Předvolební průzkum: Chtějí české politické strany zavést proti-rouhačský zákon?

Autor | 17.10. 2017

Rada pro lidská práva při OSN dlouhodobě vyzývá, aby země, ve kterých jsou stále platné proti-rouhačské zákony, tyto zákony zrušily. Jsou totiž silně diskriminující a v rozporu s Listinou základních práv a svobod: diskriminují nevěřící ale i příslušníky náboženských minorit. V posledních letech jsme alespoň v Evropě svědky pozitivního trendu, své proti-rouhačské zákony zrušili postupně na Islandu, v Norsku, na Maltě a naposledy v Dánsku (byť až na druhý pokus). V jiných evropských zemích však tyto zákony stále zůstávají v platnosti. Jmenujme třeba Irsko, Německo, Řecko, Polsko či Finsko. Ve Finsku se o zrušení tamního proti-rouhačského zákona pokusili v roce 2015 Zelení, avšak tvrdě narazili. Tehdejší ministryně spravedlnosti, Anna-Maija Henriksson, totiž prohlásila, že proti-rouhačský zákon je pro Finsko „nezbytný“. V jiných zemích je trend dokonce přesně opačný: Rusko zavedlo svůj proti-rouhačský zákon (ve formě zákona kriminalizujícího „urážku náboženského cítění“) teprve v roce 2013. Podobně jako ve Finsku neprošlo zrušení proti-rouhačského zákona ani na Novém Zélandu. Tam se o zrušení pokoušeli poslanci novozélandské klasicky liberální strany ACT, avšak neúspěšně. Vůbec nejsmutnější je na existenci proti-rouhačských zákonů v zemích, jež řadíme do západního civilizačního okruhu to, že si jej berou za vzor islámské země, které „zločiny“ rouhání se trestají drakonickými tresty. Ve dvanácti z nich je rouhání se trestáno dokonce trestem smrti. I to bylo ostatně důvodem, který vedl například Island ke zrušení svého proti-rouhačského zákona. Na islandskou legislativu se totiž odvolávaly země typu Saúdské Arábie, což se Islanďanům pochopitelně nelíbilo.

V České republice Bohu dík proti-rouhačský zákon nemáme. Jak se však k proti-rouhačským zákonům staví české politické strany (a hnutí), kandidující v nynějších volbách do Poslanecké sněmovny? Pokud by byly zvoleny, pokoušely by se po volbách české strany o zavedení proti-rouhačského zákona v České republice? Případně, vyvolaly by o takovém zákonu alespoň diskusi na půdě českého parlamentu?

Právě tuto otázku jsem položil celkem sedmnácti politickým stranám, které kandidují ve volbách do Poslanecké sněmovny, jež proběhnou tento týden, v pátek 20. a v sobotu 21. října. Otázku jsem však stranám nepoložil přímo. Politických stran jsem se zeptal z pozice člověka, který by zavedení proti-rouhačského zákona v České republice uvítal a který tak politickým stranám píše, že by zřejmě volil takovou stranu, které by byly snahy o zavedení proti-rouhačského zákona sympatické.

Ještě, než se dostaneme k odpovědím, velmi stručně představím metodiku, jakou jsem postupoval. Každé straně jsem zaslal celkem dva maily, přičemž každý z mailů měl vícero adresátů. První mail jsem posílal na celorepublikové kontaktní maily stran, tajemníkům či tiskovým mluvčím stran, případně předsedům či významným figurám českých stran. Vzhledem k tomu, že má fiktivní postava, která se stran mailem dotazovala, „pochází“ z Brna, tedy z Jihomoravského kraje, druhý mail směřoval právě na adresy jihomoravských krajských centrál, jihomoravských stranických předsednictev či lídrům jihomoravských kandidátek. Maily jsem stranám rozesílal minulý týden v noci z úterý na středu.

Kontaktoval jsem 17 následujících politických stran (pořadí stran uvádím dle volebních čísel, které byly stranám přiděleny): Občanská demokratická strana (ODS), Česká strana sociálně demokratická (ČSSD), Starostové a nezávislí (STAN), Komunistická strana Čech a Moravy (KSČM), Strana zelených (Zelení), Rozumní, Strana svobodných občanů (Svobodní), Blok proti islamizaci (BPI), Česká pirátská strana (Piráti), Referendum o Evropské unii (Referendum o EU), TOP 09, ANO 2011 (ANO), Křesťanská a demokratická unie – Československá strana lidová (KDU-ČSL), Realisté, Dělnická strana sociální spravedlnosti (DSSS), Svoboda a přímá demokracie – Tomio Okamura (SPD) a Strana práv občanů (SPO).

Ještě než se dostaneme k samotným odpovědím, pro přesnost dávám k přečtení znění mailu, který jsem všem stranám zaslal. Všechny politické strany dostaly totožné znění tohoto mailu.

Pokud se chcete podívat rovnou na odpovědi, můžete text mailu přeskočit.

Dobrý den,

jmenuji se Filip, je mi 31 a jsem z Brna. Píšu Vám za naši osmičlennou partu kamarádů – všichni jsme křesťané, to podotýkám hned na úvod. Volby se blíží a tak již nějaký ten pátek přemýšlíme, komu to letos „hodíme“. Snažíme se to brát zodpovědně, a tak jsme četli programy asi patnáctky kandidujících stran, včetně těch, které nám nebyly zrovna sympatické (abychom k některé ze stran nepřistupovali předsudečně).

Diskutovali jsme spolu dlouho, ale nakonec jsme došli k závěru, že až na některá specifická témata se programy stran dost překrývají. Navíc po vstupu do vlády se vždy činí různé kompromisy, dohody, strany se musí programově nutně ještě více sblížit atd. Vzhledem k tomu, že nám není jedno, jak bude budoucnost naší země vypadat, rozhodli jsme se, že naše parta nakonec podpoří tu stranu, která by nám slíbila, že se ve sněmovně alespoň pokusí prosadit jednu následující věc.

Poslední roky se neustále diskutuje migrace či islám. Spousta lidí se islámu a muslimů v Evropě obává. Důvodem těchto obav je však především ta skutečnost, že Evropa se už delší dobu utápí v bezhodnotovosti, ve ztrátě víry a v úpadku náboženství. Islám prosperuje, protože muslimové jsou ve své víře pevní a sebejistí. A my v Evropě? Pomalu ztrácíme půdu pod nohama. Zcela odmítáme xenofobní výpady vůči muslimům a islámu, odmítáme ale také sledovat, jak se naše náboženské dědictví a naše náboženská identita ztrácí v propasti času a dějin. Křesťanství bez debat představuje hlavní pilíř evropské / Západní civilizace. Co takhle přestat bojovat proti islámu a muslimům, a hledět si spíše toho, aby se z čím dál více bezhodnotové a bezbožné Evropy stala Evropa opět sebejistá, pevná ve svých křesťanských základech?

Dnes může křesťanskou víru urážet kde kdo. Dnešním lidem není svatý vůbec nikdo, dokonce ani Ježíš. Jak v takové atmosféře absolutního nihilismu a hodnotové prázdnoty chce kdokoliv „chránit“ Evropu před „strašákem islámu“? Islámu se bát nemusíme, bojme se pouze a jen naší vlastní hodnotové vyprahlosti, bojme se toho, že jsme (na rozdíl od muslimů) opustili Boha. Pak to podle toho v naší společnosti také vypadá.

Rozhodli jsme se tedy, že náš hlas dáme té straně, která by nám slíbila, že by v Poslanecké sněmovně navrhla nějakou formu proti-rouhačského zákona, případně zákona, který by trestal urážku náboženského cítění.

Ti liberálnější z Vás si teď zřejmě říkají, proč jsme tak „zpátečničtí“. Jsme ale skutečně zpátečníci? Proti-rouhačské zákony dnes fungují v celé řadě států Evropské Unie: Například v Irsku, Německu, Polsku, Řecku, Finsku a ještě donedávna i v Dánsku. Z neevropských křesťanských států mají proti-rouhačský zákon třeba na Novém Zélandu, v Salvadoru či na Filipínách. Samozřejmě nám nejde o nějaké drakonické tresty. Stačí urážku víry či ostentativní projevy rouhání se sankcionovat pokutami, případně podmínkou.

Přestaňme si sami pod sebou podřezávat větev a chraňme naši vlastní identitu. Ne hloupou xenofobií, ale třeba křesťanským Desaterem. Nejsme proti ateistům, chceme pouze, aby byl pilíř naší civilizace alespoň nějak chráněn.

Předem děkujeme za odpověď.

S pozdravem

Filip Balcar a kamarádi Jirka, Honza, Norbert, Ondra, Lukáš, Franta a David

Politické strany jsem rozdělil do celkem čtyř skupin. V první skupině se nachází strany, které zavádění proti-rouhačského zákona odmítly. Ve druhé skupině se nachází strany, které buď se zavedením proti-rouhačského zákony souhlasily, nebo jim byla tato idea sympatická, nebo slíbily vyvolání diskuse na toto téma na půdě Poslanecké sněmovny. Ve třetí skupině se nachází strany, které na mail sice odpověděly, avšak tato odpověď nijak nevyjasnila postoj daných stran k otázce (ne)zavádění proti-rouhačského zákona. Ve čtvrté skupině se pak nachází strany, které na mail vůbec neodpověděly. Pořadí stran v jednotlivých skupinách vždy uvádím chronologicky od té, která odpověděla nejdříve, až po tu, která odpověděla jako poslední.

Politické strany odmítající proti-rouhačský zákon v České republice:

Piráti, Svobodní, Zelení, Referendum o EU, STAN, ČSSD, ODS

První odpověď s negativním stanoviskem k zavedení proti-rouhačského zákona v České republice jsem obdržel od Pirátů. Za Piráty mi odpověděl Mikuláš Ferjenčík, pražský zastupitel, vedoucí mediálního odboru Pirátů a lídr pardubické pirátské kandidátky. Pan Ferjenčík uvedl, že nápad na zavedení proti-rouhačského zákona v České republice, kde je drtivá většina populace ateistická, považuje za zcela nereálný. Podotkl také, že on sám je křesťanem, avšak že si rozhodně nepřeje, aby se u nás víra vynucovala pomocí zákonů. Poté mi došla odpověď také od Radka Holomčíka, lídra jihomoravské kandidátky Pirátů. Pan Holomčík uvedl, že s celou řadou věcí, o kterých píšu, souhlasí, zejména pak s tím, že krize, která nedávno proběhla, byla především krizí hodnotovou. Jihomoravský lídr Pirátů uvedl, že sám coby římský katolík o vztahu náboženství a politiky často přemýšlí a neopomněl zmínit, že řada významných představitelů Pirátů je věřících, zmínil předsedu Ivana Bartoše, který se hlásí k Církvi československé husitské, a již zmíněného Mikuláše Ferjenčíka, který je evangelíkem. „Centrem mých politických úvah je naše Ústava (potažmo Listina práv a svobod) a ta říká 2 věci důležité pro náš kontext – za 1. naše země je striktně sekulární a za 2. ctíme svobodu slova. Přiznám se, že si nedovedu představit, jak by takový proti-rouhačský zákon měl vypadat, aby nebyl v rozporu s uvedenými body Ústavy. A ctění Ústavy by měla být naprosto základní hodnota pro každého demokratického politiky,“ uvedl Holomčík.

Druhá odpověď se záporným stanoviskem přišla od Svobodných. Za jihomoravský kraj mi odpověděl Pavel Mises, člen republikového výboru a brněnský koordinátor Svobodných a zároveň i kandidát v jihomoravském kraji, který napsal, že mě asi zklame, ale že Svobodní jsou strana „která prosazuje sekulární stát (odluku státu od církve) a svobodu slova, takže takový zákon by nebyl v souladu s hodnotami, které zastáváme.“ Pan Mises také podotknul, že případný proti-rouhačský zákon by v důsledku znamenal, že by nikdo nemohl kritizovat nejen křesťanství, ale i jiná, nekřesťanská náboženství. Pavel Mises momentálně zastává také funkci člena volebního týmu Svobodných, jeho odpověď tak lze chápat i jako vyjádření Svobodných mimo Jihomoravský kraj.

Třetí stranou, která se proti zavedení proti-rouhačského zákona vymezila, byli Zelení. Za jihomoravské vedení Zelených mi odpověděl Matouš Vencálek, trojka na jihomoravské kandidátce. Pan Vencálek v úvodu mailu napsal, že Zelení jednoznačně ctí svobodu vyznání, ale také fakt, že jsme sekulárním státem, tedy že církev a stát jsou od sebe odloučeny. Uvedl také, že s nutností ochrany svobody náboženského vyznání Zelení souhlasí a následně ocitoval § 335 trestního zákona, přičemž podle Zelených tento zákon náboženské vyznání chrání dostatečně. Pan Vencálek také uvedl, že není pravda, že “kde kdo může urážet křesťanskou víru“ (což je formulace z mého mailu) a proti-rouhačský zákon by tak byl podle názoru Zelených nadbytečný. Závěrem pan Vencálek konstatoval, že „bojovat za křesťanské hodnoty a proti úpadku náboženství ve společnosti je bezpochyby nezadatelným právem každého, kdo takovou potřebu cítí, avšak není tak dle mého názoru možné v moderní západní společnosti činit formou zákona, který by snad nějakým způsobem stavěl některou náboženskou víru nad jiné – lidé musí mít svobodu se přihlásit či naopak nepřihlásit k jakékoli víře, a to beze strachu z jakýchkoli postihů či diskriminace. V tom má tkvět role státu – šíření víry a apologetika je úkolem církví a náboženských společností“. Od republikové centrály Zelených mi odpověď nedorazila.

Se zaváděním proti-rouhačského zákona nesouhlasí ani nově vzniklá strana Referendum o EU. Za stranu předsedy Františka Matějky mi odpověděl Pavel Chleborád, člen předsednictva hnutí. Dle pana Chleboráda naše civilizace stojí na třech pilířích, kterými jsou Desatero, řecká filosofie a římské právo. Česká republika je pak dle něj sekulárním státem, který uznává svobodu víry. Pan Chleborád mi v mailu také položil otázku: „Uvědomujete si, že Váš požadavek [na zavedení proti-rouhačského zákona, pozn. autor] by mohl nahrát vyznavačům víry, která je v rozporu s těmito hodnotami?“. Závěrem pan Chleborád napsal, že Referendum o EU podporuje křesťanství, ale je obecně proti kodifikaci víry do Ústavy či zákona. „To bychom se potom nelišili od islámu, který také vnímáte kriticky. Jednoznačně budeme hájit právo člověka, jako stvoření Boha k obrazu svému, si svobodně zvolit,“ uzavřel Chleborád.

Pátou stranou nesouhlasící s proti-rouhačským zákonem v ČR jsou STAN. Tato strana představuje speciální případ: odpovědi, které mi došly z jihomoravské krajské centrály, se totiž lišily od odpovědi z republikové centrály i od odpovědi předsedy strany, pana Gazdíka. STAN každopádně musím pochválit, jelikož mi od této strany došlo nejvíce odpovědí, celkem čtyři. Odpověděl mi dokonce, a to docela obsáhlým mailem, přímo předseda strany, Petr Gazdík. Nyní tedy k odpovědím a začněme těmi jihomoravskými. První odpověď přišla od Jakuba Krainera, tajemníka jihomoravských Starostů a nezávislých. Ten mi napsal, že je mu můj mail sympatický a položil mi několik otázek. Například se mě zeptal, jak přesně bych si takovou urážku náboženství představoval v paragrafovém znění, do kterého zákona by měla být vložena či jak volná nebo naopak konkrétní by měla být. Dále mi slíbil, že tento podnět bude řešit s poslanci STAN, kteří budou případně zvoleni do Poslanecké sněmovny. Jako druhá mi odpověděla Jana Krutáková, předsedkyně jihomoravského krajského výboru STAN a lídryně jihomoravské kandidátky. Ta uvedla, že se slovy Jakuba Krainera zcela souhlasí.

Pak ovšem v případu STAN nastal zvrat. Odpověděl mi Karel Kreml, celorepublikový tiskový mluvčí STAN. Ten napsal: „Asi Vás nepotěším, ale platí svoboda slova. Taky s podobnými věcmi nesouhlasíme, ale vždy budeme hájit, aby měl každý právo říkat, co si myslí.“ Posléze odpověděl i předseda strany, Petr Gazdík. Ten uvedl, že je také křesťanem (katolíkem) a že mu odkaz a hodnoty křesťanské Evropy rozhodně leží na srdci. „Urážení víry druhého mi vždy přijde hloupé a nemístné. Náboženství – a niternou víru zvlášť – považuji za věc veskrze osobní, za věc, které by se druhý člověk neměl dotýkat. Sám se setkávám s názorem, že víra je “jen berlička” pro lidi, kteří “nemají odvahu” žít bez ní. Nemyslím si to. Svůj život považuji za nezasloužený dar. Zároveň ale vyznávám přesvědčení svého kamaráda a kněze, který říká, že dar víry není dán každému. Sám vidím, že Evropa se často propadá do relativismu, ztráty hodnot. To ale – a to je mé hluboké přesvědčení – nezvrátí žádný tlak a žádný zákon,“ odpověděl předseda Gazdík. A pokračoval: „Takže se dostávám k Vaší otázce: ne, neprosazovali bychom protirouhačský zákon. To, co je neslušné, nevhodné a hloupé (myslím tím urážení víry druhého), se nemá dle mého postihovat zákonem. Zákon má postihovat násilí, ne myšlenky. Zřejmě jsem Vás neuspokojil a možná jsme přišli o několik hlasů. Nemohu ale mluvit proti svému přesvědčení.“ Musím říct, že odpověď pana Gazdíka pro mě byla obrovským překvapením. Velmi pozitivním překvapením. Nepopulistický a rozumný přístup pana Gazdíka, který navzdory své víře z pozice předsedy STAN uvedl, že by proti-rouhačský zákon rozhodně nepodpořili, skutečně oceňuji.

Pátý mail s negativní odpovědí dorazil od ČSSD. Odpověděl mi Michal Škerle, tajemník KVV ČSSD v Jihomoravském kraji. Ve své odpovědi sdělil, že „ČSSD nebude navrhovat žádnou obdobu zákona, který zmiňujete, protože tento by byl v rozporu s demokratickým řádem a ústavní tradicí České republiky“. Stručné a jasné. Pan Škerle v závěru také podotkl, že to neznamená, že by si ČSSD nevážila křesťanských hodnot solidarity a pomoci bližnímu svému, jelikož tyto hodnoty dle pana tajemníka tvoří základ volebního programu ČSSD. Od republikové centrály ČSSD mi odpověď nedorazila.

Poslední stranou, která se negativně vymezila vůči zavedení proti-rouhačského zákona, byla ODS. Bylo mi odpovězeno z hlavního kontaktního mailu strany a odpověď byla podepsána Davidem Borským. Pan Borský napsal, že ODS je liberálně-konzervativní stranou, která se nevymezuje proti islámu, ale proti islamismu a dle které vyznání patří do soukromé sféry každého člověka. „Nemáme proto v plánu omezovat svobodu slova. Jsme přesvědčeni, že například satira, vtip, nadsázka a nadhled jsou tím, co je součástí “západních hodnot“,“ odpověděl Borský jednoznačně.

Odpovědi všech předchozích stran jsou velmi pozitivní a povzbudivé: předsudky a nesympatie stranou, faktem zůstává, že všechny výše uvedené strany odmítly zavedení proti-rouhačského zákona v České republice a ve většině případů argumentovaly i tím, že žijeme v sekulárním státě. Nyní se však dostáváme k méně povzbudivé části předvolebního průzkumu.

Politické strany schvalující proti-rouhačský zákon v České republice či sympatizující s jeho ideou:

TOP 09, SPO, Rozumní, KDU-ČSL, BPI

Ať už vezmu v potaz strany, které odpověděly záporně či které odpověděly kladně, vůbec první stranou, která na můj mail zareagovala, byla TOP 09. Straně tak jistě patří pochvala za rychlost. Tím však veškerá pozitiva bohužel končí. Za TOP 09 mi odpověděl Vlastimil Válek, brněnský zastupitel a lídr jihomoravské kandidátky. Přiznám se, že z odpovědi pana Válka mě úplně zamrazilo. Pan Válek napsal, že je podle něj velmi snadné slíbit, že ve sněmovně bude prosazovat proti-rouhačský zákon, protože se obává, že by mi prosazení proti-rouhačského zákona až na pár výjimek slíbila každá strana. Dost dobře si nedovedu představit myšlenkové pochody, které někoho vedou k tomu, že si myslí, že by kriminalizaci rouhání se chtělo prosazovat takřka celé politické spektrum. Pan Válek dále uvedl, že za člověka by však měly mluvit především činy a nikoliv jen slova. Dodal, že Desatero považuje za nejlepší ústavu, kterou zatím nikdo nepřekonal. Posteskl si také nad tím, že se náš stát, ale i obecně velká část Evropy odvrací od křesťanských hodnot. „S tím, co píšete, lze bezezbytku souhlasit. Tím, že budeme bojovat proti islámu, nezachráníme křesťanství. Je to na každém z nás, na svědectví, které podává svými činy a skutky, ne sliby,“ podotkl Válek. Na tom samotném by nebylo vůbec nic špatného. Lídr jihomoravské kandidátky TOP 09 však pokračoval: Ono, ničí náboženství se nemá urážet a ano, dovedu si představit, že o podobném zákoně otevřu diskusi,“ napsal Válek. Závěrem dodal, že problém je podle něj ale jinde: „ve ztrátě slušnosti, v tom, že vyšší mravní princip je směšné zpátečnictví a sobeckost a vlastní prospěch novou vírou. Každý chce brát a nikdo nechce dávat. Pokud se této povodni nepodaří postavit hráz, smete nás všechny,“ zakončil svůj mail Válek.

Za TOP 09 mi dále odpověděl i Jakub Hnát, tiskový mluvčí strany. Pan Hnát mě nejprve ubezpečil, že stejně jako já a moji přátelé i TOP 09 odmítá xenofobii a zbytečnou hysterii, které dle něj někteří politici zneužívají či ji dokonce přímo vyvolávají. Dále mě upozornil, že v programu TOP 09 jsem se jistě dočetl, že pro TOP 09 stojí naše kultura na odkazu křesťanství. „Ačkoliv se jedná o program pro nadcházející volby, TOP 09 má tento postoj ve svých genech,“ glosoval postoj TOP 09 k tématu Hnát. Tiskový mluvčí „Topky“ dále jako příklad uvedl aktivity poslankyně Niny Novákové, která navrhovala úpravu školského zákona. „Paní poslankyně prosazovala, aby bylo mezi obecné cíle vzdělávání zařazeno také pochopení a osvojení evropských kulturních hodnot a tradic vycházejících z duchovního odkazu antiky, křesťanství a humanismu.“ Pan Hnát mě následně odkázal na dva následující texty o návrhu poslankyně Novákové. V prvním textu si můžeme přečíst následující citaci Novákové: „Aktuální situace v naší zemi i v Evropě ukazuje, že je třeba znovu upevnit kulturní základ, který chceme předávat novým generacím a který může spoluurčovat tvář naší země v budoucnosti. (…) Evropská kultura musí být pro obyvatele naší země tím, co přijmou a co si osvojí.“

Ve druhém textu, který je editovaným přepisem projevu poslankyně Novákové z jarní schůze PS, Nováková mimo jiné říká: „Dámy a pánové, prosím, v Poslanecké sněmovně jsme snad schopni rozlišit náboženství, to, co se mi stále jaksi podstrkuje ze strany Ministerstva školství, že chci zavádět křesťanství jako náboženství do škol. Jsme snad schopni odlišit náboženství, ideologii a kulturu. Já hovořím o křesťanské a židokřesťanské kultuře. (…) My bezmyšlenkovitě přistupujeme na to, jak v Evropské unii zesiluje zase ideologie sekularismu. Je jasné, že školy nesmějí být závislé a navázané na nějaké náboženství. Ale sekularismus, který bere vlastně duchovní rozměr všem, je úplně něco jiného.“

Názor nechť si čtenář udělá sám. Tiskový mluvčí TOP 09 Hnát každopádně mail zakončuje následovně: „Věříme, že návrh paní poslankyně Novákové je nejenom účinný ve svých důsledcích, ale také je možné na něm mnohem snáze nalézt politickou shodu, než by bylo případné schvalování antirouhačského zákona.“ Jinak řečeno: důsledky proti-rouhačského zákona podporujeme, jen jich chceme dosáhnout jinou cestou.

Druhou partají, která se jednoznačně postavila za zavedení proti-rouhačského zákona v České republiky, je Strana práv občanů, hradní strana prezidenta Miloše Zemana. Za SPO mi odpověděl Marian Keremidský, bývalý starosta Znojma, jihomoravský krajský zastupitel, místopředseda SPO a také krajský lídr jihomoravské kandidátky SPO. Pan Keremidský mi odpověděl, že „program SPO Pevné české kořeny vychází z českých kořenů, ke kterým patří základy a pilíře křesťanské civilizace, kterou je třeba chránit, o tom není třeba diskutovat“. Pan Keremidský si dále povzdechl, že se dnes chrání spíše vše ostatní, než křesťanství. Můj námět, tedy trestat tzv. urážku náboženského cítění, označil Keremidský za zajímavý. „Nicméně, v případě našeho zvolení do Parlamentu, je to zajímavý námět pro možný legislativní návrh. Pokud bude ve Sněmovně politická vůle, já osobně jsem ochoten tento návrh podpořit,“ zakončil mail Keremidský a podpořil případné zavedení proti-rouhačského zákona v České republice. Následně mi odpověděla i Jana Fialová, místopředsedkyně jihomoravské SPO, která se odkázala na odpověď pana Keremidského. Od republikové centrály SPO mi odpověď nedorazila.

Kladně se k zavedení proti-rouhačského zákona vyjádřili také Rozumní předsedy Petra Hanniga. Celý název této strany, který jsem zde dosud neuvedl, zní: ROZUMNÍ – stop migraci a diktátu EU – peníze našim občanům, důchodcům, dětem, zdravotně postiženým…. Rozumní jsou stranou, která v rámci nadcházejících voleb spolupracuje například i s Národní demokracií Adama Bartoše či s obskurní Demokratickou stranou zelených. Na dotaz mi odpověděl sám předseda Petr Hannig. Hned na úvod podotkl, že on sám je praktikujícím katolíkem už od dětství. Následoval výčet dalších souvisejících „funkcí“: ministrantem byl pan Hannig od osmi let, varhaníkem pak byl v kostelech kolem Ústí nad Labem od jeho dvanácti let. Zdůraznil, že Rozumní ctí tradice a to ve všech ohledech, že chtějí, aby mládež respektovala autority. Dále zdůraznil, že Rozumní chtějí zavést, aby národní symboly včetně prezidenta byly nehanobitelné pod trestní sazbou. A jeho výčet pokračoval: „Rozumní prosadí, aby náboženské symboly byly nedotknutelné (nebudeme to ovšem nazývat rouhačstvím – ale nedotknutelností náboženských symbolů) s trestní sazbou pro překročení tohoto zákona.“  Petr Hannig poté zdůraznil, že Rozumní jsou proti hanobení jakéhokoliv náboženství tak, jak ho provozuje třeba časopis Charlie Hebdo, který Rozumní odsuzují. Rozumní také ústy předsedy Hanniga chtějí „upřednostnit náboženství, které je spjato s naší kulturní tradicí, tak jak tomu bývalo a leckde ještě je“. V neposlední řadě Hannig upozornil, že program Rozumných se jmenuje symbolicky „Desatero Rozumných“. Mail pan Hannig zakončil následující větou: „Takže, mladí přátelé, doporučuji vám volit KDU- ČSL či TOP09, i když ty, z důvodů politické korektnosti žádný takový zákon, týkající se zavedení zákona proti rouhačství nebudou nejenomže prosazovat, ale ani podporovat, ba se obávám, že budou proti.“ No, tak to jste se, vážený pane předsedo Hannigu, skutečně poněkud přepočítal.

Následující stranou, která se k proti-rouhačskému zákonu vyjádřila kladně, je právě KDU-ČSL. Za lidovce mi došla odpověď z Ústřední kanceláře KDU-ČSL podepsaná analytikem Mariánem Sekerákem. Pan Sekerák mi napsal, že „mám nepochybně pravdu, když píšu, že místo nenávisti a odsudkům vůči jiným náboženstvím je mnohem vhodnější pozitivně propagovat hodnoty, které vyznává část evropské civilizace“ a následně mě ujistil, že v KDU-ČSL pro to dělají maximum. „Co se týče tzv. zákona proti rouhání, momentálně takovýto návrh není zahrnut do předvolebního programu KDU-ČSL. To však neznamená, že by v budoucí Sněmovně nemohla proběhnout o takovéto právní normě diskuse, iniciovaná například i KDU-ČSL. Je totiž faktem, že takovýto typ legislativy mají i některé liberálně-demokratické země, tedy nejedná se pouze o muslimské země,“ napsal Sekerák. Popravdě nevím, zdali je to spíše úsměvné nebo k pláči. Zatímco země jako Island či Norsko své proti-rouhačské zákony v uplynulých letech zrušily s ohledem na to, že se na ně odkazovaly země jako Saúdská Arábie či Írán, které zločiny typu rouhání se či urážky náboženského cítění trestají trestem smrti, česká KDU-ČSL uvádí, že proti-rouhačské zákony nejsou přítomny pouze v muslimských zemích, nýbrž i v některých západních liberálních demokraciích. A proč si tedy nějaký takový pěkný proti-rouhačský zákon nepořídit i u nás, že ano?

Pátou stranou pozitivně nakloněnou proti-rouhačskému zákonu je Blok proti islamizaci předsedkyně Jany Volfové. Odpověď za BPI sepsala práva předsedkyně Volfová, která hned na úvod mailu připomněla, že jedním z hlavních hesel BPI je, že „jsme zemí univerzit a katedrál ne mešit a zákonu šaría“. Volfová napsala, že v řadách BPI je mnoho věřících a že proto také BPI zahájila Den české státnosti 28. září mší svatou v katedrále svatého Víta. Volfová zdůraznila, že BPI nenapadá muslimy, nýbrž pouze islám, který je dle ní neslučitelný s našimi křesťanskými kořeny. K samotnému proti-rouhačskému zákonu předsedkyně BPI řekla, že o takovém zákonu strana doposud neuvažovala, avšak že se jedná o zajímavý podnět pro programovou komisi strany. „Voličům nelžeme, takže vám hned neslíbím, že takový zákon budeme okamžitě prosazovat, ale určitě o něm začneme uvažovat,“ zakončila mail Volfová.

Politické strany, které odpověděly, ale nevyjádřily se k proti-rouhačskému zákonu:

DSSS

Kategorii samu pro sebe tvoří Dělnická strana sociální spravedlnosti. Za DSSS mi odpověděl Erik Lamprecht, tajemník DSSS, předseda KO DSSS v Jihomoravském kraji a také jednička na kandidátce DSSS tamtéž. Odpověď, kterou mi pan Lamprecht zaslal, se však žádným způsobem nedotýkala otázky proti-rouhačských zákonů. Posuďte sami: „Hlavní nebezpečí spatřujeme v imigraci Neevropanů jako takové a s ní nesoucích se kulturně-biologických změn. Expanze islámu je pouze jedním s tímto svázaným a nesoucím se faktorem. Náboženství jako takové nám nevadí a jsme plně pro náboženskou svobodu za podmínky, že neohrožuje budoucnost naší vlasti.“ Z takové odpovědi skutečně nejsem schopen rozklíčovat vztah DSSS k proti-rouhačským zákonům. Jediným vodítkem by snad mohla být zmínka o tom, že strana je plně pro náboženskou svobodu, avšak tuto formulaci uslyšíte i od KDU-ČSL či Rozumných, které s ideou proti-rouhačského zákona sympatizují. Odpověď DSSS jsem tak zařadil do kategorie nejednoznačných odpovědí.

Politické strany, které vůbec neodpověděly:

KSČM, ANO, Realisté, SPD

Poslední skupinu tvoří strany a hnutí, které můj mail tzv. vyignorovaly a vůbec se neobtěžovaly s odpovědí. Patří sem komunisté, ANO Andreje Babiše, Robejškovi Realisté a partaj Tomia Okamury.

Článek zakončím tak trochu v duchu Okamury, jelikož se Vás zeptám: Co na postoje českých politických stran k problematice proti-rouhačských zákonů říkáte? Napište nám to do komentářů a článek sdílejte a šiřte!

112 thoughts on “Předvolební průzkum: Chtějí české politické strany zavést proti-rouhačský zákon?

 1. Bílá velryba

  Co Robejšek? Proč to asi ignoroval? Ono se to k němu nemuselo ani dostat přes jeho spolustraníky.

  Jinak některé strany jsou sice proti zavádění proti-rouhačského zákona, ale jsou pro zákony hate-speech, pod což se vejde skoro všecko. Hezký den.

 2. A.S. Pergill

  1. Proti rouhačské i proti “hate speech” zákony lze zcela jistě koncipovat tak, že jimi budou chráněni i ateisté proti útokům a dehonestačním výrokům ze strany věřících a jejich představitelů (jakých jsme svědky poměrně často). Problém vidím v neochotě policie a justice je takto uplatňovat.
  Je jasné, že při masívním zneužívání těchto zákonů, a to zejména proti šíření pravdivých informací o konkrétních náboženstvích a poměrech ve státech kde dominují (jsme toho svědky v ostatních státech EU a do jistéí míry i u nás), je lépe takovéto zákony nemít. Viz případ “demokratického” Německa, kde padlo půl roku nepodmíněně za zveřejnění (obecně známé, je v kdejaké knize o historii WW2) fotografie cicmajících se Hitlera a velkého jeruzalémského muftího, ukazující názorně skutečné vztahy mezi nacismem a islámem.

  2. SPD chce zavést neomezené referendum. Něco takového by více prospělo ateistické většině než věřící menšině (a zejména té církevně organizované).

 3. Jan

  Topka překvapila, tuhle jejich klerofašistickou tvář jsem neznal. Teda ne, že bych je chtěl volit.

 4. anetalinda

  Mě tedy Top09 nepřekvapila. Je to taková prodloužená ruka KDU-ČSL. Není divu. Vždyť Langšádlová touží po tom, aby se zmínka o křesťanských kořenech dostala do ústavy a pro některé čelní představitele je sekularizace dokonce hrozbou. OMG 🙂

 5. toli

  KDU jsou socanští pánbíčkáři a TOP pravicoví pánbíčkáři ,právě proto se rozštěpili.Takže obojí je odpad,nebrat….

 6. GOS

  Tak Rozumní moc rozumu nepobrali, ale zaráží mě Blok proti islamizaci, kdy hlavně islám tvrdě trestá rouhání a oni by za rouhání chtěli trestat také?

 7. A.S.Pergill

  @GOS, ale i autor
  Ona je otázka, co se tím pojmem myslí, protože takový zákon může klidně trestat i dehonestaci ateistů, jakou provádějí muslimové zcela běžně, i dehonestaci (ale také výhrůžky, a to až explicitně usmrcením, opět u muslimů zcela běžný jev) vyznavačům jiných náboženství.
  Problém ovšem vidím ve vysoké míře “selektivní slepoty” policie a justičních orgánů, která ani na úrovni současných zákonů trestné aktivity u muslimů (ale i dalších náboženských fanatiků) ignorují a nestíhají. Když se k tomu připočte nechuť prosazovat platné zákony i v jiných oblastech, kde se dostávají věřící (a zejména muslimové) do konfliktu s normálními lidmi, případně naprosto nesmyslné výjimky ze zákonů pro muslimy a jiné věřící, vzniká z toho velmi nevábný koktail.
  Čili podpora SPD s jejím programem referend a zákazu islámu (ono by stačilo tvrdě a nekompromisně vynucovat dodržování platných zákonů, aby se jim tu přestalo líbit) je pro ateisticky orientovanou osobu docela racionální věc.

 8. mulit

  Volím SPD, nejen kvůli islámu, ale kvůli tomu, že chtějí zrušit inkluzi, kvůli zestátnění exekutorů, posílení pravomocí NKÚ, zrušení senátu a snížení počtu poslanců, zákon o prokázání původu majetku. Sociální dávky jen těm, co posílají děti do školy a mají čistý trestní rejstřík. Nezvyšovat věk odchodu do důchodu. Referendum o odchodu z EU.

 9. Hebért

  Pergille, nejde o to, aby to bylo pro všechny, jde o to, aby tyto hloupé zákony vůbec nebyly. Já nepotřebuji řvát kvůli urážce, pokud protistrana je uřvaná, jde o to, aby se nedořvala. Kašlu na to, aby mě chránil nějaký zákon před urážkou, nejsem slaboch. Ale druhá strana, pokud je slabošská, by neměla mít tu možnost stejně jako já. V případě hrozeb násilím je to už něco jiného.

 10. toli

  @MULIT
  Volím SPD, nejen kvůli islámu, ale kvůli tomu, že chtějí zrušit inkluzi, kvůli zestátnění exekutorů, posílení pravomocí NKÚ, zrušení senátu a snížení počtu poslanců, zákon o prokázání původu majetku. Sociální dávky jen těm, co posílají děti do školy a mají čistý trestní rejstřík. Nezvyšovat věk odchodu do důchodu. Referendum o odchodu z EU.

  Tak to jsi zde asi jediný 🙂

 11. toli

  SPD je vhodná pro bezmozky co nedokáží dotáhnout myšlenku do konce. Namátkou vybírám-odejdeme z EU a co jako bude dál ? Vytvoříme tady ostrůvek chudoby a nestability ? EU vznikla jako pojistka proti válce-státy které jsou propojené do soustátí se sebou neválčí.V tomto ohledu funguje EU SKVĚLE A VELMI DLOUHOU DOBU.Co vím tak Angláni už litují že naletěli populistům a hlasovali pro brexit,a to ještě na ně brexit nedopadnul.Jenže už vidí co je to všechno bude stát,navíc Británie už nebude velká,protože se skládá ze Skotska a Walesu,a ti chtějí v EU zůstat.
  Dále -děti nemohou za to že fotr nebo matka nemá čistý trestní rejstřík,takže nevím proč by měli přijít o peníze.Senát vnímám jako určitou pojistku proti stupiditám co tak chodí ze sněmovny a snížení počtu poslanců je rovněž kontraproduktivní.Když jich je více tak se těžko mohou domluvit a škodit.
  A to už vůbec nemluvím o tom že SPD je proti manželství pro všechny,takže za mne určitě ne.
  Už mám vybraného svého poslance za ANO,který už v parlamentu je,bude tam opět a dokonale hájí moje zájmy.

 12. Honza Werner Post author

  Já volím opět na jistotu: budu volit sám sebe (na jihomoravské kandidátce Svobodných) 🙂

 13. toli

  Svobodní jsou svobodní jen ekonomicky,lidsky jsou tradičně křesťanští a to žel vnímám jako odpad (nebrat osobně).Navíc nemají šanci se tam dostat s nějakými 2% preferencí,takže vyhozený hlas……

 14. Ateistický laik

  Doufám, že Honza Werner alias Filip Balcar tímhle tématem jen “provětral” smrduté odpovědní kanceláře stran :-), a “nápad” zapadne někam hluboko. A doufám, že žádnou stranu, která deklarovala, že by o tom uvažovala to prostě nenapadne dát na přetřes do sněmovny. A doufám, že strany, které deklarovaly, že toto nepodpoří, ty prvé, když už je takový blbý nápad vyblekotají ve sněmovně, pošlou s tímhle nápadem do (_!_). 🙂 Myslím si, že je potřebnějších zákonů, než nově vyrábět další gumový zákon.
  Na závěr bych se zeptal věřících, proč si to rouhání neošetří bůh sám, proč k tomu musí potřebovat lidi jako prostředníky? 🙂

 15. Honza Werner Post author

  toli: Svobodní fakt nejsou tradičně křesťanští, to bych tam zrovna já vážně nebyl 🙂

 16. mulit

  toli napsal:
  SPD je vhodná pro bezmozky

  Toli, to byl důvod, proč jsem se cca před rokem a půl s tebou už nechtěl nikdy vybavovat po telefonu a proč jsem ti bloknul i email, abys mi nemohl psát. Nejsi demokrat. Nepřeješ si pluralitu, ale chceš převálcovat. Urážet člověks jiným politickým názorem. Já ti to vracet nebudu. Nebudu ti psát, že když jsi volič ANO, že jsi bezmozek. Protože na rozdíl od tebe jsem demokrat a respektuji pluralitu názorů. Nechci převálcovat svým názorem druhé. Jenom jsem napsal, koho volím. A někdo jiný může zase napsat, koho volí on. Co člověk, to volič jiné strany. To je normální. Nenormální je právě tvá snaha po bolševickém převálcování. A pak i urážky. Kdybys měl moc, tak tvůj názor vnutíš lidem povinně? Chtěl bys být diktátor? I z tvého telefonování to tak vypadalo. Jsi divný psycholog. Já ti toho psychologa nevěřím. Jak můžeš mít s takovým přístupem klienty? Ty jsi určitě spíše bývalý generál ve výslužbě, dneska už nečinný, po mrtvici. Ale ta povaha generálská ti zůstala. Chceš rozkazovat. A urážet. Tomu říkám bolševismus. Ne ve smyslu komunismu, ale ve smyslu převálcování a nerespektování vůle a svobody jiných.

  Ale jsem rád, že si tu s vámi, ateisty, píšu. Páč nejste ani o píď lepší než pobožní. Chcete mít moc a ovládat a drtit. A hlavně všude cpát nějakou ideologii. Ne všichni, ale tak polovina ateistů ano.

 17. toli

  Jsi se tady zmiňoval že uvažuješ o odchodu od nich právě proto že jsou svobodní jen ekonomicky a ten zbytek je hodně cáklý křesťanstvím.Ono stačí jen poslouchat Macha a člověk hned ví na čem je,nevím jak dlouho svobodní existují ale fakt že jim volby od voleb neustále klesají preference také o něčem svědčí.Fakt že voliči jednou (a naposled) pustili Macha do parlamentu EU je o tom že pro českého voliče nejsou eurovolby zase tak důležité jako ty české parlamentní.

 18. Hebért

  Já ti např. mulite nikdy necpal ideologii, ale logické myšlení platí pro všechny, jestli bereš 2+2=4 za ideologii, tak pak jsem ti cpal ideologii, ale správnou ideologii.

  Jinak souhlasím s tím, že každý má právo si vybrat v rámci jistých mezí v tom, co považuje za prioritu. Také uvažuji i nad SPD. Jako vysokoškolsky vzdělaný člověk uvažuji nad Okamurou, jako menším zlem. Tak se z toho nepo…

  Uvažuji také nad Realisty. Nedám to sluníčkářům ani nápad. Sám mam mezi bývalými spolužáky kádrováky, ale už se s nimi nebavím. Islám je dnes zlo č. 1 a jeho šíření je zlo ve jménu multikulturalismu. Podle toho se zařídím.

  Rozhodně to nedám svobodným ani pirátům ani zeleným ani velkým klasickým stranám. Důvody sem zde již dříve uvedl, stačí si je najít.

  Tím se chci zastat mulita, byť si kritiku často také zaslouží. Jako ostatně každý. Hezký den a třeba někdy.

 19. Honza Werner Post author

  toli: V každé straně najdeš liberální a konzervativní křídlo, od komunistů přes socdem a ods až po Svobodné. Já kandiduji v Jihomoravském kraji, máme rozhodně nejliberálnější kandidátku z celé republiky. Jinak řečeno, na naší kandidátce jsem zcela s čistým svědomím. V jiných krajích jsou někde lidé, co mi názorově vadí, jinde zase lidé, které mám rád. Jinak není pravda, že máme každé volby méně hlasů, naopak, máme každé volby více hlasů než ty předchozí. V minulých volbách do Poslanecké sněmovny jsme měli méně než při naší první účasti, a letos budeme mít více než před čtyřmi roky.

 20. toli

  Toli, to byl důvod, proč jsem se cca před rokem a půl s tebou už nechtěl nikdy vybavovat po telefonu a proč jsem ti bloknul i email, abys mi nemohl psát. Nejsi demokrat. Nepřeješ si pluralitu, ale chceš převálcovat. Urážet člověks jiným politickým názorem. Já ti to vracet nebudu. Nebudu ti psát, že když jsi volič ANO, že jsi bezmozek. Protože na rozdíl od tebe jsem demokrat a respektuji pluralitu názorů. Nechci převálcovat svým názorem druhé. Jenom jsem napsal, koho volím. A někdo jiný může zase napsat, koho volí on. Co člověk, to volič jiné strany. To je normální.

  Sorry,ale normální je domýšlet důsledky svých činů,o tom byl můj příspěvek.Že je Okamura populista který slíbí A (TEDY TO CO CHCE LID SLYŠET) ale už neřekne B tedy dopady svých slibů respektive jejich nereálnost tak o tom žádná, to je fakt. A sám Okamura má k demokracii tak daleko jako nikdo tady. Zajímal jsi se někdy o to jakým způsobem řídí to své hejno ? Proč se jeho první strana rozštěpila ? Protože toho hajzla měli už plné zuby a Fiala je subík,takže šel za svým páníčkem protože mu to tak vyhovuje.Úplně na samém začátku jsem ještě v dobách Úsvitu Okamurovi fandil,jenže pak jsem si začal všímat jeho chování,jeho demagogie,lhaní a populismu.A dnes tvrdím že je to skvělý vůdce pro určitý specifický druh lidí,lidí co slyší A ale už si nedokáží domyslet B, protože to B jim Okamura záměrně neřekne.

 21. toli

  toli: V každé straně najdeš liberální a konzervativní křídlo, od komunistů přes socdem a ods až po Svobodné. Já kandiduji v Jihomoravském kraji, máme rozhodně nejliberálnější kandidátku z celé republiky.

  Nemluvím o tvém svědomí,mluvím o svobodných jako celku a Brno to rozhodně nevytrhne……..

  V minulých volbách do Poslanecké sněmovny jsme měli méně než při naší první účasti, a letos budeme mít více než před čtyřmi roky.

  A přesto se tam opět nedostanete,nikdy jste tam ještě nebyli.

 22. Colombo

  A je v té naší politice nějaká alspoň trochu ateistická strana? Teda strana, která není plná katolíků? To s pirátama bylo překvapení.

 23. xjur

  Ja si myslim, ze Volby jsou od slova Volit, je to tedy prilezitost ovlivnit vysledek voleb. To znamena, ze nemohu volit strany, ktere se mi libi, ale maji malou sanci na to, aby se dostalu do Parlamentu. Je to smutne, ale je to tak.

  To plati zejmena pro Svobodne a pro Realisty.
  Jejich postoje se mi zdaji natolik blizke, ze se divim, ze se nespojili, ze jdou proti sobe tim, ze jsou politickymi konkurenty, na coz doplati obe tyto tyto strany.

  Viz tez
  http://pravyprostor.cz/koho-volit-z-pohledu-pravicoveho-volice/
  http://neviditelnypes.lidovky.cz/big-ben-tak-koho-teda-ksakru-volit-dlc-/p_politika.aspx?c=A171003_162800_p_politika_wag#utm_source=rss&utm_medium=feed&utm_campaign=pes_neviditelny&utm_content=main

  Proto budi volit SPD, i kdyz prima demokracie neni zrovna rozumny napad, ale opozice typu SPD je ted nutna protivaha slunickarum.

 24. toli

  @Colombo
  Lídr Pirátů v mém regionu se otevřeně hlásí ke křesťanství,takže za mne má smůlu,jinak Piráti obecně jsou sympatická (pro mne) strana.Co se mi taky nelíbí je ta všeobecně rozšířená praxe že spousta lidí napříč stranami kandiduje za kraje se kterými nemá nic společného.Takže zdejší lídr Pirátů je Pražák a kandiduje na Moravě.Asi mají v Praze přetlak lidí co touží po korytu……,to mi přijde jako jemně řečeno chucpe.

 25. toli

  Jinak se odmítám při volbě řídit strachem z Islámu,což neznamená že že jsem vítač muslimů,sluníčkář. Prostě strach je emoce které nedovolím aby mne řídila a proto nebudu volit Okamuru,Konvičku a podobně,protože ti stavějí svou kampaň na strachu a slibují jednoduchá,líbivá leč nereálná řešení. Nehledě na to že Okamura a přímá demokracie je protimluv,sbírá hlasy podobným způsobem jako je sbíral Hitler,ten byl také v počátku své kariéry u Němců za hvězdu.

 26. toli

  Hitler sice nemluvil o muslimech,ale o Židech.Když dosáhl svého, tak k Židům přidal tělesně a duševně postižené,cikány ,komunisty,socialisty,homosexuály a všechny ostatní kteří neodpovídali jeho vizím.A začalo “čištění” národa.Později k tomu přidal i čištění Evropy,protože Němcům připadalo Německo příliš malé.
  Proto tvrdím že Okamura a přímá demokracie nejdou dohromady když svou vlastní stranu řídí zcela nedemokraticky.A jakým způsobem řídí svou stranu takovým způsobem by řídil i stát.

 27. lumik

  toli

  https://en.wikipedia.org/wiki/Reductio_ad_Hitlerum

  oznacit nekoho, kdo konsistentne prosazuje primou demokracii, za diktatorskeho nacistu je docela odvazny krok.
  Co si pak myslite treba o piratech, kteri maji jmeno po zlocincich, podporuji bojove uderky antifa (neco jako SA), berou penize od Sorose, vitaji islam (vsak vite, ten co ma za svaty ukol vyvrazdit ateisty) a propaguji legalizaci heroinu. – Zdaji se vam take nebezpecni jako naciste, jejich leader jako Hitler nebo v jejich pripade je to pro vas tak nejak prijatelny druh demokracie?

  Jestli se nebojite islamu, ale Hitlera, tak vas zase ridi strach. – Nadavat nekomu do bezmozku, jen protoze voli jinak nez vy… to je preci ta demokracie, ze si kazdy voli jinak a kazdy hlas ma stejnou vahu.

  Nezapominejte, ze v roce 1948 volili nevzdelani bezmozci proti komunismu, kdezto pokrova levice, mladez a umelci pro komunismus. Ti bezmozci to jaksi tehdy vedeli lip.

 28. mulit

  Okamura je čestný chlap. Je to skutečný chlap. Tak by měl chlap vypadat. Nemyslím vizuálně, ale tím, jak nekroutí, ale je rovný. Já mám na to čuch. Navíc on se vypracoval od píky, bez vyšlapané cestičky. Viz pořad ČT 13. komnata. Je to i na youtube. Každý se může podívat. Srovnávat ho s Hitlerem, toli – ty jsi psycholog na baterky. Hitler byl falešná krysa, doma měl židovskou hudbu a poslouchal židovské skladatele. Byl to šašek, vyšinutý. Hitler by v dnešní internetové době zcela propadl, hned by na něho něco vyštrachali. Mohl uspět leda v době, kdy byla nízká informovanost a minimální kontrola médií a sociální sítě neexistovaly. Dále uspěl v Německu a Němci jsou pošahaní. Ode zdi ke zdi. Byli u obou světových válek a teď zase dělají problémy svojí arogantní politikou, která nebere ohled na sousedy.

  Okamuru srovnávat s Hitlerem je trapné. To vypovídá o tobě, že nejsi psycholog. V lidech se nevyznáš. Okamura je demokrat. Mluví rychle, má kadenci slabik, ale to je tím, jak to prožívá. Prostě má smysl pro spravedlnost. Je rozhořčený, když tam vidí šmejdy a krysy. Já bych se taky nesral. Kdybych tam byl ve studiu. Akorát že já bych nemluvil rychle, ani bych nezvyšoval hlas, ale mluvil bych tak, že bych vytočil ty ostatní. Ostatně tak jak to umím i na netu nebo youtube. Taky umím rýpat. Ale oprávněně. Když je člověk v právu, tak má povinnost se nesrat. To se mi právě na Okamurovi líbí. To není slizounek, který půjde všem na ruku a kterého si koupí.

  Ale hlavní je pro mě program. Inkluze ve školství, kterou zavedli socani, má rozkladný, devastující účinek na třídy. Já to zažívám. Chápeš to? Dále od počátku jsem psal, že islám je nenávistná ideologie, že bych to zakázal. Ještě dříve, než jsem slyšel o nějakém Okamurovi. Dále zestátnění exekutorů. Dále aby soudci to neměli na doživotí, ale museli obhajovat svůj mandát. Proboha – to by mělo být automatické. A rozšířil bych to i na školství. Co dělají někteří ředitelé škol je neuvěřitelné. Ve státní správě by mělo platit, že každý je odvolatelný. V soukromé sféře podle byznysu, zákon poptávky a nabídky. Ale ve státní správě se nemůžou zabednit mafie na soudech, úřadech a třeba i školách a být neodvolatelní. To samé politika. Kdybych měl tu moc, tak bych udělal přímou demokracii i na šlole. Aby si ředitele školy zvolili a odhlasovali učitelé a rodiče. Nikoli starosta. Dosadí tam svého kámoše a ten to má do smrti ten flek. Prostě všude ať rozhodují lidí. Ti v průměru vždy udělají méně chyb než každý extra.

  Vědci dělali pokus s tím, kolik je kuliček ve skleněné nádobě(bylo jich tam dejme tomu 4000) Lidi tipovali. odhady byly různé. Od stovek po statisíce. Pak sečetli výsledky a vydělili počtem hodnotících, čili klasický průměr a lidi se v průměru spletli o pár kuliček! Když je dostatečné množství lidí, tak to funguje. Kolektivní rozhodování je vždycky správnější a přesnější. Chyby se vzájemně vyruší.

  Toli, já vím o tobě, že jsi proti přímé demokracii. Já jsem pro přímou demokracii. My si nikdy nemůžeme rozumět a shodnout se.

  A přímá demokracie je vědecká, ale vláda elit nikoli. Vláda elit má původ v náboženství.

 29. A.S. Pergill

  @toli
  Myslím si, že “rumová aféra” jasně ukázala, že z dlouhodobého hlediska je členství v EU pro nás nevýhodné, protože budeme vždy terčem záškodných podrazů bruselské věrchušky (a bez ohledu na to, jestli jsou dány její stupiditou nebo zkorumpovaností, protože to vyjde na stejno).
  Pokud zde bude zákon o obecném referendu (ne, jak to navrhoval fašistický póvl z “tradičních” stran = “hlasovat budete moct jen o bezvýznamných věcech a výsledek hlasování stejně pro nás nebude závazný”), tak se může manželství gayú a lesbiček prohlasovat, protože má víc než 50% podporu občanů. Jeho přijetí blokuje právě fašistický póvl z “tradičních” politických stran.
  To, že se námezdní pisálkové, placení Bruselem, mohou přetrhnout, aby popsali “hrůzy brexitu”, je vcelku jasné. Divit se tomu je jako divit se, že ty dámy u E55 opravdu dají každému, kdo si zaplatí.
  Už jen to, že GB bude vyjmuta z pod područí “EUrosoudů”, a bude tudíž moct ze svého území odlifrovat do země původu ty stovky teroristů, pro něž to EUrosoudy zastavily, protože by těm teroristům hrozil spravedlivý trest (= špagát nebo něco horšího), bude pro ni znamenat obrovské plus a vytvoří to tlak na další teroristy, aby si své aktivity rozmysleli. A takových věcí je víc.
  Teď se neomarxisté rozčilují, že v britských volbách po brexitu nebudou moci hlasovat občané zemí EU bez britského občanství. Pokud by tomu tak bylo už při hlasování o brexitu, asi by ten rozdíl nezi pro a proti byl vyšší.

 30. Hebért

  Tedy. Já se také odmítám řídit strachem z islámu, ale jelikož ho racionálně odmítám, budu asi volit Okamuru. To že je to populista je jiná věc, to jsou i ostatní. Ale islám je u mě věc č. 1 a kdyby se opakovala migrační krize, chci mít v parlamentu někoho, kdo bude proti přijímání a proti trvalým kvótám a chci, aby si za tím stál. Proto to možná hodím Okamurovi, aby můj hlas nepropadl.

  Hitler měl k islámu blízko, byly i divize SS, srovnávat muslimy se Židy je nesmysl. Mějte se a hezký zbytek týdne.

 31. Hraničář

  Ateistický laik
  17.10. 2017
  Na závěr bych se zeptal věřících, proč si to rouhání neošetří bůh sám, proč k tomu musí potřebovat lidi jako prostředníky? ………………………….

  Také se různých bojovníků za “čistotu” víry na to ptávám. Většinou neodpovídají, pokud ano, tak většinou ve smyslu, že Dobrotivý Bůh chce dát hříšníkovi možnost nápravy, lítosti a pokání, protože ho nechce (hned) zatratit.

 32. Hraničář

  mulit
  17.10. 2017
  Volím SPD, nejen kvůli islámu, ale kvůli tomu, že chtějí zrušit inkluzi, kvůli zestátnění exekutorů, posílení pravomocí NKÚ, zrušení senátu a snížení počtu poslanců, zákon o prokázání původu majetku. Sociální dávky jen těm, co posílají děti do školy a mají čistý trestní rejstřík. Nezvyšovat věk odchodu do důchodu. Referendum o odchodu z EU……….

  I já mám vůči SPD rozličné námitky, třebas bych nedával sociální dávky ale práci, nebo si myslím, že návrh referenda není dobře koncipovaný, ale každý začátek je složitý a hmotozaplať, že už konečně někdo začíná.

 33. Hraničář

  toli
  17.10. 2017
  EU vznikla jako pojistka proti válce-státy které jsou propojené do soustátí se sebou neválčí.V tomto ohledu funguje EU SKVĚLE A VELMI DLOUHOU DOBU……………

  Ještě před EU byla pojistkou proti válce parita jaderných zbraní mezi USA a SSSR.

 34. Hraničář

  Honza Werner Post author
  17.10. 2017
  Já volím opět na jistotu: budu volit sám sebe (na jihomoravské kandidátce Svobodných)………………………….

  Tak to je naprosto ideální stav.
  A vlastně – neodpovídá to té Okamurově idei o všeobecném referendu?

 35. Hraničář

  toli
  17.10. 2017
  Že je Okamura populista který slíbí A (TEDY TO CO CHCE LID SLYŠET) ……………………

  Předpokládám tedy, Toli, že budeš volit politiky, kteří říkají to, co slyšet nechceš!?

  ………..A dnes tvrdím že je to skvělý vůdce pro určitý specifický druh lidí,lidí co slyší A ale už si nedokáží domyslet B, protože to B jim Okamura záměrně neřekne…………….

  A ty sám nad slovy a sliby politiků nepřemýšlíš? Já budu volit SPD, ne, že bych Okarumu tak bezmezně miloval, ale proto, že má v programu to, o čem já mezi kamrády už roky mluvím, jako o principech demokracie. Já na rozdíl od mnohých nepovažuji za demokracii anarchii.

 36. Hraničář

  K té “demokratičnosti” mnohých států, nám dávaných za vzory:

  Jsme nejsvobodnější zemí světa, tak nebrblejme. To třeba nůž, obyčejná kudla… Komentář Štěpána Chába
  Pojďme spolu srovnat země světa z hlediska svobody. Protože svoboda, skutečná svoboda, je to, oč bychom měli usilovat a co bychom měl bránit zuby nehty. Samozřejmě, že tu není život ideální. Malé platy, šíleně rozdané karty v politice, žádná následováníhodná osobnost v politice, jen úředníci a úředníci a sem tam nějaký ten sympatický kriminálník, který říká „ahoj lidi“ a tvrdí, že bude líp. I kdyby na chleba nebylo.
  Víte co se stane v Německu nebo Rakousku, když s sebou budete mít nůž? Normální tábornícký nůž, abyste si mohli okudlat klacek na opékání buřtů? V Německu hrozí, že vás za nůž se střenkou delší než 10 centimetrů popadne policista za flígr a hodí do šatlavy. Jako ohrožení veřejnosti. V Rakousku zase můžete mít na veřejnosti nůž pouze v případě, že prokážete, že jste myslivec a jdete na lov. Zvláštností je, že si v Rakousku po dovršení dospělosti můžete jen na občanku a bez zbrojního průkazu koupit brokovnici nebo malorážku. Což je, s ohledem na přísnost ohledně nože, paradoxní.

  Zakázali nám i nůžky
  V Belgii a Lucembursku je nošení nože zakázané kompletně. Tam nesmíte vyrazit na tůru ani s příborovým nožem. Anglie a Irsko? Tam nejen že nesmíte veřejně s nožem na ulici. Tam se nesmí, podle zákona Offensive Weapon Act, ani s něčím, co nůž pouze připomíná. Krom jiného se na veřejnost ve Velké Británii nesmí ani s nůžkami. USA jsou známé svou tolerancí ke zbraním. Ale pozor, rozhodně ne všude. Například v Marylandu nebo v Massachusetts mají stejně přísný přístup jako v Anglii. Za nošení nože na veřejnosti vám hrozí 48 hodit za katrem.

  Můžeme u nás s nožem na veřejnost?
  Kdybyste vyrazili na Václavské náměstí a u pasu by se vám kynklal samurajský meč, nikdo to nebude řešit. Můžete vyrazit do ulic s kinžálem jakékoliv velikosti, nikdo to nebude řešit. Je to vaše věc. Pokud začnete nožem, mečem, sekyrou, ohrožovat kolemjdoucí, popadne vás policista za flígr a alou do šatlavy. Ale to je logické, ohrožujete svobodu jiných, nezasloužíte si tu svou.

  Pojďme si udělat táborák
  V Čechách, na Slovensku a v Bavorsku lze dělat táboráky. Za táborák samozřejmě nelze považovat požár lesa, ale elegantní táborák s kameny po obvodu, aby se oheň nerozšířil. V naprosté většině zemí EU je táborák, byť i na vlastní zahradě, zakázaný. V Dolní Poustevně loni pálili nálety. Rozdělali fajrák přímo pod dráty elektrického vedení, oheň šlehal několik metrů do výšky a opodál zastavil Němec jedoucí z nákupů, fascinovaně na to zíral a říkal (německy, samozřejmě): „Tohle se může vidět jenom v Čechách.“ Oheň si fotil a celý se klepal rozkoší z té, pro Němce nevídané podívané.

  A co takhle si zazpívat v lese?
  V Kanadě jsou na zpěv dost hákliví. Při vjezdu do národního parku Algonquin se vás strážci ptají, zda máte zbraně nebo hudební nástroje. Pokud budete mít k kufru auta kytaru, prostě ji budete muset nechat na bráně a stavit se pro ni, až pojede zpátky. Přičemž ve zmíněném parku nevadí, když s sebou budete mít magneťák. Pokud budete do lesa skřehotat vlastními silami, rušíte zvěř. Pokud budete pouštět halekání nějaké americké hvězdičky popmusic, není to až takový problém. Magneťák s sebou tedy brát můžete.

  A tak vyrazíme alespoň na túru
  V západních zemích má tramping velkou tradici, například v USA, Austrálii nebo v Kanadě. Ale narážíme tu na jiný problém. Trampovat můžete od rána do noci. Ale nesmíte vkročit na cizí půdu. Všude jsou cedule – Private Property. No Entry – a často narazíte na cedule i na lebku se zkříženými hnáty. Což znamená, že majitel vás odstřelí jako prašivého psa, pokud mu vlezete na pozemek. A u soudu si to pak obhájí – lezli jste mu na pozemek, co tam máte co pohledávat.

  A teď malý mišmaš
  V Německu nesmíte nosit maskáče. Jsou považované za uniformu. Nošení maskáčů musíte mít povolené od ministerstva obrany. Nemáte-li, hrozí vám 3 roky vězení. Ve Velké Británii nesmíte do lesa. Všechny jsou soukromé. A pokud vás do lesa pustí, tak smíte jen po stanovených stezkách. V Holandsku sice do lesa smíte, ale co nesmíte, je z něho cokoliv odnést. Vyrazit v Holandsku na houby nebo borůvky? To si budete koledovat o pěkný problém se zákonem. V Itálii musíte mít pro sběr hub houbařský pas, který se vyřizuje na místním úřadě. Přičemž úřady houbařské pasy vydávají neochotně. Na severu Itálie je pak sběr hub zakázaný úplně. Všechny rybníky v Severním Irsku jsou soukromé. Pokud si v nějakém zaplavete, může to být brané jako vloupání.

  A jak se máme my?
  Odpovězte si sami. Předtím si bez obav vyražte s nožem, nebo klidně s mečem, na houby, sbírejte borůvky, rozdělejte si v lese táboráček, oblažte přírodu svým pokusem o zpěv a při návratu si skočte zaplavat do rybníka. A nikdo vás nebude trestat. Ano, stojí to tu za prd. Ale může to být daleko, daleko horší. Braňme, co máme.

 37. Hraničář

  toli
  18.10. 2017
  Proto tvrdím že Okamura a přímá demokracie nejdou dohromady když svou vlastní stranu řídí zcela nedemokraticky.A jakým způsobem řídí svou stranu takovým způsobem by řídil i stát. …………..

  No a tam vidím důležitost té přímé demokracie, referenda, odpovědnosti a odvolatelnosti politiků.
  Pamatujete, že za socialismu byl právní institut odpovědnosti a odvolatelnosti politiků? “Poslanec je lidem volen, lidu odpovědný a lidem odvolatelný!” Tehdy to nebylo možno uplatnit! A když by to už uplatnit šlo, byl to jeden z prvních zákonů, který “demokratičtí” poslanci zrušili. Jeden z dalších byla zodpovědnost za ekonomická rozhodnutí a zákon o sabotáži. Pamatujete? Propadnutí veškerého majetku, ztráta občanských práv (za socialismu vězni nemohli volit) a 25 let na uhlí či uranu!

 38. Hraničář

  mulit
  18.10. 2017
  Okamura je demokrat. Mluví rychle, má kadenci slabik, ale to je tím, jak to prožívá. Prostě má smysl pro spravedlnost. Je rozhořčený, když tam vidí šmejdy a krysy. Já bych se taky nesral. Kdybych tam byl ve studiu. Akorát že já bych nemluvil rychle, ani bych nezvyšoval hlas, ale mluvil bych tak, že bych vytočil ty ostatní. ……………….

  Přesně toto jsem mu napsal a pak se (trochu) zlepšil.

 39. toli

  @Hraničář
  No a tam vidím důležitost té přímé demokracie, referenda, odpovědnosti a odvolatelnosti politiků.

  Jenže když dostane to co chce tedy koryto tak už se ke svým slibům nebude znát,takový je Tomio demokrat.
  Zajímalo by mne zda Mulit slyšel Hitlerovy projevy z předvolebních mítingů.Podle hlasových měřítek Mulita byl rovněž demokratem,ženy prý dostávali z jeho hlasu orgasmy,až takový byl Hitler demokrat 🙂

 40. Hraničář

  A.S. Pergill
  18.10. 2017
  Pokud zde bude zákon o obecném referendu, tak se může manželství gayú a lesbiček prohlasovat, protože má víc než 50% podporu občanů. Jeho přijetí blokuje právě fašistický póvl z „tradičních“ politických stran. ………….

  Zajímavou ukázkou může být přístup (křesťanských) rodičů k sexuální výchově ve školách. Celý koncept nakonec shodila aktivita poměrně malé skupinky. Ta sama přiznala, že většina rodičů, a to včetně katolíků, v podstatě té výchově byla nakloněna (rodiče si oddychli, že tu “trapnou záležitost” budou mít na krku kantoři a ne oni sami).

  Podobný byl přístup katolíků ke (katolické) Mendlově zdravotní pojišťovně, která měla v zásadách, že nebude financovat potraty. Ačkoliv biskupové vydali pastýřský list vyzývající věřícím aby se v ní zaregistrovali, sehnala jen 35 000 pojištěnců z min. 50 000. Ptal jsem se kolegyně, která Pánu Bohu pravidelně “olizovala palce”, zda se přihlásila, a ona řekla že ne. Že už jí sice žádný potrat nehrozí, ale že s tou zásadou nesouhlasí!

 41. Hraničář

  toli
  18.10. 2017
  Zajímalo by mne zda Mulit slyšel Hitlerovy projevy z předvolebních mítingů.Podle hlasových měřítek Mulita byl rovněž demokratem,ženy prý dostávaly z jeho hlasu orgasmy,až takový byl Hitler demokrat………………….

  Ano, ve filmech je vidět, že ženy i omdlévaly. Četl jsem vzpomínky jedné Němky, že skutečně byly z Hitlera celé paf! Ale to přece není doklad demokracie, ale fanatismu.
  Ty snad takový nejsi!?

 42. A.S. Pergill

  @Hraničář
  Paradoxně nesouhlasím zcela s Okamurovým “zákazem islámu”. Tlačil bych ale na stoprocentní dodržování Ústavy vč. Listiny lidský práv, vynucované třeba i silou a ve stylu “padni komu padni”. Tím bychom se stali pro muslimy stejně atraktivní zemí, jako Sahara pro sněhuláky.
  Jinak na šéfa Pirátů vytáhli fotky, které ukazují, že je sympatizantem organizace, kterou mají v USA na seznamu organizací teroristických:
  http://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/FOTO-ktere-muze-zasadne-ovlivnit-kampan-Sef-Piratu-Bartos-tam-stoji-v-hodne-zvlastni-spolecnosti-508511

 43. toli

  Pokud by Okamura prosazoval odvolatelnost politiků tak by byl blázen,a to on není.Co kdyby lid chtěl nakonec odvolat jeho ? Ale slíbit to může,to nic nestojí a přihraje mu to body. Jinak zastávám názor že každý národ má takovou vládu a parlament jaký si vybral a jaký si zaslouží,takže kvikotu ulice se jen směju-vybrala si to sama

  @aspergill
  Co vím tak parlamentní listy jsou ve vlastnictví senátora Valenty,to je ten týpek co vlastní herny a další hazardní záležitosti,je ze Zlína kde také kandidoval,ale trvale žije v Monaku.

 44. A.S. Pergill

  @toli
  Jenže PL přinesly pouze informace o materiálech, které leží veřejně na webu. Druhou věcí je, že je mi “hazardér” Valenta neskonale sympatičtější než klerofašisté, co těsně před minulými volbami procpali mnohamiliardové církevní “restituce” nebo jejich přicmrndávači z ČSSD. To už jsou menší zlo komunisté, nicméně já přece jen raději budu volit toho Okamuru.

 45. Ateistický laik

  Hraničář : Pamatujete, že za socialismu byl právní institut odpovědnosti a odvolatelnosti politiků?
  Nepamatuju.
  Z Okamurových slov jsem nepochopil, jak to chce udělat (odvolatelnost)?
  Sice tam něco mlel o jednomandátových obvodech, a snížení počtu poslanců a senátorů (ty asi chce zrušit).
  A pak by byl poslanec odvolatelný v rámci svého volebního území nějakou většinou (větší procento by ho muselo odvolat, než ho volilo). Nemáte někdo nějaký odkaz na přesný mechanismus takovéto volby a odvolatelnosti?
  Za sebe si nejsem jistý, zda demokracii prospěje snížení počtu poslanců, zrušení senátu bych si dovedl náhradou prostřednictvím třeba krajů.

 46. toli

  @laik
  Za sebe si nejsem jistý, zda demokracii prospěje snížení počtu poslanců, zrušení senátu bych si dovedl náhradou prostřednictvím třeba krajů.

  A jak by jsi to chtěl udělat ? Každý kraj bude kopat za své zájmy třeba i na úkor souseda.Nehledě na to že senát v 80% případů řeší zákony které dalece přesahují možnosti i kompetence krajů…Prostě obsah 80 % zákonů nemá nic společného s kraji.

 47. toli

  Pergill
  Vzhledem k tomu že Valenta má názorově blízko ke křesťanům tak se obávám že by ty restituce protlačil také kdyby v té době již byl senátorem…. Nelze se divit když je ze stejného regionu jako Čunek,tam je ta deviace náboženstvím značně rozšířená. BTW víš že 2 Čunkovy bráchové jsou kněží ?

 48. mulit

  mulit. Budu volit SPD
  toli: To jsi zde jediný, jsi bezmozek
  Hebért: Uvažuji nad SPD
  xjur: Volím SPD
  A.S. Pergill_ Volím SPD
  Hraničář: Volím SPD

  Toli, ty jsi psycholog? A čeho? Krav?

 49. toli

  @Pergill
  Ono lze na netu dohledat i fotky a články o tom jak byl Okamura ještě v roce 2013 muslimomilec,jsou tam fotky tak i články při jeho návštěvách mešit,jak jeho manželka nosí hindžáb,jak si Tomio velmi přátelsky potřásá rukou s kozomrdy a tak podobně.V roce 2015 se stal muslimobijcem protože usoudil že mu to přinese zisk a preference,od té doby hraje pragmaticky na strunu strachu.

 50. toli

  @mulit
  Bez komentáře,tobě bych nesvěřil ani kočku aby jsi jí nezkurvil, natož dítě,učiteli 🙂

 51. mulit

  Napadl jsi mě jako první a bezdůvodně, jen proto, že volím jinak než ty a myslíš, že si to nechám líbit? Pseudodemokrate, to ses pěkně odkopal. Ale já to věděl už v tom telefonu.

  Zapiš si za svoje uši, pseudopsychologu, toto: Lidi nejsou brambory a ty nejsi buldozer, co po nich jezdí. Můžeš o tom akorát tak snít, ale to je tak všecko. V naší zemi je pluralitní demokracie, zvykej si, smiř se s tím. Není jen jeden směr a to ten tvůj. Musíš akceptovat jiné názory. Můžeš se vztekat, kolik chceš. Pokud chceš svět unifikovat podle jedné ideologie, běž k pobožným nebo do KLDR nebo k muslimům.

 52. Hraničář

  Ateistický laik
  18.10. 2017
  zrušení senátu bych si dovedl náhradou prostřednictvím třeba krajů. ……………

  Když se Senát propagoval (a protlačoval), uvažovalo se i o tom, že by ta funkce byla čestná – platily by se jen cestovné a diety. A také, že by členové mohli být z části volení funkcionáři – hejtmani, zástupci církví, významní manžeři a pod. To by se mně zamlouvalo.

 53. Hebért

  Zástupci církví, si upad na hlavu ne?

  Jinak islám je třeba vyřešit dnes, ostatní počká.

  Mějte se a v roce 2019 na viděnou, chci výsledky od kámoše Jirky od vedle, vyhraju miliony, bůh mě prý miluje a skrze Jirku mi dá prý výsledky loterie… 🙂

 54. toli

  @Mulit
  nevím kdo koho napadl jako první ty pseudoučiteli……O tom že by ti děti nikdy nesvěřili tady mluvili třeba Foxy,p.Štejfa a jsem si jistý že stejný názor má i multinick.

 55. toli

  Ono se říká že učitelka není povolání ale diagnóza a zdá se že to neplatí pouze pro učitelku .Nebudu mluvit o tvé hysterii,která pramení ze spousty zranění,které jsi utržil.O tvé hysterii tady víme všichni.Nadchneš se pro nějakou ideu,myšlenku ale už nejsi schopný vidět i rub věci,domýšlet do konce. Je to jako kdyby jsi jen tak lehce klouzal po povrchu,ale chybí ti tvoje vlastní vnitřní oponentura,posuzování. Všimnul si toho i multinick a vytknul ti to. V tvém životě je to vždy buď anebo.Opravdu ti nezávidím,vlastně ve všech oblastech života je důležité umění kompromisu,je to důležité pro kvalitní a harmonický život.Pokud se na něčem neshodnu s manželkou či přítelem tak hledáme kompromis,kde lze ustoupit a kde už nikoliv. A to se týká všech typů vztahů.Osobních,intimních,přátelských,pracovních atd atd.Ale o tom ty nemůžeš nic vědět když žiješ sám a jen se navštěvujete.

 56. JendaM

  @Multit “Okamura je čestný chlap. Je to skutečný chlap. Tak by měl chlap vypadat.”

  To je snad nějaká ironie kterou nechápu ne? Jen na demagogu je snad skoro polovina jeho výroků hodnoceno jako nepravda. Na FB mu na stránku stačí napsat jen lehce kritický komentář a hned máš ban, to je opravdu demokrat jak noha. Stejně tak si můžeš na netu najít jak hlasoval PRO navýšení peněz pro utečence a zjednodušení azylového řízení.

  A ty lidi co za jeho stranu byli v TV debatách… O nich se taky nedá říct, že bych z nich zrovna sršela profesionalita a přehled nad tématem :))

 57. mulit

  toli – není v tvé moci, abych nevolil SPD. Budu je volit. A není v tvé moci, abych nepracoval jako učitel, budu dál. Takže si trhni nohou. A který anonym by mi svěřil/nesvěřil děti je směšné. Já nejsem chůva pro anonymy z nějakého zábavného serveru. Nezajímá mě to. Zajímá mě realita. Tedy skutečný život, ne plky na netu. Tobě po mrtvici už reálný život nezbyl, jen ten internet. Co se dá dělat.

 58. mulit

  JendaM
  Jen na demagogu je snad skoro polovina jeho výroků hodnoceno jako nepravda.

  Já si dělám názor podle sebe a svého pozorování, ne podle demagogů nebo jiných odkazů, či jiných serverů. Je to směšné stejně jako odkazování pobožných na bibli. Tam a tam psali, že to a to …… Matouš 3, 14 Izajiáš 2, 28 Demagog 3, 15 Slyšeli jste slovo boží. Co tam máš dál, Jendo?

 59. JendaM

  mulit
  Třeba že pod každým zdůvodnění na demagogu máš odkazy na data a fakta, který daný tvrzení podporujou? 😀

 60. mulit

  To je dokazování kruhem. Ježíš vstal z mrtvých, protože to předpovídal Izaiáš ve Starém zákoně.

 61. mulit

  Zaorálek: Můj úhlavní nepřítel je Okamura, ne Babiš
  https://www.novinky.cz/domaci/452229-zaoralek-muj-uhlavni-nepritel-je-okamura-ne-babis.html

  Babiš: Vláda s Piráty by nebyla špatná. Okamura je loutka kmotrů a nebezpečný populista
  https://www.lidovky.cz/predvolebni-online-rozhovor-s-andrejem-babisem-frw-/zpravy-domov.aspx?c=A171018_161243_ln_domov_rsa

  To je jenom důkaz, že moje volba je správná. Kapři si nevypustí rybník. Bojí se přímé demokracie, chtějí mít absolutní moc a rozhodovat o všem.

  Já tvrdím, že skupinové rozhodování je správnější a přesnější než vláda elit. Na osvícené elity nejde spoléhat. Spíše se derou k moci neosvícené elity a egomaniaci. Lepší je skupinová kontrola.

 62. JendaM

  Dobrá dobrá, když údaje o volení v PS, historické detaily, čísla z učetnictví a všechno co by mohlo mluvit proti Okamurovi jsou asi zfalšovaný, nebo co, tak klidně.

  Když tě tak poslouchám, tak chápu proč jsi vybral právě Okamuru. Ona víra je silná věc a nemusí se vždy týkat jen náboženství :D. Když někdo hlasuje proti něčemu co sám hlásá, tak bych řekl že racionální člověk aspoň zpozorní. Ale já nejsem žádnej agitátor, vol si koho chceš…

 63. Hebért

  Demagog.cz svého času vyhodnotil jako fake Konvičkův výrok, že na Západě jsou s islámem problémy a že jsou tam no-go zóny. Strčte si ho za klobouk. Je to něco jako Hate free… 🙂

  Mějte se krásně.

 64. mulit

  JendaM
  Ale já nejsem žádnej agitátor

  Jsi agitátor, ovšem neúspěšný agitátor. Zkusil jsi to, nevyšlo to. Zkus to jinde.

 65. Ateistický laik

  toli: A jak by jsi to chtěl udělat ? Každý kraj bude kopat za své zájmy třeba i na úkor souseda.Nehledě na to že senát v 80% případů řeší zákony které dalece přesahují možnosti i kompetence krajů…Prostě obsah 80 % zákonů nemá nic společného s kraji.
  To že 80% nemá nic společného s krajem nehraje žádnou roli. Spíš jsem si představoval, že lidi co jsou teď v senátu by byli podle nějakého klíče delegovaní z krajů. A schvalovali/fungovali by v podstatě jako senát.
  Hraničář: Když se Senát propagoval (a protlačoval), uvažovalo se i o tom, že by ta funkce byla čestná – platily by se jen cestovné a diety. A také, že by členové mohli být z části volení funkcionáři – hejtmani, zástupci církví, významní manžeři a pod. To by se mně zamlouvalo.
  Volené funkcionáře beru. Ostatní nevolené (zástupci církví, významní manažeři) ne. Jako zastánce zastupitelské demokracie beru pouze jen volené zástupce. Nikoho jmenovaného, nikoho “zaslouženého”.

 66. toli

  @Laik
  Spíš jsem si představoval, že lidi co jsou teď v senátu by byli podle nějakého klíče delegovaní z krajů.

  Ale tak to už funguje,senátní volby obmění vždy třetinu senátorů a ta třetina se volí vždy jen ve vybraných volebních okrscích,za 3×2 roky se tedy vystřídá v senátních volbách celá republika a kompletně celý senát.Nějaký senátor se tam dostane opět,nějaký ne a nějaký už po druhé nekandiduje,vše je na libovůli voličů.Tudíž na tebe vychází senátní volby vždy až po 6 letech.

  https://cs.wikipedia.org/wiki/Volebn%C3%AD_obvod

 67. Hraničář

  Ateistický laik
  18.10. 2017
  Volené funkcionáře beru. Ostatní nevolené (zástupci církví, významní manažeři) ne. Jako zastánce zastupitelské demokracie beru pouze jen volené zástupce. Nikoho jmenovaného, nikoho „zaslouženého“…………………

  Já si to dovedu představit. Senátorem se automnaticky stávají hejtmani, primátor Prahy a Brna, ředitelé 5 nejvýznamnějších nemocnic, 5 universit, no, budiž – pražský arcibiskup, zemský rabín, a pak třebas dalších 14 (nebo 28) senátorů přímo volených v jednotlivých krajích (nebo obvodech). Senátoři jednají 4 dny v měsíci, a technicky je zajišťuje Sněmovna.

 68. toli

  @Hraničář
  Hejtman a vlastně všichni kromě prelátů jsou volení lidem a ředitelé nemocnic ministerstvem.A já si zase nedokážu představit z časových důvodů že by tito lidé měli kumulovat funkce.Viz třeba Čunek,ten se taky vzdal letos funkce aby se mohl plně věnovat hejtmanství.Když máš více funkcí tak odflakuješ všechny protože den má jen 24 hodin. Pokud by měli jednat jen 4 dny v měsíci tak se nikdy nesejdou dohromady všichni,protože ten má jako hejtman jednání támhle a arcibiskup má zase tohle,navíc bible říká nesměšovat světské a božské,tudíž nevím co by preláti měli dělat v senátu,stačí když tam (a ve sněmovně) mají své cinknuté lidi.
  Mě přijde současný systém jako ten nejlepší možný.Když je něco neměnné,stojaté tak to začíná hnít a v politice to platí dvojnásob.Zatímco ve sněmovně se sejdou po volbách a tam pak sedí spolu 4 roky,kují pikle a různé psané i nepsané koalice.
  V senátu to není,protože ten se každé 2 roky ze třetiny obmění,vystřídají se lidé dle vůle voličů a ještě nikdy se z toho důvodu nestalo že by se v senátu konala zrada na voličích k čemuž bohužel došlo několikrát ve sněmovně.Třeba namátkou vybírám kauzu poslanců Melčáka a Pohanky kteří přišli do sněmovny za socany a během roku a následné roky pak kopali (hlasovali) za ODS..Paroubek se pak následně voličům omluvil že dotáhl do sněmovny takové Jidáše.

 69. toli

  A kromě toho si nedokážu představit že by v senátu s jejich názory a postoji měli DOŽIVOTNĚ sedět Duka a Graubner (za MORAVU),protože arcibiskupy může odvolat pouze papež.Nejenom že by se to nelíbilo duševně zdravým občanům,ono by se to nelíbilo ani nekatolickým křesťanům.

 70. A.S. Pergill

  @JendaM
  demagog.cz je neomarxistický projekt, určený k dehonestaci demokratických (= nikoli marxisticko – fašisticky “liberálních”) osobností. Pokud si dá člověk tu práci a čas (obojí něco stojí), tak zjistí, že např. o tom Okamurovi zcela nestydatě lžou.

  Obecně k tomu Okamurovi:
  Nevyčítal bych mu, že původně měl sympatie k islámu. Tímto stádiem prošel i Martin Konvička (opakovaně o tom psal a slyšel jsem to od něj i na vlastní slechy) a v podstatě jsem si tím prošel i já. Všichni tři jsme ovšem šli za oponu líbivých propagandistických frází k jádru věci, a tam narazili na totální žumpu, v porovnání s níž jsou ty nejtotalitnější diktatury v Evropě výspami demokracie a liberalismu. A změnili jsme na základě zjištěných faktů svůj názor na toto “náboženství”.

 71. toli

  @ASPERGILL
  A jak víš že u Okamury se jedná o skutečné obrácení a ne o pragmatický kalkul ? Ví že na protimuslimskou strunu Češi slyší….Co se mi nelíbí je to že řekne že vystoupíme z EU ale už neřekne jak si to představuje dál ? Řekne že zrušíme senát a omezíme počet poslánců ale už neřekne jak zajistí demokracii. Odvolatelnost politiků ? To je jen taková vábnička na voliče,byl by sám proti sobě kdyby to myslel vážně.Přímá demokracie prostřednictvím referend ? Nejsme tak bohatí jako Švýcaři abychom platili referendum na každou píčovinu.Navíc máme odlišnou kulturu,odlišné zvyky a odlišný způsob myšlení než Švýcaři. Češi velmi snadno skáčou na lep politikům a nejen jim (různí dealeři,podomní obchodníci ) a většina národa úspěšně prošla debilizací-nedokáží předvídat následky svých rozhodnutí,to se týká nejen politiky ale vidíš to na počtu bankrotů,exekucí,zadlužování etc. Prostě nám chybí finanční gramotnost.To má nějakou příčinu proč to tak je,a od té příčiny se odvíjí i ostatní přešlapy nejen jednotlivců ale i národa jako celku.Kdysi jsem se bavil s jednou Ruskou co žije tady provdaná za Čecha,říkala jak jsme debilní národ že jsme všechno prodali,dokonce i vlastní vodu.Rus ten neprodává své zdroje,ten je pouze pronajímá……

 72. Hraničář

  toli
  19.10. 2017
  Nejsme tak bohatí jako Švýcaři abychom platili referendum na každou píčovinu……………
  Jednak je otázka, jak by byly nastaveny podmínky pro fererenda a druhak – dá se hlasovat, “zadarmo”, po internetu.

  Navíc máme odlišnou kulturu,odlišné zvyky a odlišný způsob myšlení než Švýcaři. Češi velmi snadno skáčou na lep politikům a nejen jim (různí dealeři,podomní obchodníci ) a většina národa úspěšně prošla debilizací-nedokáží předvídat následky svých rozhodnutí, …………….

  Ano, ano, my, Češi jsme malí, slabí, hloupí, nemumíme si nic zařídit …. a proto za nás musejí rozhodovat ti moudří, elitní. To rychle začal hlásat Havel, Pithart a další demokraté, a chytří odborníci z řad disidentů začali hbitě prodávat, rozdávat (zadarmo?) národní majetek cizím “odborníkům” a managerům.

 73. toli

  Ano, ano, my, Češi jsme malí, slabí, hloupí, nemumíme si nic zařídit …. a proto za nás musejí rozhodovat ti moudří, elitní. To rychle začal hlásat Havel, Pithart a další demokraté, a chytří odborníci z řad disidentů začali hbitě prodávat, rozdávat (zadarmo?) národní majetek cizím „odborníkům“ a managerům.

  Ano ,jako národ jsme tak blbí že jsme to těm Havlům,Klausům,Pithartům a dalším dovolili aby nás zbavili majetku.Jak, říkám,velmi snadno skáčeme na lep a pak si stěžujeme po netu a po hospodách.That´s all,nic víc neumíme.Poláci ti alespoň masově vyrážejí demonstrovat do ulic,my jsme jen na to žvanění.

 74. Pingback: Jděte k volbám a kroužkujte! | Ateisté ČR

 75. toli

  A co se týká té vody tak můžeme poděkovat našim komunálním politikům 90 tých let které jsme si zvolili.Francouzská Veolia si jen každý rok řekne jak velký chce zisk aniž by investovala korunu do infrastruktury (to dělají jednotlivá města ze svých rozpočtů) a ty čecháčku plať,potom si můžeme stěžovat na lampárně že voda neustále zdražuje.I když já bydlím ve svazku měst kde je majitelem vodáren jeden Rakušan,ale taky žádná hitparáda….

 76. mulit

  Ty brďo, já mám dost.

  Ten, co volí bývalého komunistu, možná i STBáka, každopádně zázračně zbohatlého v 90. letech, v době rozkvětu hospodářské kriminality, kdy se zhaslo, se tu naparuje a káže morálku. Ten, co aby dostal dotace, tak převedl část majetku na rodinu a udělal z toho malou firmu a pak to zase vrátil zpátky. Čili vychytralý hajzlík. A ten, co tohohle vychytralého hajzlíka volí, tu něco káže o morálce. Troufalé!

  Myslím, že mrtvice mu způsobila nejenom ochrnutí poloviny těla, ale i ochrnutí soudnosti a svědomí, pokud vůbec kdy předtím nějaké měl!

 77. Hraničář

  toli
  19.10. 2017
  A co se týká té vody tak můžeme poděkovat našim komunálním politikům 90 tých let které jsme si zvolili…………

  Pražské vodovody a kanalizace prodala Veolii přímo vláda – s odůvodněním, že na správu nemáme odborníky! Za 6 miliard, které se pak Klausovi hodily.

 78. Hraničář

  mulit
  19.10. 2017
  Myslím, že mrtvice mu způsobila nejenom ochrnutí poloviny těla, ale i ochrnutí soudnosti a svědomí, pokud vůbec kdy předtím nějaké měl!…………….

  Nevyšiluj!

 79. toli

  @Hraničář
  On nevyšiluje,on za to nemůže že je uuááá,ale to tady víme všichni. 🙂

 80. mulit

  Hraničář, já nikdy nebudu psát jako ty. Nejsem ty. Kdy to pochopíš? Vždycky budu psát tak, že to budí emoce. Já to umím, proto to dělám. Proto jsem zapamatovatelný. Stejně tak hraju na klávesy. Dělá to emoce a lidi klikají a lajkují. Všechno tak dělám. Nedokážu být nemastný, neslaný. Pokud ti to vadí, je to tvůj problém. Pokud je někdo nesoudný a rýpe, tak to schytal. Neměl si začínat. Příště si dá bacha. Já vychovávám. A aby někdo moralizoval v diskusi, musel by volit skutečně neprůstřelného kandidáta. Ale to nikdo soudný právě neudělá. I mně je jasné, že se na Okamuru zase nalepí lidi, co to mají jen jako výtah k penězům a moci. Nejsem naivní, abych si myslel, že nastane ráj. Proto respektuji volbu jakoukoliv kohokoliv. A nikdy bych nenapadl jako první. Ale když někdo vysoko lítá, je třeba ho setřelit. Tím spíše, pokud lítá vysoko neoprávněně a jen na své iluzi.

 81. mulit

  toli
  On nevyšiluje,on za to nemůže že je uuááá,ale to tady víme všichni.

  Okamura nebyl členem KSČ.
  Okamura nebyl informátorem STB.
  Okamura nedělal čachry a převody s majetkem, aby dostal dotace.
  Okamura neúkoloval své novináře.

  To dělal někdo jiný. Ale ty netušíš kdo, viď?

 82. Mirek

  Hodně pěkný výzkum. Líbí se mi ten úvodní mail, tak krásně vybízí k podlézání… 🙂
  Jinak přístup STANu mi přijde naprosto OK — lokální pobočka vzkázala, že to prodiskutuje, a po prodiskutování s centrálou shledali, že fakt ne.
  A jinak je milé vidět, že i člen strany může objektivně zmapovat, jak se různé strany k tématu staví. Jen si říkám, co byste dělal, kdyby Svobodní byli pro 🙂

 83. mulit

  Babiš směrem k Okamurovi: Jste loutka v rukách kmotrů.
  Okamura: Jakých kmotrů?
  Babiš: Po Praze se to povídá.
  Moderátor: Máte nějaký důkaz, pane Babiši, že je pan Okamura řízen kmotrem? Řekněte kterým?
  Babiš: Po Praze se povídá.
  Okamura: Takže lžete jako vždycky.

 84. Josef K.

  Mám takový dojem, že počet kvalitních diskutérů docela poklesl, asi od doby, kdy si tady mulit s tolim řeší své problémy na velmi podpásové úrovni, což asi spoustu lidí odradilo.
  Škoda, článek Honzy Wernera je velmi inspirativní , to byl dobrý nápad.
  Dlužno ovšem říci,ze pan Babiš, i kdyz ho nevolím, jako jediný v teto vládě chtěl zdanit církevní náhrady. Já jako filozofický materialista ovšem nemám problém s tim, kterou stranu volit a být si jist jejím zásadním postojem k tomuto tematu .

 85. mulit

  Josef K. máš zcela volnou možnost být tím kvalitním diskutérem. Místo moralizování piš kvalitní příspěvky. V tvých rukách to je. Neboj se. Ale spíše to vypadá, že jsem ti sáhl na tvoji lásku, tvého Babiše, viď? Každý diskutér hájí svého miláčka. “Sice ho nevolím, ale… “Já ti to nevěřím. Je to tvůj kůň.

  Babiš není čestný. Je to tvrdý bysnysmen a jde si za svým. Ale já netvrdím, že je to zlo pro tento stát. Naopak umí vybírat daně. Ale jenom od těch středních nebo slabších. Na ty největší si netroufne, páč to by si poškodil svůj vlastní byznys. Každopádně, bejby, politické téma sem nastolila redakce. Pokud jsi útlocitný, neklikej na politiku, tam se obvykle něco semele, ty vysoká úrovni.

 86. sam

  ——————Předvolební průzkum: Chtějí české politické strany zavést proti-rouhačský zákon?—————————
  Já teda tenhle zákon v budoucnu neočekávám. V politice bude hodně jinejch témat. protirouhačský zákon by v ČR mnoho voličů neoslovil. Kdyby s ním snad někdo přišel, tak ČSSD, KSČM a někdo další nedovolí jeho schválení.
  Předpokládám, že tento zákon v ČR nikdy nebude a nikdo se ho nepokusí zavést. můžeme na tohleto téma zapomenout. Vždyť se nepovedlo ani znovu postavit pražský Mariánský sloup.

 87. mulit

  Tak jsem si to poslechl ze záznamu a Babiš neřekl, že se to povídá o Praze, ale že on vytvořil domněnku, že Okamura je řízen kmotry a že tam jde kvůli byznysu. Z toho je zřejmé, že Babiš si nedovede představit někoho, kdo má čestné úmysly. Podle sebe soudí ostatní. Proto nechápe Okamuru a podezřívá ho z toho, co je on sám. A vymýšlí si konspirace. Tím pádem lže. Účel světí prostředky.

  Tady je záznam vpravo
  http://www.ceskatelevize.cz/ct24/specialy/2270617-superdebata-2017

 88. toli

  OKAMURA není řízen kmotry ale sám sebou a je to populista nejvyššího kalibru.Odposlouchal bláboly z ulice a tomu přizpůsobil své nereálné sliby.Nikdo s ním vládnout nechce,takže bude sedět v opozici jako dosud.Prý se budeme mít po vystoupení z EU jako Noři či Švýcaři.Noři mají plyn a Švýcaři světové peníze ve svých bankách,takže se budeme mít po vystoupení z EU (mimochodem ve výstupu z EU je Pitomio opět osamocený,žádná jiná strana pro referendum ruku nezvedla) jako se mají Ukrajinci,Pitomio prostě žvaní nesmysly a naše uuuááááá mu to žere přesně tak jako žral kostelní bláboly.

 89. toli

  Pitomio se jen ztrapnil ,nic více.V jeho volebním programu je že by chtěl dávat více peněz do zdravotnictví,ale neví kolik peněz do zdravotnictví proudí už nyní a neví ani o kolik peněz by se to mělo zvednout a dokonce ani neví kde by ty peníze chtěl vzít.Tak přesně takovéhle populisty potřebujeme a jako blbci je volíme 🙂

 90. Hebért

  Rozhodně to nehodím nikomu, kdo nebere muslimskou migraci jako problém č. 1 v celé Evropě, tedy i u nás, protože máme volné hranice.

  Je mi jedno, kdo je jaký populista, to jsou všichni cca. Jde mi o to, aby omezil muslimskou migraci a měl to v programu a stál si za tím. I 10muslimů ročně je moc, natož stovky či tisíce v rámci kvót.

  To raději opustit Unii jako Británie dnes nebo jako ČR v 90.letech, kdy jsme tam nebyli a nevedlo se nám nejhůř. Klidně zchudnout o něco v střednědobém horizontu než islamizaci.

  Spíš bude proti islámské imigraci někdo, kdo to hlásá než někdo, kdo to nehlásá, tedy jasné rozhodování dnes mezi Okamurou, který má větší šance a mezi Robejškem, který je má menší.

  Krásné volby všem a krásný víkend a zase někdy 🙂

 91. toli

  To raději opustit Unii jako Británie nebo jako ČR v 90.letech.

  Ona ČR v nějaké EU již byla ? Pokud máš na mysli RVHP tak ta se samovolně rozpadla sama.Tam to bylo spíše o CCCP a jeho satelitech a plánovaná ekonomika ? Nikdy více.

 92. mulit

  Spoustu návrhů SPD uskutečnil lze.
  1. Zrušit inkluzi a ponechat speciální školství jak bylo kdysi.
  2. Zestátnit exekutory
  3. Důchody nezvyšovat o procent. částku, ale o fixní částku
  4. Novomanželské bezúročné pújčky
  5. Institut obecného referenda

 93. mulit

  toli napsal:

  Pitomio se jen ztrapnil ,nic více.V jeho volebním programu je že by chtěl dávat více peněz do zdravotnictví,ale neví kolik peněz do zdravotnictví proudí už nyní a neví ani o kolik peněz by se to mělo zvednout a dokonce ani neví kde by ty peníze chtěl vzít.Tak přesně takovéhle populisty potřebujeme a jako blbci je volíme

  On to tam vysvětloval. Nejprve se udělá audit a zjistí se, zda lze udělat úspory a v jakém rozsahu a teprve pak tam nalije podle potřeby více peněz. Pokud to bude nutné. To je normální standardní postup. A že nebyl ministrem zdravotnictví a nechce vycházet ze současných čísel, které mu naservírovali ideologičtí oponenti, je zcela logické. Nejprve si to musí člověk vždycky sám zhodnotit a projít důkladně, nebo jeho lidé.

  Toli – ty jsi fanatik. Odkopal ses už na tom tématu o lidských rasách a odkopáváš se i na politice. Mimochodem já nejsem rasista, páč volím poloJaponce, ale ty máš beztak i s tímto problém. Kecy na hubě jsou jedna věc a realita je věc druhá. Toli – ty jsi falešný. Ty vůbec netušíš, co je čest a zásady. Tebe by si Babiš koupil fakt za koblihu.

 94. toli

  A včera to bylo i v debatě,Ústava říká jasně že nelze zakázat náboženskou víru takže Pitomiův zákaz islámu je jen populistický výkřik do tmy.Nikdo Ústavu měnit nebude,nehledě na to že by jsme byli jako oni-arabské země které mají zakázaná jiná náboženství než islám.Nutno podotknout že ne všechny islámské země jsou tak radikální v zakazování jiných náboženství.

 95. mulit

  Jde o to vyvíjet tlak. Mně je také jasné, že Okamura vládnout nebude, ale jde o to, že bude v parlamentu slyšitelnější hlas, který potřebuji, aby byl slyšen. A většina návrhů má dobrých nebo dobrým směrem. Podle mě je zbytečné se zde o tom bavit, páč lidi jsou už stejně rozhodnutí.

 96. Tom

  Pěkný článek a skvělý nápad. Jen ten neustálý zbytečný spojovník, který normální slovo „protirouhačský“ mění na kladivo mlátící přes oči, je proti-vný.

 97. Ateistický laik

  toli: A včera to bylo i v debatě,Ústava říká jasně že nelze zakázat náboženskou víru takže Pitomiův zákaz islámu je jen populistický výkřik do tmy.Nikdo Ústavu měnit nebude,nehledě na to že by jsme byli jako oni-arabské země které mají zakázaná jiná náboženství než islám.Nutno podotknout že ne všechny islámské země jsou tak radikální v zakazování jiných náboženství.
  Takže až někdo prohlásí Adolfa Hitlera za proroka, Mein Kampf za “bibli”, budeme mít nové náboženství, tak to nepůjde zakázat? Jestli jsem dobře pochopil Okamuru, tak soukromé vyznávání ano (aneb věřte si jakékoliv kokotině), veřejné šíření ne, protože pod islámem rozumí totalitní režim maskovaný za náboženství, potlačující lidská práva (třeba ty o svobodě vyznání).

 98. Milé děti, hovno letí

  Pane Toli

  Kdysi jsem se bavil s jednou Ruskou co žije tady provdaná za Čecha,říkala jak jsme debilní národ že jsme všechno prodali,dokonce i vlastní vodu.Rus ten neprodává své zdroje,ten je pouze pronajímá……

  ——

  Co říkala na to, když jste ji připomněl, jak nám právě za tímto účelem ze SSSR přeci vnucovali Havla a KGB školila disidenty k převzetí moci.

  Je to přeci veřejné tajemství píše o tom Dolejší, sem tam to zmíní nějaký komouš a jindy zase disident. – Každý si to může vygooglovat.

  Veřejně se to nijak nepopírá, protože to nejde, tak se o tom zatím jen nemluví.

 99. toli

  milé děti hovno letí

  No musím uznat že to má svou logiku,to rozkrádání a prodávání v devadesátkách asi nemělo prvotně poškodit národ ale cílem bylo obohatit vybranou skupinu lidí.A pokud se to prodalo do zahraničí tak se to prodalo pod cenou a bylo za to všimné určitým lidem.A jak řekl Klaus peníze nesmrdí tak na chvíli zhasneme aby nebylo nic vidět.

 100. Lero

  Toli

  Populista je jen jiné slovo pro demokrata.

  Demos znamená lid řecky a populus latinsky.


  Nikdo s ním vládnout nechce, Churchila taky nikdo nechtěl. Všihni jásali, když Chamberlain přivezl podpis z Mnichova. Za chvíli bylo všechno jinak.

  Že něco říká ústava ještě neznamená vůbec nic. Ústava se dá změnit. Havel přísahal na komunistickou ústavu československa a co udělal z ústavy a o z československa.

  Ústava byla napsaná v době, kdy náboženství, které hlásá vyvraždění 70 země (jsou to ateisté) bylo exotikou. Teď se tu už roztahuje, cpe se do politiky, do škol, školek, do televize, businessu, má požadavky, už změnilo náš styl života.

  Heslo “nejsme jako oni” už bylo zprofanovaný za minulý revoluce. Neříkejte to na špatnejch místech, kde jsou na to lidi alergický.

  Názor, že nemůžu třísknout do agresivního vetřelce, abych nebyl jako on, je taková havlovská manipulace. Jsou věci, ve kterejch jsme si všichni rovni. Když do vás někdo šije, vy musíte šít do něj víc a když si pozve kámoše tak i do nich.

  Mé právo na přežití je nadřazeno přivandrovalcovu právu na vyznání a poviností státu je mi to právo garantovat všemi prostředky, protože já jsem se ve prospěch státu vzdal práva na sebeobranu – ve společenské dohodě (všichni si pamatují ze školy, co to je), ve které mi stát na oplátku garantuje bezpečí.

  Pokud stát není ochoten garantovat bezpečí své populaci, své vlastní populaci, ne panovačným přivandrovalcům, pak občan, má právo si vzíti své právo na sebeobranu zpět a pokud mu v tom stát hodlá bránit, tak začít zacházet se státem stejně jako s agresivními přivandrovalci, protože z nich jsou efektivní spojenci proti vlastnímu národu.

  To už se dostáváme k vlastizrádnému státu, tak jak ho známe z Evropy z druhé světové války. Představitelé takovýchto státu nekončili nijak dobře a přitom věchno vypadalo tak legálně.

  Mezinárodní smlouvy s Německem. Německo si je porušuje, ale to nevadí. Cizáci mají speciální práva v zemi. Německá policie se speciálními pravomocemi i mimo své území….. přesně jak druhá světová. – A vy se chcete odvolávat na kus papíru?

  Jste jak Sobotka, co si myslel, že když se prokomplotuje až na místo premiéra, tak bude mít automaticky autoritu.

  Nemá ji a mít ji nebude, protože dělá chyby proti pravidlům, který ani nezná.

  Okamurovi je jasné, že se všema zákonama a mezinárodníma smlouvama si budeme moct vytřít zadek, až se to tu muslimové rozhodnou dobývat.

  Vy to vidět nechcete, protože jste takový pohodlný pan Brouček, určitě máte pohodlnou postel, nejspíš i pěknou koupelnu a určitě se vám nechce někde běhat s výstrojí a spát v blátě a rozbíjet někde někomu hlavu polní lopatkou, abyste přežil ještě půl hodiny. Nechcete měnit svůj styl života a myslíte si, že ignorace stačí.

  Okamura a další vědí, že nestačí. Viděli to v Jugoslávii, vidí to všude v historii a chtěj se začít připravovat.

  Už jste has been. Váš svět skončil, má pukliny odshora dolů i když se ještě nerozpadl. Tak jako tak se rozpadne.

  Když budete lidem bránit se bránit, zabijou vás jako škodnou. Mezi vaším a vlastním životem si každej vybere ten vlastní.

 101. toli

  @Lero
  FAKT JE ŽE OKAMURA JE POUZE PRO STUPIDNÍ VOLIČE,TEDY POPULISTA A EXTRÉMISTA.Nabízí pouze jednoduchá hesla ale už mlčí o tom jak by jich chtěl dosáhnout,když se nad jeho populismem zamyslíte tak zjístíte že ty jeho jednoduché pravdy a řešení nemají demokratická řešení a hlupáci kteří ho volí budou kvičet jako první pokud by nastala vláda tvrdé ruky.Němce do určité míry omlouvá že volili Hitlera v době kdy byla v NĚMECKU krize a neměli co do huby,ale volit českého hitlera či francouzskou hitlerku v roce 2017 ? To je hloupé a neprozřetelné.Nevím co slibovala Le Pen Francouzům a taky to prosrala,ale Pitomio nepokrytě lže když tvrdí že bez EU si budeme žít jako Norové a Švýcaři.

 102. toli

  A co si myslet o tom že PITOMIO kope za přímou demokracii a přitom censuruje novináře ?To je fakt,a myslíte že v SPD platí přímá demokracie ? A censuruje i komenty na fejzu .Tedy ty kterého neadorují jsou smazány.Hodně rychle byste vystřízlivěli kdyby Pitomio vládnul…..

 103. Lero

  Pane toli.

  Co je extrémistického na přímé demokracii a v čem je přímá demokracie vláda pevné ruky?

  Le Penová neposrala nic. Ukazuje na problém a chce ho řešit. Ostatní problém popíraj, protože jsou příliš slabí na to, aby ho řešili. Jsou jak rodiče, co nechtěj vidět, že jejich děti jsou na fetu.

  Většina francouzů je jako vy. Věří autoritám a věří TV.

  Připomínají ty upřímné komunisty let padesátých, šedesátých, co byli vděční rusům za osvobození, nikomu nechtěli ubližovat, ale byli v milicích a přišlo jim normální, že děti bužoustů nesmí studovat. Něco jako ten voják v Pelíškách.

  Pak se nám tu v roce 1968 psychicky hroutili, protože s ruskejma tankama v ulicích už si namohli namlouvat, jak má strana pravdu. Realita je dohnala.

  Rozpadl se jim svět a někdy i osobnost. Byli nadále zamlklí a žili si ve svým světě. Vlastní děti se za ně styděly a sourozenci se jim posmívali.

  ———–

  Cenzurování novinářů se nedivím. Jsou to profesionální lháři.

  Komenty se cenzurují všude. Novinky, LN, LL, LP. Máme už i oficiálního Cenzora pornoherce Jandu.

  Jestli bude Okamura cenzurovat, tak se změní jen téma cenzury. Nikoliv její existence.

  Každopádně, volby už nějak dopadly, teď uvidíme.

  S veškerou úctou.

 104. Hraničář

  Jak uvádí server The Local.at, tak v současnosti tvoří obyvatelé hlavního města země narození v zahraničí třetinu populace. Nicméně se očekává, že do roku 2035 se jejich podíl zvýší na více než čtyřicet procent. Ve vídeňských mateřských školkách je situace ještě dramatičtější a němčina není mateřským jazykem pro 58% dětí. Podle dostupných statistik se jen mizivé procento dětí z rodin přistěhovalců navíc dostává v pozdějším věku na gymnázia nebo univerzity.
  Přímo ve Vídni v jednom z provedených průzkumu přiznalo 47,5% školáků, že doma s rodiči nehovoří německy………..
  http://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Z-rakouskych-skol-a-skolek-prisly-alarmujici-statistiky-Tykaji-se-pristehovalcu-a-odpurce-multikulti-rozpali-do-bela-422527

  Moji příbuzní ve Švédsku také doma mluví česky. Oba kluky vždy na prázdniny dovezli k prarodičům do Čech. Oba kluci samozřejmě mají jak švédské tak i české občanství (sami se ale spíše považují za Švédy), perfektně mluví a čtou jak česky (bez přízvuku) tak i švédsky a samozřejmě i anglicky. Oba jsou na střední škole. A žádný problém!

 105. Hosamen

  Ateistický laik
  Z Okamurových slov jsem nepochopil, jak to chce udělat (odvolatelnost)?
  Sice tam něco mlel o jednomandátových obvodech, a snížení počtu poslanců a senátorů (ty asi chce zrušit).
  ***
  Tak to já zase chápu. Pokud by poslanec prokazatelně něco provedl, stalo by se to co s Babišem ale natrvalo, přestal by být poslancem. Pro referendum s celorepublikovým působením je třeba 200000 hlasů, takže musíš sebrat 200000 hlasů pro odvolání poslance, nechat vyhlásit refetendum ktetého se zůčastní určená většina voličů, a více než 50% bude pro odvolání. V kraji byl návrh 50000 hlasů pro referendum.

 106. Pingback: Robejšek souhlasí s protirouhačským zákonem. Matěji Stropnickému by nevadil v programu Zelených | Ateisté ČR

 107. Hosamen

  @Ateistický laik
  Odvolatelnost z přímo volených funkcí byla za komunistů. Požadavek byla ůčast 50% voličů obvodu. Odvolaný byl přímo volený poslanec Indra ve Zlíně po 21.8.1968. S úpravou ústavy vznikla federace a zanikla odvolatelnost, byl schválen Ústavní soud ale nebyl ustaven. Komunisty hlasující proti Indrovi vyloučili z KSČ.

 108. Lemmy

  Reagujem podľa značiek KSČM a Referendum o Európskej únii. Mám otázku pre ateistov z ČR.

  Teraz sa na Slovensku výdatne snažia propagovať český film, o ktorom komunisti tvrdia, že Brusel ho zakázal. Hovoria, že EÚ zaviedla cenzúru na film Pryč z EU.

  Film je o tom, že Česko by malo vystúpiť z EÚ. Aké máte na to paragrafy? Dúfam, že nie také pofidérne ako Británia, že referendum nie je pre politikov záväzné. Na Slovensku je referendum záväzné pre politikov, jednoducho, sa výsledok referenda, kladný, vyhlási ako zákon.

  Mňa zaujíma, ktorí z diskutujúcich ateistov by chceli, aby Česko vystúpilo z EÚ. Tzv. czexit.

  Komunisti na Slovensku prajú Česku, aby vystúpilo z EÚ. Dôvody nepoznám, len vychádzam z toho, ako medzi sebou výdatne šíria a propagujú ten film. Možno majú len škodoradosť, že môže hovoriť o cenzúre EÚ, lebo zabudli, akú mali tvrdú cenzúru od roku 1948 do 1989, alebo sa za tú vlastnú cenzúru dodnes hanbia, a sú radi, že môžu hovoriť aj o nejakej cenzúre v demokracii. Možno komunistom na Slovensku ide len o štvanicu, štvať ľudí proti sebe, aby v spoločnosti bolo napätie, destabilizácia, od ktorej očakávajú, že ich nulové preferencie vyskočia na 100 %. 😀

  Aký majú názor ateisti v ČR na vystúpenie ČR z EÚ? Bude to pre občanov v ČR výhodnejšie?

 109. Hraničář

  Lemmy
  14.04. 2019
  Mňa zaujíma, ktorí z diskutujúcich ateistov by chceli, aby Česko vystúpilo z EÚ. Tzv. czexit. ……………………….

  Ten film běhá na YT.
  Co se týče toho czexitu. Je nepochybné, a ve filmu to také zdůrazňují, že současná EU je úplně jiná než ta, do které jsme vstupovali. Další důležitý (dle mě) je bod, že všechna ta dosavadní spojení evropských států, ale i jinde ve světě, nebyla v principu kvůli tomu, aby se lidé měli lépe, ale kvůli větším ziskům. Sice se stále vykládá, že čím vyšší zisky, tak tím se všichni máme lépěji, ale já si nemyslím, že to platí absolutně.
  Sjednocení evropských států brzy ukázalo problémy, když malé státy měly jiné zájmy než státy veliké. Což je pochopitelné. Tak byla přijata Lisabonská smlouva, která práva těch malých výrazně okleštila. A z EU se stal moloch, kterého je těžko ukočírovat. A také se už přiznává, že euro nebyl projekt ekonomický ale politický. Snad prý pomohl Německu a Francii, ale chudé (a méně pracovité) jižní státy vysává.
  V Česku se samozřejmě nikdo neodváží czexit uskutečnit. Ti silní mají strach o své zisky, ti malí a slabí jsou zastrašováni, že by skončili s žebráckou holí. Takže všichni budeme čekat, až se ta stavba EU sesype sama. Protože určitě se v Bruselu nenajdou politici, kteří by ji rekonstruovali. Jaké to bude pak mít důsledky, těžko soudit. Ale veselé určitě nebudou!

 110. Hraničář

  A jiný názor:

  „Kdybych se dostal do Evropského parlamentu, snažil bych se zrušit Lisabonskou smlouvu. Nemá za současné situace cenu usilovat o odchod z EU. Vidíme, co dělají Britům…“ má jasno pan Bašta a na fungování EU dokazuje, jak byl podpis tohoto dokumentu pro Evropu špatný. „Lisabonská smlouva funguje necelých deset let. A od té doby to jde s EU z kopce takovým způsobem, že dokonce i George Soros prohlásil, že začíná připomínat degenerovaný Sovětský svaz a vydala se v jeho stopách.“ Demokratický deficit je podle pana Bašty obrovský, neboť rozhoduje nikým nevolená Evropská komise, a je tu „evidentní snaha zrušit národní státy, sebrat jim poslední zbytky suverenity a udělat velký evropský superstát“.
  https://www.casopis-sifra.cz/jaroslav-basta-nove-usneseni-evropskeho-parlamentu-o-lidech-africkeho-puvodu-je-vuci-evropanum-rasisticke-je-treba-jej-zrusit/

Komentáře nejsou povoleny.