Křesťanství není mírné, je umírněné. Proč křesťanství nadále představuje hrozbu?

Autor | 28.09. 2016

14484986_1169051413155476_6264774573343378150_nPoslední dobou se často projevuje snaha prezentovat křesťanství jako “domácí” a “hodné” náboženství. To které nás chrání a “očkuje” před nebezpečím jiných radikálnějších náboženství, především islámu.

Tuto iluzi je potřeba zbořit. Křesťanství nás před ničím nechrání, naopak naši společnost oslabuje a stále představuje latentní hrozbu.

Je vždycky připraveno zaútočit na oslabenou společnost zevnitř a  projevit se ve své radikální formě.  Jako se nemoc projevuje horečkou nebo vředy, tak s sebou pak přináší násilné střety, homofobii, misogynii, předsudky, pověry, exorcismus, atheofobii a iracionalitu.

Vzpomínáte si, jak se vyjadřovali kněží i sám papež po vyvraždění redakce Charlie Hebdo? Víte jak se vyjadřovali v kauze karikatur Mohameda roku 2005?A konečně koho odsoudili při vyhlášení fatvy na Salmana Rushdieho v roce 1989? Ano, ve všech případech se snažili obvinit oběti.

Stejnou snahu jsme mohli vidět po vypuknutí série skandálů se sexuálním obtěžováním a znásilněním dětí katolickými kněžími. O tom všem ale už bylo napsáno dost jinde.

Chtěl jsem na těchto příkladech především demonstrovat, že úřad kněze neklade žádné nároky na morální kvality.

Je to však jen polovina problému, který vám chci nastínit. Tou druhou polovinou je základní dokument všech křesťanských církví – Bible. V rozporu s obecnou představou je totiž, co se týče násilí, genocid a brutálních trestů mnohem návodnější, než třeba Korán.

Dalo by se dokonce říci, že nejnásilnější aspekty islámu najdeme spíše v Sunně, která slouží jako pomůcka pro výklad, než přímo v Koránu samotném. Nechci nijak snižovat nenávistnost této knihy, ale faktem je, že proti Bibli v krvežíznivosti prostě zaostává.

Bible je přesně opačný případ – v samotné knize najdeme ty nejnásilnější nařízení, ale současná interpretace, umožňuje nebrat tyto výroky doslovně.

Pro část lidí je toto důvod k neoprávněnému optimismu – “pokud se dokázalo takto reformovat křesťanství, třeba se podaří reformovat i islám”. K  takovým výrokům však není žádný důvod. Křesťanství se totiž rozhodně nereformovalo samo. Zpětnou vazbou, která jej k reformě donutila byla společnost rozumu a trvalo jí to několik staletí.

Opakuji:

V samotné Bibli návody k vražednému chování jsou, ale mírní je interpretace. Uvědomte si však komu je tato interpretace svěřována!

Kněží sexuálně zneužívající děti jistě byli a jsou pokřivené lidské kreatury, které nelze vydávat za průměrné věřící, přesto jim církev svěřila výklad víry (a s ním důvěru mnoha věřících) a toto právo jim nikdo neodepřel i když už bylo zjevné o jaké lidi jde. Do vypuknutí veřejného skandálu v podstatě nijak postihováni nebyli a i později se je pokusili vyšší představitelé církevní hierarchie hájit.

Církve, nejenom ta katolická, nemají dostatečně dobré vnitřní mechanismy zpětné vazby a z principu je ani (jako hierarchie postavené na autoritách) mít nemohou. Kultivovanějším církvím poskytuje tuto zpětnou vazbu sekulární společnost, pokud se od ní nepokusí sami odstřihnout.

Existuje tedy ještě rychlejší zkratka, kterou se rázem můžeme dostat do časů lovců čarodějnic a vyvražďování kacířů. Je jí odštěpení nové sekty. Každá nová sekta totiž samozřejmě odmítá dokumenty starších kultů a to včetně oněch částí, které si vymohla sekularizovaná společnost. V případě křesťanství to znamená, že se všechny “neutralizované výroky” octnou znovu ve hře.

Když pastor Steven Anderson (baptista) navrhoval vánoční vraždění homosexuálů, jako způsob, jak zbavit svět hrozby AIDS, vycházel z toho, co je psáno v Bibli (Leviticus 20:13). I když je tedy snadné prohlásit, že jeho výklad není správný, je zároveň nemožné dokázat, že by jiný výklad byl správnější, nebo že by tento byl horší, než jakýkoli jiný.

Mezi baptisty ale i dalšími křesťany  přitom nejde o tak vzácný názor, jak bychom chtěli doufat. Další takový pastor Roger Jimenez se “proslavil” tím, že veřejně chválil masakr v Orlandu.

Reflex: Baptistický kazatel: Sodomity by měla vláda postavit ke zdi a vystřílet jim mozky

A aby toho nebylo málo ještě jeden z Nového Zélandu – Logan Robertson:

Žel, nenávist k homosexuálům není to nejhorší pro co najdete v Bibli odůvodnění.

Text Michala Krestchmera (který naštěstí nebyl kněz) na stránce katolických ultras Duše a hvězdy: Zlo si nezasluhuje rovné podmínky, mi nabízí nikoli oslí můstek ale skutečný most k tomu, před čím se snažím varovat. V jeho závěru totiž najdete nabádání ke genocidám z Žalmu 149, které není nijak daleko od citátů za které kritizujeme muslimskou víru:

„Ať tedy plesají svatí a honosí se, ať se veselí na svých ložích. Chvalozpěvy Boží ať mají v hrdlech a meče dvojsečné ve svých rukou: trest aby vykonali na pohanech, národy by pokárali, aby spoutali řetězy jejich krále a jejich velmože železnými pouty. Vykonati soud na nich předepsaný – toť bude čest všech jeho svatých!“ (v. 5-9).

Katolíci tohoto typu jsou v současnosti aktivní v politice.

Tento článek nemá za úkol nějak srovnávat islám a křesťanství, má varovat před tím, abychom pro strach z jednoho nebezpečí neviděli v druhém nebezpečí věrného spojence…

…a také před tím abychom blaženě neusínali na vavřínech v domnění že se nás už křesťanský středověk netýká. Křesťanští radikálové stále touží po genocidách a pálení měst.

Jednali tak přece bezmála dva tisíce let a je to stále ještě nedávno, kdy rozum a právo vyhnaly běsy Starého zákona mimo slušnou společnost. Stačí ztratit ostražitost a mohou se vrátit.

Přes to všechno není řešením náboženství zakázat.

Zákazy nepomáhají proti šíření konspiračních teorií ani sekt, které jsou za hranicí zákona. To, co může pomoci je obyčejná pravda. Nelžeme lidem že jsou náboženství dobrá, prospěšná, morální… Ukazujme je taková, jaká skutečně jsou. K tomu nám může pomáhat věda.

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

753 thoughts on “Křesťanství není mírné, je umírněné. Proč křesťanství nadále představuje hrozbu?

 1. Hraničář

  “Kněží sexuálně zneužívající děti jistě byli a jsou pokřivené lidské kreatury,……………..ů

  Dovolil bych si poznamenat, že věřím informacím, že takových kněží je procenticky méně než třebas ve sportovních a jiných zájmových organizacích. Dále bych poukázal, že prakticky nikdy – nebo snad jednou, dvakrát(?) – jsem se při obvinění ze “sexuálního zneužití” nesetkal s tím, že by bylo popsáno, co ten “zneužívatel” dítěti konkrétně provedl. Co říci na obvinění po 10 či i více letech? Např. i učitele ze Žďáru n. S., důchodce, kterého obvinila žačka ZŠ po 20(!) letech? Nebo i známý případ B. Kulínského – kdy soud také probíral “sexuální zneužívání”, které se mělo odehrávat v daleké minulosti.
  V mnoha případech, zvláště v USA, “poškození” kalkulovali s vysokou finanční kompenzací.
  Jiný známý případ, charakterem stejný, je, že chovanci kteréhosi “výchovného” ústavu u nás obvinili vychovatele, který je pořádně “držel u huby”, že po nich střílel vzduchovkou. Před měsícem! Vyšetřovatelé vážně probírali zarudlou skvrnku na noze jednoho z nich. Vychovatel pak znechuceně z ústavu odešel.
  Už jsme dávno zapomněli na případ sochaře Opočenského, při němž policie vyvinula veliké úsilí, včetně tajné instalace kamery do ateliéru, aby mu dokázala “sexuální zneužívání”, které se odehrálo tak, že 14-leté c.kánské k.rvičky mu za úplatu dělali striptýz a on při tom masturboval. Ty holky už dávno se svými příbuznými soulo.ily, to ale nikoho nezajímalo. Opočenský tenkrát vyfasoval 7 let!

 2. Foxy

  Dodnes s potěšením vzpomínám na zuřivý vztek v očích jedné militantní feministky, když jsem chválil genialitu českého překladu slova “harassment” coby “harašení”. Bylo mi řečeno, že v Americe (asi USA) bych si už za tohle vyfásl flastr natvrdo.
  Čas oponou trhnul (a ta se co plachta spuchřelá zhroutila k zemi), a už ani u nás doma bych si netroufl bez obav pracovat s mládeží, ať už jako trenér, oddílový vedoucí či něco podobného. Neboť při možných obviněních tohoto typu se lze setkat s presumpcí viny, kdy obviněný musí dokazovat svou nevinu.
  A dojde li k něčemu?
  Už tu to jednou bylo (případ učitelky a jejích mladých milenců a následný drakonický trest).
  Byla tu kolem toho mohutná diskuse a svůj tehdejší názor nemám důvod měnit
  Dost zde souhlasím s Hraničářem.

 3. irnerius

  Uvedený článek pěkně ukazuje metodu boje “nového ateismu”. Lidové ideologické hnutí, založené na polopravdách a manipulaci nejlépe porazíme tak, že vytvoříme jiné lidové ideologické hnutí založené na polopravdách a manipulaci, kterým to první nahradíme (bohužel ne co do kvality).

 4. Medea

  “Lidové ideologické hnutí, založené na polopravdách a manipulaci nejlépe porazíme tak, že vytvoříme jiné lidové ideologické hnutí založené na polopravdách a manipulaci”

  Irnerius, tými “ľudovými ideologickými hnutiami” ste mysleli kresťanstvo a nový ateizmus?

 5. ateista

  @irnerius
  “Uvedený článek pěkně ukazuje metodu boje „nového ateismu“.”

  A jak jinak byste chtěl bojovat proti jakékoliv zločinné ideologii? Proti nacismu se nakonec bojovalo zbraněmi, proti komunismu vzdorem, tiskovinami, nakonec celonárodní vzpourou. Proti náboženství tedy jak?

 6. Hraničář

  ateista
  28.09. 2016
  proti komunismu se bojovalo vzdorem, tiskovinami, nakonec celonárodní vzpourou……………………

  Dovolil bych si podotknout, že “komunismus” nikdy a nikde nebyl. Jedná se o idealistické učení, které v praxi nelze realizovat. Měli jsme socialismus. Proti němu jsme nebojovali proto, že by nám nějak ideově vadil, naopak, myslím si, že po ideové stránce mnohým (většině?) vyhovoval, vadilo nám na něm, že jsme neměli přeplněné obchody a nemohli svobodně cestovat po světě. Nyní to máme. Ale je to zajištěno vysokou zadlužeností, už prakticky nesplatitelnou, stále větší byrokratizací veřejného i soukromého života, plíživou ztrátou národní suverenity, i postupným ztrácením kdysi české půdy pod nohama.

 7. Hraničář

  Endometrióza zůstává i v 21. století záhadou. Její příčina – buňky děložní sliznice, nacházející se mimo dělohu v břiše – není vysvětlená. K velkým nepříjemnostem stačí malé ložisko. A protože jsou projevy individuální, bývá také těžké ji odhalit.
  Tyto buňky však prokazatelně reagují na hormonální cyklus a chovají se stejně, ať už jsou v močových cestách, ve vaječnících, vejcovodech, na střevech, nebo v břišní dutině. Krvácí, bolí, způsobují srůsty.
  https://www.zena.cz/zdravi/endometrioza/r~381b5b467f1211e683920025900fea04/

  Teda ta Eva musela Dobrotivého Pána Boha tím ohlodáním ovoce pořádně naštvat, když si na ženský vymyslel i takový trest – kromě zánětů, výtoků, quasinek ……

 8. Foxy

  Hmmm… Hraničáři, jak se pozná “českost” půdy?
  Stále větší byrokratisace je nezávislá na systému či vládnoucí ideologii. Je to pouze důsledek Parkinsonových zákonů – a ty byly definovány v systému kapitalistickém a jeví se býti obecně platné po dobu celé známé historie lidstva…

  Ale zpět k meritu diskutovaného článku:
  Projel jsem v minulých dnech Španělsko a Portugalsko. Viděl jsem místa, kde se konala ona slavná autodafé… Viděl jsem na vlastní oči onu až absurdní pompu hypertrofovaného katolictví, podloženou tunami zlata, u kterého si raději ani nechci představit způsob, jakým bylo získáno. Navštívil jsem portugalskou Fátimu a na vlastní oči viděl tu “zázračnou” šílenost, kdy se mi jeví Toliho diagnosy až příliš umírněné…
  Doporučuji takový výlet.
  Protože tohle vše musí z upřímně věřícího křesťana učinit zapřisáhlého atheistu, pokud má jen kouska cti a citu v sobě.
  A také varování, že to, co bylo, opět může být. Byť i v jiné, “modernější” a “pokročilejší” formě.
  – – –
  Medeo, Tvůj pozdrav jsem vyřídil.
  Ale furt ve mě zůstal takový neurčitý pocit, že tam, u toho skaliska s majákem, ten svět přeci jen tak úplně nekončí…

 9. irnerius

  medea: Tím jsem myslel jistou iterpretaci křesťanství a jistou interpretaci ateismu, která se v případě křesťanství v současnosti projevuje v jistých podobách tradicionalistického “klerofašismu” a u ateismu pak v hnutí zvaném “nový ateismus”.

  P.S. Tobě na ateistické a Janu Kupkovi na křesťanské straně fandím, doufám, že budete psát dál, je radost Vás oba číst 😉

 10. mulit

  Pro mě je náboženství problém, protože rozděluje lidi. Stejně jako jiné ideologie. Nacismus rozděluje lidi podle etnické, rasové příslušnosti, komunismus podle třídního původu a náboženství podle náboženské víry. My a oni. My vyvolení (spasení, znovuzrození směřující do nebe) a vy ( špatní, hříšní, zatracení) . Vytváří se exkluzivní klub lepších a klub podřadných. Dokonce učí náboženství pohrdat lidmi ze světa. Tak tomu oni říkají. Pamatuji se, jak se u letničních mluvilo o těch, co přestali věřit. Prý odešli do světa, opustili Pána, dali se na zcestí, šli do tmy, do zatracení, slouží satanovi atd. Je to prostě odporné. Jsou to psychologické manipulace a vytváření bipolárního světa. Náboženství toto dělá v rodinách. A žádný hodný Ježíš neexistuje.
  Citace z bible:
  “Nemyslete si, že jsem přišel na zem uvést pokoj; nepřišel jsem uvést pokoj, ale meč.
  35Neboť jsem přišel postavit syna proti jeho otci, dceru proti matce, snachu proti tchyni;
  36a ‚nepřítelem člověka bude jeho vlastní rodina‘.
  37Kdo miluje otce nebo matku víc nežli mne, není mne hoden; kdo miluje syna nebo dceru víc nežli mne, není mne hoden.” (Matouš 10)

  Potřebuje tohle komentář? To je podstata náboženství a říká to zakladatel náboženství. Postavit jednoho proti druhému. Další kecy o lásce od Ježíše a apoštola Pavla jsou zbytečné. Ani jeden z nich netušil, co je láska. Oba znali jen fanatismus a ideologii. Když někoho miluji, beru ho, jaký je. Bible nemiluje člověka, ale nenávidí člověka. Jediné, co po něm chce, aby byl kopie, klon pobožného vzoru.

  A o co jde apoštolu Pavlovi? Opět cituji z bible: Pavel: “Aby se před jménem Ježíšovým sklonilo každé koleno – na nebi, na zemi i pod zemí – a k slávě Boha Otce každý jazyk aby vyznával: Ježíš Kristus jest Pán.”

  To je jejich cíl. Rozdělit lidi a rodiny, vytvořit ovzduší nenávisti a donutit všechny kvákat to samé. Nadělat z lidí papoušky, roboty, stroječky.

 11. mulit

  A mnozí charismatici u katolíků a letniční používají ještě jednu “zbraň” a to je argumentace satanem. Jim nestačí rozdělit lidi na jedné straně spasené, znovuzrozené a na druhé straně lidi z světa. Oni těm lidem ze světa nedají pokoj, že jsou jenom ateisti. Oni je obviní, že jsou ve spojení se satanem že je ovládá satan nebo démoni. Tedy oni vyučují svoje ovce se bát normálních lidí a vidět v nich posly satana. Někde to vede k extrémnímu sektářství. Já to nepíšu jako teoretik. Nepíšu to, že jsem se to někde dočetl. Já to píšu, že jsou to viděl a zažil. Ve svojí rodině, v rodině dalších lidí v naší vesnici. V Apoštolské církvi, v charismatické obnově katolické církve, u dalších letničních, církve bratrské a církve Milost, Církev Nová naděje, tedy všechno pod vlivem letničního hnutí a charismatiků. To, co nadělala náboženská víra, se ani nedá popsat. Tolik bolesti, tolik svinstva. Tolik pomotaných lidí. Tolik manipulace a obviňování. Je to hra s ohněm. Je to zlé. Reálně to ubližuje a likviduje vztahy v rodinách. Místo aby lidi spolu vycházeli hezky, tak se hledá satan a démoni. Je to šílené. Taky se straší koncem světa. Křesťanství je apokalyptické. Znevažuje tento svět. Prý brzy skončí. Kristus přijde. Na ničem už nezáleží. Kašlete na všechno, jenom si vymývejte mozek Kristem, to vás zachrání. Je to nezodpovědné. Je to hnusné. Náboženství je hnusné a zlé.

 12. Jaroslav Štejfa

  K irneriovi:
  “Lidové ideologické hnutí, založené na polopravdách a manipulaci nejlépe porazíme tak, že vytvoříme jiné lidové ideologické hnutí založené na polopravdách a manipulaci, kterým to první nahradíme (bohužel ne co do kvality).”

  Podle mého mínění je tento výrok nepravdivý. Pokud zaměníme slovo “nejlépe”za slovo “nejrychleji” a slovo “porazíme” budeme brát jako synonymum výrazu “dočasně potlačíme” nikoliv “zničíme”, pak by mohl podmíněně platit. Ale podmínek pro jeho naplnění je mnoho. Navíc – kvalita, která není definována, je prázdné slovo.
  Jaroslav Štejfa

 13. Dorota

  mulit: “Oni je obviní, že jsou ve spojení se satanem že je ovládá satan nebo démoni. … Nepíšu to, že jsem se to někde dočetl. Já to píšu, že jsou to viděl a zažil. Ve svojí rodině, v rodině dalších lidí v naší vesnici. V Apoštolské církvi, v charismatické obnově katolické církve, u dalších letničních, církve bratrské a církve Milost, Církev Nová naděje, tedy všechno pod vlivem letničního hnutí a charismatiků.”

  Můžu se zeptat, kde v charismatické obnově katolické církve? V které farnosti? Nezmínil jste se, že jste byl i u katolíků.

 14. Karel Tejkal

  Možná by stálo za to ocitovat zde pár myšlenek Pavla Kábrta, předního českého kreacionisty, který se pochopitelně považuje za křesťana, který si z bible nedělá trhací kalendář.

  “Nedovedu si tuto společnost představit, až ji začnou řídit ještě ve větším množství než dosud všichni ti vypatlaní evoluční materialisté, grázlové s nulovou výchovou doma a nulovou výchovou ve škole, s nulovým či spíše záporným morálním profilem, z rozvrácených rodin, kde rodiče jsou ještě větší tupci a gauneři než jejich děti. Až tihle vypatlanci obsadí parlament a státní správu, budou točit filmy a soudit lidi, bude to, dle mne, naprostá katastrofa. Nemají žádný smysl života, morálka je pro ně sprosté slovo, jediné, co je zajímá, jsou peníze, sex a užívat si života na úkor ostatních.”
  Napsal uživatel Pavel Kábrt dne Po, 06/16/2014 – 22:13.

  “Nyní se svět nachyluje k nikdy nevyzkoušenému typu anarchie (cochcáku), nazývané demokracií, a lidé si kladou otázku, jestli přežijeme dalších dvacet let! Že by proti celkovému úpadku morálky pomohly v liberální demokracii kamery a čipy?
  Jisté je jedno: demokracie je další lidský šílený pokus o způsob vlády nad světem bez Boha, bez jasně daného pevného řádu. Pokud někdo myslí, že americká demokracie trvala stovky let, nechť nezapomene, že to byla demokracie založená, budovaná a donedávna žitá přísně vychovanými křesťany!! Americká demokracie není žádný OBECNĚ UPLATNITELNÝ model demokracie pro ateistickou současnost, kterou budují bezbožní, tupí a morálně zdegenerovaní bezvěrci. ”
  Napsal uživatel Pavel Kábrt dne Pá, 01/16/2015 – 20:15.

  “Na rozdíl od tupého davu ateistických materialistů, které sice za demokracie nikdo k ničemu nenutí, ale je to velmi nebezpečný dav tupců, zabíjejících s přispěním demokracie svoje vlastní děti, vraždících, tunelujících, rozvádějících se jak je libo, opouštějících svoje vlastní děti v rodinách jak je libo, souložících jak je libo, učících ve školách haldu lží a ohavností ohledně původu světa a sexu, jak je libo a navíc jsou tihle tupci voleni do parlamentů a justice a vyučují další generace mladých. Opravu, velmi nadějná budoucnost pro společnost. Rozumný slušný despota by to zarazil a měli by utrum, tihle evolucionističtí Darwinovi holomci a vypatlanci. Dnes si sedí v parlamentech, případně korzují v čelech homosexuálních průvodů, aby šli populisticky “s tupým davem” a ukázali, že jsou demokraté – místo, aby jak je jejich povinnost při vládnutí, všechny hnusárny a zlé věci rázně zatrhli. Jak ale můžeme chtít od hnusáků, aby zastavili hnusárny? Jak mohu chtít od vypatlance v parlamentu, aby bojoval proti davovým vypatlanostem? Děkuji, nechci.”
  Napsal uživatel Pavel Kábrt dne Čt, 11/19/2015 – 18:43.

 15. Medea

  “Tobě na ateistické a Janu Kupkovi na křesťanské straně fandím, doufám, že budete psát dál, je radost Vás oba číst 😉 ”

  Ďakujem Irnerius. Teší ma, že moje príspevky niekoho tešia 🙂

 16. mulit

  A o co jde apoštolu Pavlovi? Opět cituji z bible: Pavel: „Aby se před jménem Ježíšovým sklonilo každé koleno – na nebi, na zemi i pod zemí – a k slávě Boha Otce každý jazyk aby vyznával: Ježíš Kristus jest Pán.“

  Mně by zajímalo, kdyby všichni lidi od teď začali toto vyznávat, že by papouškovali ty fráze z bible, že Ježíš je Pán. Co by dál měli pobožní jako nápln života. Všichni by kvákali: Ježíš je Pán, Ježíš je Pán, Ježíš je Pán. Do omrzení. Apoštol Pavel si toto přál. Byl to smysl jeho života a je to smysl života pobožných. Unifikace všech lidí, kdy budou jak poškrábaná gramodesky opakovat Ježíš je Pán.

  A co dál? To je všechno? To je ten ráj? Aha….

  To měli i komunisti, že jo. Nutili lidi, aby řvali Ať žije KSČ, Ať žije KSČ, Ať žije KSČ, Ať žije KSČ, Ať žije KSČ, Ať žije KSČ, Ať žije KSČ, Ať žije KSČ, Ať žije KSČ, Ať žije KSČ, Ať žije KSČ, Ať žije KSČ, Ať žije KSČ, Ať žije KSČ, Ať žije KSČ, Ať žije KSČ, Ať žije KSČ, Ať žije KSČ, Ať žije KSČ,

  Ježíš je PánJežíš je Pán, Ježíš je Pán, Ježíš je PánJežíš je Pán, Ježíš je Pán, Ježíš je PánJežíš je Pán, Ježíš je Pán, Ježíš je PánJežíš je Pán, Ježíš je Pán, Ježíš je PánJežíš je Pán, Ježíš je Pán, Ježíš je PánJežíš je Pán, Ježíš je Pán, Ježíš je Pán, Ježíš je Pán, Ježíš je Pán, Ježíš je Pán…..

  A potom znám ještě jedno: Nic než národ, nic než národ, nic, než národ, Nic než národ, nic než národ, nic, než národ, Nic než národ, nic než národ, nic, než národ, Nic než národ, nic než národ, nic, než národ,Nic než národ, nic než národ, nic, než národ, Nic než národ, nic než národ, nic, než národ,

 17. Hraničář

  Foxy
  28.09. 2016
  Protože tohle vše musí z upřímně věřícího křesťana učinit zapřisáhlého atheistu, pokud má jen kouska cti a citu v sobě……………………..

  Mýlíš se. U upřímně věřícího křesťana to upevní jeho víru, že jeho Pán je mocný, dobrotivý, spravedlivý ….. a proto že je účelné a správné Ho uctívat a klanět se MU.

 18. ateista

  “Mýlíš se. U upřímně věřícího křesťana to upevní jeho víru, že jeho Pán je mocný, dobrotivý, spravedlivý ….. a proto že je účelné a správné Ho uctívat a klanět se MU.”

  Tohle to je to, co já označuji za největší zločin hlasatelů náboženské víry. Že zbaví lidi soudnosti a schopnosti reálně uvažovat.
  Křesťané jsou stejní soukmenovci jako zednáři, satanisté, různí okultisté. Líbí se jim jejich obřady, těší je, že jsou členy nějakého řádu, nějakého společenství. Jsou na to hrdí. Podívejte se do médií, kolik lidí veřejně deklaruje, že bůh je jejich pán……….. Není sice nač být hrdý, ale oni si myslí opak. Co s tím? Jedině náboženství a jeho vyznavače veřejně zostudit. Dát společnosti vědět, že být věřící je směšné. A začít u Duky, Halíka, Grygara a dalších.
  Ale jak?

 19. toli

  . Dát společnosti vědět, že být věřící je směšné. A začít u Duky, Halíka, Grygara a dalších.
  Ale jak?

  Já myslím že společnost to ví,proto jsou Češi hrdí na to že jsou ateistickým národem.A vědí to i pánbíčkáři.Bible jim na tvrdo říká že pro Krista budou předmětem posměchu a opovržení .

 20. Čestmír Berka

  irnerius napsal:
  28.09. 2016
  “Uvedený článek pěkně ukazuje metodu boje „nového ateismu“. Lidové ideologické hnutí, založené na polopravdách a manipulaci nejlépe porazíme tak, že vytvoříme jiné lidové ideologické hnutí založené na polopravdách a manipulaci, kterým to první nahradíme (bohužel ne co do kvality).”

  Ale prdlajs. Žádné lidové ideologické hnutí ateistů nikdy nebude. Nikdy nemůže být. Ateisté nemají jednotící ideu, mnozí dokonce víru pokládají za užitečnou. Ateista Zeman jezdí na Velehrad každý rok…letos se vykecával ve St. Boleslavi o návratu ke křesťanským kořenům. Televize je obšancovaná katolíky od vedení po redaktory, posloucháme Cesty víry, pokropen je i Večerníček, drony, tunel Blanka, hasičské prapory, prameny, máme khaki Bible pro vojáky, povinnost zajištění výuky náboženství ve VEŘEJNÉ škole, pokud se najde 7 zájemců. Pro mladé máme na alternativní hudební veřejnoprávní stanici pořad Hergot! O morálce nás v TV poučuje Halík. V soukromé DVTV můžeme poslouchat ezokatoličku Drtinovou… Na OSEL.cz položí pan Špaček otázky knězi a hned to rozzuří RNDr. Hořejšího- prý je to nenávistné tažení proti věřícím ( otázky a odpovědi= nenávist!). Radní v Praze nechává za statisíce postavit kříž. Pod videem kněze Piťhy najdeme komentáře ve stylu: “jsem sice ateista, ale řekl to dobře. V téměř každém pořadu či rozhovoru s panem Grygarem dojde na jeho katolickou víru ( a on, když odpovídá na otázku o ateismu, nikdy nezmíní ateistické vědce, ale ateisté = komunisté).
  Co se týká prvního příspěvku Hraničáře – sexuálního zneužívání dětí knězi- většinou se obviňují křesťané navzájem… tipnul bych si, že většina zneužívaných zůstala věřícími či dokonce v Církvi.

 21. xjur

  Každé náboženství se prosazuje tím, že nutí lidi nemyslet. V tom se tedy křesťané a mohamedáni neliší. Od mládí to nemyšlení musí trénovat, aby byli schopni říkat očividné nesmysly a ukájet se tím. Všechno náboženské zlo je založeno na totálním zblbnutí jako další stupeň nemyšlení. Musíme proto bojovat proti všem, co propagují myšlenky a postoje, že oblbování lidí je neškodné a legální. Je třeba nazývat věci pravými jmény. Proto je třeba říci, že veškerý majetek církví byl získán podvodem, na základě falešných slibů. Církve jsou tedy zločinecké organizace, zcela podobně jako různí šmejdi, co prodávají předražené zboží přesvědčujíce nebohé věřící seniory o výhodnosti jejich investice. Úspěch církví i šmejdů je založen právě na tom, že jejich oběti jsou schopny nemyslet, což kompenzují slepou vírou v to, či ono.

  Nehledejme tedy žádnou spásu v křesťanských hodnotách, žádné takové hodnoty nejsou.
  To co považujeme dnes za správné a morální není podmíněno platností náboženských dogmat. Propagace jakéhokoliv náboženství, v našich podmínkách tedy křesťanství, je krajně škodlivé tím, že:

  a) ve svém důsledku legalizuje nucení lidí nepřemýšlet, legalizuje tedy i islám, stejně jako jakoukoli jinou víru, stejně směšnou jako křesťanství.

  b) politika vyvyšování jedné víry či vyznání nad jinou je ideologií všech náboženských válek, těch minulých i současných.

  Chraňme si tedy naše hodnoty, nikdo jiný to za nás neudělá. Ani frau Merkel, ani Juncker, ani papa František či Duka nebo Halík – neboť to jsou lidé poznamenaní katolictvím natolik, že schopnost nemyslet se rozvinula do (našeho) života ohrožujícího stavu.

  Před nebezpečím islámu se musíme chránit sami. Třeba tím, že nebudeme považovat naše zákonu závazné pro všechny, bez ohladu na jejich náboženství. Tedy již žádné Halal porážky ani Halal řeznictví. Už jenom tímto krokem učiníme naši zemi mnohem méně přitažlivou pro náboženské primitivy, které tu nechceme.

 22. rak

  Nejsmutnějším aspektem života v současné době je to, že věda shromažďuje poznatky rychleji, než společnost shromažďuje moudrost.
  Isaac Asimov

 23. ateista

  “Tedy již žádné Halal porážky ani Halal řeznictví. Už jenom tímto krokem učiníme naši zemi mnohem méně přitažlivou pro náboženské primitivy, které tu nechceme.”

  Souhlas. A tento a podobné požadavky je potřeba transportovat zákonodárcům. Vyjímám z mého přípisu poslancům č. 14:

  Je nezbytné si připomenout, co je římskokatolická církev zač, jaká je to instituce. Bezesporu je to zločinecká organizace, tvořená několika stovkami zločinců v rolích hlasatelů náboženské víry. Tito hlasatelé straší lidi neexistujícím nesmyslem, zvaným bůh, slibují jim, že jim tento nesmysl pomůže a zaručí jim život věčný v království nebeském. Kromě toho za pomoci slibů a vyhrožováním pobytem v očistci a následně nikdy nekončícím utrpení v pekle, ze kterého je ovšem možné se vykoupit penězi a majetkem, po dva tisíce let usiluje o moc a bohatství. Každému totiž může být jedno, jestli někdo věří či nevěří v boha, pokud ovšem nemá zájem o peníze a majetek nevěřícího. Je všeobecně známo, že nevěřící byli na víru obraceni sliby, vyhrůžkami i mečem.
  Stoupenci a členové této zločinecké organizace rádi argumentují tím, že dotyční církvi majetek a peníze odkázali dobrovolně a proto ho v minulosti nabývala legálně. Stejně rádi ale zamlčí, že dotyčným církev dala na výběr, očistec a peklo nebo ráj v nebi. Je nasnadě, co si každý vybere.
  Ještě je nutné připomenout, že bůh je největší podvod na lidstvu v jeho dosavadních dějinách a nabízené služby, jako vykoupení, spása a život věčný jsou nesplnitelné za života i po smrti a každý, kdo tyto služby nabízí je ve smyslu našeho práva podvodník, tedy zločinec.
  Tento přípis jsem nazval zločinci v Poslanecké sněmovně. Jsem přesvědčen, že právem je možno označit pány Bendu, Kalouska, Nečase, Bessera a ostatní, kteří zákon připravovali a následně schválili za zločince, neboť jsou členy zločinecké organizace a zosnovali zločinné spiknutí státní správy a kléru s cílem okrást občany České republiky. Některý právník by již konečně měl najít odvahu a vypracovat žalobu a nastartovat soudní proces, podobný tomu z filmu Kdo seje vítr, který by prokázal, že Bible je nejhrůznější kniha na zeměkouli a ti, kdo se jí ohánějí zločinci, hlásající všechny možné zločiny, vraždou, masovou vraždou a zločiny proti lidskosti počínaje a genocidou konče.
  Ústavní soud by měl prověřit, zda ze strany církví nedochází k naplnění § 260 a dalších Trestního zákoníku. Vyžadovalo by to, aby se některý zákonodárce na Ústavní soud obrátil s příslušnou žalobou.

 24. Hraničář

  ateista
  29.09. 2016
  Není sice nač být hrdý, ale oni si myslí opak. Co s tím? Jedině náboženství a jeho vyznavače veřejně zostudit. Dát společnosti vědět, že být věřící je směšné. A začít u Duky, Halíka, Grygara a dalších.
  Ale jak?………………………

  Neposlouchal jsi ateistu(?) Zemana při jeho projevu ve Staré Boleslavi?

 25. ateista

  @hraničář
  Neslyšel, ale vyjímám z mého přípisu č. 19:

  Mše za ateistu prezidenta Zemana – smutná komedie.

  V televizi jsem náhodou zahlédl rozzářený obličej Duky, kterého vítal stejně rozzářený ateista prezident Zeman. Následně zazněla informace, že Duka bude sloužit mši za prezidenta Zemana. Je to směšné? Je to smutné? Je to drzost? Je to demonstrace moci Duky nad prezidentem republiky?

  Pokládám za potřebné připomenout některé náboženské atributy pro podporu mé pravdy, že hlasatelé náboženské víry jsou zločinci a církve zločinecké organizace. A pro vaše zamyšlení nad tím, jaké organizace jsou církve a jak jsou prospěšné lidem.
  Křesťanský bůh – vymyšlený nesmysl, předmět uctívání věřících. Podivný konglomerát, složený ze dvou vymyšlených nesmyslů a jednoho židovského buřiče, který byl oběšen Židy. Tento vymyšlený nesmysl má údajně vlastnosti, popsané v církevních dogmatech. Tento nesmysl má vyslyšet modlitby věřících a pomoci jim.

 26. mulit

  ateista: Mše za ateistu prezidenta Zemana – smutná komedie.

  V televizi jsem náhodou zahlédl rozzářený obličej Duky, kterého vítal stejně rozzářený ateista prezident Zeman. Následně zazněla informace, že Duka bude sloužit mši za prezidenta Zemana. Je to směšné? Je to smutné? Je to drzost? Je to demonstrace moci Duky nad prezidentem republiky?

  mulit: Oni se mají modlit za “vládce”. Jim to přikazuje jejich knížka. A dávají tím najevo svoji převahu a je to pózování.

 27. mulit

  Jinak ale v té knížce se píše, že se mají modlit za každého vládce a že není vlády než od boha.

  “Každý ať se podřizuje vládní moci, neboť není moci, leč od Boha. Ty, které jsou, jsou zřízeny od Boha,
  2takže ten, kdo se staví proti vládnoucí moci, vzpírá se Božímu řádu. Kdo se takto vzpírá, přivolává na sebe soud.”
  Římanům 13

  Ale proti tomu se píše v jiných částech bible, že je svět moci zlého a že vládcové slouží Satanu. Dokonce Satan Ježíšovi na poušti nabízel všechna království světa, když se mu pokloní.

  Pak ho ďábel vyvedl vzhůru, v jediném okamžiku mu ukázal všechna království světa a řekl mu: „Všechnu tuto moc a jejich slávu dám tobě, protože mně je odevzdána a dávám ji, komu chci. Jestliže se přede mnou skloníš, všechno to bude tvoje!“
  Lukáš 4

  Není třeba se s pobožnými hádat. Jejich vlastní svatá kniha se hádá mezi sebou. Na jedné stránce je věta A, o pár stránek dále věta B, která popírá větu A. A tak je to pořád.

 28. Jan Kupka

  “Křesťanští radikálové stále touží po genocidách a pálení měst.”
  Máš pro to nějaký konkrétní důkaz, nebo je to poplašná zpráva? Znám hodně křesťanů, ale žádného, kdo by ani vzdáleně po něčem takovém toužil.

  Víš, čeho se obávám já? Toho, kam začínáš stále více a více sklouzávat, Petře. De facto produkuješ už jen laciné pamflety.

  “Vytříbená” argumentace typu:
  Chtěl jsem na těchto příkladech především demonstrovat, že úřad kněze neklade žádné nároky na morální kvality.
  mě fakt na zadek neposadí. Jasně, najdeš si své publikum, které ti asi bude plácat po ramenou. Ale jestli stojíš i o něco jiného než o konfirmační zkreslení, tak by ses měl zvednout a začít dialog, poslouchat druhou stranu. Dokud nějaká je, protože plácat se do obličeje při četbě některých perel nebude každého věčně bavit.

 29. Hraničář

  ateista
  29.09. 2016
  Je to směšné? Je to smutné? Je to drzost? Je to demonstrace moci Duky nad prezidentem republiky? ………………

  Je to (samozřejmá?) historická zkušenost, že i když si světští a náboženští vládci šli leckdy po krku, tak se nakonec dokázali dohodnout, jak si rozdělit vládu nad “prostým” lidem a vzájemně se v tom vládnutí podporovat.
  V dětství jsem poslouchával pana faráře, že křesťané milují (jsou povinni milovat) i své nepřátele. Jedinými nepřáteli tehdy byli jen komunisté. A i jako dítě jsem v té katolické komunitě vnímal, že komunisty moc nemilují. Později jsem pochopil že zřejmě proto, že komunisté církevníky rozhodně k vládnutí nemínili připustit. To s demokraty, jak je vidno – i s jinověřícími ba i s ateisty – se domluví velice snadno a dobře.

 30. Foxy

  Ad: “V dětství jsem poslouchával pana faráře, že křesťané milují (jsou povinni milovat) i své nepřátele. Jedinými nepřáteli tehdy byli jen komunisté. A i jako dítě jsem v té katolické komunitě vnímal, že komunisty moc nemilují. Později jsem pochopil že zřejmě proto, že komunisté církevníky rozhodně k vládnutí nemínili připustit…”

  Ono to bylo tím, že křesťanská (katolická) ideologie a ideologie komunistická byly konkurenčními náboženstvími.
  Na marxleninismu/stalinismu totiž není ni zbla atheistického, byť se tak tato ideologie jako atheistická prohlašuje. Komunismus je náboženství. Má i patřičné atributy církve; má svá dogmata, o kterých neradno pochybovat, a má i své heretiky (revisionisty), kteří o dogmatech komunistických pochybují. Ti jsou, stejně jako heretici katoličtí, exkomunikováni a k autodafé – sebekritice a následnému potrestání dotlačeni.

  Katolictví a komunismus byla v oněch dobách konkurenčními náboženstvími. A jak známo, dva kohouti na jednom smetišti se nesnesou.

  Alespoň takto tu záležitost vidím.

 31. mulit

  Komunisti měli i svá poutní místa, vystavovali své bohy v mauzoleu, měli i své nábožné proklamace. Ať žije KSČ. Měli své svaté knihy, měli své svaté sjezdy, kde společně něco proklamovali. Hele, takový komunistický sjezd a charismatická konference pobožných měla dost společných prvků. A to samé Hitler. Další bůh. To samé císař Nero. To samé se děje v KLDR. Prostě totalita, hysterie, manipulace, indoktrinace, strach, pobožnost a svaté nedoknutelné věci, o kterých nesmíš pochybovat. Je to na stejném principu. Jenom pobožní mají bonusy navíc. Zatímco z KLDR se dá utéct aspon tak, že umřeš, pobožní mají ten pravý teror nachystaný až po smrti…

 32. Hraničář

  Ad: Foxy, mulit:
  Už jsme to tady rozebírali, že náboženství jsou charakterizována (definována) svým vztahem k nějaké mimolidské, nehmotné, božské …. entitě. To komunisté nejsou. Podobnost komunistické a náboženské praxe spočívala v tom, že oba systémy chtěly pro lidi dobro, a ve svém počátku prohlašovaly, že se ho dočká již stávající generace. Když se ukázalo, že ta ideální společnost jaksi (rychle) vybudovat nejde, tak ji křesťané odložili až na někdy a komunisté museli zařadit mezistupeň – socialismus – přičemž tu kýženou komunistickou společnost také odložili až na “někdy”.
  Jinak podobnost byla dána i jejich praktickým totalitarismem, ačkoliv oba systémy tvrdily, že v nich lidé mají být buď bratřími a sestrami, a první mezi nimi mají sloužit těm nejposlednějším, a nebo mají si být soudruhy a soudružkami, rovnoprávnými, má být skutečná demokracie, čili vláda lidu.
  Na druhé straně tvrdím, že ta naše známá socialistická normalizace přece jenom byla o fous lepší než než vládní systém v nejkřesťanštějším státě světa, v papežském.

 33. mulit

  Já si také myslím, že náboženské totality typu křesťanství a islám jsou horší než komunismus, protože komunismus byl obludný, ale lhal o něco méně. Tedy aspon část z toho, co jsme se učili, byla pravda a ukázalo se, že komunisti měli v něčem pravdu. Mohu tady klidně vypsat body, co nás komunisti učili ve škole. Po 89 jsem to všechno zavrhl, ale během let tzv. privatizace a tzv. restitucí jsem pochopil, že komunisti měli v lecčems pravdu. U křesťanů byly pravda přesně 0% a fake přesně 100%.

 34. ateista

  “mulit: Oni se mají modlit za „vládce“. Jim to přikazuje jejich knížka. A dávají tím najevo svoji převahu a je to pózování.”

  Měl jsem na mysli něco jiného. Tak jako měl Havel odvahu nepřijmout na Hradě komunisty, měl mít Zeman odvahu oznámit, že se té náboženské komedie coby ateista nezúčastní. Klér by konečně dostal na srozuměnou, že v Česku mu pšenka nepokvete. Takhle jen posílil jejich pozice a naše snahy oslabil. Jestliže ateista prezident není na naší straně, my se můžeme i podělat a nic nesvedeme.

 35. ateista

  @Jan Kupka
  “Ale jestli stojíš i o něco jiného než o konfirmační zkreslení, tak by ses měl zvednout a začít dialog, poslouchat druhou stranu.”

  Dobře, Petr i my ostatní můžeme prokázat dobrou vůli naslouchat druhé straně a začneme dialog. Co uslyšíme? Že uznáváte, že dva tisíce let lžete a podvádíte? Že zavrhujete ten podivný konglomerát, složený z ducha svatého, boha otce a boha syna, takto židovského buřiče, který je předmětem vašeho uctívání? Že se nebudete plést do života společnosti? Že vaši náboženskou víru pojmete jako ryze soukromou záležitost? Že přiznáte, že nikdo a nikdy nebude bohem spasen a nikdy a nikomu bůh nezařídí život věčný ve svém nebeském království? Že bůh nikdy a nikomu nepomůže? Že vlastně nevíte, co to ten váš bůh je? Pak ano, já jsem připraven naslouchat.

 36. toli

  @ateista
  Měl jsem na mysli něco jiného. Tak jako měl Havel odvahu nepřijmout na Hradě komunisty, měl mít Zeman odvahu oznámit, že se té náboženské komedie coby ateista nezúčastní. Klér by konečně dostal na srozuměnou, že v Česku mu pšenka nepokvete.

  Prezident má být prezidentem všech občanů.Může být ateistou ale svůj úřad nesmí vymezit vůči církvi,pokud by to udělal oč by byl lepší než ta Kristova chátra ?

 37. Hraničář

  mulit
  30.09. 2016
  Já si také myslím, že náboženské totality typu křesťanství a islám jsou horší než komunismus, protože komunismus byl obludný, ale lhal o něco méně. Tedy aspon část z toho, co jsme se učili, byla pravda a ukázalo se, že komunisti měli v něčem pravdu. Mohu tady klidně vypsat body, co nás komunisti učili ve škole. Po 89 jsem to všechno zavrhl, ale během let tzv. privatizace a tzv. restitucí jsem pochopil, že komunisti měli v lecčems pravdu. U křesťanů byly pravda přesně 0% a fake přesně 100%………………………

  http://vetvicka.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=417868

 38. ateista

  @toli
  “Prezident má být prezidentem všech občanů.Může být ateistou ale svůj úřad nesmí vymezit vůči církvi,pokud by to udělal oč by byl lepší než ta Kristova chátra ?”

  Na toto téma by mohla být velmi zajímavá diskuse, a nejen na tomto fóru. Podle mne jde o zásadu, zda být součástí gigantického podvodu, zvaného bůh. Vy stále přijímáte fakt, že součástí kultury je církev se svým náboženstvím. Jenže nechcete přiznat, že jsou to zločinci.
  Oni by své obřady, zvané mše, neměli vykonávat na veřejnosti a již vůbec by do nich neměli zatahovat státní činitele.
  Zeman svou účastí na mši potvrdil, že nemá nic proti této zločinecké organizaci a uznává ji za součást společenského dění. To již zrovna může pozvat na Hrad neonacisty.
  Churchill měl za války složitější pozici, a jakmile spolu se Stalinem porazili Hitlera, okamžitě se vůči Stalinovi, coby představiteli komunistického nebezpečí vymezil negativně.

 39. Jan Kupka

  “Pak ano, já jsem připraven naslouchat.”
  Super, podle toho, co jsi napsal, jsi tedy připraven slyšet pouze to, co chceš. Opět jsme u konfirmačního zkreslení.
  Přitom když by jsi byl opravdu připraven k dialogu, byl bys ochoten slyšet na svou adresu třeba i to, že v tom a tom případě meleš (buď ty, nebo třeba Petr…věru nevím, jaký bod v jeho článku rozporovati dříve) pěkné hlouposti. Bráno věcně a fakticky.

 40. toli

  @Ateista
  Na toto téma by mohla být velmi zajímavá diskuse, a nejen na tomto fóru. Podle mne jde o zásadu, zda být součástí gigantického podvodu, zvaného bůh. Vy stále přijímáte fakt, že součástí kultury je církev se svým náboženstvím. Jenže nechcete přiznat, že jsou to zločinci.

  Ano ,část z nich jsou zločinci a část jejich oběti.Všichni dohromady jsou pak nemocní. Jenže je jich tady zhruba milion,tuto množinu nemůže ignorovat žádný politik a o to méně pak prezident,který je prezidentem všech občanů jak už jsem řekl.Oni věří píčovinám protože jim to dělá dobře,je tak těžké uvědomit si to a smířit se s tím ?

 41. Hraničář

  Zajímavý článek:
  Zatím jsme i v těch nejoptimističtějších představách měli za to, že trvalo nejméně půl miliardy let, co se roztavená Země ochladila natolik, že se na ní mohlo objevit něco živého. Teď to vypadá, že všechno šlo mnohem větším úprkem. Buďto Země chladla rychleji, nebo, což se jeví být pravděpodobnější, je život mnohem vlezlejší a neodbytnější.
  Vznik života byl nejspíš snazší i rychlejší. A dobře se mu dařilo možná již pouhé půl miliardy let poté, co Země vznikla a ve věku jejích 0,86 mld let už to byl složitý život mikrobiálních kolonií. Z toho vědci vyvozují, že podobně rychle to mohlo jít i jinde a že možná život není až takový zázrak, za jaký jme ho považovali.
  http://www.osel.cz/8987-prvni-zivot-znovu-lame-rekord-jsme-uz-na-3-7-mld-let.html

 42. ateista

  @Jan Kupka
  “Přitom když by jsi byl opravdu připraven k dialogu, byl bys ochoten slyšet na svou adresu třeba i to, že v tom a tom případě meleš (buď ty, nebo třeba Petr…věru nevím, jaký bod v jeho článku rozporovati dříve) pěkné hlouposti. Bráno věcně a fakticky.”

  Pane Kupko, zde probíráme věci, které se týkají boha, náboženství a církví. Jasně, že mohu občas psát i hlouposti (a Vy to dáváte najevo), ale to, že bůh neexistuje a nabídka spásy a života věčného tudíž je podvod, a že ti, kdo tyto služby nabízejí a slibují jsou podvodníci a tedy zločinci je pravda. A to mně stačí. O tomhle veďme diskusi. Proč má zločinecká organizace tak výsadní postavení ve společnosti.
  My tady nasloucháme Vašim tvrzením o bohu, aniž byste mohl kterékoliv z nich dokázat. Žádáte po nás, abychom Vám naslouchali, ale nám naslouchat odmítáte a tvrdíte si svoje nesmysly (např. bůh je nekonečný).

  Zrovna naváži na toliho. Prezident může být prezidentem všech, aniž by se zúčastňoval podivných obřadů části obyvatelstva. Příště se půjde cachtat do kádí s Jehovisty, nebo se nechá (aby byl prezidentem i Židů) obřezat.
  Jde o osobní postoj. Může říct: Ano, věřte si čemu chcete, uctívejte, co chcete, ale mne do toho netahejte.
  Je to tak těžké pochopit?

 43. Jdam

  Už ten úvod…ateismus je pochopení,že…zní dost divně.

 44. toli

  Jde o osobní postoj. Může říct: Ano, věřte si čemu chcete, uctívejte, co chcete, ale mne do toho netahejte.

  Tím že se účastní mší za Václava a dalších společenských oslav státnosti v režii církve dává najevo že je prezidentem i katolíků potažmo křesťanů.Pokud je církev zákonem uznanou součástí národa tak si prezident nemůže dovolit stát stranou,i když si o tom jako ateista může myslet cokoliv……Havel měl také katolický pohřeb a po celém Česku se za něj v kostelech modlili (sám jsem byl přítomen na jedné takové mši),přesto že měl Havel církev rád jako osinu v prdeli,ale prostě jako prezident zachovával předepsané dekorum.

 45. toli

  BTW Před volbou prezidenta chodili zdejší katolíci po městě a přesvědčovali lidi ať volí Schlafenberga protože Zeman je ztělesněné zlo……Dopadlo to jak to dopadlo a nyní musí obě strany vzájemně zachovávat dekorum,jednoduše prezident má vůči církvi nějaké povinnosti a církev má nějaké povinnosti vůči státnosti které je pochopitelně součástí i hlava státu…

 46. ateista

  @toli

  Jestliže je církev zákonem uznanou institucí (na tvorbě jehož se podíleli velkou měrou katolíci), musí v určitých momentech, které stanoví protokol (např. odemykání místnosti s korunovačními klenoty) spolupůsobit s církevními hodnostáři. V ostatních situacích nemusí. Vy, toli, zřejmě nejste přesvědčený ateista a jste ochoten spoustu věcí připustit a tolerovat. Já ne. Pro mne jsou klerici zločinci a s nimi bych ani v pozici prezidenta nepaktoval. Kontakt ano, ale zjevný odstup.
  Hlasy voličů mohou být důvodem, proč některé věci překousnout, ale sám jste napsal, že věřící volili Švarcenégra. Takže Zeman nic neriskoval.
  S Havlem je to jinak. Dáša je silně věřící a Vašek o tom nevěděl, jaký mu Dáša vystrojí pohřeb. Škoda, že ve své poslední vůli nestanovil způsob pohřbu.

 47. toli

  Vy, toli, zřejmě nejste přesvědčený ateista a jste ochoten spoustu věcí připustit a tolerovat. Já ne. Pro mne jsou klerici zločinci a s nimi bych ani v pozici prezidenta nepaktoval. Kontakt ano, ale zjevný odstup.

  Jsem naprosto přesvědčený ateista,ale chápu že při mši za sv.Václava, patrona této země musí být přítomen i prezident.Nenávist k církvi vás poněkud zaslepuje.

 48. treebeard

  Ad prezident a účasť na omšiach:

  Myslím, že ateistický prezident sa nemusí zúčastniť (resp. by sa nemal), ale nepovažujem to za nejako dôležité. Prezident je politik a každý jeho čin treba chápať ako marketing. Ak má pocit, že účasťou na omši získa viac voličov ako neúčasťou, tak sa zúčastní. Popri samotnej viere tam treba vnímať aj teatrálnosť celého obradu – tá je pre prezidentov ako stvorená – prezident hneď vyzerá neobyčajnejšie, a to aj pre značnú časť ateistov.

  Ale trochu ma štve toto výsadné postavenie kresťanstva. Čokoľvek iné (satanistický rituál, nacionalistický pochod, šamanský rituál, …) by vzbudilo pochybnosti o duševnom zdraví prezidenta, ale kresťanstvo požíva ochranu.

 49. Hraničář

  Jak to vidí (někteří) katolíci:
  “Je třeba ocenit, že oproti předchozím akcím byl pozdrav pana prezidenta krátký a zařazený až po závěrečném požehnání, tj. striktně vzato mimo liturgické slavení. Přesto by bylo lepší, kdyby nevystoupil vůbec. Ve svém předchozím článku s názvem Vrtěti kardinálem jsem kritizoval skutečnost, že zřejmě nikdo z českých církevních představitelů veřejně neprotestoval proti prezidentovu sprostému vyjádření na veřejnosti na adresu Tomáše Halíka („Kde ten flanďák bere tu drzost?“) a že o týden později během bohoslužby na národní pouti na Velehradě řečnil šéf protokolu prezidentské kanceláře Jindřich Forejt, jako by se nic nestalo. Vystoupení prezidenta Miloše Zemana na Národní svatováclavské pouti působí ještě absurdnějším dojmem.ů
  http://www.christnet.cz/clanky/5782/trapna_prezentace_politiku_na_narodni_svatovaclavske_pouti_2016_a_skutecny_odkaz_vaclava_havla.url

 50. Hraničář

  A jiný názor:
  “Kdybych lákal voliče, aby dali své hlasy KSČM, byl bych možná věrohodnější, než jsou dva čerství boleslavští zvěrozvěsti (ano, zvěrozvěsti), obžerný Narcis, nyní místo diplomatických povinností se veselící s Rusy na Rhodu a barokní tajtrdlík, co si vozí zadek ve zlatém kočáru, kteří při svatováclavské vzpomínce obracejí český národ ke křesťanským hodnotám.

  Co já vím, tohle společenství, z neznámých důvodů na ateismus hrdé, zato při hledání spirituality špiritusem nasáklé, se hlásí k svatému Václavu, když mu teče do bot. Svatováclavský chorál pěli všichni za Protektorátu, posléze se na něj pamatuju v roce 68 a úplně naposled je v mé paměti v statisícihlasém provedení v listopadu 1989. To byla vzývána také svatá Anežka. Že máme ještě Vojtěcha, Prokopa a Ludmilu (tedy z těch, co již delší čas postávají na Václaváku) tehdy nikdo nevzpomněl, ale také jim nikdo předtím nesložil chytlavé písničky.”
  http://blog.aktualne.cz/blogy/radkin-honzak.php?itemid=28081

 51. mulit

  Hraničář: http://www.christnet.cz/clanky/5782/trapna_prezentace_politiku_na_narodni_svatovaclavske_pouti_2016_a_skutecny_odkaz_vaclava_havla.url

  mulit: Mě na tom článku zaujalo, jak se tam citují slova apoštola Pavla o lásce: „Láska nejedná nečestně, nehledá svůj prospěch, nedá se vydráždit, nepočítá křivdy. Nemá radost ze špatnosti, ale vždycky se raduje z pravdy.“ (1 K 13, 5–6)
  „Bych jazyky lidskými mluvil i andělskými, a lásky kdybych neměl, učiněn jsem měď zvučící anebo zvonec znějící. A bychť měl proroctví, a povědom byl všelikého tajemství i všelikého umění, a kdybych měl tak velikou víru, že bych hory přenášel, lásky pak kdybych neměl, nic nejsem.“

  Apoštol Pavel o lásce neměl ani ponětí. Že o ní psal, nedokazuje, že by byl schopen toho citu. Pavel z Tarsu nikdy nebyl schopen lásky. Láska přijímá druhého, jaký je. Nechce ho měnit. Pavel nikdy nikoho nemiloval. Jen svoji ideologii a dokonce prohlásil, že kdo by nevyznával, co on, budiž proklet. To je ta Pavlova láska. Pavel byl magor. Mimochodem v tom článku to prezident Zeman také říká. Cituji Zemana. “Jako tolerantní ateista ale beru Nový zákon jako geniální filozofické dílo, samozřejmě rozmělněné epištolami svatého Pavla. Je zajímavé, jak konvertita dokázal zkurvit, dovolte mi použít toto slovo, poselství evangelií svými epištolami.”

  Listy apoštola Pavla jsou jiné než evangelia. Pavel byl ideologický maniak. Lidi ve skutečnosti nenáviděl. Nenáviděl život. Nenáviděl ženy. Nenáviděl pluralitu, svobodu. Pavlovi ani na vteřinu nepřišlo na mysl, že by něco jako svoboda nebo pluralita bylo možné. Slova Pavla o lásce jsou jen ideologické proklamace. On nikdy nikoho nemiloval a nevěděl, co to láska je.

 52. ateista

  @toli
  “Jsem naprosto přesvědčený ateista,ale chápu že při mši za sv.Václava, patrona této země musí být přítomen i prezident.Nenávist k církvi vás poněkud zaslepuje.”

  Nezaslepuje mne nenávist, neumím nenávidět. Jen se na věci dívám realisticky. Zjistěme, co je účelem nebo smyslem obřadu, zvaného mše. Bez ironie by mohl fundovanou odpověď poskytnout Jan Kupka nebo Daniel B. Možná i mulit. Pak se pokusíme zjistit, co je smyslem mše za někoho nebo něco (např. ČT nebo dávno zemřelou osobu).
  Jestliže zjistíme, že mše je komedie, pak se budeme ptát, jestli se té komedie musí účastnit prezident republiky.

 53. toli

  Jestliže zjistíme, že mše je komedie, pak se budeme ptát, jestli se té komedie musí účastnit prezident republiky.

  Jenže učastníci mše to jako komedii nechápou,Zeman možná ano,ale tomu zase velí úřad aby se účastnil,protože zastupuje stát (funkce prezidenta je jedním ze symbolů státnosti) a pokud je mše za stát tak…..

 54. ateista

  @toli
  “Jenže učastníci mše to jako komedii nechápou,”

  Spousta různých spolků má svoje rituály. Není důležité, jak svůj rituál účastníci mše chápou. Vraťme se k meritu věci. Co je mše? Jaký je její obsah a smysl? Je mše totožná s bohoslužbou?

 55. Foxy

  Ad: “Jestliže zjistíme, že mše je komedie, pak se budeme ptát, jestli se té komedie musí účastnit prezident republiky.”

  Komedie…

  Komediemi jsou v podstatě veškerá shromáždění k uctění výročí čehokoli.
  Komediemi jsou vojenské přehlídky, kdy kvintesencí toho je obřad střídání stráží před sídlem presidenta, krále, či neznámého vojína.
  Ale, soudě podle toho, jak jsou veškeré tyto komedie celosvětově rozšířeny (a to bez ohledu na ideologický základ či civilisační úroveň dotyčné komunity), nějaký význam mít budou. Asi symbolicko psychologický, o čemž by mohli pohovořit odborníci.

  Ač neznaboh, nemohu jinak než konstatovat, že obdobný význam budou mít i náboženské obřady.
  Zrovna pár dní zpátky mi umřel dobrý kamarád a bezvadný kolega z práce a dnes mu jdu na pohřeb. Ač neznaboh, rozhodně nebudu narušovat obřad nějakým planým poukazováním na to, že se jedná o komedii, protože bůh přece není a věřící jsou (podle příslušné interpretace) buď zločinci či duševně nemocní. Nebo obojí…
  Naopak, věnuji kolegovi pietní vzpomínku a zůčastním se společného zamyšlení nad pomíjivostí lidské existence. To, že přítomní tato svá zamyšlení uchopí z různých ideových posic, neměni nic na tom, že ve věci pietní vzpomínky budou mít množiny přítomných neznabohů i lidí různým způsobem věřících velký společný průnik.
  Proto budu hluboce účasten na této pietní “komedii” v evangelické modlitebně. Byl bych na ní, i kdyby se konala v katolickém kostele, muslimské mešitě či budhistické svatyni.
  A o to jde především.

  Proto chápu účast symbolické hlavy státu (v dobách monarchie mocnáře, dnes presidenta), i na oněch “komediích” cirkevních. Myslím, že kdyby je ostentativně opomíjel, dělal by chybu.

  To, že z toho politické katolictví chce urvat nějaké ty výhody pro sebe, to už je jiná věc. A to, že mají “flanďáci” tak velkou politickou sílu, za to si můžeme všichni.
  Protože kupříkladu takového Bendu jsem do parlamentu nevolil, a rozhodně jsem mu nedal preferenční hlas.

  Toť můj názor na tuto věc.

 56. ateista

  @Foxy
  “Byl bych na ní, i kdyby se konala v katolickém kostele, muslimské mešitě či budhistické svatyni. A o to jde především.”

  To je věc názoru a postoje. Když mně zemřela ve 30 letech žena, zařídil jsem jí pohřeb žehem. Pohřeb provázel obřad civilní. Byl dojemný a dostatečně podtrhl pietu okamžiku. A dodnes je moje vzpomínka na ni velmi silná. Náboženství s tím nemá nic společného. Důstojně se lze se zemřelým rozloučit i v jediné osobě.
  Církev vypracovala systém různých obřadů, pokud možno velmi okázalých, podtržených přepychem zlatem vyšívaných rouch. Odhlédněte od tohoto pozlátka a zaposlouchejte se slov klerika a zamyslete se nad jejich smyslem a obsahem. Je to komedie.
  Toť můj názor na tuto věc.

 57. Foxy

  Obřad není v mé režii. Nejsem příbuzný, jsem kolega a kamarád.
  Nebudu se zamýšled nad slovy “klerika”. Budu vzpomínat na svého přítele.

  Pokud by mi zemřel někdo, kdo by si přál pro svou poslední cestu církevní obřad, zařídil bych se podle jeho přání, přestože jsem neznaboh.
  Je to možná pošetilé, ale tak bych jednal.

  Tak, a teď jdu na ten pohřeb.
  HOWGH!

 58. xjur

  Myslím, že zde nemá cenu diskutovat o hodnotě náboženství. Je to nástroj pro ovládání lidí pomocí planých slibů a zastrašování, typická a časem prověřená politika cukru a biče. Žijeme však už v době, kdy je náboženství především směšné. Co je však nutno diskutovat a řešit je postoj k náboženství, církvi a k věřícím. Podle mne je třeba náboženství kritizovat, církve postavit na úroveň jiných zájmových organizací a věřící chápat. Základním východiskem budiž vytvoření sekulárního státu, kde náboženství nehraje žádnou roli, církve se řídí platnými zákony a věřící neobtěžují ostatní lidi. V rámci tohoto přístupu je účast jakéhokoli státního představitele na církevních akcích zcela nepatřičná, protože je to v rozporu s principy sekulárního státu. Státy, jehož symboly a představitelé mají nějaký vztah náboženské víře (USA, GB, D) rozhodně nejsou sekulární a nemohou být naším vzorem.
  Sekulární stát chápu jako nejvyšší stupeň ještě přípustné tolerance vůči našim nábožensky blouznícím spoluobčanům.
  Nechtějte po mně více.

 59. mulit

  ateista: Zjistěme, co je účelem nebo smyslem obřadu, zvaného mše. Bez ironie by mohl fundovanou odpověď poskytnout Jan Kupka nebo Daniel B. Možná i mulit.

  mulit: Tak křesťané se mají scházet, protože Ježíš řekl, že kdo jsou dva nebo tři shromáždění v jeho jménu, tam on je uprostřed nich. Dále Ježíš řekl, že mají jeho následovníci činit na jeho památku ty věci s vínem a chlebem. Ale Ježíš neřekl, že to má být obřad. To už si tam katolíci vymysleli. A apoštol Pavel už žil, když církev existovala, část sám zakládal a sloužilo to k vyučování, povzbuzování a evangelizaci. Ale podle bible to vypadalo úplně jinak, než jsou současné mše. Podle bible první křesťané byli charismatici. Mluvili v jazycích, uzdravovali, prorokovali, měli slovo poznání (viděli do hlavy nově příchozích) atd.

  Divadelní představení to původně nebylo a údajně to řídil Duch svatý a bylo to plné Boží moci.

 60. ateista

  @mulit
  Nemyslel jsem historii mše. Zajímá mne smysl mše dnes. Jestliže je mše totožná s bohoslužbou, znamenalo by to, že je to obřad, při kterém klerik slouží bohu. A když je mše sloužena za něco nebo někoho, žádá sloužící něco od boha pro tu instituci nebo člověka. Říkám to správně?

 61. Jan Kupka

  Už v Didaché, které se datuje na přelom 1. a 2. století, je zachyceno, že měla liturgie strukturu a řád. Tedy pokud si něco “katolíci vymysleli”, vymysleli si to velmi záhy. De facto téměř ve stejné době, v jaké vznikaly novozákonní spisy. Závěry nechť si z toho každý udělá sám.

 62. Jan Kupka

  Ateisto, mše je vlastně zavádějící pojem (vycházející ze závěrečného ite missa est – jděte, jste vysláni), slovo eucharistie nás přiblíží mnohem lépe k významu mše, znamená díkuvzdání.

  Více viz třeba zde:
  https://cs.wikipedia.org/wiki/Eucharistie

 63. ateista

  @Jan Kupka
  “mnohem lépe k významu mše, znamená díkuvzdání.”

  Dobře. Tedy při bohoslužbě se vzdávají díky. Komu nebo čemu?

 64. toli

  Tedy pokud si něco „katolíci vymysleli“, vymysleli si to velmi záhy. De facto téměř ve stejné době, v jaké vznikaly novozákonní spisy. Závěry nechť si z toho každý udělá sám.

  To je pochopitelné,pokud budu plánovat bussiness s lidskou blbostí tak zároveň s pohádkou vymyslím i způsob praktikování,obě složky jdou automaticky ruku v ruce jinak by výsledek neměl kýžený efekt,už v seriálu Borgiové ukazuje Lukrecia své poněkud tupější matce perpetum mobile v praxi-ovce si velmi rády zaplatí za žvásty a “naději”.

 65. mulit

  Tak katolíci jako první přišli na to, že bůh neexistuje a vymysleli náhradní systém. Kostely a zvony a mše, atd. Zvony mají psychologický efekt, zvláště na vesnicích. Dále varhany v kostele. Samotná vysoká budova. Výzdoba. Převleky farářů. Kadidlo, dým, cinkání (proměňování), zpěv, pokleknout, vstát atd. Svěcená voda u vchodu. Prostě jeden trik vedle druhého. Udělali maximum možného, aby na ovce udělali dojem. Jenže v dnešní době hollywoodských triků už to tak nezabírá.

  Letniční zase vyrábějí pocit boha přes magické formulky abrakadabraka, respektive ve jménu Ježíše Krista, což dokola opakují velmi nahlas a emotivně. Přikazují, vymítají, “uzdravují”.

  Ve všech případech je to upachtěné a je vidět, jak moc by si přáli, aby to fungovalo. Ale ono to nemá motor. Jejich vozidlo nemá motor, proto nikdy nemůže jet… Chybí objekt věření. Chybí bůh. Jinak je tam všechno. A protože v tom chtěli pokračovat, tak to vymysleli tak, aby to fungovalo i bez boha…

 66. Jan Kupka

  Komu nebo čemu?
  Ateisto, je vtipné, že mám skoro-jmenovce, který na toto téma napsal knihu:
  http://www.ikatolici.cz/o-msi-svate-dr-josef-kupka-1899/

  Je to více jak sto let staré, ale v principu by to mělo být stále platné. Takže můžeš začít zkoumat třeba tam.

  Jinak je vtipné, že žili hned dva biskupové toho jména:
  https://cs.wikipedia.org/wiki/Josef_Kupka
  https://cs.wikipedia.org/wiki/Josef_Kupka_(husitsk%C3%BD_biskup)

  Holt ti Kupkové, to jsou staří černoprdelníci. Ještě že ten ezoterik František to trochu zvedá, že? 🙂

 67. toli

  Letniční zase vyrábějí pocit boha přes magické formulky abrakadabraka, respektive ve jménu Ježíše Krista, což dokola opakují velmi nahlas a emotivně. Přikazují, vymítají, „uzdravují“.

  Pozor oni čarují i katolíci,když kněz řekne své hokus pokus tak mu Kristus vleze do oplatky 🙂

 68. Jan Kupka

  “Text Michala Krestchmera (který naštěstí nebyl kněz) na stránce katolických ultras Duše a hvězdy: Zlo si nezasluhuje rovné podmínky, mi nabízí nikoli oslí můstek ale skutečný most k tomu, před čím se snažím varovat. V jeho závěru totiž najdete nabádání ke genocidám z Žalmu 149, které není nijak daleko od citátů za které kritizujeme muslimskou víru:”

  Ten oslí můstek by mi mohl Petr vysvětlit. Jakkoli s autorem nesouhlasím a některé jeho názory pokládám za patologické a zcestné, ke genocidě v článku nikde nevyzývá. Uvádí tam pouze:
  Na závěr bych chtěl citovat povzbudivá slova z Žalmu 149:
  A i v samotném žalmu nikde nabádání ke genocidě není. Píše se tam o pokárání národů a spoutání králů a vykonání předepsaného soudu. O genocidním vyvražďování se tam nic nepíše. A je smutné, jak lehkomyslně s tím pojmem genocida autor pracuje. Bojová rétorika žalmu se dá chápat jako povzbuzení porobeného národa, že ho čeká vítězství. Interpretovat ho ale jako povel ke genocidě je zcestné. To je interpretace Petra Tomka, ne Krestchmera.

  Tedy jedna věc je, že Krestchmer píše věci, se kterými nemohu souhlasit, druhá, že Petr Tomek pak ohýbá jeho text tak, že s tím už taky nemůžu souhlasit. Ale ono holt tonoucí se stébla chytá, když tu nepobíhají žádní křesťanští teroristé, tak je potřeba si nějaké vyrobit, že?

 69. Josef K.

  Ano, umění interpretace, heuristická ekvilibristika u mnoha dnešních křestanských intelektuálů nahrazuje víru v Boha.Opájení se vlastní intelektuální schopností, vyvodit cokoliv z čehokoliv, ovšem neúprosně cílícího do bodu OMEGA je těžko popsatelnou rozkoší asi jako” duchovní slast” sv. Terezie. Lituji každého kdo má potřebu věcně reagovat na Kupkoviny a nechat se vtáhnout do černé díry diskuzí o Bohu, z níž není úniku, za horizontem událostí náboženského naformátování platí zákon násobení nulou. Každé sebevětší a sebepřesnějšíreálné číslo vyřčené ateitou, věřící vynásobí teologickou nulou a výsledek nula chápe jako akt vítězství, vždyt i Bůh v rámci Halíkovských božích metamorfóz klidně přijme formu nicoty, aby pak prošel stadiem singularity pro potěšení věřících fyziků, nakonec všem vždy srazí podpadky před zupáckým katolickým katechimem a najde vlídné pochopení pro lidovou zbožnost a její začlenění Pražského Jezulátka do svaté samojediné čtveřice či slabost pro jednu z mnoha regionálních mutací a klonů P.M.

 70. Jan Kupka

  Kupkoviny
  Jé, to je ale hezké slovo. Líbí se mi. Jak jen je ta čeština hravá.

  Jasně, že na mě věcně reagovat nemůžete, Josefe. Protože věcně mám většinou pravdu. A za tu byste mi pak museli dát. Pro vás je snazší být hlasateli neochvějných pravd typu “je pravda, že Bůh neexistuje”, věřící jsou buď kriminálníci, nebo oběti…a podobná moudra. To jsou všechno proklamace a náboženské difamace, které mají argumentační úroveň podřadné propagandy.

 71. xjur

  Me pripada, ze zde jakakoli diskuse s katoliky je zcela zbytecnou ztratou casu. Katolici dovedou nepremyslet, jim staci vira, trenuji to od mala, na to normalni clovek nema.

 72. Foxy

  Jene, je, ne!
  Co si vzpomínám, tak alespoň za sebe jsem, co vím, nevyslovil cosi jako „je pravda, že Bůh neexistuje“.
  Akorát, že pro reálnou existenci boží chybí důkazy.
  Bůh ovšem rozhodně (a prokazatelně) existuje imaginárně, a to docela stačí na to, aby skrz své věřící i skrz své nevěřící ovlivňoval reálný (vezdejší) svět. Což činili, činí a nepochybně činiti budou i všichni Bozi i Bohyně, které tomu Tvému Bohu biblickému předcházeli i ti, kteří po něm následovat budou. Neboť panta rhei… a psychologické základy víry v protektivní transcendentno coby savci s extrémně dlouhým formativním obdobím máme v sobě (evolučně) dány.
  Tož tak asi – holt mé standardní foxiny.

 73. Jan Kupka

  Xjur, když by někdo někdy nevěděl, co to znamená slovo předsudek, dám mu přečíst tento tvůj komentář. 🙂

  Co mám říkat já, ateisté si tu plácají co chtějí a až na světlé výjimky (Medea, Foxy a pár dalších) si melou svoje nezávisle na námitky. Toli tu třeba uváděl zcela mylnou statistiku, vysvětlil jsem mu, kde dělá chybu, odkázal jsem mu X materiálů, že dělá chybu…a myslíš, že tu chybu, která byla tak evidentní, jako článek vlevo dole, uznal? A to je jen jeden příklad za mnohé.

  Myslíš, že třeba autor článku uzná, že v době osvícenství už byly čarodějnické procesy na ústupu, že mezi prvními, kdo proti těm procesům vystupoval, nebyli sekularisté, ale duchovní (zejména jezuité), že v prvním tisíciletí byly čarodejnice považovány za pohanské pověry a když už je někdo pálil, tak to byli pohané (vždyť i v dnešní době slavený svátek pálení čarodějnic je původem pohanský) a že tedy podávat to tak, že jde o nějaký sekulární výdobytek, je čirá demagogie? Jasně, že to neuzná. Podobně by se dala fakticky rozporovat polovina věcí, které tu vycházejí?

  A po tom všem napíšeš, že diskuze s katolíky nemá význam? To je výsměch.

  I když vlastně, máš pravdu. Diskutovat s katolíky nemá smysl. Dokud se nenaučíte diskutovat. Pak přijďte, můžeme si promluvit. Do té doby si tu dál ploďte ty své přihnědlé štvavé komentáře. Nechápu, že nevidíte, jaké hrůzy tu občas plodíte. Ono když si v lecjaké větě tady na webu stačí vyměnit slovo křesťan za slovo žid a rázem by ji někdo neznalý datoval do roku 1939, tak je něco špatně, nemyslíš? 😉

 74. Jan Kupka

  Tož tak asi – holt mé standardní foxiny.
  Máš pravdu, s božstvy se to má tak, že si žijí svým životem, i když fakticky neexistují. 🙂

  Jinak jsem měl na mysli třeba tento výrok:
  Jasně, že mohu občas psát i hlouposti (a Vy to dáváte najevo), ale to, že bůh neexistuje a nabídka spásy a života věčného tudíž je podvod, a že ti, kdo tyto služby nabízejí a slibují jsou podvodníci a tedy zločinci je pravda.

 75. xjur

  @Kupka
  Diskutovat s nekym, kdo nevi o cem mluvi, kdo pouziva nedefinovane terminy, kdo je schopen argumentovat jen prejatymi nekonzistentnimi predstavami – a vtom exceluji nejenom katolici, to musim uznat – fakt nema smysl a to predevsim pro obsahovou bezobsaznost takove diskuze.

 76. Jan Kupka

  Xjure, ono jak argumentovat proti tezím typu:
  “Žijeme však už v době, kdy je náboženství především směšné.”
  Jak jsi k této tezi dospěl? Na to máš nějakou statistiku? Nebo je to tvůj dojem? Nebo spíše (be)zbožné přání, aby to tak bylo? Chápej, nad věřícími tu ofrňuješ nos, ale řekni mi…jak je možné diskutovat s tebou? 🙂

 77. toli

  Jak jsi k této tezi dospěl? Na to máš nějakou statistiku? Nebo je to tvůj dojem? Nebo spíše (be)zbožné přání, aby to tak bylo? Chápej, nad věřícími tu ofrňuješ nos, ale řekni mi…jak je možné diskutovat s tebou?

  Sami kněží si stěžují kde že mají brát další idioty ochotné poslouchat je.Však se zeptej na těch vašich slezinách kleriků,anebo je jen tak tiše poslouchej o čem hovoří mezi sebou…..

 78. Jan Kupka

  Toli, ty začni něco dělat s tou svou fabulací, ok? Už ti to přerůstá přes hlavu.

 79. toli

  Toli, ty začni něco dělat s tou svou fabulací, ok? Už ti to přerůstá přes hlavu.

  No od tebe to sedí ,jednooký mezi slepými králem 🙂

 80. toli

  Ale mám radost,dechristianizace se daří ani pro ní člověk nemusí hnout prstem .

 81. Jan Kupka

  “No od tebe to sedí ,jednooký mezi slepými králem :-)”
  Chceš snad říci, že jsi byl na nějaké slezině kleriků a tam si stěžovali, kde že mají brát další idioty ochotné poslouchat je? Dost pochybuji.
  Na takové argumenty opravdu nelze napsat nic kloudného.

  Nicméně jsem rád, že jsem tu, jak uznáváš, mezi slepými ten jednooký. Beru to od tebe jako lichotku.

 82. toli

  Chceš snad říci, že jsi byl na nějaké slezině kleriků a tam si stěžovali, kde že mají brát další idioty ochotné poslouchat je? Dost pochybuji.

  Neexistují snad kněžské exercie ? 🙂

  Asi jsi zapomněl že se mezi kleriky pohybuji

 83. Jan Kupka

  Co jsou exercie nevím, znám jenom exercicie. Tebe tam snad zvou? Na otázku jsi mi neodpověděl, stěžoval si v tvé přitomnosti nějaké kněz na nedostatek idiotů? Jestli ne, tak proč takový pitominy píšeš? Jsou to jen silácké řeči, kterými na nikoho dojem neuděláš. Jediné, čeho docílíš, že tě věřící přestanou považovat za seriozního, to je vše. To je cíl?

 84. toli

  stěžoval si v tvé přitomnosti nějaké kněz na nedostatek idiotů?

  Ano,i když nepoužívají slovo idiot,ale stěžují si když si o tom že není koho evangelizovat povídají mezi sebou 🙂

  Já jen dodávám že je pochopitelné že si lidé nepřejí být pokládáni svým okolím za idioty pokud by věřili že se někdo může narodit bez pohlavního styku 🙂

 85. Jan Kupka

  Aha, zajímavé, takže si stěžoval na nedostatek idiotů, jenom tedy nemluvil o idiotech, ale o někom jiném. Krása.

  Jinak otěhotnět je možné i bez pohlavního styku. Za idiota by byl spíše ten, kdo by tvrdil opak. Možná jsi měl uvést nějaký jiný příklad. 😉

 86. Foxy

  Mám takový pocit, že idiotem byl v antickém Řecku označován ten, kdo se ve své polis, jejíž byl občanem, odmítal podílet na politickém dění a/nebo na správě věcí veřejných.
  Alespoň Zamarovský se o tom zmiňuje.

 87. toli

  Mám takový pocit, že idiotem byl v antickém Řecku označován ten, kdo se ve své polis, jejíž byl občanem, odmítal podílet na politickém dění a/nebo na správě věcí veřejných.
  Alespoň Zamarovský se o tom zmiňuje.

  Tak to jsou v dnešní době jehovisti,katolíkům chybí jen rozum a soudnost 🙂

 88. Jan Kupka

  Foxy, dnes jsme dál a idiot může být dokonce v samotném centru politického dění. 🙂

 89. Foxy

  No, bavíš li se s Grygarem o astronomii nebo s Váchou o epigenetice, nemůžeš než konstatovat, že v těchto oborech projevují rozum i soudnost v množství rozhodně větším než malém.
  Na rozdíl od lidí jednoduchých jsou tito pánové víceduší. Jako když na jedné platformě běží několik různých, více či méně nezávislých dějů.
  Je to jev, který by rozhodně stál za hlubší prozkoumání.
  Pustím li se na (pokud možno nikoliv příliš hluboce zorané) pole spekulací, mohu se domnívat, že ona přirozená potřeba protektivní autority byla už během formativního saturována “nalezením Boha”. O jakého konkrétně boha při tom jde, to záleží na kulturním kontextu, který této niterné potřebě dá patřičnou formu, obal.
  U skutečně hluboce věřícího, domnívám se, půjde o jiný typ osobnosti, nikoliv o nemoc. Potřeba (vlastně jakékoliv) víry je zde pevně daná, nezměnitelná a nepotlačitelná, stejně jako třeba sexuální orientace.
  Skutečně věřícího proto nelze “odevangelisovat”, víra je v něm pevně zadrátovaná. Může konvertovat k jinému náboženství, ale vždy zůstane hluboce věřícím – třeba “něcistou”. Rozhodně se však nestane atheistou.
  Atheistou se může stát ten, kdo byl do víry vecpán, aniž by to byla jeho (výše zmíněná) niterná potřeba. Může se jím stát ten, kdo víru v konkrétního boha uchopil čistě racionálně, třeba ve smyslu Pascalovy sázky.
  Tož tak.
  Mohl bych pokračovat dál, ale oči se mi klíží a pole mých úvah se mi již jeví dostatečně uvláčené. Jestli na něm nějaká ta buřina vyraší, to už si dotáhněte sami, bude li vás to bavit.
  Já jdu povídat pohádku vnoučatům, a uvidí se, kdo usne dřív 🙂

 90. Foxy

  “…dnes jsme dál a idiot může být dokonce v samotném centru politického dění. ”
  No bať.
  Mějte se tu fajn.

 91. toli

  @Foxy
  Pustím li se na (pokud možno nikoliv příliš hluboce zorané) pole spekulací, mohu se domnívat, že ona přirozená potřeba protektivní autority byla už během formativního saturována „nalezením Boha“. O jakého konkrétně boha při tom jde, to záleží na kulturním kontextu, který této niterné potřebě dá patřičnou formu, obal.
  U skutečně hluboce věřícího, domnívám se, půjde o jiný typ osobnosti, nikoliv o nemoc. Potřeba (vlastně jakékoliv) víry je zde pevně daná, nezměnitelná a nepotlačitelná, stejně

  Slovem nesoudní jsem měl na mysli neschopnost zhodnotit rozumem určité jevy které náboženství hlásá a na kterých je pak to či které náboženství postavené.V případě křesťanství je to např.neposkvrněné početí a následné působení nějakého ducha na Marii,tento prvek se objevuje v mnoha starších náboženstvích kterými se křesťanství inspirovalo.Přitom to nikdo nikdy v realitě neviděl,tak proč té blbosti věřit ? Protože odstraněním této hlouposti se křesťanství zhroutí jak domeček z karet.A proto budeme rezignovat na zdravý rozum abychom nadále mohli udržovat skanzen hlouposti :-).A jak jsem řekl od této základní blbosti se odvíjí ty další.Pánbíčkáři pořád mluví o nějaké tradiční rodině a kdeže vzali tu netradiční rodinu když pro Ježíše si vymysleli celkem netradiční rodinu.Existuje spousta evangelií z nichž většina je gnostická,církev kanonizovala jen některé,tedy zbožštěla jen ty kecy které podporovaly její ideologii,politiku.Avšak nezakryla původ dokonale.Například zapomněla vymazat slůvko rabí (učiteli) u oslovení Krista.Oslovení rabí odkazuje na fakt že Ježíš musel být ženatý dle židovských tradic,z apokryfního Petrova evangelia pak víme že jeho manželkou byla Marie Magdalská a ejhle celé slavné učení matky církve se jeví jako postavené na vodě,simply wishfull only. 🙂 A to už vůbec nemluvím o tom že katolíci jednoduše vyvraždili nositele těchto konkurenčních verzí víry a teď se tváří že ta jejich víra je tradiční,jediná původní a správná….

 92. mulit

  Celou dobu registruji, že zde řešíte boha stvořitele, boha teologie, boha tradičních katolíků, což jsou všechno bohové, kteří se nijak zvlášť neprojevují. Jsou to spící bohové, poměrně neškodní. Já se však setkal s jiným křesťanstvím. Tzv. živým Kristem, se kterým máte skutečný vztah, s Duchem svatým, s Boží mocí. Se Satanem a démony. S vymítáním. S duchovním bojem. Se znovuzrozenými křesťany, co mají jistotu spasení a jimž to Duch dosvědčuje. Setkal jsem se s tím křesťanstvím, které do velké míry připomíná vnějšími projevy to, co se popisuje ve Skutcích apoštolů. Bůh, který skutečně koná, zasahuje, řídí, komunikuje. Bůh, který je uprostřed svého lidu a stará se o každou ovci ze svého ovčince. Poznal jsem Boha, který vás tak miluje, že za vás dal život. Poznal jsem Boha, který vás zbaví hříchu a budete novým člověkem v Kristu.

  A vy tu řešíte ty akademické bohy knížek. Já poznal živého Boha! Amen! Halejuja! Chvála Pánu. Ježíš je vítěz. Satan je poražen! Když budete chtít, pomodlím se v jazycích, budeme chválit Pána, možná dostaneme Slovo poznání. Pán je stejný včera dnes i na věky. Amen!

 93. toli

  Si myslíš že katolíci se modlí k mrtvému Bohu ? I oni mají svůj exorcismus,své prožitky s živým Kristem,i oni bojují s démony,i oni mají své charismatiky.Někdy se vyprav třeba do Medju a uvidíš co tam potkáš šílenců.Nebo navštiv nějakou sobotu Fatimu v Koclířově a polezou ti oči z důlků 🙂 .Jen u katolíků to není moc vidět,nemocní jsou všichni,ale šílených jenom pár 🙂

 94. Sam

  ———————–mulit
  Tak katolíci jako první přišli na to, že bůh neexistuje a vymysleli náhradní systém. Kostely a zvony a mše, atd. Zvony mají psychologický efekt, zvláště na vesnicích. Dále varhany v kostele. Samotná vysoká budova. Výzdoba. Převleky farářů. Kadidlo, dým, cinkání (proměňování), zpěv, pokleknout, vstát atd. Svěcená voda u vchodu. Prostě jeden trik vedle druhého. Udělali maximum možného, aby na ovce udělali dojem. Jenže v dnešní době hollywoodských triků už to tak nezabírá. ——————————
  Dobrý postřeh. Tohleto mě taky už dávno napadlo.
  V dětství se mi taky kostel docela líbil, jenomže moje město bylo a je plné velkých budov. Kostel na mě udělal výraznej dojem, ale dost podobnej dojem, jako nádraží, radnice, divadlo, hrad, nebo galerie. Na gymnáziu jsem začal chodit častěji na mše, to jest tak čtyřikrát za rok. Ale hned jsem si dal bohoslužby do kategorie “lidové zvyky”. A ty jsem znal od dětství. Věděl jsem, co je tzv. vítání občánků, svatba nebo promoce.
  Moc mi to nepřipadalo, že by mše nějak souvisela s Bohem a že bych s Bohem měl dokonce navazovat vztah. Že Bůh stvořil svět? No proč ne, to mým dětským představám nevadilo. Ale s Bohem mluvit nebo kamarádit? To jsem nikdy nezbaštil.

 95. Sam

  ———————Foxy
  No, bavíš li se s Grygarem o astronomii nebo s Váchou o epigenetice, nemůžeš než konstatovat, že v těchto oborech projevují rozum i soudnost v množství rozhodně větším než malém.
  Na rozdíl od lidí jednoduchých jsou tito pánové víceduší. Jako když na jedné platformě běží několik různých, více či méně nezávislých dějů.—————————
  Jo, o tomhle už jsem dávno mluvil. Můžeme to nazvat doublethink nebo přetvářka. Nemyslím to hanlivě, jen chci popsat, jak tihle lidé uvažují. Znám několik křesťanů, kterým to evidentně myslí dobře. Pracují jako lékaři, programátoři nebo učitelé matematiky. Evidentně dokážou pracovat ve dvou režimech mozku, nebo hrát dvě role, či se dívat na svět ze dvou různých úhlů.

 96. Sam

  ———————————toli
  stěžoval si v tvé přitomnosti nějaké kněz na nedostatek idiotů?

  Ano,i když nepoužívají slovo idiot,ale stěžují si když si o tom že není koho evangelizovat povídají mezi sebou——————————————-
  Toli, jaký máte prosím názor na vývoj počtu katolíků popř. křesťanů v ČR? Přece jenom někdo by mohl tvrdit, že ateisti se akorát ženou za majetkem a mají málo dětí, přičemž ze dvou ateistů vznikne zpravidla jenom jedno dítě. A katolíci jsou více rodinné typy, mezi nimiž se často objevují vícedětné (3 až 5) rodiny. S takovou by měli ateisti v ČR brzo vymřít, ne?
  Jenže statistiky hovoří jinak. Už to známe. http://www.katyd.cz/clanky/scitani-obyvatel-katoliku-je-v-cr-milion.html Počet katolíků furt rychle klesá. https://www.osacr.cz/wp-content/uploads/2014/08/po%C4%8Det-katol%C3%ADk%C5%AF.png
  Jo, prej teda rostou nějaké ty letniční církve, ale ty mají stále málo členů. Třeba Apoštolská církev má prý cca 5000 členů.
  Mě samotného to docela překvapuje. Že by většinu kostelního komparsu tvořili občané narození do roku 1950, kdy se křtili plošně téměř všechni novorozenci? Že by přece jen těch mladých katolických vícedětných rodiny bylo spíše málo? Nebo je mezi katolíkama velké množství odpadlíků?

 97. toli

  @Sam
  Mě samotného to docela překvapuje. Že by většinu kostelního komparsu tvořili občané narození do roku 1950, kdy se křtili plošně téměř všechni novorozenci? Že by přece jen těch mladých katolických vícedětných rodiny bylo spíše málo? Nebo je mezi katolíkama velké množství odpadlíků?

  No u nás v kostelech (myslím v našem městě) je 80% ovcí v kategorii 70 let a více.Mladí chodí do spolča,ale jsou to opět pouze potomci křesťanů nikdo jiný tam nevleze.Znám spoustu nevěřících co byli v mládí a dětství členy církve protože jim to nabízelo kulturní a sportovní vyžití,pak přišel okamžik kdy nějakým způsobem dostali rozum a vykašlali se na pánbíčkaření. Jednou z nejvyšších lidských hodnot je svoboda,málokomu zdravému se chce dělat otroka církvi a jejímu bohu.Když řeknu knězi že je představitel totality tak se naštve tudíž je permanentně naštvaný :-).Zvláštní je že oni tomu otroctví říkají svoboda v Kristu,svobodě hřešit na základě vlastního úsudku naopak říkají otroctví hříchu.Prostě to v těch hlavách mají nějak celé pomatené.
  Nedávno jeden můj známý,katolík konstatoval že jeho děti již přestali chodit do spolča a vydali se svou vlastní cestou….

 98. ateista

  @Jan Kupka
  “Protože věcně mám většinou pravdu. A za tu byste mi pak museli dát. Pro vás je snazší být hlasateli neochvějných pravd typu „je pravda, že Bůh neexistuje“,”

  Věcně máte většinou pravdu, neboť si vyberete to, kde někdo napíše faktickou nepřesnost. Zůstaňme ale u neochvějné ateistické pravdy, že bůh neexistuje. Vaše pravda by měla znít: Bůh existuje. Máte věcně pravdu i v tomto případě?

 99. Jan Kupka

  “z apokryfního Petrova evangelia pak víme že jeho manželkou byla Marie Magdalská”
  To evangelium mám před sebou. Přečetl jsem si všechny dochované fragmenty, je to celkem pouhých 60 veršů, které líčí Ježíšovo ukřižování, události bezprostředně před ním a bezprostředně po něm.

  O Marii z Magdaly se tam píše toto:
  Ráno v den Páně Marie z Magdaly, učednice Páně, – ve strachu před Židy, kteří planuli hněvem, neudělala u hrobu Páně to, co zpravidla dělají ženy nad zemřelými, které milovaly – vzala s sebou své přítelkyně a přišla k hrobu, kam byl uložen, Bály se, aby je Židé neviděli, a říkaly: “Když jsme nemohly plakat a bít se v prsa onoho dne, kdy byl ukřižován, udělejme to alespoň teď u jeho hrobu. Ale kdo nám odvalí kámen, položený u dveří hrobu, abychom mohly vejít, posadit se k němu a učinit, co se patří? Kámen je totiž veliký a my se bojíme, aby nás někdo nespatřil. A nebudeme-li moci, položme alespoň ke dveřím to, co neseme na jeho památku, plačme a bijme se v prsa, a pak půjdeme domů.

  Každý se může přesvědčit, že se tam nikde nepíše o tom, že by Marie byla Ježíšovou manželkou.

  Toli, asi takhle, zatím kdykoli napíšeš něco, co se dá ověřit, vyjde z toho lež. Všiml sis toho?

  Jinak o Petrově evangeliu kromě toho, co se dochovalo, máme i nepřímá svědectví od Órigéna, který se odvolává na Petrovo evangelium, když tvrdí, že Ježíšovi bratři pocházeli z prvního Josefova manželství.
  Dále ještě zmiňuje evangelium Eusebios a pár dalších autorů, kteří se o Eusebia opírají, uvádí ho jako heretické, užívané dokety a Nazorejci. Vzniklo pravděpodobně někdy před rokem 190.

  Omlouvám se za vyčerpávající výklad, ale byl třeba, když tu někdo tak svévolně mystifikuje. Protože ne každý má v knihovničce
  http://www.ivysehrad.cz/kniha/novozakonni-apokryfy-i-neznama-evangelia/
  odkud jsem vám tyto informace poskytl.

  Věcně máte většinou pravdu, neboť si vyberete to, kde někdo napíše faktickou nepřesnost.
  Díky za uznání. Já si tu větší cíle nekladu. Ono totiž nepřesnost a nepřesnost se nasčítává a dohromady to pak vytváří zcela pokroucený obraz náboženství, jak ho tu prezentujete. A jediná obrana je mravenčí upozorňování a uvádění věcí na pravou míru.

  Ono ty nepřesnosti jsou dost zásadní. Podívejte se na nepřesnost s Peroutkovo článkem. Sice ho nenapsal Peroutka, nevyšel v Přítomnosti a byl o něčem úplně jiném, ale co na tom záleží, že. Podobně je to i s falešnými obviněními, které tu uvádíte vy, například toli. Viz výše.

 100. toli

  Zkus také evangelium Tomáše,evangelium Máří Magdaleny a evangelium Jidáše :-),jsem si jistý že někde to tam najdeš protože jsem to četl.Pánbíčkáři cudně zatajili že když bible píše o svatbě v Káni Galilejské tak hovoří o Kristově vlastní svatbě 🙂

 101. Jan Kupka

  Toli, a bylo to vlevo dole, že?:)

 102. ateista

  @Jan Kupka
  “Díky za uznání. Já si tu větší cíle nekladu. Ono totiž nepřesnost a nepřesnost se nasčítává”

  Nasčítávají se i Vaše nepřesnosti? Napsal jste: A i v samotném žalmu nikde nabádání ke genocidě není.
  Možná se o genocidě hovoří jinde:

  V. Mojžíš, k. 7, odst. 1, 2: Když pak tebe uvede Hospodin Bůh tvůj do země, do kteréž ty již vcházíš, abys vládl jí, a vypléní národy mnohé od tváři tvé, Hetea (totiž), Jerjezea, Amorea, Kananea, Ferezea, Hevea a Jebuzea, sedm národů větších a silnějších nežli jsi ty. 2. A dá je Hospodin Bůh tvůj tobě, abys je pobil. Jako proklaté vypleníš je, nevejdeš s nimi v smlouvu, aniž slituješ se nad nimi.

  Vyhnul jste se odpovědi na otázku o Vaší věcné pravdě ve věci boha. Odpovíte?

 103. Jan Kupka

  Toli, já ti to ulehčím, nikde v apokryfních evangeliích jsi to nečetl. Zaregistroval jsi zprávu v tisku, která se odkazovala na tuto:

  The “Gospel of Jesus’ Wife”, a Coptic papyrus fragment unveiled in 2012, presents Jesus as speaking of his wife: “My wife … she will be able to be my disciple.” If genuine, it appears to date to around the 6th to 9th centuries AD, and would suggest that some Egyptian Christians of that period believed that Jesus was married. Although it does not contain the name of Mary Magdalene, there has been speculation that she is the woman referred to.[119] However, there is substantial scholarly concern about the fragment’s authenticity, with a number of scholars regarding it as a modern forgery.[120][121][122]
  https://en.wikipedia.org/wiki/Mary_Magdalene
  Datace toho svitku byla provedena radiokarbonovou metodou, vyšla v rozmezí 659 – 859. A na tom svitku je napsáno něco jako:
  …not [to] me. My mother gave to me li[fe] …
  …The disciples said to Jesus, …
  …deny. Mary is worthy of it…
  …Jesus said to them, “My wife…
  …she will be able to be my disciple…
  …Let wicked people swell up…
  …As for me, I dwell with her in order to…
  …an image…

  Tedy text není kompletní a můžeme se jen dohadovat, co v něm je, na druhé straně je tu pak autenticita textu, kterou mnozí zpochybňují. Text maximálně může dokládat to, že si nějaká část věřících v nějaké době možná myslela, že Ježíš měl manželku. To je vše. Dost málo na tak drastické závěry, které děláš ty. To není skeptický přístup, co předvádíš.

 104. toli

  Jak už jsem řekl bible je pečlivě složený kompilát ne zcela dobře zcenzurovaných textů (rabi) tak aby tvořil páteř ideologie (politiky).Skutečné bohatství biblických pohádek si plně uvědomíme až po přidání gnostických textů.
  Nebo si opravdu myslíš že v bibli popsaný Ježíš byl takový šablonový hňup,věčný panic co vypadá tak nedůvěryhodně a neživě jako Kája Mařík ? Zkus si pročíst to zmíněné Filipovo evangelium,já ho mám v kompu ale nevím jak to sem dát.
  http://gnosis9.net/view.php?cisloclanku=2009050009

 105. Jan Kupka

  Tvůj úsudek tě opět zklamal, toli. Filipovo evangelium tu mám k dispozici taky.

  A o Marii Magdaleně se v něm píše toto:
  “Tři chodily stále s Pánem: Marie, jeho matka, její sestra a Magdaléna, ta, kterou nazývali jeho družkou.”

  “Moudrost, které říkají ‘neplodná’, je matkou andělů a družkou … Marie Magdaléna. …al víc než všechny učedníky a líbal ji na její … často. Zbytek učedníků … mu řekli: “Proč ji miluješ víc než nás všechny?” Spasitel odpověděl a řekl jim: “Proč vás nemiluji jako ji? Jsou-li slepý s vidoucím ve tmě, neliší se jeden od druhého. Když přijde světlo, vidoucí světlo uvidí, ale slepý zůstane ve tmě.”

  Jinak v celém Filipově evangeliu se dost často skloňuje slovo manželství, manželé a podobně. A pokud by autor chtěl zachytit, že Ježíš a Marie byli manželé, tak by to napsal. Z uvedeného se dá odvodit, že byla Marie Ježíšova družka, kterou Ježíš někam často líbal.

  Ale obecně, odvozovat něco z gnostických evangelií je asi takové, jako se odvolávat na knihu Mormon. Že je Bible sbírkou textů, do které se vybíraly texty autenticky spadající do křesťanské víry a ne všechno, co si kdo napsal (a že se konkurenční gnostici rozepsali), je snad jasné. Jako vždyť to dá rozum. Máš tu nějaké křesťany, kteří něčemu věří. Pak si po 150 letech nakráčí nějaký Valentinos a začne učit něco jiného. Tak co mají křesťané dělat než to, že řeknou, že to jejich učení není. Mají si to nadšeně přidat mezi své posvátné texty? To je přece hloupost. Tvoje úvahy vůbec nechápu.

  Tak jako tak opět se ukazuje, že nemáš v rukávu vůbec nic. Jenže musí člověk vynaložit nějaké úsilí, aby to odkryl. Kdo si s tím práci nedá, nabude z tvého psaní pocit, že je vše tak jak říkáš.

 106. Jan Kupka

  “Vyhnul jste se odpovědi na otázku o Vaší věcné pravdě ve věci boha. Odpovíte?”
  Nevyhýbal jsem se, soustředil jsem se na něco jiného. Zda mám věcnou pravdu ohledně existence či neexistence Boha já nebo ty, na to existuje zatím jen jeden známý experiment a ten bohužel vyžaduje smrt experimentátora. Do té doby je to otevřená otázka. Věcně mám pravdu v tom smyslu, že na rozdíl od mnohých zde popisuji to, co je obsahem křesťanské víry. Tedy když tvrdím kupříkladu, že je Ježíš Božím Synem, tak tím popisuji, čemu věří křesťané, nepopisuji experimentálně ověřený a fyzikálně změřený fakt. Já tu nikde netvrdím nic jiného než to, že líčím, co je obsahem víry. Nic víc ani nemůžu. Když ale někdo napadá víru tím, že je vnitřně rozporná, tedy pracovně přistupuje na to, že nějaký Bůh existuje, pak argumentuji také v rámci víry. Nechápu, že je to pramenem takového neporozumění u některých lidí. Ale ne všichni s tím rozlišením mají problém. Jenom někteří se stále dokola nad tím podivují.

  Nebo cituj něco, co jsem tu napsal, co jsem podal jako absolutní pravdu, a pobavíme se o tom.

 107. xjur

  Chtel bych se ted oklikou vratil k puvodnimu nametu diskuse.
  Budme objektivni, Bible ma urcitou hodnotu i pro nas. Umoznuje nam nahlednout do nabozenskych predstav nasich predku, ateisty nevyjimaje. A ti nasi predkove, to nebyli uplni hlupaci. Kladli si totiz velmi podobne otazky jako moderni lide. Za teto situace vsak nabozenstvi nesehralo zadnou pozitivni roli, protoze podavalo falesne predstavy o svete. Objektivitu pristupy uvazovani reprezentovene treba reckymi ateistickymi filosofy, kteri spravne poukazovali na to, ze v nabozenstvi neni neco v poradku, byly potlaceny. Knezi si totiz hajili svuj vliv tim, ze poskytovaly podporu vladnouci tride a podobne podpory se jim dostavalo zpet. Ostatne ve svete to tak funguje dodnes. Secteno a podtrzeno: nabozenstvi nas vrhlo v uvazivani o tisic roku zpet a v nekterych castech sveta se tento rozdil stake zvetsuje. I v nasich podminkach, kde jsou prevazne jiz ochoceni katolici. Nabozenstvi totiz upira lidem myslet o jistych vecech, nabozenskych dogmatech, podle sveho. Verici tak dovedou akceptovat tvrzeni, ktera jsou v naprostem rozporu s overenymi poznatky i s jejich vlastni zkusenosti. Takto zpracovani lide ziji ve svem svete spokojene, dokud nekdo jejich omezene uvazovani nezacne vyuzivat. Proto je nabozenstvi opravdu nejvetsi hanbou civilizace.

 108. Jan Kupka

  Xjure, to je ovšem pouze subjektivní hodnocení. Já ti můžu naopak napsat, že náboženství hrálo významnou roli ve stmelování prvotních společností a civilizací a významnou měrou se zasadilo o současnou vzdělanost, postavilo základy univerzitám, položilo základy vědecké metodě, odchaotizovalo a objektivizovalo svět přírodními zákony a položilo základy základním lidským právům. Že nás náboženství vrhlo několik tisíc let zpět je nedokázaný fakt. Dost možná nás evolučně posunulo o několik tisíc let dopředu a bez něj bychom ještě někde naháněli zvěř po lesích.

  No a teď kdo nás rozsoudí. Máme tu dvě alternativní reality, jednu bez náboženství a druhou s ním. A můžeme jenom spekulovat.

  Je zajímavé, jak třeba takový Dawkins všechno vysvětluje evolucí, ale náboženství za evoluční výhodu zřejmě nepovažuje. Přitom náboženství vytváří vyšší organismus, který je navenek výkonnější, než jednotlivec. Uvádí v příkladu pirátů a rybářů, že spíše než jenom piráti nebo jenom rybáři bude stabilní nějaký stav mezi. Ale už ho nenapadne, že společnost úplně bez náboženství je dost možná podobná společnosti samých pirátů (nebo samých rybářů), která stabilní není. A zřejmě zde bude nějaký podíl nábožensky a nenábožensky založených lidí stále.

  Že u nás ubývá věřících, to budeme pozorovat ještě několik desítek let. Souvisí to s generační obměnou. Procento věřících se v mladších generacích u nás ustálilo na nějakých 20 procentech a tedy lze očekávat, že na tuto hodnotu klesne postupně procento věřících celkem a zastaví se na ní.

 109. ateista

  @Jan Kupka
  “Věcně mám pravdu v tom smyslu, že na rozdíl od mnohých zde popisuji to, co je obsahem křesťanské víry.”

  Jenže některá Vaše vyjádření mají formu tvrzení: Bůh je nekonečný.
  Máte věcně pravdu?

 110. ateista

  @Jan Kupka
  “a významnou měrou se zasadilo o současnou vzdělanost, postavilo základy univerzitám,”

  Tohle je věřícími neustále zdůrazňované “B”. Začněte u “A”, že nejprve byla vypálena Alexandrijská knihovna, byly páleny knihy, které nebyly v souladu s křesťanským učením, že církev si uzurpovala právo na vzdělání, že vzdělávání prošlo procesem odnábožštění, že církev byla nucena připustit do výuky nenáboženské předměty atd. A také že církev byla nejbohatší institucí, díky své politice biče a cukroví a prodeji odpustků, a proto si mohla dovolit financovat univerzity.
  Možná nejsem zcela věcně pravdivý, ale učitě pravdivější než Vy.

 111. Jan Kupka

  “Jenže některá Vaše vyjádření mají formu tvrzení: Bůh je nekonečný.
  Máte věcně pravdu?”
  Ano, křesťané o Bohu věří, že je nekonečný.

  Pokud tedy někdo namítá, že by Bůh musel být hrozně velký, aby obsáhl celý Vesmír, tak říkám, že Bůh je nekonečný, a tak pro něj Vesmír velký není.

  Je to jenom o tom, zda se chceme pochopit a rozumět si, nebo ne. Jestli je nekonečný skutečně nebo ne, je otázka, ale v představách křesťanů ano. A o těch se bavíme, protože ty tu napadáte.

  Ateisto, pokud říkáš B, říkej i A. Alexandrijská knihovna poprvé vyhořela už v roce 48 př. n. l. během války Caesara a Pompeia, pak byla poničena znovu v roce 220 za Aureliana a když byla v roce 389 definitivně zničena během náboženských bouří, je otázka, jaký význam v té době ještě měla.

  Že si církev uzurpovala právo na vzdělávání je také nesmysl. On totiž nikdo jiný o vzdělávání moc nestál, mezi původně barbarskými panovníky se vzdělání příliš nenosilo a gramotnost byla považována za zbytečnost. Papežové naopak nezávislost univerzit později proti panovníkům chránili. Díky církvi a muslimským učencům se alespoň něco z antické kultury a vzdělanosti podařilo zachránit. Když by se to nechalo jenom na Vandalech, tak by tu byli dnes jen samí vandalové. 😉

 112. toli

  @JK
  Ale obecně, odvozovat něco z gnostických evangelií je asi takové, jako se odvolávat na knihu Mormon.

  Totéž lze říci i o bibli 🙂
  Nevidím žádný rozdíl mezi texty které zavrhnu a texty které prohlásím za Boží slovo,obojí totiž pochází ze stejného,nebožského zdroje.

 113. Jan Kupka

  “Nevidím žádný rozdíl mezi texty které zavrhnu a texty které prohlásím za Boží slovo,obojí totiž pochází ze stejného,nebožského zdroje.”
  Ano, pro tebe je to třeba pod rozlišovací schopnost. To je ale čistě tvůj problém. Pro tehdejší křesťany nebylo pod rozlišovací schopnost rozlišit, co ještě spadá do křesťanské tradice a co je gnosticismus.

 114. toli

  @xjur
  Za teto situace vsak nabozenstvi nesehralo zadnou pozitivni roli, protoze podavalo falesne predstavy o svete. Objektivitu pristupy uvazovani reprezentovene treba reckymi ateistickymi filosofy.

  No včera bylo v komentářích duel o potratech v Polsku mezi liberálkou a pipkou z hnutí pro život.
  Liberálka-statistika ukazuje že od roku 2008 klesá počet aborcí v zemích které mají liberální potratový zákon,tedy i u nás.
  Pro life-je potřeba mít co nejvíce restriktivní potratový zákon,protože jen tak si lidé uvědomí svou odpovědnost.Že má Polsko daleko více potratů než my pochopitelně neřekla.Nezákonné potraty+ potraty Polek v zahraničí.Někdy mi příjde že jsou pánbíčkáři opravdu z jiného světa.A to už vůbec nemluvím o tom že by rádi zakázali i sexuální osvětu,antikoncepci a podpořili “zcela přirozené” (ironicky) strkání teploměru do pochvy aby z tělesné teploty určili plodnost.Na tom je zcela zřejmé jak pánbíčkáři trpí obsesivní starostí o cizí frndy a cizí šuliny. 🙂

 115. toli

  @JK
  Ano, pro tebe je to třeba pod rozlišovací schopnost. To je ale čistě tvůj problém. Pro tehdejší křesťany nebylo pod rozlišovací schopnost rozlišit, co ještě spadá do křesťanské tradice a co je gnosticismus.

  Opravdu pro ně nebyl problém rozhodnout se které texty jsou správné když měli meč na krku .Něco si nastuduj o gnosticko katolických bojích a pak tady žvaň ty svoje zbytečnosti.

 116. Jan Kupka

  “Opravdu pro ně nebyl problém rozhodnout se které texty jsou správné když měli meč na krku .Něco si nastuduj o gnosticko katolických bojích a pak tady žvaň ty svoje zbytečnosti.”
  Neboj, já představu mám. To ty jsi tu ten, koho musím neustále opravovat. Co ta Ježíšova manželka, v žádném z uvedených evangelií se o ní jako o manželce nepíše. Tak nemáš už to s tou pamětí jako náš pan prezident?

 117. ateista

  @Jan Kupka
  “Ano, křesťané o Bohu věří, že je nekonečný.”
  “Je to jenom o tom, zda se chceme pochopit a rozumět si, nebo ne.”

  Opět se motáme stále dokola. Nelze slučovat víru a realitu. Já s Vámi mohu plně souhlasit, že křesťané věří, že…..
  Jenže pak se dostaneme do konfliktu, protože začnete používat tvrzení. Pokud byste každý výrok o bohu uvedl výrokem: Věříme, že….. – např. Bible by začínala slovy: Věříme, že na počátku stvořil bůh nebe a Zemi, pak Vás budeme chápat. Ale pokud budete své výroky předkládat coby tvrzení, pak Vás chápat nebudeme.
  Tohle je úvod církevních dogmat”
  1. Bůh, náš Stvořitel a Pán, může být poznán s jistotou z věcí stvořených přirozeným světlem rozumu.
  2. Boží bytí není pouze předmětem přirozeného rozumového poznání, nýbrž také předmětem nadpřirozené víry.
  3. Boží podstata je člověku nepochopitelná.
  4. Blažení v nebi mají bezprostřední, intuitivní poznání Božské podstaty.
  5. Bezprostřední patření na Boha přesahuje přirozenou schopnost poznání lidské duše, je tedy nadpřirozené.
  6. Duše potřebuje světla slávy, aby mohla na Boha bezprostředně hledět.
  7. Boží podstata je nepochopitelná i blaženým v nebi.
  8. Božské vlastnosti jsou jak s Božskou bytností, tak také mezi sebou reálně identické.
  9. Bůh je absolutně dokonalý.
  10. Bůh je v každé dokonalosti aktuálně nekonečný.
  11. Bůh je absolutně jednoduchý.

  Pokud by každý z těch bodů začínal slovy: Věříme, že…., pak to budeme chápat. Jinak ne.

 118. Ignac z Loyoly

  Nemam čas to tady pročítat, tedy jen stručně k poslednímu příspěvku od ateisty:

  Mně by vadilo i to co píšeš, správně by ty věty měly znít: “Věříme bez racionálního důvodu a bez důkazů, že … existuje bůh … navíc ten bůh měl syna (a Šiva je jen iluze, náš bůh je ten pravý) … bla bla bla”

  Teprve pak budu souhlasit.

  Protože já také věřím na spoustu věcí, ale ty věci jsou racionálně odůvodněné a pravděpodobné, byť často ne 100% jisté (což také netvrdím): darwinská evoluce, geologie, astronomie,…

  Protože hmota/rozlehlost evidentně existuje na 100% a ostatní co se od ní odvíjí (materialismus, věčně pohyblivá tupá hmota jako základ světa,…) je pravděpodobnější než neodůvodněná a bezdůkazná záhada navíc (bůh a teismus/panteismus/deismus/ezoterika atd…).

  Proto jsem materialista a ne teista nebo deista. Kvůli důkazům a pravděpodobnosti (někdy i kvůli jistotě, ale to jen u té hmoty jako takové). A proto nevěřím na boha/bohy. Jsou nepotřební pro existenci a chod světa podle toho co pravděpodobně víme, jsou dlouhodobě bez důkazů atd….

  Toť k té poslední větě.

  Hezký zbytek dne a zase někdy, tak za týden cca. Nemá to moc cenu stále dokola drtit pseudodůkazy boží existence od bláznů a fanatiků jako je Kupka a další, byť to někdo dělat musí, aby blbost nezvítězila pouhou silou a únavností, což se může stát, jak víme z historie. Já už své vybojoval, teď bojuji jinak a jinde (prozatím). Zdar všem neúnavným bojovníkům proti tuposti a slepé víře, zdar všem zdejším ateistům a materialistům obzvláště. 🙂

 119. Jan Kupka

  Taky každý svůj výrok podobnými výroky neuvádíš. Předpokládal jsem, že je to samozřejmé, že lidé, i ateisté, ví, co to je víra. Co mám ještě pro jistotu psát, že je nebe modré? Myslel jsem, že snad sami víte, že se bavíte, zpravidla, o křesťanské víře.

  Podívej, co třeba toto:

  Myslím si, že tito hlasatelé straší lidi podle mého názoru neexistujícím nesmyslem, zvaným bůh, slibují jim, že jim tento nesmysl pomůže a zaručí jim život věčný v království nebeském.

  Ta tučná místa ti tam nějak chybí.

  Trám v oku, klasika.

 120. anetalinda

  Ateista
  Obávám se, že to je těžko pochopitelný a srozumitelný i s tím “Věříme, že…” 🙂

 121. ateista

  @Jan Kupka
  “Ta tučná místa ti tam nějak chybí.”

  Nechybí. Já tvrdím, že hlasatelé straší lidi neexistujícím nesmyslem, že slibují neexistující spásu, že slibují neexistující život věčný. Takže Jene Kupko, jste, myslím, na lopatkách, ne-li K.O.

 122. Jan Kupka

  “Takže Jene Kupko, jste, myslím, na lopatkách, ne-li K.O.”
  Ano, tady nezbývá než kapitulovat. K některým věcem opravdu není co dodat. V okamžiku, kdy i poslední špetky racionality a argumentační úrovně vezmou za své, je třeba vzít nohy na ramena a to právě dělám.

 123. ateista

  @Jan Kupka
  “V okamžiku, kdy i poslední špetky racionality a argumentační úrovně vezmou za své, je třeba vzít nohy na ramena a to právě dělám.”

  Správně. Nemáte ani špetku racionality a argumentace Vám chybí zcela. Vezměte raději nohy na ramena….

 124. xjur

  To ja se a priori nedivim ze nekdo necemu veri. Ja se divim tomu, ze nekdo veri tomu, co je v prikrem rozporu s overenymi poznatky i s realnou zkusenosti. Divim se tomu, ze nekdo povazuje viru v to, co se mu pouze libi, za pravdivejsi nez je overene poznani. Takovych lidi je mi hlavne lito, pokud si svou iracionalni viru nechaji pro sebe. Pokud se ji chvastaji, jsou smesni.

 125. mulit

  Ignac z Loyoly: Nemá to moc cenu stále dokola drtit pseudodůkazy boží existence od bláznů a fanatiků jako je Kupka a další,

  mulit: Jan Kupka je ještě v poho. To znám jinačí fundamentalisty. Kupka patří k tomu lepšímu, co pobožní nabízejí.

  ateista: Opět se motáme stále dokola. Nelze slučovat víru a realitu. Já s Vámi mohu plně souhlasit, že křesťané věří, že…..
  Jenže pak se dostaneme do konfliktu, protože začnete používat tvrzení. Pokud byste každý výrok o bohu uvedl výrokem: Věříme, že….. – např. Bible by začínala slovy: Věříme, že na počátku stvořil bůh nebe a Zemi, pak Vás budeme chápat. Ale pokud budete své výroky předkládat coby tvrzení, pak Vás chápat nebudeme.

  mulit: Přesně tak. Nejdrzejší a nejbizarnější je, když pobožní předkládají své věty jako by šlo o obecně uznávané a dokázané věci.

 126. mulit

  Jan Kupka
  03.10. 2016
  Xjure, ono jak argumentovat proti tezím typu:
  „Žijeme však už v době, kdy je náboženství především směšné.“
  Jak jsi k této tezi dospěl? Na to máš nějakou statistiku? Nebo je to tvůj dojem? Nebo spíše (be)zbožné přání, aby to tak bylo? Chápej, nad věřícími tu ofrňuješ nos, ale řekni mi…jak je možné diskutovat s tebou?

  mulit: Ano, to je zase opačný extrém. Když ateisti tvrdí něco, co nemohou dokázat. Stejně jako tvrzení, že bůh určitě neexistuje. To jsou zbytečné proklamace. Ateisti by se měli zdržet proklamací. Proklamace bych nechal jen věřícím. Pokud začnou něco proklamovat, tak jsou zase v pozici nějakých šiřitelů ideologie nebo nějakých zaujatých pozic. Já bych si nikdy nedovolil tvrdit, že bůh neexistuje. To je přece ptákovina to tvrdit. Mohu pouze tvrdit, že jsem za 23 let u křesťanů neviděl jakýkoli náznak, že by existoval bůh bible. Tudíž jsem si pro sebe učinil závěr, že to je jen literární postava a přestal jsem se k této literární postavě modlit. Mám možnost dalších 23 let poznávat a hledat boha dalších knih a náboženství, ale nějak tuším, že by to dopadlo stejně. Zřejmě bych opět došel k závěru, že to je další z mnoha lidských výmyslů. Ale to bych učinil jen pro sebe. Každý by měl psát jen za sebe.

 127. ateista

  @mulit
  “Proklamace bych nechal jen věřícím. Pokud začnou něco proklamovat, tak jsou zase v pozici nějakých šiřitelů ideologie nebo nějakých zaujatých pozic. Já bych si nikdy nedovolil tvrdit, že bůh neexistuje.”

  Jenže pokud budeme nechávat šířit křesťany jejich proklamace bez odporu, budeme jim vyklízet pole. Podle mne je nutné neustále dávat najevo, že jejich proklamace jsou lži a podvod.
  Kdyby média nereagovala na tvrzení šmejdů o výjimečnosti jejich nabízených produktů odhalováním, že lžou a podvádějí, bylo by více podvedených. A hlasatelé náboženské víry jsou stejní šmejdi.

 128. xjur

  @JK
  Jsou jen dva druhy lidi. Jedni ziji v zajeti svych nabozenskych predstav a neodvazuji se myslet mimo teology predepsany ramec. Druzi zase si dobre rozmysli, nez necemu zacnou verit a pozaduji silne argumenty pro prijeti cizich zaveru. Tim silnejsi, cim jsou takova tvrzeni zvlastnejsi. To je racionalni a uzitecne a ja doufam, ze si to uvedomuje stale vice lidi. Pokud tedy nekdo uvazuje zcela opacne a bere za zaklad svych postoju neco prazvlastniho a to bez dukazu, chova se vedome a dobrovolne zcela proti zdravemu rozumu, jen to nechce videt. Proto je, z meho pohledu, nekriticka iracionalni vira opravdu smesna. Vysmech nekomu, kdo cini hlouposti vsak nema byt dehonestujici, nybrz odhalujici hloupost a skodlivost takoveho pocinani. Moje odmitani nabozenstvi je predevsim odmitanim ohlupovani lidi. Ohlupovani pak vede casto k uplnemu zblbnuti, neb jenom zblbli lide jsou schopni toho, co se ted ve svete deje.

 129. Daniel B.

  @xjur

  “Proto je, z meho pohledu, nekriticka iracionalni vira opravdu smesna.”

  Z mého pohledu je smutná:

  “Noví ateisté vycházejí převážně z vědeckého hlediska. Avšak zatímco mnozí dřívější autoři soudili, že věda se pojmem „Boha“ zabývat nepotřebuje či toho dokonce není schopna, Richard Dawkins oponuje s tím, že „hypotéza Boha“ je řádná vědecká hypotéza s projevy v hmotném světě a jako každá jiná hypotéza může být testována a vyvrácena.[4] Podle Victora Stengera je osobní abrahámovský Bůh vědeckou hypotézou, již lze testovat standardními vědeckými postupy. Dawkins i Stenger tedy docházejí k závěru, že hypotéza v žádném takovém testu neobstojí[3] a že naturalismus postačuje k vysvětlení všeho, co ve vesmíru pozorujeme, od nejvzdálenějších galaxií po původ života, druhů a dokonce i fungování mozku a vědomí. Podle jejich mínění není pro pochopení skutečnosti nikde nutné zavádět Boha či nadpřirozeno.”
  https://cs.wikipedia.org/wiki/Nov%C3%BD_ateismus

  Není to snad víra, že naturalismus stačí pro vysvětlení všeho, co ve vesmíru pozorujeme?

  Mohu se zeptat na tisíce otázek na které naturalisté nemají odpověď – nevysvětlí je.

  Naturalisté pouze věří, že “naturalismus stačí pro vysvětlení všeho, co ve vesmíru pozorujeme” – je to víra (nejen) z mého pohledu velice iracionální.

 130. xjur

  @mulit
  ” … Já bych si nikdy nedovolil tvrdit, že bůh neexistuje.“
  Tvrdit, ze Buh neexistuje je pitomost. Pitomost stejne velka, jako tvrzeni, ze Buh existuje.
  Pojem je Buh je totiz zcela bezobsazny, stejne jako vyroky o jeho ne/existenci. O tzv. existenci Boha dovedou mluvit jen teologove a jim naslouchat dovedou jenom verici, Ostatni z toho mohou mit jen svandu, jak nekdo dokaze mluvit o nicem, fabulovat o vlastnostech niceho a navic tomu verit.

 131. Daniel B.

  @xjur

  “Pojem je Buh je totiz zcela bezobsazny”

  Pokud by byl bezobsažný, pak by nebyl pojmem.

  “Pojem je určen definicí, jež udává jeho podstatné vlastnosti a odlišuje jej od jiných.”
  https://cs.wikipedia.org/wiki/Pojem

 132. xjur

  @JK
  Jeste k tomu tzv. naturalismu. Zde uvazujete ponekud nespravne.
  My ateiste netvrdime, ze VSE co pozorujeme a budeme jeste pozorovat bude nekdy vysvetleno. To by bylo prilis odvazne tvrzeni. Verime vsak, ze lidske poznani bude vytvaret stale vernejsi popis reality zalozeny na prirodnich zakonech, ktere se postupne objevuji a upresnuji. Toto svou viru opirame o zkusenosti a povazujeme ji za racionalni.
  No a tvrzeni, ze “Podle jejich mínění není pro pochopení skutečnosti nikde nutné zavádět Boha či nadpřirozeno.“ znamena, ze hypoteza o neexistenci jinych vlivu než prirodnich neni vyjadrenim subjektivniho nazoru, nybrz sdelenim, ze nebylo zjisteno NIC, co by bylo s touto hypotezou v rozporu, jinym slovy neni duvod zavadet alternativni hypotezu o pusobeni nadprirozenych sil.

 133. mulit

  Podle The New York Times by viceprezidentští kandidáti mohli vrátit debatu například k tématu potratů nebo práv homosexuálů, které zůstaly doposud mimo hlavní pozornost. Oba zkušení politici se přitom svými názory na tato témata nikdy netajili.
  Trumpovo „číslo dvě“ se jednou popsal jako „křesťan, konzervativec a republikán, přesně v tomhle pořadí.“ Pence se jako obránce konzervativních hodnot ostře se vymezuje proti potratům, stejně jako službě homosexuálů v armádě či jejich sňatkům.
  Oproti tomu Kaine razí lehce smířlivější pohled. Ačkoliv coby věřící katolík s potraty nesouhlasí, jeho přesvědčení nikdy nebylo tak silné, aby proti nim vystoupil v Senátu.
  Kaine i Pence jsou oproti samotným prezidentským kandidátům lépe přijímáni věřícími voliči a otázka víry má ve Spojených státech značný význam. Podle loňského průzkumu organizace Pew Research Center věří v Boha celkem 89 procent dospělých Američanů.
  Zdroj: http://zpravy.idnes.cz/debata-viceprezidenti-usa-virginie-farmville-pence-kaine-pzz-/zahranicni.aspx?c=A161004_140830_zahranicni_aba

 134. mulit

  xjur : Jsou jen dva druhy lidi. Jedni ziji v zajeti svych nabozenskych predstav a neodvazuji se myslet mimo teology predepsany ramec. Druzi zase si dobre rozmysli, nez necemu zacnou verit a pozaduji silne argumenty pro prijeti cizich zaveru.

  mulit: Takhle jednoduché to zase není. Jsou i přechodové články. Když jsem byl věřícím, neodmítal jsem argumenty ateistů. Některé mi přišly zajímavé. Akorát jsem více věřil bibli a křesťanům. Na serveru i-ateismus jsem psal jako přesvědčený křesťan. Pamatuji se, že jsem ateistům vytýkal, že nic nenabízejí. Že nemají věčný život. Tehdy jsem neuměl žít s myšlenkou, že by smrtí mělo všechno skončit.

 135. xjur

  @Daniel.B
  To mate pravdu, slovo Buh nelze chapat jako pojem, protoze neni nic, co by bylo nositelem vlastnosti, ktere jsou Bohu prisuzovany. Buh totiz neni neco konkretniho, snad jen myslenkova konstrukce. Jedine tak muze existovat, nemuze pak ale mit zase vlastnosti, ktere se mu prisuzuji.

 136. mulit

  ateista: Jenže pokud budeme nechávat šířit křesťany jejich proklamace bez odporu, budeme jim vyklízet pole. Podle mne je nutné neustále dávat najevo, že jejich proklamace jsou lži a podvod.
  Kdyby média nereagovala na tvrzení šmejdů o výjimečnosti jejich nabízených produktů odhalováním, že lžou a podvádějí, bylo by více podvedených. A hlasatelé náboženské víry jsou stejní šmejdi.

  mulit: Víš, to máš těžké. Moje matka je křesťanka tak přesvědčená, že jí spontánně náboženské termíny prostupují skoro každou promluvu. Kdybych jí měl zakaždé vysvětlovat, že to jsou lži a podvod a že je jako šmejd, tak bychom se daleko nedostali a zřejmě bych o rodinu přišel. Musím je prostě brát jako nemocné. Když jsem poprvé slyšel o věřících jako o nemocných, tuším od nicku toli, tak jsem to považoval za přehnané. Ale dneska vidím, že to byl zatím nejpřesnější popis. Jsou to nemocní lidi. A není v tom ironie, ani výsměch. Vždy´t to bych se vysmíval sám sobě. Byl jsem většinu života věřícím. Ale dneska chápu, že je víra nemoc. Chyba mozku. Kdy si vysvětluje věci nadpřirozeným způsobem. Spojuje do souvislostí události, které spolu nesouvisejí. A celé to podporuje propracovaná ideologie, nauka a ještě tomu věří tolik lidí, což budí zdání důvěryhodnosti. A odpovídá to zdánlivě na všechny existenciální otázky. Jenže když do toho začneš vrtat a jít do hloubky, tak zjistíš, že to stojí na vodě, že to byly jen proklamace a že jedna stránka z údajně bezchybné knihy popírá obsah té samé knihy o pár stránek dále. A postupně se z víry léčíš a střízlivíš. Kdyby mi někdo před 2 lety nebo před 5 lety nebo před 20 lety řekl, že budu ateista, tak se budu smát. A stalo se. Souhlasím s tebou, že hlasatelé evangelia jsou šmejdi. Ale ti řadoví jsou spíše oběti. Nemocní.

 137. Daniel B.

  @xjur

  “sdelenim, ze nebylo zjisteno NIC, co by bylo s touto hypotezou v rozporu, jinym slovy neni duvod zavadet alternativni hypotezu o pusobeni nadprirozenych sil”

  Neverim, ze se da vedeckymi metodami odkryt pusobeni nadprirozenych sil. To by vyzadovalo jejich spolupraci. Vedecke metody nejsou pro urcovani jejich existence / neexistence vubec vhodne.

  “Buh totiz neni neco konkretniho, snad jen myslenkova konstrukce.”

  Jakym zpusobem byste byl schopen toto tvrzeni dokazat?

 138. Medea

  “Neverim, ze se da vedeckymi metodami odkryt pusobeni nadprirozenych sil. To by vyzadovalo jejich spolupraci. Vedecke metody nejsou pro urcovani jejich existence / neexistence vubec vhodne.”

  Aj bez tej “spolupráce” s vedcami by “nadprirodzené sily” mohli zanechávať v empirickom svete stopy, ktoré by neladili s vedeckými teóriami/modelmi.

 139. Medea

  Teda viem si ľahko predstaviť situácie, ktoré by viedli ľudských pozorovateľov k rozumne odôvodnenej viere, že boli svedkami pôsobenia nejakých superbytostí.

 140. Ateistický laik

  Jan Kupka: Já tu nikde netvrdím nic jiného než to, že líčím, co je obsahem víry.
  To bude ten probém. Ateista se ptá totiž na něco jiného. A vy nejste schopen doložit jednoduché tvrzení “Bůh existuje”. Není to schopen doložit žádný věřící, žádný církevní představitel ani sám bůh není schopen sám sebe doložit (protože neexistuje).

  A z toho usuzujeme, že bůh je prostě jen výmysl, a vše ostatní (bible, Ježíš, Marie, …) taky. Výmysl za účelem zblbnout lidi.

 141. Daniel B.

  @Medea

  “Aj bez tej “spolupráce” s vedcami by “nadprirodzené sily” mohli zanechávať v empirickom svete stopy, ktoré by neladili s vedeckými teóriami/modelmi.”

  Hodne veci ve vesmiru neladi s vedeckymi teoriemi a modely. Pro nektere se jiste nalezne prirozene vysvetleni.

  Kdyz pisete “mohli” – znamena to take, ze nemuseli…

  “Teda viem si ľahko predstaviť situácie, ktoré by viedli ľudských pozorovateľov k rozumne odôvodnenej viere, že boli svedkami pôsobenia nejakých superbytostí.”

  Ja rovnez.

  Ateista muze take zazit nadprirozenou zkusenost, ale kvuli sve nevire v jakoukoli nadprirozenou zkusenost, tuto zkusenost muze povazovat pouze za projev sve psychiky.

 142. mulit

  Daniel B: Ateista muze take zazit nadprirozenou zkusenost, ale kvuli sve nevire v jakoukoli nadprirozenou zkusenost, tuto zkusenost muze povazovat pouze za projev sve psychiky.

  mulit: Mně se párkrát stalo, že jsem se modlil a “Pán mě vyslyšel”. Tehdy jsem si to takto vysvětloval. Asi dvě příhody bych sem mohl dát, kdy se stala náhoda, že jsem si to spojil, že to má souvislost s Bohem. Ale problém je, že tu bylo tisíc jiných situací, kdy mě “Pán nevyslyšel”. A to právě věřící přehlížejí. Podobně jako má zamilovaný člověk růžové brýle a vidí jen to dobré na objektu své lásky. Kdyby skutečně existoval vliv neviditelné bytosti, tak by se prokazatelně museli v průměru věřící dožívat vyššího věku, neumírat na určité nemoci, atd. Ale nic takového není. A z mého pozorování věřících vychází, že oni určité náhody, které se čas od času stávají, přisuzují svému bohu a je to pro ně potvrzením. Je to prostě zbožštění jejich představy. Přečetli si Knihu, tam se píše o zásazích Boha, vyslechli si svědectví od křesťanů, kterých se “Pán dotkl”, logicky je nabuzeno očekávání. V takové atmosféře není otázkou, zda něco od Pána zažijí, ale kdy. Nutně to přijde. Mozek jim to spojí. No a pak víra roste. A z toho je těžko odejít. Jakmile jednou člověk začne věřit na existenci Boha, jakmile se začne modlit, jakmile začne číst Bibli, jakmile vyslechne kázání a dostane se do bodu, kdy to připustí, tak do toho obvykle spadne. Protože pak nastupuje dominový efekt. Všechny události svého života i života ostatních pak vidí v “novém světle”. A začne tomu říkat pokání, znovuzrození, atd. Tento dominový efekt všechno přeskupí a věřící má tento nový styl myšlení. Ten se samozřejmě posiluje.

  Jenže, je to všechno jenom trik. Děje se to jen v hlavě toho člověka. Mám vyzkoušeno, že jakmile člověk udělá zpětný proces, na chvíli připustí, že objekt víry byla fikce a že je fikce systém nauk, tak to celé zmizí.

  Viz Karlova dekonverze http://www.i-ateismus.cz/2012/05/karlova-dekonverze/

 143. xjur

  @Daniel B.
  “Neverim, ze se da vedeckymi metodami odkryt pusobeni nadprirozenych sil. To by vyzadovalo jejich spolupraci. Vedecke metody nejsou pro urcovani jejich existence / neexistence vubec vhodne.”
  O to se ale nikdo nepokousi. Vychozi hypotezou je: “Nadprirozeno neni” a hledaji se rozpory mezi touto hypotezou a realitou. Zatim se nenasly. => Neni duvod zavadet do popisu sveta neco noveho, nejake nadprirozene vlivy, bohy atp. Pokud tedy nekdo tvrdi opak, nese dukazni bremeno.

 144. xjur

  @Mulit
  Dekuji za vyjadreni osobni zkusenosti s vlivem nabozenske tradice. U kazdeho je trochu jina, ale podstata zustava. Je to deformace lidske mysli v mladi osobami, ke kterym dite citi respekt. Je tezke se od toho oprostit. Na vine jsou casto chyby v uvazovani:
  a) “Neni mozne, aby to nebyla pravda, kdyz v Boha veri tolik lidi”
  b) “Je skoda zanechat nabozenstvi po tom vsem, co jsem mu obetoval”
  Proto o to vice obdivuji lidi, kteri to dokazali. Nastesti nejsi sam.
  http://magazin.aktualne.cz/kuriozity/pastor-okusil-zivot-bez-boha-ted-prohlasuje-ze-je-ateistou/r~e2d95020958911e4ba57002590604f2e/

 145. Hraničář

  toli
  02.10. 2016
  Jenže učastníci mše to jako komedii nechápou,Zeman možná ano,ale tomu zase velí úřad aby se účastnil,protože zastupuje stát (funkce prezidenta je jedním ze symbolů státnosti) a pokud je mše za stát tak…………

  Včera bylo v TV zprávách, že ČTV otvírala v Brně novou moderní budovu. Mezi čestnými hosty stříhajícími pásku byl i brněnský biskup Cikrle.

 146. mulit

  Aby nedošlo k omylu. Karlova dekonverze není můj příběh. Pamatuji se, jak jsem kdysi Karlův příběh četl (ještě jako věřící) a jak mě omylo. Tehdy jsem poprvé na chvíli zažil ten pocit, že křesťanství je podvod. Bylo to strašné, trvalo to pár minut, pak jsem to zavrhl a vrátil se k víře. Ale asi za rok jsem stejně o víru přišel. Zní to jako ztráta. Přijít o víru. A já poctivě přiznávám, že to jako ztrátu vnímám. Často mi víra chybí. Byl jsem zvyklý se modlit. Modlil jsem se často, na procházce v přírodě, před spaním, atd. Věřil jsem, že po smrti je další život. Věřil jsem na všechna základní dogmata křesťanské věrouky. Měl jsem “osobní vztah s Kristem”. Tedy nejčastěji jsem se modlil k Ježíši. A to beru jako ztrátu, že nemám ke komu mluvit. Ještě občas se někdy pomodlím ve smyslu, pokud Bože jsi, tak mě probuď z toho snu. Prosím, abys byl. Pořád si přeju Boha. Jenže nic se neděje. A tam nezbývá než se smířit s tím, že prostě jsme jen organismy. Stále si na to zvykám. Je to pro mě nový myšlenkový svět.

  Každopádně raději syrovou a nepříjemnou pravdu, než fejky od pobožných.

 147. Hraničář

  ateista
  02.10. 2016
  Důstojně se lze se zemřelým rozloučit i v jediné osobě.
  Církev vypracovala systém různých obřadů, pokud možno velmi okázalých, podtržených přepychem zlatem vyšívaných rouch. Odhlédněte od tohoto pozlátka a zaposlouchejte se slov klerika a zamyslete se nad jejich smyslem a obsahem. Je to komedie………………….

  Asi všichni cítíme, že v přelomových okamžicích života je nezbytné vykonat nějaký rituál. Jako lidé to asi cítíme od okamžiku, kdy jsme od zvířete začali přecházet k lidství. Alespoň tak to definovali, pokud je mi známo, archeologové – když objevili první hroby v lidské historii.
  Církev obviňovala, vysmívala se, i komunisty, že od ní okopírovali rituály pro významné doby v lidském životě. Pravda je, že katolická církev za ta staletí vypracovala systém honosných rituálů, na rozdíl od Ježíše a apoštolů, doprovázených velikou pompou – což katolíci vyžadují, protože tím církev dokazuje – a prostí věřící se “koupou” v té její slávě – že se jedná o mocnou organizaci. Na chudičké bohoslužby nekatolíků s jejich prostinkým oblečením, president nepůjde. On je přece “mocný” politik a tudíž slavit bude jen se sobě rovnými!

  Toť můj názor na tuto věc.

 148. Hraničář

  mulit
  02.10. 2016
  Tak katolíci jako první přišli na to, že bůh neexistuje a vymysleli náhradní systém. Kostely a zvony a mše, atd. Zvony mají psychologický efekt, zvláště na vesnicích. Dále varhany v kostele. Samotná vysoká budova. Výzdoba. Převleky farářů. Kadidlo, dým, cinkání (proměňování), zpěv, pokleknout, vstát atd. Svěcená voda u vchodu. Prostě jeden trik vedle druhého. Udělali maximum možného, aby na ovce udělali dojem. Jenže v dnešní době hollywoodských triků už to tak nezabírá……………………..

  Z vlastní zkušenosti mohu potvrdit, že emočně to působilo velice silně.

 149. Medea

  “Kdyz pisete „mohli“ – znamena to take, ze nemuseli…”

  Áno, mohli, ale nemuseli. Nie je ťažké predstaviť si Boha, ktorý stvorí úplne naturalisticky pôsobiaci svet 🙂

  “Ateista muze take zazit nadprirozenou zkusenost, ale kvuli sve nevire v jakoukoli nadprirozenou zkusenost, tuto zkusenost muze povazovat pouze za projev sve psychiky.”

  No, keby sa dnes v noci objavil na privrátenej strane Mesiaca 3000 kilometrov dlhý nápis – असतोमा सद्गमय । तमसोमा ज्योतिर् गमय । मृत्योर्मामृतं गमय ॥ – tak by som to iste nepovažovala len za prejav ľudskej psychiky 🙂 Nehovorím, že by som sa kvôli tomu stala hinduistkou, ale asi by som si to vysvetľovala ako artefakt nejakého nadľudského agenta.‎‎

 150. Hraničář

  Josef K.
  03.10. 2016
  nakonec všem vždy srazí podpadky před zupáckým katolickým katechimem a najde vlídné pochopení pro lidovou zbožnost a její začlenění Pražského Jezulátka do svaté samojediné čtveřice či slabost pro jednu z mnoha regionálních mutací a klonů P.M………………………

  Když před léty papež B XVI. navštívil Prahu a Milostné Pražské Jezulátko, rozzlobil jsem katolíky na Christnetu otázkou, zda se také poklonil před Ježíšem na oltáři, protože to v TV nebylo. Jen to, jak se v úctě sklání před soškou.

 151. Medea

  “Já tu nikde netvrdím nic jiného než to, že líčím, co je obsahem víry. Nic víc ani nemůžu.”

  Ján, ale súčasťou učenia Rímskokatolíckej cirkvi je aj to, že existenciu Boha (to, že Boh je) je možné zo stvorených vecí prirodzeným svetlom ľudského rozumu s istotou poznať. Už sme o tom hovorili, že je to rímskokatolícka dogma:

  II. 1. Ktokoľvek by povedal, že pravého a jediného Boha, nášho Pána a Stvoriteľa, nie je možné skrze stvorené veci prirodzeným svetlom ľudského rozumu s istotou poznať, nech je prekliaty.

  (Dogmatická konštitúcia Dei Filius.)

  A podľa Akvinského už filozofi takéto dôkazy Božej existencie podali 🙂

  Je dvojaký spôsob pravdy v tom, čo vyznávame o Bohu. Niektoré pravdy o Bohu prekračujú všetky schopnosti ľudského rozumu ako, že Boh je trojjediný. Niektoré pravdy však sú prirodzeným rozumom dosiahnuteľné ako, že Boh existuje, že Boh je jediný, a podobné, ktoré tiež filozofi, vedení svetlom prirodzeného rozumu, doložili dôkazmi o Bohu.

  (Tomáš Akvinský: SCG I.3)

 152. Medea

  “pak byla poničena znovu v roce 220 za Aureliana”

  Cisár Aurelianus vládol v rokoch 270-275.

 153. Hraničář

  Sam
  04.10. 2016
  Moc mi to nepřipadalo, že by mše nějak souvisela s Bohem a že bych s Bohem měl dokonce navazovat vztah. Že Bůh stvořil svět? No proč ne, to mým dětským představám nevadilo. Ale s Bohem mluvit nebo kamarádit? To jsem nikdy nezbaštil……………………

  Taky se mně nedařilo navázat s Dobrotivým Pánem Bohem bližší vztah. Ani v dětství, ani později. A když se nyní “věrných” katolíků zeptám jaký vztah s Pánem mají, rozpačitě se zakoktají. Zajímavé by bylo položit tu otázku Halíkovi či Váchovi.

 154. Hraničář

  Jan Kupka
  04.10. 2016
  Xjure, to je ovšem pouze subjektivní hodnocení. Já ti můžu naopak napsat, že náboženství hrálo významnou roli ve stmelování prvotních společností a civilizací a významnou měrou se zasadilo o současnou vzdělanost, postavilo základy univerzitám, položilo základy vědecké metodě, odchaotizovalo a objektivizovalo svět přírodními zákony a položilo základy základním lidským právům…………………….

  Dovolil bych si tvrdit, že to nebylo náboženství jako takové, ale jednotlivci, kteří kromě schopnosti realisticky uvažovat byli také věřícími. A není divu, v těch letech všichni vzdělanci byli absolventi církevních škol, protože jiné neexistovaly, no a také celá společnost (automaticky) věřila, protože církev už měla takovou moc, že všechny názory popírající bibli tvrdě potlačovala. Ostatně – až do 2. svět. války taková biblická archeologie “měla za úkol” potvrzovat pravdivost biblických textů. Resp., nálezy byly interpretovány tak, aby potvrzovaly pravdivost biblických textů.
  Je vidět, že ani v tom středověku neměly biblické “pravdy” dostatečnou sílu aby přesvědčily kriticky smýšlející jedince. Otázkou je, jak by se evropská společnost vyvíjela, kdyby církev ideově nevládla.

 155. Hraničář

  ateista
  04.10. 2016
  že církev si uzurpovala právo na vzdělání, že vzdělávání prošlo procesem odnábožštění, že církev byla nucena připustit do výuky nenáboženské předměty atd. ……………………

  Ještě před 100 lety papežové “vášnivě” protestovali proti sekularizaci školství.

 156. xjur

  @Medea
  Ale to my vsichni dobre zname, co je podle nabozenskych dogmat obsahem viry. Neverime tomu, protoze k tomu neni zadny duvod. A co ty? Jaky Ty mas duvod ke sve vire, tim myslim vecny duvod, neco co dava Tvou viru do souladu s realitou? Dovedes vubec odpovedet na zakladni otazku o predmetu sve viry: Co je to Buh? Chapes na co se ptam? Jaka je to mnozina, jiz je Buh prvkem? Napriklad: Co je Zena. “Zena je clovek”. Teprve pak se lze ptat: “Jaky je Zena clovek, co dela cloveka Zenou?” Na to lze rici trba: “Zena je takovy clovek, ktery ma ve sve geneticke vybave pohlavni chromosomy XX”. Tim je teprve pojem Zena definovan. Zkus tedy podobne jasne definovat sveho Boha at konecne poznam, v co veris, Dik.

 157. Hraničář

  toli
  04.10. 2016
  Pro life-je potřeba mít co nejvíce restriktivní potratový zákon,protože jen tak si lidé uvědomí svou odpovědnost.Že má Polsko daleko více potratů než my pochopitelně neřekla.Nezákonné potraty+ potraty Polek v zahraničí.Někdy mi příjde že jsou pánbíčkáři opravdu z jiného světa.A to už vůbec nemluvím o tom že by rádi zakázali i sexuální osvětu,antikoncepci a podpořili „zcela přirozené“ (ironicky) strkání teploměru do pochvy aby z tělesné teploty určili plodnost.Na tom je zcela zřejmé jak pánbíčkáři trpí obsesivní starostí o cizí frndy a cizí šuliny. ………………..

  http://www.duseahvezdy.cz/2016/09/23/frantiskuv-efekt-katolicke-skoly-a-sexualni-vychova/

 158. Hraničář

  mulit
  04.10. 2016
  Spojuje do souvislostí události, které spolu nesouvisejí. ………………………

  Když jsem před léty dostal na sněhu škaredý smyk a skončil “v hodinách”, zbožně jsem se dotkl benediktinského kříže který visel na zrcátku a který jsem si koupil v Medju a nechal tam požehnat od P. Marie.

 159. Hraničář

  mulit
  04.10. 2016
  Kdyby skutečně existoval vliv neviditelné bytosti, tak by se prokazatelně museli v průměru věřící dožívat vyššího věku, neumírat na určité nemoci, atd. Ale nic takového není. ……………………..

  Věřící ovšem umějí perfektně vysvětlit, proč nic takového není!

 160. mulit

  Hraničář
  Kdyby skutečně existoval vliv neviditelné bytosti, tak by se prokazatelně museli v průměru věřící dožívat vyššího věku, neumírat na určité nemoci, atd. Ale nic takového není. ……………………..

  Věřící ovšem umějí perfektně vysvětlit, proč nic takového není!

  mulit: Právě že to neumějí vysvětlit. Kdyby raději řekli čestně, že neví, proč dneska nefunguje to, o čem se píše v Bibli, tak bych to bral. Ale že na mě zkoušeli ty špinavé výmluvy, relativizaci, tím si nasrali do vlastního hnízda a v mých očích zrelativizovali všechno, tedy i jejich základní dogmata. V Bibli se píše, že Ježíš uzdravuje a spasuje. Moc uzdravovat byla důkazem, že má i moc spasovat. Tak jsem se křesťanů ptal, jak si můžou být jisti, že když jejich Ježíš přestal uzdravovat, že i nadále spasuje? Oni na mě vypouštěli tuny slizu a výmluv. Tak to ne! Když už neuzdravuje, tak ani nespasuje. Ale mnohem pravděpodobnější je, že neuzdravoval nikdy, v bibli jsou fake příběhy a mýty a spása je jen fiktivní pojem.

  Medea: No, keby sa dnes v noci objavil na privrátenej strane Mesiaca 3000 kilometrov dlhý nápis – असतोमा सद्गमय । तमसोमा ज्योतिर् गमय । मृत्योर्मामृतं गमय ॥ – tak by som to iste nepovažovala len za prejav ľudskej psychiky 🙂 Nehovorím, že by som sa kvôli tomu stala hinduistkou, ale asi by som si to vysvetľovala ako artefakt nejakého nadľudského agenta.‎‎

  mulit: Mě by stačilo, aby se stalo komukoli ze současných lidí to, o čem se píše v bibli. Třeba že by od narození slepý začal vidět. Nejlépe kdyby neměl oční bulvy a ty mu dorostly během pozorovatelné chvíle. Tak to bych se stal opět křesťanem. Jen bych se Boha zeptal, proč nechal 2000 let své křesťany předvádět fejky a nechal je ztrapňovat až na samé dno trapnosti…

 161. Jan Kupka

  “pak byla poničena znovu v roce 220 za Aureliana”
  Oprava, 270. Díky za upozornění. Opravím to i na wiki.

 162. Daniel B.

  @xjur

  “Vychozi hypotezou je: „Nadprirozeno neni“ a hledaji se rozpory mezi touto hypotezou a realitou. Zatim se nenasly. => Neni duvod zavadet do popisu sveta neco noveho, nejake nadprirozene vlivy, bohy atp. Pokud tedy nekdo tvrdi opak, nese dukazni bremeno.”

  Ono se s takovým přístupem ani rozpory nalézt nedají. Máte nějakou vědeckou metodu, jak detekovat rozpor mezi touto “hypotézou” a realitou?

 163. toli

  Ono se s takovým přístupem ani rozpory nalézt nedají. Máte nějakou vědeckou metodu, jak detekovat rozpor mezi touto „hypotézou“ a realitou?

  Ano,reálný život .Nepotřebuje ke svému bytí žádné pohádky a nadpřirozené jevy.

  Jinak doporučuji přemýšlet a prozkoumat apofénii a pareidólii. To jsou defektní jevy,které mají všichni pánbíčkáři společné.

 164. Jaroslav Štejfa

  K Danieli B.
  Motto:
  Medea: No, keby sa dnes v noci objavil na privrátenej strane Mesiaca 3000 kilometrov dlhý nápis – असतोमा सद्गमय । तमसोमा ज्योतिर् गमय । मृत्योर्मामृतं गमय ॥ – tak by som to iste nepovažovala len za prejav ľudskej psychiky 🙂 Nehovorím, že by som sa kvôli tomu stala hinduistkou, ale asi by som si to vysvetľovala ako artefakt nejakého nadľudského agenta.‎‎

  Jak si lze domyslet, existuje nespočet metod, od selského rozumu, po vědu, jak testovat hypotézu o existenci či neexistenci nějakých věcí. Termín “nadpřirozeno” (rozumí-li se se věcí neznámé, neobvyklé, nevysvětlitelné), tak ty samozřejmě existují hojně. Dokonce se dá říci, že každý jedinec má výčet takových věcí závislý na své kognitivní disposici. Věda jako taková je samozřejmě logistický systém, jak přesouvat věci ze skladu “nadpřirozeno” do skladu věcí “přirozeno”. Z tohoto hlediska je příspěvek xjur poněkud zmatený, nedomyšlený.
  Pokud je nadpřirozeno chápáno jako nevysvětlitelné přírodními zákony (i těmi dosud neobjevenými) ani vědou obecně, pak samozřejmě neexistuje žádná metoda jak něco kolem takového pojmu reálně detekovat . Je možné detekovat pouze abstraktní konstrukce lidské mysli, které, jsou-li v příkrém rozporu s realitou jsou buď lži nebo bludy; ukážou-li se v dostatečném souladu s realitou, vyplyne z nich věc vysvětlitelná.
  Samozřejmě vzniká otázka co je příkrý rozpor a co je dostatečný soulad. Vysvětlení je vždy závislé na duchu doby (zeitgeist). Metaforicky řečeno – pokud si někdo myslí, že všichni okolo něho jsou pitomci, je nutno se zamyslet nad otázkou, co je on sám. Ale to je nutno zkoumat.
  Jaroslav Štejfa

 165. Bílá velryba

  Zatím se neobjevila potřeba či nutnost či důkaz pro jakékoliv ne-materiální jevy a imateriální příčiny. Proto všechna ne-materialistická vysvětlení beru jako nedůvěryhodná a nepravděpodobná a neprověřená. Je jedno, zda jde o nehmotné vědomí a dualismus, o platónské abstraktní objekty či o nehmotné víly, duchy či bohy. Pro nic takového nejsou dlouhodobě důkazy a není to nutné, ale ani potřebné dle toho, co už o světě tak nějak cca víme. Stejně tak není důkaz pro hmotného boha či inteligentní bytost, která stvořila svět – opět dlouhodobě a opět je to nadbytečné. Logická úspornost velí zůstat při zemi a držet se už prověřených věcí či hypotéz, které jsou poblíž těch již prověřených věcí.

  Proto je veškerý supranaturalismus a ezoterika a náboženství (stejně jako matematický platonismus) něco co jde mimo dnešní vědu i logickou filosofii a je to vše dlouhodobě nedůvěryhodné (na rozdíl od materialistických faktů a teorií)

  Zatím a zase někdy 🙂

 166. Daniel B.

  @toli

  “Jinak doporučuji přemýšlet a prozkoumat apofénii a pareidólii. To jsou defektní jevy,které mají všichni pánbíčkáři společné.”

  To je, jako bych napsal, že ateisté mají problémy s randomanií.
  😉

 167. xjur

  @Jaroslav Steifa
  To mate pravdu, ze na me uvaze o nadorirozenych jevech lze mnohe vylepsit. Ostatne samotny pojem nadprirozeno jsem si vypujcil od vericich, sam nevim co to znamena 🙁 Nicmene je fakt, ze hypoteza existence Boha (a pribuznych propojenych jevu) muze byt podrobena vedeckemu testovani. Pri takovem testovani se hodnoti do jake miry je prijatelna opacna (tzv. nulova hypoteza). Prijatelnost pak hodnotime porovnanim s pozorovanou realitou. Pokud casto pozorujeme jevy, ktere by mohly nastat jen zridka (t.j. s pravdepodobnosti mensi nez alfa (napr. alfa=0.01) napr , pak “nulovou hypotezu zamitneme na zvolene hladine vyznamnosti alfa”. Takto se napriklad hodnoti ucinnost leku a stejny postup je mozno aplikovat treba na ucinnost modleni, na ucinnost lazenskych procedur v Lurdach atp. To jsou realne posouditelne veci o nichz se proklamuje nejaky bozsky, asi tedy nadprirozeny vliv. Jina oblast proklamovanych bozskych vlivu se tyka vzniku sveta. V teto oblasti nejsem dost kovany a tak se priklanim k nazoru autorit jako je Stephen Hawking, kteri pro vysvetleni vzniku vesmiru nepotrebuji teorii boziho pusobeni, tedy ani v teto oblasti neni rozpor s nulovou hypotezou. Zaver: Zavadeni alternativni hypotezy zalozene na Bozi existenci je zbytecne, neprinasi to zadne zlepseni nasich predstav o svete.
  Pokud tedy tento zpusob uvahy nebyl jasny z meho prizpevku shora, pak se timto omlouvam.
  Verim, ze na svete je dost kompetentnich experimentatoru, kteri radi proveri dalsi oblasti pusobeni boha, pokud dostanou od vericich jasne zadani.

 168. Hraničář

  mulit: Právě že to neumějí vysvětlit. Kdyby raději řekli čestně, že neví, proč dneska nefunguje to, o čem se píše v Bibli, tak bych to bral. …………………….

  Jak mně to “vysvětlil” jeden kněz: “Bůh ve své neskonalé moudrosti to tak rozhodl, a my o tom nemáme diskutovat!”

 169. mulit

  Hraničář: Jak mně to „vysvětlil“ jeden kněz: „Bůh ve své neskonalé moudrosti to tak rozhodl, a my o tom nemáme diskutovat!“

  mulit: Nadpřirozeno rozhodlo, že už nebude dělat nadpřirozeno. Půvabné…

 170. toli

  🙂 randomanie je cílené usuzování na základě racionality

  termín randomanie pochází z roku 2011 a vymyslel ho “parapsycholog” (!!!!) David Luke.-Tuto teorie uplatnil v tezi, že vysněné předjímání je skutečné a existence randomanie je důvodem proč ho někteří lidé zamítají.
  Ještě by mne zajímalo co je skutečného na VYSNĚNÉM PŘEDJÍMÁNÍ ?

 171. Daniel B.

  @toli

  Randomanie je přisuzování něčeho náhodě – něčeho, co je evidentním výsledkem cílené činnosti.

 172. Daniel B.

  @toli

  Randomanie
  z angl. random = náhodný

 173. Medea

  “Jinak doporučuji přemýšlet a prozkoumat apofénii a pareidólii. To jsou defektní jevy,které mají všichni pánbíčkáři společné.”

  Ako dieťa som sa bežne bavila nachádzaním rôznych tvarov a podôb v oblakoch, v škvrnách od atramentu alebo vodových farieb, v zničených omietkach, … 🙂

  “To jsou defektní jevy,které mají všichni pánbíčkáři společné.”

  Podľa mňa sú to skôr evolúciou vyprodukované heuristiky, ktoré v istých situáciách vedú ku kognitívnym defektom.

 174. toli

  @Mulit

  Tady máš nemocného od letničních (daniel B je český bratřík ,tahle denominace se paktuje s evangelikály) s ním si můžeš pokecat na úrovni 🙂 . My ostatní už rezignovali,protože víme že s nemocným se neshodneme na ničem.

 175. toli

  BTW autorem termínu randomanie je parapsycholog.Parapsychologie patří do stejného ranku jako teologie či astrologie,tedy pavědy.

 176. Hraničář

  mulit
  05.10. 2016
  Hraničář: Jak mně to „vysvětlil“ jeden kněz: „Bůh ve své neskonalé moudrosti to tak rozhodl, a my o tom nemáme diskutovat!“

  mulit: Nadpřirozeno rozhodlo, že už nebude dělat nadpřirozeno. Půvabné………………..

  Já si v duchu pomyslel, jak to ten kněz ví??

 177. toli

  Já si v duchu pomyslel, jak to ten kněz ví??

  Teologie se vždy tváří že ví všechno,jinak by to nebyla teologie ale byla by to věda 🙂

 178. Medea

  “něco co jde mimo dnešní vědu i logickou filosofii a je to vše dlouhodobě nedůvěryhodné (na rozdíl od materialistických faktů a teorií)”

  Veľryba, mimo dnešnú vedu je aj Tvoj smiešny materializmus a prezentizmus v štýle 17. storočia 🙂

  “Zatím se neobjevila potřeba či nutnost či důkaz pro jakékoliv ne-materiální jevy a imateriální příčiny. ”

  Škoda, že tie Belaerove texty nikdy nepochopíš 😀

 179. Medea

  Hmm, tá Veľrybova “logická filosofia” asi nebude mať s logikou veľa spoločného 🙂

 180. mulit

  toli
  05.10. 2016
  @Mulit

  Tady máš nemocného od letničních (daniel B je český bratřík ,tahle denominace se paktuje s evangelikály) s ním si můžeš pokecat na úrovni 🙂 . My ostatní už rezignovali,protože víme že s nemocným se neshodneme na ničem.

  mulit: Já si toho považuji, že někdo na serveru ateistů píše z pozice věřícího. Je to vždy statečnost mít minoritní názor v určitém prostředí. Mně spíše vadil ten relativizátor, co tu na jednom vlákně zpochybňoval bibli. Tak tohle ne. Když už věřící, tak ať je poctivý a bere to vážně se vším všudy.

 181. Medea

  “Zatím se neobjevila potřeba či nutnost či důkaz pro jakékoliv ne-materiální jevy a imateriální příčiny. Proto všechna ne-materialistická vysvětlení beru jako nedůvěryhodná a nepravděpodobná a neprověřená. Je jedno, zda jde o nehmotné vědomí a dualismus, o platónské abstraktní objekty či”

  Veľryba, a abstraktné objekty (podľa mnou používanej definície) nie sú javy ani príčiny.

 182. Medea

  “Zkus tedy podobne jasne definovat sveho Boha at konecne poznam, v co veris, Dik.”

  Xjur, som síce ateistka, ale nejakú explikáciu Boha v duchu západného (mono)teizmu Ti rada poskytnem 🙂

  Boh je tá jediná večná, všemohúca, vševedúca, absolútne dobrá bytosť.

 183. toli

  @Mulit
  Já si toho považuji, že někdo na serveru ateistů píše z pozice věřícího. Je to vždy statečnost mít minoritní názor v určitém prostředí

  Já žádnou statečnost odlišných názorů v internetových diskuzích nevidím.Ale na Danielovi si cením že se neuráží,i když i to může být znakem nemoci. V reálu znám pár kněží,které jsem smrtelně a doživotně urazil tím že se nijak netajím se svým pohledem na ně….

 184. mulit

  Medea: Boh je tá jediná večná, všemohúca, vševedúca, absolútne dobrá bytosť.

  mulit: Což ovšem nemůže být ani bůh bible, ani bůh přírody. Bůh bible je mstivý strejda intrikář a bůh přírody je bůh zmetků, poruch a nemocí. Takže tu večnú, všemohúcú, vševedúcú, absolútne dobrú bytosť třeba hledat někde jinde než v knížkách a v přírodě. Ale kde?

 185. Foxy

  “Boh je tá jediná večná, všemohúca, vševedúca, absolútne dobrá bytosť.”

  Medeo, nejsou ty Bohu přisuzované vlastnosti už samy o sobě vnitřně rozporné? (Viz třeba stvoření šutru tak těžkého, že jej uzvednout nedokáže?)

 186. Daniel B.

  @toli

  “BTW autorem termínu randomanie je parapsycholog.”

  Vidíte. Parapsycholog dokáže vytvořit termín, který vy jako psycholog vůbec nepochopíte – alespoň podle toho, co jste o randomanii napsal. 🙂

  Jinak – ten váš výrok má asi tak stejnou váhu, jako tvrzení, že ateismus označoval původně stav šílenství způsobený opuštění bohy.

 187. Medea

  “Medeo, nejsou ty Bohu přisuzované vlastnosti už samy o sobě vnitřně rozporné? (Viz třeba stvoření šutru tak těžkého, že jej uzvednout nedokáže?)”

  Foxy, pokiaľ chápeš všemohúcnosť (tak ako to napr. chápu tomisti) ako schopnosť vykonať všetko, čo je logicky možné, tak potom by stvorenie nezdvihnuteľného kameňa esenciálne všemohúcou bytosťou bolo logicko nemožné, teda jeho nestvoriteľnosť by pre takto poňatú všemohúcnosť nemala byť problém.

 188. Daniel B.

  @Foxy

  “Viz třeba stvoření šutru tak těžkého, že jej uzvednout nedokáže?”

  Bůh nemůže spoustu věcí – nemůže lhát, nemůže být nespravedlivý, nemůže být nedokonalý, nemůže popřít svou podstatu – nemůže přestat být Bohem.

  Všemohoucnost je chápána jako schopnost udělat vše, co On sám chce.

  Je divné použít slovo, které je z bible a dám mu zcela jiný význam, než je v bibli – a pak něco psát o vnitřním rozporu.

  “Já jsem Bůh Všemohoucí.” Gn 35:15
  “Hospodin činí vše, co chce” Ž 135:6

  Vidíte, jak je to snadné k porozumění?

 189. Medea

  Podľa Tomáša Akvinského môže Boh urobiť všetko, čo je logicky možné. (Samozrejme, urobí len to, čo nie je v rozpore s Jeho dobrou prirodzenosťou 🙂 )

  Proti rázu jsoucna pak není nic než nejsoucno. Tedy jest proti rázu naprostého možného, jež jest poddáno božské všemohoucnosti, co v sobě zahrnuje zároveň bytí a nebytí. To totiž není poddáno božské všemohoucnosti, ne pro nedostatečnost božské mohoucnosti, nýbrž proto, že nemůže míti ráz vykonatelného, ani možného. Cokoli tedy neznamená odporování, jest obsaženo v oněch možných, vzhledem k nimž se Bůh nazývá všemohoucím. Ta pak, která znamenají odporování, nejsou obsažena v božské všemohoucnosti, protože nemohou míti rázu možných.

  (Tomáš Akvinský: STh. I q. 25 a. 3 co.)

  Musí se říci, že, jak bylo svrchu řečeno, pod všemohoucnost Boží nespadá, co obsahuje odporování. Ale obsahuje odporování, že nebylo minulých. Neboť jako obsahuje odporování, že Sokrates sedí a nesedí, tak že seděl a neseděl. Říci však, že seděl, jest říci, co je minulé: říci pak, že neseděl, jest říci, co nebylo. Tedy nepodléhá Boží všemohoucnosti, že minulá nebyla.

  (Tomáš Akvinský: STh. I q. 25 a. 4 co.)

  Z toho se také ukazuje, že Boží vůle nemůže být o tom, co je o sobě nemožné.
  Jsou totiž podobné věci, jež mají v sobě samých rozpor: jako že člověk je osel, přičemž se uzavírá, že rozumné je nerozumným. Co však něčemu odporuje, to vylučuje něco, co se k tomu vyžaduje, jako být oslem vylučuje ráz člověka. Jestliže tedy nutně chce to, co se vyžaduje k tomu, o čem se předpokládá, že je chce, pak je nemožné, aby chtěl to, co tomu odporuje. A tak je nemožné, aby on chtěl to, co je prostě nemožné.

  Taktéž: jak bylo výše prokázáno (Kap.75), Bůh chtěním svého bytí, jež je jeho dobrota, chce všechno jiné, nakolik to má jeho podobnost. Podle toho však něco odporuje rázu jsoucna, nakolik ono nemůže zachránit podobenství prvního bytí, totiž Božího bytí, jež je pramenem všeho bytí. Bůh tedy nemůže chtít něco, co odporuje rázu jsoucna, nakolik je takové. Jako však rázu člověka, nakolik je člověkem, odporuje být nerozumným, tak rázu jsoucna, nakolik je takové, odporuje něco, co je současně jeho jsoucnem a ne-jsoucnem. Bůh tedy nemůže chtít, aby potvrzení a popření bylo současně pravdivé. To se však uzavírá v každém o sobě nemožném, co má k sobě samému odpor, nakolik spojuje protiklady. Boží vůle se tedy nemůže týkat toho, co je o sobě nemožné.

  Dále: vůle není, leda po nějakém poznaném dobru. Tedy to, co nespadá do intelektu, nemůže spadat ani do vůle. Avšak to, co je o sobě nemožné, nespadá do intelektu, jelikož odporuje sobě samému, leda snad skrze neznající vlastnosti věcí, což se o Bohu říci nemůže. Nemůže tedy spadat do Boží vůle to, co je samo o sobě nemožné.

  Dále: dle čeho se něco má k bytí, tak dle toho se má k dobrotě. Avšak to, co nemůže být, ani nemůže být dobrem, je nemožné. Nemůže být proto chtěno ani Bohem, jenž chce pouze to, co je, nebo může být dobrem.

  (Tomáš Akvinský: ScG. I.84.)

 190. xjur

  @Medea
  Dik Medeo, jeste prosim dopln, co si v definici Boha predstavujes pod slovem Bytost.
  Soupis vlastnosti jsi uvedla, to klobouk dolu, ale rici jen Buh=Bytost,to je jaksi malo. Teda pro mne. Nazev mi sice napovida, ze to bude neco dovede Byt, ale nevim nic o povaze takove entity. Napriklad je funkce sinus take bytost? Vzdyt take existuje. Co za bytost je tedy Tvuj Buh, resp. Buh o kterem jsi schopna uvazovat (jak to ale jako atesistka delas, to netusim).

 191. toli

  Vidíte. Parapsycholog dokáže vytvořit termín, který vy jako psycholog vůbec nepochopíte – alespoň podle toho, co jste o randomanii napsal

  Parapsycholog vytvoří to co mu vyhovuje.Tedy stejně jako teolog,prostě pavědy.
  Evidentně tvoje nemoc došla už takového stavu že nechápeš psaný text.Já totiž neudělal nic jiného než převzal text z wiki. Pokud apofénie tvoří jeden pól-biasy,tak si pan parapsycholog vytvořil opačný pól-randománii což jsou závěry racionálního uvažování,což pan parapsycholog považuje za chybné,nepravdivé,inu nemoc je nemoc :-).

  Ještě lépe vysvětlím-bůh,kreacionismus je apofénie,dle toho parapsychologa správné uvažování.Opakem je randomaníe tedy evoluce a existence všeho založená na náhodě.Dle toho parapsychologa chybné uvažování.Háček je v tom že všechny vědy ukazují empíricky na randománii jako správný koncept.
  https://cs.wikipedia.org/wiki/Apofenie

 192. mulit

  Daniel B.
  Já jsem Bůh Všemohoucí.“ Gn 35:15
  „Hospodin činí vše, co chce“ Ž 135:6

  Vidíte, jak je to snadné k porozumění?

  mulit: Alláh je slitovný.
  Alláh je jedinečný, Alláh sám o sobě je věčný, neplodí a nebyl zplozen a není nikoho, kdo je mu roven.

 193. Hraničář

  Foxy
  05.10. 2016
  Medeo, nejsou ty Bohu přisuzované vlastnosti už samy o sobě vnitřně rozporné? (Viz třeba stvoření šutru tak těžkého, že jej uzvednout nedokáže?)…………………….

  Hmmmm… to není žádný problém, to dokážu i já!

  Já vidím větší rozpor v tom, jak je Bůh prezentován – jako dobrý, všemohoucí, lidi děsně milující ….. ale jaká je praxe?

  Před měsícem jsme byli v Lurdech. Viděli jsme tam ten průvod chudáčků, mrzáčků, duševně a tělesně postižených. A k tomu jsem si opakoval tu mantru o Pánu Bohu – že je dobrotivý, milosrdný, lidi děsně milující …. a poslouchali ty řeči kazatelů tvrdící totéž. A pokládal jsem si otázku, jak je to možné, že nikde není ta Láska a Dobrota vidět.

 194. Hraničář

  Daniel B.
  05.10. 2016
  Všemohoucnost je chápána jako schopnost udělat vše, co On sám chce. ………………..

  Takže v případě těch chudáčků, mrzáčků … křesťanů a kněží zavražděných, znásilněných jeptišek ………. zjevně nechce ochránit, pomoci!

 195. Foxy

  “Já jsem Bůh Všemohoucí.“ Gn 35:15
  „Hospodin činí vše, co chce“ Ž 135:6
  – – –
  “Foxy, pokiaľ chápeš všemohúcnosť (tak ako to napr. chápu tomisti) ako schopnosť vykonať všetko, čo je logicky možné, tak potom by stvorenie nezdvihnuteľného kameňa esenciálne všemohúcou bytosťou bolo logicko nemožné, teda jeho nestvoriteľnosť by pre takto poňatú všemohúcnosť nemala byť problém.”
  – – –
  “Bůh nemůže spoustu věcí – nemůže lhát, nemůže být nespravedlivý, nemůže být nedokonalý, nemůže popřít svou podstatu – nemůže přestat být Bohem.
  Všemohoucnost je chápána jako schopnost udělat vše, co On sám chce. ”
  – – –
  Tak vida.
  Medeo, takže ten balvan nesmí chtít stvořit, aby náhodou neporušil zásady dané Tomášem (teda jeho nestvoriteľnosť by pre takto poňatú všemohúcnosť nemala byť problém” ).
  Inu, logika tomismu je nad Bohem, její zákonitosti jsou víc než Jeho možná přání.

  A to další?
  “Všemohoucnost je chápána jako schopnost udělat vše, co On sám chce. ”
  Ale rozsah Jeho možného chtění je vzápětí striktně omezen:
  “Bůh nemůže spoustu věcí – nemůže lhát, nemůže být nespravedlivý, nemůže být nedokonalý, nemůže popřít svou podstatu – nemůže přestat být Bohem”.
  Ano. Tohle ho prostě ani nesmí napadnout, to by byl průšvih…
  Nemůže, nemůže, nemůže… tomu říkáte všemohoucnost?

  A ještě drobnost; vy věřící, jak víte, že váš bůh má právě onen soubor výše uvedených vlastností?
  Víte to, nebo je to jen vaše zbožné přání? Či jste si ho tak svévolně nadefinovali?
  Protože například bůh biblický tato kriteria nesplňuje ani náhodou…

  Tož asi tak.

 196. Foxy

  mulit: “Alláh je slitovný. Alláh je jedinečný, Alláh sám o sobě je věčný, neplodí a nebyl zplozen a není nikoho, kdo je mu roven.”
  Neplodí? Tak On je dokonce neplodný… ale to by mu dnešní lékařská věda mohla pomoci? A jestli je fakt sterilní, možná by šel naklonovat?
  Nebyl zplozen… co je na tom tak strašně zvláštního? To umí každej nezmar, Alláh vůbec nemusel být zplozen, klidně mohl vegetativně vypučet. Nebo je následkem nějaké obyčejné parthenogenese, je přece spousta všemožných samiček, které to dokáží i bez toho tak strašně chlápácky přeceňovaného aktu plození…
  A jedinečnost? Jedinečný je i každý člověk, každý živočich… dokonce i každá blbá sněhová vločka je jedinečná… ale to nic. Holt každej jsme ňákej.
  I ten Alláh…

 197. mulit

  Co věřícím v kostele neřeknou
  http://simpanzi.xf.cz/jazyk.htm
  http://zivagaia.cz/2015/06/22/dojemny-pribeh-simpanzice-washoe/

  Mimochodem, šimpanz byl objeven až v roce 1630. Bible byla napsána v době, kdy nevěděli, k čemu je mozek a neznali vůbec mozek a o šimpanzovi neměl nikdo ani ponětí. Já se přiznám, že nechápu, jak jsem si mohl 23 let myslet, že jedna mytologická kniha jednoho početně i územně omezeného pasteveckého kmene může mít větší hodnotu než veškeré poznání lidstva během dalších dvou tisíc let.

 198. Medea

  “Medeo, takže ten balvan nesmí chtít stvořit, aby náhodou neporušil zásady dané Tomášem (teda jeho nestvoriteľnosť by pre takto poňatú všemohúcnosť nemala byť problém“ ).”

  Foxy, On, ako esenciálne všemohúca bytosť, ho stvoriť nemôže, pretože to by bolo logicky rozporné s Jeho esenciálnou všemohúcnosťou. A logicky nemožné situácie nemôžu nastať, teda nikto nemôže urobiť to, čo je logicky nemožné, teda ani Pán. 

  A to, čo je nemožné, nemôže byť dobrom (nemožné situácie nemôžu ani len byť), ale Boh chce len dobro a je vševedúci, teda nechce uskutočniť nemožné 🙂

  “(teda jeho nestvoriteľnosť by pre takto poňatú všemohúcnosť nemala byť problém“ ).”

  Nevidím rozpor v spomínanom koncepte všemohúcnosti.

 199. xjur

  @Medea
  ad Omnipotence, atributy Boha
  No to jsi mne Medeo velice zklamala. Tve odkazy jsou bezcene, jsou to jen teologicka tvrzeni, tedy opet zvasty bez obsahu. S tim na nas nechod. To opravdu nemas VLASTNI nazor co je to ten tzv. Buh? Neptam se jaky je, to je druhotne, ale co a chci Ti to ulehcit, rekni tedy
  Je to neco abstraktniho?
  Je to neco materialniho, z nezive prirody?
  Je to neco materialniho z zive prirody?
  Co jineho?

 200. Medea

  “Tve odkazy jsou bezcene, jsou to jen teologicka tvrzeni, tedy opet zvasty bez obsahu.”

  Je to filozofia. A koncepty rozoberané v tých článkoch majú svoj obsah, bez ohľadu na existenciu alebo neexistenciu Boha 🙂

  “To opravdu nemas VLASTNI nazor co je to ten tzv. Buh?”

  Nerozumiem, chceš spoznať esenciu Boha? Človek nepozná ani esenciu jablka. Musí Ti stačiť konceptuálna analýza 🙂

  “Je to neco abstraktniho?
  Je to neco materialniho, z nezive prirody?
  Je to neco materialniho z zive prirody?”

  Nezbláznil si sa? 🙂 Boh je nadľudská superbytosť s vedomím, s nekonečným poznaním a mocou, a mala by byť aj morálne perfektná, podľa štandardov západného teizmu.

 201. xjur

  @Medea
  Dik, konecne jsi rekla alespon neco. Buh=Superbytost.
  Protoze neznam nikoho, kdo vi co je to “superbytost s vedomim”, musim Te pozadat, abys mi to vysvetlila sama, predpokladam ze Tobe je to jasne, pokud tento pojem pouzivas.

  Tak tedy odpovez jednoznacne, prosim, na tyto otazky, ktere se nabizeji:
  Je to tedy ziva bytost?
  Ma atributy zivota?
  Ma latkovou vymenu?

  Jinak ke zminenym odkazum: Atributy boha zavadeji pouze teologove a nabozensti filosofove. Neni to tedy zadny vedecke konstatovani, pouze fabulace. Pokud neni podstata boha jasna, pak ani zminene atributy nemaji smysl, jako nema smysl veta bez podmetu.

 202. mulit

  Sam: Těžko říct, takovej Marek Vácha trochu dělá do ekologie a environmentalistiky.
  František z Assisi taky navazoval nějaké pozotivní vztahy se zvířaty, lze googlovat.

  mulit: Komunikační schopnosti

  Co se však týká znakové řeči, jsou oba druhy šimpanzů do jisté míry komunikovat za použití symbolů či znakovou řečí. Asi nejznámějším případem je šimpanzice Washoe, která dokázala nejen komunikovat pomocí znakové řeči, ale spojením několika znaků vytvářet vlastní. Známa byla i pro svou schopnost sebepřesvědčování o lži, představivosti, znala kolem 800 znaků a učila je i ostatní šimpanze.
  Šimpanz i člověk využívá ke komunikaci stejnou část mozku. Je pravděpodobné, že čerstvě narozený šimpanz má velice podobné neurobiologické vlastnosti s vysokým stupněm nervové plasticity.
  Šimpanzi mají velice rozvinutou jak akustickou tak vizuální komunikaci, skládající se z množství gest a posunků.
  Kat, jedna z ošetřovatelek, která se o Washoe starala, byla těhotná. Bohužel nenarozené miminko potratila a trvalo mnoho týdnů, než se po této události vrátila do práce.

  Když Kat konečně do práce dorazila, šimpanzice ji přivítila. Ošetřovatelka se Washoe nejprve omlouvala za svou dlouhodobou nepřítomnost a poté se rozhodla, že své zvířecí kamarádce poví pravdu.

  “Zemřelo mi dítě,” ukázala Kat znakovou řečí.

  Washoe nejdříve na Kat upřeně hleděla, poté sklopila oči dolů. Když se pak na ni konečně znovu podívala, znakem starostlivě ukázala slovo “plakat”, dotkla se ošetřovatelčiny tváře a prstem jí vykreslila od oka cestičku, kterou by u člověka stékala slza. (Šimpanzům však slzy netečou.)

  Později Kat poznamenala, že tento jediný znak jí řekl o Washoe a jejích mentálních schopnostech víc než veškerá dlouhá a gramaticky perfektní souvětí, která šimpanzí samička ovládala.
  Washoe dovedla používat znaky obecně, nikoliv jen pro konkrétní naučený přemět. Znakem PES tak označovala nejen zvíře jako takové, ale i obrázek psa či jeho štěkání. Dalším příkladem je generalizace znaku STROM na všechny stromy
  Dovedla také aplikovat znaky naučené v jednom kontextu v nových situacích. OTEVŘÍT – nejen dveře, pokoj a skříň, ale také nádobu a vodovodní kohoutek.
  Šimpanzi od určitého věku začínají kombinovat znaky (nejčastěji do dvojic) a tvoří tak víceslovná spojení (věty).

 203. mulit

  A je tu i základ pro náboženský strach:

  Washoe velmi ráda chodila ven. Tam ovšem nesměla, když se venku sušilo prádlo. V takové dny ji bylo velmi těžké zabavit, stále chtěla jít ven a vynucovala si to všemi možnými způsoby. Problém nakonec Roger Fouts vyřešil pomocí vzpomínky na vlastní dětství, kdy mu bratr vyhrožoval bubáky…
  “A tak jsem ukázal na zamčené dveře garáže a pověděl jsem jí: VELKÝ ČERNÝ PES TAM VENKU, ŽERE MALÉ ŠIMPANZE. Washoe okamžitě vykulila oči a celá se naježila. Fungovalo to lépe, než jsem předpokládal…zeptal jsem se jí: TY CHTÍT JÍT VEN A HRÁT SE PSEM? Odpověděla mi: NE, NE PES.

 204. Daniel B.

  @toli

  “Evidentně tvoje nemoc došla už takového stavu že nechápeš psaný text.”

  Jsem rád, že tu diskutujete, je to alespoň zábavné. 🙂 Tak teď k tomu pochopení textu. 🙂

  “Opakem je randomaníe tedy evoluce a existence všeho založená na náhodě.”

  “…koncept apofenie je jeden konec spektra a opačným koncept chování (přisuzování náhodě něco, co je evidentně výsledkem cílené činnosti), které nazval “randomania””
  https://cs.wikipedia.org/wiki/Apofenie#.22Randomania.22

  Vy tedy považujete za randomanii evoluci? 🙂 Evolucí tedy vznikají organismy, které jsou výsledkem cílené činnosti a které považujete za náhodu?

  Výsledkem cílené činnosti je např. dům, který člověk s randomanií může považovat ne za dílo, které bylo vytvořeno s určitým cílem, ale za náhodu.

  “Háček je v tom že všechny vědy ukazují empíricky na randománii jako správný koncept.”

  Text v knize je tedy dobré považovat za náhodný soubor písmen, ne za výsledek cílené činnosti? Žádnou takovou vědu neznám, která by toto ukazovala jako správný koncept. 🙂

  Když už chcete někomu vytýkat špatné pochopení textu, tak si dejte pozor, abyste sám text dobře chápal.
  😉

  🙂 🙂 🙂

 205. Daniel B.

  @Foxy

  “Ano. Tohle ho prostě ani nesmí napadnout, to by byl průšvih…
  Nemůže, nemůže, nemůže… tomu říkáte všemohoucnost?”

  Ano, tomu říkám všemohoucnost. Boží “omezení” nevyplývají z nedostatku Jeho moci, ale z jeho vůle. Jeho vůle je daná tím, kým Bůh je, jeho vlastnostmi.

  “… Bůh, který nemůže lhát” Tit 1:2
  “Jsme-li nevěrní, on zůstává věrný, neboť nemůže zapřít sám sebe.” 2Tm 2:13

  Pokud máte rád svou ženu, pak vaše láska k ní “omezuje” vaši vůli v tom, abyste ji vědomě ubližoval. Tedy nemůžete – ne z nedostatku vaší moci ji ublížit, ale z vaší vůle, která je určována vaší láskou k ní.

  Je to opravdu tak těžké pochopit, co slovo všemohoucnost znamená?
  🙂

 206. Jaroslav Štejfa

  Tato bezprostředně předcházející diskuse ukazuje něco, co lze označit za příklad, jak vykladači náboženských nauk včetně příslušných filosofů vytvářejí v průběhu věků stále měnící se obraz Boha a to v závislosti na poznání obstarávající převážně ateistická nebo laická veřejnost. Aforisticky a ironicky řečeno, – boží všemohoucnost stále roste, protože věda otvírá další a další možnosti, jak něco lze; něco, co si nedovedl představit ani Tomáš Akvinský.
  Obdivuhodné.
  Jaroslav Štejfa

 207. Daniel B.

  @Jaroslav Štejfa

  “vytvářejí v průběhu věků stále měnící se obraz Boha a to v závislosti na poznání obstarávající převážně ateistická nebo laická veřejnost”

  Můžete být konkrétnější?

 208. toli

  @Jaroslav Štejfa

  Já se přiznám že příspěvky Daniela čtu jen málokdy.Kolem sebe mám té choroby teistů dost a dost a moje trpělivost není nekonečná……

 209. Daniel B.

  @toli

  “moje trpělivost není nekonečná……”

  A co vás tak vytáčí?
  🙂

  Evidentně vám vaše kontakty s teisty nestačí, protože chodíte na tento web, kde chtě nechtě si nějaký ten příspěvek od teistů přečtete.

  Další věc – nevšiml jsem si, že byste během diskuze uznal, že jste se mýlil. Nejsem tu na webu vždy, ale chci se zeptat – neberete sám sebe příliš vážně?

  Zdá se mi, že ano, poněvadž si nedokážete udělat odstup a podívat se na věci s nadhledem. Ztrácíte trpělivost už při čtení příspěvků.

  Chápu, že práce s lidmi je náročná. Musím říct, byl jsem dost unavený po čtyřhodinovém doučování matematiky téměř bez přestávky.

 210. Jaroslav Štejfa

  K Danieli B.
  To mohu. je jich bezpočet.
  Např. kniha Genesis, kterou sepsali vykladači víry pravé (podle nich na přímé sdělení Boha) Popisuje vznik Země – jak, je vám jistě známo. Předpoklad je, že je placatá a ráno vyjde slunce a večer zapadne. Je obklopena klenbou . . . atd.
  Nikoho z věřících v té době ani nenapadlo to, co už bylo jasné Koperníkovi – že je země kulatá, ovšem církevní kruhy následně třeba soudily Galilea, že si dovolil v rozporu s Biblí uvažovat o heliocentrickém uspořádání světa. A tak a tak.
  Nebo chcete evoluci, velký třesk …..
  Z toho a z logiky, že Bůh může jen to, co je logicky možné, tak v době autorů Bible nebylo logicky možné, aby zem byla kulatá, aby byla pouze jedna z myriády planet obíhajících kolem myriád hvězd, aby se člověk vyvinul z nižších živočichů, aby, aby , aby. Proto utvořil náš svět nejprve placatý, pak kulatý, pak nejedinečný, člověka k obrazu svému, pak hříšného, pak vyvinutého z nějaké protoplasmy atd. atd.
  Ale abychom si ještě tak podnětně pokecali, hoďte do placu nějaký příklad teologů, kteří ve víře v Boha a držením se svatých textů úspěšně upřesnili a sjednotili názor lidí na existenci Boha, eventuálně zásadně prospěli blahobytu lidstva. Třeba jako když I. Flemming objevil antibiotika. Něco, o čem třeba Tomáš Akvinský nebo Martin Luther neměli ani ponětí. V tomto směru shledávám jako podnětné třeba počiny takových veličin jako byl král Joziáš, který zrovna vyhrabal knihu Deuteronomium ve správný okamžik, kdy mu teklo do bot, ve svatém chrámu v Jerusalémě ( ačkoliv zlí jazykové tvrdí, že mu to spíchnul jeho poskok kněz Chilkiáš).
  Podnětný je také případ Konstantinovy donace. Na tomto daru stojí prakticky celé křesťanství, také ohromné.
  Nebo, jak se píše v Bibli o velkém třesku?
  Jaroslav Štejfa

 211. Hraničář

  Sam
  05.10. 2016
  Těžko říct, takovej Marek Vácha trochu dělá do ekologie a environmentalistiky………………………..

  Marek Vácha v knize (Tančící skály?) cituje kterousi britskou výzkumnici šimpanzů a uvažuje, zda u nich není pozorováno jakési přednáboženské cítění.

 212. Hraničář

  Medea
  06.10. 2016
  Nerozumiem, chceš spoznať esenciu Boha? Človek nepozná ani esenciu jablka. Musí Ti stačiť konceptuálna analýza ………….

  Nechápu! Što éto taká esencia? Jablko vidím, držím ho, mohu jej popsat, ochutnat, zanalyzovat. Po jaké “esenci” se pídíš?
  Také nemám rád takové špekulace, protože “volajakých esencií” si člověk mohe vymyslet kolik chce!

 213. Hraničář

  Medea
  06.10. 2016
  Boh je nadľudská superbytosť s vedomím, s nekonečným poznaním a mocou, …………………………..

  Tedy něco jako Superman?

 214. Hraničář

  mulit
  06.10. 2016
  A je tu i základ pro náboženský strach: ………………………

  Jo, jo, dobře pamatuji, jaký jsem míval strach z mocného, vševidoucího Pána Boha. Jenže za hříchy tresty nepřicházely, resp. to, co autority prezentovaly jako tresty jsem si vysvětloval jinak a také jsem viděl, že mé “malé” hříchy – třebas smilnění před manželstvím, jsou posuzovány jako velice velké zatímco třebas válečné zločiny církev evidentně zlehčovala.

 215. xjur

  @Hranicar
  Esence jablka je to, co dela jablko jablkem. Chceme-li se o jablku neco dozvedet,
  musime se spravne ptat:
  a) nejdrive: Co je to jablko? Odpověď: “Jablko je plod” (kazde jablko je plodem)
  b) pak je treba zistit: Je kazdy plod jablkem? Pokud ano, pak je pojem jablko zbytecny.
  c) Pokud neni kazdy plod jablkem, pak tu misi byt nejaka, pro jablko typicka, vlastnost a to je ta esence. Esence jablka je tedy to, ze se jedna o plod jablone.
  d) Pak teprve ma cenu se ptat i na ostatni, neesencialni vlastnosti jablka.
  Pokud chceme tvrdit, ze jablko existuje, meli bychom znat odpovedi alespon na otazky a-c).
  Zda se vam to logicke? Verim, ze to prijmou i nabozensky verici lide.
  Sranda vsak je, ze tento logicky postup maji zakazano aplikovat na predmet sve viry.
  Na otazky a-c) proto neznaji odpoved, zato d) je jim zcela jasne.
  Nepripada vam to divne?

 216. Hraničář

  Nedá mně, abych sem ty odkazy nedal:
  http://www.traditioninaction.org/RevolutionPhotos/A031rcAcrobatics2.htm
  http://www.traditioninaction.org/RevolutionPhotos/A002rcTrampolineGirls.htm
  http://www.traditioninaction.org/RevolutionPhotos/A025rcCircoAmericano.htm
  http://www.traditioninaction.org/RevolutionPhotos/A012rcNativeHandshake.htm

  Tohle je také dobré:
  http://www.traditioninaction.org/RevolutionPhotos/A127rcWojtylaCamping.htm

  Tomuto moc nerozumím, ale určitě to bude něco příšerného. Škoda, že zde není žádný “kovaný” katolík:
  http://www.traditioninaction.org/RevolutionPhotos/A007rcPaulVI_Rationale.htm

 217. Hraničář

  xjur
  06.10. 2016
  Zda se vam to logicke? Verim, ze to prijmou i nabozensky verici lide.
  Sranda vsak je, ze tento logicky postup maji zakazano aplikovat na predmet sve viry.
  Na otazky a-c) proto neznaji odpoved, zato d) je jim zcela jasne.
  Nepripada vam to divne?………………………….

  Ano, takto to vnímám jako logické. Naopak na názorech Medei jsem nic logického nemohl najít.

 218. mulit

  Hraničář: Marek Vácha v knize (Tančící skály?) cituje kterousi britskou výzkumnici šimpanzů a uvažuje, zda u nich není pozorováno jakési přednáboženské cítění.

  mulit: Pokud ano, tak to jen dokazuje, že i šimpanzi si stvoří boha k obrazu svému.

  Hraničář: také jsem viděl, že mé „malé“ hříchy – třebas smilnění před manželstvím, jsou posuzovány jako velice velké zatímco třebas válečné zločiny církev evidentně zlehčovala.

  mulit: Základní problém církevní nauky, nebo obecně jakékoli nauky odvozené od těch dvou pouštních bohů Jahveho a Alláha, je v záměně fyziologie za patologii. Sexualita je projev fyziologický, přirozený a je to projev zdraví organismu. Pobožní z toho udělali patologii. Je to jenom jejich finta, jak vyvolat výčitky svědomí, zatlačit ovce do defenzívy a po ovcích se vozit. Pobožní jsou šašci, a to se právě nejlépe ukazuje na jejich převráceném přístupu k sexualitě. Jejich normy v jejích svatých knihách Koránu a Bibli jsou převrácené, protože fyziologický stav označují za patologický, a to nemůže nikdy fungovat. Respektive to funguje jen na toho, kdo se nechá zatlačit do defenzívy. Je to šílené, že podle jejich převrácených knížek se kdysi dělaly i normy občanského soužití, tedy že byla možnost kamenovat ženu, když byla přichycena při souloži, což předpokládá šmírování ostatních, atd. Prostě je to celé odporné. Hrabání se v soukromí druhých je snad to nejnechutnější, co bible a korán předvádějí.

 219. ateista

  @Medea
  “Boh je nadľudská superbytosť s vedomím, s nekonečným poznaním a mocou,”

  Už mne ani nebaví reagovat na podobné příspěvky, ale protože jsem člověk zvídavý a zvědavý, zajímalo by mne, kde nebo jak jste k tomuto poznání dospěla. Vaše jistota by vypovídala, že jste boha přinejmenším potkala nebo aspoň studovala. Podělte se snámi o svoji osobní zkušenost s bohem. Rádi nabudeme nové vědomosti.
  Pokud se ovšem nejedná o ironii.

 220. Jan Kupka

  Medea vymezila ten pojem. Hovoří o esenci Boha, ne o jeho existenci. Ale s filozofickými analfabety je těžká řeč.

  Třeba toto je kulatý čtverec:
  Kulatý čtverec je rovinný útvar ohraničený čtyřmi shodnými úsečkami, jehož všechny vnitřní úhly jsou shodné. Dále pro něj musí platit, že v dané rovině existuje jeden bod, od kterého mají všechny body úseček, kterými je tento útvar ohraničen, stejnou vzdálenost.

  Tak, teď víme, co to kulatý čtverec je. A můžeme se bavit o tom, zda lze sestrojit. Analogicky ti napřed Medea musí říct, co je obsahem pojmu Bůh, a až pak můžeš něco tvrdit o jeho existenci. Analogicky napřed musíš vědět, co to znamená Nevidebla Rozkolora Unukornulo, a až pak můžeš něco tvrdit o tom, zda podle tebe existuje či ne. Ale pokud význam těch slov neznáš, tak si můžeš plácat co chceš, ale nikdo rozumný tě brát vážně nebude.

 221. Hraničář

  Jan Kupka:
  Věřící (a Medea) předkládají “esenci” Boha (tedy boha, který má jméno Bůh), aniž by byli ochotni přiznat, že to je esence Létajícího Špagetového Monstra.

 222. Medea

  Ako hovorí Ján, deskripciou: “tá jediná večná, všemohúca, vševedúca, absolútne dobrá bytosť”, som vymedzila nejaký pojem. Pomocou ďalších deskripcií/explikácií môžeme ďalej vymedzovať koncepty večnosti, všemohúcnosti, vševedúcnosti, … až sa napokon zastavíme pri nejakom popise, ktorý sa dá (v prípade potreby) logicky formalizovať. A tento popis môžeme podrobiť logickej analýze.

  Koncept môžeme logicky analyzovať aj vtedy, keď neexistuje entita, ktorá by mu zodpovedala. Ako napr. Jánom spomínaný okrúhly štvorec 🙂 Obsah toho pojmu je jasný, aj keď jeho extenzia bude zrejme prázdna.

  Vhodné pojmy môžem analyzovať aj v rámci prírodných alebo technických vied. Napr. môžem vypočítať gravitačné zrýchlenie na povrchu zlatej gule s polomerom milión kilometrov. A to, či nejaká zlatá guľa s uvedeným polomerom skutočne existuje, ma pri analýze vlastností tohto hypotetického objektu nemusí zaujímať 🙂 Alebo môžem skúmať koncept nejakého stroja, ktorý ešte nebol človekom zostrojený…

 223. Foxy

  Esence?
  Esenci dostaneš ve Francii u každé benzinové pumpy.
  A když máš pětkrát pálenou slivovici, jedná se o kvintesenci.
  Analogicky esencí boha je to, co z nej vydestiluješ v pálenici.
  Ale to ten bůh napřed musí být pěkně nakvašený.
  Což ten bůh ze Starých pověstí Hebrejských je imrvére furt.

  Tož tolik k pojmu esence. A k vznešenosti oněch pojmů, co se kolem té superbytosti božské motají, lze dodat:
  Quidquid latine dictum sit, altum videtur – i kdyby to sebevětší ptákovina byla.

  Ad Medea (06.10. 2016):
  “Boh je nadľudská superbytosť s vedomím, s nekonečným poznaním a mocou…”
  Tedy cosi jako Chuck Norris?
  Toho se přeci Bůh, předtím, než vyřknul to své “Budiž světlo!”, opatrně dotázal, jestli by mu to jako nevadilo…

 224. Foxy

  “Ako napr. Jánom spomínaný okrúhly štvorec 🙂 Obsah toho pojmu je jasný, aj keď jeho extenzia bude zrejme prázdna. ”
  No… čtverec o délce hrany rovné nule je hranatý a kulatý zároveň… nebo ne?

 225. Medea

  “Dik, konecne jsi rekla alespon neco. Buh=Superbytost.”

  Nie.

  Boh je superbytosť, ale superbytosť ešte nemusí byť Bohom 🙂

 226. Foxy

  “Ako hovorí Ján, deskripciou: “tá jediná večná, všemohúca, vševedúca, absolútne dobrá bytosť”, som vymedzila nejaký pojem. Pomocou ďalších deskripcií/explikácií môžeme ďalej vymedzovať koncepty večnosti, všemohúcnosti, vševedúcnosti, … až sa napokon zastavíme pri nejakom popise, ktorý sa dá (v prípade potreby) logicky formalizovať. A tento popis môžeme podrobiť logickej analýze.
  Koncept môžeme logicky analyzovať aj vtedy, keď neexistuje entita, ktorá by mu zodpovedala.”

  Tady je, Medeo, krásně vidět, proč tak důsledně rozlišuji reálnou existenci a imaginární existenci. Koncept (abstraktní objekt), který je možno analysovat (a tedy zjevně existuje imaginárně) ještě vůbec nemusí existovat reálně (tedy v podobě reálného objektu odpovídajících vlastností).
  Pakliže tento dvojí způsob existence nerozlišíme, může nám z toho vyjít “důkaz” (reálné) existence boží coby důsledek (imaginární) existence nutné.
  Formalisovaný bůh je ryze abstraktním objektem – a stále trvám na tom, že abstraktní objekty existují jen a pouze imaginárně, i když mohou více či méně přesně popisovat stavy či chování objektů existujících reálně. Viz naše někdejší diskuse na sousedním fóru.

  Alespoň tak to vidím.

 227. xjur

  @Medea
  Ty říkáš “Boh je superbytosť, ale superbytosť ešte nemusí byť Bohom.”
  To je celkem logický výrok, který nám říká, že Bohové mají mít všechny vlastnosti co mají Superbytosti a ještě něco navíc.
  Zajisté tedy uznáš, ze základnim pojmem je tedy ona “Superbytost”.
  Já jsem ale takový smolař, že jsem ještě žádnou superbytost nepotkal, ani neznám nikoho jiného s takovou zkuseností, pritom mne velmi zajimá co to je.
  Muzes nám tedy prozradit, prosim:
  a) Co je to Superbytost?
  b) Jsou Superbytosti živé? Pokud ne, tak jaké tedy? … nějaké být přece musí.
  c) Co je pro Superbytost typické?
  Jistě nejsem sám, kdo se zde těší na Tvé vysvětlení.

 228. xjur

  @Foxy
  Nevim co myslis tim, ze abstraktni objekty existují “imaginare”? Vypada to podezrele, jakoby abstraktni objekty mohly existovat vice zpusoby, tj. tez nejak neimaginarne. To se mi nezda. Jakmile jednou rekneme, ze objekt je abstraktni, uz to znamena, ze existuje, resp, muze existovat ale jen v neci predstave (toho, kdo je nadan schopnosti abstrakce). Napriklad: “ctverec” i “realny koren kvadraticke rovnice” jsou typicke abstraktni objekty.

  Poznamka na okraj: Pokud se zde nekdo popadal za bricho pri cteni popisu pojmu “kulaty ctverec” rkouc, ze neco takoveho neni, tak to se teda pekne myli. Kulate ctverce jsou existujici abstraktni objekty, staci kdyz vhodne zvolime metriku, tj.funkci stanovujici vzdalenost d mezi body (x1,y1) a (x2, y2), tedy tak, ze d = |x1-x2|+|y1-y2|. Pak kruh {(0,0), R} a ctverec s vrcholy (R,0), (0,R), (-R,0) a (0,-R) predstavuji stejnou mnozinu bodu.

 229. Medea

  “Kulate ctverce jsou existujici abstraktni objekty, staci kdyz vhodne zvolime metriku”

  Predpokladám, že Ján hovoril o “vzdialenosti” danej euklidovskou metrikou, teda jeho definícia “okrúhleho štvorca” nie je s Tvojou totožná.

 230. mulit

  Nevím, co tu řešíte. Pobožní přece nevěří kulatým čtvercům nebo nějaké esenci nebo co to tu vymýšlíte za pojmy, ale věří jedné knížce. Knížka je jejich bůh. Jsou to knihofilové a ta kniha je jejich všechno. Otec i matka, bratr i sestra. Kniha je jejich počátek i konec. Tu knihu si čtou ráno, v poledne, večer. Z té knihy čtou na jejich společných setkáních. Knihu mají doma na nočním stolku. Knihu převedli do podoby MP3 a pouštějí si ji za jízdy v autě. Knihu vydávají v miliardách výtisků. Knihu překládají do všech jazyků a nářečí světa. Knihu dotují. Na knihu se skládají. Knihu rozdávají. Z knihy citují. Knihou žijí. A vy tu řešíte kulaté čverce a (x1,y1) a (x2, y2). Trapas…..

  KNIHA je přece ten BŮH!

 231. Medea

  “Pokud se zde nekdo popadal za bricho pri cteni popisu pojmu „kulaty ctverec“ rkouc, ze neco takoveho neni, tak to se teda pekne myli. Kulate ctverce jsou existujici abstraktni objekty, staci kdyz vhodne zvolime metriku”

  Len to, že sa Xjur rozhodne označovať slovom “myš” slona, ešte neznamená, že ten kto hovorí, že myši nemajú chobot, sa mýli. Pretože Xjurova “myš” a “myš” popierača chobotov môžu označovať rôzne koncepty 🙂

 232. Medea

  “Muzes nám tedy prozradit, prosim:
  a) Co je to Superbytost?
  b) Jsou Superbytosti živé? Pokud ne, tak jaké tedy? … nějaké být přece musí.”

  Myslela som niekoho, kto mocou a poznaním veľmi prevyšuje človeka.

  “Já jsem ale takový smolař, že jsem ještě žádnou superbytost nepotkal, ani neznám nikoho jiného s takovou zkuseností, pritom mne velmi zajimá co to je.”

  Nepoznáš komiksové príbehy? Alebo pána Q zo Star Treku? 🙂

 233. xjur

  @Medea
  Nevykrucuj se, rekni jasne: Veris sama tomu, ze superbytosti jsou zive?

 234. xjur

  @Medea
  … a vem to jednim vrzem:
  rekni nam taky, zda veris, ze existuje tzv. Buh splnujici atributy Superbytosti.
  Dik

 235. mulit

  Ještě jsem zapomněl: Na tu knihu přísahají. Tu knihu si přikládají na hrudník, když je napadají “špatné myšlenky”. Knihu cpou malým dětem sotva se narodí. Knihu dělají obrázkovou pro menší. Tu knihu už mnohokrát zfilmovali. Knihu mají v ruce, nebo v tašce, kamkoli jdou. Z knihy neustále recitují, papouškují. Kdo zná více tu knihu, tak toho si více považují a toho více poslouchají. Tak je jasné, že ta kniha je bůh.

 236. Medea

  “Veris sama tomu, ze superbytosti jsou zive?”

  Je podľa Teba entita, ktorá má vedomie živá?

  “rekni nam taky, zda veris, ze existuje tzv. Buh splnujici atributy Superbytosti.”

  Verím, že Boh (“tá jediná večná, všemohúca, vševedúca, absolútne dobrá bytosť”) neexistuje 🙂

  A tiež verím, že mnohí novoateisti sú ateistická obdoba fanatických evangelikálov 🙂

 237. Medea

  “Na tu knihu přísahají. Tu knihu si přikládají na hrudník, když je napadají „špatné myšlenky“. Knihu cpou malým dětem sotva se narodí. Knihu”

  Niektorí kresťania, ale nie všetci.

 238. Medea

  “Esence jablka je to, co dela jablko jablkem. […] Esence jablka je tedy to, ze se jedna o plod jablone.”

  Xjur, predstav si nejakú veľmi pokročilú technológiu, nejaký syntetizátor objektov, ktoré budú nerozlíšiteľné od jabĺk rastúcich na strome. Syntetizátor prijme nejaké anorganické látky a (bez použitia akéhokoľvek stromu) vytvorí jedlý objekt, nerozlíšiteľný od šťavnatej jonatánky. Nazvime tieto produkty s-jablká. Sú s-jablká jablká?

  Alebo si predstav, že si bytosť-mozog vo veľmi pokročilej virtuálnej realite (a nevieš o tom). Sú virtuálne jablká, ktoré si obral z virtuálneho stromu, jablká?

 239. xjur

  @Medea
  Verím, že Boh (“tá jediná večná, všemohúca, vševedúca, absolútne dobrá bytosť”) neexistuje
  ………
  To se mi ulevilo. Priste ale nepis “Buh je …”, kdyz vis, ze Buh neni a nemuze ani byt, natoz takovy, jak si ho vymysleli. Pokud jsi ale chtela ukazat jak katolici premysleji resp. nepremysleji, tak vyroky o tom jejich Bohu uvadej jako citace, at je to jasne.

  Ad Jablka: virtualni ci synteticke objekty vypadajici a chutnajici jako jablka nejsou plody, nemohou to byt tedy ani jablka. Neni co resit. Rozhoduje prijata definice.
  Umelym jablkym, az budou, budeme tedy rikat mirne jinak, podobne jak je to s umelym rumem.
  Na zdravi.

 240. ateista

  @Medea
  Chvílemi budíte dojem, že jste komprimát několika vědeckých oborů. O to více zaráží Vaše závěry, týkající se boha. Nejnověji teorie esence boha. Úžasné. Doporučte všem věřícím: Věřte v esenci. Víte, jaký je rozdíl mezi křesťanskou vírou a ateistickou vírou? Vy věříte v esenci. Já, jak jsem uvedl dříve, mám rakovinu prostaty. A já věřím, že mne věhlasný profesor Pacík odoperuje tak, že budu opět OK. Tohle je opodstatněná víra. A smysluplná.

 241. Daniel B.

  @Jaroslav Štejfa

  “…že si dovolil v rozporu s Biblí uvažovat o heliocentrickém uspořádání světa”

  Vy jste bibli asi pořádně nečetl? Heliocentrické uspořádání světa není v rozporu s biblí. Jednoduše můžete dokázat to, co tvrdíte. Takže se s citací.

  “Popisuje vznik Země – jak, je vám jistě známo. Předpoklad je, že je placatá…”

  Opět. Citujte bibli na podporu svých názorů.

  “Nebo, jak se píše v Bibli o velkém třesku?”
  V bibli se o velkém třesku nepíše.

 242. Daniel B.

  @Jaroslav Štejfa

  *Vy jste bibli asi pořádně nečetl.

 243. ateista

  A víte Medeo, Jane Kupku, Danieli B, proč je moje víra smysluplná a opodstatněná? Protože profesor Pacík již mnoho pacientů skvěle odoperoval. Na rozdíl od vašeho boha.

 244. Foxy

  Ateisto, hodně štěstí, ať se zadaří.
  A pomni:
  Když je zle, je to vlastně dobře, protože by mohlo být i mnohem hůř.
  A když je tak zle, že horší už to fakt být nemůže, je to přímo báječné, protože to už může být jenom líp…
  Drž se !

 245. Daniel B.

  @ateista

  “A víte Medeo, Jane Kupku, Danieli B, proč je moje víra smysluplná a opodstatněná?”

  Ateisté smysluplnost zastávat nemohou. Pro ně existence vesmíru nemá smysl – jinak řečeno, nemá smysl se ptát po smyslu existence vesmíru + všeho, co v něm je.

 246. ateista

  @Daniel B.
  Jste větší vůl, než jsem si dosud myslel………….

 247. Daniel B.

  @ateista

  Vy píšete o smysluplnosti vzhledem ke krátkému časovému intervalu, já píšu o celku.

 248. Daniel B.

  @ateista

  Taky přeji, ať se operace podaří, ať jste živ a zdráv.

 249. Ateistický laik

  Jan Kupka Medea vymezila ten pojem. Hovoří o esenci Boha, ne o jeho existenci. Ale s filozofickými analfabety je těžká řeč.
  Třeba toto je kulatý čtverec:
  Kulatý čtverec je rovinný útvar ohraničený čtyřmi shodnými úsečkami, jehož všechny vnitřní úhly jsou shodné. Dále pro něj musí platit, že v dané rovině existuje jeden bod, od kterého mají všechny body úseček, kterými je tento útvar ohraničen, stejnou vzdálenost.

  Takže stejným způsobem jak jste stvořil geometrický nesmysl kulatý_čtverec, tak takovým stylem je stvořen (vymyšlen) nesmysl bůh. Kulatým čtvercem se akorát nedá nikdo oblbovat. Věříte na kulatý čtverec? Nezapomeňte si s kulatým čtvercem promluvit a pomodlit se k němu.

 250. Foxy

  Jaroslave, s Danielem jsme již diskusi o stanu rozprostřeném nad kruhem obzoru kdysi měli, dost dávno zpátky a v jiném vláknu. (Stejně tak i jiní diskutovali biblickou potpu, Noemovu archu, mladozemství a další hromadu biblických nesmyslů.)
  Nemám chuť ani čas to teď hledat, a je to jedno, protože i když mu kdokoli v kterémkoliv oboru dokáže, že hlásá nesmysly, dál si vede tu svou.
  Bible je alfou i omegou jeho víry, a i sebemenší zpochybnění “božího slova” by vedlo ke shroucení celého jeho světa a zanechalo by za sebou jen děsivou prázdnotu.
  Proto vždy a za všech okolností bude integritu oněch starých pověstí hebrejských hájit za každou cenu a do posledního dechu – protože bez ní by jeho svět ztratil jakýkoliv smysl.
  Natolik jsem jej za tu dobu, co se zde vyskytuje, poznal, a tento (samozřejmě ryze subjektivní) závěr jsem si učinil.
  Proto se už dlouho nesnažím Danielovy názory jakkoliv korigovat (bylo by to marné vrhání argumetů proti ocelové stěně “uhlířské” víry), beru je jen jako jeden z pramenů poznání toho, jak vypadá “svět víry” a jakými argumenty se v něm operuje.
  Nehodlám v Boha a Písmo Svaté věřícím vyrvat jejich víru, nejsem však ochoten narvat do sebe tu jejich – neb argumentů přesvědčivých jsem u nich nenalezl.

  Toto je mé vidění téhle věci a takto pojímám smysluplnost některých diskusí, anichž bych si činil automatický nárok na nějakou nezpochybnitelnou pravdu, či dokonce Pravdu.

 251. ateista

  Já jsem zde svůj příběh neprezentoval proto, aby mne někdo litoval. Vždy hovoříme o někom nekonkrétním. Teď je zde konkrétní člověk. Byl jsem zvědavý, jestli se Daniel B. nechá vyprovokovat k tomu, aby mně doporučil místo lékaře pomoc boha. A jak by to zdůvodnil.

 252. Daniel B.

  @ateista

  Pomoc Boha mohu doporučit pouze věřícímu v Jeho existenci.
  Nejprve člověk potřebuje věřit v Boží existenci, dále věřit v Boží ochotu mu pomoci a až pak žádat Boha o pomoc.

  Můžete se skutečně modlit k někomu, v koho nevěříte? 🙂

 253. Daniel B.

  @Foxy

  “…protože i když mu kdokoli v kterémkoliv oboru dokáže, že hlásá nesmysly, dál si vede tu svou”

  Uvažoval jste někdy nad tím, že ve vašem případě nejde o důkaz, ale o vaše přesvědčení, že se o důkaz jedná?
  Jak toto obhájíte?

 254. Foxy

  “Ad Jablka: virtualni ci synteticke objekty vypadajici a chutnajici jako jablka nejsou plody, nemohou to byt tedy ani jablka. Neni co resit. Rozhoduje prijata definice.
  Umelym jablkym, az budou, budeme tedy rikat mirne jinak, podobne jak je to s umelym rumem.
  Na zdravi.”

  Xjure, to je mudromilská (filosofická) otázka.
  Jak od sebe rozlišíte na talíř položená jabka, která jsou navzájem zcela identická (identická v rámci přirozených fluktuací, reálné objekty nemohou být identické, mohou si být jen více či méně podobné), a některé z nich je přitm synteticky zrobené?
  Jak od sebe odlišíte identické molekuly, z nichž jedna vznikla biologickou reakcí v živém těle, zatímco druhá vznikla ve světě laboratorním? Bude v nich jiná “esence?” A jak se to divné zvíře, ta “esence”, vlastně pozná?

  Ale mudrovat se o tom dá krásně…

 255. Hraničář

  Foxy
  07.10. 2016
  Proto vždy a za všech okolností bude integritu oněch starých pověstí hebrejských hájit za každou cenu a do posledního dechu – protože bez ní by jeho svět ztratil jakýkoliv smysl……………………

  Nejen on, ale třebas i sám papež!

 256. Hraničář

  Daniel B.
  07.10. 2016
  Pomoc Boha mohu doporučit pouze věřícímu v Jeho existenci.
  Nejprve člověk potřebuje věřit v Boží existenci, dále věřit v Boží ochotu mu pomoci a až pak žádat Boha o pomoc…………

  Dvakrát jsem to zaznamenal ze zbožných USA. Rodičům onemocnělo dítě. Nešli s ním k lékaři, ale obrátili se k Pánu Bohu, aby rozhodl, zda jej uzdraví či ne. V obou případech se Bůh rozhodl vzít dítě k sobě do nebe. Ku podivu to zbožní soudci, kteří nechávají přísahat na bibli, neuznali, rodiče poslali do vězení a děti dali sociálce!

 257. Foxy

  “Uvažoval jste někdy nad tím, že ve vašem případě nejde o důkaz, ale o vaše přesvědčení, že se o důkaz jedná?”
  A Danieli, uvažoval jste i Vy někdy nad tím, že se i ve Vašem případě nejedná o důkazy, ale o Vaše přesvědčení (víru), že se o důkazy jedná?
  (A že se to v plné míře týká i validity Vámi uváděných textů biblických a jejich explikací?)

  Ano. Snažím se vážit důkazy tak dobře, jak jen dovedu. Ale pouze tak dobře, jak dovedu.
  I to je důvod, proč se snažím veškerá má tvrzení i dedukce doplnit douškou či disclaimerem, že takto to vidím či že takový je můj názor. Má slova nejsou Slovem Božím a nikdy jsem tak o nich neuvažoval.

 258. Jaroslav Štejfa

  K Danieli B.
  Naše subdiskuse vznikla z tohoto mého tvrzení:
  “. . . vykladači náboženských nauk včetně příslušných filosofů vytvářejí v průběhu věků stále měnící se obraz Boha a to v závislosti na poznání obstarávající převážně ateistická nebo laická veřejnost. ”
  Které jste komentoval žádostí:
  ” Můžete být konkrétnější?”
  Teď je třeba upřesnit. debata není o znění biblických textů, ale o jejich vykladačích, event. vykladačích víry jako takové; přesněji o jejich obrazu Boha v těchto výkladech. Jak sám tvrdíte, nikde v Bibli není ani slovo konkrétně o heliocentrickém uspořádání naší planetární soustavy, o placatosti Země, o evoluci, o velkém třesku a o milionech dalších informací, které jsou dnes pokládány za evidentní.
  A vždy vykladači víry pravé volili buď násilí k udržení neudržitelného, nebo to neobejitelné připlácli ke své víře. Proto třeba G. Galiei byl souzen za svou opodstatněnou víru a proto se mu církev za svůj fatální omyl po několika stech letech omluvila. Atd. Pokud já nečtu Bibli, jak to, že dnes si pilní čtenáři vykládají její texty zcela jinak než před nějakým časem, či čtenáři před nějakým dalším časem? Podle mne na základě své kognitivní nedostatečnosti. To by až tak nevadilo, někteří však považují svůj výklad za absolutní zjevenou pravdu, pro kterou je možno utrácet lidské životy. A to je pro mne strašné.
  Jaroslav Štejfa

 259. mulit

  Daniel B: Ateisté smysluplnost zastávat nemohou. Pro ně existence vesmíru nemá smysl – jinak řečeno, nemá smysl se ptát po smyslu existence vesmíru + všeho, co v něm je.

  mulit: Jejda, tak to já po tom pátrám skoro každý den. No, ne skoro, ale fakt každý den. A vnímám to jako nejintenzívnější a nejnaléhavější otázku. A pak proč tu jsem atd. Jaký to má všecko smysl. Pořád nad tím bádám. Ostatně proto jsem byl tolik let u věřících, páč jsem myslel, že oni něco vědí. Vědí hovno. Knížka + jeho fantazie. “Duch svatý” má milion tváří a názorů. Tak se začínám smiřovat s tím, že na některé otázky nejsou odpovědi. Prostě hmota tu je, gravitace funguje, život se točí v kruhu zrození smrt. Pokračují jen druhy, geny, jedinci jsou jen nositeli info. Co se dá dělat. Pravda je zřejmě tvrdá a bez happy-endu. Fake happy-end je stejně k ničemu. To si rovnou píchni do žil nějaké chemické opium…

 260. toli

  No to je jako ptát se proč tu je třeba slon,jaký smysl má existence slona ? A proč tu je bodlák ,jaký smysl má existence bodláku ? Hloupé otázky. Já to vidím tak že smyslem existence je sama existence,každý může naplnit smysl svého života dle svého uvážení,spousta lidí žije úplně zbytečně anebo dokonce škodlivě pro ostatní,přesto i ti mají právo existovat.Z pohledu evoluce je pak smyslem existence přenést geny do další generace,týká se to jak člověka tak myši či macešky prostě všeho živého.Žádný vyšší smysl existence neexistuje.

 261. Daniel B.

  @Foxy

  “A Danieli, uvažoval jste i Vy někdy nad tím, že se i ve Vašem případě nejedná o důkazy, ale o Vaše přesvědčení (víru), že se o důkazy jedná?
  (A že se to v plné míře týká i validity Vámi uváděných textů biblických a jejich explikací?)”

  Já zde hlavně vyvracím nesprávná tvrzení o bibli. Pokud někdo tvrdí, že pisatelé bible věřili, že země je deska plovoucí na vodě, pak ať přinese nějaké důkazy. Důkazem ale není vlastní interpretace biblických výroků.
  Tento web je přitom plný nesmyslů o bibli.

  “… ve Vašem případě nejedná o důkazy, ale o Vaše přesvědčení (víru), že se o důkazy jedná”

  Uveďte příklad.

 262. Daniel B.

  @Jaroslav Štejfa

  “A vždy vykladači víry pravé volili buď násilí k udržení neudržitelného, nebo to neobejitelné připlácli ke své víře.”

  Každý je vykladačem víry – každý, kdo se s vírou nějakým způsobem setkal a zaujal k ní postoj.

  “To by až tak nevadilo, někteří však považují svůj výklad za absolutní zjevenou pravdu, pro kterou je možno utrácet lidské životy. A to je pro mne strašné.”

  Plod v lůně matky není plnohodnotný člověk a tak má matka právo ho nechat zabít, že ano? Pro kterou víru se u nás prolévá lidská krev?
  Samozřejmě se stavím proti prolévání krve.
  Věřící jsou většinou proti potratům i proti eutanazii. Ateisté jsou na tom tak, že nemají nic, na čem by mohli stavět. Pokud jsou pro nich standardem morální normy společnosti, ve které žijí, pak nemají nic, čím by rozhodli, která morálka té které společnosti je lepší – ano, samozřejmě, že ta jejich.
  Každý je pak normou sám pro sebe.

 263. Ateistický laik

  mulit: A vnímám to jako nejintenzívnější a nejnaléhavější otázku. A pak proč tu jsem atd. Jaký to má všecko smysl. Pořád nad tím bádám.
  Protože jsem nikdy nevěřil, tak mě tato otázka(y) netrápí. Jejím vyřešením se zabývalo tolik lidí, a lidi stále žijí dál. Domnívál se, pokud by někdo na otázku dokázal odpovědět, tak stejně na životě člověka by se to neprojevilo. Z celé debaty mám dojem, že otázkami o smyslu života se jen odvádí pozornost od něčeho jiného závažnějšího. Pokud nad tím bádáte v intenzitě větší než malé (sám tvrdíte pořád a pokud nejste teda filozov), myslím si, že strácíte zbytečně čas. Tak jako jiní bych doporučil zaměřit se na sebe, na svůj smysl života, pro sebe a pro společnost, tak aby člověk cítil uspokojení.

 264. ateista

  @Daniel B.
  “Pomoc Boha mohu doporučit pouze věřícímu v Jeho existenci.
  Nejprve člověk potřebuje věřit v Boží existenci, dále věřit v Boží ochotu mu pomoci a až pak žádat Boha o pomoc.”

  Dobře. Vlastním křestní list a jsem oficiálně ještě členem ŘKC (nikdo mne zatím nevyškrtl – vylepšuji Dukovi statistiku) stejně jako většina válečných a poválečných dětí. Prohlásím, že jsem opět začal věřit v boha. Uvěříte mě? Jak se přesvědčíte, že to není jen naoko? A pak doporučíte bohu, aby mně pomohl?
  Ještě se zeptám jinak. Vy sám, pokud byste onemocněl rakovinou, obrátil byste se se žádostí o pomoc na lékaře nebo na boha?

 265. Ateistický laik

  Daniel B.: „Nebo, jak se píše v Bibli o velkém třesku?“
  V bibli se o velkém třesku nepíše.

  A já jsem si myslel, že je to takové to zvolání: Budiž světlo, a bylo světlo. Velký třesk musel být opravdu hodně světla. 🙂

  Plod v lůně matky není plnohodnotný člověk a tak má matka právo ho nechat zabít, že ano?
  Ne, používáte nesprávný termín. Dle platných zákonů (do určeného času a podmínek) to zabití není. To jen jako věřící strašíte lidi.

  Ateisté jsou na tom tak, že nemají nic, na čem by mohli stavět. Pokud jsou pro nich standardem morální normy společnosti, ve které žijí, pak nemají nic, čím by rozhodli, která morálka té které společnosti je lepší – ano, samozřejmě, že ta jejich.
  Zákon je minimální morálka, takže stavět máme na čem. A rozhodujeme se primárně podle těch zákonů. A morálka je nějaká, prostě taková na jaké se společnost ustálí v daném čase (protože se morálka vyvíjí).

  Každý je pak normou sám pro sebe.
  Tak samozřejmě. V detailech určitě, třeba pro mě je nemorální jíst psy a kočky, pro někoho je to normální. A nikde v zákonech se nepíše, že je zakázáno psi kočky jíst.
  V globálu to neplatí.

 266. mulit

  Daniel B.: Plod v lůně matky není plnohodnotný člověk a tak má matka právo ho nechat zabít, že ano? Pro kterou víru se u nás prolévá lidská krev?
  Samozřejmě se stavím proti prolévání krve.

  mulit: Podle věřících přece zabité nebo nenarozené děcko jde automaticky k Pánovi. Tak ta matka mu zajistila nekonečný pobyt v nebi. Kdyby ho nechala narodit, s větší pravděpodobností by se křesťanem nestal a šel by do pekla. Nechápu, proč tedy křesťané brojí proti potratům, když potracené děti budou jejich spoluobyvatelé v nebi. Máte se těšit a radovat. Budou zástupy u Pána. Haleluja.

 267. mulit

  Ateistický laik: Pokud nad tím bádáte v intenzitě větší než malé (sám tvrdíte pořád a pokud nejste teda filozov), myslím si, že strácíte zbytečně čas. Tak jako jiní bych doporučil zaměřit se na sebe, na svůj smysl života, pro sebe a pro společnost, tak aby člověk cítil uspokojení.

  mulit: Bejby, nad čím si budu dumat, nechej na mně, ok? 🙂

 268. Ateistický laik

  to mulit: OK, bádejte, bádejte, bádejte… 🙂

 269. Medea

  “Jak od sebe rozlišíte na talíř položená jabka, která jsou navzájem zcela identická (identická v rámci přirozených fluktuací, reálné objekty nemohou být identické, mohou si být jen více či méně podobné), a některé z nich je přitm synteticky zrobené?”

  Foxy, o úplnej rovnakosti individuálnych jabĺk reč nebola. Ja som hovorila o druhovej nerozlíšiteľnosti jabĺk a syntetických jabĺk (s-jabĺk). Máš kopu jabĺk, časť zo stromu a časť zo syntetizátora, a nemáš k dispozícii metódu na zistenie ich pôvodu. Pomocou svojich zmyslov ani pomocou všemožných vedeckých testov ich nedokážeš rozlíšiť. Môžeš z nich upiecť vynikajúce koláče, skúmať ich chemicky aj geneticky, na úrovni molekúl, buniek, pletív, z ich jadierok Ti môžu vyrásť plodné jablone, … ale jedny sú zo stromu a druhé zo syntetizátora, a Ty nevieš zistiť, ktoré sú ktoré 🙂 A otázka pre Xjura bola, či aj takéto syntetické jablká sú jablká. A Xjur, znalec jablkovej esencie, hovorí, že s-jablká nie sú jablká 🙂

  Xjurova odpoveď na mňa pôsobí dosť divne. Podobne, ako by na mňa zapôsobilo tvrdenie, že vlastnosť byť pripravená rakúskym cukrárom, je esenciálna vlastnosť Sacherovej torty 🙂

  Pod esenciou entity E som myslela súbor vlastností, ktoré sú jednotlivo nutné a ako celok postačujúce aby E bola E. V prípade jabĺk mi išlo o esenciu vlastnosti byť jablkom.

 270. Medea

  Toto je duplicitný príspevok kvôli oprave nesprávneho linku:

  “Jak od sebe rozlišíte na talíř položená jabka, která jsou navzájem zcela identická (identická v rámci přirozených fluktuací, reálné objekty nemohou být identické, mohou si být jen více či méně podobné), a některé z nich je přitm synteticky zrobené?”

  Foxy, o úplnej rovnakosti individuálnych jabĺk nebola reč. Ja som hovorila o druhovej nerozlíšiteľnosti jabĺk a syntetických jabĺk (s-jabĺk). Máš kopu jabĺk, časť zo stromu a časť zo syntetizátora, a nemáš k dispozícii metódu na zistenie ich pôvodu. Pomocou svojich zmyslov ani pomocou všemožných vedeckých testov ich nedokážeš rozlíšiť. Môžeš z nich upiecť vynikajúce koláče, skúmať ich chemicky aj geneticky, vedecky skúmať na úrovni molekúl, buniek, pletív, z ich jadierok Ti môžu vyrásť plodné jablone, … ale jedny sú zo stromu a druhé zo syntetizátora, a Ty nevieš zistiť, ktoré sú ktoré 🙂 A otázka pre Xjura bola, či aj takéto syntetické jablká sú jablká. A Xjur, znalec jablkovej esencie, hovorí, že s-jablká nie sú jablká 🙂

  Xjurova odpoveď na mňa pôsobí dosť divne. Podobne, ako by na mňa zapôsobilo tvrdenie, že vlastnosť byť pripravená rakúskym cukrárom, je esenciálna vlastnosť Sacherovej torty 🙂

  Pod esenciou entity E som myslela súbor vlastností, ktoré sú jednotlivo nutné a ako celok postačujúce aby E bola E. V prípade jabĺk mi išlo o esenciu vlastnosti byť jablkom.

 271. Sam

  ——————-mulit
  Ještě jsem zapomněl: Na tu knihu přísahají. Tu knihu si přikládají na hrudník, když je napadají „špatné myšlenky“. Knihu cpou malým dětem sotva se narodí. Knihu dělají obrázkovou pro menší. ————————————
  Jo, někdy ve věku snad 7 let mi jakási teta věnovala dětskou bibli. Byl to takovej výběř důležitých příběhů Starého i Nového Zákona s docela dobře zachovanou faktickou přesností se standardní biblí. Jenomže ta teta se na mojí výchově nepodílela. Nikdo mi tehdy neřekl, že by pro můj život mohly být důležité jakési podivné, nudné příběhy odehrávající se před 1900 lety kdesi v poušti Blízkého východu. Dětskou Bibli jsem tedy šoupnul do skříně a četl si raději pohádky o Honzovi. V té veřejné dětské knihovně vůbec měli užitečnou litaraturu. Snad v 9 letech jsem tam už našel nějaké konkurenční mytologické knihy. Asi staré řecké báje a pověsti a také nějaké severské mýty. Žánr “pověst či mýtus” jsem znal a neměl jsem pocit, že by snad skrývaly nějaké vesmírné pravdy. Leda tak nějaká ponaučení, stejně jako v kdejaké pohádce Boženy Němcové.
  Málokdo tušil, že ve 12 letech při nástupu na gymnázium jsem už obtížně katolizovatelný.

 272. Medea

  “Priste ale nepis „Buh je …“, kdyz vis, ze Buh neni a nemuze ani byt”

  Ja neviem či Boh nie je alebo nemôže byť, viem len to, že v mojej aktuálnej epistemickej situácii nemám k dispozícii racionálny epistemický dôvod meniť svoje presvedčenia ohľadom neexistencie Boha 🙂

  A keď píšem, že X je Y, tak to ešte nemusí nutne znamenať, že tvrdím, že X je/existuje. Napr. tvrdenie, že Poseidón je boh morí, môže byť deskripciou objektu nejakej starovekej viery aj bez zdieľania tejto viery.

  “Ad Jablka: virtualni ci synteticke objekty vypadajici a chutnajici jako jablka nejsou plody, nemohou to byt tedy ani jablka. Neni co resit. Rozhoduje prijata definice.”

  Ale my sme hovorili o Tvojej (ne)schopnosti spoznať esenciu jablka, nie o schopnosti si zvoliť nejakú definíciu jablka 🙂

 273. xjur

  Nechte mne jeste chvili fantazirovat. Da se snad rici, ze esence je mnozina podstatnych vlastnosti objektu, tedy takovych, ze pokud jednu z nich vypustime, prestava byt objekt prvkem dane tridy objektu. Objekt muze mit i jine, neesencialni vlastnosti, ktere ho mohou zarazovat do podtridy objektu. Napr podtrida Zelena jablka. Cervene jablko je tez jablkem, ale ne zelenym. Stanoveni esencialnich vlastnosti je tedy jedna z moznych forem definice objektu.
  Pokud mame ruzne objekty a jejich esence se daji usporadat relaci Byt podmnozinou, pak muzeme vytvorit hierarchicke definice objektu. Esence jablka {mnozina podstatnych vlastnosti} je tedy podmnozinou esence Zeleneho jablka, neobsahuje vlastnost byt zelenym. U zeleneho jablka pak nemusime v jeho definici vypocitavat vsechny vlastnosti, ale rekneme: Zelene jablko je Jablko (ma esenci jablka) a navic je zelene. Pokud pujdeme v uvahach opacne a budeme hledat stale obecnejsi tridy, tj ubirat podstatne vlastnosti, dostaneme se az k dosti siroke tride realnych objektu. Jejich esence je, ze maji atributy hmoty. Pruchod touto hierarchii je vsak nebezpecny, casto konci smrti tazatele jiz po 150 otazce “A Co je to … ?”.
  Ja tedy nevim, zda syntetickym jablkum budeme rikat jablka. Synteticky muzeme v danem case vyrobit urcitou podmnozinu jablek, napriklad ne ta jablka, ktera nejsou jeste vyslechtena – zabranou neni technologie, ale nebyl by duvod vyrobku s chuti klobasy rikat jablko. Tim jsme se tedy dostali ponekud daleko od puvodniho tematu diskuse, ale smysl to melo. Ukazali jsme rozdil mezi logickym uvazovanim a slepou virou, ktera je zalozena na chaotickych nekonzistentnich dogmatech a zakazujicich snahu o poznani predmetu viry.
  Neni divu, kdyby nabozensky verici lide pouzivali rozum, predmet jejich viry by se jim vytratil. Prave proto asi nazyval Martin Luther rozum Devkou.

 274. Daniel B.

  @ateista

  “Prohlásím, že jsem opět začal věřit v boha. Uvěříte mě? Jak se přesvědčíte, že to není jen naoko?”

  Přesvědčit bych se mohl osobně.

  “Vy sám, pokud byste onemocněl rakovinou, obrátil byste se se žádostí o pomoc na lékaře nebo na boha?”

  Zcela jistě na Boha. Pokud by mne Bůh vedl k lékařům, pak bych k nim šel.

  Předpokládáte, že ti, kdo věří v Boží uzdravení, musí být proti lékařské pomoci? Vůbec ne.

  “Lékaře nepotřebují zdraví, ale nemocní.” Mt 9:12
  “Pozdravuje vás milovaný lékař Lukáš a Démas.” Ko 4:14

 275. Daniel B.

  @Ateistický laik

  “Dle platných zákonů (do určeného času a podmínek) to zabití není.”

  Kdyby platil zákon, že určité skupině obyvatel lze beztrestně ukončit život, pak by to bylo podle vás v pořádku, protože by to zabití nebylo?

  Co byste dělal, kdybyste byl pod právem šária? Jo, to by byla morálka.

  Aneb morálka je podle platných zákonů – v jedné zemi je morální něco, co je v jiné nemorální, že ano?

 276. Jaroslav Štejfa

  K Danieli B.
  “Ateisté jsou na tom tak, že nemají nic, na čem by mohli stavět. Pokud jsou pro nich standardem morální normy společnosti, ve které žijí, pak nemají nic, čím by rozhodli, která morálka té které společnosti je lepší – ano, samozřejmě, že ta jejich.”
  No, nevím, kde ta moudra berete. Nicméně si to vysvětluji tak, že teisté mají navíc výklady svatých knih, které jim předkládají mnou zmiňovaní “vykladači” a to různě podle ducha doby, ve které žijí. To jste zatím nerozporoval. Pokud bych chtěl tvrzení ironisovat, tak bych mohl tvrdit, že mě ateistovi za takový kánon slouží třeba Příběh opravdového člověka od B. Polevého. S tím nemůžete nic dělat, musíte uznat, že oba máme ke svým postojům pouze obraz okolního světa ve své mysli a navíc svou vzdělanost opřenou u vás o Písmo, u mě o Příběh.
  A jsme ve slepé uličce. Ale já se domnívám, že lepší je porovnávat v případě morálky konání společnosti (quasi)teokratické se společností sekulárně demokratickou na základě důsledků činů vlády takových společností. No a i v případě potratů se stačí podívat na statistiky.(Např podle wikipedie je odhadovaný počet potratů procentuálně přibližně stejný v zemích rozvinutých a rozvojových. K tomu musíme uvážit, že dítě narozené v naprosto religiozní zemu – Sierra Leone, má stokrát menší pravděpodobnost se dožít dospělosti, než dítě v zemi ateistické – ve Švédsku.)
  Vám snad vychází, že pokud jsou pro vás standardem morální normy svatých knih jako je Bible, Talmud či Korán, podle kterých věřící (ne)žijí, pak mají rozhodnuto, která morálka té které společnosti je lepší – ano, samozřejmě, že ta jejich? Pak si každý hájíme svoje. Nebo je to jinak?
  Jaroslav Štejfa

 277. Jaroslav Štejfa

  K Danieli B.
  Rozumnému člověku je jasné, že zákony určité společnosti (státu) rostou z platné morálky v této společnosti; nikoliv naopak. Vy to také víte, dokonce víte, že to ví i Ateistický laik. K čemu ta mlha?
  Jaroslav Štejfa

 278. mulit

  Daniel B.: „Vy sám, pokud byste onemocněl rakovinou, obrátil byste se se žádostí o pomoc na lékaře nebo na boha?“

  Zcela jistě na Boha. Pokud by mne Bůh vedl k lékařům, pak bych k nim šel.

  Předpokládáte, že ti, kdo věří v Boží uzdravení, musí být proti lékařské pomoci? Vůbec ne.

  „Lékaře nepotřebují zdraví, ale nemocní.“ Mt 9:12
  „Pozdravuje vás milovaný lékař Lukáš a Démas.“ Ko 4:14

  mulit: Právě takové nečestné odpovědi mně taky ukázaly, že pobožní jenom mlží a chtějí se ze všeho vykroutit. Samozřejmě že je všechny Pán teď vede, aby navštěvovali doktory západní medicíny. A jak je srandovní, jak oni ještě pozují, že je k tomu vede Pán. Je to šaškárna. Ale často v jejich církvi zkusí to abrakadabraka ve jménu Ježíše Krista. Jenže to nefunguje, tak je Pán vede, aby šli k doktorovi. Ještě nemocného klepou po ramenech, bratře, Pán chce, abys byl zdravý, budeme se za tebe modlit, je to v Pánových rukách. Pán povede lékaře atd.

  Pobožní = šašci. Kéž bych to věděl dřív. Mohl jsem se podle toho zařídit.

 279. xjur

  @Medea
  Znovu se zminujes o nepozantelnosti esence na prikladu jablka. Fajn a dik.
  Mam dojem, ze tomu zacinam vic rozumet. Totiz one nezavislosti definice a existence.
  Proste lze definovat tridu objektu, ktere jsou prazdne mnoziny. Nemaji zadnou reprezentaci.
  Obecne lze tedy objekty lze definovat logickou funkci F(O) ktera prirazuje TRUE jen objektum dane tridy T1. Treba jabkum, nebo bohum.
  Definice je vsak vzdy veci dohody takze u objektu, jejichz esence je znama nic nebrani jejich definici (tedy konstrulci funkce F) tak, jak jsem ji popsal vyse. Vyrok o existenci objektu O1 z tridy T1 je vsak nutne postavit na zaklade aplikace definice na obecnejsi tridu objektu T.
  Co Ty na to? Dalo by se to tak rici?

  Co se tyce dortu Sachr, tak tam je to vyreseno zavedenim pojmu Original Sachr Torte.
  Podobne to muze byt i s tema jabkama. Kdyz budes prodavat Original Jabka, budes muset prokazat jejich puvod, slozeni uz nikoho nebude zajimat. Podobne jako teplaky Adidas.

 280. Daniel B.

  @Jaroslav Štejfa

  “Nicméně si to vysvětluji tak, že teisté mají navíc výklady svatých knih, které jim předkládají mnou zmiňovaní „vykladači“ a to různě podle ducha doby, ve které žijí. To jste zatím nerozporoval. ”

  Pokud do myslíte všeobecně, pak to není pravda.

  Bible dává člověku osobně zodpovědnost za to, co od těch, kdo ji vykládají, přijme. Člověk si většinou dává pozor, aby neuvěřil tomu, co někdo říká, když lže nebo nevědomě nemluví pravdu.

  Takže správný výklad není podle ducha té doby, ale podle Ducha Božího, o kterém nemůžu moc psát, protože byste nevěděl, o čem je řeč.

  “… mě ateistovi za takový kánon slouží třeba Příběh opravdového člověka od B. Polevého”

  Jinému ateistovi slouží za kánon něco jiného a tak nelze nalézt shodu, co je morální a co ne.

  “Rozumnému člověku je jasné, že zákony určité společnosti (státu) rostou z platné morálky v této společnosti; nikoliv naopak.”

  Pokud mám jinou morálku, než daná společnost, pak zákon neurčuje mou morálku.
  Nevím, co byste dělal, kdyby zde bylo uzákoněno právo šária – podle Ateistického laika je morální to, co je podle zákona.
  Pokud je morálka relativní, pak o žádné morálce nemůže být řeč.

  Je právo šária morální?

  Velmi by mne zajímala vaše odpověď .

 281. Daniel B.

  @mulit

  “Právě takové nečestné odpovědi mně taky ukázaly, že pobožní jenom mlží a chtějí se ze všeho vykroutit. Samozřejmě že je všechny Pán teď vede, aby navštěvovali doktory západní medicíny. A jak je srandovní, jak oni ještě pozují, že je k tomu vede Pán.”

  Mulite, vy jste tak chytrý… vy víte o všech křesťanech, jak je Bůh vede… to je nějaký syndrom, kdy si člověk myslí, že je jako Bůh, že ví o všech, nebo co?

  Bůh mne uzdravil z nemoci, kdy mi nedovolil navštívit lékaře. Teď si tomu nevěřte a věřte si dále svým představám – vždyť to tak máte přece rád. Vy přece přesně víte, jak to je se všemi křesťany, že ano?

 282. xjur

  @Daniel B.
  To mate konecne pravdu. “Vime jak je to se vsemi krestany” a nabozensky vericimi obecne. Veri aby verili a to z duvodu pramenicich z viry. Vira na ne pusobi jako droga. Vereni je zalozeno na akceptovani dogmat vychazejicich z konceptu tzv. duchu. Vira se stale utvrzuje opakovanim ritualu, zejmena tzv. modlenim. Krestane ani jini verici se tim nijak netaji, svou virou se chlubi a povazuji ji za vyhodu a zdroj mravnosti. Opak je pravdou. Verici jsou mnohem nachylnejsi k totalnimu zblbnuti. Svet je toho plny, neni den, kdy by se o tom clovek nedovedel. Pouze verici dovedou vest nabozenske valky. Pouze verici zabijeji odpadliky a ateisty. Zatim tomu v nasich koncinach neni, ale nasi verici se nesnazi zabranit jinym vericim vtom, aby tomu tak bylo i zde.

  Co se tyce moralky obecne, tak ta samozrejme relativni je. Sarija je obrazem moralky v dane oblasti a case, stejne jako desatero je obrazem moralky v dane oblasti a case. Ten kdo odvozuje svou moralku od viry, ten zamrzl v prostoru a case. Jinou formou kodifikace moralky jsou zakony, ty nesmi byt v rozporu s “dobrymi mravy”. Zakony ani moralka nejsou univerzalne platne, ale slouzi spolecenstvim, ktera je vytvari a prubezne upravuji. Vedela to uz moje babicka, rkouc: “Jiny kraj holt jiny mrav”.

 283. mulit

  Daniel B. @Jaroslav Štejfa
  Takže správný výklad není podle ducha té doby, ale podle Ducha Božího, o kterém nemůžu moc psát, protože byste nevěděl, o čem je řeč.

  mulit: Správný výklad má každá denominace a každý solitér. A každý je vedený Duchem Božím a každému Duch Boží říká něco jiného. Jste šašci.

  Daniel B.: Bůh mne uzdravil z nemoci, kdy mi nedovolil navštívit lékaře. Teď si tomu nevěřte a věřte si dále svým představám – vždyť to tak máte přece rád. Vy přece přesně víte, jak to je se všemi křesťany, že ano?

  mulit: Jo, Jednoho pobožného vede Bůh, aby šel k doktorovi, druhého pobožného vede ten samý Bůh, aby nešel k doktorovi. Jednoho pobožného vede Bůh, aby šel ke katolíkům, druhému pobožnému řekne ten samý Bůh, že katolíci jsou modláři a ať se jim vyhýbá obloukem. Jste šašci.

 284. mulit

  xjur : Vira se stale utvrzuje opakovanim ritualu, zejmena tzv. modlenim.

  mulit: Modlení, četba Bible a dalších knih z ní odvozených. Poslech kázání, návštěvy sborů, kostelů, společné akce pobožných. Tzv. svědectví, kdy si pobožní mezi sebou říkají, jak jim Bůh udělal tohle a támhleto. To všechno dohromady vyrábí pocit Boha. Pán je blízko Aleluja. Pán je mezi námi. Veď nás dneska, Pane. Ó Pane. Když to slyšíš popadesáté, někteří Pána už vidí, někteří cítí, někteří se třesou, někteří padají k Zemi. Moc Ducha Božího je mezi námi.

 285. Jaroslav Štejfa

  K Danieli B.
  “Je právo šária morální?”
  Šaría je praktikována více než miliardou muslimů na celém světě. Z toho usuzuji, že pro tyto věřící je morální.
  Zhruba asi tak, jako je pro dvě miliardy křesťanů morální kanonické právo. A tak dále. Ale pro laickou veřejnost a ateisty je stejně tak morální právo vycházející z článku 2, odst. 1 Listiny základních práv a svobod: Stát je založen na demokratických hodnotách a nesmí se vázat ani na výlučnou ideologii, ani na náboženské vyznání.
  Z toho plyne pro mne několik ponaučení . Zejména:
  – právo je pojem relativní a vychází z morálky dané společností, není tedy absolutní a dané odněkud shůry
  – právo založené na Listině základních práv a svobod se mi jeví jako lepší ve srovnání s právem šaría či právem kanonickým, kterážto práva se mi jeví jako méně etická.
  Jaroslav Štejfa
  P.S. Nebylo by od věci si přečíst tuto esej od Michala Hanka: http://www.i-ateismus.cz/2011/06/krestanstvi-a-moralka/ . Tak uvidíte, že křesťanská morálka, jak ji chápete vy (například), se také zřejmě relativisovala, upustila od své absolutisace Bible pod tlakem běhu dějin, a umožňuje vám se rozčílit nad nemorálností práva šaría. Nebo se mýlím?

 286. mulit

  Jaroslav Štejfa: z článku 2, odst. 1 Listiny základních práv a svobod: Stát je založen na demokratických hodnotách a nesmí se vázat ani na výlučnou ideologii, ani na náboženské vyznání.
  Z toho plyne pro mne několik ponaučení . Zejména:
  – právo je pojem relativní a vychází z morálky dané společností, není tedy absolutní a dané odněkud shůry

  mulit: Shůry to ani nikdy nebylo. To si vymysleli jedni, aby mohli ovládat druhé a pak k tomu dodali, že to je shůry, prý přímo od hlavního bubáka…

 287. Daniel B.

  @xjur

  Ten váš příspěvek je plný nesmyslů.

  Vyberu jen jeden jako příklad:
  “Pouze verici zabijeji odpadliky a ateisty. ”

  Tedy tvrdíte, že pokud je vrah ateistou, pak nezabije ani odpadlíka, ani ateistu, pouze věřícího…

  🙂

 288. Daniel B.

  @mulit

  “Jste šašci.”

  Děkuji. Prosil bych, abyste ještě více odkryl, co nosíte uvnitř. Klidně mi nadávejte, mně to nevadí. Pokud vám to nějak pomůže, tak prosím…
  🙂

  Já vám žehnám. Přeji vám, abyste prožil v životě hodně dobrého.

 289. Daniel B.

  @Jaroslav Štejfa

  “Tak uvidíte, že křesťanská morálka, jak ji chápete vy (například), se také zřejmě relativisovala, upustila od své absolutisace Bible pod tlakem běhu dějin, a umožňuje vám se rozčílit nad nemorálností práva šaría. Nebo se mýlím?”

  Mýlíte se. Napište, co v bibli chápu relativizovaně.

  Navíc – tento váš příspěvek zcela zneplatňuje článek, ke kterému je tato diskuze, protože se v něm autor vyjadřuje o morálce, která je popsána v bibli – a to z pohledu své morálky. Tím uznává, že jeho morálka je nadřazena jiné morálce a je skrze ni možno morálně soudit jiné morálky, např. křesťanskou.

  Chápete to své tvrzení o relativizaci morálky?

  Na jedné straně tvrdíte, že morálka je relativní, na druhé straně se vyjadřujete tak, že relativní není – jinak byste nemohli soudit morálku křesťanů.

  Řežete si pod sebou větev.

  Podívejte se na tento titulek z tohoto webu:
  “Znevažovat náboženství je lidské právo. Ateisté ČR jsou hluboce znepokojeni snahami o potlačování náboženské satiry”

  Na jedné straně jsou zde řeči o relativní morálce, na druhé straně je zde snaha se odvolávat na lidské právo, které nevydala vláda těch zemí, kterých se to týká.

  Vidíte ten “schizofrenní” přístup?

 290. Ateistický laik

  Daniel B.: Kdyby platil zákon, že určité skupině obyvatel lze beztrestně ukončit život, pak by to bylo podle vás v pořádku, protože by to zabití nebylo?
  Nebylo. Ale v takovéhle společnosti bych nechtěl žít.

  Co byste dělal, kdybyste byl pod právem šária? Jo, to by byla morálka.
  Pokud bych mohl zdrhnout, tak bych zdrhl. Morálka by byla hnusná (je to samozřejmě relativní z mého pohledu).
  Popkud bych zdrhnout nemohl, tak bych se pro zachování života musel těžce přetvařovat.

  Aneb morálka je podle platných zákonů – v jedné zemi je morální něco, co je v jiné nemorální, že ano?
  Ano. Co vám na tom příjde nenormální. Třeba ve Velké Británii lidi nejí králíky, a ty kdo je jedí považují za nemorální – přeci není normální jíst domácí miláčky.

  Rozumnému člověku je jasné…
  Pokud mám jinou morálku, než daná společnost, pak zákon neurčuje mou morálku.

  Jenže pokud máte morálku z hodně velké části neslučitelnou, tak vás má společnost právo v chování usměrnit.
  Nevím, co byste dělal, kdyby zde bylo uzákoněno právo šária – podle Ateistického laika je morální to, co je podle zákona.
  Kdyby zde bylo právo šaria, tak zde nemůže být současný právní systém, ten je s šaríou neslučitelný. Z právního hlediska nelze mít dva kohouty na jednom smetišti.

  Pokud je morálka relativní, pak o žádné morálce nemůže být řeč.
  Je právo šária morální?
  Proč ne? Morálka je vždy v nějaké dané společnosti a v čase se vyvíjí, je ovlivňována vztahy s okolím.
  Z našeho evropského hlediska je šaría nemorální. A platí to i obráceně, muslimové tvrdí, že jsme pro ně v chování nemorální my.

 291. mulit

  Daniel B.

  Nemám co bych odkrýval uvnitř. Hraní na city na mě nezabírá. Napsal jsem, že jsou pobožní šašci, protože se tak chovají. Jednomu pobožnému řekne jeho Bůh, aby Marii uctíval a aby uctíval i svaté. Druhému jeho Bůh řekne, že to nesmí dělat, že to je modloslužba. Dalšímu pobožnému jeho Bůh řekne, že jsou oba satani a modláři a že jedině Alláh je ten pravý. A tak můžu pokračovat donekonečna. Je evidentní, že si všechno pobožní vymýšlejí. Jaký další důkaz by mi ještě měli dát, že to jsou jenom jejich představy? Nekomunikují s žádným Pánem, ale fabulují. Všichni Pánové byli vycucaní z paty. A první, kdo s tím začal, byl přece apoštol Pavel. Ten si mlel svoje věci, co Ježíš nikdy neřekl a tvrdil, že to má od Pána. Pavel byl první šašek. Je evidentní, že nikdy nečetl evangelia. Současní pobožní sice četli to i to, ale vymýšlejí si zase další věci. Jsou to další šašci. A v jiných náboženstvích je to to samé. Každý si vymýšlí svoje. Nikdo s nikým nadpřirozeným nekomunikuje. Nemá smysl se zabývat tím, co řekl který pobožný, protože pobožný neumí jinak než si vymýšlet. Pobožného nezajímá pravda, ale jeho výmysly a jeho neviditelný svět, který vznikl kombinací četby bible, vyprávěním druhých + jeho emoce. Z toho mixu pak vyrobí svého boha a tím otravuje nepobožné, aby se stali pobožnými…

 292. Daniel B.

  @mulit

  Děkuji za další odkrytí toho, co nosíte uvnitř.

  “Nikdo s nikým nadpřirozeným nekomunikuje.”

  A vy jste ve svých očích bůh, protože se považujete za toho, kdo toto ví.
  🙂 🙂 🙂

 293. Sam

  ———————————mulit: Všichni Pánové byli vycucaní z paty. A první, kdo s tím začal, byl přece apoštol Pavel. Ten si mlel svoje věci, co Ježíš nikdy neřekl a tvrdil, že to má od Pána. Pavel byl první šašek.—————————
  Zajímavé, musím to někdy prozkoumat. Kde já už jsem to slyšel? Že by u Miloše Zemana?
  https://www.reflex.cz/clanek/zpravy/44753/milos-zeman-nepritelem-je-islam.html
  “(…) Připouštím, že tuto nenávist lze nalézt i ve Starém zákoně. Jako tolerantní ateista ale beru Nový zákon jako geniální filozofické dílo, samozřejmě rozmělněné epištolami svatého Pavla. Je zajímavé, jak konvertita dokázal zkur\/it, dovolte mi použít toto slovo, poselství evangelií svými epištolami. Nový zákon je poselství, které do značné míry předstihlo dobu. (…)”

 294. Sam

  ———————-mulit: Jednomu pobožnému řekne jeho Bůh, aby Marii uctíval a aby uctíval i svaté. Druhému jeho Bůh řekne, že to nesmí dělat, že to je modloslužba. Dalšímu pobožnému jeho Bůh řekne, že jsou oba satani a modláři a že jedině Alláh je ten pravý. A tak můžu pokračovat donekonečna. Je evidentní, že si všechno pobožní vymýšlejí. Jaký další důkaz by mi ještě měli dát, že to jsou jenom jejich představy? Nekomunikují s žádným Pánem, ale fabulují. ————————-
  Pěkně řečeno. Inu, ta existence mnoha různých protichůdných náboženství a jejich denominací se dá vždycky použít pro zpochybnění důvěryhodnosti všech náboženství na světě. Dělám to od roku 2004. Původně jsem to považoval za primitivní, dětský argument, ale zdá se, že bude fungovat nafurt, nebo ještě hodně dlouho.

 295. Ateistický laik

  Daniel B.
  08.10. 2016

  @xjur

  Ten váš příspěvek je plný nesmyslů.

  Vyberu jen jeden jako příklad:
  „Pouze verici zabijeji odpadliky a ateisty. “

  Tedy tvrdíte, že pokud je vrah ateistou, pak nezabije ani odpadlíka, ani ateistu, pouze věřícího…

  🙂
  Máte úžasnou schopnost nepochopit text. Vytrhnete jednu větu (v konceptu celého textu se o žádném vrahovi nemluví), znegujete ji a myslíte si, že někdo něco takového tvrdí…
  Ateisté nezabíjejí odpadlíky a věřící.

 296. Hraničář

  Jaroslav Štejfa
  08.10. 2016
  teisté mají navíc výklady svatých knih, které jim předkládají mnou zmiňovaní „vykladači“ a to různě podle ducha doby, ve které žijí. To jste zatím nerozporoval. ……………………….

  Tomáš Halík:
  proto, že pravdu je třeba hledat věčně, není možné ji “vlastnit” – v plnosti ji poznáme až u Boha, učí svatý Pavel

 297. mulit

  Daniel B.: „Nikdo s nikým nadpřirozeným nekomunikuje.“

  A vy jste ve svých očích bůh, protože se považujete za toho, kdo toto ví.

  Sam: existence mnoha různých protichůdných náboženství a jejich denominací se dá vždycky použít pro zpochybnění důvěryhodnosti všech náboženství na světě. Dělám to od roku 2004. Původně jsem to považoval za primitivní, dětský argument, ale zdá se, že bude fungovat nafurt, nebo ještě hodně dlouho.

  mulit: Je vyloučeno, aby nějaká nadpřirozená osoba (můžeme říkat bůh) vedla lidi k rozdílným vyznáním. Kdybych se bavil jen řadovými, ale chodil jsem za pastory, evangelisty, jezdil jsem po ČR, ale i do zahraničí. Byl jsem na těch známých jménech, Derek Prince, Alexander Barkoci, Mark Zechin, Marek Prosner. Nikdy nic než fejky, kecy. Jedni neuznávají druhé, někdy spolupracují, někdy jdou proti sobě. Je to jen politika, ideologie. Není v tom nic nadpřirozeného. Nikdy jsem nic neviděl než jen lidi a jejich názory. To je všechno. Bůh jsou kecy lidí. A protože kecy lidí jsou protichůdné, tak je bůh protichůdný. Kolik lidí, tolik bohů…

  Daniel B.: A vy jste ve svých očích bůh, protože se považujete za toho, kdo toto ví

  mulit: No jistěže nastal čas věřit sobě, a ne kecům pobožných šašků, když šašek od šaška vykládá i předvádí něco jiného.

 298. Daniel B.

  @Ateistický laik

  “Ateisté nezabíjejí odpadlíky a věřící.”

  Někteří ano – třeba takový Stalin, nebo Mao-ce-tung.

 299. Daniel B.

  @mulit

  “Je vyloučeno, aby nějaká nadpřirozená osoba (můžeme říkat bůh) vedla lidi k rozdílným vyznáním.”

  Ano, je to vyloučeno. Kdo zde tvrdí, že Bůh vede lidi k rozdílným vyznáním?

  Zkuste začít trochu přemýšlet.

 300. Hraničář

  mulit:
  Právě takové nečestné odpovědi mně taky ukázaly, že pobožní jenom mlží a chtějí se ze všeho vykroutit. Samozřejmě že je všechny Pán teď vede, aby navštěvovali doktory západní medicíny. A jak je srandovní, jak oni ještě pozují, že je k tomu vede Pán. ………………………..

  Před časem jsem přečetl v Kat. týdeníku, v rubrice Bůh v mém životě: “Příbuzná byla nemocná. Se souhlasem lékařů jsem ji dávala pít vodu z Medžugorje. A teta se uzdravila!”

 301. Hraničář

  mulit:
  Správný výklad má každá denominace a každý solitér. A každý je vedený Duchem Božím a každému Duch Boží říká něco jiného. ………………

  Stačí porovnat Duše a hvězdy a třebas Christnet.

 302. mulit

  Daniel B.
  „Je vyloučeno, aby nějaká nadpřirozená osoba (můžeme říkat bůh) vedla lidi k rozdílným vyznáním.“

  Ano, je to vyloučeno. Kdo zde tvrdí, že Bůh vede lidi k rozdílným vyznáním?

  Zkuste začít trochu přemýšlet.

  mulit: Bejby, ty nevíš, s kým si píšeš. Ti nejkristovatější kristovci se žerou mezi sebou. Ti nejznovuzrozenější si jdou po krku. A nadávají si do satanů. Já jsem viděl u pobožných všechno, co existuje. Ve jménu Pána. Ve jménu Krista. Všechno. Kromě vraždy. Kdybych nepřemýšlel, budu ještě pobožný. A ty mi napíšeš: Zkuste přemýšlet. Ne, ty mi radíš: Zkuste nepřemýšlet. Zkuste místo přemýšlení zpátky zase slepě věřit. Přemýšlet je pro tebe synonymum pro víru. Máš to pomotané, bejby. Říkám ti bejby, páč na mě působíš jako bys byl ode mě mladší. Jako o generaci. Tak to na mě působí z toho, co píšeš. Pokud jsi starý kmet, tak sorry…

 303. Daniel B.

  @mulit

  “Bejby, ty nevíš, s kým si píšeš.”

  Píšu si s nespokojeným a nešťastným člověkem, který nezná smysl své existence.

  Psal jsem, ať zkusíte přemýšlet. Asi marně. Tak znovu:

  Pokud jeden člověk tvrdí, že mu Bůh řekl, že správně je vždy A a nikdy ne B a druhý člověk tvrdí, že mu Bůh řekl, že správně je vždy B a nikdy ne A, pak je zde možnost, že alespoň jeden z nich se mýlí, popř. lže.

  Uvažoval jste někdy nad tím?

 304. Sam

  ————————–mulit: Je vyloučeno, aby nějaká nadpřirozená osoba (můžeme říkat bůh) vedla lidi k rozdílným vyznáním. Kdybych se bavil jen řadovými, ale chodil jsem za pastory, evangelisty, jezdil jsem po ČR, ale i do zahraničí. Byl jsem na těch známých jménech, Derek Prince, Alexander Barkoci, Mark Zechin, Marek Prosner. Nikdy nic než fejky, kecy. Jedni neuznávají druhé, někdy spolupracují, někdy jdou proti sobě. Je to jen politika, ideologie. Není v tom nic nadpřirozeného. Nikdy jsem nic neviděl než jen lidi a jejich názory. To je všechno. Bůh jsou kecy lidí. A protože kecy lidí jsou protichůdné, tak je bůh protichůdný. Kolik lidí, tolik bohů…———————-
  Na to by vám nějakej Halík možná řekl, že to jsou různé cesty k Bohu, a Bůh jest velké tajemství. Někoho by ta odpověď snad uspokojila, vás a mě asi ne.
  Ale od katechetky na gymnáziu jsem to nikdy neslyšel. Akorát občas mluvila o respektu a toleranci. Marně jsem čekal, kdy se rozhovoří o nějakém DŮVODU, proč si vybrat ŘKC.
  Navíc, brát ŘKC vážně by pro mě bylo velmi, velmi těžké a činil bych tak s nechutí. http://www.vira.cz/otazky/vyhledat.htm?q=antikoncepce&btn=Vyhledat
  Každý se může rozhodnout, jestli bude brát ŘKC vážně. Nejlépe podle toho, jak se ŘKC staví k otázkám všedního dne.

 305. mulit

  Daniel B.: Píšu si s nespokojeným a nešťastným člověkem, který nezná smysl své existence.

  mulit: A to jsi vyvěštil z čeho? Karty sis vyložil? Nebo kávová sedlina: Nebo ti to řekl tvůj “Pán”? Když kritizuji náboženství, tak musím být něštastný a nespokojený? Vážně? A kdo náboženství nekritizuje, je spokojený a štastný? Já jsem se od doby, co jsem přestal věřit, nestal méně štastným. A ani více štanstným. Nestalo se vůbec nic. V některých věcech je to posun k lepšímu, protože když nevěřím na skrytou kameru, která by mě hlídala, tak se můžu např. svobodně zasmát od plic forům, co jsem se kdysi nesmál, páč Pán se díval. Takže že bych se stal po dekonverzi nespokojeným a neštastným to není pravda. Obnovil jsem přátelství s lidmi, co jsem jako pobožný nesměl, páč Pán a spolupobožní se dívali. O některé pobožné jsem zase přišel, ale co to bylo za přátelství, když bylo založeno jen na ideologii? Takže ted je to všecko daleko přirozenější. A ty mi napíšeš, že jsem se stal nespokojený a neštastný? Bejby, to tě zase v té sektě učili, že kdo odejde do světa, přinde o tvého Pána a nastane katastrofa. Beztak začne fetovat a vstoupí do něj satan, že jo? A bude troska bez tvého Pána, vid? A bude neštastný a nespokojený. A u vás měl to štěstí a spokojenost, vid?

  Ne. Je to spíše naopak. Vy, pobožní jste nemocní a zmanipulovaní. Jestli tomu říkáte štěstí, tak to je vaše věc. Já tomu říkám zavádění a matení lidí.

  Daniel B.: Pokud jeden člověk tvrdí, že mu Bůh řekl, že správně je vždy A a nikdy ne B a druhý člověk tvrdí, že mu Bůh řekl, že správně je vždy B a nikdy ne A, pak je zde možnost, že alespoň jeden z nich se mýlí, popř. lže.

  Uvažoval jste někdy nad tím?

  mulit: Uvažoval. Uvažoval a pozoroval. A pečlivým pozorování věřících jsem pochopil, že lžou všichni. Tedy pokud popisují věci z běžného života, tak nemusejí lhát, ale jakmile se dostanou do oblasti “nadpřirozena” a jejich ideologie, spustí se svět fejků a bludů. Ty jako pobožný nic nemáš kromě fejků a bludů. Kdybys měl, mohl bys to dokázat. To, že tu chodíš mezi ateisty, dokazuje, že si to intuitivně uvědomuješ a de facto lavíruješ. Pamatuji se, když jsem začal chodit mezi ateisty. Do tří let jsem pochopil, že jsem se mýlil. Tobě se to může přihodit taky. I když si to neuvědomuješ, dělá to erozi víry. Rozum dělá erozi víry. Možná zůstaneš pobožný, to já nevím. Zůstaň si co chceš, ale já tě varuji, že přemýšlení o podstatě náboženstvímůže vést k opuštění náboženství.

 306. toli

  Zůstaň si co chceš, ale já tě varuji, že přemýšlení o podstatě náboženstvímůže vést k opuštění náboženství.

  Zbytečné varování,Daniel přeci nikdy nepřemýšlí o náboženství a nikdy nepochybuje 🙂

 307. Ateistický laik

  Daniel B.„Ateisté nezabíjejí odpadlíky a věřící.“
  Někteří ano – třeba takový Stalin, nebo Mao-ce-tung.

  Takže Stalinský (Mao-ce-tung ovský) režim zabíjel ve jménu ateismu nebo ve jménu komunismu? Jaká ideologie zabíjela?

 308. xjur

  Daniel B.„Ateisté nezabíjejí odpadlíky a věřící.“
  Někteří ano – třeba takový Stalin, nebo Mao-ce-tung.
  —-
  Danieli, opet jsi nepochopil podstatu. Stalin i Mao byli diktatori. Diktatori se tvari jako lidumilove. Lidi se tvari ze uctivaji diktatory ale maji z nich strach ale jednou nadoba pretece a je po diktatorovi.
  Ale jen nabozensky verici jsou schopni takoveho stupne zblbnuti, ze nabozenske vrazdy pachaji s rozmyslem na komkoli i na clenech vlastni rodiny a jen verici tyto vrazdy verejne schvaluji. To jsou hlavni dopady nabozenstvi, ktere je nejvice cini odpornym a neprijatelnym.

 309. ateista

  @Danel B.
  “Zcela jistě na Boha. Pokud by mne Bůh vedl k lékařům, pak bych k nim šel.”

  Tato věta vyvrací tvrzení z titulku tohoto článku. Křesťanství není mírné ani umírněné, je nebezpečné. Podobnou formulaci jsem od Vás očekával. Ještě mohla vypadat tak, že bůh by mohl vést ruku lékaře při operaci.
  Kdybyste měl odvahu zamyslet se nad Vaším tvrzením, usvědčil byste sám sebe ze lži. Jenže Vy tu odvahu nemáte.
  Vaše nemoc dosáhla nevyléčitelného stadia. Tím jste se uzavřel v začarovaném kruhu. Protože na otázku: Co byste dělal, kdybyste onemocněl a bůh Vás k lékaři nevedl? musíte odpovědět, že byste k lékaři nešel a raději byste zemřel. A jsme u toho, proč tvrdím, že křesťanské náboženství je nebezpečné.
  Je ve hře ještě jedna varianta. Že nám bezostyšně lžete. Ale s tím se musíte vyrovnat sám.

 310. xjur

  @ateista
  budme objektivni!
  Krestanstvi nema patent na nebezpecnost. Nebezpecna a skodliva jsou vsechna nabozenstvi, to je treba stale zduraznovat. Islam, na kterem to vidime nejzretelneji, je tak nebezpecny podobnym zpusobem jako krestanstvi, tj. tim, ze, jako kazde nabozenstvi, masove oblbuje lidi. To se projevuje nejen terorismem, vrazdami ze ctnosti, mrzacenim zen, ale tez upiranim vzdelani – to pak cele staty udrzuje ve stredoveku, cimz si nabozenstvi upevnuje sve pozice. Jestlize krestane upiraji svym obetem pravo myslet, tak je to nejen hanebne, ale de facto tim legalizuji pocinani ostatnich nabozenskych silencu, nebot mezi zasti katoliku a protestantu, ci siitu a sunnitu neni principialniho rozdilu, vsichni pak jsou presvedceni, ze pachaji dobro, jak jim veli jejich vira.

 311. Daniel B.

  @mulit

  “A to jsi vyvěštil z čeho?”

  Nevyvěštil jsem to. Stačí si přečíst vaše příspěvky. Výrazy štěstí a spokojenosti zrovna neoplývají, opačnými výrazy ano.

  “Já jsem se od doby, co jsem přestal věřit, nestal méně štastným.”

  Tomu zcela věřím, pokud byste byl šťastným křesťanem, neodpadl byste od víry.

  “V některých věcech je to posun k lepšímu, protože když nevěřím na skrytou kameru, která by mě hlídala…”

  Tohle je pěkné odkrytí vašeho života. Opravdová svoboda je tehdy, když člověk žije s vědomím, že nemusí nic před Bohem skrývat. Vy jste se vůbec asi nezabýval postoji srdce, když jste byl křesťanem.

  Člověk, který se chce líbit Bohu, má skutečné životní naplnění, což vyústí v životní spokojenost.

  Když vás tolik dráždí to, že jsem radostný v Pánu, pak je to jedině proto, že toto vy nemáte.

 312. Daniel B.

  @Ateistický laik

  “Takže Stalinský (Mao-ce-tung ovský) režim zabíjel ve jménu ateismu nebo ve jménu komunismu? Jaká ideologie zabíjela?”

  Ti lidé mohli zabíjet proto, že nevěřili v život po smrti a budoucí soud.

  Ateismus umožňuje člověku páchat zlo a věřit, že nepřijde věčná odplata.

  Co udělal Stalin v nesouladu s ateismem? Je snad vyvraždění desítek miliónů lidí s ateismem v nesouladu?

 313. Daniel B.

  @xjur

  “Stalin i Mao byli diktatori.”

  A tito diktátoři byli ateisté. Jejich skutky v nesouladu s ateismem nebyly. Ateismus jim umožňoval vraždit lidi ve velkém.

 314. Daniel B.

  @ateista

  “… musíte odpovědět, že byste k lékaři nešel a raději byste zemřel.”

  Co byste pak tvrdil, když bych k lékaři nešel a ani nezemřel?

  “Je ve hře ještě jedna varianta. Že nám bezostyšně lžete.”

  Věříte mi vůbec, že věřím v Boha?

 315. mulit

  Daniel B.: Tomu zcela věřím, pokud byste byl šťastným křesťanem, neodpadl byste od víry.
  Když vás tolik dráždí to, že jsem radostný v Pánu, pak je to jedině proto, že toto vy nemáte.

  mulit: Ty jsi srandovní. Ty argumentuješ svými emocemi? Nic jiného než svoje emoce mi nedokážeš napsat. Když nejsem tak emociálně založený jako ty, ale jsem trochu více rozumově, tak to znamená, že jsem nešťastný? Jo? Takovou pohádku sis ve své hlavě vybásnil? Mně přijdeš jako dítě. A že by mě dráždilo, že ti tvoje víra přináší štěstí? 🙂 To je fakt dětské. Bejby, klidně si věř, čím jak nejvíc to jde a bud si v tom štastný. Vážně. Mně je fakt jedno, v co věříš nebo nevěříš. Tobě to ale jedno není a furt mi píšeš, že kdybych tohleto, tak budu támhleto.

  Daniel B.: Tohle je pěkné odkrytí vašeho života. Opravdová svoboda je tehdy, když člověk žije s vědomím, že nemusí nic před Bohem skrývat. Vy jste se vůbec asi nezabýval postoji srdce, když jste byl křesťanem.

  mulit: Na mě kárající soudružka učitelka nikdy nefungovala. Zkoušelo to na mě už hodně lidí. Dělali to podobně jako ty. Emoce, výčitky, srdce atd… Ale víš jaký to má efekt? No jenom věříš na další neviditelné pojmy. Srdce – to je zase něco z říše pohádek. To jsou ty vaše metafory. Když se metaforami nezabývám, tak to neznamená, že jsem nešťastný a ty když se metaforami zabýváš, neznamená to, že jsi štastný. A psát druhému přes internet, kdo je více šťastný je to samé jako psát, kdo dál dočůrá. Klidně si mysli, že jsi nejštastnější na světě. Já ti to neberu, bejby…

  Ale jsou to prdy o ničem.

 316. mulit

  Daniel B. Co udělal Stalin v nesouladu s ateismem? Je snad vyvraždění desítek miliónů lidí s ateismem v nesouladu?

  mulit: Ale to už ti tu psali lidi a ty se děláš stále hloupý. Stalin to nedělal ve jménu ateismu, ale ve jménu komunismu. Však komunisti měli svoje knížky a svaté ideologie. To je cca totéž, co máte vy pobožní. Já nevidím žádný rozdíl mezi komunismem a křesťanstím (,judaismem, islámem), nacismem a křesťanstvím ( judaismem, islámem). Jaký je vlastně rozdíl? V čem se to jako liší? (Kromě postaviček, které je třeba uctívat). Princip je přece stejný. Totalita, jednokolejka, buď ovce, drž hubu a krok, zákaz plurality.

 317. ateista

  @Daniel B.
  Váš způsob Vaší lékařské péče o sebe je tak absurdní, že již jen poslední reakce. Je Váš postup takový? Bůh Vám stanoví diagnózu a pak rozhodne, zda půjdete k lékaři nebo ne. Např. rozhodne, zda máte zaražené větry a stačí se vyprdět, nebo máte zánět slepého střeva a je nezbytné podstoupit operaci (můj známý na chybně stanovenou diagnózu zemřel). Nebo je to ještě jinak?

  To, že věříte v boha Vám lze věřit. Jasně to vyplývá z Vašich postojů. Ale upřímně, není se čím chlubit………….

 318. Ateistický laik

  Daniel B.: Ateismus umožňuje člověku páchat zlo a věřit, že nepřijde věčná odplata.
  A v jakém “svatém” textu má ateismus tohle napsaný? O nějaké věčné odplatě píše akorát knížka starých pověstí hebrejských, kterou vy nazýváte biblí. To nám do pusy nevkládejte.

  Co udělal Stalin v nesouladu s ateismem? Je snad vyvraždění desítek miliónů lidí s ateismem v nesouladu?
  Je to v nesouladu, ateismus nikde žádné vyvražďování nehlásá. Opětovně v jakém “svatém” textu má ateismus tohle napsaný?

 319. bílej kabát

  Daniel B.: Ateismus umožňuje člověku páchat zlo a věřit, že nepřijde věčná odplata.

  bílej kabát: Ano, věčná odplata, když neuvěříš. To moc není ve shodě s nekonečnou boží láskou. O tom, že je boží láska absolutní a bezpodmínečná nemůže být ani řeč. Spousta věřících věří právě jen ze strachu z té věčné odplaty, církve toho využívají ke svým cílům a bůh mlčí. Jak také jinak.

 320. bílej kabát

  Ateismus umožňuje člověku páchat zlo. A zlo ve jménu Krista má na svédomí také ateismus?

 321. Bo

  “Ateismus umožňuje člověku páchat zlo. A zlo ve jménu Krista má na svédomí také ateismus?”

  Samozřejmě, podle vaši argumentační linie ohledně ateismu a komunismu. Kristus hlásal lásku a svobodu,nikdy nikoho nezavraždil ani k vraždění nenabádal,aktivne vystupoval proti zlu a násilí. Byl Bůh. Kdo v Jeho jménu páchá zlo, ten se Bohu protiví, čili je bezbožník, neboli ateista☺

 322. Hraničář

  Daniel B.: Ateismus umožňuje člověku páchat zlo a věřit, že nepřijde věčná odplata………………..

  To mně připomíná jednoho (Hájek?), který tvrdil/tvrdí, že ateisté nechtějí věřit v Boha, protože chtějí smilnit!

 323. xjur

  @Daniel B:
  Mily pane, pripada mi, ze stale nechapete podstatny rozdil mezi ateismem a nabozenstvim:

  * Ateismus je zivotni postoj pramenici ze skepticismu, z poznani, ze ne vse co nekdo tvrdi je pravda. Neni tedy zadna ateisticka ideologie, ktera by mela neco dovolovat, nebo kterou by bylo treba dokazovat. Zadny ateista nepacha zlo z duvodu pramenicich v ateismu.

  * Nabozenska vira je zivotni postoj pramenici ze slepe viry, ze libivy vyklad sveta, ktery se je vericim predkladan je pravdivy, byt v rozporu se zkusenostmi. Verici podlehaji prisne ideologii, ktera je ovlivnuje, rika co nesmi a co musi. To je vede k pachani zlocinu ve jmenu Boha a pro jeho slavu.

  K tomu aby byl clovek ateistou staci pouzivat rozum.
  Naproti tomu vericim se clovek nestane jen tak. Musi byt vystaven stalemu tlaku, predkladajicimu k vire dogmata a zakazujici vlastni mysleni o predmetu viry. Deje se to od mladi, kdy pomateni rodicove vychovaji nove pomatence, i po cely zivot, kdy jsou verici nabadani k tzv. modleni pod planymi sliby, ze to ma na neco vliv.

  Z Vasich prispevku je tedy jasne, ze pouzivat rozum o predmetu viry nechcete a mozna a ni neumite.

  Preji Vam vse dobre, tedy i to, abyste nekdy nasel dost odvahy k nezaujatemu posouzeni toho, co Vam bylo a je predkladano k vire. Nezaujatosti myslim oprosteni se od falesnych predstav, ze
  a) to co tvrdi tolik poboznych a vazenych lidi BEZ DUKAZU, musi byt pravda.
  b) ze by bylo skoda odprostit se od viry, ktere jste jiz tolik obetoval.

  Nasledujte ty, keri to dokazali.

 324. Jan Kupka

  “Ateismus je zivotni postoj pramenici ze skepticismu, z poznani, ze ne vse co nekdo tvrdi je pravda.”
  Pak ale nejsou mnozí z vás pravými ateisty, ale jen pouhými antiteisty. Protože skeptičtí jste jen výlučně, vyžíváte se ve svém christianofobním konfirmačním zkreslení, tvrdíte věci, které nevíte, a své myšlenky považujete za pravdu, zatímco druhého v diskuzi nálepkujete jako fanatika, pomýleného, nebo rovnou zločince.

 325. mulit

  Jo jo, někteří ateisti jsou pěkná kvítka. Mně před 3 lety Michal Hanko, autor webu i-ateismus, napsal, že kdybych učil na škole, kde by on měl dítě, tak by se postaral, aby mě vyhodili kvůli víře. Že prý věřící nesmí na sekulární škole učit. To mě tehdy dost překvapilo.

 326. Ateistický laik

  Jan Kupka: Protože skeptičtí jste jen výlučně, vyžíváte se ve svém christianofobním konfirmačním zkreslení, tvrdíte věci, které nevíte, a své myšlenky považujete za pravdu, …

  Tak mě ještě podle vašeho vzoru přiřaďte islamofobii, krišnofobii, reikofobii, věštcofobii, astrologofobii, …
  Máte asi smůlu, že tady žádní představitelé výše zmíněných iracionálních směrů nediskutují.

  Naši pravdu ihned vyvrátíte racionálním a věrohodným prokázáním existence boha. “Stačí” dokázat, že prostě bůh není lidský výmysl k oblbování lidí.

 327. toli

  Jaký je rozdíl mezi ateistou a antiteistou ?

  Teodicea je filosofický fake o tom jak učinit Boží existenci skutečnou a ještě navíc udělat z Boha dobrou bytost.
  Včera jsem slyšel nádhernou definici od kněze co ztratil víru.
  “Náboženství je teologický ekvivalent pojišťovacího podvodu,kdy každý rok platíme pojistku a když příjde čas vybrat si jistinu tak zjístíme že žádná neexistuje “.

 328. xjur

  @Jan Kupka
  Vidim ze se uchylujete k naprosto zoufale argumentaci.
  Pojem antiteismus je ryze teologicka kategorie, nikdo jiny nez verici jej nepotrebuji.

  Tvrzeni, kterou jsem napsal shora:
  “ne vse co nekdo tvrdi je pravda” je snad srozimelne. Rika, ze je alespon 1 osoba, ktera rika nepravdu. Rozumni lide si toho jsou vedomi a pokud nekdo tvrdi neco, co je opravdu velmi zvlastni, pak uvazuji i moznost, ze tvrzene nemusi byt pravda, takovy je uz svet. Pokud nekdo se dobrovolne vzda moznosti takto uvazovat, protoze mluvciho ma za autoritu, pak si ulehcuje situaci, ale muze si tim zpusobit skodu. Napriklad tim, ze ivestuje do bezceneho. Utrati tak penize za bezceny smejd, utrati cas za bezcenou viru a prozije zivot v sebeklamu, nebo taky napacha skodu, kdyz si mysli, ze k napravu problemu postaci modleni. Nebo jen snadneji naleti nekomu vychytralemu.

  Pravda, kdybych nikdy do niceho neinvastoval, tak to bude taky k me vlastni skode. Je tedy nutne rozhodnouti se, zda necemu verit nebo ne. Postup, jak se rozhodnou spravne, je vsak zcela jednoduchy. Staci kdyz budete k prijeti tvrzeneho pozadovat DUKAZ.

  Taky jsem presvedcen, ze nabozenska svoboda neni samozrejma, musi byt vyvazena pravem vyjadrovat se k nabozenske vire i kriticky a uprimne. Takze muj niterny pocit je ten, ze verici lituji, pro jejich schopnost nemyslet. Pokud vsak tuto svou schopnost jeste staveji na odiv, pak jsou mi smesni. Pokud cirkve prijimaji plneni za plane sliby, jde o podvod.
  Nabozenstvi drzi sve obeti myslenkove na urovni stredoveku.

  Vsimnete si, prosim, ze nedelam rozdil v druhu nabozenske viry, skutecne povazuji krestanstvi za skodlive stejnym zpusobem jako islam, popripade dalsi – nebot vsechna nabozenstvi jsou zalozena na oblbovani lidi, presneji to rika Sigmund Freud:
  “Náboženství je kolektivní neuróza, respektive funkce individuální psychiky, jež produkuje bohy, kteří mají za úkol těšit a uspokojovat dětinské touhy dospělého”
  Verici se tedy nemaji cim chlubit.

 329. Daniel B.

  @mulit

  “Já nevidím žádný rozdíl mezi komunismem a křesťanstím (,judaismem, islámem), nacismem a křesťanstvím ( judaismem, islámem). Jaký je vlastně rozdíl? V čem se to jako liší? ”

  Někdo zase nevidí rozdíl mezi světlem a tmou. Těm lidem se nějak říká. 😉

 330. Daniel B.

  @ateista

  “Nebo je to ještě jinak?”

  Je to jinak. Vy máte ve svých myšlenkách jen nynější život, ne ten posmrtný. Tento život je vše, co – ve svém myšlení – máte a proto ztráta tohoto nynějšího života je pro vás ztrátou všeho.

  Pokud by však nebyl život po smrti, pak je vše zbytečné.

  Důvěřuji Bohu ohledně zdraví – nemusím znát svoji diagnózu – stačí, když vím, že Bůh je ten, kdo mě uzdravuje a zachraňuje, – což před vámi vypadá, že mi na mém vlastním životě nezáleží, – protože v Boha nevěříte…

 331. Daniel B.

  @Ateistický laik

  Daniel B.: Ateismus umožňuje člověku páchat zlo a věřit, že nepřijde věčná odplata.
  A v jakém „svatém“ textu má ateismus tohle napsaný?

  Ateismus umožňuje činit lidem dobro.
  A v jakém „svatém“ textu má ateismus tohle napsaný?
  😉

 332. xjur

  @Danieli B.
  Jste totalne smesny se svymi argumenty o posmrtnem zivote. Neverte na duchy a pohadky.

 333. Ateistický laik

  Daniel B.: Pokud by však nebyl život po smrti, pak je vše zbytečné.
  To možná platí z vašeho pohledu věřícího. Pro mě to je bezvýznamná směšná věta. Já svůj smysl života mám.

  Ateismus umožňuje člověku páchat zlo a věřit, že nepřijde věčná odplata.
  A v jakém „svatém“ textu má ateismus tohle napsaný?
  Ateismus umožňuje činit lidem dobro.
  A v jakém „svatém“ textu má ateismus tohle napsaný?

  A že by jste odpověděl na otázku?
  Já vám odpovím. Ateismus nějaké hlásání dobra ve vínku taky nemá, ateismus je primárně o tom, že bůh neexistuje (je nepravděpodobný, je to výmysl, …). Nevím, proč se mu snažíte naroubovat vlastnosti na způsob náboženství?

 334. mulit

  Daniel B.
  13.10. 2016
  @mulit

  „Já nevidím žádný rozdíl mezi komunismem a křesťanstím (,judaismem, islámem), nacismem a křesťanstvím ( judaismem, islámem). Jaký je vlastně rozdíl? V čem se to jako liší? “

  Někdo zase nevidí rozdíl mezi světlem a tmou. Těm lidem se nějak říká. 😉

  DanielB. si je moc dobře vědom, že křestanství je totalitní ideologie, ale jemu to tak vyhovuje. Je fanatikem pro svého vůdce, pro svého Pána, pro svoji postavu, o které se dočetl v tlusté knížce. Tam je psáno, že má být otrokem, že mu má sloužit, tak to dělá. Tam se píše, že to mají dělat všichni. tak to učení šíří. O co usilují křesťané, píše apoštol Pavel: “Aby se před jménem Ježíšovým sklonilo každé koleno – na nebi, na zemi i pod zemí – a k slávě Boha Otce každý jazyk aby vyznával: Ježíš Kristus jest Pán.” Dále Pavel říká: “: Ale i kdybychom my nebo sám anděl z nebe přišel hlásat jiné evangelium než to, které jsme vám zvěstovali, budiž proklet! Jak jsem právě řekl, a znovu to opakuji: Jestliže vám někdo hlásá jiné evangelium než to, které jste přijali, budiž proklet!”

  Toto je podstata křesťanství. Nesmiřitelná ideologie, která chce donutit všechny k poslušnosti k neviditelnému vůdci skrze lidi, kteří předstírají, že s ním komunikují.

 335. ateista

  @Daniel B.
  “Důvěřuji Bohu ohledně zdraví – nemusím znát svoji diagnózu – stačí, když vím, že Bůh je ten, kdo mě uzdravuje a zachraňuje,”

  Nemáte pocit, že urážíte všechny doktory? Kdybych já byl Váš praktický lékař a Vy si přišel ke mně s chřipkou pro Paralen, vyhnal bych Vás k Vašemu bohu, ať Vám ho předepíše. O horších onemocněních ani nemluvě.
  Vaše deformace mozku je totální. Nemá smysl s Vámi jakkoliv komunikovat. Pouze je potřeba reagovat a vyvracet Vaše nesmyslnosti, abyste neměl pocit, že máte pravdu.

 336. toli

  Vaše deformace mozku je totální. Nemá smysl s Vámi jakkoliv komunikovat. Pouze je potřeba reagovat a vyvracet Vaše nesmyslnosti, abyste neměl pocit, že máte pravdu.

  Já se jen divím že na něj ještě nějak reagujete po tom co tady předvedl a předvádí .Magoři se ignorují-nediskutuje se s nimi protože to je jak jeden o koze a druhý o voze….

 337. xjur

  „Důvěřuji Bohu ohledně zdraví – nemusím znát svoji diagnózu – stačí, když vím, že Bůh je ten, kdo mě uzdravuje a zachraňuje,“
  Toto je typicke tvrzeni, kde na smysl ekvivalence Buh=Nahoda, veta tim dostane alespon nejaky obsah.
  Pro jina oblibena rceni to ale neplati: Matka jisteho Jezise jiste neotehotnela Nahodou, proste ju nekdo zbouchl, je na tom neco k nepochopeni?
  Boze, jak si verici ten svet komplikuji!

 338. mulit

  Já si naopak myslím, že s věřícími by se mělo diskutovat. Protože mezi nimi jsou lidé, co jsou přemýšliví. A jsou i lidé nerozhodní. Ti třeba ani do diskusí nepíšou, ale čtou si to. A ze způsobů, jak kdo komunikuje (forma) a z obsahu si odvodí, co jim více vyhovuje. Někdy to trvá léta. Já jsem pro, aby pobožní ventilovali všechny své motivy a uvažování. Mně to konkrétně způsobilo, že jsem nakonec od křesťanství odešel. A když se to přihodilo mně, tak se to muselo přihodit i jiným. Určitě nejsem první člověk na světě, který prošel dekonverzí. A určitě nejsem ani první, komu k dekonverzi pomohli křesťané. Samotné argumenty od ateistů mi nikdy nestačily. Musel jsem si vychutnat masochisticky tu bláznivost, okázalost jejich světa, aby se mi rozsvítilo, že to je fejk. Bez toho by to nešlo. O ateistické argumenty jsem se zajímal sice souběžně s vírou už dříve. Ale jakoby to steklo po skle a nic. Až teprve když jsem dostal patřičnou dávku fejků a převráceného uvažování od pobožných, teprve pak jsem se otevřel světu rácia a začala mě zajímat už jen naturální pravda.

  A jen perlička na závěr. Jsou pobožní, co vymýšlejí na netu příběhy jakože odpadlíka, který se navrátil, aby reevangelizovali ty, kteří mají buď pochybnosti nebo odešli. Jsou to průhledné fake příběhy. Mně to jenom ukazuje, že pobožní jsou schopni všeho. Neštítí se ničeho. Účel světí prostředky. Když tak přemýšlím, není to proto, že v bibli není nikde zakázáno lhaní? Všechno je zakázáno, ale lhaní se nikde neodsuzuje, ani netrestá. Dokonce je to žádoucí. Lhát pro ideologii. Lhát pro svého Krista. Lhát pro svoji úchylku. No a čím více to pobožní dělají, tím lépe, ne? Kdo nemá rád lhaní, je aspon má šanci odhalit.

 339. toli

  Foxy,jestli to tady prolézáš vysvětli mi prosím na jakém podvodu či fyzikálním zákonu je založené toto
  http://www.ebay.co.uk/itm/Genuine-K2-EMF-Meter-Black-Ghost-Hunting-Paranormal-Equipment-K-II-KII-UK-/122137942504?hash=item1c6ffd19e8:g:Dk4AAOSwYHxWISaO

  a

  http://www.ebay.co.uk/itm/GHOST-8GB-EVP-RECORDER-EMF-METER-READER-TRIGGER-SPIRIT-PARANORMAL-EQUIPMENT-/152219213442?hash=item2370f8de82:g:6j8AAOSwEetWAuqU

  Čeští ghostbusters tvrdí že díky tomuto dokáží duchové komunikovat a odpovídat na otázky 🙂

 340. Daniel B.

  @xjur

  “Jste totalne smesny se svymi argumenty o posmrtnem zivote. Neverte na duchy a pohadky.”

  Že jsem pro vás směšný, mi vůbec nevadí. Byl jsem kvůli následování Ježíše v ohrožení života. Co je mi po tom, co si o mně myslí lidé, kteří jsou zaujatí proti pravdě?
  To mi má vadit?
  🙂

 341. Daniel B.

  @Ateistický laik

  “Já svůj smysl života mám.”

  Co z něj zbude v poslední minutě vašeho života?

 342. Daniel B.

  @Ateistický laik

  “A že by jste odpověděl na otázku?”

  Myslel jsem, že pochopíte, když nastavím zrcadlo vašemu nelogickému tvrzení.

  Takže nic mi nezbývá, než to napsat přímo – je s ateismem v nesouladu konat dobro, jen proto, že ateismus nemá někde zapsáno, že konat dobro se má?

 343. Daniel B.

  @mulit

  “DanielB. si je moc dobře vědom, že křestanství je totalitní ideologie, ale jemu to tak vyhovuje.”

  Uškodil vám někdo nějak za to, že jste onu “totalitní” ideologii opustil?

  “Totalita”, kterou je možno svobodně opustit, žádnou totalitou není.
  🙂

 344. Daniel B.

  @ateista

  “Nemáte pocit, že urážíte všechny doktory?”

  Nemám takovýto pocit.

  “Kdybych já byl Váš praktický lékař a Vy si přišel ke mně s chřipkou pro Paralen, vyhnal bych Vás k Vašemu bohu, ať Vám ho předepíše.”

  Kdybych já byl Váš praktický lékař a Vy si přišel ke mně s chřipkou pro Paralen, tak vám dám nějaký lepší lék než Paralen, ať se snáze uzdravíte. Paralen lze koupit bez předpisu a nestojí moc. 🙂

 345. Daniel B.

  Víte, že Elon Musk je věřící?

  Věří v to, že žijeme v simulaci – jinými slovy – je to víra v inteligentního designéra.

  Silicon Valley si oblíbilo hypotézu simulace. Geekové mají nové náboženství
  www_zive_cz/bleskovky/silicon-valley-si-oblibilo-hypotezu-simulace-geekove-maji-nove-nabozenstvi/sc-4-a-184536/default.aspx

 346. Daniel B.

  Vedle Elona Muska je zastáncem hypotézy simulace třeba prezident Y Combinatoru a investor Sam Altman a z těch, kteří se myšlenkou zabývají už roky, pak třeba Rich Terrile z NASA JPL.
  www_zive_cz/bleskovky/silicon-valley-si-oblibilo-hypotezu-simulace-geekove-maji-nove-nabozenstvi/sc-4-a-184536/default.aspx

  Z diskuze:
  Že svět byl stvořen jako simulace nějakým tvůrcem vesmíru je uplně to samé co říká např. Bible, jen řečeno jinak, a technicky. Doufám, že si to ti noví věřící ze Silicon Valley uvědomují…

 347. mulit

  Daniel B.: Co z něj zbude v poslední minutě vašeho života?

  mulit: Což mi ukazuje, že strach ze smrti je příčinou víry u většiny věřících. Ale žádný bůh tě nespasí za to, že jsi věřil fejkům. Budeš volat maminku, boha. Všichni. Pobožní, nepobožní. Pud sebezáchovy je svině. Ale to nejenomže nedokazuje tvého boha, to dokonce vysvětluje, proč představa boha vznikla. Jako reakce na stres ze smrti. Jako odpověd na touhu po pokračování. Ale proč kvůli tomu věřit fejkům? Ty tě nespasí. Nespasí tě ani kniha s názvem bible, ale literární postavy tam uvedené. Je mi líto, ale nenastane to, v co věříš. Není to. Lhali ti. Žádný Ježíš nespasuje, neuzdravuje. Tobě v poslední minutě života zůstanou jen ty fejky, kterým jsi věřil, že tě dostanou do nebe. Není ani to nebe.

  Navíc, toto orientování se na další život po smrti vede k nezodpovědnému chování k současnému životu, což dokumentují muslimové, kteří páchají sebevražedné akce s vidinou toho, že se ocitnou v nebi, nebo i křestané, kteří se chovají vyšinutě. Křesťanství vede k nezodpovědnému chování k vlastnímu životu i životu ostatních. Já o tom svědčím. Mě vedlo křesťanství ke špatným rozhodnutím. A nejenom mě. Spatřuji to u hodně lidí. Kdyby lidé věděli, že na tomto životě záleží a žádný další nedostanou, chovali by se o mnoho lépe. Náboženství je strašné. Ulhané a destruktivní. Je to svinstvo.

 348. Daniel B.

  Elon Musk (* 28. června 1971, Jihoafrická republika) je americký podnikatel. Spoluvlastnil internetový platební systém PayPal, založil kosmickou společnost SpaceX a spoluzaložil a v pozici CEO vede automobilku Tesla Motors. Zároveň je předsedou společnosti SolarCity, která se v USA zabývá instalací solárních panelů pro domy.
  cs_wikipedia_org/wiki/Elon_Musk

 349. Daniel B.

  @mulit

  “Mě vedlo křesťanství ke špatným rozhodnutím.”

  Mne k dobrým, nestěžuji si.
  🙂

  “Kdyby lidé věděli, že na tomto životě záleží a žádný další nedostanou, chovali by se o mnoho lépe.”

  Proč se tedy v této diskuzi nechováte lépe?

  Stalin věřil, že žádný další život nedostane a patřičně toho využil.

 350. Daniel B.

  Podle ateismu dopadne skončí věřící stejně jako nevěřící.

  Divím se tedy, že ateisté chtějí, aby lidé nevěřili v Boha – vždyť ve výsledku je to podle nich jedno.

 351. mulit

  Daniel B.: Uškodil vám někdo nějak za to, že jste onu „totalitní“ ideologii opustil?

  „Totalita“, kterou je možno svobodně opustit, žádnou totalitou není.

  mulit: Totalitní ideologie zůstane totalitní ideologií, i když v určité etapě nemá moc. Nacisti také nemají absolutní moc, ani komunisti, ale měli a ukázali, co to znamená. To samé muslimové a to samé křesťané. Muslimové ukazují dodnes a křesťané už tolik prostoru nemají. U nás v ČR. A opustit křesťanství nebylo jednoduché. Kvůli tlaku rodiny a věřících kamarádů. Totalita to není, protože to není u moci. Totalita je to ovšem co se týká učení. V Bibli je zapsáno totalitní učení. Jak ve SZ, tak v NZ. Obojí je vysoce totalitní. Dokonce si na tom zakládá. A když pobožní měli moc, tak kacíře, odpadlíky upalovali. Stejně jako komunisti nebo nacisti nebo muslimové.

 352. mulit

  Daniel B.: Proč se tedy v této diskuzi nechováte lépe?

  mulit: Co to je lépe? Ty mě reevangelizuješ? Jako že kdybych se dal zpátky na papouškování z tvojí knížky, že to by bylo to lépe? Nebo co je lépe?

 353. Daniel B.

  @mulit

  “A když pobožní měli moc, tak kacíře, odpadlíky upalovali.”

  Já je za pobožné nepovažuji.

 354. Daniel B.

  @mulit

  Lépe je – diskutovat slušněji, bez urážek.

 355. mulit

  Já tě tu urážím? To myslíš vážně? Píšu ti nejjemněji, jak to jde. Přečti si, co ti píšou ostatní. Že máš deformovaný mozek, že jsi beznadějný případ, že jsi směšný atd. Nic takového ti nepíšu. Já se věnuju náboženství, tvé osobě ne. Věnuju se zkaženosti bible, zkaženosti té ideologie, zkaženosti boha tam zobrazeného. Ale to ti asi více, než osobní komentáře, co ti píšou ostatní. To taky o něčem vypovídá. Že už se tě nedotýká rozbor tvé osoby (to protrpíš pro svého Pána, viď? ), ale dotýká se tě rozbor tvého boha a tvého náboženství. A na to reaguješ hůře. No to už dokazuje, jak jsi s tím spojený. Já to znám od křesťanů. Když jsem napsal k té ideologii, tak reagovali prudčeji, než kdybych psal o čemkoli jiném. A víš, co mi to dokazuje? Že se má útočit právě na tu hnusnou pokaženou biblickou ideologii, ne na ty lidi, křesťany. To jsou vesměs oběti. Dobré, že jsi mi to potvrdil. Jo, to vám, vadí. Tím spíše to budu dělat. Proč? Protože mně to ublížilo. Svinstvo. A pokazilo vztahy v rodině. Odporné křesťanství. Odporná bible. Hnusná ideologie. Zkažená, nemorální. A ty jí uctíváš. Proč? Bo se bojíš, co s tebou bude po smrti?

 356. Daniel B.

  @mulit

  “Já tě tu urážím? To myslíš vážně?”

  To jsem nenapsal.

  “Odporné křesťanství. Odporná bible. Hnusná ideologie. Zkažená, nemorální. A ty jí uctíváš. Proč? Bo se bojíš, co s tebou bude po smrti?”

  Neuctívám bibli. To by bylo modlářství. Uctívám Boha.

  Vy jste ani asi nikdy Boha nemiloval, protože nevíte, že skutečné uctívání pramení z lásky, ne ze strachu.

  Nejde od Boha odpadnout, pokud člověk nejprve neodpadne od lásky k němu.

  Dokážete pochopit a přijmout, že miluji Boha?

  Bůh není jako lidé, on je dokonalý, nedělá chyby. To, jak se chováte a vyjadřujete, mě ještě více vede k Bohu. On má skutečnou lásku. Mohu se o něho opřít, On není nestálý, ani náladový.

  Napište mi, co získá člověk, když přestane věřit v Boha.

  Velké obrovské prázdno?

  Možná si to nějak neuvědomujete, ale já jsem kdysi bez Boha žil a vím, co to je za “život”.

 357. mulit

  Danieli, to co jsi napsal, je právě jádro pudla. “Boha jste nikdy nemiloval” Dokážete pochopit a přijmout, že miluji Boha” napíšeš mně? Ty nemiluješ žádného boha, ale miluješ svoji představu, kterou sis vyrobil v hlavě. Abys někoho miloval, musel bys ho vidět, slyšet, musel by se projevovat. Ale ty miluješ jen svoji fantazijní představu, kterou sis ve své hlavě vyrobil na základě četby bible + tvoje vlastní emoce, představy. To je tvůj bůh. Žádný jiný není. A všecko dál, co píšeš, jsou tvoje srdceryvné emoce. Což chápu. Já mám taky emoce.
  Emoce +Bible = Jahve (Hospodin, Kristus).
  Emoce + Korán = Alláh.

  Kdybych si teď psal s muslimem, bude mi srdceryvně psát, co mu dává víra v jeho boha a že o to nechce přijít. Já to chápu. Vím, co dávají víry. Jenže z mého pohledu to jen iluze, Je to fake. Vždyť sám píšeš, jak sis ho vybásnil:

  “on je dokonalý, nedělá chyby. On má skutečnou lásku. Mohu se o něho opřít, On není nestálý, ani náladový.”

  Danieli: Tohle jsi napsal. Prostě jsou to tvoje emoce. Tuli tuli. Srdíčko. Já ti to neberu. Věřím, že ti to dělá dobře. Ale já jsem přišel na to, že o je fake. Je to obrana před světem. Je to touha po něčem takovém. Je to mix různých tužeb, různých náboženských textů atd. Ale reálné to není. Pro tebe jo. Pro mě ne. Je to vymyšlená fiktivní postava a o té mi povídáš. A já to beru jako nemoc. A v tomto stádiu není šance, abys mě pochopil. Já tebe chápu, ale ty mě nemůžeš. Ty jsi prostě zamilovaný. Do svého přeludu. O kterém ty si myslíš, že to přelud není, ale že někdo takový fakt existuje. No tak já ti to neberu. Ale už tomu věřit nemůžu. Nemohu věřit donekonečna něčemu vymyšlenému.
  Byť si to miliardy lidí přejí, aby to bylo. Ok, přání je hezká věc. Ale pravda je pravda. Realita je realita.

 358. Daniel B.

  Mulite, já si nepřeju, aby Bůh byl. Jeho existence není věcí mého přání.

  Křesťané věří v Boha, který je stvořitelem všeho. Ateisté věří v Boha, který existuje nanejvýš v myslích věřících. Tvrdit, že Bůh neexistuje mimo mysl věřících, můžete jedině bez důkazů.

  Mulite, vy existenci Boha vyvrátit nemůžete. Proč se tak snažíte mě přesvědčit, že se Bůh neprojevuje? Je to stejné, jako byste mě chtěl přesvědčit, že se neprojevuje moje manželka.
  Co vy o tom víte, co v mém životě Bůh dělá?

  Jen hlupák může svědčit o něčem, čeho svědkem není.

  Dejte si nejprve do pořádku vztahy ve své rodině a pak můžete svědčit o tom, že ateismus má nějaký přínos.

  K čemu je vám ateismus, když máte rozbité vztahy? Dokáže je snad napravit?

 359. ateista

  @Daniel B.
  “Mulite, já si nepřeju, aby Bůh byl. Jeho existence není věcí mého přání.”

  Mohl byste nám blíže vysvětlit, co tím myslíte? A proč mi nepřejete, aby byl. Máme to chápat tak, že podle Vás bůh není? Nebo bůh je a proto je zbytečné si přát, aby byl?
  Pakliže by bůh nebyl, jak můžete prohlašovat, že je dokonalý, že má lásku, že není nestálý……. Tohle můžete prohlašovat pouze v situaci, kdyby byl. No a kdyby byl, proč v něho věřit? Pak by mělo smysl ho uctívat. Jako Thajci uctívali svého krále.
  Zkuste se vyjádřit nějak jednoduše, abychom to pochopili i my, neznabozi.

 360. mulit

  Daniel B: Mulite, já si nepřeju, aby Bůh byl. Jeho existence není věcí mého přání.

  mulit: Jasně, ty sis boha nepřál a bůh se ti zjevil jako Pavlovi z Tarsu a řekl ti, proč ho pronásleduješ, (nebo nenásleduješ), vid?

  Daniel B: Křesťané věří v Boha, který je stvořitelem všeho. Ateisté věří v Boha, který existuje nanejvýš v myslích věřících. Tvrdit, že Bůh neexistuje mimo mysl věřících, můžete jedině bez důkazů.

  mulit: Ateisté v nic nevěří, ani si nic nevyrábí. Ze máš nějakou představu boha (kterou sis vyrobil na základě četby bible + návštěvy křesťa. shromek + modlitby) to mi přece předvádíš. De facto jen recykluješ to, co jsem slyšel už tisíckrát v různých obměnách a co se tam u vás vypráví… Jsi jen průtokový ohřívač pověr, která tam u vás kolují… Myslíš, že mi tu říkáš něco nového?

  Daniel B: Mulite, vy existenci Boha vyvrátit nemůžete.

  mulit: No však já nikde boha nevyvracím. Nevím, jak vznikl svět. Jenom vím, jak to chodí u pobožných, konkrétně křesťanů a vím, že kecají. Že bys byl ty první na světě, na kterého po 23 letech natrefím a on kecat nebude – sorry, ale to po mě nemůžeš chtít. Tedy pokud mi budeš vyprávět, že děláš tohle a tohleto, modlíš se, chodíš do sboru, čteš bibli, intenzivně cítíš “svého Pána”, máš proroctví, mluvíš jazyky, to všechno ti budu věřit – ale současně vím, že to funguje, aniž by byl objekt víry reálný.

  Daniel B: Dejte si nejprve do pořádku vztahy ve své rodině a pak můžete svědčit o tom, že ateismus má nějaký přínos. K čemu je vám ateismus, když máte rozbité vztahy? Dokáže je snad napravit?

  mulit: To je dobře, že jsi mi to napsal. Aspoň mohu ukázat, co dělá křesťanství. Mám celou rodinu letniční + otec katolík. Tedy byli původně. Moje matka postupně přesvědčila na letniční všechny kromě otce. Takže nejdříve se léta žrali všichni proti otci, protože otec zůstal ten modlář. Všechno se dělalo ve jménu Ježíše Krista. Roky trval rozvrat rodiny kvůli víře. Ale pak jeden brácha přestoupil k hnutí Milost, což jsou ještě více letniční a ten se přestal bavit úplně se všemi, protože všichni se mýlí, jen on má pravdu. Dokonce mojí máme tvrdil, že má nějakého náboženského ducha. Protože moje máma si zajde i do katolického kostela i do apoštolské církve, jak časem přestali být jen letniční, ale více univerzální křesťané. Toto se zase nelíbilo bráchovi a jeho manželce. Takže co ta víra nadělala v naší rodině? Jenom peklo. Je to svinstvo. Zkurvené svinstvo. Zkurvená bible, zkurvené křesťanství. Bráchu jsem neviděl 18 let. A to on neví, že jsem úplně odešel od víry. To by se se mnou nebavil už vůbec. Přes jeho pobožný práh domu nikdo nesmí. Tím, že moje zbývající část rodiny není až tak vypjatá, tak se bavíme. Ale o víře ne. Páč další brácha věří na konec světa a ani se kvůli tomu nežení. A segra je sice vdaná, ale žere se svým manželem, který je bitý katolík. Ona mu cpe tu charismatickou podobu křesťanství a on chce jen tu tradičním vesnickou. Prostě kde se podívám, tak křesťansví, bible, náboženství, sbory dělají jen peklo. Náboženství je mor.

 361. mulit

  A proti tomu můj nejlepší kámoš je z ateistické rodiny a mají pěkné vztahy a baví se mezi sebou. Nežerou se kvůli nesmyslné víře ani se nedívají na druhého jinak než na člověka. Jak moc bych si přál., aby moji příbuzní přestali být křesťany a stali se ateisty. Všecko by se spravilo. Přestal by být důvod k rozdělení. Začali by se na sebe konečně dívat jako na lidi. Kámošovi jsem říkal, jak mu závidím, že má normální rodinu. Já musím mít pobožnou. Je to strašně zlé. Křesťanství je strašně zlé. Má to kecy o lásce, ale to jsou lži. Chce jen rozdělovat a ovládat. Křesťanství nasazuje masku lidské tváře a má líbivá slova, ale je to ten největší hnus, co jsem poznal.

 362. mulit

  A já jsem se rozešel v někým, protože mi v církvi řekli, že mám být sám. Zničil jsem si vztah. Já kretén. A šel jsem na operaci, po které mám trvalé následky, protože mi pastor řekl, že to je vůle Pána a že se za mě budou modlit a že to dopadne dobře. Danieli, běž do píče s náboženstvím a tvým Kristem. Mě tvůj Kristus rozmrdal rodinu a zničil zdraví. Jestli dostanu ban za sprostá slova, tak nic nenadělám, ale píšu poctivě, jak to cítím a slabší slova nemají smysl. Zkurvené náboženství. Zkurvená bible. Zkurvení pobožní. Tvá bible přináší smrt a zmar. Stejně jako korán. Stejně jako Mein Kampf.

 363. xjur

  @Daniel B.
  Z toho co tu pisete, mi pripada, ze si opravdu myslite, ze existuje tzv. Buh. Muzete se s nami podelit o to, jak si to vlastne predstavujete? Myslite si, ze Buh JE
  a) muz
  b) zena
  c) jiny tvor
  d) neco neziveho
  e) neco realneho
  f) neco abstraktniho
  g) neco hmotneho
  h) neco nehmotneho
  k) myslici
  l) nemyslici
  Vyjadrete se k bodum, o kterych mate vlastni nazor, prosim.

  Ale hlavne, prozradte nam, jakym zpusobem, by mel ten Vas Buh existovat? Tak jako jine realne veci, jako jine abstraktni veci nebo nejak jinak?

 364. Daniel B.

  @ateista

  “No a kdyby byl, proč v něho věřit? Pak by mělo smysl ho uctívat. Jako Thajci uctívali svého krále.”

  Chápejte víru jako přesvědčení o něčem. Pokud jsem přesvědčen o existenci Boha, nepřemýšlím o jeho existenci ve smyslu chtění či nechtění, aby byl.

  Přesvědčení může nabývat různého stupně, např. Elon Musk – “Podílel se na vývoji platebního systému PayPal, jeho elektromobily Tesla nemají mezi vozidly na alternativní pohon konkurenci a nejnověji jeho projekt SpaceX by v budoucnu měl dopravit lidi na Mars. Všechno je to ale jedno, protože podle Elona Muska žijeme ve virtuální realitě.” – řekl toto:

  „Existuje šance jedna ku miliardám, že toto je skutečná realita,“ uvedl Musk.
  byznys_lidovky_cz/zijeme-ve-videohre-rika-otec-elektromobilu-tesla-elon-musk-pah-/firmy-trhy.aspx?c=A160605_145950_firmy-trhy_onv

  Je to jeho přesvědčení, jeho víra. Bible ostatně o této realitě hovoří obdobně, vznikla skrze Tvůrce a je jím udržována při existenci.

 365. Daniel B.

  @mulit

  Mulite, vaše vyjadřování je na BAN.

  Použil jste nadávku, nebo hrubý výraz. Naše pravidla zakazují použití i jinde přijatelných nadávek nebo hrubostí, které jsou dnes běžné.
  https://www.osacr.cz/o-nas/deset-duvodu-proc-smazeme-vas-komentar-na-techto-strankach/

  “To je dobře, že jsi mi to napsal. Aspoň mohu ukázat, co dělá křesťanství.”

  Vždyť to je taková blbost – tohleto dělá křesťanství? Chodím do církve jiné denominace, než rodina a vůbec to nemá na naše rodinné vztahy špatný vliv. Neznáte druhé největší přikázání o lásce k bližnímu? Pokud byste se v rodině podle toho chovali, neměli byste špatné vztahy. Mohu s někým v něčem nesouhlasit, ale mohu to dělat v lásce. Chcete mě tím, co jste napsal, přesvědčit, že za rozpadem vztahů ve vaší rodině může křesťanství?

  Za ten rozpad může neposlušnost.

  “My víme, že jsme přešli ze smrti do života, neboť milujeme bratry; kdo nemiluje bratra, zůstává ve smrti.”
  1. Janův 3,14

  Za rozpadem vašich vztahů může nedostatek lásky mezi vámi, ne křesťanství.

 366. Daniel B.

  @mulit

  “A já jsem se rozešel v někým, protože mi v církvi řekli, že mám být sám. Zničil jsem si vztah.”

  Vidíte, takhleto dopadá, když následujete lidi a ne Boha. Já jsem si vzal krásnou ženu, o které mi řekl Bůh a jsem šťastný a spokojený.

 367. Daniel B.

  @xjur

  Odpověď:
  h), k).

  Jakým způsobem funguje vaše rozhodování? Pokud jste materialista, tak vlastně vyznáváte, že nemůžete zasahovat do vašich myšlenkových pochodů. Teď nemluvím o determinismu, ale o nemožnosti zasáhnout do pochodů vašeho myšlení.
  Pokud by byl člověk pouze hmota a energie, pak možnost rozhodování je pouze iluze.

  Asi z toho vidíte, že věřím v existenci něčeho nehmotného, co nepodléhá přírodním zákonitostem a co způsobuje, že máme skutečnou vůli, která není iluzí možnosti volby jako v případě naturalismu.

  Z materialismu vyplývá víra v osud – nemohl jste vlastní vůli udělat něco jiného, než jste udělal, protože z hlediska materialismu nemáte žádné prostředky pro to, abyste změnil směřování událostí i vašich myšlenkových pochodů.

 368. mulit

  Daniel B: Ty jsi popsal, co ti křesťanství dalo, já jsem popsal, co mi křesťanství vzalo. Každý čtenář tohoto webu se může sám rozhodnout, komu z nás více věří. Třeba bude mít někdo z naší konverzace užitek. Já jsem pro, abys sem psal, protože mně se ukazuje ta faleš a pokřivenost křesťanské ideologie. Jinak o mojí rodině nevíš nic. Protože do doby, než přišla letniční víra a upjaté křesťanství, tak to bylo v naší rodině v pohodě. Má to přímou souvislost s křesťanstvím. Ty si můžeš vykládat jaké chceš prdy. Já jsem tam žil a vím, kde to má původ. Moje rodina není jediná, kterou křesťanství negativně poznačilo. Beztak i tvoji, ale ty to ideologicky přeměňuješ. Vím, jak to pobožní dělají. Jak křiví, ohýbají realitu.

 369. xjur

  @Daniel B.
  Dekuji za Vasi odpoved.
  Dovolim si to tedy shrnout.

  Vas Buh je neco nehmotneho, mysliciho o nemz nemate predstavu jak existuje, presto verite, ze existuje. Tvrdite, ze neco nehmotneho interaguje s neci hmotnym.

  Uznavam, ze toto Vase vyjadreni zcela odpovida tomu, co si myslim o vericich.

  Takovy zpusob uvazovani, vsak povazuji za absurdni, protoze neni jediny duvod si myslet, ze neco takoveho jako Buh je vubec mozne. Nehmotne objekty sice existuji, ale jen v nasi mysli. I Vas Buh existuje ve Vasi mysli a je nepochybne, ze se Vam tato predstava libi.
  Pro mne je vsak naprosto neprijatelna a primo smesna predstava, ze by nehmotny objekt mohl jakkoli pusobit na hmotne objekty. Buh, ktery je ve Vasi mysli je jen projevem Vaseho uvazovani. Za vse dobre, co mu vdecite, vdecite jen sam sobe.

  Vse dobre, co tvori uznavane hodnoty, nema s predstavou Boha jen malo spolecneho. Jen to, ze lide se snazi vyhnout “Bozimu trestu”. Bohuzel zase jine/nebo i ty stejne lidi jejich nabozenske predstavy slibujici “Bozi odmenu” vedou k pachani zla.
  To proto, ze nabozenska ideologie neni nositelem moralky, ale slouzi jen k tomu aby primela lidi k poslusnosti. Toho nejlepe dosahne tim, ze nabada verici k tomu aby nemysleli, jen aby verili. Tak jako Vy.

 370. Daniel B.

  @mulit

  Mulite, jsem přesvědčen, že čtenář této naší diskuze pochopí, že vaše pojetí křesťanství je odlišné od mého. Vy totiž tvrdíte, že chování členů vaší rodiny je s křesťanství v souladu, já tvrdím opak.

  O schopnost toto rozpoznat u zdejších čtenářů obavy nemám.

 371. Daniel B.

  @xjur

  “Nehmotne objekty sice existuji, ale jen v nasi mysli.”

  Považujete vaší mysl za hmotnou? Zkuste to dokázat.

  Dále se chci zeptat, zda se v souladu s vaším materialismem považujete za biochemický stroj a zda v souladu s materialismem nevěříte v existenci vlastní osobnosti – tedy – zda ji pokládáte za výsledek reakcí ve vašem mozku. Uznejte sám – jak chcete z pozice materialismu ovlivňovat tok elektrických impulsů ve vašem mozku a chemických reakcí?

  Když už se stavíte proti víře v něco nehmotného, pak byste měl přestat věřit v možnost skutečné volby a začít se považovat za biochemický stroj.

 372. Daniel B.

  Vědec zkazil radost utopistům: Dožijete se nanejvýš 115 let

  technet_idnes_cz/kolika-let-se-dozijete-nejvyse-115-let-dv0-/veda.aspx?c=A161010_162647_veda_mla

  Z diskuze:

  “Víte, co je trochu zarážející – že se v Bibli píše (Gn 6,3):

  Hospodin však řekl: „Můj duch se nebude člověkem věčně zaneprazdňovat. Vždyť je jen tělo. Ať je jeho dnů sto dvacet let.“

  A nyní vědci v podstatě přišli s tím samým.

  Nevím, jakého věku se dožívali lidé ve době, kdy bible vznikala, ale pravděpodobně se lidský život počítal na několik desetiletí.

  Proč jen do bible dali těch 120 let?”
  Jan Burian

 373. xjur

  @Daniel B.
  Pisete:
  “Považujete vaší mysl za hmotnou? Zkuste to dokázat.
  …. pak byste měl přestat věřit v možnost skutečné volby a začít se považovat za biochemický stroj”
  a) Nepovazuji svou mysl za hmotnou, nemusim tedy dokazovat ze ma vlastnosti hmoty. Moje mysl je jen PROJEVEM funkce hmoty.
  b) Popis cloveka jako biochemickeho stroje neni v rozporu s zadnou zkusenosti ani poznanim, proto toto Vami navrzene oznaceni povazuji za prijatelne.
  c) Jedine co je neprijatelne, je Vase predstava toho, ze neco nehmotneho muze zpusobit existenci neceho hmotneho. Tato predstava nema zadne opodstatneni. Byla Vam vnucena a vy nemate odvahu ji zavrhnout.
  d) Divne je to, ze propagujete existenci Boha, tedy neco, co se prici zkusenosti i rozumovemu vykladu, neco o cem nemate ani predstavu, jak by mohlo existovat.

 374. mulit

  Daniel B.: Mulite, jsem přesvědčen, že čtenář této naší diskuze pochopí, že vaše pojetí křesťanství je odlišné od mého. Vy totiž tvrdíte, že chování členů vaší rodiny je s křesťanství v souladu, já tvrdím opak. O schopnost toto rozpoznat u zdejších čtenářů obavy nemám.

  mulit: Danieli, podívej se na diskuse pobožných kdekoli na netu. Jak se mezi sebou žerou. Samo křesťanství nese v sobě tisíce možností výkladů čehokoliv. Vy se mezi sebou neshodnete v ničem, ani kolik osob má vás bůh. Moje rodina je jenom v kostce to, co je křesťanství. Kolik je denominací, kolik je řevnivosti. Jak si přetahujete ovce. To je fakt směšné, co mi píšeš. Ty máš lidi za blby? Myslíš, že někdo tvým sladkým řečičkám o dobrém křesťanství uvěří?

 375. Daniel B.

  @mulit
  “Myslíš, že někdo tvým sladkým řečičkám o dobrém křesťanství uvěří?”

  Lidé poznají zahořklé lidi – lidi, kteří druhým neodpustili. V jejich přítomnosti se necítí dobře.

  Lidé uvěří skutkům.

  Řekněte mi, čím to je, že nemám potřebu nadávat ateistům do nemocných, do těch, kdo nepoužívají rozum, a do těch, o kterých jste psal vy – což se stydím tady citovat a za co byste si při spravedlivém posouzení vysloužil BAN a nemohl dále přispívat do diskuze.

  Je to nějaký životní přínos, že jako nekřesťan můžete mluvit sprostě?

  V takovém stavu, v jakém jste, si asi těžko najdete dobrou manželku, popř. partnerku. A ateismus a vše, co je na něm založeno, vám v tomto nijak nepomůže. Totiž jenom Jediný dokáže odstranit onu hořkost, kterou nosíte v sobě – onen Jediný, kterého jste opustil.

 376. Daniel B.

  @xjur

  “Moje mysl je jen PROJEVEM funkce hmoty.”

  Opravdu? Jedná se o další tvrzení nepodložené důkazem?

  “Popis cloveka jako biochemickeho stroje neni v rozporu s zadnou zkusenosti ani poznanim, proto toto Vami navrzene oznaceni povazuji za prijatelne”

  Jestli je to tak, pak vrah nemohl vlastní vůli ovlivnit, aby onu oběť nezabil a pedofil nemohl neznásilnit malé dítě. Souhlasíte?

  “Jedine co je neprijatelne, je Vase predstava toho, ze neco nehmotneho muze zpusobit existenci neceho hmotneho”

  Ale vždyť vznik hmoty z nehmotného hlásají samotní ateisté, dokonce na stránkách tohoto webu:
  “A nejpřekvapivější je, že kombinací myšlenek obecné relativity a kvantové mechaniky porozumíme, jak je možné, že celý vesmír, hmota, záření a nakonec i prostor sám, mohl vzniknout spontánně z ničeho, bez přímého zázračného zásahu. Kvantově mechanický princip neurčitosti rozšiřuje možnosti toho, co se může stát v jinak prázdném prostoru. Pokud je i gravitace řízena kvantovou mechanikou, potom celý vesmír může sám od sebe vzniknout a zase zaniknout. To znamená, že náš vesmír nemusí být ničým výjimečný a je místo toho součástí „multiversa“.”
  www_osacr_cz/2012/04/03/jak-vznikl-vesmir-z-niceho/

  “Divne je to, ze propagujete existenci Boha, tedy neco, co se prici zkusenosti i rozumovemu vykladu, neco o cem nemate ani predstavu, jak by mohlo existovat”

  A vy máte představu o tom, jak může existovat hmota?

 377. Ateistický laik

  Daniel B.:„Já svůj smysl života mám.“
  Co z něj zbude v poslední minutě vašeho života?

  Prožitý smysluplný život.

  Myslel jsem, že pochopíte, když nastavím zrcadlo vašemu nelogickému tvrzení.
  Takže nic mi nezbývá, než to napsat přímo – je s ateismem v nesouladu konat dobro, jen proto, že ateismus nemá někde zapsáno, že konat dobro se má?

  Ateismu žádné dobro ani zlo nehlásá, takže to nemůže být ani v souladu a ani v nesouladu. Ateismus je primárně o tom, že bůh neexistuje (je nepravděpodobný, je to výmysl, …).

  Uškodil vám někdo nějak za to, že jste onu „totalitní“ ideologii opustil?
  „Totalita“, kterou je možno svobodně opustit, žádnou totalitou není.

  Máte pravdu, že absolutní totalita křetanství je v našem společenství už potlačena. Naše sekulární zákony umožňují opuštění církve. Na světě jsou ale stále jiná náboženství, které takovéto věci neumonují.

  Tvrdit, že Bůh neexistuje mimo mysl věřících, můžete jedině bez důkazů.
  Vždyť ano, nejsou žádné důkazy (věřící je ani nedodali, ti dodávají jen domněnky, přání a hypotézy) existence boha mimo mysl věřících. Až dodáte důkazy, tak tvrdit přestaneme.

  K čemu je vám ateismus, když máte rozbité vztahy? Dokáže je snad napravit?
  Pokud budou v rodině všichni ateisti, tak se kvůli nějakému bohu nebudou přece hádat.

 378. irnerius

  xjur: Moje mysl je jen PROJEVEM funkce hmoty.

  To víš jak ?

 379. irnerius

  xjur: Nehmotne objekty sice existuji, ale jen v nasi mysli.

  medea zde postovala řadu kvalitních odkazů, které odůvodňovaly opak.

 380. irnerius

  mulit: Ty máš lidi za blby?

  já osobně obecně lidi ne, ale třeba podle tvých příspěvků je zřejmé, že někteří lidé blbové jsou.

 381. mulit

  Daniel B.: Lidé poznají zahořklé lidi – lidi, kteří druhým neodpustili. V jejich přítomnosti se necítí dobře.

  mulit: Odmítnutí nějaké ideologie není zahořklost. A že píšu jinak ne ty? Já jsem z Ostravska. My se tady tak vyjadřujeme. Jadrněji než vy v Čechách. A taky jsem pravděpodobně starší než ty.

  Daniel B.: Řekněte mi, čím to je, že nemám potřebu nadávat ateistům do nemocných

  mulit: Že jsou pobožní nemocní – to napsal několikrát toli a mě to zpočátku přišlo přehnané, ale ted vidím, že měl recht. Jste nemocní. Jo, Takhle to působí.

  Daniel.B.: V takovém stavu, v jakém jste, si asi těžko najdete dobrou manželku, popř. partnerku. A ateismus a vše, co je na něm založeno, vám v tomto nijak nepomůže. Totiž jenom Jediný dokáže odstranit onu hořkost, kterou nosíte v sobě – onen Jediný, kterého jste opustil

  mulit: Ty mě reevangelizuješ na ateistickém serveru? Jsi fakt srandovní. Psali ti tu, že ses pomátl. A fakt tak působíš. Hraješ to? Nebo fakt ideologicky bojuješ? Tobě se už podařilo někoho reevangelizovat?

  Jo a vysvětli mi ty denominace a proč se, vy pobožní, mezi sebou žerete a proč se neshodnete na ničem. Dejme tomu, že si zahrajeme hru na moji reveangelizaci a ty bude můj školitel reevangelizátor. Tak mi školiteli reevangelizátore vysvětli, proč existuje tolik různých náboženství na světě, proč existuje tolik různých denominací a proč se mezi sebou nesnášejí a kdo z nich má pravdu? V co ty vlastně věříš? Který směr ty jedeš?

 382. mulit

  irnerius – nepamatuji si tento nick, ani nevím, že jsem si s ním psal. To je někdo pobožný?

 383. Ateistický laik

  Daniel B.: Z materialismu vyplývá víra v osud – nemohl jste vlastní vůli udělat něco jiného, než jste udělal, protože z hlediska materialismu nemáte žádné prostředky pro to, abyste změnil směřování událostí i vašich myšlenkových pochodů.
  Osud je jen další výmysl věřících v osud… Viz bod níže.

  Uznejte sám – jak chcete z pozice materialismu ovlivňovat tok elektrických impulsů ve vašem mozku a chemických reakcí?
  Ovlivňování toku impulsů je ovlivněno vzděláním, znalostmi, přídavnými látkami (přítomnost/nepřítomnost stravy a drogy vnější/vnitřní), fyzikální veličiny okolí, atd. Vše ovlivňuje naše rozhodování.

  Jestli je to tak, pak vrah nemohl vlastní vůli ovlivnit, aby onu oběť nezabil a pedofil nemohl neznásilnit malé dítě. Souhlasíte?
  Nesouhlasím. Viz předchozí bod.

 384. irnerius

  alaik: Ovlivňování toku impulsů je ovlivněno vzděláním, znalostmi, přídavnými látkami (přítomnost/nepřítomnost stravy a drogy vnější/vnitřní), fyzikální veličiny okolí, atd. Vše ovlivňuje naše rozhodování.

  toto jsou všechno podněty, které jednak jsou převoditelné na onen danielem uváděný tok elektrických impulsů a jako celek i jednotlivě jsou přírodními a kulturními determinantami. Tedy lidské jednání determinují – omezují personální volní složku (nejsou faktorem, který by vedl k indeterminaci a svobodnému, nepředvídatelnému rozhodnutí, jsou naopak faktorem, který vede k jeho omezení). Nerozumím tedy, jak mohou přispět tomu, aby vrah či pedofil vlastní vůlí ovlivnil své jednání.

 385. Daniel B.

  @Ateistický laik

  “Prožitý smysluplný život.”

  Přijde mi to, jako byste se snažili investovat vše do zápasu, který skončí – z vašeho pohledu – pro oba mužstva remízou. Pokud onen “prožitý smysluplný život” za minutu už nebude životem, pak k čemu je?

  “Ateismu žádné dobro ani zlo nehlásá, takže to nemůže být ani v souladu a ani v nesouladu. ”
  Před nějakou dobou jste psal něco jiného.

  “Až dodáte důkazy, tak tvrdit přestaneme.”
  Od věřících chcete důkazy, ale pro svá tvrzení důkazy odmítáte?

  “A že píšu jinak ne ty? Já jsem z Ostravska. My se tady tak vyjadřujeme.”

  V Ostravě jsem studoval vysokou školu, takže vím, jak se tam lidi vyjadřují. 🙂 Neházejte špínu na lidi, kteří mluví slušně. Mimochodem, nejsem z Čech. 🙂

  “Jste nemocní. Jo, Takhle to působí.”

  Najděte onu nemoc v seznamu nemocí…

  Diseases & Conditions A-Z List
  www_medicinenet_com/diseases_and_conditions/alpha_a.htm

  “kdo z nich má pravdu”

  Pravdu v čem?

  Pravda se nedá vlastnit jako majetek. Můžeme o nějakém výroku říci, zda je pravdivý, nebo není. Další věc je správné pochopení daného tvrzení.

 386. Daniel B.

  @Ateistický laik

  “Ovlivňování toku impulsů je ovlivněno vzděláním, znalostmi, přídavnými látkami (přítomnost/nepřítomnost stravy a drogy vnější/vnitřní), fyzikální veličiny okolí, atd. Vše ovlivňuje naše rozhodování.”

  Řekněte mi, co měl udělat onen vrah nebo i onen pedofil, aby daný zlý skutek nespáchal.

  Kde mohli z pohledu materialismu přehodit onu “výhybku”, aby se nestalo to, co se stalo.

  Z pohledu materialismu NEMOHLI. Je vám to jasné nebo ještě ne?

  Pokud by bylo myšlení produktem hmoty, pak nemáte žádnou skutečnou možnost ovlivnit to, co se děje ve vaší hlavě. Hmota se chová podle platných zákonů a do toho nemůžete zasáhnout, protože podle vás nic mimo hmotný svět není. A jak pak chcete dosáhnout toho, aby se hmota chovala jinak?

 387. Daniel B.

  „A že píšu jinak ne ty? …

  Tato část příspěvku je pro mulita…

 388. mulit

  Pro Daniel.B:

  Ty mě reevangelizuješ na ateistickém serveru? Tobě se už podařilo někoho reevangelizovat?

  Vysvětli mi ty denominace a proč se, vy pobožní, mezi sebou žerete a proč se neshodnete na ničem. Dejme tomu, že si zahrajeme hru na moji reveangelizaci a ty budeš můj školitel reevangelizátor. Tak mi školiteli reevangelizátore vysvětli, proč existuje tolik různých náboženství na světě, proč existuje tolik různých denominací a proč se mezi sebou nesnášejí a kdo z nich má pravdu? V co ty vlastně věříš? Který směr ty jedeš?

 389. Ateistický laik

  Daniel B.: Přijde mi to, jako byste se snažili investovat vše do zápasu, který skončí – z vašeho pohledu – pro oba mužstva remízou. Pokud onen „prožitý smysluplný život“ za minutu už nebude životem, pak k čemu je?
  Pro mě to žádný zápas není, do ničeho neinvestuju, nechápu vaše přirovnání.
  Pokud řešíte(me) můj jednotlivý život, tak nevím, a vůbec mě to netrápí. Jestli to trápí vás, tak mě s tím neobtěžujte.

  Před nějakou dobou jste psal něco jiného.
  Prosím ukažte kde, protože máte jinak schopnost chápat text.

  Najděte onu nemoc v seznamu nemocí… Bohužel tam tahle nemoc ještě není. 🙂

  Řekněte mi, co měl udělat onen vrah nebo i onen pedofil, aby daný zlý skutek nespáchal.
  Třeba se trochu zamyslet.
  Kde mohli z pohledu materialismu přehodit onu „výhybku“, aby se nestalo to, co se stalo.
  Třeba někde ve výchově.

  Pokud by bylo myšlení produktem hmoty, pak nemáte žádnou skutečnou možnost ovlivnit to, co se děje ve vaší hlavě. Hmota se chová podle platných zákonů a do toho nemůžete zasáhnout, protože podle vás nic mimo hmotný svět není. A jak pak chcete dosáhnout toho, aby se hmota chovala jinak?
  Zase jen další interakcí s hmotou.

 390. Ateistický laik

  Daniel B.: Z pohledu materialismu NEMOHLI. Je vám to jasné nebo ještě ne?
  Není. Neřekl bych, že lidské rozhodování je čistě deterministické. Respektivo odo možná je, ale z tak velkého množství dat a druhů naprogramování mě to tak nepřipadá.

 391. toli

  Pokud onen „prožitý smysluplný život“ za minutu už nebude životem, pak k čemu je?

  K tomu že si život užijeme tak jak chceme,ostatně ani vy nemáte jistotu že po smrti něco je.Jen věříte staré hloupé knize kterou jste prohlásili božím slovem a tomu věříte ,jak směšné. Všimněte si že každé náboženství má své “boží slovo”.Tak které je to pravé ? Napovím-ani jedno 🙂

 392. toli

  Jinak psychiatrický blud je diagnóza.A co jiného je náboženská víra ? To že jste nemocní tady dokazujete neustále,blud totiž nelze potvrdit ani vyvrátit.K tomu aby vás zavírali do blázince brání jednak fakt že nejste nebezpeční-stačí vás poslat do prdele a vy se stáhnete a dále k tomu brání naše politická korektnost a nedostatek lůžek v detenci.

 393. toli

  Za agnostiky či ateisty stojí kompletní věda.A co stojí za vámi ? Jen ta vaše stará hloupá kniha,která je zakonzervovanou ignorací tvářící se jako absolutní Pravda.Už jen logicky-jaké znalosti a vědomosti mohli mít starověcí asijští pastevci koz ? Veškeré informace o světě a životě si tak leda cucali z prstu.A to že tu knihu cítíte jako pravdivou je už ta nemoc.Avšak ta kniha splnila svůj účel.Nejlepší ovce je totiž tupá,pokorná a platící ovce…..

 394. xjur

  @Daniel B.
  Ad: „Moje mysl je jen PROJEVEM funkce hmoty.“
  Opravdu? Jedná se o další tvrzení nepodložené důkazem?
  /
  Mysl existuje jen pokud existuje jeji nositel. Mysl od nej nelze oddelit.
  * * * *
  Ad: „Popis cloveka jako biochemickeho stroje neni v rozporu s zadnou zkusenosti ani poznanim, proto toto Vami navrzene oznaceni povazuji za prijatelne“
  Jestli je to tak, pak vrah nemohl vlastní vůli ovlivnit, aby onu oběť nezabil a pedofil nemohl neznásilnit malé dítě. Souhlasíte?
  /
  Nesouhlasim. Biochemicky stroje podlehaji fyzikalnim zakonum, ktere jim umoznuji ridit se podle osvedcenych algoritmu. Napr. nepodminene reflexy jsou predany pomoci DNA. Biochemicke stroje jsou schopny uceni a upresnovani ridicich algoritmu. Poznavaji co je spravne i kdyz je to pro jednotlivce omezujici, ale v dusledku prospesne. Takto ziskavaji biochemicke stroje podklady pro sve rozhodovani.
  * * * *
  Ad: „Jedine co je neprijatelne, je Vase predstava toho, ze neco nehmotneho muze zpusobit existenci neceho hmotneho“
  Ale vždyť vznik hmoty z nehmotného hlásají samotní ateisté, dokonce na stránkách tohoto webu:
  „A nejpřekvapivější je, že kombinací myšlenek obecné relativity a kvantové mechaniky porozumíme, jak je možné, že celý vesmír, hmota, záření a nakonec i prostor sám, mohl vzniknout spontánně z ničeho, bez přímého zázračného zásahu. Kvantově mechanický princip neurčitosti rozšiřuje možnosti toho, co se může stát v jinak prázdném prostoru. Pokud je i gravitace řízena kvantovou mechanikou, potom celý vesmír může sám od sebe vzniknout a zase zaniknout. To znamená, že náš vesmír nemusí být ničým výjimečný a je místo toho součástí „multiversa“.“
  www_osacr_cz/2012/04/03/jak-vznikl-vesmir-z-niceho/
  /
  Zde je ovsem nutno rici, ze se jedna o naprosto ruzne NICy.
  NIC vericich ma vlastnost: myslet a konat zazraky
  NIC fyziku ma vlastnost: impedance cca 270 Ohmu, schopnost generovat virtualni castice
  Jedine, vcem jste se trefil citovanim odkazu shora je:
  “mohl vzniknout spontánně z ničeho, bez přímého zázračného zásahu”
  * * * *
  Ad: „Divne je to, ze propagujete existenci Boha, tedy neco, co se prici zkusenosti i rozumovemu vykladu, neco o cem nemate ani predstavu, jak by mohlo existovat“
  A vy máte představu o tom, jak může existovat hmota?
  /
  Rad Vam odpovim, na co se ptate: Hmota existuje naprosto jednotnym zpusobem. To znamena, ze vse co existuje ma zjistitelne atributy hmoty. Struktura hmoty je pak popsana
  pomoci “Standardniho modelu”.
  Na oplatku ocekavam zase Vase vyjadreni:
  Jak muze existovat nehmotny myslici Buh?
  Napovim: Tak jak jine abstraktni objekty v nasi mysli.

  Pokud nesouhlasite, uvedte priklad jedineho nehmotneho objektu existujiciho mimo nasi mysl. Popiste jak se existence Boha projevuje – tedy: V cem je model sveta zahrnujici Boha vystiznejsi, nez model sveta bez Boha.
  Dik.

 395. xjur

  @Toli
  Nemoc vericich , o ktere se zminujete, byla jiz davno diagnostikovana.
  Sigmund Freud ji nazyva Kolektivni neurozou.

 396. Daniel B.

  toli,
  dobře víte, že věda se existencí, či neexistencí Boha nemůže zabývat, poněvadž zkoumá zákonitosti.

  Elon Musk je podle vás taky nemocný, že?
  🙂

  Tady sice můžete psát o tom, že věřící jsou nemocní, ovšem nemáte odvahu toto říct věřícím psychiatrům a psychologům.

  Že by za tím stál nedostatek odvahy?

 397. mulit

  No, nedostatek odvahy má Daniel B. Ten se mě tu pokoušel reevangelizovat, psal mi o Jediném, kterého jsem údajně opustil a že se mám k němu vrátit. Ale já nevím, kdo je ten jeho Jediný. Zda to je přímo letniční bůh, nebo bůh šířeji evangelický. Nebo nějaký všeobecný. Určitě to bude nějaký derivát odvozený z bible, ale každý pobožný má svého boha a každá denominace má svého Krista, který je nekompatibilní s Kristem sousední denominace. Každá denominace má svého svatého Ducha a ten je taky v každé církvi jiný a každému radí něco jiného. Proto mě zajímalo, k jakému bohovi mě chce Daniel reevangelizovat.

 398. Daniel B.

  @xjur

  “Popiste jak se existence Boha projevuje – tedy: V cem je model sveta zahrnujici Boha vystiznejsi, nez model sveta bez Boha.”

  Elon Musk: The chance we are not living in a computer simulation is ‘one in billions’
  www_independent_co.uk/life-style/gadgets-and-tech/news/elon-musk-ai-artificial-intelligence-computer-simulation-gaming-virtual-reality-a7060941.html

  “Podle zastánců simulační hypotézy je údajným důkazem až podezřele fungující matematika a další zvláštnosti tohoto světa – zvláště pak toho kvantového”
  www_zive_cz/bleskovky/silicon-valley-si-oblibilo-hypotezu-simulace-geekove-maji-nove-nabozenstvi/sc-4-a-184536/default.aspx

  To jsem zvědavý, jak se s tímto ateisté vyrovnají.

  Elon Musk věří, že žijeme ve světě, který má svého(své) tvůrce.

  Bible podobně tvrdí, že svět byl vytvořen Božím slovem a je rovněž Jeho slovem udržován.

  Ateisté teď budou Elona Muska muset nenávidět, protože svými výroky a svým vlivem přesvědčuje lidi, že žijeme ve vytvořeném světě.

 399. Daniel B.

  @xjur
  “Že svět byl stvořen jako simulace nějakým tvůrcem vesmíru je uplně to samé co říká např. Bible, jen řečeno jinak, a technicky. Doufám, že si to ti noví věřící ze Silicon Valley uvědomují…”
  Robotron3

  www_zive_cz/bleskovky/silicon-valley-si-oblibilo-hypotezu-simulace-geekove-maji-nove-nabozenstvi/sc-4-a-184536/default.aspx?artcomments=1

 400. mulit

  Danieli, to je zoufalé, co děláš. Občas tu cituješ ze svojí sbírky pověstí a pověr – bible a teď zase www_zive_cz/bleskovky. Víš, že podle tvojí knihy máš dokazovat boha boží mocí? Kde ji máš? Ty musíš tak upachtěně dokazovat tvého boha? Upachtěně na netu dokazuješ nějakého boha, kterého ani nedokážeš popsat, ani lokalizovat, ani nemáš žádné bližší info. Danieli, vždyť ty tápeš. Topíš se v různých bludech, které sis v hlavě poskládal, abys měl pocit, že ti ta tvoje postava existuje. To je zoufalé. Tak moc se bojíš smrti?

 401. xjur

  @Daniel B.
  Katolici nemaji patent na to rikat nesmysly.
  Dnes uz muze byt zblbly kdokoli.
  Nekomu to asi pripada zabavne, ale to co rika Musk, nelze brat doslova
  viz
  http://motherboard.vice.com/read/we-dont-live-in-a-simulation
  Musk rika, ze to, jak zachazime se Zemi muze nas Svet privest do zahuby a rad by byl, kdyby to byl jen sen.
  Nicmene jste mi doplnil moji predstavu jak uvazujete, totiz ze i Vy si nedovedete predstavit zpusob existence sveho Boha, nebo rici jak se projevuje. Nelze se tomu divit. Ten vas tzv. Buh neprojevuje nicim. Rozdil mezi existenci objektu, jenz se neprojevuje a neexistenci tohoto objektu NENI.
  Koncept Boha je tedy zbytecny podle principu Occamovy britvy.
  Jedine co existuje, co lide velmi miluji, k cemu uprijaji sve touhy je jejich predstava Boha.
  Pro ni jsou ochotni i zabijet.

 402. mulit

  Pobožní tvrdí, že existuje giganticky silná osoba, která stvořila stovky miliard galaxií. A dokonce tvrdí, že s tou osobou jsou v kontaktu. Ale ta osoba chudák nemá sílu na to se dokázat sama, ale její fanoušci jí dokazují přes internetové odkazy. 🙂 To už více směšné a absurdní být nemůže.

 403. Daniel B.

  @xjur

  “Nekomu to asi pripada zabavne, ale to co rika Musk, nelze brat doslova”

  Jak to tedy brát, – že to myslí obrazně, nebo že si z posluchačů dělá srandu?

  Nicméně jeho stanovisko je docela populární, za 2 měsíce má toto video přes 1,3 miliónů shlédnutí:

  Why Elon Musk says we’re living in a simulation
  You may like playing The Sims, but Elon Musk says you are the Sim.
  https://www.youtube.com/watch?v=J0KHiiTtt4w

  “Těžko bychom se mohli považovat za ateisty, pokud bychom věděli, že náš svět je simulací spuštěnou v nějakém počítači neznámé civilizace. ”
  www_osacr_cz/2012/10/16/fyzikove-objevili-dukaz-ze-nas-vesmir-muze-byt-simulace/

  Slávka Černého taky nelze brát vážně?
  🙂

 404. Daniel B.

  @mulit

  Mulite, důkaz bude v pravém čase. Buďte trpělivý. Trpělivost je projevem zralosti.

 405. mulit

  Danieli, ty jsi dítě. Velké dítě. Každé druhé slovo, co používáš, nemá obsah. Pravý čas – to nemá obsah a dal sis k tomu přidal slova trpělivost a zralost. Ty nepotřebuješ ostatní diskutující. Ty si na všechno stačíš sám. Ty vlastně ani nekomunikuješ. To po tobě stéká jako po skle. Ty si vlastně jenom hraješ se svými imaginárními pojmy a texty, co tu vidíš, jsou jenom materiál pro tvé volné fantazírování. No nemá to smysl. Nejenže nemáš ani boha, ale ani žádnou představu, jen pár frází. Teď zase nějaké fráze bez obsahu. To je tvůj svět. Prostě fejk za fejkem. Nedivil bych se, kdyby z nicku Daniel B nepsal člověk, ale byl to jen nějaký program. Emoce + recyklace z bible + odkazy z netu. Daniel B. To nemá hloubku, co píšeš. Ty nemáš nic odžito. Kolik ti je vlastně roků? (Pokud nejsi stroj nebo program)

  To tu fakt vypadá jako by si dospělí chlapi (shodou okolností ateisti) psali s děckem. Pobožným děckem, co se snaží, ale motá se v tom. Protože ho špatně naprogramovali. Danieli, (ať už jsi mladý člověk nebo program), ty jsi pokažený. Rozbitý. Poškrábaná deska.

 406. mulit

  Danieli, napiš něco, co má hlavu a patu. Třeba jak bys udělal bramborové placky. Zkus. Ať se mám čeho chytit pro začátek.

 407. Daniel B.

  @mulit

  “Nedivil bych se, kdyby z nicku Daniel B nepsal člověk, ale byl to jen nějaký program.”

  Od člověka, který nevidí rozdíl mezi křesťanstvím a komunismem a nepozná, zda komunikuje s člověkem nebo programem, neberu špatně nic. 🙂

  “Danieli, (ať už jsi mladý člověk nebo program), ty jsi pokažený.”

  Co takhle nějaká osvěta o programování? Pokažený program? Co to je? 🙂 Mohu vám o programování něco napsat – co takhle se podívat na složitost C++, obsáhlost Win32, vícevláknové a paralelní programování, použití DirectX, nízkoúrovňové SSE u x86-64, správu paměti při vícevláknových aplikacích, anebo na základy tvorby operačních systémů? S čím začneme? Raději ne, to byste si pak myslel, že jsem program napojený na nějakou databázi. 🙂

  Teď budu pro vás malé dítě, protože v průměru pochopíte každé třetí slovo – snad. 🙂

 408. bílej kabát

  Daniel B.: Mulite, důkaz bude v pravém čase. Buďte trpělivý. Trpělivost je projevem zralosti.

  bílej kabát: Tím důkazem Daniel B. nepochybně myslí druhý příchod Krista. Druhý příchod, který se měl odehrát za života Ježíšových současníků, jak praví v Matoušovi samotná bible …..”někteří z těch, co tu stojí nezemřou, dokud nespatří….). Řekl bych, že nikdo z nich už nežije, pokud není zombie. Už se to tady probíralo, tak to nehodlám opakovat. Stejně by to bylo házení hrachu na zeď.

 409. irnerius

  xjur: Mysl existuje jen pokud existuje jeji nositel. Mysl od nej nelze oddelit.

  xjure, tím že diskutabilní a neověřené tvrzení podpoříš výkřikem dvou jiných diskutabilních a neověřených tvrzení, ještě nevytvoříš argument.

  xjur: NIC fyziku ma vlastnost…

  xjure, jestli má NIC fyziků vlastnost, tak už to asi nebude NIC, ale něco. Pak nehovořme o NIC fyziků, ale spíš o NIC lidí, kteří mají problém s logikou a koherencí vlastního myšlení. Anebo prostě jen opakují hesla svých ideových vůdců, i když zrovna plácají nesmysly.

  Opakování je matka moudrosti:

  http://www.nytimes.com/2012/03/25/books/review/a-universe-from-nothing-by-lawrence-m-krauss.html?_r=2&

 410. irnerius

  mulit: ty si pobožný ?

  proč tě to zajímá ?

  toli: To že jste nemocní tady dokazujete neustále,blud totiž nelze potvrdit ani vyvrátit.K tomu aby vás zavírali do blázince brání jednak fakt že nejste nebezpeční-stačí vás poslat do prdele a vy se stáhnete a dále k tomu brání naše politická korektnost a nedostatek lůžek v detenci.

  Zhruba 6 miliard lidí se kloní k nějakému náboženství. Takže ne toli, nebude to tak. Většina lidí je naprosto normálních, což nic nemění na tom, že jsi to ty kdo má evidentně nějaký problém.

 411. toli

  Zhruba 6 miliard lidí se kloní k nějakému náboženství. Takže ne toli, nebude to tak. Většina lidí je naprosto normálních, což nic nemění na tom, že jsi to ty kdo má evidentně nějaký problém.

  Zhruba 6 miliard lidí nedodržuje náboženské předpisy svého náboženství,to že se označím slovem křesťan a chodím do kostela ještě neznamená že se chovám jako křesťan.Berou prostě Krista jako berličku aniž by mu dávali nějakou důležitost anebo prostě hřeší a spoléhají na tu hlavní vlastnost-lásku,ono je docela příjemné něco si nalhávat.Pro ten zbytek lidstva -tedy nevěřící je přijatelnější koukat se pravdě do očí.Tedy žádný nebeský tatínek neexistuje.A jinak jak už tady řekl Mulit rádi se požíráte mezi sebou ,stačí nepatrná odchylka od “té jediné pravé víry” a jdete si po krku.A to už vůbec nemluvím o interakci mezi křesťany a příslušníky ostatních náboženství.Tak která víra je ta pravá,ta tvoje ? Tož jsi také postižený psychiatrickým bludem,ale nejsi nebezpečný,stačí tě poslat do prdele i s tím tvým Kristem 🙂

 412. toli

  Kromě toho tvých 6 miliard teistů je silně přehnané číslo a to už vůbec nemluvím o tom že mezi křesťanem (1 miliarda a to pouze matrikových křesťanů) a třeba animistou či šintoistou je rozdíl jako mezi ovcí a kbelíkem,takže co si to vlastně nalháváte ?
  http://www.worldometers.info/cz/

 413. Daniel B.

  @toli

  Toli, mám jednoho známého, je věřící, je psychiatr, primář psychiatrické kliniky. Až s ním někdy budu, zeptám se ho na vás, samozřejmě obecně – zda se ohledně vás nejedná o nějaké postižení, které se dá klasifikovat – hovoříte o lidech s vírou jako o nemocných.

  Mezi lékaři je obecně vyšší míra věřících lidí. Od stanovování diagnózy jsou tu oni.

  Toli, s takovým názorem neprorazíte, ani ho neobhájíte.

 414. mulit

  Tak třetina lidí věří na nějakého osobního boha, modlí se, atd. Třetina lidí věří na nějaké síly, energie, reinkarnace, léčitele, mimozemšťany, atd, ale k nikomu se nemodlí. A třetina lidí nevěří v nic nadpřirozeného. V každé zemi to je trochu jíné, někde je ten poměr posunutý, ale v průměru, jak jsem prolítal západní svět, tak to tak odpovídá. U musulmanů to bude jiné. Ale zbytek světa to tak má. U nás v Česku je zase těch prvních málo proti zbytku světa, těch druhých a třetích je poměrně dost. Když se podívá člověk do Latinské Ameriky, tak tam jsou sice papírově pobožní skoro všichni, ale reálně se tím skoro nikdo neřídí, což je vidět na jejich přístupu k sexualitě, atd. Stačí trochu slunka, tepla, moře, pláž a s biblí se vytírají zadek… Nebo to přetransformují do kulturní zvyklosti už vzdálené původnímu obsahu. To je dáno i tím, že ti dva pouštní psychopati Jahve a Alláh prostě patří do pouště a tam slaví úspěch. Na pláži zalité sluncem obtížně prorazí. Opičky, banány, samba, lambada

 415. Daniel B.

  @bílej kabát

  “Tím důkazem Daniel B. nepochybně myslí druhý příchod Krista. ”

  Myslel jsem smrt, druhý příchod Ježíše je taky možnost.

  “Druhý příchod, který se měl odehrát za života Ježíšových současníků, jak praví v Matoušovi samotná bible …..“někteří z těch, co tu stojí nezemřou, dokud nespatří….)”

  “Amen, pravím vám, že někteří z těch, kdo zde stojí, určitě neokusí smrti, dokud nespatří Syna člověka přicházejícího ve své královské moci. Po šesti dnech vzal Ježíš s sebou Petra, Jakuba a jeho bratra Jana a vyvedl je na vysokou horu, kde byli sami. A byl před nimi proměněn. Jeho tvář zazářila jako slunce a jeho šaty zbělely jako světlo. A hle, ukázal se jim Mojžíš a Eliáš a rozmlouvali s ním.”
  Matouš 16,28-17,3

  Bílej kabáte, je vidět, že špatně čtete. Ježíš v Mt nemluvil o druhém příchodu, ale o vidění druhého příchodu. To, co řekl, se naplnilo za šest dní.

  O této události se píše také v 2. listu Petrově 2,16-18:
  “Vždyť jsme nenásledovali vymyšlené báje, když jsme vás seznámili s mocí a příchodem našeho Pána Ježíše Krista, ale sami jsme se stali očitými svědky jeho velebnosti. On přijal od Boha Otce čest a slávu, když k němu z velebné slávy zazněl takovýto hlas: ‚Toto je můj milovaný Syn, v němž jsem nalezl zalíbení.‘ A tento hlas, který zazněl z nebe, jsme my slyšeli, když jsme s ním byli na té svaté hoře.”

  Už chápete, v čem je (bylo) vaše porozumění chybné?

 416. mulit

  Daniel B. Kecáš. Druhý příchod JK avizoval i apoštol Pavel a ostatní apoštolové. Připravovali se intenzivně na to. Z bible to tak vyplývá. Ty se to zkoušíš relativizovat a obkecat. Máš to marné. Tvůj Ježíš byl falešný apokalyptický prorok. Nebo ani neexistoval, nebo nějaký Jošua existoval, ale kdoví co si o něm domysleli a zapsali do nikým nekotrolovaných textů, jejichž výpovědní hodnota je mizerná.

 417. Daniel B.

  @xjur

  Podívejte se na nelogičnost tohoto předpokladu:

  Když zde nebyla hmota a energie, nebyl zde čas. Byly zde jen zákony kvantové fyziky. Tyto zákony kvantové fyziky byly a jsou věčné. Vytvořily hmotu, čas a prostor.

  Teď mi popište, jak se projevují zákony kvantové fyziky, když čas neexistuje.

  Víra ve “vědu” je novodobé náboženství.

  Jsou zákony kvantové fyziky věčné, nehmotné a stvořitelem všeho, nebo to je jinak? Pokud platí první možnost, pak to je náboženství.

 418. Daniel B.

  @mulit

  “Druhý příchod JK avizoval i apoštol Pavel a ostatní apoštolové.”

  Dobře víte, co bible říká o čase, kdy Ježíš přijde.

  “Když se tedy sešli, tázali se ho: „Pane, v tomto čase obnovíš království pro Izrael?“ Řekl jim: „Nepřísluší vám poznat časy a doby, které Otec uložil ve své vlastní pravomoci”
  Skutky 1,6-7

 419. Ateistický laik

  Damiel B.: Ateisté teď budou Elona Muska muset nenávidět, protože svými výroky a svým vlivem přesvědčuje lidi, že žijeme ve vytvořeném světě.
  Proč bychom ho měli nenávidět? Co to máte zase za paranoju?
  Tak samozřejmě, pokud Elonu Muskovi jde o prachy a o vliv na lidi, tak se prostě snaží nějakým tím výmyslel zblbnout lidi. Sám píšete: svým vlivem přesvědčuje, takže žádné relevantní důkazy, zatím jen hypotézy a dojmy. Něco jako scientologové.

 420. toli

  Mezi lékaři je obecně vyšší míra věřících lidí. Od stanovování diagnózy jsou tu oni.

  Tomu nevěřím,nějaká statistika by byla ?

  Toli, s takovým názorem neprorazíte, ani ho neobhájíte.

  Nesnažím se obhajovat,ani prorážet.Prostě to berte jako fakt.A myslíte že psychiatr-věřící se přizná k tomu že trpí bludem ? To určitě ne 🙂

  Ptejte se i obyčejných lidí,nevěřících nepolíbených psychiatrií či psychologií.Pokud budou upřimní tak vám do očí řeknou že jste nemocní,což je jeden z důvodů proč se vám nedaří evangelizace minimálně v Česku.To že jste nemocní je totiž všeobecně rozšířený názor,obzvláště u mladší generace,jen vám to do očí řekne málokdo.Pokud si svého Krista necháte pro sebe a neobtěžujete okolí tak je to čistě vaše věc.

 421. Daniel B.

  @Ateistický laik

  “Tak samozřejmě, pokud Elonu Muskovi jde o prachy a o vliv na lidi, tak se prostě snaží nějakým tím výmyslel zblbnout lidi.”

  Ono se ten názor dá nějak zpeněžit? Když už o tom píšete, předpokládám, že vás něco napadlo.

  Důvody pro to, proč někteří předpokládají, že žijeme ve vytvořené realitě, jsem vám psal. Pokud je nedokážete pochopit, není v mé moci způsobit opak.

 422. bílej kabát

  Daniel B.: Už chápete, v čem je (bylo) vaše porozumění chybné?

  bílej kabát: To, že vy věřící máte problém s logikou, mě vůbec nepřekvapuje.

  “Syn člověka přijde ve slávě svého otce se svými svatými anděly a tehdy odplatí každému podle jeho jednání. Amen, pravím vám, že někteří z těch, co tu stojí, neokusí smrti, dokud nespatří syna člověka přicházejícího se svým královstvím.” Matouš 16:27,28

  První věta popisuje konečný soud a druhá věta jí zdůrazňuje s dodatkem, že se toho dožijí někteří z těch, co tam tehdy stáli. Tzn., že druhý příchod se měl odehrát maximálně několik desetiletí od tohoto Ježíšova výroku. Vy křesťané pochopitelně hledáte zdůvodnění, abyste dali své víře legitimitu, a tak například tvrdíte, že se to týká té události na hoře po šesti dnech. Ale proč by se toho měli dožít jen “někteří”, když se to stalo za pouhých šest dní. Jiní vaši kolegové ve víře zase tvrdí, že Ježíš měl na mysli vylití ducha svatého a následné šíření božího království, jehož občanem se stane každý, kdo přijme Ježíše za svého spasitele. Na to je opět stejná odpověď – proč by se toho měli dožít jen někteří, když se to údajně stalo za poměrné krátkou dobu. No a pak kde jsou ti svatí andělé u těchto událostí a kde tam Ježíš soudí každého podle jeho jednání To vše až při druhém příchodu. Máte to postavené na vodě.
  A dkyž už jste zmiňoval tu smrt, tak to asi chápete špatně vy. Bible jasně mluví, že zemřou všichni, věřící i nevěřící a budou vzkříšeni až během druhého příchodu. Do té doby budou všichni mrtvi. Takže po smrti budete vědět prd.

 423. Daniel B.

  @toli

  “Prostě to berte jako fakt.”

  Já nic neberu jen tak jako fakt. Srandu si dělejte z někoho jiného.

  “A myslíte že psychiatr-věřící se přizná k tomu že trpí bludem ?”

  Opravdu si myslíte, že nevěřící ustanoví člověka s bludem do vedoucí pozice psychiatrické kliniky – do pozice primáře?

  Přemýšlejte trochu. Vaše argumenty jsou opravdu trapné.

  Mám chuť zde dát internetové zdroje, aby se zde každý čtenář mohl přesvědčit, že se jedná o věřícího primáře psychiatrické kliniky.

  Jste připraven na ono ponížení?

 424. Daniel B.

  @Bílej kabát

  “Ale proč by se toho měli dožít jen „někteří“, když se to stalo za pouhých šest dní.”

  Protože Ježíš věděl, že někteří z apoštolů budou zabiti. Petrovi předpověděl smrt, až zestárne. Sám podle vlastních slov nevěděl, kdy bude jeho druhý příchod.

  Všimněte si argumentace v 2. listu Petrově…
  “Vždyť jsme nenásledovali vymyšlené báje, když jsme vás seznámili s mocí a příchodem našeho Pána Ježíše Krista, ale sami jsme se stali očitými svědky jeho velebnosti”

  To vše dohromady tvoří konzistentní celek.

 425. toli

  Opravdu si myslíte, že nevěřící ustanoví člověka s bludem do vedoucí pozice psychiatrické kliniky – do pozice primáře?

  Směšný jste naopak vy 🙂 řekl jsem že pokud si věřící tu píčovinu s Kristem nechá pro sebe a neobtěžuje okolí tak to nikomu nevadí,tedy ani nadřízenému toho vašeho primáře.

 426. bílej kabát

  @Daniel B
  Konzistentní celek v tom vidíte vy. Copak vy nevidíte tu nelogičnost svého výkladu? Já argumentuji tím, že proč by se události za šest dní měli dožít jen někteří a vy mi odpovíte, že Ježíš věděl, že někteří z apoštolů budou zabiti. Té události za šest dní se dožili všichni, někteří apoštolové byli zabiti daleko později. A ani jste mi neodpověděl, kde že byli ti svatí andělé a kde tam Ježíš soudil každého podle jeho jednání.

  A nemusíme probírat jen Matouše. I další pasáže bible jasně ukazují Ježíše jako proroka brzkého konce starých pořádků a nastolení boží spravedlnosti:
  „Naplnil se čas a přiblížilo se království Boží. Čiňte pokání a věřte evangeliu.“ Marek 1:15
  „Amen pravím vám, že nepomine toto pokolení (!), než se to všecko stane.“ Marek 13:30
  „A vy uvidíte (současníci) syna člověka sedět po pravici moci a přicházet s nebeskými oblaky.“ Marek 14:62
  „Toto vám říkáme podle slova páně: My živí ( současníci), kteří se dočkáme příchodu páně, zesnulé nepředejdeme. Zazní povel, hlas archanděla a zvuk boží polnice, sám pán sestoupí z nebe, a ti, kdo zemřeli v Kristu, vstanou nejdříve, potom my živí ( současníci), kteří se toho dočkáme, budeme spolu s nimi uchváceni v oblacích vzhůru vstříc pánu.“ 1.Tesalonickcým 4:15-17
  „I vy trpělivě čekejte, posilněte svá srdce, vždyť příchod páně je blízko (!). Nestěžujte si jeden na druhého, bratří, aby jste nebyli odsouzeni. Hle, soudce stojí přede dveřmi (!).“ List Jakubův 4:8-9
  „“Když vás budou pronásledovat v jednom městě, prchněte do jiného, amen pravím vám, že nebudete hotovi se všemi izraelskými městy(!), než přijde syn člověka.“ Matouš 10:23
  „Ale i když se oženíš, nezhřešíš. A vdá-li se dívka, nezhřeší. Dolehne však na ní tíseň tohoto času. Toho vás chci ušetřit. Chci říci, bratři, toto: Lhůta je krátká (!). Proto ti kdo mají ženy, jako by je neměli a ti kdo pláčí, jako by neplakali, a kdo jsou veselí, jako by nebyli a kdo kupují, jako by nevlastnili.“ 1Kor 7:28-30

  A tak dále.

 427. toli

  @Bílý kabát
  Máš to marné,oni si žijí ve svém bludu a ten se nedá odstranit protiargumenty.Občas pomáhají elektrošoky,ale s nejistým výsledkem.Ale proč to dělat?Je to jejich život,ať si ho prožijí jak chtějí..Nakonec z toho všeho stejně bude nicota.Tak jako jsme přišli z nicoty tak se tam i vrátíme.Aneb náboženství je teologický ekvivalent pojistného podvodu.

 428. mulit

  toli: Občas pomáhají elektrošoky,ale s nejistým výsledkem.

  mulit: No, moje matka dostávala elektrošoky v léčebně v Opavě a náboženská víra jí zůstala, ale je pravda, že přišla zpátky a už nevyháněla démony a nevolala Krista jako předtím, než ji tam odvezli. Akorát jí vymazali z paměti, kde má jaké věci, musela se znova učit, co má ve skříních. Ale náboženství ji nesmazali. Škoda. Jen jí ho o něco ubrali. I za to díky.

 429. toli

  mulit: No, moje matka dostávala elektrošoky v léčebně v Opavě a náboženská víra jí zůstala, ale je pravda, že přišla zpátky a už nevyháněla démony a nevolala Krista jako předtím, než ji tam odvezli. Akorát jí vymazali z paměti, kde má jaké věci, musela se znova učit, co má ve skříních. Ale náboženství ji nesmazali. Škoda. Jen jí ho o něco ubrali. I za to díky.

  To proto že se vrátila do toho původního prostředí a reinfikovala se od ostatních šílenců kteří neprošli léčbou.

 430. bílej kabát

  @toli
  Ano, nicota. Já se také bojím smrti, ale abych se dal oblbovat jenom proto, abych ten strach zahnal….. Jak už kdosi napsal – smrt je návrat do neexistence, která byla již před narozením.

 431. irnerius

  toli: Kromě toho tvých 6 miliard teistů je silně přehnané číslo…

  Já vím toli, že ty tomu příliš nehovíš, ale pojďme se podívat na výzkumy lidí, kteří neplkají fantasmagorie, ale sbírají data 😉
  http://www.pewforum.org/2012/12/18/global-religious-landscape-exec/

  toli: Zhruba 6 miliard lidí nedodržuje náboženské předpisy svého náboženství,to že se označím slovem křesťan a chodím do kostela ještě neznamená že se chovám jako křesťan…

  Tomu se říká argument falešným Skotem. Je to argumentační faul, kteří používají lidé, kteří neumí příliš argumentovat 🙂 Navíc si nám toli na sebe prozradil, že se domníváš, že vidíš do hlavy několika miliardám lidí a umíš odhadnout jejich motivy a jejich svědomí. Ty máš toli evidentně hodně velký problém 🙂

  toli: vůbec nemluvím o tom že mezi křesťanem (1 miliarda a to pouze matrikových křesťanů) a třeba animistou či šintoistou je rozdíl jako mezi ovcí a kbelíkem

  to je ale v kontextu té diskuse o tom, zda (jakékoliv) náboženské myšlení je projevem nějaké nemoci, zcela irelevantní.

  toli:A jinak jak už tady řekl Mulit rádi se požíráte mezi sebou ,stačí nepatrná odchylka od „té jediné pravé víry“ a jdete si po krku.

  A kdo je to, to “vy” ? Vždyť ty o mně toli vůbec nic nevíš 🙂

 432. ateista

  @Daniel B.
  Mám chuť zde dát internetové zdroje, aby se zde každý čtenář mohl přesvědčit, že se jedná o věřícího primáře psychiatrické kliniky.
  Jste připraven na ono ponížení?

  Jaké ponížení? A co je divného na věřícím primáři psychiatrické léčebny? Když mohou být věřící astrofyzici, tak proč ne lékaři? Je to jen jejich osobní deformace. Prostě víru v boha potřebují k životu, nechť si věří. To ale nic nemění na skutečnosti, že žádný bůh není v takové podobě, aby mohl mít vlastnosti, které jsou mu přisuzovány.
  Když Vy tady prezentujete, co všechno pro Vás Váš bůh dělá, nelze ho specifikovat jako konkrétní subjekt. Žádný reálný subjekt nemůže mít prezentované vlastnosti a schopnosti. A Vy si tvrďte, co chcete, stále aspoň já budu tvrdit, že vědomě lžete. Jiným i sobě.

 433. irnerius

  toli: Máš to marné,oni si žijí ve svém bludu a ten se nedá odstranit protiargumenty.

  To bys musel zkusit někdy nějaký použít.

 434. mulit

  irnerius – Snažíš se tady o reevangelizaci ateistů? Podobně jako Daniel B? A k jakému bohovi? Jakéhože to boha ty posloucháš?, uctíváš?

 435. Ateistický laik

  Daniel B.: Ono se ten názor dá nějak zpeněžit? Když už o tom píšete, předpokládám, že vás něco napadlo.
  Tak zrovna tenhle člověk se svým oborem podnikání (elektromobily, soláry), potřebuje hodně ekonomicky naivních lidí, kteří mu tenhle koníček budou sponzorovat. Takže každá příležitost k oblbnutí se počítá. A nejhorší na těhlech ekoteroristech je, že se jim podařilo zblbnout některé vlády, aby dotovaly jejich různé ekoaktivity.

 436. toli

  Irnerius je zhruba na stejné úrovni jako Dan,možná je to jeho klon,takže nediskutovat ale ignorovat 🙂

 437. mulit

  No tak pobožní, kteří evangelizují přes náznaky, jsou asi nejvíce trapní. Měli by vyložit karty na stůl. Mimochodem postupují v rozporu s jejich knihou, neumím si přestavit, že by takto slizce postupoval Ježíš nebo apoštol Pavel. Apoštol Pavel, ačkoli byl maniak, aspoň na férovku napsal, co chce a o co mu jde. Místní pobožní – z nich to leze jak z chlupaté deky…

 438. Daniel B.

  @toli

  Vám vadí, když někdo mluví o své víře, ale nevadí vám, že používáte sprostá slova, nevadí vám, že takto porušujete pravidla komentářů a berete to tak, že to je v pořádku, že ano?

  Pravidla komentářů se pravděpodobně na nevěřící nevztahují…

  “… neobtěžuje okolí tak to nikomu nevadí,tedy ani nadřízenému toho vašeho primáře”

  Nikomu tedy nevadí, když je v pozici primáře psychiatrické kliniky člověk, který podle vašich slov trpí psychickým bludem. Bludem nejspíše trpíte vy, jelikož zastáváte takovéto názory.

 439. Sam

  ———————————mulit
  15.10. 2016 A proti tomu můj nejlepší kámoš je z ateistické rodiny a mají pěkné vztahy a baví se mezi sebou. Nežerou se kvůli nesmyslné víře ani se nedívají na druhého jinak než na člověka. Jak moc bych si přál., aby moji příbuzní přestali být křesťany a stali se ateisty. Všecko by se spravilo. Přestal by být důvod k rozdělení. Začali by se na sebe konečně dívat jako na lidi. Kámošovi jsem říkal, jak mu závidím, že má normální rodinu. Já musím mít pobožnou. Je to strašně zlé. Křesťanství je strašně zlé. Má to kecy o lásce, ale to jsou lži. Chce jen rozdělovat a ovládat. Křesťanství nasazuje masku lidské tváře a má líbivá slova, ale je to ten největší hnus, co jsem poznal.
  —————————————
  Asi jak kdy. Moje babička je evangelička a je dost v pohodě. Náboženství nebere zas nějak moc vážně.
  To bude asi tím, že má vysokou školu. Evangelickej sbor pro ni NENÍ hlavní příležitost k setkávání s lidma. Ani nevím, kdy tam naposledy šla. Možná tam jde tak třikrát za rok. Pravidelně chodí akorát do klubu seniorů a do divadla. Zamlada mi cosi řekla o Bohu, ale modlitbu mě nikdy neučila. Ani mi nikdy neřekla, že bych se měl nechat pokřtít, nebo tak něco. S předmanželským sexem nemá žádnej problém. Tím jsem si zcela jistej.
  Potom znám různé katolíky. Pokud je nechci tahat do postele, tak se zdají býti v pohodě. Jak je pro ně víra důležitá, těžko říci. Chovají se velmi nenápadně. Nesnaží se mi předat víru ani mě nezvou do církve. Ne, nemohu je nazývat magorama. Žijou si obyčejnej život. Asi teda nejsou moc promiskuitní.
  Další prarodiče jsou katolíci, ale víru nedokázali předat ani mému otci. U mě se o to nepokusili vůbec.
  Různé ty letniční a evangelikály neznám vůbec. Ani jednu osobu. Jestli jsou magoři, jsem zatím nemohl na vlastní kůži zjistit.
  Jo, náboženství mi sice lehce zkomplikovalo život pomocí divného katolického gymnázia, ale moje rodina zůstala neporušena. Členové si nejdou po krku kvůli náboženské orientaci.

 440. Daniel B.

  @Bílej kabát

  “Té události za šest dní se dožili všichni, někteří apoštolové byli zabiti daleko později.”

  Jen tři z dvanácti apoštolů měli zkušenost, kdy viděli Ježíše tak, jak přijde ve své královské moci.

  Je tento dříve citovaný text tak nepochopitelný?
  “Vždyť jsme nenásledovali vymyšlené báje, když jsme vás seznámili s mocí a příchodem našeho Pána Ježíše Krista, ale sami jsme se stali očitými svědky jeho velebnosti”

  “A ani jste mi neodpověděl, kde že byli ti svatí andělé a kde tam Ježíš soudil každého podle jeho jednání.”

  To je zcela jiný text, který mluví o události, která má teprve nastat.

  „Amen pravím vám, že nepomine toto pokolení (!), než se to všecko stane.“ Marek 13:30
  Na jaké pokolení se ono vztažné zájmeno vztahuje? Na pokolení, o kterém Ježíš mluví.

  „A vy uvidíte (současníci) syna člověka sedět po pravici moci a přicházet s nebeskými oblaky.“ Marek 14:62
  Ano, uvidí to. Asi nevíte, že podle bible nastane vzkříšení spravedlivých i nespravedlivých.
  “… jistě nastane vzkříšení spravedlivých i nespravedlivých.” Skutky 24,15
  “Tu mnozí z těch, kdo spí v prachu země, procitnou, jedni pro život věčný, ale druzí k naprosté hanbě pro věčnou ohavnost.” Daniel 12,2
  1.Tesalonickcým 4:15-17 – souhlasím – my živí, kteří se dočkáme příchodu Pána, nepředejdeme ty, kteří zemřeli.

  “Tato jedna věc ať vám není skryta, milovaní, že jeden den je u Pána jako tisíc let a ‚tisíc let jako jeden den‘.”
  2. Petrův 3,8

 441. Daniel B.

  irnerius: “Navíc si nám toli na sebe prozradil, že se domníváš, že vidíš do hlavy několika miliardám lidí a umíš odhadnout jejich motivy a jejich svědomí.”

  Nejen toli, ale i další zde diskutující vypouštějí výroky, o kterých – měl-li bych je brát vážně – bych musel věřit, že jejich pisatelé disponují božským atributem, vševědoucností.

 442. mulit

  Daniel B.: Fůj, ty mlžíš. Že se Ježíš sekl s tím druhým příchodem, i apoštolové, že to čekali brzy a nepřišlo to – to přiznávali i pastorové a věřící, co jsem s nimi mluvil. Jak ty z toho chceš vybruslit, to už jen ukazuje, jaký máš charakter. Nic čestného. Fůj, to je sliz…. Jsem rád, že v reálu takové lidi nepotkávám…

 443. mulit

  To se mi nelíbí. Svazák, agent. Jenom ideologický boj. A takoví že mají být v nebi? Tohle jako nějaký bůh preferuje? Si děláte srandu?

  Tohle je přece stokrát horší než nějaké moje nebo toliho ostřejší slova. Jadrnější mluva nemusí znamenat nic. Ale úskočnost, křiváctví a svatouškovství pobožného – na to se nedá dívat…

 444. Daniel B.

  @ateista

  “Jaké ponížení? A co je divného na věřícím primáři psychiatrické léčebny?”

  Toli tvrdí o věřících, že jsou nemocní a trpí psychickým bludem. Tedy v tomto případě podle toliho trpí psychickým bludem primář psychiatrie, kterého tam dosadili nevěřící.

  Pokud se někdo řítí v protisměru dálnicí, může být přesvědčen, že on jediný jede správně a všichni ostatní špatně. Kladu si otázku, zda toli považuje někoho za zdravého.

 445. irnerius

  Mulit: Nevím , že bych vůbec kdy v této diskusi použil slovo evangelium. Zatím jsem v této diskuzi např. pouze odkazem na seriózní vědecký výzkum vyvrátil mytologii jednoho údajného psychologa. Vyvracet vědeckou, nebo logicky konsistentní cestou mýty blbů, to by se ti měli líbit, ne ?

 446. Daniel B.

  @mulit

  “Jak ty z toho chceš vybruslit, to už jen ukazuje, jaký máš charakter. Nic čestného.”

  To je dobře, že Ježíše čekali brzy.

  “O časech a dobách, bratři, nepotřebujete, aby vám bylo psáno. Vždyť sami přesně víte, že Pánův den přijde jako zloděj v noci. Když lidé budou říkat: ‚Pokoj a bezpečí‘, tehdy na ně náhle přijde zkáza jako porodní bolesti na těhotnou ženu, a jistě neuniknou.”
  1. Tesalonickým 5,1-3

  Přijít jako zloděj v noci znamená přijít neohlášeně. Vždy je lepší být připraven, než nepřipraven.

 447. mulit

  Z celého Nového Zákona jasně vyplývá, že tehdejší lidi čekali na druhý příchod JK. Nedělej z nás pitomce. Přesťaň mlžit. Nebo ti budu říkat slize.

 448. mulit

  irnerius
  16.10. 2016
  Nevím , že bych vůbec kdy v této diskusi použil slovo evangelium. Zatím jsem v této diskuzi např. pouze odkazem na seriózní vědecký výzkum vyvrátil mytologii jednoho údajného psychologa. Vyvracet vědeckou, nebo logicky konsistentní cestou mýty blbů, to by se ti měli líbit, ne ?

  Takže sliz 1 a sliz 2. Jeden bude mlžit a druhý bude ze sebe dělat půlbožného, nebo skoronepobožného, co prý je skoro věděc. Vy jste fakt trapky, pobožní… Vám někdo uřezal koule? Vzmužte se a aspoň se držte té svojí bible…

  Takže irnerius – jsi pobožný nebo ne? Jsi schopen odpovědět na jednoduchou otázku, nebo se budeš stále kroutit?

 449. Daniel B.

  @mulit

  “Z celého Nového Zákona jasně vyplývá, že tehdejší lidi čekali na druhý příchod JK. Nedělej z nás pitomce. Přesťaň mlžit. Nebo ti budu říkat slize.”

  Ano, já taky čekám na příchod Ježíše Krista stejně jako každá generace věřících přede mnou. Ježíš sám řekl, že nezná datum svého příchodu. Jde o to být připraven. Jak je v rozporu očekávání na příchod Ježíše s tím, že Ježíš dosud podruhé nepřišel? Napsal snad do bible nějaké datum?

 450. Daniel B.

  Mulite, jste schopen dodržovat pravidla komentářů a nepoužívat sprostá slova a hrubé výrazy?

  Pokud toho nejste schopen, měl byste raději opustit diskuzi dříve, než bude pozdě.

 451. mulit

  Daniel B.: Ježíš sám řekl, že nezná datum svého příchodu.

  mulit: Ježíš řekl, že nezná dne a hodiny, kdy to bude. Den a hodina! Nemlži! Ale to období předvídal na dobu, kdy ještě budou žít někteří z těch, co ho tam poslouchali! A to samé říkal apoštol Pavel a to samé říkali ostatní apoštolové, a proto se podle toho všichni zařídili. Měli společné majetky, žili v komuně. Ani se někteří neženili a nevdávaly. Protože jim to ti jejich náboženští vůdcové takto řekli! Z toho nevybruslíš. Nemáš šanci.

 452. mulit

  Otázka pro pobožné

  V sobotu učil v jedné synagoze. A hle, byla tam žena, která měla ducha nemoci osmnáct let; byla sehnutá a vůbec se nemohla napřímit. Když ji Ježíš uviděl, zavolal ji a řekl: „Ženo, jsi zproštěna své nemoci “ a vložil na ni ruce. Ona se ihned narovnala a oslavovala Boha. (Lukáš 13. kap.)

  Když nastal večer, přinesli k němu mnoho démonizovaných; i vyhnal duchy slovem a všechny nemocné uzdravil,
  Matouš 8, 16

  Když odcházeli, hle, přivedli k němu němého démonizovaného člověka. A když byl démon vyhnán, němý promluvil. A zástupy užasly a říkaly: „Něco takového se v Izraeli nikdy nestalo.“
  Matouš 9, 32

  A jeden člověk ze zástupu mu odpověděl: „Učiteli, přivedl jsem k tobě svého syna, který má němého ducha.
  Marek 9, 17-29

  Podle vaší bible za němotu a křivici může démon (duch). Myslíte si i vy, pobožní, když vidíte němého člověka, nebo staršího člověka sehnutého, že je obsadili démoni? Co třeba škola pro hluchoněmé? Chodíte tam vymítat démony? Parkinsonova nemoc – to je taky démon?
  Hlásíte se k učení, které je ve vaší bibli?

 453. irnerius

  mulite, pokud ti jde o pravdu, pak ti může být jedno kým jsem, protože rozhoduje logická konsistentnost a přesvědčivost argumentu. Pokud ti jde o manipulaci a ideologický boj, tak smůla, ty jsi se díky nezvládnutým emocím už odkopal, já ne 🙂

 454. Daniel B.

  @mulit

  “Ježíš řekl, že nezná dne a hodiny, kdy to bude. Den a hodina! Nemlži!”

  Musím tady vysvětlovat, že když neznáte den, neznáte ani datum?

  “Ale to období předvídal na dobu, kdy ještě budou žít někteří z těch, co ho tam poslouchali!”
  Opravdu? Kde se o tom píše?

  “Měli společné majetky, žili v komuně.”
  “Těm, kteří jsou bohatí v nynějším věku, přikazuj, ať nesmýšlejí povýšeně a nedoufají v nejisté bohatství, nýbrž v živého Boha, který nám všechno štědře poskytuje k požitku, ať konají dobro, bohatnou v dobrých skutcích, jsou štědří, sdílní” 1Tm 6:17-18

  V komuně žila Jeruzalémská církev, ne všechny.

  “Ani se někteří neženili a nevdávaly. Protože jim to ti jejich náboženští vůdcové takto řekli!”
  Pavel jasně píše o učení, které je v protikladu Boží vůle:
  “… těch, kteří v pokrytectví mluví lež a mají vypálené znamení na vlastním svědomí. Zabraňují lidem ženit se (vdávat se)” 1. Tim 4,2-3

  “Z toho nevybruslíš. Nemáš šanci.”

  Z čeho bych měl vybruslit? Vždyť stačí pár citátů z bible, abych ukázal v pravém světle vaše bludy.

 455. Daniel B.

  “Hlásíte se k učení, které je ve vaší bibli?”

  Ano, hlásím se. Nehlásím se ale k nelogické interpretaci. Používáte zevšeobecňování.

 456. mulit

  irnerius
  16.10. 2016
  mulite, pokud ti jde o pravdu, pak ti může být jedno kým jsem, protože rozhoduje logická konsistentnost a přesvědčivost argumentu. Pokud ti jde o manipulaci a ideologický boj, tak smůla, ty jsi se díky nezvládnutým emocím už odkopal, já ne 🙂

  mulit: Já jsem napsal o sobě svůj příběh a mám vyzkoušené, že kdo odkryje karty a je čitelný, tak jeho info má nesrovnatelně vyšší váhu, než info anonyma, chameleona. Takže pro mě jsi nula. Nějaký pobožný, co se bojí být otevřeně pobožným. Což je v rozporu s biblí, protože tam Ježíš říká, že kdo se k němu nepřizná před lidmi, k tomu se on nepřizná v nebi před bohem a anděly. A že vlažné vyvrhne ze svých úst. Takže pokud svého Pána zapíráš, budeš zapřen, pokud jsi vlažný, budeš vyvržen z jeho úst. Žádnou logickou konzistentnost jsi nepředvedl. Nepřevedl jsi nic. Já jsem se určitě odkopal. Máš pravdu. A odkopal jsme se záměrně, úmyslně, chtěně. Smysl má jenom vyprávět reálné příběhy, jak říká Tomáš Radil http://www.ceskatelevize.cz/porady/10441294653-hyde-park-civilizace/215411058090124/

  Pokud za tebou není žádný příběh, jsi nic. Pokud jsi pobožný, co se ani k pobožnosti pořádně nehlásí, tak jsi jenom trapka. Troll. Co tu děláš?

 457. mulit

  Daniel B.
  16.10. 2016
  „Hlásíte se k učení, které je ve vaší bibli?“

  Ano, hlásím se. Nehlásím se ale k nelogické interpretaci. Používáte zevšeobecňování.

  mulit: Jsi sliz. Opravdu mám radši pobožné, co tomu věří se vším všudy. Stejně jako jsem měl raději kované komunisty než komunisty vychcánky. Ty mi přijdeš jako takový křesťanský prospěchář, co si všechno ohýbá tak, jak se mu hodí. Nemáš mi co dát. To už jsem viděl v různých obměnách hodněkrát. Toli má pravdu, raději ignor než diskuse. Piš si s jinými, co o to budou mít zájem. Mě ses zhnusil. Já už s tebou psát nechci. A ani s žádnými jinými pobožnými, co kakají na vlastní bibli nebo ji křiví. To by byl nekonečný příběh a o to nemám zájem.

 458. Daniel B.

  @mulit

  Mulite, vy jste nepochopil, že těm biblickým příběhům věřím?

  Ano, nemá smysl diskuze s člověkem, který nechápe, co píšu, ale je přesvědčen, že to zcela dobře chápe.

  Možná by vám prospělo pro lepší porozumění a soustředění trochu se uklidnit.

  “Nemáš mi co dát.”

  Já vám nedávám, já vám beru. 🙂

 459. mulit

  A jinak obecně: To že se v bibli poukazuje na lidi postižené němotou, parkinsonem nebo epilepsií jako na posedlé démony, je
  § 355Hanobení národa, rasy, etnické nebo jiné skupiny osob.

  Nadpis: Křesťanství není mírné, je umírněné. Proč křesťanství nadále představuje hrozbu?

  Označování nemocných nebo postižených lidí za posedlé démonizované, což s oblibou dělají zejména letniční církve a vycházejí z bible, takže bible je kniha, která navádí k nemravnému chování za hranou zákona!

 460. irnerius

  mulit: ty na mne jdeš s Ježíšem a nevíš – co když jsem muslim, nebo hinduista ?

 461. irnerius

  mulit: To že se v bibli poukazuje na lidi postižené němotou, parkinsonem nebo epilepsií jako na posedlé démony, je
  § 355Hanobení národa, rasy, etnické nebo jiné skupiny osob.

  Příslušnost k Parkinsonově chorobě je nějaká národní nebo etnická příslušnost ? 🙂 Nebo rasa a přesvědčení ? 🙂

 462. mulit

  § 355Hanobení národa, rasy, etnické nebo jiné skupiny osob.

  jiná skupina osob = nemocní, postižení.

 463. mulit

  Bible, Leviticus 21

  “Když se v pokoleních tvého potomstva vyskytne muž, který by měl nějakou vadu, nepřiblíží se, aby přinášel chléb svého Boha. Nepřiblíží se žádný muž s vadou: nikdo slepý nebo kulhavý nebo se znetvořenou tváří nebo s některým údem příliš dlouhým, nebo kdo by měl zlomenou nohu nebo zlomenou ruku, nebo hrbatý nebo zakrnělý nebo se skvrnou na oku nebo postižený svrabem nebo lišejem nebo s rozdrcenými varlaty. Nikdo z potomstva kněze Árona, kdo by měl nějakou vadu, se nepřiblíží, aby přinášel ohnivé oběti Hospodinovy. Má vadu, nepřiblíží se, aby přinášel chléb svého Boha. Chléb svého Boha z velesvatých i svatých darů smí jíst. Ale nesmí přistupovat k oponě a nepřiblíží se k oltáři, neboť má vadu, aby neznesvětil prostory mé svatyně. Já jsem Hospodin, já je posvěcuji.“ Mojžíš to vyhlásil Áronovi, jeho synům a všem Izraelcům.”

  Tohle sice není přímo hanobení, ale taky to ukazuje na špatný přístup k postiženým. S tak odpornou biblí by měli pobožní chodit kanálama a ne se naparovat na ulici a po bytech a opruzovat s tím na netu.

 464. irnerius

  No mulite, kdybych měl poprvé použít tu knížku, kterou tak nenávidíš, tak bych asi použil Jan 9:1-3. Ale nenech se rušit, přes tyhle knížky jseš tu odborník ty.

 465. Daniel B.

  @mulit
  “jiná skupina osob = nemocní, postižení.”

  Vy tu citujete zákon, u nějž nevíte, o čem je? 🙂

  § 355Hanobení národa, rasy, etnické nebo jiné skupiny osob
  Kdo veřejně hanobí
  a) některý národ, jeho jazyk, některou rasu nebo etnickou skupinu, nebo
  b) skupinu osob pro jejich skutečnou nebo domnělou rasu, příslušnost k etnické skupině, národnost, politické přesvědčení, vyznání nebo proto, že jsou skutečně nebo domněle bez vyznání,
  bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta.
  zakony_centrum_cz/trestni-zakonik/cast-2-hlava-10-dil-5-paragraf-355

 466. mulit

  Jo a ještě je třeba připomenout podněcování nenávisti vůči LGBT lidem, což je taky v bibli na více místech.

  Nové znění předmětných ustanovení Trestního zákona bude vypadat takto:

  § 355 Hanobení národa, rasy, etnické nebo jiné skupiny osob

  (1) Kdo veřejně hanobí

  a) některý národ, jeho jazyk, některou rasu nebo etnickou skupinu, nebo
  b) skupinu osob pro jejich skutečnou nebo domnělou rasu, příslušnost k etnické skupině nebo třídě, národnost, politické přesvědčení, sexuální orientaci, pohlavní identitu, vyznání nebo proto, že jsou skutečně nebo domněle bez vyznání,
  bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta.
  http://www.ceska-justice.cz/2016/04/cr-zavadi-trestny-cin-hanobeni-zivotniho-stylu-tridy-i-podnecovani-nenavisti-k-homo-trans-a-asexualum/

 467. Daniel B.

  @mulit

  Žádné podněcování nenávisti ke skupině lidí tam není.

  “Především tedy prosím, aby se konaly prosby, modlitby, přímluvy a děkování za všechny lidi…
  To je dobré a milé před Bohem, naším Zachráncem, který chce, aby byli všichni lidé zachráněni a přišli k poznání pravdy.”
  1 Tim 2,1.3-4

  Mulite, vy jste lhář a na pravdě vám nezáleží.

 468. Daniel B.

  @mulit

  § 355 – Ještě v něm potřebujete najít skupinu, kam byste mohl zahrnout lidi s Parkinsonem.
  🙂 🙂 🙂

  Že by etnická příslušnost? 😉

 469. mulit

  Leviticus 20
  Kdyby muž spal s mužem jako s ženou, oba se dopustili ohavnosti; musejí zemřít, jejich krev padni na ně.

  Oni se pobožní budou vymlouvat, že už to neplatí, že už nemusejí vraždit LGBT lidi, že pro ně platí Nový zákon, ale v NZ píše apoštol Pavel, že homosexualita vzniká z rožezranosti, že prý přešli z žen na muže a dále mají ty nejhorší lidské vlastnosti, viz list Římanům. Čili v bleděmodrém to je to samé, co Starý zákon, akorát bez požadavku usmrcení. Bible je něco jako Meinf Kampf. Tam to zase rozjížděl někdo proti židům. Já bych na bibli dal varování, povinně jako se tiskne na krabičky cigaret. A to samé Korán.

 470. Daniel B.

  @mulit

  Nejzávažnější šuškandu řeší zákon na ochranu osobnosti z Občanského zákoníku. Podle jeho znění má každý člověk právo na ochranu své osobnosti, zejména života a zdraví, občanské cti a lidské důstojnosti, soukromí a svého jména a projevů osobní povahy. Pokud dojde k jeho porušení, člověk má právo domáhat se odstranění následků pomluvy a patřičného zadostiučinění. A to i finančního charakteru.
  www_novinky_cz/kariera/141681-proti-pomluvam-je-nejlepsi-branit-se-razantni-cestou.html

  Mulite, kdybych toto uplatnil proti vám, tak zbankrotujete.
  🙂

 471. Daniel B.

  @mulit

  Dále podle § 355 hanobíte skupinu náboženského vyznání. To je až na tři roky pobytu ve vězení.

 472. Daniel B.

  @mulit

  Pokud věříte tomu, že křesťané jsou zlí,
  pak byste se měl bát.
  Pokud tomu nevěříte,
  můžete klidně spát.

 473. mulit

  Daniel B – Zalez si do té tvojí knížky a zaklapni desky. Nechci si s tebou psát, ani z žádným dalším pobožným. Nemám zájem, neopruzuj mě. Napsal jsem ti to jasně. Číst umíš. Dej mi pokoj.

 474. Daniel B.

  @mulit

  “Nechci si s tebou psát, ani z žádným dalším pobožným.”

  Tak si se mnou nepiště. Já vás k tomu nenutím.
  🙂

 475. Daniel B.

  Mulite,
  napadla mne ještě jedna věc:

  Pokud byste měl někdy nedostatek peněz, já vám půjčím – bezúročně. Jako programátor vydělávám hodně, peníze nejsou problém. Žádné záruky poskytovat nemusíte.

 476. Daniel B.

  @mulit

  Pokud byste měl zájem o onu bezúročnou půjčku, můžete mi napsat na daniel.bn(zavináč)email.cz

  (zavináč) nahraďte znakem @

 477. mulit

  Když mu to nevyšlo přes falešné úpravy jeho nemorálního náboženství, tak to na mě zkouší přes prachy? To je šašek. Za prachy si možná koupíš své pobožné kamarády, ale mě ne.

  Hoďte na něj sítě. To je regulérní blázen a vtěra. Toho už se nezbavím.

 478. Daniel B.

  @mulit

  “Za prachy si možná koupíš své pobožné kamarády, ale mě ne.”

  Pokud člověk něco kupuje, něco bude mít. Myslíte, že něco za to chci? Nechci nic. Nemusíte mi ani poděkovat.

  Takže nabídka stále platí – do budoucna.

  Divím se, že se mnou stále diskutujete a čteme mé příspěvky, když jste psal opak.
  🙂

 479. Daniel B.

  @mulit

  Pokud se mne nezbavíte, můžete zaplakat jedině nad svou závislostí. 🙂

  Ono je pro vás tak těžké nečíst mé příspěvky, že ano?
  🙂

 480. Daniel B.

  Zpět k tématu…

  “Proč křesťanství nadále představuje hrozbu?”

  Např. proto, že se někteří ateisté bojí politického vlivu církve. Rovněž se bojí toho, že členové církve chodí k volbám poměrně více, než ateisté.

  A tak v naší ateistické ČR zvítězí ve volbách strana, která se svým názvem hlásí přímo ke křesťanství.

  Takže: křesťanství nadále představuje hrozbu – pro ateisty, kteří ho nemají rádi.

 481. Daniel B.

  Je jednoduché očernit jakýkoli dobrý skutek – přisoudit mu, že je dělán se špatnými motivy či záměry. Protože konkrétní motivy nejsou dokazatelné, přijetí svědectví o daných motivech závisí na ochotě člověka je přijmout.

  Proč nevěřící často věří tomu, že pokud to vypadá, že křesťané jednají dobře, oni dobře nejednají, protože jistě při tom mají špatné motivy?

  Není to spíše tak – “podle sebe soudím tebe”?

  Zajímalo by mne, jak to je s motivy těch, kteří zde očerňují křesťanství.

  Je u nich skutečně motivace říkat o křesťanství pravdu?

  Jak můžete soudit lidské motivy?

 482. ateista

  @Daniel B.
  “Toli tvrdí o věřících, že jsou nemocní a trpí psychickým bludem. Tedy v tomto případě podle toliho trpí psychickým bludem primář psychiatrie, kterého tam dosadili nevěřící.”

  Ale to já tvrdím také! Člověk, který věří v boha podlehne bludu, který mu do hlavy naroubuje hlasatel náboženské víry nebo někdo pobožný. Víra v boha není nic jiného, než iluze. Stoupněte si před zrcadlo a dívaje se sobě do očí, položte si otázku: V co to vlastně věřím? A popravdě si odpovězte. A nelžete si!

 483. ateista

  @Daniel B.
  “Je u nich skutečně motivace říkat o křesťanství pravdu?”

  Určitě! Všichni zde diskutující pobožní dělají stejnou chybu. Zapomínají, co je podstatou náboženství. Křesťanství je skutečně hrozbou. Každé náboženství, křesťanství nevyjímaje, je jedna velká lež. A tohle je pravda. Nikdo nikdy nebude spasen, JK nikdy nepřijde, nikdo nikdy nebude vzkříšen z mrtvých a nikdo nikdy nebude žít život věčný v království nebeském. A tohle je také pravda. Ateisté říkají o křesťanství pravdu, teisté o křesťanství lžou. Toť vše.

 484. toli

  Dále podle § 355 hanobíte skupinu náboženského vyznání. To je až na tři roky pobytu ve vězení.

  Zkus nás udat,tento paragraf jde do kolize se svobodou názoru navíc se nacházíte na ateistické stránce.Co se týká pravdy o křesťanství tak o té nejlépe hovoří nejen historické činy křesťanů.Už jste někdy viděl blbce co si uvědomuje že je blbec ? Já nikoho takového neznám.Teisté jsou vesměs lidé kteří cítí potřebu aby je někdo řídil,říkal jim co mají dělat,chránil je a staral se o jejich životy.A tak se opírají o “svaté texty” a jsou ochotni obětovat zdravý rozum,logiku.Zhusta ignorují vědecké poznatky a velká část z nich ani neví že existuje něco jako věda.Přijde mi hodně hloupé řídit se pravdami lidí doby bronzové co ani nedávají smysl ,nejsou konzistentní.Zdá se že stejný názor má naprostá většina národa.A navíc jsou lidé kteří se označují jako křesťané a přitom v nich není ani stopa lásky k člověku.Ale proti gustu žádný dišputát,pokud si žíjete v tom svém myšlenkovém ghetu a neotravujete s tím zdravé tak je vše v pořádku.

 485. mulit

  ateista: Nikdo nikdy nebude spasen, JK nikdy nepřijde, nikdo nikdy nebude vzkříšen z mrtvých a nikdo nikdy nebude žít život věčný v království nebeském.

  mulit: Mě od nebeského království odrazuje, kolik pošuků, psychopatů a přímo zlých lidí tvrdí, že tam budou. Protože “mají Krista”. Věří jedné knížce, tak jsou v nebi. Byl jsem 23 let u věřících. Tam nejsou lepší lidi než ve zbytku populace. Nejsou lepší, jsou jen divní. A s nimi trávit věčnost? S takovými magory, co se budou stále povyšovat a hustit do hlavy jejich teologické kecy. Ti lidi jsou pošahaní. Stačí se podívat na server granosalis. A čím více je ten člověk pošahaný, tím více si myslí, že má jistotu spasení. Už toto nedává logiku. Kdyby existoval hypoteticky nějaký stvořitel vesmíru, proč by dával přednost pošahancům, co se naučili něco recitovat? Kdyby mělo být nebe složeno dejme tomu z 20% populace, co má nejlepší charakterové vlastnosti a byla by nějaká kritéria, tak by to mělo aspoň nějakou logiku, ale nebe složené z pošahanců, co něco papouškují – to je crazy a bizar. Ale i podle charakterových vlastností by to byl nonsens, protože ty vlastnosti stejně stvořil stvořitel, takže by soudil sám sebe a svoje ruce, svůj “mozek”. Prostě to nemá logiku. Náboženské představy o posmrtném životě jak koránistů (panny, věčný sex), tak biblistů (věčné modlení a papouškování proklamací) indiánů (věčný lov zvířat) jsou jen kulturními produkty a fantaziemi.

 486. Daniel B.

  @ateista

  Chtít po vás, abyste alespoň jedno své tvrzení o křesťanství dokázal, je asi trochu moc, že?

 487. Daniel B.

  @toli

  “Zkus nás udat,tento paragraf jde do kolize se svobodou názoru navíc se nacházíte na ateistické stránce.”

  Toli, rozumíte alespoň trochu právu? § 355 nejde do kolize se svobodou názoru, svoboda je omezena zákonem, tedy i tímto paragrafem. To, že se nacházím na ateistické stránce, znamená že se nacházím na internetu, na což zákon pamatuje a zvyšuje možnost odnětí svobody o jeden rok.

  “Co se týká pravdy o křesťanství tak o té nejlépe hovoří nejen historické činy křesťanů.”

  Rozcházíme se nejspíš v pojetí toho, kdo je a kdo není křesťan. Pokud pokládáte za křesťana každého, kdo se jím nazývá, pak hovoříte o jiné skupině lidí, než já.

  “A tak se opírají o „svaté texty“ a jsou ochotni obětovat zdravý rozum,logiku.”

  Kdo je na tomto webu ochoten obětovat logiku, je vidět ze zdejších příspěvků. Ateisté požadují po věřících důkazy a často hned na to přijdou s tvrzeními, která nejsou schopni dokázat.

  Pokud toto nejsou schopni vidět, mají problém s logickým uvažováním.

  Chci se vás zeptat, jak se ono obětování zdravého rozumu a logiky projeví na IQ daného člověka?

  “A navíc jsou lidé kteří se označují jako křesťané a přitom v nich není ani stopa lásky k člověku.”

  Proto nepovažuji za křesťana každého, kdo se jim nazývá. Viz:
  “My víme, že jsme přešli ze smrti do života, neboť milujeme bratry; kdo nemiluje bratra, zůstává ve smrti.” 1. list Janův 3,14

  “Už jste někdy viděl blbce co si uvědomuje že je blbec ?”

  Zajímalo by mne, jak vyloučíte možnost, že tento výrok se netýká vás osobně.

 488. Daniel B.

  @mulit

  “Kdyby existoval hypoteticky nějaký stvořitel vesmíru, proč by dával přednost pošahancům, co se naučili něco recitovat?”

  Kde jste to vzal? To je učení nějaké nové “recitační” sekty?

 489. toli

  Kdo je na tomto webu ochoten obětovat logiku, je vidět ze zdejších příspěvků. Ateisté požadují po věřících důkazy a často hned na to přijdou s tvrzeními, která nejsou schopni dokázat.

  VY jste ještě nedokázal existenci Boha takže si pletete příčinu s následkem 🙂

  Jinak i u vás platí dunning krugeruv efekt ,od těch nemocných se nijak nelišíte.

 490. Daniel B.

  @toli

  “VY jste ještě nedokázal existenci Boha takže si pletete příčinu s následkem”

  Pokud někdo tvrdí, že Bůh neexistuje, je na něm, aby svůj výrok dokázal.

  Požaduji to jenom proto, že to ateisté sami požadují po věřících. Pokud po mně někdo něco chce, čekám, že nejprve sám bude aplikovat to, co chce po druhých.

  S požadavkem důkazů přišli ateisté.

  Jestliže nevěřící chtějí důkazy po věřících, přitom nejsou ochotni aplikovat své požadavky u sebe, mám takový přístup brát vážně?

  “Jinak i u vás platí dunning krugeruv efekt ”

  Dokažte to.

 491. toli

  BTW Ateisto,požádej Daniela ať tě udá.Tím bys získal prostor a mediální zájem.Byl by to u nás první případ soudu za urážku náboženství a jsem si více než jistý že media by po tom skočila.Pořád chceš debatovat s nemocnými v TV tak máš nyní příležitost 🙂

 492. toli

  Pokud někdo tvrdí, že Bůh neexistuje, je na něm, aby svůj výrok dokázal.

  Je vidět že je vám logika opravdu cizí a jste opravdu hlupák.Původně nebyl žádný bůh,pak přišli na řadu mýty Sumerů,Babyloňanů,Řeků a Římanů ,Židů a zároveň křesťanů.Zároveň se jiných částech světa vyvíjeli mýty hinduistů,budhistů šíntoistů a takdále.Kterého boha vlastně chcete dokázat ? Nejdříve musíte dokázat příčinu tedy boha a teprve potom můžete něco vyvracet nebo dokazat následek příčiny tedy boha.A z čeho chcete dokazovat,z bible ? Tu jste si napsali sami ,a můžete milionkrát tvrdit že je inspirovaná bohem,boží slovo,ale nejdříve to musíte dokázat.Teprve potom my můžeme něco vyvracet.I když si myslím že to co jsem nyní napsal bude pro vás těžko pochopitelné,hlupák zůstane hlupákem a logika je mu cizí.Prostě Dunning Krugeruv efekt…….

 493. Daniel B.

  @toli

  “Původně nebyl žádný bůh”

  Toli, vy pro to, co tvrdíte, důkaz nemáte.

  Důkazem pro tvrzení, že původně nebyl žádný bůh, má být co?

  Nechápete, co to znamená dokázat svá tvrzení?

  Pokud nejste schopni dokázat svá tvrzení, proč to chcete po nás, věřících?

 494. Foxy

  Ad Daniel:
  „VY jste ještě nedokázal existenci Boha takže si pletete příčinu s následkem“

  “Pokud někdo tvrdí, že Bůh neexistuje, je na něm, aby svůj výrok dokázal.”
  ————————
  Milý Danieli!
  Vy tvrdíte (a ve všech Vašich příspěvcích je to základním postulátem), že Bůh Existuje.
  Pro Vaše tvrzení (pro reálnou existenci boží) jste důkaz nepředložil – a to je neokecatelný fakt.

  Váš mnohokrát omílaný výrok: “Pokud někdo tvrdí, že Bůh neexistuje, je na něm, aby svůj výrok dokázal” je klasickou falacií, označovanou obvykle jako “strawman”.
  Alespoň za sebe mohu prohlásit, že jsem se, pokud vím, Vámi podsouvaného výroku nedopustil.
  Tvrdím však, že vzhledem k absenci důkazů, které by reálnou existenci boží potvrzovaly, o reálné existenci boží hluboce pochybuji, a ze stejných důvodů jeho reálnou existenci považuji za krajně nepravděpodobnou.
  Pokud byste mne snad chtěl o Vámi předpokládané existenci boží přesvědčit, musel byste přinést takové důkazy, které by mé hluboké pochybnosti rozptýlily. Neptejte se mne, jaké důkazy to mají být; Vy něco tvrdíte, na Vaší straně je důkazní břemeno. Já nemusím dokazovat, já netvrdím, já o reálné existenci boží pouze HLUBOCE POCHYBUJI.

  Nadále proto mám veškerá Vaše tvrzení, založená na postulátu reálné existence boží, za pouhé fantasie, a jako s takovými s nimi nakládám.

  Tož tak asi.

 495. Daniel B.

  @Foxy

  Vy jste jiný případ, než ateista a toli, kteří se vyslovili jasně proti existenci Boha/boha jako stvořitele.

  “Neptejte se mne, jaké důkazy to mají být; Vy něco tvrdíte, na Vaší straně je důkazní břemeno.”

  Není mým důkazním břemenem, aby vás mé důkazy přesvědčily. Nebo ano?

 496. mulit

  toli: vidím to na své neteři. Přišla na svět jako tabula rasa. Ale její okolí ji už indoktrinuje. Začali ji tahat do kostelů a sborů. Je jí 3 a půl roku. Ségra mi vítězoslavně oznámila, že za tři roky půjde do křesťanské školy. Chudák maličká. Už jí pobožní gumují mozek a nahrávají jí tam svůj parazitický software. 🙁

 497. toli

  Důkazem pro tvrzení, že původně nebyl žádný bůh, má být co?

  Pokud nebyl člověk tak nemohl být ani bůh,kdo by si ho vymyslel ? Jsou tisíce vymyšlených bohů,který je ten pravý ? Který je ten pravý ? Zrovna ten váš osobní ? Jste směšný…..

 498. Daniel B.

  @toli

  “Pokud nebyl člověk tak nemohl být ani bůh,kdo by si ho vymyslel ?”

  A Boha si někdo vymyslel?

  Věříte něčemu, co nemůžete dokázat.

 499. bílej kabát

  @Daniel B.
  Myslím, že dál vést diskusi na téma druhého příchodu Krista již nemá smysl. Samozřejmě, že s vámi hluboce nesouhlasím a chtěl bych jen na závěr napsat malou úvahu. Už jsem to tady někde psal, zřejmě jste to nečetl, tak pro vás ještě jednou.
  Zkuste si představit, kdyby Ježíš ke všem těm výrokům o svém druhém příchodu k posluchačům dodal: „Víte, to co vám tady povídám, se může odehrát až za dva tisíce let nebo i déle.“ A my dnes víme, že to tak je. Co by asi tak následovalo. Řekl bych, že by ho dál už nikdo neposlouchal a dnes by žádné křesťanství neexistovalo. Ježíš nepřišel a samozřejmě nikdy nepřijde = křesťanský bůh neexistuje.

 500. Daniel B.

  @bílej kabát

  “Ježíš nepřišel a samozřejmě nikdy nepřijde ”

  Beru to jako vaše vyznání víry, protože pro toto své tvrzení důkaz nemáte.

 501. Daniel B.

  @mulit

  Mulit se nám dal na vyprávění pohádek.

 502. toli

  Mulit se nám dal na vyprávění pohádek.

  Tak to máte slušnou konkurenci 🙂 🙂

 503. Daniel B.

  @toli

  Toli, čekám na důkazy vašich tvrzení.
  🙂

 504. mulit

  Veškerá tvrzení od křesťanů jsou utopistická. Nejenom absurdnost ráje, absurdnost nebe, ale i absurdnost způsobu výběru do nebe. Absurdní jsou i tzv. duchovní bytosti. Lidé, zvířata, rostliny z něčeho žijí. Rostlina přijímá živiny z půdy, k tomu “nasává” oxid uhličitý ze vzduchu a probíhá fotosyntéza, vylučuje kyslík. Živočichové přijímají vodu, potravu, odchází moč, stolice. Dále je nutné dýchání. Každá lidská myšlenka je možná jen díky tomu, že ji pohání palivo. Bez kyslíku a bez živin mozek nepracuje. Spalovací motor také nejede bez paliva a bez kyslíku. Hvězda nesvítí bez jaderné fúze. Takže všechno má nějaký pohon. Nic se neděje bez příčiny a bez zdroje. No a teď tu jsou nějaké neviditelné bytosti vznášející se všude kolem a tyto bytosti – andělé, démoni jsou perpetum mobile. Nepotřebují žádný zdroj ničeho, fungují stále, aniž by potřebovaly zdroj energie. Jejich sílu jim nikdo nedodává.

  Takže hypotetický Bůh stvoří dva světy. Svět hmotný, kde platí přísná pravidla kauzality a bez pohonu, bez energie se nepohne nic ani o milimetr a všechno musí mít nějaký zdroj a pak stvoří neviditelný svět, kde popře, zbourá všechno, co v tom prvním stvořil a všechno je neviditelné a perpetum mobile. To jsou přece píčoviny. Bible = kniha píčovin.

 505. bílej kabát

  Daniel B.: Beru to jako vaše vyznání víry, protože pro toto své tvrzení důkaz nemáte.

  bílej kabát: Ježíš nepřišel v době, kdy přijít měl. Důkazy jsou v bibli.

 506. Daniel B.

  Došla mi trpělivost a požádal jsem redakci o uplatnění bodu 2. v pravidlech komentářů těchto stránek.

 507. ateista

  @Daniel B.
  Chtít po vás, abyste alespoň jedno své tvrzení o křesťanství dokázal, je asi trochu moc, že?

  Parafrázuji: Chtít po vás, abyste alespoň jedno své tvrzení o křesťanství dokázal, je asi trochu moc, že?
  Teď trochu jinak. Zřejmě žádáte, abych dokázal, že nikdo ještě nebyl spasen, že nikdo nebyl vzkříšen z mrtvých(neplést si s probráním se z kómatu), že ještě nikdo nežije život věčný v království nebeském. To samozřejmě nelze, protože nikdo nespecifikoval nabízené služby (kdy, kde, v jaké formě, kdo…). A protože se jedná o služby, nabízené klérem, musí klér prokázat, že je schopen nabízené služby poskytnout. Protože zároveň žádá platbu – víru a členství ve své organizaci s povinností platit. Neboli služby nabízí jen svým členům. Nezaznamenal jsem případ, že by např. některý z papežů byl zkříšen z mrtvých nebo žil život věčný v království nebeském. Tato okolnost mne opravňuje tvrdit, že nabízené služby jsou podvod a celé náboženství je jedna velká lež.

 508. mulit

  Já bych chtěl nahlásit nick Daniel B. To, co zde dělá, je trolling.

 509. Daniel B.

  @bílej kabát

  “bílej kabát: Ježíš nepřišel v době, kdy přijít měl. Důkazy jsou v bibli.”

  Důkazy nejsou v bibli, ale vaše interpretace bible vám říká, že Ježíš měl přijít snad za života apoštolů. Nebo se mýlím?

 510. toli

  Dobrá inspirace,asi požádám o uplatnění pravidla 3 v komentářích na těchto stránkách 🙂 .

 511. Daniel B.

  @toli

  “asi požádám o uplatnění pravidla 3 v komentářích na těchto stránkách”

  Ano, klidně požádejte. Všem má být měřeno stejně.
  🙂

 512. toli

  Neboť myslím že člověk který nechápe logickou kauzalitu (dle 3.pravidla pro komenty) tady nemá co pohledávat. Nechť žvaní na granosalis,tam jsou na to zvyklí neboť naprostá většina z nich trpí rovněž tímto mentálním postižením.

 513. Ateistický laik

  Daniel B.: Např. proto, že se někteří ateisté bojí politického vlivu církve. Rovněž se bojí toho, že členové církve chodí k volbám poměrně více, než ateisté.
  Jo jo, je čeho se bát. Politický vliv církve (ideologie) směřuje k totalitě. Máte zájem o další totalitní období, o další totalitu?

  A tak v naší ateistické ČR zvítězí ve volbách strana, která se svým názvem hlásí přímo ke křesťanství.
  To je taky problém, způsobený jinou totalitou-komunistickou, která lidem volby znechutila. Všimněte si, obě ideologie maj vycvičené voliče (nejlépe bez vlastního názoru). Obě ideologie směřují k totalitě. Chtěl bych ještě vidět, jak vycvičené voliče má Vandas. Tipuju, že je má podobně vycvičené jako obě předešlé ideologie, jen jich není tolik, aby to statistika vzala na vědomí.

 514. bílej kabát

  Daniel B: Důkazy nejsou v bibli, ale vaše interpretace bible vám říká, že Ježíš měl přijít snad za života apoštolů. Nebo se mýlím?
  bílej kabát: Důkazy jsou v bibli, ale vaše interpretace bible vám říká, že Ježíš neměl přijít za života apoštolů. Nebo se mýlím?

 515. toli

  @Bílý kabát
  To je taky problém, způsobený jinou totalitou-komunistickou, která lidem volby znechutila. Všimněte si, obě ideologie maj vycvičené voliče (nejlépe bez vlastního názoru). Obě ideologie směřují k totalitě.

  Já to vidím trochu šířeji-tyto volby byli o osobnostech čili lidem nevadilo že KDU má za kandidáty nevěřící nestraníky a navíc vědí že tito pánbíčkáři jsou slizcí jako hadi-ve většině krajů se KDU maskovala jako součást širších (nekřesťanských) koalic-velmi dobře ví že tento národ je alergický na pánbíčkaření 🙂

 516. Daniel B.

  @bílej kabát

  “Nebo se mýlím?”

  Ano, mýlíte se. Ježíš neřekl kdy přijde. Navíc – neexistuje tvrzení bible bez interpretace, stejně jako neexistuje zákon bez interpretace. Zákon bez interpretace by byl k ničemu, poněvadž by byl neuplatnitelný.

 517. Daniel B.

  @toli

  “Neboť myslím že člověk který nechápe logickou kauzalitu (dle 3.pravidla pro komenty) tady nemá co pohledávat.”

  Toli, kdy pochopíte, že pro svá tvrzení nemáte důkazy? Nebo jste to už pochopil a nechcete se k tomu přiznat? Logicky vzato, předpokládám, že se vám přiznat nechce.

 518. Slávek ČernýSlávek Černý

  Bylo by fajn, kdybyste se @mulit @toli a @Daniel B. zdrželi nadávek a sprostých slov, jinak tu diskusi asi zavřu. Stejně se diskutuje už mimo téma článku. Hlupáky, píče a kurvy si nechte jinam.

  Děkuji za pozornost.

 519. bílej kabát

  Daniel B.: Ježíš neřekl kdy přijde.

  bílej kabát: Ježíš řekl, kdy přijde! Několikrát opakoval, že to bude v tomto pokolení, nepomine tato generace, …někteří, kteří tu stojí nezemřou…., lhůta je krátká, soudce je za dveřmi, nestačíte projít všechna izraelská města… atd., atd. A vaše interpretace je účelová, jinak by jste si podrazil tu vaší berličku.

 520. Daniel B.

  @bílej kabát

  “Ježíš řekl, kdy přijde! Několikrát opakoval, že to bude v tomto pokolení”

  Amen, pravím vám, že určitě nepomine ono pokolení, dokud se toto všechno nestane. L 21:32

  Proto když Ježíš mluví o tomto pokolení, chápu to tak, že se vztažné zájmeno vztahuje k pokolení, o kterém mluví. Protože Písmo považuji za nadčasové, platné pro všechny křesťany, neberu daná slova pouze ve vztahu k tehdejším posluchačům.

  Proto není má interpretace v rozporu se zkušeností. Skutečně učedníci nebudou hotovi se všemi izraelskými městy, než přijde Ježíš. Po dvou tisíci letech se Izraelci pomalu otevírají na křesťanské evangelium.

  “Neboť pravím vám, od nynějška mne již neuvidíte, dokud neřeknete: ‚ Požehnaný, který přichází ve jménu Pána!‘” Mt 23:39

  Tato Ježíšova slova byla určena Židům.

 521. Medea

  Problém je, že Ježíš očekával příchod království Božího v jeho plnosti jako dejinně blízkou událost, podle Mt 10, 23 snad v několika měsících. Toto jeho očekávání se nesplnilo. V křesťanských kruzích se Ježíšův omyl zastíral, protože dějiny theologie byly poznamenány gnósí a mírním doketismem, který nepočítal plně s Ježíšovým lidstvím.

  (Petr Pokorný: Ježíš Nazaretský. Praha, OIKOYMENH. 2005. str. 27.)

 522. Medea

  A keď sedel na vrchu Olivovom naproti chrámu, spýtali sa Ho osamote Peter, Jakub, Ján a Ondrej. Povedz nám, kedy to bude a na aké znamenie sa to všetko stane?
  Nato im Ježiš začal hovoriť: Hľaďte, aby vás niekto nezviedol. Mnohí prídu v mojom mene a budú hovoriť: Ja som (Kristus); zvedú mnohých. Ale keď počujete o vojnách a zvesti o bojoch, nestrachujte sa. To musí byť, ale to nie je ešte koniec. Lebo povstane národ proti národu a kráľovstvo proti kráľovstvu. Miestami budú zemetrasenia, bude hlad [i zmätok]. To je začiatok bolestí. Vy sa však majte na pozore: vydajú vás súdom, budú vás biť v synagógach a stavať pred vladárov a pred kráľov pre mňa, aby ste im vydávali svedectvo. Ale najprv sa musí evanjelium zvestovať všetkým národom. A keď vás povedú, aby vás vydali, nestarajte sa vopred, čo budete hovoriť; ale hovorte, čo vám bude dané v tú hodinu. Lebo nie vy ste to, ktorí hovoríte, ale Duch Svätý. Brat vydá na smrť brata a otec dieťa; a povstanú deti proti rodičom a usmrtia ich. A všetci vás budú nenávidieť pre moje meno; ale kto vytrvá do konca, bude spasený.
  Keď však ohavnosť spustošenia uvidíte tam, kde by jej nemalo byť – kto čítaš, rozumej! – vtedy tí, čo budú v Judsku, nech utečú do vrchov; kto je na streche, nech nezostupuje a nevchádza do domu vziať si niečo z neho; a kto je na poli, nech sa nevracia vziať si plášť. Ale beda tehotným a tým, čo koja v tie dni! Preto modlite sa, aby to neprišlo v zime! Lebo tie dni budú súžením, akého od počiatku, keď Boh stvoril svet, nebolo až doteraz a ani viac nebude. A keby Pán nebol skrátil tie dni, nebol by zachránený ani jeden človek. Ale pre vyvolených, ktorých si vyvolil, skrátil tie dni. A keby vám vtedy niekto povedal: Ajhľa, tu je Kristus! alebo: Ajhľa, tam je! – neverte. Lebo povstanú falošní kristovia a falošní proroci a budú robiť znamenia a zázraky, aby zviedli, ak možno, vyvolených. Ale vy sa majte na pozore; predpovedal som vám všetko.
  V tie dni, po onom súžení, slnko sa zatmie, mesiac nevydá svetlo, hviezdy budú padať z neba a nebeské moci sa pohybovať. Vtedy uzrú Syna človeka prichádzať na oblakoch s mocou a slávou veľkou. A vtedy pošle anjelov a zhromaždí svojich vyvolených zo štyroch strán sveta, od konca zeme až po koniec neba.
  Od figovníka naučte sa podobenstvu: Keď mu ratolesť už raší a lístie pučí, viete, že je leto blízko. Tak aj vy, keď uvidíte, že sa toto deje, vedzte, že je blízko predo dvermi. Veru vám hovorím: Nepominie sa toto pokolenie, dokiaľ sa všetko toto nestane.

  (Marek 13:3-30)

 523. Daniel B.

  @Medea

  O tomto pokolení mluví už Daniel, o pokolení které zažije velké soužení.

  “A právě v onom čase povstane Michael, ten velký velitel, jenž zastává tvůj lid, a nastane čas soužení, k jakému nedošlo, co jsou národem, až do onoho času. A právě v onom čase unikne tvůj lid, každý, kdo se nachází zapsán v knize. Tu mnozí z těch, kdo spí v prachu země, procitnou, jedni pro život věčný, ale druzí k naprosté hanbě pro věčnou ohavnost.” Da 12,1-2

 524. Daniel B.

  Myslím si, že k příchodu Ježíše může dojít až v této době, …

  Pokud vám něco říká multikulturalismus, pak se podívejte na toto:

  “Že jsi viděl železo promíšené s hliněnou keramikou — lidé se budou mísit, ale držet jeden s druhým nebudou, právě tak jako se železo nemísí s keramikou. Za dnů oněch králů ale Bůh nebes nastolí království, jež nebude zničeno navěky ani to království nebude přenecháno jinému lidu. Ono rozdrtí a ukončí všechna tato království, ale samo bude stát navěky” Da 2,43-44

 525. Medea

  Daniel, mňa zujíma história a historická/religionistická/biblistická rekonštrukcia náboženských predstáv prvých/raných kresťanov, nie kresťanské výklady Biblie 🙂

 526. Medea

  Ešte jeden citát od známeho biblistu 🙂

  JESUS THE APOCALYPTIC PROPHET

  For over a century now, since the landmark publication of Albert Schweitzer’s masterpiece, The Quest of the Historical Jesus, 6 the majority of scholars in Europe and North America have understood Jesus as a Jewish apocalyptic prophet. 7 A good deal of work on the subject has been done since Schweitzer, of course, who did not rigorously apply the various criteria that I have laid out (they were developed after his day). But his instincts appear to have been right.

  The Teachings of Jesus

  Like other apocalypticists of his day, Jesus saw the world in dualistic terms, filled with the forces of good and evil. The current age was controlled by the forces of evil — the Devil, demons, disease, disasters, and death; but God was soon to intervene in this wicked age to overthrow the forces of evil and bring in his good kingdom, the Kingdom of God, in which there would be no more pain, misery, or suffering. Jesus’ followers could expect this kingdom to arrive soon — in fact, in their lifetimes. It would be brought by a cosmic judge of the earth, whom Jesus called the Son of Man (alluding to a passage in the Jewish Scriptures, Daniel 7:13 — 14). When the Son of Man arrived there would be a judgment of the earth, in which the wicked would be destroyed but the righteous rewarded. Those who were suffering pain and oppression now would be exalted then; those who had sided with evil and as a result were prospering now would be abased then. People needed to repent of their evil ways and prepare for the coming of the Son of Man and the Kingdom of God that would appear in his wake, for it was to happen very soon.

  (Bart D. Ehrman: Jesus, Interrupted. Harper Collins e-books. 2009.)

 527. Daniel B.

  @Medea

  “Daniel, mňa zujíma história a historická/religionistická/biblistická rekonštrukcia náboženských predstáv prvých/raných kresťanov, nie kresťanské výklady Biblie”

  V pohledu na představy tehdejších křesťanů se víceméně shodneme.

 528. toli

  Toli, kdy pochopíte, že pro svá tvrzení nemáte důkazy? Nebo jste to už pochopil a nechcete se k tomu přiznat? Logicky vzato, předpokládám, že se vám přiznat nechce.

  A kdy pochopíte že nejdříve musí být příčina-existence Boha a teprve potom přichází verifikace či falsifikace té příčiny.Vzhledem k tomu že jste neprokázali boží existenci tak nemáme co verifikovat či falsifikovat,Nelze totiž odmítnout neexistující objekt,respektive existující jen v hlavě člověka,imaginárně.Tomu se říká logická kauzalita,jak říkám běžte si žvanit na grano,tam zcela jistě budou tleskat vašemu úsudku.Tedy před tím než vás sežerou ,protože vaše osobní víra nebude obsahově zcela odpovídat osobním vírám jednotlivých diskutérů.Verbální agrese alá křesťanská láska k bližnímu aneb ekumenické tříbení 🙂

 529. toli

  @Slávek

  Myslím že jsme stále v článku,protože náboženství není nic jiného než politika a církev je starou matkou politických stran.

 530. mulit

  Biblický konec světa je jen fejkaření. Prý budou samé katastrofy, bída, hlad, soužení, prostě hrůzy, jaké nikdy nebyly, ale současně se na jiných místech bible píše, že to bude přesně naopak, tedy sluníčkové dny, budou se ženit, vdávat, nic nečekat, nebudou mít žádné tušení. Jedno vylučuje druhé. Už jsem to řešil s pobožnými na jiném serveru, a tam někdo vynalezl způsob, jak z toho vybruslit, prý soužení bude v jedné zemi a v jiné zemi bude sluníčkový život. Což je ovšem status quo odevždy. Čili pobožní jsou mistři v hledání výmluv. Mě to přijde, že pobožní jsou jako pachatel usvědčený při činu a hledají pořád způsoby, na čem postavit obhajobu. A prý budou padat hvězdy – je jasné, kdo to psal, nevěděl, že hvězda je mnohem větší objekt než Země. Celý ten odstavec, co tu dala Medea, je evidentní fejkaření. Slátaniny, blbosti, strašení. Ještě tam chybí devítihlavý drak, co žere princezny. Ale něco o dracích je tuším ve Zjevení Janovu. Nerozumím, jak jsem tomu mohl desítky let věřit.

  A co se týká existence duchovních bytostí, tak představa židů, křesťanů, muslimů o tom, že člověka ovlivňují nějací neviditelní skřítci – démoni, andělé, satani a šeptají dobré, či špatné myšlenky, tak to přece vylučuje soud s člověkem. Protože pokud jeho myšlení může formovat někdo další, neviditelný, tak to přece pak není zodpovědný. Co je jeho vlastní nápad a co nápad ducha? Kde je hranice? Je to směšné. Ten, kdo vymýšlel náboženské bytosti, ten kdo vytvářel celou tu teologii a ty věci kolem, tomu chybělo logické uvažování. Je to jenom strašení, asi původně na mládež, děcka.

 531. mulit

  “Ale beda tehotným a tým, čo koja v tie dni! Preto modlite sa, aby to neprišlo v zime!”

  Jo, to je taky dobrý for. Ten, kdo to psal, evidentně netušil, že jsme na zeměkouli a že jsou podnebná pásma – tropy, kde zima jako roční období vůbec není a nebo že když je zima v mírném pásmu a subtropech na severní polokouli, tak na jižní je léto. Cili to nediktoval žádný bůh, ten by musel vědět, jak stvořil planetu, ale jsou to představy nějakého člověka z oblasti blízkého východu, který se nikdy dál než za svá humna nepodíval.

 532. Daniel B.

  @toli

  “A kdy pochopíte že nejdříve musí být příčina-existence Boha a teprve potom přichází verifikace či falsifikace té příčiny”

  Příčina existence nemusí být. Jedině když nastává změna, nastává kvůli příčiny, která ji způsobila.

  Jinak: jaká je podle vás příčina existence hmoty, energie, prostoru a vlastností, které mají?

 533. Daniel B.

  @mulit

  A mulit, který to četl netušil, že Ježíš mluví o Židech.
  🙂

 534. DarthZira

  @Medea – zbytečná námaha, kdyby tu člověk citoval deset teologických spisů, podle kterých bylo křesťanství původně apokalyptická sekta, která opravdu věřila v brzký konec světa, a až potom se poněkud změnilo v cosi jiného, tak to Daniel B. stejně neuzná, protože on přece ví nejlíp, jak má biblické citáty chápat.
  I kdyby něco o tom, že křesťanství bylo původně apokalyptická sekta, řekl sám papež, tak to pro něj nemá váhu – jelikož papež je přece ten šéf katolických modloslužebníků, které on jako skutečné křesťany neuznává, takže je z jeho pohledu samozřejmě jenom logické, že takovýto modloslužebník nedokáže Písmo pochopit správně.
  Prostě s Danielem B. mluví Bůh a říká mu, jak to je 😉 , takže on jediný to ví – a každý, kdo říká opak, se mýlí nebo přímo záměrně lže.

  Mimochodem, Danečku, pokud jde o ten příklad s tím, že pokud jeden říká, že A je správně a B je špatně, zatímco druhý říká, že B je správně a A je špatně, tak ono to taky klidně může být tak, že lžou nebo se mýlí oba dva. Jediné, co víme, že oba dva nemohou mít pravdu, ale jestli tu pravdu nemá jenom jeden z nich nebo ji nemají oba, to už vážně nevíme. A pokud má pravdu pouze jeden z nich, tak na základ čeho poznáme který?
  Proč – a tady fakt musím chtít důkazy – má pravdu ten výklad Bible, který je ve tvé církvi, a nikoli nějaký jiný? Proč nemají pravdu liberální katolíci, konzervativní katolíci, lefébvristi, pravoslavní závislí na Moskvě, pravoslavní nezávislí na Moskvě, řečtí ortodoxní, srbští ortodoxní, baptisté, jehovisté nebo třeba vířiví adventisté sedmého dne?

  A pokud jde o volby, tak mně osobně je vcelku jedno, v jakého boha (bohyni, božata, božstvo, jsoucno, nehmotno či cokoli jiného) věří ten který kandidát, ba dokonce je mi vcelku ukradené o půlnoci i to, jestli víra v nějaké konkrétní božstvo či jiné abstraktno je jedním z pojítek, které příslušnou stranu drží pohromadě, pokud tento kandidát i tato strana se nebude snažit svými zákonodárnými iniciativami občanům strkat nos do jejich ryze soukromých a volnočasových aktivit, mezi něž počítám i sexualitu. Jakmile chce někdo dospělým a svéprávným lidem linkovat, s kterým jiným dospělým a svéprávným jedincem (či více takovýmito jedinci), případně také ještě kdy, kde a jakým způsobem smějí provozovat jisté nadmíru příjemné hrátky, tak takovéhoto “nařizovače” považuji za osobu vrcholně nebezpečnou, daleko nebezpečnější než všechny zloděje, korupčníky a tuneláře dohromady.
  Kalouska opravdu bytostně nesnáším a v Parlamentu ho vidím velmi nerada, ovšem raději budu mít ve Sněmovně či Senátu deset Kalousků, než jednoho jediného magora z V.O.R.P. či nějakou blběnu prosazující PPR typu Cajthamlové nebo “psychogynekoložky” Máslové (jo, ta je tedy opravdu psycho 😛 ).

 535. mulit

  Daniel B. : A mulit, který to četl netušil, že Ježíš mluví o Židech.

  mulit: Musím reagovat, páč on mi nedá pokoj. Takže to je právě ten sliz, co pobožní předvádějí. Když se ti to hodí, mluví Ježíš jen k židům, když se ti to hodí, mluví k celému světu. Když ti to nepasuje, řekneš, že mluvil jen k židům. Když mě chceš postrašit, řekneš, že to pasuje na mě. Prostě základní vlastnost většiny pobožných je bruslení. Nedokážeš být ani na minutu čestný. Tobě to náboženství fakt pasuje. Je pokažené, slizké, intrikářské, a to je jako dělané pro tebe…

 536. bílej kabát

  @Daniel B.
  Dobře. Na okolnostech druhého příchodu se neshodnem a ani jsem to nečekal. Zkusím to z jiného konce. Ta věc, kvůli které Ježíš zemřel tak strašnou smrtí, aby nás od ní očistil a následně spasil. Jak že se to, jo hřích. Vysvětli mi ten prvotní hřích, kvůli němuž jsme daleko od boží slávy. Ta pohádka od Adamovi, Evě a ukecaném hadovi je historická skutečnost nebo metafora? Jak to teda bylo, když už mluvíš s bohem?

 537. mulit

  “Keď však ohavnosť spustošenia uvidíte tam, kde by jej nemalo byť – kto čítaš, rozumej! – vtedy tí, čo budú v Judsku, nech utečú do vrchov; kto je na streche, nech nezostupuje a nevchádza do domu vziať si niečo z neho; a kto je na poli, nech sa nevracia vziať si plášť. Ale beda tehotným a tým, čo koja v tie dni! Preto modlite sa, aby to neprišlo v zime! Lebo tie dni budú súžením, akého od počiatku, keď Boh stvoril svet, nebolo až doteraz a ani viac nebude. A keby Pán nebol skrátil tie dni, nebol by zachránený ani jeden človek.
  V tie dni, po onom súžení, slnko sa zatmie, mesiac nevydá svetlo, hviezdy budú padať z neba a nebeské moci sa pohybovať. Vtedy uzrú Syna človeka prichádzať na oblakoch s mocou a slávou veľkou. A vtedy pošle anjelov a zhromaždí svojich vyvolených zo štyroch strán sveta, od konca zeme až po koniec neba.”

  A tady se rozhodně nepíše jen o židech, ale o celém světu. Akorát, že tehdy si celý svět představovali jako čtverec tisíc krát tisíc kilometrů (cca). 4 strany světa. I v jiných částech bible se to tak píše. Opona se má roztrhnout. Čili oni brali nebe jako plochu nad zemí a zemi jako plochu pod nebem. Nic více nepředpokládali. Ježíš nic netušil o zeměkouli. Ani apoštolové. (Respektive ti, co vymýšleli literární postavy Ježíše a apoštolů.)

 538. Ateistický laik

  Daniel B.
  17.10. 2016
  @bílej kabát
  „bílej kabát: Ježíš nepřišel v době, kdy přijít měl. Důkazy jsou v bibli.“
  Důkazy nejsou v bibli, ale vaše interpretace bible vám říká, že Ježíš měl přijít snad za života apoštolů. Nebo se mýlím?

  Já si myslím,že důkazy jsou v Červené Karkulce. Přišel myslivec, vlka rozpáral a z jeho břicha vyskočila babička s Karkulkou. Z toho se dá vyvodit, že Ježíš je ve studni, kam pak vlka myslivec hodil.
  Ale možná jsou důkazy v Bajajovi, co zabil všechny ty draky…

  P.S.: Fascinuje mě sledovat vážně míněnou diskuzi o starých pověstech hebrejských. Nechcete taky debatovat o Starých pověstech Českých? Třeba o tom jak Šemík seskočil ze skály a uháněl k Neumětelům?
  P.P.S.: Já si tu Karkulku vážně očísluji. 🙂

 539. mulit

  Ateistický laik: Fascinuje mě sledovat vážně míněnou diskuzi o starých pověstech hebrejských. Nechcete taky debatovat o Starých pověstech Českých? Třeba o tom jak Šemík seskočil ze skály a uháněl k Neumětelům?

  mulit: Na mě tohle zabíralo nejvíce, když jsem byl věřící. Věda se mnou nepohnula, evoluci jsem se vysmíval, nepohnuly se mnou ani některé fejky od pobožných. Až jsem zjistil, že všechno je fejk a že i bible je fejk, tak to bylo, jako bych dostal kýbl studené vody do obličeje. To jsem se začal vzpamatovávat. Takže bych to nepodceňoval. Protože to tu čtou i věřící. Třeba i takoví, co nemají registraci. Protože oni mají veškerou víru spojenou pupeční šňůrou s biblí. Jak tu šňůru přestřihneš, ten člověk se osvobodí a začne používat doopravdy mozek. Kupodivu v samotné bibli se o tom píše: “Poznáte pravdu a pravda vás osvobodí.” To je paradox, co? ( I když tam se myslí tou pravdou, že si máš nainstalovat pobožný virus do hlavy :-))

 540. Daniel B.

  @DarthZira

  “@Medea – zbytečná námaha, kdyby tu člověk citoval deset teologických spisů, podle kterých bylo křesťanství původně apokalyptická sekta, která opravdu věřila v brzký konec světa, a až potom se poněkud změnilo v cosi jiného, tak to Daniel B. stejně neuzná, protože on přece ví nejlíp, jak má biblické citáty chápat.”

  Křesťané byli opravdu považováni za sektu a očekávali brzký příchod Ježíše. Je to i v bibli.

  “tak to Daniel B. stejně neuzná, protože on přece ví nejlíp, jak má biblické citáty chápat”

  Uznávám to. Chápu některé věci jinak, než při vzniku křesťanství. Tehdy se teprve psal Nový zákon, my ho už máme celý. Co by na tom mělo být špatně?

  “Prostě s Danielem B. mluví Bůh a říká mu, jak to je 😉 , takže on jediný to ví – a každý, kdo říká opak, se mýlí nebo přímo záměrně lže.”

  Nikdy jsem netvrdil, že znám všechno.

  “Mimochodem, Danečku, pokud jde o ten příklad s tím, že pokud jeden říká, že A je správně a B je špatně, zatímco druhý říká, že B je správně a A je špatně, tak ono to taky klidně může být tak, že lžou nebo se mýlí oba dva. Jediné, co víme, že oba dva nemohou mít pravdu…”

  To je přece jasné.

  “Proč – a tady fakt musím chtít důkazy – má pravdu ten výklad Bible, který je ve tvé církvi, a nikoli nějaký jiný?”

  Já netvrdím, že výklad bible v mé církvi má pravdu – všeobecně. Otázka je spíše – kolik pravdy je v daném výkladu, a čeho se ten výklad týká?

  Proč by nemohla být nějaká církev, denominace blíže pravdě v jednom výkladu a zase jiná blíže pravdě ve výkladu jiném?

 541. Daniel B.

  @mulit

  “Takže to je právě ten sliz, co pobožní předvádějí. Když se ti to hodí, mluví Ježíš jen k židům, když se ti to hodí, mluví k celému světu. ”

  Mulite, víte, kdo obývá Judsko? Celý svět? 🙂

  “tehdy ti, kdo budou v Judsku, ať utíkají do hor. … Modlete se, aby k vašemu útěku nedošlo v zimě nebo v sobotu.” Mt 24,16-20

 542. Hraničář

  Zajímavý článek:

  Transplantace mitochondrií nejsou pro většinu křesťansky smýšlejících obyvatel vyspělých západních zemí metodou akceptovatelnou. K nepříznivě nastavené legislativě významně přispěly i kampaně aktivistů, kterým genetické manipulace tradičně leží v krku a bez znalosti věcí straší frázemi s takzvanou předběžnou opatrností. Rodičů, kteří si začínají být vědomi svých vadných genů a nebudou chtít své ratolesti zatížit rizikem z dědičného prokletí v podobě poruch nervového systému, svalových křečí,… bude, zvláště po zveřejnění prvního úspěchu, nyní rychle přibývat. Kolik jich