Vytrolený Grygar – proč není tak snadné argumentovat proti plochozemcům a v čem má pan Bača pravdu

Autor | 18.03. 2018

V pořadu Pro a Proti se 1. ledna 2018 setkali Jiří Grygar jako obhájce kritického myšlení a provozovatel serveru Placatá Země Vladimír Bača. Stojí za to si jejich spor poslechnout a trochu se nad ním i zamyslet.

Smutnou pravdou je, že v tomto klání o tvar Zeměkoule či Zeměplacky obhájce kritického myšlení moc neobstál. Toto zamyšlení je tedy o tom, proč se jeho argumentace míjela účinkem.

V první řadě je Vladimír Bača také věřící, stejně jako Jiří Grygar, pouze jeho vnitřní regulátor toho, nakolik symbolicky bere Bibli, je nastavený na jinou úroveň. Pro Grygara je Bible autoritou morální (ano, i to je sporné, ale nechme to pro jiné články), zatímco pro Baču představuje i autoritu odbornou.

Grygar argumentuje hlavně svou vlastní odbornou autoritou, jenže při střetu autorit Bible versus Grygar je poražený znám předem. Pokud se Vladimír Bača dovolává na Bibli při své obhajobě tvaru placaté Země, tak má pravdu – Bible skutečně obsahuje několik popisů tvaru Země a žádný z nich není koule! Nejčastější jsou odkazy na starověkou židovskou kosmologii, která vnímá náš svět jako jakousi bublinu obklopenou vodou.

Přes to všechno by měl ještě stále mediálně oblíbený věřící sisyfovec slušné šance, kdyby použil důkazy, které by mohl ověřit a přijmout kdokoli, jenže to se mu nedaří, a navíc se při tom (žel) dopustil i několika faulů.

Argumentace stylem “všichni vědí už od starověku” je v tomto případě nejen nesmyslná, protože ve starověku byla představa kulaté Země jen jednou z neprokázaných možností, ale není pravdivá ani dnes, kdy přinejmenším velká část například muslimů věří, že Země je plochá. Křesťanští plochozemci jsou proti muslimským vlastně spíše kuriozitou, ale to spíše něco říká o uzavřenosti naší kulturní bubliny. Toto tvrzení tedy nebylo pravdivé nikdy.

I kdyby si ovšem drtivá většina lidí myslela, že je Země kulatá, ve skutečnosti by to neznamenalo nic. To, že stejný názor zastává mnoho lidí, nemá na jeho pravdivost vliv. Vždyť už historie nás učí o událostech, v nichž se mýlily celé mnohamilionové národy!

Stejně tak nemůže být pro konspiračního teoretika důkazem, že něco stojí v odborném časopise. Ostatně ani pro kriticky myslícího vědce by to dostatečný důkaz pravdivosti být neměl. Články v odborných časopisech sice procházejí recenzním řízení, které by měla zajistit jejich vyšší spolehlivost, ale jak ukazují případy Sokalovy aféry a Bohannonova testu vědeckých časopisů, ani to není záruka, že nebudou otisknuty úplné nesmysly.

Nejlepší z přednesených důkazů – tedy ten, na který by měl plochozemec reagovat, kdyby k tomu byl vyzván – byl kruhový stín Země na Měsíci.  Dovednější protivník by ale dokázal reagovat i na něj – kruhový stín může totiž udělat také kulatá nebo rovná deska.

Grygarův zdánlivě pobavený projev stylem “hahaha, takovým pitomostem lidé dnes také věří?” není pro podobnou situaci zrovna tím nejlepším. Prozrazuje totiž, že si ani nenastudoval argumentaci plochozemců.

Pokud by se střetl s fanatičtějším a sečtělejším zastáncem této konspirační teorie, pravděpodobně bychom byli svědky toho, co zažíváme běžně při debatách s věřícími – ignorování důkazů postavených na složitějším zdůvodnění nebo odkazech, složitých fraktálně nesprávných tvrzení a završení Gish Gallopem (zahlcení slovy).

V této debatě můžeme tedy být jen rádi, že se Grygar nesetkal se silnějším protivníkem. Byl totiž na setkání s plochozemcem mnohem hůře připraven než mnozí autoři YouTube videí.
O tom, co všechno už stojí za plochozemským hnutím, mluví mnohem lépe autorka kanálu Dejepis Inak:

A lépe než Grygar si s plochozemskými argumenty poradil i autor tohoto videa:

https://youtu.be/sSivE6Mlht0

Proč se tím vším vlastně zabývám? Vždyť se přece jen setkali dva věřící, z nichž oba věří, že Bůh existuje a je dobrý, protože se to píše v Bibli, a jeden věří, že Země je placatá, protože se to kupodivu také píše v Bibli. Tato argumentace je zcela srovnatelná.

Překvapivě i z hlediska skepticismu vychází jako lepší argumentace ta, kterou předvedl pan Bača, a to je smutné.

I když pokusy, které provedl, byly asi podivné, projevil ochotu své přesvědčení nějak otestovat a vůbec nezáleží na tom, že je nikde nepublikoval. To je totiž skutečně skeptický přístup – být kdykoli ochoten jakékoli tvrzení zkoumat, pokud se objeví důvodné pochybnosti.

Ano, může to vypadat jako paradox, ale Jiří Grygar opírající se o autority ať už vědeckých kapacit nebo časopisů byl v tom rozhovoru v roli dogmatika, třebaže zastával pravdivá tvrzení, a Vladimír Bača v roli skeptika, přestože hájil konspirační teorii.

Ve skutečnosti to byl velmi poučný rozhovor o tom, jak neargumentovat. Pokud se totiž budeme hádat z pozice autorit, bude jakýkoli spor nerozhodnutelný. Proto už kdysi vznikl skeptický přístup, který na autority nespoléhá. 

 

198 thoughts on “Vytrolený Grygar – proč není tak snadné argumentovat proti plochozemcům a v čem má pan Bača pravdu

 1. Super Jahodník

  A jaké jsou podle Vás, mistře Tomek, tedy ty důkazy že Země je kulatá? Proč by měla být kulatá? Byl jste někdy na Měsíci a viděl jí? Byl jste u toho, když Američané letěli na Měsíc? Víte vůbec, že to byla jen nahrávka ze studia? Raketa tam nikdy nemohla doletět, vesmír jsou jen nákresy na nebeské desce, za ní už je jen rajský svět, nikoliv vesmír. Kde jsou ty Vaše důkazy, když je jasné, že spousta z toho je jen snová projekce způsobená satanem, který nás šálí?

 2. Petr TomekPetr Tomek Post author

  @Super Jahodník: Doporučuji se podívat na ta další videa. Už třeba existence obzoru je dobrý argument.
  Další může být třeba světlo majáku – u majáků se udává viditelnost, jenže světlo majáku svítícího rovně je vidět na obloze i tehdy kdy zdroj světla vidět není, protože je za horizontem.
  http://www.pharology.eu/howlighthouseswork/H07_horizonandheight.html
  Další je třeba to, že by se pro plochozemce mělo jejich Slunce svítící pouze dolů mělo ráno a večer zplošťovat.
  Malý objekt kroužící po obloze by teké měnil výrazně svou velikost atd.
  Hlavně jsem ale chtěl varovat před zdánlivě snadným terčem a doporučil bych vyptat se ho na jeho experimenty, které jej přesvědčily.

 3. Super Jahodník

  Teď jde o to, že některé ty důkazy mohou být jen šálení démonů, jako když satan narafičil ty kosti dinosaurů do Země, samozřejmě to můžou být i draci, kteří se nedostali do Noemovy archy, to dnes přesně nevíme. Pokud dal někdo falešné vzpomínky do hlavy vědci, který měřil tyto údaje, mohl být zmaten, aniž to poznal. A to i vícekrát. Z letadla Vám mohl satan zmást vidění.

 4. Petr TomekPetr Tomek Post author

  Ovšem, pokud se dostaneme na úroveň toho myšlení, že se na naše smysly nemůžeme spolehnout vůbec a vše je šálení démonů, tak padá veškerá argumentace.

 5. Super Jahodník

  Takže vše je jen víra, to přeci říkáme i my věřící! Vy si věřte na evoluci a že kočka porodila prase, já budu věřit na bibli.

 6. Petr TomekPetr Tomek Post author

  To se ovšem spoléháte na smysly, přinejmenším na ty, kterými jste četl tu Bibli nebo přijal informace o vašem náboženstí. Nebylo to náhodou šálení démonů? A pokud ne, jak se to dá odlišit?

 7. Super Jahodník

  Všechno může být šálení démonů, ale bůh se mnou komunikuje a já ho cítím svým vnitřním slunečním duchovním srdcem! Nic jiného nemam. Nic lepšího není.

 8. Shnilý jahodník

  A jaké jsou podle Vás ty důkazy že Země je kulatá?
  – veškeré satelitní systémy jsou postavené na premise rotace kolem kulatého (geoidního) tělesa, NASA vysílá živý přenos z ISS, kde můžete vidět 14 západů a východů Slunce za den, existují stránky, které v reálném čase ukazují pozici objektů kolem Země (třeba http://www.stuffin.space), celá geodézie je založená na polárním souřadnicovém systému, který předpokládá, že Země je koule, pokud by to tak nebylo, tak nezaměříte dálnici a nebudete moci používat třeba autonavigaci, stejně tak by nefungoval satelitní internet a mnoho dalších systému na satelitech založených

  Proč by měla být kulatá?
  – protože koule je nejmenší možný tvar v jakém se může určitá hmota nacházet, zjistíme to například ve stavu beztíže když pipetou vytvoříme kapku vody. pokud se tedy na chvíli oprostíme od toho, že jsme namalovaní satanem a připustíme, že se nacházíme v nějakém prostoru, tak neexistuje jediný důvod, proč by Země koulí být neměla

  Byl jste někdy na Měsíci a viděl jí? Byl jste u toho, když Američané letěli na Měsíc? Víte vůbec, že to byla jen nahrávka ze studia?
  – ne, nebyla a je to dokázáno i technickým rozborem videa a fotografií. NASA dokonce přiznala, že mnoho snímků Země manipulovala ze začátku a kolorovala je, ale bylo to za účelem věrohodnosti, protože v té době neexistovaly systémy na kompenzaci příspěvků atmosféry a Země měla “divné” barvy a pro lidi by to bylo nevěrohodné. to je zase jev, který je replikovatelný i tady dole a projevuje se třeba při západu slunce když vidíme červánky, což je zrovna jeden z nejsilnějších důkazů toho, že Země je kulatá.

  Raketa tam nikdy nemohla doletět, vesmír jsou jen nákresy na nebeské desce, za ní už je jen rajský svět, nikoliv vesmír.
  – uznávám, že měli astronauti hodně štěstí při přistání i návratu, ale raketa tam rozhodně doletěla, dokazují to třeba i půdní vzorky, které neodpovídají pozemské struktuře a dalších milión pozorování – například byla donedávna viditelná americká vlajka astronomickým dalekohledem

  Nezkusil jste se někdy zamyslet “proč?”. Proč by všechny státy vynakládaly tisíce miliard € aby zfalšovaly tisíce hodin autentických nahrávek a manipulovaly matematicko-fyzikální důkazy po stovky let? Nikdo nemá prospěch z toho, kdyby většina lidí byla zmanipulovaná. To co si ldi myslím nemá na nic vliv. Vidíte, že tu jsou lidé, kteří si myslí, že Země je plochá, ale absolutně na nic to nemá vliv. Chleba levnější nebude.

 9. kabát

  Aleši, vy tady stále jen napadáte z vašeho pohledu bláboly ateistů, ale pokud tu bleje věřící, zřejmě ze solidarity mlčíte. Vy souhlasíte s tím, co tu Jahodník píše? K ploché zemi jste se ještě nevyjádřil.

 10. Super Jahodník

  Co Vám tak vadí, dotyčný kabáte, že Vaše věda je taky jen víra jako naše víra? Nebo, že ateismus je jen víra, že bůh není? Že vaší víru v materialismus stavíte na víře ve vědu, která je také jen vírou?

 11. Super Jahodník

  “– veškeré satelitní systémy jsou postavené na premise rotace kolem kulatého (geoidního) tělesa, NASA vysílá živý přenos z ISS, kde můžete vidět 14 západů a východů Slunce za den, existují stránky, které v reálném čase ukazují pozici objektů kolem Země (třeba http://www.stuffin.space), celá geodézie je založená na polárním souřadnicovém systému, který předpokládá, že Země je koule, pokud by to tak nebylo, tak nezaměříte dálnici a nebudete moci používat třeba autonavigaci, stejně tak by nefungoval satelitní internet a mnoho dalších systému na satelitech založených”

  Na oběžné dráze žádné satelity nejsou, vaše telefony fungují díky anténám na Zemi.

  “– protože koule je nejmenší možný tvar v jakém se může určitá hmota nacházet, zjistíme to například ve stavu beztíže když pipetou vytvoříme kapku vody. pokud se tedy na chvíli oprostíme od toho, že jsme namalovaní satanem a připustíme, že se nacházíme v nějakém prostoru, tak neexistuje jediný důvod, proč by Země koulí být neměla”

  Jaká hmota? Proč máme opustit satana? Já to nehodlám připustit.

  “– ne, nebyla a je to dokázáno i technickým rozborem videa a fotografií. NASA dokonce přiznala, že mnoho snímků Země manipulovala ze začátku a kolorovala je, ale bylo to za účelem věrohodnosti, protože v té době neexistovaly systémy na kompenzaci příspěvků atmosféry a Země měla „divné“ barvy a pro lidi by to bylo nevěrohodné. to je zase jev, který je replikovatelný i tady dole a projevuje se třeba při západu slunce když vidíme červánky, což je zrovna jeden z nejsilnějších důkazů toho, že Země je kulatá.”

  Vašim odborníkům nevěřím.

  “– uznávám, že měli astronauti hodně štěstí při přistání i návratu, ale raketa tam rozhodně doletěla, dokazují to třeba i půdní vzorky, které neodpovídají pozemské struktuře a dalších milión pozorování – například byla donedávna viditelná americká vlajka astronomickým dalekohledem”

  Ty vzorky byly vyrobeny v tajné laboratoři.

  “Nezkusil jste se někdy zamyslet „proč?“. Proč by všechny státy vynakládaly tisíce miliard € aby zfalšovaly tisíce hodin autentických nahrávek a manipulovaly matematicko-fyzikální důkazy po stovky let? Nikdo nemá prospěch z toho, kdyby většina lidí byla zmanipulovaná. To co si ldi myslím nemá na nic vliv. Vidíte, že tu jsou lidé, kteří si myslí, že Země je plochá, ale absolutně na nic to nemá vliv. Chleba levnější nebude.”

  Protože chtějí zavést ateismus a něco také dělá satan!

 12. Super Jahodník

  Vy si vážně myslíte, že pro vědce nebo pro satana je problém vyrobit falešné fotky Země a vydávat je za satelitní snímky? 🙂

 13. filda

  Myslím si, že nejjasnějším a nejširší masou nejpochopitelnějším důkazem kulatosti je obeplutí Země . To dokázal Magellan již v první polovině 16. století, což nedlouho po něm zopakoval i Drake. Magellan řešil problém s datumem, protože pořekročil datovou mez a měl problém s církevními představiteli, protože poté slavil svátky v jiný čas (asi za to skončil smažící se v pekle…)

 14. ateista

  @Super Jahodník
  Nemá moc smyslu se s Vámi dohadovat. Přesto Vám položím několik otázek.
  1. Dá se po oceánu doplout na okraj Země?
  2. Co brání vodě, aby vytekla někam mimo Zemi?
  3. Co je na okraji Země?
  4. Kde na placaté Zemi leží Antarktida?
  5. Jak vypadá satan a kde se zdržuje?
  6. Jak víte, že existuje něco, co nazýváte satanem? Setkal jste se s ním?

  Jinak, konspiračních a jiných teorií existují stovky. Jejím tvůrcům nejde o nic jiného, než o to, aby byli zajímaví, aby se o nich mluvilo. Pan Bača je jedním z nich. Škoda, jak říká Petr Tomek, že pan Grygar nebyl lépe připravený. Ale i kdyby byl, dostal by se do neřešitelné situace, kdyby v debatě narazili na Bibli a boha.

 15. toli

  Plochozemci mohou žvanit píčoviny protože jim chybí osobní zkušenost.Od stolu je každý chytrý,ale chtěl bych slyšet jejich komentáře kdyby zvedli prdel a vydali se libovolným směrem buď po příslušné rovnoběžce anebo po poledníku na kterém (které) se nachází .A šli a šli a šli až by narazili na mořské pobřeží kde by použili loď a stále stejným směrem by pluli dál a dál.Potom zase šli a šli a znovu použili loď a pořád dokola až by došli do stejného místa odkud vyšli.Myslím že takový jedinec je buď totálně blbý anebo chce být středem pozornosti a z lidí si prostě dělá srandu.
  A když se k tomu ještě přidá bible a Kristus tak je vymalováno ,takové individum naložit do formalínu a ukazovat v muzeu podobně jako Blbouna Nejapného 🙂

 16. Super Jahodník

  A ty si jel kolem Země? A pokud ano, jak víš, že tě nemátl satan?

 17. mulit

  Kvalitními dalekohledy je vidět družice, které vysílají. Satelitní družice. Družice tam v té výšce nemůže stát, aniž by spadla. To, že nespadne na Zemi je možné jen díky tomu, že obíhá a setrvačná, odstředivá síla je v rovnováze s gravitační silou. Stačí sebemenší odchylka v rychlosti a družice buď padá k Zemi, nebo letí do vesmíru. Stacionární družice obíhají stejnou rychlostí, jakou rotuje Země, proto pro uživatele stojí na jednom místě na obloze. Na to místo jsem měl zaměřenou parabolickou anténu. Už jen toto je pro mě důkaz nad důkaz, i kdyby další neexistovaly. Je třeba přesně zaměřit družici, jinak signál nebude. Kdyby byla Země deska, družice by se nad ní neudržela, spadla by dolů. Ale já nevěřím, že by ten chlap doopravdy myslel, že Země je placka. Je to jenom forma strhnutí pozornosti, jak být zajímavý. Je to póza. Je to komediant, kterému dělá dobře zájem médií. Jsou lidi, kteří rádi provokují. Nemá na to vymyslet něco svého, je to blb, tak vymyslí popírání kulatosti Země a na tom si udělá “byznys a slávu” …..

 18. Super Jahodník

  “Kvalitními dalekohledy je vidět družice, které vysílají. Satelitní družice. ”

  To jsou namalované družice. Nic nevysílají. To jsou podvrhy. Pobyhuje s nimi satan, který nás má zkoušet z vůle boží. Proč? Aby oddělil zrno od plev. Aby zjistil, kdo dá přednost lásce a víře před rozumem. Rozum sám o sobě je totiž jen děvka ďáblova. Jedině ve spojitosti s vírou v boha a láskou je rozumný, opravdu rozumný, bez nich je to jen uschlá květinka bez kořenů.

 19. mulit

  Mírné zakřivení Země je vidět už z letadla z výšky 10 km. Takže já mám pro sebe důkazů dost.

 20. mulit

  Multinicku, ty by sis měl zatrollit na granosalis. A psát tam jako pobožný, ale ten cáklý, jak ho tady děláš. Buď by tě tam napadli, nebo brali za proroka…

 21. toli

  Jahodník je náš multinick,protože pravý křesťan se vyhýbá používání jména toho zlého 🙂

 22. Super Jahodník

  Toli, protože to tak cítím srdcem. A srdce mě ještě nikdy nezklamalo. Pohled z letadla je udělaný od satana, pane mulite a netykejte mi laskavě, já tykám také jen těm, kteří mě tu uráží. A jména satana se nebojím vyslovit, protože pevně věřím v Krista a to mě chrání. A když mě urážíte, tak jdu pryč. Nepotřebuji tu být s lidmi, kteří nemají argumenty a jen uráží. Možná se někdy vrátím. Jdu se modliti.

 23. Marek

  Že se vám teda do toho pletu (já sem kdysi napsal zatím jen jednou, občas si tu ale čtu), existuje vůbec zrovna na toto téma aspoň náznak smyslu diskutovat? Je jím snad to, že někdo je schopen zavalit, že celý geologický i kosmický výzkum je satanovo mámení? Snad jsem pochopil, že zdejší diskuse jsou založeny na střetu víry a nevíry, rep. pochybnosti nebo nenalezení důvodu se věřením vůbec zabývat, a na argumentaci ve prospěch toho/onoho. Určitě oceňuji stavění hrází někdy až bezbřehému “náboženstvářství”. Ale polemizovat zrovna na téma tvaru této planety? Není to poněkud přitaženo za vlasy?
  Ono to obecně vyžaduje značnou morální odolnost, aby se někdo vyrovnal s vědomím, že někdo, a není jich úplně málo, je ochoten položit svůj život ve jménu tvrzení, že (pokud si správně pamatuji Usherův výpočet) někdy kolem 20. října dopoledne, r. 4004 př.n.l. bylo řečeno “Budiž světlo”. Také s tím, že tito lidé s naprostou lehkostí ignorují nespočetněkrát prakticky i experimentálně ověřená fakta všeho možného charakteru. Ono je to vlastně schizofrenické, iracionální samo o sobě, když to člověka pak donutí ta fakta připomínat, či je dokonce obhajovat v situacích, kdy jejich obhajoba potřebná vůbec není, a zároveň přitom vědět o tom, že to vše steče po jakémsi “faktofobním” povrchu. Ale budiž. Polemizovat však o tvaru Země, to je už přece jen silná káva. Ale možná jsem v tom věro/nevěroučném diskurzu pořád amatér, protože mě nikdy nenapadlo blíže monitorovat, kam až to může dospět, a jaká váha tomu někým může být přikládána.
  Je ale v každém případě zarážející, jakým způsobem se k tomu Grygar postavil. Otázkou je, zda ho limitovala jeho víra, nebo vědomí (možná právě ta osobní zkušenost pocitu a emoce té víry), že vlastně argumentace jakéhokoli charakteru je vůči “hory přenášející víře” zcela marná.

  Asi jsem se u toho dotkl věcí, které tu byly probírány tisíckrát, motivuje mě ale ta placatá placatost.

 24. toli

  @Marek
  Asi nemá cenu o tom diskutovat když zde řádí schizofrenní multinick který je jednou křesťanem obhajujícím vše blbé a podruhé kovaným ateistou.Leč je to pouhý teoretik takže nemůže vědět že praktikující křesťané mají vbudované zábrany a tím pádem se vyhýbají použití jména Satan (aby ho nepřivolali).
  Přitáhneš pozornost všeho co oslovíš jménem.

 25. Shnilý jahodník

  @Marek: Chtěl jsem, aby si pán nepřipadal, že z něho všichni dělají mentálního kripla, kterým doopravdy je. 🙂 Myslím, že ho namaloval satan nebo tak něco.

 26. Shnilý jahodník

  @Marek @Toli … to není multinick, já jen parodoval pánovo jméno jelikož zastávám opačný názor, tak jsem si dal opačné jméno. 🙂 neměl jsem v úmyslu tady rozvíjet nějakou dlouhou diskuzi

 27. toli

  Ale já mluvím o super jahodníku,bílé velrybě alias alias alias,jeden a ten samý člověk.Přeci si nemyslíš že by si šílený egoista a excentrik dal jméno shnilý jahodník ? To opravdu ne ,v každém případě to není nikdo koho by jsi si přál potkat v reálněm životě :-).U schizofreniků nikdy nevíš.

 28. Václav B.

  To jsou všechno jen slaboduché teorie, kdo ví, kdo to je. Shnilý jahodník podle mě není Super jahodník. Musí to psát někdo jiný než Kruliš, ten byl víc sprostý. Láskorád naopak, to by přeci nikdo nezahrál, nu, asi jsem naivní. Kdo ví, jak vono to bude. Já bych nepředjímal. Podle toliho je starý, podle mulita je to Jan21, ale ten asi nebude ateista, tomu nevěřím. Ten člověk je opravdu šílený, s tím souhlasím. Asi chce pozornost, která mu jinak chybí, kdo ví. Jestli tomu fakt věří, tak je to hrůzné. Budu se ještě věnovat jeho argumentům, ale až jindy. Zatím. 🙂

 29. toli

  @Václav B
  Ty neumíš číst ? Vždyť říkám že shnilý jahodník není super jahodník.
  Kruliš je rovněž někdo jiný.
  Já jen spojil “křesťana” super jahodníka s ateistou bílou velrybou alias ,alias alias (jsi zde krátce takže ti nebudu vypisovat nicky které velryba používá) a možná bych k tomuto individu připojil ještě Láskoráda.

 30. Marek

  @toli, shnilý Jahodník

  Když jsem si to po sobě přečet, vyzní to opravdu, že tím reaguji na toho druhého Jahodníka, jen na něj. To vaše místní prostředí neznám natolik, abych vyhmátl, kdo je “s vysokú pravděpodobnosťú. hraničící s jistotú” multinickem-obohacovačem. Ale myšleno je to o něco obecněji. Že takové téma bylo vůbec otevřeno na ČRo, i když, vzhledem k tomu, že uvádějí, že počet “placatejch” roste, má smysl se tím zabývat. A taky, vzhledem k tomu, co jsem se třeba tady občas dočetl, nedá se asi vyloučit, že se tím tvarem opravdu někdo začne zabývat “seriózně”.
  Ještě jednou se vracím k tomu svému amatérství ve smyslu zaskočení u nonšalance, s jakou jsou tvrzeny nejrozličnější (teď si asi z někoho učiním svého ne zrovna sympatizanta) ptákoviny o realitě tohoto světa. Asi ještě chvíli budu objevovat taje věření v, jak to zde nazýváte, mluvícího hada. Nakonec, právě díky odkazům zde jsem vůbec poprvé nahlédl na některé náboženské weby, kde asi lze předpokládat, že to tam míní doopravdy. Musím přiznat, že i když jsem na světě už nějaký pátek, i jsem si k tomu opatřil jakýsi ptačí zob u jména, tento svět mě prozatím míjel. Vlastně tam na mě padla skoro až tíseň a pocit té zmíněné schizofrenie, absurdity. Nedávno jste tu myslím řešili, kdo přijde do pekla. Já jo. Ale v tom mým je spousta pití, lehkejch holek a zpěvu. A taky chlebíčků.

 31. mulit

  Petře Tomku – vy vidíte IP adresy ? Mohl byste vypsat, které nicky používá multinick?

 32. Kamil Václav Láskorád Sluníčkovský

  Z IP adresy nic nezjistíme, tu může narafičit Satan. Mějte se.

 33. toli

  Vždyť jsem říkal že láskorád,super jahodník a velryba a její klony jsou jeden a ten samý člověk.

 34. toli

  jednou sluníčkář podruhé křesťan a potřetí ateista 🙂

 35. Ateistický laik

  Někde jsem četl (možná že tady na to někdo v minulích příspěvcích odkazoval), že Grygar šel na rozhovor s cílem, že si myslel, že je to je recese (proto byl nepřipraven). V tomhle bych se Grygara zastal.
  Osobně nechápu v současné době, že někdo si opravdu myslí, že je zemně plochá. To není k diskuzi, to je na Chocholouška. Viz to co tady předvádí Super Jahodník (Kde měli vycházky? Bohnice?). Celá geodézie je o tom jak změřit “kouli” a namalovat to na rovnou plochu, aby se s tím dalo normálně “pracovat”. Mořeplavci v minulosti umírali zbytečně, letadla si lítaj kudy chtěj…

 36. toli

  @Marek
  Že takové téma bylo vůbec otevřeno na ČRo, i když, vzhledem k tomu, že uvádějí, že počet „placatejch“ roste, má smysl se tím zabývat

  No já to vidím tak že i ČRo stejně jako ČT je prolezlé a infikované křesťany.Takže oni určitě mají smysl zajímat se tím.Já jako agnostik naopak spoléhám na zdravý rozum a formální vzdělání posluchačů , k hovadinám se odmítám vyjadřovat.

 37. Ming Zi

  Kristova noho…! Tahle diskuse je přímý přenos z pavilonu choromyslných někde v Bohnicích?
  Neuvěřitelné.

 38. Petr TomekPetr Tomek Post author

  @Super Jahodník: Ano, odmítnout lze jakýkoli důkaz, ale při rozhovoru v médiích vlastně nejde o to přesvědčit toho, kdo sedí proti vám. Ostatně pokud se nemýlím, tak ještě nikdo nekonvertoval v přímém přenosu. Jde o to aby se nad vznesenými argumenty zamysleli diváci. No a to tak úplně nešlo.

 39. Super Jahodník

  Jo pane Tomek, jo. Vše je věcí víry, víra i hory přenáší. Někdo věří v empirická data, jiný svému srdci. Vše lze zfalšovat a odmítnout. Věřím prostě svému srdci, že zrovna Ježíš je ta pravda, ale je to jen víra, zato pevná. Jiný zase věří na to, že kočku porodil čolek z bahna, jen tak, z ničeho nic. Konvertovat vás nikoho nechci. Jen mě mrzí, že po smrti na vás budu koukat přes ostnaté dráty, za kterými budete všichni umístěni po posledním soudu. Ming Zi, ty budeš asi taky pěkná čičinka, líbí se mi tvoje jméno. Tak k sobě buďme tolerantní. Ahojky.

 40. Václav B.

  Kdo ví, kdo to tady opravdu píše, třeba to žádný multinick není! Ani tu žádný třebas nebyl. Možná to byli tři bratři, jako z pohádky. Naposledy jsem si psal s Velrybou na jednom webu, který bych tu nerad rozebíral. A on psal, že odjíždí do nějakého buddhistického kláštera, takže tady ani nemůže být, pokud si sebou nevzal mobilní telefon. Je to záhada, sám v tom plavu. Nemá to cenu řešit. Pojďme řešit spíš ty věcné argumenty zdejších věřících, řekněme, že jde o věřící.

  Já bych napsal několik argumentů proti tomu, co napsal Jahodník. Ale dnes už nemam čas. Dobrou noc. 🙂

 41. aleš

  @kabát

  … ale pokud tu bleje věřící, zřejmě ze solidarity mlčíte. Vy souhlasíte s tím, co tu Jahodník píše? K ploché zemi jste se ještě nevyjádřil.

  Dle mne je Jahodník multinick a není věřící – Azaz-el, Bílá velryba, atd. Už dříve psal, že nechodí do práce, takže má dost času …

  K ploché Zemi jsem se vyjádřil a vyjádřím se znovu.

  V článku…
  jeden věří, že Země je placatá, protože se to kupodivu také píše v Bibli

  V Bibli se ale nepíše, že Země je placatá.

 42. Super Jahodník

  Nevím o žádném multinickovi, jsem Jahodník. Píši jen proto, abych vás varoval. Dneska dávali v noci film Vzkříšení démona, je to podle skutečné události, chcete takto dopadnout? Je tam vidět i peklo. Chcete to zažít? Nebo si raději vsadíte na Ježíše Krista? Je to jen nabídka. Přemýšlejte o tom.

  https://www.csfd.cz/film/347066-vzkriseni-demona/prehled/

 43. toli

  @Sam
  A víte, že existujou satelitní antény značky Kathrein SatAn?

  A co je na tom divného když jde o SATelitní ANténu ?
  Jinak jahodník může jít do prdele i s Kristem,nikdy se nevracím tam kde to mám již vyzkoušené a označil jsem to jako SHIT.

 44. toli

  @Václav B

  Jen tě vodil za nos.Nevěřím tomu že by Velryba jinak rozmazlený maminčin ateistický mazánek co je totálně bez empatie jel do nějakého budhistického kláštera,on ani neví co je to meditace

 45. ateista

  Jak říká pan Tomek, smyslem pořadu je, aby se nad tématem zamysleli diváci/posluchači. Včera na Zoom byl pořad s názvem Grygar. Na konci byla kapitola Grygar a víra. Seděl v kostelní lavici a hovořil o své víře. Závěr byl ten, že vesmír má počátek (přestože hovořil i o velkém třesku) a proto musí existovat stvořitel. Nahrál Dukovi a spol. a urazil vědce. Můj závěr je ten, že pan Grygar není vědec. Ve své podstatě je stejný jako Bača. To ostatní jsou dvě různé omáčky.

 46. kabát

  Myslím, že i Václav B. je velryba. Používá stejné zakončení svých příspěvků – dnes už nemám čas, dobrou noc, tak zatím, jdu sáňkovat atd. Je taky možný, že to děla satan, aby nás zmátl.

 47. Václav B.

  To já používám z legrace, myslel jsem, že pochopíte ironii, proto jsem to zvětšil minule, to: A ZASE NĚKDY. 🙂 Jo, Velryba vyrůstal prý na ulici, bez kamarádů a bez rodičů, ale věřit mu to nemusíme. Kdo ví. Také psal, že dokáže vydržet 6dní po sobě nespat a že umí ohýbat železné tyče.

  Zpět k věci, proč Jahodníku věříš tomu filmu a ne na to, že Američané přistáli na Měsíci?

 48. mulit

  Shnilý jahodník
  Super Jahodník
  Václav B.
  Kamil Václav Láskorád Sluníčkovský
  Azazl
  Bílá Velryba
  Ignác
  Ateista
  Hebert

  Petře Tomku, vám nevadí, že jeden uživatel píše z tolika nicků? Jak chcete vybírat nějaké členské příspěvky, nebo dary, když nejste schopni ani řídit jednu diskusi A STANOVIT PRAVIDLA?

 49. Václav B.

  To jsou jen spekulace, pravdu nikdo nezná a možná ani nepozná. Co když mezi ta jména patří i Petr Tomek? Nebo toli? To nikdo neví.

  Za sebe mohu říct, že se jako tato Velryba necítím, ani neumím ohýbat železné tyče. Tak ZASE NĚKDY. 🙂

 50. aleš

  Zvláštní na tomto fóru je, že registrace jména je case sensitive,
  a tedy nick “ateista” není totéž co nick “Ateista”.
  Anebo se lze dokonce registrovat se stejným nickem při rozdílném e-mailu?

  @kabát
  Myslím, že i Václav B. je velryba.

  Jsem o tom přesvědčen – viz zmínky o 144 tisících z knihy Zjevení.

 51. Václav B.

  To bude tím, že jsem četl Bibli i zdejší příspěvky v nedávné minulosti. Není hezké od křesťana falešně svědčit, ALEŠI alias DANIELI B alias JAHODNÍKU. 🙁 Tak ZASE NĚKDY. 🙂

 52. Super Jahodník

  Podle mě je Kruliš Aleš nebo mulit, toli je Tomek a Velryba je kabát, oba byli “bílí”. Rozhodně ale není Hebért Az-azel, protože měli jiný styl psaní a spíš se jen parodovali. Nikdo jste ale nevyvrátil mé tvrzení o satanovi, takže uznáváte, že jen věříte, že Země je kulatá, jako já věřím, že je plochá?

 53. ateista

  @Super Jahodník
  “Nikdo jste ale nevyvrátil mé tvrzení o satanovi, takže uznáváte, že jen věříte, že Země je kulatá, jako já věřím, že je plochá?”

  Jak chcete vyvrátit tvrzení o satanovi? Co to je satan? Další výtvor Vašeho boha? Zkuste nám ho nějak přiblížit.
  Země je skutečně kulatá, o tom se s Vámi nikdo nehodlá přít. Vy můžete věřit, že je placatá. Už Vám zde bylo doporučováno, abyste se vydal na cestu kolem světa. Můžete nám pak zde sdělit svoje poznatky.

 54. Čestmír Berka

  Řekl bych, že pan plochozemec “prohlédl” až po 45 letech asi po tom, co se dal na víru a přečetl si argumenty souvěrců.
  Výkon pana Grygara byl celkem v pořádku- jen to bylo s kanonem na vrabce- plochozemci by měl zvládnout oponovat i gymnasista. Plochozemec žádné argumenty neměl- jen uváděl jakési pokusy a neměl odpovědi ani na otázky redaktorky ( jak tlustá je ta placka?- odpověď: “Nevím, netvrdím, že je to placka) Nebylo se čeho chytit- prostě pán si udělal nějaké pokusy a na You Tube je také něco. Na závěr citát pana Grygara: „Věda z povahy svého předmětu směřuje k odhalení pravé podstaty světa. Zdá-li se nám, že jistý vědecký obraz světa odporuje základní tezi o Božím stvoření, je to buď proto, že onen vědecký obraz správně nechápeme, popřípadě správně nechápeme věroučné teze, anebo proto, že zmíněný vědecký obraz je i ze samotného ryze odborného hlediska chybný, což se nepochybně časem prokáže – samozřejmě vědeckou metodou, ne z důvodu našich byt’ sebezbožnějších přání. Koncilový dokument „Gaudium et spes“ hovoří jasně a výstižně: „Když se provádí metodické bádání ve všech vědních oborech skutečně vědecky a podle mravních zásad, nebude nikdy ve skutečném rozporu s vírou, protože věci světské i věci víry pocházejí od jednoho a téhož Boha.““

 55. Hraničář

  sam
  18.03. 2018
  A víte, že existujou satelitní antény značky Kathrein SatAn? ……………………

  Před pár lety jsem o nich četl na nějakém katolickém webu. Autor se rozčiloval, jak je ten Satan drzý, že už se propaguje takto okázale!

 56. Hraničář

  Trochu odbočím:

  O Dublinu IV jsem četl už několikrát. Ale dnes mně přišel podrobný popis. A tak jsem si, jako agnostik, řekl, panebože, to snad nemůže být pravda!? To snad je jasnej fejk!

  Pokud to ale pravda bude, tak se obávám, že ještě my, pamětníci, stihneme diskuze na tak závážná témata, že nás nějaké pindy o ploché Zemi vůbec nebudou zajímat:

  Co nás čeká a ASI nemine za 4 měsíce
  V červnu letošního roku bude na schůzce nejvyšších představitelů zemí Evropské unie projednána a podepsána
  reforma evropských azylových pravidel, zvaná Dublin IV. Tato smlouva zásadním způsobem mění dosavadní systém přijímání imigrantů.

  Po schválení smlouvy Dublin IV :
  – omezí se zodpovědnost států tvořících vnější hranice EU za přijaté imigranty a bude přenesena na ostatní země EU, tedy včetně České republiky
  – bude zřízen trvalý alokační mechanismus, který bude permanentně rozdělovat imigranty do všech členských zemí EU, tedy včetně České republiky. A to samozřejmě bez ohledu na názor vlády, parlamentu nebo občanů naší země
  – dojde k rozložení narůstajícího počtů imigrantů mezi všechny členské země EU. Ovšem s jednou podstatnou výjimkou – imigranti budou přednostně přerozdělování do zemí Višegrádské čtyřky, které zatím přijaly nejméně migrantů. Jednou z přednostních destinací pro imigranty se tak stane Česká republika
  – dojde ke změně evropského azylového práva. Imigranti budou zlegalizováni ještě před odjezdem z domovské země a do Evropy budou bezpečně přepraveni prostřednictvím “neziskovek“ nikoliv jako nelegální imigranti, ale jako osoby, kterým již bylo uděleno azylové právo

  Co to tedy pro nás znamená ?
  Nic více a nic méně, než že každá členská země EU (a tedy i Česká republika) bude muset přijímat trvale imigranty, které jim bude přidělovat nově zřizovaná evropská agentura pro azyl.
  Anebo platit nehorázné pokuty – za každého odmítnutého imigranta bude sankce činit 250.000 EUR, tedy zhruba 6.250.000 Kč ročně (nikde není definováno po jak dlouhou dobu) !
  Stačí si tedy spočítat, kolik bude tato částka činit, pokud odmítneme 100 nebo 1000 imigrantů. Marně se však můžeme utěšovat, že žádný imigrant, který nám bude bruselskou agenturou přidělen, stejně u nás nezůstane, ale půjde do Německa nebo Švédska za vyššími sociálními dávkami. Protože i na tyto případy šílenci z Evropské komise dostatečně mysleli. A vymysleli, že v rámci Evropské unie dojde ke sjednocení sociálních dávek s cílem zabránit dalšímu přesunu imigrantů ze země, do níž byli přiděleni. Jednoduše řečeno, imigrant u nás dostane stejné sociální dávky jako v sousedním Německu (a co na tom, že tyto dávky daleko převyšují průměrné důchody našich občanů, kterým stát na důchod celý život z jejich platu peníze strhával), což při našich nižších životních nákladech bude znamenat, že již nebude mít důvod odcházet od nás do jiných evropských zemí !
  Tento krmník jim zaručuje Evropská sociální charta podepsaná premiérem v demisi těsně před skončením mandátu v závěru loňského roku bruselským kolaborantem Sobotkou.

  Ale to není všechno, co na nás neslavná Evropská unie připravuje.
  Na podzim letošního roku má být na půdě OSN projednána a následně podepsána smlouva s názvem Globální kompakt k migraci. Tato smlouva nebude projednávána a schvalována jednotlivými vládami členských zemí EU, ale bude podepsána nikým nevolenou Evropskou komisí plnou neomarxistů, která si uzurpovala právo podepsat tuto smlouvu za všechny členské země EU – a to i v případě jejich nesouhlasu. Podle této smlouvy má vzniknout občanům třetích zemí právo na migraci, a to i z ekonomických nebo třeba i klimatických důvodů. Státy, které tuto smlouvu podepíší a ratifikují, se tímto krokem vzdávají kontroly nad ochranou svých státních hranic. Organizovaná migrace přejde na Úřad vysokého komisaře OSN pro uprchlíky a opět na tzv. neziskovky. Podpisem této smlouvy Evropskou komisí se tato smlouva stane závaznou pro všechny členské země EU a její případné neplnění má být vymahatelné a sankcionovatelné Evropským soudním dvorem.
  Proto prezident Trump a ministerský předseda Orbán z tohoto za své země jíž odstoupili !
  Už tedy chápete, že časy, kdy jsme sledovali řádění band nelegálních imigrantů v Itálii, Švédsku, Francii nebo Německu pouze v televizi nebo na internetu, letošním rokem končí ? Že se obrovská vlna kriminality, zakládání tzv. no-gon zón, kde již neplatí právo hostitelské země a odkud se původní obyvatelé hromadně stěhují na venkov nebo do jiných bezpečnějších zemí, téměř jistě přelije i do našich měst, do Prahy, Brna, Plzně a dalších měst ?
  Že se to naráz začne bytostně dotýkat každého z nás ?
  Že se i my budeme bát pouštět naše ženy a děti do ulic našich měst ? Podle údajů z tohoto týdne bylo již znásilněno 15% Švédek a 12% Francouzek !!!

  Jistě řada z vás namítne, že maluji čerta na zeď. Že se to u nás jistě nemůže stát, protože jsme slovy nejmenovaných politiků „bezpečná země“. Ano, ještě jsme. Ale jak dlouho ještě budeme, pokud nás čeká a nemine to, co pro nás neslavná Evropská komise připravila ? Kolik máme ještě času žít svůj dosavadní poklidný život ? Měsíc, půlrok, dva roky ?

  A ještě jeden bonmot na závěr. Nedávno jsem četl knihu z časů druhé světové války. A tam se Němci žijící v Berlíně utěšovali – je to v pohodě, fronta je daleko, někde u Stalingradu. Za nějaký čas se utěšovali – je to dobré, fronta je stále hodně daleko, někde v Bělorusku. Uběhlo pár měsíců a stále zněla pohodová slova – je to dobrý, fronta je v Polsku. A za pár měsíců – nám se nic nemůže stát, fronta je někde na Odře. A když jim na hlavu spadl dělostřelecký granát, vystřelený z děl Rudé armády před Berlínem, bylo již na změnu poněkud pozdě.

  Od všech těchto nesmyslů EU a OSN nás ihned ochrání okamžitý CZEXIT ! Ve jménu předků, kteří krví zaplatili za svobodu a samostatnost naší vlasti a na ochranu našich dětí a vnuků, za zachování národa, začněme ihned organizovat CZEXIT a podporujme politické subjekty, které ho pro nás zajistí !

 57. Super Jahodník

  “Jak chcete vyvrátit tvrzení o satanovi? Co to je satan? Další výtvor Vašeho boha? Zkuste nám ho nějak přiblížit.
  Země je skutečně kulatá, o tom se s Vámi nikdo nehodlá přít. Vy můžete věřit, že je placatá. Už Vám zde bylo doporučováno, abyste se vydal na cestu kolem světa. Můžete nám pak zde sdělit svoje poznatky.”

  Nejde to vyvrátit. Máte smůlu, to máte pravdu. Satan je výtvor boha. Má nás zkoušet. Falšuje ty vaše tzv. důkazy. Země není skutečně kulatá, Země je placatá. Není žádný jistý důkaz pro ono ani ono, ale já věřím v to druhé. Je to tak v bibli a navíc mně to našeptává mé srdce.

 58. snílek

  Kdo nevěří, že Země je kulatá, ať namasíruje svaly a jde ji obejít kolem dokola. Stačí vyjít z jednoho místa a jít stále vpřed – nejlépe na východ či západ. Až se dostane zpět k výchozímu bodu, bude to důkaz toho, že Země je kulatá. Kdyby byla placatá, nedala by se obejít.

 59. Super Jahodník

  Řeknu vám to asi takto. Jestli mam věřit na váš materialismus a vaše možné důkazy nebo na svoje srdce, se dá vyřešit i rozumně. Když zemřu a pravdu budete mít vy, nic se mně nestane. Když ale zemřete vy a pravdu budu mít já, čeká vás nepěkné místo. Tak proč mam věřit na vaší víru a ne na svou, když jsou na tom stejně, jsou to jen víry? Ano, pravdu může mít i jiný bůh, jiná náboženská víra, ale pořád lepší nějaká náboženská než žádná, mam větší šanci nebýt v pekle. A tak věřím na toho boha, který se mně zdá nejlepší, kterého mi zvolilo mé srdce. Jednou se mi zdálo o pekle, není to pěkné místo. Každému se bude dít, čeho se nejvíc bojí. Je to jako pokoj 101 od Orwella. Někdo tam bude mít hady, jiný oheň, každý čeho se nejvíc bojí a nikdy to nepřestane, nikdy si nezvyknete. A bude to napořád a budete tam jinak sami! Takže já si svou víru vybral, abych měl větší šanci tam neskončit a skončit se svou rodinou na lepším místě. A věřím pevně. Ahojky.

 60. Foxy

  “Co to je satan?”
  Houba. Boletus satanas (Lenz).

  “Satan je výtvor boha.”
  Bůh? Co je to? Máte snad nesporný důkaz jeho reálné existence? Nemáte? Tak co tu s tím machrujete?
  Nanejvýš snad můžete řící “DOMNÍVÁM SE, že Satan je výtvor boha”. Nic víc.

  “Je to tak v bibli… ”
  To myslíte ty staré pověsti hebrejské?, Že Vás to baví…

  “…a navíc mně to našeptává mé srdce… ”
  Jasně, případ pro kardiologa.
  Šepotavé šelesty? To mohou být nedomykavé chlopně!

  “Když zemřu a pravdu budete mít vy, nic se mně nestane.”
  Standardní NDE, nojo… A víte, že takový terminální badtrip může být právě tím peklem věčným? Bacha na to!
  – – –
  Furt čím dál tím stejné.
  Lidičkové, mějte se tu fajn

 61. Super Jahodník

  “„Satan je výtvor boha.“
  Bůh? Co je to? Máte snad nesporný důkaz jeho reálné existence? Nemáte? Tak co tu s tím machrujete?”

  Nemam důkaz, proto věřím, ale vy také nemáte důkazy, protože vaše důkazy mohou být falešné a zfalšované, stačí ta možnost a je jasné, že nic není jisté a vše je jen víra. Také zdravím, pane ateisto. 🙂

 62. Super Jahodník

  “1. Dá se po oceánu doplout na okraj Země?
  2. Co brání vodě, aby vytekla někam mimo Zemi?
  3. Co je na okraji Země?
  4. Kde na placaté Zemi leží Antarktida?
  5. Jak vypadá satan a kde se zdržuje?
  6. Jak víte, že existuje něco, co nazýváte satanem? Setkal jste se s ním?”

  Asi dá, ale možná Vás tam zmate satan a vrátí vás na začátek. Okraje Země jsou zvednuté. Zábrany z nějakého nepropustného materiálu, možná zpevněný plast, ale nevím přesně. Vedle Austrálie, pokud Antarktida existuje, možná je to jen fake news. Bůh je tvůrce nás všech a má veškerou moc, stvořil satana, aby nás zkoušel, satan vypadá jako, no má rohy a tak. Bydlí hluboko pod zemí, ale může se jako neviditelný či viditelný pohybovat i jinde. Kolem země jsou nákresy nebe a za tím vším jsou nebesa, ne vesmír, ale nebesa. Věřím, nevím. Ale Vy také nevíte a věříte, jen si myslíte, že víte. Asi ano, ve snu. Konspirací je hodně, třebaže Amíci byli na Měsíci, chachachacha, to určitě.

 63. Václav B.

  Přátelé, zjistil jsem, kdo je Jahodník, je to Daniel B! A vypátral jsem to jen pro vás!

  “Jahodník
  21.02. 2017

  Mám přesně opačnou zkušenost. Ve fyzice nedovzdělaní ateisté a materialisté se rádi ohánějí „kvantovými fluktuacemi“, když mají objasnit Prvotní Příčinu vesmíru. Přitom nerozumí ani termodynamice a vesmír si představují jako perpetuum mobile, buďto prvního druhu (hmota/energie vznikla sama z ničeho), nebo druhého druhu (věčný oscilující multi-vesmír nepodléhá entropické degeneraci). Radši plácají nepodložené pseudovědecké nesmysly, než by připustili nadpřirozeného Boha jako poměrně věrohodnou hypotézu.
  mulit
  21.02. 2017

  Jahodový Danieli, já třeba nadpřirozeného boha klidně připouštím, ale aby to byl ausgerechnet ten pouští bubák od Židů nebo ten jeho brácha, bubák od Arabů – to je tak málo pravděpodobné, že to je skoro nula.”

  https://www.osacr.cz/2017/02/20/kvantova-teologie/

  Jinak na první příčinu už reagovali třeba cyklickým vesmírem a na termodynamiku také. Entropie si s novými modely nepřekáží.

  Daniel to nepopřel a dokonce to někde i přiznává, je to on! Dobrou noc! 🙂

 64. Super Jahodník

  Toto jsem nepsal já. Nevím kdo je Daniel B. Já jsem Super Jahodník. Navíc něco z toho mohl zmást satan.

 65. xjur

  Já prostě nevěřím, že Jahodník je takový blb, za kterého se vydává. Ale jde mu to!

 66. aleš

  Kraje s nejhoršími výsledky přijímacího řízení na střední školy? Ústecký a Karlovarský. Nejvíce neúspěšných maturantů? Ústecko a Karlovarsko. Nejnižší čtenářská, přírodovědná i matematická gramotnost? Studenti v Ústeckém a Karlovarském regionu.
  www_irozhlas_cz/zpravy-domov/analyza-regionalniho-skolstvi_1803140740_jab

  To jsou kraje, kde je nejvíce ateistů…
  zpravy_idnes_cz/foto.aspx?foto1=JB3fd828_mapa.jpg

  Čím jsou dané kraje dále charakteristické? Nejvyšší rozvodovostí…

  Zastoupení rozvodů vyššího pořadí je tradičně nejvyšší v Karlovarském, Ústeckém a Libereckém kraji.
  www_czso_cz/documents/10180/47411902/1300691608.pdf/d35ee37c-49cb-4f00-8b76-7d86cc7000eb?version=1.1

 67. toli

  @xjur
  Já prostě nevěřím, že Jahodník je takový blb, za kterého se vydává. Ale jde mu to!

  Kdyby jsi se tomu celoživotně věnoval tak by jsi věděl že existují i podstatně horší blbci 🙂

 68. ateista

  Psal jsem Grygarovi v souvislosti s dokumentem o něm na Zoomu. Zapoměl jsem mu uvést, že nevěřím ničemu z toho, co vypozoroval a říká o vesmíru. Všechno co se dnes děje ve vesmíru totiž provádí bůh. Uplácává galaxie, černé díry, roztahuje vesmír, vyrábí trpaslíky, otáčí planetami a další děje. Když podle něj stvořil vesmír, nic mu nebrání, aby s ním manipuloval. Musím mu to příště napsat, pokud odpoví.

 69. A. S. Pergill

  Milý Jahodníku, existuješ jen ty a vše, co okolo sebe vidíš (včetně stránek osacr.cz na svém monitoru) je jen vize, kterou vytváří ďábel. Průser ovšem je, že ten ďábel vytváří i hlas, o němž si myslíš, že je hlasem božím.

 70. Super Jahodník

  Připouštím, že jen věřím, že ten hlas je bůh. Ale stále mam tak větší šanci se vyhnout peklu než vy ateisti, pokud peklo existuje. Věříme všichni, jen já si vybral chytřeji svou víru, abych spíš neskončil v možném pekle.

 71. Václav B.

  Aleš:

  Co je špatného na vyšší rozvodovosti? Mají spolu ti lidé zůstávát jako někteří křesťané, kde manžel bije svou ženu a ona se bojí rozvést se kvůli tomu, co by tomu řekli lidi v kostele?

  V USA mezi nejlepšími přírodními vědci většina ateistů, mezi filosofy také.

  „The 2015 Pew Religious Landscape survey reported that as of 2014, 22.8% of the American population is religiously unaffiliated, atheists made up 3.1% and agnostics made up 4% of the US population.[49]

  A survey based on a self-selected sample of biological and physical scientists of the National Academy of Sciences in the United States found that 7% believed in the existence of God, 72.2% did not, and 20.8% were agnostic or had doubts.[50] Eugenie Scott argued that there are methodological issues in the study, including ambiguity in the questions. A study on leading scientists in the US, with clearer wording and allowing for a broader concept of „god“, concluded that 40% of prominent scientists believe in god.[51]“

  https://en.wikipedia.org/wiki/Demographics_of_atheism

 72. Petr TomekPetr Tomek Post author

  @Hraničář: Nikoli Jahodník si hraje na ďáblova advokáta a to i docela dobře. (chvílemi) Pokud se chcete trénovat v argumentaci, tak to vůbec není špatné!

 73. Petr TomekPetr Tomek Post author

  @Super Jahodník: Ok jak poznáte že jste si vybral víru chytřeji? Pokud vás oslovuje Bůh, jak víte že je to Bůh a ne nějaký démon? Démon by sám o sobě přece netvrdil, že je démon, ale že je ten jediný pravý a skutečný bůh. Jaký test jste udělal abyste zjistil s kým komunikujete?

 74. Super Jahodník

  Nepoznám to, jen věřím v boha jako vy v materialismus, vše je jen víra. Ale kdyby bylo peklo, což může být, mam větší šanci mu uniknout, když budu věřit na boha. A vybral jsem si toho, na kterého věří asi nejvíc lidí a který mě zaujal tím, co učí. A moje srdce mi poradilo, není to spolehlivé, ale spohlivé není nic. Ale mam pořád o něco větší šanci se vyhnout peklu než když budu věřit jen na hmotu.

 75. Super Jahodník

  Kromě toho mě v životě vedlo lépe srdce než rozum, jak se zdá. Například jak jsem poznal svou ženu? Srdce mi řeklo, abych jí oslovil na ulici. Rozum měl tisíce důvodů proč neoslovit: dneska ti není nejlíp, není to dobře, máš rýmu, nedělej to,… ale srdce řeklo: zkus to. No a jsme spolu už roky! Ano, může mě srdce zmást taky, může to být celé jen klam, proto říkám, že jen věřím, jistotu nemam. Ale nic lepšího nemam. Takže vzhledem k té šanci jsem vsadil i rozumně, i v souladu s citem. A rozhodně mě to dělá šťastnějším. Bohové totiž asi neradi materialisty, co jsem si tak zatím přečetl.

 76. Super Jahodník

  Podle vás je přeci život jen jeden, tak proč bych si měl, když je vše jen víra, vybrat tu, která mě dělá méně šťastným? Navíc chci mít alespoň o něco větší šanci se vyhnout možnému peklu, materialisty nemá rád snad žádný bůh co jsem se dočetl. Ahojky 🙂

 77. toli

  Podle vás je přeci život jen jeden, tak proč bych si měl, když je vše jen víra, vybrat tu, která mě dělá méně šťastným?

  No a proč my bychom si měli vybrat Krista když víme že bychom trpěli ? Nezapomínej že je zde dost dekonvertitů,včetně mne a tak ze zkušeností vím že kdybych měl nějakého Boha který po mě furt něco chce tak bych trpěl stejně jako jsem trpěl v kostele.Jako agnostik jsem rozhodne šťastnější 🙂

 78. Ateistický laik

  Super Jahodník: Připouštím, že jen věřím, že ten hlas je bůh.
  A není to málo “jen věřit”? Jak poznám, že nás nevodíte za nos?
  Ale stále mam tak větší šanci se vyhnout peklu než vy ateisti,
  Proč bychom měli na toho vašeho strašáka věřit, proč bychom se jím měli vůbec zajímat? Jak poznám, že nám jen bezdůvodně snažíte nasadit brouka do hlavy, že s námi nechcete manipulovat? Uvědomujete si, že peklo ve vašem podání je takové drobné vyhrožování, takový psychický nátlak?
  … pokud peklo existuje. A pokud ne tak co? Jen nás taháte za fusekli? 🙂
  Věříme všichni, jen já si vybral chytřeji svou víru, abych spíš neskončil v možném pekle.
  V tom případě mi řekněte, čemu že věřím (v náboženském smyslu – Svaté knihy, rituály, svatí lidi, apod…)?

 79. xjur

  A)
  Náboženství je schopno ovlivnit pocity lidí. Pokud by to zůstávalo jen při tom, pak by mi byly představy pobožných lhostejné. Bohužel to tak není. Náboženství ze své podstaty má za úkol ovlivňovat konání lidí tak, aby směřovalo ku prospěchu vyvolených. Při tom přináší nevinným lidem spoustu škody. Proto je třeba být před pobožnými na pozoru.
  B)
  Tvrzení, že materialisty nemá Bůh rád, neni ani výrokem, protože nemá žádnou semantiku. Nelze se k tomu vyjadřovat.

 80. Super Jahodník

  Odpovídám v pořadí.

  -Proč zrovna Krista? Já si vybral boha podle toho, který je krutý po smrti a dobrý za živa. Je dobré mít případného nejkrutějšího boha za kamaráda, raději než toho, který odpouští. Ten co odpouští mi po smrti odpustí, krutý bůh ne. Proto jsem si vybral takového boha, který vytvořil peklo a s tím chci být raději kamarád, kdyby něco. A zároveň nemusím nikoho obtěžovat, vybral jsem si boha, který na Zemi hlásá lásku.

  -Není málo věřit, vše je jen víra, takže je to jedno. Nepoznám to, že mě nevodí za nos. Ale mam větší šanci, že nebudu v krutém pekle, pokud je. Aspoň o něco.

  -Proč bych já měl věřit na materialismus? Měli by jste věřit na boha proto, že se tak možná vyhnete možnému peklu.

  -Pokud peklo není, tak je to fuk. Ale já se cítím spokojenější jako věřící v boha a stejně je vše jen víra. Byl jsem i ateista a teď je mi lépe, co tak cítím.

  -Věříte na evoluci a další věci. Věříte na své důkazy, které mohou být podvrženy.

  -Nečetl jsem o žádném bohu, který má rád materialisty.

  Ahojky. 🙂

 81. toli

  Já si vybral boha podle toho, který je krutý po smrti a dobrý za živa.

  U mě je Kristus krutý za živa (požadavky kleriků a manipulace) a nemám důvod věřit že je i nějaký Kristus po smrti neboť vím co může a nemůže být realné.Jak říkám jako agnostikovi je mi nejlépe,protože roli křesťana už mám vyzkoušenou a tak vím že nemám rád když mi někdo kecá do mého života.

 82. Super Jahodník

  Já zase nemam důvod věřit na materialismus a na evoluci, důkazy mohou být podvržené, takže je to také jen víra, nemyslím si, že Ježíš je za živa zase tak krutý jako třeba Alláh a Mohamed. Takže jsem udělal svůj výběr a cítím se šťastný v přítomnosti. Všichni si věřte na co chcete a já budu také. Buďte rádi, že nejsem muslim, nutil bych vás pak věřit také na to co já, takhle mě maximálně potkáte s Biblí v ruce a budu vás jen přemlouvat, ale ne kamenovat. Ahojky 🙂

 83. Super Jahodník

  Prostě mam asi alespoň o něco větší šanci se vyhnout možnému peklu než vy materialisté, to je můj hlavní důvod, proč jsem si zvolil zrovna víru v Krista a ne víru v materialismus. A také se cítím dobře. Tak o tom přemýšlejte… 🙂

 84. Hraničář

  Petr Tomek Post author
  20.03. 2018
  Jahodník si hraje na ďáblova advokáta a to i docela dobře. (chvílemi) Pokud se chcete trénovat v argumentaci, tak to vůbec není špatné! ……………………

  No, já neumím argumentovat s debilitama!

 85. Ateistický laik

  Super Jahodník:-Není málo věřit, vše je jen víra, takže je to jedno.
  Z mého pohledu to jedno není, nechci dělat ovci církvím.
  Nepoznám to, že mě nevodí za nos.
  To je škoda.
  Ale mam větší šanci, že nebudu v krutém pekle, pokud je.
  Z mého hlediska máte akorát brouka v hlavě. 🙂

  -Proč bych já měl věřit na materialismus? Nemusíte, a navíc to není žádné náboženství.
  Měli by jste věřit na boha proto, že se tak možná vyhnete možnému peklu.
  Zase ten bubák… 🙂

  -Věříte na evoluci a další věci. Věříte na své důkazy, které mohou být podvrženy.
  To ale není víra náboženská (jestli teda odpovídáte mě). Nevěřím (v náboženském smyslu) na důkazy. Můžou být podvrženy, dá se s tím ale pracovat.

  -Nečetl jsem o žádném bohu, který má rád materialisty.
  To bude asi tím, že to zatím nikdo nenapsal. 🙂

  Prostě mam asi alespoň o něco větší šanci se vyhnout možnému peklu než vy materialisté, to je můj hlavní důvod, proč jsem si zvolil zrovna víru v Krista a ne víru v materialismus. A také se cítím dobře. Tak o tom přemýšlejte…
  Zase ten bubák. Proč na něj stále myslíte? Kdopak vám ho nahrál do hlavy? Rodiče, nějaký farář, nějaký “dobrý” kamarád?
  A materialismus není víra. To je jen chybná projekce vašeho chování do jiných. Nikdo se ve jménu hmoty nemodlí (nebo alespoň já nikoho takového neznám).

 86. Super Jahodník

  “Ale mam větší šanci, že nebudu v krutém pekle, pokud je.
  Z mého hlediska máte akorát brouka v hlavě. ”

  Ale váš materialismus je také jen brouk v hlavě.

  “-Věříte na evoluci a další věci. Věříte na své důkazy, které mohou být podvrženy.
  To ale není víra náboženská (jestli teda odpovídáte mě). Nevěřím (v náboženském smyslu) na důkazy. Můžou být podvrženy, dá se s tím ale pracovat. ”

  Já nepsal náboženská víra, ale že je to také jen víra. Jako náboženská víra, jen víra. Pracovat se dá i s iluzemi.

  Peklo není větší bubák než evoluce. Obojí je jen víra. Ta druhá není náboženská, ale je to stejně jen víra. Není to žádná jistá pravda.

  Děkuji panu Tomkovi a panu Ateistickému laikovi, že se baví bez sprostých slov. Na vulgarity odmítám reagovat. Kdo nemá argumenty, ten jen nadává.

 87. mulit

  Petr Tomek Post author
  20.03. 2018
  @Hraničář: Nikoli Jahodník si hraje na ďáblova advokáta a to i docela dobře. (chvílemi) Pokud se chcete trénovat v argumentaci, tak to vůbec není špatné!

  Jo, tak proto si tu multinicka vydržujete. No je to váš server.

  Hraničář reaguje:
  No, já neumím argumentovat s debilitama!

  Souhlas. A navíc, buď něco člověk tvrdí opravdově, stojí si zatím, nebo jenom žvaní. A pokud někdo vytváří fiktivní postavy a fiktivní argumentaci, tak likviduje všechno normální, co kdy psal. Stane se absolutně nevěrohodným. Nemám zájem o svět FAKE. Ani svět pobožných FAKE, ani svět multinicka FAKE. Fejky jsou vždycky o ničem. Je to zničený server, adminovi to nedochází…

 88. Super Jahodník

  Tak si běž lehnout, když se ti tu nelíbí. Pro mne je fake tvoje evoluce, na kterou si ještě před pár měsíci nevěřil taky, mulite. 🙂 Všichni ti to tady vyvraceli. Nu já nevím, kdo je multinick, Pozorovatelník? Nebo kdo? 🙂 Nedávno jsi psal, že jsem nějaký “Jahodový Daniel”. Lepší je argumentovat než nadávat a banovat a mluvit o “debilitách”, když něčemu nerozumíte. Ahojky. 🙂

 89. Super Jahodník

  To může být zfalšované satanem. Cítím se lépe jako věřící. Kromě toho jsou šťastné prý i jihoevropské katolické státy. V KLDR naopak moc štěstí nemají. Asi.

 90. xjur

  Jahodníkovo štěstí nevýváží utrpení a škody, které náboženští pomatenci rozsévají po celém světě. A dělají to jen z náboženských důvodů, protože jsou pánembohem posedlí.

 91. toli

  Své jihoevropské státy si můžeš najít v tabulce a to že se cítíš šťastný s Kristem nelze brát za bernou minci neboť ty jsi nemocný,dáváš přednost středověkým pohádkám .
  A KLDR je náboženský stát,Bohem je Kim Ir Sen

 92. Jiří Skřítek

  To je zase diskuse, jahodníkovi došli léky na schizofrenii?
  Připomíná mi jednoho pána, který si povídá se židlí a skříní…. Když se rozhodne, že si sníží, nebo vysadí léky.

 93. Super Jahodník

  “Jahodníkovo štěstí nevýváží utrpení a škody, které náboženští pomatenci rozsévají po celém světě. A dělají to jen z náboženských důvodů, protože jsou pánembohem posedlí.”

  To může být zfalšované satanem, jak víš, že byly nějaké náboženské války? Ateističtí komunisté také utlačovali, asi.

  “Své jihoevropské státy si můžeš najít v tabulce a to že se cítíš šťastný s Kristem nelze brát za bernou minci neboť ty jsi nemocný,dáváš přednost středověkým pohádkám .”

  Celá tvoje anketa může být falešná. Satan to mohl zmást. Navíc hodně lidí na Západě bere prášky na náladu. Asi.

  Prášky neberu. Jsem zdravý jak řípa. Asi. Ahojky 🙂

 94. toli

  Celá tvoje anketa může být falešná.

  Celá tvoje bible může být falešná,
  a prášky by jsi měl opravdu užívat 🙂

 95. Super Jahodník

  Ano, vše je jen víra, to tvrdím. 🙂 Díky za uznání. 🙂 Já se chci právě spíš vyhnout peklu, pokud existuje. Když je vše jen víra, proč zrovna materialismus? Ten mě před možným peklem asi moc neochrání. Navíc je mně takto dobře. Ahojky. 🙂

 96. toli

  . Když je vše jen víra, proč zrovna materialismus?

  A proč by měl být ateismus nutně spojen s materialismem ? Jsem agnostik a dávám přednost vztahům s lidmi,nikoliv s pohádkovými bytostmi.Je snad budování vztahů a dělání si přátel,kamarádů materialismem ?

 97. Super Jahodník

  Tak pokud nevěříš, že vše vzniklo samo, tedy na materialismus, tak věříš na nějakého boha, tvůrce. Nebo co je mezi tím? Jinak já také buduji vztahy. Akorát se chci vyhnout možnému peklu a zvolit si víru, která mně vyhovuje, když je vše stejně jen víra a nic víc. Proč ti tak vadí, že věřím na placatou Zemi, když ty taky jen věříš, ale na kulatou?

 98. Ateistický laik

  Super Jahodník: Ale váš materialismus je také jen brouk v hlavě.
  Zatím tu s materialismem argumentujete pouze vy. Tak nevím koho v hlavě trápí. 🙂
  Já nepsal náboženská víra, ale že je to také jen víra. Jako náboženská víra, jen víra. Pracovat se dá i s iluzemi.
  Ale já se ptal na víru náboženskou? Protože to rozlišuji: například víru v to, že mi kamarád vrátí stovku nepovažuji za víru náboženskou. K tomu nemám svaté knihy, rituály, apod.
  Peklo není větší bubák než evoluce.
  Teda mě evoluce vůbec nestraší, na rozdíl jak se vy vyjadřujete o tom vašem peklu.
  Obojí je jen víra. Ta druhá není náboženská, ale je to stejně jen víra.
  Hodinky a holinky to je stejné, obojí se natahuje. 🙂 Pokuste se rozlišovat.
  Není to žádná jistá pravda.
  Není, no a co? Já v tomhle (vědeckém) směru nepotřebuji žádné absolutní pravdy.
  Když je vše jen víra, proč zrovna materialismus?
  Materialismus není náboženská víra – rozlišujte víry.
  Na hmotu není třeba věřit. A není třeba ji uctívat. K ověření hmoty stačí se rozeběhnout hlavou proti zdi a připažit.
  Nebo si myslíte, že i tu hmotu vytváří jako iluzi ten váš bubák?

 99. Super Jahodník

  “Zatím tu s materialismem argumentujete pouze vy. Tak nevím koho v hlavě trápí. ”

  Tak pokud vím, psali jste, že věříte na samovolný vznik života, evoluci,… to je materialismus. 🙂 Tedy že vše mohlo vzniknout bez tvůrce. Je to jen víra, jako víra v boha. 🙂

  “Když je vše jen víra, proč zrovna materialismus?
  Materialismus není náboženská víra – rozlišujte víry.
  Na hmotu není třeba věřit. A není třeba ji uctívat. K ověření hmoty stačí se rozeběhnout hlavou proti zdi a připažit.
  Nebo si myslíte, že i tu hmotu vytváří jako iluzi ten váš bubák?”

  Já přeci víru rozlišuji. Ale jsou to jen víry. Obé. 🙂

  Že vás nestraší evoluce, ale peklo, je pravda, ale to nic nemění na tom, že jsou to jen víry, že jedna vás straší a druhá ne, je jedno. Že nepotřebujete absolutní poznání, to já říkám také. 🙂 Také ho nepotřebuji a nemam. Jen věřím.

  Ale prostě jsem si vybral víru v boha a ne víru v evoluci a další věci. No a?

 100. mulit

  Super Jahodník
  20.03. 2018
  Tak si běž lehnout, když se ti tu nelíbí. Pro mne je fake tvoje evoluce, na kterou si ještě před pár měsíci nevěřil taky, mulite. Všichni ti to tady vyvraceli. Nu já nevím, kdo je multinick, Pozorovatelník? Nebo kdo? Nedávno jsi psal, že jsem nějaký „Jahodový Daniel“. Lepší je argumentovat než nadávat a banovat a mluvit o „debilitách“, když něčemu nerozumíte. Ahojky.

  Na evoluci jsem nevěřil před několika lety, to jsem byl pobožný, ne před několika měsíci, to už jsem byl po dekonverzi. Nevím, proč lžeš. A multinick jsem nikdy nebyl. Pozorovatelníka jsem se nemohl přihlášit, tak jsem udělal nový nick. A dokud mi ho nezablokují, budu ho užívat. Na rozdíl od tebe nejsem multinick. Zase lžeš. Manipuluješ a jsi demagog. Jsi křivák. Bezcharakterní. A o jahodovém Danieli jsem nic nepsal, asi ti jebe. Kdybych byl admin, tak magor jak ty by tu psát nemohl. Petr Tomek si tě tu vydržuje, páč má nějakou slabost pro úchyly jako jsi ty.

 101. Super Jahodník

  Nevěřil jsi na evoluci před několika měsíci, klidně to tu najdu. 🙂 Na Granu jsi byl jako Pozorovatelník i jako Nepřihlášený. Teda multinick. Zde nevím. 🙂

 102. Super Jahodník

  Tak já ti tedy najdu, že jsi nevěřil na evoluci i zde na webu před několika měsíci, ale dej mi čas, nebude to hned. 🙂

 103. mulit

  PETR TOMEK

  Proč umožňujete multinickovi trollit z tolika nicků? Co tím sledujete? Proč chcete po nás uživatelích peníze a za co, když nejste schopni řídit jednu diskusi?

 104. Super Jahodník

  Tohle je rok 2016, ale najdu i mladší příspěvky. Už jsi byl každopádně ateista:

  “mulit
  27.10. 2016
  Dobrý den, čtu si o evoluci a dozvídám se, že se z plazů před více než 200 mil. let vyvinuli savci. Nechce se mi tomu věřit. Zažívám u toho stejné pocity jako jsem zažíval, když jsem v bibli četl o mluvícím hadovi, co hovoří k Evě. Tak evolucionisté mají pro změnu hada, co přestane klást vejce, ale porodí mimčo, narostou mu prsa a začne kojit. Nemohu se zbavit pocitu, že čtu zase jen nějakou pohádku. ”

  https://www.osacr.cz/2016/03/31/evoluce-je-kontroverzni-teorii-budou-i-nadale-upozornovat-ucebnice-biologie-v-alabame/

 105. Super Jahodník

  Bojíš se pravdy, mulite? I když uznávám, že to mohl psát satan, ale mohl by ses tady i čestně přiznat. Zase chceš banovat, když nemáš argumenty? Všimni si, že já neurážím, jen argumentuji. 🙂

 106. Hraničář

  Super Jahodník
  20.03. 2018
  Ale váš materialismus je také jen brouk v hlavě. …………………

  Např. takové kladívko je materiální. Také váš prst je materiální. Zkuste jedním tím materiálnem bacit do druhého materiálna! A pak se pomodlete k vašemu bohu, aby vás to přestalo bolet.
  A nebo ještě lépe. Můžeme se, podobně jako s Alešem, sejít někde v Praze. Já mám takové pěkné, 1 kg kladívko a do vašeho prstíčku s ním bacím já, aby to bylo jisté. A vy pak můžet poprosit pána boha, aby vám tu placičku spravil. A nebo můžete poprosit dopředu, aby ta placička vůbec nevznikla.

 107. Super Jahodník

  Materialismus ale znamená něco víc než jen že uznává hmotu, znamená to, že existuje jen hmota a to je rozdíl. Já věřím, že je i něco víc, tedy duchové a bůh. A vy zase věříte, že není. Oboje je jen víra.

 108. Hraničář

  „mulit
  27.10. 2016
  Dobrý den, čtu si o evoluci a dozvídám se, že se z plazů před více než 200 mil. let vyvinuli savci. ………………

  Z plazů se savci nevyvinuli!

 109. Hraničář

  Super Jahodník
  20.03. 2018
  Materialismus ale znamená něco víc než jen že uznává hmotu, znamená to, že existuje jen hmota a to je rozdíl. Já věřím, že je i něco víc. A vy zase věříte, že není. …………………….

  Ne, nevěříme! My říkáme, že existenci toho “něčeho víc” (dosud) nikdo neprokázal! A to je něco úplně jiného než víra!

 110. Super Jahodník

  To že to nikdo neprokázal je také jen víra. Jednak to nevíš, mně to částečně prokázal třeba bůh osobně. Jednak nikdo určitě neprokázal ani kulatou Zemi. 🙂 Proč chceš něco prokázat, když to ani nelze?

 111. toli

  Správně,z plazů se vyvinuli ptáci,ale k tomu musí člověk mít nějaké znalosti z palentologie a porovnávat kostry.
  Na druhou stranu hadi měli nožičky.Kdysi jsem choval hady a tak vím že krajty a hroznýši mají zbytky pánve a noh.

 112. toli

  To že to nikdo neprokázal je také jen víra. Jednak to nevíš, mně to částečně prokázal třeba bůh osobně.

  To si jen namlouváš že to byl Bůh,klasický kognitivní bias 🙂

 113. Super Jahodník

  Nebo si to namlouváš ty a ty trpíš biasem, že byla evoluce a kostry tam narafičil satan. Oba jen věříme. 🙂

 114. mulit

  Na rok a půl staré věci nebudu reagovat. A je to jen odvádění pozornosti. Multinick chce odvádět pozornost od toho, že tady ničí diskusi. Petra Tomka nezajímá, z kolika nicků může psát? Mně dal Petr Tomek před 2 lety BAN na IP adresu za mnohem menší provinění. Nesrovnatelně. Neměří stejným metrem a multinick může tuto diskusi destruovat. Petr Tomek se na to nečinně dívá. Nebo tomu snad i tleská?

  Má tento server ještě vůbec nějaké adminy?

 115. Super Jahodník

  Tak jsou zde i mladší příspěvky, kde pochybuješ o evoluci. Ale měl jsem pravdu. Psal jsi to. Přiznal ses teď.

  Tedy, myslel jsem si, že mě vy ateisté a agnostici dáte více zabrat, je sice asi pravda, že tu prý ti nejlepší teď nejsou, ale i tak. Čekal jsem, že víc zametete s mým světonázorem. Ale nestalo se. A já byl přístupný vašim argumentům a otočil bych, kdybyste mě přesvědčili věcnými argumenty, ale to se nestalo. Takže odcházím s klidem pryč a ponechávám si svou víru, vy si zase věřte na vaše “důkazy” a “evoluce”, já budu na Krista. A prosím, nedělejte mně to samé co Krulišovi. Když odejdu, tak napořád. Nebudu sem už chodit to číst, takže se mě na nic ani neptejte prosím. Nebudu odpovídat, protože zde prostě nebudu a nebudu to zde ani dále číst. Své jsem si ověřil, slušně jsem přišel, slušně argumentoval a vy jste to projeli. To je vše. Nic víc, nic méně. Měli jste několik dnů a mnoho příspěvků, přes 100, na to, abyste mně ukázali mé věcné chyby. Ale nestalo se tak. Ne pro můj fanatismus, já byl přístupný, ale prostě jste neuměli argumentovat a spíše mně jen nadávali. Nic moc, přátelé. Nic moc. Počítám, že když teď odejdu, budete všichni hrdinou a budete psát již výše vyvrácené nesmysly, ale už vám na ně nikdo neodpoví. To je tedy “hrdinství” po boji. Ahojky a sbohem. Kristus k vám buď milostiv. 🙂

 116. toli

  Tedy, myslel jsem si, že mě vy ateisté a agnostici dáte více zabrat, je sice asi pravda

  Blbečku,když vše odmítneš Satanovým mámením tak nemá cenu s tebou diskutovat.
  Dle mého mínění je ateismus životní postoj že neexistuje žádný další svět mimo fyziku.A vzhledem k tomu že zde máme všichni pevný životní postoj ateismu tak dost dobře nechápu zdejší působení Kristových trotlů,jaký je účel,cíl ? Evangelizace je velká 0,to vás asi Váš Pániček moc nepochválí že zde zbůhdarma ztrácíte čas 🙂

 117. toli

  V Graubnerově arcibiskupském paláci jeptišky lezou i po kolenou a šůrují podlahu 🙂
  Při praní jeho saténových spoď’árů zcela jistě musí dávat ˇpozor aby je nezapraly 🙂

  Teď se pan arcibiskup soudí se státem o květnou zahradu v Kroměříži.Stát jí renovoval za 260 mega tak by byla škoda aby to státu nechal…
  A za soudy o vinné sklepy už vyhodil pěkných pár milionů z kapes ovcí olomouckého arcibiskupství.
  http://www.christnet.eu/clanky/6036/vykoristovani_reholnic.url

 118. Václav B.

  Jak píše toli, ateismus je životní postoj nebo víra, že je svět spíš jen v rámci fyziky, že bohové jsou spíše zbyteční, on ať si věří na jeho Krista dál. Nás tady asi moc neevangelizuje, šílenec. Jo, všechno může zmást satan, ale hlavně ti zmátl tu tvou bláznivou hlavu, Jahodníku! 🙂

 119. Václav B.

  Toli, tenhle tvůj článek je jistě od Satanáše a Země je placatá! Austrálie je zavěšená na tajemném permoníkovi 😀

 120. Václav B.

  Pokud je oboje jen víra, tak já si vyberu tu, která mě nebude strašit. Takže evoluce lepší než Kristus a jiná náboženství plná násilí. 😀

 121. Hraničář

  toli
  20.03. 2018
  http://www.christnet.eu/clanky/6036/vykoristovani_reholnic.url …………………..

  Sestra Marie si klade otázku, jak je možné, že řeholnice knězi servíruje jídlo, a on ji „následně nechá jíst v kuchyni samotnou.“ „Naše zasvěcení zjevně není stejné jako jejich,“ podotýká, „vždyť zasvěcené ženy a mnišky často končí jako služky na farách.“…………………..

  „V pozadí toho všeho je však bohužel stále ještě přítomna myšlenka, že ženy nemají takovou hodnotu jako muži, a především že kněz je vším, zatímco řeholnice ničím…………………………………Podle sestry Pauly už ani přidělená práce neodpovídá kvalifikaci, což dokládá na příběhu řeholnice, která měla doktorát z teologie, a přesto dostala práci v kuchyni a úklid domu, aniž by jí „kdokoliv cokoliv vysvětloval.“
  Ženské řády samy však také mohou podporovat narůstání problému, myslí si sestra Marie. Představené například v některých případech brání řeholnicím, aby rozvinuly své dary, protože by se tak podle nich prosazovala individualita na úkor komunity. ……………………..

  Jak jsem už psal, měl jsem dvě tety jeptišky. Tím pádem jsem se znal i s dalšími řeholnicemi. Tak jsem za nimi docházel třebas do Mikulova na faru, kde pracovaly. Vždycky jsem si tam povídal s panem proboštem a bylo-li k poledni, pozval mě na oběd. Jemu řeholnice nachystaly v předpokoji kuchyně, my ostatní jedli v kuchyni. Bylo mně divné, proč nejedí spolu! Po jídle jsme si přes otevřené dveře povídali a najednou se probošt, bez jakéhokoliv upozornění začal modlit. Sestry se vymrštily a přidaly se.

  Ale kanovník, který bydlel v jiném domě, měl civilní kuchařku a normálně obědval s ní.

  Jako odrostlý kluk jsem jezdíval za tetičkami do domova důchodců, kde pracovaly. A tam mě jednou požádaly, abych ministroval při mši v jejich kapli. Ony že během mše k oltáři nemohou. Bylo mně to divné – ty “svaté” ženy nemohou a já, hříšný kluk mohu? Teprve hodně pozdě jsem došel k názoru, že to s nimi bylo asi podobné jako s holkami, které nemohly ministrovat. Co kdyby náhodou některá menstruovala a tím pádem byla “nečistá”!

  Mladší teta byla velice nadaná a začala studovat medicínu. Jak se v rodině šuškalo, chyběly jí už jen 4 zkoušky a mohla dělat státnice. Ale “matička” představená že jí zakázala dostudovat! Také jsem to musel domýšlet. No, představte si jeptišku, jak prohlíží nahé lidi. Nejen ženy, ale třebas i muže!! (Což bylo před desítkami let. Ještě stále nyní jsou ženy které si stěžují, že na gynekologii je na nich pácháno “násilí” když je prohlíží lékař. A nebo v porodnici – na sále spousta lidí, všichni se koukají ,a pak stále za ní někdo chodí a chce se jí koukat právě TAM!) Samy jeptišky, pokud spaly spolu dvě na pokoji, musely mít mezi sebou plentu, aby na sebe neviděly.

 122. kabát

  Jahodník: Když odejdu, tak napořád.

  Tolik štěstí snad ani neunesu. Úplně to tady zamořil neskutečnýma kravinama. Aleš je alespoň inteligentní a má to s ním nějakou úroveň.

 123. A. S. Pergill

  K tématu: Grygar byl prostě postaven před neřešitelný problém, protože tu placatost Země hlásá Bible, na kterou on, jakožto věřící, věřit musí. Tudíž předvedl totální schízu ve stylu “Věda říká A, ale já musím věřit B, protože jsem věřící”.

  Přesně z tohoto důvodu jsou věřící křesťané (a taky judaisté) trojským koněm islamistů, protože jejich víra jim znemožňuje islamistům ideologicky oponovat. Přičemž právě to by bylo IMHO nejúčinnější.

 124. ateista

  Také k tématu: Jahodník se tady dožaduje přesvědčivých argumentů v otázce placatosti Země. Jaký přesvědčivější argument lze předložit než existující skutečnost? Jak chcete vyvrátit přesvědčení, že hvězdy jsou namalovány na obloze a Země je placatá? U lidí typu Jahodníka to nelze. A vzdát to také nelze. Asi to chce trpělivě odporovat.

 125. Václav B.

  Jestli dobře chápu, on tím chtěl asi dokázat, že ateisté nebo materialisté jsou stejně racionální (neracionální) jako věřící, protože je vše jen víra. A že je stejně racionální věřit na placatou jako na kulatou Zemi. Tak to jdu říct svojí zeměpisářce ze střední školy dneska! Ona bydlí kousek vedle. A řeknu jí, že učebnice zeměpisu jsou zmanipulované od Satana! 🙂

 126. toli

  A řeknu jí, že učebnice zeměpisu jsou zmanipulované od Satana!

  Počítej s tím že zavolá sanitku a saniťáci budou mít chytací síť a vázací kazajku

 127. Václav B.

  No vyloučit to nejde, to je logické. Ale i tak je to šílené. Toli, to by v kazajce musel skončit i Halík a Duka a další statisíce lidí, jenže oni mají kámoše na psychiatrii, proto je nezavřou. Třeba Cyril Höschl je bývalý spolužák Halíka, takže ho nezavře, i když řekne sebevětší blbost, snad jen kdyby se převlíknul do ženských šatů v kostele a začal zpívat při mši rockový hity a obtěžovat věřící zákazníky. Navíc mají věřící svá privilegia.

 128. Hraničář

  A. S. Pergill
  21.03. 2018
  Přesně z tohoto důvodu jsou věřící křesťané (a taky judaisté) trojským koněm islamistů, protože jejich víra jim znemožňuje islamistům ideologicky oponovat. Přičemž právě to by bylo IMHO nejúčinnější. …………………..

  A navíc se s muslimy v mnohém shodnou a budou spoupracovat! Začne to “cudným” odíváním, zakrýváním vlasů, zvláště holek a žen – viz třebas: http://www.stjoseph.cz/zeny-nepatri-do-kalhot/ , odděleným vyučováním ( na Novém Zélandu církve nabízejí církevní školy, od 3 let, povinná docházka je od 5, přičemž zdůrazňují, že (už) od 4 let mají oddělené vyučování), zákazem potratů i antikoncepce (důsledky viz třebas: https://t.co/pznL3fsEb8) a pod. Křesťané jsou k muslimům vstřícnější než k liberálům a ateistům, protože přece také věří v Boha (který je vlastně tentýž jako křesťanský), no a kněží si nakonec také polepší, budou více vážení a uctívaní. A třeba nakonec i zruší celibát! (I když, moc si nic nenamlouvejme).

 129. toli

  Jenže Halík neobrací či neneguje všechny protiargumenty působením Satana 🙂

 130. Václav B.

  Halík vytváří někdy ještě šílenější konstrukce, jestli jste četli jeho knihy. 🙂

 131. Václav B.

  Hraničáři, proto bysme měli podporovat ty křesťany, kteří jsou proti islámu, aby převážili v jejich komunitě. Jen ať se mezi sebou oslabí. Jen dobře pro nás.

 132. toli

  Halík vytváří někdy ještě šílenější konstrukce, jestli jste četli jeho knihy

  Konstrukce vytvářet může,ale když ti nějaké hovado všechno neguje působením Satana tak je diskuze zbytečná.

 133. Super Jahodník

  S Halíkem taky, to ti může říct tady Hraničář. Ten zase napíše: chtěl bych mít vaše starosti. Tečka. To je snad ještě horší. Ten Satan se totiž vyvrátit skutečně asi nedá, i když je to šílené, tak nevíme, zda něco manipuluje nebo ne, nevíme to jistě. Ale “chtěl bych mít vaše starosti”, na to není odpověď opravdu žádná. To není diskuze, to je výsměch.

 134. Super Jahodník

  Takže jste mě nedostali 😀 😀 chtěl jsem se ještě přesvědčit, jestli mě vyvrátíte nebo ne! Nepovedlo se vám to! 😀 😀 Haha! Sbohem! Satan může vše manipulovat! Ano, je to podle vás šílené, ale je to tak! Prostě se to dít může! Děkuji za uznání! 😀

 135. Václav B.

  Já jsem věděl, že neodejde! 🙁

  Takže ty na toho Satana věříš nebo nevěříš?

 136. Super Jahodník

  Věřím, že to tak být může. To stačí. Ono to tak být opravdu může. A ta možnost stačí. Realita je šílená, zvykejte si. Sbohem napořád! Dostal jsem vás všecky! 😀 😀

 137. Václav B.

  Jak malé dítě. Mě si nedostal! Já stále věřím, že Země je kulatá.

 138. Václav B.

  Ateista: “Jahodník se tady dožaduje přesvědčivých argumentů v otázce placatosti Země. Jaký přesvědčivější argument lze předložit než existující skutečnost? ”

  Chápu tě, ale on tvrdí, že existující “skutečnost” může být zmanipulována. To je ten problém. Je to magor! 🙂 Sice může být zmanipulována, ale to by se nedalo vůbec žít, to je jako ve filmu Matrix! Ten mimochodem nedávno dávali na Nova Cinema.

 139. ateista

  @Super Jahodník
  “Realita je šílená, zvykejte si. Sbohem napořád! Dostal jsem vás všecky!”

  Nedostal jste nikoho, jen jste předvedl, co s rozumem lidí dokáže udělat náboženství. Opravdu je to nejlépe vidět na Grygarovi, jak napsal Pergill. Když za cca 60 let vědecké práce se nedokáže vzdát náboženské víry, je to totální deformace. Neléčitelná. Nebo totální strach. Také neléčitelný.

 140. kabát

  ateista: Nedostal jste nikoho, jen jste předvedl, co s rozumem lidí dokáže udělat náboženství.

  Oni žádný rozum nemají. Dobrovolně se ho vzdali, protože je to děvka ďáblova.

 141. Jiří Skřítek

  Ano. Pokud je něco něčím důkazem, tak Jahodníkova naivita je důkazem, že lidská hloupost je nesmrtelná.
  Ale spíš si myslím, že si z nás dělá prdel.

  CHTĚL BYCH TAKÉ APELOVAT NA PETRA TOMKA.
  Nemám nic proti tomu, aby lidé měli názor, pokud jsou schopni ho obhájit, ale nesmyslné mletí jednoho a toho samého, bez náznaku sebereflexe je o ničem.

 142. Václav B.

  No jo, on si zase myslí, že jsme neměli argumenty my. Když si to tu zpětně čtu, tak nemohu říct, že by někdo jasně vyhrál nebo prohrál v této debatě. A to mě docela děsí, jako ateistu. 🙂

 143. Václav B.

  Je vidět, že šílenství může mít jistou zvrácenou logiku. Je to sice děsivé, ale je tomu tak.

 144. Jiří Skřítek

  @Super Jahodník
  Takže jste mě nedostali chtěl jsem se ještě přesvědčit, jestli mě vyvrátíte nebo ne!

  Ne ne jahodníku. Dostal jsi se sám.
  To je to co jsem psal vedle. Pokud někdo trvá na tom, že tvrdí, že když zasadí plastovou židli, ona mu vyroste a chce abychom dokazovali, že je to blbost, tak nemá cenu diskutovat. Takovýto ubožák, se samozřejmě cítí jako vítěz. Ovšem, vyhrál jen nad námi, nikoliv nad svou hloupostí…. Což je pro mě takové zadostiučinění, že mu to vítezství rozhodně nezávidím…..

 145. Kruliš

  Vy ateisti jste fakt nemožní paka, on se vám jen snažil říct, že nemáte jistotu kulaté Země ani evoluce a dalších věcí, ne že vyroste nějaká zasazená židle. Prostě jste taky jen věřící. Opravdu se nedivím, že komunisté napáchali takového zla, když byli fanatičtí jako vy. Možná, že byste si měli znovu otevřít bibli a trochu se nad ní znovu zamyslet.

 146. Václav B.

  Už jsem Bibli četl několikrát a nezaujala mě jako ateistu. Víc odpovědí na své otázky jsem našel i v časopise 100+1 než v Bibli.

 147. kabát

  Kruliš: Opravdu se nedivím, že komunisté napáchali takového zla, když byli fanatičtí jako vy.

  Opravdu se nedivím, že katolická církev napáchala a stále páchá takového zla, když je fanatická jako vy. A váš bratr ve víře Grygar nevěří v kulatou zemi, on to ví.

 148. Václav B.

  Dobře, tak nemáme jistotu čehokoliv, ale proč bych si měl tedy vybrat zrovna křesťanství s jeho zlým bohem? To budu raději ateista.

 149. Jiří Skřítek

  Nejistotu má jen ten kdo se neptá, nebo nezajímá.
  Ohledně kulatosti země taky již padl návrh. Na její obejití. Jdi a zkus to! Mě stačí, že jsem letěl letadlem.
  Ohledně dalších otázek. Jdi a studuj!
  Nevěříš, že aminokyseliny, základní stavební prvky živých organismů, mohu vzniknou na základě Millerova experimentu? Jdi a dokaž, že to není možné!
  Nedokážeš si to představit? Je to na Tebe moc složité? No, pak Ti není pomoci!

 150. Václav B.

  Na to obejití Země ti napíše, že tě třeba zmátl Satan, tak co chceš? Třeba ti dal falešný vzpomínky, to samé u letadla, možná si měl v okénkách malé televizní obrazovky složené z neviditelných permoníků, které ti ukazovaly falešný (zakulacený) obraz Země a tak dál. Tohle se nedá vyhrát. Je to šílenství, i když to možné je, tak je to šílenství. 😀

 151. Jiří Skřítek

  Ale já vím, však jsem to četl předtím. Mám zkušenosti s duševně nemocnýma, má žena je z oboru. (už jsem to vedle psal) Nepřesvědčuju jahodníka, to je marný, buďto má IQ nižší jak 70, nebo je nemocný (nebo multinick). První je neřešitelný, druhý snad lékama, třetí …. . Ale nepíšu to kvůli němu, spíš kvůli ostatním, co se ohánějí podobnýma ne/argumentama a vlastně nevědí, co píší.
  Na Millerův experiment mi třeba zatím neodpověděl Daniel. Ten u mě stoupnul v ceně. Sice taky plácá, ale není vyložený trotl.
  Napsat, že věřím, je jednoduché. Napsat, proč věřím a podložit to důkazem (né typu jedna paní povídala), to už chce něco o tom vědět a i trochu odvahy. Tedy jak říkal Mireček v Básníkách…. se učit, se učit, se učit ….

 152. Václav B.

  Souhlasím. Jediný, co ten blbej Jahodník řekl, proč věří, je, že věříme stejně všichni a naše důkazy nemusí být žádné důkazy a že on nechce do pekla. Jenže i tak má velkou šanci, že tam skončí, pokud peklo je, protože bohů může být hodně a on neví, který je pravý. Takže ta statistika není o moc lepší než u nás materialistů nebo prostě ateistů, jestli peklo je. Je pravda, že ne každý “bůh” hlásá peklo. 😀

 153. Jiří Skřítek

  No, věřím.
  Pokud stojím před kýblem vařící vody, věřím, že je vařící. Pokud do něj strčím ruku, není to už víra ale jistota.

  Věřící věří tomu, co je v Bibli, ale přesvědčit se o pravosti 2000 let starých textů nemohou. Nezbývá než věřit.
  Pokud se chci přesvědčit, že existuje elektrický proud, stačí si sáhnout do zásuvky. Pokud to nechci tak “natvrdo”, můžu použít měřák.

  Problém je, že věřící se snaží dokazovat materiální věci vírou, což je již z podstaty kravina. Výsledkem totiž vždy zůstane víra a ne jistota, zkušenost. Jak na tom příkladu s kbelíkem vařící vody.

 154. Václav B.

  “Pokud stojím před kýblem vařící vody, věřím, že je vařící. Pokud do něj strčím ruku, není to už víra ale jistota.”

  Pokud tě nespálí Satan, voda může být studená, ale probublává to Satan, teplo do okolí vysílá taky. A spálí tě pomocí tajemné, dodnes neznámé energie, takže žádná jistota. 🙂

  “Pokud se chci přesvědčit, že existuje elektrický proud, stačí si sáhnout do zásuvky. Pokud to nechci tak „natvrdo“, můžu použít měřák. ”

  Můžou tě kousat neviditelné vosy, co si jen hrají na elektřinu.

  Můžeš být v Matrixu a zásuvka není zásuvka, jen program, který ti ukazuje zásuvku. To je ten problém. Tohle nejde vyhrát. Můžeš si vymyslet tisíce podobných věcí a žádný důkaz pak není jistý. V tom spočívá to šílenství Jahodníka, i když to má určitou zvrácenou logiku, ale je to šílenství. To uznávám. 🙂

 155. Super Jahodník

  To co jsem vám tu chtěl dokázat jsem dokázal. Jako materialisté a ateisté jste stejně iracionální jako ostatní věřící, možná ještě víc, když se tak podívám na vaší argumentaci. Vše je jen víra, vy jen věříte, že máte jistotu, ale nemáte, vaše důkazy mohou být falešné. Takže nemáte jistotu v ničem a jen věříte, někdo na evoluci, jiný na Krista. Jasné důkazy nejsou pro nic z toho. Ale já mam větší šanci uniknout možnému peklu. Všichni jen věříme, jisté důkazy neexistují. A já jsem ve své víře spokojený a mam větší šance neskončit v kotli. Kristus s vámi. 😀

 156. Jiří Skřítek

  Hele, Super Jahodníku. Nechceš si předci jen zajít k panu doktorovi? On tam má určitě něco, co je obrana proti Satanovi. Má pilulky od samotného Boha. Pár jich slupneš a budeš mít ochranu na několik dnů. Být Tebou, tak to zkusím. Za to přece nic nedáš.

 157. Václav B.

  Tvoje teorie znamená, že když spíš se svojí holkou, může to být ve skutečnosti tvoje matka. Tak na to mysli při příštím sexu, Jahodníku. Nic není jisté, je to jen víra. 🙂

 158. Jiří Skřítek

  On nemá matku. On se vyskytnul.

 159. toli

  To jsem si vždy myslel a začíná mně to být jasné. Ateismus vede k homosexualitě, incestu a možná i k pedofilii. Je mi vás líto.

  Zato ten tvůj Kristus vede k debilitě a myslím že každý chce mít zdravou rozumnou hlavu 🙂

 160. mulit

  Každý nick prochází procesem schvalování. Každý příspěvek od nového nicku čeká v řadě, až ho administrátor schválí. Teprve pak je vidět zde na diskusním foru. Když multinick Velryba píše stále pod novými a novými přezdívkami, admin mu tyto přezdívky schvaluje a schvaluje i obsah. Ačkoli vidí IP adresu a vidí, že jde o stejného uživatele. I z obsahu je zřejmé, že je to tentýž uživatel. Pak Petr Tomek a Honza Werner natočí video, abychom jim přispěli na jejich činnost.

  A na co od nás potřebují peníze? Na jejich hrátky s Velrybou?

 161. Václav B.

  Ty peníze jdou na články, ne na komentáře. Už si něco přispěl? Jiní ano. Pořád nechápu, proč pořád někoho mulit bez důkazů obviňuje a lidi mu to tady trpí, tady to nevede mulit a my se tu chceme bavit svobodně, ne tak, jak se to líbí nějakýmu nicku XY. Sem nechoď nebo se bav normálně a pořád neřeš nějaký nicky, jestli neumíš reagovat, je to tvůj problém, ostatní to umí. Za vším není najaký velký “bílý velrybí zlo”, nebuďme paranoidní. 🙂

 162. Ateistický laik

  Super Jahodník: Takže nemáte jistotu v ničem a jen věříte, někdo na evoluci, jiný na Krista. Jasné důkazy nejsou pro nic z toho.
  Nevěříme (v náboženském smyslu slova).
  Jaké jsou důkazy pro toho vašeho Ježíše? (bible není důkaz, ten jste si napsali sami)
  Jaké jsou důkazy pro toho vašeho bubáka Satana?
  Ale já mam větší šanci uniknout možnému peklu.
  Zase ten váš bubák…
  Všichni jen věříme, jisté důkazy neexistují.
  Všichni nee. Děláte to naschvál nebo proč stále nerozlišujete víru náboženskou od víry odůvodněné? Viz:
  https://cs.wikipedia.org/wiki/V%C3%ADra
  A já jsem ve své víře spokojený a mam větší šance neskončit v kotli.
  Zase ten váš bubák… Dělejte s tím něco.
  Kristus s vámi.
  Nevyhrožujte! Proč nám přejete špatné věci?

 163. Super Jahodník

  “Super Jahodník: Takže nemáte jistotu v ničem a jen věříte, někdo na evoluci, jiný na Krista. Jasné důkazy nejsou pro nic z toho.
  Nevěříme (v náboženském smyslu slova).
  Jaké jsou důkazy pro toho vašeho Ježíše? (bible není důkaz, ten jste si napsali sami)
  Jaké jsou důkazy pro toho vašeho bubáka Satana?
  Ale já mam větší šanci uniknout možnému peklu.
  Zase ten váš bubák…
  Všichni jen věříme, jisté důkazy neexistují.
  Všichni nee. Děláte to naschvál nebo proč stále nerozlišujete víru náboženskou od víry odůvodněné? Viz:”

  Odpovídám postupně.

  -Rozlišuji víry, ale jsou to oboje neodůvodněné víry, ta vaše i ta náboženská. Protože jisté důkazy nemá ani jedna. Důkazy mohou být falešné. Nepotřebuji důkazy, věřím. Vy také věříte na evoluci a nemáte jisté důkazy. Já zase věřím na Krista a také nemam jisté důkazy. Jsme na tom stejně. Co jsou to důkazy, když nejsou jisté? To jsou žádné důkazy.

  -Bubák je evoluce i satan, ne? Obé je na tom stejně, jen já mam větší šanci se vyhnout peklu.

  -Vaše víra v evoluci není víc odůvodněná než víra v pohádky. Jisté důkazy nemáte a částečné důkazy nejsou žádné důkazy. Je to vše jen víra. Má víra mně dělá dobře. A mam větší šanci se vyhnout možnému peklu. Ahojky 🙂

 164. Václav B.

  Asi to zde platí, já nevím. Ale proč ti to tak vadí? To je nějaký božský zákon? Porušuje to tvou náboženskou víru v to, jak to má chodit na webech? Mně je to jedno, hlavně mě tato debata už nebaví. Já jsem tu jeden, takže jsem v klidu. 🙂

  Zpět k věci: Jahodníku, proč nevěříš raději na Alláha?

 165. Bílá velryba

  Dozvěděl jsem se, že jsem zase v centru dění, dokonce i když tu nejsem, ale to je prostě můj osud. A křiklouni a pisklouni mě okopávají kotníky, když tu nejsem, protože ubožáci navíc prostě nemají. Zdravím všechny z budhistickýho kláštera v Nepálu. Nemam moc času, takže jen zběžně, zbytek dopíšu někdy později. Mulit žádný peníze stejně nepošle, protože učitelé berou málo, to já posílám víc. 🙂

  To je bída, to je bída (a vybavuju si Kemra v jedný pohádce). Až na Laika tu nikdo neumí argumentovat věcně, aspoň v této debatě pod tímto článkem, co jsem tak zběžně četl.

  Tak tohle jeden z klasických epistemických problémů, na které (aspoň dnes) pouze věda nestačí, je potřeba znát logiku a filosofii. Jinak na to čumíte s otevřenou hubou a neumíte nic odpovědět, což se zde přesně stalo. Totální prohra zdejších ateistů/agnostiků a výhra pánbíčkářů. Jediný, na co jste se zmohli byly nadávky. Nic moc.

  Skutečně, pokud přijmete “štejfovský” rozplizlý fideismus a postmoderní filosofii, že má každý svou pravdu nebo že žádná pravda není a jsou jen různé úhly pohledu/víry, tak to přesně vede k tomuhle: “ty si věř na evoluci, já si budu zase věřit na to, že prznit zvířata vede ke spáse a je to, vše je jen víra”. Jasný. A to si ještě postmodernisti dneska stěžují na fake news, přitom tím jdou proti vlastní filosofii. Pokud uvěříte, že “vše je relativní” a “vše je jen v rámci systému” a “mezi systémy se nedá nic porovnávat”, tak to vede přesně k tomu, že na to neumíte reagovat. Naštěstí nejsem Štejfa.

  Samozřejmě, že výtka “zlého démona” zde existuje dlouho, např. u Descarta. Existují možnosti, jak to v něčem překonat a v něčem aspoň z části.

  Nejčastější námitky proti vědě a jakékoliv epistemologii jsou za 1) problém indukce a za 2) je to problém “zlého démona”. Málo kdy se ještě dneska vidí taky za 3) útok na logiku nebo na nějaký druh logiky. To bude tím, že se v tom moc lidí nevyzná a berou to jako danost.

  Moje námitky jsou jasné:

  1) Vše není jen víra, jsou i věci jisté, i když jich není moc (vyjmenuju a hlavně doložím až budu mít čas, ale už jsem to zde kdysi udělal a vícekrát).

  2) Volba správné epistemologie. Aneb proč není víra jako víra, byť se nejedná o jistotu.

  3) Praxe.

  Všechny tři body spolu souvisí.

  Uvidíme, zda si s tím tady někdo zatím poradí sám, aniž by uměl jen plkat o tom, jak jsou “věřící debilové”, když na to sami neumí reagovat kvůli svojí omezenosti. Toto jsou naopak základní filosofické a vědecko-metodologické problémy min. od novověku a není to rozhodně žádná “debilita”. Spíš ten kdo na to neumí správně a věcně reagovat je tak trochu omezenec. Podle mě jsem nastínil základní věcné protinámitky a navíc i imbecil umí googlovat nebo hledat v minulosti tohoto webu. Nějaké odpovědi už zde nejspíš jsou. Stačí si trochu namáhat mozkový závity. Ale nedávám tomu moc %. Spíš čekám něco jako: “na pitomce nemá cenu reagovat” a “vždyť ho stejně nepřesvědčíš”. Má cenu reagovat a nejde o přesvědčení jeho, ale o věcný argumenty na jeden ze základních problémů epistemologie.

  Jo, kdo max. občas přečte nějaký vědecký článek a myslí si, že je z něho rázem vědec a nepotřebuje znát filosofii a logiku, protože “věda je lepší”, tak ten se snažit samozřejmě nebude. A to píšu jako milovník vědy a anti-postmodernista.

  Takže zdar a zase někdy! Jdu meditovat! 🙂

 166. Václav B.

  Ha haha, teď teda mulit dostal na zadek. 😀 Psal jsem, že je v klášteru, měl jsem pravdu. Navíc jsem mu posílal email.

 167. Jiří Skřítek

  -Vaše víra v evoluci není víc odůvodněná než víra v pohádky. Jisté důkazy nemáte a částečné důkazy nejsou žádné důkazy. Je to vše jen víra. Má víra mně dělá dobře. A mam větší šanci se vyhnout možnému peklu. Ahojky

  No jeden podstatný rozdíl tady je. Důkazy vědecké se stále zdokonalují a čím víc zapadají do sebe. Ale pohádka stará 2000 let a více, zůstane jen pohádkou.

 168. Václav B.

  Jirko, věda se sice zdokonaluje, ale jestli bude mít někdy pro něco jistý důkaz, to dnes nevíme. Těžko se někdy vyvrátí zcela možnost, že žijeme v nějakém Matrixu. Náboženství se podle toho, co jsem zde četl, také mění, ale rozhodně nemá nic, co se jen vzdáleně podobá důkazu. I když jen částečnému.

  Hahaha, mulit šílí, to mě baví, si myslí, že si něco vyřve, když bude dávát tlustá písmenka… 😀 Spíš by měl dávat důkazy, je jak malý děcko, který si chce vyřvat svoje a stát se Führerem tohoto webu… 🙂

 169. Jiří Skřítek

  Mulite stojím za Tebou.

 170. Václav B.

  Stojím za Velrybou, ať už je to kdokoliv.

  Podlě mě je toto mulit:

  Heb.ért
  mulit
  pozorovateln.ik
  Nepřihlášený
  Shnilý Jahodník

  Ale nic z toho nevyvozuji…

  Takže zpět k věci: doufejme, že věda jednoho dne bude mít silnější závěry, ale jestli budou někdy jisté, to dnes nemůžeme říct. Je to skutečný problém, věřící nám to budou stále připomínat.

 171. Super Jahodník

  Co je to “částečný důkaz”? 😀 😀 Proč bych se jím měl řídit? 😀

 172. toli

  Václav B.
  21.03. 2018
  Stojím za Velrybou, ať už je to kdokoliv.

  Pochopitelně když jsi jedna a ta samá osoba 🙂

  Navíc kdyby jsi nebyl takový hlupák a byl jsi trochu zcestovalý tak by jsi věděl že v budhistických klášterech není zásadně dostupný internet a není to z důvodu velehorského prostředí.Internet v budhistických klášterech by byl totiž zcela v rozporu se zásadami budhismu.

 173. Václav B.

  On prý píše z mobilu. Ale na to asi nemusí mít člověk ani IQ tykve, aby toto věděl, že už dneska fungují mobily skoro všude, jinak on asi člověk není celou dobu jen v tom klášteru, ale chodí i ven, navíc Velryba je ateista, co tak vím. 🙂 Nejsem žádná Velryba nebo to dokaž, ale to nemůžeš, když nejsem… 🙂

  Zpět k věci: Jahodník tu prostě zkouší “zlého démona”, jak vidíte. Je třeba se s tím nějak vyrovnat. Myslím, že částečný důkaz by mohl existovat. Co vy na to?

 174. JohnDarryl

  Grygar zbytocne zhadzoval toho chalana. Kazdy si moze mysliet co chce a nieje dobre brat ludom ich vieru.

 175. Jiří Skřítek

  @JohnDarryl
  Myslím si, vlastně věřím, že když Tě zabiju, bude o jednoho blba na světě míň.

  Je to tak v pořádku?

 176. jl

  Kazdy v neco veri. I v teto diskuzi se rozviji cely vejir vsemoznych kultu, povetsinou starovekych.

 177. sronin

  Pokud narazíte na jedince typu Super Jahodník nebo jemu podobného, máte prakticky jen dvě možnosti: souhlasit s ním nebo ho úplně ignorovat, protože veškerá jeho argumentace končí Satanem. Tj. pokud už nemá co říct (a to nemá po druhé vyslovené větě), použije Satana jako universum, kterým zdůvodní vše.
  Toto není diskuse, to je (pokus o) rozhovor s psychicky narušeným jedincem, který není řádné diskuse a argumentace schopen. Ta jeho narušenost se projevuje právě neschopností věcné argumentace a lpěním na vlastních dogmatech.

  Volím variantu 2: ignoraci

 178. Lemmy

  Výraz „každý v niečo verí“ nič nevyjadruje. Pritom je nutné oddeliť, že keď každý niečomu verí, tak to neznamená, že každý je veriaci. Lebo v takom prípade by nábožní, ktorí o sebe hovoria, že sú veriaci, vyzerali ako hlupáci. Dúfam, jl, že to im nepraješ, aby vyzerali ako hlupáci, lebo oni sa nazývajú veriacimi.

 179. jl

  Od poznatku, ze “kazdy v neco veri” je treba postoupit k otazce v co presne. Krestanstvi se da shrnout pod Boha-lasku, vykoupenou hmotu, utrpeni, kteremu dava smysl Kristus, nutnost osobni pokory, atd.. Oznacit toto za “vereni” a shluk kultu prezentovanych zde v diskuzi, ktere treba budou mit spolecnou viru naopak v hmotu jako veskrze spatnou, za “neviru” je naivni. Nechci rict hloupe.

 180. Václav B.

  Ha ha ha, jak ví, že ho nezmátl Satan? 😀 😀

  “Vyznavač placaté Země vzlétl do kosmu. Návrat byl rychlý a tvrdý
  25. března 2018 15:01, aktualizováno 16:35
  Přestože tomu mnozí nevěřili, Mike Hughes ve vlastnoručně vyrobené raketě na páru skutečně odstartoval k nebesům. Zarytý stoupenec teorie, že Země je placatá, vystoupal až do výšky 570 metrů. Přistání bylo tvrdé, ale svérázný kutil z Kalifornie vyvázl jen s pár šrámy.”

  Jinak 570 metrů není kosmos, pokud je mi známo, ten je někde nad 100 km. Jen dopravní letadla lítají v 10km výšce. 🙂

  Zdroj: https://xman.idnes.cz/mike-hughes-placta-zeme-raketa-na-paru-d83-/xman-adrenalin.aspx?c=A180325_150149_zahranicni_aha

  Je to trochu magor. Ahoj! 😀

 181. Jiří Skřítek

  Jo, odvaha se tedy musí uznat.
  Kdyby nebyl trubka, tak vzdálenost země – měsíc, se dá určit i jinak. Za totáče jsme provozovali takzvané spojení EME.
  http://ok2kkw.com/next/ok2poi/eme.htm
  Když jsem poprvé slyšel odraz vlastního hlasu od měsíce, bylo to něco úžasného.

  Ale možná ho opakoval Satan.

 182. Lukáš Kučera

  Nechci tady nikoho přesvědčovat. Chtěl jsem zde pouze říct, že by se lidi mohli dozvídat věci na internetu jenže každá stránka obsahuje vlastně odlišná tvrzení a není úplně přesná. Je proto důležité si to tvrzení ověřit. A na internetu a v různých médiích by jsme se neměli nechat přesvědčovat o různých teoriích přes různá videa a články různými lidmi o kterých vlastně vůbec nic nevíme

  Zde úvádím příklad že můžů udělat video kde budu řikát, že to a ono je podvod nebo to že je pravda. Po jeho schlédnutí byste mohli začít o něčem pochybovat nebo nad něčím začít přemýšlet. Neměli by jste však začít slepě věřit tomu co bych tam dokazoval nebo vyvracel ať už sebelepšími důkazy.

  Měli by jsme si to vždy ověřit tak říkajíc vlastními oči

  Nechcu teď znevažovat Bibli protože pro hodňe lidí je vlastně základem života, ale taky je to jenom kniha

  Zkrátka pochybovat je správné, slepě věřit je Špatné

  Mluvím jako zastánce kuláté země a agnostik

 183. Jirka

  Taky mě překvapilo, jak byl Grygar nepřipravený. Nepochopil narážky na “důkazy” typu natočíme kamerou vzdálené pobřeží. Což mimochodem taky neumím vysvětlit, že typicky Toronto přes jezero Ontario ukazuje víc staveb než by mělo, ne jen tu 500m vysokou věž.
  Měli proti Bačovi poslat někoho jako je inspektor Colombo. Všechno by odkýval, a pak by pronesl nějakou nevinnou otázku – typu jak funguje satelitní televize a GPS – a přiměl by Baču, aby si nesmyslně protiřečil.

 184. Tomáš

  Věda není v rozporu s Bohem,je v rozporu s náboženstvím.

Komentáře nejsou povoleny.