Znevažovat náboženství je lidské právo. Ateisté ČR jsou hluboce znepokojeni snahami o potlačování náboženské satiry

Autor | 12.09. 2016

konvicka_toi_toiV rámci smutného výročí teroristických útoků z 11. září 2001 včera pořádal Martin Konvička akci, která, jak již to tak v případě jeho osoby bývá, vzbudila značnou mediální pozornost. Konvičkova událost nesla název „S humorem do Mekky“ a kromě výročí zmíněných teroristických útoků reflektovala také islámský svátek íd al-adhá (svátek je zároveň obětním dnem v Mekce, kde 10. dne vrcholí hadždž). Celá akce se pak, symbolicky, měla odehrávat před velvyslanectvím Saúdské Arábie. V rámci tohoto svátku je muslimy vyvražďováno obrovské množství zvířat (vše samozřejmě halal style, tedy za plného vědomí), které muslimové obětují neexistující pohádkové bytosti, která se v islámu jmenuje Alláh. Vzhledem k tomu, že Alláh ani zoubkové víly neexistují, všechna tato zvířata zažívají nepředstavitelná muka, trpí a jsou zabíjena zcela zbytečně. Nechci se však příliš vzdalovat od hlavního tématu tohoto článku, proto tyto záležitosti ponechme stranou.

Při příležitosti této akce chtěl Konvička se svými soukmenovci sehrát „divadelní kus“, jenž mel parodovat a satirizovat islámský rituál kamenování satana, který se každoročně odehrává v rámci pouti do Mekky. Kamenování satana se odehrává v oblasti Miná, která je od Mekky vzdálená pouhých pět kilometrů. Konvička a spol. se však v rámci té nejlepší osvícenské holbachovské a voltairovské zesměšňující a satirické tradice rozhodli ve svém představení kamenovat nikoliv zeď, která v Saúdské Arábii reprezentuje satana, nýbrž Kábu, nejposvátnější místo islámu.

Akce Martina Konvičky před saúdským velvyslanectvím byla na příslušných úřadech řádně nahlášena, i tak mu ale pražští úředníci házeli klacky pod nohy, zřejmě ze strachu z toho, že by si Konvička mohl dovolit onu drzost a kritizovat nekritizovatelné, totiž náboženství, konkrétně pak islám. V Konvičkově parodickém kusu měla Kábu symbolizovat mobilní přenosná toaleta, kterou „konvičkovci“ překryli černou látkou a následně ji chtěli kamenovat zmuchlanými novinami. Právě kvůli této satirické scénce však magistrátní úředník celou akci ukončil. Nejabsurdnější je, že důvodem ukončení akce byla skutečně satira. Skoro se tomu nechce věřit, ale je tomu skutečně tak: satirizace náboženství a parodování náboženského rituálu bylo magistrátním úředníkem vyhodnoceno jakožto znevažování náboženství a rozněcování náboženské nenávisti a nesnášenlivosti. Je to vskutku neuvěřitelné – rozličná náboženství rozsévají po Zemi netoleranci a nesnášenlivost po tisíce let, po stejně dlouhou dobu znevažují vše, co není v souladu s nimi, a dnes, v době, kdybychom očekávali, že žijeme v sekulárním státě, je státem zakázáno parodovat a satirizovat tento odvěký zdroj nesnášenlivosti a netolerance, jejíž trpké plody zakusují lidé po celém světě dodnes.

Úděsné je, že magistrát se tím, že akci zrušil kvůli parodii a satiře na adresu náboženství, ani nijak netají. Mluvčí pražského magistrátu Vít Hofman pro iDNES uvedl, že „ magistrátní úředníci na místě opakovaně poučili svolavatele, že nelze symbolizovat Kábu, nejposvátnější místo islámu, pomocí mobilní přenosné toalety. V průběhu shromáždění účastníci na výzvu pana Konvičky tuto budku na místo přinesli, kvůli čemuž bylo shromáždění rozpuštěno.“ Při čtení oficiálního prohlášení pražského magistrátu si nelze nevzpomenout na devatenáctou, poslední kapitolu skvělé knihy Christophera Hitchense God Is Not Great (Bůh není veliký). Nese název: Potřebujeme nové osvícenství. A magistrát hlavního města Prahy nás včera přesvědčil, že tato potřeba má, bohužel, silně vzrůstající tendenci, která se zdá býti až neodkladnou.

Když už jsme si vyslechli oficiální názor pražských úředníků, podívejme se také na to, co k celé věci pronesl sám Konvička: „Myslím, že tohle je věc, kterou by měl rozhodovat soud. Ale pokud je povinností pražského magistrátu řešit, jestli se zneváží nebo nezneváží nějaké náboženství, tak si mohu vzpomenout na pět nebo deset obrazů visících v pražských galeriích, které znevažují nějakým způsobem náboženství. Doporučuju pražskému magistrátu zbourat Betlémskou kapli, protože Jan Hus byl upálen za znevažování náboženství.“ S Konvičkou v ledasčem nemusíte souhlasit, mohou se Vám nelíbit jeho postupy, nemusíte ho mít rádi, může Vám být nesympatický, avšak zde prostě musíte uznat, že uhodil hřebíček na hlavičku. Ironií osudu je, že tyto věty Konvička pronesl ještě před zahájením akce, tedy ještě před tím, než byla satira a parodie vyhodnocena jako znevažování náboženství a rozsévání náboženské nesnášenlivosti a celá akce na to konto posléze zrušena.

Zatímco se Voltairův Candide, ve kterém slavný francouzský deistický filosof cíleně zesměšňoval náboženství a teology, dočkal řady divadelních zpracování, která se dnes hrají po celém světě, Konvičkova satirická partie, kritizující islám, se stala tváří v tvář cenzorovi satirou zakázanou, čemuž ostatně museli čelit i osvícenští ateisté a deisté. Osvícenské kritiky náboženství zde zmiňuji především z toho důvodu, že právě osvícenství bylo dobou, která parodování, satirizaci a zesměšňování náboženství mimořádně přála, a to i přesto, že i tehdy jste za tyto aktivity mohli skončit v chladném žaláři. Je tomu vlastně jen pár století dozadu, kdy byly v Paříži páleny náboženství kritizující spisy Denise Diderota, a kdy byl sám Diderot za své „znevažování náboženství“ uvrhnut do šatlavy. Kapesní bohosloví, slavné dílko barona Holbacha, francouzského osvícenského filosofa a zároveň mecenáše filosofů, představuje dodnes jednu z nejbrilantnější, nejprůzračnějších a nejhumornějších kritik náboženství – partikulárně pak jednoho konkrétního monoteismu. Avšak zatímco šéf Ústřední muslimských obcí ČR Alrawi může otevřeně vyzývat k bití dětí, odmítnou-li se modlit k Alláhovi, stejně jako vyzývat k nenávisti k nevíře, je dost možné, že kdybyste uspořádali akci, na které by se z Holbachova Kapesního bohosloví veřejně četlo, byla by celá akce nějakým tím magistrátním úředníkem pro „znevažování náboženství“ zrušena.

Můžeme pochybovat o kvalitativní hodnotě toho, co Konvička v neděli před saúdskou ambasádou předvedl (či chtěl předvést), formu však zvolil stejnou, jako francouzští osvícenští philosophes: humor, parodii a satiru. Ostatně, sám Konvička uvedl, že „my se jdeme saúdskému velvyslanectví vysmát a tím přeneseme symbolickou válku na území nepřítele.“ Jsem si docela jist, že kdyby Konvička na místo islámu „znevažoval“, parodoval a satiroval nikoliv islám, nýbrž křesťanství, prošlo by to zcela bez povšimnutí. A možná by tedy ono předčítání z ostrého Kapesního bohosloví prošlo snadněji, než parodie na kamenování satana. Konvička však parodoval islám, a to se nesmí, stejně jako se v osvícenské Evropě nesmělo kritizovat křesťanství, zatímco rýpnout si do mohamedánů tehdy nebyl až takový problém.

 

Celá akce pak měla ještě jednu zajímavou dohru. Nutkavou potřebu vymezit se vůči kritice náboženství a distancovat se od parodie na islámský rituál kamenování satana mělo i Zaorálkovo (ČSSD) Ministerstvo zahraničních věcí. To po ukončení Konvičkovi akce vydalo na svých oficiálních stránkách prohlášení (které ve zkrácené verzi i tweetlo, viz předchozí obrázek), ve kterém uvádí, že je hluboce znepokojeno dnešní provokativní akcí zorganizovanou Konvičkou před saúdskoarabským velvyslanectvím. Pro úplnost si zde ocitujme celou zprávu MZV ČR:

Ministerstvo zahraničních věcí České republiky je hluboce znepokojeno dnešní provokativní akcí zorganizovanou skupinou „Iniciativa Martina Konvičky“ před velvyslanectvím Království Saúdské Arábie.

I když se organizátoři snažili svou akci uvádět jako humoristickou, MZV – tak jako při předchozích příležitostech – ji považuje za přímou urážku náboženské skupiny. A to i proto, že se koná v době největších muslimských svátků a pouti do Mekky. Této skutečnosti si byli organizátoři dobře vědomi, jak dokazuje pojmenování jejich akce.

Ministerstvo zahraničních věcí odsuzuje co nejdůrazněji jakoukoli podobnou aktivitu, která šíří náboženskou nesnášenlivost, vnáší nevraživost do české společnosti a tím poškozuje obraz České republiky ve světě.

Speciální pozornost bych zde na úvod věnoval zvolenému slovníku. MZV tak například doslovně uvádí, že je znepokojeno „provokativní akcí“. Provokovat náboženství, to se přeci nesmí. Tuší lidé na českém Ministerstvu zahraničních věcí třeba to, že několikanásobně větší provokací, než Konvičkův zakázaný pokus o divadlo, je popírání existence Alláha, tvrzení, že vesmír či Zemi nestvořil Alláh, případně akceptování evoluční teorie, akceptování vědeckých faktů o stáří Země atp.? Neměla by se náhodou veškerá věda, která není v souladu s učením islámu zakázat? Tvrdit, že Zemi a život na ní nestvořil Alláh je přeci tak provokativní a urážlivé, že by se to nemělo ponechat bez odpovědi.

Pojďme dál. MZV považuje Konvičkovu humoristickou akci za přímou urážku náboženské skupiny. Ano. A? V čem je problém? V Koránu je vyzýváno k zabíjení nevěřících, mě jakožto nevěřícího to třeba taktéž uráží. Ostatně, celou řadu pasáží z Koránu (ale i Bible) považuji za urážku (ne)náboženské skupiny. Jaké kroky jsou podnikány vůči tomu, aby mě svaté texty abrahámovských náboženství neurážely? A chce-li někdo začít učené disputace o tom, že pasáže o ohni pekelném pro nevěřící a obecně pasáže vyzývající k násilí vůči nevěřícím znamenají ve skutečnosti něco jiného, že to pouze my je špatně interpretujeme, tak v pořádku. Nezapomínejme potom ale, že Martin Konvička chtěl před saúdskoarabským velvyslanectvím provozovat umělecký happening. A znáte to, o záměru umělce, ať už jde o obraz, literaturu, živou performanci či přímo divadlo, můžete přemýšlet, ale nikdy si jím nemůžete být zcela jisti. Jinak řečeno: má-li právo na výmluvu jménem „interpretace“ náboženství, má na něj právo i satirické a parodické umění. A chcete snad dodat, že Konvičkova akce byla anti-humorem, něčím zcela nevtipným, pochybných kvalit? Fajn, je to Vaše svaté právo. Nikdo neříká, že umění a humor musí být vždy prvotřídní a kvalitní. Špatné umění má také právo na existenci.

Když si tak člověk v hlavě promítá dikci MZV, a užívání slov jako „provokativní akce“ či „urážka náboženské skupiny“, nelze si nevzpomenout kupříkladu na kultovní scénku Divadla Sklep s názvem Bible. V satirickém duchu je zde zesměšňována Bible a dá se říct, že i křesťanství a křesťanský Bůh. A já se ptám: v čem přesně je rozdíl mezi kultovní scénou „Bible“ divadelníků Hanáka, Vávry, Macháčka a dalších, a Konvičkovou scénkou zesměšňující islámský rituál kamenování satana? V kvalitě? Ano, Divadlo Sklep bylo tvořeno profesionálními a kvalitními herci. Tudíž, je jediný rozdíl v kvalitě? Za sebe odpovídám ano. S podobnými příklady můžeme jít i za hranice naší země. Kdo by neznal Monty Pythony? Co takový Život Briana, kultovní britské dílko, které zesměšňuje – podržte se – dokonce samotného Ježíše? Kritika náboženství, jeho satira, ironizování a parodování je v umění všudypřítomné přinejmenším od dob antiky.

Možná bych měl pro české Ministerstvo zahraničních věcí takový malý, udavačský typ. Pokud Vám tak moc záleží na tom, aby nějaké náboženství nebylo provokováno, případně aby se nějaký kult vyznavačů pohádkové bytosti nestal terčem přímé urážky, doporučuji monitorovat typ umění, který jsem zatím v článku nezmínil, totiž hudbu. Možná by na ministerstvu, v tom nejlepším totalitním, předlistopadovém, komunistickém a reálně socialistickém duchu, měli zřídit tým, který by monitoroval metalové koncerty na našem území. V takovém Polsku či na Slovensku se sem a tam nějaký ten metalový koncert či festival pod nátlakem křesťanské lobby podaří zakázat, tak co se chopit příležitosti i u nás? Jak už jsem říkal, dám pracovníkům MZV hned několik typů. Kupříkladu 24. října se v pražském klubu Storm uskutečný koncert silně protináboženských (přinejmenším zcela jistě protiabrahámovských) kapel Inquisition a Rotting Christ (už jen ten název!). 8. prosince pak v ostravském klubu Barrák proběhne koncert mimořádně rouhačských a náboženství urážejících kapel Possessed, Absu a Belphegor. Koncert posledně jmenované kapely byl na jaře zrušen v pravoslavném Rusku. Tudíž schválně: ponechají české úřady tyto náboženství urážející hudební produkce bez odezvy, nebo se v komunistickém cenzorském duchu odhodlají k zakazování?

V posledním odstavci vyjádření MZV se pak píše o tom, že MZV „odsuzuje co nejdůrazněji jakoukoliv podobnou aktivitu, která šíří náboženskou nesnášenlivost“. Asi bych se musel opakovat. MZV se pravděpodobně chce vrátit do dob, kdy mělo náboženství privilegovaný status nedotknutelnosti a kdy bylo veřejně zcela nekritizovatelné. Když jsem zprávu MZV četl, vzpomněl jsem si na krásnou pasáž z eseje Čím přispělo náboženství k vývoji civilizace od Bertranda Russella, kterou shodou okolností Petr Tomek pár dní zpět sdílel na našich facebookových stránkách:

russell_ciim_prispelo_nabozenstvi_k_vyvoji_civilizace

Pasáž z eseje Čím přispělo náboženství k vývoji civilizace od Bertranda Russella.

Možná, že by si danou pasáž měli přečíst úředníci MZV. Samozřejmě, na místo křesťanství si v dané pasáži stačí doplnit islám, a text bude „fungovat“ úplně stejně. Pokud chtějí na MZV bojovat proti náboženské nesnášenlivosti, měli by se zaměřit na samotný islám, který je jejím zdrojem, či ještě lépe, na teismus obecně.

Poslední aspekt, kterému se zde budu věnovat, se týká Saúdské Arábie. Proč si Konvička vybral právě velvyslanectví Saúdské Arábie, a ne třeba velvyslanectví Indonésie, je zřejmé. Muhammadovo rodiště, Mekka atp. Skutečně obludné však je, jak úzkostlivě státní orgány i MZV brání Saúdskou Arábii, jeden z nejobludnějších režimů fungujících v současném světě. Saúdská Arábie je zemí, která kriminalizuje ateismus a nevíru – v Saúdské Arábii je ateismus ztotožněn s terorismem a hrozí za něj trest smrti. Krom toho v Saúdské Arábii hrozí trest smrti (a je vykonáván) i za takové těžké zločiny, jakým je třeba čarodějnictví. Koncem loňského roku byl kupříkladu k trestu smrti odsouzen básník Ashraf Fayadh. Trest dostal za šíření ateistické propagandy, které Fayadh měl šířit prostřednictvím svých básní. Vidíte? Fayadh také provokoval a urážel náboženství, a tak ho v Saúdské Arábii za tento hrůzný delikt zaslouženě potrestali. Hned začátkem tohoto roku si pak Saúdská Arábie připsala další zářez, když neznámého ateistu odsoudila k 10 rokům vězení a 2000 ranám bičem. Jeho provinění? Je to ateista. Toliko jen ve stručnosti k tomu, jaký zrůdný a odporný režim se české MZV jalo bránit.

Závěrem se zastavím ještě u jednoho navýsost trapného poznatku, jehož hlavním protagonistou je již zmíněný současný ministr zahraničních věcí, Lubomír Zaorálek. Poté, co byli redaktoři francouzského satirického časopisu Charlie Hebdo zastřelením potrestáni za publikování náboženské satiry, byl náhle celý svět Charlie, včetně diktátorů a autokratů, kteří ve svých zemích zavírají do žalářů novináře. Jistě si pamatujete onen ikonický pochod pokrytců, na kterém se všemožní světoví státníci hlásili k heslu Je Suis Charlie. Hádejte, kdopak na onom pochodu nechyběl a účastnil se jej? Ano, byl to právě náš ministr zahraničních věcí, Lubomír Zaorálek, jehož Ministerstvo zahraničních věcí se nyní tak ostře vymezilo vůči náboženské satiře a varovalo před provokováním náboženství. Tehdy byl Zaorálek Charlie. Když by byl za parodování náboženství zastřelen Konvička, projevil by Zaorálek taktéž zpětně alespoň falešnou lítost a útok odsoudil, tak jako v případě Charlie Hebdo, jehož parodie byla o poznání ostřejší než ta Konvičkova? Nebo by se Zaorálek spokojil s konstatováním, že si za to Konvička může sám, protože zbytečně provokoval náboženství? Doufejme, že se odpověď na tuto otázku nedozvíme.

148 thoughts on “Znevažovat náboženství je lidské právo. Ateisté ČR jsou hluboce znepokojeni snahami o potlačování náboženské satiry

 1. Jan Kupka

  Divadlo Sklep se od Konvičkovy akce a od kreseb v Charlie Hebdo liší především v tom, že je vtipné. A humor je, dle mého názoru, nedílnou součástí satiry, aby mohla být za satiru považována. Osobně se směju poměrně hodně věcem satirujícím náboženství, South Parkem počínaje a Proboha! konče. Ale této Konvičkově akci se mohou smát tak leda redaktoři Dabiqu, že mají o čem psát.

  Pro pořádek, toto rozumím pod pojmem satira (výborná, mimochodem):
  https://www.youtube.com/watch?v=VABSoHYQr6k
  (vtipné je, že si to tu lidi nechtěli ani rozkliknout, protože si mysleli, že jde o propagandu)
  Naproti tomu kupříkladu akce Femen za satiru považovat podle mého nejde. Oboje třeba kritizuje stejnou věc, ale každé jinými nástroji. Nelze o obojím prohlásit, že jde o satiru.

 2. ateista

  Na náboženství není nic úctyhodného. Kritika náboženství a zejména náboženských pohlavárů by měla být ještě tvrdší. Připravím na toto téma materiál pro poslance a vládu.

 3. toli

  Připravím na toto téma materiál pro poslance a vládu.

  Ti si s tím tak leda vytřou prdel,protože jim vyhovuje současný stav….

 4. Jardaqt

  To Jan Kupka:
  A kdo, případně jaká komise, bude stanovovat míru vtipnosti?
  A co s lidmi, kterým to vtipné připadá?

 5. Azazel

  Skvělý článek! Je potřeba se proti teokratizujícímu směru Evropy bránit! Sekulární ústava nesmí být jen cár papíru, ale žitá norma! Co nejširší výklad sekularismu je potřebný pro záchranu rozumu v Evropě! Neustupovat menšinám ani většinám pro jejich city, raději bránit svobodu slova a právo na urážku a zesměšnění a satiru (což není to samé co výzvy k násilí)

  „Kritika náboženství je v Evropě chráněna Úmluvou, nelze omezovat svobodu kvůli náboženským skupinám

  S odkazem na zavedené case-law Evropského soudu pro lidská práva upozorňuje Parlamentní shromáždění Rady Evropy státy, že satira – včetně satiry neuctivé – a informace, které jsou útočící, šokující nebo zneklidňující, včetně kritiky náboženství, jsou chráněny jako součást svobody projevu článkem 10 Evropské úmluvy o lidských právech. Evropa by neměla vycházet vstříc vzrůstající citlivosti určitých náboženských skupin. Demokracie má právo a povinnost bránit se.“

  http://www.ceska-justice.cz/2015/01/kritika-nabozenstvi-je-v-evrope-chranena-umluvou-nelze-omezovat-svobodu-kvuli-nabozenskym-skupinam/

  Hezký den!

 6. Ateistický laik

  Všichni jsou si rovni, ale někteří (islám) jsou si rovnější.
  Doufám, že Konvička to dotáhne k soudu s nějakým trestným oznámením na daného úředníka pro zneužití pravomoci veřejného činitele. Jednoduché to mít nebude, obávám se, že moc soudců nebude nezávislých. My vlastně vůbec nevíme, jak ta satira měla probíhat, a čím vlastně měl teoreticky urážet.
  To že muslimové startují na první našlápnutí na jakoukoliv kravinu je jen důkaz odtržení/neznalosti od evropské civilizace.

 7. Jarda

  Mě rmoutí, že proti islámu v čR bojuje obecní blb. Já nechci šaškování, já chci víru jako ryze soukromou věc a zrušení náboženství jako extra kategorie. Prostě aby se z církví staly fankluby té či oné svaté knihy s právy a povinnostmi z toho vyplívajícími. Konvička chce jenom zakázat islám.
  Já hraji Pokémon GO za Team Instinct a to by bylo hodně vody na mlýny různých Jacků Thompsonů, kdybych zabil někoho z týmů valor nebo mystic, aby se nedostal k mému gymu. Stejně chci posuzovat třeba sunity a šíty.

 8. Jan Kupka

  Jardo, co dělat ale v situaci, kdy upřímně žitá víra přirozeně přesahuje do veřejného prostoru?
  κοινωνία, společenství, je základem křesťanství. Tedy nejde již jen o mou soukromou záležitost, kterou si můžu řešit někde pod peřinou na mobilu, ale o společnou záležitost více lidí. Ti lidé se chtějí někde scházet, kupříkladu. Zastávají nějaké postoje, které se týkají třeba i veřejného života. Jako ty „chceš, aby byli jen v soukromí“, tak oni také něco „chtějí“, byť třeba by to bylo sloužit veřejnému blahu. Ten společný prostor, ve kterém se různé názory potkávají, ale jsou třeba i vystaveny kritice a veřejnému zkoumání, tu prostě je. Nemělo by to být tedy spíše o dialogu a pravdivém zkoumání, kde mě ten druhý už nemístně omezuje na můj úkor, a kdy už omezuji jeho. Než o nějakém vytěsňování do soukromí? Nehrozí naopak, že se v soukromí, mimo zdravou komunitu, mohou někteří radikalizovat? Nepomáhá tomu to, že se cítí ze společnosti vyloučeni a vytlačeni?

 9. Ignác z Loyoly

  Takovou víru musí sekulární stát potlačit, protože porušuje ústavu a je nebezpečná. Může k tomu využít zákony a v Listině práv např. paragraf 16, odstavec 4 :

  „(4) Výkon těchto práv může být omezen zákonem, jde-li o opatření v demokratické společnosti nezbytná pro ochranu veřejné bezpečnosti a pořádku, zdraví a mravnosti nebo práv a svobod druhých.“

  http://www.psp.cz/docs/laws/listina.html

  Ahoj 🙂

 10. Jan Kupka

  Ignáci, musíš rozlišovat, kdy potlačuješ svobodu, abys nezbytně ochránil bezpečnost, pořádek, zdraví a mravnost….a kdy už potlačuješ svobodu jenom proto, že prostě chceš.

  Článek 16
  (1) Každý má právo svobodně projevovat své náboženství nebo víru buď sám nebo společně s jinými, soukromě nebo veřejně, bohoslužbou, vyučováním, náboženskými úkony nebo zachováváním obřadu.

 11. toli

  pravdivém zkoumání

  No háček je v tom co si představuješ pod pravdivým zkoumáním ? Mentální variace na téma alá bible není ani pravdivé ani zkoumaní,ale ekvilibristika.

  Francie to má už staletí vyřešené,křesťanství patří do kostelů a domů,islám do měšit.Pokud na ulici zapředeš téma Kristus tak je to všeobecně považováno za hrubě nespolečenské.A Frantíci si za ty generace už zvykli že náboženství nepatří do veřejného prostoru…

 12. Foxy

  Jene Atheisto, oba máte svůj nesporný kus pravdy. Otázkou je, zda na této hranici má být natažen elektřinou nabitý drát, doplněný minovými poli…

 13. Foxy

  Ale samozřejmě s Tebou, Jene, souhlasím, že Konvička by se měl raději držet své vědy a nedělat ze sebe šaška. Už jen proto, že on sám je dokonalý případ sluníčkáře.
  (Protože třeba ta sedmitečná jsou přímo z jeho oboru…).

  Mějte se tu lidi fajn, odjíždím na tři týdny až na sám někdejší konec světa. Měl bych přitom navštívit Fátimu – a tak se na vlastní oči kouknout, co je to za čóro.

  Až se (inšalláh) vrátím, dám vědět 🙂

 14. Hraničář

  Pane Wernere,
  nechci být šťoural, ale dovolil bych si upozornit, že snad jste chtěl napsat „lidé zakoušejí“ „Zakusuje“ kočka myš:
  ……………zakázáno parodovat a satirizovat tento odvěký zdroj nesnášenlivosti a netolerance, jejíž trpké plody zakusují lidé po celém světě dodnes………………….

  V této větě snad nějaké slovo chybí?
  ………… A chce-li někdo začít učené disputace o tom, že pasáže o ohni pekelném pro nevěřící a obecně pasáže vyzývající k násilí vůči nevěřícím znamenají ve skutečnosti něco jiného, že to pouze my je špatně interpretujeme, tak v pořádku. …………….

  …………….24. října se v pražském klubu Storm uskutečný koncert silně protináboženských ……………….

  Koncert se uskuteční.

  Dovolil bych si dodat, že až téměř do konce 17. stol. hrozil u nás za veřejně projevenou nevíru v Boha až trest smrti!

 15. ateista

  @Jan Kupka
  κοινωνία, společenství, je základem křesťanství. Tedy nejde již jen o mou soukromou záležitost, kterou si můžu řešit někde pod peřinou na mobilu, ale o společnou záležitost více lidí.

  I kdyby to byla záležitost všech obyvatel, nic nebrání aplikaci francouzského modelu. Víra v cokoliv patří do soukromí.
  Jestliže křesťané chtějí pomáhat, mohou, ale nemusí dávat veřejně najevo svoji víru ve výmysl. Nikdo na zeměkouli nevyvrátí tvrzení, že bůh je výmysl člověka. A že náboženství je jen jeden velký podvod. I hlasatelé islámu to vědí, ale nemohou to přiznat. I je to živí.

 16. toli

  Jestliže křesťané chtějí pomáhat, mohou, ale nemusí dávat veřejně najevo svoji víru ve výmysl.

  Ono jim asi ještě nedošlo že altruismus nemá nic společného s náboženstvím….

 17. Medea

  “Dovolil bych si dodat, že až téměř do konce 17. stol. hrozil u nás za veřejně projevenou nevíru v Boha až trest smrti!”

  Zákony v Habsburskej monarchii umožňovali rúhanie trestať smrťou ešte aj v 18. storočí.

  Do nástupu osvícenství patřilo rouhání k nejpřísněji trestaným zločinům. V Česku (resp. Habsburské monarchii) ještě trestní zákoník Marie Terezie Constitutio Criminalis Theresiana (1768) stanovil tři formy zločinu rouhání, které byly trestány jednak upálením, jednak useknutím ruky, resp. vytržením jazyka a stětím, jednak konečně bitím.

  V Československu bylo rouhání trestné do roku 1950, kdy rouhání se Bohu řečmi, činy, v dílech tiskových nebo rozšiřovaných spisech bylo stíháno jako zločin rušení náboženství, za nějž hrozil trest tuhého žaláře až do deseti let.

  (Wikipedie: Rouhání)

 18. Medea

  “Jestliže křesťané chtějí pomáhat, mohou, ale nemusí dávat veřejně najevo svoji víru ve výmysl.”

  Nemusia, ale môžu. A môžu to aj muslimovia 🙂 Je to ich právo.

 19. mulit

  Já bych nic nezakazoval. Dokud bude svobodný internet, tak se to nějak utřepe samo. Kolik je na českém netu propagačních serverů od křesťanů? Desítky, možná stovky. Adventisti, letniční, katolíci a mnozí další křesťané denominačně nevyhranění na vlastní pěst šíří křesťanství. Přibývá v populaci křesťanů? Naopak ubývá.

 20. mulit

  Jinak ovšem věřící jsou opravdu někdy nezmaři. Píšu si s jedním ateistou, resp. mužem, co se o tématiku víry nezajímal. Na seznamce mu jedna žena naznačovala zájem. On tomu naivně uvěřil, takže šel na rande a když se sešli, tak se zní vyklubala echt křesťanka a ona ho evangelizovala a chtěla dotáhnout do církve a obrátit. 🙂 Na toho muže mělo rande účinek, že získal averzi vůči věřícím. Nejlepší osvěta je vyprávět reálné příběhy o věřících. 🙂

 21. mulit

  Jinak k tématu: Konvička je pro mě magor a exhibicionista.

 22. Jan Kupka

  „Nikdo na zeměkouli nevyvrátí tvrzení, že bůh je výmysl člověka. “
  Analogicky nikdo na zeměkouli nevyvrátí tvrzení, že člověk je výmyslem boha. 🙂

 23. Ignác z Loyoly

  Tady jde spíš o to, že pro objektivně existujícího boha nejsou žádné exaktní důkazy a to dlouhodobě, pro svět ano, rozhodně pak pro rozlehlost (hmotu) a vnímání (vědomou rozlehlost = vědomou hmotu, rozlehlost co vnímá okolní rozlehlost)

  “Jestliže křesťané chtějí pomáhat, mohou, ale nemusí dávat veřejně najevo svoji víru ve výmysl.”

  Nemusia, ale môžu. A môžu to aj muslimovia 🙂 Je to ich právo.

  – někdy nemůžou, třeba ve Francii burky, někde i šátky (na úřadech) atd… v sekulárních školách atd…

  – ústava umožňuje omezovat náboženské projevy

  – náboženství nepatří hlavně do politiky a na školy a úřady (některé symboly pak ani do veřejného prostoru, třeba burky, dle např. Frantíků)

  Tím jsem myslel ten extensivní sekularismus a vytlačování náboženské, tedy slepé víry z veřejného prostoru.

  Máme právo na kritiku i satiru a urážení víry, viz. evropské právo a Charlie Hebdo.

  Je suis Charlie. Hezký zbytek dne 🙂

 24. Foxy

  Ad: „Nikdo na zeměkouli nevyvrátí tvrzení, že bůh je výmysl člověka. “
  „Analogicky nikdo na zeměkouli nevyvrátí tvrzení, že . 🙂 “

  Inu, imaginární existence boží je prokazatelná nezpochybnitelným a prokazatelným výskytem informací nejrůznějšího typu, které se jej týkají. Pokud je mi známo, u všech těchto informací nebyl doložen jiný původ, než lidský. Reálná existence boží dosud prokázána nebyla. Nemá tedy smysl hovořit o bohu jinak, než jako o entitě existující imaginárně jako lidský konstrukt, lapidárně řečeno bůh je skutečně lidský výmysl – tedy pokud někdo nepřinese nezpochybnitelný důkaz reálné existence boží.
  To, že člověk je výmyslem boha, je neprokázané tvrzení. Vyvrací se až případný důkaz tvrzení, samo tvrzení nelze vyvrátit, to lze pouze zformulovat, vyslovit… ale platné je až po předložení důkazu. Ten teprve je možno oponovat…

  Mějte se tu, lidi drazí, co nejlépe to dokážete.
  Ceterum autem censeo, Konvička je fakt cvok.

 25. treebeard

  Mne ani tak nechýba väčšia sloboda „znevažovať náboženstvo“, mne skôr vadia priveľké ohľady na náboženstvo napr. u televíznych staníc.

  Na serióznych kanáloch sú často odvysielané úplne strelené dokumenty s náboženskou tematikou len preto, lebo náboženstvo požíva zvláštnu ochranu. Rovnako uletený nenáboženský dokument, napr. konšpiračnú teóriu, by neodvysielali.

  Na Viasat History napr. beží séria o rôznych relikviách, v ktorej si síce netrúfnu povedať, že tie relikvie sú pravé, ale usilovne mystifikujú a rozvíjajú teórie, ktoré by mal niekto vysmiať hneď na začiatku. Tieto dokumenty sa však 90% času tvária, že teória sa potvrdzuje a nakoniec ju spochybnia len nejakým vlažným, že ju „nemôžeme považovať za dokázanú“. To naozaj nemôžeme, ale často sa úplne žiada povedať, že ju môžeme považovať za hlúpu…

  Napr. časť o náleze „Mojžišovej palice“, čo má byť perfektne zachovaný artefakt popísaný hieroglyfmi, patriaci akémusi Tuthmosovi. Teória špekuluje, že to bolo pôvodné egyptské meno Mojžiša (ktoré mu dala faraónova dcéra), z ktorého neskôr ostalo Mose, čiže Mojžiš. Pripustia síce, že sa to nedá dokázať, ale nepovedia, že to Tuth znamená boha Thovta a tohto boha znázorňuje aj jeden z hieroglyfov. Ak by to teda aj bolo pôvodné Mojžišovo meno, asi by si nenechal palicu so zobrazením a pomenovaním cudzieho boha 😀

  Keď už teda rovno nepovedali, že naše vedomosti o egyptských dejinách vylučujú, že sa stal nejaký Exodus, že v Exode reálie vôbec nesedia na dobu bronzovú, že vykopávky dokazujú, židovský národ sa vyvinul na mieste a celkom iste neprišiel z Egypta, a že teda nijaký Mojžiš pravdepodobne neexistoval (a celkom určite nemal spoločné s tým biblickým). A že teda nemohol mať ani tú palicu…

  Naopak, v dokumente sa viackrát rozplývali, že tá palica (ak je pravá) rozdelila more… Nepovedali, že ak by aj Mojžiš žil, tak more asi nerozdelil.

  V inom dokumente zas ukazovali nález „pravého kríža“ matkou Konštantína Veľkého a viac-menej naznačili, že sú silné indície, že je pravý. Pritom tá historka bola úplne bláznivá – Konštantínova matka zistila, že na Golgote bol postavený rímsky chrám a v ňom našla pozostatky troch (krížov), z ktorých jeden mal nápis… Prečo by Rimania uchovávali niečo takéto v chráme, a prečo nielen Ježišov kríž, ale aj dva obyčajné, to sa dokument nenamáhal vysvetliť (a ani poukázať na nepravdepodobnosť). Namiesto toho preskúmali nápis a zistili, že sa nezhoduje so žiadnym z evanjelií. Heuréka! Falšovateľ by takúto chybu určite nespravil,kríž je pravý 😀 😀

  Prečo úbohých ateistov vystavujú takémuto tlačeniu kalerábov do hlavy? Prečo oblbujú ľahkovernejšiu časť populácie?

 26. mulit

  Foxy napsal: “ Reálná existence boží dosud prokázána nebyla. Nemá tedy smysl hovořit o bohu jinak, než jako o entitě existující imaginárně jako lidský konstrukt, lapidárně řečeno bůh je skutečně lidský výmysl – tedy pokud někdo nepřinese nezpochybnitelný důkaz reálné existence boží.“

  mulit: Mně by stačilo cokoli nadpřirozeného. Nemuselo by to dokazovat přímo boha, ale stačilo by úplně cokoli. A taky jsem to hledal. Velmi usilovně. Tak usilovně, že více to ani nešlo z finančních a časových důvodů. Já jsem se na to opravdu zaměřil. A ne jednou, dvakrát, ale pořád. Tzn. mnoho a mnoho let. Byl jsem na těch nejznámějších kazatelích, co znáš z vysílání křesťanských televizí. Byl jsem osobně na evangelizacích amerických a evropských evangelistů a pastorů. Strávil jsem tím dny, týdny. Opakovaně. I s ubytováním. Jezdil jsem i stovky kilometrů. Křesťanské konference, semináře speciálně zaměřené na tzv. dary Ducha svatého. Na uzdravování a na Boží moc. Jak v 90. letech, tak v pozdější době. Ale nikdy jsem nic nadpřirozeného neviděl. Ani mikronáznak. Jen davovou psychózu, hypnózu, manipulaci, strkání do lidí a proklamace. Hromadné opakování slov, modliteb. Emotivní hudba. Zažil jsem velmi dojemné situace. Brečel jsem mockrát. Viděl jsem tuny emocí. Tuny křiku. Tuny slov, tuny textů, tuny všeho možného, ale komplet všecko od A po Z bylo vždy jen lidské. Lidi, nástroje, technika, aparatura, hlasy, křiky. Uzdravení žádné. Nikdy ani žádný posun v ničem. Leda autosugesce. No a vzhledem k tomu, jaké množství konferencí jsem navštívil a jak moc jsem to hledal a nikdy nic nebylo, tak jsem si skoro jist, že to neexistuje, ani nikdy neexistovalo a všechna tzv. svědectví od křesťanů jsou fake, jakož jsou fake všechny zkazky v bibli o nadpřirozenu. Je to obludné, kolik toho pobožní navymýšleli. Je to skutečně k neuvěření. Jestli je nějaký zázrak, tak leda ten, co jsou schopni všechno si lidi vymyslet a kam jsou schopni zajít a co všechno naslibovat a vytahat z paty. To jsem skutečně nikdy netušil, že mezi lidmi je tolik baronů Prášilů… Náboženství ukazuje, kam až jsou lidi schopni klesnout…

 27. Jan Kupka

  Treebearde, sdílím tvé pohoršení.

  Jinak Foxy, navedl jsi mě na otázku, zda i člověk není jen lidským konstruktem.

 28. Medea

  “lapidárně řečeno bůh je skutečně lidský výmysl – tedy pokud někdo nepřinese nezpochybnitelný důkaz reálné existence boží”

  Foxy, Boh/boh by mohol existovať aj bez dôkazu.

  “To, že člověk je výmyslem boha, je neprokázané tvrzení. Vyvrací se až případný důkaz tvrzení, samo tvrzení nelze vyvrátit, to lze pouze zformulovat, vyslovit… ale platné je až po předložení důkazu. Ten teprve je možno oponovat…”

  Pokiaľ by bol predložený presvedčivý dôkaz tvrdenia, tak by sme to tvrdenie mali prijať, nemyslíš? 🙂

  “Mějte se tu lidi fajn, odjíždím na tři týdny až na sám někdejší konec světa. Měl bych přitom navštívit Fátimu”

  Želám Ti príjemnú cestu aj pobyt v Luzitánii, aj na tom konci sveta, kde Ókeanos božský omýva Zem 🙂

 29. toli

  Zažil jsem velmi dojemné situace. Brečel jsem mockrát. Viděl jsem tuny emocí. Tuny křiku. Tuny slov, tuny textů, tuny všeho možného, ale komplet všecko od A po Z bylo vždy jen lidské. Lidi, nástroje, technika, aparatura, hlasy, křiky. Uzdravení žádné. Nikdy ani žádný posun v ničem. Leda autosugesce.

  Kdysi jsme s bratrem mé nevlastní matky jezdili také po takových shromážděních,měl rakovinu žaludku.Tenkrát jsem ještě neměl tak vyhraněný postoj jako mám dnes.Nakonec zemřel,takže ano,pouhá autosugesce…
  http://invivomagazin.sk/nabozenska-manipulacia-spinave-triky-na-mysliach-dovercivych-ludi_211.html
  http://invivomagazin.sk/new/liecitelia-vierou-podvodnici-v-bozom-mene_450.html

 30. Jardaqt

  Jan Kupka:
  A nikdo nevyvrátí tvrzení, že bůh je výmyslem mého kocoura Kocoura, a že svět, včetně jeho historie – a i Kocoura – nestvořil můj, již zemřelý pes Ferdinand.

 31. Hraničář

  Medea
  12.09. 2016
  V Československu bylo rouhání trestné do roku 1950, kdy rouhání se Bohu řečmi, činy, v dílech tiskových nebo rozšiřovaných spisech bylo stíháno jako zločin rušení náboženství, za nějž hrozil trest tuhého žaláře až do deseti let……………….

  Tradiční katolíci dodnes želí toho, že tyto zákony upevňující rodinu a společnost zločinní komunisté zrušili.

 32. Hraničář

  mulit
  12.09. 2016
  Adventisti, letniční, katolíci a mnozí další křesťané denominačně nevyhranění na vlastní pěst šíří křesťanství. Přibývá v populaci křesťanů? Naopak ubývá. ………………….

  Hodně záleží na úhlu pohledu. Např. kard. Vlk spílal komunistům že ateizovali českou společnost a tak se jen 38% občanů přihlásilo jako křesťané. Naopak kard. Duka si pochvaloval, že jen 6% občanů se označilo za ateisty. Všichni ostatní že v něco/něčemu věří.

 33. mulit

  Hraničář: „Naopak kard. Duka si pochvaloval, že jen 6% občanů se označilo za ateisty. Všichni ostatní že v něco/něčemu věří.“

  mulit: Něcisté mu kostelní lavice nezaplní.

 34. Hraničář

  treebeard
  12.09. 2016
  Na serióznych kanáloch sú často odvysielané úplne strelené dokumenty s náboženskou tematikou len preto, lebo náboženstvo požíva zvláštnu ochranu. Rovnako uletený nenáboženský dokument, napr. konšpiračnú teóriu, by neodvysielali…………………….

  Např. Sisyfové, a hlavně dr. Grygar, se zasloužili o ukončené vysílání s panem Preiferem, který diváků posílal přes obrazovku nějakou energii.

  ……….V inom dokumente zas ukazovali nález „pravého kríža“ matkou Konštantína Veľkého a viac-menej naznačili, že sú silné indície, že je pravý……………

  Největší úlomky „pravého“ kříže, zasazené ve zlatě má ve svém titulárním kostele v Římě náš kard. Vlk. Viděl jsem je tam. Pravost toho kříže byla po nalezení ověřena pokusem – když na něj položili nemocného, tak se uzdravil.

  ……….na Golgote bol postavený rímsky chrám a v ňom našla pozostatky troch (krížov), z ktorých jeden mal nápis… …

  Problémem je, že nikdo neví, kde ta Golgota měla být. O oficiálním chrámu Božího hrobu i o celé Via Dolorose náš páter loni v Izraeli sám prohlásil, že to je jen takový skanzen. To však nebránilo věřícím, ostatně ani jemu, aby se v „Božím hrobě“ uctivě modlili.
  Mimo jiné se vysmíval i tomu, že různě po světě se uchovává a uctívá celkem 7 Ježíškových předkožek, v jednom italské kostele že i mají (a uctívají) Ježíškovo hovínko.

 35. Hraničář

  mulit: Mně by stačilo cokoli nadpřirozeného. Nemuselo by to dokazovat přímo boha, ale stačilo by úplně cokoli. A taky jsem to hledal. Velmi usilovně. Tak usilovně, že více to ani nešlo z finančních a časových důvodů. Já jsem se na to opravdu zaměřil………………

  Prof. Petr Pokorný, evangelický teolog, v jedné své práci napsal něco tak nějak, že Bůh zcela jistě nám neposkytl jasné důkazy o své existenci, protože my bychom pak podle svého naturelu ty důkazy rozpitvávali, pochybovali bychom ……

 36. Hraničář

  mulit
  12.09. 2016
  Něcisté mu kostelní lavice nezaplní……………………

  Důležité je že (v něco) věří. Pak jsou ochotni souhlasit s veřejnými výdaji na „duchovní“ věci.

 37. mulit

  Hraničář: Prof. Petr Pokorný, evangelický teolog, v jedné své práci napsal něco tak nějak, že Bůh zcela jistě nám neposkytl jasné důkazy o své existenci, protože my bychom pak podle svého naturelu ty důkazy rozpitvávali, pochybovali bychom ……

  mulit: Ale to je úplná blbost. To je klasická výmluva pobožných. Ostatně, že to je blbost, dokazuje i jejich kniha – bible. Asi Prof. Petr Pokorný nečte svoji základní knihu. Byl tam jeden pochybovač, „nevěřící“ Tomáš. Nechtěl věřit, že Ježíš vstal z mrtvých a že se stalo, co se prý stalo. Ježíš mu řekl, ať vloží prsty do jeho ran. Na to Tomáš zvolal: Můj Pán a můj Bůh.

  Neříkám, že se tento příběh stal, ale tvrdím, že je uvěřitelný, páč právě takto lidská psychika funguje. A takových příkladů je v bibli hafo. Ostatně Saul zažil oslepnutí a následně uzdravení svých očí a promluvil na něho Ježíš: To jsem já, koho ty pronásleduješ. Musel bych brát příběh po příběhu v Bibli. Neustále dokola je tam ukazováno, jak vznikala a rostla víra po tom, co někdo zažil něco nadpřirozeného. Je to jeden ze základních způsobů, jak vznikala víra a jak se údajně šířilo křesťanství. A že nějaký teolog tvrdí opak, je jeho omyl. Vím, že tento omyl je rozšířený, páč jim nic dneska nefunguje, tak vymýšlejí výmluvy.

 38. Hraničář

  Před dvěma hodinami jsem doposlouchal pořad o Hitlerovi. Jak už bylo řečeno, považoval se za „nástroj Prozřetelnosti“, který má spasit Německo. A stejně že to vnímala i většina Němců.
  V souvislosti s tím mě opět přišlo na mysl, že ve Fátimě v r. 1917, několik měsíců před VŘSR, varovala P. Marie před tím, že Rusko rozšíří své bludy po celém světě, a že je proto nezbytné zasvětit celý svět jejímu Neposkvrněnému Srdci, jinak že přijde válka ještě ničivější. Papežové se střídali a žádný ne a ne její požadavek splnit. A to ani sv. JP II., její veliký ctitel a bojovník proti komunismu. A P. Marie neustále po Lucii vzkazovala, že zasvěcení nebyl provedeno tak, jak požaduje, aby tedy mohla ve světě ten pokoj zařídit. Až pak byl z Vatikánu do kláštera vyslán biskup který se sestrou Lucií pohovořil, a pak P. Marie vzkázala,. že už je spokojená.
  SSSR se rozpadů, „staré“ (dobré) Rusko se obnovilo, „komunismus“ už nikdo nehlásá, pravoslavná církev je (opět) spojena se státní mocí a jaký že je pokoj na Zemi?
  Tradiční katolíci na to ovšem přišli – slova P. Marie se netýkala komunistického učení, ale pravoslavné hereze!

  Mimochodem – P. Maria nikdy ani slovíčkem nezmínila ani nacismus, ani fašismus, který se už tenkrát v Portugalsku šířil.

 39. Sam

  Vážení přátelé, situace je zhruba taková, že nikdo (ČR, USA, Německo…) nechce naštvat Saúdskou Arábii, před jejíž ambasádou se Konvičkova akce konala.

 40. toli

  Největší úlomky „pravého“ kříže, zasazené ve zlatě má ve svém titulárním kostele v Římě náš kard. Vlk. Viděl jsem je tam. Pravost toho kříže byla po nalezení ověřena pokusem – když na něj položili nemocného, tak se uzdravil.

  🙂 🙂

  To je to samé jako zázraky potřebné k vyhlášení svatosti „světce“

 41. toli

  @Hraničář
  V souvislosti s tím mě opět přišlo na mysl, že ve Fátimě v r. 1917, několik měsíců před VŘSR, varovala P. Marie před tím, že Rusko rozšíří své bludy po celém světě, a že je proto nezbytné zasvětit celý svět jejímu Neposkvrněnému Srdci, jinak že přijde válka ještě ničivější

  Si myslím že pár měsíců před VŘSR by jim to prorokoval kde jaký prognostik,na to to nepotřebovali vkládat do úst nějaké své halucinaci 🙂

 42. ateista

  @Jan Kupka
  Analogicky nikdo na zeměkouli nevyvrátí tvrzení, že člověk je výmyslem boha.

  Nepoužívejte analogie. Vynaložte podobné úsilí jako mulit na to, abyste dokázal, že bůh sám přišel za nějakým naším předkem a požádal ho, aby ho uctíval a klaněl se mu a že mu za to slíbil spásu a život věčný v království nebeském.

 43. barracuda852

  Pokud se můžu nebo právě tady skoro musím zamýšlet nad „nadpřirozeností-jakousi vyšší mocí“ ,pak mi nezbývá než vynést o tom,že vlastně celá ta „naše země Česká“ je jaksi sama o sobě nadpřirozená.Dějí se tu věci docela k neuvěření a vůbec nepochopitelné.Lidé jež do očí nám vystupují jako sami živí „svatí“ ,jež však tento svůj rubáš odívají
  přes svojí temnou duši aby „nás“ okradli a přece byli i tak velebeni a ctěni.Je s podivem jak „některým lidem“ daří se bez obtíží řekl bych až skoro plynout tímto státem mimo zákony nejen světské,ale snad i přírodní.Někteří z „těchto lidí“ jsou volení tímto lidem znova a znova do stejných nebo podobných postů ať ve vládě nebo v důležitých úřadech a funkcích.Je s podivem jak „služebníci boží“ tloustnou a tyjí ze statků pro něž nikdy nic nevykonali,jak dojíždějí do kostelů a na fary zánovními auty a přitom je těžké v bibli najít byť jedinou pozitivní zmínku o hromadění a nebo vymáhání majetku,o který stejně nakonec bude muset pečovat stát sám,Zázrak pomyslím si,no jistě,zcela nepochybně.A o to víc když jsem ateista,pro mně tedy zázrak ze všech nejneuvěřitelnější
  .Právě takových příkladů je však ČR plná!!!Jen si tak nakonec říkám,kdo a jak z těch „posvěcených“ a státem dotovaných kněží vlastně četl onu bibli,vždyť tam nic z výše uvedených aktů,nic popsáno není,a už vůbec jak se toho účastnit na veřejné úrovni.Takže i když bůh není,tak zázraky určitě,stačí si sem tam otevřít denní tisk a podobně…

 44. ateista

  Ceterum autem censeo, Konvička je fakt cvok.

  Možná je Konvička cvok, ale nelze mu upřít odvahu uspořádat protestní akci, byť by měla nevhodnou formu. Pouť do Mekky a kamenování kaby je stejně směšné, jako kamenování ToiToi v Praze. Vloni tam bylo pod laskavým dohledem Alláha ušlapáno přes dva tisíce lidí. Nepřijde vám to brutální?
  Jakou akci jsme uspořádali my?

 45. mulit

  Sam
  13.09. 2016
  Vážení přátelé, situace je zhruba taková, že nikdo (ČR, USA, Německo…) nechce naštvat Saúdskou Arábii, před jejíž ambasádou se Konvičkova akce konala.

  mulit: Konat šaškoakce před ambasádou je zaplétání se do jejich věcí. A vlastně ukázání vlastní malosti a provokace jiného státu a obracení pozornosti k nějakému pouštnímu státu, který kdyby neměl ropu, tak po něm ani pes neštěkne. Kdybych měl podpořit akci, tak ne Konvičkovu, ale takovou, kde by šlo o zákaz stavění mešit a zákaz nošení těch jejich „fašistických“ oděvů na veřejnosti. Tak jako se člověk nemůže po ulici promenádovat v hákových křížích, tak by nemělo být dovoleno propagovat ty jejich hnusné totalitní a protilidské hadry, které přímo křičí, jak by chtěli člověka sešněrovat a uniformovat (unifikovat).

 46. Jan Kupka

  Tak jako se člověk nemůže po ulici promenádovat v hákových křížích, tak by nemělo být dovoleno propagovat ty jejich hnusné totalitní a protilidské hadry, které přímo křičí, jak by chtěli člověka sešněrovat a uniformovat (unifikovat).

  Co kroje, ty zakážeme taky? Do háje, vždyť i šátky je k nim třeba nosit. Pokud ctíte sekularismus, tedy rovný přístup ke všem, tak jak obhájit zákaz burek, které zakrývají obličej, když masky čertů a mikulášů, které také zakrývají obličej, se mohou nosit zcela svobodně? Tak buď je tu nějaké pravidlo, například „z bezpečnostních důvodů není možné chodit se zahaleným obličejem (s vypsanými výjimkami pro SWAT tým a program ochrany svědků)“, což je nařízení nezávislé na náboženském vyznání jedince, nebo kupříkladu zakážete jenom burkiny, ale že v potapěčském neoprenu je také zahalené celé tělo vám nevadí? To by nebylo přece fér.

  Tam kde není vhodné nosit muslimské šátky, to může už teď upravovat pracovní vyhláška, nebo smluvní podmínky (třeba v hromadné dopravě). Ale plošný zákaz jednoho specifického oblečení je dost zvláštní. Muselo by se zakázat jako symbol něčeho. Něčeho, co ale dnes trestné není. Když by se řeklo, že nosit burku je symbolem salafismu a salafismus byl zákonem postaven na úroveň nacismu, pak prosím. Ale jen tak z ničeho nic zakazovat plošně něco jenom kvůli tomu, že je to hloupé a nelíbí se mi to, to nevím, zda je možné. Tím by byl princip sekularity státu popřen, protože by byl popřen rovný přístup. Jak by k tomu muslimky přišly, že si katolické řeholnice nosí šátky vesele dál a ony nemohou.

 47. Ignác z Loyoly

  Důležité je, že sekulární a liberální ústava a evropské právo dovoluje satiru na náboženství i urážky (protože mezi tím není hranice), tyto jsou nad obyčejnými trestními zákony.

  A kdyby se nesmělo urážet přesvědčení a víra či lidé podle přesvědčení a víry, tak nesmíme o náckách říct, že jsou to hovada, nesmíme si z nich dělat legraci, nesmíme říct ani nic o komunistech atd… nesmysl. To bychom to rovnou mohli zabalit. Víra a přesvědčení je parodovatelná, kritizovatelná a urazitelná a jejich vyznavači také. A je to tak správně.

  „Kritika náboženství je v Evropě chráněna Úmluvou, nelze omezovat svobodu kvůli náboženským skupinám

  S odkazem na zavedené case-law Evropského soudu pro lidská práva upozorňuje Parlamentní shromáždění Rady Evropy státy, že satira – včetně satiry neuctivé – a informace, které jsou útočící, šokující nebo zneklidňující, včetně kritiky náboženství, jsou chráněny jako součást svobody projevu článkem 10 Evropské úmluvy o lidských právech. Evropa by neměla vycházet vstříc vzrůstající citlivosti určitých náboženských skupin. Demokracie má právo a povinnost bránit se.“

  http://www.ceska-justice.cz/2015/01/kritika-nabozenstvi-je-v-evrope-chranena-umluvou-nelze-omezovat-svobodu-kvuli-nabozenskym-skupinam/

  Náboženská víra jen do soukromí = sekulární stát.

  Je suis Charlie. Hezký den 🙂

 48. Jan Kupka

  Pokud by byla víra jen soukromou záležitostí, pak přijdeš i o možnost ji kritizovat. Protože co pak je ti po tom, co kdo v soukromí dělá?

  Ty chceš na jednu stranu urážet a kritizovat, na druhou stranu chceš víru jako věc soukromou (do které by ti mělo být kulové). Tak buď jedno nebo druhé.

  Sekulární stát znamená dvojí:
  1. není vázán na žádnou náboženskou ideologii
  2. a současně zaručuje svým občanům svobodu vyznání.

  Ty bys ale, ruku na srdce, ten druhý bod nejraději změnil na něco ve stylu:
  2. a současně zaručuje svým občanům svobodu od vyznání.
  Není-liž pravda?

 49. toli

  No vzhledem k tomu že stále zasírate veřejný prostor a tudíž víra stále není soukromou záležitostí tak prostě kritizujeme a děláme vše pro to aby jste měli co nejmenší vliv a členskou základnu a to se daří 🙂

  Duševní nemoce patří do blázince a ne na ulici .LGBT sere národ jednou do roka ale církve dělají totéž pořád 🙂

 50. Azazel

  Tak právo shromažďovací asi nikdo nechce někomu brát, jde o oblékání na veřejnosti (burky např.), o náboženských symbolech na úřadech a školách a že náboženství nepatří do výuky do 18.let věku (církevní školy zrušit)- tedy výuka o náboženství klidně, ale ne výuka náboženství – a o tom, že NÁBOŽENSTVÍ NEPATŘÍ DO POLITIKY A ZÁKONŮ, viz. sekulární ústava. Tím se myslí to, že náboženství patří do soukromí, že si udělají občas blázni nějaký SOUKROMý happening na veřejném prostranství mi nevadí. 🙂

  A co se týče veřejnoprávních médií, tak buď tam pustí i ateisty a humanisty atd… nebo ani křesťany a jiné sekty. Buď všichni nebo nikdo. A hezky podle poměru zastoupení v populaci nebo rovně všem 🙂

  Ahoj a zase někdy 🙂

 51. S.V.H.

  Je-li parodované kamenování Satana v Mecce nepřípustným znevažováním, zesměšňováním a urážkou náboženství, co by v tom případě měli na samotné kamenování Satana v Mecce říkat satanisté? Není to také znevažování, zesměšňování a urážka jejich náboženství? 🙂

 52. Jan Kupka

  Azazeli, je ti jasný, že církevní školy jsou prostě ty školy, kde je zřizovatelem církev, ale mají stejné osnovy, respektive rámcové vzdělávací programy, jako školy státní. A liší se zpravidla jen tím, že je na nich nepovinný předmět náboženství? A že většina vyučujících i studentů jsou nevěřící.

  „Buď všichni nebo nikdo.“
  Všichni se mi tu snažíte přesvědčit, že ateismus žádná ideologie není. Tak co by tam ateisté dělali? Přece ateista je i ten, kterému je náboženství u zadku a bavit se o něm nechce. A nemyslím si, že by prostor nebyl dán. Jen o něj nikdo nestojí. Ateisté nic moc neorganizují, nepořádají, i tady je vás pět a půl. Proti tomu je tu půl milionu lidí, kterým není zatěžko zvednout v neděli zadek a místo koukání na televizi či sekání trávníku jít do kostela.
  Ateisté se ani nijak neorganizují, takže kdo by měl jejich jménem jako že mluvit? A tak dále. Prostě ta poptávka po ateistických pořadech prostě není a kde není poptávka, není ani nabídka. Tak to vidím já. Když by byl hlad po antináboženských pořadech (protože nenáboženské pořady jsou všechny…až na ty náboženské), tak by ty pořady byly.

 53. Jan Kupka

  S.V.H.: Satanisté si zvedají, že to Satan každoročně přežije bez úhony. 🙂

 54. S.V.H.

  Jan Kupka
  S.V.H.: Satanisté si zvedají, že to Satan každoročně přežije bez úhony. 🙂

  S.V.H.:
  Z tohoto úhlu pohledu byl ovšem zákaz Konvičkovy akce pro muslimy medvědí službou. Kdyby to Konvička realizoval, mohli si také honit triko: „Vidíte? Ať naházíte, kolik chcete zmuchlaných novin na záchod symbolizující Kábu, tak Kába v Mecce to přežije úplně bez úhony! A pak že Islám není to jediné pravé náboženství!“ 🙂

 55. Petr

  Tento druh satiry zbožňovali v nacistickém Německu. Dělali různé veselé pochody před synagogami, nechávali tam vepřové hlavy, pálili tam různé knížky nebo rozverně třeba věšeli nějaké loutky. To se všichni nasmáli.

  A určitě by se takovéto satiře smáli i dnes, kdyby někdo šel o šábesu před synagogu, udělal tam trochu striptýzu, zatahal fousáče za bradu či pejzy a každého křtil při vchodu omastkem kapajícím z prasečího kolene. Pak by se přesunul před ambasádu Izraele a tam na protest proti náboženskému fundamentalismu by začal močit do koryta s krmením pro prasata, kterému by děsně vtipně říkal Zeď nářků. Vše by vyvrcholilo žertovným pokálením Davidovy hvězdy a masturbací menorou. To by tu byla krásná sranda, satira a nikdo by ani nejmenším slovem nemohl cokoliv kritizovat či zakazovat. Protože přeci by to neuráželo všechny, ale jen jakýsi mýtus z hlav organizátorů.

 56. Azazel

  S.V.H. : O tom se nemá vůbec cenu bavit, satira je povolená, vůbec nemá cenu diskutovat coby kdyby.

  Satira je většinou urážlivá a haní nějaké přesvědčení či nějakou skupinu lidí (a je to tak správně) a může být pravdivá i lživá, to je ovšem fuk. Satira je satira. Nečti si názory nějakejch poblázněnejch pánbíčkářů, ale zákony a ústavu. A ústava a evropské právo mluví jasně. Magistrát šel proti této svobodě, včetně těch, co byli před rokem a půl: Je suis Charlie. Např. Zaorálek. Toto patří k soudu, úřednice ven. Není vůbec pochyb. To co se píše na české justici mluví jasně:

  „Kritika náboženství je v Evropě chráněna Úmluvou, nelze omezovat svobodu kvůli náboženským skupinám

  S odkazem na zavedené case-law Evropského soudu pro lidská práva upozorňuje Parlamentní shromáždění Rady Evropy státy, že satira – včetně satiry neuctivé – a informace, které jsou útočící, šokující nebo zneklidňující, včetně kritiky náboženství, jsou chráněny jako součást svobody projevu článkem 10 Evropské úmluvy o lidských právech. Evropa by neměla vycházet vstříc vzrůstající citlivosti určitých náboženských skupin. Demokracie má právo a povinnost bránit se.“

  Evropské právo a ústava je nad trestními zákony.

  http://www.ceska-justice.cz/2015/01/kritika-nabozenstvi-je-v-evrope-chranena-umluvou-nelze-omezovat-svobodu-kvuli-nabozenskym-skupinam/

  Že náboženství nepatří do veřejných úřadů, škol a politiky = sekulární ústava, sekulární stát. Patří do soukromí + občas nějaké veřejné akce, jako mají LGBT, to neva.

  Svoboda slova umožňuje karikovat. Navíc karikovat přesvědčení není to samé co karikovat národnost. Ale i to je dle mě v pořádku… není to totiž výzva k násilí… opakem je diktatura a cenzura.

  Ahoj všem vyznavačům pouštní zombie jménem Ježíš Kristus nebo pedofila z pouště jménem prorok Mohamed, i všem „neznabohům“ 🙂

  Váš Charlie 🙂

 57. Jan Kupka

  Myslím, že Petr to vystihl velmi dobře. Podobné asociace jsem měl po přečtení článku taky.

 58. nikka

  S timto pristupem magistratu i politickych stran se ritime do peknych s….. co je nam po tom, ze oni slavi nejaky svatek? Proc bychom meli sedet na zadku a bat se cokoli rict aby je to nahodou nepobourilo. Oni snad respektuji nase vanocni ci velikonocni svatky? Pokud si pamatuji tak se loni kvuli nasi prehnane toleranci islamu ani oficialne nerozsvecel vanocni strom. Vse probehlo tak nejak za pochodu aby si toho nekdo nahodou nevsiml.Pred x lety jsme hrde celili vpadu turku a nase evropske staty branili mecem. Dnes si je divdiv nezveme do svych domovu… je mi z toho zle…

 59. toli

  Myslím, že Petr to vystihl velmi dobře. Podobné asociace jsem měl po přečtení článku taky.

  Vystihl to dobře ale pořád je rozdíl mezi brutální satirou a vyvražďováním lidí (třeba těch Židů).
  To první mi nevadí-proti vkusu žádný dišputát.Asi bych nelil jako Kohout své sperma do svěcené vody v kostele protože to je prostor pro křesťany,tam ať si dělají co chtějí.

 60. fsm

  @Petr

  Ve zkratce řečeno, každá satira „konvičkova“ typu je předstupněm masové genocidy. Proto je nutné onu nevhodnou satiru zakázat. A o tom, co je nevhodná a nepovolená satira bude rozhodovat nějaká komise.
  Chápu to správně?

  Každý, tedy i idiot Konvička, má právo vyjádřit svůj názor a pokud neomezuje práva nikoho jiného, může si to dělat jak chce. Házením zmačkaných novin na kadiboudu bezpochyby ničí práva nepoškozuje.
  Mám pocit, že magistrát se snaží svou převysokou horlivostí napravit selhání, kdy konvičkovcům povolil tu akci s replikami zbraní.

 61. Jan Kupka

  Toli, historie i současnost nás učí, že od slov k činům je to mnohdy jen kousek. Je zarážející, kolik lidí, „expertů“, se vyjadřuje ve smyslu, že islamistům nahrává, když je společnost stavěna proti umírněným muslimům a umírnění muslimové proti společnosti. V tomto ohledu Konvička, ale v mnohém i lidé na tomto fóru, plní v pravdě medvědí službu. Podobné provokace nepomohou k liberalizaci režimu v Saudské Arábii. Nezastaví ani migrační proud. Jediné, co udělají, že „naserou“ i ty muslimy, kteří by za normálních okolností byli na vaší straně.

 62. Medea

  “Máme právo na kritiku i satiru a urážení víry, viz. evropské právo a Charlie Hebdo.”

  Kritizovať náboženstvo môžeš, ale vhodným spôsobom, v súlade so zákonmi a s dobrými mravmi 🙂 Nemôžeš napr. hanobiť veriacich alebo šíriť nenávisť voči nim, alebo sa nemôžeš vykakať pred oltárom počas omše/bohoslužby 🙂

 63. Ignác z Loyoly

  Nenávist je výzva k násilí, nic podobného Konvička v tomto případě neudělal. Jinak mohu se vykadit na oltář, např. Pussy Riot jsou vychvalovány za to, co udělaly v Rusku = tzn. zde by za to do vězení nešly, max. by dostaly pokutu, někdo to vyzkoušel i u nás a nic se nestalo, šlo o vyrvál v kostele. 🙂

  Prof. Kohout dal sperma do svěcené vody a nic…

  Urážení není nenávist, to je výzva k násilí a vyhrožování 🙂

  Takže znovu: ústava a evropské právo je nad trestním zákonem. Urážka, i sebevětší, není výzva k násilí, pak teprve je to nenávist.

  Jinak to s těmi výkaly by se řešilo přes poškození soukromého majetku spíš…

  Hezký den a už musím, zase někdy 🙂

 64. Medea

  Ani ateisti (skupina) sa nesmú hanobiť:

  § 355 trestního zákoníku (40/2009 Sb.) Hanobení národa, rasy, etnické nebo jiné skupiny osob

  (1) Kdo veřejně hanobí
  […]
  b) skupinu osob pro jejich skutečnou nebo domnělou rasu, příslušnost k etnické skupině, národnost, politické přesvědčení, vyznání nebo proto, že jsou skutečně nebo domněle bez vyznání,
  bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta.

 65. Medea

  Áno, nenávisť nie je výzva 🙂

 66. Medea

  “Nenávist je výzva k násilí, nic podobného Konvička v tomto případě neudělal.”

  A to, čo chcel Konvička urobiť sa dá vyložiť ako hanobenie náboženskej skupiny alebo šírenie nenávisti voči nej.

 67. toli

  islamistům nahrává, když je společnost stavěna proti umírněným muslimům a umírnění muslimové proti společnosti. V tomto ohledu Konvička, ale v mnohém i lidé na tomto fóru

  No zájímalo by mne jak poznáš umírněného muslima když jsou vybízeni aby lhali pro dobro věci (islámu) nevěřícím a jinověřícím……

 68. Medea

  “No zájímalo by mne jak poznáš umírněného muslima když jsou vybízeni aby lhali pro dobro věci (islámu) nevěřícím a jinověřícím…”

  Bez ohľadu na (ne)schopnosť rozoznať úprimnú umiernenosť od falošnej, nevhodné správanie môže vytvárať alebo zvyšovať nepriateľstvo muslimov a nahrávať islamistom.

 69. Medea

  Oveľa konštruktívnejšie by podľa mňa bolo presadzovať napr. zákaz agresívnych náboženských hnutí (ako salafizmus), alebo presadzovať zákaz financovania mešít a teologických škôl zo zahraničia, alebo vyškoliť si vlastných islamských teológov, ktorí by učili to, čo je v súlade s EU zákonmi (viď Francúzsko), než provokatívne hanobiť všetkých muslimov.

 70. fsm

  @Jan Kupka
  „Toli, historie i současnost nás učí, že od slov k činům je to mnohdy jen kousek.“

  Svatá pravda. Zakázat svobodu slova!

  „Podobné provokace nepomohou k liberalizaci režimu v Saudské Arábii. Nezastaví ani migrační proud. Jediné, co udělají, že „naserou“ i ty muslimy, kteří by za normálních okolností byli na vaší straně.“

  Jenomže „připosranost“ taky ničemu nepomůže. Přece nemůžeme chodit kolem jisté náboženské skupiny po špičkách, jenom aby se náhodou neradikalizovali.

 71. mulit

  Jan Kupka: Co kroje, ty zakážeme taky? Do háje, vždyť i šátky je k nim třeba nosit.

  Ale jen tak z ničeho nic zakazovat plošně něco jenom kvůli tomu, že je to hloupé a nelíbí se mi to, to nevím, zda je možné. Tím by byl princip sekularity státu popřen, protože by byl popřen rovný přístup. Jak by k tomu muslimky přišly, že si katolické řeholnice nosí šátky vesele dál a ony nemohou.

  mulit: Pokud lidi v krojích nebo katolické řeholnice budou dělat teroristické činy, tak samozřejmě zakázat taky. Všem měřit stejně. Ale zatím v Evropě tohle lidi v krojích ani jeptišky nedělají. Dělá to tahle banda a deriváty z ní odvozené https://www.novinky.cz/zahranicni/blizky-a-stredni-vychod/414516-bestialni-vrazi-z-islamskeho-statu-zabijeli-vezne-na-jatkach.html

 72. Ignác z Loyoly

  Až budou kroje zakrývat obličej, tak je dobré je zakázat na veřejnosti. Pokud ne, tak ne.

  Ale zakázat kroje na školách a úřadech je dobré, pokud jsou nábožensky založené. A to i když nezakrývají obličej atd… samozřejmě mimo historické akce (např. divadlo atd.)

  Medea: opakuji – výzva k násilí X satira/urážka

  Urážka je v pohodě v jakékoliv formě, urážení je v pořádku a je dobré, prolamuje tabu a snižuje napětí, které by jinak mohlo být „vybito“ jinak

  Evropské právo a ústava umožňuje urážet a karikovat víry a přesvědčení i skupiny obyvatel (třeba nácky atd… tak proč ne muslimy?)

  Vedle urážení tu má být i věcná kritika, mohou se doplňovat…

  „Konvertujte k ateismu! Filozof Kohout dal sperma do svěcené vody“ (není to trestné)

  http://echo24.cz/a/wfkqn/konvertujte-k-ateismu-filozof-kohout-dal-sperma-do-svecene-vody

  Náboženství jen do soukromí a na občasné veřejné akce, nic víc!

  Dobrou noc 🙂

 73. Medea

  “Přece nemůžeme chodit kolem jisté náboženské skupiny po špičkách, jenom aby se náhodou neradikalizovali.”

  Medzi chodením po špičkách a hanobením je celé spektrum možností 🙂

  Treba byť voči muslimom asertívny a na novú situáciu v EU (islamský terorizmus) reagovať vhodnými zákonmi.

 74. Hraničář

  Ignác z Loyoly
  13.09. 2016
  Prof. Kohout dal sperma do svěcené vody a nic…….

  Mně se to také nelíbí, jsem ale schopen se na ten problém podívat i z jiného úhlu pohledu. Představme si, že by Konvička do té vody hodil hrst vlasů či ostříhaných nehtů. Jistě by to mnoho lidí znechutilo. Jenže sperma je něco jiného. Pod vlive, náboženské tradice a výchovy spojujeme, i nevěřící, většinu toho, co je spojeno s rozmnožováním za něco „nečistého“ (viz „čistý“ život, „čistý“ manželský život“, „čisté“ myšlenky, „přečistá“ P. Marie a pod. ze slovníků věřících), nemravného, hříšného, škaredého … ačkoliv v Genesis je napsáno, že Bůh pohleděl na svůj výtvor – Svět i člověka – a pochválil se, že to je velmi dobré.
  Takže i to sperma je od Pána Boha a je tedy otázka, proč by se v domě Božím nemohlo odložit.

 75. Hraničář

  Medea
  13.09. 2016
  Oveľa konštruktívnejšie by podľa mňa bolo presadzovať napr. zákaz agresívnych náboženských hnutí (ako salafizmus), alebo presadzovať zákaz financovania mešít a teologických škôl zo zahraničia, alebo vyškoliť si vlastných islamských teológov, ktorí by učili to, čo je v súlade s EU zákonmi (viď Francúzsko), než provokatívne hanobiť všetkých muslimov……

  Volačo takého urobil Bašár spolu se stranou Baas v Syrii. Uzákonil jednotný, značně liberální, výklad Koránu, který se musel vyučovat je školách a hlásat v mešitách, vysoce toleroval jiná náboženství, v zemi zavedl velice liberální zákony, ženy nesměly být islámem omezovány. A vidíš, Západ to nijak neocenil, naopak podpořil a podporuje radikální islámskou opozici proti němu. Protože Asádovci hledí více na zájem vlastní země než na zájmy nadnárodních finančních oligarchů.

 76. Hraničář

  fsm
  13.09. 2016
  Jenomže „připosranost“ taky ničemu nepomůže. Přece nemůžeme chodit kolem jisté náboženské skupiny po špičkách, jenom aby se náhodou neradikalizovali………………

  Němečtí i evropští vysocí politici prohlašují, že islám už je nedílnou součástí Německa, Evropy. Vůbec nikdo nemluví o tom, jak to, že křesťanství a judaismus už dávno nejsou nedílnou součástí muslimských států. Protože muslimské vlády zatlačily kdysi početné křesťanské a židovské komunity do druhořadé ho postavení. A protože ani křesťanský ani židovský Pán Bůh svým vyznavačům nijak nepomohli, a nepomáhají, křesťané a židé v těch zemích zmizeli a mizí.
  Jestliže si v Evropě chceme zachovat dosavadní způsob života, musíme s muslimy zacházet stejně. Nemohou, nesmějí zde mít větší práva než mají jiní. Bohužel, výhody, které sekulární státy poskytují tradičnímu křesťanství radikalizují muslimy, aby požadovali totéž. Čili čím více a větší podporu budou požadovat, a dostávat, křesťané, tak to stejné, zcela oprávněně, budou požadovat – a dostávat – i muslimové!

 77. Hraničář

  mulit
  13.09. 2016
  Jak by k tomu muslimky přišly, že si katolické řeholnice nosí šátky vesele dál a ony nemohou……………….

  Když si babka z lidu či řeholnice sundají šátek či celý kroj/hábit, nikoho, ani z rodiny ani z komunity ani ve snu nenapadne, že by tím nějak zneuctila rodinu, řád, a že by ji za to měli ukamenovat, shodit s balkonu či oběsit! Muslimské šátky a vůbec ženské oblečení je znakem společenské ,poroby žen, byť by to většina prezentovala jako normální a žádoucí stav.
  Obdobně ženskou obřízku vyžadují a provádějí ženy! Protože muži tamní komunity by si neobřezanou za manželku nevzali a taková žena ve společnosti nepožívá ani tu nejmenší úctu. V první řadě se ovšem jedná o nevzdělanost!

 78. Hraničář

  Medea
  13.09. 2016
  Treba byť voči muslimom asertívny a na novú situáciu v EU (islamský terorizmus) reagovať vhodnými zákonmi…………

  Pokud budou v Evropě muslimská gheta a pokud muslimové budou přibývat, nebudou nemuslimské zákony nic platné. Muslimové se ve vězeních ještě více radikalizují a vyškolují a získávají statut mučedníků. Naše sekulární zákony nejsou jejich zákony! A my jsme slaboši a neumíme závažné trestné činy a zločiny adekvátně a účinně trestat!

 79. Hraničář

  Volačo pro zamyšlení:

  Několik perliček pro vyznavače víry v osud:
  1) Rainer Henn, německý soudní lékař, který holýma rukama balil mumii ledového muže do plastového pytle k jeho trasportu. Zemřel za podivných okolností při autonehodě cestou na přednášku o Ötzim.
  2) Helmut Simon. Objevitel mumie. Jako jediný ze skupiny, která se v Alpách dostala do sněhové vánice, zemřel. Bylo to blízko místa, kde Ötziho našel.
  3) Kurt Fritz. Krátce poté, co přivedl k Ötzimu patologa Henna, sám zahynul ve sněžné bouři.
  Jürgen Schmalz, velitel zásahu, který Ötziho z jeho hrobu vyzvedl. Po pohřbu Helmuta Simona ho skolil ho srdeční infarkt. Bylo mu pouhých 31 let.
  4) Rainera Hölzer, účastník Ötziho vyzvedávání. Akci dokumentoval pro ORF. Podlehl mozkovému nádoru.
  5) Konrad Spindler. Šéfa archeologického institutu z Innsbrucku, který se pasoval na „znalce Ötziho“, zdolala roztroušená skleróza.
  6) Tom Loy, archeolog Američan. Nalezen mrtvý v australském městě Brisbane, kde se chystal dokončit knihu o Ötzim.
  http://www.osel.cz/8983-byl-tzi-paradivy-don-juan-doby-medene.html

 80. toli

  Pokud budou v Evropě muslimská gheta a pokud muslimové budou přibývat, nebudou nemuslimské zákony nic platné

  To si piš že v Evropě budou gheta,gheto je znakem chudoby.V prvé řadě by jeho obyvatelé museli mít nějaké vzdělání a k tomu odpovídající práci.Kdo bydlí v našich (českých) ghetech ? My si nedokážeme poradit s integrací ani našich Romů natož cizích muslimů…….A druhou otázkou je jestli se vůbec naši cikáni chtějí integrovat,chtějí pracovat,chtějí se vzdělávat a vymanit se z gheta ?Tam totiž není žádný tlak ze strany společnosti.Jistě ,Romové se chtějí mít dobře,ale bez práce aniž by hnuli prstem.A pokud nějakou práci chtějí tak k tomu zase potřebují nějaké vzdělání,něco umět….Spojené nádoby.Tak jen vyrábějí děti (které dopadnou úplně stejně jako jejich rodiče) a tím si zvyšují příspěvky od státu (zdroj jejich obživy).Stejný styl mají i muslimové v ghetech.

  Píšu si s francouzským Alžířanem,poslal nějaké fotky kde bydlí.My tomu říkáme chlívek……Pro ně to je vrchol čeho mohou dosáhnout a zároveň je to zdrojem jejich frustrace. On se již ve Francii narodil a nemá šanci uniknout chudobě.

 81. ateista

  @Jan Kupka
  Pokud by byla víra jen soukromou záležitostí, pak přijdeš i o možnost ji kritizovat. Protože co pak je ti po tom, co kdo v soukromí dělá?

  Kdyby byla víra soukromou záležitostí, církevní úkony (žehnání kde čemu a pod.) zmizely z veřejného života, církve nezasahovaly do života společnosti (potraty) a činnost církví byla financována věřícími, a nikoliv státem, nikdo by nic nekritizoval.
  Stále zapomínáte, že církevní hodnostáři lžou a podvádějí věřící slibujíc spásu a život věčný, neboť neříkají kdo a kdy to bude poskytovat. Kromě toho nutí věřící uctívat neexistující subjekt, což je minimálně směšné. A smutné je to, že na to věřící přistoupí. Z tohohle by Vás mělo bolet „srdce“.

 82. Jan Kupka

  „Takže i to sperma je od Pána Boha a je tedy otázka, proč by se v domě Božím nemohlo odložit.“

  Hraničáři, máš jedinečnou příležitost jít všem těm zpátečnickým věřícím příkladem a ukázat jim, jak jsou plní předsudků. Udělej si ejakulátem (ideálně cizím) křížek (nebo špagetové monstrum, to je fuk) na čelo, natoč se u toho, dej to na internet a šiř osvětu. Přece to není žádný problém, ne? Ty přece pod vlivem náboženské tradice a výchovy už nejsi. Tak těm chudákům ukaž, že na sperma na čele není nic špatného.

  Nebo že bys tu jen tak silácky plácal a skutek utek? To mi k tobě nesedí, ty jsi přece muž činu, ne?

 83. Jan Kupka

  „Pro ně to je vrchol čeho mohou dosáhnout a zároveň je to zdrojem jejich frustrace.“
  A z frustrace se stává postupně deprivace, nastupuje projekce viny na majoritní společnost a následná agrese. Obráceně vzniká frustrace i u majoritní společnosti, která tak ještě více izoluje vyloučené jedince, kteří jsou zase o to frustrovanější. A jsme ve spirále, která v nejhorším případě pak ústí v sebevraždy, sebevražedné útoky, lidové bouře, pogromy…

  Tu spirálu je třeba někde utnout.

 84. toli

  Tu spirálu je třeba někde utnout.

  A jak ? Vaše modlení nepomáhá…..

 85. Jan Kupka

  „A jak ?“
  Myslel jsem, že na problematiku deprese, frustrace a deprivace jsi tu odborníkem na slovo vzatým ty, ne?

 86. Hraničář

  toli
  14.09. 2016
  Píšu si s francouzským Alžířanem,poslal nějaké fotky kde bydlí.My tomu říkáme chlívek……Pro ně to je vrchol čeho mohou dosáhnout a zároveň je to zdrojem jejich frustrace. On se již ve Francii narodil a nemá šanci uniknout chudobě……………………

  To by holt nesměl žít v demokratickém státě, ale v „totalitním“, asi jako bylo ČSSR.

 87. Hraničář

  ateista
  14.09. 2016
  Kdyby byla víra soukromou záležitostí, církevní úkony (žehnání kde čemu a pod.) zmizely z veřejného života, církve nezasahovaly do života společnosti (potraty) a činnost církví byla financována věřícími, a nikoliv státem, nikdo by nic nekritizoval………….

  Je dobré si všimnout, že je u nás hodně náboženských společností o kterých takřka nic nevíme, kterých si nikdo nevšímá, které nikdo nekritizuje. Nepaktují se s politiky, nezvou je na své slavnosti, nevnucují se, aby se účastnili kdekteré společenské akce, dokonce to přímo odmítají – žehnání praporů, svěcení rozhleden, mostů, aut, zvířátek …….
  Metodisté, Apoštolská církev, baptisté …….. jen mormoni a hlavně Svědci Jehovovi jsou více vidět, protože stojí na ulicích.

 88. toli

  Myslel jsem, že na problematiku deprese, frustrace a deprivace jsi tu odborníkem na slovo vzatým ty, ne?

  No jistě,já to vyřeším i když ani státy si s tím neporadí
  🙂

  Mají to v sobě,v prvé řad by museli chtít chodit do školy a najít lásku ke vzdělávání.Potom by mohli dostat jakoukoliv práci za kterou by měli dobrý plat.
  Žel to není jejich styl,raději budou šoustat a množit se,ono je daleko jednoduší přijít za státem s nastavenou dlaní a my jsme černí,když nám nedáš tak je to diskriminace a my si budeme stěžovat….Stačí udělat pořádný bordel na sociálce.Rozhodně je to příjemnější než vstávat každé ráno v 5 hodin do Kolbenky……

 89. toli

  hlavně Svědci Jehovovi jsou více vidět, protože stojí na ulicích.

  Ti zase nechtějí mít se státem nic společného.Nechodí k volbám a neberou žádné státní peníze,což je mi jako jediné sympatické.

 90. Ignác z Loyoly

  Takže jsme dospěli k:

  1) evropské právo a ústava nám umožňuje urážet víru a přesvědčení + věřící a přesvědčené (nikoliv vyhrožovat jim), ústava a mezinárodní právo je nad trestními zákony

  2) urážky jsou v pořádku, výzvy k násilí (nenávist) ne

  3) Konvička nedávno v Praze nevyzýval k násilí, ale zesměšňoval svaté místo islámu (v pohodě)

  4) vedle urážek tu má být i věcná kritika

  5) víra v sekulárním státě patří do soukromí + pár veřejných akcí (mimo školy, politiku, úřady atd…)

  Pohoda, podepisuji 🙂

  Dobrou noc 🙂

 91. Ateistický laik

  Jan Kupka:
  Sekulární stát znamená dvojí:
  1. není vázán na žádnou náboženskou ideologii
  2. a současně zaručuje svým občanům svobodu vyznání.
  Ty bys ale, ruku na srdce, ten druhý bod nejraději změnil na něco ve stylu:
  2. a současně zaručuje svým občanům svobodu od vyznání.

  Může sekulární stát tolerovat náboženství (zde islám spíš jako roztahující se ideologii), které je netolerantní vůči ostatním náboženstvím (a nenáboženstvím)?

  …, když je společnost stavěna proti umírněným muslimům,…
  … Jediné, co udělají, že „naserou“ i ty muslimy, kteří by za normálních okolností byli na vaší straně.

  Jak se pozná umírněný muslim? Stejně jak umírněný nacista?
  Osobně nevěřím žádnýmu muslimovi. Jejich „víra“ je prostě nebezpečná ideologie. Každej muslim je nosič nebezpečné ideologie. A muslim, který chce být na mojí(naší) straně by se v prvé řadě měl toho muslimství/islámu zbavit.

  odkaz DVTV Islám je základ pro terorismus, uprchlíci v demokracii žít neumí, strach je namístě, říká muslim
  19. 8. | Někdo zasahuje ve jménu demokracie, někdo ve jménu práva šaría. Zásah západních zemí do cizí kultury stvořil Islámský stát, neměly na něj právo, říká muslim Hatem Berrezouga, který vystudoval v Česku. Diktátoři podle něj věděli, co dělají, a byl za nich pořádek.

  Škoda, že nevystudoval v Česku práva. Tam by pochopil, že lidská práva jsou nedělitelná a nezcizitelná. To je jeden z hlavních důvodů, proč se západ angažuje proti diktátorům. Západ ale doteť nepochopil, že islám není jen náboženství, a proto mu roubování demokracie na islámské státy nepůjde. A nepůjde mu do té doby, dokud nepostaví islám mimo zákon, což ve společnosti prolezlé islámem jaksi je docela složité (nutná výměna celých generací, aby se infekce nešířila).
  Jinak Berrezouga píše i vlastní blog, sice by se dal nazvat umírněným muslimem, a divím se, že se vůbec ještě k tomu islámu vůbec hlásí. A korán (z arabštiny) si vykládá úplně jinak, je dobře vidět, že spousta slov se dá vyložit jak chce, aby to vyznělo lépe.

 92. Ateistický laik

  Medea: A to, čo chcel Konvička urobiť sa dá vyložiť ako hanobenie náboženskej skupiny alebo šírenie nenávisti voči nej.
  Vy víte co chtěl Konvička udělat? Vzhledem k tomu, že Saudská Arábie má v zákoně ateista=terorista, tak mě nějaké „urážení“ saudů co si mastěj kapsy na zblblejch poutnících vůbec neuráží. Já se bavím, pro mě to je satira, stejně jako přijel na Staromák na velbloudovi.
  Oveľa konštruktívnejšie by podľa mňa bolo presadzovať napr. zákaz agresívnych náboženských hnutí
  Jako třeba rovnou celý islám bez (nebo s) jakýchkoliv přívlastků. Tak jak je zakázán nacismus, jak by měl být potírán komunismus.

 93. toli

  Škoda, že nevystudoval v Česku práva. Tam by pochopil, že lidská práva jsou nedělitelná a nezcizitelná. To je jeden z hlavních důvodů, proč se západ angažuje proti diktátorům.

  No myslím si že nám je potom hovno co oni si ve svých zemích dělají,nelze tam exportovat náš způsob života a naše myšlení.Šťourali jsme klackem ve vosím hnízdě a teď se hrozně divíme následkům. 🙂 to mi přijde dost hloupé a budeme mít co dělat abychom si před těmi „vosami“ uchránili svůj životní prostor.
  Pokud by jim tehdejší tamní diktatury tak strašně vadili tak si je bývali svrhli sami a my bychom teď měli pokoj……

 94. toli

  Vozit tam naše hodnoty,naší demokracii a naše vnímání světa a života je stejný nonsens jako vozit totéž do středověku.Oni nejdříve musí vyrůst,dospět,musí se zbavit svého alláha a projít svým osvícenstvím.A hlavně to musí chtít a udělat oni sami.My tady sice máme pár svých blbců kteří by pořád chtěli budovat boží království na Zemi (teokracii) ale s těmi si dokážeme poradit sami taky nám do toho nikdo nezasahuje……

 95. mulit

  Souhlasím s toli. Rozvrátit režimy na blízkém východě bylo neprozíravé.

 96. Jaroslav Štejfa

  Dvě poznámky:
  1) „neprozíravé“ je správné slovo i když poněkud eufeistické. Je za ním přesvědčení západní politické špičky, velmi často z hamižnosti a ze stejných biblických zásad jako vyznává islamismus sám.
  2) Nelze požadovat, aby náboženství byla věc soukromá, tedy neveřejná. Je však možnost jakékoliv náboženské hnutí ostrakisovat z boje o moc. Pokud to dokážeme méně tupým způsobem, než je zobrazeno ad 1). Je to dlouhý proces.
  Jaroslav Štejfa

 97. Ateistický laik

  toli: No myslím si že nám je potom hovno co oni si ve svých zemích dělají,nelze tam exportovat náš způsob života a naše myšlení.
  To by platilo za předpokladu, že by dotyčné země byly naprosto izolované. Už jen obchodem tam určité způsoby exportujeme, a oni exportují některé věci k nám. A třeba na příkladu KLDR je vidět, že ani žádná izolace nepomůže, stačí, když tam někomu rupne v bedně, tak bude pěkně horká válka.
  Že jsme jako západ rozvrátili režimy vidím taky jako neprozíravé. Když se řeklo A (diktatura je špatná), tak se nedomyslelo B (na islám nejde demokracii naroubovat). Možná by nám měl nový diskutující Vojtěch K. (tvrdí, že je právník, akorát nevíme v jakém zaměření, viz Biblické objevy) ozřejmit koncepci lidských práv, na které si západ zakládá.

 98. toli

  A třeba na příkladu KLDR je vidět, že ani žádná izolace nepomůže, stačí, když tam někomu rupne v bedně, tak bude pěkně horká válka.

  Obchod ano,ale nikoliv výměnu myšlenek ,životních filosofií ! U KLDR je vidět jak jsme šíleně hloupí.Mají tam hladomor protože jejich vláda investuje všechny prostředky do vývoje zbraní,včetně jaderných.No a my suplujeme starost jejich vlády o obyvatelstvo charitou,dovážíme tam humanitární pomoc,čimž uvolňujeme severokorejské korejské vládě ruce a prostředky pro stupňování zbrojení…..

 99. Azazel

  „Nelze požadovat, aby náboženství byla věc soukromá, tedy neveřejná“

  Naopak, nelze to nepožadovat, v sekulárním státu je to naopak naprosto nutné, aby bylo náboženství pouze věcí soukromou (+ soukromé spolky = sekty = církve), tedy mimo školy, politiku a úřady (+ někdy i zákaz některých náboženských symbolů na veřejnosti, viz. Francie a burky)…

  Hezký den a zase někdy 🙂

 100. Smil Flek z Nohavic

  Výborný článek, dobře sepsaný. Děkuji

 101. Jan Kupka

  Sekulární stát je o něčem jiném, o nediskriminaci náboženských skupin, ne o jejich likvidaci. V politice mohou být zástupci věřících a mohou prosazovat to, co považují z hlediska své víry za správné.

  Za komunistů například sekulární stát nebyl …. kdo chodil do kostela, ten mohl zapomenout na to, že by se třeba stal učitelem, natož prezidentem. Stejně tak je proti sekulárním zásadám kupříkladu to, že následníkem trůnu v Británii nesmí být katolík. To jsou popření sekulárního státu. Protože v sekulárním státu je jedno, jakého je kdo vyznání, co se týká práv a povinností. Stejně jako mohou komunisté, socialisté, zelení, piráti … prosazovat demokratickou cestou svoje názory, mohou to dělat i věřící.

  Ty nechceš sekulární stát. Ty chceš ateistický stát. Stát, kde je náboženství v lepším případě ilegální, v tom horším bez jakýchkoli projevů schované doma za zamčenými dveřmi. Ruku na srdce, buď k sobě i k nám tak upřímný a přiznej to.

 102. Ignác z Loyoly

  Nikoliv, sekulární stát je o tom, že náboženství stojí mimo politiku a úřady… sekulární stát = nenáboženský stát + nenáboženský veřejný prostor typu úřadů atd.. 🙂

  Protože kdyby byl stát a úřady náboženské, tak už nejsou sekulární 🙂

  Logika 1. třídy 🙂

 103. Jan Kupka

  Ignáci, jde mi o toto:

  Abys mohl být úředníkem/politikem, musíš být věřící.
  X
  Abys mohl být úředníkem/politikem, nesmíš být věřící.

  Ani jedno nespadá do sekulárního státu.

  Naproti tomu sekulární stát znamená:
  Je jedno, zda jsi nebo nejsi věřící, pokud se chceš stát úředníkem nebo politikem.

 104. Ignác z Loyoly

  Víru, kterou si úředník/politik nechá pro sebe a neplete jí do zákonů – ta nevadí, je soukromá 🙂

  SEKULÁRNÍ STÁT = NENÁBOŽENSKÝ SYSTÉM, NE STÁT BEZ VĚŘÍCÍCH 🙂 DO SYSTÉMU NETAHAT NÁBOŽENSTVÍ A SYMBOLY… DO SYSTÉMU, SOUKROMĚ SI ÚŘEDNÍČEK VĚŘIT MŮŽE…

  Logika 1. třídy…

  Hezký víkend, budu pryč, tak vážení ateisté, nenechte ty šarlatány a sofisty a spekulanty vyhrát nad logikou a vědou. Díky a zatím 🙂

 105. Jan Kupka

  „Hezký víkend, budu pryč, tak vážení ateisté, nenechte ty šarlatány a sofisty a spekulanty vyhrát nad logikou a vědou.“
  Klasické nemístné dovolávání se vědy a logiky a vytváření fiktivní dichotomie mezi vědou a vírou.

  Ovšem průzkumy ukazují, že vědci jsou mnohem více religiozní, než by si ateisté přáli:
  The study also found that 18 percent of scientists attended weekly religious services, compared with 20 percent of the general U.S. population; 15 percent consider themselves very religious (versus 19 percent of the general U.S. population); 13.5 percent read religious texts weekly (compared with 17 percent of the U.S. population); and 19 percent pray several times a day (versus 26 percent of the U.S. population).

  Read more at: http://phys.org/news/2014-02-misconceptions-science-religion.html#jCp

 106. anetalinda

  J.Kupka
  „Naproti tomu sekulární stát znamená:
  Je jedno, zda jsi nebo nejsi věřící, pokud se chceš stát úředníkem nebo politikem.“
  Souhlas…ALE tvoje náboženská víra nesmí ovlivňovat chod státní správy a tvorbu zákonů. Jinými slovy, při vstupu do kanceláře zanech náboženskou víru za dveřmi. To ale nikdo nedokáže, viz snaha o ovlivňování zákonů, ústavy a pod. Vůbec obecně na naší politické scéně nevidím nikoho, kdo by šel do politiky se snahou pracovat pro blaho státu a lidu v něm. Všichni mají své soukromé cíle. To je dost blbý, bohužel.
  To jenom, abyste neřekl, že je moje poznámka zaměřená zaujatě proti KDU-ČSL. I když asi jsem 🙂 Doslova je mi na zvracení z toho, že náš ministr!!! zemědělství prohlásí veřejně, že jeho syn přivedl k náboženství spoustu kamarádů a je velice statečný, protože se nebojí prohlásit, že nepocházíme z opice. (Ponechám stranou, že z opice opravdu nepocházíme, ale tohle určitě neměl na mysli 🙂
  Bože, bože, koho jsme to nechali řídit a ovlivňovat chod tohoto státu?!?!?!

 107. Jan Kupka

  anetalinda:

  No, já to vidím tak, že lidé se rozhodují na základě, nebo v souladu se svým přesvědčením (pokud to nejsou například bezcharakterní křiváci). Tedy pokud někdo něčemu věří, a nemusí to být nutně víra náboženská, a má to za dobré a přínosné pro společnost, tak to prosazuje. V tom není problém. Jen to musí jako politik dát jasně najevo, za jaký tým kope a s čím do politiky jde. A když s tím lidé souhlasí a dají mu mandát, tak v tom nevidím problém.

  Dejme tomu, že by někde na opuštěném ostrově byla skupina 99 vířivých adventistů sedmého dne a jeden ateista (chudák). Vybudovali by si tam primitivní obydlí, ustanovili by si samosprávu a protože mají nakoukaný pořad Survival, tak by tam nějak zvládli žít. No a teď by si řekli, že jednou za týden chtějí mít volno od úmorné práce, aby mohli v klidu vířit. Samospráva tedy navrhne den pracovního klidu určeného pro víření. Ateistu nikoho vířit nutit nebude, jen musí počítat s tím, že mu ten den ostatní s ničím nepomohou a na úřadu (na tom jednom, co tam mají, aby nevládl chaos a nesežrali se tam navzájem jako v Pánu much) bude mít zavřeno. Je to tak nepředstavitelně nepřípustná situace? Nemyslím si.

 108. Azazel

  To že existuje sekulární ústava neznamená, že se dodržuje v praxi. Ve Francii nesmějí mít úředníci a politici viditelné náboženské symboly ani na sobě, ani v kanceláři.

  Ve Francii mají jen nenáboženské politické strany: socialisty, liberály a nacionalisty, neodkazují se na náboženství…

  U nás porušuje sekulární ústavu KDU-ČSL (byť tvrdí, že jsou sekulární, ale to být nemohou už podle názvu 🙂 ), jako komunistická strana porušuje zákon o protiprávnosti komunistického režimu, stejně ale existuje… jen šlendrián, nic víc za tím nehledejte.

  Když by KDU chtěla zavádět křesťanské zákony nebo zakazovat kvůli náboženství potraty (přitom jiné náboženství třeba potraty povoluje nebo liberálové ho povolují), tak tím už poškozuje jiné víry a přesvědčení a zavádí náboženské zákony (katolické) do nenáboženského systému = protiústavní a protisekulární, byť možné (možné je v našem státě ledacos) 🙂

  Proto jsme tady, aby se ten katolický Hamás nedostal k moci a bojujeme proti tomu. Akorát by to chtělo víc akce od OSACRu…

  Hezký den 🙂

 109. Jan Kupka

  „Ve Francii nesmějí mít úředníci a politici viditelné náboženské symboly ani na sobě, ani v kanceláři.“
  A nebylo by více sekulární, když by bylo fuk, co mají na sobě či čím si zpříjemňují kancelář? Když nic z toho není ve formuláři, který vyplňuješ?

  „kvůli náboženství potraty “
  Potraty jsou bioetická otázka, ne nutně náboženská. Neodkazuje se na žádná svatá Písma (ze kterých by se paradoxně potrat dal částečně obhájit), ale na univerzální úctu k lidskému životu, který je dle ústavy chráněn již před narozením. Protože je to především otázka bioetická, tak se také ne všichni věřící na této otázce shodnou.

 110. toli

  A nebylo by více sekulární, když by bylo fuk, co mají na sobě či čím si zpříjemňují kancelář? Když nic z toho není ve formuláři, který vyplňuješ?

  Anebo čím znepříjemňují pobyt v kanclu ostatním….. takže za mě žádné kříže a svaté obrázky na zdech kanceláře 🙂

 111. Hraničář

  toli
  15.09. 2016
  A třeba na příkladu KLDR je vidět, že ani žádná izolace nepomůže, stačí, když tam někomu rupne v bedně, tak bude pěkně horká válka……………….

  Otázka samozřejmě je , jak by se situace v KLDR vyvíjela, kdyby USA neustále neprohlašovaly, že to je říše zla (obdobně jako SSSR, Kuba či Irán), kterou je nutno všemi způsoby a prostředky ničit a zničit. Kdyby si nikdo KLDR nevšímal, nanejvýš jí nabízel nějaký vzájemně výhodný obchod.
  Příkladem může být atomový výzkum a praxe v Iránu. Ten před mnoha lety prohlásil, že sice má dost plynu a ropy, ale přesto chce své zdroje diversifikovat a proto si chce postavit atomovou elektrárnu. A USA začaly křičet že nesmí, že si chce vyrábět atomové zbraně. Jen SSSR tehdy nabídl technickou pomoc při výstavbě, dodávku paliva i zpětný odběr paliva vyhořelého. Čili vzájemně výhodnou spolupráci. Jak moc nabízejí vzájemně výhodnou spolupráci USA slabším a zaostalým zemím?

  Co se týče možnosti války, Dostal jsem zajímavý názor (tvrzení?), ale musím jej překopírovat:
  Jak porazit Rusko – ale proč? Vincent Pribula
  Přes veškeré úsilí v mediální válce, přes uvalené sankce a permanentní vyrábění Ruské hrozby, začíná varianta přímého vojenského střetu. Propaganda války dostatečně otupila vědomí populace a nyní už zbývá odhodit masky a burcovat ve jménu hodnot národy do boje.
  Výdaje na zbrojení rostou, válečná osvěta jde do škol a slovo zadržet Rusko je každodenním slovníkem hlavních médií. Nositelé Nobelových cen míru a strůjci barevných pučů radí zdebilizovaným masám nepodléhat ruské propagandě za žádnou cenu. Plány západních mocností, které vypracovaly pro Rusko, jsou stále stejné. Ponechat pouze 15 milionů Rusů na jejich vlastním území. Britská premiérka Margaret Thatcherová za tento projev sklidila velké ovace a uznání. Plán pokračuje. Zdroje Ruska musí být rozděleny.Ještě je třeba doladit poslední obraz světové krutovlády v Rusku a pak už všichni budou souhlasit s vraždou ruského prezidenta Putina. Putin je démon a musí být nejlépe zavražděn jako Sadám Husajn a M. Kaddáfi.
  Kdo pamatuje na záběry Clintonové a Albrightové, jak dámy jásaly nad umučeným prezidentem, udělá se každému obraz o kvalitě osobnosti kandidáta hlavy USA!!!
  Rusko není Libye a Putin je Rus a Slovan. A ty jeho jaderné zbraně, co s tím? Slušná armáda, velké území, vlastní zdroje a místo žoldáků národ vlastenců. Mentalita Rusů, proti početně větší armádě paktu NATO s dobrou vojenskou technikou. Celá slavná Evropa a její hodnoty je parta korporátních magnátů, ale ne válečníků. Ta má jít do války s Ruskem? Evropské mocenské elity nejsou schopny vyřešit vlastní problémy, vlastních lidí. Nejsou
  schopny jednat o ničem jiném než o vlastním prospěchu. Přes smlouvy, které v minulosti podepsaly, se vždy vzájemně zradily. Tento spolek elitářů, žijících v jiné realitě, má svého vůdce ze zámoří. Pro světového četníka neplatí žádná pravidla, určuje je sám a stejně tak nám určí i nepřítele. Nic jiného, než prachsprosté napadání států a zabírání zdrojů, se ve světové politice nedělo a neděje.
  Války ve jménu svobody jsou největším pokrytectvím mocenských ekonomických elit. O žádná lidská práva a demokracii nejde! Jen zájmy, moc a ovládnutí zdrojů včetně distribuce. Tito největší světoví zločinci zneužili každého slova humanita. Kdo se podílel na válkách v Kosovu a kdo rozpoutal peklo v Africe? Veškeré novodobé vraždění mají na svědomí USA, Francie, Anglie a Itálie. Koloniální státy svojí historií i současností. Celé africké tažení slavná OSN přikryla mlčením. Všichni váleční štváči, celá propagandistická nezisková armáda, politická garnitura včetně korporátních médií. Ti všichni podporují válku o zdroje. Kdo ovládne zdroje v Rusku, bude pánem nad distribucí uhlíku a pitné vody v celosvětovém měřítku. Pohled na lidská práva v Rusku a v Číně
  je alarmující a musí se správně tyto státy trestat, neustále jim připomínat jakou krutovládu páchají.
  Zajímavé, že ten samý pohled celé západní společenství nenastaví v případě USA, Francie, Saúdské Arábie, Kuvajtu, Kataru a dalších muslimských zemí včetně Turecka.
  Toho všeho jsou si Rusové vědomi. Vědí, oč jde, nechtějí přijmout korporátní model vlastnictví zdrojů.
  Vědí jaké pokrytectví a dvojí metry používá západní humanita. Kdo má vlastní zdroje, není pod tlakem a může vyjednávat. Rusko potřebuje mír a vydrží mnoho urážek. Pečlivě si hlídá vnitřní stabilitu a má sílu odolat i státnímu převratu. Studená válka nikdy neskončila, jen změnila formu.
  Jak tedy porazit Rusko?
  Sankce vydrží, armáda je připravena. Zhroucení SSSR se po druhé opakovat nebude. Všichni zapomněli, že dnešní Rusko není SSSR za dob Jelcina. Vojenští stratégové mají plán, malé pobaltské státy jsou klíčové a blízko ruských hranic. Polsko má trauma z historie a slíbenou možnost stát se evropskou velmocí. Ukrajina nesplnila zadání zahájení války i přes pomoc vyškolených instruktorů, nezabralo ani sestřelené letadlo. Další pokus o střet nevyšel paktu NATO v Turecku. Umučení pilotů nezabralo na Ruské emoce a touze po odplatě. Jak začít velkou válku a zbavit Rusko jednou provždy zdrojů? Plánů mnoho, klíčové jsou Ruské hranice a zážeh na Evropě.
  Osvědčená taktika z historie!
  Provokace co nejblíže u hranic Ruska a za nutné podpory Slovanů. Vojenské obkličování Ruska nemůže být jen v rukách Anglosassů. Něco by tam nehrálo. V rámci strategie musejí i Slovanské národy chtít zničit Rusko.
  Plán rozšiřování paktu NATO se ukazuje jasně. Stejně jako instalace Čecha, generála Pavla do vysoké funkce NATO, jako Tuska, Poláka do EU. Jen s pomocí Slovanských národů lze ublížit Rusku nejvíce.
  Ve vzduchu je další provokace, taková, která musí zahrát na emoce a vyvolat chuť jít do války. Akce pod falešnou vlajkou jsou běžná praxe vojenské strategie. Neustálé obkličování Ruska paktem NATO co nejvíce k hranicím, vojenské manévry, hrotit napětí. Z toho dříve či později musí eskalovat střet. Válka mezi Ruskem a paktu NATO je nastartovaná a téměř nevyhnutelná. Sankce nebudou nikdy zrušeny a celá válečná mašinérie se jen tak nezastaví. Zadržování Ruska znamená, navést co nejvíce těžkých zbraní k jeho hranicím, dobudovat odpalovací
  základny kolem celého území Ruské federace. Samotná simulace války Rusů proti Evropě a USA překonává silou zbraní a následků peklo vynásobené tisíci.
  Opět další vlastenecká válka za přežití nebo smrt. Motivace dobít – proti odhodlané obraně své země?
  Válka vzejde na hranicích Ruska a Pobaltské státy pro tento účel budou obětovány i s divizemi NATO.
  Důležité je pro mocenské elity – přímo nezasahovat a ponechat zážeh boje na armádě. Počátek války s Ruskem vzejde rychle, ale nejdříve proběhne strategický klid před bouří. Jako blesk zasáhne informační pole zásadní sdělení pro občany ze zemí paktu NATO – Rusko porušilo provokacemi světový mír na více místech – jsme ve válce. Lavinu křiku zajistí média za doprovodu Hollywoodských katastrofických záběrů o ruské agresi. Bude to největší a poslední divadlo, které sehrají super elity s jejich politickými pěšáky. Všichni budou svorně volat, zničme Rusko a budou mít na to pár minut.
  A pak se přemístí do svých, po mnoho let budovaných podzemních krytů. Jen v USA je těchto chodeb stovky kilometrů – pozor jen pro zasvěcené!
  A co reakce Ruska obklíčené státy paktu NATO? Taktické jaderné střely uvedené k bojové pohotovosti splní rozkazy. Cíle známé, členské země NATO a USA. Kdo si myslí, že ČR je z toho vyňata, tak ať se ihned vzpamatuje.
  Obrovské početní převaze armád NATO je nemožné odolávat dlouho konvenční technikou. Rusko se bude muset bránit jaderným arzenálem. Počítejme spálené země do 5 – 10 – 20 minut, je to celá Evropa a o pár minut později Anglie.
  PVO zachytí max. 30% střel, ale další zasáhnou přesně cíle. Po prvních jaderných vzájemných úderech
  bude marná snaha vrchních velitelství ukončit apokalypsu. Emoční paralýza vymaže u všech stran politickou dohodu. Systém boje je nastaven mimo člověka a tak se s tím počítá. Ruské ponorky odpálí veškeré jaderné střely na Východní Pobřeží USA. Čas 5 – 10. minut. První vzájemné údery povedou jako vždy na velitelství a základny, následně na aglomerace, elektrárny, strategické zdroje průmyslu. Vše, co je životně důležité pro stát bude vzájemně zničeno. Ruská velká města včetně Moskvy dostanou pravděpodobně vodíkové údery, které jsou
  ničivější než atomové pumy. Automatizovaný ruský systém řízení jaderné války pochopitelně odpálí nejsilnější balistické střely Topol a Satan na vybrané cíle v EU a USA. Jak se zachová Čína a celá Asie?
  Globální výměna úderů je v současných vojenských odhadech 5300 taktických střel a 6000 střel středního doletu k okamžitému použití. Takové množství střel přetíží PVO obou stran. Na Rusko dopadne v prvních 60. minutách 2500 taktických střel a po 5 – ti hodinách skončí velký ohňostroj. Aktualizovaný odhad na sílu jaderných zbraní a počet mrtvých je 60 – 100 milionů okamžitě. Do 15. dnů následně, vlivem radiace a spadu, kontaminace prostředí 300 – 400 mil. lidí. Do půl roku 800 milionů na souhrn všech devastujících následků zničení základních životních zdrojů.
  Na odklízení mrtvol nebude mít žádný stát kapacitu. Ve všech zasažených státech přestane fungovat infrastruktura, průmysl, zdravotní systém. Pokud si lze představit chaos s mentálním strádáním těch, co přežijí, pak máme obraz, příčinu a důsledky mocensky posedlých psychopatů Západu.
  Všichni podporovatelé sankcí a nepřátelství vůči Rusku mohou krom válečného odhodlání sdělit svým dětem na politických přednáškách, jak bude vypadat válka s Ruskem. Vyprovokovat jadernou velmoc k válce je snadné, ovšem zastavit její průběh nelze. Vojenští velitelé a politici vylezou z bunkrů a odeberou se do Austrálie,
  jednat o novém světovém řádu. Austrálie a Kanada jsou země, na kterých se elity dohodly, že zůstanou
  ušetřeny.
  Publikace o dopadu jaderné výměny mezi NATO a Ruskem jsou k dispozici a každý si může udělat vlastní závěr.
  Představa vojenských stratégů v USA, že proběhne opotřebovávací válka s Ruskem, která ho bude bolet je mimo realitu. Rusko nepůjde cestou obrany jen na svém na svém území. Početně se nevyrovná jak technikou ani počtem vojáků. Nemá volbu, a proto jasně dalo najevo, že použije nejsilnější zbraně ke své obraně. Je celá Evropa opravdu tak hloupá a má tak lokajské politiky, kteří oddaně poslouží vlastnímu zániku? Vážně si někdo z papalášů Evropské komise a vedení NATO myslí, že lze Rusko vyhladovět sankcemi a poté je vojensky porazit bez jaderných zbraní? Proč tak lokajsky poslouchají USA? Možná příčina je přidělená moc i profit, druhá skupinová hloupost a to vše uzavírá dlouholeté špehování nejvyšších špiček Evropských státních pohlavárů, ministrů a prezidentů.
  Spojenci odposlouchávali spojence. Dnes, vše ok. Zase se objímají a mají se rádi více jak včera. Jak nám odpoví naši generálové včetně Pavla? Zadržují Rusko, nebo připravují první úder? Jak sám Pavel tvrdí, Rusko je největší hrozba, větší jak migrace. Možná, že jsou v éteru Informace z minulosti a obava, že by je mohl využít nepřítel. Kdo ví? Po celém letitém špiclování našli všichni postižení společnou řeč i společného nepřítele. Každodenně omílané Evropské hodnoty a západní kultura je jen divadlo a vrcholné pokrytectví. Tento spolek je nutné reformovat, postavit na jiných a férových základech. Je třeba odvolat celé vedení EU a slavnou komisi. Současné
  elitářské uskupení je nutné odstavit z funkcí a zbavit je řídících procesů na všech úrovních.Demokraticky se musí Jednotlivé národy všech členských států zbavit parazitů. Je v zájmu všech, zrušit sankce proti Ruské federaci a začít normálně obchodovat a narovnat vztahy. Evropa musí najít odvahu odmítnout diktát USA. Pakt NATO se ukázal, že není obranný, ale útočný spolek jestřábů hájící ekonomické zájmy globálních mocenských elit.
  Jak a v co, NATO transformovat? To je úkol pro nové politiky, kteří jsou připraveni provést reformy a chtějí zabránit globální válce. Bez výměny současných politiků není řešení. Protože se nikdy v historii nepodařilo zabránit žádnými prostředky válce, je více pravděpodobné, že nezabrání nikdo té další plánované. A stejně dopadne i pokus reformovat EU. Evropská šlechta s námi vydrží opravdu až do konce? Celý proces řízené debilizace zakončí Darwinova mez a past. Dokáží naši volení zástupci domyslet, co nastane, pokud po našich lidech budou chtít válčit s Ruskou federací a pod vlajkou paktu NATO a zabíjet Slovan Slovana? Jaká bude reakce veřejnosti, bojovníků za svobodu, posledních našich hrdinů, že Rusko je nepřítel? Mediální štvavá masáž a hon na takzvané proruské weby nabírá na síle, že už malé děti vidí v Rusku peklo se Satanem. Zapojeni jsou všichni kluci a holky z neziskovek, celebrity a nesmíme zapomínat na samozvané aktivisty. Úloha medií,
  celebrit je klíčová. Informační válku zvládají výborně. Nepřítel je znám, jen našinec je stále nějak málo odhodlán k boji. Elita z řad skutečných novinářů je odstavena. Petránek se údajně pomátl a tak nám politické analýzy tvoří 20. letí aktivisti z nadací, mozkových trustů.
  Martin Koller, který popisuje velmi pravdivě a profesionálně situaci se může upsat a odezvou je ticho. Pokud porovnáme souvislosti, využijeme znalosti o složení a mentalitě všech vrstev České a Moravské populace, máme vzorec pro analýzu. Tupá a zhýčkaná mládež líná pracovat a duševně se namáhat. Střední generace bojuje o chleba a senioři se ve všem ztratili pod tíhou nízkých důchodů. Vrcholní papaláši chtějí jen business a 3,5 milionů lidí v bídě do války s Ruskem nechce. Národní armáda neexistuje a mobilizace může přinést jistý druh morálních
  zábran a možnou politickou změnu na generálním štábu.
  Stejná situace a stejné nástroje debilizace mas probíhají v celé EU. Mnoho trefných komentářů pokládá otázky, za co bojovat? Za rozkradený stát, za majetek nadnárodních korporací, za mega milionáře a vládnoucí elity? Za svobodu ve které je mamon na prvním místě? I to je vyřešeno. Neochotu mas bojovat vyřeší strůjci nového světového řádu (NWO). Prostě ji začnou žoldáci. Žádná jednání, žádná kapitulace, rychlost zahájení války musí předběhnout všechny informační kanály. Rusko se bez jaderných zbraní neporazí a jaderná válka nebude jen na území Ruska. Geopolitická situace je mnohem horší, než za Kubánské krize. Státy, které ve
  druhé světové válce napadly dnešní Rusko, jsou opět součástí jeho obkličování. Pro souvislost stability i křehkosti současného systému je třeba zmínit fatální věci. Pár přírodních výkyvů, dokáže paralyzovat celé státní i politické zřízení a změní je na maladaptivní. Měsíční výpadek vody a elektrické energie způsobí apokalyptický stav společnosti. Podvou měsících se totálně zhroutí každý systém i bez velké války a tím uvrhne
  všechny lidi do chaosu. Kdo připravuje válku a nepřímo ji podporuje ničením zdrojové stability jiného státu, chce vyhladovět obyvatelstvo zavedením nedostatku a tím docílit svrhnutí vlády, musí počítat i s následky. Rusko už nemá kam ustoupit, nikdy neustoupilo. Všechny státy, kterým přineslo svobodu, ho dnes zrazují a připravují se na válku.
  Křehkost systému na denních dodávkách všech zdrojů je doslova děsivá. Pro mocenské elity jsou to postradatelné aspekty, příliš mnoho lidí, kteří ubírají zdroje. Rusko žádný stát ani Evropu nenapadne, má své zdroje na mnoho set let.
  Poslední největší světové zdroje a ke své obraně má jediného spojence – jaderné zbraně!

 112. Hraničář

  Jan Kupka
  15.09. 2016
  Sekulární stát je o něčem jiném, o nediskriminaci náboženských skupin, ne o jejich likvidaci. V politice mohou být zástupci věřících a mohou prosazovat to, co považují z hlediska své víry za správné.

  Za komunistů například sekulární stát nebyl …. .

  Katolíci se dodnes chlubí, jací byli disidenti a jak v „podzemní církvi“ proto „komunismu“ bojovali. Jak postupovala jakákoliv církev, měla-li moc, proti lidem, kteří proti ní bojovali?

 113. Hraničář

  Azazel
  15.09. 2016
  Když by KDU chtěla zavádět křesťanské zákony nebo zakazovat kvůli náboženství potraty………………….

  Kdyby jen potraty. Mnozí členové KDU-ČSL by rádi zakázali i antikoncepci!

 114. Hraničář

  Jan Kupka
  15.09. 2016
  A nebylo by více sekulární, když by bylo fuk, co mají na sobě či čím si zpříjemňují kancelář? Když nic z toho není ve formuláři, který vyplňuješ?………………….

  Třebas nahé baby? Nebo vlastní fotky z dovolené na nudapláži?

 115. mulit

  Hraničář: Mnozí členové KDU-ČSL by rádi zakázali i antikoncepci!

  mulit: Kdyby zjistili, že se bibli píše, že souložícím rodičům ukazuješ před očima pruty, a oni porodí pruhované potomky, dávali by souložícím párům před oči kříže a oni by rodili malé křesťánky…

 116. Medea

  “Muslimové se ve vězeních ještě více radikalizují a vyškolují a získávají statut mučedníků.”

  Muslimský zločinec nemusí byť vo väzení umiestnený medzi muslimov.

  “Naše sekulární zákony nejsou jejich zákony!”

  Dôležité je, aby naše tresty boli aj ich trestami 🙂

  “Píšu si s francouzským Alžířanem, poslal nějaké fotky kde bydlí. My tomu říkáme chlívek… Pro ně to je vrchol čeho mohou dosáhnout”

  Ty poznáš “chlievikového muslima”, a ja som spoznala vedcov-matematikov z Turecka, Egypta a Iránu. A mám dobrého známeho v Maroku, ktorý je úspešný podnikateľ, vzdelaním chemický inžinier, a jeho žena nie je zahalená (pokiaľ nejde do mešity), oblieka sa ako konzervatívna Američanka, ale zato ich deti sú veľmi nekonzervatívne 🙂 A spoznala som aj zopár muslimov žijúcich na Slovensku, a sú to inžinieri a lekári.

  Ale je pravda, že francúzski muslimovia majú v priemere o dosť nižšie vzdelanie, než nemuslimská populácia…

 117. Medea

  “Jako třeba rovnou celý islám bez (nebo s) jakýchkoliv přívlastků. Tak jak je zakázán nacismus, jak by měl být potírán komunismus.”

  A čo sloboda vierovyznania? 🙂

 118. toli

  Zkušenost z dánské Christiánie (enkláva hippies ze 60-70 let) říká že jejich potomci jsou v porovnání se svými rodiči daleko více konzervativní.V tom vidím klasický střet generací kdy potomci mají celkem zákonitou potřebu vymezit se vůči svým rodičům.

 119. toli

  Ještě k těm symbolům-
  VE zdejší Charitě je všude po zdech tolik křížů že to vnímám jako dost nevkusnou formu obsese.Někteří klienti z toho dostávají záchvaty protože si myslí že na tom kříži je bubák.Nechávám je při tom a říkám jim že teď se všichni modlí za to aby ten bubák zůstal tam kde je a neslezl dolů……

 120. Hraničář

  je-li to Boží vůle, je to dostatečným důvodem. Kromě toho, Bůh má pro to mnoho dobrých důvodů. Především proč zasvěcení Ruska? A proč Neposkvrněnému Srdci Panny Marie? Nejprve pojednáme o tom ´proč´ Rusko.
  Sestra Lucie nám řekla, že blahoslavená Panna Maria mnohokrát sama řekla jí a jejímu bratranci a sestřenici Františkovi a Hyacintě, že Rusko je nástrojem trestu, který byl nebem vyvolen k potrestání celého světa (pochopitelně za jeho hříchy), pokud nedosáhneme zasvěcení tohoto ubohého národa.
  Bůh bude oslaven ve Své Spravedlnosti nebo ve Svém milosrdenství. Dokonce i režimy, které se postavily, aby bojovaly proti Bohu, stále slouží Božímu záměru. Ve stvoření neexistuje nic, co neslouží Božímu záměru. Dokonce i hříšník slouží Božímu záměru. Dokonce i hříšný režim slouží Božímu záměru.
  Komunistický/leninský režim se dosadil k moci v Moskvě a vyhlásil válku Kristovi a Jeho Církvi. Bůh to dopustil.
  Bůh to nejen dopustil, Bůh má za tím záměr. To, co je tím záměrem dle fatimského poselství, je ve Spravedlnosti potrestání světa za jeho hříchy. Nicméně Bůh ve Své Lásce k nám chce za velmi malých podmínek projevit Své Milosrdenství. Těmito velmi malými podmínkami je: papež a biskupové ve stejný den a stejnou hodinu zasvětí výhradně Rusko Neposkvrněnému Srdci.
  Jestliže to učiní, Bůh říká: „Pro tento malý úkon poslušnosti, pro tento malý úkon náhrady, pro tento malý úkon veřejného uznání, že Já, Bůh, který jsem byl uražen tímto povýšeným režimem, který využívá Mé stvoření a využívá Mé lidi, aby proti Mně bojovali po světě, projevím Svou Moc za těchto okolností, obrátím Rusko ke katolické víře a dám mír celému světu.“
  http://rexcz.blogspot.com/2016/09/rozhovor-p-grunera-o-p-piovi_15.html

 121. ateista

  @Jan Kupka
  Protože v sekulárním státu je jedno, jakého je kdo vyznání, co se týká práv a povinností.

  Vy stále zapomínáte na jednu zásadní věc. Na tom, že je někdo věřící není nic úctyhodného. Věřící dává najevo, že je svým způsobem „magor“ a loutka v rukou církevního hodnostáře. Neboli za to, že je věřící, by se měl stydět a nikoliv to vyhlašovat na veřejnosti.

 122. toli

  @Hraničář
  Komunistický/leninský režim se dosadil k moci v Moskvě a vyhlásil válku Kristovi a Jeho Církvi. Bůh to dopustil.
  Bůh to nejen dopustil, Bůh má za tím záměr. To, co je tím záměrem dle fatimského poselství, je ve Spravedlnosti potrestání světa za jeho hříchy. Nicméně Bůh ve Své Lásce k nám chce za velmi malých podmínek projevit Své Milosrdenství. Těmito velmi malými podmínkami je: papež a biskupové ve stejný den a stejnou hodinu zasvětí výhradně Rusko Neposkvrněnému Srdci.

  Kecy staré Blažkové 🙂 Na tom je vidět jak je poselství z Fátimy vycucané z prstu (a nejen tohle),v únoru 1917 proběhla v Rusku malá revoluce,k moci se dostali bělogvardějci a pravoslavná církev (car církev potíral) ale jen na pár měsíců.V říjnu téhož roku přišli ke slovu bolševíci. To byl vývoj který se dal předvídat a ani k tomu nepotřebovali kecy z Fátimy. Druhá věc-proč by se měl papež a katolíci starat o prostor který patří výhradně pravoslaví když se mají mezi sebou rádi jak kočka a pes ? V současné době v Rusku opět došlo k propojení trůnu a oltáře podle toho to tam tak vypadá …….

 123. Azazel

  Je to jednoduché:

  1) Taháš náboženství do politického systému (zákonů) a školství = teokracie či polo-teokracie

  2) Netaháš náboženství do politického systému a školství (necháváš si ho pro sebe či na veřejné akce mimo úřady) = sekularismus = nenáboženský stát

  S tím se nedá polemizovat 🙂

  Hezký víkend všem a brzy na viděnou 🙂

 124. Azazel

  Ještě něco:

  „Urážka je v pohodě v jakékoliv formě, urážení je v pořádku a je dobré, prolamuje tabu a snižuje napětí, které by jinak mohlo být „vybito“ jinak

  Evropské právo a ústava umožňuje urážet a karikovat víry a přesvědčení i skupiny obyvatel (třeba nácky atd… tak proč ne muslimy?), tyto jsou nad trestními a jinými zákony (ústavní pořádek ČR)

  Vedle urážení tu má být i věcná kritika, mohou se doplňovat…“

  Tak a teď teprve hezký víkend všem a brzy na viděnou, Je suis Charlie 🙂

 125. Hraničář

  Bůh to nejen dopustil, Bůh má za tím záměr. To, co je tím záměrem dle fatimského poselství, je ve Spravedlnosti potrestání světa za jeho hříchy. Nicméně Bůh ve Své Lásce k nám chce za velmi malých podmínek projevit Své Milosrdenství. Těmito velmi malými podmínkami je: papež a biskupové ve stejný den a stejnou hodinu zasvětí výhradně Rusko Neposkvrněnému Srdci.
  Jestliže to učiní, Bůh říká: „Pro tento malý úkon poslušnosti, pro tento malý úkon náhrady, pro tento malý úkon veřejného uznání, že Já, Bůh, který jsem byl uražen tímto povýšeným režimem, který využívá Mé stvoření a využívá Mé lidi, aby proti Mně bojovali po světě, projevím Svou Moc za těchto okolností, obrátím Rusko ke katolické víře a dám mír celému světu.“
  http://rexcz.blogspot.com/2016/09/rozhovor-p-grunera-o-p-piovi_15.html

  Vidíte, jak málo stačí, aby byl celosvětový mír (a zřejmě i svoboda a demokracie). Divím se tedy, že papežové a biskupové, kteří tak brojili proti „bezbožeckému komunismu“ v SSSR a ostatních soc. státech, a také USA, které se neustále odvolávají na Boha, se nechopili této výzvy Všemohoucího, a už dávno, hned po VŘSR, ty bolševiky Boží mocí „nezničili“. Už dávno a dávno tedy mohl být celosvětový mír a prosperita. Nebo že by to zbrojařům a s nimi spojeným politikům nevyhovovalo? Jak můžeme z výkladů Bible a z tvrzení světců a mystiků dovodit, tak v nebi je dokonalý „komunismus“! Všichni tam mají stejně – nejsou tam žádní chudí, bezdomovci, žebráci, ale také ne milionáři a miliardáři. Zdá se, že tato perspektiva se mnohým zbožným lidem vůbec nelíbí. Mám dojem, že ani vysoce postaveným prelátům!

 126. Lai

  Proč tedy neuspořádat zmíněné veřejné čtení Holbacha? Zajímala by mě reakce magistrátu. Osobně mi Konvičkův způsob „satiry“ připadá nevkusný, ale Holbach naopak vkusný je a nedovedu si představit, že by proti tak kultivované satiře mohl mít někdo (účinné) námitky.

 127. treebeard

  Pred chvíľou som stretol s kresťanským názorom na právo „znevažovať“ náboženstvo. 😀

  Na diskusnom fóre denníka SME mi bol zmazaný príspevok (čo je na tomto fóre pomerne tvrdý druh trestu), v ktorom nič urážlivé ani nepravdivé nebolo. Podstatou príspevku bolo poukázať na skutočnosť, že existencia Diabla je v biblii podchytená dosť slabo a teda že zasvätené reči o padlých anjeloch Luciferovi a p. stoja dosť na vode. Asi najurážlivejším tvrdením bolo, že Ježiš bol teologicky (na svoju dobu) dosť nevzdelaný a zrejme poverčivý, takže jeho pričinením sa viera v zlých duchov, diablov, satanov spopularizovala medzi kresťanmi viac, než by to na podľa SZ malo byť.

  Administrátori na tomto (vcelku skôr ateistickom) fóre fungujú tak, že sa boja problémov a tak keď sa niekto na môj príspevok vehementne sťažuje, tak ho radšej zmažú. V podstate pekná ukážka kresťanskej predstavy o tom, ako by sloboda slova mala fungovať.

  Keby som sa chcel pomstiť, tak im začnem nahlasovať všetky ich štandardné príspevky, kde prvou odpoveďou býva obvinenie ateistu z hlúposti (to ešte predtým, ako zistia, že ateista sa v Biblii orientuje lepšie ako oni) alebo vyhrážanie sa peklom. Ale takéto plodu Ducha svätého asi treba nechať pre výstrahu nezmazané 😀

 128. Jan Kupka

  Treebearde, pokud bys vycházel u svých úvah o Ježíši z popisu, jaký se o něm zachoval v Bibli, tak pak bys musel uznat, že na svou dobu teologicky vzdělaný byl. Svým okolím byl akceptován jako rabbi, přeli se s ním tehdejší teologické elity (farizejové), už jako malý udivoval svou znalostí Písma.
  Takže když vyjdeš z toho, tak ti nemůže vyjít, že by byl nevzdělaný. Samozřejmě, pokud vycházíš z toho, že všechno bylo jinak a že zprávy o Ježíši jsou pouhou konspirací, tak pak můžeš dojít k libovolnému závěru. Že neexistoval, že to byl mimozemšťan, pouliční kouzelník, chyba v matrixu…a ano, i k tomu, že byl nevzdělaný.

 129. mulit

  treebeard: Základní problém je, že se lidi ještě nenaučili žít 27 let od převratu v názorové pluralitě. Nechápou názorovou pluralitu a považují ji za něco nežádoucího. Místo, aby se pluralita hýčkala jako skvělá vymoženost, tak se potlačuje a všude chtějí vytyčit jednotný směr. Pozoruji to celou dobu, co je internet. Je to nějaká tendence k unifikaci. Bude to něco vrozeného pro spoustu lidí. Asi nějaký pud z minulosti být součástí stáda, nevybočovat. Zařadit se, splynout s davem. Něco jako mají některá zvířata.

 130. mulit

  Jak říkal Voltaire: „Nesouhlasím s vámi, ale budu se bít za to, abyste to mohl říkat.“

  treebeard: „Na diskusnom fóre denníka SME mi bol zmazaný príspevok“

  Oni by si měli hýčkat toho, kdo jim nabízí jiný úhel pohledu.

  A toto vytýkám náboženství. Že je totalitní. Nepočítá s názorovou pluralitou. Jde proti ní! Nejen Starý zákon, ale i Nový zákon včetně apoštola Pavla a Ježíše!

 131. mulit

  treebeard: Asi najurážlivejším tvrdením bolo, že Ježiš bol teologicky (na svoju dobu) dosť nevzdelaný a zrejme poverčivý, takže jeho pričinením sa viera v zlých duchov, diablov, satanov spopularizovala medzi kresťanmi viac, než by to na podľa SZ malo byť.

  mulit: Říkají ti něco jména Derek Prince nebo Rebecca Brown nebo David Hogan? Specialisti na démonologii.

 132. treebeard

  @Jan Kupka

  Tak za tým, že Ježiš bol teologicky nevzdelaný, si dosť stojím. To, že ho za teologicky vzdelaného vyhlasujú evanjelisti, ktorí majú „v popise práce“ Ježiša vychvaľovať, ma asi príliš nepresvedčí. Pokiaľ si pozrieme genézu kvalitnejších teologických konštrukcií v evanjeliách, tak vidíme ten progres od amatérskeho Marka, ktorý si pletie citáty, nepozná židovské názory, až k vzdelanejším Matúšovi a Lukášovi, a vyvrcholením u Jána. Natíska sa otázka, prečo nám najväčšie teologické perly neprichádzajú priamo od Ježiša, ale museli čakať na vytvorenie evanjelistami.

  Pokiaľ ide o Ježiša samotného, sú mu do úst vkladané aj nesprávne citáty a výroky, čo je však badateľnejšie, má nadpriemernú záľubu práve v démonoch, diabloch, satanoch, … Pre koho býva takáto poverčivosť typická? Pre prostých ľudí, pre „teológov-amatérov“. Ak si porovnáme výskyt slov „diabol“ a „satan“ v Starom zákone a evanjeliách (a ak uveríme, že Ježiš o nich naozaj tak rád rozprával), záver je dosť jasný – Ježiš sa príliš nestaral o oficiálny názor autorít na otázku diabla, on veselo prezentoval vlastný názor, hoci nebol schopný zachovať jeho konzistentnosť a nebol schopný dať nadmernému výskytu diablov a démonov vo svojich rečiach nijaké rozumné vysvetlenie.

  Všimnime si, že zatiaľčo v SZ nenájdeme ani zmienku o posadnutí ľudí diablami/démonmi, tak v NZ ide o bežnú vec (Evanjelium podľa Hollywoodu dnes už, napodiv, tieto príbehy neuvádza).

  A skúsme sa zamyslieť, či pripisovanie takej moci Satanovi (akú mu pripisuje Ježiš), nie je porušením prvého prikázania, alebo aspoň popretím monoteizmu.

 133. treebeard

  @mulit

  Ja v tom vymazaní príspevku vidím najmä snahu kresťanov žiť v akejsi „chránenej dielni“ či „prírodnej rezervácii“. Ich tolerancia k iným názorom sa končí ďaleko pred skutočným znevažovaním či urážaním.

  Uvedených démonológov nepoznám, ale v kontexte diskusie pod nedávnym článkom na SME (smrť významného exorcistu G. Amortha) by ma fakt zaujímalo, odkiaľ asi čerpajú detaily svojho učenia.

 134. Jan Kupka

  To, kolikrát si Ježíš bere do úst ďábla a satana, se dá spočítat na prstech jedné ruky (když proškrtáme duplicity napříč evangelii).
  Tvá logika má jistou trhlinu. Pokud Ježíšovi dávají teologické výroky do úst evangelisté, proč by i jeho výroky o Satanu a ďáblech nepocházeli z jejich hlavy? To mi jako nesedne, že jsi tedy dospěl k tomu, že to chytré, co Ježíš řekl, si vymysleli evangelisti, zatímco výroky o Satanu a ďáblu jsou původní výroky a tedy je Ježíš nevzdělaný. To je tak velké přání otcem myšlenky, že nemám slov. 🙂

 135. Ateistický laik

  Medea: “Jako třeba rovnou celý islám bez (nebo s) jakýchkoliv přívlastků. Tak jak je zakázán nacismus, jak by měl být potírán komunismus.”
  A čo sloboda vierovyznania? 🙂

  Asi tak stejně jako svoboda hajlování. Prostě islám je ideologie maskovaná za víru.
  Až si korán zredukují na těch cca 7% což jsou prý texty o čistě náboženském uctívání boha, tak pak se můžem o nějaké svobodě vyznání bavit.

 136. Jan Kupka

  Je paradoxní, že se tak navážíte do slova ideologie, když tento termín pochází od francouzského sekularisty, a dalo by se bez přehánění říci i ateisty, Antoina Destutt de Tracy, který chtěl svojí ideologií jakožto nejvyšší vědou nahradit metafyziku.

 137. toli

  Je paradoxní, že se tak navážíte do slova ideologie

  Je možné že termín pochází od sekularisty,ale jeho obsah je starý jako lidstvo sám.Ideologie by se možná dala označit termínem (někdy) praktikovaná filosofie. Mezi těmi pojmy je zhruba stejný vztah jako když prohlásím že náboženství je starší sourozenec politiky,jsou jedním a tímtéž.

 138. mulit

  Základem křesťanského náboženství je boj proti hříchu a boj proti satanovi a démonům. Což je propojeno, páč člověk je ovlivnitelný démony, tedy démoni a satan mohou člověku něco šeptat a pokud on to přijme, může jim propadnout. A funguje to i opačně. Když člověk hřeší, otevírá se působení démonů.

  Třeba tady https://youtu.be/1Spn3AoZDzM
  https://www.youtube.com/watch?v=nok2znIn-Fo
  https://www.youtube.com/watch?v=5wSzwzxPMEI

  Ale já už nemám ani nervy to poslouchat. I když u letničních to je ještě horší.

 139. Bílá velryba

  Kromě toho, že ústava i evropské právo chrání satiru a kritiku náboženství včetně urážek, tak jsem zahlédl u Honzy Wernera tento článek od Dawkinse:

  Dawkins: urážejme náboženství kdykoliv můžeme

  “ Richard Dawkins: Atheist academic calls for religion ‚to be offended at every opportunity‘ “

  Islám není rasa

  „Dawkins says it’s ridiculous to be accused of racism when you criticise Islam“

  Měli by být v migraci upřednostněni nevěřící

  „Dawkins also said migrants from Syria and Iraq who have stopped believing in Islam should be prioritised in the immigration system.“

  http://www.independent.co.uk/news/people/richard-dawkins-atheist-academic-calls-for-religion-to-be-offended-at-every-opportunity-a7043226.html

  Článek je z tohoto roku.

  Hezký den všem 🙂

 140. mulit

  Bílá velryba to je ten, co tu má deset nicků nebo je to ten druhý?

 141. Dagoth Agnoth

  Tak už je to tady – to, co s nadsázkou Honza předpovídal… :
  http://zlin.idnes.cz/valasske-klobouky-zrusily-koncert-root-a-torr-kvuli-satanismu-psn-/zlin-zpravy.aspx?c=A161116_200458_zlin-zpravy_ras
  Pokud dostane JAKÉKOLIV náboženství příliš velkorysý prostor, začne příliš bujet. Mně osobně se ve spojením s kontrolou náboženství vždy vybavuje scéna z filmu Na samotě u lesa, kdy bodrý majitel domu znepříjemňoval nebohým starouškům doslova každý krok (toť pouze moje poetická představa).
  V praxi bych to viděl jako občasné rekvírování církevních majetků, občasné zavírání a boření chrámů či jejich přeměnu na sklady něčeho vskutku neduchovního (Josef II. – skaldy střelného prachu…). Likvidaci církví jako takových žel vidím jako utopii – co nezvládl rozumný tvrďák Dioklecián (nakonec – i on byl patrně hluboce věřící mithraista) a fanatičtí komunisté, nezvládneme my…
  Islám by měl být zakázán stoprocentně, je natolik zrůdně dokonalý, že je s ostatními věroukami naprosto nesrovnatelný, je dokonce o několik „levelů“ výš (vlastně nejvýš), tudíž je nepředstavitelně (tedy pro mne snadno představitelně…) nebezpečný už jen zachycením jednoho kořínku ve vyprahlé půdě duchovna chtivých imbecilů…

Komentáře nejsou povoleny.