Islám je nereformovatelný, tvrdí egyptský politolog Hamed Abdel-Samad

Autor | 29.08. 2017

Prochází si nyní islám a celý muslimský svět „svým středověkem“, stejně jako si jím procházelo křesťanství, a je jen otázkou času, než se islám vnitřně zreformuje a zbaví se všech svých špatných vlastností? Tato otázka vyvstává poslední roky poměrně často a odpovědi na ni se různí. Apologeti islámu mají jasno: křesťané přeci ve středověku taktéž páchali všemožná zvěrstva, a vzhledem k tomu, že islám vznikl později, tak si nyní prochází tím, co má jiné abrahámovské náboženství, křesťanství, již za sebou. Tomuto názoru se však do cesty staví některé z principů islámského náboženství a jiní tak o možnosti reformace islámského náboženství pochybují. Otazníky visí i nad tím, zdali se vůbec vnitřně zreformovalo křesťanství: je dnes křesťanství krotké proto, že je jiné, než bylo před několika sty lety, nebo pouze proto, že mu podmínky dnešní Evropy neumožňují projevovat se tak, jako dříve? Filosof Sam Harris ve své knize The End Of Faith tvrdí, že náboženská umírněnost mainstreamového křesťanství není dána nějakou vnitřní evolucí víry, nýbrž že se jedná o „produkt mnoha úderů kladiva modernity, kterému byly některé principy víry vystaveny.“ Já se s jeho názorem ztotožňuji. Jak je to však s islámem?

Islám v tomto ohledu disponuje problémem daleko větším, než jaký existuje u křesťanství. Zatímco Bible je textem, který je pouze „inspirován Bohem“, Korán je doslovným slovem Alláha. V rámci islámu se navíc pokusy o různé vlastní interpretace těch kterých pasáží Koránu považují za akt hereze a odpadnutí od víry. Je to poměrně logické: vezměme v potaz, že Alláh disponuje atributy vševědoucnosti, všemohoucnosti a neomylnosti a je Stvořitelem Universa, který stvořil nás, naši Zemi, vše živé i neživé, celý vesmír, zkrátka vše. Jak by potom kdokoliv, kdo jím byl stvořen, mohl cokoliv vědět lépe, než on sám? V islámu jsou proto tyto snahy o vlastní interpretaci vnímány jako povyšování se nad Boha, které je vnímáno jako akt odpadnutí od islámu (jež je takřka ve všech muslimských zemích dle platné legislativy trestné). Navíc, pokud vezmeme v potaz to, že Alláh je nejdokonalejší možnou entitou a Korán je jeho dílem, vysvitne, že Korán nelze jakkoliv reformovat či revidovat, aniž by zároveň nebyly porušeny předpoklady o absolutní dokonalosti Alláha. Je-li Alláh nejdokonalejším jsoucnem a Korán je jeho výtvorem (tedy Korán má podíl na této absolutní dokonalosti), přidáním či odebráním čehokoliv se kvalitativně nutně zhorší: Co je dokonalé, nemůže již být zlepšeno, z podstaty dokonalosti to není možné.

K tématu reformace islámu se v dubnu letošního roku vyjádřil také egyptsko-německý politolog, novinář a spisovatel, Hamed Abdel-Samad, autor knih Islámský fašismus a Účtování s Mohamedem, které vyšly i v českém překladu. Abdel-Samad se narodil do rodiny sunnitského imáma a za svých mladých let byl členem Muslimského brarstva. Ze své náboženské víry však postupně vystřízlivěl a stal se ateistou. V Káhiře studoval japonštinu, francouzštinu a angličtinu, aby poté v Německu, kam příšel ve věku 23 let, vystudoval také politologii na univerzitě v Augsburgu. Abdel-Samad následně působil jako univerzitní pracovník v Erfurtu a Braunschweigu. Veřejně známým se Abdel-Samad stal v roce 2009, kdy v Německu vyšla jeho knižní prvotina Mein Abschied vom Himmel (Moje rozloučení s nebem). V reakci na jeho islamokritickou činnost nad ním byla v roce 2009 vynesena fatwa smrti a Abdel-Samadovi poté byla přidělena policejní ochrana.

Hamed Abdel-Samad (vpravo) na fotce s Kacemem el Ghazzalim z IHEU.

Podobný scénář se opakoval v roce 2013: Mahmoud Shaaban, profesor egyptské univerzity Al-Azhar, v rozhovoru pro egyptskou salafistickou televizní stanici Al-Hafez obvinil Abdel-Samada z hereze a řekl, že „Abdel-Samad musí být zabit za spáchání hereze, pokud odmítne své postoje odvolat“. Dále uvedl, že „poté, co bude Abdel-Samad konfrontován s důkazy toho, že spáchal herezi, je povoleno jej zabít“. Nutno dodat, že v roce 2014 byl Mahmoud Shaaban z univerzity suspendován. Abdel-Samad se však výhrůžkami smrtí nenechal odradit a ve své islamokritické aktivitě pokračoval, a pokračuje i nadále. V roce 2015 spustil na YouTube svůj kanál s názvem Ṣundūq al-Islām („Box of islam“). Tento kanál však Abdel-Samad provozuje v arabštině, jelikož cílí právě na arabské publikum.

K otázce reformovatelnosti islámu se Abdel-Samad vyjádřil pro marocko-francouzský web TelQuel. V angličtině pak o celé věci informoval Saad Eddine Lamzouwaq ze serveru Morocco World News. Abdel-Samad pro TelQuel uvedl, že „pokud by bylo islám možné reformovat, stalo by se tak již před několika stoletími. Islám je ultra-sakralizovanou entitou. Kdo by měl tu odvahu přepisovat a reformovat slova Alláha? V rámci islámu navíc neexistuje žádná centrální autorita tak, jako je tomu u katolické či u pravoslavných církví.“ Další překážkou pro reformaci islámu je dle Abdel-Samada to, že islám jde daleko za hranice náboženství a proto nemůže být reformován. „Islám je v zásadě neslučitelný se sekularismem. Islám představuje tradici, která spojuje náboženství s ekonomikou, politiku s militarismem a která značně komplikuje vztahy mezi muslimy a nemuslimy,“ uvedl Abdel-Samad.

Úplně černě to však Abdel-Samad přeci jenom nevidí. Domnívá se totiž, že ačkoliv islám reformovat nelze, muslimové (respektive jejich mentalita) ano: „Pokud budeme o islámu uvažovat jako o supermarketu, lze říct, že nemůžeme změnit rozmístění jeho zboží. Změnit však můžeme chování spotřebitelů tak, aby si nevybírali zboží s prošlou lhůtou trvanlivosti,“ zakončuje Abdel-Samad.

 

109 thoughts on “Islám je nereformovatelný, tvrdí egyptský politolog Hamed Abdel-Samad

 1. Azazel

  „Filosof Sam Harris ve své knize The End Of Faith tvrdí, že náboženská umírněnost mainstreamového křesťanství není dána nějakou vnitřní evolucí víry, nýbrž že se jedná o „produkt mnoha úderů kladiva modernity, kterému byly některé principy víry vystaveny.“ “

  Podle mě se to nevylučuje. Údery kladiva přece mohou způsobit evoluci.

  Bylo by dobré, aby někdo postupně muslimy přesvědčil, že Korán je také bohem jen inspirovaný a to volně. Ovšem udělat to mimo Evropu. Tedy nejdřív je umírnit a pak teprve je sem pouštět, klidně ve velkém. Do té doby ne. Zkoušet bychom to měli. Také naši imámové by měli mít povinnost učit jen euro-islám. Liberální a sekulární islám. Ale neděje se to a tlak na to není nebo malý. Zatím.

 2. Jaroslav Štejfa

  Mám nejasnou domněnku, že společnosti, jejichž páteří je nějaké abrahámovské náboženství, musí projít jakýmsi „holocaustem“, aby její členové (alespoň ta intelektuálně zdravá a nějak vlivná skupina ) došla v relativně krátké době (alespoň několika generací) k přesvědčení o neudržitelnosti dogmatického způsobu ovládání společnosti. Podle mne se tak stalo křesťanství v třicetileté válce. Veškerá hrůza takového dění se nakonec přetavila v upřednostnění metodického pochybování o čemkoliv a rozumové volby řešení na základě odhadu následků v tomto reálném konkrétním světě, ne v pekle nebo nebi. Ale všichni víme, že tento proces nemá jednoznačný konec, také se o to tady stále přeme. Zpět k islamismu – i mohamedáni asi budou muset absolvovat svůj krvavý přerod. Pro nás ostatní je zde ohromné nebezpečí. Už nikdy nebude na světě situace, kdy civilizovaná společnost může zdáli a v bezpečí pozorovat, jak se mohamedáni mezi sebou nebo s někým jiným řežou na život a na smrt a oné společnosti se to netýká, protože je to daleko a dobře jim tak. Západní svět už nemůže riskovat žádný globální konflikt, dokonce ani lokální dostatečně veliký. Věru, každá rada drahá. Vždy jsem byl proti preventivním úderům pro jejich zneužitelnost, ale babo raď.
  Rodí se zde jeden z největších morálních problémů lidstva.
  Jaroslav Štejfa

 3. mulit

  Je tu rozdíl mezi křesťanstvím a islámem. Ježíš byl snílek, fantasta a pacifista. Mohamed byl kšeftař a válečník. Od toho se odvíjí i ideologie. Každý si vyrobí takovou ideologii, která odpovídá jeho povaze.

 4. Marian

  křesťané přeci ve středověku taktéž páchali všemožná zvěrstva, a vzhledem k tomu, že islám vznikl později, tak si nyní prochází tím, co má jiné abrahámovské náboženství, křesťanství, již za sebou.

  Svetské správanie bolo rovnako brutálne. Obesenie Jánošíka za rebro a vyvraždenie jeho rodiny a podpálenie domu. Alebo poprava Juraja Dóžu. Alebo odtínanie rúk za krádeže. Alebo vyvraždenie Slavníkovcov…
  Kresťanstvo aj v tejto brutálnej dobe vplývalo na humánnejšie správanie. Spoločnosť bez kresťanstva by bola brutálnejšia.

  Holokaust bol ateistický a nie kresťanský. Bol rýdzo sekulárny. Vie mi niekto povedať, v ktorom koncentráku sa slúžili omše za zomretých? Alebo tam mohli ľudia chodiť na prijímanie alebo chodiť odtiaľ na púte?
  A príklad brutality bez boha je obdobie osvietenstva. Percentuálne bolo vyvraždených viac obyvateľov dotknutých oblastí než za nacizmu.

 5. ateista

  Mariane, Vy se humánně chováte proč? Protože se bojíte pekla nebo se těšíte na věčný život v ráji nebeském? Ať je to jedno nebo druhé, Vy věříte, že obojí existuje? Že existuje bůh? Pokud ano, stal jste se obětí největšího zločinu, jaký páchá církev na obyvatelích zeměkoule.
  Já jsem ateista a nechovám se humánně o nic méně než Vy. Tak v čem je problém?
  Pan Štejfa to vyjádřil velmi dobře. Islám nejenže je nereformovatelný, je také nezničitelný. Takže jediným řešením pro Evropu by bylo, aby zůstal tam, kde je. Obava z většího lokálního konfliktu je namístě, obávám se, že v nedaleké době k němu dojde. Z ekonomických důvodů. Evropa neuživí nepracující miliony muslimů. A Evropané se vzbouří.

 6. Azazel

  1) Tehdejší společnost byla křesťanská a i „světská“ společnost byla křesťanská, takže moc světská nebyla.

  2) V Antice nebyla taková krutost a útlak jako ve středověku, byť tam útlak a krutost také byla. Křesťanství ale vše zhoršilo.

  3) Za Jánošíka nebyl nikde sekulární stát, možná chvíli za Fr. revoluce, já ani nevim, kdy ten lupič žil a nehodlám to hledat.

  4) Holocaust nebyl sekulární, ale výsledek nábožensky založeného nacismu, výsledek křesťanského staletého antisemitismu, mimo jiné. Pogromy se děly celý středověk. Ježíš nepřinesl mír, ale meč. Sám to říká, v Bibli. A někdo to tak i pochopil. Holt blbá knížka plná protikladů = blbé a spekulativní výklady = blbé a negativní následky.

  Hezký zbytek dne.

 7. Jaroslav Štejfa

  K Marianovi:
  Možná není slovo holocaust (holokaust) to nejlepší označení pro katastrofu chování se lidí mezi sebou, protože nabylo v konci 20. století příliš specifický význam vyvražďování Židů.
  Chci prostě říci, že jakékoliv totalitní či absolutistické režimy, opírající se o dogmatická pravidla morálky a tedy politiky, jsou schopny se navzájem, včetně svého okolí, naprosto zničit na základě zhovadilých záminek – např. zda Bůh je jedinečný nebo trojí, nebo zda existují lidé a podlidé a podobně. Pro zachování lidstva je důležité se těchto zvrhlostí zbavit. Tím není řečeno, že je to krátký proces a na jedné straně jsou ti dobří a na druhé ti zlí. Takový postoj je pouze další zhovadilost. Křesťanská teokracie je jistě humánnější ve srovnání s islámskou ale jistě méně humánní ve srovnání s demokracií sekulární.
  Ideální stav je princip řešit společenské problémy bez použití násilí, což každý rozumný člověk považuje za nedosažitelný stav; tedy se musí násilí omezovat na nejnižší možnou míru a to jaksi nauky abrahámovských náboženství neumožňují. Mají svá tisíciletá absolutní dogmata, která jsou v každém náboženství jiná a věřícími neustále porušovaná, ačkoliv nad nimi vládne ten stejný všemohoucí a vševědoucí a nekonečně dobrý Bůh, který si lidi stvořil k obrazu svému. Proboha!
  Hlásat, že opilec, který bije svou ženu je humánnější než vrah je jistě pravda, ale moc nepomůže, oba musí být ostrakizováni a trestáni světsky, čekat na boží soud je projev bezmocnosti.
  Tvrzení „A príklad brutality bez boha je obdobie osvietenstva. “ je obludné. Do té doby byla společnost řízena principy nesmyslných feudálních privilegií (nebudu je zde vypisovat). A proti tomu najednou stály principy rovnosti před zákonem, demokracie. Co myslíte, plácli se panovníci, šlechta a církve do čela a řekli si – to je nápad, od zítra bude vše jinak – nebo své pořádky hájili zuby nehty? Na kterou stranu byste se přidal vy? Byli vaši předci členy jaké třídy či vrstvy obyvatelstva?
  Vrátíme-li se do arabského světa k islámu, shledávám určité podobnosti: na jedné straně felláhové naprosto závislí na pronajatém kousku půdy, bez vzdělání a v zajetí dogmatického náboženství, na druhé straně imámové a šejchové, mající v rukách veškeré hmotné a duševní bohatství společnosti; mezi nimi pár osvícenců, kteří žijí jednou nohou ve vyhnanství nebo poklonkují režimu. Kde byste se chtěl v té společnosti nacházet? Považujete ji za humánnější, než společnost křesťanskou 17. století? Hrozí krvavý konflikt třeba mezi šíity a sunnity? Jak byste řešil problémy takových společností? Miliony otázek.
  Jaroslav Štejfa

 8. A.S.Pergill

  Podle některých historiků byl Jánošík agentem protihabsburských separatistů a měl za úkol vytvářet neklid v zázemí. S takovými lidmi se ani dnes v případě dopadení nikdo nekašle. Agenti Bavorského krále, který aspiroval na český trůn jako konkurent Mařky Tereziové (řada států pragmatickou sankci neuznala), dopadli ještě daleko hůř, včetně posledního potomka katovské rodiny Mydlářů, který se s nimi zapletl skrze svou manželku, rodilou Francouzku.

  Jinak je, bohužel jasné, že totalita, která významné části obyvatel naprosto vymyla mozky, se v rukavičkách řešit nedá. Pokud chceme vyhrát nad islámem, musíme se připravit nikoli na potoky, ale řeky krve.

 9. Azazel

  Jelikož je dnešní islám mnohem horší než dnešní křesťanství, vztato na ty hlavní verze, je třeba je sem hlavně nepouštět. Liberální demokracie si s nimi poradit neumí, o čemž vypovídají ghetta, průzkumy muslimského většinového mínění i spousta případů jejich chování. A poté i ten terorismus, i když menšinový. Je třeba nedávat jim ani azyl, ani zelenou migraci. Je třeba v rámci V4 odmítat kvóty a změnit ústavy a některé mezinárodní dohody nebo je vypovědět. Jestli nás za to vyhodí z EU, tak ať. Lepší trochu dočasně zchudnout než tu mít rostoucí nádor islámu (díky kvótám, např.). Udělejme z liberální demokracie klidně polo-liberální demokracii, hlavně jí nezničme úplně do budoucna díky postupné islamizaci. A spoléhat se na to, že je do té doby integrujeme, se zatím nedá, není zde liberální a sekulární precedent (Turecko to zavedlo silou a dnes vidíme, jak to dopadlo po skoro 100letech).

  S křesťanstvím si poradíme později. Není tak nebezpečné, není to priorita, i když jich je zde ještě stále o dost víc než muslimů. Ale není v naší době tak nebezpečné.

  Postupujme chytře, takticky. Cíl je plná sekularizace. Ale metody mohou být flexibilní.

  Krásný zbytek dne.

 10. Jaroslav Štejfa

  K Azazelovi:
  Bohužel ani s vámi nemohu souhlasit. To, co říkáte je v podstatě isolacionismus. Uprostřed Evropy, obklopeni z jedné strany valící se totalitou sebevražedných režimů arabského světa a z druhé strany EU a USA, kterým vypovíme smlouvy nebo je budeme sabotovat – a tedy nás nebudou cítit jako spojence ale příživníka, ze třetí molochem Ruska (kde máme čerstvé zkušenosti), takový postup považuji za sebevražedný. Sama desetimilionová společnost si neporadí s ničím takovým. Trochu mi připomínáte prezidenta Zemana, kterého jsem slyšel v TV, jak se rozčiluje nad postojem NATO – že prý „k čemu je …“; z úst hlavy státu, který neplní ani ty nejzákladnější povinnosti v této organizaci, je to slabomyslnost smíšená s drzostí.
  Není to ani moudré, ani chytré, je to hloupá průhledná vychcanost.
  Jaroslav Štejfa

 11. mulit

  Jaroslav Štejfa
  Trochu mi připomínáte prezidenta Zemana, kterého jsem slyšel v TV, jak se rozčiluje nad postojem NATO – že prý „k čemu je …“; z úst hlavy státu, který neplní ani ty nejzákladnější povinnosti v této organizaci, je to slabomyslnost smíšená s drzostí.
  Není to ani moudré, ani chytré, je to hloupá průhledná vychcanost.

  Co si pamatuji, tak se česká armáda účastnila kdečeho ve světě pod taktovkou NATO. I toho rozesírání cizích států na východě a jihu. A many 2% na obranu nedává skoro nikdo v Evropě. A Zeman správně řekl, k čemu je organizace, která Evropu nechrání. Mají tolik lodí (myslím NATO a EU), proč ty čmoudy neodvozí zpátky přes Středozemní moře, odkud připluli? K čemu je vlastně to NATO? A kdo je hrozbou pro ČR? Rusko? Rusko nám chce zde nainstalovat muslimy, Araby? Nebo který stát nám to chce zde dovézt? Spíše vidím Německo jako problém. Zase je problém Německo. 1. sv. válka, 2. sv. válka a teď zas emigrace. Vždycky v každém průseru v Evropě mají velkou až hlavní iniciativu Němci. Co to je za hloupý a arogantní národ s hloupými a arogantními politiky?

 12. Azazel

  Ne to co říkám není izolacionismus, ale braní migrantů jen které chceme. A my chceme. Vietnamce, Ukrajince,… takže jim pomáhejme.

  V4 je soběstačná, kdyby bylo potřeba, ale před Unií jsme také obchodovali se Západem a nehladověli sme, pamatujete na 90.léta? To jsme v Unii nebyli.

  Raději 90.léta zpět než islám v budoucnu. Takže s vámi Jaroslave žel nemohu souhlasit zase já a plně si stojím za naprosto každým slovem, které jsem napsal. Jinak proti NATU není snad ani ten Konvička, ani Zeman, natož já. O odchodu z NATO nikdo neuvažuje. Jen o změně ústavy a ochraně liberální a SEKULÁRNÍ demokracie, která nebude udržitelná v multikulturním světě regresivně levicového moderního Západu. To se již ukazuje a bude ještě více, za čas.

  Takže jak říká předseda vlády Sobotka: další muslimy nebrat. Inu, když to říká i ten Sobotka. 🙂

  Hezký den.

 13. Marian

  ateista
  Takže jediným řešením pro Evropu by bylo, aby (islam) zůstal tam, kde je.

  Islam už tu je. Ak sa dovolávate toho, aby zostal, kde je, tak sa dovolávate, aby zostal tu. Populačný prírastok moslimov je vyšší ako ateistov. A matematika vám predpokladám ide 🙂
  Veriaci veria v boha preto, lebo veria, že existuje. Strach z pekla alebo odmena v nebi je miniatúrna nepodstatnosť.

  Neexistenciu boha musíte vyvrátiť. Tvrdenie, že si cirkev boha vymyslela, neobstojí. Viera nie je založená na dôkazoch. Je to len pravdepodobná hypotéza, ktorá sa ukazuje ako pravdivá.
  Islam je zničiteľný a tu vidím leví podiel na tomto čine práve u ateistov. Ak niekto môže zničiť islam, sú to ateisti. Podrobnou analýzou ich textov v štýle brány i-ateismus. Myslím, že toto je priam historická šanca na reparát ateistov, keďže v strete s kresťanmi pohoreli.

 14. Marian

  Honzo Werner
  Hitler považoval za největší nebezpečí pro třetí říši právě ateismus a sekularismus. Sám byl katolík a křesťané byli jeho spojenci.

  Nepasujem sa do pozície znalca dejín. Hitler vzišiel z demokratických volieb v kresťanskej krajine, kde zaujal voličov politickým programom. Podobne ako ateista Fico vzišiel zo slobodných volieb v kresťanskom Slovensku.
  Hitler zaviedol odluku štátu a cirkvi. Tá je v Nemecku doteraz. Pôsobil v kresťanskej krajine a zaiste jeho spojencami boli kresťania.
  Neodpovedali ste mi na otázku, v ktorom z koncentračných táborov sa dalo slobodne praktizovať vierovyznanie, stáli tam kostoly atď.

 15. Marian

  Pergill
  Pokud chceme vyhrát nad islámem, musíme se připravit nikoli na potoky, ale řeky krve.
  Hm… takže už rozumiete brutalite a opodstatnenosti križiackych výprav?

 16. mulit

  Marian napsal: Veriaci veria v boha preto, lebo veria, že existuje. Strach z pekla alebo odmena v nebi je miniatúrna nepodstatnosť.

  Je vidět, že jsi akademik teoretik, který mezi pobožnými nikdy nebyl. Je to přesně naopak, než píšeš. Je to právě strach ze smrti a toho, co bude po ní, co vede pobožné k udržování víry a udobřování si boha. K tomu vyvolávaní pocitů viny, hříchů atd. Strach z pekla a odměna v nebi je hybnou silou náboženské víry. Je to základní motor víry.

 17. Jaroslav Štejfa

  K mulitovi:
  Výmluvy, že neplním své závazky, protože někdo je neplní ještě víc, je zbabělé a hloupé. Odchytit čmoudy (jsou to podle vás lidé?) a vysadit je bez pomoci na holý břeh, či je opustit na moři, je kruté a nelidské – řešení pro mě nepřijatelné – jak se lišíte od vrahů? Jak by podle vás mělo NATO zasahovat? Vyhlásit někomu válku? Honit lidi po moři?
  Podle mne je možné být se SRN vojenští a ekonomičtí partneři, avšak totéž není možné s Ruskou federací, z mnoha důvodů, opačný postoj je přinejmenším dětinský. Mezi mírou arogance Andělky Merkelové a Miloše Zemana nevidím propastný rozdíl, ovšem mezi nimi a Putinem je v tomto rozdíl řádový.
  Nakonec: Jak dalece musí být člověk arogantní, aby označil některé lidi za čmoudy? Jak musí být člověk arogantní, aby sám bývalý vyznavač dogmatických pověr, označující se za prozřelého, nepovažoval sobě podobného za sobě rovného?
  Jaroslav Štejfa

 18. Jaroslav Štejfa

  K Azazelovi:
  V4 není soběstačná (to při zachování životní úrovně v Evropě není nikdo), je však politicky nesoudržná a spoléhat se na ni je bláhovost.
  Pokud nechcete vystoupit z EU a z NATO, jsme zajedno, já taky ne. Znova to samé řeknu primitivněji: pokud spolu uzavřeme dohodu, že budeme každý rok kupovat – já šípy a vy luk, a potom si půjdeme na silvestra zastřílet, nemohu říkat, že spolky s vámi nemají cenu, protože z toho luku není čím střílet. Takže ani s vašimi, ani se Zemanovými názory nadšený nejsem.
  Prosím nadhoďte nějaké konkrétní změny naší ústavy, aby vyhovovaly vaším představám o řešení problému s uprchlíky. Já se pak pokusím je rozcupovat.
  Jaroslav Štejfa

 19. Azazel

  V4 je soběstačná, ale hlavně odchodem z Unie by zůstal nadále obchod se Západem, jako Rusko přes všechno obchoduje se Západem a přitom proti němu dokonce válčí. Takže klid. Absolutně nic závažného by se nestalo. Jako v 90.letech. Možná trochu zpomalený růst, možná ne. Ale za tu cenu to stojí. Zničení sekularismu do budoucna díky multikulturalismu a islámu je horší varianta.

  Proto souhlasím s naším panem předsedou vlády a prezidentem – žádné další muslimy nebrat.

  A podle mě nás za to EU ani nevyhodí, takže vedeš planou diskuzi.

  Krásný víkend. 🙂

 20. Hraničář

  Jaroslav Štejfa
  01.09. 2017
  V4 není soběstačná (to při zachování životní úrovně v Evropě není nikdo) ……………………..

  V tom je ten problém. Vysoká životní úroveň Evropanů je zajištěna (i) okrádáním chudých zemí. Jaká by asi byla evropská životní úroveň, kdyby vztahy s chudými zeměmi, a ekonomická spolupráce, byly vzájemně výhodné?

 21. mulit

  Jaroslav Štejfa napsal: Výmluvy, že neplním své závazky, protože někdo je neplní ještě víc, je zbabělé a hloupé.

  No mně zase připadne zbytečné dávat na armádu 2%, když to většina států NATO nedělá. Ty peníze se musejí někomu vzít. Vezmou se důchodcům a matkám s dětmi. Třeba. Nebo se nebudou zvyšovat platy zaměstnanců. Nepostaví se dálnice, nepostaví se školy. Nedá se na vědu. Aby se mohlo dát více na armádu, musí se to vzít z civilního sektoru. Není jiná možnost.

  Odchytit čmoudy (jsou to podle vás lidé?) a vysadit je bez pomoci na holý břeh, či je opustit na moři, je kruté a nelidské – řešení pro mě nepřijatelné – jak se lišíte od vrahů? Jak by podle vás mělo NATO zasahovat? Vyhlásit někomu válku? Honit lidi po moři?

  Čmoudi jsou lidé. Ovšem nepatřící do Evropy. Ne kvůli barvě pleti, ale kvůli nekompatibilitě s naší kulturou. A taky kvůli jejich islámu. Bral bych jenom ty, co se zřeknou islámu a ztvrdí to svým podpisem. Dále nebrat negramotné. Nebrat ty s IQ pod 80. Takže vstupní pohovor a testy IQ. A ty, co vyznávají islám, nebrat. Udělat všechno proto, aby si mezi sebou řekli, že Evropa je už nevítá. A oni přestanou jezdit. Nikde jsem nepsal, že se mají topit nebo střílet. Psal jsem, že je mají naložit do lodí a odvézt zpátky. Pro mě to není kruté. Je to správné. Tam se narodili, tam patří. A pokud je nějaký stát opravdu potřebuje, ať si vybere z nich ty lepší. Tzn. ty, co nevyznávají islám a mají přijatelný IQ a jsou gramotní. Negramotné, s nízkou inteligencí a muslimy nebrat vůbec. Budou to jen paraziti na dávkách a hrozba kriminality, terorismu. Nemorální vůči původnímu obyvatelstvu je právě zvyšování hrozby a kriminality. Na ty domácí lidi ty vůbec nemyslíš. To je problém, vás, sluníčkářů. Že myslíte na cizí kukačky, nad nimi roníte slzy, ale na domácí obyvatelstvo z vysoka serete. Ignoranti!

  Podle mne je možné být se SRN vojenští a ekonomičtí partneři, avšak totéž není možné s Ruskou federací, z mnoha důvodů, opačný postoj je přinejmenším dětinský. Mezi mírou arogance Andělky Merkelové a Miloše Zemana nevidím propastný rozdíl, ovšem mezi nimi a Putinem je v tomto rozdíl řádový.
  Nakonec: Jak dalece musí být člověk arogantní, aby označil některé lidi za čmoudy? Jak musí být člověk arogantní, aby sám bývalý vyznavač dogmatických pověr, označující se za prozřelého, nepovažoval sobě podobného za sobě rovného?

 22. mulit

  Poslední odstavec se mi nějak otiskla citace od Jaroslava Štejfy. To tam nepatří. Mělo to skončit tím „ignoranti“.

 23. Hraničář

  mulit
  01.09. 2017
  Bral bych jenom ty, co se zřeknou islámu a stvrdí to svým podpisem…………………ty, co vyznávají islám, nebrat……………..

  Islám nijak neznám. Ale např. o aláwitech jsem četl, že to jsou takoví docela sekulární muslimové. Je to sice odnož šítů, ale už hodně modernizovaná. Proto je to vrstva, na islámské poměry, hodně vzdělaná. A proto je ani sunnité ani wahábisté nemají rádi, jako odpadlíky od pravého islámu, a proto bojují proti Asádovi. Ti by, možná, se dali v Evropě integrovat. Ale EU komise prohlašuje, že vybírat, čili diskriminovat, se nesmí.

 24. Azazel

  Samozřejmě, že pro umírněné muslimy můžeme udělat výjimku, ale to jsou ti, kteří budou mít lejstra a svědky na to, že byli pronásledováni za svůj reformní islám, budou to jednotky případů. Jinak nebrat. Princip předběžné opatrnosti. Brát jen skutečně prokazatelně sekulární muslimy co byli pronásledováni za své liberální názory a mají na to důkazy. A jejich přímé rodiny, nic víc.

  My musíme selektovat, jako to chce i Dawkins. Musíme selektovat, protože „nediskriminovat“ by pak znamenalo brát sem třeba uprchlíky z ISILU, kteří budou teď pronásledováni Irákem a Sýrií. Oni budou teď také pronásledovaní. Také všichni z ISILU nevraždili. A nemáme jak to určit. Ale víme, že jsou to ultras. A tak je tu nechceme, to říká i EU, že bojovníky ISILU tu nechceme. Proč? Je to jejich víra. Třeba nikoho nezabili někteří. Tak proč? Presumpce neviny, ne? – Vidíte, jak je tento přístup hloupý?

  Většina muslimů jsou nepřátelští naší západní ideologii.

  MY MUSÍME SELEKTOVAT PODLE NAŠÍ IDEOLOGIE SEKULÁRNÍ A LIBERÁLNÍ DEMOKRACIE. MUSÍME DISKRIMINOVAT PODLE VÍRY A PŘESVĚDČENÍ, JINAK BUDEME TOLEROVAT NETOLERANCI A TO JE HLOUPÉ. BUDOU RŮST NEPŘÁTELSKÁ GHETTA, AŽ TATO RAKOVINA POHLTÍ CELÝ STÁT. MUSÍME SE ZAČÍT SKUTEČNĚ BRÁNIT. EXTENSIVNÍ VÝKLAD SEKULARISMU ŘÍKÁ: ANTI-SEKULÁRNÍ MUSLIMOVÉ TU NEMAJÍ CO DĚLAT. ZMĚŇME ÚSTAVU KLIDNĚ, BUĎME TVRDÍ, JINAK DOPADNEME ŠPATNĚ V BUDOUCNU.

  Krásný zbytek dne a hezký víkend.

 25. mulit

  Hraničář
  Ale EU komise prohlašuje, že vybírat, čili diskriminovat, se nesmí.

  Mně přijde EU horší než RVHP. RVHP nám tu nikoho netlačilo. RVHP nebylo tak ideologické jako je EU. EU – to je čistá ideologie a politika. Přitom původně to mělo být o byznysu a obchodování. A nakonec je z toho ideologie skoro až „náboženská“…

 26. Marian

  Hraničář
  Vysoká životní úroveň Evropanů je zajištěna (i) okrádáním chudých zemí.

  To, čo si napísal, je šialené! Presnejšie šialene pravdivé. Ďakujem.

  Štejfa
  pořád u mě vítězí věda, vzdělání a ta děvka rozum – nikoliv dogmata, slepá víra a nenávist na podkladě něčích imaginárních abstraktních představ.

  Ale veď toto je tvoja osobná dogma 🙂

  Azazel
  Antická filosofie spíš podpořila koncept lidských práv než křesťanská teokratická feudální kultura, kde nebyl svobodný občan, ale všichni poddaní krále (z boží milosti).

  Doteraz som si myslel, že feudalizmus bol vývojovým pokrokom oproti otrokárskemu zriadeniu, ktoré bolo v antike. Ale zjavne som sa mýlil. V antike – podľa tvojho popisu – bola v antike liberálne sekulárna demokracia.

 27. Marian

  Pergill
  Historikové se dost shodují v tom, že to byl jediný „politický proces“ za celou dobu antiky
  To je možné. Tisíce kresťanov podhodených levom v Koloseu nemali to šťastie na spravodlivý proces.

  Jen obětí čarodějnických procesů bylo kolem dvou milionů (heretiky do toho nezahrnuji).
  Len dva milióny? Dan Brown uvádza až 5 miliónov a bývalý pracovník Svetovej banky Juraj Mesík tvrdí, že ich bolo až deväť miliónov. Odkiaľ máte to číslo?

  To, že měly ženy v křesťanské Evropě jakási práva, je opět jen a jen dědictvím Evropské civilizace, které bylo prosazeno proti importovanému křesťanství.
  V čase barbarskej invázie mojich tvojich predkov do dnešných oblastí Európy bolo kresťanstvo už stáročia domácou európskou realitou. Netuším, čo máš na mysli, keď píšeš o dedictve Európskej civilizácie v súvislosti so storočiami 1. až 4. po Kristovi.

 28. mulit

  Doteraz som si myslel, že feudalizmus bol vývojovým pokrokom oproti otrokárskemu zriadeniu, ktoré bolo v antike. Ale zjavne som sa mýlil. V antike – podľa tvojho popisu – bola v antike liberálne sekulárna demokracia.

  Jak to bylo v antice můžeme jenom spekulovat. A představovat si to. Totéž feudalismus. Nikdo z nás v tom nežil, takže o tom ví velké kulové. Mně stačí, když mi na netu náctiletí a čerstvě cetiletí vypisují, jaké to bylo údajně za komunistů. Tedy před rokem 89, kdy jim bylo nula nebo mínus. Hovno o tom vědí a jenom papouškují propagandu, co jim nadiktovali rodiče nebo ve škole. A samozřejmě už tlačí nějakou ideologii. Už jsou zpracovaní.

 29. Marian

  V tom prípade, mulit, môžeš písať len o svojom domove a v časovom rozsahu zodpovedajúcemu tvojmu veku 🙂

 30. mulit

  A přesně tohle dělám. Mohu psát jenom o pobožných, pobožnosti, nebo o LGBT lidech, nebo o školství, nebo o muzice, nebo o stavění baráku. To je 5 oblastí, kde mám zkušenosti a nějak se vyznám. Ve všem ostatním plavu. A co se týká historie, tak mohu popisovat svět tak od roku 1985, 1986 kdy jsem bral rozum. Druhou půlku 80. let si opravdu pamatuji velmi dobře. A taktéž 90. léta.

  Jak jsi na tom ty? Co můžeš nabídnout? Pouštíš se rád do oblastí, v nichž se nevyznáš, nebo spíše se držíš při zemi a popisuješ realitu, kterou jsi skutečně zažil? Je něco, co jsi vůbec zažil a co má hodnotu?

 31. ateista

  @Marian
  Neexistenciu boha musíte vyvrátiť. Tvrdenie, že si cirkev boha vymyslela, neobstojí. Viera nie je založená na dôkazoch. Je to len pravdepodobná hypotéza, ktorá sa ukazuje ako pravdivá.

  Tohle tady již bylo nesčetněkrát probíráno, zejména s Danielem. Nemíním to dělat znovu. Jen znovu připomenu: Existenci boha a jeho vlastností musíte dokazovat Vy.
  Dva příklady z nedávné minulosti.
  1. V Karviné tři mladíci zapálili kostel. Bůh svůj příbytek neochránil.
  2. Při opravě sochy Ježíše se uvolnil kámen a dělníka zabil. Bůh ho neochránil, zřejmě to byl ateista, že?

  Chcete milion příkladů, kdy bůh mohl zasáhnout a nezasáhl? Nechme toho, Vaše odpověď zřejmě bude znít: Bůh to tak chtěl.
  Jak jsem napsal, stal jste se obětí zločinu církve: Totální výmaz mozku.

 32. Jaroslav Štejfa

  K Marianovi:
  Pohybujete se v něčem jiném, než v dogmatech? Pokud ano, napište v čem, prosím.
  Dogma – jakékoli tvrzení, o němž nelze pochybovat.
  Ale já o vědě, vzdělání a rozumu pochybuji každý den, což mi umožňuje dnes přijmout rozumnější, vzdělanější a vědečtější stanovisko, než včera. Jak je to u vás? Například po r. 1989 jsem považoval za rozumné nevydávat za zbrojení ve státě tak ohromné sumy, dnes docházím k přesvědčení, že na zbrojení je nutno dávat více, než 0.9% HDP.
  Musím se přiznat, že vašemu způsobu uvažování vůbec nerozumím. Připadá mi nesoudržné. Nepřipadá vám jakékoliv myšlení a rozhodování jako nepřetržitý sled pochybností? Od doby, kdy jste se narodil také stále pochybujete o svých vírách a měníte své postoje. Kdybyste byl dogmatik, nutně se nenaučíte ani číst a psát, proč tedy kladete na dogmata takovou pozitivní váhu? Nebrzdí vás?
  Jaroslav Štejfa

 33. Jaroslav Štejfa

  K Azazelovi:
  Vaše přístupy jsou romanticky dětinské. Jedním dechem tvrdíte, že nedokážeme rozeznat, kdo je nebo byl členem ISIl a zda je vrah či ne, a zároveň chcete odmítat lidi podle jejich víry. Tedy: nepoznáte reálné, konkrétní činy a proto budete selektovat podle abstraktních myšlenek – vy ďáble – vaše schopnosti bych chtěl mít, možná ale bude lepší nebrat vás vážně.
  Jaroslav Štejfa

 34. Jaroslav Štejfa

  K mulitovi:
  Domnívám se pravý opak – EU je především nositel ohromné ekonomické spolupráce a tím výhod. To, že se jednomu každému z nás některé, třeba politické chování Bruselu, nelíbí nemůže vést k vylévání vaničky i s dítětem. Glorifikace RVHP je tak neuvěřitelná, že se mi ani nechce vypisovat miliony pádných důvodů proti. Jako kdybych měl věřit, že Německo západní po II SV prodělalo úpadek do bídy, zatímco východní Německo se stalo rájem na zemi. Pamatujete se na zhovadilé heslo, že do socialismu vstoupí všechny země RVHP jedním krokem? Proboha!
  Musím se připojit k Marianovi – za tohoto stavu své mysli se nikdy nemůžete poučit z minulosti; a víte jak to je, kdo udělá jednu chybu dvakrát . . .
  Jaroslav Štejfa

 35. Hraničář

  A.S.Pergill
  03.09. 2017

  @ Marian
  >To je možné. Tisíce kresťanov podhodených levom v Koloseu nemali to šťastie na spravodlivý proces……………

  Proces, neproces. Křesťané se neschovávali, ale naopak, a radovali se, že už budou u Ježíše v nebi, kde „oko nevidělo, ucho neslyšelo ….“

 36. Hraničář

  A.S.Pergill
  03.09. 2017
  K určitému zcivilizování křesťanství došlo právě proto, že evropské národy měly podstatně vyšší kulturu než starozákonníé Židé (včetně protokřesťanské sekty)………………………

  Čili by se dalo soudit, že vznikla jakási smixovaná kultura, kterou si nyní přisvojují křesťané? Vždyť i dualitu „těla a duše“ převzali od řeckých filosofů. Kdož ví, zda Ježíš vůbec na nějakou duši věřil.

 37. aleš

  toli:

  Toli,
  ty se opravdu dokážeš chlubit svou neznalostí.

 38. Foxy

  Ad H.W: „Sam Harris ve své knize The End Of Faith tvrdí, že náboženská umírněnost mainstreamového křesťanství není dána nějakou vnitřní evolucí víry, nýbrž že se jedná o produkt mnoha úderů kladiva modernity, kterému byly některé principy víry vystaveny. Já se s jeho názorem ztotožňuji.“
  Já se stotožňuji též. S tím, že těmto úderům jsou vystaveny veškeré věroučné systémy, zakotvené v neměnných historických fundamentech.

  Ad: „Zatímco Bible je textem, který je pouze „inspirován Bohem“, Korán je doslovným slovem Alláha. V rámci islámu se navíc pokusy o různé vlastní interpretace těch kterých pasáží Koránu považují za akt hereze a odpadnutí od víry. “
  Já zde tak zásadní problém nevidím. Bible je též mnohými brána jako nedotknutelná až do posledního puntíku, s nádherně stupidními důsledky, jakými je mladozemní kreacionismus či „vědecká“ obhajoba globální potopy.
  I v křesťanství, dokud ještě vládlo takovou mocí, že panovník, zastávající odlišný názor, musel podniknout potupnou cestu do Canossy, netrpělo sebemenší vlastní interpretace čehokoliv víry se týkajícího a vždy byla nějaká ta klatba či hranice heretiků pohotově při ruce.

  Ad: „vezměme v potaz, že Alláh disponuje atributy vševědoucnosti, všemohoucnosti a neomylnosti a je Stvořitelem Universa, který stvořil nás, naši Zemi, vše živé i neživé, celý vesmír, zkrátka vše. Jak by potom kdokoliv, kdo jím byl stvořen, mohl cokoliv vědět lépe, než on sám?“
  Ovšem totéž přeci platí pro boha křesťanského, pro kterého je jméno Alláh pouhým synonymem ostatních jeho pojmenování. A bývaly doby, kdy i samy pokusy léčit nemocného mohly být interpretovány jako pokus narušovat boží záměry – s patřičnými následky pro takového smělce.

  Ad: „Navíc, pokud vezmeme v potaz to, že Alláh je nejdokonalejší možnou entitou a Korán je jeho dílem, vysvitne, že Korán nelze jakkoliv reformovat či revidovat, aniž by zároveň nebyly porušeny předpoklady o absolutní dokonalosti Alláha. “
  Ovšem setkal jsem se v prostředí islámském už i s interpretací, že i Prorok byl pouhým člověkem a Korán je tudíž pouhou lidskou snahou o zachycení Jeho slov – a jako lidská záležitost nemůže být ani úplná, ani dokonalá – to by Prorok musel být roven Bohu. Proto tvrzení, že „Korán nelze jakkoliv reformovat či revidovat, aniž by zároveň nebyly porušeny předpoklady o absolutní dokonalosti Alláha“, je vlastně herezí. Tvrzení, že „je-li Alláh nejdokonalejším jsoucnem a Korán je jeho výtvorem (tedy Korán má podíl na této absolutní dokonalosti), přidáním či odebráním čehokoliv se kvalitativně nutně zhorší“, naráží na jiný axiom, tedy že veškeré universum a vše v něm je „výtvorem nejdokonalejšího jsoucna“, pak by naprosto vše v něm mělo též být „božsky dokonalé“, což evidentně neplatí.
  Ovšem to, že svět má být „výtvorem nejdokonalejšího jsoucna“, znamená, že svět byl stvořen jako dokonalý. Platí li, že „co je dokonalé, nemůže již být zlepšeno, z podstaty dokonalosti to není možné“, a platíli i to, že „přidáním či odebráním čehokoliv se kvalitativně nutně zhorší“, znamená, že od „stvoření světa“ vše jde výhradně do nejzazších končin traktu zažívacího.
  Tuto thesi nezastává pouze islám, je i záležitostí křesťanskou – svého času ji zde razil kupříkladu jistý Daniel B.

  Ad: „pokud by bylo islám možné reformovat, stalo by se tak již před několika stoletími“ – k tomu bych dodal, že k reformám islámu docházelo – třeba takový wahhabismus jí je. Ono totiž neznamená, že reforma musí být vždy jevem positivním.
  Je tu ale jiná věc; islám, jako kterýkoliv lidský výtvor, má dobu svého vzniku, svého rozkvětu, svého vrcholu, stejně tak ale i čas svého pádu a zániku. Z vrcholu totiž vede už jen jedna jediná cesta, cesta dolů…

  Ad: „Pokud budeme o islámu uvažovat jako o supermarketu, lze říct, že nemůžeme změnit rozmístění jeho zboží. Změnit však můžeme chování spotřebitelů tak, aby si nevybírali zboží s prošlou lhůtou trvanlivosti“ – zde bych doplnil i názor svých blízkých muslimů: „Největší erozi víry má za následek vzdělání“ – a platí to zjevně jak pro víru islámskou, tak i pro víry jiné.
  Že by už i zde bušilo ono „kladivo modernity“?

  Tož tak asi.

 39. aleš

  Foxy:

  Ad H.W: „Sam Harris ve své knize The End Of Faith tvrdí, že náboženská umírněnost mainstreamového křesťanství není dána nějakou vnitřní evolucí víry, nýbrž že se jedná o produkt mnoha úderů kladiva modernity, kterému byly některé principy víry vystaveny. Já se s jeho názorem ztotožňuji.“
  Já se stotožňuji též. S tím, že těmto úderům jsou vystaveny veškeré věroučné systémy, zakotvené v neměnných historických fundamentech.

  Když jsme u toho náboženského násilí, je dobré se tak trochu podívat na pohled zvenčí.

  Režimy hlásající ateismus nebo nějaké nacionalistické pohanství mají ale za jedno století více obětí na životech, než stihly církve za celou dobu své existence. Pomohl jim samozřejmě pokrok v technologiích a centralizace moci, takže jim šlo vyhlazování a pronásledování snadno, úmysl byl ale stejný – eliminovat názorové a mocenské odpůrce.
  Problém tedy zřejmě nebude v náboženství a ateismu. Jan Pavel II. nikoho nevyhlazoval a Lenin vyhlazoval. Katoličtí kolonizátoři vyhlazovali a ateistu, jako byl Albert Camus, by to v životě nenapadlo.

  forum24_cz/lid-brani-lidl-keby-neboli-nabozenstva-tak-by-lidl-nemusel-nic-retusovat/

  Pro mne je hnutí nového ateismu ateistickou sektou, podobně jako příznivci Andreje B.

  Režimy, které hlásaly ateismus jako jedinou správnou ideologii, mají na svých rukou nejvíce krve.

  Jako ve správně sektě, očekávám, že můj hlas zde bude brzy umlčen, ne však dle pravidel komentářů, ale dle libovůle místního vůdce.
  😉

 40. mulit

  Komunismus, křesťanství, islám a nacismus jsou čtyři pokrevně příbuzné sestry.
  Společné znaky: Úporná snaha po unifikaci lidí. Aby všichni byli jedno – píše se v bibli. Všichni jedné mysli – ve všech ideologiích. Kdo nevyznává Krista – budiž proklet. Kupředu levá, zpátky ni krok. Potlačení plurality myšlení, boj proti divergenci. Snaha po zatlačení do defenzívy. Pojmy jako hřích, pokání. Nemá socialistického ducha, výčitky svědomí, že je málo komunista, musíš být horký, vlažné Pán vyvrhne ze svých úst. Nech odpadne, čo je oportunistické, atd. Je to všecko na jedno brdo. Všechny totalitní ideologie jsou jenom variací na totéž téma. Pobožní tam mají akorát navíc neviditelné postavičky a bájné neviditelné destinace, ale jinak to je čistá unifikující ideologie. Dogmata, zákaz kritického myšlení. Vymývaní mozků. Stačí zajít to letničního sboru nebo kostela. Plus tlak na emoce. Ideologie, emoce, výhrůžky, sliby, manipulace. Je to odporné. Není na světě nic odpornějšího než je křesťanství, komunismus, islám a nacismus.

 41. první z kacířů

  aleš
  06.09. 2017

  Článek je o islámu. Co Vy a islám?

 42. aleš

  aleš:

  Článek je o islámu. Co Vy a islám?

  Nemám s ním nic společného, co bych mělo smysl zmiňovat.

 43. první z kacířů

  aleš
  06.09. 2017
  „Nemám s ním nic společného, co bych mělo smysl zmiňovat.“

  Něco společného jsem neměl na mysli, spíše Váš názor na něj v kontextu jeho expanze v Evropě.

 44. aleš

  první z kacířů:

  Něco společného jsem neměl na mysli, spíše Váš názor na něj v kontextu jeho expanze v Evropě.

  Muslimové chtěli ovládnout Evropu v minulosti vícekrát. Kdo zná historii, ví, že se nejedná o nic nového. Odpor muslimům kladli křesťané a proto ji muslimové v historii nikdy celou neovládli.

  Evropané si neváží křesťanství, tak dostávají něco, aby si ho zase začali vážit.

 45. první z kacířů

  No, ono jak v případě křesťanství tak i islámu není o co stát. Bohužel zájmen elit není nabídnout lidem vizi např. svobodné a zodpovědné společnosti (ta by se však těžko ovládala, na rozdíl od náboženských či utopických totalit).

 46. aleš

  první z kacířů

  No, ono jak v případě křesťanství tak i islámu není o co stát. Bohužel zájmen elit není nabídnout lidem vizi např. svobodné a zodpovědné společnosti (ta by se však těžko ovládala, na rozdíl od náboženských či utopických totalit).

  Jak chcete na základě ateismu vést někoho k zodpovědnosti?

  Pokud si už ve školách něvědí s žáky rady, jdou za věřícími, ne za ateisty.

  V životě jsem neviděl ateistu, kterému by ateismus pomohl k morálce.

  Víra může pomoci člověku např. od alkoholismu. Nikdy jsem ale neviděl člověka, který by se přestal opíjet na základě toho, že se stal ateistou.

  Jaká je chlouba ateismu?
  Česká mládež vede v Evropě v konzumaci drog a alkoholu – jednoznačně.

  „I když jsou zjištěné trendy na pohled pozitivní, v celoevropských žebříčcích konzumace alkoholu a tabáku mezi mládeží jednoznačně vedeme. Preferovaným nápojem mezi 16letými zůstává dlouhodobě pivo, za ním následují destiláty,“ upřesňuje spoluautorka výroční zprávy Pavla Chomynová z Národního monitorovacího střediska pro drogy a závislosti.
  www_vlada_cz/cz/ppov/protidrogova-politika/media/vyrocni-zprava-o-drogach-cesi-ve-velkem-konzumuji-alkohol-a-tabak–pocet-uzivatelu-nelegalnich-drog-klesa–151149/

 47. Hraničář

  první z kacířů
  06.09. 2017
  No, ono jak v případě křesťanství tak i islámu není o co stát. Bohužel zájmen elit není nabídnout lidem vizi např. svobodné a zodpovědné společnosti (ta by se však těžko ovládala, na rozdíl od náboženských či utopických totalit)…….

  Podívejmež se na příklad Kuby a vedlejší Haiti. Komunisté na Kubě hned z počátku udělali rozsáhlý alfabetizační program a Kubánci získali, na tamní poměry, slušné vzdělání. A nyní se proti vládě bouří. Na Haiti je nevzdělanost, vládne tam náboženství různého druhu, a občanům stačí sem tam nějaká ta státní či církevní slavnost.

 48. Foxy

  Ad: „…nebo je to člověk, který se doma u compu mlátí smíchy, jak mu ty jeho rádoby náboženské výlevy žerete i s navijákem…“
  Pak to bude vzájemné. Já se jím totiž také docela pěkně bavím… a jsem zvědav, co všechno z něj ještě vyleze.

 49. první z kacířů

  Ale stejně, v tomto vláknu bychom se měli věnovat především islámu.

 50. aleš

  první z kacířů:

  Ale stejně, v tomto vláknu bychom se měli věnovat především islámu.

  No to je těžko, když někteří ateisté nevidí rozdíl mezi křesťanstvím a islámem.

  Četl jste někdy o tom, že křesťané vtrhli do mešity a podřezali osmdesátiletého imána, který tam právě vedl bohoslužbu?

 51. první z kacířů

  aleš
  07.09. 2017
  „No to je těžko, když někteří ateisté nevidí rozdíl mezi křesťanstvím a islámem.
  Četl jste někdy o tom, že křesťané vtrhli do mešity a podřezali osmdesátiletého imána, který tam právě vedl bohoslužbu?“

  Rozdíl vidím v agresivitě prosazování. Na rozdíl od bible, mají lépeji totalitně zpracovaný korán a muslimové více vymyté mozky.

  Teoreticky bychom měli stát na jedné straně, neb mne „hrozí“ podříznutí a Vám donucené konvertování k islámu. Jenže když papa Fanda je k islámu a migrantům tak vstřícný…..

 52. aleš

  aleš

  Teoreticky bychom měli stát na jedné straně, neb mne „hrozí“ podříznutí a Vám donucené konvertování k islámu. Jenže když papa Fanda je k islámu a migrantům tak vstřícný…..

  Nad islámem se dá zvítězit jedině tak, že se ho nebudeme bát. Takže na stejné straně nemůžeme stát. Z vašeho pohledu je fyzický život vše, co máte. Když ho ztratíte, ztratíte vše. Proto se oprávněně islámu bojíte.

  Evropa se skutečně islámu bojí a proto je mu tolik dovoleno. Ve strachu je moc.

  Ale ptám se – jak se bez Boha můžete islámu nebát?

 53. aleš

  první z kacířů

  Takže oni informaci neměli a tudíž byli „kacíři“. A co když Vaše informace je chybná a v budoucnu se objeví jiná? Můžete to 100% vyloučit?

  Předpokládám, že považuji za pravdivé hodně informací, ke kterým mohu v budoucnu změnit postoj, a přestanu jim věřit.

  Budete se divit, ale o tom je víra. Není růstu ve víře bez odhazování mylných informací.

 54. A.S. Pergill

  @první z kacířů
  > A Evropa se islámu bojí protože jednak změkla a jednak jí zrazují levicové elity.
  Daleko větším problémem jsou křesťané s vylizovačem islámských anusů Františkem v čele a naprosto stejnou politiku „proti“ islámu prosazují i judaisté (je zajímavé, že do Izraele si mohamedány neberou).
  Jinak souhlas, je třeba do toho jít na ostro, nasadit klidně i jaderné a chemické zbraně (problém DAEŠ by vyřešila desítka atomovek) a revokovat ono husitské „Bijte je, bijte je, nikoho neživte!“ Tehdy ještě křesťané byli spojeni alespoň s nějakými pozitivními hodnotami. Teďka si dobře vůči muslimům vedou v Barmě, byť zprávy o „utrpení muslimů“ jsou z nějakých 99 % lži – je třeba vzít v potaz, že „vysoký komisař OSN pro uprchlíky“ je muslim.

 55. anetalinda

  „Bůh je. To, že ho nevnímáte, není chybou vysílače, ale v přijímače.“
  No fajn, jak je to tedy s paranoidní schizofrenií? Zrakové halucinace? Předmětem zrakové halucinace může být cokoliv. Třeba vrah s nožem. To, že ho lékař nevidí a pacient ano, znamená, že existuje, a lékař nemá v pořádku přijímač, protože ho nevnímá???
  „Nad islámem se dá zvítězit jedině tak, že se ho nebudeme bát.“
  Děsný kliše! A co jako dál?
  A vůbec! Mě fascinuje, že uznáváte, že máme dva bohy – „Takže ano, jedná se o dvě odlišné entity.“

 56. Hraničář

  A.S. Pergill
  07.09. 2017
  (problém DAEŠ by vyřešila desítka atomovek) ……………………….

  Problém ISIL by vyřešilo, kdyby jim nebyly dodávány zbraně a materiál. Vždyť v počátku se tvrdilo, že jich jsou nějaké 3000. A utekla před nimi mnohatisícová irácká armáda. Kde vzali tolik zbraní a materiálu pro boj se syrskou armádou?
  Samé otázky, žádné odpovědi.

 57. toli

  @Aspergill
  Jinak souhlas, je třeba do toho jít na ostro, nasadit klidně i jaderné a chemické zbraně (problém DAEŠ by vyřešila desítka atomovek)

  Sorry ale myslel jsem že jsi poněkud chytřejší když už jsi docent.Vidím to tak že ti fanatismus vymrdal mozek,obdoba Aleše ale s opačným znaménkem.Slyšel jsi něco o větru,vzdušném proudění a radioaktivním spadu ? Jinak DAEŠ je už dávno v Evropě,a co s tím ? Fascinuje mne jak příslušník malého,bezvýznamného národa radí evropským velmocem co mají dělat….

 58. A.S. Pergill

  @Hraničář
  Kdybys trochu znal historii, tak bys věděl, že naprosto stejně to vypadalo v Egyptě a Súdánu za povstání Mahdího: Islámští vojáci, byť v žoldu Velké Británie, nebo jí podporované egyptské vlády, tály při kontaktu s Mahdího vojsky jako sníh. Buď jim předali svoje zbraně (zahodili je a utekli), nebo se k Mahdímu rovnou přidali. Velká Británie to tehdy vyřešila nasazením koloniálních vojsk složených z nemuslimů a prvním masovým nasazením kulometů v polní bitvě. Tedy jakési obdoby dnešních MHD.

  @toli
  > Slyšel jsi něco o větru,vzdušném proudění a radioaktivním spadu ?
  Kolik Japonců zemřelo mimo oblast přímého zásahu v Hirošimě a Nagasaki? Odpovědí je, že skoro nikdo. Jaderná bomba není Černobyl, kde se celá léta hromadily radioizotopy. Jaderná reakce v ní trvá sekundy, někdy i méně (moderní bomby velmi malé ráže). Naprostá většina takto vzniklé radioaktivity je v izotopech s poločasem rozpadu pod 1 sekundu (pokud se nejedná o speciální bomby, určené k dlouhodobému zamoření terénu).
  V 50. letech se tu budovaly kryty dimenzované na dvoudenní přežití s tím, že po těch dvou dnech by už bylo bezpečné kryt opustit a v ochranných maskách se přesunout mimo zasaženou oblast. Plánoval se i útok vojáků v atombordelech pár hodin po odpálení jaderných min, které mělo NATO za železnou oponou.
  Navíc okolo potencíálních cílů na území DAEŠe je poušť.

  > Jinak DAEŠ je už dávno v Evropě,a co s tím ?
  Vybít bez nejmenšího náznaku milosrdenství. Prostě je likvidovat na místě ihned po identifikaci, jak to dělali Izraelci s teroristy, co povraždili jejich sportovce na olympiádě v Mnichově. A nejlépe i s těmi, co jim poskytují zázemí.

  > Vidím to tak že ti fanatismus vymrdal mozek…
  Sorry, muslimové mají naprosto jednoznačný program vybití všech ateistů všude tam, kde se dostanou k moci. Já jako ateista tudíž podpořím vše, co jim tento program zamezí uskutečnit.

 59. Jaroslav Štejfa

  Snažím se poctivě dopátrat platných pravidel pro přijímání uprchlíku ze zemí, kde je ohrožen jejich život. Nejde mi o dublinské smlouvy ani o různá jiná obecná usnesení EU.
  Jde mi o popis mechanismu, kde, jak předpokládám, vyloví třeba italská policie z moře člověka, který tvrdí, že je uprchlík a třeba chce do SRN. Vznikají otázky:
  – Co s ním udělají italské orgány z hlediska identifikace, zdravotního stavu, vzdělání, kriminální minulosti atd.?
  – Jak a komu ho nabízí k převzetí, pokud nedojde k dohodě, že zůstane v Itálii?
  – Jak se k tomu musí postavit země, kam uprchlík chce, jaké dostane doklady o jeho dosavadním zkoumáni, může ho z nějakých i specificky svých důvodů odmítnout?
  – Jaké má EU řešení pro uprchlíky, které nikdo nepřijal, protože je třeba zloděj nebo vrah?
  – Co má dělat členská země, která je ochotna přijmout dohodnutý počet uprchlíků, ale nějak trpí nedostatkem těch, kteří jsou způsobilí podle jejich kriterií a do té země chtějí?
  – Co má dělat členská země s přijatým uprchlíkem z kterého se vyklube kriminálník nebo prostě lhář, který zatajil svou nepřijatelnou minulost?


  Na takové a další otázky neznám jasnou odpověď. Je vůbec k dispozici?
  Jaroslav Štejfa

 60. první z kacířů

  aleš
  07.09. 2017
  „Jaká je míra vašeho pudu sebezáchovy, když na frontě v boji proti islamistům nejste?“

  Pravda nesetkal, ale co takhle uvažování o budoucnosti. Vy si také zabezpečíte dům až po jeho vykradení, a nebo budete bezpečnost řešit předem.

 61. první z kacířů

  toli
  07.09. 2017
  „Jinak DAEŠ je už dávno v Evropě,a co s tím ?“

  Takže má společnost rezignovat na nebezpečí?

 62. toli

  @Kacíř
  Takže má společnost rezignovat na nebezpečí?

  A jak by jste si nerezignaci představoval ? Budeme snad zabíjet všechny snědé ? Co budeme dělat s Čechy-konvertity k islámu ? Ti bývají nejhorší,říká se že poturčenec horší Turka.

 63. první z kacířů

  toli
  07.09. 2017

  Takže se necháme pozabíjet my?

  Co s tím… řešení je nutné hledat a ne rezignovat.

 64. toli

  Co s tím… řešení je nutné hledat a ne rezignovat.

  Jen hledej,stejně nic nenajdeš.Tím si láme hlavu celá Evropa,já bych potápěl ty jejich čluny rovnou na moři,ale co s těmi kteří jsou už zde ? Žijí tady třeba od narození a radikalizují se ? Jednoduchá řešení neexistují a demagogie alá Okamura či Trump je vždy dvousečná.

 65. toli

  @Aspergill
  Radioaktivita je důvod proč jaderné velmoci už 40 roků netestují své zbraně a Korea si to dovolí tak maximálně v podzemí,ale nikdy ne na zemi nebo ve vzduchu.

 66. Hebért

  „A jak by jste si nerezignaci představoval ? “

  Jako premiér a prezident, nepřijímat muslimy. Změnit ústavu pokud to bude třeba. Přijmout jen nám blízké běžence, z blízkých, kompatibilních kultur. Z muslimů jen těch pár, co prokáží liberální islám. Ostatní ne. Není to tak těžké, stačí myslet a jednat.

  Okamura a Trump lepší než vítači. Nejsou ideální, ale jsou lepší než hlavní protistrana, regresivní multikulti levice.

 67. první z kacířů

  Hebért
  07.09. 2017

  A v případě potřeby opětovné střežení hranice.

 68. A.S. Pergill

  @toli Ti Japonci zemřeli na ozáření při samotném výbuchu (které sahalo dál než tepelná vlna a mechanická destrukce). Dokonce se (protože se to ozáření dá spočítat) podle nich dávaly dohromady limity pro expozici ionizujícímu záření (jak pro profesionály, tak i pro běžnou populaci).

  Jinak ještě jednou: Jaderný výbuch vytvoří především krátce žijící radioizotopy. Radioaktivita materiálu vzniklého při výbuchu klesá po něm velice drasticky (pokles na polovinu napřed v sekundách, pak v minutách). Pokud by sem vítr zanesl „saharský písek“ (DAEŠ není na Sahaře, ale budiž), tak by asi začaly houkat sirény v Dukovanech a Temelíně (Dukovany houkaly i za Černobylu), ale následné ozáření populace by bylo o celé řády nižší než v případě toho Černobylu (pro Černobyl se počítá kolem tisícovky mrtvých do dožití těch, co Černobyl zažili, a jejich potomků v první generaci), protože by tam byly jen stopy radioizotopů stroncia a cesia, které jsou hlavním problémem spojeným s Černobylem. Bylo by to jen o málo horší než Fukušima, která se do ozáření populace u nás promítla méně, než rozdíl mezi chozením do práce po chodníku ze žulových kostek (stopy uranu a jeho rozpadových produktů) nebo betonu (stopy draslíku 40). Mimochodem, pokud nosíte klasické hodinky se svítícími ručičkami, buzenými radioizotopem radia, tak je proti jejich záření Fukušima naprosto zanedbatelná. Nicméně i ten Černobyl je spojen s menším rizikem než klasický rentgen hrudníku (snímek srdce + plíce), o mammografii ani nemluvě.

 69. Hebért

  „Co vlastně chcete zabezpečovat?“

  Sekularismus, liberalismus, konzumní způsob života, svobodu slova, satiru, Charlie Hebdo, ateismus, práva LGBT,… přičemž tyto věci Trump ohrožuje méně než multikulturalismus a islám.

 70. první z kacířů

  Pro ostatní, pochopili jste co jsem tím chtěl říci 🙂
  Podstatné bylo uvažování o budoucnosti.

  aleš
  „Jaká je míra vašeho pudu sebezáchovy, když na frontě v boji proti islamistům nejste?“

  první z kacířů:
  Pravda nesetkal, ale co takhle uvažování o budoucnosti. Vy si také zabezpečíte dům až po jeho vykradení, a nebo budete bezpečnost řešit předem.

  aleš
  Je přece rozdíl mezi zabezpečením svého domu a zabezpečením Evropy.
  Co vlastně chcete zabezpečovat?

 71. A.S. Pergill

  @Jaroslav Štejfa
  > Jde mi o popis mechanismu, kde, jak předpokládám, vyloví třeba
  > italská policie z moře člověka, který tvrdí, že je uprchlík a třeba
  > chce do SRN. Vznikají otázky:

  > – Co s ním udělají italské orgány z hlediska identifikace, zdravotního stavu, vzdělání, kriminální minulosti atd.?
  Pokud jim to sám neřekne a nejsou s to ho nějak jasně identifikovat (což je téměř jisté, že ne), nezbude jim než ho vyšetřit (zdraví), konstatovat absenci diplomů o vzdělání a nulovou informaci o kriminalitě.

  > – Jak a komu ho nabízí k převzetí, pokud nedojde k dohodě, že zůstane v Itálii?
  Tohle je průšvih, podle Dublinu by měl zůstat v té Itálii. To samé říkají i Ženevské dohody. Dokud se nenajde země, která ho dobrovolně přijme.

  > – Jak se k tomu musí postavit země, kam uprchlík chce, jaké dostane doklady o jeho dosavadním zkoumáni, může ho z nějakých i specificky svých důvodů odmítnout?
  Podle Ženevských konvencí i Dublinských protokolů ho nemusí přijmout. Jiné mechanismy neexistují (jedině pindy „lidskoprávních“ fašistoidů, kteří dávají práva těchto lidí nad práva občanů).

  > – Jaké má EU řešení pro uprchlíky, které nikdo nepřijal, protože je třeba zloděj nebo vrah?
  Žádné. Proto jsou všichni „uprchlíci“ andělé.

  > – Co má dělat členská země, která je ochotna přijmout dohodnutý počet uprchlíků, ale nějak trpí nedostatkem těch, kteří jsou způsobilí podle jejich kriterií a do té země chtějí?
  Odejít z EU.

  – Co má dělat členská země s přijatým uprchlíkem z kterého se vyklube kriminálník nebo prostě lhář, který zatajil svou nepřijatelnou minulost?
  To absolutně není řešeno (teoreticky návrat do země původu, ta ale v praxi tvrdí, že je to neznámý lhář, a ne jejich občan), nebo návrat do státu, přes který vstoupil do EU (k velké radosti všech zúčastněných). Pokud se to řešit nebude (jinak než kvótami, které nic neřeší), nezbývá než to, co jsem uvedl o bod výše.

  Tahle legislativa prostě není stavěná na tak masový pohyb osob. Už masové útěky ze zemí, kde došlo ke komunistickým převratům, byly pro západní státy problém. A to šlo o lidi vzdělané, civilizačně kompatibilní a v krátké době schopné zvládnout začlenění se do společnosti na úrovni, jaké není s to dosáhnout ani třetí nebo čtvrtá generace muslimských imigrantů.

  Mimochodem, emigranti z Československa po komunistickém puči i po sovětské agresi šli v Rakousku a Německu do lágrů (často bývalé koncentráky a zajatecké tábory), v nichž ti ze silné vlny (po únoru a po srpnu) seděli i několik let a korespondovali (dostali na to nějaké peníze) se zastupitelstvími dalších států a žádali o imigrační vízum. Zdaleka ne všechny státy je braly, nebo ne na poprvé. Jiná situace byla, když už jel emigrant k příbuzným nebo známým (např. sousedovic kluk se coby jeskyňář domluvil s kanadskými jeskyňáři, kteří mu pomohli získat imigrační vízum, spolužák z ročníku k již zabydlenému bratrovi). Od nás ze ZŠ legálně emigrovala učitelka r. 1968 s celou rodinou do Kanady, šli na rok do dřevorubeckého tábora (byla tam i nějaká výuka jazyků a reálií), který si co do podmínek moc nezadal s původním táborem v Letech, pak teprve mohli shánět uplatnění dle kvalifikace.

 72. A.S. Pergill

  @anetalinda
  Tyhle věci prokáže biochemické vyšetření vzorků mozku, odebraných z hodně čerstvé mrtvoly. Pokud by Aleš toto vyšetření absolvoval, už by tu asi nediskutoval.
  Je ovšem názornou ukázkou toho, proč je náboženská víra v podstatě nerozpoznatelná od duševní choroby (já osobně ji považuji spíš za druh duševní choroby).

 73. mulit

  Četl jste někdy o tom, že křesťané vtrhli do mešity a podřezali osmdesátiletého imána, který tam právě vedl bohoslužbu?

  Vy, křesťané, nezabíjíte muslimy, protože z nich máte strach. Ale zabíjíte třeba homosexuály. https://www.youtube.com/watch?v=3qysUr33Nx8

 74. první z kacířů

  Tech. pozn.: mělo by to tu být o islámu.

 75. Hebért

  Aleši, navrhuji, aby se zde mluvilo hlavně o islámu a své věci ohledně boha si napsal do sekce:

  OTÁZKY A ODPOVĚDI.

  https://www.osacr.cz/o-ateismu/otazky-a-odpovedi/

  Že jsou dnešní muslimové mnohem horší než křesťané je nepochybný fakt. Jen se podívejme to těch zemí.

 76. první z kacířů

  aleš
  07.09. 2017
  „Co vlastně chcete zabezpečovat?“

  Bezpečnost v Berlíně…. to tu chcete mít?
  https://www.youtube.com/watch?v=A72b44vDGJA

  P.S.: Viděl někdo z Vás něco podobného někde v Evropě na vlastní bulvy? 🙂 O vánocích jsem byl v Drážďanech a registroval jsem pouze postávající hloučky mladých arabů (s nepřátelskými pohledy, na mobilech, neustále se přemisťující).

 77. Hebért

  Něco k diverzitě a multikulti:

  „Důsledek multikulturní společnosti: Lidé se stahují do sebe jako želvy“

  „Putnam rekapituluje, že existují dvě teorie vlivu diverzity na sociální vztahy: „kontaktní hypotéza“ – jak se s příslušníky jiné skupiny osobně poznáváme, překonáváme předsudky a přesvědčujeme se o tom, že jim můžeme věřit. Tato optimistická hypotéza se stala obecně přijímaným klišé. Jako k všeléku se k ní utíkají politici, aktivisté a novináři. Tam, kde existují zákony či rozsudky, které diverzitu ordinují, opírají se o tuto hypotézu. „Pro progresivisty je kontaktní teorie lákavá,“ píše Putnam, „ale myslím, že je korektní říci, že většina (i když ne všechny) empirických studií podporuje spíš ‚konfliktní teorii‘, jež předpokládá, že z různých důvodů – ale především kvůli soupeření o omezené zdroje – diverzita plodí nedůvěru k vnější skupině a solidaritu ve vnitřní skupině. Podle této teorie čím víc jsme tlačeni do fyzické blízkosti lidí jiné rasy nebo etnického původu, tím víc tíhneme ke ‚svým‘ a méně věříme ‚tamtěm‘.“

  Putnam pak vyjmenovává studie z nejrůznějších oblastí, jež tento názor potvrzují, z nichž některé jsme zmínil. Jsou mezi nimi tak různorodé poznatky jako to, že za americké občanské války vojáci Severu méně dezertovali z jednotek, které byly (etnicky, věkově, společensky) stejnorodější, anebo to, že v peruánských mikroúvěrových družstvech roste míra nesplácení úvěrů s etnickou různorodostí. Putnam ovšem ke své malé radosti zjistil ještě něco překvapivějšího.

  Pracoval s masivním vzorkem dvou tisíc lidí nasbíraným zároveň se sčítáním lidu v roce 2000, o nichž zjistil vše podstatné z hlediska sociálního kapitálu. A konfliktní teorii musel poopravit. Diverzita zvyšuje rozdíl mezi vnitřní a vnější skupinou a zvyšuje solidaritu ve vnitřní skupině, zněla hypotéza. Jenomže, připomíná Putnam, „téměř žádná ze stovek empirických studií tohoto širokého tématu nikdy neměřila postoje uvnitř skupiny. Výzkumníci zpravidla měřili postoje k vnější skupině a prostě předpokládali, že postoje uvnitř skupiny automaticky směřují opačným směrem.“ Právě na tohle se Putnam rozhodl podívat. A zjistil, že „Američané nedůvěřují nejen lidem, kteří nevypadají jako oni, ale ani lidem, kteří tak vypadají“. A dochází k závěru, že důvěra klesá skrz naskrz:

  Diverzita, zdá se, nezpůsobuje rozdíl mezi vnitřní a vnější skupinou, ale anomii a sociální izolaci. Laicky řečeno, lidé v etnicky různorodém prostředí jako by se „přikrčili“ – stáhnou se do sebe jako želvy.

  Diverzita podle našich poznatků neplodí „špatné rasové vztahy“ nebo etnicky definovanou skupinovou nenávist. Ale obyvatelé diverzitních komunit se stahují z kolektivního života, nedůvěřují sousedům bez ohledu na barvu jejich kůže, odtahují se i od blízkých přátel, očekávají to nejhorší od svého společenství a jeho vůdčích postav, méně se věnují dobrovolnické práci a přispívají na charitu, méně se registrují k volbám, více agitují za společenské reformy, ale méně věří, že to bude mít výsledky, a nešťastně se choulí před televizí… Diverzita přinejmenším krátkodobě jako by probouzela želvu v nás.“

  http://echo24.cz/a/wzxHD/dusledek-multikulturni-spolecnosti-lide-se-stahuji-do-sebe-jako-zelvy

 78. mulit

  první z kacířů
  P.S.: Viděl někdo z Vás něco podobného někde v Evropě na vlastní bulvy? O vánocích jsem byl v Drážďanech a registroval jsem pouze postávající hloučky mladých arabů (s nepřátelskými pohledy, na mobilech, neustále se přemisťující).

  Nemají tu co pohledávat. Já bych to všechno vyvozil mimo území států EU.

 79. Hebért

  Samozřejmě, že s podobnými kulturami to jde, to vlastně není žádné multikulti, když vedle tebe žije někdo skoro jako ty.

  Pravé multikulti se pozná až při soužití s někým, kdo je hodně odlišný v hodnotách. A to selhává. Spolupráce a uzavřenost se přece nevylučují v rámci komunit, ale nefunguje to v rámci státu. Když máš vedle sebe nepřátelské komunity, k čemu ti pak stát je? To je počátek občanské války, ke které jednou dojde.

  Svědků no-go zón je po netu hodně. Kdo chce vědět víc, musí tam jet sám.

 80. první z kacířů

  mulit
  07.09. 2017
  „Nemají tu co pohledávat. Já bych to všechno vyvozil mimo území států EU.“

  Zajímalo by mne svědectví přímého očitého svědka, třeba z nějaké no go zóny, abych nebyl odkázán jen na zprostředkované zdroje.

  A snahou všech by mělo být, aby jsme tu měli muslimů co nejméně a to ještě aby byli pěkně pod kontrolou.

 81. A.S.Pergill

  @toli
  Jak řešit Čechy, co konvertovali k islámu?
  Na základě stejných principů, jako se po válce řešili Češi, co se „dali k Němcům“.

 82. Marian

  Ateista
  Je křesťanský bůh a muslimský bůh jedna a tatáž identita, jeden a tentýž subjekt?

  Moslimovia, kresťania a židia patria do rovnakej skupiny abrahámovských náboženstiev. Uznávajú jedného a toho istého boha. Líšia sa teológiou, vierokukou.

  Je to tak správne? 🙂

 83. Hebért

  „Jak řešit Čechy, co konvertovali k islámu?“

  Ty už necháme být, jen jim nebudeme dávat výhody (tedy v případě, že vyhrají politici s koulema).

  Hlavní jsou ale ti, co sem mají přijít, protože konvertuje jen pár debilů ročně. Většina jde z ciziny nebo jsou to děti migrantů.

 84. aleš

  Ok, takže zde jen o islámu.

  Vy si asi neuvědomujete,
  že agresivním potlačováním islámu můžete tak akorát podpořit jeho budoucí růst.

  Žádný člověk by neměl být pronásledován za své vyznání, pokud nepáchá činy, kterými překračuje právo.
  Právo dané země má být takové, aby občany chránilo, ne aby je omezovalo.

  Omezením svobody muslimů nic nezískáte, jen je ještě více radikalizujete.

 85. Hebért

  Oni se radikalizují i v zemích, kde je neutlačují. Ale my mluvíme o tom, že sem nechceme brát další, ne že je chceme utlačovat. Spíš jim nedávat výhody a vzít je i vám křesťanům nejlépe. Např. že jste v ČT a my ne, slevy na dani, možnost propagovat se na školách a ve vězeních (toho využívá islám na Západě např.) a tak dále a tak dále.

  Hlavní je: nebrat sem další muslimy nebo jen minimum a těch prokazatelně umírněných. A nejlépe i zpřísnit sekulární stát.

 86. toli

  Vy si asi neuvědomujete,
  že agresivním potlačováním islámu můžete tak akorát podpořit jeho budoucí růst.

  Žádný člověk by neměl být pronásledován za své vyznání, pokud nepáchá činy, kterými překračuje právo.
  Právo dané země má být takové, aby občany chránilo, ne aby je omezovalo.

  U křesťanů se to nepotvrdilo,v Evropě vychcípávají a přitom jim nikdo nic nedělá.
  Co se týká muslimů tak cílem je aby se chovali podobně jako křesťané tedy si hráli pouze na svém písečku.Pokud nebudou respektovat sekularizaci tak mají smůlu…..

 87. první z kacířů

  aleš
  07.09. 2017
  „Omezením svobody muslimů nic nezískáte, jen je ještě více radikalizujete.“

  Když jich tu bude minimum, tak nebude kdo by se radikalizoval. A pak, nakolik je islám náboženství a nakolik politická doktrína…. viz. níže:

  https://www.youtube.com/watch?v=Om-g07pNPdg

 88. Hebért

  Na Alešovi je vidět, že někteří radikální křesťané mohou brát běžné muslimy jako spojence při destrukci ateistů a sekulárního státu. Náboženská „svoboda“ plná výhod pro věřící má nakonec zničit sekulární stát úplně, klidně i s muslimy v čele. Mějte se.

 89. mulit

  No, všiml jsem si, že někteří křesťané využívají otázku muslimů k tomu, aby se běžní lidi, „neutrální“ obyvatelé přimkli k nim. Že prý v křesťanství je záchrana před muslimy. Ale mně to přijde jako nápad pojďme si zapálit barák, to nás ochrání před hurikánem….

 90. první z kacířů

  ….tvůj nepřítel je i můj nepřítel a pak si to rozdáme mezi sebou…. 🙂

 91. první z kacířů

  Myslím si, že by to chtělo, aby se co nejvíce informací o islámu, ale i o křesťanství, dostalo mezi běžné lidi.

 92. Hebért

  Ty informace co o islámu máme už stačí. K čemu jsou ti informace, když budeš mít venku 30 000 ghetto? Na nic. Ty info co mají Češi už stačí na to, aby jsme je sem nebrali. Jinak jsem pro ateisticko-sekulární osvětu. Když mají své pořady oni…

  Ano, někteří křesťané využívají boje proti islámu, jenže mají pravdu, islám je fakt horší v nějakém průměru. Ano, křesťanství taky nic moc. Ale islám je horší ve většině případů. Ale jsou i křesťané, co berou muslimy jako spojence proti ateismu. A to jsou ty nejhorší kurvy.

 93. Jaroslav Štejfa

  K A. S. Pergillovi:
  Z vaší odpovědi je jasné, že ač máte zájem, rovněž nemáte žádné relevantní informace o tom, jak to ve skutečnosti chodí. Jsme na tom stejně. Vnucuje se mi podezření, že drtivá většina našich občanů přijímá primitivní populistická prohlášení politiků jako je Zeman nebo Sobotka a tleská jejich a své pitomosti. Celá záležitost je zcela obskurní. Naprosto diletantsky nedokážeme sladit naše deklarovaná etická přesvědčení se svým chováním a regulérní ochranou svých zájmů. A tak v EU dochází k polarizaci – na jedné straně pravdoláskoví diletanti typu Marie Antoinety (. . . ať ti hladoví jedí koláče, když nemají chleba . . .), na straně druhé extrémisté všeho ražení, schopní pro dobro věci vyvraždit všechny odpůrce. A kondensátor se nabíjí – kdypak šlehne?
  Proč se v parlamentu nikdo neptá, jak to tedy je?
  Proč dokáží poslanci tlachat celý den o hovadinách, ačkoliv se projednává čin poslanců z doby, kdy ještě poslanci nebyli, tak není žádný důvod je vyjímat z případné trestné odpovědnosti.
  Věru nevím koho volit. Je to poněkud zoufalá situace.
  Všichni zde mluvíme jako slepí o barvách.
  Jaroslav Štejfa

 94. Ateistický laik

  Vzhledem k neexistenci centrální autority (viz článek – tak jak u římských křesťanů funguje Vatikán) neočekávám nějakou celkovou reformu islámu. To že budou existovat sekty-sektičky, které připustí že korán není slovo boží, moc na věci nezmění, budou v silné menšině a stejně budou hlavními proudy islámu těžce stíhány. A že by takto působili v Evropě a byly mírumilovné? To by si musely nejprve udělat revizi koránu (a to včetně hadísů a sunny).
  Prostě islám nebrat, a na jeho propagaci a aplikaci použít pravidla, jaká používáme na lidi co propagují hnutí omezující práva a svobody lidí (jenže k tomu musí proběhnout nějaká celospolečenská debata, kterou v současné době zpravidla utnou levičáci křikem o xenofobii).

  Jinak co se týče debaty, tak nevím, jestli se do ní má cenu zapojit, protože Daniel/stín/plavčík/Sváťa/… (jestli to je opravdu on viz Nedávno jsem začal všem odpovídat, a dostal jsem BAN za tapetování – a to bez varování. Odpověď by byla na dlouho, ale odpovědět chci – nevím ale, jestli by to bylo vhodné zde v diskuzi.) zase rozjíždí stejná témata od nuly jako aleš. Asi pár bodů k tomu napíšu, uvidíme…

 95. Jaroslav Štejfa

  K Marianovi:
  No fajn, také si myslím, že dogmata jsou dílo lidí. Obraťme se třeba na náboženská dogmata ŘKC.
  Viz třeba tato hezky seřazená
  http://euportal.parlamentnilisty.cz/Articles/7590-souhrn-dogmat-katolicke-cirkve.aspx
  To je několik set tvrzení, některá mohu zcela obrátit nebo změnit, aniž by to mělo nějaký konkrétní dopad.
  Např.: “ Duše potřebuje světla slávy, aby mohla na Boha bezprostředně hledět.“ Co kdybycho to změnili na “ Duše potřebuje světla automobilová, aby mohla na Boha bezprostředně hledět.“ Co by se stalo?
  Některá jsou spolu v rozporu, dokonce amorální.
  Např: “ Bůh je nekonečně milosrdný.“ ; srovnej “ Prarodiče ztratili hříchem posvěcující milost a uvrhli na sebe Boží hněv.“
  Některá jsou naprosto mlhavá a mohou znamenat skoro cokoliv.
  Atd. ; atd.
  K čemu je to v ŘKC dobré, když si někteří lidé vymyslí takové slátaniny, nutí ostatní kolem sebe, aby tomu bezvýhradně věřili a pokud ne, budou potrestáni velmi krutě, zejména ti, co nevěřili nebo pochybovali?¨
  Domnívám se, že dogmata ŘKC, pokud nejsou dílo boží, ztrácejí v kontextu křesťanského náboženství naprosto svou hodnotu.
  Odpovězte mi, prosím, ještě na jednu otázku: Podle vás, co by se se světem stalo, kdyby všichni lidé odvrhli jako nepotřebný škodlivý balast zde zmíněná dogmata?
  Jaroslav Štejfa

 96. Marian

  Štejfa

  Podle vás, co by se se světem stalo, kdyby všichni lidé odvrhli jako nepotřebný škodlivý balast zde zmíněná dogmata?

  Takže zase dookola. Nestalo by sa vôbec nič. Nič také, čo sa nedeje medzi zvieratami. Holokaust je prejav evolúcie v živočíšnom druhu homo sapiens. A podobne. Teda nič by sa nestalo. Nič. Len evolúcia, predátorstvo, pudy. Ateizmus. Ateizmus totiž nepotrebuje ani boha a ani dogmy.

 97. Azazel

  K zamyšlení: Asi si za to mohou sami, když hodně „odborníků“ nechce vidět statistiky a neřeší třeba útlak ateistů a LGBT v těch zemích, často to omlouvají a jsou to postmoderní kulturní relativisté. Těch je na humanitních školách v Evropě převaha. V USA asi taky.

  Naštěstí jsou i odborníci na islám a ex-muslimové, co to vidí opačně a nejsou to lakovači na růžovo. A ty rád čtu zase já: Koopmans, Ayaan Hirsi Ali, Harris a Nawaz, Hamed Abdel-Samad,…

  Hezký víkend.

 98. bílej kabát

  Ano, zeptal jsem se.

  A proč jste hned nenapsal, co vám řekl? A proč jste hned neodpověděl, zda jsem se trefil do důvodu, proč sem chodíte? Proč to z vás musím tahat?

 99. ateista

  @marian
  Moslimovia, kresťania a židia patria do rovnakej skupiny abrahámovských náboženstiev. Uznávajú jedného a toho istého boha.

  Chápu význam slova uznávat, uctívat. Po celé zeměkouli uctívají miliardy lidi tisíce různých bohů, další uctívají Slunce nebo předky. I když si nedovedu představit, že byste muslimovi řekl, že uzáváte a uctíváte coby křesťan jeho boha Alláha.

  Nechápu ale význam slova věřit v boha. Co to podle Vás znamená? A věří křesťané, židé i muslimové ve stejného boha?

 100. A.S.Pergill

  @ateista
  JHWH – přerostlý kmenový bůžek, preferující výlučně Židy, Kristus je podle judaismu čaroděj a podvodník
  Křesťanský bůh – trojjediné univerzální božstvo, legenda o Kristovi, coby spasiteli a součásti trojice boží
  Alláh – unitární univerzální božstvo, není uznáván Kristus ani jako boží syn, ani jako součást boha samotného

  Tihle bohové opravdu nejsou totožní. „Uctívání stejného boha“ je podvod Židů, kterým se snažili odvrátit pogromy, a později tuto strategii převzali i muslimové. Na ruku jim šly v křesťanství od dob renesance multikulturní týpky, jako je např. jezuita Halík, nicméně jejich téze nebyly nikdy křesťanskou doktrínou jako celkem uznány.

 101. první z kacířů

  Interview s dekonvertitkou Martou Albahri

  https://www.youtube.com/watch?v=QxJEpwFuBCo

  Za přečtení stojí i komentář diskutujícího a znalého muslima na téma rovnosti ženy a muže… inu, na papíře to mají pěkně nalajnováno, ale zkutečnost…..

Komentáře nejsou povoleny.