Dobrá zpráva o České republice nebo děsivá zpráva o střední a východní Evropě?

Autor | 28.08. 2017

Letos v červnu zveřejnil Pew Research Center svůj výzkum religiozity ve střední a východní Evropě. Česká republika v něm vyšla jako nejateističtější a zároveň nejméně pověrčivá země ve sledovaném regionu. Zatímco církve začaly tradičně lkát nad nízkou spiritualitou a úpadkem kultury, ateisté to většinou považovali za důkaz vyspělosti. Možná to ale není až takový důvod k oslavě.

Pokud se podíváte na mapku, zjistíte, že Česká republika je skutečně ostrovem ateismu obklopeným z východu zálivem silně religiózních států od Polska po Chorvatsko. To, co není vidět na západ od nás je také mnohem větší podíl věřících i když rozdíl není už tak propastný.

Pro srovnání je zde mapka podle údajů Eurobarometru (ten není zrovna znám důslednou metodikou, berte tedy s jistou rezervou) z roku 2005:

Poměr věřících ve státech Evropy podle Eurobarometru 2005

Nábožensky nezařazených je u nás 72%. Ateisty v širším slova smyslu (obecně nevěří v existenci Boha) je 66% Čechů, ale pouze 25% říká že slovo „ateismus“ vystihuje jejich postoj v otázce náboženství, 46%  je spíš nábožensky chladných (označují jej jako „nic konkrétního“).

PEW udává procenta věřících v okolních zemích výrazně vyšší, než Eurobarometr před dvanácti lety. Pokud bychom mu měli věřit, znamenalo by to, že podpora náboženství v zemích Východní a střední Evropy viditelně stoupla.

Výzkum PEW poměrně podporuje předpoklad, že Češi budou mnohem více zastávat názory, které jsou pro tuto oblast spíše minoritní. A je to tak. ČR vede v podpoře legálních interrupcí (84%) a stejnopohlavních manželství (65%). Zároveň více než polovina z nás nechodí na bohoslužby (55%) ani se nemodlí (68%).

Radost nad tím, že jsme opravdu nejateističtější země Evropy nám mohou pořádně zakalit další údaje.

Zatímco v reálnou existenci pekla věří u nás jen 19% lidí (což ovšem fakticky stále znamená poměrně vysoké číslo, když uvážíme šílenost takové představy), medián regionu je 54%. Ano, ve Východní Evropě věří na peklo (to s čerty!) každý druhý! V Chorvatsku a Polsku by to byli dokonce 3 lidé z pěti. (Chorvatsko 60%, Polsko 62%)

Dotazy na další pojmy, které většinou spojujeme s náboženstvím ukazují, že za ateisty v užším slova smyslu můžeme považovat opravdu přibližně jen těch 25 %.

Tabulka hodnotící víru v další iracionální pojmy svázané s náboženstvím (shora): existenci duše, osud, zázraky, nebesa, působení magie nebo čarodějnictví, reinkarnace, uhranutí, peklo

 

Mnoho našich intelektuálů žije v iluzorním světě, v němž si představují, že křesťané chápou text Bible zpravidla symbolicky, asi jako Václav Hořejší. S tím se můžeme pouštět do sporů interpretujících dějiny či symboliku náboženských textů. Ve skutečnosti ale s většinou věřících v tomto regionu ani takovou diskusi vést nemůžeme, protože pokud bychom začali dialog stylem „já vím, že nevěříš doslovně na dědečka na obláčku“ můžeme velmi tvrdě narazit. Spousta z nich právě na takového dědečka totiž zřejmě věří. Není to o nic uhozenější představa, než víra v reálnou existenci pekla.

Možná bychom tedy konečně měli brát vážně to, když nám věřící spoluobčané s neskrývanou radostí popisují pekelná muka, která nás údajně po smrti očekávají, ne proto že by nás snad něco takového opravdu čekalo, ale protože věří že nás takové utrpení opravdu čeká a co víc, že si to za svou nevíru zasloužíme.

Stejně tak s největší pravděpodobností skutečně věří dalším podivným věcem, jako třeba tomu, že do našeho stále života zasahují nehmotné bytosti – andělé a démoni – nebo že bohu nesympatické sexuální aktivity způsobily zničení Sodomy a Gomory. Měli bychom opravdu brát vážně, že na náboženském vyznání závisí rozhodování našich politiků, soudců, lékařů…

Reálný svět kolem nás je prostě o něco více šílený, než co nám naznačovaly zkušenosti se sofistikovanou vírou teologů a věřících vědců.

Unlike their Central and Eastern European neighbors, most Czechs don’t believe in God

104 thoughts on “Dobrá zpráva o České republice nebo děsivá zpráva o střední a východní Evropě?

 1. Josef K.

  „Jen“ 25% ateistů? To by byla, sakra, síla, kdyby dali o sobě vědět tak jako 4%! Proč se to nedaří? Jednim z důvodů je konfrontační antiteistická rétorika namísto věcné prezentace naší svébytnosti a vyargumentovaný tlak na uznání našich práv a důstojnosti garantovaný, Ústavou, proklamovaným charakterem demokratického, pluralitního a nadideologického státu, a nikoli negativistický a konfrontační atak na věřící, cirkve a náboženství.Něco na způsob Ligy na obranu ateistů a sekulárního státu.

 2. Azazel

  Antiteismus je podle mě zdravé posouzení vlivu náboženství na člověka a společnost.

  Antiteismus a sekularismus jsou dobré doplňky. Jsem pro extenzivní výklad sekularismu, který hraničí až s antiteismem. Myslím, že by liberální demokracie víc sekularismu a antiteismu snesla, aniž by přestala být liberální nebo částečně liberální.

  Jsem také pro více aktivit. Čím více, tím lépe.

 3. Smil Flek z Nohavic

  Ani by tak nevadilo, že člověk nevěří v žádného boha. Tragédií ale je, pokud je ateistou. 😀

  (inspirace v Dawkinsonově Božím bludu)

 4. Smil Flek z Nohavic

  Zajímavá statistika, ze které ale spíš než ateistické postoje jako takové, vyplývá, ž Češi odmítají boha křesťanského typu. To jest teistického, který každému kecá do života, tvrdí o sobě, jak je dokonalý, ale praxe vypadá jinak. Taktéž mají lidé averzi vůči církvím, vidí dlouhodobě pokrytectví. Může to také být způsobeno historickými událostmi, kdy Čechám bůh moc nepomáhal. Lidé u nás jsou mnohem citlivější na diktaturu, my se neradi podřizujeme. Skloníme hlavy, ale nepodřídíme se ideologicky, děláme si ze všeho srandu, jsme v opozici, odmítáme.
  Když se tedy řekne „věříš v boha“, mnoho lidí si představí právě toho křesťanského, případně abrahamovského. Jiné božské systémy a bohové je nenapadnou.

  Jinou věcí je magické myšlení a transcendence. To je přirozená vlastnost mozku. Proto je tu relativně málo křesťanů, ale pověrčivých lidí různými směry je mnohem více. Věří se na duchy, osud, horoskopy, čarodějnictví, magie, výklad karet, přijímají se myšlenky východních náboženství atd. Z grafu vyplývá, že i tak v menší míře, než v okolních státech. Může to být způsobeno i tím, že křesťanství, které o sobě tvrdí, že má jen jediného boha, je paradoxně vlastně nejmohutnějším polyteistickým náboženstvím snad vůbec (to katolické), bavíc je plné andělů, ďáblů, čertů, duchů a všeho možného. Všelijaká spiknutí ďábla a jeho konání prostřednictvím lidí vytvořili vlastně křesťané, oblbovali tím ostatní, vydírali poddané. Vzniklo tak mnoho podnětů k pověrčivosti.
  Čili lidská mysl se jen chytá dostupných podnětů. Ateismus je vlastně produkt kritického myšlení a poznávání.

 5. Smil Flek z Nohavic

  Taky mě zarazil rozdíl mezi lidmi věřící v peklo (19 %) a v nebe (27 %).
  Chtělo by to jistě upřesnit jaké nebe a jaké peklo mají na mysli. Totiž křesťané by měli věřit v obojí, ale není tomu tak. Co křesťan, to trochu jiný pohled, což jde ale proti nim, pokud tvrdí, že jsou vlastně v souladu a platí jejich tvrzení pro všechny lidi světa. Tito lidé musejí neustále řešit nějaké disonance, každý jiné a v jiné míře, a tak tu máme mnoho variací na údajně stejné a jednotné náboženství.
  Jedou z velkých disonancí je odsouzení pekla jednotlivcem jako nespravedlivého systému a popření Ježíšových slov. Tímto se velice trefně zabývá ve svých videích třeba Theramin Trees.
  A pointa rozhovorů na toto téma s křesťany je dostat z nich jejich vlastní postoj. Zpravidla se odvolávají na boha, že jen on ví, že je nám vše skryté, nebo na duchovní autority, které jim věrouku předkládají. Ale ten pravý „adrenalin“ se ukáže, pokud po nich chci, aby řekli jestli v něj věří, a proč s ním souhlasí, nebo nesouhlasí, nebo proč ho popírají, když o něm sám mluví Ježíš a jestli oni sami považují takový systém trestání za spravedlivý.

 6. jm

  Český atheismus je nejčastěji v blízké souvislosti se světem viděným skrze ucho půlitru. Což je zcela pochopitelné v ,,intelektuálních“ kruzích, které vystačí s málem i v době kdy oficální buranství není příznakem pokrokovosti

  Nepřekvapí tedy, že lidový a často i filosofický ateismus se nedostává za těsné hranice svého původu a může být charakterizován svou lácí. V simplifikaci a redukcionismu je síla pro množství a předžvýkané argumenty z výprodeje se opouzdří nejrychleji. Proto je úroveň i filosofického a vědeckého ateismu povětšinou krajně ubohá a spíše posvícenecká. A nikterak nově osvícenecká. Náboženství jsou mnohá a různá a stejně tak atheismy a agnosticismy. Nejen co do odlišnosti samotné, která je značná, ale i přijatelnosti, principů, apelů a důsledků.Tedy horší a lepší. Nemluvě o individuálním přístupu a nasazení. Nejčastěji jde o nevyspělý atheismus, uniformní a plochý.

  Český masový, lidový i podlidový atheismus však nevychází z osvícenectví, ani z existenciálních a etických krizí, z promýšlení, z těžkých hodin a muk, z děsu z krutého nebo lhostejného Absolutna, které promarnilo příležitost a z věčnosti, která nenabyla podoby k obrazu božímu ani lidskému, ani z důsledného racionalismu a/nebo vyššího typu humanismu. Dokonce ani adekvátně nerozvinutý a v očekávané diskvalifikující buranské podobě není vždy důsledkem této komunistické devastace duší. Ve století dvacátem se probouzel ponejvíce jako nedůsledný středostavovský a osvětářský atheismus své doby, většinou spíše zjednodušující antiklerikalismus, z něhož se později vyvinul cenově přístupný, náhražkový, avšak posilňující vědecký atheismus- věda, nejrozšířenější v běžně vulgární formě karikující polovědy, slepé víry a ulevujícího nemyšlení. Současně se samovolně rozvíjel a-theismus industriální a později i hrubě partajního střihu. V době povítězné šíření svěřeno na přiměřené úrovni poúnorovým produktům pedagogických rychlokvasíren, desítkám tisíc desítkářů, absolventům sovětoidně engelsistických dvoutřídek a pavlačovým Akademiím Vševěd. ….Uliční buditelé osvěcovali skrze vědu. Náboženství vysvětlovali právě otázkami, na které neznali lidé předvědečtí odpovědi, a tudíž přírodní jevy vysvětlovali způsobem, který je pro nás lid období Věd reakcionářský a směšný. Ani Gagarin nic neviděl. Soudružky Blabláčkové měli tuto Vědu v malíčku. Dnes se přidává podučitelský existencialismus desítkařské úrovně pro sebevědomí hrdých a statečných duší………….http://aulavirtualedemocracia.blogspot.com.br/2012/01/josef-mikovec-v-nejednoho-boha-veriti.html

 7. jm

  Smil Flek z Nohavic
  snad kdyby jste znal lepe historii.

 8. Hraničář

  Smil Flek z Nohavic
  31.08. 2017
  Jinou věcí je magické myšlení a transcendence. To je přirozená vlastnost mozku. Proto je tu relativně málo křesťanů, ale pověrčivých lidí různými směry je mnohem více. Věří se na duchy, osud, horoskopy, čarodějnictví, magie, výklad karet, přijímají se myšlenky východních náboženství atd……………………

  Kardinál Špidlík i prof. Halík rádi citují Chestertona, který (prý) řekl, že když člověk přestane věřit v Boha (samozřejmě myslel katolického), pak je schopen věřit jakémukoliv nesmyslu. Samozřejmě to říkali jen věřícím, příp. úslužné moderátorce, která byla vědomostmi netknutá, příp. ne dost „oprsklá“, aby se optala, do jaké míry je víra v katolického Boha smysluplná.
  Jednou jsem Halíkovi poslal dotaz, jaký že je rozdíl mezi (pravou) vírou a pověrou? Neodpověděl. Musel jsem si vydedukovat sám. Pravá víra je to, co hlásám já, co hlásají ostatní je falešná pověra!

 9. mulit

  jm
  01.09. 2017
  Český atheismus je nejčastěji v blízké souvislosti se světem viděným skrze ucho půlitru. Což je zcela pochopitelné v ,,intelektuálních“ kruzích, které vystačí s málem i v době kdy oficální buranství není příznakem pokrokovosti

  Nepřekvapí tedy, že lidový a často i filosofický ateismus se nedostává za těsné hranice svého původu a může být charakterizován svou lácí. V simplifikaci a redukcionismu je síla pro množství a předžvýkané argumenty z výprodeje se opouzdří nejrychleji. Proto je úroveň i filosofického a vědeckého ateismu povětšinou krajně ubohá a spíše posvícenecká. A nikterak nově osvícenecká. Náboženství jsou mnohá a různá a stejně tak atheismy a agnosticismy. Nejen co do odlišnosti samotné, která je značná, ale i přijatelnosti, principů, apelů a důsledků.Tedy horší a lepší. Nemluvě o individuálním přístupu a nasazení. Nejčastěji jde o nevyspělý atheismus, uniformní a plochý.

  Český masový, lidový i podlidový atheismus však nevychází z osvícenectví, ani z existenciálních a etických krizí, z promýšlení, z těžkých hodin a muk, z děsu z krutého nebo lhostejného Absolutna, které promarnilo příležitost a z věčnosti, která nenabyla podoby k obrazu božímu ani lidskému, ani z důsledného racionalismu a/nebo vyššího typu humanismu. Dokonce ani adekvátně nerozvinutý a v očekávané diskvalifikující buranské podobě není vždy důsledkem této komunistické devastace duší. Ve století dvacátem se probouzel ponejvíce jako nedůsledný středostavovský a osvětářský atheismus své doby, většinou spíše zjednodušující antiklerikalismus, z něhož se později vyvinul cenově přístupný, náhražkový, avšak posilňující vědecký atheismus- věda, nejrozšířenější v běžně vulgární formě karikující polovědy, slepé víry a ulevujícího nemyšlení. Současně se samovolně rozvíjel a-theismus industriální a později i hrubě partajního střihu. V době povítězné šíření svěřeno na přiměřené úrovni poúnorovým produktům pedagogických rychlokvasíren, desítkám tisíc desítkářů, absolventům sovětoidně engelsistických dvoutřídek a pavlačovým Akademiím Vševěd. ….Uliční buditelé osvěcovali skrze vědu. Náboženství vysvětlovali právě otázkami, na které neznali lidé předvědečtí odpovědi, a tudíž přírodní jevy vysvětlovali způsobem, který je pro nás lid období Věd reakcionářský a směšný. Ani Gagarin nic neviděl. Soudružky Blabláčkové měli tuto Vědu v malíčku. Dnes se přidává podučitelský existencialismus desítkařské úrovně pro sebevědomí hrdých a statečných duší…………

  A proč tuhle slohovku vypisuješ na server, kde tak třetinu uživatelů tvoří dekonvertité? Co jsi chtěl dekonvertitům sdělit?

 10. sam

  Zajímavé, no.
  —————–Problémům se nepředchází, ale nechají se vyhnít až do konce, kdy přijde bankrot farnosti, sebevražda, odchod ze služby.—————-
  To je nějaký skutečný případ??

 11. Hraničář

  http://www.duseahvezdy.cz/2016/09/20/konec-pohodlneho-katolicismu-je-cas-pripravit-se-na-pronasledovani/

  Znáte někdo poměry v USA? Já ne, ale podle zpráv soudím, že tam věřící mají ještě lepší postavení než u nás. Jsou ale u nás nějak pronásledováni? Já bych soudil, že ne! Proč se tedy cítí, jak u nás, tak i v USA, nějak špatně?

  Zároveň mě fascinuje jejich víra, že to „pronásledování“, „špatné“ kněze, bidkupry i papeže Bůh dopouští, aby křesťany, tedy spíše jen katolíky, nějak potrestal. Je to normální ? Přiznávám, že za dobu mého věření ,jsem se s takovými postoji nesetkal.

 12. Hosamen

  http://www.rozhlas.cz/plus/dnesniplus/_zprava/v-polsku-se-ateismus-a-homosexualita-leci-exorcismem-skeptici-to-chteji-vyvracet-na-kongresu–1756611
  Problém je jinde. Ateismus se nepotřebuje prosazovat a proto se ateisté tady nepotřebují setkávat.
  Protestant tu obviňuje atesty, způsobem ateista je komunista, no není.
  Obviňuje komunisty z toho, co nemůže prokázat, nikdy netvořili jednu organizaci v jednu dobu. Sčítá neprokázaná jablka s hruškama. ŘKC ke jedna, a dá se spočítat podíl kolik mrtvých mají na triku její ovečky.
  Nakonec jsem se pokusil započítat, kolik mrtvých má na triků. Našel jsem si tedy, že to je asi 100000000 v době slávy ŘKC, což v té době bylo 5% obyvatel na Zemi. Ateistům připisuje, co prokázat nemůže, tedy asi stejně. Ateista není komunista, ateistický stát neexistuje. Dá se prokázat, že státy s vedením komunistů, dnes mají věřící a měli je i tehdy, z nebe nespadli. Takže komunisté bez věřících neexistují. Jenže v této době prý zabili stejně jako ŘKC, na Zemi v té době žilo 5 mld. lidí, takže ve své době mohli zabít 0,2% lidí. Tedy ztráty za největší moci ŘKC byly 25x větší.

 13. Hosamen

  Na jedné straně jsou lidé, nevěří v bohy.
  Na druhé straně jsou lidé, kteří věří v neexistenci v bohů.
  Našel jsem katolické učení, kde tvrdí, že bez víry člověk neexistuje, ateista jen věří v neexistenci. Což je nesmysl.
  Zajímavá informace byla, že jsou kostely, kam chodí komunisté. Tedy víra je nutná. Dnes naopak každý komunista je ateista, ateista musí mít komunistické názory. Což je nesmysl.

 14. Lemmy

  Je potrebné overiť si v KSČM, ale na Slovensku KSS má členov neateistov (napríklad kresťanov, veriacich v boha).
  Pozri: http://www.humanisti.sk/view.php?cisloclanku=2012110031

  Rafael Suchý: Nie som ateista. Môžem byť členom KSS?
  Odpovedal mu člen ÚV KSS, že samozrejme, že môže byť členom KSS. Peter Nišponský mu vysvetlil: Dobrým príkladom takéhoto neantagonistického súžitia komunistov s katolíkmi v jednej (komunistickej) strane je súčasná Kuba. Tam milióny ateistov-komunistov v jednote so státisícmi kresťanov-komunistov plnia program a participujú na politike Komunistickej strany Kuby bez akýchkoľvek problémov a antagonistických ideových rozporov.

  A kresťan Jalal Suleiman je podpredsedom Komunistickej strany Slovenska (KSS).

 15. Hosamen

  @Lemmy
  To je přesně ono, na strance KSČM je jasné, že nepožadují ateisty. Web komunistů ale třeba neobsahuje, že Marxův názor na Slovany se dost podobá Hitlerovi, názor na Boha neurčuje povinnost pro všechny jeho stoupence ale způsob jednání v Německu, kde justice zvýhodňuje ŘKC.

 16. Kruliš

  Hosamene,

  zajímal by mě ten rozdíl. Vy nevěříte na bohy a myslíte si, že bohové existují?

  „Na jedné straně jsou lidé, nevěří v bohy.
  Na druhé straně jsou lidé, kteří věří v neexistenci v bohů.“

 17. Hosamen

  @Kruliš
  Pro mne existuje prokazatelné. Takže připustit neprokazatelného Boha neumím.

 18. Kruliš

  Takže před sto lety neexistovaly černé díry? Tehdy ještě nebyly prokázané. Myslím, že to tu psali již jiní, třeba Aleš. Nechápu vás ateisty, opravdu. Mimo jiné jsi právě přiznal, že věříš na neexistenci bohů, aniž bys to nějak prokázal. Nejde tedy o nevěření, ale o víru, že bohové nejsou a neprojevují se. Jak to ale dokážeš? Petr Kruliš

 19. Lemmy

  Kruliš: Tehdy ještě nebyly prokázané.

  To je logická chyba. Hosamen nespomenul neprokázané, ale neprokázatelné. Je v tom veľmi veľký rozdiel.

 20. Lemmy

  Kruliš, nie je úlohou ateistov dokazovať neexistenciu, to by spravili hrubú logickú chybu! Je úlohou tých, ktorí čosi tvrdia o existencii, aby to aj dokázali. Ateizmus je len stav poznatku, že pre existenciu bohov nie sú žiadne dôkazy.

 21. aleš

  @Lemmy

  Je úlohou tých, ktorí čosi tvrdia o existencii, aby to aj dokázali.

  Proč tedy Hawking nemá potřebu dokazovat své tvrzení, že před Velkým třeskem nebylo nic – tedy že všechno vzniklo z ničeho. Proč po něm ateisté nepožadují důkazy? Proč je tento požadavek po důkazech vznášen selektivně vůči věřícím, přičemž si ateisté mohou bez požadavku na důkazu tvrdit jakýkoli nesmysl?

  Kdo se z ateistů zeptá Hawkinse, zda věří, že vznik vesmíru nepotřebuje příčinu? Protože pokud nic není, nemůže být nic ani příčinou.

 22. Kruliš

  A jak víte, že je bůh neprokazatelný? Neprokázaný, dejme tomu, ale neprokazatelný? Jak dokážete rozlišit neprokázané od neprokazatelného? Jak víte, že bůh není jen ZATÍM NEPROKÁZANÝ namísto NEPROKAZATELNÝ? A o důkazech od Tomáše Akvinského jste nikdy neslyšeli? Pokud někdo tvrdí, že bůh je neprokázaný, měl by to dokázat. A pokud tvrdí, že je neprokazatelný, tak zrovna tak. I černé díry nebyly prokázané po dlouhou dobu, přesto existovaly a prokázaly se časem. Co když s bohem to bude to samé? Jak ho můžete naprosto odmítnout dnes, když zítra už může mít důkazy? A jak píše Aleš, bůh důkazy už má, například první příčinu.

 23. Ateistický laik

  Kruliš: Takže před sto lety neexistovaly černé díry?
  No a?
  Tehdy ještě nebyly prokázané.
  Tehdy dokonce ani nikdo o jejich existenci neuvažoval.
  Nechápu vás ateisty, opravdu.
  Pokud jste věřící, tak se to dá chápat, že nás nechápete při vašem bohem pokřiveném myšlení.
  Mimo jiné jsi právě přiznal, že věříš na neexistenci bohů, aniž bys to nějak prokázal. Nejde tedy o nevěření, ale o víru, že bohové nejsou a neprojevují se. Jak to ale dokážeš? Petr Kruliš
  Vidíte já nevěřím (v náboženském slova smyslu). Ten váš bůh je pro mě jen vámi vymyšlená idea pro oblbování lidí.
  A dokazování je na vás věřících, my vám ty vaše boží výmysli zatím jen zavrhujeme pro nedostatek (neexistenci) důkazů. Což takhle nějakou tu ukázku ukřižování a zmrtvích vstání?
  A o důkazech od Tomáše Akvinského jste nikdy neslyšeli? Pokud někdo tvrdí, že bůh je neprokázaný, měl by to dokázat.
  To byly za Akvinského nějaké praktické ukázky ukřižování, nebo jen mlel pusou?
  I černé díry nebyly prokázané po dlouhou dobu, přesto existovaly a prokázaly se časem.
  A co má černá díra (důkazy) společného s bohem? Nikdo výs „nenutí“ se k černé díře modlit, nemusíte v ní vůbec věřitt, prakticky si jí nemusíte všímat. Nikdo nedělal restituce ve jménu černé díry.
  I když někde v ekonomice ČR se černé díry nachází. 🙂
  A jak píše Aleš, bůh důkazy už má, například první příčinu.
  To jste si jen vymysleli, nějaký důkaz by nebyl?

 24. Ateistický laik

  @Lemmy: Je úlohou tých, ktorí čosi tvrdia o existencii, aby to aj dokázali.
  aleš: Proč tedy Hawking nemá potřebu dokazovat své tvrzení, že před Velkým třeskem nebylo nic – tedy že všechno vzniklo z ničeho.
  Vy jste B. Velrybu špatně četl. Před velkým třeskem se mohl vesmír smrskávat, a tím smrsknutím se smazaly všechny údaje před velkým třeskem.
  Proč po něm ateisté nepožadují důkazy?
  Protože nás Hawking nenutí ve Velký třesk věřit (v náboženském slova smyslu). A navíc je to otázka astrofyziky (vědy), ne teologie (pseoudovědy).
  Kdo se z ateistů zeptá Hawkinse, zda věří, že vznik vesmíru nepotřebuje příčinu? Protože pokud nic není, nemůže být nic ani příčinou.
  A kdo s tou příčinou vzniku přišel? A kdo tvrdí, že nic nebylo? Z mého hlediska byla hmota vždy. A pro hmotu máme důkazy.

 25. Kruliš

  Černé díry jako hypotéza tu existovaly už před jejich potvrzením. Bůh tu jako hypotéza také existuje, proč by nemohla být tato hypotéza jednou potvrzena stejně jako černé díry a jiné dnes již potvrzené hypotézy? Proč by měl být bůh neprokazatelný? Navíc už byl potvrzen, jak podle vás vznikla tak složitá věc jako je život? Nebo vesmír? Jedině díky bohu.

 26. aleš

  @Ateistický laik

  A kdo tvrdí, že nic nebylo?

  Hawking

  Protože nás Hawking nenutí ve Velký třesk věřit (v náboženském slova smyslu).

  A cítíte se nuceni věřit v Boha? Já se necítím nucen, já v něj věřím.

  Před velkým třeskem se mohl vesmír smrskávat, a tím smrsknutím se smazaly všechny údaje před velkým třeskem

  O tom jsem se už s B. Velrybou bavil – on nebyl ohledně cyklického vesmíru schopen vyjasnit, zda předpokládá, že uplynulo nekonečné množství času.

 27. Vaclav B.

  Myslím, že cyklický vesmír počítá s tím, že uplynulo nekonečně času a že to zde bylo i napsáno od místních ateistů. Žádný přesvědčivý důkaz boha nikdo nepodal. Život na počátku byl o dost jednodušší než dnes. Takže opět žádný důkaz boha. A že možná nějaký bůh existuje? Možná ano, ale moc tomu šanci nedáváme.

 28. Ateistický laik

  aleš:A kdo tvrdí, že nic nebylo?
  Hawking

  A cítíte se nuceni věřit v Boha? Já se necítím nucen, já v něj věřím.
  Ne necítím, a jsem rád, že už nemusím se tímhle zabývat. V minulosti bývaly v Evropě doby, kdy člověk musel věřit v boha. Jinak jinde ve světě jsou lidi nuceni věřit v boha.
  Ale třeba mě vadí, že stát dává věřícím restituce, a tady už „nucen“ jsem.
  O tom jsem se už s B. Velrybou bavil – on nebyl ohledně cyklického vesmíru schopen vyjasnit, zda předpokládá, že uplynulo nekonečné množství času.
  A on vám odpověděl, že uplynulo. Akorát jste ho nepochopil. A nevím co to má souvislost s bohem, já mám vždycky podezdření, že se snažíte jen odvést pozornost od náboženství.

 29. aleš

  @Ateistický laik

  A. laiku – na vazbě příčina-důsledek je založena veškerá věda. Pokud opustíte předpoklad nutnosti existence této vazby, pak je vám vše možné.

  Na existenci Boha ukazuje složitost reality

  IBM provedlo rekordně složitou chemickou simulaci na kvantovém počítači … Konkrétně se jednalo o molekulu hydridu beryllnatého (BeH2). Ta byla vybrána mj. proto, že mezi berylliem a dvěma vodíky se nestále odehrává spousta věcí, se kterými si počítač musel poradit.
  http://e-svet.e15.cz/veda/ibm-provedlo-rekordne-slozitou-chemickou-simulaci-na-kvantovem-pocitaci-1338485

  Položím zásadní otázku – jsou vlastnosti hmoty/energie tvořeny hmotou/energií?

 30. aleš

  @A. laik

  A on vám odpověděl, že uplynulo.

  Taky odpověděl, že neuplynulo, protože jsem předložil důkaz.
  A ten důkaz je jednoduchý – neexistují dvě čísla, jejichž rozdíl by byl nekonečný. A uplynutí doby je rozdíl dvou časů na časové ose.

 31. Ateistický laik

  aleš: A. laiku – na vazbě příčina-důsledek je založena veškerá věda. Pokud opustíte předpoklad nutnosti existence této vazby, pak je vám vše možné.
  O jakém konkrétním jevu příčina důsledek hovoříte? O Velkým třesku? Tak tam je pravděpodobně příčinou gravitační kolaps vesmíru předchozího.

  Na existenci Boha ukazuje složitost reality
  To je jen vaše přání.

  Položím zásadní otázku – jsou vlastnosti hmoty/energie tvořeny hmotou/energií?
  Ne. To je definice kruhem. Hmota má vlastnosti. Asi stejně jako vy máte jméno. Taky vaše jméno nevytváříte vy.

  A ten důkaz je jednoduchý – neexistují dvě čísla, jejichž rozdíl by byl nekonečný. A uplynutí doby je rozdíl dvou časů na časové ose.
  Problém je u vás, že nechápete nekonečno. Dosaďte si do výpočtu rozdílu alespoň za jednu proměnou nekonečno, a pak vám vyjde rozdíl nekonečný.

 32. Vaclav B.

  V čom je realita tak složitá, že musí existovat bůh? Jak píše Ateistický laik, hmota má vlastnosti, které vycházejí z toho, jaká hmota je a které se nějak projevují a my je měříme v číslech a rovnicích, ty rovnice samy o sobě neexistují, jen zachycují vlastnosti světa nám srozumitelným jazykem. Nekonečný čas není přeci vztah mezi dvěma čísly v přirozených číslech, ale vztah mezi bodem v přítomnosti a mezi nekonečnem na jedné straně, to není žádný konkrétní nekonečný bod. Jak ti zde píší, první život byl asi velmi jednoduchý, takže mohl vzniknouti sám. Tedy první život, fyzikální veličiny, ani nekonečná časová osa, nejsou důvodem k existenci boha či bohů. Bůh existovat může, ale zdejší mu prostě díky jeho bezdůkaznosti nedávají moc šancí. Vadí ti to?

 33. Vaclav B.

  Musím říct, že si tento web již nějaký čas pročítám, byl jsem 13 let u katolíků, odešel jsem. Bydlím na Moravě, takže se na mě dívají teď skrz prsty, s protestanty nemam zkušenost, ale Aleš je naprosto nekompetentní řešit vědecké otázky. Horší než u katolíků.

 34. toli

  Musím říct, že si tento web již nějaký čas pročítám, byl jsem 13 let u katolíků, odešel jsem. Bydlím na Moravě, takže se na mě dívají teď skrz prsty, s protestanty nemam zkušenost, ale Aleš je naprosto nekompetentní řešit vědecké otázky. Horší než u katolíků.

  Já jsem také ex katolík a mám jednoduchý návod který zabírá-koukejte se na katolíky také skrz prsty :-).
  Farář mi třeba vytýká že jsem povýšený,pochopitelně že jsem povýšený nad těmi kostelními ignoranty
  Jinak Aleš je letniční,a tento druh protestantů je opravdu horší než katolíci a to ve všech směrech

 35. Kruliš

  Zdá se mně, že opravdu jak se píše v článku o Egyptu může ateismus vyvolávat homosexualitu. Vemte si jen, kolik zdejších exkatolíků se stalo homosexuály, když začali odpadat od své víry, tedy ještě než definitivně odešli, dekonverze je proces. Tedy ateismus podle mé teorie vede často k homosexualitě, proces dekonverze je proces změny pohlavní identity. Hřích vede k slabé víře, slabá víra k dalším hříchům, včetně homosexuálních choutek. Václave, jsi taky homosexuál, jako někteří jiní ateisté zde na této platformě?

 36. mulit

  Krulišku,

  ateismus vede samozřejmě k homosexualitě. To je železný zákon. Protože co ti pak zbývá? Už nemůžeš milovat Krista, tak si musíš najít jiného chlapa. Pochop to, desítky let do tebe hučí, že máš milovat Krista. Ty tomu uvěříš, vážně Krista miluješ. Pak se staneš ateistou a co místo milování Krista? No musíš si najít náhradu. Akorát ateisti svoji homosexualitu prožívají bez kanibalismu, jako to dělají pobožní. Vy pobožní svého milence Krista milujete tak, že ho i papáte ve formě oplatku. Tak tohle pak už jako ateista bys nemohl dělat, že bys svoje milence jedl. Pouze milovat. Jíst ne. Jíst svého milence – to se dá jen v církvi.

  Krulišku, pokud chceš svého milence – JK milovat i jíst, musíš zůstat pobožným. Nic jiného ti nezbývá. A neříkej, že ho pořádně nemiluješ. Je přece pro tebe alfa a omega. A dal bys za něj i život. Nebo snad ne?

 37. Vaclav B.

  Teď jste mě mulite pobavil a velmi 😀 :D. Nikdy jsem nebyl a nejsem homosexuál, ale nic proti nim nemam. Prostě jsem přestal věřit na nedokázané nesmysly. Ale ti, kteří berou každou chvilku do pusy „tělo boží“, ti mají o homosexualitě co říkat, hlavně v instituci jako je katolická církev, která má těch sexuálních skandálů hodně. Souhlas s také s tolim, aroganci vidím častěji u knězů než u ateistů.

 38. Kruliš

  Chovat se jako drzí sprosťáci, to by vám ateistům šlo. Jen škoda, že na to není zákon, i když možná by se něco našlo. Sami vidíte hřích v něčem, co má symbolický význam. Je to jako Roršachův test, vidíte v něm hřích, protože jste skrz na skrz hříšní.

 39. mulit

  Krulišku, z toho se nevykecáš. Homosexualita je v celé bibli. Pro ženské tam moc místa není. Už jen nebeský trůn. Ten si obsadili tři chlapi. Jahve-Hospodin, Duch Sv. a Ježíš. Kde tam máš ženskou? A Ježíš byl z nebe zvyklý jen na chlapy, a to samé pak provozoval i dál. Co dělal, když se dostal na planetu Zemi? Odešel od své rodiny a našel si ženskou? Kdepak. Našel si 12 statných jinochů a s nimi chodil 3 roky. A když pak za ním přišla rodina a vzkazovali mu, že tam má návštěvu – rodinu, ukázal na své mladé muže, s kterými chodil, že to jsou jeho nová rodina. A jsou tam i pasáže v bibli, kde se každého z nich explicitně ptal, zda ho milují.

  Krulišku, z toho se fakt nevykecáš. Na homosexualitě je bible postavena. respektive na homocitech. Už Starý zákon, jak David oplakával svého milého Jonatána:
  „Jónatan přilnul celou duší k Davidovi, zamiloval si ho jako sebe sama“
  1 Samuelova 18:1
  „Jónatan svlékl svoje šaty, které měl na sobě… a poté je dal Davidovi (jako znamení smlouvy)“
  1 Samuelova 18:4
  „Stýská se mi po tobě, můj milovaný Jónatane, byls ke mně pln něhy, tvá láska ke mně byla podivuhodnější nad lásku žen“

  2.Samuelova 1:26

 40. Kruliš

  Nějací homosexuální prostituti mě nebudou poučovat o bibli svaté!!!!!! Jestli nechápete vyšší křesťanskou lásku agapé jinak než jako tělesnou a hříšnou lásku erotickou, pak si opravdu nemáme co říct. Jsme každý jiný, tam kde já vidím nejvyšší květ lidství, vy vidíte jen hnus a hnůj, je to jako ten Roršachův test, taková je bible, takoví jste vy. Bible je test, vy jste neprošli.

 41. aleš

  @Vaclav B.

  Nekonečný čas není přeci vztah mezi dvěma čísly v přirozených číslech, ale vztah mezi bodem v přítomnosti a mezi nekonečnem na jedné straně, to není žádný konkrétní nekonečný bod.

  Uplynutí doby je však definováno jako čas mezi dvěma body na časové ose. Z tohoto důvodu a z důvodu, že nelze mít na přímce dva body nekonečně vzdálené, jasně vyplývá, že nemůže uplynout nekonečně dlouhá doba.

  Jak si zastánci věčného vesmíru srovnáte ve své hlavě, že by pro veškerý myslitelný okamžik v takovémto vesmíru platilo, že před ním uplynulo nekonečně-krát více času, než od daného okamžiku kdy v budoucnu uplyne? Zdůrazňuji, že toto pravidlo by platilo pro veškerý čas v takovémto vesmíru – tedy pokrytí je 100%.
  Už vám došlo, jaký nesmysl je zastávat věčný vesmír? (slovo „věčný“ je myšleno ve významu nastalé skutečnosti, ne ve významu skutečnosti potenciální)

 42. aleš

  Mulite, redukovat tři druhy lásky – agapé, filia, eros – na jeden druh, je čistý primitivismus.

 43. aleš

  Mulite, to jak vidíš Boha, to více vypovídá o tobě samém, než o tom, jaký Bůh je.

  O Bohu je v Bibli psáno toto:
  Čistému se jevíš čistě…
  Ž 18,27

  Člověk zvrácený kvůli své zvrácenosti má na Boha zvrácený pohled.

 44. aleš

  @Vaclav B.

  Václave, zabývej se životem z informačního hlediska a spočítej si pravděpodobnost vzniku nejjednoduššího života z hlediska genetiky.

  Ateisté přicházejí s mantrou, že dříve existoval jednodušší život. Vědci dokáží redukovat genetický kód na naprosté minimum pro přežití. Ptám se, proč končí na tak obrovském množství kódu, když dle ateistů by měl existovat jednodušší život?

  Jak dokážete, že může existovat jednodušší život?

  Vyřazovali geny z akce a sledovali, jak se bez nich bakterii JVCI-syn1.0 daří. Z genomu tak ukrajovali další a další geny. Ve finále získali buňky s genomem s 531 000 písmeny genetického kódu a 473 geny.
  https://technet.idnes.cz/umely-zivot-chw-/veda.aspx?c=A160323_125828_veda_mla

  Mantra z tvrzení pravdu neudělá.

 45. Vaclav B.

  Za sebe se v genetice nevyznám, ale viděl jsem zde již odkazy na vědecké studie, které ukazují, že život mohl vzniknout sám od sebe. Není to v rozporu s fyzikou. První život byl asi velmi jednoduchý. K té nekonečnosti, nejsou dva body, které jsou od sebe nekonečně vzdálené, ale jeden bod, který je nekonečně vzdálen od nekonečna bodů. Ne od konkrétního bodu, ale od nekonečna bodů. Jako inženýr, který vystudoval ČVUT, mohu říct, že to chápu takto: kdykoliv půjdeš jakkoliv daleko do minulosti, vždy najdeš bod, který bude nekonečně vzdálen od minulého nekonečna. Tedy jdi kamkoliv do minulosti a vždy stejně narazíš na bod, který bude mít ze svého pohledu do minulosti nekonečno času. Není žádný konečný bod na nekonečné přímce. Nekonečno není klasické přirozené číslo. To musíš chápat. Který bod v kruhu je první nebo poslední? Žádný. K té složitosti světa, to my vnímáme svět složitě, než že by takový byl. Jen naše mysl je dělána k hlavně jiným věcem než k těmto. Evoluce. Proto je to tak složité pro náš mozek. A že je mozek a vědomí jedno je vidět na drogách, kouřil si někdy mariánku? Tak vidíš. Který bůh je podle tebe skutečným bohem, Aleši? Já byl 13let katolík a nedávám bohům moc velkou šanci na existenci.

 46. Vaclav B.

  Přiznám se, že pokud je bible pouze nějaké „nastavené zrcadlo“, tak jak pak může zlepšit lidi, když ti „zlí“ se v ní uvidí zlí a ti „hodní“ zase hodní? Proč není dělána, aby zlepšila lidi, spíš než je jen odrážela? Tuto otázku by si měl položit každý křesťan. V knize, která podle vás nastavuje zrcadlo, není možné nalézt poučení, pokud není člověk již předem „dobrý“. Ale dobrý to přece nepotřebuje.

 47. Vaclav B.

  Co je špatného na tělesné lásce?

 48. toli

  @Václav B
  Přiznám se, že pokud je bible pouze nějaké „nastavené zrcadlo“, tak jak pak může zlepšit lidi, když ti „zlí“ se v ní uvidí zlí a ti „hodní“ zase hodní? Proč není dělána, aby zlepšila lidi, spíš než je jen odrážela? Tuto otázku by si měl položit každý křesťan. V knize, která podle vás nastavuje zrcadlo, není možné nalézt poučení, pokud není člověk již předem „dobrý“. Ale dobrý to přece nepotřebuje.

  Protože bible vznikala od roku 1500 BC-do 1 století AD a na základě ještě starších mýtů.Odpovídá stupni poznání lidí doby bronzové a starověku.Jakýkoliv pokus napasovat biblické „pravdy“ na náš stupeň poznání je odsouzen k nezdaru. Je to skupina textů které nelze aktualizovat,Žádná kniha nemůže dělat lidi dobrými,snad jen Gut-Jarkovský.Vzhledem k nekonzistentnosti biblických textů tam dobrák najde dobro a zloduch zlo přičemž ten zloduch si o sobě myslí že je tím dobrým 🙂
  Idioti si bibli kanonizovali,tedy prohlásili jí za „boží slovo“.Sama bible je tím pádem uctívána.Pro mne je zajímavé z hlediska mé profese fakt že když idiot čte třeba Harryho Pottera tak si je vědom že je to fantasy.Když čte bibli tak najednou ztrácí kritické myšlení a myslí si že je to pravda pravdoucí.Při čemž Ježíš Kristus je takový Harry Potter starověku 🙂

 49. toli

  BTW včera vysílali na History dokument o Venuši-Afroditě.Jak se v průběhu věku měnilo chápání atributů té bohyně a jak společnost šla od matriarchátu k patriarchátu.Ani jsem nevěděl že mýtus Venuše v sobě postupně kupil všechny složky lásky -agapé-fília-eros.Byla vdaná,byla matkou,mohla být zlá a mohla být i dobrá.Sapfó z ní udělala symbol lesbické lásky a Julius Caesar oprášil jedno období řecké historie kdy pro Řeky byla Afrodita bohyní válečnicí.
  Ukazovali na současných řeckých kostelech kde se atributy Afrodity přetavili do ikonografie p.Marie,tedy to staré pohanské se plynule a přirozeně stalo součástí křesťanství,stejně jako třeba vánoce a velikonoce

 50. toli

  Osobně se mi více líbí pohanská božstva protože vyžadují pouze uctívaní a nesnaží se tlačit na pilu a měnit neměnné-morálku.Řečtí bohové a bohyně mají úplně stejné cnosti a neřesti jako lidé a to je mi sympatické.Z praxe vím že právě moralisté jsou tím co sami kritizují jenže si to v naprosté většině neuvědomují.

 51. aleš

  @Vaclav B.

  viděl jsem zde již odkazy na vědecké studie, které ukazují, že život mohl vzniknout sám od sebe

  Žádná taková studie neexistuje. Žádná studie neukazuje na možnost vzniku života.

  První život byl asi velmi jednoduchý.

  To těžko. Život umožňuje vyrobit dle genetického kódu nový život. Tento výrobní postup je velmi složitý.
  Můžeš sice věřit, že existuje jednodušší postup, ale to může být také velmi naivní přístup – zvláště pokud nejsi seznámen s detaily.

  K té nekonečnosti, nejsou dva body, které jsou od sebe nekonečně vzdálené, ale jeden bod, který je nekonečně vzdálen od nekonečna bodů.

  Protiřečíš si. Protože pokud je nějaký bod vzdálen nekonečně od nekonečna bodů, pak stačí vybrat z té množiny nekonečna bodů jeden jediný bod a už máme dva body od sebe nekonečně vzdálené – což však na přímce není možné.

  Který bod v kruhu je první nebo poslední?

  Čas neplyne v kruhu, jinak by v budoucnosti nastala minulost a v minulosti budoucnost. Jak byste spojil kvantovou fyziku a vazbu příčiny a důsledku do kruhového toku času?

  K té složitosti světa, to my vnímáme svět složitě, než že by takový byl.
  To není o vnímání. Počítače nevnímají, počítají a je velmi časově náročné pro ně spočítat simulaci velmi jednoduché molekuly tvořené pouhými třemi atomy.
  Umělá inteligence nevnímá, nachází řešení, na které by člověk jen tak nepřišel, přesto to neznamená, že řešení jsou jednoduchá.

 52. aleš

  @Vaclav B.

  Proč není dělána, aby zlepšila lidi, spíš než je jen odrážela? Tuto otázku by si měl položit každý křesťan.

  Proč nejsou zrcadla dělána proto, aby zlepšila lidi? Zrcadlo ukazuje na stav – pak, když se vidíme, jak vypadáme, můžeme s tím něco dělat.
  Nechceš přece po zrcadlu, aby tě učesalo a umylo ti tvář!

 53. aleš

  @Vaclav B.

  Co je špatného na tělesné lásce?

  Nic. Špatné je, když jeden tvrdí, že má rád své rodiče a druhý v tom vidí eros.

 54. toli

  A proč se česat a mýt tvář ? Co když je módní být neučesaný ? K mytí tváře zrcadlo opravdu nepotřebuji. 🙂

  Pokud chce křesťanství nastavovat zrcadlo tak jedině samo sobě,lidi mimo klub to nezajímá.

 55. Ateistický laik

  aleš: Jak si zastánci věčného vesmíru srovnáte ve své hlavě, že by pro veškerý myslitelný okamžik v takovémto vesmíru platilo, že před ním uplynulo nekonečně-krát více času, než od daného okamžiku kdy v budoucnu uplyne?
  Tak nějak normálně. Akorát nechápu, proč budoucnost nějak časově omezujete? Co brání budoucnost (čas) prodloužit do nekonečna?
  Uvědomujete si, že tyhle astro-fyzikálně-matematicko-filozofická cvičení nemají vůbec vliv na můj život, na rozdíl od vašeho vymyšleného boha, který vliv na váš život má?

  Ateisté přicházejí s mantrou, že dříve existoval jednodušší život.
  Zapomínáte zase základní věc, o čem je vlastně ateismus. Ateisté nepřichází, ateisté poukazují na vědu. Vyvracejte tvrzení vědcům… 🙂
  Vědci dokáží redukovat genetický kód na naprosté minimum pro přežití.
  Obává se, že tento poznatek velmi špatně vykládáte. To že něco takhle redukovaly a „ono to bylo schopné života“ ještě neznamená, že přišli na tu správnou kombinaci ze všech možných.
  Mantra z tvrzení pravdu neudělá.
  Vám to asi zní jako mantra, když vám to někdo stále (jako natvrdlým) opakuje. Já to beru zase jen jako vědecký poznatek, který se může (v klidu v budoucnu) opravit, upřesnit a třeba taky popřít. Já s tím na rozdíl od vás problém nemám.

 56. mulit

  Krulišku + Alešku

  1. Co je nečistého a zvráceného na tom, že tři literární chlapi v nebi Jahve + Duch sv. + Jošua se navzájem milují?
  2. Co je nečistého a zvráceného na tom, že se milovali dva literární chlapi David a Jonatán?
  3. Co je nečistého a zvráceného na tom, že literární Jošua miloval svých 12 jinochů, s kterými chodil?

  Já na tom nevidím nic zvráceného. Zvrácené resp. trestné by bylo jen to pojídání milého. Ale jelikož vy pojídáte svého milého jen ve formě symbolické – oplatky a víno, tak to trestné není.

  Nebo si představujete, že konzumujete skutečně toho, koho milujete?

 57. mulit

  Jo a ještě je zajímavé, že kromě homocitů, kterých je bible plná, v ní hrají ženy hrají roli zcela podřadnou. Ve většině příběhů. A apoštol Pavel jimi zcela pohrdal. Všechny důležité postavy jsou mužského pohlaví. Ženy jsou zobrazovány jako blbky, kterým je třeba něco vysvětlovat a řídit je. Dále jako prostitutky, které by jen sváděly muže.

  Všichni rozhodující hráči jsou muži. Bůh má tři mužské hlavy, apoštolové jsou muži, atd. Bílí andělé jsou muži – Michal, Gabriel atd. Černí andělé – Satan, Azael, atd. taky muži. Takže bibli psali muži, co se shlíželi v mužích.

 58. toli

  Předbiblické doby byly matriarchální teprve s nástupem bible se to mění na patriarchát. V dnešní době se matriarchát opět hlásí o své.Všimni si jak se kostelním idiotům nelíbí volání za vyváženost pohlaví a gender.Matriarchát má na svojí opodstatněnost na rozdíl od patriarchátu.Samice je nositelkou života a žena má psychicky lepší předpoklady být vládkyní nebo vůdkyní. Dokáže se v mysli věnovat více věcem naráz,má větší předpoklady k empatii a citlivosti,a zároveň umí být daleko odolnější k bolesti než muž a chybí jí mužská ješitnost.To je její obrovský předpoklad . Je zarážející že ještě na začátku minulého století neměly ženy ani volební právo.Klasické křesťanství-ženo drž hubu ,buď doma s rukama ve škopku,starej se o výchovu našich dětí a o domácnost a naopak se nestarej o vše ostatní.

 59. Kruliš

  Nebudu se bavit o nejsvětějším srdci Páně s nějakými úchyly, to se na mě nezlobte. Muž, který se tělesně miluje s mužem je úchylný. A víte, kdy to poznáte? Na konci věků. To se pak budeš mulite hodně divit, až budeš stát před Jeho tváří.

 60. aleš

  @Ateistický laik

  Akorát nechápu, proč budoucnost nějak časově omezujete? Co brání budoucnost (čas) prodloužit do nekonečna?

  Jednoduchý důkaz – přítomnost je tvořena časovým okamžikem, vzdálenost dvou okamžiků (tedy dvou bodů na časové ose) je úsečka a ta je vždy konečná.

  Chápete snad, proč je úsečka vždy konečná.

  To že něco takhle redukovaly a „ono to bylo schopné života“ ještě neznamená, že přišli na tu správnou kombinaci ze všech možných.

  🙂 Chápete, že základní procesy, které umožňují život, jsou velmi složité? Jak asi chcete redukovat genetický kód těch složitých bílkovin, které se podílejí na tvorbě nového života?

  Taky mohu tvrdit, že současné schéma počítačů lze velmi zjednodušit a budou fungovat stejně – přitom bez důkazů mě nikdo nebude brát vážně.

  Ateisté nepřichází, ateisté poukazují na vědu.
  Ateisté si myslí, že poukazují na vědu. Když se zeptám na důkazy, pak žádné nemají. Případně ani nevědí, co slovo důkaz znamená.

  Vám to asi zní jako mantra, když vám to někdo stále (jako natvrdlým) opakuje.
  Já slyším na důkazy. Natvrdlý je ten, komu nedochází, že tvrzení vědců nelze vždy ztotožnit s vědeckým tvrzením.

 61. Vaclav B.

  „jednoduchý důkaz – přítomnost je tvořena časovým okamžikem, vzdálenost dvou okamžiků (tedy dvou bodů na časové ose) je úsečka a ta je vždy konečná.“

  Zapomněl jste na polopřímku, může existovat věčná polopřímka, která se na jedné straně stále prodlužuje, ale vždy existovala už jako polopřímka. Jen se zvětšuje, věčně, ale vždy byla na jedné straně nekonečná. Vždy. Nebo stále se otáčející kruh. Jestli jsem dobře pochopil, tyto příměry už zde byly napsány, jen mě zaujaly. Věci se stále opakují, takže je jedno, do kterého bodu dáte přítomnost.

  U toho života už jsem to našel, Aleši, máš to tady: http://www.ceskatelevize.cz/ct24/veda/2134335-zivot-mohl-vzniknout-z-anorganickych-latek-potvrdili-cesti-vedci

  „Život mohl vzniknout z anorganických látek, potvrdili čeští vědci“

  „Fyzikálním chemikům Akademie věd Martinu Ferusovi a Svatopluku Civišovi se podařilo zopakovat experiment, který nabízí odpověď na otázku, jak mohly před více než čtyřmi miliardami let vzniknout základy života na planetě Zemi. Zprávu o pokusu českých vědců publikoval prestižní Sborník Národní akademie věd USA, a práce se zařadila mezi tři procenta nejcitovanějších vědeckých článků na světě. V tiskové zprávě o tom v pondělí informovala Grantová agentura ČR.

  Oba autoři práce byli hosty pořadu Hyde Park Civilizace. O výzkumu a jeho významu mluvili zde.

  „Teoreticky i experimentálně jsme dokázali, že základní stavební kameny ribonukleové kyseliny (RNA) – guanin, adenin, cytosin a uracil – mohly vzniknout díky energii rázové vlny uvolněné při dopadu mimozemských těles, ale i působením elektrického výboje na jednoduché plyny – čpavek a oxid uhelnatý,“ přiblížil výsledek experimentu Ferus. Takzvané nukleové báze, které při pokusu vznikly, stály podle současných představ vědců u zrodu nejstarších forem života na Zemi.
  Kontroverzní Millerův experiment

  Čeští vědci svou prací „očistili“ amerického vědce Stanleyho Lloyda Millera, který v roce 1953 jako první podal důkaz o možnosti vzniku organických látek z anorganických v prehistorii planety. Proti provedení a výsledkům Millerova experimentu se ale vymezovala celá řada vědců.“

  „Podmínky panující při dopadu asteroidu na Zemi simulovali čeští vědci za pomoci laseru Asterix, který patří Ústavu fyziky plazmatu Akademie věd v pražském Ládví. Vytvořili laserovou jiskru o velikosti fotbalového míče a o teplotě plazmatu, které obklopuje padající asteroid.

  Výsledky pokusu následně zpracovali francouzští vědci, jejichž výpočty pomohly odhalit reakční mechanismus, který Millerovi nemohl být znám.

  Laboratoř Svatopluka Civiše na Akademii věd se chemickou evolucí života na Zemi zabývá už téměř dvacet let. Profesor Civiš patří mezi zakladatele tohoto oboru v Česku.“

 62. Vaclav B.

  Co je úchylného na dobrovolné tělesné lásce dvou lidí? Není horší jako v bibli znásilňovat a ještě chválit otroctví?

 63. Kruliš

  Co je úchylného na dobrovolné tělesné lásce dvou lidí? A co když spolu mají sex otec a dcera nebo bratr a sestra? I když je to dobrovolné, nedělá se to, je to hřích, je to úchylné. Jde to proti přirozenosti a proti slovu božímu.

 64. aleš

  @Vaclav B.

  Zapomněl jste na polopřímku, může existovat věčná polopřímka, která se na jedné straně stále prodlužuje…

  Problém je v tom, že polopřímka se prodlužovat nemůže – pokud máme zachovat definici polopřímky.
  Chápejte, že nekonečno se používá ve smyslu limity, ne hodnoty stavu.

  Jakýkoli okamžik v minulosti je časově vzdálen od současnosti konečnou hodnotou, protože odpovídá bodu na časové ose, ne limitě.

  Minulost v nekonečně vzdálené době nikdy nebyla. Důkaz je také v tom, že nemůže existovat okamžik, kdy by došlo k překročení nekonečna ke konečnému číslu.

  Vaše tvrzení, že délka polopřímky může růst, mě přesvědčuje o tom, že se v dané oblasti vůbec neorientujete.

  Život mohl vzniknout z anorganických látek, potvrdili čeští vědci

  Vědci nic nepotvrdili. Mohu tvrdit, že Windows mohou vzniknout náhodným generováním kódu v součinnosti s principy selekce dle zvolených kritérií (obdoba evoluce).
  Jenže tady se jedná o pravděpodobnost, která se dá vypočítat. Prakticky je nemožné, aby Windows takto vznikly. Snad vám nemusím vysvětlovat proč.

  Vidím, že u ateistů je velmi slabá informovanost o teorii informace.

  Celý proces, během něhož vzniká podle DNA molekuly řetězec RNA, je kontrolován složitou molekulární mašinérií, v jejímž centru stojí enzym RNA polymeráza.
  https://cs.wikipedia.org/wiki/Transkripce_(DNA)

  Problém nastává z hlediska vzniku relevantní informace a pravděpodobnosti.

  Počítače jsou schopny generovat náhodný kód. Nepřijímám tvrzení, že generováním náhodného kódu je možno vytvořit literární dílo, např. povídku – nepřijímám to z hlediska pravděpodobnosti.

 65. Ateistický laik

  aleš: Jednoduchý důkaz – přítomnost je tvořena časovým okamžikem, vzdálenost dvou okamžiků (tedy dvou bodů na časové ose) je úsečka a ta je vždy konečná.
  Dosaďte si do jednoho časového „okamžiku“ bod v nekonečnu. Co vám vyjde? Mě vychází nekonečno.
  Chápete snad, proč je úsečka vždy konečná.
  A chápete, že může mít nekonečnou délku? Chcete nekonečno, ale neumíte s ním pracovat. Pak se z úsečky stává (polo)přímka . Viz i Vaclav B.
  A vůbec nechápu co to má společnýho s vaším maskotem? Zase jen odvádíte pozornost.

  Když se zeptám na důkazy, pak žádné nemají.
  Protože na důkazy se máte ptát vědců, když vás zajímají. Já jsem vzdělanej v úplně jiném oboru než je biologie, astronomie, psychologie, neurologie, …

  Já slyším na důkazy.
  Zatím jste o bohu žádné konkrétní nedodal…
  Už plánujete alespoň chůzi po vodě?
  Natvrdlý je ten, komu nedochází, že tvrzení vědců nelze vždy ztotožnit s vědeckým tvrzením.
  A to říkáte zrovna vy… 🙂

  Chápete, že základní procesy, které umožňují život, jsou velmi složité? Jak asi chcete redukovat genetický kód těch složitých bílkovin, které se podílejí na tvorbě nového života?
  Chápu, a na redukci se ptejte u nějakých bioinženýrů. Jen bych vám doporučil to co jste mi doporučil: Natvrdlý je ten, komu nedochází, že tvrzení vědců nelze vždy ztotožnit s vědeckým tvrzením. 🙂

  Taky mohu tvrdit, že současné schéma počítačů lze velmi zjednodušit a budou fungovat stejně – přitom bez důkazů mě nikdo nebude brát vážně.
  Můžete. Já vás vážně brát budu. Počítač je jen hodně rychle umějící sčítací a odčítací stroj. Monitor, klávesnice, atd. je jen bižuterie k pohodlnějšímu ovládání člověkem.

 66. mulit

  Kruliš
  12.03. 2018
  Nebudu se bavit o nejsvětějším srdci Páně s nějakými úchyly, to se na mě nezlobte. Muž, který se tělesně miluje s mužem je úchylný. A víte, kdy to poznáte? Na konci věků. To se pak budeš mulite hodně divit, až budeš stát před Jeho tváří.

  Krulišku, chápu, že jsi nový a nevíš, že se to všecko už tady řešilo. No neva, uděláme další kolečko o pobožných a jejich pokřiveném vnímání sexuality.

  1. Homosexualita je v přírodě běžná, co však není běžné, je homofobie – to je nemoc. Pokud trpíš homofobií, běž se léčit, jsi nemocný.
  2. Co je a co není úchylné je věc názoru, je to subjektivní, někdo by třeba blil z toho, jak lížeš pekáč tvojí staré…
  3. Vyhrožování tvým židovským bubákem na mě nefunguje. Nevím, kde jsi přišel na to, že věřím v tvého židovského bubáka z tvé fantasy knížky
  4. Náboženství ti kromě vygumování mozku, převráceného názoru na sexualitu, mj. způsobilo agresi. Zatím jen agresi vyhrožováním tvoji literární postavou, ovšem někteří tvoji bratři křesťané i vraždí https://www.youtube.com/watch?v=JBny4s21tjs

 67. mulit

  Jo a Krulišku, tobě je nic po tom, co spolu dělají dva lidi v posteli. Nebo snad lezeš lidem do ložnic? Vypadá to, že ty jsi ten úchyl. Úchyl šmírák…

 68. Vaclav B.

  Pro věčný vesmír vědci podle toho, co jsem zde četl, nějaké důkazy předložili, byl zde i odkaz na nějakou knihu, zkusím jí najít, pro vznik života také, třeba ten Millerův experiment. Že nechápeš genetiku, jelikož nejsi genetik, je tvůj problém, vědci, kteří se tím odborně zabývají, říkají, že to možné je. A k té úsečce, nemohu za to, že zaměňuješ polopřímku za úsečku, žádný konečný-nekonečný bod na konci přímky nebo polopřímky není, to by byl paradox, jsou tam jen nekonečné body, žádný konec to nemá. A teď se ptám tebe, kde má podobné důkazy tvůj bůh, Aleši? A ještě k tomu tvůj konkrétní bůh!?!

 69. kabát

  Kruliš: Co je úchylného na dobrovolné tělesné lásce dvou lidí? A co když spolu mají sex otec a dcera nebo bratr a sestra? I když je to dobrovolné, nedělá se to, je to hřích, je to úchylné. Jde to proti přirozenosti a proti slovu božímu.

  Vážně? A co bohabojný muž Lot, který obcoval se svými dcerami? Z incestu se narodily dva synové a podle bible z nich vzešly dva národy. Chudák Lot za to nemohl, ty potvory ho vožraly a ta odporná věc proběhla proti jeho vůli. A i ten šulín ho zradil, když se mu postavil. 😀

 70. Kruliš

  Opět si berete z bible jen z kontextu vytržené věci a překrucujete je, bůh se na to co udělal Lot nedíval jako na správnou věc, ale stalo se. V té době bylo také málo žen, pokud by bylo málo žen a nebylo jak jinak se rozmnožit, tak to más svůj důvod, ale ne dnes! Bible je jako zrcadlo, to co tam vidíte, jste vy sami. A nedívám se lidem do postelí, prostituti se dnes chlubí veřejně. Za nic se nestydí, ale na konci věků budou velmi trpět. A pak už jim nic nepomůže.

 71. mulit

  Krulišek – já se o ložnice druhých nezajímám. Nevím tady v sousedství, kdo s kým spí a ani to nemíním zjišťovat. Pozdravím se, usměju se, ale to je tak všecko. Domovy a ložnice druhých mě nezajímají. Co to máte vy, pobožní zabudované v sobě, že vás tak magicky přitahují ložnice druhých – to je nepochopitelné. Je to pro mě nepochopitelné, páč jsem tuhle poruchu neměl ani když jsem byl pobožný. Ani tehdy jsem se o ložnice druhých nezajímal. O ti více jsem překvapen, že nejen Kruliš, ale i spousta dalších pobožných kdyby mohli, tak se promění v mouchu a lítají nad ložnicemi a postelemi svých sousedů…..

 72. Kruliš

  To je chyba, že se nezajímáš o sousedy, takže nevíš, zda muž ženu třeba neznásilňuje, zda není pedofilní a nekoná strestné činy. Nezájem je věcí vás ateistů, křesťan se o svou obec stará, je to jeho závazek.

 73. mulit

  A že se nějací prostituti chlubí veřejně? Nevím o tom. Kde jsi to vyštrachal? Já vím třeba o tom, že spolu žijou Vítek a Sidovský snad 30 let, ale nikdy nezveřejnili žádné detaily z jejich ložnice. Nedávno jsem viděl Lafitu u Šípa, ale taky nic neříkal o soukromí. To spíše heteráci žvaní, třebas Patrasová a Slováček – ti vyžvanili všecko. Pokud bych otevřel nějaký bulvár, tak na na 100% najdu spíše heteráky, jak tam vypisují svoje soukromé věci. Co jsem vypozoroval, tak gayové jsou v těhle věcech mnohem zdrženlivější.

 74. Kruliš

  Dneska se gayové nestydí chodit do televize nebo učit naše děti. Šíří tuto nemravnost kde mohou, nedá se tomu vyhnout. A jak ti píši, správný křesťan se stará o své okolí a brání děti před hříchy.

 75. mulit

  Nemravnost je lézt druhým do ložnic. Mít někoho rád a žít s ním je v pořádku. Nemravné je mu to závidět. A nevím, jak se v reálu staráš o své sousedy, ale kdybys mi chtěl vlézt do mého baráku, dostal bys před držku a ještě bych na tebe zavolal policajty.

  A hlavně – pobožný brouku, starej se pekáč tvé staré a druhé lidi nech na pokoji.

 76. Kruliš

  Jsi nemravný a sprostý, jsi nízký člověk, mulite. Vidíš v bibli nechutnosti, protože je máš sám v sobě. Nastavuje ti zrcadlo. A tobě se ten pohled nelíbil a místo změny jsi to zrcadlo rozbil. Ale jeho střepy se ti na konci věků zaryjí do duše, uvidíš. Sbohem

 77. mulit

  Nevím, co to je duše – nějaká metafora? Vidím v bibli hlavně pověry, konspirace a blbosti + unifikující ideologii. Nemravný a sprostý jsi ty. Psal jsi, že se staráš o své sousedy, kdo s kým spí. Jsi úchylný. Kdybys dělal v reálu, to, čím se chlubíš na netu, odvedla by si tě policie v poutech. Ale možná jsi jen multinick a trollíš.

 78. Kruliš

  Už tě nějakou dobu pozoruji, mulite, ty nejsi dobrý a čestný člověk, jsi zlý. Známe se z Grano Salis, možná si mě poznal, možná ne, radit ti nebudu. Už jsme se spolu setkali, vím co jsi zač. Přesouvám se tam. Vím jako kdo tam píšeš. Tam se setkáme a tam nebudeš mít z sebou tuhle tlupu tlučhubů, tam se ukáže, kdo má pravdu.

 79. aleš

  @Vaclav B.

  jsou tam jen nekonečné body

  Můžeš mi poskytnout definici „nekonečného bodu“? Matematika nic takového nezná.

 80. Vaclav B.

  Ano, mohu, matematika to zná. Přímka znamená, že není žádný konečný bod, tedy žádný nekonečně vzdálený bod, jen nekonečně bodů na dané přímce nebo polopřímce. Není žádný konečný bod který je nekonečně vzdálen, pouze nekonečně bodů které tvoří přímku, která nikde nekončí. Tvé nepochopení matematiky a geometrie mě jako člověka z ČVUT fascinuje.

 81. toli

  Tvé nepochopení matematiky a geometrie mě jako člověka z ČVUT fascinuje.

  To by nemělo,my co jsme zde déle už víme že Alešek nechápe více věcí 🙂

 82. mulit

  Takže Krulišek je Myslivec alias Jan 21. Bobánek, to tu dlouho nevydržel. Tam nadává katolíkům, tady chtěl ateistům. Jenže bobek na to nemá. Pobožný bobek.

 83. aleš

  @Vaclav B.

  Ano, mohu, matematika to zná.

  Když můžeš, proč neposkytneš?

  Můžeš doplnit větu?
  „Nekonečný bod je…“

 84. aleš

  @toli

  Alešek nechápe více věcí …

  Ano, nechápu, jakým způsobem je schopen toli přijmout dezinformaci, že echo24.cz je proruský web a soukromé subjekty nemají právo čerpat dotace EU. 😀

 85. Vaclav B.

  Už jsem ti to napsal, není co měnit, zde je definice: „Přímka znamená, že není žádný konečný bod, tedy žádný nekonečně vzdálený bod, jen nekonečně bodů na dané přímce nebo polopřímce. Není žádný konečný bod který je nekonečně vzdálen, pouze nekonečně bodů které tvoří přímku, která nikde nekončí. „

 86. aleš

  @Vaclav B.

  Václave, já chci definici tebou zmiňovaného „nekonečného bodu“, ne definici přímky.

  Nebo snad potřebuješ vysvětlit slova „definice“ a „pojem“?

 87. Vaclav B.

  Proto ti právě říkám, že tvůj nekonečný bod není, říkají ti to tu i ostatní, není u nekonečna potřebný a není ani možný, jinak už to není nekonečno. Zbytek jindy, omlouvám se, ale nemam na to nervy ani tolik volných chvilek.

 88. Ateistický laik

  Můžeš doplnit větu?
  „Nekonečný bod je…“ v nekonečnu.

 89. aleš

  @Vaclav B.

  Proto ti právě říkám, že tvůj nekonečný bod není

  Dříve jsi psal…
  jsou tam jen nekonečné body

  Václave, není dobré používat přivlastňovací zájmena ve vztahu k matematice.

  To bych se mohl rovnou zeptat, v čem se liší můj nekonečný bod, který dle tebe není, od tvých nekonečných bodů, které dle tebe jsou.

Komentáře nejsou povoleny.