Petr Polák zástupce ombudsmana – rozlučte se se svobodou náboženského vyznání

Autor | 07.11. 2016

nabozenstvi-nemaji-pravaNedopsal jsem ještě článek o tom jak je nebezpečné, když uznávaný filozof Jan Sokol prohlašuje že spousta lidí (na rozdíl od věřících) vlastně svobodu nepotřebuje, když mi na monitor přistálo mnohem závažnější tvrzení. Závažnější proto, že tu jde o právní výklad, který pronáší Mgr. Petr Polák vedoucí oddělení rovného zacházení Kanceláře ombudsmana. Tuto konkrétní část si můžete poslechnout od 34 minuty záznamu ČT  Náboženské symboly v sekulární společnosti.

Petr Polák: Já bych předznamenal, že vyjádření zástupce ombudsmanky jsou pro tento případ irelevantní. To si může myslet pan Křeček jako soukromá osoba nikoli jako představitel kanceláře veřejného ochránce práv. Klíčové je, že vlastně nošení hidžábu který zakrývá hlavu poprsí a krk, obličej je samozřejmě vidět, přistupuje setrvale judikatura ať už ostatních států nebo judikatura Evropského soudu pro lidská práva jako k projevu náboženského vyznání navenek. V tomto konkrétním případě o kterém se bavíme aktuálně jeho vyjádření víry té naší klientky, té stěžovatelky a my jsme ho respektovali a neexistoval žádný důvod, proč o tom pochybovat.

Moderátor: Na druhou stranu, já tedy doufám, že to řeknu teď srozumitelně, ale pokud by tedy kdokoli nosil jakoukoli pokrývku hlavy a tvrdil že je to výraz jeho náboženského přesvědčení, tak ji nosit může?

Petr Polák: Tady se musíme bavit o tom, že jde o nějaké tradiční náboženství. Bavíme se o židovské víře, Žid může nosit jarmulku, sikhové nosí turbany, ženy nosí třeba hidžáby. Takže samozřejmě nemůže jít o jakýkoli symbol ale jde o to že to musí být symbol který je uznaný a spjatý v podstatě s tradičním náboženstvím.    

S tvrzením, že pokud někdo nosí náboženský symbol, byť jakkoli odporného kultu, ale neobtěžuje s ním ostatní, tak není důvod proti němu zasahovat, lze souhlasit. A prosím pomiňme teď že celý humbuk kolem šátků na zdravotnické škole je jen další bitva o umělý trávník.

Mnohem horší je něco jiného. To co už dříve naznačil případ s prvním českým pastafariánem, který chtěl mít v občanském průkazu na fotografii na hlavě cedník, se nám teď vrací v mnohem méně pěkné formě. Petr Polák nám říká, že se máme rozloučit se svobodou vyznání.

Někteří věřící jsou si prostě rovnější.

Po chvíli pak předvede Petr Polák dokonalý orwellovský obrat, když na dotaz moderátora odpovídá:

Moderátor: Není tedy umožnění nošení šátku muslimské dívce naopak diskriminací těch ostatních, kteří teď pokrývku hlavy mít nemohou? Byť to tedy není z náboženských důvodů ale třeba z důvodů nějakého filosofického přesvědčení.

Petr Polák: Tak vysoce to filosofické přesvědčení na které vy míříte, nebo nějaký světonázor, tak vysoce si ho naše Listina základních práv a svobod necení. Prostě to náboženské přesvědčení a víra stojí výše a o diskriminaci těch ostatních se samozřejmě nejedná.

O diskriminaci těch ostatních se ale samozřejmě jedná (nikoli samozřejmě tím, že by bylo nošení pokrývek hlavy někomu povoleno, ale tím že jiným je z absurdního důvodu stejné právo odmítnuto) a naší Listinu základních práv a svobod takhle krkolomně vykládat skutečně nejde. To je již protipostoj, který nelze obhájit jako odlišný právní názor.

Konkrétně o svobodě vyznání mluví Hlava první čl. 3, Hlava druhá čl. 15 a 16.

Čl. 3

 1. Základní práva a svobody se zaručují všem bez rozdílu pohlaví, rasy, barvy pleti, jazyka, víry a náboženství, politického či jiného smýšlení, národního nebo sociálního původu, příslušnosti k národnostní nebo etnické menšině, majetku, rodu nebo jiného postavení.
 2. Každý má právo svobodně rozhodovat o své národnosti. Zakazuje se jakékoli ovlivňování tohoto rozhodování a všechny způsoby nátlaku směřující k odnárodňování.
 3. Nikomu nesmí být způsobena újma na právech pro uplatňování jeho základních práv a svobod.

Čl. 15

 1. Svoboda myšlení, svědomí a náboženského vyznání je zaručena. Každý má právo změnit své náboženství nebo víru anebo být bez náboženského vyznání.
 2. Svoboda vědeckého bádání a umělecké tvorby je zaručena.
 3. Nikdo nemůže být nucen vykonávat vojenskou službu, pokud je to v rozporu s jeho svědomím nebo s jeho náboženským vyznáním. Podrobnosti stanoví zákon.

Čl. 16

 1. Každý má právo svobodně projevovat své náboženství nebo víru buď sám nebo společně s jinými, soukromě nebo veřejně, bohoslužbou, vyučováním, náboženskými úkony nebo zachováváním obřadu.
 2. Církve a náboženské společnosti spravují své záležitosti, zejména ustavují své orgány, ustanovují své duchovní a zřizují řeholní a jiné církevní instituce nezávisle na státních orgánech.
 3. Zákon stanoví podmínky vyučování náboženství na státních školách.
 4. Výkon těchto práv může být omezen zákonem, jde-li o opatření v demokratické společnosti nezbytná pro ochranu veřejné bezpečnosti a pořádku, zdraví a mravnosti nebo práv a svobod druhých.

Listina základních práv a svobod jednoznačně odlišuje vyznání a víru. Přičemž „vyznání“ označuje tradiční konfesi, zatímco „víra“ zde označuje skutečně jakoukoli víru, která neporušuje lidská práva ostatních. Dokonce staví na stejnou úroveň svědomí a vyznání. Otázka po filosofickém přesvědčení byla tedy na místě.

Tento výklad je historický a opírá se ještě o desátý bod Deklarace práv člověka a občana (z něhož jsou všechny podobné dokumenty odvozeny) který říká:

10. Nikomu se nesmí dít újma pro jeho názory, i náboženské, ledaže by jejich projev rušil pořádek stanovený zákonem.

Nejde tedy o to, že by si LZPS nějak zvláště cenila vyznání, ale o to že takto chrání svobodu myšlení.

Zdá se že tato „bitva o hloupý hadr“ může mít mnohem horší důsledky pro celou naši společnost. Zároveň také ukazuje velmi názorně, že skutečným ohrožením nejsou kultury s barbarskými zvyky (ty konec konců můžeme odmítnout), ale lidé na odpovědných místech, kteří narušují základy naší vlastní společnosti.

Uložit

Uložit

27 thoughts on “Petr Polák zástupce ombudsmana – rozlučte se se svobodou náboženského vyznání

 1. Azazel

  Považuji „regresivní levici“ alá Hillary, Šabatová a spol. – za momentálně ještě nebezpečnější než „pravicové populisty“ (jak je dnes označován skoro každý kdo kritizuje islám či privilegia věřících, přitom na tom není nic pravicového). Já sám, levičák, považuji tuto levici za postmoderní odpad. Toto bude mít jednou dalekosáhlé následky. Je třeba se demokraticky bránit včas, aby jsme se jednou nemuseli bránit i jinak.

  Kromě toho zcela pominuli bod 4. u par. 16 a možnost sekulárních institucí bez náboženských symbolů a obleků. To co je ve Francii jde udělat i u nás. Jde o to se dohodnout a udělat dobré zákony. Jenže…

  Hezký zbytek dne a možná někdy

 2. Ateistický laik

  Petr Polák: Tady se musíme bavit o tom, že jde o nějaké tradiční náboženství.
  Vždy když tohle slyším, tak se chci zeptat, co je to tradiční? Jak dlouho musí náboženský systém fungovat, aby byl považován za „tradiční“? A pokud někdo by vyslovil nějaké číslo, tak proč zrovna tohle číslo, jestli to není diskriminace jiných náboženství? To jsou další náboženství netradiční, a po proběhnutí čísla (daného počtu let) se stávají tradiční?

 3. Jaroslav Štejfa

  Nevím proč by k podobným otázkám (problémům) nemohl být vždy přístup zcela utilitární. Nějaká společnost se dohodla, že bude chránit maximálně prospěch svých členů. Třeba je to u nás deklarováno Listinou práv, ústavou atd.
  Z toho plyne poměrně přehledná soustava opatření, jak to konkrétně na určitém místě v definovaném okruhu lidí zajistit. Např. každá továrna má svá pravidla bezpečnosti práce, musíte mít oprávnění k řízení auta, držení zbraně, vstupu do nějaké budovy atd. I když se vaše dítě přihlásí do tanečních kursů, bere na sebe závazek dodržení dress code. Velmi kritická jsou tato pravidla ve zdravotnictví, bezpečnosti, armádě (potažmo také v příslušném školství). A vždy to vede k omezení určité svobody rozhodování jednotlivce, chce-li k vybrané skupině patřit. Proto máme však demokracii, že pokud nejste ochotni se v rámci partikulárních pravidel omezit, můžete volit jinou alternativu v souladu se zákonem a nikdo se nad tím nepozastaví. Nemůžete si například vynutit, že budete chirurgem, nebo jezdit autem vlevo, jen proto, že chcete. Přesně takto bych postupoval i v rámci náboženských svobod v případě pronikání jakýchsi náboženských pravidel do sekulárního systému. Problematické je to obráceně. Protože neznám demokratické náboženství, tedy třeba děti jsou vychovávány k víře v nějaké systémy založené na nadpřirozených jevech a dogmatech, a tento základ je systematicky rozvíjen do doby jejich smrti či momentu, kdy víru odvrhnou (zde ovšem hrozí až drakonické tresty), má okolní sekulární společnost legitimní právo striktně a nekompromisně trvat na svých pravidlech, jinak hrozí ztráta podstaty takové společnosti. Znova a znova jde o střet principu náboženské představy potřeby utrpení ve světě hmotném a blaženosti po smrti s jednoduchou představou sekulárního humanismu, že cílem lidského snažení je lidský blahobyt na tomto hmotném světě.
  Každý se nakonec někam přiklonit musí. Tak si vyberte.
  Jaroslav Štejfa

 4. DarthZira

  Už jsem to psala x-krát.
  Ve stručnosti:
  Kdokoli, kdo se svým životním stylem vymyká „průměru“ či „mainstreamu“, musí předem počítat s tím, že to bude mít v životě těžší než ti „průměrní“. A každý si musí sám se sebou srovnat, jestli je pro něj důležitější jeho životní styl, a nebo něco jiného – tedy třeba práce na určitém konkrétním místě, studium na určité konkrétní škole atd. Přičemž je zcela jedno, na čem je jeho „neobvyklý“ životní styl založený, zda na určitém náboženství či na jakékoli jiné (zcela či zčásti nenáboženské) filosofii (např. vegetariánství) nebo i ještě něčem jiném (třeba koníčku).
  Můj názor je ten, že pokud to nezasahuje do práv a svobod druhých a zákonem chráněných veřejných zájmů, tak ať si každý pěstuje životní styl, jaký mu libo. Třeba by měl mít právo vyfotit se na doklady s čímkoli na hlavě chce, pokud to obličej nezakrývá ani na něj nevrhá stín a tedy neznemožňuje či neznesnadňuje identifikaci. A naopak pokud dress-code v určité firmě či škole něco předepisuje, musejí to pak respektovat všichni bez výjimky, pokud ale škola nebo firma striktně daný dress-code nemá, musí opět měřit všem stejným metrem, tedy neexistuje systém „hidžáb, turban, jarmulka povolit ano – číro, dredy, afro-copánky, zelené vlasy ne“.
  Jsem o tom napsala i sci-fi povídku, kterak si fanoušci sci-fi fenoménů prosadili nošení cosplayů apod. coby náboženských symbolů, a jak takový svět pak vypadal. Mně osobně by se docela líbil – ale náboženským fanatikům asi ne 😉 Ovšem to je už jejich problém, ne můj 😛

 5. Jarda

  2 Darth Zira
  Posla byste prosím odkaz na tu povídku?

 6. Hraničář

  Jaroslav Štejfa
  08.11. 2016
  Nevím proč by k podobným otázkám (problémům) nemohl být vždy přístup zcela utilitární…………Z toho plyne poměrně přehledná soustava opatření, jak to konkrétně na určitém místě v definovaném okruhu lidí zajistit. …………… Velmi kritická jsou tato pravidla ve zdravotnictví, bezpečnosti, armádě …………. můžete volit jinou alternativu v souladu se zákonem a nikdo se nad tím nepozastaví. Nemůžete si například vynutit, že budete chirurgem, nebo jezdit autem vlevo, jen proto, že chcete. …………………

  Jak jsem četl, tak např. Sikhové si v Británii vynutili, že jako policisté mají právo nosit turban, obdobně v Kanadě, jako členové kanadské jízdní policie nemusejí nosit klobouk, ale také mají právo na turban.

 7. Jan Kupka

  „Někteří věřící jsou si prostě rovnější.“
  Vskutku, účelové parodie na náboženství nejsou na stejné rovině s autentickými náboženstvími. Velké překvapení, já vím. Těším se na další demagogický článek, který z konstatování samozřejmého vyvodí začátek konce světa.

 8. Ateistický laik

  Jan Kupka: Vskutku, účelové parodie na náboženství nejsou na stejné rovině s autentickými náboženstvími.
  Koukám, další nový přívlastek. Tak se vás zeptám obdobně podobně.
  Co je to autentický? Jak dlouho musí náboženský systém fungovat, aby byl považován za „autentický“?
  Po jaké době se stává náboženství z neautentického autentické?
  Kdo rozhoduje o tom (na základě čeho), že náboženství je autentické?

 9. ateista

  @Jan Kupka
  Vy stále nechcete přiznat, že náboženství je jeden velký podvod. Náboženství by mělo zmizet ze všech státních norem a dokumentů a veřejného života. V soukromí si uctívejte, co chcete a vykonávejte obřady, jaké chcete.

 10. Azazel

  Nejde o žádnou autenticitu, jinak by stejné výhody museli dát i pankáčům nebo humanistům, tam je to také autentické, byť nenáboženské… je to nenáboženská (a racionálnější) víra a světonázor která je autentická.

  Navíc se dá autenticita často těžko zjistit.

  Navíc do toho podle mě nikomu nic není, jestli to je či není. Hlavní je, že o to nějaký počet lidí žádá (vyjma extrémů). Jsme si přece před zákonem rovní, ne? Humanisté jako křesťané dle zákona, pankáči jako budhisté.

  Hezký zbytek týdne a možná někdy 🙂

 11. DarthZira

  Jan Kupka – pomiňme záměrné legrace a parodie (ačkoli někdy fakt těžko říct, kdy je to pouze programová satira či parodie, a kdy to alespoň část takovýchto vyznavačů bere vážně – viz třeba tzv. „jediisté“), ale samozřejmě beze všech pochyb existují i světonázory a na nich založené životní styly, které rozhodně nejsou pouze legrací, ale lidé, kteří se k nim hlásí, je berou velmi vážně.
  A já to zkrátka vidím tak, že není jediného racionálního důvodu, proč by náboženská víra a její projevy měly být považovány za „něco víc“ (tedy „být si rovnější“) než jakýkoli nenáboženský světonázor a na něm založený životní styl. Viz třeba již zmínění pankáči, to samé platí pro odredované, potetované, gothiky, metalisty, rockery, motorkáře, sparťany, otaku, trekkisty… Proč by všichni tito lidé měli mít méně práv než muslimové, židé nebo sikhové?

  Pokud si myslíš opak, tak, prosím, zkus vyargumentovat, proč si to myslíš.

 12. DarthZira

  Jarda – ta povídka zatím vyšla pouze knižně. Časem se nejspíš objeví na webu – nejpravděpodobnější je „Nevšední svět“, ale kdy to přesně bude, to opravdu teď předem říct nemůžu, možná ještě v tomto roce, možná někdy v lednu-únoru 2017, možná ještě o něco později…

 13. Jan Kupka

  Ziro, ale oni mají stejná práva:
  „Svoboda myšlení, svědomí a náboženského vyznání je zaručena. Každý má právo změnit své náboženství nebo víru anebo být bez náboženského vyznání.
  (2) Svoboda vědeckého bádání a umělecké tvorby je zaručena.
  (3) Nikdo nemůže být nucen vykonávat vojenskou službu, pokud je to v rozporu s jeho svědomím nebo s jeho náboženským vyznáním. Podrobnosti stanoví zákon.“

  Pokud je pro pankáče proti jeho svědomí jít do armády (myslel si že je to známka punku), tak nemůže být nucen.
  Všimni si, že náboženské vyznání je tu spolu s myšlením a svědomím, tedy vejde se do toho i ten pankáč. Ono náboženské vyznání je vlastně takový zástupný pojem, vlastně dosti nejasný. Co je zásadní je svoboda svědomí. Náboženské vyznání pak z toho jen vychází. Prostě pokud neškodí, měl by mít každý právo žít v souladu se svým svědomím, svědomí je podstatná součást lidské osoby. Náboženská svoboda vychází ze svobody svědomí. Když někdo chce nosit kvůli špagetovému monstru cedník na hlavě, nevychází to z jeho svědomí (pokud není naprostý blázen), ale upřímně je třeba říci, že ta motivace je jiná, parodovat náboženství (což samo o sobě nejspíše v souladu se svědomím je, nutno dodat).
  Na téma svobody svědomí jsme teď narazili i v emailové korespondenci. Náboženská svoboda je vlastně jen implementací svobody svědomí do konkrétní oblasti.

 14. A.S. Pergill

  @Jan Kupka Proč je tedy ta svoboda svědomí pod směšnými záminkami upírána jak ateistům, tak i příznivcům alternativních náboženských směrů?

  Mimochodem, knovízská kultura, která tu fungovala v letech 1300 až 1000 (oboje cca) před naším letopočtem, a tedy je podstatně starší než křesťanství u nás, pěstovala rituální kanibalismus. Myslíte si, že je dostatečně „tradiční“ na to, aby pro její příznivce paní ombudsmanka ve své budově (ta bývalá „rudá fara“ je na to velká dost a jakýsi bufet tam za komunistů i byl) otevřela řeznictví a sháněla do něj maso?
  A ještě jednou mimochodem, islám, kterého se ombudsmanka a její úřad tak mohutně zastává, je na světě méně než poloviční dobu oproti „knovízánu“. A je prokázáno, že minimálně jedním kořenem (keltským) to byli naši přímí předkové, na rozdíl od islámských přivandrovalců, kteří s touto zemí nemají absolutně nic společného.

 15. DarthZira

  Pokud se pankáč podle svého svědomí domnívá, že „musí“ vždy a všude nosit číro, pokud se gothička ze stejného důvodu domnívá, že „musí“ vždy a všude nosit „mrtvolný“ mejkap, pokud se někdo jiný zase kvůli svému světonázoru domnívá, že „musí“ vždy a všude nosit něco jiného ne až tak obvyklého (většinového) – třeba dredy, deset náušnic v každém uchu, vlasy obarvené na růžovo, uniformu ze Star Treku… tak by mu to mělo být umožněno za úplně stejných podmínek, jako muslimce ten hidžáb nebo židovi jarmulka.
  Tedy např. si myslím, že pokud školní řád nezakazuje muslimce sedět ve výuce v šátku, nesmí zakazovat pankáčovi nosit do školy číro, gothičce sedět ve třídě s bílým mejkapem na ksichtě, nějaké otaku-slečně přijít s vlasy v pastelových barvách či fanouškovi Star Treku v uniformě Spojené federace planet. To samé pak v práci – pokud banka připustí, aby u její přepážky seděla slečna v hidžábu, musí pak úplně stejně tolerovat taky slečnu s modrou rtěnkou či vlasy obarvenými na zeleno.

  Mimochodem – punk i gothic styl – natož pak Star Wars nebo Star Trek 😉 – vycházejí z evropských tradic a kultury určitě neporovnatelně více než nějaké hidžáby či sikhské turbany 😛 , takže z tohoto hlediska vzato by si (coby „domácí“) zasloužily možná i o něco větší ochranu svých „vyznavačů“, ovšem v reálu ji mají daleko menší 🙁

 16. Jan Kupka

  Ano. Je to tak. Já jsem kupříkladu do školy v gothic stylu svého času chodil a neměl jsem s tím nikde problém. Ostatně ani v kostele s tím problém nebyl.
  Jinak osobně jsem přívržencem školních uniforem, ty by vyřešili hodně problémů, primárně pochopitelně sociální segregaci, ale sekundárně i celou řadu podobných problémů.

  Ono i nošení šátku je pro naši kulturu tradiční, to až posledních pár jet je prostovlasá móda. Jen u nás to nikdy nebylo tak nábožensky zdogmatizované.

 17. xorron

  Navlékání na sebe nějakých hadrů není víra. Nikdo nikomu nenakazuje v co věřit, co má v hlavě, je každého věc. Pokud nějaký hábit znemožňuje identifikaci nositele, tak v tom je problém.

 18. DarthZira

  Posledních pár let? Ve městech tak nejméně 50 😛
  A šátky?
  1) I moje babička nosila klobouky, se šátkem jsem ji v životě neviděla.
  2) Do školy se šátky nenosily už za První republiky, resp. děvčátka je tam když tak sundala.
  3) „Tradiční české a moravské“ šátky nezakrývaly vlasy tak, že nevykukoval ani vlásek, a taky zcela nezakrývaly krk a už vůbec ne poprsí.
  4) Dokonce i většina jeptišek má aspoň částečně vidět krk a vlasy, a jsou i řády, kde jsou sestry prostovlasé.

  Kdyby muslimky nosily pouze dupaty, tak nic proti, ty jsou elegantní 😉

 19. mulit

  ateista
  09.11. 2016
  @Jan Kupka
  Vy stále nechcete přiznat, že náboženství je jeden velký podvod. Náboženství by mělo zmizet ze všech státních norem a dokumentů a veřejného života. V soukromí si uctívejte, co chcete a vykonávejte obřady, jaké chcete.

  mulit: Na to ti pobožný řekne, že s tebou souhlasí. Že náboženství je podvod, ale on není náboženský, ale on má Krista. Mluví s Kristem. Případně varianta č. 2 řídí ho Duch svatý.

 20. Hraničář

  Jan Kupka
  09.11. 2016
  (3) Nikdo nemůže být nucen vykonávat vojenskou službu, pokud je to v rozporu s jeho svědomím nebo s jeho náboženským vyznáním. Podrobnosti stanoví zákon.“
  Pokud je pro pankáče proti jeho svědomí jít do armády (myslel si že je to známka punku), tak nemůže být nucen.
  Všimni si, že náboženské vyznání je tu spolu s myšlením a svědomím, tedy vejde se do toho i ten pankáč. Ono náboženské vyznání je vlastně takový zástupný pojem, vlastně dosti nejasný. Co je zásadní je svoboda svědomí. ……..

  Protože jsem prošel socialistickou armádou (ano, nijak zvlášť mě ta povinná vojensklá služba netěšila) přemýšlím nyní nad „právem“ odmítnout „službu vlasti“. Co když ta vlast bude ohrožena? Mají ti, kteří vojenský výcvik podstoupili povinnost chránit odmítače a jeho rodinu?
  Vidím to obdobně jako povinnost záchranářů zachránit zraněného, alkoholika, zfetovaného, i když se s nimi pere, kope do nich, případně je napadají jeho kamarádi. Jako záchranář bych v tom okamžiku otočil auto a “ Nazdar-bazar!“ – pomožte si sami. Obdobně jako učitel – jsem povinen prát se s agresívním žákem, tahat jej do školy, nechat si od něho nadávat? Já nemám právo na svobodu svědomí ? Nebo takový policista – chytne vykrádače aut, předá jej justici, a za dva dny jej vidí na ulici opět vykrádat auta, protože soudce došel k názoru, že vazby netřeba. Takže opět – „nazdar-bazar!“ – není mojí další starostí o tohoto zloděje se zajímat!
  Jenže takoví lidé jsou hned trestáni. Oni právo na „svobodu svědomí“ nemají?

 21. Hraničář

  DarthZira
  09.11. 2016
  4) Dokonce i většina jeptišek má aspoň částečně vidět krk a vlasy, a jsou i řády, kde jsou sestry prostovlasé.

  Ovšem mým tetičkám, členkám III. řádu sv. Františka, jejich čepce původních hábitů obdobně pečlivě zakrývaly vlasy – ty měly nakrátko ostříhané – asi také proto, aby působily důstojně a nevyvolávaly nějaké „nevhodné“ myšlenky. Jak ty hábity, tak i oblečení muslimek mají nepochybně za úkol potlačovat jakoukoliv ženskou atraktivitu. Ostatně tradiční katolíci s ní mají problém doposud:
  http://www.stjoseph.cz/zeny-nepatri-do-kalhot/

 22. Jan Kupka

  Hraničář: Pro těch pár pacifistů se místo v civilní službě během války určitě nějaké najde. Tak by doplňovali munici, šili uniformy, zásobovali, starali se o raněné….a tím pomáhali bránit vlast.

  Přitom zrovna ta svoboda nevstoupit do armády nemá moc co do činění s většinou křesťanských denominací, křesťané mají ve válčení dlouhou tradici a většina z nich pacifisty nejsou. Ostatně v armádě se zapojují i vojenští kaplani, jedním z nich byl i současný biskup Holub.

  DarthZira: To tvé vyjádření k šátkům nerozporuji. Muslimové si dělají problémy sami svojí rigidností. Přišlo by mi vtipné, když by nějaká muslimka začala nosit třeba takový chodský šátek. Škoda, že je to ještě nenapadlo, měli by pokoj. 🙂

 23. Jaroslav Štejfa

  Navrhoval bych založit hnutí analfabetů. Je pro to jistě dobrý důvod: Bůh nás takto stvořil, jak vyplývá z Bible, a teologové jasně zdůrazňují nutnost existence neměnné přirozenosti člověka a absolutní základ morálky. Z toho plyne, že základ vzdělání – umět číst, psát a počítat je hříšné a omezuje to svobodu svědomí. Krásně je to vidět všude kolem nás – nepošlete dítě do školy – trest; nepřečtete si školní řád – trest; nechováte se podle dopravních značek – trest; nepřečtete – trest; nenapíšete – trest, nespočítáte – trest. Zásadně je narušena má svoboda se nevzdělávat, společnost mě ostrakizuje. Čert aby to vzal! Možná se něco probudí v úřadu ombudsmana. Budu se modlit.
  Pokud nějaký zvrhlý intelektuál toto považuje za absurdní, tak má pravdu.
  Jaroslav Štejfa

 24. DarthZira

  Jan Kupka – pokud jde o ty muslimky, tak právě, že je vůbec nenapadne pořídit si na nošení šátek či čepec, který sice úplně kryje vlasy, ale přitom se vlastně nevymyká „našim tradicím“, protože je součástí nějakého kroje nebo třeba i úboru řádové sestry.
  A proč je to nenapadne? Protože jsme to po nich my (mám teď na mysli nejen naši republiku, ale obecně celou Evropu či dokonce euroamerickou civilizaci) nikdy nevyžadovali,. nikdy jsme po nich nezačali tvrdě chtít, aby se prostě stali „obyčejnými“ Čechy (Němci, Francouzi, Brity…), pouze jiného vyznání.
  A proč jsme to nikdy nepožadovali? Protože jakmile se řekne, že je něco „náboženská tradice“ nebo součást „národní kultury“, tak před tím už předem všichni „padnou na zadek“ a šmytec.

  Ostatně o tom je celá podstata tady té debaty – že pan Polák jasně řekl (a řekl to asi proto, že si to myslí ta „paní“ – fakt ji nemám ráda a nemyslím si o ní nic dobrého – Šabatová), že víra je podle něj cosi daleko víc než nenáboženský světonázor.
  Že prostě on i Šabatka se budou do roztrhání těla bít za právo náboženské fanatičky (nefanatická muslimka totiž hidžáb nenosí a nosit nechce) holdovat dle libosti svému náboženskému fanatismu, ale člověk, který chce mít nějaký ne-až-tak-mainstreamový životní styl, a to včetně úpravy svého zevnějšku, který ale není podložený nábožensky, ale „pouze“ nějakou jeho osobní nenáboženskou filosofií, podle nich ochrany vůbec hoden není.
  Docela by mě zajímalo, kde na této interpretaci Listiny on i Šabatka byli. Kde se podle nich v Listině píše něco o tom, že náboženský světonázor je více než nenáboženský, resp. že lidé vyznávající určité náboženství jsou něco více než lidé s nenáboženskými světonázory.

  A nejde jenom o Šabatku, u které si i dovedu představit, že má (ač by jako ombudsmanka mít neměla) své velmi osobní předsudečné důvody pro to, že nikdy nebude „bojovat jako lvice“ za právo nějaké slečny nosit do školy „upírský“ mejkap nebo vlasy obarvené na křiklavě růžovo – ale jsem docela zvědavá, jestli by nějaký český soud byl ochotný se vůbec zabývat žalobou dejme tomu pankáče, který byl propuštěn z práce v bance poté, co přišel s červeným čírem. Nebo tedy už vidím, jak nějaký soud začne jednat o žalobě s žádostí o odškodné v řádu několika desítek tisíc v případě, že se jedná o holku nebo kluka, co ji/ho nevzali do práce proto, že na pohovor přišla/přišel se zelenými dredy. Zato pokud by to byla muslimka v hidžábu, sikh v turbanu nebo žid s jarmulkou, to by se mohli všichni okamžitě přetrhnout 🙁
  A přesně v tom je ta nerovnoprávnost. Nejen ateisté, kteří jsou dejme tomu pankáči, gothici, otaku, metloši, scifisti…, ale dokonce i věřící, kteří se hlásí k nějaké „světské“ filosofii a na ní založené subkultuře a v souladu s takovouto filosofií a subkulturou si chtějí poněkud „nevětšinově“ upravovat svůj zevnějšek, jsou pro pány a dámy z Úřadu veřejného ochránce práv jen jakýsi „odpad“, který si zaslouží tak leda, aby si do něj otřeli podrážky 🙁 🙁
  Prostě systém „já jsem náboženský fanatik, kdo je víc?“

 25. Jaroslav Štejfa

  Celý případ se mi jeví jako zhovadilý. Bouře ve sklenici vody. Nejsem schopen posoudit, kdo všechno si na věci přihřívá svou partikulární politiku.
  Co je ale jasné – školní řád příslušného ústavu říká toto:
  Příloha č. 5
  Laboratorní řád pro laboratoř 1 a 2
  .
  .
  3. Vyučující dbá u žáků na úpravu nehtů, vlasů a plášťů při provádění praktických
  činností. Žáci nenosí šperky. Z důvodu ochrany a bezpečnosti žáka, či dalších
  osob nepoužívá žák pokrývku hlavy.

  Provozní řád učebny fyziky, chemie a biologie
  .
  .
  2) Žáci v učebně nenosí šperky. Z důvodu ochrany a bezpečnosti žáka, či dalších
  osob nepoužívá žák pokrývku hlavy.

  A to je vše, vážení diskutující – sami si přeberte, kdo koho diskriminuje, šikanuje; kdo se nad koho vyvyšuje.
  Viz https://www.szs-ruska.cz/files/szs_ruska_skolni-rad-uravy.pdf
  Základní otázka je: kam se poděl zdravý rozum.

  Jaroslav Štejfa

 26. Pingback: Petr Polák & Petr Bittner a falešný lidskoprávní boj o hidžáby ve školách | Ateisté ČR

Komentáře nejsou povoleny.