Sny o Armageddonu – Klára Samková nemluví mým jménem!

Autor | 17.06. 2016

V době, kdy ulice a kluby jiných západních měst zalévají potoky krve prolité ve jménu „jediného pravého boha“ působí místní rozruch kolem výstupu svérázné právničky na diskusním fóru Máme se bát islámu? konaném 18. 5. 2016 v poslanecké sněmovně jako mořská bouře na lžíci vody. Přesto nic nepopisuje tragédii evropských postojů tak názorně, jako právě její řeč.

První základní nepochopení se týká toho, co údajně urazilo přítomné zástupce muslimů. Evropské servery si většinou všímaly, že přirovnala islám k nacismu, fašismu a komunismu. Doslova řekla:

„Je stejný (islám), jako byly nacismus, fašismus, komunismus. Je takovým přes to, že se skrývá za náboženství, ačkoliv ve skutečnosti je především státní zločinnou a zločineckou ideologií a nereformovatelným systémem vládnutí,“

Evropané mají ve zvyku používat poslední dobou označení „nacista“ či „fašista“ ve stejném významu, v jakém se ve středověku používalo slovo „ďábelský“. Jsou to zobecněné, ale jinak vyprázdněné pojmy znamenající v nejjednodušším výkladu nějaké obecné zlo. Podobně se i jméno Adolfa Hitlera užívá tak, jak se užívalo jména Satan či Antikrist.

V tomto smyslu se o projevu Kláry Samkové vyjádřil například religionista  David Václavík z Brněnské Masarykovy univerzity:

„Je to něco neuvěřitelného. Měl jsem pocit, že čtu Mein Kampf.

Měli bychom si uvědomit, že když mluvíme o islámském světě, míjíme se s vnímáním nacismu, Hitlera i jeho nechvalně proslulé knihy. Hitler je pro obrovský počet muslimů kladná postava, v Turecku je Mein Kampf bestsellerem, kterého se v lednu 2005 prodalo na 50 000 kusů!

V roce 2007 zastavily soudy po vleklém soudním sporu se spolkovou zemí Bavorsko vydávání knih v deseti tureckých nakladatelstvích. Letos se však Mein Kampf objevil na tureckém trhu znovu. Není otázkou, jestli má  v současnosti Hitler v muslimských zemích více obdivovatelů, než v době měl v době 2. světové války v Evropě, ale o kolik více jich je.

Podobné popularitě se tato kniha (ale také například Protokoly siónských mudrců) těší i v hnutí Hammas a v Bangladéši.

Hesla jako „Hitler měl pravdu“ nebo „Připravte se na skutečný holokaust“ nenosí v současnosti do průvodů neonacisté, ale muslimové.

Přesto je citovaná věta Kláry Samkové pro muslimy urážlivá, ovšem z úplně jiného důvodu. Samková říká, že islám není náboženství ale pouze ideologie, která se za náboženství maskuje. Asi bych mohl snad její způsob uvažování označit jako „teologický omyl“ po vzoru moralistického omylu. Co se Kláře Samkové líbí, to je náboženství, co jí připadá odporné, to náboženství není. Na této nesmyslné představě má postavenu celou řeč.

Pro islám je představa náboženství jako věci privátní, jako soukromé záležitosti každého jednotlivce, naprosto nepřijatelná. Přitom právě na tomto principu je postaveno dnešní křesťanství a civilizace z něj vycházející. Je to soukromý vztah jednotlivce k Bohu, prostředkovaný více či méně některou z církví. Dokonce i ti členové našeho civilizačního okruhu, kteří se prohlašují za ateisty, tedy ti, kteří tvrdí, že v Boha nevěří, čerpají automaticky své životní postoje z křesťanských tradic, přičemž ty nabývají v jejich životech buď folklorního charakteru anebo charakteru kulturních automatismů, díky nimž i oni sdílí všeobecně křesťanský duch Evropy a obou Amerik.

Víte, Kláro Samková, pro křesťany je pravděpodobně představa náboženství jako privátní věci také velmi cizí. Je snad ovládnutí médií i neustálá snaha deformovat vědu, výuku i zákony projevem takového privátního náboženství? Je snad prohlášení ateistů za křesťany a jejich morálky, která je již prokazatelně vyšší než ta, kterou lze najít v bibli, za pouhý „folklorní a kulturní automatismus“ projevem takové víry? Ne, stokrát ne!

Snad dvakrát mohu dát Kláře Samkové za pravdu – když tvrdí, že je islám zločinná ideologie a když říká, že je v rozporu s lidskými právy. To, že je šaría v rozporu s lidskými právy potvrdil v roce 2003 Evropský soud pro lidská práva. Ideologie, která navádí k zločinu je zločinná, ale je jí opravdu v tomto případě jen islám?

Konečně když se Samková dopracovává ke konci, objeví se v její řeči obraz připomínající scénu ze nějakého postmoderního Sci-fi či snad fantasy:

Evropa bude muslimům ještě nějakou dobu tuto otázku po mírovém soužití klást. Pak ale dojde k metamorfóze této otázky a ona začne znít zcela jinak. Už ne CHCETE S NÁMI ŽÍT, ale CHCETE ŽÍT? Chcete vy, muslimové přežít? Protože jestliže lidé vyznávající islám nebudou chtít žít v míru, udělá Evropa a Amerika to, co již udělala dvakrát, když jí hrozilo smrtelné nebezpečí od ideologií ohrožující podstatu člověčenství: vytáhne do boje a svého nepřítele rozdrtí. Součástí tohoto boje bude opět – stejně jako ve válkách minulých – grandiózní vědecký, technický a technologický pokrok, tentokrát bezpochyby zaměřený získání naprosté energetické nezávislosti. Nemám tušení, jak se to provede: možná se povede dokončit tokamaku. Možná začneme čerpat energii z nulového pole, možná sem dotáhneme z vesmíru kus temné hmoty, aby nám sloužila. V každém případě však důsledkem násilných činů, vyvolaných muslimy a války, která z toho vzejde, bude naprostá záhuba islámské ideologie. V islám bude věřit pár zdegenerovaných jedinců zalezlých v poušti, ze které bude do nekonečných bažin marně vytékat nepotřebná a nežádaná ropa, pár jedinců, kteří budou skřehotavými hlasy vzpomínat na dávná světla v ulicích Damašku a na krásy Mekky, po které nezbude nic než díra do pekla. Těchto pár bezejmenných jedinců bude zbytkem lidstva zavrženo jako odpad, který sešel z cesty k Bohu a nikdy ji nemůže nalézt, protože pohrdli tím, v čem našel Bůh zalíbení, totiž lidmi. Rozuměj: všemi lidmi a celou touto planetou.

Myslím, že toto je ta část, kterou David Václavík označil jako „Mein Kampf“. Možná by právě proto měl vrátit diplom. Copak opravdu nepoznává kde vzala Klára Samková inspiraci k takové věštbě? Tohle není inspirováno ničím z Hitlerovy knihy, tohle je z knihy, kterou mají všichni křesťané v tak velké úctě.

Ano Klára Samková podle očekávání přednesla svou vizi výkladu Zjevení svatého Jana tedy Apokalypsy. Je to ta část Bible, kterou mají v takové oblibě všechny bláznivé křesťanské sekty a křesťanští teroristé. Sama advokátka to potvrzuje v závěru své řeči:

Neboť toto je psáno ve Zjevení Janově, kapitole 12, nazvané „Poražený nepřítel“:

„A ukázalo se veliké znamení na nebi: Žena oděná sluncem, s měsícem pod nohama a s korunou dvanácti hvězd kolem hlavy.“

Modrý plášť té ženy vlaje v každé vlajce Evropské Unie. Koruna z dvanácti hvězd je na každé vlajce Evropské Unie.

Ptejte se, muslimové, kdo je ten had či drak, kterého ona těhotná žena zašlápne, nad kterým zvítězí. A především nezapomeňte správně zodpovědět na onu již dříve kladenou otázku: Chcete žít? Správná odpověď zní – Pak se budete muset naučit žít s námi a v našich zemích podle nás.

Ano, velké množství křesťanů sdílí s Klárou Samkovou i s muslimskými radikály tenhle vlhký sen o Armageddonu. Kdyby se zítra některé z velkých světových měst změnilo v ohnivou kouli při jaderném výbuchu o ekvivalentu 50 Mt TNT, považovali by to za šťastné znamení, protože by se přiblížila ona konečná bitva mezi „dobrem“ a „zlem“ a konečné vítězství jejich víry.

Můžeme snad s klidným svědomím říci, že toto je skutečně stav a úroveň kritiky islámu? Je takovéhle kázání, takováhle konspirační teorie zahrnující věštby odněkud z prvních staletí našeho letopočtu a srovnatelná s blábolením ufologů tím, co by měli poslouchat naši politici aby si udělali obrázek o tom jak kritika islámu vypadá?

Vzhledem k podobné úrovni akce jíž jsem byl svědkem v roce 2014 a která (v státní instituci sekulárního státu!) nesla název EU a křesťanské hodnoty: Je sekularizace hrozbou? se obávám že zákonodárci skutečně sdílí právě tuto představu.

Mohu se ptát, proč nebyly citovány statistiky a zprávy The  Womanstats Project, Global Terrorism Index , Freedom of Thought Report 2015 a PEW? Předpokládám že proto, že o nich řečníci ani organizátoři nemají ani ponětí. Nebo možná proto, že neukazují jako tmáře jen islámské diktátory.

Islám jednoznačně představuje pro svět i pro Evropu soubor problémů. Otázkou ovšem není jestli se ho máme bát, ale jak je řešit? Potenciálních řešení je řada, od těch které se snaží islám zmodernizovat a sekularizovat až po řešení, která nepovažujeme za příliš humánní. Evropa ani svět se dosud nevzdaly žádné z těchto možností. Právě proto je důležité při rozhodování používat rozum.

S vírou šli vždy lidé do válek, ale uzavírání mírových smluv, sepsání lidských práv ani skutečné řešení konfliktů a problémů se bez rozumu neobejde.

Žádným řešením rozhodně není umlčení kritiky islámu násilím, výhrůžkami ani cenzurou. Mluvím i o takové kritice, jakou předvedla Klára Samková. Měli bychom být ale dostatečně dospělí na to, abychom věděli, kterým argumentům lze přiznat důležitost.

Můžeme tedy chápat celé představení kolem projevu Kláry Samkové jako test naší společnosti i našich politiků, zda budou v okamžiku krize předstírat, že problém vůbec neexistuje, či zda budou  hledat odpověď v expertizách a vědeckých průzkumech, nebo ve starých věšteckých příručkách a předpovědích věštkyně Jolandy.

 

Poznámka: Tento článek není oficiálním postojem spolku Ateisté ČR, ale pouze vyjádřením názoru autora. Na ofociálním vyjádření pracujeme.

Projev advokátky Kláry Samkové na konferenci v Poslanecké sněmovně 18.5.2016

102 thoughts on “Sny o Armageddonu – Klára Samková nemluví mým jménem!

 1. Hebért

  Ano!

  Rozlišil bych pár problémů jasně a stručně a v bodech (jak to mam rád):

  1) existují ultraradikálové a teroristé, dnes jsou to hlavně ti muslimští, dříve třeba Frakce rudé armády atd… jsou jasně ideologičtí, byť menšině jde jen o peníze a někdy jsou to jen psychotici (maj bludy atd…), někdy vše dohromady

  2) těch ultraradikálů je mezi muslimy docela hodně na počet celkových muslimů, jsou sice v menšině, ve velké menšině, ale maj jich jako naboženství v současnosti asi nejvíc, přestože islám jako takový není největším náboženstvím

  3) náboženství je taky ideologie, takže to dělení Samkové nechápu

  4) většina muslimů a většina verzí islámu je nějaká forma islamismu (islám co se plete do morálky a zákonů a politiky)

  5) většinové verze islámu jsou netolerantní, byť ne hned „teroristické“, to ne, těch je menšina (ale docela početná)

  6) větší nebezpeční než terorismus je kulturní džihád a postupná islamizace na úroveň ne třeba ISILu nebo SA, ale na úroveň průměru, třeba Maroka nebo Egypta (pro nás ateisty či LGBT nic moc představa), za tímto si stojím a budu stát do doby, než teroristé získají jaderné či biologické zbraně, pak asi obrátím…

  7) multikulturalismus má totalitní rysy

  8) je třeba bránit se náboženství pomocí liberalismu, sekularismu (v nejširší verzi) a pomocí řízené migrace a tvrdší integrace

  atd.

 2. Jaroslav Štejfa

  Z projevu K. Samkové vyplývá, že ona a jí podobní jsou také vyznavači Písma, tady křesťané. A navozuje zdání, že judaismus a křesťanství se dokázaly od své militantnosti odpoutat a již nejsou ti krvelační válečníci, jako před několika staletími. Nějak přitom opominula, že pokud v západní civilizaci došlo skutečně k odklonu od hegemonie násilí a terorismu, stalo se tak přičiněním odklonu osvícenců od náboženství k sekularismu, tedy ústupem od řady zásad (v tomto případě) křesťanské morálky. A sekularismus a humanismus donutil křesťanské církve destilovat své zásady a přes neschopnost revidovat základní principy své víry, se presentovat jako esence dobra a lidumilnosti. Což vedlo ke ztrátě jejich mocenských pozic. Domnívám se, že ideologové islamismu jsou si toho vědomi a nikdy dobrovolně (tak, jako křesťané) neustoupí. Chceme-li se vyhnout vlně násilí (jako byla u křesťanství třeba třicetiletá válka, u judaismu holocaust, nebo různé revoluce či dvě světové války (kde ta první byla poslední vzepětí starých křesťanských absolutistických režimů), musíme volit úplně opačné postupy, než navrhuje právě Samková. Její postoje totiž vedou k tomu, že v moři krve lze pohřbít jakýkoliv humanismus. Sice souhlasím, že v jejím modelu křesťanství zvítězí, ale to vítězství bude Pyrrhovo. Na rozdíl od ní si myslím, že iniciativu musí mít západní civilizace, nikoliv čekat na nabídky ze strany muslimů. Musí donutit islám ke ztrátě moci – podle mne stačí připravit je o zdroje kapitálu – naftu. Arabové jsou zásadně netechnická, plýtvavá, nesoudržná společnost, bez vnitřní solidarity. Není možné vyhlašovat válku terorismu a vyvážet demokracii. Je třeba vychovat elitu jejich společnosti na základech humanismu a sekularismu. Bude to proces dlouhý, ale je naděje, že se obejde bez genocidy. Paní Samková vyhrožuje, což je pro mě nepřijatelné.
  Jaroslav Štejfa

 3. Hebért

  Dřív než vychováme nějakou silnou sekulární muslimskou elitu, tak muslimové timhle tempem migrace, demografie a díky multikulturní lobby – převychovají Západ, už dnes se zbavujeme sekularismu kvůli „toleranci“ k jinakosti …

 4. toli

  @Jaroslav Štejfa
  Domnívám se, že ideologové islamismu jsou si toho vědomi a nikdy dobrovolně (tak, jako křesťané) neustoupí.

  Jenže křesťané ze svých pozic DOBROVOLNĚ neustoupili.Viz francouzská revoluce a následné události,vzestup vědy a osvícenství.Myslíte že kdyby Danielovi a jemu podobným byla dána příležitost ovládat společnost že by toho nevyužili ? Křesťanské kecy o lásce k bližnímu jsou jen kecy,třeba katolíci nás o tom mnohokráte přesvědčili.Zcela poslední snahou je dostat vědu opět pod křídla náboženské totality,protože věda má obrovské společenské renomé a kašle na nějaké kostelní bláboly.
  Organizovaní teisté jsou jednoduše vlci v rouše beránčím a čekají na příležitost.Vyplývá to z jejich snahy neustále se montovat do chodu společnosti a do tvorby zákonů…
  Z mnoha pánbíčkářských úst jsem slyšel stesky nad hegemonií nevěřících a hegemonií sekularimu.

 5. Hebért

  Toli, navíc mi přijde, že někteří chytřejší křesťané jako Halík pochopili, že muslimové budou skvělí spojenci (ovšem ve skutečnosti dočasní) v boji proti ateismu a sekularismu a scientismu. V boji proti nám… ale nakonec si to rozdají i mezi sebou. To si Halík asi neuvědomuje. Ale on tak nenávidí ateismus, že pro něj je hlavní vítězství víry, jakýkoliv náboženský víry. Proto je takový vítač

 6. Jaroslav Štejfa

  K Hébertovi: Nedomnívám se, že nás převálcují. Nemají na to sílu. Jde jen o to, kolik sil, životů a vůbec potenciálu nás to bude stát. Arabské státy se právě pro náboženství nikdy nesjednotí na ničem. Západní civilizaci stačí přestat sledovat partikulární ekonomické a politické cíle. Vše co islám může postavit jako hrozbu proti nám, má svůj zdroj u nás – technologie, zbrojení, kapitál atd. Věřím, že tuto sílu je relativně jednoduché odříznout, vyhnout se globálnímu válečnému konfliktu – přestaneme-li se kamarádit s prapodivnými režimy jako je Saudská Arábie a pod. a zároveň se zachováme racionálně.

  K Tolimu: Ke své nelibosti musím přiznat, že můj text může být vykládán dvojím způsobem. Takže rozhodně jsme zajedno: Křesťanství ustoupilo ze svých mocenských posic nedobrovolně, pod tlakem sekularismu. Navíc se domnívám, že v případě zeslabení sekulárního tlaku, se církve okamžitě chopí možnosti návratu ke starým „dobrým“ pořádkům. Za nejasnost se omlouvám.

  Jaroslav Štejfa

 7. Jaroslav Štejfa

  Ještě k tomu, co chápu jako „racionální“:
  1) Věnovat cíleně dostatečné finanční zdroje na efektivní výrobu a skladování energií;
  2) vytvořit koalici proti islámu bez ohledu na rozdíly v ideologiích – nejlépe na půdě OSN;
  3) cílevědomě vychovávat mladé lidi z arabského světa na pozadí principů humanismu a sekularismu a popskytovat jim podporu v jejich politickém uplatnění.

  Jaroslav Štejfa

 8. toli

  Vše co islám může postavit jako hrozbu proti nám, má svůj zdroj u nás – technologie, zbrojení, kapitál atd. Věřím, že tuto sílu je relativně jednoduché odříznout, vyhnout se globálnímu válečnému konfliktu – přestaneme-li se kamarádit s prapodivnými režimy jako je Saudská Arábie

  Jim je jasné že jinak než zevnitř nás ohrozit nemohou.Vždyť ty primitivní kultury nic jiného než ropu nemají.Vše ostatní nakupují od té hnusné,prohnilé a hříchem prolezlé západní civilizace.Žel přišli na způsob jak se s námi vypořádat-tím že zvýší svůj počet na našem území.Našli naši slabinu-Evropa je vystavena na humanistických ideálech,věřím že naši předci by měli zcela jiné chování k muslimským migrantům.Navíc při tom množství států v ní obsažených EU ztratila akceschopnost a nemůže se na ničem dohodnout.A když už se na něčem dohodne tak se to stejně díky přebujelé byrokracií nedodržuje.V praxi to pak vypadá že vlády,parlamenty a centrální orgány EU ztratili pud sebezáchovy.

 9. Íčko

  Jen technicka: Puvodcem odkazovaneho rozhodnuti z roku 2003 je Evropsky soud pro lidska prava. Jeho mezinarodni ekvivalent neexistuje.

 10. DarthZira

  Podle mého je jedinou schůdnou cestou to, co jako jednu z možností uvádí i pan Štejfa, totiž (a klidně to nazvu takto velmi „politicky nekorektně“ ideologickou diverzí) přesvědčit většinu budoucí elity islámského světa, že jejich způsob života stojí za starou bačkoru a že za tuto starou bačkoru stojí proto, že sama vládnoucí ideologie stojí za starou bačkoru. Že zkrátka ta tzv. „západní civilizace“ se má daleko lépe než civilizace jejich nikoli „nezaslouženě“ a „nespravedlivě“ (protože jsou to vykořisťovatelé, kolonialisté, imperialisté et cetera), ale zcela zaslouženě a spravedlivě, prostě proto, že čím je společnost svobodnější, tím lépe funguje její ekonomika a tím lépe se ve finále mají i všichni její příslušníci.

  Dokud na Blízkém a Středním Východě (a také v Africe) budou vyšší a střední třídy (a nepředstavujme si, že uprchlíci patří k chudině, to ani omylem, většina z nás by ty tisíce dolarů pro převaděče nejspíš neměla) pouze vidět to, že se mají ekonomicky mizerně, a vědět (či aspoň tušit), že v Evropě (potažmo v USA, Kanadě či Austrálii) se mají lidé daleko lépe, tak je nám to zcela k ničemu – jejich reakcí bude totiž pouze snaha „utéct za lepším“, nikoli touha změnit domácí poměry. V tomto jsou Arabové, Afričané, Afghánci, Indové, Bengálci… úplně stejní jako Evropané, kteří se svého času chovali nemlich tak. Vzpomeňme si, že pouze a jen z ekonomických důvodů během 19. století do Ameriky (zvláště do USA) a také do Austrálie odešly milióny Irů, Poláků nebo Slováků (Čechů to byly řádově jen tisíce až desetitisíce, ale území někdejšího Českého království bylo taky ekonomicky nejvyspělejší částí Rakouska-Uherska). Odchod těchto miliónů lidí (stejně jako např. odchod statisíců emigrantů z Československa v letech 1938-89) ovšem rozhodně nepřinesl zlepšení ekonomické, natož pak politické situace v jejich původních vlastech. Ke zvratům zde všude došlo vždy až poté, co se dostatečně dost naštvali ti, co zůstali doma, a rozhodli se s tím něco dělat.

  Takže pokud jde o muslimský svět, ke změně v těchto zemích rovněž dojde teprve tehdy, až většina běžných obyvatel pochopí nejen to, ŽE se mají špatně (a my ve vyspělém světě se máme daleko lépe), ale především až přijdou na to, PROČ se mají špatně (protože teokratické, diktátorské a jinak autoritativní režimy opírající se o islám coby ideologii) a rozhodnou se s tím něco dělat.
  A samozřejmě čím víc bude v těchto zemích lidí, které bude šíleně štvát ta nesvoboda, to, že nemůžou mluvit, číst a psát, co chtějí, že nemůžou chodit oblečení, jak chtějí, že se nesmějí bavit, jak by chtěli, poslouchat hudbu, sledovat filmy a hrát hry, jaké jim libo atd. atd., tím větší šance na to, že v těchto zemích proběhne revoluce, který poměry opravdu radikálně zvrátí a ne, že pouze jednoho diktátora nahradí jiným (a občas dokonce i horším, jako to třeba vidíme taky zde v Evropě na východ od Karpat – imho je jak Putin tak Lukašenko 10x horší než Gorbačov, obávám se, že oproti těm dvěma výtečníkům by byl pro obyvatelstvo větší výhrou i Chruščov).
  Zkrátka a dobře až v těchto zemích (stejně jako u nás v roce 1989) bude politická situace typu „stařec a moře nasranejch lidí“, přičemž tito lidi nebudou nasraní především proto, že by trpěli příšernou bídou, ale hlavně proto, že už se jim ta nesvoboda zajídá, tak máme vyhráno.
  Je ovšem nutné předem počítat s tím, že to může být běh na dosti dlouhou trať – jak v Evropě, tak třeba i v Latinské Americe či JV Asii trvalo desítky let, než k té změně došlo, takže v islámském světě to sotva bude jiné.

  Proto si myslím, že místo hloupé a zcela kontraproduktivní snahy o „vývoz demokracie“ (a ještě na hlavních tanků 🙁 ) bychom se prostě měli vůči islámskému světu chovat úplně stejně, jako se během „studené války“ choval „Západ“ vůči tzv. „socialistickým zemím“. Tedy od nejvyšších politických pater až po občanská sdružení a neziskovky v těchto zemích všemožně podporovat disent, a to jak politický, tak také světonázorový (ateistická, agnostická, skeptická a sekulární hnutí stejně jako jiná náboženství, ba i liberální směry islámu – nezapomínejme, že u nás když na věc došlo, tak byli vítanými spojenci „osmašedesátníci“, ba i ta část KSČ, co už měla dost Husáka a spol.) a samozřejmě i disent kulturní – zase si vzpomeňme, že různé ty občas zakazované a občas povolované kulturní akce měly na běžné lidi daleko větší vliv než nějaké stanovisko mluvčích Charty (já osobně si třeba myslím, že na to, že normalizace na konci 80. let už tady měli „plný zuby“ skoro všichni a mladí zvlášť, měli folkoví zpěváci, cimrmani a sklepáci stokrát větší vliv než všechna prohlášení chartistů i se Svobodnou Evropou dohromady 😛 ).
  A jestli si myslíte, že v islámských zemích nic takového neexistuje, tak jste dost na omylu. Sama jsem byla překvapená, jak dobré rockové, ba i metalové kapely existují třeba v Egyptě, Pákistánu, Indonésii, ba dokonce i v Íránu. Oni a jejich fanoušci jsou též naši přirození spojenci!

  Prostě všemi způsoby (a dnes je těch způsobů daleko více a jsou mnohem účinnější, než byly ty v 70. a 80. letech 😉 ) v těchto zemích šířit jakékoli „podvratné“ myšlenky a využívat k „ideologické diverzi“ i zcela přirozených věcí jako je ženská marnivost, pubertální vzpoura proti autoritám nebo touha mladých bavit se s partou svých vrstevníků.
  Zkrátka a dobře našimi zbraněmi může být klidně i Lady Gaga 😀

  A zde „u nás doma“, tedy v Evropě, samozřejmě netrpět muslimům žádné „extrabuřty“, ale striktně vyžadovat, aby dodržovali bez debaty všechny naše zákony – a chtít po nich i to, aby se pokud možno co nejvíce přizpůsobili zde převažujícímu životnímu stylu.
  S tím, kdo zákony dodržovat nechce, pochopitelně nekompromisně „zatočit“, a těm, kteří sice zákony dodržují, ale chtějí se svým způsobem života nějak výrazněji odlišovat od majority, natvrdo sdělit, že toto v demokratické zemi sice můžou, protože tato svoboda je jim zaručena, ale musí počítat s tím, že to s sebou nese i následky. Že prostě pokud se člověk příliš liší od majority, tak si tím komplikuje život, protože svět je holt takový, že většina lidí „divnosti“ jakéhokoli druhu ráda nemá, tedy že části jejich okolí se to třeba může i dost hrubě nelíbit a podle toho s nimi pak bude jednat.
  Tedy např. že pokud se chce muslimka koupat v šatech, tak ve veřejném bazénu či na koupališti takto činit nemůže, ale že si (podobně jako třeba nudista) musí jít k nějakému rybníku, kde bude sama a nikoho tím nepohorší. Taktéž že škola či zaměstnavatel má plné právo si stanovit, jakou úpravu zevnějšku svým žákům či zaměstnancům ještě toleruje a jakou už ne, a pokud se dotyčný či dotyčná do těchto škatulek „nevejde“, tak to není žádná „zlovolná diskriminace“, ale prostě je to situace úplně stejná jako když se komukoli netoleruje tetování či piercing v obličeji nebo zelené dredy, tedy že stejně jako ten odredovaný, potetovaný či opiercingovaný si holt musí hledat školy či zaměstnavatele natolik tolerantní, že jim podobné výstřednosti nevadí – a pokud nenajde, tak má holt smůlu, život je krutej 😀

 11. toli

  @Darth Zira

  Podle mého je jedinou schůdnou cestou to, co jako jednu z možností uvádí i pan Štejfa, totiž (a klidně to nazvu takto velmi „politicky nekorektně“ ideologickou diverzí) přesvědčit většinu budoucí elity islámského světa, že jejich způsob života stojí za starou bačkoru a že za tuto starou bačkoru stojí proto, že sama vládnoucí ideologie stojí za starou bačkoru. Že zkrátka ta tzv. „západní civilizace“ se má daleko lépe než civilizace jejich nikoli „nezaslouženě“ a „nespravedlivě“ (protože jsou to vykořisťovatelé, kolonialisté, imperialisté et cetera), ale zcela zaslouženě a spravedlivě, prostě proto, že čím je společnost svobodnější, tím lépe funguje její ekonomika a tím lépe se ve finále mají i všichni její příslušníci.

  Obávám se že to běžný muslim nepochopí.Oni mají úplně jiný způsob myšlení. Zřetelně vidí rozdíly mezi námi a nimi, ale dávají vinu nám ,že mají nevyhovující životní styl.Navíc by nejdříve museli svrhnout své krále,protože existence každé islámské monarchie se vždy opírá o korán.Korán jim zajišťuje moc.Je to tak i v relativně mírném Jordánsku.V případě revoluce se vždy najde spousta služebníků vládnoucího režimu,jednoduše proto že z toho mají minimálně ekonomický prospěch.Podívej se na arabské jaro a co zbylo z pokusu importovat tam demokracii západního střihu.
  BTW někde bylo zveřejněno že jádro ISIL tvoří bývalí členové strany BAAS ,tedy strany o kterou opíral svoji moc Saddam Husajn a naopak, baasisté měli přístup k lepší zdravotní péči,kvalitnějším potravinám i spotřebnímu zboží. Prostě je to vždy úzce propojené a jakákoliv změna je vždy velmi těžká a i docela nebezpečné. A myslím že kdyby se v tom Američani tenkrát nešťourali a nechali je žít jejich stylem tak bychom dnes tyto problémy neměli…….

 12. DarthZira

  Toli, fakt mi přijde nejen trošku nefér, ale i dost nesmyslné házení velké skupiny lidí „do jednoho pytle“. Obyvatel zemí, kde je jediným či hlavním náboženstvím islám, je přes 2 miliardy!! To si opravdu myslíš, že všichni tito lidé uvažují stejně? To je úplně to samé, jako kdyby někdo v 70. letech prohlásil, že všichni obyvatelé tzv. „socialistického bloku“ přemýšlejí stejně.
  Vždyť je to blbost, stejně jako v socialistickém bloku byla co já vím Kuba, Čína, Polsko, Jugoslávie, Vietnam, Maďarsko, Mongolsko, my, Rumunsko atd., tedy země s velmi rozdílnou kulturou, historií, tradicemi atd., tak u „islámského světa“ je to to samé. A stejně jako byl asi sakra rozdíl mezi dejme tomu pražským intelektuálem a kubánským zemědělcem či dělníkem z Berlína a čínským vesničanem, tak stejně tak bude sakra rozdíl mezi intelektuálem z Teheránu a indonéským rybářem, dělníkem z Istanbulu a poháněčem velbloudů z nějaké zapadlé oázy v Egyptě atd., ti lidé žijí v úplně jiných světech. Ostatně snad nepopřeš ani to, že za minulého režimu přes povinnou vládnoucí ideologii byly docela rozdíly v uvažování i mezi intelektuálem z Prahy a intelektuálem z Moskvy (o intelektuálech z Havany nebo Pekingu ani nemluvě), stejně jako byl (a samozřejmě stále je) pouze v naší zemi zatracený rozdíl v pohledu na svět mezi nějakým akademikem či umělcem žijícím ve velkoměstě a dojičkou v kravíně v Horní Dolní.
  Takže fakt tvrdit, že všichni muslimové jsou přesně takoví či makoví a uvažují zrovna tak nebo onak, je asi to samé jako tvrdit, že všichni členové KSČ (nebo dokonce všichni obyvatelé ČSSR) v roce 1985 přemýšleli stejně.
  A to dělání ze všech lidé ve „třetím světě“ jakési poloopice, co teprve včera slezly z větve, to se mi taky hrubě nelíbí 🙁 Ještě navíc když je kolikrát řeč i o příslušnících národů (mluvím třeba o Peršanech či Indech, ale platilo by to možná i o mnohých dalších), které měly svoje vysoce vyspělé říše v dobách, kdy naši předkové se sotva naučili pěstovat obilí a chovat dobytek a zmohli se tak maximálně na mrňavou vesnici s pár rozdrbanými chalupami.

  Ano, jak jsem psala, bude to běh na dlouhou trať, ta soustředěná „ideologická diverze“ bude trvat možná desítky let, než přinese své ovoce.
  S tím zkrátka musíme počítat!!!
  A samozřejmě, že „vývoz demokracie“ (a zvláště pak takovýto „vývoz“ s pomocí vojáků) je totálně naprd, to říkám přece taky.
  Pokud jde o Saddáma, tak ten měl být buď svržen hned v době první Války v Zálivu, anebo ho měl Západ nechat na pokoji. Druhou věcí ovšem je to, že kdyby se poměry v Iráku nechaly na pokoji, tak to tam mohlo dopadnout stejně jako v Sýrii, tedy občanskou válkou, a možná i o pár let dřív.

  Podle mého bychom se k celé Severní Africe plus Blízkému a Střednímu Východu měli chovat úplně stejně, jako se choval „Západ“ k tzv. „socialistickému bloku“ od začátku 60. let dál – do vnitřních poměrů jakkoli násilně nebo dokonce vojensky rozhodně nezasahovat, diplomatickou cestou maximálně bojovat za všechny „vězně svědomí“ (a občas třeba i udělat gesto a la Mitterand), podporovat (a to i materiálně a třeba taky ve spolupráci s emigrantskými kruhy) domácí disent a všemi možnými cestami a způsoby šířit naši „podvratnou propagandu“ – díky mobilům, satelitnímu vysílání a internetu jich máme k dispozici tolik, že se o tom v 70. letech nikomu ani nesnilo 😉
  Až nazraje doba, tak si tam prostě ty immány svrhnou sami – jako jsme si my svrhli komunisty.
  Ostatně situace v Íránu už nejen mě, ale taky (konečně, protože já to říkám už dobře pět let) profesionálním politologům a renomovaným komentátorům (a to nejen našim) začíná silně připomínat 80. léta ve střední Evropě. Tomu režimu už běžní lidi nevěří a prakticky ho vlastně neberou vážně, ale pořád ještě předstírají, že ho „žerou“ (stejně jako u nás každý, kdo „nechtěl mít problémy“) vyvěšoval vlaječky, chodil na schůze a do prvomájových průvodů apod.) a ta „mlčící většina“ zatím nejen, že nemá odvahu proti režimu vystoupit, ale ani udělat cokoli, co by mohlo být bráno jako „protirežimní provokace“, takže se stáhli do své „vnitřní emigrace“ podobné našemu chataření a chalupaření – ovšem mladé to moc nebaví, ti se už pokoušejí o podobné věci jako byly u nás první sci-fi cony, Porta nebo školní časopisy a rockové koncerty pod hlavičkou SSM (a občas samozřejmě tvrdě narazí, jako u nás byl občas nějaký ten koncert zakázán, nějaký šéfredaktor školního časopisu dostal špatný posudek, kvůli kterému ho nevzali na vysokou atd.).
  Takže třeba v tom Íránu si myslím, že dřív nebo později (ale víc jak na 10 let to nevidím) se tam teokracie sesype úplně stejně jako se u nás sesypal „reálný socialismus“ – je akorát otázka, jestli to bude spíš varianta a la my, Maďarsko či Polsko, anebo krvavá cesta a la Rumunsko (případně ještě krvavější) či cosi mezi tím.

  U Turecka těžko říct, tam to může dopadnout jak tak, že při příštích volbách bude ten kretén Erdogan standardní parlamentní cestou odstaven, prostě vyhraje někdo jiný, stejně tak se může stát, že ho bude mít už plné zuby armáda a provede vojenský puč, ale může se taky stát, že se z Turecka stane Rusko č. 2 a ten mizerný režim tam bude trvat podobně dlouho jako Frankova diktatura ve Španělsku, prostě dokud ten vůl nechcípne, tak se tam nic k lepšímu nepohne.
  V Indonésii je to momentálně jakási obdoba „gulášového socialismu“ Jánoše Kádara (nebo možná Titovy „třetí cesty“) na islámský způsob, tam si myslím, že „ideologická diverze“ má opravdu velký smysl, protože může ten režim dělat postupně stále snesitelnějším a snesitelnějším, až vlastně přestane být islámský.
  V jiných státech si ten vývoj moc netroufám odhadovat, ale myslím si (obávám se), že tam přerod v něco snesitelného bude trvat daleko déle – což ovšem vůbec neznamená, že by ta „diverzní činnost“ neměla smysl. Prostě jak říkal Werich, s tím bojem proti lidské hlouposti se nesmí přestat.

  Třeba se dost obávám, že Irák a Sýrie je na ještě dlouhou občanskou válku, kde předjímat, jak dopadne, se vůbec nedá – a taky to dost záleží na tom, jak se bude vyvíjet situace v Turecku a Íránu. Takže ale opět to samé zjištění – „podvracení islámu“ má ve všech těchto zemích určitě velký smysl.
  Pákistán a hlavně Afghánistán mají nakročeno tak nejvíc asi k tomu, aby se z nich staly islámské obdoby Kuby, v tom nejlepším možném případě Mongolska, Vietnamu či Číny, případně aby zkopírovaly vývoj Ruska, tedy z jedné totality by se vcelku rychle „vyevolvovaly“ v totalitu jinou, podobně nechutnou. Ovšem i tak má „ideologická diverze“ v těchto zemích svůj význam.

  Jo a ti králové nemusí být vždy jen negativum – třeba Maroko je na islámské poměry dosti demokratická země především díky tomu, že současný král je svým přesvědčením poměrně liberál, takže všechny zákony pokoušející se posunovat režim někam k teokracii, zásadně tvrdě vetuje. Vzhledem k tomu, že liberální názory má celá tamější královská rodina, dá se předpokládat, že se v tomto politickém kursu nic nezmění ani po jeho případné smrti.
  Stejně tak, pokud vím, není ani ten jordánský král žádný náboženský fanatik, ale spíš naopak.
  Takže třeba nějací liberální emírové v SAE by mohli sehrát roli místních Gorbačovů či Dubčeků (s tím rozdílem, že na ně Saudská Arábie tanky teda určitě nepošle).
  U Saudské Arábie se tedy zas obávám, že pokud se nestane zázrak, i za 30 let bude pořád odporným totalitním skanzenem a la Severní Korea 🙁 🙁

 13. toli

  Toli, fakt mi přijde nejen trošku nefér, ale i dost nesmyslné házení velké skupiny lidí „do jednoho pytle“. Obyvatel zemí, kde je jediným či hlavním náboženstvím islám, je přes 2 miliardy!! To si opravdu myslíš, že všichni tito lidé uvažují stejně? To je úplně to samé, jako kdyby někdo v 70. letech prohlásil, že všichni obyvatelé

  Jen reaguji na případy (a není jich málo) kdy arabští imigranti žijí desítky let v západních zemích a jejich děti se dokonce narodili na Západě,fungují v rámci našich norem a pak najednou………
  Asi to mají v krvi,znám spoustu naturalizovaných Rómů (ať už přímá zkušenost nebo zprostředkovaná) kteří normálně fungují,chodí do práce a žijí jako my.A je to tak po dlouhou dobu,třeba několik let.Pak se jim něco stane v hlavě,přestanou chodit do práce (čímž jí ztratí) a začnou se toulat. Geny nezapřeš….podobně to vidím u Arabů.

 14. DarthZira

  Ach jo, Toli:
  1) Muslimové nejsou jen Arabové.
  2) Pitomosti – a hodně velké – občas vyvádí i „Češi jako poleno“, blonďatí a s modrýma očima. Mně třeba taky nepřijde normální, že se někdo dá k náckům, k partě chuligánů, stane se feťákem… a tak by se dalo pokračovat. Přesto lidi (někteří) tyto věci dělají.
  Tyhle (i jiné) blbosti podle mého vyvádí prostě lidi v momentu, kdy jsou frustrovaní, kdy si se životem nevědí rady.

  Kdyby to byla jen „genetická záležitost“, neměli bychom arabské ateisty a muslimské konvertitky evropského původu.

 15. toli

  Pitomosti – a hodně velké – občas vyvádí i „Češi jako poleno“, blonďatí a s modrýma očima. Mně třeba taky nepřijde normální, že se někdo dá k náckům, k partě chuligánů, stane se feťákem… a tak by se dalo pokračovat. Přesto lidi (někteří) tyto věci dělají.
  Tyhle (i jiné) blbosti podle mého vyvádí prostě lidi v momentu, kdy jsou frustrovaní, kdy si se životem nevědí rady.

  Rozumíš že je velký rozdíl mezi těmito příklady které uvádíš a životním stylem dávných předků,třeba kočováním nebo nesnášenlivým a nenávistným náboženstvím,já měl na mysli ten dávný životní styl. Vím že nejen Arabové jsou muslimové,třeba Iránci jsou peršané a když je označíš slovem Arab tak se urazí. Leč z pohledu praktikovaného Islámu nevidím žádný rozdíl mezi třeba Saudama a Iránem……

 16. toli

  BTW,zeptej se bílých rodičů , kteří adoptovali rómské dítě jaké problémy měli s jeho výchovou.Ze své praxe znám jen jeden příklad kdy se jim podařilo vychovat z cigáněte slušného člověka s chováním které odpovídá standardům bílé majority.A myslím že je to tím že žena,nová maminka je učitelka a žijí na vesnici kde není široko daleko žádná cikánská rodina,tedy nic co by budilo volání předků 🙂 .Tomu synovi je dnes 40 a má zcela normální pohodový život.Jeho manželka je Češka a mají 3 děti. On se ještě před 15 lety styděl za svůj cikánský původ,dnes je už v pohodě.Jeho okolí ho jako cikána nebere,naopak si ho váží.

 17. toli

  @Sam
  Přesně o tom mluvím,je to jako bojovat s větrnými mlýny….

 18. ateista

  Podle mne Klára Samková říká: Vaše islámská ideologie není správná, naše křesťanská ideologie je správná. Proto musíme být razantnější v jejím prosazování. A vláda, poslanci a média s tím souhlasí.
  DZ – jste idealistka. V naší civilizaci bylo možno čekat 40 let, protože máme jakési standardy chování a jednání. Jak chcete působit v islámských zemích, když v evropských městech vznikají uzavřené oblasti, obývané islamisty, do kterých se bojí vstoupit i policie? Podobná situace je i v Americe, kde existují podobné černošské čtvrti desítky let. Určité skupině obyvatel tento styl života prostě vyhovuje a nenechají si ho vzít! Sociální dávky, zlodějna, násilí, drogy – proč chodit do práce?Je to menšina, ale může pomalu nabývat na objemu.
  Zkuste přesvědčit Duku, Grygara, Halíka, Hořejšího, Maye, Daniela B. a další, že se mýlí, že věří ve vymyšlený nesmysl! Možná to dokonce i vědí! Ale proč se své víry nevzdají? A proč se své víry nevzdají islamisté? Jak chcete je „osvítit“?

 19. DarthZira

  Ateista:
  1) Mluvím o tom „čekání 10 a více let“ ve vztahu k islámským státům, nikoli k muslimům žijícím u nás. Muslimové (stejně jako buddhisté, satanisté, animisté a kdokoli další – a to bez ohledu na to, v co (ne)věří) prostě musejí dodržovat zdejší zákony, to ve svém příspěvku píšu výslovně. Pokud si toho někdo nevšiml, není to moje chyba 😛
  A jestli nějaký stát toleruje to, že určitá skupina lidí zákony nedodržuje, tak je to v prvé řadě chyba toho státu, jeho politiků a voličů těchto politiků, nikoli této skupiny lidí – ti muslimové, cikáni, černoši, mexikánci, podnikatelé, politici (nehodící se škrtněte) dělají pouze to, co jim stát a společnost dovolí, kdyby jim to dovoleno nebylo, tak by to nedělali, ježto by to dělat nemohli.

  „Vývoz západní demokracie“ (a zvláště pak „vývoz“ násilný) se hrubě neosvědčil, vyvraždit 2 miliardy lidí asi nemůžeme (byť paní doktorka Samková a někteří další si možná myslí opak 😀 ), tak co jako s islámským světem máme dál dělat? Podle mého řešení a la Západ za „studené války“ je jediné rozumné a vlastně i možné.
  Je samozřejmě velká neznámá, za jak dlouho se všechny islamistické režimy odeberou do „propadliště dějin“ stejně jako nám dobře známá „lihově-demagogická zřícení“ tzv. „Východního bloku“, ba dokonce i to, zda takto k čertu půjdou úplně všude, anebo stále zůstanou „skanzeny“ podobné Kubě a Severní Koreji, „poloskanzeny“ a la Čína, případně na troskách jedné totality se zrodí jiná jako např. v Rusku. Profesionální jasnovidka nejsem, takže to nevím 😛 – ve svém příspěvku pouze odhaduji, co mi kde přijde jako možný či pravděpodobný vývoj.

  2) Já jsem tedy nějak nepostřehla, že by člověk nezbytně nutně musel být ateista k tomu, aby dejme tomu chlastal s kamarády, vymetal diskošky, chodil výstředně oblečený, poslouchal metal, sledoval horory, pařil WoWko nebo třeba jezdil na cony. Všechny tyto věci dělají jak věřící tak nevěřící, prostě toto vše (jakož i spousta jiného) patří zkrátka k běžnému životnímu stylu zvláště mladých lidí v celé Evropě bez ohledu na vyznání.
  Pravda, na diskošky nechodím, takže vážně netuším, jaký se tam nalézá poměr věřící-nevěřící, natož pak procentuální poměry jednotlivých vyznání mezi věřícími, ale mezi scifisty a fantazáky jsem prakticky furt (a nejen mezi našimi, znám i situaci v jiných evropských zemích) a mezi metloše či gothicy taky občas zabrousím, takže tady jistý přehled mám – a můžu zodpovědně prohlásit, že jsou mezi nimi lidi všech přesvědčení od zarytých ateistů přes wiccany, animisty, šintoisty a podobné „exotiky“ až po praktikující katolíky, co každou neděli ministrují v kostele. U nás jsem sice scifistu-muslima ani metalistu-muslima ještě nepotkala, ovšem já se taky na conu ani na koncertě lidí na jejich vyznání neptám (abych si s někým dobře pokecala o Star Wars či o muzice, tak na to fakt nepotřebuji vědět cokoli o jeho náboženství úplně stejně jako nepotřebuji vědět, jakou politickou stranu volí, čím si vydělává na živobytí, zda je na kluky, na holky či na oboje apod. – tyto věci se dozvím leda náhodou 😉 ), takže vůbec nevylučuji, že i takový u nás může být. Ovšem vím na 100%, že bosenský, albánský nebo turecký fandom je muslimů plný – stejně jako irský fandom je plný katolíků, americký plný protestantů a v izraelském fandomu je zas hromada věřících judaistů. Lze asi taky předpokládat, že mezi japonskými scifisty (které tedy osobně neznám, pouze jsem jich potkala pár před lety na Star Wars Celebration v Londýně a na věrovyznání jsem se nikoho neptala) zas bude hodně buddhistů a šintoistů. A s tou metalovou scénou je to podobné.
  Zcela zjevně jakákoli náboženská víra lidem a priori nebrání v tom, aby měli např. rádi fantastiku a zakládali sci-fi kluby. Mimochodem, třeba na těchto stránkách jsem si o Star Wars nejlíp pokecala s Dorotou a Honzou Kupkou, což jsou oba věřící. A s pár faráři jsem si taky dost dobře pokecala o fantastice, někteří jsou i velcí fanoušci – třeba aby bylo jasno, současný ředitel Vatikánské observatoře vedl sci-fi klub na MIT. Jaký lepší příklad geeka ještě chcete? 😀

  A co tím vším jako chci říct? Že fanoušci sci-fi určitě nestojí o totalitní režimy, a to jakéhokoli druhu včetně teokratických.
  Stejně tak má určitě teokracie plné zuby íránská metalová kapela a její posluchači – zatímco egyptská, pákistánská či turecká metalová scéna rozhodně netouží po tom, aby se jejich země směrem k teokracii posouvala.
  Všichni tito lidé (a taky třeba holky, které se chtějí malovat a nosit minisukně, kluci, co chcou nosit dredy atd. atd.) jsou zkrátka naši přirození spojenci bez ohledu na to, jestli věří v nějakého boha a případně i v jakého.
  A čím víc takovýchto lidí v muslimském světě bude, tím líp – pro všechny!

  Jenže asi sotva můžeme nad potenciálními spojenci ohrnovat nos, že jsou „geneticky méněcenní“, protože jsou muslimové, potažmo Arabové.
  Ostatně, jak už jsem taky psala:
  1) zdaleka ne všichni muslimové jsou Arabové – Turci nejsou Arabové, Peršané nejsou Arabové, Berbeři nejsou Arabové a prakticky všechny národy na východ od Iráku jsou nearabské;
  2) zdaleka ne všichni Arabové jsou muslimové;
  3) mezi jednotlivými arabskými národy jsou stejné rozdíly jako mezi Iry a Kanaďany – sice mluví jako mateřštinou stejným jazykem, ale to je tak vše;
  4) i u muslimských Arabů jednoho národa jsou velké rozdíly mezi příslušníky různých sociálních vrstev (stejně jako u nás), ba dokonce i mezi jednotlivci ze stejné vrstvy (opět jako u nás).

  Prostě někteří příslušníci převážně muslimských národů jsou zaostalí a hloupí, jiní ale vůbec ne – třeba první žena-matematička, která získala prestižní ocenění srovnatelné s nobelovkou, je Peršanka. Čím to, že se tak geniální osoba zrodila zrovna mezi těmi „podřadnými muslimy“ a nikoli mezi třeba Židy nebo Japonci, kteří prý mají ještě vyšší průměrné IQ než Evropani a Severoameričani, hm? 😉
  A jak to, že vůbec mohla své nadání rozvinout???

  A jen tak mezi námi, kdybyste viděli život běžných Židů někde ve východním Polsku či na Podkarpatské Rusi ještě ve 30. letech 20. století, taky byste asi měli tendenci tyto lidi považovat za „totální genetický odpad“, který je „nepřevychovatelný“ a „nevzdělatelný“ – upozorňuji pouze, že těmito „defektními geny“ se vyznačoval třeba Isaac Asimov 😉
  Ona vůbec spousta dnešních amerických i izraelských Židů (a to včetně několika nobelistů a spousty umělců, zvláště ve filmové branži) jsou původem právě z Polska, Ruska nebo Ukrajiny, tedy jejich dědové a pradědové byli přesně tento „póvl“.
  Mimochodem, jen tak na okraj – Arabové a Židé jsou si geneticky i jazykově příbuzní asi jako my a Poláci.

 20. Hebért

  Jaroslave, já s tebou nesouhlasím, ty nebereš v úvahu sílu muslimské nynější zaostalé většiny, v rámci menšiny muslimů v EU. Nebo zaostalost té věštiny muslimů v muslimských zemích. Jejich názorovou zaostalost. Integrace se nedaří, to je vidět na průzkumech veřejného mínění na některé otázky u 2. či 3. generace, téměř žádný posun k lepšímu (ženská rovnoprávnost, antisemitismus, šaría nad sekulárním právem, LGBT,…).

  Jejich síla nespočívá jen v počtu, pak bys měl pravdu. Ale v tom, že za nimi stojí mocná multikulturní a postmoderní politická a kulturní lobby. Takže mají větší sílu než jich reálně je, což už se odráží i do politiky západoevropských zemí třeba ve vztahu k Izraeli nebo k USA nebo k „arabskému jaru“ nebo k Saudské Arábii (tam je to ale i problém USA, nejen EU).

  My se vzdáme sekularismu dřív než je sekularizujeme. To je moje analýza procesu, která se děje reálně v západní Evropě. Postupně, pomalu, ale jistě. A Halíkové tomu tleskají a říkají „postsekulární doba“ přichází.

  Ještě jeden problém: byť je muslimů v Anglii či Německu kolem 5% celkově ( ale rychle nabývají), tak v některých velkých městech, kde se koncentruje politická síla, je jich kolem 40 a více %. To znamená, že mohou zvrátit volby v hlavních městech jako je Londýn, Vídeň, Rotterdam,… takže ten vliv je větší než 5%

  Nashle.

 21. Jaroslav Štejfa

  K Hebértovi: No, přiznávám, že celá situace je velmi dilematická a nadmíru složitá. Nemám informace a myšlení takové, abych se mohl racionálně přít. Pouze věřím ve šťastnou hvězdu této civilizace. Scénář může však být i černější než nabízíte. Třeba prostě nebude dost času. Nemusí se Západ dohodnout s Ruskem, mohou vzniknout problémy s Čínou, atd. Pravděpodobně lidstvo v této éře nevyhyne, není však vyloučeno, že za několik staletí bude na světě žít pouze několik milionů lidí v izolovaných společenstvích a jen někteří budou pěstovat písmo jako dědictví dávných časů, veškerá paměťová media kromě pár knih, které neshořely, budou vymazána a povedou se lokální války o vodu a pastviny. A bohové zůstanou jako jediná jistota. Proč ne. Rozhodně si to však nepřeji.
  Jaroslav Štejfa

 22. toli

  Pouze věřím ve šťastnou hvězdu této civilizace. Scénář může však být i černější než nabízíte.

  Civilizace nejsou věčné,ale většinou to není tak že se na vás vrhne banda primitivů a podřízne vás.Každá civilizace prochází postupnými pozvolnými změnami směrem ke svému zániku.Bohužel bývá pravidlem že při těchto katarzích se vrací vývoj lidstva o několik set let zpět….

 23. DarthZira

  Současná civilizace je tak globální, jako dosud ještě nikdy žádná nebyla.
  Zlikvidovat ji úplně na celé planetě by nebylo tak snadné, to by mohly dokázat jen zcela apokalyptické děje typu nukleární válka, pád asteroidu, výbuch supervulkánu, měsíce trvající masivní blackout, útok mimozemšťanů a (možná, ale tím si už tolik jistá nejsem) taky epidemie a la „černá smrt“ ve 13. století.
  Prostě pokud by byla na celé planetě totálně zdevastovaná infrastruktura a přežil by pouze zlomek současné populace, tak by naše civilizace fakt šla zcela do kopru a vrátili bychom se o ty stovky let zpět.
  Pravda taky je, že zkázu by nám mohli přinést i mimozemšťané, kteří by sice přišli v míru, ale byli by daleko technologicky vyspělejší. To by byl taky docela průšvih.

  Osobně mám ale z toho pod Yellowstonem daleko větší strach než z muslimů…

 24. Foxy

  K téhle diskusi:

  Nemám osobní zkušenost s „muslimstvem“, mám jen osobní zkušenost s muslimskou částí mé rodiny, žijící v Londýně nad Temží. Přímo o svém egyptském zeťákovi či vnoučatech se tu rozepisovat nehodlám, zcela jistě bych byl (po zásluze) obviněn, že se vytahuju / bezuzdně kecám, či obojí. Je ovšem fakt, že tihle mí muslimové se svými názory či životním stylem by v prostředí nějakého Daeš nepřežili ani hodinu. (BTW, všichni, co už jsou plnoletí, dosáhli britského občanství a samozřejmě budou volit proti brexitu.)
  Pohodové je i širší příbuzenstvo a pohodoví jsou i jejich muslimští i nemuslimští kamarádi a známí. Dcera má je v tom Londýnově učitelkou (se specialisací na autismus) a děťátka v té škole (Brent, tedy žádná periferie) vypadají jako ilustrace od United Colors – a ta děťátka jsou prostě báječná – báječně normální.
  – – –
  No go zóny; dle mého názoru je nesmysl, že by to byla záležitost výhradně muslimů. Princip gheta/nogo zóny je dle mého názoru ryze sociální a s určítou vírou či náboženstvím nemá co do činění. Všude, kde se podaří nějakou skupinu vytlačit na okraj společnosti, gheta, favely, nogo zóny atd. se utvoří zcela zákonitě samy, a je jedno, zda se bude jednat o kulie (čínská čtvrť), ghetto cikánské, diasporu italskou (viz Kmotr) či ony profláknuté muslimy.
  Pokud se někomu povede vymanit se z bídy gheta (ten pojem zde míněn co obecný název všemožných vyloučených lokalit), tedy pokud není spojenou nevraživostí okolní majority i „jeho vlastních“ dokopán zpět, může fungovat i v naší („západní“) civilisaci zcela normálně. Znám osobně několik cikánů (nikoliv Romů z povolání), dokonale začleněných do naší (fakt jen malilinko rasistické a jen trošičku xenofobní) společnosti. Ale je fakt, že se v tomhle případě jedná o ten kosmopolitně zdegenerovaný Prágl, poměry v jiném místě naší zemičky mohou být jiné a tam osobní zkušenost nemám.
  – – –
  Co se týče údajné genetické či IQ podřadnosti „cigošů“ a „muslimáků“, to je kravinismus prvé třídy. Má dceruška, učitelka, se přirozeně zná i s učitelkami česko/slovenského původu z příbřežních míst, kde se usadili naši cikánští exulanti. Tam naše cikáňata chodí zcela samozřejmě a řádně do úplně normálních škol. Proti všemožným těm nádherným černouškům, černějších než ta nejčernější noc, jsou tihle naši cikání jak kdyby je někdo vypral Arijcem, a proti těm, co přišli třeba z Karibiku maji tihle naši cikáni solidní evropský background. A ta cikáňata jsou nadšená z toho, že si se svou učitelkou (někdy už bývalou – děťátka rostou strašně rychle) mohou popovídat česky.
  Je fakt, že ti, co „zvedli prdel“ a rozhodli se zbavit oné každodenní ubíjející bezvýchodnosti tím, že odejdou někam, kde by nalezli lepší život, byli cream of cream svého společenství – ale takový byli všichni exulanti a „ekonomičtí uprchlíci“ všech dob.
  IQ hodnocení je též nesmysl. Tak, jak je IQ testování běžně prováděno, je vhodné zrovna tak pro „standardní Evropany“, takové ty kiplingovského ražení. Malí Aspergrové, co se s nima ve svém Londýně se svou nekonečnou trpělivostí piplá má nejstarší dcerunka, by v nich totálně propadli, přestože jsou zhusta v mnohých směrech bezesporu geniální.
  – – –
  Problémem radikalisace muslimských ghet je převážně wahhabistická indoktrinace v Saúdy sponsorovaných mešitách. A za to si může (dosud) majoritní společnost sama.
  Tím, že jsou ti lidé ponecháni sami sobě, tak i veškerou společenskou infrastrukturu si musí vytvořit sami. A protože i tam jsou peníze až na prvém místě, mají wahhabisté všechny trumfy v rukou. Divit se tomu, že tam takto zcela přirozeně vzniká muslimská umma, se může jen naivní trouba.
  Koneckonců, stejným způsobem vznikala v amerických vyloučených čtvrtích italských americká mafie.
  A pokud jsou to „no go zóny“, je to výhradně chyba státu a jeho policie. To nevzniklo náhle, ale postupně – až časem to dospělo do stavu, který je běžnými prostředky neřešitelný.
  – – –
  Osobní zkušenost ze zemí islámských nemám. Turecko jsem procestoval v době, kdy jméno Erdogan bylo zcela neznámé, a turečtinu neznaje jsem přímo komunikoval pouze s těmi, kdo dokázali alespoň trochu mluvit anglicky či německy.
  Albanii jsem procestoval rok poté, co padl režim Envera Hodži, a v optimistické době, kdy balkánské války let devadesátých se zdály něčím nepředstavitelným.
  I Izrael (včetně palestinských území) jsem holt poznával jen skrze svou angličtinu a ruštinu, hebrejsky/arabsky na komunikační úrovni neznaje.
  Takže své zkušenosti za bernou minci neberu. To bych přenechal zkušeným, jazykově vybaveným a pokud možno nezaujatým cestovatelům, či těm, kdo tam nějakou dobu žili.
  To, že jsem se (až na skutečně bezvýznamné výjimky) všude setkával s tolerantní pohostinností, si proto nedovoluji nekriticky zobecňovat.
  – – –
  Tragedií dneška je to, že až příliš mnoho lidí si utváří své názory z řetězově přeposílaných mailů, chytlavých hoaxů a až goebbelsovsky rafinovaných lží, šířících se internetem. Dost z mých známých, jinak nesporně inteligentních lidí, se stalo fanatickými přeposílači tohoto svinstva, a stává se, že poté, co se mě zeptají „co si myslíš o těch muslimácích, uprclících, to je hrůza, co?“ a já jim odpovím „proti srsti“, dokáží se mnou přestat mluvit.
  Občas se vyložené lži a zlovolné polopravdy tohoto internetového svinstva snažím odhalovat či korigovat, ale to je marná práce, protože ten proud lží se valí dál – jako bych plivnul do kalných vod povodní rozbouřené řeky.

  Slova paní Samkové: „ (islám) je stejný, jako byly nacismus, fašismus, komunismus. Je takovým přes to, že se skrývá za náboženství, ačkoliv ve skutečnosti je především státní zločinnou a zločineckou ideologií a nereformovatelným systémem vládnutí“ i ta další, která je zbytečné citovat, neboť jsou snadno k nalezení jako by vypluly z onoho kalného proudu.
  Dokazují jen jedno: Každý sebesložitější problém má alespoň jedno na prvý pohled zřejmé, jednoduché a snadno pochopitelné chybné řešení.
  Já správné řešení neznám. Ale to, které je založeno na nenávisti, rozhodně správné není. A takovéto chybné řešení způsobí jen ještě více běd a zla. A zlo, které vyhřezne, lze jen velmi obtížné a za cenu velkých zbytečných obětí zatlačit zpět.
  – – –
  To, co napsala Zira (Proto si myslím, že místo hloupé a zcela kontraproduktivní snahy o „vývoz demokracie“ (a ještě na hlavních tanků ) bychom se prostě měli vůči islámskému světu chovat úplně stejně, jako se během „studené války“ choval „Západ“ vůči tzv. „socialistickým zemím“) se mi jeví být neskonale lepším řešením, než jakýkoliv boj, jakákoliv válka.

  A ještě něco Zira napsala:
  „A zde „u nás doma“, tedy v Evropě, samozřejmě netrpět muslimům žádné „extrabuřty“, ale striktně vyžadovat, aby dodržovali bez debaty všechny naše zákony – a chtít po nich i to, aby se pokud možno co nejvíce přizpůsobili zde převažujícímu životnímu stylu.“

  Ano, přesně tak. S tím, že naprosto stejně se musí přistupovat i ke všem ostatním náboženstvím. Nesmí být privilegovaných věrouk,církví. Jinými slovy; nebojovat proti náboženství, ale striktně posilovat všeobecnou sekularitu našeho státu.

  Alespoň tak to vidím.

 25. Ateistický laik

  K.Samková: čerpají automaticky své životní postoje z křesťanských tradic, přičemž ty nabývají v jejich životech buď folklorního charakteru anebo charakteru kulturních automatismů, díky nimž i oni sdílí všeobecně křesťanský duch Evropy a obou Amerik.
  Řekl bych, že charakter kulturního_automatismu je právě prohlašovat o Evropě a Americe, že sdílí křesťanský duch.
  A ten folklor jsem v podstatě nucen provádět taky = vánoce a velikonoce pro děti. 🙂 Jen zatím nemusím vysvětlovat pohádky okolo Ježíška a Ježíše. 🙂
  Jinak jsem za Samkovou tak nějak rád, že zase rozvířila aktuální téma.

  DarthZira: Osobně mám ale z toho pod Yellowstonem daleko větší strach než z muslimů…
  Yellowstone beru za věc, kterou nejsem (nejsme) schopen ovlivnit = až to bouchne tak máme smůlu, ale s muslimama si to můžem pokazit my sami, a to mě vadí víc.

 26. ateista

  @Foxy
  „Ano, přesně tak. S tím, že naprosto stejně se musí přistupovat i ke všem ostatním náboženstvím. Nesmí být privilegovaných věrouk,církví. Jinými slovy; nebojovat proti náboženství, ale striktně posilovat všeobecnou sekularitu našeho státu.“

  Ještě by bylo dobré zveřejnit, jak to prakticky provést. Integrací cikánů (Romů) do naší společnosti se zabývá zhruba 20 organizací a spotřebují desítky milionů ročně. Výsledek? Nula.
  Již jsem to někde zmiňoval. I když budou obsazena všechna pracovní místa, vždy bude 300 – 400 000 nezaměstnaných na sociálních dávkách a jejich počet se s rostoucí robotizací bude zvyšovat. Přitom určitých profesí (zedník, klempíř, instalatér, truhlář) je nedostatek a je nutné lidi pro ně importovat. Přinutí někdo cikána, aby se šel vyučit řemeslu a pak ho kvalitně vykonával? Přinutí někdo Syřana, aby udělal totéž? Otevře si směnárnu nebo bufet. V Německu chybí několik set tisíc řidičů kamionů. Obsadí imigranti kamiony? Jak si majitel dopravní firmy ověří, že svěří kamion a zboží do rukou zodpovědného řidiče?
  Existují stovky otázek, které Foxy neřeší, jen dává k dobru ideál jeho smíšené rodiny, která skutečně může fungovat bezvadně. Ptám se, když ti cikáni na pobřeží jsou tak ohromní, proč do VB neodejdou všichni? Proč po čase VB i Kanada zavedou víza? Že by se mezi cikány přimíchali nějací bílí vyžírkové? Ani Vaše řešení, Foxy, není ideální. Myslím, že naše „xenofobie“ je oprávněná a opodstatněná.
  Vůbec mě nevadí Vietnamci, i když i oni se již začínají měnit s jejich rostoucím bohatstvím. Z původních dvokolových vozíků jsou tu Fordy, VW, již si vybírají, který byt a no a který ne. Ale je to třeba díky jejich pracovitosti od nevidím do nevidím.
  Budou stejní i imigranti? Počkáme si 20 let?

 27. Hebért

  Samozřejmě že nebezpečí islamizace je větší než výbuch té sopky v USA, protože jde o 1) pravděpodobnost a za 2) něco co můžeme ovlivnit X něco co nejde ovlivnit (zatím)

  Jinak Foxy, já ti i věřím, ale tvá zkušenost s dvěma nebo třeba třema muslimama nic neřiká o velkých číslech, o těch mluví solidní statistiky třeba Gallupova ústavu a říkají: většina muslimů v EU by bránila svou víru i silou, většina muslimů v EU má nesekulární islám (víc je pro ně nějaká forma šaríi než sekulární právo), většina muslimů má neliberální islám (netolerantní k ženám, LGBT, Židům, ateistům,…), většina muslimů je velmi zaostalá za většinou křesťanů v EU. To jsou statistiky! A nemění se k lepšímu moc ani v dalších generacích.

  A praxe ghett a vlivu muslimů v řeči „politické korektnosti“ na Západě ukazuje, že mé obavy jsou oprávněnější než tvé stanovisko.

  Čili jsem proti přijímání či pro min. přijímání, to že ošklivé a tlusté ženy z neziskovek atd.. se na ně těší mě nevytrhne, ať si za nima jezdí do Tuniska na sex, ale ať je netahají sem, nemůžu za to, že Čech o ně nemá zájem 🙁

 28. A.S. Pergill

  1. Sami muslimové považují islám především za ideologii, či alespoň její podstatnou součást – viz Chomejni: „Islám bez politiky nedává smysl“ a podobně se opakovaně vyjádřil i Erdogan. Mohamed byl politickým, vojenským mi náboženským vůdcem v jedné osobě a tyto funkce se naprosto neoddělitelně prolínaly. V islámu se nekoná žádné „císařovo císaři, boží bohu“, které stojí u základu křesťanství a umožňuje od jeho samého počátku separovat náboženství a politiku.

  2. Muslimové nemají žádnou motivaci se měnit, reformovat, oddělovat náboženství od sekulárních záležitostí atd. (jak to dělali Evropané), prostě proto, že wahábhismus a saláfismus jsou současně nejagrsívnější a nejúspěšnější formy islámu. Němci také neměli žádnou motivaci se rozcházet s nacismem, dokud Hitler vyhrával. To samé Japonci.
  Islámský svět musí být poražen, a to naprosto a nekompromisně a způsobem, který by Němci a Japonci brali coby naprosto šílený oproti tomu, jak dopadli na konci WW2 oni. A teprve potom je jakási šance na vznik a rozvoj nějakého civilizovaného a mírumilovného islámu. Jako až po porážce ve WW2 mohly vzniknout civilizované Německo a civilizované Japonsko.
  Problém je to o to větší, že v době porážky Hitlera naprostá většina německé populace ještě pamatovala jakž takž civilizované poměry před jeho nástupem k moci, zatímco v islámských zemích takoví pamětníci prostě nejsou, zemřeli před staletími, a ledaskde i před více než tisícovkou let.

  3. Současný stav, kdy muslimové civilizované země v podstatě infiltrují a mění dle svého zájmu, se podobá způsobu, jakým se v těle šíří zhoubný nádor. Pokud tento stav nebude zvrácen, a to za jakoukoli cenu, tak se žádná porážka islámu konat nebude, a muslimové toto dobře vědí (i jejich spojenci, multikulturalisté apod., kteří euroamerickou civilizaci prodali).

  4. Pokud má Evropa zůstat civilizovanou, půjde o boj na život a na smrt, proti kterému byla druhá světová válka beránči vrnění. Půjde se opravdu „přes spáleniště, přes krvavé řeky“, abych citoval pochod z ní, který tehdy hodně nadsazoval.
  Zato nenadsazovala paní Samková, když nadhodila v podstatě apokalyptickou vizi budoucích událostí.

 29. Dorota

  Toli: „Vše ostatní nakupují od té hnusné,prohnilé a hříchem prolezlé západní civilizace.“

  To je jim ve skutečnosti jedno. Jak píše W. Laquer, „Tentýž mladý muslim, který své sestře vyhrožuje zbitím (nebo něčím ještě horším), pokud se nebude oblékat umírněně a nosit hidžáb, v žádném případě nepohrdne západní pornografií…. titíž mladí, kteří usilují o právo šaría, zároveň obchodují s drogami a konzumují je, oddávají se sexuálním praktikám, jež podle jejich náboženství vůbec nejsou přípustné, a věčně poslouchají rapovou hudbu, která je také v rozporu s přísným islámem.“ O znalosti Koránu a dodržování jeho zásad v ISIS ani nemluvě.

  Jde taky o to, že zatímco první generace přistěhovalců přišla do Evropy za prací, jejich potomci v ghettech už tu práci nemají. Nezaměstnanost se týká přistěhovalců a jejich potomků ve zvýšené míře. Všichni víme, co dělá nezaměstnanost a sociální vyloučení. Zvlášť tragická je nezaměstnanost u mužů zvyklých na tradiční rozdělení rolí. Jak říká J. Šolc:“ Mladým, poníženým, nezaměstnaným, svobodným a nevzdělaným mužům statisticky hrabe z náboženství nejčastěji.“

 30. A.S.Pergill

  @Dorota Tu práci mladí muslimové nemají, protože multikulturalisté povolili muslimům islámské školy, kde se učí akorát skřeky nad Koránem, ale nenaučí se místní jazyk ani na té úrovni, na jaké ho umějí jejich rodiče. A tam, kde explicitně koránské školy nemají, se podporuje „inkluze“, což znamená, že si tu školu v podstatě „odchodí“ bez toho, že by na nich zanechala nějaké následky.
  Nicméně hlavní vina je na muslimech, že se aktivně vyhýbají vzdělání, které by je zcivilizovalo a učinilo použitelnými v ekonomice. Jistěže tohle podporují také imámové, kterým by se zcivilizovaní muslimové rozutekli, nebo rovnou odpadli.

 31. DarthZira

  Ateistický laik:
  Podle mého je trochu blbost si namlouvat, že se těch víc jak tisíc let (nepřetržitého) křesťanství ve společnosti (včetně naší) neprojevuje, ba dokonce projevovat nemůže. A nejde jenom o dárky „od Ježíška“ nebo velikonoční vajíčka pro děti či podobný folklór.

  Já nevím, jestli si to většina z nás vůbec uvědomuje – a řekla bych, že ani mezi ateisty si to většina moc neuvědomuje – ale vezměte si třeba jenom to, jak běžně mluvíme: automatické používání pojmů jako „bohudík“, „bohužel“, „sbohem“, „bůhví“ (případně „čertví“), taky výkřiků a la „proboha“, „ježíšmárjá“, „marjápanno“, „kristova noho“ apod., ba dokonce i nadávek – „sakra“, „krucifix“, „hergot“, „himl“, „zatraceně“, „kčertu“… Si vezměte, že u spousty těchto pojmů vlastně ani nemáme ekvivalent – a i pokud se někdo pokouší jej vytvořit, stejně se to v celé společnosti neujme.
  Strašně „vtipné“ tedy je, když začínající autoři svůj příběh zasadí dejme tomu do starověkého Egypta, středověkého Japonska nebo dokonce do nějakého zcela vymyšleného sci-fi či fantasy světa, ale své hrdiny nechají mluvit tak, jak je popsáno výše. A ještě „vtipnější“ pak je, když takoví autoři absolutně nedokážou pochopit, co je na tom špatně, proč jim to porotci nebo redaktoři vytýkají.

  Druhou věcí ale je, že úplně stejným kulturním automatismem je v současnosti taky to, že společnost je zcela sekulární, že jakékoli náboženské kulty jsou zcela soukromou věcí a valná většina lidí tím pádem na náboženské chování dost kašle – což je zase hezky vidět u těch nezkušených autorů.
  Ti totiž sice zasadí svůj příběh do minulosti (a ještě se snaží nedělat výše popsanou chybu, takže si opravdu pečlivě pohlídají, aby se z hlediska řeči v tom světě brala v úvahu opravdu ta právě božstva (či jiné nadpřirozeno), která mají), případně si dají opravdu velkou práci s tím, že ve svém fiktivním světě vymyslí božstva (či jiné nadpřirozeno), ve které tamější obyvatelstvo věří, ovšem v jejich příběhu je veškeré toto nadpřirozeno právě pouze tím „folklórním prvkem“, protože žádné oficiální kulty v jejich světě nejsou a jejich hrdinové se žádných náboženských obřadů neúčastní, ve vypjatých situací svá božstva neprosí ani jim (v případě úspěchu) neděkují, prostě je víceméně ignorují úplně stejně, jako to zde v Evropě dělá většina lidí.
  A tito autoři taky často nejsou schopni pochopit, co „napsali špatně“ 😛

 32. Foxy

  Ad (Aspergill): „Tu práci mladí muslimové nemají, protože multikulturalisté povolili muslimům islámské školy, kde se učí akorát skřeky nad Koránem..“

  Tak nevím. Ten můj nejstarší muslimský vnuk má za sebou už dva roky na Oxfordu, a protože má AAA prospěchové stipendium, studuje tam zadarmo. Teď o prázdninách pracuje na berňáku, aby si vydělal nějaký ten obolus pro život. Při škole si vydělává i ten můj mladší vnuk, co končí střední školu.

  „…ale nenaučí se místní jazyk ani na té úrovni, na jaké ho umějí jejich rodiče.“

  Hmmm… Ti mí muslimští vnuci absolvovali základní školu v Egyptě, takže samozřejmě perfektně umí arabsky slovem i písmem.
  Angličtinu ovládají lépe neš většina rodilých Angličanů.
  Česky pak vládnou možná i lépe než já a jejich český pravopis je rozhodně na lepší úrovni, než je u mnohých diskutujících na zdejším fóru.
  Jelikož mají i české občanství, vyhověli i povinnosti školní docházky, a tak českou školu v povinných předmětech absolvovali dálkově. S prospěchem výborným.
  Osmiletá vnučka ještě zápasí s psanou arabštinou. Angličtinou samozřejmě každodenně žije a češtinu si týden co týden brousí v České školičce. Ten její starší brácha ještě vládne francouzštinou a španělštinou (už nějakou dobu má svou mexickou stálici) a mladší brácha loni začal s němčinou – a už jí, rošťák jeden, umí o dost lépe než já.

  Všichni, co už jsou plnoletí, mají i britské občanství. Včetně jejich egyptského otce. Nevím, nakolik jste obeznámen s nároky, které jsou na adepty britského občanství kladeny, ale buďte si jist, že naprostá většina rodilých Angličanů by jim bez intensivních příprav nevyhověla.

  Jen perlička nakonec. Toho mého nejstaršího muslima připravoval k přijímacím zkouškám z matematiky jeho třídní, jinak též židovský rabín.

  Obdobné zkušenosti mám i s ostatními muslimskými příbuznými, i s muslimskými kamarády a známými, ke kterým jsem se přes své londýnské příbuzenstvo seznámil.

  Jestli ono to není primárně způsobeno tím, že se tihle lidičkové nenechali dokopat do života v ghettu?

  Tak nevím, pane docente, zda se nedopouštíte přílišné generalisace.
  Váš obraz „světového muslimstva“ mi, bohužel, až příliš připomíná to, co Victor Klemperer nazval Lingua Tertii Imperii.

 33. Foxy

  Protože odkazy si málokdo rozklikne, ať už z vrozené lenosti, či odporu k názorům, které nekonvenují přesvědčení dotyčného, plácnu to sem v plném znění:
  – – –

  Karima Bennouneová.

  Západ by měl více naslouchat muslimům, kteří doma ve svých zemích aktivně burcují proti džihádistické ideologii. I přes nebezpečí a hrozby, které jim to přináší. Rozhovor Aktuálně.cz poskytla Karime Bennouneová, autorka knihy Tady vaše fatwa neplatí. V dětství zažívala strach před pomstou radikálních islamistů, kteří nenáviděli jejího otce.

  Dnes je Karime Bennouneová profesorkou mezinárodního práva na University of California – Davis School of Law. A napsala knihu Tady vaše fatwa neplatí – příběhy lidí z islámského světa bojujících proti fundamentalismu a násilí.
  Autorka vedla rozhovory s lidmi z Afghánistánu, Pákistánu, Blízkého východu, Mali, Turecka, severní Afriky i Evropy.
  Zdůrazňuje, že sami muslimové jsou největší obětí fanatických islamistů, kteří zneužívají náboženství pro politické cíle.

  – Napsala jste knihu o boji muslimů proti islamistům. Předpokládám, že historie vaší rodiny vás v tomto směru výrazně ovlivnila…
  Narodila jsem se ve Spojených státech, protože můj otec se tehdy nemohl vrátit do Alžírska. Ale dětství a velkou část života jsem prožila v Alžírsku. Můj otec byl v Alžíru profesorem antropologie a patřil k velkým kritikům islámského fundamentalismu. Dostával výhrůžky smrtí. Například na poštovní schránku nám psali nápisy „smrt Bennounemu“. A věřte mi, že svět se změní, když vidíte nápis „smrt“ před vaším jménem.
  Otec bojoval svým hlasem a svým perem. Co mě mrzí, je, že v souvislosti s Alžírskem se ve světě hovoří hlavně o teroristech, a ne o lidech, kteří s nimi bojují.

  – Hovořila jste s mnoha lidmi v řadě muslimských zemí. Který příběh byste označila za mimořádný?
  Libyjské jednotky vstoupily do města Islámského státu. Nacházejí mrtvoly se spoutanýma rukama číst článek Těžko nějaký vybrat. Dělala jsem například rozhovory se Sabín Mahmúdovou z pákistánského Karáčí. Vedla kulturní centrum nazvané Kavárna ve druhém patře, kde se odehrávaly také politické diskuse. Třeba o známém zákoně o rouhání v Pákistánu.
  Hrála tam hudba, zpívalo se. Každý, kdo měl zájem, tam mohl přijít. Bohužel krátce poté, co moje kniha vyšla, Sabín Mahmúdovou zavraždil mladý džihádista, který se předtím účastnil několika akcí v centru.
  Centrum je ale stále otevřené. Lidé si řekli, že Sabín v nich stále žije, a pokračují v tom, co začala. Při prvním výročí její smrti neplakali, naopak pořádali hudební festival.

  – Je problém s islámským fundamentalismem a džihádismem hlavně problémem interpretace koránu a dalších islámských náboženských textů?
  Je to politický problém. Pro mne jsou muslimští fundamentalisté politickým hnutím, jako extrémní pravice. Manipulují s náboženstvím pro dosažení politických cílů. Ke konfrontaci s nimi je potřeba politické strategie.

  – Islám je ale více než jiná náboženství svými texty spojen s politikou. Nelze je úplně oddělit, když se například některé verše koránu týkají každodenního praktického života muslimů…
  Pro některé lidi to tak je. Ale když půjdete staletí nazpět, vždy v islámském světě existovaly tendence k oddělení náboženství a politiky. Samozřejmě že jsou muslimové, kteří s tím nesouhlasí. Například mešita na ulici v Los Angeles, kde žiji, má na svých webových stránkách prohlášení, že člověk nemůže být muslim, když nevěří ve spojení islámu a státu.
  Ale je mnoho těch, kteří s tím nesouhlasí. Jsou to věřící muslimové, ale přitom sekulární.
  Podívejte se třeba na moji rodinu. Můj otec ctil muslimskou kulturu, ale jako sekulární člověk odmítal fundamentalismus a chtěl chránit stát před náboženstvím. Můj strýc byl hluboce věřící a také odmítal spojení islámu a politiky. Z toho důvodu, aby islám naopak chránil před politikou.
  Tvrdit, že politiku a náboženství od sebe v islámu nejde oddělit, je sporné.

  – Nejviditelnějším a nejvíce diskutovaným fenoménem islamismu je v současné době Islámský stát v Iráku a Sýrii. Kdo za vznik a existenci této organizace nese vinu?
  Na Západě lidé často obviňují plošně všechny muslimy za Islámský stát. V arabských nebo muslimských zemích lidé zase mají tendenci poukazovat na vinu Západu. Pravda je taková, že všichni k tomu přispěli. Islámský stát je důsledkem interních i externích problémů, tak bych to řekla.
  Pokud se podíváme na Irák, je jasné, že ilegální americká invaze v roce 2003 k současné situaci výrazně přispěla. Jakkoliv byl Saddámův režim příšerný, invaze byla nezákonná a neměla žádný plán, co vytvořit na troskách svrženého režimu. Připravila půdu pro Islámský stát, aby mohl růst.
  Ale není to jediný důvod. Do Iráku se přenesla džihádistická ideologie, se kterou jsme byli konfrontováni v Alžírsku v devadesátých letech a kterou se prezentoval Tálibán v Afghánistánu.
  Líheň pro džihád. K islamistům se daly tisíce Tunisanů číst článek V některých arabských zemích je ale vidět, že se lidé ptají ve smyslu: Jak jsme mohli dospět do bodu, kdy existuje něco jako Islámský stát? Říkají, že si musíme položit otázku, jak taková ideologie mohla mezi námi vzniknout. Co jsme udělali špatně, co jsme učili mladé lidi špatně.

  – Jak se tedy s Islámským státem vypořádat?
  Především musíme existenci Islámského státu a dalších podobných hnutí, jako je třeba Boko Haram, brát velmi, velmi vážně. Já často kritizuji západní levici, že tento problém bagatelizuje. Říká, že se hrozba přehání, že ji média přefukují a tak dále.
  Je třeba vidět, že mnoho Arabů a muslimů vidí v hnutích, jako je Islámský stát, existenční hrozbu. Čímž netvrdím, že musíme jednat hystericky jako třeba pan Trump, který nemá žádnou strategii a pouze uráží a vyhrožuje.
  Strategie existuje krátkodobá a dlouhodobá. Já nejsem velkým zastáncem vojenských zásahů a používání síly, ale proti organizacím, jako je Islámský stát, které vraždí desetitisíce lidí, zkrátka musí být ozbrojená síla součástí řešení. Musí se tak ale dít v souladu s mezinárodním právem a řešení také nemůže stát pouze na armádách.
  Musí být ale i dlouhodobá strategie. Vzdělání, řešení sociálních problémů. Musí brát více v úvahu zkušenosti lidí, kteří proti nebezpečí islamismu bojují v těchto zemích už delší dobu, zevnitř. Muslimské novináře, intelektuály, novináře. Například pákistánské. Měli bychom jim naslouchat.

  – Obáváte se, že k islámskému fundamentalismu se blíží Turecko?
  Obavy jsou namístě a především je třeba říci, že mnoho Turků se toho obává. Vládnoucí Strana rozvoje a spravedlnosti prezidenta Recepa Erdogana vypadá možná atraktivněji než jiné podobné strany a samozřejmě není to strana radikálních džihádistů, ale je jasné, že jde proti tradici sekulárního státu v Turecku.
  V Turecku ale zároveň jsou vytvořeny základy občanské společnosti, je tam rezistence proti tomu, co chce vládní strana. Když vypukly v roce 2011 v arabských zemích revoluce, řada západních intelektuálů a akademiků tvrdila, že by si tyto země měly vzít za příklad turecký model. Dnes když vidíme, co se z tohoto tureckého modelu stalo, víme, že by bylo velmi špatné ho přejímat.
  Podle mého názoru v dlouhodobé perspektivě fundamentalistická hnutí neuspějí, ale není to nějaká historická nevyhnutelnost. Musíme na tom pracovat.

  – Internet a sociální sítě se staly mocnou zbraní džihádistů a jejich propagandy. Lze bez podchycení tohoto problému hnutím, jako je Islámský stát, účinně čelit?
  Je bohužel strašné dívat se na to, s jakou dovedností džihádisté internet používají. Vezměte si ten poslední případ z Francie, kdy pachatel natáčel vraždu na video a vysílal na Facebooku. Internet bohužel tragicky pomáhá džihádistům a jejím cílům.
  Ale i jejich oponenti ho používají. Znám Kanaďana pákistánského původu, který vyznával džihádistickou ideologii, ale změnil názor a naopak s ní začal bojovat. Na džihádistických chatech, které navštěvují mladí muslimové, je aktivně odrazuje.

  http://zpravy.aktualne.cz/zahranici/jak-znicit-islamske-staty-ucit-se-od-muslimu-rika-zena-jejiz/r~42981da433ac11e682470025900fea04/

 34. Ateistický laik

  DarthZira … neprojevuje, ba dokonce projevovat nemůže.
  Já říkám projevuje, ale ustupuje.
  Z těch vyjmenovaných slov používám aktivně tak dvě až tři… (bohužel, sakra). Nikdo zatím nebere hmotěžel. 🙂

  Foxy: Řekl bych, že vaší muslimové jsou vzdáleni od průměrného muslima hóóódně daleko.

 35. A.S. Pergill

  @Foxy Chtelo by to obsáhlejší odpověď, nicméně stručně: Vaši vnuci zcela jistě nepatří mezi „frustrovanou“ sběř, která hromadně zapaluje auta, dělá na ulicích bugr a podporuje teroristy. A coby muslimové jsou naprosto atypičtí.

 36. DarthZira

  Ateistický laik – já dost používám hlavně „sithužel“, „zaplať Palpy“ a „džedájví“ 😀 Jedna má kamarádka zas zásadně kleje „u všech Valar“ a znám i pár dalších, co mají nějaká podobná sci-fi a fantasy úsloví. Ovšem obávám se, že se to ve větší míře neujme 😉

 37. A.S.Pergill

  @Foxy Jinak vaše argumentace slušnými muslimy je zcela irelevantní vůči hodnocení islámu jako takového. Existovali i slušní nacisté a přesto bylo nutno nacismus porazit všemi dostupnými prostředky jako totálně zločinnou ideologii.Existovali a existují i osobně slušní komunisté, ale má to nulovou relevanci vůči faktu, že komunismus jako takový je naprosto zločinná ideologie.
  Prostě to, že se mezi muslimy tu a tam vyskytne i nějaký relativně slušný člověk, rozhodně neznamená, že nejsme oprávněni se proti islamizaci bránit naprosto všemi dostupnými prostředky (včetně ABC zbraní a smířeni se s tím, že ti „slušní“ muslimové při tom taky zařvou).

 38. Foxy

  „Prostě to, že se mezi muslimy tu a tam vyskytne i nějaký relativně slušný člověk, rozhodně neznamená, že nejsme oprávněni se proti islamizaci bránit naprosto všemi dostupnými prostředky (včetně ABC zbraní a smířeni se s tím, že ti „slušní“ muslimové při tom taky zařvou).“

  V tom případě bychom se stali nepřátelé na život a na smrt.
  HOWGH

 39. A.S.Pergill

  @ Petr Tomek Jsem toho názoru, že vize paní Samkové nemusí být zcela nábožensko apokalyptická, jak uvádíte. Generace mých rodičů po obsazení Československa a zřízení protektorátu čekala jak na smilování na válku, v níž bude Německo poraženo a obnoven předokupační stav, aniž by měla nějaké apokalyptické představy.
  I v současnosti platí, že čím dříve přijde „horká“ válka s islámem, vedená všemi prostředky (včetně paralyzování a likvidace jeho páté kolony), tak tím líp. Na nějakou apokalypsu není třeba věřit, stačí sledovat vývoj situace a vidět, jak muslimové získávají stále další a další pozice a jak s každým prodlením narůstá počet obětí, které naprosto jistý budoucí konflikt přinese.
  Je to naprosto stejná situace jako s tím nacismem: Kdyby bylo proti němu zasaženo v době, kdy Hitler obsadil demilitarizované pásmo, tak by to stálo pár set, možná tisícovek padlých. V době Mnichova by to byla válka s desítkami tisíc padlých. Mnichované to nechali přerůst do světové války, kdy se počty padlých pohybovaly v desítkách milionů.
  Takže čím dříve horký konflikt s islámem nastane, tím lépe pro nás a paradoxně i pro muslimy, protože čím víc nadělají obětí a škod, tím tvrději se s nimi nakonec bude zacházet (a bude-li to konflikt opravdu zlý, tak si lidi mohou vyřvat po jeho skončení a sečtení lidských, materiálních i kulturních ztrát i nějakou formu „konečného řešení“ a nebude politika, který by se odvážil postavit proti).

 40. Dorota

  A.S.Pergill: „Nicméně hlavní vina je na muslimech, že se aktivně vyhýbají vzdělání, které by je zcivilizovalo a učinilo použitelnými v ekonomice. Jistěže tohle podporují také imámové, kterým by se zcivilizovaní muslimové rozutekli, nebo rovnou odpadli.“

  I k tomu se vyjadřuje Walter Laqueur v deset let starém článku: „Vzhledem k pokušením, jaká nabízejí západní společnosti, je tento proces nejspíš nevyhnutelný…. Mezi intelektuály sílí nechuť k náboženství, které se pod vlivem radikálních vykladačů stává stále primitivnějším…. Mezi ženami, a to i ortodoxními, roste zájem o typ islámu, který jim dá víc práv, než jsou ochotni poskytnout fundamentalisté.“

  Problém západní civilizace je v tom, že toto nedokážou podchytit a podpořit. Zájem mladých, zvláště žen, o emancipovaný život by měl být v boji s terorismem spojencem. Nikdy jím ale nebude, dokud budou žít v ghettech, pod tlakem svých autorit. Dostat se z ghetta je nesmírně obtížné, zvlášť pro příslušníky cizí kultury, kteří jsou navíc konkurencí na pracovním trhu. Když už sem západní civilizace dotáhla levnou pracovní sílu z bývalých kolonií, měla by sama pečovat o vzdělávání a sociální integraci jejích potomků, než si pěstovat časovanou bombu v podobě ghett.

 41. A.S.Pergill

  @Dorota:
  1. Jistěže je třeba tlačit i na multikulturalisty, kteří v podstatě zahánějí muslimy do ortodoxních ghet. Především tím, že spoustu věcí radikálním muslimům tolerují.
  PEGIDA vznikla proto, že německý stát toleroval (a toleruje) existenci paralelní islámské justice. Takže paradoxně civilizovaným muslimům nejvíce pomáhají „náckové a xenofobové“. Ne náhodou jsou ve Francii významnou složkou voličů Le Penové muslimové. S AfD to nejspíš bude podobné.
  2. K rozkladu islámu by nejvíce přispělo ukončení matrimoniálního apartheidu muslimů (muslimka si nesmí vzít nemuslima, děti páru muslim – nemuslimka musí být muslimové). I za cenu naprosto drastických trestů za „vraždy ze cti“ a podobné muslimské zločiny, jak proti rodinným příslušníkům, co to spáchali nebo při tom pomáhali, tak proti mešitě, do které pachatelé a spol. chodili.
  3. A je, pochopitelně, třeba jasně zakázat jakékoli výjimky pro muslimy, např. rituální porážky, speciální oděv a oděvní součásti na veřejnosti atd.

 42. A.S.Pergill

  @Foxy Je mi líto, v případě občanské války proti islamizaci budeme patrně stát na opačných stranách fronty.
  Taky HOWGH

 43. Věrný čtenář

  @Foxy Je třeba si uvědomit a přijmout jako fakt, že výjimečná situace si žádá výjimečná řešení. Drastická akce drastickou reakci (ano, i za cenu nevinných obětí a nebylo by to poprvé v historii). Jinak je s námi nemuslimy konec. Jinými slovy, když už nebude zbytí, je třeba použít cokoliv na svou obranu.
  Váš postoj (a mnohých dalších) mi připomíná čekání ovce na porážku.. Prostě si už konečně všichni uvědomme, že islám se svou rozpínavostí je největší nebezpečí dnešního světa.

 44. A.S.Pergill

  Věrný čtenář to napsal velice přesně: Jde o naše životy (a životy našich rodin, pochopitelně) a nějaké přemýšlení nad tím, zda existuje nějaký slušný muslim, a když ano, tak který (a jak ho poznat), je prostě mimo realitu.
  A, mimochodem, opravdu slušný muslim, jakmile se dostane do civilizované země, od toho islámu odejde (asi jako spousta lidí, kteří byli „z musu“ u komunistů, vrátila v listopadu 1989 průkaz).

 45. Sam

  No jo, ale odejít od jakéhokoliv náboženství znamená naštvat svoji rodinu a kamarády. Moc to nikomu nedoporučuji.
  http://leavingyourreligion.com/
  ———————–When you leave a religion,
  you’re not simply moving down the block.
  You’re moving to a foreign land with a
  different culture, customs and language.—————-

  Často je vhodnější stát se např. vlažným křesťanem, který vleze do kostela tak dvakrát za rok a odsedí si tam mši.

 46. Foxy

  Aspergill, „Věrný čtenář“;
  jelikož váš obraz „strašného muslimstva“ pokládám za stejně chybný, umělý konstrukt, jakým druhdy bylo „světové židovstvo“ a „podlidé“ v ideologii nacistické, nehodlám v této věci s vámi nadále vést jakoukoliv diskusi.
  Postrádala by jakýkoliv smysl.

 47. A.S.Pergill

  @Foxy Kde chybí argumenty, respektive důkazy na jejich podporu, tam se holt „diskutovat nedá“.

 48. ateista

  @Foxy
  Počkejme si 20 let. Jak bude Evropa vypadat? Podle Vás nebo podle A.S.Pergilla? Já zbrojní průkaz ještě neodevzdám. A mám letos 70.

 49. toli

  Já zbrojní průkaz ještě neodevzdám. A mám letos 70.

  No já zbrojní průkaz nepotřebuju,ze zbrojáku se nestřílí takže je k hovnu 🙂

 50. Hraničář

  Hebért
  17.06. 2016
  Toli, navíc mi přijde, že někteří chytřejší křesťané jako Halík pochopili, že muslimové budou skvělí spojenci (ovšem ve skutečnosti dočasní) v boji proti ateismu a sekularismu a scientismu. V boji proti nám… ale nakonec si to rozdají i mezi sebou. To si Halík asi neuvědomuje. Ale on tak nenávidí ateismus, že pro něj je hlavní vítězství víry, jakýkoliv náboženský víry. Proto je takový vítač………………………..

  Když jsem přečetl Halíkovu knihu Prolínání světů napsal jsem mu, že se divím, že on, jako katolický kněz chválí a vyzdvihuje jiná náboženství, která, hlavně islám, křesťany bezohledně potřela všude, kam přišla. Na druhé straně že jsem si ale vědom, že kdyby se on stal immánem, že by si oproti katolickému knězi výrazně polepšil. Byl by mnohem více uctívaný a navíc by se i mohl oženit.

 51. Hraničář

  DZ:
  Takže pokud jde o muslimský svět, ke změně v těchto zemích rovněž dojde teprve tehdy, až většina běžných obyvatel pochopí nejen to, ŽE se mají špatně (a my ve vyspělém světě se máme daleko lépe), ale především až přijdou na to, PROČ se mají špatně (protože teokratické, diktátorské a jinak autoritativní režimy opírající se o islám coby ideologii) a rozhodnou se s tím něco dělat………………………..

  Nedávno jsem četl blog od ženy která se představila jako dlouhodobě žijící v muslimské zemi. Psala, že průměrný muslim je velice nevzdělaný, specielně v přírodních a technických vědách. Že „podstatou“ jeho vzdělání je studium Koránu a citace svatých textů. Pak že je plně závislý na názorech svého duchovního či kmenového vůdce.

 52. Hraničář

  DZ:
  větší šance na to, že v těchto zemích proběhne revoluce, který poměry opravdu radikálně zvrátí a ne, že pouze jednoho diktátora nahradí jiným (a občas dokonce i horším, jako to třeba vidíme taky zde v Evropě na východ od Karpat – imho je jak Putin tak Lukašenko 10x horší než Gorbačov, obávám se, že oproti těm dvěma výtečníkům by byl pro obyvatelstvo větší výhrou i Chruščov)……………………………..

  Problém vidím v tom, že nyní, když je Rusko demokratické a kapitalistické, hrozí větší nebezpečí války než v dobách války studené. Ožraloovi Jelcinovi, který nechal Rusko rozkrádat, „demokratický svět“ s radostí tleskal, podobně jako tleskal Havlovi, když u nás zrušil zbrojní výrobu.
  Myslíš si snad, že nám Západ „pomáhal“, abychom se měli lépe? Já jsem spíše uvěřil jednomu emigrantovi který zač. 90. let napsal, že „západní“ podnikatelé k nám nejdou proto, abychom se my měli lépe, ale aby na nás vydělali. A to je problém i „pomoci“ vyspělých států těm zaostalým. Ne pomoci a vypěstovat si konkurenty, ale možnou konkurenci preventivně eliminovat.

  Foxy
  19.06. 2016
  Nemám osobní zkušenost s „muslimstvem“, mám jen osobní zkušenost s muslimskou částí mé rodiny, žijící v Londýně nad Temží. Přímo o svém egyptském zeťákovi či vnoučatech se tu rozepisovat nehodlám, zcela jistě bych byl (po zásluze) obviněn, že se vytahuju / bezuzdně kecám, či obojí. Je ovšem fakt, že tihle mí muslimové se svými názory či životním stylem by v prostředí nějakého Daeš nepřežili ani hodinu…………………..

  Když zač. 90. let vypukla válka v Chorvatsku, objevil se v našem tisku příběh uprchlické rodiny. On Srb, ona Chorvatka (nebo naopak?). Jak říkali, museli z Chorvatska uprchnout, protože jejich rodiny by zabily buď jednoho nebo druhého!

 53. Hraničář

  Toli:
  Obávám se že to běžný muslim nepochopí.Oni mají úplně jiný způsob myšlení. Zřetelně vidí rozdíly mezi námi a nimi, ale dávají vinu nám ,že mají nevyhovující životní styl.Navíc by nejdříve museli svrhnout své krále,protože existence každé islámské monarchie se vždy opírá o korán.Korán jim zajišťuje moc.Je to tak i v relativně mírném Jordánsku.V případě revoluce se vždy najde spousta služebníků vládnoucího režimu,jednoduše proto že z toho mají minimálně ekonomický prospěch.Podívej se na arabské jaro a co zbylo z pokusu importovat tam demokracii západního střihu……………..

  Islám je o 6 stol. mladší než křesťanství. Dovedeš si představit, jak poddaní svrhávají „z Boží milosti“ ustanoveného císaře Karla? Když u nás bylo v r. 1918 svrhávána monarchie, ptali se lidé – „a co bude dál. Bez císaře? Bez krále???“

 54. Hraničář

  Foxy:
  Obdobné zkušenosti mám i s ostatními muslimskými příbuznými, i s muslimskými kamarády a známými, ke kterým jsem se přes své londýnské příbuzenstvo seznámil. ………………………

  No, zcela odlišnou zkušenost učinil jeden muslimský obchodník v Británii, který popřál vše nejlepší o velikonocích svým křesťanským zákazníkům.
  Obdobnou zkušenost má jakýsi Salman Rusdie, který psal/píše knihy.

 55. Hraničář

  A.S.Pergill
  21.06. 2016
  I v současnosti platí, že čím dříve přijde „horká“ válka s islámem, vedená všemi prostředky (včetně paralyzování a likvidace jeho páté kolony), tak tím líp……………………

  Když vypukla válka USA s Japonskem, spousta Japonců v USA se hlásila do armády k obraně své nové vlasti. Kdož ví, kolik muslimů v Německu, Francii, Británii ……. by se hlásilo k obraně nové vlasti vypukla-li by válka s muslimskými zeměmi.

 56. Hraničář

  Dorota:
  Problém západní civilizace je v tom, že toto nedokážou podchytit a podpořit. Zájem mladých, zvláště žen, o emancipovaný život by měl být v boji s terorismem spojencem. Nikdy jím ale nebude, dokud budou žít v ghettech, pod tlakem svých autorit. …………………….

  Před několika lety byl u nás zveřejněn případ z Německa. 17-letá muslimka chtěla žít podobně jako její německé kamarádky. Její otec ji oběsil. Dostal 8 let! Jiné mladé muslimky, které „zneuctily rodinnou čest“, tam „skákaly“ z balkonů.
  Ve Francii se zase stalo, že odhalili obřezávání děvčátek. Jedna obřezávačka jich měla na svědomí asi 100. Kritici doufali, že by mohla „vyfasovat“ asi 20 let. Byla „potrestána“ několika měsíci vězení.
  Ani my nejsme na takové případy připraveni!
  Jak nakonec skončili různí ti zastřelení teroristé z posledních měsíců? Asi byli předáni rodinám, které je uctivě pohřbili a nyní opěvují jako mučedníky. Místo toho, aby je státní moc veřejně zahrabala na skládky spolu s prasečími střevy a s.ačkami.

 57. A.S. Pergill

  @Hraničář S muslimy by bylo nutno v případě „horké“ války jako naložili v USA s japonoameričeny. Prostě až do konce války za ostnatý (žiletkový) drát.

  K tomu, co uvádíte pro Dorotu: V Německu se už nepokrytě mluví o „islámském benefitu“, který znamená, že muslim je za stejný (nebo ekvivalentní) trestný čin potrestán výrazně nižším trestem (někdy i pod dolní hranicí rozmezí v trestním zákoníku) než nemuslim. U nás prakticky totéž platí pro Romy.
  Kdysi jsem napsal Čulíkoví (Britské listy), že jsem pro to, aby zákony platily pro všechny občany stejně, bez ohledu na etnicitu, a dostal jsem odpověď (tehdy ještě se čtenáři komunikoval), že „takovýto požadavek je samozřejmě rasistický“. A dnes máme v rámci státu instituce (ministr pro lidská práva, ombudsman), které takto „rasismus“ opravdu vykládají, protože jsou stejní extrémisté, jako ten Čulík. Bude nutné se těchto lidí zbavit volbami (a nejlépe tyto posty bez náhrady zrušit), dokud to ještě půjde, aby nemuselo dojít až na ty zemanovské kalašnikovy.

  @DZ Nemyslím si, že by byl Putin horší než Gorbačov. Za Gorbačova se poměry dost drasticky zhroutily, v řadě oblastí převzali moc oligarchové (vesměs nikoli Rusové), silně propojení s organizovaným zločinem. Za Jelcina tohle pokračovalo.
  Putin naopak Rusy z těchto sraček vytahuje, byť ne vždy čistými prostředky (problém je, že byl v předchozím období navozen stav, kdy by náprava čistými prostředky ani nebyla možná). A tamní „demokratická opozice“ je směska blbů a mimoňů, procpaná US a jinými agenty, i s vazbami na fašismus / nacismus (asi jako „pražská kavárna“ u nás, ale v daleko větším měřítku), takže tvrdší zásahy proti ní (třeba i za hranou zákona) obyvatelé spíš vítají.

  @Hraničář I DZ Optimální by byla IMHO „železná opona“, přes niž bychom do islámského světa nepouštěli žádné technologie ani další civilizační výdobytky. Plus nucený návrat všech muslimů do islámských zemí. Plus absolutní zákaz pro experty apod. jim tam jezdit pomáhat (dokážu si představit i atentáty na experty, jaké občas provádí Izrael) vč. absolutního zákazu výuky a výcviku lidí odtamtud v civilizovaných zemích.
  Pochopitelně, chtělo by to tvrdou ruku, která by dopadla na „zelené“ fašisty, aby se rychle postavily nové jaderné elektrárny, začal se těžit břidličný plyn a otevřela se i ložiska s břidličnou ropou (na severu Evropy je víc uhlovodíků, než kolik se vytěžilo v Perském zálivu + kolik se odhadují nevytěžené zásoby).

 58. DarthZira

  Hmm, Pergille, takže podle tebe je zcela v pořádku ta naprosto příšerná šikana, nemající daleko k neislámským verzím „vražd ze cti“, každého (a zejména pak mladého, zvláště pubertálního) člověka, který je sebeméně sexuálně nestandardní – ať už je homosexuální, bisexuální, transka, BDSM, fetišista, polyamory…
  Od ateisty opravdu velmi překvapivý názor 🙁 🙁

  Začínám se ptát, čím se „antimuslimové“ od muslimů vlastně liší a proč jim ti muslimové tak moc vadí, když ve věci sexuální morálky mají často postoje prakticky totožné s weby a la Institut svatého Josefa (tedy křesťanský Taliban), a kdyby se dostali k moci, tak by nám asi taky začali zavádět „demokratické vymoženosti“ jako zákaz řidičáků pro fetišisty apod.
  Jako vyhánět čerta ďáblem fakt děkuji, ale nechci!

 59. A.S.Pergill

  @DZ „Kdyby Hitler vpadl do pekla, považoval bych za vhodné promluvit pár vřelých slov o Satanovi“ prohlásil údajně W. Churchill jako odpověď na kritiku toho, že příliš adoruje sověty (po napadení SSSR hitlerovským Německem).

  Hroucení Ruska za Jelcina bylo doprovázeno některými jevy, z nichž dobroserové ucvrkávají blahem, ale normální obyvatelé Ruska je odmítají. Putin tohle zařízl (v řadě případů jistě vylil z vaničky se špinavou vodou i dítko, ale takové „přestřelení“ je v politice dost běžné, i u nás) a dává Rusko do cajku.
  Prostě Rusko není Evropa a snaha z něho za každou cenu a násilím Evropu udělat nemůže skončit jinak než průšvihem. Na rozdíl od islámských zemí se ovšem Rusko Evropou může někdy v budoucnu a za příznivého vývoje stát, a to přirozeným vývojem, protože jde od podobného základu a +- konvergentně vůči nám.

 60. Hosamen

  To je zbytečné se vůbec vzrušovat. Zastupovala Romy i islamisty před soudy, když je dnes možnost si vylepšit jméno, řve proti muslimům. Jako právnička ví, že součástí ústavního systému Mezinárodní pakt o občanských a lidských právech s právem jakéhokoliv náboženství nebo víry, s možností víru změnit. Takže pokud se chová tak, jak se chová, má turecký prezident pravdu, že jde o úmyslnou úrážku náboženství.

 61. Medea

  “Čím to, že se tak geniální osoba zrodila zrovna mezi těmi „podřadnými muslimy“ a nikoli mezi třeba Židy nebo Japonci, kteří prý mají ještě vyšší průměrné IQ než Evropani a Severoameričani, hm? A jak to, že vůbec mohla své nadání rozvinout???”

  Irán je pomerne vyspelá krajina, ktorá podporuje mladé talenty. A spomínaná Maryam Mirzakhani navštevovala strednú školu pre nadané dievčatá (Tehran Farzanegan School).

 62. DarthZira

  @Médea – to nebylo na Tebe, ale byla to ironie namířená právě na ty antiislamisty a la Pergill, tvrdící nám, že muslimové do jednoho jsou oproti nám jakýsi genetický odpad či co. Samozřejmě, že na tento argument asi neodpoví, protože těžko mají jak.

  Si sama poslechni jejich „argumenty“:

  „Hroucení Ruska za Jelcina bylo doprovázeno některými jevy, z nichž dobroserové ucvrkávají blahem, ale normální obyvatelé Ruska je odmítají. Putin tohle zařízl (v řadě případů jistě vylil z vaničky se špinavou vodou i dítko, ale takové „přestřelení“ je v politice dost běžné, i u nás) a dává Rusko do cajku.“

  Hmm… takže:
  1) každý, kdo podporuje rovná práva pro LBGT lidi, případně další sexuální menšiny, je „dobroser“;
  2) „normální“ lidé (proč nebylo napsáno rovnou „slušní lidé“, to je mi tedy fakt trošku záhadou 😛 ) jsou naopak ti, kteří považují za odporného a celé společnosti velmi nebezpečného úchyla kohokoli jiného, než ortodoxně hetero člověka bez jakýchkoli jiných libůstek (BDSM, fetišismus, swingers, polyamory…) a považují za správné tyto „úchyly“ zbavovat občanských práv;
  3) lidé LBGT, BDSM, fetišisticky či jinak „divně“ v sexu zaměření jsou pro fungování každé společnosti vrcholně nebezpeční a mohou za všechno zlo a problémy, které ji potkávají.
  Může tady někdo najít aspoň 3 rozdíly oproti stránkám jako „Protiproud“ či „Duše a hvězdy“??? 😉

  „Prostě Rusko není Evropa a snaha z něho za každou cenu a násilím Evropu udělat nemůže skončit jinak než průšvihem. Na rozdíl od islámských zemí se ovšem Rusko Evropou může někdy v budoucnu a za příznivého vývoje stát, a to přirozeným vývojem, protože jde od podobného základu a +- konvergentně vůči nám.“

  Jinými slovy:
  1) Rusové jsou taky „od přírody“ podřadné bytosti, které nedokážou žít v demokracii a nějaká demokracie by je pouze zbytečně mátla a působila jim problémy;
  2) Arabové, Turci, Peršané a někteří další jsou ovšem ještě daleko podřadnější, protože ti nedokážou v demokracii žít vůbec nikdy, zatímco ti podřadní Rusové za velmi dobré konstelace hvězd to třeba jednou za x desítek nebo stovek let dokážou, takže není nezbytně nutné je všecky namlet do masokostní moučky.

  Tak nevím, jsem fakt na stránkách Občanského sdružení ateistů, nebo na webu nějakých neonácků???
  Bavit se s těmi, co čtou Parlamentní listy nebo Russia Today a považují to za seriózní zpravodajství, opravdu nemá smysl .
  Pouze mě udivuje, že se s takovými lidmi setkávám zde na ateistických stránkách – ten zásadní průšvih, co je stále přítomný (a místo méně spíš pořád více a více 🙁 ) v ruské politice a kultuře, je tradiční byzantský caesaropapismus, což je tedy něco, co tady u nás žádným „konvergentním vývojem“ nikdy mít nechci – a předpokládala jsem, že po tom netouží vůbec žádný ateista. Ó, jak velmi jsem se mýlila 🙁 🙁 Jak vidím, tak někteří lidé ze samého strachu apriorně schvalují likvidaci základů západní kultury, možná by klidně sami od sebe už teď začali brutálně omezovat lidská práva skupin, kteří jim vůbec, ale vůbec nijak neškodí… Hnus 🙁 🙁

 63. Medea

  “to nebylo na Tebe, ale byla to ironie namířená právě na ty antiislamisty a la Pergill, tvrdící nám, že muslimové do jednoho jsou oproti nám jakýsi genetický odpad či co.”

  Zira, ja viem, že to nebolo na mňa, ale sformulovala si otázku, a ja som mala chuť reagovať 🙂

 64. A.S.Pergill

  @Darth Zira
  Stavíš naprosto nesmyslného strawmanna a pak předstíráš argumentaci.

  1. Podporu LGBT a dalších podobných minorit, bohužel, přinesli do Ruska EUro a US aktivisté za Jelcina a tamní lidé to prostě mají spojeno s dost infernálními poměry, které v Rusku tehdy panovaly. A je pochopitelné, že se na tom hodně přiživila pravoslavná církev (a být jejím představeným, tak kteréhokoli kněze, který tohle nevyužije, okamžitě vyrazím i s futrama).
  2+3. Ano, normální lidé získali dojem, že tyhle věci jsou propojené s neomezenou vládou oligarchů a mafiánů a dalšími „radostmi“ jelcinismu. Sorry, to je do značné míry vina lidí ze západních zemí, kteří nereflektovali tuto skutečnost a nepřizpůsobili jí svoje chování.

  1. Rusko nikdy nepoznalo demokracii, protože formálně demokratický systém tam byl jen za Prozatímní vlády mezi únorem a říjnem 1917.
  Pokud tohle nezohledníš (ty a kdokoli jiný), tak prostě budou jakékoli pokusy o demokratizaci Ruska havarovat. Prostě neexistují žádné demokratické tradice a i ruští demokraté jsou skupina lidí naprosto odtržená od reality, které zbytek populace „nebere“.
  Rusko, protože je křesťanská země, byť z pravoslavného okruhu, se k demokracii může propracovat (v tamních poměrech jakési demokratické prvky typu samospráv existovaly), ale bude to chtít přirozený vývoj, alespoň zčásti podobný takovému, jaký jsme prodělali my (přes osvícenský absolutismus a nějakou formu konstituční monarchie či diktatury). Přeskakovat vývojová stádia se prostě nevyplácí a sami Rusové jsou k tomu skeptičtí (viz názory bratří Strugackých na progresorství). Jakékoli snahy to „lámat přes koleno“ tamní poměry a navíc aktivity jedinců, u nichž není jasné, zda jsou tak blbí, nebo zda se snaží záměrně škodit, celý proces mohou jen komplikovat a prodloužit.
  Tohle je obrovský rozdíl proti nám, kdy rok 1989 přišel v době, kdy v populaci bylo ještě dost pamětníků prvorepubličních poměrů a povědomí o nich bylo i u lidí, kteří je už nezažili.
  2. Arabové, Turci, Peršané atd. nikdy neměli nic, co by se alespoň vzdáleně demokracii podobalo. Jejich (islámská) ideologie je s demokracií, na rozdíl od křesťanství, naprosto neslučitelná.
  Vybudovat v těchto zemích demokracii, bez nějakých drastických opatření typu násilné okupace na dobu několika generací, je prakticky nemožné. Jakékoli pokusy „přinést demokracii“ do těchto zemí nutně musejí skončit havárií. Ne proto, že by byli „geneticky defektní“, jak mi podsouváš, ale proto, že stojí na zgruntu antidemokratickém islámu.
  Jistěže islám tím, že podporuje příbuzenské sňatky a likvidaci nadprůměrně inteligentních lidí, dělá svoje i v té genetice (protože tamní populace jsou jednak degenerované inbreedingem, jednak cíleně selektované na nízké IQ), ale ten islámský background je daleko důležitější. Demokracii mohou úspěšně vybudovat i debilové.

  Jinými slovy, neonácky tady vidíš jen a jen ty. A neonacistické kydy (o podřadných národech apod.) jsou jen a jen tvoje dílo.

  A, mimochodem, kdyby nebylo lidí jako Konvička nebo Okamura (nebo v titulu článku zmíněná Samková), tak už jsme tu měli tisíce islámistických imigrantů, kteří by veřejně podřezávali lidi hlásící se k ateismu, jak se to děje v řadě „starých“ zemí EU.

 65. Medea

  “A, mimochodem, kdyby nebylo lidí jako Konvička nebo Okamura (nebo v titulu článku zmíněná Samková), tak už jsme tu měli tisíce islámistických imigrantů, kteří by veřejně podřezávali lidi hlásící se k ateismu, jak se to děje v řadě „starých“ zemí EU.”

  Utečenci smerujú na Západ, nie do Česka. Ešte aj tí irackí kresťania zdrhli z Česka do Nemecka 😀

 66. A.S.Pergill

  @Medea Byli to opravdu křesťané, nebo muslimští provokatéři? Já sám nevím, ale tahle otázka je prostě nezodpovězená. Mimo jiné se provalilo, že ve známé scéně s bytem byl překlad oficiálního překladatele, muslima, velice svérázný a neodpovídající realitě. Nevylučoval bych ani to, že, za blahosklonné tolerance našich úřadů a pokud to byli křesťané, za nimi přišli islámští emisaři s výhrůžkami, které je přiměly k odchodu.

  A to, že zde není prostředí jako v Německu, je mj. důsledek petice, kterou podepsalo 60 000 + občanů, čehož se Sobotka a spol. lekli. Teď mají navíc sevřené hýždě z toho, že SPD je v podstatě vítězem voleb do krajů. Proto se (zatím) bojí dělat excesy, jaké dělá Merkelová (a to i v explicitním rozporu se zákony i ústavou) v sousedním Německu.

 67. A.S.Pergill

  A něco speciálně pro Darth Ziru:
  Nelze tolerovat náboženství, které je v explicitním rozporu se sekulárními nebo nábožensky neutrálními zákony a články ústavy. Z tohoto důvodu nelze tolerovat ani islám, jehož teorie i praxe v tomto rozporu s platnými zákony i ústavou je.
  Víceméně je negativum současného politického systému, že si dodržování platných zákonů a ústavního pořádku musejí občané vymáhat postupy, rezervovanými pro havarijní situace (petice, masové protesty), nebo volbou „extrémistických“ stran a politiků. Zajištění zákonného pořádku by mělo být na programu i na seznamu praktických aktivit mainstreamových politiků a politických stran. Bohužel, vidíme pravý opak, včetně explicitních nezákonností ve prospěch islámu a islamistů – viz kauza „katarského prince“.

 68. DarthZira

  Pro Pergilla:
  1) V každém, úplně KAŽDÉM náboženství se najdou prvky zcela neslučitelné s demokracií, takovéto prvky se najdou také ve spoustě (možná ve všech či skoro ve všech) nenáboženských ideologiích. Bráno touto logikou, musel by být zakázán prakticky každý světonázor.
  Můj názor je ten, že ať si každý myslí, co mu libo – a klidně ať si i kecá blbiny, jaké mu libo, je mi vážně vcelku u zadku, dokud si jen něco myslí a dementně blábolí (na což je třeba Konvička fakt kadet, jeho „odborné“ úvahy o BDSM, kdy podobně jako Klaus dělil i sporty a jídla na levicové a pravicové, on stejným způsobem úplně všecko na světě dělí na dominantní a submisivní, jsou vážně k popukání, ten člověk by mohl být námětem na odborné práce pro smečku sexuologů na nejbližších 10 let 😛 ale možná by stačilo, kdyby si občas zašel do nějakého BDSM salónu, a místo působení v rádobypolitice by se vrátil zpátky ke svým broukům). Ale v okamžiku, kdy podobný vůl začne konat něco protizákonného, tak zavřít, až bude černý. Tečka. A jestli je ten vůl muslim, buddhista, satanista, komunista nebo třeba konspirační teoretik, to s tím nemá nic do činění, prostě porušil zákon, z hrušky dolů – ende.

  2) V Rusku už osvícený absolutismus byl – a nějak to nemělo výsledky. Čímpak to?
  Naproti tomu v Maroku nebo Jordánsku mají ten osvícený poloabsolutismus (tamější král nemá ani desetinu těch pravomocí, co měli Petr I. nebo Kateřina II.) už pěknou řádku let, tak nějak nevidím důvod, proč by se tam nemohli vcelku v pohodě propracovat k demokracii daleko rychleji než v tom Rusku.
  V Íránu osvícený poloabsolutismus taky nějakou dobu měli, ovšem dobrovolně si tam zvolili islamistickou diktaturu – proč, to těžko soudit, ale holt lidi občas dělají děsné hovadiny, my, Češi (teda ne já osobně, asi ani Ty, „pouze“ naši dědečkové a pradědečkové) jsme si zas dobrovolně zvolili komunisty (a polodemokratická tradice Rakouska-Uherska ani plně demokratických 20 let První republiky nám v tom vůbec nezabránily, bohužel 🙁 ).

  3) Jak moc demokratických tradic měli ve své historii třeba takoví Poláci, Maďaři nebo Rumuni? Asi zhruba stejně jako to Rusko – přesto jsou to dneska víceméně demokratické země a (s výjimkou bigotního Polska) jsou tam i ta práva sexuálních menšin hájena daleko více a lépe než v tom Rusku. Jak je to asi tak možné?
  Mimochodem – takové diskriminační zákony proti sexuálním menšinám, jaké přijímá Putinistán, nemají ani post-sovětské státy Arménie, Gruzie, Ázerbajdžán, Kazachstán, Kyrgyzstán a Tádžikistán, přičemž všechny tyto státy mají demokratické tradice ještě menší než Rusko, to „inferno“ a „kolaps“ v 90. letech si tam prožili úplně stejné, ne-li ještě horší než v tom Rusku, a ještě ke všemu v části z nich většinu obyvatel tvoří muslimové.
  Jak je to jen možné, že tam nemají zákony proti „homopropagandě“ a netouží fetišisty zbavovat části občanských práv?
  Podle mého je to velmi jednoduché – holt tamější politici buď nemají potřebu lézt do zadku těm neodpornějším bigotům svého náboženství, nebo (na rozdíl od cara Vladimíra) nemají pocit, že spojení trůnu a oltáře je to pravé orechové a jejich vládě dodá patřičného lesku, případně netouží hledat obětního beránka, na kterého by nasměřovali nenávist těch „obyčejných“ a „slušných“ lidí, zrovna mezi LBGT, BDSM, fetišisticky či jinak „sexuálně divně“ orientovanými lidmi.
  Proč právě car Vladimír Vladimírovič tak strašně moc potřebuje, aby kdejaký ožralý mužik viděl jako hlavního viníka svého mizerného zpackaného života a to největší nebezpečí pro „svatou matičku Rus“ a její další prosperitu právě homosexuály, bisexuály, transky, fetišisty, dominanty, subíky a podobné „úchyly“, to mi není zcela jasné. Ovšem proč mu za to div ne tleská i část českých ateistů, to mi už vůbec hlava nebere 🙁 🙁
  A hlavně si nějak nedovedu představit, jakou „hrází proti islámu“ má být právě stát, za jehož legislativu ve vztahu k sexuálním menšinám by se styděly nejspíš i Jordánsko, Libanon a Indonésie.
  Půťa se tak leda může vzít za ruku s Kačerem a začít spolu plánovat nějakou „Svatou říši polsko-ruskou“, která co do stavu lidských práv nebude o moc lepší než ten Daeš.
  Štěstím pro nás normální je, že Poláci a Rusové se mají vzájemně „rádi“ asi jako čert s andělem a že vzhledem k současným „vřelým vztahům“ mezi konzervativními katolíky a konzervativními pravoslavnými je pravděpodobnější, že se začnou ve svatopetrské katedrále ve Vatikánu pravidelně pořádat společné katolicko-anglikánské bohoslužby, případně že papež František prohlásí za svaté Husa s Lutherem, než že by se na čemkoli dokázal dohodnout patriarcha Kyril s polským primasem.

  Jako fakt nepochopím, jakým plusem pro ateistu, ba dokonce i liberálního křesťana má asi tak být ultrakřesťanská teokracie.
  Pokud jsou konvičkovci, okamurovci a spol. přesvědčeni o tom, že nejlepším způsobem, jak se zbavit hrozby islámského fanatismu, je zavést si pro jistotu preventivně v Evropě křesťanský fanatismus, tak se na to dá pouze citovat věta Sarumana z „Posledního pána prstenů“, že je to stejně rozumné jako se snažit zbavit dům švábů tím, že ho zapálím. V ČR je ovšem napůl k smíchu a napůl k pláči to, že tihle samozvaní „spasitelé národa“ touží zapalovat dům „preventivně“ jenom proto, že by do něj třeba někdy v budoucnu nějací švábi mohli vlézt.
  Po každého slušného liberála i ateistu by měl být absolutně neakceptábl kdokoli, kdo se kamarádí s Klausem či kýmkoli z jeho hradního obludária, kdokoli, kdo je schopný spolupracovat s lidmi z obskurních spolků typu V.O.R.P., Institut svatého Josefa apod., nemluvě o tom, že pouze špína všech špín je ochotná spolupracovat s jasnými nácky typu A. B. Bartoše a duševně chorými pisálky z Free Globe.

 69. DarthZira

  SPD „de facto vítěz“ krajských voleb? Tak to je vtip roku! 😀 😀

  Z hlediska povolebních koalic jsou jasným vítězem voleb Lidovci a Starostové, ti zřejmě nebudou chybět ani v jedné „krajské vládě“.
  Jak dokážou svůj koaliční potenciál zúročit Piráti a Zelení, to se ještě uvidí, ale zatím to vypadá, že – na rozdíl od SPD – budou mít aspoň jednoho dva krajské radní.

  SPD i pokud se za rok dostane do parlamentu, bude v pozici KSČM nebo spíš Sládkových republikánů – pár jejích členů si bude válet šunky a brát velký prachy za nic nedělání, jako to už dělá v Bruselu Mach, případně z našich kapes sponzorovat své prostitutky stejně, jako to dělal Mireček blahé paměti.
  Kdo touží po tom, aby Konva z našich daní cpal prachy nějakým cikánským šlapkám, ať si ho spánembohem (i spánemsatanem 😛 ) klidně volí – a třeba si i namlouvá, jak ho tento sexuální frustrát svou existencí ochránil před podříznutím za bílého dne. Good luck 😉

 70. toli

  @Darth Zira
  Podle mého je to velmi jednoduché – holt tamější politici buď nemají potřebu lézt do zadku těm neodpornějším bigotům svého náboženství, nebo (na rozdíl od cara Vladimíra) nemají pocit, že spojení trůnu a oltáře je to pravé orechové a jejich vládě dodá patřičného lesku, případně netouží hledat obětního beránka, na kterého by nasměřovali nenávist těch „obyčejných“ a „slušných“ lidí, zrovna mezi LBGT, BDSM, fetišisticky či jinak „sexuálně divně“ orientovanými lidmi.

  Myslím že se mýlíš,vyjmenovala si bigotní křesťanskou zemi (Gruzii) a nemlich bigotní islámské sousedy.To že neostrakizují LGBT či BDSM skupiny je dáno tím že se tváří že nic takového v jejich zemi neexistuje.Pro bigotní křesťany či muslimy je totiž ostudou připustit že by tyto menšiny taky mohly mít nějaká práva a tamní sexuální menšiny přistoupily na tu hru a tváří se že neexistují,takže kde je nějaký problém ?

  S Ruskem je to jiné,je to evropská země která potřebuje získat zpět svůj kredit a hegemonii. Zároveň vzhledem k potřebám prosté ruské duše se musí vymezit proti zlu,tedy proti všemu západnímu.Gender ideologii,homosexualismu a tak dále.A pravoslaví pochopitelně ochotně přitákává protože tím mu roste moc.

 71. A.S.Pergill

  @Darth Zira
  1. U jiného článku cituji animistické kulty, ty s demokracií v rozporu být nemusejí, stejně jako „něcisté“ apod.
  IMHO důležitý je praktický postoj hlavní části věřících, nakolik jsou napřed občané a potom věřící, nebo naopak. Pokud je většina těch naopak, pak s tím kultem bude mít demokracie problém.
  S nábožensky vlažnými až lhostejnými muslimy by problémy nebyly. Problém ovšem je s tím, že žádní nejsou.
  „Zavřít až zčerná, pokud dělá něco protizákonného“, s tím naprostý souhlas, jenže realita je taková, že muslimové si stále víc vyřvávají částečnou nebo úplnou beztrestnost. Protože jsou dobře organizovaná zločinecká skupina. U nás jsme měli kauzu „katarského prince“, co ho nezavřeli až zčernal, na Slovensku teď řeší něco ještě drsnějšího: https://www.novinky.cz/zahranicni/evropa/418068-skandal-na-slovensku-islamske-pravo-to-umoznuje-slysela-tyrana-zena-od-policie.html
  V Německu a Francii i Velké Británii jsou ovšem takových případů stovky ročně.

  2. Dovolím si nesouhlasit. V Rusku osvícenský absolutismus jako takový nebyl. Bylo pár pokusů, ale rozplizly se do ztracena. Řekněme, že o dějinách Ruska toho asi vím dost.

  3. K těm státům bez demokratické tradice bych si dovolil přidat Německo, protože v SRN v podstatě od války do nějakých 60. – 70. let vládly „osvědčené nacistické kádry“ a v NDR to nebylo o moc lepší. A před válkou tam, vyjma parodie za výmarské republiky, demokracie nebyla taky.
  Proto taky Merkelová v podstatě porušuje zákony i ústavu, a ani se nenamáhá, na rozdíl od Vladimíra Vladimíroviče, to alespoň formálně posvětit změnou zákonů.
  Jinak se tvou kritikou poměrů v Rusku stopro souhlas. Problém vidím jen v tom, že EU pod taktovkou islamistů je ještě o level větší průšvih.
  Myslím si také, že si Putin zajišťuje záda pro likvidaci zbylých oligarchů a v Rusku jiná síla než církev, která by ho byla s to podržet, prostě není.
  Co bude potom, až je zlikviduje, je už jiná pohádka a nemyslím si, že by fráterníkům držel slovo navždy. KGB něco takového nedělala nikdy.

  Pokud je mi známo, tak ani konvičkovci, ani okamurovci a jiní podobní rozhodně nestaví křesťanství do pozice „hráze proti islámu“. To tam stavějí některé klerikální kruhy, které tím maskují, jak naopak jiní klerikálové lezou muslimům do prvoúst.
  Maximálně výše jmenované skupiny říkají, že by bylo menší zlo, pokud by se muslimové dali na křesťanství nebo jinou podobnou civilizovanou víru, kteroužto představu já moc nesdílím, protože by z ní nejspíš udělali druhý islám.

  SPD (většinou v koalici s SPO) se dostala do skoro všech zastupitelstev, vyjma tří. Řada komentátorů to považuje za volební vítězství. Lidovci zdaleka tak úspěšní nebyli, byť se v některých zastupitelstvech dostanou do vládní koalice. Propadli piráti, zelení a podobná havěť, což je jen dobře.
  IMHO padl mýtus, že se jedná o outsidera, hlasy pro něhož „propadnou“, jak se nám snažili před volbami a na základě zfalšovaných průzkumů nablekotat profesionální desinformátoři.
  SPD v příštím parlamentu není jen o „válení šunek“, ale taky např. o tom, že projevy v Parlamentu nesmějí být cenzurovány (alespoň zatím).
  A čím víc se dostane do Parlamentu takovýchto stran, tím nakonec budou ostatní strany tlačeny k tomu, aby buď vytvářely divoké koalice s nulovým prolnutím volebních programů (a nakrknuly si voliče tak, že příště půjdou od válu) nebo s nimi nějak spolupracovaly, třeba na bázi nějaké „oposmlouvy“.

 72. Hraničář

  Ad. DZ:
  Pokud jsou konvičkovci, okamurovci a spol. přesvědčeni o tom, že nejlepším způsobem, jak se zbavit hrozby islámského fanatismu, je zavést si pro jistotu preventivně v Evropě křesťanský fanatismus, tak se na to dá pouze citovat věta Sarumana z „Posledního pána prstenů“, že je to stejně rozumné jako se snažit zbavit dům švábů tím, že ho zapálím. V ČR je ovšem napůl k smíchu a napůl k pláči to, že tihle samozvaní „spasitelé národa“ touží zapalovat dům „preventivně“ jenom proto, že by do něj třeba někdy v budoucnu nějací švábi mohli vlézt.

  Viz: Prostitutka okradla důchodce o milion korun:
  Z diskuze: „Ono to možná sociálka proplatí (jako mimořádný výdaj) z peněz nás všech pracujících, dělám v realitní kanceláři, kde „jim“ proplácí kauce na nájemní byty, hmotnou nouzi, příspěvky na bydlení, nájem dokonce nedoplatky na energiích…. Ale to nic není, když k vám přijde zdravý cca 30-letý Rom s tím, že jeho rodina má příjem cca 50 tis. nikdo nepracuje a mají pět dětí s tím, že je doživotně v invalidním důchodu….(to mi hlava nebere) Dojde k nám po vlastních evidentně mu nic není, má telefonní číslo, email tak nevím, zda má motivaci platit daně, když na druhou stranu se takto rozhazuje na lidi, kteří to společnosti nikdy nevrátí a ještě se vám budou posmívat, že chodíte každý den do práce všemi možnými praktikami parazitují na většinové společnosti, vymýšlejí srdceryvné příběhy. Proto jsem členem SPD, protože současná vláda se bude pouze buzerovat slušný pracující podnikatele a OSVČ, aby to mohla účelně přerozdělit…ale ono jednou trpělivost přeteče a bude se ČSSD divit.“

  No a okamurovci a konvičkovci jsou schopni použit se ze zkušeností druhých (zemí) je snad dobře, ne?

 73. A.S.Pergill

  @Hraničář Náhrada islámského fanatismu křesťanským je jen součást pomlouvačné kampaně, kterou proti konvičkovcům a spol. vedou lidé, kteří podporují islamizaci ČR. Tedy fakticky i DZ.

 74. DarthZira

  Pokud se někdo ostentativně přátelí s lefébvristy, případně s kamarádíčky všeobecně profláklých lefébvristů, tak se velmi ochotně – a zároveň účinně – pomlouvá sám. Nebo si snad někdo myslíte, že tyhle kamarádčofty jsem Konvovi a Pitomiovi poradila já? 🙂
  A proč bych to jako dělala? 😉
  V některých případech prostě jenom stačí dát někomu dostatečně dlouhý provaz a on už se na něm oběsí sám, aniž by se mu v tom dalo zabránit. Ovšem kdo chce kam… znáte to, ne? 😛

  Jinak ateista, který zcela vážně používá terminus technicus „homosexualismus“, patvar vymyšlený to ultrakonzervativními křesťanskými fanatiky, se taky docela veřejně „historicky znemožňuje“.

  Toli – jistě, v Gruzii, Arménii, Kazachstánu a spol. se přijímá specializovaná antidiskriminační legislativa a pořádají se tam Gay Pride, ale jinak establisment ruku v ruce se sexuálními menšinami předstírá, že v této zemi žádné sexuální menšiny nejsou. Tak to je dost dobrý vtip! 😛

  A jinak jistě, já netoužím po ničem jiném víc, než právě pouze a jen po islamizaci ČR, protože se zcela určitě už ani nemohu dočkat toho, až minisukně a korzety vyměním za burku, místo koňaku budu pít velbloudí mlíko a k tomu budu po zbytek života dodržovat celibát 😀 TWL, Pergille, dej mi kontakt na svého dílera, to je totiž super matroš, co hulíš, já chci taky! 😉

  Btw – car Vladimír nevypadá, že by hodlal s církví za čas naložit stylem „mouřenín posloužil, mouřenín může jít“, spíš bych ho podezírala, že touží po svatořečení. Obdobně také Václav Narcis I. Perokrad by byl asi rád prohlášen za dalšího národního patrona, ovšem tady to má trochu složité, v katolickém mainstreamu tento nápad neprojde – může si leda počkat, až si lefébvristi založí vlastní (jedinou pravou 😀 ) církev, případně urychleně konvertovat k pravoslaví, aby to svatořečení vzal patriarcha Kyril z jedné vody načisto 😛
  A i kdyby Půťa nebyl takový megaloman, aby se vážně toužil stát svatým Vladimírem č. 2, tak zaplétat se s pravoslavnými preláty není právě dobrý nápad. Pokud si někdo myslí, že se dá upsat duše čertu a pak toho čerta přechytračit, tak by měl konečně dospět a přestat věřit pohádkám – v reálném světě už takových bylo, co uzavřeli pak s ďáblem, a jeden jako druhý se divili i ušima, že ďábel prostě vždycky vyhraje. Zkoušel to i Stalin – a to byl teda nějakej řízek, proti tomu je Vladimír Vladimirovič furt pouhý ořezávátko – a nevyšlo mu to. I na tu církev byl zatraceně krátký – bolševická vláda byla první stát světa, který v roce 1917 legalizoval jak homosexualitu, tak potraty, a ve třicátých letech to obé Stalík zase (ať osobně rád nebo nerad) zakázal (to první dokonce trestním zákonem, to druhé pouze podzákonnými předpisy a hlavně fakticky).

 75. A.S.Pergill

  @DZ
  1. Obávám se, že termín „homosexualismus“ si své místo na slunci jednoznačně zaslouží, a to pro existenci vlivných homo lobby a politických klik, které se snaží jménem, ale spíše s vy/zneužitím homo lidí získat politickou moc a prebendy. Už existují státy (třeba Norsko), kde se děti vcelku běžně odebírají biologickým rodičům a dávají do péče homo párů.

  2. Když po islamizaci netoužíš, tak proč proti jejímu nástupu nic neděláš a jen hážeš klacky pod nohy těm, kdo se o něco takového alespoň snaží?

  3. Politika je umění možného. Mimochodem, důvod, proč se Stalin obrátil proti homosexuálům a začal zakazovat potraty nijak s pravoslavnou církví nesouvisí. Té začal lézt do zadku až ve chvíli, kdy mu do říše vpadli Němci a obyvatelé je vítali chlebem a solí. Důvodem byl katastrofální pokles porodnosti po prvních dvou desetiletích bolševické vlády a naivní představa, kterou sdílel s mnoha diktátory, náboženskými i sekulárními, že zákazem těchto věcí porodnost zvedne.
  Mimochodem, Vladimír Putin není babička Lívie císařského pretendenta Cla-Claudia, která se domnívala, že když ji vnuk prohlásí za bohyni, tak unikne peklu za to hafo zločinů, které v životě napáchala. Takovou naivitu bych mu rozhodně nepřisuzoval.

 76. toli

  @Pergill
  Už existují státy (třeba Norsko), kde se děti vcelku běžně odebírají biologickým rodičům a dávají do péče homo párů.

  A proč ne ? Existuje spousta heteráků kterým bych děti odebíral taky (alkoholici,feťáci,gambleři,násilníci,tyrani,lidé štítící se práce a tedy i sebeobživy,lidi neschopní se postarat o sebe natož o dítě,atd ) pokud jsou k dispozici homo páry,které dokáží zajistit dítěti životní standard a přidají ještě cit,lásku tak nevidím důvod proč jim to dítě nedat,vše ostatní jsou jen hloupé ničím nepodložené předsudky.

 77. toli

  Ziro díky,dal jsem sem odkazy že situace práv LGBT ve středoasijských zemích není tak růžová jak jsi zde vykreslila.Žel koment stále čeká na schválení…..

 78. A.S.Pergill

  @toli Jenže ti heteráci jsou většinou zcela normální, stačí, když volili některou z pravicových stran.

 79. toli

  @toli Jenže ti heteráci jsou většinou zcela normální, stačí, když volili některou z pravicových stran.

  Obávám se že alkoholici a feťácí k volbám nechodí 🙂 a jinak homíci jsou též zcela normální,něco si o tom nastuduj 🙂

 80. mulit

  Slovo normální nemá obsah. Protože co je pro jednoho normální, pro druhého normální není. Otázky vkusu, hudebních, chuťových, vizuálních, sexuálních a jiných preferencí jsou subjektivní, neměřitelné. Neexistuje žádná šablona normality. Existují pouze zákony a ty chrání slabší, co se nemohou bránit a chrání před násilím, respektive ho sankcionují. Tedy chráněny jsou děti a trestné je znásilňování. Jinak dělit na takové a makové je nesmysl, protože v rámci určité skupiny by šlo udělat další kritérium, podle kterého by šlo dělit, a tak by šlo pokračovat donekonečna. Každý člověk žiji svůj jedinečný neopakovatelný život. Žádné my a oni neexistuje. Jsme jenom my. Všichni jsme my, lidé. A my lidé můžeme buď druhým ubližovat, nebo být ohleduplní.

 81. Medea

  “Slovo normální nemá obsah.”

  Prečo by nemalo? Normálny znamená bežný, obvyklý, obyčajný alebo zodpovedajúci norme, normalizovaný.

  A keď v kontexte upresníš kritériá bežnosti alebo normy, o ktorú Ti ide, tak v danom kontexte aj upresníš jeho význam.

 82. Medea

  Byť fuzzy alebo blurry neznamená nebyť 🙂

 83. mulit

  Medea: A keď v kontexte upresníš kritériá bežnosti alebo normy, o ktorú Ti ide, tak v danom kontexte aj upresníš jeho význam.

  mulit: No právě a kdo stanovuje, co je a co není normální. Ty?

 84. toli

  mulit: No právě a kdo stanovuje, co je a co není normální. Ty?

  Stanovuje to běžný život.
  Co se týká homosexuality , tak je normou. Je tady totiž od počátku života.Původně jsem chtěl napsat od počátku člověka,ale pak jsem si uvědomil že homosexuální chování mají i zvířata.To že neznáme důvod proč se tak děje ještě neznamená abnormalitu.Stejně tak jako nemohou být všichni modroocí a pravorucí tak nemohou být všichni heterosexuální.To že nějaká církev to označuje za nemoc je čistě její problém,církev nemůže stanovovat normalitu ,obzvláště u věcí které jí přesahují a které nemůže změnit.

 85. toli

  A to že i někteří ateisté či agnostici považují homosexualitu za nemoc je výsledkem toho že žijeme v postkřesťanském prostoru a je celkem logické že některé pitomé názory z křesťanství se dostali do jejich formování,výchovy

 86. mulit

  Já takto lidi nedělím na takové a makové. Pro mě je tu vždy jen konkrétní člověk a ten má unikátní soubor vlastností, dovedností, schopností, preferencí, návyků a názorů. Normu mohu (musím) stanovit leda v trestním právu. Chápu nutnost stanovit mantinely. Zabýval bych se pouze projevy člověka v kolizi se zákony dané země. Jinak je všechno jen otázka názoru, co je normální.

  Každý člověk řídí auto jinak, každý člověk sexuje jinak, každý člověk poslouchá jinou hudbu a vaří jinak, atd. Většina lidí si myslí, že co dělají oni je správné a pokud někdo něco dělá dost odlišně od nich (řízení auta, sex, jiné zájmy, jiné stravovací návyky), že je divný a není normální.. Stanovme normu jako střední proud, tedy Škoda Fabia, Karel Gott, heterosexuál se dvěma dětmi, řízek a brambory. Kdo je mimo to, není normální. 🙂

 87. toli

  Já takto lidi nedělím na takové a makové.

  Ono už je velkou chybou dělit lidi na takové a makové.Žel podléháme tomu občas všichni a druhé žel že i já.Ono to začíná už u dětí.Každý rodič má nějakou představu jaké by jeho děti měli být.A do tohoto mustru se je snaží vecpat.K tomu jim pochopitelně musí vysvětlit CO JE V JEHO OČÍCH ŠPATNÉ.Co naplat že si dítě myslí anebo potřebuje k životu něco jiného,to se většinou vůbec nebere v úvahu.A v tomto momentu vznikají budoucí duševně zmrzačení dospělí.

 88. DarthZira

  Toli – jestli z toho, co jsem napsala, nějak vyplývalo, že situace sexuálních menšin je ve Střední Asii nějak „růžová“, tak to nebylo záměrem. Záměrem bylo to, abychom si uvědomili, že
  1) s tou naší údajnou „nadřazeností“ ve věci respektování lidských práv to není zas až tak žhavé, jak si občas rádi sami sobě namlouváme;
  2) v určitých aspektech je putinovská diktatura v národě většinově křesťanském a ateistickém horší než to, co se děje v některých státech s obyvatelstvem většinově muslimským, tedy že ve stručnosti být muslim, nerovná se automaticky být blbec, a naopak kvůli tomu, že je někdo ateista, to ještě vůbec nemusí znamenat, že člověk není pitomec nebo že nemá totalitní manýry.

  O situaci sexuálních menšin v postsovětských republikách s převážně muslimským obyvatelstvem jsem slyšela podrobnosti na přednášce scifistky, která žije s jinou scifistkou v registrovaném partnerství a v těchto zemích byla.
  Ve stručnosti:
  1) Samozřejmě, že jedna věc je legislativa a druhá je reálný život, ovšem to platí úplně všude.
  2) Z hlediska zákonů jsou v těchto zemích sexuální menšiny diskriminované asi tak stejně jako o nás a méně než třeba v Polsku.
  3) Jelikož blbec se najde kdekoli, tak samozřejmě i tam se najdou politici snažící se nahnat si politické body na nenávisti k homosexuálům, ovšem takoví se najdou i u nás – namátkou Karas, Kasal, Klaus… naposledy ta kravka Nytrová. Je proto vcelku pochopitelné, že tito debilové mají své obdoby i v Ázerbajdžánu, Kirgizstánu nebo Uzbekistánu.
  4) Velký rozdíl jak u nás tak u nich je mezi městem a venkovem, mezi vzdělanými a mezi nevzdělanými lidmi. Kazašský nebo tádžický vidlák je pochopitelně minimálně to samé jako český vidlák, možná občas i horší, třeba jako polský vidlák. Takže samozřejmě k osobním tragédiím občas dochází – ovšem to i u nás (viz synovec Ester Janečkové).

  Prostě můj závěr: se vzdělaným a rozumným člověkem se dá domluvit bez ohledu na to, jaké je národnosti i náboženského vyznání, protože na inteligentním a vzdělaném člověku jeho vyznání není nikterak poznat – dokud se ho člověk přímo nezeptá, tak vůbec neví, jestli je věřící nebo nevěří a pokud věřící, tak k jakému náboženství se vlastně přiklání. Ačkoli jsem na Euroconu v Zagrebu jednala mj. i s vedením bosenského, kosovského a albánského fandomu (pro mnohé asi docela překvapivě byl podíl osob ženského pohlaví ve funkcích předsedkyň a místopředsedkyň vyšší než v mnoha jiných zemích), dodnes nevím, kdo z nich byl křesťan(ka), kdo muslim(ka), kdo ateista/ateistka a kdo případně nějaké jiné víry a jaké konkrétně (judaista, buddhista, pohan…), protože kecání o náboženství prostě nebylo na pořadu dne 😉

 89. DarthZira

  @Pergill

  Takže těmi „spasiteli“, co nás mají zachránit před hrozbou islamizace, jsou jako následující figurky?
  1) Majitel cestovní kanceláře pro plyšáky a profesionální populista, toužící zasednout na Hradě;
  2) vysokoškolský docent, který místo aby se věnoval svému oboru, dal se na amatérskou sexuologii a ještě amatérštější religionistiku;
  3) politická turistka, co na šaty spotřebuje tolik látky, že by to vystačilo Berouskům na nový šapitó;
  4) další politická turistka, která také touží zasednout na Hradě a pro tuto vidinu se neštítí paktovat s ultrakonzervativci z Institutu sv. Josefa;
  5) politická mrtvola, která sice nesnáší cikány, ovšem nikterak jí to nebránilo v tom, aby rozkradla stranickou kasu ve prospěch své milenky – protitutky cikánského původu;
  6) náckové, antisemité a popírači holokaustu;
  7) konspirační teoretici věřící v chemtrails a židozednářská spiknutí;
  8) pseudonovinář, co nepochází z opice;
  9) prezident, který ukradl propisku v přímém přenosu a následně amnestoval své kolegy, kteří rozkradli milióny;
  10) prezident, kterým v přímém přenosu málem poblil korunovační klenoty a mimo tohoto státnického činu se zabývá pouze tím, aby se pomstil každému, s kým má nevyřízené osobní účty
  a to vše pokud možno podbarveno údernými zpěvy jednoho hospodského rádobyrockera, který si musel změnit jméno, aby se mu lidi nesmáli.

  Tak jestli tohle panoptikum nás má zachránit před vrahy z vólstrítu… teda pardon, z Rijádu, Teheránu nebo já nevím odkud, to potěš koště 🙁

  A jestli tomu někdo vážně věří, tak chci fakt kontakt na dílera, který dodává tak luxusní matroš 😛

 90. DarthZira

  P.S.: Babička Lívia byla možná naivní, ale aspoň měla tolik sebereflexe, že si uvědomovala, že v životě napáchala spoustu svinstev, zatímco car Vladimír Vladimirovič je přesvědčen o tom, že cokoli udělal, byl vždy a pouze záslužný skutek. Půťa vůbec nevěří tomu, že by někdy v životě spáchal zločin. Jestli věří v nějaké nebe, do kterého se po smrti jde, nebo nevěří, to nevím – a ono to ani není podstatné, jeho hypertrofovanému machistickému egu prostě šíleně lichotí představa, že by jednou lidé padali na kolena před jeho ikonou. Prostě Stalin č. 2 posedlý kultem své osobnosti. Jemu je vcelku jedno, jestli bude po smrti jeho mrtvola ležet v krámku s myším olejem na Rudém náměstí nebo v nějakém velkém pravoslavném chrámu, pro něj je podstatné akorát to, že se i jeho mrtvole budou lidé klanět, z takové představy má patrně orgasmus.

  A srovnávat Benazír Bhutovou s koněm v Senátu? Židé tomu říkají chucpe 🙁 🙁

 91. Hraničář

  Přemýšlím o tom, proč vlastně je mně Putin docela sympatický. Možná proto, že jsem vyrostl v chudé rodině a socialismus tudíž pro nás znamenal výrazné zlepšení životních podmínek. A také jsem viděl, mže se ty podmínky zlepšily i příbuzným, katolíkům, kteří na socialismus si stěžovali a komunistům spílali – ač je měli milovat. že se jednomu strýci nevedlo dobře byla – dle mého soudu – hlavně jeho vina, že se zarytě držel své představy, že komunistům nebude posluhovat a zůstal samostatně hospodařícím rolníkem. Když pak nakonec, k těm 2 ha polí a 2 kravkám, šel do zaměstnání, vybral si pozici cestáře, kde se pořádně nadřel – ač jsem mu radil, ať kde k ČSD nebo do továrny, kde by se buď nadřel méně, nebo by za tu dřinu měl větší požitky.
  Nemohu pominout, že SSSR oproti USA nabízel mnohem intenzivněji různé mírové dohody a vedl podstatně méně válek proti sousedům – pokud vím, tak jen tři, zatímco USA min. 200. SSSR, nyní Rusko má ve světě 2 vojenské základny, USA 138.
  Jenže, jak známo, nabídky k mírovému soužití jsou běžně považovány za projev slabosti a tudíž vedou k úvahám, zda by se na tom nedalo něco trhnout.
  Kdysi velikou naději vzbudil Gorbačov, jenže se ukázal jako velice slabý státník – nechal si velmoc rozpadnout pod rukama. Ožralec Jelcin byl pochopitelně vychvalován, protože rozpad Ruska úspěšně pokračoval. Jenže Putin tomu udělal rázný konec, Rusko stabilizoval, a nejen to, pod jeho vedením se opět stává velmocí, která prokazuje schopnost se ubránit. A právě to asi vede k jeho pomluvám.
  Nedávno jsem četl zajímavý rozbor. EU má cca 550 milionů obyvatel, USA 350 mil. Rusko jen asi 220 mil. Rusko má také výrazně slabší armádu, v podstatě by nebylo schopno odolat soustředěnému útoku. Jediná jeho naděle je dostatečně silné raketové vojsko které by zaručilo zničení protivníka. A tak Rusko, chce-li přežít, musí zbrojit – ber kde ber! – bez ohledu na životní úroveň obyvatel, a nemůže si dovolit „povolit uzdu“ nějakým vnitřním kritikům v cizím žoldu.
  A jak někdo napsal (zde nebo jinde?), postup který Putin zvolil, je asi jediný možný, který vedl ke stabilizaci země a který dává předpoklad k jejímu rozvoji. Chápu, že mnozí by rádi viděli Rusko zmítající se v chaosu a jeho postupný rozpad. Především USA si dělají zálusk na sibiřské zdroje.
  Já naopak přeji Rusku prosperitu a obdobně, jako mnozí mladí Rusové ji nevidím jako produkt chaosu, ale řádu, pořádku, kázně …….

  „Stalin byl moudrý vůdce. Udělal z Ruska průmyslovou velmoc a naléhal na rozvoj: byli jsme v kosmu, vyvinuli jsme jaderné zbraně a elektrárny,“ uvádí osmadvacetiletý Denis Chanžin. „Jeho největším úspěchem však bylo, že zavedl řád,“ dodává.
  „Stalin se stal symbolem řádu, upřímnosti a tvrdé spravedlnosti,“ vysvětluje. Tvrdí, že Stalinův odkaz mnozí vnímají jako protiklad k bezpráví, které podle nich v Rusku nastalo v 90. letech.
  Na podstavci odstraněné bysty byla vyrytá věta, kterou někdejší sovětský diktátor údajně řekl krátce před svým úmrtím: „Vím, že po mé smrti budou na můj hrob lidé házet smetí, ale dříve či později je vítr dějin neúprosně odnese.“
  http://zpravy.aktualne.cz/zahranici/krev-ma-nejen-na-rukou-ale-i-na-obliceji-rika-kulak-bysta-st/r~509553fe985611e686630025900fea04/

 92. DarthZira

  Hraničář – a čím se tedy pak názorově lišíš od těch křesťanů, které odmítáš? Ti zpravidla taky nechtějí nic jiného než řád a kázeň 😉
  A sexuální menšiny vadí jak jedněm tak druhým, protože se (imho zcela dementně) jak jedni tak druzí čertvíproč domnívají, že pokud by si každý mohl spát, s kým mu libo, a oddávat se sexu tak často, jak má na to chuť, tak by to ve společnosti vedlo k totálnímu rozkladu a chaosu.

  Já prostě nechápu, jakou souvislost má to, jestli někdo lže, podvádí, krade, fláká se, zneužívá systém atd., s tím, jestli je či není tato osoba sexuálně aktivní, jak moc je sexuálně aktivní a s kým přesně je sexuálně aktivní. Proč prostě kdekdo trpí představou, že každý asexuál či skoro asexuál je daleko pracovitější, pravdomluvnější, laskavější a nevím, co ještě, než běžná populace, zatímco takový, kdo to má rád hodně a často, ten je zákonitě líný, prolhaný, zloděj, podvodník atd. Nikdy mi tyto myšlenkové pochody hlava nebrala – a stále nebere 🙁

 93. toli

  A naopak,psychologie už dlouho ví že deprivanti (psychopati) kteří žijí v sexuální abstinenci jsou tím nejnebezpečnějším druhem.Tu energii kterou běžný člověk vybíjí v agresi,sportu,a sexu totiž celibátník vybíjí v intrikách,podrazech a všem co psychopatovi přináší to co ve skutečnosti chce-moc.Klidně se může maskovat žvásty o tom že slouží Bohu.
  Kdysi jsem byl v kontaktu s knězem který měl na starosti zpovědi kněží (i kněz se musí zpovídat),dělal si malou soukromou statistiku.Řekl mi že kněze který dodržuje celibát celkem spolehlivě poznám podle toho že je nadmíru vysazený na peníze.Z pohledu psychologie to dává smysl,prostě si jednu biologickou potřebu kompenzuje druhou potřebou.

 94. Hraničář

  DZ: Kde jsi, prosím tě, v mém příspěvku našla to, co ti jako vadí?

Komentáře nejsou povoleny.