Kreacionismus je náboženský extremismus, ale proč?

Autor | 22.04. 2016

Možná vás už napadlo: No a co, i kdyby se na školách učilo, že evoluce je nepravdivá a všechny tvory před pár tisíci lety stvořil Bůh, co se tím změní? Problém s kreacionismem je, že jde o poměrně dobře maskovaný náboženský extremismus. Je to snaha prosadit do vyučování názor, který nemá vůbec žádnou oporu ve faktech, ale za to má velkou oporu v politice.

adam_eva_eden_raj

Pokud by se náboženským kruhům podařilo prosadit kreacionismus do vyučování jako pravdivé nebo alespoň stejně pravděpodobné vysvětlení vývoje života, znamenalo by to, že do výuky může byt lobbystickou skupinou prosazeno cokoli. Něco takového je příznačné jen pro diktatury, protože pouze diktatury mají potřebu měnit minulost tak, aby vyhovovala jejich představám.

Napsal jsem, že jde o náboženský extremismus, musím dodat, že jde zároveň o gigantickou konspirační teorii, protože předpokládá spiknutí vědců z obrovského spektra oborů a po neskutečně dlouhou dobu. V podstatě od okamžiku publikování Darwinovy knihy O původu druhů roku 1859.

Základní vlastností vědy je totiž komplementarita vědeckých teorií. Například Johannes Kepler  a Isaac Newton řešili naprosto rozdílné otázky. Přesto Newtonův gravitační zákon vysvětluje Keplerovy zákony popisující pohyb planet, zároveň je ale tentýž zákon důležitý pro pochopení vzniku hvězd a jejich struktury, s čímž souvisí také vznik jednotlivých chemických prvků. Podobně je tomu s mnoha dalšími vědami a zákonitostmi, takže narušení věd tím, že by byly postavené na úroveň náboženských tvrzení, je mnohem hlubší.

Historie je první vědou, která by musela být pro účely kreacionismu překopána. Ne biologie, ale historie! Nejstarší znaky připomínající písmo jsou totiž staré 8 600 let a nejstarší doložené písmo má přes 5 500 let. Potopa světa podle originálního výpočtu ale vychází na dobu 2104 př. n. l., což je mnohem méně, než kam sahají čínské, egyptské a dokonce řecké (minojské) záznamy. Musíme si uvědomit, že podle nejradikálnějších kreacionistů ještě obyvatelé těchto civilizací žili společně s trilobity a dinosaury!

Jakmile se dostaneme na úroveň letopočtů, přemístí názory kreacionistů mladé Země historiky nejstarších dějin mezi spiklence.

Archeologie je za historií teoreticky druhá, ale prakticky se s ní kreacionisté mladé Země rozcházejí od základů. Méně radikální kreacionisté posouvají potopu světa ještě několik tisíc let zpátky, ale ani to nám nepomáhá, protože se se stvořením světa dostáváme na něco kolem roku 4000 př. n. l. Jenže jedno z nejstarších měst na světě – Jericho – dostalo hradby nejpozději v osmém tisíciletí př. n. l., tedy čtyři tisíce let před údajným stvořením světa. Zhruba stejně staré je i město Byblos v Libanonu a Damašek v Sýrii.

Většinu existence druhu Homo sapiens jsme však ani žádnou civilizaci neměli a naše kultury byly asi na velmi nízkém stupni vývoje, níž než kultura (dnes již vyhubených) Tasmánců.

Z posledních výzkumů vyplývá, že člověk našeho druhu mohl vzniknout i dříve než před 300 000 lety, přičemž veškerý rozvoj vyspělejších kultur spadá do doby mladší než 12 000 let (čili po konci posledního glaciálu).

Nemáme žádné stopy po potopě – katastrofě, kterou se kreacionisté snaží vysvětlit vymření velkého počtu druhů. Nemáme ani stopu po tom, že by náš svět připomínal Ráj, jak to tvrdí například adventisté. Zato máme stopy o době, o níž Bible vůbec neví. Je vůbec možné, aby její pisatelé nevšimli, že podstatnou část světa pokrývá ledovec?

Glaciologie, jak vyplývá z výše uvedeného je tedy nutně podle kreacionistů mladé Země také spiknutí proti nim. A je úplně jedno, že stopy po ledovcích můžeme najít i v naší krajině. Co horšího, led je v podstatě také cosi jako usazenina, zachycují se do něj vzorky prachu a plynů, dá se datovat.

Díky glaciologům tedy máme zprávy o tom, jaké bylo světové klima před mnoha tisíciletími. Existují celé ledové archivy složené z vrtných jader do arktických a antarktických ledovců. A víte jak je starý nejstarší kus ledu, který získal Hideaki Motoyama v roce 2006 z 3 kilometry hlubokého vrtu na Dome Fuji? Kolem 720 000 let. Ano i Japonci se spikli proti kreacionistům.

NICL_small

Ledový archiv National Ice Core Laboratory

Geologie je vlastně obor nadřazený glaciologii, takže není divu, že i oni jedou v tom spiknutí proti biblické pravdě. Zabývá se totiž vznikem hornin, jejich složením a stářím. K datování používá různé metody, mimo jiné datování pomocí radioizotopů, které také tolik leží kreacionistům v žaludku. Ukazuje totiž data daleko před udávaným stvořením světa. Především ale stratigrafie neukazuje nic, co by vypadalo jako biblická potopa světa (Potopa jako radikální řešení problému zla). Například na našem území bylo moře naposledy v druhohorách, ale žádné před několika tisíci lety.

Paleontologie je také samozřejmě podvratná věda. Geologické vrstvy uchovávají pozůstatky různých tvorů, kteří údajně zemřeli při potopě (třeba trilobiti, plesiosauři, ichtiosauři, krytolebci, ediakarská fauna). Důležité je, že lze mezi nimi nacházet rozhraní, za nímž se už určitý druh (nebo celá větev) nevyskytuje. V druhohorních vrstvách už nenajdete trilobity, v třetihorních vrstvách už není ani jeden pterosaurus nebo ceratopsid. Jsou to stopy velkých vymírání, o nichž Bible neví, jako byla permská krize nebo dopad meteoritu Chicxulub.

Ještě důležitější ale je to, že se určité druhy nevyskytují PŘED určitým obdobím, čili ve starších vrstvách. Nám to připadá samozřejmé, ale zatímco některé „živé fosilie“, jako například latimérie, hatérie či vejcorodí savci, mohli přežít dobu, kdy většina z jejich příbuzenstva vymřela, žádný druh se nemohl vyskytnout dříve, než se vyvinul. Proto nenacházíme lidské utopence v usazeninách křídového moře, které sahalo až na naše území, ani veverky mezi zuhelnatělými kmeny prvohorních lepidodendronů.

Říká se tomu vertikální stratigrafie a je to postup velmi dobře známý také archeologům

Slope4_strat_column

Takto může například vertikální stratigrafie vypadat

Paleobotanika a palynologie je ze stejného příbuzenstva. V každé geologické vrstvě se totiž nacházejí také zbytky rostlin. Přinejmenším jejich pyl nebo výtrusy. A protože na světě je díky vzdušnému proudění pyl téměř všudypřítomný, máme dobrý přehled o tom, co v které době rostlo. Kupodivu to nijak nevypadá jako tisíciletá rajská zahrada.

spores-EarlyDevonian

Spory z období devonu – žádné kvetoucí rostliny

Dendrochronologie je pomocný obor, který pomáhá s datováním relativně nedávných událostí. Relativně znamená v rozmezí tisíců let. Používá k tomu letokruhů stromů, které lze k sobě navzájem díky nestejným přírůstkům přiřazovat podle let a tak vytvářet jakýsi „věčný strom“. Problém je v tom, že tento strom v současnosti sahá asi 13 900 let do minulosti, což je mnohem více, než do jaké doby  umisťují kreacionisté celosvětovou potopu a ti mladozemští i vznik světa.

dend_chr

Princip sestavování „věčného stromu“ v dendrochronologii.

 

Genetika jistě nebyla v rozporu s kreací někdy v časech Johanna Mendela. V současnosti je ale genetika nejen vědou o šlechtění, ale zároveň součástí evoluční teorie a nástrojem zkoumání evoluce. Ukazuje nejen, jak moc jsou si jednotlivé organismy příbuzné, ale i kdy přibližně došlo k rozdělení jejich fylogenetických linií.

Byl to přitom právě kreacionisty nenáviděný Richard Dawkins, kdo poukázal na to, jak geny v evoluci působí. Mluvíme proto někdy o „genocentrické evoluci„.

tree

Pro plnou velikost klikněte na obrázek

To že dnes vypadá fylogenetický strom takto, je v první řadě zásluha rozvoje genetiky.

Desková tektonika není zrovna oborem, který by člověka napadl při pohledu na kreacionistické argumenty, ale měli bychom si uvědomit, kolik času by měly kontinenty na vytvoření Atlantického oceánu, pokud by byl svět opravdu stvořen před šesti tisíciletími.

Kreacionisté předpokládají jejich pohyb, aniž zároveň chápou vulkanickou mechaniku, která je pohání a neuvádějí ani žádný důvod, proč by se měly kontinenty takovou rychlostí pohybovat a jak by se mohly tak rychle zbrzdit.

Kvantová mechanika, jaderná fyzika, nukleární medicína a radiologie jsou v našem světě hodně závažné obory. Mají něco společného – zabývají se částicemi, rozpadem jader atomů a radioaktivním zářením.

Z toho důvodu je pro nás velmi důležité vědět, jaké jsou poločasy rozpadu radioaktivních izotopů. Kreacionisté se občas pokoušejí zpochybnit radioizotopové datování kvůli příliš vysokému udávanému stáří.

Dokonce zacházejí tak daleko, že tvrdí, že v dobách před potopou byl rozpad radioizotopů rychlejší. Známý nositel Stříbrného Bludného balvanu za rok 2010 Pavel Kábrt vedl na toto téma jistý čas spor s blogem Planetopia. Neměl to samozřejmě ze své hlavy. Zpochybnit rychlost rozpadu izotopů se snaží kreacionisté už dlouho. Například v článku A co uhlíkové datování? z roku 2008 od Kena Hama (ano to je ten, co má alergii na dinosauří peří), Jonathana Sarfatiho a Carla Wielanda se můžete dočíst:

Výsledky olova a hélia naznačují, že rychlosti radioaktivního rozpadu mohly být mnohem vyšší v nedávné minulosti. Humphreys navrhl, že se to mohlo dít během týdne stvoření a potopy. To by způsobilo, že věci vypadají mnohem starší, než ve skutečnosti jsou, když jsou na datování aplikovány současné rychlosti rozpadu.

(V duchu si představuji ten vysoce radioaktivní předpotopní „Ráj“.)

Nevím, jestli si uvědomujete, že máme jaderné reaktory plné jaderného paliva a atomové zbraně u kterých prostě spoléháme na to, že se rychlost rozpadu jejich radioizotopů jen tak sama od sebe nezvýší. Pokud by měli kreacionisté spolehlivou informaci, že se rychlost rozpadu radioizotopů může měnit, bylo by to možná nejdůležitější zjištění našeho života.

Kreacionisté mladé Země se však navíc dostávají do konfliktu i s teorií relativity. Jak víte, jedním z důkazů teorie relativity je rudý a modrý posuv, což není nic jiného, než důsledek relativistického Dopplerova jevu.

Problém je, že objekty o kterých se bavíme, jsou od nás tak daleko, že by tam za historii světa dlouhou pouhých několik tisíc let prostě nestačily doletět. Jenom naše Galaxie má průměr galaktického disku 28kpc, což znamená, že by světlo z jedné strany na druhou letělo asi 100 000 let. Největší nám známé vesmírné objekty – nadkupy galaxií jako je naše Laniakea měří stovky milionů světelných let. Jiné galaxie bychom tedy neměli vůbec vidět.

Tento rozpor vysvětlují kreacionisté tak, že Bůh stvořil světlo až na cestě od hvězdy či galaxie k nám. V takovém případě by samozřejmě rudý ani modrý posuv důkazem pro teorii relativity nebyl, byly by to prostě jen barvičky, stejně jako vše, co nám říkají spektrometry o složení vzdálených hvězd a dokonce by nic neznamenala ani mapa reliktního záření.

1280px-WMAP_2008

Kreacionismus není v první řadě teorií o vzniku živočichů. Je to kosmologický mýtus a jako takový se v první řadě dostává do konfliktu se skutečnou kosmologií. I ten nejmírnější výklad kreacionismu je v rozporu s teorií Velkého třesku, protože teorie, která potřebuje ke svému fungování zázrak, prostě není vědecká teorie.

Víte, každou chvíli někdo prohlásí, že popřel teorii relativity. Většina z takových lidí jsou zcela neškodní pomatenci, menšina zajímaví teoretici, kteří jen někde udělali chybu, a třeba se někdy najde někdo, kdo vysvětlí, že teorie relativity je jen naše iluze fungování vesmíru, který je založen na mnohem hlubším základě. (Tím „hlubším základem“ ale rozhodně nemyslím náboženské fantasmagorie pouštních pastevců koz.)

Stoupenci kreacionismu ale nepopírají jen teorii relativity. Tvrdí, že se jim podařilo popřít všechny teorie, které jsou s jejich náboženskou představou v rozporu. Nejde přitom o teorie, které by byly méně podložené, než teorie relativity. Najít rozpor v jediné z nich a odhalit v čem spočívá je práce na mnoho let, jaká se oceňuje Nobelovými cenami (ne těmi za ekonomii a za mír).

Zkrátka, kreacionisté snadno vynášejí velmi závažná tvrzení, aniž k nim mají sebemenší důvod. Tohle je hlavní důvod, proč jsem přesvědčen, že je potřeba s kreacionismem bojovat. Ne však tím, že by byli kreacionisté umlčováni, nýbrž tím, že lidé budou o vědě dostatečně dobře poučeni, že ji budou více rozumět a chápat jako celek. Zároveň ale také tím, že náboženským blouzněním nebude poskytován stejný prostor a vážnost v médiích a ve výuce.

Na závěr bych chtěl říci, že ve všech těchto oborech je moje znalost jen poměrně povrchní. Vím ale o lidech, kteří se celý život zabývali nikoli jen jedinou z těchto věd, ale pouhým jedním problémem, jednou vědeckou záhadu. Vím o nich samozřejmě proto, že je vyřešili. Jejich řešení pasuje mezi poznatky, které před nimi již udělali jiní, je s nimi komplementární, pravdivé a ověřitelné. Věda je jediný obor, kde platí, že pravda vítězí. Nezáleží přitom na tom, kdo ji pronesl.

Mohu se tisíckrát mýlit (a budu, to slibuji), ale pokud udělám jediný skutečný objev tak ho věda uchová.

Kreacionismus nemá v přímém střetu se skutečnou vědou šanci, to ale neznamená, že kreacionisté prostřednictvím vlivu v politice nedokáží vědce prostě umlčet. Následky budou pak omezené jenom tím, jak daleko se odváží zajít.

806 thoughts on “Kreacionismus je náboženský extremismus, ale proč?

 1. Daniel B.

  „Mluvíme proto někdy o „genocentrické evoluci„.“

  Genocentrismus v ET se opouští. Pěkný je příklad Darwinových pěnkav, u kterých bylo zjištěno, že fylogenetická odlišnost roste rovnoměrně se vzrůstající epigenetickou odlišností, ne však s genetickou. Výhoda pro přežití organismu je větší u epigenetických změn, protože genetické změny jsou většinou nevratné. Organismy se mohou epigeneticky snadněji a rychleji přizpůsobovat prostředí.

  „Ačkoliv nové poznatky zpravidla teorii sobeckého genu přímo nevyvracejí, spíše ukazují, že může být výsečí mnohem komplikovanějšího obrazu, Dawkins o nich odmítá diskutovat, někdy je přímo zesměšňuje. Časopis Nature jej před dvěma lety obvinil z nepřípustného zjednodušování současného vývoje v molekulární biologii; napsal to v pozoruhodném komentáři, ve kterém autor vyzývá, aby si evoluční biologové konečně přiznali, že věci jsou mnohem složitější, než se v jejich oboru obecně připouští, a apeluje na ně, aby to přestali skrývat před veřejností.
  O tom, co obraz evoluce zkomplikovalo a proč už Dawkins není prorokem, jsme hovořili s biologem Antonem Markošem z katedry filosofie a dějin přírodních věd Přírodovědecké fakulty UK.“
  http://www.respekt.cz/zkumavka/proc-jsme-na-svete

  Pozor zastánci ET na zjednodušování!

 2. toli

  @Daniel B
  Pozor zastánci kreacionismu na debilitu !!

 3. Daniel B.

  @toli

  Njn, ale odsud mě s tématem evoluce posílali na jiné weby, prý tu tomu moc nerozumí.
  🙂

 4. Petr Tomek Post author

  @Daniel B.: Ach jo. Jde o to že v tom článku se mluví o něčem jiném, než si myslíte. Epigenetika není konkurenční vývojovou teorií, ale doplněním evolučního modelu. Sobecký gen je model, který z principu bude fungovat i nadále, protože geny jsou nejmenší nutnou součástí , která nás ovlivňuje. To ale neznamená, že nás v životě neovlivní i něco jiného, nejen epigenetika, ale třeba také výchova.

 5. mira

  Hezké shrnutí. Jen drobná technická poznámka: radioisotop ≠ radionuklid. Existují radiosotopy uhlíku (C-11, C-14,..), kobaltu (Co-60, Co-56,…) nebo radia (Ra-226, Ra-228,…). Mluvit o radioisotopech bez uvedení prvku je ale nesmysl. Pokud chceme vyjádřit, že máme na mysli obecně radioaktivní jádra (atomy s radioaktivními jádry), používáme pojem radionuklid. Příklad: Významným zdrojem vnitřního ozážření obyvatel ČR jsou radioisotopy radonu Rn-220 a Rn-222, které patří do skupiny radionuklidů podléhající přeměně alfa.

  Omlouvám se za hnidopišství, ale muselo to ven 🙂

 6. ateista

  Nabízím další pohled na kreacionistickou teorii. Potopa světa je zajímavý fenomén. Já ve své knize tvrdím, že nemohla být, protože na Zemi není dost vody, aby pokryla celý povrch do výše 15 loktů nad nejvyšší vrcholy hor (Ararat). To je technický problém. Z pohledu trestně právního byla (pokud byla) potopa světa masová vražda. Byl by tedy biblický bůh masový vrah. Setkal jsem se s názorem, že bůh měl právo všechny tvory vyvraždit, neboť byli jeho dílem. To je ale jiný problém. Spíš se ptám, proč vlastně potopa světa, která měla vyhladit nepravost a zlo, když se zlo a nepravost opět objevila a v mnohem horší podobě. Vyvražďování celých měst, včetně kojenců, párání břich těhotným ženám, vraždění tělesně postižených…….
  Evidentně se bohu nepodařilo zabránit výskytu zla. Nebo to tak chtěl? Jak to vysvětlí znalec boha Daniel B.? Evoluční teorie by to vysvětlila postupnými změnami v chování lidí vlivem získáváním znalostí a dovedností. Kreacionismus by musel tvrdit, že bůh zlo po potopě znovu zavedl.

 7. toli

  @ateista
  Už jsem to tady vysvětloval.Mnoho kultur má ve svých starobylých mýtech „potopu světa“.Jenže šlo vždy o lokální potopy,v tehdejší době lidé neměli ani potuchy o velikosti světa a byť se vznik třeba Černého moře jeví jako gigantický tak je to pořád pouze lokální potopa.No a nemocní se toho chytli a stvořily mýtus o stvořiteli co trestá hříchy lidí potopou…….

 8. Daniel B.

  @Petr Tomek

  „Jde o to že v tom článku se mluví o něčem jiném, než si myslíte.“

  To by mne zajímalo, jak víte, co si o tom článku myslím. Více lidí mi tady psalo, co cítím, co si myslím. Nejenže jejich příspěvky ohledně toho nebyly pravdivé, ale zůstává mi záhadou, jak k nim vůbec došli.

  Stejně s vámi – jak můžete vědět, co si o tom článku myslím? Já si totiž vůbec nemyslím to, co píšete, že si myslím.

  „Epigenetika není konkurenční vývojovou teorií…“
  Zcela souhlasím.

  „Sobecký gen je model, který z principu bude fungovat i nadále, protože geny jsou nejmenší nutnou součástí, která nás ovlivňuje.“

  Nesouhlasím, neboť sobecký gen je o tomto: „Sobecký gen je jedna z ústředních metafor moderního neodarwinismu. Podle ní je gen hlavní jednotkou přirozeného výběru, ne jednotlivec, nebo dokonce skupina, jak předpokládal výběr skupinový.“ wiki

  Kvůli epigenetice už není gen hlavní jednotkou přirozeného výběru. Přirozený výběr se týká pouze toho, jak daný gen ovlivňuje organismus. A to, jak daný gen ovlivňuje organismus, nezávisí pouze na bázích genomu, ale na genové expresi. Jak byste si představoval přirozený výběr epigeneticky deaktivovaných genů?

  Opravdu by mne zajímalo, jakým způsobem docházíte k závěrům, kde „víte“, co si myslím.

 9. Daniel B.

  @ateista

  „Jak to vysvětlí znalec boha Daniel B.?“

  Bůh skutečně zlo vyhladil. Zlo ve smyslu těch, kteří je páchali. Chápete, že je zde možnost pro každého člověka, aby dělal zlé věci? Člověku je Bohem dočasně umožněno zlo páchat, jako i ve společnosti je umožněno zlo páchat – pod hrozbou trestu. Nakonec člověk sklidí to, co v životě zasel.

  Takže Boží princip je v tomto: neznemožňuje člověku zasévat, ale dá mu pak to, co zasel. A to v konečném soudu, kde budou odkryté lidské skutky, postoje a záměry, a spravedlivě posouzeny.

 10. Bílá velryba

  „Setkal jsem se s názorem, že bůh měl právo všechny tvory vyvraždit, neboť byli jeho dílem“

  Moje matka s otcem si mě taky udělali, ale když mě dnes zabijí, tak půjdou sedět…

 11. Daniel B.

  @Bílá velryba

  „Moje matka s otcem si mě taky udělali, ale když mě dnes zabijí, tak půjdou sedět…“

  Rozdíl je v tom, že vy nejste vlastnictvím otce ani matky. Bůh má ve svém vlastnictví všechno stvoření. Navíc vás si otec a matka neudělali – člověk zatím nedokázal vyrobit ani buňku.

 12. Bílá velryba

  Bůh nemá nic ve svém vlastnictví, my lidé máme přeci svobodnou vůli, takže žádné vlastnictví, podle vaší vlastní víry tvrdíte nesmysly… 🙂

  Jinak bůh hlavně není vůbec dokázán a je nepravděpodobný…

  Ale pokud náhodou existuje a mučí a vraždí to co stvořil, tak je hlavně psychopat (vlastnictví nevlastnictví)

  I vlastnictví je navíc omezeno zákonem a morálkou, opakem je vlastně otroctví… bůh je tedy otrokář/psychopat? 🙂

 13. Daniel B.

  @Bílá velryba

  „Bůh nemá nic ve svém vlastnictví, máme přeci svobodnou vůli, takže žádné vlastnictví, podle vaší vlastní víry …“

  Vy to vůbec nechápete. Máte svobodnou vůli dočasně. Před smrtí člověk navždy neuteče. Na konci života vám bude vystaven účet. Máte na zaplacení?

 14. Bílá velryba

  Já to nechápu nebo vy tvrdíte protiklady? 🙂

  Jinak bůh hlavně není vůbec dokázán a je nepravděpodobný…

  Ale pokud náhodou existuje a mučí a vraždí to co stvořil, tak je hlavně psychopat (vlastnictví nevlastnictví)

  I vlastnictví je navíc omezeno zákonem a morálkou, opakem je vlastně otroctví… bůh je tedy otrokář/psychopat? 🙂

 15. Bílá velryba

  Pokud bůh udělal potopu a zabil téměř všechny lidi (což je historický nesmysl) a to sám svýma „rukama“ (nebo skrze přírodní zákony) a ještě hodně krutým způsobem (utopení), zachoval se jako otrokář/psychopat 🙂

  Přeji všem hezký víkend a zase někdy 🙂

 16. Daniel B.

  @Bílá velryba
  „Já to nechápu nebo vy tvrdíte protiklady?“

  Protiklady netvrdím. Má vrah svobodnou vůli někoho zabít? Pokud právě není ve vězení, tak má. Jiná věc je, že za daný skutek bude potrestán, pokud bude vražda objasněna.

 17. Ignác z Loyoly

  Vždyť i Vatikán už přiznal, že biblický kreacionismus je blbost a Bible „lže“, proto z Genesis udělali „metaforu“, tedy vlastně pohádku, libovolně vyložitelnou (což teprve až to samé uznají u Ježíše a boha, že to jsou vlastně také jen libovolně vyložitelné pohádky a ne nic objektivního a historického). Vatikán dnes uznává jakousi směs kreacionismu a darwinismu, stále více musí ustupovat. Nashle 🙂

 18. Daniel B.

  Ohledně potopy je dobré vědět, že skutečně je o ní zmínka v mýtech civilizací, které spolu nebyly.

  „Zarážející je přítomnost potopy světa v mytologii Mayů (Popol Vuh – Kniha rady) a souvisí s tvořením lidstva. První lidé byli stvořeni z hlíny, ale rozpustil je liják. Bohové tedy stvořili lidi ze dřeva, ale tito tvorové nepracovali, a tak na ně bohové seslali potopu, která je částečně zahubila a částečně odplavila do lesů, kde se z nich staly opice. Dotřetice už byli stvořeni dnešní lidé, kteří ctí bohy a staví pro ně chrámy.

  Poslední příklad mýtu o potopě světa vybírám opět z jiného konce světa. Z Polynésie. Neopatrný rybář jednoho dne rozcuchal svými vesly vlasy mořského boha Ruagata a ten za trest seslal na lidstvo potopu, kterou přežil pouze onen rybář, jenž vše zavinil…

  U těchto příkladů už nevystačíme s pouhým konstatováním, že shody v mytologických příbězích pramení z blízkosti jednotlivých kultur. Nemáme totiž sebemenší doklady o možném kontaktu mezi “starým” a “novým” kontinentem.

  Špatné lidstvo je potrestáno za svou špatnost zničením. A jen vyvolení a dobří mohou na přání boha potopu přežít. Oni zakládají nové lidstvo, které dostalo do vínku “vyvolenost” a “mravnost” chápanou v různých kulturách různě, ale vždy v nějaké souvislosti v úctě k bohům.“
  http://www.ceskaliteratura.cz/studie/potopa.htm

 19. Lemmy

  Re.: Ohledně potopy je dobré vědět, že skutečně je o ní zmínka v mýtech civilizací, které spolu nebyly.

  Ohledně potopy je dobré vědět, že skutečně na mnohých miestach na planéte Zem boli rôzne prírodné pohromy ako záplavy, takže je prirodzené, že ľudia sa nemuseli poznať, aby si vytvorili podobné príbehy, aj keď civilizací, které spolu nebyly.

 20. Ignác z Loyoly

  Ano, záplavy byly na mnoha místech odděleně v různou dobu, ale potopa popsaná v Bibli je nesmysl, fyzikální nesmysl, proti kterému mluví všechny důkazy a fakta co známe. Je to velmi nepravděpodobný jev, takřka vyloučený. Leda by to byla jen metafora, pohádka, jako ta o Karkulce nebo jiné mýty a pohádky, co možná částečně vycházely z nějaké obyčejné historické události (místní záplava např.), která se ale časem přehnala a ta omáčka kolem se dofantazírovala . Nashle 🙂

 21. Lemmy

  Židia prevzali mýtus o potope od Sumerov, aj keď nepriamo, z pokolenia na pokolenie si už nikto nepamätal presne, ako sa pôvodne ten mýtus vytvoril. http://sumeri.humanisti.sk/potopa.html

  Jednoducho, po mnohých rokoch sa sumerský príbeh dostal aj do biblie.

 22. Daniel B.

  „Z mnoha údajů o rychlosti eroze vědci odvodili, že se velehory erozí snižují o několik desítek centimetrů za 1000 let…“
  http://www.salix.cz/rs/view.php?cisloclanku=2006082101

  Co vyplývá z nálezu zkamenělin na Mt. Everestu v souvislosti s tím, že se velehory erozí snižují o několik desítek centimetrů za 1000 let?

 23. slovak

  Vedecké poznatky podporujúce, dokazujúce, vývojovú teóriu by mohli podnietiť, motivovať, oficiálne inštitúcie a vlády k tomu, aby tieto prijali vývojovú teóriu ako pravdepodobne správnu a prestali podporovať organizácie ( cirkvi ) postavené na kreacionalizme, ale nábožensky veriacich občanov to neodradí od viery. Teológovia z toho vedia báječne vykľučkovať aj s prijatím vývojovej teórie. To je môj názor.

 24. K1K

  Historie je první vědou, která by musela být pro účely kreacionismu překopána. Ne biologie, ale historie! Nejstarší znaky připomínající písmo jsou totiž staré 8 600 let a nejstarší doložené písmo má přes 5 500 let.

  To jsou nám věci. Schválně, co je blíže biblické zprávě,
  300 000 let, nebo 8 600 let ? Pro tento účel, se mnozí kreacionisté klidně vzdají 6000 let, každopádně je zajímavé, jak podle evoluční báchorky lidé 300 000 let jen běhali nahatí v křoví, množili se přitom průměrným ročním tempem nulacelánulanulanulanic a pak najednou, z čista jasna, vymysleli písmo, začali se věnovat architektuře, astronomii, matematice a tak dále… Nu zdá se, že ony „nejstarší znaky“ civilizace začínají tak nějak blíže biblické historii světa, než té evoluční mytologii. Ale jistě se bude jednat o podobnost čistě náhodnou. 😀

  Nemáme žádné stopy po potopě – katastrofě, kterou se kreacionisté snaží vysvětlit vymření velkého počtu druhů.

  Ano, miliardy zkamenělin, často takových jemně zachovaných medůz,či hmyzu, nebo třeba uhlí je jistě „žádná stopa po potopě“…

  Například na našem území bylo moře …

  Ano, žádná stopa po potopě… 😀

  který získal Hideaki Motoyama v roce 2006 z 3 kilometry hlubokého vrtu na Dome Fuji? Kolem 720 000 let.

  Máme také datovaného 2300 let starého měkkýše. Živého. A 18 miliard let staré měsíční horniny

  Není nad pravou ořechovou evoluční vědu. 😀

  Důležité je, že lze mezi nimi nacházet rozhraní, za nímž se už určitý druh (nebo celá větev)
  nevyskytuje.Důležité je, že lze mezi nimi nacházet rozhraní, za nímž se už určitý druh (nebo celá větev) nevyskytuje. V druhohorních vrstvách už nenajdete trilobity, v třetihorních vrstvách už není ani jeden pterosaurus nebo ceratopsid.

  Například takoví trilobiti od Barandova až Berounu.
  Jak krásně „evolučně seřazeni“ (nahoře) J)

  Jsou to stopy velkých vymírání, o nichž Bible neví, jako byla permská krize nebo dopad meteoritu Chicxulub.

  Zdá se, že o důsledcích dopadu meteritu začínají pochybovat i někteří evolucionisté

  Ještě důležitější ale je to, že se určité druhy nevyskytují PŘED určitým obdobím, čili ve starších vrstvách. Nám to připadá samozřejmé, ale zatímco některé „živé fosilie“, jako například latimérie, hatérie či vejcorodí savci, mohli přežít dobu, kdy většina z jejich příbuzenstva vymřela, žádný druh se nemohl vyskytnout dříve, než se vyvinul.

  Jistě, když máme ve fosili neexistenci mezičlánků, tak mezičlánky jistě existovaly, jen se nedochovaly. Když máme neexistenci určitých tvorů v určité údajné době, tak prostě neexistovali v dané době. Z toho by se dalo vyvodit, že evoluční meziformy neexistovaly v žádné době a žádná evoluce se tudíž nekonala. Čili stále stejná fosilní neexistence a pokaždé zcela jiný závěr. Patrně latimérie na dobu 70 milionů let přestala existovat a pak se znovu vyvinula. Inu, je to holt věda. 😀

  Kupodivu to nijak nevypadá jako tisíciletá rajská zahrada.

  Řekl bych, že rajská zahrada byla Eden, jen v určité lokalitě, a netrvala tisíc let. Ale to už je jen takový malý detail.

  Používá k tomu letokruhů stromů, které lze k sobě navzájem díky nestejným přírůstkům přiřazovat podle let a tak vytvářet jakýsi „věčný strom“. Problém je v tom, že tento strom v současnosti sahá asi 13 900 let do minulosti, což je mnohem více, než do jaké doby umisťují kreacionisté celosvětovou potopu a ti mladozemští i vznik světa.

  Nejlepší je nakousnout letokruhy a pak dát odkaz na uhlíkové datování. Žel, dle letokruhů není na světě starší strom, než cca 5000 let.
  Jinak, podle uhlíkového datování budou ty stromy staré více jak deset tisíc let asi zhruba stejně, jako byl starý ten živý měkkýš 2300 let… 😀

  ale měli bychom si uvědomit, kolik času by měly kontinenty na vytvoření Atlantického oceánu,

  …a ta eroze, která by je za údajné stovky milionů let už měla dávno spláchnout do moře, zatímco ještě dnes je patrné, že to kdysi bylo pohromadě…

  (V duchu si představuji ten vysoce radioaktivní předpotopní „Ráj“.)

  Možnost, že se některé prvky vůbec nerozpadaly, nýbrž že současný mix údajně mateřského a dceřiného prvku nacházela už v původním Božím stvoření, vás zřejmě vůbec nenapadla.

  Jenom naše Galaxie má průměr galaktického disku 28kpc, což znamená, že by světlo z jedné strany na druhou letělo asi 100 000 let. Největší nám známé vesmírné objekty – nadkupy galaxií jako je naše Laniakea měří stovky milionů světelných let. Jiné galaxie bychom tedy neměli vůbec vidět.

  To platí pouze tehdy, pokud není Bůh. Ve vašem materialistickém náboženství je nejvyšší tupá hmota a energie. Pokud však existuje všemohoucí Bůh, řekněte jediný rozumný důvod, proč by všemohoucí Bůh nemohl zajistit, aby světlo bylo vidět hned čtvrtý den ? Bůh totiž není podřízen světlu, nýbrž svělo je podřízeno Bohu.
  Navíc světlo bylo stvořeno jako první po Zemi a nebi.
  Takže se motáte v kruhu. Bůh není omezen nějakým světlem. Bůh je pánem světla. Miliardy let platí pouze za předpokadu, že není Bůh. Pokud však je, pak velké vzdálenosti ani rychlost světla Boha nevyvrací.

  V takovém případě by samozřejmě rudý ani modrý posuv důkazem pro teorii relativity nebyl, byly by to prostě jen barvičky, stejně jako vše, co nám říkají spektrometry o složení vzdálených hvězd a dokonce by nic neznamenala ani mapa reliktního záření.

  Mimochodem, jakto, že pozorujeme modrý posuv, když se vesmír údajně rozpíná ??? 😀

  Jejich řešení pasuje mezi poznatky, které před nimi již udělali jiní, je s nimi komplementární, pravdivé a ověřitelné. Věda je jediný obor, kde platí, že pravda vítězí. Nezáleží přitom na tom, kdo ji pronesl.

  Nakonec stejně prohrajete. Prohlašujete se za moudré, ale stali jste se blázny (Římanům 1:22). Tento svět a vše v něm se neuplácal sám od sebe…

 25. Ateistický laik

  Baniel B. Co vyplývá z nálezu zkamenělin na Mt. Everestu v souvislosti s tím, že se velehory erozí snižují o několik desítek centimetrů za 1000 let?
  Asi s toho vyplývá, že by jste si měl tu geologii pořádně nastudovat.
  Tak zrovna Himaláje je(jsou) pohoří, které zrovna ještě roste. Indická zemská kra je tlačena na asijskou. A ty mořské potvory tam byly za miliony let vytlačeny.

 26. Hebért

  „300 000 let, nebo 8 600 let ? Pro tento účel, se mnozí kreacionisté klidně vzdají 6000 let, každopádně je zajímavé, jak podle evoluční báchorky lidé 300 000 let jen běhali nahatí v křoví, množili se přitom průměrným ročním tempem nulacelánulanulanulanic a pak najednou, z čista jasna, vymysleli písmo, začali se věnovat architektuře, astronomii, matematice a tak dále…“

  To nebylo náhodou a z čista jasna, to byl postupný vývoj, keramika či některé nákresy v Altamiře jsou staré desítky tisíc let, ale od určité bodu, kdy dosáhnete dostatek vědomostí a umíte je předat, tak se prostě vývoj zrychluje a z evoluce se stává až revoluce či rychlá evoluce (myšlenek, kultury)

  Vemte si vynález letadla, do té doby člověk moc létat nemohl (jen v balónu), ale pak najednou se za 100 let od prvních letadel začlo létat do vesmíru, máme tryskáče co létají rychleji než zvuk atd… a to vše za 100 let a předtím tisíce let nic, nelétalo se, přesto tu lidstvo existovalo, chápete to? 🙂

  To že tu bylo moře před miliony lety nemluví nic o potopě, protože naše území vypadalo jinak a bylo pod mořskou hladinou, to nemluví o potopě. Kontinenty se hýbou, hory vyrůstají a to za velmi dlouhý čas. Navíc celé území nebylo potopeno. Není tu tolik vody aby sahala těsně pod vrchol Araratu, to není na planetě Zemi prostě možné, je to nepravděpodobné a velmi 🙂

  Zatím 🙂

 27. toli

  Že by Daniel B změnil nick? Anebo tady máme dalšího nemocného ? 🙂

 28. neruda

  @toli
  Než Daniela B. to stylem argumentace silně připomíná pana HMC nevím-už-kolik.
  Asi nějaký klon.
  Nebo spíš klaun?

 29. S.V.H.

  … No a co, i kdyby se na školách učilo, že evoluce je nepravdivá a všechny tvory před pár tisíci lety stvořil Bůh, co se tím změní? …

  Kromě věcí uvedených v článku je třeba si uvědomit, že výuka kreacionismu ve školách nemusí být hlavním a konečným cílem kreacionistů. Před lety unikl z Discovery Institute tzv. „Wedge Document“, který popisuje „klínovou strategii“ hnutí inteligentního designu, která na metafoře klínu ukazuje postupné cíle, kterých je třeba dosáhnout. Na tenkém konci klínu jsou na první pohled nepříliš problematická prohlášení (učme na školách více pohledů na problematiku původu druhů, ukazujme i slabé stránky evoluční teorie atd.), pak přichází výuka inteligentního designu, poté destrukce vědy jako takové a tak dál, až na tlustém konci klínu je v podstatě teokracie.

  Některé cíle z Wedge Dokumentu:
  To defeat scientific materialism and its destructive moral, cultural and political legacies.
  To replace materialistic explanations with the theistic understanding that nature and human beings are created by God.

  To see design theory permeate our religious, cultural, moral and political life.

  Design theory promises to reverse the stifling dominance of the materialist worldview, and to replace it with a science consonant with Christian and theistic convictions.

  http://www.antievolution.org/features/wedge.pdf

  Z Wikipedie:
  Its goal is to change American culture by shaping public policy to reflect conservative Christian, namely evangelical Protestant, values.
  https://en.wikipedia.org/wiki/Wedge_strategy

  Wedge strategii i celou organizaci výrazně finančně podpořil např. Howard F. Ahmanson, který se také angažuje v hnutí křesťanského rekonstrukcionismu, což je … an extreme faction of the Religious Right that seeks to replace American democracy with a harsh fundamentalist theocracy.
  Reconstructionists believe conservative Christians should take „dominion“ over American society. Under their version of „biblical law,“ the death penalty would be required for over a dozen categories of offenders, including adulterers, homosexuals, witches, incorrigible children and those who spread „false“ religions. They regard the teaching of evolution as part of a „war against Genesis.“

  http://www.texscience.org/files/discovery.htm

  Vyjádření dvou z hlavních představitelů Discovery Institute:
  Phillip E. Johnson (patrně hlavní tvůrce Wedge strategie) nostalgicky vzpomíná na staré dobré časy:
  Before 1962, America was unified by the concept that people of different races and religious traditions all worship their common Creator, the God of the Bible; by 1962 that had been reversed.
  A naopak žehrá na současnou situaci:
  The Pledge of Allegiance may say that we are „one nation, under God,“ but we have become instead a nation that has declared its independence from God.
  http://www.orthodoxytoday.org/articles/JohnsonBattleship.php

  William A. Dembski obdobně nostalgicky vzpomíná na ještě temnější dobu:
  From the sixth century up to the Enlightenment it is safe to say that the West was thoroughly imbued with Christian ideals and that Western intellectual elites were overwhelmingly Christian. False ideas that undermined the very foundations of the Christian faith (e.g., denying the resurrection or the Trinity) were swiftly challenged and uprooted.
  A jeho další výroky:
  Because the truth of Christ is humanity’s chief truth, the truth of Christ is at once glorious and urgent. It follows that Christians have a mandate to declare the truth of Christ. This mandate consists of bringing every aspect of life under the influence of this truth.

  It is also a world
  [myšleno tento náš “padlý” svět] in which humans must decide their allegiances. There is in the end no straddling of fences. Jesus says that we are either for him or against him. There is no middle ground.
  http://www.ivpress.com/title/exc/1563-I.pdf

  Další informace viz např.
  Brauer, Matthew J.; Forrest, Barbara; Gey, Steven G. Is It Sceince Yet?: Intelligent Design Creationism and the Constitution, 2005.
  či jiné publikace Barbary Forrest.

  Mluvím zde o Discovery Institutu a hnutí inteligentního designu, což není žádná bezvýznamná odnož kreacionismu, ale dalo by se říct, že v současné době „vlajková loď“ kreacionismu.
  U nás je kreacionismus představován jen ojedinělými pošuky jako pan Kábrt, takže nám tahanice o osnovy základních či středních škol v USA mohou připadat jako úsměvný americký folklór. Ale úsměv by nám asi ztuhl na tváři, kdyby Discovery Institute ve svých cílech uspěl a nejmocnější země světa by se vydala na cestu k teokracii.

 30. S.V.H.

  Napsal jsem, že jde o náboženský extremismus, musím dodat, že jde zároveň o gigantickou konspirační teorii, protože předpokládá spiknutí vědců z obrovského spektra oborů a po neskutečně dlouhou dobu.

  Tento rozpor vysvětlují kreacionisté tak, že Bůh stvořil světlo až na cestě od hvězdy či galaxie k nám. …

  Když už člověk věří v Boha, který narafičil světlo tak, aby vypadalo, že sem letí tak dlouho, tak je snad možné věřit i v Boha, který narafičil i všechny ty další hromady důkazů. A není pak třeba věřit v celosvětové mamutí spiknutí vědců. Ale celkem chápu, že pro kreacionisty je přijatelnější představa miliónů vědců, kteří tahají lidi za fusekli, než jediného Boha, který tahá lidi za fusekli. 🙂

 31. Daniel B.

  Ti, kdo věří v radiometrické datování, měl by si přečíst takovéto zprávy:

  „Nejnovější výzkumy vědeckého týmu z Arizonské university v Tusconu dokazují, že nejvyšší pohoří světa Himaláje vzniklo před 450 miliony let a je tedy devětkrát starší, než se myslelo.“
  http://www.seniorum.cz/volny-cas/hobby/ostatni-konicky-a-zajimavosti/1418-jak-se-rodi-hory

  Krásná přesnost datování… 🙂 Udělají radiometrické datování a vypustí zprávu, že Himaláje jsou staré 50 miliónů let. Po nějakém čase udělají další radiometrické datování a změří stáří devětkrát vyšší.

  Mám věřit ohledně datování současné módní vlně?

  @Petr Tomek
  „Slyšel jste někdy pojem „vrásnění“.“

  Ano, slyšel, a právě kvůli vrásnění to tady píšu.

  @Ateistický laik
  „Asi s toho vyplývá, že by jste si měl tu geologii pořádně nastudovat.
  Tak zrovna Himaláje je(jsou) pohoří, které zrovna ještě roste. Indická zemská kra je tlačena na asijskou. A ty mořské potvory tam byly za miliony let vytlačeny.“

  Tak si zkuste spočítat, jak byly Himaláje za tu dobu sníženy pomocí eroze (desítky cm za 1000 let) a odpovězte mi, co tam ti trilobiti na nejvyšším vrcholu ještě dělají.

  Pokud bychom vzali průměrné snížení pomocí eroze 10 cm za 1000 let a předpokládáme-li, že Himaláje rostou 50 miliónů let, pak zde máme snížení za tuto dobu o 5 km.

  Jak hluboko musíme kopat, abychom se ocitli v prvohorách?

  „Jsou místa, kde stačí kopnout do hloubky a ocitnete se v prvohorách

  Až na 270 miliónů let je odhadnuto stáří obrovských zkamenělých stromů, které v roce 1953 vyzvedli ze země stavitelé sportoviště v Nové Pace. Dalšího obra vykopali docela nedávno při stavbě jednoho z novodobých nákupních center. Při výletu do Nové Paky se zkrátka můžeme zastavit až v době karbonské.“
  http://www.rozhlas.cz/hradec/zpravy/_zprava/jsou-mista-kde-staci-kopnout-do-hloubky-a-ocitnete-se-v-prvohorach–1494390

  Zkuste dát toto „datování“ do souvislosti s erozí a sedimentací… Zajímalo by mne datování centimetr po centimetru na místě, kde kopou kvůli stavbě nákupního centra a dostanou se k prvohorám…
  🙂

 32. Bílá velryba

  „Protiklady netvrdím. Má vrah svobodnou vůli někoho zabít? Pokud právě není ve vězení, tak má. Jiná věc je, že za daný skutek bude potrestán, pokud bude vražda objasněna.“

  V tomto případě je tím vrahem sám bůh 🙂
  takže protiklady tvrdíte…

  Ale pokud náhodou existuje a mučí a vraždí to co stvořil, tak je hlavně psychopat (vlastnictví nevlastnictví)

  I vlastnictví je navíc omezeno zákonem a morálkou, opakem je vlastně otroctví… bůh je tedy otrokář/psychopat?

 33. Daniel B.

  @Petr Tomek

  Dáváte mi zde odkazy na vrásnění, ale přitom ignorujete to hlavní, kvůli čemu to tady píšu – ignorujete erozi.

  „Geologické pochody, probíhající během dávné geologické historie, jsou podobné pochodům současným (princip aktualizmu). Proto by pozorování toho, co se děje v současných velehorách, mělo prozradit, co se dělo s velehorami starými. Podrobná geodetická měření dokázala, že mladá pohoří včetně Alp, Karpat, Pyrenejí, Himálaje či And ještě nejsou hotova a jejich zdvihání, podporované tlakem desek, ještě pokračuje. Rychlost jejich současného růstu kolísá většinou od 0,5 do 1 mm za rok. Nejrychleji dnes rostou severoamerické Kordillery, až 9 mm za rok. U Západních Karpat jsou to 2 mm a jihoamerické Andy ještě méně, 0,2 – 0,4 mm.
  Přitom to vůbec není pomalé, geologové jsou zvyklí taková čísla násobit, takže milimetr za rok odpovídá metru za 1000 let a tisícovce metrů za milion let. Vždyť Himálaj, Alpy i Karpaty rostly několik desítek milionů let. Proč by tedy jejich vrcholky nedosáhly třeba dvacetikilometrových výšek? Protože proti tektonickému zdvihu působila a působí eroze, tedy obrušování. Vítr, voda i led velehorské vrcholky neustále okusují a suť pak stěhují do údolí. Čím je pohoří vyšší, tím je eroze rychlejší. “
  http://www.salix.cz/rs/view.php?cisloclanku=2006082101

  Dostáváme se tedy k paradoxu:
  „Proč by tedy jejich vrcholky nedosáhly třeba dvacetikilometrových výšek? Protože proti tektonickému zdvihu působila a působí eroze, tedy obrušování.“

  „Nejvýše položená skaliska na planetě, která se nacházejí na svazích vrcholu Mount Everestu, obsahují velké množství zkamenělin mořských živočichů z období ordoviku před 450 miliony let.“

  Co z toho vyplývá? Že erozí se výška Himalájí snížila o více než 10 km a přesto se v těch největších výškách nacházejí živočichové prvohor!

  Geologicky jsou tyto nálezy podle udávaného stáří nevysvětlitelné.

  „Crinoid fossils and other marine fossils have been found on top of almost every mountain range on earth. In fact, crinoid fossils have even been found at the summit of Mount Everest, the highest point on earth. “
  http://mathisencorollary.blogspot.cz/2012/03/crinoids-on-mount-everest.html

  Nálezy fosílií odpovídají potopě:
  „Vody se na zemi převelice rozmáhaly, až byly přikryty všechny vysoké hory všude pod nebem. Vody se rozmohly na patnáct loket výše, když byly přikryty hory.“
  Genesis 7,19-20

 34. Daniel B.

  Vody na potopu bylo dost:

  „Pod zemským povrchom sa skrýva najmenej trikrát viac vody, než koľko jej v súčasnosti obsahujú všetky svetové oceány. Tvrdia to americkí geofyzici, ktorí svoj ​​nový objav zverejnili v časopise Science. Podľa vedcov môžu dôkazy o obrovských rezervároch vody ukryté stovky kilometrov hlboko v zemskom plášti pomôcť vysvetliť, ako vznikala planéta do súčasnej podoby a ako sa utvárali oceány.“
  http://science.dennikn.sk/clanky-a-rozhovory/neziva-priroda/vesmir-a-zem/5037-pod-zemskym-povrchom-je-viac-vody-nez-v-oceanoch

  V Bibli je zmínka o potopě – o otevření pramenů velké hlubiny:
  „v tom dni se rozevřely všechny prameny veliké hlubiny a uvolnily se nebeské průduchy“ Gn 7,11

 35. Pozorovatelnik

  Biblická potopa je vyloučena. Není možné, aby z Noeho a jeho rodiny (což mělo být před 4000 lety od nynějška) vznikly všechny lidské rasy a tolik rozdílů. A rozdíly nejsou jen v barvě kůže šikmých očích, ale i ve stavbě těla, dispozicích pro určité sporty a činnosti, jiný počet bilých a červených svalových vláken, jiné postavení pánve vůči trupu u černochů, průměrný IQ černochů je 70 – 80, u evropanů kolem 100, u asiatů taky, i něco více, rozdíly jsou ve tvaru lebky atd. To se během tak málo generací nemohlo stát. Bible je fejk.

  A kolik je na světě parazitů, všichni ti nálevníci, výtrusovci, ploštěnky, tasemnice, motolice, kroužkovci, pijavice, hlístice, strunovci atd. Tisíce různých druhů se jako vezly v tom korábu od Noeho a byly ukryty v těch párech zvířat… Tomu přece nemůžou ani věřit křesťané. A Noe pak s tou jeho kocábkou jezdil od kontinentu po kontinent, a do Austrálie vysadil klokany a pštrosy, na Špicberky lední medvědy, na Madagaskar vysadil gekona a lemura. To jsou takové nesmysly, že se opravdu stydím, že jsem byl kdy věřícím. Asi jsem byl jako pod opiáty a člověk když je zamilovaný do Boha, tak věří úplně všemu. Jakákoliv ptákovina není tak velká ptákovina, aby se jí nedalo věřit.

 36. Bílá velryba

  Ne vody na potopu aby sahala pod vrchol Araratu nebylo dost, Země jí dost nemá, nemůže sahat tak vysoko, to by vypadala jinak atmosféra, jinak planeta, Země by měla jinou oběžnou dráhu a vážila by mnohem více a měla by jiný objem, prostě nesmysl, je to nepravděpodobné a to velmi a velmi, všechna fakta svědčí proti tomu, ano, bůh je dle vás všemocný, ale i pak by tedy musel důkazy narafičit opačně, aby to vypadalo že se ta událost nestala, takže by byl lhář a navíc psychopat 🙂

  Udělejte z toho radši metaforu/pohádku, abyste vypadali jen polovičně hloupě a ne úplně hloupě …

 37. Daniel B.

  @Bílá velryba

  „Ne vody na potopu aby sahala pod vrchol Araratu nebylo dost, Země jí dost nemá, nemůže sahat tak vysoko“

  Tak si to zkuste spočítat. 🙂 A započítejte tam nedávno objevenou vodu pod zemským povrchem – „NA ZEMI JE AŽ ČTYŘIKRÁT VÍCE VODY NEŽ VE VŠECH OCEÁNECH DOHROMADY“ viz odkaz national-geographic cz

  Země má vody mnohem více, než na ponoření Mt. Everestu.

 38. Daniel B.

  @Pozorovatelnik

  „Není možné, aby z Noeho a jeho rodiny (což mělo být před 4000 lety od nynějška) vznikly všechny lidské rasy a tolik rozdílů.“

  Není možné, aby lidí bylo dlouhou dobu tak málo. V roce 1804 bylo na světě pouze jedna miliarda lidí. Dvě miliardy v roce 1927. Objev penicilínu nastal v roce 1928 a v roce 1941 se teprve začal hromadně vyrábět a používat.

  Podívejte se na tohleto:
  „“Lišíme se mnohem více od našich předků z éry před 5 000 lety, než se oni lišili od neadrtálců,“ tvrdí antropolog Henry Harpending, autor jedné ze studií, které uvádějí evoluci člověka do nového kontextu, který vyvrací teorie o zastavení, či zmrazení evoluce.“
  http://www.national-geographic.cz/clanky/kam-povede-evoluce-cloveka-vyviji-se-lidstvo-nebo-uz-jsme-dospeli-k-vrcholu.html

 39. Pozorovatelnik

  Daniel B.: Já nevěřím ani evolucionistům, ani Biblickým bájím. Nemám důvod, abych jedny báje vyměnil za jiné báje. Věřím tomu, co jsem viděl a zažil reálně. Křesťanství je fejk. Všechno, co jsem kdy viděl, byly jen imitačky něčeho nadpřirozeného. A Bible kecá v tolika věcech, že to to pro mě není žádný pramen. Nevím, jak vznikl, vesmír, život, atd. Možná to je dílo někoho, možná náhoda. Nevím. Každopádně mě nikdo nadpřirozený nikdy neoslovil. Nemám ani žádné sny, ani žádné vize, ani zjevení. Z toho, co vidím, vidím přírodu, kde něco funguje a něco nefunguje. Něco je kvalita, něco zmetek. Jestli se to samo vyvíjelo evolucí, nebo to někdo uhnětl, nevím. Pokud to někdo uhnětl, tak by se měl k tomu přiznat a všem zmetkům se omluvit. Nebo to opravit. Když měl schopnosti to stvořit, jistě to bude umět i opravit. Pokud to je jen výsledek slepé evoluce, tak se nedá nic dělat.

 40. Daniel B.

  @Pozorovatelnik
  „Věřím tomu, co jsem viděl a zažil reálně.“

  Já taky. Setkal jsem se osobně s nadpřirozenými věcmi po několikaletém hledání.

  Víte, co je důležité? Řešit ve svém životě motivy. Boha totiž zajímá nejen co děláte, ale proč to děláte.

  Nedivím se, že jste nic nadpřirozeného nezažil.

 41. Hebért

  Pozorovatelník: Tak evoluční teorie a křesťanství, to je vážně rozdíl. Evoluční teorie je podepřena důkazy, křesťanství ne 🙂

  Daniel B: Co jste zažil tak nadpřirozeného? 🙂

 42. Hebért

  Myslím, že spousta věřících židů a křesťanů v koncentrácích také hledali nadpřirozeno a vážně ho potřebovali, aby jim pomohlo, ale nic moc tedy…

 43. ateista

  @Daniel B.
  „A to v konečném soudu, kde budou odkryté lidské skutky, postoje a záměry, a spravedlivě posouzeny.“

  Kreacionismus je stejně šílený, jako toto vyjádření. Kdybych chtěl nechat „vítězit“ totální hloupost, nereagoval bych. Hrůzná představa, že by toto mělo být vyučováno na školách mne nutí reagovat. Tak tedy, bůh neexistuje a proto nebude žádný konečný soud. A nebylo žádné stvoření světa, ze stejného důvodu. Opětovně Vás vyzývám, abyste spojil síly s ostatními stejnými blouznivci a požádal náboženskou redakci ČT o realizaci projektu veřejné debaty teistů s ateisty. Vaše víra, prezentovaná na tomto webu nemá žádný konkrétní dopad. Jedině Vaše veřejné vystoupení před zraky celé společnosti může dát vyznít Vaší pevné víře a pozitivně ovlivnit českou společnost směrem k náboženské víře a kreacionismu. Neochvějně bojujte za realizaci televizního projektu, všichni ateisté Vaši snahu podpoří. Dokažte národu, že náboženství je záchranou civilizace. Veřejně pod tíhou Vašich argumentů uznáme naši porážku.

 44. Pozorovatelnik

  Daniel B.
  „Věřím tomu, co jsem viděl a zažil reálně.“
  Já taky. Setkal jsem se osobně s nadpřirozenými věcmi po několikaletém hledání.
  Víte, co je důležité? Řešit ve svém životě motivy. Boha totiž zajímá nejen co děláte, ale proč to děláte.
  Nedivím se, že jste nic nadpřirozeného nezažil.
  ___________________________________________________________________
  A už je to tady. Typická křivárna pobožného, který apriori obviňuje druhého ze špatných úmyslů. Ačkoliv o mně víš hovno, už seš si jist, kdo jsem atd. To je klasika pobožného. Kdyby skutečně existoval Bůh, tak by ti dal teď facku za tvoji drzost, neomalenost.

 45. Pozorovatelnik

  Hebért: Jak už jsem tady dával výše odkaz. Sledoval jsem debatu evolucionistů, vědců a jejich neurčité plantání mě přesvědčilo, že to stojí na vodě. Pokud nevědí, jak vznikl život, mají to čestně přiznat, ne si vymýšlet. Nahrazovat jedny náboženské pohádky pohádkami evolucionistickými, není rozumné. Není hanba nevědět, je hanba si vymýšlet, nebo mít nějaké domněnky a ty vydávat za fakta.

 46. Hebért

  Tak to se mýlíte v tomhle, evoluce je podepřena důkazy, má spousty nepřímých exaktních důkazů. Ten odkaz jsem nesledoval, ale z jednoho odkazu si nemůžete dělat obrázek. Mohu vám doporučit relevantní literaturu.

 47. Pozorovatelnik

  Nejsrandovnější bylo, jak popisovali organismus, shluk buněk, co nebyl ani rostlina, ani zvířátko. Takový praotec všech rostlin i všech živočichů. Taďulda rostlinozvířátko. A ten se rozhodl, že část jeho dětí budou rostliny a část jeho dětí budou živočichové. Hele, to je stejně bizarní jako ty biblické mýty. To už vyjde nastejno, které ptákovině věřit. Evoluční teorie v žádném případě uspokojivě nevysvětluje ani spontánní vznik života z ničeho a ani vznik rostlin nebo živočichů.

 48. Hebért

  1) To ale není vůbec darwinský evolucionismus, to je něco na způsob ID (čili verze kreacionismu) 🙂

  2) Vznik života z chemických prvků neřeší darwinská evoluce, ta začíná až se vznikem prvního života, vznik řeší např. Millerův experiment z roku 1953…

  3) Nelze si o něčem udělat obrázek jen z youtubu

  4) Výborná je kniha Slepý hodinář od Dawkinse

  Zatím 🙂

 49. Pozorovatelnik

  Hebért: No , mně se nechce věřit, že by z neživého matroše, prachu a vody vznikl sám od sebe život. A ještě se dělal spontánní upgrade. Miliardy let trvající spontánní upgrade, kde přibývá složitosti, přibývá samovolně sofistikovanosti. Hele, na to je třeba taky mít víru. A já už jednou věřícím byl, věřil jsem Bibli a křesťanům. Tak teď si dám odpočinek a do druhé víry nepůjdu.

 50. Jaroslav Štejfa

  K Pozorovatelníkovi:
  Říkáte: „Hele, na to je třeba taky mít víru. A já už jednou věřícím byl, věřil jsem Bibli a křesťanům. Tak teď si dám odpočinek a do druhé víry nepůjdu.“
  Mám-li to brát vážně – jak řešíte problémy své existence, třeba když ráno vstanete – věříte, že můžete přejít ve zdraví ulici, nebo že se rozední, nebo že pojede autobus z Prahy do Liberce atd.? Pokud některým těmto věcem věříte a spoléháte na ně, pak vaše tvrzení není pravdivé. Pokud nevěříte, jak přežíváte?
  Pokud ale věříte, že večer budou dávat v televizi nějaký program, nebo že vaše navigace váš automobil povede do cíle (a zároveň – jak tvrdíte – není příčinou boží zásah), o co se vaše přesvědčení opírá, když se vám věda nezdá seriosní? To by mě zajímalo.
  Jaroslav Štejfa

 51. Ateistický laik

  Pozorovatelnik Hele, na to je třeba taky mít víru.
  Ne, není, netřeba to řešit vůbec. Ateisti to jako žádnou modlu nemají, to si jen věřící myslí. 🙂

 52. Daniel B.

  @Pozorovatelnik

  „A už je to tady. Typická křivárna pobožného, který apriori obviňuje druhého ze špatných úmyslů.“

  Můžete zde napsat svůj motiv k hledání zázraků? Vycházel váš motiv z největšího křesťanského přikázání – milování Boha? Miloval jste někdy opravdově Boha?

 53. Bílá velryba

  „Tak si to zkuste spočítat. 🙂 A započítejte tam nedávno objevenou vodu pod zemským povrchem – „NA ZEMI JE AŽ ČTYŘIKRÁT VÍCE VODY NEŽ VE VŠECH OCEÁNECH DOHROMADY“ viz odkaz national-geographic cz“

  S touhle vodou už počítám 🙂 ta už je pod zemí či ve vodní hladině, ta voda co by salaha pod Ararat je ale ta navíc, kdyby voda pod zemí zmizela, tak by ta na nová, co nateče, zase stekla do země a hladina by se nezvýšila, nebo ne tolik 🙂

 54. Bílá velryba

  Pozorovatelnik:

  Není víra jako víra, víra v pravdivost evoluce je víra racionálně a důkazy podložená, to náboženství nemá, žádné… ano, evoluce není 100%, ale její pravděpodobnost je velmi vysoká a dlouhodobě podložená důkazy a stále více. Byť 100% to není, ale 100% moc věcí na světě zatím není. Jen pár…

  Pro boha nejsou žádné exaktní důkazy, a to dlouhodobě a existence a chod světa se obejde dle našich exaktních znalostí bez něj, je nepravděpodobný a spíše tedy neexistuje…

  To že se vám nechce věřit na pozvolný vývoj je sice hezké, ale tato víra má své důkazy, stejně jako vývoj života z neživých prvků, kde máte alternativy? Stejně podložené? Kde? Bůh není žádná exaktní alternativa k evoluci a materialismu, materialismus je mnohem pravděpodobnější než teismus (v něčem 100%, v něčem pravděpodobný) …

 55. Bílá velryba

  Zatím a všem hezký zbytek dne 🙂

 56. Pozorovatelnik

  Daniel B.
  24.04. 2016
  Můžete zde napsat svůj motiv k hledání zázraků? Vycházel váš motiv z největšího křesťanského přikázání – milování Boha? Miloval jste někdy opravdově Boha?
  ________________________________________________________________________
  Co ti je po tom, pobožný? Hraješ si na inkvizici? Já se ti tu nebudu zpovídat. Na to zapomeň.

 57. Pozorovatelnik

  Jaroslav Štejfa
  24.04. 2016
  K Pozorovatelníkovi:
  Říkáte: „Hele, na to je třeba taky mít víru. A já už jednou věřícím byl, věřil jsem Bibli a křesťanům. Tak teď si dám odpočinek a do druhé víry nepůjdu.“
  Mám-li to brát vážně – jak řešíte problémy své existence, třeba když ráno vstanete – věříte, že můžete přejít ve zdraví ulici, nebo že se rozední, nebo že pojede autobus z Prahy do Liberce atd.? Pokud některým těmto věcem věříte a spoléháte na ně, pak vaše tvrzení není pravdivé. Pokud nevěříte, jak přežíváte?
  Pokud ale věříte, že večer budou dávat v televizi nějaký program, nebo že vaše navigace váš automobil povede do cíle (a zároveň – jak tvrdíte – není příčinou boží zásah), o co se vaše přesvědčení opírá, když se vám věda nezdá seriosní? To by mě zajímalo.
  Jaroslav Štejfa
  __________________________________________________________________________
  Že jezdí autobusy jsem viděl na vlastní oči a autobusem jsem jel. Že fungují jízdní řády s velkou pravděpodobností jsem si už vyzkoušel mnohokrát. S navigací GPS je to horší, ta už navedla x lidí do pí.e. Automobil mi sloužil, teď dosloužil. To ale přece nemá nic společného s teoriemi o vzniku světa. Já mohu popsat svět od doby, kdy jsem bral rozum. A to popisuji jen lokalitu, kde jsem žil. A ještě subjektivně. Co bylo před 500 lety, vím z historických knížek. Kolik z toho je pravda, to nevím. Čím hlouběji do minulosti, tím více nepřesností, tím více spekulací. No a co bylo před miliony, miliardami roků a zda vůbec něco bylo, to nevím.

 58. Daniel B.

  @Pozorovatelnik

  „Co ti je po tom, pobožný? Hraješ si na inkvizici? Já se ti tu nebudu zpovídat. Na to zapomeň.“

  Tak si klidně tvrďte, že vás křivě obviňuji, když chcete své motivy skrývat. Tím jenom potvrzujete, že jsem napsal pravdu.
  😉

 59. Daniel B.

  @ateista
  Tak tedy, bůh neexistuje a proto nebude žádný konečný soud. A nebylo žádné stvoření světa, ze stejného důvodu.

  Abyste mohl opravdově říct, že bůh neexistuje, musel byste mít božský atribut – vševědoucnost. Potom byste byl ale sám bohem a tedy byste popíral sám sebe.

  Nechcete tvrdit, že jste vševědoucí, že ne?

 60. Daniel B.

  @Bílá velryba
  „..kdyby voda pod zemí zmizela, tak by ta na nová, co nateče, zase stekla do země a hladina by se nezvýšila, nebo ne tolik“

  Napsal jste to přesně. Potopa trvala, než ta voda stekla.

 61. Pozorovatelnik

  Daniel B. Tím jenom potvrzujete, že jsem napsal pravdu.
  ____________________________________________________________________________
  Ještě jsem neviděl pobožného psát pravdu. Ty jsi akorát schopen věštit z kávové sedliny nebo si vykládáš karty…

 62. toli

  Lásku k jakému bohu jste měl na mysli ? K bohu vašich představ ? Nedělejte ze sebe ještě většího blbce než jste.Proč milovat nějakého boha který po člověku pořád něco chce a vyžaduje ?Proč milovat boha který vyhrožuje peklem ? To má být jeho láska k člověku ? Pokud vím tak Pavel píše v definici lásky že nic nevyhledává ,nevyčítá,nepožaduje a nevyhrožuje .Najděte si to v té staré pohádkové knize……

 63. Hraničář

  Člověče, nejsi tu sám ! Otázky pro geologa Petra Budila
  22.10. 2007 Martin Hrubeš

  Jak se díváš na alternativní teorie, které vysvětlují biblickou potopu světa jako skutečně globální záplavu, vysvětlují vznik sedimentárních sekvencí jakýmsi globálním kataklysmatem v rozmezí nejvýše tisíců let, a snaží se tak postavit biblickou zprávu o stvoření na vědecký základ a na roveň teorií o fyzickém vzniku vesmíru a Země?………….

  Cílem Bible není, abychom věřili v Bibli ale v Toho, kdo způsobil, že byla sepsána. Vždy budeme v nebezpečí vytvářet si v našich myslích Boha NAŠICH PŘEDSTAV (takto to formuloval katolický kněz Marek O. Vácha). Kdykoli se pak objeví něco, co se zdá být s těmito představami v rozporu, máme podvědomou snahu to znevěrohodnit, místo abychom byli schopni v pokoře přiznat, že jsme třeba něco až dosud špatně chápali. Zde vidím hlavní příčinu onoho upřímně míněného (vychází ze snahy brát Bibli opravdu vážně!) napadání evoluční teorie ze strany některých našich bratří.

  Zabýváš se těmito problémy sám, nebo je to téma živé i na vědeckých pracovištích?………..

  Řada z našich vynikajících geologů a paleontologů jsou křesťané všech možných konfesí a jejich víra jim vůbec nebrání v kvalitním vědeckém výzkumu. Ale například v USA představují skutečný problém tzv. vědečtí kreacionisté, kteří se někdy dokonce snaží ve jménu doslovného výkladu Bible zabraňovat svobodnému vědeckému výzkumu v oblasti paleontologie. Někteří ( i věřící) američtí kolegové mají s těmito často militantními názorovými proudy (ne vždy!) docela velké problémy, ale čím dál častěji se tyto hlasy objevují i u nás. Vážím si přitom kreacionistů jako brarů v Kristu, ale s jejich názory nemohu souhlasit. Sám považuji evoluci za jeden z přírodních zákonů, podobně jako třeba gravitaci, ale vidím za ní jejího Tvůvrce. V pokoře se skláním před Jeho moudrostí a láskou, kterou to všechno přivedl k existenci a nám svěřil do opatrování i ke zkoumání ( třeba i tomu vědeckému).

 64. Pozorovatelnik

  Jednou tady popíšu, jak mi křesťanský kazatel. uzdravovatel na domluvené schůzce nebral telefon a nechal mě čekat hodinu venku před budovou. A když jsem mu zavolal z jiného čísla, tak to vzal a koktal, vymlouval se… Nebo jak pastor velkého sboru v cizím městě, kde si myslel, že ho nikdo nezná, předbíhal ve frontě na jídlo a drncal do lidí. Takových příběhů mám spoustu. Jejich láska – to jsou proklamace. Jako něco dodržují, asi třeba v průměru méně kradou. Na to bych i vsadil. Ale jinak jsou stejní jako většina populace. K tomu mají tu svoji bájnou lhavost, šíření fantasmagorií, ty jejich duchy, démony, satany atd. Největší specialisti na to jsou letniční. Ti u nás např. vymítali z jedné paní ducha pletení, páč paní ráda štrykovala svetry. Starší sboru ji pak vyčítali, že místo toho měla číst Bibli a modlit se. Ale ona dávala přednost své zábavě – pletení, tak z ní vymítali ducha pletení. Pak znám paní, co ji křesťanství přivedlo na psychiatrii. Myslím, že se o tom v médiích vůbec nemluví. Pořád se má za to, že křesťanství je buď neškodná zábava bláznů, nebo dokonce něco prospěšného. Ale já viděl, co to z lidmi dělá a kolik neštěstí to přineslo do mnoha rodin.

 65. Daniel B.

  @toli
  Proč milovat nějakého boha …

  Boha lze milovat pouze jako odpověď na jeho lásku. Nic tak nezměnilo můj život jako poznání a prožívání jeho lásky.

  Jak to napsal i apoštol Jan – my milujeme, protože on první miloval nás.

  Miluji svého Pána.

 66. Pozorovatelnik

  Tato znamení budou doprovázet ty, kteří uvěří: V mém jménu budou vyhánět démony, budou mluvit [novými] jazyky, 18budou brát hady [do rukou] a vypijíli něco smrtelného, nijak jim to neublíží. Na nemocné budou vzkládat ruce a budou se mít dobře

  Nemocné uzdravujte, mrtvé probouzejte k životu, malomocné očišťujte, démony vymítejte; zadarmo jste dostali, zadarmo dejte.

  Kdybyste měli víru jako hořčičné zrnko,“ odpověděl Pán, „řekli byste této moruši: ‚Vykořeň se a přesaď se do moře!‘ a poslechla by vás.

  Amen, pravím vám: Kdo řekne této hoře: „Zdvihni se a vrhni do moře!“, a nebude ve svém srdci pochybovat, ale věřit, že se stane, co říká, bude to mít

  Kdo tě uhodí do pravé tváře, nastav mu i druhou; a tomu, kdo by se s tebou chtěl soudit o košili, nech i svůj plášť. Kdo tě donutí k službě na jednu míli, jdi s ním dvě. Kdo tě prosí, tomu dej, a kdo si chce od tebe vypůjčit, od toho se neodvracej.
  _____________________________________________________________________________________

  DanielB: Kolik lidí jsi uzdravil? Kolik lidí jsi vzkřísil z mrtvých? Přikázal už jsi moruši, aby se vrhla do moře ? Nastavuješ i levou tvář, když tě někdo uhodí do pravé? Necháš plášť tomu, kdo bude chtít košili?

 67. Daniel B.

  @Pozorovatelnik

  „DanielB: Kolik lidí jsi uzdravil? Kolik lidí jsi vzkřísil z mrtvých? Přikázal už jsi moruši, aby se vrhla do moře ? Nastavuješ i levou tvář, když tě někdo uhodí do pravé? Necháš plášť tomu, kdo bude chtít košili?“

  Proč bych vám měl odpovídat? Stejně mi neuvěříte.

 68. Sam

  Ale tak jo, už jsem od více lidí slyšel, že křesťanství je hlavně o vztahu člověka a Boha.
  Bohužel, dokážu navazovat vztahy jenom s lidmi či zvířaty, která jsem viděl na vlastní oči. Nedokážu mít vztah s neviditelnými kamarády (panna Marie, Bůh, andělé, Ježíš, apod…). Nedokážu milovat hypotetickou duchovní bytost, která se nijak neprojevuje.
  Milujete snad neutrino? Nebo Neviditelného růžového jednorožce?

  Mnohokrát jsem se školou vlezl na mši, kde by měl být přítomný Kristus, akorát že jsem si ničeho nevšimnul. Celý to vypadalo jako spojení divadla a lidových zvyků.
  Viz Matouš 18,20.
  http://www.biblenet.cz/app/bible/passage?passagePath.path=matous%2018,15-20

  „(Ježíš řekl:) Neboť kde jsou dva nebo tři shromážděni ve jménu mém, tam jsem já uprostřed nich.“

 69. treebeard

  @ Daniel B.

  Áno, byť kreacionistom si vyžaduje mať malú predstavivosť. Natoľko malú, aby človek nedokázal pochopiť prečítané vedecké vysvetlenia 🙂

  Geológia je dobre zvládnutá, podložená mnohými dôkazmi a vcelku predstaviteľná, ovšem, schopnosti žiaka ZŠ na ňu predsa len nestačia. Ja mám z geológie skúšku na VŠ, ale pripúšťam, že plne som naučené pochopil až o pár rokov neskôr, keď som v práci musel písať o geologických pomeroch jednotlivých území. Dnes by to už malo byť ľahšie, počítačové animácie sú výbornou pomôckou.

  Tie morské fosílie na Evereste sú vysvetliteľné veľmi jednoducho. Horniny tvoriace dnes vrchol Mt. Everestu vznikli usadzovaním v plytkých moriach. Už ten proces usadzovania si vyžadoval dlhý čas – krátka potopa by určite nestačila. Horniny vznikli tak, že v mori žili a množili sa drobné živočíchy, ktorých schránky po ich smrti padali na dno a hromadili sa. To isté sa deje aj dnes a obsah týchto živočíchov vo vode je tak malý, že by nestačil na vytvorenie pár centimetrov horniny. Ale za desiatky miliónov rokov sa schránky nahromadia.

  Pre laického kreacionistu dodávam jednu informáciu . tie fosílie nie sú iba na povrchu horniny, celá tá hornina je „vyrobená“ z nich. Ak do takejto horniny zavŕtame, nájdeme fosílie aj stovky až tisíce metrov hlboko. Potopa nedokáže vysvetliť, ako sa tak hlboko dostali.

  Himaláje boli vyzdvihnuté nárazom indického subkontinentu do Ázie. Pritom sa bývalé morské dno zvrásnilo a dostalo do veľkých výšok. Tento zdvih si však netreba predstavovať ako katastrofu. Na povrchu stále bol život. Najprv sa more stávalo plytším, objavovali sa ostrovy, zmenilo sa na sústavu jazier, neskôr vznikla súš, na nej hory, ktoré boli čoraz vyššie. Stále na nich bol život a vždy vyzerali ako hory. To, že došlo k nejakému vrásneniu, vieme len z vrtov, na povrchu by to nikto nezbadal. Erózia vždy stačila upravovať povrch do normálnych tvarov.

  Tieto procesy sú schopné úplne premiešať poradie vrstiev. Vrstvy sa totiž nedvíhajú vo vodorovnej polohe, ale sa pod bočným tlakom prehýbajú, niekedy dokonca prevracajú (prevrátené vrásy) alebo nasúvajú na iné podložie (príkrovy). K tomu treba pridať eróziu, ktorá dokáže niektoré vrstvy odstrániť, čím sa na povrch dostanú tie staršie. Napríklad v oblasti stredného slovenska máme tri druhohorné príkrovy, ktoré sem boli natlačené od juhu. Vo Veľkej Fatre sú však najvyššie vrcholy tvorené tým najspodnejším z nich – krížňanským príkrovom. Na ňom bol pôvodne uložený chočský príkrov, ale treba si to predstaviť tak, že dnešné kopce boli obalené ešte jednou vrstvou horniny, hrubou nejakých 100 metrov. Táto vrstva bola tvrdšia, zvrásnením do tých kopcov značne polámaná a tak bola, až na pár zbytkov už dávno odplavená. Tie zbytky potom tvoria malebné bralá ležiace na mäkších oblých svahoch tvorených krížňanským príkrovom a prevažne sa nenachádzajú na vrcholoch kopcov, skôr na ich svahoch…

  Ďalším fenoménom je plasticita zemskej kôry – žiadne pohorie nebude rásť donekonečna, pretože nakoniec ho vlastná váha začne zatláčať dolu – sily zdvíhajúce pohorie sa vyrovnajú zo silami gravitačnými. Ďalším fenoménom je sopečná činnosť, v menšej miere vietor, ľadovce, …

  Opakujem, geológia je krásne pochopiteľná, ale vyžaduje si určitú predstavivosť. Dokázateľná je tiež ľahko – vrstvy, a zlomy sú viditeľné (napr. na odkryvoch, ale aj vrtoch), dnes, navyše, dokážeme presne merať aj zdvíhanie alebo klesanie povrchu, jeho bočný pohyb a p. Všetko toto zapadá do našich modelov. Naopak, vôbec to nezapadá do kreacionistického „modelu“, ktorý nedokáže vysvetliť, prečo by svet mal byť tvorený zmäťou vrstiev, rôzne poprehýbaných a polámaných, navzájom posunutých, rôzneho zloženia, … Prečo by Boh nevytvoril hory z rovnorodej skaly, ale radšej z vrstiev náchylných na zosuvy a zemetrasenia? Prečo by vytváral vrstvy, ktoré ani nevidíme? Aby nás zmiatol? 😀

 70. Bílá velryba

  Ta voda by díky gravitaci stekla ihned a ne za 40 dnů 🙂

 71. ateista

  @Daniel B.
  „Abyste mohl opravdově říct, že bůh neexistuje, musel byste mít božský atribut“

  Nemusel, mohu to říci kdykoliv a vždy budu mít pravdu, na rozdíl od Vás. Zeptejte se svého boha, jak by mne mohl přesvědčit, že se mýlím, že existuje.

 72. Bílá velryba

  Ale mně stačí říci, že bůh logicky spíše neexistuje a nic pro něj nesvědčí jako pro objektivně existujícího Hurvínka 🙂 je možný, ale velmi nepravděpodobný, nejsou pro něj dlouhodobě žádné exaktní důkazy a existence a chod světa se dle našich znalostí obejde bez něj, je nadbytečný, jen occamovská záhada navíc. Možný je (pokud nemá neslučitelně rozporné vlastnosti jako někteří konkrétní bohové), možné jsou ale třeba i bohyně nebo bohové v množném čísle ? Třeba Poseidon a Afrodita nebo špagetové monstrum, a co jako? 🙂 Navíc by byl tvůrce našeho krutého světa nejspíš psychopat či psychopaté, pokud je jich více…

 73. Ondřej Šindler

  „Tento rozpor vysvětlují kreacionisté tak, že Bůh stvořil světlo až na cestě od hvězdy či galaxie k nám.“

  Tyjo, tak to už mě jako možný argument napadlo. Ale nenadál bych se toho, že ho nějaký kreacionsita skutečně pouřil :-O . Implikuje to totiž jednu velmi důležitou věc: kreacionista tak vlastně říká že bůh lže. Pokud vytvoří snušku fotonů přímo dokazujících existenci něčeho před 13 000 000 000 lety a věci se tak nemají, tak bůh lže – prostě a jednoduše. Docela by mě zajímalo jak by si uživatel této parodie na argument poradil s tímto filozofickým problémem.

 74. Bílá velryba

  Ano, podle této verze je bůh lhář a opět psychopat, chce po nás, abychom porušili zásady kritického myšlení a věřili navzdory, což nám ale nedal pořádně vědět, takže ani to že po nás chce, abychom věřili navzdory – tak vlastně nevíme a nemáme to ani nijak podloženo 🙂

  Nedávno se rozběhla zajímavá debata, že věda odpovídá na „jak“ a náboženství na „proč“. Jenže náboženství si ta svá „proč“ jen vycucává z prstů a věda svá „jak“ naopak ověřuje! Navíc věda tím, že odpoví na hodně „jak“ odpoví i na „proč“… proč mam plíce? Na to věda odpoví tím, že zjistí „jak to vzniklo“ a tím odpoví i na proč… čili děkuji, ale náboženství nepotřebuji vůbec…

  A pokud mam brát náboženství jako pohádky či beletrii, tak ty většinou nezasahují tak negativně do morálky a politiky a do historie, takže tohle taky nesedí…

 75. Ondřej Šindler

  Jinak jaktože podle zastánců pohádky o potopě byl Everest zaplavený zatímco o 3 000 metrů nižší Ararat záhadně zatopen nebyl. 😀 Manipulace lokálního gravitačního pole bohem? Nebo pak ještě hodně rychle ten everest natáhnul?

  Nebylo by nejjednodušší vysvětlení, že lidé v místě, kde tento mýtus vznikl vyšší kopec prostě neznali?

 76. Bílá velryba

  Ano, to by bylo samozřejmě logičtější vysvětlení, ale ne pro věřícího kreacionistu 🙂

 77. Ondřej Šindler

  Tady bych doplnil ještě, že věda říká spíše „jak“ než „proč“. Ani samozřejmě myslí „proč“ ve smyslu nějakého důvodu.

  Naprosto opomíjejí otázku zda „proč“ je v tomto kontextu vůbec smysluplná otázka. Jestli je to vůbec otázka, kterou je důvod položit. Chtít za vším vidět účel a důvod je jednou z nedokonalostí našeho nedokonalého paleolitického mozku. Stejně tak jako tendence vnímat nějakou inteligenci za ději, tam kde žádná není nebo rozpoznávat vzorce i tam kde nejsou (jako malý si pamatuji jak jsem přemýšelel stylem „Už projely 3 červený auta a tudiž tady táta za chvíli bude“ a přišlo mi to naprosto evidentní a smysluplné 😀 – někdy se mi zdá že spousta lidí z toho nikdy nevyroste.

 78. Bílá velryba

  Ano, to máte pravdu, ale někdy je odpověď na „jak“ a „proč“ prostě stejná…

 79. A.S.Pergill

  @Daniel B Epigenetické změny prostě nastartují rychleji než změny v genomu. Nicméně jakmile jsou takové, že se pozměněné populace nemohou vzájemně křížit, je vznik takových změn v genomu, které to zafixují, již jen záležitostí dostatku času. Takových druhů „in spe“ existuje spousta a mohou i obývat společný areál, akorát se vzájemně nesmí (za běžných okolností) křížit. Typicky třeba pes a vlk.

  @Autor V některých případech konzervativní geologie zjevně nesmyslně trvá na značném věkovém rozdílu vrstev (byť pod úrovní rozlišení „geologických hodin“), přes nálezy i pokusy, které to vyvracejí (nálezy zkamenělých stromů a dalších objektů, „protínající“ více vrstev, vznik oddělených vrstev usazením nehomogenních kontaminant u jednorázově nalité vody apod.) a zbytečně se tím diskredituje. Některé uhelné sloje (např.) zřejmě vznikly spíš sérií katastrof než pozvolným padáním stromů do bahna.

 80. Samain

  A.S.Pergill

  Vlk a pes se křížit mohou. Proto není pes považován za nový druh, ale za poddruh (canis lupus familiaris).
  Vašemu příkladu by spíše odpovídla nemonost křížení vlka /psa a lišky.

  Velmi dobrý příklad jsou kozy a ovce.
  Tyto druhy už jsou od sebe natolik vzdáleny, že vzájemného potomka neporodí. Ale mohou ho počít. Plod pak v určitém stádiu vyzmetají.
  Zvláštní je že muflon, velmi starý druh (původně domestikované) ovce se s kozou občas úspěšně zkřížit může.

  Takových druhů na hranici je víc. Od těch, kde se mohou křížit a potomstvo je fertilní, přes ty kde semohou křížit, ale potomstvo je neplodné, nebo je dále plodné jen jedno pohlaví (liger), až k těm, kde je možné početí, ale plod je potracen a k naprosto nekompatibilním, byť ještě stále geneticky hodně příbuzným druhům.

 81. Samain

  Daniel B.
  24.04. 2016

  @Bílá velryba

  „Ne vody na potopu aby sahala pod vrchol Araratu nebylo dost, Země jí dost nemá, nemůže sahat tak vysoko“

  Tak si to zkuste spočítat. 🙂 A započítejte tam nedávno objevenou vodu pod zemským povrchem – „NA ZEMI JE AŽ ČTYŘIKRÁT VÍCE VODY NEŽ VE VŠECH OCEÁNECH DOHROMADY“ viz odkaz national-geographic cz

  Země má vody mnohem více, než na ponoření Mt. Everestu.

  Aha. Takže jestli tomu dobře rozumím, tak všechna ta podpovrchová voda vzvřela na povrch, zanechala za sebou obrovské dutiny, které se ovšem tím nesmírným tlakem nezbortily. Tak to je dobrá haluz.

 82. Hraničář

  Ondřej Šindler
  25.04. 2016

  Jinak jaktože podle zastánců pohádky o potopě byl Everest zaplavený zatímco o 3 000 metrů nižší Ararat záhadně zatopen nebyl. 😀 Manipulace lokálního gravitačního pole bohem? Nebo pak ještě hodně rychle ten everest natáhnul?……………

  Pozor, Ondřeji. Noe přistál na Araratu, když Potopa už opadávala! Otázka ale je, KAM ta voda opadávala!

 83. Karel Kallus

  Ad Daniel B

  k té epigenetice:
  https://whyevolutionistrue.wordpress.com/2011/08/21/is-epigenetics-a-revolution-in-evolution/
  Autor je známý evoluční biolog – žádný outsider.
  Nevím, proč máte pořád problém s ET. Žádná revoluce se nekoná jde jen o doplnění o možné varianty, které nemají žádný vliv na vývoj druhů v dlouhodobém horizontu. Jde o změny v horizontu 1 nebo dvou generací. To není nic, co by ET v stávající formě nějak zvlášť narušovalo nebo dokonce zpochybňovalo. Jde jen o doplnění. O co Vám vlastně jde? O sebeprezentaci kolik toho dovedete na internetu najít pro ospravedlnění vašeho pohledu?

  ke zkamenělinám na úbočí Everestu : jak napsal p. Tomek, horotvorné procesy prostě vyzdvihly část litosféry a vytvořily Alpy, Himaláje a jiná pohoří. Naprosto konzistentní vysvětlení. Žádná záhada.

 84. Sam

  Bílá velryba———————————–
  Nedávno se rozběhla zajímavá debata, že věda odpovídá na „jak“ a náboženství na „proč“. Jenže náboženství si ta svá „proč“ jen vycucává z prstů a věda svá „jak“ naopak ověřuje!—————————————-
  Jo, Vácha to občas řekne, ale zapomene to nějak víc rozvést.

  ——————Tím třetím reflektorem je samozřejmě víra. Zatímco věda žádá vysvětlení, víra se zabývá interpretací. Pokud se věda zabývá řešením problémů, víra se zabývá tajemstvím. Víra se spolu s filosofií ptá, jaký to vše má význam, proč jsme zde, jaký je smysl našeho příběhu.————————-
  http://blog.aktualne.cz/blogy/marek-vacha.php?itemid=11006
  Ale jaké METODY má víra? Analyzování starověkých textů. A to je tak všecko.

  ——————-Víra se spolu s filosofií ptá, jaký to vše má význam, proč jsme zde, jaký je smysl našeho příběhu.————————
  Jo, víra se ptá na leccos, ale neposkytuje žádné přijatelné odpovědi.

 85. Pozorovatelnik

  Sam
  Jo, víra se ptá na leccos, ale neposkytuje žádné přijatelné odpovědi.
  ________________________________________________________________________
  Právě že odpovědi jsou super. Já bych chtěl, aby Bůh existoval. A být věřícím je dobrý pocit. Je to skvělý stav, hlavně na začátku, když jsem uvěřil. To bylo něco…. Má to jedinou drobnou vadu na kráse. Je to fake. Spousta věřících to tuší, ale neumějí si představit život bez víry. Je to berlička, je to opium. Slibuje jim to nesmrtelnost a to jim ateismus slíbit nedokáže. Mají raději víru než pravdu. Já jsem přestal být křesťanem až tehdy, když jsem si řekl, že pravda je pro mě více než víra.

 86. treebeard

  @Bílá velryba———————————–
  Nedávno se rozběhla zajímavá debata, že věda odpovídá na „jak“ a náboženství na „proč“. Jenže náboženství si ta svá „proč“ jen vycucává z prstů a věda svá „jak“ naopak ověřuje!—————————————-
  Sam: Jo, Vácha to občas řekne, ale zapomene to nějak víc rozvést.

  Môj pocit je, že viera práve na otázku PREČO nedáva prakticky žiadne odpovede. Pár som skúsil na veriaceho zatlačiť práve v tejto otázke, a výsledok bol vždy žalostný. Prečo stvoril Boh hmotu? Lebo sa mu chcelo. Prečo Boh zoslal potopu a nepokúsil sa o humánnejšie riešenie? Lebo On má právo robiť, čo chce. Prečo Mu záleží na tom, či masturbujeme? Lebo v Biblii je napísané „nezosmilníš“ Ja si teda odpoveď „prečo“ predstavujem inak 😀

 87. Pozorovatelnik

  treebeard: Prečo Mu záleží na tom, či masturbujeme? Lebo v Biblii je napísané „nezosmilníš“ Ja si teda odpoveď „prečo“ predstavujem inak 😀
  __________________________________________________________________________

  Posedlost Boha sexem, tedy ve smyslů zákazů a regulací je taky legrační. Zvláště toho starozákonního. Ale i třeba apoštola Pavla. Na to mají pobožní celý repertoár výrazů. Nejen smilstvo, cizoložství, ale začíná to už pokušením, chtíčem, žádostivostí, což jsou všechno výrazy, které mají vyvolat v posluchači výčitky svědomí. Je to promyšlené tak, aby ses dostal do defenzívy. Je to rafinované. Je to úmyslné zlé.

  Přitom lidi žijí životy, jak dovedou a jak se narodili. Není na světě člověk, co by si mezi nohy svévolně namontoval pohlavní orgány, aby „hřešil“. Jestli je někdo zodpovědný za pohlavní orgány, za hladinu testosteronu, za libido, tak jedině Bůh. Podle pobožných to nejdřív tak udělá, sestaví, naprogramuje, aby pak řekl, nesmíš to používat, nebo jen tehdy, když ti to dovolím. A co ti dovoluji, to si musíš nastudovat v mojí knížce, kterou napsali před x tisíci lety. Náboženství je z mého pohledu pakárna. Ponižuje lidskou důstojnost. A věřící si neuvědomují, ale ponižuje i hypotetického Stvořitele, protože z něho dělají retarda…

 88. Sam

  ————————Nejen smilstvo, cizoložství, ale začíná to už pokušením, chtíčem, žádostivostí, což jsou všechno výrazy, které mají vyvolat v posluchači výčitky svědomí. Je to promyšlené tak, aby ses dostal do defenzívy. Je to rafinované.—————-
  Jo, jak se jednou člověk dostane do spárů kněžoura, tak se blbě utíká. Ale mě se to nikdy nestalo, žádnej kněz si nikdy nezískal moji důvěru. Neproboural se do mého „srdce“, teda spíš do mého svědomí. Když jsem v roce 2003 ve 13 letech četl knížku Srdce studené jako kámen ot Stephena Hilla , tak mi přišla divná a nezbaštil jsem ji ani trochu. http://www.teenchallenge.cz/images/ke-stazeni/srdce_studene_jako_kamen.pdf
  Asi jsem po svém otci zdědil jistou odolnost proti duchovním katolizátorům, příp. evangelizátorům.
  Navíc tyhle kněžourské pokusy probíhaly výhradně na gymnáziu, kde se katechetovi nedařilo deaktivovat můj rozum. Taky jsem někdy vypnul rozum a oddal se emocím, to ale spíš na koncertě, v galerii, v divadle, ve škole fakt NE.

 89. Bílá velryba

  Samain: ano, je to HALUZ!

  Pozorovatelnik: Vy jste ten Pozorovatelník co psal kdysi na I-ateismus?

 90. treebeard

  @ pozorovatelník: Není na světě člověk, co by si mezi nohy svévolně namontoval pohlavní orgány, aby „hřešil“.

  No, Ježiš navrhoval riešenie – samomrzačenie.

  V moderných českých a slovenských prekladoch to nie nápadné: Mat19: 12Někteří nežijí v manželství, protože jsou k tomu od narození nezpůsobilí; jiní nežijí v manželství, protože je nezpůsobilými učinili lidé; a někteří nežijí v manželství, protože se ho zřekli pro království nebeské. Kdo to může pochopit, pochop.

  ale ak sa pozrieme za hranice: 12For there are some eunuchs, which were so born from their mother’s womb: and there are some eunuchs, which were made eunuchs of men: and there be eunuchs, which have made themselves EUNUCHS for the kingdom of heaven’s sake. He that is able to receive it, let him receive it. 😀

  Alebo aspoň odťať ruku alebo nohu, či vylúpnuť oko… Dnes by Ježiš skončil v nejakom ústave.

 91. Pozorovatelnik

  Bílá velryba
  Vy jste ten Pozorovatelník co psal kdysi na I-ateismus?
  ________________________________________________________
  No před několika lety jako věřící. V poslední době už jako nevěřící.

 92. Bílá velryba

  No a zapůsobil na Vás nějaký ateistický argument nebo co se stalo? Jinak vítejte…

 93. Pozorovatelnik

  Bílá velryba: Právě že ateisti na mě neměli žádný vliv. Ateistu ze mě udělali křesťané. Nekonečným řetězcem fejků. No a pak jsem si dal na misku vah, co mně a naší rodině přineslo křesťanství a je to smutný příběh. Dneska považuji náboženství už ne za neutrální, ale vyloženě škodící lidem.

 94. Karel Kallus

  Ad daniel b
  Uz jste se nekdy opravdu zamiloval do ženské kterou jste nikdy nevidel a o ktere se jen rečnilo?

 95. Sam

  Pozorovatelnik
  To ze mě do značné míry také. Navíc kvalitní ateistické weby jsem objevil až tak po roce 2010, to jest po maturitě. Dřív jsem o nich ani nevěděl, přestože některé by se našly už v dřívější době. Třeba http://k1.kreteni.cz/10uvod.php
  Vznikal asi někdy po roce 1997.

 96. Bílá velryba

  Mě ovlivnily některé ateistické argumenty, ale v knihách, na web jsem se dostal až později

 97. Karel Kallus

  Co se tyče toho datování pak o nějakém zpochybnění v tomto konkrétním příkladu nemůže být řeč. Spíše je třeba se ptát jak se vybírala mista pro odběr na tak velkém území a jestli se jeden nebo druhý tým neutnul. To lze ovšem nezávisle ověřit. Také se tam jasně píše ze je třeba provést další odběry jinde pro potvrzení hypotézy. Takže pomalu s tou flintou.

 98. Karel Kallus

  Pro názornost bych rád demonstroval otřesný způsob účelové manipulace s fakty jak je zde předváděna osobami jako je treba Daniel B ale platí všeobecně pro všechny typy pavěd ať jsou zahaleny do jakéhokoli hávu. Uvedu na konkrétním příkladu zpochybnění radioizotopoveho datování které se výše zmíněný snažil zpochybnit odkazem na clanek v seniorovi ha ha. Původní zdroj pochází z roku 2003 a otištěn byl jako kontroverzní v Nature. Zde autoři tvrdili že Himálaje MOHOU být starší než udávaných cca 50 mil let. I v článku ovšem mluví o původním asi prvním vrásnění. Už tehdy tvrdili že to bude asi problém prokázat. Nový výzkum z roku 2015 tvrdí něco jiného:
  http://www.naturetimes.com/age-himalayas-47-millions-years-scientists-say-5528
  O původním výzkumu již po 13 letech není nějak slyšet.
  Takže jak jsem psal šlo o ne chybu metody datování ale způsob tipování výběru lokality odběru vzorku. Co z toho plyne. Že pseudovědci a lidé mimo obor ale s jasnou agendou postupují od výsledku k nazpět. Klasický cherry picking. V tomto duchu lze již snadno poznat i jejich principiální způsob jak ospravedlnit sebevětší spekulaci nebo fantazii. Na tomto poli dominuje p Daniel B i v oblasti imaginárního revolučního zpochybnění ET za pomocí epigenetiky jako jejího podoboru. Bludný balvan je vas ale musíte se ještě hodně zlepšit aby jste se reprezentoval nejen na těchto stránkách. Bravo.

 99. Pozorovatelnik

  Sam: Díky za odkaz na ty stránky s legračním názvem 🙂 prý kreteni. 🙂 Na co on přišel, jsem přišel také. Musel jsem si na spoustu věcí přijít sám. Škoda, že někde není sumář křesťanských lží. A kritický rozbor Bible. Protože teprve odmítnutí jejich víry ze znalosti, nikoli neznalosti, je zralé. Samozřejmě někdo může namítnout, že nemá čas studovat blbiny. Jenže křesťanství nás tu obklopuje, ať chceme, nebo ne. Je to všude, v symbolech, v narážkách, v průpovidkách. Je to jako mor.

 100. A.S.Pergill

  @Samain Pes a vlk se spolu za přirozených okolností nekříží (umělé nebo jinak výjimečné nechme stranou). Ještě krátce před zavedením analýz DNA do taxonomie vyšel souhrnný článek, který dokonce vylučoval vlka ze psích předků (pes podle něj vznikl vícenásobným křížením vícero psovitých šelem). A byl brán smrtelně vážně.
  Prostě i ta epigenetika, potažmo vrozené rysy chování, které vzájemné křížení drsně zredukují, mohou vyvolat izolaci dvou populací, které pak jen čekají na vhodné náhodné změny v genomu, aby se oddělily i totálně geneticky.
  Ve Velké Británii takto od 40. let vznikla oddělaná populace pěnic (tuším), které přestaly migrovat a v zimě si vystačí s potravou na krmítkách (do GB se móda krmítek pro ptáky dostala z kontinentu po WW2). Protože přezimující populace hnízdí asi o 14 dnů dříve než migrující, tak se mezi sebou přestaly skoro křížit a už jsou mezi nimi i morfologické rozdíly (přezimující mají křídla vhodnější k manévrování kolem krmítka, migrující k dlouhému letu). Dřív nebo později se v jedné z nich rozšíří nějaká mutace (třeba přesun nějakého klíčového genu z jednoho chromozomu na jiný) a už spolu přestanou být plodní. Zatím se oddělení udržuje i tím, že případní kříženci nejsou „ani ryba ani rak“, tj. hůř se krmí na krmítkách i hůř migrují.

 101. toli

  @Pozorovatelník
  Škoda, že někde není sumář křesťanských lží.

  To by byla strašná práce když téměř každá věta v bibli je lež…a k tomu musíš ještě připočítat ty jejich urban myths.A co kde jaký nemocný řekl v průběhu posledních 2000 let a ujalo se…..JJ lidská hloupost je nesmrtelná a jen kvete.

 102. Bílá velryba

  Toli: takové shrnutí co bude stručně a výstižně útočit na náboženství, to by bylo potřeba jako úvod do ateismu pro lidi, něco takového by bylo dobré udělat, tak 10normostran stačí 🙂

  Zmínit problém náboženství jako takového (negativní úlohu, historii)

  Zmínit problém „boží existence“ jako hypotézy

  Zmínit jednotlivé víry a jejich historii a jejich spekulace/dogmata

  Náboženská fronta tuhle propagandu umí, my bychom jí měli dělat taky, ale jako osvětu, ne propagandu… ono se to vyplatí

 103. Bílá velryba

  Tak to já taky, já taky…

 104. Daniel B.

  @Karel Kallus
  „Pro názornost bych rád demonstroval otřesný způsob účelové manipulace s fakty jak je zde předváděna osobami jako je treba Daniel B ale platí všeobecně pro všechny typy pavěd ať jsou zahaleny do jakéhokoli hávu. Uvedu na konkrétním příkladu zpochybnění radioizotopoveho datování které se výše zmíněný snažil zpochybnit odkazem na clanek v seniorovi ha ha.“

  Jak víte, že jste vybral správnou lokalitu pro datování?

  „Gehrels‘ team analysed radioactive uranium in garnet and zircon grains from Himalayan rocks to determine their age. The amount of uranium that had decayed to thorium and lead indicated that many grains are between 450 million and 500 million years old.“
  http://www.nature.com/news/1998/030929/full/news030929-6.html

  Je přece normální, že výsledky datování pomocí různých metod se liší:

  „The fossils have not been dated. Three dating methods have been tried with inconclusive results, local scientists are working on adapting another dating technique which they expect will be performed in 2017“
  en_wikipedia_org/wiki/Homo_naledi

  Všechna datování dinosauřích měkkých tkání, které jsem doposud nalezl, ukazují měřitelné hodnoty 14C – a to se týká i výsledků měření vědců zastávajících ET. Výsledky jsou odmítány kvůli evolučnímu paradigmatu. Pokud není výsledek přijatelný, je jednoduše odmítnut.

  „Předložené fosilní kosti neobsahují žádný kolagen, což znamená, že veškerá původní kost byla nahrazena horninou, takže zjištěný čas nebude odpovídat době, kdy zvíře zemřelo.“
  www_planetopia_cz/datovani-dinosaurich-kosti.html

  Teď je kolagen v dinosauřích kostech nalezen, ale bude zde jistě jiný důvod, proč odmítnout datování pomocí 14C.

  Datování měkkých tkání dinosaurů evolucionisty udává stáří 24 600 „before present“.

  „Likewise, the amount of finite carbon was exceedingly small, corresponding to 4.68%±0.1 of modern 14C activity (yielding an age of 24 600 BP), and most likely reflect bacterial activity near the outer surface of the bone (although no bacterial proteins or hopanoids were detected, one bacterial DNA sequence was amplified by PCR, and microscopic clusters of bone-boring cyanobacteria were seen in places along the perimeter of the diaphyseal cortex). “
  journals_plos_org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0019445

  Vysvětlení není vůbec přesvědčivé … „most likely reflect bacterial activity near the outer surface of the bone (although no bacterial proteins or hopanoids were detected…“

  Podporuje výsledek měření evoluční paradigma? Výsledek je přijat.
  Nepodporuje výsledek měření evoluční paradigma? Vzorek musí být znečištěný, špatný, atd.

 105. Daniel B.

  @Karel Kallus
  „Nevím, proč máte pořád problém s ET. Žádná revoluce se nekoná jde jen o doplnění o možné varianty, které nemají žádný vliv na vývoj druhů v dlouhodobém horizontu. Jde o změny v horizontu 1 nebo dvou generací. To není nic, co by ET v stávající formě nějak zvlášť narušovalo nebo dokonce zpochybňovalo.“

  Myslíte si, že vypínání a zapínání genů nemá vliv na vývoj druhů v dlouhodobém horizontu?

  „Jiný do očí bijící příklad, jak výživa ovlivňuje epigenetiku, najdeme u myší. Jedinci s aktivním genem aguti mají žlutý kožíšek a sklon k tloustnutí. Tento gen se ale dá díky metylaci DNA vypnout. Pokud březí myš typu aguti dostává doplňky potravy, které mohou uvolňovat metylové skupiny (jako je kyselina listová či cholin), aguti gen mláděte se metyluje a stává se neaktivním. Tato mláďata stále příslušný gen nesou, ale fenotyp aguti postrádají. Mají hnědou srst a nevykazují sklon k obezitě“
  http://www.scienceinschool.org/cs/content/j%C3%ADdlo-kter%C3%A9-n%C3%A1s-utv%C3%A1%C5%99%C3%AD-jak-m%C5%AF%C5%BEe-strava-ovlivnit-n%C3%A1%C5%A1-epigenom

  „Příkladem ze světa hmyzu je včelí královna a její výživa. Velmi názorně ukazuje, jak se živé bytosti mohou i přes identickou dědičnou informaci odlišně vyvíjet ve svém vzhledu, funkci a délce života, a to pouze a jenom prostřednictvím výživy. Budoucí královna má stejnou genetickou výbavu jako obyčejná dělnice. Jestli se z larvy vyvine královna nebo dělnice, závisí pouze na výživě, která je vyhrazena především včelí královně: mateří kašičce. Zpočátku sice všechny včelí larvy dostávají cennou mateří kašičku, ale od třetího dne života je touto obzvláště výživnou životadárnou směsí krmena pouze larva včelí královny. Larvy dělnic jsou krmeny pouze pylem a medem. Mateří kašička obsahuje vedle velmi hodnotných výživných látek také bílkovinu, která v konečném důsledku vede k tomu, že je včelí královna ve srovnání s dělnicemi nejen mnohem větší, ale je také jako jediná samička vybavena funkčními pohlavními orgány a může za den naklást až 2000 vajíček. Také délka života je výrazně ovlivněna královským krmivem, neboť zatímco dělnice se dožívá v průměru pouze asi 45 dní, včelí královna může žít až 5 let.“
  http://www.gaudus.eu/?p=7

  Napsal jsem: „Genocentrismus v ET se opouští.“

  A to je pravda. Protože vývoj není jen o genech, ale také o jejich aktivaci a deaktivaci.

 106. Daniel B.

  @ateista
  „Nemusel, mohu to říci kdykoliv a vždy budu mít pravdu, na rozdíl od Vás. Zeptejte se svého boha, jak by mne mohl přesvědčit, že se mýlím, že existuje.“

  Doufám, že se přesvědčíte dřív, ne až po smrti. To už by bylo pozdě.
  🙁

 107. Daniel B.

  @Samain
  „Aha. Takže jestli tomu dobře rozumím, tak všechna ta podpovrchová voda vzvřela na povrch, zanechala za sebou obrovské dutiny, které se ovšem tím nesmírným tlakem nezbortily. Tak to je dobrá haluz.“

  Rozumíte tomu špatně. Podle záznamu v Genesis Bůh při stvoření vytvořil vodní obal Země – „vodu nad klenbou“ (Gn 1,7). Během potopy ta voda dopadla na Zemi – 40 dní dešťů.

  Předpokládám, že tento vodní obal fungoval trochu jako skleník a je to pro mne vysvětlením, proč byla prehistorická zvířata tak obrovská.

  Mnozí z vás ateistů argumentujete pomocí „mezer“ ve vědeckém poznání. Např.: Potopa na Zemi nemohla být, protože zde není pro ni dostatek vody. A hle, voda pod zemí je objevena. Anebo: věřící by měli přemýšlet, proč Bůh dal do lidského genomu tolik neužitečné DNA. A hle, projekt ENCODE ukázal, že tato DNA je aktivní.

  Takže si počkám na další vědecké objevy.
  😉

 108. Karel Kallus

  Nezklamal jste. Karel ad daniel b

 109. Hraničář

  Daniel B.
  25.04. 2016
  Rozumíte tomu špatně. Podle záznamu v Genesis Bůh při stvoření vytvořil vodní obal Země – „vodu nad klenbou“ (Gn 1,7). Během potopy ta voda dopadla na Zemi – 40 dní dešťů. …………………

  Zároveň ovšem Bůh „otevřel propasti hlubinných tůní“ a voda ze Země vytékala na povrch. Kam se po Potopě zase ztratila??
  “ Voda nad klenbbou“ ovšem dokazuje to, co odpůrci věřících říkají – že Bůh stvořil Zemi jako plochou desku obklopenou mořem a nad ní vytvořil klenbu „nebe“, na niž zavěsil dvě velká světla a plno malých hvězdiček.

 110. Karel Kallus

  Ad daniel. Projekt encode byl odhalen jako nesmysl. Kašlu uz na vas.

 111. Daniel B.

  @Karel Kallus
  „Projekt encode byl odhalen jako nesmysl. “

  Ó, ano, 442 vědců se proti chudákům evolucionistům spiklo:

  „Na projektu ENCODE (Encyclopedia of DNA Elements) pracovalo po 10 let 442 vědců z více než 30 institucí. Výsledkem jsou tři tucty textů zveřejněné k 5. září 2012 ve špičkových vědeckých časopisech včetně prestižních žurnálů Nature a Science.

  „Téměř každé písmeno genetického kódu jsme dokázali spojit s nějakou funkcí,“ říká jeden z řídících pracovníků projektu Tom Gingeras.“

  http://www.rozhlas.cz/leonardo/clovek/_zprava/encode-cesta-k-pochopeni-lidskeho-genomu–1108771

 112. Daniel B.

  @Karel Kallus

  ENCODE jako nesmysl?

  „Výsledky projektu ENCODE odhalují vědcům dosud netušené zákonitosti dědičných sklonů k různým chorobám. V rámci projektu se například podařilo identifikovat pět míst lidské DNA, kde má záměna jediného písmena genetického kódu za následek zvýšený sklon k těžkému zánětu střev označovanému také jako Crohnova choroba. Donedávna bylo velmi obtížné zjistit, proč je záměna důležitá a co má za následek. Data z projektu ENCODE odhalila, že na pozměněná místa DNA se nemohou navázat důležité bílkoviny a to naruší funkci mnoha genů.“
  http://m.rozhlas.cz/leonardo/clovek/_zprava/encode-cesta-k-pochopeni-lidskeho-genomu–1108771

 113. Colombo

  ENCODE není nesmysl. Ale ENCODE byl odhalen z úmyslné šířené nepravdy o aktivitě DNA a kritizován vědeckou obcí. Stačí si přečíst tu pitomou wikipedii.

  Jako obvykle, kreacionisti stále znovu vytahují dávno vyvrácený omyl.

 114. treebeard

  @Daniel B.

  Skúsili ste si niekedy predstaviť, čo by sa dialo, keby to množstvo vody, ktoré „bolo nad oblohou“ spadlo počas krátkych 40 dní na Zem?

  Nápoveda: Archa by nezačala ani len plávať. Prívaly vody by ju rozdrvili 😀

  Voda by sa nedvíhala rovnomerne ako v Hollywoodskom filme, ale po zemi by sa valili dravé prúdy vody. Aj samotný dážď, pri ktorom by muselo za hodinu spadnúť viac, ako v najdaždivejších lokalitách na Zemi spadne za rok. Resp. ak to porovnáme s najintenzívnejšími hodinovými zrážkami, ktoré presahujú 100 mm/hod, tak si predstavme prietrž 500 krát intenzívnejšiu. Máte pocit, že by to drevená archa vydržala?

  Predstavte si dnešné ničivé záplavy, ktoré vzniknú tým, že behom mesiaca naprší nejakých 200 mm a pri ktorých je výška hladiny tým najmenším problémom. Problémom sa stáva sila prúdu. A teraz si predstavte to isté, len miliónkrát zväčšené. Alebo si predstavte tsunami, predstavte si, že sa môže vyskytnúť hocikde na pevnine a že môže byť väčšia, než sme kedy videli.

  Stále nič? 😀

 115. Samain

  Daniel.B

  Cit:
  Mnozí z vás ateistů argumentujete pomocí „mezer“ ve vědeckém poznání. Např.: Potopa na Zemi nemohla být, protože zde není pro ni dostatek vody. A hle, voda pod zemí je objevena.

  Ten váš vodní obal ale pořád neřeší ten problém který jsem nadnesla. Jak je možné, že se země, kde tedy musely být obrovské dutiny, schopné po opadnutí vody to obrovské množství pojmout, nezbortila pod tíhou té vody.
  Měl jste někdy i docela malé akvárium? Je to dost váha.

 116. Samain

  A.S.Pergill
  25.04. 2016

  @Samain Pes a vlk se spolu za přirozených okolností nekříží (umělé nebo jinak výjimečné nechme stranou).

  No, nebudu se dohadovat. Ale podle mých informací na Sibiři nebo Aljašce k přirozenému křížení dochází.
  A také náš ČSV vznikl přirozeným ( byť záměrným ) krytím.
  Ale myslím, že jsem vám tedy nerozuměla. Měla jsem dojem , že mluvíte o možné vzájemné fertilitě. A ta mezi vlkem a psem je.
  Ten článek který vlka vylučoval mi teda unikl – a to se kynologií zabývám 40 let. Spíše byly doměnky, že se na psech spolu s vlkem podílely i jiné psovité ( šakal).
  No nakonec se ukázalo, že celá psí populace vychází z úzké skupiny východoasijských vlků.

  Jinak jsme ve shodě. Váš příklad s pěnkavami je přesný popis toho, jak se druhy postupně oddělují. Podobně to asi proběhlo mezi grizzlim a ledním medvědem. Také jsou doposud vzájemně fertilní, nebo plejtvákem obrovským a keporkakem.

 117. Samain

  Pozorovatelnik
  25.04. 2016

  Bílá velryba: Právě že ateisti na mě neměli žádný vliv. Ateistu ze mě udělali křesťané.

  To jsme na tom podobně.A četba bible.

 118. ateista

  @Daniel B.
  „Rozumíte tomu špatně. Podle záznamu v Genesis Bůh při stvoření vytvořil vodní obal Země – „vodu nad klenbou““

  Další kreacionistický nesmysl. Ararat – kteroužto horu zřejmě autor Bible znal, ale o Mt. Everestu zřejmě nevěděl, protože byl daleko, jinak by ten nesmysl byl ještě větší – je vysoký 5 165 m. Jeho vrchol byl při potopě ještě 15 loktů pod hladinou. Prostě nad vodou nesmělo být vůbec nic, aby se náhodou něco nezachránilo a vyhubení bylo dokonalé. Takže vrstva vody, která pokryla Zemi nad hladinou moří byla silná cca 5 170 m. A podle kreacionisty Daniela B. tato 5 170 m vrstva vody obklopovala v nějaké výšce celou Zemi, aby v momentě potopy byla spuštěna na zem. Dovede si někdo takovou pitomost představit a dovede si představit, že by byla vyučována ve škole? Zavřete všechny kreacionisty do blázince!

 119. Pozorovatelnik

  ateista: Zavřete všechny kreacionisty do blázince!
  __________________________________________________________
  Tak to bych nerad. To už tady bylo za komunistů. Dělali to hlavně v Sovětském svazu. Že zavírali do blázinců nepohodlné, často právě věřící. Já jsem pro svobodný střet názorů. Pro pluralitu. A nakonec já také nemám žádný důvod věřit evolucionistům. Neznám jejich motivy, žádný důkaz jsem nikdy neviděl. Možná svět stvořil Někdo. Pouze jsem nasbíral dostatek důkazů, že to není ten křesťanský. To je fake. Bible je fake. Ale jsou v ní i dobrá místa. Např. Ježíš. Nebo různá přísloví. Kdo jinému jámu kopá, sám do ní padá – to pochází z Bible. A spousta dalších přísloví, která denně používáme. Ostatně Ježíš měl také mnoho výborných postřehů. (Nebo ten, kdo vymyslel literární postavu Ježíše). Např. Kdo jsi bez viny, první hoď kamenem. Nebo nejprve si vytáhni trám ze svého oka, a pak hledej třísku v oku druhého, jinými slovy Nejdříve si zameť před vlastním prahem. A tak by se dalo pokračovat. I v Bibli se dá najít něco užitečného pro život. Už jsem ji sice vyhodil do popelnice, páč většina toho je fake a ideologický bordel. Ale jsou tam i perly. To musím uznat. Perly v hnoji. Bible je lidské dílo a každé lidské dílo obsahuje jak perly, tak hnůj. S tím se nedá nic dělat.

 120. A.S.Pergill

  @Samain
  Na Sibiři a Aljašce přirozeně psi nežijí, přivedl je tam člověk. Další věcí je, že vlk normálně na psa útočí (a naopak) a ne aby se spolu pářili.
  Jinak ano, vzájemná fertilita tu je (a mláďata jsou plně plodná), nicméně do analýzy DNA prakticky nikdo nepředpokládal (od starověku přes Linnéa až po 20. století), že vlk je vlastně jen jedno z mnoha psích plemen.

  A další takovou chuťovkou je „jednobuněčný parazitický pes“ (a taky má psí DNA, dokonce identifikovatelného plemene, byť bychom ho bez této informace řadili mezi parazitické prvoky).

 121. treebeard

  Ešte treba pripomenúť, že voda pohlcuje svetlo. V mori si môžeme ľahko pozrieť, že už v hĺbke pár desiatok metrov je celkom slušná tma. Takže s tou vodou nad klenbou by na zemi bolo nie teplo, ale naopak chladno a tmavo. Zvieratá by neboli obrovské, boli by malé a bolo by ich strašne málo, asi tak, ako je tomu na oceánskom dne.

 122. Jaroslav Štejfa

  Všimněte si, že věda se dostává vždy dopředu lopotně přes řadu slepých odboček a někdy trvá celé generace, vež výsledné poznání pochopí alespoň zlomek populace. To nevadí v tom směru, že celá populace tyto výsledky používá, aniž by musela věci rozumět. Náboženství třeba monoteistická mají svoji absolutní pravdu zjevenou už tisíce let, vyznavači s ní neustále eskamotují tak, že nepochybují o jejím trvání a přitom ji neustále modifikují směrem k vědeckým poznatkům, i když někdy se staletými zpožděními. Ve jménu té pravdy jsou však schopni zabíjet, ačkoliv rozumný člověk by si s ní tak leda potřel prsa. Někdy to má hořce komický nádech. Například Chrám Ježíšova hrobu asi nikdy neopraví a spadne věřícím na hlavu, protože se tak ve jménu své pravdy maximálně pod jeho kupolí porvou mezi sebou. http://www.ceskatelevize.cz/ct24/svet/1764733-jezisova-hrobka-v-jeruzaleme-dostane-novy-hav
  Bizarní lidé, kteří věří, že voda na zemi byla umístěna na nebeské klenbě a při celosvětové potopě spadla na zem, jsou velmi povolaní k tomu, aby nás poučili o záhadách DNA. Konečně světlo.
  Jaroslav Štejfa

 123. Petr Tomek Post author

  @Daniel B.:Potopa světa není v geologickém záznamu, ale je v knížce, která se doložitelně rozchází s realitou. Můžete věřit tomu, co říkají geologické vrstvy, stromy, ledovce, radionuklidy, spektroskopy ,́ analýzy DNA…anebo můžete věřit té knížce, ale i kdybyste se postavil na uši, tak nedokážete tyhle dva světy spolu sladit. Dokud tohle nepochopíte, je diskuse marná.

 124. Samain

  A.S.Pergill
  26.04. 2016

  cit:Na Sibiři a Aljašce přirozeně psi nežijí, přivedl je tam člověk. Další věcí je, že vlk normálně na psa útočí (a naopak) a ne aby se spolu pářili.

  To už je vážně bazírování na halíři. Pokud se háravá fenka dostane k vlku samotáři, nebo naopak, pak k páření dojde.
  Smečka samosebou psa nepřijme. Ale není to nemožné. A ani podstatné.

  Cit:Jinak ano, vzájemná fertilita tu je (a mláďata jsou plně plodná), nicméně do analýzy DNA prakticky nikdo nepředpokládal (od starověku přes Linnéa až po 20. století), že vlk je vlastně jen jedno z mnoha psích plemen.

  Ale vlk není psí plemeno. Domestikací se pes značně od vlka odklonil. Proto je nazýván canis lupus familiaris – teda poddruh canis lupus.
  Všeobecně mají psi o 20% menší obsah mozkovny a slabší chrup. To jsou znaky které psa od vlka odlišují signifikantně.
  Pak jsou plemena která se vývojem od vlka odklonia více než jiná – chrti, lundehund, naháči.

  A vlk byl považován za předka psa – kterým také je a zárověň jeho blízkým příbuzným. Stejně blízkým, jako je lední medvěd s grizllim. Ne tak vzdáleným, jako koza s ovcí.

 125. Daniel B.

  @Colombo

  „ENCODE není nesmysl. Ale ENCODE byl odhalen z úmyslné šířené nepravdy o aktivitě DNA a kritizován vědeckou obcí. Stačí si přečíst tu pitomou wikipedii.

  Jako obvykle, kreacionisti stále znovu vytahují dávno vyvrácený omyl.“

  A stránky „U.S. National Library of Medicine“ publikují rovněž dávno vyvracený omyl?
  🙂 🙂 🙂

  „The approximately 20,000 genes that provide instructions for making proteins account for only about 1 percent of the human genome. Researchers embarked on the ENCODE Project to figure out the purpose of the remaining 99 percent of the genome. Scientists discovered that more than 80 percent of this non-gene component of the genome, which was once considered “junk DNA,” actually has a role in regulating the activity of particular genes (gene expression).

  Researchers think that changes in the regulation of gene activity may disrupt protein production and cell processes and result in disease. A goal of the ENCODE Project is to link variations in the expression of certain genes to the development of disease.

  The ENCODE Project has given researchers insight into how the human genome functions. As researchers learn more about the regulation of gene activity and how genes are expressed, the scientific community will be able to better understand how the entire genome can affect human health.“
  https://ghr.nlm.nih.gov/primer/genomicresearch/encode

  Tyto stránky jasně tvrdí …
  “ Scientists discovered that more than 80 percent of this non-gene component of the genome, which was once considered “junk DNA,” actually has a role in regulating the activity of particular genes (gene expression).“

  Nedivím se, že tuto obrovskou skupinu vědců z ENCODE někdo kritizuje.

  @ostatní
  Nemám teď čas odpovědět na všechny dotazy. Budu tu večer.

 126. Bílá velryba

  Dneska se v Rusku zase do blázince zavírají ateisté…

  http://zpravy.idnes.cz/rusko-ateismus-buh-vezeni-dcf-/zahranicni.aspx?c=A160303_102229_zahranicni_ane

  „K debatě se připojil i Viktor Krasnov, osmatřicetiletý zdravotní bratr ze Stavropolu, který na adresu výše zmíněné citace poznamenal, že bible je „sbírka židovských pohádek“. A „Bůh není“, dodal nakonec.“

  „Jeho komentář ale pohoršil diskutující natolik, že jej udali na policii. Krasnov musel následně podstoupit měsíční pozorování na psychiatrii. Lékaři jej shledali příčetným a postoupili soudu.“

 127. Bílá velryba

  Existují stromy staré několik tisíc let, ty jako potopu přežily?

  Kam se ta voda po potopě poděla?

  Bůh tedy zavěsil vodu nad Zemi do atmosféry v nějakym igelitu a pak to na ní pouštěl? 🙂

  Země by pak měla jiný objem a měla jinou oběžnou dráhu (pokud by to bůh nějak nezaonačil)

  Geologie, biologie, fyzika – to vše mluví proti potopě jak jí popisuje Bible, jestli byla, pak to bůh musel narafičit jakože nebyla a je to lhář a blázen 🙂

  Udělejte z toho raději metaforu/pohádku, ať vypadáte jen polovičně hloupě a ne úplně hloupě jako teď 🙂

 128. Bílá velryba

  Mě tedy ovlivnila četba filosofie a ateistické argumenty byly neprůstřelné, třeba čajová konvice od Russella, takže ateismus ovlivňuje často věřící a ne že neovlivňuje…

 129. S.V.H.

  Zdravím taktéž všechny známe z i-ateismus.

  Ondřej Šindler:
  … Chtít za vším vidět účel a důvod je jednou z nedokonalostí našeho nedokonalého paleolitického mozku. Stejně tak jako tendence vnímat nějakou inteligenci za ději, tam kde žádná není nebo rozpoznávat vzorce i tam kde nejsou …

  S.V.H.:
  Přesně tak. Obecně se to nazývá apofenie (https://en.wikipedia.org/wiki/Apophenia), ve statistice tomu říkáme chyba prvního druhu.

  @ Daniel B.:
  Nediskutoval jste náhodou na i-ateismu pod nickem Dunbee? Mám totiž mohutné déja vu. 🙂 Homo naledi, C14 v dinosauřích fosiliích, ENCODE – to všechno vytahoval také (dokonce se stejnými odkazy). Ale je možné, že podobnost je čistě náhodná – kreacionisté mají jen několik málo „objevů“, které považují za problematické pro ET, a neustále je omílají dokola a dokola (i po opakovaném vyvrácení či vysvětlení).

 130. Samain

  Ono to s tím ENCODE projektem a Junk DNA bude podobné, jako se slepým střevem.
  Je to reliktní orgán, který je u některých jiných organismů funkční (z býložravců například kůň).
  jeho funkčnost spočívá v tom, že je to v podstatě farma bakterií, které pomáhají trávit celulózu a zárovň dodávají organismu esenciální aminokyseliny.
  No, a když se objevilo, že u člověka, jehož zažívací trakt byl „vybílen“ užíváním ATB, se střevní mikroflóra může obnovit pomocí „zásobníku“ v apendixu, spustili krecíci vítězný jásot, jaký to důkaz tvůrčí síly.
  Celkem sklidem pominuli nejen miliony lidí v historii, kteří zemřeli na zánět tohoto orgánu, jakož i to, že lidé po apendektomii přežívají bez jakýchkoli problému, a to i bez nutnosti obnovit uměle mikroflóru ve střevech (což například v případě thyreoktomie není možné. Vykuchají vám štítnou žlázu a do smrti musíte baštit hormon.)
  Stejně tak jako to, že antibiotika, která jsou schopná ten zažívací trakt „vybílit“ byla objevena až ve 40 .letech 20.století no……

  http://www.osel.cz/6464-je-encode-umirackem-pro-smetistni-dna.html

 131. Daniel B.

  @Samain

  „Ono to s tím ENCODE projektem a Junk DNA bude podobné, jako se slepým střevem.“

  Skutečně?
  🙂

  Nejnovější výzkumy o junk DNA říkají toto:

  ‚Junk‘ DNA plays role in preventing breast cancer
  http://www.bath.ac.uk/research/news/2016/02/02/junk-dna-prevents-cancer/

  Junk DNA and the long non-coding RNA twist in cancer genetics

  The Encyclopedia of DNA Elements (ENCODE) project has revealedthat at least 75% of the human genome is transcribed into RNAs,while protein-coding genes comprise only 3% of the humangenome.1Because of a long-held protein-centered bias, many ofthe genomic regions that are transcribed into non-coding RNAs(ncRNAs) had been viewed as ‘junk’ in the genome, and theassociated transcription had been regarded as transcriptional‘noise’ lacking biological meaning.2The last decade has witnessedan explosive expansion in the understanding of biologicalfunction and clinical significance of ncRNA transcripts, exemplifiedby the large number of published reports linking microRNAs(miRNAs) and various human diseases including cancer.
  https://www.researchgate.net/publication/271504170_Junk_DNA_and_the_long_non-coding_RNA_twist_in_cancer_genetics

 132. Daniel B.

  @Petr Tomek
  „Potopa světa není v geologickém záznamu, ale je v knížce, která se doložitelně rozchází s realitou. “

  S realitou se rozcházely předpovědi ateistů, že pro potopu by na Zemi nebylo dostatek vody.

  Věřící předpokládali, že tato voda je ukryta v podzemí.

  Kdo měl pravdu?

 133. Foxy

  „Věřící předpokládali, že tato voda je ukryta v podzemí.“
  V jaké formě tam ta voda je?

 134. Sam

  ———————Pozorovatelník: Kdo jinému jámu kopá, sám do ní padá – to pochází z Bible. A spousta dalších přísloví, která denně používáme. Ostatně Ježíš měl také mnoho výborných postřehů. (Nebo ten, kdo vymyslel literární postavu Ježíše). Např. Kdo jsi bez viny, první hoď kamenem. Nebo nejprve si vytáhni trám ze svého oka, a pak hledej třísku v oku druhého, jinými slovy Nejdříve si zameť před vlastním prahem. A tak by se dalo pokračovat. I v Bibli se dá najít něco užitečného pro život. ————————————-
  Jo, v tomto je Bible podobná Ezopovým a La Fontainovým bajkám. Poučení se dá najít i v příbězích Sherlocka Holmese nebo ve starých řeckých bájích a ve kdejakém jiném vymyšleném příběhu.
  Autoří Bible sice věděli o světě dohromady houby, ale znali lidské chování a vlastnosti. V tomto může mít Bible pravdu, aspoň někdy teda.

 135. Hebért

  Ale na Zemi není pro potopu co popisuje Bible dost vody, za tím si stojím dál a ostatní jak je vidno také. Není dost vody, nejsou po ní geologické záznamy, některé stromy jsou starší pomalu než potopa, přitom stále žijí. Na světě je jiný počet lidí a různých ras. Kdy se to tak narychlo stačilo vyvinout a rozmnožit se? Země by měla jiný objem a hmotnost s tolika vody co podle popisu Bible, měla by i jinou oběžnou dráhu kolem Slunce atd…

 136. treebeard

  @Sam, Pozorovatelník: „I v Bibli se dá najít něco užitečného pro život.“

  Určite dá. Otázkou je však skôr to, či sa v Biblii dá nájsť nejaké mimoriadne posolstvo o morálke. A skôr si myslím, že nie. Pár krát som diskutoval o tom, že napr. v Ílias a Odysei nachádzame vyššiu morálku ako v Biblii. Homérovi hrdinovia síce často páchajú zlo, ale to zlo je v príbehu jasne odsúdené a pomenované. Homér síce chváli hrdinov, ale nemá problém kritizovať ich pýchu, nadmernú krutosť a ďalšie vlastnosti. Nemá problém urobiť z nepriateľa Hektóra najsympatickejšiu postavu eposu a z veliteľa Achájcov Agamemnóna najnesympatickejšiu. Príbeh robí čitateľa lepším.

  Starý zákon, oproti tomu, úplne nezakryte používa dvojaký meter – vyvolenému národu a Jahvemu schváli čokoľvek, na morálku nepriateľa má vyššie nároky. Nový zákon je na tom trochu lepšie, ale stále si myslím, že jeho morálne posolstvo sa nevyrovná ani tomu Homérovi staršiemu o tisíc rokov. Biblické príbehy robia človeka skôr vypočítavým a slepo poslušným voči autoritám, než skutočne dobrým.

 137. Hebért

  No taky aby se v knize o pomalu tisíci stranách nenašla aspoň jedna dobrá věta, ale i to je dost málo, na takovou publikaci (ta publikace je vypůjčena z Katovny – Divadlo Sklep 🙂 )

 138. Sam

  Jo, kolego, na gymnáziu jsme se učili, že Bůh k nám promlouvá skrze rodiče. Dobrý, co?
  Řekl jsem si tehdy, proč ne? Když po mě rodiče nepožadujou kostelování, tak to asi teda není potřeba a Bůh s tím nemá problém, haha.

 139. Daniel B.

  @Foxy

  „V jaké formě tam ta voda je?“

  Určitě se bude vyskytovat v různých formách. V Bibli jsou zmínky o tom, že Bůh založil zemi (tj. zemský povrch) na vodách a upevnil ji na vodních proudech. (Žalm 24,2)

  Co je objeveno, tak to je voda vázaná na minerály z velkých hloubek. A to, že ví, že tam ta voda je, tak to ví z výsledků seismologických měření. Voda totiž zemětřesení výrazně zpomaluje.

  „The high water storage capacity of minerals in Earth’s mantle transition zone (410- to 660-kilometer depth) implies the possibility of a deep H2O reservoir, which could cause dehydration melting of vertically flowing mantle. We examined the effects of downwelling from the transition zone into the lower mantle with high-pressure laboratory experiments, numerical modeling, and seismic P-to-S conversions recorded by a dense seismic array in North America. In experiments, the transition of hydrous ringwoodite to perovskite and (Mg,Fe)O produces intergranular melt. Detections of abrupt decreases in seismic velocity where downwelling mantle is inferred are consistent with partial melt below 660 kilometers. These results suggest hydration of a large region of the transition zone and that dehydration melting may act to trap H2O in the transition zone.“
  science_sciencemag_org/content/344/6189/1265

  „Davidův žalm. Hospodinu patří země a vše, co je na ní, celý svět a všichni jeho obyvatelé. Vždyť on ji založil na vodách, upevnil ji na vodních proudech.“ Žalm 24,1-2

  @Samain

  „Ten váš vodní obal ale pořád neřeší ten problém který jsem nadnesla. Jak je možné, že se země, kde tedy musely být obrovské dutiny, schopné po opadnutí vody to obrovské množství pojmout, nezbortila pod tíhou té vody.“

  Nejvyšší hory mají přes 8 km na hladinou světového oceánu. Poloměr země je přibližně 6378 km. Takže poměrově to je 8/6378 = 0,125%. Neviděl bych to tak, že by „konstrukce“ Země nebyla schopna pojmout 0,125% navýšení. Voda je přitom mnohem lehčí, než pevninský povrch. Takže bych to pojmutí vody tak nereálně neviděl.

  @treebeard

  „Máte pocit, že by to drevená archa vydržala?“

  Řezal jsem nedávno švestku. Je to na naše poměry docela tvrdé dřevo. Hodnota jeho tvrdosti je 85 MPa. Nejtvrdší dřevo v současnosti má Gvajak lékařský. Jeho tvrdost je 205 MPa.
  „Pro velmi tvrdá exotická dřeva se používá obecný český název „železné dřevo“.“ wiki, tvrdost dřeva

  Takže si umím představit, že archa mohla vydržet velké nápory. A žádné „tsunami“ nehrozí, když všude stejně prší.

  „Ešte treba pripomenúť, že voda pohlcuje svetlo. V mori si môžeme ľahko pozrieť, že už v hĺbke pár desiatok metrov je celkom slušná tma.“

  Představte si, a je to tak – že ve výšce 400 km nad Zemí je 90% zemské přitažlivosti. Voda mohla být hodně vysoko.

  Důsledkem vodního obalu byla vyrovnanější teplota. Pokud máte přes den a v noci jasno, rozdíly teplot jsou obvykle mnohem menší, než rozdíly teplot při oblačnosti (píšu obvykle, protože nezapočítávám proudění vzduchu a jiné vlivy). A to přesně v prehistorické době nacházíme.

  Podívejte se, co se nalezlo na Antarktidě:
  „Objev kostry lachtana mezi dinosaury, živočišných hub, o kterých téměř nic nevíme, nebo vymřelých hlavonožců. To jsou zářezy českých vědců z polární stanice Masarykovy univerzity na ostrově Jamese Rosse.“
  www_rozhlas_cz/meteor/prispevky/_zprava/unikatni-objevy-ceskych-vedcu-v-antarktide–1400197

 140. Daniel B.

  oprava:
  *rozdíly teplot jsou obvykle mnohem větší, než rozdíly teplot při oblačnosti

 141. Pozorovatelnik

  treebeard
  26.04. 2016
  Určite dá. Otázkou je však skôr to, či sa v Biblii dá nájsť nejaké mimoriadne posolstvo o morálke. A skôr si myslím, že nie. Pár krát som diskutoval o tom, že napr. v Ílias a Odysei nachádzame vyššiu morálku ako v Biblii. Homérovi hrdinovia síce často páchajú zlo, ale to zlo je v príbehu jasne odsúdené a pomenované. Homér síce chváli hrdinov, ale nemá problém kritizovať ich pýchu, nadmernú krutosť a ďalšie vlastnosti. Nemá problém urobiť z nepriateľa Hektóra najsympatickejšiu postavu eposu a z veliteľa Achájcov Agamemnóna najnesympatickejšiu. Príbeh robí čitateľa lepším.

  Starý zákon, oproti tomu, úplne nezakryte používa dvojaký meter – vyvolenému národu a Jahvemu schváli čokoľvek, na morálku nepriateľa má vyššie nároky. Nový zákon je na tom trochu lepšie, ale stále si myslím, že jeho morálne posolstvo sa nevyrovná ani tomu Homérovi staršiemu o tisíc rokov. Biblické príbehy robia človeka skôr vypočítavým a slepo poslušným voči autoritám, než skutočne dobrým.
  _____________________________________________________________________________
  Mně nejvíce daly Mayovky. Vinnetou a Old Shaterhad a další.

 142. Ignác z Loyoly

  „Nejvyšší hory mají přes 8 km na hladinou světového oceánu. Poloměr země je přibližně 6378 km. Takže poměrově to je 8/6378 = 0,125%. Neviděl bych to tak, že by „konstrukce“ Země nebyla schopna pojmout 0,125% navýšení. Voda je přitom mnohem lehčí, než pevninský povrch. Takže bych to pojmutí vody tak nereálně neviděl.“

  Ale notak. Kam se ta voda pak poděla? Podle Bible ta voda „napršela“, kde se jí tolik vzalo v mracích? Pršelo 40 dní v kuse nebo tak. To by ani nestačilo, to by muselo pršet asi fakt dost festovně 🙂 . Ta voda v Zemi je v Zemi, čili ta voda „od boha“ by musela být navíc, kdyby to byla ta spodní, tak ihned steče a výsledek bude stejný jako to vidíme dnes – tomu se říká gravitace a ta zjevně fungovala i před pár tisíci stejně jako dnes, kde je tedy ta voda navíc? 🙂

  Dobrou noc…

 143. Daniel B.

  @Ignác z Loyoly

  Přečtěte si dřívější příspěvky o vodním obalu, o výsledném klimatu, o nalezené vodě mezi zemským pláštěm a zemskou kůrou. Myslím, že tam je mnohé vysvětleno, na co se zrovna ptáte.

  „Ta voda v Zemi je v Zemi, čili ta voda „od boha“ by musela být navíc, kdyby to byla ta spodní, tak ihned steče a výsledek bude stejný jako to vidíme dnes“

  „… v tom dni se rozevřely všechny prameny veliké hlubiny a uvolnily se nebeské průduchy. A na zemi nastal déšť trvající čtyřicet dnů a čtyřicet nocí.“ Gn 7,11-12

  „Nový objav je významný hlavne kvôli teóriám, ktoré sa snažia načrtnúť, ako sa vôbec na Zem voda dostala. Niektorí geológovia sa domnievali, že voda sa na planétu mohla dostať napríklad po náraze komét, teraz sa ale zdá pravdepodobnejšie, že voda na povrch prenikla z hlbín Zeme.

  „Myslím, že tu konečne máme dôkaz o vodnom cykle na planéte, ktorý môže pomôcť vysvetliť, prečo je na povrchu Zeme tak veľké množstvo tekutej vody. Vedci hľadali vodu hlboko pod povrchom desiatky rokov,“ povedal Jacobsen.“
  science_dennikn_sk/clanky-a-rozhovory/neziva-priroda/vesmir-a-zem/5037-pod-zemskym-povrchom-je-viac-vody-nez-v-oceanoch

  Vědci je přijímaná teorie, že oceány vznikly z vody z hlubin Země.

 144. Daniel B.

  Úvaha, jak to je s těmi vědeckými předpoklady.

  Hobit z ostrova floresiensis (stáří 13 tis. – 100 tis.), zdůvodnění nenalezené DNA:
  „Výzkumníci původně také doufali, že v nich naleznou zachovanou mitochondriální DNA, kterou by mohli porovnat se vzorky z podobně nefosilizovaných koster Homo neanderthalensis a H. sapiens. Možnost nálezu využitelného vzorku DNA je však v kostrách velmi malá, neboť DNA obvykle teplému tropickému prostředí rychle podléhá, často během několika desítek let. Vyloučit nelze ani možnost kontaminace z okolního prostředí.“
  wiki, Homo_floresiensis

  Byla skutečně objevena dinosauří DNA?
  „Přesto se i v poslední době objevují nové zprávy o údajných objevech proteinů, měkkých struktur a dokonce i fragmentů DNA z dinosauřích fosilií (například v případě proslulé tyranosauřice „B-rex“, jak nedávno pro Discovery News prohlásila paleontoložka Lindsey Zanno).“
  www_osel_cz/8820-byla-skutecne-objevena-dinosauri-dna.html

  Jestli objeví DNA v dinosaurech a budou trvat na datování desítek miliónů let, pak si vzpomeňte na zdůvodnění nenalezení DNA u „hobita“:
  „…DNA obvykle teplému tropickému prostředí rychle podléhá, často během několika desítek let“
  🙂

 145. Sam

  —-catholic emulator enabled—-
  U Boha není nic nemožné. Když mohl vyrobit hvězdy, tak nějaká potopa je pro něho maličkost. Klidně si na čas může vypnout fyzikální zákony.
  —-catholic emulator disabled—-
  🙂

 146. Colombo

  Daniel: aha, takže knihovna přetiskla onu marketingovou zprávu z Encode. To ostatně dělá většina webů.

  Aha, ty se orientuješ jen podle marketingových zpráv, které dané marketingové oddělení projektů (které jsou obsazeny lidmi, co nerozumí vědě) bereš jako vědecké potvrzení svůj dojmů.

  Zkusil si se, já nevím, někdy začíst do samotných článků, aby si věděl, co ve skutečnosti samotné vědecké publikace tvrdí? Bez marketingových žvástů? Já totiž jo, já totiž naštěstí rozumím tomu, co dělám. Ty ne. Máš tedy dvě možnosti:
  1. porozumět tomu, co děláš
  2. nedělat to.

 147. Daniel B.

  @Colombo

  „Já totiž jo, já totiž naštěstí rozumím tomu, co dělám. Ty ne.“

  Nejsem si jist, zda rozumíte tomu, co děláte. Zdá se mi, že jste přehlédl mé odkazy a citace z vědeckých prací ohledně junk DNA.

  Takže ještě jednou … je to tatáž (!) vědecká práce, na kterou jsem zde odkazoval a jiný citát z ní:

  Junk DNA and the long non-coding RNA twist in cancer genetics

  „The protein-centered dogma had viewed genomic regions notcoding for proteins as ‘junk’ DNA. We now understand that many lncRNAs are transcribed from ‘junk’ regions, and even those encompassing transposons, pseudogenes and simple repeats represent important functional regulators with biological relevance.“
  https://www.researchgate.net/publication/271504170_Junk_DNA_and_the_long_non-coding_RNA_twist_in_cancer_genetics

  Stačí vám to? Anebo chcete odmítat všechny vědecké práce, které ukazují na funkčnost opakujících se sekvencí v genomu, atpod.? „… those encompassing transposons, pseudogenes and simple repeats represent important ( ! ! ! ) functional regulators with biological relevance“ (zdůraznění vlastní)

  Dobře vím, co dělám.
  😉

 148. Colombo

  Danieli, tímhle jenom potvrzuješ, co sem tvrdil. Prostě problematice nerozumíš.

  To, že RNA ma regulační funkci se ví už více než 30 let. Ostatně, RNA má velmi silnou autokatalytickou funkci, což se ví snad už od objevu RNA. A to, že RNA molekuly můžou nasedat na jiné RNA molekuly či DNA je taky celkem… známá věc (ono to bez toho ani moc nejde, že).

  To, že v DNA bude nejspíše hodně úseků, které se přepíšou do RNA a pak budou něco dělat je asi taky jasné. A některé z těch úseků budou mít i nějakou funkci.

  Špatná interpretace je ovšem ta, že veškeré úseky DNA se budou chovat takto, zejména ty, které zcela náhodně z generaci na generaci, z přepisu na přepis, skákají. Taky je špatná interpretace to, že množství opakujících se elementů, které se nachází v nekódující části kódující DNA a které zároveň zpomalují její přepis (tím, že se musí vystřihnout) mají takovouto funkci nějakým způsobem záměrně.

  Prostě, vzhledem k tomu, že nasedání RNA na DNA či RNA je probabilistická funkce, je zcela mimo interpretovat veškeré nasedání či veškerou expresi jako funkční záležitost daného úseku.

  A to, že se ukáže, že některé z těchto úseků jsou skutečně takto účelové (což se předpokládalo léta) na tom ostatně nic nemění.

  Stejně to nezmění nic na tom, že použití metriky „v některých buňkách se to někdy nějak exprimuje“ jako důkaz funkce úseků DNA je naprosto zcestné.

 149. treebeard

  @Daniel B.
  Vy ste ešte nikdy nezažili silný dážď? 😀

  Pretože a keby pršalo všade rovnomerne, či by tiež bol zázrak, ale OK, tak povrch zeme je nerovný. No a čo z toho vyplýva? Predsa to, že voda bude stekať nadol, hromadiť sa v odtokových cestách (údolia, žľaby). A ak bude pršať rýchlosťou niekoľko tisíc milimetrov za hodinu, tak to stekanie bude pekelne rýchle. Aj pri dnešných povodniach v horách a v susedstve hôr sú bežné ničivé prívaly vody. Vynásobte si ich číslom 500 až 1000, a máte čosi podobné tsunami, len horšie, pretože v tom prúde bude plno skál, stromov a ďalšieho materiálu.

  Ďalším faktorom vzniku supertsunami by bolo prúdenie vody z podzemných zdrojov. Dnešné tsunami vznikajú tým, že sa vcelku nepatrne (o nejaký meter) nadvihne časť oceánskeho dna. Skúste si predstaviť efekt podmorského „gejzíru“ chrliaceho milióny kubických metrov vody za sekundu. Nedal by hladinu mora do pohybu?

  K pevnosti dreva len toľko, že drevo je síce fajn materiál, ale na veľké stavby sa príliš nehodí, pretože obsahuje veľa nerovnomerností. Najvyššia drevená stavba na svete má 12 podlaží, ale nie je postavená z rastlého dreva, ale z dreva rozrezaného na hranolčeky a opäť zlepeného (pod vysokým tlakom) do konštrukčných prvkov. Ale toto je už extrém, všeobecne sa pripúšťa, že z dreva by sa mali stavať najviac päťpodlažné domy. O drevených lodiach toho až toľko neviem, ale tiež je známe, že majú značné veľkostné limity – čím väčšia loď, tým väčšie problémy. Ono totiž nejde o pevnosť kúska dreva, ide o pevnosť spojov. Taktiež u veľkého kusu dreva musíte začať riešiť jeho vady a nerovnomernosti. Pokiaľ ste o tom nepočuli, tak stromy sa celkom bežne lámu napr. vo vetre alebo pod záťažou snehu.

  Takže by som povedal, že prišiel čas odfajknúť si pár ďalších disciplín, v ktorých sa nevyznáte.

  PS: ako je to s tým prenikaním svetla na Zem cez niekoľkokilometrovú vrstvu vody nad klenbou? Nebola v tom Raji trochu tma?

 150. treebeard

  @ Daniel B.

  S tou vodou nad klenbou vám to skúsim vysvetliť ešte inak: videli ste už niekedy vrstvu oblakov? Tie sú tiež tvorené vodou, aj keď jej obsahujú nekonečne menej ako bolo treba na potopu. Keď sa poriadne zamračí, býva tma, však? A vynásobte si to miliardami. 😀

 151. Samain

  Daniel B.
  26.04. 2016

  @Samain

  „Ono to s tím ENCODE projektem a Junk DNA bude podobné, jako se slepým střevem.“

  Skutečně?
  🙂

  Skutečně. Oné i to slepé střevo může být současníkovi někdy užitečné. Pokud ho teda nezabije.
  No a vzhledem k tomu, že rakovina např. v Česku je na druhém místě v příčinách úmrtí, tak tak ten užitek bude asi na stejné úrovni.

  A krom toho, proč by funkčnost něktrých těch úseků Junk DNA měla popírat evoluci?
  To zase jenom krecíci špatně pochopili zjednodušené pojmenování. Stejně jako ten sobecký gen.

 152. ateista

  @Daniel B.
  Vy máte jeden zásadní problém. Svá tvrzení podepřete závěry nějakého rádobyvědce a přes to nejede vlak. Jenže ten rádobyvědec nemá své závěry podložené důkazy. A Vám evidentně nedělá problém pominout platnost veškerých fyzikálních zákonů.
  Vraťme se ještě k potopě světa. Máte dvě vysvětlení.
  První vysvětlení. Potřebná voda byla umístěna v atmosféře nebo nad ní. Všichni víme, proč se voda odpařuje, proč se tvoří mraky a proč prší. Neboli co drží vodu v oblacích a co ji nutí spadnout opět na zem. Můžete nám vysvětlit, co drželo vodu, potřebnou pro potopu, nad zemí a co ji donutilo spadnout na zem?
  Druhé vysvětlení. Potřebná voda byla ukryta v dutinách země. Všichni víme, že vrty a jinými metodami se prozkoumává zemská kůra do hloubky v řádu desítek kilometrů. A všichni víme, že v určité hloubce se nachází magma, zdroj výronů lávy. Vaše hlubinná voda by tedy měla být pod vrstvou magmatu. Můžete nám vysvětlit, v jakém skupenství se nacházela v zemských dutinách a co ji donutilo proniknout přes vrstvu magmatu v tak krátkém čase v tak obrovském množství průduchy v zemské kůře na povrch a udržet se tam?
  Samozřejmě nás bude také zajímat, kam se ta voda po potopě poděla, jestliže platí zákon koloběhu vody v přírodě.
  Mám obavu, že kdybyste coby učitel přednášel žákům své teorie o potopě světa, hleděli by na Vás minimálně s „údivem“.

 153. Samain

  Daniel B.
  Voda je přitom mnohem lehčí, než pevninský povrch. Takže bych to pojmutí vody tak nereálně neviděl.

  Koukám že krom toho že jste kovaný biolog a genetik, jste i kovaný geolog žejo. Inu typický krecík.
  Kilo pemzy je lehčí než litr vody 😀 :-D.

  Víte, ono tak ani nejde o váhu, jako o pevnost toho povrchu. A vy tady tvrdíte, že povrch země byl všude homogenně stejně pevný. Proč jenom těm vašim haluzín nevěřím?
  Aha . Proto že koukám na své 200 l. akvárium, které stojí na třech tvárnicích.
  Ty tvárnice jsou samosebou mnohem lehčí než to akvárko. Jde o rozložení váhy. Kdyby stálo na dvou olověných blocích o velikosti těch tvárnic, kdyby v prostředku nebylo nic, tak by se prostě prolomilo . To je fyzika pro základní školu!
  A vaše tvrzení předpokládá pod povrchem dutiny, kam se ta voda poté vsákla.

  No nic. Mně se hrozně líbí, jak vy krecící se zoufale snažíte ohnout přírodní zákony, abyste je mohli nacpat do té vaší sbírky bájí a pohádek.

  Přitom stačí když řeknete zázrak a vytřete nám oponentům zrak – protože na to se argumentovat nedá 😀

 154. ateista

  @Daniel B.
  Ještě jeden postřeh. Představte si, že jste učitel na základní škole. V některých předmětech budete nabádat žáky: Namáhejte mozkové závity, přemýšlejte! Pak přijde výuka kreacionismu a budete nabádat žáky: Nepřemýšletje, věřte!
  Úsměvné, viďte.

 155. Bílá velryba

  „U Boha není nic nemožné. Když mohl vyrobit hvězdy, tak nějaká potopa je pro něho maličkost. Klidně si na čas může vypnout fyzikální zákony.“

  Pak ale vše narafičil tak, že to vypadá, že žádná světová potopa nebyla, takže je lhář a psychopat 🙂

 156. Samain

  Daniel B.
  Začínám vás milovat. Vy děláte křesťanství opravdu medvědí službu. Víte, já se pořádně vyznám jen v jednoum oboru . A to je chovatelství, šlechtitelství – užitá genetika.
  Zato vy jak tak koukám jste mistr na všechno. Akorát, nějak při té hluboce odborné diskusi o molekulární biologii se občas dopustíte takového drobného faux pax, jako že ve skutečnosti vůbec nechápete která bije , při debatě o potopě zaměňujete fyxzikální veličiny, tvrdost, pevnost, váha, holinky jako hodinky, vsjo róvno. A na to nemusím být odborník, na to mi opravdu (a většině soudných čtenářů) stačí absolvování základní školy v daném oboru.

  Obzvláštní perly jako „Pršelo všude, žádná tsunami se nekonala“

  JAsan. Ony se valily proudy shora, zdola, ale přitom hladina byla křišťálově hladká jak zrcadlo :-D.
  Mimochodem, ocelový Titanik (a já si troufám tvrdit, že ocel je přece jen o něco tvrdší než dřevo a že ocelové nýty vydrží víc nežli dřevěné, proutěné, nebo maximálně mosazné spoje o kterých by se v dobách oněch dalo uvažovat) poslal ke dnu poměrně nanicovatý ledovec.

  Nebo běžte vyprávět třebas do Troubek, že když prší všude, tak se žádná přívalová vlna nemůže konat.

  A nebo přeplujte střední moře z Izraele do Řecka a vysvětlete jim, že tam tu pověst mají úplně špatně ( zvláštní, takový kousek a jak to ve skutečnosti bylo, se tam nedoslechli.)

  No a na závěr byste se mohl stavit u mně, a vyčinit mým švestkám a trnkám, jak si to vůbec mohly dovolit se rozlámat při poslední sněhové kalamitě. Jsou přece z tvrdého dřeva !
  Vážně k popukání 😀

 157. Samain

  Bílá velryba
  27.04. 2016

  „U Boha není nic nemožné. Když mohl vyrobit hvězdy, tak nějaká potopa je pro něho maličkost. Klidně si na čas může vypnout fyzikální zákony.“

  Ovšem kdyby to Daniel podal takto, tak by se tomu dalo těžko oponovat. Prostě bůh je bůh a zázrak je zázrak. Jediné čím by se dalo operovat by by lten absolutní základ, totiž že abarahámovský ( jakož i jiný ) bůh s pravděpodobností limitně se blížící 100% neexistuje.

 158. Bílá velryba

  Ano, tím že je nepravděpodobný + tím, že pokud existuje, tak je lhář a psychouš.

  Ještě by šlo oponovat tím, jestli vůbec bůh může měnit fyzikální zákony. Např. podle katolických teologů je i bůh podřízen logice, nemůže tedy např. stvořit něco, co sám neunese (byť je všemocný).

  Může tedy všemocný bůh stvořit něco, co sám neunese? 🙂

 159. Samain

  Nojo, jenomže potom i katolíci musí uznat, že nejvyšší veličinou ve vesmíru není jejich bůh, ale logika.

 160. Bílá velryba

  Mohou ještě říct, že bůh je vlastně logika, ale to by pak nepasovalo na to, jak se dle Bible bůh chová a co po nás chce.

  Navíc logické (stejně jako fyzikální) zákony jsou dle všeho jen vlastnosti vesmíru, hmoty, nebo některé vlastnosti našeho mozku (je to stejné jako problém abstraktních objektů – jsou nezávislé na nás nebo jen v naší hlavě? vymýšlíme je – nebo je objevujeme?), ale že by logika byla nějaká nezávislá sebeuvědomělá síla co stvořila vesmír či ho i řídí (čili bůh) – pro to důkazy nemáme …

  Když se pak podíváme na krutost živé přírody a na to neuvěřitelné plýtvání, tak už vůbec žádný rozumný záměr teprve nevidím… jen nadbytečnou krutost nepotřebnou pro žádnou „hypotetickou“ zkoušku (navíc potenciálně vševědoucí bůh jí ani nepotřebuje dělat, ví přece jak dopadne předem, nevševědoucí by už zase poznal, že je něco špatně a zrušil to dávno, leda by byl psychopat, což platí i pro toho vševědoucího)

 161. Foxy

  Danieli, ptal jsem se, v jaké formě ta Vaše podzemní voda je.
  Potvrdil jste mi, že se vyskytuje coby vázaná.
  Jasně, v kapalném stavu by se v potřebném množství vyskytnout nemohla.

  Jakou chemickou reakcí se tato vázaná voda uvolnila v kapalné formě?

  Zkuste si udělat hrubý výpočet (a nebo si to namodelujte v počítači).
  Uvolnění potřebného množství kapalné vody během Vámi proponovaných 40 dnů by byl explosivní proces. Pokud by navíc ta Vaše voda měla „napršet“ (tedy uvolnit se v proponovaném množství a čase v podobě páry), nezbylo by Vašemu pánubohu než si celé „stvoření“ zopakovat.
  Mohl by si ovšem vzít celou noemskou archu na nebesa. Ale kdyby ji chtěl znovu uplacírovat na vrcholu Araratu, musel by ten Ararat znovu stvořit – ten původní by to Vaše uvolnění podzemních vod nepřežil.

  Zkuste si vymyslet jinou pohádku, ty staré pověsti hebrejské jsou na nic.

  Navíc ten příběh je tam popsán úplně blbě.
  Pokud by měl být alespoň trochu plausibilní, musel by se odehrát takto:

  I řekl Bůh Noemovi:

  „Rozhodl jsem se skoncovat se vším tvorstvem, neboť země je plná lidského násilí. Fakt se mi ti lidi moc nepovedli.
  Takže s lidstvem udělám krátký proces. Zahladím je i s celou zemí, co už stihli zmrvit. Ale ty máš u mě protekci. Ty by ses z toho mohl vyvlíknout.“
  „A co mám, Bože můj, dělat?“
  „Za šest měsíců na zem sešlu déšť, který bude trvat 40 dní a nocí. Voda zaplaví celou zemi, hory i údolí.
  Chci proto, abys postavil Archu a zachránil po páru zvířat od každého druhu. Tady máš plány na její zhotovení. A tady seznam zvířat, kytek a všeho dalšího, co chci zachovat. Je toho dost, tak makej!“

  „Provedu“ pravil Noe a postavil se do bezvadného pozoru.

  Šest měsíců uplynulo jako voda. Obloha se zatáhla a začal padat déšť. Boží oko kouklo skrz díru v mracích, a šeredně se zachmuřilo. Archa totiž nebyla. Jen Noe seděl na dvorku, hlavu v dlaních, a plakal.

  „Proč jsi nepostavil Archu, jak jsem ti přikázal?“ zeptal se ho Bůh.

  „Odpusť mi, Pane,“ řekl Noe. „Snažil jsem se, seč jsem mohl, ale všechno se proti mně spiklo.

  První problémy vznikly, když město tvrdilo, že Archa je ve smyslu stavebního zákona stavba, vyžadující stavební povolení; protože jí navíc ani nelze označit za drobnou stavbu, musí proběhnout úplné stavební řízení.
  Můj argument, že se jedná o loď, odmítli, vzhledem k jejímu charakteru víceúčelového obytného objektu na zemi sedícího; vysvětlili mi, že loď typu archy bych nemohl vlastně ani stavět, protože by se jednalo o hromadný dopravní prostředek, kde jeho individuální výroba není povolena. Nelze jí začít konstruovat ani jako prototyp, protože vzhledem k zákonným lhůtám není možno vyhovět všem předpisům v požadované době. Neformálně mi bylo řečeno, že stavební řízení by bylo tou nejjednodušší cestou k cíli.

  Zahájil jsem tedy řádné stavební řízení, ale nastaly nové problémy.

  Stavba archy na mém pozemku mi byla zakázána na základě vyjádření památkářů. Byl jsem tak nucen zakoupit jiný pozemek, podstatně méně vhodný pro stavbu, a požádat o jeho vynětí z půdního fondu.

  Plány, které jsi mi dal, nebyly vypracovány autorizovaným projektantem, a tak jsem pro účely stavebního řízení musel nechat udělat nové. Ty ovšem byly mnohem náročnější v požadavcích na stavební materiál.

  Chtěl jsem použít dříví z vlastního lesa. Sjednal jsem dřevorubce. Bylo mi však úředně zakázáno začít kácet. Lesní správa před zahájením prací požadovala vyřízení povolení ke kácení stromů, které je ovšem podmíněno zahrnutím do plánu těžeb.

  V rámci stavebního řízení bylo vyžadováno potvrzení o zajištění finančního krytí stavby. Já ale požadovanou výši volných prostředků nemám, protože jsem byl jsem zažalován ochranáři, když jsem se snažil bez povolení pochytat Tebou určená zvířata, a navíc jsem je hodlal ilegálně vyvézt. Na finančním úřadě proto zablokovali veškerá má aktiva, a to až do konce vyřízení žaloby.

  Pokusil jsem se vše řešit účelově vázanou stavební půjčkou; její poskytnutí je však vázáno na platné stavební povolení…

  Požádal jsem proto své blízké o finanční pomoc a zahájil jsem stavbu bez všech povolení. Vzápětí jsem dostal tučnou pokutu a příkaz k demolici již postaveného. Argumentoval jsem krajní nouzí, hrozící z Tebou předpověděné potopy.

  Ihned jsem byl obžalován ze šíření poplašné zprávy. Hájil jsem se tím, že jde o Tvé nezvratné rozhodnutí, a že ona zpráva přichází přímo od Tebe.

  Okamžitě jsem byl upozorněn na povinost informovat příslušná místa, kterou jsem zjevně zanedbal.
  Ministerstvo životního prostředí požadovalo vyjádření o předpokládaných ekologických důsledcích záplavy.
  Vnitro ode mě chtělo předběžné odhady šíření záplavové vlny pro přípravu evakuačních plánů.
  Ministerstvo zemědělství urgovalo zprávu o předpokládaném rozsahu a délce trvání potopy jako podklad pro určení výše předpokládaného odškodnění poškozených zemědělců.
  Meteorologové mě velice slušně požádali o informace, na základě kterých by bylo možno vypracovat střednědobou předpověď počasí, včetně dlouhodobého výhledu. Jako protihodnotu nabízeli rosničky do Tebou požadovaného genofondu.

  Dlouho jsem ale úřady neobíhal. Bylo vydáno předběžné rozhodnutí o mém vzetí do vazby, a to na základě důvodného podezření, že se snažím vyhnout soudu tím, že provádím aktivní přípravu k opušttění země.
  Vše, co mí blízci sebrali jako hotovost, tak padlo na kauci. K tomu na Úřad práce přišlo udání, že na nepovolené stavbě ilegálně zaměstnávám filištínské Ukrajince, takže jsem musel dokazovat opak. Ono ani nebylo z čeho stavět, protože během mého pobytu ve vazbě byl veškerý stavební materiál rozkraden. Kdosi neznámý dokonce vykácel i můj les.
  A protože se jeden z neznámých zlodějů při krádeži zranil, a já neměl uzavřené pojištění ze zákonné zodpovědnosti, budu mu hradit bolestné a ušlý zisk.

  Nakonec jsem ani neměl kde stavět, protože na katastrálním úřadu stále ještě nebyl zanesen převod vlastnictví stavebního pozemku, který jsem pro stavbu archy zakoupil, navíc ani ještě nebylo provedeno jeho vynětí ze zemědělského půdního fondu. To vše by sice šlo urychlit, ale peníze na úplatky po tom všem už fakt nemám.

  Je mi líto, Pane, ale Archu nemohu začít stavět dříve než tak za pět let.“

  Najednou přestalo pršet, obloha se vyčistila a vysvitlo slunce.
  Noe se podíval vzhůru a zeptal se: „Pane znamená toto, že nebudeš ničit náš svět?“

  Bůh zachmuřil svou tvář a pravil:
  „Není třeba – vy lidi už jste svůj svět zřídili hůř, než by mne napadlo i v těch nejhorších snech.
  Tak si v tom vašem světě žijte.
  To bude můj trest, trest horší než jakákoli potopa.“

  Takže tady máte, Danieli, konečný neboli ultimátní důkaz toho, že potopa světa být nemohla nastat ani v tom případě, že by ten Váš Bůh skutečně reálně existoval.

 162. Daniel B.

  @Colombo

  „Danieli, tímhle jenom potvrzuješ, co sem tvrdil. Prostě problematice nerozumíš.

  To, že RNA ma regulační funkci se ví už více než 30 let. Ostatně, RNA má velmi silnou autokatalytickou funkci, což se ví snad už od objevu RNA. A to, že RNA molekuly můžou nasedat na jiné RNA molekuly či DNA je taky celkem… známá věc (ono to bez toho ani moc nejde, že).“

  Vy mne docela bavíte. 🙂

  Cituji R. Dawkinse, The Greatest Show on Earth, 2009, str. 332-333:

  „It stretches even their creative ingenuity to make a convincing reason why an intelligent designer should have created a pseudogene — a gene that does absolutely nothing and gives every appearance of being a superannuated version of a gene that used to do something — unless he was deliberately setting out to fool us.

  Leaving pseudogenes aside, it is a remarkable fact that the greater part (95 percent in the case of humans) of the genome might as well not be there, for all the difference it makes.“

  O 6 let později se ve vědecké studii píše:
  „Because of a long-held protein-centered bias, many ofthe genomic regions that are transcribed into non-coding RNAs(ncRNAs) had been viewed as ‘junk’ in the genome, and the associated transcription had been regarded as transcriptional ‘noise’ lacking biological meaning.2 The last decade has witnessed an explosive expansion in the understanding of biological function and clinical significance of ncRNA transcripts, exemplified by the large number of published reports linking microRNAs(miRNAs) and various human diseases including cancer.“

  https://www.researchgate.net/publication/271504170_Junk_DNA_and_the_long_non-coding_RNA_twist_in_cancer_genetics

  Dobrá zábava překládat anglické články:
  🙂

  „…had been viewed as ‘junk’ in the genome“ – je použit PŘEDMINULÝ čas, děj skončil v minulosti, už se daná část genomu jako ‚junk‘ nevidí.
  „The last decade has witnessed an explosive expansion in the understanding of biological function…“ – poslední desetiletí, žádných 30 let, ještě Dawkins v roce 2009 píše, že junk DNA je zcela zbytečná. Teď zjišťují její význam při ochraně před rakovinou a dalšími nemocemi.

  Autoři studie už danou část genomu jako ‚junk‘ nevidí. Chcete strkat hlavu do písku před jejich tvrzeními? Předpokládám, že rozumíte angličtině dobře.

  Další použití předminulého času ohledně junk DNA, které vyjadřuje, že děj v minulosti skončil a je to teď jinak…
  „The protein-centered dogma had viewed genomic regions notcoding for proteins as ‘junk’ DNA. We now understand…“

  Takže stejně jako téměř 500 vědců z ENCODE, i oni popírají ‚junk DNA‘.

 163. Daniel B.

  @ostatní
  Budu tu večer. Odpovím vám.

 164. Bílá velryba

  Jsem velmi zvědav, co zase odpovíš za blbosti, když tě něco nutí obhajovat Bibli v doslovné verzi, což je ještě pitomější než jí obhajovat jako metaforu-pohádku 🙂

  Vše totiž svědčí proti potopě, všechna fakta. Leda by to bůh udělal pomocí porušení fyzikálních zákonů a pak to narafičil tak, že to vypadá, že potopa světa nebyla. To by byl ovšem arcilhář 🙂 navíc sám bůh je nepravděpodobný, takže…

 165. Pozorovatelnik

  Bílá velryba: To by byl ovšem arcilhář.
  ________________________________________________
  V Bibli je vykreslen jako zrůda, sadistický psychopat, co miluje uctívání. . Arcilhář by už k tomu ani nevadil…

 166. Hraničář

  Vy se tady hádáte o Potopu, ale praví (správní, tradiční ….) katolíci mají úplně jiné problémy:

  Morální přípustnost využívání neplodných dnů
  Odpověď Posvátné penitenciárie, 16. 6. 1880:
  Otázka: Je dovoleno užívat manželství výlučně v těch dnech, kdy je početí obtížnější?
  Odpověď: Manželé užívající výše zmíněný způsob nemají být znepokojováni. O jeho užití může zpovědník informovat, ale opatrně, ty manžele, které se marně snažil odvést pádným důvodem od zavrženíhodného zločinu onanie.
  http://teologietela.paulinky.cz/dokumenty/dokument/Moralni-pripustnost-vyuzivani-neplodnych-dnu-1.html

  Lucie Cekotová napsal:
  24. 4. 2016 (21:35)
  Společná modlitba s nekatolíky je pro mě nepřijatelná z principu. Není pravdivá – nemáme společnou víru. Snad by se dal nalézt jakýsi nejmenší společný jmenovatel, o němž mluvíte (Nejsvětější Trojice), ale to na skutečnosti samé nic nemění. A nemáme evidentně společnou ani morálku, např. pokud jde o neabortivní umělou antikoncepci. Katolická nauka je taková, že i neabortivní umělá antikoncepce přispívá ke zlu potratu tím, že odděluje plození od manželského aktu, a tím vytváří propotratovou mentalitu. O tom právě mluvil autor článku. – S podobou pochodu, jak ji popisuje Dr. Malý, bych souhlasila, ale nést v průvodu různé symboly je něco zcela jiného než se společně veřejně modlit a předstírat tak něco, co objektivně neexistuje. Mě to tedy na pochodu dost zaskočilo. http://www.duseahvezdy.cz/2016/04/22/casovane-bomby-v-pochodu-pro-zivot/#comment-40277

  Humanae vitae 17: „Lidé správně smýšlející se budou moci ještě lépe přesvědčit o pravdivosti nauky církve v této věci, obrátí-li svoji pozornost k následkům plynoucím z umělých metod kontroly porodnosti a z pohnutek pro jejich užívání. Ať především uváží, jak široká a snadná cesta by se tím otevřela manželské nevěře a všeobecnému úpadku mravnosti. Není třeba mnoho zkušeností, abychom poznali lidskou slabost a abychom si uvědomili, že lidé – zejména mladí, kteří tak snadno podléhají smyslné žádostivosti – potřebují povzbuzení k zachovávání mravního zákona. Proto se jim nemají dávat snadné prostředky k jeho porušování. Je třeba se obávat, že muži zvyklí na antikoncepční praktiky ztratí úctu k ženám. Přestanou se starat o jejich tělesnou a psychickou rovnováhu. Budou
  je považovat za pouhé nástroje pro uspokojení své smyslné žádostivosti a nikoli už za družky, se kterými mají jednat s uctivostí a láskou… Nechceme-li tedy poslání předávat lidský život vystavit lidské libovůli, musíme nutně uznat, že existují určité hranice lidského práva vládnout nad vlastním tělem a jeho funkcemi, které není dovoleno
  překročit.“ – Řeč je o umělých metodách kontroly porodnosti obecně. Ztráta úcty k ženám, uspokojování smyslné žádostivosti, všeobecný úpadek mravnosti jsou vesměs součásti toho, čemu se říká „propotratová mentalita“.

  Neřekla jsem, že PPR je „běžně nedovolené“. Řekla jsem, že se nemá stávat „katolickou antikoncepcí“ a že za určitých okolností nedovolené být může. „Z pádných důvodů mohou manželé chtít zrození svých dětí oddálit. Musí si však ověřit, zda jejich přání není plodem sobectví a zda je v souladu se správnou velkodušností odpovědného rodičovství“ – KKC 2368. Katechismus mluví o „pádných důvodech“ a o tom, že si své pohnutky manželé „musejí ověřit“.
  http://www.duseahvezdy.cz/2016/04/22/casovane-bomby-v-pochodu-pro-zivot/#comment-40295

  http://www.duseahvezdy.cz/2016/04/22/casovane-bomby-v-pochodu-pro-zivot/

  Ve svém mladším věku jsem si nikdy nemyslel, že se dočkám doby, kdy největší hrozba pro katolickou víru povstane z vlastních řad. Drzost neomodernistické sekty, která jako rakovina prostupuje všemi orgány Katolické církve, si v ničem nezadá s komunistickou nebo liberální protikatolickou agitací, ba v lecčems ji ještě překonává. To se týká zejména církevních dějin. Dokazuje to článek doc. dr. Tomáše Petráčka v dominikánském teologickém periodiku „Salve“ 4/15 pod názvem „Syllabus omylů piánské církve“.
  http://www.duseahvezdy.cz/2016/04/27/nejvetsim-nebezpecim-pro-katolickou-viru-jsou-neomoderniste-uvnitr-cirkve/

 167. Hraničář

  Pascendi Dominici Gregis:

  Hrozící nebezpečí modernismu vyžaduje rázného zakročení sv. Stolce Úřadu, Bohem Nám svěřenému, pást stádo Boží, Kristus zvláště to za povinnost vytknul, aby poklad víry, církvi svěřený, co nejbedlivěji střežil, odmítaje profanní novoty v názvosloví a námitky nepravé vědy. Této bdělosti nejvyššího pastýře bylo sice katolickému šiku vždy třeba, poněvadž přičiněním nepřítele lidského pokolení vždy se vyskytovali mužové, kteří „mluví převrácené věci“ ( Skutky ap. 20, 30 ), „marnomluvní a svůdcové“ (Tit. 1, 10),
  „bloudící a v blud uvádějící“ (II. Tim. 3, 13). Než přece doznat dlužno, že v této poslední době nad míru vzrostl počet nepřátel kříže Kristova, kteří se snaží taktikou úplně novou a úskoků plnou životní sílu církve podlomit, ano, kdyby možná bylo, samo království Kristovo z kořene vyvrátit. Proto nesmíme déle mlčet, aby se nezdálo, že své nejsvětější povinnosti nedbáme, a aby mírnost, které jsme, v naději, že se k lepšímu rozhodnou, až dosud užívali, nepřičítala se Nám za zanedbávání povinnosti.
  Obzvláště ta okolnost nutí nás, abychom u věci té déle neotáleli, že zastánce bludů nesmíme dnes hledat pouze mezi zjevnými nepřáteli, nýbrž, což jest nanejvýš politování hodno a nejvíce obav vzbuzuje, že se skrývají v samém lůně a středu církve, a tím více škodí, čím méně jsou zjevní a známí. Míníme, ctihodní bratři, mnohé katolické laiky, a což žalostnějšího, ze samého stavu kněžského, kteří z jakési strojené lásky k církvi, bez jakéhokoliv pevného podkladu filosofického a theologického, ano plni otravného učení, kteréž nepřátelé církve podávají, beze vší skromnosti ducha, chlubně se vydávají za reformátory této církve; a tito
  mužové, až příliš odvážlivě utvořivše odbojný šik, útočí na vše, co svatého jest v díle Kristově a nešetří ani samé osoby božského Vykupitele, kterého svatokrádežnou smělostí snižují na pouhého a prostého člověka. Mužové tito pozastavují se nad tím, že je počítáme k nepřátelům církve. Avšak kdokoliv pozná jejich učení a způsob jejich mluvy a skutků, nepřihlížejíc k vnitřnímu úmyslu, který jedině Bůh posoudit může, nebude se tomu jistě divit. Ani dost málo nepochybí, kdo je řadí mezi nepřátele církve, všech jiných škodlivější. Vždyť tito mužové — jak již bylo řečeno — neusilují o záhubu církve mimo ni, nýbrž v ní; proto vězí nebezpečí pro církev, abychom tak řekli, v samých žilách jejích a útrobách; a pohroma jest tím jistější, čím oni církev důkladněji znají. K tomu ještě nutno vzít v úvahu, že sekery své nepřikládají toliko k větvím a letorostům, nýbrž k samému kořeni, totiž k víře a nejhlubším výživným kořenům víry. Porušivše pak tento kořen nesmrtelnosti, celým stromem jed dále rozšiřují, takže není článku katolické víry kterého by ušetřili a který by se nesnažili podvrátit. Mimo to, jelikož
  mají tisíceré způsoby, jimiž by uškodili, není nad ně nepřítele chytřejšího a úskočnějšího: hrají si brzy na racionalisty, brzy na katolíky, a to s tak výtečnou přetvářkou, že každého, kdo není ostražitý, snadno v blud strhnou; a protože jsou nad míru odvážliví, není důsledku, jehož by se hrozili, aneb vytrvale a neohroženě ho nevnucovali. K tomu se u nich druží vlastnosti, které jsou nejvýš vhodné, aby duchové byli oklamáni: velice činný způsob života, vytrvalá a úporná snaha po všestranném vzdělání a dobrá pověst, které si obyčejně získávají přísnými mravy. Konečně — a to téměř ničí vši důvěru v odpomoc — jejich vlastní nauky tak je
  zaslepily, že pohrdají každou autoritou a netrpí žádné uzdy; a opírajíce se o jakési klamné sebevědomí, snaží se přičítat lásce k pravdě, co jest vlastně jen pýchou a neústupností. Arciť doufali jsme, že přivedeme tyto lidi jednou k polepšení: proto jsme s nimi jednali napřed laskavě jako se syny, potom přísně, konečně – ač neradi – užili jsme veřejného pokárání.
  Abychom tedy již s filosofem začali, kladou modernisté za základ filosofie náboženské ono učení, které se nazývá obyčejně agnosticismem. Dle něho jest lidský rozum omezen na pouhé jevy, totiž na věci, které se jeví, a na způsob, v jakém se jeví; mezí těchto prý překračovat ani nesmí ani nemůže. Proto se také nemůže povznést k Bohu, aniž může dokázat jeho existenci ze světa viditelného. Z toho usuzují, že Bůh nikterak nemůže být přímým předmětem vědy; co pak dějin se týče, dlužno prý mít za to, že Bůh není naprosto podmětem historickým. — Každý snadno nahlédne, co by se při takovémto předpokladu stalo s přirozenou, bohovědou, s
  důvody věrohodnosti a se vnějším zjevením. Modernisté totiž tyto věci naprosto zavrhují a do intelektualismu je vykazují; jest prý to systém směšný, již dávno překonaný. Nepřekáží jim ani dost málo, že církev takové bludy zcela jasně zavrhla; jak stanovil sněm vatikánský: „Kdo by tvrdil, že z věcí stvořených nelze přirozeným světlem lidského rozumu poznat s jistotou jediného a pravého Boha, Stvořitele a Pána našeho, budiž vyobcován“ ( De Revel., can. 1 )
  http://www.kebrle.cz/katdocs/Pascendi_Dominici_gregis.pdf

 168. Daniel B.

  @treebeard
  „A ak bude pršať rýchlosťou niekoľko tisíc milimetrov za hodinu, tak to stekanie bude pekelne rýchle. “

  Myslíte si, že Noe by stavěl archu někde v údolí a že se na ni pak vylila voda z přetržené „přehrady“?

  „ako je to s tým prenikaním svetla na Zem cez niekoľkokilometrovú vrstvu vody nad klenbou“

  Možností uložení vody vysoko v atmosféře je spousta. Nevím, proč s tím máte takový problém. Např. Saturn má prstence tvořené převážně ledem.

  „With an estimated local thickness of as little as 10 metres[18] and as much as 1 kilometre,[19] they are composed of 99.9 percent pure water ice with a smattering of impurities that may include tholins or silicates.[20] The main rings are primarily composed of particles ranging in size from 1 centimetre to 10 meters.[21]

  Based on Voyager observations, the total mass of the rings was estimated to be about 3 x 10^19 kg.“
  https://en.wikipedia.org/wiki/Rings_of_Saturn

  Myslím, že v tom dokážete zapojit trochu svoji představivost.

 169. Daniel B.

  @Samain
  „A krom toho, proč by funkčnost něktrých těch úseků Junk DNA měla popírat evoluci?“

  Padla by další představa evolucionistů. Nejspíše bych řekl, že už padla – záleží na tom, jak kdo je ochoten přijmout nejnovější výzkumy.

  „Skutečně. Oné i to slepé střevo může být současníkovi někdy užitečné. Pokud ho teda nezabije.
  No a vzhledem k tomu, že rakovina např. v Česku je na druhém místě v příčinách úmrtí, tak tak ten užitek bude asi na stejné úrovni.“

  Právě, že je tomu naopak. Pokud někomu vyoperujete slepé střevo, můžete mu tím zachránit život. Pokud byste někomu vyjmula část „junk DNA“, přivede ho to k smrti – velmi zjednodušeně řečeno. Tzv. dříve považovaná odpadní DNA není vůbec odpadní. Vžívá se nový název – dark DNA. Tak se označuje DNA, u které nevíme k čemu slouží.

 170. Daniel B.

  @ateista
  „Můžete nám vysvětlit, co drželo vodu, potřebnou pro potopu, nad zemí a co ji donutilo spadnout na zem?“

  No a co drží Saturnovy prstence tvořené z 99,9% čistým ledem nad planetou, že na ni nespadnou?

 171. Colombo

  Danieli: To je špatné když interpretujete „Junk DNA“ doslova. To rovnou můžeš interpretovat sobecký gen doslova. A pak doslova interpretuj i „běž do prdele“. Navíc experimenty dokazují, že velká část DNA tam prostě nemusí být. I z evolučního pohledu je to fakt a klidně ti napíšu nějaký sebereplikující kód, kde se ti taky zasekne množství nadbytečné DNA někdy jako 0%, někdy jako 95%, podle podmínek.

  Navíc každý se snaží svůj paper nadnést tím, že výsledky zveličuje. To je taky běžné (a ukazuje to, že si moc těch článků nepřečetl).

 172. Daniel B.

  @Samain

  „Víte, ono tak ani nejde o váhu, jako o pevnost toho povrchu.
  …kdyby v prostředku nebylo nic, tak by se prostě prolomilo“

  A kde si představujete ta dutá místa? Výrazně silné chemické reakce hluboko pod povrchem Země způsobí tlak na vodu. Plynné skupenství může výrazně měnit objem. Určitě to nebylo tak, že by v prostředku nebylo nic – co by tu vodu vytlačilo? Co vytlačí magma na zemský povrch?

  Jak jsem psal, poloměr Země je přibližně 6378 km. Nejvyšší hory pouze 8 km nad hladinou světového oceánu. Jak obrovské tlaky musí být hluboko pod zemí a jaké reakce tam asi probíhají?

  Víte, co dokáže pára s ucpaným tlakovým hrncem? Dokáže vám „vymalovat“ byt.
  🙂

 173. Sam

  ——————-ateista
  Ještě jeden postřeh. Představte si, že jste učitel na (základní) škole. V některých předmětech budete nabádat žáky: Namáhejte mozkové závity, přemýšlejte! Pak přijde výuka kreacionismu a budete nabádat žáky: Nepřemýšletje, věřte!
  Úsměvné, viďte.
  ———————————
  To je běžný nejen katolický doublethink. Na gymnáziu jsem svého času ochotně převzal to, že o náboženství se nepřemýšlí. Ale jak to vypadá, když ateista nepřemýšlí o náboženství? No bude mu dost ukradené. První tři roky jsem všecky náboženské záležitosti uklízel do škatulek „lidové zvyky“, „fiktivní mytologické příběhy a pověsti“, někdy také „kultura a umění“. Proč bych měl přemýšlet o nějakých starých pověstech, že jo. Ochotně jsem o náboženství nepřemýšlel, to jest házel ho za hlavu.
  Možná, že na pořádnou katolizaci by bylo potřeba chodit každej týden na školní mši. Jenomže k tomu jsem neměl žádný důvod. Nikdo to po mě nepožadoval. Zabýval jsem se raději různými domácími úkoly třeba z češtiny a matematiky, jejichž plnění se kontrolovalo.
  Náboženství bylo nikoliv důležitá životní záležitost, nýbrž jenom jeden z 12 školních předmětů.

 174. Daniel B.

  @Samain
  „Ony se valily proudy shora, zdola, ale přitom hladina byla křišťálově hladká jak zrcadlo“

  Víte, mezi tsunami a křišťálově hladkou hladinou je velké množství mezistupňů. Tsunami jsem vztahoval vůči arše. Nemusíte vidět věci tak černobíle. Nemám problém s tím, že by ten přísun vody archa vydržela.

  A ohledně materiálu – archa byla zevnitř i zvenčí vymazána pryskyřicí (Gn 6,14).

  Zeptám se jinak – máte důkaz pro to, že by archa postavená z dřeva nemohla odolat vodě?

  Jak velké dřevěné lodě se stavěly?
  „She was one of the largest wooden ships ever built…
  The huge ship had a length overall of 92.65 metres with bowsprit and jibboom: 110,8 metres (363 feet), 18.59 metres wide and 10.36 metres tall“
  https://en.wikipedia.org/wiki/Baron_of_Renfrew_(ship)

 175. Daniel B.

  @Foxy
  „Danieli, ptal jsem se, v jaké formě ta Vaše podzemní voda je.
  Potvrdil jste mi, že se vyskytuje coby vázaná.“

  Nevím, jakým způsobem jsem vám potvrdil váš předpoklad.

  Koukněte na toto:
  Schematic partial cross section of the Earth showing the location of ringwoodite, which make up approximately 60% by volume of this part of the transition zone. The diamond containing the water-bearing ringwoodite inclusion found by Pearson et al. (Nature, 2014) originated from approximately 500 km beneath the Earth’s surface, where a large mass of water may accumulate by the subduction and recycling of oceanic lithosphere, into the transition zone.

  http://cdn.phys.org/newman/gfx/news/hires/2014/pearson_et_al_earth_cross_section_juina.jpg

  Zvětšený obrázek:
  http://cdn.phys.org/newman/gfx/news/hires/2014/pearson_et_al_earth_cross_section_juina.jpg

  Když se na ten obrázek dívám, asociuje se mi text z Gn 7,11… „… v tom dni se rozevřely všechny prameny veliké hlubiny“

 176. Daniel B.

  @Colombo

  „To je špatné když interpretujete „Junk DNA“ doslova“.

  No vidíte, už odpadní DNA popíráte. Já ji rozhodně doslova neinterpretuji. Označuji takto DNA, která je užitečná, důležitá, ale která byla považována za zbytečnou.

  Na vaše příspěvky přesně sedí text ze závěru studie:
  „One man’s junk is another man’s treasure’. The recent advances in lncRNA research have revealed transcriptional treasures from the once derided ‘junk’ DNA regions.“
  www_researchgate_net/publication/271504170_Junk_DNA_and_the_long_non-coding_RNA_twist_in_cancer_genetics

  Víte, že svoje názory zakládáte na „mezerách“ v poznání?

  Mohu ze svého přesvědčení o stvoření říci, že v původně předpokládané odpadní DNA budou objevovány další a další důležité části kódu k nelibosti evolucionistů. Jak se to vlastně už teď děje.

  Články
  1. Junk DNA holds clues to heart disease
  2. Key gene in development of celiac disease has been found in ‚junk‘ DNA
  3. ‚Junk‘ DNA plays role in preventing breast cancer

  1. www_nature_com/news/2010/100221/full/news.2010.82.html
  2. www_sciencedaily_com/releases/2016/04/160408102405.htm
  3. www_bath_ac_uk/research/news/2016/02/02/junk-dna-prevents-cancer/

  Asi nebudete mít radost z takových to vyjádření vědců:
  „Their research turns on its head the whole concept of noncoding DNA. In fact, Kuznetsov says, „There is no ‚junk DNA‘. At least 80 per cent of the human genome initiates RNA production. RNA, DNA and proteins are now equal partners, we just don’t yet understand their complementary roles.““
  medicalxpress_com/news/2016-01-junk-dna-center-stage.html

  Je to článek z ledna tohoto roku.

  Kdo tady tvrdil, že „…ENCODE byl odhalen z úmyslné šířené nepravdy o aktivitě DNA a kritizován vědeckou obcí“?

  Vždyť vědci v dnešní době tvrdí totéž, co před pár lety ENCODE.
  🙂

 177. Daniel B.

  Další problém pro evolucionisty:

  Je objeven dvojí kód DNA.

  „The genetic code uses a 64-letter alphabet called codons. The UW team discovered that some codons, which they called duons, can have two meanings, one related to protein sequence, and one related to gene control. These two meanings seem to have evolved in concert with each other. The gene control instructions appear to help stabilize certain beneficial features of proteins and how they are made.

  The discovery of duons has major implications for how scientists and physicians interpret a patient’s genome and will open new doors to the diagnosis and treatment of disease.“
  http://www.washington.edu/news/2013/12/12/scientists-discover-double-meaning-in-genetic-code/

 178. Samain

  „Daniel B
  Padla by další představa evolucionistů. Nejspíše bych řekl, že už padla – záleží na tom, jak kdo je ochoten přijmout nejnovější výzkumy. “

  Proč?

  „Právě, že je tomu naopak. Pokud někomu vyoperujete slepé střevo, můžete mu tím zachránit život. Pokud byste někomu vyjmula část „junk DNA“, přivede ho to k smrti – velmi zjednodušeně řečeno. Tzv. dříve považovaná odpadní DNA není vůbec odpadní. Vžívá se nový název – dark DNA. Tak se označuje DNA, u které nevíme k čemu slouží.“

  Vážně?
  Pryč se šmejdem
  Když se nám podařilo vykonstruovat logickou teorii o tom že nekódující, neboli „junk“ DNA je důležitá, přišel si jakýsi Edward Rubin a se svým týmem z Lawrence Berkeley National Laboratory z Kalifornie, nám celou tu krásnou konstrukci poboural.
  Rubin totiž vůbec nevzal teorii o důležitosti „junk DNA“ v patrnost, a prach sprostě (promiňte mi ten výraz) jí velký kus z genomu myši vystřihnul. Jeho myši, kterým zahodil přes dva miliony párů bází, zřejmě nečetly Osla (konkrétně příspěvek z 13. října) a tak ani nevěděly, že „junk DNA“ jim slouží jako spouštěcí elementy při vývoji zárodku, a bez problémů se narodily.
  Jediné co na nich vědci zpozorovali by se dalo charakterizovat tak, že se jim změnila pouze jejich povaha. Staly se škodolibými. Místo toho, aby se neduživě třásly jsa prolezlé chorobami, jako následek toho, že jim zahodili kus jejich genomu, spokojeně si „vegetí“ . Vědci jim udělali stovku testů aby našli nějakou vážnější metabolickou poruchu, marně.
  Trucovité počínání pokusných myší nás tak vrací o deset let zpět. Do doby kdy kralovala teorie o tom, že důležitá je jen nepatrná část genomu která kóduje geny a zbývajících (90%) DNA je smetí, které je pro organismus zbytečnou zátěží.
  http://www.osel.cz/976-mysim-bez-junk-dna-se-dari-dobre.html

 179. Samain

  Daniel B.
  28.04. 2016

  @ateista
  „Můžete nám vysvětlit, co drželo vodu, potřebnou pro potopu, nad zemí a co ji donutilo spadnout na zem?“

  No a co drží Saturnovy prstence tvořené z 99,9% čistým ledem nad planetou, že na ni nespadnou?

  Jakýmpak způsobem prosímpěkně způsobíte, aby se Satturnovy prstence vypršely na saturn?

 180. Samain

  Daniell B
  A kde si představujete ta dutá místa? Výrazně silné chemické reakce hluboko pod povrchem Země způsobí tlak na vodu. Plynné skupenství může výrazně měnit objem. Určitě to nebylo tak, že by v prostředku nebylo nic – co by tu vodu vytlačilo? Co vytlačí magma na zemský povrch?

  No já nijak. Když ta voda byla napřed vytlačena na povrxgu a pak se zase vsákla, byla tam místo vody dutina ne? Jakíé pára? Co to propánajána zase máte za haluze? Opravdu si nechcete zopakovat prostou fyziku drzhého stupně ZŠ?

  Zeptám se jinak – máte důkaz pro to, že by archa postavená z dřeva nemohla odolat vodě?

  Vy jste vážně kouzelný. NA rozbouřených vodách, loď takových rozměrů, narvaná zviřátky až po okraj to zvládla levou zadní – proč jen stavitelé Titaniku raději nčetli bibli a neřídili se jí coby technickým návodem 😀

  Mimochodem, jaký máte vy důkaz, že nemám ve stáji růžového jednorožce?

  http://cdn.phys.org/newman/gfx/news/hires/2014/pearson_et_al_earth_cross_section_juina.jpg

 181. Samain

  To all.
  A to jsme zatím u technických problémů. Až dojdeme na to, jak kmohlo osm, lidí obstarat ty miliony zvířat a ptáků, kde skladovali sladkou vodu, kde objemné krmivo ( jen tak pro zajímavost, krmná dávka pro jednoho koně na jeden rok ve formě pod tlakem slisovaných balíků zabírá 67,5 m3.)
  Kde se skladovalo maso pro masožravce atd.atd.atd.
  To se teprva pobavíme.

 182. treebeard

  @ Daniel B.

  „Myslíte si, že Noe by stavěl archu někde v údolí a že se na ni pak vylila voda z přetržené „přehrady“? “

  A vy si myslíte, že Noe staval archu na vysokej hore? Logisticky by to bolo dosť nevzvládnuteľné. Odhliadnuc od toho, že Biblia nič také nepíše a že s Noemom ste sa asi nikdy osobne nestretli, aby vám to povedal. 😀

  Vidím, že máte dosť veľký problém s násobením – ak pršalo cca 500 krát intenzívnejšie, než je tomu pri najhorších prietržiach, ktoré poznáme, tak sa tie tsunami týkali aj pahorkatín v širokom okolí vysokých hôr. Predstavte si to napr. tak, že s Kaukazu, z Libanonských hôr, … sa valili obrovské prúdy vody až kým tieto pohoria nezmizli pod hladinou. A dovtedy tvorili vlny a prúdy na stúpajúcom oceáne. To trvalo značnú časť z tých 40 dní. Stačili aj bežné rozdiely v nadmorských výškach – pobrežie má nadmorskú výšku 0, vnútrozemie napr. 100 metrov. Dovtedy, kým nezmizne pod hladinou sa aj touto rovinou valili tie „tsunami“.

  Pravé tsunami by vznikali napr. padaním ľadovcov do vody pod náporom toho dažďa. A, samozrejme, po celý čas by vznikali vďaka tej vode vyvierajúcej z podzemia.

  Ešte raz k tej vašej predstavivosti – ak sa vám 100 alebo 500 krát viac vody za hodinu nezdá až tak veľa (v skutočnosti je možné, že by sa v tom nedalo ani dýchať), uvedomte si k tomu, že ničivé javy pri zrážkach vznikajú nielen vďaka intenzite, ale aj v ďaka dĺžke trvania zrážok. A tá tiež bola mimoriadna. Príval vody po prietrži trvajúcej pár desiatok minút (dlhšie nepoznáme) sa ešte v krajine nejako rozleje. Ak by to trvalo celý deň, tak sa údolia naplnia a ničivá sila sa zmnohonásobí.

  Pokiaľ ide o tie prstence, v tých by sa nedalo uskladniť dosť vody. Ich objem je, v porovnaní s objemom planéty, zanedbateľný, nevraviac o tom, že v nich prevláda prázdny priestor a tie úlomky ľadu a hornín tvoria len nepatrné percento samotného prstenca.

 183. Samain

  Colombo
  28.04. 2016

  Danieli: To je špatné když interpretujete „Junk DNA“ doslova. To rovnou můžeš interpretovat sobecký gen doslova.

  To už jsem mu psala taky. Operuje molekulární genetikou, ale nechápe ten úplný základ. Určitě si myslí, že černá díra je……díra.

 184. Samain

  Treabeard
  Predstavte si to napr. tak, že s Kaukazu, z Libanonských hôr, … sa valili obrovské prúdy vody až kým tieto pohoria nezmizli pod hladinou. A dovtedy tvorili vlny a prúdy na stúpajúcom oceáne.

  A nezapomeňte , že podle poslední těžce porozené myšlénky DAniela tu vodu zespoda tlačilá pára! Bouchnul vám někdy papiňák? 😀 😀

 185. Samain

  DAniel B.
  A ohledně materiálu – archa byla zevnitř i zvenčí vymazána pryskyřicí (Gn 6,14).

  No a? To jsou sudy na víno taky. A zkuste s nimi klepnout i z nevelké výšky, obzvlášť když jsou plné. Víte co, nechce té fyziky nechat? Evidentně nezvládáte ani úplné základy.

  Když tak čtu co tady plodíte, tak vám pod takovým přeplněným sudem bouchne papiňák, zvrchu na něj spadnou Saturnovy prstence a….brnkačka ..

 186. treebeard

  @ Samain

  “ jak kmohlo osm, lidí obstarat ty miliony zvířat a ptáků, kde skladovali sladkou vodu, kde objemné krmivo“

  A to ešte, podľa Daniela B., museli všetko toto vynosiť na nejaký kopec, na ktorom Noe staval archu. 😀

  Z biologických problémov by som pridal nemožnosť prežitia rastlín – väčšina rastlín vydrží zaplavenie len pár dní, semená mnohých si uchovajú klíčivosť len v rádoch dní až mesiacov. Nevraviac o tom, že všetka vegetácia musela byť rozdrvená tými prúdmi padajúcej vody a všetka pôda odplavená (biologicky aktívna vrstva má celosvetovo len cca meter, pod tým je 0 až niekoľko metrov zvetralín, aj vrstvy spraší alebo naplavenín majú nanajvýš nejaké desiatky metrov). Gýčovému obrázku archy na Ararate obklopenej zelenou trávou môže uveriť fakt len katolík alebo moslim. V skutočnosti by Noe musel zvieratá kŕmiť ešte dlho po potope.

 187. Samain

  treebeard

  Ano. Homo sapiens sapiens tyto argumenty pochopí, aniž by na daný obor byl odborník. Ovšem homo religiosis keacionatus bude dále halucinovat, ohýbat obory kterým naprosto nerozumí k obrazu svému, tvarovat je ,lisovat do objemu menšího kvádru, aby mu pasovaly do sbírky hebrejských bájí a pověstí.

  Jinak já tu mám oplocených 4000 metrů, Neoplocený hektar, na kterém se pasou tři ovce a tři kozy (seno na zimu musím kupovat. )Na těch oplocených metrech mám smečku psů ( každý týden sežerou metrák masa plus nějaké přílohy), slepice, kachny a 3. vietnamská prasátka.
  Mám co dělat, abych to všechno stihla ( dohromady když nepočítám papouška a rybičky) je to necelých 40 zviřátek.
  A objemové krmivo na zimu nakupuju po balíku, protože se mi sem všechno zkrátka nevejde no.
  Ale to je skutečný život a skutečná fakta a ta jak se zdá, po homo religiosis kreacionatrus, stékají jak voda po impregnovaném plátně.

 188. ateista

  @Daniel B.
  Bez komentáře. Debata se žákem základní školy je užitečnější……

 189. Samain

  ateista
  28.04. 2016

  @Daniel B.
  Bez komentáře. Debata se žákem základní školy je užitečnější……

  Ale no tak Ateisto! Nebuďte škarohlíd a nekažte zábavu 😀

 190. Hraničář

  Daniel B.
  28.04. 2016
  Myslím, že v tom dokážete zapojit trochu svoji představivost……………………

  Myslím, že jste právě trefil „skobičku na hlavičku“. Náboženská učení, včetně části o Potopě, vyžadují hodně představivosti. Úplně jiným problémem jsou ale tvrdá fakta o obsahu náboženských učení.

 191. Hraničář

  Sam
  28.04. 2016
  Asi bych je tolik neřešil. Oni jsou malá bezvýznamná skupina………………………

  Jenže oni názorně – a polopaticky – ukazují, jaké jsou základy křesťanského učení. A třebas současné pravoslaví se od těch názorů moc neliší.

 192. ateista

  @Samain
  OK, pokud jde o zábavu…. Koneckonců máte pravdu. Debata s Danielem, ač velmi úsměvná, nám může posloužit k procvičování argumentace. A k sbírání poznatků o účincích náboženství na myšlení věřících.

 193. Hraničář

  Daniel B.
  28.04. 2016
  Mohu ze svého přesvědčení o stvoření říci, že v původně předpokládané odpadní DNA budou objevovány další a další důležité části kódu k nelibosti evolucionistů. Jak se to vlastně už teď děje…………………

  Vy, Danieli, děláte ve svém uvažování jednu logickou chybu. Nevím, zda to tu někdo již nenapsal. Vy si, dle svého náboženského přesvědčení, tvoříte představu, že v rámci vědeckého bádání, jakéhokoliv, i v toho evolučního, některý vědec vysloví „nezpochybnitelnou PRAVDU“, kterou jeho přívrženci, v tomto případě ateisté, akceptují, a pokud jiný vědec zjistí něco jiného, že se jim hroutí svět. To ale platí pro věřící, kteří, pokud by uznali, že Bible, či jiné „svaté“ knihy, jsou jen sbírkou starý bájí, jen se zrnky faktů popisujících tehdejší svět autorů, by přišli o své životní jistoty.
  Ne tak lidé akceptující vědu. Ta je založena na neustálém pochybování a vyvracení toho, co včera, předevčírem, před rokem, sto lety …… tvrdili tehdejší uznávaní vědci. Takže nové objevy v genetice i jinde, jsou prostě akceptovány jako zpřesnění dosavadních znalostí .
  Pokud by věřící, církve přinesli dostatečně přesvědčující důkazy o Boží existenci, museli by to ateisté akceptovat. Nic jiného by jim prostě nezbylo.
  Jenomže ty vámi předkládané PRAVDY, žádnými pravdami nejsou. Chápete?

  Pro ostatní – je zajímavé sledovat reakce nepochybně vzdělaný diskutérů na Chn. Třebas takového Jiřího Zajíce. Nebo (katolického) historika dr. R. Malého. Okamžitě přejdou do osobních útoků!

 194. Hraničář

  Samain
  28.04. 2016
  No já nijak. Když ta voda byla napřed vytlačena na povrxgu a pak se zase vsákla, byla tam místo vody dutina ne? Jakíé pára? Co to propánajána zase máte za haluze? Opravdu si nechcete zopakovat prostou fyziku drzhého stupně ZŠ?……

  Jak Daniel psal – potřebuješ velikou představivost. Představ si Zemi jako mycí houbu. Ta má v sobě také plno vody. Pán Bůh Zemi trochu smáčknul, tím vodu z jejího nitra vytlačil na povrch, pak stisk povolil a voda se zase vsákla. Pro Všemohoucího Pána Boha žádný problém. Kde ftom pořád problémy hledáš? Pěstuj si větší představivost!

 195. Hraničář

  Samain
  28.04. 2016
  To all.
  A to jsme zatím u technických problémů. Až dojdeme na to, jak kmohlo osm, lidí obstarat ty miliony zvířat a ptáků, kde skladovali sladkou vodu, kde objemné krmivo ( jen tak pro zajímavost, krmná dávka pro jednoho koně na jeden rok ve formě pod tlakem slisovaných balíků zabírá 67,5 m3.)
  Kde se skladovalo maso pro masožravce atd.atd.atd.
  To se teprva pobavíme.

  Samaine, Samaine! Zase ta absence představivosti. Kreacionisté už dávno porovnali objem Archy s objemy zvířat a vypočítali, že ty miliony jedinců se tam pohodlně vešly. A krmení a úklid? No zase, trochu představivosti. Pán Bůh je jistě(!!!) uvedl do nějakého „zimního spánku“.
  Na tomto příkladu je krásně vidět rozdílnost myšlení a to především u věřících vzdělanců. Zatímco ateisté škodolibě počítají miliony zvířat, jejich objemy, krmení, úklid, pevnost Archy, velikost vln …. věřící intelektuálové bohorovně řeknou, že to není podstatné. Podstatné že je, co nám tím příběhem Bůh chtěl říci pro současnou dobu.

 196. Hraničář

  Samain
  28.04. 2016
  To už jsem mu psala taky. Operuje molekulární genetikou, ale nechápe ten úplný základ. Určitě si myslí, že černá díra je……díra………………..

  Když přijdete do planetária, tak tam mají model „černé díry“. A je názorně vidět, že to díra skutečně je! Navíc do ní pouští kuličky.

 197. Daniel B.

  @Colombo
  „Oi, Danieli, tohle postrkování mě nebaví. Pokud chceš o evoluci něco seriózního vědět a ne jen se takhle hloupě patlat v něčem, čemu zjevně nerozumíš, a vytrhávat prohlášení z kontextu“

  Největší sranda je, že Dawkins bere junk DNA doslova a používá ohledně ní předminulý čas:
  „…which had previously been written off as junk“

  Taky podle vás evoluci nerozumí, že?
  🙂

  „Whereas we thought that only a minority of the genome was doing something, namely that minority which actually codes for protein, and now we find that actually the majority of it is doing something. What it’s doing is calling into action the protein-coding genes. So you can think of the protein-coding genes as being sort of the toolbox of subroutines which is pretty much common to all mammals — mice and men have the same number, roughly speaking, of protein-coding genes and that’s always been a bit of a blow to self-esteem of humanity. But the point is that that was just the subroutines that are called into being; the program that’s calling them into action is the rest [of the genome] which had previously been written off as junk“
  viz: https://www.youtube.com/watch?v=_bjKH43pRB0

 198. Daniel B.

  @Samain
  „Vědci jim udělali stovku testů aby našli nějakou vážnější metabolickou poruchu, marně.“

  Kdo tvrdí, že u myší tomu bude stejně jako u člověka? Vycházíte z evolučního předpokladu.

 199. Daniel B.

  @Samain
  „Když ta voda byla napřed vytlačena na povrxgu a pak se zase vsákla, byla tam místo vody dutina ne“

  Ne, logicky vzato, bude tam to, čím byla voda na povrch vytlačena. Co si představujete v té dutině? Předpokládám, že tam podle vás není žádný velký tlak, protože si myslíte, že by se ty dutiny mohly pod náporem vody zhroutit.

 200. Daniel B.

  @treebeard
  „A vy si myslíte, že Noe staval archu na vysokej hore? Logisticky by to bolo dosť nevzvládnuteľné. “

  Předpokládáte, že na hoře by to měl Noe pro dřevo daleko, že? Nemusel.

  A co postavit archu v blízkosti moře? Hladina moře by se zvedala poměrně rovnoměrně, příliv vody z pevniny by směřoval loď na moře. Možností je spousta.

  Skutečně nevím, proč máte problém s roztříštěním lodě. Není to něco nemožného, aby loď vydržela přísun vody shora i zdola, když je na vhodném místě.

 201. Daniel B.

  @ateista
  „OK, pokud jde o zábavu…. Koneckonců máte pravdu. Debata s Danielem, ač velmi úsměvná, nám může posloužit k procvičování argumentace. A k sbírání poznatků o účincích náboženství na myšlení věřících.“

  Úsměvná je pro vás, protože těm věcem nerozumíte.
  🙂

 202. Bílá velryba

  Ta voda měla přece vypršet, byla teda v mracích, to musely být ale mraky, když v nich bylo víc vody než je na planetě Zemi…

 203. ateista

  @Daniel B.
  „Ne, logicky vzato, bude tam to, čím byla voda na povrch vytlačena.“

  A co to je to „To“? A kde se tam to „to“ vzalo?

  „Úsměvná je pro vás, protože těm věcem nerozumíte.“

  Víte, možná mnoha věcem nerozumím, proto také nereaguji na vstupy o DNA. Ale vzhledem k mému strojírenskému vzdělání rozumím základům fyziky, mechaniky, hydrodynamiky, elektrotechniky, chemie, biologie, geografie…….
  Zřejmě sice nejsem absolutní znalec všech oborů, jako Vy, přesto se s Vámi v určitých oborech budu přít, protože bych popřel existující skutečnosti.

 204. Bílá velryba

  Danieli, nechceš brát Bibli raději jako metaforu/pohádku a boha si vykládat jako „tajemství“, budeš tak vypadat jen polovičně hloupě než když to bereš doslova 🙂

  Doslovně je potopa nesmysl, je to proti fyzikálním zákonům, leda by je bůh porušil a pak to narafičil tak, že to vypadá přesně opačně, takže je lhář a psychopat 🙂

 205. Ateistický laik

  Mě teda celá ta debata s Danielem fascinuje hlavně z hlediska jeho snažení. Snaha zpochybnit vědu (který je na pochybnostech založena), dodáním 3(_!_) důkazů v jejich rozporech (což je u takovéhleho druhu vědy naprosto normální) a o žádném důkazu boha, který je pro kreacionismus základním kamenem.

  Taky by mě zajímalo, jestli se alespoň chvíli pohyboval v nějakém vědeckém prostředí (alespoň na VŠ), a jestli vůbec vstřebal specifický „prostředí“ vědecké obce především se všemi zápory (řevnivost, rivalita, nutnost publikovat, konferovat,…) co obnáší?

 206. Foxy

  „Skutečně nevím, proč máte problém s roztříštěním lodě. Není to něco nemožného, aby loď vydržela přísun vody shora i zdola, když je na vhodném místě.“
  🙂 🙂 🙂 🙂 🙂 🙂 🙂 🙂 🙂 🙂 🙂 🙂
  Danieli, zkuste si jen tak pro srandu spočítat, kolik kubíků vody by bylo třeba ke kompletnímu globálnímu zaplavení a potřebný vteřinový průtok pro proponovaných 40 dní a srovnejte jej s dosud nejhoršími známými záplavovými katastrofami – jste fakt srandista.
  Ale „vědci“ z Discovery Institute již nějaké zázračné řešení najdou, už se těším 🙂

  K té „podzemní vodě“; takže podle Vás se jedná o klasickou tekutou vodu (tak, jak jí znali pastevci biblických dob).
  A podle toho, co odkazujete, se jedná o vodu převážně v subdukčních zónách… zjistěte si, jaké v těchto místech panují tlaky a teploty a zjistěte si něco o fysikálně chemických vlastnostech vody… a nebo ne, klidně pište dál, je půvabné Vás číst.

  Svého času jsem Vám napsal, že přihlášením se k mladozemním kreacionistům jste se (alespoň u mne) definitivně odvařil. Něco jako plochozemci a dutosvětci… ani zde není možno brát Vaše názory a „argumenty“ jinak, než coby svérázný druh humoru. Čímž rozhodně nechci snižovat Vaši erudici v jiných oborech.

 207. Ateistický laik

  Foxy: Něco jako plochozemci a dutosvětci… ani zde není možno brát Vaše názory a „argumenty“ jinak, než coby svérázný druh humoru.
  Žeby byl kreacionismus jasná recese?

 208. Hebért

  Kdyby nebyli tak nebezpeční a necpali do dětí nesmysly a nespojovali s tím ještě i morální a zákonné záležitosti, tak bych to bral třeba i jako recesi, ale takhle hmotě-žel to tak brát nemohu, byť Daniel B. nás baví, ale tam kde mají tihle Danielové společenskou moc – to moc veselé není

 209. treebeard

  @Daniel B.
  Jak velké dřevěné lodě se stavěly?
  „She was one of the largest wooden ships ever built…
  The huge ship had a length overall of 92.65 metres with bowsprit and jibboom: 110,8 metres (363 feet), 18.59 metres wide and 10.36 metres tall“

  No veď práve 😀 a teraz skúste do tej lode narvať aspoň 2 druhy slonov, 5 druhov nosorožcov, 2 druhy hrochov, žirafy, nejaké tie desiatky veľkých kopytníkov, vážiacich cca 800-1000 kg, … Aj s krmivom. O miliónoch druhov drobných živočíchov radšej ani nepíšem.

 210. treebeard

  @ Daniel B.
  „A co postavit archu v blízkosti moře? Hladina moře by se zvedala poměrně rovnoměrně, příliv vody z pevniny by směřoval loď na moře. Možností je spousta.“

  Loď na brehu mora by spláchol ten príval, ktorý by sa valil z vnútrozemia. Hladina mora v blízkosti brehu by vyzerala ako tie najhoršie pereje, len 100 krát väčšie.

 211. Pozorovatelnik

  No veď práve 😀 a teraz skúste do tej lode narvať aspoň 2 druhy slonov, 5 druhov nosorožcov, 2 druhy hrochov, žirafy, nejaké tie desiatky veľkých kopytníkov, vážiacich cca 800-1000 kg, … Aj s krmivom. O miliónoch druhov drobných živočíchov radšej ani nepíšem.
  _____________________________________________________________________
  A jak si dal Hospodin s Jóbem záležet, aby přežily všechny ty tisíce druhů cizopasníků, parazitů, nemocí atd. Možná na to měli další lodě… Tisícovky dalších lodí… 🙂 A tam si Hospodin vedl zápisník, aby každá breberka přežila a Jób podle toho zápisníků obcházel zeměkouli a sbíral breberky… Šel třebas 14 dní, až našel jednu breberku, co ještě neměl v seznamu, tak zase šupajdá 14 dní zpátky k jednou z korábů a breberku vsunul do nějakého zvířátka…

 212. treebeard

  Noeho rodina musela byť dôkladne zamorená všetkými ľudskými parazitmi. To mali ako bonus. A zachránené zvieratá tiež.

  Po vylodení nasledovalo veľké vymieranie – šelmy sa začali živiť lovom a tak kopu tých zachránených zvierat zožrali a každým úlovkom bolo o druh menej 😀

 213. ateista

  Na téma potopy světa mám ve své knize mimo jiné uvedeno toto:

  14. Druhého pak měsíce, v dvadcátý sedmý den téhož měsíce, oschla země.

  Tento údaj je velmi důležitý. Vypovídá o tom, jak dlouho trvala údajná potopa. V předchozích odstavcích se říká, že po pěti měsících spočinul koráb na horách Ararat, po sedmi a půl měsíci se ukázaly vrchové hor, po dalších čtyřiceti dnech, tedy po devíti měsících vypustil Noe holubici, která se vrátila na koráb, „nebo vody (byly) po vší zemi“, po dalších sedmi dnech se holubice vrátila s olivovým listem v zobáku. Tento údaj tvrdí, že rok a deset dní strávil Noe se svou rodinou a zástupci všech živočišných druhů na palubě lodi. Neboť v tento den řekl bůh Noe: Vyjdi z korábu…. Znovu si zkuste představit, že byste minimálně 12 000 000 nejrůznějších živočišných druhů měli zásobit žrádlem a vodou na jeden rok a všechno to nacpat do Noemovy archy, a pak to vše po jeden rok a deset dní udržovat v chodu.

 214. ateista

  K arše Noemově mám v knize uvedeno toto:

  Zpět ke korábu. Archimédův zákon říká: Těleso ponořené do kapaliny je nadlehčováno silou, která se rovná hmotnosti kapaliny tělesem vytlačené. Prostým výpočtem zjistíme, že čistý objem plavidla v metrech kubických při použití poměru 55 cm za jeden loket činí 165 x 27,5 x 16,5 = 74 868. To by znamenalo, že biblická archa by měla unést zhruba 75 000 tun nákladu. Použitelný objem, přepočtený na BRT (námořníci a konstruktéři lodí tuto jednotku znají) je nesrovnatelně nižší, protože je potřeba odpočítat vlastní hmotnost korábu, vyrovnávací zátěž a tzv. volný bok, to je výška boku lodi od paluby po značku maximálního ponoru. Přesný výpočet není nutný, s určitostí lze ale tvrdit, že nosnost archy by se mohla pohybovat okolo 15 000 BRT. Tento objem, rozdělený třemi spodními palubami, by měl pojmout náklad, o kterém si budeme povídat později.

  Očekávám, že Daniel B. tyto mé závěry rozcupuje na kousky.

 215. Pozorovatelnik

  Bible je pouze kompilát různých fejků. To nemá s realitou nic společného. To je spíše poezie než próza. Ostatně se říká verš z Bible… Kdyby se to necpalo jako cesta k Bohu, ale jen jako kulturní památka, budiž. Ale když s tím opruzují pobožní na každém kroku, že prý tam je pravda a nic než pravda, tak ať jdou do háje. V tom případě jim musím říct, že mi vnucují jen smrdutý fejk…

 216. Hebért

  Pokud by bůh chtěl nechat přežít zvířata (proč jich 99% zabil a nechal od každého druhu jen dvojici, za co mohla ta ostatní zvířata?) – mohl nechat lidi prostě vymazat, mohl zmáčknout delete a bylo by to, nikdo by se nemusel topit, včetně desetitisíců dětí, co je to za psychopata? 🙂

  Pokud dokázal porušit fyzikální zákony při potopě, proč by mu to nevyšlo při vymazávání lidí? Nebo jim mohl způsobit mrtvici, rychlou a bezbolestnou…

 217. Pozorovatelnik

  Rád se dívá, když se miliony lidí dusí, topí a volají o pomoc. Z toho má přímo orgie štěstí. Ostatně, když se budou škvařit v pekle miliardy, to teprve bude zažívat blaho… Už se nemůže dočkat… vlastně už se tam prý škvaří, někdo říkal…. že už rozjeli program škvaření…

 218. treebeard

  K tej nosnosti archy ešte treba dodať, že zvieratá nemôžu byť príliš nahustené a dokonca aj seno, ktorým sa vtedy živili aj levy a medvede, nieje príliš spratný materiál. Archa teda viezla prevažne vzduch – k tým 15 000 tonám sa príliš nepriblížila.

  Ešte k Danielovej logistike. Stavať archu čo len na malom pahorku by znamenalo ťahať všetok materiál do kopca. Pri vtedajšej technológii žiadna výhra. Noe si nemohol dovoliť stavať ani len na vzdialenom mieste – doprava dreva, krmiva a ďalších zásob na veľké vzdialenosti bola vtedy veľmi drahá. Zaujímavé aj muselo byť sledovať, ako Noemova rodina kosila, sušila a dopravovala obrovské množstvá sena a ďalších plodín. Normálny človek ešte v 19. storočí dokázal zabezpečiť krmivo na zimu (nejaké 3 mesiace) pre niekoľko zvierat, Noe s malo rodinou nemal problém s omnoho väčšími množstvami. Popri stavbe lode…

  Biblická logistika j e zábavná aj v iných častiach – vždy som túžil vidieť, ako dva milióny ľudí pijú z prameňa, ktorý vytryskol spod Mojžišovej palice 😀

 219. Hebért

  1) Není na Zemi tolik vody

  2) Nemohla napršet

  3) Všechna dnešní zvířata po dvou verzích (samice a samci) by se do archy nevešla (+ potrava pro ně)

  4) Ze dvou exemplářů se těžko rozvine nový druh, když počet členů druhu klesne pod nějakou hranici, je to fatální, z toho už se nedostane

  5) Zvířata by neměla tak rychle stromy a trávu

  6) Některé stromy jsou staré několik tisíc let a přežili tedy i tu případnou potopu…

  7) Po takové potopě není geologický záznam

  8) Evoluce a fakta z biologie mluví proti potopě

  atd atd..

  Takže souhlas s Velrybou, nechceš to brát raději celé jako pohádku, jako metaforu?

  Nebo snad bůh porušil fyzikální záznamy a pak to udělal tak, že to vypadá, že žádná potopa nebyla? Je to lhář?

  Zatím 🙂

 220. Foxy

  „…Nebo snad bůh porušil fyzikální záznamy a pak to udělal tak, že to vypadá, že žádná potopa nebyla? Je to lhář?…“

  Bůh je právě takový, jak si ho lidé stvořili.

 221. Pozorovatelnik

  Hebért:
  Nebo snad bůh porušil fyzikální záznamy a pak to udělal tak, že to vypadá, že žádná potopa nebyla? Je to lhář?
  ________________________________________________________________________________
  Už jsem to psal někde, že Bible je parodie na potenciálního Boha. Zesměšnění, znevěrohodnění, urážky inteligentní bytosti. Tak jako se údajně choval Bůh v Bibli, by se nechoval ani průměrný člověk dnešní doby. Pro mě nejhorší jsou ty intriky, nachytávky. Jednak v ráji nachytávka na první dvojici, jednak testování Abraháma, zda podřeže syna a pak příběh s Jóbem, kdy si Bůh pozval na pomoc svého úhlavního nepřítele – satana, aby si prozkoušel věrnost svého služebníka Jóba, který mu do té doby nic neudělal, naopak sloužil mu. To je tak odporné, že mi na to chybí slova. Kdo z čtenářů by si na prozkoušení svého nejlepšího kámoše pozval úhlavního nepřítele a s ním vymyslel intriku? Kdo by vymyslel, aby součástí hry bylo, že nejlepší kámoš přijde i o děcka?

  Jak takové svini můžou říkat Bůh? Jak se takové svini můžou klanět? Omlouvám se všem sviním za urážku. Jsou to jen zvířátka. Chybí mi výraz pro to, co udělal údajný Bůh s Jóbem. Podrazácký, intrikářský zmrd. Tak zlou bytost jako je biblický Bůh neznám ze života. Neznám někoho tak křivého, proradného. Jak se něčemu takovému mohou klanět? A navíc se jim to „Něco“ stejně schovává. Pořád je jen vodí za nos… slibuje něco v knížce, pak se k tomu nemá… a oni jen tupě věří a věří… Šílené…

 222. Pozorovatelnik

  Nebo jak Bůh údajně házel hořící síru na obyvatele Sodomy, že ho rozčílila jejich uvolněná sexuální morálka. Ale, co se dělo v Osvětimi, na to koukal bez uzardění. To nezasáhl. Ani jediný kámen neletěl. Zplynování milionů lidí není problém. To je pod Hospodinovu rozlišovací schopnost. Ale jakmile se v nějaké ložnici děje něco, co není Hospodinovi po chuti, Hospodin hned zavětří a už letí hořící balvan plný hořící síry…

 223. Bílá velryba

  No těch podrazů je v Bibli vážně hodně. Proto ti o něco méně hloupí křesťané to berou jako metaforu a tu si libovolně vykládají podle potřeby, většinou sluníčkově, naivněji, dobrosrdečněji, přijatelněji (kvůli kognitivní disonanci že přeci dobrý bůh nemůže být takový zmrd a bůh přeci nemůže být zlý, proč to ovšem už neřeknou…)

  Ale teď pánové prohlásím něco, co by si opravdový potenciální bůh za čepec skutečně nedal:

  1) Pokud je vše kolem jen nějaký (hmotný = věc rozlehlá) hologram, který vypadá jinak než jaký je, tak je bůh lhář a vše je jak z filmu Truman Show

  2) Jestli je to kolem opravdový svět kde proběhla a probíhá evoluce, kde proběhla naše historie včetně holocaustu např., tak daný bůh je ještě krutější než ten biblický, protože miliardy let vzájemného požírání se a utrpení je horší než 6tis. let požírání se…

  Takže prašť jako uhoď…

 224. Foxy

  „…protože miliardy let vzájemného požírání se a utrpení je horší než 6tis. svět požírání se…“

  Hmmmm…..
  Cos měl dnes dobrého k obědu?

 225. Bílá velryba

  Biftek! Jenže když nesežeru tu krávu já, tak jí sežere nějaký zvíře nebo umře na raka, takže co…

  Ti řikám, že systém je celkově nastavený na vraždění a bolest, i když to trochu zmírníš, což je jistě potřeba, tak přesto nezachráníš všechny a už vůbec ne zvířata…

  Nemluvě o tom, co už proběhlo (miliardy let evoluce a požírání se), to už nevymažeš ani kdybys do konce života nesežral jediný kus masa. Pak tu máme přírodní katastrofy, nemoci atd…

 226. Foxy

  „…Nemluvě o tom, co už proběhlo (miliardy let evoluce a požírání se), to už nevymažeš ani kdybys do konce života nesežral jediný kus masa…“

  Nojo, kytky holt neřvou bolestí. Když ale takovou bramboru sadisticky usmrtíš tím, že ji zaživa zvolna uvaříš… brrrr.
  Ale chlupatý knedlíky z nich byly dobrý 🙂

 227. Bílá velryba

  Možná že zejtra si dám buchtičky se šodó, aby sis nemyslel, že jsem pokrytec 🙂

 228. Daniel B.

  @Foxy

  „Danieli, zkuste si jen tak pro srandu spočítat, kolik kubíků vody by bylo třeba ke kompletnímu globálnímu zaplavení a potřebný vteřinový průtok pro proponovaných 40 dní a srovnejte jej s dosud nejhoršími známými záplavovými katastrofami – jste fakt srandista.“

  Předpokládáte během potopy konstantní přísun vody?

  =============

  @ostatní

  Já si z toho, že se těmto věcem smějete, vůbec nic nedělám. V historii se mnohokrát stalo, že se nevěřící víře vysmívali, ale smích je nakonec přešel. Nic nového pod sluncem.

  Mohl bych se taky bavit „teoriemi“ ateistů…

  „Měsíc pravděpodobně vděčí za svůj vznik velké katastrofě, která se udála asi před 4,5 miliardami let. Předpokládá se, že v této době se zárodečná Země srazila rychlostí asi 30 000 kilometrů za hodinu s tělesem o velikosti Marsu. Dopadající těleso zárodečnou planetu zasáhlo jen tečně. Úhel dopadu byl právě natolik vhodný, že byly zasaženy pouze horní vrstvy jejího povrchu. Zárodečnou planetou se začala šířit obrovská rázová vlna, která jí celou otřásla. Povrch obou těles se přitom silně zahřál, až došlo k roztavení horniny. Povrchový materiál obou těles byl odpařen a vymrštěn do vesmíru. Tato mračna odpařených hornin spolu s vyvrženými úlomky hornin vytvořila na oběžné dráze kolem zárodečné Země prsten materiálu, který se shlukoval, až nakonec vzniklo nové těleso, Měsíc.“
  planety_astro_cz/zeme/1956-vznik-mesice

  „Přesto najdeme mnoho astrofyziků, kteří ho zavrhují a odmítají i velký třesk,[1] který považují například i za skrytou formu kreacionismu (stvoření z ničeno porušující zákony zachování).“
  cs_wikipedia_org/wiki/Vznik_a_vývoj_vesmíru

  Ale tím se bavit nebudu. Je to jenom ukázka toho, co se rodí v hlavách ateistů.
  ===========================

  Jinak ten příměr o houbě, která nasává vodu nemusí být daleko od pravdy…

  „Vědci odhadují, že v hloubkách kolem 600 kilometrů existují enormní zásobárny vody, vázané v minerálu nazvaném ringwoodit. Ten jsme zatím znali jen z laboratoří, dokud jistá brazilská sopka v rámci erupce nevyplivla diamant, obsahující kromě dalších minerálů také ringwoodit stoprocentně přírodní. V podstatě takový bio-ringwoodit!

  Ringwoodit
  Jde o druh olivínu, který vodu, přeměněnou obrovským tlakem na tzv. hydroxylový radikál, díky své výjimečné struktuře nasává jako houba. A kdybychom ji z ringwooditu, obsaženém v zemském plášti, mohli nějakým způsobem „vymačkat“, naplnila by veškeré světové oceány hned třikrát!

  Dosažení hlubin, ve kterých se žíznivý minerál nachází – nejhlubší vrty si zatím sáhly do hloubky 12 km – je pro nás hudbou vzdálené budoucnosti, ale objev gargantuánských zásobáren vody v zemském plášti už teď mění náš pohled na to, jak vznikly pozemské oceány.

  Zatímco dříve věda předpokládala, že vodu k nám „dolily“ například i komety, dopadající na zemský povrch, nové poznatky rozšiřují dosavadní teorie o možnost, že voda oceány naplnila postupným prosakováním odspodu: obrovský tlak a teplota, panující v zemském plášti, ringwoodit taví a voda z něj uniká do vyšších vrstev planety.“
  http://nedd.tiscali.cz/megaocean-v-zemskem-plasti-239581

 229. Petr Tomek Post author

  @Daniel B.: „Předpokládáte během potopy konstantní přísun vody?“

  Nevím, jestli vám to došlo, ale v případě, že by nebyl konstatntní by to vycházelo ještě hůř.

 230. Daniel B.

  @Petr Tomek
  „Nevím, jestli vám to došlo, ale v případě, že by nebyl konstatntní by to vycházelo ještě hůř.“

  Došlo mi, že to nemusí vycházet hůře. Vezměte si postupně rostoucí uvolňování vody ze Země.

  Nad tímto uvažují vědci:
  „…nové poznatky rozšiřují dosavadní teorie o možnost, že voda oceány naplnila postupným prosakováním odspodu: obrovský tlak a teplota, panující v zemském plášti, ringwoodit taví a voda z něj uniká do vyšších vrstev planety.““
  nedd_tiscali_cz/megaocean-v-zemskem-plasti-239581

 231. Petr Tomek Post author

  @Daniel B.: Řekněte mi proč zrovna ringwoodit který obsahuje vody asi 2,5% hmotnosti , když třeba opál může mít 6 až 10%?
  Jinak tato voda je důležitá spíše pro vysvětlení vulkanismu.Rozhodně se nedá jen tak vylít.

 232. Petr Tomek Post author

  @Daniel B.: „Já si z toho, že se těmto věcem smějete, vůbec nic nedělám. V historii se mnohokrát stalo, že se nevěřící víře vysmívali, ale smích je nakonec přešel. Nic nového pod sluncem. “

  Ano, ono na hranice se člověk většinou nesměje, ale neznám případ kdy by je přešel smích, protože by se v Bibli psala pravda.

  „…nové poznatky rozšiřují dosavadní teorie o možnost, že voda oceány naplnila postupným prosakováním odspodu: obrovský tlak a teplota, panující v zemském plášti, ringwoodit taví a voda z něj uniká do vyšších vrstev planety.““

  Ano, toto je princip vulkanismu. Víte co se stane, když se voda vázaná v hornině pod obrovským tlakem náhle uvloní? Tohle:
  https://www.youtube.com/watch?v=e-TMtRh8AIs

  Dochází vám jak by to vypadalo, kdybyste chtěl dostat ze země vodu vázanou pod zemskou kůrou v takovém množství aby dosáhla do výšky Araratu?

 233. Petr Tomek Post author

  @Daniel B.: Popravdě možná větší problém by byl, jak byste tu vodu z povrchu zase dostal zpátky. Upozorňuji: Za jeden rok!

 234. Hraničář

  Ateistický laik
  28.04. 2016

  Mě teda celá ta debata s Danielem fascinuje hlavně z hlediska jeho snažení. ………………..

  Před několika lety jsem obdobně debatoval na vira.cz. A tam byl obdobně zapálený diskutér. Nakonec jsem ale došel k názoru, že prostě takový náboženský fanatik snad nikdo být nemůže a že tedy dotyčný se u compu mlátí smíchy, jak mu ty jeho „argumenty“ žereme i s navijákem. Pak jsem se přestal vzrušovat a při „diskuzi“ jsem se jen bavil.
  Danieli, jak je to s vámi?

 235. Foxy

  „… Ringwoodit Jde o druh olivínu, který vodu, přeměněnou obrovským tlakem na tzv. hydroxylový radikál…“
  Takže přeci jen vázaná voda!. Alespoň tak…

  „…A kdybychom ji z ringwooditu, obsaženém v zemském plášti, mohli nějakým způsobem „vymačkat“…
  Naja, „nějakým způsobem vymačkat“, to vypadá na další nedokumentovaný zázrak – ale jestli by ta všechna voda byla náhle (40 dní!!!) fakt uvolněna, tak si pánbůh halt bude muset zopakovat stvoření Země znovu.

  P.T.: „Dochází vám jak by to vypadalo, kdybyste chtěl dostat ze země vodu vázanou pod zemskou kůrou v takovém množství aby dosáhla do výšky Araratu?“

  Kolego, obávám se, že tohle Danielovi dojít nemůže. Můžete argumentovat k věci, můžete se obklopit celou řadou nezpochybnitelných faktů, můžete dokazovat reálný stav věci, můžete do hloubky analyzovat problém a předkládat data, odhalovat účelovou manipulaci, usvědčovat ze lži, stejně vám to nebude nic platné. Zde zafunguje klasický confirmation bias, který je „návykovější než třeba takový heroin, ale narozdíl od závislosti na opiátech se nedá léčit“.
  Konečně je zde Danielovo vyjádření: „Já si z toho, že se těmto věcem smějete, vůbec nic nedělám. V historii se mnohokrát stalo, že se nevěřící víře vysmívali, ale smích je nakonec přešel. Nic nového pod sluncem.“
  Bať. Uhlířská víra. Nic nového pod sluncem.

 236. Hraničář

  Hebért
  28.04. 2016
  Kdyby nebyli tak nebezpeční a necpali do dětí nesmysly a nespojovali s tím ještě i morální a zákonné záležitosti, tak bych to bral třeba i jako recesi, ale takhle hmotě-žel to tak brát nemohu, byť Daniel B. nás baví, ale tam kde mají tihle Danielové společenskou moc – to moc veselé není ……………………

  Připravujme se, možná bude ještě i hůř!

  Je zde nějaký schopný ajťák, který to dokáže otevřít?

  12744371_10204366334078417_2072538998930924399_n\.jpg
  https://mail.centrum.cz/preview.php?mid=000000005c80000e95b40361ebf1&aid=5

 237. toli

  Konečně je zde Danielovo vyjádření: „Já si z toho, že se těmto věcem smějete, vůbec nic nedělám. V historii se mnohokrát stalo, že se nevěřící víře vysmívali, ale smích je nakonec přešel. Nic nového pod sluncem.“

  No bodejť,a tyto „zkušenosti“ opět čerpané z bible………. 🙂

 238. Ateistický laik

  Daniel B. Mohl bych se taky bavit „teoriemi“ ateistů…
  Mohl by jste vysvětlit, proč píšete, že jsou to teorie (ať s uvozovkami nebo bez nich) ateistů? To jsou teorie (nebo spíž hypotézy) vědecké. Je hypotéza hypotézou_náboženskou, za podmínky, že ji vysloví věřící_vědec?
  Jinak se teda bavte, věda je ochotná zkoumat v podstatě všechny hypotézy. Jen si uvědomte, že tu s bohem věda už dávno zavrhla.

 239. Samain

  Hraničář
  Jak Daniel psal – potřebuješ velikou představivost. Představ si Zemi jako mycí houbu. Ta má v sobě také plno vody. Pán Bůh Zemi trochu smáčknul, tím vodu z jejího nitra vytlačil na povrch, pak stisk povolil a voda se zase vsákla. Pro Všemohoucího Pána Boha žádný problém. Kde ftom pořád problémy hledáš? Pěstuj si větší představivost!

  Ale no ovšem. To už jsem Danielovi psala dávno. Ať prostě napíše zázrak a bude po ptákách.
  Ale jakmile se to snaží naroubovat na vědu, tak to prostě fungovat nemůže.
  BTW – jsem ženská 😀

 240. Jaroslav Štejfa

  Protože je jasné, že nám známý vesmír po svém vzniku procházel obdobím, kdy ze všech prvků v něm bylo nejvíce vodíku a zhruba dostatek kyslíku, prodělal svět podle některých „myslitelů“ tzv. mokrou fázi – byla to ohromná koule vody, která se jednoho dne snesla z oblohy na zárodky planet tvořené ostatními tehdy existujícími prvky a ta ostatní se vypařila a dodnes putuje vesmírem. Stvořitel z toho dostal rýmu, posléze chřipku a zápal mozkových blan. Tehdy se rozhodl stvořit Zemi se vším všudy. Náboženští věřící adorují tohoto Boha jako ….(viz biblické texty), aniž by si uvědomili, že Stvořitel nic jiného nedělá, než přivádí na svět stále nové a nové výtvory a lidé jsou pouze nepovedený odpad, vzniklý ve slabé chvíli, v kontejneru na odpadky , zapomenutý nebeskou komunální službou. Vězte, že při posledním soudu budou tyto odpadky spáleny ve spalovně jménem peklo. Z toho vás nevytáhne jakési zmatené žití bez hříchu – s hříchem jste vznikli a jste nepovedení. To je vůle Stvořitele, jinak by nebyl pořádek.
  Chcete důkazy – důkazem je, že to pravím já, to jest ten, který je.
  Nejste schopni to vyvrátit.
  Jaroslav Štejfa
  P.S. Pokud se vám to zdá pomatené, tak se nemýlíte.

 241. Samain

  Daniel B.
  28.04. 2016

  @Samain
  „Vědci jim udělali stovku testů aby našli nějakou vážnější metabolickou poruchu, marně.“

  Kdo tvrdí, že u myší tomu bude stejně jako u člověka? Vycházíte z evolučního předpokladu.

  No, zaprvé to tvrdí vědci kteří pokus provedli, nikoli já, já pouze cituji odkazovaný článek.

  A za druhé – samosebou. Zatím je pro funkčnost evoluce asi tak o sto procent více důkazů, nežli pro kreaci 😀

 242. Samain

  Hraničář
  Když přijdete do planetária, tak tam mají model „černé díry“. A je názorně vidět, že to díra skutečně je! Navíc do ní pouští kuličky.

  No ano. Ale nebude to spíš tím, že prostě v planetáriu nemají dostatečně hmotnou kuličku, na které by to předvědli tak, jak to je ve skutečnosti 😀

 243. Samain

  Jaroslav Štejfa

  Chcete důkazy – důkazem je, že to pravím já, to jest ten, který je.
  Nejste schopni to vyvrátit.
  Jaroslav Štejfa
  P.S. Pokud se vám to zdá pomatené, tak se nemýlíte.

  Ne, toto nejsme schopni vyvrátit.
  A pomatenější nežli představa archy plné zviřátek to asi není.

 244. Samain

  Ateistický laik

  Taky by mě zajímalo, jestli se alespoň chvíli pohyboval v nějakém vědeckém prostředí (alespoň na VŠ), a jestli vůbec vstřebal specifický „prostředí“ vědecké obce především se všemi zápory (řevnivost, rivalita, nutnost publikovat, konferovat,…) co obnáší?

  Ve fyzice volně operuje s trmíny váha, tvrdost, pevnost, takže co se tohoto oboru týče – mezery ve vědomostech, které má průměrný absolvent ZŠ.

  Co se týče biologie ( můj obor) jenom cituje články, které navíc nepochopil, neon v nejlepším pochopil špatně.
  Co se týče geologie tak nevím, ale taky mi dost věcí drhne, takže bych tam vyšší vzdělání nehledala.

 245. Samain

  „Znovu si zkuste představit, že byste minimálně 12 000 000 nejrůznějších živočišných druhů měli zásobit žrádlem a vodou na jeden rok a všechno to nacpat do Noemovy archy, a pak to vše po jeden rok a deset dní udržovat v chodu.“

  No a to tu máme dokonce takové druhy ( neřády) , které vám – když je necháte delší dobu bez možnosti pohybu prostě chcípnou, protože se jim zastaví metabolizmus. Takový kůň například.
  Proto je pro něj zlomenina dlouhé kosti prakticky ortel smrti. Zadlahovat a sešroubovat to nejde, protože pod váhou koně by kost popraskala a když ho dáte do závěsu, tak vám ten škodolibý parchant chcípne do dvou týdnů na koliku.

  Takže to vidím tak, že Noe, po té co to s rodinou všecko nakrmil a vykzdal, osedlali párek koní a párek zeber grévyho a párek kvag a všechny druhy oslů a přes noc, místo spánku s nimi cválali sem tam po palubě.

 246. ateista

  @Daniel B.
  „Jinak ten příměr o houbě, která nasává vodu nemusí být daleko od pravdy…“

  Zajímavá je diskuse pod zmíněným článkem. Stejně zpochybňující, jako naše. Je hodně odvážné z nálezu jednoho kousku minerálu usuzovat a uvažovat v tak gigantických objemech. Celá dvousetkilometrová vrstva by musela být tvořena výhradně ringwooditem. Kromě toho, nevím, z jaké hloubky čerpají sopky své materiály (magma, popel) a jak se ringwoodit dostal do dosahu sopky, aby ho mohla vyvrhnout. Neboli jak se ringwoodit prokousal x-kilometrovou vrstvou do dosahu sopky.

  JIstě nám poskytnete uspokojující vysvětlení.

 247. treebeard

  @ Daniel B.

  Ak je voda niekde viazaná, je prakticky nemožné uvoľniť ju spôsobom, ktorý by bol využiteľný pri potope.

  Napríklad pôda nasýtená vodou pod bodom vädnutia rastlín stále ešte obsahuje cca 15-20 hmotnostných percent vody, lenže tá voda je rastlinám úplne neprístupná. Časť z nej sa dá uvoľniť zahriatím nad 105 °C, časť len chemickými reakciami, pretože už nejde o vodu kvapalnú. Ale tieto spôsoby nie sú pre Potopu využiteľné. Boh by nimi Noema uvaril, resp. by musel stvoriť obrovské množstvá chemických látok na miestach, kde pre ne neostával žiadny priestor. Navyše, uvoľniť vodu neznamená dostať ju na povrch.

  To už rovno mohol stvoriť a potom zrušiť tú vodu. Lenže, potom radšej mohol „deletovať“ ľudí a odpustiť si celé to trápne divadlo.

  V tých

 248. Samain

  Treebeard
  To už rovno mohol stvoriť a potom zrušiť tú vodu. Lenže, potom radšej mohol „deletovať“ ľudí a odpustiť si celé to trápne divadlo.

  Což by bylo, co si budem povídat, mnohem jednodušší a výsledky by byly patrně efektivnější
  Co by takovému bohu bránilo si prohléhdnout genom stávajícího lidstva, vybrat dositele kvalitních genů
  hlavně teda těch recesivních, co se ve fenotypu neprojeví) , ty naklonovat , naočkovat a na zbytek populace vypustit smrtelnou chorobu. Jednoduché, efektivní, apokalypsa by se vyhnula nevinným zvířatům a rostlinám.
  A nebyli by žádní gayové a ateisté kteří tolik iritují věřící a taky žádní pedofilní kněží, kteří zas naopak iritují nás ostatní.

 249. Daniel B.

  @Foxy:

  „Kolego, obávám se, že tohle Danielovi dojít nemůže. Můžete argumentovat k věci, můžete se obklopit celou řadou nezpochybnitelných faktů, můžete dokazovat reálný stav věci, můžete do hloubky analyzovat problém a předkládat data, odhalovat účelovou manipulaci, usvědčovat ze lži, stejně vám to nebude nic platné.“

  Představme si situaci, ve které by někdo tvrdil, že se naleznou měkké tkáně dinosaurů, v době, když ještě nalezeny nebyly a panovalo všeobecné přesvědčení, že měkké tkáně v přírodě nevydrží déle než 100 000 let. Byl to v té době pro lidi „nezpochybnitelný“ fakt. Reagovali byste stejně jako u mne?

  Podobně byl ještě v nedávné době „nezpochybnitelný“ fakt, že na Zemi (nebo v podzemí) není dostatek vody pro potopu.

  Představte si, že je objeveno spousta věcí, nad kterými si vědci lámou hlavu a nedokážou je vysvětlit. No a představte si, že když by někdo tvrdil, že existují, aniž by byly objeveny, pak by byl u vás za blázna. Je přece „nezpochybnitelný“ fakt, že daná věc existovat nemůže. A tak je to se vším, co bylo nalezeno, ale nebylo vysvětleno.

  Jistě byste obhajovali nemožnost existence prstenců (např. takových, jaké má Saturn), pokud by nebyly nalezeny.

  No a co nedávno nalezená hvězda, která má atmosféru tvořenou 99,99% kyslíkem?
  Také by bylo pro vás jasné, že něco takového existovat nemůže?

  Anebo tohleto:

  „Ve vesmíru se najde asi doopravdy cokoliv. Měli bychom si zvyknout, že tam bývají i velice podivné věci, jako jsou i uspořádané výtrysky supermasivních černých děr.

  Tyto výtrysky proudí od supermasivních černých děr v centrech galaxií. Podle šéfa výzkumu Andrewa Russe Taylora mohlo pozorované zvláštní uspořádání výtrysků vzniknout jedině tak, že všechny dotyčné supermasivní černé díry rotují stejným směrem. To je ale problém, protože pokud víme, supermasivní černé díry mezi sebou přes ohromné vesmírné vzdálenosti nijak nekomunikují.“
  http://www.osel.cz/8799-co-znamena-tajuplne-usporadani-vytrysku-supermasivnich-cernych-der.html

  Ano, nevěřící v Boha budou mít stále více problémů s vysvětlováním nalezených skutečností ve vesmíru. Stále se objevuje něco, co nabourává a doslova boří hypotézy vědců a oni za ně nemají náhradu.

  Říkám to znovu – počkám si na další vědecký výzkum.

 250. Bílá velryba

  Ta voda měla napršet, 40 dnů pršelo. Čili by se nějak ze Země musela dostat do mraků. Země není houba, je dost pevná, nedá se zmáčknout, musely by se porušit fyzikální zákony. Všechna fyzikální fakta mluví proti tomu. A jestli bůh porušil fyzikální zákony, tak pak to musel narafičit tak, že to nejde poznat, že byly porušeny, takže je lhář a psychopat 🙂

  Nechceš brát Bibli raději jako posvátnou pohádku/metaforu, vypadal bys jen polovičně hloupě 🙂

 251. Bílá velryba

  „Já si z toho, že se těmto věcem smějete, vůbec nic nedělám. V historii se mnohokrát stalo, že se nevěřící víře vysmívali, ale smích je nakonec přešel. Nic nového pod sluncem. “

  TO MÁ BÝT VÝHRUŽKA???!!!!

  Jinak ty se taky vysmíváš posvátným textům pastafariánů co věří na špagetové monstrum, proč já bych se neměl smát zmáčknuté Zemi a vodě až po Ararat? Co když existuje špagetové monstrum? 🙂

  Jestli sis nevšiml, tak se Evropan často vysmívá Bibli už přes 300let a poslední dobou stále více, přitom se nám žije stále lépe 🙂

 252. S.V.H.

  Petr Tomek
  @Daniel B.: „Já si z toho, že se těmto věcem smějete, vůbec nic nedělám. V historii se mnohokrát stalo, že se nevěřící víře vysmívali, ale smích je nakonec přešel. Nic nového pod sluncem. “
  Ano, ono na hranice se člověk většinou nesměje, ale neznám případ kdy by je přešel smích, protože by se v Bibli psala pravda.

  S.V.H.:
  Přesně něco v tom smyslu jsem chtěl také napsat. 🙂

  Ateistický laik
  Mohl by jste vysvětlit, proč píšete, že jsou to teorie (ať s uvozovkami nebo bez nich) ateistů? To jsou teorie (nebo spíž hypotézy) vědecké. Je hypotéza hypotézou_náboženskou, za podmínky, že ji vysloví věřící_vědec?

  S.V.H.:
  Teorie či hypotézy ateistů budou patrně takové teorie/hypotézy, které jsou v rozporu s Danielovým náboženským přesvědčením. Je celkem jedno, zda je formulovali věřící či nevěřící a už vůbec nezáleží na jejich podloženosti a prokázanosti. Jelikož jsou v rozporu s jeho náboženskou vírou, jsou ateistické a a priory mylné.

 253. Daniel B.

  @Bílá velryba
  „… vypadal bys jen polovičně hloupě“

  Mně nejde o to, jak vypadám teď. Řekněte mi, jak v současné době vypadají ti, kteří tvrdili, že Země neobsahuje dostatek vody pro potopu? Teď víme, že to není pravda.

 254. Daniel B.

  @Bílá velryba
  „Jestli sis nevšiml, tak se Evropan často vysmívá Bibli už přes 300let a poslední dobou stále více, přitom se nám žije stále lépe “

  „Ve zkratce se dá říci, že se máme lépe, ale cítíme se hůře. Z naší analýzy se zdá, že na vině je hlavně strach Čechů z budoucnosti. Pocit ohrožení v české populaci narůstá, v posledním roce je navíc vydatně přiživován i komunikační ofenzivou ‚apokalyptiků‘,“ komentoval data řídící partner KPMG ČR Jan Žůrek.
  Zdroj: ČTK“
  http://www.rozhlas.cz/zpravy/politika/_zprava/cesi-se-maji-lepe-nez-pred-25-lety-ale-citi-se-hure-zjistil-pruzkum–1576475

 255. Samain

  Daniell B

  Představme si situaci, ve které by někdo tvrdil, že se naleznou měkké tkáně dinosaurů, v době, když ještě nalezeny nebyly a panovalo všeobecné přesvědčení, že měkké tkáně v přírodě nevydrží déle než 100 000 let. Byl to v té době pro lidi „nezpochybnitelný“ fakt. Reagovali byste stejně jako u mne?

  Kdyby tvrdil, že se najde flákota masa tak jak vy si to zřejmě představujete, tak asi ano.

  kdyby tvrdil, že v mineralizovaných vzorcích, které se uchovaly v anaerobním prostředí se za pomocí chemického louhování a složitých procedůr mohou najít nějaké ty buňky a kolagenová vlákna, no tak já konkrétně bych řekla že je to sice velmi nepravděpodobné, ale ne nemožné.
  Koneckonců, už Michael Crichton uvažoval o možnosti zachování zlomků DNA v dinosauřích fosiliích v románu Jurský park před dvaceti pěti lety.
  A i když je to beletrie, tak podklady pro své knihy si Crichton z prstu necucal.
  http://www.osel.cz/8820-byla-skutecne-objevena-dinosauri-dna.html

 256. Daniel B.

  @Bílá velryba

  „Lidé budou omdlévat strachem a očekáváním toho, co přichází na celý svět…“
  Lukáš 21,26

 257. Daniel B.

  @Samain

  „Bunce a spol. nakonec dospěli k poločasu 521 let. Za tuto dobu se podle nich rozloží polovina z původního množství DNA živých tkání. Na první pohled by se mohlo zdát, že je to zoufale krátká doba. Poločas je ale poměrně ošidná věc a může vést k překvapivým výpočtům. Ve skutečnosti se DNA rozkládala asi 400krát pomaleji, než v laboratorních simulacích.

  Ze zmíněného údaje také vyplývá, že prakticky veškerá DNA z fosilního materiálu zmizí za poměrně překvapivých 6,8 milionu let. Čitelná by DNA mohla být tak kolem 1,5 milionů let, pak už jsou asi zbylé útržky příliš krátké.“
  http://www.osel.cz/6526-jaky-je-polocas-rozkladu-dna.html

  „Ve skutečnosti se DNA rozkládala asi 400krát pomaleji, než v laboratorních simulacích. “

  Laboratorní podmínky nejsou skutečnost? Věda odtržená od reality skrze radiometrické datování?
  🙂

  „Možnost nálezu využitelného vzorku DNA je však v kostrách velmi malá, neboť DNA obvykle teplému tropickému prostředí rychle podléhá, často během několika desítek let.“
  https://cs.wikipedia.org/wiki/Homo_floresiensis

 258. Samain

  Daniell B

  „Ve zkratce se dá říci, že se máme lépe, ale cítíme se hůře.

  Mluvte za sebe. Ale je fakt, že jsem nedávno četla nějaký průzkum, kde splínem a mindráky a strachem z budoucnosti trpí hlavně věřící.
  Takže tohle bych vám věřila.

 259. Samain

  Daniell B
  „Ve zkratce se dá říci, že se máme lépe, ale cítíme se hůře.

  Mluvte za sebe.
  I když, nedávno jsem četla nějakou statistiku, dle které se splínem, depresí a mindráky zápasí věřící v mnohem větší míře nežli ateisté.

  Takže tohle bych vám i věřila.

 260. Samain

  Omlouvám se za duplicitní příspěvek.

 261. Daniel B.

  @Samain

  „Mluvte za sebe.“

  Považuji se za šťastného a radostného člověka. 🙂

  „… splínem, depresí a mindráky zápasí věřící v mnohem větší míře nežli ateisté“

  Charakteristika věřících je pasivní životní styl a nadměrné pití alkoholu? Vždyť si tady někdo nedávno z ateistů stěžoval v tom smyslu, že ateisté nejsou dost aktivní, kdežto věřící ano.

  „31 procent pracujících Čechů a Češek ve věkovém rozmezí od 25 do 65 let trpí depresemi, hrozbu vyhoření jich cítí o tři procenta více. Říkají to výsledky výzkumu psychiatrické kliniky 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a agentury STEM/MARK. Odborníci mají za to, že deprese, stres a vyhoření jsou u nás poměrně časté, souvisí to podle nich i s pasivním životním stylem a nadměrným pitím alkoholu. Výzkum proběhl na podzim 2014, zapojilo se do něj přes tisíc účastníků.“
  http://www.ceskatelevize.cz/ct24/domaci/1524674-temer-tretinu-lidi-v-produktivnim-veku-sevre-deprese

 262. Samain

  Daniell B

  Laboratorní podmínky nejsou skutečnost? Věda odtržená od reality skrze radiometrické datování? 🙂

  No, opět prokazujete svou totální nevědomost. Laboratorní podmínky jsou nastavené limitně, tedy ne aby něco pokud možno DOKÁZALY, ale aby to pokud možno ZPOCHYBNILY.
  Protože teprve když je něco naprosto nezpochybnitelné a empiricky prokázané, dá se to uznat za fakt.
  Samosebou, v laboratoři ony vzorky mohli uzavřít do vakua a tím je uchovat na věky.
  Ale snažili se nasimulovat co nejvěrněji přírodní (nedokonalé) podmínky.
  Nu, a pak se zjistilo, že i v přírodě mohou být ty podmínky pro uchování příznivější nežli se čekalo.

  „Možnost nálezu využitelného vzorku DNA je však v kostrách velmi malá, neboť DNA obvykle teplému tropickému prostředí rychle podléhá, často během několika desítek let.“

  Vy prostě nejste schopen pobrat psaný text. Anaerobní prostředí víme? Kosti homo florensiensis se našli takřka na povrchu, v porézní hlíně víme?

  Pokud by se našly tyto kosti mineralizované, uskladněné hned , nebo brzo po smrti jedince v anaerobním prostředí, asi by to bylo o něčem jiném.
  Nebo si myslíte, že když na severu německa zahrabete mrtvolu do porézní hlíny, že se vám z ní udělá tkováhle excelentní m umie?

  http://oko.yin.cz/20/mumie-z-bazin/

 263. Samain

  Daniell B
  Charakteristika věřících je pasivní životní styl a nadměrné pití alkoholu? Vždyť si tady někdo nedávno z ateistů stěžoval v tom smyslu, že ateisté nejsou dost aktivní, kdežto věřící ano.

  Aktivní v čem? Já jsem ateista a jsem poměrně aktivní – ve věcech které mně zajímají.
  No tak když jste tak radostný, tak proč tvrdíte, že se cítíte hůře? Já se například cítím velmi dobře, většina lidí které kolem sebe znám také, takže předpokládám, že to co tvrdíte, máte ověřené na vlastní kůži 😀

 264. Daniel B.

  Koukněte na tohle:

  „Vědci si pochvalují, že pozůstatky měkkých tkání se doteď nalézaly jen u fosilií uchovaných velmi výjimečným způsobem, například zmrznutím anebo vyschnutím v prostředí prakticky bez mikrobů. Jenže Maidmentová a spol. použili obyčejné, nijak zvlášť excelentně zachované fosilní kosti, posbírané na zemi v proslulé kanadské lokalitě Dinosaur Park Formation v jižní Albertě.“
  http://www.osel.cz/8287-dinosauri-krvinky-vytazeny-z-druhohorni-fosilie.html

  Co mi k tomu řeknete?
  🙂

 265. Daniel B.

  @Samain

  „No tak když jste tak radostný, tak proč tvrdíte, že se cítíte hůře?“

  Já to někde tvrdím? Kde?
  🙂

 266. Samain

  „31 procent pracujících Čechů a Češek ve věkovém rozmezí od 25 do 65 let trpí depresemi, hrozbu vyhoření jich cítí o tři procenta více.

  A kolik z těch 31 procent jsou ateisté a kolik věřící?

 267. Samain

  Daniell B
  „Ve zkratce se dá říci, že se máme lépe, ale cítíme se hůře.

  Já když tajhle hovořím, tak nemluvím v plurálu, ale myslím tím rodinu, nebo blízkou komunitu.

  Kdybych hovořila všeobecně, řekla bych občané ČR (nebo EU) třebas….

 268. Foxy

  Milý Danieli!
  Tvrdíte: …Podobně byl ještě v nedávné době „nezpochybnitelný“ fakt, že na Zemi (nebo v podzemí) není dostatek vody pro potopu…

  Opět nemohu jinak než opakovat; mýlíte se.
  Je nesmyslem sčítat pro účel podpory biblického scénáře „potopy světa“ veškerou chemicky vázanou vodu. Ta pro scénář, popsaný ve starých pověstech hebrejských není k disposici.
  Stále jste se nevypořádal s problémem explosivní efuse Vašich báchorečných „podzemních vod“, který činí (v případě, kdybychom pro tento příklad existenci „podzemních vod“ připustili) hypotesu archy Noemovy zcela nesmyslnou.

  Vaše povídání o kyslíkových hvězdách či vázané rotaci černých děr je zde mimo mísu.
  Zde diskutuji o hydrologickém aspektu biblické potopy. To není otázkou filosofickou či theologickou, zde se jedná o otázku ryze technickou – a z tohoto hlediska je biblická potopa světa tak, jak je presentována ve starých pověstech hebrejských, naprostým nesmyslem.

  Hezký, příjemný den!

 269. Daniel B.

  @Samain
  „Já když tajhle hovořím, tak nemluvím v plurálu, ale myslím tím rodinu, nebo blízkou komunitu.“

  A to jste si opravdu nevšimla, že to je citace? 🙂 Vždyť je to v uvozovkách a je tam odkaz, kde si to můžete najít i přečíst.

  „…Z naší analýzy se zdá, že na vině je hlavně strach Čechů z budoucnosti. “

  Nabyla jste přesvědčení, že jsem dělal nějakou analýzu?

 270. Bílá velryba

  Já se tedy mam lépe a cítím se lépe 🙂 a většina lidí taky, jestli si myslíš, že ve středověku to bylo lepší když lidem umíralo 5 dětí z 10 a umíralo se ve 40 letech, tak si blbec 🙂

  Ne, není na Zemi dost vody na tuto potopu, ta v Zemi není v použitelné formě a nedostala by se do mraků. Leda za porušení fyzikálních zákonů a pak je bůh lhář a narafičil to jakože potopa nebyla 🙂

  A pro ty tvé citace z pověstí hebrejských mam jen jednu odpověď: Dokaž to 🙂

  Ty cituješ z Bible, já cituji z jiných svatých textů:

  …“Vyhul mi hůl!“ Rocco Siffredi

 271. Daniel B.

  @Foxy:

  „To není otázkou filosofickou či theologickou, zde se jedná o otázku ryze technickou – a z tohoto hlediska je biblická potopa světa tak, jak je presentována ve starých pověstech hebrejských, naprostým nesmyslem.“

  Na základě stability bílkovin je nesmyslem, aby nacházeli v kostech dinosaurů, které jsou podle nich staré desítky miliónů let, nerozpadlé bílkoviny a to dokonce v kostech posbíraných ze země v oblastech s velkými výkyvy teplot, kde jsou navíc mikrobi.

  To je jasná ignorace výsledků pozorování a experimentu. Je vidět, že evolucionisté používají vědecké poznatky, když se jim to hodí. Když se jim to nehodí, tak je ignorují.

 272. Bílá velryba

  O.k. – s tou vodou jste opět neodpověděl, biolog evidentně taky nejste, takže jste jen propadl náboženské pýše že víte vše nejlépe a váš bůh je ten správný a zrovna Bible má pravdu 🙂 (co na to asi hinduista? těch je skoro stejně a jsou ještě starší…)

  Hezký víkend a zase někdy…

 273. Foxy

  „…Na základě stability bílkovin je nesmyslem, aby nacházeli v kostech dinosaurů, které jsou podle nich staré desítky miliónů let, nerozpadlé bílkoviny… “

  Milý Danieli!
  Domníval jsem se, že předmětem diskuse, kterou jsem s Vámi vedl, je biblická potopa, tak, jak je popsaná ve starých pověstech hebrejských. Dinosauří bílkoviny ať řeší někdo jiný, kdo má k této tématice blíž. V této diskusi to považuji za klasickou falacii, pokus o odvedení pozornosti (red herring).

  Už jste si, Danieli, provedl alespoň hrubý výpočet množství vody, potřebné ke globální potopě biblických parametrů a alespoň odhad dynamiky proudění pro proponovaných 40 dní?
  Pokud ne, měl byste se o to pokusit.

  Nebo jste jen dalším vztyčeným klasem prázdným?

  Btw – bílkoviny by se nacházely, nikoliv nacházeli. Ale to je jen nepodstatný detail.

 274. Foxy

  Jen podotek ještě; sám pojem „globální potopa“ je ve vztahu ke starým pověstem hebrejským oxymóronem, jelikož bible neznala Zemi coby kouli.

 275. Hraničář

  Daniel:
  Ano, nevěřící v Boha budou mít stále více problémů s vysvětlováním nalezených skutečností ve vesmíru. Stále se objevuje něco, co nabourává a doslova boří hypotézy vědců a oni za ně nemají náhradu.

  Říkám to znovu – počkám si na další vědecký výzkum……………………….

  Věřící to naopak mají jednoduché. Objeví-li se něco doposud neznámého, řeknou – to Pán Bůh!
  A všem (věřícím) to je jasné!

 276. ateista

  @Daniel B.
  „Řekněte mi, jak v současné době vypadají ti, kteří tvrdili, že Země neobsahuje dostatek vody pro potopu? Teď víme, že to není pravda.“

  Kdo ví, že to není pravda? Zdá se, že jen Vy. A ta Vaše pravda je postavena na teorii, že v hloubce několik stovek kilometrů je voda, vázaná v minerálu. Jak napsal Foxy, pro účely potopy, i kdyby tam ta voda byla, byla nepoužitelná. V atmosféře, což by byla varianta mnohem jednodušší, dost vody není.
  A to se motáme jen kolem vody. Postavit loď uvedených rozměrů pouze ze dřeva nelze, shromáždit všechny zástupce živočišné a rostlinné říše, neboť bylo nutno obnovit i veškeré rostlinstvo, také nelze, umístit je do lodi také nelze, zásobit je vodou a potravou také nelze, tak co s tím? Nechcete to konečně vzdát?

 277. S.V.H.

  Daniel B.
  Ano, nevěřící v Boha budou mít stále více problémů s vysvětlováním nalezených skutečností ve vesmíru. Stále se objevuje něco, co nabourává a doslova boří hypotézy vědců a oni za ně nemají náhradu.

  S.V.H.:
  To už je tak nějak úděl vědců objevovat nové fenomény, snažit se je vysvětlit, testovat své hypotézy, a pokud neobstojí, tak je zavrhnout. Samozřejmě, že lidé, kterým stačí univerzální vysvětlovadlo „to Bůh“ (jak píše Hraničář), to mají mnohem snazší, ale vědecká vysvětlení mají tu výhodu, že se postupně blíží pravdě. Postupně se budují vědecké teorie, u kterých už je pravděpodobnost jejich budoucího totálního rozmetání celkem malá. Kdy naposled došlo ke zboření nějaké dobře zavedené vědecké teorie, aniž by za ní vědci měli náhradu?
  A možná se budete divit, ale vědce ta cesta plná neznámého, omylů a překvapivých objevů asi baví víc než univerzální odpověď.

  I think it’s much more interesting to live not knowing than to have answers which might be wrong. I have approximate answers and possible beliefs and different degrees of uncertainty about different things, but I am not absolutely sure of anything and there are many things I don’t know anything about, such as whether it means anything to ask why we’re here. I don’t have to know an answer. I don’t feel frightened not knowing things, by being lost in a mysterious universe without any purpose, which is the way it really is as far as I can tell.
  Richard Feynman

  Scientists love mysteries. They love not knowing. That’s a key part of science. The excitement of the learning about the universe.
  Lawrence Krauss

  Ignorance more frequently begets confidence than does knowledge: it is those who know little, and not those who know much, who so positively assert that this or that problem will never be solved by science.
  Charles Darwin

  Daniel B.
  Říkám to znovu – počkám si na další vědecký výzkum.

  S.V.H.:
  Tím byste se mohl řídit např. i v případě otázky, jak dlouho se mohou uchovat bílkoviny. Vědci se o to přou a nemají v tom jasno, ale Vám je jasné, že je nesmysl, aby vydržely desítky miliónů let. 🙂

 278. Hebért

  „Ano, nevěřící v Boha budou mít stále více problémů s vysvětlováním nalezených skutečností ve vesmíru. Stále se objevuje něco, co nabourává a doslova boří hypotézy vědců a oni za ně nemají náhradu.“

  Právě naopak, dnes je nejmaterialističtější věda vůbec, nepotřebuje boha k ničemu, od multivesmíru a věčného základu vesmírů a věčné hmoty přes vznik života z chemických prvků přes evoluci a výzkum mozku k evoluční psychologii co vysvětluje morálku a další věci, vše se obejde bez boha, stačí jen tupá hmota a hmotná energie 🙂

  Dnes už si konkurují jen naturalistické teorie a hypotézy, jsou různé, třeba částice X struny, ale obě teorie jsou materialistické, bez zázraků a záhad navíc, bez ezoteriky a boha…

 279. Daniel B.

  @Foxy
  „V této diskusi to považuji za klasickou falacii, pokus o odvedení pozornosti (red herring).“

  To vůbec není odvedení pozornosti. Dával jsem příklad, jak se zachází s vědeckými daty. V případě rozpadu bílkovin – bílkoviny jsou molekuly, rozpad bílkovin je chemie – rychlost rozpadu dá se testovat. Máme zde možnost pozorování a experimentu. Přesto, že rozpad bílkovin odporuje tvrzení, že by dinosauři mohli být tak staří, jejich stáří desítky miliónů let, je dále přijímáno. Chemickým zákonům navzdory.

  V případě potopy a vody pod zemským povrchem – myslíte, že se dá tyto věci snadno testovat? Aniž nemáte důkaz, že to možné není, tvrdíte to. Víte kolik je možností, kde by voda mohla být uložena vysoko v zemské atmosféře a dole v podzemí?

  Víte, že se o moc snadněji dají testovat chemické reakce, než modelovat věci ohledně Země? Nebo je nějaký problém určovat biologický poločas rozpadu v závislosti na podmínkách?

  Množství vody jsem spočetl. Při 4 světových oceánech by toto množství přibližně odpovídalo pokrytí nejvyšších hor na světě.

 280. Daniel B.

  @Foxy
  „jelikož bible neznala Zemi coby kouli“

  To, že Bible nezmiňuje Zemi jako kouli, neznamená, že Bible Zemi jako kouli vylučuje.

 281. Daniel B.

  @Foxy

  „Btw – bílkoviny by se nacházely, nikoliv nacházeli“

  …(oni) nacházeli v kostech dinosaurů, které jsou podle nich staré desítky miliónů let…

 282. Daniel B.

  @ateista
  „Kdo ví, že to není pravda? Zdá se, že jen Vy.“

  Stačí spočítat výsledný objem vody podle vzorce: V = 4*pi*r^3

  Samozřejmě přibližně.

 283. Daniel B.

  S.V.H.
  „Tím byste se mohl řídit např. i v případě otázky, jak dlouho se mohou uchovat bílkoviny. Vědci se o to přou a nemají v tom jasno, ale Vám je jasné, že je nesmysl, aby vydržely desítky miliónů let. “

  Jasné to je, protože se dá v dnešní době vzorky velmi přesně analyzovat a tedy i určovat poločas rozpadu v závislosti na podmínkách. Podobně to funguje i u určování poločasu rozpadu radioaktivních prvků.

  Dá se měřit a také se měří vliv chemických látek, teploty, vlhkosti, atd… na rozpad bílkovin.

  Z tohoto evolucionisté jen tak nevybruslí. Stáří desítky miliónů let je jasné popření pozorování a experimentu. Nejzajímavější na tom je, že když se to objevilo, znaly se vzorky měkkých tkání ne starší, než 100 000 let.

  „Zbytky tkáně si uchovaly pružnost a vrací se po natažení zpět do původního tvaru. Padlo tak dogma, že měkké tkáně se nemohou uchovat déle než 100 000 let (obr. Science)“ http://www.osel.cz/1198-zachovala-se-mekka-tkan-dinosaura-tyrannosaurus-rex.html

 284. Daniel B.

  @Hebért
  „Právě naopak, dnes je nejmaterialističtější věda vůbec, nepotřebuje boha k ničemu …“

  Dnes? Někteří lidé nepotřebovali Boha, aniž byla věda vůbec rozvinuta. A nemůžete vědu personifikovat. Věda nepotřebuje jíst, pít, spát, odpočívat, pracovat, ani nic dalšího.

 285. Daniel B.

  @ateista

  Oprava:
  V = 4/3*pi*r^3

 286. Hebért

  Tak dnešní vědci ani dnešní věda nepracuje s náboženskými spekulacemi ve vědě, ani věřící vědci (a že jsou na Západě spíš v menšině) nepracují ve vědě s „boží teorií“ 🙂

  1) voda nemohla napršet tak, jak tvrdí Bible, musely by se porušit fyzikální zákony, takže to bůh udělal tak, aby to vypadalo opačně, jakože žádná potopa nebyla, takže je lhář?

  2) to samé Noemova archa, která by nepobrala zvířata,…

  Není vážně lepší brát to celé jako metaforu a pohádku, třeba jako tu o Karkulce?

  Hezký víkend 🙂

 287. S.V.H.

  Daniel B.
  Jasné to je, protože se dá v dnešní době vzorky velmi přesně analyzovat a tedy i určovat poločas rozpadu v závislosti na podmínkách. Podobně to funguje i u určování poločasu rozpadu radioaktivních prvků.

  Dá se měřit a také se měří vliv chemických látek, teploty, vlhkosti, atd… na rozpad bílkovin.

  Z tohoto evolucionisté jen tak nevybruslí. Stáří desítky miliónů let je jasné popření pozorování a experimentu. Nejzajímavější na tom je, že když se to objevilo, znaly se vzorky měkkých tkání ne starší, než 100 000 let.

  „Zbytky tkáně si uchovaly pružnost a vrací se po natažení zpět do původního tvaru. Padlo tak dogma, že měkké tkáně se nemohou uchovat déle než 100 000 let (obr. Science)“ http://www.osel.cz/1198-zachovala-se-mekka-tkan-dinosaura-tyrannosaurus-rex.html

  S.V.H.:
  Tak když jste tedy všechny vzorky přesně zanalyzoval, provedl potřebná pozorování a experimenty za nejrůznějších podmínek a dospěl k závěru (navíc jasnému), že bílkoviny se za žádných okolností tak dlouho uchovat nemohou – kde jste tyto výsledky publikoval? Vědci v tom evidentně tápou (např. ti, na které se odkazujete, se domnívají, že dogma, že se nemohou uchovat tak dlouho, naopak padlo), takže byste mohl leccos osvětlit (zvláště když jsou Vaše závěry jasné, tudíž těžko zpochybnitelné).

  Ptal jsem se na to už před více než rokem a odpověď stále nikde.

 288. Foxy

  „To, že Bible nezmiňuje Zemi jako kouli, neznamená, že Bible Zemi jako kouli vylučuje.“

  Joj, toť perla logiky!

  Jenomže biblický text Zemi coby kouli přímo vylučuje:

  CEP[1] Izajáš 40:21-22
  Což o tom nevíte? Což jste neslyšeli? Neoznámili vám to už na počátku? Což nechápete, kdo položil základy zemi?
  Ten, který sídlí nad obzorem země, jejíž obyvatelé jsou jako kobylky, ten, který nebesa jak závoj roztahuje a napíná je jako stan k obývání.
  .
  Občas se vyskytne názor, že Bible obsahuje vědecké poznatky přesahující úroveň lidských znalostí v době, kdy byl biblický text napsán. To má dokazovat, že autorem Bible není člověk, ale Bůh či jiná vysoce vyvinutá inteligence.
  .
  Bývá citován právě ten verš 40:22 proroka Izajáše. Z něj údajně vyplývá, že autor textu o kulatosti Země věděl.

  Takže co? Kruh nebo koule?

  Ekumenický překlad „nad obzorem země“ ani kralický „nad okršlkem země“ nic o kulaté zemi neříká.
  Některé anglické překlady jsou zajímavější.
  Například ESV[6] píše „above the circle of the earth“, tedy „nad kruhem země“. Právě na tento způsob překladu se odvolávají ti, kteří ve verši vidí potvrzení Izajášových znalostí o kulatosti naší planety. Tvrdí, že místo kruhu lze použít překlad koule a že tedy Izajáš píše o kulaté zemi – Zeměkouli.
  Fakt?
  Podívejme se na referenční text WTT[5] :
  Hebrejský pojem transliterovaný dle BHT jako GH /húg/ znamená podle hebrejsko-anglického biblického slovníku BDB[8] vault či horizon, tedy oblouk, klenbu, obzor nebo horizont.
  Jiný slovník TWOT[7] nabízí výrazy circuit, circle, compass – okruh či kruh.
  Ne tedy koule.

  Výklady ke Starému zákonu IV.[2] str.150
  Hospodin sídlí nad zemským obzorem. Za Boží trůn byla považována masivní nebeská klenba, prostírající se jako velký zvon či stan nad zemí.

  V textu Hebrejské Bible není zmínky o tom, že by snad Země měla mít tvar koule. Pojem lze sice přeložit i jako kruh, mezi kruhem a koulí však existuje podstatný rozdíl.
  Na konci verše čteme o obloze, která je roztažena jako stan. Stan se dá postavit na rovině, nikoliv ovšem na kouli. Stan na kouli posazený je šaškovská čepice, rozhodně však ne klenba nebeská.
  Z kontextu tak vyplývá, že Izajáš píše o obzoru či kruhu. Bůh vidí svrchu zemi jako plochý disk ve tvaru kruhu nebo jako plochu orámovanou kruhovým obzorem či obklopenou kruhem moře. Lidé pak z výšky vypadají jako kobylky.[4]

  Tvrzení, že hebrejský pojem GH znamená kouli, tedy neobstojí. Pro kouli je v Izajáši (Iz 22:18) použit jiný výraz – /dúr/ . Ten je již skutečně překládán jako kruh, koule či míč. Nemá však cokoliv společného s tvarem země.
  .
  Kosmologie v Izajášově době:
  .
  Verše Iza 40:22 patří k části textu, který označujeme jako deutero-Izajáš. Text byl napsán v době babylonského zajetí Židů (586 – 538 př.n.l.).

  Sumerové považovali zemi za obdélníkové pole se čtyřmi rohy. Mnohdy však měla spíše tvar kruhu vytyčeného čtyřmi body světových stran. Hymna babylónsko-akkadskému bohu slunce Šamaši (the Samas Hymn) říká: „Šplháš po horách, prohlížeje zemi. Vznášíš se na nebi nad kruhem země.“[4]

  Také v egyptské literatuře Nové říše můžeme číst o kruhovém tvaru země. Z pozdější doby (cca 700 př.n.l.) se dochoval například obrázek země ohraničené prstencem moře.[4]

  Babylonská hliněná deska z období 700 až 500 př.n.l. ukazuje mytologické uspořádání světa. Kruh známého světa obepíná prstenec „hořké řeky“ – moře. V něm je osm trojúhelníkových oblastí obývaných mýtickými postavami. [3]

  Řecký učenec Anaximandros z Milétu vytvořil kolem r.580 př.n.l. kruhovou mapu tehdy známého světa. Zemi si představoval jako nízký válec, na jehož jedné podstavě žijí lidé, kontinenty jsou obklopeny oceánem.

  Rekonstrukce Anaximandrovy mapy viz odkaz[10] .

  V Izajášových verších tedy není nic, co by odporovalo tehdejším představám o uspořádání světa. Ten byl často zobrazován jako koláč obklopený mořem.

  To až později, v Řecku (díky mořeplavbě) začala být Země všeobecně považována za kouli zhruba od 5.stol.př.n.l.[11] Po roce 400 př. n. l. již učenci o kulatosti Země prakticky nepochybovali. Eratosthénés dokonce s přesností na cca. 10 % změřil její poloměr.

  Odkazy:

  [1] Ekumenická rada církví v ČSR. Bible, Písmo svaté Starého a Nového zákona, Ekumenický překlad. Jinak také Český ekumenický překlad /CEP/. V elektronické formě SW BibleWorks.

  [2] Bič, Balabán a další, Starozákonní překladatelská komise.Výklady ke Starému zákonu, díl IV. Karmelitánské nakladatelství 1988. 2.vydání
  ISBN 80-7192-274-9

  [3] Black, Jeremy; Green, Anthony. 1992. Bohové, Démoni a symboly starověké Mezopotámie. Volvox Globator. 1999

  [4] Institute for Biblical & Scientific Studies. Circle of the Earth.
  http://www.bibleandscience.com/bible/books/genesis/genesis1_circleearth.htm

  [5] Deutsche Bibelgesellschaft (German Bible Society).1966 – 1990. Hebrew Old Testament (4th ed) – Biblia Hebraica Stuttgartensia. Edited by K. Elliger and W. Rudoph of the Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart, Fourth Corrected Edition. /BHS či WTT/

  Matthew Anstey. BHT – TRANSLITERATED BHS HEBREW OLD TESTAMENT 2001. V elektronické formě BibleWorks.

  [6] ESV – English Standard Version. 2001.Crossway Books. Good News Publishers.

  [7] R.Laird Harris,Gleason L. Archer Jr., Bruce K. Waltke. 1980. The Theological Wordbook of the Old Testament. V elektronické formě SW BibleWorks. /TWOT /

  [8] BDBLEX – Whitaker’s Revised BDB Hebrew-English Lexicon.1995, Dr. Richard Whitaker. V elektronické formě SW BibleWorks. /BDB/

  [9] Map of the World. The British Museum. ANE 92687
  http://www.thebritishmuseum.ac.uk

  [10] Katedra geografie PřF UJEP. Starověk. Rekonstrukce Anaximandrovy představy světa.
  geography.ujep.cz/ka_geo_s_cz/studium_s/kartogr/kart_3.html

  [11] GatewaysToBabylon.com. Mesopotamian Cosmology.
  http://www.gatewaystobabylon.com/introduction/mesoegyptiancosmology.htm

 289. Hraničář

  Škoda, že starý Noe nepřihodil do Archy také pár dinosauříků. Nemusel zrovna tyranosaura, ale těch malých také bylo hafo. Pořádně nás ošidil!

 290. Daniel B.

  @S.V.H.
  „Tak když jste tedy všechny vzorky přesně zanalyzoval…“

  Víme, že bílkoviny se časem rozpadají. Na tom se asi shodneme. Pokud by měla nějaká bílkovina vydržet 80 miliónů let, měli bychom běžně nacházet bílkoviny řádově mladší – 10 miliónů, 5 miliónů let.

  Pokud už mají problém s nálezy bílkovin datovaných na 75 tisíc let, pak něco tady nehraje, ne?

  Oldest Fossil Protein Sequenced
  „… have extracted and sequenced protein from a Neanderthal from Shanidar Cave, Iraq dating to approximately 75,000 years old. It is rare to recover protein of this age, and remarkable to be able to determine the constituent amino acid sequence. This is the oldest fossil protein ever sequenced.“
  https://www.mpg.de/512416/pressRelease20050308

  Dinosaur protein sequenced
  http://www.nature.com/news/2007/070409/full/news070409-11.html

  Je rozpad bílkovin magie nebo chemie?

 291. Foxy

  „Množství vody jsem spočetl. Při 4 světových oceánech by toto množství přibližně odpovídalo pokrytí nejvyšších hor na světě.“
  Pro biblickou potopu nemá smysl uvažovat vodu různými způsoby chemicky vázanou. Vy tvrdíte, že dostatečným zdrojem vody pro bleskurychlou (40 dní!) celosvětovou potopu tato být může. Jakým fysikálně chemickým procesem/procesy byla tedy tato voda ve výsledném kapalném stavu náhle uvolněna?
  I kdyby byl připuštěn zázračný zásah – a jiný než zázračný způsob uvolnění vázané vody zde nepřichází v úvahu – pak při fysikálních podmínkách (teplota, tlak), které panují v hloubce uložení Vaší hypotetické podzemní vody, není možný jiný její způsob výronu, než explosivně eruptivní. Jednalo by se o celoplošný globální vulkanismus, intensitou o několik řádů překonávající jakékoliv dosud známé soptění (Krakatoa, Tambora, Théra i Dekkánské trapy dohromady). Tím je zcela vyloučen biblický scénář „potopy světa“.

  Vaše plácání o dinosauřích bílkovinách je ve vztahu k biblické potopě irelevantní.

  Ad: „Víte kolik je možností, kde by voda mohla být uložena vysoko v zemské atmosféře a dole v podzemí?“
  Vy snad o takových možnostech víte? Sem s nimi!
  Pokud jsou to však jen Vaše bájivé fantasie, pokud jasně neprokážete jejich reálnou existenci, zůstane i celá ta Vaše potopa pouhou bájí.
  Protože tak, jak je celá ta story popsána ve starých pověstech hebrejských, reálně proběhnout nemohla, a proto zůstává jen pouhou fantaskní pohádkou.

  Dobrou noc!

 292. Daniel B.

  @Foxy

  „Jenomže biblický text Zemi coby kouli přímo vylučuje“

  Nesmysl.

  „Jiný slovník TWOT[7] nabízí výrazy circuit, circle, compass – okruh či kruh.“

  Víte, co znamená slovo circuit? Obvod. Víte, že naše planeta má obvod? Znamená to snad, že když Země má obvod, nemá tvar koule?

  „Hospodin sídlí nad zemským obzorem. Za Boží trůn byla považována masivní nebeská klenba, prostírající se jako velký zvon či stan nad zemí.“

  Kam vzhlíželi Izraelci za Bohem?

  Texty z biblických knih o severu :

  „A ty sis řekl ve svém srdci: Vystoupím do nebes, nad hvězdy Boží vyvýším svůj trůn; usednu na Hoře shromáždění na nejzazším severu. Vystoupím na výsosti oblaku, vyrovnám se Nejvyššímu.“ Iz 14,13-14
  „Roztáhl sever nad pustotou, zavěšuje zemi nad nicotou.“ Jb 26,7
  „Od severu přichází zlatá záře, hrůzu vzbuzující majestát kolem Boha.“ Jb 37,22

  Vidíte, že tyto texty zcela vylučují váš pohled?

  Bůh podle Bible sídlí nad obvodem (húg) Země. Pokud by zde byla představa Země jako ploché desky, Izraelci by nevzhlíželi k severu, taktéž Hora shromáždění by nemohla být na nejzazším severu, protože podle vašich představ by ještě severněji byla voda.

  „Vykroužil obzor na vodní hladině…“ Jób 26,10

  Tento verš se tedy dá dobře chápat jako vykroužení hladiny moří.

  Takže biblický text Zemi jako kouli podporuje. Mluvit o obvodu neznamená nutně mluvit o kruhu.

  „…výrazy circuit, circle, compass – okruh či kruh.“

  Proč jste nepřeložil anglické slovo circuit jako obvod?

 293. toli

  Ještě vás baví tady diskutovat s magorem ? Já ty jeho příspěvky přeskakuji neboť mi to už nepřijde ani směšné.Spíše trapné a ubohé kam až může lidská psychika dojít………

 294. Samain

  Daniell B
  „…Z naší analýzy se zdá, že na vině je hlavně strach Čechů z budoucnosti. “

  Nabyla jste přesvědčení, že jsem dělal nějakou analýzu?

  Vy tu potíte tak neuvěřitelné haluze, že si, popravdě, u vás nejsem jistá už vůbec ničím 😀 😀 😀

 295. Jaroslav Štejfa

  Jedna z možných definicí přímky:
  Přímka je jednorozměrný základní geometrický útvar nekonečně tenká, dvoustranně nekonečně dlouhá, dokonale rovná křivka s nekonečně velkým poloměrem zakřivení.
  Protože se definice nezmiňuje o DNA, můžeme podle některých „myslitelů“ prohlásit, že je přímka rovněž nositelka genetické informace všech buněčných organismů. Tak už si to, krucifix, uvědomte.
  Jaroslav Štejfa

 296. Samain

  Daniell B
  víte, vy se tu snažíte operovat molekulární genetikou a geologií a paleontologií, aniž byste o tom měl vůvec nějakou páru.

  já se rovnou přiznám , že v těchto oborech taky nejsem kovaná. Takže mi bude stačit, když mi vysvětlíte, kam se do archy vešla nejen všechna zvířata (namožné) ale také všechno krmení (nemožné) a všechna voda potřebná k napájení ( nemožné), jak bylo vyřešeno pohybování býložravců , zejména lichokopytníků, kterým se jinak zastaví metabolismus, kde se uskladňovalo maso pro masožravce ( nemožné) a jak stihlo osm lidí ta zvířata pobstarat ( nemožné!).
  A rovnou, než začnete s mláďátky a hibernací a podobnou sci -fi, tak vám říkám, nechte si kecy na koledu a koukejte to vysvětlit buďto logicky, nebo rovnou řekněte zázrak a bude to vyřešené.
  Protože, vy sem taháte vědu, o které nemáte ani páru, jenom abyste to slovo nemusel použít 😀

 297. Jaroslav Štejfa

  Někdy mě tak napadá, že bych chtěl být účastníkem diskusí na vědecké radě University Karlovy v Praze, kde debatují třeba nad početím nebo nad zmrtvýchvstáním mezi celebritami medicinských fakult a fakulty teologické, nebo nad potopou fakulty jiné. Možná bychom měli více shovívavosti.
  Jaroslav Štejfa

 298. Samain

  toli
  30.04. 2016

  Ještě vás baví tady diskutovat s magorem ? Já ty jeho příspěvky přeskakuji neboť mi to už nepřijde ani směšné.Spíše trapné a ubohé kam až může lidská psychika dojít………

  Já z jeho příspěvků čtu jenom odpovědi mně a je to sranda 😀

 299. Samain

  JAroslav Štejfa

  . Možná bychom měli více shovívavosti.

  Tak řekla bych že vědci dokážou halucinovat podobně jako Daniell v oborech kterými se nezabývají.
  Mám tu knížku (populárně vědeckou), kde uznávaný egyptolog uvažuje o tom,že mozek při balzamování byl vyjímán nosem tak, že do něj byly vráženy rozžhavené jehly, které ho ZKAPALNILY!
  No, pán zjevně plaval natvrdo v prosté biologii. Jinak by věděl, že mozek je tvořen převážně bílkovinou a že bílkovina se vliem horka sráží /(viz vejce na pánvičce).
  Na druhou stranu, profesor Flegr jako evoluční biolog je v tom co tvrdí zcela v obraze.
  Pro pořádek. On Dawkinse nepopírá ( jak to rádi interpretují krecíci). On jen doplňuje. Což tvrdí on sám :-).

 300. Foxy

  Daniel: „Proč jste nepřeložil anglické slovo circuit jako obvod?“
  Protože v době biblické obvodová technika ještě nebyla známa. Nebylo elektronek ni transistorů – a nebyla tenkrát ani angličtina.

 301. ateista

  @Samain
  Nechtějte po Danielovi rozumné odpovědi na zásadní problémy potopy. K Vašemu výčtu nemožného přidám ještě jeden. Odborné publikace uvádějí, že z cca 6 000 000 živočišných druhů je cca 2 000 000 druhů hmyzu. Rád bych věděl, jak Noe a spol. z každého druhu hmyzu, rozptýleného po celé planetě, pochytal po páru a umístil do archy.

 302. Samain

  Ateista –
  když já jsem svině svinutá škodolibá a protože už rok a půl neztrácím čas na Kábbrtích stránkách,začaly mi chybět ty haluze, jako – mláďátka, hibernace, vodní živočišstvo přece přežilo (bez ohledu na radikální změnu salinity vody), proč přežily vodní rostliny, kdežto chudák brukev byla bezohledně zlikvidována ( stejný otaz proč sardinka ano a myšice polní ne) atd atd. Co jsem zas začala diskutovat tady, smíchy se neudržím a hýkám tu občas nahlas 😀

 303. Daniel B.

  @Samain

  Chci vám ukázat, jak se s vámi diskutuje:

  Já: (citace)
  „Ve zkratce se dá říci, že se máme lépe, ale cítíme se hůře. Z naší analýzy se zdá, že na vině je hlavně strach Čechů z budoucnosti. Pocit ohrožení v české populaci narůstá, v posledním roce je navíc vydatně přiživován i komunikační ofenzivou ‚apokalyptiků’,“ komentoval data řídící partner KPMG ČR Jan Žůrek.
  Zdroj: ČTK“
  http://www.rozhlas.cz/zpravy/politika/_zprava/cesi-se-maji-lepe-nez-pred-25-lety-ale-citi-se-hure-zjistil-pruzkum–1576475

  Vy: (nepochopení, že se jedná o citaci)
  „No tak když jste tak radostný, tak proč tvrdíte, že se cítíte hůře?“

  Já:
  „„No tak když jste tak radostný, tak proč tvrdíte, že se cítíte hůře?“
  Já to někde tvrdím? Kde?“

  Vy: (citujete text z citace v domnění, že jsem to psal o sobě)
  „„Ve zkratce se dá říci, že se máme lépe, ale cítíme se hůře.
  Já když tajhle hovořím, tak nemluvím v plurálu, ale myslím tím rodinu, nebo blízkou komunitu.“

  Já: (cituji větu, která hned následuje za větou, že se cítíme hůře, přitom vás jasně UPOZORŇUJI, že se jedná o citaci)
  „A to jste si opravdu nevšimla, že to je citace? 🙂 Vždyť je to v uvozovkách a je tam odkaz, kde si to můžete najít i přečíst.
  „…Z naší analýzy se zdá, že na vině je hlavně strach Čechů z budoucnosti. “
  Nabyla jste přesvědčení, že jsem dělal nějakou analýzu?“

  Vy: (naprosté nepochopení)
  „Vy tu potíte tak neuvěřitelné haluze, že si, popravdě, u vás nejsem jistá už vůbec ničím“

  Toto je citace, NEPÍŠU o sobě:
  „„Ve zkratce se dá říci, že se máme lépe, ale cítíme se hůře. Z naší analýzy se zdá, že na vině je hlavně strach Čechů z budoucnosti. Pocit ohrožení v české populaci narůstá, v posledním roce je navíc vydatně přiživován i komunikační ofenzivou ‚apokalyptiků’,“ komentoval data řídící partner KPMG ČR Jan Žůrek.
  Zdroj: ČTK““

 304. Daniel B.

  @Samain
  „víte, vy se tu snažíte operovat molekulární genetikou a geologií a paleontologií, aniž byste o tom měl vůvec nějakou páru.“

  Na tom je nejvíce vtipné, že jste se mi smáli, že neumím základy a beru junk DNA doslovně. Pak jsem citací z Dawkinsovy řeči ukázal, že jste se vlastně smáli jemu. 🙂 Od té chvíle nastalo ohledně odpadní DNA z vaší strany ticho.

  Abyste mohli rozhodnout, jestli o tom mám nějakou páru, museli byste mít páru o tom vy.
  🙂

 305. Daniel B.

  @Samain

  Pro vás je ohledně potopy nemožné všechno, co si neumíte představit.
  🙂

 306. Pozorovatelnik

  Mě nejvíce pomohly v pochopení fejkovatosti křesťanství jejich vlastní tvrzení.

  1.
  Na jedné straně věřící tvrdí, že Bůh je údajně gentleman, který nikdy člověka k ničemu nenutí, trpělivě čeká, až ty ho pozveš do svého života. Na druhé straně tvrdí, že Bůh srazil Saula k zemi, ranil ho slepotou a natvrdo, bez jakýchkoli skrupulí z něj udělal křesťana a apoštola Pavla. To se vzájemně vylučuje.

  2.
  Křesťané tvrdí, že kromě Boha, který šeptá lidem dobré myšlenky, existuje Satan a ten lidem šeptá špatné myšlenky. Tedy že se ti dva přetahují o člověka. Ale současně věřící tvrdí, že jen Bůh je stvořitel a Satan je jen jeden z mnoha stvořených andělů. Přitom Satanovi přisuzují všudypřítomnost stejně jako Bohu. Ale anděl by neměl být všudypřítomný.

  Tyto dva logické rozpory stačí, abych odmítl křesťanství jako píčovinu, kterou si ani pořádně její autor nepromyslel.

 307. Daniel B.

  @Foxy

  „Protože v době biblické obvodová technika ještě nebyla známa. Nebylo elektronek ni transistorů – a nebyla tenkrát ani angličtina.“

  Mám pocit, že z nějakého důvodu zde začínají psát ateisté nesmysly. Nejprve Samain s nepochopením citace, teď vy.

  Pro výpočet obvodu potřebujete mít obvodovou techniku? 😀

  obvod = 3,14159… x průměr

  „Velká pyramida v Gíze zkonstruovaná někdy mezi lety 2589–2566 př. n. l. byla postavena s obvodem 1760 loktů a s výškou 280 loktů; poměr 1760/280 ≈ 2π. Stejné proporce byly zvoleny při dřívější stavbě pyramidy Meidum (zhruba 2613–2589 př. n. l.). Někteří egyptologové to považují za záměr architektů. Miroslav Verner napsal: „Můžeme usoudit, že i když Egypťané neuměli přesně určit hodnotu π, v praxi ho používali.““
  https://cs.wikipedia.org/wiki/P%C3%AD_(%C4%8D%C3%ADslo)

 308. Foxy

  „Co jsem zas začala diskutovat tady, smíchy se neudržím a hýkám tu občas nahlas…“

  Ty, Samain, a hádej, proč asi jsem tu já?
  Víš, kdo mi tu dost chybí? Kolega Protestant… a jeho hrátky se slovíčky. Nahrávky a odpaly…
  Kábrt, to je jen nudnej umanutej vůl bez jiskry espritu, i on je srandovní, ale z jeho strany je to zjevně komičnost nechtěná.
  – – –
  Tuhle jsem potkal stašně rozčíleného zoologa, asi tak pětiletého, který byl naštvaný nad nechápavostí pitomejch dospěláků. Který se prej furt dokola vyptávají, co že to tátovi v garáži ohryzalo kabely v auťáku, takže museli zůstat na chalupě o dva dny dýl.
  No, a co že jako ty kabely ohryzalo?
  No kundy přece! Táta říkal, že se mu nastěhovaly do garáže kundy, a nejen že překousaly kabely, ale udělaly mu navíc v garáži děsnej bordel. Teda nepořádek, protože bordel prej není slušný slovo.
  No a ty blbý dospěláci se na to ptají furt dokola a smějou se přitom jak pitomečci…

  Docela jsem mu rozuměl. Mě se svého času ptali stejně pitomí dospěláci furt dokola, co že to dělají ty babiččino kuřátka…
  No co by dělala, běhají po dvorku a dělají „chcíp, chcíp, chcíp“, no dyť si je děte poslechnout sami!

  Tak mě napadá, měl Noe na své arsche i kundy? Alespoň pár?

 309. Daniel B.

  @Pozorovatelnik

  Ad 1. – stavěl jste své názory na tom, co mluví lidé, ne na Bibli. To vás vedlo jedině do zmatku. Taky bych takto odpadl. Proč jste si neověřoval to, co mluví lidé? „Bratři hned v noci vyslali Pavla a Silase do Beroje. Když tam přišli, odebrali se do židovské synagogy. A tamější Židé byli ušlechtilejší než ti v Tesalonice: přijali Slovo se vší dychtivostí a denně pečlivě zkoumali Písma, zdali je tomu tak“ Sk 17,10-11

  Ad 2. – Anděl není všudypřítomný, jak jste na to přišel? A nebojujeme proti ďáblu osobně, bojujeme proti jeho armádě a tedy tím i proti němu.

  Je to zcela pochopitelné z tohoto textu:

  „Oblečte si celou výzbroj Boží, abyste se mohli postavit proti Ďáblovým nástrahám. Neboť náš zápas není proti krvi a tělu, ale proti vládám, proti autoritám, proti světovládcům této temnoty, proti duchovním mocnostem zla v nebeských oblastech.“ Ef 6,11-12

 310. Foxy

  „Mám pocit, že z nějakého důvodu zde začínají psát ateisté nesmysly. Nejprve Samain s nepochopením citace, teď vy…“
  Inu, Danieli, postavte si stan co klenbu nebeskou na kouli a chvilku nad tím dumejte… a nebo si to namalujte.
  Škoda, že sem nelze vkládat obrázky. Požádal bych výše zmíněného pětiletého zoologa, aby to pro Vás nakreslil, třeba by to pro Vás bylo inspirativní…

 311. Daniel B.

  @Pozorovatelnik
  „Tyto dva logické rozpory stačí…“

  Tyto dva zdánlivé rozpory mi stačí, abych viděl, že jste za celou tu dlouhou dobu, co jste byl mezi křesťany, nepochopil základní věci.

 312. Daniel B.

  @Foxy
  „Inu, Danieli, postavte si stan co klenbu nebeskou na kouli a chvilku nad tím dumejte… a nebo si to namalujte.“

  A co se trochu podívat na význam slov v dávnějších dobách? Stan znamená příbytek. Apoštol Pavel dokonce mluví o lidském těle jako o dočasném příbytku (stanu) zde na zemi:

  „Víme totiž, že bude-li stan našeho pozemského přebývání zbořen, máme příbytek od Boha: ne lidskou rukou postavený, ale věčný dům v nebesích. Neboť v tomto stanu sténáme a toužíme si obléci ještě i náš příbytek, který pochází z nebe. Kdybychom pak byli i svlečeni, nebudeme shledáni nahými. Pokud jsme totiž v tomto stanu, sténáme a je nám těžko, neboť nechceme být svlečeni, nýbrž přioděni, aby to, co je smrtelné, bylo pohlceno životem.“ 2K 5,1-4

  Víte, jaký význam měla některá slova ve staročeštině? Máme je vzít tak jak jsou a chápat je podle současného významu?

 313. Daniel B.

  Další problém pro evoluční předpoklady…

  Vrány mají malé mozky, jsou ale chytré jako šimpanzi
  „Když se ukázalo, že krkavcovití ptáci, i se svými nanicovatými mozečky, obstojí v experimentech stejně dobře jako šimpanzi, tak to bylo na pováženou.“
  http://www.osel.cz/8827-vrany-maji-male-mozky-jsou-ale-chytre-jako-simpanzi.html

  Vidíte, je pro mne příjemné čekat na vědecké výzkumy. Poslední dobou jedna dobrá zpráva za druhou. 🙂

 314. Foxy

  „Oblečte si celou výzbroj Boží, abyste se mohli postavit proti Ďáblovým nástrahám. Neboť náš zápas není proti krvi a tělu, ale proti vládám, proti autoritám, proti světovládcům této temnoty, proti duchovním mocnostem zla v nebeských oblastech.“
  Račte si to lidi dát dohromady s Kábrtovým výblitkem Darwinovi darebáci (hlavně s jeho závěrečnou částí, celé dostupné na internetu) a je vám zřejmé, že bibloblbci křesťanští mohou být stejně extremističtí, jako muslimští salafisté.

  (Bibloblbci – ti, kteří prosazují universální superioritu starých pověstí hebrejských i s pozdějšími přílepky, a to v doslovném znění, nad veškerými zákony „světskými“, a to na základě zhola neprokázaného tvrzení, že se zde jedná o „Slovo Boží“.)

  Tož asi tak.

 315. Foxy

  Danieli, stan je stan a dům je dům.

  Jaké dodatečné básnivé (nudistické) fantasie měl k tomu jakýsi Pavel, je irelevantní.

 316. Foxy

  Linky stejně nikdo nečte, tak to sem plácnu natvrdo.
  Něco od Filipa Tvrdého:

  Jerry A. Coyne
  Evolution, 17 May 2012
  http://dx.doi.org/10.1111/j.1558-5646.2012.01664.x

  Nedávno jsem byl svědkem, jak se jeden český katolický filosof na oko podivoval, proč by měli mít věřící problém s darwinismem. Odhaduji, že si tento postoj osvojil během svého vatikánského výcviku, protože stanovisko Svatého stolce je v případě evoluční teorie přeci jen poněkud vyspělejší než u jiných křesťanských denominací.
  Přesto se jedná o klasický fígl z oboru „lhaní pro Ježíše“, jenž neobratně maskuje neradostnou situaci mezi katolíky.
  Pokud se například rozhlédneme po českých zemích, najdeme spoustu křesťanských apologetů, kteří myšlenku darwinistické evoluce odmítají více či méně explicitně: Petr Hájek(1), Pavel Kábrt(2), Vladislav Běha(3)l, Ivan O. Štampach(4), Jiří Fuchs(5), Jan Horník(6), Jiří Stodola(7), Michal Semín(8) nebo Jiří Vácha(9).
  Povšimněte si, že jsem na seznam nezařadil jen kreténcionisty mladé Země, ale i zastánce takzvané teistické evoluce, která má tendenci vydávat se za teorii slučitelnou s vědou. Dokonale rozumím ambicím teistických evolucionistů naskočit do rozjetého vlaku vědy a nenechat se z něj za jízdy vyhodit, protože v 21. století je dost obtížné činit cokoli jiného. Prohlásit na veřejnosti „nevěřím v evoluci“ má na posluchače zhruba stejný dopad jako přiznat „jsem politováníhodný blbec“.
  Nemá smysl připomínat, že evoluční teorie má myriády dokladů ze všech vědeckých disciplín a že se teorie navíc nepřijímají na základě nepodložené víry, ale díky jejich konzistenci a podpůrné evidenci. Teistický evolucionista sice tvrdí, že sympatizuje s vědou, ale bezdůvodně se do evolučního procesu snaží propašovat nadpřirozeného aktéra, který vývoj občas usměrní.
  Naivnější teisté vidí inteligentní design skoro všude, takže božský kutil prý přímo zkonstruoval oko, buněčný bičík, imunitní systém, srážlivost krve nebo vyšší nervovou soustavu. Poučenější teisté se zoufale snaží prošmejdit mezery, které po sobě věda zanechala, a nadpřirozenému nádeníkovi ponechávají v kompetenci jen menší fušky nebo zcela imaginární úkony, jako je třeba vdechnutí života do neživé hmoty, umístění duše do prvního příslušníka naše druhu nebo konstrukce lidského vědomí. Ani takto sofistikovaná verze teistické evoluce ovšem není slučitelná s vědou, protože seriózní vědci se bez nadpřirozených intervencí zcela obejdou – pro takové zásahy neexistuje důvod ani doklady.
  Snad žádný věřící nechce mít za pánaboha impotenta, který by si na přírodu sice šáhnout chtěl, ale díky vědě nemůže, a proto teologové a filosofové do umdlení spekulují o tom, jak Hospodina dostat aspoň na první metu. Každý nábožensky zaměřený text o evoluci se tak stává protivědeckou propagandou, i když může nabývat podoby na pestré škále mezi pomatenými žvásty o potopě světa a neméně pomatenými kecy o nemohoucím pámbíčkovi, jenž si tu a tam upšoukne do svého stvoření, jako správný gentleman co nejméně nápadně.
  Většina křesťanských textů není filigránskou teologií, zpravidla se jedná o brutální příval polopravd a lží, které mají za cíl zdiskreditovat evoluční biologii či vědu jako celek. Čtenář Petr Korda mě upozornil na hezký příklad(10), který vyšel v časopise Milujte se!, o němž jsem už několikrát se zalíbením psal, viz (11) a (12). Šéfredaktor tohoto plátku pro duševně zaostalou mládež Pavel Zahradníček (13) dal dohromady články „Stvoření a evoluce“ a „Soumrak Darwinovy teorie“(14), jejichž obsah lze nejlépe vyjádřit podtitulky: „stvoření a evoluce – skutečnosti, které nejsou v protikladu“ a „námitky biologů proti darwinismu“. Už jenom za obrazový doprovod by měl autor vyhledat odbornou pomoc, kvůli obsahu bych mu zase doporučil vrátit se na základní školu a zopakovat si přírodopis pro druhý stupeň. Pokud vám nevadí dělat si legraci z postižených a smát se cizímu neštěstí, nahlédněte do mentálního života pátera Zahradníčka, jemuž ani středně těžká mozková dysfunkce nezabránila v získání doktorátu z teologie. (Přiznávám, že jsem diagnózu páterova duševního stavu provedl na dálku a bez jakýchkoli důkazů, tedy teologicky.) Na ochutnávku předkládám malé soustíčko ze Zahradníčkovy opulentní hostiny nesmyslů a pitomostí:

  Křesťan může přijmout evoluční teorii, pokud ovšem nepropadne mylnému přesvědčení evolucionismu, který se dívá na člověka jako na nahodilý výsledek biologických procesů. Evoluce předpokládá, že je tu něco, co má schopnost se vyvíjet. O původu tohoto „něčeho“ však nic neříká. Rovněž otázky bytí, podstaty, důstojnosti, úkolu, smyslu a důvodu světa a člověka nelze vysvětlovat z biologického hlediska… Je svět dílem náhody? Nikoliv. Příčinou světa je Bůh, a tedy v žádném případě náhoda. Nejen původ světa, ale ani jeho vnitřní řád a účelnost není výsledkem „beze smyslu“ působících faktorů. (s. 25)

  I když se autor na začátku zapřísahá, že „víra i věda nemohou být v rozporu, pokud respektují své kompetence“, stejně si nedá pozor, ujedou mu nohy a nechtěně zabruslí do kritiky darwinistické evoluce.
  Musíme si uvědomit, že odpůrci standardní biologie toho v rukávu moc nemají, a proto dojde na Michaela Beheho a jeho údajně neredukovatelnou komplexitu, stokrát vyvrácené příklady s pastí na myši (15) a Boeingem 747 se prostě nikdy neomrzí. To nejhorší nás teprve čeká, protože ignorantský teolog si dovolí zpochybňovat evoluční původ křídel a očí.
  Čtenáři z řad křesťanské mládeže jsou systematicky ohlupováni a obelháváni, neboť letmý pohled do jakékoli učebnice evoluční biologie by Zahradníčkův blud okamžitě odhalil. Jediný způsob, jak udělat z člověka křesťana, je odříznout ho v intelektuálně formujícím období od přírodovědných poznatků. Čas, který mladí lidé ztrácejí četbou nebetyčně pitomé, neuvěřitelně nudné a morálně odpudivé bichle o poněkud krvelačných pámbíčkových dobrodružstvích, by mohli využít k rozvoji své vrozené zvědavosti a číst si o astronomii, botanice, fyzice, geologii, chemii, meteorologii, paleontologii nebo zoologii. Hodiny náboženství zabraňují dospívajícím ve vzdělávání, protože čím se v mládí nakazíš, ve stáří jako když najdeš. Rodič, který svou ratolest ponechá napospas absolventovi teologické fakulty, se rozhodl pro výchovu k nevědomosti.

  Existuje silná a dobře prozkoumaná korelace mezi mírou religiozity a odporem k vědeckým vysvětlením. Celosvětově platí, že věřící mají mnohem větší tendenci k odmítání evoluční teorie, čímž se detailně zabývá Jerry Coyne ve svém novém článku pro časopis Evolution(16) (viz také autorovy komentáře (17), (18) a (19). Připomíná v něm známý fakt, že v silně pobožných zemích přijímá evoluci méně než polovina obyvatelstva (USA 40%, Turecko 27%), zatímco v evropských sekulárních státech se souhlas s evolucionismem pohybuje kolem tří čtvrtin populace (viz zde). Prohlášení se za evolucionistu z vás ale ještě nedělá zastánce evoluční biologie, protože i věřící odmítající náhlou kreaci spojují vývoj organismů s již zmiňovanými božskými zásahy. Opět se tak projevuje křesťanský double-think, který sice popírá možnost vědeckého zkoumání nadpřirozených entit, ale zároveň těmto bytostem přiznává schopnost angažovat se v materiálním světě. A zatímco racionalitou vykastrovaní evropští křesťané sní o budoucnosti, v níž věda a náboženství jdou v ruku v ruce vstříc světlým zítřkům a království nebeskému, ve zbytku světa se náboženství snaží vědecký pohled na realitu potlačit nebo úplně zrušit. K americkému folklóru patří „opičí procesy“, v nichž tamější věřící usilují o odstranění evolucionismu ze vzdělávání nebo o zařazení kreacionismu do školních osnov. Tentokrát přicházejí špatné právy z Jižní Koreje, kde vláda zvláštním zákonem omezila výuku evoluční teorie na středních školách. Učinila tak pod nátlakem křesťanských organizací, kterým se podařilo úspěšně zorganizovat protivědeckou petiční akci. V Jižní Koreji „nevěří“ v evoluci asi třetina obyvatel, které korejský korespondent časopisu Nature (20) charakterizoval takto: „41% said that there was insufficient scientific evidence to support it; 39% said that it contradicted their religious beliefs; and 17% did not understand the theory“.

  Links:

  1 http://cepin.cz/cze/clanek.php?ID=896
  2 http://kreacionismus.cz/content/evoluce-kreacni-mytus-nasi-kultury
  3 http://www.distance.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=6&idc=474&Itemid=64
  4 http://www.kpufo.cz/portal/view.php?cisloclanku=2008012302
  5 http://www.distance.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=6&idc=501
  6 http://www.distance.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=6&idc=500
  7 http://magnus-error.blogspot.cz/2011/04/je-evoluce-fakt-jak-se-to-vezme.html
  8 http://neviditelnypes.lidovky.cz/obhajoba-hajkuv-boj-s-opicimi-mlyny-duw-/p_spolecnost.asp?c=A090519_115825_p_spolecnost_wag
  9 http://www.vesmir.cz/clanek/inteligentni-plan-neni-zcela-mrtev
  10 http://joakim-geography.blogspot.cz/
  11 http://massive-error.blogspot.cz/2010/09/milujte-se.html
  12 http://massive-error.blogspot.cz/2011/12/do-boziho-kralovstvi-na-kole-nebo-na.html
  13 http://www.fatym.com/zahradnicek/
  14 http://www.milujte.se/storage/dalsi/milujte-se-2012-21.pdf
  15 http://massive-error.blogspot.cz/2011/02/exploring-mouse-trap-history.html
  16 http://dx.doi.org/10.1111/j.1558-5646.2012.01664.x
  17 http://whyevolutionistrue.wordpress.com/2012/05/24/my-evolution-paper-officially-out/
  18 http://whyevolutionistrue.wordpress.com/2012/06/02/evolution-acceptance-still-flatlined-in-america/
  19 http://whyevolutionistrue.wordpress.com/2012/06/29/quote-of-the-week-is-methodological-naturalism-an-assumption-of-science/
  20 http://massive-error.blogspot.cz/2011/07/belief-in-evolution-versus-national.html

  Attachments:

  * Pavel Zahradníček, „Stvoření a evoluce“, Milujte se!, roč. 6, čís. 21 (2. květen 2012), ss. 24-31. https://docs.google.com/open?id=0B9EXeXyHa73Va0hwMklDNWpHREU
  * Jerry A. Coyne, „Science, Religion and Society: The Problem of Evolution in America“, Evolution, Vol. 66, No. 8 (August 2012), pp. 2654-2663.
  https://docs.google.com/open?id=0B9EXeXyHa73Va0hwMklDNWpHREU

 317. Pozorovatelnik

  Daniel B.

  Ta hra na to, že jsem nepochopil správně křesťanství, ta je směšná. Právě že jsem to pochopil až moc dobře. Je to jeden fejk za druhým. Slovní balast, slovní vata bez obsahu. Z Bible jsou pravdivá akorát přísloví, protože jsou v nich odpozorované věci ze života. Lidová moudrost – to má něco do sebe. Ale jakmile se bibličtí autoři pouštějí do teologie, okamžitě jsme v říši fejků….

 318. Ignac z Loyoly

  Řekněte mi, které křesťanství je tedy to pravé? Halík furt jak my ateisté nechápeme křesťanství a boha, ale sám je kritizován v církvi za svůj „něcismus“ (přitom ten sám Halík kritizuje, ale něco podobného dělá s Biblí)

  Já nesouhlasím ani s tím co píše Halík, ani Duka, ani František ani jiní, ani protestanté, ani pravoslavní, ani ortodoxní ani „liberálnější“ ani žádní jiní. Ani s bohy hinduistů, s bohem muslimů a jiných. Ani s „něcismem“

  Vše jsou to jen spekulativní tvrzení bez důkazů. A o to jde.

  Které křesťanství je tedy to pravé? Ani katolická církev už ve většině nesouhlasí se stvořením v 6dnech atd… chápe to obrazně, byť pořád blbě – resp. nevědecky a nekriticky (např. účelová evoluce X darwinská; vývoj těla X duše od boha,…)

  Ale ani lidé z církve katolické už většinou nejsou kreacionisté mladozemní jako jsi ty.

  Tak které křesŤanství je to pravé? Znám mnoho často protikladně neslučitelných verzí. Jaký je pravý výklad Bible? Máš ho? Máš exaktní výklad Bible? Hádám, že je to ten tvůj…

 319. Pozorovatelnik

  Se mnou nejčastěji komunikují solitéři, kteří tvrdí, že náboženství je špatné, ale oni mají osobní vztah s Bohem, na rozdíl od všeho plebsu kolem. Poznáš je podle toho, že užívají často slova jako živý Bůh, být v Kristu, nové stvoření, Duch svatý, znovuzrození, atd. Jsou to VIP křesťané. Tedy oni sami sebe vnímají jako ty vyvolené.

 320. Daniel B.

  @Foxy

  „…a to v doslovném znění, nad veškerými zákony „světskými“, a to na základě zhola neprokázaného tvrzení, že se zde jedná o „Slovo Boží““

  V doslovném znění nesrozumitelném pro nevěřící. Naštěstí nechápeme Bibli jako vy. 😉

  „Danieli, stan je stan a dům je dům.“

  Nechcete udělat jazykový rozbor děl Komenského o moderním školství? Mám vás brát vážně, když ignorujete vývoj jazyka a změnu významu slov?

  Apoštol Petr: „Považuji však za správné probouzet vás tím, že je připomínám, dokud jsem v tomto stanu svého těla. Vím, že složení mého stanu je velice blízko, jak mi to i ukázal náš Pán Ježíš Kristus.“ 2P 1,13-14

  Bible nebyla napsána v 20., ani v 21. století!

 321. Daniel B.

  @Pozorovatelnik
  „Ta hra na to, že jsem nepochopil správně křesťanství, ta je směšná. Právě že jsem to pochopil až moc dobře.“

  Ano, vidím, jak dobře. Předpokládal jste všudepřítomného satana a věřil jste tomu, co vám řekli křesťané o víře, aniž byste si danou věc ověřoval.

 322. ateista

  @Daniel B.
  „Pro vás je ohledně potopy nemožné všechno, co si neumíte představit.“

  Nejde o to, co si kdo umí představit, ale o to, co je prakticky realizovatelné. Zkuste odpovědět na můj poslední vstup ohledně shromáždění 2 000 000 druhů hmyzu a jejich umístění do archy Noemem.

 323. Pozorovatelnik

  Ve světě náboženství je právě možné všechno. I 2 000 000 druhů hmyzu na palubě kocábky. Na to mají pobožní kouzelnou formuli: Pro Boha nic není nemožné….

 324. Foxy

  „V doslovném znění nesrozumitelném pro nevěřící. Naštěstí nechápeme Bibli jako vy.“

  Alealeale, Danieli, nevymýšlejte si, samo Vaše chování Vás usvědčuje z nepravdy.
  Jakýkoliv biblický citát totiž permanentně používáte coby konečný důkaz, nejvyšší trumf, proti kterému již nelze diskutovat. Dokonce jste si celé to dílo biblické „oparagrafovali“ jako nějaký zákoník, aby se ani ten pověstný puntík náhodou neztratil. A významy slov jsou jasné.
  Litera scripta manet.
  A proto Vaše tvrzení pokládám za další diskusní falacii.
  Neboť dosud jste ve všech mi známých případech bazíroval na přesném znění citátů a z nich odvozoval i totální nesmysly (délka existence Země, potažmo vesmíru, globální potopu dle biblického scénáře…atd), na kterých (právě proto, že jsou to citáty z bible, a tedy konečný důkaz) sveřepě trváte.
  A najednou tvrdíte, že slova bible mají jiný význam, než z jejich textu zcela jasně a nade vší pochybnost plyne.
  Obávám se, že z tohoto důvodu Vám v této věci nadále není co věřit.

 325. Foxy

  „Mám vás brát vážně, když ignorujete vývoj jazyka a změnu významu slov? “
  Danieli, neklamte.
  Genesis i story o potopě odkazují na nejstarší dobu biblickou. Zde je odkaz na nějaký vývoj jazyka falší – slova nejstarších částí lze chápat jen v jejich nejstarším významu Rozprostřený stan je prostě stan a kruh není koule, ale kruh.
  Metaforické povídání Vašeho Petra odkazuje na dobu mnohem pozdější, kdy jeho jazyk nelze aplikovat na dobu nejstarší, pokud tedy nechcete do celé záležitosti zavádět úmyslná zkreslení.

 326. Samain

  Daniell B
  Vy: (naprosté nepochopení)
  „Vy tu potíte tak neuvěřitelné haluze, že si, popravdě, u vás nejsem jistá už vůbec ničím“

  A na tom trvám. Snad jen doplním, když tu běžně potíte haluze ohledně základů fyziky, jak mám vědět, že se vyznáte v základech gramatiky 😀

 327. Samain

  Daniel B.
  30.04. 2016

  @Samain

  Pro vás je ohledně potopy nemožné všechno, co si neumíte představit.

  Nechte těch kliček a odpovězte.
  „já se rovnou přiznám , že v těchto oborech taky nejsem kovaná. Takže mi bude stačit, když mi vysvětlíte, kam se do archy vešla nejen všechna zvířata (namožné) ale také všechno krmení (nemožné) a všechna voda potřebná k napájení ( nemožné), jak bylo vyřešeno pohybování býložravců , zejména lichokopytníků, kterým se jinak zastaví metabolismus, kde se uskladňovalo maso pro masožravce ( nemožné) a jak stihlo osm lidí ta zvířata pobstarat ( nemožné!).
  A rovnou, než začnete s mláďátky a hibernací a podobnou sci -fi, tak vám říkám, nechte si kecy na koledu a koukejte to vysvětlit buďto logicky, nebo rovnou řekněte zázrak a bude to vyřešené.
  Protože, vy sem taháte vědu, o které nemáte ani páru, jenom abyste to slovo nemusel použít :-D“

  Nejde o představy, ale o prostá fakta, kterými tady na venkově, coby chovatel zvířat denodenně žiju.

 328. Samain

  Bez zázraku je prostě báchorka o arše opravdu jen báchorka bez jakékoli afinity na skutečný svět.

 329. Samain

  Foxy
  30.04. 2016

  „Co jsem zas začala diskutovat tady, smíchy se neudržím a hýkám tu občas nahlas…“

  Ty, Samain, a hádej, proč asi jsem tu já?
  Víš, kdo mi tu dost chybí? Kolega Protestant… a jeho hrátky se slovíčky. Nahrávky a odpaly…
  Kábrt, to je jen nudnej umanutej vůl bez jiskry espritu, i on je srandovní, ale z jeho strany je to zjevně komičnost nechtěná.

  Jo, ale to bych rovnou mohla naskotačit na Kábrtí stránky a na to nemám čas :-D.
  Co se týče hrátek se slovíčky, Daniel Protestantovi zdatně sekunduje a Kábrt je srandovní, ale ani to nesetře že je to dost odporný mysogin.

 330. Samain

  Daniell B

  Na tom je nejvíce vtipné, že jste se mi smáli, že neumím základy a beru junk DNA doslovně. Pak jsem citací z Dawkinsovy řeči ukázal, že jste se vlastně smáli jemu. 🙂 Od té chvíle nastalo ohledně odpadní DNA z vaší strany ticho.

  Opakování je matka moudrosti.‘

  „Pryč se šmejdem
  Když se nám podařilo vykonstruovat logickou teorii o tom že nekódující, neboli „junk“ DNA je důležitá, přišel si jakýsi Edward Rubin a se svým týmem z Lawrence Berkeley National Laboratory z Kalifornie, nám celou tu krásnou konstrukci poboural.
  Rubin totiž vůbec nevzal teorii o důležitosti „junk DNA“ v patrnost, a prach sprostě (promiňte mi ten výraz) jí velký kus z genomu myši vystřihnul. Jeho myši, kterým zahodil přes dva miliony párů bází, zřejmě nečetly Osla (konkrétně příspěvek z 13. října) a tak ani nevěděly, že „junk DNA“ jim slouží jako spouštěcí elementy při vývoji zárodku, a bez problémů se narodily.
  Jediné co na nich vědci zpozorovali by se dalo charakterizovat tak, že se jim změnila pouze jejich povaha. Staly se škodolibými. Místo toho, aby se neduživě třásly jsa prolezlé chorobami, jako následek toho, že jim zahodili kus jejich genomu, spokojeně si „vegetí“ . Vědci jim udělali stovku testů aby našli nějakou vážnější metabolickou poruchu, marně.
  Trucovité počínání pokusných myší nás tak vrací o deset let zpět. Do doby kdy kralovala teorie o tom, že důležitá je jen nepatrná část genomu která kóduje geny a zbývajících (90%) DNA je smetí, které je pro organismus zbytečnou zátěží.“

  http://www.osel.cz/976-mysim-bez-junk-dna-se-dari-dobre.html

  Daniel B.
  30.04. 2016

  Další problém pro evoluční předpoklady…

  Vrány mají malé mozky, jsou ale chytré jako šimpanzi
  „Když se ukázalo, že krkavcovití ptáci, i se svými nanicovatými mozečky, obstojí v experimentech stejně dobře jako šimpanzi, tak to bylo na pováženou.“
  http://www.osel.cz/8827-vrany-maji-male-mozky-jsou-ale-chytre-jako-simpanzi.html
  http://www.osel.cz/6907-masozrave-bublinatky-opovrhuji-odpadni-dna.html

 331. Samain

  Daniel B.
  30.04. 2016

  Další problém pro evoluční předpoklady…

  Vrány mají malé mozky, jsou ale chytré jako šimpanzi
  „Když se ukázalo, že krkavcovití ptáci, i se svými nanicovatými mozečky, obstojí v experimentech stejně dobře jako šimpanzi, tak to bylo na pováženou.“
  http://www.osel.cz/8827-vrany-maji-male-mozky-jsou-ale-chytre-jako-simpanzi.html

  Vidíte, je pro mne příjemné čekat na vědecké výzkumy. Poslední dobou jedna dobrá zpráva za druhou. 🙂

  To jste teda fakt objevil Ameriku :-D. A víte že s inteligencí jsou na tom podobně i někteří papoušci?

  Ale pak mi vysvětlete, jak to, že zemi nevládnou vorvani? 😀 😀 😀
  https://cs.wikipedia.org/wiki/Vorva%C5%88_obrovsk%C3%BD

 332. S.V.H.

  Daniel B.
  Víme, že bílkoviny se časem rozpadají. Na tom se asi shodneme. Pokud by měla nějaká bílkovina vydržet 80 miliónů let, měli bychom běžně nacházet bílkoviny řádově mladší – 10 miliónů, 5 miliónů let.

  Pokud už mají problém s nálezy bílkovin datovaných na 75 tisíc let, pak něco tady nehraje, ne?

  Oldest Fossil Protein Sequenced
  „… have extracted and sequenced protein from a Neanderthal from Shanidar Cave, Iraq dating to approximately 75,000 years old. It is rare to recover protein of this age, and remarkable to be able to determine the constituent amino acid sequence. This is the oldest fossil protein ever sequenced.“

  Dinosaur protein sequenced

  Je rozpad bílkovin magie nebo chemie?

  S.V.H.:
  Hlavně že nejprve píšete o přesných analýzách, pozorováních a experimentech za nejrůznějších podmínek, a pak se vytasíte s úvahou hodnou tak žáka základní školy. A dokonce i tato brilantní úvaha končí závěrem „něco tady nehraje“. Jak se ze závěru „něco tady nehraje“ dostanete k „je jasné, že je nesmysl, aby bílkoviny vydrželi desítky miliónů let“, to už chce asi logiku úrovně předškolní.

  Zde jsem Vám dával několik rad. Momentálně odkazuji na radu č. 4.

 333. S.V.H.

  Daniel B.
  Na tom je nejvíce vtipné, že jste se mi smáli, že neumím základy a beru junk DNA doslovně. Pak jsem citací z Dawkinsovy řeči ukázal, že jste se vlastně smáli jemu. 🙂 Od té chvíle nastalo ohledně odpadní DNA z vaší strany ticho.

  Abyste mohli rozhodnout, jestli o tom mám nějakou páru, museli byste mít páru o tom vy.
  🙂

  S.V.H.:
  Nevím, jak ostatní diskutující, ale já nereaguji na řadu Vašich komentářů (kromě toho, že třeba v daném vlákně diskutujete s někým jiným) hlavně z těchto dvou důvodů: (1) Daná věc už byla probrána, opakujete jen totéž a nepřinášíte nic nového, takže i má reakce by se musela jen opakovat; (2) Mimóznost Vašeho komentáře je už taková, že jen pokrčím rameny (někdy se zasměji) a nechám to být.
  Upřímně si nevybavuji žádný Váš komentář, na který bych nereagoval z toho důvodu, že se Vám podařil argument a já k tomu neměl co říct (ale přiznám se, že řadu Vašich komentářů – zejména pod ostatními články – jsem už nečetl). Takže to ticho z „protistrany“ bych raději interpretoval opatrně.

  Třeba u té junk DNA jsem se Vás už nevím kolikrát ptal na nějaký zdroj, který by ukazoval, že ET predikuje junk DNA, nebo na nějaké vysvětlení, proč by junk DNA měla být pro ET nějak důležitá, aby vůbec mohla být případná neexistence junk DNA pro ET problém. Bohužel jste nebyl schopen dodat nic. Přesto stále považujete hypotetickou neexistenci junk DNA za problém pro ET, aniž víte proč. K tomu už asi opravdu nemám co dodat.

 334. S.V.H.

  Daniel B.
  Další problém pro evoluční předpoklady…

  Vrány mají malé mozky, jsou ale chytré jako šimpanzi
  „Když se ukázalo, že krkavcovití ptáci, i se svými nanicovatými mozečky, obstojí v experimentech stejně dobře jako šimpanzi, tak to bylo na pováženou.“

  Vidíte, je pro mne příjemné čekat na vědecké výzkumy. Poslední dobou jedna dobrá zpráva za druhou. 🙂

  S.V.H.:
  Tohle je třeba příklad komentáře, na který bych normálně již nereagoval. Patrně totiž spadá dokonce do obou výše zmíněných kategorií.

  Ale když už jsem se do odpovědi dal, tak aspoň stručně:
  Je logické, že každý nový objev je pro Vás dobrou zprávou. Jakýkoli objev zpochybňující ET je pro Vás totiž dobrou zprávou (což chápu). A zároveň považujete každý nový objev automaticky za objev zpochybňující ET (což nechápu). Z toho logicky plyne, že každý nový objev pro Vás musí být dobrou zprávou.

 335. Samain

  S.V.H.
  Třeba u té junk DNA jsem se Vás už nevím kolikrát ptal na nějaký zdroj, který by ukazoval, že ET predikuje junk DNA, nebo na nějaké vysvětlení, proč by junk DNA měla být pro ET nějak důležitá, aby vůbec mohla být případná neexistence junk DNA pro ET problém. Bohužel jste nebyl schopen dodat nic. Přesto stále považujete hypotetickou neexistenci junk DNA za problém pro ET, aniž víte proč. K tomu už asi opravdu nemám co dodat.

  Položila jsem stejný dotaz……a ticho po pěšině.

 336. Samain

  Daniell B
  Vy: (naprosté nepochopení)
  „Vy tu potíte tak neuvěřitelné haluze, že si, popravdě, u vás nejsem jistá už vůbec ničím“

  Krom toho. Jaké nepochopení? Citujete na potvrzení svého názoru. Tudíž s tou citací souhlasíte. Tudíž se oprávněně domnívám, že máte osobní nebo blízké zkušenosti s tím, co citujete.

 337. Petr Tomek Post author

  @ Daniel B.: Víte co je na tom obrázku?
  http://cdn.phys.org/newman/gfx/news/hires/2014/pearson_et_al_earth_cross_section_juina.jpg
  To nalevo je subdukční zón, kde se litosférická deska dostává pod jinou litosférickou desku, unáší s sebou vodu a ta se za obrovského tlaku a teploty rozpouští v roztavené hornině. Vpravo je ukázáno, jak se diamant a rozpuštěné plyny, spolu s magmatem vracejí zpět – při sopečné činnosti. Není tam více možností.

 338. Daniel B.

  @ateista, @Pozorovatelnik

  „Zkuste odpovědět na můj poslední vstup ohledně shromáždění 2 000 000 druhů hmyzu a jejich umístění do archy Noemem.“

  „Ve světě náboženství je právě možné všechno. I 2 000 000 druhů hmyzu na palubě kocábky. Na to mají pobožní kouzelnou formuli: Pro Boha nic není nemožné….“

  Zkuste popřemýšlet nad tím, jak je definován druh živočichů v současné době. Znamená to, že druh podle současné definice odpovídá druhu, jak ho zmiňuje Bible?

 339. Pozorovatelnik

  Daniel B.: Bible je fejk. Platí z ní akorát lidové moudrosti, co tam jsou. A některé výroky, co jsou v evangeliích a popisují určitě charakteristiky lidí, jsou taky velmi trefné. Ale Bible jako celek je fejk. Není to validní. Není to dokument.

 340. Foxy

  „Zkuste popřemýšlet nad tím, jak je definován druh živočichů v současné době. Znamená to, že druh podle současné definice odpovídá druhu, jak ho zmiňuje Bible?“

  Zkusil jsem to, a opět mi vyšlo to, že celá ta story s biblickou potopou coby globální záležitostí je čirá fantasmagorie.
  Inu jak jinak, bible jsou tak akorát staré pověsti hebrejské, nic víc…

 341. Daniel B.

  @Foxy

  „Dokonce jste si celé to dílo biblické „oparagrafovali“ jako nějaký zákoník, aby se ani ten pověstný puntík náhodou neztratil.“

  Myslíte tím odkazy na kapitolu a verš? Ty nejsou původní součástí Bible, jsou přidány kvůli snadnější orientaci v textu. Můžete je klidně vypustit, já je považuji za přínosné pouze z praktického hlediska.

  „A najednou tvrdíte, že slova bible mají jiný význam, než z jejich textu zcela jasně a nade vší pochybnost plyne.“

  Moc nerozumím, co myslíte. Vidíte Bibli tak, že je plná rozporů? Máte tedy na ni jiný pohled, než já. A ohledně významu slova „stan“ v knize Izajáš, na tom trvám.

  Skutečně jste přesvědčen, že jasně víte, v jakém smyslu chápali lidé v té době význam slova stan?

  Nejen Petr a Pavel mluví o konci života jako o zboření stanu:

  Mluví o tom také kniha Jób a kniha Izajáš:

  „…bez povšimnutí navždy zahynou. Což jim nebylo vytrženo stanové lano? Zemřou, ne však s moudrostí.“ Jb 4,20-21

  „Mé pobývání bylo strženo a stěhuje se ode mne jako pastýřský stan; jako tkadlec jsem svinul svůj život, vždyť mne odtrhne od stavu, v němž jsem byl tkán. Než den dospěje k noci, se mnou skoncuješ.“ Iz 38,12

  Srovnejte tyto texty s tvrzením Pavlovým:
  „Víme totiž, že bude-li stan našeho pozemského přebývání zbořen, máme příbytek od Boha…“ 2K 5,1

  Takže vaše zdůvodnění pramení z vaší neznalosti:

  „Rozprostřený stan je prostě stan a kruh není koule, ale kruh.
  Metaforické povídání Vašeho Petra odkazuje na dobu mnohem pozdější, kdy jeho jazyk nelze aplikovat na dobu nejstarší, pokud tedy nechcete do celé záležitosti zavádět úmyslná zkreslení.“

  Kruh není koule, ani není obvod. Přesto zmíněné hebrejské slovo znamená obvod, kruh, atd.

 342. Daniel B.

  @Foxy
  „bibloblbci křesťanští mohou být stejně extremističtí, jako muslimští salafisté….“

  Ukázkový příklad, jak dané verše nechápete.

  Co třeba tohle?

  „Připomínej jim, ať se podřizují vládcům a vrchnostem, ať je poslouchají a jsou připraveni ke každému dobrému skutku.“ Titovi 3,1

 343. Daniel B.

  @Pozorovatelnik
  „Mě nejvíce pomohly v pochopení fejkovatosti křesťanství jejich vlastní tvrzení.

  Tyto dva logické rozpory stačí, abych odmítl křesťanství jako …, kterou si ani pořádně její autor nepromyslel.“

  Mně to vaše sdílení pomohlo k pochopení, jak jste na tom byl. Tento příspěvek, z které teď část cituji, prostě nevymažete.

 344. Daniel B.

  @Ignac z Loyoly

  „Řekněte mi, které křesťanství je tedy to pravé…“

  Pravé křesťanství je o poznání Krista, není o členství v denominaci.

 345. Daniel B.

  @Samain
  „Nechte těch kliček a odpovězte.“

  Odpovědi na vaše otázky jsou obsažné tak na knihu.

  Kočka je čistý masožravec, přesto dokáže jíst zeleninu. Soužití zvířat např. zde:

  Světová rarita: Medvěd, tygr a lev žijí v jednom výběhu
  http://www.novinky.cz/koktejl/337257-svetova-rarita-medved-tygr-a-lev-ziji-v-jednom-vybehu.html

  Mohu říci, že spoustu věcí nevím. Nevidím však žádnou nemožnost v tom, že by se daná věc nemohla uskutečnit. Můžete podat nějaký důkaz, že to možné není? Asi ne, protože nemůžete mít jistotu, že jste vyčerpala všechny možnosti řešení daných problémů.

 346. Jan Kupka

  „Inu jak jinak, bible jsou tak akorát staré pověsti hebrejské, nic víc…“
  No i když přistoupím na to tvé tvrzení, že některé úryvky Bible jsou pověsti – potopa, rajská zahrada a tak dále…
  tak nemohu přistoupit na to, že je Bible jen o starých hebrejských pověstech. To snad ty taky, ne? Trochu jsi to zjednodušil, ale snad tušíš, že v Bibli je žánrů víc.

 347. Daniel B.

  @Samain
  „Opakování je matka moudrosti.“

  Chápete, že hovořím o junk DNA u člověka? Projekt GENOME a jeho tvrzení o 80,4% biologicky aktivního genomu se netýkal myší, ale člověka. Dawkinsovo tvrzení o nepotřebnosti junk DNA (z roku 2009) se týkalo rovněž člověka.

  Co když se myším bez junk DNA daří dobře a člověku ne?

 348. Daniel B.

  @Samain

  Problém pro evolucionisty to je. Jsme chytřejší oproti šimpanzům kvůli velikosti mozku?

  „Časový rozdíl mezi oběma verzemi počátku floreského člověka tudíž činí asi 2 milióny let, a to právě těch, které byly rozhodující pro zvětšování a rozvoj mozku, utváření kultury, řečové komunikace a mnohých specifických behaviorálních projevů. Pozornost se soustředí především na velikost mozku, odhadovanou podle zatím jediné lebky na 417 cm3. Tak veliký mozek odpovídá současným velkým lidoopům (šimpanzům a orangutanům s velikostí 350 – 400 cm3, výjimečně až 500 cm3, a gorilám s hodnotami až k 700 cm3 u velmi robustních jedinců) nebo australopitékům (s velikostí mozku kolem 380 až 450 cm3, kteří předcházeli zástupce rodu Homo. Lidé z ostrova Flores přitom žili sociálně, vyráběli rozličné kamenné nástroje a organizovaně lovili pro ně velká zvířata (trpasličího slona). Velikost mozku je sice závislá na celkové tělesné velikosti a floreský člověk byl skutečně drobný (130 cm), ale i tak jeho mozek dosahoval mimořádně nízké hodnoty. Raní zástupci Homo, od nichž lze Homo floresiensis odvozovat, měli mozek znatelně větší (např. Homo habilis 600 cm3, Homo rudolphensis 750 cm3).“
  http://neviditelnypes.lidovky.cz/veda-mozek-a-floresky-clovek-dgf-/p_veda.aspx?c=A091028_171931_p_veda_wag

 349. Pozorovatelnik

  Daniel B.: Mně to vaše sdílení pomohlo k pochopení, jak jste na tom byl. Tento příspěvek, z které teď část cituji, prostě nevymažete.
  _______________________________________________________________________
  Bejby, já nic odnikud nemažu. Není kam spěchat a stresovat se mazáním. Píšu pravidelně na granosalis. Tam by sis mohl počíst hodně mých článků a příspěvků. Jsou toho mraky. Nic nevymazávám, ke všemu se hlásím. Právě že hraju úplně otevřenou hru. A díky tomu nemusím nic mazat. A tvoje slova: „Jak jste na tom byl“. To je nějaká výčitka jak od ženy. Já ženskému myšlení nerozumím. To se přiznám rovnou. Na mě musíš polopatě. Zkus to napsat jako chlap.

 350. Daniel B.

  @S.V.H.
  „Jak se ze závěru „něco tady nehraje“ dostanete k „je jasné, že je nesmysl, aby bílkoviny vydrželi desítky miliónů let“, to už chce asi logiku úrovně předškolní.“

  Myslel jsem, že vám dojdou základní věci. Vliv chemických látek na zpomalení rozkladu je měřitelný. Stejně tak vliv teploty, vlhkosti,… Pokud najdou měkkou tkáň dinosaurů, dokážou ji chemicky zanalyzovat. A následně provést experiment s danými chemickými látkami.

  Nechápete, že poločas rozpadu bílkovin je měřitelný? Nechápete, že dokážou chemicky analyzovat nalezenou měkkou tkáň a uskutečnit experiment?

  Podívejte se trochu na chemii:
  „In the absence of a catalyst, the half-life for the hydrolysis of a typical peptide at neutral pH is estimated to be between 10 and 1000 years.“
  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK22526/

  Mohu se zeptat – měl jste na vysoké škole chemii?

  „Takže to ticho z „protistrany“ bych raději interpretoval opatrně.“

  To se samozřejmě netýkalo všech. Týkalo se to těch, kteří se mnou o tomto diskutovali.

  „… proč by junk DNA měla být pro ET nějak důležitá, aby vůbec mohla být případná neexistence junk DNA pro ET problém“

  „Three reasons why junk DNA makes evolutionary sense

  1. The understanding that evolution is an inherently messy and inefficient process that often produces junk. This junk may be retained if it’s not causing trouble.
  2. The realization that the vast differences in genome sizes are much better explained by junk DNA than by assuming that most DNA is truly functional.
  3. The understanding that mutational loads would be prohibitive had most of our DNA not been junk.“
  http://blogs.scientificamerican.com/the-curious-wavefunction/three-reasons-to-like-junk-dna/

  „A zároveň považujete každý nový objev automaticky za objev zpochybňující ET (což nechápu).“

  Kde toto tvrdím? – „… zároveň považujete každý nový objev automaticky za objev zpochybňující ET“ Nic takového jsem nenapsal.

 351. Daniel B.

  @Samain

  „Krom toho. Jaké nepochopení? Citujete na potvrzení svého názoru. Tudíž s tou citací souhlasíte. Tudíž se oprávněně domnívám, že máte osobní nebo blízké zkušenosti s tím, co citujete.“

  Když jsem citoval o nemocnosti HIV u homosexuálů, vyplývá z toho, že s tím mám blízké nebo osobní zkušenosti? Když jsem citoval text o depresích z alkoholu, znamená to, že mám osobní zkušenosti s depresemi z alkoholu?
  Nedomýšlím už to, když zde ateisté citují texty z Bible… 🙂 🙂 🙂

 352. Daniel B.

  @Petr Tomek
  „To nalevo je subdukční zón, kde se litosférická deska dostává pod jinou litosférickou desku, unáší s sebou vodu a ta se za obrovského tlaku a teploty rozpouští v roztavené hornině. Vpravo je ukázáno, jak se diamant a rozpuštěné plyny, spolu s magmatem vracejí zpět – při sopečné činnosti. Není tam více možností.“

  Jak vysvětlíte rozdílnou salinitu mořské vody? A víte, kolik soli by voda v oceánech obsahovala, když by tu miliardy let vybuchovaly sopky?

  A ano, obrázek ukazuje možnost, jak se dostala voda do podzemí. Stejně tak ale je zde možnost skrze silný tlak a teplotu tuto vodu uvolnit.

  Jak si tedy poradíte se salinitou?

 353. Daniel B.

  @Pozorovatelnik
  A tvoje slova: „Jak jste na tom byl“. To je nějaká výčitka jak od ženy. Já ženskému myšlení nerozumím. To se přiznám rovnou. Na mě musíš polopatě. Zkus to napsat jako chlap.

  Pochopil jsem, čemu jste nerozuměl. Já skutečně všudypřítomnost satana neřeším, protože tu otázku mám zodpovězenou. Stejně tak nechci přijímat nic, co lidé včetně křesťanů ohledně věcí víry tvrdí – pokud si to v Bibli neověřím – viz biblický text, který jsem zde dával. (U toho připouštím, že v té věci mohu někdy nevědomky selhat).

  Mnoho lidí odpadlo od víry kvůli tomu, že spoléhali na lidi. Církev je plná chyb, plná nedokonalých lidí – včetně mě. Proto od ní neočekávám dokonalost, očekávám od ní růst. Dítě do dospělosti neskočí, ale doroste.

  Mám mnoho důvodů k radosti jako ten, kterému bylo odpuštěno. A je velmi veliký rozdíl na kvalitě života, pokud žijeme jako vděční, anebo žijeme jako nespokojení.

 354. Pozorovatelnik

  Daniel B. Pochopil jsem, čemu jste nerozuměl. Já skutečně všudypřítomnost satana neřeším, protože tu otázku mám zodpovězenou.
  ___________________________________________________________________________
  A jak to tedy je se satanem? Proč každý křesťan říká, co všechno zlého satan dělá? Šeptá lidem špatné myšlenky, svádí lidi na nevíru, vymýšlí mimokřesťanská náboženství, ovlivňuje světovou politiku, způsobuje rozkoly v rodinách, je drogovým dealerem, způsobuje sexualitu lidí, nebo ji podněcuje, dělá špatné překlady Biblí, ovládá sdělovací prostředky atd. Prostě ten zlý je všude – takový dojem jsem u křesťanů zažil. A ty to máš teda jak?

 355. ateista

  @Daniel B.
  „Jak si tedy poradíte se salinitou?“

  Dobrá otázka. A odpověď byste měl poskytnout Vy. Neboť bychom měli posoudit, zda všechna voda v okamžiku potopy byla slaná nebo sladká. Jelikož momentálně voda v oceánech a mořích je slaná, měla by být všechna voda v době potopy slaná. Pak by ale bylo divné, proč třeba Bajkal není slaný. Neboli jak se podařilo oddělit slané vody od sladkých. Chápu, že voda, která se odpařuje, je sladká, ale jaká je voda, která po údajné potopě pomalu klesá, v některých proláklinách a prohlubních zůstává a zbývající se někam ztratí?

  „Znamená to, že druh podle současné definice odpovídá druhu, jak ho zmiňuje Bible?“
  Cituji Bibli:
  1. Mojžíšova, 7,14: Oni i všeliký živočich podle pokolení svého, i všeliké hovado podle pokolení svého, a všeliký zeměplaz, kterýž se hýbe na zemi, podlé pokolení svého, i všeliké practvo vedlé pokolení svého, všelijací ptáci, všecko což křídla má, 15. Vešli k Noé do korábu, podvém ze všelikého těla, v němž byl duch života.

  Pokolením je evidentně míněn živočišný druh. Neboli je zdůrazněno, že v arše muselo být veškeré živočišstvo. Včetně hmyzu. Všech cca 6 000 000 živočišných druhů.

 356. Samain

  Daniel B.
  01.05. 2016

  @Samain
  „Nechte těch kliček a odpovězte.“

  Odpovědi na vaše otázky jsou obsažné tak na knihu.

  Kočka je čistý masožravec, přesto dokáže jíst zeleninu. Soužití zvířat např. zde:

  Světová rarita: Medvěd, tygr a lev žijí v jednom výběhu
  http://www.novinky.cz/koktejl/337257-svetova-rarita-medved-tygr-a-lev-ziji-v-jednom-vybehu.html

  Mohu říci, že spoustu věcí nevím. Nevidím však žádnou nemožnost v tom, že by se daná věc nemohla uskutečnit. Můžete podat nějaký důkaz, že to možné není? Asi ne, protože nemůžete mít jistotu, že jste vyčerpala všechny možnosti řešení daných problémů.

  Ano. Opravdu spoustu věcí nevíte. Proto také nedokážete odpovědět.
  Ale dejme tomu, že bych nad vašimi šílenými vývody jen naokamžik uvažovala (že si kočka někdy zobne zeleného, není žádný objev ameriky. Sousedovic kobyla žrala jitrnice a taky to nikterak neprokazovalo existenci potopy a archy, i když jitrnice jsou mnohem skladnější než seno).

  „Kočka je čistý masožravec, přesto dokáže jíst zeleninu.“

  Což by nám ovšem ten problém s uskladněním navýšilo nemyslíte? Zelenina jako energeticky méně vydatná musí být svými konzumenty konzumována v mnohem větším množství, nežli maso!
  Mám tady jak masožravce (psy)tak všežravce (prasata) a ortodoxní býložravce( ovce a kozy).

  Nejmenší objem zabírá krmivo pro psy – maso. Největší pak pro býložravce.(kterých je mimochodem samozřejmě na světě více co do druhů i do počtů)

  „Světová rarita: Medvěd, tygr a lev žijí v jednom výběhu
  http://www.novinky.cz/koktejl/337257-svetova-rarita-medved-tygr-a-lev-ziji-v-jednom-vybehu.html

  Ovšem, už název článku říká že jde o raritu. No ale proč ne, takové věci se stávají . Sama jsem tu měla osiřelé jehně, které vyrůstalo se smečkou chrtů – psů šlechtěných na zabíjení zvěře a velmi dobře schopných strhnout dospělého srnce.
  NA Břéťu si zvykli, respektovali moje velení a zákaz lovu a on s nimi v pohodě vyrostl.
  Podepsalo se to na jeho psychice, do smrti byl přesvědčený že je pes.
  Teď tu mám podobný případ, kuře odchované s kachnami žije v iluzi, že je kachna a pokouší se pářit výhradně s kachnami. Inu, i některá zvířata to mají v hlavinkách pomotané a žijí v iluzích, podobně jako kreacionisti :-D.

  Krom toho, jak nám soužití tří šelem, řeší nutnost denního pohybování kopytníků? A to nemluvím o tom krmení, napájení a kydání osmi lidmi ,u těch milionů zvířat.

  „Odpovědi na vaše otázky jsou obsažné tak na knihu.“

  Odpovědi na moje otázky jsou na jednu větu. Prostě je to NEMOŽNÉ.

  A jinak můj milý, důkazní břemeno je na VÁS. To vy tvrdíte, že očividná šílenost je v praxi možná. A tvrdošíjně ignorujete možnost, kterou vám tu nabízí více diskutérů. Nejen já. Prostě zázrak.

 357. Samain

  @Samain

  „Krom toho. Jaké nepochopení? Citujete na potvrzení svého názoru. Tudíž s tou citací souhlasíte. Tudíž se oprávněně domnívám, že máte osobní nebo blízké zkušenosti s tím, co citujete.“

  Když jsem citoval o nemocnosti HIV u homosexuálů, vyplývá z toho, že s tím mám blízké nebo osobní zkušenosti? Když jsem citoval text o depresích z alkoholu, znamená to, že mám osobní zkušenosti s depresemi z alkoholu?
  Nedomýšlím už to, když zde ateisté citují texty z Bible…

  Takže se závěry těch výzkumů, stejně jako já nesouhlasíte? Máte osobní zkušenosti jiné?
  (pak ovšem nechápu, proč je užíváte na podporu svého tvrzení :-D)

  BTW – na můj dotaz, kolik z těch negativně laděných respondentů jsou věřící a koélik ateisté – ticho po pěšině.

 358. Samain

  Daniel B.
  01.05. 2016

  @Samain

  „Problém pro evolucionisty to je. Jsme chytřejší oproti šimpanzům kvůli velikosti mozku?“

  Pěkný argumentační faul. Ale to VY jste tady jásal nad tím, že evoluce neplatí, protože vrány mají mnohem menší mozek než šimpanz a přece vykazují podobnou inteligenci.
  Na to jsem vám JÁ dala argument s vorvaněm. Takže já netvrdím, že to záleží na velikosti mozku .
  Nějak se nám do toho beznadějně zamotáváte 😀

 359. Samain

  Daniel B.
  01.05. 2016

  @Samain
  „Opakování je matka moudrosti.“

  Chápete, že hovořím o junk DNA u člověka? Projekt GENOME a jeho tvrzení o 80,4% biologicky aktivního genomu se netýkal myší, ale člověka. Dawkinsovo tvrzení o nepotřebnosti junk DNA (z roku 2009) se týkalo rovněž člověka.

  Co když se myším bez junk DNA daří dobře a člověku ne?

  Junk DNA mají všechny organismy včetně rostlin.
  Co když mám v garáži růžového jednorožce.
  Opět. Důkazní břemeno je na vás. To VY tvrdíte še se junk DNA chová jinak u lidí a jinak u myší.

 360. Samain

  Daniel B.
  01.05. 2016

  @Ignac z Loyoly

  „Řekněte mi, které křesťanství je tedy to pravé…“

  Pravé křesťanství je o poznání Krista, není o členství v denominaci.

  Vy jste pravý křesťan?

 361. Samain

  Daniell B.
  Zkuste popřemýšlet nad tím, jak je definován druh živočichů v současné době. Znamená to, že druh podle současné definice odpovídá druhu, jak ho zmiňuje Bible?

  A máme tu mé oblíbené baramíny. Tak mi to povězte. Je baramín vlk , canis lupus (Předek psů, canis lupus familiaris), nebo společný předek vlků a šakalů, nebo společný předek vlků, šakalů a lišek, nebo společný předek všech suchozemských savců carnivora ( psovití, kočkovití, medvědovití , lasicovití), nebo společný předek VŠECH carnivora (psovití, kočkovití, medvědovití, lasicovití, hmyzožravci, delfínovití , vorvaňovití + draví vačnatci).
  Jenom upozornění. Čím dřívějšího předka vyberete, tím více místa na arše. Ovšem také tím tryskovější turboevoluce, kterou tedy zastánci baramínů nejen připouštějéí, ale přímo potřebují k tomu, aby popřeli evoluci skutečnou :-D.

 362. Daniel B.

  @Pozorovatelnik
  „A jak to tedy je se satanem? Proč každý křesťan říká, co všechno zlého satan dělá?“

  Satan tyto věci dělá zprostředkovaně. Stejně zlé věci dělal Hitler, Stalin a Mao Ce-tung – většinu zlých věcí udělali zprostředkovaně. V Bibli se píše o království Satana.

  „Je-li tedy také Satan proti sobě rozdělen, jak bude moci obstát jeho království?“ Mt 12,26

  Království je o hierarchii moci. Většinu z toho, co jste napsal a s čím se setkáváme, uskutečňují tedy jeho „dělníci“ (ti, co jsou v hierarchii nejníže).

  Ef 6,11-12 mluví o této hierarchii v souvislosti se Satanem.

 363. Daniel B.

  @ateista

  „Jelikož momentálně voda v oceánech a mořích je slaná, měla by být všechna voda v době potopy slaná.“

  Jak vodu osolí podmořský výbuch sopky? Myslíte, že to bylo tehdy stejné se salinitou jako dnes? Problém mají ti, co tvrdí, že tu ta voda na povrchu je už dlouhý čas.

  „Pokolením je evidentně míněn živočišný druh.“

  „Neexistuje jednotná definice, která by jednoznačně určila, co to je druh.“
  https://cs.wikipedia.org/wiki/Druh

 364. ateista

  @Daniel B.
  „Jak vodu osolí podmořský výbuch sopky? Myslíte, že to bylo tehdy stejné se salinitou jako dnes? Problém mají ti, co tvrdí, že tu ta voda na povrchu je už dlouhý čas.“

  Já myslím, že problém máte Vy s vysvětlením, jak byla oddělena po potopě slaná voda od sladké.

  „Neexistuje jednotná definice, která by jednoznačně určila, co to je druh.“

  Tady přece nejde o definice. Tady jde o to, abyste vysvětlil, jak Noe shromáždil cca 6 000 000 živočišných pokolení (dle Bible), druhů (dle mne), umístil je do archy, více jak rok je udržoval při životě, aby je posléze rozmístil po celé zeměkouli.

 365. Daniel B.

  @Samain
  „Inu, i některá zvířata to mají v hlavinkách pomotané a žijí v iluzích, podobně jako kreacionisti :-D.“

  Mně zase přijde, že to máte pomotané vy.

  „Takže se závěry těch výzkumů, stejně jako já nesouhlasíte? Máte osobní zkušenosti jiné?“

  Se závěry výzkumu souhlasím. Osobní zkušenosti mám, ale ne na sobě. Děláte si legraci sama ze sebe? Víte, co jste vůbec napsala? Toto: „No tak když jste tak radostný, tak proč tvrdíte, že se cítíte hůře?“
  🙂

  A to s důkazním břemenem je vtip? Povinnost dokazovat má ten, kdo něco tvrdí, ne ten, kdo to popírá. Takže pokud jsme už u toho dokazování, já bych měl dokázat, co tvrdím já a vy zase, co tvrdíte vy. Takže bych od vás očekával důkaz ohledně vašeho tvrzení: „Odpovědi na moje otázky jsou na jednu větu. Prostě je to NEMOŽNÉ.“

  Dokažte nemožnost záchrany zvířat v době potopy.

 366. ateista

  @Daniel B.
  „Dokažte nemožnost záchrany zvířat v době potopy.“

  Pozor! Nezaměňujte pořadí. První v pořadí jste Vy. Vy tvrdíte, že to, co je psáno v Bibli, je pravda. My tomu nevěříme a říkáme, že je to lež. Takže Vy jako první v pořadí musíte dokázat, že to, co tvrdíte, je pravda.

 367. Daniel B.

  @Samain
  „BTW – na můj dotaz, kolik z těch negativně laděných respondentů jsou věřící a koélik ateisté – ticho po pěšině.“

  Myslím, že jsem vám už odpověděl. Deprese z pasivního životního styl ua z přílišného pití alkoholu lze očekávat více od ateistů. Chtělo by to nějakou studii. Zmíním zde jednu – viz 2.

  1. „Nedávno jsem vedl diskusi o tom, zda atheismus či – lépe řečeno – nevíra v cokoli absolutního kromě nicoty a nevíra v posmrtný život – vede k nihilismu a snižuje kvalitu života. Jako příklad, který měl tento fakt potvrzovat, mi byly uvedeny častější sebevraždy ateistů než věřících.“
  https://kojot.name/2009/09/07/808987-ateismus-a-sebevrazda/

  2. „Jejich teorie se dá shrnout asi takto. U lidí s vysokým rizikem vzniku deprese se na magnetické resonanci často nachází ztenčení kůry v některých mozkových oblastech. Naopak lidé s nižším rizikem mají ve stejných oblastech kůru silnější. Podobné zesílení kortexu našli autoři u lidí, pro které je důležitá víra a spiritualita. Kruh se uzavírá tím, že se v různých studiích spiritualita a víra objevovala jako faktor snižující riziko vzniku deprese.“
  http://colatorium.cz/nabozenstvi-neuroanatomie-a-deprese/

 368. Daniel B.

  @Samain

  „Pěkný argumentační faul. Ale to VY jste tady jásal nad tím, že evoluce neplatí, protože vrány mají mnohem menší mozek než šimpanz a přece vykazují podobnou inteligenci.“

  Tvrďte pravdu. Psal jsem o problému pro evolucionisty, nejásal jsem, že „evoluce neplatí, protože vrány mají mnohem menší mozek než šimpanz a přece vykazují podobnou inteligenci“.

  Problém pro evolucionisty to je, protože oni předpokládají inteligenci u tzv. předků člověka v souvislosti s velikostí mozku.

 369. Foxy

  Daniel:
  …Podívejte se trochu na chemii:
  „In the absence of a catalyst, the half-life for the hydrolysis of a typical peptide at neutral pH is estimated to be between 10 and 1000 years.“…

  No bať. HYDROlysis. V suchém anaerobním prostředí to jaksi neplatí – sorrrrry.

 370. ateista

  @Daniel B.
  „Problém pro evolucionisty to je, protože oni předpokládají inteligenci u tzv. předků člověka v souvislosti s velikostí mozku.“

  Od jaké úrovně budeme hovořit o inteligenci? Schopnost zajistit si nezbytné životní potřeby, kterou vidíme u všech živočišných druhů, a které zajišťují přežití, lze ztěží nazývat inteligencí.
  Když se naši předkové naučili rozdělávat oheň, bylo to již inteligentní jednání? Když zjistili zcela náhodně, že uzením lze konzervovat maso, a začali uzení běžně používat, budeme již hovořit o inteligenci? I mezi lidmi jsou velmi zruční jedinci, jejichž IQ podle našich měřítek je velmi nízké. Dokonce kdybychom srovnali schopnost šimpanze reagovat na symboly na obrazovce monitoru, které mu něco zaručují, s toutéž schopností člověka, zjistili bychom, že šimpanz je zručnější, rychlejší. Znamená to, že šimpanz je inteligentnější než člověk?

 371. Bílá velryba

  „Problém pro evolucionisty to je, protože oni předpokládají inteligenci u tzv. předků člověka v souvislosti s velikostí mozku.“

  S velikostí předních mozkových laloků, to je rozdíl, také díky archeologickým nálezům, které ukazují např. výrobu nástrojů,… a díky genům, které máme hodně společné

 372. S.V.H.

  Daniel B.
  Myslel jsem, že vám dojdou základní věci. Vliv chemických látek na zpomalení rozkladu je měřitelný. Stejně tak vliv teploty, vlhkosti,… Pokud najdou měkkou tkáň dinosaurů, dokážou ji chemicky zanalyzovat. A následně provést experiment s danými chemickými látkami.

  Nechápete, že poločas rozpadu bílkovin je měřitelný? Nechápete, že dokážou chemicky analyzovat nalezenou měkkou tkáň a uskutečnit experiment?

  Podívejte se trochu na chemii:
  „In the absence of a catalyst, the half-life for the hydrolysis of a typical peptide at neutral pH is estimated to be between 10 and 1000 years.“

  Mohu se zeptat – měl jste na vysoké škole chemii?

  S.V.H.:
  Takže už jste zase všechny ty analýzy, měření a experimenty, ze kterých by jasně vyplynulo, že se bílkoviny za žádných okolností nemohou uchovat tak dlouho, provedl? Kde jste je publikoval?
  (Ale obávám se, že jsme opět v kruhu.)

  Daniel B.
  To se samozřejmě netýkalo všech. Týkalo se to těch, kteří se mnou o tomto diskutovali.

  S.V.H.:
  Vždyť mluvím pochopitelně i o nich.

  Daniel B.
  „Three reasons why junk DNA makes evolutionary sense

  1. The understanding that evolution is an inherently messy and inefficient process that often produces junk. This junk may be retained if it’s not causing trouble.
  2. The realization that the vast differences in genome sizes are much better explained by junk DNA than by assuming that most DNA is truly functional.
  3. The understanding that mutational loads would be prohibitive had most of our DNA not been junk.“

  S.V.H.:
  Možná jsem měl upozornit, že bych dal přednost odbornému zdroji a nikoliv blogovému článku člověka, který o sobě sám opakovaně prohlašuje, že není odborníkem. Ale nešť, celkem chápu, že nemáte jinou možnost, než sahat po populárních článečcích. Nějakého zdroje (odborného), který by uváděl predikci junk DNA evoluční teorií, se tedy asi nedočkáme, že?

  K článku: Je o tom, že junk DNA dává z hlediska ET smysl. ET totiž dokáže existenci junk DNA vysvětlit. To ovšem neznamená, že případná neexistence junk DNA by byla v rozporu s ET. Ona např. i hypotéza ID dokáže existenci junk DNA vysvětlit – Vy sám jste psal o degeneraci DNA, kterou vysvětlujete junk DNA. Ale nepředpokládám, že byste případnou neexistenci junk DNA považoval za důkaz proti ID, že? Ona totiž jak ET tak ID dokáží vysvětlit i stav, kdy junk DNA neexistuje. To je, myslím, i důvod, proč se Vám (ani mně) nikde nepodařil najít nějaký zdroj, který by uváděl junk DNA jako predikci ET nebo důkaz pro ET.
  Na druhou stranu samotná existence junk DNA vysvětluje některé jevy lépe, než situace bez junk DNA. Třeba C-value paradox (bod č. 2 z Vašeho citátu) je velmi dobře vysvětlitelný existencí junk DNA (o tom už jsem se také zmiňoval). Pokud by junk DNA neexistovala, bylo by vysvětlení obtížnější, pokud bychom vůbec nějaké momentálně měli. Ale to spadá do oblasti genetiky – holt bychom měli v genetice o jednu prozatím nevyřešenou záhadu víc. Naštěstí všechno včetně výsledků projektu ENCODE ukazuje na existenci junk DNA, takže nás to až tak nemusí trápit.

  Daniel B.
  Kde toto tvrdím? – „… zároveň považujete každý nový objev automaticky za objev zpochybňující ET“ Nic takového jsem nenapsal.

  S.V.H.:
  Kde tvrdím, že byste něco takového tvrdil? Vy se tak jen neustále chováte – viz naposledy inteligence vran coby problém pro ET.

 373. Samain

  Daniel B.
  02.05. 2016

  @Samain
  „Inu, i některá zvířata to mají v hlavinkách pomotané a žijí v iluzích, podobně jako kreacionisti :-D.“

  Mně zase přijde, že to máte pomotané vy. v

  Co konkrétně?

  „Takže se závěry těch výzkumů, stejně jako já nesouhlasíte? Máte osobní zkušenosti jiné?“

  Se závěry výzkumu souhlasím. Osobní zkušenosti mám, ale ne na sobě. Děláte si legraci sama ze sebe? Víte, co jste vůbec napsala? Toto: „No tak když jste tak radostný, tak proč tvrdíte, že se cítíte hůře?“

  Jestliže se závěry výzkumů souhlasíte, očekávám , že píšete z vlastních zkušeností. Tak jako já s těmi zviřátky.

  „A to s důkazním břemenem je vtip? Povinnost dokazovat má ten, kdo něco tvrdí, ne ten, kdo to popírá. Takže pokud jsme už u toho dokazování, já bych měl dokázat, co tvrdím já a vy zase, co tvrdíte vy. Takže bych od vás očekával důkaz ohledně vašeho tvrzení: „Odpovědi na moje otázky jsou na jednu větu. Prostě je to NEMOŽNÉ.“

  Ale já jsem vám zcela jasně objasnila PROČ je to nemožné.
  „Neexistuje jednotná definice, která by jednoznačně určila, co to je druh.“
  https://cs.wikipedia.org/wiki/Druh
  předpokládejme tedy, že v době potopy byl stejný počet druhů jako dnes. A to je několik milionů. JE NEMOŽNÉ, ABY 8 LIDÍ obstaralo několik milionů zvířat. Je nemožné, aby archa pojala tolik zvířat. Je nemožné, aby pojala krmivo a vodu pro tolik zvířat.
  Je nemožné, aby ta zvířata tak dlouhou dobu přežila bez pohybu ( některá). To jsou fakta. Já mám zvířata, pečuji o ně, vím jaký je objem krmiv, kolik zabere práce kolem nich času a co potřebují k tomu, aby do měsíce nezdechla!
  Vy máte starou knihu bájí. Jelikož se opíráte o ni a VY tvrdíte, že tyto NEMOŽNÉ věci byly MOŽNÉ ,
  JE DŮKAZNÍ BŘEMENO NA VÁS:

  Podobně jako když já budu tvrdit, že mám v garáži růžového jednorožce, kterého jsem našla pást se za barákem v keltském opidu za úplňku, pak by bylo to důkazní břemeno na mě.

 374. Samain

  Daniell B
  Takže pokud jsme už u toho dokazování, já bych měl dokázat, co tvrdím já a vy zase, co tvrdíte vy.

  Správně. já jsem vám svá tvrzení dokázala. Poznatky mám ze školy (chovatel) a ze 40 let trvající praxe. A teď dokazujte vy.

 375. Samain

  Daniell B

  K vaší zmatené představě o evolučnících a velikosti mozku 😀

  Viz – Bílá Velryba
  S velikostí předních mozkových laloků, to je rozdíl, také díky archeologickým nálezům, které ukazují např. výrobu nástrojů,… a díky genům, které máme hodně společné

  S vámi je ten problém, že o oborech, o kterých tu diskutujete, nemáte ani to nejzákladnější povědomí!
  JAko kuchař s takovýmito vědomostmi byste asi připálil i vodu na čaj.
  Jediné co tu provozujete, je cherry picking, aniž byste o problému měl sebemenší povědomí. Nevíte kolik je druhů zvířat, nevíte kolik je pottřeba lidí k jejich obstarání, neznáte specifické podmínky jednotlivých druhů – bez kterých vám prostě ta zvířata zdechnou, nevíte kolik sežere a vypije obyčejný kůň, ale víte že báchorka o arše je pravdivá. Jste vážně legrační.

 376. Samain

  Foxy
  No bať. HYDROlysis. V suchém anaerobním prostředí to jaksi neplatí – sorrrrry.

  Ale prd Foxy. Dle Daniella mají bílkoviny pevně stanovený poločas rozpadu jako podobně jako radioaktivní prvky 😀

  Já už se mu to anaerobní prostředí pokusila vysvětlit, ale to dřív pochopí moje svině Mánička trojčlenku.

 377. Bílá velryba

  Podle všech našich dlouhodobých a dosavadních poznatků je světová potopa popsaná v Bibli velmi, velmi a ještě více velmi nepravděpodobná, ba nemožná.

  Vybruslit se z toho dá třemi hlavními způsoby:

  1) uděláte z těch nesmyslů posvátné metafory/pohádky, které si následně libovolně vyložíte (jako např. Halík)

  2) řeknete, že to byl zázrak a porušení našich zákonů, pak to ovšem bůh musel narafičit tak, že to nelze poznat a vše mluví proti tomu, takže je lhář a psychopat, který zřejmě chce, abychom kriticky nemysleli, ale slepě věřili

  3) udělat z toho celého pohádku co má občas nějaké historicky částečně pravdivé jádro (jako třeba že nějaká lokální potopa proběhla na Předním východě, ale ne ta popsaná v Bibli) a stát se v podstatě agnostikem či ateistou nebo „něcistou“

  Já volím č. 3, k čemuž mam i mnoho dalších důvodů…

 378. Samain

  Bílá velryba
  Já volím č. 3, k čemuž mam i mnoho dalších důvodů…

  TAky bych se přikláněla k trojce. Koneckonců je možné, že maník jménem Noah, který se vyznal v lidových předpovědích počasí ( ony jsou mnohdy docela přesné) očekával velkou vodu, stloukl bárku a nahnal do ní svoje kozy a ovečky a pár slípek .
  Pak byl oproti sousedů, kteří se (nekteří) utopili a přišli o zvířata ve výhodě a kdo by odolal tvrdit že je vyvolený a že mu to nadiktoval pámbů.
  A legendu máme na světě. NA druhou stranu středomoří přišla lidová povídačka už zkreslená a tak se tam vypráví takto.

  Potopa
  Bůh Zeus se dozvěděl, že se lidé navzájem vraždí, kradou si, ubližují si a posmívají se bohům. Vstoupil tedy na zemi, aby se přesvědčil, jestli je to pravda. Zjistil, že jsou lidé ještě horší, než slyšel. Chodil po zemi, až narazil na palác krále Lykáóna. Všichni se začali po příchodu Dia modlit, ale král nevěřil, že je to Zeus. Král chtěl Dia vyzkoušet, a dal proto Diovi na talíř lidské maso. Zeus to poznal a seslal na palác blesk a Lykáóna proměnil ve vlka. Potom svolal ostatní bohy, aby se poradili. Nakonec usoudili, že zemi zatopí. Dali se tedy do díla. Všichni se topili, voda stoupala a dosáhla až vysokých hor. Ale jen jediné dvě osoby včas varoval Prométheus a postavil jim pevný člun. Byli to Deukalión, syn Prométheův, a jeho manželka Pyrrha – spravedliví lidé. Nakonec zbyli jen oni. Byli jediní lidé na zemi. Když vše utichlo, modlili se k bohům, aby dali život i jiným lidem. Ti jim poradili, aby házeli kameny. Udělali to a místo každého kamene vznikl člověk. Z Deukaliónových kamenů se zrodili muži a z kamenů vržené Pyrrhou ženy. A tak započal nový život…

 379. Foxy

  Ad: Jan Kupka
  01.05. 2016
  „Inu jak jinak, bible jsou tak akorát staré pověsti hebrejské, nic víc…“
  No i když přistoupím na to tvé tvrzení, že některé úryvky Bible jsou pověsti – potopa, rajská zahrada a tak dále…
  tak nemohu přistoupit na to, že je Bible jen o starých hebrejských pověstech. To snad ty taky, ne? Trochu jsi to zjednodušil, ale snad tušíš, že v Bibli je žánrů víc.

  Jo. Jenže v diskusi s kábrtoidy jde právě o tu pohádkovou bájivost, kterou se tihle lidičkové bůhvíproč snaží za každou racionalisovat.
  Doslovně brané stvoření světa dle genesis, nebo aktuálně přehrabovaná potopa světa je nanejvýš disneyovka.
  Tragedií kábrtoidů je to, že staré pověsti hebrejské berou smrtelně vážně. Průserem pak je, že tohle své stupidní vidění prosazují jako jediné správné a jediné přípustné. Pokud se tito bibloblbci dostanou na rozhodující posice, pokud se nedejbůh dospěje k spolčení hlupců, bude to průser těžký a obtížně napravitelný.

  Proto ty staré pověsti hebrejské – protože právě o to zde jde.

 380. Samain

  Daniell B

  Myslím, že jsem vám už odpověděl. Deprese z pasivního životního styl ua z přílišného pití alkoholu lze očekávat více od ateistů. Chtělo by to nějakou studii. Zmíním zde jednu – viz 2.

  Cit. z odkazu 2
  Celkově vzato je podle mě atheismus „zodpovědný“ především za sebevraždy bilanční, ty však často objektivně zabrání většímu utrpení dotyčného a lze je vnímat pozitivně. Svobodu ukončit svůj život bez obav z božího trestu nepokládám za nedostatek, ale naopak za přínos atheismu v oblasti kvality života. Za významný problém pokládám skutečnost, že ateisté nevytvářejí společenství – ateismus proto klade v tomto směru na člověka vyšší nároky než příslušnost k nějakému organizovanému náboženství. Je to však problém nebo spíše výzva?

  Nic odepresi tam nečtu. Naopak zde ano.
  http://technet.idnes.cz/zije-se-vericim-lepe-nebo-hure-nez-nevericim-fz3-/veda.aspx?c=A160105_145527_veda_mla

 381. Samain

  Foxy
  Proto ty staré pověsti hebrejské – protože právě o to zde jde.

  No ba. V některých smerech je bible kronikou semitů z daných oblastí. Ovšem mluvící had a tak všelijak podobně , to opravdu nejsou relevantní informace.
  Inu jako Star trek. Nepochybně existuje jak San Francisko nebo naše sluneční soustava, tak vesmír. Spousta postav ve Star treku je také skutečných ( namátkoui, Leonardo da Vinci, Stephen Hawking, Samuel Clemens )

  Ovšem zatím žádný Trekkie neblouzní, že vesmír křižuje kosmická Enterprise ( nebo Voyager)

 382. Samain

  Daniell B
  Abychom to nezamluvili.

  Samain
  02.05. 2016

  Daniel B.
  01.05. 2016

  @Ignac z Loyoly

  „Řekněte mi, které křesťanství je tedy to pravé…“

  Pravé křesťanství je o poznání Krista, není o členství v denominaci.

  Vy jste pravý křesťan?

 383. Bílá velryba

  „„Řekněte mi, které křesťanství je tedy to pravé…“

  Pravé křesťanství je o poznání Krista, není o členství v denominaci.“

  A které to „poznání Krista“ je to správné, když jedni hlásají nenávist k židům, ve jisté době upalovali ženy a dnes hlásají zase různé věci, často neslučitelné? 🙂

 384. Jan Kupka

  „Ovšem zatím žádný Trekkie neblouzní, že vesmír křižuje kosmická Enterprise ( nebo Voyager)“
  Přitom v nekonečném mnohovesmíru by takových kosmických lodí mělo existovat dokonce nekonečně mnoho, nebo ne? 🙂

 385. Ignác z Loyoly

  My nevíme, jestli se z toho hmotného prazákladu multivesmíru zrodilo nekonečně mnoho vesmírů, třeba se za nekonečnou dobu jeho trvání zrodil jeden vesmír, takže jsou vlastně jen dva: základ + náš vesmír. Základ může být pro život neuspořádaný. Nebo se za celou věčnost zrodilo 5 vesmírů a z toho je život ve dvou nebo jinak. Je téměř nekonečně mnoho variant, proto o tom nemá cenu zatím mluvit.

  Ani nevíme, zda je tato hypotéza správná, jen doplňuje naše jinak prověřené materialistické hypotézy a fakta. Teisté toto nemají vůbec. Takže naše materialistické hypotézy jsou pravděpodobnější než teistické spekulace, které nejsou o nic racionálního opřené na všech úrovních. Naše materialistické jsou opřené racionálně na mnoha úrovních. Podpírají se i navzájem, některé se mění, jiné nemění, některé jsou 100%, jiné vysoce pověřené. Jiné se zpřesňují, ale nemění od základu. Atd…

  nashle 🙂

 386. Foxy

  Jene! Ale ani v takovém mnohovesmíru nemohlo dojít třeba k biblické potopě v Danielově interpretaci. Tam je tolik navzájem se vylučujících okolností, že její pravděpodobnost je nulová (a možná i záporná 🙂 )

 387. Ignác z Loyoly

  Foxy: v jiných vesmírech může fungovat fyzika jinak, dejme tomu, ale minimálně je v rámci multivesmíru nepravděpodobný ten bůh stvořitel, není potřebný a platí to samé co u našeho vesmíru, nejsou pro něj dlouhodobě žádné důkazy + je nepotřebný = je nepravděpodobný 🙂

  Leda že by v jiném vesmíru nechal bůh po sobě pravděpodobné či jisté stopy. Ale to je jen spekulace. Navíc by to zase odporovalo materialistické hypotéze vzniku vesmíru/vesmírů – bez potřeby boha (čili naší hypotéze multivesmíru či věčného vesmíru/věčné tupé hmoty)…

  Ahoj 🙂

 388. Samain

  Jan Kupka
  02.05. 2016

  „Ovšem zatím žádný Trekkie neblouzní, že vesmír křižuje kosmická Enterprise ( nebo Voyager)“
  Přitom v nekonečném mnohovesmíru by takových kosmických lodí mělo existovat dokonce nekonečně mnoho, nebo ne?

  No ano. Ovšem mnohovesmír je pouze hypotetický.

 389. Samain

  Foxy
  02.05. 2016

  Jene! Ale ani v takovém mnohovesmíru nemohlo dojít třeba k biblické potopě v Danielově interpretaci. Tam je tolik navzájem se vylučujících okolností, že její pravděpodobnost je nulová (a možná i záporná 🙂 )

  No třebas tam fungují úplně jinépřírodní zákony, Třebas rozměry archy jsou stejné, ale zviřátka jsou mnohem menší a navíc brethariáni, takže se živí jenom vzduchem a nevylučují.
  Je to šílené? O nic šílenější než představa archy v našem vesmíru se všemi zvířátky a krmením a tou prací kolem nich…….

 390. Bílá velryba

  Multivesmír je sice pouze hypotetický a matematický model, ale zapadá do pravděpodobnějších teorií označitelných jako materialismus, který byl podložen či potvrzen na mnoha jiných úrovních. Nemá cenu spekulovat o jiných vesmírech, co v nich konkrétně je nebo kolik jich je, když to nelze zatím ověřit. Je to jen ukázka, že logicky není bůh jako stvořitel vůbec nutný, ani nějaká první příčina není vůbec logicky nutná, natož ve formě nějaké „nestvořené věčné inteligence“…

  Objektivně existující bůh nebo Hurvínek nemá racionální podklad nikde. (nemluvím o idee boha či Hurvínka, ale o objektivní existenci těchto entit)

  Ale s Kupku se nemá cenu bavit, když nemá argumenty, začne urážet.

 391. Samain

  BV
  Objektivně existující bůh nebo Hurvínek nemá racionální podklad nikde. (nemluvím o idee boha či Hurvínka, ale o objektivní existenci těchto entit)

  Proti neexistenci Hurvínka bych se ohradila! Byl to můj zcela subjektivně existující kanec. Teda dokud nevzal na jaře roha za divočáky. Od té doby je na tom jako Schrödingerova kočka. Živý i mrtvý zároveň. Nikdo neví. Dle mého názoru spíš mrtvý, protože měl tak 80 kilo, takže s ním asi divočáci rázně zatočili.
  Takže v současnosti jeho existenci dokazují jen jeho poslední selata.

 392. Jan Kupka

  „Ovšem mnohovesmír je pouze hypotetický.“
  Jistě. Ale je to extrémně vtipná hypotéza. Uvažme, že skutečně existuje nekonečně mnoho vesmírů. Pak jakýkoli děj, který nastává s nenulovou pravděpodobností, v nějakém z nich nastane…a dokonce nekonečně krát. Existuje i nekonečně stejných vesmírů jako je tento, které se od něj ničím neliší. I taková celosvětová potopa světa je možná, H2O je na ní ve vesmíru dost … prostě si jen hodně moc subatomárních částic řeklo, že bude interagovat na velmi nepravděpodobné pozici. Ono částice nejsou nijak pevně ohraničeny, jsou to jen jakési oblaky pravděpodobnosti, s jakou dojde k interakci. A ten oblak nikde nekončí. Taková pravděpodobnost je tak malá, že k ní během stáří vesmíru prakticky nemá šanci dojít. Ale v nekonečném mnohovesmíru by dokonce existovalo nekonečně vesmírů s takto nepravděpodobnou potopou. Ale tak to jsou všechno jen takové vtipné úvahy odtržené od reality. Ale je smutné, že tím i někteří fyzikové tak rádi pálí svůj čas.

 393. Samain

  Ještě k té arše a k tomu nákladu milionů zviřátek.
  http://www.ceskatelevize.cz/ct24/svet/1246359-vedci-spocitali-zive-druhy-na-svete

  Rozměry Titaniku – Délka 269,10 m, Šířka 28,25 m, Výška od čáry ponoru! 18 metrů.
  Rozměry archy – Délka 167 m ,Šířka 28 m, Výška celkově 17 metrů.

  Zatímco se teda na Titanik veško pouhých 3000 lidí, včetně posádky a zásob na týden, na archu se vešlo několik milionů zviřátek včetně zásob na rok.

  A Daniell B bude chtít imr cimr důkazy, důkazy, důkazy……….
  ……už vůbec už se nezmiňuju, že ocelový Titanik šel ke dnu při klidné hladině po srážce s poměrně nanicovatým ledovcem, kdežto archa se klidně pohupovala na vodách, do kterých globálně padaly mohutné proudy vody, zatímco zespoda jí pod zadkem vybuchovala pára 😀

  http://www.planetopia.cz/rozmery-noemovy-archy.html

  https://cs.wikipedia.org/wiki/Titanic

 394. Samain

  Jan Kupka
  Ale tak to jsou všechno jen takové vtipné úvahy odtržené od reality. Ale je smutné, že tím i někteří fyzikové tak rádi pálí svůj čas.

  To co tady produkuje Daniell B je od té reality odtržené mnohem více no.
  Ale mně to smutné nepřipadá. Spíš jako sranda.

 395. Jan Kupka

  „Ale mně to smutné nepřipadá. Spíš jako sranda.“
  No ono to platí tak nějak na všechny, když to bereš takhle. Jak si tu lidé do biblického textu projektují své mindráky vůči křesťanství. Taky je to sranda, komu vlastně ty své sáhodlouhé příspěvky adresují, zda sami sobě, aby se utvrdily ve své fóbii, nebo snad věřícím, kteří si je tu těžko přečtou a když už, tak je jejich příspěvky buď jen naštvou, nebo unudí, ale rozhodně jim smýšlení nezmění. A přesto věnují enormní úsilí tomu, aby psali stále totéž. Taky sranda, ne?

 396. S.V.H.

  Jan Kupka
  Jistě. Ale je to extrémně vtipná hypotéza. … Ale tak to jsou všechno jen takové vtipné úvahy odtržené od reality. Ale je smutné, že tím i někteří fyzikové tak rádi pálí svůj čas.

  S.V.H.:
  To bych neřekl. Různé hypotézy multivers (a nemusí jich být nutně nekonečno) plynou z našich nejlepších vědeckých teorií. Dávají také predikce, z nichž některé jsme schopni testovat. Není to prostě jen nějaká srandička vymyšlená z nudy.

  Viz například:
  Greene, Brian. The Hidden Reality: Parallel Univeses and the Deep Laws of the Cosmos. 2011.
  Hawking, Stephen; Mlodinow, Leonard. The Grand Desing. 2010.

 397. Bílá velryba

  1) myšleno, že někde žije objektivně živý Hurvínek a skutečně s taťuldou vedou skutečné rozhovory = není dlouhodobě důkaz + nadbytečné pro vysvětlení čehokoliv = nepravděpodobné, ani v rámci multivesmíru to není nijak pravděpodobné, to že je možná víc vesmírů nezpravěpodobňuje Hurvínka natolik, aby byl brán jako pravděpodobný 🙂

  2) multivesmír je pravděpodobnější logická hypotéza než teismus, protože se odvíjí od materialismu který již ověřen na mnoha úrovních objektivně je, toto jen logicky vysvětluje vznik vesmíru (našeho) a věčnou hmotu bez nutnosti stvoření či vzniku hmoty, zatím neověřeno, ale logické doplnění pravděpodobného a často pravdivého materialismu to je 🙂

  3) teismus není nikde ověřen, takže jeho hypotézy jsou jen čiré spekulace o nic se neopírající, materialistické hypotézy nemusí být pravdivé, ale opírají se o již ověřené hypotézy co jsou buď pravdivé či pravděpodobné na jiných úrovních- a jsou tedy rozhodně logičtější a logicky pravděpodobnější než alternativy (třeba teismus)

  Toť k Samain a S.V.H., zatím, jdu pracovat 🙂

 398. Jan Kupka

  „Různé hypotézy multivers (a nemusí jich být nutně nekonečno) plynou z našich nejlepších vědeckých teorií.“
  Které a z jakých?
  „Dávají také predikce, z nichž některé jsme schopni testovat.“
  Jaké?

 399. Foxy

  J.K.: „…Ono částice nejsou nijak pevně ohraničeny, jsou to jen jakési oblaky pravděpodobnosti, s jakou dojde k interakci. A ten oblak nikde nekončí. Taková pravděpodobnost je tak malá, že k ní během stáří vesmíru prakticky nemá šanci dojít. Ale v nekonečném mnohovesmíru by dokonce existovalo nekonečně vesmírů s takto nepravděpodobnou potopou…“

  Fajn. Ale se stejně nenulovou pravděpodobností může nastat děj, který výše naznačenému scénáři „multiversální“ potopy zabrání.
  Co víc – taková potopa může mít i zápornou pravděpodobnost (v obecném multiversu je možné cokoliv, a díky tomu by se jakákoliv už nastalá potopa odestala ještě předtím, než by vůbec nastala). 🙂 🙂 🙂 🙂

  Proč že se vyskytuji a cancám na diskusním fóru?
  Jednak se tím bavím.
  Druhak mnohdy najdu na něco diskusně přemílaného nečekaně neotřelý pohled a kupodivu mne to přiměje i k zamyšlení.
  Třeťak mohu v diskusním ohni otestovat své vlastní nahlížení diskutovaných věcí a korigovat je.
  Čtvrťak se tak seznámím s lidmi, se kterými bych se jinak neměl šanci seznámit.
  A paťak už je tak krásně pitomé slovo, že ho již nechám neobsazené.

  Nevím, zda mé diskusní příspěvky někoho o něčem přesvědčí. Pokud však některého soudiskusníka přimějou k zamyšlení, bude to fajn.
  Ale pokud by myšlenky mé kohokoliv nudily, mrzelo by mne to. Ale nechť je mu útěchou, že i má nejgeniálnější myšLenka není nic než pojmenovaný hlodavec.

  Tož ať je ještě lépe, než vůbec může být!

 400. Jan Kupka

  Záporná pravděpodobnost je nesmysl. Ve fyzice pracujeme s hustotou pravděpodobnosti, s jakou nalezneme danou částici na dané souřadnici v daném čase, ta je dána druhou mocninou vlnové funkce, a tím pádem je vždy kladná.

  Jinak proč jsme z toho nekonečna vesmíru zrovna v tom, kde se stala nepravděpodobná potopa? Na to přece všichni ti Greenové a jim podobní (tj. vesměs fundovaní fyzikové) odpovídají: Jsme právě v tom vesmíru, ve kterém jsme. K této tautologii ve svých populárně naučných knihách často dojdou a nijak se nerozpakují, že tím vlastně nic neříkají. 🙂

  Ono u té potomy je ta nepravděpodobnost evidentní. Ale přeneseně i fyzikální konstanty a antropický princip spočívají ve stejném problému – proč zrovna tak a ne jinak.

 401. S.V.H.

  Jan Kupka
  „Různé hypotézy multivers (a nemusí jich být nutně nekonečno) plynou z našich nejlepších vědeckých teorií.“
  Které a z jakých?

  S.V.H.:
  Vycházejí např. z teorie relativity nebo kvantové mechaniky. Viz např.:
  A striking fact (it’s in part what propelled me to write this book) is that many of the major developments in fundamental theoretical physics—relativistic physics, quantum physics, cosmological physics, unified physics, computational physics—have led us to consider one or another variety of parallel universe.
  Greene, Brian. The Hidden Reality: Parallel Univeses and the Deep Laws of the Cosmos. 2011.

  Ze stejné knihy mohu uvést shrnující tabulku typů multivers:
  Table 11.1 Summary of Various Versions of Parallel Universes
  PARALLEL UNIVERSE PROPOSAL: Quilted Multiverse
  DESCRIPTION: Conditions in an infinite universe necessarily repeat across space, yielding parallel worlds.
  PARALLEL UNIVERSE PROPOSAL: Inflationary Multiverse
  EXPLANATION: Eternal cosmological inflation yields an enormous network of bubble universes, of which our universe would be one.
  PARALLEL UNIVERSE PROPOSAL: Brane Multiverse
  EXPLANATION: In string/M-theory’s braneworld scenario, our universe exists on one three-dimensional brane, which floats in a higher-dimensional expanse potentially populated by other branes—other parallel universes.
  PARALLEL UNIVERSE PROPOSAL: Cyclic Multiverse
  EXPLANATION: Collisions between braneworlds can manifest as big bang-like beginnings, yielding universes that are parallel in time.
  PARALLEL UNIVERSE PROPOSAL: Landscape Multiverse
  EXPLANATION: By combing inflationary cosmology and string theory, the many different shapes for string theory’s extra dimensions give rise to many different bubble universes.
  PARALLEL UNIVERSE PROPOSAL: Quantum Multiverse
  EXPLANATION: Quantum mechanics suggests that every possibility embodied in its probability waves is realized in one of a vast ensemble of parallel universes.
  PARALLEL UNIVERSE PROPOSAL: Holographic Multiverse
  EXPLANATION: The holographic principle asserts that our universe is exactly mirrored by phenomena taking place on a distant bounding surface, a physically equivalent parallel universe.
  PARALLEL UNIVERSE PROPOSAL: Simulated Multiverse
  EXPLANATION: Technological leaps suggest that simulated universes may one day be possible.
  PARALLEL UNIVERSE PROPOSAL: Ultimate Multiverse
  EXPLANATION: The principle of fecundity asserts that every possible universe is a real universe, thereby obviating the question of why one possibility—ours—is special. These universes instantiate all possible mathematical equations.

  Určitě se to dá rozdělit i jinak a není to jistě vyčerpávající. Lee Smolin například navrhoval evoluci vesmírů, Victor Stenger biversum a Lisa Randall a Raman Sundrum něco, co by asi spadalo pod Brane Multiverse (na to jsem narazil v knize Randall, Lisa. Knocking on Heaven’s Door: How Physics and Scientific Thinking Illuminate the Universe and the Modern World. 2012.).

  Jan Kupka
  „Dávají také predikce, z nichž některé jsme schopni testovat.“
  Jaké?

  S.V.H.:
  To samozřejmě záleží na typu daného multiversa. Mohu vřele doporučit zmíněnou knihu Briana Greene (u jednotlivých typů jsou tam uvedené predikce i způsoby testování).
  Jedna konkrétní potvrzená predikce je například zde:
  http://www.national-geographic.cz/clanky/nas-vesmir-je-jednim-z-miliard-naznacuji-nove-dukazy.html#.VydWt7df2mx

 402. Jaroslav Štejfa

  Když položím na stůl zamčenou krabičku, ke které bude trvat dlouho, než se najde klíč, a zároveň už jsem zapomněl, co v ní je. Vzniká zajímavá situace: Každý se může vyjádřit o jejím obsahu a možností je nekonečno. Jenom hodně pilní – například pan Zelený, si dají tu práci, že krabičku prostudují, poté prostudují můj život a přednesou nějakou hypotézu, co by tak v ní mohlo být. Jiní lidé, jako například pan Černý, okamžitě a spatra řeknou co krabička obsahuje, ještě jiní lidé hluboce filosofují, jako například pan Haycock a dojdou k poznání, že v ní může být cokoliv. No a já se musím rozhodnout komu uvěřit. A světe div se – rozhodnu se pro pana Zeleného, připadá mi nejpravděpodobnější.
  Jaroslav Štejfa

 403. ateista

  Fakt je, že technicky potopa světa, jak je popsána v Bibli, nasat nemohla a vše spojené s potopou také ne. Spíše bychom mohli probrat, proč Židé, potažmo křesťané přípěh o vyhubení všeho živého do Bible zakomponovali. Teoreticky mohli nechat vše živé vyhubit bohem jednodušším způsobem. Kdybychom vzali v potaz jen lidi, kolik jich mohlo v dané oblasti v dané době žít? A byli opravdu tak zvrhlí, že bylo nutné je vyhubit? Není lidstvo novodobé historie zvrhlejší? Nebyli křesťanští církevní hodnostáři se svou inkvizicí, mučením a upalováním zvrhlejší? Nemá příbeh o potopě světa jen jakoby výchovný význam?
  Co by se stalo, kdyby příběh o potopě světa v Bibli nebyl? Jak by vypadal časový sled v kreacionistickém podání bez potopy? Neslouží jen k přesnému datování? Zřejmě datování geologů, paleontologů, archeologů, astrofyziků a dalších má trhliny, které kreacionismus odstraňuje. Vědci ve svém datování v miliardách tápou, nemají žádný pevný bod. Kreacionisté to mají přesnější. Něco málo před potopou a po potopě už je zcela jasno. Umí to spočítat na roky.

 404. Jan Kupka

  To samozřejmě záleží na typu daného multiversa. Mohu vřele doporučit zmíněnou knihu Briana Greene (u jednotlivých typů jsou tam uvedené predikce i způsoby testování).
  Jedna konkrétní potvrzená predikce je například zde:
  http://www.national-geographic.cz/clanky/nas-vesmir-je-jednim-z-miliard-naznacuji-nove-dukazy.html#.VydWt7df2mx

  Uvedený zdroj a argumentace daných „vědců“ mi připadá stejně vyšinutá, jako kreacionistická teorie. Jako kriticky uvažující člověk ji musím prozatím odmítnout.

 405. Jan Kupka

  Jako jistě to vědci jsou, dal jsem je do uvozovek kvůli tomu, že si v tomto ohledu jako vědci nepočínají. Asi jako když lékař doporučí homeopatika. Mnohovesmír je astronomická berlička ne nepodobná andělům, kteří před sebou tlačí nebeská tělesa. A za deset, sto nebo tisíc let se budou lidé smát, jak hloupí tenkrát lidé byli, že na podobné hlouposti věřili. 🙂

 406. Foxy

  „Záporná pravděpodobnost je nesmysl. Ve fyzice pracujeme s hustotou pravděpodobnosti, s jakou nalezneme danou částici na dané souřadnici v daném čase, ta je dána druhou mocninou vlnové funkce, a tím pádem je vždy kladná.“
  Inu, stačí, aby vlnová funkce byla imaginární – a hned je tu (třeba jen oblast) záporné pravděpodobnosti.
  Bůh všemohoucí by to snad dokázal – Chuck Norris zcela jistě.
  Kdosi tu tvrdil, že v jiných vesmírech mohou platit jiné fysikální základy, a vzhledem k tomu, že fysika je vlastně aplikovaná matematika, i matematické zákonirosti tam mohou být jiné.
  Není snad ta záporná pravděpodobnost docela roztomilá?

 407. Sam

  ———————ateista
  Fakt je, že technicky potopa světa, jak je popsána v Bibli, nasat nemohla a vše spojené s potopou také ne. Spíše bychom mohli probrat, proč Židé, potažmo křesťané přípěh o vyhubení všeho živého do Bible zakomponovali.——————————
  Je sranda, že zrovna česká křesťanská televizní stanice si dala do názvu odkaz na příběh o tom, jak Hospodin odkrágloval a zamordoval většinu lidstva a zvířat. Čí to byl u všech všudy nápad, že se budou jmenovat Noe TV??? Napadá mě akorát to, že křesťanská metoda je nenápadný STRACH. Proto mají všude ty mučící nástroje, občas včetně sochy mrtvého chlapa.
  http://www.tvnoe.cz/content/objektivem-televize-noe
  ——————————————–
  Televize Noe už deset let vysílá pro všechny. A nebojí se věci nazývat pravým jménem (!!!), protože chce zobrazovat svět takový, jaký je. (…) A tak v našich studiích vznikly už desítky dokumentů. (…) Ale chceme vám nabídnout průřez naší snahou o zobrazování světa, ve kterém my všichni žijeme, světa plného dobrých zpráv.——————————–
  Legrace, ne?

 408. Jaroslav Štejfa

  K Janu Kupkovi:
  Čemu se nyní smějete po dvou a půl tisíci letech sepsání Starého zákona, či šestnácti stech letech Nového zákona, kromě andělů, a jako kritický člověk?
  Mě například hned na začátku připadá směšné, když Kain, poté co zabil Abela a byli na světě tedy tři lidé – on a jeho rodiče – se oženil a postavil město. Komické. Dejte také něco k lepšímu.
  Jaroslav Štejfa

 409. Hebért

  Naprostý souhlas, multivesmír a či věčná hmota je hypotéza sice zatím neověřená, ale pochází z balíku tvrzení, v nichž některé věci jsou 100%, jiné vysoce procentně ověřené, říká se mu materialismus. Multivesmír je jen logická hypotéza co dokládá, že nic nemuselo vzniknout, ale hmotný tupý základ může být věčný. Ano, to jedno nepřímé podložení tou tmavší skvrnou ve vesmíru by tam mohlo být. Ale hlavní je, že nevíme, kolik těch vesmírů skutečně je, ani multivesmír to neví, ta hypotéza. Jsou to vlastně různé hypotézy. Ale všechny jsou pravděpodobnější než s čím kdy přišli teisté. Protože materialismus na mnoha úrovních vysvětlen a potvrzen je, teismus není. Tak proto, například. Začátek vesmíru byla vlastně ta poslední materialistická velká záhada, jak hmota vznikla, teď máme hypotézu, že může být věčná. Toť vše 🙂

  Jinak si nemyslím, že fyzika je jen aplikovaná matematika. Jiné fyzikální zákony by třeba mohly platit v jiném vesmíru, teoreticky, ale matematicko-logické vztahy by byly ty samé. Těžko si představit, že by neplatil např. takový zákon o sporu – třeba v jiném vesmíru nebo u potenciálního boha, protože jinak by mohl bůh či jiný vesmír existovat a neexistovat zároveň atd… (čili mohly by platit neslučitelné protiklady)

 410. Daniel B.

  @Foxy

  „No bať. HYDROlysis. V suchém anaerobním prostředí to jaksi neplatí – sorrrrry.“

  „Vědci si pochvalují, že pozůstatky měkkých tkání se doteď nalézaly jen u fosilií uchovaných velmi výjimečným způsobem, například zmrznutím anebo vyschnutím v prostředí prakticky bez mikrobů. Jenže Maidmentová a spol. použili obyčejné, nijak zvlášť excelentně zachované fosilní kosti, posbírané na zemi v proslulé kanadské lokalitě Dinosaur Park Formation v jižní Albertě.“
  http://www.osel.cz/8287-dinosauri-krvinky-vytazeny-z-druhohorni-fosilie.html

  Váš argument tímto padá.

 411. S.V.H.

  Jan Kupka
  Uvedený zdroj a argumentace daných „vědců“ mi připadá stejně vyšinutá, jako kreacionistická teorie. Jako kriticky uvažující člověk ji musím prozatím odmítnout.

  Jako jistě to vědci jsou, dal jsem je do uvozovek kvůli tomu, že si v tomto ohledu jako vědci nepočínají. Asi jako když lékař doporučí homeopatika. Mnohovesmír je astronomická berlička ne nepodobná andělům, kteří před sebou tlačí nebeská tělesa. A za deset, sto nebo tisíc let se budou lidé smát, jak hloupí tenkrát lidé byli, že na podobné hlouposti věřili. 🙂

  S.V.H.:
  V odmítání hypotéz multiversa nebudete určitě sám, řada vědců je taktéž skeptická. Svůj skepticismus ovšem většinou vyjadřují s menší sebejistotou i přezíravostí (o zesměšňování ani nemluvě), ale patrně s o to větší znalostí argumentace, kterou odmítají.

 412. Daniel B.

  @S.V.H.
  „Takže už jste zase všechny ty analýzy, měření a experimenty, ze kterých by jasně vyplynulo, že se bílkoviny za žádných okolností nemohou uchovat tak dlouho, provedl? Kde jste je publikoval?“

  Výsledky chemických látek na rozklad bílkovin jsou zkoumány už dlouhou dobu. Balzámování, chemické látky v potravinách, která mají zpomalit rozklad, atd.

  Ale zkusím to z jiného pohledu:

  Měkké tkáně se nalézají i v prostředí mikrobů. Tak si vyberte – 14C nalezený v měkkých tkání pochází z bakterií a tedy bakterie nerozložily za ty desítky miliónů let dané bílkoviny, i když k nim měly přístup – což je nesmysl. Anebo 14C je původní a je tedy nesmyslem, aby dané tkáně byly staré desítky miliónů let.

  Přijde mi, jako byste po mně chtěl důkaz, že se světlo ve vakuu nemůže pohybovat rychlostí 500 000 km/s.

  „ET totiž dokáže existenci junk DNA vysvětlit. To ovšem neznamená, že případná neexistence junk DNA by byla v rozporu s ET. Ona např. i hypotéza ID dokáže existenci junk DNA vysvětlit – Vy sám jste psal o degeneraci DNA, kterou vysvětlujete junk DNA.“

  Podívejme se na článek, který byl publikován dříve, než výsledky ENCODE.

  Např. tento z 5. 9. 2009:
  „Neo-Darwinism holds that new biological information arises as the result of a process of mutational trial and error, predicting that there will be a tendency for nonfunctional DNA to accumulate in the genomes of eukaryotic organisms. The theory of intelligent design, on the other hand, predicts that most of the nonprotein coding sequences in the genome should perform some biological function. “
  http://www.allaboutscience.org/junk-dna.htm

  Kdo měl pravdu?
  🙂

 413. Daniel B.

  @Samain
  „Jestliže se závěry výzkumů souhlasíte, očekávám , že píšete z vlastních zkušeností. Tak jako já s těmi zviřátky.“

  To jako fakt? A vlastní zkušenost ve smyslu, že já jsem smutný? A kdybyste si přečetla můj příspěvek, kde souhlasím s výsledky statistiky o významném rozšíření HIV viru mezi homosexuály, předpokládala byste, že to píšu z vlastní zkušenosti a jsem tedy HIV pozitivní homosexuál?
  🙂

  Děláte si srandu sama ze sebe?
  🙂

  „předpokládejme tedy, že v době potopy byl stejný počet druhů jako dnes“

  Předpokládejme tedy, že v době potopy bylo v arše tolik druhů, kolik se tam vešlo.

 414. Daniel B.

  @Samain
  „Ale prd Foxy. Dle Daniella mají bílkoviny pevně stanovený poločas rozpadu jako podobně jako radioaktivní prvky“

  Nevymýšlejte si. Psal jsem o poločasu rozpadu v závislosti na podmínkách.

 415. Hebért

  Však já jsem vůči multiverzu také skeptický, neříkám, že je to určitě pravda nebo spíše pravda, jen říkám, že je to pravděpodobnější (díky jiným materialistickým ověřeným hypotézám) – než co nám kdy nabídli věřící všech druhů 🙂

  Ať už multivesmír je či není, považuji hypotézu věčné hmoty/prostoru (věc rozlehlá) za pravděpodobnou samu o sobě, jelikož nic mě nevede k tomu, že by musela nutně někdy vzniknout z ničeho (či z něčeho „nehmotného“), je to jen záhada navíc, proč? Určitě by to chtělo záhady navíc dokazovat, pokud to nemůžeme ověřit prozatím, zastávám úspornější a logičtější hypotézu věčnosti tupé hmoty a energie (v nějaké formě). Časové či matematická nekonečnost není nic nemožného. Věřící přece u boha věčnost předpokládají také. Pro něj ale důkaz není. Pro vesmír a hmotu ano… takže je pravděpodobnější věčnost hmoty, protože hmota sama jistá je (na rozdíl od boha).

  Dobrou noc 🙂

 416. Daniel B.

  @Samain
  „Vy jste pravý křesťan?“

  Pokud definujeme pravého křesťana jako toho, kdo patří Bohu a má věčný život, pak ano, jsem.

  Zajímalo by mne, na co se přesně ptáte – jak rozumíte danému slovnímu spojení.

 417. Daniel B.

  @Bílá velryba
  „A které to „poznání Krista“ je to správné, když jedni hlásají nenávist k židům, ve jisté době upalovali ženy a dnes hlásají zase různé věci, často neslučitelné?“

  Jak ho definoval Ježíš:
  „On mu řekl: „‚ Miluj Pána, svého Boha, celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou myslí.‘ To je největší a první přikázání. Druhé je mu podobné: ‚ Miluj svého bližního jako sebe samého.‘ Na těchto dvou přikázáních spočívá celý Zákon a Proroci.““
  Mt 22,37-40

 418. Bílá velryba

  1) Bible má mnohem víc příkazů a nikde není psáno, že zrovna to vaše mam brát jako to hlavní, může to být metafora, i o jiných věcech se tam píše jako o nejdůležitějších, v židovské Bibli ani Ježíš není brán jako někdo hodný poslechu…

  2) Ježíš není metafora?

  3) Miluj bližního svého? Dle Bible může vyplývat, že se jedná pouze o etnické Židy, o vyvolený národ, jinde Ježíš nechce pomoci Kananejské ženě s tím, že přišel jen pro vyvolence, pro své ovečky, ne pro psíky (cizáky)

  „Žena na Ježíše ještě více naléhala, padla mu k nohám a volala: „Pane, po­moz mi!“ Ježíš „Nesluší se vzít chléb dětem a hodit jej psům… “ (Mt 15,25.26)

  4) Jinde Ježíš říká, že vše ze starého (Zákona) platí

  5) Jinde Ježíš vyhrožuje peklem

  6) Co je láska k bližnímu? Třeba to jak chtěl Spalovač mrtvol všechny spasit tím že je zabíjel a zbavoval tak utrpení? 🙂

  Jak vidíš, srdce nestačí a kritické myšlení v tom není, jen samé spekulace a libovolné výklady 🙂

 419. Daniel B.

  @Bílá velryba

  Ad1. – Tak se podívejte do Bible, jestli je tam ještě nějaké jiné největší přikázání.
  🙂

  Ad 2. – Jaká metafora? Lze věřit v metaforu?

  Ad 3. – „Dle Bible může vyplývat, že se jedná pouze o etnické Židy“ … bližní je ten, kdo je „blízko, vedle mne“. Pokud žijete v ČR, váš soused je ten, kdo bydlí blízko vás, je váš bližní – není to někdo žijící např. v Africe, kterého ani neznáte.

  Ad 5. – Tohle to je pro vás taktéž vyhrožování?
  http://www.stromprop.cz/obrazky/eshop/1/0102.gif

 420. Bílá velryba

  V Bibli je mnoho přikázání, vzájemně protikladných, jak mam vědět které je to hlavní? Třeba to byla jen metafora… jinde bůh vyzývá ke genocidám, Ježíš toho sadistu považuje za svého otce 🙁

  Jak mam vědět, kdo je bližní? Jen Židé? Nebo i psíci? No to je váš výklad slova bližní, že je to někdo kdo je blízko, ta kananejská žena byla Ježíšovi taky blízko, ale nebral jí jako „bližního“, ale jako psíka… takže zabíjet přes počítač mohu lidi, co mi nejsou blízko? Třeba na ně poslat rakety? 🙂

  Jak je myšlena ta láska, když ze starého „Zákona platí každé slovo“ a Ježíš vyhrožuje peklem? Pokud ze starého Zákona platí každé slovo + Ježíš vyhrožuje peklem a tvrdí také, že nepřinesl mír, ale meč, tak člověk neví, jak tu lásku myslí (také řekl, že chce rozdělit matku proti dceři a otce proti synovi a syna proti otci atd…)

 421. Bílá velryba

  Jak vidíte, církve co si zakládají na Bibli a mají jí přečtenou lépe než my dva hlásaly často nechutné věci a vedly války a upalovaly lidi atd… takže já fakt nevím, co je ten správný výklad Bible + nevím, proč zrovna Bible by měla být slovo boží + nevím, proč by měl bůh existovat, kde jsou důkazy? atd… 🙂

  Proč být protestant a ne katolík nebo pravoslavný? Nebo hinduista? Proč zrovna to a ne ono? A jaký – ortodoxní a konzervativní nebo liberální? Často hlásají naprosto neslučitelně protikladné zásady…

  A proto (mimo jiné) jsem ateista a sekulární humanista. Dobrou 🙂

 422. Pozorovatelnik

  Lidé od televize Noe zvolili ten název, aby zahráli na city, že oni jsou tou nadějí ve ztraceném světě, tím korábem, tím Noem…

 423. ateista

  @Danel B.
  „Předpokládejme tedy, že v době potopy bylo v arše tolik druhů, kolik se tam vešlo.“

  Vidíte, jak měníte smysl debaty? Samain jde úplně o něco jiného, než Vám. Podle Vás by v arše mohl být i jen jeden druh. To by ovšem muselo znamenat, že všechny současné druhy byly stvořeny až po potopě. Podle Samain jde o to, zda před potopou i po potopě bylo na Zemi stejně druhů, neboli jestli potopou některý druh nevymizel, nebo jestli nebyl některý druh stvořen až po potopě. Ještě jinak, jestli potopa nezměnila počet druhů na Zemi.

  „On mu řekl: „‚ Miluj Pána, svého Boha, celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou myslí.‘ To je největší a první přikázání.

  Proč by měl někdo poslouchat takové přikázání? Ježíš je stejný lhář a podvodník, jako kterýkoliv současný hlasatel náboženské víry. Jednak bůh neexistuje, tak není co milovat, druhak kdyby měl Ježíš na mysli toho biblického (pohádkového) mnohonásobného masového vraha, byl by to úděsný zvrhlík.

 424. Samain

  Daniel B.
  02.05. 2016

  @Samain
  „Vy jste pravý křesťan?“

  Pokud definujeme pravého křesťana jako toho, kdo patří Bohu a má věčný život, pak ano, jsem.

  Zajímalo by mne, na co se přesně ptáte – jak rozumíte danému slovnímu spojení.

  To není na mně rozumět slovnímu spojení Pravý křesťan. A na mně není ani ta definice.
  Mimochodem, jak mi dokážete že máte věčný život?

 425. Samain

  ateista
  03.05. 2016

  @Danel B.
  „Předpokládejme tedy, že v době potopy bylo v arše tolik druhů, kolik se tam vešlo.“

  Vidíte, jak měníte smysl debaty? Samain jde úplně o něco jiného, než Vám. Podle Vás by v arše mohl být i jen jeden druh. To by ovšem muselo znamenat, že všechny současné druhy byly stvořeny až po potopě. Podle Samain jde o to, zda před potopou i po potopě bylo na Zemi stejně druhů, neboli jestli potopou některý druh nevymizel, nebo jestli nebyl některý druh stvořen až po potopě. Ještě jinak, jestli potopa nezměnila počet druhů na Zemi.

  Ano. Můj dotaz co to byl onen baramín, celkem podrobně rozvedený , Daniell dle očekávání ignoruje.
  A jelikož zároveň tvrdí, že je pravým křesťanem, potvrdil to, co se už delší dobu domnívám. Pravý křesťan je tvrdohlavý pokrytec, který je hluchý k argumentům odborníků a soustavně si šušká tu svou.Zároveň pohrdlivě shlíží na nás nevěřící v přesvědčení, že on bude žít věčně.
  (když se ho zeptáte jak si onu věčnou blaženost představuje, nedokáže odpovědět. To ti muslimští chlapi mají aspoň těch 70nrecyklovatelných panen :-D)

 426. Samain

  Ateista
  To by ovšem muselo znamenat, že všechny současné druhy byly stvořeny až po potopě.

  A tudíž, k tomu aby se popřela evoluce, muselo dojít k turboevoluci.

 427. Samain

  Daniel B.
  02.05. 2016

  @Samain
  „Ale prd Foxy. Dle Daniella mají bílkoviny pevně stanovený poločas rozpadu jako podobně jako radioaktivní prvky“

  Nevymýšlejte si. Psal jsem o poločasu rozpadu v závislosti na podmínkách.

  Ovšem o těch podmínkách nemáte ani páru, když dokážete napsat toto:
  Cit:Jenže Maidmentová a spol. použili obyčejné, nijak zvlášť excelentně zachované fosilní kosti, posbírané na zemi v proslulé kanadské lokalitě Dinosaur Park Formation v jižní Albertě.“

  Víte co je poměrně nutnou podmínkou fosilizace? Rychlé uchování živočicha v ANAEROBN9M prostředí.
  Vy ve své gigantické nevědomosti totiž považujete fosilie za kosti. Jenomže ony to nejsou kosti. ON je to šutr!
  Čím dříve bylo zamezeno přístupu vzduch ke tkáním (a kostem) tím více je pravděpodobnost, že se uchová nějaký ten „neporušený“ materiál.
  To že eroze po milionech let tu fosilii zase vynese na povrch zas tak moc neznamená. Ke konzervaci v anaerobním prostředí už dávno došlo a záleží na tom, jak rychle a jak dokonale bylo vnitřní prostředí fosilie uchováno na počátku.
  Kolik myslíte, že se zachovalo podobných konzerv od války?
  TAhle prostě byla extra dobře odizolovaná od prostředí.
  http://zpravy.idnes.cz/nemec-si-od-valky-schovaval-pikslu-sadla-podle-testu-je-stale-jedle-108-/zahranicni.aspx?c=A120203_101857_zahranicni_aha

 428. Samain

  Daniel B. (PŮVODNÍ PŘÍSPĚVEK)
  29.04. 2016

  @Bílá velryba
  „Jestli sis nevšiml, tak se Evropan často vysmívá Bibli už přes 300let a poslední dobou stále více, přitom se nám žije stále lépe “

  „Ve zkratce se dá říci, že se máme lépe, ale cítíme se hůře. Z naší analýzy se zdá, že na vině je hlavně strach Čechů z budoucnosti. Pocit ohrožení v české populaci narůstá, v posledním roce je navíc vydatně přiživován i komunikační ofenzivou ‚apokalyptiků’,“ komentoval data řídící partner KPMG ČR Jan Žůrek.
  Zdroj: ČTK“
  http://www.rozhlas.cz/zpravy/politika/_zprava/cesi-se-maji-lepe-nez-pred-25-lety-ale-citi-se-hure-zjistil-pruzkum–1576475

  @Samain
  „Jestliže se závěry výzkumů souhlasíte, očekávám , že píšete z vlastních zkušeností. Tak jako já s těmi zviřátky.“

  To jako fakt? A vlastní zkušenost ve smyslu, že já jsem smutný? A kdybyste si přečetla můj příspěvek, kde souhlasím s výsledky statistiky o významném rozšíření HIV viru mezi homosexuály, předpokládala byste, že to píšu z vlastní zkušenosti a jsem tedy HIV pozitivní homosexuál?

  Takže k tomuto už naposledy. Uvádíte jako oponentní příspěvek k příspěvku Bílé Velryby, který , mimochodem velmi správně, píše,že se máme mnohem lépe než před tři sta lety.
  Na podporu svých slov jste si vyhledal odkaz, Předpokládám tedy, že souhlasíte s názorem, který je v průzkumu. Setkal jste se s ním v hojnější míře, nebo se tak sám cítíte.
  Souhlasíte s vásledky statistiky o významném rozšíření HIV mezi homosexuály? PAk je klidně možné, že také jednáte na základě vlastních zkušeností. Statistiky jsou poměrně dobře manipulovatelné a už Churchil řekl „Nevěřím statistice, kterou si sám nezfalšuji“
  A každý bude spíše souhlasit s tou statistikou, která podporuje jeho názor.
  Statistiky z Flegrových „Pokusných králíků“ jsou pro mně poměrně dost relevantní. Za prvé, velký počet respondentů, za další – velmi široká škála odpovědí.
  Sama se těch testů občas účastním.

 429. Bílá velryba

  Když jsme u HIV, kolik lidí má dnes HIV a kolik lidí dříve trpělo syfilidou? A kapavkou? A umíralo na běžné nemoci? Víte jaký byl průměrný věk dožití tehdy a dnes? A co teprve léky na všemožné bolesti, včetně té duševní!

  Nebuď Danieli směšný.

 430. Samain

  „Situaci nepomáhá ani nedostatečná informovanost a předsudky vůči zavedení sexuální výchovy. Nedávno byla ve Švýcarsku zakázaná kampaň, jejímž cílem bylo informovat mládež o bezpečném sexu a o riziku nakažení virem HIV. Došlo tak na podnět KŘESŤANSKÉ organizace, která video kampaně poučující o používání ochrany považovala za vyzývající k hříšnému stylu života! “

  http://www.studentpoint.cz/366-zajimavosti/16821-je-hiv-opravdu-virus-gayu/#.VyiIUUcTrIU

 431. Samain

  Bílá velryba
  03.05. 2016

  Když jsme u HIV, kolik lidí má dnes HIV a kolik lidí dříve trpělo syfilidou? A kapavkou? A umíralo na běžné nemoci? Víte jaký byl průměrný věk dožití tehdy a dnes? A co teprve léky na všemožné bolesti, včetně té duševní!

  Nebuď Danieli směšný.

  Krom toho, výšší výskyt u homosexuálů mužů je daný též vyšším rizikem přenosu při análním styku ( který ovšem provozují i hetero páry).
  U homosexuálů – žen by pak mělo být to riziko nákazy prakticky nejnižší.

  Takže v tom zas čmuchám křesťanské myiogynství 😀

 432. S.V.H.

  Daniel B.
  Výsledky chemických látek na rozklad bílkovin jsou zkoumány už dlouhou dobu. Balzámování, chemické látky v potravinách, která mají zpomalit rozklad, atd.

  S.V.H.:
  Takže Vy jste neprováděl vlastní experimentální výzkum, ale něco jako meta-analýzu? Zanalyzoval jste všechny studie týkající se daného tématu a z této analýzy vyšlo, že se bílkoviny za žádných okolností nemohou tak dlouho uchovat? I to je pochopitelně relevantní přístup. Kde jste svou analýzu publikoval?

  Daniel B.
  Ale zkusím to z jiného pohledu:

  Měkké tkáně se nalézají i v prostředí mikrobů. Tak si vyberte – 14C nalezený v měkkých tkání pochází z bakterií a tedy bakterie nerozložily za ty desítky miliónů let dané bílkoviny, i když k nim měly přístup – což je nesmysl. Anebo 14C je původní a je tedy nesmyslem, aby dané tkáně byly staré desítky miliónů let.

  Přijde mi, jako byste po mně chtěl důkaz, že se světlo ve vakuu nemůže pohybovat rychlostí 500 000 km/s.

  S.V.H.:
  Jasně, 14C udává stáří bakterií v tisících letech, ale ony musely ausgerechnet rozkládat dinosauří tkáně desítky miliónů let…
  Pokud se Vám podařilo jasně prokázat, ať už experimentálně, meta-analýzou nebo třeba logickou úvahou [sic!], že je nesmysl, aby se bílkoviny za jakýchkoli okolností uchovaly tak dlouho, tak to proboha někde publikujte. Vědci v tom tápou, nemají v tom jasno a snaží se na to přijít – a Vy jako jediný člověk na Zemi (a možná ještě další kreacionisté) máte důkazy v kapse. Takový objev byste možná dostal i do nejprestižnějších vědeckých časopisů jako Science nebo Nature. Ale podle toho, co zatím píšete, by se Vám asi vysmáli i v redakci sborníku studentských prací.

  Daniel B.
  Podívejme se na článek, který byl publikován dříve, než výsledky ENCODE.

  Např. tento z 5. 9. 2009:
  „Neo-Darwinism holds that new biological information arises as the result of a process of mutational trial and error, predicting that there will be a tendency for nonfunctional DNA to accumulate in the genomes of eukaryotic organisms. The theory of intelligent design, on the other hand, predicts that most of the nonprotein coding sequences in the genome should perform some biological function. “
  http://www.allaboutscience.org/junk-dna.htm

  Kdo měl pravdu?
  🙂

  S.V.H.:
  Kdybychom měli brát údaje uvedené v článku jako pravdivé, pak by „neo-Darwinismus“ měl pravdu. Junk DNA je potvrzována nejrůznějšími výzkumy včetně ENCODE. Jestli by měla pravdu i „teorie inteligentního designu“ je trochu nejistější – ENCODE nezkoumal výhradně biologické funkce DNA (měl funkcionalitu definovanou jinak a asi celkem nevhodně) a ostatní výzkumy, které si funkcionalitu definovaly z našeho pohledu lépe, uvádějí, pokud vím, že funkční DNA je spíše menšina. Takže striktně vzato „teorie inteligentního designu“ pravdu neměla. Ale když přimhouříme obě oči, mohli bychom obě predikce považovat za potvrzené (ony se také moc neliší).
  Ovšem údaje uvedené v článku patrně pravdivé nejsou. Kromě jiných chyb je hlavní problém, že ET nepredikuje existenci junk DNA – nebo o tom aspoň nevím a Vy jste to nebyl schopen doložit. Na začátku článku je nejspíš patrný omyl, kterého se v této věci autor dopouští:
  Darwinists often cite such junk DNA as evidence for the grander claims of the theory of evolution, asserting that such junk DNA makes little sense within the framework of intelligent design.

 433. S.V.H.

  Samain
  … To ti muslimští chlapi mají aspoň těch 70nrecyklovatelných panen 😀 …

  S.V.H.:
  A nejen ty panny (tuším, že jich má být 72) jsou recyklovatelné (tj. neustále se jim obnovuje panenství). I těm chlapům se údajně neustále obnovuje „mužská síla“, aby si to vůbec zvládli užít.
  Nikdy jsem moc nechápal, v čem je sex s pannou o tolik lepší, že si ho tak cení.

  Ale možná je to celé jinak. Někteří odborníci argumentují, že se jedná o špatný překlad, a že by to neměly být „bílé panny“, ale „bílé hrozinky“ (tehdejší delikatesa). Celkem živě si představuji výraz na tváři bohabojného muslima vstupujícího do ráje, který z Boží vůle povraždil x nevěřících, ale nyní v nadšeném očekávání nekonečných sexuálních radovánek, obdrží od spokojeného Boha vrcholné uznání a misku hrozinek. 🙂

 434. Foxy

  „ale nyní v nadšeném očekávání nekonečných sexuálních radovánek, obdrží od spokojeného Boha vrcholné uznání a misku hrozinek. 🙂 “

  Jenomže to jsou božské hrozinky.
  Po slupnutí každé jedné z nich se dotyčnému dostaví prožitek, nerozlišitelný od skutečnosti, ve kterém si prožije s vyhalucinovaným objektem (pokud je na dívky, tak tedy s dívkou) takové věci, že by si to za střízliva ani náznakem představit nedovedl.
  A každý ten trip trvá 72 hodin – no uznejte, to musí být učiněné peklo…

 435. Bílá velryba

  Řekněte mi, proč se nemůžeme mít mezi sebou všichni rádi, ovce, zubři, velbloudi, myši, kočky, náckové, bolševici, ateisti, muslimové, teroristi, bakterie moru? Ježíš to tak přece chtěl, to musí bejt jasný i ateistům, nebo ne? 🙁

  Danieli, vysvětli, když je Ježíš takový frajer, proč pořád nechává kočky požírat myši? 🙁

 436. Ateistický laik

  S.V.H.: Nikdy jsem moc nechápal, v čem je sex s pannou o tolik lepší, že si ho tak cení.
  Chlapy by si na tom měli cenit to, že dotyčná jiného před ním nepoznala. A při náboženském (platí určitě u křesťanů, a u muslimů asi taky) vzdělání o sexualitě (= nulové), dívka-panna nemá mít šanci poznat, že chlap je nemehlo nebo má mít naopak skušenosti (třeba z bordelu).

 437. Bílá velryba

  To si Hraničáři doufám děláš legraci a zmanipuloval jsi Aktuálně, jinak na sekulární škole v sekulárním státě má škola povinnost zajistit výuku náboženství například tak, že pozve černoprdelníka do sekulární školy? A příště tam pošle imáma vykládat „objektivně“ o islámu?

  Svoboda vyznání přece není o tom, že stát má zajistit její výuku! V ústavě je navíc něco, čemu se říká sekularismus!

  Pánové, napadení rozsudku, odvolání k ústavnímu soudu, petice, demonstrace a do boje !!! Za svobodu, za kritický rozum, proti iracionalitě!

 438. Pozorovatelnik

  Daniel B. je z jaké církve ?

 439. toli

  @Velryba
  To si Hraničáři doufám děláš legraci a zmanipuloval jsi Aktuálně, jinak na sekulární škole v sekulárním státě má škola povinnost zajistit výuku náboženství například tak, že pozve černoprdelníka do sekulární školy? A příště tam pošle imáma vykládat „objektivně“ o islámu?

  Nevím kde vidíš problém ? Sekularismus není o ateismu ale spíše o toleranci a vzájemném snášení se .
  Ve zdejším městě jsou 3 základky a náboženství se vyučuje,protože o to děti věřících stojí.Nevyučují kněží (protože na to nemají čas) ale erudovaní laici.Kdo chce chodit na nábožko tak chodí a v tom případě je povinné.Ostatních dětí se to vůbec netýká.

 440. Sam

  A jako co. http://zpravy.aktualne.cz/domaci/skola-musi-zajistit-vyuku-nabozenstvi-pokud-o-ni-maji-zaci-z/r~5f9f5c48113611e683920025900fea04/
  Já jim to přeju.
  Na každé ZŠ jsou různé zájmové kroužky nad rámec vyučování. Ať si tam klidně vyučujou i nějaké katechetky. Na mojí ZŠ to bylo taky, ve druhé polovině 90. let. Bylo mi to úplně jedno, ani jsem nevěděl, kdo ze spolužáků tam chodí. Tu katechetku jsem asi nikdy neviděl. Nikdy mě nikam nelákala, apod.

 441. Sam

  ————–Pozorovatelnik
  03.05. 2016
  Daniel B. je z jaké církve ?
  —————-
  Z nějaké malé protestanstké, pokud vím.

 442. toli

  @Pozorovatelník
  Myslím že čeští bratři,ale brzy to budou američtí bratři,protože si čb pěstuje intenzivní ideologické styky s americkými evangelikály (a to je ještě větší odpad než katolíci) odtud potom pramení ten vyšinutý kreacionismus….

 443. Samain

  S.V.H.
  03.05. 2016

  Samain
  … To ti muslimští chlapi mají aspoň těch 70nrecyklovatelných panen 😀 …

  S.V.H.:
  A nejen ty panny (tuším, že jich má být 72) jsou recyklovatelné (tj. neustále se jim obnovuje panenství). I těm chlapům se údajně neustále obnovuje „mužská síla“, aby si to vůbec zvládli užít.
  Nikdy jsem moc nechápal, v čem je sex s pannou o tolik lepší, že si ho tak cení…..

  …Rozinky 😀 😀 😀

 444. Samain

  Bílá Velryba
  Danieli, vysvětli, když je Ježíš takový frajer, proč pořád nechává kočky požírat myši?

  Daniell by vám vysvětlil, že některé kočky myši nepožírají, následně by z toho ( jak je tomu u krecíků zvykem) udělal pravidlo a na tom by tancoval až do úplného vyčerpání 😀

 445. Foxy

  „Danieli, vysvětli, když je Ježíš takový frajer, proč pořád nechává kočky požírat myši?“

  No přeci kvůli toxoplasmose! Jak by se jinak chudinka toxinka šířila, když dozraje pouze v kočičkách?
  A tak Bůh ve své neskonalé dobrotě zařídil, aby se z myších mezihostitelů stali frajeři, kteří odvrhli myší zbabělost a rázně se kočkám postaví. Až do úplného sežrání.
  A že snad lidem toxinka z biomrkve kočičkou otrusené nedobře činí?
  No chyba je u lidí! Maj se nechat sežrat šavlozubcem a ne se blbě, i s chudinkou toxinkou v sobě, nechat, zpopelnit v krematoriu! Jak k tomu ta nešťastná toxoplasmosa přijde?!
  Holt nevyzpypytatelné jsou cesty Boží…

  A co Bůh činí, dobře činí!
  Tedy pouze dobře; ani chvalitebně ne, natož výborně. Boha jeho!

 446. S.V.H.

  Ateistický laik
  Chlapy by si na tom měli cenit to, že dotyčná jiného před ním nepoznala. …

  S.V.H.:
  Takovou „kontrolku“ v podobě hymenu bych jakž takž chápal zde v předsmrtném životě. Ale v ráji by se mělo panenství stále obnovovat, takže z toho nemám šanci poznat, jestli mi mou pannu č. 18 nepřefikl nějaký jiný muslim. 🙂
  Vypadá to, že si spíše cení přímo toho aktu deflorace a následného styku – jinak by příliš nemělo smysl to neustálé obnovování panenství.

 447. Bílá velryba

  toli:“Nevím kde vidíš problém ? Sekularismus není o ateismu ale spíše o toleranci a vzájemném snášení se .“

  Sekulární škola tu ale není kvůli propagaci náboženství, jestli to nechápeš…

  Učení o náboženství a učení náboženství je rozdíl. Pokud mohou církve zřizovat výuku náboženství na sekulárních školách, tak se děti neučí o náboženství, ale učí se náboženství…

  Jestli v tom nevidíš rozdíl, tak máš problémy s myšlením…

  sam: „Já jim to přeju.“

  Já ne a podám na to stížnost k ústavnímu soudu skrze některého z poslanců, pokusím se o to, nejsem totiž dement abych tuhle anti-sekulární a neústavní zvrácenost přijal…

 448. Bílá velryba

  „Daniell by vám vysvětlil, že některé kočky myši nepožírají“
  No třeba ty kočky, které žádnou myš nikdy neviděly 🙂

 449. Ateistický laik

  S.V.H. Vypadá to, že si spíše cení přímo toho aktu deflorace a následného styku – jinak by příliš nemělo smysl to neustálé obnovování panenství.
  Já jim do hlavy nevidím, ostatně vykládat tyhle texty je na palici :-). Já bych řekl, že prostě něco co má být v běžném životě vzácné, budou mít v životě posmrtném hojné. Vždyť čistě teoreticky správný křesťan/muslim by měl odpanit ženu (=svou manželku) za život jen jednou, a tak k tomu maj všechny ty pohádky o čistotě, lásce, tam kde jsou dva je i třetí, atd.

 450. Bílá velryba

  Hele, školský zákon si v tomto případě špatně vykládá ústavu, je to spíš proti ústavě.

  Ale kdyby 7 žáků chtělo výuku nového ateismu nebo sekulárního humanismu, co potom? Máme taky stejná práva? Osloví pak školy OSACR? Půjde do školy vyučovat pan Tomek? A bude to stíhat? Tolik škol s tolika ateisty … 🙁

 451. toli

  Sekulární škola tu ale není kvůli propagaci náboženství, jestli to nechápeš…

  Učení o náboženství a učení náboženství je rozdíl. Pokud mohou církve zřizovat výuku náboženství na sekulárních školách, tak se děti neučí o náboženství, ale učí se náboženství…

  Velrybo do základní školy chodí všechny děti školou povinné a věřící děti mají právo na výuku náboženství, o tom ten sekularismus je.Oni by jistě chodili do škol které jsou bližší jejich naturelu,ale bohužel církevních základek je jako šafránu,to by musela být v každém městě alespoň jedna….

 452. Bílá velryba

  Ne sekularismus je o tom, že náboženství je soukromé a rodiče jim ho mohou dávat sami, ne že jim ho dá stát, navíc stát nemá předepisovat, která víra je ta správná. Takže když je bude vyučovat katolický kněz se svou verzí, tak bude říkat, které je správné.

  To není sekularismus 🙂

  Sekularismus = nenáboženský stát = nenáboženské úřady = nenáboženské státní školy

  Kdo chce, má školy církevní (které bych do 18let věku zrušil, ale existují, hmotě-žel)

  Takže nemáš pravdu. aNe sekularismus je o tom, že náboženství je soukromé a rodiče jim ho mohou dávat sami, ne že jim ho dá stát, navíc stát nemá předepisovat, která víra je ta správná. Takže když je bude vyučovat katolický kněz se svou verzí, tak bude říkat, které je správné.

  To není sekularismus 🙂

  Sekularismus = nenáboženský stát = nenáboženské úřady = nenáboženské státní školy

  Kdo chce, má školy církevní (které bych do 18let věku zrušil, ale existují, hmotě-žel)

  Takže nemáš pravdu, ale plkej si co chceš, já jdu sepisovat stížnost. Chci dělat něco praktického a ne tu plkat s někým kdo neví co je sekularismus. Ahoj 🙂

 453. toli

  Ale kdyby 7 žáků chtělo výuku nového ateismu nebo sekulárního humanismu, co potom? Máme taky stejná práva? Osloví pak školy OSACR? Půjde do školy vyučovat pan Tomek? A bude to stíhat? Tolik škol s tolika ateisty …

  Hloupá otázka,jak chceš vyučovat ateismus ?Ono stačí když je v osnovách evoluce a přírodní vědy,z tohoto učiva tak nějak ten ateismus přirozeně vyplyne…. 🙂

 454. Bílá velryba

  Nový ateismus jsem napsal ty hlupáčku, to je např. kritika náboženství + sekulární humanismus 🙂

  chápeš ? 🙂

  Takže nemáš pravdu, ale plkej si co chceš, já jdu sepisovat stížnost. Chci dělat něco praktického a ne tu plkat s někým kdo neví co je sekularismus nebo sekulární humanismus nebo „NOVÝ ATEISMUS“. Ahoj 🙂

 455. toli

  Ne sekularismus je o tom, že náboženství je soukromé a rodiče jim ho mohou dávat sami, ne že jim ho dá stát, navíc stát nemá předepisovat, která víra je ta správná. Takže když je bude vyučovat katolický kněz se svou verzí, tak bude říkat, které je správné.

  Katolický kněz ve státních školách nevyučuje náboženství,to se věřící rodiče domluví s ředitelem školy a náboženství se vyučuje jako volitelný předmět,pochopitelně křesťanství a to většinou v universální formě která je společná všem konfesím (nezmiňují se rozdíly v teologiích,respektive neříká se která je ta lepší,pravdivější) a vyučuje buď katechetka anebo erudovaný laik,nikdy ne kněz.Kněz řeší až výuku náboženství v rámci farnosti.Toto řešení vnímám jako vcelku správné,věřící děti už jsou stejně vypatlané a státní školství by mělo dávat rovné příležitosti všem,takže proč nepokračovat ve výuce jejich nemoci když to jejich rodiče vyžadují ?

 456. Ignác z Loyoly

  I volitelný předmět na státní škole je výuka náboženství na státní škole…

  Kněz či imám nemá na státní škole co dělat, podle toho co jsem četl to klidně můžou přitom dělat, navíc aniž by měli pedagogickou fakultu.

  Výuka o náboženství není výuka náboženství. Podle toho soudu je to vlastně výuka náboženství na státní škole, nikoliv výuka o náboženství. Je to propagace náboženství ze strany církví a náboženských obcí na sekulární půdě.

  „Sekularismus je o tom, že náboženství je soukromé a rodiče jim ho mohou dávat sami, ne že jim ho dá stát, navíc stát nemá předepisovat, která víra je ta správná. Takže když je bude vyučovat katolický kněz se svou verzí, tak bude říkat, které je správné.

  Sekularismus = nenáboženský stát = nenáboženské úřady = nenáboženské státní školy

  Kdo chce, má školy církevní (které bych do 18let věku zrušil, ale existují, hmotě-žel)“

  Souhlas s Velrybou

 457. ateista

  @toli
  Já BV rozumím a vím, jak to myslí. Náboženská víra je ryze soukromá záležitost a proto by neměla být tahána do škol, náboženství je soubor pokrytectví, lží a podvodů a proto by nemělo být taháno do škol. Problém je, že máme zákony jaké máme a zákonodárce také. Pár tupců, jako je Benda a Laudát nedopustí změnu Ústavy ani LZPS, natož zákonů.
  Že děti mají na něco právo, co se výuky týká? Já bych spíše kladl důraz na školní osnovy a obsah výuky, daný ministerstvem. Chtějí li navštěvovat náboženství, nechť docházejí na faru.

 458. Ignác z Loyoly

  Fláterník nebo imám nemá na státní škole co dělat ani v rámci volitelného předmětu

  Nebo budeme mít volitelný předmět pro děti voličů ODS kde bude ODSák učit politické teorie? Nebo socan učit politické teorie v zájmu ČSSD? Na státní základní a střední škole? Proč církve mohou? To je šílené.

  Ještě šílenější jsou však iracionální reakce některý zdejších (pseudo)ateistů a (pseudo)sekularistů, kterým to nevadí a ještě to vítají. Je mi z nich zle. Já si toto nenechám jen tak líbit a budu proti tomu bojovat. Až za 30 let tu budou imámové učit na státních školách islám, jsem na vaše reakce zvědav.

  Není vůbec potřeba měnit ústavu ani listinu práv, ta to nechává na zákonu, špatný JE ŠKOLSKÝ ZÁKON A NE ÚSTAVA NEBO LISTINA PRÁV

  Zatím

 459. Ateistický laik

  toli Toto řešení vnímám jako vcelku správné,věřící děti už jsou stejně vypatlané a státní školství by mělo dávat rovné příležitosti všem,takže proč nepokračovat ve výuce jejich nemoci když to jejich rodiče vyžadují ?
  Pokud to bude za jejich peníze (plat učitele + pronájem učebny) tak se s tím ani nedá nic dělat. Při tomhle placeném režimu pak ale nemá cenu, aby oblbovali děti ve škole. Akorát pochybuji, že to takhle v současnosti je, že za možnost „vyučovat“ náboženství něco platí.

 460. toli

  @Ignác
  Nebo budeme mít volitelný předmět pro děti voličů ODS kde bude ODSák učit politické teorie? Nebo socan učit politické teorie v zájmu ČSSD?

  Prober se, politické teorie na základce ?

 461. toli

  @Laik
  Pokud to bude za jejich peníze (plat učitele + pronájem učebny) tak se s tím ani nedá nic dělat. Při tomhle placeném režimu pak ale nemá cenu, aby oblbovali děti ve škole. Akorát pochybuji, že to takhle v současnosti je, že za možnost „vyučovat“ náboženství něco platí.

  Říkám že nemám nic proti,jednak ty děti už jsou stejně postižené ze svých rodin a jednak škola poskytuje pouze učebnu,učitele si dodávají sami,tudíž zdarma.Je to v podstatě takový zájmový kroužek ,ale pokud se do náboženství už někdo přihlásí tak je pro něj po celý školní rok povinné a známkuje se.Kdysi dávno za socíku jsem měl na základce ve stejném stylu němčinu,nepovinně- povinně

 462. Ateistický laik

  toli jednak ty děti už jsou stejně postižené ze svých rodin
  Nesouhlasím s dalším rozvojem postižení ve jménu vyučování. Myslím si, že některé děti, kdyby měli chodit někam na faru, tak by je to mohlo z toho vyléčit. V tomhle poměrném počtu by si mohli uvědomit, že ostatní děti chodí na normální zájmové kroužky.
  Je to v podstatě takový zájmový kroužek ,ale pokud se do náboženství už někdo přihlásí tak je pro něj po celý školní rok povinné a známkuje se.
  Tohle mě na tom taky nesedí. Odkdy se zájmové kroužky známkují, a odkdy je povinné do nich chodit?

 463. Foxy

  „Ještě šílenější jsou však iracionální reakce některý zdejších (pseudo)ateistů a (pseudo)sekularistů, kterým to nevadí a ještě to vítají. Je mi z nich zle.“
  Tak si dej na spravení žaludku benediktinku.
  A kdyby to nepomohlo, mohu ti nabídnout zánovní emetní (emitní) misku.

 464. Sam

  ———————————-Bílá velryba
  sam: „Já jim to přeju.“

  Já ne a podám na to stížnost k ústavnímu soudu skrze některého z poslanců, pokusím se o to, nejsem totiž dement abych tuhle anti-sekulární a neústavní zvrácenost přijal…————————-
  Na to vám někdo odpoví, že jste neslušnej, nekulturní, nedemokratickej, zlej komunista, a tak různě.

 465. Sam

  ———————–toli
  Katolický kněz ve státních školách nevyučuje náboženství,to se věřící rodiče domluví s ředitelem školy a náboženství se vyučuje jako volitelný předmět,pochopitelně křesťanství a to většinou v universální formě která je společná všem konfesím (nezmiňují se rozdíly v teologiích,respektive neříká se která je ta lepší,pravdivější) a vyučuje buď katechetka anebo erudovaný laik,nikdy ne kněz.————————–
  Jo, tak nějak to bude. Na gymnáziu jsme probrali judaismus, taoismus, islám, hinduismus a buddhismus, ale na probírání různých křesťaských denominací už nějak nedošlo. Katechetka dost přeskakovala různé problematické pasáže (svatba, soulož, posmrtný život, dědičný hřích, celibát, mariánská úcta, uctívání svatých a vůbec každodenní křesťanskej život.)
  Proč bych se měl stát křesťanem, jsem se nedozvěděl. Místo toho jsem vyslechnul mnoho řečí o toleranci a respektu.

 466. anetalinda

  Toli, nesouhlasím. Rozhodnutí soudu se mi nelíbí a podle mého názoru je špatné. V sekulárním školství nemůže mít škola povinnost zajišťovat výuku náboženství, když si to někteří žáci a rodiče přejí. Náboženství v sekulárním státě je soukromou věcí a pokud ne, a ředitelé státních škol budou nuceni tohle dělat, můžeme ještě mluvit o sekulárním státě??? To je jedno k druhýmu…..Langšádlová touží prosadit odkaz na křesťanské hodnoty do ústavy…..další státní svátek náboženského charakteru….. modlitebna pro poslance ze státních (daní nás všech) peněz. A teď to rozhodnutí soudu. Směr, kterým se to ubírá, se mi prostě nelíbí.

 467. Bílá velryba

  „Na to vám někdo odpoví, že jste neslušnej, nekulturní, nedemokratickej, zlej komunista, a tak různě.“

  To je možný, hlavní je, že je ta odpověď DEMENTNÍ

 468. Bílá velryba

  Přesně jak píše Laik, Ateista a Anetalinda

  Podívejte se, už jim teď tolerujeme moc, maj výhody a privilegia který ostatní ne a teď budou ZA NAŠE SEKULÁRNÍ PENÍZE NA SEKULÁRNÍ ŠKOLE UČIT FLÁTERNÍCI A RUČNÍKÁŘI „NÁBOŽENSTVÍ“? To je jedno, že to bude dobrovolný předmět, úplně jedno…

 469. neruda

  Problém není ani tak v rozhodnutí soudu, ale především v zákoně.
  Školský zákon č. 561/2004 Sb. výslovně stanoví, že „V základních a středních školách zřizovaných státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí se vyučuje náboženství jako nepovinný předmět, pokud se k předmětu náboženství uskutečňovanému danou církví nebo náboženskou společností přihlásí ve školním roce alespoň 7 žáků školy.“ – viz § 15 odstavec 2.
  V tom sporu nešlo o to, zda škola má nebo nemá tuto povinnost (podle zákona má, naneštěstí), ale o to, zda v konkrétním případě měla dostatečné a legitimní důvody ji nesplnit.

 470. Bílá velryba

  „uskutečňovanému danou církví nebo náboženskou společností přihlásí ve školním roce alespoň 7 žáků školy.“

  Jak to může uskutečňovat církev nebo náb. obec? To je zrůdnost ve 21.století v sekulárním státě! Ať to radši učí psychiatr v rámci předmětu „bizarnosti z lidské historie“ nebo naturalisticky orientovaný religionista, ale ne nějaký propagátor fanatismu!

 471. anetalinda

  Fajn, tak tohle je jeden z bodů, na který by se ateisté ČR měli zaměřit. Aby ve školském zákoně nebyly podobné paragrafy, které se de facto vysmívají sekulárnímu charakteru státu a školství. A to dřív, než KDU a Topka otráví ovzduší nákazou zvanou „je sekularismus hrozbou…..?“ Tečka.

 472. Bílá velryba

  Souhlas, buďme aktivní a netolerujme voloviny, hlavně ty nebezpečné. Dneska je doba kdy se furt „tolerujeme až se utolerujeme“, ale to je demence. Protože tolerovat velkou blbost a netoleranci, něco co vede k tolika negativním jevům, je nesmysl. To je hloupost. To už není ani tolerance ale spolupachatelství. Přiživování idiocie a návratu do středověku. Byť postupnému. Já tomu řikám ne!

 473. Pozorovatelnik

  Já jsem v 90. letech ve škole propagoval křesťanství, a to tak, že jsem žákům promítal videa s Benny Hinnem 🙂 Dneska by to už asi neprošlo…

 474. Bílá velryba

  Dneska naopak projde každá volovina

 475. Pozorovatelnik

  No nevím. To byla doba porevoluční. Kdo je tu pamětník jako já, tak si možná vzpomene, jak v listopadu 89 v Praze na na Letné farář Václav Malý navedl milion lidí, aby se modlili Otčenáš…

 476. Bílá velryba

  No a dneska díky školskýmu zákonu z pozdější doby může církev učit na státní škole, tohle bych si v 90.letech moc neuměl představit

 477. Hraničář

  neruda
  05.05. 2016
  Problém není ani tak v rozhodnutí soudu, ale především v zákoně.
  Školský zákon č. 561/2004 Sb. výslovně stanoví, že „V základních a středních školách zřizovaných státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí se vyučuje náboženství jako nepovinný předmět, pokud se k předmětu náboženství uskutečňovanému danou církví nebo náboženskou společností přihlásí ve školním roce alespoň 7 žáků školy.“ – viz § 15 odstavec 2……………….

  A jak je to s jinými nepovinnými předměty?
  Loni jsem v naší škole vedl přírodovědný kroužek. I letos mají děcka zájem, ale já nemohu. Má škola také povinnost zajistit vedoucího?

 478. Hraničář

  Bílá velryba
  06.05. 2016
  No a dneska díky školskýmu zákonu z pozdější doby může církev učit na státní škole, tohle bych si v 90.letech moc neuměl představit……………..

  I za socialismu bylo lze vyučovat ve státních školách náboženství. Ale jen, tuším, do 5. třídy.

  Situace ale není až tak kritická. Občas si zajedu do sousední farnosti populárního faráře. Mívá kostel plný a to převážně mladých lidí s kočárky a spoustou dětí. Ale i on si posteskl, že děti v náboženství dojdou k prvnímu sv. přijímání a pak ztratí zájem a také velmi omezí chození do kostela. Mě napadlo, že vlastně v tu dobu se začínají učit náročnější, přírodovědné předměty.

 479. Bílá velryba

  Podle mě taky komunisti bohužel náboženství nijak moc neřešili u nás…

  Jsem mnohem sekulárnější než byli naši komunisti a nevidím v tom žádný problém. Je to vedle demokracie a humanismu hlavní výdobytek moderního světa…

  Mně nejde jen o praxi, ale o špatnou teorii toho zákona, u muslimáků až jich tu bude víc to bude zneužíváno a já to vidím předem, nejsem retard. Byť politici si o nás ateistech a sekularistech myslí asi něco jinýho.

 480. Pozorovatelnik

  Komunisti byli sami pobožní. Vždyť mají ty své bohy, co je vystavují v mauzoleu, mají své pobožné cesty . 1. máje, VŘSR a další nábožné poutě. Komunisti měli své chrámy, sjezdové místnosti. Taky nesměli kriticky přemýšlet. Vždyť to tu už je od nepaměti. Císař Nero a další císařové. Kult osobnosti, zbožštění vůdce. Stalin, Hitler atd. Toto všecko je stejné jako náboženství. Je to vymývaní mozků a uctívaní něčeho, někoho. Jedno, zda uctívají člověka nebo nějakou supernaturální bytost.

 481. Hraničář

  Možná to sem přímo nepatří, ale budiž:

  „Novozákonní církev bez zájmu o společnost
  V Písmu najdeme i méně vyhraněnou polohu vztahu církve a „světa“. Zde církev se společností přímo neválčí, ale „introvertně“ se z ní stahuje do jakéhosi křesťanského ghetta. Takové stahování se nemusí být nutně reakcí na nepřátelské násilí vůči církvi, ale může mít i jiné kořeny. Program církve je totiž zatím výrazně eschatologický – zaměřený na druhý příchod Ježíše Krista. Ten se ovšem oddaluje, někteří z církve umírají a mezi Kristovými učedníky se šíří nejistota. Mířím zde k Prvnímu listu do Tesaloniky, patrně nejstaršímu novozákonnímu textu (napsanému snad r. 49). Pavel v tomto dopise eschatologická očekávání nemírní, ale spíše povzbuzuje: Kristus vlastně už klepe na dveře. Tesaloničtí nemají spát jako ostatní (1Te 5,3), ale mají žít v atmosféře stálého očekávání nebeské návštěvy a konce času. Morální ponaučení (srov. 5. kapitola 1Te) jsou heslovitá a úsečná, napsaná jakoby v chvatu, Tesaloničtí mají žít důstojně, protože Bůh je užuž povolává do svého království a slávy (1Te 2,12). Svět se v 1Te nejeví jako prvoplánově nepřátelský – on je vlastně nedůležitý. Skutečné dějiny spásy se odehrávají jinde a účastnit se jich znamená vytrvat v atmosféře očekávání. Svou zkázu svět přitom nečeká, Pavlovi posluchači ale vědí své (1Te 5,3). Církev Prvního listu Tesalonickým takříkajíc nepotřebuje mít s tímto končícím světem nic společného, křesťané mají dychtivě čekat za dveřmi, které budou již brzy vylomeny přívalem přicházejícího konce času. Pozemský svět za těmito dveřmi není pro takový životní styl pak zajímavý.“
  http://www.christnet.cz/clanky/5712/novozakonni_cirkev_jako_nepritel_spolecnosti_nebo_jeji_pritel_a_inspirator.url

 482. Pozorovatelnik

  Škoda, že na tomto portále nemohou uživatelé sami psát hlavní články a nastolovat témata. 🙁

 483. Sam

  ——————————Hraničář
  Občas si zajedu do sousední farnosti populárního faráře. Mívá kostel plný a to převážně mladých lidí s kočárky a spoustou dětí. Ale i on si posteskl, že děti v náboženství dojdou k prvnímu sv. přijímání a pak ztratí zájem a také velmi omezí chození do kostela. Mě napadlo, že vlastně v tu dobu se začínají učit náročnější, přírodovědné předměty.
  ———————————————
  Pokud ho do toho nedonutí rodiče, tak žádné dítě nemá zpravidla chuť chodit do kostela. Mě tohleto kostelování furt připomíná nějaké hodiny klavíru či houslí. Pokud se rodiče netváří, že je to hrozně důležitý, tak dítě vám to dobrovolně nebude chtít navštěvovat.
  Dítě taky ve věku kladení otázek (cca 3 až 8 let) zjistí, že rodiče, kněžour a katechetka neumí odpovědět přibližně na nic. Teda kromě vět: ——To je Tajemství. To ví jenom Bůh. Tomu musíš věřit. To uvidíš až po smrti. U Boha není nic nemožné.—-
  Další nabourání křesťanské víry proběhne pomocí objevu, že Ježíšek nosící dárky neexistuje. Dítě zjisití, že náboženství je jenom podivná hra a přetvářka.

  Dodržovat náboženský zvyky vás může donutit jenom tlak společnosti. Nikdo jinej to nedokáže. Hospodin se tímto nezabývá, možná proto, že neexistuje. Podobně Višnu a Šiva se nepokouší ukecat mě k tomu, abych lezl do nějakého hinduistického chrámu.
  (Dokud jsem měl jako školní povinnost chození do divadla šestkrát ročně a psaní referátů o tom, tak jsem tak činil. Po odchodu příslušné profesorky češtiny toto ustalo. Od roku 2007 chodím do divadla nepravidelně, zhruba jednou ročně, a to zpravidla jenom jako doprovod.)

 484. Sam

  —————-Pozorovatelnik
  06.05. 2016

  Škoda, že na tomto portále nemohou uživatelé sami psát hlavní články a nastolovat témata. —————-
  Klidně napiš článek a pošli ho administrátorovi.
  https://www.osacr.cz/o-nas/kontakt/

 485. toli

  @Hraničář
  Bible je sama rozpolcena ve vztahu vůči světu.Zatímco Jan se staví ke světu celkem shovívavě tak Pavel nabádá aby se věřící oddělili o světských záležitostí a nestarali se o ně.

 486. Pozorovatelnik

  Zatím píšu na GS. Jelikož mě křesťané stále zkoušejí evangelizovat, napadlo mě toto: Oni pořád povídají něco o božím království. Ale nikdy nevysvětlili, co to je.

  Kdyby nějaká cestovka nabízela výlet do destinace XY a neupřesnila, co to je, nedala fotky a podmínky, tak je hned vyhodíš, co ti zazvoní na dveří. Křesťan ti suverénně zazvoní na dveře. Řekne, že ti nabízí výlet s jeho cestovkou (jméno jejich církve) do tzv. Božího království. Řekne ti, že budeš cestovat až po smrti. Neřekne ti ale kam. Co ucho nevidělo a oko neslyšelo… to je odpověď těch managerů cestovky. Ale musíš tomu věřit, Je to na ty tuty. Stopro. A když se toho nabízeče výletu zeptáš: ty už jsi tam byl v té destinaci? Odpoví, ne, ale věřím, že existuje. Hele a někdo z vaší cestovky už tam byl? Ne zatím tam nikdo nebyl. A jak víte, že ta destinace vůbec existuje? Je to napsané v Naší knize. A kdo ji napsal, tu knihu? No napsali ji lidi, co se tam chtěli taky podívat. Aha. A co tam bude v té destinaci? Náš velký šéf. A kdo to je? To nikdo neví. Ale píše se o něm v té knize. A proč vám váš velký šéf neřekne, co to je za destinaci a jaké jsou podmínky? Co je v té destinaci, je tajemství. Ale přijď mezi nás. My se pravidelně scházíme každou neděli (sobotu) a uctíváme zakladatele naší cestovní kanceláře, kterého jsme zatím neviděli. Ale on určitě existuje. On tě tak miluje, že za tebe dal život. Za mě dal život? A jak? Ukřižovali ho. Zakladatele vaší cestovky ukřižovali? Ne, jeho syna. A proč? Protože mu nevěřili je to je syn šéfa cestovky. A protože on jim říkal, jak se správně dá do té destinace dostat. A oni si mysleli, že se tam dá dostat jinak. Jak jinak? No, že stačí uctívat velké šéfa cestovky. Ale to nestačí, Musíš uctívat hlavně jeho syna. Teprve pak se dostaneš do té destinace. Musíš si o synovi číst v naší knížce. A když si budeš číst každý den z naší cestovní knížky, tak potom po smrti pojedeš do té destinace.

 487. Foxy

  To samoděržaví Boží ve mě vzbuzuje oprávněné pochybnosti. Tamnější šéfík je v oné Knize popsán jako ješitný samolibý sadisticky krutý a úzkoprse mstivý despota s minimálně jedním těžkým záchvatem masochismu – to když se coby humanoid nechal ukřižovat, aby si vychutnal, jaké to je z druhé strany.
  Ne, děkuju, tuhle cestovku neberu.
  Když už bych si měl nějakou mermomocí vybrat, tak mnohem raději tu, co mi nabízí cestu do Nirvany, kde žádní despotičtí pošukové typu boha biblického nebudou rušit bezbřehý oceán blaženství.
  Nehledě k tomu, že výlet tam lze uskutečnit i na vlastní pěst, beze všech cestovek – a když už odcestovat nastálo, tak proč ne tam, kam už jsem alespoň trochu nakouknul, než někam do jakéhosi suspektního „království“…

 488. S.V.H.

  Pozorovatelnik
  Kdyby nějaká cestovka nabízela výlet do destinace XY a neupřesnila, co to je, nedala fotky a podmínky, tak je hned vyhodíš, co ti zazvoní na dveří. Křesťan ti suverénně zazvoní na dveře. …

  S.V.H.:
  Podobnou metaforu použil i DarkMatter2525, jen s realitkou nabízející dům. Nemůžete se na něj podívat, ale věřte mi – je naprosto úžasný! Koupíte? 🙂
  https://www.youtube.com/watch?v=A-D8Mf9DdQI

 489. Sam

  ————–Pozorovatelnik ————-
  Děkuji za pěkný poučný příběh.
  —————–Křesťan ti suverénně zazvoní na dveře. Řekne, že ti nabízí výlet s jeho cestovkou (jméno jejich církve) do tzv. Božího království. (…)————–
  Někdy asi jo. Ale katolíci ti tohleto na plnou hubu neřeknou. Upřímnost u nich nenajdeme. Místo toho budou dělat tzv. halíkovské mlžení.
  Katolíci spoléhají na to, že člověka začne štvát, že jednoho dne zdechne, a kvůli tomu začne sám od sebe chodit na mše.

  ———————-Zakladatele vaší cestovky ukřižovali? Ne, jeho syna. A proč? Protože mu nevěřili je to je syn šéfa cestovky. A protože on jim říkal, jak se správně dá do té destinace dostat. A oni si mysleli, že se tam dá dostat jinak. Jak jinak? No, že stačí uctívat velké šéfa cestovky. Ale to nestačí, Musíš uctívat hlavně jeho syna.———————-
  Jo, je to dost bizarní a věřit tomu jde dost těžko. Proto se u katolíků křtí děti v době, kdy nemají rozum, neudrží moč a neumí mluvit. Tehdy mimino nemůže protestovat.

 490. Hraničář

  Od doby, kdy vyšla v roce 1998 v Německu poprvé kniha Darwinův omyl, se potvrdily tyto myšlenky a teorie, odporující tradičnímu pojetí dějin Země a evoluce:
  Opakovaně se potvrdilo působení superpotop:
  Záplavové vlny vysoké až 130 m v Austrálii před 6000 a 400 až 500 lety (viz Natural Hazards, sv. 24, 2001, str. 231-249).
  Záplavová vlna vysoká 500 m zaplavila údajně před 120 000 lety Havaj (Geology, sv. 32, č. 9, září 2004, str. 741-744)
  Záplavové vlny naplnily několik dnes už neexistujících moří: Kaspické moře a Aralské jezero (Science, 29. 3. 2002, sv. 295, str. 2379-2380).
  Severozápadní pacifické pobřeží Severní Ameriky bylo během několika hodin zcela přetvořeno missourskou potopou, k níž došlo po ledové době (Science, 29. 3. 2002, sv. 295, str. 2379-2380).
  Více než 1000 m vysoká tsunami zaplavila Německo za života našich prapředků.
  Hans-Joachim-Zillmer: Darwinův-omyl—Lidé-a-dinosauři-žili-ve-stejné-době

 491. Hraničář

  S.V.H.:
  Podobnou metaforu použil i DarkMatter2525, jen s realitkou nabízející dům. Nemůžete se na něj podívat, ale věřte mi – je naprosto úžasný! Koupíte?

  A nebo Robert Antot Wilson, HENRYHO PRDEL
  http://www.henryho-prdel.net/

 492. Pozorovatelnik

  Tak pokud podobné přirovnání napadá více lidí v různých variantách, tak na tom něco bude…

 493. Foxy

  Bohužel Henryho prdel je v prdeli:
  „This domain has expired. If you owned this domain, contact your domain registration service provider for further assistance….“

 494. Foxy

  No, fakt je to pěkná prdel – a cosi mi to připomíná… sakra, co jen že mi to jen připomíná…..

  No, Prdel je prdel. Ale těch „Pět a půl dne v nebi“ je fakt šílená haluz. Napřed jsem si myslel, že se jedná o nějakou parodii – ale ono je to míněno vážně!!!
  Skoro mám chuť souhlasit s Tolim, že, (alespoň někteří) věřící jsou fakt psychopati.
  A ještě se v tom šílenství navzájem utvrzují a chrouní se do něj hlouběji a hlouběji – jako nějaká banda feťáků…. Brrrrrrrr…..

 495. Hraničář

  Dnes jsem si opět dopřál duchovní stravy a navštívil sousední farnost a poslechl tamního charismatického faráře. Ale jak jsme debatovali včera – už cílevědomě jsem se rozhlížel, kolik dětí a puberťáků v kostele je. Malých dětí s rodiči bylo dost, odrostlé děti fakticky žádné, puberťáků několik, jedna ruka by stačila, většinou holky.
  Ani mladých dospělých nebylo moc.

  Farář nedělá „důstojný mešní obřad“, ale spíše takovou show. Zajímavé byly některé části jeho povídání. Když prý Ježíš „diktoval“ svatopiscům, tak prý větu „přijdu brzy“ nemyslel jako údaj časový, ale významový – „přijdu rozhodně!“ (to zde uvádím pro ty pochybovače, kteří neustále porypují, že Ježíš ještě nepřišel).

  I další přemítání bylo zajímavé. Jeho známý připravoval děti k 1. sv. přijímaná a jedna holčička se nudila. Když se jí zeptal proč, řekla mu, že ona už Ježíška do dušičky přijala. Když se jí ale zeptal co to znamená, nevěděla.
  Tak prý se v církvi udržují zbožná klišé a nikdo nikomu nevysvětluje, co to znamená. Když přišel do semináře, byla jim doporučena každodenní modlitba růžence. A on se zamyslel nad obratem – vstoupil na nebesa – co to jako má znamenat. Žádného ze spolužáků to nezajímalo. Když šel za duchovními rádci, žádný se s ním o tom nechtěl bavit.
  Podobně Litanie loretánská – barokní poezie. Panno nejčistčí, Panno nejčistotnější — zase, co to jako má znamenat? A opět, žádný z profesorů se s ním o tom nechtěl bavit.
  A já si vzpomněl, jak nám pan děkan Macek vyprávěl, že nám Ježíšek vstoupí do srdíčka. Později jsem si položil otázku, co ten Ježíšek v srdíčku se mnou udělá. Žádnou změnu jsem nepozoroval. Sledoval jsem ostatní lidi – a také jsem nějakou změnu neviděl.
  No a také mám před očima pana děkana, jak stojí na stupínku s káravě pozvednutým prstem: „Abyste, děti, neměly všetečné otázky!“ Už nevím, jakými dotazy jsme jej zahnali do úzkých.

  Na ty „panny“ mám vlastní vzpomínku. Také jako mladík jsem nad nimi dumal. Pannu nejčistčí jsem pochopil jako morální hodnocení. Ale ta „nejčistotnější“? No, to jedině může znamenat tělesnou čistotu. Ano, dovedu si představit,. že zbožní věřící by jen těžko skousli, kdyby P. Maria byla nějaká šmudla. Zajímavé je, pokud se nemýlím, že tato invokace už v Litanii není.

 496. Pozorovatelnik

  Církev = továrna na výrobu pokrytectví
  Náboženství = soupis nefunkčních nařízení poškozujících život
  Kazatel = agent šířící bludy do společnosti
  Kostel, sborová budova = budova pro pimprlové divadlo podřadné jakosti
  Bible = náčrt myšlení jednoduchého pastevce orientu
  Znovuzrození = okamžik, kdy pobožný ztratí soudnost a zábrany

 497. Foxy

  „Kostel, sborová budova = budova pro pimprlové divadlo podřadné jakosti“

  No, když je vedro, tak v kostele je vždycky báječný chládek. A pokud tam zrovna nejede obřad, je tam i úžasný klid. A ten klid neruší ani to, když si tam nahoře kdosi procvičuje nějakou zapeklitější část varhanní skladby, nebo si jen tak pro sebe preluduje.
  Člověk si tam může sednout a dát svým myšlenkám volno.
  Stejně dobré jsou mešity. Tím spíš, že tam, co jsou doma, bývá fakt vedro. Jseš tam naboso, na bytelných kobercích se dá báječně sedět (i když zrovna pro turecký sed nejsem příliš moc anatomicky uzpůsoben).
  V mešitě lze leccos. V menším tureckém městečku jsme se ženou zírali na kluky, co si v chládku mešity dali takový malý fotbálek. A mihráb jim sloužil za branku….
  Sakrální stavby jsou pro znaveného poutníka bezvadná věc.

 498. Pozorovatelnik

  Víš, kdo přišel jako první na to, že Bůh neexistuje? Katolíci. A z té hrůzy udělali všechna opatření, aby to zamaskovali. Tak například postavili mohutné budovy, které samy o sobě mají v člověku vyvolat emoce a popostrčit ho k bázni. Aby to umocnili, instalovali na kostely zvony, které dělají randál. To má vystrašit člověka: „Bacha, Bůh se na tebe dívá. A naše svatá církev taky. Potřebuješ nás.“ Potom tam dali ke vchodu svatou vodu. Pak si máš pokleknout a pokřižovat se. Dělají to i ostatní. Teď ty varhany, jak to zní? Pompézně. Až nadpřirozeně. To je panečku něco. Babka to slyší a už učurává z emocí. Bůh určitě existuje. Teď ty sošky. Teď ten pán v tom obleku vepředu. Jako by přišel odněkud z nebe. To není jen tak. Teď to cinkání, dým, abraka dabraka. Klekání, vstávání. Všichni sjednocení, haleluja amen, moje vina, bijou se v prsa. Pak si podávají ruce a ty už skoro bulíš. Odcházíš z kostela a říkáš si, ty jo, ten Bůh fakt asi je…

 499. Sam

  Pozorovatelnik
  ——————-
  Bible = náčrt myšlení jednoduchého pastevce orientu
  ————————–
  Podle mě je to spíše soupis docela propracované mytologie své doby. Docela pěkná literární památka. Když se bude na gymnáziu probírat starověká literatura, tak bych tomu věnoval klidně dvě hodiny. Je to o něco lepší, než staré řecké báje a pověsti. https://cs.wikipedia.org/wiki/Star%C3%A9_%C5%99eck%C3%A9_b%C3%A1je_a_pov%C4%9Bsti

 500. Sam

  —————-Pozorovatelnik ———–
  Dobrý text, děkuji za něho. No jasně, katolická mše JE takové multimediální divadelní představení se zapojením všech smyslů.
  –speciální hudba & zvukové efekty
  –speciální parfém (kadidlo) https://cs.wikipedia.org/wiki/Kadidlo (…) Kadidlo má na lidský organismus relaxační účinky včetně pozdvihování nálady a zvyšovaní pozornosti. Podle studie z roku 2008 mají aktivní látky v kadidlové pryskyřici psychoaktivní účinky – snižují úzkost a působí antidepresivně. (…)
  Možná jsou pak lidi trochu zhulení. 🙂
  –speciální umělecká výzdoba kostela, oltář, sochy, obrazy
  –recitování speciálních textů
  –drobný tělocvik, sedání a klekání
  –speciální oděv pro kněze a ministranty
  (Jo, prostestanti se teď spolu s námi smějí pod fousy a proto jejich mše vypadá o trochu jinak. Ale aspoň si zazpívají s kytarou.)

  Na klasické mimoškolní mši jsem byl jenom jednou (!!), asi roku 2005. Ty divadelní prvky se mi docela líbily a říkal jsem si, že kdybych na to chodil od dětství nějak často, tak by to se mnou určitě něco udělalo!! Bohužel, přítomnosti Krista, Hospodina ani archanděla Gabriela jsem si nevšimnul.

 501. Bílá velryba

  Bible a pěkná památka? 🙂 Je to památka co zachycuje dobu ukrutnosti a nekritickýho myšlení, kterou bohužel stamiliony berou jako víc než památku … a stála miliony mrtvých.

  Ano, pak i Mein Kampf je pěkná památka a propracovaná mytologie nacistů 🙂

 502. Pozorovatelnik

  Bible je hodně zpátečnická a tmářská. Já jsem ji vyhodil. Měl jsem ji doma desítky let. Bral jsem to jako posvátný text. Ale je to kniha, co vymývá mozky a dělá z lidí necitlivé roboty. Je to kniha těžce ideologická, manipulující. Je to svinstvo. Poškozuje to životy lidí. Není to vymyšlené s dobrým úmyslem. Je to vymyšlené s úmyslem ovládat, manipulovat, poškozovat. Důsledkem pak je, že se jedni vsírají do životů druhých. A má to závažné následky. Bible zavádí a lže. Proč žít ve lžích?

 503. Hraničář

  Zajímavá kniha:

  „Rozpor mezi biblickými věřícími a darwinisty dobře vystihl evolucionista Douglase Futuyuma, když napsal: „Kreace a evoluce naprosto vyčerpávají všechna možná vysvětlení vzniku živých organismů. Buďto se živé organismy objevily na zemi plně vyvinuty, anebo ne. Pokud ne, pak se musely vyvinout již z dříve existujícího
  druhu nějakým procesem modifikace. Pokud se tu objevily v plně vyvinutém stavu, musela je stvořit nějaká všemocná inteligence.“ Zkrátka není nic mezi tím, a tak si vědci i laici při odpovědích na otázky, kde že se vzal život, musí vybrat mezi Biblí a nebo bláboly Darwinových následovníků. “
  http://www.zivacirkev.cz/cs/verite-bibli-nebo-dedicum-darwina

 504. Bílá velryba

  Hlavně mladé lidi to zmagořuje:

  „marnost nad marnost: Já tyto věci znám, jsem křesťanka, znám Boha osobně, jsem pokřtěná Duchem Svatým a mám duchovní dary… Jenže prostě život je mi trápením, líp by mi bylo, kdyby si mě už Bůh vzal k sobě a byla bych prostě s Ním v PLNÉ Boží blízkosti, i ta největší Boží přítomnost tady na zemi je jenom slabým odleskem toho, co bude v Božím království. Prostě jsem oddělena od své druhé poloviny. Jsem stvořena pro svého muže a nemůžu s ním být a pokud nemůžu být se svou druhou polovinou, tak ten život tady pro mě nemá význam… Nemám svoji druhou půlku, nemám PLNOU Boží blízkost a bolí to, hrozně bolí, že nejsem se svou láskou… Ať už jsem s milým, nebo ať už si mě Bůh vezme k sobě… Ale mám strach, že existuje peklo a za sebevraždu je automaticky peklo… Já spíš věřím, že trest za hřích je SMRT, prostě věčná smrt, že nebude NIC, ale prostě to nevím… A kdyby prostě jako byla věčná smrt a nebylo NIC, bylo by to lepší než tohle…“

  Místo aby převzala iniciativu, to dnes ženy už dělají, tak čeká, že jí bůh dá partnera, čeká už několik let a nic…

  http://www.zpovednice.cz/profil.php?kdo=50075

 505. ateista

  Vážení, v Hodonínských listech jsem narazil na inzerát, zvoucí na putovní vzdělávací- sic! výstavu Genesis, kterou doplňuje vědecko-populárními přednáškami Pavel Kostečka, absolvent Přírodovědecké fakulty, držitel doktorátu z biochemie.
  Některé z témat:
  1. Byl jednou jeden život (Přemýšlení o původu života není jen přírodovědecká otázka, ale zasahuje všechny vědní obory)
  2. Věda a víra ( Většina z nás věří, že pravda je věda. Jak to s tou vědou a vírou je doopravdy?)
  3. Promítání filmu (Odkrývání tajmství života a Stvoření)
  4. O čem vyprávějí fosílie? (Je několik set milionů let dlouhá evoluce jediným a nejlepším vysvětlením těchto nálezů?)
  5. Biblické pojetí historie (Lidstvo si nese společnou vzpomínku na historii, která ale obvykle není ve školních učebnicích)
  6. Kniha života (Náš život má v sobě více informací než Encyclopedia Brittanica. Opravdu se sestavil sám?)

  V podobném duchu se nese celý cyklus. Evidentně je formulován ve prospěch náboženských teorií. A evidentně je někým financován. Jsme schopni sestavit a prezentovat podobný cyklus v neprospěch teorie stvoření? Jsme schopni získat stejnou podporu?
  Nejsmutnější a nejbolestnější na tom je, že se k propagaci teorie stvoření propůjčí doktor biochemie. Jestliže nezasáhne akademická obec, co můžeme udělat my? Správně by mu měl být odejmut doktorát.
  Kreacionisté si jen mnou ruce. Hurá za vzděláním!!!!!!!!!!

 506. Sam

  —————————–Bílá velryba 09.05. 2016
  Oni už fakt nevědí, jak by dotáhli lidi do far a kostelů 🙂
  „Levné ubytování na faře. Diecéze nově nabídne služby turistům“
  http://ostrava.idnes.cz/dieceze-nove-nabidne-sluzby-turistum-dwh-/ostrava-zpravy.aspx?c=A160509_2245039_ostrava-zpravy_jog————————-
  To je celkem staré. Během školních výletů jsem navštívil asi tak čtyři fary, které jsou pro nepotřebnost dlouhodobě využívány jako levné ubytovny pro mládež a ostatní zájemce. Většinou tam měl farář jednu místnost jako skladiště a kancelář a zbytek budovy nevyužíval. Taky proto, že dnes máte klidně jednoho faráře na osm farností. Na bydlení mu stačí jedna fara a co pak s těmi ostatními, že jo.

 507. Foxy

  „Levné ubytování na faře. Diecéze nově nabídne služby turistům“

  Proč ne.
  Předloni jsme měli právě na jedné takové faře docela povedené komorní symposium (na dost vysoké odborné úrovni) věnované účinným látkám některých psychotropních rostlin a rozboru jejich účinků v případech jejich vzájemného synergického působení.
  Fara se mi jevila být přímo ideálním místem.

 508. Pozorovatelnik

  Pastor zkusil žít rok bez Boha. Teď je z něj ateista.
  Prošel si krizí v osobním i profesním životě a začal pochybovat o své víře i existenci Boha. Rozhodl se proto podstoupit experiment, při kterém celý loňský rok žil jako ateista (přestal se modlit, číst bibli atd.). Po roce bez Boha teď ví, jak bude jeho život vypadat i nadále. Pastor, který ve svých dvaačtyřiceti letech opustil manželku se dvěma dětmi, se rozhodl pro ateismus a přestal věřit v Boha.

  „Kéž by více křesťanů vidělo, že ateisté nejsou ve skutečnosti nihilisté bez smyslu života i morálního kompasu,“ řekl Bell s tím, že v nové etapě svého života se cítí být svobodnější a s odstupem vidí věci jasněji. Uvědomil si, že náboženství chybí upřímnost a srozumitelnost a schovává se za metafory.

  http://magazin.aktualne.cz/kuriozity/pastor-okusil-zivot-bez-boha-ted-prohlasuje-ze-je-ateistou/r~e2d95020958911e4ba57002590604f2e/

 509. Foxy

  „Pastor, který ve svých dvaačtyřiceti letech opustil manželku se dvěma dětmi, se rozhodl pro ateismus a přestal věřit v Boha.“
  To fakt musim opustit rodinu, když chci být atheista? To je docela blbý…

 510. Bílá velryba

  Foxy, jestli byla manželka nějaká bláznivá evangelikálka, tak se nediv