Bludný balvan zabloudil do další kreacionistické kapsy

Pan magistr Libor Votoček sice vystudoval fyziku, především pak polovodiče, odborníkem na slovo vzatým je ovšem, zdá se, ve všech oborech činnosti lidské i boží. Vyzná se v jedech, v hormonálních disruptorech, v potravinových doplňcích, v zemědělství, v účincích antibiotik, v problematice bakteriální rezistence, v monokulturách v přírodě a v civilizaci, v teorii informace, v sociologické roli rodiny, v kosmologii, v nebezpečích přicházejících k nám z Číny, v pokročilých záludnostech chemického průmyslu, v otázkách vzniku života, v epidemiologii nemocničních infekcí, v potravinářském průmyslu, v evoluční biologii, ve finančních zájmech skupin kontrolujících tok ropy do našich továren, v neblahé roli konzumace živočišných produktů na lidské zdraví… že jste se ztratili už v tom výčtu, a pána začínáte upřímně obdivovat, neboť jde o bytost zcela renesanční?

Mohu vás uklidnit. Pán není člověkem renesančním, ale dokonalou demonstrací člověka pavědeckého, který své osobní neznalosti a údiv nad komplexností světa dokáže přetavit v jednoduchý, atraktivní, a zcela pomýlený pohled na svět, a ještě se vzápětí s úsměvem vymezit proti ezoterice ve všech jejích podobách, a to včetně bílé a černé magie, hinduismu, humanismu a satanismu. Není tím nikterak unikátní, a mnohé jeho vzory v této oblasti jsme již stačili ocenit v předešlých ročnících Bludných balvanů. Mohli bychom jej i pominout, kdyby se o svůj vlastní balvan hlasitě nepřihlásil prostřednictvím „Unikátní putovní historicko-vědecké výstavy“ Genesis Expo. S tou totiž v posledních letech objíždí nejen náboženská střediska a kulturní domy, ale i státní školy. V březnu roku 2016 se s ní například objevil v prostorách Píseckého gymnázia.

Proč je to problém? Výstava a její doprovodný program přinášejí tu nejhorší verzi mladozemního kreacionismu napěchovanou od podlahy po strop polopravdami, mýty a argumentačními fauly. Studenti škol se tak v rámci školní výuky dozvídají, že všechny fosilie vznikly náhle při celosvětové potopě, teorie informace dokládá, že evoluce nemůže probíhat, a evoluce podle vědců funguje tak, že když z normální židle ulomíme jednu nohu, vznikne plně funkční trojnožka – což je zjevně nesmysl, a proto evoluce neprobíhá. Plakáty a exponáty působí spíše směšně, doprovodné filmy a především přednášky pana Votočka však fabulují v rovinách vysoce převyšujících znalosti většiny středoškolských studentů, pro něž je tak odhalení lží a klamů velmi obtížné.

Metoda Gish gallop, tedy zavalení oponentů či v tomto případě publika kanonádou nesmyslných, zavádějících, a přímo nepravdivých tvrzení, je ve Votočkově případě dotažena takřka k dokonalosti častým používáním odborných termínů a slovutně znějících jmen desítek vědců stavících se proti evoluci. Běžný posluchač, natož středoškolský student, nemá šanci nejen reagovat, ale ani se zorientovat v záplavě informací, a odchází s pocitem, že slyšel něco opravdu odborného, a tedy možná i pravdivého. Výstava je přitom doporučována jako vzdělávací akce pro děti od šesti let, a Votoček s některými svými přednáškami objíždí dokonce i základní školy. Didaktickou roli Votočkovy výstavy můžeme ostatně doložit například citací jedné nadšené žačky 8.A ze základní školy v Litoměřicích:

V pátek 23. 9. 2016 jsme se vydali do zámecké jízdárny na historicko-vědeckou výstavu Genesis Expo. Snažili jsme se odpovědět na otázku: Co se dá z minulosti zopakovat a co nikoliv? Je na to několik názorů: vědecký a teologický. Tak například o krápnících v jeskyních jsme se ve škole učili, že vznikaly miliony let, ale mohlo to být i jinak. Podle názoru jednoho z vědců může za určitých podmínek krápník vzniknout za několik desítek let. Podobně je to i se vznikem uhlí. Zhlédli jsme několik ukázek z dokumentárních filmů o vzniku života na Zemi, prohlédli si výstavu knih, různých map a dalších exponátů. Domů jsme si každý odnesl DVD a knihu. A každý se dozvěděl něco nového a všichni jsme si to užili.

Dvě otázky pro Českou školní inspekci:  Pokud veřejnoprávní škola doporučí žákům návštěvu takové výstavy či dokonce ji využije v rámci výuky, poruší tím školský zákon? Má v tom případě škola rozvázat s příslušným pedagogem pracovní poměr? Zlí skeptici typují: dvakrát ano.

„Dnešní doba se vyznačuje tím, že se všechno míchá se vším, a že se překračují všechny možné hranice a vytváří se chaos. Chemický, chaos biologický, citový, intelektuální, mentální a morální,“ říká na úvod jedné ze svých jedovatých přednášek Libor Votoček, což potom ve všech svých přednáškách názorně demonstruje. Za tento informační chaos a vnášení kreacionismu do škol mu starožitný stříbrný bludný balvan složený výhradně z prvků miliardy let starých rozhodně patří.

Pokud by vás zajímali další ocenění, pak vězte, že v kategorii jednotlivců se na krásném bronzovém místě ocitla JUDr. Erika Hájková, alias Erika Magdalena Peprná za vysoce kvalifikovanou diskreditaci medicíny, jakož i jasnovidné šíření alternativ všeho druhu, na zlaté pozici se potom uhnízdili Mgr. Viliam Poltikovič a Jiří Vokáč Čmolík za odhalení cest k řešení globálního nedostatku životních zdrojů.

V družstvech se třetího místa dostalo Homeopatická lékařská asociace, z. s. za usilovnou a všestrannou homeopatickou potenciaci medicínských znalostí, stříbrný bludný balvan si osobně odnesl Konzultační a terapeutický institut Praha za posílení imaginární složky komplexní medicíny. Zaměstnanci institutu s neskutečnou Jaroslavou Klímovou v čele si pro cenu dorazili v plné parádě snad včetně uklízeček. Zlatý balvan byl i v kategorii družstev rozpůlen. Zasloužily si jej Společnost Miroslav Skalický medicaHERBA a Česká gynekologická a porodnická společnost České lékařské společnosti JEP za šíření a podporu svérázné metody detoxikace vagíny dle receptu tibetských mnichů.

Podrobnější informace včetně celých textů laudátií se můžete dočíst na stránkách Českého klubu skeptiků Sisyfos.

Autor: Jelena Lenka Příplatová

Lidská bytost nebo něco na ten způsob. Někdy cvok, někdy striktně racionální jedinec; obvykle oboje najednou. Bez víry v bohy, astrologii, špatná znamení, alternativní medicínu, a víceméně jakýkoli bulšit, který vás zrovna napadne. Evoluční bioložka, milovnice vědy a její popularizace, všech dobrých knih, zejména pak z obastí science-fiction a literatury faktu, vyznavačka dobrého jídla a zajímavé hudby. A tak. :)

25 thoughts on “Bludný balvan zabloudil do další kreacionistické kapsy

 1. mulit

  S Liborem Votočkem jsem si kdysi psal. Snažil se mě hodně přesvědčovat pro jeho boha. Na rozdíl od Kábrta je slušný. Kábrt je fakt čistý magor. Votoček je přece jen kultivovanější. I když nakonec z něj stejně vylezou jen emoce jako ten poslední „argument“. Protože na emocích ta náboženská víra stojí.

 2. mulit

  Jo, on razí potopu, psal jsem mu dotaz před rokem a něco (ještě jsem byl pobožný, ale už se to ve mně lámalo), jak je možné, že už v 15. stol. př. n. l. staří Egypťané rozlišovali čtyři rasy. Dokazuje to nalezená staroegyptská malba, ze které shlížejí hlavní etnické skupiny tehdy známého světa: cihlovou (červenohnědou) barvou je vykreslen Egypťan, bílou (světlou) barvou Libyjec (s výrazným tetováním), žlutě Asyřan z Přední Asie a ještě se tam černá ploskonosý a tluskopyský Núbijec z jihu Egypta a z centrální Afriky. To je jedno z nejstarších známých vyobrazení lidských ras na světě. Potopa měla být 2000 let př. n. l. To by znamenalo jen 500 let na vznik tak odlišných ras. To mi přijde nepravděpodobné.

  Na to mi odpověděl: Dobrý den,
  upozorňuji, že tato otázka je historická, nikoliv striktně přírodovědecká a potřebné informace k detailnímu pochopení a vystopování genetických a fyziologických mechanismů, jejichž výsledkem byl rychlý vznik v současnosti pozorovaných anatomických a fyziologických rozdílů mezi různými „rasami“ lidí, nemají k dispozici ani evoluční biologové, antropologové či paleontologové, kteří z krajně neúplných informací konstruují krajně spekulativní příběhy. Zajímalo by mě, co byste říkal na knihu evolučního antropologa Jiřího A. Svobody – EVOLUCE ČLOVĚKA – jestli byste ji také přisoudil neseriózní přístup. Neberte to prosím Vás tak, že Vám teď něco vyčítám, vůbec ne. Jen Vás žádám o umírněnější přístup a trpělivost vzhledem k neúplnosti historických a přírodovědeckýc poznatků vztahujících se k tomuto tématu – jak na straně evoluční tak kreacionistické.
  Kniha jejichž úryvek jsem Vám doporučil nepřistupuje k tématu neseriózně a Vy nejste oprávněn ji takto hodnotit jen proto, že Vám na 15ti stranách neodpovídá na všechny Vaše otázky spojené s tímto tématem. Jedná se o knihu stručných otázek a odpovědí, které mají spíše čtenáře navést na určité otázky a souvislosti, nikoliv vyčerpat téma na nejvyšší akademické úrovni. V podnadpisech kapitoly je jasně uvedeno, co bude která část textu řešit, a to byla především otázka pigmentace, která je právě dobře zdokumentovaná, a tudíž dobře vědecky podložená, a proto se jí autoři textu věnují nejvíce, zbytečně nespekulují, protože jsou to opravdu seriózní vědci zastávající biblický stvořitelský model. Ostatní fyziologické, anatomické a pravděpodobně i genetické odlišnosti mezi „rasami“ o kterých se zmiňujete samozřejmě nejsou autorům knihy neznámé a rozhodně nebylo jejich úmyslem je v knize zamlčovat. Dovolím si tvrdit, že problémem je a) nedostatek detailních věřejně přístupných historických a přírodovědeckých informací o tomto tématu jak na straně evoluční tak stvořitelské a vysoké riziko zcestných spekulací, do kterých se v knižní podobě nepustí žádný seriózní vědec, b) omezený rozsah knihy, c) je serióznější rozebrat 1 aspekt více do hloubky než 10 povrchně.
  Obecně je realita anatomických, fyziologických a genetických odlišností mezi lidmi založena na vyspecifikování, modifikaci či ztrátě původního dokonalého designu lidského těla, jehož podstatnou část si Noemova rodina přinesla z předpotopního světa. To je principiální jádro stvořitelského modelu vzniku „ras“ a národů.
  Srdečně zdravím
  LV

  Čili něco jako Daniel B (Stín, Plavčík) – Mnohomluvnost, verbalismus, nějak se vylhat. Ti pobožní jsou nakonec jako přes kopírák. Jeden jako druhý. Oni jsou jako pachatel, co ukradl v sámošce rohlík a nějak musí vysvětlit, proč to udělal.

 3. plavcik

  mulit:

  „Mnohomluvnost, verbalismus, nějak se vylhat.“

  Mulite, ono je zde ještě jiné vysvětlení. Potřebujete primitivnější mluvu, aby pro vás sdělení mělo nějakou informační hodnotu a nepovažoval jste ho za projev mnohomluvnosti. Protože právě mnohomluvnost se vyznačuje nízkou informační hodnotou sdělení, přičemž vámi citovaný příspěvek rozhodně mnohomluvný není a jen tu ukazujete, že nechápete, co vám p. Libor Votoček chtěl sdělit.

 4. mulit

  plavcik, wollek, Daniel B., Stín: Ano Ty ani tvůj kamarád Potoček nejste schopni dokázat boha ani nic z bible, Tedy ani vznik ras za 500 let z jedné rodiny. Jsi psychicky nemocný, když tomu věříš. Slyšel jsi někdy slovo důkaz? Primitivnější mluva je jako co? Pravda? Jo, tak to bud Danieli, konečně primitivnější. Tedy přestaň lhát. V tvojí hlavě je pravda primitivnost. A lží podané tisíci slovy jsou hodnota. Máš to převrácené v hlavě. Jsi pokažený. Taky umím psát hezké slohovky jako ty. Taky bych mohl pózovat jako ty. Ale mě zajímá realita, pravda. Tebe ne. Tebe zajímá jen způsob, jak se vylhat, jak obrátit pozornost ke kulatým čtvercům. V reálu bychom se nikdy nepotkali ani nebavili. Jsi přesně opačný než já. Na netu máš tady přístup. Ale nenapsal jsi zatím ani jedinou pravdivou informaci. Leda že snad děláš ajťáka – to je tak jediné, co ti věřím. Jinak jsi baron Prášil. A mně jsou milejší baronová prášilové – ti nepózeři. To, co servírují blbosti z bible, jak tam jsou. Ti mi tak nevadí jako ty, Halík. Vácha. Potoček a další sliz. Manipulace se slovy. Právě takové lidi je třeba silně tlačit, aby vypadli ze svého skleníku verbalismu, mnohomluvnosti. Donutit je říct na férovku, o co jim jde. A nakonec z tebe to tu už, Danieli, vypadlo, o co ti jde. Proto jsi tu taky dostal BAN. Že jsi to tu prasil tvojí ideologií, manipuloval jsi, evangelizoval.

 5. Foxy

  Mulite, jen pro přesnost; ten bludnobalvanitý hlasatel mladozemního kreacionismu se jmenuje Votoček, nikoliv Potoček.
  Mimochodem, je veliký rozdíl mezi tím co hlásá pan Votoček, a mezi tím, co hlásá zmíněný Vácha…

 6. Foxy

  Podíval jsem se na to video taky, a též usuzuji, že p. Votočkovi byl honosný titul Bl.B.Dr. udělen oprávněně.

  Byl jsem též onomu slavnostnímu udílení bludných balvanů přítomen, a nezdálo se mi nikterak, že by předsedající pan Grygar měl s označením mladozemního kreacionismu za blud sebemenší problém, ač je s panem Votočkem stejné víry…
  a co včil, plavčíku, jak tohle chceš vysvětlit kapitánovi?

 7. neruda

  Foxy,
  myslím, že pokud je plavčík křesťanem (ať už to znamená cokoliv), tak s tím nemusí mít problém:
  do mentální výbavy křesťana patří přece schopnost zastávat dvě protikladná stanoviska současně. 🙂
  A někdy i více.

 8. toli

  Školní inspekce v tom článku uvádí že se tím dosud nezabývala protože jí nikdo nedal podnět.Tak co racionální lidé v celé republice ? Pokud je někde u vás ta směšná výstava nebo se k vám chystá tak to napráskejte školní inspekci.
  Možná by nebylo na škodu někde nahlásit i Národní Museum za šíření bludů kreacionismu.

 9. KTE

  Možná se školní inspekce o kreacionismus nezajímá, kdo ví? Co kdyby to školské inspekci připomněli ateisté (agnostici) nebo spolek Sysifos? Ale prosím slušně. Ateisté by neměli být „jako oni“. Písecké gymnázium před (zhruba) rokem na můj osobní protest neodpovědělo. Psal jsem tehdy i Sysifovi a Votočka na bludné ocenění nominoval. Ministerstvo školství jsem opomněl.

  Opravdu nikoho z vás nenapadlo zeptat se přímo Šárky Kabátové (sarka.kabatova@lidovky.cz), autorky článku na lidovkách, nakolik myslí vážně některé své formulace a zda ji někdo tak nějak trošičku neponoukal? Žurnalisté obvykle o přírodních vědách moc nevědí.

  „Země je stará několik tisíc let, fosílie jsou pozůstatkem biblické potopy a evoluce nemohla probíhat. Za šíření podobných myšlenek dostal bývalý vyučující a absolvent matematicko-fyzikální fakulty Libor Votoček známou anticenu Bludný balvan od spolku skeptiků Sisyfos.“ Pochopitelně zaslouženě, myslí si snad Šárka Kabátová něco jiného?

 10. mulit

  Turboevoluce od křesťanů

  V roce 2006 bylo prokázáno, že lidé jsou mnohem odlišnější od šimpanzů, než se dříve myslelo (místo 99 % je to jen 96 %), ale že i jednotlivé lidské rasy jsou si mnohem vzdálenější. K těmto závěrům došel britsko-americký tým, vedený britským genetikem Matthewem Hurlesem. Tým analyzoval vzorky DNA od 270 lidí negroidní, europoidní a mongoloidní rasy a zjistil mezi nimi významné rozdíly. Variabilita genetické informace vykazuje rozdíly až 12 %. Tato variabilita je i příčinou různé náchylnosti k nemocem, projevující se u odlišných etnik, i různé reakce organismu na podávané léky.

  Mongoloidé liší od europoidů: větší mozkovna, širší lebka, širší tvář, ploché temeno nosu, epikantus, více vystupující oči, absence nadočnicových oblouků, slabší kosti, mělká fossa mandibularis (jamka čelistního kloubu), malé bradavkové výběžky na lebce (processus mastoideus), podsaditá stavba těla, zachování brzlíku do plné dospělosti, zachování dětské formy velkého lícního svalu, přetrvání dětské formy svalu horního rtu, pozdější objevení dospělého chrupu, méně tělesného ochlupení, méně potních žláz, méně vlasů na centimetr čtvereční a dlouhý trup Mongoloidé mají podle výzkumu v průměru o 20% větší kostní hustotu v oblasti spodní čelisti než europoidé. Typickým znakem mongoloidní lebky je plochý obličej. Tato plochost vzniká tím, že lícní kosti u mongoloidních plemen vyčnívají daleko více dopředu než u jedinců europoidního původu. K ostatním znakům charakterizujícím mongoloidní původ patří ještě přerůstání nosních kůstek přes lebeční šev mezi kostí nosní a horní čelistí, kulatý tvar očnice a lícní kosti klesající až k nebo pod dolní okraj horní čelisti. U mongoloidů lze velmi často pozorovat široký a plochý tvar nosních kůstek. Mongoloidní lebky se dále vyznačují také tím, že při skusu se incisiální plochy horních a dolních řezáků vzájemně dotýkají (odlišné od europoidních lebek, kde horní řezáky překrývají dolní). Tento znak označuje pojem „hrana na hranu“ při skusu (anglicky edge-to-edge bite). Při kousání pak tření incisiálních ploch o sebe způsobuje rychlejší opotřebení skloviny a kousací hrany řezáků.

  Negroidní rasa: tmavé zbarvení kůže téměř na celém povrchu těla, způsobené zvýšeným obsahem melaninu v kůži; dále široký plochý nos, plné masité rty a tmavé, často kudrnaté vlasy. Mají také více potních žláz, což je způsobeno jejich prapůvodem v poušti (více potu lépe ochlazuje tělo).

  Pro negroidní lebky je specifická zejména základna nosu ve tvaru žlábku a absence nosního prahu, velmi výrazná prognatie (zvětšení lebky v oblasti horní čelisti), široký a kruhovitý nosní otvor, existence jamky v oblasti bregmy a přítomnost tzv. kulatého čela, které vzniká posunutím obou čelních hrbolů mediansagitálním směrem, což se opticky jeví, jakoby oba hrboly splývaly v jeden a vytvářejí dopředu klenuté čelo. Zajímavostí je i nižší průměrná inteligence negroidů proti europoidům a mongoloidní rase. Proti tomu lepší výsledky v některých atletických disciplínách, zejména běhu.

  Už v 15. stol. př. n. l. staří Egypťané rozlišovali čtyři rasy. Dokazuje to nalezená staroegyptská malba, ze které shlížejí hlavní etnické skupiny tehdy známého světa: cihlovou (červenohnědou) barvou je vykreslen Egypťan, bílou (světlou) barvou Libyjec (s výrazným tetováním), žlutě Asyřan z Přední Asie a ještě se tam černá ploskonosý a tluskopyský Núbijec z jihu Egypta a z centrální Afriky. To je jedno z nejstarších známých vyobrazení lidských ras na světě.

  Potopa měla být 2000 let př. n. l. To by znamenalo jen 500 let na vznik tak odlišných ras. To mi přijde nepravděpodobné.

  Z mého pohledu není možné, aby za 500 let z Noeho a jeho rodiny vznikli asiati a černoši. Existují současní běloši, kteří jsou potomky bělochů, co kolonizovali Afriku, nebo jižní Ameriku a pokud se nekříží s negroidní populací, tak jsou stále běloši. I když jsou vystaveni silnému slunečnímu osvitu po několik generací, třeba i 200 let, i více let. To by už museli být napůl černoši, aby to stihli do 500. A neděje se to. Takže se to nikdy nemohlo dít takto rychle. Lidské rasy jsou evidentně procesem dlouhého vývoje.

  Ale co mě na tom všem nejvíce zaujalo, tak křesťané moc nechtějí věřit na evoluce a nějaké významné změny. Spíše preferují představu statického světa, velmi mladého, cca 6000 let, který již byl jejich stvořitelem udělán na počátku „hotový“, finální. Ale současně věří, že z Noeho a jeho rodiny pocházejí všichni lidé. Tedy v případě potomků Noeho věří na neuvěřitelnou turboevoluci, kdy se během 500 let kompletně vytvořily lidské rasy.

  Tuto představu sdílejí samozřejmě i židé nebo judaisté, protože mají stejnou knihu. A matně si vzpomínám, že to je i součástí koránu, že to přebrali i muslimové. Takže miliardy lidí věří na turboevoluci, kdy z Noeho a jeho rodiny během několika staletí povstaly všechny rasy, včetně indiánů nebo australských černochů. Ale spíše si myslím, že věřící lidé nad tím nikdy nepřemýšleli. Kdyby se jen chvíli nad tím zamysleli, tak by jim došlo, že bible je skutečně jen kniha pohádek a pověstí.

 11. Václav

  Nemohl by si prof. Grygar odpustit ty trapné kecy k politice, které bohužel ani v nejmenším neodrážejí kritické myšlení, ale naopak spíš opakování politicky korektních frází z mediálního mainstreamu? Moc rád bych slyšel oficiální skeptické vyjádření k vyšetřovacím metodám našich úžasných „spojenců“, kteří např. chystají pomstu za údajný chemický útok dřív, než k němu došlo.

 12. bílej kabát

  Kde je ten logický rozpor?

  bk: Děláte si srandu? Díky té smlouvě synů Izraele s bohem mohli synové Izraele kamenovat a také to dělali a někde to náboženští psychopati dělají dodnes! A vy přitom píšete – kdo tvrdí, že bible přikazuje kamenovat lidi je zcela mimo. To, že přišel jakoby Ježíš, který to změnil, nic nemění na faktu, že synové Izraele měli s „bohem lásky“ smlouvu, která kamenovat nařizovala. Proč se s vámi, plavčíku, znovu pouštím do diskuse. Za žádný nick se neschováte. Ty vaše bludy vás vždycky prozradí.

 13. mulit

  Evoluce stále probíhá stejně jako probíhá desková tektonika a horotvorné procesy. 70 – 80 let života je ovšem titěrně málo na to, aby to bylo pozorovatelné.

 14. sam

  Zrovna se mi nechce to někde dohledávat, ale přijde mi, že dnes děvčata dospívají rychleji. Viděl jsem fotky nějaké 9. třídy z roku cca 1947 a všechny holky vypadaly fakt dětsky. Může to být klidně tím, že posledních cca 40 let už v ČR skoro nikdo nemá hlad a děti mohou každý den jíst maso např. ve školní jídelně.
  Takže nějaké ty změny probíhají, možná se dají nazvat evolucí.

 15. mulit

  Fungují totiž obě evoluce. Jak ta Darwinova, tak ta Lamarckova.

Komentáře nejsou povoleny.