Lekce Fátima

Autor | 12.01. 2018

Loni v květnu se ve Fátimě v Portugalsku sešlo několik set tisíc katolických věřících, aby si připomněli stoleté výročí tzv. zjevení panny Marie. Akce se osobně zúčastnil i katolický vůdce Jorge Mario Bergoglio, aby při té příležitosti svatořečil Franciska a Jacintu Martoovy – pasáčky, kteří byli svědky tohoto zjevení (přesněji byli jeho aktéry).

V rámci katolické církve šlo o významnou událost a vzhledem k množství účastníků a papežově první návštěvě Portugalska o ní široce informovala média. Na tom není nic špatného a lze si představit, že podobný mediální prostor obdržela i jiná početná srocení turistů. Pozoruhodný je však způsob, jakým byly fátimské události prezentovány v českých médiích, a to včetně veřejnoprávních, např. v Českém rozhlase (ČRo). Jako téma si zjevení z Fátimy zvolili na ČR Plus a do studia si pozvali Jaroslava Šebka z Historického ústavu Akademie věd ČR. Z upoutávky ČRo na pořad vyplývá, že ke zjevení „Matky Boží“ skutečně došlo a rozhovor s akademikem Šebkem a dalšími „experty“ (vesměs z řad katolických věřících) se naneštěstí ubíral právě v tomto duchu.

Zavádějící upoutávka na pořad ČRo o fátimském zjevení.

Moderátor Jan Burda se zajímal o prokazování „pravosti zjevení“ v církvi a jak probíhá tento „výzkum“. Podle Šebka je při takovém posuzování základní stanovisko vatikánských bohoslovců, kteří rozhodují, zda zjevení má hodnotu zjevení, či zda je to třeba jen lidská fantazie. Všimněte si, že Šebek jasně odděluje fantazii (a logicky tedy i podvody, výmysly, fantasmagorie a halucinace) od reality (pravé zjevení). V diskusi tedy nešlo jen o to, zda je inkriminovaná událost (ať už se stalo cokoliv) z nějakého důvodu pro katolíky významná a proč – šlo o debatu nad věcnou podstatou události.

Z vědeckého hlediska je takový mediální odraz událostí ve Fátimě fraška. Pokud by někdo tvrdil, že se mu zjevil duch Michaela Jacksona, také by byl do rozhlasu přivolán historik z AV ČR, aby to okomentoval? Asi těžko. Ale pokud se mohl zjevit duch matky mýtického „židovského krále“ z Nazaretu, proč by se nemohl zjevit duch krále popu, tedy osoby, jejíž existence je na rozdíl od biblického Ježíše prokázaným historickým faktem? Navzdory deklaraci, že bude v pořadu vysvětlen dnešní pohled na uvedenou událost, zjevení ve Fátimě bylo prezentováno jako historický fakt a okomentováno pouze z bohosloveckého, tedy pavědeckého pohledu (a naneštěstí pracovníkem ctihodné vědecké instituce).

Proč nezaznělo, jak se k fátimskému zjevení staví skeptické hnutí, které jej uvádí i ve svém skeptickém slovníku? Představa o zázracích je z hlediska skepticismu nepřijatelná i podle domácího sdružení Sisyfos. Mohlo být také řečeno, že fátimské zjevení bývá označováno i jako kontakt lidstva s mimozemskou civilizací (např. V. Patrovský v knize UFO stále záhadné). I když je taková interpretace z vědeckého hlediska nesmírně kontroverzní, je stále přijatelnější než zjevení ducha zemřelé osoby, protože v principu neodporuje fyzikálním zákonům, nevyžaduje nadbytečné/nadpřirozené  hypotézy, a je tedy pravděpodobnější.

Vina za jednostrannou prezentaci fátimských událostí však neleží jen na bedrech moderátora ČRo. Jaroslav Šebek, který v pořadu dostal největší prostor, je známou osobností a v roce 2012 získal Cenu předsedy Akademie věd ČR za propagaci a popularizaci výzkumu, experimentálního vývoje a inovací. Počínal si však v uvedeném rozhovoru jako popularizátor vědy nebo spíše jako katolický aktivista? Považuje snad dnešní věda za možné, aby se lidem zjevovali duchové? Ovšemže ne – jenže čím jiným, než duchem tisíce let mrtvé matky údajného židovského proroka mělo tedy zjevení být? Čím jiným, než onou fantazií, kterou však ve Vatikánu nepotvrdili? Považuje snad akademik Šebek existenci duchů za možnou? Nebo snad připouští možnost zhmotňování mrtvých? Či snad šlo o hologram? Nebo o izomorfní projekci, abych použil technologii ze Star Treku? A pokud jsou to všechno nesmysly, proč to pan Šebek v pořadu jasně nedeklaroval?

Podstatou sekularismu je oddělení zájmových spolků věřících od státu. Je však na čase zamyslet se i nad tím, zda u nás dostatečně oddělujeme od náboženské esoteriky vědu, a jak na vymezení hranic dbáme. V této souvislosti bych připomenul i nedávnou výzvu skupiny římskokatolických konzervativců, kteří obvinili papeže Bergoglia z šíření kacířských názorů. Signatářem této výzvy byl i Petr Dvořák z Filozofického ústavu AV ČR, který vysvětloval své pohnutky na ČRo.

Z pohledu nekatolíka jde o běžný spor o vnitřní stanovy zájmového spolku a boj mezi dvěma názorovými frakcemi. Můžete si to představit jako spor skautů, zda je nutné trvat na podpalování ohně výhradně březovou kůrou (konzervativci), anebo je přípustné použít novinový papír (reformisti). Účast vědeckého pracovníka na takovém sporu by byla v pořádku, kdyby v něm vystupoval jako soukromá osoba. Dvořák se ale v tomto sporu opakovaně zaštítil vědeckou institucí, která ho zaměstnává, přestože Akademie věd nemá obsahově nic společného ani s církví, ani s bohoslovím (a podobně ani s homeopatií, spiritismem, astrologií a dalšími pavědami). Přesněji řečeno neměla by mít.

Ve zdravém akademickém a mediálním prostředí by byly pokusy o směšování vědy a náboženské esoteriky rychle odmítnuty, zdá se však, že to v Česku nikomu nevadí. Veřejnoprávní média nabízejí plejádu pořadů pro věřící a jejich spolkům tak nabízejí bezplatnou teistickou propagandu. Jak sdružení Ateisté ČR opakovaně upozorňuje, ateistické a sekulární pořady, které by mohly na podobné excesy smysluplně  reagovat, v nabídce ČRo ani České televize nejsou. Množství nesmyslů, které se ve veřejnoprávním vysílání opakovaně objevuje, urgentně volá po změně.

Česká televize nezůstává pozadu, aneb nejdůvěryhodnější zpravodajství v praxi.

P.S.: jak vidíte, nepatřičným způsobem prezentuje událost ve Fátimě na svém webu i Česká televize.

 

Autor: Jan Borovička

Biogeochemik a mykolog, vědecký pracovník Ústavu jaderné fyziky AV ČR a Geologického ústavu AV ČR. Ateista, agnostik, sekularista, ontologický naturalista, scientista, odpůrce postmoderního "myšlení", neomarxismu, váchismu-halíkismu a směšování vědy a esoteriky (zejména teologie). Ochránce přírody a milovník (nejen) punkrockové hudby, zejména tedy Bad Religion.

123 thoughts on “Lekce Fátima

 1. Josef K.

  Jasně, negramotní prostoduší pasáčci, to už je přece nějaká autorita! Děti duchovně znásilněné katolickou indoktrinací za nic nemohou, že to však někdo bere vážně v ČRo , veřejnoprávní instituci sekulárního státu na počátku XXI st., a vidí v tom téma k vážné diskuzi, to je skandální.

 2. ateista

  Jenže kdo bude ochoten takovou diskusi připustit? Kdo aspoň trochu neleze Dukovi do zadku, není in. Co na tom, že každý, kdo takovou hloupost, jako je zjevení, připouští, se pasuje do role v jistém smyslu omezence.
  Chtěl jsem po ČT výrobu pořadu s názvem Odpovědi na vážné otázky, kde by podobné případy byly prodiskutovány z teistického i ateistického hlediska, ředitel Maxa to odmítl s odůvodněním, že by nebyl zájem. Chtělo by to získat nějakou instituci, např. Akademii věd. Některý její odbor.

 3. Hraničář

  Ani naši slovenští bratia nejsou pozadu:
  Litmanová:
  http://www.litmanova.info/
  A stejně jako jinde, P. Maria vizionářům neříká něco, čím by si mohli zlepšit život, a vůbec, čemu by vlastně rozuměli:
  Moje drahé deti!
  Prišla som preto, aby som vám pripomenula, že ste boli stvorení pre Lásku. Chcem vás naučiť žiť pre Lásku. Pozývam vás do Božieho Milosrdenstva a chcem vám dať kus radosti z Neba.
  Panna Maria v Litmanové 3. 4. 1994
  Nakoniec sme prosili Pannu Máriu o vyliečenie chorých a ich príbuzných. Panna Mária odpovedala:
  „Na uzdravenie z telesnej i duševnej choroby je potrebné denne sa modliť celý svätý ruženec (radostný, bolestný i slávnostný), postiť sa v stredu aj v piatok a piť vodu z prameňa na hore. Príčinou každej choroby je hriech.“
  Potom dodala, že chorí budú uzdravení, ale nie všetci.

  Turzovka:
  web.katolik.cz/feeling/6_10.htm
  Ve dvacátých letech Terezie Neumannová řekla tehdejšímu biskupovi z Hradce Králové Dr. Karlovi Kašparovi: „Za několik let budete mít na Slovensku druhé Lurdy, kam budete putovat.“
  Slovenský jezuita P. R. Mikuš si psával s P. Piem. V jednom z dopisů se ho zeptal, co si myslí o Turzovce. Pater Pio mu odpověděl: „Turzovka – to je pravé zjevení, budou to jednou slovenské Lurdy!“

  Postřehl jsem obraz zeměkoule – nebo spíše plošně znázorněnou mapu světa. Pod mapou jsem uviděl černou tabulku. Když jsem něčemu nerozuměl, zjevila se na ní vysvětlení ve formě jakoby filmových titulků…. viděl jsem dohromady sedm různých obrazů:

  1. obraz: Mapa byla trojbarevná – modrá, zelená a žlutá… Symbolický význam zelené barvy znamenal dobro, žluté zlo… Potom se však na tabulce objevila Výzva: Čiňte pokání! Modlete se za kněze a řeholníky! Modlete se růženec!“
  2. obraz: Na mapě jsem uviděl, jak se žlutá barva rozšiřuje, zelená ustupuje, zlo nabývá stále větších rozměrů, dobra ubývá.
  3. obraz: Žlutá barva už zaplavila celou zemi. Z nebe padal na zem žlutý a ohnivý déšť, jakoby padaly žlutě se lesknoucí plíšky. Obraz znázorňoval hříchy celého světa; násobící se zlo a jeho důsledky. Na tabulce se objevilo Varování: „Když se lidé nenapraví, přijdou strašné pohromy – jednotlivě i hromadně – a lidé budou hynout různým způsobem.“
  4. obraz: Viděl jsem výbuchy na moři blízko pobřeží. Obrovské exploze chrlily z hlubin hmoty, které zaplavovaly zemi. Kam dopadly, tam život zanikl. Na tabulce se objevila Výstraha: „Když se lidé nepolepší, zahynou!“
  5. a 6. obraz: Byly v nich vyjádřené části zjevení, o kterých jsem usoudil, že si je mám nechat pro sebe jako osobní tajemství: lidem by totiž jejich poznání neprospělo.
  7. obraz: Ukazoval, jak by země vypadala, kdyby se lidé obrátili a žili podle Božích přikázání: Země byla ozářená sluncem, pokrývala ji svěží zeleň a množství krásných květin. Všude bylo vidět radost, soulad a mír. Nad zemí zářilo zjevení Neposkvrněného Početí se skvostným růžencem v ruce a s pravou rukou napřaženou jakoby k ochraně národů.
  Pani ukázala na tabulku, na které se objevila slova: „Když všechno splníš, přijdeš…“ a prstem ukázala nahoru. Pochopil jsem, že pokud splním, co ode mě žádá, přijdu do nebe.

 4. aleš

  @Jan Borovička

  … je stále přijatelnější než zjevení ducha zemřelé osoby, protože v principu neodporuje fyzikálním zákonům, nevyžaduje nadbytečné/nadpřirozené hypotézy, a je tedy pravděpodobnější.

  Pane Borovičko, mohl byste ony fyzikální zákony, které dle vás by měly být porušeny zjevením ducha, konkretizovat? Nejedná se mi o celkový výčet těchto fyzikálních zákonů, bude mi od vás stačit jeden jediný.

  Děkuji.

 5. Jan Borovička Post author

  Možná to mohlo být formulováno lépe, ale snad to bude jasné takto: Vaše identita je tvořena vaší jedinečnou fyzickou podstatou a vaše vědomí je produktem uspořádání této podstaty, konkrétně vašeho mozku. Po smrti dojde k degradaci vašeho mozku a jeho rozpadu na atomy a jednoduché molekuly, které jsou zabudovány, zcela podle fyzikálních principů, do složek prostředí. Smrt představuje definitivní zánik jak vaší fyzické podstaty (uspořádání buněk do fyzického těla), tak vašeho vědomí, které je jeho produktem. Přestáváte existovat. A něco, co neexistuje, se nemůže zase objevit, tím méně kecat na pastvě s negramotnými dětmi. Tento naprosto zjevný proces jsem si dovolil shrnout jako „fyzikální zákony“. Možná nepřesně – takže tady je vysvětlení.

 6. aleš

  @Jan Borovička

  Myslím, že je mi jasné, jak to myslíte. Mám jen otázku na fyzickou podstatu identity. Pochopil-li jsem vás správně, považujete každé rozhodnutí člověka za projev jeho fyzické podstaty, která je určována vlastnostmi hmoty.

  Pokud bych vaši tezi o fyzikální podstatě identity a vědomí považoval za pravdivou, a zároveň chtěl být v myšlení konzistentní, velmi pravděpodobně by mé jednání odpovídalo jednání psychopata. Psychopaté nejsou schopni sebereflexe. Sebereflexe je předpokladem odpovědnosti. Pojem odpovědnosti vychází z možnosti variant minulosti ovlivnitelnými výhradně rozhodnutím člověka – např. „udělal jsem něco, co jsem nemusel udělat = mohl neudělat“.
  Jenže přesvědčení o tom, že jsem něco nemusel udělat plně vyhovuje vašim kritériím zahrnujícím nadbytečné hypotézy a porušení současného poznání fyzikální podstaty.

  Nevím, jestli jsem se jasně vyjádřil, ale zajímal by mne váš pohled na:
  1. možnost existence variant minulosti (události nemusely nastat tak, jak nastaly)
  2. zda svá rozhodnutí přijímáte za vlastní (věříte v možnost alternativy), anebo je berete jako výsledek fyzické podstaty hmoty (tzn. to, že existuje možnost alternativy rozhodnutí závislé na vlastním rozhodnutí je iluze)

  Uznávám možnost, že jsem něco nemusel nepochopit správně. V tom případě budu rád, když vysvětlíte vaše postoje k daným věcem.

 7. toli

  @HRANIČÁŘ
  Ty debílci neví o čem mluví.Nikdo si svou sexuální orientaci nevybírá.Je absurdní myslet si že teplouš je teploušem proto že se mu líbí být celý život ostrakizován anebo upozaďován.
  Vyspělý liberální svět jen ctí hodnoty a potřeby všech lidí.Pokud někdo cítí potřebu někoho šikanovat či někomu nařizovat jak má žít tak nechť se odstěhuje do Božího království 🙂

 8. Jan Borovička Post author

  Nejprve vysvětlím, proč jsem ten příklad uváděl. Teisté jako Jiří Grygar nebo Tomáš Halík se často vymezují vůči „ufologům“ a možnosti návštěv Země mimozemšťany, takové lidi vlastně zesměšňují. Na druhou stranu je nechává klidnými zjevení mrtvoly. Já tvrdím, že je racionální spíše připustit návštěvu mimozemšťanů než zázračné zjevení mrtvoly á la Fátima.

  Teď k Vašemu textu a dotazům, které už ale míří jinam, než byl smysl mého příspěvku – a také do oblasti, kde se pohybuji velmi nejistě 🙂 De facto narážíte na můj materialistický výklad světa (duše/vědomí je produkt hmoty) a ptáte se problém svobodné vůle/determinismu. Před časem byl v diskusi v Českém rozhlase náš předseda Tomek, který tam diskutoval s katolickým aktivistou Semínem. Narazili právě na tento problém. Podle Semína jsou materialisté deterministé, protože jsou (metaforicky) otroky hmoty a jejich rozhodnutí jsou předem dána, tj. neexistuje morálka. Na rozdíl od jejich výkladu světa mají podle Semína katolíci morálku, protože člověk má „svobodnou vůli“ se rozhodovat. Já jsem výše popisoval, že zánik vědomí/duše je závislý na zániku těla. Nyní se ale dostáváme k tomu, jak vědomí/duše funguje. A to je něco, co nevíme: nevíme, jak to vzniká, ani jak to interaguje. Já na to nemám vyhraněný názor.

  Považuji za pravděpodobné, že za naše základní nastavení vědomí/duše je odpovědné naše fyzické nastavení. Jsou tady ale ještě vlivy prostředí – jsou také determinovány? Zdá se totiž, že sama hmota se chová nepředvídatelně. Když budu mít izotop cesia 137, je jisté, že se přemění na izotop barya 137 – jenom nevíme, kdy se tak stane, a to do deterministického vidění světa vnáší poměrně velký problém. Když jsem poslouchal debatu se Semínem, uvědomil jsem si jednu věc (a jistě ne jako první člověk na světě):

  1/ narodí se dítě A a dostane od Boha svobodnou vůli
  2/ narodí se dítě B a dostane od Boha úplně stejnou svobodnou vůli

  Jak je možné, že se ve stejné situaci rozhodne dítě A jinak než dítě B, když se rozhodují na základě něčeho, co je v principu úplně stejné? Laik by řekl, že je to jasné, že záleží třeba na výchově. To je ale něco, co nelze ovlivnit, tj. svobodná vůle je ta tam. Zatím jsem nezjistil, jak to filosofové interpretují. Budu vděčný za komentář 😉

 9. Bílá velryba

  O ženském mozku psal Ateistický laik. Já dával odkaz na zzenštilý vzhled a některé části mozku. Ne ženský mozek, ale ženštější mozek v některých úsecích. A v průměru. I ten program na vzhled byl úspěšný na 91%, tedy 9% ne. Ten program jsem nevymyslel já. Ale studenti myslím na Standfordově univerzitě, jestli si dobře pamatuji.

  Ale řešit to já nechci, kdo to sem zatáhl to téma?

  Mam rád rock, ale i vážnou hudbu, ale spíš Wagnera nebo něco co má spád!

  Aleš: Jak se může podle tebe „nehmotná“ duše objevit jako hologram v prostoru a čase? Hologram je také hmotný přece. Jak to, že nehmotná duše má po smrti najednou hmotné tělo které zabírá prostor a čas? 🙂

  Fátima se dá vysvětlit bludama nebo kolektivní hysterií a falešnými vzpomínkami.

  Hezký den všem. 🙂

 10. Bílá velryba

  Ještě chci dodat, že Fátima taky může být samozřejmě věcí lži, nejen sebeklamu, ale i klamu. Nebo aspoň z části.

  Jinak trochu mimo teď jen pro Aleše: Bible ani nepíše o nějakých duších obyčejných lidí, ale o tom, že u posledního soudu se obnoví těla, oslavená těla. O duších, natož nehmotných, které jdou někam hned po smrti, tam nic není. Takže zážitky NDE (ve skutečnosti asi chemické reakce v mozku) jdou proti Bibli tak trochu, ne?

  Opravdu nechápu, jak nehmotné duše mohou zabírat prostoročas, tedy jsou hmotné. Pro mě je to paradox.

  Nemožnost volby nevylučuje lítost. Lítost mají nejspíš i zvířata, některá. Jako psi. Už jsme to probírali.

  Zatím. 🙂

 11. Hraničář

  Jan Borovička Post author
  13.01. 2018
  Nejprve vysvětlím, proč jsem ten příklad uváděl. Teisté jako Jiří Grygar nebo Tomáš Halík se často vymezují vůči „ufologům“ a možnosti návštěv Země mimozemšťany, takové lidi vlastně zesměšňují. Na druhou stranu je nechává klidnými zjevení mrtvoly. ……………………

  Zajímavé je u toho Grygara, jak „vědecky“ vysvětluje „betlémskou hvězdu“.

  No a zjevená P. Marie a jiní svatí „samozřejmě“ nejsou mrtvoly.

 12. Hraničář

  Jan Borovička
  13.01. 2018
  1/ narodí se dítě A a dostane od Boha svobodnou vůli
  2/ narodí se dítě B a dostane od Boha úplně stejnou svobodnou vůli

  Jak je možné, že se ve stejné situaci rozhodne dítě A jinak než dítě B, když se rozhodují na základě něčeho, co je v principu úplně stejné? Laik by řekl, že je to jasné, že záleží třeba na výchově. To je ale něco, co nelze ovlivnit, tj. svobodná vůle je ta tam. Zatím jsem nezjistil, jak to filosofové interpretují. ………………………

  To je podobný, nebo stejný(?) problém, jaký řešili už odpůrci astrologie: Narodí se lidé ve stejném znamení a přesto má každý jiný osud! Jak je to možné?

 13. Hraničář

  Bílá velryba
  13.01. 2018
  Fátima se dá vysvětlit bludama nebo kolektivní hysterií a falešnými vzpomínkami. …………….

  Právě u Fátimy je jeden zásadní problém. Nebo několik. Bohužel, při tom „zázraku“ všichni přítomní fotografové fotili ty lidi a existuje jen jeden, ne příliš dobrý, snímek toto jevu. Z něho (snad) vyplývá, že na obloze byla dvě svítící tělesa – takže ne Slunce se pohybovalo a svítilo barvami. Ale co to bylo?
  Jiný problém, o kterém svědci mluví, je to, že během toho „zázraku“ oděvy přítomných, i bláto okolo (celé dopoledne pršelo), během tedy asi 20 min., vyschly. Aniž by někdo svědčil, že by cítil nějaké horko.

 14. Bílá velryba

  Sorry, ale snímky se v té době už falšovaly a zcela běžně. Celé 19.st je plné falešných snímků duchů. Spiritisté to dělali běžně. Buď zfalšovaná přímo fotka, nebo to na té fotce. Plus různé možné astronomické či atmosférické jevy. Zbytek už dodá sebeklam, klidně kolektivní. To je pravděpodobnější vysvětlení. Ufo samozřejmě zcela neodmítám (ostatně zcela neodmítám ani boha, ale považuji ho za méně pravděpodobného), ale moc se nám tedy nepředstavili…

  Takže… čus 🙂

 15. Bílá velryba

  Ještě jeden dodatek k Alešovi: když mají svobodnou vůli už děti, proč děti bez výchovy, tzv. vlčí děti, žijí jak zvířata a už se po jisté době nikdy nenaučí být normálními lidmi? Že by neměly najednou tu svobodu bez výchovy?

  A naopak mentálně postižený který je vychovávaný jako panský synek nikdy panským synkem nebude…

  Lítost je holt evoluční jev jako ostatní emoce a nezávisí na svobodě. Může ho mít i zvíře a může ho mít i dítě i mentálně postižený. Může ho mít i člověk, který má pouze iluzi svobody a tu může mít i ten, kdo svobodu skutečnou nemá.

  Geny a výchova. Nic víc (nejspíš). Kvantová dekoherence zřejmě brání aby „náhoda“ působila na úrovni molekul nebo synapsí mozku, hlavně „náhoda“, pokud jsou kvantové jevy vážně náhodné, není svoboda. Náhoda ani kauzalita není to samé co svoboda. A jejich spojení také ne. Ahoj 🙂

 16. mulit

  Samozřejmě, že pobožní falšují. Viděl jsem to u letničních. http://www.achavirov.cz/?p=637

  Ten chlap (pastor sboru AC Oldřichovice Třinec) kecá. Znám ho osobně. A vím, že zase musel chodit na chemo. Kdoví, zda ještě žije. Všechna ta tzv. svědectví jsou vylhaná. Halušky, fabulace, přání otcem myšlenky.

 17. Bílá velryba

  Jeden věřící mi pak dokonce tvrdil, že svobodné a inteligentní jsou už atomy, pokud by inteligentní byly už atomy, proč by existovali menálně postižení lidé? Kdyby byl chytrej už atom, poškození mozku by se nijak neprojevilo, protože to atomy nezasáhne. Ale ono se projevuje…

  No nic, jdu do hospody na oběd a sledovat výsledky voleb. Mobil mam vybitej, tak zdar!

 18. Jaroslav Štejfa

  K Janu Borovičkovi – autorovi textu:
  Pokud jste sledoval moji polemiku s alešem v článku „Morálka z evoluce – co to znamená“, možná jste postřehl jakousi marnost zapřádat s tímto člověkem diskusi na téma morálka, svobodná vůle či odpovědnost. Pokud ne, nechci abyste se prodíral houštinou třinácti stovek příspěvků a sledoval způsob jeho myšlení. Jenom varuji před snahou se s ním na něčem shodnout, nebo mu něco vysvětlit. Jeho názory jsou pevné jako skála a jeho cílem je vyhrát. Strategii má jednoduchou. Veškeré argumenty vámi předložené vyhodnotí tak, že ty které nemá šanci (protože jsou pravidelně v souladu se skutečností) popřít vynechá (sice je dost inteligentní ale rád to zastírá) a opře se do jakéhokoliv momentu, kde podle něho máte slabinu – což může být třeba pouhé konstatování, že něco nevíte, nebo je něco nejasné. Jeho výhra spočívá ve čerpání vaší trpělivosti, prostě v jeden moment už nebudete mít sílu neustále opakovat stále rostoucí objem stejných argumentů, které stejně ignoruje. To dobře vystihl jeden z diskutujících, opakujíce stále otázky, které odmítá odpovědět. Ovšem byl prohlášen za tapetáře. Pokud toto varování nevyslyšíte, s chutí si vaši polemiku budu číst bez břemena zbytečné práce.
  Jaroslav Štejfa

 19. Petr Tomek

  Problém se „svobodnou vůlí“ je ten, že je to prostě problém. Definice svobodné vůle ji zpravidla popisují jako možnost rozhodnout se jakkoli bez ohledu na vnější vlivy. V prvné řadě nevěřím, že se skutečně dá rozhodnut bez ohledu na okolní prostředí, historii, vlastní fyzický stav… atd.
  Hlavní problém ale je že jde o to, jak definovat nepředvídatelnost. Nepředvídatelnost ale rozhodně není totéž co rozhodování a zjevně se poněkud nepředvídatelně dokáží chovat i nejmenší hmotné částice. Předvídatelnost je tedy v hmotném světě daná spíše statistikou. Jedna subatomární částice se pevnou překážkou prostě protuneluje s mnohem vyšší pravděpodobností než atomová ponorka.
  Otázka je, jestli z toho něco plyne pro naše rozhodování, určitě z toho ale něco plyne pro celý náš vesmír – tedy to že je deterministický jen do určité míry. Pak je ovšem dedukce ala „vše je dáno“ určitě zcestná.

 20. Jelena Lenka Příplatová

  Díky za super článek 🙂

 21. Čestmír Berka

  Fatima a vůbec Mariánský kult není přeci problém jen pro ateisty!!! Pro jinověrce- židy, muslimy, mormony 😀 a tisíce jiných věr a pověr je možná ještě větším problémem- dokonce i pro mnohé křesťany. Je asi tak věrohodná, jako zjevení v Medžugorii nebo Lurdy…
  Je to specificky KATOLICKÝ fenomén.

 22. aleš

  @Jan Borovička

  Problém možnosti volby z hlediska materialismu vidím v něčem jiném, než v tom, že by musel platit determinismus (kde budoucnost je předem určena). Vezměme možnost existence nedeterministické nahodilosti, zde budoucnost není přesně dána – je zde určitá míra determinismu, dále míra nahodilosti.

  Z hlediska odpovědnosti uvažujeme o možnosti daný čin spáchat i o možnosti daný čin nespáchat. Můžeme tedy někomu klást za vinu, že něco udělal zlého. Kdyby však tato možnost vznikala z námi uvažované nedeterministické nahodilosti, nikdy bychom neměli důvod daného člověka za nic zlého obvinit.
  Mohli bychom říci – ano, existovala v danou chvíli možnost, aby daný člověk nevraždil, ale důvodem vraždy je výsledek nahodilosti, který nastal.

  Jak tedy v tomto případě přijmout v materialistickém pohledu existenci odpovědnosti, když by sice možnost nespáchat daný zlý čin existovala, ale čin bych spáchal z důvodu nedeterministické nahodilosti? Proč bych měl mít pocit viny za výsledek nahodilosti? Zase jsme u té psychopatie.

  Hmota je redukovatelná a vědomí by mělo být dle materialismu tvořeno fyzickou podstatou.
  Pokud by měl materialismus pravdu, pak odpovědnost je nesmysl. U materialismu a odpovědnosti je vzájemný konflikt v záměně příčiny a důsledku.

  Materialismus: stav hmoty => výsledná vůle
  Odpovědnost: vůle (v rámci stavu hmoty) => výsledný stav hmoty (čin spáchaný či nespáchaný)

  1/ narodí se dítě A a dostane od Boha svobodnou vůli
  2/ narodí se dítě B a dostane od Boha úplně stejnou svobodnou vůli
  Jak je možné, že se ve stejné situaci rozhodne dítě A jinak než dítě B, když se rozhodují na základě něčeho, co je v principu úplně stejné? Laik by řekl, že je to jasné, že záleží třeba na výchově. To je ale něco, co nelze ovlivnit, tj. svobodná vůle je ta tam. Zatím jsem nezjistil, jak to filosofové interpretují. Budu vděčný za komentář

  Viděl bych to tak, že samotná svobodná vůle formuje naši duši a stav duše vymezuje oblast vůle, ve které máme svobodu.

  Pro odpovědnost je zásadní to, že zdroj vůle nemůže být nějakým způsobem redukovatelný – v takovémto případě bychom mohli hovořit o „přenesení odpovědnosti“ na části, z níž je zdroj složen. A toto se z hlediska materialismu děje – můžeme vědomí „rozložit“ na části, které samy o sobě nejsou schopny obsáhnout vědomí a považovat náš vlastní čin jako výsledek souhry vzájemně propojených, přitom však nevědomých částí.

  Když znovu zmíním vaše kritéria vyšší pravděpodobnosti existence jevu:
  v principu neodporuje fyzikálním zákonům, nevyžaduje nadbytečné/nadpřirozené hypotézy, a je tedy pravděpodobnější.

  Znovu si kladu otázku, zda člověk může být myšlenkově konzistentním materialistou a nestát se přitom psychopatem.

 23. mulit

  Že se Panna Maria nezjevila protestantům, aby je přesvědčila, že se protestanti mýlí a katolíci mají pravdu. Panna Maria se zatvrzele zjevuje jen katolíkům. 😀 A naopak Ježíš varující před Marií a svatými se zjevuje zase jen protestantům.

 24. Hraničář

  mulit
  14.01. 2018

  Že se Panna Maria nezjevila protestantům, aby je přesvědčila, že se protestanti mýlí a katolíci mají pravdu. Panna Maria se zatvrzele zjevuje jen katolíkům. A naopak Ježíš varující před Marií a svatými se zjevuje zase jen protestantům…………………….

  A nebo také muslimům, kteří ji uctívají jako matku proroka.

 25. Ateistický laik

  aleš: Pro odpovědnost je zásadní to, že zdroj vůle nemůže být nějakým způsobem redukovatelný – v takovémto případě bychom mohli hovořit o „přenesení odpovědnosti“ na části, z níž je zdroj složen.
  Uvědomujete si, že „odpovědnost“ a vše co se pod tím chápe, si vymysleli lidi (hmota) na jiné lidi (hmota)?
  Takže vaše přenositelnost končí na vědomí tvořící ego člověka. A lidi (hmota) určili, že člověk (zdravý) je odpovědný (má možnost rozhodnout) za své činy.
  A toto se z hlediska materialismu děje – můžeme vědomí „rozložit“ na části, které samy o sobě nejsou schopny obsáhnout vědomí a považovat náš vlastní čin jako výsledek souhry vzájemně propojených, přitom však nevědomých částí.
  No a? Tak se to děje, vám to nějak do hlavy neleze. 🙂 Mě to vůbec nevadí, já o tom, že mé činy jsou „jako výsledek souhry vzájemně propojených, přitom však nevědomých částí“ přo rozhodování neuvědomuju. A když se rozhodujete vy, tak na to taky nehraju, i když jste jen oživlá hmota. 🙂

 26. Sind

  FILIP Tvrdý: Nesnáze introspekce
  Svoboda rozhodování a morální jednání z pohledu filozofie avědy
  polemos 2015 260 Kč

 27. ateista

  @aleš
  „Problém možnosti volby z hlediska materialismu vidím v něčem jiném, než v tom, že by musel platit determinismus“

  Zase ty Vaše konstrukce. Máte komentovat skutečnost, že se třem nevzdělaným pasáčkům zjevil duch dávno zemřelé staré židovské ženy, která ve své době neměla ani cenu dobytka. A další zjevení této ženy po celém světě. Tak se věnujte námětu k diskusi.

 28. Sind

  Vidím, že nyní se uvedená kniha dá koupit levněji.
  Není tolik užitelné zde pořád dokola (či jako na Mobiově spirále) lidově mudrovati, jsou-li na dané téma již mnohé odborné knihy dokonce i v češtině a předpokládám, že budou i ve slovenštině – o angličtině nemluvě. Raději bych přivítal rozvahy, co, jak, kde a kdy by se dalo dělat. Vždyť jedna z největších absurdit (v domově Franze Kafky) je, že v zemi s největší ateistickou většinou obyvatelstva v Evropě, nemají tito nikde žádné zastání – naopak tato skutečnost je pobožnými neustále zpochybňována (Halík, Grygar ap.) a prezidentští kandidáti „uklidňují/urážejí“ lid prohlášeními, že věří alespoň v něco, co nás přesahuje(!?).
  Je veliká škoda (hlavně pro aktéry zdejšího webu), že filozof Filip Tvrdý ponechává svůj blog Massive Error již čtvrtý rok bez dalšího pokračování, zatímco jinde blbost vesele raší…..

 29. ateista

  @Sind
  Pravdu díte. Chtělo by to získávat nějaké vlivné nebo známé osobnosti. Dal jsem hlas Drahošovi, přestože mne štve, že je panbíčkář. Televize neopoměla zařadit reportáž z předvolební kampaně, při které promlouvá ke svým voličům v kostele. Je to fakt již děs.

 30. A.S. Pergill

  @toli v Norsku provádějí neomarxisté dosti manipulativní školní aktivity, při nichž si děti mohou „svobodně vybrat pohlaví“ a snad i sexuální orientaci.

 31. aleš

  @ateista

  Máte komentovat skutečnost, že se třem nevzdělaným pasáčkům zjevil duch dávno zemřelé staré židovské ženy, která ve své době neměla ani cenu dobytka. A další zjevení této ženy po celém světě. Tak se věnujte námětu k diskusi.

  Já to za skutečnost nepokládám. Komentuji zdůvodnění, proč se duch neměl nezjevit – je špatně.

 32. ateista

  @aleš
  Používáte krkolomné obraty. Obrat neměl nezjevit lze česky napsat jednodušeji. Ateisté popírají, že by se mohlo zjevit něco z dávno zemřelé konkrétní osoby, zejména nějak svázané s náboženstvím. Vy k tomu říkáte co?

 33. Kamil Václav Láskorád Sluníčkovský

  Pane Aleši, proč správně píšete, že vzdělaní volí více Drahoše, ale už si nevšímáte, že mezi vzdělanými je více ateistů?

  „A survey based on a self-selected sample of biological and physical scientists of the National Academy of Sciences in the United States found that 7% believed in the existence of God, 72.2% did not, and 20.8% were agnostic or had doubts.“

  https://en.wikipedia.org/wiki/Demographics_of_atheism

  U nás je to ale prý naopak. Možná berou v potaz více humanitních oborů než přírodovědných.

 34. Jaroslav Štejfa

  K tolimu:
  Možná by se president Drahoš zasadil o postavení mariánského sloupu, i když nevím, kde pro to berete argumenty. to by jistě byla rána.
  President Zeman však slíbil, že poskytne Babišovi zatím neomezený čas na vládnutí bez důvěry, tedy se můžeme dočkat, jak třeba budou umakány zákony typu přímé volby starostů, omezení pravomoci zastupitelstev, praktické znehybnění parlamentu do komatu atd.
  Upřednostňovat pomníkovou katastrofu mi připadá jako ztráta soudnosti.
  Jaroslav Štejfa

 35. Kamil Václav Láskorád Sluníčkovský

  Zemanovi to může hodit jen nevzdělaný mužik. Kultivovaný člověk, který studuje, už někde byl, poznal svět, to musí hodit člověku, který bude lidi spojovat a nebude budit nenávist. Muslimové jsou stejní jako my. Nenávist není řešení.

 36. Kamil Václav Láskorád Sluníčkovský

  Pane Pergille, proč vám vadí, že si může člověk vybrat pohlaví? Jste biofašista? Proč vám vadí neomarxismus? Četl jste třeba Adorna? Znáte autoritářskou osobnost? Vy určitě nemáte vysokou školu, určitě volíte Zemana a nemáte rád muslimy a katolíky. Ale tahle země je tu pro všechny. Pro všechny kromě fašistů.

 37. toli

  @Jaroslav Štejfa
  President Zeman však slíbil, že poskytne Babišovi zatím neomezený čas na vládnutí bez důvěry, tedy se můžeme dočkat, jak třeba budou umakány zákony typu přímé volby starostů, omezení pravomoci zastupitelstev, praktické znehybnění parlamentu do komatu atd.

  To je špatná zkreslená interpretace Ovarových slov.Neomezenost Babišova vládnutí končí vyslovením nedůvěry parlamentem.A při poslední návštěvě Zemana v parlamentu již před kamerami Babišovi řekl že pro druhý pokus po něm bude chtít 101 hlasů poslanců.

 38. toli

  Ovar (Zeman) taky není žádné terno,ale je velká šance že nedokončí mandát.Z mého pohledu je v každém případě vhodnější než Drahoš.

 39. Kamil Václav Láskorád Sluníčkovský

  Tato země je i katolíků, nejen ateistů. I oni či muslimové mají právo prosazovat své zákony a svou politiku, byť se to někomu nemusí líbit. Nakonec nám pomůže vzdělání, to překoná a obrousí hrany a budeme se mít všichni rádi. Pochopíme vzájemně svou kulturu a své předsudky a naučíme se spolu žít v míru a souznění.

 40. toli

  A tandem Zeman-Babiš je zcela účelový a krátkodobý.Za 14 dnů již nebude Zeman Babiše tak jako tak potřebovat.

 41. ateista

  @Kamil Václav Láskorád Sluníčkovský
  „Muslimové jsou stejní jako my. Nenávist není řešení.“

  Kdyby to byla pravda, bylo by to fajn. Jenže zkušenosti ze zemí, kde se rychle mění poměr původního obyvatelstva a přistěhovalců říkají, že muslimové představují velké nebezpečí. A je potřeba si uvědomit, že již nikdo a nikdy je z těch zemí, kde se usídlí, nedostane. Nechtějte se na vlastní kůži přesvědčit, že se mýlíte. I to je věc, která mně na Drahošovi vadí. Byl bych rád, kdyby to byla jen volební rétorika. A je nesprávné obezřetnost označovat jako nenávist.

 42. toli

  Tato země je i katolíků, nejen ateistů. I oni či muslimové mají právo prosazovat své zákony a svou politiku, byť se to někomu nemusí líbit. Nakonec nám pomůže vzdělání, to překoná a obrousí hrany a budeme se mít všichni rádi.

  Naivita,vy pánbíčkáři máte položit život za Krista,tak už se chystej 🙂

 43. Kamil Václav Láskorád Sluníčkovský

  Já jsem neomarxista a spíše ateista. Samozřemě na něco mezi nebem a zemí věřím, ale na nic konkrétního. Skutečného ateistu neznám. Rozhodně ale budu vždy prosazovat rozmanistost a různost a budu se rvát za práva menšin, všetně katolíků, pokud by je chtěl někdo utlačovat.

 44. ateista

  @Kamil Václav Láskorád Sluníčkovský
  „Tato země je i katolíků, nejen ateistů. I oni či muslimové mají právo prosazovat své zákony a svou politiku, byť se to někomu nemusí líbit. Nakonec nám pomůže vzdělání, to překoná a obrousí hrany a budeme se mít všichni rádi. Pochopíme vzájemně svou kulturu a své předsudky a naučíme se spolu žít v míru a souznění.“

  Vy snad žijete na jiné planetě nebo nemáte informace ze žádného média.

 45. aleš

  @Kamil Václav Láskorád Sluníčkovský

  To jste zmínil USA, tam to tak je, že ateističtí vědci výrazně převažují nad věřícími.

  Jsou země, kde je tomu naopak…

  … mezi „normálními“ lidmi v Hong Kongu je 55 % ateistů a ve vědecké komunitě jen 26 %.
  … Hong Kong se svými 39 procenty věřících vědců. Přitom v celé populaci se toto číslo pohybuje okolo 20 procent.

  http://www.osel.cz/8575-prvni-celosvetovy-pruzkum-nabozenstvi-a-vedy-ne-vsichni-vedci-jsou-ateiste.html

 46. Kamil Václav Láskorád Sluníčkovský

  Pane Aleši, četl jsem zdejší debaty, tedy ty poslední a prý i většina filozofů jsou ateisté, v celém světě. Například v 60.letech vládl na univerzitách Západu marxismus. Naprosto převažoval, proto ty protesty z 68.roku. Pravdu má tedy marxismus a neomarxismus. Tedy většina vzdělaných na svobodném Západě. A my neomarxisté se katolíků nebojíme, chceme s nimi spolupracovat. I s muslimy a jinými. A proto budu volit pana Drahoše.

 47. aleš

  @Kamil Václav Láskorád Sluníčkovský

  V USA jsou věřící vědci perzekuováni.

  Např. zde se píše, jak věřící vědec musel o povolení ke geologickému průzkumu žádat soud, soud mu dal zapravdu, že mu bylo odepřeno právo na základě jeho vyznání:

  The lawsuit alleges that the park expressly discriminated against Snelling because of his creationist beliefs and by doing so violated Snelling’s constitutional rights and the Religious Freedom Restoration Act.
  http://www.sciencemag.org/news/2017/06/update-creationist-geologist-wins-permit-collect-rocks-grand-canyon-after-lawsuit

  Nedivím se, že v takovém prostředí se věřícím vědcům nedobře pracuje.

 48. Kamil Václav Láskorád Sluníčkovský

  God: theism or atheism?
  Accept or lean toward: atheism 678 / 931 (72.8%)
  Accept or lean toward: theism 136 / 931 (14.6%)
  Other 117 / 931 (12.6%)

  https://philpapers.org/surveys/results.pl

  Toto je statistika z celého světa u filozofů.

  Jinak si nemyslím, že by v USA byli vědci utlačováni více než v Číně, kterou si uvedl, Čína je dávno kapitalistickou diktaturou, nemá s Marxem co dělat. 🙂

 49. Kamil Václav Láskorád Sluníčkovský

  Aha, tak teď vidím, že tu jsou i ateisté, kteří nevěří na boha vůbec, na žádného. Omlouvám se. I tak se můžeme mít všichni rádi a tolerovat se.

 50. mulit

  Můj největší důvod, proč volím Zemana, že je proti inkluzi. Dokonce při svém projevu v parlamentu minulý týden, když se hlasovalo o důvěře vládě, to speciálně zmínil a znovu se přimlouval za to, aby inkluze byla zrušena nebo omezena. Pro mě to je nejzásadnější věc. Zasahuje mi to do života zatím nejsilněji ze všeho, co EU vymyslela, a co naši slabí politici jako Sobotka přijali. Drahoš proti inkluzi nic nemá. Ten podepíše všecko, co mu z Bruselu nadiktují.

  Ti, co mi vždycky nejvíce vadili, byli lidi- sračky. Sračka říkám člověku, který na všechno kývne, jen aby byl u koryta. A to je přesně Drahoš. Guma. Prázdný kontejner na hlasy od lidí, kteří nenávidí Zemana z osobních důvodů, nebo že je indoktrinovala média.

  Strčte si tu zkurvenou Evropskou Unii do řiti. Mě ničí, sabotuje moji práci. Inkluze je další z výmyslů EU. A naši politici se tomu svinstvu jako je inkluze, multikulturalismus, islamizace buď budou bránit nebo se tomu podřídí. Drahoš je sračka, která se podřídí. Zeman je naopak skála, která vzdoruje.

 51. Kamil Václav Láskorád Sluníčkovský

  To co napsal pan mulit není hodno inteligentní bytosti.My se musíme naučit se mezi sebou tolerovat. Obrušovat hrany. Udělat ČR rozmanitější, jako je Francie či Británie. Přijmout někoho z jiných kulturních okruhů a ve velkém. Naučit se tolerance. Ne se uzavírat.Jsem například pro plná práva homosexuálů, ale pokud si to křesťané nepřejí, případně muslimové, nejde jít proti nim. Jde jim jen vysvětlovat argumenty, dokud to neuznají.
  Nechápu také, proč pan Borovička zesměšňuje symboly víry!!! Vadí vám tolik, že vaše věda není všemocná a že je plno neznámých věcí, které neznáme? Vadí vám, že se mohl někomu zjevit duch? Vůbec si myslím, že by se věřící měli učit podle svých nauk a ateisté podle svých. Někdo evoluci, někdo kreaci. Ať je svoboda a rozmanitost! Věda není žádný rozhodčí, je to jen jedna z metod výzkumu. Nejsem scientofašista!!

 52. aleš

  @mulit

  Mulite, zvládneš to, pokud vyhraje Drahoš? Budeš respektovat, pokud většina bude mít odlišný názor na Zemana, než ty, a proto ho nezvolí?

  Na vítězství Zemana to nevypadá. Ti, kteří ho podporovali, od něj dávají ruce pryč. Naopak Drahoš byl velmi úspěšný v čele Akademie věd a má širokou podporu.

 53. Kamil Václav Láskorád Sluníčkovský

  Jako ateista, který ale v něco víc přece jen věří, chci slušného katolíka na Hradě! I kdyby měl trochu konzervativní názory na gaye nebo lesby. Stále lepší než fašista Zeman! Xenofobie a nenávist není řešení!

 54. mulit

  Pokračování mého příspěvku:

  A inkluze a islamizace a multikulturalismus jsou spojené nádoby a je to součástí ideologie EU, jak rozvrátit školství národních států. Začalo to inkluzí – musím mít ve třídě dva retardy, kteří nic nedělají, vykřikují, leží na zemi, nebo chodí po třídě. Jeden si lije lepidlo do vlasů v hodině. Nemohu učit. Když přijmou kvóty na uprchlíky, budu mít kromě dvou retardů ve třídě dva černé. Paráda. Dva černí a dva retardi. Můžete rovnou zavřít naše školy. To, co se tu od dob Komenského budovalo, všechna usilovná práce gerenací učitelů půjde do kanálu. Přestane se učit, bude se jen hlídat. Uděláme rámy na kov při vchodu do školy jako mají v Americe.

  Kurva – to jsem ale v roce 1989 nechtěl! Necinkal jsem klíči, aby tady přišel Brooklyn. Chtěl jsem jenom, aby komunisti neměli moc, aby byla demokracie, svoboda, pluralita. Kam se to zvrhlo?

 55. Kamil Václav Láskorád Sluníčkovský

  Pluralita bude, až zde bude žít aspoň 300 000 muslimů. Až budeme pestřejší společností! Kamkoliv jsem jel, bylo vždy víc různosti než u nás. U nás jen Češi, nuda, šeď. Ve Švédsku vyjdete z bytu ven a můžete být ihned v Asii či Africe. Stačí pár kroků. Ty vůně a ty barvy, krásné! Pestré! Dobře, jsou tam i nějaké ty problémy se začleněním občas, ale to i Švédové se musí chtít začlenit trochu. Nejen migranti. Všichni musí chtít budovat jeden stát, společný, pro všechny!

 56. toli

  Kamil Václav Láskorád Sluníčkovský je náš multinick,jen si dělá prdel.

 57. Kamil Václav Láskorád Sluníčkovský

  Pane toli, jak můžete takto strašně lhát? Nikdy bych si nepořídil více nicků, jsem volič Drahoše, ne Zemana! Jsem slušný člověk! Doufám, že pro svá tvrzení máte důkazy!

  Až to tu bude více pestré, zase přijdu. Zdá se mi, že jen fanaticky věříte na ateismus a nedělá vám to dobře. Dobře na duši. Na mé argumenty útočte, ne na osobu. To umí každý. Hlavně tupí a nevzdělaní zemanovci to umí! Nenechám se tu urážet. Urážky totiž nejsou řešením, jedině vzájemná tolernace, láska a porozumění mohou něco vyřešit. Sbohem.

 58. ateista

  @Kamil Václav Láskorád Sluníčkovský
  „Pluralita bude, až zde bude žít aspoň 300 000 muslimů. Až budeme pestřejší společností!“
  Přejete si aby do Ústavy bylo zakotveno právo šaríja? Přejete si, aby všechny naše zvyklosti byly nahrazen muslimskými? Jste krátkozraký. Podle stylu psaní jste starší člověk, takže tu možná již dlouho nebudete. Ale budou tu naši vnuci a pravnuci. A na ně musíme myslet.
  Již jste přijal do svého obydlí muslimskou rodinu? A podřídili se Vám? Nebo jste se podřídil Vy jim? A proč jste to udělal?

 59. anetalinda

  Kamil Václav Láskorád Sluníčkovský se tu dobře baví. Vypadá to, že se inspiroval u „Já jsem velmi pro humor…“ 🙂 🙂 🙂

 60. ateista

  @anetalinda
  A teď si představte, že místa, na kterých se rozhoduje, obsadí lidé podobného ražení. Jako např. „kulturista“ panbíčkář Hermann.

 61. Sind

  Nejlepší je nereagovat, je to jenom flamer – nechat vyvanout.

 62. Jaroslav Štejfa

  Ke Kamilu V. L. S.
  Vezmu tato slova vážně, nikoliv jako součást ironie.
  Skutečně mi vadí, že věda není mocnější, zejména politicky. Že není všemocná, je fakt natolik zřetelný, že je nesmysl si myslet opak. V mě známém světě nenacházím všemocné nic. Že je plno věcí neznámých, je motorem života lidí, protože jsme zvědaví – na rozdíl od žížal (si myslím já). Že se někomu zjevují duchové je do té doby srandovní nebo dobrodružné (rozhodně to však k dobrým věcem nevede), dokud na základě toho oni postižení (nebo obdaření) se nepovažují za povolané ty ostatní přinutit, aby je brali vážně, a neusilují o moc. To mi pak vadí silně. Já si také myslím, že by bylo dobré, aby každý dospělý člověk věřil svým naukám, ba se v nich vzdělával. To je sekulární. Ale co děti? Ti se rodí jako katolíci, buddhisté či ateisté nebo komunisté? Já myslím, že nikoliv. Takže bych považoval za správné, aby se každému dítěti dostala nabídka možných nauk, porovná, které si vybere v dospělosti pro řízení svého života, objektivně. Tzn., aby byl vzděláván v kritickém myšlení. Stačí se však podívat na ty dvě děti a je jasné, že Franciskovi a Jacintě Martoových se sice dostalo svatořečení ale to je úplně něco jiného, než bych za nutné považoval. To totiž je rozmanitost toho druhu – já poskakujíc kolem vás vám zlámu obě nohy a pak se budeme radovat, jak jsme rozmanití. Ať je svoboda a rozmanitost! Věda není žádný rozhodčí, je to jen jedna z metod výzkumu.
  Jaroslav Štejfa

 63. Kamil Václav Láskorád Sluníčkovský

  Pane Štejfo, věda vždy byla, je a bude hlavně útlakem žen ze strany arogantních mužů. Je to potlačení ženského principu intuice a emocionální vyzrálosti ve prospěch suchopárného rozumářství, které nerespektuje přirozené hranice mezi pohlavími. Netvrdím, že pohlaví jsou jen dvě. Netvrdím, že jsou to vrozené principy, jsou společenské, přesto vznikly za nějakým účelem. Vědecký způsob je falický, agresivní, utlačující. Intuice, jóga, meditace, astrologie, náboženské vize, jsou odlišný, komplementární a neagresivní způsob poznávání okolního světa. Zatímco věda dekonstruuje, intuice konstruuje. Věda vyděluje, ženský princip jakoby objímá, hladí, vidí věci v celku. Věda je vidí v částech a tak nikdy nemůže dojít pravdy jakožto zkušenosti, zato intuice vidí a cítí celost. Dále již nehodlám scientofašismu a falickému biofašismu ustupovat a tak odcházím. Noví ateisté evidentně neumí přijmout jiné pohledy než ty rozumářsko-tendenční, jsou v područí boha, jen ho nahradili vědou. Je to stále ten alfasamec, jen z nebes usedl na zem. Je to potlačení lidského přístupu, přístupu archetypu moudrého starce doplněného o duši, o animu, o ženský princip. Zotročování žen, dalších pohlaví a menšin, již brzy skončí. Západní bílý muž si bude muset přiznat svou porážku, již nevládne. Jsou zde poslední záchvěvy fašismu a machismu, i ve vědě. Ale tento „Muž“ již nevládne ani ve světě, ani doma.

 64. Ateistický laik

  KVLS: Pluralita bude, až zde bude žít aspoň 300 000 muslimů.
  Vám hrabe?
  Ani jeden muslim!
  Švédové se musí chtít začlenit trochu.
  Jo, hrabe!
  … věda vždy byla, je a bude hlavně útlakem žen ze strany arogantních mužů.
  Ze kterého ústavu jste utekl, nebo máte vycházky?
  Intuice, jóga, meditace, astrologie, náboženské vize, jsou odlišný, komplementární a neagresivní způsob poznávání okolního světa.
  Hurá spátky na stromy. 🙂
  Vadí vám, že se mohl někomu zjevit duch?
  Co je to duch?

 65. Sind

  Pozor, prosím, raději nereagovat a nedráždit – je to jenom flamer. Potom už ten smrad sám vyvane.
  Jde buď o:
  1/ Snahu vyjmenovat téměř všechna nebezpečná rizika, která dnes ohrožují evropskou civilizaci.
  2/ Bezuzdnou, zžíravou ironii, snažící se dělat si z nás pr – – l.
  3/ Zákeřný pokus hodit zde do všech debatních vláken jedovaté vidle.
  Obávám se proto, že uvíznout v této nesmyslné debatě by znamenalo i dost špíny.

 66. Jaroslav Štejfa

  K Sindovi:
  Asi máte pravdu.
  Jaroslav Štejfa

 67. mulit

  Ateistický laik píše
  Co je to duch?

  To by mě taky zajímalo. Je to živé? Pokud ano, tak to musí dýchat kyslík, musí to přijímat potravu nebo nějakou energii.

 68. ateista

  Co je to duch by nám mohl popsat aleš, zdejší expert na všechno. A také co je to zjevení.

 69. aleš

  @Kamil Václav Láskorád Sluníčkovský

  Mezi jakými pohlavími osobně myšlenkově oscilujete?

 70. Kamil Václav Láskorád Sluníčkovský

  Pane či paní či queer Aleši, každý v sobě může mít více pohlaví. Německo uznalo nedávno třetí pohlaví. Budou záchodky i pro další pohlaví nebo pro všechny stejné záchody. To je symbol rozpadu starého machistického a dualistického světa mužů. Ale jen tři pohlaví je málo. Člověk jen v sobě může mít 7 i více pohlaví. Může být člověk bezpohlavní, tedy 3pohlaví nestačí. Jen hermafrodit je jiný než někdo kdo pohlaví žádné nemá. Ať si každý volí pohlaví svobodně. Dost machismu a fašismu. Možná se vám to jako křesťanovi či muslimovi nelíbí, ale je to tak. Pokud by to šlo proti vaší víře, jelikož si odvahy víry vážím i jako ateista, který ale na něco vyššího věří, nebudu ty zákony lámat přes koleno, ale budu o tom s vámi vyjednávat. Trpělivě a vytrvale. Nakonec všichni pochopí, že svoboda a rozmanitost je výhodná pro všechny.

  Pro ostatní, víte, váš falocentrický svět se rozpadá, logocentrismus byl překonán již postmoderním myšlením. Žijete stále v pohádkách jednoho příběhu či dominantní kultury, ale nic takového není. Je tu svoboda, lidé se nemusí očkovat, nemusí věřit na pohádky o přistání na Měsíci. Hodně lidí na vaše pohádky už kašle, mají své vlastní světy. Není možné někoho nutit, aby se učil o tom, jak se prase vyvinulo z kočky a jiné evoluční pohádky, když tento jedinec nebo skupina věří na stvoření. Není možné těmto lidem nutit vaší víru jako jedinou správnou.

  https://www.novinky.cz/koktejl/459818-kazdy-desaty-francouz-veri-ze-je-zeme-placata.html

  „Každý desátý Francouz věří, že je Země placatá“

  Váš patriarchální svět vědy se rozpadá a vy, dnes již impotentní bílí muži s tím už nic neuděláte, všude vás již přehlasují, i v těchto prezidentských volbách. Máte smůlu. Fašista Zeman propadne!

 71. Jiří

  Domnívám se, že tahle tkzv. zjevení, nejsou příjemná ani „ctihodným otcům z Vatikánu.“ Slyšel jsem před časem kardinála Špidlíka z videa na YT, kde doslova říká, že všechna zjevení je potřeba chápat symbolicky. Nejhorší co může být je, když se symbol pojme doslovně, podle kardinála Špidlíka.

 72. mulit

  Jo jo, pobožní imervere melou o Bohovi, Satanovi, Ježíšovi, Marii, svatých, andělech, démonech, nadpřirozenu, duchovnu, ale jakmile to nějaký pobožný vezme vážně, z toho soustavného bombardování nadpřirozenem mu jebne a spustí se mu příslušné halušky, tak pobožní činovníci najednou z toho cukají a prý to není ono. Není to to pravé ořechové. A začnou mlžit, relativizovat svoje vlastní pobožné spolubratry, spolusestry.

  Základní problém pobožných je, že nevědí, co chtějí, a nedají pokoj, dokud toho nedosáhnou.

 73. Ateistický laik

  mulit: A začnou mlžit, relativizovat svoje vlastní pobožné spolubratry, spolusestry.
  Tak oni musej mlžit, protože při vážnějším zkoumání (a ono na to někdy dojde) by se na ty halucinace přišlo a to by byl těžkej zásah do „věrohodnosti“ církve (směrem pro věřící) a ta by mohla přicházet o penízky a vliv. Viz i Jiří v přízpěvku nad váma.

 74. Bílá velryba

  Jůůů, hahaha, vy tady máte ale legraci! 🙂 Ale teď už zcela vážně. Jakožto falocentrik a scientofašista, nadřazený všem ženám a menšinám, mohu říci jen jednu věc. Budiž věda! Můj sociální konstrukt stále funguje (mimochodem, které jsou ty další pohlaví? tedy ty mimo muže, ženu a hermafrodita a bezpohlavníka? 😮 )…

  Věda je nejlepší způsob zjišťování informací, má nejpřesnější výsledky ze všech „alternativ“, jejím základem má být exaktní filosofie, neprůstřelná epistemologie, která jí kryje záda.

  Co je to symbolické zjevení? Může být symbolický výklad, ale symbolické zjevení? Buď to bylo zjevení nebo to byl nějaký přirozený jev, bias, kolektivní hysterie či lež nebo vše dohromady.

  Symbolický může být ten výklad „zjevení“, ale to buď nastalo nebo ne. Buď se těm lidem něco „božského“ zobrazilo nebo nezobrazilo. Teprve výklad by mohl být symbolický.

  Jinak symbolický výklad znamená: jakýkoliv výklad. Je to jako u snů, můžete mít materialistu a sexuálního maniaka Freuda a jeho následníky, kteří se ani neshodli, můžete mít Junga a jeho pánbíčkaření, můžete mít dalších 100verzí. A každý to vyloží jinak. Symbolický výklad většinou znamená = co se mi zrovna hodí a nemusím nic pořádně dokazovat.

  Krásný den všem, není čas! Až po volbách! Ať žije mužský penis! 🙂

 75. Jiří

  V podstatě souhlasím s Bílou Velrybou. Až na to, že ona nepochopila, že symbolický výklad nějakého zjevení vylučuje, že by se mohlo jednat o zjevení fyzické a dále, že jde právě o ten „správný“ symbolický výklad zjevení. A ten správný symbolický výklad musí dodat církevní otcové z Vatikánu, takže s tím mají spoustu práce – jak zjevení vyložit věřícím tak, aby si je nepopudili proti sobě a současně aby takový výklad byl přijatelný ostatní veřejností, která by si jinak mohla klepat na čelo při nějakém pomateném teologickém fantazírování.

  Zajímavé je, že výklad kardinála Špidlíka v tom videu je přijatelný i pro mne, nepokřtěného ateistu. Z toho pro mne vyplývá, že buďto jsou církevní otcové s kardinálem Špidlíkem ateisté jako jsem já, nebo já jsem věřící jako jsou oni 🙂 …a pak se v tom vyznejte 🙂
  Pro ty, které to zajímá je video zde https://www.youtube.com/watch?v=YdmUMU1Pp-0&t=1277s
  v čase 20:30 min. o zjevení ve Fatimě
  v čase 53 min. o zjevení vzkříšeného Ježíše a pod.

 76. Hraničář

  Poslouchali jste toho kard. Špidlíka? Všimli jste si, že nakousne otázku, ale nedopoví ji ani na ni neodpoví?

 77. Bílá velryba

  „V podstatě souhlasím s Bílou Velrybou. Až na to, že ona nepochopila, že symbolický výklad nějakého zjevení vylučuje, že by se mohlo jednat o zjevení fyzické a dále, že jde právě o ten „správný“ symbolický výklad zjevení. “

  Symbolický může být jen význam zjevení, to zjevení buď nastalo nebo nenastalo, buď se něco pasáčkům zjevilo od boha nebo ne, vidělo to prý více lidí, takže se buď něco zjevilo nebo ne (příp. to bylo něco přírodního co nemá s bohem co dělat). Význam se pak může vykládat zpětně ledajak. Pochybuji, že správný význam dodá někdo z Vatikánu, když se tam neshodnou teologové mezi sebou, viz. výzva papeži Františkovi ze strany konzervativnějších teologů. Nikdo to nemůže rozhodnout jako vědec, protože to vědci nejsou. Takže výklad je libovolný. A nejsem ona. Mam 6.pohlaví!

  Mějte se a někdy po volbách, určím vám pak další instrukce a strategii. 🙂

 78. Kamil Václav Láskorád Sluníčkovský

  Bílým fašistům již odzvonilo, Trump je poslední vzpoura! „Amerika se mění a bílí muži se bojí, říká amerikanistka k hnutí MeToo“

  Zdroj: https://zpravy.idnes.cz/metoo-sexualni-nasili-obtezovani-amerikanistka-lucie-kyrova-rozhovor-132-/zahranicni.aspx?c=A180117_125159_zahranicni_aha

  Po této vzpouře, která dopadla prohrou, už přijde jen rozmanitost, různost, různé vědy, různé kultury, různé pravdy, různá pohlaví, žádný fašistický jeden hlavní příběh ani hloupý dualismus a bipolární svět! To už je jen minulost! Mrtvá minulost!! Už proti tomu nikdo z vás nic nezmůže.

 79. Bílá velryba

  Ať žije bílý otrokář! Dobrou noc! 🙂

 80. Sind

  Nevytváří si tady „multinick“ svůj totální „antinick“, aby rozčeřil poněkud stojaté vody?

 81. ateista

  @KVLS
  A Vy se v tom vyznáte? Vy víte, která pravda bude ta pravdivá?

 82. Sind

  Nutno uznat, že toli napsal to podezření první!
  Jenom dodám:
  Obsahově vlastní zrcadlový protiklad.
  Vyvyšování se nad ostatní.
  Dotahování ad absurdum.
  Formálně časté loučení se, ale opětné návraty.

 83. Ignac z Loyoly

  Já bych ho neřešil, ten člověk chce být asi jen centrem pozornosti, chce aby ho tu někdo řešil, dělá mu to asi radost, možná má málo opravdových kamarádů, ti mladí jsou dnes furt na počítači a mobilu, ale co opravdový život? Zatím a někdy. 🙂

 84. Jiří Skřítek

  Tak jsem po delší době nakouknul. Trochu se bavím, trochu mám pocit, že už bude jaro.
  Teď budu na agnostika a ateistu velmi podobenský.
  Řekl bych, že v průměru v každém druhém příspěvku, tu kvete blbost …………..

 85. aleš

  Multinick se rozhodl zničit tento web.

 86. Hraničář

  Dějiny jsou opředeny mnoha mýty. Některé z nich vznikaly z neznalosti, jiné byly vytvářeny záměrně. Často je
  dokonce možné doložit, kdy a kdo je vytvořil… Řada těchto mýtů se u nás ve 20. století dostala i do učebnic.
  Dodnes mají velmi houževnatý život. Jsou opakovány, lidé jim věří – a skutečnost je často přesně opačná. Právě
  na to chce kniha upozornit a poskytnout fakta, díky kterým si každý může udělat svůj názor.
  To, o čem se zde dočtete, je většinou historikům dávno známé – i když kniha odráží také některé nové poznatky.
  Cíl této knihy je však ryze popularizační: lidem, kteří nejsou historiky, poutavě a čtivě přiblížit fakta, která jsou
  pro odborníky v daném oboru většinou samozřejmá, ale pro širokou veřejnost u nás mnohdy velmi překvapivá.
  A věřím, že alespoň některá fakta z této knihy zaujmou i čtenáře historika. V době úzké specializace dokáže jen
  málokdo obsáhnout znalosti z celého svého oboru. Zvlášť pokud je ten obor tak rozsáhlý jako lidská historie…
  http://www.fatym.com/down/Pavel-Zahradnicek–Dejiny-jak-je-mozna-neznate.pdf

 87. toli

  @Hraničář
  Kniha ?
  Já se nejdřive vždy koukám od koho ten spisek pochází.A co bych jako čekal od katolického apoštolátu ? Projel jsem to celé a nemyslím že by pan Zahradníček byl nějak objektivní a nestranný.A když se kouknu kdo to schválil tak je mi to celkem jasné.V podstatě je to adorace křesťanství a katolické církve.Zběžně jsem to projel celé a nijak mne to nezasáhlo,asi to bude tím že triky a manipulace katolické církve (nemyslím že by ostatní denominace byly nějak jiné) znám pěkně zblízka , jsem tedy odolný vůči poškození křesťanskou ideologií.

 88. Jiří Skřítek

  Přečetl jsem první kapitolu, zbytek projel jen letmo. Je tu někdo, kdo zná lépe Flaviusovo dílo? Pokud si něco málo pamatuju, tak nemám pocit že by psal o něčem, co je v textu citováno. ( Co třeba Zira?)
  Jinak asi souhlasím s Tolim. Vzhledem k tomu kdo to vydal a komu je to určeno, bych se divil, kdyby to bylo napsáno jinak. Jen je hrůza, jak se tam odvolávají na “ vědecké a historické poznatky“ .

 89. toli

  Oni se odvolávají na vědecké a historické poznatky protože jim to dodá váhu a ten text je určený hlupákům,ovcím anebo nakousnutým (budoucím) ovcím.
  Jinak Flavius byl původem Žid a křesťany neměl zrovna v lásce.Popsal jen to co od nich a o nich slyšel.Jeho zdrojem informací byla v podstatě raná křesťanská obhajoba křesťanství .Prostě slyšel o Kristu že…….,to samé Tacitus a další historici.Psali po desítkách až stovkách let po éře fyzického Krista.A jejich prameny proto pocházejí od samotných křesťanů.Platí že neexistují žádné mimo biblické nezávislé informace o Ježíši Kristu.
  Všechny okolnosti ukazují na to že Ježíš skutečně žil,ale jen jako filosof a potulný kazatel.A protože dělal v části říše bordel tak ho prostě utratili,byl zdrojem nepokojů a na to byli Římané alergičtí.To je celá pravda,zbytek jsou uměle a záměrně vytvořené fikce.Tímto způsobem se tvoří všechny mýty.

 90. mulit

  Jo, ale stejně by mě zajímalo, jak vypadal. Co dělal celé dny. Zda ho měl fakt jen na čůrání… To fantasy chození po vodě a kouzelnou ošatku, z které se najedly tisíce lidí – to všechno si vymysleli, ale něco možná pravda je. Zajímalo by mě, co z těch jeho údajných kázání fakt řekl. 10% nebo víc?

 91. toli

  @MULIT
  Jo, ale stejně by mě zajímalo, jak vypadal.

  Někde na netu je rekonstrukce jeho podoby,snědý šeredný Žid.I když nevím z čeho při té konstrukci vycházeli.
  V každém případě je to asi věrnější podoba než jakou stanovila křesťanská ikonografie-atraktivní hipík europoidních rysů se světlou pletí,no tak to určitě 🙂 .Totéž se týká i Marie,katolíci si na svých obrazech oba představují jako atraktivní Evropany.A všimni si že na starých arménských či syrských připadně gruzinských ikonách vypadají naopak jako typičtí Arménci,Syřané či Gruzínci. V Mexiku naopak bývá znázorňována Marie jako atraktivní indiánka 🙂

 92. toli

  Ale nemyslím že by bylo nutné o Ježíši nějak přemýšlet.To už je pro mne atraktivnější Konfucius nebo Budha.Prostě filosofie bez boha.Konfucius ani Budha si na nic nehrají.

 93. toli

  Jinak apokryfní evangelia uvádějí že Ježíš byl ženatý s Máří Magdalenou.Jsou apokryfní proto že církev je nekanonizovala-nehodily se jí do ideologie.Církev potřebuje Krista jako panice.A z Máří Magdalské udělali kurvu.Jenže v bibli je údaj že Ježíše titulovali slovem rabí,to znamená že Ježíš byl skutečně ženatý.Rabín nemůže být svobodný-židovská tradice.

 94. toli

  A určitě bych zapomněl na barevné oblečení.Běžní tedy chudí Židé tedy sociální skupina kam patřil Ježíš i jeho rodina neměli možnost opatřit si červené a modré barvivo.

 95. Lemmy

  Aleš: Materialismus: stav hmoty => výsledná vůle
  Odpovědnost: vůle (v rámci stavu hmoty) => výsledný stav hmoty (čin spáchaný či nespáchaný)

  Táraš. Tá tvoja hmota je predsa živý organizmus, a ten sa hodnotí, a odsudzuje. Keď ide človek do väzenia, tak ide v tvojom vyjadrení do väzenia nejaká hmota. Vidím, že máš problém s hmotou, ale my zatiaľ vo vesmíre vidíme, spoznávame len hmotné objekty.

 96. Lemmy

  Aleš, tebe sa javí vedomie ako nehmotné, ale je to tak ako s rýchlosťou auta. Keď ide auto príliš rýchlo, vodič dostane pokutu. A rýchlosť môžeme chápať ako nehmotnú, ale je prísne viazaná na hmotné auto. Bez rýchleho pohybu auta by o nejakej rýchlosti nemohla byť reč. Bez hmotného mozgu nemôže byť reč o vedomí. To teisti si chybne odvodili, že pohyb molekúl v mozgu je už iná vec, nie hmota, ale duša. Materialista nemá také teistické problémy.

 97. Petr Tomek

  @Kamil Václav Láskorád Sluníčkovský: Docela mě vaše trollení baví, ale bohužel vám vlastní víra brání trollit pořádně, pak by to možná i k něčemu bylo. Takhle jste jen křesťanskou karikarurou toho, co si věřící pod pojmem „ateista“ představují.

 98. aleš

  @Lemmy

  Lemmy, jen duševně porušený člověk se obviňuje za něco, co nemůže ovlivnit. Máte vědecký důkaz, že jste vykonání svého špatného skutku učiněného v minulosti mohl ovlivnit způsobem, aby se daný zlý skutek nestal?
  Nemáte.

  Takže buď
  1. jste vy ateisté duševně porušení – všichni, kteří se za něco obviňujete, co jste dle vás nemohli ovlivnit
  2. jste pokrytci, když nevěříte v Boha z důvodu, který je uveden na tomto webu a který zastáváte – pro nedostatek vědeckých důkazů
  3. jste natolik myšlenkově povrchní, že vám tyto věci nedochází

 99. Bílá velryba

  Ne, vy věřící jste pokrytci, chováte se podle selektivně vybraných pasáží ze „svatých“ textů – podle toho, jak se vám to hodí. Bojíte se pekla a chcete věčnej orgasmus (nebe, ráj), jste ultrahedonisti, ale nechcete si to přiznat. My se také snažíme vyhýbat bolesti, aspoň té velké bolesti a chceme slast, co nejvíc. A přiznáme si to. Chceme to ale pro co nejvíc lidí, samozřejmě. Nenulový součet. Alespoň ti racionálnější ateisté.

  Já pokrytec nejsem, můj mozek je vyselektován tak, že dává odpovědnost ostatním za jejich chování, i když za své chování nemůžou. Máme asi iluzi svobody, silnou. I když si to uvědomíme, ta iluze nezmizí. Něčí mozek nějak funguje, když mi něco udělá, pomstím se tomu kusu hmoty, i když za to nemůže, protože nemam jinou možnost, tak mě vedou instinkty. Rozum to může překonat jen někdy, pokud daná biochemie převáží. To je o výchově a genech.

  Rozumná morálka by netrestala, ale izolovala nebezpečné lidi a snažila se je převychovat. Bez trestů. Jestli na ní někdy přistoupíme? To se ukáže podle toho, jak dobré geny se budou předávat, kam se bude ubírat kulturní evoluce, výchova,… já za to budu určitě bojovat.

  Lítost může asi cítit i pes, když něco provede nebo když jsme na něj zlí. Ostatní emoce mají také slepě evoluční pozadí.

  U mentálně retardovaných a nemocných lidí také soud bere na vědomí, že je nemůže poslat do vězení, ale do blázince. Proč tito najednou nemají svobodnou vůli? Kam zmizela? Že by porucha mozku = porucha duše? Ale to zase svědčí pro materialismus.

  Ahoj. Za týden pošlu další instrukce, co a jak, až vyhraje Blboš! Musíme ho postupně zničit a ty kolem něho taky! Ať žije ateistický světostát, který všude zavede dobrovolné interrupce a euthanasii. Zatím! 🙂

 100. Hraničář

  Bílá velryba
  21.01. 2018
  Lítost může asi cítit i pes, když něco provede nebo když jsme na něj zlí. Ostatní emoce mají také slepě evoluční pozadí. ………………

  Asi před 10 dny byl v TV 2 přírodopisný film. Vědci mezi zvířata poslali kamery maskované jako zvířata. A tak se slony putovala želva a pták, k hulmanům nainstalovali jejich mládě, k šimpanzům poslali také želvu. Chování zvířat bylo naprosto neuvěřitelné. Jedna mladá hulmanka utrhla „mládě“ od větve, na níž bylo nainstalováno, jenže „mládě“ spadlo a bylo „mrtvé“. A teď byla zajímavá reakce těch opic – jak nad „mrtvým mládětem“ viditelně smutnily.
  Mladý šimpanz zase sebral „želvu špionku“ a hrál si s ní a kamery zachytili další neznámou a neuvěřitelnou věc – mladý šimpanz našel v lese malou, opuštěnou ženetku. Nezakousl ji, nesežral, ale „láskyplně“ se s ní hrál, tak jako děti s koťátkem.
  Vědcům se podařilo nafilmovat i něco naprosto nepředpokládaného. V buši zahynul starý žirafák. A ze širokého okolí se k němu scházely žirafy, stáýly nad jeho tělem a skutečně, jako by smutnily! Takové chování už bylo pozorováno u slonů.
  I M.O. Vácha v jedné knize přiznává, že, dle pozorování, se snad u šimpanzů probouzí vědomí. Konec konců už je známo, že šimpanzi a vrány kaledonské si uvědomují sami sebe.

 101. Foxy

  Pro J. Borovičku:
  Zdravím Vás velice vydatně! Škoda jen, že Váš blog už jen smutně zahálí, stejně jako mnoho dalších, kdysi tak báječně živých a podnětných… leč takový je už běh světa.
  Ať je lépe a radostněji,
  Foxy (QFox) z Enpsyra.
  – – –
  Ateistický laik píše:
  Co je to duch?
  No to je přece jasné, je to samec od duchny!

  Mějte se tu ještě lépe, než vůbec může být,
  můj sebeban trvá i nadále.

 102. Ateistický laik

  Bílá velryba: Rozumná morálka by netrestala, ale izolovala nebezpečné lidi a snažila se je převychovat.
  Osobně chápu izolaci jako druh trestu. A pokud se člověk nechce nechat převychovat, tak je to taky pro něj trest.

 103. Bílá velryba

  1) Izolaci mohou chápat jako trest, ale záleží kde jsou izolováni.

  2) O nápravu se dnes vězení vůbec nesnaží, spíš naopak.

  3) Pokud náprava nejde, což se stát může, tak izolace musí trvat i nadále. (jednou nám pravděpodobně věda umožní změnit k lepšímu mozek každého – to co je lepší si určí společnost)

  Problematické je, že se o nápravu nesnažíme, věznice by jsme měli předělat na blázince s ostrahou, vězně nacpat lékama a přeměňovat jim mozek jako ve filmu Mechanický pomeranč, byť co nejhumánněji. Ono by je pak přešlo, porušovat pravidla společnosti.

  Teď jde o to, aby taky ta pravidla společnosti byla rozumná, jinak by mohli na psychiatrii zavírat prostě i normální opozici, což se kdysi dělo. Ale i tak je to správný princip – zkoušet napravovat spíš než trestat. A nikoliv napravovat pouze prací, jako se to dělo kdysi v pracovních táborech, to nestačí, musí se to dít vědecky.

  Zajímalo by mě, jak to má Aleš s predestinací a vševědoucností boží, jak se to má ke „svobodné vůli“. A jak si vysvětluje fenomén mentální retardace či vlčích dětí. A jak se to má ke svobodné vůli.

  Hezký zbytek týdne a Blboše s falešnými brejličkami zničíme i když vyhraje, nebojte! Chce to čas a chce to mít plán! Zdar! 🙂

 104. aleš

  @Bílá velryba

  můj mozek je vyselektován tak, že dává odpovědnost ostatním za jejich chování, i když za své chování nemůžou…

  Dávat někomu odpovědnost za něco, za co nemůže, je čiré bláznovství.

 105. Ateistický laik

  aleš: Dávat někomu odpovědnost za něco, za co nemůže, je čiré bláznovství.
  My (hmota) dáváme lidem odpovědnost (konstrukt hmoty) za to, pro co se svobodně rozhodli (hmota). Každý zdravý člověk (hmota) je odpovědný. Co na tom nechápete?
  Kde si myslíte, že se odpovědnost vzala? Lidi (hmota) si ji vymysleli jako součást morálky.
  Je možné, že svobodná volba je pouhá iluze (viz velryba). A fungujeme takhle všichni.

 106. Ateistický laik

  Bílá velryba: 2) O nápravu se dnes vězení vůbec nesnaží, spíš naopak.
  O to se s váma nepřu.

 107. aleš

  @Ateistický laik

  Co na tom nechápete?

  Vyjádřil jsem se jasně, že danou věc chápu, tak tu nepište nesmysly.

  Dávat někomu odpovědnost za něco, za co nemůže, je čiré bláznovství.

  Nesouhlasíte snad s mým tvrzením? Je dle vás moudré dávat někomu odpovědnost za něco, za co nemůže?

 108. Hraničář

  Volačo pro zasmání. Musím to ještě poslat Váchovi, Halíkovi i Kašparů.
  http://www.duseahvezdy.cz/2018/01/21/ale-papez-to-rekl-aneb-vymluva-ktera-vam-u-boziho-soudu-nepomuze/

  V r. 1970 byl z funkce předsedy ZV KSČ odvolán jeden náš docent na VŠ, za to, že nehájil správnou nauku KSČ v krizových v letech 1968-69. Na jeho námitku, že se vždy přesně řídil pokyny vyšší orgánů mu bylo řečeno, že on, jako vzdělaný člověk, měl vědět, že jsou mylné!
  Jak podobné!

 109. Ateistický laik

  aleš:Nesouhlasíte snad s mým tvrzením?
  Nesouhlasím, že tento výrok používáte nesmyslně pro každého člověka.
  Je dle vás moudré dávat někomu odpovědnost za něco, za co nemůže?
  Mentálně zaostalí prostě nemají odpovědnost. To je moudré.

 110. Kamil Václav Láskorád Sluníčkovský

  Pane Tomku, Váš bílý nadřazenecký falocentrický pohled na jiné je již znám. Jste tu alfasamec, chápu, ale takto to již nefunguje ve společnosti, velcí samci odcházejí a přichází doba svobody a rozmanitosti. To že jsem křesťan jste vzal kde? Napsal jsem, že si jich vážím, ne že jím jsem. Jsem ateista, jako Vy. I když na něco vyššího mezi nebem a zemí přirozeně věřím.

 111. ateista

  @KVLS
  „Jsem ateista, jako Vy. I když na něco vyššího mezi nebem a zemí přirozeně věřím.“

  Nejste ateista. Ateista nevěří na nic mezi nebem a zemí. Stále voláte po rozmanitosti. Už máte v rodině nějaké imigranty z Afriky a Afganistánu, abyste měl rozmanitou rodinu? Nebo raději rozmanitost u někoho jiného, ale ne u Vás?
  Zjevení všech těch panen marií po celém světě chápete jak? Jako rozmanitost, po které voláte?

 112. Jiří

  Bílá Velryba napsal: “ Symbolický může být jen význam zjevení, to zjevení buď nastalo nebo nenastalo, buď se něco pasáčkům zjevilo od boha nebo ne, vidělo to prý více lidí, takže se buď něco zjevilo nebo ne (příp. to bylo něco přírodního co nemá s bohem co dělat). Význam se pak může vykládat zpětně ledajak. Pochybuji, že správný význam dodá někdo z Vatikánu, když se tam neshodnou teologové mezi sebou, viz. výzva papeži Františkovi ze strany konzervativnějších teologů. Nikdo to nemůže rozhodnout jako vědec, protože to vědci nejsou. Takže výklad je libovolný. A nejsem ona. Mam 6.pohlaví!“

  Ve spánku spánku jsem měl zjevení. Zjevila se mi Lilith, vzájemně jsme se dotýkali a bylo to tak příjemné, že jsem z toho ejakuloval a probudil se. A včil mudruj.
  Jo… jsem heterosexuální muž a mám dvanáct pohlavních údů – deset prstů, jazyk a na ten dvanáctý si teď zrovna nemůžu vzpomenout.

 113. Bílá velryba

  Nemam moc času. Proto rychle.

  Aleš: Můj mozek je vyselektován dávat ostatním odpovědnost i když jí nemají, na druhou stranu se to dá částečně ovládat, protože moje geny a výchova mě k tomu předurčily. Takže proto hodně myslim a vím, že je zbytečné ty lidi trestat. Takže proto nechci ty lidi trestat, ale měnit k lepšímu. Místo vězení navrhuji převýchovné psychiatrické léčebny, dobře střežené, kde se za vědeckých metod a pokud možno nenásilně budou lidi měnit k lepšímu či budou drženi, když to nepůjde jinak. Měnit k lepšímu- tím myslím, jak si určí daná společnost. Doufejme, že to nebude společnost iracionální. Nejen doufejme, něco pro to i dělejme.

  Jiří: Buď se v našem časoprostoru zjevila nějaká věc od boha nebo ne. Buď to bylo boží dílo nebo přírodní. A pokud boží, teprve následně ho může někdo interpretovat, různě. Ale muselo se tam něco božího zjevit nebo to byla jen příroda či lež. Jestli ho sám bůh nějak ukáže, je to stále pořád úkaz, nevíme, zda je symbolický či není. Jeho výklad může být lecjaký. Ono je už divné, že by bůh posílal nejasné vzkazy.

  Krásný zbytek dne a příští týden nebudu asi mít čas vůbec. Zatím.

 114. Bílá velryba

  Ještě něco pro Jirku: tvůj sen nemusel být vůbec symbolický, ale prostě „náhodné“ spojení obrazů. Resp. to mohl být přírodní úkaz, který spojí různé obrazy na základě biochemických pochodů mozku, ty z toho děláš symboly následně. Jsou to prostě obrazy, ne nutně symboly s nějakým tajuplným záměrem.

  Slyšel jsi někdy o apofenii?

  „Apofenie je lidská tendence vnímat smysluplné vzorce v náhodných datech.“

  https://cs.wikipedia.org/wiki/Apofenie

  Tím trpí skoro každý člověk, jen někteří víc. To „náhodné“ dej do uvozovek, nemusí jít o náhodu, jen o spojování věcí do nesprávných vzorců. Trpí tím i holubi a zvířata, je to evoluční bias. Tím trpěl Carl Gustav Jung, jako každý člověk, který je schizoidní či trpí schizofrenií, měl toto zesílené. U věřících lidí zrovna tak.

  A teď se loučím!

 115. Jiří

  Moje vysvětlení tkzv. zjevení je prosté. Buďto se jedná o přírodní úkaz (neobvyklá podívaná na obloze, déšť na přání atd.) nebo o projekci představ toho, čím se zabývá naše mysl. Kdybych se nedozvěděl o Lilith, nemohl bych tvrdit, že se mi zjevila právě ona. Stejně tak kdyby ta pasačka neslyšela o Panně Marii, nemohla by tvrdit, že se jí zjevila právě ona. Obdobné je to s lidmi, u kterých se objevila tkzv. stigmata – ta se u nich vždy vyskytla ve stejných místech, jako na krucifixu, před kterým se modlili. Howgh.

 116. Jiří

  P.S. Nemůžu se zbavit představ o Bílé velrybě, která má 6. pohlaví. Z takového zjevení mám předem obavy.

 117. Bílá velryba

  „Moje vysvětlení tkzv. zjevení je prosté. Buďto se jedná o přírodní úkaz (neobvyklá podívaná na obloze, déšť na přání atd.) nebo o projekci představ toho, čím se zabývá naše mysl. Kdybych se nedozvěděl o Lilith, nemohl bych tvrdit, že se mi zjevila právě ona.“

  Jenže o Lilith víte zase jen díky spekulacím předků. Oni „něco“, možná jen fantazijního, pojmenovali jako Lilith. Někdo měl fanatazii a ostatní se toho chytli. No a co to dokazuje?

  Čili si stojím za tím co předtím.

  O mých 6 pohlaví se nebojte, mam jen jedno, zato pořádné. Žel času nemam moc. Kde jsme se to ještě hádali? Není čas to zkoumat. Jestli někdo chce, ať mi napíše třeba sem a já odpovím až bude čas, pokud to najdu. Toto je už asi starší článek.

 118. Pingback: Pověra o pověrčivosti - vždyť to přece není tak zlé | Ateisté ČR

Komentáře nejsou povoleny.