Co vlastně vědí ateisté? Díl II.: Jak si ateisté (ne)představují Boha?

Autor | 21.03. 2017
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Křesťaéjsou schopni se hádat o tom, jak si svého boha nepředstavují, ale mají poměrně jasnou představu o tom, co po nich chce.

Podruhé se vracím k článku Lukáše Senfta v Deníku Referendum: Ateisté vědí všechno nejlíp. Tentokrát se podívám na zoubek jednomu argumentu, který u nás zpopularizoval hlavně Tomáš Halík, ale jinak má už za sebou pěkně dlouhou historii.

…takoví triumfalisté ze samotného nadšení nad svou racionalitou a nadřazeností zapomínají na vlastní slepé skvrny. Jejich obraz Boha je totiž velmi podobný tomu, který v hlavách nosí konzervativní křesťané.

Různé verze tohoto argumentu jste už asi slyšeli a četli nespočtukrát mohly znít třeba „považuješ za správný stejný islám, jaký vyznává IS“ nebo „také nevěřím v toho Boha ve kterého nevěříš“.

Všechny podobné námitky trpí stejnou chybou. Zkuste si to zopakovat věřící:

Ateisté nevěří na ŽÁDNÉHO boha ani na hodného ani na zlého, ani na toho ve kterého věříte, ani na ty na které nevěříte.  Nevěříme na žádného!

Jde o úplný základ. Pokud tohle nepochopíte, nemůžete chápat ani nic dalšího. Z hlediska ateisty je bůh Jahve  literární postava stejně jako třeba Cthulhu nebo Darth Vader. Ateisté nelpí na nějaké jedné konkrétní představě boha na kterého nevěří. Taková představa je důležitá pro věřící, ne pro ateisty. Pokud věřícímu ateisté nerozumějí, může to být také tím, že pronáší tvrzení, která jsou vnitřně rozporná.

Pokud tedy dejme tomu křesťané prohlásí, že věří v boha Bible, toho, který vedl Mojžíše a který sestoupil na Zemi v podobě Krista aby spasil všechny lidi, zareagují ateisté zhnuseně. Ano pokud četli Bibli vnímají Jahveho jako maniakálního pouštního démona schopného vyvraždit lidstvo a navádějícího národ zaostalých pouštních pastevců ke genocidám.   Není to proto, že by si ateista nedokázal představit jakéhokoli boha, ale protože postava která je v Bibli označována jako „Bůh“, je právě taková.

Biblický bůh je zde samozřejmě jen jako příklad. Naprosto stejné je to s muslimy. Korán popisuje Alláha jako nenávistného, mstivého, zákeřného a navíc značně schizoidního, protože se zároveň vyznačuje neustálým opakováním přídomků „milosrdný“ a „slitovný“.

Vyčítat ateistům, že jejich popis boha je stejný jako fundamentalistický je scestné, protože fundamentalismus je doslova „lpění na základech“ tedy od fundamentum – základ. Základní význam textu je ten, který v něm je. Museli bychom přestat přisuzovat všem tvrzením jakýkoli význam a tím odsoudit jazyk k naprosté komunikační neužitečnosti, kdybychom se měli shodnout na tom, že na obsahu „svatých knih“ opravdu nezáleží. (Je ovšem otázka, jakým způsobem bychom to pak udělali, když ne pomocí jazyka.)

Fundamentalisté i ateisté tedy čtou text prostě tak jak je. Na tom samotném ale není nic špatně. Špatné je až to, pokud jej zároveň někdo považuje za dokonalé a skutečné slovo boží. Kriticky myslící ateista texty nezbožšťuje, prostě jen je zhodnotí jako působivé, fantaskní, emotivní, inspirativní nebo amorální… Hodnotí je stejně jako jakoukoli jinou přečtenou knihu. Věřící ale vždy jaksi z principu musejí považovat „svaté spisy“ svého náboženství za nějakým způsobem zásadní a pravdivé.

Pokud se pak chceme dostat k typu abrahámovského náboženství, které nebude patřit do starověké nebo raně středověké pouště, ale do moderních měst Asie a Evropy, vždycky budeme potřebovat mnohonásobně zkomplikovat výklad toho, co ty vražedné pasáže znamenají.

Proto je mnohem těžší být věřící a nikoli fundamentalista, než být věřící fundamentalista. Ano dnes můžeme potkat křesťany, kteří se budou dušovat, že jsou katolíci a přitom budou obhajovat výklad Boha podle nějakého významného teologa, nebo dokonce podle Kanta. Problém těchto výkladů je, že jsou většinou na Bibli nenaroubovatelné. Bůh, který je složitou nepolapitelnou ideou, unikající lidskému chápání například těžko může mít skutečného syna, kterého by mohli skuteční lidé ukřižovat. Pokud by byl příběh z Ráje na počátku Bible pouhou metaforou, byly by metaforou i části vysvětlující „vykoupení“ a samozřejmě i ty, které vyprávějí o bohu. I bůh by byl jen metafora.

I když se ale umetaforujeme k smrti, významný vliv na to, že některé pasáže lze chápat jako návod k vraždě nebo i genocidě to mít nebude. Tento význam je přitom rovnocenný jakémukoli významu, který je jim schopen moderní reformovaný křesťan (či reformovaný muslim) vymyslet.  Postavou která k tomu navádí je bůh.

Ateisté a fundamentalisté tedy mají pravdu v tom, že židovský, křesťanský nebo muslimský bůh právě takto ve „svatých spisech“ vypadá, budou se ale lišit v názorech zda je i tak dobrý a zda existuje. Pro ateisty je to vysloveně negativní bytost, ale ani kdybyste dokázali že tomu tak není a že bůh  je vlastně kladná postava, nic by to nezměnilo na závěru, že je to imaginární bytost. Stále by to byl jenom další neexistující bůh v dlouhé řadě neexistujících bohů.

Ze stejného důvodu se naprosto míjí jakýmkoli smyslem argumenty negativní teologie, která pouze vysvětluje, co všechno bůh není. Ateisté nevěří, že jakýkoli bůh mimo literární a kulturní tradici skutečně nezávisle existuje. Nemáme důvod věřit že vůbec něčím je, ne že něčím není.

Přes všechny ty relativizující náboženské kecy o nepochopitelné a nepolapitelné božské podstatě když nakonec  dojde na to, co je a co není správné, dostanou se věřící zase k tomu co „bůh chce“, co“bůh miluje“ a co „bůh nenávidí“ jako kdyby se s ním včera večer sešli v hospodě.

Pokračování příště…

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

87 thoughts on “Co vlastně vědí ateisté? Díl II.: Jak si ateisté (ne)představují Boha?

 1. Josef K.

  Koncepcí, představ , obrazů boha je nečítaně, ateista nedává žádnému přednost, primitivní nebo vysoce sofistifikovaný popis boha vypovídá něco pouze o vzdělání, inteligenci jeho vyznavačů, o vývoji obsahu pojmu bůh. Ateisté se pochopitelně také zabývají pojmem bůh a také na různých úrovních podle svého vzdělání, zaměření, aktuálního kontextu, příležitosti, v zásadě ale nevidí žádný rozdíl mezi těmito představami. Mluvit o bohu a nikoliv ve smyslu ideje boha je mystifikace, která neodkazuje k něčemu ne z tohoto světa, ale pouze k lidské představivosti a poměrům tohoto světa, jak to formuloval Marx. Osobně jsem toho názoru, že vše , co je nutné k tomu říci, vyslovil již Feuerbach: člověk stvořil boha ,a vyjadřovat se ke všem podobám a variacím této modly pokládám za zbytečné, marné, únavné a neproduktivní.

 2. Hranicar

  “ Bůh, který je složitou nepolapitelnou ideou, unikající lidskému chápání například těžko může mít skutečného syna, kterého by mohli skuteční lidé ukřižovat. Pokud by byl příběh z Ráje na počátku Bible pouhou metaforou, byly by metaforou i části vysvětlující „vykoupení“ a samozřejmě i ty, které vyprávějí o bohu. I bůh by byl jen metafora.“

  Takhle nějak jsem se zeptal Halíka. Neodpověděl. Budu jej muset upozornit na tyto články. Možná že pak sezná pana Tomka za vzdělaného ateistu a pozve ho na pokec.

  18.2.

  Dobrý den, pane profesore.

  Tak jsem se na to video podíval. A vlastně, viděl jsem ten pokus již před časem, na jiném webu, bez tvrzení, že by ten jev bylo nutno chápat teologicky, ale jako jev překvapující, nečekaný, který nás donutí dívat se na hmotu jinak a vytvořit nové hypotézy a začít vymýšlet jiné pokusy. Ostatně i ten komentátor ve videu tvrdí, že pohled na hmotu musíme změnit.

  Já kvantové mechanice nerozumím. Fyzika není můj obor. Ale už kdysi hodně dávno nám ve škole profesor vykládal, že není možno určit, na kterém místě své dráhy se elektron nalézá. Později jsem se dočetl, že elektron se někdy chová jako částice a jindy jako vlna. A že fyzikové jsou z toho „poněkud zmatení“.

  Víte, nepochopil jsem, jak je možno z tohoto pozorovaného jevu usoudit, že existuje nějaký Bůh. Má přesvědčit, že někdy nějaký Bůh otevřel oči, začal se dívat a tak vznikl Svět? A protože se stále dívá, tak že Svět trvá? A až je zavře, že Svět pomine?
  A i kdyby, tak o kterého z těch mnoha myslitelných Bohů by se mělo jednat?
  Poznání Světa a toho jak se vyvíjel a vyvíjí, se stále zpřesňuje a rozšiřuje. Ve SZ máme zachyceno, jak si Svět vysvětlovali tehdejši lidé. Jejich představy o ploché desce s nebeskou klenbou nad ní, se zavěšenými světly (a nad ní ještě voda), jsme už dávno opustili. Moje babička ještě při bouřce vytahovala hromničku a modlili jsme se, aby nás nenavštívil „Boží posel“.

  Já, jak jsem psal, kvantové mechanice nerozumím. Ale odborníci mně řeknou – jejím výstupem jsou mobily, televize, počítače ……. Vy, jako teolog mně řeknete – existuje Bůh, ten tě má rád a když se k němu budeš modlit a prosit ho o něco, tak ti to dá. Osobně jsem se přesvědčil, že to pravda není, i když to v NZ řekl sám Ježíš. A tvrdil i další věci – nemusím je snad vypisovat.

  Já, stejně jako mnozí jiní ateisté a agnostici, nemám problém přiznat, že není absolutně vyloučené že by Svět nemohl stvořit nějaký Bůh. Ale navzdory tisícileté víře, to – doposud – nikým prokázáno nebylo. A vůbec, podle ceho bychom měli soudit že chce, abychom jej nějak uctívali a přináčeli mu oběti? A proč právě prostřednictvím katolických kněží?

  Jsem si jist, že ani uvedený fyzikální jev většinu fyziků o existenci Boha nepřesvědčí. Protože jak ten se projevuje i jinak? Jakou má návaznost na tvrzení věhlasných kazatelů, kteří věřícím tvrdí konkrétní věci, které vy ale odmítáte. Jaký má asi vztah k biblickým textům v nichž přikazuje vyvražďovat celé národy? Mimochodem, jak jsem četl, izraelští archeologové tyto záznamy vyvracejím jako mýty. Jakou má vazbu na vaše tvrzení, že když na oltáři pronesete na oplatkou a vínem posvátnou formuli, že tam máte „živého a pravého Boha“. Jak to poznáte, jak to doložíte? Odlišíte nějak od sebe hostii proměněnou od neproměněné?

  To není zastávání nějakého „starého materialismu“. To jsou praktické otázky vyplývající z osobní dlouholeté zkušenosti ze života v katolické rodině a společenství. O podobných zkušenostech mluví diskutující na ateistických webech. A o zkušenostech, že když se začali ptát, a klást „všetečné“ otázky a odmítali prostě jen věřit bez jakéhokoliv důkazu, že se setkali s kritikou (že jsou pyšní, že nejsou pokorní) a nakonec i s nepřátelstvím.

  Když jsem se pak setkal s vaším „vyznáním“, že jste prostě (tak nějak) uvěřil (a proč právě v katolického Boha?), docela přirozeně – a zvědavě – mě zajímalo, co vás přesvědčilo. Zajímavé (pro mě) je, že doposud žádný věřící který také v dospělosti uvěřil, nebyl schopen své myšlenkové pochody nějak sdělit.

  Srdečně zdravím, Pokorný

  ______________________________________________________________
  > Od: Tomas Halik
  > Komu: Jaroslav Pokorný
  > Datum: 12.02.2017 23:39
  > Předmět: Re: Fw
  >
  >Víte, problém je v tom, že ateistické představy stojí na základním omylu,
  >že Bůh je něco na způsob „věci“, jejíž existenci je možné dokazovat či
  >vyvracet. Pohybují se totiž v dávno překonaném světě „naivního realismu“,
  >kdežto současná teologie myslí v souladu se současnou fyzikou, která tento
  >materialismus vyvrátila.
  >Zkuste si o tom několikrát pustit např. následující video:
  >
  >https://www.youtube.com/watch?v=SbHjPZlMrrE&list=TLGGZ3gUSMZZKlgxMTAyMjAxNw

 3. toli

  @Hraničář
  A co by jsi jako od Halíka čekal ? Vždyť ho ty bláboly a fantazie živí a dobře živí.Je jasné že se bude za tu ideologii prát a používat všechny argumentační fauly co existují,protože mu jde o živobytí.Pokud budeš příliš neodbytný a budeš si trvat na svém tak ti neodpoví.To se u teologů stává zcela pravidelně a zákonitě. Oni nechtějí s tebou diskutovat,oni chtějí aby jsi je poslouchal a podle těch jejich blábolů žil.Že tomu diktátu říkají chybně diskuze už je vedlejší.Některé věci pánbíčkáři nemohou pojmenovat pravými jmény,to by jim ty inteligentnější ovce zdrhly….

 4. Jiří

  Vzpomínám, že Jaroslav Dominik Duka někde prohlásil, že Bible je kniha inspirovaná Bohem, která popisuje jak hebrejci a později křesťané vnímali Boha. Po staletích trvání na doslovném výkladu „písma svatého“ je sice pokrok, ovšem pokrok poněkud opožděný. Samozřejmě že „jediný správný výklad“ znají jen učení teologové a proto se křesťanstvo rozštípilo na spoustu denominací a při sporech o vířu tekla často lidská krev. Dnešní snaha teologů naroubovat ideu Boha do vědeckých poznatků je naprosto směšná, v porovnání s vyznáním víry, které je dodnes opakováno při bohoslužbách.

 5. Jaroslav Štejfa

  Především bych chtěl poznamenat, že článek P. Tomka mi mluví z duše.
  Z této výchozí pozice však přiznávám, že kritika primitivního ateismu v „Ateisté vědí všechno líp“ je stejně tak na místě, jako my kritizujeme primitivní postoje věřících, spočívající v pro nás nepochopitelném upřednostňování názorů, které jsou sice historické, ale otřesně nevzdělané jako všechen primitivismus (rozumí se nízký stupeň kultury – nikoliv umělecký směr či co).
  Vezměme poslední odstavec článku L. Senfta:
  „Mám úctu k poctivému a hledajícímu ateismu. Ten krátkozraký ale jen blokuje diskusi. Než zase začnou zkratovití ateisté oslavovat svou vzdělanost a nadvládu rozumu, mohli by se dovzdělat alespoň v kultuře, ze které sami vzešli a které vděčí za mnohé kulturní bohatství, kterým ji teď tlučou po hlavě.“
  Já mám také úctu k poctivému a hledajícímu teismu. Ten krátkozraký ale jen blokuje diskusi. Než zase začnou zkratovití teisté oslavovat svou vzdělanost a nadvládu kulturního bohatství pouštních tribalistů, mohli by se dovzdělat alespoň ve vědách kterým vděčí za mnohé bohatství, kterému vděčí za svoji sytost, bezpečný život, schopnost věnovat se dětem a za dostatek času na přemýšlení o svém bytí. Takže co je poctivé a hledající – to je oč tu běží. Řekl bych, že správnější je „poctivě hledat“. No ale pak to hledání nemohu opřít o pilíře jako jsou dogmata a upřednostnění víry před rozumem, před metodickou skepsí, před kritickým myšlením. Hledám-li něco, nesmím mít předem zásadu, že návštěva třinácté komnaty je mi odepřena, ačkoliv existuje. To není poctivé z principu.
  Velmi bych ocenil, kdyby L. Senft našel odvahu se zde postavit proti názorům P. Tomka v relevantních dvou článcích. Mohli bychom společně poctivě hledat, co je důležité v lidském životě – zda sláva boží či blahobyt lidí. Zda kvantová mechanika je argument pro boží existenci či bytostný materialismus tohoto světa. Zda je třeba žehnat zbraním či nikoliv. Zda jsou kondomy větší nebezpečí, než AIDS. Zda jsou biblické texty metafora či výklad morálky. Zda ……
  Totéž bych napsal na server http://denikreferendum.cz/clanek/24847-ateiste-vedi-vsechno-nejlip Deníku Referendum Domov ale odradilo mě, že chtějí peníze, tedy selektují své obecenstvo. Nepovažuji to za rovnou diskusi.

  Jaroslav Štejfa

 6. mulit

  relativizující náboženské kecy o nepochopitelné a nepolapitelné božské podstatě

  U letničních, adventistů, kristovců a charismatiků v rámci KC je kladen důraz na osobní vztah s Kristem. Přijmout Ježíše do svého srdce, odevzdat mu život. Nechat se vést Duchem svatým. Mluvit s Pánem. Slyšet Pána. Žít s Pánem na každý den.

  V praxi to funguje tak, že si pobožný vyrábí představu „Pána“ na základě vyprávění jiných pobožných, pastora, četby bible. A mluví ke své představě.

  Pro většinu křesťanů jsou Halík a další metaforicky relativisticky věřící neobrácení lidé, neznovuzrození. Jenom nábožní, Krista nikdy nepoznali.

 7. Jiří

  Skupina lidí si nárokuje aplikovat vlastní pravidla na celou společnost a já za tím vším vidím jen jakousi neuspokojenou touhu po ovládání celé společnosti.

 8. toli

  Skupina lidí si nárokuje aplikovat vlastní pravidla na celou společnost a já za tím vším vidím jen jakousi neuspokojenou touhu po ovládání celé společnosti.

  Před týdnem jsem přesně tohle řekl jednomu knězi,suše mi oznámil že se mnou končí „diskuzi“.Načež jsem prohlásil že s ním ani „diskutovat“ nechci,protože slovíčka agnostik a apateista v překladu znamenají že nevím a ani mne to už nezajímá.

 9. Jaroslav Štejfa

  Ještě dvě malé poznámky plynoucí z výroků Stevena Weinberga:
  Primitivní teismus či ateismus sám o sobě není označení pejorativní. Platí to, – parafrázuji – zlí lidé páchají zlo, dobří lidé konají dobro, aby však dobrý člověk páchal zlo, potřebuje víru (náboženství).

  Fyzika má větší šanci poskytnout nám alespoň částečné uspokojivé vysvětlení světa než náboženství. Fyzika nemůže sice vysvětlit proč jsou přírodní zákony takové a ne jiné, může však přinejmenším vysvětlit, proč nejsou tyto zákony alespoň poněkud jiné, jakmile je začnete neuváženě měnit, vyjdou vám nesmysly. Teologie je naproti tomu naprosto flexibilní, nic jí nebrání vymýšlet si božstva všech možných vlastností a nesmysly u sebe nevidí. (Weinberg je fyzik, tedy mluví za fyziku)

  Jaroslav Štejfa

 10. Azazel

  1) Kvantová fyzika nevyvrátila starý materialismus, max. ho mohla zpochybnit, ne vyvrátit, vyvrátit něco v empirických vědách téměř nelze, proto Popperova falsifikace selhává. Proto tento módní omyl považuji za nedostatek vzdělání ve filosofii a logice.

  2) Kvantová fyzika má více interpretací, až po ty deterministické (Bohm) nebo po ty objektivně-statistické, jako ta souborná nebo hmohosvětová (Everrett), tam například Schrödingerova kočka má naprosto nezáhadné řešení, v jednom hmotném světě dopadne tak a v jiném onak (něco jako multivesmír). Důležitý je soubor větších čísel spíš než jedno měření. Samozřejmě to není všechno dostatečně ověřené, ale Halík si schválně vybírá kodaňskou idealistickou školu, některé Heisenbergovy ideje označil dnešní částicový fyzik č. 1, ateista Steven Weinberg za „čirou magii“ – v knize Snění o finální teorii.

  3) Teorie strun či smyčková kvantová gravitace je zase starý dobrý materialismus, jde teď o jejich lepší ověření.

  4) Kvantová fyzika nevede k bohu, natož k Ježíšovi, jinak by většina přírodních vědců a fyziků byli věřící, ale přírodovědci v americké akademii věd jsou z 92% ateisté/agnostici. Tedy i fyzikové. I sám Weinberg, čím to?

  Hezký zbytek dne.

 11. Hranicar

  JŠ:
  nemohu opřít o pilíře jako jsou dogmata a upřednostnění víry před rozumem, před metodickou skepsí, před kritickým myšlením……………….

  mulit
  22.03. 2017
  V praxi to funguje tak, že si pobožný vyrábí představu „Pána“ na základě vyprávění jiných pobožných, pastora, četby bible. A mluví ke své představě…………………..

  Je obdivuhodné, co někteří lidé vědí ……
  http://www.tedeum.cz/2017/03/18/zaklad-poboznosti-sv-josefa/

  Světová pobřeží jsou poseta majáky a strážci, kteří o ně pečují, jsou nepostradatelní pro lodě, jež chrání, aby nenajely na útes nebo na mělčinu. Kontemplativní mniši v kartouzách podobně konají neocenitelnou službu, když nabízejí Bohu své životy v modlitbě, aby si zbytek lidstva nemusel zlámat páteř o útesy bezbožnosti. Jak majáky, tak kartouzy jsou pro tento svět životně důležité, ale právě tak, jako všichni lidé nemohou být strážci majáků, nejsou všichni povoláni stát se kartuziány. Zároveň však, zatímco máme pravděpodobně dostatek strážců majáků, klidně bychom si mohli dovolit mít více lidí stejného smýšlení, jako jsou kartuziáni.
  http://www.ikatolici.cz/kartuzianska-spiritualita/

  Právě tento klášter jsme loni navštívili cestou ze Santiaga de Compostela. Já jsem se hned zeptal, jaký význam má takový život, vždyť něco takového přece Ježíš nepožadoval. A navíc, kdyby ti mniši žili někde v poustevnách a skutečně se o sebe sami starali, ale o těch pár mnichů – 25(30)? – musí obsluhovat několik desítek konvršů a několik stovek, kdysi poddaných, nyní zaměstnanců. Jenže o tom se samozřejmě nikdo z věřících bavit nechce.

 12. Hranicar

  Zemřel kardinál Vlk. R.I.P. Jaké jsou reakce zbožných věřících?
  http://www.christnet.eu/clanky/5872/nazyvej_dobro_dobrem_a_zlo_zlem.url

  Modleme se za jeho duši, při tom všem, co napáchal na české církvi, by to mohl docela potřebovat.
  Doufejme, že strom nepadl, kam se nakláněl a Miloslav kardinál Vlk se stačil vyzpovídat ze svých skutků proti prof. Wolfovi a katolické fakultě, proti konservativním a tradičním kněžím, které nenáviděl, proti těm, kdo nebyli ve Fokoláre a on je odmítl buď přijmout do semináře, nebo ve farnostech, proti prof. Polcovi, kterého de facto utýral.
  Bůh mu odpusť i promrhaný kredit Církve, jenž byl získán za komunistů a za vlády kardinála Vlka zcela zlikvidován.

  P. Jan Špaček napsal:
  20. 3. 2017 (10:38)
  Ano, v to doufám i já. Závažnost nemoci pana kardinála i poměrně dlouhý čas, který mu Pán života i smrti ještě dopřál, mne vede k naději, že před svým odchodem na věčnost si dal pan kardinál duši do pořádku. To ví jen Bůh a my nemáme právo toto soudit.
  http://www.duseahvezdy.cz/2017/03/19/zemrel-kardinal-vlk/

 13. Hranicar

  Ziro, toto je snad pro tebe jako dělané:

  „Jeho největší a nejodvážnější příspěvek k věci obrany života v Kanadě přišel, když se rozhodl, že už nemůže déle mlčet ke zradě velké většiny kanadských biskupů“ v záležitosti nauky Církve o antikoncepci, řekl P. de Valk portálu LifeSiteNews.

  Tato zrada měla podobu tzv. Winnipegského prohlášení kanadské biskupské konference z roku 1968, které bylo zveřejněno dva měsíce poté, co papež Pavel VI. v červenci vydal encykliku Humanae vitae, v níž potvrdil katolické učení, že antikoncepce je vnitřně špatná. Podle P. de Valka biskupové v prohlášení „protiřečili a odporovali“ Humanae vitae a „encykliku v Severní Americe i jinde do značné míry prakticky anulovali.“
  http://www.duseahvezdy.cz/2017/03/19/msgre-vincent-foy-knez-ktery-odmitl-mlcet-ke-zradam-v-cirkvi/

  Myslím, že takové články názorně dokumentují to, co se zde diskutuje. Totiž že kdyby církev získala moc, že by v ní opět převládly její někdejší totalitní praktiky, protože totalitní myšlení v ní přetrvává. Žádný řadový věřící se v důsledku neodváží postavit proti názoru „duchovního Otce“, to by pak, stejně jako muslim, přestal být správným věřícím.

 14. Azazel

  Z toho článku nevyplývá co by současná církev udělala po získání moci, ani že o to usiluje, ale jen to, že v ní existují velké rozpory a že většina kanadských biskupů z roku 68. byla pro antikoncepci a nějaký pisatel to bere jako zradu. Uvažujte než začnete psát. Církev je vnitřně rozpolcená a většina věřících je v 90% míst na Západě pro liberální a sekulární výklad, proto krom Polska tu nemají moc šancí v těchto věcech (spíš si chtějí bránit privilegia než něco zakazovat, to ano, to je špatné). Ani Trump nic takového nechce – zakazovat antikoncepci. Muslimové naopak, proto vypadají jejich státy jak vypadají. Ano, část církve to chce, neshodnou se, muslimové se shodují mnohem víc v těchto proti-liberálních věcech. To vyplývá nejen z průzkumů, ale i z praxe v daných zemích nebo z ghett. Křesťané sami by z větší části na Západě protestovali proti takovým hypotetickým opatřením, jako je zákaz antikoncepce, muslimové těžko. Navíc muslimové chtějí ještě i další špatné věci většinově.

  Hezký zbytek dne a zase někdy.

 15. neruda

  Pěkný článek.
  Přesně tohle mě na některých nábožných lidech udivuje, resp. fascinuje: jejich mudrování nad tím, jak asi vypadá ten bůh, v něhož ateisté neveří.
  No jak by měl asi vypadat – samozřejmě nijak!

  V kterési diskusi jsem četl komentář, který to podle mě vystihuje velmi trefně:
  A-theos je bez boha. Člověk žijící bez boha si nebude lámat hlavu s otázkou, jestli tento bůh existuje, bez ohledu na náboženství.
  Kdo žije bez boha, nepotřebuje věřit, že neexistuje.

 16. Josef Běláč

  Poměrně snadno jsem se smířil s tím, že příběhy ve fantastických pohádkách jsou vymyšlené a kouzla a čáry v nich uváděné se nemohly přihodit. Velice mě však dožrala paní učitelka, když podobně mluvila o pověstech a přiznala jim pouze možný reálný základ. Staré pověsti české od Aloise Jiráska? Že by byly částečně z prstu vycucané? Dokonce, že některé nebyly původně vůbec české? Také jsem se musel v určitém věku přestat bát čerta doprovázejícího Mikuláše. Nebylo to jen tak. Společně s kamarády jsme si museli dodávat nevíry a odvahy pronásledováním uvedené dvojice. Když jsem se tím vším prokousal, proč bych měl začít s vírou v cokoliv jiného nadpřirozeného? I, když jsem s maminkou seděl v kostelíčku, nikdy jsem nepochopil smysl creda. Avšak nic z toho mě nekvalifikovalo pro (ne)smysluplnou debatu s věřícími. Když před nimi prostě prohlásím, že jsem nevěřící, často se setkám se smutnou otázkou: „Proč?“ Dojat jejich soucitem odpovídám, že tak, jako jsou na světě lidé slepí, hluší, hrbatí a kulhaví, jsem já zkrátka neznaboh. Myslím si, že mojžíšské přikázání víry v jednoho boha, bylo motivováno především potřebou víry v určitého jednotícího boha komunity. Dodnes je příslušnost k náboženské obci otázkou národní a sociální identity. Exkomunikace (vyloučení ze sociální solidarity) byla okjakživa jedním z nejtěžších trestů. Ještě dlouho, ne-li navždy, to bude silný trumf v rukou církevních představitelů. Víra-nevíra není tedy jen tak snadno redukovatelná na vědu-nevědu, poznání-nepoznnání, moudro-hloupost, pravdu-lež, pokrok-zaostalost. Na první pohled je nám přece jasné, že konfese je z největší a rozhodující části dána společenskou indoktrinací. Není to sice nic, co by si zasloužilo respekt, ale počítat se s tím musí.

 17. Josef Běláč

  mulit
  22.03. 2017

  Pro většinu křesťanů jsou Halík a další metaforicky relativisticky věřící neobrácení lidé, neznovuzrození.
  —————————————————————————————————————————————
  Stará vesta. Pro většinu věřících jsou jinak věřící větší nepřátelé nežli nevěřící. Stupnice od náboženské tolerance k absolutní nenávisti u sunity je (přibližně) takováto: křesťan, nevěřící, žid, šíita. Někdy mohou být nevěřící se židem přehozeni. Přetlačovaná, vzájemný výsměch a naschvály v chrámu Božího hrobu byly mnohokrát popsány. Martin c Putna vyprávěl, že mnich provázenící je po pravoslavném klášteře se ptal: „Jste křesťané, nebo katolíci?“

 18. DarthZira

  Azazel – jako fakt nemám ráda islám, ale aby bylo spravedlnosti učiněno zadost, tak muslimové (a to včetně wahhábistů a salafistů) nevěří v přítomnost duše v zárodku od okamžiku početí, tedy splynutí spermie s vajíčkem. Proto potrat v raném stádiu nepovažují za „haram“, tedy zakázané. Jednotlivé právní školy se liší pouze v tom, jak dlouho podle nich trvá toto „rané stádium“ těhotenství, kdy je zárodek ještě „bez duše“ a tudíž to není člověk (a potrat tedy není „haram“).
  V zásadě s tzv. „abortivní antikoncepcí“ (tedy HA a tělíska) nemá problém ani ta nejfundamentalističtější právní škola (ostatně málo se ví, že nitroděložní tělísko je arabský vynález, ovšem úplně jako první bylo používáno nikoli pro ženy, ale pro velbloudí samice, jelikož velbloudice ve vyšším stádiu březosti by byla v karavaně velký problém a mnohé karavany putovaly řadu měsíců, takže bylo prostě nutné nějak zabezpečit, aby velbloudice nezabřezly) a stejně tak většina právních škol nepovažuje za „haram“ ani sterilizaci nebo IVF (jako dárkyně vajíček jsou dnes v Evropě docela dost žádané Romky právě kvůli bohaté arabské klientele, které je na některých klinikách více než „bílých“).

  Pokud jde o potrat, tak ani v té Saudské Arábii nebo teokratickém Íránu není zcela zakázán (je tam dokonce povolen i důvodů eugenických, tedy že by se narodilo postižené dítě). Ve všech konzervativních muslimských státech ovšem platí to, že s užíváním antikoncepce, provedením sterilizace, umělým oplodněním i provedením potratu musí souhlasit manžel, žena sama ani o jedno z toho bez jeho souhlasu žádat nesmí.
  Realita je ovšem taková, že muslimské střední a vyšší vrstvy se chovají úplně stejně jako Evropané, tedy nejen ženám, ale ani jejich manželům se nechce ani omylem „otravovat se“ s příliš mnoha dětmi (přičemž za „příliš“ považují více než dvě), takže v jejich „lepších rodinách“ už „zuří epidemie jedináčků“. Pokud je v Íránu, Saudské Arábii, SAE a podobných státech porodnost stále kolem 2,5 dítěte na ženu, tak jenom proto, že nevzdělaní venkovani mají těch děcek jako černoši v Africe, ale kdyby se brala jenom velká města, tak tam mají porodnost možná nižší, než je průměr u nás.

  Mimochodem, ortodoxní židé to zase mají tak, že antikoncepce a také případný potrat je výhradně věcí ženy, ona o tom, že bere nějaké prášky (má nějaké tělísko, byla na potratu atd.) nejen, že svého muže vůbec nemusí informovat, ale správně by s ním o podobných „ryze ženských“ (a tedy vlastně „nečistých“) věcech ani neměla mluvit. Ortodoxní židé to, aby žena se svým mužem řešila antikoncepci nebo potrat, berou za podobně „divné“ až „skandální“, jako kdyby s ním řešila, zda při menstruaci používá vložky, tampón nebo kalíšek a jakou přesně značku.
  A jen tak na okraj – být ortodoxní žid teda není žádná radost, pánové! 😉 Pokud žena není „nečistá“, tak má právo po svém muži kdykoli (třeba 3x denně) požadovat sexuální styk, a jestliže on není schopen jí vyhovět, tak jí za to musí zaplatit pokutu. Pokud se někdo diví, kde židovky furt berou peníze na ty drahé hadry a šperky, tak tady má odpověď 😛

 19. Bílá Velryba

  Ziro, tady přece nejde jen o tohle, například islám má k interrupcím podobný postoj ve většině zemí jako Polsko. K antikoncepci nevím, ale to protestanté také nemají špatný vztah většinou.

  Zato práva žen, rovnost, manželství atd.. – tam všude je islám horší.

  O tom, že islám je nejvíce rostoucí náboženství a má největší porodnost plus ještě je tu ta velká migrace, o tom snad nemusím už nic psát. Studie už tu někde je.

  A – Islám je dnes největší hrozba podle solidních statistik jako celek, ať jde o názory či o praxi v daných zemích. Proti tomu jsou naši konzervativci menší zlo a nejsou to většinou žádní „klerofašisté“, hlavní je omezit migraci muslimů, což si přeje většina Evropanů. Ghetta už tu jsou, není dobré je rozšiřovat. Ani zažívat další silvestry v Kolíně, to nebyli splašení biskupové, ale muslimové.

  B – Myslí si to i Dawkins, který říká, že „křesťanství nás může uchránit před něčím horším“ – samozřejmě tím myslí někdy, podle kontextu, například tím myslí průměrné křesťanství dnes a průměrný islám dnes na Západě:

  „Professional Atheist Dawkins Says Christianity ‘Bulwark Against Something Worse“

  http://www.breitbart.com/national-security/2016/01/12/professional-atheist-dawkins-says-christianity-bulwark-against-something-worse/

  C – Ayaan Hirsi Ali si vzala křesťanského konzervativce za manžela (Fergusona) a přitom je to velká liberální kritička islámu a všichni to víme, problém jí to nedělá, je vidět ten rozdíl mezi islámem a křesťanstvím v průměru. Podpořila Wilderse kdysi.

  D – Sam Harris považuje islám za horší náboženství než je průměr v dnešní době:

  „Harris je jedním ze čtyř čelních představitelů nového ateismu, přičemž islám považuje za inherentně násilný a mimořádně nebezpečný i ve srovnání s jinými náboženstvími.“

  http://www.hatefree.cz/blo/clanky/1905-proc-se-sekulariste-hadaji-o-islamu

  Zatím a užijte si víkend 🙂

 20. mulit

  Politicky a celospolečensky je nebezpečnější islám, ale z hlediska jednotlivce jako jsem já, je horší křesťanství, protože křesťanství si nasazuje masku lidské tváře a padají do něho lidé ne militantní. Do islámu bych nikdy nespadl. Pro tu jeho tvář, která budí odpor na první pohled. Křesťanství je jiné. Je falešné, slizké, přetvařuje se. O co mu jde, vybalí až později, když už je oběť lapena. Evangelizace probíhá medovým způsobem. A že je obsah jedovatý, na to přijde člověk až časem. Nebo nikdy. To už je ovšem nezvratně otrávený.

 21. Colombo

  DarthZira: Málo kdo ví, že Arabové vynalezli nitroděložní tělísko třeba z toho důvodu, že je to totální nesmysl. Nitroděložní tělísko bylo vynalezeno dávno před tím, než nějací Arabové existovali, používalo se npř. už ve starověkém egyptě a bylo rozšířeno i v Řecku, Římě atp.

 22. DarthZira

  Colombo – to, co používali Egypťané, Řekové a Římané (a taky Číňané, Japonci nebo Indové, případně i další starověké národy) v žádném případě nebylo nitroděložní tělísko (tedy věc umisťovaná až do dělohy), ale de facto pesar či děložní klobouček (občas i se spermicidem), tedy věc umisťovaná „pouze“ co nehlouběji do pochvy.
  Kousek kovu „procpaný“ skrz otvor v čípku (tzv. „branku děložní“) až do dutiny děložní je opravdu vynález arabských chovatelů velbloudů.

 23. plavcik

  „… když nakonec dojde na to, co je a co není správné, dostanou se věřící zase k tomu co „bůh chce“, co“bůh miluje“ a co „bůh nenávidí“ jako kdyby se s ním včera večer sešli v hospodě“

  Křesťané, kteří vypadají tak, jako by se s Bohem sešli, vypadají tak proto, že se skutečně s Bohem sešli.
  Máte jiné vysvětlení?

 24. DarthZira

  Plavčík:
  „Křesťané, kteří vypadají tak, jako by se s Bohem sešli, vypadají tak proto, že se skutečně s Bohem sešli.
  Máte jiné vysvětlení?“

  Hmm, ale jak potom vysvětlit, že každý z těch, co se s Bohem údajně schází, tvrdí něco úplně jiného o tom, co Bůh chce/nechce a miluje/nenávidí?

  Ostatně, vůdci Talibanu, Boko Harram nebo Daeš o sobě taky tvrdí, že s nimi Bůh mluví a oni proto vědí, co si přeje a co ne.
  Pokud jim to nemáme věřit, tak proč???

 25. plavcik

  DarthZira:

  „Hmm, ale jak potom vysvětlit, že každý z těch, co se s Bohem údajně schází, tvrdí něco úplně jiného o tom, co Bůh chce/nechce a miluje/nenávidí?“

  Neřekl bych, že tvrdí něco úplně jiného. Můžete uvést nějaký příklad? Poznávání Boha je celoživotní proces – a to tvrdím z hlediska věčného života, věčné existence.
  Takže je potřeba přijmout tvrzení, že rozdíly mohou být způsobeny mnoha faktory, které nejsou o rozdílnosti Boha, ale o schopnosti Boha poznávat, o úrovni zralosti.

  „Ostatně, vůdci Talibanu, Boko Harram nebo Daeš o sobě taky tvrdí, že s nimi Bůh mluví a oni proto vědí, co si přeje a co ne.
  Pokud jim to nemáme věřit, tak proč???“

  Co jim nemáme věřit? Víte, kolik vražd se stalo jen proto, že lidé slyšeli naléhaní „boha“, že mají někoho zabít?
  Není to nijak v konfliktu s mou vírou, že je někdo, komu jde o smrt lidí.

  Proti tomuto bohu je můj boj.

 26. DarthZira

  Plavčík:
  „Neřekl bych, že tvrdí něco úplně jiného. Můžete uvést nějaký příklad?“

  Těch příkladů by se našly snad tisíce – namátkou postoj k evoluci, antikoncepci, předmanželskému sexu, rozvodům, homosexualitě…
  Nebo jenom takové úsměvné drobnosti, jako jestli dobrá křesťanka může nosit minisukně, trička na ramínka, dvoudílné plavky nebo kalhoty a jestli dobrý křesťan (libovolného pohlaví) může jít na nudistickou pláž.

  Jestli tomu rozumím správně, tak podle tvého názoru s vůdci Talibanu nebo Daeš mluví místo Boha Ďábel. Jenže průšvih je, že oni si to samé myslí zase o tobě. Jak mám potom rozhodnout, kdo z vás má pravdu?

 27. DarthZira

  Něco pro Velrybáka:
  https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/rankorder/2127rank.html

  Podle této tabulky bychom se tedy měli daleko více obávat porodnosti Filipínců nebo Guatemalců, než Alžířanů, Iráčanů a Pákistánců, a takoví občané Izraele se vysloveně „množí jako králíci“ proti Bangladéšanům, Indonésanům, Lybijcům, Turkům nebo občanům Saudské Arábie (a raději ani nemluvě o Tunisanech, Bhútáncích, občanech Kataru, Íráncích nebo obyvatelích Bruneje – poslední dva státy mají nižší porodnost nejen než Island či Nový Zéland, ale zaostávají dokonce i za Švédskem a Norskem!)
  Nějak mi taky není jasné, proč když doteď byla v Sýrii průměrná porodnost 2,55, po příchodu do Evropy by měli mít Syřané najednou nejmíň čtyři děti na každou ženu.

 28. Jiří Skřítek

  @Toli
  Je to hnus.
  Žádná víra. Ideologie….
  Jenže. Dokud budou ovce, budou i pastýři.

 29. DarthZira

  Toli + Jiří Skřítek – mám spolužačku provdanou v Polsku a už za první vlády „Kačerů“ (jak jim liberálnější Poláci říkali) si mi stěžovala, že je to fakt hnus, že poměry v zemi jsou pomalu horší než za husákovské normalizace u nás a že je moc ráda, že má stále české občanství, takže má když tak kam utéct.
  Před třemi lety jsem na ni nějak ztratila kontakt, takže fakt nevím, jak řeší současnou situaci – a docela by mě to zajímalo. Ale možná, že už je dávno i s manželem a dcerou zpátky v Praze, možná se jim podařilo získat práci v nějaké jiné zemi (v době, kdy jsem s ní byla v kontaktu naposledy, byli oba dva univerzitní profesoři ve Varšavě a jelikož se spolu seznámili na studijním pobytu v Holandsku, tak přinejmenším anglicky umějí oba dva perfektně a mám dojem, že jeden snad i velmi slušně francouzsky a druhý německy, možná německy nebo francouzsky umějí dokonce oba).

  Prostě, co říci obecně? Že Kačer a ta jeho fanatická banda jsou horší než krejčík Vasil (Biľak) 🙁
  Jestli to v Polsku takto půjde dál, tak můžeme taky čekat útoky na sekularisty a ateisty – akorát na ně polští ultrakatolíci asi nevytáhnou mačety, ale přidrží se „starého dobrého“ starozákonního kamenování, případně mladší (a daleko rychlejší) sestřičky kamene zvané kulka.

 30. Jaroslav Štejfa

  Znova tady narážíme na plastelínovou podstatu víry v dogmata bez korekce zdravým rozumem. Takový přístup umožňuje například jakýkoliv logický veletoč, popřípadě odmítnutí diskuse pro naprosté nepochopení ze strany ateistů (viz Halík se svými představami o představách ateistů o Bohu) či dokonce prohlášení, že to, co vyčítáme církvím či náboženstvím sice je špatné ale dopouštějí se toho ne ti praví věřící, nýbrž ti pod vlivem ďábla. Stále čekám na reakci L. Senfta, protože předstírá, že kulturní podhoubí náboženství západní kultury bylo živnou půdou pro životaschopný humanismus doby dnešní. Což mi trochu vnuká přirovnání, že Němci by za svůj hospodářský zázrak po II. SV měli být vděčni především národně sociálnímu hnutí NSDAP, protože z tohoto podhoubí přece vyrostl a vybudovali ho přece členové této strany (i když bývalí).
  Takovéto vrtule myšlení jsou k zulíbání.
  Jaroslav Štejfa

 31. bílej kabát

  Takovéto vrtule myšlení jsou k zulíbání.
  Jaroslav Štejfa

  Nádherná věta, tu si musím pamatovat. Přesně vystihuje pochody v hlavách vírou posedlých.

 32. Foxy

  Plavčík: „Křesťané, kteří vypadají tak, jako by se s Bohem sešli, vypadají tak proto, že se skutečně s Bohem sešli.
  Máte jiné vysvětlení?“

  Ano, mám.
  Křesťané, kteří vypadají tak, jako by se s Bohem sešli, vypadají tak proto, že se domnívají, že se skutečně s Bohem sešli.

  Obávám se, že mé vysvětlení je nejen plausibilnější, ale i snáze obhajitelné.

 33. Jiří Skřítek

  Pokud něco chceme dlouho a usilovně, nabydeme postupně pocit, že to tak skutečně je.
  V psychologii se tomu říká tomu říká, subjektivizace pocitů. Většinou tito lidé ještě tvrdí, že objektivní pravda neexistuje. (Což je pravda jen částečná a ne pro veškeré jsoucno).

 34. DarthZira

  Toli – Pissáci nebo báťuška car Vladimír, je to stejná pakáž 🙁
  https://www.novinky.cz/zahranicni/evropa/433036-rusove-chteji-zakazat-jehovisty-maji-je-za-extremisty.html
  Opravdu nemiluju jehovisty, ale že bych byla pro to, aby byli rovnou kriminalizováni, tak to je trošku silný kafe.

  Prostě totalita v praxi – cokoli není v souladu s naší ideologií, to zakážeme a kriminalizujeme. A jestli jsou to gayové, jehovisti, metalová kapela nebo třeba sekulární humanisté, to už je vedlejší. Jestli se někdo mylně domnívá, že se ho to netýká, protože není gay ani jehovista, tak je na zatraceně velkém omylu. Nacisté taky začínali bojem proti židům a komunistům – a ti tzv. „slušní lidé“ jim za to ještě tleskali. A až přišla řada na ně, tak se strašně divili…

 35. plavcik

  DarthZira:

  „Těch příkladů by se našly snad tisíce –“

  Mám jednu podstatnou otázku, dříve než se vyjádřím v odpovědi. Pokud by vám někdo tvrdil, že je křesťan a zároveň by tvrdil, že Bůh po něm chce, aby zabíjel jiné lidi, považovala byste takového člověka za křesťana?

  “ Jenže průšvih je, že oni si to samé myslí zase o tobě.“

  Dobře tedy. Z jejich pohledu – bůh chce, aby zabíjeli nevěřící a ďábel chce, aby je nechali žít, dokonce, aby milovali své nepřátele.

  „Jak mám potom rozhodnout, kdo z vás má pravdu?“
  Tato otázka není rozhodnutelná do té doby, než pravdu poznáte.

  Poznání Boha je také poznáním jeho charakteru – jedině tehdy budete mít odpověď na vaši otázku.

 36. plavcik

  Foxy:

  „Křesťané, kteří vypadají tak, jako by se s Bohem sešli, vypadají tak proto, že se domnívají, že se skutečně s Bohem sešli.

  Obávám se, že mé vysvětlení je nejen plausibilnější, ale i snáze obhajitelné.“

  Tedy: Pokud někdo vypadá tak, jako by se s někým sešel, vypadá tak proto, že se domnívá, že se s někým sešel.

  Podle vás tedy mezi setkáním a domnělým setkáním neexistuje ve výsledném vlivu na dotyčného rozdíl. Jak tohleto chcete obhájit?

 37. Foxy

  Ad: „Podle vás tedy mezi setkáním a domnělým setkáním neexistuje ve výsledném vlivu na dotyčného rozdíl. Jak tohleto chcete obhájit?“

  Nastane li u někoho stav/prožitek, který dotyčný bude za setkání s bohem považovat, bude vypadat/tvářit se, jako by se s oním bohem sešel – bez ohledu na to, zda onen bůh existuje reálně, či pouze imaginárně.

  Tedy; tvrdí li někdo, že se setkal s bohem, ještě to neznamená, že se s ním skutečně setkal, a též to není důkaz reálné existence boží.
  Dotyčný může nanejvýš tvrdit, že měl pocit setkání s bohem, nic víc.

 38. plavcik

  Foxy:
  „Dotyčný může nanejvýš tvrdit, že měl pocit setkání s bohem, nic víc.“

  Můžeme tedy říci, že byste neměl tvrdit, že žijete, ale že máte pocit, že žijete. Můžeme slovně všechno převést do oblasti pocitů a takto se vyjadřovat. Já mám pocit, že jsem se dneska setkal s Bohem – stejně tak jako mám pocit, že vám nyní píšu příspěvek.

 39. Foxy

  Plavčíku, jen krátce:
  Ano, mám pocit, že žiju. Zda žiju doopravdy, to mohou potvrdit jiní, kteří se mnou interagují. Pokud bych byl mrtvý, nevěděl bych o tom, protože se ztrátou vědomí mizí i vědomí této ztráty. Mou smrt budou konstatovat jiní, ne já. Ke svému „bodu Omega“ se ve svém subjektivním světě (ve světě své mysli) mohu blížit pouze asymptoticky.
  Což už jsem zde mnohokrát rozebíral.

  Máte li pocit, že jste pro mne dnes psal příspěvěk, mohu Vám Váš dojem potvrdit; ano, napsal jste jej, je uveřejněn na zdejším fóru a já Vám na něj tímto odpovídám. Nebyl to jen Váš pocit, skutečně jste psal a napsané i odeslal.

  Máte li pocit, že jste se dnes setkal s tím Vaším bohem, nedokáži Vám potvrdit, že jste se skutečně s touto entitou setkal. Nemáte li jiných nezávislých důkazů Vašeho setkání s reálnou entitou, kterou nazýváte Bůh, je ve hře stále ještě možnost, že jste si dnes opět tak trochu zahalucinoval.

 40. Bílá Velryba

  Jako jsou vjemy potvrzené vědecky, tak jsou vjemy jménem bludné vjemy, různé optické klamy a tak dál.

  Jako jsou pocity potvrzené vědecky či filosoficky, které ukazují na něco skutečného, tak existují falešné pocity a bludné pocity. Pocit či myšlenka „Myslím tedy jsem“ má větší důvěryhodnost než pocit či myšlenka „Zítra vyhraju ve sportce“, případně „Bůh existuje“.

 41. Bílá Velryba

  Samozřejmě, že největší hrozba a největší útlak je v islámských zemích, Ziro, o tom existují statistiky a je to vidět ze zpravodajství, ze zákonů těch zemí. Takže za mě jednoznačně dnešní hlavní části křesťanství jsou menší zlo než dnešní hlavní části islámu. O tom není pochyb, stačí porovnat míru svobody tam a tady nebo míru svobody tady a v muslimském ghettu na Západě. Takže křesťanství = většinou menší zlo. A podle toho budu volit tak, aby tu bylo co nejméně toho muslimského svinstva. U nás mohu volit i nekřesťanské protimuslimské strany, ale na Západě se to často pojí, byť ne zase tak moc. Takže já mam jasno, vycházím z faktů, ne dojmů. Zatím.

 42. Foxy

  K doplnění výše probíraných eschatologických úvah (opět jako na zavolanou) přišel článek na i zde populárním serveru Osel:

  http://www.osel.cz/9317-smrti-se-v-ce-boj-v-c-nebo-ateist.html

  Tentokrát cituji závěr linkovaného článku:

  Studie vyvrátila často presentovaný názor, že věřící lidé jsou s životem vyrovnanější a že smrti se bojí méně. Proč i ateismus dává lidem pocit jakéhosi uklidnění a proč jsou na tom vlažní věřící nejhůře, studie odpověď nedala. Menší strach nevěřících a větší obavy většiny věřících, by mohl souviset s tím, že ti, co nepochybují v tom, co je čeká a jsou s tím srozuměni, nemají potřebu vyhledávat to, čemu se říká „tonoucí se stébla chytá“.

 43. Foxy

  Velrybo bílá,
  má letitá zkušenost mi napovídá, že ovládne li naší zemi islám, pak právě ti dnešní nejzarytejší islamobijci budou nejhlasiteji hulákat Allahu Akbar, a jejich plamenné výzvy budou zakončeny tímto klikyhákem: الله أكبر 🙂

 44. Bílá Velryba

  Z čeho ta zkušenost plyne, já to ještě nezažil, že by islamobijec přešel na islám, naopak ano, ex-muslimy a bijce islámu znám. Opačně neznám. Díky za vyjmenování některých významných osobností a díky za statistiky, které to budou potvrzovat jako významný celospolečnský jev. Předem děkuji 🙂 .

  Nemluvím jen o „ovládnutí“, mluvím o tom, že nechci ani rozšiřovat problémy s ghetty a nechci tu Balkán jako začíná být kolem Paříže, natož ovládnutí od islámu. Zatím, jdu ven, je tam hezky.

 45. plavcik

  Foxy:

  „Ano, mám pocit, že žiju. Zda žiju doopravdy, to mohou potvrdit jiní, kteří se mnou interagují.“

  Zda žijete doopravdy, může skutečně potvrdit váš pocit interakce s údajnými lidmi, jejichž existenci odvozujete od svého pocitu?
  Snad chápete, že poněkud paroduji vámi použité slovní spojení „měl pocit setkání s bohem“.

  A snad chápete, co vám tím vším chci sdělit.

 46. Foxy

  Ad: „Snad chápete, že poněkud paroduji vámi použité slovní spojení „měl pocit setkání s bohem“.
  Oh, že byste byl schopen tak hlubokých mentálních projevů, jakým je parodie? Úžasné…

  A stále se Vás ještě drží utkvělá myšlenka, že se stýkáte s bohem? Holt lidské pocity mohou být všelijaké 🙂 …

  BTW, jste si Vy skutečně tak skálopevně jist, že reálně existujete? Raději si to co nejdříve ověřte… 🙂

 47. Cristero

  Co čekat od Tomka – prostě jen další nedovzdělaná hloupost, panák ze slámy.

 48. Foxy

  Cristero (01.04. 2017): „Co čekat od Tomka – prostě jen další nedovzdělaná hloupost, panák ze slámy.“

  Co čekat od Cristera – prostě jen další nedovzdělaná hloupost… tit for tat.

 49. Cristero

  Opakovaný vtip už vtipem není.

 50. Foxy

  Ad Cristero: „Opakovaný vtip už vtipem není.“

  Tak si to řádně zapiš do paměti a přestaň trollit.

 51. Jaroslav A. Polák

  „Proto je mnohem těžší být věřící a nikoli fundamentalista, než být věřící fundamentalista.“
  Je pozoruhodné, že významná většina věřících tak těžkou věc zvládá. Buď je to důkaz jejich intelektuální superiority, nebo je v článku nějaká argumentační chyba.

 52. toli

  Je pozoruhodné, že významná většina věřících tak těžkou věc zvládá. Buď je to důkaz jejich intelektuální superiority, nebo je v článku nějaká argumentační chyba.

  Myslím že to tom věřící vůbec nepřemýšlí.Oni v podstatě ani nemohou přemýšlet-ideologie všech denominací se vyznačuje dogmatismem.Farář/pastor prostě manipuluje s myslí ovce tak že jí vytváří myšlenkový koridor .Přemýšlení o některých věcech je zakázáno.Ono se to těžko vysvětluje někomu kdo neprošel dekonverzí. Nevím zda to pochopíte,ale úkolem faráře je dát vám klapky na oči a vytýčit směr kudy se budete ubírat.Pokud se přeci jen u ovce vyskytnou nějaké pochyby tak první věc co udělá je že s těmi pochybami půjde za knězem.To je totéž jako když pyromana poprosíte ať vám pomůže uhasit požár..

 53. Jaroslav Štejfa

  Také poznámka k reakci na větu z článku „Proto je mnohem těžší být věřící a nikoli fundamentalista, než být věřící fundamentalista.“ od J.A. Poláka, která zní „Je pozoruhodné, že významná většina věřících tak těžkou věc zvládá. Buď je to důkaz jejich intelektuální superiority, nebo je v článku nějaká argumentační chyba.“

  Jak správně toli naznačuje, běžný věřící má často pochybnosti a tím těžkosti při utvrzování ve své víře. Naproti tomu fundamentalista tím netrpí z principu. Fundamentalista je podle mne člověk zarputile lpící na základních principech bez ohledu jakého jsou druhu. Tedy fundamentalista náboženský lpí na doslovném výkladu základních textů a jejich aplikaci do života. V případě křesťanství tedy na Bibli atd. Z podstaty nepochybuje, má to tedy viditelně lehčí. Takto se mi jeví autorovo tvrzení jako logické. Pak ani významná většina věřících není intelektuálně superiorní (pokud za to nepovažujeme povrchnost). Pikantní je, že jak fundamentalisté, tak ostatní věřící, si to mohou dovolit díky tolerantnosti sekulární veřejnosti, což není vždy a všude pravidlem. Pokud tato tolerance chybí, jsou v superiorním postavení právě fundamentalisté té „správné víry. Ostatní to mají zase těžší, logicky nejtěžší ti fundamentalisté víry „nesprávné“. Váhající věřící v cokoliv jsou na tom blbě vždy, i mimo náboženství.
  Jaroslav Štejfa

 54. Cristero

  ještě k pojetí článku – Tomek vůbec nic nepochopil a na námitky vůbec neodpověděl. Hlavně, že by to žerete, milí počítači. 😀 😀

 55. Foxy

  Cristero, mlč, když se tu baví dospělí!

 56. mulit

  Jak si ateisté (ne)představují Boha?

  No, ta představa bytosti, která vnímá souběžně 7 miliard lidí – panečku, to by byl mozek… To by musel být někdo! Někdo tak giganticky inteligentní, s takovou mentální kapacitou, jakou si nikdo nedovede představit. Tak vysoká mentální kapacita by nedovolovala se tomu bohovi chovat jako se chová ten zapšklý, intrikující primitiv ze Starých pověstí hebrejských. Takže v té knížce je možná někdo ztvárněn, ale určitě ne někdo, kdo by byl schopen kapacitně vnímat 7 miliard lidí a mít sílu na tvoření galaxií. S tak velkou silou a inteligencí není možno se chovat tak přízemně a male jako to popisují knížky korán a bible. Ty knihy jsou opravdu směšné a bizarní. Nikdy ani neměly ambice popsat stvořitele vesmíru (kdyby existoval). Pouze neobratně vykreslují nějakého středně velkého oblastního čuráka toužícího po obdivu, klanění, zápalných a jiných obětech.

 57. toli

  Každý z těch 7 miliard má nějakou osobní představu o Bohu která je v podstatě přáním toho dotyčného.Jedná se o osobní vlastnosti anebo o obdivované a chtěné vlastnosti.Do toho se ještě projektují představy dávno mrtvých lidí-autorů „svatých“ textů.Dokonalý mišmaš,guláš.Proto nejen svým dětem ale každému radím ať kašle na názory a kecy druhých lidí a vytváří si svou vlastní cestu životem.Cestu která mu vyhovuje.Při čemž platí že každý by měl umět nést odpovědnost a následky svých činů.Nemám na mysli nějaké zatracení,peklo a podobné píčoviny,ale události v tomto pozemském životě.

 58. toli

  Jak si dal Jahve záležet, aby mohl zabít tuto holčičku. Nejprve stvořil klíšťata a do nich ještě nemoc. Má to vymakané, ten Jahve.

  Křesťan by ti odpověděl že to ďábel kazí dobré Boží Dílo 🙂
  Ateisté jsou sluhové Satana,to nevíš ? Každý kdo se vzpírá Boží vůli je sluha Satanův,svévolník.

 59. mulit

  Jako ďábel stvořil klíště, jo? A encefalitidu. Čili Ďábel umí tvořit taky, je to vlastně taky bůh, ale konkurenční. Jo, ten dualismus pobožných je fakt jedna z nejpitomějších a nejméně logických věcí. Sami si zamotali vlastní pohádku. To je tak. Když někdo lže, tak se ze svých lží snaží vylhat vymýšlením dalších a dalších lží. A tak to dělají i pobožní už tisíce roků. Vymýšlejí nové a nové lži, kterými chtějí překrýt ty staré, již odhalené…. A tak to budou dělat stále. Na své církevní budovy by si mohli dát symbol pro barona Prášila. 😀 Paka

 60. mulit

  Dualismus je skutečně základem myšlení pobožných. Když jsem hrál na klávesy ve sboru, tak mi pobožní říkali, že to mám dar od boha, že umím hrát. Ale když přišla řeč na moji menšinovou citovou a sex. orientaci, tak to zase prý je dílo ďábla.

  Hele, normálně mi prostě do mozku vlezli dva týpkové 😀 Nejdříve jejich bůh. Ten mi tam nainstaloval, že když se mi líbí melodie, jsem schopen ji zahrát podle sluchu https://www.youtube.com/watch?v=bXAByryKFiQ

  A pak mi vlez do mozku jejich satan a ten mi tam nainstaloval, že se mi líbí tohle https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/736x/44/d0/a4/44d0a44d20c7fc212a49c2861a50e3b4.jpg

  Tak se na mě vyřádili jejich dva bohové.

 61. toli

  Nevím jak letniční,ale u katolíků se říká že ďábel je Boží opice,to znamená že napodobuje (opičí se) Boha ve stvoření,ale jeho tvorba je jaksi nedokonalá,tedy homosexualita je napodobenina heterosexuality a manželství LGBT jsou napodobeninou hetero manželství.Prorokyně a vizionářka Vassula Ryden tvrdí že manželství LGBT jsou od „toho zlého“.Oni se zdráhají používat Satanovo jméno aby si jich náhodou nevšimnul… 🙂

 62. mulit

  No a z toho, co jsi napsal, zase vidím druhou tendenci pobožných: Představu, že by stvořitel (hypoteticky bych ho pro tuto chvíli připustil) měl za cíl unifikaci lidí. Všichni, aby byli povinně hetero, všichni, aby povinně vyznávali totéž, chovali se stejně, mysleli stejně, žili stejně. Mít rád muže je od satana, poslouchat hard rockovou muziku je od satana. Jíst vepřové je od satana a kdovíco ještě. Prostě ve všech oblastech života nařídit jednotu. Aby lidi byli jeden jako druhý. De facto kloni. Nebo imitátoři literární postavy apoštol Pavel nebo Ježíš.

  To je ale přece rovněž absurdní. Kdyby to tak ten hypotetický stvořitel chtěl, tak by to tak rovnou stvořil a ne že jim dá knížku a řekne jim čtěte tu knížku a unifikujte se podle ní. To je přece pí*ovina. Nemá to logiku. Pobožným to nedochází. A ta druhá věc – dualismus a všudypřítomní bůh/satan je taky ptákovina.

  Představa boha ve smyslu stvořitele vesmíru není tak pitomá. Ta možnost tu je. Jde to i bez ní, ale jde to i s ní. Co však má nulovou pravděpodobnost, je náboženský dualismus, kdy proti sobě sedí bůh versus satan, dávají si páku. A ten jeden z těch dvou soutěžících (prý ten dobrý) chce mít všechny lidi na Zemi ve svém družstvu s uniformami a na těch uniformách napsáno „jsem hetero, neposlouchám metal, chodím do kostela“. 😀 Jé, já se bavím teď. Sám jsem se pobavil tím, jak je náboženství pitomé…

 63. mulit

  Co už však není k pobavení, že jsem tomu taky 23 let věřil… 🙁

 64. Hraničář

  mulit
  08.06. 2017
  Takže v té knížce je možná někdo ztvárněn, ale určitě ne někdo, kdo by byl schopen kapacitně vnímat 7 miliard lidí a mít sílu na tvoření galaxií. S tak velkou silou a inteligencí není možno se chovat tak přízemně a male jako to popisují knížky korán a bible. Ty knihy jsou opravdu směšné a bizarní. Nikdy ani neměly ambice popsat stvořitele vesmíru (kdyby existoval). …………….

  Proto také apologeti vykreslují Boha/bohy jen v drobných obrázcích, aby věřící byli schopni jej rozumově pojmout. Včera jsem na nádraží našel knížku, v níž autoři(?), dr. technických věd, fušují do biologie a na příkladech vybraných živočichů „dokazují“, že nemohli vzniknout evolucí před miliony let, ale že je nutně musel stvořit Bůh. Samozřejmě ten křesťanský. No a jistě před těmi 6000 lety. O tom mě též před 4 dny přesvědčovali 2 svědci Jehovovi, s nimiž jsem u kafe „hodil řeč“.

 65. toli

  To je ale přece rovněž absurdní. Kdyby to tak ten hypotetický stvořitel chtěl, tak by to tak rovnou stvořil a ne že jim dá knížku a řekne jim čtěte tu knížku a unifikujte se podle ní. To je přece pí*ovina. Nemá to logiku. Pobožným to nedochází.

  Ale on to prý Bůh tak stvořil,diverzita je následek odklonu od Boha tedy hříchu.

 66. mulit

  No a sám vidíš, jak na jednu lež se musí vymyslet další lež. Prostě jak se do toho zamotávají stále hlouběji a hlouběji, až z toho vznikne kniha lží. Pobožní jsou jak pachatel, co si vymýšlí stále nové a nové historky….

 67. Hraničář

  Poměrně dlouhou diskuzí s katolíky na FB https://www.facebook.com/groups/SkupinaKatolici/?ref=group_header jsem se přesvědčoval, ač je nechci kritizovat, o jejich neschopnosti logicky a kriticky myslet, projevovali se jako náboženští fanatici, neochotní seznámit se i s jinými myšlenkami než jen těmi, kterými je zásobuje jejich „rodná matka církev“. Ale dnes mě dorazili a přiznávám, že sám jsem to neznal. Ona ani ta „matka církev“ to nějak nešíří, protože za dobu mého věření jsem se s tím, pokud vzpomínám, nesetkal. Totiž, už dávno jsem uvažoval o darech Ducha sv., jak to církev prohlašuje. Že je dostáváme při křtu, biřmování, kněz při svěcení a pak i biskup při svěcení. Nikdy jsem ale nevěděl, co to je za dary. A tak i vy, kteří to nevíte, je máte zde:
  …………………………..
  A když bych tedy bral těch 7 nejdůležitějších, o kterých nás učí církev. Se vší skromností si dovoluji tvrdit, že mám to štěstí a některé z nich mám…

  Neboť za prvé moudrost
  není ve skutečnosti ničím jiným než láskou, která cítí, okouší a dozvídá se, jak dobrotivý a laskavý je Bůh.

  Za druhé rozumnost
  není ničím jiným než láskou, která zaměřuje svou pozornost na to, aby uvážila a pronikla krásu věroučných pravd a mravoučných zásad, aby v nich poznala Boha, jaký je sám v sobě, a pak sestoupila z těchto výšin a poznávala jej také v jeho tvorech.

  Za třetí vědění
  naproti tomu není nic jiného než tatáž láska, která naši pozornost zaměřuje na to, abychom poznali sami sebe i ostatní tvory, a tím došli k dokonalejšímu poznání služby, kterou jsme povinni vůči Bohu.

  Za čtvrté rada
  je také láska, působí-li v tom smyslu, aby nás učinila pečlivějšími, pozornějšími a způsobilejšími ve volbě vhodných prostředků, jak Bohu svatě sloužit.

  Za páté síla je láska,
  jež povzbuzuje a pobízí srdce, aby vykonala, co rada rozhodla, že musí vykonat.

  Za šesté zbožnost
  je láska, jež nám ulehčuje práci a vede nás k tomu, abychom se věnovali skutkům, které se líbí Bohu, našemu Otci, srdečně, rádi a s dětskou láskou.

  Za sedmé a za poslední bázeň
  není ničím jiným než láskou, působí-li v tom smyslu, aby nás nechala prchat před tím, co se nelíbí božské vznešenosti, a vyhýbat se tomu.

 68. mulit

  Hraničář napsal:
  Za páté síla je láska

  Pobožní nechápou význam slova láska. Láska se vyznačuje tím, že přijímá druhého, jaký je. Pokud si žena bere muže s úmyslem ho v průběhu manželství měnit a změnit (a takové případy jsou a znám to z rodiny), tak ho ve skutečnosti nikdy nemilovala a ani si ho neměla brát. A přesně takový vztah mají pobožní k lidem. To, čemu říkají láska, je touha měnit lidi k jejich obrazu a obrazu jejich ikon a gurů, tedy Krista, Pavla a dalších postav z jejich knížky. To je skutečný obsah slova láska v jejich podání. Když jsem přišel do církve, chtěli po mně, abych změnil všechno: Abych se rozešel s tím, s kým jsem se scházel, abych se přestal kamarádit se všemi lidmi mé komunity, abych se přestěhoval na jiné místo, abych začal žít diametrálně odlišný život. A tomu říkají láska. Prý je to pro tvé dobro: Hlavní je se připravovat na vstup do nebeského království a tomu vše podřídit. Čili mě naordinovali celibát, samotu a trápení a říkali tomu láska. A procedury, abych se změnil a říkali tomu láska.

  Ne, pobožní nejsou schopni lásky. Takový cit nebo postoj k lidem nemají ve svém repertoáru. Oni znají jenom ideologickou propagandu. S žádnou láskou jsem se nikdy u pobožných nesetkal. Jenom s tlakem, abych se změnil. Ale to není jenom vůči mně. Oni ten tlak vyvíjeli i vůči sobě navzájem. Neustále se strašili satanem, démony, neustále pitvali hříchy, neustále prováděli pokání, litování, atd. Jak by v tom psychotickém náboženském stavu vůbec mohli být schopni lásky? Náboženské myšlení těm lidem znemožňuje milovat lidi. Náboženství ty lidi mrzačí, zplošťuje. Dělá z nich necitlivé roboty. Monstra, Jukeboxy na recitování ideologických pouček z jejich knihy. Prosím vás, o jaké lásce tu je řeč? Mohl by mi někdo říct, zda fakt zažil od pobožných něco, co by se dalo označit za lásku?

 69. Hraničář

  mulit
  11.06. 2017
  …………… To, čemu říkají láska, je touha měnit lidi k jejich obrazu a obrazu jejich ikon a gurů, tedy Krista, Pavla a dalších postav z jejich knížky. To je skutečný obsah slova láska v jejich podání………………..

  Ano, chtěli tě zachránit pro nebe. Podobně jako katolíci. Ale ti nejsou až tak praštění. Já si myslím, že to je tím, že katolíci se už více sblížili se světem a v globále je už opustil ten náboženský zápal a asketismus.

  …………………. Oni ten tlak vyvíjeli i vůči sobě navzájem. Neustále se strašili satanem, démony, neustále pitvali hříchy, neustále prováděli pokání, litování, atd……………………..

  Do jisté míry to dělají i katolíci.

  Jak se vlastně ta „tvá“ církev jmenovala?

 70. Hraničář

  Zajímavý článek: http://www.radiovaticana.cz/clanek.php4?id=17656 který by mohl osvětlovat i situaci u nás. I zde přece můžeme pozorovat, že se ve společnosti objevují nadšení mladí seminaristé a kněží, kteří se angažují při šíření náboženských myšlenek a dokáží ovlivňovat veřejné mínění.

 71. Hraničář

  Poprvé jsem v katolické diskuzi narazil na problém, nad kterým jsem dumal i já:

  „Prosím můžete mi odpovědět na moje rozjímání? Když přijmu při communiu hostii, přijímám v ní Krista. Pak hostie v mých útrobách putuje a funguje přirozený trávící proces, který po hodinách vyústí v to, že musím vykonat potřebu. Kam se přemístí Kristus, kterého jsem s otevřeností přijal? Odejde ze mne trávícím ústojím a „dolními“ otvory těla? Nebo se vypaří? Vypotím ho potem? Jsem po dobu, kdy jsem ho „spolknul“ a než se hostie rozloží stejným svatostánkem jako je ten dřevěný na oltáři? Mám před každým, kdo byl u přijímání pokleknout stejně jako před svatostánkem? Jak dlouho od sv. přijímání mám před každým „živým“ svatostánkem pokleknout? Snad hodinu nebo pět? Jak mám poznat, který člověk v sobě nosí Krista v substanci hostie (tj. dokud se nerozpadne substance nekvašeného chleba)? Pokládám si správné otázky a používám zdravý rozum? Pokud jsou mé otázky správně položené, tak mne to vede k obezřetnosti, abych měl úctu ke každému člověku, protože nikdy nevím, zda náhodou zrovna nyní v něm a to s jistotou přírodních zákonů není přítomen Pán Ježíš. A není toto pravý smysl hostiny, kterou nám na památku své oběti přikázal slavit? Nezapomínáme na tento smysl mše, protože je pro nás pohodlnější ve svých nelogických představách našeho Mistra a Pána uzavřít do svatostánku? Aby tam zůstával, my ho tam zase přijdeme „zbožně uctívat“, HLAVNĚ AŤ SE NÁM NEPLETE DO NAŠICH ŽIVOTŮ! Tam ho nepotřebujeme!

  S úctou Josef

  Michaela :
  (Ztracim trochu prehled, jak to tu v diskusi zaradit na spravne misto, ale tato odpoved je minena pro Josefa 17.25.)
  Dekuju za duveru, pane Josefe, zkusim odpovedet, pokud se dopustim nejake chyby, nepochybne budu opravena Topajikem, takze smele do toho:-)
  Pan Jezis je v konsekrovane hostii pritomny, dokud je hostie hostii. Pokud clovek neudela tezky hrich, tak je Pan Jezis «v jeho srdci». Cili, Pan Jezis je se sporadanym clovekem porad, ve svatem prijimani ale odlisnym zpusobem. Jestli Vas otazky hostie a zazivacich procesu skutecne zajimaji, tak Vas odkazuji na cetbu barokniho jesuity Arriagy, ktery na tohle tema obsirne psal, v cestine z nej zpracoval vytah prof. Wolf.
  Predpokladam ale, ze se o veci zminujete, protoze mne chcete «navest na stopu». Budte ujisten, ze Pana Boha «neuzaviram do svatostanku». Na Boha myslim ustavicne a jelikoz Jej mam rada, tak se snazim, abych dobrovolne neudelala ani ten nejmensi hrich, prave, aby mi neodesel ze srdce. Jelikoz ale nejsem Panna Maria, tak se mi to dari praspatne a klekat prede mnou tudiz nemusite:-).
  http://kronika.ikatolici.cz/2013/01/03/promena-kostela-na-orlici-farnost-letohrad/#comment-102

  Dobré pro myšlenkové cvičení!

 72. sam

  ————————–Hraničář
  11.06. 2017

  Jak se vlastně ta „tvá“ (=mulitova) církev jmenovala?
  ——————————–
  Nějaká reformovaná protestantská a letniční to byla. Mulit už to kdysi psal.

 73. toli

  Už jsem přišel na to proč je bible tak strašně nekonzistentní.
  Podle Mýtů Západu totiž Starý Zákon kombinuje 2 prameny mýtů,jihohebrejský (větev Jahve) a severohebrejský (větev Elohim).Pro laika je to nejvíce zjevné když srovná Genesis 1:20-25 a Genesis 2:7-20,ty texty si totiž tvrdě odporují.Holt Boží Slovo nemocných 🙂

 74. sam

  Jo, ten příběh o stvoření světa je tam dvakrát a pokaždé jinak. Sranda, no. Vácha by na to asi řekl, že to je „báseň“, kterou máme brát symbolicky… Asi teda.

 75. bílej kabát

  Tak právě dnes 13.10.2017 tomu je rovných 100 let (13.10.1917), co se v portugalské Fátimě odehrál údajný zázrak. Lítal jsem po internetu a hledal nějaké racionální vysvětlení oné události. Ovšem žádná sláva. Věda s nějakým tím vysvětlením sice přišla, ale jsou to jen dohady, které nevysvětlují, jak ta událost byla předpovězena a na místě shromáždilo 70 000 lidí. Co to tedy bylo? Kulový blesk, kolektivní halucinace nebo si dělal nějaký iluzionista z lidí srandu?
  https://cs.wikipedia.org/wiki/Zjeven%C3%AD_Panny_Marie_ve_F%C3%A1tim%C4%9B

 76. toli

  @Bílej kabát
  „Svědci“ hovoří o krajině zalité duhovými barvami a tančícím slunci,jenže fotky ukazují běžnou situaci.Navíc většina shromážděných lidí tvrdí že nic zázračného neviděla,takže bych usuzoval na davovou psychózu.V dnešní době vidí hostii na slunci v Medju a poskakující slunce,jenže já na záznamech (youtube) vidím jen brutálně přepálený světločivý čip v kamerách a chvění ruky držící kameru. Ono stačí když se díváš pouhým okem do slunce i zde v Česku,po pár sekundách ti sluneční disk zčerná a začne se chvět-poskakovat,tedy „zázrak „slunečních fotonů s tvými světločivými buňkami na sítnici 🙂
  BTW,pravě katolíci jsou pověstní tím že rádi mystifikují,takže mne ty jejich bláboly zanechávají chladným….

 77. bílej kabát

  Ale, co ty děti? Ty to všechno předpověděly a vůbec se chovaly zvláštně. A děti lhát moc neumí a navíc proč by lhaly. Jsem realista, ale tady mám problém. Utčitě existuje vysvětlení, jen ho zatím neznáme.

 78. toli

  Děti mohli něco předpovědět a nevíme jak k tomu přišli (třeba jedna davová psychóza v malém anebo jedno dítě něco „vidělo“ řeklo o tom co si myslí že vidí ostatním a ostatní děti to už viděli taky……přesně takhle to funguje i u dospělých,prostě mozek vám vykouzlí obraz jaký si přejete vidět anebo obraz který vidíte interpretujete dle svého přání) no a následně ten dav lidí co se shromáždil na určeném místě v určenou dobu prostě viděl to co si přál vidět,byl natěšený.Připomínám že většina lidí neviděla vůbec nic,a fotografie to dokazují.Kdysi mi farář pujčil film,kde děti pod vlivem „Panny Marie“ chodily s prkýnky přivázanými ke kotníkům (aby je to bolelo a tou bolestí revanžovaly bolest Krista při vykoupení (tedy ukřižování) člověka z hříchu) a ty děti chodily s těmi prkénky velmi rychle POZADU….Párkrát jsem si to přehrál a pak mi to došlo-ten film byl promítán pozadu,bylo to vidět jak se jim hýbají ruce v synchronii s nohama,takhle by nikdy nemohli jít.Jednoduše fake vyrobený důkaz pro prosťáčky.

 79. sam

  toli:———————-Ono stačí když se díváš pouhým okem do slunce i zde v Česku,po pár sekundách ti sluneční disk zčerná a začne se chvět-poskakovat,tedy „zázrak „slunečních fotonů s tvými světločivými buňkami na sítnici —————————-
  Nedoporučuji koukat do slunce. Pro experiment stačí opatrně se podívat do žárovky klidně jen kapesní svítilny. Efekt se dostaví taky. Ale nemusí to být dvakrát zdravé.

 80. Hraničář

  Docela klidně se mohou projevovat i nějaké fenomény, které věda (doposud) nezná. Vždyť, pokud vím, stále není vysvětlený kulový blesk. Protože doposud nebyl vysvětlený teoreticky a tak se nedaří vyvolat v laboratoři aby mohl být zkoumán.

Komentáře nejsou povoleny.