Fašismus a komunismus jsou ateistické ideologie aneb o jednom z nejrozšířenějších mýtů

Autor | 15.09. 2017

Ve včerejším vydání pořadu Pro a proti, vysílaném na Českém rozhlasu Plus, byl hostem předseda Ateistů ČR, Petr Tomek. Tématem tohoto vydání Pro a proti byla víra a ateismus a kromě Petra byl do pořadu pozván také Michal Semín, vydavatel křesťanského časopisu Te Deum a šéf dnes již neaktivního Institutu Svatého Josefa. A jak už Petr napsal na Facebooku, těch straw-manů zaznělo v debatě tolik, že je časově náročné na všechny zpětně formou článku reagovat. Času momentálně taktéž nemám nazbyt, avšak na jednu věc přeci jenom reagovat musím. Jedná o jeden z mýtů, hoaxů, který mě vždy zaručeně nadzvedne ze židle: mýtus o tom, že totalitní režimy 20. století byly ateistické.

Že fašismus a komunismus považuje za „ateistické ideologie“ Semín, to samozřejmě není nikterak překvapivé. Překvapivé by bylo, kdyby je za ně neoznačoval. Že však v tomto bude Semínovi přikyvovat i moderátor pořadu Tomáš Pavlíček, to už mi skutečně přijde jako poněkud silná káva.

Nejprve musím říct, že „demytologizovat“ mýtus o fašismu a komunismu jakožto ateistických ideologích je prakticky zbytečná práce, jelikož už to mnohokrát bylo učiněno v odborné literatuře. Žel z drtivé většiny anglojazyčné, kterou u nás takřka nikdo nečte. Rád bych zde proto zmínil knihu Atheism: A Very Short Introduction od oxfordského filosofa Juliana Bagginiho, vydanou nakladatelstvím Oxford University Press (oxfordská knižní série „A Very Short Introduction“ může být známa i českému čtenáři, jelikož několik těchto knih vyšlo i v češtině). Baggini v této knize ateismus představuje a kromě toho také vyvrací několikero mýtů s ním spjatých. Jedním z těchto mýtů je právě „fašismus a nacismus jakožto ateistické ideologie“.

Začněme u fašismu: Baggini v knize osvětluje, že náboženství ve fašismu mělo vždy významnou roli. Fašismus nikdy nebyl ateistický – opak je pravdou. Například za Francova režimu ve Španělsku byla katolická církev na straně fašistů. Nejen během občanské války, ale i řadu let před ustanovením Francova režimu, tedy ještě před tím, než se fašismus dostal ve Španělsku k moci. Baggini frankistické Španělsko vyloženě označuje za příklad „katolického fašismu“.

V případě Itálie je situace ještě závažnější. V roce 1929 podepsal Vatikán známou Lateránskou smlouvu s fašistickou italiskou vládou v čele s Mussolinim, která zprostředkovávala vzájemné uznání mezi Mussoliniho fašistickou Itálií a Vatikánem, a která z Mussoliniho učinila vůdce, pod kterým byl katolicismus uznán jako oficiální náboženství fašistické Itálie. Jak tedy někdo může tvrdit o fašismu, který zcela v rozporu s principy sekularismu uzná nějaké náboženství za“oficiální státní“, že se jedná o ateistickou ideologii, mi tedy skutečně hlava nebere. Důležité je také dodat, že katolická církev byla na straně Mussoliniho po celou dobu jeho vlády, tedy i po roce 1938, kdy byly schváleny proti-židovské zákony.

Baggini ve své knize zmiňuje taktéž příklad nacistického Německa, ve kterém dle něj byla spojitost s náboženstvím ještě silnější, a to vlivem silné proti-židovské protestantské tradice. Zmiňme kupříkladu podepsání konkordátu mezi německou nacistickou vládou a katolickou církví v roce 1933. Co se týče názorů samotného „Führera“, musím připomenout, že Hitler považoval ateismus a sekularismus za vůbec největší nebezpečí pro Třetí říši. Připomeňme si dva Hitlerovy projevy:

Byli jsme přesvědčeni, že lidé potřebují a vyžadují víru. Proto jsme se ujali boje proti ateistickému hnutí, a to nejen teoretickými prohlášeními: potlačili jsme je. (projev Adolfa Hitlera v Berlíně, 22. října 1933)

Sekulární školy nemohou být nikdy tolerovány, protože takové školy postrádají náboženské vzdělání a výuka morálky oproštěná od náboženství je postavená na vzduchu. Veškerá morálka proto musí být odvozena od náboženské víry. Potřebujeme věřící lidi. (řeč Adolfa Hitlera pronesená během vyjednávání o konkordátu s katolickou církví, 26. dubna 1933)

Baggini dále upozorňuje také na jeden velmi důležitý fakt: totiž ten, že ideologie komunismu a fašismu jsou vzdáleny ateistickým principům sekularismu, naturalismu a racionalismu. To je samozřejmě případ i třetí diskutované ideologie, komunismu. V případě Sovětského Svazu je zřejmé, že ten s náboženskými organizacemi provázán nebyl, a na rozdíl od fašismu tak není ideologií pevně spjatou s náboženskou vírou. Je pravda, že podobně bychom se mohli ptát i na to, nakolik byl Sovětský Svaz spjatý s ideologií marxismu, jelikož sovětská politika měla se skutečnými idejemi marxismu společného jen velmi málo. To však není předmětem tohoto textu. Pokud Sovětský Svaz a jeho verze komunismu nebyli spjaty s náboženstvím, lze tedy říct, že šlo o režim ateistický?

Odpoveď na tuto otázku má několi poloh, přičemž odpověď zní pokaždé stejně: ne. V prvé řadě je třeba si uvědomit, že samotná skutečnost, že je někdo ateistou, nemá žádnou velkou vypovídací hodnotu. Na rozdíl od pouhé skutečnosti, že je někdo křesťanem. Proč? Křesťanství, třeba konkrétně katolicismus, představuje nějaký ucelený myšlenkový a hodnotový systém, ideologii či doktrínu. O katolíkovi můžete z podstaty toho, že je katolíkem, říct celou řadu věcí, které vyplývají z podstaty křesťanství a katolicismu. Kupříkladu je pro něj jakožto etický kodex závazné Desatero, většinou věří v posmrtný život atp. Je však něco takového možného u ateisty? Není. Ateismus totiž reprezentuje právě jednu vlastnost, ne více a ne méně, totiž nevíru v Boha. O dalších preferencích, názorech a postojích daného člověka nemůžete z titulu toho, že je ateistou, vypovědět vůbec nic. Ateista sice nevěří v existenci Boha, avšak klidně může věřit ve věštění z kávové sedliny, v astrologii či v nějaké jiné „ne-božské“ nadpřirozené entity, třeba ve šmouly či bezhlavé rytíře. Jednoduše řečeno: pokud se Vám člověk představí jako ateista, nemůžete o něm na základě této skutečnosti vypovědět nic více, než že nevěří v existenci Boha.

A zobecňovat na základě jedné vlastnosti tak, že všichni lidé s touto vlastností jsou stejní, je nesmyslné. Pokud někdo nebude mít rád jahodovou zmrzlinu a bude se chovat špatně, budeme o všech lidech, kteří nemají rádi jahodovou zmrzlinu tvrdit, že jsou špatní? Vyvozovat z toho, že lidé ve vedení Sovětského svazu byli ateisté to, že za jejich zločiny může právě ateismus je stejné, jako kdybychom řekli, že známe zloděje a vrahy, co nemají rádi jahodovou zmrzlinu a poté nějak začali zobecňovat o lidech, kteří nemají rádi jahodovou zmrzlinu, že to jsou amorální a špatní lidé, protože jahodovou zmrzlinu nemají rádi pouze zloději a vrahové. A za nechuť k jahodové zmrzlině si můžete dosadit jakoukoliv vlastnost – ovšem pouze jednu vlastnost. Tedy například „nemít rád košile“, „nemyslet si, že svíčková je dobré jídlo“ či „obdivovat dílo malíře XY“.

Ateismus totiž vyjadřuje právě jednu vlastnost, totiž vlastnost nevíry v Boha. Nic víc. Pokud u některých skupin budeme zobecňovat na základě toho, že mají společnou jednu jedinou vlastnost (např. u ateistů), avšak zároveň u jiných skupin (např. u lidí, které spojuje nechuť k jahodové zmrzlině) spojených jednou jedinou vlastností takto zobecňovat nebudeme, budeme logicky hrubě nekonzistentní. Představitelé Sovětského svazu však rozhodně nebyli pouze ateisté: pravděpodobně nevěřili ani v existenci šmoulů, tudíž byli ašmoulisté. Podobně nevěřili v existenci draků, tedy byli adrakisté. A tak bychom mohli pokračovat. Z nějakého mně neznámého důvodu se však neustále vyzdvihuje nevíra v existenci Boha některých představitelů sovětského komunismu, zatímco o jejich ašmoulismu a adrakismu se nedočteme ani řádky, natož, aby někdo ašmoulismus či adrakismus vinil za mrtvé v gulazích. Možná bychom tedy mohli říct, že na vině není ateismus, nýbrž rovnou atranscendentalismus, tedy nevíra nejen v bohy, nýbrž v jakékoliv nadpřirozené entity.

Zní Vám to absurdně? Ano, ono to také absurdní je. Za mrtvé v gulazích a ze státní teror Sovětského svazu nemůže ateismus, ašmoulismus ani (případné) nechutenství k jahodové zmrzlině čelních komunistických pohlavárů. Můžete za to jednoduše konkurenční boj mezi dvěma ideologiemi, totiž sovětskou verzí komunismu a křesťanstvím. Náboženství je velmi účinný a efektivní prostředek pro ovládání a manipulování lidí. Z krajně nedemokratické povahy Sovětského svazu i jiných podobných režimů vyplývá, že pro politickou konkurenci, která by měla zásadní vliv na dění ve společnosti, zde nebylio místo. Marxismus je, zjednodušíme-li to, teleologickou ideologií, tedy ideologií, která vkládá do chodu dějin nějaký účel, smysl, finální cíl – tím je v podání klasického marxismu samozřejmě ideální společnost, tedy společnost komunistická, beztřídní. Křesťanství je taktéž teleologické: čeká se na druhý příchod Krista a na finální soud. Jinak řečeno: marxistická a křesťanská teleologie jsou neslučitelné, a vzhledem k tomu, že se oba tyto myšlenkové směry staví do role vykladačů „jediné pravdy“, je zřejmé, že nemohou koexistovat.

Vrátíme-li se k zobecňování na základě ateismu, něco jiného by bylo, pokud by se Sovětský svaz a jeho představitelé hlásili kupříkladu k naturalismu, Novému ateismu, sekulárnímu humanismu, filosofické ateistické tradici či k ateistickému volnomyšlenkářství. Ve všech těchto případech se jedná o více či méně ucelené filosofické, myšlenkové a hodnotové systémy. K naturalismu se sovětští komunisté nehlásili a ani hlásit nemohli, už z toho prostého důvodu, že naturalismus vyřazuje veškeré transcendentno, tedy i jakoukoliv teleologii a vkládání účelů a smyslů do chodu dějin. K hodnotám Nového ateismu se hlásit také nemohli, jelikož v té době Nový ateismus, směr vzniklý v prvním desetiletí tohoto tisíciletí, ještě neexistoval. Nový ateismus je navíc s hodnotami sovětského komunismu zcela neslučitelný. O neslučitelnosti s idejemi sekulárního humanismu netřeba mluvit.

A podíváme-li se na filosofickou tradici ateismu, počínaje v antice u filosofů jako Diagoras, Prodikos či Kritias, přes helénistický epikureismus až k renesanci a novověku a jménům jako Paul Holbach, Denis Diderot, Julien Offray de la Mettrie a dále třeba až k Bertrandu Russellovi ve 20. století, zjistíme, že „sovětský ateismus“ nemá s touto filosofickou ateistickou tradicí, která na sebe od antiky až po Russella nějakým způsobem navazuje, nic společného. Naopak, marxismus obecně je deviací této tradice, už jen svým důrazem na teleologické pojetí vývoje lidské historie. Filosofický ateismus a jeho představitelé v dějinách byli zároveň vždy i představiteli volnomyšlenkářství, byli to lidé, kteří se nebáli prosazovat a psát o odvážných idejích, kteří se nebáli konfrontovat tehdejší výsadní postavení náboženské víry. A volnomyšlenkářství je prakticky úplným opakem toho, co představoval Sovětský svaz.

Pokud chtějí lidé, kteří mají plnou pusu řečí o „totalitních ateistických režimech 20. století“, něco vědět o skutečných proponentech ateismu 20. století, mohou začít třeba u již zmíněného Russella. Bertrand Russell patří bezesporu mezi nejvýznamnější postavy filosofického ateismu uplynulého století. Russell byl vědec, filosof, matematik, logik, spisovatel, držitel Nobelovy ceny a především velký pacifista a humanista. Právě na něj a na jeho ideje začali před deseti lety navazovat Noví ateisté jako Dawkins, Hitchens, Harris, Dennett či Stenger. Russell však zdaleka nebyl jediným, mezi představiteli novopozitivismu a analytické filosofie 20. století nalezneme ateistů mnoho. Pro příklad třeba Rudolf Carnap, W. V. O. Quine, A. J. Ayer či Donald Davidson. Tito lidé, a ne komunističtí pohlaváři, reprezentují ucelenou ateistickou tradici 20. století.

Neustálému osočování ateistů a tomu, že jim je dáváno za vinu kde co, se však nelze divit. Nevíra v Boha je jednoduše historicky spjatá s nejrůznějšími negativy, protože na ateisty bylo vždy pohlíženo jako na ty nemorální, nectnostné a zlé. Tento způsob nazírání na ateisty je v lidstvu stále hluboce zakořeněn, a to i pokud mluvíme o evropském prostoru v 21. století. Ostatně, stačí si uvědomit, že „ateismus“ je skutečně spíše negativní nálepkou pro označování nepohodlných lidí. Za ateisty totiž nebyli a nejsou označování pouze lidé nevěřící v existenci Boha. Řada muslimů Vám dnes řekne, že hinduisté či zoroastrijci jsou ateisté. Řada muslimů považuje za ateisty dokonce i křesťany. A samozřejmě naopak. Podíváme-li se do historie, zjistíme, že za ateisty se vcelku běžně vzájemně označovali vyznavači dvou konkurenčních náboženství, a to i tehdy, pokud šlo o různé větve v rámci jednoho konkrétního náboženství, třeba křesťanství. Pokud půjdeme v dějinách ještě hlouběji, zjistíme, že staří Římané považovali za ateisty křesťany. No a křesťané zase považovali za ateisty vyznavače pohanských náboženství (o tom, jak byla v dějinách „špatná víra“ považována za ateismus, mimochodem dobře píše francouzský filosof Michel Onfray ve své knize In Defense Of Atheism).Pokud se na celou věc podíváme tímto pohledem, nemůžeme se divit, že je za ateistu označován kde kdo, a že jsou ateisté obviňováni za kde co.

293 thoughts on “Fašismus a komunismus jsou ateistické ideologie aneb o jednom z nejrozšířenějších mýtů

 1. ateista

  Naprostý souhlas. Podobnou zkušenost jsem získal s ředitelem ČT Janem Maxou. Teď jen najít způsob, jak účinněji tyto hloupé mýty vyvracet.
  V dněšní době je moderní být věřící. Když se podíváte, komu všemu se na krku houpá kříž, je to až směšné. A když se podíváte, na jaké akce si představitelé měst a obcí zvou církevní hodnostáře, aby požehnali kde čemu, je to ještě směšnější. A teď co s tím? Pseudověřící se cítí být „in“ a Duka se jen usmívá, jak jeho organizaci stoupá popularita.
  Nikdo totiž nepřemýšlí o podstatě. Nikdo nepřemýšlí o podstatě ani politických aspektů, natož náboženských. A média dávají prostor jen věřícím.
  Viděl jsem v Brně bilbord s textem o Kristovi. Bilbordy jsou jedno z mála svobodných médií, které bychom mohli použít k vyvracení náboženských nesmyslů. A také novinovou inzerci. Chtělo by to ale najít finančního sponzora.
  Nebo spustit něco na způsob DVTV. Ozval se mně jeden ateista, který má nápad, jak popularizovat ateismus. Až to s ním proberu, ozvu se a můžeme projekt realizovat společně.

 2. mulit

  Pro mě je to jednoduché. Na jedné straně je totalita, ať už náboženská nebo jakákoliv jiná, na druhé straně je pluralita, svoboda. To, zda někdo věří v něco nadpřirozeného, nehraje až tak roli. Zajímá mě v reálu, zda ten člověk se mnou chce manipulovat, získat si dominanci a zatlačit mě do defenzívy. Pokud ano, nemůže být můj kamarád. A je jedno, zda je pobožný nebo ateista nebo kdokoli jiný. Jsou lidi ohleduplní, vychovaní, uměření, uctiví a pak jsou špatně vychovaní, povýšenečtí nebo dokonce psychopaté bažící po moci. Je pravda, že ti druzí spíše budou vyhledávat nějakou ideologii, která jim poskytne možnost k ovládaní druhých.

  Když jsem začínal jako učitel v roce 1990, tak to bylo po převratu. A tehdy na té škole vyměnili ředitele komunistu za nového nekomunistu. Tehdy to bylo povinné. Kdo byl ve straně, nemohl už dál ředitelovat. A ten nový nekomunista byl lidsky horší než ten komunista. Komunista měl větší smysl pro spravedlnost a i dokonce pro pluralitu a celkově pro lidi. Takže ono to je nakonec tak, že kus od kusu to je jiné.

  Ideologie jsou jen prostředkem pro některé závadové lidi. Třeba Hitler, kdyby se narodil v jiné době, použil by jinou ideologii. Primární je vždycky porucha chování, psychická porucha nebo závadový osobností rys a až na to se nabaluje nějaká ideologie. Je to vždycky o lidech. Na granosalis jsem potkal demagogy, násilníky křesťany, ale také velmi mírné, tolerantní a uctivé lidi. Pobožnost nic nepredikuje. A to samé ateismus a ateisti. Jsou slušní, ale jsou i hovada.

  Čím dál tím více docházím k poznání, že mně je už docela jedno, co kdo vyznává. Podstatné je, jak se chová.

 3. mulit

  Jinak sleduju video a napínavé. Ovšem nechápu, proč pan Tomek neřekl panu Semínovi, že komunismus a náboženství jsou konkurenční ideologie, jsou to variace na stejné téma, vždyť to taky zaznělo už mnohokrát. A také nechápu, proč mu neřekl, že altruismus se vyplácí a bezbřehý egoismus se nevyplácí. Sama příroda to reguluje. Mezilidské vazby to regulují a kolektiv si to sám řeší. Jakýkoliv kolektiv má mechanismy, jak si to ohlídá. Není třeba náboženství k tomu, aby kolektiv fungoval . Členové, kteří by chtěli parazitovat, nebo krást nebo poškozovat, jsou vyčleněni nebo zapuzeni. Vždycky to tak bylo. Od nepaměti. Na druhé straně příliš hodní lidé rychleji hynou a nepřenesou své geny dál. Proto se nejvíce šíří geny průměrných. Tedy ve smyslu ani čistý altruista ani čistý egoista něco mezi, od každého trochu, to je pro přežití nejvýhodnější.

 4. mulit

  Dále Pan Semín je pobožný. A čím se řídí? Jehovou, který mu přikazuje vyhubit jakoukoli jinakost, třeba i etnickou? Nebo Kristem, který mu přikazuje nechat si všechno líbit? „Oko za oko, zub za zub“? Nebo „Kdo tě uhodí na jednu tvář, nastat mu druhou“? Oba dva postoje jsou extrémní. Náboženské příkazy jsou vyšinuté, nepoužitelné pro život a vzájemně protichůdné. Kterou tou extrémní náboženskou poučkou se řídí Semín? Tou první agresivně mstivou od Jehovy? Nebo tou druhou flegmaticky masochistickou od Krista? Žádnou. Takže je to taky de facto ateista. Ať nekecá, že je pobožný. Je pobožný jen na hubě. V reálu se stejně biblí neřídí.

 5. Čestmír Berka

  Komunistické režimy byly mimo jiné také ateistické, ale být ateistou nepřinášelo žádné výhody..nebyly vystavěny na ateismu, protože na prosté nevíře v nadpřirozeno se nedá najít žádný návod na chod společnosti. Nacistické režimy ateismus dokonce potíraly, takže označit je za ateistické je naprostý nesmysl.

 6. mulit

  Ateista: Bilbordy jsou jedno z mála svobodných médií, které bychom mohli použít k vyvracení náboženských nesmyslů. A také novinovou inzerci. Chtělo by to ale najít finančního sponzora.

  Sponzora najdeš spíše na propagaci nějaké ideologie, než na propagaci žádné ideologie. Sponzor to nikdy nedělá jen tak, ale chce mít z toho nějaký profit. Minimálně ten, že jeho jméno bude spojeno s něčím, co mu zvýší prestiž. Ateismus mu to asi nezpůsobí. To by musel být nějaký nadšenec, aby do toho šel. Třeba bohatý dekonvertita, který by si to dal jako morální závazek. Ale kdyby se to nějak zkombinovalo s vědou, tak by do toho bohatci šli. Podpora vědy má zvuk a na to by oni slyšeli, páč tím by se chlubit mohli.

 7. Jaroslav Štejfa

  Abychom si udělali jasnou představu o protistraně – Michalu Semínovi, je třeba si přečíst něco z jeho názorů. Například doporučuji přednášku „RODINA A VÝCHOVA DĚTÍ VE SVĚTLE KATOLICKÉ NAUKY“
  Michal Semín
  Brno, Lipový kříž, 15. 1. 2005
  Cituji:
  Ať pováží křesťanští rodiče, že jejich úkolem není pouze šířit a zachovávat na zemi lidské pokolení, ba ani ne pouze vychovávat jakékoli ctitele pravého Boha; nýbrž jejich posláním že je přivádět potomstvo Církvi Kristově, aby den ode dne přibývalo lidu zasvěceného službě Boží a službě Spasitele našeho […] Dobro potomstva se však nevyčerpává dobrodiním zplození, nýbrž musí přistoupit ještě něco jiného, totiž patřičná výchova dítěte.“

  Mnozí z nich se totiž domnívají, že dětem z katolických rodin škodí, jsou-li vzdělávány ve školách, kde se s jiným než katolickým přístupem ke světu nesetkávají. Považují naopak za vhodnější, aby se katolické děti vmísily do ideově pluralitních kolektivů a tak se naučily toleranci k odlišnostem a nepropadaly falešnému dojmu, že má katolická církev na všechno správnou a jedině platnou odpověď.
  „Je přece účelem výchovy dát člověku takové vzdělání, jakého za pozemského života potřebuje, aby mohl dojít nejvyššího cíle stanoveného Stvořitelem. Nemůže tedy být v pravém slova smyslu výchovou taková výchova, která by cele nevedla k poslednímu cíli. Proto v tomto řádu světa, jak jej zařídila Prozřetelnost Boha – když se zjevil ve svém jednorozeném Synu, jenž jediný je „cesta, pravda a život“ – nemůže být plná a dokonalá výchova leč křesťanská.

  „Bloudí daleko od pravdy takový způsob výchovy mládeže, který vůbec anebo téměř nedbá dědičného hříchu a Boží milosti, a proto cele spočívá jen v přirozených silách. Sem patří pod různými jmény veřejně hlásané nauky, které vesměs stanoví za základní požadavek všeho vzdělání, aby se děti samy zcela podle své vůle rozhodovaly i přes rozkaz a rady starších lidí a vychovatelů a bez ohledu na zákony a ustanovení Boží i lidská […]
  „Na prvním místě patří (práva vychovávat děti) zvláště Církvi, a to z dvojího práva řádu nadpřirozeného, které Bůh dal jenom jí. Proto jsou výchovná práva Církve rozhodně mocnější a závažnější, než kterékoliv právo řádu přirozeného,. . “
  Proto jest ve věci výchovy právem či, abychom správněji řekli, povinností státu, aby svými zákony chránil přednostní právo rodiny ke křesťanské výchově dětí a stejně i nadpřirozené právo Církve a usiloval o křesťanskou výchovu.“
  Aby škola opravdu vyhovovala, musí všechna školní výchova a výuka, totiž učitelé, duch vyučování, knihy všech oborů, zkrátka vše být proniknuto křesťanským duchem a vedeno mateřskou bdělostí Církve. Vše má být tak upraveno, aby náboženství bylo i základem i korunou všeho vychovatelského počínání.
  Vlastní výuku lze provázat s liturgickým obdobím církevního roku. Je vhodné ráno začít společnou modlitbou a připomenutím svátku světce daného dne. V průběhu výuky je třeba nezapomínat ani na výuku katechismu, což patří mezi práva a povinnosti rodičů, zvláště nemáme-li možnost systematického vyučování knězem či pověřeným katechetou.
  Tolik citace.

  Pokud diskutoval P. Tomek s někým těchto názorů, a neztratil přitom nervy, je podle mne světec. Při představě, že by takoví lidé rozhodovali o osudu našem, nebo našich dětí, mě jímá hrůza – to je návrat před dobu osvícenství. Okamžitě mě však napadne poťouchlost – pokud názory páně Semína by byly natolik odlišné od názorů církevních hodnostářů křesťanských církví jako jsou dnes, nepřežil by jejich hlasatel „spravedlivý“ Boží trest z rukou právě těchto církví. Ty jeho dnešní názory jsou publikovány právě pro úpadek názorů, které sám hlásá, silní tohoto světa, na štěstí pro něho, nepronásledují kacíře jako v dobách, po kterých volá.
  Jaroslav Štejfa

 8. Igor Terleg

  „příklad nacistického Německa, ve kterém dle něj byla spojitost s náboženstvím ještě silnější, a to vlivem silné proti-židovské protestantské tradice. Zmiňme kupříkladu podepsání konkordátu mezi německou nacistickou vládou a katolickou církví v roce 1933.“

  Nesmysl. Hitler sice podepsal konkordát, nikdy ale neměl v úmyslu jej dodržovat. Stejně to bylo i s protestanty, náboženství chtěl a mohl využit ku svému prospěchu, když ale mu někdo z náboženských pozic oponoval, tak už žádný respekt k náboženství nebyl.

  „[Hitler:] Sekulární školy nemohou být nikdy tolerovány, protože takové školy postrádají náboženské vzdělání a výuka morálky oproštěná od náboženství je postavená na vzduchu.“

  Výuka náboženství byla zrušena už několik let poté. Hitler každému, od koho něco potřeboval rád řekl všechno, co si dotyčný přál slyšet, to je obecně známo. Tvrdit, že v těchto projevech Hitler vyjadřoval své skutečné názory je ignorance nebo naprostá lež.

  „avšak zároveň u jiných skupin (např. u lidí, které spojuje nechuť k jahodové zmrzlině) spojených jednou jedinou vlastností takto zobecňovat nebudeme, budeme logicky hrubě nekonzistentní.“

  Lidé, které spojuje nechuť k jahodové zmrzlině se nesdružují do spolků jako OSAČR, ateistických spolků jsou stovky, snad tisíce. Pokud je někdo logicky hrubě nekonzistentní, pak jste to vy.

  „Představitelé Sovětského svazu však rozhodně nebyli pouze ateisté: pravděpodobně nevěřili ani v existenci šmoulů, tudíž byli ašmoulisté. Podobně nevěřili v existenci draků, tedy byli adrakisté.“

  Tak nějak měli tam Svaz bezbožníků, neměli ale Svaz bezdračníků ani bezšmoulníků. Vy si fakt myslíte, že někdo vám na to skočí? Tohle je fakt trapný.

  „zobecňování na základě ateismu, něco jiného by bylo, pokud by se Sovětský svaz a jeho představitelé hlásili kupříkladu“

  Hlásili se ale právě k ateismu, nebo možná lépe říct, k antiteismu (militantnímu ateismu, ne že ne). Ateismus bez komunismu je samozřejmě možný. Nelze ale popřít, že ateismus byl významnou součástí sovětské ideologie. A ne, nemění na tom nic, že během války, když se Stalin cítil ohrožený tak se dočasně dohodl i s církví.

 9. mulit

  Ateismus bez komunismu je samozřejmě možný.

  Komunismus je ideologie. Ateismus není ideologie. Ateismus nemá knihy, nemá guru. Ateismus je nejsvobodnější tím, že je prázdný. Neexistuje nic závazného. Nic předepsaného. Kdo potřebuje k životu ideologie, kdo nemůže být bez ideologií, je nezralý. Žít život podle přírodních zákonitostí je tisíckrát krásnější než žít podle nauk vymyšlených podivnými lidmi.

 10. mulit

  Pokud někdo dával ateismu obsah, už tvořil ideologii. Ale to už nebyl ateista. To už byla oběť nějaké ideologie nebo tvůrce nějaké ideologie. Veškeré ideologie jsou pro lidský život naprosto neužitečné. Stačí prostá věda a co se týká zákonů a pravidel společnosti, stačí zastupitelská demokracie nebo přímá demokracie a reflektování společenské poptávky. Kdokoliv si myslí, že bude lépe z vrchu řídit společnost – mýlí se. Lidi sami se umějí řídit nejlépe. Ztroskotáš na opuštěném ostrově s dalšími 3 lidmi, vytvoříte si svá vlastní pravidla. Na ideologie se vyserete. Že jsou veškeré ideologie nesmyslné ukazují nejen nacismus a komunismus, ale třeba i ekologická hnutí, která nadřazují svoji ideologii nad zdravý rozum, a pak se tvoří nesmyslné přechody pro tři žáby a dvě ještěrky pod silnicí. Přívlastek eko už začíná mít spíše pejorativní význam. Na počátku měl někdo ušlechtilý“ nápad, že vymyslí užitečnou ideologii. Já tvrdím, že společnost v průměru nejlépe ví sama, co je pro ni dobré. Proto jsem pro přímou demokracii. Aby veškeré normy čím jak nejvíce odrážely mínění lidí a čím jak nejméně byly produktem nějakých elit. Tím hůře, pokud to jsou elity s propláchnutými hlavami nějakou specifickou ideologií.

 11. xorron

  Naprostá většina lidí jsou u nás ateisté. Nejsou nijak argumentačně vybavení, ale to nevadí. Proč vůbec diskutovat s nějakým Semínem? Oni nic argumentačně nedokážou, nejde to, tak jen tlachají. Nikdy se nebaví o běžné náboženské praxi, která je z našeho pohledu tak hloupá a nesmyslná, ale vymýšlejí si jakési filosofické pseudoargumenty, které s praxí obyčejných věřících nemají nic společného. Prostě lépe je ignorovat a mávnout nad jejich hloupostí rukou.

 12. slovak

  Ak je vo svete okolo 90% rôznym spôsobom nábožensky veriacich ľudí, nutne, väčšina nábožensky veriacich realizovali, podieľali sa na fašizme či komunizme. Je to veľmi jednoduchá matematika. Veriaci na konaní zla či dobra, majú väčšinový podiel.

 13. mulit

  xorron
  16.09. 2017
  Naprostá většina lidí jsou u nás ateisté. Nejsou nijak argumentačně vybavení, ale to nevadí.

  Kdepak. Jen menšina lidí jsou v ČR ateisté. Max 20%. Pobožných co věří na bibli – těch bude tak 10 – 15% v populaci. Zbytek, tedy většinu 65 – 70% tvoří něcisté nebo lidi, co věří na různé osudy, energie, zóny, nosí smůlu, nosí štěstí. V práci jsem se velmi často setkal s tím, že mi někdo říkal toho: Jsem sice ateista, ale věřím na něco nad námi atd, atd. Já bych tyto lidi nepovažoval za ateisty. Oni dokonce považují náboženství za něco pozitivního a jsou to potenciální nepřátelé skutečných ateistů. Skutečný ateista je uvědomělý a zná bibli. Ví, proč nemůže platit. Skutečný ateista ví, proč nemůže fungovat třeba homeopatie jinak než placebo. Skutečný ateista zná základní neideologická fakta z vědy a základní fakta z náboženství i esoteriky. Skutečný ateista trvá na důkazech a vždycky postupuje metodou kritického myšlení. Což se ukázalo jako problém např. i na tomto webu, že tady někteří údajní ateisté jsou ochotni věřit kdejakému drbu a konspiraci. A za pár let zase budou věřit jinému drbu nebo konspiraci (jako korouhvičky ve větru….)
  Argument – že se to někde říká nebo někde píše je stejně úsměvný jako píše se to v bibli….

 14. mulit

  Úprava – já popisuji situaci tam, kde žiju, tedy na severní Moravě a Slezsku. Co se týká těch procent, co jsem psal výše. Je možné, že v Čechách to je jiné. Traduje se, že Čechy jsou více ateistické než Morava a Slezsko. Přesto z vystupování známých osobností, o nichž vím, že jsou z Prahy nebo Čech, tak stejně vyplývá, že to nejsou ateisté, ale spíše lidi pověrčiví nebo esoterikové nebo skrytě či otevřeně pobožní. Herci, zpěváci, politici, atd. Viz Květa Fialová, režisér Jiří Strach, atd. Zná vůbec někdo mezi mediálně známými lidmi někoho, kdo by o sobě prohlásil, že je „čistý“, „ryzí“ ateista?

 15. Azazel

  Terleg:

  1) Výuka náboženství v Německu zrušena nebyla.

  2) Hitler zavedl církevní daň, platí dodnes v Německu.

  3) Hitler se pozitivně o náboženství a bohu vyjadřuje nejen veřejně, ale i soukromě. Něco jiného jsou některé verze křesťanství, které ho štvali, třeba pacifistické verze atd.

  4) Nacistická strana měla v programu tzv. pozitivní křesťanství s tím, že Ježíš byl Árijec zabitý Židy.

  Napíšu o tomto klidně celé články – o podstatě nacismu a jeho vztahu k náboženství obecně (nejen o křesťanství, ale o celém německém a evropském romantismu a idealismu 19. a 20.st – což jsou kořeny nacismu).

  Hezký víkend a zase někdy.

 16. Lemmy

  Miloš Zeman je tolerantný ateista.
  Český prezident Miloš Zeman predniesol v piatok 8. marca 2013 na Pražskom hrade inauguračný prejav. Na záver sa vyjadril:

  „Dovoľte mi, aby som svoje dnešné vystúpenie, aj keď som tolerantný ateista, uzavrel modlitbou, ktorú mnohí z vás poznáte: Bože, daj mi odvahu, aby som sa snažil ovplyvňovať veci, ktoré ovplyvniť môžem. Bože, daj mi pokoru, aby som sa nesnažil ovplyvňovať veci, ktoré ovplyvniť nemôžem. A Bože, daj mi múdrosť, aby som dokázal rozlíšiť medzi prvým a druhým.“

 17. Azazel

  Uvědomme si, že zrušení katolických škol po roce 1939 není to samé co zákaz výuky náboženství na školách běžných. V nějaké podobě, ať už jako pozitivní křesťanství nebo neo-pohanství a různé směsice, tato výuka probíhala i nadále, protože sám nacismus je skrz naskrz náboženskou ideologií. Hodně protikřesťanskou v tehdejším katolickém a často i prostantském smyslu, ale je to druh politického náboženství. Jako islám. Celý nacismus stojí na bohu a prozřetelnosti a na idealismu, romantismu, vitalismu a voluntarismu (někdy i okultismu, byť sami nacisté tyto věci zakazovali, ale sami je pak v nějaké formě prováděli jako Himmler, Goebbels se radil s astrology atd.).

  Hezký zbytek týdne.

 18. Jaroslav Štejfa

  K Igoru Terlegovi:
  Pokud vyjdeme z předpokladu, že ve svých projevech Hitler nevyjadřoval své skutečné názory, vede to k tomu, že z nich nelze usuzovat ani na ateismus ani na teizmus jeho přesvědčení. Musíme se u něho tedy poohlédnout po jiných okolnostech. Třeba o těch, že byl vychován v přísně katolické rodině, že akcentoval ve svém konání prozřetelnost, že trpěl náboženské kulty označované církvemi jako pohanské, že za státní symboly zvolil svastiku či runy, že wehrmacht měl na opascích . . . atd. Těžko v tom hledat ateismus.
  Dále je podstatné nikoliv (ne)náboženské víry Hitlerovy, rozhodující je politický režim, který ovládal, a ten se opíral o masivní náboženskou víru Němců, nikoliv o komunismus nebo nedej bože ateismus.
  Stalin v tom, že se opíral jeho režim taktéž o zcela religiozní mentalitu obyvatelstva, tak mohl dosáhnout všeho poměrně primitivním trikem – náhradou ikon svatých pravoslavné církve svatými komunistické víry – krásně je to ilustrováno ve výtvarném umění socialistického realismu. Komické to bylo i na letenské pláni. Sousoší, kde stošedesáticentimetrový vožď stojí v čele a za ním lid, který mu nesahá ani po ramena. Co chcete více – to byl onen ateismus? Semína skutečně nelze brát vážně jinak, než jako hrozbu , pokud by se dostal k moci.
  Trochu mimo téma – nemohl byste mi naznačit, kde sehnat definice přirozeného nebo nadpřirozeného zákona, s nímž manipulují křesťanské církve, potažmo Semín?
  Jaroslav Štejfa

 19. Jaroslav Štejfa

  Ještě poznámka k obludnému a arogantnímu argumentu pana Semína, že ateisté údajně neuznávají, že na tomto světě něco přesahuje jejich vědomí.
  Zde je citát z knihy S. Harrise „Waking Up“:
  Jedna věc, kterou každý z nás s jistotou ví, je, že realita značně přesahuje naše vědomí. Například sedím u stolu a piju kávu. Gravitace mě drží na místě a způsob, jak to uskutečňuje, je nám dodnes nejasný. Soudržnost mé židle je výsledkem elektrické vazby mezi atomy – částice, které jsem nikdy neviděl, ale o kterých vím, že musí existovat, ať už o nich vím nebo ne. Káva rozptyluje teplo do okolí rychlostí, která by mohla být s určitou přesností vypočítána a druhý termodynamický zákon stanoví, že ve snaze po rovnováze, ztrácí teplo každý okamžik, než aby si ho bral ze šálku nebo okolního vzduchu. Nic z toho není zřejmé z přímých zkušeností. Procesy trávení a metabolismu v mém těle probíhají a jsou zcela mimo mé vnímání nebo ovládání. Většina mých vnitřních orgánů neexistují kvůli tomu, co o nich znám, přesto mohu být rozumně přesvědčen, že je mám uspořádané přibližně jako podle nějaké lékařské učebnice. Chuť kávy, moje spokojenost s ní, pocit teplého poháru v mé ruce – což jsou okamžitá fakta, s nimiž jsem se teď seznámil, se vrátí zpět do temné divočiny skutečností, které třeba udělám a teď o nich nikdo neví. Mám v mozku neurony, které vytvářejí nová spojení a tyto události určují charakter mé zkušenosti. Ale já nevím nic přímo o elektrochemické aktivitě mého mozku – a přesto tento šťavnatý zázračný výpočet, jak se zdá, v současné době pracuje a vytváří mou vizi světa.

  Jaroslav Štejfa

 20. Marian

  Koľko rokov tu riešite tieto otázky? A bezvýsledne.
  Pokiaľ nebudet zjednotení na definícii fašizmu, nikdy nedospejete k z hode o tom, čo zapríčinilo fašizmus a aké má dôsledky a súvislosti. Podobne je to aj s definíciami ateizmu. Až raz bude ktosi hodnotiť tento portál, tiež v rovnakom duchu, tak povie, že vy ste neboli ateisti, lebo je tu vidieť osobné kulty, slepé poklonkovanie, čo je pseudonáboženstvo.

  Ponúkam vám na zváženie svoj názor na fašizmus:

  Fašizmus je štýl politiky, v ktorom sú štátne orgány zosieťovcané do štruktúr neumožňujúcich občanom uplatnenie si prirodzených ľudských práv. Sú nútení v duchu vládnej ideológie podrobiť sa diktátu moci. Fašizmus – z talianskeho fašoa, zväzok – teda je organizovaná štátna diktatúra. Môže mať podľa ideológie rôzne podoby – ak tou vládnou ideológiou bude marxizmus, bude to marxistický komunistický fašizmus. Ak tou ideológiou bude hitlerizmus, bude to hitlerovský fašizmus. Ak to bude ideológia homosexualizmu, bude to homofašizmus. Ak to bude katolicizmus, bude to katolícky fašizmus. Ak tou ideológiou bude filozofický ateizmus, budeme hovoriť o ateizmo-fašizme. Ak budú sekulárni humanisti presadzovať ničenie náboženských budov, zakazovať rekonštrukciu náboženských historických pomníkov alebo zakazovať slobodu náboženského vyznania, budeme tu sekulárno-humanistický fašizmus.
  No nemusí ísť len o štátne systémy. Aj jednotlivé skutky môžu mať znaky fašistických prejavov. Napríklad zákaz znovupostavenia Mariánskeho stĺpu napriek petícii, ktorá jasne vyjadrila súhlas za jeho postavenie (15000 hlasov za oproti 1200 proti) – to je príklad fašizmu sekulárno-humanistického.

  Fašizmus je štýl politiky a prívlastok, charakter, mu dáva vládna ideológia.

  Tie prekáračky o ateizme nikam nepovedú, pokiaľ si neosvojíte názor, že ateizmus je princíp v postoji človeka, kedy je popierané božstvo. Každý z nás koná skutky, kedy nimi spochybňuje boha alebo pripúšťa jeho existenciu. Hľadanie rýdzosti ateizmu alebo čistoty a nepoškvrnenosti náboženstva je bláznovstvo. Za ďaľšie – je treba si vyjasniť, či kult osobnosti bude náboženstvo alebo niečo iné. Tie hranice zbožňovania sa prelínajú a skôr ako premýšľať o rýdzosti ateizmu alebo teizmu prijať názor, že všetci zápasime s bludárstvo a všetci hľadáme pravdu a správne rozhodnutia.

  Článok autora je síce pekne napísaný, ale je to filozofický gýč. Ľudia sa na ňom rozhádajú a nič nevyriešia. Je to klasický filozofický bulvár.

 21. mulit

  Marian napsal: Ak to bude ideológia homosexualizmu, bude to homofašizmus.

  Další hysterka, co si myslí, že mu bude někdo držet kvér u hlavy a nutit ho píchat chlupatou prdel, viď? Tak i Slováci mají hysterku Mariána, Češi mají hysterku Azazela. Jo jo, bojte se hoši, bojte se. Třeste se strachy. Buzíci si už na vás dva brousí nože. A chytí vás do sítí a až vás z těch sítí vytáhnou, narvou do vás své klády. A váš křišťálově čistý heterosexualismus bude poskvrněn.

  Marián, máš to marné. Na videu je důkaz, že to už je všude. A pozor – šíří se to spóry. https://videacesky.cz/video/trevor-moore-gayove-se-zacali-brat

  PS: jenom nechápu, proč údajní heterosexuálové musejí dokola zmiňovat absolutně v každém tématu homosexualitu. To je na palici. Taková obsese…

 22. Azazel

  Hysterický mulit už zase tahá tu svou homosexualitu do jiného tématu. 🙂

  Není to zde o řiťopiších, tak prosím piš taky jednou o něčem jiném. Já jsem pro rovná práva LGBT, už jsem ti to napsal. Ty nejsi. Ty jsi člověk Bible. Já ne. Navíc nevíš, zda budeš tolerovat heteráky, to jsi napsal. Takže proto s tebou máme občas problém…

  Věnuj se tématu. Proč je nacismus podobný náboženství. Co komunismus a náboženství. Neřeš tu zase ty tvoje obsese a netahej mě do těchto debat nebo vedle a ne tady.

  Jinak problém není v tom, co mulit pořád jako blbec dokola opakuje, v unifikaci, ale v některé unifikaci. Stejně tak je špatná i některá diverzita.

  Pěný zbytek večera a týdne 🙂

 23. Marian

  mulit… ja sm nepísal len o homosexuáloch… Zrejme by ste si tú palicu mali radšej zlomiť 😀 Snažil som sa vám na rôznych aj uletených príkladoch vysvetliť podstatu fašizmu.

 24. Marian

  Azazel – nacizmus, presnejšie hitlerizmus, môže poslúžiť ako príklad prerodu sekulárneho obdivu, kultu osobnosti do nového náboženstva mimo kresťanstva..

  OSACR asi medzi svojich členov neprijme neveriaceho nacistu. Prečo? Lebo OSACR nie je združením ateistov, ale skôr ateistických humanistov. Nacista – prihliadnuc na historickú skúsenosť – môže byť kresťanom aj ateistom, no nemôže byť pre vyznávané rasové zákony a princípy humanistom.

  Aby jednoznačnosť pojmov mala za dosť, OSACR by sa malo premenovať na napríklad Občianske združenie ateistických humanistov. Ten terajší názov je metúci.

  Hitleizmus vznikol v kresťanskom priestore, mal svoje príčiny a súvislosti a nemožno ho vyčleniť z týchto – aj kresťanských – súvislostí. Kresťan nemá totiž len náboženskú identitu, ale aj sociálnu, národnú či politickú. Nemci vo voľbách (kedy? 1932?) nevolili Hitlera preto, že by chceli holokaust, ale preto, že v Hitlerovi videli schopného politika, ktorý urobí potrebné ekonomické reformy. Hral na národnú aj náboženskú identitu, aj na ekonomickú, sociálnu, vedeckú, pokrokovú a čo ja viem čo ešte.

  Filozofické princípy nacizmu a jeho ciele sú z pohľadu kresťanstva ateistické. No Hitler svoju víziu akéhosi kultu ideológie nemohol predhodiť nemeckému národu ako ateizmus, lebo ten bol zväčša religiózny. Hitlerovo kresťanstvo bolo teatrálne. O skutočnej religiozite Hitlera ťažko hovoriť bez toho, aby sme poznali hlbiny jeho myšlienok. Vonkajšie prejavy Hitlera boli kresťanské. Svojim konaním však poprel kresťanstvo a uvalil na seba automatickú exkomunikáciu.

 25. Igor Terleg

  @Azazel
  „2) Hitler zavedl církevní daň, platí dodnes v Německu.“

  Platila i dřív, ve výmarské ústavě garantoval ji článek 137 a ani tam nebyla nová.

  „1) Výuka náboženství v Německu zrušena nebyla.“

  Byla zrušena na státních školách do 1939, téměř okamžitě po schválení Zmocňovacího zákona začalo obtěžování a postupné rušení církevních škol, náboženských mládežnických organizaci atd. Můžeme dlouho puntičkářit kde všude komu se podařilo nějakou tu podobu náboženské výuky zachránit, to ale nemá velký význam. Psát o „spojitosti“ Hitlerova režimu s náboženstvím je nesmysl.

  „4) Nacistická strana měla v programu tzv. pozitivní křesťanství“

  Přes 95% Němců se hlásilo ke křesťanství, tak nemohli je ignorovat. Pozitivní křesťanství bylo pokusem nabídnout věřícím Němcům nacistickou podobu jejich víry. To se do jisté míry podařilo, spíš mezi duchovními než věřícími obecně. Poté se mnoho nacistů sice obrátilo k pohanství, žádný „oficiální“ kult ale nevznikl.

  Nacisté byli si vědomi významu náboženství a nikdy si nedovolili přímý útok jako bolševici, snažili se spíš využit jej pro své účely (a docela úspěšně). Vždy ale měly jejich zájmy přednost, a těch duchovních či věřících, kteří jim chtěli vzdorovat neváhali ani věznit či zabíjet.

  „sám nacismus je skrz naskrz náboženskou ideologií“

  Nacismus není žádnou konzistentní ideologií, natož náboženskou.

  @Jaroslav Štejfa
  „Těžko v tom hledat ateismus.“

  Tak nehledejte. Já nikdy netvrdil, že byl Hitler ateista. On prostě neměl konzistentní náboženské názory, jednoho dne řekl jedno, druhého druhé a proto si teď každý rád vyhledává citace, které mu se hodí – a obvykle něco najde.

  „to byl onen ateismus?“

  To byla propaganda, ta je vždy symbolická. Kde všude tam vidíte náboženství?

  „nemohl byste mi naznačit, kde sehnat definice přirozeného nebo nadpřirozeného zákona, s nímž manipulují křesťanské církve, potažmo Semín?“

  Nikde. Tedy ve filozofických slovnících obvykle najdete definici a historii pojmu. To ale co si jako „přirozený zákon“ myslí současní křesťanští propagandisté to jsou prostě nějaká pravidla „bohem daná“, že šukat jen pindíkem do pipiny, každá spermie je sváta atd. Co všechno by radši neobhajovali, tak tvrdí, že je to „přirozené“.

 26. Azazel

  1) Ne nebyla zrušena výuka náboženství, ale některé církevní školy a pak všechny katolické.

  2) Hitler zavedl církevní daň v roce 1939 pro Rakousko, což bylo tehdy Německo. Platí tam dodnes.

  Austria

  Every recognized religious group in Austria can collect church tax at a rate of 1.1%, though currently only the Catholic Church makes use of that opportunity. Church tax is compulsory for Catholics in Austria. This tax was introduced by Adolf Hitler in 1939. After World War II, the tax was retained in order to keep the Church independent of political powers.[1]

  https://en.wikipedia.org/wiki/Church_tax

  4) Komunisté byli druzí nejsilnější v roce 1932 a ke křesťanství se nehlásili v Německu, tedy nacisté lhát nemuseli. Celý nacismus vychází z děl lidí jako je Gobienau, konzervativní katolík. Housto Stewat Chamberlain – psal o árijském Kristovi a Rosenberg byl neo-poha. Hitler někde mezi Chamberlainem a Rosenbergem. To se ví z jeho děl, z podstaty nacismu, z jeho soukromí i z veřejných projevů – vše v souladu.

  Hezký zbytek

 27. Azazel

  4) Komunisté byli druzí nejsilnější v roce 1932 a ke křesťanství se nehlásili v Německu, tedy nacisté lhát nemuseli. Celý nacismus vychází z děl lidí jako je Gobineau, konzervativní katolík. Houston Stewart Chamberlain – psal o árijském Kristovi a Rosenberg byl neo-pohan + německý völkisch romantik co věřil na existenci Atlantidy (viz. jeho Mýtus 20.století). Richard Wagner také nebyl žádný ateista, ale něco mezi pohanem a křesťanem. Německý idealismus také nebyl ateistický, ani ten Schopnehauer, i když to tak vypadá, ta jeho „vůle k životu“ není žádný naturalismus nebo ateismus. Hitler byl někde mezi Chamberlainem a Rosenbergem. To se ví z jeho děl, z podstaty nacismu, z jeho soukromí i z veřejných projevů – vše v souladu. Tedy náboženství.

  Hezký zbytek týdne. Teď tu nebudu nějaký čas.

 28. Azazel

  Neberte prosím náboženství jen jako klasické křesťanství. To by byla chyba. Pokud Hitlera podezříváte, že nevěřil na to, co hlásal a dělal, tak Stalin byl pak podle mě muslim nebo jehovista. Dokazovat to nemusím jako Terleg nedokazuje své tvrzení o tom, že Hitler lhal o svých názorech. Jak veřejně, tak soukromě, tak ve své knize. To samé další nacisté. A lhali i když už měli neomezenou moc, proč? 🙂

  Za to překliknutí u Schopenhauera se omlouvám, píšu z blbé klávesnice, navíc často ještě přepisuji věc za běhu a zapomenu to pak přečíst nebo to nestačím a vyjde z toho nějaký nesmysl nebo chyba. Teď už fakt mizím. Zase někdy…

 29. Igor Terleg

  „1) Ne nebyla zrušena výuka náboženství, ale některé církevní školy a pak všechny katolické.“

  Byla, a taky všichni duchovní učitele byli propuštěni ze státních škol, i když vyučovali nejen náboženství. Sice v Německu nebyl formální zákaz výuky náboženství jako v protektorátu, hned byly další omezení, jako zákaz členství v náboženských organizacích pro členy Hitlerjugend (a členství v Hitlerjugend bylo hned povinné)…

  „2) Hitler zavedl církevní daň v roce 1939 pro Rakousko, což bylo tehdy Německo.“

  V Německu církevní daň platila i před Hitlerem. Rakousko Hitler připojil v 1938, pak postupně zaváděl tam německé zákony, mimo jiné církevní daň. Co je na tom k nepochopení?

  „4) Komunisté byli druzí nejsilnější v roce 1932 a ke křesťanství se nehlásili v Německu, tedy nacisté lhát nemuseli.“

  Třetí, s 16% nejvíc. Hitler měl i 37%. Lhát třeba nemuseli, stejně lhali. Uzavření konkordátu a pravidelné hrubé jeho porušování téměř od prvního dne platnosti je nejlepším důkazem.

 30. Azazel

  1) Sám nacismus je náboženský, takže výuka nacismu = výuka náboženství.

  Hlavní ideologie nacismu je, že bůh stvořil různé rasy. S tím si pohrával katolík Gobineau (polygenismus). Odmítal Darwina.

  Podobné teze zmiňuje i Chamberlain. Odmítal Darwina.

  A Alfred Rosenberg? „Rosenberg věřil, že Bůh stvořil lidstvo jako oddělené, diferencované rasy v kaskádovité hierarchii ctností…“! Také odmítl Darwina.

  https://en.wikipedia.org/wiki/The_Myth_of_the_Twentieth_Century

  Hitler to samé co Rosenberg vlastně píše i v Mein Kampfu, bůh stvořil různé národy. To píše i dalších proslovech a říká to i soukromě.

  Kreacionistický rasismus, idealismus + socialismus (v nějaké verzi) = nacismus

  2) Církevní daň v Rakousku zavedena až 1939, ne hned po připojení. Tedy jí tam zavedl Hitler a jelikož to tehdy bylo Německo, tak to tak ber.

  4) Viz. bod 1.

  Teď už fakt musim. Píšeš nepodložené nesmysly, jako vždy. Ahoj všem.

 31. mulit

  Marian – žádný homosexualismus neexistuje. A pokud máš na mysli aktivismus některých organizací, které usilují o adopce pro LGBT osoby, nebo manželství pro LGBT, tak to je politika. Proč do toho tahat slovo homosexualita? Ten termín vymyslel Václav Klaus (jehož křišťálově čistá heterosexualita bude něco na způsob zdejších křišťálově čistých). Jak už jsem psal, drtivá většina homosexuálů není politicky aktivních a neřeší tyto virtuální věci, ale chodí do práce, do školy, mají své koníčky, zájmy, partnery, rodiny a tak. Nechte homosexuály být na pokoji. Oni po vás nic nechtějí, jenom abyste je neopruzovali a nechali žít. Starejte se o své manželky a přítelkyně. Tam obraťte pozornost. A pokud si něco chcete vyřídit s konkrétními politiky, oslovte je konkrétně.

 32. Igor Terleg

  @Azazel
  „A Alfred Rosenberg? „Rosenberg věřil, že Bůh stvořil lidstvo jako oddělené“

  Pozor: nikde netvrdím, že to byli ateisté.

  „2) Církevní daň v Rakousku zavedena až 1939, ne hned po připojení. “

  Ani norimberské zákony nebyly zavedeny „hned po připojení“, i když mnohem dřív než církevní daň. Spojit dva státy není tak jednoduché…

  „Teď už fakt musim.“

  Nevěřím.

 33. mulit

  Azazel napsal:
  Hysterický mulit už zase tahá tu svou homosexualitu do jiného tématu.

  Ne, to sem napsal Marian. Nebo je Marian tvůj další, šestý nick a tváříš se jako Slovák, abys mohl jako Slovák opět propašovat tvoji homosexualitu, páč ničím jiným nežiješ…

  Není to zde o řiťopiších, tak prosím piš taky jednou o něčem jiném.

  Ty považuješ píčomily za vyšší level než řiťopichy? Pokud ano, na základě čeho?

  Já jsem pro rovná práva LGBT, už jsem ti to napsal.

  Ale mě tvůj politický aktivismus nezajímá.

  Ty nejsi.

  No a co? Ty sis myslel, že přes internet mě indoktrinuješ tvým aktivismem? Blázne….

  Ty jsi člověk Bible. Já ne.

  No to je právě od tebe troufalé, že se chceš vyjadřovat k otázkám náboženství a nemáš o tom ani páru.

  Navíc nevíš, zda budeš tolerovat heteráky, to jsi napsal.

  Co to meleš? Které heteráky nevím, zda budu tolerovat a proč?

  Jinak problém není v tom, co mulit pořád jako blbec dokola opakuje, v unifikaci, ale v některé unifikaci. Stejně tak je špatná i některá diverzita.

  V čem je dobrá unifikace? V čem je špatná diverzita?

 34. Ateistický laik

  Obdivuji pana Tomka, že Semína neposlal do míst, kde záda ztrácí slušný název. 🙂
  A kdyby měl skákat pan Tomek do řeči Semínovi pokaždé, když Semín vyslovuje domněnky na základě víry , tak by mohl protestovat za každým Semínovím slovem.
  Rovnici: (každý) ateista = komunista bude v tupých věřících vypálená ještě hodně dlouho.
  Jen namátkou co jsem si vypsal, co nebylo vůbec objasněno a ze Semínova hlediska je to podle víry jasné jak facka“:
  Svobodná volba X všechno je determinováno.
  Svobodná vůle je předpokladem mravního života.
  Nejsme zodpovědní nemámeli svobodnou vůli.
  Není tu měřítko k poměřování činů.
  Morálka je vložená ne jen do civilizace, ale i do srdce.
  Člověk si sám přirozenost neudělil.

 35. aleš

  P. Tomek:

  Je k podivu, že lidé, kteří považují za křesťana každého, kdo se křesťanem nazývá, mají problém s pochopením pojmu ateistická ideologie, přestože její příznivci se aktivně na šíření ateismu podíleli.

  Co chápat pojem „ateistická ideologie“ jako „ideologii prosazující ateismus“?

  Ideologie komunismu prosazuje šíření nevíry v existenci Boha, ne nevíry v existenci šmoulů, nebo víl, – kde není co prosazovat – proto je označována jako „ateistická ideologie“.

  Co je na tom těžkého k pochopení?

 36. Azazel

  Terleg:

  Když neuznáváte veřejné projevy Hitlera, tak tedy soukromé názory Hitlera na víru v pokročilém věku. Nezaměňujme antiklerikalismus či kritiku křesťanství nebo některých Himmlerových či Rosenbergových idejí za to samé co bezbožnost. Naopak, celý nacismus stojí na zbožnosti a na tom, že bůh stvořil různé rasy s různou kvalitou. Viz. Mein Kampf + další hlavní díla nacistů a jejich předchůdců. A zde soukromé názory:

  „V jiném příspěvku napsal Goebbels, že Hitler byl „hluboce náboženský, ale zcela protikřesťanský“. [79] [80] Goebbels napsal 29. prosince 1939: [81] Führer je hluboce náboženský, i když zcela protikřesťanský. Vidí křesťanství jako příznak rozkladu. Správně. Je to pobočka židovské rasy.“

  Goebbels deníky , 29. prosince 1939 .

  Hitler v soukromí:

  „nevzdělaný člověk riskuje, že půjde až k ateismu (což je návrat ke stavu zvířete)“

  „Hitler wanted his movement aloof from religion, fearing a pact with the churches would collapse: „I’m convinced that any pact with the Church can offer only a provisional benefit, for sooner or later the scientific spirit will disclose the harmful character of such a compromise. Thus the State will have based its existence on a foundation that one day will collapse. An educated man retains the sense of the mysteries of nature and bows before the unknowable. An uneducated man, on the other hand, runs the risk of going over to atheism (which is a return to the state of the animal) as soon as he perceives that the State, in sheer opportunism, is making use of false ideas in the matter of religion, whilst in other fields it bases everything on pure science. That’s why I’ve always kept the Party aloof from religious questions.“.[70]“

  Árijský Kristus:

  „In Table Talk, Hitler praised Julian the Apostate’s Three Books Against the Galilaeans, an anti-Christian tract from AD 362, in the entry dated 21 October 1941, stating: „When one thinks of the opinions held concerning Christianity by our best minds a hundred, two hundred years ago, one is ashamed to realise how little we have since evolved. I didn’t know that Julian the Apostate had passed judgment with such clear-sightedness on Christianity and Christians. … Originally, Christianity was merely an incarnation of Bolshevism the destroyer. Nevertheless, the Galilean, who later was called the Christ, intended something quite different. He must be regarded as a popular leader who took up His position against Jewry…. and it’s certain that Jesus was not a Jew. The Jews, by the way, regarded Him as the son of a whore—of a whore and a Roman soldier. The decisive falsification of Jesus’s doctrine was the work of St. Paul. He gave himself to this work with subtlety and for purposes of personal exploitation. For the Galilean’s object was to liberate His country from Jewish oppression. He set Himself against Jewish capitalism, and that’s why the Jews liquidated Him. Paul of Tarsus (his name was Saul, before the road to Damascus) was one of those who persecuted Jesus most savagely.“[71]“

  https://en.wikipedia.org/wiki/Religious_views_of_Adolf_Hitler

  Doporučuji přečíst ty Hovory od stolu, protože je to oficiálně uznané historiky, používají to proti němu hlavně křesťanští historici. Ale ateistu z něho podle nich udělat nejde. Naopak, je to fanaticky zbožný jedinec. Těch věcí jsou tam desítky.

  Mulite, netahej sem ty tvoje homouše zase, bavíme se zde o něčem jiném, nebuď hysterický a vyjadřuj se k věci.

  A teď už mizím.

 37. mulit

  Azazel, netahej sem ty tvoje homouše a píčomily zase, bavíme se zde o něčem jiném, nebuď hysterický a vyjadřuj se k věci. Jo a diskutovat neumíš. Otázkám se vyhýbáš. Stejně jako pobožní. Jsi zbabělec. Křiváček anonym.

 38. A.S.Pergill

  Prostě fašismus, nacismus i komunismus jsou natolik zvrhlé ideologie, že je nikdo jiný, než člověk „předpřipravený“ náboženstvím abrahámovského typu (např. na vybíjení nežádoucích populací „podlidí“, jak je to definováno ve Starém Zákoně a odtamtud to převzalo i křesťanství spolu s islámem). Konec konců, Karel Marx, který první v moderní době sestavil seznam „podřadných národů, které je nutno vybít, aby komunistická myšlenka mohla zvítězit“ byl Žid z rabínské rodiny. A Hitler jeho seznam převzal „i s chlupama“, akorát do něj přidal, a na první místo, Židy.

 39. Jaroslav Štejfa

  K Igoru Terlegovi:
  S potěšením konstatuji, že na téma, zda nacistický a komunistický režim (Třetí říše a SSSR) byly režimy ateistické se shodujeme, že asi ne. Taktéž, že jejich vůdci (Hitler a Stalin)se neštítili zneužít náboženské víry svých národů pro své obludné plány, ač hitler asi teista byl, zatímco Stalin asi byl ateista.
  Jaroslav Štejfa

 40. Jaroslav Štejfa

  K Marianovi:
  Váš názor na fašismus se mi líbí, těžko k tomu říci něco dalšího. Je však třeba respektovat odlišnosti jeho německé odrůdy – nacionální socialismus. V širším pohledu je zajímavé, že komunismus i fašismus (potažmo nac. soc.) vyrůstají ze stejných kořenů. zejména kolektivismus, či autoritativní a vůdcovský princip.
  Jaroslav Štejfa

 41. Marian

  Štejfa
  Sklony politikov si pomôcť zákonmi presadiť si svoje vízie sú lákavé.Akonáhle zaniká dialóg a ideológia a doktrína sa presadzuje silovými zložkami a nariadeniami, treba byť v strehu.

  Fašizmus ako štýl politiky je stále bližší politikom EU. Preto to vytesňovanie pojmu fašizmu len na nálepky pre nepohodlných ľudí. Umožňuje to novodobým fašistom používať triky fašizmu, hoci sa fašistami nenazývajú. Veď podľa nich sú fašisti buď mŕtvi alebo to sú vlastne len tí druhí.

 42. Marian

  Pergill
  Zaujala ma zmienka o zozname podradných ľudí a národov podľa Marxa.
  Ktoré národy mal Marx na mysli? Máte nejaký odkaz?

 43. Ateistický laik

  Marian: Tie prekáračky o ateizme nikam nepovedú, pokiaľ si neosvojíte názor, že ateizmus je princíp v postoji človeka, kedy je popierané božstvo.
  Jak popírané božstvo? Co to znamená? A proč bychom si tenhle váš výmysl měli osvojit?
  Každý z nás koná skutky, kedy nimi spochybňuje boha alebo pripúšťa jeho existenciu.
  Každý ne…
  … prijať názor, že všetci zápasime s bludárstvo a všetci hľadáme pravdu a správne rozhodnutia.
  Hledám akorát správné rozhodnutí. Ostatní si nechte pro věřící.

  Igor Terleg: Poté se mnoho nacistů sice obrátilo k pohanství, žádný „oficiální“ kult ale nevznikl.
  Takže stále žádný ateismus.
  Já nikdy netvrdil, že byl Hitler ateista.
  Ale spousty tupých věřících si to myslí…

  aleš: Co chápat pojem „ateistická ideologie“ jako „ideologii prosazující ateismus“?
  Co chápat pojem „komunistická ideologie“ jako „ideologii potlačující církev (jako jiný zdroj manipulace)“?

 44. mulit

  mulit:
  Ideologie jsou jen prostředkem pro některé závadové lidi. Třeba Hitler, kdyby se narodil v jiné době, použil by jinou ideologii. Primární je vždycky porucha chování, psychická porucha nebo závadový osobností rys a až na to se nabaluje nějaká ideologie. Je to vždycky o lidech.

  Ukázkovým příkladem je Anders Behring Breivik. Primární je porucha osobnosti, patologie osobnosti a ideologie je jen prostředek pro realizaci této poruchy.

  A.S.Pergill
  17.09. 2017
  Prostě fašismus, nacismus i komunismus jsou natolik zvrhlé ideologie, že je nikdo jiný, než člověk „předpřipravený“ náboženstvím abrahámovského typu (např. na vybíjení nežádoucích populací „podlidí“, jak je to definováno ve Starém Zákoně a odtamtud to převzalo i křesťanství spolu s islámem).

  Přesně tak. Trefně napsáno. A jen bych dodal, že jak Bibli, tak Korán, tak Mein Kampf, nebo komunistické věci psali lidi vadní. Unifikující ideologii nikdy nenapíše někdo normální bez poruchy osobnosti. Ta porucha osobnosti je nezbytná podmínka. Průměrná nebo vyšší inteligence a nějaká patologie v charakteru člověka. Ovládat lidi. On ten člověk nechce žít v klidu svůj život. On chce ovládat druhé. A proč? Proč to chce? Protože má poruchu a protože má frustrace kombinované s megalomanskými ambicemi.

 45. Hebért

  Tak to je například takový Darwin také poruchový, jeho idea totiž platí po celé Zemi a unifikuje biologii do darwinismu či dnes neodarwinismu. To samé základní logika, matematika,…

  Ale spíše bude vadný asi náš mulit, který nerozeznává racionální a iracionální unifikaci, mimo jiné ani neví, zda bude tolerovat heterosexuály, takže moc pro diverzitu asi není, podle něj musí být každý minimálně bisexuál, jinak ho asi nebude ani tolerovat, to sám napsal… mějte se 🙂

 46. Hebért

  O mě strach mít nemusíš, já si to zařídit umim jak potřebuju. A ty si najdi chlapa, pozorovatel…niku. 🙂

  Jinak na toho Darwina žádná reakce? Tak se tu měj.

 47. A.S. Pergill

  @Marian Slovanské národy (všechny), Romové, pak některé z pobaltských národů, Maďary, snad ještě Basky. Dá se dohledat na netu, diskutovalo se o tom na českém netu docela dost, protože tahle část Marxova „díla“ byla za socíku cenzurovaná.
  Mimochodem, v londýnském exilu si Marx pustil v nějaké kavárně držku na špacír (na téma vybití „podřadných Slovanů) a dostal přes ni od J. V. Friče, který tam byl také v exilu (oba byli v exilu po revolučních událostech 1848). To bylo první setkání českého národa s marxismem.

 48. Hraničář

  Jaroslav Štejfa
  16.09. 2017
  Trochu mimo téma – nemohl byste mi naznačit, kde sehnat definice přirozeného nebo nadpřirozeného zákona, s nímž manipulují křesťanské církve, potažmo Semín? …………….

  Já si myslím, že ten pojem může pocházet ze zdrojů (sám nejsem filosof), které zveřejňují Integrální katolíci. Staří (katoličtí) filosofové jistě nebyli, a priori, hlupáci, mnohé úvahy měli správné, ale opírali je o Boha (samozřejmě katolického). Byli ale omezeni tehdejším poznámím Světa: „Avšak tak jako světlo nepotřebuje býti osvětlováno, poněvadž svítí samo sebou“, byly tedy jejich úvahy nutně ovlivněny. Za směšné pokládám, když v současné době vzdělaní lidé se urputně snaží současné poznatky, stůj co stůj, s velikými veletoči, skloubit se starými náboženskými představami.

 49. aleš

  A. S. Pergill

  Prostě fašismus, nacismus i komunismus jsou natolik zvrhlé ideologie, že je nikdo jiný, než člověk „předpřipravený“ náboženstvím abrahámovského typu (např. na vybíjení nežádoucích populací „podlidí“, jak je to definováno ve Starém Zákoně a odtamtud to převzalo i křesťanství spolu s islámem).

  Neztratil se vám někde v souvětí předmět?

  Jinak použití pojmu „podlidi“ nebo „nadlidi“ umožnil až darwinismus. Darwin dokonce uvažuje, že jiná rasa je jiný druh, a dává souboj mezi rasami, či druhy lidí – jak je sám Darwin nazývá – na úroveň evolučního soupeření mezi nižšími živočichy, kde má dojít k vyhubení škodlivých druhů či ras.

  Zde je citace z jeho díla (zdůraznění vlastní):

  Bylo by také zcela přirozené položit si otázku, zda člověk, jako mnozí jiní živočichové, začal vytvářet odrůdy a podrasy jen nepatrně navzájem se lišící, nebo rasy, které se od sebe liší natolik, že je musíme pokládat za sporné druhy. Jak jsou takové rasy rozšířeny po světě a jak se navzájem ovlivňují při míšení v první i v následujících generacích? A tak bychom si mohli klást ještě mnoho podobných otázek. Tazatel by potom dospěl k velmi závažné otázce, bude-li se člověk rozmnožovat natolik rychle, že to někdy povede i k vážným bojům o existenci a v důsledku toho k zachování příznivých změn, tělesných i duševních, a k vymizení škodlivých. A zatlačují-li a nahrazují jednotlivé rasy či druhy – ať už použijeme jakéhokoliv termínu – jedny druhé, takže některé z nich nakonec zanikají? Uvidíme, že na všechny tyto otázky, jak už je u většiny z nich jasné, musíme odpovědět kladně, stejně jako kdyby se vztahovaly na nižší živočichy
  O původu člověka. Praha 1970, str. 13

 50. aleš

  A. S. Pergill

  V kontrastu k vyjádření Darwina o zániku a nahrazení ras se škodlivými evolučními změnami, hovoří Bible o záchraně lidí ze všech ras:

  Potom jsem uviděl, a hle, veliký zástup, … ze všech národů, kmenů, jazyků a z každého lidu, jak stojí před trůnem a před Beránkem, oblečeni v bílá roucha … a volají velikým hlasem: „Záchrana náleží našemu Bohu, tomu, který sedí na trůnu, a Beránkovi.
  Zjevení 7,9-10

  Pro porovnání doporučuji znovu přečíst, co napsal o rasách Darwin – viz příspěvek výše.

 51. Igor Terleg

  @Azazel
  „A zde soukromé názory“

  Já taky umím hrát tu hru! Co všechno řeknete o tom: Science cannot lie, for its always striving, according to the momentary state of knowledge, to deduce what is true. When it makes a mistake, it does so in good faith. It’s Christianity that’s the liar. It’s in perpetual conflict with itself. nebo o tom: Religion will have to make more and more concessions. Gradually the myths crumble. All that’s left is to prove that in nature there is no frontier between the organic and the inorganic.

  Věřte mi, kdybych jen chtěl, tak bych klidně z Hitlerových projevů sestavil článek pod nimž by se mohl podepsat každý redaktor OSAČR. 😀

  „Když neuznáváte veřejné projevy Hitlera, tak tedy soukromé názory Hitlera“

  Hitler si dokázal protiřečit i ve stejném projevu, snad i ve stejné větě. Nejde o to neuznávat jeho projevy, nýbrž hodnotit jeho celkově, bera v potaz projevy veřejné, soukromé a skutečnou politiku režimu. Vyhledávat jednotlivé citace nemá smysl, je možné takto udělat z Hitlera ateistu, fanatického protestanta, komunistu, téměř kdekoho. Tak místo abyste doporučoval přečíst Hovory u stolu, snad byste měl je přečíst vy sám… 😀

  A tak příklad konkordátu: Hitler podepsal konkordát, ale ihned jakmile dostal od církve co chtěl (Zmocňovací zákon a zrušení strany Centrum), přestal jej dodržovat. Tak logický závěr je, že konkordát samotný a „bohulibé“ projevy během jeho sjednávání byly účelové lži. To ale neznamená, že veřejný projev byl vždy lživý, je třeba hodnotit každý případ zvlášť.

  „nacismus je skrz naskrz náboženskou ideologií. Hodně protikřesťanskou v tehdejším katolickém a často i prostantském smyslu, ale je to druh politického náboženství. Jako islám.“

  Může někdo být muslimem a katolíkem, muslimem a protestantem, muslimem a pohanem zároveň? Nikoliv. Může někdo být nacistou a katolíkem, nacistou a protestantem, nacistou a pohanem, nacistou a muslimem zároveň? Klidně ano. Tak docela dobrá náboženská pluralita ve „skrz naskrz náboženské ideologii“ 🙂

  Zatímco Hitler nebyl ateista, i když nevíme v co přesně věřil, nacistická ideologie i hnutí byly, lze říct, apateistické (i když tento pojem tehdy neexistoval). Víra a náboženství mohly si klidně existovat, ledaže byly ohrožením pro režim, ať už skutečným nebo jen v představách.

  @Jaroslav Štejfa
  „na téma, zda nacistický a komunistický režim (Třetí říše a SSSR) byly režimy ateistické se shodujeme, že asi ne.“

  Co ale je „ateistický režim“? Trvám na tom, že militantní ateismus byl součástí sovětské ideologie a praxe. Co se týká nacismu, viz výše.

 52. Hebért

  Aleši, Darwin nebyl rasista. Zato v Bibli se vyskytují rasistické pasáže a hodně rasistů si to odůvodnilo nábožensky. Třeba že rasy byly stvořeny zvlášť od boha, jak se píše výše. Třeba Gobineau, což byl katolík, o tom uvažoval. Jiní to psali přímo.

  Bible:

  Deuteronomium 23:1 Nikdo si nesmí vzít ženu svého otce a odkrýt tak cíp pláště svého otce.

  Deuteronomium 23:2 Do Hospodinova shromáždění nevstoupí, kdo má rozdrcená varlata nebo uříznutý pyj.

  Deuteronomium 23:3 Do Hospodinova shromáždění nevstoupí míšenec; ani jeho desáté pokolení nevstoupí do Hospodinova shromáždění.

  Deuteronomium 23:4 Do Hospodinova shromáždění nikdy nevstoupí Amónec nebo Moábec; ani jejich desáté pokolení nevstoupí do Hospodinova shromáždění,

  Deuteronomium 23:5 zato že vám nevyšli vstříc s chlebem a vodou na cestě, když jste táhli z Egypta, a že Moáb najal proti tobě Bileáma, syna Beórova, z Petóru v Aramském Dvojříčí, aby ti zlořečil.

  Deuteronomium 23:6 Ale Hospodin, tvůj Bůh, nechtěl Bileáma slyšet. Proto zvrátil Hospodin, tvůj Bůh, zlořečení tobě v požehnání, neboť Hospodin, tvůj Bůh, tě miloval.

  Deuteronomium 23:7 Po všechny své dny nikdy neusiluj o pokoj s nimi ani o dobrodiní od nich.

  Deuteronomium 23:8 Nebudeš si hnusit Edómce, neboť to je tvůj bratr. Nebudeš si hnusit Egypťana, neboť jsi byl hostem v jeho zemi.

  Deuteronomium 23:9 Synové, kteří se jim narodí, smějí v třetím pokolení vstoupit do Hospodinova shromáždění.

  Deuteronomium 23:10 Když vytáhneš vojensky proti svým nepřátelům, vystříhej se jakékoli špatnosti.

  Deuteronomium 23:11 Bude-li mezi vámi někdo, kdo by nebyl čistý pro noční výron semene, vyjde ven za tábor. Nevstoupí dovnitř do tábora.

  Deuteronomium 23:12 K večeru se omyje vodou a při západu slunce smí vstoupit dovnitř do tábora.

  Deuteronomium 23:13 Vně za táborem budeš mít vyhrazené místo, kam budeš chodit na stranu.

  Deuteronomium 23:14 Mezi svým nářadím budeš mít kolík. Než si venku dřepneš, vyhrabeš jím důlek a své výkaly zase přikryješ.

  Deuteronomium 23:15 Vždyť Hospodin, tvůj Bůh, chodí po tvém táboře, aby tě vysvobodil a aby ti vydal tvé nepřátele. Ať je tedy tvůj tábor svatý, aby u tebe nespatřil nic mrzkého a neodvrátil se od tebe.

  Deuteronomium 23:16 Nevydáš otroka jeho pánu, když se k tobě před svým pánem uchýlil.

  Deuteronomium 23:17 Bude bydlet s tebou uprostřed tebe na místě, které si zvolí, v některé z tvých bran, kde mu bude dobře. Neutiskuj ho.

  Deuteronomium 23:18 Žádná z izraelských dcer se nezasvětí smilstvu; ani žádný z izraelských synů se nezasvětí smilstvu.

  Deuteronomium 23:19 Nepřineseš nevěstčí mzdu ani psovskou odměnu do domu Hospodina, svého Boha, ať jde o jakýkoli slib, neboť obojí je Hospodinu, tvému Bohu, ohavností.

  Deuteronomium 23:20 Svému bratru nebudeš půjčovat na úrok, na žádný úrok ani za stříbro ani za pokrm ani za cokoli, co se půjčuje na úrok.

  Deuteronomium 23:21 Cizinci můžeš půjčovat na úrok, ale svému bratru na úrok půjčovat nesmíš, aby ti Hospodin, tvůj Bůh, požehnal ve všem, k čemu přiložíš svou ruku na zemi, kterou jdeš obsadit.

  Deuteronomium 23:22 Když se Hospodinu, svému Bohu, zavážeš slibem, neotálej ho splnit, neboť Hospodin, tvůj Bůh, to bude určitě od tebe vyžadovat a byl by na tobě hřích.

  Deuteronomium 23:23 Když se zdržíš slibování, nebude na tobě hřích.

  Deuteronomium 23:24 Budeš bedlivě dodržovat to, co vyřkly tvoje rty a co jsi dobrovolně slíbil Hospodinu, svému Bohu, k čemu ses svými ústy zavázal.

  Deuteronomium 23:25 Když vejdeš do vinice svého bližního, smíš se najíst hroznů dosyta podle libosti, ale nebudeš nic dávat do nádoby.

  Deuteronomium 23:26 Když vejdeš do obilí svého bližního, smíš si rukou natrhat klasů, ale nebudeš obilí svého bližního žnout srpem.

 53. ateista

  @aleš
  „Záchrana náleží našemu Bohu, tomu, který sedí na trůnu, a Beránkovi.

  Zbývá ještě odpovědět na dvě otázky:
  1. Zachraňovat má bůh, o kterém je řeč pouze na stránkách Bible? (mimochodem ten masový vrah, který údajnou potopou světa vyhladil téměř celé lidstvo?)
  2. Před čím nebo od čeho má zachraňovat?

  Slučujete dvě neslučitelné věci. Reálně neexistující bůh má zachraňovat reálně existující lidi.

 54. Hebért

  Terlegu, Hitler si někdy protiřečil, ale

  A – nikdy neřekl nic proti bohu, ani soukromě, ani veřejně.

  B – zato se soukromě i veřejně vyjádřil proti ateismu.

  C – Hitler nikdy neřekl, že věří na Darwina, ale vždy řikal, že věří na boha, soukromě i veřejně. Určité verze evoluce jsou možné i u fanaticky věřících, viz. inteligentní design atd.

  D – Několikrát podpořil vědu, ale jeho nacistickou „vědu“, tedy pseudovědu, která navíc byla svázána s náboženstvím, protože nacismus byl spojen s náboženstvím, což bylo dokázáno výše, včetně dalších nacistů a včetně kořenů nacismu.

 55. Igor Terleg

  @Hebért
  „Hitler si někdy protiřečil, ale nikdy neřekl, nic proti bohu, ani soukromě, ani veřejně.“

  Nejde ale o náboženské názory Hitlera, nýbrž o údajnou „spojitost s náboženstvím“ Hitlerova režimu. Hitler sice věřící aspoň v tom nejobecnějším smyslu byl, jeho režim náboženství rád zneužil, občas násilně zakročil proti, jinak nechal na pokoji. Tedy nebyla žádná „spojitost“, natož silnější než ve fašistické Itálii nebo Francově Španělsku.

 56. Hebért

  Proč by nemohl Hitler jako věřící říct, že se křesťanství rozbije o jeho náboženskou vědu? Hitler nebyl vyznavač katolických dogmat a nikdo to tu nepsal. Pokud Hitler tvrdil, že věda rozbije křesťanská dogmata, nemluví to nijak proti jeho náboženství, jen proti křesťanství.

  Antiklerikalismus nebo antichristianismus není přece to samé co anti-religionismus. Proti církvi a křesťanství může být i fanaticky věřící muslim nebo hinduista. 🙂

  Pokud se nacisté odvolávali ve svém rasismu na lidi, kteří se odvolávali na boha, což dělal sám Hitler, ale i jiní nacisté a jejich předchůdci, tak jejich rasismus je náboženský.

  Nacisté se odvolávali hlavně na Gobineaua, který odůvodnil rasismus nábožensky. To samé dělal hlavní ideolog nacismu Hitler nebo další hlavní ideolog nacismu Rosenberg. A jejich soukromé názory svědčí o tom, že tomu věřili. Žádné protiklady nevidím.

 57. toli

  Nezapomínejte na Gott mit uns ,nápis který nosili na opascích !! Když jsem to zmínil knězi jako argument že Hitler rozhodně nebyl ateista,tak mi odpověděl že mu maminka říkala že Hitler považoval sám sebe za boha,inu taky odpověď 🙂

 58. ateista

  Nejsem si jist, zda lze fašismus a komunismus označovat jako ateistické ideologie. Ateismus není ideologie. Ideologie obecně lidem něco nabízí a na oplátku po nich něco chce. Ateismus nic nenabízí a ani nic po lidech nechce.
  Obecně lze s ateismem asi spojovat cokoliv, jak zde již bylo zmíněno.

 59. Hebért

  Hlavní, o čem se zde bavíme je, že nacistický rasismus, což byla hlavní podstata nacismu, byl odůvodněný nábožensko-idealisticky a ne ateisticko-dawinsko-materialisticky. Kreacionismus má a měl hodně podob a něco na způsob „inteligentního designu“, případně čistého kreacionismu existovalo i za nácků. Mějte se tu.

 60. aleš

  Azazel:

  Aleši, Darwin nebyl rasista.

  Tak se pojďme na to podívat, zda byl, či nebyl:

  Rasismus v širokém slova smyslu je názor, že z představy, podle níž je lidstvo rozděleno na biologicky odlišné „rasy“, lze vyvodit politické či sociální důsledky a rozdíly.[2]
  Tato teorie tvrdí, že odlišný vývoj různých lidských ras a etnik, podmíněný geografickou diverzitou, determinuje schopnosti a vlastnosti jejich jednotlivých příslušníků.

  https://cs.wikipedia.org/wiki/Rasismus

  … bude-li se člověk rozmnožovat natolik rychle, že to někdy povede i k vážným bojům o existenci a v důsledku toho k zachování příznivých změn, tělesných i duševních, a k vymizení škodlivých
  Darwin

  Darwin píše u ras o rozdílech v oblasti tělesné i duševní, dokonce o vytlačení a nahrazení ras, které doznaly škodlivých evolučních změn.

  Azazeli, nechápu, že u člověka, který vidí jinou rasu jako jiný druh, nejsi schopen rozpoznat rasismus.

  Považoval bys tvrzení, že – černoši jsou na mentální úrovni Homo Erectus – za rasistické nebo ne?

  A Darwin mluví o rasách jako o druzích, které se liší v tělesné i v duševní oblasti, z nichž některé mají změny příznivé a některé škodlivé – jako je tomu u nižších živočichů.

  Pokud by byly rasy jiný druh, pak by se samozřejmě otevřela otázka, zda by měly mít všechny rasy stejná práva, atd.

  Jak zde skloubíš darwinismus s humanismem?

  Hrozné na tom je, že rasisté by mohli být i humanisté, protože by některé rasy nemuseli řadit k lidem – ale k jinému druhu a rodu.

 61. Igor Terleg

  @Hebért
  „Nacisté se odvolávali hlavně na Gobineaua, který odůvodnil rasismus nábožensky.“

  Odvolávali se jednak na Gobineaua, Chamberlaina, jednak na Nietzscheho, Spencerův sociální Darwinismus, Madisona Granta a dalších. Vám se ale do krámu hodí jen Gobineau, Chamberlain apod., tak na ostatních nevzpomenete. Proč asi?

  Jste na tom v podstatě stejně jako křesťanští apologetové, jen v opačném směru.

  „Několikrát podpořil vědu, ale jeho nacistickou „vědu“, tedy pseudovědu“

  Zatímco dnes máme tehdejší eugeniku, sociální darwinismus apod. za pavědy, v oné době byla to ryzí věda uznávaná v celém světě. Ostatní sice nevraždili jako nacisté, stačila nucená sterilizace „nežádoucích“, málokdo ale vědeckost těchto postupů zpochybňoval… oni to prostě dotáhli dál.

  (Samozřejmě byly i vědy, jež se nacistům nezamlouvaly jako „židovská fyzika“.)

  Tak já chápu, že každý nejradši by Hitlera připnul oponentům.. ale to už je naprostá apologetika, ať už křesťanská nebo ateistická, levičácká nebo pravičácká, co se komu hodí. Já nejsem a ani nechci být apologeta.

  @toli
  „Nezapomínejte na Gott mit uns ,nápis který nosili na opascích !!“

  A ještě vyznamenávali své hrdiny železným KŘÍŽEM !!!!

 62. A.S. Pergill

  @Aleš Na konec věty je třeba doplnit „nemohl vytvořit“.

  K tomu „rasismu“: Je zajímavé, že nikomu nevadí konstatování, že černá plemena (je jich víc, na sobě nezávislých a nepříbuzných) mají víc melaninu v pokožce, a tudíž např. nemají některé kožní nádory (nebo jen raritně), mají vyšší hladinu testosteronu (se všemi důsledky na tělesnou stavbu a psychiku, včetně vyšší úspěšnosti v řadě sportů), tak je to bráno jako fakt. Ale jakmile se se objeví zmínka o etnicitě či plemenech ve vztahu k IQ, tak budou neomarxisté ječet jak Viktorka u splavu, byť je to naprosto stejný biologicko – antropologický znak jako ten testosteron nebo melanin. Přitom se nejedná o projev „bílého rasismu“: Asiaté mají IQ vyšší než běloši z Evropy (soudruzi také mají problém, jak je vyloučit z různých afirmačních programů pro „nebělochy“).

  Některá plemena lidí jsou už od sebe tak daleko, že mají problém s rozmnožováním mezi sebou (trpasličí plemena versus evropané a jim co do tělesného vzrůstu blézká lidská plemena – žena nezvládne donosit plod a porodit, podobně jako když např. oplodníte semenem dogy fenku ratlíka). Takže kdyby nebyla plemena vzrůstem „mezi“, schopná přenést geny z jedné extrémní populace do druhé, šlo by o samostatné a oddělené druhy ve smyslu biologické definice druhu jako skupiny jedinců plně plodných mezi sebou (např. na Andamánách žijí běloši a místní trpaslíci vedle sebe celá staletí a prakticky se nemísí).

 63. Jaroslav Štejfa

  K Igoru Terlegovi:
  Skutečně asi je správnější označit politický režim Třetí říše za apateistický a režim SSSR za antiteistický.
  Jaroslav Štejfa

 64. Hebért

  Skutečně není možné označit režim, který je založen na tom, že bůh stvořil různé rasy s různou inteligencí, za apateistický. Apateismus či sekularismus je nezájem o náboženství, povětšinou. Nebo vytlačování náboženství, obecně. Všech náboženství.

  Ovšem Hitler a ostatní nacisté byli fanatičtí teisté s různými teologiemi, v něčem byly odlišné, v něčem podobné či stejné. A tyto teologie se promítaly do učení nacismu, byly základem nacismu. A to soukromě i veřejně.

  Tedy nacismus = náboženství, přesněji politické náboženství (jako islám). Od mysticismu až po neopohanství nebo pozitivní křesťanství. Přidejme socialismus nějakého typu a máte to. Mějte se.

 65. Hebért

  Na sociální darwinismus se nacisté nikdy neodvolávali. Na výhru nejsilnějšího ano, ale to zde bylo už dávno před Darwinem a Spencerem. Už Lamarck a další před ním toto popisovali.

  Darwina hlavní nacisté odmítali veřejně i soukromě.

  Ano, nacisté si brali více tezí od různých filosofů, ale žádný nebyl materialista. Darwin tam nebyl vůbec. Nietzscheho jim předávala jeho sestra Elisabeth, sama věřící, která jeho díla komolila a vydávala ve svých verzích. Navíc Nietzsche nemá ucelené učení. Jsou to různé myšlenky a aforismy. V mnoha fázích života byla jeho nauka spíše mystika než filosofie.

  Opět: hlavní nacisté byli fanatičtí teisté a tento teismus měl hlavní vliv na nacismus a nacistický rasismus. Mějte se.

 66. Hraničář

  Poslechl jsem si úvodní video a mám k obsahu několik poznámek. Přímo k panu Tomkovi. Pane Tomku, buď nevíte, nebo jste nepoužil, znalosti, jak katolíci používají pojem „svoboda člověka, svobodná vůle“. Tuto frázi katolíci používají k vyvinění Všemohoucího Pána Boha za jeho neumětelské stvoření Světa. Bůh nic, Bůh muzikant, za všechno zlo může slabý, bezmocný, hloupý …. člověk, protože zneužívá svobodu Bohem mu danou, hřeší, podléhá ďáblovi (který je, podobně jako Bůh hrozně chytrý, jeho chytrost mnohonásobně převyšuje lidskou, je mocný a navíc lstivý) a tudíž páchá zlo! „Každý člověk hřeší!! praví dogma!

  Je ale třeba vědět, jak katolíci vysvětlují vznik konkrétního člověka. Ne jako náhodnou událost evoluce, ale právě naopak. Bůh od věčnosti ví, že tento konkrétní člověk se narodí, plánuje pro něj individuální duši, jako Vševědoucí ví, kdy se kdo narodí, kdy zemře, jakých skutků se dopustí, takže už od věčnosti ví, kterého člověka vezme k sobě do nebe a kterého šoupne do pekla. Ví to i proto, protože, jak tvrdí věřící a učí církev, rodiče při „předávání života“ poskytují pouhou „mrtvou“ hmotu (biologové se mohou umlátit), kterou Bůh oživuje vložením dušičky. A funkcí té dušičky, ne té „mrtvé“ hmoty, je lidská inteligence, schopnosti, vlastnosti ….. , takže Bůh stvořením duše fakticky rozhoduje o lidském osudu. No a nakonec Bůh rozhodne, kdy člověk zemře! Takže jakápak svoboda!

  Dle tohoto schématu já tedy vím, že kvůli mě (a jiným lidem) byla II. WW. Jen díky ní jsem se narodil. Kdyby nebyla, moji rodiče by měli úplně jiné děti, protože se vzali r. 42 a chtěli 3 děti. No a se mnou a se sestrou počkali až po válce. Podobně se narodilo mnoho liných lidí – a následně jejich potomlů, pro které Bůh už od věčnosti naplánoval dušičky – a naopak nenaplánoval pro jiné, kteří by se narodili nebýt války. Takže vlastně – může za II.WW Hitler? Nebyl vlastně jen trpným vykonavatelem Boží vůle??

  Podobně další Semínovy klišé. „Něco“ je nad námi, mimo tento Vesmír! Jak to pan Semím ví? Na základě čeho, jakých výzkumů, zjištění, hypotéz?? Nebo jen na základě vlastních (a cizích) teologicko-filosofických spekulací?

  Morálka: I v tlupách zvířat existuje jakási „morálka“. Zvířata dodržují určitá pravidla umožňující společný život, což jednotlivcům přináší výhody. Zajisté si tak můžeme snadno představit, že s rozvojem lidské společnosti se tato „pre-morálka“ stále více rozvíjela. A jestliže tu morálku má garantovat Bůh, tak který? Katolický, protestantský, muslimský, Buddha, stovky hinduistických bohů…….? Jsou muslimové, hinduisté, buddhisté, vúdisté, šamanisté …… nutně nemorální, když původcem jejich náboženství je ďábel – jak tvrdí tradiční katolíci? A co náboženství židů, kteří „nám zabili Ježíška“ a kteří volali: „Krev jeho na nás a na naše děti!“

  Tady to už uváděl Toli (nebo Mulit?), já zopakuji. Pokud dostane někdo příležitost oponovat katolíkovi, musí používat citáty z Bible, (tisíciletého) církevního učení a dogmat. A žádat od Semína (Halíka, Váchy ………), aby na ty citáty odpovídal. Aby odpověděl, proč církev stále operuje se Stvořením, Rájem, Adamem a Evou, Abrahámem, Mojžíšem, přechodem Rudého moře …… jak to, že o Ježíšových zázracích a mocných činech není žádný záznam mimo evangelia, jak je to s „mluvením“ s Bohem, Ježíšem … , jak dotyční rozhodnou, zda konkrétní hostie je ještě chleba nebo už Tělo Páně, atd., atp.

  Myslím, že vzdělaný ateista si může dovolit trochu agresivity a štiplavosti.

 67. Hraničář

  aleš
  18.09. 2017
  … bude-li se člověk rozmnožovat natolik rychle, že to někdy povede i k vážným bojům o existenci a v důsledku toho k zachování příznivých změn, tělesných i duševních, a k vymizení škodlivých
  Darwin …………..

  Zmýlil se Darwin? V současnosti jsou lidé tak přemnoženi, že chmurné vyhlídky na možnost získávání dalších zdrojů vedou k vážným obavám z možných válečných konfliktů. No a hádejte, kdo v takovém konfliktu má větší šanci na přežití ?

  Darwin píše u ras o rozdílech v oblasti tělesné i duševní, dokonce o vytlačení a nahrazení ras, které doznaly škodlivých evolučních změn. ………………..

  Darwin pracoval s tehdejšími vědomostmi. Nyní už je všeobecná shoda, že lidské rasy jsou jen umělý, pomocný, konstrukt. Ve skutečnosti že je populace Homo sapiens sapiens geneticky homogenější než populace dvou tlup šimpanzů, žijících na opačných březích řeky.

 68. mulit

  Hraničář
  18.09. 2017
  Poslechl jsem si úvodní video a mám k obsahu několik poznámek. Přímo k panu Tomkovi. Pane Tomku, buď nevíte, nebo jste nepoužil, znalosti, jak katolíci používají pojem „svoboda člověka, svobodná vůle“. Tuto frázi katolíci používají k vyvinění Všemohoucího Pána Boha za jeho neumětelské stvoření Světa. Bůh nic, Bůh muzikant, za všechno zlo může slabý, bezmocný, hloupý …. člověk, protože zneužívá svobodu Bohem mu danou, hřeší, podléhá ďáblovi (který je, podobně jako Bůh hrozně chytrý, jeho chytrost mnohonásobně převyšuje lidskou, je mocný a navíc lstivý) a tudíž páchá zlo! „Každý člověk hřeší!! praví dogma!

  Je ale třeba vědět, jak katolíci vysvětlují vznik konkrétního člověka. Ne jako náhodnou událost evoluce, ale právě naopak. Bůh od věčnosti ví, že tento konkrétní člověk se narodí, plánuje pro něj individuální duši, jako Vševědoucí ví, kdy se kdo narodí, kdy zemře, jakých skutků se dopustí, takže už od věčnosti ví, kterého člověka vezme k sobě do nebe a kterého šoupne do pekla. Ví to i proto, protože, jak tvrdí věřící a učí církev, rodiče při „předávání života“ poskytují pouhou „mrtvou“ hmotu (biologové se mohou umlátit), kterou Bůh oživuje vložením dušičky. A funkcí té dušičky, ne té „mrtvé“ hmoty, je lidská inteligence, schopnosti, vlastnosti ….. , takže Bůh stvořením duše fakticky rozhoduje o lidském osudu. No a nakonec Bůh rozhodne, kdy člověk zemře! Takže jakápak svoboda!

  Dle tohoto schématu já tedy vím, že kvůli mě (a jiným lidem) byla II. WW. Jen díky ní jsem se narodil. Kdyby nebyla, moji rodiče by měli úplně jiné děti, protože se vzali r. 42 a chtěli 3 děti. No a se mnou a se sestrou počkali až po válce. Podobně se narodilo mnoho liných lidí – a následně jejich potomlů, pro které Bůh už od věčnosti naplánoval dušičky – a naopak nenaplánoval pro jiné, kteří by se narodili nebýt války. Takže vlastně – může za II.WW Hitler? Nebyl vlastně jen trpným vykonavatelem Boží vůle??

  Podobně další Semínovy klišé. „Něco“ je nad námi, mimo tento Vesmír! Jak to pan Semím ví? Na základě čeho, jakých výzkumů, zjištění, hypotéz?? Nebo jen na základě vlastních (a cizích) teologicko-filosofických spekulací?

  Morálka: I v tlupách zvířat existuje jakási „morálka“. Zvířata dodržují určitá pravidla umožňující společný život, což jednotlivcům přináší výhody. Zajisté si tak můžeme snadno představit, že s rozvojem lidské společnosti se tato „pre-morálka“ stále více rozvíjela. A jestliže tu morálku má garantovat Bůh, tak který? Katolický, protestantský, muslimský, Buddha, stovky hinduistických bohů…….? Jsou muslimové, hinduisté, buddhisté, vúdisté, šamanisté …… nutně nemorální, když původcem jejich náboženství je ďábel – jak tvrdí tradiční katolíci? A co náboženství židů, kteří „nám zabili Ježíška“ a kteří volali: „Krev jeho na nás a na naše děti!“

  Tady to už uváděl Toli (nebo Mulit?), já zopakuji. Pokud dostane někdo příležitost oponovat katolíkovi, musí používat citáty z Bible, (tisíciletého) církevního učení a dogmat. A žádat od Semína (Halíka, Váchy ………), aby na ty citáty odpovídal. Aby odpověděl, proč církev stále operuje se Stvořením, Rájem, Adamem a Evou, Abrahámem, Mojžíšem, přechodem Rudého moře …… jak to, že o Ježíšových zázracích a mocných činech není žádný záznam mimo evangelia, jak je to s „mluvením“ s Bohem, Ježíšem … , jak dotyční rozhodnou, zda konkrétní hostie je ještě chleba nebo už Tělo Páně, atd., atp.

  Myslím, že vzdělaný ateista si může dovolit trochu agresivity a štiplavosti.

  No je to tak. Mě to hned napadlo, když jsem sledoval to video, že pobožnému se může postavit jedině dekonvertita.

 69. sam

  http://www.iencyklopedie.cz/predestinace/
  ———————Bůh »si přeje, aby všichni lidé byli spaseni… « (1 Tim 2,4-6, 1 Tim 4,10, 2 Kor 5,14)———————————-
  Budeme teda předpokládat, že Bůh za těch cca 1900 let nezměnil názor.

 70. ateista

  Byla tady řeč o nenávisti ateistů vůči věřícím. Ono je to spíše naopak. Ateismus odhaluje lži a podvody náboženských ideologií a věřícím bere jejich pseudojistoty (spásy, života věčného, lepší pozice ve společnosti atd., atd.)
  Nutně tedy musí být ateismus terčem nepřetržitých útoků a obviňován ze spojenectví se všemi dějinnými událostmi, které negativně ovlivnili životy lidí.
  Kacířství, hereze, vymýtání pohanství, násilná katolizace, to všechno podle věřících bylo pozitivní ovlivňování, přestože mělo na svědomí miliony lidských životů a zničení odlišných kultur, zejména v latinské Americe, Tichomoří a Africe.

 71. aleš

  A.S. Pergill:

  @Aleš Na konec věty je třeba doplnit „nemohl vytvořit“.

  V tom případě jste napsal nesmysl, kterému snad ani sám nevěříte. Nebo snad budhismus v Číně před převzetím moci komunistickou stranou řadíte k abrahamovským náboženstvím?

 72. aleš

  A.S. Pergill

  K tomu „rasismu“…

  Souhlasím. Pokud odlišné rasy mohou být různými druhy lidí, jak odpovíte na otázku, proč by měly mít tyto odlišné druhy stejná práva?

 73. Jaroslav Štejfa

  K Alešovi:
  Pokud odlišné rasy mohou být různými druhy lidí, jak odpovíte na otázku, proč by měly mít tyto odlišné druhy stejná práva?
  Jednoduchá odpověď: Protože se někteří lidé (já se k nim počítám) tak dohodli. A dohodli se tak proto, že to považují za přínosné pro svůj blahobyt.
  Jaroslav Štejfa

 74. A.S. Pergill

  @Aleš
  > Souhlasím. Pokud odlišné rasy mohou být různými druhy lidí, jak odpovíte
  > na otázku, proč by měly mít tyto odlišné druhy stejná práva?
  1. Protože většina rozdílů mezi nimi je uvnitř rozpětí vlastního jednotlivým skupinám. Jiná situace by nastala, kdyby rozdíly v IQ byly stejně velké jako např. rozdíly v koncentraci kožního melaninu.
  2. Je to konsensus, jak vám bylo řečeno výše a doplňuji, že vznikl na bázi toho, že se jedná o nejmenší zlo.
  3. Dokážu si ale představit, že kdyby na nějakém pustém ostrově, osídleném nějakými trpaslíky na způsob Andamánců ztroskotali příslušníci nějakého velkého lidského plemene (a žili tam dlouhodobě bez kontaktu s jinými lidmi), tak by s těmi trpaslíky zacházeli jako se zvířaty*. Faktem je, že se takto zacházelo s domorodci i jinde, ale vždy to bylo tlumeno existencí míšenců. Není to jen záležitost bělochů, černoši lovili jako zvěř i Křováky a pralesní trpaslíky (paradoxně jim to zakázali „zlí rasističtí běloši“). Křováci (viz film „Bohové musejí být šílení“) jsou původními obyvateli jihu Afriky a do Kalahari je vytlačili právě černoši, kteří tam přišli až poté, co běloši vytyčili stezky, zprovoznili vodní zdroje a vůbec tu zem zcivilizovali. Vztahy mezi bílými farmáři a Křováky byly podstatně méně konfliktní.
  * V opačném kontextu to ukazuje Fortschenova série „Ztracený regiment“, v níž se lidé dostanou na planetu ovládanou +- zcivlizovanými potomky Gigantopithéků (kontakt se Zemí má ta planeta opakovaný jakýmsi prostorovým tunelem), a ti je chovají jako jatečná zvířata.

  Komunismus v Číně nezvznikl, byl sem importován, a to pod dost silným tlakem ze strany SSSR. Navíc se tam uplatnili i ze SSSR vyhnaní trockisté. Do jisté míry ovšem komunismus v Číně navázal na konfuciánství a pervertoval ho na maoismus.

 75. Hraničář

  sam
  18.09. 2017
  Já furt nevím, jestli teda katolíci věří v predestinaci. ………..

  No, katolíci tvrdí, že nevěří. Ale polož proti tomu učení o Bohu, který všechno ví, všechno zná, všechno umí, všechno stvořil …….. z toho ta predestinace nutně vyplyne!

  ………… Budeme teda předpokládat, že Bůh za těch cca 1900 let nezměnil názor………………

  Bůh (prý) názor nezměnil, ale hříšní lidé, kteří více poslouchají ďábla, svět, než Boha, mu svojí „svobodnou“ vůlí jeho ušlechtilé snahy kazí!

 76. Hraničář

  Jaroslav Štejfa
  19.09. 2017
  Jednoduchá odpověď: Protože se někteří lidé (já se k nim počítám) tak dohodli. A dohodli se tak proto, že to považují za přínosné pro svůj blahobyt. ……………

  Jak jsem napsal, mezi genetiky panuje shoda, že už je jen jeden druh Homo sapiens sapiens a „rasy“ jsou jen pomocné konstrukty. Je to proto, že před nějakými 70 000 lety lidstvo prošlo „úzkým hrdlem“ – vlivem změn tehdejšího klimatu (prý) přežilo jen nějakých 2000 lidí.

 77. aleš

  Jaroslav Štejfa:

  Jednoduchá odpověď: Protože se někteří lidé (já se k nim počítám) tak dohodli. A dohodli se tak proto, že to považují za přínosné pro svůj blahobyt.

  Znamená to tedy, že když se lidé nedohodnou, tak už ten důvod pro rovná práva neplatí?
  Pokud tomu tak není, pak vaše odpověď není dostatečná, pokud tomu tak je, – tak jak se nyní ptám, – pak to znamená, že je dle vás možno s lidmi nakládat jako se zvířaty, pokud se lidé na rovných právech nedohodnou.

 78. aleš

  A. S. Pergill:

  Tedy:
  Prostě fašismus, nacismus i komunismus jsou natolik zvrhlé ideologie, že je nikdo jiný, než člověk „předpřipravený“ náboženstvím abrahámovského typu … nemohl vytvořit.

  To je nesmysl.
  Když jsme už u takovýchto tvrzení, můžeme říci:

  Prostě fašismus, nacismus i komunismus jsou natolik zvrhlé ideologie, že je nikdo jiný, než člověk nerespektující Boha nemohl vytvořit.

 79. mulit

  A kterého boha, Alešku, respektuješ? Sadisticko násilnického Jahveho nebo paciifisticko masochistického Jošuu?

 80. Hebért

  V Bibli se vyskytují rasistické a fašistické pasáže:

  Deuteronomium 23:1 Nikdo si nesmí vzít ženu svého otce a odkrýt tak cíp pláště svého otce.

  Deuteronomium 23:2 Do Hospodinova shromáždění nevstoupí, kdo má rozdrcená varlata nebo uříznutý pyj.

  Deuteronomium 23:3 Do Hospodinova shromáždění nevstoupí míšenec; ani jeho desáté pokolení nevstoupí do Hospodinova shromáždění.

  Deuteronomium 23:4 Do Hospodinova shromáždění nikdy nevstoupí Amónec nebo Moábec; ani jejich desáté pokolení nevstoupí do Hospodinova shromáždění,

  Deuteronomium 23:5 zato že vám nevyšli vstříc s chlebem a vodou na cestě, když jste táhli z Egypta, a že Moáb najal proti tobě Bileáma, syna Beórova, z Petóru v Aramském Dvojříčí, aby ti zlořečil.

  Deuteronomium 23:6 Ale Hospodin, tvůj Bůh, nechtěl Bileáma slyšet. Proto zvrátil Hospodin, tvůj Bůh, zlořečení tobě v požehnání, neboť Hospodin, tvůj Bůh, tě miloval.

  Deuteronomium 23:7 Po všechny své dny nikdy neusiluj o pokoj s nimi ani o dobrodiní od nich.

  Deuteronomium 23:8 Nebudeš si hnusit Edómce, neboť to je tvůj bratr. Nebudeš si hnusit Egypťana, neboť jsi byl hostem v jeho zemi.

  Deuteronomium 23:9 Synové, kteří se jim narodí, smějí v třetím pokolení vstoupit do Hospodinova shromáždění.

 81. ateista

  @aleš
  Miliony lidí v Česku a po celé zeměkouli Vám dokazují, že lze skvěle žít i bez boha. Tak k čemu bůh? Proč? Nač?
  A všichni zemřou úplně stejně, včetně Vás. Tak k čemu náboženství, k čemu víra v boha?
  A o Bibli, coby jakože skvělém návodu, jak žít a jak se chovat, o tom tady byly napsány a citovány stovky příspěvků. Hébertova citace je jen malilinkatý zlomek hnusu, který Bible obsahuje.

 82. Jaroslav Štejfa

  K Alešovi:
  „Znamená to tedy, že když se lidé nedohodnou, tak už ten důvod pro rovná práva neplatí?“
  Samozřejmě, pokud se lidé nedohodnou, pak stejná práva pro všechny neplatí. Typické je to v jakémkoliv násilí.
  Pokud nastolíte absolutní platnost, že všichni lidé mají stejná práva, je to hovadina. Vždy musíte vymezit skupinu lidí a výčet práv či povinností, kde můžete po dohodě vyžadovat ode všech zúčastněných rovný přístup.
  Předložím jen několik evidentních příkladů:
  1) Dítě a rodič jsou lidé, kteří nemohou mít stejná práva a povinnosti, důvody snad není třeba rozebírat.
  2) Muž a žena jsou také lidé, kteří nemohou si být ve všem rovni – například muži nemohou rodit atd.
  3) Maďar a Čech jsou taky lidé, ale nemají stejná práva, podléhají právu svých zemí, atd.
  4) Vojáci dvou válčících stran, také lidé, nemohou zabít člověka ve stejné uniformě ale v té nepřátelské ano.
  Atd. , atd.
  Z toho plyne můj postoj. Pokud do toho zapletete morálku, věc zesložitíte ale kvalitativně se nezmění nic. Pokud do toho zapletete náboženství, stane se z toho nepřehledný guláš. Stejně vám zůstane jednoduché jádro:
  až se my dva potkáme, tak musíte spoléhat na to, že jsme spolu dohodnuti, že vám nevrazím nůž do břicha a dále, že kolem nás jsou lidé, kteří mají stejná či podobná stanoviska, pozorují nás a jsou ochotni (pokud bych nerespektoval dohodu) mi zabránit v činu či mě odsoudit a potrestat, pokud přece jenom se mi to povede a zapíchnu vás.

  „Pokud tomu tak není, pak vaše odpověď není dostatečná, pokud tomu tak je, – tak jak se nyní ptám, – pak to znamená, že je dle vás možno s lidmi nakládat jako se zvířaty, pokud se lidé na rovných právech nedohodnou.“

  Lidé mohou s jinými lidmi nakládat jako se zvířaty (je mnoho takových příkladů v dějinách) a taky se tak dělo a děje. Stačí pouze některé lidi prohlásit za zvířata nebo aspoň podlidi. Což se často stává u absolutistických režimů, je jedno zda na základě náboženství či nějaké jiné ideologie. Nejlépe to jde, když se tak vychovají rovnou děti. Když se k tomu použije víra podložená dogmaty, nevzdělaností a fanatismem. Porovnáváte-li dva lidi a konstatujete-li, že jsou rozdílné víry, pleti, inteligence. rasy, sexuální orientace, tvaru nosu a čehokoliv si vymyslíte, pak stačí prohlásit, že odlišní lidí od vykladače víry pravé jsou méněcení, zlí, škodliví, nesnesitelní atd. – a ejhle na světě je vyvolený národ, nordická rasa, katolící, izraelité, islámisté, ard. a pak je ten odpad – kacíři podlidé, opice, negři, židi atd.
  Takže se vraťme se k vasí otázce „Pokud odlišné rasy mohou být různými druhy lidí, jak odpovíte na otázku, proč by měly mít tyto odlišné druhy stejná práva?
  Protože jsme se tak dohodli. Oproti minulému přidám to naznačil A.S. Pergil, dohodli jsme se tak protože rasa nezakládá nic, co by vyvolávalo nějakou vyzdvihnout a nějakou ponížit.
  Jaroslav Štejfa

 83. Hraničář

  sam
  03.09. 2017
  Mám tu pro vás dvě ukázky z nové Váchovy knihy Nevyžádané rady mládeži.
  http://www.iliteratura.cz/Clanek/38623/vacha-marek-nevyzadane-rady-mladezi
  https://i.nahraj.to/f/1NKx.jpg …………………………

  Jiným často používaným tvrzením věřících (katolíků) na obhajobu Boha je tvrzení o tom, jak ten Svět udělal pro lidi krásný. To na neznalé věřící velice platí. Vůbec nepřemýšlejí o tom, že Svět, tedy Vesmír, vůbec není pro lidi příjemné místo, právě naopak. „Dobrotivý“ Bůh nás stvořil jako vodní roztoky, závislé na úzkém rozpětí teplot, na dostatečné tlaku, přesném obsahu kyslíku, omezeném záření ….. prostě na úzkém rozmezí fyzikálních parametů. To, paradoxně, vzdělaní věřící používají jako arfument, jak na nás „Dobrotivý“ Bůh myslel, když Zemi a Slunce umístil přesbně tam kde jsou, aby nám ty podmínky zajistil. Prostí věřící jsou nadšeni a jako papoušci to opakují. Já jim kazím radost poukazováním, že Všemohoucí Bůh nás mohl stvořit jinak, třebas jako krystaly, a pak bychom nemuseli být takřka omezeni. Energii bychom mohli čerpat přímo ze záření – a to ze širokého spektra – nevadil by nám kosmický mráz, vodní hlubiny ….. Prostí věřící na takové argumenty koukají jako „mladé vrány“ a samozřejmě nevěří, protože si to nedovedou představit. Vzdělaný – ale myslím si, že v těchto oborech nevědomý – prof. Halík, mně odpověděl, že moje starosti by chtěl mít.

  Dalším tvrzením vzdělaných teologů, co prostým věřícím velice ladí, je (ovšem až po II. Vaticanu) povídání o tom, jak nádherným Božím dílem je lidské tělo a jak báječným darem Boha lidem je sexualita. Na to je taková „hnusná“ odpověď, že to „nádherné Boží dílo“, pokud je neumyjeme – a to v minulosti (ještě za mého dětství a mládí bylo normální) – docela obyčejně smrdí. Což u zvířat nevadí, nám už se to ekluje. A že Bůh si vymyslel složité získávání energie přes fotosyntézu a trávení – což produkuje páchnoucí a infekční výkaly a také prdy. Zvláště za ty se současní lidé, včetně věřících, hanbí. Z věřících fanatiků si dělám legraci tvrzením, že se také jedná o „Boží výmysl a dílo“ takže by se tím vlastně měli pyšnit!

  Podobně s tou sexualitou. Když ji bereme jako výsledek náhodných evolučních procesů, musíme se s mířit s tím jaká je a nemůžeme si nic vymýšlet. Ale můžeme ji brát jako „špičkový“ produkt Absolutní Inteligence? Já tvrdím, že ne! Asi je to dáno tím, že Bůh je sice Vševědoucí, ale bezpohlavní, takže se sexem nemá osobní zkušenosti a proto nutné sekrety pro zvlhčování orgánů udělal ne moc libě vonící, spíše naopak, snadno podléhající bakteriálním procesům a následně tedy přímo smrdícím a infekčním. Navíc ta konstrukce, jak orgánů, tak i třebas průběhu těhotenství, z hlediska technického, není žádný výkvět dokonalosti. Atd., atp.

  Tímto povídáním chci inspirovat, co všechno se dá v diskuzi se vzdělaným věřícím použít proti jeho tvrzení, že Svět byl stvořen nějakým Vševědoucím, Všemohoucím, Absolutně Inteligentním …… Bohem, který Svět i lidí stvořil proto, že je děsně miluje.

 84. aleš

  Jaroslav Štejfa:

  Takže se vraťme se k vasí otázce „Pokud odlišné rasy mohou být různými druhy lidí, jak odpovíte na otázku, proč by měly mít tyto odlišné druhy stejná práva?
  Protože jsme se tak dohodli.

  Mně pořád přijde, že nechápete otázku, že nechápete podmiňovací způsob.

  Chápete otázku, že ji pokládám všeobecně, že nespecifikuji, zda lidé mají nebo nemají stejná práva?

  Vaše odpověď nedává smysl v případě, kdy se lidé na stejných právech nedohodli:
  Protože jsme se tak dohodli

  ???

 85. Hraničář

  JŠ:
  Lidé mohou s jinými lidmi nakládat jako se zvířaty (je mnoho takových příkladů v dějinách) a taky se tak dělo a děje. Stačí pouze některé lidi prohlásit za zvířata nebo aspoň podlidi……………….

  Před „pár“ dny vzbudilo na sociálních sítích rozruch prohlášení předsedy KDU-ČSL o tom, že psi neumírají, ale chcípají, v reakci na příspěvek nějaké slečny, že jim doma umřel pes.

  S panem Bělobrádkem jsem si vyměnil několik mejlů. Předně to, že jsem od něj, jako u katolíka, veterináře a člena vlády, předpokládal nějaký zájem o to, jakým způsobem je židům a muslimům, povoleno zabíjet zvířata. Naše společnost přece jen s vývojem času zaujala ke zvířatům humánnější postoj a i při tom zabíjení požaduje, aby netrpěla. Takže je požadavek na jejich omráčení před vykrvením.

  Nevím, jaké zákony byly za socialismu. Pan Bělobrádek vzpomněl a kritizoval, že tehdy byly požadavky, aby se zvířata přizpůsobovala technologiím, kdežto nyní že už je tomu naopak. Já mu napsal, že to není až tak moc pravda, protože u náročnějších zvířat už ty technologie narazily na životní limity zvířast a začala klesat jejich schopnost přežít a užitkovost. Takže se technologie začaly upravovat ne z důvodů humanistického kapitalismu, ale kvůli zachování i zvyšování zisku. U zvířat, která ty technologie vydržela, se nic nezměnilo – např. nosnice a brojleři!

  Nový, „demokratický“ zákon o ochraně zvířat proti týrání, přímo povoluje z náboženských důvodů zabíjení zvířat jiným způsobem. Po několika mejlech jsem od pana Bělobrádka – konečně – dostal jeho upřímnou odpověď, že i halal a košer porážky jsou kontrolované státem, a i jeho osobní názor, že zvířata při podříznutí nijak netrpí!

  To je přesně to, co píšeš. Lidé, aby mohli zvířata bez rozporu se svědomím zabíjet a jíst, si pro ně vytvořili jiné slovní kategorie. Zvíře nemá nic společného s člověkem (člověka Bůh přece stvořil extra, mimo ostatní živočichy), nemá duši (proto někteří věřící i dnes tvrdí, že tedy nemůže cítit bolest), nejí, ale žere, nerodí ale líhne se, kotí, vrhne mladé …., no a také neumírá (kromě včeliček!?), ale chcípe!
  No a je pak při takovém myšlení problém postavit vedle zvířat i židy, cikány, Slovany, heretiky, pohany ….. …… ?

 86. Hraničář

  aleš
  20.09. 2017
  Mně pořád přijde, že nechápete otázku, že nechápete podmiňovací způsob.
  Chápete otázku, že ji pokládám všeobecně, že nespecifikuji, zda lidé mají nebo nemají stejná práva? ……………..

  Toto je naprosto stejný způsob argumentování, který znám z jakéhokoliv jiného křesťanského webu. Neschopnost myslet v rámci základní lopgiky!

 87. Hraničář

  Nedalo mně, abych dr. Váchovi neposlal mejl:

  Dobrý den.
  Vážený pane doktore.
  Dostal jsem odkaz na zmíněnou knihu. V ní píšete např.: https://i.nahraj.to/f/1NKx.jpg což je v rozporu s názory, přímo tvrzením, jiných katolíků, učením církve a myslím, že i evangelií, totiž, že celý svět je v moci toho „Zlého“! To je ale interní záležitost katolíků, mě to netrápí.
  Mě by zajímalo, jak vážně myslíte, že Svět je báječné místo pro život, když vy, jako vzdělanec, velmi dobře víte, že lidský život je možný jen ve velice úzkém rozsahu fyzikálních parametů a mimo ně, tedy v naprosto absolutní části Vesmíru, je nemožný. Ostatně jako celá pozemská biosféra. Z tohoto pohledu ta „Boží Láska“ k lidem není moc velká.
  Při pročítání několika pasáží mě napadlo, nejen u vás, ale i u jiných teologů, pánů farářů i pověstných teologů, že vy tak nějak automaticky předkládáte věřícím, že jediný pravý (a živý, skutečný, jediný možný …… ) Bůh je samozřejmě ten katolický, nebo, křesťanský. Mě vždy napadá, na základě čeho, jakých faktů – jste na rozdíl od vašeho „bratra v Boží službě“, prof. Halíka, skutečný vědec – jste to zjistil? A nebo ta vaše tvzení mají stejnou hodnotu jako trochu vulgární názor Roberta Antota Wilsona http://www.henryho-prdel.cz/ ?

  Srdečně zdravím,

 88. mulit

  Jaroslav Štejfa napsal:
  Lidé mohou s jinými lidmi nakládat jako se zvířaty (je mnoho takových příkladů v dějinách) a taky se tak dělo a děje. Stačí pouze některé lidi prohlásit za zvířata nebo aspoň podlidi. Což se často stává u absolutistických režimů, je jedno zda na základě náboženství či nějaké jiné ideologie. Nejlépe to jde, když se tak vychovají rovnou děti. Když se k tomu použije víra podložená dogmaty, nevzdělaností a fanatismem. Porovnáváte-li dva lidi a konstatujete-li, že jsou rozdílné víry, pleti, inteligence. rasy, sexuální orientace, tvaru nosu a čehokoliv si vymyslíte, pak stačí prohlásit, že odlišní lidí od vykladače víry pravé jsou méněcení, zlí, škodliví, nesnesitelní atd. – a ejhle na světě je vyvolený národ, nordická rasa, katolící, izraelité, islámisté, ard. a pak je ten odpad – kacíři podlidé, opice, negři, židi atd.

  Ano, nejčastěji je rozdělování lidi na nadlidi versus podlidi podle náboženského vyznání, rasy, etnika, sexuální orientace. Akorát k tomu přidám, že také velmi často podle soc. původu a příjmů. Už jsem četl názor, že lidé s nízkým příjmem by neměli mít ani volební právo. A kdysi bylo dělení na šlechtu a plebs. A různé jiné varianty v dějinách v různých zemích. Nebo i v současnosti. Viz třeba Indie a jejich kasty.

 89. aleš

  Hraničář:

  Toto je naprosto stejný způsob argumentování, který znám z jakéhokoliv jiného křesťanského webu. Neschopnost myslet v rámci základní lopgiky!

  Podle některý zde diskutujících nabývám dojmu, že je pro ně přijatelná odpověď, která popírá skutečný stav.
  Inu, ne všem je dáno porozumění.

  Musím to tu asi napsat, jak bych to vysvětlil dětem:

  Otázka: „Pokud odlišné rasy mohou být různými druhy lidí, jak odpovíte na otázku, proč by měly mít tyto odlišné druhy stejná práva?“
  je sjednocením dvou otázek:

  1. „Pokud odlišné rasy mohou být různými druhy lidí, jak odpovíte na otázku, proč by měly mít tyto odlišné druhy stejná práva – v případě, že se na stejných právech lidé dohodli?“
  2. „Pokud odlišné rasy mohou být různými druhy lidí, jak odpovíte na otázku, proč by měly mít tyto odlišné druhy stejná práva – v případě, že se na stejných právech lidé nedohodli?“

  Pokud to ještě někomu „nedocvaklo“, pak si na druhou otázku odpovězte: Protože jsme se tak dohodli.

  Kdo to stále nechápe, tomu bych doporučil, aby se v diskuzi raději zdržel jakýchkoli komentářů. Nemělo by smysl s ním diskutovat.

 90. mulit

  Hraničář – obdivuhodné, jak stále komunikuješ s pobožnými. Já už nechodím ani na grano. Je jasné, že oni chtějí boha, tak si ho vyrobí. Z čehokoliv. To je marné to vysvětlování. Smysl má jenom bavit se s tím, kdo dokáže myslet kriticky a má pochybnosti. S někým, kdo je v pobožném systému zapojen jak soukromě, včetně manželky a dětí, tak i profesně jako vykladač nábožných bludů, nemá smysl ztrácet čas. Ale to píšu jen za sebe. Rád si přečtu přepisy tvé diskuse s nimi, je to jako pozorovat zvířátka v zoo.

 91. Hebért

  Hraničář: nechceš sem ty jeho emaily hodit? To je fakt odporné. Je pro týrání zvířat a odůvodní to tím, že „prostě netrpí“, kdybych to dělal z nenáboženských důvodů, tak by trpěla, když je mučím z náboženských důvodů, tak netrpí. Tomu Váchovi si to napsal taky dobře a co se týče emailů s Halíkem, taky by mě zajímaly. Protože on sám trvrdí, jak je filosof, ale když dojde na věc, tak napíše: „chtěl bych mít vaše problémy“.

  Aleš: je tu racionální morálka či snaha o ní, sekulární humanismus, utilitarismus,… a jsou tu různé protikladné a neodůvodněné „svaté texty“. Můžeš si vybrat. Ta tvá Bible místama hlásá genocidy. Její výklady jsou libovolné.

 92. sam

  Pochybuji, že vám Vácha odpoví na email. On jich musí dostávat každej den hrozně moc. Od farníků z Lechovic, různých mj. bývalých žáků z VŠ a SŠ, od různých přátel a nepřátel…
  Vácha pracuje na VŠ a zároveň je knězem, takže bude velmi zaneprázdněn.

 93. Hebért

  Tak pokud mu odpověděl už i vrchní arogant Halík. Navíc evidentně Hraničář patří mezi ty „nepřátele“, resp. mezi oponenty…

 94. Hraničář

  mulit
  20.09. 2017
  Akorát k tomu přidám, že také velmi často podle soc. původu a příjmů. Už jsem četl názor, že lidé s nízkým příjmem by neměli mít ani volební právo. …………………

  Kalvín (kalvinismus) tu myšleku přivedl k dokonalosti. Chudoba dokazuje Boží nepřízeň vůči konkrétnímu člověku. Boží přízeň se projevuje tím, že dotyčný člověk je podnikavý, schopný, chytrý …. a proto bohatý. Naopak chudoba ukazuje Boží nepřízeň a přímo i zavržení, takže takového člověka je možno i zabít!

 95. Hraničář

  aleš
  20.09. 2017
  Kdo to stále nechápe, tomu bych doporučil, aby se v diskuzi raději zdržel jakýchkoli komentářů. Nemělo by smysl s ním diskutovat. …………………….

  A co na těch odpovědích konkrétní „Aleš“ nechápe??

 96. Hraničář

  sam
  20.09. 2017
  Pochybuji, že vám Vácha odpoví na email……………………

  Neodpovídá! Já už to vím dávno. Halík na svém webu alespoň napsal, že dostává mejlů moc, takže odpovídat nebude. Ale občas odpoví. Vácha ani nezareaguje. Ale nechal se přemluvit, aby odpověděl na seriál článků na http://www.osel.cz – Zeptejte se svého kněze. Je zajímavé a poučné si přečíst, jak na ten seriál a jeho myšlenky reagoval.

 97. Hraničář

  Hebért
  20.09. 2017
  Hraničář: nechceš sem ty jeho emaily hodit? ………………….

  Dobrý den.
  Vážený pane Bělobrádku.
  Když jsem si přečetl vaši poznámku ke „chcípajícím“ psům, tak jsem si řekl, že takhle krátce před volbami jste to sobě i KDU pořádně „pohnojil“. Ale lidé rychle zapomínají. Pak jsem u kamaráda (zběžně) přečetl vaši knížečku, kterou jste mu daroval a myslím, že jsem váš přístup trochu pochopil. Vy jste katolík a veterinář. Katolíci a veterináři mají ke zvířatům takový racionální postoj. Jednak je lidem daroval Pán Bůh aby nad nimi vládli – protože, a o tom jsou mnozí katolíci přesvědčeni, že člověk byl Bohem stvořený mimo živočišnou říši a tudíž se zvířaty nemá nic společného (jak jste na tom vy?) – a proto má právo nad nimi vládnout – no a druhak – veterináři mají ten přístup převeden do praxe a školní výuka to v nich zafixovala. Je pravda, z praktického hlediska, dost lidí by mělo problém zabíjet a požírat svého příbuzného, byť vzdáleného, a proto lidé tak důsledně ty stejné životní projevy pojmenovávají u lidí a zvířat odlišně.
  Když jste nastoupil do vlády, zadoufal jsem, že právě jako veterinář a katolík se zamyslíte nad náboženskou praxí židů a muslimů při zabíjení zvířat. Evropská společnost, která se z náboženského područí kdysi v době osvícenství a s nástupem humanismu vymanila, svůj vztah ke zvířatům posunula na vyšší humánní úroveň, s požadavkem, aby zvířata, při svém údělu, netrpěla víc než je nezbytně nutné. A to i při jejich zabíjení. Ale i tato společnost má hodně náboženských reziduí a proto couvla před „Božím“ požadavkem, že zvířata musejí být zabíjena brutálním, až bestiálním způsobem – podřezáním za plného vědomí. Doufal jsem, že jako katolík a veterinář budete umět odůvodnit, že biblický Jahve nic takového po židech nepožadoval, jen jim nařídil „aby se varovali krve“ a že jako veterinář budete umět vysvětlit, že i po omráčení je zvíře dobře vykrveno.
  Teprve když jsem si přečetl vaši knížečku, pochopil jsem, že ta moje naděje byla zcela lichá. Že vy, jako katolík, máte zvířata zařazená do kategorie Bohem daných „užitkových předmětů“, které mají člověku sloužit, a možná máte i ten názor, že humanismus je něco proti křesťanské lásce a spravedlnosti, něco, co má správný katolík odmítnout, a možná – a to snad ne – si myslíte (jako někdejší, ale i někteří současní, křesťané), že zvíře, nemaje duši, necítí bolest.
  >>Sice v knížečce se zmiňujete, že v minulosti (máte asi na mysli socialismus) se požadovalo, aby se zvířata přizpůsobila technologiím, kdežto nyní je to naopak, nevím ale, do jaké míry jste pominul skutečnost, že ani kapitalismus by nebyl vůči zvířatům přátelštější, kdyby už technologie nenarazily na životní limity zvířat. A aby zvířata v moderním ustájení nehynula a dávala vyšší produkci, bylo nutno technologie upravit. Naopak tam, kde to zvířata ještě vydržela – viz nosnice, brojlery, kožešinová zvířata – tam se kapitalismus, resp. podnikatelé, nijak neangažovali, protože jakákoliv humánnější varianta zvyšuje náklady a snižuje zisk..

  Jestliže jsem tedy předpokládal, že jako veterinář a katolík přinesete do vlády nějaké nové názory, tak jsem se bohužel zklamal. Jasně, vláda i politické strany mají před sebou mnohem větší cíle, než nějaký humanismus a to „jen“ vůči zvířatům a nemohou si dovolit rozhněvat vlivné skupiny ve společnosti. No a katolíci mají ještě i to přesvědčení, že Pán Bůh to tak přece zařídil, že to je tedy tak dobré a správné a že lidé tedy o tom nemají diskutovat.
  Srdečně zdravím
  >>Pěkný den, zvíře je živočich, stejně jako člověk. To neznamená, ze člověk je zvíře. Zaslouží si úctu jako Boží stvoření. Ale není to člověk. Zvířata se nemají týrat. Něco o tom vím. Věnoval jsem se profesne vedecky ochraně zvířat proti týrání.
  S pozdravem
  Pavel Bělobrádek

  >Dobrý den.
  Děkuji za odpověď.
  Vážený pane Bělobrádku, odpověděl jste pěkně, ale pominul jste meritum článku (možná jsem ho dost nezdůraznil), zda vy, jako katolík, odborník a člen vlády se budete nějak zajímat o ta ustanovení v zákoně o ochraně zvířat proti týrání, která týrání zvířat z náboženských důvodů povolují. To přece není v souladu s humánním přístupem ke zvířatům, ani s vaším náboženským přesvědčením, a ani s vaší profesně vedené ochraně zvířat proti týrání, jak píšete.
  >Srdečně zdravím, >
  >P.S. Vlastně si uvědomuji, že jste nenapsal, k jakým závěrům jste při vaší profesně vědecky vedené ochraně zvířat proti týrání došel.

  >Pěkný den, náboženské důvody mají výjimku, nicméně i tak mohou na jatkách probíhat jen za státního dozoru a k týrání při nich docházet nesmí. Moje disertační práce je k dispozici na webu vfu.cz
  S pozdravem
  Pavel Bělobrádek

  Dobrý den.
  Děkuji za odpověď.
  Dovolím si ale dodat – pokud vám to není známé – že jsem se dočetl, že i u nás jsou tzv. „halal“ jatka pro muslimy a „košer“ pro židy. Ta jatka jsou státem kontrolována? A co zabíjení zvířat doma? Je nějak kontrolováno, zda jsou zvířata usmrcována v souladu se zákonem?
  Já z doby, kdy jsem pracoval jako úředník pamatuji, že ve zmíněném zákoně byla pasáž umožňující zabíjet zvířata odlišně od, jinak závazné, metodiky tam uvedené. A o tom také píši. O tom, že židé a muslimové, odvolávající se na Boží příkaz – který nikde v Bibli není – zvířata před podříznutím neomráčí, aby netrpěla. Je mně trapné vám to – odborně vzdělanému veterináři – psát, když vy to nutně také musíte vědět, ale jasné a jednoznačné odpovědi se vyhýbáte.
  Musím to tedy napsat natvrdo – jaký je váš postoj k židovské a muslimské praxi podřezávání zvířaz bez jejich předchozího omráčení!
  Srdečně zdravím

  Pěkný den, rituální porážky se provádějí v Česku minimálně a jak již jsem psal, pod statním veterinárním dozorem. U domácích porážek veterinární dozor není. A to u omračování i bez něj.
  Mohu vás ubezpečit jako veterinář s tříletou praxí na jatkách a dozorový i vědecký pracovník v ochraně zvířat proti týrání, že špatně a neodborně provedené omráčení je pro zvířata daleko větší stres, než cokoli jiného. Správně provedené porážky bez omráčení pak nejsou pro zvíře příčinou týrání, dochází k okamžité ztrátě vědomí, nesprávné pak samozřejmě ano. Hrůzy, které občas milují po internetu pak se správnou praxí nemají nic společného. Konečně vzpomeňme na našem venkově rozšířené sekaní hlavy slepicím bez omráčení. Osobně jsem přes rizika zastancem omračování. Analýza z veterinární univerzity dokonce hovoří o tom, že i rituální poražky nevylučují omračovaní.

  S pozdravem
  Pavel Bělobrádek

 98. Hebért

  Tak se musí kontrolovat, zda je zvíře omráčeno dobře. Nebo ho rovnou zabít klasickým způsobem, který je povolen zákonem. Na zabíjačkách se zvíře omráčí či rychle zabije proto, že s vykrvením je víc práce a je to odporné, většina lidí má k mučení zvířat odpor.

  Že se to někdy dělá špatně neznamená, že by to mělo být špatně z principu.

  To je fakt hovado, ten Bělobrádek. Nejdřív odmítne liberální hodnoty jako neevropské, pak řekne, že „pes chcípnul“ a udělá z toho vtip, což původně zřejmě nebyl, teď tohle. Náboženství nad sekulární právo a humanitu. A výmluva: někdy jsou i jatka špatná. No jo, jenže tohle je špatné z principu. Na jatkách mají být pravidla, která jsou lepší. Že se někdy nedodržují je jiná věc. Nedá se tím odůvodnit mučení zvířat jako něco povolené zákonem. A omráčení by mělo být u vykrvení nutné, ne to špatně provedené, ale to dobře provedené. A má se to kontrolovat. Domácí zabíjačky se nedělají tak, aby zvíře trpělo, halal a košer ano. Neomráčené zvíře při vykrvení trpí vždy, ostatní jsou kecy.

  Jako bych řekl v americké věznici: já vás nejdřív rozřežu a pak vám teprve píchnu smrtící injekci nebo uspávací injekci. Při omráčení bych vám totiž mohl způsobit zbytečný stres. Takže vás budu krájet při vědomí, to bude dobrý…

  Fuj. Zatím.

 99. toli

  @Hraničář
  Kalvín (kalvinismus) tu myšleku přivedl k dokonalosti. Chudoba dokazuje Boží nepřízeň vůči konkrétnímu člověku. Boží přízeň se projevuje tím, že dotyčný člověk je podnikavý, schopný, chytrý …. a proto bohatý. Naopak chudoba ukazuje Boží nepřízeň a přímo i zavržení, takže takového člověka je možno i zabít!

  No a katolíci to mají přesně naopak.Ten kdo žije bez problémů ve vatě a nemá žádné finanční stresy a může si dovolit cokoliv by měl pustit alespoň chlup potřebným anebo ještě lépe matce církvi,pokud nemá potřebu pomáhat potřebným a svůj dostatek užívá jen pro sebe a své blízké tak zcela jistě žije pro peklo kde také skončí.Neboť Kristus řekl že spíše velbloud projde uchem jehly než boháč do nebe…..

 100. aleš

  Hraničář:

  A co na těch odpovědích konkrétní „Aleš“ nechápe??

  Vy se asi velmi nudíte – předpokládám, že vám chybí pracovní vytížení. Jak jsem psal, nemá tato diskuze smysl.

 101. sam

  http://www.vira.cz/otazky/Proc-chodit-do-kostela.html
  ———————-Potřebujeme znovu slyšet o tom, že Bůh nás miluje, protože to možná v našem každodenním životě tak často neslyšíme. A potřebujeme vidět jinou perspektivu pro naše životy, perspektivu radostnou a věčnou. ———————-

 102. Hebért

  Ježiš ty vaše odkazy na debilní křesťanský články aniž byste to trochu rozebrali, to je hrozný (anti)intelektuální masochismus. Kdybyste k tomu byli schopní aspoň něco napsat, ale jen sem hodit odkaz a k tomu dát nějaký křesťanský propagandistický slogan hrající si na filosofii, to je vážně jako u cvičených opic. Házení propagandistických citátů bez vlastního názoru. Tohle moc nechápu, k čemu je to dobré.

  Aleš: Nerad tě Aleši zklamu, ale otázka abstraktních objektů a matematiky se dá řešit nominalismem, umírněným realismem nebo matematickým platonismem, ale ani z jednoho nemusí nutně plynout bůh, byť matematický platonismus má k němu nakročeno nejvíce. Ty první dva názory nejdále.

  Tedy pokud má v sobě svět něco z matematiky, není to důkaz objektivní existence boha. Mějte se.

 103. Hraničář

  toli
  20.09. 2017
  No a katolíci to mají přesně naopak……………….

  No, já bych dle historie soudil, že církev (ne jednotliví katolíci) byla na chudé lidi spíše přísnější, s bohatými se většinou nějak dohodla.

  Ono je to podobné, jako s mocnými tohoto světa. Už jsem o tom psal. Hitler by nic nezmohl, kdyby jeho fantasmagorie neuvedli do praxe generálové. Ale po válce bylo odsouzeno pár politiků a generálové (ale i soudci – i v případě ČSSR – ČR) nastoupili do vedení nové, demokratické armády (a justice).

 104. aleš

  Azazel:

  Aleš: Nerad tě Aleši zklamu, ale otázka abstraktních objektů a matematiky se dá řešit nominalismem, umírněným realismem nebo matematickým platonismem, ale ani z jednoho nemusí nutně plynout bůh, byť matematický platonismus má k němu nakročeno nejvíce. Ty první dva názory nejdále.

  Tedy pokud má v sobě svět něco z matematiky, není to důkaz objektivní existence boha. Mějte se.

  Matematika je důkazem, že nemáte žádné argumenty vůči existenci Boha.

  Pokud požadujete důkaz existence Boha, požadujete důkaz, který je založen na matematice.

  Buď je tedy matematika všeobecně platná a nezávislá na pozorovateli, pak váš požadavek na důkaz existence Boha má nějakou váhu, protože v daném případě by bylo vše matematicky popsatelné – ale v tom případě vycházíte z něčeho, co je objektivně platné a tedy musíte uznat absolutní pravdu = matematiku,
  anebo – matematika není všeobecně platná, avšak v tomto případě požadavek důkazu na existenci Boha postrádá smysl, protože to znamená, že existuje něco, co není matematicky popsatelné, tedy existuje něco, co není dokazatelné.

  Takže aby váš požadavek na důkaz existence Boha byl relevantní, musíte vycházet z absolutní platnosti matematiky, čímž ale popřete relativismus ateismu.

  Ať tak, nebo onak, jste ateisté v pasti, ze které se jen tak nedostanete.
  🙂

  Schválně – jestli zde někdo vznese vůči mým tvrzením relevantní námitku?

 105. Jaroslav Štejfa

  K Alešovi:
  Při mé nechápavosti se pokusím vám odpovědět na vaše dvě otázky pro děti:
  K první zopakuji: Někteří lidé se tak dohodli, protože to považují za přínosné pro svůj blahobyt; dále proto, že rasy (chápáno jako různé druhy lidí se stejnými morfologickými a fyziologickými znaky) nezakládají nic, co by vyvolávalo nějakou vyzdvihnout a nějakou ponížit.
  Ke druhé: Již jsem odpověděl, že pokud se lidé nedohodli, vede to k násilí, které umožní právě povýšit jednu rasu na panující a druhou na podřízenou. A v různých společnostech to může být u dvou stejných ras s opačným stavem nadřízenost-podřízenost. To je běžná praxe.
  Pokud se ovšem ptáte na morální rozměr věcí ve smyslu D. Huma tzv. problém IS-OUGHT, pak se musím vrátit k důvodu dosažení vyššího blahobytu odstraněním jedné z hlavních příčin násilí. Lapidárně řečeno: Moje touha (pocity a přání) je, aby lidé ve svých právech a povinnostech nebyli omezováni svou rasou; ptát se však na pravdivost přání je nesmyslné (ought). Ovšem mé přesvědčení je zodpovědné za to jakou mám představu o světě, jaký je – což je testovatelné a tedy zkoumatelné z hlediska pravdivosti (is).
  Lapidárně řečeno: Přeji si, abych se měl co nejlépe a jsem přesvědčen, že je třeba, aby rasy si byly rovny.
  Jaroslav Štejfa

 106. toli

  @Hraničář
  No, já bych dle historie soudil, že církev (ne jednotliví katolíci) byla na chudé lidi spíše přísnější, s bohatými se většinou nějak dohodla.

  No to je právě to pokrytectví náboženství,Papež nechal povraždit františkány ve Francii když hlásali že církev má být chudá.Bohatí si jednoduše zaplatí vlídnější přístup,dary církvi,odpustky (je omyl myslet si že odpustky jsou záležitostí středověku,ony se totiž prodávají i v dnešní době),atd

 107. toli

  Dokonce existují i vnitrocírkevní průzkumy které ukazují že kněží kteří dodržují celibát sublimují svou touhu po sexu do hamižnosti a shromažďování peněz,viz třeba Tereza z Kalkaty a její ukládání peněz od sponzorů do vatikánské banky.Původně její nadřízení nechtěli její charitu vůbec povolit,s tím že by to stálo mnoho peněz.Jenže pak vymysleli systém na které stojí charita všude dodnes-vše zaplatí sponzoři a charita (potažmo církev) si na tom vybuduje dobré jméno a „přebytky“peněz shrábne vatikánská banka.Dnešní ŘKC je ohromná celosvětová korporace stovek různých firem které se věnují mnoha komerčním činnostem,od rejdařství až po výrobu a prodej luxusních šperků,to už nemá nic společného s náboženstvím a bohem.Vatikán dokonce vlastní i luxusní gay saunu v Římě.Čas od času něco praskne,třeba když se přišlo na to že Vatikán vlastní akcie firmy která vyrábí antikoncepci,to se pak v tichosti zamete pod koberec,ale je tradicí že skutečné bohatství církve se úzkostlivě tají,je to na úrovni státního tajemství.

 108. Ateistický laik

  aleš: Matematika je důkazem, že nemáte žádné argumenty vůči existenci Boha
  Matematika je důkazem, že nemáte žádné argumenty vůči existenci jakékoliv vymyšlené entity – třeba FSM.

 109. Hebért

  Pokud jsou matematické objekty (některé, jiné jsou třeba pouze vymyšlené), vlastnostmi hmoty, potenciální, tak nejde o žádný důkaz boha. To je umírněný realismus, Danie…li. Ani matematický platonismus nevede nutně k bohu. Viz. Medea, která ho zastávala a byla ateistka a agnostička. Byť mně ten postoj nepřišel dobře odůvodněný. Protože pokud podle ní je vše, i každý prd, je někde ve světě idejí, tak je tam i bůh. A že je bůh ve světě idejí mimo čas a prostor tvrdí i mnozí teologové. A já tvrdím, že takový svět spíš není a není potřeba. Žádný svět idejí. Jen součást našeho hmotného světa. Mějte ste.

 110. Hraničář

  Jaroslav Štejfa
  21.09. 2017
  Lapidárně řečeno: Přeji si, abych se měl co nejlépe a jsem přesvědčen, že je třeba, aby rasy si byly rovny. ……….

  Neboj; Aleš v tom zase najde nějaký háček!

 111. Hraničář

  toli
  21.09. 2017
  Dnešní ŘKC je ohromná celosvětová korporace stovek různých firem které se věnují mnoha komerčním činnostem,…………… Vatikán vlastní akcie firmy která vyrábí antikoncepci ………………

  Pamatuji, jak za socialismu Rudé právo s gustem napsalo, že Vatikánská banka má akcie továrny na kondomy.

 112. Hraničář

  Ateistický laik
  21.09. 2017
  Matematika je důkazem, že nemáte žádné argumenty vůči existenci jakékoliv vymyšlené entity – třeba FSM. ……..

  Dala by se matematicky dokázat existence víl a skřítků? Milá herečka Ljuba Skořepová roztomile vyprávěla, že je má v lese za chalupou a že si tam chodí s nimi povídat.

 113. toli

  Pamatuji, jak za socialismu Rudé právo s gustem napsalo, že Vatikánská banka má akcie továrny na kondomy.

  To jsem ani nevěděl,že to mělo být za socíku,já dostal tuto informaci cca 10 let zpátky ze západních zdrojů.

 114. xjur

  Ad
  Lapidárně řečeno: Přeji si, abych se měl co nejlépe a jsem přesvědčen, že je třeba, aby rasy si byly rovny.
  Jaroslav Štejfa
  ——
  Nějak mi není jasné, co si mám myslet pod formulací „Rovnost ras“
  Sám pojem rasa je souhrnem vlastností, jimiž se lidé mohou odlišovat.
  Pro různé účely však mohou být zavedeny různé klasifikace lidí, které často s rasou korelují. Jiná klasifikace bude relevantní pro přístup k občanským právům, jinou klasifikaci mohu mít jako zaměstnavatel, jinou jako výzkumník, … Brát ohledy na tyto souvislosti je rozumné, doporučované, někdy dokonce i povolené.

 115. Jaroslav Štejfa

  K xjurovi:
  Mluvíme o společnosti, která se řídí nějakými pravidly. Použiji svou větu „. . . aby lidé ve svých právech a povinnostech nebyli omezováni svou rasou . . .“ a v tom spatřuji rovnost ras. Tedy příslušnost k jakékoliv rase nemůže ve svém vztahu ke společnosti být kriteriem nastavení práv a povinností kohokoliv.
  Lze vést tuto úvahu:
  Každý člověk během svého života prodělá stav od naprostého bezvědomí přes různé vrcholy svých schopností znova do bezvědomí. A po celou dobu je to člověk, osoba s nějakými právy a povinnostmi. Mezi jednotlivými fenotypy lidí zpravidla existují plynulé přechody a míšení, a že tudíž není možné objektivně stanovit definice ras. Odlišnosti různých ras spočívají v převládajících morfologických a fyziologických znacích (barva pleti, barva a tvar vlasů, očí, rysy tváře, tvar lebky, nosu, atd.). Možno hypoteticky hovořit, že i některá rasa má v průměru vyšší IQ, jiná že má lepší tělesné vlastnosti atd. Ale vždy najdete v každé rase třeba novorozeně, které neovládá nic, než základní fyziologické potřeby, taktéž takové jedince v každém věku. V každé rase najdete jedince nějak geniální. Takže odlišnosti lidí na základě rasy jsou z hlediska morálky lidí naprosto zanedbatelné a vyvozovat z toho rozdělení lidí na nadlidi a podlidi je jednak zhovadilé, jednak zločinné.
  Jaroslav Štejfa

 116. mulit

  Jaroslav Štejfa napsal: Odlišnosti různých ras spočívají v převládajících morfologických a fyziologických znacích (barva pleti, barva a tvar vlasů, očí, rysy tváře, tvar lebky, nosu, atd.). Možno hypoteticky hovořit, že i některá rasa má v průměru vyšší IQ, jiná že má lepší tělesné vlastnosti atd. Ale vždy najdete v každé rase třeba novorozeně, které neovládá nic, než základní fyziologické potřeby, taktéž takové jedince v každém věku. V každé rase najdete jedince nějak geniální. Takže odlišnosti lidí na základě rasy jsou z hlediska morálky lidí naprosto zanedbatelné a vyvozovat z toho rozdělení lidí na nadlidi a podlidi je jednak zhovadilé, jednak zločinné.

  Tak kdyby tu byla jen negroidní rasa, tak tu rozhodně nejsou jaderné zbraně. Z tohoto pohledu by by byl svět bezpečnější. Na druhé straně by chyběly pozitivní vynálezy a výdobytky, třeba inkubátor. Čili inteligence s sebou nese jen potenciál k větším možnostem růstu. Jak dobrého, tak zlého. Říkat lidem s IQ 70, 80 podlidi je nesmysl. Protože inteligence není jediné kritérium. Co třeba kooperace, obětavost? Nebo empatie. Nebo sportovní disciplíny nebo jakékoli jiné. Sám mám zkušenost s romskými dětmi na romské škole a na rozdíl od bílých neintrikovali a byli přímí. Sice jednodušší, ale čitelní, odhadnutelní. Takže charakterově jsem měl dokonce pocit, že je tam méně zla než u bílých. Na druhé straně nemají zájem o poznávání světa. Je nějaké jiné státy, zeměpis, dějepis, fyzika, atd. vůbec nezajímá. Jim stačí umět základní počty, základní psaní a dobrá muzika, pokud možno taneční. Nikdy bych je nenazval podlidi. Ostatně na youtube jsem dostal nejvíce lajků na romskou melodii, respektive z těch skladeb, co jsem kdy hrál na klávesy, se lidem nejvíce líbila ta, co měla romské motivy. Každé etnikum má nějaké přednosti a nedostatky. Každá rasa totéž. V tom je to hezké, že jsou lidé i rasy divergentní. Pestrost přírody je její největší devíza.

 117. aleš

  Jaroslav Štejfa:

  … ptát se však na pravdivost přání je nesmyslné (ought)

  Ano, nedává smysl ptát se na pravdivost přání. Smysl má ptát se na správnost přání.

  Lapidárně řečeno: Přeji si, abych se měl co nejlépe a jsem přesvědčen, že je třeba, aby rasy si byly rovny.

  Někdo si přeje, aby se měl co nejlépe s přesvědčením, že rasy si rovny být nemají.

  Na čem vlastně stavíte své hodnocení morálky? Co je důvodem, že něco za morální považujete a něco ne? Už jste si sám zodpověděl tuto otázku?

 118. aleš

  Ateistický laik:

  Matematika je důkazem, že nemáte žádné argumenty vůči existenci jakékoliv vymyšlené entity – třeba FSM.

  Matematika nám neslouží k identifikaci a rozpoznání absolutna, slouží nám jako důkaz, že absolutno existuje.

 119. aleš

  Azazel:

  Pokud jsou matematické objekty (některé, jiné jsou třeba pouze vymyšlené), vlastnostmi hmoty, potenciální, tak nejde o žádný důkaz boha. To je umírněný realismus, Danie…li.

  K Bohu se ještě dostaneme, nyní je důležité zodpovědět otázku, zda vy ateisté připouštíte absolutní platnost matematiky.

  Pokud nepřipouštíte možnost skutečnosti, která by nebyla popsatelná matematikou, pak přemýšlíte v oblasti absolutní reality.

  Platnost matematiky není závislá na pozorovateli, tedy je absolutní.

  Jak odpovíte na danou otázku, zda připouštíte existenci skutečnosti, která by nebyla popsatelná matematikou?

 120. Hebért

  Danie…l: Absolutní platnost některých matematických a logických pravd připouštím, dokonce to tvrdím, ale jsou to prostě vlastnosti hmoty a hmotného světa. S bohem to nemá co dělat.

  Ale máme tu i ateisty co jsou nominalisté, např. myslím že Jaroslav Štejfa zastává toto stanovisko, měli jsme tu matematickou platoničku Medeu, také ateistku. Já jsem mezi nimi, tedy mírný realista, Azazel také, všichni ateisté a agnostici. Mějte se a brzy na viděnou. 🙂

 121. aleš

  Hebért:

  Absolutní platnost některých matematických a logických pravd připouštím …

  Jenom některých? Kterých ne?

  Já jsem mezi nimi, tedy mírný realista, Azazel také…

  Azazel a Hebért jedno jsou. 🙂

 122. Hraničář

  toli
  21.09. 2017
  To jsem ani nevěděl,že to mělo být za socíku,já dostal tuto informaci cca 10 let zpátky ze západních zdrojů. ……..

  Tak asi ty akcie stále majú!

 123. Lai

  Stálo by zato také rozpracovat polemiku s tvrzením pana Semína, že ateismus je záležitost poslední doby. Co se týče spojení církve s totalitními režimy a hluboké spirituality jejich protagonistů, je to přece věc dávno dokázaná (třeba i Richardem Dawkinsem) a stačilo by odkazovat, není třeba dokazovat pokaždé od začátku.
  Ale komplexní pojednání o ateismu od antiky (jemuž se věnoval třeba prof. Whitmarsh z Cambridge,
  https://www.theguardian.com/books/2016/feb/17/atheism-has-ancient-roots-claims-new-study ) přes středověk a raný novověk (který zkoumá škola kolem časopisu Annales), pokud vím, není nikde dostupné, patrně se mu nikdo nevěnoval.

 124. Ateistický laik

  aleš: Matematika nám neslouží k identifikaci a rozpoznání absolutna, slouží nám jako důkaz, že absolutno existuje.
  Co je to „absolutno“?
  Jak odpovíte na danou otázku, zda připouštíte existenci skutečnosti, která by nebyla popsatelná matematikou?
  Nepřipouštím. Jakmile něco existuje, tak je to popsatelné. Ale i výmysl je popsatelný – otázka je spíš na jaké úrovni, beru třeba úroveň paměťového záznamu v mozku.

 125. Hebért

  Absolutní platnost něčeho není to samé co bůh. Pokud by třeba gravitační síla platila všude a absolutně, tak to není bůh. Gravitace nemá nejspíše vědomí, není také stvořitelem světa. Je to (dejme tomu) absolutní vlastnost hmoty. To je jen hypotetický příklad, doplň si tam matematiku atd.

 126. Jaroslav Štejfa

  K Alešovi:
  1) Mám zvyk pro porozumění věci nahradit přívlastek synonymy. Tedy „správné přání“, neboli přání bezvadné, náležité, korektní, vyhovující, je v souvislosti smyšlenkou D. Huma is-ought pro mne známkou, že ho s největší pravděpodobností nechápete. A problém zamlžujete.
  2) Ano, jsme za jedno, mnoho lidí si přeje, aby se měli co nejlépe s přesvědčením, že rasy si rovny být nemají. V případě, že svá přání promění v činy, dopouští se podle právního řádu ČR trestného činu a mám pro ně odsudek. To už jsem vám psal.
  3) Jsem konsekvencialista v oblasti morálky. Podle toho vyznívá mé hodnocení morálky kohokoliv. Pokud se však ptáte, na čem stavím hodnocení podle své morálky, pak v souladu s předchozím je pro mne základním kriteriem lidského jednání jeho důsledky na blahobyt, prospěch, užitek a naopak omezování utrpení a bolesti živých bytostí. Bylo by dobré z vaší strany také odkrýt pozici, z které diskutujete.
  4) Matematika je abstraktní produkt inteligentních bytostí, pokud je zatím známo, tedy lidí. A existuje pouze v jejích myslích (nepočítám-li zápisy těmito tvory učiněné). Platnost matematiky není tedy vůbec absolutní. Také z toho důvodu, že není nikde stanoven její konec, stále se vyvíjí. Slouží (především) k preciznějšímu modelování vnějšího světa mimo naši mysl, než většina jiných metod. Samozřejmě z toho mimo jiné plyne, že ve vesmíru je většina jevů matematicky nepopsaná a je otázka, zda jsou všechny matematicky popsatelné. Například, je-li nějaký jev v naší mysli popsán, lze těžko očekávat, že pochody v mozku mohou vyčerpávajícím způsobem popsat samy sebe – i pomocí matematiky. Narážím na Gödelovy věty. Ale vůbec nevím, jak do toho pasuje vaše představa Boha. A kterého. Zde jsem skutečně nominalista.
  5) Absolutno. Je dobré se podívat na toto heslo ve Wikipedii. Nutně na vás dýchne naprosto rozporuplné výklady kdekoho. Osobně se přikláním k I. Kantovi – absolutno je nemožné dosáhnout, je napoznatelné. S platností pro konkrétní reálný svět. Můžeme ho používat (jak jsem i zde mnohokrát řekl) jako abstraktní pojem v abstraktních systémech, které jsou uzavřené (viz matematika, termodynamika, náboženství atd.). Zde „dobře“ slouží k lepšímu pochopení věcí.
  Jaroslav Štejfa

 127. aleš

  Jaroslav Štejfa:

  Ad:
  1) Máte s tím problém, protože jste ateista a jako ateista nemůžete postavit svou morálku na pevném základě. Vysvětlení bude v dalších bodech.

  2) Tito lidé mohou proměnit svá přání v činy způsobem, že změní právní řád. Pak to bude legální.
  Proč je zde vlastně podpora ateistům z islámských zemí, když porušují právo té dané země?
  Jak se na ty dané trpící ateisty díváte z pohledu svého konsekvencialismu?

  3) Vy si zřejmě neuvědomujete, že hodnotit činy dle důsledků nelze bez toho, že bychom sami zhodnotili důsledky.

  Není bez zajímavosti, jak se na konsekvencialismus dívá Dawkins v knize Boží blud, str. 322-323:
  Trpí embryo? (Podle všeho ne, je-li potraceno dřív, než se u něj vyvine nervová soustava; a i kdyby bylo dost staré na to, aby nervovou soustavu už mělo, určitě trpí méně než řekněme dospělá kráva na jatkách.)

  Moje pozice je, že zastávám absolutní morálku – konsekvencialismus doplněný o absolutní hodnocení následků.

  Vy to rovněž děláte, jen si to asi neuvědomujete. Hodnocení následků musí být něčím podepřeno. Pokud by to bylo podepřeno v základu něčím relativním, pak o žádném základu nemůže být řeč.

  Zajímalo by mne, zda je z hlediska konsekvencialismu správné, aby utrpení embrya bylo ospravedlňováno způsobem, že dospělá kráva na jatkách trpí více, takže O.K. – embryo může také trpět.

  4) Matematika je abstraktní produkt inteligentních bytostí, pokud je zatím známo, tedy lidí. A existuje pouze v jejích myslích (nepočítám-li zápisy těmito tvory učiněné).

  V tomto jste mne nepochopil. Chování hmoty je založeno na matematice, např. E=mc^2. Toto, co jsem napsal, je snad pouze abstraktní produkt v lidské mysli? Kdyby lidí nebylo, hmota by se podle tohoto pravidla nechovala? Chápete, o čem píšu?

  Platnost matematiky není tedy vůbec absolutní. Také z toho důvodu, že není nikde stanoven její konec, stále se vyvíjí.

  Lidé si matematiku nevymýšlejí, spíše odhalují, co platí. Přece sčítání se vyvíjet nebude, násobení také ne – nejde přece o změnu toho, co víme, že platí, ale o rozšíření vědomostí o tom, co platí.

  lze těžko očekávat, že pochody v mozku mohou vyčerpávajícím způsobem popsat samy sebe – i pomocí matematiky.

  Nejde o schopnost člověka popsat vše, ale o to, zda vše, co existuje, se chová dle matematiky (ne, toho, co víme o matematice).

  5) Osobně se přikláním k I. Kantovi – absolutno je nemožné dosáhnout, je napoznatelné.

  Přikláníte se k tvrzení Kanta, která aby bylo pravdivé, musí platit absolutně. To je podobný nesmysl, jako kdybych k vám přišel a řekl:

  „Poznal jsem absolutní pravdu.“
  „Jakou?“
  „Absolutní pravda neexistuje.“
  🙂

 128. Jaroslav Štejfa

  K Alešovi:
  Někdy je to úsměvné a zábavné, tak vám odpovím a budu rozporovat a odporovat.
  1) Pokud by bylo pravda to, co říkáte, musel byste předložit onen absolutní kánon morálky. Tak sem s ním – ale trochu něco lepšího, než desatero a tak.
  2) Máte pravdu diskriminace lidí (třeba i rasová nebo náboženská) bujela v mnoha režimech a v mnoha stále bují. Na všechny trpící lidi se dívám se soucitem. Co s tím chcete dělat jiného, než změnit dohodu o této diskriminaci v takových režimech? (ale už také na něco odpovězte řádně – ne dalším přívalem otázek)
  3) Já hodnotím důsledky svých činů neustále a nemám pocit, že k tomu potřebuji nějaký absolutní morální kánon. Například křesťanství po staletí hodnotilo otroctví či diskriminační rozdělení lidí na tři stavy po staletí jako Boží zákon a dnes je to věc nepřijatelná – kde je ta absolutní morálka? Absolutní hodnocení výsledků – nesmysl, na jedné straně je čin nějakého člověka, na druhé straně je důsledek také dopadající na člověka nebo zvíře, na třetí straně je hodnotitel, také člověk; nevidíte ty třeskuté relace; nic absolutního tam není, nenechte se vysmát. Podobně jaho Huma, zřejmě nechápete Dawkinse – vždyť jasně říká – zabíjíme záměrně krávy a někteří lidé, co zabíjejí lékaře ve jménu zygoty, nebo raději nechají zemřít dvanáctiletou rodičku ve jménu plodu, který nosí, se zaříkávají jako vy absolutní morálkou. Prostě asi kráva trpí víc než legálně potracený plod. Toť vše.
  4) Chování hmoty není založeno na matematice, pravděpodobně je založeno na hře energií a sil, o kterých náboženství neví nic a věda pouze malou část. Ale ta malá část je základem našeho blahobytu. Znova říkám, abychom více porozuměli chování hmoty, musíme použít matematiku, kterou jsme si vymysleli. Ale náš popis i matematický je jen přibližný. Např. Newton popisoval převratně chápání světa protože jeho názory byly blíže pravdě, než u jeho předchůdců. Ale rovněž Einstein vnesl do tohoto převrat, rovněž kvantoví fyzici, rovněž strunoví . . . A tak to stále jde a matematika tím, že stále roste to podporuje, kde je ta absolutizace? Připadáte mi, že jako teisté vidí někde (neznámo kde) vidí viset nezbadatelného Boha, vy vidíte někde tlustou knihu matematiky, do které ti geniální mají možnost někdy nahlédnout – a co Karkulka či Kostěj nesmrtelný?
  5) K tomu se dá pouze zopakovat. Reálný konkrétní svět není omezen žádnými hranicemi – pokud víme. Takže pokud víme a vy věříte v matematiku, ještě jednou připomenu Gödelovy věty o neurčitosti, pokud je pochopíte, pochopíte, že Kant může mluvit pouze o relaci mezi lidským poznáním a složitostí světa – žádné absolutní tvrzení.

  Jaroslav Štejfa

 129. mulit

  aleš napsal: Máte s tím problém, protože jste ateista a jako ateista nemůžete postavit svou morálku na pevném základě. Vysvětlení bude v dalších bodech.

  To právě vy, pobožní, nemáte žádný svůj vlastní základ, na kterém postavit morálku. Lavírujete od mstivého sadistického Jehovy oko za oko zub za zub po masochistického Jošuu, kdo tě uhodí na jednu tvář, nastav mu druhou. Nebyl jsi schopen odpovědět, čím se řídíš. Asi ničím. Kašleš na bibli. Jenom žvatláš na hubě, že to je tvůj pevný základ. Ve skutečnosti bys spíše nějaký ten základ vytvořil, kdybys nebyl vláčen nesmyslnými a protichůdnými příkazy bible, které tě jenom neurotizují, místo aby vnesly nějaké světlo.

 130. Hebért

  Já samozřejmě s Jaroslavem nesouhlasím, že není nic absolutně platné, jak se dokázalo už mnohokrát, některé logické zákony jsou absolutně platné: např. zákon o vyloučení sporu je absolutně platný, protože není možné, aby něco (cokoliv) bylo a zároveň to něco vůbec žádným způsobem nebylo (ani jako iluze). Tedy uznávám některé věci jako absolutně platné, opak je nesmyslný a vyvratitelný. I zdánlivé logické paradoxy jako paradox lháře se dají řešit v rámci klasické logiky. Ani neklasické nepopírají zákon o sporu. Jen trivialismus koneckonců. A ten je sám nesmyslný. Těchto věcí ale není mnoho. Jinak Medea by jistě jako absolutní hlásala i své ideje. Ale to je jiná věc. Přeji vám všem, abyste si užili víkend, teď tu nebudu. Takže brzy na viděnou. 🙂

 131. Ateistický laik

  aleš: 1) Máte s tím problém, protože jste ateista a jako ateista nemůžete postavit svou morálku na pevném základě. Vysvětlení bude v dalších bodech.
  To si jen myslíte vy, že s tím máme jako ateisti problém. Ve skutečnosti máte problém vy, protože nejste schopni dokázat ty vaše „pevné základy“.
  Chování hmoty je založeno na matematice, např. E=mc^2.
  Takhle bych to neřekl. Chování hmoty je založeno na vlastnostech hmoty. Matematika (+ fyzika) chování hmoty akorát popisuje. Někdy dobře někdy přibližně někdy vůbec.

  Zajímalo by mne, zda je z hlediska konsekvencialismu správné, aby utrpení embrya bylo ospravedlňováno způsobem, že dospělá kráva na jatkách trpí více, takže O.K. – embryo může také trpět.
  To není předmět konsekvencionalismu. To si musí posoudit každý sám, podle své morálky.

  Nejde o schopnost člověka popsat vše, ale o to, zda vše, co existuje, se chová dle matematiky (ne, toho, co víme o matematice).
  Takhle to říci nemůžem, matematika je výmysl lidí. Viz druhý odstavec tohoto příspěvku.

 132. aleš

  Jaroslav Štejfa:

  Pokud by bylo pravda to, co říkáte, musel byste předložit onen absolutní kánon morálky. Tak sem s ním – ale trochu něco lepšího, než desatero a tak.

  Použiji extrémní příklad – pokud by se jedinec rozhodl likvidovat každého ateistu, se kterým se setká a začal by své rozhodnutí uvádět do praxe…

  Chcete snad zpochybit to, že by to byl zlý morální čin v jakékoli možné relaci? Anebo byste snad relativizoval tento zlý skutek tím, že by zlý být nemusel?

  2) Co s tím chcete dělat jiného, než změnit dohodu o této diskriminaci v takových režimech?
  Poněkud odpovídáte jinak, než v případě otázku na rovná práva ras – Protože se lidé tak dohodli.
  Kdybych se původně zeptal na to, proč by ateisté neměli mít menší práva, než věřící, pochybuji, že
  byste mi odpověděl stejně jak v případě otázky na rovná práva ras.

  Tohle je ukázka, že konsekvencialismus je na nic, neboť morálku odvozuje od subjektivního pohledu hodnotitele.

  3) Já hodnotím důsledky svých činů neustále a nemám pocit, že k tomu potřebuji nějaký absolutní morální kánon
  Přece tady o váš pocit nejde. Islámský terorista také hodnotí svou sebevraždu, ve které spolu se sebou zabije z jeho pohledu nevěřící, kladně.

  Pokud je morálka záležitostí subjektivního dojmu, co mu z hlediska konsekvencialismu vytknete?

  Prostě asi kráva trpí víc než legálně potracený plod. Toť vše.
  Žádné – toť vše. Dawkins to zmiňuje v souvislosti s konsekvencialismem. Vždyť lze zabít tisíce lidí způsobem, kdy všichni dohromady trpí méně, než kráva na jatkách.

  Vidíte u Dawkinse v tomto příkladě jiné morální hledisko, než to, že se dobré a zlé měří mírou utrpení umírajícího?

  4) Chování hmoty není založeno na matematice, pravděpodobně je založeno na hře energií a sil, o kterých náboženství neví nic a věda pouze malou část
  Nejeví se mi vámi použitá personifikace vhodná.
  Ale budiž. Co ví tedy věda o hmotě a o této „hře energií a sil“, co by bylo neslučitelné s matematikou?

  Znova říkám, abychom více porozuměli chování hmoty, musíme použít matematiku, kterou jsme si vymysleli.

  Když budu používat pojmy způsobem jako vy, pak jsme si vymysleli také hmotu, čas i prostor.

  5)
  pochopíte, že Kant může mluvit pouze o relaci mezi lidským poznáním a složitostí světa – žádné absolutní tvrzení

  No, pokud to Kant netvrdí absolutně, pak připouští možnost, že v určitých relacích jeho tvrzení nemusí být pravdivé.

 133. mulit

  Kráva na jatkách trpí určitě méně, než pakoň, lovený hyenami, jemuž vytrhávají kusy masa a on ještě žije. Takže Jahve – ten zmrd, co vytvořil potravní řetězec – to je sadistický úchyl první ligy. Kam se na něho hrabou lidi. Lidé zabíjejí většinou humánně. Jahve ne, ten se rochní v dlouhém umírání zvířat. A pokud možno aby to zvíře ještě před sežráním zažilo stres a utíkalo v boji o život, který prohraje. Proto Jahve vybavil predátory pevnou kostrou, vytrvalostí, drápy, čelistmi, smečkovým chováním zvířat.

 134. Jaroslav Štejfa

  K Alešovi:
  1) Požádal jsem vás o zásady absolutní morálky, odpovíte extrémním příkladem a otázkou. Takhle se daleko nedostaneme. Nicméně je hromada případů, kdy jedinec může prosadit likvidaci ateisty, třeba proto, že mu zavraždil dvě děti a odehrálo se to v zemi, kde platí trest smrti a ateista je vrah. Atd.
  2) Vůbec vašemu stanovisku nerozumím, vysvětlete mi to jako dítěti. Znova opakuji – morálka není jedna, co člověk- to individuální morálka, co společnost – to morálka odlišná od společnosti jiné. Dokud nedodáte ten kánon (kterému se všichni podřídí), tak bohužel.
  3) O pocity jde silně; ty jsou základem mých přesvědčení a následně tedy mých činů. Subjektivním pocitům nevytýkám nic. Subjektivním přesvědčením lze vytknout jejich pravdivost nebo nepravdivost. Subjektivním činům lze vytknout jejich prospěšnost, tedy je označit za zlé nebo dobré. A tedy za ně trestat nebo odměňovat. Co chcete víc? O Dawkinsovi mluvíte z cesty, nebo dejte věrohodný doklad. O měření utrpení lidí a krávy ; o omezení Dawkinse při hodnocení dobra a zla na utrpení umírajícího. Buďte trochu soudný.
  4) Věda ví o takové hře vše ostatní, co ví a není matematizováno. Zdá se vám to málo? Problém je, že vůbec nerozumíte pojmům „konkrétní“ – antonymum „abstraktní“ (mající – nemající fyzický detonát) a „reálný“ – „imaginární“ (skutečný – vymyšlený). Pak je těžká diskuze. Znova: matematika nemá fyzický detonát a je vymyšlená, zatímco hmota či energie má fyzický detonát a je skutečná. Doporučuji pro ověření si vybavit E=mc2, postavit to na dvůr před zeď a pak se proti těmto věcem rozjet na kole. Hned vám svitne.
  5) Kantovo tvrzení také není pravdivé v hromadě použití v abstraktních systémech – např. absolutní hodnota výrazu, absolutní nula, atd. To už jsem zde také psal. Je to trochu únavné se neustále opakovat a nikam se neposunout. Snad to někoho pobaví.
  Jaroslav Štejfa

 135. aleš

  1) Odpověděl jsem správně.

  … pokud by se jedinec rozhodl likvidovat každého ateistu, se kterým se setká a začal by své rozhodnutí uvádět do praxe…

  Dívejte se na to jako na princip a použijte svůj konsekvencialismus. Vy snad najdete případ, kdy by zabití ateisty na potkání bylo správné?
  Neplatí snad absolutně, že toto je zlé?

  Chcete toto zpochybnit a tvrdit, že někdy zabití ateisty na potkání může být správné?

  Neuvádějte tady příklad, že ateista zabil děti toho člověka – tady se jedná o morální hledisko konání spočívajícího v zabití ateisty, se kterým se daný člověk setká – motivem je to, že je daný člověk ateista.

  Abych to zcela pro vás zjednodušil – může být někdy správné zabít ateistu výhradně kvůli jeho nevíře v existenci Boha/boha/bohů?

  To jsem zvědav, zda nadále budete zpochybňovat absolutní morálku.

  Příklad uvádím z toho důvodu, že kvůli důkazu existence absolutní morálky mi stačí uvést jediný příklad, který požadavek absolutní morálky naplňuje.

 136. aleš

  Jaroslav Štejfa:

  2)
  morálka není jedna, co člověk- to individuální morálka, co společnost – to morálka odlišná od společnosti jiné

  Proč tedy nerespektujete morálku společnosti, která za ateismus lidi popravuje – viz články na tomto webu?

 137. aleš

  3) O pocity jde silně; ty jsou základem mých přesvědčení a následně tedy mých činů.

  U mě je tomu naopak – moje přesvědčení jsou základem pro mé pocity. Mohu se např. kvůli svému přesvědčení radovat nebo těšit.

  Lidé, které znám a kteří staví na pocitech, jsou většinou labilní.

  Tím pocity neignoruji, jen je dávám ve svém životě na správné místo.

  O Dawkinsovi mluvíte z cesty, nebo dejte věrohodný doklad.

  Důkaz je zde:
  https://issuu.com/columboo/docs/richard_dawkins_bozi_blud
  str. 322:
  Konsekvencialista nebo utilitarista bude k otázce interupcí přistupovat asi úplně jinak, bude se snažit zhodnotit utrpení …

  Dále se dočtete o utrpení krávy a embrya.

 138. aleš

  Jaroslav Štejfa:

  Znova: matematika nemá fyzický detonát a je vymyšlená, zatímco hmota či energie má fyzický detonát a je skutečná

  Fyzika má matematický detonát, jinak bychom nemohli tvořit hypotézy a teorie a ověřovat je.

  Higgsův boson byl předpovězen v roce 1964, objeven v roce 2012, potvrzen 2013.

  Fyzikální realita funguje na matematickém základě, jinak by takovéto předpovědi nebyly možné.

 139. aleš

  5) Absolutní nula je dle vás abstraktní? 🙂 Jakou jinou teplotu za abstraktní nepovažujete?

 140. aleš

  mulit:

  Asi jen někteří ateisté jako ty a blázni mají potřebu nadávat bytostem, které dle nich neexistují.

 141. mulit

  Alešku, ty dobře víš, že na Jahveho už nevěřím. A právě proto jsem napsal, jaký by byl parchant, kdyby byl, v což věříš ty. To máš teda kruté, že se k takovému sadistickému hnusákovi musíš modlit….

  ( Pro mě je potravní řetězec jasný důkaz spontánnosti, samovolnosti, neřízenosti, evoluce přírody a nechápu, že jsem to neviděl už ve svém pobožném období a měl nějaké pobožné klapky na očích)

 142. mulit

  Pobožní svoje ovce masírují kecy o krásných květinkách a motýlcích s jejich křídly a zpěvu ptáčků. Ale o potravním řetězci, nebo o parazitismu ani slovo. Přitom už stačí zasadit jehličnan cypřišovec lejlandův a ten si svými kořeny vyžere živiny v nějakém okruhu od něj. Každá rostlina zápasí o své místo na slunci a je důkazem milióny let trvajícího boje o přežití. Už to má v genech. Když nebojuje, zdechne a její místo obsadí jiná rostlina. Když nasadíš nahusto stromky do živého plotu, některé slabší zdechnou. Silnější okamžitě obsadí jejich místo a svými větvemi postupně překryjí všechna místa uschlého stromku. Taková je příroda. Krutá, nelítostná. Stačí mít oči otevřené. Kdybych měl přírodu brát jako důkaz o tom, kdo ji stvořil, tak by ten tvůrce byl zajisté nelítostný sadista. Jenže žádný takový magor není. Udělalo se to samo – je nepravděpodobnější a nejlogičtější řešení. Ano, udělalo se to samo je mnohem menší pohádka, než že to udělal někdo.

  Nic jiného není vidět, než přírodní výběr. A co se týká lidské společnosti, altruismus a kooperace členů jsou nutné k přežití. Včetně dělení zkušeností, výchovy, předávání dědictví apod. Morálka, či pravidla v nějakém kolektivu, společenství není nic božského, ale zcela naturálního a nevyhnutelného!

 143. Jaroslav Štejfa

  K Alešovi:
  1) Ptal jste se, zda zabití ateisty může být správné. Odpověděl jsem vám příkladem, že za určitých podmínek (ateista je vrah) ano. Aniž byste to vyvrátil, odpovíte, že za jiných určitých jiných podmínek (ateistovo přesvědčení) ne. Samozřejmě, že za těchto podmínek je zabití ateisty zločin. Ale tím potvrzujete moje přesvědčení o relaci morálky k podmínkám. Mimochodem eskamotáž s absolutní morálkou je stále k ničemu – ještě jste se nevyjádřil co to je.
  2) Nejsem povinen respektovat morálku, o jejíchž konsekvencích jsem přesvědčen, že jsou zlé. To vy jste vystaven nebezpečí – přesvědčen o tom, že morálka je jediná, absolutní – že když se mýlíte, nemáte jak napravit chybu.
  3) Nevěřím vám ani slovo, máte-li například pocit hladu, zimy křivdy, lásky atd. – chcete mi namluvit, že to plyne z přesvědčení? Svatá prostoto! Opakuji znova: Pocity přicházejí bez vaší vůle, přesvědčení je budováno na relaci vašeho vědomí s okolním světem a pocity a činy jsou výslednicí toho všeho. Takovou výslednicí je například i drobný čin, že potlačíte pocit hladu, protože jste přesvědčen, že dítě vedle vás také hladoví a rozdělíte se s ním o svoji skývu. Není to naopak.
  Důkaz nabídnutý o Dawkinsovi je směšný. Přečtěte si tu knihu pořádně, protože spíše se dá s odkazem na ni tvrdit opak. Zejména se jedná o kapitolu „Kořeny morálky: proč jsme dobří?“. Tam nemá váš názor na autora vůbec žádnou podporu. Podezírám vás z povrchnosti nebo zlého úmyslu.
  4) Hovoříte z cesty. Fyzika je vědní obor, který zkoumá zákonitosti přírodních jevů. Jak již jsem psal a jak potvrzujete, využívá skvělý nástroj (mimo jiné) matematiku. To na ní nic nemění.
  5) Absolutní nula je pojem z fyziky či termodynamiky. Je abstraktním pojmem, protože v nám známém vesmíru (jak jistě víte) se nachází vždy hmota a energie, tedy není možno reálně dosáhnout absolutní nuly. Vaše tvrzení je ukázkou nepochopení středoškolské fyziky.
  Jaroslav Štejfa

 144. Jaroslav Štejfa

  K Hébertovi:
  Nikdy jsem netvrdil, že nic není absolutně platné. Podobně jako Alešovi, řeknu znova:
  Svět kolem nás jako reálná konkrétní entita nezná pojem „absolutní“. Svět naší mysli (možná i svět myslí jiných inteligentních tvorů – pokud existují) obsahuje myriády myšlenek – imaginací abstraktního charakteru, které s pojmem „absolutní“ pracují více či méně logicky či zmateně, někdy ku prospěchu, někdy ke škodě věcí. Nakonec k tomu toto slovo vzniklo, jako všechna ostatní. A samozřejmě o těchto představách (přesvědčeních) se můžeme vyjadřovat jako o (ne)logických či (ne)pravdivých.
  Zkušenost mi praví, že naše pocity a přesvědčení jsou vždy jen opozdilé a nedokonalé ve srovnání s autentickým dynamickým světem kolem nás. To je také hlavní důvod, proč se tak často mýlíme v odhadu věcí příštích.
  Jaroslav Štejfa

 145. Jaroslav Štejfa

  K Alešovi i všem ostatním:
  zde se mi dostal nahodile pod ruku krásný a smutný příklad, jak konsekvenciální morálka musí často být a nějaké představy o absolutní morálce jsou neúčelné.
  https://zpravy.aktualne.cz/vybrat-deti-kterym-pomuzeme-byva-sofiina-volba-rika-chirurg/r~1b14876e9d3111e7a7000025900fea04/?utm_source=atlasHP&utm_medium=dynamicleadbox&utm_content=editor1&utm_term=position-1
  Už jen z poťouchlosti dodávám, že Keňa je stát, kde více jak 80% obyvatelstva jsou křesťané, tedy vyznavači absolutní morálky, ale řežou se tam jako koně. Velmi poučné.
  Jaroslav Štejfa

 146. aleš

  mulit:

  Alešku, ty dobře víš, že na Jahveho už nevěřím. A právě proto jsem napsal, jaký by byl parchant, kdyby byl, v což věříš ty.

  Mulitku nemilý, ten podmiňovací způsob do svých vyjádření zpětně nedoplníš, ani kdyby ses na tisíc kousků rozkrájel, víš?
  😀

 147. aleš

  1) Ptal jste se, zda zabití ateisty může být správné. Odpověděl jsem vám příkladem, že za určitých podmínek (ateista je vrah) ano.

  To musíte moji otázku takto ohýbat?

  Ptal jsem se na zabití každého ateisty, se kterým se člověk setká
  pokud by se jedinec rozhodl likvidovat každého ateistu, se kterým se setká…

  Vy zřejmě v tom pořád nevidíte princip, který je za všech okolností zlý. Jaksi se vám ztrácí z morálního hlediska daný motiv.

  Ale tím potvrzujete moje přesvědčení o relaci morálky k podmínkám.
  Samozřejmě, že morálka je vztažena k podmínkám. Morálka je celkově jiná, když uvažujeme o člověku nebo o zvířeti.

  Mimochodem eskamotáž s absolutní morálkou je stále k ničemu – ještě jste se nevyjádřil co to je.
  Za součást absolutní morálky můžeme považovat tvrzení, které je invariantní k podmínkám (samozřejmě uvažujeme o podmínkách, které nejsou v rozporu s našim tvrzením).

  Mohli bychom říct, že dané morální tvrzení je univerzálně platné – Např.: zabití ateisty jen kvůli jeho přesvědčení je zlé.

  Neexistují podmínky, ve kterých by zabití ateisty pouze kvůli jeho přesvědčení bylo správné.

  Doufám, že jsem to už zcela jasně vysvětlil.

 148. aleš

  Jaroslav Štejfa:

  2)
  Nejsem povinen respektovat morálku, o jejíchž konsekvencích jsem přesvědčen, že jsou zlé.

  Takový postoj může mít i sebevražedný útočník.

  Na jedné straně tvrdíte, že morálka je subjektivní, a morální pravidla jsou ve společnosti ta, na kterých se lidé dohodli, na druhou stranu morálně hodnotíte jiné morálky, tzn. stavíte se nad ně a odsuzujete např. morálku společnosti, kde zabíjejí lidi kvůli vyznání.

  Takže máte jakési měřítko, podle něž jste schopen morálně hodnotit jiné morálky. Jaký to má ale význam, když trváte na subjektivitě pohledu na věc u daného jedince?
  Měl byste se buď výslovně mínit, že se jedná pouze o váš subjektivní dojem, anebo se přiznat ke klíči, podle nějž se dá hodnotit morálka a který používáte.

  O těch konsekvencích dané morálky jste snad přesvědčen na základě určitých skutečností, které nejsou subjektivní, nebo snad ne?
  Na základě subjektivního pohledu snad nemá smysl hodnotit morálky, protože nemůžeme určit, která je lepší a která horší.

 149. aleš

  Jaroslav Štejfa:

  3) Nevěřím vám ani slovo, máte-li například pocit hladu, zimy křivdy, lásky atd. – chcete mi namluvit, že to plyne z přesvědčení?

  To jsme si asi nerozuměli. Nemyslel jsem pocity vyplývající primárně z našich smyslů. Já například mohu tvrdit, že vám nyní píšu příspěvek, ne, že mám pocit, že vám píšu příspěvek.

  Odpovězte: Pokud někdo dostane ve tmě strach, pak ten strach se stane základem pro přesvědčení, že mu ve tmě hrozí nebezpečí nebo je tomu naopak?

  Řekl bych, že přesvědčení o tom, že hrozí nějaké nebezpečí, způsobuje strach. Stejně tak, čeká-li někoho radostná událost, je to pro něj důvodem, aby se radoval. Raduje se, protože je přesvědčen, že jej čeká něco dobrého.

  U lásky bych nehovořil o pocitu, ale o citu. Představte si, jaké by to bylo říct někomu: „Mám pocit, že tě miluju.“
  🙂

  Důkaz nabídnutý o Dawkinsovi je směšný. Přečtěte si tu knihu pořádně, protože spíše se dá s odkazem na ni tvrdit opak.

  Chcete asi říct, že si Dawkins v jiné části knihy protiřečí.

  Jeho tvrzení zapadá do kontextu okolního textu:
  Konsekvencialista nebo utilitarista bude k otázce interupcí přistupovat asi úplně jinak, bude se snažit zhodnotit utrpení …

  Z vaší reakce mi přijde, jak byste hájil proroka své víry. 🙂

 150. aleš

  4)

  Hovoříte z cesty. Fyzika je vědní obor, který zkoumá zákonitosti přírodních jevů.

  To ano, ale snad nechcete tvrdit, že naše poznání reality zcela neodpovídá skutečnosti?

  V širším významu je hmota výrazem pro veškeré fyzikálně zachytitelné formy objektivní reality, tedy toho, co existuje nezávisle na našem vědomí a jehož projevy lze objektivně zaznamenat či změřit
  https://cs.wikipedia.org/wiki/Hmota

  Díky matematice jsme schopni předpověděd objevy skutečností, které dosud neznáme. Když to spojíme s tím, že díky fyzice jsme schopni objektivně zaznamenávat či měřit projevy reality, pak z toho vyplývá, že fyzický svět se chová v určitém rámci, v souladu s matematikou.

  Hmota a energie podle našich zjištění mají určitá pravidla, díky nímž může předpovědět objevy něčeho, co dosud neznáme.

  Veškerá fyzická skutečnost má něco společného – chování dle matematických pravidel.

  Ta pravidla si ale lidstvo nevymyslelo.:)

 151. aleš

  5) Je abstraktním pojmem, protože v nám známém vesmíru (jak jistě víte) se nachází vždy hmota a energie, tedy není možno reálně dosáhnout absolutní nuly.

  Nenazýval bych teplotu 0 K abstraktní, poněvadž je počátkem stupnice termodynamické teploty, takže se zde nejedná o abstrakci, 0 K je teoretická teplota.

 152. mulit

  Že by konečně vědecký důkaz života po smrti?

  Není to věděcké, je to pavědecké, je to esoterika.

  mikrotubuly = fake
  duše = fake
  kvantový stav = fake

  všude, kde se vyskytují tato slova, si dosaď čárymáryfuk nebo abrakadabraka

 153. mulit

  Myšlení je poctivá práce konkrétních mozkových buněk. Žádné abrakadabraka. K myšlení je potřeba krev s glukózou a kyslíkem. A je to na mikrohmotnost přesné. Na miliardtinu gramu přesné dávkování. Mozek si z krve cucne přesně tolik kyslíku a glukózy, kolik myslí. Jak je nastaven. Každá myšlenka stojí konkrétní molekuly a atomy cukru a kyslíku. Bez toho to nejede, jako nejede motor bez benzínu. Chceš, aby auto jelo rychleji, musíš mi dodat více benzínu a kyslíku. Student před zkouškou, či při zkoušce na VŠ prokazatelně odebírá z krve více glukózy i kyslíku. Neexistuje jediná myšlenka bez fyzického pohonu.

 154. aleš

  mulit

  Prý kvantový stav je fake. 😀

  Kvantový stav představuje v kvantové fyzice takovou skupinu pozorovatelných veličin, jejichž prostřednictvím jsou vlastnosti daného systému nebo částice plně určeny.
  https://cs.wikipedia.org/wiki/Kvantov%C3%BD_stav

  Mulite, nedivil bych se, kdybys vyznával plochou Zemi. Ty vůbec nevíš, kde se nyní nachází věda.

 155. aleš

  mulit

  Mikrotubuly:

  Mikrotubuly jsou de facto bílkovinné polymery skládající se z dimerů tubulinu, které údajně oplývají potřebnými vlastnostmi pro kvantový fenomén, jako je dipól, elektrický moment atd. (Penrose, 1999), a které spolu vzájemně komunikují pomocí MAPs – microtubules associated proteins (Hameroff & Penrose, 2014a). V jednom neuronu je podle Hameroffa přibližně 100 mikrutubulů, což je dostačující počet k tomu, aby nesly kvantový fenomén – čím více tubulinů, tím větší a stabilnější je kvantový jev (Penrose & Hameroff, 1996). Argumentují tím, že řada výzkumů poukazuje na souvislost cytoskeletu s kognitivními funkcemi, a že byla prokázána souvislost mezi mikrotubulárními dysfunkcemi a Alzheimerovou chorobou (Vašina, nedatováno; Hameroff & Penrose, 2014a).
  https://www.kzamysleni.cz/teorie-kvantoveho-vedomi-aneb-o-tom-jak-vedci-nepotvrdili-dusi/

 156. aleš

  Kvantové jevy při fotosyntéze:

  Dříve si vědci mysleli, že trasa excitonu je prostě náhodná, jako chůze vrávorajícího opilce. Tento dílčí proces fotosyntézy má ale ohromující efektivitu téměř 100 % a matematicky to prostě nevycházelo. Jak to, že se téměř žádný exciton neztratí? Zde dochází na kvantovou teorii: ta totiž připouští, že částice v superpozici může putovat několika trasami zároveň v podobě vlnové funkce. A přesně to se prokázalo i v případě fotosyntézy: exciton provádí „kvantovou procházku“ několika cestami zároveň a tam, kde nejdříve dorazí do reakčního centra, se zhmotní a předá svou energii.
  Chlorofyl tak vlastně funguje jako kvantový počítač, který bravurně řeší známý matematický problém obchodního cestujícího (to je v podstatě problém, jak matematicky najít nejkratší možnou cestu všemi danými body na mapě, pozn. red.)

  https://technet.idnes.cz/kvantova-biologie-03g-/veda.aspx?c=A160216_123201_veda_mla

 157. mulit

  Alešku, o tom kvantovém čarování tu byl speciální článek. Je mi jasné, že bez čárymáryfuk nemůžeš žít. Já ti to neberu. Však se můžeš krmit, čím chceš. Já se tím už nekrmím. Ale po pravdě mě to nebralo ani v době pobožnosti. Taky jsem hledal reál. Tedy, aby platilo, co se píše v bibli. Nikde to nebylo.

  Alešku, jestli se ti žije lepšeji jako pobožnému, však si to nechej. Jenom se ti divím, že nejdeš na granosalis, tam bys měl kamarády s různými variantami představ o nadpřirozenu. Co přispěvatel – to originální fantasy svět. A ty, Alešku, se svým kvantovým čarováním, bys tam zazářil. 🙂

 158. aleš

  mulite,

  ty opravdu odmítáš kvantovou fyziku?

  Kvantová mechanika je velmi významná pro celou řadu aplikací, běžných i v každodenním životě. Významně napomáhá rozvoji techniky od 30. let 20. století, např. v elektronice. Tranzistor (počítače, internet, mobily, mikroelektronika) a laser pracují na principech, které hlouběji popisuje a ujasňuje kvantová mechanika.
  https://cs.wikipedia.org/wiki/Kvantov%C3%A1_mechanika#V.C3.BDznam_kvantov.C3.A9_mechaniky

  Vysvětli mi mulite chování tranzistoru bez kvantové fyziky.

  Mulite, zjistil jsem, že pro tebe je fake všechno, na co tvoje mozková kapacita nestačí.

  „Tranzistor je fake, mulitův počítač jede na benzín.“ 😀 😀 😀

  Jsi první člověk, na kterého jsem narazil, který popírá kvantovou fyziku. 🙂

 159. aleš

  mulit:

  Jsi zde mezi ateisty asi jediný, který popírá kvantovou fyziku. U ostatních ateistů zastání v tomto nenajdeš, jen to zkus.

  😀

 160. mulit

  Alešku, kejklíři tuze rádi používají slova, kterým dávají vlastní obsah. Pokud někdo používá slovo kvantový v esoterickém smyslu, poznám to. Smrdí to z toho na sto honů. A ten tvůj článek o kvantových duších a kvantových mikrotubulách byl esoterika. Pro mě to jsou sračky. Tytéž pověrečné sračky, co v bibli. Pokud někdo používá slovo kvantový, že je IN, je fakt jen jeho problém. Já jsem praktik. Mě zajímá, zda věci fungují, nebo ne. Esoterika nefunguje, bible nefunguje a tvoje abrakadabraka, Alešku, taky nefunguje. A elektřina není benzín. To jsem nikdy nepsal. Spalovací motory fungují na principu oxidace paliva, tedy hoření. Musí tam být palivo a kyslík. Elektrické věci zase fungují na principu, že tam putují volné elektrony v tom drátě, tedy vodiči. Musí to být vodivé. A musí být zdroj elektřiny. Ani jedno není perpetum mobile. Všude je něco konkrétního. Palivo a kyslík je konkrétní a elektřina je konkrétní taky. Když vysypeš sůl do vody, uděláš ji vodivou. Dají se vidět ve vodě třeba kladné kationty sodíku NA+ a záporné ionty chlóru Cl – A ono se to přitahuje s opačným nábojem. Pokud tam dodáš elektřinu do té vody. A spustíš chemickou reakci, elektrolýzu. Není to žádné abrakadabraka. Jsou tam konkrétní pozorovatelné procesy. Buď lítá volný elektron nebo atom. Lítá tedy pohybuje se. A „letí“ dost rychle, i když ne až tak jako světlo ve vakuu. Prostě jsou to věci, co se dají změřit a pozorovat. Alešku, není tam prostor pro tvé abrakadabraka. Nikde to tam není. Právě že věda je poctivá. Jakmile někdo začne být nepoctivý a používá termíny z fyziky jako je energie nebo kvantový v esoterickém smyslu, už to není vědec. Slovo energie používali esoterikové asi před 20 lety. Hlavně to frčelo v 90. letech. To bylo všude plno tajemné energie. Jejich, neměřitelné. Beztak jsi byl u toho. Nenechal sis to ujít. A teď už slovo energie tolik netáhne, tak je nový hit – slovo „kvantový“. A za 10 let bude zase nový esoterický hit a ty, Alešku, zase budeš u toho. Ty jsi prostě hitmejkr, viď?

 161. Igor Terleg

  @Hebért
  „Na sociální darwinismus se nacisté nikdy neodvolávali. Na výhru nejsilnějšího ano, ale to zde bylo už dávno před Darwinem a Spencerem.“

  Darwin rozhodně nebyl „sociální darwinista“. Co ale je jinak sociální darwinismus? I když tento pojem tehdy se běžně nepoužíval, nacisté se odvolávali právě na tyto myšlenky jako Granta.

  „Apateismus či sekularismus je nezájem o náboženství, povětšinou. Nebo vytlačování náboženství, obecně. Všech náboženství.“

  Velký zájem o náboženství oni neměli, co jich zajímalo byla politika. Protestantismus chtěli ovládnout, proto „pozitivní křesťanství“, katolickou církev ovládnout nemohli tak snažili se co nejvíc omezit. Jinak nebránili v nic věřit. Na rozdíl od fanatických křesťanů, muslimů, hinduistů, vlastně fanatických teistů.

  „tyto teologie se promítaly do učení nacismu, byly základem nacismu. “

  Ani ne tak jako tehdejší (pa)věda. Ostatně bylo to v obou případech teleologické, začali rasismem respektive antisemitismem, pak odůvodňovali jakkoli. Dnes by i možná kvantovou fyzikou 🙂

  „Ovšem Hitler a ostatní nacisté byli fanatičtí teisté s různými teologiemi“

  S různými bohy, dokonce počtem těchto bohů, spojenými jen a pouze rasismem, a až na tento rasismus vlastně jich tito bohové (nebo snad jediný bůh) moc nezajímali. Ani nemysleli o těch „různých teologiích“ nijak debatovat, nikoho neupálili za náboženskou herezi – za politickou ovšem vraždili.

  První (a zároveň poslední) ve vesmíru „fanatičtí teisté“, kteří neměli zájem o… boha a náboženství, pánbíčkáři bez pánbíčka! Paráda!

 162. aleš

  mulit:

  Alešku, kejklíři tuze rádi používají slova, kterým dávají vlastní obsah. Pokud někdo používá slovo kvantový v esoterickém smyslu, poznám to.

  Tak teď si to nepoznal. Tedy je experiment, který Penrose navrhl, který může je tvrzení vyvrátit:

  The Free-orbit Experiment with Laser Interferometry X-Rays (FELIX)[1] belongs to a category of experiments exploring whether macroscopic systems can be in superposition states. It was originally proposed by the physicist Roger Penrose in his book The Road to Reality specifically to prove whether unconventional decoherence processes such as gravitationally induced decoherence or spontaneous wave-function collapse of a quantum system occur.
  https://en.wikipedia.org/wiki/Free-orbit_experiment_with_laser_interferometry_X-rays

  Tak mi v tom tu esoteriku najdi. 😀 Už se těším, co zas z tebe vyleze.

 163. aleš

  toli:

  Přesně,je to abrakadabra. Hezky se ty teorie poslouchají,jen mají jednu chybku-chybí jakýkoliv důkaz….

  Na gravitační vlny se od předpovědi k důkazu čekalo přesně 100 let. To čekání na potvrzení předpovědi bych nenazýval chybkou dané teorie, toli.

 164. xjur

  Dovolte mi pár poznámek o tom, co si myslím o polemice shora.
  1)
  Aleš píše:
  „Veškerá fyzická skutečnost má něco společného – chování dle matematických pravidel. Ta pravidla si ale lidstvo nevymyslelo.“
  +
  No to je zásadní nepochopení podstaty přírody. Příroda „neví“ nic o nějakých pravidlech, chová se prostě nějak. Až přišlo lidstvo a začalo vymýšlet pravidla popisující abstraktní model reality. Když se to jednou se to povede, tj spatřujeme podobu mezi realitou a modelem, tak to neznamená, že příroda tak opravdu funguje. Proto vědci své modely stále ověřují.
  //
  2)
  Mulit píše:
  mikrotubuly = fake
  duše = fake
  kvantový stav = fake
  Aleš k tomu:
  „mulite,
  ty opravdu odmítáš kvantovou fyziku?“
  +
  I to je je nepochopení. Mulit jistě nepochybuje o významu kvantové fyziky. Nesprávné je však operovat s pojmy kvantové fyziky jen pro efekt, bez fundamentální souvislostí, jen s cílem představit problém jako vysvětlitelný jen za pomocí těžko pochopitelných pojmů. Neboli se tím říká: „Lidi moc o tom nepřemýšlejte, nemáte nato, musíte tomu věřit!“.
  To je totiž osvědčená metoda oblbování lidí, stačilo provést obměnu
  „Božský“ ::= „Kvantový“.
  Považujeme-li se za ateisty z principu, pak musíme odmítat nejen teologické, ale i pavědecké bludy.
  Není to tak složité. Stačí sledovat, zda autor ví (tedy dovede a chce přesně řící) o čem píše/mluví. Pokud to čtenář nepozná, naznačuje to nesmyslnost předkládaného tvrzení.
  Viz: Panika kolem GMO, čínská medicina, kouzelné hrnce a vysavače, věštění, duchové (včetně těch svatých), lečitelé, odvlhčování zdí na dálku, pyramidální broušení žiletek, nabíjení baterií vesmírnou energií, zázraky jako na běžícím pásu, … to všechno jsou zdánlivě zdůvodněné věci, ale v podstatě jde jen o manipulaci a oblbování, často za účelem získání nějakých výhod (peníze, prestiž, vliv, …).
  Mulit to tedy řekl stručně a výstižne, je to fake (po česku sra.ka).

 165. aleš

  xjur:

  Xjure, myslím, že mulit je schopný mluvit sám za sebe. Vyjádří se sám.

  Přijde mi, že vy ateisté často označujete za nesmysl to, čemu nerozumíte, ať už je to něco z teologie nebo z vědy.

  Abych vás tak trochu vyzkoušel, tak zde odkážu na článek, který hovoří o pokusu vědců z oblasti kvantové fyziky, kde se ukazuje, jak budoucnost je ta, která ovlivňuje minulost.
  Není těžký na pochopení – alespoň pro mne.

  Kvantová fyzika: Budoucnost způsobuje minulost
  https://www.suenee.cz/kvantova-fyzika-budoucnost-zpusobuje-minulost/

  Předpokládám, že ten, kdo pochopí, o čem se v tom článku píše, bude souhlasit s tím, že v daném případě o minulosti rozhoduje budoucnost.

  Zajímal by mne váš názor na daný pokus. Jsem zvědavý, jak se tím poperete a co z vás vyleze.

 166. toli

  Nijak se s tím nepopereme,suennee je pochybný web,takže odmítám přemýšlet nad obsahem,třeba o dutozemi… 🙂

 167. aleš

  toli:

  Nijak se s tím nepopereme,suennee je pochybný web,takže odmítám přemýšlet nad obsahem,třeba o dutozemi…

  Toli, ty odmítáš přemýšlet do té míry, že ti nedochází, že si stačí kvůli věrohodnosti ověřit věrohodnost zdrojů, na které článek na pochybném webu v obsahu ukazuje?

  Chceš se tu prezentovat jako někdo, komu tyto triviální věci nedocházejí?

  Tady je zdroj z článku na suenee, článek o pokusu vědců Australian National University na sciencedaily:
  Experiment confirms quantum theory weirdness
  https://www.sciencedaily.com/releases/2015/05/150527103110.htm

  Jaká výmluva to bude tentokrát?

  Pozoruji u vás ateistů stejný strach z kvantové fyziky jako z teologie – strach, že se zhroutí vaše představa světa, kterou jste si léta budovali.

 168. aleš

  xjure,

  neměl jsi zřejmě ohledně mulita pravdu – já zde odkazuji na práci vědců, kde je popsán pokus, který je vedl k tvrzení, že minulost je ovlivněna budoucností, mulit mi zde dává odkaz na pohádku, na alchymii.

  Co na to říct? 🙂

 169. mulit

  Alešku, ty bys měl křísit mrtvé a léčit nemocné. A dělat věci jako tvůj Pán, ba i větší, jak ti tvůj Pán předpověděl. A ty místo toho dáváš odkazy na kvantovou esoteriku.

 170. aleš

  xjure,

  tady máš důkaz: A ty místo toho dáváš odkazy na kvantovou esoteriku. (mulit)

 171. toli

  A co má kvantová fyzika společného s abrahámovským bohem a bastardem Kristem ?

 172. aleš

  Toli,

  můžeš odpovědět na otázku, zda chápeš, co z daného pokusu vyplývá?

 173. toli

  můžeš odpovědět na otázku, zda chápeš, co z daného pokusu vyplývá?

  ANO,chápu že zmíněný pokus je zcela irelevantní k (ne)existenci nějakého boha,o to více irelevantní k bohu,který po člověku něco chce……..

 174. aleš

  toli,

  ty asi moc ty souvislosti nevidíš – zmíněný pokus je důkazem, že skutečnost je abstraktní a konkretizuje se až na základě budoucnosti (včetně toho, co se stalo v minulosti) – to ukazuje silně na to, že fyzický svět je na něčem závislý, je simulací. Což je už dávno v Bibli, věda se až nyní pomalu k tomuto poznání dostává.

  Můžeme kvantově provázat částice bez ohledu na vzdálenost, můžeme kvantově provázat částice přes částici, která není, ale byla, tedy přes minulost. Kvantová fyzika dále ukazuje, že až pozorování nám vytváří skutečnost, dokonce zpětně v čase – viz daný pokus.
  Je to snadno vysvětlitelné, pokud přijmeme předpoklad, že fyzický svět je simulace.

 175. Bílá velryba

  Nerad vám to říkám, ale kvantová fyzika má více interpretací a ty střízlivé, za kterými stojí důkazy, nic takového jako bůh nebo duše nedokazují.

  Např. zde máme Everetta a „vícesvětovou“ interpretaci, která je dnes mezi profíky renomovanější než „kodaňská škola“.

  Co se týče mikrotobulů, tak „kvantovou duši“ skvěle kritizuje Tegmark s tím, že kvantová úroveň má jiné časové relace než biologická úroveň mozku a našich psychicických jevů. Co funguje na kvantové úrovni nefunguje prostě na úrovni mozku a středních a velkých velikostí. Je zde kvantová dekoherence a tak dále.

  https://en.wikipedia.org/wiki/Quantum_mind

  „The main argument against the quantum mind hypothesis is the assertion that quantum states in the brain would lose coherency before they reached a scale where they could be useful for neural processing. This supposition was elaborated by Tegmark. His calculations suppose that quantum systems in the brain decohere at sub-picosecond timescales, assumed[vague] to be too short to control brain function.[57][58]“

  Tegmark sám má některé podivné teorie, ale tohle vystihl přesně. Vaše kvantová fyzika nic nedokazuje o bohu a duši, spíš dokazuje existenci částeček hmoty a jejich chování – a nic víc. Tak zatím.

 176. toli

  @Aleš
  zmíněný pokus je důkazem, že skutečnost je abstraktní a konkretizuje se až na základě budoucnosti (včetně toho, co se stalo v minulosti) – to ukazuje silně na to, že fyzický svět je na něčem závislý, je simulací.

  Kdyby jsi si hňupe přeložil ten článek tak zjístíš že pokus nedokazuje že bychom žili v matrixu,to je jen tvé přání,nic více .Opravdu nechápu proč máš neustálou potřebu ukazovat nám zde svojí debilitu….

  No, they haven’t shown we live in a Matrix. Nor have they found evidence of magic or miracles.

  http://www.news.com.au/technology/science/quantum-theorys-crazy-reality-demonstrated-by-australian-scientists/news-story/9dd80d89dc11348ab0476267e0395004

 177. aleš

  Bílá velryba:

  Co funguje na kvantové úrovni nefunguje prostě na úrovni mozku a středních a velkých velikostí.

  To není pravda. Je zde důkaz u červenky, že ji ovlivňuje úhel magnetického pole. Jediné možné vysvětlení je, že její mozek je schopen pracovat s kvantovými jevy.

  Výsledky z roku 2004 ukazují, že citlivý kompas v oku červenky je nejspíše tvořen právě takto vyladěnými dvojicemi elektronů, které slouží jako „střelka“ určující průběh chemických reakcí. Tyto elektrony zprvu tvoří kvantově provázaný pár v chemických vazbách bílkoviny kryptochrom, která se nachází na sítnici ptačího oka. Když na molekulu dopadne světlo, vznikají volné radikály a dvojice elektronů, které kdysi tvořily vazbu, se tak od sebe vzdálí. Způsob jejich synchronizovaného tance je velmi citlivý i na slabé magnetické pole Země. To sice nedokáže samo rozbít či vytvořit chemickou vazbu, dokáže ale ovlivnit spin „elektronových dvojčat“, a ta následně po boku svých atomů zařídí příslušnou změnu v dalších reakcích. Mozek malého ptáčka tak při letu vlastně pracuje s jednotlivými elektrony!
  https://technet.idnes.cz/kvantova-biologie-03g-/veda.aspx?c=A160216_123201_veda_mla

 178. aleš

  toli

  Tobě toli chybí pochopení souvislostí, nedokážeš přemýšlet v souvislostech o něčem, o čem moc nevíš. Netvrdím, že píšu věci jen z toho článku.

  A mám dojem, že jsi ani daný pokus moc nepochopil.

 179. aleš

  Uvnitř každé živé buňky najdeme termodynamický chaos mnoha proudících molekul, které vytvářejí trvalý šum. Studie týkající se fotosyntézy ukazují, že právě tento specifický šum o různých frekvencích buňka aktivně moduluje tak, aby kvantové jevy mohly probíhat a přinést biologické výhody. Buňka tak stojí doslova na hraně klasického a kvantového světa, získává informační benefit, ale jen tak, aby nenarušila citlivou kvantovou koherenci.
  Autoři z toho vyvozují, že možná právě toto je onen dlouho hledaný životní princip, který dělí kameny, krystaly a mrtvá těla od živých organismů.

  https://technet.idnes.cz/kvantova-biologie-03g-/veda.aspx?c=A160216_123201_veda_mla

  Pokud je toto pravda, může to znamenat, že život nepůjde nikdy sestrojit – sestrojit život mohl ten, který má moc nad kvantovými jevy.

 180. mulit

  Alešku, tak jsem se kouknul na granosalis a všem ostatním pobožným k víře stačí Duch svatý a Kristus. Tobě Kristus a Duch svatý nestačí a potřebuješ ještě nějaké nové kvantové náboženství?

 181. aleš

  mulitku,

  tobě to taky nedochází…

  Jeho věčnou moc a božství, ačkoli jsou neviditelné, lze totiž od stvoření světa jasně vidět, když lidé přemýšlejí o jeho díle … Ř 1,20

  Nynější doba umožňuje díky hlubšímu vhledu do toho, co Bůh stvořil, mnohem více vidět jeho věčnou moc a božství. Nejeden vědec při zkoumání skutečnosti uvěřil v Boha.

 182. mulit

  Nikde nevidím věčnou moc a božství tvého Jehovy. Vidím potravní řetězec, brutální soupeření o místo na slunci jak u rostlin, tak u zvířat, tak u plísní, kvasinek, hub, prostě čehokoli. Vidím na sobě chlupy, kde bych je nikdo inteligentní nikdy nedával, ale jsou pozůstatkem toho, že naši předci byli ochlupení celí. Nevidím nikde žádný plán, ani rozumnost. Dále náchylnost těl k destrukci, gravitace, setrvačnost, cokoli tě může zabít. Nikde nevidím žádnou otcovskou péči nějakého velkého Hospodina. A že jsou nějaké květinky hezké má účel – lákají opylovače, že někteří ptáčci zpívají má účel – lákají samičky k páření nebo se předvádějí, nebo volají mládě apod. Nikde není vidět moc a božství tvého pouštního Jehovy. Nikde ani náznak. Tvůj Jehova není a nikdy nebyl. Žádný Kristus nikdy nekřísil mrtvé, ani nechodil po vodě. Jsou to všecko pohádky. Pobožným nefunguje žádná boží moc. Nic nemáte. Knihu pohádek.

  A na tvoje biblické fake nabaluješ nějaké kvantové fake nebo polofake. (To první bylo zcela fake). To má smysl pro tebe. Chápu, chceš věřit. Chceš žít věčně, nechceš umřít. Rozumím ti. Taky bych chtěl. No ale já jsem to prokouk, ty ještě ne. Pro mě jsi naiva. Já jsem pro tebe odpadlík. Ty jsi ještě dekonverzí neprošel, tak mě nepochopíš. Já tebe částečně ano, páč pobožným jsem byl. Možná se jednou dopracuješ k dekonverzi, možná ne. Spíše ne. Páč ty máš teda chuť po neverending story hodně silnou.

  Opravdu, cokoli z přírody mě utvrzuje o tom, že tam žádného boha nemá smysl hledat. Stačí jakýkoli přírodopisný dokument. Boj, dravost, „ekonomická“ výhodnost. Nemilosrdné, brutální. Altruismus, kooperace, hierarchie pouze u společenských zvířat, a to z důvodu výhodnosti. Nic nadpřirozeného. Etika je de facto suchá matematika. Tohle se vyplácí, tohle se nevyplácí.

  Včera jsme na youtube pochválil paní, co hraje na klavír. Jednak hraje opravdu pěkně, a potom když jí pochválím, tak vím, že zažije hezký pocit, když si to bude číst a to mě dělá dobře. Tedy můj altruismus je současně i moje sobectví. Tedy pochvala její osoby udělala dobře i mně. I mně se spouští endorfiny, když chválím. Když hladím psa, tak mi to dělá dobře. Nehledám v ničem boha a další prdy, ale jen přírodní zákonitosti. Je to tak, jak to je, protože je to tak výhodné. První buňka nebo to, co bylo před buňkou se začalo hýbat, páč tam působily nějaké mechanické a chemické síly. Vesmír je tak obrovský, že se prostě stalo, že k tomu došlo. Ani tady nevidím hybatele, jak jsem kdysi viděl. Všecko je možné bez nadpřirozena. Pouze nechápu, proč je hmota a proč není nic. To je jediná věc, kterou nevím. Ale ani tam nevyplývá z toho nadpřirozeno. Beru věci tak, jak jsou. Nikde vzkazy od boha či nadpřirozena nevidím. Naopak, všecko zcela naturální a nevyhnutelné.

 183. Ateistický laik

  aleš: Nejsem povinen respektovat morálku, o jejíchž konsekvencích jsem přesvědčen, že jsou zlé.
  Takový postoj může mít i sebevražedný útočník.

  To může, proto se nedivte, že takovéhle smýšlející lidi (jsou většinou muslimského vyznání) tu nechceme. A když tu budou, použijeme na ně zlaté pravidlo.
  Na jedné straně tvrdíte, že morálka je subjektivní, a morální pravidla jsou ve společnosti ta, na kterých se lidé dohodli, na druhou stranu morálně hodnotíte jiné morálky, tzn. stavíte se nad ně a odsuzujete např. morálku společnosti, kde zabíjejí lidi kvůli vyznání.
  Takže máte jakési měřítko, podle něž jste schopen morálně hodnotit jiné morálky. Jaký to má ale význam, když trváte na subjektivitě pohledu na věc u daného jedince?
  Měl byste se buď výslovně mínit, že se jedná pouze o váš subjektivní dojem, anebo se přiznat ke klíči, podle nějž se dá hodnotit morálka a který používáte.

  Základní klíč jsou zákony na kteých se společnost dohodla, je to v podstatě „minimální morálka“.

  Na základě subjektivního pohledu snad nemá smysl hodnotit morálky, protože nemůžeme určit, která je lepší a která horší.
  Ale můžeme. Bude to však jen relativní ze subjektivního pohledu. Máte s tím problém? 🙂

  Na gravitační vlny se od předpovědi k důkazu čekalo přesně 100 let. To čekání na potvrzení předpovědi bych nenazýval chybkou dané teorie, toli.
  Už jsme to to řešili. Gravitační vlny jsou projevem hmoty. Vědomí je projevem hmoty.
  Bůh je projevem čeho? Podle mě to jen projev zmanipulovaného vědomí.

 184. Bílá velryba

  Proč je zde něco spíš než nic? Protože to něco (hmota) asi existuje odevždy. A pak je to nutné. Nic neexistuje. Existuje jen něco. I věřící tvrdí, že jejich bůh je věčný a nepřemýšlí, proč jejich bůh je a proč spíš není nic. Stejně tak já nepřemýšlím, proč není nic, protože něco (hmota) tu prostě je. A tak předpokládám že tu vždy byla. Zatím.

 185. Ateistický laik

  aleš: Pokud je toto pravda, může to znamenat, že život nepůjde nikdy sestrojit –
  To jste si teď vymyslel, nedává to vůbec smysl. Kvantové jevy probíhají ve hmotě bez ohledu, zda je hmota živá či neživá. To že chemické reakce v buňkách využívají kvantové jevy je logické, ony jevy totiž nejdou zrušit a není důvod aby je nevyužívali. Už jen fotosyntéza používající záření pro chemickou reakci.
  – sestrojit život mohl ten, který má moc nad kvantovými jevy.
  A to je kdo? A proč by měl mít moc, když tyto jevy fungují jako vlastnost hmoty?

  Nynější doba umožňuje díky hlubšímu vhledu do toho, co Bůh stvořil, mnohem více vidět jeho věčnou moc a božství. Nejeden vědec při zkoumání skutečnosti uvěřil v Boha.
  Řekl bych, že je tomu naopak. Viz bůh mezer.
  A nejeden vědec se na boha vykašlal.

 186. aleš

  mulit:

  Mulite,
  ty umíš ale pobavit. 🙂

  Díváš se na sebe, vidíš chlupy po předcích (já o nikom chlupatém z mých předků nic nevím) a nevidíš žádný plán, ani rozumnost.
  Mohl by sis tedy vyškrtnout z označení homo sapiens ono sapiens a nazývat se nějak jinak. 🙂

  A pokud nevidíš ani rozumnost ve svých příspěvcích, bylo by dobré, abys je nepsal.

  No ale já jsem to prokouk, ty ještě ne.
  Ty jsi prokouk taky kvantovou fyziku, pardon esoteriku, jak to nazýváš.

  Pouze nechápu, proč je hmota a proč není nic. To je jediná věc, kterou nevím.
  To není něco, čím bys ses měl chlubit. Opice si není vědoma ani jedné věci, kterou neví.

  To tvé plácání nejde brát vážně. To je vážně úlet, když tu tvrdíš, že nevíš pouze jedinou věc.
  Já nedokážu ani spočítat kolik toho nevím.

 187. aleš

  Ateistický laik:
  Základní klíč jsou zákony na kteých se společnost dohodla, je to v podstatě „minimální morálka“.

  A je morální bojovat proti morálce? Pokud se nějaká společnost dohodla, že bude popravovat ateisty kvůli jejich nevíry v boha a vy to A. laiku podle vašeho vyjádření považujete za morální, tedy morálně správné, pak se vás ptám, zda je morální bojovat proti morálce.

  Pokud ano, pak to není morálka, ale morální bahno.

  Už jsme to to řešili. Gravitační vlny jsou projevem hmoty. Vědomí je projevem hmoty.
  Bůh je projevem čeho?

  Proč by mělo být něco vždy projevem něčeho? To nedává smysl. Mohl bych se vás zeptat, projevem čeho je hmota. I kdybyste mi odpověděl, tak se vás mohu ptát stále na stejnou otázku, jen změním podmět podle vaší předešlé odpovědi.

 188. aleš

  Bílá velryba

  Stejně tak já nepřemýšlím, proč není nic, protože něco (hmota) tu prostě je. A tak předpokládám že tu vždy byla.

  Hmota tu mohla být vždy, ale Boha musel někdo stvořit, že ano?

  Jinak si nedovedu vysvětlit otázku, kterou se ateisté neustále věřících ptají – kdo stvořil Boha?

 189. aleš

  Ateistický laik

  To že chemické reakce v buňkách využívají kvantové jevy je logické, ony jevy totiž nejdou zrušit a není důvod aby je nevyužívali.

  Co tím myslíte, že kvantové jevy nejdou zrušit? Lidstvo ještě nevyrobilo plnohodnotný kvantový počítač, pouze akcelerátor pro speciální výpočty, který stojí 15 miliónů dolarů, což se v CZK dá vyjádřit tak, že 3 takovéto počítače stojí téměř 1 miliardu Kč, a kvantové jevy k výpočtům se v tomto počítači využívají díky zchlazení na teplotu blízkou absolutní nule.

  Využití kvantových jevů není snadné.

  Řekl bych, že je tomu naopak. Viz bůh mezer.

  Všimli jste si už ateisté, že na Boha mezer nevěřím(e)?
  Na Boha mezer věří ateisté.

  Ateista si myslí, že vědeckým výzkumem se prostor pro potenciálního boha zmenšuje, věřící vidí, že vědeckým výzkumem se poznání Boha rozšiřuje.

  Takže už by vám mohlo dojít, že na Boha mezer nevěřím(e).

 190. Jaroslav Štejfa

  K Alešovi:
  Ač už někteří na vaše námitky odpověděli vtipněji, než já, ještě jednou, naposledy se pokusím vám své postoje vysvětlit:
  1)Podle vás absolutní tvrzení: „Neexistují podmínky, ve kterých by zabití ateisty pouze kvůli jeho přesvědčení bylo správné.“ Já i vy jsme oba téhož přesvědčení. Dokonce za podstatné jméno ateista můžeme dosadit jakékoliv jiné. Nicméně toto platí pouze v relaci ke společnosti, jejímiž jsme členy, ta si tuto zásadu kodifikovala s ochotou se jí držet. Ale nemůžete popřít, že existuje řada společností, včetně náboženských, kde platí opak. Evidence je dost i na tomto webu. Tím se vaše jistota existence absolutní morálky ukazuje jako nesprávná. Notabene nikde mimo lidstvo není žádná známá evidence nebo důkazy o existenci nějakého kodexu absolutní morálky – nakonec homo sapiens sapiens je zde cca půl promile z promile nám známého času existence tohoto vesmíru. Také doufám, že jsem vám dostatečně vysvětlil, proč vaši argumentaci odmítám.
  2)Ano, jiné morálky hodnotím subjektivně na základě konsekvencí. Ale pozor – na základě předpovědi (také subjektivní) budoucnosti, která nastane po činech, kterých se já nebo někdo jiný dopustí nebo dopustil. A tu budoucnost predikuji na základě svých přesvědčení a emocí k věcem, které se již staly a konsekvence jsou známy (až na výjimky, kde jsem postaven před situaci s ničím nesrovnatelnou, což nemohu vyloučit a sem tam se stane – pak mám spojence pouze ve svých emocích). Vůbec ale nemyslím, že na subjektivním hodnocení morálky je něco špatně a priori – pokud náhodou se k takovému hodnocení přidá většina společnosti – je to skoro ideální.
  3)Cituji: „Řekl bych, že přesvědčení o tom, že hrozí nějaké nebezpečí, způsobuje strach. Stejně tak, čeká-li někoho radostná událost, je to pro něj důvodem, aby se radoval. Raduje se, protože je přesvědčen, že jej čeká něco dobrého.“ No vidíte, já se domnívám pravý opak. Stačí si uvědomit, kde jste získal ono přesvědčení. Jeho základem byl nějaký pocit ohrožení, který se proměnil ve zkušenost, a vybudovalo se přesvědčení, že v podobných situacích se vás zmocní strach a je třeba jednat tak a tak. Například jako dítě nemáte přesvědčení, že o kamna se spálíte, musíte zažít onen pocit bolesti či nelibosti atd. Také doufám, že jsem vám dostatečně vysvětlil, proč vaši argumentaci odmítám.
  Nepodsouvejte Dawkinsovi jiný smysl – on tvrdí zřejmou pravdu. Zygota nemá nervovou soustavu, tedy netrpí. Interrupce jsou povoleny do doby, kdy platí toto tvrzení. Tečka.
  4)Skálopevně tvrdím: naše poznání je pouze model okolního světa, který je časově opožděn, tedy historický a současnost je jiná (i když někdy o zlomky času), veškeré matematické hodnoty jsou přibližné (což je krásně vidět třeba na lícovací soustavě ve strojírenstvi – pokud víte co to je), prostě všechny údaje mají své toleranční pole. Poťouchlá otázka – kdo jiný si tak nepřesný systém vymyslel, ne-li člověk? Matematika je axiomatický systém, který existuje v lidských myslích, tedy každá definice či věta má v rámci toho systému svou absolutizaci. To vás asi mate. Také zde doufám, že jsem vám dostatečně vysvětlil, proč vaši argumentaci odmítám.
  5) Zde bych to lépe nenapsal, než xjur. Také doufám, že jsem vám dostatečně vysvětlil, proč vaši argumentaci odmítám.
  Jaroslav Štejfa

 191. aleš

  Jaroslav Štejfa:

  1)
  Nicméně toto platí pouze v relaci ke společnosti, jejímiž jsme členy, ta si tuto zásadu kodifikovala s ochotou se jí držet.

  To je skutečně paradox – já, věřící, pokládám pronásledování ateistů kvůli jejich nevíře v existenci Boha za špatné v každém ohledu. Vy ho pokládáte za morálně správné, pokud se na tom společnost domluví.

  Takovou extrémní názorovou rozpolcenost jsem ještě neviděl.

  V době fašistického Německa byste měl čisté svědomí, když byste měl na starost smrt Židů v plynových komorách?
  Vždyť byste si to mohl obhájit tím, co teď tvrdíte – společnost se dohodla, je to morálně správné, dělám správnou věc, že způsobuji smrt dospělým i dětem.
  A ještě byste měl dobrý pocit z dobře vykonaného díla, nebo snad ne?

 192. aleš

  3)

  Například jako dítě nemáte přesvědčení, že o kamna se spálíte, musíte zažít onen pocit bolesti či nelibosti atd.

  Vždyť je to nesmysl hodnotit vše podle vlastní zkušenosti, kdy jsem zažil určitý pocit. Skákal jste snad někdy z věže, abyste zažil ten pocit smrti – bez daného pocitu nejste snad přesvědčen, že byste se zabil?

  Nikdy jsem neokusil drogy (nemyslím teď kofein nebo alkohol) – jak jsem asi získal dané přesvědčení, že nejsou nic dobrého – když jsem neměl osobní zkušenost?

  Chytrý se učí pokud možno z chyb jiných, hloupý si musí všechno zkusit, aby se přesvědčil – nemyslíte?

  Nepodsouvejte Dawkinsovi jiný smysl – on tvrdí zřejmou pravdu. Zygota nemá nervovou soustavu, tedy netrpí.

  Plodu se začíná vyvíjet nervová soustava v 5. týdnu těhotenství, v 10. týdnu je plod schopen vnímat bolet. Zákony umožňují provádět potrat bez zdůvodnění do 12. týdne těhotenství

  Plod je v tomto týdnu popsán takto:
  Utvářejí se mu hlasivky a pod blánou na očích se vyvíjí duhovka. Dozrávají chuťové buňky, začíná pracovat imunitní systém, hypofýza na spodině lebeční produkuje hormony. Vyvíjejí se vlasové váčky, ze kterých později vyrostou vašemu děťátku vlasy, v případě chlapce i vousy. Prstíky se oddělují, rostou na nich nehty a jemné ochlupení po celém těle. Kostra se zpevňuje. Pohlavní orgány nabývají své rysy. Dítě už se umí pohybovat, zatíná dlaň v pěst, umí otvírat ústa, zívat a sát. Dokonce se umí smát a cucat si palec. Obdivuhodné, že?
  https://www.babyweb.cz/12-tyden-tehotenstvi-vyvoj-plodu-tehotenske-zmeny

  Pak přijde Dawkins a srovnává utrpení takovéhoto plodu s utrpením krávy na jatkách.

  Je to hnus, je to na zvracení…

 193. aleš

  4)
  Poťouchlá otázka – kdo jiný si tak nepřesný systém vymyslel, ne-li člověk?

  Vy jste si to zřejmě popletl – systém je přesný, nebo si snad myslíte, že energie objektu neodpovídá násobku jeho hmotnosti a druhé mocnině rychlosti světla – zajímalo by mne vaše zdůvodnění, proč by tento matematický vztah neměl být přesný.

 194. mulit

  alešek napsal:
  Díváš se na sebe, vidíš chlupy po předcích (já o nikom chlupatém z mých předků nic nevím) a nevidíš žádný plán, ani rozumnost.
  Mohl by sis tedy vyškrtnout z označení homo sapiens ono sapiens a nazývat se nějak jinak.

  Na člověku je toho více, co ukazuje zvířecí původ. No, všecko vlastně. Člověk nemá nic, co by zvířata neměla. A ty chlupy všude možně, i tam, kde jsou navíc, kde překážejí, jsou dalším důkazem, že člověka nekutil nějaký židovský Jahve z pouště, ale že to byla evoluce.

  A pokud nevidíš ani rozumnost ve svých příspěvcích, bylo by dobré, abys je nepsal.

  A to sis vycucal z které paty?

  To není něco, čím bys ses měl chlubit. Opice si není vědoma ani jedné věci, kterou neví.
  To tvé plácání nejde brát vážně. To je vážně úlet, když tu tvrdíš, že nevíš pouze jedinou věc.
  Já nedokážu ani spočítat kolik toho nevím.

  To jsem myslel tak, že všecko ostatní jde vysvětlit bez jakéhokoli nadpřirozena, tedy bez tvého Jahveho. A to je pro mě podstatný rozdíl proti době, kdy jsem byl pobožný. To jsem si vysvětloval kdeco biblickým bohem. Dneska vidím, že nebyl potřeba, že mi to jenom předložili k věření. Tak jako tobě. Ty v tom ještě jedeš, já už ne. Ty věříš tomu, že když v tom pojedeš do konce života, že pak přejdeš do té bájné destinace, kde oko nevidělo a ucho neslyšelo. Já ti to přeju. Budeš tam s Pavlem z Tarsu. Už se na tebe těší. 🙂

  Alešku a jak to funguje v nebi? Ženy ať mlčí? Nebo v nebi už můžou mluvit?

 195. aleš

  mulit:

  A ty chlupy všude možně, i tam, kde jsou navíc, kde překážejí, jsou dalším důkazem, že člověka nekutil nějaký židovský Jahve z pouště, ale že to byla evoluce.

  Mulite, jak jsi četl Bibli, když jsi byl ještě věřící?

  Nevšiml sis té degenerace z generace na generaci? Postupné snížení délky věku – čím asi je způsobeno?

  Ateisté žijí v nesmyslném přesvědčení, že věřící věří, že věci zůstávají tak, jak byly na počátku stvoření. Což je nesmysl. Živočichové se díky epigenetice dokáží rychle přizpůsobit prostředí, rychleji, než pomocí mutace genů. Darwinovy pěnkavy mohou „rychle“ změnit podle podmínek tvar zobáku – není to evoluce, bohatství genů ve spojení s epigenetikou jim umožňuje se přizpůsobit prostředí s výhodou k přežití, že si uchovají geny pro zpětnou změnu při změně prostředí.
  Mulite, tobě jaksi unikají souvislosti, a tvrdíš tady bludy. Žádné genetické disfunkce nejsou důkazem proti Stvořiteli – ani chlupy na místech, kde bys je nechtěl mít.
  Mimochodem, víš kolik by zde muselo být kostí dinosaurů, kdyby Zemi obývali po desítky miliónů let? Jak to, že jich nacházíme tak málo? – odpověz mi.

 196. aleš

  mulit:

  A to sis vycucal z které paty?

  Vycházím z tvého tvrzení, že ses díval na sebe, viděl jsi chlupy, neviděls žádný plán, žádnou rozumnost.

  Když nevidíš žádnou rozumnost, tak ji nemůžeš vidět ani ve svých činech, ne? 😀

 197. mulit

  Alešku, chlupy v místech, kde by nemusely být, jsou důsledkem evoluce. Ale třebas Asiati nebo latino je skoro nemají. Podle tvé úsměvné teorie by nebyli tak degenerovaní jako bílá rasa. A postupné snížení věku opravdu nevidím. Vidím zvýšení věku. To ti zase v kostele hučeli do hlavy nesmysly. Dneska je neděle, to byla zase nalejvárna, viď? Ale radši si piš s jinými. Mně to pak připadá, že jsem na granosalis.

 198. aleš

  mulit:

  To jsem myslel tak, že všecko ostatní jde vysvětlit bez jakéhokoli nadpřirozena, tedy bez tvého Jahveho.

  Dětem můžeš vysvětlovat, že děti přicházejí na svět tak, že je nosí čáp. Člověk může vysvětlovat něco způsobem, kdy se jedná o naprostý nesmysl.

  Někteří ateisté tvrdí např. že vznik vesmíru nepotřeboval příčinu, vznikl bez příčiny. To je prostě něco jako s tím čápem, co nosí děti.

  Vysvětli mi kvantovou provázanost částic, kdy při ovlivnění jedné částice dojde okamžitě ke stejné změně u druhé, ač by byla např. na jiné straně vesmíru.
  Řekni mi, je toto propojení hmotné? Dokážeš jej vysvětlit pomocí hmoty / energie?
  Dokážeš vysvětlit kvantovou provázanost napříč časem, kde existuje kvantové spojení pomocí něčeho, co bylo a už není?
  Tak sem s tím, když toho tolik víš a dokážeš to vysvětlit.

 199. aleš

  mulit:

  Stejně lidé nepřekročí práh, který jim Bůh vymezil:

  A Hospodin řekl: Můj duch nebude v člověku přebývat navěky, protože je tělo. Jeho dnů bude sto dvacet let.
  Gn 6,3

  Hranice, kterou normální člověk nepřekročí
  Právě věk kolem 115 let je hranicí z mnoha různých důvodů; podle posledních prací na toto téma má lidský organismus pevně zabudovanou biologickou hranici, která nám brání dosáhnout vyššího věku. Zatímco starší výzkum pracoval s myšlenkou, že proces stárnutí a umírání je podmíněný jen biologickou únavou, dnes se většina expertů přiklání k tomu, že jsme v délce dožití omezeni biologickými hodinami.
  Dokazují to především statistické údaje o tom, jak sice moderní věda dokáže přivést k hranici 115 let stále více lidí – ale počet osob, které ji překročí, je stále stejný jako před sto lety. Ještě nedávno si vědci mysleli a rádi to veřejně prezentovali, že se pokoušejí prodloužit lidský věk na „metuzalémskou hodnotu“ – třeba i na tisíc let. Bohužel podle nových studií to nebude zřejmě nikdy možné.
  Dobrou zprávou naopak je, že se pomocí genetiky dá tato hranice posunout směrem nahoru, zřejmě minimálně k věku 120 let.

  http://www.ceskatelevize.cz/ct24/veda/2109641-jak-dlouho-mohou-zit-lide-genetici-nasli-hranici-kterou-nejde-prekrocit

 200. aleš

  mulit:

  Modlitba Mojžíše, muže Božího … Časy našich let — je jich sedmdesát, a je-li člověk při síle, osmdesát.
  Žalm 90,1.10

  Jak vysvětlíš, že se tehdy lidé dožívali takovéhoto věku bez lékařské péče, kterou máme my k dispozici a žijeme podobně dlouho, někde i méně?

 201. mulit

  Ty máš v hlavě propagandu a chybí ti selský rozum. Podívej na člověka, jak postupně stárne. Všecko se opotřebovává. Nejen člověk, ale i zvířata, i rostliny. A i věci jako auta, atd. Všecko je jen dočasné z principu. Nejde to jinak. Nikdy to nebylo jiné. Lidský věk nebyl nikdy nějak řádově jiný než je dneska. Žádné pohádky se nikdy nekonaly. Smrt tu byla od počátku. Už zrod hvězdy předznamenává její smrt. Každé hvězdě jednou dojde palivo. Dočasnost a pomíjivost a proměnlivost má vepsanou v sobě každá jednotlivost ve vesmíru. Ani galaxie nejsou trvale, tak jakou teď vypadají, ale různě se prolínají, srážejí. Hmota má určité parametry. Od toho se odvíjí i životnost výrobků, ale i životaschopnost organismů. Jsou to danosti. V rámci těch daností se to nějak mění, pokud je na to čas. To je všechno.

 202. mulit

  Jak vysvětlíš, že se tehdy lidé dožívali takovéhoto věku bez lékařské péče, kterou máme my k dispozici a žijeme podobně dlouho, někde i méně?

  Lidi se dožívají v průměru těch 70, 80, pokud je nezkosí mor. Buď tě trefí šlak, nebo tě sežere rak. A lidský věk byl vždycky plus minus stejný. Pokud v nějaké lokalitě neřádily infekční nemoci, tak se lidi dožili té své rakoviny nebo infarktu. Zvířata v zajetí se také dožijou nějaké té rakoviny nebo infarktu nebo mrtvice. Je srandovní, jak se, Alešku smažíš všude propašovat tvé náboženské vidění. Mně to fakt přijde legrační. Ale ne ze zlého. Je to úsměvné, dětské. Taková čistě naivní víra. Já ti ji přeju 🙂

 203. aleš

  Mulite,

  vzpamatuj se, ty se tu vyjadřuješ, jak bys tu byl odvždy.

  Mně stačí, žes nazval pokusy kvantové fyziky ezoterikou. To hovoří za vše.

  Ty ani nevěříš vědeckým pracem, které se dají ověřit v současnosti, můžeš se seznámit s výsledky pokusů. Přitom se vyjadřuješ bez důkazů o věcech, jako bys je viděl na vlastní oči.

  Mimochodem – potvrzuješ zde, že odmítáš vše, čemu nerozumíš jako podvrh – např. kvantovou fyziku.

  Tvrdíš, že vše kromě jedné věci dokážeš vysvětlit bez Boha a když se tě zeptám, tak nic nevysvětlíš.

  Takže znovu – čím je tvořeno kvantové provázání částic, které podle pokusů není ovlivněno fyzickou vzdáleností, ani vzdáleností časovou?

  Ty mi prostě na to neodpovíš, protože to nevíš.

  Hlavně, že to, co nevíš, dokážeš vysvětlit bez Boha.

 204. mulit

  Alešku, tys tu dal článek o tom, jak tvoje kvantová dušička bude žít v kvantovém nebíčku věčně. Já ti to neberu. Přeju ti to 🙂
  Pak jsi tu psal, že se lidi dožívají (dožívali) 70, 80, na to jsem ti odpověděl, že to je normální, pokud je nezkosí mor nebo jiná infekce.
  Neodpověděl jsi mi, zda v nebi ženy musí mlčet jako píše tvůj Pavel z Tarsu, že musí mlčet, tam, kde to on diriguje. A neodpověděl jsi mi, zda jsou latino nebo asiati méně degenerovaní, když mají méně chlupů.

  Alešku, proč píšeš píčoviny, když to vůbec nemáš promyšlené ani odžité? Nechceš jít na to granosalis? Tam bys měl kamarády. Mohl bys tam vyprávět o těch tvých kvantech a pak zas o tvém Mojžížovi. Však už by sis ukutil svůj gulášek tak jako ho kutíš tady. Tak jako to tam kutí i tvoji kamarádi, bratři a sestry, se kterými budeš trávit věčnost.

  Alešku, už by ses měl připravovat. Čas se krátí. Ty budeš pobývat na věčnosti s Dzehnetutim a Willym a Myslivcem a Gregoriosem777 z granosalis. S námi ateisty ne. Na nás zapomeň. Měl by ses připravit na pobyt s tvými kámoši, co s nimi budeš trávit forever.

 205. aleš

  mulit

  Mulite, ty máš promyšlené a odžité to, že víš o jediné věci, kterou nedokážeš vysvětlit bez Boha?

  Tvé příspěvky ukazují, jak tomu je ve skutečnosti.

  Jinak je mi fakt trapné odpovídat na některé tvé otázky, když vidím, jaké tu prezentuješ znalosti z daných oborů.

 206. mulit

  Jo a ještě pár slov ke svědomí a chování člověka. Vezmu jako příklad psa, co ho tu mám zrovna u sebe. Mám nad ním absolutní moc. Mohl bych s ním dělat cokoli. Třeba ho mučit. Proč to nedělám?

  Proč na něho nekřičím? Proč ho nebiju? Protože to není výhodné. Nepotřebuji k tomu bibli, ani žádné jiné návody. Kdybych na psa řval nebo ho bil, tak budu zvyšovat sám sobě adrenalin a kortizol, tedy stresové hormony a budu si škodit. Chovat se zle k jiným znamená škodit sám sobě. Je to možná až narušení homeostázy. Za další stresování psa by vedlo k jeho psychosomatickým obtížím. Byl by nemocnější, chodil bych k veterináři, moje peněženka by trpěla. Není výhodné týrat svého psa. Nemá to ani jeden pozitivní efekt, pouze negativní. Pro všechny. Proto to taky málokdo dělá. Jenom ten, co je aua na hlavu. A podobně to mohu vztáhnout na děti, atd. Samozřejmě jsem pro, aby byl zákon na ochranu zvířat nebo proti týrání zvířat, páč spoléhat se na autoregulaci lidí vždy nejde a nějaké normy je dobré mít. Ale stejně kdo by chtěl, doma by si dělal beze svědků cokoli se svým psem.

  Za další proč nekradu? Proč nevraždím. Podobné důvody, proč netýrám psa. Krádež – adrenalin, kortizol, vraždění totéž. To můžou dělat jen lidi, co jsou ploší a nemají emoce, nebo mají poruchu mozku. Normálnímu člověku se spouští tolik negativních doprovodných věcí, že prostě kriminální věci nedělá. Nepotřebuje k tomu desatero. Není to výhodné. Už samotné konání kriminality škodí. Dále riziko trestního postihu atd.

  Dále třeba nevěra. Mám jet za svým přítelem nebo za cizím? Dám přednost svému, páč jsem a) pohodlný, b) nechci adrenalin z nového. Chci jistotu s tím, koho znám a k němuž mám vazbu. Sázka na jistotu, uspokojivé, příjemné. Nejdu do rizika. Opět, nepotřebuji bibli jako vodítko, ani jiné romány. Ale v případě, že bych neměl fajn čas se svým přítelem, jistě bych hledal jinde. Dokud ovšem to je fajn s jistým, nejdu do nejistoty.

  Dále chování k rodně, kamarádům. Nejenže je výhodné se chovat dobře, ale ono to samo člověka naviguje. A pokud by bylo něco špatně, jdu pryč. Není třeba knih a ideologií. Spontánní chování lidí je spíše kolektivní, spíše kooperativní než naopak. Přináší to výhody všem stranám. Jak tomu jednotlivci, tak kolektivu. A v případě bilaterálního vztahu dvou jedinců totéž.

  Ve větším měřítku, proč se společnost začala choval lépe k ženám, dětem, LGBT lidem? Proč už ženy nejsou upozaděny jako v biblických časech, proč nejsou otroci, proč nejsou kamenováni LGBT? Protože společnost šla morálně dál. Společnost dozrála. K větší rovnosti, k pochopení diverzity, k ochraně slabších. To ani není třeba direktivně nařizovat. Právě že ty hloupé knihy jako bible, korán to akorát brzdí a konzervují hloupost a omezenost generací méně vyspělých, zaostalých.

  Tedy můj závěr je, že bez náboženství se žije všeobecně lépe. Náboženství a) není potřeba k morálnímu chování, za b, náboženství je dokonce brzdou vytváření plnohodné morálky, vytahuje kostlivce ze skříní, které už dávno moderní společnost vyřešila a probrala důkladněji. Náboženství je tedy vždy negativní. Je to jako vracet se zpátky ke koni a pluhu.

 207. Igor Terleg

  @aleš
  „kvantovou provázanost částic, kdy při ovlivnění jedné částice dojde okamžitě ke stejné změně u druhé, ač by byla např. na jiné straně vesmíru.“

  My ale neumíme tuto částici nijak ovlivnit! My umíme jen změřit její stav, co způsobí okamžitý kolaps vlnové funkci provázané částice, bez ohledu na vzdálenost. Není to ale tak paradoxní, a možná vůbec. Problém existuje totiž jen v kodaňské interpretaci, v Everettově není to nic zvláštního, prostě tento stav stejně existuje od okamžiku provázání, ať už jej někdo bude měřit či ne. Ovšem Everettova interpretace působí mnoho jiných potíží, pravděpodobně prostě neznáme tu „pravdivou“ a tak všechny jsou nepřesné a proto mají své zvláštnosti, paradoxy.

  „Využití kvantových jevů není snadné.“

  Není snadně pro nás. Příroda ale je plná kvantových jevů.

 208. Jaroslav Štejfa

  K Alešovi:
  Tak teď už opravdu naposledy, protože ve mně převládl dojem, že z nějakých důvodů nejste schopen či ochoten vůbec vnímat, co píšu.
  Oba dva považujeme pronásledování ateistů (já navíc kohokoliv) za jejich přesvědčení za špatné v každém ohledu. Oba žijeme ve společnosti, jejíž morálka nám to dovoluje. Oba si to přejeme. Vy říkáte, že jste přesvědčen, že taková a jediná je morálka. Já jsem přesvědčen, že ve světě je řada společností, kde panuje morálka úplně jiná, třeba se zásadou, že lidi s jiným přesvědčením, než je to oficiální, je třeba pronásledovat. Protože v okolním světě takové i onaké společnosti bezesporu existují, oprávněně se domnívám, že přesvědčení mé je pravdě blíže, než vaše. Buď zlovolně, nebo slabomyslně stále vyvozujete z mých argumentů, které nejste schopen popřít, ani dodat definici své absolutní morálky, že schvaluji nějaké dogmatické či absolutistické či totalitní režimy s jejich morálkou. Považuji to, mírně řečeno, za neslušné, když sám věřící nevidíte u teokracií přesně to, co mě vyčítáte.
  Určitě jste někdy spadl na zem, určitě jste se někdy spálil, určitě vám bylo někdy špatně a viděl jste, když bylo špatně opilcovi nebo feťákovi, nebo nějaké neštěstí; nemusíte se pádem zabít, abyste nabyl přesvědčení, že v určitém případě je to smrtelné. Takže chytrý se učí pokud možno z chyb jiných, hloupý si musí všechno zkusit, aby se přesvědčil – nemyslíte?
  Pokud se vám nezdá 12. týden pro mezní termín aborce, je nutné prosadit změnu zákona, což znamená nejprve změnit morální status společnosti, která se na tomto dohodla a uzákonila to. Pochybuji, že můžete nabídnout něco lepšího. V USA někteří lidé volí vraždy lékařů.
  Nerozumíte fyzice, nikdo zatím není schopen měřit opakovaně a přesně, zda tento vzorec popisuje množství energie vždy přesně. Lidé nejsou schopni ani kontrolovat podle etalonů jakýchkoliv fyzikálních hodnot, zda měření jim odpovídá bez vymezení tolerance, která je ještě únosná pro daný účel. I v počítači, kde se používá dvojková soustava, má jednička nebo dvojka svou toleranci v napětí, jinak to není proveditelné. Už si konečně uvědomte, že konkrétní reálný svět nezná ani přímku, natož kružnici, nemluvě přesně vymezené kvantum energie.
  Ale už vám dám pokoj a nebudu vaše přesvědčení zpochybňovat. Každý sám svého štěstí strojvůdcem.
  Jaroslav Štejfa

 209. aleš

  Igor Terleg:

  My ale neumíme tuto částici nijak ovlivnit! My umíme jen změřit její stav, co způsobí okamžitý kolaps vlnové funkci provázané částice, bez ohledu na vzdálenost.

  Řekl bych, že částicí neumíme měřením neovlivnit. Způsobení kolapsu vlnové funkce způsobíme my samotným měřením.

  Problém existuje totiž jen v kodaňské interpretaci, v Everettově není to nic zvláštního, prostě tento stav stejně existuje od okamžiku provázání, ať už jej někdo bude měřit či ne.

  Z daného pokusu australských vědců, na který jsem zde dával odkaz, vyplývá, že stav částice není stanoven, dokud není pozorována.

  Atomy hélia prolétly první mřížkou, druhá mřížka byla aktivována náhodně. Tedy druhou mřížkou mohly atomy hélia prolétnout, ale nemusely.
  Při měření vědci zjistili, že částice vykazuje vlastnosti průletu první mřížkou dle toho, co se pro ní odehrálo v budoucnu (zda se aktivovala druhá mřížka, či ne).

  Pokud bychom měřili stav částice bez průchodu druhou mřížkou a stav po průchodu, bude se nám jevit průchod první mřížkou odlišně – jednou jako vlna, jednou jako částice.

  Z toho vyplývá, že to, co se odehraje v budoucnu (zda projde nebo neprojde druhou mřížkou) ovlivní minulost – způsob jak částice prošla první mřížkou. Záleží tedy, kdy její stav změříme.

  Z pokusu vyplývá, že skutečnost je víceméně abstraktní a konkretizuje se spolu s minulostí až při pozorování.

  Nebylo by od věci zjistit, jak dalece do minulosti působí ono ovlivnění měřením – např. skrze průlet více mřížkami.

  Není snadně pro nás. Příroda ale je plná kvantových jevů.

  Samozřejmě, myslel jsem využití lidmi.

 210. aleš

  Jaroslav Štejfa:

  „Neexistují podmínky, ve kterých by zabití ateisty pouze kvůli jeho přesvědčení bylo správné.“ Já i vy jsme oba téhož přesvědčení. Dokonce za podstatné jméno ateista můžeme dosadit jakékoliv jiné. Nicméně toto platí pouze v relaci ke společnosti, jejímiž jsme členy, ta si tuto zásadu kodifikovala s ochotou se jí držet. Ale nemůžete popřít, že existuje řada společností, včetně náboženských, kde platí opak.

  Zde je krásně vidět rozdíl našeho přístupu.
  Lidé v dané společnosti mohou být přesvědčeni, že jednají správně, ale dané přesvědčení o správnosti jejich skutků, jejich skutky správnými ještě nečiní – s čímž vy zřejmě nesouhlasíte, protože jste napsal o společnostech, kde „platí opak“ – tzn. je v ní správné zabíjet ateisty pro jejich přesvědčení.

  Relativizmus je hrozný, protože staví na stejnou morální úroveň léčení i zabíjení – záleží na tom, na čem se společnost domluví.

  Osobní otázka – jste už starší – byl jste v komunistické straně?
  Za komunismu bylo přece správné komunismus podporovat, po jeho pádu bylo správné komunismus odsuzovat. Nejeví se vám takovýto přístup pokrytecký?

  Ani nevím, jak se díváte na konflikt mezi morálkou jedince a morálkou společnosti – pokud k němu dojde.

 211. aleš

  J. Štejfa:
  nemusíte se pádem zabít, abyste nabyl přesvědčení, že v určitém případě je to smrtelné

  Takže souhlasíte, že dané přesvědčení nezískám z pocitu, ale z pozorování a přemýšlení.

  Nerozumíte fyzice, nikdo zatím není schopen měřit opakovaně a přesně, zda tento vzorec popisuje množství energie vždy přesně.

  Jenže vy jste předtím tvrdil, že je nepřesný: Poťouchlá otázka – kdo jiný si tak nepřesný systém vymyslel, ne-li člověk?

  Tak je nepřesný nebo jste změnil názor a nyní tvrdíte, že nevíte, je-li přesný?

  Člověk tento vztah nevymyslel, ale objevil.

  Už si konečně uvědomte, že konkrétní reálný svět nezná ani přímku, natož kružnici, nemluvě přesně vymezené kvantum energie.

  Zase – přesně vymezené kvantum energie dle pozorování existuje, jen ho určujeme s určitou přesností.

  Vy ale nerozumíte, o co mi jde. Tady jde o matematické vztahy, dle kterých funguje příroda, daný matematický vztah nezávisí na přesnosti určení konstant, či proměnných.

  Nemusíme zcela přesně určit ani hmotnost, ani rychlost světla, přesto můžeme určit přesný vztah pro výpočet energie.

  Nic nenasvědčuje tomu, že by matematika nebyla přesná.

  Doufám, že jsem danou věc zcela vyjasnil.

 212. Jaroslav Štejfa

  K Alešovi:
  Nerozčilujte. Rozdíl mezi námi je ten, že na základě vaší morální interpretace zásady, že nikdo nemá být pronásledován za své přesvědčení (tím méně za své pocity), vy vyvodíte, že pedofilovi (který se ničeho nedopustil) jste ochoten zničit život, zatímco mě vychází, že trestat je člověka třeba až za jeho zlé činy. Ať si každý přebere, co si má vybrat.
  V komunistické straně jsem nebyl. Můj postoj ke konfliktu mezi subjektivní morálkou a morálkou společnosti jste buď vyčetl z mých argumentací, pokud ne, nemám dále co říci. Snad jen poťouchle, že už z otázky je vidno, že morálka není jedna.
  Matematika je přesná, pouze jste nepostřehl, že chování přírody je z hlediska matematiky trvale nepřesné, do určité míry chaotické.
  Ze své vrozené vlídnosti ještě trochu školení, tentokrát z fraktálů. Matematicky je přesně definováno, jak se stanoví třeba obvod nějakého obrazce. Co myslíte, naměří třeba člověk z letadla nebo obejitím s měřidlem, nebo tvor stokrát menší než člověk nějakou metodou, nebo tvor velikostí srovnatelný s atomem také nějakou metodou stejnou délku obvodu nějakého přírodního tělesa, dokonce shodnou s výpočtem? Myslím že nikoliv a budou se lišit klidně i řádově; za týden by naměřili také něco jiného. Důsledky tohoto nepopiratelného jevu si odvoďte sám.
  Mezi námi, už je nudné se neustále opakovat.
  Jaroslav Štejfa

 213. Igor Terleg

  @aleš
  „Řekl bych, že částicí neumíme měřením neovlivnit. Způsobení kolapsu vlnové funkce způsobíme my samotným měřením.“

  Měřený stav neumíme ovlivnit. Kolaps není žádný objektivní jev, ale součást kodaňské (a několika jiných) interpretací. Existují i interpretace bez kolapsu.

  Představte si to tak: máme dvě Schrödingerovy krabičky, do nichž dáme (abychom netýrali kočky) karty: jedno eso a jednoho krále. Pak berete svou krabičku, jedete někam daleko, otevíráte a vidíte, řekněme, eso. Tak už víte, v tomto okamžiku, bez ohledu na vzdálenost, že v mé krabičce je nutně král, to ale neznamená, že jste jakkoliv ovlivnil mou krabičku. A ani že jste ovlivnil obsah té vaše.

  Nejlépe vnímat kolaps jako techspeak pro „už to víme!“ 🙂

  „Nebylo by od věci zjistit, jak dalece do minulosti působí ono ovlivnění měřením“

  Proboha vy ničemu nerozumíte 🙂 Samozřejmě libovolně dalece. Zase, představte si to tak: máme krabičku, v níž jsou dvě kamerky, každá se svým SDčkem, když zapneme, obě dvě začnou natáčet. Dále, můžeme vyndat z krabičky jen jedno SDčko, když to uděláme, druhé je nenapravitelně smazáno. Zapínáme, filmy se natáčejí, několik minut/hodin poté hodíme si minci a bereme dle výsledku jedno SDčko. Tedy máme celý záznam jen z jedné kamerky od okamžiku zapnutí, jako by druhý nikdy neexistoval, i když jsme hodili minci později.

  Zase, jsou to jen zvláštnosti kodaňské interpretace, existují i takové v nichž kolaps neexistuje a ani žádná „kouzla“ kolem něj. Jsou ale jiná „kouzla“, kodaňská se zdá nejlepší, je ale důležité vědět kde končí jev a začíná interpretace.

  Můžeme tento experiment interpretovat taky tak, že atom je vlna a částice zároveň, ale nemůžeme jej změřit jako oboji, a když změříme tak vidíme námi zvolenou minulost – jen jednu, druhá navždy mizí.

  Navíc, není na tom nic neočekávaného, bylo by spíše hodně překvapivé kdyby výsledek byl jiný.

 214. Ateistický laik

  aleš: Co tím myslíte, že kvantové jevy nejdou zrušit?
  To že nejdou zrušit, prostě ve hmotě probíhají neustále a s nějakým kvantovým PC to vůbec nesouvisí.

  Pokud se nějaká společnost dohodla, že bude popravovat ateisty kvůli jejich nevíry v boha a vy to A. laiku podle vašeho vyjádření považujete za morální, tedy morálně správné, pak se vás ptám, zda je morální bojovat proti morálce.
  Pokud se na tom někdo dohodl (zpravidla některé muslimské země), tak z mého hlediska (a Evropského hlediska) to považuji za nemorální. Takže považuji za správné proti nim bojovat, protože ta jejich dohoda nemá logický základ.
  Pokud ano, pak to není morálka, ale morální bahno.
  To je jen relativismus, což stále nemůžete pochopit. Co se vám na tom nelíbí? Jsou prostě různé morálky. Viz J. Štejfa.
  Jak by to mělo být podle těch vašich absolutních měřítek? A proč teda muslimové mají jinou morálku, když teda věří v toho samého boha. Proč jim ten samý bůh říkal něco jiného než vám křesťanům? Pak se ale dostáváme k problému co tady říká mulit. Že ten bůh (pokud teda existuje) je pěkná svině.

  Mohl bych se vás zeptat, projevem čeho je hmota.
  Ničeho. Hmota je. Už se tu několikrát probíralo.
  Hmota tu mohla být vždy, ale Boha musel někdo stvořit, že ano?
  Ano, co na tom nechápete?

  Všimli jste si už ateisté, že na Boha mezer nevěřím(e)? Na Boha mezer věří ateisté.
  Takže už by vám mohlo dojít, že na Boha mezer nevěřím(e).

  Ale je zajímavé, že ho do mezer, kde věda neví/tápe cpete. 🙂

  Mimochodem, víš kolik by zde muselo být kostí dinosaurů, kdyby Zemi obývali po desítky miliónů let? Jak to, že jich nacházíme tak málo? – odpověz mi.
  A ti všihni dinosauři chcíply najednou? Ty kosti se nemohly rozpadnout? Mrchožrouti je nemohly sežrat?

  Takže znovu – čím je tvořeno kvantové provázání částic, které podle pokusů není ovlivněno fyzickou vzdáleností, ani vzdáleností časovou?
  Hop na krávu a bude tele? Horký to objev vědy, a vy chcete, aby ho uměl vysvětlit každý teď hned?
  Tak sem s tím, když toho tolik víš a dokážeš to vysvětlit.
  A vy to dokážete?

 215. aleš

  J. Štejfa:

  pedofilovi (který se ničeho nedopustil) jste ochoten zničit život

  Pokud myslíte, že bych nenechal pedofila učit děti, pak se nejedná o zničení jeho života.

  Pokud byste dovolil člověku, kterého sexuálně vzrušují děti, být v pracovní pozici, kde s nimi má možnost trávit hodně času, pak pochybuji o vašem zdravém rozumu.

  Nedělají snad učitélé psychotesty, aby se tomuto předešlo? Mulit by se k tomu mohl vyjádřit.

  Co myslíte, naměří třeba člověk z letadla nebo obejitím s měřidlem, nebo tvor stokrát menší než člověk nějakou metodou, nebo tvor velikostí srovnatelný s atomem také nějakou metodou stejnou délku obvodu nějakého přírodního tělesa, dokonce shodnou s výpočtem?

  Nechápu, proč pletete do matematiky měření. Matematika NENÍ o měření veličin! Ukažte na jakoukoli matematickou větu, která se týká měření. To je s vámi těžké, když tohle nechápete.

 216. aleš

  Igor Terleg:

  Ještě k vašemu předešlému příspěvku:
  My ale neumíme tuto částici nijak ovlivnit!

  Jaktože ne? Stačí vložit druhou mřížku:

  Druhá mřížka byla použita až poté, co atom prošel první. Navíc byla použita jen náhodně, aby bylo zřejmé, jak částice bude reagoval.
  Bylo zjištěno, že když byly použity dvě mřížky, atom jimi prošel ve tvaru vlny, ale když byla odstraněna druhá mřížka, choval se jako částice.
  Takže, jakou podobu na sebe vezme po průchodu první mřížkou, závisí na tom, zda druhá mřížka bude přítomna. Zda atom pokračoval jako částice a nebo jako vlna, bylo rozhodnuto až po té, co proběhly události v budoucnosti.
  Zdá se, jako by čas šel dozadu. Příčina a následek se zdají být porušeny, protože budoucnost způsobuje minulost. Lineární tok času se náhle jeví, jako by fungoval opačně. Klíčovým bodem je moment rozhodnutí, kdy byla pozorována kvantová událost a bylo provedeno měření. Před tímto okamžikem se atom jeví v neurčitém stavu.

  https://www.suenee.cz/kvantova-fyzika-budoucnost-zpusobuje-minulost/

  Pokud chcete věrohodnější zdroj, pak zde: https://www.sciencedaily.com/releases/2015/05/150527103110.htm

 217. Igor Terleg

  @aleš
  „Jaktože ne? Stačí vložit druhou mřížku:“

  To bylo ale o jiným pokusu 🙂

 218. mulit

  Učitel musí absolvovat vstupní lékařskou prohlídku a musí doložit výpis z rejstříku trestů. Tedy mít čistý rejstřík.. A mít VŠ vzdělání příslušného směru. A pak by neměl mít logopedickou vadu, nebo jinou vadu ve vyjadřování. Speciální psychotesty se nedělají, ani se nezkoumá sexualita učitelů ani studentů učitelství.

  Kdybych byl ředitel školy a kdybych věděl o někom dopředu, že je pedofil, nezaměstnal bych ho. Z důvodu předběžné opatrnosti. Ovšem neznám žádného pedofila a ani nevím, zda tito lidé to o sobě říkají, spíše ne. Takže stejně není šance tento problém řešit, páč je to jenom hypotetické. Za celých 27 let ve školství jsem nikdy nenarazil na podezření, že by byl nějaký kolega pedofil. Chlapi mají k žákům spíše takový sportovní přístup. Problematičtější bývají ženy. Některé pořád po žácích ječí a chtěly by je stále trestat a dávat poznámky a důtky, jiné je naopak abnormálně chrání a omlouvají. Ale nevím, zda za tím vězí pedofilie, spíše bych řekl, že mateřský pud a celkově emocionalita. Žáci mají radši učitele než učitelky. Učitelé mají větší nadhled a nebazírují na detailech. Ale někdy to může být samozřejmě naopak. V průměru jsem ale viděl, co jsem psal. Chlapi učí zábavněji, je více srandy, učitelky bazírují na ptákovinách a někdy jsou tak postižené, že to až bolí. Pedofilie není žádný problém školství, na to jsem fakt nikdy nenarazil, problém je šílená feminizace a to ještě typy, které jsou cáklé. To by měl stát řešit! Dal bych normálně kvótu, že na škole může působit maximálně 70% žen, více ne!

 219. Jaroslav Štejfa

  K Alešovi:
  Stále se potvrzuje – buď nečtete, nebo nechápete co píšu. Tentokrát je – opakuji – moje řeč o tom, že chování přírody je z hlediska matematiky trvale nepřesné, do určité míry chaotické. Možná, že máte nějaký vzácný dar hledat rozpory tam, kde s vámi souhlasím. MATEMATIKA JE AXIOMATICKÝ SYSTÉM S ABSOLUTNÍ PŘESNOSTÍ A PRAVDIVOSTÍ. Abstraktní. Pro jistotu.
  Jaroslav Štejfa

 220. Hebért

  Jinak já Aleši uznávám, že existuje něco absolutního bez neověřených axiomů (sebeevidentní fundamenty), prostě absolutní v pravém slova smyslu, stoprocentně platná a dokazatelná pravda v korespondenčním smyslu, třeba některé logické zákony jsou nutné vlastnosti tohoto světa. 100%. Ale bůh tam není. I kdyby existoval, není dokázaný jako nutný. Vlastně si jde dnes dobře představit svět bez boha. Věčný vesmír. Život z hmoty. Evoluce. Vědomí jako mozek. Hezký týden.

 221. aleš

  Igor Terleg:

  To bylo ale o jiným pokusu

  Asi vám nějak nerozumím, jak jste to myslel – My ale neumíme tuto částici nijak ovlivnit! . Částici kvantově provážeme s jinou a ovlivníme ji průchodem jednou nebo dvěma mřížkami, než její stav změříme.

 222. aleš

  J. Štejfa:

  moje řeč o tom, že chování přírody je z hlediska matematiky trvale nepřesné, do určité míry chaotické

  Takže popíráte přesné matematické vyjádření E=m*c^2 (E – celkové množství energie, které lze z tělesa získat při nepůsobení vnějších sil)

  Máte pro to nějaký důkaz, že daný vzorec neplatí? Vyslovujete se mimochodem proti zákonu zachování energie – chování přírody je z hlediska matematiky trvale nepřesné, do určité míry chaotické.

 223. aleš

  Hebért:

  Vlastně si jde dnes dobře představit svět bez boha.

  Představivosti se meze nekladou.

 224. Jaroslav Štejfa

  K Alešovi:
  Vy jste zajímavý člověk. Představte si, kdyby třeba Einstein postuloval vzorec E=m*c^2,0000000000000000001. Postavil byste se proti němu, že v tom má chybu? A pokud ano, ležela by v matematice, nebo ve fyzice? a takto můžete postupovat u všech fyzikálních hodnot. Co když zítra přesnější měření zjistí, že rychlost světla je nutno opravit o několik metrů za sec? Jak to chcete spočítat, když se mluví o rychlosti světla ve vakuu ale nikde v nám známém vesmíru vakuum není. Jak do vzorce chcete dosadit přesné množství hmoty, když tu hmotu musíte omezit něčím zase hmotným, či energetickým a jak je známo, částice hmoty pořád fluktulují – tedy hmota teď a za chvíli má jiné množství a čistotu atd. Příliš z vás čiší sklon k dogmatismu. Vaše myšlení je zkostnatělé, možná snahou o absolutismus.
  Jaroslav Štejfa.

 225. Igor Terleg

  @aleš
  „Nevidím však žádný důvod, proč by dané částice kvantově provázat nešlo.“

  K čemu by to ale mělo vést?

 226. aleš

  Vidím, pane Štejfo, že se pouštíte do neprobádaných vod (pro vás). Dávejte pozor, abyste neztroskotal.

  Nebral bych to od Einsteina jako neúmyslnou chybu, ale jako vtípek. Rovnice pro energii je odvozena z rovnice pro relativní hmotnost a z dalších rovnic pomocí integrálního a diferenciálního počtu. Takovou „chybu“ totiž nikdo bez úmyslu neudělá.

  Bral byste jako chybu rovnici:
  1+1=2,0000000000001
  ?

 227. aleš

  @Igor Terleg

  Mělo by to vést k důkazu, že můžeme stav částice ovlivnit.

  Na univerzitě v Jeruzalémě provedli pokus, který dokazuje, že skrze kvantovou provázanost lze částici po jejím zničení povolat zpět do existence.

  Troufám si tvrdit, že kvantová provázanost není hmotná – s ohledem na její vlastnosti.

 228. Igor Terleg

  @aleš
  „Mělo by to vést k důkazu, že můžeme stav částice ovlivnit.“

  Ovšem stav provázaný nemůžeme. Nevím jak to vysvětlit, jde ale o to, že nemůžeme to využit například aby poslat nějakou zprávu rychleji než světlo. Tedy když si vezmete tu jednu krabičku, už nelze změnit to, co v ní je. I když můžeme využit provázání aby posílat zprávy, vždy musí se tam poslat nějaké částice, jež rychlost světla nepřekonají.

  „Na univerzitě v Jeruzalémě provedli pokus, který dokazuje, že skrze kvantovou provázanost lze částici po jejím zničení povolat zpět do existence.“

  Pokud myslíte to: https://arxiv.org/pdf/1209.4191v1.pdf tak nic takového nedokazuje. Lze ovšem tak provázat částice (prostřednictvím jiných) aby ovlivnit stav jedné stavem jiné, i když současně neexistují. Ale to není nějak podivné, tedy ne víc než kvantová fyzika vůbec.

  Ale… taková „kouzla“ lze i bez kvantů… představte si kulečník, strkáte kouli, ona pak strká další, vy hned berete tu první pryč. Je možné (i když v praxi spíše nedosažitelné) změřit stav ostatních koulí v určitým okamžiku hned poté a z toho vypočítat sílu a směr s niž strkla další koule (a snad i vašeho strknutí), i když je to pryč a není ani přístup ke kouli. Kvantové jevy jsou samozřejmě komplexnější ale zdá se mi, že pocit „magie“ kolem kvantů většinou vnucujeme sobě sami…

  „Troufám si tvrdit, že kvantová provázanost není hmotná – s ohledem na její vlastnosti.“

  Ne, proč by měla být? Ovšem nerozumíme všemu, snad nerozumíme skoro ničemu a jen pomocí analogií, které jsou přístupné pro naši omezenou představivost vysvětlujeme pozorované jevy, zatím ale není nic co by mohlo vést k takovémuto závěru. Hmota, energie, rychlost světla a další, ovšem hodně matoucí ale že nehmotné?

 229. Ateistický laik

  aleš: Troufám si tvrdit, že kvantová provázanost není hmotná – s ohledem na její vlastnosti.
  Tak tady máte názorný příklad „boha mezer“ ve vašem podání. 🙂

 230. Hraničář

  Jaroslav Štejfa
  24.09. 2017
  K Alešovi:
  Tak teď už opravdu naposledy, protože ve mně převládl dojem, že z nějakých důvodů nejste schopen či ochoten vůbec vnímat, co píšu…………………..

  Alešův způsob argumentace mně velmi silně připomíná jiného diskutujícího z Víry.cz a Christnetu, který se nejdéle nazýval Podiven – i zde se krátce vyskytl – ale i třebas Křižák a ještě nějak.
  Rozhodně nebyl hloupý, měl velké vědomosti a vždy dokázal spolehlivě v textu oponenta nalézt tu největší banalitu, kterou umně rozvedl, aby mohl argumentovat, že Bůh (samozřejmě jen ten katolický) existuje. A také nikdy neodpověděl jasně a jednoznačně.

 231. Hraničář

  Igor Terleg
  25.09. 2017
  Proboha vy ničemu nerozumíte Samozřejmě libovolně dalece. Zase, představte si to tak: máme krabičku, v níž jsou dvě kamerky, každá se svým SDčkem, když zapneme, obě dvě začnou natáčet. Dále, můžeme vyndat z krabičky jen jedno SDčko, když to uděláme, druhé je nenapravitelně smazáno. Zapínáme, filmy se natáčejí, několik minut/hodin poté hodíme si minci a bereme dle výsledku jedno SDčko. Tedy máme celý záznam jen z jedné kamerky od okamžiku zapnutí, jako by druhý nikdy neexistoval, i když jsme hodili minci později. ………………….

  Klidně přiznám, že tématu nerozumím a proto se do diskuze nezapojuji. Ale připomněla mně scénu z filmu Agora. Hypatie se žáky spekuluje nad modelem Vesmíru a postavení Země v něm. Protože nemají vědomosti o skutečnosti, rozvíjejí (bohaté) teorie, kterými se snaží pozorované skutečnosti vysvětlit.
  Současné výzkumy mně představují totéž. Vědci pozorují nějaké jevy, ale neznají skutečnosti, a tak tvoří hypotézy, jimiž se snaží ty skutečnosti vysvětlit. Možná za nějaký čas ty skutečnosti budou (plně) poznány a pak budou vysloveny teorie a možná i zákony, a všem už bude jasné, proč se sledované jevy dějí tak jako se dějí.

 232. Hraničář

  Ateistický laik
  25.09. 2017
  A ti všihni dinosauři chcípli najednou? Ty kosti se nemohly rozpadnout? Mrchožrouti je nemohly sežrat?………………….

  Každým rokem v naší krajině uhyne spousta jelenů, srnčího, prasat, lišek, ptáků ……. Kolik kostí nalézáme když jdeme na houby??

 233. Hraničář

  aleš
  25.09. 2017
  Pokud byste dovolil člověku, kterého sexuálně vzrušují děti, být v pracovní pozici, kde s nimi má možnost trávit hodně času, pak pochybuji o vašem zdravém rozumu. …………………..

  A heterosexuálovi byste dovolil, aby učil vaši dospívající dceru??

 234. Hraničář

  aleš
  25.09. 2017
  Pokud byste dovolil člověku, kterého sexuálně vzrušují děti, být v pracovní pozici, kde s nimi má možnost trávit hodně času, pak pochybuji o vašem zdravém rozumu. …………………..

  A heterosexuálovi byste dovolil, aby učil vaši dospívající dceru?? A co takhle studentku? Není málo případů, kdy se studentka zamiluje do učitele a mnohý si „ruku utrhnout nenechá!“

 235. toli

  @Hraničář
  Současné výzkumy mně představují totéž. Vědci pozorují nějaké jevy, ale neznají skutečnosti, a tak tvoří hypotézy, jimiž se snaží ty skutečnosti vysvětlit. Možná za nějaký čas ty skutečnosti budou (plně) poznány a pak budou vysloveny teorie a možná i zákony, a všem už bude jasné, proč se sledované jevy dějí tak jako se dějí.

  Ale to je podstata vědy,je přísně antidogmatická.Dokáže flexibilně reagovat na poznání.Na opačném konci stojí náboženství které bude neustále hlásat kokotiny pro které nemá důkazy a které již byly vyvráceny.

 236. mulit

  Aleš napsal: Pokud byste dovolil člověku, kterého sexuálně vzrušují děti, být v pracovní pozici, kde s nimi má možnost trávit hodně času, pak pochybuji o vašem zdravém rozumu. …

  Hraničář napsal: A heterosexuálovi byste dovolil, aby učil vaši dospívající dceru?? A co takhle studentku? Není málo případů, kdy se studentka zamiluje do učitele a mnohý si „ruku utrhnout nenechá!“

  Mulit píše: Jenže to je rozdíl. Na střední škole jsou už nejsou osoby v předpohlavním věku. Jim se už nekrade dětství. Pedofil, který vyvíjí nějaké aktivity, tak krade dětství děcku. Zasahuje do života osoby, která ještě není v pohlavně zralém věku. Předčasná sexualizace dětí je už tak špatná. Myslím ta mediální. Proč se kurva nenechají děcka na pokoji? Proč má někdo potřebu dětem krást jejich jedinečné a neopakovatelné období? Proboha! Vždyť dospělí budou celý život a sexu si užijou, kolik budou chtít. Proč nenechat děcka na pokoji a nechat si je v klídku hrát? Který magor chce děckám krást jejich dětství? Nechte je být!

  Studenti a studentky na SŠ – to už je něco úplně jiného. Můj kolega si vzal studentku. Až po maturitě. Počkal si. Nepovažuji to za nic špatného. Na té škole by to být nemělo, aby učitel neprotěžovat tu žákyni (žáka). Taky je to zakázané na pracovišti. Ale učitel může mít poměr s kýmkoli nad 15 let mimo školu, kde pracuje. Ty předpisy a zákony jsou správné. Ať zůstanou, jak jsou.

 237. mulit

  A moje neteř půjde za dva roky do školy. Kdybych věděl, že na té škole pracuje jako ředitel nebo učitel pedofil, tak bych rozhodně nedoporučil mé ségře, aby tam dcerku dávala. I kdyby ten pedofil měl silnou vůli a sebeovládání. Jde už jen o to, že se na tu prvňačku bude dívat jako na sexuální objekt. To je odporné. To je pošahané.

  Pokud na tomto foru je nějaký pedofil, tak ho naseru. Já si nemyslím, že pedofilie je regulérní sexuální orientace. Je to závažná porucha vnímání lidí. Všech. Jde o to, že ten dospělý odmítá jiné dospělé, tedy jak muže, tak ženy a preferuje prvňačky a nebo prvňáky s aktovkou na zádech a s autíčkem nebo panenkou v ruce. To je otřesné! To je magor! Prdlý na hlavu! Pokud má silné sebeovládací schopnosti, budiž, ale pokud jednou v životě něco provede, nesral bych se s ním, okamžitě kastrace! Udělal to jednou, udělá to podruhé.

  Chápu, že si to pedofil nevybral, chápu, že lidi mají různé poruchy, ale pedofilie není morálně indiferentní! A pedofil ve školství je časovaná bomba! Jde mi mráz po zádech, když si představím, že by moji neteř měl učit pedofil. Je to opravdu šílené. On přijde domů po práci a bude nad tou prvňačkou honit. Víte co, běžte do prdele s tím vaším liberalismem. Absolutně nechápete, co je morálně indiferentní a co morálně indiferentní není.

  Nad nahým mužským tělem (nebo dvěma muži) máte záchvaty odporu, ale pedofil masturbující nad prvňačkou je v pohodě. Šašci.

  Nechte se vyšetřit…

 238. Hraničář

  mulit
  28.09. 2017
  Proč se kurva nenechají děcka na pokoji? Proč má někdo potřebu dětem krást jejich jedinečné a neopakovatelné období? Proboha! Vždyť dospělí budou celý život a sexu si užijou, kolik budou chtít. Proč nenechat děcka na pokoji a nechat si je v klídku hrát? Který magor chce děckám krást jejich dětství?……………………..

  Hele nejseš ty nějakej ujetej? Ve dvanácti už děcka (většinou) projevují velký zájem o věci sexuální. To si pamatuji i ze svého dětství, kdy společnost zdaleka nebyla tak otevřená jako nyní a nějaké porno, natož internet, nebyly vůbec. A i zprávy z I. republiky mluví o něčem jiném. O bordelech v každém větším městě, o služkách s „outěžkem“, v katolickém Irsku měli Margaretiny prádelny pro převýchovu(??) „padlých“ dívek! Nedávno jsem (na Stream?) viděl pořad, v němž se reportér vyptával žen na ulici, kdy přišly o panenství. V 16, v 15, ale i ve 14, ba i ve 13.
  A teď je taková otázka! Má ta holka přijít o panenství s kamarádem přiopitá na nějaké pařbě v křoví za kulturákem a nebo se zkušeným mužem, který jí ten první zážitek udělá hezký?
  To samozřejmě mluvím o těch 15 a výše. Jenže když ty, jako 35, odpaníš 16, tak půjdeš (v současné době) před soud za sexuální zneužití mladistvé. Protože ta má souložit výhradně se sobě rovným!

  Jsou kultury, kde se věk ženy vhodný pro sňatek počítá od první menstruace. Aniž by to na jejím duševním zdraví zanechalo nějaké následky. V naší společnosti to psychické trauma nevyvolá ani tak ten samotný akt, zvláště když proběhne u zamilované holky, ale to následné vyšetřování, soudní jednání a všeobecný přístup okolí, že se jí stalo něco děsivého. Souložení s vrstevníkem nic takového nepřinese, protože okolí, i státní správa, k tomu přistupují tak, že to jako nemělo být, ale jinak že to je (jaksi) v pořádku a v řádu věcí!
  To jsem si nevymyslel, to jsem si přečetl od jednoho sexuologa a psychologa.

 239. aleš

  Igor Terleg

  Ovšem stav provázaný nemůžeme.

  K ovlivnění druhé částice z propleteného stavu sice dochází okamžitě, ale reprodukci přenášeného kvantového stavu může kolega provést jedině po obdržení výsledku měření provedeného na první částici propleteného stavu.

  Paradoxem je i to, že kvantový stav, který je odesílán, se na jednom místě interakcí (měřením) zničí, zároveň se ale na místě jiném pomocí druhé částice z původní kvantově propletené dvojice znovu vytvoří.
  http://www.osel.cz/6316-kvantova-teleportace-na-rekordni-vzdalenosti.html

  Jak jinak chápete kvantovou teleportaci, než okamžité přenesení kvantového stavu z jedné čístice na druhou (neměřenou), což je i ovlivněním částice?

 240. aleš

  A. laik:
  Tak tady máte názorný příklad „boha mezer“ ve vašem podání.

  No, to snad ne. Není omezení rychlosti hmoty a energie rovno rychlosti světla ve vakuu?
  Při kvantové provázanosti dochází k přenosu kvantového stavu z jedné částice na druhou okamžitě bez ohledu na jejich vzdálenost.

  Jak toto vysvětlíte?

 241. Hebért

  „To samozřejmě mluvím o těch 15 a výše. Jenže když ty, jako 35, odpaníš 16, tak půjdeš (v současné době) před soud za sexuální zneužití mladistvé. Protože ta má souložit výhradně se sobě rovným!“

  Lež, nad 15 může každý spát s kým chce nad 15, není to nijak omezeno. Do 18let jen nesmíš nikoho fotit nebo za to platit, prostituce pod 18 je zakázaná. Ale klidně si v 60 můžeš najít 15 nebo 16 letou a mít s ní dobrovolný sex. Mějte se.

 242. sam

  Když je někomu 35 let a je na mladý holky, tak doporučuju balit maturantky kolem 20-21 let. Ještě jsou mladé, a přitom už jsou dávno (právně) dospělé, takže už žádnej otec nehlídá jejich čest.
  V 15-16 letech je to o hubu. Ani maturitu to nemá. Někdy ani ukončenou ZŠ. Jestli je nějaké potěšení vojet pannu, nevím, asi ne.

 243. mulit

  Mícháte hrušky a jabka. Jistěže osoby nad 15let mohou mít sex s kýmkoli dalším nad 15 let. Osoba pod 15 let může mít sex pouze s osobou také pod 15 let. Různé aktivity puberťáků jsou běžné, ale to nijak nesouvisí s pedofilií. Byla tu řeč o tom, že někdo (Aleš) považuje pedofila za krajně nevhodného pro práci s dětmi. A někdo jiný (Hraničář) píše, že to nevadí. Mě hlavně překvapilo argumentování Hraničáře tím, že se na škole taky studentka zamiluje do učitele. No jistě, ale o jaké věkové kategorii se tu bavíme? Pokud se zamiluje 16letá do učitele, tak je to normální. A je i normální, pokud on to opětuje. Teď neřeším právní otázku, ale otázku, zda se jedná o pedofilii nebo něco morálně závadného. Nikoli. Akorát to musí tajit. Ale většina učitelů je imunních, páč žáků a žákyň je mnoho a kdyby měli na všechno reagovat, tak se zblázní.

  Pedofilie je ale něco úplně jiného. Pedofila zajímá předpohlavní období. Plochý hrudníček. Dětské tělíčko. A mentálně to musí být dítě. Je jasné, že to nemůže nikdy realizovat. Je to trestné. Ale Hraničáři, ty jsi byl nebo jsi ženatý? Měl jsi děti? Tobě by opravdu nevadilo, kdyby tvé dítě učil pedofil? Už jen ta představa, že on se nedívá na dítě jako na dítě, ale úplně jinak. To je přece obrovský rozdíl, jestli učí děti člověk nepedefofilní nebo pedofilní. Já to tedy vnímám velmi citlivě. Jednak kvůli tomu, že jsem učitel, ale také proto, že jsem se staral o sestru, když byla malá a teď zase vidím neteř růst. To je opravdu šílené vystavit děti takovému potenciálnímu nebezpečí. Já vím, že většina pedofilů to neudělá. Mají strach a dali si bobříka nečinnosti. Jenom masturbují doma. Většinou se ožení a mají náhradní sex s dospělou ženou. Pokud je na kluky, tak nevím, asi má muže? Zatím jsem do styku s takovým nepřišel. Nebo spíše bude svobodný. Já tomu nerozumím. Těžko se mi vžívá do hlavy pedofila, je to skutečně podivné a psycho. Každopádně on sám by se neměl cpát do školství. Protože všechno bude vnímat přes to. Mně třeba je lépe s malými. Protože nejsem pedofil. Když jsem učil 9ťáky tělocvik, tak už někteří vyspělí se mi líbili. No a člověku to pak chodí po hlavě ty vjemy. Učil jsem i na střední, ale tam byly jen holky, takže to šlo mimo mě. Ale co chci říct, je přirozené, že se heterosexuálnímu učiteli líbí 9ťačky na ZŠ nebo středoškolačky. Pokud se stane něco mezi nimi, nevnikne tragédie. Ale u pedofila je všecko jinak. On zasáhne do zcela nepřipravené hlavy. Je to celé nekompatibilní. To jenom technická poznámka. Vždyť prvňačka nemá ani vagínu takových rozměrů, aby tam vnikl, zalehne na prvňačku 100 kilový chlapa zadusí jí. Čili ani samotná realizace sexu není možná. Leda nějaké osahávání. Brutální představa. Ale hlavně o co mi jde. Pedofil může napáchat opravdu velké škody. Aniž by na dítě sáhl. není objektivní. Pokud se heterákovi učiteli líbí 16tka a dá ji lepší známku a nějaké, co mu je protivná, dá špatnou známku, ony se už mohou bránit. Ale malé dítě je vydané na milost a nemilost. Já sám vím, jakou jsem měl moc. A taky vím, jak to mnozí učitelé kurvili, tu výchovu, jak byli nespravedliví. Pedofil může vytvořit velmi špatné klima. A to tím, že on je vnímá přes jejich atraktivitu. Nevím, kde ji tam on vidí, ale prostě vidí. A jak říkám ti malí se bránit nemůžou.

  Ať jsou pedofilové spisovatelé literatury pro děti. Ok. Ale do škol ať se necpou. Hraničáři, představ si, že posíláš do školy dcerku, synka a oni třebas chodí na plavák nebo do školy v přírodě. Opravdu by ti to bylo jedno, kdyby tam byl někdo, kdo by je nevnímal jako děti, ale jako dospělé? Případně nevím, jak to posuzuje pedofil, prostě nějak se zájmem o něco na těch děckách. No je to opravdu šílené. To má tolik negativních důsledků a rizik. Děti by měl učit ten, kdo na ně není orientován. Páč jen tehdy může být objektivní, spravedlivý a mít zdravý odstup. Může mít děti rád, může se jim maximálně věnovat, ale jakmile je vnímá jako sexuální objekty, odchod! Pokud chce mermomoci pracovat jako učitel, ať jde na střední nebo VŠ, tam už bude mít klid.

 244. mulit

  A z vašeho psaní jsem pochopil, že pedofilie bude mít styčné plochy spíše s heterosexualitou než s homosexualitou. Protože heterosexuálovi se spíše líbí křehkost ženy. A tu mají i děti. A také dětský hlas je bližší ženskému než mužskému. Muž je více vzdálen od dítěte než žena. Vizuálně i hlasově. Kdo je na muže, je na svaly, na sílu, a dítě je de facto pravý opak muže. Vezmu šířku krku, ohryzek, ten má muž o hodně jiný než dítě. Žena to má všecko částečně srovnatelné s dítětem. Žena je objemově, hlasově, silově, atd. uprostřed mezi dítětem a mužem. I ženské tváře jsou bližší dětským než mužské. Žena má méně ochlupení, podobně jako dítě, muž je chlupatý, hodně vzdálený dítěti. I v reakcích a chování. Některé ženy reagují částečně jako děti. Z těchto důvodů bude mezi heterosexualitou a pedofilií jemnější hranice a více přechodových variant. A to taky vysvětluje, proč jsem se za život potkal s tolika homosexuály (skutečně stovky), ale ani u jednoho ani náznak pedofilie. Byla to pro mě hádanka. Protože mediálně to vypadalo jinak. Dneska už tomu rozumím.

 245. Igor Terleg

  @aleš
  „může kolega provést jedině po obdržení výsledku měření provedeného na první částici propleteného stavu.“

  🙂

  Nějakým zázrakem nemůžeme vědět co všechno se vlastně ovlivnilo než pošleme zprávu podsvětelnou rychlosti. Sakra.

 246. Ateistický laik

  aleš 28.09. 2017
  A. laik: Tak tady máte názorný příklad „boha mezer“ ve vašem podání.
  No, to snad ne. Není omezení rychlosti hmoty a energie rovno rychlosti světla ve vakuu?
  Při kvantové provázanosti dochází k přenosu kvantového stavu z jedné částice na druhou okamžitě bez ohledu na jejich vzdálenost.
  Jak toto vysvětlíte?

  Nijak, nechám to na vědu. Nebo chcete vysvětlení rychlostí „Hop na krávu a už je tele.“?
  Příčina bude určitě hmotná, nějaká vlastnost hmoty, počkejte si, věda to bude určitě zkoumat.
  Nemám důvod tam cpát nehmotnou příčinu.

 247. Hraničář

  mulit
  28.09. 2017
  Ať jsou pedofilové spisovatelé literatury pro děti. Ok. Ale do škol ať se necpou. Hraničáři, představ si, že posíláš do školy dcerku, synka a oni třebas chodí na plavák nebo do školy v přírodě. Opravdu by ti to bylo jedno, kdyby tam byl někdo, kdo by je nevnímal jako děti, ale jako dospělé? Případně nevím, jak to posuzuje pedofil, prostě nějak se zájmem o něco na těch děckách. No je to opravdu šílené. To má tolik negativních důsledků a rizik. Děti by měl učit ten, kdo na ně není orientován. Páč jen tehdy může být objektivní, spravedlivý a mít zdravý odstup. Může mít děti rád, může se jim maximálně věnovat, ale jakmile je vnímá jako sexuální objekty, odchod! Pokud chce mermomoci pracovat jako učitel, ať jde na střední nebo VŠ, tam už bude mít klid……………………….

  Zase vyšiluješ! Proč? Já spíše dám na odborníky. Už dávno jsem si přečetl, že pedofilové dětem neubližují. Nechcou po nich pohlavní styk. Mají u nich úspěch, protože jsdou schopni myslet jako ony. Proto úspěšně píší knihy pro děti. Ten seuolog tvrdil, že nemáme ponětí, kolik výborných pedagogů, vedoucích dětských kroužků, sportovních oddílů, trenérů …. kteří obětavě věnují dětem spoustu volného času i svých peněz, jsou v podstatě pedofilové. Odměnou jim je, že mohou být s dětmi. (Pravý) pedofil že dětem neubližuje!
  Problémem jsou ale pedofilní sadisté. Ti dětem ubližují. Pokud je (pro ně) společenská situace nepříznivá (vysoké tresty až i trest smrti za vraždu dítěte), snaží se svoje pudy ovládat. Pokud ovšem se ta situace změkčí, jako po Velké Sametové, že se zruší trest smrti, sníží se tresty, vznikne spousta iniciativ omlouvajících jejich jednání, navíc jsou volně a hojně šířeny erotické a pornografické materiály, pak tito lidé už nejsou nuceni se tak moc ovládat .

 248. mulit

  Hraničář napsal: Zase vyšiluješ! Proč?

  A co je vyšilujícího na tom, když napíšu, že bych pedofilům doporučil, aby pracovali jinde než s malými dětmi? Hraničáři, to vypadá, že ty máš s pedofilií problém.

  Už dávno jsem si přečetl, že pedofilové dětem neubližují.

  A jaký „odborník“ to psal? Jakou měl orientaci? Nebyl náhodou taky pedofil? Jinak v obecné rovině to vaše klanění se údajným odborníkům je stejně směšné jako klanění se pobožných kazatelům a bibli. Je to zase jen druh víry.

  Jak už jsem psal, mně by vadila ta představa, že by se nad mojí neteří prvňačkou honil péro doma nějaký pedofil učitel. Nemusí ji ubližovat. Nechci, aby ji někdo vnímal 5 h denně jako sexuální objekt! Nechci, aby třídu, kde bude chodit moje neteř, učil pedofil. Nebude objektivní. Bude mít své preference a ty bude do práce projevovat. Odstup a objektivitu může mít jen ten, pro koho děti nejsou sexuální objekty.

 249. Hraničář

  mulit
  03.10. 2017
  Jak už jsem psal, mně by vadila ta představa, že by se nad mojí neteří prvňačkou honil péro doma nějaký pedofil učitel. ……………………………………..

  A jak by ses vůbec dozvěděl, že ten výborný učitel, o kterém ta prvňačka s nadšením mluví, je pedofil? To jako bys chtěl, aby učili morousové, kteří děti nenávidí?
  A nevadí ti, že tvého synovce by učila pedofilka? Nečetls ten nedávný případ, jak učitelka klukům na táboře prohlížela pindíky? To ti nevadí!?

  ……………….. Nemusí ji ubližovat. Nechci, aby ji někdo vnímal 5 h denně jako sexuální objekt! Nechci, aby třídu, kde bude chodit moje neteř, učil pedofil. Nebude objektivní. …………………….

  A nebude ti vadit, až tvou, už prsatou, neteř bude učit hetero- který si doma bude honit péro nad fotkami ze školního výletu? A kdekterá taková puberťačka se s učitelem chce fotit. Ale vlastně … to je přece normální, že?

 250. mulit

  Hraničář napsal:

  A nebude ti vadit, až tvou, už prsatou, neteř bude učit hetero- který si doma bude honit péro nad fotkami ze školního výletu? A kdekterá taková puberťačka se s učitelem chce fotit. Ale vlastně … to je přece normální, že?

  Ne, to už mi vadit nebude. Hetero spíše bude honit nad snadno dostupnou webovou erotikou nebo bude mít přítelkyni, ale i kdyby honil nad fotkou mojí 15, 16 leté neteře, nebude mi to vadit. A ta prsatá se už umí bránit. I nechtěným pohledům. Ale prvňačka ne.

  A jak by ses vůbec dozvěděl, že ten výborný učitel, o kterém ta prvňačka s nadšením mluví, je pedofil? To jako bys chtěl, aby učili morousové, kteří děti nenávidí?

  Nevím, kdo jsi sebral představu, že aby byl učitel výborný, musí být pedofil. A inverzně, že když není pedofil, je z něj morous, co děti nenávidí. Já nejsem ani pedofil, ani heterák a na svoji neteř se vždy těším. Je perfektní. Ona mě má taky ráda, raději než mého bráchu, či bráchu jejího otce. Tedy jsem její nejoblíbenější strejda. A děcka ve škole mě měly rády. Raději než učitelky. „S váma je sranda“, „Učitelky po nás jen křičí.“ To jsem slyšel často. A mohu to dokázat. Mám i emaily, kde mi psali rodiče, přesněji matky dětí , mých žáků, ať se vrátím z nemocenské brzy do školy. Nepotřebují být pedofil, abych dělal svoji práci. Stačí být normální strejda, být spravedlivý a nutit je k myšlení, občas zavtipkovat. To bohatě stačí. To malí jsou ještě vděční. Něco jiného je učit puberťáky. To už jsou nervy a taky to umím a respekt si udělám, ale stojí to zbytečně moc sil a je to za stejné prachy, takže raději učím první stupeň. Ideálně, 3, 4, 5. roč. Ještě 6ka na 2. st ujde, ale v 7čce už nastupuje puberta a 8čky jsou nejhorší. Pak 9tky už se zase začne lepšit. Někteří už dostávají rozum.

  Ale zpátky k pedofilům. Já je vyhledávat nebudu, ani je vyšetřovat nebudu. Ani nikoho takového neznám. Možná ano, ale neřekl mi to o sobě. Pokud to tady čte nějaký mladík, co se rozhoduje, čím bude, nebo mladá slečna a jsou pedofilní. tak já jim nedoporučuji práci učitele. Nedělejte to. Budete se trápit. Zbytečně vás to bude dráždit. Já bych nechtěl učit tělocvik kluky na střední nebo vysoké. Protože vím, že by se mi mnozí líbili. Určitě bych nikoho z nich nebalil, ale zbytečně bych si tím zatěžoval hlavu. A taky by se mi mohlo stát, že by mě oslovil někdo z nich. Jako to udělaly holky z 9tky na jedné škole. A pedofil na 1. st. ZŠ nebo v mateřské škole má podle mě tento problém. Je jedno, zda je to pedofilní muž nebo pedofilní žena. Prostě bude ho /jí to svádět. Už v zájmu toho člověka je mít klid a nevystavovat se zbytečnému trápení. Protože pro ně je to čisté trápení. Oni nemohou realizovat nic. Já ano. Měl jsem sex s kluky/mladými muži středoškolského a vysokoškolského věku. Stejně jako heterák může mít sex s mladými dívkami/ženami v tom věku. Ale pedofil nesmí realizovat nic z toho, co by chtěl. Proč by měl každý den chodit do práce a každý den se pohybovat na hraně? Podle mě by si měl najít jiné povolání.

  A ještě jeden poznatek, nejen pedofilie, ale i silný mateřský pud je problém. Viděl jsem některé učitelky, které nekriticky hájily určité žáky, ačkoli tito provedli vážné věci. Nevím, zda je hájily z pozice pedofilie nebo přílišného mateřského citu, každopádně byl to problém. Učit mají ti, co dokážou být objektivní a nemají v tom tolik emocí.

 251. mulit

  To, že se jí líbí děti, zjistila teprve před rokem.
  Musím ale podotknout, že se zajímám i o dospělé jedince – a to obou pohlaví.

  Takže má orientaci na dospělé muže, pak má orientaci na dospělé ženy a ještě má orientaci na děti. A tomu věříš? Buď je to celé vymyšlené redakcí, nebo si někdo dělal prdel z redaktora. Ještě do toho výčtu mohla přidat gerontofili nebo i zoofilii, či nekrofilii.

  Ona tvrdí, že je heterosexuální a současně homosexuální a současně pedofilní. Tak by si mohla přidat i to všecko ostatní a byla by univerzální. Hele, je to vymyšlené. Pokud taková osoba existuje, co něco takového tvrdí, tak si dělá prdel z redaktora nebo prostě je regulérní blázen. Je to přesně naopak, než píšou v článku o té smyšlené hetero/homo/pedofilce. Každý člověk je právě orientovaný na něco úzkého. Tedy jen jedno pohlaví, jedna věk. kategorie a dokonce určité typy v rámci toho. Každý ví, co je jeho TOP. To prostě jdeš po ulici a vidíš. Je to otázka sekundy, ani ne. Podíváš se a víš. S každým, s kým jsem se kdy bavil, to takto má. Žádné univerzální všeobjímající orientace neexistují. Ale funguje to naopak. Každý má své typy a to jak v obličeji, tak postavy, zadky, atd. V rámci té orientace má ještě svoji individuální suborientaci. Nikdo nemá orientaci na dospělé muže, na dospělé ženy a ještě děti. Je to smyšlené. Hoď sem něco reálného, ne fikce a vlhké sny nudícího se redaktora.

 252. první z kacířů

  Hraničář
  04.10. 2017
  https://1gr.cz/log/redir.aspx?……………………………

  Mně to připadá jako gender propaganda další odchylnosti. Bohužel se to teď dotýká i malých dětí. – Což nechápu, neb v historii každé lidské společenství své potomky chrání i s nasazením životů a tady se budou chránit pochybná „práva“ pedofilů.

 253. mulit

  Vítězslav Schmitt 50993
  Homosexuálům, pedofilům, zoofilům a dalším deviantům bychom neměli nadávat ani se jim posmívat. Měli bychom je spíše litovat, ale v žádném případě nesmíme tvrdit, že jejich sexuální preference jsou normální.
  +80/−10

  Nemám přístup do diskuse na idnesu, tak reakce tady:

  Ačkoliv panuje vůči homosexualitě stále řada předsudků, jsou podle výzkumu lesby a gayové ve vztahu mnohem šťastnější než heterosexuální páry. Vyznávají totiž podobné hodnoty, dokážou si lépe rozdělit péči o děti i domácnost a snadněji spolu komunikují. V čem nás ještě mohou inspirovat?
  Profesorka psychologie a vztahová terapeutka Joanne Bagshaw se výzkumu homosexuálních vztahů věnovala dlouhých dvanáct let. Došla k tomu, že štěstí heterosexuálních párů mnohdy brání genderové stereotypy, díky nimž není postavení muže a ženy v partnerském vztahu rovné. To u homosexuálů neplatí. „Větší rovnost vede také k lepší komunikaci. Oba v páru totiž mají pocit, že jejich hlas má stejnou váhu,“ vysvětluje a uvádí osm důvodů, proč jsou gayové a lesby spokojenějšími partnery.
  Zdroj: https://www.flowee.cz/life/sex-a-vztahy/1876-mame-se-o-nich-co-ucit-aneb-8-duvodu-proc-jsou-gayove-a-lesby-spokojenejsi

  Registrované partnerství slaví 11 let: Láska homosexuálů je stálejší než klasické manželství. Registrované partnerství hlásí velmi málo rozvodů
  Pokud nejste zrovna příznivci registrovaných partnerů, seznamte se s faktem, že tyto svazky patří k mnohem pevnějším než ty heterosexuální. Rozvodovost u gayů a lesbiček je mnohem nižší. Od uzákonění partnerství se rozvedlo 14,5 procenta z registrovaných párů. U manželství se pohybovala rozvodovost v posledních letech podle údajů Českého statistického úřadu každoročně kolem 50 procent.
  http://www.ctidoma.cz/zpravodajstvi/2017-08-07-registrovane-partnerstvi-slavi-11-let-laska-homosexualu-je-stalejsi-nez

 254. první z kacířů

  mulit
  05.10. 2017
  „Rozvodovost u gayů a lesbiček je mnohem nižší. Od uzákonění partnerství se rozvedlo 14,5 procenta z registrovaných párů. U manželství se pohybovala rozvodovost v posledních letech podle údajů Českého statistického úřadu každoročně kolem 50 procent.“

  Až se bude 100% LGTB brát, tak bude rozvodovost vypadat jinak.

  „Došla k tomu, že štěstí heterosexuálních párů mnohdy brání genderové stereotypy, díky nimž není postavení muže a ženy v partnerském vztahu rovné. “

  Možná došla k čemu dojít chtěla, spoustě párům rozdělení rolí naprosto vyhovuje. A jak slyším, vidím slovo gender, tak už tuším nějakou hovadinu.

 255. Azazel

  Na tom něco bude co píše mulit o vztazích homosexuálů a heteráků, ale mulite, jelikož nemáš zkušenost se ženami ve vztahu, tak ti něco řeknu, rovnost před zákonem je dobrá věc, ale rovnost ve vztahu je často pro ženy nesnesitelná. Ony jí chtějí vědomě (většinou), ale pak, pokud jí mají – nebo mají dokonce ve vztahu navrch, tak to špatně snášejí. Já naštěstí mam svojí hlavu, ale spousta mých kamarádů se rozešlo proto, že byli na holky až moc hodní a „rovnostářští“ a nedopadlo to dobře. Vztahy kde má chlap navrch často vydrží víc než ty rovnoprávné. Ženy to nepřiznají, ale je to tak. Že se i tyto vztahy mohou podělat je pravda, ale vydrží spíš než ty úplně rovné. Opět: nemluvím teď o zákonech, tam má být rovnost, mluvím o vztazích a o nějakých častých jevech, za které asi může evoluční vývoj.

  Hezký zbytek dne a týdne a zase třeba někdy.

 256. mulit

  první z kacířů – já jsem ve škole slyšel od svých hetero kolegů učitelů často narážky na kolegyně učitelky. „Panebože, to je slepice“, „to je kráva“, atd. Když měl kolega nějaký konflikt, tak většinou s kolegyní, s chlapem kolegou málokdy. Jako stalo se i toto, ale bylo toho podstatně méně. Chlap s chlapem se snadněji domluví a více si rozumí. I heteráci. Takže gayové mají samozřejmě jednoduší domluvu ve svých vztazích, když tam jsou s někým, kdo jim je mentálně hodně blízko. Já chápu, že to příroda tak nastavila, aby kvůli rozmnožování bylo více lidí hetero. To má svoji logiku. Ale z hlediska vzájemného porozumění je snazší se domluvit s někým, kdo je na tom stejně a nemusím se do něho složitě vciťovat. Každopádně srovnávat vztahy dvou žen nebo mužů se zoofilií, tedy ukájením se na zvířatech, nebo pedofilií nebo snad nekrofilí nelze. Je to hloupé. Homosexuál je člověk, který je na jiného dospělého člověka a je schopen reciprocity a kompatibility. Je to morálně zcela indiferentní. A jak ukazují výsledky, zdá se, že i stálejší varianta lidského soužití. Chápu, že to bude kus od kusu jiné, ale všeobecně platí, že chlap si více rozumí s chlapem a žena více s ženou. Z těchto důvodů mají lesby a gayové v průměru méně komplikované vztahy. To ti potvrdí bisexuálové, kteří zkusili to i to.

 257. mulit

  Zeptejte se ženáčů, co měli rodinku a nějaký čas žili z ženou, pak se rozvedli a žijí s chlapem nebo klukem. Neznám ani jednoho, který by se vracel k ženám. Když zkusili chlapa, už u toho zůstali. Takže s ženou to asi nebude takové terno 😀 (Promiňte, musel jsem si trochu rýpnout, je v tom i kus nadsázky, nic proti ženám, svoji ségru, neteř i matku mám rád.)

 258. mulit

  Azazel napsal: Na tom něco bude co píše mulit o vztazích homosexuálů a heteráků, ale mulite, jelikož nemáš zkušenost se ženami ve vztahu, tak ti něco řeknu, rovnost před zákonem je dobrá věc, ale rovnost ve vztahu je často pro ženy nesnesitelná. Ony jí chtějí vědomě (většinou), ale pak, pokud jí mají – nebo mají dokonce ve vztahu navrch, tak to špatně snášejí. Já naštěstí mam svojí hlavu, ale spousta mých kamarádů se rozešlo proto, že byli na holky až moc hodní a „rovnostářští“ a nedopadlo to dobře. Vztahy kde má chlap navrch často vydrží víc než ty rovnoprávné. Ženy to nepřiznají, ale je to tak. Že se i tyto vztahy mohou podělat je pravda, ale vydrží spíš než ty úplně rovné. Opět: nemluvím teď o zákonech, tam má být rovnost, mluvím o vztazích a o nějakých častých jevech, za které asi může evoluční vývoj.

  Jsem rád, že se konečně můžeme bavit bez invektiv. Ano, všiml jsem si toho, co píšeš, že muž s ženou nemůže být rovný a že ten chlap, co je moc hodný, tak to nedopadne dobře. Souhlasím s tebou. A to více vás, heteráky, obdivuji. Že vlastně celý život hrajete takovou přetahovanou. Zlaté nervy. Viděl jsem to u rodičů. Vidím to u ségry a švagra.

 259. mulit

  Jo a toho si všímám už u malých dětí. Zatímco malí kluci si hrají s autíčky nebo čímkoli jiným, jsou zaměřeni na činnost!, tak holky už manipulují, intrikují a dělají vztahové problémy, jak mezi sebou, tak to zanášejí do kolektivu.

 260. Azazel

  No já si uvědomuju, že s chlapem by to bylo jednodušší, jenže mě přitahují ženy. Nemohu být s někým, kdo mě nepřitahuje. Ani s holkou která mě nepřitahuje.

  Takže jediné, co mohu, je naučit se „hrát“ tu jejich hru a být v ní dobrý. Ale i tak vztahy často nedopadnou dobře. 50% rozvodů mluví za vše.

  Ty pozdějí vztahy už pak často trvají do smrti kvůli dětem nebo kvůli majetku nebo kvůli stárnutí, ale ne z lásky. Nebo se tomu začne říkat „jiná láska“, ale láska to není.

  Je to komplikované. Plné her, někdy je to zábavné, ale později už to bývá spíš – nezábavné (když to řeknu jemně).

  Tak zatím a zase někdy.

 261. první z kacířů

  mulit
  05.10. 2017
  Jo a toho si všímám už u malých dětí. Zatímco malí kluci si hrají s autíčky nebo čímkoli jiným, jsou zaměřeni na činnost!, tak holky už manipulují, intrikují a dělají vztahové problémy, jak mezi sebou, tak to zanášejí do kolektivu.

  Takže z toho možná vyplývá, že větší „pohoda“ je u párů gayů, zatímco u párů lesbiček to musí být dost problémové 🙂
  Tím se to vyrovná a mně je to jinak absolutně šumák 🙂 …. ať si každý dělá v soukromí co chce, hlavně když s tím nezamořuje veřejný prostor.

  Pozn.: Dělání si co se chce se nevztahuje na pedofily, sadisty a podobné nebezpečné úchylky a odchylky.

 262. mulit

  první z kacířů
  Takže z toho možná vyplývá, že větší „pohoda“ je u párů gayů, zatímco u párů lesbiček to musí být dost problémové

  Znám dobře jen dvě lesby dvojici a ty jsou spokojené. Ale obě dvě jsou takové mužštější než je průměr žen. Jedna je řidička z povolání. Jak spolu vycházejí ženské lesby nevím.

 263. Hraničář

  mulit
  05.10. 2017
  štěstí heterosexuálních párů mnohdy brání genderové stereotypy, díky nimž není postavení muže a ženy v partnerském vztahu rovné. To u homosexuálů neplatí. „Větší rovnost vede také k lepší komunikaci. Oba v páru totiž mají pocit, že jejich hlas má stejnou váhu,“ …………………..

  Poměry u homo- neznám, ale co se týká těch hetero-, tak s tím bych aj souhlasil!

 264. Hraničář

  mulit
  05.10. 2017
  všeobecně platí, že chlap si více rozumí s chlapem a žena více s ženou. ………………………..

  A proto jsou party kamarádů a party kamarádek!

 265. Hraničář

  Azazel
  05.10. 2017
  Ty pozdějí vztahy už pak často trvají do smrti kvůli dětem nebo kvůli majetku nebo kvůli stárnutí, ale ne z lásky. Nebo se tomu začne říkat „jiná láska“, ale láska to není. ……………………..

  Láska to může být, ale už to není „vášeň“!

 266. mulit

  Tady je film o dvou klucích a jak to celé vzniká https://www.youtube.com/watch?v=Dfc-hyX8zKI

  Ten film není mediálně známý ( třeba jako Zkrocená Hora), má jednoduchou zápletku, ale točil ho někdo, kdo si něco podobného musel prožít. A ano, takto nějak to všecko u gayů začíná. V tom filmu je vidět, že to není důsledek zkažení se, nebo touhy dělat něco mimořádného a okázalého, ale důsledek obyčejného lidského citu a porozumění. Čili naopak, než si myslí třeba pobožní. Není tam nic erotického, spíše jen city. Je to fakt velmi střídmě a hezky natočené a určitě to nevzbudí negativní emoce ani u heteráků. Spíše si myslím, že i oni budou nakonec tomu klukovi fandit, aby si šel za svým štěstím. Jo a je tam moc hezká hudba.

 267. mulit

  Hraničář Ale nakonec jsem přece jenom jako hetero- spokojenější:

  To si nikdo nevybírá. 😀 A ani jakou rukou bude psát. Jsme živé organismy s mnohými už předem definovanými vlastnostmi. Stačilo, aby tvůj tatík zvolil jinou polohu s mámou a už by tam byla jiná spermie a nebyl bys ty, ale tvůj brácha. A ten by psal jinou rukou. Třeba. Nebo i ty jiné věci by dělal jinak. 😀

 268. Josef

  Ateisté ani křesťané se nehlásí k Hitlerovu národnímu socialismu ani bolševickému komunismu či mezinárodnímu socialismu. Spíše by si ateisté měli odbourávat mýty o křesťanech, myslíte si o nás kdovíjakou hloupost a pomluvu. Každý socialismus (i komunismus) byl založený na Marxovi a tudíž byl proti zjevenému náboženství. Tedy říkejte tomu jak chcete, ale Hitler ani Lenin se Stalinem nebyli křesťanskými vrahy. Co se týká fašismu, ten si tady často lidé zaměňují s Hitlerovým nacismem. Původně znamenal fašismus spolek proti komunismu, neměl žádné jiné ideje. Franco ať si o něm říkáte co chcete je zachráncem Španělska z teroru komunistů který je dodnes oslavován. Tito dobrodinci popravili více než 600 000 španělů, zničili památky a kostelů poničili přes 10000, z toho 1560 na kámen. Děkuji vám milí ateisté, že tuto marxistikou metodu na nás nechystáte.

 269. Bílá velryba

  Každý socialismus není založen na Marxovi. Někteří socialisté byli už před Marxem… 🙂

  Franco byl klerofašista a vrah. Svrhával demokraticky zvolenou vládu, jako Pinochet.

  Pozitivní křesťanství měla NSDAP přímo v programu. Viz. debata výše. Přeji pěkný den.

 270. Josef

  ad Bílá velryba
  S tím socialismem máte pravdu, vždyť mučedník Tomas Moore napsal dílo Utopia … Franco byl klerofašista pro komunisty a lháře. Napsal jsem Vám přece, že zastavil demokratické vyvražďování obyvatel. Znám příběh jednoho oblíbeného cikánského koňáka, kterému známí říkali, ať u sebe nenosí růženec. To odmítl, hlídka demokratické vlády u něj našla zbožné korálky, odvedla ho a hned zastřelila. Takovou demokracii snad schvalujete?
  Zmiňované totalitní režimy měly dobře zvládnutou propagandu. Katolická církev papežem Piem XI. zareagovala jasným varováním encyklikou „Mit brennender Sorge. “ v březnu r. 1937 proti Hitlerovu socialismu, v encyklice Divini redemptoris proti ateistickému komunismu. Směšné jsou hlavně výroky typu hitlerův papež, což je pozdější propaganda proti Piu XII., která mohla vzniknout až 10 let po válce, protože množství židů se po víálce vyjadřovalo s velkými díky ke katolické církvi i papeži, kteří s nasazením vlastních životů pomáhali pronásledovaným.

 271. Bílá velryba

  Papež Pius XI. měl spolky s Mussolinim, udělal konkordát s Hitlerem. Odsoudil v roce 1937 nacismus jako pohanství, ne jako ateismus. Papežové často odsuzovali i jiné křesťanské církve jako herezi, takže prostě měli jiný názor na křesťanství než nacisté, nic víc.

  Papež Pius XII., který přišel hned po Piovi XI. – měl k Hitlerovi spíš pozitivní vztah. Dokud nezačal Hitler prohrávat…

  Vyvražďovat se začalo hlavně až po povstání Franca. Pěkný den a někdy na viděnou, nemam již více času.

 272. Hraničář

  Bílá velryba
  17.10. 2017
  Papež Pius XII., který přišel hned po Piovi XI. – měl k Hitlerovi pozitivní vztah. …………………..

  Nejen papež měl k nacismu positivní vztah, i němečtí biskupové, kněží, řeholníci i samotní katolíici/křesťané. Samozřejmě jiný pohled byl v r. 1935 a jiný v r. 1945. Ale Pius XII. podřídil automatické exkomunikaci všechny katolíky, kteří by jen četli komunistickou literaturu, zatímco čtení literatury fašistické a nacistické, rovněž členství ve fašistických a nacistických stranách, ponechal bez povšimutí. Také sv. JP II. se více vyhraňoval vůči Sovětům než Němcům.

 273. Josef

  To je milí ateisté tvrzení proti tvrzení. Vy přičítáte papežům jakési viny za Hitlera, jakobyste nevěděli že církev byla opozice jeho totality. Křesťanů bylo vyvraždno v koncentrácích víc než židů. Pozitivní vztah Pia XII. je hovadina, vždyť tu výše uvedenou encykliku navrhoval již on za Pia XI., za přečtení knězem v kostele byl koncenrák. Více pro zájemce o historii např.https://www.proglas.cz/program/audioarchiv/?fulltext=K%C5%99es%C5%A5an%C3%A9+ve+st%C3%ADnu+h%C3%A1kov%C3%A9ho+k%C5%99%C3%AD%C5%BEe . Pozitivní vztah k boji se SSSR mohl být, protože Hitler byl z počátku chápán jako osvobození od komunistického útlaku. Přes to byla od začátku církví odmtnuta jeho rasová teorie. SS jednotky byly údajně podrobeny jakémusi zasvěcení nebo iniciaci do pangermánského pohanského náboženství.

Komentáře nejsou povoleny.