Co vlastně vědí ateisté? Díl I.: Kdy je lépe vědět něco než všechno?

Autor | 19.03. 2017

Lukáš Senft se v článku Ateisté vědí všechno nejlíp pořádně opřel do ateistů. Už v podtitulu píše: „Ateismus můžu překrucovat informace a dějiny podobně jako náboženský fundamentalismus.“

Mohl bych zde vyrazit čelně proti jeho tvrzením  prohlásit, že jsou dávno vyvrácená a obvinit jej ze všeho možného nedouctvím počínaje a nadutostí konče. Nikam by to ale nevedlo. Vlastně to ani udělat nechci. Spousta lidí z různých důvodů přijímá stejné názory jako Lukáš Senft a zdaleka to nejsou vždy lidé hloupí. Někdy jim chybí jen určitý odstup nebo pohled z jiného úhlu. Vlastně bych mu mohl být vděčný, že módní pseudoargumenty tak pěkně shrnul do jednoho článku. Mohu se jim teď věnovat pěkně jednomu po druhém.

Z pestré nabídky si tedy nejprve vybírám tento:

Přitom to, čemu říkáme náboženství, je nepřeberně bohatý proud kulturních symbolů, kosmologických konceptů a spirituálních tradic.

Ano, náboženství je kulturně pestré, ale pokud se nechceme stát sběrateli lidových tradic, měli bychom se zeptat: Co to vlastně znamená?

Máme v historii nepřeberné množství náboženských tradic. Někde věří, že existuje mnoho bohů, jinde mají jednoho, někde mají jasnou představu jak jejich bohové vypadají, jinde je zobrazování zcela zakázáno, někde svému bohu staví kostely, jinde svým bohům staví chrámové okrsky nebo třeba pyramidy a ještě jiní lidé jim třeba sázeli posvátné háje. Někde se bohové uctívají přinášením květin, jinde je uctívali hromadným sexem, obětováním otroků nebo jedením malých kulatých oplatek.

Asi cítíte, že ty kulty tak nějak nejdou dohromady. Proč se vůbec ty kulty od sebe liší?

V tomto případě nedostáváme jednu otázku ale celé kaskády otázek, jejichž odpovědi jsou na  sobě závislé a další bez odpovědí na předchozí nedávají smysl.

První otázka je: Existují mocnější (myšleno výrazně mocnější – řádově) bytosti než lidé? Odpověď „ANO“ je zde pravděpodobná, ale zároveň ničím nepodložená. Nemáme vůbec žádný důkaz o tom, že by existovaly. Stále je ještě stejně relevantní odpověď také „NE“.

Druhá otázka by mohla znít například: O kolik mocnější jsou? Tady bychom mohli mít nastavenou škálu sahající od „o něco“ k „absolutně mocné“. Přičemž bytosti, které by se od nás lišily podle nějakého měřítka v moci jen v řádech, bychom asi nevnímali jako bohy ale spíše jako velmi vyspělé mimozemšťany. Pouze jeden extrém – všemohoucnost náleží těm bytostem které dnes nazýváme bohy.

Třetí otázka pouze na Bohy by zněla: Zajímají se tyto bytosti o dění na Zemi? Opět máme dvě možnosti. (Odpověď „nevím“ se zde nepřipouští, ač jinde manipuluje náboženství s lidskou nevědomostí dovedně)

Následuje dlouhý řetězec otázek, které by končily odpověďmi na: Které jídlo máme považovat za čisté a které za nečisté? Jak máme svého boha/bohy uctívat? Jak má vypadat rituální místo k uctívání? Má existovat speciální kasta kněží? Jak se mají kněží a věřící oblékat? Jaké svátky mají věřící slavit?

Různé odpovědi na tyto otázky tvoří vnější vzhled kultury a její tradice. Právě odtud se bere ona obdivovaná pestrost. Většina odpovědí na tyto otázky (možná i všechny) přitom ale není podložena vůbec ničím, co bychom mohli považovat za vědecké poznání. To zde totiž nepředstavuje hodnotu. Zároveň každá z těch kultur přehlíží celý mnohovětevnatý strom otázek a odpovědí, které na kteroukoli otázku v této struktuře mohou navazovat.

Matematici vědí, že vzhledem k tomu, že zde neexistují mrtvé větve, musí počet odpovědí pro jednotlivou kulturu v tomto stromu růst minimálně fibonacciovou řadou. Ve skutečnosti ale roste počet možných odpovědí mnohem rychleji, protože na některé otázky lze odpovědět vysokým počtem možných odpovědí a na každou otázku lze odpovědět kteroukoli z možností bez důkazu. Zároveň je na mnohé odpovědi možné na jedné úrovni navázat větším počtem otázek. Vlastně to množení možností nejvíce připomíná řetězovou reakci při jaderném výbuchu.

Počet možností se zde z pohledu smrtelníka blíží nekonečnu. Mohli byste strávit miliony životů prozkoumáváním možností, pro které nejsou žádné důkazy.

Určitě není zlé, pokud se po takových cestách člověk pustí, dokud si sám je jistý, že „tohle je fantazie“. Pokud se ale chceme ptát „Co víme?“ musíme se přidržet těch možností, pro které svědčí důkazy.

Ano, v tomto případě ateisté vědí něco lépe než věřící – vědí, po kterých cestách se (přinejmenším prozatím) nepouštět.

 

Pokračování příště…

58 thoughts on “Co vlastně vědí ateisté? Díl I.: Kdy je lépe vědět něco než všechno?

 1. Jiří

  „Přitom to, čemu říkáme náboženství, je nepřeberně bohatý proud kulturních symbolů, kosmologických konceptů a spirituálních tradic.“

  No, spíše bych řekl, že náboženství je jen jakýsi folklór a pozlátko toho, čemu se říká víra. Náboženství není třeba brát vážně. To na čem záleží je víra. A nemusí se nutně jednat jen o víru náboženskou. Víra je universální princip, víra orientuje život člověka a pohání jej stále dál, do neznáma.

 2. Azazel

  Nechápu tu „víru“ co nás pohání do neznáma, Jirko, myslíte jako doufání? Nebo racionálně podloženou víru, vědeckou víru? Tedy víru, která se chce nechat přezkoumat, aby byla důvěryhodná? Nebo spekulativní slepou náboženskou víru? Jakou víru?

 3. Jiří

  Víru chápu jako neklid v nás, co nás nutí dělat něco, co dělat nemusíme, ale přesto to děláme, protože v tom vidíme nebo alespoň tušíme nějaký smysl. Je to vycházení ze sebe stále vpřed a výš, ovšem do neznáma. Není to rozhodně víra v nějaké jsoucno, byť v jsoucno nejvyšší.

 4. toli

  Je to vycházení ze sebe stále vpřed a výš,

  S tím bych souhlasil,znám to ze své náboženské minulosti.Ti pošahaní co v tom zůstali si ovšem nemohou uvědomit že neustálé stoupání vpřed a výš má svoji hranici přes kterou se nikdo nedostane.Je lepší zůstat člověkem, když se už nemůže stát andělem,spíše se stane idiotem……

 5. Azazel

  „Víru chápu jako neklid v nás, co nás nutí dělat něco, co dělat nemusíme, ale přesto to děláme“

  To mi spíše připomíná potřeby a pudy. Filosofie a věda svobodnou vůli spíše zpochybňuje. Nemyslím si proto, že „něco dělat nemusíme“. Každopádně to co popisujete není nic nadpřirozeného, je to evoluční věc. Takže se to může dít i ve světě bez jakéhokoliv boha či něčeho nehmotného. Když tomu chcete říkat víra, prosím.

  Hezký den.

 6. toli

  @azazel
  Jiří to popsal správně.Věřící totiž nepřemýšlí v kategorii potřeby a pudy,on vnímá vnitřní neklid jako volání Boha ke mši.V realitě pak jde o abstinenční příznaky,prostě si potřebují šlehnout Boha,ve formě ritualismu.To jim dělá dobře a uspokojí to na chvilku jejich neklid.Sexuální pud pak hodnotí jako ďáblovo pokoušení……
  Co k tomu dodat,prostě jsou závislí a nemocní.

 7. fsm

  Z diskuze (http://denikreferendum.cz/clanek/24847-ateiste-vedi-vsechno-nejlip):

  „…S tím, že atheisté jsou obecně tolerantnější než věřící, je to stejně jednoduché a samozřejmé jako s tím, že vyznavači mnohobožství jsou obecně tolerantnější než vyznavači jediného boha. Můžete narazit na atheisty, kteří věří ve svou svatou povinnost vymýtít náboženství (například Ateisté ČR fungují v zásadě jako pobočka Islám v ČR nechceme), taková nenávist k náboženství vzniká zejména v prostředí, které na atheistu vyvíjí nátlak, aby přijal Boha, ale v zásadě nevíra není důvodem ke křížové výpravě….“

  Je docela nepříjemné, že někteří lidé vidí o.s. Ateisté ČR stejně jako Islám v ČR nechceme.

 8. DarthZira

  fsm – jo jo, je to nepříjemné, ale co si má asi tak nezasvěcený pozorovatel myslet, když si přečte názory pana docenta Šimůnka…?
  Případně názory některých dalších, kteří – ze samého strachu z islámu – pledují pro klerofašistickou diktaturu coby údajně „menší zlo“ 🙁

  Pokud už bych si musela vybírat mezi dvěma zly, tak stokrát raději Husákovu normalizaci než režim Franca nebo Salazara.
  Jenže to bude asi tím, že jsem žena, docent Šimůnek ani Velrybák prostě otěhotnět nemůže, takže nějaký zákaz antikoncepce je jim zcela volný. A jelikož ani jeden z nich není gay (tedy myslím 😉 ) tak jim žíly nijak nedere ani kriminalizace homosexuality.
  Zkrátka když dojde na lámání chleba, tak se každý chová stylem „bližší košile než kabát“ – a naivně se domnívat, že pánové budou gentlemani, pro které práva žen budou důležitější než jejich vlastní zájmy? No, tak z pohádek jsem už vyrostla 😛 Jak říkávala moje babička – gentlemani se potopili s Titanicem, a ti, co na něm zrovna nebyli, padli v první světové.

 9. DarthZira

  Jinak mě samotnou v debatě pod tím Senftovým článkem zaujal ze všeho nejvíc názor, který osobně naprosto sdílím (resp. dávno před tím, než jsem si ho přečetla, jsem tvrdila něco velmi podobného) – že totiž jsou lidé, kterým tak nějak „od přírody“ (či jak to přesně říct) je dána častá schopnost niterných náboženských prožitků či intenzivních transcendentních pocitů, a oproti nim existují lidé, kteří tuto schopnost mají velmi malou nebo dokonce takřka nulovou. Zkrátka, ať budou dělat nevím co a snažit se nevím jak, tak se k nějakému tomu niternému náboženskému prožitku nejspíš nikdy nedoberou.
  Těm prvním pak nelze žádnými racionálními argumenty víru „rozmluvit“, jelikož by museli jít proti svým niterným pocitům a osobním zážitkům – a ty druhé zase naopak ve společnosti, kde není nevíra kriminalizována nebo příliš ostrakizována, těžko „zkonvertovat“, a to vlastně z úplně toho stejného důvodu. Tito druzí lidé dokonce i když jsou nábožensky vychovávaní, tak pokud žijí ve společnosti, kde za „odpadnutí od víry“ prakticky nic nehrozí, se postupem života velmi často stávají ateisty – viz příklady mnohých zde diskutujících.

 10. toli

  @Darth Zira
  Ono to je ještě horší.Když posloucháš Halíka nebo renomované religionisty tak ti sami přiznají že církev nedělá nic jiného než že se přizpůsobuje vnějším podmínkám.Což znamená že po Vendeé jim spadl hřebínek,takže mají plnou hubu svobodné vůle,kterou daroval Bůh.Bohužel je to jen klišé kterým se zaříkavají protože nemohou jinak.Využívají liberální demokracii a sekularismus k tomu aby přežili. Avšak kdyby měli tu možnost a sílu tak se opět vrátí svatá inkvizice a budou masakrovat lidi jiného názoru a přesvědčení.Ta touha po všeovládající moci je v té ideologii pořád.Když nastavíš knězi hranici a ukážeš mu svůj postoj a svoje názory,které nejsou v souladu s jeho středověkými názory tak s tebou nadále odmítne „diskutovat“ při čemž jim opravdu nejde o diskuzi.Oni jednoduše chtějí aby jsi se podřídila a poslouchala je.Z nějakého důvodu tomu diktátu říkají „diskuze“. Tuto situaci jsem zažil mnohokrát a jako psycholog využívám i znalost parajazyka tudíž vím že někteří fanatici z nich by mě s chutí zabili kdyby mohli,svobodná vůle je tu totiž pouze pro ně (pokud jim teče do bot) ale ovce mají poslouchat hlas svého pastýře….

 11. toli

  @Azazel
  A kromě toho klerici Freuda zhusta odmítají,neboť je pro ně nepřijatelný.Daleko větší pochopení mají pro Junga….

 12. sela

  Myslím že vědět všechno není možné a nikdy nebude.To co nevíme ,některé zneklidňuje.Pak to řeší různými dogmaty.
  Mi připadá jako nejpravděpodobnější deismus.,,buh“ to rozjel ,udal přirozené zákony a víc nevíme.Tím pádem
  si musíme připustit i to že nevíme ,zda bude posmrtný život.Ale to že to bylo rozjeto uz snad víme,ne?

 13. Jaroslav Štejfa

  Musím přiznat, že mám pro článek Lukáše Senfta určité porozumění. Jen pro pořádek bych se zmínil, že je zde asi překlep „Ateismus můžE překrucovat informace a dějiny podobně jako náboženský fundamentalismus.“
  S tímto názorem bych souhlasil v takto upřesněné formulaci: „Ateističtí fundamentalisté mohou překrucovat informace a dějiny podobně jako náboženští fundamentalisté.“ To už nemá daleko k tvrzeni, že překrucovat může kdokoliv cokoliv. Nechci to ale rozpliznout takto. Jenom poznámky.
  1) Samozřejmě, že ateismus vyrůstal vždy z teismu, vždyť to ani jinak nejde, akce – reakce.
  2) Abrahámovským náboženstvím nelze rozumně upírat pozitivní úlohu v dějinách lidstva vždy do doby, než se dostaly k moci, poté vždy dojde k snaze o její fixaci a tím k zakonzervování ideologie, následuje úpadek. Před tím není absolutně ochráněn ani sekulární humanismus – viz jeho rakovinová metastáze komunismus.
  3) Každé názorové hnutí sebou nese lidi fanatické, vlažné, indolentní a v každé této skupině je škála od tupců po bystrý intelekt. Je tedy na pováženou srovnávat protipóly třeba mezi ateisty a teisty náhodným (či účelovým) způsobem bez přísného korektivu postranních úmyslů.
  4) Z výše uvedeného plyne, měli bychom (my ateisté) brát podobné články jako varování před úpadkem do stejné zabedněnosti, kterou zde předestírá L. Senft, dokonce to možná tak myslel.
  5) Toto není odsudek ani článku L. Senfta, ani P. Tomka, jen houšť.

  Jaroslav Štejfa

 14. sela

  sela
  Přeji pěkný den.
  Nikdo nevíme všechno a nikdy vědět nebudem.Myslím,že ateismus je v podstatě deismus .Buh bez dogmat.
  Nevěřím,že by nás něco soudilo po smrti.O tom jsou jen spory různých výkladů.

 15. mulit

  Avšak kdyby měli tu možnost a sílu tak se opět vrátí svatá inkvizice a budou masakrovat lidi jiného názoru a přesvědčení.Ta touha po všeovládající moci je v té ideologii pořád.Když nastavíš knězi hranici a ukážeš mu svůj postoj a svoje názory,které nejsou v souladu s jeho středověkými názory tak s tebou nadále odmítne „diskutovat“ při čemž jim opravdu nejde o diskuzi.Oni jednoduše chtějí aby jsi se podřídila a poslouchala je.Z nějakého důvodu tomu diktátu říkají „diskuze“.

  1. V bibli se hovoří, že oni budou kněžstvem, které budu vládnout lidem.
  2. V bibli se hovoří o svatém, nesvatém, čistém, nečistém, atd. Oni jsou vedeni k tomu, aby se cítili, že jsou něco více. Je to úplně stejný princip jako v koránu, islámu.
  3. Apoštol Pavel přiznává, že jeho snahou je, aby každé koleno pokleklo a každý jazyk vyznal, že Kristus je Pán.

 16. Bílá Velryba

  Nikoliv, klerofašismus je cca stejné zlo jako průměrný islám, v některé podobě i jako ten nejhorší islám. Ale evropští a američtí konzervativci nejsou klerofašisté, takže jsou menší zlo než islamizace. Trump ani Tereza May ani Wilders ani Le Pen nejsou klerofašisté. Dokonce má republikánský kandidát Fillon blíže ke klerofašismu než Le Penová, ale stejně ho nepovažuji za klerofašistu. To už by byla jiná míra „zla“. Mají některé prvky které se mi nelíbí a to je to zlo, ale pořád menší než islám. Takže ano, budu volit raději je než islamizace, to je fakt. Mimochodem Wilders je pro práva LGBT atd… Pokud tu bude liberál a sekularista, které bude pro omezení migrace z muslimských zemí, budu volit jeho, ale nevidím ho.

  Jinak ten kdo to psal tu evidentně myslí články OSACR, nikoliv příspěvky, pochybuji, že je tu čtou lidé z Deníku Referendum. A články tu rozhodně kritizují i Le Pen (právoplatně) nebo Trumpa. Hlásí se k liberalismu.

 17. toli

  Viděl by jsi kdyby církev dostala zpět moc,kterou měla.Já nepochybuji že by opět hořeli hranice a škvařilo se maso…..Ono stačí vzpomenout jak se ochotně ujali ve fašistickém Chorvatsku podřezávaní krků pravoslavných Srbů (tedy bratrů ve víře) a muslimů.A kdo to dělal ? Inu katolíci,a koncentráku Jasenovac veleli františkáni.

 18. Bílá Velryba

  Jasně, ale Wilders a Le Pen a Trump nejsou církev. Ani jeden z nich není žádný Tiso nebo Pavelič. Jinak přes všechny nechutnosti je dnes většina církví umírněnějších než běžný muslimáček, natož ten radikálnější. Evidentně porovnávám bývalé země křesťanské či s dnešní většinou křesťanů, byť jakžtakž sekulární a ty muslimské a vidím co vidím, a já vidím velké rozdíly v míře „zla“. Až vytvoříte stranu, co bude sekulární a liberální a bude omezovat migraci, nebudu muset volit menší zla. Zatím.

 19. toli

  Pamatuj si že církve nejsou a nebudou umírněné,oni se jen přizpůsobují době a žvaní o svobodné vůli přičemž tu svobodnou vůli by nejraději potlačili kdyby mohli.Jediné co chtějí je návrat středověku,ale nemluví o tom nahlas,protože k získání moci potřebují lidi-ovce.To není UMÍRNĚNOST, to je KALKULACE A PŘETVÁŘKA

 20. toli

  To co vidíš dnes ve světě islámu by bylo i tady kdyby republikání nezúčtovali u Vendeé s roajalisty a církevníky.

 21. toli

  Nebo se koukni do Polska jak tam podle přání katolické církve PiS postupně utahuje občanům uzdu.Vždy to začíná paralyzovaním Ústavního Soudu a pak se k tomu přidávají další a další zákony tak aby výsledný stav byl -středověk.Ale mají to co si blbci zvolili aniž by věděli co se bude dít….

 22. DarthZira

  Přesně tak, než českou obdobu PiS (sakra, přímo neuvěřitelně mě láká tam připisovat druhé „s“ 😛 ), tak raději za předsedkyni vlády Martičku Semelovou!

 23. toli

  Oni si také lidovci říkají klidná síla,ale už nedodají že jí k tomu klidu nutí vnější okolnosti…. :-).Naštěstí teď budou ve volbách potřebovat alespoň 10 % hlasů aby se vůbec dostali do parlamentu.Pochybuji že se jim to podaří.

 24. A.S. Pergill

  @Darth Zira Už tu odpovídali jiní, ale explicitně: doc. Šimůnek nikdy nehovořil o preferenci klerikálů typu Franca nebo Salazara. Hovořil o nich vždy jako o menším zlu oproti islamizaci (a to proto, že mezi liberály nikoho rozumného nevidí a „liberálové“, např. typu Clintonové nebo neo/euromarxistů jsou v podstatě spojenci islamistů).
  Pokud pokud před zákazem antikoncepce preferuješ raději ukamenování pro cizoložství (prokázané tím, že tě někdo znásilnil), tak klidně podporuj feministky, ty lezou islamistům do prvoúst ještě horlivěji než lezli lidovci do téhož tělesného otvoru komunistům (a začali s tím hned od „vítězného února“).

 25. toli

  @Aspergill
  Je tu ještě třetí možnost-poslat je do hajzlu všechny.Ty co zakazují antikoncepci i ty co kamenují cizoložnice .

 26. Bílá Velryba

  Nevím o tom, že by Le Pen, Wilders (kteý je pro práva LGBT víc než ČSSD a další u nás) nebo Trump zakazovali antikoncepci, to dělají muslimové. Neslyšel jsem o tom ani v jejich volebním programu, kde to najdu? PiS u nás ani neexistuje, pořád bych tedy radši je než islám, ale Le Pen ani Wilders ani Trump nejsou tak hrozní jako polská PiS.

  Jo toli, já bych je poslal do hajzlu, kdyby bylo na výběr.

  Jinak s tou umírněností u církví myslím, že i když jsou to hajzlové, tak ne tak velcí jako dřív a není to jen „na oko“. Mě zajímá současnost víc než minulost. Ale jak říkám, žádný z těch výše jmenovaných není fláterník nebo v područí církve.

  Clintonová ze sebe neumí dostat islám jinak než jako „náboženství míru“. Vaší regresivní levici neberu. Nejsou to liberálové.

 27. Bílá Velryba

  Já mam jasno, co je menší zlo a podle toho se budu rozhodovat ve volbách. Jinak u nás je nejvíc pro-církevní zároveň strana, která není proti islámu, KDU-ČSL a TOP09, ty jsou procírkevní a zároveň pro islámští a pro uprchličtí, to je ta snad nejhorší kombinace vůbec. Zatím.

 28. DarthZira

  No, já mám prostě pocit, že některým ze samého strachu z „islamizace“ trošku hrabe. Cizoložnice se nekamenují ani v Turecku, byť je Erdogan fakt exportní magor a debil – a na rozdíl od Polska tam nejsou ani zakázané potraty.

  A nějak mi není jasné, proč by měla být Evropa během nějakých 20 nebo 50 či kolika to let „islamizována“ víc jak Turecko. Třeba většina (asi dvě třetiny) německých muslimek ani nenosí šátek, takže ten islám „žerou“ asi stejně jako většina českých katolíků (o německých ani nemluvě – doporučuji juknout na „Wir sind kirche“) encykliku „Humani generis“ (jestli si jako někdo fakt myslíte, že katolíci nepoužívají antinu a nešukají před sňatkem, tak jste dost mimo 😉 ).
  A pokud jde o ty konzervativní krávy, tak ten hnusný a zlý a marxistický Evropský soud pro lidská práva jim začíná docela přistřihovat křidýlka. Jestli to takhle půjde dál, tak si ty svý špinavý hadry na podlahu budou moct zcela bez omezení cpát na své prázdné lebky leda tak doma v obýváku 😛

  A to strašení porodností „geometrickou řadou“ je už zcela mimo – na celém Blízkém východě od Maroka po Írán (a to včetně Saudské Arábie) je průměrná porodnost kolem 2,5 dítěte na ženu, někde dokonce i pod ty dvě. Můžete mi někdo vysvětlit, když Syřané nebo Iráčané doteď měli porodnost 2,2 dítěte na ženu, proč by jim to mělo najednou stoupnout na nějaký trojnásobek či čím to všichni vyhrožují?
  Jako jo, „no go zóny“ jsou problém, ale jsou úplně stejným problémem jako cikánská ghetta nebo latinskoamerické favely – úřady a policie je zpravidla nechtějí řešit proto, že je to tak pro ně pohodlnější.

  Btw – kdybych byla stejně sobecká a zároveň předposraná jako někteří zde, tak je mi případný zákaz potratů i antikoncepce zcela volný, protože mušelínová nemoc, bohudík 😀
  A potlačování práv LBGT taky, protože jsem ortodoxně hetero 😉

 29. Bílá Velryba

  Já považuji většinové verze islámu za 100X horší než dnešního evropského konzervativce. V Turecku zavírají novináře do vězení, v Polsku ne. V USA taky ne. V Turecku jsou i mrtví političtí oponenti. V Turecku se islamismus dostává do vedení, čekám další zákazy časem. O potratech v Turecku nevím, ale kdysi bylo sekulární, dnes už ne. V Polsku může jít žena v některých případech i dnes, v Turecku to bude asi podobný, určitě ne tak liberální jako u nás. Turecko bylo nejvíc sekularizovaná země z muslimských, takže to není průměrná muslimská země, ale ta nejlepší (s Tuniskem) a přitom tam vyhrává islám a zakazuje a utlačuje. Děkuji nechci.

  K islamizaci už dochází – ghetta a naše ústupky. Čím víc toho svinstva bude přibývat, tím hůře. Demografie a migrace. Statistiky ohledně názorů muslimů dopadají šíleně, jejich průměrné normy také. Pryč s tím. 100X radši Trumpa než tohle. Nechci ani problémy co už dnes má Francie (kde je jich asi 5-10%), natož aby jich tu bylo jednou ještě víc. Ani pro budoucí generace to nechci.

  Ano, dnešní průměrné křesťanství je sto krát lepší než dnešní průměrný islám a podle toho se budu zařizovat ve volbě menšího zla, když nebude na výběr, když bude, půjdu i proti křesťanství. Budu vyvažovat jak nejlépe to půjde. Zatím.

  http://zpravy.idnes.cz/islam-krestanstvi-statistika-rust-nejrozsirenejsi-nabozenstvi-pyc-/zahranicni.aspx?c=A170316_144618_zahranicni_ert

  Islám bude do konce století nejrozšířenějším náboženstvím, tvrdí studie

 30. bílej kabát

  Bílá Velryba: Islám bude do konce století nejrozšířenějším náboženstvím.

  bílej kabát: To Islám nestihne, protože Ježíš do té doby uskuteční svůj druhý příchod 😀

 31. Jiří Skřítek

  bílej kabát: To Islám nestihne, protože Ježíš do té doby uskuteční svůj druhý příchod

  Ale kdež. Jako se před 2000 lety začal psát NZ, tak vznikne už brzy SNZ (super nový zákon), co nám přivezou UFOni a tam se od Boha vyjeví, že všichni věřící příjdou do pekla (no, když mohl změnit svoje poselství už jednou, proč by nemohl znovu, že) a rázem budou většina věřících ateisti, protože bude jasný, že života je plný vesmír a Bible je blbost.
  A to bude ta Boží zkouška – jak neuvěřit bludům…
  No jdu si dát ještě sklenku 😀

 32. Foxy

  Se mejlíte.
  Ten druhý příchod už dávno nastal, akorát že přišel pod jiným jménem, Mohamed.
  No co by nemohl, je všemocnej a navíc i trojjedinej 🙂
  Dyť je to všechno na jedno brdo…
  A já stejně atheista bejt nemůžu, to bych pak nemohl chlastat čaj, a tak to teda ne!

 33. sam

  ————————-toli
  20.03. 2017 Pamatuj si že církve nejsou a nebudou umírněné,oni se jen přizpůsobují době a žvaní o svobodné vůli ————————
  Jo, Katolíci posledních cca 50 let dělají, jako že jsou jsou proti komunistům a tudíž prodemokratičtí. Za mlada jsem jim to žral, ale pak to začalo hrozně skřípat.
  Pozdějí jsem zjistil, že ŘKC jest toliko centrálně řízená korporace. Proč ne, já jim to přeju. Ale s demokracií mají společného málo.

 34. DarthZira

  Škoda, že sem nemůžu dát ten velmi černohumorný komix na téma druhého Ježíšova příchodu ve 30. letech minulého století v Německu… ale možná někteří znáte 😉
  Tak doporučuji aspoň toto:
  https://www.youtube.com/watch?v=GuKV2Z3eYTY

  Jinak – Aštar Šeran je vlastně kolikátý příchod a koho? 😀

 35. Petr Tomek Post author

  Darth Zira: „Jinak mě samotnou v debatě pod tím Senftovým článkem zaujal ze všeho nejvíc názor, který osobně naprosto sdílím (resp. dávno před tím, než jsem si ho přečetla, jsem tvrdila něco velmi podobného) – že totiž jsou lidé, kterým tak nějak „od přírody“ (či jak to přesně říct) je dána častá schopnost niterných náboženských prožitků či intenzivních transcendentních pocitů, a oproti nim existují lidé, kteří tuto schopnost mají velmi malou nebo dokonce takřka nulovou.“

  No, asi bych ti hodně vyčetl představu, že právě tudy vede rozdělující hranice mezi ateisty a věřícími. Zatím jsou všichni statistici co bych je mohl zneužít k vyhodnocení mého dotazníku nedostupní (marod nebo zaměstnaní), ale můj předpoklad, který jsem měl už předtím, než jsem ten dotazník založil (a zatím se zdá, že je správný), je že se zrovna v tomhle nějak radikálně věřící a ateisté lišit nebudou. To, čím se budou lišit, je výklad takových prožitků. Ateisté také budou vykazovat zvýšenou citlivost na některé manipulativní výrazy, které věřící přijímají jednoznačně pozitivně.

 36. toli

  Ateisté také budou vykazovat zvýšenou citlivost na některé manipulativní výrazy, které věřící přijímají jednoznačně pozitivně.

  Naprostý souhlas

 37. toli

  Mě by třeba velmi zajímal procentuální poměr těch,kteří vědí že se jedná o pouhou ideu,ideologii a s plným vědomím tuto totalitu preferují či prosazují a těch kteří doopravdy věří že panna porodila dítě,Bůh vstal z mrtvých a jednoho dne se vrátí.Nevím jestli to nějaký statistik či sociolog zkoumal,ale vím že v druhém případě se jedná o psychiatrickou diagnózu,bludařinu.

 38. Bílá Velryba

  To co se děje v Polsku, v asi v nejhorším křesťanském státu, vedle Ruska, kde ale vládne agent KGB, což je něco jiného, se děje v horším v Turecku běžně (a to je Turecko nejlepší z muslimských států), takže mam jasno. 🙂

  Navíc Wilders ani Le Pen ani Trump nejsou PiS a mají jinou tradici. Islám je nevětší zlo a podle toho se zařídím a jsem schopný i kompromisů, když nebudu mít na výběr. Samozřejmě dočasně.

  Toto je ještě před tzv. „pučem“ proti islamistovi Erdoganovi:

  Za mřížemi je rekordní počet novinářů, nejvíce jich vězní Turecko

  http://zpravy.idnes.cz/ve-vezeni-je-rekordni-pocet-novinaru-nejvice-jich-vezni-turecko-pw7-/zahranicni.aspx?c=A121211_185807_zahranicni_ipl

 39. Bílá Velryba

  Jinak jestli mají něco proti OSACR, tak to mají vysvětlil, protože OSACR se hlásí k liberalismu a sekularismu, což já také. Ale OSACR není pro mojí volbu menšího zla, ani Petr Tomek ani Honza Werner s tím nesouhlasí, byť Slávek Černý asi ano, ale ten nic nepíše a nevím to určitě. Takže koho myslí tím „pobočkou IVČRN“? Komentáře pod články nejsou to samé co oficiální články a postoje. A ty má Honza a Petr jasné. Jestli i oni jsou podle toho člověka „islamofobní“, co jsem potom já? A to jsem já ještě hodně umírněný, co by byl potom Pergill nebo Konvička? 🙂

  Moje názory nejsou názory OSACRu a jsou mé soukromé. Já uznávám obavy Petra a Honzy ohledně křesťanství v politice, naprosto. Moje verze menšího zla je u mě prostě verze zla, které je menší když není na výběr, to je vše. Menší zlo je pořád zlo. Tedy uznávám i vaše výtky, jen říkám, co je u mě větší zlo a že často není na výběr (jako Hofer x Bellen nebo Trump x Hillary).

  Dnes se ve světě za islamofobní myslitele označují ze strany regresivní levice („demokratů“ v USA, zelených po celém světě, socialistů, tzv. „liberálů“,…) i lidé jako Sam Harris, Dennett, Dawkins a další, DR by označil za islamofoby i je, mají často tvrdé výroky k islámu. Lidé z Deníku by označili za islamofoba snad každýho zde. Nemá moc cenu se na jejich názory v tomto ohlížet, resp. je brát vážně. Zatím

 40. DarthZira

  Bílá velryba – Polsko absolutně nejhorší křesťanský stát??? Se podívej na Afriku!!!
  A Putin je sice bývalý kgbák a hlavně je to naprosto šílený diktátor, ovšem zároveň je úplně stejný klerofašista jako Franco – akorát místo o katolickou církev opírá „svůj trůn“ o církev pravoslavnou, což je rozdíl opravdu velmi minimální (jo, pravoslavní se smějí rozvádět, ale postoj k antikoncepci, potratům a právům LBGT mají úplně stejný, možná ještě i horší – sňatky homosexuálů nebo aspoň registrovaná partnerství dávno schválily mnohé ryze katolické země jako Irsko nebo spousta latinskoamerických, zatímco v Rusku je dneska trestné i to, aby se dva náctiletí gayové na ulici vedli za ruku 🙁 🙁 ).

  A Turecko jako nejlepší muslimská země??? A co Maroko či Tunisko? Nebo Ázerbajdžán, Uzbekistán apod.? Ty jsou tedy určitě liberálnější než Turecko. A takové Alžírsko, Egypt, Bangladéš nebo Indonésie jsou tak plus mínus stejné jako Turecko před tím, než se Erdogan definitivně zbláznil – v něčem trochu lepší, v něčem zase trochu horší, ale furt to jde. Mám dojem, že žít v Jakkartě by byl pro liberála daleko menší problém než žít ve Varšavě (o Moskvě raději nemluvě).

  Btw – Toli, jestli ses díval na ty fotky z článku, taky Ti ta Szydlová (či jak se přesně ta kráva píše, nechce se mi to teď znovu hledat, už jsem tu stránku zavřela) připadá od pohledu jako vrcholně zakomplexovaná a proto extrémně zlá ženská?

 41. Bílá Velryba

  “ Putin je sice bývalý kgbák a hlavně je to naprosto šílený diktátor, ovšem zároveň je úplně stejný klerofašista jako Franco – akorát místo o katolickou církev opírá „svůj trůn“ o církev pravoslavno“

  Je to šílený diktátor, ale sám podle mě nevěří na pánbíčkářský nesmysly a občas se opírá o pravoslaví, občas o SSSR, takže těžko říct. Ty tradice mi nejdou moc dohromady. Hlavně je to ale nacionalista a opírá se o něj.

  Franco měl na svědomí víc životů, o tom si něco přečti. Jinak o křesťanských státech v Africe moc nevím, ale v Africe je to horší všude, ať mají jakýkoliv režim. Špatná výživa, menší průměrné IQ a následky jsou jasné.

  Takže pořád je islám mnohem horší. Takže si mohu stát za každým slovem.

  Wilders ani Le Pen ani Trump nejsou Franco ani Pavelič. Islám je dnes větší zlo a to 100X. Ty nejběžnější verze. A podle toho budu volit menší zlo. V žádném křesťanském či sekulárním státě není takové % těch, kteří by chtěli zabíjet odpadlíky, utlačovali ženy nebo je kamenovali za nevěru jako v muslimských státech – viz. statistiky. Navíc to jen nechtějí, oni to často i dělají. A tak dále. To se nedá srovnat ani s Ruskem ani Polskem. Doufám, že ten odpornej póvl se sem nebude dostávat, raději ať umírají na moři než vítání muslimů u nás.

 42. toli

  Szydlová je spíše loutkou Kaczynskeho.Na obou jejich ksichtech pak vidíš určitou absenci inteligence a nadhledu,prostě jim chybí respekt k odlišným názorům.Ale vysloveně o zlo nejde,spíše v určitém slova smyslu o debilitu či prostou hloupost.

 43. Bílá Velryba

  Souhlas s Tolim. No tak zatím. Musím něco dělat. Ke konci týdne se sem možná ještě dostanu. Mam toho teď hodně.

 44. DarthZira

  Petr Tomek – buď jsem se nepřesně vyjádřila, nebo jsem byla špatně pochopena. Myslela jsem to především tak, že pokud někdo má „sklon“ (či jak to přesně nazvat) k častým a/nebo velmi intenzivním transcendentním zážitkům, tak pokud byl v rodině k víře veden nebo (pokud vyrůstal v rodině ateistů či velmi vlažných věřících) v okamžiku nějaké životní krize začal v libovolném náboženství hledat útěchu (což je taky dosti častý „model“ konverze), je zpravidla velmi těžké, ne-li zcela nemožné mu jeho víru nějak „rozmluvit“.
  Prostě každý člověk považuje za pravdu ze všeho nejvíc to, co sám zažil „na vlastní kůži“, to je tak nějak přirozené. A jít proti vlastním pocitům – ještě navíc pokud jsou člověku příjemné, dělají mu dobře – to zvládne tak jeden z milionu.
  Tomu zbytku můžete „vymluvit díru do hlavy“ – a je to zcela k ničemu 😉

  Naopak pokud je někdo podobných zážitků prakticky neschopen, nikdy v životě takový zážitek neměl a dokonce ať se snaží sebevíc (viz příklad Bílého kabáta), žádný takovýto zážitek se nedostaví, tak pokud mu není od dětství opravdu nějak echt brutálně vymýván mozek, není šance, že by se stal věřícím.
  Takový člověk je prostě proti jakékoli náboženské propagandě imunní, v dospělosti by klidně mohl chodit třeba každý den do kostela a nic moc to s ním neudělá – tak asi maximum bude to, že uzná možnost existence nějakého deistického či panteistického boha, ale tím to skončí.
  Prostě stejně jako od narození slepý se sotva stane milovníkem Rembrandta, i kdyby mu o kráse jeho obrazů někdo vykládal od rána do noci 😉

  Fakt ale je, že většina lidí asi nepatří ani k jednomu z takto vyhraněných pólů – párkrát/občas v životě nějaký ten transcendentní zážitek měli/mají a záleží pak na tom, jak byli vychováváni, jestli mají tendenci si jej vykládat spíše racionálně nebo víc „magicky“.

  A dokážu vcelku pochopit, že dekonvertita má se sebemenší „náboženskou propagandou“ úplně stejný problém jako bývalý alkoholik s tím, když před něj někdo postaví flašku, nebo bývalý kuřák s pobytem v zadýmeném prostoru.
  Naopak na člověka, který je buď neschopný transcendentních zážitků, nebo byl vychován tak, že si je vykládá zcela racionalisticky a skepticky (tedy nemyslí „magicky“) může občas zaslechnutá náboženská propaganda působit spíše jako „očkování proti víře“.

 45. DarthZira

  Toli – na mě Szydlová působí dojmem odporné megery, která ze všeho nejvíc nenávidí mladé hezké holky, co si užívají života, protože jim podvědomě strašně závidí.
  Ona sama totiž už dávno mladá není, hezká nebyla nejspíš nikdy a jelikož byla nejspíš totálně bigotně vychovaná, taky si nic moc v životě neužila (jak se tak na ni dívám, těžko říct, jestli vůbec někdy v životě zažila pořádný orgasmus, docela bych i tipovala, že ne) a tak, plná zběsilé závisti a z ní plynoucí nenávisti, chce těm mladým a hezkým to užívání zcela „zatrhnout“ nebo „aspoň“ co možná nejvíce zkomplikovat (systém „když jsem nemohla já, tak vy taky nesmíte“).

  Věř mi, na tento typ ježibab já mám obzvláště vycvičený „nos“, protože jsem se s nimi celý život musela dost „válčit“ a dostávám se s nimi do konfliktu velmi často i dnes, tyto osoby zkrátka na pouhou mou existenci reagují jako krocan na červený hadr a kdyby mohly, utopily by mě na lžičce vody.
  Přijde mi docela paradoxní, ne-li přímo směšné, že dnes je mnohá taková daleko mladší než já.

  Mimochodem, když se podíváš na fotky nebo videa z libovolného „Pochodu pro život“, uvidíš tam spoustu přesně takovýchto ksichtů.

 46. DarthZira

  P.S. – průšvih s těmito megerami a jejich mužskými protějšky je v tom, že oni vlastně ani neporušují základní zásadu své víry „miluj bližního svého jako sebe samého“, jelikož fakticky v hloubi duše sami sebe vlastně nenávidí.
  Mimochodem, ten magor neschopný srovnat se se svou sexualitou, je úplně to samé – a taky všichni ti silně homofóbní (či spíše homohaterští) chlapi.
  Prostě furt ten samý model – o co méně dokážu mít rád sám sebe, o to více nenávidím všechny kolem a chci jim co možná nejvíce zničit život, protože ten můj vlastní stojí úplně za hovno…

 47. bílej kabát

  Foxy
  20.03. 2017
  Se mejlíte.
  Ten druhý příchod už dávno nastal, akorát že přišel pod jiným jménem, Mohamed.

  bílej kabát: No to je docela možný, ale já spíš věřim Kačence :D.

 48. Foxy

  bílej kabát: „No to je docela možný, ale já spíš věřim Kačence :D.“

  Kačence? To je ta vřeckovýtrusná smržovitá houba, Kačenka česká (Verpa bohemica)?
  No moc dobrá houba to je, a právě začala její dezóna, inu, proč ne?

  Jsou i jiné houbičky, vzývané coby božské, inu proč ne kačenka?
  Akorát že ta není fakt ani trochu psychotropní 🙁

 49. Foxy

  Ad: „Myslela jsem to především tak, že pokud někdo má „sklon“ (či jak to přesně nazvat) k častým a/nebo velmi intenzivním transcendentním zážitkům…“ (Darth Zira)

  Ziro, myslím, že rozumím.

  Měl jsem možnost seznámit se s fakt intensivními transcendentními prožitky lidí, kteří experimentovali s psychotropními rostlinami.
  Už na základě jejich experimentátorství soudím, že jim vnímavost pro tento typ prožitků rozhodně nechyběla, jinak by to ani nezkoušeli, či by se už po první po první zkušenosti veškerého dalšího experimentování zdrželi.

  Lidé „transcendentně vnímaví“ ve zjevné většině své prožitky vnímali mysticky. A to i ti, kteří byli jinak racionálně založení. Ale zde k nim mluvil „duch rostliny“, vnímali spojení s jakýmsi transcendentním universem, přikláněli se k šamanskému přístupu, dost jich ujíždělo specielně na východních náboženstvích.

  Ale jsou i lidé „transcendentně vnímaví“, kteří k těmto prožitkům zaujali racionalistický, skeptický přístup, přestože ani u nich nelze pochybovat o hloubce a intensitě jejich transcendentních prožitků. Asi jich bude menšina, ale jsou. Minimálně o jednom takovém vím bezpečně, vídám ho pokaždé, když se kouknu do zrcadla.

  Vím i to, že k vyvolání transcendentálních prožitků a extatických stavů není potřeba něčím se „sjet“; stejně dobře, ne li lépe, to umí tělu vlastní, endogenní látky, často aktivované v krajně stresových situacích. A souhlasím s tím, že když se takovýto úlet odehraje na pozadí nějaké víry či přímo náboženství, téměř zákonitě tu dojde k mimořádně pevné fixaci, dost často charakteru „náhlého osvícení“.

  Takže ano, Ziro, v tomto máš, myslím, pravdu.

 50. toli

  @Zira
  Toli – na mě Szydlová působí dojmem odporné megery, která ze všeho nejvíc nenávidí mladé hezké holky, co si užívají života, protože jim podvědomě strašně závidí.

  V tom právě spočívá ten konzervatismus,ale jinak máš pravdu.Znám spoustu homofobních lidí a ze všeho nejvíce jsou homofobní právě teplouši-egodystonici co nenavídí sami sebe pro svou homosexualitu a závidí všem co s tím nemají problém a mohou tedy normálně žít.Ti kteří jsou homofobní z neznalosti problému jsou ve výrazné menšině,zdá se.

 51. Hranicar

  JŠ:
  Před tím není absolutně ochráněn ani sekulární humanismus – viz jeho rakovinová metastáze komunismus………….

  Dovolil bych si upozornit, že „komunismus“ byl jen teorií.

 52. Josef Běláč

  Jiří Skřítek

  Jako se před 2000 lety začal psát NZ, tak vznikne už brzy SNZ (super nový zákon).
  —————————————————————————————————————————————
  Supernovým a ultimativním zákonem je přece Korán, ne?

 53. Foxy

  Ad: „Supernovým a ultimativním zákonem je přece Korán, ne?“

  Každý „nový zákon“ sám sebe vyhlašuje za ultimátní.
  Dějiny lidstva jsou plné ideí, které měly platit „na věčné časy“.

 54. Jiří Skřítek

  Ad: „Supernovým a ultimativním zákonem je přece Korán, ne?“

  No jak se to vezme. Tyto dva kulty jednoho Boha vznikli zhruba ve stejné době. Je otázka, kdo se po kom opičil.
  A v tom mají jasno samozřejmě jen vyznavači jednoho, či druhého kultu. Jen ten jejich je ten „pravý, čistý a Božský“

 55. Bílá Velryba

  Samozřejmě, že největší hrozba a největší útlak je v islámských zemích, Ziro, o tom existují statistiky a je to vidět ze zpravodajství, ze zákonů těch zemí. Takže za mě jednoznačně dnešní hlavní části křesťanství jsou menší zlo než dnešní hlavní části islámu. O tom není pochyb, stačí porovnat míru svobody tam a tady nebo míru svobody tady a v muslimském ghettu na Západě. Takže křesťanství = většinou menší zlo. A podle toho budu volit tak, aby tu bylo co nejméně toho muslimského svinstva. U nás mohu volit i nekřesťanské protimuslimské strany, ale na Západě se to často pojí, byť ne zase tak moc. Takže já mam jasno, vycházím z faktů, ne dojmů. Ahoj všem.

 56. Hosamen

  @Bílá Velryba
  Jestli i oni jsou podle toho člověka „islamofobní“, co jsem potom já? A to jsem já ještě hodně umírněný, co by byl potom Pergill nebo Konvička?
  ***
  Islamofofie je strach z islámu. Zdaleka ne každý odpůrce má z islámu strach. Antiislamista jev každý, kdo je proti islámu a má rozumné odůvodnění. Střetnul jsem se na netu s tvrzením, že bez islámu by nebyl terorismus, to je islamofobie. Autor si neuvědomuje, že na různé teroristické akce si křesťané vystačili sami. Co jiného než terorismus byly akce, kdy křesťané likvidovali nevěřící, nesprávnou víru? Neposledy v Irsku se likvidovali katolíci a protestanti, ETA proti Španělsku.

Komentáře nejsou povoleny.