Čeští ateisté se přidali k celosvětové výzvě, aby Vysoký komisař pro uprchlíky respektoval nenáboženské světonázory

Autor | 24.04. 2016

Filippo_Grandi

Ateisté České republiky se dnes spojili s dalšími třiceti nenáboženskými organizacemi z celého světa, aby vyzvali Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky k uznání lidí s nenáboženským filosofickým přesvědčením.

Dopis organizovaný Mezinárodní ateistickou aliancí vyjadřuje obavy, že Komisař často odkazuje k náboženskému pronásledování bez toho, aby do něj zahrnul pronásledování ateistů, humanistů a dalších nevěřících.

Přečtěte si originál dopisu nebo jeho překlad níže.

 

Mr Filippo Grandi
United Nations High Commissioner for Refugees
Case Postale 2500
CH-1211 Genève 2 Dépôt
Suisse

Drahý Vysoký Komisaři Grandi,

Když popisujete cíle vaší organizace jakož i podrobnosti vaší probíhající činnosti, často používáte termín „náboženství“ jako zdůvodnění pronásledování a následně jako možný důvod pro udělení azylu. Například v Úmluvě a protokolu pro status uprchlíka se uvádí:

Uprchlík, dle této Úmluvy je někdo, kdo není schopen či ochoten vrátit se do země svého původu v důsledku podložené obavy z pronásledování z důvodů rasy, náboženství, národnosti, členství v určité sociální skupině či politického názoru“

Jsme přesvědčeni že vaše opakované užité tohoto pojmu v příslušných souvislostech není konzistentní s vašimi závazky vůči lidským právům. Lidé s nenáboženskými filozofickými přesvědčeními jako sekularisté, ateisté a humanisté, jsou v mnoha zemích na základě svého přesvědčení pronásledováni. Toto pronásledování zahrnuje věznění, mučení a popravy.

Článek 2 Všeobecné deklarace lidských práv vás zavazuje nediskriminovat osoby na základě jejich náboženského přesvědčení. To zahrnuje i názor, že všechna náboženství jsou mylná a rovněž právo jedince nemít žádné náboženství.

Trváním na užívání pojmu „náboženství“ v těchto souvislostech, poskytujete podnět k diskriminaci nevěřících nebo k požadavku na to, aby se nevěřící museli považovat za věřící, za účelem dosažení stejné ochrany, jakou mají ostatní. Komise pro lidská práva Spojených Národů v Obecném komentáři 22 k Mezinárodnímu paktu o občanských a politických právech uvádí:

1.“Právo na svobodu myšlení, svědomí a vyznání (které zahrnuje svobodu přesvědčení) v článku 18(1) je dalekosáhlé a důsledné… Zásadní povaha těchto svobod se odráží rovněž ve skutečnosti, že od těchto ustanovení nelze ustoupit ani v dobách veřejného ohrožení, tak je uvedeno v článku 4(2) paktu.

2.Článek 18 chrání teistické, ne-teistické a ateistické přesvědčení, jakož i právo nehlásit se k žádnému náboženství nebo přesvědčení. Výklad pojmů přesvědčení a náboženství budiž co nejširší. Uplatnění článku 18 není omezeno na náboženství a přesvědčení institucionální povahy ani praktiky odpovídající tradičním náboženstvím. Komise se tedy zabývá jakýmikoli snahami o potlačování jakýchkoli náboženství a přesvědčení z jakýchkoli důvodů včetně skutečnosti že jsou nově založené nebo představují náboženské menšiny, které mohou být předmětem nepřátelství ze strany převládající náboženské obce.

V této souvislosti je třeba zmínit, že ateismus, humanismus a sekularismus byly uznány jako filosofické přesvědčení, které je rovnocenné přesvědčení náboženskému. Evropský soud shledal, že sekularismus je filosofické přesvědčení chráněné článkem 9 Evropské komise pro Lidská práva. Evropský soud v případu „Lautsi vs. Itálie“ prohlásil, že:

 58. Za druhé, Soud zdůrazňuje že stoupenci sekularismu jsou schopni vznést nárok na stanoviska, která dosahují úrovně přesvědčivosti, závažnosti, soudržnosti a důležitosti požadované pro to aby mohly být považovány za „přesvědčení“ ve smyslu článku 9 paktu a 2 z protokolu č.1 (viz Campbell and Cosans ve Spojeném Království. 25 února 1982, § 36, řada A č. 48). Přesněji jejich názory musí být považovány za „filosofické přesvědčení“ ve smyslu druhé věty článku 2 protokolu č. 1…“

Nenáboženská filosofické přesvědčení často nebývají brána vážně při azylových procedurách a nesprávné užití terminologie může vést ke snížení šance jejich nositelů na azyl, nebo k vyloučení osob pronásledovaných z důvodů nevíry z některých azylových procedur. Vaše nesprávné použití terminologie znesnadňuje pro nevěřící obhajování jejich lidských práv a máme zprávy o přenosu této nesprávné terminologie z dokumentu UNHCR do národních azylových procedur.

Filosofické přesvědčení nenáboženských osob není zahrnuto v pojmu „náboženství“. Místo něj navrhujeme, aby byl ve všech budoucích dokumentech UNHCR používán vhodnější a neutrální pojem jako například „filosofické přesvědčení“.

My níže podepsaní  věříme, že takový přístup pomůže zajistit ochranu lidských práv nevěřících a vnímání UNHCR jako organizace která respektuje rovný přístup k ochraně a nárokům, které by měl být přiznány osobám bez náboženského přesvědčení.

Upřímně Vaši

Peter Waterdrinker                       Onur Romano
         Chairman                                                        President
Atheïstisch Verbond                                Atheist Alliance International

Maryam Namazie                           Michael Nugent
Spokesperson                                            Chairperson
Council of Ex Muslims of Britain             Atheist Ireland

Kato Mukasa                              Maria Theresa Termulo
Executive Director                                               Director
HALEA, Uganda                            Philippines Atheists and Agnostics Society

Chris Street                                Marek Łukaszewicz
President                                                     President
Atheism UK                                 Kazimierz Lyszczynski Foundation, Poland

Leo Igwe                                   Ghulam Sakhi Kaianoosh
Founder                                                                      Director
Nigerian Humanist Movement                 Afghan Atheists Organization

Fariborz Poona                               Brian Lemaire
Director                                                              Secretary
Bread and Roses TV                                 Secular Humanist Society of New York

Eli Vieira Araujo                                 Jacek Tabisz
International Relations Director                    President
Secular Humanist League of Brazil        Polish Rationalist Association

Melissa Pugh                                       Yarovinskiy Mikhail
President                                                                         President
Atheist Alliance of America                      Society of Atheism and Humanism, Russia

Robert Bwambale                                 Ian Bushfield
Founder and Executive Director              Executive Director
Kasese Humanists, Uganda                    British Columbia Humanist Association

Petr Tomek                                            Colin Morrison
President                                                                    Chairperson
Atheists of The Czech Republic              Atheist Northern Ireland

Muhammad Saad Ilyas                            Sami Abdallah
Director                                                                           Director
Pakistani Atheists and Agnostics                       Freethought Lebanon

David Rand                                                Nada Peratović
President                                                                            President
Libres Penseurs Athées                           Center for Civil Courage, Croatia

Nabeel Khalid                                            Steve Marton
Activist                                                                                   President
Pakistani Atheists, UK                                              Sydney Atheists

Erkki Hartikainen                                    René Hartmann
Chairman                                                                        Chairman
Atheist Association of Finland                 Bund der Konfessionslosen und Atheisten

Tatt Si Tan                                                  Christine Shellska
President                                                                            Director
Humanist Society Singapore                     American Humanist Association

přeložil: Vojta Kopský

14 thoughts on “Čeští ateisté se přidali k celosvětové výzvě, aby Vysoký komisař pro uprchlíky respektoval nenáboženské světonázory

 1. Bílá velryba

  Skvělá zpráva a zase jeden důležitý praktický krok! Více takových praktických skutků! Super! Bojovat za dobrou věc a nevzdávat se!

 2. Bílá velryba

  fsm: a víte proč? Protože kecy falešného a pravého rabína jsou k nerozeznání, protože oba si vše jen cucají z prstů. Pravého a falešného doktora či vědce poznáte dle toho co umí a zná. U teologů, kteří si vše vymýšlí, nepoznáte faleš od pravosti 🙂

 3. Bílá velryba

  Doufám, že na to OSN bude nějak reagovat, kdyžtak určitě zveřejnit, docela by mě zajímala reakce. Doufám, že bude co nejdříve!

 4. macýček

  Rád bych s vámi všemi sdílel optimistickou naději, ale mám obavy …. Tak alespoň se s vámi podělím o něco veselého. Včera večer jsem se chvilku díval na Prima ZOOM a bylo tam o Islandu. Je to určitě krásné země, i když sníh, zimu a přírodu bez zelených lesů nemusím. Ale to není podstatné. Komentátor měl k záběrům pochopitelně komentář, a mimo jiné říkal, že původní obyvatelé byli pohané, ale když za nimi dorazili misionáři, aby šířili křesťanství, tak že prý OCHOTNĚ A S RADOSTÍ !!!!! tuto víru přijali !!! Tak jsem se od srdce zasmál a úplně živě si tu radostnou ochotu představil :-):-):-).

 5. Smil Flek z Nohavic

  Dobrá práce. 🙂
  Jen jsem trochu skeptický, jestli to k něčemu bude…. nechme se překvapit.

 6. Bílá velryba

  Ale tak skeptický furt, tlačit se musí, ženám to trvalo 100let než dosáhly rovnoprávnosti, ale kdyby nebojovaly, tak jí nemají dodnes

 7. Hraničář

  macýček
  26.04. 2016
  Komentátor měl k záběrům pochopitelně komentář, a mimo jiné říkal, že původní obyvatelé byli pohané, ale když za nimi dorazili misionáři, aby šířili křesťanství, tak že prý OCHOTNĚ A S RADOSTÍ !!!!! tuto víru přijali !!! ………….

  Komentátoři, podobně jako teologové, chápou pohanství jako ateismus. Takže mají radost, že přijali křesťanství. Věřím tomu, že leckde “pohané” byli ochotni vyměnit své staré a neschopné bohy za boha křesťanů, protože ten se prezentoval jako mocnější – dal křesťanům lepší zbraně, ale hlavně (to působí nyní) velice žádané zboží denní potřeby.

 8. Bílá velryba

  Nějaká odpověď? Nějaká reakce? Nebo jen ticho po pěšině?

 9. Ignác z Loyoly

  Jak se ptá Velryba, je už nějaká odpověď?

  Mimochodem, Dawkins vyzval, abychom dávali přednost uprchlíkům bezvěrcům či odpadlíkům, kterým tam hrozí největší nebezpečí v dané oblasti.

 10. JM

  Ted Cruz před pár hodinami na republikánském konventu zmínil v souvislosti se svobodou přesvědčení i ateisty. Na americké poměry neobvyklé a zrovna od křesťanského konzervativce nečekané.

Komentáře nejsou povoleny.