Expozice Archa Noemova: Politicky korektní kabinet kuriozit

Expozicí Archa Noemova nás Národní muzeum ujistilo, že jsou jeho odborníci chytří lidé, kteří ovládají řadu dlouhých a obtížných slov, a zároveň vyřešilo tři nejpalčivější problémy své současné existence:

 1. kam s exponáty a jak nepřijít o vstupné v době rekonstrukce hlavní budovy;
 2. jak sestavit “přírodovědnou expozici” tak, abychom neurazili katolíky. V politice je jich přece jenom dost, a takové faux-pas by nás mohlo potenciálně připravit o prostředky;
 3. jak co nejšetrněji sdělit veřejnosti, že si boží milost musí zasloužit, a když už nepřispívá v kostele, zoologickým zahradám, muzejím a dalším organizacím by se nějaké desátky šikly.

Body jedna a tři by se přitom daly vyřešit značně elegantněji. Proti splnění plánu v případě bodu dva nelze mít výraznějších námitek, zadání bylo naplněno na jedna mínus: Pánové, pozor, párkrát vám tam ta ošklivá slovíčka typu “evoluce” či “společný předek” přece jenom unikla.

Tak jsme tady s těmi exponáty, šéfe. Kam vám je můžeme vyklopit?

Toto není ukázka z knížky říkanek pro tříleté děti. Toto je dětská verze popisků exponátů v Národním muzeu.

Toto není ukázka z knížky říkanek pro tříleté děti. Toto je dětská verze popisků exponátů v Národním muzeu. Jenom ten racek u toho původně není vyfocený, ale kreslený.

Zoologická expozice nazvaná Noemova archa mne děsila názvem i pohledem už zvenčí, doufala jsem však, že mne její pojetí může i velmi překvapit. V neděli jsme si tedy s Petrem Tomkem dodali kuráže k návštěvě a překvapení se skutečně dostavilo; nepřekvapilo nás však ani tak pojetí, jako spíš jeho zjevná neexistence. Ve dvou patrech nové budovy se vyskytuje hodně hezkých zvířátek, hodně odborně znějících pojmů a… No, velký kusy dřeva. A to je vlastně všechno. Texty v materiálech k výstavě sice hlásají cosi  ilustraci nutnosti chránit přírodu, samotné pojetí výstavy tuto snahu ovšem dokonale hatí. Prezentace exponátů, informační tabule, fotky i publikace se zřejmě především všemi prostředky snaží zabránit, aby si lidé něco odnesli, ať už by mělo jít o pochopení přírodních procesů, znalosti z oblasti ochrany životního prostředí, zcela oprávněný pocit, že se jim za tu stovku vstupného vlastně ničeho nedostalo, či, chraň Bůh, něco málo z evolučních teorií.

Už samotný layout expozice je vskutku invenční. Například umístění fylogenetických stromů na chodbu vedoucí od výtahu, tedy zcela mimo samotnou expozici, jejich vyvedení v barvách co nejbližších barvě obložení, aby si jich snad příchozí návštěvníci raději ani nepovšimli či použití špatně čitelných barev písma u nejdůležitějších skupin (tam, kde se vyvinula mnohobuněčnost) chtělo invenci zcela mimořádnou, a autorovi nápadu k ní upřímně gratuluji. První náznak toho, že zjevná příbuznost některých skupin může být způsobena něčím natolik pochybným, jako je původ ze společného předka, zastrčený až někam do stručných informací o organismech zvaných Chromista, je potom bezpochyby dílem (marketingového) génia. Návštěvník, který informační tabule na chodbě před samotnou expozicí dočetl až sem, tedy do dvou třetin první z nenápadných a graficky přinejlepším pochybných tabulí, má můj obdiv. Já to, mimochodem, nebyla; mě zaujala až poslední z tabulí, graficky nejnápadnější, s výraznou, chlupatou, úžasnou, baculatou… pandou. Protože kdo by neměl rád pandy, a navíc je tím zcela jednoznačně ukázáno, že tady nepůjde jenom tak o ledajakou výstavu, ale že se budeme bavit o ochraně přírody!

Patrně nejpodstatnější, neboť závěrečná, informace úvodních slov o příběhu Archy. Biblická škola? Ne, Národní muzeum.

Patrně nejpodstatnější, neboť závěrečná, informace úvodních slov o příběhu Archy. Biblická škola? Ne, Národní muzeum.

Zlé jazyky by mohly tvrdit, že tady, ještě před vstupem do expozice, veškerá invence končí, já tento názor ovšem nesdílím. Pravda, zvířata jsou naházena na hromady zcela neoriginálně dle jejich geografického výskytu, expozice neposkytuje žádné vyloženě nové informace, má všechny obvyklé náležitosti moderních instalací typu dětského koutku a alespoň dvou multimediálních prvků, aby bylo jasné, že se Národní muzeum novotám nijak nebrání, pro mne osobně však skýtala bohatý zdroj údivu a pobavení, a to hned od samého počátku. Vždyť kde jinde se můžete ihned za dveřmi přírodovědné výstavy dočíst tolik nového o celosvětové potopě, počíst si v patrně největším písmem z celé expozice vyvedených biblických citátech, a  připomenout si, že věda je nakonec omylná a nedokonalá, a na všechno existují různé tydlecty teórie, ze kterých si můžeme vybrat tu našemu srdci nejmilejší.

Moment zničení ohromnou silou vody prostupuje mnoha kulturami a mytologickými vyprávěními od Oceánie až po Afriku. To byl také důvod, proč se někteří domnívali, že nejde pouze o metaforu zničení a milosti, ale o líčení skutečné historické události. Tzv. diluviální geologie dokonce tvrdí, že fosilie jsou organismy pohřbené v krátké době během skutečné potopy. Další teorie hovoří o tom, že se mohlo jednat pouze o lokální událost v blízkosti Černého moře. Potopa světa tak pro mnohé zůstává i nadále na hranici mýtu a skutečnosti.

Kterak sejmout amatérského přírodovědce

Prima, úvod máme za sebou. Nic horšího už nás přece nečeká, ne? Vyjdeme si do patra a dostáváme se k panelům poukazujícím na hlavní smysl výstavy, k ochraně přírody. Teda vlastně… musíme se k němu tak trochu vrátit, je zastrčený v koutě za námi, sestavený z dalších nástěnných tabulí a narvaný pro návštěvníky výstavy zcela nepodstatnými informacemi, pro které si sem zaručeně nepřišli, a navíc naservírovanými takovým způsobem, že se patrně i nadšený environmentalista otočí na patě a bude pokračovat vstříc něčemu zajímavějšímu. Nejsem fanynkou potrhlých ochranářských sdružení typu Greenpeace nebo Hnutí Duha, ale jakkoli mám pochybnosti o duševních schopnostech jejich členů a příznivců, i oni dávno pochopili, že ochranu přírody nelze lidem servírovat definicemi národního parku, chráněné krajiné oblasti, národní přírodní rezervace, přírodní rezervace, národní přírodní památky, přírodní památky, evropsky významné lokality, ptačí oblasti, přírodního parku, významného krajinného prvku… už spíte? Tak se pěkně probuďte, musíme si přece ještě něco povědět o vyhynulých, ve volné přírodě vyhynulých, kriticky ohrožených, ohrožených, zranitelných, téměř ohrožených, málo dotčeých, nedostatečně prozkoumaných a nevyhodnocených druzích, vysvětlit si, co je to Natura 2000, pochopit, jak moc toho pro ochranu naší přírody dělají muzea, zoologické zahrady a další instituce… a to vše jenom na několika metrech čtverečních, za pouhou stokorunu vstupného! Vítejte v Národním muzeu! A komu to nebude málo, může si ještě v naší interaktivní prezentaci prohlédnout zvláštnosti a významné informace o 400 evropských národních parcích. To by bylo, abychom insomniakům nepomohli. Musím říct, že jsem nakonec ráda, že ona tabule v době naší návštěvy nefungovala. Myslím, že by mi nestačilo ani těch deset deka práškového kofeinu, co si nosím v batůžku pro chvíle nouze.

Nesmyslné výkřiky retardovaného racka jsou paradoxně jednou z nejsrozumitelnějších částí expozice. Ty a hezká barevná zviřátka. Nakonec všichni jsme sem přišli kvůli krásným barevným zviřátkům, no ne?

Nesmyslné výkřiky retardovaného racka jsou paradoxně jednou z nejsrozumitelnějších částí expozice. Ty a hezká barevná zviřátka. Nakonec všichni jsme sem přišli kvůli krásným barevným zviřátkům, no ne?

V podobném duchu školometských definic a termitů pokračuje i zbytek výstavy. Sice chápu, že se autoři potřebovali pochlubit svými brilantními znalostmi zoogeografických pojmů, nejsem si ale jistá, že by právě toto mělo být hlavním východiskem plánování konceptu informačních tabulí a výstavy vůbec. Když je navíc v poměrně omezeném prostoru expozice vysvětlen tu stepní biom, tam pelagiál, a tuhle zase nearktická podoblast holarktické zoogeografické oblasti, i dospělec bude raději koukat na nesmyslné a s exponáty mnohdy nesouvisející dětské říkanky pronášené patrně retardovaným rackem chechtavým. Ty si aspoň zapamatují.

Jedna ze základních pouček marketingu se opírá o nutnost znát své cílové publikum. Marně přemýšlím, komu je tato výstava vlastně určena. Tedy mimo katolíků, ti jediní musejí hýkat blahem: zvířátka na palubě jejich oblíbené pohádkové kocábky, to vše doprovázené praktickou ukázkou složitosti a nesrozumitelnosti vědeckých blábolů kolem. Obdivujte stvoření, kašlete na historky o evoluci, a všichni budeme šťastní. Praktické a snadno uchopitelné informace o ochraně přírody či o konceptech fungování přírodních jevů pro dospělé? Zábavné poučky z tajů naší přírody pro děti? Ale kdež. Pro dospělé tu máme odstavce a odstavce imitující středoškolské či dokonce vysokoškolské učebnice, přičemž srozumitelnější části textu vypadají asi takto:

Biom představuje dílčí oblast biosféry, charakterizovanou určitým typem biotických (tedy z oblasti živé přírody) a abiotických (z oblasti přírody neživé) podmínek. To znamená klimatickými a hydrobiologickými faktory a půdními i geologickými poměry, které dávají vzniknout určitým charakteristickým typům rostlinných a živočišnýh společenstev. Suchozemské biomy jsou definovány podle globálního rozšíření vegetačních typů, které jsou určovány globálním klimatem, půdou a dalšími fyzikálními faktory prostředí. Celkem rozlišujeme deset základních biomů.

Komiks ze stránky answersingenesis.org umí prezentovat myšlenky kreacionismu široké veřejnosti mnoha věkových kategorií. Naše Národní muzeum oproti tomu svede splnit vlhký sen mnohého kreacionisty ztvárněný v tomto stripu téměř dokonale. No dobře, pár ošklivých slůvek jim v expozici uteklo, ale moc jich nebylo.

Komiks ze stránky answersingenesis.org umí prezentovat myšlenky kreacionismu široké veřejnosti mnoha věkových kategorií. Naše Národní muzeum poučný komiks sice nezvládá, zato však svede splnit vlhký sen mnohého kreacionisty ztvárněný v tomto stripu téměř dokonale. No dobře, pár ošklivých slůvek jim v expozici uteklo, ale moc jich nebylo.

Pro děti zase, jak se dočteme v brožurce, nabízí přírodovědná výstava racky a mořeplavbu. A není to málo, Antone Pavloviči?

Děti na palubě Archy Noemovy provádí veselý racek chechtavý, se kterým se setkávají nejen během prohlídky expozice, ale také při dalších aktivitách. Děti mohou navštívit dětský koutek, kde se dozvědí o Noemově příběhu. Naučí se určit, jaké počasí je vhodné pro plavbu, a díky hře vyplují, podobně jako Noe, za záchranou zvířat.

Zda je takovým vhodným počasím pro vyplutí 40 dní a 40 nocí trvající blizzard vedoucí k celosvětové potopě jsem raději nezjišťovala. Myslím, že na mrtvici jsem zatím poněkud mladá. Ale raději k tomu komiksu. Jak starý dítě si, kruciš, u lva v muzeu potřebuje číst popisky typu: “Lev vše hlídá, nad vším bdí, / v hřívě snídá i večeří,” nebo si u vzorků kyjovek a hvězdic prohlížet komiks, ve kterém se racek ponoří do moře v potápěčské masce, načež ho želva napíchne na rybářský háček, páč chce zjistit, jestli se taky dá ulovit jako ryba? Informační hodnota dětských komiksů je nulová, říkanky vhodné tak pro děti do pěti let, a umístění ve výši očí maximálně tak pro ty, kteří ještě číst neumí. I kreacionisté umějí dělat vizuálně poutavější a poučnější komiksy, minimálně v nich dovedou vystihnout nějakou myšlenku, ale takovou kreativitu od pracovníků našeho Národního muzea asi požadovat nemůžeme, ještě by zastínili skvěle podané inteligentně-designérské materiály našich i zahraničních šiřitelů jediné pravdy a zlákali by mladé generace k úpadkovému životnímu stylu vědců či — hůře — ateistů!

A propos zoo jako archa. Nevím, zda si autoři výstavy připadali tak nesmírně originálně, že je ani nenapadlo, že už tuto metaforu mohl někdo použít před nimi, a trochu zapátrat a následně jej aspoň no… zmínit? Nakonec, člověk, který se pravděpodobně jako první zasazoval o koncept zoo jako ochranářské organizace, jednu takovou založil, napsal desítky knih o přírodě, je znám z nejrůznějších televizních pořadů pro mladé i staré, a na rozdíl od autorů výstavy věděl, jak lidi pro ochranu přírody nadchnout, si možná alespoň malilinkatou zmínku zaslouží? Je to nějakej Durrell. Gerald Durrell. No dobře, prostor pro pochybnosti: Milí tvůrci, pokud jste jej někde malým písmem přece jenom uvedli, omlouvám se za svou nepozoronost. V Průvodci výstavou, v brožurce, ani v Listech z lodního deníku jsem takovou zmínku každopádně nevypátrala.

A tahle krysa se jmenuje Táňa

Umístění evolučního stromu mimo samostnou expozici a intenzivní snahu nevysvětlovat a pokud možno ani moc nezmiňovat evoluční koncepty už jsme probrali, opět se můžeme s nadějí v hlase ujistit, že horší už to fakt být nemůže. Po vysvětlení evolučních fenoménů stylem

Učebnicovým příkladem takzvané adaptivní radiace, kdy se jeden druh rozrůznil na řadu odlišných morfologických forem využívajících různé typy prostředí a potravních zdrojů, jsou takzvané Darwinovy pěnkavy (podčeleď Geospizinae). Jejich původ dodnes nebyl uspokojivě vyjasněn, pěnkavy to však nejsou.

(Tučným písmem se snažím naznačit části textu, u nichž mi fakt spadla čelist. Takzvaná adaptivní radiace (použito stejně jako u Darwinových pěnkav, kde jde zjevně o chybné označení z hlediska systematiky), rozrůznění do forem, nikoli zcela separátních druhů (hlavně neurazit zastánce mikroevoluce v rámci “typu”), a nakonec dodatek, že učebnicový příklad je vlastně velká neznámá a i to označení máme blbě.)

Národní muzeum se učí u zkušených. Inteligentně použité narážky na evoluci sice zaměnili za neinteligentně vpašované zmínky o Arše, ale měli bychom být vděční i za ty první drobné krůčky. Za pár desítek let už z nich jistě budou schopní kurátoři moderních přírodovědných sbírek.

Národní muzeum se učí u zkušených. Inteligentně použité narážky na evoluci sice zaměnili za neinteligentně vpašované zmínky o Arše, ale měli bychom být vděční i za ty první drobné krůčky. Za pár desítek let už z nich jistě budou schopní kurátoři moderních přírodovědných sbírek.

už jsem byla, pravda, poněkud apatická a lecjaký lehký přešlap mi mohl uniknout. S trochou snahy, dobrého naladění a možná pod vlivem několika litrů alkoholu jsem mohla výstavu vnímat smířlivě třeba jako kolega (který k tomu ovšem onen alkohol nepotřeboval): “Expozice je sice maličká, ale pořádně precpana krásnými zviratky, esteticky velmi zdařilé. Příběh archy byl jako nosná metafora pro dnešní plán záchrany ohrožených druhů.” Od Národního muzea sice očekávám něco víc, přece jenom i při vší shovívavosti celá záležitost působí spíš jako regionální expozice otevřená u příležitosti vyhlášení nového národního parku, ale proč ne. Sem tam chybka, nu což. Ovšem u tabule nazvané Ti, kdo se na Archu nevešli, mi úsměv na rtech zamrzl definitivně a smířlivost už ode mne nikdo fakt čekat nemůže. Milí autoři výstavy, jste si opravdu, ale opravdu jisti, že použití jednoho z nejnesmyslnějších, a přitom nejčastěji omílaných kreacionistických argumentů v názvu panelu o vymřelých druzích je vhodnou volbou pro expozici Národního muzea? A pokud nikoli, je to chyba z nepozornosti, anebo jedete zcela záměrně v linii nastolené hned na začátku tou diluviální geologií jakožto jednou z mnoha vědeckých teorií? A pokud je to omyl, jak vysvětlíte to pokračování? Násilné a šroubované zmínky o Arše v nejednom z nástěnných panelů, celé rádobypřírodovědné texty opřené právě o metaforu Archy, Archa vsunutá dokonce i do schematického znázornění vymírání druhů v době krize? Aneb výňatky ze strany “Osudy druhů během krizí ekosystémů” z Průvodce výstavou:

Pro názornost je uvedeno také podobenství, které výskyt zkamenělin během krize přirovnává k plavbě na Noemově arše.

 • Vymřelé druhy. Tyto druhy jako by se na palubu Archy vůbec nedostaly.
 • Dosluhující druhy. Tyto druhy jako by se na palubu Archy dostaly, ale uhynuly během plavby nebo krátce po vylodění.
 • Původcovské druhy. Tyto druhy jako by vznikly na palubě Archy během plavby. Z jednoho naloděného druhu se vylodilo více druhů, a ty pak dále prosperovaly.
 • Krizové druhy. Tyto druhy jako by nebyly vidět ve frontě čekající na nalodění a dávají o sobě znát až na palubě. Během plavby buď vymírají a vylodění se už nedočkají, nebo palubu nepozorovaně opustí.
 • Přeživší druhy. Tyto druhy jako by byly vzaty na palubu Archy, přestály plavbu a po vylodění daly vznik dalším druhům.
 • Elvisovské druhy. Tyto druhy jako by nebyly přizvány na palubu Archy, ale po vylodění se z jiného záchráněného druhu vyvinuly jako nové a velmi podobné těm, které nepřežily.
 • Lazarský druh. (Gramatická konzistence npkc? On byl jenom jeden?) Tento druh jako by se nenápadně dostal na palubu Archy, kde se schoval a po plavbě se nikým nepozorován zase vylodil a ve vhodných podmínkách dál prosperoval.

Proč??? Pořád omyl? Opravdu si myslíte, že toto přispělo k pochopení a zapamatování si daných pojmů? Fakt jste to nedokázali vymyslet lépe?  Je vám jasné, že na prostoru ušetřeném nezveřejněním těchto nesmyslů jste mohli krásně vysvětlit něco z teorií a faktů spojených právě s vymíráním, ať už minulým či současným (mnohá z “podobenství” jsou delší než samotný vysvětlující text)? Odkdy používáme ve vědě podobenství? Jak se z jednoho druhu vyloďuje více druhů? A kdo vám zavazuje tkaničky? Samé otázky…

O popis takzvané adaptivní radiace jsem se už podělila. Chápu, že jej tam alespoň nějak narvat museli, když už se mezi exponáty náhodně vyskytly objekty s lakonickými názvy typu Rajky (různé druhy). Sice jsem si nepovšimla, že by k vysvětlení došlo někde v dosahu těchto exponátů, ale to může být chyba mé vlastní nevšímavosti. Někde zmínka o takzvané adaptivní radiaci padla, takže vlk se nažral a krysa zůstala v regálu s dalšíma krysama a nějakejma divnejma opičkama – tady už snaha o pochopení vývoje organismů ovšem na tak úrodnou půdu nepadla.

Tvůrci výstavy napomáhají skutečnému poznání vynecháváním zbytečných zmínek o evoluci. Vědecký pokrok level Národní muzeum.

Tvůrci výstavy napomáhají skutečnému poznání vynecháním zbytečných zmínek o evoluci. Vědecký pokrok level Národní muzeum.

Víte, co nechápu? Jak může někdo dostat do jednoho malého regálu tanu, poloopici, opici a další dvě krysovitá stvoření, a přitom docílit toho, aby si nikdo z návštěvníků z dané části výstavy skutečně nemohl odnést nic jiného, než jé, dvě hezký vopišky, a ňáký tři krysy někde v ňáký voblasti, jejíž jméno si nepamatuju. Ano, i tohle je naše přímo biblicky zázračné Národní muzeum, jehož zaměstnance ani nenapadne, že už jenom v týhle blbý skříni šlo zmapovat celou větev savců vedoucí až k primátům a člověku. Nebo možná napadlo, ale oni řekli: “NE! Radši naházíme nahoru poloopici, doprostřed tanu, a dolu nějaký dvě krysovitý potvory a opici, a nahoru nalepíme název zoogeografický voblasti, kterýho si beztak nikdo nevšimne, páč je naškrábanej na skle někde v horním rohu. To je zmate!” Jenom je umístit na úhlopříčku a za ně na zadní stěnu nalepit šipku, nebo nedej Bože, skutečnej zjednodušenej strom! Ale nope, moc práce. Radši zoogeografičtí termiti do každé rodiny a vitríny! Moooc termitů, termiti mooooc užitečná (otrávený otravná návštěvník pak neklást nebezpečná otázky).

 Kapybara, to přerostlé morče

Další z věcí, které mne na všech těch informačních teoriích a popisech zaujaly, je kontrast mezi složitostí, zjevnou “zbytečností”, bezradností či absurditou přírodovědně laděných popisků a jednoduchým a lidským sdělením oněch na Bibli narážejících částí. Namátkou několik příkladů:

Pouze potřebné znalosti, vzdělání, jakož i pochopení skutečného místa člověka na Zemi mohou onu pomyslnou potopu lidské rozpínavosti zastavit.

Co přesně je to skutečné místo člověka na Zemi podle tvůrců výstavy? Správce pověřený starostí o tuto planetu a veškerý život na ní dle Božího plánu?

Bůh se rozhodne pro zničení všeho tvorstva kvůli lidské zlovůli a zlému jednání. Lituje, že ho stvořil, a pouze Noe u něj nalézá milost. (…) Je to příběh stvoření života i jeho zničení. Je to příběh viny člověka i naděje pro budoucnost. Po tisíciletí připomíná člověku možnost katastrofy zahrnující zničení všeho živého.

Aneb nehřešte, proste o Boží milost, všechno je to vaše vina (na mysl se mi krade nedávný Petrův článek o přednášce prof. Sokola a právech jen pro ty, kteří se cítí být dlužníky), a když se nepolepšíte, všechen život na planetě bude kvůli vám zničen (což je, mimochodem, samozřejmě ohromná blbost. Netušila jsem, že i Národní muzeum má dnes v popisu práce hlásit blížící se apokalypsu).

Zachraňující Archa je v křesťanském výtvarném umění alegorií církve a symbolikou dřeva (kříže).
(…)
Archa je vykládána jako symbol pro církev – prostor pro ty, kterým se dostalo milosti.

Takže aby nedošlo k mýlce, ty ohromné dřevěné útvary, mezi nimiž se procházíte, a které na vás svítí oknem i ven z budovy, to je kříž, normální křesťanský kříž, který je vám vědomě vnucován do zorného pole. V rámci přírodovědné expozice se procházíte něčím, co má symbolizovat církev. Dusáte si v jejím lůně, čtete si v ní biblické citáty, jste bombardováni zmínkami o Boží milosti a shovívavosti (chvíli počkal, než všechny utopil! Jak šlechetné!), je vám předkládáno, že právě na základě inspirace z Bible můžete pomoci zachránit svět. Přírodovědná expozice jak víno. Nebo krev Kristova? Teď nevim…

A teď k té přírodovědě.

Reprezentanti říše Excavata jsou jednobuněčné organismy s bičíkem, který prochází břišní rýhou. Vedle krásnooček sem řadíme původce různých chorob či parazity (Tripanosoma, Trichomonas, Giardia, Naegleria).

Ok. Tak kde začít. Nejsou to jen jednobuněčné organismy (arkasidní hlenky), ne všechny mají bičík procházející břišní rýhou. Možná vůbec nejsou monofyletickou říší. Ti původci různých chorob či paraziti jsou ve skutečnosti parazitičtí původci různých chorob – to nejsou dvě různý skupiny (v ekologickém smyslu), to je jedna skupina. Třeba viroví či bakteriální původci chorob sem zjevně nepatří. Plus by se slušelo uvést, že jen některé parazitární původce chorob. U ostatních říší žádní zástupci uvedeni nebyli (chápu to správně, že autoři nevěděli, co o Excavatech ještě dodat, tak tam aspoň našvihali zástupce, protože jinak by to bylo moc krátké?), a při této formulaci to může vypadat, jako kdyby sem byli řazeni všichni parazitičtí původci chorob. Ti se přitom vyskytují napříč všemi eukaryotními říšemi. Mimo úzké excavátní téma ještě zmíním, že na tabuli zcela chybí základní rozdělení na prokaryota a eukaryota, o (částečně?) mimo doménu života stojících virech ani nemluvě.Mohlo by jít o takřka dokonalou mystifikaci, kdyby tedy hrozilo, že si to někdo přečte.

Z ryb je pro Austrálii jedinečný bahník australský unikátní svým jediným plicním vakem (jihoameričtí a afričtí bahníci mají plicní vaky dva).

Bahník australský (Neoceratodus forsteri), 400 milionů let stará nozdratá ryba. Tzv. živá fosilie jíž současná existence žaber i plicního vaku umožňuje přežít ve vodě chudé na kyslík; díky primitivnímu plicnímu orgánu, který se vyvinul z plynového měchýře, vydrží několik dní bez vody. Z cyklu "Co se v Národním muzeu nedozvíte".

Bahník australský (Neoceratodus forsteri), 400 milionů let stará nozdratá ryba. Tzv. živá fosilie jíž současná existence žaber i plicního vaku umožňuje přežít ve vodě chudé na kyslík; díky primitivnímu plicnímu orgánu, který se vyvinul z plynového měchýře, vydrží několik dní bez vody. Z cyklu “Co se v Národním muzeu nedozvíte”.

K čemu jsou nebiologicky vzdělanému člověku takové útržkovité informace? Pokud bude podobné texty vůbec číst, co si asi teď myslí? Co je to bahník? Ryba s plicním vakem? Počkat, vono je jich víc? A některý mají ty plicní vaky dva? Cuže? A proč? Podotýkám, že např. v Průvodci výstavou není bahník ani na obrázku, natož aby se tam vyskytla alespoň drobná poznámka o krásné ukázce možného evolučního mezičlánku v podobě ryby dýchající vzdušný kyslík.

Kromě nových popisů dochází i k nečekaným objevům ve skupinách považovaných za dobře známé. Herpetologický tým např. v roce 2010 prokázal, že na území České republiky nežije jen jeden druh slepýše, ale vyskytují se zde druhy dva.

Tahle sekce by se mohla jmenovat “Kapitoly ze vzrušujícího života zoologů aneb Za tohle nás platíte”. Víte, drazí autoři, objevování nových druhů a mapování naší fauny skutečně důležité je, návštěvníkům byste však možná měli vysvětlit proč. Oni se to na základních školách, v učebních oborech, či při studiu marketingu a mediální komunikace neučili. A jenom málo z vašich návštěvníků se může pochlubit doktorátem ze zoologie (ostatně po přetrpění výstavy od začátku do konce doufám, že se vám návštěvníci s doktorátem z biologických oborů vyhnou širokým obloukem. Nemuseli by to přežít.)

Tak to by snad stačilo. Víc vás děsit nebudu. Rozloučím se s vámi krátkým shrnutím a jedním závěrečným citátem z materiálů k výstavě. Bez informace v něm ukryté byste nemohli žít, a autoři výstavy by zas nemohli žít s pomyšlením, že by je snad někdo mohl podezírat z neznalosti Darwina. Nadpis této poslední části mého poněkud obézního příspěvku, mimochodem, volně parafrázoval patrně nejužitečnější ze všech výroků retardovaného racka – ano, pokud jsou vám tři roky, takto si skutečně nejlépe zapamatujete molče a kapybalu. Škoda, že v tomto věku ještě neumíte číst, takže bez této informace přeci jen přežít musíte *moc smutnej smajlík*.

Shrnutí. Představte si muzeum, jehož vedoucí tým je složen převážně z kreacionistů. Mají za úkol sestavit přírodovědnou expozici, kdyby však celý koncept pojali v souladu s inteligentním designem, vědecky ladění sponzoři by jim utnuli financování. Mezi zaměstnanci mají navíc několik rejpavých biologů, kteří jim jejich krásnou vizi o stvoření kazí nějakou otravnou pravdou. Výstava zcela v souladu s přírodovědným poznáním je z hlediska morální výchovy návštěvníků nevhodná, kreaci-naklonění sponzoři by z ní také nebyli nadšení. Co teď? Úkol zní jasně. Přírodovědná expozice, v níž jsou občasné zmínky o evoluci povoleny, ale jen pokud je co nejvíce nakřížíte s biblickým vyprávěním a ilustrujtete na nich trivialitu a nesrozumitelnost vědeckého uchopení reality. Pozadí výstavy Archa Noemova je možná mírně odlišné, takto přesně však působí výsledek. Hele, hezký zviřátko, hele, odpornej termit, hele, retardovanej racek… dejte nám groš aspoň za snahu! Nevím, zda je horší představa, že takto znělo zadání, anebo alternativní verze, že je tohle všechno prostě jenom omyl – nikdo se jednoduše nestaral dost na to, aby se nad jednotlivými částmi i celkovým dojmem alespoň na chvíli zamyslel.

Tip na exponát, který by pomohl dotáhnout koncept expozice Archa Noemova k dokonalosti. Opravdu mne mrzí, že jsem jej v průběhu výstavy nikde nezaznamenala. Po panelu informujícím o fosilních druzích, jejichž nástupci se již na Archu nevešli, jsem jej očekávala za každým rohem. Vyvolávat v návštěvnících takové falešné naděje považuji za velmi neslušné a nehodné slovutné instituce, jakou Národní muzeum bezpochyby je.

Tip na exponát, který by pomohl dotáhnout koncept expozice Archa Noemova k dokonalosti. Opravdu mne mrzí, že jsem jej v průběhu výstavy nikde nezaznamenala. Po panelu informujícím o fosilních druzích, jejichž nástupci se již na Archu nevešli, jsem jej očekávala za každým rohem. Vyvolávat v návštěvnících takové falešné naděje považuji za velmi neslušné a nehodné slovutné instituce, jakou Národní muzeum bezpochyby je.

Národní muzeum mělo před sebou úžasnou příležitost sestavit ze svých exponátů dočasnou výstavu, která by mohla představit zajímavé biologické koncepty, poučit a zaujmout návštěvníky, využít svoje zdroje zcela originálním způsobem. Všechny prostředky tam jsou! Jenom to trochu jinak přeskládat, více se zamyslet nad jednotlivými panely, místo Archy udělat HMS Beagle a plavbu za poznáním, které nám ve svém důsledku pomáhá chránit mizející živočišné druhy. Na zcela stejných exponátech, dokonce i se zcela stejnou debilní lodí, bylo možné zároveň ilustrovat evoluční procesy, když už výuka evoluce v posledních letech dostává až děsivým způsobem na prdel, a zároveň ukázat, kterak přesně poznání areálů výskytu či způsobu života jednotlivých druhů pomáhá v jejich ochraně. Místo toho nám byla předvedena panda a politicky korektní výstava, z níž ochrana přírody vychází převážně jako děsná nuda, a evoluce převážně jako děsnej bordel. Díky. Z celého srdce děkuji tvůrcům výstavy, že nám evolučním biologům, kteří se snaží, seč můžou, aby se mezi veřejností rozšířily alespoň nejzákladnější koncepty evolučního smýšlení, tak hezky rozšlapalo bábovičky. Takový reality check pro nás naivy, kteří stále ještě věříme, že je něco takového možné, se hned tak nevidí. Nalevo máte za odměnu tip na jeden exponát, který vám ve sbírce chybí. Myslím, že by vám moc dobře zapadl do konceptu.

Slíbený citát z materiálů na závěr. Nevěřili byste, čemu všemu ti biologové dneska věří!

Někteří přírodovědci dokonce věří, že kdyby Charles Darwin navštívil nejdříve Kanárské ostrovy, došel by na nich ke stejným evolučním závěrům jako na Galapágách.

Poznámky:

Použité citáty pocházejí z výstavy samé (rackovy rýmovačky), brožurky rozdávané u pokladen, a z publikací Průvodce výstavou Archa Noemova a Listy z lodního deníku. Za případné překlepy a nepřesnosti se omlouvám.

Odporní termiti jsou místo odborných termínů používáni záměrně, a to v souladu s jejich skutečným využitím v rámci výstavy.

Autorka nenese vinu za poškození vašeho zdraví následkem přečtení tohoto textu, zejména pak citátů z muzejních publikací. Před návštěvou samotné výstavy pak důrazně varuje zejména nositele diplomů z přírodovědných institucí.

Jelena Lenka Příplatová
Autor: Jelena Lenka Příplatová

Lidská bytost nebo něco na ten způsob. Někdy cvok, někdy striktně racionální jedinec; obvykle oboje najednou. Bez víry v bohy, astrologii, špatná znamení, alternativní medicínu, a víceméně jakýkoli bulšit, který vás zrovna napadne. Evoluční bioložka, milovnice vědy a její popularizace, všech dobrých knih, zejména pak z obastí science-fiction a literatury faktu, vyznavačka dobrého jídla a zajímavé hudby. A tak. :)

42 thoughts on “Expozice Archa Noemova: Politicky korektní kabinet kuriozit

 1. ateista

  Celá společnost pomalu podléhá nenápadnému tlaku římskokatolické církve a módní vlně být věřící. Já jsem ve své knize ohledně Noemovy archy mimo jiné uvedl toto:

  Zpět ke korábu. Archimédův zákon říká: Těleso ponořené do kapaliny je nadlehčováno silou, která se rovná hmotnosti kapaliny tělesem vytlačené. Prostým výpočtem zjistíme, že čistý objem plavidla v metrech kubických při použití poměru 55 cm za jeden loket činí 165 x 27,5 x 16,5 = 74 868. To by znamenalo, že biblická archa by měla unést zhruba 75 000 tun nákladu. Použitelný objem, přepočtený na BRT (námořníci a konstruktéři lodí tuto jednotku znají) je nesrovnatelně nižší, protože je potřeba odpočítat vlastní hmotnost korábu, vyrovnávací zátěž a tzv. volný bok, to je výška boku lodi od paluby po značku maximálního ponoru. Přesný výpočet není nutný, s určitostí lze ale tvrdit, že nosnost archy by se mohla pohybovat okolo 15 000 BRT. Tento objem, rozdělený třemi spodními palubami, by měl pojmout náklad, o kterém si budeme povídat později. Teď je nutné zmínit jiný problém.
  Historie lodního stavitelství nezná loď těchto rozměrů, která by byla postavena ze dřeva, byť za použití nejmodernějších technologií. Nechť mne odborníci z oboru konstrukce lodí opraví, ale já jsem v dostupných pramenech takovou loď nenašel.

  Některé prameny zmiňují cca 6 000 000 živočišných druhů, z toho asi 2 000 000 druhů hmyzu. Zkuste si představit, že z každého živočišného druhu by byl vzat pár, minimálně tedy 12 000 000 jedinců. Jejich váhu (hmotnost) si nikdo nedokáže představit. Podobně si zkuste přestavit jejich mnohdy specifické životní podmínky, které ani dnes nejsme schopni v umělém prostředí zajistit, a které jim Noe musel na korábu vytvořit. Také si zkuste představit, že mnohé druhy se živí jinými druhy a proto musely být jednak od sebe odděleny, aby se předčasně nepožraly a které také musely být na korábu v takovém množství, aby zajistily potravu po celou dobu pobytu na korábu. Ještě si zkuste představit způsob lovu některých druhů a zjistíte, že si obsazení archy vůbec nelze představit. A pak si ještě zkuste představit odchytit těch
  2 000 000 druhů hmyzu! Bůh ještě prozíravě vyzval Noema, aby všem živočišným druhům zajistil dostatek potravy. Jaké množství na objem i hmotnost by musel Noe zajistit, ani nelze spočítat. S ohledem na různost potravy je to tak nesplnitelný úkol, že jen samotný tento fakt vylučuje možnost existence Noemovy archy. A na závěr ještě taková maličkost. Noe musel zajistit, aby žádný exemplář během „potopy světa“ neuhynul! Nemožné!

  Někteří lidé, včetně vedení Národního muzea, evidentně, jen aby se někomu zalíbili, odkládají rozumové uvažování a lezou někomu do zadku. Smutný vývoj polistopadové české společnosti.

 2. xjur

  Ateisto,
  Vase zavery ohledne archy rejdare Noa nezohlednuji fakt, ze jak stavba plavidla, tak opatreni zvirat a potravy pro ne bylo provedeno zpusobem, ktery byl dle Bible v te dobe zcela bezny. to jest pomoci tzv. zazraku. Pak je zbytecne se tomu divit.

 3. ateista

  Poslancům a senátorům jsem zaslal přípis č.22:

  Nedávno opět proběhl akt vyznamenání osobností, které se nějak zasloužili o stát. Mezi vyznamenanými jsme zaznamenali i Dominika Duku.
  Nevím, kdo Duku, šéfa největší zločinecké organizace, na vyznamenání navrhl. Jeho jedinou zásluhou o stát je zosnování a uskutečnění zločinného spiknutí římskokatolické církve, vlády pod vedením Petra Nečase a věřících poslanců, jehož výsledkem bylo okradení občanů České republiky o 135 miliard v penězích a nemovitostech. Navrhovatel se nepokrytě vysmívá celému národu a akt vyznamenání zprofanoval na úroveň kabaretu.
  Znovu připomínám podstatu náboženství. Je to uctívání neexistujícího nesmyslu, který kdysi dávno vymyslel nějaký podvodník jako prostředek pro ovládání lidí. Jsou to srandovní obřady, při kterých se tento nesmysl oslovuje modlitbami. Jsou to nesplnitelné sliby věčného života v království nebeském pro ty, kdo se stanou členy zločinecké organizace. Jsou to výhrůžky věčného utrpení v pekle pro ty, kdo se členy zločinecké organizace nestanou. Celé náboženství je jedna velká lež a jeden velký podvod. Největším zločinem náboženské ideologie je však schopnost připravit člověka o rozum. Viz aktuálně expozice Národního muzea s názvem archa Noemova. Něco tak stupidního rozumně uvažující člověk nemůže vytvořit.

  Tenhle přípis jsem obdržel od poslance Martina Komárka jako reakci na můj text č. 19:

  Člověče,
  Vy jste fakt vůl jak anděl. Vzhledem k tomu, že si myslíte, že anděl je vymyšlený a vůl reálný, ať je po Vašem: jste pouze vůl 🙂
  Omlouvám se, ale má slušnost a korektnost má své meze 🙂
  MK

  Podle tohoto výplodu není vůl, kdo těm náboženským nesmyslům věří. Je vůl ten, kdo si zachoval zdravý rozum a náboženským nesmyslům nevěří. Je smutné, že celá česká společnost je zachvácena novou vlnou katolizace a je ohrožen sekulární ráz státu. A vůbec nejhorší je, že vy, poslanci a senátoři, kteří máte dbát na právo a spravedlnost, podléháte náboženským lžím a podvodům. A jste ochotni nevidět a neslyšet nic, co by mohlo církve vykázat tam, kam patří, na smetiště dějin. Jinými slovy, zcela církve vyloučit z veřejného a společenského života. Pravomoc i sílu na to máte. Ale chybí vám odvaha postavit se Dukovi a jeho právníkům. Přitom je to tak jednoduché. Stačí jedna jediná žaloba, aby se problém církví a náboženství dostal před soud. Stačí něco podobného, jako ve filmu Kdo seje vítr….
  V příloze si můžete přečíst, co si o církvích myslí Zdeněk Troška. A tohle si myslí, podle mne, 90% národa. Jen vy, páni poslanci, kteří byste měli hájit zájmy svých voličů, si myslíte něco jiného. Je načase, abyste se nad rolí náboženství a církví v české společnosti zamysleli.

  Antonín Vaněk, Humanističtí ateisté o. s.

 4. ateista

  @xjur
  Tenhle postoj nelze zaujímat, to byste mohl přijmout a pomocí zázraků (pokud to nemyslíte ironicky – ale ironie v těchto případech není namístě) uznat jakýkoliv náboženský nesmysl. Je potřeba za pomoci argumentů náboženské nesmysly vyvracet.

 5. A.S. Pergill

  @ateistaNejvětší římská loděnice byla přes sto metrů na délku a šedesát na šířku a výšku nad hladinou měla 15m. Loď o objemu Noemovy archy (o něco kratší a baculatější) by se v ní postavit dala. Přitom obilné galéry, které přivážely do Říma z Egypta (tehdy ještě nezdevastovaného islámem) obilí, byly opravdové kolosy, byť úplně přesně jejich rozměry neznáme (a jen je odhadujeme, např. podle toho, do kterých přístavů se nevešly). Podle dochovaných zpráv měly některé i pět řad vesel nad sebou na každém boku.

 6. mulit

  No, pobožní celkem snesou, když se jim někdo trefuje do Starého zákona. Ostatně mnozí z nich sami to relativizují, že prý to jsou jen metafory a že už tak neplatí. Ačkoli jejich Ježíš řekl, že nepřišel zrušit ani jedno písmenko. Ve skutečnosti hlásal věci zcela protikladné vůči SZ. Včera jsem četl Leviticus. To jsou chuťovky. To fakt stojí za to. A jinak nejlepší je trefovat se do dvou ikon od pobožných, a to rozebrat, co prý řekl Ježíš a Pavel. Na tom oni mají postavené všechno. Noemova archa bere jenom fundamentalisty a kreacionisty. Spousta soudobých křesťanů uhýbá a zredukovala víru jen na NZ. Tak NZ je dobré rozebrat. Páč ten je také dostatečně špatný. Zvláště Pavel. Toho si jde vychutnat. 🙂 Ten byl řádný psychouš. Ale výroky od Ježíše taky. Bod po bodu, větu po větě. Přišel jsem postavit otce proti synu, uřež si ruku, vyloupni oko, rozdej všechen majetek, nastav druhou tvář, a další psychoemocionální výlevy… Jo a strašení peklem. A to byl Ježíš z nich ještě nejlepší. Ostatní proroci byli echt cvoci.

 7. toli

  , uřež si ruku, vyloupni oko, rozdej všechen majetek, nastav druhou tvář,

  Uřež si ruku,vyloupni oko se chápe tak že se máš zbavit všeho co tě nabádá k hříchu. To je například důvod proč pánbíčkáři nechtějí poslouchat logické a racionální argumenty vyvracející jejich víru.Důvod je ten že je nutí přemýšlet a korigovat své názory a to oni nechtějí.Oni už mají přeci jasno,tak proč přehodnocovat? 🙂
  Rozdej všechen majetek,to Kristus klidně mohl říct když nic neměl,jen se potuloval s 12 chlapy po biblické zemi.
  Nastav druhou tvář-to křesťané nikdy nedělali protože by okamžitě skončili.Život je boj a náboženství si konkurují.Katarům a albigejským také nenastavovali druhou tvář.Dějiny ŘKC jsou dějinami rozpadu a násilí.

 8. ateista

  @A.S. Pergill
  Jenže římané již měli k dispozici jiné technologie a jiné materiály, nikoliv výhradně dřevo. To můžete zrovna napsat, že současné tankery jsou až 400 metrů dlouhé. I do nich by se nevešlo všechno rostlinstvo a živočišstvo (nezapomeňte, že Noe vyšel z korábu údajně až po více jak roce).

 9. DarthZira

  K tomuto článku lze napsat jediné – veřejné instituce se poslední dobou patrně domnívají, že Bludný balvan je to nejprestižnější ocenění. České televize už ho má, Český rozhlas taky, dokonce i některé vysoké školy a nemocnice… tak přece Národní muzeum nemůže zůstat pozadu 😛

 10. DarthZira

  Btw – Teilhard při zahájení této výstavy asi začal v hrobě rotovat…
  A pracovníky Vatikánské observatoře by z této výstavy nejspíš omyli. Ovšem s výjimkou zástupce jejího ředitele Pavola Gábora, který občas zajede pozdravit kolegy z jaderky nebo spolubratry z České provincie SJ, je dost malá pravděpodobnost, že by někdo z nich v dohledné době zamířil do Prahy, natož pak na tuto výstavu. A Pavol je ještě celkem mladý kluk, ten kdyby to viděl, tak to v pohodě ve zdraví přežije 😉

 11. treebeard

  Technické problémy s miliónmi druhov zvierat Boh, samozrejme, riešil zázrakmi. 😀

  Nie je potom jasné, prečo zvieratá nezachránil zázrakom priamo. Zvieratá sa napr.mohli prechodne vzniesť do neba alebo do inej dimenzie. Ale Boh zrejme potreboval Noema šikanovať.

  Pokiaľ ide o potrebu priestoru na arche, netreba zabúdať, že pri celoročnej plavbe potrebujú zvieratá dosť pohybu. Taký slon alebo žirafa asi nevydržia v niekoľkometrových boxoch, v ktorých sa ledva obrátia. Plus ročné zásoby krmiva. Ak si teda pre veľké zvieratá predstavíme boxy v priemere napr. 5 x 5 metrov (pre toho slona určite viac, plus ten sklad potravy), ak tá archa 165 x 27 metrov by mala vážny problém aj s tými “prototypmi” dnešných zvierat, t.j. jeden druh slona, jeden druh nosorožca, …

  Ale rád by som zmienil ekologické problémy po vylodení – po ročnej záplave bola Zem zbavená pôdy a rastlinstva, takže vylodená zvieratá stále nemali čo žrať. Aj ak si zvolíme extrémne optimistický model revitalizácie Zeme (napr. pár rokov, v skutočnosti by boli potrebné stovky len na vznik krajiny akú poznáme na Islande, nevhodnej pre mnohé druhy) tak čo žrali tie zvieratá dovtedy? Okrem toho sa vylodili v nevhodnom pomere – na jeden pár predátorov pripadal jeden pár koristi (resp. niekoľko párov ak predátor loví viac druhov). Spočiatku každým úlovkom vyhynul jeden druh. Boh to nemal príliš premyslené 😀

 12. Foxy

  Vono to přece bylo ouplně jinak!
  Když notoricky nepozorný žák základní školy kdesi v metaprostoru (Bůh) způsobil svou nešikovností při laborkách drobný výbuch (Big Bang), pokusil se dodatečně následky svého babráctví spláchnout kýblem vody (to je ona biblická potopa).
  Když mu to bylo dostavivším se pedagogem vytýkáno, drze opáčil: “No a?”, což se vinou nepřesnosti pozdějších záznamů změnilo v “Noe”. Stejně tak výroky, kterými poslal onoho pedagoga do nejzazších končin traktu zažívacího, se změnily a zkrátily do onoho poetického slova “Archa”.
  Má vůbec smysl neustále přežvykovat báchorky ze Starých pověstí Hebrejských, má vůbec smysl hledat v nich nějaký “vyšší smysl”?

 13. mulit

  Foxy: Má vůbec smysl neustále přežvykovat báchorky ze Starých pověstí Hebrejských, má vůbec smysl hledat v nich nějaký „vyšší smysl“?

  mulit: Všechny totalitní ideologie má smysl srovnávat a pozorovat. Tedy křesťanství, judaismus, islám, nacismus, komunismus.

 14. toli

  mulit: Všechny totalitní ideologie má smysl srovnávat a pozorovat. Tedy křesťanství, judaismus, islám, nacismus, komunismus.

  A kokotismus také ?

  Ptám se,protože u těch píčovin z bible se není čeho chytnout.Jak chceš rozporovat potopu světa když tam není zrnko reality ?

 15. Foxy

  Ziro, s rotujícím Teilhardem souhlas, i s tí dalším, akorát označení SJ je, alespoň jak to vídám, běžnější pro Svědky Jehovovy. Ti, ač sami nerotují, leckoho dokáží pěkně vytočit (indukovaná rotace), ale k soudobým jesuitům mají fakt hodně daleko.
  Méně pozorný diskusník by mohl být zmaten…

 16. mulit

  toli – uklidni se. Já nejsem evangelista, který by sem přinášel nějaké teorie nebo pohádky dávných věků. Pro mě jsou tady trošku témata odtržená od reality, je vidět, že Pražáci žijí ve vlastním světě. V Národním muzeu mají nějakou výstavu a oni z toho mají pozdvižení. Já vidím křesťanství méně akademicky. Viděl jsem a zažil jsem, co to reálně dělá s životy lidí. Neakademicky. Prakticky. Proto mi nějaká výstava někde žíly netrhá. Spíše když vidím ty lidi s tou knihou, jak dělají nábor…

  https://www.youtube.com/results?search_query=evangelizace
  https://www.youtube.com/channel/UCCubm1r1inMQCLY12uYbRTg

 17. toli

  Viděl jsem a zažil jsem, co to reálně dělá s životy lidí. Neakademicky. Prakticky. Proto mi nějaká výstava někde žíly netrhá. Spíše když vidím ty lidi s tou knihou, jak dělají nábor…

  Trhat žíly by ti to mělo.Už Komenský říkal škola hrou.Teď si představ co taková výstava může dělat s dětskou psychikou kdy dítě má nulové znalosti přírodních věd,jednoduše fakta nahrazuje fantazírováním a ještě za podpory takové instituce jako je Národní Muzeum.O mentálně nedostatečných spoluobčanech ani nemluvím……..

 18. mulit

  Teď si představ co taková výstava může dělat s dětskou psychikou kdy dítě má nulové znalosti přírodních věd

  A co emoce od věřících rodičů, faráře. Máš nedělní školky, náboženství. Prostě se to cpe všemi směry. Je to jako mor. Nevím, co s tím.

 19. toli

  A co emoce od věřících rodičů, faráře. Máš nedělní školky, náboženství. Prostě se to cpe všemi směry. Je to jako mor. Nevím, co s tím.

  Bojovat,tedy šířit vědecké poznatky vždy a všude,probudit jejich přirozenou dětskou zvědavost a ať hledají sami a nespoléhají se jen na své přiblblé rodiče a starou hloupou knihu….Pochopitelně pravdu musíš šířit úměrně jejich věku a vyspělosti,nezatěžovat je výrazy z latiny či angličtiny,spíše se soustředit na princip fungování jevů a na to jak do sebe zapadají jednotlivé události.Prostě složíš takové vědecké puzzle tak aby ho dokázalo pochopit dítě.

 20. Foxy

  Mulite, nediv se, že ta instalace v Národním Museu Lenku (autorku článku) tak vytočila.
  Nevím, v jakém oboru jsi specialistou zrovna ty – ale představ si, že by někdo předváděl zrovna tvůj obor stejně totálně ujetým způsobem, tak, jako to tahle exposice provádí s oborem, ve kterém je expertem právě Lenka.
  Docela si tě umím představit rozpáleného doběla…

  Jo, Národní Museum je holt v Praze. Ale není to záležitost pražáků, je to instituce celonárodní. Co si pamatuju, vždycky tam bylo hafo zájezdů z celé země, a z toho velká část školní mládeže.
  Já tu výstavu neviděl. Ale natolik jsem měl možnost poznat autorku článku, že si dovolím vzít její popis i dojem z oné exposice jakom objektivní, a to nejen z hlediska vědkyně – a Národní Museum je prestižní instituce, která má ve svých základech vloženo šíření právě vědeckého pohledu na svět.
  To, že ti zrovna tahle záležitost “žíly netrhá”, je možné. Ale zase na druhou stranu připusť, že může být i dost těch, kteří to plným právem berou jako docela závažnou věc.

  Tebe štvou dětem vštěpované emoce od věřících rodičů, faráře. Poukazuješ na nedělní školky, na výuku náboženství. Na to, že se to do lidí se to cpe všemi směry. A připadá ti to jako mor.
  No, a teď si představ, jaký dojem v takhle předpřipravených návštěvnících nechá takto pojatá exposice…

  Proto takové ostře naštvané reakce lidí z oboru.
  Tož asi tak.

 21. Sam

  ——————–ateista
  11.11. 2016
  Celá společnost pomalu podléhá nenápadnému tlaku římskokatolické církve a módní vlně být věřící. ———————–
  Myslíte, že fakt jo? Neklesá náhodou počet katolíků celkem vytrvale?
  Ta “módní vlna být věřící” skončila někdy v 90. letech.
  Snad docela znám ten církevní gympl, kde jsem studoval osm let. Znám jenom dva studenty, kteří se nechali pokřtít v průběhu studia. Jestli na gympl přišli jako ateisti, nevím, ale dost možná taky NE.

  Úspěšnost katolizace tedy byla mizivá.

 22. mulit

  Sam: Úspěšnost katolizace tedy byla mizivá.

  mulit: katolíci nerostou, ale letniční jo.

  Z globálního hlediska zůstává nejpočetnější náboženskou organizací katolická církev. Hlásí se k ní zhruba polovina křesťanů na světě. Nejrychleji v křesťanském světě rostou pentekostální a charismatická hnutí, která jsou přibližně sto let stará. V minulých sto letech počet jejich vyznavačů narostl z nuly na téměř šest set milionů.
  Zdroj: http://ceskapozice.lidovky.cz/globalni-nabozenska-supervelmoc-krestanstvi-foi-/tema.aspx?c=A111224_100932_pozice_50043

 23. A.S.Pergill

  @ateista Rozhodně nechci obhajovat pravdivost pohádky o Noemovi.
  Jde mi jen o to, že mnohdy podceňujeme možnosti našich předků. Stavba takové velikosti by se jen ze dřeva (s použitím kovových nástrojů na jeho opracování) asi vybudovat dala. Není zase o tolik větší, než kostelní krovy a velké, mnohapatrové sýpky, které se stavěly ve středověku, a také bez kovových stavebních prvků. Zvlášť když zde nebyly požadavky na vesla, stěžně s plachtami, kormidlo apod., které takovou konstrukci dost komplikují. Možná autor biblického textu nějakou hodně velkou dřevěnou stavbu viděl, bohužel, takové věci se nemohou dochovat v archeologických nálezech. Stonehenge mělo s vysokou pravděpodobností dřevěné zastřešení a nedaleké Woodhenge bylo dřevěné celé, i s těmi opěrami, které byly u Stonehenge z kamene. Není jasné (a bez stroje času se to nedozvíme), zda nebyly zastřešené i rondely, které u nás budovala kultura s moravskou malovanou keramikou a jinde v Evropě kultury jí podobné a snad i příbuzné.
  Je, pochopitelně otázka, zda by takovou konstrukci Noe dokázal postavit tak, aby se mu nepřevrátila, nebo dokonce nezhroutila tlaky, kterým by musela čelit, když s tím neměl naprosto žádné zkušenosti a “boží instrukce” v Bibli jsou dosti zmatené a neobsahují žádnou informaci o vyvážení, ani o systému vnitřních podpěr a opěr, který by taková konstrukce musela mít.
  A, mimochodem, ve středomořských podmínkách by takovou dřevěnou konstrukci za rok sežrala pod čarou ponoru šášeň lodní a instrukce neobsahují prakticky žádné prvky ochrany před ní. Je to dáno tím, že Izraelci byli vnitrozemský národ, po mořích se nikdy neplavili a s výjimkou doby krále Šalamouna ani neprováděli zámořský obchod. A navíc neměli ani žádné zkušenosti s budováním velkých staveb, i chrám zloboha, kterého uctívali, jim museli za Šalamouna postavit féničtí jinověrci, oni sami by to prostě nezvládli.

 24. mulit

  No já na potopu nevěřím už jen kvůli tomu, že inteligentní designér dílo svých rukou netopí, ale opravuje (pokud by se mu náhodou něco nepovedlo tak, jak původně zamýšlel). Topení je akt zoufalství, msty. V tom případě by to vylučovalo všemohoucnost a prozřetelnost. Byl by to jen mstivý ňouma, jakých jsou na světě mraky. V tom případě proč se klanět neumětelovi, kterému stříkají nervy? Žádná celosvětová potopa nikdy nebyla, žádné moře se nerozestoupilo a všechny další povídačky naší Kačky zapsané v tlusté knize jsou na to stejně. Buď se nikdy nestaly, nebo se staly jinak.

 25. mulit

  http://osacr.rajce.idnes.cz/symboly/#Beznzvu.jpg

  Dal jsem dvěma řadám žáků (každá řada složena z 5 žáků) za úkol tichou poštou zapamatovat symboly, zakreslit a ukázat dalšímu, až dojít na konec řady. Horní obrázek je původní vzor a dva dole jsou ty, ke kterým se dopracovala řada A vlevo a řada B vpravo. Takto lidi fungují.

 26. Azazel

  Teilhard byl taky šarlatán, jeho evoluce má účel, jeho evoluce je řízená “bodem omega”, vesmírným Ježíšem a podobnými nedokázanými srajdami. Dobře ho zkritizoval Dawkins a jeho učitel Medawar.

  Hezký zbytek dne a někdy možná na viděnou 🙂

 27. Foxy

  Kdo chce všechno a hned, získá nakonec velký kulový.
  Lepší Teilhard než Kábrt.

 28. DarthZira

  100x lepší Teilhard než tvůrci té výstavy.

 29. Azazel

  Foxy, Zira: Podle mě je to jako kdybych řekl, že Husák je super, že už nezabíjí lidi jako Gottwald. Že je proti němu 100X lepší, ano je, ale pořád nic moc… 🙂

  Já pánbíčkářům neustupuji… ani o krok.

  Hezký zbytek týdne! 🙂

 30. mulit

  Azazel: Já pánbíčkářům neustupuji… ani o krok.

  mulit: To děláš dobře. Navíc z mých zkušeností, jak znám pobožné, podle mě oni si nejsou tak jisti tím, co říkají. Je to hodně poza, předstírání a jejich vlastní proklamace mají zahnat strach a obavy. Tzn, že sami sebe uvádějí do fanatického varu a tím si vyvolávají pocit boha, víry atd. Čili když mluvíš s pobožným a on nikdy nepochybuje a šíří to hlava nehlava, bud je to magor nebo komediant.

 31. HBA

  Báj o potopě má racionální základ, i když má iracionální interpretaci.
  Zhruba před 28 000 lety došlo k zaplavení oblasti která je dnes Středozemním mořem.
  Zhruba před 8 000 lety došlo k zaplavení oblasti která je dnes Černým mořem.
  V Černém moři se našli skořápky sladkovodních mušlí pod dnešní hladinou moře.
  Proláklina “Černé moře” pravděpodobně byla úrodná a civilizovaná.
  Když se najednou provalí tolik vody, tak to otřese historii a projeví se to v té tisíce let předávané báji.
  Tohle je pouze moje hypotéza o původu báje, tak mě za ni nepeskujte (u věřících to očekávám 🙂 ).

 32. Azazel

  To je racionální základ pouze pro potopu jako takovou, ovšem ne pro to, aby dnešní lidé věřili tomu, že voda sahala po vršek Araratu a že za tím stojí strašidélko jménem bůh. Jinak máš pravdu asi.

  Jak říkám, hezký zbytek týdne!

 33. mulit

  “bud je to magor nebo komediant” anebo obojí.

 34. Sam

  ————————————-mulit
  Sam: Úspěšnost katolizace tedy byla mizivá.
  mulit: katolíci nerostou, ale letniční jo.

  Z globálního hlediska zůstává nejpočetnější náboženskou organizací katolická církev. Hlásí se k ní zhruba polovina křesťanů na světě. Nejrychleji v křesťanském světě rostou pentekostální a charismatická hnutí, která jsou přibližně sto let stará.———————————————–
  Letniční se prej hodně pletou lidem do života, což Češi nemají rádi. Proto se jim v ČR moc dařit nebude.
  ———————– Nejrychleji v křesťanském světě—————–
  Myslíte Afriku?

 35. mulit

  Sam: Letniční rostou v Africe, v Americe a Asii. Největší letniční sbor je v jihokorejském Soulu. Má přes milion členů.

 36. treebeard

  Zhruba před 28 000 lety došlo k zaplavení oblasti která je dnes Středozemním mořem.
  Zhruba před 8 000 lety došlo k zaplavení oblasti která je dnes Černým mořem.

  Nie celkom.

  Stredozemné more bolo bez vody nie počas doby ľadovej, ale pred miliónmi rokov. BTW, pred 28 000 rokmi vrcholila posledná doba ľadová, vtedy určite k zaplaveniu ničoho nemohlo dôjsť. Jediné, k čomu došlo je, že hladina mora sa od konca doby ľadovej zvyšovala o cca 70 metrov, podobne ako hladina všetkých oceánov. Nešlo síce priamo o megatastrofy, ale takýto vzostup býva sprevádzaný drobnými miestnymi záplavami – ľudí zvyčajne odoženie nie to, že hladina trvalo stúpne, ale už to, že rôzne búrky a prílivy dosiahnu vyššie, než boli obyvatelia zvyknutí. Po jednej z takýchto udalostí sa odsťahujú.

  U Čierneho mora je to trochu iné – tam naozaj došlo pretečeniu vody cez Bospor do nízko položeného jazera. Ale nešlo o zaplavenie celého dna Čierneho mora, len o posunutie jeho pobrežia o nejaké kilometre až desiatky kilometrov. A nedošlo k tomu za 40 dní – Bospor nie je až taký široký, šlo len o natečenie vodopádom o čosi väčším ako Niagara. Ale vzhľadom na rozlohu Čierneho mora to nebolo príliš dramatické – hladina stúpala veľa rokov. Obyvatelia pred touto záplavou museli odísť, ale nebolo to ako v akčnom filme.

 37. Hraničář

  toli
  12.11. 2016
  A co emoce od věřících rodičů, faráře. Máš nedělní školky, náboženství. Prostě se to cpe všemi směry. Je to jako mor. Nevím, co s tím…………………..

  V pondělí jsem s přítelkyní navštívil její vnoučata v jedné škole v Praze. A tam, ve 3. třídě, měli nástěnný plakát k písmenu “A”, na něm letícího anděla a holčičku, a k tomu text: “Anděl letí do nebe, Andělka mu mává.” V pracovním listě měli obrázek čerta. Ne nějakého čertíka rošťáčka, ale čerta starého, ošklivého.
  No a v dalším pracovním listě měli povídání o ještěrce zelené a k tomu v textu: “Ještěrka zelená patří mezi obojživelníky.”

 38. DarthZira

  Andělů a čertů jsou plné pohádky, takže to by mi zas tak nevadilo. Imho je to to samé, jako kdyby pod písmenem D měli draka, pod písmenem E elfa, pod písmenem O obra a třeba klidně i pod písmenem U upíra. Ale ta ještěrka coby obojživelník je fakt velký průser 🙁 🙁

 39. Hraničář

  Názor hodný diplomata:
  Profesor Everding se tehdejšího kardinála Ratzingera zeptal, zda skutečně věří, že do volby papeže zasahuje Duch svatý. Ratzingerova odpověď byla prostá a jasná jako vždycky: „Řeknu ne v tom smyslu, že Duch svatý vybírá nějakého konkrétního papeže, protože existuje mnoho důkazů opaku – bylo mnoho takových, které Duch svatý evidentně nevybral! Ale nezříká se kontroly úplně, nýbrž nás jako dobrý vychovatel drží na velmi dlouhém vodítku, to jest dovoluje nám velkou míru svobody, ale nikdy vodítko neodepíná úplně – asi tak bych to vysvětlil. Je třeba to chápat ve velmi širokém smyslu, a ne jako by říkal: ,Musíte zvolit tohoto!’ Avšak to, co dovoluje, se omezuje na skutečnost, že všechno nemůže být úplně zničeno.“
  http://www.duseahvezdy.cz/2016/11/17/papez-pro-nasi-dobu-2/

 40. mulit

  Flora a fauna Nového Zélandu

  Izolovanost ostrovů uchovala některé endemické druhy. Nový Zéland se od Gondwany oddělil ještě před rozšířením savců, proto se před méně než 900 lety na Novém Zélandu nevyskytovali žádní savci, kromě těch, co sem mohli připlavat (lachtani, lvouni atd.) nebo přiletět (netopýři). Na Novém Zélandu nežijí žádní hadi a téměř žádná jedovatá zvířata.

  Nový Zéland je domovem mnoha endemických rostlin, např. šarlatově kvetoucí pohutukawy a jerlínu se zářivě žlutými kvítky. Velké části Nového Zélandu byly původně porostlé lesem nebo buší. Nyní převládají formy trsnatých trav na bažinatých plochách a čtvrtina území je zalesněna. Stávající lesy jsou složené z vavřínových a jehličnatých stromů, ale místy se vyskytují i palmy a stromovité kapradiny. Na Jižním ostrově jsou převážně pabukové lesy (kromě západního pobřeží).

  Nejznámějším představitelem fauny je kivi, velký nelétavý pták, i když zde žije ještě několik dalších druhů ptáků, kteří neumějí létat. Před příchodem Evropanů na Novém Zélandu žily dva druhy netopýrů, velké množství hmyzua ptáků, kteří jsou často nelétaví a několik druhů plazů – gekoni a scinkové. Pouze na Novém Zélandu najdeme rovněž hatérii novozélandskou, starodávného plaza. Typickými opeřenci Nového Zélandu jsou slípky takahe a papoušci kakapo.

  https://cs.wikipedia.org/wiki/Nov%C3%BD_Z%C3%A9land

  Jaktože na Novém Zélandu nebyli před příchodem obyvatel savci ani hadi? Evoluce na to krásně odpovídá: Protože se Nový Zéland oddělil od ostatních kontinentů ještě před vznikem savců. A na tomto kontinentu, resp. ostrovech se prostě nevyvinuli. Proto tam najdeme endemické druhy. Izolovanost musela být po velmi dlouhou dobu. Můžete si procházet jejich přírodu v programu Google Earth nebo na mapách google. Pravda o historii Země je mnohem více fascinující než báchorky starých židů, kteří o životě na zeměkouli neměli žádné povědomí.

 41. Pingback: Prague Pride: Samé otázky aneb Kdo je tu vlastně zbytečný? | Ateisté ČR

Komentáře nejsou povoleny.