Profesor Jan Sokol – nepřítel lidských práv a svobody

Autor | 03.11. 2016

Příhoda o níž vám chci vyprávět se udále přibližně před rokem – v říjnu 2015.  Je to vlastně velmi smutné vyprávění o tom jak padají staří hrdinové, protože přinejmenším pro některé lidi Jan Sokol jakýmsi morálním hrdinou skutečně donedávna byl. Okamžik, kdy se veřejně postavil proti svobodě a lidským právům paradoxně přišel na přednášce nazvané „Jak vypadá svoboda?“

sokol

Záznam této přednášky si můžete pustit na stránkách Science Café.

I když leckomu vzdělanějšímu může přijít podivné, že vypráví vlastně o liberálním principu práva, přičemž snad jen jednou v závěru použil slovo „liberální“, není celé přednášce většinu času co vytknout. Zlom nastává v 46 minutě, kdy se náhle dozvídáme že někteří lidé potřebují svobodu více než jiní.

„Ve společnosti je vždycky velká část lidí, kteří fakticky té svobody moc nepotřebují. Oni se vždycky nějak zařídí a nějak to přežijí. A konec konců každý režim vždycky dovolí aby lidé, já nevim sbírali známky nebo pěstovali králíky, nebo chodili do zaměstnání. To není problém. 

Svobodu fakticky potřebujou lidé, kteří něco tvoří. Potřebujou jí vědci, potřebujou jí umělci, potřebujou jí snad podnikatelé pořádní, potřebujou jí věřící lidé a tak dále, ale to je všecko jakási společenská menšina, která tu svobodu opravdu potřebuje. Tedy si myslím, že je také zvlášť povinna si jí hledět.“

Přiznávám, že jsem byl tehdy tím prohlášením, které nijak nevyplývalo z toho, co až do té chvíle Jan Sokol řekl, tak zaskočen a rozčilen, že jsem raději požádal Jelenu, aby dotaz položila ona.

„Dobrý večer, já bych chtěla jednak poděkovat za krásnou přednášku, ale zaujal mě tam teďka na konci jste říkal že jde  taky třeba o svobodu pro ty co něco tvoří a jmenoval jste mezi nima věřící, což mě poněkud překvapilo a připomnělo mi to váš nedávný rozhovor, už je to teda pár měsíců, kdy jste se myslím v rozhovoru pro Náchodský deník vyjadřoval taky o etice a jiných věcech a naznačoval jste že možná i část toho proč třeba i dnes lidé berou drogy, nebo nemají smysl života, nebo nemají úplně ty etické normy co dříve,  že souvisí s tím že se poněkud vytrácí křesťanství. Mě by docela zajímalo jednak proč je v naší společnosti považované křesťanství nebo vůbec víra za něco lepšího než třeba nevíra, protože se svobodou vyznání samozřejmě souvisí i svoboda být bez vyznání. Já myslím, že v naší zemi je potřeba to říkat nahlas. A jednak jaké je vlastně vaše stanovisko k nevěřícím a k tomu, jestli mohou být stejně etičtí, jestli mohou mít stejnou svobodu  nebo stejný smysl života jako věřící a jak se na to vlastně díváte, když to nebude jenom takhle bokem přes nějaké jiné otázky, protože mám pocit že je potřeba v naší zemi zdůrazňovat že i nevěřící  na tom mohou být poměrně dobře co se týká etiky a smyslu života.

Ze spousty výzkumů vyplývá, že vlastně žádný rozdíl není mezi věřícíma a nevěřícíma v těhlectěch oblastech. Tak proč se pořád znova a znova dostáváme k tomu že lidé i kterých si lidé hodně váží, třeba já si vás hodně vážím, nakonec vždycky sklouznou k tomu že ti nevěřící až tolik jako… Pro mnoho lidí to může urážlivé tohle.“ 

Ten dotaz byl možná (na můj vkus) až moc zaobalený a nejednoznačný, ale svůj účel splnil. Jan Sokol totiž odpověděl:

Děkuju za otázku. To by bylo na samostatnou přednášku. Podívejte, tam by se muselo říct, co to je věřící a co to je nevěřící, to není to jestli se někdo k něčemu přihlásí ale co dělá v životě. To, proč si to myslím je to protože že prostě věřící v posledním století si všude po světě zažili dost trápení právě proto, že jsou věřící. To nemůžete popřít. Proto si myslím že svobodu zvlášť potřebují, zvlášť v téhle zemi. To je něco nad čím se nedá mávnout rukou.

Vůbec nemluvím o tom, že by věřící se chovali nutně lépe než nevěřící, to je omyl. Víra má jiný význam o kterém tady teď nemůžu mluvit, nebo bych se k němu nedostal.  Křesťan je člověk ne proto, ne ten kdo říká nezabiješ, to vědí všichni, ale křesťanství začíná tím že máme odpustit. To je teprve, tam teprve začíná víra, protože věřící člověk se cítí být dlužný a to je něco co, jakmile člověk po mém soudu, jakmile člověk cítí jakýsi dluh, tak je věřící.  A to ať chodí do kostela nebo nechodí, ale kdo je přesvědčen že jako není nikomu nic dlužen, tak tam prostě začínají ty problémy.

Když jsem si tohle po čase pustil znovu, měl jsem opravdu chuť vykřiknout přísahu Johna Galta (jako protijed):
„Přísahám na svůj život a svou lásku k němu, že nebudu nikdy žít pro druhé, ani žádat, aby oni žili pro mně.“

Ale zpátky do reality. Ideál svobody jsme podědili z antiky a v současnosti mají ve filosofii a politice hlavní slovo dva proudy, které se svobodu zabývají, jsou to: teorie lidských práv a liberální pojetí svobody. Lidská práva představují francouzskou a americkou tradici, liberální přístup potom navazuje na myšlenky britského filosofa Johna Stuarta Milla a je známý díky citátu „Svoboda jednotlivce končí tam, kde začíná svoboda druhého.“

Oba tyto přístupy se shodují v jednom: všichni lidé mají stejné právo na svobodu – jsou si ve svém právu rovni.

Ani právo na svobodu ani lidská práva nejsou podmíněny něčím pocitem dluhu, nejsou totiž pocity podmíněny vůbec.

K hromádce straw manů, které kolem své obhajoby věřících Jan Sokol nakupil lze říci že ve dvacátém století netrpěli většinou lidé kvůli tomu, že něčemu věřili, ale kvůli tomu, že nevěřili tomu čemu věřili jejich trýznitelé. V některých případech na tom ani nemohli nic změnit. Při pronásledování Židů nacisty nebylo vůbec podstatné, jestli tito lidé nějak praktikovali židovskou víru. Zastánci čistoty ras šli až do matrik a dohledávali předky, zda některý z nich nebyl náhodou Žid.

Útisk věřících za reálného socialismu byl naprosto komický proti tomu, jak dokázali komunisté zamést třeba se živnostníky nebo soukromými zemědělci. Ostatně nemálo věřících s režimem kolaborovalo, bylo v komunistické straně a mělo své politické zastoupení i svou vysokou školu.*

Konečně bych měl říci, že všichni kdo se v politice dopouštěli obrovského bezpráví – nacisté, komunisté, italští a španělští fašisté i slovenští klerofašisté – ano ti všichni to co dělali neprováděli s představou „po nás potopa“. Ve skutečnosti cítili onen dluh minulým generacím, lidstvu, Bohu a věřili že jsou povoláni jej splatit. Můžete si o tom přečíst v Mein Kampfu i v Kapitálu. Ty knihy právě na tomhle stojí!

Lidé, které definoval Jan Sokol jako věřící, mohou ve 20 století za dvě světové války!

Jejich oběťmi byli většinou úplně obyčejní lidé, kteří jen chodili do práce, rádi poslouchali hudbu, chtěli žít podle sebe, možná i chovali holuby nebo králíky. Myslíte si, že si nezasloužili svou svobodu? Že ji nepotřebovali?

Naštěstí by mělo být tohle všechno v případě obou konceptů lidské svobody úplně jedno. Jediným důvodem, proč omezit něčí svobodu je totiž to, že svým chováním omezuje svobodu někoho jiného. Koncepty svobody a lidských práv jsou ryze individuální – vztahují se tedy na každého člověka samostatně. Neuznávají žádné výhody pro oblíbené skupiny, žádné dědičné viny, žádné dělení podle toho, kdo co a jak cítí, nebo čemu věří. Právě proto je snaha věřících „ukousnout“ si trochu více svobody tak nebezpečná.

Lidi, jako je Jan Sokol, považuji v tomto směru za zvláště nebezpečné, protože mají úctu, obdiv a důvěru současných studentů.

 

*) Zde je nejasné, zda když J.S. říká, že věřící trpěli, jestli i zde rozlišuje věříci podle svého vlastního klíče, nebo nikoli.

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

84 thoughts on “Profesor Jan Sokol – nepřítel lidských práv a svobody

 1. Azazel

  A nevěřící netrpěli a netrpí ve většině historických dob a na mnoha místech i dnes? Sokole, Sokole, najdi si něco o zákonech v muslimských státech… najdi si něco o útlaku ateistů ve světě.

 2. Azazel

  Někdo by mu to mohl přeposlat, lidi jsou šmíráci. Nebo mu to pošleme my!

 3. Daniel B.

  „Svobodu fakticky potřebujou lidé, kteří něco tvoří.“

  Myslím si, že tento článek vychází z naprostého neporozumění tomu, co chtěl pan Sokol říci. On přece není proti omezování svobody, mluví jen o jejím využívání.

  Potřebuje člověk svobodu k tomu, co nemůže nebo i nechce dělat?

  Potřebuje člověk, který nikdy nechce podnikat, svobodu k podnikání?

  To přece není o tom, že by se měla svoboda omezovat, je to o potřebě svobody, kterou mají jen ti, kteří ji chtějí využít.

  Profesor Jan Sokol – nepřítel lidských práv a svobody?

  Je zde nějaká fóbie, že ten, kdo zmiňuje víru, je už tím nebezpečný?

  Potřebujete – vy ateisté – svobodu se modlit?

 4. mulit

  Tak nepřítel svobody je kniha, kde se vyzývá k totalitě:

  Ježíš říká: Nemyslete si, že jsem přišel na zem uvést pokoj; nepřišel jsem uvést pokoj, ale meč. Neboť jsem přišel postavit syna proti jeho otci, dceru proti matce, snachu proti tchyni; a ‚nepřítelem člověka bude jeho vlastní rodina‘. Kdo miluje otce nebo matku víc nežli mne, není mne hoden; kdo miluje syna nebo dceru víc nežli mne, není mne hoden. (Matous 10,34-41)
  Apoštol Pavle říká, co je cílem křesťanů: „aby se před jménem Ježíšovým sklonilo každé koleno – na nebi, na zemi i pod zemí –a k slávě Boha Otce každý jazyk aby vyznával: Ježíš Kristus jest Pán.“ (Filipským 2,9-11)

  To samé chtějí nacisté, aby se klaněli před jejich vůdcem. Nic než národ. To samé komunisti, At žije KSČ. To samé islám. Alláh je veliký!

 5. Jahodník

  Já teď řeknu co mě trápí, a myslím, že to je alespoň z části to, co měl pan Sokol na mysli, a doufám, že to řeknu přesněji. Jde o pracovní diskriminaci věřícících.

  Věřící mají oproti nevěřícím (ateistům, agnostikům atd.) určité zákazy a povinnosti navíc. Věřící nesmí pracovat ve svátečních náboženských dnech a také nesmí dělat některé věci, se kterými nevěřící nemají problém, například především dělat lékařské potraty, pokud to není nutné k záchraně života těhotné, či nosit zbraň.

  Stalo se v Polsku a na Slovensku, že věřící lékaři-gynekologové odmítli provést potrat, a dostali vyhazov z práce bez nároku na odstupné. Stejně tak před časem preběhl internetovými médii případ české adventistky, která, ačkoliv si v přijímacím pracovním pohovoru výslovně vymínila, že nebude muset pracovat v sobotu, dostala vyhazov, když nepřišla na sobotní směnu poté, co kolektivní odbory schválily bez jejího souhlasu změnu kolektivní pracovní smlouvy na směnný nepřetržitý víkendový provoz. Soudní spory o odstupné byly pro postižené vesměs neúspěšné pro zjevnou zabedněnost (post-)komunistických idiotských soudců.

 6. mulit

  Víte, jak na tento článek http://zpravy.idnes.cz/jemenka-podvyziva-foto-0vg-/zahranicni.aspx?c=A161027_105901_zahranicni_ert reagoval jeden pobožný? Cituji: “ Nejen chlebem bude člověk živ.Když jsem naposled držel 40 denní půst, byl jsem každým dnem sytější, ba dokonce jsem energií překypoval. Protože to co bylo umrtveno tím začalo ožívat. Můžu tedy za sebe říci. Není třeba fyzického jídla pro ty kteří skutečně věří, protože jejichž pokrm jím dává jitřní hvězda.“

 7. Jahodník

  Dalším znakem potom je, že pokud si věřící pracně vymíní nějaké slušnější zacházení s ohledem na náboženství (například ve vězení), ateističtí aktivisté nemístně vytáhnou nějakou recesistickou záminku (Špagetové Monstrum apod.) a obtěžují, že chtějí „stejná práva“.

 8. toli

  @Jahodník
  Věřící nesmí pracovat ve svátečních náboženských dnech a také nesmí dělat některé věci, se kterými nevěřící nemají problém, například především dělat lékařské potraty, pokud to není nutné k záchraně života těhotné, či nosit zbraň.

  Ve vedlejší městě je obrovská americko japonská firma,která sváží nádeníky z okruhu 45 km a to i z Polska.Poláci jednoduše oznámí že nepřijedou do práce protože mají svátek a skutečně nepřijedou.Češi to za ně musejí odpracovat.Nikomu se to nelíbí takže jsou mistři,směny a dílny kde se Poláků postupně zbavují a nahrazují je Rumuny a Bulhary.Zlatí Bulhaří,ti prý makají opravdu jak Bulhaři a plat 11000 netto jim přijde královský,protože v Bulharsku ho nikdy neměli.Takže je zde spousta manželských dvojic z Bulharska a hákují spolu,děti jim hlídají babičky v Bulharsku.Chápu všechny strany,kdybych byl majitel firmy tak mne zcela jistě nebudou zajímat náboženské svátky zahraničních pracovníků a jednoduše se jich zbavím,kdybych byl Čech tak mě zcela jistě bude srát že musím makat i za polské pánbíčkáře.Kdybych byl Bulhar tak si pochopitelně budu chtít vydělat když už mám tu příležitost.

 9. Jahodník

  Útisk věřících za „komunismu“ byla realita. Děti věřících zpravidla nemohly studovat na VŠ, pokud neměly excelentní výsledky. Vyjímky sice existují, ale to je spíš výsledek společenské korupce než deklarované svobody vyznání.

 10. Ateistický laik

  Taky mě překvapilo, že k tvořivým profesím řadí věřící. To by mě zajímalo co tvoří?
  …, ale křesťanství začíná tím že máme odpustit.
  Taková divná fráze, nejasná a nic neříkající.

  Daniel B.: Potřebuje člověk svobodu k tomu, co nemůže nebo i nechce dělat?
  Potřebuje člověk, který nikdy nechce podnikat, svobodu k podnikání?

  Nejde o potřebu, ale o možnost. On pak takovýhle člověk prohlásí, já to nepotřebuju, a když to nepotřebuju já, tak ani ostatní to nepotřebujou.

  Je zde nějaká fóbie, že ten, kdo zmiňuje víru, je už tím nebezpečný?
  Je nebezpečný, obzvlášť když tvrdí, že víra je velice prospěšná. A pokud má autoritu, nebezpečně manipuluje z míněním posluchačů.
  Potřebujete – vy ateisté – svobodu se modlit?
  Nepotřebujeme svobodu modlit se, takové blbosti neděláme. 🙂
  Potřebujeme svobodu myšlení, které náboženství zabíjí!

 11. mulit

  Ateistický laik: Potřebujeme svobodu myšlení, které náboženství zabíjí!

  mulit: Kdyby zabíjelo jen svobodu myšlení. Ono nutí dělat rozhodnutí s fatálními následky, bourá vztahy v rodinách. Zku.vené náboženství! Já mám právo být na to naštvaný, jak mě to ublížilo. Kdybych mohl to vzít zpátky, co jsem všechno udělal kvůli křesťanské víry a co mi doje.alo život 🙁

 12. Jahodník

  @toli

  Pochopte prosím, že určitá zdánlivá preference věřících je tu proto, aby zajistila jejich rovné šance na pracovním trhu, i s ohledem na jejich minulou diskriminaci za komunistů. A ačkoliv je to stále nedostatečné, tak je to dnes trnem v oku novoateistům.

 13. mulit

  Ale pobožní přes to svoje dodržování svátečních dnů evangelizují. To je jejich taktika. Že hrají komedii, že jsou tajemní, nebo něco více. A vzbudí otázky a nerozhodný se jich na to zeptá a oni už můžou naservírovat svoje důvody, proč jsou věřící a podstrčit celé evangelium. Vždyť jsem tam u nich byl, vím jak to chodí. Účel světí prostředky! Cílem je rozmnožit pobožný vir do hlav ostatním. Oni evangelizovali i v nemocnicích. Pán mě poslal do nemocnice. Pán mi poslal do cesty toho a toho. Pobožní jsou nezmaři. Není silnější ideologie, než je náboženství… Kam se hrabe nějaký komunismus nebo fašismus. Náboženství to celé válcuje… Viz Rusko. Který virus vyhrál? Ten komunistický nebo ten pobožný? Před kým teď Putin pokleká?

 14. toli

  @Jahodník
  Pochopte prosím, že určitá zdánlivá preference věřících je tu proto, aby zajistila jejich rovné šance na pracovním trhu, i s ohledem na jejich minulou diskriminaci za komunistů. A ačkoliv je to stále nedostatečné, tak je to dnes trnem v oku novoateistům

  Tak ať si tu preferenci věřících praktikují v Polsku,tam je náboženství jako doma tady nikoliv.Ta americká firma má nepřetržitý provoz,stojí jen 3 dny v roce-Vánoce.Svátky jsou placeny 100% přirážkou k platu kromě velikonočního pondělí,protože to v Americe neznají.Pokud by měli brát ohledy ještě na svátky v Polsku tak zkrachují a v konečném výsledku odejdou z Česka.Stejně mají problém když se v bezprostřední blízkosti otevřelo mnoho firem které platí lépe.Tak se dovážejí zaměstnanci z Bulharska,Rumunska kteří jsou za to vděční.Ty muslimské opice v životě ve fabrice makat nebudou.Tak maximálně ještě opékat gyros a pouliční čajovny,top je jejich svět na který jsou zvyklí.

 15. toli

  Před kým teď Putin pokleká?

  Putin nepokleká před nikým,on se vnímá jako car,ale spolupráce s pravoslavnou ruskou církví je pro něj momentálně výhodná protože na to obyčejní Rusové slyší.Nevím jestli to víš,ale ruskou církev zbavil moci poslední car a nikoliv bolševik.Bolševík pouze pokračoval v kurzu daným carem.Teprve po Gorbačovi nastala změna politiky Ruska k tamní církvi

 16. DarthZira

  @Jahodník

  Promiň, ale špatně chápeš, co je a co není diskriminace. Světa běh je prostě a jednoduše takový, že společnost je nejvíce „uživatelsky přívětivá“ vůči těm, kteří mají cosi, co by šlo pracovně nazvat „mainstreamový životní styl“. Zatímco čím více se někdo od tohoto většinového životního stylu liší, tím problematičtější to v životě má. Pokud jsou důvody jeho odlišnosti vrozené – jako třeba barva pleti, homosexualita, levorukost, příliš vysoké IQ, barvoslepost, dyslexie (myslím tu skutečnou, nikoli současnou módu, kdy každé děcko líné učit se vyjmenovaná slova si sežene papír, že je dyslektik), hudební „hluch“ atd., tak je povinností společnosti snažit se udělat maximum pro to, aby tato vrozená jinakost člověka co nejméně znevýhodňovala oproti většině a co nejméně mu komplikovala život.
  Světonázor – ať již náboženský nebo jiný, stejně jako hobby či příslušnost k nějaké subkultuře, ovšem NENÍ věcí vrozenou, byť samozřejmě je člověk může získat rodinnou výchovou a tím pádem třeba není ani schopen si představit, že by tyto věci mohl svobodně změnit. Ale faktem je, že náboženská víra je stejně málo vrozená jako co já vím veganství. Je tedy třeba, aby si každý uvědomil, že pokud mu jeho světonázor velí chovat se zásadně odlišně od toho, jak se chová většina, musí předem počítat s tím, že to bude mít v životě o něco složitější než ta většina.

  Vezmeme-li jako příklad třeba toho vegana, tak pokud se takový rozhodne vyučit se kuchařem nebo i ševcem, rukavičkářem či brašnářem, bude mít daleko větší problém sehnat práci než ne-vegan, protože prostě ve většině restaurací se jídla z masa, mléka a vajec prostě vaří, stejně jako se boty, rukavice, opasky, kabelky a kabely stále ještě šijí i z pravé kůže – a pokud on má problém připravovat masitá (mléčná, vaječná) jídla a zhotovovat výrobky ze zvířecí kůže, tak zkrátka bude muset dlouho hledat, než najde zaměstnavatele, který bude stejného nebo velmi podobného světonázoru, takže bude ochotný tuto jeho jinakost tolerovat.
  Tedy analogicky pokud někdo vystuduje gynekologii a má problémy provádět potraty, tak si musí sehnat práci v nějakém církevním zdravotnickém zařízení nebo si zřídit soukromou praxi. V tom druhém případě ovšem by měl hned někde v čekárně vyvěsit seznam toho, co za služby není ochotný poskytovat (třeba předepisovat hormonální antikoncepci, psát doporučení na potrat či sterilizaci apod.), aby jeho případné pacientky hned věděly, na čem jsou, a nebyly nepříjemně překvapené.

  Jiný příklad – pokud má nějaká firma či škola striktně daný dress-code, neměl by mít nikdo právo žádat o výjimky „z náboženských důvodů“, ale takový věřící si holt musí najít školu nebo firmu, kde takto striktní dres-code není. Pokud nějaká škola nebo firma netrpí dredy, neměla by povolovat ani muslimské šátky nebo sikhské turbany – a pokud šátky a turbany toleruje, měla by úplně stejně tolerovat dredy, afrocopánky, číro nebo třeba gothičku s vlasy obarvenými na modrozeleno. Ano, Sikh v turbanu nebo muslimka v hidžábu nejspíš nesežene snadno práci u přepážky v bance – ovšem to ani kluk s dredy nebo holka s deseti náušnicemi v každém uchu.
  Prostě si musí každý položit otázku, co je pro něj v životě důležitější – jestli jeho životní styl plynoucí z určitého přesvědčení, nebo práce v konkrétní firmě a na určitém přesně definovaném místě.

  Pokud jde o onu adventistku, tak je to všechno o lidech – já jsem jednu dobu pracovala ve firmě, kde byly směny a práce o víkendech, a nikdy jsem neměla problém se s kolegy dohodnout tak, abych měla směny přesně tak, jak mi to vyhovovalo. Naopak pokud šlo o ty soboty a neděle, tak o ně spíš byla „rvačka“ (protože byly s příplatkem), takže i kdybych chtěla mít víkend dvakrát třikrát do měsíce, nemohla jsem, protože ho chtěli mít i ostatní. Takže kdyby ta adventistka předem projevila dobrou vůli stylem „hele, kolegáčkové, mně moje víra zakazuje pracovat v sobotu, ale zato můžu pracovat v neděli, takže výměnou za to, že nikdy nepřijdu do práce v sobotu, beru si každý měsíc dvě neděle“, určitě by se bez problémů dohodla.
  Jak si třeba myslíš, že to dělají pravoslavní, kteří mají Vánoce o 14 dní později než západní křesťané? Vezmou si službu na „naše“ Vánoce, které jsou pro ně všední dny jako každé jiné, a na ty „svoje“ Vánoce si pak vezmou náhradní volno.
  To samé třeba buddhisté, kteří slaví Nový rok podle lunárního kalendáře.
  Prostě kdo chce, hledá možnosti, kdo nechce, hledá důvody. (říkala už moje babička – a měla pravdu 😉 )
  Problém s některými věřícími je ten, že jsou přesvědčení, kterak si před jejich vírou musí každý „sednout na zadek“, takže místo aby se snažili pokorně žádat o výjimky z většinového životního stylu a předem jevili ochotu tuto svou „divnost“, k níž žádají respekt, něčím vykompenzovat, jednají kolikrát jako „buldozer“, vůbec se nesnaží dohodnout, ale hned vyřvávají něco o svých právech a vyhrožují soudy. V tom připomínají jistou menšinu, která taky furt cosi vyřvává o „dyškriminácii“.

  A můžeš mi vysvětlit, jaké zvláštní zvýhodnění potřebují mít věřící ve vězení? Nějak mi není jasné, co by mělo být v běžném vězeňském režimu pro věřícího nepřijatelné – navíc vězení je trest, nikoli rekreace, takže pokud tam člověk musí snášet nějaké to omezení a nepohodlí, tak je to jenom v pořádku 😉 Ostatně – dobrý věřící nekrade, nepodvádí, nevraždí, nejezdí ožralý…. takže se do vězení ani dostat nemůže, ne? 😛

 17. DarthZira

  A sorry, Jahodníku, ale odmítám, aby se na „komunistický režim“ vymlouvalo dalších sto let. Pokud byli věřící vůbec nějak „za komančů“ diskriminovaní, tak naprostá většina z nich už je dneska v důchodu. V produktivním věku jsou dnes převážně ti, co šli pracovat až po „Velké sametové“, takže těžko mohli být jako věřící na pracovním trhu nějak diskriminovaní.
  A proč by měl mít někdo nějaké extra zvýhodnění kvůli tomu, že jeho tátu nebo dědečka někdo diskriminoval??? Nechápu 🙁 Já taky nežádám zvýhodnění na pracovním trhu kvůli tomu, že mým předkům komunisti sebrali fabriku.

 18. A.S. Pergill

  @Daniel B.
  – potřebuji svobodu podnikání, i když nepodnikám a podnikat ani nehodlám, protože vytváří konkurenci a já to pocítím lepší kvalitou a dostupností zboží a služeb při současné nižší ceně. Proto také EET bude znamenat zdražování a zhoršování dostupnosti zboží a služeb a zákaz kouření v hospodách v podstatě to samé.

  – s tou „svobodou modlení“ je to trochu jinak:
  Ateista jakéhokoli druhu bude náboženské svobody spíš podporovat, protože zpravidla znamenají i vyšší míru tolerance a svobody i pro ně.
  Na druhé straně asi těžko budou sekulární osoby akceptovat to, co se tč. běžně děje ve Velké Británii, že muslimský personál, když padne hodina H a minuta M pro modlení, nechá pacienta rozoperovaného a věnuje se bušení hlavou o zem a vydávání islámistických skřeků. A poté, příslušně špinavý, operuje dál.
  U toho zdravotnictví a u nás je, pochopitelně, asi hlavním problémem kolize platných zákonů a norem s náboženskými předpisy a zákazy. Přičemž hlavní vinu zde nesou právníci a zákonodárci, kteří brání jednoznačnému a „natvrdo“ zákonem definovanému řešení situace. Pokud bude v zákoně jednoznačně napsáno, že za postup NON LEGE ARTIS, včetně jeho negativních důsledků, nese odpovědnost osoba, která se ho z náboženských důvodů dožaduje, tak to bude zcela OK a případná smrt náboženského fanatika bude stejně pro společnost spíš pozitivní věc. Nicméně současný stav je takový, že různé „etické kodexy“ vyžadují po doktorovi porušování platných (zákony i podzákonnými normami definovaných) diagnostických a léčebných postupů (a chodí to kontrolovat aktivistická svoloč, jaká se tč. promenovala u „šátkového procesu“), ale když se něco podělá, tak ten doktor nese stoprocentní odpovědnost (včetně trestně právní a profesně kariérní) za to, že nepostupoval správně (protože etický kodex není právní norma).

 19. Josef Komínek

  Nemyslím, že by společnost, sekulární stát měl brát ohledy vůči náboženským předpisům, to by také ateisté se mohli dohodnout, že nemůžou pracovat ve středu, protože toho dne se narodil třeba Voltaire a na jeho počest se onen den musí oslavit celodenním studiem jeho odkazu.
  Co se týče svobody podnikatelů třeba jako je křesťan a katolík Horáček, který vydělává na lidské naději , ostatně stejně jako církve, chápu, že tento kšeft se musí ospravedlnit vyššími duchovní mi motivacemi. Obyčejný člověk vskutku nemá potřebu ohánět se vznešenými pojmy jako je svoboda apod.protože by mu to bylo stejně houby platné

 20. A.S. Pergill

  A ještě obecně k tomu „pronásledování věřících“:
  Křesťanství, včetně politického klerikalismu, je ideologie a politika stejně antidemokratická a zločinná, jako ta komunistická. Proto, když komunisté likvidovali tyto své konkurenty, tak se v podstatě nic strašného nedělo; zasloužili si to, byť z jiných důvodů, než komunisté hlásali.

  Je to naprosto stejné, jako s procesy uvnitř KSČ:
  Takový Slánský byl sice nevinný ve smyslu obžaloby (a toho, co z něj vymlátili), ale byl to zrůdný zločinec, který řídil první léta poúnorového komunistického teroru a měl na svědomí životy desítek (minimálně) nevinných lidí. A jeho spolupracovníci, pochopitelně, také. Kdyby v tom procesu padlo desetkrát nebo i stokrát víc rozsudků smrti a všechny byly vykonány, pořád by to byli lidé, kteří si takový osud stoprocentně zasloužili, bez ohledu na konkrétní text obžaloby.

 21. Josef Komínek

  P.S.Výrazy jako muslimská opice apod. do slovníku ateisty nepatří.

 22. toli

  Výrazy jako muslimská opice apod. do slovníku ateisty nepatří.

  Nejsem ateista nýbrž agnostik,a výraz opice dokonale popisuje rozdíl mezi muslimem a civilizovaným člověkem západního střihu.Teisté s oblibou používají rčení že ďábel je opice boží,to znamená že napodobuje boha.Muslimové pak napodobují civilizaci.

 23. Azazel

  Myslím, že toli to myslel kulturně, ne rasově. Něco jako označení „barbar“ pro členy ISILU

 24. toli

  Myslím, že toli to myslel kulturně, ne rasově. Něco jako označení „barbar“ pro členy ISILU

  Ano,vysvětlení je o příspěvek výše

 25. DarthZira

  K Pergillovi – podle mého by měl zákon také natvrdo stanovit, že pokud někdo NON LEGE ARTIS postupy požaduje pro své nezletilé děti, tak v případě poškození jejich zdraví nebo dokonce smrti bude trestně stíhán za ublížení na zdraví či zabití z nedbalosti.
  Pokud by totiž každý jehovistický fanatik odmítající transfúzi, každá „ezo-lesana“ toužící rodit doma, kdejaký pitomec odmítající očkování či napájející své děti bazénovou chemií a vůbec jakýkoli jim podobný pablb předem věděl, že pokud se něco „podělá“, tak nejen, že bude muset do konce života žít s výčitkami svědomí, že zmrzačil nebo dokonce zabil své vlastní dítě, ale ještě mu to u soudu společnost velmi důrazně připomene (aby těm výčitkám svědomí opravdu neunikl 😉 ) a „nádavkem“ si odsedí pár let natvrdo, tak by počet podobných kreténů určitě velmi výrazně poklesl. A kdyby také každý „duchovní“, „starší sboru“, „šaman“, „léčitel“ atd., který dotyčnému tyto věci poradil, byl souzen jako spolupachatel, tak by lidi to iracionální třeštění asi rychle přešlo – snad až na pár zcela „nevyléčitelných“ dementů, kteří by se ale zřejmě v souladu s darwinistickými principy dosti rychle z lidského genofondu sami vyřadili (ke štěstí všech ostatních 😀 ).

 26. Medea

  “Myslím, že toli to myslel kulturně, ne rasově. Něco jako označení „barbar“ pro členy ISILU”

  A niekto iný by si zase mohol myslieť, že to myslel ako hanobenie (§355) skupiny osôb pre ich náboženské vyznanie 🙂

 27. toli

  A niekto iný by si zase mohol myslieť, že to myslel ako hanobenie (§355) skupiny osôb pre ich náboženské vyznanie

  Samková taky prohlásila o Islámu že je to nacismus a policie smetla žalobu ze stolu,svoboda projevu nade vše 🙂

 28. Azazel

  Ano a já si právě myslím, že ústava je nad debilním zákonem o hanobení, vůbec ho neuznávám, ani když jde o národnost, natož o víru nebo přesvědčení.

  Výzva k násilí X urážka. To druhé problém není (nebo by být nemělo). Protože ústava má větší právní sílu než zákony včetně trestních… proto se u „ideozločinů“ musí postupovat hodně mírně.

  Hezký víkend 🙂

 29. Sam Elles

  Stačí si uvědomit, že věřícím působili jejich utrpení další věřící. Věřili totiž v něco malinko jiného. Celá Bible je pouhý nacionalistický blábol, který zneužil dřívější dochované spisy. Proto je tam i sem-tam něco moudrého. Na mnoha místech lze Bibli vyložit různými způsoby. A vždy se najde někdo, kdo je schopen umučit a zabít jiného věřícího za to, že něvěří přesně témuž, co on. Varujícím příkladem minulosti je Kalvín. Sokol je stejný fanatik. Slovy Petera Ustinova: „Intelektuálové mají mnohem větší schopnost říkat nesmysly než lidé bez vzdělání.“

 30. Sam Elles

  Vezměme si Hermanovu kauzu. Prohlásil cosi v tom smyslu, že když byl s nejvyšším Dalajlámou, pocítil „průvan ducha“. No, asi měl jeho svatost nejvyšší láma k obědu fazole.

 31. Medea

  “Samková taky prohlásila o Islámu že je to nacismus a policie smetla žalobu ze stolu,svoboda projevu nade vše”

  Ale islám nie je skupina osôb 🙂

  § 355 trestního zákoníku (40/2009 Sb.) Hanobení národa, rasy, etnické nebo jiné skupiny osob

  (1) Kdo veřejně hanobí
  […]
  b) skupinu osob pro jejich skutečnou nebo domnělou rasu, příslušnost k etnické skupině, národnost, politické přesvědčení, vyznání nebo proto, že jsou skutečně nebo domněle bez vyznání,
  bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta.

 32. toli

  Ale islám nie je skupina osôb

  Z jejího prohlášení logicky vyplývá že to jsou nacisti,ale jak říkám svoboda slova je zaručena Ústavou a to je nadřazený zákon

 33. toli

  @Mulit
  To video je správně bullshit,určitě tomu věřím 🙂

 34. mulit

  to video ukazuje, jak jsou letniční či protestanté obecně politický fanklub, dále bůh v jejich podání není stvořitel vesmíru, ale lokální ideový činovník, co má své družstvo a dělá nábor a vyhrožuje, že vyhraje v nějakém místním přeboru , baba u toho řve, že by si měla dávat bacha na inkontinenci, škoda, že tam není povoleno vkládat příspěvky

  mimochodem, já si pamatuji, jak s tím vyhrožovali už na počátku 90. let, mělo přijít „probuzení“ do ČR a Evropy a spoléhají, že lidi mají krátkou paměť

  mimochodem, je srandovní, jak mají pobožní naopak svoje termíny, tmářství říkají probuzení, svoboda je jejich otrocká pobožná poslušnost, pravda jsou jejich pohádky, atd. náboženství je obrácená verze reality, tedy per verze…

 35. toli

  mimochodem, je srandovní, jak mají pobožní naopak svoje termíny, tmářství říkají probuzení, svoboda je jejich otrocká pobožná poslušnost, pravda jsou jejich pohádky, atd. náboženství je obrácená verze reality, tedy per verze…

  To samé katolíci.Mají svobodu v Kristu,čili normálním jazykem otroctví které jim neumožňuje dělat nic co jim nepřikáže Bůh a pokud něco takového udělají tak si musí pěstovat vinu,lítost a upřimně se vyzpovídat.Je to jako od Orwella,přehozená znamínka u vlastností 🙂

 36. Hraničář

  Ateistický laik
  03.11. 2016
  Je zde nějaká fóbie, že ten, kdo zmiňuje víru, je už tím nebezpečný?
  Je nebezpečný, obzvlášť když tvrdí, že víra je velice prospěšná. A pokud má autoritu, nebezpečně manipuluje z míněním posluchačů………………………..

  Kdesi jsem dostal knížečku Jak přežít konec světa od Věry Vesecké. Asi od Svědků Jehovových, ale autorka se představuje jako adventistka. V úvodu píše: „!Na pozvání ředitelství gymnázia mám v každé třídě několik přednášek. Mám za úkol seznámit studenty aspoň rámcově s Biblí jako základem vzdělání,etiky, morálky a s hlavní postavou Bible – Ježíšem Kristem.
  Po čtyřicetiletém „vymývání mozků“ ateistickou filosofií vyrůstá generace, která si myslí že můžeme obrátit tok řek a otáčet zemí pozpátku …………..“

  a v celé knížce se pak nese strašení že bude konec světa a kdo neuvěří v Boha a jeho syna Ježíše Krista, přijde do pekla!

 37. Hraničář

  DZ:
  Tedy analogicky pokud někdo vystuduje gynekologii a má problémy provádět potraty, tak si musí sehnat práci v nějakém církevním zdravotnickém zařízení nebo si zřídit soukromou praxi. V tom druhém případě ovšem by měl hned někde v čekárně vyvěsit seznam toho, co za služby není ochotný poskytovat (třeba předepisovat hormonální antikoncepci, psát doporučení na potrat či sterilizaci apod.), aby jeho případné pacientky hned věděly, na čem jsou, a nebyly nepříjemně překvapené……………………….

  Už když studovala Petra Zahradníčková farmacii, tušila, že jí budou rukama procházet přípravky, které mohou ničit lidský život. A že bude na ní, zda je vydá, nebo nevydá a jak to zákazníkům vysvětlí.
  Morálně závažná dilemata musí podle ní řešit každý věřící lékárník. A i když se najde lékárna, která má pochopení a nenutí věřícího lékárníka k prodeji postkoitální antikoncepce, tu hormonální už většinou vydat musí.
  zvláště menší lékárny s věřícími pracovníky si z ekonomických důvodů nedovolí hormonální antikoncepci nevydat.
  http://www.katyd.cz/tema/delat-osvetu-za-pultem-lekarny.html

 38. Hraničář

  DZ:
  Takže kdyby ta adventistka předem projevila dobrou vůli stylem „hele, kolegáčkové, mně moje víra zakazuje pracovat v sobotu, ale zato můžu pracovat v neděli, takže výměnou za to, že nikdy nepřijdu do práce v sobotu, beru si každý měsíc dvě neděle“, určitě by se bez problémů dohodla……………………..

  Kdysi dávno jsem měl spolužáka, po vzoru rodičů komunistu. Pak se seznámil s holkou – no, taková snědá a chloupkatá, tehdy se holky ještě neholily, královnu krásy by také neuhrála, ale proti gustu – znáte to. Jenže byla adventistka a tak mu řekla, že s ním prostě chodit nemůže, protože za nevěřícího, a navíc komunistu, by se provdat nemohla! Tak s ní začal chodit do sboru, pak vystoupil z KSČ, rozkmotřil se s rodiči, po škole se odstěhovali k jejím rodičům kamsi k Litoměřicím. Potkal jsem je po létech – měli 4 děti a on mně líčil, že pracuje jako jeřábník a že si vymínil volno v sobotu. Naopak chodil do práce v neděli, což prý podnik s nadšením uvítal protože ostatní nechtěli v neděli moc pracovat.
  A to bylo za toho „totalitního komunismu“!

 39. Hraničář

  A.S. Pergill
  04.11. 2016
  Pokud bude v zákoně jednoznačně napsáno, že za postup NON LEGE ARTIS, včetně jeho negativních důsledků, nese odpovědnost osoba, která se ho z náboženských důvodů dožaduje, tak to bude zcela OK a případná smrt náboženského fanatika bude stejně pro společnost spíš pozitivní věc. Nicméně současný stav je takový, že různé „etické kodexy“ vyžadují po doktorovi porušování platných (zákony i podzákonnými normami definovaných) diagnostických a léčebných postupů (a chodí to kontrolovat aktivistická svoloč, jaká se tč. promenovala u „šátkového procesu“), ale když se něco podělá, tak ten doktor nese stoprocentní odpovědnost (včetně trestně právní a profesně kariérní) za to, že nepostupoval správně (protože etický kodex není právní norma)………………….

  Už jsem na netu četl vyjádření nějakého prof. MUDr., že naši lékaři musí šetřit city žen které jsou obřezány a respektovat jejich (náboženská) stanoviska a samozřejmě také názory jejich manželů. Už to autoři dali i do jednoho či dvou dílů „růžové zahrady“, kde manžel muslim vyřvával, že jeho ženu nebude ošetřovat doktor, a perzonál tam poletoval celý vyděšený, aby se nedotkl jeho „práv“.
  A vidíte to současné tóčo kolem šátku ve škole. A nejvíce vyvádí „ombudsmařka“!

 40. Jiří Skřítek

  Jahodník
  03.11. 2016
  Útisk věřících za „komunismu“ byla realita. Děti věřících zpravidla nemohly studovat na VŠ, pokud neměly excelentní výsledky. Vyjímky sice existují, ale to je spíš výsledek společenské korupce než deklarované svobody vyznání.
  ——
  Jak vůbec můžete mít tu drzost, ohánět se útlakem věřících? Jako co dělali věřící a církve 2000 let? Oni neutlačovali nevěřící, oni neutlačovali jinak věřící? Co by tomu asi řekli třeba pohané?
  Nebo zrovna předevčírem vyšel článek o „taky věřících“. http://xman.idnes.cz/thugove-sekta-skrticu-bohyne-kali-indie-f0j-/xman-styl.aspx?c=A161102_110327_xman-styl_fro
  Nechci házet všechny věřící do jednoho pytle, ale právě v tom pojetí „dělat si jak mi to cítíme a to je podle nás svoboda“ a ostatní na to nemají právo, tak v tom jsou všichni věřící stejní…….

 41. Jiří Skřítek

  @Mulit
  Když jsem viděl to video, nebo když něco podobného čtu, tak jen vždycky přemýšlím, co se mohlo těm lidem stát tak hrozného, že přestanou racionálně myslet…….

 42. A.S.Pergill

  @Darth Zira Pokud bys potřetí či počtvrté dostala na zhruba tu samou infekci to samé antibiotikum, které již nezabírá (což je logické, protože vznik rezistence), tak bys nakonec po té „bazénové chemii“ sáhla taky. Přinejmenším bys dostala nic za podstatně menší časové náklady. Mimochodem, teď si zrovna kapu „bazénovou chemii“ do oka protože tobramycin (a nic silnějšího už na trhu není) už na tamní opakovanou infekci přestal zabírat. A ještě mimochodem, to, co si do toho oka kapu, je první lék, se kterým jsem v životě přišel do kontaktu, protože se jím prokapávaly někdy od konce 40. let do 70. let plošně oči všech nově narozených dětí (jako prevence infekcí, které by mohly nabrat v porodních cestách, především kapavky).
  Ty „lesany“ bych jako naprosto zásadní problém neviděl, protože je jich poměrně málo. Spíš bych to bral jako selhání zdravotní výchovy, případně reakci na opravdu neprofesionální jednání porodnického personálu v nemocnici.
  Problém bude s těmi fanatiky, protože ti stejně, když se jejich vinou cokoli podělá, tak nezískají náhled, naopak budou hledat chybu kde všude možně jinde a případné odsouzení budou brát jako „náboženský útlak“. Takže tady bych opravdu viděl jako řešení explicitní vyvinění lékaře (mimochodem, v Sawického „Tajemství paragrafů“, vyšlé někdy v 70. letech je ještě hlásán právní názor, že lékař má právo NON LEGE ARTIS postup, požadovaný pacientem, odmítnout a odmítnout mu poskytnout jakoukoli péči).
  Souhlasím i s postihem „duchovních vůdců“. Za „zlých komunistů“ se to skutečně dělalo. Takže ne vše, co dělali, bylo špatné a s náboženskými fanatiky si dokázali v porovnání s demokracií poradit poměrně dobře. Čili se nediv tomu, že někteří lidé v souvislosti s ohrožením islamisty „to házejí“ komunistům. Ti by si s nimi poradili (a na druhé straně by si muslimové netroufali moc vyskakovat).

  @Hraničář Genitální mutilace je u nás zakázaná a tak by ten slimák měl dostat spíš pár let natvrdo.

 43. Jiří Skřítek

  Já bych byl s „lesanama“ a očkováním taky opatrnější.
  Dvě děti jsme rodili v porodnici a žádná sláva. Velké pohmožděniny děti i žena. Nedovolili jí jakkoliv spolupracovat, oni přece vědí všechno nejlépe. Její problém je, že má jakousi plachost (pro mně tedy nepochopitelnou), kdy se jí po převozu do nemocnice porod zastaví. Lékařské řešení – narvat oxytocinem. Při třetím porodu řekla žena dost a sehnala si porodnici mimo Prahu a rodila „přirozeně“, což obnášelo, že jí do toho nikdo zbytečně nekecal, jen byl personál připraven na zákrok, kdyby bylo zle. Čtvrtý porod, protože se mezitím poměry v té porodnici, co jsme rodili 3. změnili, chtěla (opět přes mé velké protesty) rodit doma – s porodní asistenkou. Což se taky začalo dít, ale vzhledem k podezření na komplikace, které nakonec nenastali, jsme raději mazali do nemocnice, která byla domluvená jako rezerva. V té době to ještě šlo. Dnes je to trestný čin. Takže oni by nebyli lesany, kdyby byla vhodná lékařská péče. A očkování? Po hexavakcíně se nám u kluka totálně zbrzdil vývoj. Ve dvou přestal mluvit a nemluvil do 3,5. Měl motorické problémy. Ale o tom se moc nemluví. Těchto případů je jen pár procent. Nemám nic proti očkování, ale dvě věci z hexi je zbytečné očkovat a rozdělením zbytku by se snížilo riziko vedlejších účinků. Ale je to jen loby farmprůmyslu. A proč to píšu sem, pod diskuzi o svobodě? No ono je to také o té svobodě ……

 44. mulit

  Moje neteř měla po očkování velké problémy. Nechutenství, nespala, teploty, atd. Já sám mám s lékaři své zkušenosti, nejsou příliš dobré, je to mafie v bílých pláštích a hrajou si na bohy. Neříkám, že jsou všichni špatní, ale stačí se podívat mezi politiky. Každý druhý, co měl nějaký průser nebo opletačky se zákonem, byl MUDr.

 45. Josef Běláč

  Myslel jsem, že se u pana Sokola jednalo pouze o přeřeknutí, nebo zjednodušení. To se může stát každému. Mohl například myslet, že někteří lidé jsou si své potřeby svobody více vědomy, že jí dokáží lépe využít. Že kromě osobní svobody existuje ještě například svoboda tvůrčí (ono to sice souvisí, ale nešť). Avšak vysvětlení po dotazu Jeleny mě dostalo.

 46. Josef Běláč

  Stále se opakuje pokus zbavit víru monopolu náboženství a rozšířit ji na každého, kdo se rozhodl vytáhnout palec z podpeřiny. Přece musí věřit, že ten dnešní den prožije bez úhony, že se mu podaří splnit všechno, co jej dnes čeká, že to zkrátka dobře dopadne. Jenže někdo k tomu ještě potřebuje univerzálního přímluvčího. Někoho, komu by mohl zalichotit, něco mu slíbit, něco obětovat, a vlastně tak od něj za úplatek získat protekci. Věřící tedy potřebuje více svobody k tomu, aby mohl veřejně projevovat své poddanství imaginárnímu vladaři?

 47. Hraničář

  Pro poučení:

  Poučení sv. Antonína o démonech I/II
  Máme nebezpečné a úskočné nepřátele, totiž zlé démony. A proto je nutné, abychom bojovali, jak říká apoštol: Vedeme přece zápas ne proti nějaké obyčejné lidské moci, ale proti knížatům a mocnostem, proti těm, kteří mají svou říši tmy v tomto světě, proti zlým duchům v ovzduší. Je jich veliké množství kolem nás, nejsou od nás daleko a jsou velmi rozdílní. O jejich přirozenosti a rozdílnosti lze mnoho říci, ale o tom ať podají výklad ti, kteří jsou větší než my. Nyní je pro nás naléhavé a nezbytné jen jedno: poznat jejich zákeřnost vůči nám.
  http://www.ikatolici.cz/pouceni-sv-antonina-o-demonech-iii/

  Kdož ví, jak by o tématu doskutovali prof. Sokol či dr. Grygar. Docela rád bych si jejich názory poslechl.

 48. Sam

  Jiří Skřítek: —————A očkování? Po hexavakcíně se nám u kluka totálně zbrzdil vývoj. Ve dvou přestal mluvit a nemluvil do 3,5. Měl motorické problémy. Ale o tom se moc nemluví. Těchto případů je jen pár procent. Nemám nic proti očkování, ale dvě věci z hexi je zbytečné očkovat a rozdělením zbytku by se snížilo riziko vedlejších účinků.———————
  Tak asi na tom něco bude, ale nezapomeňte na to, že díky očkování se podařilo vymýtit mnoho dříve obávaných smrtelných nemocí.
  https://cs.wikipedia.org/wiki/D%C4%9Btsk%C3%A1_obrna
  „Vakcína proti obrně byla vynalezena v 50. letech a bezprostředně poté se frekvence výskytu obrny v mnoha industrializovaných zemích výrazně snížila. Československo se v roce 1960 stalo první zemí na světě, kde byla obrna vymýcena na národní úrovni. „

 49. Hraničář

  A.S.Pergill
  05.11. 2016
  Genitální mutilace je u nás zakázaná a tak by ten slimák měl dostat spíš pár let natvrdo. ……………….

  Nevím jak u nás, názor toho lékaře se týkal cizinek, ale nedávno jsem četl, že v Británii evidují až 1500 obřezaných děvčátek ročně a to prý je jen „vrcholek ledovce“. A nevědí co s tím. A tak připravují speciální zákon, který by obřízku trestal! Těžko se tomu věří.

 50. Hraničář

  Jiří Skřítek
  05.11. 2016
  A očkování? Po hexavakcíně se nám u kluka totálně zbrzdil vývoj. Ve dvou přestal mluvit a nemluvil do 3,5. Měl motorické problémy. Ale o tom se moc nemluví. Těchto případů je jen pár procent. ………………

  Ono i po penicilinu pár (%?) lidí zemřelo. A po Contergamu se v Německu narodilo asi 4 000 postižených lidí. A to byl lék všestranně odzkoušený.
  Naopak jsem četl, že současnými testy by neprošel aspirin. Prý u pokusných potkanů způsobuje potraty.

 51. Dorota

  Hraničář: „Kdesi jsem dostal knížečku Jak přežít konec světa od Věry Vesecké. Asi od Svědků Jehovových, ale autorka se představuje jako adventistka. ……….. a v celé knížce se pak nese strašení že bude konec světa a kdo neuvěří v Boha a jeho syna Ježíše Krista, přijde do pekla!“

  Tak to se hodně divím, protože ani adventisté ani jehovisté v peklo nevěří.

 52. toli

  protože ani adventisté ani jehovisté v peklo nevěří.

  Jehovisté to mají v podstatě jako my,trestem je pouhá neexistence.Jehovistické nebe je pro pouhých 144000 lidí (k zdůvodnění používají Janovu apokalypsu),Ostatní získají jako odměnu nesmrtelnost v těle již zde na zemi 🙂

 53. Tomáš Sobek

  Odpověď prof. Sokola je hloupá, protože otázka „Co dlužím ostatním?“ je obecnou etickou otázkou, bez ohledu na to, zda se jedná o religiózní nebo sekulární etiku. Ostatně slavná kniha Tima Scanlona „What We Owe to Each Other“ rozvíjí kontraktualismus jakožto sekulární etický projekt.

 54. Josef Běláč

  Po hexavakcíně se nám u kluka totálně zbrzdil vývoj.
  Časová shoda nemusí ještě znamenat příčinnou souvislost.

 55. mulit

  Josef Běláč napsal:
  Časová shoda nemusí ještě znamenat příčinnou souvislost.

  Bomba. Tohle budu používat na policajty, až mi budou chtít dát za něco pokutu 🙂 A vlastně to rozšířím jako univerzální výmluvu. Perfektní. Jsi hlavička.

 56. Hraničář

  Ve dnech 13.-16. října 2016 měl Český esperantský svaz svůj sjezd v pěkném městě Pelhřimově. Součástí byl také výlet do Pacova a do klášteru v Želivě. Protože hlavní organizátor pobytu, MUDr. Max Kašparů, mimochodem, zapsaný v pelhřimovském muzeu kuriozit jako člověk s největším počtem akademických titulů u nás – má jich 7 – je dobrým známým, až snad přítelem opata Šimka, uvítal nás a provázel opat Šimek osobně.
  Úvodem nás seznámil s historií kláštera – ten trvá už 900 let – a neopomněl zmínit, jak je v takových případech zvykem, nejtěžší období – dobu komunistické totality – kdy se klášter stal internačním střediskem pro více než 400 kněží jak řádových tak diecézních. Opat ale přiznal, že ta internace nebyla nějakým kriminálem – kněží sice museli chodit do práce, ale jinak měli v rámci kláštera docela volno – mohli se scházet, sloužit mše, vysluhovat svátosti, společně zpívat, modlit se.
  Vedle veliké tabule se jmény všech internovaných kněží je také malé tabulka se jménem P. Josefa Toufara, který byl umučen po známém „zázraku v Číhošti“. Otázal jsem se, zda ten „zázrak“ byl už nějak vysvětlen, ale opat řekl že ne. Nikdo neví, co se to tehdy stalo, zvláště když ten kříž se nejen nakláněl, ale také se mu zkroutilo svislé břevno. Opat odmítl i domněnku, že by to na faráře narafičila StB, protože v tu dobu prostředky k takové manipulaci nebyly.
  Napadlo mě, že tato Toufarova tragédie, podobně jako kněží Drboly a Buly, popravených v souvislosti s „babickým případem“, má i teologický aspekt. Předně – církev neustále zdůrazňuje, že Pán Bůh žádá po věřících, aby se smířili se strádáním, kterého se jim od „světa“ bude dostávat. Církev velice opěvuje starověké mučedníky – prvotní křesťany. Zde ovšem vidíme, že když se něco takového děje v současnosti, tak se to nelíbí. Navzdory tvrzení jak je v nebi krásně a že ti mučedníci do toho krásného nebe hned přicházejí – bez mezistupně očistce, protože utrpení za spáchané hříchy (každý člověk hřeší!) si odbyli již zde na Zemi.
  V dobách, kdy církev byla v postavení někdejší KSČ, tedy byla vládnoucí silou ve společnosti – když ne přímo, tak alespoň zprostředkovaně, jako jediná povolená ideologie – chovala se k ideovým odpůrcům podstatně příkřeji než se KSČ chovala k ní. Moc se nezveřejňuje, že Gottwaldova vláda nabídla církvi spolupráci. Ale církev, která bez problémů spolupracovala s vládci otrokářskými i feudálními, která našla společnou řeč s fašisty i nacisty, naopak se socialisty a pak hlavně s komunisty a bolševiky nic společného mít nechtěla.
  ( Osobní poznámka: Protože jsem vyrůstal v chudobné rodině, uznával jsem, že socialismus náš život výrazně zlepšil. Zároveň ale naše rodina byla i katolická, třebaže táta byl od r. 1945 v KSČ. A tak jsem byl „masírován“ od dvou ideologií. Už jako dítě jsem vnímal, že učení církve i komunistů jsou si v mnoha bodech podobná, ba i přímo shodná. O to více mě překvapovalo, že v tom katolickém prostředí nebylo pro komunisty a socialismus slovíčko dobrého. To se zintenzivnilo po r. 89, kdy k nám plnou silou vtrhl „svobodný a demokratický“ kapitalismus se všemi svými negativními jevy – zločinem, prostitucí, pornografií, obchodem s drogami i se ženami, chudobou, bezdomovectvím, žebráctvím …. , ale katolická církev to kritizuje jen velmi decentně, o to více se zaměřuje na boj s „komunismem“. Ovšem přibyly jí i jiné problémy, genderismus, feminismus, homosexualita, hedonistický způsob života ……. až po pronásledování křesťanů).
  Paradoxně většina komunistů byla v těch našich nejhorších 50. letech pokřtěna, většinou jako katolíci, méně protestanty. Všeobecně len málo lidí bylo nepokřtěných. To, co církev komunistům vyčítá – ateizaci společnosti – v podstatě způsobilo vzdělání v laické škole, kde vědecké poznatky nebyly „podkládány“ vírou v (nějakého) Pána Boha.
  Napadlo mě při poslechu opatova vyprávění, jak tedy Všemohoucí Pán Bůh chrání své věrné vyznavače. Jaksi to nikde není vidět. Od prvních křesťanů počínaje, přes středověk až do novověku má církev dlouhou řadu mučedníků, u nichž žádná Boží pomoc není vidět. A k nim se nyní přiřadí i páteři Toufar, Bula, Drbola, ale možná i Kubíček, kterého na faře ubili dva zloději.
  Napadlo mě, zda Pán Bůh, „ve své neskonalé moudrosti“, nechtěl mít tyto lidi za uznané mučedníky. Jistě, mohl by si je uznat sám, pro sebe, ale asi i chce, aby i zde na Zemi byli uctíváni a měli zde kostely. Jak to ale zařídit, jak lidem, zvláště tedy církevním hierarchům, sdělit své přání? Jistě – mohl by se zjevit papeži a říci mu to – ale takovou přímou cestu nepoužívá. Mohl by se papeži či místnímu biskupovi zjevit ve snu – ale moderní lidé na sny moc nedají. Nebo by nějaká jeptiška mohla mít zjevení – v Pelhřimově v kostele jsem si vzal časopísek Apoštol božího milosrdenství , kde se o podobném zjevení, teď už svaté, Faustyně Kowalovské, píše. Ale zcela jasný a nezpochybnitelný důkaz svatosti je jistě smrt spojená s nějakým utrpením. Tam pak nikdo nemůže pochybovat.
  Z historie je známé, že papežové moc božské požadavky plnit nechtějí. Asi nejznámější je požadavek P. Marie z Fatimy, sdělený vizionářkou Lucií, aby tzv. třetí tajemství bylo lidem sděleno nejpozději r. 1960. Navzdory opakovaným požadavkům P. Marie, tlumočené Lucií, papežové tak neučili až do r. 2000, kdy jsme všichni viděli, že se o nic až tak hrůzného nejedná. Možná právě proto dál přetrvávají konspirační teorie, že tajemství nebylo odhaleno celé.
  Viz třebas: http://rexcz.blogspot.com/2016/10/p-malachi-martin-o-tretim-fatimskem.html
  http://rexcz.blogspot.cz/2016/10/fatima-nektera-dalsi-svedectvi-2003.html
  Součástí těch zjevení ve Fatimě byl i požadavek P. Marie, aby jí papež spolu se všemi kardinály světa zasvětil Rusko. „Jinak Rusko rozšíří své bludy po celé zemi, vyvolá války, hlad, utrpení …… Ale když zasvěcení provede, způsobím mír na celé zemi“. Papež tak neučinil a měsíc na to v Rusku vypukla VŘSR. Po dalších 70 let pak měli katolíci argument – „vidíte jak to dopadlo, když lidé P. Marii neposlechnou!“
  Zajímavá situace ovšem nastala po rozpadu SSSR a socialistické soustavy. V Rusku už není „komunismus“, ale katolíci nalezli další důvod, proč P. Maria mír na zemi dosud nezpůsobila. Rusko šíří blud pravoslaví, a vlastně nebylo papežem a kardinály řádně zasvěceno.
  Je zajímavé, že papežové mají v ruce tak mocný nástroj k celosvětovému míru a nechtějí ho použít?! Že by snad celosvětový mír nechtěli, když samo nebe jej nabízí?
  Kdyby P. Toufara vyšetřovatel Mácha neumlátil, kdyby PP. Bula a Drbola strávili nějaké roky ve vězení, kdyby P. Kubíček neměl kamarádku která o něm napsala knihu a tak jeho osud vešel v širokou známost, už by byli jen součástí historie. Podobně jako farář v Dubu nad Moravou, který byl také ve své faře zavražděn, ale jen „obyčejným“ zlodějem a neměl „kupu“ známých a kamarádku která by o něm napsala knihu, a tak se během krátké doby stal součástí historie bez nějakého nároku na svatost. V případě Babic není Boží působení moc zjevné, ale v případě Toufara zcela jasné. Bůh nejprve způsobí zázrak(!?) – začne kývat křížkem a zkroutí ho – a jako Vševědoucí ví, jaký poprask to mezi věřícími a státní mocí vyvolá, a jak Toufar nakonec dopadne. A tak má zamýšleného svatého jistého. Z tohoto úhlu pohledu ovšem komunisté těžko mohou být viníky, spíše ale jen trpnými vykonavateli Boží vůle.

  Na konci konference ČES jsem prožil ještě jednu zajímavou příhodu. Když jsem se vrátil do Prahy, potkal jen před hlavním nádražím dva Svědky Jehovovy, tedy svědka a svědkyni, kteří tam rozdávali literaturu. Jak je mým zvykem „hodil jsem s nimi řeč“ a vzal si od nich jeden časopis. Vzápětí se u nich zastavil nějaký, asi, bezdomovec. Docela mladý chlapík, v umolousaných šatech, se špinavýma rukama, se „smutkem“ za nehty, se zeptal, mají-li něco zbožného na čtení. A ta paní – decentní, zdvořilá, pečlivě oblečená – jak Svědci bývají – mu nabídla knížku a hned mu řekla, že může přijít k nim do sboru a dávala mu lístek s adresou. Chlapík sebekriticky řekl, že TAKHLE! k nim přijít nemůže. Já mu řekl, že si může zajít do Charity, kde dostane čisté oblečení a kde se bude moci vykoupat. Navzdory jeho vzhledu mu paní řekla – velice mile, a zdůraznila – že i TAKHLE k nim přijít může, a ať jistě přijde.
  Nevím, jak se domluvili, pospíchal jsem. Ale vzpomněl jsem si na vyprávění mé přítelkyně o jejím vzdáleném příbuzném. Byl mentálně ne příliš vyspělý, nezaměstnaný, přežívající na sociálních dávkách, na štěstí měl, díky socialismu, byt. Umolousaný, zanedbaný, jak on, tak i ten byt. A pak se najednou změnil. Začal o sebe dbát, chodit v čistém oblečení, v obleku, s kravatou, začal pečovat o byt. A způsobilo to jeho seznámení se Svědky Jehovovými. V jejich sboru asi pocítil že jím ostatní nepohrdají, začali mu vyjadřovat úctu, a on mezi nimi přebral jejich způsob života. Říkal jsem si, že vlastně z mé „mateřské“ katolické církve takové příklady neznám. Ano, je Charita, všelijaké špitální, zdravotnické a jiné řády, ale že by běžné kostelní společenství tak drželo při sobě, členové se navzájem ovlivňovali k dobrému, byli ochotni mezi sebe přijmou i nějaká bezdomovecká individua, tak to neznám.

 57. Hraničář

  Navštívil jsem Janka, známého, s nímž jsem byl loni v Izraeli. On byl zkušený cestovatel – několikrát pracoval v Sýrii a do Izraele měl možnost jezdit s vojáky OSN, kteří jsou dislokováni na Golanských výšinách. A mimo to byl v Izraeli i na běžném zájezdu s manželkou. A tak mně dělal průvodce.
  Manželka mu před třemi lety zemřela na rakovinu. A jak jsme tak u něj seděli a povídali, zmínil se i o ní. Jak ji vozíval nejen k doktorům, ale také za různými léčiteli, jak se o nich tu a tam dozvídali. Svěřoval se, že u některých cítil „zlou sílu“ a tak soudil, že jejich schopnosti nepocházely od „Pána“, ale od toho „Zlého“.
  V duchu jsem si říkal, že Janek se na jednu stranu „chlubí“ kolikati známostmi s faráři, dokonce i známostí s jedním biskupem, že navštěvuje několik kostelů, ale když je v nouzi, chová se jako každý jiný člověk. Připomněl jsem si kardinála Špidlíka, který vymyslel (nebo jen propagoval?) bonmot, že jestliže člověk přestane věřit v Boha, je ochoten věřit kdejakému nesmyslu. To samozřejmě vztahoval na ateisty, resp. na lidi, kteří „sběhli“ z katolické církve a přidali se k nějaké „sektě“ nebo k nějaké duchovní alternativě. A zde jsem viděl, že i zbožný a věřící katolík, jsa v nouzi, vyhledával i církví zavrhované a zatracované léčitele. Proč? No samozřejmě – od (svého) Pánaboha se mu pomoci nedostalo.

 58. bílej kabát

  Hraničář: Bůh nejprve způsobí zázrak(!?) – začne kývat křížkem a zkroutí ho – a jako Vševědoucí ví, jaký poprask to mezi věřícími a státní mocí vyvolá, a jak Toufar nakonec dopadne.

  bílej kabát: Nejen Toufar, jak dopadne. Již na samotném počátku, když bůh dal do zahrady Eden strom poznání, co tím vlastně sledoval? Chtěl zkoušet Adama s Evou? Ale proč, když jako vševědoucí musel vědět, co má satan za lubem, jak to všechno dopadne a kam se lidstvo bude řítit. Musel znát dopředu celou lidskou historii, tak proč to všechno? Je to prostě nepochopitelné a ještě nepochopitelnější je, že to někdo bere vážně.

 59. toli

  @Hraničář

  Ano, je Charita, všelijaké špitální, zdravotnické a jiné řády, ale že by běžné kostelní společenství tak drželo při sobě, členové se navzájem ovlivňovali k dobrému, byli ochotni mezi sebe přijmou i nějaká bezdomovecká individua, tak to neznám.

  Jako bývalý katolík mám stejnou zkušenost,pár laiků nosí bezdomovcům občas jídlo,ale většinou nad nimi ohrnují nos.A s tímto přístupem jsem se setkal i u pár kněží !!! Pokud bezdomovec přijde na mši tak musí sedět úplně vzadu u dveří do kostela aby nesmrděl mezi „čistými“

 60. Jiří Skřítek

  @Hraničář
  A zde jsem viděl, že i zbožný a věřící katolík, jsa v nouzi, vyhledával i církví zavrhované a zatracované léčitele. Proč? No samozřejmě – od (svého) Pánaboha se mu pomoci nedostalo.

  O tomhle jsem slyšel několikrát mluvit prof. Koukolíka.
  Kdy měl třeba nemocného kněze a udivovalo ho, jak to dobře snáší. Do okamžiku, kdy kněz pochopil, že to není další Boží zkouška a on opravdu na nemoc, přes veškeré modlení umře. Rázem bylo s vírou ámen. Ostatně celý ten cyklus těch přednášek je zajímavý a lecos vysvětlující. Tedy pro toho, co chce poslouchat a rozumět.
  https://www.youtube.com/watch?v=dYYW7PTc9Ho&index=1&list=PLj6qQMofTvIydPn58KFRNawyvApS9Q9bw

 61. mulit

  bílej kabát: Již na samotném počátku, když bůh dal do zahrady Eden strom poznání, co tím vlastně sledoval? Chtěl zkoušet Adama s Evou? Ale proč, když jako vševědoucí musel vědět, co má satan za lubem, jak to všechno dopadne a kam se lidstvo bude řítit.

  mulit: Nutno připomenout, že to byl bůh, kdo umístil satana na planetu Země. Nejenže udělal tu nachytávku s tím stromem na první lidi, ale ještě tam dal satana, o kterém dobře věděl, že bude ty lidi svádět. Ostatně nebyli žádní další lidi tehdy a satan neměl nic jiného na práci než se zajímat o první lidi. Takže bůh instaloval do zahrady „špatný“ strom, špatného satana a šel se schovat, jak to dopadne… Vtipné, no…

 62. Jiří Skřítek

  @mulit
  Vtipné, no…

  Vtipné asi tak, jako kdybych dal do cukřenky na stůl kyanid, protože VÍM, že na něj děti chodí a schoval se za roh a čekal co na to asi moje děti ……
  Asi jsem špatný „Otec“. (když to nedělám)

 63. mulit

  To mi však vysvětlete. Proč hebrejci vymýšleli zrovna boha psychopatického. Proč ne jiného? Ano, psychopaté jsou mezi námi a vzory z reálu pro vytvoření postavy boha mohli čerpat od lidí. Ale psychopaté nejsou všichni lidi. Dokonce jich je menšina. A tomu právě nerozumím, proč tehdejší lidi doplňovali do postavy boha tolik negativních vlastností, dá se říct poruch. Já tomu fakt nerozumím. Protože já kdybych sepisoval představu boha, tak bych mu tyto škaredé vlastnosti nepsal.

 64. toli

  To mi však vysvětlete. Proč hebrejci vymýšleli zrovna boha psychopatického. Proč ne jiného?

  Odpovídá to způsobu myšlení starověkých pouštních národů.Tenkrát nevěděli nic o psychopatii,ale věděli mnoho o životě na poušti,o soudržnosti vlastního kmene a o obklopení nepřátelskými národy.Koukni na Islám v té nejryzejší podobě nebo na dnešní ortodoxní Židy,to je to samé.A obávám se že kdyby křesťanství nebylo ovlivněno osvícenstvím,humanismem a sekulární společností tak by to bylo to samé.Kecy v bibli o lásce k bližnímu se týkají většinou příslušníků vlastního náboženského kmene.Realita je jiná.Dějiny církve poskytují cennou zkušenost o tom jak to ve skutečnosti je.

 65. ateista

  Jan Sokol je jako všichni filozofové, mnoho slov a obsah nulový. Mlácení prázdné slámy. Je vidět, že lidi nevnímají, co kdo říká, ale kdo co říká. Halík je větší demagog a lhář a údajně, podle Stacha, má nabitý kostel mladými. Zamýšlejí se nad tím, co říká? Nebo se jim líbí, jak to říká? U Sokola je to totéž. Je to přece profesor, ten pan Sokol a je jedno, že plácá nesmysly……..

 66. Azazel

  S těmi filosofy prrr, existují i věcní filosofové. On je velký rozdíl mezi kontinentální/postmoderní tradicí a mezi analytickou filosofií, kde mimochodem ateisté převládají.

 67. Jan Kupka

  Prof. Sokol nenapsal, že by nevěřící lidé neměli mít nějaká práva či svobody, napsal jen to, že jich fakticky nevyužívají. To neznamená, a určitě by ti to i sám potvrdil po upřesňujícím dotazu, že by o nevyužívané svobody měli přijít. Tím celý předpoklad tohoto útočného pamfletu padá a nemá smysl se touto demagogickou difamací pana Sokola dále zabývat.

  Pokud mohu parafrázovat autora článku, je smutné, kam padají staří hrdinové. Ovčáček hadr, Petře Tomku, Ovčáček hadr.

 68. toli

  Prof. Sokol nenapsal, že by nevěřící lidé neměli mít nějaká práva či svobody, napsal jen to, že jich fakticky nevyužívají.

  Zajímavá úvaha,která se však při bližším zkoumání ukazuje jako lichá.V čem konkrétně nevěřící lidé nevyužívají svou svobodu ?

 69. Azazel

  V čem konkrétně sekulární humanisté nebo naturalisté nemají mít stejná práva? S ateismem se pojí i pozitivní program: humanismus či naturalismus, proč by ho neměli moci vyučovat na školách či dělat naturalistické školy když existují církevní? A tím myslím skutečně naturalistické školy, ne nějaká ta hodina biologie týdně, ale hezky i ve společenských vědách by tento diskurz měl být silnější (nejlépe na všech školách, ale proč ne i na speciálních, když je mají i křesťané?)

  Atd..

  Hezký zbytek týdne a možná někdy! 🙂

 70. Jan Kupka

  „V čem konkrétně nevěřící lidé nevyužívají svou svobodu ?“
  To je druhé posunutí Petra Tomka. Prof. Sokol nepsal věřící vs nevěřící. Vyjmenovával různé skupiny angažovaných lidí, a mezi nimi vyjmenoval i věřící. Druhá skupina nejsou automaticky nevěřící, ale lidé konformní, kteří jdou s davem, nějak se protlučou, neřeší politiku, náboženství, své názory si nechávají pro sebe či si je šetří k pivu, kde si zanadávají a rozumí úplně všemu na světě…ale v koncovce jim stačí chléb a hry, podívat se večer na fotbalový zápas a tím to hasne. Takoví lidé existují…a i když mají svobodu kupříkladu být volen, tak je jim to jedno, protože nikam nekandidují, mají svobodu se shromažďovat, ale je jim to jedno, protože se nikde neshromažďují, mají svobodu volit si své zástupce, ale je jim to jedno, protože k volbám už ani nechodí…o těchto lidech Sokol mluvil, že si tam Petr Tomek dosadil nevěřící, je jeho boj. Primárně ale Sokol apeluje na to, aby si lidé svých práv hleděli, aby o ně nepřišli…což by kupříkladu právě pro ty věřící, ale i pro vědce, umělce a obecně pro všechny, kteří se s přístupem „chléb a hry“ a „držet hubu a krok“ nestotožňují. To je jasné poselství, ve snu by mě nenapadlo, že ho někdo tak překroutí a obrátí proti němu. Opravdu jsem nepobral, že s něčím tak samozřejmým může někdo nesouhlasit….ba co víc, démonizovat autora tohoto tvrzení.

 71. Hraničář

  ateista
  07.11. 2016
  Jan Sokol je jako všichni filozofové, mnoho slov a obsah nulový. Mlácení prázdné slámy. Je vidět, že lidi nevnímají, co kdo říká, ale kdo co říká. Halík je větší demagog a lhář a údajně, podle Stacha, má nabitý kostel mladými. Zamýšlejí se nad tím, co říká? Nebo se jim líbí, jak to říká?……………………….

  Halíka jsem si byl 2x poslechnou v sakristii. Udivilo mě, že k jeho rozhovorům neměl žádný z těch vysokoškoláků nějakou kritickou připomínku. Dle mě by se jich dalo formulovat hodně. Ale znám ten postoj i odjinud. Když jsem byl loni v Izraeli, tak účastníci večer říkali doprovázejícímu páterovi: „Václave, půjdeme si povídat.?“ No a pak páter více než hodinu vedl monolog a všichni uctivě naslouchali.
  V diskuzi na Christnetu psával jeden diskutující, že jeho syna a (budoucí) snachu, Halík přivedl k víře. Napsal jsem mu, zda se mladých zeptal co jim Halík říkal, co je přesvědčilo. Odpověděl nakvašeně, že nic takového se jich neptal, nezajímá ho to a ptát se nebude!!

 72. toli

  Svoboda těch neangažovaných spočívá právě v tom že se nechtějí angažovat.Jsem si jist že každý občan dělá právě to ,co chce dělat a co mu vyhovuje.To je ta nejvyšší hodnota liberální demokracie-svoboda.Vězení si každý utváří sám.Etik chápe že jeho svoboda končí tam kde začíná svoboda druhého člověka.Pánbíčkář chápe svou svobodu tak že má právo vměšovat se do života druhých lidí a zakazovat jim třeba potraty či homosexuální manželství,otevírání nových nudapláží a jejich návštěvy a tak podobně.

 73. Hraničář

  Kromě toho, lidé takovým složitým spekulacím nerozumějí. Dostala se mně do rukou příloha Perspektivy Katolického týdeníku č. 43, již starší, ze 23. října 2012. A v ní článek – rozhovor s Petrem Dvořákem, vedoucím Oddělení pro dějiny starší české a evropské filosofie ve FÚ AV ČR a který vyučuje na CMTF V Olomouci – Co je analytická teologie, z něhož cituji: “Pro analytickou filosofii, …. je charakteristický zájem o jazyk a o to, jak o určitých skutečnostech hovoříme. Analytická filosofie se postupně zbavila svého protimetafyzického i protináboženského nádechu a vrátila se zpět k plnohodnotné metafyzice, tedy ke studiu prvků skutečnosti, které přesahují to, co lze zachytit smysly. Stejně tak zesílil zájem o otázky, jež dříve řešila tzv. přirozená teologie, tedy například otázku, lze-li dokázat, že existuje Bůh, o problematiku Božích vlastností, povahu víry a náboženské zkušenosti, zázraků aj……“

  Nedalo mně, a do KT jsem poslal dotaz:
  Mám takovou otázku – jestliže něco nemůžeme svými smysly zachytit, podle čeho soudíme, resp. podle čeho ti výzkumníci soudí, že to „něco“ existuje? Používají nějaké přístroje? Např. ing. Ivo Benda tvrdí, že kolem Země krouží se svojí flotilou Astar Šeran, který je také nezachytitelný našimi smysly, ani vojenské a civilní radary jeho flotilu hvězdoletů nemohou zachytit, ale zkontaktoval se telepaticky s in. Bendou, pověřil jej předáváním poselství lidem, no a pan Benda si sestrojil aparát, jímž je schopen monitorovat pohyb Astarovy flotily.
  Jestliže ti zmínění filosofové zkoumají, zda existuje (nějaký) Bůh a snaží se zjistit, jaké má vlastnosti, jakou k tomu používají metodiku? Mají k dispozici něco jiného, než měli středověcí teologové? A nebo, kdybych chtěl být hodně oprsklý, troufal bych si tvrdit, že soudobé destiláty jsou mnohem kvalitnější než ty středověké.
  Kdo můžeš pochopit, chápej!

 74. Hraničář

  V diskuzi k prezidentským volbám v USA na Stream, jsem zaznamenal názor, který se mně velice líbil:

  Nela Pavlíková
  Tak tohle je vcelku jednoduché. Demokracie je forma pokory. Je to jako když se člověk probudí a první myšlenka je: logicky není možné, abych měl ve všem pravdu. Což je motivace pro diskuzi, přemýšlení o názorech oponentů atd. A funguje to, než se do toho vloží ideologie. Lidé, kteří přijdou a řeknou „ne ne ne, tohle když si myslíš, tak jsi zlý a ošklivý“. Což je argumentační faul. Protože názory jsou správné nebo chybné, nikoli dobré a špatné. Rozdíl je v tom, že když označíte nějaký názor za chybný, musíte logicky vysvětlit proč. Kdežto když označíte nějaký názor za špatný, tak tím v podstatě odsuzujete člověka, který ho říká. A tohle se stává znovu a znovu. Najednou přijde skupina lidí s ideologií a začne diktovat, co je dobro a co ne. To, co je na začátku každé ideologie, je skupina jedinců trpících pocitem morální nadřazenosti, která začne jiným diktovat, co je to dobro a co zlo. A šikanovat ty, kdo nesouhlasí. A ano, současná ideologie, levicová ideologie a nebojím se ji označit jako levicovou totalitní ideologii, je multikulturalismus. Vždyť kolik prostoru nechává multikulturalismus pro možnost, že celá jeho základní hypotéza je nefunkční a chybná? Stejně jako u komunismu? Hypotéza báječná, ale vedoucí k totálnímu teroru. A když to nefunguje, tak je samozřejmě třeba vinit a terorizovat lidi, nikoli přiznat nefunkčnost ideologie? Myslím, že v USA si právě demokraté usurpovali „my jsme dobro“ čili naši oponenti jsou zlo. A lidi, kteří byli téhle šikaně vystavení, se s nimi už nemají chuť bavit. Dozvěděli by se jen to, co už slyšeli tisíckrát, že jsou zlí a oškliví (a rasisté a xenofobové). Diskuze s lidmi, kteří mají v hlavách nulový prostor pro to, že oni sami by se mohli mýlit a nebýt to dobro, za které se považují, nemá cenu.

 75. Hraničář

  A k tomu krásně rezonuje názor katolíka:

  dr. radomír malý napsal:
  9. 11. 2016
  Já bych byl poněkud opatrnější vté euforii z vítězství Trumpa. Nevěřím z principu lidem, kteří žijí vmanželském a rodinném životě jako kanci – a to Trump bezpochyby žije nebo žil, ale nijak seza to nekaje, spíšnaopak. A když zabrousím na některé jeho dřívější projevy, tak se mi nezdá, že by se příliš lišil od Clintonové. Proto nejásám, jsem skeptický. Na druhé straně ale mám radost, že ta Clintonová nezvítězila. Její údajná manželská věrnost je fikce, měla amanty, propíral to tenkrát tisk, ještě za prezidentury jejího prasácky žijícího manžela. A dělá se mi na zvracení z plánu Clintonové legalizovat potrat částerným porodem. No, jen aby te Trump nebyl nakonec Clintonová v saku a kalhotech.
  http://www.duseahvezdy.cz/2016/11/09/trump-a-republikani-zvitezili/#comment-57986

 76. Pingback: Expozice Archa Noemova: Politicky korektní kabinet kuriozit | Ateisté ČR

 77. Jan Kupka

  „V diskuzi k prezidentským volbám v USA na Stream, jsem zaznamenal názor, který se mně velice líbil:“
  Ten názor sice nemá s prof. Sokolem či jeho přednáškou nic společného, ale zřejmě jsi měl neodbytnou potřebu nám to sdělit.

 78. Pingback: Náboženská svoboda v USA podle Donalda Trumpa | Ateisté ČR

 79. Pavlos

  Naprosto souhlasím s p. Kupkou, sere mě že tenhle systém neimplementuje vlákna a je tu hroznej bordel a sere mě že panu Kupkovi autor pamfletu nedokázal ani odpovědět, nebo sem to kuli idiotský implementaci nedohledal. Šit stránky tohle, a jejich důverychodnost ještě menší, na svym mediálnim rozcestníku jim zahlasuju minimální důveryhodnost

Komentáře nejsou povoleny.