Marek Hilšer a Jiří Hynek odpověděli na otázky Ateistů ČR

Autor | 11.01. 2018

Již tento pátek a sobotu se bude konat první kolo prezidentské volby. S blížícími se volbami jsme se rozhodli oslovit prezidentské kandidáty s celkem třinácti tématickými otázkami, které jsme jim zaslali na kontaktní mailové adresy, uváděné na jejich oficiálních stránkách. Odpověděli nám však nakonec pouze dva kandidáti: Marek Hilšer a Jiří Hynek. Za jejich odpovědi velmi děkujeme a vážíme si toho, že šli s kůží na trh a že na naše dotazy zareagovali. Není vyloučeno, že někteří z kandidátů, kteří nám neodpověděli, kalkukovali s tím, že odpověďmi na naše otázky nemohou získat, ale pouze ztratit.

Odpovědi obou kandidátů necháváme zcela bez komentáře a v původní, nezměněné podobě. Budeme však velmi rádi, pokud nám do komentářů napíšete, co na jejich odpovědi říkáte.

Jako první nám odpověděl Jiří Hynek:

1) Věříte v existenci boha či nikoliv? Pokud ano, tak v kterého boha?

První moje setkání s možností, že je něco mezi nebem a zemí, co je nepopsatelné a neuchopitelné, bylo na vysoké škole, když jsme se zabývali instucionalistickou logikou, kde neplatí zákon vyloučeného třetího. Takže i pro mě jako matematika se objevil prostor, zabývat se myšlenkou v Boha. Od té doby uplynulo mnoho let a já stále více nabývám přesvědčení k víře v něj.

2) Pokud jste věřící, proč věříte v existenci právě Vašeho boha, a ne v některého z tisíců jiných bohů, které lidstvo kdy vyznávalo či v současnosti vyznává?

Víra je dar. Není to nic, co se dá změřit či zhodnotit.

3) Jaký je Váš postoj k sekulárním hodnotám a k sekulárnímu státu, tedy ke státu, který žádné náboženství nepreferuje, ale ani nediskriminuje, a ve kterém jsou stát a církve odděleny?

Náš stát je a musí zůstat sekulární. Přál bych si, aby tomu tak bylo na celém světě. Církev a stát musí být odděleny. Náboženská víra nesmí být důvodem k diskriminaci. Nesmí však narušovat principy platné v sekulárním státě ani nesmí být důvodem pro výjimky v rámci platných zákonů.

4) Souhlasil byste s tvrzením, že „ateisté jsou lidé, kteří neměli to štěstí, aby poznali boha?“

To vždy záleží na úhlu pohledu. Lidí věřící v boha toto říkat budou, protože pro ně je víra dar. Lidé, kteří v boha nevěří, v tom jistě žádné neštěstí nevidí.

5) Souhlasíte s tím, že by měli všichni lidé disponovat stejnými právy, nehledě na rasu, náboženství a sexuální orientaci, a že by tedy i homosexuálové měli mít právo uzavírat manželství?

Nesouhlasím s uzavíráním manželství mezi osobami stejného pohlaví. Prostě pro to, že manželství je od pradávna svazkem mezi mužem a ženou. Tak to po staletí funguje. Nedomnívám se, že jsou tím něčí práva dotčena, protože existuje institut registrovaného partnerství.

6) Jak se stavíte k následujícím tématům? Právo na potrat, právo na eutanasii, výzkum embryonálních kmenových buněk.

Nezpochybňuji právo ženy rozhodnout se pro potrat. Stát by měl pro těhotné ženy vytvářet takové podmínky, aby taková rozhodnutí dělat nechtěly či nemusely. Nedomnívám se, že euthanasie je právem, byť bych rozumnou zákonnou úpravu v této věci podpořil. Výzkum embryonálnich buněk může přinést mnoho dobrého při léčení lidí, ale musí mít stanovena jasná pravidla a musí být uspokojivě vyřešeny etické problémy s ním související.

7) Souhlasíte s tím, aby byl v České republice zaveden protirouhačský zákon či zákon kriminalizující urážku náboženského cítění?

Ne. Vycházím totiž z toho, že pravidla slušného chování platí pro všechny oblasti lidského chování. A základním pravidlem slušnosti je nezesměšňovat lidské bytosti způsobem, který se jich může dotknout.

8) V září letošního roku odvolací senát pražského městského soudu zamítl odvolání somálské studentky, která chtěla omluvu za údajný zákaz nošení hidžábu na pražské zdravotnické škole. Soud své rozhodnutí odůvodnil sekularismem a tím, že opakem diskriminace je stejný přístup ke všem a že není možné z náboženských důvodů udělovat výjimku (možnost nosit pokrývku hlavy) tam, kde to ostatním povoleno není. Souhlasíte s argumentací soudu?

Ano.

9) Domníváte se, že by věřící měli z podstaty toho, že se hlásí k nějakému náboženství, disponovat speciálními právy či privilegii, kterými ti, kteří se k žádnému náboženství nehlásí, nedisponují?

Ne.

10) Jaký je Váš názor na evoluční teorii?¨

Evoluční teorii uznávám.

11) Domníváte se, že očkování dětí může způsobovat autismus?

Ne.

12) Považujete homeopatika či tzv. „tradiční čínskou medicínu“ za rovnocennou alternativu k moderní „západní“ medicíně?

Každý by měl mít právo volby, jakou léčbu si zvolí.

13) Jsou podle Vás chemtrails skutečné, nebo se jedná o konspirační teorii?

Nikdy jsem toto hluboce nezkoumal. Ani to nehodlám dělat.

Odpovědi Marka Hilšera byly následující:

1) Věříte v existenci boha či nikoliv? Pokud ano, tak v kterého boha?

Věřím, že nás cosi přesahuje.

2) Pokud jste věřící, proč věříte v existenci právě Vašeho boha, a ne v některého z tisíců jiných bohů, které lidstvo kdy vyznávalo či v současnosti vyznává?

V mém případě nelze mluvit o konkrétním Bohu. Jsem přesvědčen, že takto vyhroceně to dnes už nechápe ani teologie. Například katolická teologie tento exklusivismus opustila už v době 2. vatikánského koncilu. Pokud vím, v současnosti se objevuje spíše inkluzivistický či pluralistický přístup k víře jiných. Rozumím tomu tak, že víra k Bohu vede různými cestami.

3) Jaký je Váš postoj k sekulárním hodnotám a k sekulárnímu státu, tedy ke státu, který žádné náboženství nepreferuje, ale ani nediskriminuje, a ve kterém jsou stát a církve odděleny?

Ano, je to osvědčená a dle mého nejlepší cesta. Odmítám ale fundamentalistický sekularismus, který podrážděně reaguje na jakýkoliv náboženský symbol či jeho nositele.

4) Souhlasil byste s tvrzením, že „ateisté jsou lidé, kteří neměli to štěstí, aby poznali boha?“

Nesouhlasil. Každý má právo na svůj názor, postoj či víru a hodnotu jeho života ani míru štěstí to nijak nepředurčuje.

5) Souhlasíte s tím, že by měli všichni lidé disponovat stejnými právy, nehledě na rasu, náboženství a sexuální orientaci, a že by tedy i homosexuálové měli mít právo uzavírat manželství?

Ano.

6) Jak se stavíte k následujícím tématům? Právo na potrat, právo na eutanasii, výzkum embryonálních kmenových buněk.

Byť potrat nepovažuji za dobrou volbu, souhlasím s právem na něj. Eutanázii jako lékař odmítám, preferuji citlivou a kvalitní paliativní péči. Výzkum embryonálních buněk nese jistě spoustu etických otázek a měla by proto stanovena jasná pravidla.

7) Souhlasíte s tím, aby byl v České republice zaveden protirouhačský zákon či zákon kriminalizující urážku náboženského cítění?

Ne.

8) V září letošního roku odvolací senát pražského městského soudu zamítl odvolání somálské studentky, která chtěla omluvu za údajný zákaz nošení hidžábu na pražské zdravotnické škole. Soud své rozhodnutí odůvodnil sekularismem a tím, že opakem diskriminace je stejný přístup ke všem a že není možné z náboženských důvodů udělovat výjimku (možnost nosit pokrývku hlavy) tam, kde to ostatním povoleno není. Souhlasíte s argumentací soudu?

Odůvodnění soudu se mi zdá poněkud absurdní. Dovolím si vás poopravit: soud to neodůvodnil sekularismem či sekulárním prostředím státu, ale právem na náboženskou neutralitu. Vlastně tím řekl, že kohokoliv ze spolužáků či vyučujících by mohl znepokojovat či urážet pohled na náboženské symboly. Dovedeno ad absurdum by to znamenalo, že za náboženský symbol by mohlo být označeno cokoliv a mohl by se objevit zákaz takové věci nosit. Praktické důvody pro zákaz hidžábu na zdravotnické škole a nemocniční praxi mi také nejsou jasné, neboť řádové sestry, kupříkladu boromejky pokrývku hlavy nosí také. Samozřejmě nenosí stejný oblek jako venku, nepochybuji, že s hidžábem by to mohlo být stejné (v zahraničí to tak řeší).

9) Domníváte se, že by věřící měli z podstaty toho, že se hlásí k nějakému náboženství, disponovat speciálními právy či privilegii, kterými ti, kteří se k žádnému náboženství nehlásí, nedisponují?

Ne, ale nezaznamenal jsem, že by něco takového požadovali.

10) Jaký je Váš názor na evoluční teorii?

Žijeme v 21. století a je jasné, že tato teorie byla dávno potvrzena. Není v rozporu ani s hlavními teologickými proudy současnosti, pokud vím. Samozřejmě vždy budou existovat bizarní teorie, které budou brát například biblickou Genesis doslova, ale jde o menšinu lidí.

11) Domníváte se, že očkování dětí může způsobovat autismus?

Nic takového se nepotvrdilo. Starší studie, na kterou  se zastánci této teorie odvolávají, nebyla validní.

12) Považujete homeopatika či tzv. „tradiční čínskou medicínu“ za rovnocennou alternativu k moderní „západní“ medicíně?

Nepovažuji.

13) Jsou podle Vás chemtrails skutečné, nebo se jedná o konspirační teorii?

Jde pochopitelně o konspirační teorii.

396 thoughts on “Marek Hilšer a Jiří Hynek odpověděli na otázky Ateistů ČR

 1. ateista

  Překvapuje mne, že žádný teorii boha kategoricky neodmítl. Zajímala by mne jejich odpověď na otázku, zda věří v existenci, hejkalů, čertů, víl, vodníků………

 2. anetalinda

  No upřímně, nic moc. A bojím se, že ostatní na tom budou ještě hůř. Prostě příští volby jsou, Petře Tomku, na vás :-), Honza Werner je limitován věkem 🙂

 3. toli

  @Ateista
  Objektivně vzato my také nemůžeme vyloučit existenci boha.Můžeme celkem snadno vyloučit existenci boha bible i koránu,ale nemůžeme vyloučit existenci deistického boha.Odvolávat se na vědu (jak to trapně dělá pořád dokola multinick) znamená postavit se na roveň mravenci který si myslí že neexistuje člověk. Že něco nehmotného nemůže ovlivňovat něco hmotného? Nehmotná myšlenka také přetváří hmotný svět…

 4. Ateistický laik

  Oceňuji u obou pánů, že šli s kůží na trh.
  U některých otázek mám pocit, že odpovídají na něco jiného.
  Např.: Hilšer na 2. a 12.
  Hynek na 9. spíš neznalost (Oni nepožadují, ale už mají.)

 5. Antitheista

  Co je na myšlence nehmotného? To by mě od úžasného inteligenta toliho zajímalo. Impulsy mozku jsou nehmotné? Představy jsou nehmotné, nerozlehlé? Nepotřebují čas například? Myšlení není v čase? Od A k B? Taky by mě zajímalo, jak jde vyloučit bůh bible nebo koránu? Také by mě zajímalo, kdo tu tvrdí, že jde bůh vyvrátit, já tu kromě Ateisty nikoho takového neznám. Věda pomáhá mravenci prozkoumávat svět a na člověka by díky vědě dříve či později přišel. Jinak se bavíme o pravěpodobnostech, je vidět, že toli má opravdu problémy s hlavou…

  Odpovědi kandidátů nic moc.

  Hezký den všem a někdy. 🙂

 6. toli

  Znáš hmotnost myšlenky ? Znáš hmotnost elektrického impulsu mezi neurony ?

  Problém s hlavou tady máš jedině ty,ale to už ti říkal jak volek tak Zira tak mulit.Nemusím být další kdo říká že si hraješ na něco na co v žádném případě nemáš.

 7. Antitheista

  Hmotnost elektrického impulsu ano, záleží, jak je velký, pak se dá spočítat kolik váží a tím i hmotnost myšlenky, která je rozlehlá v časoprostoru i subjektivně.

  Jinak kde jsem psal, že bůh není? Psal jsem vždy o pravděpodobnostech, takže opět kecáš.

  Pokud si pamatuju, tak ti tu mulit psat, že jsi po mrtvici, ne já. Stejně tak se Zira hádala nejen se mnou, ale i s mulitem. Takže v tomto si nemáme co vyčítat. Měj se. 🙂

 8. jl

  Skoda, ze jich neodpovedelo vic. Ted je otazka v jake ze to bohy panove veri.

  Hynek: “stále více nabývám přesvědčení k víře v něj”
  To je neco trochu jineho nez pochopeni, ze Buh je laska a je treba jej milovat obdobne, jako on cloveka.

  Hilser: “víra k Bohu vede různými cestami”
  To by mohlo znamenat, ze Buh v dejinach k cloveku nepromluvil, jinak je cesta jedna – pres Bozi slovo.

  Na prvni pohled tedy oboje vypada na standardni speni za nedosazitelnym absolutnem, tedy ne za Bohem, ktery strasi ateisty 🙂

 9. brixy

  Hmotnost informace záleží na tom, kde je informace uložena 🙂 lze zvážit i vypočítat hmotnost prázdného a plného HDD, jistě by to samé šlo udělat u mozku.

  Osobně vidím jako jednu z možností, že náš vesmír je “akvárium” u rozmazleného fracka obrů. Můžeme jej považovat za Boha 🙂 Upřímně, pokud někdo nehledá “něco víc” a spokojí se s tím, že je jeden ze stovek miliard miliard kousků masa, které za chvíli zhnije v zemi, bude na nejlepší cestě ke zhroucení se 🙂

 10. anetalinda

  Začínám mít pocit, že se tu rozmáhá americký fenomén, že politik, pokud chce uspět ve volbách, musí prohlásit něco kladného o víře v boha. “Věřím, že nás něco přesahuje”…. proboha, to je taková fráze! A hlavně tím nikoho neurazíš. Zaznělo někdy od někoho z naší politické scény: Ne, nevěřím v Boha, protože……..žádná dokladová evidence?

 11. Antitheista

  Přesně, tupý fráze a nic víc, nebo by mohl říct, že nás přesahuje třeba Agrofert. No řekněte, Agrofert je přeci větší než člověk, takže nás přesahuje, ne? Zatím 🙂

 12. ateista

  @toli
  “Objektivně vzato my také nemůžeme vyloučit existenci boha.”

  Můžeme. Ale Vy nejste ateista…..

 13. mulit

  Nejdříve k článku:

  Díky za něj. Akorát tu první otázku bych nikomu nedával. Věříte v boha? – mi přijde příliš osobní dotaz, já bych na to neodpověděl. Některé další otázky jsou legitimní. Tedy postoj k sekulárnímu státu, eutanazie, práva LGBT osob. To ano – to je totiž postoj k zákonům. Je třeba si uvědomit, že prezident podepisuje nebo nepodepisuje zákony. Tedy je součástí legislativního procesu.

  Ale otázky na to, zda věří evoluci a nebo kreaci apod – jsou zase osobní a nesouvisejí s výkonem funkce prezidenta. Nikdy o evoluci v parlamentu poslanci hlasovat nebudou a prezident nepodepisuje nějaký zákon toho se dotýkající. Tyhlety věci bych neřešil a ať si v tom každý věří, na co chce. Důležité je, jak se chová ke konkrétním skupinám obyvatel. Třeba kandidát Fisher bude zjišťovat (asi pohmatem, nebo svým bystrým zrakem) sexuální orientaci soudců. To jsou vážné věci. Totéž třeba ženy mají právo znát postoj prezidentského kandidáta k interupci. Otázka na to, zda mají muslimky chodit po ulici totál zahalené je legitimní. Dotýká se všech. A bývá to právně ošetřeno. Otázka, zda někdo věří na boha, bohy, evoluci, kreaci je soukromá, prezident jí ani v úřadě nebude řešit.

  Ostatně z těch jiných odpovědí by se dalo odvodit, zda ten člověk je pobožný nebo není. Ani není třeba se ho takto ptát.

 14. xjur

  Odpovedi prezidentskych kandidatu povazuji za prinosne, takto aspon vime, ze tito panove si nedelaji s konzistentnosti svych myslenek zadne starosti. Vzhledem k tomu, ze pravdepodobnost jejich postupu do 1. kola je miziva, nedelam si ani jak s tim starosti. Rozhodne zajimavejsi by bylo, kdyby odpovidali i volitelni kandidati. Nicmenen nazory jsou jedna vec a taktika pri volbach druha – proste aplikovana teorie her, ne teologie.

 15. mulit

  K diskusi: Souhlasím s toli, který napsal:

  Můžeme celkem snadno vyloučit existenci boha bible i koránu,ale nemůžeme vyloučit existenci deistického boha.

  Já nevím, zda je něco po smrti. Ale už nevěřím na boha ideologie, který po tobě chce, abys každou neděli někam chodil a něco vyznával a vyplachoval si hlavu nějakou naukou, která lidi třídí, katalogizuje a staví proti sobě.

 16. xjur

  Ad mulit: Otazka viry v tzv. Boha je podstatna a je na miste. Schopnost akceptovat nabozenske predstavy je podminena schopnosti akceptovat nepodlozena spekulativni tvrzeni. Verici tak casteji a ochotneji sednou nekomu na spek.

  Shopnost myslet nelze u nekoho vynucovat, ale lze ji vyzadovat – zejmena tam, kde by opak mohl byt na skodu.

  Ja chci prezidenta, ktery bude odmitat nabozenskou manipulaci z principu. Nekoho, kdo by dovedl nastolit otazku anulovani cirkevnich restituci, nebot veskery majetek cirkvi byl ziskan podvodem.
  Je to jakoby se cech zlodeju domahal navraceni majetku zabaveneho jeho vazenym clenum jako zisk z trestne cinnosti.
  Chtel bych prezidenta, ktery bude povazovat nabozenskou viru za skutecne soukromou odmitne jakekoliv nabozenska privilegia jako napr.
  * pravo nedodrzovat veterinarni zakony a obohacovat se prodejem masa zvirat zabijenych tryznivym zpusobem;
  * pravo vyucovat bludy na cirkevnich skolach
  atp.

  Zejmena vsak chci prezidenta za ktere se nebudu muset stydet. Podle toho bude ma volba.

 17. Hraničář

  xjur
  11.01. 2018
  * pravo nedodrzovat veterinarni zakony a obohacovat se prodejem masa zvirat zabijenych tryznivym zpusobem; ……..

  Hmotožel je přímo v zákoně o ochraně zvířat proti týrání uvedeno, že neplatí v případě náboženských zvyklostí (nebo tak nějak). A potvrdil mně to i předseda KDU-ČSL, veterinář, Bělobrádek!

 18. mulit

  xjur – jak jsem psal, kdybych kandidoval na prezidenta a položil bys mi tento dotaz, odpověděl bych ti, že ti to neřeknu, že to je moje soukromá věc, po které ti nic není. Ty jako občan máš právo znát postoje prezidentského kandidáta k zákonům, které procházejí v parlamentu. Parlament nikdy nebude hlasovat o tom, zda stvořil svět a život bůh, nebo to udělala evoluce a hmota tu je odevždy. Můžeš se zeptat na otázky, které mají jednotlivé politické strany v programu a které budou chtít prosadit a které bude prezident buď podepisovat nebo zamítat.

  Tedy znovu opakuji, ačkoli už nejsem věřící, neodpověděl bych ti a dokonce bych tvoji otázku použil přesně tak, jak to tady využívám tady. Vyškolil bych tě o tom, co je co není taktní. Ptát se na boha není taktní. Je to pitomé a trapné. Nedivím se, že mnozí neodpověděli! K tomu není povinen se kandidát na prezidenta vyjadřovat. Když ti kandidát odpoví, že ano, můžeš ho pak zešměšňovat otázkami: A to se i k vašemu bohovi modlíte? A jak často? A už vám ten bůh odpověděl atd…. Čili základ je nepřipustit vůbec debatu na toto téma. Je to soukromá věc, po které ti je hovno!

 19. toli

  @mulit
  xjur – jak jsem psal, kdybych kandidoval na prezidenta a položil bys mi tento dotaz, odpověděl bych ti, že ti to neřeknu, že to je moje soukromá věc, po které ti nic není. Ty jako občan máš právo znát postoje prezidentského kandidáta k zákonům, které procházejí v parlamentu. Parlament nikdy nebude hlasovat o tom, zda stvořil svět a život bůh, nebo to udělala evoluce a hmota tu je odevždy. Můžeš se zeptat na otázky, které mají jednotlivé politické strany v programu a které budou chtít prosadit a které bude prezident buď podepisovat nebo zamítat.

  Jenže z toho zda je či není věřící lze odvodit názory a postoje k mnoha otázkám,třeba zákon zakazující potraty a tak podobně.

 20. mulit

  Ale taky to jde naopak. Zeptat se na konkrétní zákony a když bude mít bigotní odpovědi, tak pak je to zřejmé, že čeho to pramení. Ale začínat otázkou “věříte v boha” je netaktní. Já bych neodpověděl. Kdybych byl kandidát na prezidenta, odpovídal bych jenom na ty otázky, které by se týkaly mé potenciální pracovní náplně.

 21. mulit

  Pro mě tam jsou přijatelní Petr Hannig, Jiří Hynek, zčásti i Vratislav Kulhánek. Ale nemají šanci, takže určitě Zemana. Sluníčkáře, eurohujeristy, poseroutky, slizounky, pánbíčkáře rozhodně ne.

  Jenom co vidím – jak je mladá generace manipulovatelné mainstreamovými médii. To mě děsí. Násobně více než jsme byli my za komunistů. My jsme měli ve třídě jako gympláci v roce 1989 před převratem větší názorovou pestrost a pluralitu než současní mladí. To mě děsí. Kam se to vyvíjí. Ještě že tu je starší a střední generace více odolná proti masáži a indoktrinaci.

 22. Honza Werner Post author

  mulit: Petr Hannig? Snad nejvíc ostentativní katolík ze všech kandidátů, jehož Rozumní a i on sám chce zavést zákon kriminalizující urážku náboženského cítění, a který by nejraději cenzuroval Charlie Hebdo a jim podobné, protože dle něj jsou “náboženské symboly nedotknutelné”.

 23. aleš

  @mulit

  Ještě že tu je starší a střední generace více odolná proti masáži a indoktrinaci.

  Starší generace odchovaná komunistickým myšlením, větší část z nich neschopná kritického myšlení, čtenáři Parlamentních listů, voliči Babiše a Zemana, lhářů, kteří dokážou oklamat prostomyslné…

 24. aleš

  Agentura STEM také zjišťovala, jak lidé volí podle úrovně vzdělání. U těch, kteří mají základní školu a výuční list vítězí Miloš Zeman. Lidé s maturitou a vysokoškoláci by dali hlas Pavlu Fischerovi.

  Když se podíváme na rozdělení voličů podle věku, tak podle STEMu u těch do 30 let vítězí Pavel Fischer. Lidé mezi třiceti a 44 roky by volili Michala Horáčka, Češi nad 45 let zase Miloše Zemana.

  http://tn.nova.cz/clanek/prezidentsky-pruzkum-zeman-vitezi-u-volicu-s-nizsim-vzdelanim.html

  Většinoví voliči Zemana – staří a nevzdělaní

 25. A.S. Pergill

  K té otázce 12:
  Tradiční čínská medicína pracuje holisticky a má úspěchy v oblastech, kde evropská medicína selhává. Mají ji vystudovanou i někteří rehabilitační lékaři (protože jim může pomoci v práci s pacientem). ČM pracuje s bylinkami a úpravou životosprávy, což je solí (ne-li přímo feferonkou) v očích farmaceutických firem. Pro farmaceutické firmy je “dobrý” lékař, který pacientovi s vysokým krevním tlakem předepíše léky (nejlépe dvoje, troje) a špatný ten, který ho vede k úpravě diaty a dalších prvků životosprávy, pomůže mu omezit nebo ukončit kouření a srazí mu ten tlak tímto způsobem (což je přístup čínské medicíny), byť to třeba nakonec doplní nízkou dávkou jednoho leéku. Proti klinice čínské medicíny v Hradci protestují především hlásné trouby farmaceutického průmyslu.

 26. mulit

  Honza Werner – já jsem Hanniga jenom slyšel v nějaké debatě a tam se bil za svobodu slova. Podrobnější údaje o něm nemám.

 27. mulit

  aleš píše:

  Agentura STEM také zjišťovala, jak lidé volí podle úrovně vzdělání. U těch, kteří mají základní školu a výuční list vítězí Miloš Zeman. Lidé s maturitou a vysokoškoláci by dali hlas Pavlu Fischerovi.…
  Když se podíváme na rozdělení voličů podle věku, tak podle STEMu u těch do 30 let vítězí Pavel Fischer. Lidé mezi třiceti a 44 roky by volili Michala Horáčka, Češi nad 45 let zase Miloše Zemana.
  http://tn.nova.cz/clanek/prezidentsky-pruzkum-zeman-vitezi-u-volicu-s-nizsim-vzdelanim.html
  Většinoví voliči Zemana – staří a nevzdělaní

  Pro mě je hlavně zábavné sledovat tebe. Jak dospělý muž (předpokládám, že ti už 18 bylo ?) funguje na základě toho, že na všechno potřebuje návod. Ty bez odkazů a bez doporučení médií nebo bible neuděláš vlastní krok? To jsi tak labilní? To za prvé a za druhé mě nějaké výzkumy nějakých sluníčkářských agentur nezajímají. Já mám přece svoje životní zkušenosti, proboha! A volím podle toho, kdo má šanci uspět a s kým se více shodnu. Je mi jasné, že tam bude někdo z pražské kavárny a je snad jasné z mého psaní tady na netu, že je absolutně vyloučené, abych volil zástupce pražské kavárny. A lidi na venkově měli vždycky více zdravého rozumu. Takže je chápu, pokud se také štítí falše a prázdnoty pražské kavárny.

 28. mulit

  https://www.novinky.cz/zahranicni/amerika/460305-nepotrebujeme-dalsi-imigranty-z-prd-sveta-prohlasil-trump.html

  A má recht.

  Trump má určitě nižší IQ než Obama. Má i nižší vzdělání. Ale v mnoha otázkách má recht. Jak si stále někteří lidi myslí, že jim papír z nějaké školy zajistí lepší vhled do čeho jako, proboha? No leda do toho, co vystudovali. Ale do praktického života? To je směšné. To je pověra myslet si, že lidi s diplomem z VŠ mají větší vhled i do jiných otázek, než souvisejí s jejich vzděláním. To nemůže fungovat. Je to v podstatě něco jako víra v zázraky. Jakože vystudováním anorganické chemie se ten člověk stává automaticky znalcem života. Myslím, že titul z VŠ působí na Aleška a další naivy něco jako pověst, že ten člověk umí chodit po vodě. Poznal jsem za život spoustu nepraktických neschopných lidí s titulem. Dokonce spoustu nepraktických a neschopných lidí, členů Mensy. Papír nic neznamená. Lidi s výučním listem mohou mít lepší vhled do situací běžného života. A co se týká inteligence – tak tu dělím na verbální a praktickou. Skutečně verbálně inteligentní člověk dokáže ve zkratce obsáhnout obsah sdělení. Tedy pravý opak toho, co dělá žvanivý Halík, Vácha a další. Megatuny slov o ničem. Někoho to ohromí, mě ne. Je to právě doklad toho, důkaz toho, že mu to vůbec nemyslí. Proto žvaní o ničem. Nemá to obsah. A co se týká praktické inteligence, tak ta se projeví v konkrétní zátěžové situaci. Např. při řešení akutního problému. Nejede auto. Bystrý člověk si poradí, něco spraví nebo si zavolá pomoc. Nepraktický Jasánek s diplomem v takové situaci filozofuje nebo žvaní.

  A to věčné třídění lidí na spasené a nespasené. Vysokoškoláky a nevysokošloláky. Alešku – je vidět, jak ti tvůj maloměšťácký mozeček stále nahazuje úpornou snahu se zařadit mezi ty VIP.

 29. Ignac z Loyoly

  Tu statistiku Aleše bych zpochybnil kvůli faktoru, který vysvětlím níže. Nebral bych to dělení takto vážně. Mam vysokou školu i tu filosofii mam. A v druhém kole to dám také Zemanovi proti vítači Drahošovi. A znám vysokoškoláky, kteří to Zemanovi dají taky, berou ho jako menší zlo. Poslední dobou si všímám spíše toho, že se lidé bojí to veřejně přiznat, ale volí jinak než tvrdí do průzkumů (hlavně ti vzdělaní, kteří se bojí reakce okolí), to samé se dělo s Brexitem nebo Trumpem. Do těch, které se dělají tváří v tvář nebo je znát jméno. Pokud by to bylo papírově, tak možná tolik lhát nebudou. Lidé se kvůli médiím bojí říkat pravdu. Je to škoda. Zeman má VŠ a Havel měl hovno. A dodnes i někteří myslí, jakej byl Havel inteligent, ale z jeho spisů to moc nevyplývá. Zeman měl načteno ohromné množství knih o politice a ekonomii, ne o náboženských sračkách jako Havel. To, že si chlastem huntuje mozek už je jiná věc. Zeman už není co byl. Ale pořád menší zlo než vítači. Další faktor je, že na humanitních fakultách se často učí sračky a prochází i naprosto průměrní lidé s titulem. Teologie to samé.

  Mějte a příští týden třeba. 🙂

 30. aleš

  @Ignac z Loyoly, @mulit

  Voliči Zemana, spadáte do kategorie lidí, kteří nechápou smysl statistiky – snažíte se mi vymluvit něco, co vůbec nezastávám. 🙂

  Je to opravdu vtipné. 🙂

  Mulita statistiky nezajímají, Ignác se je snaží zpochybnit nesmyslem. 🙂

 31. aleš

  „Já své názory neměním.“
  „Názory nemění jen idiot.“

  Váš Miloš Zeman, ateista, který se občas pomodlí

 32. toli

  Hannig ? Tak ten opravdu naštěstí nehrozí.Když ho poslouchám tak se mi jeho názory zdají dětinsky naivní anebo stařecky senilní což by odpovídalo věku .Druhá věc je že jeho mluvčím je nácek A.Bartoš který momentálně stojí před soudem za hanobení rasy-Židů.

 33. aleš

  Voliči Zemana, pokud ho volíte z důvodu, že je proti přijímání migrantů, měli byste se zamyslet a zjistit si, jakou pravomoc rozhodovat má prezident v této oblasti.
  Prezident o přijímání, či nepřijímání migrantů skutečně nerozhoduje.

  Ale chápu typické voliče Zemana…

 34. mulit

  Pochybuji, že má někdo jediný důvod, proč někoho volí. Alešku – ty si vyrábíš obraz nepřítele a maluješ mu tvoje představy. Ale to máš přece jedno. Můžeš si zvolit svého Drahouše, nebo jiného sluníčkáře. Alešku, je svoboda, demokracie, pluralita. Smiř se s tím. Ani v politice neexistuje unifikace, ani v otázce náboženské víry. Musíš se naučit žít s tím, že lidi prostě budou různí a nepředěláš je ke svému obrazu. A to ani když je budeš strašit peklem z tvých Starých pověstí hebrejských.

 35. Mirek

  Naprostý souhlas s “anetalinda”. Do příštích prezidentských voleb koukejte postavit kandidáta ze spolku ateistů. To by bylo tak krásné a odlišné. Ta hesla…

  Na český ateismus můžeme být hrdí
  Ateistický prezident pro ateistickou zemi.

  Politicky by se dalo stavět na sekulárních principech, pro ČR i pro svět… a obecně na všech tématech tohoto sdružení. (třeba že jinak nemají ateisti ve světě zastání).
  I když by neuspěl, pomohlo by to tématu získat mediální pozornost.

 36. mulit

  Jenže pro mě jsou důležitější otázky, než zda je kandidát na prezidenta pobožný nebo ne. Pokud je to sluníčkář, je mi jedno, že to je ateista. Je pro mě nevolitelný. Pokud je pro inkluzi, je mi jedno, že je ateista, je pro mě nevolitelný. Pokud je to pravičák, konzervativec, je mi jedno, že je ateista, je pro mě nevolitelný. Dále, pokud to je ekoterorista, tedy že žáby jsou důležitější než lidi a bude blokovat stavbu dálnice, je mi jedno, zda je to ateista, stejně bych ho nevolil. Takže mě zajímá spousta dalších otázek, parametrů u kandidáta na prezidenta. Pokud prosazuje myšlenky pražské kavárny, je pro mě nevolitelný. I kdyby byl ateista. Před 5 lety jsem volil Dienstbiera. Dneska bych ho nevolil ani omylem. Neznal jsem jeho názory na spoustu věcí, vybarvil se později.

 37. Mirek

  Tak samozřejmě 🙂 Kdyby lidi volili primárně podle vyznání, tak by měl ateistický kandidát vítězství v prvním kole jisté.
  Ale prostě by bylo pěkné mít kandidáta, který by toto téma zvednul.

 38. Hraničář

  mulit
  12.01. 2018
  Dále, pokud to je ekoterorista, tedy že žáby jsou důležitější než lidi a bude blokovat stavbu dálnice, ……………….

  Vidím, že v tomto oboru jsi neznalý. “Ekoteroristé” jsou při soudním blokování staveb úspěšní ne proto, že by dávali přednost žábám před lidmi, ale proto, že projektanti dálnic a státní úředníci porušili některé důležité části platných zákonů ČR!

 39. toli

  Topolánek ?
  Nedokážu si představit prezidenta který ukázal národu svůj erektovaný penis 🙂
  Navíc úroveň jeho morálky je více než pochybná,myslím že jednou jako premiér který ani nedotáhnul mandát do konce už stačil,netřeba v jeho případě být prezidentem.

 40. Bílá velryba

  Myslím, že dneska vyhraje Zeman a za ním Drahoš a ve druhém kole vyhraje Drahoš nad Zemanem tak 60:40.

  Ale volit i tak budu ateistu Zemana jako menší zlo. Katolík a vítač Drahoš, pro některé zde, když už sem zase taháte to téma, který ani nechce rovná práva homosexuálů (což si vzpomínám, Zemanovi nevadilo, jak kdysi uvedl v nějakém hovoru), který podepsal výzvu některých vědců na přijímání muslimů v kritickém roce 2015, je u mě nevolitelný. Neustále vychvaluje víru. Je to hnusák.

  “Zeman na otázku neodpověděl. Před minulými prezidentskými volbami možnost adopce dětí páry stejného pohlaví podpořil. ”

  “Zájem dítěte je podle bývalého předsedy Akademie věd Jiřího Drahoše nejlépe zajištěn v tradiční rodině tvořené mužem a ženou. „Vývoj dětí v rodinách párů stejného pohlaví ještě nemáme tak dobře prozkoumaný, abychom mohli takovou adopci postavit na roveň heterosexuální výchově,“ uvedl. ”

  https://www.info.cz/volby/prezidentske-volby-2018/meli-by-homosexualove-mit-moznost-adoptovat-deti-prezidentsti-kandidati-se-v-nazorech-rozchazeji-21429.html

  Podle mě už výzkumy jsou a ukazují, že děti homosexuálů jsou na tom jako u heteráků.

  Takže u mě je to v druhém kole jasné. Mějte se a někdy. 🙂

 41. toli

  Jenže Zeman odporuje sám sobě,existují desítky příkladů kdy si protiřečil.Již se naučil být politikem a tak se vyjadřuje tak jak vyžaduje momentální situace,co si prostě lidi přejí v danou chvíli slyšet.Ale mám to úplně stejně.Pokud postoupí Zeman a Drahoš tak volím Zemana. Drahoš je pro mne totálně nepřijatelný.

 42. Bílá velryba

  Nikdy jsem neslyšel, že by Zeman byl proti homosexuálům např. A že je ateista říká dodnes.

  Drahoš je vítač, dnes zase tvrdí opak. Ale Zeman je proti muslimům stabilně.

  Přiznám se, že slušnost je mi u zadnice. Posuzuji co kdo říká spíš než jak to říká. Mějte se. 🙂

 43. Hraničář

  toli
  12.01. 2018
  Topolánek ?
  Nedokážu si představit prezidenta který ukázal národu svůj erektovaný penis ………………..

  U něho bychom ale měli jistotu, že to je chlap s gulema!

 44. Hraničář

  Bílá velryba
  13.01. 2018
  Podle mě už výzkumy jsou a ukazují, že děti homosexuálů jsou na tom jako u heteráků. ……………..

  Já si myslím, že to závisí na okolí, na rodinách, jak vedou své děti, aby ty se pak spolužákům neposmívaly.

 45. aleš

  @toli
  Navíc úroveň jeho morálky je více než pochybná…

  Říká člověk, který volil bývalého estebáka, navíc trestně stíhaného za zneužití 50 miliónů.

 46. aleš

  @mulit

  Alešku, je svoboda, demokracie, pluralita. Smiř se s tím.

  Nevidíš snad v mém příspěvku projev svobody, demokracie a plurality? Smířil ses s tím ty, že my dva máme odlišné názory?

 47. aleš

  Zeman v diskuzním pořadu televize Prima komentoval kauzu neexistujícího článku, který údajně pod názvem Hitler je gentleman napsal novinář a spisovatel Ferdinand Peroutka. Byť Hradu soud nepravomocně nařídil omluvit se Peroutkově vnučce, Zeman zopakoval, že text existuje a že se najde. Pomohl si také příměrem, že „Boha také nikdo neviděl, což neznamená, že neexistuje“. Doslova řekl: „Je to něco podobného, jako kdybyste prohlásil, že Bůh neexistuje, protože nebyl spatřen“. Prý ještě není tak senilní, aby ztrácel paměť.
  https://www.lidovky.cz/zeman-k-peroutkovi-boha-taky-nikdo-nevidel-a-to-neznamena-ze-neexistuje-1n0-/zpravy-domov.aspx?c=A160306_113226_ln_domov_ELE

 48. aleš

  Zeman v Boha nevěří, při inauguraci ho ale vzýval hned třikrát.
  https://www.lidovky.cz/zeman-v-boha-neveri-pri-inauguraci-ho-ale-vyzval-hned-trikrat-p5q-/zpravy-domov.aspx?c=A130308_105447_ln_domov_mev

  Třetí věc, kterou se díky Bohu podařilo vyřešit, byly dva neúspěšné investiční případy…
  Miloš Zeman, https://www.hrad.cz/cs/prezident-cr/soucasny-prezident-cr/vybrane-projevy-a-rozhovory/projev-prezidenta-republiky-na-cesko-vietnamskem-obchodnim-foru-13431

  Zeman si z vás ateistů snad dělá srandu. 🙂

 49. toli

  @Velryba

  Já nemluvil o Zemanovi a jeho vztahu k homosexualitě (i když se zmínil o tom že nechápe potřebu lítat s holou prdelí po pražských ulicích,on by to prý nedělal,já k tomu dodávám že nikdo tam s holou prdelí nelítá a navíc na Zemanovu prdel není opravdu nikdo zvědavý).Já mluvil třeba o tom že nyní platí presumpce neviny (Babiš) a v roce 2013 platila u politika presumpce viny (prezidentská volba roku 2013) Oba výroky jsou ze Zemanových úst.A takových příkladů kdy si protiřečí jsou desítky.Zeman je už opravdovým politikem,říká to co lidé chtějí slyšet bez ohledu na svou vlastní konzistenci…

 50. Bílá verlyba

  Já už fakt musím jít, ale důležité je, že i ateisté občas používají slova jako “bohužel” i když na boha nevěří. Furt lepší než ten, kdo opravdu věří. 🙂

  Toli, já ho také beru za menší zlo. Ne za dobro. Mně záleží hlavně na postoji k muslimům, abych řekl pravdu, a ten je u Zemana negativní a stabilní, ne jako u vítače Drahoše. Ale katolíka co nechce práva LGBT, tomu dáš přednost?

  Jinak Zeman nezakazuje PP, prostě se mu nelíbí styl průvodu. Mulitovi tady taky ne. A je to přitom gay. Někdo na tyhle karnevaly není. Ale pořád lepší názory na věcné problémy než Drahoš co se týče LGBT.

  Hezký zbytek dne. 🙂

 51. mulit

  Drahouše považuji za druhého nejhoršího kandidáta po Fisherovi. Drahoš se za prezidenta absolutně nehodí. Merkelová se na něho přísně podívá a on se pomočí od strachu. Není to chlap, je to srákora. Korouhvička ve větru. Navíc ho ovládá jeho manželka. Ze všeho by se nejraději vylhal. Není přímý, není čestný, je obojetný. Pro mě je Drahouš sliz. Na ty mám čuch. A ještě se povyšuje a naparuje. Je proti přímé demokracii. Hlavně se chce nechat zvolit přímo. Šašek. Musel jsem si odplivnout.

 52. toli

  Toli, já ho také beru za menší zlo. Ne za dobro. Mně záleží hlavně na postoji k muslimům, abych řekl pravdu, a ten je u Zemana negativní a stabilní, ne jako u vítače Drahoše. Ale katolíka co nechce práva LGBT, tomu dáš přednost?

  Ale já řekl že budu volit Zemana pokud s ním půjde do duelu Drahoš.Takže budu volit Zemana,katolík je pro mne naprosto nepřijatelný.

 53. mulit

  Hilšer by mi nevadil. Horáčka bych rozdýchal. Ale Drahouše – to se pobleju… Je to úchyl. Kouká mu to z očí. To je tak něco falešného, obojetného, nepřímého, že tohle nee 🙁 Jestli tohle bude prezidentem, tak budu zprávy vypínat. To i s tím Schwarzenbergem byla aspon sranda a byl to normální chlap. I když politicky jsem byl opačně než on. Ale byl to chlap. Drahouš je loutka. Manželka domina mu velí. Je to sračka. Tohle nemůže být prezidentem. Ku*va kde to jsme.

 54. Jaroslav Štejfa

  Musím se vyjádřit k volbě presidenta republiky:
  považuji za prvořadý úkol české společnosti jakýmkoliv demokratickým způsobem vyřadit ze hry tandem Zeman – Babiš. Takže presidentem z kandidátů kdokoliv kromě Zemana (s výjimkou fachidiota Hanniga). Tedy lepší Drahoš, než Zeman. Důvodů mám mnoho; nejzávažnější je demontáž demokracie v tomto státě.
  Jaroslav Štejfa

 55. mulit

  Demontovat demokracii jste se, sluníčkáři, havlisté, kavárno, právě snažili hodněkrát. Ale zatím se vám to nepovedlo. Třeba ten váš blok proti demokracii. Viď, Kalouskovče.

 56. sam

  —————————-mulit
  13.01. 2018
  Hilšer by mi nevadil. Horáčka bych rozdýchal. Ale Drahouše – to se pobleju… Je to úchyl. Kouká mu to z očí. To je tak něco falešného, obojetného, nepřímého, že tohle nee Jestli tohle bude prezidentem, tak budu zprávy vypínat. ————————–
  Můžeš to prosím trochu rozvést a zdůvodnit?? Jako já tě beru vážně, asi se vyznáš v lidech a chlapech. Jako učitel s 27 letou praxí určitě vidíš lidem do karet. Drahoše jsem zatím v debatách moc neviděl, nebyl na to čas.
  https://cs.wikipedia.org/wiki/Ji%C5%99%C3%AD_Draho%C5%A1
  Není to bezvýznamnej chemik, má zkušenosti na vedoucích pozicích.
  —————————————
  5. předseda Akademie věd ČR
  Ve funkci:
  25. března 2009 – 24. března 2017

  Místopředseda Akademie věd ČR
  Ve funkci:
  24. března 2005 – 24. března 2009
  ———————————

 57. mulit

  Drahoš vícekrát okopíroval proklamace od Horáčka. Přímo od něho opisoval. Co tvrdil Horáček, to za týden tvrdil Drahoš. Proboha – co to je kandidáta? Každý z nás, co tu píšeme do diskuse, je na tom lépe, než Drahoš a máme vyprofilované názory… A že řídil nějaké instituce? Tedy po stránce formální? Podepisovat papíry? To není řízení provozu ve výrobě. Tam by musel prokázat schopnosti. Akademie běží samospádem. To je jen úředničina. Je to prostě úředník typu Bohuše Sobotky. Bezbarvý, bez zápachu. Nemastný, neslaný. Další věc – kdo ví, kdo ho platí? Horáček aspon jel za sebe. Drahošovi vznikly závazky ke sponzorům. Vzhledem k jeho mentalitě – je slabý, manipulovatelný, je i nepředvídatelný. Dále prezident zastupuje zemi navenek. Merkelová si ho namaže na chleba. Ze Zemana měla respekt. Drahoš je kývač. Tohle může být úředníkem, ale ne prezidentem, státníkem.

 58. sam

  Já toho Drahoše zatím moc neznám. Možná si o něm ještě něco pozjišťuju. Asi budu muset zase volit Zemana. SIce už mu fyzické zdraví neslouží, ale hlavu má furt v pohodě.

 59. mulit

  A mně jenom stačilo se podívat na jeho zahradu. On má elektrickou sekačku a používá rukavice. Chlap, co si za život vydělal dost peněz, si koupí jen elektrickou sekačku. Motorovou si nekoupí, páč ta stojí více peněz. Raději bude za sebou tahat kabel. Je chorobně šetřivý. Skrblík lakomý. Z Jablunkova. Já ty lidi znám. Narodil jsem se kousek vedle. Ale nepostihlo mě to. Doufám. A ty rukavice mi ukazují, že se štítí práce. Na sekačku nepotřebuješ rukavice. On se štítí práce, on se štítí lidi práce. On se povyšuje. Řekl, že by měla být vláda elit. Sám sebe považuje za elitu. Je proti přímé demokracii. Pohrdá lidmi. Ale předstírá pro kamery, že pracuje na zahradě. Komik. Sám se nechá zvolit v přímé volbě, kterou pohrdá. Šašek.

 60. Bílá velryba

  Drahoš je odporný, nemastný a neslaný katolický vítač muslimů, který nesnáší LGBT. Zeman je dlouhodobě proti muslimům a LGBT moc neřeší. Žádná demontáž demokracie tu není a nehrozí, leda ze strany drahošovců.

  Jinak by si někteří zde, např. toli, volič Babiše, měli vyříkat s Jaroslavem, kdo je nebezpeční pro ČR. Babiš či Zeman či oba? Zajímavý námět pro debatu vás dvou… 🙂

  Ale jak říkám, vidím 60:40 pro Drahoše ve 2.kole. Určitě udělám vše pro to, aby vyhrál Zeman, tedy menší zlo. Jenže to asi nebude stačit. To nevadí, budu rozhodně ve všech volbách volit proti polo-vzdělané a nevzdělané havlistické lůze.

  Krásný zbytek dne a týdne. 🙂

 61. Jaroslav Štejfa

  Člověk žasne nad brilancí kritického myšlení a noblesou příznivců Zemana. Milý mulite, pokud už musíte zvracet, uchylte se prosím do ústraní.
  Jaroslav Štejfa

 62. Bílá velryba

  Nehádejme se tu zbytečně, stejně se vzájemně o tomto nepřesvědčíme.

  Já vím, že Zeman je buran a že často i lže, jen Drahoš je větší nebezpečí podle toho, jak já racionálně nebezpečí vnímám. Prostě ve věcech jako migrace a kvóty, ghetta,… Drahošovy postoje jsou dvojaké, jinak mluvil 2015 o tomto, Zeman je v tomto bodě stabilní, to je reálné nebezpečí CELÉ EU, ne fiktivní či reálný ruský agent (už dost konspiračních teorií), ale ghetta a islám jsou problém. A muslimští uprchlíci a migranti tu jsou, v Praze je jich už až moc a celkově jich bude přibývat, když budeme mít v čele bezkoulé a dvojaké křiváky. Želé jako Jan Fischer. Ten problém bude růst, čím více jich tu bude.

  Multikulturalismus je 100X větší problém než Ruskoa a korupce a sprostá slova.

  Vyhraje vám Drahoš, to je jasné asi od léta 2017.

  Mějte se. 🙂

 63. mulit

  Uvidíme, jak dopadnou debaty v televizi. Zeman má argumenty. Drahoš je bezmozek. Jenže Drahoš je fit a o 5 let mladší. To ve středním věku nic neznamená, ale u starých lidí 5 let je velký rozdíl. A Zeman sice myslí stále dobře, ale ten vizuální projev může být demotivující pro mnohé. Moje matka je například proti muslimům, ale Zemana nevolí kvůli tomu, že vypadá zchátrale a kolik mu je let. V tom vidím největší problém. Je spousta lidí ( a já jim to nemám za zlé) dají na vzhled a fyzickou kondici. Ti sice souhlasí s názory Zemana, ale nepůjdou ho volit.

  Ale já mu hlas dám. I kdyby měl vydržet jen rok, dva ve funkci!

 64. Jaroslav Štejfa

  Jinak ještě porovnání náboženského přesvědčení dvou protihráčů:
  O svém vztahu k víře Drahoš v knize Věda života říká, že je křtěný, ale nepraktikující katolík. „Nemám potřebu chodit do kostela, nikdy jsem nebyl u zpovědi, nebyl jsem ani biřmován a svůj vztah k víře beru jako něco velmi intimního. Jako vědec souhlasím s výrokem, že víra začíná tam, kde končí věda,“ pouští čtenáře nejvíce do svého soukromí.
  Zdroj: https://zpravy.idnes.cz/nazory-jiriho-drahose-v-knize-veda-zije-fcd-/domaci.aspx?c=A170403_101724_domaci_kop

  Zeman je pokřtěný i biřmovaný katolík, ale označuje se za ateistu. Na konci své inaugurační řeči při minulé volbě prezidenta pravil: „Dovolte mi, abych své dnešní vystoupení, ač tolerantní ateista, uzavřel modlitbou, kterou mnozí z vás znáte: Bože, dej mi odvahu, abych se snažil ovlivňovat věci, které ovlivnit mohu. Bože, dej mi pokoru, abych se nesnažil ovlivňovat věci, které ovlivnit nemohu. A Bože, dej mi moudrost, abych dokázal rozlišit mezi prvním a druhým.”
  Zdroj: https://nazory.aktualne.cz/komentare/buh-zakomplexovani-cesti-politici-a-velky-patek/r~i:article:775416/

  Nebylo by lepší nálepkovat, kdo je větší prostitutka?
  Jaroslav Štejfa

 65. mulit

  Zeman určitě není pobožný. Dneska řekl, že za 14 dní mají přijít k volbám jeho příznivci znova a přivézt si s sebou přátele i milenky. To by Drahoš nikdy neřekl. Ten je posraný strachy říct cokoli, nad čím by se pobožní mravokárně pohoršovali. Jde o to, kdo je bigotní. Kdo je upjatý, sevřený. To je Drahoš, nikoli Zeman.

 66. toli

  @Jaroslav Štejfa
  Jinak ještě porovnání náboženského přesvědčení dvou protihráčů:
  O svém vztahu k víře Drahoš v knize Věda života říká, že je křtěný, ale nepraktikující katolík.

  Kecá,vloni na Velehradě se dal vidět.A jinak mi nevadí jeho víra,vadí mi jeho názory a postoje , které si tvoří na základě své víry,tedy postoje plné předsudků,odsudků.A prý že nebude národ rozdělovat ale sjednocovat.Povídali že mu hráli 🙂 Drahoš za mne tedy určitě NE. Zeman také není žádné terno,ale je velká šance že nedokončí mandát. A pokud jsem dnes poslouchal politology tak se všichni shodují že tandem Zeman-Babiš je velmi dočasný.

 67. sam

  “Nepraktikující katolík”, to je taková fráze, která by měla vyhovět každému voliči. Snaha zavděčit se všem.
  Ale zatím nemám dojem, že Drahoš je vyloženě bezvýznamnej blb. Nějaká celožvotní práce za ním je.

 68. mulit

  Já jsem nenašel nic na Drahošovi, s čím bych se mohl identifikovat. Prostě nic. Všecko dělám naopak. A podepsal vítačskou výzvu akademiků. Sluníčkář, co otočil a páč ví, že to lidi neradi slyší, tak už se k tomu nehlásí. Říkám Merkelová s ním zamete podlahu.

 69. toli

  @Mulit
  Říkám Merkelová s ním zamete podlahu.

  Merkelová s ním nezamete protože český prezident nemá žádnou výkonnou moc.Český prezident spoluvytváří veřejné mínění,nenavrhuje a neschvaluje zákony.Pokud něco vetuje tak má sněmovna možnost ho přehlasovat.Jsme parlamentní demokracií,nikoliv prezidentskou republikou.
  BTW Nedávno mne jeden kamarád přivedl na zajímavý názor se kterým v podstatě souhlasím.Tvrdí že přímá demokracie -referendum je vládou idiotů.Lidé rozhodují o něčem o čem nemají žádné informace snad jen informace z trollých webů,takže rozhodují jen na základě emocí.Takže traktorista Venca z Horní Dolní bude rozhodovat o EU,to je absurdní představa.

 70. Čestmír Berka

  Aspergill mě docela překvapil svojí obhajobou čínského ( šamanského) léčení 😀 Doporučuji mu, aby si početl v časopise Ženšen komory tradiční čínské medicíny , mohu jako návnadu pár citací: Na závěr je nutné vzít v úvahu, že tento postup s sebou přináší určitá rizika,
  neboť existuje možnost, že odcházející parazitická energie může vstoupit do
  nás nebo do někoho jiného. Proto je velmi důležité, aby naše vlastní ochranná
  čchi byla dostatečně silná, abychom byli v dobré fyzické i duševní pohodě. Na
  tento typ terapie je nutné si vyhradit dostatečný časový prostor a nevěnovat
  se současně více klientům. Je vhodné se chránit pálením vonných tyčinek,
  vizualizacemi, zaříkáváním, modlitbou či talismany a u méně spirituálně
  zaměřených terapeutů se doporučuje alespoň nosit bílý plášť.

  …”V teoretické části nás nejvíc šokovala tloušťka
  používaných jehel, která se pohybuje v rozmezí 0,30
  – 0,45 mm. Odráží to fakt, že podle čínského chápání
  akupunktura funguje, pouze pokud je řádně cítit. Kromě
  silné jehly je tedy třeba i dostatečně silně manipulovat.
  V historii se používaly zlaté a stříbrné jehly tloušťky 0,75
  mm, což je i na čínské zvyklosti dost. Oproti dnešku, kdy se jehlami nešetří, se však tenkrát napíchával pouze
  jeden, maximálně dva body…”
  …” Velkým zážitkem, který jsme si odvezli z univerzitní
  nemocnice, byla „small knife needle operation“. Je to
  zákrok, který se provádí např. u chronické spondylitidy
  nebo u chronické bolesti kolene. Spočívá v akupunktuře
  postižené oblasti velmi silnou a ostrou jehlou (malý nůž),
  kterým se mechanicky rozbíjejí osikace a poté se dutou
  jehlou zavedou do svalu střívka (rozložitelný steh). Tím,
  jak se střívko v těle odbourává, stimuluje akupunkturní
  bod resp. oblast. Z našeho evropského pohledu se jedná
  o poměrně brutální zákrok, který je však terapeuticky
  úspěšný.
  Metodu zavádění střívka do akupunkturních bodů jsme
  viděli i u pacientky, která se rozhodla zhubnout.
  Překvapivé bylo množství a kvalita RTG snímků, které si
  pacienti přinášeli. Vynikající pomůcka.”
  Udělat z čínské medicíny jakési “bylinkářství” je popřením celé filosofie čínské medicíny s energiemi čchi, meridiány, teplými a horkými jídly- v podstatě jakýmsi čarováním. V čínské medicíně není sepse důsledkem infekce, ale nedostatku “energie” – zjednodušeně řečeno

 71. mulit

  O vstupu do EU bylo referendum. To se jim traktorista z Horní Dolní hodil… Když tušili, že jim to odhlasuje, byl jeho hlas dobrý. Když bylo zmasírováno obyvatelsvo mohutnou propagandou v době, kdy ještě nebyl internet rozšířený, jako teď. Když tuší, že by Franta z Horní Dolní na základě mnohaletých zkušeností a zdravého rozumu a internetu a svobody mohl pozměnit názor, už je lepší se Franty z Horní Dolní neptat. Případně mu zcela zabránit, aby se mohl jakkoli k této otázce vyjádřit. Však je to Franta z Horní Dolní. Užitečný jen tehdy, když má udělat, co mu nařídíme, nebo co od něj čekáme…

 72. Jiří Brei

  Aleš: generace odchovaná komunistickým myšlením, větší část z nich neschopná kritického myšlení, čtenáři Parlamentních listů, voliči Babiše a Zemana, lhářů, kteří dokážou oklamat prostomyslné…

  Opět jste zde, Aleši prezentoval svoji ničím nepodloženou víru. Neuvedl jste žádný odkaz na věrohodný průzkum, který by Vaše tvrzení dokládal.

  Co se týče mé zkušenosti s dobou komunismu, v roce 1979 jsem nastoupil na čtyřletý maturitní obor mechanik seřizovač pro NC stroje na Středním odborném učilišti ČKD Praha, Poděbradská 9. Maturoval jsem tam v červnu 1983. Ač by člověk očekával, že tam bude to nejméně příznivé prostředí pro pluralitu názorů a svobodnou diskuzi, opak byl pravdou. Na hodinách nejen občanské nauky, ale i třeba strojírenské technologie jsme celkem často s učiteli diskutovali o negativech života v ČSSR a pozitivech života na Západě (alespoň z pohledu našich někdy naivních představ). Učitelé nás občas za naše názory označili za antikomunisty, ale nikdy se nám nijak za naše názory nemstili a diskutovali s námi v otevřených debatách dál a poměrně často. Učitelka češtiny, zanícená komunistka, mi za slohové úkoly většinou dala jedničku, protože se ji líbilo jak píši, i když mi vždy řekla, že s mými názory naprosto nesouhlasí. Když jsem šel po matuře pracovat v Praze 7 na poštu, bylo tam prostředí podobné. Socialismu jsem nijak nefandil a spousta věcí mi vadilo, ale většina lidí, se kterými jsem se tehdy potkával (včetně komunistů), odlišný názor tolerovala a diskuzi nezakazovala.

  Co se týče Parlamentních listů, také je čtu. A mimo ně i Neviditelného psa, První zprávy, Lidové noviny, I-dnes, dívám se na ČT 24, Euronews, FOX News, ZDF, Arte (velmi levicový proarabský, proklimatický a vítačský německo-francouzský televizní kanál), Pervyj kanal (ruská obdoba našeho ČT 1). Prostě se snažím mít informace z různých pohledů, abych trénoval kritické myšlení. No, a jako nejmenší zlo mi vychází Okamura a Zeman. Proto je volím. Ne, že bych jim nějak zvlášť fandil. Prostě pro mne jsou nejmenší zlo. To je vše. Důvody tady už vypsal Mulit, takže je nebudu znova opakovat. Mám je podobné.

  Aleš: Voliči Zemana, pokud ho volíte z důvodu, že je proti přijímání migrantů, měli byste se zamyslet a zjistit si, jakou pravomoc rozhodovat má prezident v této oblasti. Prezident o přijímání, či nepřijímání migrantů skutečně nerozhoduje.

  Ano nerozhoduje. Ale je to představitel zatím ještě suverénního státu a v EU to musí vzít v úvahu, i když jim vadí. Poslechni si někdy německé zprávy. Má vliv i na domácí politiku a politiky a konec konců i na voliče v parlamentních volbách. Já nemám nic proti cizincům a imigrantům, pokud respektují naše zákony a nepošlapávají lidská práva a důstojnost druhých. Z EU a NATO odcházet nechci, ale chci, aby to byly organizace chránící životy, práva a svobody občanů Evropy. Pomáhat ano, ale ne tím, že Afriku a Blízký východ přestěhuji do Evropy. Za své představitele proto volím ty, co to vidí podobně.

 73. mulit

  Jiří Brei píše
  Poslechni si někdy německé zprávy

  Viděl jsem diskusi v Německu o emigraci a multikulturalismu. Byli tam mladí lidi zcela zmanipulováni oficiální propagandou. A celá diskuse byla okleštěná. V Německu je menší svoboda slova než u nás. To je důležité si uvědomit, co tu máme. Vážit si toho a nenechat si to vzít.

 74. Bílá velryba

  Prosím, já jsem ve svém věku vážně nebyl odkojen komunismem a nejsem komunista, ani divák Novy a čtenář Blesku, mam mimo jiné vystudovanou filosofii a to poměrně nedávno. Babiše jsem nevolil.

  Moje argumenty jsou: horší islám a ghetta než “ruský agent” a sprostá slova. Demokracii ohroženou nevidím nikým jiným než těmi, co zde chtějí zavádět cenzuru jako v Německu na internetu, tím to začíná. Rusko je slabé a daleko.

  Nechci ani 100 obyčejných muslimů za přístích 50let přijmout do země, natož každý rok několik tisíc, což hrozí (trvalé kvóty nejsou mrtvé). Ve Švédsku to začalo pár tisíci a do roku 2050 jich má být podle Pew Research Center 1/3 všech obyvatel – těch běžných (tedy radikálních) muslimů. Asi 50 no-go zón je potrvzeno i sluníčkářským Die Weltem z Německa. O terorismu se teď ani nebavím. Spíš o vyšší kriminalitě a o ghettech a islamizaci. To je horší.

  https://zpravy.aktualne.cz/zahranici/muslimove/r~6198e76cd67e11e7b6a9ac1f6b220ee8/?redirected=1515874207

  Proto je Zeman menší zlo, i když ne dobro, než vítač Drahoš, který pravou tvář ukázal v roce 2015. Islám je největší hrozba celé EU (tedy i nás), ta největší.

  Mějte se a někdy. 🙂

 75. Bílá velryba

  Kromě toho je mi ten slizký a nemastný Drahoš, bigotní katolík nenávidějící LGBT, odpornější než buran Zeman, oba mají VŠ a oba znají své obory, každý má své mínusy, Drahoš jich má víc. Tečka.

  A teď dobrou a za 2týdny si zde řekneme co a jak. Do té doby nebudu mít čas sem psát, jdu se prát za Zemana (i když ho moc nemusím) a jdu škodit Drahošovi, budu i lhát a vymýšlet si, ne moc, tak lehce, aby to bylo věrohodnější, udělám téměř cokoliv, abych ho poškodil nebo aspoň rozdělil národ, i ta zatrpklost na straně “zemanovců”, až prohrají, se bude dát využít v dalším boji proti multikulturnímu fašismu. Dobrá a lehká manipulace spočívá v tom, že lidi jen na počátku mírně zaujmete a pak to necháte už na času a korozi. Chce to se zaměřit na správné segmety společnosti a pomalu využívat trhlinky a zvětšovat je. Sypat do ran sůl (čas od času a stupňovat to – správně a citlivě), to já umím dobře. Pro dobrou věc (škodit multikulturalistům) skoro všechno. Chce to zvolit strategii a taktiku. Naplnit dílčí cíle, chytře a vytrvale, s touhle volbou nekončí svět. Zítra je také den. Pro dobrou věc je třeba bojovat chytře, někdy i klidně trochu lhát. Tak zdar. 🙂

 76. Bílá velryba

  Aleši, já chci ničit jedno náboženství po druhém. Nepustit sem islám a mezi tím naleptávat křesťanství. A vytvořit celosvětový ateistický stát, co si to tom myslíš? Za několik generací by se to mohlo povést, ne? Už dnes je ateistů nejvíc v historii (a ne díky komoušům). Hlavně porazit ten islám ve světě (nejdřív převést muslimy na light verzi, do té doby je sem moc nepouštět, nu a pak na ateismus za další století). Hezky postupně, pozvolna. Tak uvidíme, kdo vyhraje. 🙂

  Tak a mizím už fakt! Dobrou a za dva týdny! 🙂

 77. aleš

  @Jaroslav Štejfa

  Musím se vyjádřit k volbě presidenta republiky:
  považuji za prvořadý úkol české společnosti jakýmkoliv demokratickým způsobem vyřadit ze hry tandem Zeman – Babiš. Takže presidentem z kandidátů kdokoliv kromě Zemana (s výjimkou fachidiota Hanniga). Tedy lepší Drahoš, než Zeman. Důvodů mám mnoho; nejzávažnější je demontáž demokracie v tomto státě.
  Jaroslav Štejfa

  Pane Štejfo, ač se s vámi v mnohých věcech neshodnu, tak v tomto 100% souhlas.

  Dnešek mne potěšil, mám naději, že zvítězí pan Drahoš.

  V TV se mi velice líbila podpora p. Jiřího Grygara p. Drahošovi. Líbí se mi i způsob vyjádření podpory dalších demokraticky a prozápadně orientovaných kandidátů.

 78. aleš

  @Jiří Brei

  Pane Brei, nechtěl jsem se vás nějak dotknout. To mé tvrzení bylo v nadsázce, použil jsem zevšeobecňování, bylo jakousi reakcí na předešlé příspěvky.

 79. Čestmír Berka

  To, že Zemana volí nevzdělanci je nesmysl- já se nepřátelím, ale moje přítelkyně ano- a ona má přátele převážně ve vědecké a intelektuální sféře a v ní jsou celé skupiny lidí, kteří otevřeně či skrytě ( protože intelektuálové a umělci dokáží být stejně nenávistní, jako primitivové) Zemana podporují- hlavní důvod je právě Zemanův nekompromisní postoj k islámu. Ona sama ho také chtěla volit- kvůli islámu, migraci a hlavně postoji k inkluzi- ona učí a vidí… mají ve škole mezi dětmi ne tělesně handicapované na vozíku či pomalejší, ale i děti, které jsou v plenách a skoro nevnímají, děti, které náhle nůžkami zaútočí na spolužáky či se vrhají proti oknu a velkou část výuky řvou… ona má ve třídě děti, které v druhém ročníku nenapočítají do tří, děti, které nemluví- a ty děti se budou učit anglicky…

 80. mulit

  Na západě moc demokracie není. Svoboda slova je osekána. Pluralismus se potlačuje. Jak ve Francii, tak v Německu. Nekonformní politici tam jsou pronásledováni. Le Pennová obdivovala naši míru svobody, kterou tady máme, když tu byla. Jí tam na tom slavném západě, tedy ve Francii šikanují. To samé v Německu AfD. Bohužel. Je to smutné. Pro toto jsem v roce 1989 necinkal klíči. Aby jedna totalita byla nahrazena jinou totalitou. A dokonce u nás v Česku probruselský směr propagují ti, co sloužili před r 89 bolševikům. Je to tatáž plazivá nátura. Podřídivá, slabá, nesebevědomá. Protivlastenecká. Prostitující se. Bylo to i vidět, jak zametli s katalánskými představiteli, když chtěli samostatnost. Jak se informuje v současnosti propagandisticky. Potírají se veškeré snahy o autonomii, svébytnost. Obrovské tlaky za unifikaci UNIE. Ostatně už se to tak jmenuje. UNIE. Původně ale měly být jen hospodářská. Nyní je i ideologická. Inkluze ve školství je výmysl Bruselu, EU. Já trpím tím, že naše školství je rozvráceno Evropskou Unií. Aleš je naiva. Nechápe, že jeho křesťanství bude islámem a multikulturalismem zničeno.

  Znovu opakuji – probruselství Aleše a Štejfy chápu jako prostituci.

  V TV se mi velice líbila podpora p. Jiřího Grygara p. Drahošovi. Líbí se mi i způsob vyjádření podpory dalších demokraticky a prozápadně orientovaných kandidátů.

  Tohleto je přesně ta prostituce.

 81. aleš

  Líbila se mi reakce na Zemanovo prohlášení o jeho podporovatelích – Andreje Babiše a Karla Gotta.

  Karel Gott odmítl, že by jmenovitě někoho podpořil. Andrej Babiš oplatil Zemanovi tu jeho urážku o tom, že není zkušený v zahraniční politice a poradil mu věci, které jsou v souladu s plánovanou politikou p. Drahoše – orientace na Západ, ne na Čínu a Rusko, účastnění se debat, distance od nesprávných spolupracovníků.

  Vidím odstup od Zemana a to je dobře.

 82. Bílá velryba

  Drahoše právě podpořily nábožné krysy z KDU-ČSL. Nevolitelný! Já chci intelektuála (byť vypitýho) raději než pseudointelektuála a vítače. Jasně říkám, že je důležité volit proti islámu a ateistu nejlépe. A Zeman to je. Sice si rozumí s Dukou, ale Duka je furt lepší než Halík a víc proti islámu. Zeman je víc sekularista než Drahoš. Viz. postoje k LGBT.

  Západ se stává Jihem a já raději Střed než Západ který je již Jihem nebo než Východ.

  Volme menší zlo. Na sprostá slova kašlu, jde mi o obsah.

  Ničme jedno náboženství pod druhém, když chceme ten celosvětový ateistický stát, já ho chci, postupujme takticky a chytře a pozvolna. 🙂

  Spousta lidí jak píše Čestmír mezi vzdělanci se bojí říct nahlas, že volí Zemana kvůli hysterické reakci akademických politruků. Já to říkám a někteří moji učitelé a spolužáci se děsí, ale u piva mluví jinak. Pak ty statistiky jsou zkreslené.

  Jak říkám, chci zničit jedno náboženství po druhém. 🙂

  Mějte se a za 2týdny tady budeme hodnotit, dobrou noc a za dva týdny tady, vyhraje asi Drahoš, ale boj nekončí. 🙂

 83. mulit

  Mrzí mě, že je v českém národě tolik prostitutů a tak málo vlastenců 🙁

 84. mulit

  Čestmír Berka
  Ona sama ho také chtěla volit- kvůli islámu, migraci a hlavně postoji k inkluzi- ona učí a vidí… mají ve škole mezi dětmi ne tělesně handicapované na vozíku či pomalejší, ale i děti, které jsou v plenách a skoro nevnímají, děti, které náhle nůžkami zaútočí na spolužáky či se vrhají proti oknu a velkou část výuky řvou… ona má ve třídě děti, které v druhém ročníku nenapočítají do tří, děti, které nemluví- a ty děti se budou učit anglicky…

  Já to mám ve třídě taky tak. Inkluze je nám ale vnucována Evropskou Unií. A naši představitelé jako prostitut Sobotka se k tomu zavázali to tady importovat. A taky to udělali. A Valachová. Proto jsem přestal volit ČSSD, ačkoli jsem je předtím volil přes 20 let. Pochopil jsem, že to jsou zrádci.

 85. aleš

  @mulit

  Aleš je naiva. Nechápe, že jeho křesťanství bude islámem a multikulturalismem zničeno.

  Naivní jsi ty, mulite, když si myslíš, že křesťanství bude někdy zničeno.

  Bůh o multikulturalismu věděl dávno…

  Že jsi viděl železo promíšené s hliněnou keramikou — lidé se budou mísit, ale držet jeden s druhým nebudou, právě tak jako se železo nemísí s keramikou. Za dnů oněch králů ale Bůh nebes nastolí království, jež nebude zničeno navěky ani to království nebude přenecháno jinému lidu. Ono rozdrtí a ukončí všechna tato království, ale samo bude stát navěky Da 2,43-44

  Multikulturalismus je poslední etapa před příchodem Božího království. Vy se toho bojíte, já jsem šťastný. V Bibli je už dávno předpovězeno, že integrace nebude fungovat.

  Ježíš říká v Lk 21,10: Povstane národ proti národu… Použito je řecké slovo ethnos, česky etnikum.

  Takže lidé se budou mísit, budou odděleni (ghetta), povstanou proti sobě.

 86. aleš

  @Bílá velryba

  Jak říkám, chci zničit jedno náboženství po druhém.

  Mao-ce-tung se o to taky snažil a jak dopadl… v Číně je nyní obrovský růst křesťanství.

  Jsme blahoslavení, když nás, také vy ateisté, budete pro naši víru v Ježíše pronásledovat.

 87. Lemmy

  Aleš, prosím, nájdi mi nejaký citát od Mao Ce-tunga. Naozaj neviem nájsť, kde by sa vyjadril ku kresťanstvu, ku ateizmu, alebo nejakému inému svetonázoru. Alebo ktokoľvek, kto číta moju prosbu.

 88. Lemmy

  Viem, že bol komunista, a predpokladám, že asi aj napríklad dialektický materialista. Ale kde a kedy sa nejako takto vyjadril?

 89. Lemmy

  Lebo napríklad slovenský prezident Rudolf Schuster bol po celý čas svojej komunistickej kariéry kresťanom (katolíkom).

 90. Čestmír Berka

  Aleši, argumentovat tu tím, že je něco předpovězeno v Bibli je legrační- ani všichni křesťané nepokládají texty Bible za určující, pro nekřesťanské věřící je Bible jen knížka, pro ateisty sbírka textů různých autorů z různých dob, psaných různými jazyky, vybraných potentáty v Nikaji z větší hromady textů.
  Zemanův vztah k Rusku je dán jeho ekonomickým potenciálem- do EU už víc nevyvezeme, dále je dán respektem k těžce zkoušené zemi. Je dán i respektem k Putinovi a dalším politikům okolo něj, kteří provádějí realistickou a zdrženlivou politiku a jiní politici s nějakou mocí tam nejsou k dispozici. Je dán tím, že Rusko bylo vždy evropské ( i to Polsko si dělilo s Pruskem a dalšími západními zeměmi/panovníky). Bylo spojencem proti Turecku, zatímco Západ se proti Rusku spojil s Turky… Zemanův vztah ke Krymu je podobný vztahu významného amerického politika, Henryho Kissingera či bývalého amerického velvyslance v Rusku. Despekt k ukrajinské vládě není zrada Ukrajiny – PorošenkoTymošenko Ukrajina si nezasluhuje žádný respekt- je to zkorumpovaná země v rozkladu, jenž už se nedá utajit či svést na Putina. Osud Saakašviliho, ukrajinského Gruzínce je příznačný.

 91. mulit

  Aleš píše

  Multikulturalismus je poslední etapa před příchodem Božího království. Vy se toho bojíte, já jsem šťastný. V Bibli je už dávno předpovězeno, že integrace nebude fungovat.

  Takže ty jako víš, jaké riziko je v Evropské Unii a jakou nebezpečnou ideologii zastává a jejího zastánce Drahoše volíš proto, abys celý ten proces uspíšil a kýžený konec světa nastal dříve ? Tak to je bláznivé, masochistické. Většina křesťanů, co znám, právě vidí v EU nebezpečí a nechtějí další integraci. Tvůj přístup – čím hůře, tím lépe, je sebedestruktivně škodolibý.

 92. Lemmy

  …we, too, will touch God’s heart. Our God…

  Dotýkať sa božieho srdca. Náš boh… takže Mao Ce-tung bol nábožný? Niečo na spôsob nášho bývalého prezidenta Schustera?

 93. Kamil Václav Láskorád Sluníčkovský

  Dobrý den, nechci moc narušovat vaší debatu, jen bych vám chtěl zde říci, proč budu voliti právě Jiřího Drahoše na prezidenta ČR.
  Především proto, že ruských agentů a hulvátů již bylo na Hradě až moc. Je třeba se vrátit k euroatlantickým multikulturním hodnotám a k lidskoprávní politice Václava Havla, kterého si ve světě vážili a nemuseli jsme se za něj stydět. Opilý mužik nemůže rezpretentovat moderní zemi 21.století. Dále bych chtěl předestřít, že jako student vysoké školy genderových studií, který chce na Erasmus vycestovat a poznat svět, někde jsem už byl, nemohu říkat, že Česko vede fašista a xenofob, to by si se mnou nikdo ruku ani nepodal.
  Za třetí je nutné pročistit atmosféru a zvolit někoho vzdělaného, kdo bude lidi spojovat, nikoliv rozdělovat.Ano, už jsem dosáhl ve svém životě hodně věcí, sám si přivydělávám v teamu pana Horáčka a Drahoše, již mam první zkoušku z genderových studií, mam přehled, umím dva jazyky včetně angličtiny a byl jsem již v zahraničí. Dosáhl jsem také svého prvního orgasmu, asi před 2lety, pod vedením sexuálního kouče, sám zatím nevím, jakého jsem pohlaví nebo jakého pohlaví byl kouč. Sice měl vousy, ale pohlaví je jen sociální konstrukt, stejně jako vše ostatní, ať si biofašisté tvrdí co chtějí.

  Takže tolik k důvodům mé volby, vzdělanějí a světaznalí lidé, čtoucí Respekt a Die Welt a dívající se na Otázky Václava Moravce, samozřejmě budou volit akademika J. Drahoše a on vyhraje. A putinovský buran pak zmizí i s českými xenofoby na smětišti dějin. Bděte a slunce v duši.

 94. Čestmír Berka

  jak to vypadalo, když se v Číně objevil mladší bratr Ježíše Krista: Chung Siou-čchüan, křesťanský konvertita, který na ovládaném území založil nezávislý stát – Nebeskou říši velkého míru (čínsky: český přepis Tchaj-pching tchien kuo, pchin-jin Tàipíng Tiān Guó, znaky 太平天囯), kontrolující částečně nebo úplně provincie Chu-pej, An-chuej, Ťiang-si a Če-ťiang, od roku 1853 s hlavním městem v Nankingu. Na území ovládaném tchaj-pchingy žilo kolem 30 milionů lidí.

  Povstání zasáhlo většinu Číny, rebelové ohrožovali i Peking. Po mnohaletých válkách byli rebelové poraženi čchingskou armádou za pomoci Spojeného království a Francie. Války způsobily masivní ztráty na lidských životech, jež se odhadují na 20–30 milionů,[1] a ohromné škody na majetku, což by z konfliktu dělalo třetí nejkrvavější, po první a druhé světové válce.[2]

  Povstalci zde provedli radikální reformy, prosazujíce rovnost lidí. Tradiční čínská náboženství, konfuciánství, buddhismus a taoismus nahradili specifickou formou křesťanství,.. Nedivím se Číňanům, že jsou vůči křesťanským sektářům ostražití- mají s nimi špatné zkušenosti. On není křesťan jako křesťan- tam se myslím ani tak neangažuje Vatikán, ale různí evangelikálové a potrhlí baptisté…

 95. Hraničář

  Aleš:
  Za dnů oněch králů ale Bůh nebes nastolí království, jež nebude zničeno navěky ani to království nebude přenecháno jinému lidu. Ono rozdrtí a ukončí všechna tato království, ale samo bude stát navěky Da 2,43-44 …………….

  A nebude to ten islám?

 96. toli

  @Čestmír Berka
  Nedivím se Číňanům, že jsou vůči křesťanským sektářům ostražití- mají s nimi špatné zkušenosti. On není křesťan jako křesťan- tam se myslím ani tak neangažuje Vatikán, ale různí evangelikálové a potrhlí baptisté…

  Naopak,co se týká Číny tak je tam nejvíce katolíků.Babtisté a evangelikálové nemají celkem šanci.Pokud chce být nějaký Číňan katolickým knězem tak odejde do Evropy a vstoupí do nějakého kláštera kde studuje.Od té chvíle je přísně zakázáno jeho focení kvůli bezpečnosti jeho příbuzných kteří zůstali v Číně.Čínské výzvědné služby jsou hodně výkonné a mocné,což jsme zažili i tady při návštěvě čínského prezidenta.Ten zákaz focení mnichů jsem zažil u trapistů ve Francii.

 97. Petr TomekPetr Tomek

  @Kamil Václav Láskorád Sluníčkovský: Jen si hrajte, dokud to nikomu neubližuje. Prozradím vám ale, že mezi mými přáteli je i několik transsexuálů a asi by se na vás přinejmenším tvářili nepřátelsky, kdybyste jim tvrdil, že to pohlaví, za které tolik bojovali. je jen sociální konstrukt.

 98. mulit

  “Drahoš je jen kontejner na protizemanovské hlasy.” (Autor výroku Ondřej Hejma)

 99. Sind

  @laskorat: Poskládal dohromady to nejhorší, co si snad lze vůbec představit. Díkybohu, že je to všechno jenom šílená ironie! Uff – ale to leknutí…

 100. aleš

  @Čestmír Berka

  Aleši, argumentovat tu tím, že je něco předpovězeno v Bibli je legrační

  Ano, pokud by to, co jsem napsal, byl argument, pak by to bylo legrační. Co to chápat jako něco, čemu věřím?

 101. aleš

  @mulit

  a jejího zastánce Drahoše volíš proto, abys celý ten proces uspíšil a kýžený konec světa nastal dříve

  Mulite, nemyslím si, že by p. Drahoš mohl tento proces urychlit, a Zeman ho mohl zpomalit nebo dokonce zastavit.

 102. aleš

  @Lemmy

  … takže Mao Ce-tung bol nábožný?

  Ano, byl. Každý den se ke svému Bohu, tedy k masám čínského lidu, modlil.

 103. aleš

  @Čestmír Berka

  Je dán i respektem k Putinovi a dalším politikům okolo něj, kteří provádějí realistickou a zdrženlivou politiku

  Putin si vzal Krym, Hitler Sudety, a já nemám respekt ani k Putinovi, ani k Hitlerovi, ani k jejich obdivovatelům, tedy k vám.

 104. Bílá velryba

  Láskorád: Ano, toto jsou slova přesně představitelů toho, co miluju. I s titulem budou vždycky polovzdělanci. I s pěti tituly. A proto může 80% studentů vysokých škol (humanitních oborů) – být na úrovni vesnické hospody, jen trochu jinak. Jdu se podívat do kalhot, jestli tam mam ten svůj “sociální konstrukt”. Naštěstí se asi jednalo z tvé strany jen o dobrý vtip. Žel často to tak fakt vypadá. 🙂

  Aleš: Pojď se mnou vybudovat ateistickou říši a uvidíš, že jestli Ježíš je, bude z toho zvracet, bude zvracet z očí a uší a pusou a vším možným! A konec světa to urychlí! Aleši, my dva spolu, bychom byli NEPORAZITELNÍ! Spoj se se mnou! Upiš mi svou duši! Stejně nemáš na výběr, hmota to za tebe již brzy vybere!

  Aleši, kdyby bylo opravdu věčné peklo, nebo i dlouhodobé, bojoval bych proti bohu co to jde, abych tě osvobodil (kdybys tam skončil) a abych tu nacistickou zvrácenost zničil i s jejím tvůrcem, udělal bys ty to samé pro mě? Já bych nechtěl, aby někdo věčně trpěl, i kdyby udělal cokoliv. Ale co ty?

  Mějte se a za 2týdny tady! Není čas. Musím budovat ateistickou říši a postupovat chytře a odvážně, ale to jsem prostě celý já. 🙂

 105. Lemmy

  Aleš, oprav ma, ak som ťa nepochopil. Tvrdíš, že Mao Ce-tung slovo boh používal na vyjadrenie miliónov Číňanov? Že veľké množstvo ľudí (masu) nazýval bohom? Lebo to je čudesná predstava. Zvyčajne sa slovo boh používa pre nadprirodzený jav, nie pre ľudí.

 106. Lemmy

  Toli, na tej stránke In vivo som nenašiel zmienku o Mao Ce-tungovi. Takže upresni odkaz, kde sa mu venujú. Mňa totiž vzťah Mao Ce-tunga k ateizmu, alebo k náboženstvu, zaujíma odborne. Teda, odborne, ako tak, aby som správne pochopil, v akom význame použil slovo boh. Ako keď sa kresťan zaujíma, kto je boh. Tak mňa zaujíma, kto je boh pre Mao Ce-tunga? Je to masa ľudí? Masa Číňanov?

 107. toli

  @Lemmy
  Já to myslel tak že invivo je slovenské sdružení a zakládá po Slovensku pobočky které budou šířit vědeckou osvětu a bojovat s bludy.Můžeš se připojit.Myslím že Slovensko je v tomto směru na tom hůře než Česko,máte tam spoustu Kristových idiotů a čeká vás spousta práce..

 108. aleš

  @Lemmy

  Myslel jsem, že rozumíš anglicky, a i když bys nerozuměl, použiješ překladač.

  Z kontextu textu, z kterého jsme citoval, je jasné, že Mao Ce-tung v žádného Boha nevěřil. Píše v něm přirovnání o odstranění obrovských hor. Bůh je ten, v kterého doufáme, protože má moc. Mao viděl tuto moc v masách čínského lidu – Náš Bůh není nikdo jiný, než masy čínského lidu.

  Mao (parafrázuji): Masa lidí může odstranit i horu.

 109. Kamil Václav Láskorád Sluníčkovský

  Ano, pana Zemana volí jen staré báby a dědci z Moravy, často bigotně věřící. Praha volí pana Drahoše. KDU-ČSL sice podpořilo pana Drahoše, ale to jen proto, že je to slušný katolík. Vzdělanější křesťané a vzdělanější ateisté to dají panu Drahošovi.

  Nikdo, opakuji nikdo, kdo má vysokou školu, to nemůže dát mužikovi Zemanovi! A jestli se to někdo bojí říct do televize, že by ho volil, ale pak ho volí, tak je to zbabělec.

  Vzdělaní lidé mají vždycky pravdu, alespoň většina vzdělaných lidí. Proto je mezi vzdělanými více ateistů. I když u nás je to prý naopak než na Západě. Proč? To nikdo neví.

  Jako neomarxista a příznivec Frankfurtské školy mohu říct, že většina lidí na vysokých školách kdysi byli marxisté. Například v 60.letech na západních humanitních školách. Marxismus a neomarxismus má tedy pravdu. Dodnes je nás převaha.

  Pane Tomku, pohlaví je pouze sociální konstrukt, záleží na výchově. Když byste malé dítě vychoval jako ženu, byla by to žena. A naopak. Není nic jako biologická podstata ženy či muže.

  Sluníčko v dušičce, pan Drahoš to má vyhrané.

 110. mulit

  “Drahoš v reakci na Ovčáčkovo oznámení uvedl, že chce dvě debaty, z toho jednu v ČT a výběr druhé nechá na Zemanovi. “Již jsem navrhl jako jedno z míst debaty Českou televizi. Je to médium veřejné služby, které patří všem občanům ČR a jeho nestrannost je kontrolovaná nezávislou institucí.”
  https://www.novinky.cz/domaci/460583-zeman-je-ochoten-jit-do-ctyr-debat-s-drahosem-ten-chce-dve.html

  Ten všivák dobře ví, že ČT není nestranná, ale bez ostychu kope za pražskou kavárnu. Přesto píše, že prý to je nestranné médium kontrolované nezávislou institucí. Dobře ví, že to tak není a kdo debaty moderuje a kdo je v radě ČT. Tohleto nenávidím nejvíce. Svině, co si hrají na slušňáčky. A ještě chce, aby to moderoval Moravec, což není moderátor, ale nevyoutouvaný politik TOP09. Moc dobře ví, že by si ČT udělala celé studio proti Zemanovi. Pozvali by tam různé komentátory, politology všechno spřátelené s havlisty, kavárnou, tak jak to dělají každý den, den za dnem, léta, léta v kuse. Jak si tahleta špína může hrát na slušnější část populace, když je nemravná, křivá, útočná, intrikářská?

 111. aleš

  Mulite,

  dávat zde žvásty bývalých estébáků si laskavě odpusť. Ty nevíš, co Koller v minulosti dělal?

 112. mulit

  Zeman byl premiérem, předsedou sněmovny PSP ČR, prezidentem. Má obrovské politické zkušenosti. Je to státník, kterého Merkelová, Junker musejí respektovat. Drahoš má NULOVÉ POLITICKÉ ZKUŠENOSTI a podle jeho vyjádření bude spíše sloužit cizím zájmům, Bruselu.

 113. aleš

  @mulit

  Mulite, za prezidentství Miloše Zemana byla schválena inkluze. Ty přesto volíš Zemana hlavně proto, že je proti inkluzi.

  Chápeš vůbec, v jakých oblastech má prezident pravomoc?

  Je to státník, kterého Merkelová, Junker musejí respektovat.

  Mulite, nemusejí. A ani nerespektují. Víš co se o Zemanovi píše a vysílá v zahraničí?

  Dvě taiwanské reportérky Jen-Jen a Vanessa dennodenně vytváří vtipná animovaná videa na aktuální témata ve světě. Neunikl jim tedy ani výkon českého prezidenta při významné ceremonii odemykání českých korunovačních klenotů.
  http://www.asianstyle.cz/zpravy/5761-milos-zeman-se-dostal-az-na-taiwan

  Prezident má především REPREZENTOVAT zemi, kde je prezidentem.
  Chtěl bych, abychom byli ve světě známí jinak…

 114. mulit

  Zlatý Václav Klaus. Nikdy bych nevěřil, že něco takového někdy napíšu. Celá 90. léta jsem volil proti Klausovi. Budu pamatovat jeho privatizaci, jeho LTO, jeho amnestii, jeho čmajznuté pero. Ale byl to někdo, kdo hájil naše národní zájmy a kdo se nepoklonil před Bruselem.

  Kdyby nyní kandidovali proti sobě Drahoš a Klaus, budu volit Klause. A nikdy bych nevěřil, že jednou dojde k situaci, kdy půjde do tuhého a půjde o zachování českého národa. A mně se to osobně dotýká! Já mám v práci kvůli inkluzi a EU rozvrácenou třídu. A nejen já, mnoho dalších tříd a škol. Klaus je taky proti inkluzi. Hlavně Klaus mladší. Dneska už jde o příliš vážné věci! Ta ideologie EU je otřesná, ničící, destruktivní. Je to rozvracení kultur, školství.

  Drahoš je vítač, není to vlastenec. On ani neví, proč chce být prezidentem. Pořád jen mele fráze, že nebude jako Zeman. Ale nemá žádný svůj program. Kandiduje, protože má ambiciózní manželku, která už se vidí jako paní prezidentová. To je další hrozba. Drahoše budou řídit západní politici, dále ti, co mu platí kampaň a jeho manželka. On se vůbec na tu funkci nehodí. Proboha! To nesmí takto dopadnout! Nechci tam probruselskou loutku.

 115. mulit

  aleš píše
  Mulite, za prezidentství Miloše Zemana byla schválena inkluze. Ty přesto volíš Zemana hlavně proto, že je proti inkluzi.

  Ale Zeman proti inkluzi vystupoval od počátku! A prosadil to Sobotka a Valachová a já jsem pochopil, že ČSSD jsou zrádcovské krysy. Proto je už nevolím. Ale Zeman není současná zrádcovská ČSSD. Neintrikuj, nebuď demagog. Nespojuj Zemana a inkluzi. Nechovej se jako všivák. Aleši!

 116. aleš

  @mulit

  Mulite, Drahoš toho má v programu mnohem více, než Zeman.

  Koukni se na Drahošovy stránky a něco si z jeho programu přečti. Máš internet, a píšeš, jak by ti byly informace nedostupné. Myslíš si, že tu někoho oklameš? Možná někoho jo, ale mne ne.

 117. aleš

  @mulit

  Ale Zeman proti inkluzi vystupoval od počátku!

  No a proč ho volíš kvůli inkluzi, když už proti ní vystupoval a nepomohlo to? 🙂

 118. mulit

  Drahoš nemá žádný program, který by byl schopen formulovat. Mně je jedno, co mu napsali na web s jeho jménem ti, co mu dělají kampaň. Mě zajímá, co říká, když se ho na něco ptají. NEJčASTĚJI ODPOVÍDÁ NEVÍM. Ale to se prokáže v debatě se Zemanem. Už se na to těším. Setká se pan Nevím se skutečným státníkem.

 119. mulit

  aleš píše
  No a proč ho volíš kvůli inkluzi, když už proti ní vystupoval a nepomohlo to?

  Ale já jsem nepsal, že to je jediný bod, proč volím Zemana. Zase překrucuješ. Jsi schopen nebýt aspoň v jednom příspěvku všivákem, ale psát normálně bez demagogie a manipulací?

 120. aleš

  @mulit

  Ale já jsem nepsal, že to je jediný bod, proč volím Zemana.

  Psal si, že to je hlavní důvod. Ten hlavní důvod je k ničemu, jak by sis už konečně mohl uvědomit.

  Ale to se prokáže v debatě se Zemanem. Už se na to těším.

  Já se taky těším. Pobavilo mne, co Zeman řekl i jakým způsobem to řekl …
  “Jsem stále mladý a stále plný sil…”

  Mám takového člověk brát vážně? Zemanovi už selhává logika…

  https://www.youtube.com/watch?v=I_0pT8KLkjc

 121. mulit

  Já jsem tady napsal dostatečné množství důvodů, proč nevolím vítače Drahoše, který podepsal výzvu akademiků, a proč volím státníka a vlastence Zemana. Tím je to pro mě uzavřené.

 122. aleš

  @mulit

  Pro mne je to taky uzavřené. Zeman ty volby prohraje.

 123. Bílá velryba

  Já volím proti Drahošovi, který je prostě slaboch a islamovítač. Jeho starší názory ho prozrazují. Zeman taky nic moc, ale v tomhle lepší a stabilní.

  O těch lidech z humanitních fakult už jsme se bavili, nejsou u mě bernou mincí nadprůměrnosti. Navíc se hodně lidí kvůli mediálnímu tlaku bojí říct koho budou opravdu volit. Kromě toho je zde poslední faktor: Zeman je fakt buran. Jenže mně buranství vadí méně než regresivistické názory, které se dnes vydávají za progresivismus. Jsem proti rovnosti kultur a dalším věcem. Což by Aleš měl být taky, byť jinak. On vlastně čeká ten konec světa, ale co když se Bible mýlí, jako ostatně i v jiných věcech? 🙂

  Co když se ukáže, že konec světa bude až po vybudování ateistické světovlády, kterou chci já? Co když už se na to Ježíš nebude moc koukat? Není to lepší, Aleši?

  A co když to nebude Ježíš, ale Alláh a Mohamed, kteří tě pak Aleši strčí do pekla, protože si se modlil k falešným bohům? Pak budeš ještě rád za mě, který tě v pekle nenechá nebo ne zadarmo. Když tě tam budou opékat, zkusím tě přijít zachránit. Takový jsem já. Udělám, co budu moci. Udělal bys ty to samé pro mě, kdybych skončil v křesťanském pekle? Zkusil by si mě zachránit před magory, kteří stvořili něco tak hrozného?

  Je to na tobě, spolupráci jsem ti nabízel. Stačí jeden podpis, ale vlastní krví! Dobrou a po volbách! A teď jdu už zase škodit katolíkovi Drahošovi, který je kandidátem TOP09 a KDU-ČSL a Zelených a Pirátů, tedy stran, které jsou mým protikladem. 🙂

 124. mulit

  Dneska v Třinci na Hokeji Drahoše vypískali.

  “Drahoše v Třinci musela ochranka narychlo uklidit, lidi mu tam chtěli rozbít tu jeho afektovanou tlamu.no holt Česko není jen Praha

  Drahoš v reakci na to zrušil mítink z občany v Ostravě, konečně po tom výprasku v Třinci mu došlo že tady kavárna není”

  https://ostrava.idnes.cz/prezidentske-volby-volba-prezidenta-jiri-drahos-kandidat-na-prezidenta-jablunkov-gja-/ostrava-zpravy.aspx?c=A180116_175527_ostrava-zpravy_sme

 125. aleš

  @mulit

  Mulite, co to cituješ? V tom článku z odkazu to není.

 126. Josef K.

  Stručně:volím Zemana, protože je to politik, který se neohne a nedrží basu se západním mainstreamem, jeho patologickou rusofobií, nepodělá se z toho když se na něj zamračí Merklová nebo pražská kavárna, na jeho slova dochází i ve vztahu k islámu, kdy západní politici pomalu vycouvávají z vítačské euforie. Ostatní kandidáti by udělali všechno, jen aby se o nich mluvilo jako o prozápadních demokratech stojících na euroatlantických hodnotách stojících na křesťanských základech.
  To je podstatné a jestli třeba pozvrací relikvii svatého Václava je podružné.

 127. mulit

  Drahoš nosí trenky a hrál si s merkurem

  https://www.youtube.com/watch?v=C54Q7v62jLw

  Je to želé. Zeman by se nenechal takto hloupě novináři zpovídat. Poslal by je někam. Zeman je osobnost. Drahoš je loutka. Chápe svoji kandidaturu jako soutěž o SUPERSTAR nebo MISS SENIORA.

  Na prezidenta nemá.

 128. Čestmír Berka

  @ toli
  neberu křesťany v Číně podle množství, ale podle “agresivity” – a ti evangelikálové jsou hodně vlezlí…dnes se prý šíří i v tradičně katolických zemích, jako je Brazílie.
  @ aleš
  Nejsem obdivovatelem Putina a Ruska, jen poslední desítky let ukazují, že rozpoutat válku se nerozpakují spíš USA, než Rusko. Jsi ty snad obdivovatelem Porošenka, Tymošenkové, ukrajinských oligarchů, Saakašviliho? Krym je tradičně ruský, kdysi ho dobývali Angličané, Francouzi, Turci- za 2. světové tam padlo a krvácelo spousta Rusů. 19. 2. 1954 Krymská oblast administrativně připojena k Ukrajinské SSR

  20. 1. 1991 93 % účastníků referenda o autonomii Krymu se vyslovilo proobnovu Krymské ASSR v rámci Ukrajiny (bojkotováno krymskými Tatary)

  Únor 1991 Krymská ASSR obnovena

  Září 1991 přijetí deklarace o státní suverenitě Krymu v rámci Ukrajiny

  26. 2. 1992 krymská Národní rada zrušila autonomii a přijala nový název – Republika Krym

  5. 5. 1992 vyhlášení nezávislé republiky

  Květen 1992 ruský parlament přijal usnesení o nezákonnosti oddělení Krymu od Ruska v roce 1954 a současně krymský parlament zrušil rozhodnutí o státní samostatnosti

  Červen 1992 ukrajinský parlament přijal nový zákon o široké autonomii Krymu

  Leden 1994 v prezidentských volbách zvítězil ruský nacionalista Jurij Meškov

  Březen 1994 v parlamentních volbách zvítězil proruský blok Rossija

  Květen 1994 proruský parlament prosadil ústavu označující Krym za nezávislý na Ukrajině

  Březen 1995 ukrajinská Nejvyšší rada zrušila Ústavu Krymské republiky a její prezidentský úřad

  1. 4. 1995 ukrajinský prezident Leonid Kučma převzal přímou kontrolu nad Krymskou republikou

  31. 5. 1995 nová ústava definovala Krym jako součást Ukrajiny

  6. 3. 2014 krymský parlament 78 hlasy z 81 odhlasoval připojení Autonomní republiky Krym k Rusku

  11. 3. 2014 krymští poslanci schválili Deklaraci nezávislosti

  16. 3. 2014 v referendu, jehož se zúčastnilo 83,1 % oprávněných respondentů, se údajně 96,8 % vyslovilo pro připojení k Rusku; krymský parlament schválil název Republika Krym

 129. aleš

  @priznivci_milose_zemana

  Doporučuji shlédnout úprk ze studia z důvodu neochoty odpovědět na otázku, kdo platí kampaň Milošovi. 🙂 🙂 🙂

  video_aktualne_cz/dvtv/senator-veleba-odesel-veselovskemu-ze-studia-nedokazal-vysve/

 130. Bílá velryba

  Já nejsem jeho příznivec, jsem jeho volič jakožto menšího zla. Je mi jedno, jestli je ruský agent nebo zkorumpovaný, vše lepší než vítačské želé, které si teď hraje na něco, čím není. Nehodlám navíc volit toho, koho pánbíčkáři Kalousek a Bělobrádek.

  Stále si mi neodpověděl, jestli by Ježíš nezničil svět spíš po ateistickém světostátu než po multikulturním běsnění.

  Když půjdu do pekla, pokusíš se mě bránit i proti všemohoucímu, byť prohraješ? Já bych do toho šel, i do prohrané bitvy, nikdy bych nedopustil, aby nějaký nácek na nebesích někoho věčně mučil. Možná mě nakonec zlomí, jestli existuje. Ale než mě zlomí, budu stát na straně jistých morálních zásad a rozumu.

  Zatím a po 2.kole, až vyhraje Drahoš, proti čemuž budu volit a bojovat, ale asi i tak vyhraje, tak určím další strategii boje proti sluníčkářům. Mějte se, moji spolubojovníci. 🙂

 131. aleš

  @Čestmír Berka

  16. 3. 2014 v referendu, jehož se zúčastnilo 83,1 % oprávněných respondentů, se údajně 96,8 % vyslovilo pro připojení k Rusku; krymský parlament schválil název Republika Krym

  Ve volbách 1986 v ČSR byl ještě lepší výsledek…
  Skončily jednoznačným vítězstvím jednotné kandidátní listiny Národní fronty, která získala do Sněmovny lidu 99,94 % hlasů.
  https://cs.wikipedia.org/wiki/Volby_do_Sn%C4%9Bmovny_lidu_Feder%C3%A1ln%C3%ADho_shrom%C3%A1%C5%BEd%C4%9Bn%C3%AD_1986

  Co se za ty čtyři roky stalo, že volby 1990 dopadly zcela jinak? 😀

 132. aleš

  @mulit

  Mulite, o tom, kdo má na to být prezidentem, rozhodnou voliči. 🙂

  Respektuj pluralitu. 🙂

 133. mulit

  Neschopnost voličů Drahoše vysvětlit, proč ho volí, kvůli jakým programovým bodům mi připomíná toto:

  Někdo hlasitě proklamuje, že si jde koupit vůz značky Citroen. Ptám se ho: “Proč si kupuješ Citroena?” A on mi odpovídá: “Protože jsem zklamaný z Renaulta.” Já říkám, fajn, jsi zklamaný z Renaulta. Ale proč si kupuješ zrovna Citroen? Odpověď: “Hlavně aby to nebyl Renault.”

 134. Kamil Václav Láskorád Sluníčkovský

  Vyhraje Drahoš, protože Drahoš je slušný a věřící člověk, kultivovaný a vzdělaný. Ne buran ze Sibiře, opilec a vulgární arogant. Láska a pravda nakonec zvítězí. A porazí bývalé stbáky, ruské agenty, opilé požírače buřtů a vypité pivaře dívající se na Novu a Barrandov bez vzdělání a bez znalostí ze světa. Bílý muž ztrácí otěže moci a tak se bouří, ale má smůlu. Věda pojatá jako jediná pravda je patriarchální přežitek sloužící útlaku žen a menšin a jiných kultur!

 135. aleš

  @mulit

  Já říkám, fajn, jsi zklamaný z Renaulta. Ale proč si kupuješ zrovna Citroen? Odpověď: „Hlavně aby to nebyl Renault.“

  Chceš říci toto?
  “Já říkám, fajn, jsi zklamaný z Renaulta. Ale proč si kupuješ zrovna Citroen? Proč si nekoupíš znova Renault?”

  😀 😀 😀

 136. mulit

  Aleši, k tvému komentáři. Nejde o to znova kupovat Renaulta. Jde o to, že Citroen se kupuje jen natruc. Aby nebyl Renault. Já chápu, že nechceš Renaulta. Ale proč jste dodali jen Citroen? A ještě k tomu sluníčkářský a vítačský? Proč tam nemůže být BMW nebo Porshe? Proč to musí být ausgerechnet sluníčkář s falešnými úsměvy, falešnými brýlemi? Vždyť přece existují osobnosti, které nejsou ani prozemanovské, ani sluníčkářské. Chápeš? Drahoš je potenciálně strašně nebezpečný. Je to korouhvička ve větru. Nejméně 50% zdejších pisatelů je na tom lépe jak argumentačně, tak světonázorově. Jsem si jist, že kdybych mluvil s Drahošem osobně, tak se rozbrečí, nebo bude agresivní, protože on nedomýšlí následky svých výroků. A pak to pochopil, že mu to moc nepálí, tak raději odpovídal nevím nebo řekl nad tím jsem nepřemýšlel Aby už nic nepokazil.

  Lidi mají nábožné představy u úřednicko managerské práci předsedy AV. U nás funguje nekritické zbožšťování dvou profesních skupin. Lékařů a vědců. Neopodstatněně. V těch profesí je stejná škála lidí jako kdekoli jinde. Měl jsem tu čest to poznat až příliš důvěrně a zaplatil jsem za to. Jsou to jen omylní lidi. A na vědce stačí IQ 120 a více. Drahoš nebude mít vyšší IQ než kdokoli z nás, co tu píšeme. Bude v průměru, spíše možná níže. Z toho, jak mluví, je jasné, že je inteligentní, není to Trump, ale na druhé straně žádný zázrak to není. Má průměrnou slovní zásobu a hlavně není názorově ukotvený. On skutečně nikdy nad spoustou věcí nepřemýšlel. To možná nehraje. Je to prostě starý trouba. A já nechci troubu prezidentem. Možná je to hodný trouba. Ale co z toho?

  (Jsem si jist, že kdyby neměl tak ambiciózní manželku, tak do toho sám nikdy nejde. Ta ho nahecovala.)

 137. Bílá velryba

  Ono je to totiž tak:

  1) vědec se má vyjadřovat hlavně ke svému oboru, protože je v jiných oborech často laik, takže přírodní vědec, ač v průměru chytřejší než humanitní podle testů IQ, může být v politice úplný blbec, stejně tak v sociologii a jinde, hodně lékařů volilo Hitlera například, Hitlera nevolili jen blbečkové z hospod

  2) k politice se samozřejmě může vyjadřovat každý, ale to je i ten problém někdy

  3) filosof se z definice může vyjadřovat ke všemu, ale měl by to mít racionálně odůvodněno, což by mělo platit i pro body 1) a 2) výše
  (jako filosof se tedy mohu vyjadřovat úplně ke všemu, i když tomu nerozumím, ale lepší je tomu rozumět, samozřejmě 🙂 )

  4) existuje hodně pseudovědy hlavně v humanitních vědách a hodně iracionální ideologie tamtéž, dříve to byl třeba marxismus, dnes např. multikulturalismus a tak dále

  To vše mění situaci, vědců si vážím, ale hlavně přírodních když mluví o svém oboru, u humanitních už mam problém, tedy jak kdy, když se přírodní vědec vyjadřuje k politice, beru jeho názor jako názor laika, stejně jako když se astrofyzik Grygar od vesmíru přesune na pole filosofie a náboženství a začne básnit o panence Marii.

  Krásný zbytek dne a týdne! Aleši, já tě u Alláha v pekle nenechám, zkusím tě vysvobodit, i když za to zaplatím, ale jsem zvědavý na tebe, jestli se za mě postavíš, když mě do věčné plynové komory pošle Ježíšek panáček. Dobrou 🙂

 138. aleš

  @mulit

  Mulite, s tebou je zábava. IQ Drahoše je jistě vysoké…

  Hlavním předmětem jeho odborného zájmu jsou vícefázové chemické reaktory . Na toto téma publikoval přes 70 prací v odborných zahraničních časopisech, pravidelně přispívá do mezinárodního časopisu Chemical Engineering Research and Design. Podle Science Citation Index (SCI) je na jeho práce přes tisíc citačních ohlasů. Je spoluautorem dvaceti patentů, z nichž polovina je zahraničních.
  https://m.novinky.cz/tArticle?aId=1379

 139. mulit

  Aleši, mě zajímá, jak ten člověk mluví. Nezajímá mě, kde publikoval nějakou chemii. Když se celoživotně věnoval chemii, tak se v tom vyučil a je v tom profík. Já se s ním o chemii nebudu přít.

  Ale on nedělá kandidaturu na vrchního chemika. To sis asi nevšiml. Bylo by fajn, kdyby tu začal psát na toto forum a bylo by jasné, jak jeho naivně sluníčkářské názory zaostávají, jak to nemá domyšlené, jak tápe v otázkách politiky apod. Bylo by to totéž, jako když mluví. Ale on to o sobě ví. Proto tím více začal odpovídat nevím. Je to prostě starý trouba. I trouba může být dobrý v chemii. Ale to je na prezidenta slabá kvalifikace. Já čekám od prezidenta více, než že to je trouba, kterému jde dobře chemie.

 140. aleš

  @mulit

  Drahoš nebude mít vyšší IQ než kdokoli z nás, co tu píšeme.
  😀

  Mulite, přečti si své předchozí příspěvky, ať si připomeneš, cos napsal a adekvátně reaguješ. 🙂

 141. mulit

  Aleši, vzhledem k tomu, že se testování inteligence věnuji celoživotně, tak dokážu odhadnout z projevů člověka, jak je na tom s inteligencí. Drahoš není žádný zázrak a na všechny tituly, které má, postačuje IQ 120. To bude mít. Na rozdíl od Trumpa, který má tak 110. A platí, že zde v této diskusi je mnoho dalších, kteří mají inteligenci stejnou nebo vyšší než Drahoš a především mají mnohem stabilnější názorové ukotvení.

 142. aleš

  Mulite, odhadni mou inteligenci. 🙂 🙂 🙂

 143. mulit

  Natoč video, kde budeš mluvit tak 10 min třeba na téma volby nebo jakékoliv jiné. Nesmíš to ale číst z papíru. Musíš mluvit spatra.

 144. Ignac z Loyoly

  Tak jak to je s tím peklem, Aleši? Budeš podporovat tvůrce věčných plynových komor třeba pro honibrky nebo lesby? Nebo se konečně postavíš na vlastní nohy a vzbouříš se proti Ježíškovi? Zatím. 🙂

 145. Čestmír Berka

  @ aleš
  srovnáváš nesrovnatelné.Z mého textu sis vybral jen POSLEDNÍ událost- ale z těch předchozích je zřejmé, že obyvatelé Krymu se nikdy nesmířili s přiřazením ke komunistické Ukrajinské SSR- dokonce vyhlašovali OPAKOVANĚ samostatnost své Autonomní republiky! Dokonce se ukrajinská armáda na Krymu z velké části přidala k Rusům- včetně velitele ukrajinské flotily. Ukrajina je stát bez budoucnosti- ne kvůli Rusům, ale kvůli výtečníkům, kteří tam nyní vládnou- ti jsou ještě horší, než byl Janukovyč.

 146. Lemmy

  Aleš napísal: Zeman si z vás ateistů snad dělá srandu.

  On si robí srandu ako z ateistov, tak i teistov. Jednoducho, z každého.

  Na Slovensku máme takého predsedu vlády Fica, ktorý je ateista, ale chváli sa, že prešiel krstom, a prekonal birmovku, ako keby birmovka bola nejaká choroba. 😀

 147. Lemmy

  Ponúkam vtipnú (ale morbídnu) formu pre voľby. Neviete sa rozhodnúť? Voľte takého kandidáta, ktorý je jednou nohou v hrobe. A dúfajte, že sa dožije konca funkčného obdobia. Ide o to, že skúste myslieť ekonomicky (komicky).

  Prezident bude dostávať plat do konca svojho života zo štátneho rozpočtu. Čím starší, tým je väčšia pravdepodobnosť, že sa mu menej vyplatí tých platov ako v prípade mladšieho (a zdravšieho). Štátu tak pomôžete so štátnym rozpočtom, lebo sa ušetrí na prezidentskej doživotnej rente. 😀

  A mimochodom výhodou pre Zemana je už aj to, že už má jedno funkčné obdobie skoro za sebou. Ekonomicky len občania vyhrajú, keď jeho zvolia. Oslovujem najmä pravicových voličov, ktorí sa neraz sťažujú, koľko zbytočných peňazí odchádza zo štátneho rozpočtu, a snívajú o minimalizovaní výdavkov zo štátneho rozpočtu.

  Toto je jeden návod pre pravičiarov. Ukážte sa, že ste ozajstní pravičiari, a dajte hlas tomu, u ktorého očakávate, že bude poberať menej peňazí zo štátneho rozpočtu. Minimálny štát je predsa to pravé orechové!

  Na Slovensku sme nemali také problémy, pretože Kiska sľuboval, a aj to dodržuje, že neberie plat. Celý svoj plat každý mesiac odovzdá ľuďom v núdzi na základe odporúčania tretieho sektora. Je to pod kontrolou verejnosti. Prezident Kiska nie je odkázaný na prezidentský plat.

 148. toli

  @Lemmy
  Já už mám vlastní názor a v podstatě s tvým souzní.Důvod proč budu volit Zemana je ten že ho znám nějakých 30 let a vím že se změnil jenže taky vím co od něj mohu čekat.
  Drahoš oproti tomu nemá žádnou politickou minulost ani zkušenost.Odněkud připlul a víme o něm jen to co řekl sám anebo o něm řekli jiní.A další důvod je ten že nebudu volit katolického homofoba.
  Jak jsem řekl Zeman taky není žádné terno,ale je velká šance že nedokončí mandát.Raději zaplatím za státní pohřeb než abych tam pustil Drahoše 🙂

 149. PlusPlusPlus

  Ahoj,
  volím taktéž Zemana ze dvou důvodů:
  1. Drahoš je “marťan” , neboli člověk, který spadl z nebe. Je bez politické praxe. Neprošel si tzv. Baťovským kolečkem. Nevím co od něj můžu očekávat. Tímto jeho osobu nechci žádným způsobem špinit.
  2. Četl jsem však výzvu vědců proti strachu a nenávisti, zde: http://www.vyzvavedcu.cz/
  Tyto kvazi-elity, mezi nimiž je podepsaný i Drahoš, mě značně znepokojují.
  Cituji: “Ti skutečně potřební musí být přijímáni a integrováni… ”
  Musí být? To myslí vážně? Diktatura, bez možnosti volby? Brr, z toho jde strach.
  Cituji dále: “Proto žádáme politiky, aby nezneužívali cizí neštěstí k hromadění levných politických bodů. Jednejte jako odvážní státníci, nikoli jako malicherní obchodníci s mocí! Vyzýváme vás, abyste ve věci přijímání uprchlíků zohledňovali skutečné potřeby a možnosti, ne vrtkavé nálady veřejného mínění”.
  Co to jako je? Útok na politiky a na právní stát? Politik má zastávat veřejné mínění a plnit politický program. Je to závazek politika vůči veřejnosti. Veřejnost je velmi obecný pojem, který zahrnuje všechny občany. Jde o pojem významově zcela neutrální, neboť osoby nijak nekategorizuje a společensky nijak dále nevymezuje. Jedná se o všechny občany, bez rozdílu věku, rasy a vyznání. Nevidím jediný důvod, proč by měl tento petiční spolek řídit a ovládat politiky. Jak to nazývají ? Odvahou? Nene, pánové, jde o diskriminaci, totalitu a nezodpovědnost.

 150. Jordan Stojanov

  Většina komentářů není objektivních.Zeman není ateista ale sionista nebo-li vekslák, proto narozdíl od Drahoše kšeftuje i s pravoslavnými, tedy rusy.Co pak nikomu nedošlo, že demokracie je vláda lidu ve vztahu k přírodě.Politikové ale takto nehlasují, nejsou nestraní, hlasují bohužel pro názor, čili podle svědomí hlasovat ani nemohou.Už jste pochopili proč sionisté vymysleli monoteismy, kde vždy vládnou muži různých morálních zásadách?No asi kvůli sionistické lichvě.A Zeman se vysmíval ukraince, která právem zoufale chrání lidská práva před lidmi, kteří místo srdce v sobě mají mužskou ješitnost, kterou u Zemana nelze přehlédnout.S koncentráky za 2. svět. války nelze souhlasit ale aby pár lichvářsky ovládání planetu také ne, ještě k tomu v rozporu s přírodou – oteplování.Proč se falšuje přírodověda???Najivita je snoubencem hlouposti.Místo svědomité lásky můžeme volit pouze politické stany, tedy pouhé názorové přesvědčení, ještě k tomu s privilegii pro bohaté otrokářské rody (Habsburkové, muslimšťí šejkové) Už jste pochopili, o co jde a kdo je Zeman.Nejsem naivní ani hloupý, proto mám alergii na podraz, studoval jsem totiž přírodovědu a vím , v čem je zfalšovaná.S POZDRAVEM – JORDAN STOJANOV, TELEFON – 777 305 539

 151. toli

  Stojanov,běž do prdele a zopakuj si o čem je demokracie,já ti taky nekrandám do tvého výběru,pokud vůbec máš dle jména české občanství…

 152. Kamil Václav Láskorád Sluníčkovský

  Tři důležité zprávy, dneska se opět prokázalo, co jsou voliči Zemana za bandu špinavců na Primě, řvoucí opice. Dále, že pan Drahoš raději než na Primu má chodit jen do solidních televizí, jako je Česká televize nebo tv Noe, do které, jak jsem se dnes dozvěděl, šel včera. Dole odkaz na solidní rozhovor s knězem, kde se ukázalo, že pan prof. Drahoš je kultivovaný pán a dobrý katolík. Dále, že tři stíhaní muslimové za údajný terorismus byli vytaženi právě dnes, je to náhoda? Nemyslím, hraje to do not xenofobům a fašistům.

  http://tvnoe.cz/video/15656

 153. Honza Werner Post author

  Kamil Václav Láskorád Sluníčkovský

  Takže policie na základě informací tajných služeb obviní tři muslimy z terorismu, mezi nimi i bývalého pražského imáma, a dle vás je meritem toho všeho, “že to hraje do not xenofobům a fašistům”? Já tedy nevím, kdo je u Vás xenofob a fašista, jelikož dnes se ty termíny užívají naprosto na kohokoliv, s kým někdo v něčem nesouhlasí, ale problémem snad není, že někdo kritizuje islám, problém je, když někdo aktivně podporuje terorismus a pomáhá svým rodinným příslušníkům cestovat do Sýrie, kde poté bojují pod barvami sesterské organizace al-Káidy.

  Nebo si to dle vás policie a tajné služby vymyslely? Máte o tom nějakou skvělou konspirační teorii?

 154. Kamil Václav Láskorád Sluníčkovský

  Platí presumpce neviny. Dokud jim to nedokáže soud, jsou v očích úřadů nevinní. Pane toli, nechte si ty urážky, jste typický volič opilce Zemana, nevzdělaný hulvát.

 155. Petr TomekPetr Tomek

  Kamil Václav Láskorád Sluníčkovský: “Pane Tomku, pohlaví je pouze sociální konstrukt, záleží na výchově. Když byste malé dítě vychoval jako ženu, byla by to žena. A naopak. Není nic jako biologická podstata ženy či muže.”

  A to vám řekla nějaká genderistická obdoba jehovisty někde v průchodu? Nebo si opravdu myslíte, že tu ateisté věří že si svou sexuální orientaci lze naučit nebo vybrat? Pokud vím, je to typický názor trochu vymaštěných věřících, kteří si myslí, že se člověk může stát homosexuálem z nudy, nebo že by transsexuálové ve skutečnosti netoužili mít jiné pohlaví, kdyby měli správnou křesťanskou výchovu.

 156. Bílá velryba

  A s vaginou či penisem se člověk rodí nebo mu je tam namontují až po porodu či v pubertě? Já to nevím, nepamatuju si moc své dětství a vlastní děti zatím nemám (ani nechci mít). Ahoj a po vítězství Blboše přijdu s instrukcemi na další boj proti tuposti a sluníčkovství! 😛

 157. toli

  @Velryba
  Žiješ ve své bublině.To že je při každých volbách Praha přiblblá a utrhne se od republiky ještě neznamená že Drahoš vyhraje.Je to jen desetina obyvatel.Já když jdu po ulici tak jen slyším lidi jak si povídají mezi sebou.A co slyším o Drahošovi ? Že je to jen dutá loutka která potřebuje v uchu vysílačku aby mu napovídali co má říkat.A v druhé debatě se jen zmohl štěkat na Zemana jako vzteklý ratlík,navíc kamery čt mu nikdy nezabrali levé ucho.Proč asi ?
  A Drahošová začíná čím dál více připomínat Martu Gottwaldovou akorát že Gottwaldová alespoň uměla hrát mariáš,kdežto drahoška neumí nic.

 158. toli

  A na ten Drahošův ksicht jsem už alergický protože je všude.Kyselý arogantní ksicht s vytaženým koutkem úst.Navíc ukázal co si skutečně myslí o lidech.Plebs je dobrý na to aby ho zvolil ale už není dobrý na to aby rozhodoval v referendu.Ještě včera ráno na mne juknul z poštovní schránky.Naštěstí chodím kolem kontejnerů,takže okamžitě putoval tam kam patří.

 159. Bílá velryba

  Kéž by, uvidíme už za 5 hodin cca, počítám tak v 17h. Až se sečte Praha a okolí. Ze začátku asi Zeman povede, teď jde o to, co převáží, až se sečte hlavní město. Počítám s Drahošem spíš kvůli tomu, že hodně voličů Horáčka, Hilšera a Fišera to hodí Drahošovce! Teď jde o to kolik. Zeman je určitě menší zlo. Ale jde o to, kolik lidí si bude myslet to samé. Proto si zatím sázím na Drahoše, ale nepřeju si to.

 160. mulit

  Ať to dopadne jakkoliv, Drahoš pro mě zůstane lhář, který podepsal výzvu akademiků v době, kdy se sem valili migranti, že je můžeme přijmout. Dále řekl, že 2600 migrantů není problém. Přitom redaktorka se ho tehdy zjevně ptala na migranty z jihu. A při posledním duelu tvrdil, že prý měl na mysli migranty z Ukrajiny.

  Je to všivák ulhaný. Kolem této proradné krysy se vytváří propaganda někoho údajně slušného. HNUS

 161. toli

  @Velryba
  Počítám s Drahošem spíš kvůli tomu, že hodně voličů Horáčka, Hilšera a Fišera to hodí Drahošovce

  Sorry,ale já volil v prvním kole Horáčka pro jeho přístup k LGBT. Jinak seru na jeho doporučení volit Drahoše a volil jsem Zemana…A myslím že takových jako já je spousta.

 162. mulit

  Tak kdyby proti sobě stáli v 2. kole Horáček a Drahoš, tak volím určitě Horáčka, páč ten není tak zbabělý jako Drahoš a před Merkelovou by se nepodělal. Horáček si navíc všechno platil sám, takže není nikomu zavázán. Na rozdíl od Drahoše. S Horáčkem sice politicky nesouhlasím, jsem někde jinde, ale cením si na něm, že se snaží být přímý. Drahoš je ztělesnění vlastností, které jsem si vždycky ošklivil. Neupřímnost, obojakost, vyčůranost, zbabělost, intrikářství.

 163. mulit

  A překvapilo mě, že v jeho štábu je jako poradce Grygar. Už jsem Jiřímu Grygarovi napsal email. Píšu si s ním celý život, znám ho i z přednášek osobně, telefonoval jsem mu do studia, on odpovídal, takže mě zná, ví, že jsem učitel a zajímám se o astronomii do velkých podrobností, vyměnili jsme si desítky emailů. Nyní jsem mu napsal, že mě lidsky zklamal a že si závěr života ničí tlačením jednostranné propagandy.

  Také jsem se ho zeptal, jak hledají s Drahošem ty ruské agenty, o kterých Drahoš pořád žvaní. Zda používají k vyhledávání ruských agentů siderické kyvadélko jako Petr Cibulka. Od té doby neodpovídá.

  Akademici namyšlení, pověrčiví, konspirační. Tohle předsedá spolku Sisyfos.

  Grygar u mě skončil.

 164. mulit

  A překvapuje mě, jak jsou zmanipulovaní mladí lidi mainstream propagandou. Třeba ohledně Ruska. Rusko prý nás chce zničit a další píčoviny mi píšou mladí. To dělá asi Česká televize a některé internetové servery. Přitom kdyby trochu použili mozek. Z Ruska do západní a střední Evropy vedou ropovody, plynovody. Rusko žije z peněz, které jim my dáváme. Rusko potřebuje Evropu v plné kondici pro byznys s nimi. Absurdní blábol, že Rusko by mělo něco z toho, kdyby se Evropě nedařilo, či by Evropě chtělo škodit. Vždyť by nebyla ani v platební kondici. To je tak pošahané…. škoda slov.

  Jasně, že Putin hájí svoje zájmy. Však vidí, jak to dopadlo v těch státech, která západ rozvrátil. Rusko má rozsáhlé nerostné bohatství. Proč by ho měl vydat západu? Chrání si svoje území. Pamatuji si, jak v roce 1989 a 1990 západ sliboval, že se NATO rozšiřovat nebude na východ. A už je u hranic s Ruskem. Jak se asi cítí, když jsou v obklíčení?

  Tím neříkám, že Rusáci jsou svatoušci. Byly to kurvy. Obsadili nás. Importovali komunismus do celého světa. Ale Sovětský svaz už neexistuje. V Rusku velí spíše oligarchie, kapitalisti a pravoslavná církev. O komunismu nemůže být řeči. To je mrtvé. Ale mě píšou mladí lidi, že z Ruska údajně hrozí komunismus. Co jich to učí ve škole? Vždyť komunismus není ani v té Číně. KLDR je skanzen a spíše než komunismus je to nekrokracie a polonábožná totalita.

  My, mladí lidi, jsme v 80. letech byli schopni více kritického myšlení než současná mladá generace. Věděli jsme, že Československá televize kecá, sledovali jsme západní rozhlasové stanice. A porovnávali jsme to. Já jsem toho byl schopen už ve 14 letech, když bouchnul Černobyl! Dnešní mladí papají mainsteramu všecko i s navijákem. Pohodlní, leniví si dohledat jakékoli informace.

 165. toli

  @Mulit
  Nejen mladí,herka Daniela Kolářová prohlásila že volí Drahoše protože nechce do Ruska.Tím jak je čím dál vychrtlejší tak se jí zmenšuje i mozek..

 166. toli

  Ó jak jsem šťastný že ten Drahošův ksicht už nikdy neuvidím 🙂

 167. Bílá velryba

  Vypadá to, že tarotové karty měly pravdu 😮 😮 😮 😀 😀

  Toli a mulit: jdu slavit! Je to super! 😀

  Ale nemyslím si, že boj přestává a myslím, že Drahoš třeba taky úplně nezmizí, možná ho dají do KDU-ČSL, ale moc jim to snad nepomůže… 🙂

 168. toli

  S tarotovými kartami mám svou zkušenost.Není to žádné nadpřirozeno,magie.Jen mnemotechnická pomůcka-jen vizualizují to co už dávno víš ale nemůžeš si to uvědomit protože to máš to hluboko v podvědomí.

 169. Bílá velryba

  Já si taky dělám legraci… Ale mam dobrou náladu!

  Schválně, jestli bude Drahoš s Kalouskem nebo s Bělobrádkem. Vidím to 50/50. Teď se o něj budou tahat. Zeman musí hlavně žít co nejdýl. Příští volby už budou (aspoň z části) s jinýma lidma. 🙂

  Tak zdar! Jdu pít!

 170. toli

  Žel Zeman 5 roků nevydrží.Ale hlavně že tam nebude ten panák.Při dalších volbách uvidíme jaká bude nabídka.
  Hňup Alešek tady vyřvával že prezidentem bude Drahoš,to mu tedy jeho Bůh nakecal voloviny 🙂

 171. mulit

  Většina křesťanů ale Drahoše nevolila. Oni nevidí EU moc pozitivně. Pro ty kované křesťany je EU příliš liberální a materialistická. Někteří dokonce vidí v EU šelmu a podobné ty jejich fantasmagorie. A Drahoš byl více proBruselský.

  Kovaní křesťané volili spíše Zemana. Relativizující obkecávající křesťané typu Halíka, Váchy potom Drahoše.

  Zeman 5 let nevydrží. Tak rok, dva. Pro mě je to také kandidát menšího zla. Za některé jeho výroky se stydím a už dneska zase mlel nějaké blbosti. Ale důležitější je, že není sluníčkář, Merkelová z něj má respekt. Merkelová se už těšila na Drahoše, bylo to i v německých novinách. Utřela. Z toho mám radost. Migranty si může ubytovat na svém sídle. Babiš tady migranty taky moc nechce.

  V těchto volbách prohrála Merkelová a Junker skrze nastrčenou figurku Drahoše. A je to pro mě vynikající zpráva.

 172. mulit

  Líbila se mi hláška v jedné diskusi: “Brýle bez dioptrií nezabraly.”

  Tak tak, Drahoši. Už si můžeš sundat svoje falešný brýle. Už ti jsou k ničemu.

 173. aleš

  Stejně si myslím, že Drahoš bude prezidentem. 🙂

 174. mulit

  V dalších volbách, které budou za dva roky, může klidně kandidovat Drahoš, ale proti němu bude někdo, kdo reprezentuje hlasy SPD + KSČM + větší části ANO a větší části ČSSD. Tyto síly mají ve společnosti tak 60%.

  Strany jako je TOP09, + KDU-ČSL +STAN + ODS + Piráti mají v součtu menší počet hlasů, poslanců. Tak do 40% Nemohou vyhrát. Proto Drahoš nevyhraje, ani kdyby Zeman umřel.

  Mediální masáži, různými triky přes různé nastrčené rádoby neutrální figurky se pražská kavárna snaží získat více, než je jejich počet, a také se jim to podařilo, ale přes polovinu to nikdy nedostanou.

 175. Jaroslav Štejfa

  Vážení,
  vaše nadšení Zemanem je sice bouřlivé, avšak podle mne hloupé. Demokracie bude v ČR zítra méně, než včera. Budoucnost záhy ukáže, kde je realita. Hrátky vítězné garnitury budou stát ČR ohromné morální, politické a hospodářské škody, které tato garnitura platit nebude, ale její voliči a ostatní ano. To je moje předpověď a mohu se mýlit, kéž by tomu tak bylo.
  V této chvíli je parlament odsouzený k zhruba půlroční letargii, poté máme slíbeno, že se tak stane s krajskými a obecními zastupitelstvy. Jaké sliby budou dál? Jen blázen se raduje, když vítězí lůza.
  Jaroslav Štejfa

 176. aleš

  “Novináři by se měli likvidovat, je jich moc” řekl Zeman

  A už je zde fyzické napadení novinářů lidmi ze štábu Miloše Zemana, dokonce žen…

  Doporučuji shlédnout dvě poslední videa…
  https://twitter.com/pavlina_kosova

 177. mulit

  Jaroslave Štejfo, proč si myslíš, že nejsi lůza? Jenom proto, že umíš psát slohovky? To umím také. Co tam máš dál? Na základě čeho to vlastně machruješ? Proč si myslíš, že jsi něco více? Proč si vy, voliči stran sdružených kolem Kalouska, o sobě myslíte, že jste něco více? Čím chcete prokázat, že jste něco více? Na základě čeho prokazatelného se nadřazujete, povyšujete?

 178. aleš

  @mulit

  Mulite, víš vůbec, co slovo lůza znamená?

  Jinak – nemusíš nám všem ukazovat, že máš problém se sebevědomím.

 179. Bílá velryba

  Omlouvám se, protože teď budu týden slavit a VÁŽNĚ nebudu mít čas, ale:

  1) Mam VŠ, dva obory, volil jsem Zemana.

  2) Podle děkana VŠE, který volil Zemana, spousta profesorů ho volí také.

  3) Humanitní fakulty plodí průměrné lidi, často bezcené zmetky (mam i humanitní fakultu, byť specifický obor filosofie a vím, o čem mluvím u mnoha spolužáků i učitelů). Tedy nějaká většina humanitních studentů nic neznamená a přírodovědní často nerozumí politice…

  4) Zeman je menší zlo, ateista, protimultikulturalista, proti-islamista.

  5) Znamená to větší vliv SPD a to chci.

  6) I kdy Zeman umře, už vyhrál, jeho většina se nerozpustí a v příštích volbách zase někdo proti kavárně nastoupí a asi i vyhraje.

  7) Mediální mainstream a kulturfronta šílí, jdu se tím bavit.

  Krásný zbytek týdne, jdu slavit! Ateistický světostát se zase přiblížil! I výhra menšího zla je výhra! Takticky postupuji jak jsem psal v minulosti, vše racionálně odůvodněno, cíle i prostředky. Ahoj a někdy, za týden fakt nejdřív, chci se opíjet a jásat! 😀

 180. mulit

  Aleši, pro se snažíš psát za domnělý kolektiv, který ovšem nezastupuješ? Proč píšeš v plurálu? A mimochodem: nauč se prohrávat. Lůzo.

 181. mulit

  Proti Zemanovi byla Bakalova média. Tedy centrum.cz, aktualne.cz, Hospodářské noviny, DVTV, ihned.cz, atlas.cz, Ekonomia, Respekt

  Tato média nepokrytě vyjadřovala podporu Drahošovi a Zemana dehonestovala.

  Dále proti Zemanovi pracuje mnoha léta většina redaktorů ČT.

  Také většina médií vlastněných Babišem. Tedy idnes, lidovky. Je vidět, že je Babiš neřídí. Leda by hrál dvojí hru.

  Tedy přes drtivou snad 90% podporu všech médií Drahošovi svého kandidáta nedokázali protlačit.

 182. Foxy

  “Jaroslave Štejfo, proč si myslíš, že nejsi lůza? Jenom proto, že umíš psát slohovky? To umím také. Co tam máš dál? Na základě čeho to vlastně machruješ? Proč si myslíš, že jsi něco více? Proč si vy, voliči stran sdružených kolem Kalouska, o sobě myslíte, že jste něco více? Čím chcete prokázat, že jste něco více? Na základě čeho prokazatelného se nadřazujete, povyšujete?”

  Krásné…
  Hulvát na hradě má zde svůj snaživý odvar.
  Pranic se mi to nelíbí.
  A to je důvod, proč na tomto fóru již nadále diskutovat nebudu.
  Sbohem.

 183. mulit

  Řada voličů prokoukla Drahošovu prázdnotu, řekl Václav Klaus v Rozstřelu

  https://volby.idnes.cz/vaclav-klaus-vitezstvi-milos-zeman-prezident-jiri-drahos-p3j-/prezidentske-volby-2018.aspx?c=A180127_192606_prezidentske-volby-2018_skr

  Video dole je vynikající. Klaus tam popisuje, jak na důchodě si zapíná televizi, a tam běží jeden americký seriál nebo film za druhým. A ruský ani jeden. A další spoustu postřehů. Když politik začne žít normální život, tak mu to všechno dojde. Proto je teď Klaus normální.

 184. mulit

  Foxy napsal:
  Krásné…
  Hulvát na hradě má zde svůj snaživý odvar.
  Pranic se mi to nelíbí.
  A to je důvod, proč na tomto fóru již nadále diskutovat nebudu.
  Sbohem.

  Tak jako hulvát se projevuješ ty. A nejen hulvát, i fanatik. Nedokázal jsi popsat, co vás, voliče stran sdružených kolem Kalouska opravňuje namýšlet si o sobě, že jste něco více. Na základě čeho ta pýcha je? To za prvé. A za druhé nediskutovat na nějakém serveru jen proto, že máš jiný politický názor než někteří účastníci toho fóra je projev tvé malichernosti a fanatismu. Dokonce bych řekl, že to je ubohé. Já se dokážu bavit s každým. Rád bych si popovídal i přímo s Drahošem. Rád bych to natočil a rád bych to vyvěsil na youtube. Jsem pro přímost a diskusi. V ní se vždycky všecko krásně odhalí.

 185. mulit

  Vážení,
  vaše nadšení Zemanem je sice bouřlivé, avšak podle mne hloupé. Demokracie bude v ČR zítra méně, než včera. Budoucnost záhy ukáže, kde je realita. Hrátky vítězné garnitury budou stát ČR ohromné morální, politické a hospodářské škody, které tato garnitura platit nebude, ale její voliči a ostatní ano. To je moje předpověď a mohu se mýlit, kéž by tomu tak bylo.
  V této chvíli je parlament odsouzený k zhruba půlroční letargii, poté máme slíbeno, že se tak stane s krajskými a obecními zastupitelstvy. Jaké sliby budou dál? Jen blázen se raduje, když vítězí lůza.
  Jaroslav Štejfa

  Poslední roky, když je ministerstvo financí ve správě ANO, je státní rozpočet buď přebytkový nebo skoro vyrovnaný. Za vlády Kalouska, respektive Nečase, předtím Topolánka byl deficitní v desítkách miliard. Škody tu páchal tvůj chemik Kalousek A tys chtěl dalšího chemika Drahouše na Hradě. Babiš byl v Davosu, jak sám tvrdí, a setkal se tam s mnohými představiteli dalších zemí. Na rozdíl od Sobotky se domluví v cizině. Sobotka byl další typ úředníka Jasánka. Stroječek na fráze a žvanění. Ale měl schopné ministry, hlavně financí, ve vládě, tak to šlapalo. Parlament není v letargii. Navolil si vedení, schválil rozpočet. Všechno běží jak má. V Německu měli volby dříve než my a vládu také nemají. Jaroslave Štejfo, jsi hysterický. To je příznačné pro voliče Drahoše, havlistů, pražské kavárny a sluníčkářů atd, prostě toho myšlenkového a politického směru, že jsou emocionální, neracionální. A pak se logicky jejich výstupy míjejí s realitou. S váma se bavit, to je něco jak s pobožnými. Máte jenom víru, nikoli fakta.

 186. toli

  @Foxy
  Nevím co se ti nelíbí.K mulitovi mívám mnoho výhrad,ale tentokrát si myslím že neudělal nic špatného.Jen celkem oprávněně položil p.Štejfovi otázku proč považuje Zemanovy voliče za lůzu ?Jen proto že jejich postoje nekorespondují s jeho postoji ? Já také nemám příliš v lásce ufňukané slabochy a duté loutky.Volil jsem Horáčka a Drahoše dodnes považuji za to největší zlo které nás mohlo v této volbě potkat.Je velmi podobný Benešovi,prostě ztělesněná slabost.Utekl před Hitlerem a poklonil se Gottwaldovi…
  Zemanovo tahání Česka do Ruska,nebo jeho inklinace k Rusku ? Nemám důvod mu nevěřit že jsou to pouze ekonomické důvody,respektive neexistují důkazy že by byly jiné motivace než ekonomika.Rusko je ekonomická velmoc pro kterou je výhodný obchod.Myslet si že sankcemi se tamní režim rozloží je více než směšné.Pro rusáky je výhodnější volný obchod,ale v případě potřeby si vystačí sami anebo nakoupí jinde,mimo EU nebo Ameriku.
  A propós , všiml jsi si že Zemanovi gratuloval Putin mezi prvními ? Západoevropští představitelé i Trump se ani neobtěžovali.Je to to samé co za Mnichova,pro naše “spojence” jsme jen nedůležitý přívěšek.

 187. Hraničář

  Jaroslav Štejfa
  27.01. 2018
  Vážení,
  vaše nadšení Zemanem je sice bouřlivé, avšak podle mne hloupé. Demokracie bude v ČR zítra méně, než včera. Budoucnost záhy ukáže, kde je realita. ……………………

  Jardo, který z těch soupeřů na tebe působí jako potenciálně možný vůdce v případě nějakého problému? Já otevřeně přiznávám, že Drahoš, navzdory všem svým titulům a noblesnosti (možná právě proto) na mě tak nepůsobí. A proto jsem ho nevolil.

 188. Hraničář

  mulit
  28.01. 2018
  Poslední roky, když je ministerstvo financí ve správě ANO, je státní rozpočet buď přebytkový nebo skoro vyrovnaný. Za vlády Kalouska, respektive Nečase, předtím Topolánka byl deficitní v desítkách miliard. ……………………

  Když jsem teď v posledních měsících měl spoustu podnětů k přemýšlení, jak v případě Babiš – ANO, tak i ohledně voleb, říkal jsem si, proč je mně Babiš docela sympatický, ač obecně, vzhledem k mému původu, nemám miliardáře rád. A pak jsem si řekl, že ti opěvovaní disidenti, Havlem počínaje, vlastně kromě žvanění, toho pro společnost moc neudělali. V době, kdy Havel nanejvýš přikuloval v pivovaru, Diensbier hlídal plynovou kotelnu a sepisoval své úvahy a vůbec všichni disidenti si dobře žili za peníze posílané jim ze Západu, aby zde fungovali jako “pátá kolona”, tak Babiš pracoval jako expert v cizině, kde pro stát zařizoval stamilionové, možná miliardové kontrakty.
  Takže nepochybně schopný člověk, pracant, s rozhledem …..
  Prostě po tom čtvrtstoletí zkušeností s kapitalismem se na mnohou minulost dívám jinak než v r. 89.

 189. Hraničář

  mulit
  28.01. 2018
  Poslední roky, když je ministerstvo financí ve správě ANO, je státní rozpočet buď přebytkový nebo skoro vyrovnaný. Za vlády Kalouska, respektive Nečase, předtím Topolánka byl deficitní v desítkách miliard. ……………………

  Když jsem teď v posledních měsících měl spoustu podnětů k přemýšlení, jak v případě Babiš – ANO, tak i ohledně voleb, říkal jsem si, proč je mně Babiš docela sympatický, ač obecně, vzhledem k mému původu, nemám miliardáře rád. A pak jsem si řekl, že ti opěvovaní disidenti, Havlem počínaje, vlastně kromě žvanění, toho pro společnost moc neudělali. V době, kdy Havel nanejvýš přikuloval v pivovaru, Diensbier hlídal plynovou kotelnu a sepisoval své úvahy a vůbec všichni disidenti si dobře žili za peníze posílané jim ze Západu, aby zde fungovali jako “pátá kolona”, tak Babiš pracoval jako expert v cizině, kde pro stát zařizoval stamilionové, možná miliardové kontrakty.
  Takže nepochybně schopný člověk, pracant, s rozhledem …..
  Prostě po tom čtvrtstoletí zkušeností s kapitalismem se na mnohou minulost dívám jinak než v r. 89.

 190. Hraničář

  toli
  28.01. 2018
  Pro rusáky je výhodnější volný obchod,ale v případě potřeby si vystačí sami anebo nakoupí jinde,mimo EU nebo Ameriku. ……………………

  Četl jsi, že se Rusko už domluvilo s Tureckem o postavení plynovodu South Stream, kterým bude dodávat plyn na Balkán? Před několika lety podobné plány EU zatrhla Bulharsku!

 191. Hraničář

  V Polsku umírá křesťanství. Vyvrací je horliví členové církve. Biskupové mlčí, bohužel.
  Před několika měsíci jsem napsal téměř stovce polských biskupů dopis, ve kterém jsem se pokoušel definovat bezprostřední úkoly stojící před polskou církví (text dopisu byl otištěn v Tygodniku Powszechnem 22/2017). Napsal jsem ho v přesvědčení, že je to už můj poslední příspěvek na téma situace v polské církvi. Mezitím jsem ale pochopil, že se drama jen prohlubuje.
  Přímo před našima očima umírá v Polsku křesťanství. A není to důsledek liberální propagandy, zásahů zednářských kruhů nebo mezinárodního spiknutí. Křesťanství vyvracíme my sami, duchovní a nejhorlivější členové církve, vlastníma rukama a na vlastní přání.
  Stále více lidí se přestává identifikovat s církví. Statistický institut katolické církve naposledy zaznamenal nejvyšší propad účastníků bohoslužeb za poslední roky. V roce 2016 tento počet propadl ve srovnání s rokem 2015 o víc než 3 % a představuje 36,7 % – nejméně v celých poválečných dějinách Polska.
  http://www.christnet.eu/clanky/6009/obvinuji.url

  Současný pan prezident bohužel svým populistickým chováním se chce zalíbit spíše nižším vrstvám naší společnosti, doposud morálně narušené komunistickým obdobím a výchovou, a snaží se k nim snížit, místo aby je táhl vzhůru. Navíc jeho osobní negativní vlastnosti, jako jsou nadměrná ješitnost, ctižádostivost a pýcha, které vedou k nedostatku sebekritičnosti, neschopnosti přiznat omyl a omluvit se, jednat pravdivě a poctivě bez podrazů a úskoků, mají devastující vliv na naši společnost, zvláště na širokou veřejnost, která ho vnímá nekriticky jako “svého člověka” a proto ho také volí.
  Pan profesor Drahoš je zárukou, že svojí čestností a noblesou tento morálně velmi devastující vliv na naši společnost odstraní a bude naopak její morální a intelektuální úroveň pozvedat.
  Z těchto závažných argumentů je jasné, že je třeba jít k volbám a volit pana profesora Jiřího Drahoše.
  František Radkovský
  http://disq.us/url?url=http%3A%2F%2Fwww.bip.cz%2Fbiskup-frantisek-radkovsky-vyzyva-k-volbe-jiriho-drahose%2F%3ABRmLaHStm1M1D5AelkFnjahf9wQ&cuid=2121409

 192. mulit

  Hraničář píše
  A pak jsem si řekl, že ti opěvovaní disidenti, Havlem počínaje, vlastně kromě žvanění, toho pro společnost moc neudělali. V době, kdy Havel nanejvýš přikuloval v pivovaru, Diensbier hlídal plynovou kotelnu a sepisoval své úvahy a vůbec všichni disidenti si dobře žili za peníze posílané jim ze Západu, aby zde fungovali jako „pátá kolona“, tak Babiš pracoval jako expert v cizině, kde pro stát zařizoval stamilionové, možná miliardové kontrakty.

  Nemyslím si, že by Havel byl špatný člověk. Nemyslím, že by Slávek Sobotka byl špatný člověk. Atd. Ale jde o schopnosti. Žralok Babiš je schopnější. Na postu ministra financí chci někoho, kdo rozumí financím a umí je vybrat. Ne snílka, fantastu, disidenta. Problém pražské kavárny, zvláště umělecké fronty, je, že nechápou, že hodnoty se tvoří prací, nikoli “uměním” nebo tlacháním.

 193. mulit

  A něco by se mělo udělat s dotacemi na pražská divadla a tzv. uměleckou frontu obecně. Je to přežitek. Produkuje to akorát blbky jako je Dana Morávková, který prohlásila, že bude veřejně podporovat Drahoše, protože její otec byl taky chemik. Ukazuje se, že tzv. umělci jsou snad hloupější než je průměrný český občan.

 194. Kamil Václav Láskorád Sluníčkovský

  Lůza vyhrála, fašisté se smějí! Okamura se směje, lidé se základním vzděláním se smějí, uklízečky se smějí, ale elita přemýšlí o emigraci. Tam jste to dopracovali, blahopřeji!

 195. Jaroslav Štejfa

  K Hraničáři:
  No, za nejvážnější problém politiky v ČR považuji demontáž demokracie. První okatý moment byla přímá volba prezidenta, která nebyla ošetřena odpovídající změnou ústavy; pak technokrat moci v roli prezidenta systematicky rozděloval společnost a znevažoval ČR v zahraničí. Argumentem mu bylo, že má mandát od voličů, nikoliv od parlamentu. Nyní je dalším ukazatelem demontáže praktická klinická smrt parlamentu po dobu (odhaduji) půl roku, kdy oligarcha Babiš pomocí strany ANO ŠÉFE bude vykonávat prakticky neomezenou výkonnou moc. Další ukazatel je deklarován novým prezidentem: je nutno prosadit přímou volbu hejtmanů a starostů. Tím budou znehybněna zastupitelstva.
  Je otázka – jak daleko je referendum, aby třeba hejtmany jmenoval předseda vlády, nebo byla zastupitelstva zrušena. Vždyť přece politik má podstatně menší inteligenci, než prostý volič Zemana. Atd.
  Myslet si, že tento problém je marginální, nebo že nám z něj pomůže Zeman je bláhovost. Hitler na začátku své moci (dosazen za kancléře v lednu 1933) předsedal koaliční vládě a už v březnu měl diktátorské pravomoci. Popisovat únor 1948 snad nemusím, snad jen, že KSČ tehdy (1947) získala přibližně skoro stejné procento hlasů jako ANO loni).
  Znova řeknu: čas ukáže záhy, kdo má pravdu. Přeji si, abych to nebyl já.
  Jaroslav Štejfa

 196. mulit

  Přímá volba není demontáž demokracie, ale montáž demokracie. Jakákoliv emancipace člověka je vždy cestou k větší participaci na společenském dění. To, co zde hlásá Jaroslav Štejfa, je zatuchlý konzervatismus příbuzný náboženskému uvažování.

  Vy, ovce dole, držte huby. Rozhodujeme my, elita nahoře. Ale Jaroslave, vzpíráš se marně. Bránil bys otrokářství, ale marně. V té době, kdy to bylo aktuální. Ale už je to pryč. Ve většině zemí světa. Odvál to čas. Otrokářství je dokonce u nás trestné. Je na to spousta paragrafů. Od omezování osobní svobody, přes vydírání apod. Přesto byli v té době Jaroslavové Štejfové, které to zřízení bránili. Bránili změnám.. Kopali za horních 10 tisíc a pohrdali dolními 10 miliony. Je jasné, že s Jaroslavem jsme přesně na opačném pólu politického vnímání. Přiznám se, že ani nevím, odkud se lidi jako Jaroslav Štejfa, berou. Páč ten si zjevně jen hraje na VIP postaveného. Spíše to bude příslušník dolních 10 mil. Ale rád by patřil k elitám. To je tak maloměšťácky ubohé. To je tak nízké. To je tak zoufalé.

  Jaroslavové Štejfové ve své době bránili tomu, aby ženy měly volební právo. Je to pořád stejná písnička. Chudí, ženy ať nehlasují. Zkrátka touha po vládě vyvolených a po tom, aby lidi neměli na dění ve společnosti vliv. Aby byli řízeni seshora. Je boj proti emancipaci lidí. Přímá demokracie je pro ně další strašák. Zase budou mít lidi o něco větší moc a o kolik více moci budou mít, o tolik moci přijdou elity. Já tomu fandím. Ze dvou důvodů. Prvním důvodem je, že lidem věřím. Druhý důvod je, že si přeji, aby lidi jako je Jaroslav Štejfa utřeli. A aby utřela pražská kavárna a všichni, co chtějí vnucovat svůj názor jiným a pohrdají obyčejným člověkem.

  Ať žije obyčejný člověk! Ať žije dolních 10 milionů! Ať mají právo hovořit do všech podstatných otázek!

 197. Jaroslav Štejfa

  K mulitovi:
  Nestojíte mi za větší odpověď.
  Jaroslav Štejfa

 198. mulit

  No hlavně nemáš argumenty, nadčlověku.

  K teď ještě k přímé demokracii a k referendům: Jsem velkým zastáncem obojího, ale liším se v kvoru. Zatímco SPD chce 100 000 podpisů pro vyvolání referenda a jakákoli účast voličů, zatímco ANO je pro kvorum 800 000 hlasů. Já jsem pro možnost vyvolání referenda už při podpisu 50 tis. hlasů občanů, případně na návrh 1/3 poslanců, ale uznání výsledků referenda pouze v případě, že se ho účastní více než 50% z oprávněných voličů. Aby to mělo legitimitu, aby nebylo nikdy zpochybňováno. Např. současná přímá volba prezidenta s účastí 67% má vysokou vypovídací hodnotu. Hlasování, kde hlasuje třeba jen 20% lidí, bych neuznal. To se všechno dá ošetřit. Dá se to vyladit tak, aby nebyla referenda kvůli nesmyslům, ale pouze k otázkám suverenity, schválení závažných změn v zákonech. Referendum o každém prdu nechce nikdo. Ale referendum např o tom, zda si přejeme na svém území americkou základnu, americké vojáky, americké radary apod. – to všechno by si lidi měli schválit nebo zamítnout. To jsem uvedl jako příklad. Nebo třeba otázka, zda chceme platit eurem. A samozřejmě lidi si měli odhlasovat, zda chtějí rozdělení republiky, což neproběhlo. V tak vážných věcech se politikové musejí ptát lidí.

 199. aleš

  @mulit

  To by měli v Rusku radost. 🙂

  Kauza Lithium před volbami vznikla na základě článku v prorusky orientovaném dezinformačním serveru Aeoronet, chytl se jí Babiš…

  Je to naprosto skandální, co tady ČSSD dva týdny před volbami předvádí. Vypadá to, že chtějí ještě rychle shrábnout peníze do stranické kasy, mají velké dluhy. Lithium je poslední surovina, kterou má v rukou stát, a ministr za ČSSD Havlíček podepíše bez souhlasu vlády nebo projednání tak velké věci ve Sněmovně memorandum s nějakou australskou firmou, které dáme těžbu lithia v hodnotě dvou bilionů korun. Lithium má těžit státní podnik Diamo, ne opět soukromá firma, kterou neznáme.
  https://zpravy.idnes.cz/babis-brabec-schuzka-lithium-dgo-/domaci.aspx?c=A171009_081832_domaci_krb

  A co je teď? Nejen že ANO memorandum o lithiu nezrušilo, navíc k němu přidává dodatek.

  Česko uzavře s těžaři do týdne dodatek o lithiu. Podvedli jste voliče, vzkázal ANO Chovanec
  https://zpravy.aktualne.cz/cesko-uzavre-s-tezari-do-tydne-dodatek-memoranda-o-lithiu/r~2c4900f601e911e8aabeac1f6b220ee8/?redirected=1517170206

  Mulite, vidíš, jak se dá lidi snadno obalamutit?

  To nehovořím o nynějších volbách, které Zeman vyhrál svou nečistou hrou.

 200. mulit

  Alešku, nečistou hru hrál tvůj Drahoušek. Na youtube je celá poslední předvolební debata ze čtvrtka k dispozici. Tam se vybarvil nejvíce. Dopadl, jak dopadl. Za měsíc už po něm ani pes neštěkne.

  Vyhrabejte dalšího králíka z klobouku a předveďte další číslo. Hloupá kavárno.

 201. toli

  Výtah z fejzu
  Alan Leier
  2 hod ·
  Můj přítel kněz dnes sloužil mši sv. za šťastnou smrt Miloše Zemana, aby odešel z tohoto světa smířen s Bohem. I já se k tomuto úmyslu připojuji
  To se mi líbíZobrazit další reakceKomentářSdílet
  4 Josef Jílek a 3 další
  Komentáře
  Josef Jílek
  Josef Jílek … ale kdy…?
  Spravovat
  To se mi líbíZobrazit další reakce · Odpovědět · 2 h
  Alan Leier
  Alan Leier Dnes dopoledne
  1
  Spravovat
  To se mi líbíZobrazit další reakce · Odpovědět · 1 h
  Zdenek Dandaš
  Zdenek Dandaš Kde
  Spravovat
  To se mi líbíZobrazit další reakce · Odpovědět · 1 h
  Alan Leier
  Alan Leier .. sloužil, odchod na vëčnost dle výsledku voleb
  Spravovat
  To se mi líbíZobrazit další reakce · Odpovědět · 1 h
  Aleš Ondrůšek
  Aleš Ondrůšek Moje babička se taky modlívala za šťastnou hodinku smrti. Říkala mi o tom a nabádala mě k tomu už jako malého kluka… A to zemřela před šesti lety v 91 letech, když mi bylo 37… Kéž se Miloš též stihne smířit s Bohem jako kdysi Gustáv Husák…

 202. aleš

  @mulit

  Dopadl, jak dopadl.

  Spočítej si procentuální růst počtu hlasů v druhém kole oproti prvnímu – Zemanovi narostl o 43,7%, Drahošovi o 97,23%.

  Nadávej si do vlastních řad, statisticky hloupější byli voliči Zemana.

  Zemanovi dali hlas především voliči ANO, KSČM, SPD a ČSSD. Mezi jeho podporovateli převažují starší a méně vzdělaní lidé.
  https://volby.idnes.cz/pruzkum-prezident-median-volby-dn1-/prezidentske-volby-2018.aspx?c=A180128_141133_prezidentske-volby-2018_jj

 203. mulit

  Alešku, mít takovou mediální podporu 90% médií, jako měl tvůj Drahoušek, mít Zemana nad hrobem, a přesto neuspět, je tragédie pražské kavárny. To je fiasko. Vždyť i multinick předvídal vítězství tvého Drahouška. Já jsem se toho taky bál, ale když jsem pak pochopil, jakého králíka jste vytáhli z klobouku, měl jsem velké očekávání, že to vyhraje spíše Zeman.

  To je hloupost stavět prázdného panáka, jehož jediným programem je antiZeman. Proboha, to jsou nápady. Jak by to tvořili retardovaní. Chápete vůbec politiku? Chápete, že musí mít obsah? Že nejde tahat profesory z klobouku?

  A co tam bylo za družbu těch dalších 7 růžových kavalírů, co se tam poplacávali po ramenou? Hilšer, Filšer a další Blbšeři? Použili jste fintu, že jste vyslali více stejných nul. Ale nula když se násobí nulou, tak z toho vyjde zase jen nula.

  Prezidentem musí být někdo, kdo zastupuje lidi , nemá v hlavě nasráno, má politické zkušenosti.

  A ta propaganda, že Zemana a strany, které s ním sympatizují, volily 3 milony retartovaných, socek, zombiků apod je zbytečná. Každé volby se tím utěšujete a pokaždé zbytečně. Další znovu projedete. Jste nepoučitelní. Jak děti.

  Co kdybyste místo blbých keců přestali tahat profesory z klobouku, ale seriozně hledali politiky, z vaší kavárny, který něco udělal pro stát a pro lidi? Máte takového?

 204. mulit

  Možná je problém v tom, že jediným viditelným politikem vaší pražské kavárny, který nemá v hlavě nasráno, umí mluvit a má bohaté zkušenosti a mohl by se postavit proti Zemanovi jako skutečný rival, je Kalousek. Jenže ten je nevolitelný pro většinu voličů kvůli jeho osobnostním rysům. Takže proto taháte ty profesory z klobouku. No máte to fakt blbé. Nemáte lidi.

 205. Hraničář

  Jaroslav Štejfa
  28.01. 2018
  Znova řeknu: čas ukáže záhy, kdo má pravdu. Přeji si, abych to nebyl já…………………

  Pokud si pamatuješ, byli to demokratičtí(?) politici, kteří přímou volbu prezidenta prosadili a odhlasovali. Kdož ví, co zamýšleli. V této souvislosti se mně zdá zajímavý rozhovor s Pithartem, kde vypráví o tom, jak se za jeho vlády rozhodovalo o krajích. Jak poslanci licitovali má-li jich být 7, 10, 12, 14, 18. Nebudu rozhovor vypisovat, ale pamatuji, jaký byl Pithart, jako premiér, nerozhodný, podobně jako Špidla či teď Sobotka. https://video.aktualne.cz/dvtv/jsme-zemi-dvojiho-lidu-lide-z-velkomest-by-ten-vysledek-meli/r~b80bb8e0039711e894dbac1f6b220ee8/

  Jak píšu vedle, nemám miliardáře v lásce, ale Babiš je pro mě představitelem schopnýcvh a akčních lidí a když už musí být nějaký prezident a premiér, preferuji lidi vůdcovského typu než nějaké kancelářské slušňáky. No a nějaké strachy z vývoje jak se obáváš, nemám. Jsem si jist, že jako nás v r. 68 “nenechali ve štycu” spřátelené socialistické státy, tak že by nás nyní podobně neopustili naši přátelé(?) z EU a NATO.

  Já, podobně jako Mulit jsem pro referendum. A na ty politiky, kteří vykládají, že “obyčejní” lidé jsou hloupí a nedorostlí “vysoké politiky”, jsem alergický. Samozřejmě – podmínky pro referenda přísně nastavená – já byl navrhoval (požadoval) aby pro změnu se vyjádřila zcela nezpochybnitelná většina voličů – ne jen přišedších – ale všech voličů! Nejlépe 2/3, tedy 66%. A zavedl bych “hlasování nohama” – kdo by nepřišel, hlasoval by proti! Ne, jak nyní “demokraticky” – aby přišla nadpoloviční většina voličů a z ní zase jen nadpoloviční většina byla pro – a referendum je platné – to je nesmysl – změnu by tedy mohla docílit 1/4 voličů + 2?
  No a samozřejmě musí být zase možnost odvolání politiků – zase tou jasnou nadpoloviční většinou VŠECH voličů!

  Teď, v zatím ještě demokratických poměrech (souhlasíš?) se obecní zastupitelstva pomalu stávají akce neschopná – každému aktivnímu starostovi snadno hrozí udání a stíhání pro kdejakou blbost! Stejně jako akčnost policie. Naše dosavadní demokratická(?) společnost se pomalu rozkládá – tak to vnímám já.

  Na druhé straně, když jsem si přečetl Babišovy vize – O čem sním …. – řekl jsem si – “první politik, po komunistech, který má nějakou vizi. Ne se svším souhlasím, ne vše je zjevně realizpovatelné, ale Babiš má odvahu něco občanům předložit !”
  A nakonec – z čeho máš obavy – vždyť jsi takřka otevřeně definoval neschopnost Parlamentu a jednotlivých stran. Místo aby spolupracovali ku prospěchu společnosti, snaží se každý urvat co nejvíce pro sebe a pro partaj! A s tím mám být nadšený?!

 206. aleš

  @mulit

  Prezidentem musí být někdo, kdo zastupuje lidi , nemá v hlavě nasráno, má politické zkušenosti.

  To je opravdu tvrzení pro hloupé. Jaké politické zkušenosti měl Trump oproti Hillary?

  Zeman zdůrazňoval, že je potřeba mít politické zkušenosti, protože se mu to právě hodilo. V jiném případě, při podpoře Trumpa, tohle nezdůrazňoval. Voliči Zemana jsou většinou opravdu dost hloupí, protože vůbec nechápou souvislosti.

  Je to bída této společnosti, protože je vyvýšena nízkost.

  Jaká celebrita je nyní Kajínek, vypráví o tom, že i vykradení trezoru je práce.

  Společnost českého národa upadá, oslavuje odsouzeného vraha, zvolí trestně stíhaného člověka a soudem usvědčeného lháře.

  Komunisté i Hitler byli demokraticky zvoleni.

  Lůza jsou lidé, kteří nerespektují pravidla, je pohled na slušné lidi uráží a imponují jim zločinci a ti, kteří pravidla porušují.

  Mulite, mě přijde, že ty věci ani nechápeš.

 207. mulit

  Alešku, ty jsi jak panenka v porcelánu. Pokud nechápeš, co ti píšu, tak to máš marné.

  A nemůžeš srovnávat bezbarvého Drahouše s Trumpem. Trump budí emoce, je z masa a kostí. Proti Drahouškovi má sice nížší IQ, ale o politiku se zajímal dříve, už dříve předvídal, že bude prezidentem. Lidi z byznysu nejsou tak odtržení od reality. Krásně jsem to poznal na komunikaci s Grygarem. Ten taky netuší, která bije.

  To nemůže být někdo ze skleníku. To nemůže být bezbarvý nýmand jako Drahoš. To musí být někdo, kdo má přesahy. Třeba i ten Kubera z ODS by byl přijatelnější. Dokáže oslovit široké spektrum lidí.

 208. toli

  Nejsem politolog,jen používám k analýzám psychologii.Český člověk je z principu rovnostářský.Myslím že prezident byl od počátku jasný.Když se zvedla ta mohutná antizemanovská kampaň “budeme volit kohokoliv,hlavně když to bude proti Zemanovi ” tak lidé co nikdy nechodí k volbám zvedli prdel a dali to Zemanovi.Druhá věc je že volič Zemana je starší a vycepovaný,vždy se dostaví k urně.
  A hysterické výkřiky že Zemana volili idioti,nevzdělaná lůza mne zanechávají zcela chladným.Polovina Akademie věd volila Zemana (asi ví z vlastní zkušenosti co je Drahoš zač).
  Dopadlo to přesně opačně než na Slovensku,tam si sluníčkáři prosadili podnikatele Kisku.

  A druhý faktor byla nekonzistentnost Drahoše.Nejdříve mu nevadilo 2600 migrantů a pak začal kopírovat Zemanovy názory na migraci.

 209. Ateistický laik

  Hraničář: A zavedl bych „hlasování nohama“ – kdo by nepřišel, hlasoval by proti!
  Nejsem proti referendu, ale proti tomuhle detailu ano. Nebo chcete, aby se pak házeli do obálek roztrhané volební lístky? To smrdí povinností volby jako za komunismu.
  No a samozřejmě musí být zase možnost odvolání politiků – zase tou jasnou nadpoloviční většinou VŠECH voličů!
  Stále si nejsem jistý tímhle záměrem, a především bych nechtěl, aby mohl odvolávat někdo “svého” politika, kterého nevolil. A má-li být republika rozdělena na jednomandátové obvody (a menší počet poslanců), tak to hrozí (podle mě) manipulací voličů a uplatitelnost poslanců, je ještě větší než dnes. A nejsme ve Velké Británii, kde mají 3 politické strany a jakoužto takovou volební a parlamentní kulturu.
  Řekl bych, že i u volebního zákaona je “Ďábel ukryt v detailech”.

  aleš: Zeman zdůrazňoval, že je potřeba mít politické zkušenosti, protože se mu to právě hodilo. V jiném případě, při podpoře Trumpa, tohle nezdůrazňoval. Voliči Zemana jsou většinou opravdu dost hloupí, protože vůbec nechápou souvislosti.
  Amerika není Česko… Máte schopnost srovnávat nesrovnatelné…

  mulit: ad vyrovnaný rozpočet a výběr daní:
  Neřekl bych, že Babiš rozpočet dobře naplánoval. Má(měl) jen prostě štěstí (na rozdíl od jiných), že se dostal do fáze hospodářského růstu. Ostatně by mě zajímalo, proč teda nenaplánoval vyrovnaný rozpočet na letošek. Mě to připadá pokrytecké, že naplánoval schodek, a na konci roku se mu při dobré konstelaci podaří uhrát +- nula.

 210. první z kacířů

  Co si vůbec o sobě myslí lidé, kteří označí za “lůzu” polovinu svých spoluobčanů? – Kdo to řekne, nebo si to myslí, není u mně nic jiného než arogantní namyšlený hlupák…. kterému by se bez těchto lidí velice těžko žilo, neb by možná musel vytvářet hodnoty vlastníma rukama a vlastní hlavou pro zajištění své existence.
  Praha volila Drahouše… mohl bych třeba napsat, že stačí jet metrem a uvidím tolik “inteligentních” čtenářů Blesku a Aha pohromadě 🙂 …. a v Praze ani určitě nebude nižší sledovanost denních stupidních seriálů. Přesto se o těchto lidech nebudu vyjadřovat jakkoliv hanlivě. – Jejich volba je jejich právo.

  K zastupitelské a přímé demokracii.
  Jak se zase někdo opovažuje dělat z lidí neschopné, nesvéprávné tupce? Přeci v případě referend stačí přesně říci co která volba přinese, klady, zápory… a když to bude pravdivé a objektivní, tak se lidé rozhodnou s vědomím, že následky ponesou oni sami.
  Kdo nese v zastupitelské demokracii následky špatných rozhodnutí,… poslanci, zastupitelé, senátoři? Ne, jen a jen pouze jejich voliči! Ti vše odnesou a hlavně zaplatí. Argumentuje se, že lidé nemají potřebné znalosti pro správné rozhodnutí… stává se snad z běžného občana zvolením “super” expert na problematiku všeho možného 🙂 🙂 🙂 řekl bych, že třeba poslanci leckdy hlasují o zákonech o kterých nikdy neslyšeli…. a že k to mu mají obsáhlé důvodové zprávy… myslíte si že je všichni čtou 🙂
  A zastupitelská demokracie má ještě jednu nevýhodu a tou je možnost uplacení. Uplatit menši či větší skupinu zastupitelů je určitě reálné a tipuji že praxí vyzkoušené 🙂 Uplatit nadpoloviční většinu voličů lze maximálně planými sliby… což se vlastně děje i nyní 🙁

  A ještě k Drahošovi a ke kampani.
  1) Je proti referendům… má nás za nesvéprávné, nezodpovědné…. viz. výše.
  2) Dle něho je inkluze správná, jen ji ministerstvo špatně provedlo…. otázka: dají se snad děti ze zvláštních škol umístit s asistenty lépe, aby nedocházelo k tomu co dochází?…. jedině snad do zvláštních tříd 🙂
  3) Ohledně migrace a nepodlézavosti vůči EU… bylo nutno uchlácholit voliče… byť si říkám, že by vlastně tímto měl odradit řadu voličů “výtačů” 🙂
  4) Strašení východem a Ruskem…. no, řekl bych že ani jejich nový tank T-14 Armata nemá zatím takový dojezd až do Prahy 🙂 – což neznamená je podceňovat.
  A kampaň mi připomínala hysterii jako při volbě Trumpa. Tedy hysterií na straně voličů Drahoše a jeho masivní podporou medii. Téměř nikde nezaznělo cokoliv pozitivního o Zemanovi, a málokdo vystoupil na jeho straně. A na ulici jsem si nikde nevšiml poškozených plakátů Drahoše, zato Zemanových bylo dost… což také o něčem vypovídá.

  A na závěr, kdo je můj favorit?… bohužel už nežije…. lord Winston Churchill 🙂

 211. aleš

  @mulit

  Trump budí emoce

  Co je to za argument? Podle toho, co jsi tu psal, Drahoš budí emoce taky, alespoň u tebe – přečti si po sobě, co jsi o něm psal.

  A co s argumentem s požadavkem politických zkušeností? Zbaštil jsi to Zemanovi, co?
  😀

 212. mulit

  To nemůže být někdo ze skleníku. To nemůže být bezbarvý nýmand jako Drahoš. To musí být někdo, kdo má přesahy. Třeba i ten Kubera z ODS by byl přijatelnější. Dokáže oslovit široké spektrum lidí. A má politické zkušenosti.

  Je mnohem vhodnější pro tu funkci než Drahoš. Aleši, proč jste nezverbovali Kuberu? Proč jste vytáhli králíka z klobouku Drahouše?

 213. mulit

  A Drahoš jistě budí emoce. Ale emoce pýchy, nadřazenosti. Zeman, Kubera, Trump jsou naopak více přímí, zemití, působí dojmem, že rozumí lidem. Chápeš? Ty se také cítíš být něco více. Podobně jako Štejfa. Ale to by vás apriori odsuzovalo, že byste nebyli volitelní pro většinu lidí. Lidé to nemají rádi, Aleši. To, co máš ty v sobě, Štejfa, Drahoš – lidi to považují za falešné nadřazování, pokrytectví, zbytečnou pýchu a charakterovou vadu.

 214. aleš

  @mulit

  Já považuju za charakterovou vadu, když někdo lže. A Zeman s Babišem jsou v tom “profíci”.

  Aspoň na něco je ta Zemanova výhra dobrá. Zeman zničí Babiše a Babiš zničí Zemana.

 215. mulit

  Aleš píše
  Já považuju za charakterovou vadu, když někdo lže. A Zeman s Babišem jsou v tom „profíci“.

  Ano, v tom souhlasím a to je právě rozdíl mezi námi, voliči Zemana a vámi, voliči Drahoše. My jsme volili Zemana jako menší zlo. Byla to rozumová úvaha. Proti tomu vy volíte Drahoše z naivity, maloměšťácké pýchy a fanatismu. Nemáte v tom rácio. My rácio máme. My dokážeme být objektivní a kritičtí i ke svému kandidátovi, vy ne.

 216. toli

  Drahoš by v běžné situaci neprošel do druhého kola.Většina Drahošových voličů měla to motivaci aby se prezidentem nestal Zeman.A to je příliš malá motivace volit někoho aby prezidentem nebyl ten druhý je celkem hloupé.U Zemana víme všichni co můžeme čekat ,u Drahoše jsme nevěděli nikdo nic.Mám rád přísloví “lepší vrabec v hrsti než-li holub na střeše ” 🙂

 217. Jaroslav Štejfa

  K Hraničáři:
  Vše co spolu na toto téma mluvíme, je velmi diskutabilní.
  Nicméně, P. Rychetský v jednom rozhovoru řekl, že přímá volba prezidenta je disharmonický prvek v ústavní konstrukci, umožňující prezidentovi dokonce vyšší legitimitu než má celý parlament. Zároveň je bez přímých pravomocí, což ho podle expertů motivuje k obcházení mantinelů a je prakticky beztrestný. Chyba byla, že se změna pravomocí ani nepromyslela, ani nediskutovala ani neuzákonila. Prostě paskvil.
  K posouzení do jaké míry je Babiš schopný a čeho, doporučuji knihu Jaroslava Kmenty „Boss Babiš“. Tam vidíme, jak se holí stát a můžeme si odvodit i budoucnost, až moc bude v jedněch rukou tohoto vůdce. Pokud vás to neděsí, tak mne ano. Kéž bych neměl pravdu.
  Co se týče obecně referenda, doporučuji názory P. Rychetského: “Mě iritují stále se opakující slogany, abychom zavedli systém přímé demokracie. Mám pocit, že předbíhají mnohem důležitější úvahy o tom, kdy, za jakých okolností a v jakém rozsahu ho jako ústavní institut potřebujeme. O tom se diskuse vůbec nevede.”
  Viz třeba https://www.denik.cz/z_domova/rychetsky-referendum-cesko-zatim-k-takove-zmene-neni
  Samozřejmě u nás panují demokratické poměry – jinak by nebylo co hájit. Zajímavé je, že oba si myslíme, že demokracie se rozkládá, každý však z jiných důvodů – například ty z důvodů, že Zeman a Babiš přestavují její nositele s spolu s se SPD a KSČM a je jím bráněno, zatímco já si myslím, že toto uskupení je škůdce demokracie. Takže čas ukáže. Volby ukázaly, že voliči jsou fifty – fifty.
  Jaroslav Štejfa

 218. Jaroslav Štejfa

  K prvnímu z kacířů:
  Cituji: Přeci v případě referend stačí přesně říci co která volba přinese, klady, zápory… a když to bude pravdivé a objektivní, tak se lidé rozhodnou s vědomím, že následky ponesou oni sami.

  Pokud toto považujete, za podmínku splnitelnou, jste podle mne, mírně řečeno, naivní. Snad neočekáváte od borců typu Okamura, Babiš, Zeman, Mynář, Nejedlý, atd. že vám poskytnou vyčerpávající pravdivé a objektivní informace, vy a ostatní voliči si je nastudují, porozumí jim a správně rozhodnou. Jednak se vám těchto informací nedostane. Jednak je většina lidí ani nepřečte a z těch, kdo tak učiní, tomu porozumí zlomek, jednak většina těch, co k volbám přijdou se zachová ve prospěch svých partikulárních zájmů. Ovšem k většině problémů, které dnes řeší parlament či soud se vám k volbám nedostaví skoro nikdo. Abych byl konkrétní – co chcete říci třeba k inkluzi nebo lithiu nebo trestu smrti, nebo, nebo. Těchto otázek jsou tisíce.
  Toto není o inteligenci politiků nebo voličů, jak vám nakukává mimo jiné Zeman, to je o schopnosti jakéhokoliv člověka vstřebat dostatek vzdělání, zkušeností a dovedností k nějakému konkrétnímu rozhodnutí. Ani vás to nenapadne u operace slepého střeva nebo Zemanova oblíbeného řízení Boeningu, také neseženete pilota, který ve volných chvílích je neurochirurkem a po nocích staví letadlové lodě; ale kecat do koupě těch či oněch obrněných transportérů byste chtěl? nebo jak to máte promyšlené? Drtivou většinu svých životních problémů jednoznačně v této civilizaci kladete samozřejmě do rukou odborníků, které jste pro to nějak delegoval. To vás, na rozdíl od politiky, neirituje?
  A to si představte, že nejsem odpůrce referend, máme je podle mne ošetřeny zákonem dostatečně.
  Jaroslav Štejfa

 219. mulit

  Kdybych kandidoval na prezidenta, jako první, co bych udělal, vyházel bych všechny ty poradce na přetvařování. Člověk má být autentický, má být sám sebou. Má to jít od srdce. Člověk to musí mít odžito. To platí úplně ve všem. Když dám do hraní písničky svoje srdce (vím, že to je metafora, kterou zneužívají pobožní), tak mi lidi klikají, dávají lajky. V reálu mi tleskali, kdysi jsem vystupovali lve. Když jsem točil videa o náboženství, a bylo to od srdce, tak lidi klikali. Budilo to emoce. V tom nemůže být kalkul. Do toho se člověk musí opravdu opřít. Stejným způsobem učím. Já to prostě prožívám, žáci, studenti to vědí. Pak mi říkají rodiče, že jim to říkají doma jejich děti. Prostě kdo má v sobě oheň, ten oheň se přenáší dál. Chápu, že ne každý člověk má charisma. Ale to měl Drahoš vědět, že je spíše suchý úřednický typ. Nebo mu to měli říct v jeho okolí. Na prezidenta by měl kandidovat někdo, kdo nemele fráze, ale je autentický. Jak říkám, nejsem volič pravice, ale třeba ten Jaroslav Kubera tohle v sobě má. Nebo Václav Klaus mladší. A další lidi. U Kubery i Klause bych měl naději až skoro jistotu, že se z Merkelové neposerou. Z Drahoše šly naučené fráze a nevěřil jsem mu ani nos mezi očima. Ještě si dá brýle s nula dioptriemi, prý aby ho lidi poznali. Panebože, jak takové základní věci někteří stále nechápou. Tohle by nebyl státník, ale nula.

 220. aleš

  Jsem rád za důvod, kvůli kterému Drahoš prohrál.

  Drahoše v prvním kole podpořilo 300 tisíc voličů ANO.

  Drahoš se v diskuzi se Zemanem jasně vymezil vůči Babišovi, když řekl, že by trestně stíhaného premiéra nejmenoval, ANO přitom v té době oficiálně podpořilo Zemana.

  Drahošovi stačilo k vítězství necelých 77 tisíc voličů Zemana.

  Kolik Drahošovi po těch jeho prohlášeních vůči Babišovi voličů ANO zbylo?

  77 tisíc je z 300 tisíc malá část – Drahoš kvůli výrokům vůči Babišovi sice prohrál, ale u mě těmi výroky výrazně zabodoval.

  Nemá se za co stydět.

 221. první z kacířů

  Dobrý den pane Štejfo,

  když ono je to s těmi odborníky ve vládě těžké. Jak mohli např. navrhnout takový zákon o obnovitelných zdrojích, že nás teď fotovoltaika všechny stojí snad okolo 40 mld. ročně. – A naši zvolení poslanci to odhlasovali!!! – Prostě neuvěřitelný šlendrián! Přinejmenším.
  A třeba ještě bionafta? Už před mnoha lety jsem hovořil s “prostým zemědělcem”, který nechápal jak se to může vyplatit, když on pomálu projezdí víc nafty než se z té řepky může získat. Kdepak byli “odborníci”?
  A jací odborníci byli u inkluze? Chodili vůbec na základní školu? Vždyť je každému jasné, že když se máte na něco soustředit, tak vás rozptýlí i tichý děj za okny, natož třeba jen “neposedné” dítě.
  A myslím, že ani není třeba uvádět tvorbu zákonů, které snad už mají připravenou novelizaci dříve než vyjdou a ve kterých se nevyznají pomalu ani tvůrci.
  A v tomto směru by se dalo psát ještě dlouho.

  Víte, mně Okamura s tím spolkem okolo zas až tak nezajímá. Je to problém politických stran, že nedokážou být poctivé a férová , že neřeší potřeby země a lidí a že nemají důvěryhodné osobnosti ve svých řadách. Všichni vědí, že svět není dokonalý, takže řadu přehmatů by lidé skousli a neřešili, ale když ono toho už je příliš.

  P.S.: Doteď se snad partikulární zájmy různých vlivových skupin do rozhodování nepromítali?… To by jste byl dost naivní 🙂

 222. mulit

  Alešek tu zase papouškuje, co mu maintream ústy Pehe, Mitrofanova a různých politologů pražské kavárny nadiktoval. Vy jste zkrátka nepoučitelní. Odsouzeni k věčnému prohrávání. Nulová sebereflexe.

 223. Hraničář

  první z kacířů
  29.01. 2018
  … stává se snad z běžného občana zvolením „super“ expert na problematiku všeho možného řekl bych, že třeba poslanci leckdy hlasují o zákonech o kterých nikdy neslyšeli…. a že k to mu mají obsáhlé důvodové zprávy… myslíte si že je všichni čtou ……………………

  Já jsem to poznal jako úředník na městském úřadu. Měl jsem svoji agendu, věnoval jsem se jí několik let, probíral zákony, chodil na školení ….. pak jsem s právníčkou a dalšími dělal vyhlášky, ale nakonec o nich rozhodovali zastupitelé. Jistě – vzdělaní – lékaři, učitelé ….. ale o dané problematice pochopitelně měli minimum vědomostí. Málokterý se přišel zeptat. Ale měli pravomoci ke kritizování, podávání protinávrhů, úprav ……
  Teprve nyní uznávám výhody socialistické zastupitelské demokracie. Poslanci se sjížděli jednou za měsíc do Prahy, tam, jako zákonodárci, odhlasovali návrhy zákonů které připravily odborné komise, a jeli domů. Do ničeho nekecali – taky většinou ničemu nerozuměli – a zákony byly jednoduché a srozumitelné. Bez neustálých novelizací!

 224. Hraničář

  první z kacířů
  29.01. 2018
  4) Strašení východem a Ruskem…. no, řekl bych že ani jejich nový tank T-14 Armata nemá zatím takový dojezd až do Prahy – což neznamená je podceňovat. ………………….

  Už to tady, myslím, psal Mulit. Rusko je velice závislé na obchodu se surovinami. A obchod potřebuje mírové poměry. Dobře to je vidět na vztahu Ruska a Německa. Někdejší nepřátelé nyní nejlépe spoupracují! A naopak my, kdysi jejich nejlepší přátelé jsme v roli – dobrovolně, nebo zúkolovaní – úhlavních kritiků a nepřátel!

  Nedávno jsem četl názor (vojenského experta?) který se mně velmi líbil. Autor porovnával vojenskou sílu Ruska, EU, NATO, USA. Rusko je velmi slabé – má sotva 150 milionů obyvatel, slabý, zaostalý průmysl, oproti USA – 350 mil. obyvatel, EU – 550 mil. obyvatel, s vyspělým, moderním průmyslem. Rusové mají jedinou naději – udržovat své strategické jaderné síly v takovém stavu, aby dokázali potenciálního útočníka zastrašit – aby věděl, že také bude zničen zaútočí-li! Což je stojí hodně peněz a tedy snižuje životní úroveň. Ale chtějí-li přežít!? A také i proto tam musejí udržet jakousi formu diktatury, protože jinak by tamní společnost snadno rozvrátili domáci disidenti!

 225. Hraničář

  první z kacířů
  29.01. 2018
  A kampaň mi připomínala hysterii jako při volbě Trumpa. Tedy hysterií na straně voličů Drahoše a jeho masivní podporou medii. Téměř nikde nezaznělo cokoliv pozitivního o Zemanovi, a málokdo vystoupil na jeho straně. ………

  A což teď ta povolební hysterie!

 226. Jaroslav Štejfa

  Pro jakési pochopení vztahu davu a demokracie jako politického systému, doporučuji četbu knihy Gustava LeBon “Psychologie davu”. Ač 150 let stará, velmi poučná.
  Jaroslav Štejfa

 227. Hraničář

  Jaroslav Štejfa
  29.01. 2018
  Chyba byla, že se změna pravomocí ani nepromyslela, ani nediskutovala ani neuzákonila. Prostě paskvil. ……………….

  Souhlas! Je to ukázka toho, o čem jsem psal – jak náš Parlament pracuje!

 228. Hraničář

  první z kacířů
  29.01. 2018
  Dobrý den pane Štejfo,
  když ono je to s těmi odborníky ve vládě těžké. Jak mohli např. navrhnout takový zákon o obnovitelných zdrojích, že nás teď fotovoltaika všechny stojí snad okolo 40 mld. ročně. . ……………………..

  Oni samozřejmě nic nenavrhovali, oni jen tupě odhlasovali něco, o čem neměli ani šajna!

 229. aleš

  @mulit

  Alešek tu zase papouškuje, co mu maintream ústy Pehe, Mitrofanova a různých politologů pražské kavárny nadiktoval.

  K tomu jsem, mulite, dospěl sám. Pokud někdo dospěl k podobným závěrům, pak nejsem sám, koho to napadlo.

  Je vidět, mulite, jak si domýšlíš a žiješ v bludu… 🙂

 230. toli

  @Jaroslav Štejfa
  Například ty z důvodů, že Zeman a Babiš přestavují její nositele s spolu s se SPD a KSČM a je jím bráněno,

  No já bych Okamuru nikdy nevolil,vnímám ho jako nácka a populistu.A referendum stále považuji za vládu idiotů,přesto s ním souhlasím za podmínky že kvórum bude desetina voličů tedy 800000 a z těch nadpoloviční většina pro to či ono.Pro Česko považuji za životně důležité členství v EU a NATO s tím že se EU musí reformovat.Běžní Angličané si už uvědomili že s Brexitem přestřelili a že jim bylo ze strany britských okamurovců lháno a tudíž litují svého rozhodnutí.Jenže už je pozdě…..Jejich elity jsou natolik ješitné že si neumí přiznat chybu.
  Velmi se mi líbilo to kouzlo nechtěného když okamurův pucflek Fiala v televizi chtěl říci že se jedná o omezení byrokracie a místo toho řekl že se jedná o omezení demokracie,inu co na srdci to na jazyku .Šlo by se nad tím pousmát kdyby to nebylo tak vážné.

 231. toli

  @Mulit
  Koukej ve středu na výměnu manželek,běžně mě ten pořad nezajímá,považuji ho za odpad.Ale tentokrát tam bude gay celebrita Osman Lafitta (o kterém si myslím že je to taková bouřlivá hysterka) a bude se starat o 7 dětí.Jsem zvědavý jak to zvládne 🙂

 232. mulit

  Evropská Unie se musí reformovat. Žádné spojené státy evropské nikdy nebudou. To tady není nově dobyté území. Tady jsou národní státy se staletými tisíciletými tradicemi. Odlišné jazyky, odlišné kultury. USA z Evropy nikdy nebudou. USA vzniky úplně jinak. Obsadili nové území, zejména Britové, vytlačili nebo zabili indiány, navezli si černochy z Afriky na otrockou práci. Pak je přirozené, že to tam byl multikulturní kotel s převahou anglického prvku, v jižní Americe zase Španělé a Portugalci + indiáni. Evropa má ale jiné dějiny. Nikdy to nebude jeden stát. Je to kreténismus, ingnoranství, když někdo usiluje o unifikaci. Právě že tyto stupidní tlaky způsobily Brexit. Odstředivé reakce domorodého obyvatelstva jsou až následná reakce. Je třeba pochopit, co je příčina co následek! Zlovolné omezování suverenity jednotlivých států a nesmyslná snaha po unifikaci je ta příčina!

 233. mulit

  A je přirozené, že Britové byli vždycky hrdí a velmi citliví na snahy jim něco diktovat. Evropská unie má být založena na volném pohybu zboží služeb, osob. Nikdo nechce cla. Nikdo nechce války, nikdo nechce zničující rivalitu. Všichni (nebo většina) chce porozumění, mír, spolupráci. Ale ne diktát! Ne unifikaci! Stačí, aby bruselští úředníci přestali vymýšlet zákony vyhlášky, směrnice. A taky zrušit dotace. To je perverze volné soutěže. Má se dohodnout jen minimum nezbytné pro obchodování. Právní mantinely pro svobodnou hospodářskou soutěž.

  Už jsme to tu psal, v sousedním městě zavřeli venkovní bazén, tedy koupaliště. Důvod – předpisy Evropské unie. To opravdu Rusáci nedělali. A já jsem opravdu v roce 89 necinkal klíči, aby mi diktoval bruselský úředník, jaké budu jíst okurky, jakými žárovkami budu svítit, jakými vysavači luxovat a v jakém bazénu se budu koupat. S takovou EU jděte do PÍČE !

 234. toli

  Už jsme to tu psal, v sousedním městě zavřeli venkovní bazén, tedy koupaliště

  Jen aby to taky byla pravda.Už jsem si všimnul že dost věcí se alibisticky svádí na EU,ono je to pohodlné poslouchat kritiku na EU než kritiku na sebe….
  Přesto tvrdím že EU se musí reformovat.

 235. toli

  Vzpomínám jak za sociku běžela informace o zavření krytého bazénu v Hradci Králové.Prý tam tehdy ještě exotičtí Vietnamci natáhli nějakou bakterii která žila ve spárech mezi kachličkami.Nesmělo se o tom mluvit,protože Vietnamci tady byli na pozvání ze spřátelené země.Nevím jestli to byla pravda,ale vím jak funguje fake news…

 236. mulit

  V roce 86, 87, 88, 89 jsem měl takovou představu:

  Padnou komunisti. Zruší se vedoucí úloha KSČ v Ústavě. Budou svobodné volby. Bude dovoleno podnikání, živnostníci. Bude se moci cestovat na západ. To zboží, co je v Tuzexu, se bude moct prodávat v běžných obchodech. Bude tady k dostání japonská a západoevropská elektronika, auta atd. Nebude už na škole povinná maturita z ruštiny.

  To všechno se stalo a moje ideály tím byly naplněny. Jenže pak se začaly privatizovat všechny fabriky, někdy úspěšně jako Škodovku, někdy neúspěšně jako Tatra, nebo Poldi. Privatizovali všechny banky, i vodu, částečně i elekřinu, do toho skandály při privatizaci, LTO, džungle. To už nebylo nic, co bych chtěl. Taky jsem si nikdy nepřál, abychom byli pod takovým vlivem americké kultury. Viděl jsem na žácích ve škole, jak přebírají gesta, mimiku, slovník z amerických filmů. Amerikanizace nebylo to, proč jsem cinkal klíči. Za to bych klíči nikdy necinkal. Trvá to od 90. let až do současné doby. Nikdy jsem nechápal, proč nám tu tlačí tolik násilí, zla, a proč my to kupujeme a vysíláme.

  Pak jsme vstoupili do EU a začalo to, co popisuji výše. Zásahy i ve školství. Unifikace, znesvéprávnění. Propaganda horší ještě než za bolševika. Tak si říkám, že tohle ne. A taky byrokracie. Už za komunistů se nadávalo na byrokracii, ale teď je to mnohem horší. Tedy mluvím hlavně za školství. V tomto ohledu to bylo nejsvobodnější v 90. letech. Po roce 2000 se pomalu začaly utahovat šrouby. 90. léta už pro mě navždy zůstanou jako nejsvobodnější doba, kdy se mi dýchalo nejlíp. Ekonomicky sice nic moc, ani platy nebyly bůhvijaké, ale svoboda je něco, co je hodnota nad hodnoty.

  Nechci, abychom se prostituovali s EU za každou cenu. Chci, abychom si zachovali hrdost a nedali se. Mimo jiné i proto byl pro mě Drahoš nevolitelný. Byl pro mě symbolem dalšího utahování šroubů a nesvobody. A manipulací s člověkem atd.

 237. mulit

  Za vítězství Zemana mohou ruští agenti.

  Vácha, Grygar a Drahoš už některé ruské agenty odhalili pomocí siderického kyvadélka, které jim zapůjčil Petr Cibulka.

 238. aleš

  „Mé zdroje říkají, že MZ měl včera jistý zdravotní problém… A to fakt velmi akutní… přímo ve voze… Víc bych to nerozebíral,“ napsal Jaroslav Kmenta.
  http://forum24.cz/co-je-se-zemanem-zrusil-program-udajne-mel-akutni-zdravotni-problem/

  Ovčáček mlží. Proč Zeman chyběl v povolebním rozhovoru TV Barrandov? ‘Řešíte nesmysly,’ vzkazuje mluvčí
  https://www.irozhlas.cz/volby/jiri-ovcacek-milos-zeman-prezidentska-volba-tv-barrandov_1801291110_hm

 239. první z kacířů

  Bůh chtěl, aby vyhrál MZ a teď ho zkouší…. pevně tomu věřím 🙂 a MZ přeji aby se dal brzy do kupy,… neznáte nějakou pěknou a vtipnou modlitbu za MZ 🙂 (aby bylo jasno a nebylo metaforicky vykládáno jinak… MZ myslím Miloše Zemana, nikoliv majora Zemana 🙂 )

 240. Hraničář

  první z kacířů
  30.01. 2018
  Bůh chtěl, aby vyhrál MZ a teď ho zkouší…. pevně tomu věřím …………………

  Proti fanatismu je nejlepší humor. Proto ho nemají rádi ani “tradiční” katolíci, ani pravoslavní, vlastně všichni věřící, ale ani fašisté a komunisté.

 241. mulit

  Jaroslav Kmenta je špína všech špín. Sběrač pavlačových drbů. Odpad společnosti. A to je Aleškův idol…. a Aleškův zdroj informací. Stačí se podívat na rozhovor Pokondrů s Kmentou. Žumpa.

 242. mulit

  Nevykradl. Kdyby vykradl, tak by ho policajt obvinili. Neobvinili. Toli – ty jsi sběrač pavlačových drbů. A oběť propagandy. On nemá důvod k ekonomickému obohacení se. Má dost peněz z byznysu v cestovním ruchu, zaměstnává lidi a k tomu má příjem jako poslanec a místopředseda sněmovny. O tom se tobě ani nesní. Nezeptal ses ho, jen vždycky skočíš na lep Bakalovým novinářům.

 243. sam

  Tý jo, Vácha se nějak změnil. Aspoň, že ten hlas má furt stejný. https://video.aktualne.cz/dvtv/knez-orko-vacha-kde-se-vzalo-tolik-hlasu-pro-milose-zemana-z/r~ba1f4ec004f611e8be860cc47ab5f122/?utm_source=volnyHP&utm_medium=dynamicleadbox&utm_content=recombee1&utm_term=position-1
  Asi budu nosit dříví do lesa, ale v ČR je zhruba 10% (nebo méně) katolíků, to jest lidí, kteří by mohli brát Váchu vážně. https://cs.wikipedia.org/wiki/N%C3%A1bo%C5%BEenstv%C3%AD_v_%C4%8Cesku
  Pokud tedy Drahoš získal ve druhém kole voleb 48% hlasů, tak to je velice slušnej výsledek a Vácha (plus ostatní kněží) se nemají za co stydět.
  Pane Vácho, katolický kněz nemá v ČR velký vliv. Víte o tom??

 244. sam

  mulit:
  Mohu mít osobní dotaz? Nepocházíte z Ostravy nebo podobného města? Zdá se mi, že máte zvláštní přízvuk.

 245. mulit

  Jistě. Nejenže pocházím, ale celý život jsem prožil na severní Moravě v různých městech, vesnicích, ale vždycky jen severní Morava a Slezsko. Ber to tak, že to znám od Jablunkova po Opavu, Od Karviné po Nový Jičín. Takový ovál. Nebo mírně stlačený kruh.

 246. toli

  Nevykradl. Kdyby vykradl, tak by ho policajt obvinili. Neobvinili. Toli – ty jsi sběrač pavlačových drbů. A oběť propagandy. On nemá důvod k ekonomickému obohacení se. Má dost peněz z byznysu v cestovním ruchu, zaměstnává lidi a k tomu má příjem jako poslanec a místopředseda sněmovny. O tom se tobě ani nesní. Nezeptal ses ho, jen vždycky skočíš na lep Bakalovým novinářům.

  Má hovno,sám tvrdil že se musel zadlužit.Jak dopadl jeho Úsvit jsme viděli.Pavlačová drbna ? Je to čerstvá kauza,policie s tím asi nemá nic společného,nejdříve přijde mastná pokuta pro porušení zákona.Jen ty odmítáš vidět pravdu z pochopitelných důvodů, víc k tomu nemám co dodat

 247. toli

  SPD JE Z 96% financována na dluh.A teď má na účtech opět hovno,protože Okamura tuneluje vlastní stranu stejně jako tuneloval svůj dřívější Úsvit.

 248. toli

  A co vím tak Le Pen má ve Francii stejný problém.To jsou jen strany které mají generovat zisk svým majitelům,pochopitelně nedemokratické.Ono to ani jinak nejde když straně vládne jeden člověk.A proto jim vadí demokracie jako taková,viz přeřeknutí pucfleka Fialy.

 249. mulit

  Milý Toli,

  Já jednom vím, že jsme oba dva volili nějaké strany. Předseda strany, kterou jsi volil ty, je vyšetřován policií ČR, bylo proti němu zahájeno trestní řízení, je obviněn z trestného činu podvodu, hrozí mu v případě prokázání odnětí svobody. Já jsem volil stranu, jejíž předseda není ani obviněn, ani souzen. Chápeš vůbec ten rozdíl?

 250. mulit

  Tady to Okamura vysvětluje. Ale ty jako fanatik to nedokážeš ani zapnout ani poslouchat, aby nebyla narušena tvá víra. Na ty účty se dá podívat a zkontrolovat, zda mluví pravdu. A znovu opakuji, předseda tvé strany je vyšetřován policí a je obviněn.

  https://www.youtube.com/watch?v=nHdJiUfY23I

 251. toli

  Milý mulite
  Jak jsem řekl BABIŠ mne vůbec nezajímá.Rozdíl je v tom že Pitomia vůbec policie vyšetřovat nebude,jen zaplatí mastnou pokutu a SPD čeká stejný osud jako měl Úsvit.Proč myslíš že se obklopil dementy ? Níže jejich inteligence jim totiž brání koukat se mu pod prsty.Jenže nelze žít neustále na dluh,dříve či později půjdou do hajzlu.Spíše dříve,Babiš s nimi vládnout nechce a Pitomiovi zbylo jen žvanění líbivých (u určité části obyvatelstva) leč nereálných píčovin,efekt pro stát nula.I Úsvit měl nulovou hodnotu,prostě Pitomio pro tento stát nic neudělal a ani neudělá.

 252. mulit

  Hnutí ANO chce inkluzi zachovat. Vidím, že před Bruselem budou ohební. Babišova firma žije z peněz z Bruselu, musí Brusel poslouchat. Okamura není na Bruselu závislý, rýpe do Bruselu, proto na něho Babišova média stále něco hledají.

  Podívej se na titulní stranu lidovek a idnesu.

 253. první z kacířů

  mulit
  31.01. 2018
  Jen se zeptám. Jak moc je už inkluze rozšířena? Ještě se jen zkouší a ověřuje a nebo už se jede plošně na ostro. A jaké to má dopady na studijní výsledky ostatních žáků?

 254. mulit

  https://www.novinky.cz/veda-skoly/462000-inkluzi-nezrusime-ale-upravime-vzkazuje-ministr-plaga.html
  https://www.czso.cz/documents/10180/20555525/23004215.pdf/02c74450-3917-4a73-8827-d54f238ee05b?version=1.1

  Inkluze se týká 74 tisíc žáků.

  Tříd je 1. st. 26 663, 2. st 16 596
  Žáků na 1. st. 1. st. 529 604, 2. st. 324 533

  Takže to máš poměr 74 tisíc postižených na 780 tisíc zdravých. Každý desátý je retardovaný nebo jinak postižený. To vychází v každé třídě jeden až dva žáci z programu inkluze.
  Tolik oficiální statistika a já to mohu potvrdit. V každé třídě byl jeden, teď už jsou dva. Dva retardi na 16 normálních. V průměru. Ale možná někde je jen jeden. Možná někde žádný, Právě takovou třídu hledám. Chci třídu, kde není žádný. Pokud nenajdu, seru na školství. Půjdu dělat něco jiného.

 255. mulit

  A já chápu, že retardovaní potřebují taky vyučování, školu. Ale svoji. Ale já tohle nikdy nechtěl učit. Kdybych to chtěl učit, vystuduji speciální pedagogiku. Takový obor už za mě existoval. Vždycky existoval, co si pamatuji. Já nechtěl specku, ale normální školu. Byli takoví, co chtěli učit na speciální/zvláštní škole a co chtěli studovat specku. Většinou to byly ženské. Mají mateřský pud, všechno zachraňují, sebeobětují se. Ok. Obdivuji to. Ať je platí zlatem. Smekám klobouk. Ale já to v sobě nemám. Nemám co dát retardům. Potřebuji odezvu a intelekt. Baví mě učit, poznávat, ne jen si malovat a nějak přežít den. S retardy toho moc nedocílíš. Něco jo, ale strašně moc práce. Nemám mateřský pud. Nemám sílu na to Vydává to zvuky, lije si to lepidlo do vlasů. Chodí to po třídě. Co s tím mám dělat? To nejde učit. Proč to dali na základky? Protože to přikázala EU. Koho budu v dalších volbách volit? Zase SPD. Babiš cukne. Sobotka, ten byl úplně posraný.

  Někdy si říkám zlatí komunisti. Nebyli až takové píče jako jsou euromagoři. Co znám starší kolegy, tak říkají, že tehdy se jim učilo mnohem lépe 🙁

 256. první z kacířů

  Překvapuje mne to množství dětí ze zvláštních škol. A v souvislosti s tím, že bývá často prezentována nutnost zlepšení úrovně znalostí žáků, jsem zvědav jak to s inkluzí půjde dohromady. I když naše střední školství vstřebá asi už vše… znám případy, kdy na střední školu vzaly děti i se čtyřkami…

 257. první z kacířů

  Že by nebylo cílem zlepšení, ale naopak vytvoření podprůměrné, závislé “masy” voličů?….

 258. mulit

  No tak to vyplývá z Gaussovy křivky. Jestliže máš 10% obyvatel vysoce nadprůměrně inteligentních, tak máš i 10% retardovaných.

 259. mulit

  No, těch retardovaných je více, páč tam jsou i získané retardace. Takže lidí s IQ pod 80 je celkově v populaci 20%, což je tedy dost.

 260. mulit

  A u čmoudů je lidí s IQ pod 80 polovina. A takové si Merkelová nabrala do Německa. Z těch budou fakt inženýři a doktoři. A obohatí německý genofond.

 261. první z kacířů

  A také si kladu otázku jak mohla učitelská veřejnost připustit inkluzi, když jí musí být jasné kam to povede a hlavně se jí to přímo týká. A pak by mne ještě zajímalo jestli se už do základních škol “propašovávají” nějaké “gender hovadiny”.

 262. toli

  @první z kacířů
  Že by nebylo cílem zlepšení, ale naopak vytvoření podprůměrné, závislé „masy“ voličů?

  Bingo!!!
  Idioti se totiž nejlépe ovládají.Druhá věc je inteligenčně se přizpůsobit našim novým spoluobčanům.Ti totiž získali vzdělání v madrasach čtením koránu. 🙂

 263. mulit

  první z kacířů
  A také si kladu otázku jak mohla učitelská veřejnost připustit inkluzi, když jí musí být jasné kam to povede a hlavně se jí to přímo týká.

  Učitelé 1. st ZŠ: Podíl žen na počtu učitelů 94,2 %

  Ženy se ti nebudou šprajcovat. Pro ženu je ten plat pěkný. Udělají všechno, co se jim řekne.

 264. první z kacířů

  Chtělo by to hodně učitelů jako “byl” Igor Hnízdo : )
  A projevují se ještě nějaké jiné tendence?… Jako když se třeba děti učili, že “Lenin je takové naše sluníčko…”

 265. mulit

  Normálně se učilo v 90. létech a v počátku milénia, tak do roku 2010. Pak už to šlo dolů. Co se týká propagandy, tak ta samozřejmě jede. Je to zelená propaganda.

  Víš, ber to tak, že to fakt dělají pančelky. Prostě ženské od ploten. Ony mají doma ještě svoje děti, svoje rodiny, své manžely, své domácnosti, mají tisíc jiných starostí. Ony na nějakou vědu prdí. Jejich plat se počítá, jde na všechny povinné výdaje rdiny. Dále ženská má celkově jiný přístup ke vzdělávání. Jde hodně o to, aby si děti hrály. Klást jim nějaké otázky, nutit děcka přemýšlet – i takové učitelky jsou, ale málo. Spíše je vedou k rutinním úkonům, hromadnému opakování, potom ruční práce, aby bylo co dát na výstavku, recitační soutěže. Do toho různé experimenty z ministerstva. Jako je inkluze, jako jsou podpůrná opatření. Byrokracie. Ženské dost kurví výchovu děcek. Ale nemůžou za to, no. Tak jsem nastaveny. Žena vyrábí z děcka ženu. A je jí jedno, že to je kluk. A jak se kluci chovají? Žalují na sebe, intrikují. První, co vždycky dělám, když dostanu třídu, že pracuji s klukama, aby z nich byli trochu důstojní tvorové. Nežalujeme, nevřískáme, neintrikujeme. A druhá věc – kladu jim otázky, které je nutí myslet. To je pro ně šok. Učitelky je učí jen něco opakovat, doplňovat kolonky, opisovat. Já jim kladu otázky jaktože… proč….. co si myslíš…… jak vzniklo…. k čemu je… atd. Než žáky přepneš z režimu opakování a vyplňování kolonek do režimu myšlení, trvá to tak dva měsíce. Ale to jsi asi nechtěl slyšet.

  Gender výchova – to jsem zatím nezaregistroval.

 266. mulit

  Jo ale abych nebyl tak přísný, škola od školy je to jiné. Dá se najít úplně všechno. Řek bych, že nejhorší je situace na malotřídkách a nejlepší na středně velkých školách, kde jsou dvě třídy v ročníku A a B.

 267. první z kacířů

  Slyšet – neslyšet, není něco co chci slyšet, ale zajímá mne skutečná realita, přičemž ta by měla zajímat celou společnost. Jednak to platíme a pak jde o to, aby další generace za něco stály a ne aby chlapi “stali u plotny” a ženský “běhaly po cvičáku”. Případně aby si všichni nenechali kálet na hlavu a bečeli jak stádo ovcí.

 268. toli

  @PRVNÍ Z KACÍŘŮ

  Slyšet – neslyšet, není něco co chci slyšet, ale zajímá mne skutečná realita, přičemž ta by měla zajímat celou společnost. Jednak to platíme a pak jde o to, aby další generace za něco stály a ne aby chlapi „stali u plotny“ a ženský „běhaly po cvičáku“. Případně aby si všichni nenechali kálet na hlavu a bečeli jak stádo ovcí.

  Ale to nejde primárně ze škol.To je ve společnosti.Se koukej jak se gender prosazuje čím dál více v myšlení lidí,třeba aktuálně kampaň me too,stačí aby jsi se se zájmem podíval na cizí ženu a už budeš sexistický prasák.Tady to zatím není jako v Americe ale jsem si jistý že feministky a sufražetky se postarají o to aby to zesílilo i tady.A ve chvíli kdy gender zesílí ve společnosti tak se tím začne zabývat i vzdělávací soustava škol.Vždy to takto probíhá.Nejdříve musí proběhnout změna myšlení a teprve potom se tím začne zabývat oficiální vzdělávaní.

 269. mulit

  Ve škole se sbírají víčka od plastových lahví. Ve škole se nesmí prodávat sladkosti – pamlsková vyhláška. Aktivismus je vidět všude. Vždycky tu budou snahy vtlačit do školy ideologii. Hlavně to řídí úředníci, politici a aktivisti. Nikoli lidi z branže. Kdežto doktoři si třeba kecat do své práce nenechají. Mají i svoji komoru, která hájí jejich zájmy.

 270. první z kacířů

  Tedy to chce protiaktivismus : ) ……. ve všech směrech

 271. sam

  mulit: ————Ženské dost kurví výchovu děcek. Ale nemůžou za to, no. Tak jsem nastaveny. Žena vyrábí z děcka ženu. A je jí jedno, že to je kluk. A jak se kluci chovají? Žalují na sebe, intrikují. ————–
  Taky mám takovej pocit. Už jsem to někde četl. Možná v časopisu týden cca před 1,5 rokem. Školství je přefeminizované.

 272. první z kacířů

  Kam to vše spěje….

  Dnes z Aktualit

  “Rozhodnuto: krásky na startu formule 1 končí. Podívejte se, o co fanoušci také přijdou

  To, čeho se mnozí fanoušci obávali, se stalo skutečností: závody formule 1 už nebudou doprovázet krásky na startu, tzv. grid girls.
  Londýn/Praha – Organizátoři mistrovství světa formule 1 oznámili, že od nové sezony už nebudou na startovním roštu k vidění atraktivní dívky, které doprovázely jednotlivé závodníky. Ty přitom k závodům celá léta neodmyslitelně patřily.
  “Cítíme, že tento zvyk neodpovídá hodnotám naší značky a jednoznačně je v rozporu se současnými společenskými normami,” prohlásil Sean Bratches, výkonný ředitel obchodních operací MS formule 1.”

 273. mulit

  Dneska je rozhovor na DVTV s Horáčkem. Ten je úplně normální. Je to i na centrumu. Ten by mi nevadil.

 274. první z kacířů

  Horáček v jednom předvolebním rozhovoru tvrdě podporoval přijímání migrantů…. třeba změnil názor 🙂

 275. Jaroslav Štejfa

  Není nad pokouřeníčko, když si rasisti spolu přátelsky potlachají.
  Jaroslav Štejfa

 276. mulit

  Ono to je naopak. Vadí ti Okamura, Štejfo. Vadí ti jeho šikmé oči. S cikány se nebavíš. Já jo. Koupil jsem od cikána klávesy, pracoval jsem na cikánské škole. To bys Štejfo s tvojí maloměšťáckou namyšleností nikdy neudělal. Já mám rád všechny lidi. Ty ne. Já mám kamarády jen vyučené. Ty si o sobě myslíš, že je něco více a štítíš se lidí, co údajně nejsou na tvé úrovni.

 277. mulit

  Oprava, mám kamarády, co jsou jen vyučení. Mám samozřejmě kamarády i s VŠ i s maturitou, prostě různé. Nerozděluji lidi podle vzdělání, podle barvy pleti, ani podle vyznání. Mým kamarádem je křesťan s VŠ, nebo ateista pekař.

  To je rozdíl mezi mnou a Štejfou. Já jsem koupil od cikána klávesy. Neměl jsem problém jít na schůzku s cikánem. Štejfa, když vidí cikána, jde na druhý chodník. To je jasné, z jeho psaní, že si o sobě myslí, že je něco více a že se štítí lidí. Stejně jako Aleš. Stejné typy lidí. Proto tíhnou k Drahošovi. Vrána k vráně. Pokrytec a maloměšťák k pokrytci a maloměšťákovi.

 278. Bílá velryba

  1) Mam VŠ, dva obory, volil jsem Zemana.

  2) Podle děkana VŠE, který volil Zemana, spousta profesorů ho volí také.

  3) Humanitní fakulty plodí průměrné lidi, často bezcené zmetky (mam i humanitní fakultu, byť specifický obor filosofie a vím, o čem mluvím u mnoha spolužáků i učitelů). Tedy nějaká většina humanitních studentů nic neznamená a přírodovědní často nerozumí politice…

  4) Zeman je menší zlo, ateista, protimultikulturalista, proti-islamista.

  5) Znamená to částečně i větší vliv SPD a to chci.

  6) I kdy Zeman umře, už vyhrál, jeho většina se nerozpustí a v příštích volbách zase někdo proti kavárně nastoupí a asi i vyhraje.

  7) Mediální mainstream a kulturfronta šílí, jdu se tím bavit.

  8) Chci ničit jedno náboženství po druhém. Nepustit sem islám a mezi tím naleptávat křesťanství. A vytvořit celosvětový ateistický stát. Za několik generací by se to mohlo povést. Už dnes je ateistů nejvíc v historii (a ne díky komoušům). Hlavně porazit ten islám ve světě (nejdřív převést většinové muslimy na light verzi, do té doby je sem moc nepouštět, nu a pak na ateismus za další století). Hezky postupně, pozvolna. Tak uvidíme, kdo vyhraje.

  Mějte se a někdy. Takticky postupuji jak jsem psal v minulosti, vše racionálně odůvodněno, cíle i prostředky. Ahoj a někdy, za týden fakt nejdřív, chci se opíjet a jásat nad vítězstvím Zemana. 🙂

 279. první z kacířů

  A přežijeme i Halíka 🙂

 280. první z kacířů

  Re:
  Není nad pokouřeníčko, když si rasisti spolu přátelsky potlachají.

  Řekl bych, že namyšlení intelektuálové, také někde na netu tlachají a po zádech se poplácávají jací jsou to “pachatelé dobra” 🙂

 281. mulit

  “Letem světem internetem:,
  V roce 1963 kvůli referátu o T. G. Masarykovi nesměl Zeman pokračovat ve studiu na vysoké škole – slušný Drahoš ale klidně studuje vysokou školu. Zemana v roce 1970 pro nesouhlas se sovětskou okupací nechce nikdo zaměstnat, sežene práci až po dvou letech. V roce 1984 opět je Zeman vyhozen z práce za své protikomunistické postoje, slušný Drahoš v roce 1985 odjíždí na studijní pobyt na univerzitu v Hannoveru. V roce 1989 v Technickém magazínu vychází článek Miloše Zemana “Prognostika a přestavba”, který kritizuje socialistický režim, Zemana kvůli článku propouští z jeho zaměstnání v Agrodatu. Slušný Drahoš v témže roce i díky povolení StB půl roku pobývá na univerzitě v Sao Paulu. V roce 1989 se Zeman účastní demonstrací a stává poslancem za Občanské fórum. Co dělal v této době Drahoš není známo, neb proč to tají – tedy kromě toho, že je v Sao Paulu, kam ho bolševici bez problémů pustili…? Když Václav Havel běhal opilý v uniformě vojáka Hradní stráže po Hradě, bylo to roztomilé. Když se Miloš Zeman občas někde napije, hned je ochlasta (v tom lepším případě) Když Václav Havel chodil ošukávat komediantku když mu umírala žena, tak to byl bohém. Když Miloš Zeman nazve píču píčou, tak je sprosťák bez morálky. Když měl Václav Havel zdravotní potíže, byl to chudinka a držely se div ne noční virgílie. Když je nemocný Miloš Zeman, může si za to sám, protože má nemožnou životosprávu,zaslouží si to a měl by hlavně odstoupit. Když Havel vyzýval k bombardování států a lidí, do kterých mu nic nebylo, tleskali mu vestoje. Když navrhne Zeman cestu na mírové urovnání sporu, tak po něm plivou! Hanba jim všem!!!”

  Zaujalo mě to, proto jsem to sem zkopíroval.

 282. první z kacířů

  toli
  07.02. 2018
  Důsledky CZEXITU…… Pokud Česko podlehne blouznivcům prosazujícím czexit, bude to ekonomická a civilizační katastrofa!!!!!!!!!!

  Zřejmě katastrofa srovnatelná s vyhynutím dinosaurů 🙂
  Jinak je to takové plácnutí do vody, A vyjádření Teličky coby europoslance může být ve střetu zájmů.
  Dokud nebude dáno dohromady má dáti – dal, tak to zase bude neobjektivní ať na jednu či na druhou stranu.

 283. toli

  @První z kacířů
  Zřejmě katastrofa srovnatelná s vyhynutím dinosaurů
  Jinak je to takové plácnutí do vody, A vyjádření Teličky coby europoslance může být ve střetu zájmů.
  Dokud nebude dáno dohromady má dáti – dal, tak to zase bude neobjektivní ať na jednu či na druhou stranu.

  Byla by to katastrofa srovnatelná s vyhynutím dinosaurů-v celém článku je totiž jedna velká pravda a to je ta že Česko je velmi malá a zcela nedůležitá země kterou při lámání chleba opravdu nikdo nepotřebuje.Takže my sice potřebujeme Evropu,ale Evropa nepotřebuje nás.40 roků nás nepotřebovala a nepotřebuje nás ani teď.Je zvláštní že potřebu Evropy si uvědomuje takové Srbsko,Makedonie,Albánie,Moldávie,Černá Hora a další,kdežto přiblblým Čechům to jaksi nedochází.Můžeš si být jistý že Evropa by se ani neobtěžovala s námi podepsat takové smlouvy jakou má se superbohatým Švýcarskem nebo superbohatým Norskem.My totiž Evropě nemáme co nabídnout a můžeme být jen rádi že jsme uvnitř.Japonci se už zajímají zda je náš zájem Czexitu opravdový,že by v tom případě od nás odešli,co by tady také dělali,že ?
  https://echo24.cz/a/S95YQ/zahranicni-investory-desi-czexit-ceskou-ekonomiku-by-uvrhl-do-doby-temna

 284. toli

  Slovenské jak státní tak soukromé komerční televize vysílají krátké šoty kde obyčejným Slovákům ukazují co všechno mají díky evropským penězům.Myslím že by bylo více než vhodné aby to viděli a věděli i Češi.Na Slovensku totiž neexistuje žádné volání po Slovxitu,to by byli Slováci pěkní blázni…..

 285. první z kacířů

  “Slovenské jak státní tak soukromé komerční televize vysílají krátké šoty kde obyčejným Slovákům ukazují co všechno mají díky evropským penězům……”

  Tak to by třeba ČT mohla divákům ukázat cca. 1km dlouhou asfaltovou dvouproudovou silnici v polích na Kladensku, která začíná starou panelovou cestou a končí už ryze polními cestami, samozřejmě má pěkné stromořadí a o víkendu na ní promenáduje spousta chodců,… a v týdnu jí samozřejmě v době polních prací využívají traktoristé (mohou to tam kalit místo 15km/hod. celých 18km/hod., čímž dojde ku zrychlení polnohospodáskych praci 🙂 ). A nebo třeba taková reportáž o smysluplné výměně dálničních svodidel, které se nemění z toho důvodu, že by třeba byly “sežrané” korozí, ale mění se proto, že původní mají bezpečnostní certifikaci do 65 km/hod. a ty nové do 73 km/hod. A je na něco třeba vyčerpat peníze z dotací. – Jenže značná část prostředků musí jít z českého rozpočtu. A kolik už starostů a třeba ředitelů škol si stěžovalo na to že musí doplácet na investice do věcí které nepotřebují. O fotovoltaice jsem se už zmiňoval.
  Tím netvrdím že je toho hodně co bylo potřeba a co se díky dotacím postavilo. Jen poukazuji na to, že vše není černobílé.

 286. toli

  @kacíř
  Tak to by třeba ČT mohla divákům ukázat cca. 1km dlouhou asfaltovou dvouproudovou silnici v polích na Kladensku, která začíná starou panelovou cestou a končí už ryze polními cestami, samozřejmě má pěkné stromořadí a o víkendu na ní promenáduje spousta chodců,…

  No tak to je ten tvůj problém že nechápeš že nám Evropa neprojektuje silnice ani solární elektrárny,ona jen dává peníze na blbé nápady českých úředníků..Není vinou EU že v českých kancelářích sedí to co sedí…..

 287. první z kacířů

  A to EU nevadí, že dává peníze na blbosti? A že jim najednou leží v žaludku “Čapí hnízdo”?
  Jinak sledují kdeco, lidská práva, regionální značky,….

 288. toli

  A starostové mohou protestovat že něco nepotřebují jenže nad starosty je kraj.A pokud na kraji sedí mocný blbec tak jsou jejich protesty plané.Často se setkávám s tím že na EU se svádí vše negativní,ono je to pohodlnější než přiznat vlastní chybu abych nebyl za blbce……A tento fenomén svádění viny(chyby) se bohužel objevuje i v nejvyšších patrech české politiky,takové to ….”to my neeee,to byla EU ! “

 289. toli

  A to EU nevadí, že dává peníze na blbosti

  A ty si myslíš že český úředník prezentuje svoji práci jako blbost ? EU má jen ty informace které jí přijdou z Česka.
  A čapí hnizdo vyšetřovala na udání,nezapomínej že spoustě stran (ods,top,kdu…..) leží Babiš v žaludku.Už rozumíš těm mechanismům ?

 290. mulit

  Čím více dotací, čím více přerozdělování, tím více příležitostí pro korupci a podvody. Všechny současné společné fondy EU bych s okamžitou platností zrušil. Místo toto bych zavedl nový fond – fond, z kterého by se financovala ozbrojená stráž vnějších hranic EU. Zachovat EU jako volný prostor obchodu, služeb, lidí. Zrušit společnou měnu – každý stát má mít takovou měnu, jak má silnou ekonomiku, je nesmysl, aby mělo Řecko a Německo totéž Euro. Projekt společné měny byl politický, ideologický, nikoli ekonomický. Jakékoli unifikace národních států z nějaké centrály z Bruselu s okamžitou platností zrušit. Tlaky jedněch států na změny etnického a náboženského složení obyvatel jiných států -zcela nepřípustné! Pokud Německo nám chce měnit etnické složení naší populace, tak bohužel zavřít hranice a pohnat Německo k mezinárodnímu soudu.

 291. první z kacířů

  Každý řádný hospodář sleduje účelnost svých vynaložených prostředků. Pakliže to EU nedělá, tak to svědčí o tom, že je velmi špatným hospodářem.

 292. toli

  Každý řádný hospodář sleduje účelnost svých vynaložených prostředků. Pakliže to EU nedělá, tak to svědčí o tom, že je velmi špatným hospodářem.

  To je pěkná hloupost.Víš kolik projektů po celé unii se financuje z unijních peněz ?Šílené množství,tolik úředníků unie nemá aby u každé silnice či elektrárny stál někdo z unie a kontroloval.Takže se celkem logicky předpokládá že každý stát má ve schvalovacích a kontrolních mechanismech inteligentní a kompetentní úředníky.To,že realita je jiná je jiná věc.Selským rozumem-ti nejblbější vstupují do služeb státu protože soukromá firma si špičkové ekonomy,administrativní pracovníky cení,rozhodně si je cení více než stát.
  Dále tam hrají vliv takové věci jako korupce,malá domů,ruka ruku myje a je pravdou že tyto fenomény jsou spíše rozšířené v post komunistických zemích než na západě,je to přirozené když na šmelině a malé domů vlastně socialismus stál a fungoval 🙂 a tak není divu že v tom pokračujeme.

 293. Ateistický laik

  toli: Víš kolik projektů po celé unii se financuje z unijních peněz ?Šílené množství,tolik úředníků unie nemá aby u každé silnice či elektrárny stál někdo z unie a kontroloval.
  V tom případě by se mělo množství redukovat ze “šíleného” na minimální. To znamená nějaké větší přeshraniční infrastrukturní projekty.
  Dále tam hrají vliv takové věci jako korupce,malá domů,ruka ruku myje a je pravdou že tyto fenomény jsou spíše rozšířené v post komunistických zemích než na západě,je to přirozené když na šmelině a malé domů vlastně socialismus stál a fungoval a tak není divu že v tom pokračujeme.
  A proto by opravdu bylo vhodné, aby EU se vrátil zpět ke sdružení, kde by k volnému pohybu osob, kapitálu a jedněch cel v podstatě už nic dalšího nepřidávalo.
  Prostě z jedné (_!_) socialismu jsme vylezli a do jiné (_!_) pomalu lezeme/jsme tlačeni (ještě že ne dobrovolně a s písní na rtech).

 294. toli

  @Hraničář
  Přijměte migranty,nebo táhněte z EU!

  To je jen vyjebaná sluníčkářská redaktorka,to není EU 🙂

 295. toli

  Ale myslím si že pokud dojde na lámání chleba tak celý Visegrád půjde do hajzlu,protože každá země z Visegrádu si jede podle sebe,žádný jednotný postoj neexistuje,jen silná slova.Viz Maďarsko přijmulo tajně 1300 migrantů,Polsko je ztělesněná faleš o čemž nás v minulosti mnohokrát přesvědčilo ( třeba válka o těšínsko) a Slovensko je ticho po pěšině aby si to náhodou nerozházelo s Berlínem.

 296. Jaroslav Štejfa

  Kdo financuje Svobodné rádio?
  Jaroslav Štejfa

 297. první z kacířů

  A co takové Parlamentní listy?

 298. toli

  Majoritu parlamentních listů má senátor Valenta ,král hazardu co má trvalé bydliště v Monaku.
  Jinak na jejich stránce je to zveřejněno úplně dole :
  © OUR MEDIA a.s. 2009-2018

  70% podíl ve společnosti OUR MEDIA a.s. vlastní společnost WCV WORLD CAPITAL VENTURES CYPRUS LIMITED podnikatele a senátora Iva Valenty.

  Jakékoliv užití obsahu včetně převzetí, šíření či dalšího zpřístupňování článků, fotografií či jiného obsahu je bez předcházejícího písemného souhlasu OUR MEDIA a.s. zakázáno.

 299. první z kacířů

  Toli
  12.02. 2018
  To jsem se dočetl, ale očekávám spíše jejich “hodnocení” (a ne od Vás 🙂 )

 300. toli

  Koho chleba jíš toho píseň zpívej! rozumíte ? 🙂

 301. první z kacířů

  Odpovědi jsem se nedočkal (financování Svobodného rádia – Parlamentních listů)

  O tom chlebu to platí vždy?

 302. toli

  @kacíř
  Odpovědi jsem se nedočkal (financování Svobodného rádia – Parlamentních listů)

  O tom chlebu to platí vždy?

  Jen velmi nemoudrý člověk jde proti svému chlebodárci 🙂

  Co si vzpomínám tak zde Foxy zmiňoval že nepovažuje parlamentní listy za důvěryhodná media.Sám jsem parlamentní listy kdysi hltal,Avšak už roky to nedělám,o jejich existenci vím,ale ze svého života jsem je vypustil.Pokud si dobře vzpomínám tak mají něco společného (minimálně část názvu) s Hájkovým Protiproudem 🙂

  Spřátelené weby (úplně dole vpravo)
  http://www.protiproud.cz/

 303. první z kacířů

  K odmítnutí rozhovoru s Konvičkou, protože ten byl na Svobodném rádiu….
  Takže Svobodné rádio s Konvičkou je nepřijatelné, avšak Parlamentní listy s panem Wernerem jsou oukej?
  Samozřejmě, že obojí je v pořádku. Ani v jednom případě nejde o to, kde byly rozhovory publikovány, ale o to co v nich pánové sdělují. A rozhovor s panem Konvičkou je převážně o islámu, takže téma na ateistický web 🙂 . A přestože s ním v řadě věcí nesouhlasím, tak to neznamená že v mnoha tvrzeních nemá pravdu a o těch nesouhlasných je možno diskutovat.

 304. mulit

  To už je obehraná písnička, že rozhovor na nějakém serveru je údajně zakázaný, extremistický a další kydy. To tu rozšiřují politiici KDU, STAN jako Jurečka, Farský atd. To jsou ti, co si hrají dokola na VIP někoho lepšího. Právě že to je naopak. Va všech ostatních serverech se člověk dozdí více pravdy než na České televizi, Bakalových aktualne, centrumu, DVTV, agrofertových lidovkách, idnesu. Tohle je mainstream a ostudný mainstream.

 305. mulit

  Ale rozhodně čtu všechno. Chci mít přehled. Chci vědět, jak jsou novináři na kterém serveru ohnutí v předklonu před vlastníkem.

 306. mulit

  Protože jsem pamětník, pamatuji si dobu před r. 89, chtěl bych mladým říct srovnání:

  EU + USA je více totalitní a unifikující organizace, státy než bylo RVHP a Sovětský svaz. Uvedu několik důkazů:

  1. RVHP nás nenutilo platit rublem. EU na nás vyvíjí tlak, abychom platili eurem. Dokonce jsme se již k tomu zavázali.
  2. Povinná ruština byla až na 2 st. ZŠ (od 5. roč.). Děcka na 1. st. ruštinou netrápili. Nyní je povinná angličtina už od 3. roč.
  3. V televizi jsme nebyli bombardováni ruskými filmy ani seriály. Měli jsme svoji svébytnou českou a slovenskou tvorbu. Po převratu jsme vystaveni bombardování americkými filmy a seriály plnými násilí a vyšinutostí.
  4. RVHP nám nediktovalo, jaké máme vyrábět vysavače, jakými žárovkami svítit, atd.
  5. RVHP ani Sovětský svaz nám nenutil nějaké migranty, ani nechtěl měnit etnické složení obyvatel naší země.
  6. Nemuseli jsme přejímat legislativu RVHP nebo SSSR. Nyní má 50% naší legislativy původ v EU.
  7. Neodcházelo ročně na dividendách 300 miliard korun do států RVHP. Nyní je z naší země směrem na západ vyváděno právě tolik.
  8. Byli jsme potravinově soběstační. Nyní nejsme a jsme popelnicí Evropy, do které se vyvážejí potraviny 2. jakosti.

 307. toli

  @Kacíř
  K odmítnutí rozhovoru s Konvičkou, protože ten byl na Svobodném rádiu….
  Takže Svobodné rádio s Konvičkou je nepřijatelné, avšak Parlamentní listy s panem Wernerem jsou oukej?

  Kdo to tvrdil ?
  Já měl za to že můj příspěvek vyzněl neutrálně.Berte informace z mainstreamu a berte i informace z alternativ,ale používejte rozum,nevěřte všemu co se kde říká nebo píše a to se týká jak mainstreamu tak alternativ.Nakonec zůstane stejně každý sám jen se svými zkušenostmi a svou hlavou ,jen tupé ovce žijí stádně.

 308. Ateistický laik

  mulit: ad RVHP
  O ekonomice RVHP jsem slyšel a četl úplně jiné věci.
  ad1) Rublem jsme sice nemuseli platit, ale mezi s SSSR se s ním obchodovalo úplně za nereálný kurz (jestli si pamatujete, tak 10Kčs=1 rubl), takže jste hodně zjednodušeně dostal za jednu lokomotivu jedno auto.
  ad2) Problém vzdělávání v jazyce není kdy v něm začít, ale jak je rozšířený. Někde se s angličtinou začíná už v mateřský. typl bych si, že před 100 lety se učila francouština, o němčině ani nemluvě, ta tady byla skoro domácí. co já bych dneska za angličtinu dal.
  ad3) Já nevím jak vy, ale já mám na televizi vypínání, a nikdo mě ničím nebombarduje.
  ad4) Až na to, že nám RVHP diktovalo co vůbec smíme a nesmíme vyrábět, a některé výrobky a obory se předávaly do zahraničí.
  ad5) Zato u sebe to prý míchal o 106. 🙂
  ad6) Onu legislativu jsme přebrali v podstatě v roce 1948 a následky na zemi a obyvatelstvu jsou vidět ještě dnes. 🙁
  ad7) Tak vzhledem k tomu, že tu nikdo neinvestoval, tak prostě žádné dividendy nebyli. A to ani vnitřní. Soudruzi byli rádi, že tu ekonomiku vůbec nějak ukočírovali.
  ad8) V tomhle vám asi dám za pravdu, i když nechápu kdo ten odpad kupuje.

 309. mulit

  Ateistický laik
  ad3) Já nevím jak vy, ale já mám na televizi vypínání, a nikdo mě ničím nebombarduje.

  Já mám taky vypínač. Ale nemůžu ve škole vypnout amerikanizované děti. Děti jsou zfanatizované americkými filmy a seriály. Tohle jsem dokonce viděl v přímém přenosu, jak se proměňuje, páč učím od roku 1990 a tehdy to nebylo. Na počátku 90 let to nebylo, nastupovalo to až tak v polovině 90tek a pak toho přibývalo. Musel bych ti přehrát, co ta děcka dělají. Předvádějí to, co viděli v televizi. Dneska k tomu přibylo vymávaní mozků skrze jůtůbery. Dělají afektovaná gesta. Je to blázinec. Všichni jak opičky.

  Jinak z tvého psaní mi vyplývá, že jsi mladý člověk, páč to, co píšeš, často píšou mladí. Je to tak, že jo?

 310. mulit

  Jsme skutečně průkazně více amerikanizováni, než jsme byli před r. 89 sovětizováni. Dneska prakticky nejsou alternativy. Vidím mladé lidi, jsou totál stádo. My jsme měli možnost volby a hlavně jsme věděli, že propaganda je jedna věc a realita věc druhá. A když nám nikdo něco tlačil, tak jsme byli proti. Já si pamatuji třeba na hudbu. To bylo nezadržitelné, lidi si sami vybírali. Já jsem dělal dýdžeje. Nepoustěla se ruská hudba, ale buď naše hity, nebo evropské nebo americké. Ruské ne. Chápeš ten rozdíl? Byla sice povinná ruština ve škole, ale že by byl vliv nějaké rusifikace. Upřímně nula. Já si nepamatuji ani jeden ruský film ani jednu ruskou písničku. Snad jen Kalinka, a to byly spíše parodie. A z filmů tedy už jsme si vzpomněl na pohádku Mrazíka. To je všechno. Jakápak rusifikace? A navíc to, co bylo, bylo hezké. Co se valí z Ameriky za filmy a seriály už skoro 30 let – to je žumpa. A samozřejmě to gumuje mozky dětí. Já to vidím, co to s nimi dělá.

 311. mulit

  A RVHP nám nevyhrožovalo sankcemi, pokud tady nepřijmeme migranty. A nenutili nás dělat inkluzi.

  Vidím EU jako jednoznačně horší, totalitnější, agresivnější, arogantnější. Na můj praktický život učitele má EU a Amerika strašně negativní vliv. Kurví školství, kurví děcka.

 312. toli

  ad 4,jsou známy případy kdy nám CCCP zakázal výrobu lokomotiv,tramvají anebo aut,např.žíhadlo z Upíru z ferratu se mělo vyrábět seriově jakoTatra

  ad7 My jsme dokázali vyrábět šunty které maximálně chtěl trh RVHP,co bylo kvalitní šlo na vývoz,v obchodě nebyla pražská šunka protože šla v plechovkách na západ,telecí si od nás vozili Italové a maso v masnách ? Jen pro známé.Když někdo chtěl kvalitní zboží tak sháněl předražené bony aby mohl nakoupit v tuzexu.
  A dnes ? Zkuste si koupit Hamé vepřovku v Rakousku a pak si kupte Hamé vepřovku v Česku.Nejenže česká konzerva v Rakousku je o 10-15 korun levnější než česká konzerva v Česku,je také o 10 deka těžší a je v ní podstatně kvalitnější maso než v české konzervě v Česku.
  A za socíku vyráběli fabriky šunty protože nebyly peníze na modernizaci výroby.Peníze co stát vybral a vydělal jsme prožrali v dotacích na potraviny.Takže začarovaný kruh,naštěstí jsme nedopadli tak jako Rumunsko,Bulharsko anebo v dnešní době Venezuela

 313. toli

  Si moc dobře pamatuju že když jsem chtěl kvalitní džíny tak jsem sháněl bony,protože české “džíny” byly nenositelné

 314. mulit

  Ono jak co.

  Kazety Emgeton – to byl děsný šunt. Po 6 přehrání páska ztratila basy a po 10 už i výšky a magnetická hlava byla zaprasená, musela se čistit. Soudruzi nebylo schopni vymyslet pásku, na kterém by feromagnetická vrstva držela na plastovém podkladu. Museli jsme jezdit na Černou louku do OVY na Sonky nebo do Tuzexu. Basf, Sony, atd.

  Ale co se týká třeba vrtačka NAREX, tak tak funguje dodnes. A všecky ty západní popřevratové se rozsypaly.

  Čili to by se musela brát položka po položce. Já myslím, že největší píčovina bylo to, že bylo zakázáno soukromé podnikání. A že byla zakázána volná soutěž politických stran. To jsou dvě kardinální a neomluvitelné chyby režimu před r. 89.

 315. první z kacířů

  toli
  13.02. 2018
  To nebylo na Vás 🙂

  Ale Vás se, coby psychologa zeptám. Čím je způsoben příklon k náboženství, levicovému myšlení, nebo k jakékoliv destruktivní ideologii? Je to dané výchovou, fyziologií mozku, výživou (alkohol, léky, cukr, jiná chemie…),….. popř. kombinacemi všeho možného v různém poměru?¨
  Třeba pouze o inteligenci to asi nebude 🙂

 316. první z kacířů

  mulit
  13.02. 2018
  “Já si nepamatuji ani jeden ruský film… ”

  Já ano, byl katastrofický,… letadlo jen tak tak odlétlo z letiště zasypávaného kameny z vybuchlé sopky…. šutr udělal v horní části trupu díru… avšak posádka si poradila… jeden její člen prolezl trupem…. za plné rychlosti letadla se do půli těla vysoukal z trupu, přitáhl ohnutý plech pláště jenž následně zajistil drátem…. v ten okamžik skončil podtlak v kabině 🙂 …. moloděc to odnesl omrzlinami, jinak tzv. v pohodě 🙂

 317. první z kacířů

  Už jsme to našel… byla to “Posádka v ohrožení” a pilot vylezl ven jedním z motorů 🙂

 318. toli

  Ale Vás se, coby psychologa zeptám. Čím je způsoben příklon k náboženství, levicovému myšlení, nebo k jakékoliv destruktivní ideologii? Je to dané výchovou, fyziologií mozku, výživou (alkohol, léky, cukr, jiná chemie…),….. popř. kombinacemi všeho možného v různém poměru?¨
  Třeba pouze o inteligenci to asi nebude

  Frustrací ,pocitem že můj život stojí za hovno a mohou za to jiní,lidé co věří na boha jsou nespokojeni s realitou,potřebují nějaké vedení nejlépe celoživotní a ještě lépe vedení které jim slibuje splnění jejich snů.Hitler také přišel k moci v době krize,kdy byl národ ekonomicky oslabený jednak krizí a jednak valečnými reparacemi které muselo Německo platit po první světové válce.Nabízel (Hitler) jednoduchá řešení- za vše špatné mohou Židé a další menšiny….Tímto způsobem vytvářel z některých Němců monstra a ten zbytek národa mu nejdříve věřil (kdo nevěřil Hitlerovi a nechoval se tak jak vyžadovali národní socialisté tak byl utracen).V době kdy Němci procitli ze svého poblouznění tak už bylo pozdě cokoliv dělat.
  U Lenina to bylo trochu jiné,věřím tomu že chtěl pomoci těm nejníže postaveným,jenže na úkor decimování těch bohatších. A soudruzi byli dvojího druhu,ti obyčejní a poblouznění zůstali dole,ti dravější a s lokty se drali nahoru (občas i přes mrtvoly) a stala se z nich novodobá šlechta,takže se stalo přesně to, proti čemu kdysi .bojovali.Programově beztřídní společnost opět měla své třídy .

  Na vaši otázku: jsem toho názoru že tou základní prvotní příčinou je frustrace,nespokojenost s vlastním životem a v jednotlivých individuálních případech tam určitou podpůrnou roli může hrát i výchova a výživa,případně intoxikace mozku chlastem,drogami apod.

 319. toli

  A třeba jehovisti si vedou informace o lidech v oblasti kde působí a pokud se stane že někdo ovdoví nebo přijde o dítě anebo se stane nějaký jiný silně traumatizující zážitek tak jehovisti hned přispěchají a nabídnou pomoc Jehovy 🙂

 320. první z kacířů

  Jehovisti… “starého psa, novým kouskům nenaučíš”…. jedině kdyby se mocně praštil do hlavy 🙂

 321. první z kacířů

  A co způsobuje frustraci?…. Co v mozku?

 322. toli

  Jehovisti… „starého psa, novým kouskům nenaučíš“…. jedině kdyby se mocně praštil do hlavy

  O to právě jde,svědci Jehovovi to zkoušejí protože vědí že to konkrétní trauma převzalo funkci rány do hlavy 🙂

 323. první z kacířů

  Trauma řeším samotou…. a kdyby mi ji někdo chtěl narušit, se zlou by se potázal…

 324. sam

  ———————toli
  13.02. 2018

  A třeba jehovisti si vedou informace o lidech v oblasti kde působí a pokud se stane že někdo ovdoví nebo přijde o dítě anebo se stane nějaký jiný silně traumatizující zážitek tak jehovisti hned přispěchají a nabídnou pomoc Jehovy
  ————————–
  Tohle jim ve velkoměstě fungovat nebude. Chcu vidět, jak si tam “vedou informace o lidech”.

 325. toli

  Ostatní denominace toho také využívají ale nechodí po domech,počkají až traumatizovaný člověk příjde k nim.
  Evangelikálové jsou tak úspěšní protože zakládají misie kde “pomáhají” domorodcům tu materiál na stavbu chatrče tu jídlo tu trochu peněz.Těmito technikami si zavazují své budoucí ovce, zároveň průběžně vypírají mozek.Nejdříve jemně a opatrně a potom dle okolností (jak moc se ovce zdráhá věřit) přitlačí na pilu….

 326. toli

  Tohle jim ve velkoměstě fungovat nebude. Chcu vidět, jak si tam „vedou informace o lidech“.

  Žiju v 20 tisícovém městě a v kanceláři zdejších jehovistů jsem viděl obrovskou mapu zdejšího města na stěně.
  Jinak jsem o sektách kdysi psal diplomku a informace jsem čerpal tak že jsem se přihlásil jehovistům jako zájemce o jejich víru,takže mám informace z první ruky.
  Ve velkoměstech používají jiné metody a navíc mají velkoměsto rozdělené v případě potřeby po ulicích či čtvrtích.

 327. toli

  @Mulit
  mulit
  13.02. 2018
  „Já si nepamatuji ani jeden ruský film… “

  To nevím kde jsi žil? My jsme chodili na ruské filmy povinně se školou dopoledne do kina.Což jsme jako děti vítali-odpadlo vyučování.

 328. toli

  @Kacíř
  A co způsobuje frustraci?…. Co v mozku?

  Nesoulad očekávání s realitou.Pocit že mi život dal něco jiného než jsem chtěl,ale to hlavní je že nevidím chybu u sebe.Za můj posraný život mohou vždy okolnosti které jsem nemohl nebo neuměl ovlivnit,stručně řečeno za můj posraný život mohou vždy jiní lidé.To je zdroj frustrace.
  Člověk který dokáže vidět chyby které udělal se může věnovat jejich odstranění a pokusit se polepšit si.
  Člověk který za svůj neúspěch viní druhé se věnuje zhoubné ideologii a myslí si že díky této ideologii odstraní příčinu svého posraného života tedy třeba ty Židy,cikány,homosexuály a další.Zároveň mu ta ideologie dává pocit že on je něco více,je nadřazený nad těmi kterými opovrhuje.
  Mozek běží na fyzikálně chemických procesech,tím chci říci že jeho funkci může pozměnit spousta věcí,třeba i periodické kolísání hladiny určitého chemického prvku.

 329. mulit

  toli
  My jsme chodili na ruské filmy povinně se školou dopoledne do kina.Což jsme jako děti vítali-odpadlo vyučování.

  Na základce ne, ale na gymplu bylo něco takového. Už si nevzpomenu co tam dávali. Ale mládež nebyla rusifikována a nenapodobovala filmy. Vliv ruského filmu byl marginální. Ruská hudba už vůbec nehrála roli. A Rusko ani nemělo snahy rusifikovat jiné Slovany. V tom vidím velký rozdíl. Kdežto snahy germanizovat tady byly. Dokonce byly doby, kdy se tu ani nesmělo učit česky, ale německy. Vidím Germány jako nemilosrdnější vůči Čechům než Rusy. A taky mám osobní zážitek z mládí, když mi bylo cca 14 let, tak jsme se chodili koupat do venkovního bazénu, součástí rekr střediska. My jsme měli dovolen od ředitele vstup, páč jsme bazén čistili a za odměnu jsme měli volný vstup. Když tam přišli jako rekreanti Němci, tak tomu řediteli řekli, že se s Českou špínou koupat v jednom bazénu nebudou. Od té doby vím, kdo jsou Němci zač. Mají nadřazenost v sobě. Proto tam Hitler uspěl.

  A Američani jsou další takoví nadřazení šašci. Pyšné národy samolibých idiotů.

  Tím neříkám, že miluji Rusy. Chlastají a přesnost je pro ně sprosté slovo. Však jsem měl kdysi žigulíka vím, jak byl slícovaný. Milimetr sem, centimetr tam. Rus si s detaily hlavu neláme. Ani Ukrajinec. Proto jim jebnul Černobyl. Ale pyšní jako Amíci nebo Germáni nejsou.

 330. mulit

  sam
  Kam zmizelo to vaše video, kde jste komentoval projev Marka Váchy??

  smazal jsem ho

 331. mulit

  Alešek:

  skype nebo telef. hovor by byl o náboženství nebo politice

 332. sam

  —————–mulit
  14.02. 2018

  sam
  Kam zmizelo to vaše video, kde jste komentoval projev Marka Váchy??

  smazal jsem ho
  —————————
  Škoda, bylo pěkné. Málokdo má odvahu a chuť veřejně polemizovat s Markem Váchou.

 333. sam

  ———-Však jsem měl kdysi žigulíka vím, jak byl slícovaný. Milimetr sem, centimetr tam. Rus si s detaily hlavu neláme.———–
  Něco jako VAZ 2103 / Lada 1500? Je sranda, že to ani nebyla originální ruská konstrukce. Jednalo se o lehce upravený vůz Fiat 124, “Vůz roku 1967”.

 334. Hraničář

  mulit
  14.02. 2018
  Proto jim jebnul Černobyl. ……………….

  Nemáš pravdu! Sovětské reaktory sice nebyly plné elektroniky jako americké, byly koncepčně jednodužší, ale spolehlivé. Černobylskou katastrofu zavinila jen a pouze lidská chyba, spíše naprosto nepochopitelná – odborná – nezodpovědnost! Na reaktoru měla proběhnout ještě jedna, v podstatě nedůležitá zkouška, a proto všechen odborný a zkušený personál šel domů, zůstali tam jen nezkušení a vedoucí, který zkoušku řídil. No a ten nařídil přetížit reaktor a postupně vypínat zabezpečovací prvky, tak jak se postupně zapínaly, a když se rozeřvala poslední siréna, nařídil vypnout i tu.
  Sovětské reaktory měly samozřejmě spoustu bezpečnostních prvků – ty ale signalizovaly poruchu a nechávaly na obsluze, jak ji vyřeší. Naopak americké bezpečnostní prvky reaktor okamžitě vypínaly. Pokud pamatuješ na rozjíždění Temelína, tak jistě víš, že každou chvíli stál. Protože ty prvky ho vypínaly kvůli jakékoliv banalitě, která se i daleko od reaktoru.
  Nebyla to ovšem žádná sovětská specialita. Např. v Japonsku se zřítilo letadlo. A když pak byla analyzována data z černých skříněk, zjistilo se, že kapitán dělal chyby, druhý pilot že se ho sice snažil opatrně upozorňovat, ale jako podřízený se neodvážil převzít řízení. A něco podobného se stalo i při havárii dvou Boeingů na Kanárech, kdy podobnou chybu udělali nizozemští piloti.

 335. Hraničář

  mulit
  14.02. 2018
  Smažkám se nelíbí nesluníčkový prezident, tak chtějí zákon, na základě něhož by pár set tisíc lidí mohlo odvolat prezidenta, kterého volily skoro 3 mil. lidí. …………………

  Při úvaze, že náš prezident je fakticky netrestatelný a neodvolatelný, to není nápad až tak od věci. Ale aby se nestalo to, čeho se obáváš, měl by se uplatnit můj návrh, aby referendum bylo platné jen kdyby PRO hlasovaly 2/3 všech voličů!

 336. Hraničář

  toli
  14.02. 2018
  Člověk který dokáže vidět chyby které udělal se může věnovat jejich odstranění a pokusit se polepšit si. …………..

  Je to těžké! Např. já jsem si některé své celoživotní chyby přiznal až na prahu stáří! Prostě chyby jsou vlastní, a těžko si člověk i jen uvědomí, že to chyby jsou!

 337. Hraničář

  toli
  13.02. 2018
  U Lenina to bylo trochu jiné,věřím tomu že chtěl pomoci těm nejníže postaveným,jenže na úkor decimování těch bohatších. A soudruzi byli dvojího druhu,ti obyčejní a poblouznění zůstali dole,ti dravější a s lokty se drali nahoru (občas i přes mrtvoly) a stala se z nich novodobá šlechta,takže se stalo přesně to, proti čemu kdysi .bojovali.Programově beztřídní společnost opět měla své třídy . ………………….

  To je u všech vítězných stran! Ostatně i u náboženství!

 338. Hraničář

  mulit
  13.02
  Ale co se týká třeba vrtačka NAREX, tak tak funguje dodnes. A všecky ty západní popřevratové se rozsypaly.
  Čili to by se musela brát položka po položce. …………….

  Za socialismu byl zákon, že výrobce musí 10 let po uákončení výroby vyrábět náhradní díly. To samozřejmě může vést k vysoké kvalitě výrobků, ale naprosto limituje množství modelů a rychlost inovací!
  Takže nový model auta byl až po 5 letech, zatímco ve Světě motorů závistivě púsali, že takový Renault délá 13 modelů každý rok.
  Takový Zetor – to zase byly skládačky.
  Ale zase to bylo ekologické.

  …………….. Já myslím, že největší píčovina bylo to, že bylo zakázáno soukromé podnikání. ………………

  A to je zajímavé, protože v okolních soc. státech, v různé míře bylo. V NDR byly mé dvě spolužačky 2 roky v polosoukromém podniku – 51% patřilo státu a 49% soukromníkovi. A on ten podnik řídil – tak, aby co nejvíce vydělával. A stát – tedy úřady – mu neházely klacky pod nohy. V zemědělských podnicích byla zajímavá spolupráce – zaměstnancům se pronajaly třebas fóliáky, byla jim dodána sadba (rajčat) hnojiva, postřiky, dělaly se jim – třebas mechanizované – práce, dle požadavků, rajčata od nich podnik odebíral, vyplácel jim zálohu na mzdy a koncem sezony se vše zkalkulovalo. Spokolenost na obou stranách. U nás se o tom psalo, ale politická vůle nebyla!

  U nás se “drobné soukromé socialistické podnikání” opět povolilo až někdy v r. 85.

  …………..A že byla zakázána volná soutěž politických stran. To jsou dvě kardinální a neomluvitelné chyby režimu před r. 89. ……………

  Tak to byl samozřejmě základní princip “vlády lidu”. Je třeba vzít do úvahy, že vládnoucí strana přemlouvala, až i doslova nutila dobré dělníky, techniky, vědce …. aby byli jejími členy. Kdepak bychom se toho v demokratickém kapitalismu nadáli.

 339. Hraničář

  toli
  13.02. 2018
  Trochu bych to upřesnil:

  ………………ad 4,jsou známy případy kdy nám CCCP zakázal výrobu lokomotiv,tramvají anebo aut,např.žíhadlo z Upíru z ferratu se mělo vyrábět seriově jakoTatra ……………..

  Nebylo to ani tak o zakazování, ale o mezistátní dohody, co který stát bude vyrábět, aby mezi nimi nebyla konkurence. Protože RVHP byla založena na myšlence vzájemně výhodné spolupráce. A pak záleželo na tom, co naše politická reprezentace dokázala pro ČSSR uhrát. Mimochodem – určité typy lokomotiv jsme vyráběli my, i pro SSSR, jiné zase SSSR i pro nás. Tramvaje a trolejbusy jsme dodávali do mnoha států RVHP.

  …………..ad7 My jsme dokázali vyrábět šunty které maximálně chtěl trh RVHP,……………..

  Ano, trh RVHP byl nenasycený a vzhledem k historickému vývoji skromný. Což pro nás, výrobce, bylo na jednu stranu výhodné, na druhou nebyl zájem a nutnost modernizovat výrobu.

  ………….co bylo kvalitní šlo na vývoz,v obchodě nebyla pražská šunka protože šla v plechovkách na západ ………………
  Prague Ham v plechovkách jsem v obchodech běžně vídával. Ale byla drahá.

  ………….telecí si od nás vozili Italové a maso v masnách ? Jen pro známé.Když někdo chtěl kvalitní zboží tak sháněl předražené bony aby mohl nakoupit v tuzexu…………..
  Maso v Masnách běžně bylo! Nevzpomínej jen na 50. léta!
  Je pravda, že kvalitní zboží, o které byl zájem na devizových trzích, se vyváželo. Překvapení pro mě bylo na Novém Zélandě, když jsem tam viděl malé plody Kivi z místní produkce. Dcera mně vysvětlovala, že ty veliké plody se exportují.

  …………A dnes ? Zkuste si koupit Hamé vepřovku v Rakousku a pak si kupte Hamé vepřovku v Česku.Nejenže česká konzerva v Rakousku je o 10-15 korun levnější než česká konzerva v Česku,je také o 10 deka těžší a je v ní podstatně kvalitnější maso než v české konzervě v Česku……………….

  Jo, to ukazovali nedávno v TV.

  ………….A za socíku vyráběli fabriky šunty protože nebyly peníze na modernizaci výroby.Peníze co stát vybral a vydělal jsme prožrali v dotacích na potraviny. ………..

  Není až tak pravda – celá řada výrobků se dobře vyvážela, a to i celé investiční celky – cukrovary, lihovary, pivovary, v Alžírsku české firmy stavěly dálnice, úspěšně se u nás začalo rozbíhat atomové strojírenství – na co si netroufly ani takové státy jako třeba Itálie či Španělsko.

  ………….Takže začarovaný kruh,naštěstí jsme nedopadli tak jako Rumunsko,Bulharsko ……………

  ČSSR byla mnohem vzdělanější a technicky vyspělejší.

 340. mulit

  Hraničář
  Nebylo to ani tak o zakazování, ale o mezistátní dohody, co který stát bude vyrábět, aby mezi nimi nebyla konkurence.

  Konkurence je hybnou sílou pokroku. Zakázat konkurenci je jako podřezat si větev, na které sedím. Svobodný trh má být stejně samozřejmý jako svobodné volby. Centrální plánování je ptákovina. A ptákovina je vláda jedné strany. V tomhle se s komunismem naprosto rozcházím, ačkoli jinak velmi straním obyčejným lidem a přeji si, aby žili důstojně, aby brali adekvátní mzdy a rozhodně nejsem přítel žraloků a velkokapitalistů.

  Komunismus, respektive socialismus skončil pro neschopnost. Lidem se opravdu musí dát svoboda. Jak v ekonomice, tak v politice. A nechat volnou soutěž. Na druhé straně ve zdravotnictví, školství, policii a jiných státních institucích to takto nefunguje. Tam musí být plán a určitá unifikace. Je to strašně složité, jak to vyladit, kde nechat volný trh bez přívlastků, kde s přívlastky a kde to musí řítit stát. To musí být prokombinované, promyšlené. Udělalo se hodně chyb. Nejvíce asi v 90. letech.

 341. toli

  @Hraničář

  To je u všech vítězných stran! Ostatně i u náboženství!

  Já chtěl jen poukázat na rozdíl mezi Hitlerem a Leninem,zatímco Hitler si zhoubnou ideologií “léčil” především své vlastní komplexy,nedostatečnosti (především v intimní oblasti) tak Lenin chtěl opravdu pomoci těm nejubožejším,jenže ve výsledku byly a jsou obě ideologie zhoubné.On se národní socialismus v podstatě neliší od komunismu.Snad je že komunismus je internacionální a národní socialismus je ze své podstaty nacionalistický tedy náckovský

 342. toli

  @Hraničář
  Je to těžké! Např. já jsem si některé své celoživotní chyby přiznal až na prahu stáří! Prostě chyby jsou vlastní, a těžko si člověk i jen uvědomí, že to chyby jsou!

  To se stává,běžně člověk vidí své vlastní chyby buď až s odstupem času anebo okamžitě avšak jen pokud jsi člověk který sám sebe nebere příliš vážně,jenže to je velmi vzácná vlastnost a většina lidí jí nemá.

  Prague Ham v plechovkách jsem v obchodech běžně vídával. Ale byla drahá.

  Na Moravě si na Prague ham nenarazil.V sámoškách to byla utopie.

  Maso v Masnách běžně bylo! Nevzpomínej jen na 50. léta!

  Měl jsem na mysli kvalitní maso ,to bylo podpultové.Odpad z jatek jsi si mohl koupit kdykoliv.

  Není až tak pravda – celá řada výrobků se dobře vyvážela, a to i celé investiční celky – cukrovary, lihovary, pivovary, v Alžírsku české firmy stavěly dálnice, úspěšně se u nás začalo rozbíhat atomové strojírenství – na co si netroufly ani takové státy jako třeba Itálie či Španělsko.

  Nesrovnával bych Alžír s ČSSR.Tam asi šlo o to dostat Alžír do socialistického tábora.A druhá věc bylo co za to ?Neřekl bych že by si Itálie nebo Španělsko netroufli,jen jim Alžírsko nemělo co nabídnout jako protihodnotu.ČSSR jako nepříliš bohatý stát byla zvyklá na bartrový obchod,třeba cukrovar za pomeranče nebo jsme neměli přístup ke konvertibilní měně,proto nám bylo dobré i takové Alžírsko,které si mohlo dovolit jen zlomek ceny než jakou by muselo zaplatilo Itálii nebo Španělsku.

 343. toli

  Někdy v osmdesátých letech jsem jako dítě byl s rodiči na dovolené v Bulharsku.Rozkřiklo se tam že zabili krávu a celé městečko se seběhlo do masny.Že jim po tom mase lezly hejna much a sraly a kladly vajíčka nikomu nevadilo.To bylo hrozné….
  V té době jsme bydleli na vesnici (lázně Velichovky) u Jaroměře.Byla tam vesnická masna,pochopitelně se socialistickou nabídkou,jenže řeznice stříkala po zboží biolit proti mouchám.Mamka raději jezdila pro maso do Jaroměře.

 344. toli

  Teď to vysílali ve zprávách na brněnském okruhu ČT,SPD měla v Brně sjezd k podzimním komunálním volbám a Pitomiovi demokraté se tak hádali o koryta že tam musely přijet 4 auta policie 🙂 . Hned jsem si vzpomněl na ty pouliční bojůvky v Německu když se dostával k moci Hitler.
  Jen doufám že půjdou do hajzlu tak jako šel Úsvit až lidi procitnou a pochopí o co Pitomiovi opravdu jde.

 345. mulit

  Neviděl jsem, co se dělo v Brně. Ale viděl jsem, jak občanský demokrat Macek dával pohlavek sociálnímu demokratovi Rathovi. O co jde tradičním stranám, jsem pochopil.

  Ale spíše to vypadá toli, že se od tvého STBáka, komunisty, podvodníka s dotacemi snažíš odvést pozornost. Ty jsi volil stranu, jejíž předseda je trestně stíhán. Já ne. Kdo z nás dvou je více amorální a více pitomý? Fakta ukazují, že jsi to ty.

 346. Hraničář

  toli
  17.02. 2018
  Teď to vysílali ve zprávách na brněnském okruhu ČT,SPD měla v Brně sjezd k podzimním komunálním volbám a Pitomiovi demokraté se tak hádali o koryta že tam musely přijet 4 auta policie ……………….

  Před léty jsem se nadchl pro DEU – Demokratickou unii. Předvolební průzkumy jí dávaly naději na získání až 10%. A mě velmi rozesmutnilo, když jsem byl svědem, jak se ti kantidáti na předních místech hádali, co kdo po volbách obsadí. Při volbách DEU nedostala ani 4%. Okamžitě se rozpadla! To mě zásadně poučilo, o co těm politikům vlastně jde. O nějakou službu lidu a vlasti zásadně ne!

  https://www.youtube.com/watch?v=nT1631rL_Qk

 347. Hraničář

  toli
  15.02. 2018
  Na Moravě si na Prague ham nenarazil.V sámoškách to byla utopie. ……………….

  Jsi si jist, že nyní jsou venkovské prodejny zásobeny levnými specialitami?

  Měl jsem na mysli kvalitní maso ,to bylo podpultové.Odpad z jatek jsi si mohl koupit kdykoliv. ………………

  Ale jdi!
  Jak je to nyní: https://mail.centrum.cz/download.php?msg_id=000000002afe0007e9e003d70d04&idx=1.2&filename=D%C3%A1me%20sva%C4%8Dinku%E2%81%89.mp4&r=24.037924001790323

  Samozřejmě, kůže jsou zdravé, sám si z nich dělám sulc pro mé staré klouby. I ty kuřecí pařátky, pokud jsou jemně mleté, jsou zdravé, obsahují vápník a fosforečňan.
  Za socialismu se do vlašského salátu dával šunkový salám. Jistě, zaměstnanci si brali na svačinu a pokud to šlo, tak si i ukradli domů. Ale podstatná část do salátu přišla.
  Nyní se do takových salátů dává “výrobní” salám. V Kauflandu je dobré, že pokladna vytiskne i složení a všechny ingredience. A tak jsem si opsal: Salám: (30% vepř. kůže, 28% drůbeží maso strojně oddělené, voda, 7% vepř. maso, škrob, vláknina, jedlá sůl, česnek, vepř. bílkovina (to nevím, co je), antioxidanty: kys. L- askorbová, extrakt s vys. obs. tokoferolů; modif. škrob, zahušťov: karagenan. guma guar, xanthan, stabilizátory: difosforečňany, trifosforečňany; dextroza, směs koření a extr. koření, látka zvýr. chuť a vůni: glutaman sodný, reg. kyselosti, uhličitany sodné, barvivo: karminy, jodičitan draselný, konzervant: dusitan sodný)

  Dobrou chuť!

  Nesrovnával bych Alžír s ČSSR.Tam asi šlo o to dostat Alžír do socialistického tábora.A druhá věc bylo co za to? …………….

  Pamatuji, že se psalo, že získat tu zakázku bylo dost náročné v mezinárodní konkurenci a že Alžířané byli velmi nároční na kvalitu. Já jsem si to zapamatoval, protože se psalo o tom, že v Alžírsku asfalt na sinicích neteče, zatímco u nás ano.

 348. mulit

  No tak Jarda psal, že hlavním úkolem a současně jeho přáním je, aby nebyl Babiš u moci, že hrozí demontáž demokracie. A sám se na ní bude podílet 🙂 Hodil to Babišovým poskokům 🙂 To jsou paradoxy.

 349. Hraničář

  mulit
  15.02. 2018
  Konkurence je hybnou sílou pokroku. Zakázat konkurenci je jako podřezat si větev, na které sedím. Svobodný trh má být stejně samozřejmý jako svobodné volby. Centrální plánování je ptákovina. A ptákovina je vláda jedné strany. V tomhle se s komunismem naprosto rozcházím, ačkoli jinak velmi straním obyčejným lidem a přeji si, aby žili důstojně, aby brali adekvátní mzdy a rozhodně nejsem přítel žraloků a velkokapitalistů………………..

  Konkurence ano, ale v jakém rozsahu? Překročí-li určitou hranici, stane se zničující. Nakonec to už také pozorujeme. S jakým nadšením lidé budovali malé obchůdky – a kde jich většiny nyní je? Konkurence nutí podnikatele požírat a likvidovat konkurenty – “kdo chvílí (konkurenty) nepožíral, sám bude sežrán!” Velkovýroba (velkokapitalisté) snižuje náklady na výrobu a tím i cenu výrobků. Baťa zaměstnal nějakých 3000 dělníků, ale zlikvidoval na 20 000 malých ševců. A výrazně slevnil boty. A pokud společnost není dostatečně organizovaná, aby ti lidé našli novou práci (ale některé překvalifikovat je nemožné), máš zde najednou hafo nezaměstnaných.
  A pak – ti malí živnostníci třeli bídu s nouzí. Znám to, dědeček byl pánský krejčí v malé vesnici. Byli tam dva, v blízkém okolí další, nuzovali všichni. Komunisté měli ideu, že je všechny dají do jednoho okresního podniku služeb, zajistí jim sociální jistoty, pevnou pracovní dobu, jistou mzdu, dovolenou, rekreaci …. jenže to narazilo na lidskou psychiku – velká část takových živnostníků (většina) to pociťovala jako omezení (ztrátu) svobody.
  Centrální plánování – jak čeho. Určitě máš pravdu v tom, že centrálně plánovat výrobu kdejekého prdu je nesmysl. Zajímavé je, už jsem to zmínil, že v okolních státech se určitý segment drobných výrobců udržel. U nás to trochu nahrazovali “meloucháři”. Ale centrální plánování je výhodnbé pro státní projekty. Jen pro zajímavost, to navrhoval i Baťa (Jan).
  Vláda jedné strany – nyní máme vládu mnoha stran, to je velice funkční, akční, nekorupční, bezproblémové ……….

  …….Komunismus, respektive socialismus skončil pro neschopnost. Lidem se opravdu musí dát svoboda. Jak v ekonomice, tak v politice. A nechat volnou soutěž. …………………….

  Socialismus předvším skončil ne pro neschopnost – tady bylo dostatek schopných a vzdělaných lidí. Velmi dobré základní a odborné školství. Jen pro zajímavost – v západoevropských státech byla kalkulována negramotnost okolo 7%, v USA až 10%. U nás fakticky 0%. Analfabet je člověk, který se neumí podepsat a nepřečte své jméno. Takových lidí, kteří by se podepisovali třemi křížky, bylo minimum. Já znal jednu ženu. Co chybělo, bylo pochopení, že ekonomické zákony nejsou kapitalistický výmysl, ale objektivní skutečnost. Takže snaha vymýšlet “socialistické ekonomické zákony” nutně vedla hospodářství do kytek. Paradoxně nám to bylo objasňováno ve škole, ale vedoucí politici na to neslyšeli! Proto také všechny ekonomické experimenty, třebas Agrokombinát Slušovice, neměly politickou podporu a jejich zkušenosti nebyly použity pro celé hospodářství. Základní problém spočívá (dle mě) v tom, že politici ( i v současné době) nebyli ekonomicky závislí na státní ekonomice. Oni se vždy měli dobře.
  Další negativum vidím v tom, že ti politici pocházeli z chudých poměrů a de facto nechtěli bohatnout. Měli se dobře, měli moc, to je uspokojovalo a nechtěli majetek pro potomky, byli spíše idealisté.

  A tak mottem socialismu nebyla maximalizace zisku (jako v kapitalismu), ale “uspokojování potřeb pracujících”. Ovšem uspokojování na nízké úrovni. Což se časem ani těm pracujícím nelíbilo, tak si vycinkali svobodu, možnost podnikání a bohatnutí. Výsledkem je “klasický” kapitalismus – na jedné straně milionáři, na druhé žebráci a bezdomovci.
  Obávám se, aby to nakonec nebylo ještě horší. Třeba, kdyby se stalo toto:
  https://www.youtube.com/watch?v=C66ULVH4ogA

 350. mulit

  Hraničář píše
  Konkurence ano, ale v jakém rozsahu? Překročí-li určitou hranici, stane se zničující. Nakonec to už také pozorujeme. S jakým nadšením lidé budovali malé obchůdky – a kde jich většiny nyní je? Konkurence nutí podnikatele požírat a likvidovat konkurenty – „kdo chvílí (konkurenty) nepožíral, sám bude sežrán!“ Velkovýroba (velkokapitalisté) snižuje náklady na výrobu a tím i cenu výrobků.

  Obchody jsou i podle zájmu lidí. Malý obchůdek může být tam, kde má zákazníky. Já to mám tak, že v malých obchůdcích nakupuji, jen když vím, že tam tu věc mají. Chodím proto do větších obchodů, kde si více vyberu. Ale ne hyper velké obchody jako Albert, Tesco mi jdou na nervy, moc lidí a všude daleko, než něco koupím, ujdu stovky metrů. Takže to prdím. Nejlepší to je pro mě ve středně velkém marketu jako je Penny, menší Tesco, atd. Tam je pro mě dostatečný výběr a současně nemusím za vším daleko chodit.

  Jinak k tomu zbytku, co píšeš: Hele, Štejfa je tvůj protipól. Já jsem někde uprostřed mezi váma. Víš, já mám s bývalým režimem jeden osobní problém. Vždycky jsem byl na elektroniku. A to tady stálo za hovno. Kazety, magnetofony. Leda z Tuzexu. V našich obchodech nebylo nic normální. To samé klávesy. Prostě v tomhle jsme byli 100 roků za opicemi. Tím neříkám, že bylo všecko špatně, jak to hlásá fanatik Štejfa.

Komentáře nejsou povoleny.