Stephen Fry nakonec stíhán nebude. Irská policie nenašla dostatek uražených věřících

Autor | 09.05. 2017

Po několikadenním vyšetřování dospěla irská policie k závěru, že nebude stíhat britského spisovatele a komika Stephena Frye, který měl “urazit Boha” v pořadu irské televize RTE. Na rozdíl od nedávných případů v Dánsku, Německu, Řecku či Finsku, kde byli lidé za rouhání se stíháni či přímo odsouzeni, dospěla irská rouhačská kauza k dobrému konci. Tedy alespoň by se chtělo říct. Jak však ve svém vyjádření upozorňují irští ateisté z Atheists Ireland, ve skutečnosti příliš důvodů k radosti není.

Irská policie se při svém vyšetřování striktně držela znění irského proti-rouhačského zákona. Rouhání se je v tomto zákoně z roku 2009 definováno následovně:

Záležitost, která je hrubě hanlivá a urážlivá ve vztahu k záležitostem, které jsou považovány za posvátné jakýmkoliv náboženstvím, a tím způsobuje pobouření mezi značným množstvím věřících daného náboženství.

Co tedy myslíte, proč nakonec Stephen Fry nebude trestně stíhán? Irská policie nebude Frye trestně stíhat nikoliv třeba proto, že by jeho řeč vyhodnotila jako nerouhačskou, ale proto, že nebyla splněna druhá část v předchozím odstavci uvedené definice rouhání se. Tamní policie tak nebude Frye stíhat pouze a jen proto, že nenašla dostatečně velký počet věřících, kteří by se cítili uraženi. Pokud by se policii nahlásili věřící, kteří by potvrdili, že je Fryova slova urazila, či pokud by je policie sama aktivně vyhledala, nic by trestnímu stíhání britského spisovatele nebránilo.

Atheists Ireland ve svém prohlášení uvedli, že tuto skutečnost považují za ještě více nebezpečnou, než kdyby byl Fry nakonec trestně stíhán. Michael Nugent, předseda Atheists Ireland, konkrétně řekl, že “důvody uvedené policií vytváří motiv pro lidi, aby příště, když uslyší či uvidí něco, co budou považovat za rouhačské, dávali veřejně najevo své pobouření”.

Dobře informovaný zdroj irského Independentu pak uvedl, že “muž, který na policii podal na Frye oznámení, byl pouze svědkem, nikoliv poškozeným. Gardái [irská policie, pozn. autor] poté nebyla schopna najít dostatečný počet pobouřených lidí”.

Irští ateisté zároveň pod vlivem současných událostí vyzvali ke konání referenda týkajícího se zrušení irského proti-rouhačského zákona. Ideu konání referenda podpořil i irský ministr zdravotnictví, Simon Harris. Podle Harrise je současný zákon hloupý a celá aktuální situace týkající se kauzy Stephena Frye je “tak trochu trapná” a dodal, že doufá, že se referendum bude konat spíše dříve, nežli později. “Máme tu demokracii. Lidé mají právo vyjadřovat své názory, ať už jsou jakékoliv”, uzavřel Harris pro irský Independent.

8 thoughts on “Stephen Fry nakonec stíhán nebude. Irská policie nenašla dostatek uražených věřících

  1. Igor Terleg

    Irští pánbíčkáři jsou zaostali. My v Polsku máme profesionální uražené katolíky!

  2. Honza Werner Post author

    Josef Běláč: Tak řekl bych, že máte pravdu. Neexistující entitu nelze urazit dokonce s logickou nutností.

  3. Pingback: Urážka Boha jako zločin? Irové budou v referendu rozhodovat o protirouhačském zákonu | Ateisté ČR

  4. Pingback: Středověk ve Španělsku: Soudce se rozhodl stíhat herce Willyho Toleda kvůli "urážce Boha a Panny Marie" | Ateisté ČR

  5. Pingback: Irsko zrušilo svůj protirouhačský zákon | Ateisté ČR

Komentáře nejsou povoleny.