Studie: Jsou ateisté inteligentnější než věřící? – snaha o vysvětlení, která nastoluje další otázku

Autor | 17.02. 2018

Na stránkách Náboženského infoservisu (Dingir) vyšel krátký článek Miloše Mrázka Studie: Jsou ateisté inteligentnější než věřící?, který by mohl být malým příspěvkem k otázce nastolené už v názvu článku A co když nemohou jinak? – Co když se věřící a nevěřící liší mnohem více, než jsme ochotni si připustit?

Článek naznačuje, že věřící vlastně méně inteligentní nejsou, ale samotný popis je spíše upřesněním toho, kde inteligence věřících selhává častěji. Za citování stojí nejvíce tento odstavec:

Rozdíly však byly zvláště u těch úkolů, v nichž se dostává do konfliktů logika a intuice. Šlo např. o složitější variantu tzv. Stroopovy úlohy (colour word remapping), v níž jde o určování barev slov označujících barvy jiné. Lidé praktikující nějaké náboženství prý mají tendenci více se spoléhat na intuici. Nejedná se tedy o nižší inteligenci obecně, ale o specifické kognitivně-behaviorální dispozice. Titulky v některých médiích referujících o tomto výzkumu typu „Ateisté jsou inteligentnější“1 tak nejsou zcela na místě.

Ať v tomto případě chceme nebo ne, průměrně věřící jako méně inteligentní v testech vycházet budou. Schopnost řešit neintuitivní úlohy je totiž přesně tím, co dokazuje určitou úroveň inteligence.

Mnohem zajímavější ale je něco jiného, totiž že takováto míra intuitivního rozhodování může být podle této interpretace naučené chování. V takovém případě by věřící skutečně nebyli méně inteligentní trvale, ale pouze pokud jsou pod větším vlivem náboženství. Je dokonce možné, že někteří věřící vědci používají silně intuitivní přístup pouze v určitém prostředí nebo v určitých situacích, ale při své vědecké práci dávají přednost preciznějšímu myšlení.

Definice věřících by pak byla vlastně dosti nepřesná. Nešlo by totiž přísně vzato o konkrétní představu o bozích či nadpřirozených jevech. Spíše se zdá, že jsou věřící sugestivními metodami vedeni k tomu, aby spoléhali na intuitivní řešení namísto logického. To, že lidé věří nebo nevěří v jedno nebo více božstev, by pak byl spíše důsledek než charakteristika.

Otázkou zůstává, zda tento mechanismus funguje skutečně takto a jak přesně funguje.

Jednou z možností, proč tomu tak může být, je skutečnost, že náboženské rituály zahrnují příliš mnoho prvků nápadně připomínajících postupy sugesce, autosugesce až hypnózy.

Ve veřejném mínění je mylně zažitá představa, že hypnóza představuje jakýsi somnambulní stav. Ve skutečnosti je tomu přesně naopak – je to stav velmi zúžené, ale velmi intenzivní pozornosti. I zde bych si půjčil jednu citaci, tentokrát z knihy Daniela Kahnemana: Myšlení rychlé a pomalé:

Intenzivní zaměření pozornosti může vést k tomu, že je člověk doslova slepý, a to i k podnětům, které by normálně přitáhly jeho pozornost.

Takový stav nám může přijít skutečně jako „otupění“ a je přirozené, že se i naprosto zjevné argumenty musejí při diskusích s věřícími naprosto míjet účinkem. Pokud by tento mechanismus fungoval popsaným způsobem, znamenalo by to, že dlouhodobě volíme špatný postup – tedy že se s věřícími nelze shodnout na základě argumentů.

Na druhou stranu by se takto dal vysvětlit i zdánlivý paradox: Jak to, že se ateisté projevují jako více inteligentní, když mnozí z nich byli dlouhou dobu věřícími?

Dekonvertitů je tolik, že by se tento pohyb už nějak ve skupině ateistů projevovat měl. Pokud při tom ale opravdu dochází k něčemu jako „probuzení z hypnózy“, totiž z úzkého silného zaměření ve vnímání širokého spektra možností, které realita nabízí, tak jde opravdu o následek dekonverze.

Opět zopakuji to, co musíme mít na mysli:

To, co zde stojí napsáno, je funkční hypotéza, nikoli jistota. Je třeba ji potvrdit nebo vyvrátit.

Náboženství, jako každý skutečný problém, si zaslouží být zkoumáno velmi pečlivě.

48 thoughts on “Studie: Jsou ateisté inteligentnější než věřící? – snaha o vysvětlení, která nastoluje další otázku

 1. mulit

  Náboženská víra není důsledek nižší inteligence, ale důsledek náboženské indokrinace. Je to prostě o štěstí, nebo smůle, kam do jakého regionu, do jaké doby a do jaké rodiny ses narodil.

 2. mulit

  z článku
  Na druhou stranu by se takto dal vysvětlit i zdánlivý paradox: Jak to, že se ateisté projevují jako více inteligentní, když mnozí z nich byli dlouhou dobu věřícími?
  Dekonvertitů je tolik, že by se tento pohyb už nějak ve skupině ateistů projevovat měl. Pokud při tom ale opravdu dochází k něčemu jako „probuzení z hypnózy“, totiž z úzkého silného zaměření ve vnímání širokého spektra možností, které realita nabízí, tak jde opravdu o následek dekonverze.

  Dekonverze je důsledek toho, že si dotyčný všimne, že náboženský dopravní prostředek nikam nejede. Spolu s ostatními jede v nějakém dejme tomu autobusu. Všichni nadšeně křičí. „Hurá, my jedeme“. Ale pozornější pozorovatel (budoucí dekonvertita) si všímám, že krajina se nehýbe. A že zdánlivý pohyb autobusu způsobují samotní pasažéři svými pohyby a křikem. Zkrátka dělají randál, takže to vypadá, že to fakt někam jede a že to má i motor. Je tu hluk, co připomíná motor, jsou tu kývání, pohupování autobusu, takže si říkáš, ono fakt jedeme. I tvoje rodina ti říká, že jedeme, všichni okolo říkají, jo jedeme. Ale ty (budoucí dekonverita) se pořád díváš na ty stromy v dálce a nějak se ti to nezdá. Měly by se hýbat, ale ony se moc nehýbou ani krajina se nehýbe. Tak pak nastane den, kdy už to nevydržíš a jdeš se přesvědčit na vlastní oči. Vylezeš z autobusu a otevřeš kapotu a čumíš – ty vole to nemá vůbec motor. Pak se koukáš a nestačíš se divit – ono to nemá ani kola. Až se ti rozbuší srdce – to není možné… čemu jsem to věřil? Jdeš se podívat za volant na šoféra. Díváš se zblízka – ty vole – to je vosková figurína. Nežije. A pak jdeš dozadu mezi cestující a říkáš jim, co jsi zjistil: hele ten autobus nikdy nikam nejel a ani nemohl, nemá ani motor, nemá kola šofér je z vosku a nežije. A lidi ti začnou nadávat, že to není pravda, že autobuse jede a jede prý super a oni to cítí a že ti chybí víra, že jsi odpadlík, že jsi nikdy ani pořádně nechtěl s nimi jet, že motor to určitě nějaký má i kola i šoféra, že jsi koukol a oni jsou pšenice, že oni jsou sůl země a pojedou dál… Tak si řekneš, s nimi nemá smysl tady v tom autobuse sedět. Tak vylezeš ven a začneš se učit chodit po svých vlastních nohách. Je to namáhavější, nohy občas bolí, není to tak rychlé, jako by to bylo autobusem, ale ty víš, že se fakt někam pohybuješ, že krajina se opravdu proměňuje…

 3. Hraničář

  Intenzivní zaměření pozornosti může vést k tomu, že je člověk doslova slepý, a to i k podnětům, které by normálně přitáhly jeho pozornost. ………………..

  (Kdesi) Na YT je právě na toto test, a já ho také projel. Je o té gorile, pokud jste ho dělali. Před diváky se po jevišti projde gorila a třetina lidí ji vůbec nezaregistruje. Jejich mysl a pozornost je plně soustředěna na počítání úkonů, které herci na jevišti předvádějí.

 4. Hraničář

  mulit
  17.02. 2018
  Dekonverze je důsledek toho, že si dotyčný všimne, že náboženský dopravní prostředek nikam nejede. …………..

  Já, jako mladík, jsem se začal pozorovat, jak na mě zapůsobí, když „přijmu Ježíše do svého srdce“, jak nás učil pan děkan Macek. Nepozoroval jsem nic! Tak jsem začal sledovat druhé, ale také žádná změna nebyla vidět. A přitom Ježíš v lidech – prý – působí ohromné změny.
  Pak přišly další vědomosti – hostie, i jako „živý Bůh“, rozhodně nepřijde do srdce, ale končí někde úplně jinde! Až v procesu dekonverze jsem se dozvěděl, že hostie je „živým a pravým Bohem“ jen po tu dobu, pokud má svoji hmotnou podobu! A vzhledem k tomu, že se začne okanmžitě ve slinách rozpouštět, je „Ježíšem“ jen několik vteřin! Když jsem to na ChN začal rozpitvávat, že vlastně probíhají dva zázraky – Ježíš nám do srdce vstoupí a vzápětí vystoupí – snesla se na mě snůška až nenávistných poznámek.
  A když člověk přemýšlí dál, a chce o nových myšlenkách debatovat s uznávanými teology – no, však jsem několik těch debat tady zveřejnil. A nelze pochybovat, že se jednalo o lidi vzdělané.

 5. Jiří Skřítek

  Jó Mulite, taky děkuji za komentář. Je poučný.

 6. toli

  Ono je těžká vymanit se z indoktrinace jen tak z ničeho nic.Neznám katolického faráře který by se nenarodil věřícím rodičům,je logické že to co do nich vkládali od narození pokračuje pak celý život.Jen naprosté minimum kněží ztratí víru.Je to spíše naopak,tito lidé si vysvětlují všechny vjemy které mají, pod dohledem své víry,takže masivní kognitivní biasy.Existence boha je dogma,ani nepřemýšlejí o tom že by to mohlo být jinak.Z jejich pohledu věda je lidská tudiž se může mýlit a taky se mýlí (tím jak často mění své hypotézy) kdežto víra je dar od Boha tedy věčná a neměnná.

 7. Petr Tomek Post author

  @toli:“Neznám katolického faráře který by se nenarodil věřícím rodičům,je logické že to co do nich vkládali od narození pokračuje pak celý život.“

  Uvedená interpretace to naopak připouští a zdůvodňuje jak je to možné – člověk cvičící své „duchovno“ vlastně ve skutečnosti cvičí spoléhání na intuici. Ta může být dobrá šermíři, ale opravdu není dobrá pro řešení logických otázek.

 8. Hraničář

  toli
  17.02. 2018
  Ono je těžká vymanit se z indoktrinace jen tak z ničeho nic.Neznám katolického faráře který by se nenarodil věřícím rodičům ……………..

  Jak moc věřící myslíš ty rodiče? Já takového jednoho znám. Byl to můj spolužák a kamarád. Ostatně i Halík o sobě píše, že rodiče nijak moc nevěřili.

 9. xjur

  Já taky věřím. Věřím, že
  1) schopnost věřit je vrozená a užitečná.
  2) náboženská víra je projevem inteligence našich předků, kteří shledali, že oni sami jsou příčinou některých jevů, mohou se rozhodnout zda něco učinit, nebo ne. Podobnou příčinu pak hledali i u přírodních jevů a přisoudili ji tedy myslícím bytostem, tzv bohům. Tím si vytvořili model světa a snažili se jej využít ke svému prospěchu – my to děláme doposud.
  3) Naši předkové však přivedli k dokonalosti, kromě inteligence, i další lidské vlastnosti jako je třeba lenost, touhu po slávě a majetku. Začali proto náboženskou víru organizovat – společnost se rozdělila mezi věřící laiky a mezi vyvolené tvořící vyšší vrstvy náboženské hierarchie hromadící majetek, slávu a moc.
  4) Aby to však mohlo fungovat musí být laici ovladatelní a ovládání ale tak, aby to sami nepoznali, aby své zdroje (peníze, práci i vlastní život) odevzdávali dobrovolně, pro slávu svého Boha. Formalizovat víru a vytvořit systém, kde se tyto cíle naplní, to byl úkol pro teology a ti to zvládli dokonale. Funguje to až do dnešních časů.
  5) Klíčem k úspěchu teologů bylo podsunutí představy, že náboženství je zdrojem morálky. Ve jménu této morálky jsou lidé schopni se vzdát rozumného uvažování a věřit nesmyslům protože si myslí, že tato víra je užitečná a přinese prospěch jim i jejich potomkům.
  6) Nábožensky věřící lidé jsou tedy vytrénovaní k tomu aby tvrzení autorit neověřovali rozumovou úvahou a to se stává jejich hendikepem. Věřící tak sednou na špek různým šmejdům.
  7) Jsou i takoví věřící, kteří dovedou kriticky myslet (ale jen tématech, která se netýkají jejich Boha) a jsou tak schopni vědecké práce. Mají to však těžší o to, že se musí hlídat, aby svou práci nemíchali s náboženskými představami.
  8) Je tedy možné, že náboženská víra brání rozvinutí inteligence, protože inteligencí většinou rozumíme schopnost řešit nové problémy.
  To věřící také dovedou, ale jejich řešení mohou být úplně jiná. Mohou například dojít k názoru, že nejlepším řešením problému (dejme tomu jak se uchránit před Ebolou) bude modlení.

  „Jen Bůh ví“, zda mám pravdu.

 10. toli

  @Hraničář
  Jak moc věřící myslíš ty rodiče? Já takového jednoho znám. Byl to můj spolužák a kamarád. Ostatně i Halík o sobě píše, že rodiče nijak moc nevěřili.

  Ono stačí že věří,je to vlastně takový úvod do magického světa.Zbytek dokoná představivost dítěte a občasné korekce ze strany rodičů,je totiž nutné aby mysl dítěte byla ukotvená v učení denominace jeho rodičů.

 11. Hraničář

  mulit
  17.02. 2018
  Dekonverze je důsledek toho, že si dotyčný všimne, že náboženský dopravní prostředek nikam nejede. Spolu s ostatními jede v nějakém dejme tomu autobusu. Všichni nadšeně křičí. „Hurá, my jedeme“. Ale pozornější pozorovatel (budoucí dekonvertita) si všímám, že krajina se nehýbe. A že zdánlivý pohyb autobusu způsobují samotní pasažéři svými pohyby a křikem. Zkrátka dělají randál, takže to vypadá, že to fakt někam jede a že to má i motor. …………………

  Komentář:

  ………vidíme, že vyrůstá mládež neschopná znovu vybudovat křesťanstvo. Zdá se, že oběti přinesené rodiči a učiteli nepřinesly žádné [jim] úměrné plody. Zjevně něco nefunguje, a jestliže nezareagujeme, pak během dvou generací budeme pohlceni duchem světa.
  Mladí lidé, které pozorujeme mezi 18 a 30 lety, jsou hluboce neznalí krize v Církvi a ve světě…………….Nikdy nemuseli bojovat, hájit svá přesvědčení nebo vzdorovat a tak, protože nikdy sami pro sebe nestudovali, když se setkají se světem, snadno podlehnou. Chtějí být jako všichni ostatní, nechtějí se lišit, postrádají osobní přesvědčení, aby se postavili za katolickou Tradici, a tak namísto, aby byli Kristovými apoštoly, postupně jdou s proudem. ……….
  Povolání začínají být řídká, manželství slábnou nebo se zcela ztrácí, formování slábne, nevyzrálost převládá. Vše, co mládež chce, je užívat si. Chlapci postrádají charakter, smysl pro odpovědnost, šlechetnost, sebeovládání,………………Kde budou bez takových mužů s přesvědčením hlavy zítřejších rodin? Dívky jsou také vychovávané v nepořádku. Namísto, aby se připravovaly na mateřství a péči o rodinu, učí se dívat se na rodinný život, který je jejich pravým povoláním, spatra a jsou podněcovány studovat stále déle, čímž získávají ducha nezávislosti spolu s mondénností obracející se k módě, večírkům a rockové hudbě. Jak mohou matky ustupovat vůči minisukním a kalhotám u svých dívek, jejich uvolněným šatům na večírcích, jež jsou zjevnou příležitostí ke hříchu, a kde plýtvají svým časem a špiní čistotu svých srdcí? ………………….
  http://rexcz.blogspot.com/2018/02/komentar-eleison-dliii-rodicovstvi-dnes.html

  My, kteří jsme vyrostli v křesťanských rodinách ten rozpor mezí vírou a praktickým životem, který jsme v myslích cítili, známe. A my jsme se rozhodli jej řešit a dospěli k názoru, že víra neodpovídá skutečnosti. A jak dosvědčuje Sam, ani studium v katolických školách mnohdy nepřesvědčí o „pravdách víry“.

 12. mulit

  Musím říct, Hraničáři, že jsi opravdu zvláštní dekonvertita. Jak stále sjíždíš různé buď katolické weby, nebo esoterické a dáváš sem odkazy. Aby sis nemyslel, nevadí mi to, klidně to dělej dál. Jenom mi to připadá, jak by ti to chybělo, jako bys nebyl nadšený z toho, že jsi přišel na to, že šofér je mrtvý, motor chybí a kola taky nejsou. Jako bys přece jen hledal nějaké střípky něčeho transcendentního. Pletu se?

 13. L.Saly

  Môj uhol pohladu na naboženstvo je že viera v nezmysly, v kraviny, to nie je vina veriacich, ale tych ktori to stále intenzivne širia a natlačaju lebo z toho žiju. Ako politicka strana ktora potrebuje pretlačovat svoj vplyv. Vyzdvyhovat svoju doležitost, zaslepovat. Nie je to žiadne slobodne rozhodnutie človeka, jeho neinteligencia, ale jeho nevedomost, negramotnost, zaslepenie, nezaujem skúmat, zamýšlat sa. Takychto ludi je plno aj mimo naboženstva.

  Už stari filozofovia vedeli že len niekdori uvažuju (dnes špekuluju), ale mnohí len vykonavajú, take su ludske zvieratá. (Negramotnost je iné ako nedostatok inteligencie) Človek sa nenauci nieco správne rozumiet. Naboženstvo je predovsetkym zaslepenost a videnie vsetkeho len z jedneho uhla pohladu a tomu istemu podlahnu aj neveriaci v naboženske navymyšlané táraniny. Banda športovych fanuškov nie je nič odchodnejsia od veriacich.

  Je to aj zamotanie sa do pavučin odvádzania pozornosti zahmlievania a prekrucania pojmov.
  Za komunizmu vladol u ludi daleko viac zdravy rozum ako dnes.
  Veriaci vedec. V technickych oblastiach sa vsetko vyhodnocuje nie rozumom ale metódami. Staci dobrá pamat a vedec može byt aj poloblbec, čo kdečomu nerozumie, alebo fachidiot ktori sa s inym ani nezaoberá. Po 10 rokoch vo výskumnom ústave na západe to viem.
  Neveriaci by si mali uvedomit ze naboženstvo je aj duševne postihnutie podobne ako vojnova trauma, citovo sposobené nezmazatelné jazvi v mozgu. Upadnuty do naboženskych nezmyslov sa tej problematike jednoducho nevenuju, nahanaju mamonu ako neveriaci. No v tom svojom spolku sa ukazuju v novom kabáte.
  Ti ktori sa angazuju, je to uplne to iste ako angazovat sa v politike, vystavovat sa nad druhych. Snaha riadit.
  Ten čo sa utieka nejakej imaginarnej pomoci nerozmysla ci jej veri alebo nie, ale dúfa ze sa mu dostane.
  Dosiel som aj na to preco maju veriaci na vsetko tie svoje čudné čudacke svojské pohlady. Oni su utopeny v uplne inom pozerani sa na svet ako ludia čo maju o tom svete iné vedomosti.
  Halik a jemu podobny je duševne postihnuti blúznivec upriameny na duchovno. Pri tom ma ale aj nejake normalne pohlady. Napr. ze ludia by mali žit bez širenia nenavisti proti inym. Čo nacionalistom nereže.
  Moja mama bola idiocky upriamená na velmi presné dodrziavanie aby nedajbože nebola zatratená. To bol jej strah aj egoizmus zajmu o seba.
  Problem dneška je ze ludia nemaju gramotnost v posudzovani čohokolvek. Ani v posudzovani co to vlastne je nabozenstvo. Lebo su ovplyvnovani manipulantami ktori vsetko prekrucaju. Tak ako su mnohi dnes oblbnutí nabozenstvami, podobne su mnohi oblbnuti kdečim inym. Vyznám sa dobre v reklame zaoberam sa indoktrinaciou a marginalizaciou a poznám život vo viacerych krajinach, ako su v každej krajine ludia oblbnuti natlacenymi pohladmi tych čo na tom zarabaju.
  Neveriaci by si mali uvedomit že mnoho v živote nie je žiadne slobodné rozhodovanie ale jednanie vychadzajuce s prostredia.
  Infekcia dietata naboženstvom je primarny problem a dôvod, ale prečo sa stejto nákazy niekdo uzdravi a mnohi nie, je velmi komplexná problematika na celú knihu.

 14. Hraničář

  L.Saly
  18.02. 2018
  Naboženstvo je predovsetkym zaslepenost a videnie vsetkeho len z jedneho uhla pohladu a tomu istemu podlahnu aj neveriaci v naboženske navymyšlané táraniny. ………………….

  Náboženství stojí na emocích a ne na rozumu.

 15. Hraničář

  mulit
  18.02. 2018
  Pletu se? ………………..

  Pleteš se!

  Nepsal jsi ty sám, že kdesi v hloubi dušičky želíš, že bůh není? Že tá krásná víra v mocného kamaráda, který obětavě pomáhá, ti chybí?
  Hele, já nemám problém přiznat, že mám podobné pocity. Ale ta dekonverze byla tak zásadní, že si nedovedu představit, na základě čeho bych opět mohl začít v nějakého pána boha věřit. Když potkám nějakého kazatele, v ČR fakticky jen křesťanského, nejvíce Svědky Jehovovy, nemohu se přinutit mluvit s ním vážně, jako třebas s nějakým odborníkem. Protože to, co tvrdí, jsou prostě zjevné nesmysly! A tak vkrátku mně řeknou: „Vy se nám vysmíváte!“ Ano, i když se snažím mluvit vážně, jasně z mých slov cítí výsměch! A já prostě nemohu jinak, nejde mně to!
  To, že si čtu křesťanské weby mě jednak utvrzuje v jistotě, že dekonverzí jsem udělal správnou věc – skutečně u těch věřících vnímám jejich obavy, až strachy, aby si Boha nějak nerozlobili – ale také vidím, proto ten poslední příspěvek, že nemají úspěchy ani v západních zemích, které třebas naši katoličtí „komunistobijci“ dávají za příklad náboženských zemí – kdežto u nás „komunisté ateizovali národ!“ Jo, sem tam je někdo poučenější a zná tu západní skutečnost.
  Takže tak.

 16. Kdosi

  @toli:“Neznám katolického faráře který by se nenarodil věřícím rodičům,je logické že to co do nich vkládali od narození pokračuje pak celý život.“

  Těch konvertitů mezi katolickými kněžími (a řeholníky vůbec) je spousta. Až mě to samotnou překvapuje. Ale znám jich vážně dost…

 17. Jiří Skřítek

  Hraničář: Jo, jo, nevěřící mají v současném světě tvrdou konkurenci. Tomuhle skoro každý rozumí:

  Jo zaujalo mě, hlavně jak říká….

  A vy jste to zažil někdy sám?
  Ne, osobně jsem to nezažil.
  Vlastně ano, jako dítě jsem zažil……

  Příjde mi to jak ten exorcista ve videu u Žemličky.

 18. mulit

  Hraničáři, máme to podobné, akorát ty máš větší trpělivost. Já bych to nedokázal pročítat. Něco jo, ale ne to množství. Páč pobožní vypotí každý den asi 5000 tun pobožného balastu a život je krátký na to se v tom přehrabovat.

 19. Hraničář

  mulit
  18.02. 2018
  Hraničáři, máme to podobné, akorát ty máš větší trpělivost. ……………………..

  Já samozřejmě nepřehrabuju všechno. To se fakt nedá číst. Zvláště když některé lidi i osobně znám, vím, že jsou vzdělaní, mají rozhled, a najednou takové nesmysly! Pokud jsou staří, jako třeba dr. R. Malý, no, tak budiž, ale mladí a vzdělaní??

 20. ateista

  Napřed bychom se museli shodnout na definici pojmu inteligence. To, že někdo má tři tituly před jménem a dva za neznamená, že je inteligentní. Zrovna tak specialista v oboru, třeba i nositel Nobelovy ceny, nemusí být inteligentní.
  Podle mne inteligence znamená, že daná osoba má relativně široké spektrum vědomostí (když se hovoří na nějaké téma, nehledí jako tele na nová vrata) a pokud v nějakém oboru vědomosti nemá, „inteligentně“ přizná, že daný obor je mu cizí (mně např. hudba nebo malířství).
  Podle mne ale ochota věřit v současné době v boha degraduje úroveň inteligence. Inteligence předpokládá schopnost kritického myšlení a ochotu přiznat, že dané téma buď neovládá nebo mu nerozumí. Jestliže tedy vědec – astronom, lékař, biolog atd. věří v boha, ukazuje to, že má v mozku nějaký blok (něco zablokovaného) co mu nedovoluje v náboženských otázkách kriticky myslet, přestože ve svém oboru myslí velmi kriticky. Měli bychom se tedy ptát, co to je. Strach, móda, touha, zvyk, výchova…….? Málo kdo (pokud vůbec někdo) je ochoten říci, co to u něj je.
  Včera jsem sledoval Halíka u Moravce. Jeho rádoby inteligentní vstupy mě vůbec nepřipadaly inteligentní. To Kysela nebo Höschl bylo jiné kafe….

 21. toli

  Podle mne ale ochota věřit v současné době v boha degraduje úroveň inteligence. Inteligence předpokládá schopnost kritického myšlení a ochotu přiznat, že dané téma buď neovládá nebo mu nerozumí. Jestliže tedy vědec – astronom, lékař, biolog atd. věří v boha, ukazuje to, že má v mozku nějaký blok.

  S tím blokem souhlasím,ale věřící se považují jednak za inteligentnější než jsou nevěřící a jednak jsou ve svých očích morálnější,vždyť se alespoň snaží dodržovat přikázání boží 🙂
  Jejich přesvědčení o inteligenci věřících vychází z filosofie,ostatní vědy pokládají za lidské nástroje a tedy omylné.Navíc je v tomto přesvědčení udržuje to že neví jak věda funguje .Neverifikované vědecké hypotézy považují za konečnou „pravdu“ vědy a když pak zjístí že daná hypotéza už byla vyvrácena tak jim to v hlavách dělá zmatek a už vědě nevěří.Z jejich pohledu jsou Boží pravdy věčné a neměnné,lidská věda je pak stále omylná a nelze jí brát za bernou minci.

 22. Lemmy

  xjur
  18.02. 2018

  Já taky věřím. Věřím, že
  1) schopnost věřit je vrozená a užitečná.

  Xjur, len pozor na to, že tuná slovo veriť nemá náboženský význam. Dieťa verí, presnejšie dôveruje ľuďom, ktorí ho vychovávajú. Toto má v génoch. Ale nie náboženskú vieru, tú získa až osvojením si vedomostí o náboženstve.

 23. mulit

  ateista píše
  To, že někdo má tři tituly před jménem a dva za neznamená, že je inteligentní. Zrovna tak specialista v oboru, třeba i nositel Nobelovy ceny, nemusí být inteligentní. Podle mne inteligence znamená, že daná osoba má relativně široké spektrum vědomostí (když se hovoří na nějaké téma, nehledí jako tele na nová vrata) a pokud v nějakém oboru vědomosti nemá, „inteligentně“ přizná, že daný obor je mu cizí (mně např. hudba nebo malířství).

  Kdysi bylo třeba k absolvování VŠ IQ 120 a více. Po převratu to šlo dolů, ale v 90. letech se to ještě drželo. Dneska se dá udělat VŠ s IQ 110. A také větší část populace na titul dosáhne. Snižují se nároky, aby to bylo průchozí. Nositelé Nobelovy ceny mají určitě v průměru vyšší IQ než zbytek populace. Mýlíš se v tom, že inteligence znamená spektrum vědomostí. To je poznání, vzdělání, znalosti. Pak tu jsou dovednosti a návyky. Všechno hraje roli, ale inteligence je něco jiného. Je nutno odlišit vrozené vlastnosti a získané. Inteligence je kapacita mozku řešit úkoly. Je to dáno počtem neuronů a počtem synapsí. Inteligence je kondice mozku. Pohotovost. Schopnost nalézt řešení, poradit si s problémem. Inteligentní mozek si dovede poradit např. s nějakým úkolem. Dejme tomu si ti něco stane s autem. Nejde jen o to třeba to spravit, ale zavolat pomoc atd. Inteligence se projeví např v boji. Inteligentnější letci sestřelí více nepřátelských letadel. To byl také důvod, proč se zavedlo testování.

  Inteligentní mozek vymyslí řešení když se člověku za chůze rozpadne bota, aby došel k autu, když je někam na výletě. Třeba vymyslí nějaké provizorium. Inteligentní chirurg při nečekané komplikaci vymyslí třeba nějaké přemostění cévy, zachrání život pacientovi, atd. Inteligence je matkou bystrosti, správnosti, vyřešení úkolu. Stejně jako u počítače záleží, zda má počítač procesor 1,4 GHz a RAM paměť 2 GB nebo jiný počítač 3,6 GHz a RAM Paměť 4 GB. Záleží na tom. Nemůžeš čekat od toho slabšího počítače, že bude tak rychlý jako ten silnější. To samé s lidmi. Je to důležité i kvůli tomu, aby se lidi se slabším mozkem nepřetěžovali. Zejména děti ve škole. Má nižší IQ, počítat s tím, že z něho „Ajnštajn“ nebude. A naopak, když jsem třeba odhalil děcko ze sociálně slabší rodiny, ale naměřil jsem mu IQ přes 120, hned jsem urgoval rodiče i ostatní kolegy, že z něho něco bude, nebo může být. Takový mozek by se měl adekvátně zatížit.

  Inteligence souvisí úplně se vším. Vyšší IQ znamená silnější, bystřejší, přesnější a širší vědomí. Jak sebe sama, tak všech souvislostí. Inteligence souvisí i s verbální pohotovostí. Dobrý rétor je důkazem, že má vyšší inteligenci, ale samotná vyšší inteligence neznamená automaticky lepší verbální schopnosti. To je na samostatný článek. Dělal jsem na to téma diplomku a celý život se věnuji inteligenci a nadání lidí.

 24. mulit

  Ateista dále píše
  Inteligence předpokládá schopnost kritického myšlení a ochotu přiznat, že dané téma buď neovládá nebo mu nerozumí. Jestliže tedy vědec – astronom, lékař, biolog atd. věří v boha, ukazuje to, že má v mozku nějaký blok (něco zablokovaného) co mu nedovoluje v náboženských otázkách kriticky myslet, přestože ve svém oboru myslí velmi kriticky.

  Pobožný člověk může vyplýtvat celou svoji inteligenci, celou svoji mozkovou kapacitu na zanoření se do náboženského bludu a složitých teologických konstrukcí. Nebo to může být esoterik, nebo člověk věřící na konspirace. Je to pouze nesprávné nasměrování inteligence. Je to důsledek nesprávné indoktrinace. I špičkový počítač může vyplýtvat celou svoji energii, operační kapacitu na řešení nesmyslných úkolů. Když se kvalitní inteligentní počítač narodí do rodiny počítačů, které řeší nesmyslné neexistující úkoly, a přidá se k nim, neznamená to, že to je nekvalitní počítač, ale pouze že plýtvá svoji drahocennou energii a čas na řešení vadných neexistujících úkolů. Cílem je odindoktrinovat, odvirovat počítač a nasměrovat tak, aby řešil reálné věci s užitečnými výstupy.

 25. Hraničář

  Věda je vjeda:

  http://www.osel.cz/9780-pachaji-stresovani-otcove-na-potomstvu-zlo-poskozenych-mozku.html

  Je to docela těžko uvěřitelné!

  A na druhé stravě volačo proti genderu. Asi by to patřilo jinam, ale tam se už nediskutuje:
  Petr Štěpánek:
  I kdyby se ten poslanecký magor od Pirátů František Kopřiva, co nyní blábolí o uzákonění „rovného manželství“, na hlavu postavil, i kdyby to další magoři v parlamentu stokrát odhlasovali, nic to nezmění na faktu, že manželství je možné pouze mezi mužem a ženou. Muž s mužem či žena se ženou samozřejmě nějaký smluvní svazek uzavřít mohou, nicméně manželství to prostě není. Proč? Protože samotná etymologie slova manželství to vylučuje:
  „Slova manžel a manželka, na tom se všichni etymologové shodují, jsou vlastně zkomoleniny. Ve staročeštině ta slova zněla malžen a malženka a jejich dnešní podoba je výsledkem odborně řečeno přesmyku, záměny hlásek l a n. Ve slovenštině k onomu přesmyku došlo také, ale v polštině nikoli, takže tam mají slova malžonek a malžonka, což je bližší původnímu praslovanskému malžena. Malžena není malá žena, ale duálový tvar znamenající muž a žena. Malžena jsou muž a žena dohromady, prostě manželé.“
  Některé věci prostě mohou vzniknout pouze kombinací různých prvků. Kupříkladu bronz také není slitina mědi s mědí či cínu s cínem, nýbrž jen a pouze slitina mědi a cínu. A tak je to i s manželstvím.

  Češi jsou smějící se bestie:
  Otázka implicitně říká, že vnímáte trangenderové ženy jako cisgenderové muže, což je transfobické.

  Čeština je jazyk vtipný:
  Praha: Venkovu chybí vzdělání.
  Venkov: Praze chybí dělání.
  http://viditelny-macek.cz/public/kapitola.phtml?kapitola=139736&menu=0

 26. toli

  {@Hraničář
  Ono asi tak nejde o manželství pro všechny ale o ten obsah (manželství) pro všechny.Jinak nemá význam diskutovat o definicích slov….protože všichni chápou o co jde,jen trollové sklouznou k definicím.

 27. xjur

  Ad Lemmy
  Řekl jsi to naprosto přesně. Vrozená schopnost věřit nemá (čistě) náboženský význam. To teprve zneužití této schopnosti náboženskou indoktrinací dělá z dětí duševní mrzáky, podobně jako pedofilie.
  Postižení pak neumí kriticky myslet jsou jen poslušným nástrojem těch, co z šíření/udržování náboženství mají prospěch. Typicky klérus spolu s vládnoucí vrstvou – namátkou: Trump, Putin, představitelé monarchií, mohamedánské režimy po celém světě, strany a instituce opírající se o hlasy věřících (CDU, SPD, PiS, TOP09, KDU-ČSL, ČRo).
  Konkurenční války mezi pobožnými jsou pak typicky středověkým reziduem.

 28. ateista

  @mulit
  Souhlas, nějak podobně jsem to myslel, jen jsem nešel tak do hloubky.

 29. Hraničář

  toli
  19.02. 2018
  Ono asi tak nejde o manželství pro všechny ale o ten obsah (manželství) pro všechny.Jinak nemá význam diskutovat o definicích slov….protože všichni chápou o co jde,jen trollové sklouznou k definicím. ……………………

  Já si naopak myslím, že přesné definice jsou potřebné, ba i nutné, aby si lidé rozumněli. Spoléhat na „všichni chápou o co jde“ mně připadá ne moc vhodné a dobré, konec konců, vidíme to stále kolem sebe. I v tom nadhozeném problému.
  Já proti homo- vůbec nic nemám, ale souhlasím s názorem, že manželství je tvořeno (výhradně) mužem a ženou, jiní lidé spolu mohou, mají právo, uzavírat smluvní partnerství. Ostatně, proč nemohou uzavírat registrované partnerství strýc se synovcem, teta s neteří, farář s kuchařkou …… když by tím pádem mohli mít určité výhody jaké mají homosexuálové? Proč by nemohla mít nějaké partnerství skupina lidí?

 30. Hraničář

  mulit
  17.02. 2018
  Dekonverze je důsledek toho, že si dotyčný všimne, že náboženský dopravní prostředek nikam nejede. Spolu s ostatními jede v nějakém dejme tomu autobusu. ……………………

  Mulite, použil jsem tvoje přirovnání v diskuzi s katolíky (nevadí ti to, že?). A hle, (alespon jedna) reakce:

  „Trochu pokulhávající přirovnání. Jenom sedět a nechat se vézt? Kde je osobní snaha? Kde modlitba?“

  No a já odpověděl:

  „Je to tam: „zdánlivý pohyb autobusu způsobují samotní pasažéři svými pohyby a křikem. Zkrátka dělají randál, takže to vypadá, že to fakt někam jede a že to má i motor. Je tu hluk, co připomíná motor, jsou tu kývání, pohupování autobusu, takže si říkáš, ono fakt jedeme!“

 31. mulit

  Hraničáři, nevadí, že to kopíruješ a vkládáš jinam. Ještě jsem ten příběh upravil tak, že ten dotyčný zjistí ještě v průběhu jízdy autobusem, že motor to nemá. Otevře poklop uvnitř autobusu a motor tam chybí a na na chybějící kola se podívá tak, že že vykloní z okénka. Ale pořád ještě v tom autobuse je. Nevystupuje. I šoféra – voskovou figurínu odhalí stále uvnitř autobusu. Ale nakonec se rozhodne, že se půjde ven, půjde po svých. A ostatní cestující ho před tím varují, že zemře, že se z autobusu nedá vystoupit. Ale dá a nezemře.

 32. mulit

  Hraničář píše
  Já proti homo- vůbec nic nemám, ale souhlasím s názorem, že manželství je tvořeno (výhradně) mužem a ženou, jiní lidé spolu mohou, mají právo, uzavírat smluvní partnerství. Ostatně, proč nemohou uzavírat registrované partnerství strýc se synovcem, teta s neteří, farář s kuchařkou …… když by tím pádem mohli mít určité výhody jaké mají homosexuálové? Proč by nemohla mít nějaké partnerství skupina lidí?

  Já jsem pro rovná práva. To v současnosti není. Heterosexuál má vyšší práva. Homosexuál má nižší práva. To je realita. Kuchařky, tety, synovce do toho netahej – asi jsi nepochopil, že tu je řeč o párovém soužití. Strýc se synovcem nežijou v páru, ani teta s neteří ani farář s kuchařkou. V páru žijí muž s ženou nebo muž s mužem nebo žena s ženou. Heterosexuální dvojice má výhody. Cílem je to srovnat. Já jsem pro, aby se to nejmenovalo manželství, v tom se s tebou shodnu. Stačí registr. partnerství jako je nyní, ale dorovnat právo. Tzn. aby partner podědil práva na družstevní byt, měl vdovský důchod, dědictví atd. Prostě tak jak to mají heteráci v manželství. Ta práva by měla být stejná. Není jediný racionální důvod, proč by měli být homo kráceni ve svých právech. Že nemají děti, není argument, v tom případě by se musela sebrat všechna práva bezdětným hetero manželstvím.

 33. toli

  Mám v podstatě stejný názor jako Mulit ale dodávám že nikde jinde neřešili název toho institutu ale rovnou uzákonili homo manželství a že těch států co mají tenhle zákon už je jak nasráno a Hraničář by mi mohl vysvětlit jaké že nadpráva mají registrovaní buzici nebo lesby nad hetero manželi ? Tak vysvětluj ať se pobavím,tento pseudoargument totiž používají idioti z kostela……

  Tmavomodrá barva je hezká,že? 🙂

  https://cs.wikipedia.org/wiki/LGBT_pr%C3%A1va_podle_zem%C3%AD_a_teritori%C3%AD

 34. Bílá velryba

  Nevím, kde jsme se to všude hádali, takže píšu sem:

  Ano, nějaké průměrové rozdíly v IQ mezi ateisty a věřícími být mohou (a asi i jsou), v různých zemích to může být různé. Třeba v Číně, kde vás vychovají k ateismu, může být větší intelektuál věřící, protože se vzpouzí proti tamnímu řádu. V USA to bude opačné, spíš ateista je tam tak trochu „proti řádu“. Ne vždy je proti řádu ten inteligentnější, samozřejmě. Celkově mají ateisté mezi vědci a filosofy kritičtější myšlení než věřící mezi vědci a filosofy. To si můžete ověřit z jejich knih.

  Mulit: teorie evoluce počítá nejen s náhodnými mutacemi, ale i s nenáhodnými, které způsobí nějaký jev. Dokonce já dávám náhodu většinou do uvozovek. Už jsem o tom psal, že třeba zvýšená radioaktivita zvyšuje počet negativních mutací i mutací genů obecně (nejvíc je neutrálních a negativních). Takže ne náhoda, ale příčinnost, ale nám přesně neznámá, ale není v ní nutně či pravděpodobně nic nadpřirozeného. Prostě je to fyzikální jev.

  Prostě to proti neodarwinismu vůbec nejde, epigenetika také ne. O ní víme díky neodarwinismu a výzkumu. Zatím, není čas. 🙁

 35. Lemmy

  V Číne vychovávajú k ateizmu? Zrejme to nefunguje, keď väčšina má nejaký náboženský svetonázor. Pozri: https://en.wikipedia.org/wiki/Religion_in_China

  Čína je asi tak ateistická ako Česko, kde v hlavnej televízii dávajú také náboženské programy, kde sa stretnú dvaja katolíci, a utvrdzujú a povzbudzujú sa navzájom vo svojej náboženskej ideológii (Grygar a Duka). Dokonca až tak, že verejne hlásajú blud, že veda podporuje bibliu. A Grygar povie, že vedecký ateizmus je pekná paveda. Pritom šéfuje českým skeptikom. Pekná hanba pre Sisyfos – český klub skeptikov, udeľujúci anticenu Bludný balvan. Grygar by už mal konečne dostať tú anticenu Bludný balvan. 😀

 36. Bílá velryba

  Hele, podle toho tvého odkazu to vypadá, že vychovávají spíš k ateismu či apateismu. Podívej na ten graf. Jinak když chceš uspět a vstoupit do strany, tak určitě nemůžeš bejt moc velkej pánbíčkář.

  Ale já se jim nedivim. Asi bych zavedl něco podobného i u nás, když chceš řídit stát, nesmíš být schizofrenik nebo bludař (člověk, který čirou spekulaci bere jako Pravdu).

  U nás s tebou souhlasim, resp. u nás je „elita“ většinou věřící a zbytek takovej chladnej nebo nevěřící. Je to i naše chyba, že ty lidi volíme a je nám tohle většinou jedno. Mně to jedno není.

  Zdar a spíš přístí týden! Neni čas. 🙁

 37. Shang

  mulit: Ano, ale také zle argumentovat, tím že čím inteligentnější člověk, tím je větší šance, že se z té indoktrinace dostane resp. prokoukne.

 38. toli

  Jenže inteligentní člověk si vytvoří odstup od problému aby mohl zaujmout pokud možno objektivní postoj.Na jednu stranu dá PRO a na druhou PROTI existenci Boží.Běžné ovce i jejich pastýři programově ignorují vědu a její poznatky,tudíž nemají kde brát argumenty PROTI. Veškeré jejich argumenty pramení z pohádkové knihy a z toho co slyšeli v kostele + ekvilibristika se slovíčky.

 39. mulit

  Shang
  že čím inteligentnější člověk, tím je větší šance, že se z té indoktrinace dostane resp. prokoukne.

  To asi jo. Bez rozumu, logiky, kritického myšlení od pobožných nejde odejít. Taky záleží, jak moc kdo v tom vězel. Někdo až po uši, někdo jen lehce. Snadněji se dekonvertuje tomu, kdo ani pořádně nekonvertoval. Ale kdo to toho spadl pořádně, tak z toho se vyhrabe těžko. A musí být všímavý a umět si spočítat pět a pět. Ale taky musí být poctivý a statečný. Páč musí unést novou skutečnost – nebude everybody forever young in heaven. A taky je to ztráta sociálních vazeb, tedy pro toho, kdo někam chodil do kostela, sboru. A ztráta rituálů. atd. Život pobožného není jen indoktrinace, ale zcela konkrétní sled činností, které denně dělá, třeba četba bible, modlitby atd. Je to životní styl, je to styl myšlení. Pobožný si zařizuje život podle té knížky, modliteb, halucinací, rad ostatních pobožných, farářů atd. Pak bude muset po dekonverzi se začít spoléhat hlavně na sebe. Ani knížka, ani pobožní, ani modlení. A tady je jeden problém. I pro některé inteligentní lidi, kteří mají pochybnosti ve víře, je toto nepředstavitelné. Chtějí, aby je něco vedlo za ručičku. Takže samotná inteligence není zárukou, že se dotyčný s vírou rozloučí. Musí tam být i jiné vlastnosti. Zejména poctivost, čestnost, statečnost.

  Jestli se někdo vysral na pobožnost, páč ho začala nudit, nebo z flegmatismu, tak to ani nebyl pobožný. Věř mi. Zažil jsem i takové týpky, ale ti odpadli hned. Tedy u letničních. To bylo v 90. letech. Trochu k tomu přičuchli, párkrát zvedli ruce, že halejuja, možná i chvíli věřili, ale nějak tomu nepropadli. Ale ten, kdo byl tzv. obrácený, znovuzrozený, tak ten prodělal bouřlivou konverzi, ale i bouřlivou dekonverzi. Páč to zasahuje do základních otázek života.

 40. Hraničář

  mulit
  23.02. 2018
  To asi jo. Bez rozumu, logiky, kritického myšlení od pobožných nejde odejít. …………..

  Pane Jaroslave byl jste věřící…. hm , co si mám o těch vaších provokačních a „kolomlýnských “ otázkách myslet. Vy moc dobře víte , jak se Bůh dotýká člověka , vy moc dobře víte jak to probíhá na char. setkáních, vy moc dobře si uvědomujete, že Kristus se vám může ukázat na místech , kde by jste to nikdy nečekal, že Duch svatý vane , kde chce , že Bůh i když duch může se ztělesnit , přeci je to osoba a ne lítající vidmo. Vy moc dobře všechno víte a dokonce jako bývalý věřící jste schopný různé jevy moc dobře pochopit na rozdil od člověka , který níkdy nevěřil. Vaše provokace je bud´ hlasem démona, který chce v nás věřících zpochybnit existenci Boha nebo je to vaše svědomí , které vás fackuje, že jste opustil hodnotný život s Bohem a vy si myslíte že ho umlčíte tím ,že zpochybníte víru jiných. Tím veškerou diskusi s vámi končím , je to bludné kolo, ve kterém se budeme točit do nekonečna a stejně nic nevyřešíme . Myslím , že když přejdete do sousední křestˇanské skupiny, setkáte se tam s člověkem , který je vaši autoritou panem M. Hanko a ten ukonejší vaše ego a přízná vám, že váš odchod od víry v Boha byl spravný, tak se budete citit happy . Ale já osobně bych vám přala , aby jste znova uvěřil , že Bůh opravdu existuje , má vás rád a čeká, až mu date souhlas k tomu , aby vás udělal štˇastným. A nevyzpytatelné jsou cesty Páně , tak já věřím, že se obratíte a povedete jinou debatu.
  https://www.facebook.com/bernadeta.kurzepa?fref=gc&dti=1555948564432558

 41. aleš

  Udivuje mne vaše nekritické přijímání interpretace výsledných dat dané studie.
  Udivuje, ale nepřekvapuje.

  Sektářské rysy mohou nést i ateistické spolky.

  Co se tak podívat na vzorek lidí, ze kterých statistika vychází? Proč nejsou zveřejněna data z pohledu rozdílu pohlaví?
  Z hlediska statistiky jsou muži více zaměřeni na logiku, zatímco ženy jsou lepší v intuici. Muži mezi ateisty převažují. Jaký byl zkoumaný vzorek lidí z hlediska pohlaví a náboženství?

  Všimli jste si výrazné převahy mužů z hlediska udělování Nobelových cen v oblasti přírodních věd?
  Jsou ženy hloupější? Ne, jen mají menší rozptyl inteligence.

 42. Kamil Václav Láskorád Sluníčkovský

  Pane Aleši, a co čekáte od zdejších fašistonacistů? Nejhorší jsou Tomek, Velryba, Mulit a Toli, přehlídka zrůd! Jen si vemte, jak se neustále vytahují před věřícími, že jsou racionálnější či co všechno. Ale jsou opravdu? Ani zbla! Třeba já sám jsem také ateista, i když na nějakého boha samozřejmě věřím. Jsem dalo by se říct při troše fantazie jako jeden z nich, ale nikdy bych se nevyvyšoval nad věřící, kteří dali světu tolik krásných věcí, tolik děl, tolik i té jejich „vědy“. Jako nejsem třeba přímo zapálený do Bible a do těchto věcí, spíš pracuji s energiemi a kosmickým vědomím, ale Bible si vážím. Nikdy bych neutlačoval ani jiné kultury. Integrace má platit pro všechny, i my se musíme nově integrovat s jinými kulturami na našem území, nejen je nutit žrát hranolky a dívat se na fotbal a pít pívo. I my bychom měli tolerovat, že vepřové v jídelnách je zbytečně provokuje, filmy vysmívající se náboženství to samé. Tyto věci by měly být zakázány a to již dávno. Tadyhle jistý Tomek dokonce píše na svých stránkách enzmannovaarcha.blogspot.com, že Achilles nemohl být černoch, ale proč? V tehdejším světě panovala ve středomoří multikulturní atmosféra, plná volné výměny zboží, lidí a myšlenek. Lidé jezdili ze země do země poznávat nové chutě, nové vůně, nové tváře, nové a svěží myšlenky. Neuzavírali se jako fašisté či dnešní čecháčkové sami do sebe. Tato země nepatří jen nám, ale všem lidem na celém světě! Když přišel praotec Čech, byl zde také imigrantem! Ale Achilles že nemohl být Afroevropan? Proč? Co je to vůbec barva pleti? Co je to pohlaví? Není to jistý sociální nátlak? Škatulka? ZAMYSLEME SE NAD TÍM UŽ KONEČNĚ, dřív než budeme hlásat xenofobní názory vedoucí k nacismu. Toto si o tomto sdružení myslí křesťané, nedivím se jim: „Ahoj, navštívil jsem nedávno stránky našich ateistů v ČR a jejich vrcholný orgán, viděl jsem neuvěřitelné články a komentáře, kde se tvrdí, že věřící jsou nemocní nebo dokonce hloupější než ateisté. Že se nestydí! A do toho ten jejich vůdce, jistý Tomek, napíše, že vševědoucnost a všemohoucnost nejdou sloučit a že bůh připravil faraona i Jidáše o svobodnou vůli. Prý to tak je v Bibli, nesmysl! Co vy na to?“ A dále. Jak vidíte, křesťané vám zde nastavují pěkné zrcadlo: „Znám i slušné a inteligentní ateisty. Takoví ovšem nebudou mít potřebu se organizovat a bojovat proti náboženství jako pan Tomek & spol. Na OSACR jsem jednu dobu chodil než mne pan Tomek raději vybanoval. Ale to, co předváděl do té doby, patřilo k tomu nejubožejšímu, s čím jsem se kdy na diskuzích setkal – myslím mimo vyložené trollování. On se snažil aspoň tvářit seriózně. A možná i to, co psal, ty své pseudo-argumenty myslel vážně.“

  http://granosalis.cz/modules.php?name=News&file=article&sid=2470742&mode=&order=0&thold=0

 43. Hraničář

  Chcete se pobavit? Z mé diskuze s katolíky:

  Pavel Kacar
  Někdy se nám andělé představí, dají o sobě vědět a dokáží nás vést životem a někdy nám tají svou přítomnost ale jejich konání nelze tajit.

  Já:
  Jé, to je krásné! Jak ti andělé vypadají – jako malůvky v kostelích, nebo jako ve filmu Anděl páně? A jak se představí? Jsou skutečně bezpohlavní jako ve filmu Dogma? Takže by vlastně mohli chodit nahatí – vlastně, to by ani nebyli nahatí – že? A co dělají, jak se jejich konání projevuje?

  Pavel Kacar
  Každý z nás má zkušenost s prací strážných andělů.Říkáme jim zázraky,které nelze jinak vysvětlit.Já jich zažil několik. Jsou to bytosti z jiného neviditelného světa.

  Já:
  Jé, pochlubte se! Já jsem zase poznal anděly flákače! Sousedům nechali utopit pětiletého Jiříčka, P. Kubíčka nechali umlátit, podobně P. v Dubu nad Moravou a ještě někde, nepomohli P. Toufarovi a Bulovi, ani 14 pražským mučedníkům, 6 drinským mučednicím …..

  Pavel Kacar
  Omlouvám se ale znenadání mi úplně umřel notes. Asi andělé zapracovali abych je nemohl vyzradit. Jsou ve světě kolem nás i v nás-nehmotní ale dokáží hmotu ovládat. Nedělal bych si z nich žádné žerty! Jsou velmi mocní ale konají vše v souladu s Boží vůlí. Jaroslave, stačí se podívat dál, jaké plody tyto popisované skutky nesly? Otec Ladislav už předem s takovou smrtí souhlasil, nabídl toto své utrpení Bohu. Potom tiše tu šílenou bolest snášel, ten žár ohně, když tam ležel politý petrolejem z lampy a hořel. Měl rozbitou lebku, byl pobodán a upálen za živa. Byl při vědomí i po tom, kdy ho požárníci vytáhli před faru a když viděl, že je hospodyně z přízemí v pořádku, tak umřel. Kdyby v tom ohni zakřičel bolestí, jistě by ji probudil a tak by ji odsoudil k smrti. Vrahové čekali a až si byli jistí jeho smrtí, kdy bezhlasně hořel, tak oknem odešli.
  Otec Ladislav už v té době pomalu umíral, selhávalo mu srdce a jedl velmi málo. Bůh dobře věděl, jak použít zbytky jeho sil a ukázat světu jeho poctivost a ryzost.

  Já:
  Notes sem, notes tam! Vy si nic nepamatujete? Nebo vám andělé vymazali i paměť? ……… Víte – to je zajímavý (technický) problém: Jak nehmotný anděl, a nebo i sám bůh, hýbe hmotou? Jak ten anděl prolézá lidským tělem? A co když v tom těle už je nasáčkovaný Satan. Nepoperou se tam?
  No, když popisujete konec chudáka Kubíčka, tak jen dokazujete, že Pán Bůh vůbec není Dobrotivý a Milosrdný!

  Pavel Kacar
  Jaroslave,v Bibli je podobných příkladu umučení mnoho a v životopisech svatých ještě víc.Ano,Bůh to dopouští ale není to vina Boha ale smrtelného hříchu těch vrahů.Každý zlý čin,který se bolestivě dotkne nevinných je zaviněn hříchem jiných lidí.Bůh garantuje lidem svobodnou vůli a to k cestě hříchu nebo ke svatosti.

  Já:
  Víte co je zajímavé, že lidé se vůbec neřídí božím přikladem. Jsem si jist, že když vy uvidíte spratky ukopávající malé dítě, že zasáhnete a tomu dítěti pomůžete. Vsadím se, že si neřeknete, že ti spratci hřeší a že jistě to časem v životě pocítí, no a že to chuďato přijde do nebe, takže vlastně jaký problém? A vůbec, proč soudy, i v křesťanských státech, odsuzují? Proč odsuzovala i katolická církev?

 44. jl

  Vzdy zalezi cemu se „veri“. Jsou i taci, kteri veri, ze se posloupnost hypotez jednou zakonite dobere pravdy (jedna z odrud „ateismu“). Nebo ze prorazi kruh nekonecnych inkarnaci mentalnim cvicenim v sebelikvidaci (budhismus). Existuje take myto-ekologismus. Zpevacky a pornoherecky pro mladez. Atd. Dalo by se pokracovat dlouho.
  Tady ma snad smysl hovorit jedine o IQ – inteligenci coby vypocetnim vykonu merenem stopkami nad sadou uloh.

Komentáře nejsou povoleny.