Nenávidět zlo – proč nám náboženství ničí život?

Autor | 04.08. 2017

Nenávist je, i když se vám to třeba nebude líbit, důležitou součástí lidské psychiky. Po statisíce let pomáhala nenávist  našim předkům přežít. Ať si myslíte co chcete, nepustíte se do pronásledování velké lidožravé šelmy s chabou výzbrojí doby kamenné, pokud vás k tomu nežene velmi silná ničivá emoce. Zato odstranění nebezpečí dá novou šanci vaší skupině. Ano je to stejné, pokud je tím nebezpečím člověk.

Píši to, protože chci připomenout, že s námi nenávist přežila protože se projevila jako užitečná. Je to ale zároveň jedna z nejzneužitelnějších emocí, které máme.

Náboženství, a tím myslím samozřejmě především jejich představitele, dokáží s emocemi velmi dobře manipulovat. Ne ale zase tak dobře, aby emoce, které vyvolávají neovlivňovaly je samotné. Kněží sdílí se svými ovečkami stejné myšlenkové schéma a proto většinou to o čem přesvědčí ostatní přesvědčí i je.

Abrahámovská náboženství mají k naší smůle velmi primitivní myšlenkové schéma, které představuje vlastně obraz boje dvou znepřátelených primitivních kmenů. Když si odmyslíte rekvizity v podobě plamenných mečů a andělských křídel snadno si všimnete, jak je vlastně ten příběh o nepovedeném palácovém převratu (pád jedné třetiny andělů) primitivní.

O tom více píši v článku Bitva na nebesích – pramatka všech konspiračních teorií.

Teď se ale pokusím obrátit vaši pozornost jiným směrem, než kterým jsem ji vedl ve zmíněném článku. Oblasti v nichž jsou abrahámovská náboženství opravdu nebezpečná jsou totiž dvě – politika (protože náboženství je návodem na uspořádání světa) a rodina.

Jak se to vůbec může stát, že se pohádkový výjev andělské bitvy změní ve skutečné rodinné drama?

Spousta lidí při hledání důvodů, proč náboženství a konkrétně křesťanství ničí rodiny hledá odpovědi v Bibli a je pravda že ve Starém i Novém zákoně jsou místa, která takto vyznívají. Já se však domnívám, že myšlenka na které se tohle odehrává je mnohem prostší a už jsem jí tu uvedl – je to ta věčná válka uvnitř primitivní kmenové mysli. Asi nejlépe to vyjadřuje tento odstavec:

Nenabízí se tu žádná jiná možnost, než být buď s Bohem, nebo proti Němu, na straně toho Zlého. Žádná třetí cesta (postoj) neexistuje. Bible se vyjadřuje jasně. Celý svět je pod mocí Zlého. Jen ti, kdo se narodili z Boha, se od světa viditelně odlišují a světu nepatří. Existují tedy jen dvě skupiny lidí, které se dělí na ty, kdo Bohu patří, a na ty, kdo ne.

Citováno ze Střípky z Bible: Lidé dvojaké mysli

Přístup věřících abrahámovských náboženství k nevěřícím a jinověrcům je tedy dvojí: Snaží se je konvertovat a tak dostat do své armády, na svou stranu konfliktu, nebo bojují proti nim. V jejich chápání je to podlamování morálky v cizí armádě, a přímý boj.

Opět se ukazuje, že rozdělení světa na „dům míru“ a „dům války“ není vynález islámu a stejně jako v islámských zemích může i u křesťanů frontová linie procházet vaším obývacím pokojem.

 

Náboženský „vtip“. Je příznačné, že náboženští fanatici nemívají smysl pro humor.

Dostat se do sporu s fanaticky věřícími členy rodiny je nesmírně snadné kupodivu nejen pro ateisty, ale i pro chladnější věřící. Stačí být dostatečně benevolentní k něčemu, co radikálnější verze stejného náboženství zavrhuje.

Tvrzení že svět patří Satanovi a pouze dobří křesťané jsou z tohoto „světa zla“ nějak vyňati je jedno z nejnadutějších, nejpovýšenějších a nejnenávistnějších tvrzení v historii. Je to přímo esence sektářství. Zároveň je to ovšem něco, co můžeme slyšet v kostelích běžně.

Existuje množství jiných definic sekt, ale na všech je poněkud problematické, že jsou vytvořeny věřícími. Kdysi jsem se sám pro sebe pokoušel nějak tento pojem odlišit od všeho ostatního, včetně církví. V zásadě jsem se ale dopracoval ke stejným bodům, kterými je definován syndrom skupinového myšlení:

 1. Iluze nezranitelnosti
 2. Nepochybná víra ve vysokou morálku skupiny
 3. Racionalizace, kolektivní (zpětné) odůvodnění rozhodnutí skupiny
 4. Sdílené stereotypy, zvláště pohledy na oponenty
 5. autocenzura; členové si odpírají kritiku, neprotestují, protože se všichni tváří, že souhlasí
 6. Iluze jednomyslnosti (falešná shoda), to že nikdo neodporuje podporuje rozhodnutí skupiny
 7. Směrovaný tlak na disidenty (heretiky), aby se přizpůsobili
 8. Cenzura – členové chrání skupinu před negativními informacemi

Kromě nich mají ovšem ještě výrazně posunutou důvěru k názorům převzatým od autorit, nenávist k většinové společnosti, využívání emočního nátlaku a metod sugesce. Co je tomto seznamu nejhorší je, že jsem nedokázal oddělit sektářské myšlení od náboženského jinak, než jeho intenzitou.

Pokud jste identifikováni jako součást „světa“ pokusí se vás z něj tedy nejprve „vytrhnout“ tedy ve skutečnosti uzavřít v pasti svých náboženských představ.

V to je vlastně tragédie všech, jejichž kamarád, syn, dcera, manžel, manželka, otec, matka… (zkrátka kdokoli  na kom vám opravdu záleží) se dostal do zajetí sektářského myšlení. Pokud vás totiž nepřesvědčí, začnete jej totiž rychle ztrácet. V některých příručkách se tomu říká celkem přiléhavě „odstřižení citových vazeb“.

Přece jen si citací Bible trochu pomůžu. Matouš 10,34-41 je totiž dokonalým popisem sektářského myšlení včetně upřednostnění vazeb k náboženskému vůdci před jinými vazbami:

Nemyslete si, že jsem přišel na zem uvést pokoj; nepřišel jsem uvést pokoj, ale meč.
Neboť jsem přišel postavit syna proti jeho otci, dceru proti matce, snachu proti tchyni; a ‚nepřítelem člověka bude jeho vlastní rodina‘.
Kdo miluje otce nebo matku víc nežli mne, není mne hoden; kdo miluje syna nebo dceru víc nežli mne, není mne hoden.
Kdo nenese svůj kříž a nenásleduje mne, není mne hoden.
Kdo nalezne svůj život, ztratí jej; kdo ztratí svůj život pro mne, nalezne jej.
Kdo přijímá vás, přijímá mne; a kdo přijímá mne, přijímá toho, který mne poslal.
Kdo přijme proroka, protože je to prorok, obdrží odměnu proroka; kdo přijme spravedlivého, protože je to spravedlivý, obdrží odměnu spravedlivého.

Ve chvíli, kdy se postižený opravdu izoluje od svých bývalých přátel, rodinných příslušníků a vůbec všech odlišně smýšlejících lidí, past sektářského myšlení sklapne. Zdroje rušivých informací jsou naprosto eliminovány a iluze „jediné pravé skutečnosti“ je úplná.

A teď bych se měl obloukem vrátit na začátek. Jakou roli v tom tedy hraje nenávist? Pro sektářské myšlení je příznačné, že si stoupenci takového kultu či sekty myslí, že je okolní svět nenávidí a snaží se je svést ze správné cesty nebo rovnou zničit. Ve skutečnosti jsou reakce na chování sektářů částečně reakcí ostatních lidí na odlišnost, částečně upřímnou snahou varovat před tušeným nebezpečím a částečně obranou před agresivním jednáním samotných sektářů.

Z pohledu samotné oběti sektářského myšlení ale situace vypadá jinak. Sektář je veden upřímnou snahou odmítat zlo, velmi intenzivně jej odmítat, nenávidět ho. To že má přednastavenou šablonu „dobrých“ a „špatných“ věcí velmi pochybně (už proto že na jednom z nejhorších pozic je nevíra) je jen část toho, co vytváří onen psychopatický dojem. Podstatné je, že sektář domnělé zlo skutečně ze srdce nenávidí a dokonce onu nenávist označuje za jakousi kvalitu – spravedlivý hněv. Vnímá zlo jako samostatný princip, jako ležení nepřítele, které je třeba definitivně zničit, ať už jako zlo dostane označeno cokoli – homosexualitu, ateismus, rovnoprávnost, liberalismus, humanismus… (zpravidla spolu s chybnou definicí těchto pojmů).

Odstranění nebezpečí dá novou šanci náboženské skupině. Ano, i pokud je jako ono nebezpečí označen člověk.

Související články:

Bitva na nebesích – pramatka všech konspiračních teorií

Kognitivní biasy, stereotypy a groupthing – v čem je náboženství špatné a proč zároveň není kořenem všeho zla

Proč křesťané nemusejí číst Bibli a většina muslimů nikdy nepřečetla Korán?

38 thoughts on “Nenávidět zlo – proč nám náboženství ničí život?

 1. snurf

  Taky má nenávist další důvod. – Nenávist a společný nepřítel totiž stmelují skupinu okolo vůdce, takže tím také vůdce jaksi mimochodem eliminuje vnitřní konkurenci a potencionální rivaly.

  To, proti čemu kážou, je to, co je připravuje o ovečky. Jde o moc. Navíc je to tichá výhrůžka vůči ovečkám: „Takhle vás budeme nenávidět, když se nám zatouláte.“

  A když nemají žádné alternativy a byli by na světě sami, tak je to náročný sektu opustit. Opouštíte celý svůj život a jste sami na světě.

 2. Hraničář

  Něco k tématu:

  Honza Kohoutek napsal:
  31. 7. 2017
  Neříkám, že jsem nějaký velký znalec, ale základy katolické nauky znám. Jestli si myslíte, že tím, že si v různých knihách a dokumentech Církve nebo Církví schválených přečtu o tom, co je peklo a co znamená, tak že budu mít jasno, tak ne, mýlíte se. Pořád mi peklo připadá nevýslovně kruté a neadekvátní.

  Tomáš napsal:
  31. 7. 2017
  V tom případě postrádáte úplný katolický pohled, ať si to připouštíte nebo ne. Jak jste na tom s Genesis? Ta je taky krutá a nepochopitelná?

  LaFemme napsal:
  31. 7. 2017
  Dobrý deň, pán Kohoutek.
  Otázka hrôzy existencie pekla, ako ste ju postavili, vyplýva zo zlého uhla pohľadu.
  Peklo nebolo na počiatku Bohom stvorené spolu s nebom ako alternatíva. Dobrý Boh stvoril nádherné nebo, kde bol On, úžasny Boh, krásni anjeli.
  Peklo vzniklo neskôr z vôle padlého anjela, satana, a tých anjelov, ktorí padli s ním. Podotýkam, že dobrovoľne. Jeho krása, múdrosť, inteligencia a moc sa pýchou zmenili na rovnako mohutnú nenávisť – voči Bohu a voči tým, ktorí majú šancu k Bohu prísť, teda k ľuďom.
  Satan si vyžadal miesto, kde by mohol byť, aby nebol v prítomnosti Boha – peklo. Resp. tam bol zvrhnutý, lebo sa stal nezmieriteľným odporcom Boha. Peklom je preto, lebo tam žijú bytosti plné zloby a nenávisti, diabli………..
  http://www.duseahvezdy.cz/2017/07/26/co-uci-katolicky-tydenik-o-pekle/#comment-65992

  Tradiční katolíci jsou samozřejmě jen minoritou v širokém proudu katolických směrů. Ale názorně ukazují, že jsou takoví „islamisté“ katolické církve. A kdyby katolictví získalo moc, srovnatelnou třebas s komunistickou vládou, nestačili bychom se divit. A jsem si jist, že na komunistickou normalizaci bychom ještě vzpomínali se slzou v oku!

 3. Hosamen

  Chodil jsem do stejné školy jako člověk, který je vysokoškolský učitel a píše blog na iDnes. On píše své názory na náboženství, a na náboženské názory příbuzných ve své rodině. Jeho názor lze říci slovy, dřív mu vadili komunisti, protože mu bránili chodit do náboženství, dnes má možnost přečíst požadavky církve od lidí, co chtějí od lidí věřící a katolické požadavky nejsou lepší než komunistické. On sám se hlásí k ateismu, náboženství je zbytečné.
  Já jsem přestal věřit v Boha, když mi doma chtěli říkat, že Bůh není ale nedokázali mi říci proč jsem pokřtěný a ateismus chtěli u mne vychovat tak, abych četl ateistické knihy. Strýc mi vykládal, že věří, protože Bible na otázky dává odpovědi, které jinde nejsou, no ovšem pokud se snažil mne trvale mít v kostele nebo nedostanu jídlo, dokázal jediné, pokud všemocný Bůh potřebuje, tak se v něj věřit nedá.

 4. snurf

  Podíval jsem se i do tohohle odkazu: Proč křesťané nemusejí číst Bibli a většina muslimů nikdy nepřečetla Korán?

  Tenhle kousek:
  Teď bych se mohl zeptat Martina Roty, jestli všichni ti muslimští vrazi, kteří útočili v Paříži, prostě vždycky byli ze své podstaty vrazi? Jasně že ne. Možná před rokem nebo dvěma opravdu nebyli ani na kraji společnosti, ani v nějakém “ jednom pytli“ s teroristy. Když se vrhli „na víru“, pravděpodobně byla jejich motivace velmi ušlechtilá.

  ———–

  Tahle to určitě nebylo. – Když se na víru vrhali, tak jejich motivace ušlechtilé nebyly. Byli to povahou rváči a násilníci, co rádi machrovali a vyhledávali konflikty. Byl v nich vnitřní vztek, proti rodičům, učitelům, policii a všem. Záviděli evropanům, co dokážou, cejtili se vedle nich méněcenní a zároveň je za to nenáviděli. Zároveň byli vychovávaní k tomu, že jsou všem nadřazení, zároveň byli v podstatě zanedbáváni, protože se jim nikdo nevěnoval. Když vyvolali konflikt s evropským vrstevníkem, tak ho i vyhráli, ale nikdo je za neobdivoval a evropani si šli jen jinam a byli si mezi sebou. To co uměj nezapůsobí.

  Spousta z nich žili jako ti, co maj v hlavě jen fotbal, chlast, děvky, drogy, filmy, TV, auta a drobnou kriminalitu.
  Pak jim začlo docházet, že okamžité ukájení všech pudů je neuspokojuje a hledali něco by našli jinýho. Co by jim dalo smysl života. Tak padli na náboženství.

  Z náboženství toho moc vědět nepotřebovali, stačí jim, že se jim káže že mají pravdu, že jsou ti správní, za vše můžou bílí a je potřeba jim to tvrdě vrátit. Jejich útoky jsou napřed o tom, někomu ublížit, vybít se, současně spáchat sebevraždu a všechno to ukončit a pak teprve o náboženství.

  A ten vztek a chuť ubližovat jsou důsledek jejich pošahaný výchovy a teprve jejich výchova vyvěrá z náboženství. O to to je nebezpečnější, že to nepůsobí přímo, protože takovou výchovu má kdedko, ale projeví je jen u pár jedinců. Jenže spí připravená u všech.

 5. xjur

  Náboženství je zneužití schopnosti člověka věřit autoritám. Náboženství manipuluje s myslí lidí tak, aby dosáhlo jejich poslušnosti. Snaží se působit ve všech sférách života. Náboženství ovlivnilo celou filosofii (nebýt náboženství, řada filosofických konceptů by nevzniklo – např. agnosticismus) a vytvořilo si vlastní pseudovědeckou základnu v teologii. Někteří lidé (známí už od Antiky) kléru nikdy nepodlehli, většina lidi ale ano. Nakonec vznikly státy závislé na náboženství, což dalo základnu pro vedeni náboženských válek, což je charakteristické pro středověk. Pobožní tak začali kazit život všem lidem jiné víry ve velkém a to trvá dodnes.
  Proto nemůžeme čekat, že by jedni pobožní (ti ze Západu) mohli zachraňovat svět před jinými pobožnými (z Východu), i když je zřejmé, že Východní pobožní jsou mnohem větší zlo než ti Západní (a Jižní). Důvodem je to, že ač Východní pobožní jsou zblbnuti stejnými metodami, jaké používají ti Západní (tj. vymýváním mozku), tak přece jenom Západní lidé mají lepší přístup ke vzdělání a informacím, mají jinou morálku. To je pak příčinou rozdílu v pobožnosti Západu a Východu.
  Východiskem pro nalezeni obrany proti tomu, aby nám (zejména Východní) pobožní otravovali život, je přísná sekularizace, která nebude nijak vstřícná k náboženskému podhoubí. Současnost v CR je však opačná. Státní struktury jsou ovlivňovány pobožnými a víru v bludy prezentuji jako nějakou hodnotu. Místo toho, aby podvodníky potíraly, tak je podporuji. Přitom nejde zdaleka jen o náboženství. Podívejte se kolik prostoru mají šarlatáni a jakou přímou podporu od státu dostávají (čínská tzv. medicina v HK, radio, televize, okrádáni obyvatelstva prodejem homeopatik, prováděním neúčinných procedur vydávaných za léčebné). To vše dělají lidé s vymytým mozkem, nebo čistokrevní zloději. Ti všichni nám otravují život. A budou tak dlouho, dokud je budeme tolerovat.

 6. snurf

  čínská medicína, homeopatika, neúčinné procedury atd nemají za oficiální náboženský úkol nás vyhladit

  a jelikož je i efekt placebo, tak není třeba zakazovat to, co neškodí

 7. xjur

  @snurf
  „není třeba zakazovat to, co neškodí“
  //
  Ano, co neskodi, to nevadi.
  Ale neskodi opravdu? Jsme tak bohati (jako stat i jednotlivci) aby nam nevadilo vyhazovani penez?
  Je nam jedno, kam tecou penize ve zdravotnictvi?
  Je nam jedno, ze nas stat ridi lide kteri veri blbostem a penize posilaji cinanum na ukor reseni skutecnych problemu? Toto vsechno ma stenou pricinu neochota/neschopnost kritickeho mysleni. Tedy neco, co je normalni pro nabozenske pomatence vseho druhu.

 8. Hraničář

  xjur
  Ale neskodi opravdu? Jsme tak bohati (jako stat i jednotlivci) aby nam nevadilo vyhazovani penez?……………..

  Asi by bylo třeba konkretizovat. Ale pokud se někdo vyléčí akupunkturou mči podobným zžpůsobem, v principu veliuce jednoducjhým a levným, tak proč to nbevyužítr? Jiná otázka je, že v kapitzaluismu se levnému způsobu udělá masuvní reklama a produkt se pak masivně zdraží.

  Z vlastní zkušenosti: V komunitě esperantistů mně kamarád říkal, že posílá fotografie svých dcer nějakému Srbovi, který je na dálku léčí. Když jsem se s tím Srbem potkal, ptal jsem se ho na to. On odpovídal, že na dálku – podle fotografií – léčí, ale přiznával, že neví jako to funguje. Požádal jsem ho, aby mně léčil koleno a záda,a skutečně, za krátký čas bolest pominula.
  Později, u nás v muzeu kastelánka, mně vykládala, že dělá kursy reiky. Já jsem skeptik, smál jsem se (jí), ale když mě rozbolelo rameno, (zkusmo) jsem jí řekl: „Paní magistro, zkuste do mě pustit tu energii.“ Ona kolem mě mávala rukama a mně rameno přestalo bolet.

 9. xjur

  @Hranicar
  Verim, ze vse mohlo probehnou jak pisete. Problem je, ze nevite s jakou pravdepodobnosti by k nejakemu podobnemu uzdraveni doslo za podobnych okolnosti, kdy by bylo predpokadane pusobeni vylouceno. Kdyby ten Srb fotku nedostal, ale nechtel vas zklamat a tak pouzil jinou fotku. Kdyby pani magistra se stou „energii“ netrefila. I pak by bylo uzdraveni mozne diky placebo efektu.

  Proto se ucinnost leku, procedur i zarizeni proveruje statisticky a standarnim zpusobem pomoci dvojite zaslepeneho pokusu. Jen tak jsou jsou zavery vyhodnoceni nenapadnutelne.

  Zdravotni pojistovny vsak proplaceji (mely by proplacet) jen vedecky overene leky a procedury. Rika se tomu Evidence Based Medicine. Diky tomu se mrha s prostredky ve zdravotnictvi trochu mene.

 10. DarthZira

  Pokud je někdo schopný a ochotný utrácet spousty peněz za cukrovou vodu (tzv. homeopatika) nebo podobné placebo, tak mi to v zásadě nevadí. Jeho blbost – a moje zbytečná starost 😛 Prostě kdo chce kam…

  Velký problém ovšem je, že spousta těchto šarlatánů se nespokojí jen s tím, že z naivních prosťáčků tahají peníze, ale přesvědčují je, aby nechodili k lékařům, nenechali se diagnostikovat standardními (evidence based) metodami nebo aby přerušili dosavadní (opět evidence based) léčbu.
  Podle mého názoru všichni, kteří někoho k podobným věcem nabádají, by měli být v případě průšvihu trestně stíháni za za napomáhání k ublížení na zdraví nebo dokonce (pokud to opravdu dopadne fatálně) za spoluúčast na zabití, ne-li vraždě. To samé rodiče, zvláště všechny ty bio-eko-ezo kravěny, které svou blbostí zaviní poškození zdraví či dokonce smrt svého dítěte.
  A antivax by snad měli být trestně stíháni za obecné ohrožení.

 11. xjur

  Uvaha.
  Mate-li starost o cenu homeopatickych pripravku, pak by slo usetrit podstatnou cast penez. Staci to nic necim naredit a radne protrepat!

 12. DarthZira

  xjur – ale ti výrobci právě postupují tak, že to to nic ještě ředí a vydělávají na tom naprosto nehorázné prachy.
  To slavné – a všem z reklamy známé – Oscilloccocinum (či jak se přesně ten nesmysl píše) je absolutně nejdražší cukr na světě.
  A člověk, který jim skočí na špek, je buď blb, nebo neví, co s penězi.
  Jinak si neodpustím to sem nedat:
  https://www.youtube.com/watch?v=2GWDCtcwiBU

 13. snurf

  xjur
  06.08. 2017

  Jo, jenže to jsou chemikálie.

  U homeopatik dostáváte neškodnou věc bez aktivní látky a u akupunktury do vás píchaj tenounký jehličky.

  Léčivé energie vědecky neexistují, není co zakázat.

  DarthZira
  06.08. 2017

  Homeopatika předepisují i studovaný doktoři s titulem MUDr. Ti by to doopravdy nemuseli dělat, kdyby tomu nevěřili.

  To, že my to neumíme vysvětlit ještě neznamená, že to nemá racionální základ. Je ještě hodně neobjeveného.

  Homeopatické kliniky jsou i běžně na západě a žádnej normální alternativec vám nerozmlouvá normální medicínu.

  Nemůžete někomu zakazovat dělat něco, co funguje, jen proto, že toho někdo zneužívá, protože to byste mohli zakázat i zubaře.

  Co zakázat psychology, psychoanalýzu a psychoterapie.

  A jinak jestli máte strach o cenu homeopatik, tak si je můžete udělat doma sám. Není to nic těžkého.

 14. A.S.Pergill

  @DarthZira Oscilococcinum mi jednou naprosto suverénně zabralo a byl jsem z chřipky venku za 24 hodin. Jindy se mi totéž podařilo dost drsným předávkováním čaje z bobulí černého bezu.
  Mimochodem – pokud je to vše jen placebo, proč klasická medicína nedokáže placebo efekt cíleně vyvolat?

 15. xjur

  @ASPergil
  „Oscilococcinum mi jednou naprosto suverénně zabralo“ … to neni jiste.
  Vase tvrzeni je zpochybnitelne. To co jste pozoroval lze vysvetlit i jinak . Je docela mozne, ze kdyby Vam byl podan cisty cukr, tedy neco jineho nez Oscilloccinum, ze by to zabralo taky! Kde je pak nejaka potvrzena souvislost ci dukaz?

  „Proč klasická medicína nedokáže placebo efekt cíleně vyvolat?“ … No mozna proto, ze leky, ktere predepisuje, nekdy skutecne pomahaji a pak jejich ucinek uz nemuzem nazvat placeboefektem.

 16. toli

  Jednou jsem Oscilococcinum dostal od kolegy.Použil jsem ho aniž bych nějak přemýšlel o složení anebo vůbec o homeopatikách.Stalo se to že příznaky chřipky zmizely.Pak jsem použil homeopatikum ještě jednou,před operací ze které jsem měl strach jsem si dal homeopatickou Arniku.Stalo se to že mne nemohli uspat,anesteziolog se divil jakto že ještě nespím a přidal mi jedy do žíly.Spal jsem krátce,v podstatě hned po operaci jsem se probudil.To jsou veškeré mé zkušenosti s homeopatiky,nic více.

 17. snurf

  xjur
  06.08. 2017

  Je to jednoduché a stejné jako s astrologií. – Vždyť se to dá sledovat statisticky.

  Jen aby nám pak díky tomu nepopřel statistiku.

 18. Foxy

  Ad: „Oscilococcinum mi jednou naprosto suverénně zabralo a byl jsem z chřipky venku za 24 hodin. “

  Chřipka fuč za 24 hodin? Nebo jediný zdravý v davu nemocných? To se mi, nejspíš díky mé „neandrtálské“ imunitě, stává pravidelně – i bez homeopatik.
  Leč takováto hyperimunita je záležitostí dvojsečnou, jak jsem si už ověřil…
  Homeopatika?
  Mám smůlu. Na mě jejich placeboefekt nefunguje, neboť v jejich účinnost nevěřím.
  Účinek homeopatik bude srovnatelný s účinkem modlitby.
  Alespoň tak to vidím.

 19. xjur

  @snurf
  „Jen aby nám pak díky tomu nepopřel statistiku.“
  //
  Naopak, jen at to zkousi! Uz se tesim, ze se neco dozvime! Co to asi bude?

 20. snurf

  xjur

  Naopak, jen at to zkousi! Uz se tesim, ze se neco dozvime! Co to asi bude?

  U astrologie vysledek odpovidal nad statistickou pravdepodobnosti. Vzapeti to popreli. Nekteri vyzkum, jini statistiku.

 21. Jiří

  Rozdil mezi sektou a nabozenstvim je jednoduchy. Sektu lze verejne odsoudit. Nabozenstvi odsoudit nelze, protoze jiz vyvolalo pocit, ze je „dobre“ a je pod ochranou prava na viru.
  Jinak receno rozdil je v mire vlivu na okolni spolecnost. Ta se sice k danemu smeru nemusi hlasit, ale uznava jeho „hodnoty“. Bud z duvodu kulturnich tradic, nebo ze strachu nekoho nenastvat.
  Proto je teka „obrana krestanskych korenu/tradic/zakladu“ dnes tak uspesna strategie. Bohuzel.

 22. Foxy

  Ad: „obrana krestanskych korenu“
  A kdo jsou ti křesťanští kořenové? A nebudou se bouřit, nazveme li je „kořeny“? Vylepší se to, nazveme li je třeba „fakt pěkní kořeni“?

 23. xjur

  My nestojime o krestanske koreny ale o udrzeni fungovani spolecnosti jak jsme zvykli a k udrzeni moralkymu, kterou jsme si vybudovali krestanum navzdory. Napr ze upalovani carodejnic, vykoristovany svobodnych matek, prodavani odpustku, lhani … – neni spravne.

 24. Foxy

  Ziro, jenomže ONI to popřeli!
  Výzkum i statistiku!
  Jakmile jsou za tím ONI, bude v tom natuty nějaké další spiknutí!
  Bacha na ně!

 25. snurf

  DarthZira

  Hadejte. – Ze by to bylo mimo Cechy, mimo tehdejsi Ceskoslovensko? Ze by to bylo, protoze tehdy paranormalni vyzva nebyla vyhlasena? Ze by to bylo pro to, ze dotycnej nemel nejmensi chut se o necem dohadovat s hlupakama Grygarova formatu.

 26. snurf

  Petr Tomek

  Když se na me utoci mam ve zvyku se branit. Zvlast kdyz jsem do te doby ani nemluvil s dotycnym ani nemluvil. – Zaridte se, aby tu nebyly bezduvodny utoky, ani ty podprahovy a nebudete mit prislusny reakce.

  Za tim, co jsem napsal si stojim a ustupovat nehodlam. Divadlo taky hrat nehodlam. Jestli je nekdo schopen tvrdit soucasne jednu vec a jeji pravej opak, tak je to co je. Jiné slovo na to neni a mel by se s tim vyrovnat.

  Prisel jsem sem resit uplne jiné veci nez neci sexualitu a nedoresene rodinne problemy. Ale kdyz se tu resi tohle a jeste mam nekomu něco lhat abych ho neranil, tak to snad nestoji za to. Ne?

  Cejtim se tu jak v matersky skolce.

  Klidne budu diskutovat o faktech, ale jestli mam tady snaset utoky a pokoutni zesmesnovani od nekoho, kdo to nenapise ani primo me, tak to mi za to nestoji.

  A co se astrologie tyce, tak mam informace pro i proti. Rad si vyslechnu i ty proti, od nekoho kdo to ma zmaknuty, aspoň se dozvim neco novyho tak jako jsem se dozvedel jak to je vlastne s fenoménem deja-vu a dalsi podivnosti s racionalnim zakladem, ale to pak potrebuju skutecne argumenty od nekoho, kdo tomu rozumi.

  Když to tu chcete mit na urovni Foxyho a Mulita, tak to tady na takove urovni bude. Tak se veci mají.

 27. Sváťa L.

  P. Tomek:

  Chci se zastat snurfa – v diskuzi padaly mnohem horší urážky a nic se nedělo, proč?

  Mají tady někteří diskutující „diskuzní imunitu“, beztrestnost?

 28. xjur

  Lidicky,
  snazte se, prosim, vyjadrovat k predmetu diskuse a ne k diskutujicim ci dalsim osobam.
  Co se tyce ostrych vyrazu, tak ja je taky casto rikam, ale v diskusi se snazim je (moc) nepouzivat, i kdyz je mam na jazyku (ci spis pod prstem).

 29. první z kacířů

  …politická korektnost 🙂

  snurf
  „A co se astrologie tyce, tak mam informace pro i proti.“

  Informace pro???? To jako pro věštění? 🙂 🙂 🙂

 30. anetalinda

  Ano, mně se diskuze na úrovni Foxyho, Jaroslava Štejfy, Josefa K., Petra Tomka, Honzy Wernera, Darth Ziry velice líbí. Takže se přimlouvám, aby výše uvedení přispívali co nejvíce. Aby hodnota neklesala na úroveň azazelí, či snurfí. Asi tak se věci mají 🙂

 31. Azazel

  Já tedy zase raději někoho, kdo píše k věci a klidně u toho někdy i uráží než někoho, kdo píše sice slušně a líbivě, ale vlastně nenapíše nic, jako anetalinda (čím sem vlastně kdy přispěla? dala nějaký odkaz na nějakou relevantní knihu nebo článek?) a někteří další. Za mě jednoznačně nebanovat nebo jen dočasně. Urážka není nic špatného, pokud je vedle ní i nějaká věcná argumentace. To sice snurf moc nepředvádí, ale i tak bych nebanoval, ani věřící. Nebo opravdu jen při amoku, jako když pod sebe dá někdo 20komentářů. A dočasně. Jinak Honza Werner sem skoro nepíše. Tak nevím, o jaké diskuzi se mluví. Naštěstí píše články. Ono je to lepší než tu diskutovat o filosofii s laiky. Vůbec se mu tedy nedivím.

  Že mají zdejší ateisté a agnostici děravý světonázor z logického hlediska, to není problém těch, co na to upozorňují, ale těch, co tam mají ty díry. Hlavně se to týká problému vědecké metody, epistemologie, empirické indukce a pravděpodobnosti/nepravděpodobnosti čehokoliv. To by ateista a agnostik měl mít vyřešeno, aby byl konzistentní.

  To si musíte vyřešit sami. Krásný zbytek týdne a zase někdy.

 32. xjur

  @Azazel i ostatni, co si mysli, ze:
  „Urážka není nic špatného, pokud je vedle ní i nějaká věcná argumentace.“
  //
  Urazka je vzdy projevem vlastnich nekontrolovatelnych emoci. Nemela by nikdy nahrazovat
  argumenty. Pokud urazky argumety doprovazi, pak tyto spise argumety znevazuji nez aby je podporily.

  Sam taky dovedu pekne nadavat – neverili byste, co vsechno u mne uz musela zvladnout klavesa BackSpace. Snazim se ale krotit alespon tam, kde se ocekava, ze premyslim nad svym projevem. Nedelam to proto, abych se nejak moralne vyvysoval, ale proto, aby se ostatni zamysleli vice nad tim co pisu, nez nad tim, jak se dovedu nastvat.

Komentáře nejsou povoleny.