Fraška plná nenávisti aneb jak dělat účty bez hostinského

Autor | 27.05. 2017

Boj proti nenávisti je moderní politický kýč, hodně se podobá nedávnému boji s korupcí až na to, že jím politici body spíše ztrácejí. Na celém tom tažení je groteskní to, jak je v něm celou dobu náboženství prezentováno jako něco neškodného a věřící pouze jako oběť lidí, které neznámo proč zachvátila náhlá nenávist.

Nebo ještě hůře mohou být lidé, jimž je na dálku diagnostikována náhlá nenávist považováni za zlé, protože se provinili tím, že nenávidí, jako kdyby po nenávisti nějak toužili. Ve skutečnosti jsou lidé zasažení nenávistí obětí stresu, šoku, strachu a propagandy.

Je naprosto k ničemu se bavit o “boji proti nenávisti”, pokud z debaty vypustíme její hlavní zdroj – náboženskou víru.

Pokud se podíváme na současnou situaci z pořádného odstupu, zjistíme že hlavním problémem většiny velkých střetů na planetě, hlavním zdrojem všemožného utrpení a naprosto zbytečných konfliktů jsou abrahámovská náboženství, především islám a křesťanství. V současnosti jsou to největší generátory předsudků a nenávisti na planetě. Přesto právě této možnosti se veškeré protinenávistné kampaně štítivě vyhýbají.

Jak organizace selhávají v boji s nenávistí

Když jsem napsal, že je boj s nenávistí moderní politický kýč, myslel jsem tím především, že způsobem, kterým je současný “boj s nenávistí” veden, nemá ani v nejmenším šanci na úspěch. Například jeden z předpokladů HateFree Culture (14. duben 2015)  vypadal takto:

“V roce 1954 zformuloval americký psycholog Gordon Allport takzvanou kontaktní hypotézu. Ta říká, že kontakty mezi členy skupin, které vůči sobě vyjadřují předsudky, snižují u lidí, kteří na těchto kontaktech participují, míru předsudečnosti. (…) Zjednodušeně řečeno, pokud patříte v Česku k neromské většině a máte známého nebo kamaráda mezi Romy, tak vnímáte bez předsudků nejen Romy, ale s větší pravděpodobností máte lepší vztah i k muslimům nebo třeba homosexuálům.”

Pochybnosti o tom, že tuto hypotézu používají správně by mohli členové HFC získat už při běžném porovnání statistických výsledků. Zatímco v žebříčku tolerance k homosexualitě jsme obsadili s 80% čtvrté místo v žebříčku (2013) hned za Kanadou, ve stejné době se vyjadřovalo přibližně stejné procento obyvatel negativně k islámu. Kontakty se skupinou homosexuálů (i jinosexuálů) tedy zjevně neměly očekávaný pozitivní důsledek na názory na muslimy. Stejně tak obviňování kritiků islámu že jsou zároveň homofoby se muselo nejméně v 60% míjet s realitou.

1780616_homosexualita-tolerance

To všechno si mohli lidé z HFC ušetřit, kdyby dokázali číst tuto tabulku, která vznikla dva roky před citovaným facebookovým postem. Ta tabulka neprozrazuje nic jiného, než že silně náboženské společnosti (a islámské zvláště) jsou také velmi nepřející homosexuálům. Nelze tedy očekávat, že by lidé, kteří mají názorově blízko k muslimům byli zároveň tolerantnější k LGBT (nejen homosexuálům) a naopak.

Poněkud tragikomicky vyznívá zpráva organizace Člověk v tísni, která se zabývá Hate Speech. Proč tragikomicky? V první řadě se podívejmě, jak zpráva definuje hate speech:

Schránka-1

Schránka-2

Ano, jak Bible tak Tóra a samozřejmě Korán je obsahují v podstatě všechny hned mnohokrát a další najdete v kázání kněží a imámů.

Zdaleka ne všechno co by splňovalo některou z uvedených podmínek musí být zároveň nutně hate speech – například zpráva lékařské skupiny o šíření svrabu v uprchlickém táboře hate speech není.

Samotní autoři si také ve zprávě trochu “naběhli na vlastní hrábě”. Mezi “mediálními zločiny” totiž najdete také položku “dehonestování islámu/Koránu” která je zdůvodněna takto:

Schránka-5

Tedy nesmíte vyjadřovat despekt k něčemu, co splňuje všechny podmínky hate speech, abyste sami nebyli považováni za tvůrce hate speech. Ehm…*

Ještě zajímavější je následující tabulka:

Schránka-6

Zatímco totiž nadávky muslimům, Romům, černochům a návrhy represe jsou například skutečně regulérní hate speech, vnímání islámu jako ohrožení je funkční zjednodušení, které je v kontextu k nedávným zkušenostem naprosto v pořádku. Ano, největší teroristické útoky (a zároveň největší počet teroristických útoků) byly motivovány islámem. Toto tvrzení zároveň samozřejmě neříká nic o tom, že by každý muslim musel být nutně terorista.

Zkrátka organizace Hate Free Culture i Člověk v tísni působí v téhle frašce spíše jako najatí obránci islámu, než jako organizace, které by měly snižovat společenské napětí.

Nesvatá písma

Bible obsahuje množství pasáží, kde je nenávist vysloveně oslavována, jako například v celém příběhu o Samsonovi, kde je masový vrah vychválen jako hrdina. “Spravedlivému hněvu” (což není nic jiného než eufemismus pro nenávist) propadá i sám starozákonní bůh když nařizuje vyvražďování celých měst a jejich přinášení jako zápalné oběti sobě, když vyvraždí lidstvo potopou nebo zničí Sodomu a Gomoru.

Ani v Novém zákoně na rozdíl od všeobecné představy, to není lepší. Neexistuje jiný důvod představy pekla, než je boží pomsta a tedy nenávist. Dnešní křesťané také naštěstí už tolik nečtou Zjevení sv. Jana.

V tomto směru má naprostou pravdu Sam Harris, když říká že umírnění věřící jsou výsledkem tlaku sekulární společnosti a neznalosti vlastních svatých textů. Umírnění věřící vytvářejí dojem že je určitá konfese sama o sobě dobrá a hluboké studium “svatých textů” dělá z věřícího lepšího člověka. Ve skutečnosti v nich ale narazí na horu nenávistné náboženské propagandy. Obsahují pasáže natolik nenávistné (i návody k vraždám a genocidě), že byste byli obviněni jenom za jejich šíření, pokud by nebylo známo, že jsou součástí “svaté knihy”

Islámská spiritualita je provázána s nenávistí snad ještě těsněji  než křesťanská. Korán je knihou nenávisti vůči Židům, křesťanům a nevěřícím.  Navíc islám učí nenávidět i ty, kteří vykládají Korán odlišně, než právě ta skupina ke které kdo patří.

Měli bychom si ale uvědomit, že to vlastně ani jinak být nemůže. Náboženství se udržují tak, že se nějakým způsobem vymezují proti okolnímu světu – ano jsou přirozeně xenofobní. Vlastně si xenofobii úzkostlivě pěstují.

Všechna současná Abrahámovská náboženství vznikala v prostředí, kde už nějaká jiná náboženství byla a musela si proti nim vytvořit odolnost a dobýt jejich prostor. Nenávist vůči okolnímu světu vytvářela bariéru, přes kterou pronikaly vnější vlivy jen velmi pomalu a tato nenávist byla pěstovaná strachem z trestu vlastního boha, který byl považován za naprosto oprávněný – vždyť okolní svět a jiné pronárody byly svedeny a zmateny jeho nepřítelem (ďáblem, iblísem) a nevěřící se záměrně snažili aby je “praví věřící” následovali na jejich cestě do pekla.

Důkazů pro to, jak náboženství využívají strach z okolního světa k vyvolávání nenávisti najdete dost jak na těchto stránkách, tak v denním zpravodajství. Podstatné je, pamatovat si, že náboženství (ale třeba i politické kulty, válečná propaganda atd.) nenávist potřebují a systematicky ji využívají.

Co o bychom o nenávisti měli vědět?

Nenávist je ve své podstatě předimenzovaná obranná reakce. Prožívat ji může pravděpodobně většina lidí. Jak velké je procento lidí, kteří nenávist vůbec nejsou schopni pocítit (a zda vůbec ve vzorku fungující společnosti existuje) vůbec netušíme.

Nejvýznamnějším spouštěčem nenávisti je pocity bezmocnosti, zoufalství, strachu, úzkosti, bezpráví, ztráty životních jistot, zvláště pokud je vyvolán nějakým životním zlomem, prudkým extrémně intenzivním prožitkem nebo naopak dlouhým vyčerpávajícím pocitem ohrožení. Nenávist také zvyšuje ochotu věřit zprávám, které protivníka vykreslují jako více nelidského. Tohle bychom si měli připomínat kdykoli někdo začne s tažením proti nenávisti.

Pokud se dotkneme citlivé otázky negativních až nenávistných postojů vůči islámu, vlastně se nemůžeme ničemu divit.  11. září 2001 rozhodně otřáslo životními jistotami mnoha lidí na Západě. Od té doby zažila mnohá evropská města a jejich obyvatelé podobný šok. (Global Terrorism Index 2016 – Institute for Economics and Peace )

Muslimové bývají vnímáni jako “ubrečení vrazi”. Tedy na jednu stranu se hlásí k ideologii která prokazatelně obsahuje motivaci k vraždám a teroru, ale zároveň si stěžují na to, jak je svět vůči nim zaujatý. Zkusme si totéž představit v jiném gardu tak, jak by to vypadalo, kdyby v hlavní roli nebylo nedotknutelné náboženství. Například si představte, že by se někdo krátce po masakru na ostrově Utoya procházel městem Oslo v tričku s nápisem “Souhlasím s důvody Anderse Breivika”. Pravděpodobně by nebyl příliš mírumilovně přijat ani pověstně mírumilovnými Nory. Vlastně si tu situaci nemusíte ani představovat, něco podobného se totiž stalo v roce 2012 u nás:  iDnes Brno a Jižní Morava:   Muž prodával na internetu trička s Breivikem, hrozí mu až rok vězení

Přiznejme si, že stížnosti (z hlediska zákonné viny naprosto nevinných) muslimů, kteří se hned po jakémkoli atentátu potřebují veřejně přihlásit k islámu a zároveň si okamžitě stěžovat na to, jak jsou opovrhováni, působí v tom kontextu také poměrně psychopaticky. O to víc, když se pak snaží vysvětlit, že je okolní svět nenávidí kvůli jejich duchovní čistotě. Kupodivu ani toto chování není originální. Křesťané to zvládají stejně dobře.

Velmi účinným způsobem, jak vyvolat nenávist je vytvořit dojem, že nějakou skupinu (v tomto případě “pravých věřících”) okolní svět nenávidí. Nenávist má tu vlastnost že v člověku, který je nenáviděn, vyvolává stejnou odezvu. Na tomto místě je asi nejlépe připomenout promluvu papeže před modlitbou Anděl Páně, nám. sv. Petra v listopadu 2016:

Proč ale svět pronásleduje křesťany? Svět nenávidí křesťany ze stejného důvodu, proč nenáviděl Ježíše, poněvadž totiž přinesl Boží světlo, a svět má raději temnoty, aby skryl svoje špatné skutky.
(celý článek na Radio Vaticana: Svět nenávidí křesťany, aby skryl svoje špatné skutky)

Existuje poměrně mnoho důvodů, proč katolickou církev nenávidět jako například masový hrob dětí  a masové hroby žen v Irsku, otrokářství ve dvacátém století, obrovská a stále nekončící aféra se znásilněnými dětmi i historické “zásluhy” ve všech možných válkách nedávných desetiletí od obou světových válek, přes válku ve Vietnamu až po genocidu ve Rwandě. Přesto běžně křesťané nijak výrazně nenáviděni pro svou víru nejsou, ovšem s výjimkou islámských a komunistických států, kde jde ovšem o konkurenční boj.

Papežův projev tedy můžeme číst jako snahu odstřihnout křesťany od zdrojů, které jim přinášejí nepříjemné pravdy o jejich církvi – zdrojům, které nenávidíte přece nebudete věřit.

 Jak z kruhu?

Jsme vlastně svědky toho, co se v minulosti odehrálo už mnohokrát a pokud si nedáme pozor, stane se to co nevidět znovu. Náboženství není “kořen všeho zla”, ale dokáže k zlému vydatně přispět tím, že zablokuje všechna rozumná řešení a glorifikuje ta nejhorší.

Pokud bychom opravdu chtěli přistoupit k deeskalaci napětí měli bychom vždycky dodržet určité principy. Jsou tři – nelhat, mluvit spolu a být důslední v dodržování principu “půjčka za oplátku”.

Hlavním zdrojem současného napětí ve světě je jednoznačně islám, jenže tak jako je na jednu stranu nesprávné úplně se tématu na “i” vyhnout a okamžitě obviňovat kohokoli kdo jen zmíní  “jestli by to nemohlo být tím islámem” z těch nejhorších motivací, tak nás stejně ohrožuje opačný protipól.

Hrozí nám, že islám démonizujeme příliš. Něco podobného se nám stalo už s nacismem, který se stal náhražkou slova “zlo” a “ďábel”. Kdykoli tohle uděláme, vlastně tím vyjmeme problém ze sféry toho, co bychom měli chápat, protože ono “dokonalé zlo” je přeci šílené a nepochopitelné. Jenže ono není, dopouštějí se ho normální lidé a my mu potřebujeme porozumět.

Současná prohlášení že islám není náboženství ale nenávistná ideologie jsou možná vedeny nějakým rozumným záměrem, ale z dlouhodobého hlediska nás vzdalují pochopení. Islám nám totiž ukazuje něco, co je vlastní i naší civilizaci a po staletí s tím ti osvícenější z nás bojují.

To nejhorší co vyčítáme Koránu i samotnému islámu není nic, co bychom neznali. Ta vášeň pro vraždění jinověrců nebo kamenování lidí pro kdejaký nesmysl přece není vynálezem Mohameda. Tyhle věci jsou v Bibli a do ní přišly z Tóry. Korán pokračuje v tom, co začalo pět knih Mojžíšových.

Moderní křesťané a Židé se většinou naučili tyto pasáže nevnímat, nebo je obejít nějakým složitým vysvětlením. Kulturní relativisté to chápou jako znamení, že na textu “svatých” knih vlastně nezáleží, protože si z nich člověk stejně vybere co chce. Jenže tak to není. Navádění k vraždě či ke genocidě je stále trestným činem z dobrého důvodu – protože dodává nerozhodným ten scházející impuls navíc.

Možná že je většina islámských vrahů skutečně duševně nemocná, nešťastná, bez možnosti seberealizace a tak dále, jenže s jiným návodem k životu by možná šli za psychologem, postavili si opravnu starých kol, nebo začali studovat. Takové návody ale nedostali.

Stejně nebezpečné jsou ale ony pasáže v Bibli a Tóře, jen vliv současné západní společnosti nás chrání před tím, že nejsou vykládány stejně. I to se však může kdykoli změnit jakmile se nějaká církev či sekta rozhodne vrátit “ke kořenům”.

Když Logan Robertson doporučuje vyvraždění homosexuálů klepeme si na čelo, ale zapomínáme, že před ním je kostel plný lidí, pro které je to pastor a to co říká skutečně v Bibli je. Každý se tam může podívat. Hlavně to ale není jediný křesťanský duchovní, který vykládá Starý zákon takto. Naším štěstím je, že to právě není dominantní výklad, ale například v Ugandě je dominantní výklad velmi podobný.

Kritici islámu právem vyčítají Mohamedovi, že byl masový vrah, otrokář a chronický porušovač smluv. Nakolik se ale jeho chování lišilo od chování věrozvěstů , kteří na konci starověku a v raném středověku šířili křesťanství? Připadá vám snad o tolik lepší svatý Konstantin, svatý Cyril Alexandrijský nebo norský svatý Olaf? I oni jsou dodnes chápáni jako vzory.

Dokud nebudeme schopni (jako společnost) probírat náboženská tvrzení a postoje stejně jako jakákoli jiná, podrobovat je kritice a případně je i odsuzovat , nemůžeme čekat ani to, že by napětí ve společnosti a s ním i nenávist nějak sama opadla. Nemůžete lidem zároveň vyhrožovat smrtí a obviňovat je z neoprávněného strachu (fobie). Tedy možné to je (jak vidíme v praxi), ale není to ani konzistentní ani udržitelné.

 

*)Všimněte si také, že slovo prorok je zde psáno s velkým P, což je podobná deformace jako v případě křesťanů psaní velkého B ve slově bůh.

 

 

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

188 thoughts on “Fraška plná nenávisti aneb jak dělat účty bez hostinského

 1. Igor Terleg

  “Pokud se podíváme na současnou situaci z pořádného odstupu, zjistíme že hlavním problémem většiny velkých střetů na planetě, hlavním zdrojem všemožného utrpení a naprosto zbytečných konfliktů jsou abrahámovská náboženství”

  Nikoli. Pokud vůbec lze pojmenovat hlavní zdroj současných konfliktů, pak je to krátkozraká politika západních mocností, zejména USA. Pokud se nebudeme omezovat na posledních 20 let ale se podíváme na celou dobu od Osvícení, pak nutně přijdeme na to, že význam náboženství coby zdroje konfliktů je velmi malý. Na rozdíl od nenáboženských ideologií.

  “Například jeden z předpokladů HateFree Culture (14. duben 2015) vypadal takto”

  Nikoli HFC nýbrž Radio Wave, je to otevřeně zjednodušující zkratka rozhovoru se sociologem Martinem Vávrou z AVČR. Pokud je někde chyba v této zkratce, pak je v předpokladu, že homosexuálové jsou v ČR terčem předsudků. Pokud ale se omezí tato věta na Romy a muslimy může být pravdivá.

  “vnímání islámu jako ohrožení je funkční zjednodušení, které je v kontextu k nedávným zkušenostem naprosto v pořádku.”

  Taková “funkční zjednodušení” jsou skutečným ohrožením. Přitom se kontext netvoří sám o sobě, nýbrž tvoříme ho my (tedy hlavně massmedia, internet apod.). Pokud na jedné straně “víme”, že je největším ohrožením terorismus, a na druhé odmítáme jmenovat teroristou kohokoli kdo není muslim, pak výsledky nemohou být jiné. Kupř. jen stěží najdete článek v nimž se nedávno odhalená neonacistická síť v německé armádě popisuje jako teroristická skupina (myslím tím světová media, česká se zdají být na tom trošku lépe). Když jsem si napsal “Breivik terrorist” do vyhledávače, na první straně výsledků jsou tři články, jejichž význam je “Brevik není terorista nýbrž hromadný vrah”.

  “největší teroristické útoky (a zároveň největší počet teroristických útoků) byly motivovány islámem.”

  Nikoli. Podle údajů Europolu ještě v 2015 největší počet útoků v Evropě byl motivovaný separatismem (údaje z 2016 zatím nejsou). Nejúspěšnější jsou nezpochybnitelně útoky islámské, to ale může znamenat, že problém je spíš v neschopnosti bezpečnostních složek.

  “Toto tvrzení zároveň samozřejmě neříká nic o tom, že by každý muslim musel být nutně terorista.”

  Takový ale by měl být dojem. Muslim nemůže udělat nic dobrého, a pokud přece jen udělá, pak je to nutně taqquiya.

  “by se někdo krátce po masakru na ostrově Utoya procházel městem Oslo v tričku s nápisem”

  Trička snad ještě nikdo nenosil, ale polský internet byl tehdy plný podpory pro Breivika a je to čím dál hůř, teď je docela běžné přečíst, že se za několik let budou stavět mu sochy.

  “stížnosti (z hlediska zákonné viny naprosto nevinných) muslimů, kteří se hned po jakémkoli atentátu potřebují veřejně přihlásit k islámu a zároveň si okamžitě stěžovat na to, jak jsou opovrhováni, působí v tom kontextu také poměrně psychopaticky”

  Cože? Především ať se to někomu líbí či ne, islám je součástí sebevědomí muslimů. Potřeba takového člověka ukázat, že je muslim a vyjadřuje soucit obětem je úplně pochopitelná a přirozená.

 2. mulit

  Opět vynikající článek od Petra Tomka.

 3. Bílá Velryba

  Europol počítá i flašku vhozenou do výlohy jako terorismus, pokud byl čin motivován třeba separatismem, navíc separatismus někdy souvisí s náboženstvím, tedy ve světě často, v Irsku částečně také. Ale Petr Tomek asi myslel lidi zabité při útoku teroristů. A tam dnes převládá islám. Na počet obětí za poslední dobu. Vražd ze strany skinhedů bylo rozhodně méně než vražd lidí ze strany muslimů, tedy v Evropě rozhodně.

  Ale to není to hlavní, na islámu je terorismus ten asi nejmenší problém. Horší je útlak a předsudky spojené s většinovými verzemi islámu.

  Pěkný článek. Náboženství je obecně iracionální zlo, z toho nejhorší je dnes islám a jeho převažující verze. Pro náboženství nejsou žádné rozumné argumenty a žádné nepřibyly za poslední stovky let. Ty staré, třeba Akvinského, jsou dávno rozebrány jako nesmysly, například Kantem. Náboženství sama jsou historickým zlem, to je fakt. Některá jsou pak ještě horší než jiná. Krásný víkend.

 4. ellis

  “V tomto směru má naprostou pravdu Sam Harris, když říká že umírnění věřící jsou výsledkem tlaku sekulární společnosti a neznalosti vlastních svatých textů.”

  Pane Tomku, mohl byste toto lépe vysvětlit?

  Většinou se od ateistů setkávám s opačným názorem – totiž, že bible požaduje až přílišnou umírněnost.

 5. Krásný Vladimír

  Ad Ellis:
  Tj. kdyby sekulární společnosti neodsuzovali chování věřících (některé jejich doktríny), jen těžko by se sami reformovali (“umírňovali”). Podívejte se na vztah věřících v USA k hmsx. Domníváte se, že to byli sami věřící, kteří si řekli “Hej, počkat, jsme to ale hovada, že jsme proti hmsx, akočkoliv to tak stojí v bibli” a nebo to byl tlak sekulární společnosti, který jejich postoj vůči hmsx (nedělejme si iluze, mnoho věřících v USA se na hmsx dívá stále stejně) posunul za okraj toho, co je OK, a těmto věřícím pak nezbývá (ať už vědomě či nevědomě) než přijmout progresivní postoje a tuto “pravdu” pak zpětně najít v bibli (a samozřejmě mladší věřící už v takovém prostředí vyrůstají, a tak plně odmítají doslovnost bible v daných pasážích).

 6. mulit

  ellis napsala:
  Většinou se od ateistů setkávám s opačným názorem – totiž, že bible požaduje až přílišnou umírněnost.

  Exodus 21:15 Kdo uhodí svého otce nebo matku, musí zemřít.
  Exodus 22:17 Čarodějnici nenecháš naživu.
  Exodus 31:12-15 Hospodin řekl Mojžíšovi: Promluv k Izraelcům: Dbejte na mé dny odpočinku; to je znamení mezi mnou a vámi pro všechna vaše pokolení, abyste věděli, že já Hospodin vás posvěcuji. Budete dbát na den odpočinku; má být pro vás svatý. Kdo jej znesvětí, musí zemřít. Každý, kdo by v něm dělal nějakou práci, bude vyobcován ze společenství svého lidu. Šest dní se bude pracovat, ale sedmého dne bude slavnost odpočinutí, Hospodinův svatý den odpočinku. Každý, kdo by dělal nějakou práci v den odpočinku, musí zemřít.
  Leviticus 20:10 Kdo se dopustí cizoložství s ženou někoho jiného, kdo cizoloží s ženou svého bližního, musí zemřít, cizoložník i cizoložnice.
  Leviticus 20:13 Kdyby muž spal s mužem jako s ženou, oba se dopustili ohavnosti; musejí zemřít, jejich krev padni na ně
  Leviticus 21:9 Když se dcera některého kněze znesvětí smilstvem, znesvětila svého otce; bude upálena.
  Deuteronomium 13:7-11 Kdyby tě tvůj bratr, syn tvé matky, nebo tvůj syn nebo tvá dcera nebo tvá vlastní žena nebo tvůj nejmilejší přítel potají ponoukal: „Pojďme sloužit jiným bohům,“ které jsi neznal ty ani tvoji otcové, některým z bohů těch národů, které jsou kolem vás, ať blízko tebe nebo daleko od tebe, od jednoho konce země až k druhému konci země, nepřivolíš mu a neuposlechneš ho, nebudeš ho litovat ani s ním mít soucit ani ho krýt. Musíš ho zabít. Nejprve se proti němu pozdvihne tvoje ruka, aby ho usmrtila, potom ruce všeho lidu. Budeš ho kamenovat, dokud nezemře, protože tě usiloval odvést od Hospodina, tvého Boha, který tě vyvedl z egyptské země, z domu otroctví.
  Deuteronomium 17:1-5 Nebudeš obětovat Hospodinu, svému Bohu, dobytče ze skotu nebo bravu, na němž je vada, cokoli špatného, protože to má Hospodin, tvůj Bůh, za ohavnost. Vyskytne-li se u tebe v některé z tvých bran, které ti Hospodin, tvůj Bůh, dává, muž nebo žena, kteří by se dopustili toho, co je zlé v očích Hospodina, tvého Boha, přestoupili by jeho smlouvu a odešli sloužit jiným bohům a klanět se jim, slunci nebo měsíci anebo celému nebeskému zástupu, což jsem nepřikázal, a bude-li ti to oznámeno nebo o tom uslyšíš, dobře si to prošetříš. Bude-li to jistá pravda, že byla spáchána v Izraeli taková ohavnost, vyvedeš toho muže nebo tu ženu, kteří se dopustili té zlé věci, ke svým branám a toho muže nebo tu ženu budete kamenovat, dokud nezemřou.
  Deuteronomium 17:12 Kdo bude jednat opovážlivě, že by neposlechl kněze, který tam stojí ve službě Hospodina, tvého Boha, nebo soudce, ten zemře. Tak odstraníš zlo z Izraele
  Deuteronomium 22:20-21 Jestliže však byla ta řeč pravdivá a u té dívky nebylo shledáno, že je panna, tedy vyvedou dívku ke vchodu do domu jejího otce, mužové jejího města ji ukamenují a zemře, neboť tím, že smilnila v domě svého otce, dopustila se v Izraeli hanebnosti. Tak odstraníš zlo ze svého středu.
  2 Paralipomenon 15:12-13 Zavázali se smlouvou, že se budou dotazovat na slovo Hospodina, Boha svých otců, celým svým srdcem a celou svou duší. A každý, kdo by se nedotazoval Hospodina, Boha Izraele, propadne smrti, ať malý nebo velký, ať muž nebo žena.
  Ezechiel 9:5-7 A slyšel jsem, jak ostatním poručil: „Procházejte městem za ním a bijte bez lítosti a bez soucitu. Starce, mladíka, pannu, děti i ženy zabíjejte, šiřte zkázu. Nepřistupujte však k nikomu z těch, na nichž je znamení. Začněte od mé svatyně!“ I začali od starších, kteří byli před domem. Nařídil jim: „Poskvrňte dům, naplňte nádvoří skolenými; jděte!“ I vyšli do města a pobíjeli.
  Zacharjáš 13:3 Bude-li pak ještě někdo prorokovat, řeknou mu vlastní rodiče, otec i matka: „Nezůstaneš naživu, protože jsi ve jménu Hospodinově klamal.“ A jeho vlastní rodiče, otec i matka, ho probodnou, že prorokoval.

 7. mulit

  Deuteronomium 21
  Má-li někdo syna nepoddajného a vzpurného, který neposlouchá otce ani matku, a když ho kárají, neposlechne je,
  ať ho jeho otec i matka uchopí a vyvedou ke starším jeho města, k bráně jeho místa,
  a řeknou starším jeho města: „Tento náš syn je nepoddajný a vzpurný, neposlouchá nás, je to modlářský žrout a pijan.“
  A tak ho všichni muži jeho města uházejí kamením a zemře. Tak odstraníš zlo ze svého středu. Ať to slyší celý Izrael a bojí se.

 8. mulit

  Leviticus 20, 15Kdyby muž obcoval s dobytčetem, musí zemřít. Dobytče zabijete.
  Leviticus 20, 16Kdyby se žena přiblížila k nějakému dobytčeti, aby se s ní pářilo, zabijete ženu i dobytče. Musejí zemřít, jejich krev padni na ně.
  Numeri 31, 17Nyní zabijte z dětí všechny mužského pohlaví i každou ženu, která poznala muže a obcovala s ním.
  Leviticus 20, 2„Řekni Izraelcům: Kdokoli z Izraelců i z těch, kdo budou v Izraeli přebývat jako hosté, by daroval Molekovi někoho ze svých potomků, musí zemřít; lid země ho ukamenuje.
  Leviticus 20, 27Muž či žena, v nichž by byl duch zemřelých nebo duch věštecký, musejí zemřít. Ukamenují je. Jejich krev padni na ně.“
  Leviticus 24, 14„Vyveď toho zlolajce ven z tábora; tam všichni, kdo ho slyšeli, vloží ruce na jeho hlavu a celá pospolitost ho ukamenuje.
  Leviticus 24, 16Kdo bude lát jménu Hospodinovu, musí zemřít. Celá pospolitost ho ukamenuje. Jak host, tak domorodec zemře, jestliže bude lát Jménu.
  Numeri 15, 35Hospodin řekl Mojžíšovi: „Ten muž musí zemřít. Celá pospolitost jej ukamenuje venku za táborem.“
  Deuteronomium 22, 21tedy vyvedou dívku ke vchodu do domu jejího otce, mužové jejího města ji ukamenují a zemře, neboť tím, že smilnila v domě svého otce, dopustila se v Izraeli hanebnosti. Tak odstraníš zlo ze svého středu.
  Deuteronomium 22, 24vyvedete oba dva k bráně toho města, ukamenujete je a zemřou: dívka proto, že v městě nekřičela, a muž proto, že ponížil ženu svého bližního. Tak odstraníš zlo ze svého středu.

 9. ellis

  Krásný Vladimír:

  “Domníváte se, že to byli sami věřící, kteří si řekli „Hej, počkat, jsme to ale hovada, že jsme proti hmsx, akočkoliv to tak stojí v bibli“…”

  V bibli nestojí, že máme být proti homosexuálům.

  Je třeba rozlišovat mezi postojem vůči lidem a postojem vůči skutkům lidí. A je normální, že se nám nemusí líbit jednání lidí, které máme i hodně rádi.

  Jsem na základě bible proti sexu mimo manželství, což je vztah muže a ženy.

  Takže jsem proti skutkům – sexu těch, kteří se nevzali, těch, kteří jsou v manželství a mají sex mimo něj, těch, kteří mají sex se stejným pohlavím, těch, kteří mají sex s dětmi, …

  Můj postoj k daným lidem se liší od postoje k jejich skutkům.

  Teď mi ukažte nějakou pasáž v bibli, kde je podle vás napsáno, že mám vzít špatný postoj k homosexuálům, tj. k lidem, ne k jejich skutkům.

  “Především tedy prosím, aby se konaly prosby, modlitby, přímluvy a děkování za všechny lidi… To je dobré a milé před Bohem, naším Zachráncem, který chce, aby byli všichni lidé zachráněni a přišli k poznání pravdy.” 1. Timoteovi 2,1.3-4

  Patří homosexuálové k lidem? Ano patří.

  Jestliže se mám podle bible za ně modlit o dobré věci, jak zároveň mohu být proti nim?

 10. HBA

  Nelétavý pták dronte mauricijský (česky blboun nejapný) byl HATEFREE.
  Jak skončil všichni víme. Nebranil se 🙁
  Poslední známý dronte byl zabit méně než sto let po objevu tohoto druhu.
  Nebuďme dodo.

 11. mulit

  ellis
  Jsem na základě bible proti sexu mimo manželství, což je vztah muže a ženy.

  A tebe někdo nutil k sexu mimo manželství?

  V bibli nestojí, že máme být proti homosexuálům.

  Co to je “my”? Jako ty a tvoje parta pobožných kamarádů? Ty a tvoje parta pobožných kamarádů máte homosexuály kamenovat. Podle prvního dílu tvé knížky.

  Je třeba rozlišovat mezi postojem vůči lidem a postojem vůči skutkům lidí. A je normální, že se nám nemusí líbit jednání lidí, které máme i hodně rádi.

  Za koho tu pořád píšeš? Tebe tu vyslala nějaká delegace pobožných, abys tu psal jejich jménem? Proč ten plurál?

  Takže jsem proti skutkům – sexu těch, kteří se nevzali, těch, kteří jsou v manželství a mají sex mimo něj, těch, kteří mají sex se stejným pohlavím, těch, kteří mají sex s dětmi, …

  Jak jsi proti sexu? Ty jako chodíš po ložnicích lidí? Jak prakticky vypadá to tvoje – že jsi proti skutkům, sexu? Ty lidi někam hlásíš? Vy máte pobožní nějakou svoji sexuální policii? Jak prakticky provádíš to, o čem píšeš?

  Teď mi ukažte nějakou pasáž v bibli, kde je podle vás napsáno, že mám vzít špatný postoj k homosexuálům, tj. k lidem, ne k jejich skutkům.

  Leviticus 20:13 Kdyby muž spal s mužem jako s ženou, oba se dopustili ohavnosti; musejí zemřít, jejich krev padni na ně.

  Děláš to: Už jsi zabil nějakého muže, co spal s mužem? A jak jsi na to přišel, že spal s mužem? Měl jsi skrytou kameru v jeho bytě? Nebo sbíráš drby? Nebo jim děláš lékařské prohlídky a prohlížíš jejich konečníky? Jak ty, pobožný, prakticky zjišťuješ, zda kdo spal s mužem nebo ne?

  „Především tedy prosím, aby se konaly prosby, modlitby, přímluvy a děkování za všechny lidi… To je dobré a milé před Bohem, naším Zachráncem, který chce, aby byli všichni lidé zachráněni a přišli k poznání pravdy.“ 1. Timoteovi 2,1.3-4
  Patří homosexuálové k lidem? Ano patří.
  Jestliže se mám podle bible za ně modlit o dobré věci, jak zároveň mohu být proti nim?

  Jestli se ty, pobožný, ve svém soukromí modlíš, nebo šťouráš prstem v nose, je čistě tvůj problém. Modlit se můžeš imervere. Ale ty u toho nezůstaneš, pobožný. Tobě to nedá, aby ses jen doma modlil. Ty beztak toho děláš více. Píšeš na diskuse svoje bigotní pověry. A možná i sepisuješ nějaké petice a snažíš se regulovat životy jiných, že jo?

 12. Jaroslav Štejfa

  K ellis:
  Cituji: Teď mi ukažte nějakou pasáž v bibli, kde je podle vás napsáno, že mám vzít špatný postoj k homosexuálům, tj. k lidem, ne k jejich skutkům.
  Leviticus 20:13 Kdyby muž spal s mužem jako s ženou, oba se dopustili ohavnosti; musejí zemřít, jejich krev padni na ně.
  Co chcete více – vždyť mulit vám to řekl jasně. Nebo chcete o tom, jak po ovoci se pozná strom? Možná je pro vás požadovaný trest smrti postoj dobrý.
  Souhlas, je třeba rozlišovat mezi postojem vůči lidem a postojem vůči skutkům lidí. Ale veškerá civilisace stojí (včetně křesťanství) na faktu, že za činy je odměňován (trestán) ten, který je učinil – nikoliv Bůh, který to dopouští. Máte v tom zmatek.
  Cituji:
  „Především tedy prosím, aby se konaly prosby, modlitby, přímluvy a děkování za všechny lidi… To je dobré a milé před Bohem, naším Zachráncem, který chce, aby byli všichni lidé zachráněni a přišli k poznání pravdy.“ 1. Timoteovi 2,1.3-4.
  Bůh náš zachránce je nějak nedostatečný, když většina lidstva jej vážně nebere, protože vyznává bohy jiné nebo žádné a většina křesťanů hřeší, jen se za kočárem práší. Nevrtá vám hlavou jeho vše-mohoucnost (vědoucnost)? Proč nedělá to, co chce? Ví tedy jak to dopadne?
  Také bych vám rád ještě položil otázku: Jestliže se mám podle bible za ně (třeba homosexuály) modlit o dobré věci, jak zároveň mohu být (podle bible) proti nim? To mi teda povězte.
  Představte si takovou věc: Potkají se dva lidé různého pohlaví, najdou v sobě zalíbení, velmi je to uspokojí, narodí se jim dítě a od té doby nesou břemeno odpovědnosti za jeho dobré vychování, což se jim podaří či nepodaří dosáhnout. Je zde tedy riziko neúspěchu.
  Potkají se dva lidé stejného pohlaví, najdou v sobě zalíbení, velmi je to uspokojí a dál se neděje nic závažného pro jejich okolí.
  Proč bible přikazuje ty druhé zavraždit? To mi teda povězte.
  Jaroslav Štejfa

 13. Azazel

  Biblický Ježíš řekl, že vše ze Starého zákona platí, každé slovo. Pozor na to.

  “Amen, pravím vám: Dokud nepomine nebe a země, nepomine jediné písmenko, ani jediná čárka ze zákona, dokud se všechno nestane. “(Mt 5:18) – toto řečeno v kontextu starých proroků, proroků Starého zákona. Sama katolická církev to tak vykládá. Ježíš totiž teprve své učení začal učit. Takže mluvil o Zákonu starém.

  1) Doslovně je Bible plná neslučitelných protikladů, každý si může vybrat co chce, Ježíš například říká, že vše ze Starého zákona platí, každé písmeno. To říká v Matoušovi. A Starý zákon je jedna velká krutost a otroctví, bůh toto vše podporuje.

  2) Metaforické výklady jsou opět libovolné, každý si může metaforu udělat z něčeho jiného a vyložit si jí po svém, proto tolik různých církví. Nemáme jak ověřit, který výklad je ten pravý, je to jen věc libovůle a pocitu, ne rozumu.

  3) Překlady mohou být různé, je to věc křesťanů, ne naše, my vycházíme z toho, co si přeložili, jestli se celou dobu učej špatné překlady, je to hlavně jejich problém, ne náš.

  4) Ježíš svobodu ani demokracii nehlásá, tu hlásali někteří antičtí filosofové už před Ježíšem, Ježíš ne. Ten učí o věčném pekle (pece, skřípění zubů,…), což je odporná nauka nebo odporná metafora, vyberte si. Ježíš je nacionalista jež nechce pomoci kananejské ženě a pomůže jen jí a s kecama, že přišel jen pro židovský národ atd.

  5) Bůh není dokázaný, ani obecný, natož křesťanský (i těch jeho podob je více mezi křesťany), ani že Bible je jeho slovo, ani výklad toho slova, nic. Jen slepá víra.

  6) Ano, momentálně jsou většinové výklady Bible mnohem lepší než u Koránu a většina křesťanů jsou mnohem umírněnější než byli a jsou mnohem lepší než průměrní dnešní muslimové, ale stále jste pokrytci.

  Krásný zbytek týdne.

 14. ellis

  mulit, Jaroslav Štejfa:

  Až takové nepochopení jsem opravdu nečekal.

  Tyto texty o kamenování se týkaly právního ustanovení, které měli synové Izraele (Jákoba) ve smlouvě, do které muži vstupovali obřízkou.

  “Řekni synům Izraele…” Leviticus 20,2

  Ježíš tyto příkazy zrušil i pro Izraelce:
  “„Slyšeli jste, že bylo řečeno: ‚Oko za oko a zub za zub.‘ Já však vám pravím, abyste neodporovali zlému člověku, ale když tě někdo udeří do tvé pravé tváře, nastav mu i druhou tvář.”
  Mt 5,38-39
  “Učiteli, tato žena byla přistižena při činu cizoložství. V Zákoně nám Mojžíš přikázal takové kamenovat. Co říkáš ty?… „Kdo z vás je bez hříchu, ať na ni první hodí kámen.“ J 8,4-5.7

  Chci se zeptat, zda jste opravdu tak nechápaví, že nevíte, komu je v literatuře co adresováno?

  Víte snad, že Ježíšova ustanovení mají přednější platnost i pro Izraelce, natož pro křesťany z pohanů, kterých se Mojžíšův zákon vůbec netýká.

  Těžko se mi věří tomu, že takové základní věci nevidíte.

 15. bílej kabát

  „Učiteli, tato žena byla přistižena při činu cizoložství. V Zákoně nám Mojžíš přikázal takové kamenovat. Co říkáš ty?… „Kdo z vás je bez hříchu, ať na ni první hodí kámen.“ J 8,4-5.7

  To znamená, že kdyby ti, co jí chtěli kamenovat, byli bez hříchu, tak by to kamenování bylo v pořádku?

 16. Azazel

  “Svádí-li tě k hříchu tvá ruka, utni ji; lépe je pro tebe, vejdeš-li do života zmrzačen, než abys šel s oběma rukama do pekla, do ohně neuhasitelného.” (Mk 9:43)

  “Rozsévač dobrého semene je Syn člověka a pole je tento svět, dobré semeno jsou synové království, ale koukol jsou synové toho zlého. Nepřítel, který je rozsívá, je ďábel, žeň je konec tohoto světa a ženci jsou andělé. Jako se tedy sbírá koukol a spaluje se ohněm, tak to bude při konci tohoto světa. Syn člověka pošle své anděly a ti vyberou z jeho království všechno pohoršující i ty, kdo konají nepravost, a uvrhnou je do ohnivé pece. Tam bude pláč a skřípění zubů.” (Mt 13,37-43)

  “Avšak zbabělci, nevěrní, nečistí, vrahové, cizoložníci, zaklínači, modláři a všichni lháři najdou svůj úděl v jezeře, kde hoří oheň a síra. To je ta druhá smrt.” (Zj 21,8)

  “Hle, jsou jako sláma, spálí je oheň. Ti nevysvobodí z moci plamene ani vlastní život. Nezbude ani žhavé uhlí pro ohřátí ani oheň, u něhož by bylo možno sedět. “(Iz 47,14)

  “A půjdou do věčných muk, ale spravedliví do věčného života. “(Mt 25,46)

  “…aby v plameni ohně vykonal trest na těch, kteří neznají Boha, a na těch, kteří odpírají poslušnost evangeliu našeho Pána Ježíše. Jejich trestem bude věčná záhuba `daleko od Pána a slávy jeho moci´…” (2 Tes 1,8-9)

  Krásné Ježíšovy a starozákonní metafory plné lásky a milosrdenctví, krásný zbytek týdne. 🙂

 17. bílej kabát

  Až takové nepochopení jsem opravdu nečekal.

  Tyto texty o kamenování se týkaly právního ustanovení, které měli synové Izraele (Jákoba) ve smlouvě, do které muži vstupovali obřízkou.

  bk: Takže se to podle vás týkalo jen právního ustanovení ve smlouvě boha a synů Izraele (Jákoba). Ti tedy kamenovat mohli. No a s kým tu smlouvu uzavřeli? Nebyl to snad ten samý bůh lásky, ve kterého věříte i vy? Co se tím sakra mění?

 18. mulit

  ellis (což je asi ten, co tu nedávno dostal ban) je ta klasická pobožná krysa, co si z bible vytáhne to, co se mu hodí a vyloží si to tak, jak se mu to aktuálně hodí. Ale to je jeho problém. To je jeho pobožnost, jeho ideologický svět. V podstatě je jedno, jakými pobožnými hovnami se maže a jakou mají zrovna barvu. Důležité je, že nemá moc. Že počet pobožných klesá a internet, konzum zabíjí náboženství. Jsem s mladou generací v kontaktu. Tu knížku nikdo nečte ani se jí neřídí. Jen chudáci, co jim rodiny vypláchly mozek. Ale drtivá většina populace se tou knihou neřídí, ani neví, co tam je. Pobožnému nezbývá než se s tím smířit. Možná se ellis s tím nesmíří a půjde řvát na náměstí, jak ho Kristus sprasil. No tak ať si zařve na náměstí, ať si evangelizuje. Stejně to má marné. Postižených jako je on, spíše ubývá….

 19. ellis

  bílej kabát:

  “To znamená, že kdyby ti, co jí chtěli kamenovat, byli bez hříchu, tak by to kamenování bylo v pořádku?”

  To byl způsob, jak je Ježíš zastavil. Znáte někoho, kdo tvrdí, že je zcela morálně v pořádku, kdo vždy jednal s dobrým svědomím a neudělal nic zlého?

  Možná by se někdo takový našel. Ale tady byl zákon, z kterého bylo vidět co je hřích a co ne.

  Jediný, který mohl na tu ženu hodit kámen, byl sám Ježíš, protože jako jediný neměl hřích.

  Ale on ten kámen nehodil. Tady je vidět, co Ježíš přinesl.

  Pokud mi někdo tvrdí, že mi bible přikazuje kamenovat lidi, pak je zcela mimo.

 20. mulit

  Hřích je vymyšlený pojem. Slovo z pohádkového světa. A Ježíš přinesl pověrečnost a psychopatické strašení lidí. Beztak je ale většina toho, co se v bibli píše, vymyšlená a vložili mu to úst. Pokud ovšem vůbec existoval.

 21. mulit

  Celá bible jsou jen psychologické triky a manipulace s cílem dovést čtenáře do defenzívy. Vypláchnout hlavu, nastartovat stav podřízenosti, poslušnosti, otroctví, nesvobody. Židé jsou známí svojí zaměřeností na cíl a úporností v prosazování zájmů. Není tedy divu, že stáli u zrodu tak bigotní a ideologicky nesmiřitelné ideologie. A není divu, že inspirovali další pouštní národ: Araby, kteří část převzali a část si upravili a vymysleli svůj vlastní korán. Škoda, že tenkrát nepřišla nějaká pořádná pouštní bouře a Židy i Araby nezasypal písek. Svět mohl být lepší. Z jiných koutů světa, třeba latinské Ameriky, Japonska atd. taková svinstva do světa nepřišla. To, co nejvíce poškodilo svět, vzniklo v poušti. Symptomatické….

 22. bílej kabát

  ellis: Pokud mi někdo tvrdí, že mi bible přikazuje kamenovat lidi, pak je zcela mimo.

  bk: Logika křesťanů je opravdu do „nebe volající“. V předchozím příspěvku píšete, že kamenování se týkalo právního ustanovení ve smlouvě boha se syny Izraele!

  ellis: Ale on ten kámen nehodil. Tady je vidět, co Ježíš přinesl.

  bk: Celý seznam Ježíšových výroků, svědčících jeho „o milosrdenství“, vám tady naservírovali mulit s Azazelem.

 23. první z kacířů

  Bylo by úsměvné, kdyby nebylo tragické, že se lidé v 21. století řídí návodem na život pocházejícím ze starověku.
  To je jako kdyby dnes řidiči kamionů používali rady na ovládání povozu ze středověku a aplikovali je na své tahače a jiné náklaďáky…. ve “vševědoucím” návodu by stálo: chceš-li se rozjet vyslov hyjé… a řidič by na to hyjé… a ono nic… a druhý by z návodu vyčetl… ještě nahodit opratěmi… a teď náhodně otočil klíčkem a auto by cuklo dopředu… a oba na to “hurá funguje to” 🙂 pak by jeli a při chtění zastavit by vyslovili prrrrr a prásk to do zdi…. 🙂
  A kolik času a energie lidstvo náboženstvím promarnilo, kolik životů zničilo… ale ten promarněný čas platí i pro dnešní dobu na internetu, tolik promarněného času projížděním nesmyslných příspěvků na fejsbůku, tolik k ničemu nevedoucími diskusemi…
  Raději odcházím do reálu.
  Mějte se tu pěkně a třeba někdy někoho potkám na ulici.

 24. Jaroslav Štejfa

  K ellis:
  Tak vidíte jaké jsou s biblí potíže. Nalistuji-li si, že homosexuálům smrt, odpovíte, že Ježíš tvrdí: trestat může jen ten, kdo je bez viny. Ale podle vás jsme nějak vinni všichni. Takže kdo tedy na světě může trestat? Pouze Bůh? Každý soudce je tedy zločinec? Podívejte se, vaše výklady jsou možná vhodné pro psaní milostných písní, nebo vyprávění pohádek, ovšem pro nastolení spravedlnosti jsou k ničemu. Představte si, jak policisté nastavují vrahům a zlodějům svou druhou tvář, asi je proto i stíhají. Prapodivné vnímání světa.
  Jaroslav Štejfa

 25. toli

  Teď čtu knihu Josepha Campbella “Mýty Západu” jde o třetí díl trilogie (Primitivní mýty,Mýty Východu a Mýty Západu).Není to přímo o křesťanství ale na konkrétních příkladech ukazuje kde a v jakých kulturách se inspirovali pohádkáři bible.Pro mne je tam spousta nových,zajímavých informací.

 26. ellis

  Jaroslav Štejfa:

  “Takže kdo tedy na světě může trestat? Pouze Bůh? Každý soudce je tedy zločinec?”

  Trestat mohou panovníci / vlády / lidé v moci postavení:

  “Vždyť je Božím služebníkem pro tvé dobro. Jednáš-li však zle, boj se, neboť ne nadarmo nosí meč. Je Božím služebníkem, vykonavatelem hněvu nad tím, kdo činí zlo. Proto je nutno podřizovat se, a to nejen kvůli tomu hněvu, nýbrž i kvůli svědomí. Proto také platíte daně … Dejte každému, co jste povinni: komu daň, tomu daň, komu clo, tomu clo, komu bázeň, tomu bázeň, komu čest, tomu čest.”
  Římanům 13,4-7

  Takže podle Bible svěřil Bůh trestání světské vládě, ne církvi.

 27. ellis

  bílej kabát:

  “ellis: Pokud mi někdo tvrdí, že mi bible přikazuje kamenovat lidi, pak je zcela mimo.

  bk: Logika křesťanů je opravdu do „nebe volající“. V předchozím příspěvku píšete, že kamenování se týkalo právního ustanovení ve smlouvě boha se syny Izraele! ”

  Kde je ten logický rozpor?

 28. ellis

  bílej kabát:

  “bk: Celý seznam Ježíšových výroků, svědčících jeho „o milosrdenství“, vám tady naservírovali mulit s Azazelem.”

  Já tedy pokládám za skutek milosrdenství a zájmu, když mi někdo sdělí informaci, která mi zachrání život. Vy ne?

 29. Azazel

  On nesdělil jen informaci, která vás prý “zachrání”, ale taky informaci, že bůh je sadistický psychopat, který chce někoho pálit ve věčných mukách – a to vše často jen kvůli nějakým nesmyslům či přešlapům. Ale třeba je to jen láskyplná metafora…

 30. ellis

  první z kacířů:

  “Bylo by úsměvné, kdyby nebylo tragické, že se lidé v 21. století řídí návodem na život pocházejícím ze starověku.”

  Starý a léty prověřený návod je dobrý návod. Co je staré, nemusí být špatné.

  Já za tragické považuji mít život bez jakéhokoli omezování, který umožňuje ateismus.

  Pro ateistu může být v pořádku i touha po smrti celých národů, silný antisemitismus, jak se dočteme o několik příspěvků výše.

  A takové názory já považuji za tragické.

 31. Azazel

  Pro křesťany byl antisemitismus po celá staletí naprosto přijatelný, byl jste někdy v katolickém Polsku? Podívejte se třeba na film Dozvuky…

  Křesťané často říkali, že “Židé/židé zabili Ježíše”.

 32. ellis

  Azazel:

  “bůh je sadistický psychopat, který chce někoho pálit ve věčných mukách”

  Bůh není sadistický psychopat. Udělal maximum pro to, aby tam nikdo nemusel jít.

  Tam se člověk nedostane v prvé řadě za své hříchy, ale za odmítnutí řešení těchto hříchů, odmítnutí vyrovnání.

  Boha něco jeho milost stála.

  Když náš prezident omilostnil vězně, nešel sedět místo něj. Co je to v porovnání s trestem smrti?

  Bůh se vám nebude nutit, když ho nechcete. Dá vám to, co chcete. Chcete být bez Boha? Tak budete tam, kde Bůh nebude.

  Není to jeho chyba, že ignorujete, jaké to konečné místo je.

  Takže je to jeho milosrdenství, že jste informováni.

 33. Azazel

  „bůh je sadistický psychopat, který chce někoho pálit ve věčných mukách“

  “Bůh není sadistický psychopat. Udělal maximum pro to, aby tam nikdo nemusel jít.”

  Neudělal pro to maximum, maximum by bylo, kdyby to sadistické a naprosto šílené peklo zrušil 🙂

 34. ellis

  Azazel:

  “Pro křesťany byl antisemitismus po celá staletí naprosto přijatelný”

  Ano, a byl to velký hřích.

  V bibli se jasně píše, že věřící v Krista se nemají povyšovat na Židy – viz Římanům 11. kap.

  Naštěstí je tomu nyní jinak – křesťané jsou jedni z největších podporovatelů Židů.

 35. Azazel

  V některých částech Bible se zase vyzývá ke genocidám jiných národů, např. ke genocidě Amáleků. Tak si vyberte. Každý si může vzít co chce.

 36. ellis

  Azazel:

  “Neudělal pro to maximum, maximum by bylo, kdyby to sadistické a naprosto šílené peklo zrušil”

  Ale pak by nebyl spravedlivý.

  Nechtěl bych mít nic s nespravedlivým Bohem.

  Bůh je láska a zároveň je spravedlivý.

  A tím, že Bůh jedná podle práva, mi umožňuje si ho vážit.

  Nemohu si vážit někoho, kdo jinak mluví a jinak jedná.

 37. Azazel

  “Ale pak by nebyl spravedlivý. ”

  Proč?

  Věčné peklo není žádný trest, to je mučení. I dlouhé peklo je mučení. I týden trvající pálení v ohni je mučení, které si nezaslouží nikdo, ani Hitler.

  Co milosrdenctví? 🙂

 38. mulit

  Oheň nebo voda. Už kdysi jsem napsal článek, že literární postava bůh z bible buď lidí topí nebo pálí ohňem. Tyto dvě věci umí. Přitom je spousta jiných mučících způsobů. Biblický bůh se z nějakého důvodu specializoval na oheň a vodu. Opět to pramení z myšlení židů té doby. Oheň samozřejmě znali a vodu taky. Všecko, co je v bibli, vypovídá o těch lidech. Kam sahala jejich představivost, fantazie, to tam v té knížce je. Na co už fantazii neměli – to tam není.

  To, co tu píše ellis, že jste byli informováni, tedy varování, strašení jeho bohem – to píše ze dvou důvodů. Jednak on sám by se rád mstil a Jahve mu vyhovuje, že umí ubližovat. Ellis nemá koule na to, aby spáchal skutečný kriminální delikt. Je to jen internetový anonymní zbabělec, ale Jahve – to je jiné caffe. Jahve – jeho vzor má koule na to vraždit, týrat, tedy všechno to, po čem ellis touží, ale nedokáže sám realizovat. A dále to ellis píše, páč by rád, aby se před jeho naukou, tedy v důsledku před ním samým ostatní poklonili. Ale tady to zkouší marně. Je tak hloupý? Nebo jenom trollí?

  (Není to zase Daniel?)

 39. ellis

  Azazel:

  “V některých částech Bible se zase vyzývá ke genocidám jiných národů, např. ke genocidě Amáleků. Tak si vyberte. Každý si může vzít co chce.”

  To právě ne. Každý komu záleží na pravdě, nevybírá si to, co sám chce, ale touží poznat pravdu.

  Bůh soudí národy. Nyní to vidíme na Evropě a jiných národech.

  Bůh ohlásil Abrahamovi více než 400 let dopředu soud nad některými národy.

  Pro Evropu není jiná záchrana před Islámem, jedině ve víře v Krista.

 40. Azazel

  Jinak v Novém zákonu jsou pak ke konci i pasáže, které se dají vyložit antisemitsky:

  ” Ve své řeči k izraelským mužům je Petr obvinil (Skut 3,12-15): „Svatého a Spravedlivého jste se zřekli a vyprosili jste si propuštění vraha. Původce života jste zabili“. Označení „svatý“ a „spravedlivý“ nejsou zde použita jako přídavné jméno, ale bez podstatného jména s určitým členem, tedy ve významu absolutním; rovněž „původce života“ je jen jiné jméno pro Boha. Petr tudíž vytýká tu Židům zcela zřejmě bohovraždu.

  Rovněž v Skut 2,23-25 vytýká Izraelitům: „vy jste ho rukou bezbožných přibili na kříž a zabili. Ale Bůh ho vzkřísil; vytrhl jej z bolestí smrti, a smrt ho nemohla udržet ve své moci. David o něm praví: Viděl jsem Pána stále před sebou, je mi po pravici.“ Pánem krále Davida jest však Bůh, tedy Petr je obviňuje z ukřižování Boha. Ve stejném významu tak Štěpán říká Židům, že jejich předkové: „zabili ty, kteří předpověděli příchod Spravedlivého“ a obviňuje je: „a toho vy jste nyní zradili a zavraždili“ (Skut 7,52). Rovněž Pavel v 1 Kor 2,8 píše, že „ukřižovali Pána slávy“, což lze říci o Kristu podle jeho božství.

  Pokud se namítne, že židovští předáci nevěděli bezpečně, že Ježíš jest Synem Božím ze své přirozenosti, lze odpovědět, že ze znamení, která činil, a z naplnění předpovědí proroků poznávali, že je synem Božím velikostí zvláštní milosti; vždyť v jejich Písmu stojí: „Ty jsi můj syn, já jsem tě dnes zplodil“ (Žalm 2,7). A pokud nechtěli uvěřit slovům Ježíše, jenž se prohlašoval za Božího Syna (Jan 10,36), nebyli bez viny.

  To, že tento zločin lze označit jako vraždu Boha, zmiňuje Tertulian, když píše proti těm, kdo tvrdili, že Kristus měl pouze zdánlivé tělo: „Ale odpověz mi ty, jenž vraždíš pravdu: Nebyl Bůh vskutku ukřižován? A jsa skutečně ukřižován, neumřel také opravdu? … O ty, nejhanebnější z lidí, jenž zprošťuješ vší viny vrahy Boha!“ Rovněž sv. Řehoř Naziánský píše „Jestliže někdo neuctívá ukřižovaného, ať je prokletý a počten mezi bohovrahy.“. Sv. Tomáš Aq. píše: „Židé byli potrestáni za hřích zabití Krista, jakožto vrahové samého Boha“ a „Židé neukřižovali pouhého člověka, nýbrž opovážlivostmi napadli Boha“.”

 41. ellis

  Azazel:

  “I týden trvající pálení v ohni je mučení, které si nezaslouží nikdo, ani Hitler.”

  A kdo rozhoduje o tom, kdo si co zaslouží?

 42. Azazel

  “To právě ne. Každý komu záleží na pravdě, nevybírá si to, co sám chce, ale touží poznat pravdu.”

  Ale ty si taky vybíráš jen co chceš nebo co tě naučili rodiče a kněz 🙂

 43. Azazel

  “A kdo rozhoduje o tom, kdo si co zaslouží?”

  Rozum. Humanismus. Soucit. V lepším případě. V horším pak nenávist či psychopatický bůh. Jako je ten biblický.

 44. ellis

  Azazel:

  “Jinak v Novém zákonu jsou pak ke konci i pasáže, které se dají vyložit antisemitsky”

  Bible se nemůže vykládat na základě pasáží, ale jedině jako celek.

  Ano, Židé ve své době ukřižovali Krista svolali jeho krev na své děti, ale taktéž je o nich řečeno toto:

  “Podle evangelia jsou nepřátelé kvůli vám; ale podle vyvolení zůstávají milovanými pro své otce. ”
  Římanům 11,28

  Pokud je v novém zákoně napsáno tolik pozitivního o Židech, pak k antisemitismu může vést pouze selektivní pohled, což je vždy špatně.

 45. Azazel

  “Bible se nemůže vykládat na základě pasáží, ale jedině jako celek.”

  Jako celek se nedá vyložit dílo plné neslučitelných protikladů jako je Bible. Leda metaforicky a tam je to zase libovolné, jak to vyložíš. 🙂

 46. ellis

  Azazel:

  “Ale ty si taky vybíráš jen co chceš nebo co tě naučili rodiče a kněz”

  Pokud zjistím, že si vybírám jen to, co chci, pak to chci okamžitě přestat dělat.

  Můžete mi nějak pomoct, pokud něco vidíte – konkrétně.

  “Rozum. Humanismus. Soucit.”

  Ani jedno z výše jmenovaných nepředstavuje osobu, která by byla schopna něco rozhodovat.

  “Jako celek se nedá vyložit dílo plné neslučitelných protikladů jako je Bible. Leda metaforicky a tam je to zase libovolné, jak to vyložíš.”

  Onu vámi předpokládanou neslučitelnost způsobuje nepochopení.
  To se netýká jen náboženství, ale i přírodních věd.

  Jenže tam si to člověk snadněji přizná.

 47. bílej kabát

  Kde je ten logický rozpor?

  bk: Děláte si srandu? Díky té smlouvě synů Izraele s bohem mohli synové Izraele kamenovat a také to dělali a někde to náboženští psychopati dělají dodnes! A vy přitom píšete – kdo tvrdí, že bible přikazuje kamenovat lidi je zcela mimo. To, že přišel jakoby Ježíš, který to změnil, nic nemění na faktu, že synové Izraele měli s „bohem lásky“ smlouvu, která kamenovat nařizovala. Proč se s vámi, plavčíku, znovu pouštím do diskuse. Za žádný nick se neschováte. Ty vaše bludy vás vždycky prozradí.

 48. ellis

  bílej kabát:

  “bk: Děláte si srandu?”

  Nedělám si srandu. Už vás chápu. Nepřečetl jste si pozorně to, co jsem napsal.

  Podívejte se, jaká slovíčka vám z mého tvrzení vypadla. Ona totiž podstatně mění význam toho, co jsem napsal. (zdůraznění vlastní)

  “A vy přitom píšete – kdo tvrdí, že bible přikazuje kamenovat lidi je zcela mimo.”

  “Pokud MI někdo tvrdí, že MI bible přikazuje kamenovat lidi, pak je zcela mimo.”

 49. Azazel

  „Rozum. Humanismus. Soucit.“

  Logika, logické zákony. Rozumná morálka. Kriticky myslící osoba oplývá těmito vlastnostmi. Bůh a jeho ovečky evidentně ne.

  “Pokud zjistím, že si vybírám jen to, co chci, pak to chci okamžitě přestat dělat.

  Můžete mi nějak pomoct, pokud něco vidíte – konkrétně.”

  Vybíráte si pasáže a ty zde pak citujete, kde je ale celek? 🙂 Když já vybírám pasáže, tak vytrhávám z kontextu, když vy citujete, tak je vše v pohodě. Dvojí metr.

  “Onu vámi předpokládanou neslučitelnost způsobuje nepochopení.”

  O protikladech rozhodují logické zákony a ty jako filosof znám…

 50. ellis

  Azazel:

  “Vybíráte si pasáže a ty zde pak citujete, kde je ale celek?”

  Logicky výklad pasáží nestavím pouze na dané pasáži. Není možné z důvodu místa tu dávat vše – to je na knihu, ne na diskuzi.

  “O protikladech rozhodují logické zákony a ty jako filosof znám…”

  To ano. Jenže důležité je nejdříve správně pochopit dané tvrzení a až pak zkoumat, zda je logicky v souladu s jinými tvrzeními.

  Jste přesvědčen, že správně chápete tvrzení bible?

 51. neruda

  “O protikladech rozhodují logické zákony a ty jako filosof znám…”

  Azazeli,
  pro výklad a pochopení Bible jsou nějaké logické zákony úplně na nic …
  Tady absolutně platí to prastaré pravidlo o dvou článcích:

  Článek 1: Text Bible si nikde neprotiřečí.
  Článek 2: Pokud si text Bible v něčem protiřečí, platí článek 1.
  🙂

 52. mulit

  bílej kabát
  Proč se s vámi, plavčíku, znovu pouštím do diskuse. Za žádný nick se neschováte. Ty vaše bludy vás vždycky prozradí.

  No, vždyť jsem to psal, že je to daniel plavcik stin, a momentálně ellis. Nikdo jiný není tak úporně pitomý a kolovrátkový. Vždycky se prozradí. Když si s ním přestanou lidi psát, páč jede jako papoušek to svoje dokola a časem to otráví každého, nahodí nový nick a situace se opakuje a tak to tu bude pořád. Je to o ničem. Na otázky stejně nereaguje. Tak vypadá ztráta času. Já budu přeskakovat nick ellis, tak jako jsem přeskakoval plavcik. Nečtu to. Stejné sračky stejného magora.

 53. Azazel

  “Logicky výklad pasáží nestavím pouze na dané pasáži. Není možné z důvodu místa tu dávat vše – to je na knihu, ne na diskuzi.”

  Ale já také nestavím logický výklad Bible jen na dané pasáži, znám jí celou. Těch pasáží je tam více. Těch vašich také. A pravdu má tedy kdo? 🙂

  “To ano. Jenže důležité je nejdříve správně pochopit dané tvrzení a až pak zkoumat, zda je logicky v souladu s jinými tvrzeními.”

  Ano, ale vy ta tvrzení vykládáte jinak, než jsou cca doslovně napsána. A to lze udělat s každou knihou. I s Marxovým Kapitálem. S čímkoliv. A když se vám to hodí, tak je zase vykládáte cca doslovně. Takhle by šlo z Komunistickýho manifestu udělat pohádku pro děti. Je to podvod. Lehce zjistitelný podvod.

 54. ellis

  Azazel:

  “Ano, ale vy ta tvrzení vykládáte jinak, než jsou cca doslovně napsána.”

  Například? Určitě nemohu vykládat bibli z pozice soudobé češtiny. Angličtinu také nemůžete překládat doslovně, protože byste minul v mnohých případech správný význam.

  Bude lepší uvést nějaký příklad, kde můžeme uvidět naše rozdílné stanovisko, i zdůvodnit, proč ho rozdílné máme.

 55. Azazel

  1) Překlady jsou váš problém, ne náš, pokud se celá staletí učíte špatné věci, není to vina ateistů, ale vás křesťanů

  2) Nereagoval jste na ty věci ohledně genocidy Amáleků a další, které jsou v Bibli ve všech jazycích co jsem kdy vyhledal, čili jsou nejspíš i v originále

  3) Nemůžete si dělat metafory jen z toho, co se vám nelíbí

  4) Etymologie je pouze o původu slov, ne o tom, jestli za nimi stojí bůh nebo jak to myslí bůh

  Takže to s těmi Amáleky a dalšími genocidními výzvami v Bibli jste mi nevysvětlil, po celá staletí jste tyhle věci brali doslovně, nejspíš i ti, co Bibli psali. O čem to tedy je? Jsou to snad metafory? Pro co? Není i bůh či Ježíš jen metafora pro naše emoce?

 56. Ateistický laik

  ellis: Já za tragické považuji mít život bez jakéhokoli omezování, který umožňuje ateismus.
  To není pravda! Zase další (pokud to není Daniel a spol.) co nepochopil ateismus. Ateismus nemá v gesci žádné omezování a ani povolování.
  Pro ateistu může být v pořádku i touha po smrti celých národů, silný antisemitismus, jak se dočteme o několik příspěvků výše.
  Pletete se jako obvykle. Ateista nerovná se komunista a ani nacista. Asi tohle začnu považovat za urážku nejhrubšího zrna.
  Není to jeho chyba, že ignorujete, jaké to konečné místo je.
  Koho jeho chyba? Jaké konečné místo?
  Takže je to jeho milosrdenství, že jste informováni.
  A kým jsme informováni?

 57. Azazel

  Bez boha je prý vše povoleno, no já si všiml, že kdo jedná jakoby “ve jménu boha”, ten páchá často ty největší svinstva. Stačí si “dobře” vyložit svatý texty a tam je svinstva dost.

  Já bych to s tím moralizováním nepřeháněl, drazí pobožní. Já se omezuji sám, rozumem. Zkušeností. Nepotřebuji hypotetickýho strašáka na kříži nebo na nebesích. Tam je to ostatně na libovůli, na tom, jak si vyložíte ty texty. Já raději rozum než libovolný výklady pasteveckých knížek z doby kamenný. Kdo si myslí, že ho vede bůh, ten má často “vše povoleno” (myšleno v negativním slova smyslu).

  Hezký zbytek dne.

 58. sam

  ———————-Azazel
  Takže to s těmi Amáleky a dalšími genocidními výzvami v Bibli jste mi nevysvětlil, po celá staletí jste tyhle věci brali doslovně, nejspíš i ti, co Bibli psali. O čem to tedy je? Jsou to snad metafory? Pro co? Není i bůh či Ježíš jen metafora pro naše emoce?
  —————————-
  Ano, jestli má Bible v něčem pravdu, tak je to v oblasti popisování různých lidských vlastností a lidského chování. Bible nám říká, jací byli lidé před 2000 lety.

 59. toli

  Ano, jestli má Bible v něčem pravdu, tak je to v oblasti popisování různých lidských vlastností a lidského chování. Bible nám říká, jací byli lidé před 2000 lety.

  Lidé jsou pořád stejní.Třeba genocida ve Rwandě před 20 lety,btw hlavními aktéry násílí byli křesťanští kněží a jeptišky které za genocidu soudili u mezinárodního soudního dvora v Haagu…..

 60. Hraničář

  Azazel
  31.05. 2017
  „bůh je sadistický psychopat, který chce někoho pálit ve věčných mukách“
  „Bůh není sadistický psychopat. Udělal maximum pro to, aby tam nikdo nemusel jít.“
  Neudělal pro to maximum, maximum by bylo, kdyby to sadistické a naprosto šílené peklo zrušil ………………….

  Já bych “hodil na plac” jiný příklad, který věřící občas předkládají jako důkaz Ježíšovy lásky k lidem, totiž jeho vyléčení 10 malomocných. Hezké, vyléčil 10 smrtelně nemocných. Ale ještě v době mé víry mě napadlo, proč vyléčil jen 10 a ty další miliony nechal jejich trápení. Ale hlavně, proč v podobě Boha Otce vůbec to Mycobacterium leprae stvořil?
  Obdobně, proč stvořil nedokonalého Lucifera a ten se mu pak v nebi vzbouřil. Proč stvořil nedokonalého Adama a Evu, kteří podlehli lžím toho svrženého Lucifera. Atd., atp.

  Posledních 10 dnů jsem intenzivně diskutoval na FB ve skupině katolíků. Tam ti věřící “házeli perly”. Docela jsem se bavil, ale je mně jasné, že vyvracet někomu víru je prostě marné. To už samozřejmě dávno nedělám. Jen předkládám argumenty proti jejich “PRAVDÁM”. Je zajímavé sledovat jejich reakce.

 61. Hraničář

  ellis
  31.05. 2017
  Naštěstí je tomu nyní jinak – křesťané jsou jedni z největších podporovatelů Židů…………………..

  Jak kteří:

  Katolická Církev o židech (2017)
  1 Soluňanům 2:14-16: „Neboť vy, bratři, stali jste se následovníky křesťanských obcí Božích v Judsku (shromážděných) v Kristu Ježíši. Vždyť jste přece utrpěli od svých soukmenovců totéž, co i oni od židů. Ti zabili dokonce i Pána Ježíše a proroky a nás pronásledovali. Bohu nejsou milí a na všechny lidi nevraží. Nám totiž zabraňují kázati pohanům, aby došli spásy. Tak jen stále naplňují míru svých hříchů. Ale hněv [Boží], jenž na ně přišel, dosáhl vrcholu.“
  Zjevení sv. Jana 2:9: „Znám tvé soužení a tvou chudobu, přesto jsi však bohat. Vím, že tě tupí ti, kdož o sobě praví, že jsou židé, ale nejsou jimi, nýbrž jsou obcí satanovou.“
  Zjevení sv. Jana 3:9: „Hle, dám ti z obce satanovy některé z těch, kdož o sobě praví, že jsou židé, a nejsou jimi, nýbrž lžou. Hle, ty přiměji (k tomu), aby se ti přišli poklonit před tvýma nohama a poznali, že já jsem si tebe zamiloval.“
  Sv. Tomáš Akvinský, De Regimine Iudaeorum: „Je přípustné, dle obyčeje, držet židy v trvalém poddanství kvůli jejich zločinu.“
  Sv. Augustin z Hippa, Proti židům: „Židé se potulují po celé zemi s ohnutými zády a očima sklopenýma a navždy nám připomínají prokletí, které s sebou nesou.“
  Sv. Augustin z Hippa, Pojednání k Janovu evangeliu, Pojednání 35, 4: „Kristus Pán rozlišoval mezi svými věrnými a svými židovskými nepřáteli, jako mezi světlem a temnotou.“
  Sv. Augustin z Hippa: „Judaismus je od [doby] Krista zkažeností; vskutku, Jidáš je obrazem židovského národa: jejich chápání Písma je tělesné; nesou vinu za smrt Spasitele, protože skrze své otce zavraždili Krista. Židé Jej zadrželi; židé Jej uráželi; židé Jej spoutali; židé Jej korunovali trním; bičovali Jej; zavěsili Jej na dřevo.“
  Sv. Cyprián z Kartága: „Nestačí ani, že Toho, který je v nebi, nazýváme „Otcem“. Musíme k tomu jménu přidat „Náš Otec“. Toto jméno kárá a odsuzuje židy, kteří Krista nejen nevěrně odmítli, ale také Jej krutě popravili, Jeho, který jim byl ohlášen proroky a poslán prvně k jejich národu. Již nemohou Boha nazývat svým Otcem, protože Pán je uvádí do rozpaků a odmítá je, když říká: „vaším otcem je ďábel“ (Jan 8:44). Ó hříšný národe, ó lide obtěžkaný vinou, plémě zlosynů, zločinné dítky, obrátili jste se zády k Pánu a rozzlobili jste Jediného Svatého Izraele.“
  Sv. Agobard: „Židé jsou zlořečení a pokrytí kletbou jako pláštěm. Prokletí je proniklo jako voda v jejich střevech a tuk v jejich kostech. Jsou prokletí ve městě a prokletí na venkově, prokletí při svém příchodu a prokletí při svém odchodu. Prokleté jsou plody jejich lůna, jejich země, jejich stáda; prokleté jsou jejich sklepy, jejich sýpky, jejich obchody, jejich pokrm, i drobky z jejich stolů!“
  Papež sv. Lev Veliký: „ Ó židé! Vaše bezbožnost posloužila naší spáse. Smrt Krista nás osvobozuje; vás obviňuje. Vy samotní po právu postrádáte to, co mělo být ztraceno všem.“
  Papež Řehoř IX.: „Nařizujeme všem svým bratrům biskupům naprosto potlačovat rouhání židů ve vašich diecézích, kostelech a komunitách, aby se neodvažovali zvednout své krky ohnuté pod věčným otroctvím a hanobit Vykupitele.“
  Papež Řehoř IX., List německé hierarchii, 1233 AD: „Židé nevděční za laskavosti a zapomnětliví ohledně výhod vracejí za laskavost urážku a za dobrotu bezbožné pohrdání. Měli by poznat jho trvalého zotročení kvůli své vině. Ujistěte se, aby se zrádní židé nikdy v budoucnu nestali drzými, ale aby vždy veřejně trpěli hanbu za svůj hřích v otrockém strachu.“
  Papež Inocenc III., List francouzské hierarchii, 15. července 1205: „Ti, kteří ukřižovali Krista, by měli být drženi v ustavičné podřízenosti.“
  Papež Inocenc III., Čtvrtý lateránský koncil, 1215 AD: „Čím více je křesťanské náboženství chráněno od lichvářských praktik, tím více proradnost židů v těchto věcech vzrůstá, takže během krátkého času vyčerpávají zdroje křesťanů. Protože si přejeme vidět, aby křesťané v této věci nebyli krutě utlačováni židy, nařizujeme synodálním výnosem, že pokud židé v budoucnu, nebo pod jakoukoliv záminkou, si budou vynucovat od křesťanů tíživé a přemrštěné úroky, pak mají být odstraněni z kontaktu s křesťany, dokud neučiní adekvátní náhradu za nepřiměřené břímě. Také od křesťanů, bude-li to třeba, se bude vynucovat církevním odsudkem bez možnosti dovolání, aby se zdrželi obchodu s nimi. Nařizujeme vladařům, aby kvůli tomu nebyli vůči křesťanům odmítaví, ale spíše aby byli horliví v zamezování tak velikého útlaků ze strany židů.“
  Papež Inocenc III.: „Když jsou židé z lítosti připuštěni v důvěrný styk s křesťany, splácejí svým hostitelům dle lidového rčení po vzoru krysy skryté v pytli, nebo hada na prsou, nebo jako žhavý cejch v něčích slabinách.“
  Papež Inocenc III., Etsi Iudaeos: „Pro židy je vhodné, aby sloužili křesťanům, ale ne aby křesťané sloužili židům. Naopak židé jakožto služebníci zavržení tím Spasitelem, jehož smrt zlomyslně zosnovali, by se měli uznávat ve skutečnosti i ve víře sluhy těch, jež Kristova smrt osvobodila, tak jako je to učinilo nevolníky.“
  Papež Klement VIII.: „Sama Bible říká, že židé jsou prokletým národem.“
  Papež sv. Sylvestr I., První nicejský koncil: „Co se týká zákazu lichvy a hanebného zisku ze strany kléru, a co se týká zákazu konverzování nebo stolování se židy: Žádný kněz nevydá peníze na úrok nebo nevezme nespravedlivý výnos nebo se nebude přátelit a družit s židy; ani si nikdo nevezme jídlo či pití se židy; protože jestliže to bylo nařízeno svatými apoštoly, je pro věřící povinností uposlechnout jejich příkazu; a synoda exkomunikuje kohokoliv, kdo nevyhoví tomuto příkazu.“
  Papež Evžen IV.: „Nařizujeme a přikazujeme, že od nynějška a navždy nebudou křesťané jíst či pít se židy, ani je přijímat na svátky, ani žít spolu s nimi, ani se s nimi koupat. […] Nemohou žít mezi křesťany, než v jisté ulici, oddělené a odloučené od křesťanů, a mimo níž nemohou mít pod žádnou záminkou domy.“
  Papež Alexandr III., Ad Haec: „Náš způsob života a způsob života židů je naprosto odlišný a židé snadno svedou duše prostého lidu ke své pověře a nevíře, žije-li s nimi takový lid v trvalém a úzkém styku.“
  Bl. Bernardin z Feltre: „Kanonické právo zakazuje všechen styk s židy.“
  Koncil z Elvíry, kánon 50, Zákony vztahující se na židy, 304 AD: „Vskutku, jestliže kdokoliv z kléru stoloval s židy, má se zdržet Svatého přijímání, aby se napravil.“
  Sv. Jan Zlatoústý, Osm promluv proti židům: „Jak se křesťané odvažují mít i nejnepatrnější styk s židy! Oni jsou vilní, chamtiví, hrabiví, proradní lupiči: škůdci všehomíra! Vskutku celý den by nestačil na to, vypovědět o všem jejich plenění, jejich lakotě, jejich klamání chudých, jejich kradení a jejich šejdířství. Cožpak nejsou nenapravitelnými vrahy, ničiteli, lidmi posedlými ďáblem? Židé jsou nečistí a bezbožní a jejich synagoga je domem prostituce, doupětem bestií, místem hanby a posměchu, sídlem ďábla, stejně jako duše žida. Ve skutečnosti židé uctívají ďábla; jejich obřady jsou zločinecké a nepočestné; jejich náboženství je nemocí; jejich synagoga shromážděním darebáků, doupětem zlodějů, jeskyní démonů, propastí věčného zatracení! Proč jsou židé zvrhlí? Kvůli jejich otřesnému zavraždění Krista. Tento vrcholný zločin spočívá v kořenu jejich ponížení a běd. Odmítnutí a rozptýlení židů bylo učiněno hněvem Božím kvůli Jeho naprostému opuštění židů. A tak bude žid žít pod jhem otroctví bez konce. Bůh nenávidí židy a o soudném dnu řekne těm, kteří s nimi soucítí: „Odejděte ode Mne, protože jste měli styky s Mými vrahy!“ Utečte tedy z jejich shromáždění, prchněte z jejich domů a mějte jejich synagogu v nenávisti a odporu.“
  Sv. Jeroným: „Jestliže ji [synagogu] nazvete nevěstincem, doupětem neřesti, útočištěm ďábla, Satanovou pevností, místem kazícím duši, propastí každé myslitelné pohromy, nebo čímkoliv jiným, stále říkáte méně, než si zaslouží.“
  Sv. Řehoř z Nyssy: „Židé jsou vrahy Pána, vrahy proroků, nepřáteli a nenávistníky Boha, odpůrci milosti, nepřáteli víry svých otců, advokáty ďábla, klubkem zmijí, pomlouvači, posměvači, lidmi ztemnělé mysli, kvasem farizejů, shromážděním démonů, hříšníky, zlými lidmi, odpůrci dobra!“
  Sv. Basil Veliký, O modlitbě, Promluva IX: „Kdyby někdo zabil syna nějakého člověka a pak podal své ruce ještě ušpiněné krví postiženému otci a žádal jej o přátelství, cožpak by jej krev jeho syna viditelná na ruce jeho vraha namísto toho nevyprovokovala ke spravedlivému hněvu? A takové jsou modlitby židů, protože když natahují ruce v modlitbě, pouze Bohu Otci připomínají jejich hřích vůči Jeho Synu. A při každém vztažení rukou jen činí zřejmým, že jsou poskvrněni krví Krista. Protože ti, kteří setrvávají ve své slepotě, dědí vinu svých otců za prolití krve, protože oni křičeli: „Krev jeho na nás i na naše děti!“ (Matouš 27:25).“
  Sv. Padre Pio z Pietrelciny: „Židé jsou nepřáteli Boha a nepřáteli našeho svatého náboženství.“
  Sv. Alfons Maria Liguori: „Ubozí židé! Přivolali jste strašlivé prokletí na své hlavy; a toto prokletí, bídné plémě, na sobě nesete do dnešního dne, a do konce časů budete snášet trest za tuto nevinnou krev!“
  Sv. Ambrož: „Synagoga je bezbožným domem, sbírkou špatnosti, a sám Bůh ji proklel.“
  Sv. Felix z Toleda, O zatracení židů, Toledský koncil, kánon 8: „Je známo, že židovský lid je znečištěn špatností, rouhačstvím a prolitím krve Ježíše Krista tak, že jejich špatnost nemá mezí.“
  Sv. Amfilochius: „Je možné, že se židé hledající jiného Krista budou vysmívat naší moudrosti; protože o nich prorok správně řekl: „Jejich hroby jim budou věčnými domy na věky věkův. Nyní se smějete, ale budete plakat; neboť budou plakat až pohlédnou na toho, jehož probodli.“
  Papež sv. Pius V., Hebraeorum Gens, „Kromě lichvy, skrze níž židé všude vysáli majetek zbídačených křesťanů, jsou spolupachateli zlodějů a lupičů.“
  Papež Benedikt XIV., 1751: „Kdyby kdokoliv žádal to, co je Apoštolským stolcem zakázáno, aby židé přebývali ve stejném městě jako křesťané, ať si jen přečte konstituce římských pontifiků, našich předchůdců, Mikuláše IV., Pavla IV., sv. Pia V., Řehoře XIII. a Klementa VIII., které se nacházejí v Bullarium Romanum.“
  Papež Řehoř VII., List králi Alfonsi Kastilskému: „Nabádáme vás, abyste netoleroval, že židé vládnou křesťanům a mají nad nimi moc. Protože dovolit, aby křesťané byli podřízeni židům a byli vydáni jejich rozmarům, znamená utlačovat Církev Boží a zlořečit Kristu samému.“

  http://rexcz.blogspot.com/2017/03/katolicka-cirkev-o-zidech-2017.html

 62. ellis

  Azazel:

  1) Překlady nemusí být žádný problém – existuje množství poznámkového aparátu, které vysvětlují význam v původním jazyce. Problémem je, že někteří píší o víře a vyjadřují se o věcech, kterým ani zdaleka nerozumí – viz tento web ateistů.

  2) Reagovat budu teď.

  V bibli nejsou výzvy ke genocidám. Když tam je určitý příkaz k vybití obyvatel, jedná se o soud nad národy.
  Najděte mi jediný text, který by mě opravňoval ke konání takových skutků. Ale prosím – dívejte se na kontext.

  3) “Nemůžete si dělat metafory jen z toho, co se vám nelíbí.”

  Ano, nemůžu. Běda mi, kdybych je dělal. Ale otázka na vás – dělám je? Víte o něčem, z čeho si dělám metaforu, protože se mi to nelíbí?

  4) “Etymologie je pouze o původu slov, ne o tom, jestli za nimi stojí bůh nebo jak to myslí bůh”

  To máte pravdu. Vyjádření Boha jsou však svým způsobem specifická a kdo Boha poznává, tak ví, že se Bůh vyjadřuje trochu jinak, než bychom čekali od člověka.

  “O čem to tedy je? Jsou to snad metafory? Pro co? Není i bůh či Ježíš jen metafora pro naše emoce?”

  Uveďte jednu takovou genocidní výzvu. Můžeme ji probrat spolu.

 63. ellis

  Ateistický laik:

  “ellis: Já za tragické považuji mít život bez jakéhokoli omezování, který umožňuje ateismus.
  To není pravda! Zase další (pokud to není Daniel a spol.) co nepochopil ateismus. Ateismus nemá v gesci žádné omezování a ani povolování.”

  “Ateismus nemá v gesci žádné omezování a ani povolování.” – Vždyť tvrdím totéž! Vztažné zájmeno ‘který’, které jsem použil v souvětí, se nevztahuje k podstatnému jménu ‘omezování’, ale k slovu ‘život’. Podstat. jm. ‘omezování’ je středního rodu, takže pokud bych použil vztažné zájmeno vztahující se k němu, použiji slovo ‘které’. Použil jsem však slovo ‘který’.

  “Pro ateistu může být v pořádku i touha po smrti celých národů, silný antisemitismus, jak se dočteme o několik příspěvků výše.
  Pletete se jako obvykle. Ateista nerovná se komunista a ani nacista. Asi tohle začnu považovat za urážku nejhrubšího zrna.”

  Nepletu se. Napsal jsem – “… jak se dočteme o několik příspěvků výše.”

  A co se tam dočteme?

  “Škoda, že tenkrát nepřišla nějaká pořádná pouštní bouře a Židy i Araby nezasypal písek. Svět mohl být lepší. ”

  Kdo to asi napsal – věřící v Boha nebo ateista?

  Dohledejte si to a odpovězte si.

  “Koho jeho chyba? Jaké konečné místo?”

  Konečným místem je ohnivé jezero.

 64. ellis

  Azazel:

  “Já raději rozum než libovolný výklady pasteveckých knížek z doby kamenný.”

  Ateisté ani nestačí na výklad knih, kterými tolik opovrhují. Co váš rozum s biblí dokáže? Nic. Prostě ani nechápete, jak inteligentní lidé mohou těmto věcem věřit.

  “Kdo si myslí, že ho vede bůh, ten má často „vše povoleno“ (myšleno v negativním slova smyslu)”

  A proto je vidět rozdíl mezi tím, kdo si pouze myslí, že ho Bůh vede a tím, koho Bůh skutečně vede.

 65. mulit

  Pobožná krysa, co si neustále mění nicky, aby mohla intrikovat a dělat nachytávky, by neměla mít prostor na tomto portále, ale měla by mít trvalý ban IP adresy!

 66. toli

  Já bibli chápu jako knihu plnou mytologie,tedy vymyšlených příběhů.To že si někdo přeje aby to byla Pravda z ní Pravdu nedělá.A mytologie jako taková mne zanechává zcela chladným 🙂 ,život věčný v otroctví mne spíše odpuzuje než přitahuje.

 67. Ateistický laik

  ellis: „Ateismus nemá v gesci žádné omezování a ani povolování.“ – Vždyť tvrdím totéž!
  Netvrdíte.
  To je to samé, jako kdyby jste tvrdil, že ateismus umožňuje sekat trávu, jezdit na kole, vařit oběd.
  Nebo já můžu tvrdit: Já za tragické považuji vařit jídla bez jakéhokoli omezování, který umožňuje křesťanství.

  Kdo to asi napsal – věřící v Boha nebo ateista?
  Napsal tu mulit. A napsal to jako reakci na vznik hnusných náboženských ideologií, které vznikly u Židů a Arabů.
  Víte, já se mu nedivím, protože mu tyhle vaše ideologie zmršili život. Takže reakce je adekvátní. Já si taky myslím, že ideologie z pouště do Evropy nepatří.
  „Koho jeho chyba? Jaké konečné místo?“
  Konečným místem je ohnivé jezero.

  A kdopak vás straší “ohnivým jezerem”?
  Takže je to jeho milosrdenství, že jste informováni.
  A kým jsme informováni?

 68. ellis

  mulit:

  “Pobožná krysa, co si neustále mění nicky, aby mohla intrikovat a dělat nachytávky, by neměla mít prostor na tomto portále, ale měla by mít trvalý ban IP adresy!”

  Ale mulite, já trvalý BAN své IP adresy už dávno mám. 🙂

  Vy byste nebyl schopen tu dále přispívat, přestože byste měl trvale zablokovanou vaši IP adresu? 🙂

  Za neustálou změnu mých nicků můžete poděkovat redakci tohoto webu, která mi často dává BAN bez jakéhokoli upozornění a nevíte o tom ani vy, protože i poté, co dostanu BAN, zbaběle mlčí.

  Uvidíme, jestli se její chování po tomto mém příspěvku změní. Opravdu od ní neočekávám fér jednání.

  Obraťte se na redakci s otázkou, zda oni všichni jsou schopni zablokovat jediného křesťana, aby tady přispíval.

  Protože vy mi sám těžko uvěříte.
  🙂

  Přeji všem hezký den!

 69. ellis

  Ateistický laik:

  “Víte, já se mu nedivím, protože mu tyhle vaše ideologie zmršili život. Takže reakce je adekvátní. ”

  Mulit věřil něčemu jinému, než čemu věřím já. Mně moje víra život rozhodně neničí. Nemůžu zde psát, co dobrého mi v této době Bůh dává, protože byste tím byli pohoršeni.

  Jinak děkuji za vaši otevřenost, jste další člověk, který obhajuje antisemitismus. Já antisemitismus skutečně nenávidím. K vám nemám takový postoj, že bych vás nenáviděl, spíše je mi vás líto, že jste vůbec schopen mít takovýto postoj – přát si vyhlazení národů Arabů i Židů.

 70. bílej kabát

  Nemůžu zde psát, co dobrého mi v této době Bůh dává …

  bk: Třeba zlomenou ruku.

 71. ellis

  bílej kabát:

  “bk: Třeba zlomenou ruku.”

  Nežijte v minulosti. 🙂

  Ale asi chápu, že ateistu by zlomená ruka nejspíše natolik zasáhla, že by z toho dlouhou dobu měl špatnou náladu.

  Zlomenou ruku neberu jako Boží dar. Navíc není důležité pouze to, co se člověku děje, ale i to, jaký k tomu člověk zaujme postoj.

  Kdo z vás mi může vytknout negativní postoj k životu?
  🙂

 72. bílej kabát

  Za neustálou změnu mých nicků můžete poděkovat redakci tohoto webu, která mi často dává BAN bez jakéhokoli upozornění a nevíte o tom ani vy, protože i poté, co dostanu BAN, zbaběle mlčí.

  bk: Důvod vám byl přece dávno sdělen. To ho mají stále opakovat. Vy neargumentujete, vy evangelizujete.

 73. Azazel

  Jak rozpoznám, koho bůh skutečně vede a kdo si to jen myslí? A jak to poznáš ty? 🙂

 74. Azazel

  “1) Překlady nemusí být žádný problém – existuje množství poznámkového aparátu, které vysvětlují význam v původním jazyce. Problémem je, že někteří píší o víře a vyjadřují se o věcech, kterým ani zdaleka nerozumí – viz tento web ateistů.”

  Různé církve mají různé poznámky…

  “2) Reagovat budu teď.

  V bibli nejsou výzvy ke genocidám. Když tam je určitý příkaz k vybití obyvatel, jedná se o soud nad národy.
  Najděte mi jediný text, který by mě opravňoval ke konání takových skutků. Ale prosím – dívejte se na kontext.”

  Příkaz k vybití obyvatel, k soudu nad národy – je genocidní výzva. Například :

  ”Nyní jdi a pobij Amáleka, jako klaté zničíte vše, co mu patří. Nebudeš ho šetřit, ale usmrtíš muže i ženu, pachole i kojence, býka i ovci, velbouda i osla”(1. S, 15, 3)

  Kontext: vybíjení národů a lidí, kteří žili v či kolem tzv. “svaté země”…

  3) „Nemůžete si dělat metafory jen z toho, co se vám nelíbí.“

  “Ano, nemůžu. Běda mi, kdybych je dělal. Ale otázka na vás – dělám je? Víte o něčem, z čeho si dělám metaforu, protože se mi to nelíbí?”

  Ano, děláte, teď to uděláte s těmi Amáleky, už se těším.

  4) „Etymologie je pouze o původu slov, ne o tom, jestli za nimi stojí bůh nebo jak to myslí bůh“

  “To máte pravdu. Vyjádření Boha jsou však svým způsobem specifická a kdo Boha poznává, tak ví, že se Bůh vyjadřuje trochu jinak, než bychom čekali od člověka.”

  No pokud je Bible slovo boží, tak to máte pravdu…

  „O čem to tedy je? Jsou to snad metafory? Pro co? Není i bůh či Ježíš jen metafora pro naše emoce?“

  “Uveďte jednu takovou genocidní výzvu. Můžeme ji probrat spolu.”

  ”Nyní jdi a pobij Amáleka, jako klaté zničíte vše, co mu patří. Nebudeš ho šetřit, ale usmrtíš muže i ženu, pachole i kojence, býka i ovci, velbouda i osla”(1. S, 15, 3)

  Kontext: vybíjení národů a lidí, kteří žili v či kolem tzv. „svaté země“…

 75. ellis

  bílej kabát:

  “bk: Důvod vám byl přece dávno sdělen. To ho mají stále opakovat. Vy neargumentujete, vy evangelizujete.”

  Je evangelizace porušením pravidel komentářů? Není. Žádný takovýto požadavek po zákazu evangelizace zde uveden není:
  www_osacr_cz/o-nas/deset-duvodu-proc-smazeme-vas-komentar-na-techto-strankach/

  Takže je z vaší strany zcela v pořádku, pokud někdo porušuje pravidla (např. vulgarismy) a není přitom zaBANován, a někdo je neporušuje a zaBANován je?

  Vždyť vlastně ateismus po člověku ani nepožaduje, aby se jakýmikoli pravidly řídil.

  A to se křesťanů zde tolik bojí, že je navíc zaBANují tajně, aniž by informovali ateisty? Nebo vám snad z redakce chodí e-maily, které posílají jen těm, o kterých jsou přesvědčeni, že v Boha nevěří?

 76. toli

  Vždyť ten blbec tady nikoho nemůže evangelizovat.To je zbytečná marná “práce”

 77. Azazel

  Myslím, že by vedení OSACR mělo udělat plošnou amnestii a pustit sem všechny věřící, včetně starého dobrého protestan—ta nebo Honzíka Kupku a další. Cenzura není řešení. Zabanovat jen za spamování třeba 20příspěvků pod sebe, jinak ne. A dokonce by se to dalo řešit i tak, že max. pod sebe půjde napsat 5příspěvků pro jeden článek a další až když napíše někdo jiný (z jiné IP adresy). Dá se to sice obejít, ale je to práce navíc a málo kdo by to porušil. Za urážky bych nemazal, nejsme slečínky jako jsou věřící.

  Takhle přicházíme o “podnětné” příspěvky 🙂 a jen si tu hladíme ega mezi ateisty, já vám tedy ega rozhodně moc nehladím, ale jiní tady ano.

  Hezký den.

 78. ellis

  Ale asi se tady toho bojí, jinak by tajně za evangelizaci neBANovali.

  Vtipné na tom všem je, že se neví, co se pokládá za evangelizaci a co ne.

  Věřící tady nikdy neví, kdy na něj uděří BAN.
  🙂

 79. Hraničář

  Azazel
  01.06. 2017
  Takhle přicházíme o „podnětné“ příspěvky a jen si tu hladíme ega mezi ateisty, já vám tedy ega rozhodně moc nehladím, ale jiní tady ano. ……………………

  Souhlas! Mnozí zde kritizují věřící, že nesnášejí odlišné názory, ale mnozí “ateisté” se zde chovají stejně. Např. na Christnetu byla velice obsáhlá diskuze, než ji zničili katoličtí fundamentalisté – tím, že oponenty hrubě uráželi, proti čemuž správce nezasahoval. Většina oponentů diskuzi skončila a zůstali jsme tam jen dva. Já jsem dokázal štvát více, mé, a jsem si jist že logické, argumenty, nikdo neuměl vyvracet. Ani třebas katolický žurnalista pyšnící se i vědeckou činností. Nakonec diskuzi “zařízl” sám správce tím, že všechny příspěvky musejí být předem prověřeny a schváleny. Takže i ChN dosáhl ideálního náboženského stavu, otiskuje teologicky nezávadné články proti nimž nikdo nic nenamítá.
  Zde si ateisté sami “nabíhají na vidle” tím, že jsou ochotni rozvíjet diskuze na základě nějakých filosoficko-teologických spekulací .

 80. bílej kabát

  Je evangelizace porušením pravidel komentářů? Není.
  bk: Byl jste na to ale upozorněn, nebo to chcete popřít? Jasné citace z bible vysvětlujete svým způsobem a přitom nemáte nic, čím byste svá tvrzení doložil. Generace nebo pokolení neplatí v bibli v tom smyslu, jak ji všichni chápeme, jen proto, aby se zdůvodnilo, proč Ježíš ještě nepřišel atd. Nebudu to tady znova všechno dokola přetřásat. Je to už únavné.

  Vždyť vlastně ateismus po člověku ani nepožaduje, aby se jakýmikoli pravidly řídil.
  bk: Tak tohle je příklad za všechny ostatní. To jsou přesně ty vaše neuvěřitelné výplody, nad kterými jen zůstane rozum stát. Ovšem ten vy nemáte. Rozum je přece děvka ďáblova. To opravdu už nemá smysl komentovat.

  A to se křesťanů zde tolik bojí, že je navíc zaBANují tajně, aniž by informovali ateisty?
  bk: Proč by se vás tady někdo měl bát, nebo byste si to přál? Jinak ani já nejsem zastánce banánů. To ale bohužel nemění nic na tom, že mi fakt štvete.

 81. Hraničář

  Natrefil jsem na jeden spisek který mně připadá tak zajímavý, že sem dávám odkaz na něj. A zároveň kopíruji: “Ze všech revolučních systémů, které byly v průběhu dějin vymyšleny k zničení civilizovaného světa a jimž se průběhem času dostalo uplatnění v nejpůsobivější formě a v nejpříhodnějším okamžiku, je komunismus bezesporu tím nedokonalejším, nejúčinnějším a nejkrutějším. Představuje totiž nejpokročilejší epochu světové revoluce, v jejíchž postulátech se nejedná pouze o zničení určitých politických, sociálních, hospodářských nebo orálních zřízení, nýbrž hodlá současně prohlásit za neplatnou a nicotnou i svatou katolickou Církev včetně všech kulturních a křesťanských jevů, představujících naší civilizaci. Jestliže všechny revoluční proudy židovského původu s podivuhodnou jednomyslností napadaly křesťanství v jeho nejrůznějších aspektech, bojuje komunismus rovnou za to, aby křesťanství zmizelo z povrchu světa a nezůstala po něm ani ta sebemenší stopa.
  Šílená ničivost tohoto satanského úsilí, předvádějící očím světa sotva myslitelné obrazy hrůzy a zkázy, může kořenit pouze v nejzlomyslnější a nejnenávistnější povaze popření a překračování všeho stávajícího, neboť jinak by bylo zcela nepochopitelné a neslýchané tak zločinné počínání i duch ničení, zkázy a vzpoury jeho vedoucích osobností proti všemu, co je nejen katolické, nýbrž obecně religiózní.
  Jak jsme již viděli v Rusku i v ostatních zemích, kde byl komunismus zaveden, není jeho smyslem a cílem nic jiného, než zlikvidovat každý národ v hospodářském, společenském, lidském i nadlidském smyslu, aby se tím násilně umožnilo panství menšiny.
  Vyjádřeno internacionálně, nemůže být takový cíl jasnější: „Dosáhnout pomocí násilí světovlády bezvýznamné menšiny, která všechno ostatní lidské zničí materialismem, hrůzou a v případě nutnosti i smrtí, bez ohledu na to, zda při tom bude muset být vyvražděna obrovská většina obyvatelstva.“
  https://www.facebook.com/download/preview/1920943371458723

  Jako pamětník samozřejmě pamatuji, že KSČ skutečně usilovala o to, aby občané opustili náboženské představy a akceptovali její učení. Což se ovšem nelišilo od situace, kdy katolická církev usilovala o to, aby lidé opustili jiné náboženské představy a akceptovali ty její, katolické, jediné pravé a pravdivé. A církev rozhodně netolerovala to, co byli schopni a ochotni tolerovat komunisté, totiž že lidé musejí své náboženské představy opustit dobrovolně. A proto tu fungovaly kostely, náboženská vydavatelství, seminář, “komunistický” stát chránil některé kultovní stavby a předměty jako kulturní a historické památky. Na rozdíl od církve, která vše “pohanské” důsledně ničila.
  Zajímavé pro mě v tom spisku je i ta nenávist vůči židům – kdo to tady hlásal, že současní katolíci už židy, své starší bratry ve víře, milují??
  A jakápak “bezvýznamná menšina”. Komunisté přece usilovali o to, aby co nejvíce občanů bylo členy KSČ. Na rozdíl od církev katolické ovšem neměli za zády mocnou bytost, která všechny, kdo by do KSČ nevstoupili, odsoudila k věčným mukám. A pokud ve spisku uvádějí, kolik oponentů komunisté a bolševici zavraždili, umučili, pak věřící jakéhokoliv ranku se také moc nerozpakovali mučit a vybít všechny nepřátelé Nanejvýš Milosrdného Boha/Bohů. Navíc komunisté/bolševici své oběti “jen” zavraždili, kdežto věřící se radují, že ti jejich odpůrci v pekle trpí věčným i mukami, Kdo je tedy horší?

  Tohle je hlavně pro Elise, jsem zvědav na jeho reakci.

 82. toli

  @Hraničář
  Sice to adresuji tobě ale platí to i ostatním.Řešíte tady banány a přitom si neuvědomujete že na ty jejich píčoviny nelze reagovat logicky a rozumem,pomatenému nevysvětlíte že je pomatený,jen vás těmi svými kecy bude obtěžovat.Tedy alespoň mě rozhodně.Svatá pravda je že kdo chce věřit tak věří čemukoliv protože jeho pravda je v jednom starém fantasy románu a kdo nechce věřit (protože si chce zachovat zdravý rozum-tu děvku ďáblovu) tak prostě nevěří,s tím nikdo nic nenadělá.Pro mne osobně nepředstavuje náboženství a náboženská víra žádný přínos,nemám potřebu mlátit čelem o zem před nějakým idolem,nemám potřebu mluvit k neviditelnému a nemám potřebu o něco prosit.

 83. Hraničář

  Elisi, jakého ty jsi vlastně vyznání? Znáš encykliku „Humanum Genus“ papeže Lva XIII. z 20. 4. 1884? Co ty na to?

  Naturalismus v zednářské praxi
  Je pak jádrem učení naturalistů, jak již samotné jméno dostatečně naznačuje, že lidská přirozenost a lidský rozum mají být učitelem a svrchovaným pánem ve všech věcech. Podle toho se buď pramálo starají o své povinnosti vůči Bohu, nebo je podvracejí neurčitými a bludnými názory. Úplně potírají Boží zjevení, neuznávají žádné náboženské dogma, žádnou pravdu, kterou by neobsáhla lidská chápavost, žádného učitele, jemuž by se slušelo věřit pro vážnost jeho úřadu. Poněvadž je pak jedinečným a jen katolické Církvi vyhrazeným úkolem plně obsáhnout a neporušeně uchovat učení od Boha přijaté i vážnost Učitelského úřadu s ostatními nadpřirozenými prostředky k spáse, proto se proti ní obrací největší hněv a nápor protivníků.
  Povšimněme si nyní, jak si počíná sekta zednářská v oboru náboženském obzvláště tam, kde může jednat podle svého, a vůbec usuďme, zda se – jak se zdá – v praxi důsledně nezasazuje za provádění zásad naturalistů.
  Vynakládá se zajisté dlouhé a houževnaté úsilí, aby v občanské společnosti nic neznamenal Učitelský úřad Církve, nic neznamenala její vážnost, a proto obecně hlásají a bojují za to, že náboženství a stát mají být úplně odděleny. Tím vytlačují ze zákonodárství a státní správy velmi blahodárný vliv katolického náboženství. A v důsledku toho
  se domnívají, že státy mají být vedeny úplně bez zřetele na zřízení a příkazy Církve.
  Nemají však věru dost na tom, že nedbají Církve, nejlepší vůdkyně, dokud proti ní nepřátelsky nevystoupili a ji neurazili. Je zajisté dovoleno beztrestně napadnout samotné základy katolického náboženství slovem, perem i vyučováním. Nešetří se práv Církve a sahá se na výsady, jimiž byla Bohem obdařena. Ponechává se jí co nejmenší svoboda jednání, a to zákony, které zdánlivě nedělají dojem, že by ji příliš znásilňovaly, jež však byly jen proto vydány, aby omezovaly její svobodu. Rovněž vidíme, že na kněžstvo doléhají mimořádné a těžké zákony, aby početně klesalo a bylo zbaveno všech prostředků, zbytky církevního jmění podléhají velmi přísné vázanosti a jsou vydány libovůli státních úředníků, řeholní pospolitosti byly zrušeny a rozptýleny.

 84. Azazel

  A když se neraduješ, nechceš se před bohem těch lidí zastat? Ať je pustí z pekla?

 85. toli

  @Hraničář
  Elisi, jakého ty jsi vlastně vyznání? Znáš encykliku „Humanum Genus“ papeže Lva XIII. z 20. 4. 1884? Co ty na to?

  Kdyby jsi si trénoval paměť tak by jsi věděl že Elis patří k letničním tedy ještě o trošku nemocnější než “pravověrní ” katolíci a jako takový je v přísné opozici ke katolíkům-těm sluhům ďábla,tudíž chodit na Elise s papežskou encyklikou je kontraproduktivní.

 86. Hraničář

  Zajímavé je, že encykliku Humanum Genus papež vydal r. 1884 a v ní si stěžuje fakticky na to, nad čím lkají katolíci i dnes. Ale i ze starších církevních spisů je vidět, že katolické/křesťanské učení lidé houfně a jednomyslně nepřijímali, navzdory všeobecné (ideové) vládě křesťanství, ve společnosti vládly pochyby a nedůvěra.

 87. toli

  Váš rozum zastavují vaše negativní emoce.

  Žádné negativní emoce,nýbrž prosté vymezení se vůči náboženství,také nemusíme milovat kdejaký odpad,že ?

 88. Hraničář

  toli
  01.06. 2017
  Kdyby jsi si trénoval paměť tak by jsi věděl že Elis patří k letničním tedy ještě o trošku nemocnější než „pravověrní “ katolíci a jako takový je v přísné opozici ke katolíkům-těm sluhům ďábla,tudíž chodit na Elise s papežskou encyklikou je kontraproduktivní………………………

  Že je Elis letniční jsem nějak pominul. Ale k encyklice se zajisté vyjádřit může. Vždyť ji sepsal “Náměstek Krista na Zemi!”

 89. toli

  Ale to není Elisův náměstek Krista na zemi,v pojetí letničních je papež něco jako arciďábel,přímý potomek Satanův 🙂

 90. Azazel

  Mulite, podle tvé definice by křesťanů bylo opravdu málo, ale hlavní je, že všechny ty informace o evoluci a další věci, za které jsi vděčný, jsme sem dali hlavně díky diskuzi a hádkám s věřícími. Ber to tak, že tu opepřují diskuzi. Z jejich strany jdou jejich pochybné argumenty a z naší pak přijdou ty informace, za které jsi vděčný. Bez věřících by tu těch informací bylo méně a my sami bychom neměli dopilované argumenty. Nebo chceš pouze hádky mezi ateisty, ale hlavně poplácávání po zádech?

 91. mulit

  Z diskuse s daniel/stín/plavcik/elis nevyšlo nic hodnotného. Prázdný verbalismus. Ze špatného materiálu se kvalita vyrobit nedá. Pro mě byli přínosem někteří věřící a mohou být, ale ten, kdo něco předstírá, ten mi nemá co dát. Je to jenom hra, komedie. A pokud to tebe a Hraničáře baví, tak si tu pište. Záleží na adminovi, co chce, aby tady bylo. Třebas Lenka Příplatová už sem nepíše a nedivil bych, kdyby jí nesmyslné diskuse otrávily. A já vás, některé ateisty, podezřívám, že vás baví trollení stejně jako Daniela. V tom případě ale se rozloučím s tímto webem stejně jako jsem se rozloučil z granosalis a doktorkou. Samozřejmě je to můj problém. Trollení zdar!

 92. Petr TomekPetr Tomek Post author

  ellis je na černém seznamu za evangelizaci. Neplačte, však on se zase nějaký magor objeví.

 93. Azazel

  Mulite, ta diskuze kterou jsem zde vedl s Danielem nebyla trollení, prostě jsem se ho ptal, proč si vykldá Bibli jak si jí vykládá a on odpovídal, byť scestně, ale o to jde. Žádná nescestná odpověď totiž není. A já bych byl rád, aby si to uvědomili aspoň ti, co to zde jen čtou.

 94. Ateistický laik

  ellisJinak děkuji za vaši otevřenost, jste další člověk, který obhajuje antisemitismus.
  Nic neobhajuji. Jen mám problém odlišit ž ida od Žida.
  Pro mě jsou jen židi (představitel náboženského směru Judaismus), nevěřím že existuje Židovský národ (viz Etiopští židi).
  …přát si vyhlazení národů Arabů i Židů.
  Tady je zkratkovité myšlení ve smyslu Arab=muslim*. A protože muslim má ve svém svatém písmu vyhlazení nevěřících, tak na muslima aplikuji Zlaté pravidlo.
  Přeberte si to jak chcete. 🙂

  * samozřejmě vím, že to naplatí pro všechny Araby.

 95. toli

  @Azazel
  Mulite, ta diskuze kterou jsem zde vedl s Danielem nebyla trollení, prostě jsem se ho ptal, proč si vykldá Bibli jak si jí vykládá a on odpovídal, byť scestně, ale o to jde. Žádná nescestná odpověď totiž není. A já bych byl rád, aby si to uvědomili aspoň ti, co to zde jen čtou.

  Nedivil bych se kdyby to byl první případ a ty jsi neměl žádné zkušenosti s věřícími.Žel toto trollení a slovíčkaření o hovně asi bavilo jen tebe,mám dost zkušeností s těmito magory abych netoužil po dalších zkušenostech.On je totiž jeden pánbíčkář jako druhý,neliší se obsahem tedy hovny,liší se jen formou a taktikou.

 96. toli

  ellis je na černém seznamu za evangelizaci. Neplačte, však on se zase nějaký magor objeví.

  Ellis je programátor takže ho tu brzy máme opět pod jiným nickem a z jiného kompu……

 97. Azazel

  Tak dávat sem odkazy na nějaký křesťanský weby umí každej trotl, je potřeba tu diskutovat. Ne odkazovat nebo si honit ego, jak jsou věřící pitomí.

  Ostatně to nemusíš číst, můžeš vést paralelní diskuze s někým jiným. Proč to zde cenzurovat?

  S věřícími je to tu nejen veselejší, ale víc si člověk uvědomí, o čem to je. Ne každý žije na moravský buranský vesnici. Spousta ateistů třeba z Prahy to neznají.

  Bez věřících to tu nemá moc cenu. Články ano, ale diskuze pod nimi ne. To ostatně napsal už Foxy a je to jedna z mála věcí, kde s ním mohu souhlasit.

 98. mulit

  Nejsou pobožní jako pobožní. Jsou i pobožní čestní. Ti se vyznačují tím, že na některé otázky poctivě odpovídají: “nevím”. Nebo mi řeknou, že věří, protože jim to dává naději, nebo že by se neměli ke komu modlit. Mám pochopení pro lidské slabosti, nevadí mi upřímnost, naopak chápu to. Nikdy bych se nehněval na člověka, který si v klídku věří, protože si přeje, aby po smrti něco bylo, nebo se chce shledat jednou se svými blízkými atd. Tomu všemu rozumím. Ale to nebyl případ Daniel. To byl případ pyšného panáka, co se předvádí, intrikuje, nedokáže být čestný, ani minutu. Jeho náboženství je prostředek k realizaci jeho povahové vady. Pseudofilozoficko verbální cvičení nic nedává. A biblickou ideologii snad znám. A ještě se zlobím, že jsem s ním diskutoval, páč jsem zpočátku nevěděl, že nick ellis je zase on. Páč nick plavcik jsem opravdu nečetl. A to je podvodné. Neřekl mi, kdo je, dělal se nový. Takže mu raději nechte ten samý nick. Nebudu to číst. Mimochodem jsem byl první, kdo poznal, že to je opět on. Už z toho vykání a dělání se přehnaně slušným a lepším. A potom psaní jako robot. A házení hrachu na stěnu. Splachovací, bez emocí. Stroj. Nedá se sehnat nějaký lepší pobožný, když tu mermomoci chcete do diskuse pobožné?

 99. Azazel

  Já sem pro to, aby tu lidi poznali i věřící nečestné, to je to pravé bohatství do života, to je důležitá zkušenost, která hraje ve prospěch ateistů. Jestli nemáme na diskuzi s věřícími, i takovými jako je Daniel, tak prohráváme, hezký zbytek dne a asi i týdne, protože bez věřících tu bude nuda 🙂

 100. mulit

  Azazel
  Já sem pro to, aby tu lidi poznali i věřící nečestné, to je to pravé bohatství do života, to je důležitá zkušenost, která hraje ve prospěch ateistů.

  To máš sice pravdu, ale na to stačí se podívat na granosalis. Však oni ze mě udělali ateistu.

  Jestli nemáme na diskuzi s věřícími, i takovými jako je Daniel, tak prohráváme, hezký zbytek dne a asi i týdne, protože bez věřících tu bude nuda

  Já na to nervy nemám. Proto jsem odešel z GS. A pokud tady chcete Daniela, tak mu nechejte jeden nick a ten už neměnit! Aby mě nemohl zase napálit.

 101. mulit

  Jo, redakce, přidělte mu nick otravný pobožný hmyz – Daniel. A já budu vědět, že to mám přeskakovat a vy, kdo si s nim chcete psát, pište si do alejuja…

 102. toli

  Ne každý žije na moravský buranský vesnici. Spousta ateistů třeba z Prahy to neznají.

  Opravdu nemohu za to že v Praze máte nevzdělané ignoranty.Pokud se máte dovzdělat v oboru stačí vlézt na granosalis jak poznamenal Mulit,proč tahat nemocné ještě sem ?

 103. magor

  tak do toho, milánkové 🙂 kdo si chce hrát ?

 104. toli

  Laicizovaný kněz-ministr kultury jmenoval vojenského kaplana ředitelem Národní knihovny,to se dalo čekat.Vrána vráně oči nevyklove…

 105. mulit

  ellis
  Mulit věřil něčemu jinému, než čemu věřím já.

  Každý věří něčemu jinému. Nejsou dva pobožní, kteří by věřili témuž. Protože každý má svůj život, svoji denominaci, svoje zkušenosti a svoje emoce. Ale knížka je stejná! Tu knížku někdo považuje za návod pro svůj život – jeho problém. Já tu knížku považuji za špatnou a dokázal jsem to mnohokrát, stejně jako to dokázali mnozí další, kteří z ní tady na tomto portále citovali. Že v té knížce je i něco dobrého, pár přísloví a lidové moudrosti, nedokazuje, že to je jako celek dobré. Jako celek je to špatné, převažuje špatné. Dá se to snadno posoudit prostou četbou a rozborem.


  Mně moje víra život rozhodně neničí. Nemůžu zde psát, co dobrého mi v této době Bůh dává, protože byste tím byli pohoršeni.

  To je právě to nesmyslné psaní. Protože jednak nikdo nikomu nebere jeho právo si věřit, čemu on chce. A slovo “pohoršení” je nonsens. A je to zase tvoje dělání se lepším a je to pobožná hatmatilka. Jaképak pohoršení? To je jenom nevíra. Je zbytečné vypisovat tady, co ti udělal tvůj bůh, protože jsi jednak boha nedokázal a jednak budeš psát jen tvoje pocity, tvoje spekulace, tvoje konspirace. Bez důkazů. To je zbytečné. Tady jsou na tomto portále buď ateisté, co v to nikdy nevěřili nebo dekonvertité, co v to nějakou dobu věřili, ale už si myslí, že je to fake. A ty neukážeš, jak ti dorostla ruka, kterou jsi neměl. Ty budeš říkat tzv. svědectví, jak ti Pán udělal tohle a támhleto – což jsem slyšel milionkrát v církvi. A vždycky to bylo bud fake nebo spekulace. A psát na ateistický web svoje pocity, když ti lidi požadují seriózní důkaz, tak to je urážení těch lidí. Jsi ignorant. Úmyslně provokuješ. Ty dobře víš, že ti to nikdo neuzná za zázrak. Není pravda, že by byli ateisté pohoršeni. Ateisté jenom nemají důvod věřit pověrčivosti a konspiracím pobožných. A vy pobožní, byste měli držet huby, nebo dodat důkaz! Když nemáte důkaz – zamkněte si na dva západy ty vaše nevymáchané, namyšlené držky! Jsme v roce 2017! Už se konečně vzpamatujte! Nežijeme v době báchorek a věření každému prdu! Žijeme v době, kdy musí každý své tvrzení buď doložit nebo stáhnout ocas!

 106. xjur

  Ja si myslim, ze jakakoli diskuse o obsahu bible ci koranu je nesmyslna, protoze tyto spisky jsou nesmeslne samy o sobe. Neni principielni duvod obhajovat nejake nabozenstvi. Je vsak prakticke zbavovat se jich podle miry jejich nebezpecnosti.
  Takze ukol pro nas (nasi vladu)
  1) Zakazat nabozenskou diskriminaci (vyhody) => halal mimo zakon.
  2) kdo podvadi verici (slibuje nesplnitelne sluzby) je podvodnik
  3) Smlovy, ktere znemoznuji takovy postup, je treba vypovedet.

 107. Sváťa L.

  Chtěl bych, abychom my, aateisté, se semkli více k sobě.

  Co zde dát více článků o jednotě?

 108. mulit

  No tak máš dva nové nicky, Danieli, a co jako? To dokazuje tvého boha?

 109. mulit

  Doporučuji tento článek:
  https://www.novinky.cz/domaci/439228-byl-zdravy-a-lezl-po-horach-nahle-se-mu-zastavilo-srdce-zachranili-ho-kamaradi.html

  Dále třeba články, které popisují příběh Jožo Ráže, jak měl tu havárku s motorkou. A další příběhy, které popisují, že ti lidé nic mimořádného nezažili. Resp. zažili tmu, nebo přesněji řečeno nic. Žádná nebe, žádná pekla, žádné očistce, žádné bohy, žádné anděly. Nic. Drtivá většina lidí nezažije ani v narkóze, ani při operacích, ani při úrazech, havárkách, srdečních zástavách – nic. A o tom se nemluví! Mluví se jen dokola o té malé menšině lidí, která něco zažívá a to něco je rozporné, fantaskní, ovlivněné kulturou, výchovou, atd. Já jsem také nezažil nic v 5 narkózách. A většina lidí také nic. Není důvod věřit úzké, pochybné, nedůvěryhodné menšině, která něco propaguje a to něco je u každého jiné, podle toho, jak už tomu něčemu předcházela jejich dřívější psychická labilita. Je zvláštní, že lidstvo po celá staletí se věřilo té podivné menšině. Zdravá většina se řídila výplody psychicky porouchané menšiny. To bylo špatně. Nyní, když slyším někoho vyprávět nějaký mimořádný údajně nadpřirozený, mimotělový, posmrtný, atd. zážitek – hned větřím, že ten člověk má nějakou psych. poruchu, nebo povahovou vadu typu bájná lhavost, touhu se předvádět něčím mimořádným, nebo halucinace, užívání drog atd. Velmi často jsem si všiml, že ti lidi, kteří “viděli Krista, anděly”, atd. mají za sebou už podivnou a pestrou minulost, např. experimentovali s drogami, věnovali se esoterice, okultismu, magii, a po přechodu ke křesťanství de facto dělají to samé, ale s jinou ideologií a jiným názvoslovím. Jsou to určité typy lidí, které svět poctivé vědy neláká, ba přímo odpuzuje. Vyšly by totiž najevo jejich fejky nebo halucinace.

 110. Azazel

  Vždyť to říkám, bez věřících sem nikdo nic nepíše. Nuda, úpadek. Konec. Umíráček.

  Aby byla debata, je nutná debata dvou stran – věřících a ateistů/agnostiků. Je jedno, jaký věřící tu bude. Ta debata je nutná. Jinak zbývá jen pár rozdílných názorů mezi ateisty na politiku, možná na abstraktní objekty – a tím to hasne. Důležitý je ale ideový souboj ateismu s náboženstvím. A to bez věřících nejde. Pouze zde sdílet nějaký pitomý stránky a okomentovat je dvěma větami, to není diskuze.

  A kdo mě posílá na křesťanské weby, tak ví, že mě ihned zablokují. Jediné, kde s nimi mohu diskutovat, je tady. A sem chodí hlavně ti, co nám chtějí něco dokázat. A dokazování já rád. Nebuďme jako oni! Necenzurujme a neurážejme se hned jako slečínky!

  Hezký víkend

 111. xjur

  Diskuse s vericimi nikam nevede. Oni nechteji premyslet, oni chteji vytrvat ve sve vire – jsou v tom trenovani. Co ma smysl je rozprava jak se branit nabozenskemu zlu, jak dotlacit poslance aby zrusili nabozenske vyhody a jak odstoupit od spatnych smluv s eu (tzv. Lidska prava omezujici skutecna liddka prava atp) a v neposledni rade jak vyburcovat ostatni ateisty aby taky neco delali.

 112. toli

  Co ma smysl je rozprava jak se branit nabozenskemu zlu, jak dotlacit poslance aby zrusili nabozenske vyhody a jak odstoupit od spatnych smluv s eu (tzv. Lidska prava omezujici skutecna liddka prava atp) a v neposledni rade jak vyburcovat ostatni ateisty aby taky neco delali.

  No a k tomu nepotřebuješ diskutovat s nemocnými.Je čistě problémem Azazela že si pořád musí dokazovat argumentační i intelektuální převahu i když to dělá nad postiženými…..

 113. Azazel

  1) To co píšeš je úkol pro vedení OSACR, pro nás jako voliče, ale není to úkol zdejších diskuzí, zde těžko přesvědčíš poslance o čemkoliv. Tohle jsou jen diskuze pod články a nic víc.

  2) Diskuze někam vede. Občas to vyjde, viz. Mulit. Mě taky přesvědčily ateistické argumenty.

  3) Není třeba je převést na ateismus, ale vyargumentovat náš ateismus proti jejich proti-argumentům.

  4) Pro mě není těžké porazit v diskuzi ani ateisty, jak už se toli přesvědčil osobně. Ale nebaví mě to. Ateismus rešit jen s ateisty je nesmysl. Jsou potřeba věřící. Váš ateismus je často nedomyšlený a chytřejší věřící by ho roztřískal jak nic. Ostatně Jan Kup–ka vám tady často nakopával zadky. Proto je třeba diskutovat s věřícími, i s těmi jako je Daniel.

  Hezký víkend. Už musím.

 114. toli

  @Azazel
  Bojíš se vadných ? Na granosalis tě nikdo banovat nebude,jen si vadní z tebe udělají podložku pod nohy,včetně vulgárních útoků.To co tady vidíme jako duševní postižení je u nich jedním z nejvznešenějších cností. 🙂

 115. Azazel

  Ale ano, banovat mě budou. Už se tak stalo na mnoha jejich webech. Vy se jich bojíte, já ne. Já je nechci cenzurovat.

 116. toli

  Diskuze někam vede. Občas to vyjde, viz. Mulit. Mě taky přesvědčily ateistické argumenty.

  Diskuze nikam nevede,Mulit se stal nevěřícím ještě dříve než sem začal přispívat….

 117. Azazel

  Ale chodil už na i-ateismus ještě jako věřící…

  Opakuji: na mě to zabralo, takže může i na jiné. Je jedno, že Mulit řekne, že ho to tam neovlivnilo, já myslím, že ano. Ale mě samotného argumenty ovlivnily, takže to jde.

  Hezký víkend. Už musím jet pryč 🙂

 118. toli

  Osobně se domnívám že k tomu aby se teista stal nevěřícím se musí nejdříve přesvědčit že jeho víra nefunguje,že je to pouhá autosugesce.A právě tady nemají ateisté žádné páky.Nelze rozložit víru zvenčí pokud věřící sám nechce.Pro ně je to Pravda,pro nás je jejich pravda soustavou kognitivních biasů a můžeme jim to říkat donekonečna a stejně s tím nic nenaděláme.Všechny vjemy které k nim přichází,všechny pocity si vykládají a interpretují tak aby byly v souladu s jejich vírou,to je ta jediná Pravda.

 119. toli

  Opakuji: na mě to zabralo, takže může i na jiné. Je jedno, že Mulit řekne, že ho to tam neovlivnilo, já myslím, že ano. Ale mě samotného argumenty ovlivnily, takže to jde.

  Jen kecáš.ty jsi jen ješitný soutěživý typ,v diskuzi ti vždy jde o to aby jsi argumentačně “vyhrál”.O tom nás tady neustále přesvědčuješ jak šarvátkami s Foxym tak se Zirou občas i se mnou a když tady byla Medea tak i s ní. Pobožné si k diskuzím rád vybíráš pro to, že víš že vaše myšlenky jsou díky jejich nemoci mimoběžné.Vaše argumenty se vzájemně míjí.Ty používáš logiku,filosofii a vědu,oni používají svou osvojenou věrouku,nikdy se nemůžete skutečně střetnout,prostě si na nich hýčkáš své ego,nic více.

 120. mulit

  Také si myslím, že by Azazel měl jít na granosalis, pokud touží debatit s pobožnými. Tam ho nezabanují. Mě tam nechali v poho rok. Asi se jich Azazel bojí. Tady si rád hrál s jedním, ale na přesilu si netroufne… padavka…

 121. Azazel

  Já nevim, jestli seš trochu retardovaný, ale řikám ti, že mě zabanovali už asi stokrát, včetně toho webu, o kterym píšeš. Jestli se tu bojíte křesťanů, tak stojíte na vratkých nohách. To je vše. Já samozřejmě na křesťanské weby chodil. Nebudu chodit tam, kde mě banují. K čemu bych tam chodil?

  Toli, vyhrávám rád, ale nemyslím, že jsme se tu míjeli s Danielem. Přečti si naší debatu o výkladech Bible. Mě nebaví se hádat s ateisty, když jsem ateista. To dá rozum. Baví mě diskutovat s věřícími. Ale tam mě blokují, tady ne. A říkám ti, že na mě argumenty zabraly, jen to nebylo přes net, ale přes knihy.

  Tak a teď už nashle 🙂

 122. mulit

  Tak to mi předveď, jak tě zabanují na granosalis. Potřebuju důkaz. Nevěřím ti bez důkazu.

 123. toli

  Je to blbec,na granu nikdy nikoho nezabanovali,a že se Mulit snažil 🙂

  Co se týká výkladu bible tak každý má svůj výklad,nelze se střetnout a “vyhrát”,vysvětlení proč to tak je viz výše.Jak říkám,trojjjediný si jen hýčká ego,s jedním pomateným.Bojí se toho že na granu se na něj sesype 20 pomatenců 🙂

 124. Ateistický laik

  Azazel:Váš ateismus je často nedomyšlený a chytřejší věřící by ho roztřískal jak nic.
  A co chcete na ateismu domýšlet?
  Jinak bych se taky přimlouval za odbanování Kupky, Daniela, Cristea a spol. Sice nevím, jak se to dá zajistit, ale používání jednoho nicku by umožnilo mulitovi daný příspěvek rovnou přeskočit.

 125. Ateistický laik

  mulit: Také si myslím, že by Azazel měl jít na granosalis, pokud touží debatit s pobožnými. Tam ho nezabanují.
  Zkusím dát na vaší radu a na granosalis vlezu. Tam je nějaká registrace, že ano? Jen ty témata co tam jsou, jak tu toli dával odkaz, se mi zdají hodně ujetá. 🙂
  Na duseahvezdy jsem dostal ban (respektive mé příspěvky nebyly schváleny a to co se tam objevilo bylo pak smazáno) po cca pěti příspěvcích. Takže jsem se už dál nesnažil.

 126. mulit

  Ale kdo jdete na granosalis, připravte se, že vám budou říkat, že jste pozorovatel*nik. Oni si myslí, že na světě je jen jeden ateista, a to jsem já. Jsou to retardi.

 127. mulit

  Na druhé straně tam jsou skuteční pobožní, tedy ti, co jedou podle bible. Ne jako ti, co chodili tady a na bibli kašlali. Jo a ještě se tam dají psát hlavní články. Admin Tomáš ti otiskne všecko. Máš tam svobodu. Akorát já už je poznal a už se mi ak zhnusili, že jsem odešel a vážně to tam nečtu vůbec. Ale pokud tam někdo půjdete, dejte vědět. Kouknu se.

 128. toli

  @laik
  Pak mi sdělte svůj nick,budu se koukat jak si vedete,hodně štěstí přeju 🙂

  Zkusím dát na vaší radu a na granosalis vlezu. Tam je nějaká registrace, že ano? Jen ty témata co tam jsou, jak tu toli dával odkaz, se mi zdají hodně ujetá.

  Články tedy témata si můžete tvořit sám a oni na to budou reagovat,nebo můžete reagovat na ně….

 129. Azazel

  Toli je hroznej dementík 🙂 , samozřejmě, že tam můžeš dostat ban. Ten můžeš dostat všude. Důkaz ti dát nemůžu, protože jsem si o tom nevedl záznam a je to už dlouho. Já těch webů vyzkoušel už hodně. Asi dokážu lidi nasrat víc než Mulit.

  Každopádně jsem tam kvůli tomu už dlouho nešel. Nebudu to zkoušet někam, kde mě zabanovali, nikdy se nevracím tam, kde mě nechtějí. Mam svou hrdost. Zkus napsat tomu týpkovi co to tam vede. Třeba si vzpomene. I na můj zdejší nick. Proto jsem tam asi vydržel tak krátce.

  Laik: tu zdejší trotlovskou představu, že ateismus je jakási “nevíra” jsem už vyvrátil dávno, myslím, že si součástí té diskuze byl i ty. Já vždy tvrdil, že ateismus je filosofie a ideologie, kde člověk nevěří na boha proto, že SI MYSLÍ, ŽE SPÍŠ NEEXISTUJE NEBO NEEXISTUJE. A protože si myslí, ŽE VĚŘÍCÍ NEDALI DŮKAZY. A k tomu, aby si tyto dvě věty (vyznačené tučně) mohl pronést, musíš dokázat spoustu pozitivních tvrzení, věr, nauk, idejí. A teprve pak máš promyšlený ateismus, jinak je to nepodložená spekulace jako u věřících, jen s opačným znaménkem. Musíš dokázat, co je to PLATNÝ DŮKAZ, protože tvrdíš, že věřící ho nikdy nedali. Musíš tedy představit svou EPISTEMOLOGII. A pak musíš dokázat, že něco je pravděpodobnější než něco jiného. A to si vyžaduje TEORII PRAVDĚPODOBNOSTI. A musíš dokázat, že spíše platí tvoje logická konstrukce a logika vůbec. A že empírie se nějak odráží v pravděpodobnosti (Popper to třeba popíral). Pak teprve může říct, že bůh je nepravděpodobný jako Sněhurka, protože jinak je Sněhurka stejně pravděpodobná jako že Země je kulatá. Musíš rozlišit, proč není Sněhurka a její objektivní existence stejně pravděpodobná jako kulatá Země. Řekneš: zkušenost, ale to nestačí, někdo vytasí Démona a simulaci (jako Terleg) nebo vytasí problém indukce (Hume, Popper) a si v pytli. Proto je u mě domyšlený ateismus filosofií nerozlučně spojenou s naturalismem atd.

  Píšu z mobilu, už asi nebudu mít čas, nejsem doma a není na to klid. Hezký víkend a zase někdy. Tady je už nuda. Když tu není věřící, není tu nic k řešení, leda můžete řešit mě. Ale to už tu přeci bylo. Věřící sem zanášejí nové argumenty, i když pitomé někdy.

  Toli, ty blbounku, právě že ty různé výklady Bible rozporují to, že má někdo ten pravý výklad a o to mi přesně šlo. Ty si tak nechápavý na psychologa, měl si na škole logiku? 🙂

  Mulite, nemůžu za to, že máš stres z toho, že by tě někdo zase zvyklal zpět k věřícím, jsi novopečený a tak o sobě hodně pochybuješ. Já ne a tak mi věřící na webu ateistů fakt nevadí. Souhlas s Foxym v tomhle.

  Tak hezký víkend 🙂

 130. mulit

  Azazel napsal:
  Mulite, nemůžu za to, že máš stres z toho, že by tě někdo zase zvyklal zpět k věřícím, jsi novopečený a tak o sobě hodně pochybuješ. Já ne a tak mi věřící na webu ateistů fakt nevadí.

  Zviklat zpátky na tu knížku mě nemůže nikdo, když tu knížku už znám. Znám obsah té knihy. Teprve v průběhu dekonverze jsem prošel ta místa, co jsem jako pobožný raději přehlížel, nebo ani nevěděl, že tam v bibli jsou. Takže zpátky vyznávat tu ideologii je nemožné. To vylučuji. Ale mohl bych uvěřit na nějaké obecné nadpřirozeno, kdyby mi někdo dal důkaz, že disponuje nějakou nadpřirozenou schopností. A já jsem za tím fakt chodil. A dělal jsem hodně praktických kroků. Např. jsem si s Romanem Nagym posílal DVD a on tvrdil, že na nich pozná Harryho Pottera, že prý má má tento nadpřirozený dar, že to pozná, odhalí. Dále jsem prošel různé křesťanské konference, semináře, kde se měly konat zázraky. A nikdy nic nebylo prokazatelného. Jenom že někdo říkal, že mu ustoupila bolest, ale to je vlivem adrenalinu a psychického tlaku. Potom jsem podstupoval další desítky akcí, musel bych tu popsat každou akci. Nikdy nic nadpřirozeného. To byl jeden z důvodu, proč jsem přestal věřit. Divím, se, že si někdo myslí, že bych byl ještě zpátky pobožný. Těch důvodů je totiž několik a tvoří logický celek nezadržitelně směřující k dekonverzi a udržující stále trvalý stav dekonverze.

  1. Bible je špatná kniha, násilí, intriky, bigotnost, unifikace, podřízenost.
  2. Nadpřirozeno jsem nikdy u žádného křesťana neviděl
  3. Mně samotnému to nefungovalo
  4. Pobožní mají povahové vady, ty realizují v náboženské víře

  Tyto čtyři základní body jsou bezpečnou pojistkou proti rekonverzi. A s pobožnými jsem se právě vybavoval dlouho. Potřeboval jsem to. Ale ta etapa skončila. Člověk se mění, vyvíjí. Každý to má jinak, ale nikdo nestojí na místě. A pokud Azazeli potřebuješ debatit s pobožnými, máš kromě granosalis taky doktorku. Doktorka.cz a tam máš vždycky aktuální výpis témat za posledních 24h http://diskuse.doktorka.cz/den/ a je tam třeba JHVH (Jahve,Jehova) – jediný živý Bůh 69691 příspěvků.

 131. toli

  Ono není žádné umění ani hrdinství bojovat s teismem na ateistické stránce.Uměním a hrdinstvím by bylo dělat totéž na jejich vlastních platformách.V tomto směru obdivuji Danielovu alias…alias…alias urputnost s jakou se zde snaží o evangelizaci byť je to jeho marný boj s větrnými mlýny.

 132. Sváťa L.

  Azazel:

  “Musíš dokázat, co je to PLATNÝ DŮKAZ, protože tvrdíš, že věřící ho nikdy nedali. Musíš tedy představit svou EPISTEMOLOGII. A pak musíš dokázat, že něco je pravděpodobnější než něco jiného. A to si vyžaduje TEORII PRAVDĚPODOBNOSTI. A musíš dokázat, že spíše platí tvoje logická konstrukce a logika vůbec.”

  Myslím si, že teorii pravděpodobnosti na víru, či nevíru v této oblasti vůbec použít nemůžeš.

  Vysvětlování pozorování závisí na víře v předpoklady i vě vědě.

  Doporučuji k tomuto článek: Jak se špičkoví vědci mohli tak dlouho mýlit?

  “Každý, kdo si myslí, že stačí argumentovat „vědeckým konsenzem“, by se měl seznámit s příběhem profesora Johna Yudkina. Britský vědec už od roku 1972 upozorňuje, že cukr, ne tuky, je největším nebezpečím pro naše zdraví. Jeho výsledky byly zesměšňovány a jeho pověst byla zničena. Jak se světoví špičkoví vědci v oblasti výživy mohli tak dlouho mýlit?”
  blog.aktualne.cz/blogy/margit-slimakova.php?itemid=29326

 133. mulit

  toli

  Ono není žádné umění ani hrdinství bojovat s teismem na ateistické stránce.Uměním a hrdinstvím by bylo dělat totéž na jejich vlastních platformách.V tomto směru obdivuji Danielovu alias…alias…alias urputnost s jakou se zde snaží o evangelizaci byť je to jeho marný boj s větrnými mlýny

  Člověk o něčem svědčí především svým chováním! A chování Daniela mi bylo odporné a svědčilo o zjevných charakterových vadách, na kterých nepracoval. Nabízení peněz, vymlouvání se, neodpovídání na otázky, svatouškovství, pokrytectví, trollení, úmyslné dráždění, aby toho druhého vyprovokoval k ostré reakci. A takový člověk nemůže být nikdy ateista. Protože k dekonverzi je třeba hodně odvahy, poctivosti a smyslu pro spravedlnost, a to to takový teflonový pasgřivec v sobě nemá.

 134. toli

  @Mulit
  Máš pravdu,nicméně obdivuji tu jeho urputnost s jakou se snaží evangelizovat na osacr.
  Další věc je že to vypovídá i o našem trojjediném.Toho zase pro změnu vnímám jako velmi ješitného hulváta který má svou pravdu a nulovou empatii.Dále je něco jako agent provokatér,bude nutit, burcovat ostatní ateisty do akce,ale sám si nebude pálit prsty-ono to totiž vyžaduje nějakou aktivitu a mohlo by to uškodit jeho zbytnělému egu.Prostě takový malý hajzlík. A ta jeho trojjedinost je kapitola sama o sobě.

 135. Azazel

  “Myslím si, že teorii pravděpodobnosti na víru, či nevíru v této oblasti vůbec použít nemůžeš.

  Vysvětlování pozorování závisí na víře v předpoklady i vě vědě.”

  Právě že musíš. Jinak bys žádnou vědu ani dělat nemohl, třeba účinnost léků se ani jinak než pravděpodobnostně dělat nedá. Ale to je na delší debatu. Můžeš porovnávat různé víry podle důkazů a bayesiánsky. A ateismus podle mě také není žádná nevíra. Aspoň ne ten promyšlený. Viz. výše.

  Pro ostatní. Opět: kdo není úplně retardovaný, tak ví, že to tu není o hrdinství, ale o argumentech. A když si tu mezi sebou budou ateisti honit ptáka, tak se nic novýho nedozvíte. Takže proto je dobře, když sem chodí věřící. On i Daniel sem občas přinesl nějaký nový argument, na který bylo třeba reagovat. Teď tu nikdo takový není. Je tu slaboch toli, který jen fňuká a nechce nic podnikat pro sekularizaci, jen fňukat. Je tu hysterický mulit, kterého ale chápu, že to nemá ještě vše srovnáno jako odhalila Zira, proto se bojí své dekonverze zpět do lůna Ježíšova. A tak nesnáší vše spojené s vírou. Já jsem na křesťanské stránky chodil, ale mam hned ban. Takže to nemá cenu, proto jsem rád za věřící zde, jsem za ně radši než za vás, věšina z vás nic extrovního nepíše. Výjimky jsou Laik, Colombo, S.V.H a pár dalších, kteří sem chodí občas, samozřejmě pak také autoři článků, dříve občas i Medea, když měla světlé chvíle, ale ta už sem nechodí.

  Ale nejčastější zdejší přispěvatelé nemají co nového psát, jediné co by je vyprovokovalo by bylo, kdyby mohli reagovat na nějakého věřícího, jinak se od nich ničeho zajímavého nedočkáme. Já sám potřebuju věřící, abych se zamyslel nad ateismem a vším okolo. A potřeba jsou právě zde, aby si zdejší ateisté uvědomili, jak děravý je jejich ateismus.

  Krásný zbytek dne a víkendu 🙂

 136. mulit

  Azazel
  Je tu hysterický mulit, kterého ale chápu, že to nemá ještě vše srovnáno jako odhalila Zira, proto se bojí své dekonverze zpět do lůna Ježíšova. A tak nesnáší vše spojené s vírou.

  Vysvětloval jsem podrobně, proč nemohu být zpátky pobožný. Nemůžeš mluvit za mě, nemluv za druhé. Mluv nebo piš jen za sebe. Ty a Hraničář jsi napsal, že si zde přeješ Daniela, já a toli si Daniela nepřejeme. Admin se rozhodl podle sebe. Vyřizuj si účty s adminem, ne se mnou. Na granu jsem byl skoro dva roky a tam můžeš psát skoro všecko. Jestli jsi tam dostal ban, tak někdy dříve, když tam byl jiný admin. Zbytečně se povyšuješ. Jsi stejný komediant jako Daniel B. Tohle máte společného oba. Že jste pozéři. Protože máte oba dva stejnou charakterovou vadu, proto máš k němu blíže a teskníš za ním.

  Já sám potřebuju věřící, abych se zamyslel nad ateismem a vším okolo.

  Lžeš, komediante, to už bys byl na doktorce nebo na granu.

 137. toli

  Nemyslím že by u Mulita mělo jít o obavu z návratu.Prostě se mu dělá špatně z debilních keců pobožných.Vím ale že kdo to nezažil tak nepochopí.Pokud by tyto stránky měli stát jen na rozumových argumentech proti výkřikům pomatených tak to je hodně málo. Jak reagovat na hloupost ? Myslím že nejlepší je nereagovat vůbec.

 138. Ateistický laik

  Azazel: Já vždy tvrdil, že ateismus je filosofie a ideologie, kde člověk nevěří na boha proto, že SI MYSLÍ, ŽE SPÍŠ NEEXISTUJE NEBO NEEXISTUJE.
  Pro mě je ateismus jen stav, kdy nejsem věřící. A v boha nevěřím proto, že mi nikdo bohem v mládí nezatěžoval hlavu.
  A k tomu, aby si tyto dvě věty (vyznačené tučně) mohl pronést,…
  Jenže já je nepronáším. Za prvé nevím, co je to bůh, a za druhé nikdo k bohu žádný důkaz nepodal. Takže pro mě automaticky padá bůh do vymyšlených věcí. A vzhledem k tomu, že bůh je k užitku jen k církvi, nemá cenu se s tím (s ním) zabývat. Mě by akorát škodil.
  A teprve pak máš promyšlený ateismus, jinak je to nepodložená spekulace jako u věřících, jen s opačným znaménkem.
  To si vůbec nemyslím. O čem že spekuluji?
  Já si boha nevymyslel a nikdo mě vira “bůh” do hlavy nenainstaloval.

 139. Ateistický laik

  ad mulit a toli: Pokusím se tam něco přechroustat (abych byl alespoň trochu v obraze v nějakém tématu), bude to chvíli trvat, obzvlášť teď létě budu mít míň času. Až tam něco napíšu, tak se tady o tom i zmíním (včetně nicku, pokud bude jiný).

 140. toli

  @Laik
  Pro grano doporučuji změnit nick,pokud použiješ ateistického laika tak nejen že je nezaujmeš ale od samého počátku budou k tobě přistupovat s předsudkem.
  Já tam mám blasphemic a ty blbce ani nenapadne že to v překladu znamená rouhač,ale je pravdou že se s nimi už roky nehádám,proč bych to dělal když vím že už jsou tak ponoření do šílenosti že nelze léčit a vrátit rozum tu děvku ďáblovu.

 141. Sváťa L.

  toli: “Prostě se mu dělá špatně z debilních keců pobožných.Vím ale že kdo to nezažil tak nepochopí.”

  Pokud mi po požití nějaké jídlo udělá špatně jednou, podruhé, tak ho potřetí nejím.
  Pokud mi knížka při čtení nedělá dobře, tak ji vyhodím.

  Obojí je má zkušenost. Některá jídla si v restauraci nedávám a některé knížky skončily v kotli, či v popelnici.

  Co tu lidi vůbec řešíte?

  Vím, že jsou lidé, kterým trýznění sebe sama přináší určité uspokojení… ale… je to skutečně případ těch, kterým některé příspěvky některých způsobují potíže?

  Pokud ano, jaká vaše potřeba je tímto uspokojována? Kdo nezažil, nepochopí – nezažil jsem danou potřebu a nechápu.

 142. Sváťa L.

  Azazel:

  “Právě že musíš. Jinak bys žádnou vědu ani dělat nemohl, třeba účinnost léků se ani jinak než pravděpodobnostně dělat nedá. Ale to je na delší debatu. Můžeš porovnávat různé víry podle důkazů a bayesiánsky. A ateismus podle mě také není žádná nevíra. Aspoň ne ten promyšlený. Viz. výše.”

  Samozřejmě, že účinnost léků pravděpodobnostně zkoumat můžeš. Nemůžeš však z přírodovědecké pozice zkoumat, zda je pravděpodobnější Boží existence, či jeho neexistence.

  Výsledek se totiž v tomto případě bude rovnat míře pravděpodobnosti tvých neověřených (v některých případech i neověřitelných) předpokladů.

  Ukázat to mohu na pravděpodobnosti existence bytosti zvané Sněhurka.

  Nejprve vymez definicí, aby bylo jasně rozlišitelné, co ještě za Sněhurku můžeme považovat a co už ne.

  Důležité je dokázat, že je pravděpodobnost existence Sněhurky nulová. Pokud je nenulová, pak máš problém. Potřebuješ vědět, jak velký je vesmír, zjistit míru pravděpodobnosti existence Sněhurky v závislosti na velikosti objemu, atd …

 143. Azazel

  “Samozřejmě, že účinnost léků pravděpodobnostně zkoumat můžeš. Nemůžeš však z přírodovědecké pozice zkoumat, zda je pravděpodobnější Boží existence, či jeho neexistence.”

  Můžeš, je to věc potřebnosti a důkazů. Pokud pro něco není dlouhodobě důkaz a není to potřebné, je to méně pravděpodobné než to, pro co důkazy jsou a je to potřebné: bayesiánská pravděpodobnost. Víra že bůh spíše není je více podložena momentálně i dlouhodobě než ta, že je (objektivně existující). Dvě víry a jejich porovnání, bayesiánství počítá s tím, že se to může i změnit, takže žádná chyba zde není. Jen dosavadní pravděpodobnost.

  Žádné neověřené předpoklady nejsou. Já své předpoklady ověřuji. Axiomy, ze kterých vycházím, jsou buď sebe-evidnetní (fundacionalismus) nebo pravděpodobnější díky hypotézám z nich vyvozených, které byly úspěšně otestovány či jsou součástí balíku úspěšně ověřených podobných hypotéz (reliabilismus, bayesiánství, naturalismus), všechny mé předpoklady samy podléhají pravděpodobnosti a jsou pravděpodobnější než alternativy.

  Opět pro ostatní: opakuji: bez věřících a Terlegů to tu bude k ničemu. Vy je vyháníte, já ne. Chodit někam, kde mam ban nebo jsem ho měl nemá cenu. Takže budu rád za věřící zde, i za různé Daniely. Jinak to tu zemře. S váma je tu nuda, nic zajímavého nepíšete.

  Teď zase: vedle se reaguje na koho? Na Terlega… ne na vás, ale na oponenta.

  Krásný zbytek týdne, teď tu nebudu déle.

 144. toli

  @Azazel
  Pokud vím tak ti ban hrozil i tady,za drzost a hulvátství vůči Ziře.A není to ten poslední případ kdy jsi jí naznačil že je stará rašple a tudíž se nemůže dočkat až tady bude spousta arabských snědých čuráků a ona prožije jednu z posledních “lásek”.Tenkrát jsi dostal výstrahu od majitele který navíc vyžadoval omluvu pro Ziru.
  Co se týká Daniela a spol tak si myslím že pokud chci být v kontaktu s debilitou tak jdu já k nim a ne naopak.Je to tak správné,protože ne každý snáší kontakt s vyšinutými.

 145. toli

  Když do charity nastoupila nová pracovní síla,prodavačka s kurzem pro kontakt s mentálně postiženými tak první měsíc prozvracela a to doslova.Jak říkám, ne každý je odolný pro styk se zástupci z jiného světa.
  Což je oblíbená hláška jednoho místního kněze.Tvrdí stejně jako Kristus že není z tohoto světa…….

 146. mulit

  Daniel trollil, spamoval a evangelizoval. Nediskutoval.

 147. Hraničář

  Azazel
  04.06. 2017
  Opět pro ostatní: opakuji: bez věřících a Terlegů to tu bude k ničemu. Vy je vyháníte, já ne. Chodit někam, kde mam ban nebo jsem ho měl nemá cenu. Takže budu rád za věřící zde, i za různé Daniely. Jinak to tu zemře…………….

  Vcelku s tebou souhlasím. Na YT jsem objevil skupinu Katolíci a přihlásil jsem se do ní. Už mě sice chtěli 2x vyhodit, ale zatím se mnou pár lidí diskutuje. Ale jsou tam takové zrcadlové typy některých zdejších ateistů: “Proč sem chodíš, když nevěříš? Vypadni odsud a neotravuj, ty ateisto! …………………. ”
  Ale ti věřící diskutující dávají mnoho podnětů.

 148. toli

  On ani diskutovat nemůže když je jeho myšlení mimoběžné s naším….

 149. toli

  Kupka mi nevadil,byl podnětný.
  Dorota rovněž,na rozdíl od Daniela a jeho klonů.
  Že to tu bude mrtvé ? Ono to bylo mrtvé i s ním.Zajisté jsi si všimnul že poté co se ukázalo co je zač už na něj nikdo nereagoval.Kromě tebe a nevím jak ostatní ale číst vaše interakce ,tvoje s Danielem mi přišlo jako škoda času.Jednoduše jste se míjeli,což je logické když je mentální mimoběžník.

 150. mulit

  Hraničář
  Vcelku s tebou souhlasím. Na YT jsem objevil skupinu Katolíci a přihlásil jsem se do ní. Už mě sice chtěli 2x vyhodit, ale zatím se mnou pár lidí diskutuje. Ale jsou tam takové zrcadlové typy některých zdejších ateistů: „Proč sem chodíš, když nevěříš? Vypadni odsud a neotravuj, ty ateisto!

  Lžeš, vymýšlíš si. Tohle tu nikdo neříkal. To je tvoje přání otcem myšlenky. Zrcadlově to tu určitě není. Čteš, co píše toli? Kupka mi taky nevadil, ani Dorota. A mně tu pobožní nevadí. Nikdy jsem netvrdil, že tento server nemá být otevřený pro pobožné. Ale není pobožný jako pobožný. Víš, co to je diskutovat? To je, že cituji , co řekl ten, na kterého reaguji. Cituji a pak napíšu svoji reakci. To ale Daniel nedělal. Mlel si svoje. Nereagoval. Psal jsem mu v domnění, že nick ellis je někdo nový. Ale on nereagoval na to, co jsem napsal a naopak mi vkládal do úst, co jsem nenapsal. Tohle není diskuse. V reálu by mu to neprošlo. V reálu bych ho zastavil a trval na tom, aby mě citoval. Nebo bych se s ním vůbec nebavil, pokud dělá podrazy a levárny. A on nepřemýšlel nad tím, co jsi mu napsal. Nikdy neuznal, že by mohl něco nevědět. Buď citoval z knížky nebo vedl prázdné filozofické kecy o kulatosti čtverce. Nebo mě chtěl koupit za peníze. Je to tu dohledatelné. Prý je ajťák a topí se v penězích. Takhle se diskuse nevede. On nechtěl probírat ani věci z bible, co mu nebyly vhod. Pro mě byl zbytečný, nula přínos, nic jsem se od něho nedověděl. Nečetl jsem to, přeskakoval jsem to. A klidně si tu s ním pište. Jenom mu dejte jeden nick a ten už neměňte. Nechci se s ním znova vybavovat.

 151. Sváťa L.

  Azazel:

  “Pokud pro něco není dlouhodobě důkaz a není to potřebné, je to méně pravděpodobné než to, pro co důkazy jsou a je to potřebné: bayesiánská pravděpodobnost.”

  Cože?
  Gravitační vlny vyplývají z obecné teorie relativity, která byla uveřejněna v roce 1915. V roce 2015, tedy 100 let poté, co byly předpovězeny, byly detekovány.

  Rychlejší detekci by umožnil rychlejší vědecký a technický pokrok.

  Snížení investic do vědy by způsobilo zpomalení vědecko-technického pokroku a podle tvého tvrzení by delší doba bez důkazů znamenala nižší pravděpodobnost možné existence – tedy míra tebou uváděné pravděpodobnosti souvisí mimo jiné s množstvím peněz investovaných do výzkumu.

  Investice do detektoru LIGO dosáhly $620,000,000, tedy přibl. 15,5 miliard českých korun (při kurzu 25 Kč/$).

  Díky vysokým investicím do vědy, gravitační vlny už nejsou nepravděpodobné, jsou potvrzené.

  Sám můžeš vidět, že tvrdíš nesmysly – jinými slovy – tebou uváděná pravděpodobnost možné existence se míjí s realitou.

 152. Josef K.

  Téma se opět jakémusi křesťanu podařilo odklonit na vedlejší kolej, jak se casto stává takže mě zaujal příspěvek pouze Igora Terlega. Myslím si rovněž,že vliv náboženských textů se přeceňuje, islám je pro tyto teroristy pouze jakýsi symbol, tito muži jsou frustrovaní řekl bych zcela právem západní imperiální politikou, morálním pokrytectvím Západu a neřízenou globalizací, jsou to lidé, kteří by se v jiné době stali anarchisty, nebo levicackými teroristy, většinou jde o nábožensky vlažné rozhnevane mladé muže, kteří se radikalizaci ze zcela jiných pohnutek, v silami vidí identifikační znak,kterým se odlišují od západní společnosti. A že se islám zradikalizoval je jednoznačně vina politiky Západu, počínaje vznikem státu Izrael, kdy si Evropa na cizí účet vyřešila židovskou otázku, přes podporu nejkonzervativnějších náboženských struktur v boji proti sekulárním socializujícím tendencím v arabském světě v 60.letech. Pro liberály je ovšem těžké si přiznat ze svobodný západní svět v čele s USA nemá a naprosto nechce mít nic společného s ateismem, že podpora wahabistických Saudů financujicich terorismus je naprostou tragikomickou . Západ si teroristy vychoval a jsou vítanou záminkou pro militarizaci společnosti, spektakulární akce desetitisíců policistů proti hrstce amatérů, o kterých tajné sluzby vědí Reklama poskytovaná médii jim dodává jen kuráž a aureolu hrdinů. Islám není problém, problém je Západ, civilizacni, sociální, ekologická, politicka krize nasi civilizace, demontáž sekulárního demokratického sociálního státu ve jménu neoliberalismu.Koneckonců kdo vedl válku v Iráku ve jménu boha, čím je podložen dolar kdyz ne pouze vírou v boha, pravda v toho naseho kultivovaneho bílého Džízise, s jemnými blond vlasy, který má svatou povinnost evangelizovat a který se oblékl do maskáčů vojenského kuráta.

 153. Sváťa L.

  Josef K.:

  ” islám je pro tyto teroristy pouze jakýsi symbol…”

  Na smrt člověk půjde jen těžko kvůli jakémusi symbolu…

 154. toli

  Josef asi myslel že se zaštiťují islámem,jinak pochopitelně na Alláha věří.Mentálně jsou muslimové na úrovni středověkého křesťanství jen s moderními zbraněmi.Nemohou dospět na úroveň křesťanství,protože by to znamenalo zkázu islámu v současné podobě.Křesťanství se rovněž začalo měnit až pod tlakem osvícenství a později sekularizace.Pokud se má měnit Islám tak i on potřebuje své osvícenství a sekularizaci,bez těchto podmínek zůstane ve středověku.

  Jinak souhlasím s tím že za islámským terorismem stojí frustrace ať už x té generace muslimů v Evropě anebo tím že se jim Západ neustále vměšuje do jejich domovských zemí.Je to v podstatě neokoloniální politika Západu,neustále totéž.Při čemž zbrojovky potřebují odbytiště,války jsou tedy ideálním řešením….A Rusko je věčný konkurent Západu,proč tedy spolu nesoupeřit v zemích 3.světa ?Viděli jsme to v Afganistánu,vidíme to v Sýrii a všude tam kde Západ válčí s Ruskem o sféry vlivu.

 155. mulit

  Tak ty muslimské teroristy vidím jinak, než to tady popisujete. Jsou určité typy lidí, co mají sklony k fanatismu. Však toli je zná z granosalis.cz. Nebo jsou na doktorce.cz. Nebo byli na KD. A taky jsem takové poznal i v reálu. Vím moc dobře, co to je náboženský fanatismus. Už jen si vezměte, když jehovista nechá zemřít vlastní dítě, protože se mu nesmí podat trasfúze krve. Myslím, že stále spousta z diskutujících nechápe sílu náboženského fanatismu a že se mu nic nevyrovná. A že existují lidi, co mu typově vyhovují a mají k tomu inklinaci. A teď si představte, když ten člověk není křesťanem, ale je muslimem. Tak lítá s kalašnikovem za pokřiku Aallahu Akbar. A to by dělali mnozí z granosalis, kdyby se narodili mezi muslimy. Prostě existuje náboženský fanatismus a existují lidé, kteří k němu mají sklony. A záleží jenom k jak moc nebezpečné ideologii přičuchnou…..

 156. Sváťa L.

  toli:

  “Josef asi myslel že se zaštiťují islámem,jinak pochopitelně na Alláha věří.”

  Josef doslovně píše, že se většinou jedná o nábožensky vlažné, rozhněvané mladé muže…

  Dle mého názoru se o náboženskou vlažnost v žádném případě nejedná. Náboženská vlažnost se neprojevuje způsobem, jak tomu bylo v případě zveřejnění karikatur Mohameda, kdy francouzská vláda musela po výhružkách evakuovat dvacet svých ambasád v islámských zemích a redakce Charlie Hedbo byla vyvražděna i s přidělenou ochrankou.

  “Jinak souhlasím s tím že za islámským terorismem stojí frustrace ať už x té generace muslimů v Evropě anebo tím že se jim Západ neustále vměšuje do jejich domovských zemí.”

  A co pak stojí za islámským terorismem v Africe, konkrétně v Egyptě, kde jsou páchány teroristické útoky na neislámskou část obyvatelstva?

  “Mentálně jsou muslimové na úrovni středověkého křesťanství jen s moderními zbraněmi. … Křesťanství se rovněž začalo měnit až pod tlakem osvícenství a později sekularizace.”

  Jaksi ti, toli, uniká, že Jan Ámos Komenský neprošel žádným vlivem osvícenství a dobře víš, že jeho myšlení jakožto myšlení tehdejšího biskupa jedné z křesťanských církví, nemůžeš srovnávat s mentalitou současných muslimů, kteří jsou dle tebe v myšlení na úrovni středověkého křesťanství.

 157. mulit

  Já jsem přesvědčený, že jde typově o určité lidi. Jsou to lidi. kteří vždycky spadnou do nějaké ideologie. Buď nacismus (ve své době) nebo neonacismus nebo komunismus nebo islám nebo křesťanství. Existuje prokazatelně určité procento z populace, které bez ideologie nemůže být. Nedokážou žít, aniž by do něčeho nespadli. A záleží jen na tom, co na jejich území aktuálně je v nabídce, nebo k čemu je dovedla jejich rodina a prostředí. Lidi typově někam patří a táhne se to s nimi celý život. Někdo je rozumově založený, poctivec, tak těžko spadne do nějaké ideologie, byť by mu nabízeli pod nos cokoli. A když jsem pozoroval opravdu důkladně proroky, uzdravovatele u křesťanů, tak jsem si všiml zajímavé věci. Oni se už v předkřesťanském období věnovali esoterice, duchařině. Např. tvůrce webu http://www.obohu.cz/ Čili v těch lidech to je od počátku. Akorát záleží, k čemu se dopaří. Pokud v tom člověku je sklon k fanatismu, ten člověk ho dříve nebo později bude někde realizovat. To mám vypozorováno ze života. Ten člověk nikdy bez ideologie nebude. Vždycky se přimkne k nějaké unifikující ideologii. Jde jen o to, jak moc šílená a nebezpečná ta ideologie bude.

 158. Sváťa L.

  mulit:

  “Jsou to lidi. kteří vždycky spadnou do nějaké ideologie. ”

  Ateisté snad ideologii zastávat nemohou?

  “militantní ateismus bojuje beze zbraní, ideologicky, za pomocí inteligence, nikoliv nábojů

  Proto tímto každého ateistu vyzývám – přestaňme náboženství tolerovat, není k tomu jediný důvod. Opovrhujme jím, kritizujme jej, urážejme jej.”
  Honza Werner, werner.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=179929

 159. Sváťa L.

  Speciálně pro mulita:

  Církev militantního ateismu
  http://www.militantatheism.net/cs/

  Tři kroky
  1. Získat co nejvíce členů
  2. Postavit ateistický kostel
  3. Získat klíč od Korunní komory

  Věř tomu nebo ne, nejprve jsem si myslel, že jde o recesi.

 160. toli

  @Sváťa
  co pak stojí za islámským terorismem v Africe, konkrétně v Egyptě, kde jsou páchány teroristické útoky na neislámskou část obyvatelstva?

  Všimni si že ještě před cca 20 lety nebylo o terorismu v EGYPTĚ ani slyšet,důvod vidím opět ve frustraci.Egypt je čim dál více blížší spojenec Ameriky a zároveň nemá tak silnou vnitřní ochranu jako Saudská Arábie.Navíc Saudové žijí v ekonomickém komunismu.Rodilý Saud nemůže být chudý díky štědrým dotacím jeho vlády.V SA neexistují chudinské čtvrti a tím pádem ani frustrace z nedostatku.
  Co se týká Komenského tak jako bratřík zažil rekatolizaci ,on byl tou lovnou zvěří a musel emigrovat.
  Otázkou zůstává jak by se vyvíjeli Čechy a Češi kdyby zde vládli bratříci a neexistovala Bílá hora,rekatolizace…Jak známo,moc korumpuje a ničí charakter.

 161. toli

  Katoličtí kněží si dodnes myslí že protestantismus stojí na pouhém vymezení se vůči katolické církvi,jednoduše už z principu nemohou být katolické a protestantské názory na spoustu věcí totožné.Totéž se týká i Komenského,jeho názory a postoje jsou odůvodněny vymezením se vůči katolíkům.

 162. první z kacířů

  mulit
  05.06. 2017
  Natočil jsem video o vlivu náboženského fanatismu na mojí rodinu.

  Náboženství je děs běs. Mne naštěstí od 12 let ovlivňovala Svobodná Evropa spolu s Hlasem Ameriky, takže svobodu myšlení a konání mám na prvním místě.
  (Jinak, škoda, že jste na youtube smazal svá videa.)

  A tady je odkaz, z jehož obsahu jasně vyplývá proč tu všichni na Zemi jsme 🙂

  http://www.youtube.com/watch?v=0IRD5j0P__M

 163. Josef K.

  I nábožensky vlažný člověk může být extremista, pouze se modlit ho asi moc nebaví, a jinou identitu než na základě náboženství prostě nemá, je to určitý typ člověka, chování a myšlení a symbol znamená pro tyto lidi vic nez realita.
  Tím ovšem neříkám, že snad náboženství je možné vyvinit z jeho zločinů, ale my lidé máme ještě dost daleko k člověku rozumnému takže démonizovat náboženskou víru a posvátné texty je přece jen jaksi též fanatismus určitého druhu.
  Bojujeme o svá práva a starejme se víc o vlastní identitu než o náboženství.

 164. toli

  Tím ovšem neříkám, že snad náboženství je možné vyvinit z jeho zločinů, ale my lidé máme ještě dost daleko k člověku rozumnému takže démonizovat náboženskou víru a posvátné texty je přece jen jaksi též fanatismus určitého druhu.

  Domnívám se že ateismus je pouhou reakcí,to oni udělali z bible “boží slovo” a neustále s tím operují a otravují ve snaze ulovit další ovce.Náboženská víra je pak klasická nemoc,blud založený na kognitivních biasech.

 165. mulit

  Nemoc, která lidem vezme jejich individualitu. A tuto zničenou osobitost nahradí zvláštním softwarem. A ti lidi jsou pak jako vyměnění. Už to nejsou oni. Jako roboti. Nebo jako by měli teflonový povrch a nic se jich už netýkalo. A jako jukebox pak opakují určité věty. Samozřejmě ne všichni. Ale někteří jsou už fakt monstra.

 166. Hosamen

  *Ateistický laik*

  Potíž je v tom, že ateismus nepožaduje antisemitismus, nepožaduje od svých věřících uznání dědičné vinu Židů na smrti Krista, neuznání pravoslaví za křesťany. To bylo zrušeno na Vatikánském koncilu v roku 1965. Ostatně na základě toho vznikla nacistická ideologie, Hitler byl katolík.

 167. xjur

  Hosamen je … nemyslici. Nedovede to.

 168. Ateistický laik

  Hosamen: Potíž je v tom, že ateismus nepožaduje antisemitismus,
  Ateismus nepožaduje v podstatě nic. Toto téma není v gesci.
  … nepožaduje od svých věřících uznání dědičné vinu Židů na smrti Krista, neuznání pravoslaví za křesťany.
  Ateismus nemá věřící. Nechápu, proč nějakou smrt před 2000 lety by měl někdo dědit vinu. To je taky pěkná úchylka. Z právního hlediska i kdyby to byl justiční omyl, je to dávno promlčeno. Plácáte nesmysly.
  A co se týče pravoslaví, já se v těch vašich různých sektách zas tak nevyznám.
  To bylo zrušeno na Vatikánském koncilu v roku 1965.
  Vaše klubové nejvyšší sjezdy mě nezajímají a netrápí. 🙂
  Ostatně na základě toho vznikla nacistická ideologie, Hitler byl katolík.
  Se divím, že jste ho ani po smrti nevyloučili z klubu, když se to nepodařilo za jeho života.

 169. Sváťa L.

  toli:

  “Všimni si že ještě před cca 20 lety nebylo o terorismu v EGYPTĚ ani slyšet,důvod vidím opět ve frustraci.”

  Mnoho lidí je frustrovaných, ale nepáchají kvůli tomu teroristické útoky.

  Někdo je frustrovaný z ekonomického nedostatku, někdo zase z dostatku.

  Tento terorismus nelze odloučit od islámské víry. Nábožensky vlažný člověk při vraždění nevolá “Alláh Akbar”.

  Dnešní teroristické útoky v iránském parlamentu a mauzoleu, ke kterým se hlásí IS, mají snad nějakou souvislost s USA nebo Evropou?

  Frustrace jistě s teroristickými útoky souvisí, není však jejich příčinou.

 170. Sváťa L.

  toli:

  “Co se týká Komenského tak jako bratřík zažil rekatolizaci ,on byl tou lovnou zvěří a musel emigrovat.”

  Jak s tím ale souvisí tvé prohlášení, že… křesťanství se začalo měnit až pod tlakem osvícenství a později sekularizace?

  Křesťanství nebylo a není pouze katolictví.

 171. toli

  Dnešní teroristické útoky v iránském parlamentu a mauzoleu, ke kterým se hlásí IS, mají snad nějakou souvislost s USA nebo Evropou?

  Mají souvislost s šííty a sunnity,což je v křesťanském prostředí obdoba katolíků a protestantů.

  Jak s tím ale souvisí tvé prohlášení, že… křesťanství se začalo měnit až pod tlakem osvícenství a později sekularizace?

  Křesťanství sice není katolictví,ale v době osvícenství bylo katolictví nejrozšířenější odnož křesťanství,což je vlastně dodnes.Běžný člověk chápal a chápe křesťanství a katolictví jako jedno a totéž,v současnosti je na Zemi miliarda lidí hlásící se ke katolictví,ostatní křesťané jsou roztříštění v mnoha různých denominacích.Dodnes mají tradicionalisté vlhké sny o krvavé navládě pod praporem tradiční katolické církve.Jenže svět se změnil,právě osvícenství a sekularizace připravili ŘKC o moc,především exekutivní moc.Sice tvrdí že církev nikdy nepopravovala a neupalovala,ale vydávala viníky světské moci.Naštěstí světská moc dnes už není ochotna plnit exekutivní přání katolické církve. A tak se změnila i rétorika katolické církve,rozuměj že se přizpůsobila době….

 172. mulit

  https://www.novinky.cz/zahranicni/evropa/440141-stydim-se-rict-ze-taky-trpim-nad-ztratou-syna-matka-teroristy-z-londyna-promluvila.html

  Co dělá náboženství, když vleze dovnitř rodin…

  *Valeria Collinaová je rodilá Italka, konvertovala však k islámu a hlavu si zakrývá šátkem.
  *Proč, jak a kde se její syn v jednadvaceti letech zradikalizoval, ale Collinaová vysvětlit nedokáže.
  *Přišel a řekl mi – ´mami, pojeď se mnou do Sýrie, tam mají čistý islám´
  *Po tom incidentu na boloňském letišti jsem mu řekla, že teď musí být vzorný. Že nemůže sledovat ta divná videa na internetu
  * Zvážněl, byl věčně zasmušilý. „Na fotkách vypadal vážně.

  To je jak o mé matce a mých sourozencích, akorát místo moru islámu je tam mor křesťanství.

 173. Igor Terleg

  @Sváťa L.
  “Dle mého názoru se o náboženskou vlažnost v žádném případě nejedná.”

  Máte pravdu a zároveň nemáte. Je to tak, že v okamžiku spáchání zločinu rozhodně nábožensky vlažní nejsou, obvykle ale právě ti vlažní podlehnou snadno radikalizaci. Což má občas i komické výsledky jako novopečení džihádisté, kteří si na cestu do Sýrie objednali “Koran for dummies”.

  “Na smrt člověk půjde jen těžko kvůli jakémusi symbolu…”

  Bez symbolu ani nepůjde na takovou smrt.

 174. toli

  „Na smrt člověk půjde jen těžko kvůli jakémusi symbolu…“

  Doporučuji přečíst Freuda “Totem a tabu”
  zjístíte že na smrt chodí lidé kvůli symbolu celkem často…..

 175. Leon

  mulit

  Co dělá náboženství, když vleze dovnitř rodin…

  spis disfunkcni rodiny zmatencu se chytaji nabozenstvi aby meli aspon nejakej navod na ten nepochopitelnej svet. (Muslimum musel prorok poradit i jak na utirani zadku. Jen si predstavte, jak vypadaly spolecne vecere v pousti u ohynku, kdyz si utirali zadek a jedli tou samou rukou)

  *Valeria Collinaová je rodilá Italka, konvertovala však k islámu a hlavu si zakrývá šátkem.

  Prelozeno do lidske reci, bylo to takove ztracene, rodici zanedbane kotatko, ktere nevedelo co se sebou, chodilo po svete a mnoukalo opustenosti. Kdo se na nej podival, ten si rekl, s tim by bylo moc prace ho vypiplat, nic nevi, nic nezna.
  Pak prisel arabskej machyrek s dutou hlavou a mohamedovou priruckou v kapse, ten zas zkousel uplatnit co je v prirucce v realnem zivote. Podobne jako si ctyrlety chlapecek s kladivkem na vsem zkousi, jestli to neni hrebicek. Moc casto to vyprchalo a po vysloveni mouder z prirucky zaznelo trapne ticho, zahrani do autu a podobne reakce.
  Kdyz se nasli, kotatko poslouchalo s oterenou pusou, ze ma nekdo navod na ten nepochopitelny svet a chlapecek mel konecne nekoho, na kom mohl vypadat jako ten chytrejsi a znalejsi, kdo vi jak na to.
  Navic delal chlapaka a to v te latentni subce spoustelo sexualni reakce, zname jako teplo v podbrisku a vlhnuti genitalii, coz vyhodnocovala jako dukaz jeho vyjimecne muznosti.

  *Proč, jak a kde se její syn v jednadvaceti letech zradikalizoval, ale Collinaová vysvětlit nedokáže.

  Jak by taky mohla, to by musela chapat jeho, takze i samu sebe a na to by se musela napred leta vzdelavat v psychologii a podobne a to ji islam zakazuje (protoze u jakyhokoliv psychologa by se rychle dobrala toho, jaka to je magorina)

  *Přišel a řekl mi – ´mami, pojeď se mnou do Sýrie, tam mají čistý islám´

  Cisty zvlaste od vsech komplikovanych veci typu: Jaktoze ti neverici psi vytvorili tak uzasnou civilizaci s autama, letadlama, telefonama, televizi, aspirinem, elektrinou a cestama na mesic, kdezto my jsme s nasi virou v slovo Mohameda prispeli lidstvu tak akorat objevem kavy.

  *Po tom incidentu na boloňském letišti jsem mu řekla, že teď musí být vzorný. Že nemůže sledovat ta divná videa na internetu

  (Proč, jak a kde se její syn v jednadvaceti letech zradikalizoval, ale Collinaová vysvětlit nedokáže. – Ale nejak tusila, ze by se na ta divna videa (rezani hlav? znasilnovani nezletilych nevericich? vybuchy u silnice? mohla mit nejake nasledky. Nejak ho inspirovat. )

  * Zvážněl, byl věčně zasmušilý. „Na fotkách vypadal vážně.

  Ano, byl vazny a zasmusily… resil problem rozporu mezi tim, co rika ideologie (skrze tatinka, maminku, kazatele, prirucky a ty s vyssim statutem) a co mu rika realita. – Druhe reseni bylo odvrhnout viru. Jenze tu mu tatinek poradne vtloukl do hlavy a pak, byl by sam na svete, nejspis by ho tatinek nenavidel, maminka subka vyvadela, co to rika…. no nebylo lepsi to skoncit a spachat sebevrazdu atentatem… ?

  To je jak o mé matce a mých sourozencích, akorát místo moru islámu je tam mor křesťanství.

 176. Leon

  „Na smrt člověk půjde jen těžko kvůli jakémusi symbolu…“

  Bez symbolu ani nepůjde na takovou smrt.

  Na smrt se chodi z jinych duvodu. Symbol je jen jejich symbolem. Kdyz si sli Gabcik s Kubisem vpalit kulku do hlavy, tak to taky nebylo kvuli statni vlajce nebo znaku ale pro vsechno, co symbolizovaly. Tedy i kvuli nam.

 177. Azazel

  Sváťa L.:

  Ty to opět nechápeš. Jednak beru naturalismus jako celek, takže vzájemně si konkurující naturální řešení si konkurují jen jeden k druhému, ale pořád díky jejich přesným předpovědím zvyšují pravděpodobnost naturalismu jako celku k NENATURÁLNÍM ŘEŠENÍM. Jednak je bayesiánská pravděpodobnost proměnlivá podle důkazů, vůbec jsi nepochopil princip bayseiánské pravděpodobnosti, já jí studoval. Takže se nemáme moc o čem bavit. Viz. vedle u Terlega:

  Co to pindáte za nesmysly? Metodologický naturalismus není nic jiného než exaktní ověřování. A když exaktní ověřování nenajde dlouhodobě nic nadpřirozeného či duchovního či božského, tak je to nepravděpodobné vzhledem k ontologickému naturalismu/materialismu/fyzikalismu, který je ověřen dobře. Nic více nic méně. A věda nic nehmotného nenašla byť hledala, a to pomocí přesných metod (metodologický naturalismus = exaktnost). Zato našla hodně důkazů pro naturální a hmotná vysvětlení. Proto jsou pravděpodobnější. To je vše.

  Žádné důkazy boží existence nejsou. Jen pseudodůkazy, jako ten kosmologický nebo ontologický, což je jen slovní cvičení dostatečně rozdrcené Kantem, který to provedl i dalším „důkazům“, např. tomu kosmologickému atd. Darwin pak dorazil i ten teleologický o účelnosti v přírodě. Vše exaktní a logické svědčí pro větší (dosavadní) pravděpodobnost naturalismu. Naturalistická metodologie není nic než přesnost důkazů a tato empirická přesnost a logika nalézá ve světě to jaký spíše je: naturalismus a ne duchovno. To je vše. Bayesiánsky jasné a evidentní.

  Jinak tvou simulaci vesmíru musíš dokazovat hlavně ty, pokud to tvrdíš, ty předpokládáš nějaký jev navíc /manipulátora/, já díky occamově břitvě a pravděpodobnosti předpokládám dlouhodobě jen hmotný svět jaký je. Pokud chcete boha nebo démona, musíte ho dokazovat, abyste zvýšili jeho pravděpodobnost. Naopak hmotný svět je dokázaný dostatečně. Manipulátor vůbec…

  Hezký zbytek týdne a zase někdy.

 178. Pingback: Podivné ticho - KPFA a R. Dawkins | Ateisté ČR

Komentáře nejsou povoleny.