Kritika islámu není projevem extremismu. Je to legitimní postoj, jehož jádrem je vymezení se vůči extremismu

Autor | 08.05. 2017

Českou společností se poslední roky šíří velice nebezpečný nešvar, který značně deformuje celospolečenskou debatu týkající se některých důležitých témat. Často ji deformuje dokonce v takové míře, že jakýkoliv diskurs znemožňuje ještě pořed tím, než vůbec může začít. Tento nešvar spočívá v plošném cejchování všech kritiků islámu: kritika islámu je považována za něco apriorně špatného a nepřijatelného. Samotná skutečnost, že někdo kritizuje islám, je vnímána jako důvod k tomu, aby byl člověk označen za primitiva, se kterým vůbec nemá cenu debatovat, protože zastává extremistické názory.

Je zde v podstatě kladeno rovnítko mezi kritikou islámu a extremismem; kritika islámu se tak jeví jako druh extremismu a kritici islámu jsou vykreslováni jako iracionální fanatici pohánění nesnášenlivostí, aneb „islám nemůže za Vaše posraný životy“. A je přitom úplně jedno, zdali Vaše kritika vychází z facebookých statusů Tomia Okamury, či z filosofických spisů – lidé, kteří se snaží kritiky islámu vyloučit z debaty, mezi tím rozdíl nedělají.

Na typický reprezentativní příklad se můžeme podívat na screenu z této facebookové debaty, jelikož vystihuje přesně to, o čem mluvím. Názorový oponent zjistí, že člověk, se kterým diskutuje, má u profilovky přeškrtnutou mešitu, tudíž kritizuje islám, a tudíž není vhodný k diskusi a jeho názor je nerelevantní:

V podstatě jediná kritika islámu, která je přijatelná, společensky přípustná a zároveň jediná, která je vůbec vpuštěna do debaty, je taková kritika islámu, ze které islám nevyjde špatně, respektive vyjde dobře. Pokud kritika islámu spočívá v tom, že islámu vytknete některé drobnosti s tím, že do budoucna se to určitě zlepší, ale že jádro islámu je v pořádku, pak je v pořádku i Vaše kritika. Jakmile však z Vaší kritiky vyjde islám špatně, je to problém. Dopředu totiž „víme“, že islám je dobrý a je třeba jej chránit před kritikou. Inu, musím v duchu toho, jak je nahlíženo na kritiky islámu konstatovat, že „kritika islámu taktéž nemůže za Vaše posraný životy“.

Nejhorší na tomto přístupu je fakt, že lidé, kteří jej zastávají, ve skutečnosti sami přispívají ke zhoršení situaci a sami mohou způsobovat, že se někteří lidé začnou cítit natolik frustrovaní, že začnou tíhnout ke skutečným extremistickým názorům. Představte si člověka, který je kritický vůči islámu. Avšak kdykoliv a kdekoliv, kde svůj názor prezentuje, je mu přinejmenším naznačováno, že jeho názor je špatný, xenofobní až rasistický, v horším případě ju mu nelibost okolí s jeho názory dávána najevo ještě výrazněji a daný člověk je fakticky ostrakizován – ať už ve škole, v zaměstnání, či v nějakém zájmovém spolku. Neustále o sobě slyší, jak jsou jeho názory špatné, xenofobní a náckoidní, až ho to vmete přímo do náruče Dělnické strany sociální spravedlnosti, či v mírnějším a častějším případě do fanklubu Tomia Okamury. Pokud by názory tohoto člověka nebyly apriorně odmítány a nebylo na něj apriorně nazíráno jako na xenofoba, nikdy by daná situace nenastala, i když samozřejmě mluvíme jen v hypotetické rovině.

Problém je však ten, že v praxi je de facto jedno, zdali je člověk kritický vůči islámu, a zároveň člen DSSS a na Facebooku má u profilovky přeškrtnutou mešitu, či zdali je člověk kritický vůči islámu, a jeho kritika čerpá z myšlenek vědců a filosofů typu Harrise, Dawkinse, Hitchense či Krausse. Ať už čerpáte z profilu Tomia Okamury, či z filosofických knih, je to jedno: pokud Vaše kritika vidí islám jako špatný, máte v očích mnou popisovaných lidí smůlu a spadáte do stejné kategorie se všemi ostatními „kritiky islámu“, ať už je Vaše kritika sebevzdálenější od té, kterou na pódiích předvádí Tomáš Vandas. Pomineme-li tedy nyní ten fakt, že Vandas a DSSS islám vůbec nekritizují, a jde jim čistě o imigranty, případně o Araby. To je ostatně jedna z rozšířených taktik lidí, kteří se snaží o diskreditaci kritiky islámu: označují za kritiky islámu každého, kdo se jim hodí, kupříkladu neo-nacisty kritizující Araby a imigranty a pak řeknou: vidíte, islám kritizují jen rasisté, kterým vadí snědší pleť Arabů.

I pokud však vezmeme „kritiku islámu“, která vychází čistě z odporu vůči imigrantům, považuji za krajně nepřesné a neadekvátní házet Vandase, Bartoše, Okamuru a Konvičku do jednoho pytle. Zatímco Vandas a Bartoš jsou s vysokou pravděpodobností skuteční neo-nacisté a rasisté, přičemž takový Bartoš se k rasismu v některých ze svých facebookových postů vyloženě otevřeně hlásí, u Okamury či Konvičky to rozhodně neplatí. Na Okamuru či Konvičku můžete mít jakýkoliv názor, ale ani jeden z nich není nácek či rasista a mají k tomu hodně daleko. Pro lidi, snažící se vytlačit kritiky islámu z diskuse, však mezi tím není rozdíl. Ostatně, co chtít, když je těmito lidmi za „nahnědlého“, tedy „náckoidního“, považován i předseda ODS Petr Fiala. Jak jsem napsal výše, nácek je prostě každý od středu doprava. A když islám kritizují levicově smýšlející lidé jako třeba Dawkins? Nevadí, také je to nácek. Situace nabyla dokonce tak absurdních rozměrů, že za „islamofoby“ jsou považováni třeba i reformní muslimové typu Maajida Nawaze či Tareka Fataha.

Občas sice zaslechneme hlasy hovořící o tom, že kritika islámu jako taková nevadí, že vadí pouze tehdy, je-li napojena na xenofobní názory, které často mohou například Okamurovi příznivci zastávat. Že to není pravda však zjistíme vždy, když budeme veřejně prezentovat například Dawkinsovi či Harrisovi názory na islám. Připomeňme si třeba to, co Harris napsal v knize The End of Faith: Religion, Terror and the Future of Reason:

Jsme ve válce s islámem. Tento fakt nemusí sloužit našim bezprostředním zahraničně-politickým zájmům našich politických leadrů, ale je tomu jednoznačně tak. Není tomu tak, že jsme ve válce s jinak mírumilovným náboženstvím, které bylo „uneseno“ hrstkou extremistů. Jsme ve válce s konkrétně tou vizí života, která je předepsána všem muslimům v Koránu a dále rozpracována v hadísech, které líčí výroky a činy Proroka.“

Připomeňme si také Dawkinse, který říká, že „islám je jedním z velkých zel tohoto světa“:

Zkuste vzít Harrisova či Dawkinsova slova za svá a jít s nimi někam diskutovat. Pokud vyslovíte názor, že islám je jedním z velkých zel tohoto světa, či pokud budete prezentovat Harrisova slova o islámu, mohu Vám takřka garantovat, že skončíte ocejchování přinejmenším jako islamofobové, s vysokou pravděpodobností však zároveň také jako xenofobové, ne-li rovnou nácci. Celé to poukazuje na jednu věc: je skutečně jedno, odkud vychází Vaše kritika islámu – pokud je výsledkem Vaší kritiky sdělení, že islám je ze své podstaty špatný, jste postaveni na úroveň rasistům a náckům.

Tento stav je však zcela nepřijatelný, a jak jsem již napsal výše, značně deformuje celospolečenskou debatu. Islamokritické názory jsou názory zcela legitimními, a to, že je někdo zastává, absolutně nezavdává žádný důvod k tomu, aby byl daný člověk vyloučen z debaty, či aby byl nazýván xenofobem či náckem, kterým v žádném případě není. Kritika islámu není projevem extremismu, nýbrž projevem vymezování se vůči extremismu.

51 thoughts on “Kritika islámu není projevem extremismu. Je to legitimní postoj, jehož jádrem je vymezení se vůči extremismu

 1. Azazel

  Přesný a výtečný článek. Já kritizuji obé: islám i přemíru migrace muslimů do Evropy. A to z liberálních a ateistických pozic. Nikoliv z libertariánských pozic. Ale z liberálních. Umírněné konzervatice volím jen jako menší zlo, když je to nutné. Nemohu žel moc diskutovat, nemam čas, ale bez zmírnění migrace muslimů, kde většina má problém s liberálním a sekulárním řádem (a to ve větší míře než naši konezvativci, mohem), nastanou pro ateisty horší časy – s kritikou islámu i bez ní. Je třeba nejen kritika islámu, ale i kontrola, komu se dává azyl.

  Hezký týden a jen tak dál. Nenech se prosím zastavit lidmi z akademické obce, jen aby ses jim zalíbil. Mně se líbí jak píšeš dnes a vím, že na to nedáš. Bittneoré a další žel ano. Píší tak, aby se zalíbili většině humanitně „vzdělaných“ (v duchu regresivní levice). Nebo kvůli vlastnímu fanatismu. Ty takový nejsi, já jsem za tebe rád! Já sám mam humanitní obor, ale jsem v menšině se svým názorem na islám. Dawkins a další jsou ostatně také rarity v přístupu k náboženství, protože nechtějí mlčet. Zdar.

 2. Kosa Prérií

  Cítím také tlak. Ale zrovna tento printscreen je pěkný důkaz jak to chodí. Spor není o islámu, ale o bezdůvodnou kritiku Antify (zřejmě kvůli těm ponožkám GNWP). Lež Ivana o nějakém podstrčení skautky a citovému vydírání. Je jasné že v této diskuzi ho „Roman Skočdopole“ pošle někam (má GNWP logo v profilovce tak je to jasné). Takže ta narážka na logo IvČRN či Bloku proti Islamizaci byla vyprovokována Ivanem. Tím Ivanem co na svou zeď sdílí články z středorvropan.cz který vede neonacista Vávra … nevidím nikde zmínku o islámu

 3. Honza Werner Post author

  Tak já vůbec nehájím, nehodnotím ani nekomentuju názory toho Ivana. Jde o to, že má na profilovce přeškrtnutou mešitu a to samotné stačí, aby byl z debaty vyloučen. Pokud by na profilu sdílel v tomto článku citovaný úryvek z knihy Harrise a video s Dawkinsem, dopadl by stejně…

 4. mulit

  Všechny ideologie, které chtějí unifikovat lidi jsou z podstaty vadné. Příroda je divergentní. Judaismus, křesťanství, islám, nacismus, komunismus – to všecko je proti přírodě. Žít a nechat žít, pluralita, výběr z nabídky. To totalitní ideologie neberou, ale naopak chtějí zničit. Unifikující ideologie dělají z jedinečných, neopakovatelných a důstojných lidí ovce, které békají nějaké poučky z nějaké knihy (ať se ta kniha jmenuje jakkoliv). STOP jakékoli unifikující ideologii. Unifikující ideologie ničí jedinečnost života.

 5. mulit

  Ano, tady jdou proti sobě dvě slova obsahující UNI. Aby člověk mohl žít unikátní život (tedy svůj), nesmí propadnout unifikující ideologii. V tom případě svůj život ztratí.

 6. Azazel

  Koukal jsem k Honzovi na profil, někdo tam dával co Dawkins a migrace, evidentně i on spojuje problém islámu a muslimské migrace, ateisté by měli mít přednost před muslimy:

  „Dawkins also said migrants from Syria and Iraq who have stopped believing in Islam should be prioritised in the immigration system“

  http://www.independent.co.uk/news/people/richard-dawkins-atheist-academic-calls-for-religion-to-be-offended-at-every-opportunity-a7043226.html

  Tak zatím a zase někdy.

 7. A.S. Pergill

  Islám je ideální na rozbití demokracie, vyhlazení kvalitní populace a ponechání jen méněcenného póvlu (jaký žije v islámských zemích), s nímž je možné libovolně manipulovat.
  Už Hitler prohlašoval, že vítězství Karla Martela u Poitiers (zastavení západní větve islámské expanze a zahnání muslimů za Pyreneje, kde později probehla reconquista a vyhnání muslimů z této části Evropy) byla dějinná tragédie, protože islám by svou násilností, bez jakékoli stopy „degenerujícího“ humanismu byl pro „árijce“ daleko lepší ideologií než křesťanství. A ti by také získali v islámu dominující postavení oproti „rasově méněcenným“ Arabům a Turkům.
  Dnešní antidemokraté a totalitáři, od antify přes sluníčkáře a pražské kavárníky až po Šabatovou, v podstatě tuto Hitlerovu linii alespoň zčásti sledují, byť se k jejímu autorovi nehlásí.

  Jinak je jasné, že je menší zlo nějaký opravdu tvrdý režim, který by s muslimy nejednal v rukavičkách a s jejich příznivci jak by smet, než to nechat vyhnívat do islámistického režimu. Prostě chtělo by to nějakého EUroPinocheta, který by udělal v celé EU to, co Pinochet v Chile: Levičáky dílem vystřílel, dílem nahnal do dolů a zavedl násilím standardní civilizovaný a demokratický režim. A faktem také je, že pokud se demokraté nevzpamatují a nepřestanou islamisty a jejich spřízněnce protežovat, tak je velmi pravděpodobné, že se někdo takový objeví (a budou mít, jako spojenci nepřítele, problémy i oni).

 8. první z kacířů

  Co se týče islámu…. jak se do lesa volá, tak by se z lesa – Evropy mělo ozývat – a mělo by to platit i pro křesťanství a další zhoubné ideologie.

 9. A.S. Pergill

  Ještěže lžimédia nemají dohled nad vším:

  http://echo24.cz/a/iwnJe/krestansky-guverner-dostal-dva-roky-vezeni-za-urazku-koranu

  „Šokující verdikt podle agentury AP může poškodit pověst Indonésie jako země, v níž se uplatňuje islám v umírněné podobě.“ – u nás bezcenní poroislámističtí lháři opakovaně blekotali o tolerantnosti islámu v Indonésii.
  Jasně to ukazuje, že soužití s muslimy není možné, je nutné je odsunout jako Němce (ti tu někteří taky žili pár generací) a to klidně i pod hrozbou smrti (jaká platila i pro ty Němce, pokud se vzpírali, a někteří za to, třeba i jen za ilegální držení zbraní, skutečně popraveni byli).

 10. první z kacířů

  Hraničář
  09.05. 2017
  A tohle znáte?

  To se nedá číst, pro mne je to naprosto nestravitelné… stejně jako bible, korán a jiná obdobná braková literatura 🙂

 11. toli

  To je tradiční katolismus,hnus.
  Je dobře že to sem dal,ať si připomeneme s čím bojujeme.

 12. Azazel

  Ne, ten web fakt neznám a nechápu proč ho někdo dává do debaty o islámu a „islamofobii“, přijde mi to trochu slaboduché, také je to bez komentáře toho, kdo to sem dává, což je takové přiblbloučké, prostinké, no a hlavně mě nezajímá, co uznává 0,5% fanatiků kolem katolické církve. Mně zajímá, co vyznává většina dnešních katolíků a to je 100X lepší než do uznává dnešní muslimský průměr. To mě zajímá. Takže si tyhle podivínský weby strčte někam. I tak je třeba kritizovat katolicismus, je třeba se mu bránit a ne mít zastrčenou hlavu v zadku jak to chce po ateistech Toli (každý holt činí dle svého charakteru).

  Ale musíme si nejdřív přiznat, co je největší problém, co je menší, byť velký problém a co je malý problém. Bez toho budeme válčit na několika frontách současně a nevím, jestli se nám pak bude dařit. Ono je dobrý mít nekompromisní cíle, ale využívat občas kompromisní prostředky. Čistě takticky. Pragmaticky. Dlouhodobě pak usilovat o naplnění co nejvíce těch nekompromisních cílů, což je jistě CO NEJSILNĚJŠÍ SEKULARISMUS. Ovšem takticky, v době kdy máme pramalou sílu, musíme umět i ustoupit, případně si říct, proti čemu je třeba se bránit prioritně. A já rozhodně vím, co nás ohrožuje víc, a to i když je to v Evropě menšina lidí, přesto je ta menšina hlasitá, mocná, většinově fanatická. A rychle přibývá. A to je islám a jeho obhájci. Ti navíc posilují chtě nechtě i ostatní církve, protože hodně lidí se k nim buď přimkne nebo se prostě budou spojovat proti nám ateistům a sekularistům (jak to chce Halík).

  Krásný zbytek dne a týdne, kdyby nebyl čas…

 13. první z kacířů

  Azazel

  S druhým odstavcem naprostý souhlas, neb to je cesta kterou chci jít a i půjdu, resp. jdu.
  Pojďme na toto téma dát soukromou řeč….. pavel_h@volny.cz

 14. toli

  I tak je třeba kritizovat katolicismus, je třeba se mu bránit a ne mít zastrčenou hlavu v zadku jak to chce po ateistech Toli (každý holt činí dle svého charakteru).

  Velmi málo mne znáš,já a bojácný ? To není možné 🙂 . Jen hledám způsob který by byl co nejvíce efektivní a přitom ne příliš drahý. Primitivními demonstracemi a manifestacemi nic nezmůžeš.Rovněž vypisování dopisů nejrůznějším institucím se ukázalo jako značně neefektivní.

 15. Kosa Prérií

  Pergil: Je ti jasné že jsi se z další rozumné debaty sám vyčlenil jako fašoun, pane EU Pinochet? Děláš kritikům islámu ostudu, teď bude každý opravdu za nácka a můžeš za to i ty. Stejně tak težké je hledání libertariána co se nestane konzervou … protože přeci každý má právo na svobodný názor .. teda islámisti ne, levičáci taky ne, anarchisti už vůbec, potratáři nikdy .. a kdo nám zbyl? někdo jako VK? Nebo ten kašpar z EU parlamentu co si notuje s Dukou proti buznám a potratům?

 16. Hraničář

  toli
  10.05. 2017
  To je tradiční katolismus,hnus……………..

  A je to stále platné, i když Halík ani Duka o tom nemluví.

 17. Hraničář

  Azazel
  10.05. 2017

  Ne, ten web fakt neznám a nechápu proč ho někdo dává do debaty o islámu a „islamofobii“, přijde mi to trochu slaboduché, také je to bez komentáře toho, kdo to sem dává, což je takové přiblbloučké, prostinké, no a hlavně mě nezajímá, co uznává 0,5% fanatiků kolem katolické církve. Mně zajímá, co vyznává většina dnešních katolíků a to je 100X lepší než do uznává dnešní muslimský průměr………………………

  Ano, zatím je to lepší – ale nepochybně bychom se divili, kdyby katolíci opět získali vedoucí postavení ve společnosti. A pokud v Evropě převládne islám, pak těch 0,5% fanatiků bude mít hodně rychle hlavní slovo!

 18. toli

  Ano, zatím je to lepší – ale nepochybně bychom se divili, kdyby katolíci opět získali vedoucí postavení ve společnosti.

  Nelze nařídit zákonem 90 % obyvatel nějakou víru,ale je nutné rozbíjet katolické struktury uvnitř státních institucí.APROPÓS když se tady trojjediný Azazel furt o mě otírá a jak by byl akční (tak leda hovno,maximálně provokatér a štváč tedy mladé, nevybouřené maso) tak proč nekandidoval na místo generálního ředitele ČT ? Z té pozice by mohl zasahovat do programu za účelem vyváženosti a mohl by i úkolovat personální oddělení 🙂

 19. A.S. Pergill

  @Kosa Prérií
  1. Soudruzi nám v době Pinochetovy akce „zapomenuli“ sdělit, že jeho akce proti Allendemu a jeho rudé soldatesce byla posvěcena parlamentem a byla tudíž legitimnější než Gottwaldův puč v únoru 1948. Zkrátka si ho přestaňme démonizovat.
  2. Pinochet nakonec, aniž by k tomu byl donucen, předal moc legitimním demokratickým institucím (na rozdíl třeba od Franca nebo Salazara). Jediné, co se mu dá vyčítat, a já tak i činím, je to, že se v souvislosti s pučem o i jeho rodina nehorázne nakapsovali. Nicméně je toto, bohužel, zcela v rámci poměrů na jihoamerickém kontinentu považovaných za „normální“ (takže nedokázal překročit stín jihoamerického politika).
  3. Chile je jediný stát na jihoamerickém kontinentu, který ekonomicky prosperuje a politicky je OK. Ve zvlášť velkém kontrastu proti němu jsou země jako Venezuela, kde se levičáci typu Allendeho dostali na léta k nekontrolovatelné moci a ty země se z toho srabu budou vyhrabávat ještě celá desetiletí (o Kubě ani nemluvě).
  4. Můžeme se leda domýšlet, co by se stalo, kdyby se našel v únoru 1948 nějaký vojenský velitel „s kulema“, tu pakáž na Staromáku jednoduše pokosil kulomety a bolševiky nahnal do dolů a podobných destinací. Připomínám, že SSSR dokázal od Rosenbergových a podobného lidského odpadu získané recepty na atomovku realizovat až víc než rok poté, takže případný střet s USA by byl dost jednostrannou záležitostí. Pravděpodobně bychom v takovém případě zůstali součástí civilizované Evropy.
  V době „událostí v Maďarsku“ už sověti mohli atomovkou vyhrožovat.

 20. Hraničář

  Těžko si můj rozum dokáže představit takové zvrácené myšlení, které za nápravu (po)chybných ekonomických rozhodnutí a nedostatků považuje masové vraždění odpůrců. Allende, tedy (jeho) socialistická strana, byl zvolen v demokratických volbách. A proč? Protože v Chile tehdy vůbec nebylo blaze. Značná část obyvatel byla negramotná a žila v hluboké bídě. Ano, chilská smetánka si naopak žila v přepychu. Allendovo ekonomické rozhodování, znárodňování a pod, vedly k nedostatku různých životních potřeb, ale přesto se ta opatření setkávala s podporou chudých vrstev. A Allende vládl demokraticky – ano, využíval možností daných ústavou, mohl svými dekrety zvrátit stanovisko Parlamentu.
  Během “ demokratického boje proti komunismu“ (který v Chile nikdy nebyl), bylo během 3 let zavražděno 10x více lidí, než za 10 let „komunistické hrůzovlády“ u nás. Političtí odpůrci nebyli posíláni do dolů, ale rovnou z vrtulníků házeni do moře či horských jezer. Osud skoro 3000 zmizelých Chilanů dodnes nebyl objasněn. A ta vysoká prosperita? Bohatí ještě více zbohatli a chudí zůstali chudými.

  Fascinuje mě, jak rádi by někteří „demokraté“ používali kulomety proti názorovým odpůrcům. To je historická zkušenost, že boháči nikdy neváhali vraždit chudáky, kteří se domáhali zlepšení svého postavení. Ale běda, když se chudáci odvážili bránit! To je hned pakáž, lůza a pod! Jenže bez té lůzy a pakáže by nestály ty honosné paláce!
  V osmačtyřicátém se velitel „s gulema“ našel – jenže seděl v sekretariátu KSČ!

 21. A.S. Pergill

  @ Hraničář Stručně:
  — „Allendovo znárodňování se setkávalo s podporou chudých“ jistě, na základě známého přísloví „chcípla mi koza, ať chcípne taky sousedovi“.
  — Allende svými dekrety překračoval rámec ústavního systému a hrozilo, že dojde ke změně ústavního pořádku a Chile se stane členem „tábora míru a socialismu“.
  — K těm počtům mrtvých – na počty lidí přímo zavražděných režimem to může +-sedět.
  —-Pokud zohledníte předčasná úmrtí řady vězněných (práce v uranových lágrech a podobných zařízeních byla organizovaná záměrně tak, aby při ní řada vězňů zemřela a další zemřeli dodatečně na její následky), tak se to začne dost srovnávat
  —-Pokud zohledníte děsivé poměry v socialistickém průmyslu – byly fabriky s průměrným dožitím zaměstnance 47 let (celorepublikově to bylo v té době něco přes 70), tak to bylo kolem 2/3 normální délky života. A musíte připočíst i celé regiony s vyšší mortalitou a v nižším věku („proslulé“ Severní Čechy aj.)
  —-A musíte přidat i oběti „diferencované zdravotní péče“ fungující stylem „je to papaláš, dostane lék – půjde na operaci – atd., není to papaláš, zdechne). Ještě v roce 1989 zemřely snad až stovky lidí na nedostupnost dialýzy (a krátce po svržení socialismu se podařilo pokrýt potřeby všech nemocných se selháíním ledvin). Úspěchy socialistické medicíny v péči o plod, děti a dorost toto nedokázaly vykompenzovat.
  — z toho (a dalších věcí, pro zjednodušení vynechaných), plyne, je mi velice líto, že v Chile díky Pinochetovi „uteklo hrobníkovi z lopaty“ podstatně víc lidí, než kolik jich Pinochet zlikvidoval.

  A další věc, zcela obecného charakteru. Laskavě si uvědomte (společně s Kosou Prérií a pod.), že zločince, odhodlané prosadit své i za cenu masového vraždění a vyhlazování celých národů / etnik / tříd, bez ohledu na to, jestli jsou to islamisté, nacisté, komunisté nebo jiná podobná pakáž, nezastavíte mlácením hubou. Ty zastavíte zbraněmi (v krajním případě i použitím ABC zbraní, problém s něčím takovým rozhodně nemám) a musíte počítat s tím, že to bude hodně krvavý proces. Osobně se domnívám, že vyhnání muslimů z Evropy si může v krajním případě vyžádat víc obětí než celá druhá světová válka.

 22. A.S. Pergill

  Možná k tomu předchozímu:
  Určitou kletbou prevence je, že potenciální oběti se o tom, že byly „odpreventovány“ nemají šanci dozvědět. Takže obálečka s bankovkami jde primáři, který provedl nějaký heroický úkon (nic proti němu), ale lidé, kterým se díky nějaké preventivní aktivitě nemusel ten heroický úkon vůbec provádět, protože vůbec neonemocněli, budou maximálně brblat, třeba o tom,že jim výrazně snížili ve fabrice obsah škodlivin v ovzduší, a tím je připravili o rizikový příplatek.

 23. Hraničář

  A.S. Pergill
  11.05. 2017
  — „Allendovo znárodňování se setkávalo s podporou chudých“ jistě, na základě známého přísloví „chcípla mi koza, ať chcípne taky sousedovi“……………………….

  Já napíši ještě stručněji:
  Celý život jsem se divil, proč můj táta, takový uvážlivý člověk, vstoupil v r. 1845 do KSČ. Zeptal jsem se ho pozdě, až po r. 90. A co řekl? Přišel za ním jeho starší spolupracovník a řekl mu: „Jaroslave, chceš, aby se tvé děti měly lépe než ty?“ A táta, tehdy třicetiletý, který od dětství nepoznal nic než nedostatek, bídu, i hlad, nezaměstnanost, ani vyučit zedníkem se pro bídu nemohl, s ženou a malým děckem „na krku“,chtěl! „Tak vstup do naší, dělnické, strany, která nám to všechno zařídí!“
  A zařídila. Táta měl celý život práci – a toho si velmi považoval, měl „zadarmo“ lékařskou péči, jeho děti také a „zadarmo“ studovaly!
  Když jsem nad jeho slovy přemýšlel, co bych asi tak v jeho situaci dělal já, přiznal jsem si, že bych do té strany určitě vstoupil také.
  Tchán, z obdobných důvodů, vstoupil do KSČ v 47.

  Kdybyste „hákoval“ někde v dolech za pár korun, vaše žena dělala služku a s dětmi by musela přebírat haldy, abyste se doma mohli trochu ohřát, přestal byste, podobně jako K. Čapek, kterého si jinak vážím, vykládat, že zlepšování života chudých se musí dělat pomalu, evolučně, nenásilně!
  A těch chudých bývalo vždycky více než bohatých!

  Mimochodem – a kdo ty muslimy do Evropy nalákal? Prostí dělníci nebo ti, kteří chtěli větší a větší zisky?

 24. toli

  A těch chudých bývalo vždycky více než bohatých!

  To je logické,základní vlastností člověka je sobectví které je příčinou toho že někdo nemá ani do huby a druhý má tolik že to nespotřebují ani jeho pravnuci.K dispozici je jen omezené množství zdrojů a díky sobectví se na většinu lidí prostě nedostává.

  Mimochodem – a kdo ty muslimy do Evropy nalákal? Prostí dělníci nebo ti, kteří chtěli větší a větší zisky?

  Pravdivé pouze částečně.Zničili jsme jim domov,jejich jistoty tím že jsme tam vyvolali války.Druhá část pravdy je ta kterou říkáš ty.Naši mocní mají málo a tak potřebují otroky na práci a do montoven.Žel ukazuje se že migranti jsou buď příliš chytří (co budou hákovat pro bílé za pár šupů) anebo příliš blbí že se nehodí na žádnou řemeslnou nebo odbornou práci.Statistiky EU ukazují že to co sem přišlo je z 90% na sociálních dávkách.

 25. A.S.Pergill

  @toli a Htaničář
  Obávám se,že naši mocní potřebují muslimy jako nástroj k likvidaci demokracie. Domnívají je (IMHO špatně), že se jim podaří po rozbití demokracie převzít moc. Pokud by znali historii, tak by se mohli dozvědět, že o to samé (nebo velmi podobné) se už před nimi pokoušeli jiní a nefungovalo to. Trochu to připomíná blbého zloděje, který se domnívá, že ho nechytnou, protože on je naprosto geniální proti těm, co je chytli.

 26. toli

  Já si myslím že si představovali že jim nástupem Arabů na pracovní trh stoupnou zisky,na jejich předpoklady nedošlo.Proto se je teď za pomocí nějakých kvót snaží nacpat k nám.
  Se zničením demokracie to nemá dle mého nic společného,vždyť již teď si mohou mocní dělat co chtějí,proč by něco měnili ? Proč by si pod sebou podřezávali větev ?

 27. toli

  Řeším dilema zda jsou Američané natolik hloupí že si mysleli že odstraněním diktátorů v tamních zemích vznikne arabská demokratická společnost západního typu anebo to byl pečlivě připravený plán ke vzniku mocenského vakua,které zapříčinilo chaos a vznik IS.IS funguje jako píst a žene běžence do Evropy čímž destabilizuje Evropu,tedy ekonomického konkurenta Američanů ?

 28. A.S. Pergill

  @toli
  Minimálně od nástupu muslima Obamy na presidentský post se USA chovaly podle potřeb extrémních islamistů.

 29. toli

  @ASPERGILL
  Nemáš pravdu, už za prezidenta Bushe staršího to začalo napadením Iráku a svržením prvního diktátora Sadama..rok 1990
  Pravdou je že před tím Irák obsadil Kuvajt tedy amerického spojence,takže proč nezabít 2 mouchy jednou ranou…..Na druhou stranu údajné chemické zbraně se v Iráku nikdy nenašli.

 30. Hraničář

  toli
  14.05. 2017
  Já si myslím že si představovali že jim nástupem Arabů na pracovní trh stoupnou zisky………………

  To, myslím, platilo po II. svět válce, kdy si Němci zvali Turky a Francouzi severoafričany. Ti první imigranti měli snahu si vydělat, no a také v Evropě nebyla ta „sluníčkářská“ vstřícnost.

 31. toli

  To, myslím, platilo po II. svět válce, kdy si Němci zvali Turky a Francouzi severoafričany.

  Sleduj německá media,jak němečtí fabrikanti kňučí že jim chybí pracovní síla…..

 32. Hraničář

  toli
  14.05. 2017
  Řeším dilema zda jsou Američané natolik hloupí že si mysleli že odstraněním diktátorů v tamních zemích vznikne arabská demokratická společnost …………………………

  Včera bylo ve zprávách (nechce se mně to hledat), že do Kábulu se s veškerou parádou vrací jeden bojovník proti Rusům – terorista z Talibánu – Američany hledaný terorista – „šílený řezník z Kábulu“ – který povraždil tisíce civilistů, ale nyní s ním Američané vyjednávají o možném sestavení vlády.
  V diskuzi jeden podotkl, že v pol. 90. let se naše noviny „zalykaly“ nadšením, že v Kábulu byl oběšen „kábulský řezník“ – Muhammad Nadžibulláh – marxista, jehož talibánci oběsili. I Petra Procházková později napsala, že za Nadžibulláha byly poměry v Afganistánu zdaleka nejlepší – byly přijaty, na tamní poměry – velice liberální zákony, zavedeno všeobecné vyučování, ženy mohly odložit burky a dostalo se jim rovnoprávnosti —– jenže to všechno je, pochopitelně, v rozporu s Koránem. No a také Američané takového politika nemohli podpořit, vždyť byl marxista a kamarádil se se SSSR.

 33. Hraničář

  toli
  15.05. 2017
  Sleduj německá media,jak němečtí fabrikanti kňučí že jim chybí pracovní síla…..

  U nás také. A kolik že máme nezaměstnaných? A ve Španělsku prý 40% mladých do 25 let nemá práci. A tam odtud přece do Německa není až tak daleko!

 34. toli

  U nás také. A kolik že máme nezaměstnaných? A ve Španělsku prý 40% mladých do 25 let nemá práci. A tam odtud přece do Německa není až tak daleko!

  Asi málo platí a mysleli si že jim tam arabáči budou dělat za hubičku..

 35. A.S. Pergill

  @toli Ano, začalo to dřív, ale co se dalo za Bushe chápat jako omyl, to za Obamy už byly jednoznačně zlé úmysly. Včetně ponechání personálu z ambasády k vyvraždění islamisty, protože se zřejmě Obama a spol. obávali, co by o situaci v zemi řekli.

  Chemické zbraně Hussain prokazatelně měl (použil je opakovaně jak proti Íránu, tak proti Kurdům). Později se našly i nějaké zásoby z dob Íránské války, údajně nepoužitelné.
  Irák je větší než ČR, většinu jeho území tvoří poušť. Ty zásoby mohou být dodnes někde zakopané, jako se dodnes nenašla v Evropě spousta věcí, které prokazatelně ukradli nacisté (třeba jantarová komnata), a to jsou podmínky ke hledání v Evropě mnohem lepší. V horším případě mají tyto zbraně, nebo komponenty na jejich výrobu, džihádisté.

 36. toli

  Kosovo je plné Albánců a to byli a jsou muslimové.Proto si také vydupali vlastní stát odtržením od Srbska.

 37. Bílá Velryba

  Je, akorát Obama tam mluvil podobně a nikdo o tom nic nenapsal. Existují fotky jak si notuje s islamistickými vůdci SA. Stačí zadat do googlu Saudi Arabia a Obama. Není to tak těžké. Takže je vždy třeba dodat, kolik mínusů a plusů má Trump a kolik jich má Hillary nebo Obama. Pak se teprve ukáže, co je pro nás Evropany horší ze dvou zel. Zatím.

 38. Foxy

  Tak abych taky před svým odjezdem do Anglie malinko nazvedl mandle všem antisluníčkářům:
  – – –
  Nicolas Hénin byl rukojmím organizace Islámský stát v Sýrii. Byla to noční můra, která trvala deset měsíců. Ve své knize Jihad Academy (Akademie džihádu) ale píše, že ta noční můra nebyla ničím závažným ve srovnání s utrpením, jímž prochází obyvatelé Sýrie a Iráku.
  Je to novinář, který byl propuštěn loni. Reportér Mark Mardell z rozhlasu BBC se ho ptal, co si myslí o těch lidech, kteří ho mučili a zavraždili jeho přátele.
  Tento pozoruhodný rozhovor se vysílal v úterý 22. prosince na domácí britské rozhlasové stanici BBC Radio Four v pořadu The World at One.
  Vydáváme znovu svědectví francouzského rukojmího Nicolase Hénina, který poznal Islámský stát z první ruky, když jím byl dlouhé měsíce vězněn. Snad to mnohé vysvětlí.
  (Původně jsme článek vydali 22. prosince 2015.)
  – –
  Nicolas Hénin: Já se jich nebojím. Myslím, že strach brání lidem v tom, aby reagovali racionálně. Proč nás terorizují? Protože chtějí, abychom reagovali iracionálním způsobem, z čehož nakonec budou mít oni prospěch. Úspěch teroristického činu nezávisí na jeho pachatelích. Závisí na jeho obětech. Jen blbec si může myslet, že al Kajda a bin Ladin byli invazí do Afghánistánu a do Iráku potrestáni. Ne, to byly opravdové úspěchy.

  Reportér: Jakým způsobem je možné ochromit ten celý narativ? Protože samozřejmě neexistuje jen organizace zvaná Islámský stát.

  Nicolas Hénin: Pomáháním uprchlíkům. Uprchlická krize letos v létě byla pro Islámský stát obrovskou ranou. Naprosto to zničilo jejich propagandu. Propaganda Islámského státu je totiž založená na tvrzení, že západní společnost není pro muslimy vhodná k životu a že muslimové na Západě jsou marginalizováni a že jsou terčem nenávisti. A letos v létě jsme byli svědky toho, jak statisíce muslimů opustily tuto údajně svatou zemi, zaslíbenou zemi, ten chalífát, a odešly do zemí nevěřících, do našich zemí, a ke všemu tam ještě byli přijati s otevřenou náručí. A to bylo naprostou ránou pro propagandu Islámského státu. Mimochodem, jedním z cílů pařížských útoků v listopadu bylo narušit tu pohostinnost vůči uprchlíkům.
  – –
  – See more at:
  https://blisty.cz/#sthash.I0jUfFAH.dpuf
  http://www.bbc.co.uk/programmes/b06s9d1m
  – – –

  V té Anglii hodlám být alespoň dva týdny a hodlám též být nepřipojen k internetu, takže si bohužel nebudu moci bezprostředně vychutnat případné vaše ctěné reakce 🙂
  With the Foxiest ČAU,
  Foxy.

 39. mulit

  Foxy napsal: Pomáháním uprchlíkům. Uprchlická krize letos v létě byla pro Islámský stát obrovskou ranou. Naprosto to zničilo jejich propagandu. Propaganda Islámského státu je totiž založená na tvrzení, že západní společnost není pro muslimy vhodná k životu a že muslimové na Západě jsou marginalizováni a že jsou terčem nenávisti. A letos v létě jsme byli svědky toho, jak statisíce muslimů opustily tuto údajně svatou zemi, zaslíbenou zemi, ten chalífát, a odešly do zemí nevěřících, do našich zemí, a ke všemu tam ještě byli přijati s otevřenou náručí. A to bylo naprostou ránou pro propagandu Islámského státu. Mimochodem, jedním z cílů pařížských útoků v listopadu bylo narušit tu pohostinnost vůči uprchlíkům.

  Jak může být někdo tak vysoce inteligentní (viz tvůj článek o neuronech) současně tak naivní? Jak můžeš psát o ekonomických migrantech, většinou zdravých mladých mužích, jako o uprchlících? A jakou že to ránu dostal muslimský stát? Prý pohostinností západu? To není možné, aby byl někdo tak naivní. V jaké pohádce to žiješ, Foxy? Oni si to přejou. Přece to je jeden z cílů obsadit Evropu a rozšířit islám vysokou porodností muslimů a současně tu poslat mladé muže, tedy de facto potenciální vojáky a hrozbu pro původní obyvatele.

  Tak abych taky před svým odjezdem do Anglie malinko nazvedl mandle všem antisluníčkářům:

  Takže ty trollíš, Foxy? To jsi mě zklamal. 🙁 Jsi skutečně tak naivní, nebo schválně trollíš? Bu´d si to fakt myslíš, v tom případě jsi neuvěřitelný naiva, nebo úmyslně provokuješ…

 40. A.S.Pergill

  @Foxy Tohle je typický Stockholmský syndrom. Ten člověk by měl jít na psychiatrii.

 41. Hosamen

  Vzhledem k tomu, že kritika náboženství je jedno z lidských práv Úmluvy EU čl.10, nemůže mi to nikdo zakazovat pro islám.

 42. toli

  Tohle mi přišlo mailem.
  Migranti nyní NE NE,ale počkejte po volbách 🙂

  Najeďte si na stránky Ministerstva pro místní rozvoj ČR,vyhledejte veřejnou zakázku

  ev.č.642794, otevřete si formulář 7601011042794, hodnota zakázky 520.500 000 Kč bez DPH,oddíl II.B-předmět zakázky, zveřejněno 22.7.2016. Jde o zakázku na centralizované poskytování imigračních služeb,ovšem, jak to celé koresponduje s tvrzením některých politiků-„žádní migranti!žádné kvóty!“?

  Už to máte ? A teď se můžete rozčilovat!

  Tak jsem si na ty stránky vlezl. A je to pravda. Takže Chovanec (zelinář,pučista) s poseroutkou

  a podrazákem Sobotkou nám tvrdě lžou (předvolební tah).

  Oni mají smůlu protože zakázky musí být uvedeny na portálech příslušných ministerstev.

  Počítají s tím, že lidi jsou pitomci a nebudou stránky studovat.

  Jejich kecy o tom, že žádné kvóty pro imigranty atd.. A vidíte, oni mají již připraveno 520 milionů pro rok 2017 až 2019- počítají s přísunem migrantů.

  A že to je pravda tak se podívejte níže na výtah z té veřejné zakázky:

  Období let 2017 – 2019.

  Státní integrační program je program zaměřený na pomoc oprávněným osobám při jejich začlenění do společnosti, a to zejména v oblasti bydlení, vzdělávání, odstraňování jazykové bariéry a pomoc při vstupu na trh práce.

  Stručný popis předmětu a rozsahu či hodnoty dodávek nebo

  služeb* (je-li to známo, pouze číselné údaje) uveďte předpokládanou hodnotu bez DPH 520 500 000,00 Měna [CZK \/] nebo rozsah mezi a Měna [CZK \/]

  Hlavní slovník

  Doplňkový slovník (je-li to relevantní)

  Hlavní předmět* 98000000-3

  Další předměty
  II.6)
  Předpokládané datum zahájení zadávacího řízení (je-li to známo) 18/08/2016 (dd/mm/rrrr)

  II.7)
  Informace o Dohodě o veřejných zakázkách (GPA)

  Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách (GPA)

  ( ) Ano

  ( ) Ne

  Další informace: (je-li k dispozici)

  Účelem této veřejné zakázky je výběr nejvhodnější nabídky

  na poskytování integračních služeb pro osoby s udělenou mezinárodní ochranou pro období 2017 – 2019.

  Cílem této veřejné zakázky je zajistit generálního poskytovatele integračních služeb pro osoby a udělenou mezinárodní ochranou pro období let 2017 – 2019. Státní integrační program je program zaměřený na pomoc oprávněným osobám při jejich začlenění do společnosti, a to zejména v oblasti bydlení, vzdělávání, odstraňování jazykové bariéry a pomoc při vstupu na trh práce.

  Činnost generálního poskytovatele integračních služeb nemůže z povahy věci vykonávat ústřední orgán státní správy, a je tudíž třeba jejím výkonem pověřit organizaci, která má v této oblasti zkušenosti a potřebnou kvalifikaci.

  Úkolem generálního poskytovatele integračních služeb bude koordinace a zajištění integračních služeb oprávněným osobám formou subdodávky ve spolupráci se subdodavateli, kterými mohou být obce, nestátní neziskové organizace, církve a zaměstnavatelé.

  No a vidíte. Navíc neziskovky zase budou profitovat

  a bojovat za přísun migrantů.

  Zakázka je již potvrzena !

Komentáře nejsou povoleny.