Selektivní skeptici: Petr Jan Vinš z vedení spolku Sisyfos propaguje exorcismus

Autor | 21.03. 2018
Petr Jan Vinš

Petr Jan Vinš

„Petr Jan Vinš, teolog, religionista a kněz starokatolické církve… absolvoval kurz exorcismu na papežské univerzitě ve Vatikánu a je členem Českého klubu skeptiků Sisyfos.“ Tak představuje svého hosta v rozhovoru pro Český Rozhlas autorka Alžběta Medková. „Zlo existuje a projevuje se. Exorcismus je služba lidem, říká kněz a exorcista Petr Jan Vinš,“ hlásá titulek tohoto rozhovoru na stránkách Rozhlasu.

Jak se mohlo stát, že členové vedení nejvýznamnějšího českého skeptického spolku, spolku Sisyfos, otevřeně propagují a obhajují exorcismus? Abychom si na tuto otázku odpověděli, musíme se vrátit hned do počátků Sisyfa a skeptického hnutí vůbec.

Proč není náboženství předmětem zkoumání skeptiků?

Již od začátku docházelo mezi členy spolků nových skeptiků ke sporům, jestli aplikovat skeptický přístup i na náboženská tvrzení a teorie. Postupem času převážil praktický přístup a tyto organizace vesměs vyloučili z předmětu svého zájmu otázky náboženské, morální a politické. Je to celkem pochopitelný postoj i vzhledem k tomu, že mezi členy bylo velké procento věřících. Skeptické hnutí má vesměs praktické cíle a pokud jich má dosahovat není možné vést nikdy nekončící spory nad otázkami, jejichž řešení není v rámci této komunity možné. Možná v Česku to není tak zřejmé, ale jak by skeptici mohli mít jakýkoliv vliv v zemích, kde se k náboženství hlásí skoro všichni občané?

Teoretické zdůvodnění takového přístupu je potom podrobně rozvedeno v teorii zvané NOMA – non overlapping magisteria. Navzájem se nepřekrývající učení. Věda se zabývá materiálním, reálným světem, náboženství světem duchovním. Ke konfliktům nemusí docházet, protože vědecká metodika je omezena jen na materiální svět, nemůže se vyjadřovat k duchovním otázkám, a na druhé straně nelze duchovní silou, resp. vírou, řešit konkrétní věcné problémy. Spory v rámci skeptického  hnutí se tak už vedou vesměs jen o to, jestli daná problematika spadá do sféry vědecké nebo sféry náboženské.

Jak se to jeví ateistům?

Tato obhajoba je již daleko méně přesvědčivá než praktická otázka celé věci. Lidé mimo skeptické hnutí nejsou touto interní konvencí skeptického hnutí nijak vázáni a v diskusích na ni nemusí brát žádný ohled. Pokud skeptici ostře vystupují proti lidem, kteří šíří a aplikují neprokázané teorie a zároveň z tohoto posuzování vyjmou možná úplně nejrozšířenější a nejškodlivější množinu takových teorií jen proto, že se schovala pod nálepku náboženství, mohou  být obviněni z pokrytectví. A to obvinění je zcela oprávněné.

Podobný přístup může být částečně obhajitelný snad jen do chvíle, kdy jej aplikuji velmi striktně jen na ty náboženské aspekty, které nijak nezasahují do našeho materiálního světa a k náboženským otázkám, který náš svět ovlivňují přistupuji stejně jako k ostatním nepodloženým  tvrzením. Žádají jejich formulování způsobem, aby byly falsifikovatelné a potom se o jejich falsifikaci pokusit. Pokud neučiním nic z toho, mohu je zcela v souladu se zvyky v rámci hnutí prohlásit za sféru blátivého myšlení a pavěd.

Jako ateisté nemáme sebemenší důvod vyjímat náboženství ze sféry našeho racionálního posuzování. Náboženství a náboženské organizace, produkují snad nekonečnou řadu tvrzení, která buď nelze falsifikovat, které byla falsifikována nebo kdy věřící rozumné falsifikaci aktivně brání. Na těchto tvrzeních pak vznikají organizace, které z lidí tahají peníze, manipulují jimi nebo je jinak využívají. Mezi těmito organizacemi a praktikami bychom pak marně hledali odpudivější příklad, než je Katolická církev a exorcismus, vyhánění démonů. Tím bychom asi mohli celou věc uzavřít. Věc je zcela jasná. Pokud ale chceme, aby naše závěry byly přijaty mimo ateistické hnutí, je třeba pokračovat a dočasně přijmout pohled NOMA a i v rámci něj ukázat, že tady již byla překročena hranice, kterou si sami skeptici stanovili.

Vinšův alibismus

Vinš přistupuje ke skepticismu, vědě a náboženství zajímavým způsobem. O vědě tvrdí, že se může vyjadřovat jen k falsifikovatelným tvrzením. Jako příklad uvádí Russelovu čajovou  konvici na oběžné dráze kolem Slunce. Russel se snažil ukázat absurdnost náboženských tvrzení, kdy uvedl, že kdesi daleko ve vesmíru poletuje horká konvice plná čaje a požadoval po ostatních aby mu dokázali, že tam není. To tvrzení samozřejmě není možné vyvrátit, přesto je absurdní tvrdit, že taková konvice existuje. Pochopil Vinš toto přirovnání, když toto uvedl jako příklad teorie, ke které se nemůže věda vyjadřovat? O tvrzeních, tvořících jádro jeho náboženství potom tvrdí, že jsou nevyvratitelná již z definice. Kdyby byla falsifikovatelná, nejednalo by se o  náboženská tvrzení. Doslova tvrdí:

„Náboženská tvrzení nejsou předmětem vědeckého zkoumání. Ale předmětem vědeckého zkoumání je a měl by být způsob, jakým lidé jednají na základě těchto náboženských pravd.“

Jako příklad uvádí zázraky. Tvrdí, že základní náboženskou pravdou, které on sám věří, je existence zázraků. To není otázka, kterou by měla věda zkoumat. Každý jednotlivý případ takového zázraku ale již je zcela ve sféře vědecké a měl by být podroben vědeckému zkoumání. On sám se ještě nikdy osobně nesetkal se zázrakem, který by v takovém zkoumání obstál.

Stejný přístup má potom i k  exorcismu. Existence démonů, satana nebo objektivního zla,  jak to nazývá Vinš, je součástí jeho náboženské víry. Konkrétní projevy téhož ale již jsou vědecky posuzovatelné a on se s něčím takovým v praxi nikdy nesetkal a pravděpodobně nikdy nesetká. Mohlo by se zdát, že takhle elegantně a alibisticky se z celé věci vyzul a skutečně jsou jeho činy zcela kompatibilní zároveň se skepticismem i náboženstvím.

Co vlastně Vinš dělá?

Jakou váhu mají Vinšova slova o exorcismu? Vinš dle svých slov absolvoval nějaký kurz exorcistů ve Vatikánu. Nikdy ale nebyl zmocněn  biskupem k výkonu praxe exorcisty, což je nutná podmínka k provádění exorcismu v rámci katolické církve. Představme si jej tedy jako takového astrologa, který absolvoval kurz astrologie, ale dosud nesestavil ani v budoucnu nehodlá sestavit jediný horoskop. Zato se k astrologii zasvěceně vyjadřuje v médiích a pronáší zasvěcená tvrzení o tom, co to vlastně „skutečná astrologie“ je.

Monsignor Karel Orlita je potom skutečným exorcistou katolíků pro Brněnskou diecézi. Orlita tvrdí, že osoba posedlá Satanem, který je skutečný a inteligentní, mluví cizími řečmi, například Hebrejsky, má nadměrnou sílu, že ji nedokáže udržet čtyři nebo pět lidí nebo že taková osoba levituje. Takové jevy jsou podle něj obvyklé a v praxi se s takovými případy setkal.

Vinš, jestli chápu jeho vyjádření správně, praktikuje jen úkony nižšího stupně, ke kterým je zmocněn. Jde o tzv. modlitbu vysvobození. “Jde o modlitbu za vysvobození člověka z moci zla, ať už to zlo působí jakýmkoliv způsobem,” říká v rozhovoru Vinš. ”Když se někdo domnívá, že v jeho příbytku se děje něco špatného, tak je možné ho vykropit svěcenou vodou a požehnat ho. V případě nemocí, i psychických, je možné zvolit svátost pomazání nemocných a tak dále.”

Dvojí ostuda Sisyfa: propagace exorcismu a praktikování šarlatánství

Sisyfos vykonává veskrze záslužnou a pozitivní činnost. Upozorňuje na lidi, kteří nabízejí ostatním služby, jejichž reálný přínos je nulový a v některých případech jsou i nebezpečné. Ukazuje na léčitele, proutkaře, prodavače amuletů a podobné obchodníky s deštěm. Zároveň ale toleruje, když veřejně činný člen jejich výboru praktikuje a propaguje v rámci náboženské organizace kde pobírá plat, stejnou činnost.

Petr Jan Vinš veřejně v rozhovoru pro Český Rozhlas hlásá kompatibilitu vědeckého skepticismu s “rozumným exorcismem” a sám potom praktikuje úkony nižšího stupně, kdy důvěřivým lidem nabízí třeba modlitbu vysvobození z moci zla, kropí svěcenou vodou jejich příbytky, ve kterých se děje něco špatného nebo nemocným, a to i psychicky, nabízí svátost pomazání nemocných. Praktikuje tak službu o které si její příjemci myslí, že má reálný účinek a uvádí je tak v omyl. Protože i podle jeho vlastních pokřivených kritérií je třeba konkrétní činy podrobit zkoumání vědeckou metodou. A pokud je mi známo, zatím veškerá vědecká zkoumání účinků modliteb a kropení svěcenou vodou ukázala, že jejich účinek není větší než placebo a tedy zcela na úrovni například homeopatie. Ostudou a pokrytectví Sisyfa potom je že této propagaci šarlatánství poskytuje prostor a podium.

309 thoughts on “Selektivní skeptici: Petr Jan Vinš z vedení spolku Sisyfos propaguje exorcismus

 1. Václav B.

  Velmi dobrý článek, co? Sisyfos je děsivý. Sice nejde jen tak ďábel vyvrátit, ale měli bychom ho brát jako pochybný konstrukt. A to samé další ezoteriku.

 2. Super Jahodník

  Co je to „prokázaná teorie“? Je to něco co je jisté? To těžko. Je to něco, co má částečné důkazy? Co je to „částečný důkaz“?

 3. Ješua bar Aba von Nazareth

  Sisyfos je pátá kolona, čehosi nepopsatelného… něčeho mezi konformními pseudoskeptiky, katolíky, Grygarovým kultem a narcistickou bandou. Dávno jsem nad nimi zlomil hůl, zejména potom, co jsem slyšel Grygara, jak v jednom rozhovoru dokázal stejnou argumentací vyvracet „slepou víru“ v ezokraviny a podporovat víru v boha jako potřebnou. Diskreditují kritické skeptické myšlení.

  „Exorcismus se může uplatnit jen u poruch hysterických, funkčních.“ … jako fakt tohle může „skeptik“ myslet vážně?! 😀

 4. mulit


  Shnilý jahodník
  Super Jahodník
  Václav B.
  Kamil Václav Láskorád Sluníčkovský
  Azaz.l
  Bílá Velryba
  Ignác
  Ateista
  Hebert

  Petře Tomku, případně Slávku Černý, Honzo Wernere, vám jako redakci nevadí, že jeden uživatel zneužívá tento server a píše z tolika nicků? Jak chcete vybírat nějaké členské příspěvky, nebo dary, když nejste schopni ani řídit jednu diskusi a STANOVIT PRAVIDLA?

 5. Václav B.

  Nespamuj, trolle. Dokazuj, nespamuj. Ty si Pozorovatelník, Shnilý jahodník a další nicky… 🙂 Pojďme k věci: ezoterika a náboženství jsou pochybné konstrukty neprokázané ani částečně. K částečnému prokázání se zkusím vyjádřit někdy příště.

  Takže zpět k věci: Co považujete za věc prokázanou, částečně prokázanou či neprokázanou? Je něco dokonce i vyvrácené? Zatím. 🙂

 6. mulit

  Já sám jsem podstoupil exorcismus opakovaně a mám co říct k tématu, ale nemá to smysl sem psát, pokud se tento server rozhodl jeden uživatel s výše uvedenými nicky zničit. Mám zájem psát seriozně.

  Zajistíte mi podmínky, redakce, nebo budete nečinně přihlížet k jeho trollení a spamování? Je nás tady více, kteří žádáme nápravu, vážená redakce.

 7. Shang

  Moje zkušenosti z debat se členy toho spolku: Podle některých členů vedení spolku existuje *dobrý* a *špatný* exorcismus. Ten dobrý, který pan Vinš uznává je prej v pořádku a existuje, protože teoreticky nemůžete dokázat že fakt démoni neexistují. Pan Vině věří na démony a posednutí. I když přiznává, že to ještě nikdy neviděl, a většinou se to neděje. Mezi řádky to znamená, že veřejnosti chce prodat tu *soft* verzi aby byl přijatelnější a bojí se navostro říct ty kontroverznější věc. Někteří členové spolku jsou také kamarádi pana Vinše a nesou si velice špatně jakoukoliv ostřejší kritiku na toto téma. Třešničkou na dortu bylo, že když jsem kriticky přirovnal křesťanství k nacismus a řekl, že křesťani se chovali hůře než nacisté v dějinách, dostal jsem ban ze skupiny a pan Vinš jenom na to demagogicky odvětil nějakou citací, že náboženství je opium lidstva, tímto asi chtěl naznačit že jsem komunista a zdiskreditovat mně.

  Opravdu jsem nečekal, že skeptický spolek bude hájit ideologii křesťanství a už vůbec ne exorcismus. Tedy… ten *správný* typ.

 8. aleš

  @mulit

  Ateismus je natolik prázdný, že je dobré ho něčím zaplnit, i kdyby to měly být jahody z Jahodníku.

 9. Pavel Juránek

  Spolek skeptiku je dobra myslenka, pokud bylo jeho umyslem propagovat kriticke mysleni. Bohuzel to nedela. Ukazuje se, ze pan Grygar do vedeni takoveho spolku nepatri. Bylo chybou spolku, ze nema odvahu se vyslovovat k nabozenskym otazkam. Ted uz je jen tezko bude nekdo brat vazne, jsou jen pro srandu kralikum.

 10. ateista

  Ano, Sisyfos, jestliže jede podle současných pravidel je nevěrohodný. Náboženství nelze vyjmout ze sféry zkoumání jen proto, že mají strach. Opravdu nejde o nic jiného než o strach. Strach z pekla, strach ze smrti, strach z pravdy, strach z toho, že se zhroutí jejich duševní svět…..
  Všichni věřící jsou v podstatě zbabělci. Mají strach podívat se pravdě do očí.
  Exorcismus ve 21. století? To ta naše česká společnost hodně upadla, když se proti něčemu tak hloupému otevřeně nepostaví. Ten pořad neznám, ale závěr by měl být jednoznačně odmítavý. A pokud nebyl, jde opět o zbabělost nebo pokrytectví.

 11. kabát

  aleš: Ateismus je natolik prázdný, že je dobré ho něčím zaplnit, i kdyby to měly být jahody z Jahodníku.

  Úroveň vašich příspěvků v poslední době značně poklesla. Jsem zklamán, protože jsem vás se zájmem četl, i když neodpovídáte na otázky, které mě osobně nejvíce zajímají. Snad neztrácíte dech?

 12. toli

  Ateismus je natolik prázdný, že je dobré ho něčím zaplnit, i kdyby to měly být jahody z Jahodníku.

  Nemůžeš srovnávat ateismus se svou hlavou.V ateismu je alespoň vědomí neexistence důkazu Boží existence.

 13. toli

  @Mulit
  Tak multinicka prostě ignoruj.Já od včerejška co jsem zjístil že opět rozmnožil své indentity jeho příspěvky přeskakuji a nečtu.Nemá mi co dát,jen bláboly obzvláště když jedna jeho indentita odjela do budhistického kláštera a je v komunikaci přes internet 🙂 ty ostatní indentity pak zůstaly v Praze.To je velmi hloupý a směšný tah.

 14. HBA

  Pan Vinš si nechce připustit, že NOMA je pouze konstrukt a reálné je OMA (bez N).
  Ať si přečte např. knihu (a snaží se ji pochopit) od předního neurologa Františka Koukolíka: „Mozeg a jeho duse.“ (napsal i další…)
  Prostě duch je náboženské označení vědomí, tj funkční stav mozku.

  Posedlost satanem je vlastně kus patologického „software“ v mozku, kde zdrojem dat pro něj bývá naboženství.
  Je to diagnóza a exorcizmus je barbarská forma léčby tohoto duševního postižení.

  Prosil bych diskutující abychom se věnovali ateizmu a jeho prosazování.
  Nenechávejme se zde vytrolit k diskuzím na nesmyslná témata jako např. „kolik andělů se vejde na špičku jehly“ 🙂 .

 15. mulit

  Aleš
  Ateismus je natolik prázdný, že je dobré ho něčím zaplnit, i kdyby to měly být jahody z Jahodníku.

  Pobožnost je plná, ovšem fejků. Tak ty tvoje fejky, Aleši, kterými se ty krmíš, tady někdy rozebíráme. Ale mimo to žijeme své životy. Můj život je po dekonverzi plnější, bohatší, svobodnější. Projevuje se to například v tom, že si nyní mohu svobodně hrát na klávesách písničky jaké chci, pokud se mi melodie líbí. Dříve jako pobožný jsem nemohl. Byla spousta kapel zakázaných. Takže ateismus umožňuje plnohodnotnější život. Je bohatší než pobožnost. A to platí o všech oblastech. Vy, pobožní, regulujete svým ovcím sex, jídlo, hudbu, přátele, světonázor, práci, zkrátka skoro všechno. Ty si Aleši, bez bible, ani neprdneš. A tomu říkáš plný život… Vždyť je to život ve svěrací kazajce. Ale pokud ses do ní sám dobrovolně uvrhl a vyhovuje ti to, je to tvoje volba.

 16. mulit

  Z článku:
  „Petr Jan Vinš, teolog, religionista a kněz starokatolické církve… absolvoval kurz exorcismu na papežské univerzitě ve Vatikánu a je členem Českého klubu skeptiků Sisyfos.“ Tak představuje svého hosta v rozhovoru pro Český Rozhlas autorka Alžběta Medková. „Zlo existuje a projevuje se. Exorcismus je služba lidem, říká kněz a exorcista Petr Jan Vinš,“ hlásá titulek tohoto rozhovoru na stránkách Rozhlasu.

  Exorcismus jsem podstoupil mnohokrát. Možná až 10x za život. Je to jen způsob manipulace. Je to kouzlení se slovy a cílem je dostat věřícího do ponížené situace, zdeptat jeho sebevědomí, ponížit ho a sám sebe (kazatel, církev) vyvýšit. Čaruje se u toho se slovy jako: „ve jménu Ježíše Krista ti přikazuji“, hovoří se k démonům, jež má mít člověk v sobě. Tomu věřícímu se má vnutit představa, že jeho myšlení není jeho, není svobodné, ale je ovládané jedním, dvěma, pěti, více démony. A údajně potřebuje pomoc od křesťana. U katolíků to dělají jen pověření kněží, u protestantů, zejména letničních to dělá kdekdo. V podstatě kdo chce a dělá to tomu, kdo si to nechá líbit. Součástí vymítání je zvyšování hlasu, hrozba údajným démonům a proces osvobození, kdy se proklamuje, že démoni údajně odešli. No je to prostě šaškárna, jenže pro člověka, který aktuálně věří , je to navýsost důležité a citlivé. Je to nejhrubější manipulace s člověkem a myslím, že by to mělo být postaveno mimo zákon. Je to útisk. Druhá věc je, že to oběti podstupují dobrovolně, páč jsou předtím zmanipulovány, že to údajně potřebují.

 17. Václav B.

  Ano, mam stejné zkušenosti se skeptiky jako Shang. Nemůužu za to, že toli neví, co je to mobilní telefon a jak funguje, ale Sisyfos by mu to vysvětlil, na to ještě stačí. 🙂

  Každopádně je pravdou, že je potřeba ty údajné skeptiky poučit, že je třeba být skeptický i k náboženství, hlavně když zasahuje do vědy, tedy např. do medicíny.

 18. Antitheista

  Očekávám, že brzy začne nějaký teolog obhajovat tuto praxi s tím, že:

  a) nevíme, jestli ďábel je nebo není

  b) je to metafora, pomáháme pomocí sugesce a placeba

  Na to je třeba reagovat tak, že:

  a) v medicíně musíme pomáhat výhradně pomocí léků a zásahů, které mají nějakou účinnou látku nebo účinnost metody – na danou nemoc či úraz – z nějakého % vyššího než je náhoda ve dvojitých slepých testech kontrolovaných placebem na větších číslech

  b) jak se dá z člověka vymést metafora? pouze placebo při silných duševních nemocech je neúčinné, navíc placebo se dá užít i při normálních lécích a zásazích a psychologických metodách, další problém je, že utvrzovat nemocného v bludech není dobrá cesta, říkáme snad paranoikovi, že po něm jde KGB, když leží na lůžku?

  Pěkný den. 🙂

 19. Václav B.

  Ovšem to, že jste paranoidní vůbec neznamená, že po vás třeba opravdu nejdou. 🙂

 20. toli

  Prestiž sisyfosu upadla,ten kdo se o to zajímá ,ví jaká sběř v Sisyfosu sedí a ostatním je to totálně lhostejné.Kdysi to byl exkluzivní klub což už dávno neplatí.Stačí si pročítat komentáře pod články aby člověk zjístil jak na tom Sisyfos s popularitou je..

 21. aleš

  @ateista

  Všichni věřící jsou v podstatě zbabělci.

  Zbabělec je každý, kdo není ochoten pro své přesvědčení trpět. A víme, jak to je s utrpením ateistů a víme, jak to je s utrpením křesťanů ve světě.

 22. Shang

  Toli

  Skeptická organizace se stává populární -> získává členy -> mainstreamizace názorů -> spolek už není tak skeptický vůči všem blbostem, protože být útočný na křesťanství by mohlo urazit křesťany, kteří jsou členy -> postoj spolku se mění, některé blbosti jsou tolerované a nekritizují se jejich *soft* verze -> spolek upadá

 23. aleš

  @mulit

  Takže ateismus umožňuje plnohodnotnější život. Je bohatší než pobožnost.

  Jako věřící jsi neměl bohatý život jen kvůli své nemoudrosti.
  Mně stačilo, cos tu napsal, že jsi jako věřící dělal.

  Mulite, odkdy má zákoník bohatý život? 😀 Víš, co to slovo v křesťanské mluvě znamená?

 24. aleš

  Ateisté, vy byste neměli přednostně řešit spolek Sisyfos, ale ujasnit si, co vyznáváte.

  Ateismus je pochopení, že neexistuje žádný věrohodný vědecký ani faktický důkaz existence boha, bohů nebo jiných nadpřirozených jevů a bytostí.

  Odmítnutí ateismu je pochopení, že neexistuje žádný věrohodný vědecký ani faktický důkaz možnosti vzniku inteligence bez inteligence.

  Co si nejprve ujasnit vlastní definici?
  Proč ukazujete u někoho na nedostatečný skepticismus, když se skepticismem máte sami problémy?

  Proč nejste skeptičtí k tvrzení vycházejících z ateismu?
  Například k tvrzení, že inteligence povstala z ne-inteligence. Máte vědecký důkaz? Nemáte. Nejste tedy dostatečně skeptičtí.

  Jsem větší skeptik, než vy.

 25. Václav B.

  Slyšel jsi Aleši něco o Millerově experimentu se vznikem života z chemie nebo o slepé evoluci, kde se organismus zesložití k inteligenci? Vím sice, že ty a mulit na tyhle věci nevěříte, ale i tak jsou tu věrohodné důkazy, i když ne jisté. Samozřejmě. Ale tvůj bůh nemá žádné věrohodné, natož jisté důkazy. 🙂 Zatím! 🙂

 26. toli

  @Shang
  Na to je jedna odpověď-čti také komentáře lidí pod články o Sisyfovi…

 27. aleš

  @Václav B.

  Václave, já vím přesně, co dokazuje Millerův experiment. Dokazuje vznik aminokyselin.

  Já hovořím o zcela jiné oblasti. O oblasti vzniku inteligence.

  Z hlediska neřízeného vzniku aminokyselin opravdu nemám problém s důkazy. Ty jsou jasné.

  Důkazní nouze, obrovská důkazní nouze je z hlediska vzniku složitějších struktur.

  Důkaz je možný v těchto případech pouze experimentem nebo pozorováním.

  Jakým způsobem je vyvratitelné tvrzení, že inteligence může vzniknout bez inteligence?

  Pravdivost vědecké teorie podle něj nelze dokazovat, ale jen empiricky testovat. Základem vědeckého poznání tedy není verifikace (potvrzení), ale falsifikace. Pouze ta teorie, kterou je možné podrobit falsifikaci, tedy vystavit ji možnosti vyvrácení, je vědecká, tím větší hodnotu má pro vědu. Netřeba hromadit důkazy, které teorii potvrzují; spíše hlídat to, co by ji mohlo vyvrátit.
  https://cs.wikipedia.org/wiki/Karl_Popper

  Z ateismu vyplývá, že inteligence může vzniknout bez inteligence. Zajímá mne, zda je to falsifikovatelné tvrzení, tedy tvrzení, které je možno vyvrátit.

  Podobně vznik života z neživé hmoty – rovněž mne zajímá možnost falsifikace.

 28. Jaroslav Štejfa

  K Alešovi:
  „Z ateismu vyplývá, že inteligence může vzniknout bez inteligence.“
  Inteligence existuje, zde se shodujeme.
  Ano, ateismus předpokládá, že inteligence živých tvorů se vyvinula bez přispění inteligence jiné.
  Teismus předpokládá, že inteligence živých tvorů byla do těchto tvorů vdechnuta inteligentním tvůrcem. Kdo vložil inteligenci do onoho tvůrce?
  Co z těchto tvrzení není falsifikovatelné?
  Podobně vznik života z neživé hmoty:
  Inteligence existuje, zde se shodujeme.
  Ano, ateismus předpokládá, že život vznikl bez přispění jiného tvůrce.
  Teismus předpokládá, že život stvořil inteligentní tvůrce. Kdo stvořil onoho tvůrce?
  Co z těchto tvrzení není falsifikovatelné?
  Důkazní nouze, obrovská důkazní nouze je z hlediska vzniku složitějších struktur, zejména Boha.
  Jaroslav Štejfa

 29. Super Jahodník

  Nemáte žádné důkazy, důkaz musí být nepochybný, jinak je k ničemu. Dokud může být vše kolem jen snový svět a kostry dinosaurů mohou být narafičené od satana, tak stačí tato možnost, abychom mohli my věřící říct, že vaše důkazy jsou nejisté, pochybné. Také nemam důkaz pro Krista, ale obé jsou jen víry. Víra v evoluci nemá jisté důkazy, víra v Krista také ne. Jsme na tom stejně. Žádné částečné důkazy nejsou, buď jsou důkazy jisté nebo žádné. Nejisté důkazy jsou k ničemu. To nejsou důkazy. Nemáte nic. Země je placatá je víra, Země je kulatá je víra. Vaše důkazy mohou být falešné, včetně snímků a falešných satelitů. Vše je jen víra. Není žádná důvěryhodnější víra než jiná víra, částečné důkazy nejsou důkazy. Já si prostě vybral Krista a ne evoluci.

 30. Jiří Skřítek

  Z hlediska neřízeného vzniku aminokyselin opravdu nemám problém s důkazy. Ty jsou jasné.
  Důkazní nouze, obrovská důkazní nouze je z hlediska vzniku složitějších struktur.

  Ale to není naše chyba. Chyba je v předpokladu, že všechno to co je okolo nás, by mělo vzniknou za cca 6000 let.
  Je to stejně mylný předpoklad, jako by jsi řekl, že dítě dospěje za dva roky. S takovým předpokladem je zřejmé, že to nepůjde.
  A dále přepokládáte, že ten NĚKDO, A SÁM slepoval všechno dohromady. Jenže. Je to jinak. Tento proces v daný okamžik (bavme se třeba o Millerově experimentu a jeho podstatě v přírodě), probíhá na miliónech míst na zeměkouli. Podívej se na bouřkovou mapu a spočítej si (nebo najdi na netu) ke kolika výbojům v daný okamžik dojde. Je prostě rozdíl, když si postavím v laboratoři zkumavku a budu se do ní snažit hodil hrášek přes celou místnost. Můžu házet i leta. Když tam naskládám zkumavky do čtverce o ploše 1m2 a budu tam házet ten jeden hrách, je pravděpodobnost trefy větší. Podobně, když nechám jednu zkumavku a házet budu hrstí hrachu. V přírodě, pokud sis nevšimnul, to ale funguje tak, že jsou to zkumavky o ploše km2 a hrachu pytle. (viz ty blesky a vznik aminokyselin). Ano, ten proces byl dlouhý…. Ale zregulovaný potok Ti taky nevymele tůň dva metry hlubokou poté, co otevřou stavidla. Trvalo to na chatě 10 let, než se tam zase udělala. Jenomže, to by jste se museli odprostit od té představy trvání země do 10000 let dle nevěrohodného výpočtu podle nesmyslného stáří údajných potomků Adama (mimo jiné, není divné, že každý apoštol je počítá jinak v jiném pořadí, s jinými jmény?) Důkazů o jiné stáří země je víc. Dával jsem sem dataci podle stáří krápníků….. Jak jí chceš vyvrátit? Viděl jsi někdy řez krápníkem? Nebo jen slepě předpokládáš, že to není možné? Ve vedlejším vlákně jsi mi neodpověděl. Vlastně nikdo neodpověděl….. Jen se tam objevila snůška blábolů o Satanovi a klamání důkazů.

 31. Super Jahodník

  „Z hlediska neřízeného vzniku aminokyselin opravdu nemám problém s důkazy. Ty jsou jasné.“

  Nejsou jasné, mohl vás zmátnout satan, nasadil vám třeba falešné vzpomínky. Dělali jste někdo ten experiment osobně? Nebo tomu jen věříte, že se to někde píše? Byli jste u toho? Nemohl to být klam a mámení? „Májin“ závoj?

 32. Jaroslav Štejfa

  K Jahodníkovi:
  Jak přecházíte ulici, když vás může přejet auto, vybouchnout bomba, zavraždit vás pomatenec nebo terorista, když nemáte jisté důkazy, tedy nemáte žádné, že se tak nestane. Vidím jedinou možnost – jste ohromný hrdina a statečný člověk. Jakou máte jistotu, že vaše děti jsou vaše, že vaši rodiče jsou vaši, že vám žena nezahýbá, že to, co zde píšete, není dílo ďáblovo? Jak ráno můžete vstát? Jste si jist, že pijete vodu a ne kyselinu sírovou? Nedlužíte mi náhodou stokorunu?
  Pokud ovšem nekecáte.
  Například já mám ohromnou škálu jistot ve své víry. Například pevně věřím, že existuji, pevně věřím, že své děti jsem zplodil, poměrně dobře jsem si jist, že mám pár přátel, nejsem si jist, zda se dožiji osmdesáti let, pochybuji o správnosti volby Zemana presidentem, jsem si skoro jistý, že zde nehovoříte seriosně, atd atd.
  Samozřejmě, že vše, co na světě vnímáte je vaše víra, důvěra v ní je však různá – jinak jste monstrum. A věty
  „Není žádná důvěryhodnější víra než jiná víra, částečné důkazy nejsou důkazy. Já si prostě vybral Krista a ne evoluci.“
  by svědčily o blábolení. Proč upřednostňujete Krista, když nesmíte argumentovat větší důvěryhodností?
  Jaroslav Štejfa

 33. Super Jahodník

  Já si vybral Krista, abych měl větší šanci neskončit v možném pekle. A cítím se jako statečný člověk, který nikdy neví, jestli třeba někdo nesmaže celý Matrix i se mnou, Ježíš nebo jiný bůh může kdykoliv vše zrušit. Nevím, který bůh je ten pravý, jestli nějaký, ale pokud ano, mam větší šanci neskončit v pekle. Protože bohů, kteří vyhrožují peklem věčným, není zase tolik. Mam větší šanci než materialisté, ty nemá rád snad žádný bůh, o kterém jsem kdy četl. Nevím, jestli moje žena je moje žena. Nevím to, jen věřím.

 34. Jiří Skřítek

  A jak se Ti žije ve světě plném klamů? Je to plnohodnotný život?

 35. Čestmír Berka

  Netoužím po tom, aby se na Sysifu řešilo náboženství. Věřící by náboženství asi klidně řešili- jenže nevěřící si z náboženství dělají legraci a věřící se pak urážejí, nebo argumentují, že na démony už přece skoro nikdo nevěří a že nevěřící napadají jen svoji představu toho, v co věřící věří…no, a pak přijde šéf společenskovědní sekce Sysifa s tím, že démoni jsou skuteční a je třeba odborně ( s vatikánským vzděláním) k nim přistupovat…

 36. Jaroslav Štejfa

  K Super Jahodníkovi:
  „Já si vybral Krista, abych měl větší šanci neskončit v možném pekle.“
  Komentář – mohl jste si vybrat ateismus, nebo teismus s hodným Bohem nehrozícím peklem, nebo křesťanství s peklem. Pokud se bojíte pekla, proč si ho dobrovolně volíte, když vše je pouze možná iluse (nakonec to podporujete dalšími větami), vždyť na podporu vaší volby nemáte nic. Pak je tato volba hloupá nebo znova kecáte. Z těch stejně nedůvěryhodných věcí si vyberete tu pro sebe nejhorší.
  Pokud mluvíte pravdu o sobě, musíte mít nějakou obsedantní obavu z hrozby utrpení, neschopnosti něčemu opravdu uvěřit, zejména tomu, co nabízí vaše zkušenost s okolním světem.
  Nakonec si stejně myslím, že pouze blábolíte. Vrátím se k příkladu přechodu ulice s živým provozem. Jestliže ji přecházím, bylo by přirozené se rozhlédnout a přejít v okamžiku, kdy je dostatečně volno pro můj manévr. Protože však, jak tvrdíte, se vám do mysli vkrádají pouze zcela nevěrohodné a mámivé jevy, bylo by rozumné si zakrýt oči černou páskou, zalít uši voskem a ničím nerušen spolehnout na svou víru a přejít ulici. Pokud to přežijete, budete pravděpodobně dopraven po přivedení k sobě na psychiatrii. A to přechod ulice zvládá i malé dítě. Takto lze nalézat rozpory ve všem co děláte a deklarujete.
  Vaše vyjádření celou věc pouze rozporuje a vznikají ve mně pochybnosti o vašem duševním zdraví – pokud nekecáte.
  Typická rozporná věta „ . . . já nevím, co je klam, věřím, že věci v bibli svaté jsou pravdivé.“ Je přesně obrázek toho, že bibli považujete v rozporu se svými názory za pravdivější, než třeba Newtonovy zákony a to bez ohledu na svou každodenní zkušenost. Nevím, zda má cenu dále na vás vůbec rozumně reagovat. Možná se někdy nějaký ateista modlí ze stejných důvodů, jako si vy zavazujete oči, když máte řídit auto. On se prostě třeba vážně nemodlí a vy neřídíte auto poslepu. A nebo jste oba pod drogami. Svět je složitější, než presentujete zde.
  Jaroslav Štejfa

 37. Super Jahodník

  „Komentář – mohl jste si vybrat ateismus, nebo teismus s hodným Bohem nehrozícím peklem“

  „Pokud se bojíte pekla, proč si ho dobrovolně volíte, když vše je pouze možná iluse“

  Proč mam věřit v boha bez pekla, když peklo možná existuje? Ten mně kdyžtak odpustí, když bude existovat. Ale ten s peklem ne, jestli bude. A tak jsem si vybrat toho tvrdšího, s tím by měl být člověk kamarád, kdyby zrovna existoval. Ti co nejsou tak tvrdí, ti mně kdyžtak odpustí. Ateismus zvyšuje možnost, že skončím v možném pekle. Chci mít za kamaráda raději někoho tvrdého a za nepřítele někoho milostivého než naopak.

  „Nakonec si stejně myslím, že pouze blábolíte. Vrátím se k příkladu přechodu ulice s živým provozem. Jestliže ji přecházím, bylo by přirozené se rozhlédnout a přejít v okamžiku, kdy je dostatečně volno pro můj manévr. Protože však, jak tvrdíte, se vám do mysli vkrádají pouze zcela nevěrohodné a mámivé jevy, bylo by rozumné si zakrýt oči černou páskou“

  Mě tak vychovali rodiče a bible, kterou jsem si vybral, učí, že máme poslouchat rodiče, kdyby mě vychovali jinak, poslouchal bych jiné příkazy. Takže se rozhlížim, protože mně to tak řekla asi moje matka a já věřím, že bible mluví pravdu, když říkám, že mam ctít své rodiče. Je to jen víra. Ahojky 🙂

 38. Super Jahodník

  „Typická rozporná věta „ . . . já nevím, co je klam, věřím, že věci v bibli svaté jsou pravdivé.“ Je přesně obrázek toho, že bibli považujete v rozporu se svými názory za pravdivější, než třeba Newtonovy zákony a to bez ohledu na svou každodenní zkušenost. “

  Bible není v rozporu s tím, co zažívám každý den. Aspoň v to věřím. Vše je jen víra. Tak jsem si vybral tuto víru i kvůli peklu. Navíc mě nějak vychovali rodiče, podle bible je mam ctít. A tak je ctím. 2X denně si čistím zuby, kdyby mně řekli, že mam 3X denně, udělal bych to 3X. Protože jsem si vybral bibli a ta mně říká: cti své rodiče, kromě boha. Vše je jen víra a tato zvyšuje možnost, že nebudu v možném peklu a navíc mně dělá dobře, tedy cítím se dobře. Zdravím. 🙂

 39. Václav B.

  Ten Jahodník musí být snad opravdu fejk, toto není možné! 😀 Mulite, už dost, nebo umřu smíchy! Nepíšeš to ty? 😀

 40. Václav B.

  „Jakým způsobem je vyvratitelné tvrzení, že inteligence může vzniknout bez inteligence?

  Pravdivost vědecké teorie podle něj nelze dokazovat, ale jen empiricky testovat. Základem vědeckého poznání tedy není verifikace (potvrzení), ale falsifikace. Pouze ta teorie, kterou je možné podrobit falsifikaci, tedy vystavit ji možnosti vyvrácení, je vědecká, tím větší hodnotu má pro vědu. Netřeba hromadit důkazy, které teorii potvrzují; spíše hlídat to, co by ji mohlo vyvrátit.
  https://cs.wikipedia.org/wiki/Karl_Popper

  Z ateismu vyplývá, že inteligence může vzniknout bez inteligence. Zajímá mne, zda je to falsifikovatelné tvrzení, tedy tvrzení, které je možno vyvrátit.

  Podobně vznik života z neživé hmoty – rovněž mne zajímá možnost falsifikace.“

  Podle mě není falsifikace dobrá vědecká metodologie, takže se ptej těch, kteří mají rádi Poppera. Pro mě jsou důležité věrohodné důkazy, ne přímo možnost „falsifikace“, což se někdy překrývá, ale ne vždy. Podle mě úplná falsifikace není většinou vůbec možná. Není to dobré kritérium, takže nejsem popperovec.

  Jinak samovolná evoluce má věrohodných důkazů dost, i když určitě ne jistých. A slepá evoluce je o tom, že se reakce organismu a organismus zesložití, tedy, že sama vznikne inteligence. To samé u vzniku života z chemických prvků. Zatím.

 41. Josef K.

  Asi bychom mohli udělit panu Grygarovi cenu – Sysifův balvan, výborný popularizátor astronomie a osvěty proti bludným teoriím, ale kdyz ten svůj balvan osvěty vytlačí skoro na vrchol skepticismu, pak zaperlí o bohu( kdyby to byl aspoň deista, ale on je je rigidní katolík) a jeho úsilí přichází nazmar , zřítí se i s balvanem dolů a degraduje vše pozitivní, co vykonal. Ale koneckonců je to jeho věc a jeho organizace, nebudeme mu přece předepisovat, jak má myslet a co má dělat.

 42. aleš

  @Jaroslav Štejfa

  Kdo stvořil onoho tvůrce?

  Nikdo ho nestvořil, On je.

  Proč by něco, aby existovalo, muselo někdy v minulosti neexistovat?

 43. Hraničář

  Úsměvné je, když trvalý jáhen katolické církve a kněz církeve řeckokatolické, MUDr. et MUDr. Max Kašparů, PhD., úvodem náboženské přednášky seznámí posluchače s tím, že je členem Sisyfa (což má dokázat, že má kritické myšlení, že tedy není náboženský fanatik).

 44. Václav B.

  „Kdo stvořil onoho tvůrce?

  Nikdo ho nestvořil, On je.

  Proč by něco, aby existovalo, muselo někdy v minulosti neexistovat?“

  Přesně to říkáme my o věčném vesmíru, např. o cyklickém. Akorát pro vesmír je víc věrohodných důkazů než pro boha. 🙂

 45. aleš

  @Václav B.

  Akorát pro vesmír je víc věrohodných důkazů než pro boha.

  Existence vesmíru je prokázaná.

  Ale ty máš důkaz pro perpetuum mobile?!

 46. Václav B.

  Částečně ano, viz. kniha Bez počátku a konce. A ty máš věrohodné důkazy pro existenci boha, který je perpetuum mobile?

 47. Václav B.

  Hele Jahodníku – a už si četl o bohu Dunga Dunga? Ten připravuje strašlivé peklo pro všechny věřící v boha, ale pro žádného ateistu, ti půjdou do nebe. Nemusíš tomu věřit, ale může to tak být. Řekl jsi, že si o žádném takovém bohu nečetl, ale teď ano, už se nemůžeš vymlouvat. Možná je vymyšlený jako ti ostatní, možná ale ne. A šance se rázem vyrovnaly. 🙂

 48. Jaroslav Štejfa

  K alešovi:
  Cituji:
  On je.
  Tvrdím:
  On není.
  Jaroslav Štejfa

 49. Jaroslav Štejfa

  K Super Jahodníkovi:
  Podle vás pravděpodobnost existence či neexistence pekla je stejná. Pak mne udivuje, že rozhodnutí pro Krista je dáno Satanem, kdyby ho křesťanství nemělo, bůhví, kde byste skončil. Tedy se potvrzuje moje domněnka, že ke Kristu vás žene vlastní strach? Křesťané se většinou zaříkávají svou láskou k Bohu, protože je dobrý. Sic! (Jestli zase nekecáte.)
  Jaroslav Štejfa

 50. Bílá velryba

  1) Všechno není jen víra, jsou věci absolutně jisté, například výrok „něco existuje“ je jistý. „Něco (cokoliv, nějaký jev) existuje (subjektivně či objektivně či kombinovaně, to je fuk)“ = něco se projevuje. Tady to není o víře, to je fakt, bez ohledu na možný matrix, bez ohledu na cokoliv. Min. existuje ten daný výrok, který je něčím vnímán. Stejně tak existuje něco co vnímá, nějaké vnímání. Tomu říkáme většinou „já“. Min. „já“ něco vnímám. Pro vás třeba nemusím existovat, ale vy sebe takto vnímáte, pokud existujete a nejste jen „snové“ postavy v mém vnímání. Něco existuje, navíc něco co vnímá. Existuje také rozlehlost (hmota/prostor), min. jako matrix. To také existuje. To už máme tři jisté věci. Dále některé základní logické zákony, není čas, např. zákon o sporu. Ty na nich Jahodníku zakládáš částečně své výroky: „bojím se pekla, takže se mu snažím vyhnout“ – snažíš se postupovat logicky, předpokládáš nějakou logiku. Nepíšeš: „bojím se pekla, snažím se do něho dostat“, což se jeví dost zvláštní. A tak dál. Těch věcí jistých zase moc není.

  2) Dobrá epistemologie a vědecká metodologie počítá s tím, že většina věcí není jistých, nějaké ty logické zákony ještě, ale většina výzkumu ne. Může zde být matrix, pak je zde „problém indukce“, který předvedl např. Popper, ale neuměl na něj dobře zareagovat. Takže zde jsem dokázal několikrát, že použitelná je nejlépe relativní pravděpodobnost, která se může měnit, ale zvyšuje se relativně pomocí exaktních důkazů (přesných předpovědí na velkém počtu atd.), ale nedosáhne většinou 100%, protože je zde možnost záměrného klamu od hypotetického Satana nebo Ufona, je zde možnost, že se věda změní na základě nových výzkumů atd… teda exaktní částečné důkazy uznávám, i když jsou relativní, ale je to důležité i kvůli praxi, viz. další bod. Sem patří 99% poznání.

  3) Praxe – není možné žít tak, jak říkáš, že nepřemýšlíš, co je pravděpodobnější, jinak bych mohl říct, že skočit ze skály může dopadnout třeba tak, že se zabiju, nebo mě zachrání andělé. Jenže je to stejně pravděpodobné? Skočíš? Je to podle tebe 50/50?

  Opravdu si myslíš, že bůh je taková svině, že nás mate tak, aby rozum prohrával se slepou vírou a skoro vše jen vypadalo jak vypadá, ale bylo to opačné? Takovému bohu dávám vale. A nebudu se řídit strachem, možná budu věčně trpět a bude to tedy blbý, ale teď je mi fajn a říkám, že věčné peklo je svinstvo od svině, pokud existuje. Tečka.

  Zatím a někdy, jdu meditovat, jsem v Nepálu. 🙂

 51. Václav B.

  Mně vadí, že exorcismus podporuje Česká televize. Proti tomu je i Soukup z Barrandova superman. Proti exocrismu jsou homeopatika neškodná ezoterika. To by si měl Sisyfos uvědomit

 52. kabát

  Václav B. – a už si četl o bohu Dunga Dunga?

  Jo, já o něm slyšel. Dunga Dunga funguje jako jakési síto v podobě všech možných náboženství a tím sítem projdou jen čistí lidé, kteří se nenechají ovlivnit a nakazit těmi všemi bludy. A pak je čeká ráj, ale cesta to jé úzká a trnitá. Já třeba již ovlivněn z minulosti jsem, tak nevím.

 53. ateista

  @aleš
  „Zbabělec je každý, kdo není ochoten pro své přesvědčení trpět. A víme, jak to je s utrpením ateistů a víme, jak to je s utrpením křesťanů ve světě.“

  Položme si otázku: Kvůli čemu nebo proč nebo za co křesťané trpí. Odpověď: Pro svoji víru v boha.
  Proč ale věří v nesmysl? Kdo je nutí? Mohou boha i víru v něho odmítnout a nebudou muset trpět.
  Je utrpení ctnost? Ne, je to blbost.

 54. A. S. Pergill

  Jaký je rozdíl mezi působením vody, nad kterou jakýsi vyznavač ďábelského kultu cosi zamumlal a provedl pár tajemných pohybů rukama (a vznikla „svěcená“ voda), a vody, která byla podrobena elektrolýze a stala se z ní „živá“ nebo „mrtvá“ voda (jedna vzniká u katody a jedna u anody).
  Paradoxně, rozdíl mezi „živou“ a „mrtvou“ vodou (i vůči vodě, co byla na vstupu) skutečně mikrochemickými metodami naměříme (různý redox potenciál, různé koncentrace některých iontů), zatímco u té „svěcené“ žádný rozdíl proti normální vodě nezjistíme (pochopitelně, když je čerstvá; když je pár týdnů v kostelní kropence, tak to není voda, ale sajrajt).
  A, opět paradoxně, Sysifos tu první respektuje a tu druhou vydává za šarlatánství.

  IMHO je sám spolek Sysifos spolkem bezcenných šarlatánů, většinou vymozkovaných marxismem nebo náboženstvím (obě ideologie mají k sobě blízko).
  Znám jednoho, co studoval bohosloví, pak se dal na marxismus (taky mě kdysi zkoušel z marxistické filosofie) a po roce 1989 se z něj stal kazatel v nějaké náboženské společnosti či sektě. Takže marxismus a náboženství – v podstatě žádný rozdíl.

 55. Jiří Skřítek

  @Aleš
  Ale ty máš důkaz pro perpetuum mobile?!

  A Ty máš důkaz, že Bůh je perpetuum mobile?

  A kdy mi odpovíš na otázky, co jsou víše?

 56. aleš

  @Václav B.

  Částečně ano

  Zpochybňuješ první nebo druhý termodynamický zákon? Perpetuum mobile by mohlo existovat jedině při porušení těchto zákonů. Uvědomuješ si, co tvrdíš?

  A ty máš věrohodné důkazy pro existenci boha, který je perpetuum mobile?

  Na Boha se fyzikální zákony nevztahují, on je vymyslel a stvořil.

 57. aleš

  @Jaroslav Štejfa

  Tvrdím:
  On není.

  Jaký smysl má vaše tvrzení ve spojitosti s mou otázkou na vás? Tedy – zda vše, co existuje, muselo v minulosti neexistovat.

 58. aleš

  @ateista

  Proč ale věří v nesmysl?

  Proč věříte v nesmysl vy? Pozoroval jste někdy, že by inteligence vznikla bez inteligence? Nepozoroval. Jak můžete tomuto nesmyslu o takovémto vzniku věřit?

 59. aleš

  @Jiří Skřítek

  A Ty máš důkaz, že Bůh je perpetuum mobile?

  Nemožnost perpetua mobile („věčně v pohybu“) se týká fyzických věcí, tedy stvořených.

 60. Čestmír Berka

  fysikální zákony nejsou vymyšlené a stvořené- je to lidský popis toho, jak svět, který známe, funguje- popis toho, jak se podle našich měření a výpočtů chová hmota a energie. není to tak, že byl nejdřív zákon a podle toho se svět chová- je to to, co zbyde, když se vyloučí nefunkční možnosti.

 61. aleš

  @Čestmír Berka

  fysikální zákony nejsou vymyšlené a stvořené- je to lidský popis toho, jak svět, který známe, funguje

  Hmota se chová podle fyzikálních zákonů, ale neznamená to, že se chová dle lidského popisu. Fyzikální zákony fungují nezávisle na člověku.
  Podle vás tedy v době, kdy na Zemi nebyl člověk, neexistovaly fyzikální zákony? Tvrdíte, že fyz. zákony jsou LIDSKÝ popis.

 62. Václav B.

  „. Fyzikální zákony fungují nezávisle na člověku.“

  Prostě vlastnosti hmoty, nejsou nějak extra složité, akorát lidský mozek na to potřebuje hodně přemáhání, protože je dělaný hlavně na množení a obstarání obživy. Nejen, ale hlavně.

 63. Václav B.

  Ale tvůj hypotetický bůh je přeci také perpetuum mobile, má přeci nevyčerpatelný zdroj energie, jak jinak tomu chceš říct? 🙂

  2. termodynamický zákon si s cyklickým vesmírem nepřekáží, viz. kniha Bez počátku a konce, kde mu fyzikové věnují celé kapitoly.

  „„Jak ukázal Richard C. Tolman , dřívější cyklický model selhal, protože vesmír by podstoupil nevyhnutelnou termodynamickou tepelnou smrt . [1] Nicméně novější cyklický model se tomuto dokáže vyhnout tím, že má každý cyklus čistou expanzi, čímž se zabraňuje budování entropie ““

  Zatím, ahoj. 🙂

 64. aleš

  @Václav B.

  Prostě vlastnosti hmoty, nejsou nějak extra složité, akorát lidský mozek na to potřebuje hodně přemáhání, protože je dělaný hlavně na množení a obstarání obživy. Nejen, ale hlavně.

  Neříkej. A co je tohle?

  IBM provedlo rekordně složitou chemickou simulaci na kvantovém počítači
  Konkrétně se jednalo o molekulu hydridu beryllnatého (BeH2).

  e-svet_e15_cz/veda/ibm-provedlo-rekordne-slozitou-chemickou-simulaci-na-kvantovem-pocitaci-1338485

 65. Václav B.

  No jasně, pro nás je to rekordně složité, pro náš mozek. Pro obecnou hmotu ne, pro nás. Zřejmě bezvědomá hmota to nevnímá, je to jen jeden z obyčejných procesů, až náš mozek, selektovaný slepou evolucí hlavně na množení a obživu, to vnímá jako rekordně složité. Ahoj, žel musím jít pracovat. Zasejc někdy. 🙂

 66. aleš

  @Václav B.

  No jasně, pro nás je to rekordně složité, pro náš mozek.

  Václave, vidím, že je pro tebe rekordně složité, abys pochopil, že tyto výpočty jsou rekordně složité dokonce pro kvantové počítače, které jsou schopny počítat v obrovském paralelismu na rozdíl od možností klasických počítačů.

 67. Jiří Skřítek

  Aleši. Něco jednoduchého. Viděl jsi někdy rozříznutý krápník?

 68. aleš

  @Jiří Skřítek

  Viděl jsi někdy rozříznutý krápník?

  Myslím, že ano.

 69. aleš

  @Václav B.

  Nicméně novější cyklický model se tomuto dokáže vyhnout tím, že má každý cyklus čistou expanzi, čímž se zabraňuje budování entropie

  Co je myšleno čistou expanzí?

 70. Jaroslav Štejfa

  K alešovi:
  „Jaký smysl má vaše tvrzení ve spojitosti s mou otázkou na vás? Tedy – zda vše, co existuje, muselo v minulosti neexistovat.“
  Zásadní – vaše otázka byla vytvořena na základě vašeho, ničím nepodloženého a v rozporu s pozorováním, že existuje Bůh. Takže neexistuje a otázka je irelevantní. Možná něco z toho, co existuje nyní, je zde věčně, možná část toho vznikla během toku času (jak ho vnímáme) možná něco z toho zde bylo dříve a nyní není. Věda je schopná s vysokou pravděpodobností se o řadě věcí a jevů vyjádřit tak, že je někam přiřadí. Rozhodně je další řada takových věcí předmětem sporu. Ale vaše absolutisace typu vše nebo nic je bláhovost.
  Jaroslav Štejfa

 71. Jaroslav Štejfa

  K alešovi:
  Doporučoval bych dát si pozor na věty typu“Hmota se chová podle fyzikálních zákonů, ale neznamená to, že se chová dle lidského popisu. Fyzikální zákony fungují nezávisle na člověku.“, protože Pokud podle vás existuje Bůh a zároveň je všemohoucí a vševědoucí, fyzikální zákony ho pak omezují, ať už vznikly jakkoliv či jsou zde věčně. Nebo to nejsou zákony. Nevymýšlejte prosím hovadiny typu, že pro Boha zákony neplatí, dostaneme se tím zase do roviny VBy – neplatí, já – platí (ale já mám argument – pokud by Bůh jakýkoliv přírodní zákon falsifikoval, není to z hlediska vědy zákon. Pak neplatí ani to, co tvrdíte.) Atd.
  Jaroslav Štejfa

 72. aleš

  @Jaroslav Štejfa

  Nevymýšlejte prosím hovadiny typu, že pro Boha zákony neplatí,

  My lidé jako stvořitelé virtuálních realit jsme schopni vytvořit v dané realitě zákony, kterými se daná realita řídí a my těmto zákonům nepodléháme.

  Jsou lidé jakožto tvůrci virtuálních realit něco jiného než stvořitelé a tedy bohové daných realit? Nemají snad nad danou vytvořenou realitou neomezenou moc?
  A podle vás zákony ve vytvořené realitě mají moc nad jejími tvůrci?

  Kdo tu tvrdí hovadiny?
  😀

 73. aleš

  @Jaroslav Štejfa

  v rozporu s pozorováním, že existuje Bůh. Takže neexistuje

  Takže dle vašeho myšlenkového postupu ve středověku neexistovaly černé díry, protože je nikdo nepozoroval.

  Ateisté, prosím, vzpamatujte se!

 74. Bílá velryba

  a) Hmota má nějaké hmotné vlastnosti, říkáme jim fyzikální zákony/informace, ty nejsou jednoduché či složité samy o sobě, ale až pro někoho. Takže pro člověka v 1. třídě na ZŠ je složité 20 X 8. Pro člověka na ČVUT není složité vypočítat 20 X 8. Takže je to pro náš mozek, dělaný hlavně na množení a potravu, asi složité (taky jak pro koho), ale to neznamená, že je to složité samo o sobě.

  b) Člověk, který tvrdí, že náš svět je starý 10 000let nebo mladší, nerozumí ani 2. termodynamickému zákonu ani jiným zákonům. Takže věřím víc fyzikům než nějakému Alešovi/Danielovi, i když sám fyzik nejsem. Tedy cyklický věčný vesmír je možný, je logický, není nemožný. Hmotný svět nepotřebuje nutně tvůrce, byť ho mít může. Navíc naše znalosti zákonů nejsou 100%, takže možností je víc.

  c) Millerův experiment atd. ukazuje, že je možné, aby život možná vznikl sám, fyzice to nepřekáží.

  d) Slepá evoluce řeší vývoj ke složitosti.

  e) Vědomí vykazuje známky hmoty, je hmotné/rozlehlé, reaguje na hmotu, např. na alkohol. Vědomí se mění velmi pravděpodobně pomocí drog, úrazů mozku,…

  Není moc co řešit, momentálně/dlouhodobě je pravděpodobnější náš materialismus než vaše náboženské spekulativní víry, neopřené o žádné exaktní důkazy.

  Jinak který bůh by měl být ten pravý a proč? Proč Bible a ne Korán nebo Řecké báje? Který výklad by měl být ten pravý? Ty knihy jsou plné špatně slučitelných protikladů.

  Může nehybný bůh mimo čas a prostor hýbat/tvořit?

  Je to stále stejné jako s tím: „Může všemohoucí bůh stvořit něco, sám neunese?“, vaše představy bohů jsou čisté spekulace. Někdy i nelogické, ale vždy spekulativní, co jsem zatím četl.

  Mějte se a zase někdy. Není čas. Medituji. 🙂

 75. Jaroslav Štejfa

  K alešovi:¨
  Hezky bájíte. Aby to bylo věrohodné, nikoliv fantasy, musíte prokázat, že někdo, podobně jako lidé ve svých hlavách, si vybájil nějakého Conana nebo zeměplochu, ta se nějak uskutečnila, a my jsme její součástí a náš svět je virtuální (tedy iluse světa skutečného). Přemýšlel jste někdy o tom, jaké by to mělo důsledky? Do té doby jsou vaše rádoby logické výmysly hovadina. Prostě buď musíte falsifikovat tvrzení, že veškeré božstvo je abstraktní arsenál imaginárního světa v hlavách lidí, nikoliv jev reálný a konkrétní, jinak vaše představa , že fyzikální zákony jsou výmyslem nějaké inteligence, je součástí té hovadiny.
  Dále, drtivá většina reálných, konkrétních věcí a jevů v našem světě je nám skryta. Věda je postupně a vždy s určitou chybou odhaluje. Tedy pokud lidé netušili, že nějaké černé díry existují, nikoho ani nenapadlo, protože je nepozoroval, že musí hlásat jejich neexistenci. Je prostě hovadina tvrdit že neexistuje něco, nevím co. Na rozdíl od toho někteří lidé začali tvrdit, že vše, co před nimi v přírodě je skryto, tvoří, řídí a ovládá nesmyslný počet bohů. Vy sám k nim patříte. No, a pak je ten čas, když pozorování okolního světa naznačuje něco jiného, zpochybňovat taková tvrzení. Primitivně řečeno – s ideou Boha přišla teologie a ateismus je na téma, že pro takové učení není dost evidence, dokonce, že teologie není falsifikovatelná.
  Černé díry, když byly objeveny, po určité polemice byly vědeckým světem přijaty jako fakt. Kupodivu se jim nestavějí chrámy.
  Jaroslav Štejfa

 76. aleš

  @Bílá velryba

  Je vidět, že tvůj názor je založen na víře ve vědce, aniž bys daným oblastem rozuměl.

  Navíc, věříš, že tvrdím, že svět je starý deset tisíc let, či je mladší. 🙂

  Kde to tvrdím? 🙂 To by mne opravdu zajímalo.

  „Může všemohoucí bůh stvořit něco, sám neunese?“

  To je snad jak u sklerotiků. Už několikrát jsem na tuto otázku odpovídal, že všemohoucnost neznamená, že bytost může udělat logicky rozpornou věc.

  Boží všemohoucnost znamená, že Bůh je mocen učinit vše, co učinit chce. Všemohoucnost znamená, že pro vykonání vůle dané bytosti neexistují žádná omezení.

  Odkaz na tento příspěvek si uložím a pokud se zase někdo zeptá na totéž, pak mu ho poskytnu.

  Přijde mi, že někteří nejsou schopni uchovat informace ve své hlavě a ptají se pořád dokola.

 77. SH

  Měl bych takovou otázku na pana Mulita. Pochopil jsem, že jste byl po nějaký čas katolíkem a pak jste přestoupil do letničního sboru, kde jste byl přimým účastníkem exorcismu. Měl jste možnost něco podobného zažít (byť jako prostý „divák“) i v katolické církvi? Proč se na to vlastně ptám? Evangelikální exorcismus mi přijde jako zjevná autosugesce – už jen tím, jak často a při jakých příležitostech se to provozuje. Exorcismus praktikovaný KC mi ale v tomto ohledu přijde zajímavější – považte: exorcisté spolupracují s psychiatry, samotný rituál vymítání není žádná exhibice – je to naopak interní záležitost „pár zasvěcených“, někteří členové klubu Sysifos (např. pan profesor Kašparů) tvrdí (z vlastní zkušenosti), že při vymítání někdy dochází k porušování fyz. zákonů (levitace, a pod.). Posledně zmíněná věc mi přijde docela zajímavá – vždyť pokud by opravdu docházelo např. ke spontánní levitaci posedlého člověka, byla by to přece skvělá příležitost jak dokázat, že existuje „něco mezi nebem a zemí“. Takovou věc by církev rozhodně neměla držet pod pokličkou (YT: exorcizmus televízia TA3 -> čas 29:31 – 30:32) . Druhá věc, co mi přijde zajímavá ohledně KC, je to, že dle dostupných informací se při vymítání krom motliteb používají i různé liturgické předměty (YT: CO JE TO EXORCISMUS? Je ďábel skutečný…? – Elias Vella a Pavel Havlát -> čas 35:15 – 36:36). Nejsem teolog, ale vyhánět ďábla kýčovitým obrázkem dívky, která má zosobňovat pannu Marii, mi přijde jako modloslužebnictví – to bych spíše čekal, že démon se přepne do „turbo režimu“ a začne pořádně zlobit, než, že by vyklidil bitevní pole.
  Osobně věřím, že příčiny posedlosti mají racionální vysvětlení – PNES, Tourettův syndrom, hysterie, komorbidity psychiatrických i neurologických onemocnění. Stejně tak věřím, že úspěšnost provedeného exorcismu se dá vysvětlit, aniž bychom museli sahat do sféry nadpřirozena (sugesce, pozitní přístup k postiženému ze strany církve, atp.). Trochu mne ale matou lidé, jako pan Kašparů – proč vzdělaný, inteligentní skeptik tvrdí, že byl svědkem zjevného porušení fyz. zákonů? Pokud by lhal, je otázkou proč – jaký má k tomu důvod? Pokud nelhal a to co viděl nebylo pouhou součástí nějaké kolektivní halucinace, proč se tím nezabývá Sysifos nebo např. iniciativa Falešní hráči? Vždyť, kdyby se potvrdilo, že lidé za určitých okolností létají nebo dokáží bez použití externího tepelného zdroje propálit díru do koberce, to by bylo naprosto neuvěřitelné zjištění a dost možná konec ateismu, jak ho známe – lidé by si zkrátka museli připustit, že jsou zde síly mimo náš materiální svět. Samozřejmě – chápu, že tyhle věci se špatně verifikují, ale přeci jen – jsou situace, které je možné podorobněji prozkoumat (např. pokud průměrný muž zvedne nad hlavu čvrt-tunový předmět a vrhne jim přes celou místnost, můžeme zvlážit ten předmět, změřit jak daleko letěl, můžeme změřit sílu paží toho muže ve stavu, kdy není posedlý, atd.). Hm, tedˇ mne tak napadá, jak vlastně pan profesor věděl, kolik přesně ten stůl vážil; co když ten stůl jen vypadal na čtvrt tuny, ale ve skutečnosti vážil jen jako dva pytle cementu …

 78. aleš

  @Jaroslav Štejfa

  Prostě buď musíte falsifikovat tvrzení, …

  Tímhle jste se sám poslal do háje. Víte, že evoluční paradigma není falsifikovatelné?

  Snad všichni ateisté přijímají vznik člověka skrze evoluci.

  Podívejte se, jak dlouho trvalo ateistům, než jim to došlo…
  Celá myšlenka evoluce je tautologií, je „do sebe zacyklená“ v tom smyslu, že je pravdivá více-méně nutně. Nepochopitelné je především to, že takovéhle poznání je záležitostí poměrně nedávné minulosti …
  www_osel_cz/1629-evoluce-hranice-mezi-vedou-a-metafyzikou.html

  A vy po mně chcete, abych vám dokázal falsifikovatelnost mých tvrzení? 🙂

 79. ateista

  Aleši, náhodou jsem to sem nedavno dával, na celém tomto vlákně obhajuješ mladozemský kreacionismus, nejen zde. Zde odpověď Ziry:

  „Kreacionisté jsou neuvěřitelně kreativní Oni si určitě už vymyslí nějaké „chytré“ zdůvodnění, proč to těch 80000 let určitě není

  A pokud jde o ty měkké tkáně dinosaurů nalezené v Albertě, tak by mě opravdu zajímalo, jak Daneček ví, jaké podmínky panovaly v Albertě před sto lety, před dvěma sty lety, před tisícem let atd., natož pak na základě čeho ví, že ještě v relativně nedávné době (tedy před 10000, 20000 či 50000 lety) ty kosti neležely v zemi v prostředí bez bakterií a bez přístupu vzduchu.
  Jo, vlastně, já zapomněla, on mu to řekl Bůh

  Zásadně nám taky Daneček odmítá odpovědět třeba na to, jak se dostali po Potopě světa klokani do Austrálie (a pouze a jen do Austrálie, sebemenší omezená populace klokanů, ba jakýchkoli vačnatců žije v okruhu tisíců kilometrů okolo hory Ararat pouze v zoologických zahradách), to samé lemuři na Madagaskaru, pandy v Čině, orangutani výhradně na sunsdkých ostrovech a všechny širokonosé opice pouze na americkém kontinentu apod.
  Taky jak mohla dřevěná koábka přežít tlaky, které jsou problémem i pro hlubokomořký batyskaf, jak tam Noe vecpal všechny ty potvory, čím je živil, jak o ně zhruba rok v osmi lidech pečovali (krmili, kydali hnůj atd) a na spoustu dalších věcí.

  Zcela k smíchu je pak jeho argument, že když tady podle vědců ti dinosauři žili víc jak sto miliónů let, tak je těch fosilií prý málo.
  Drahý Danečku, kolik jsi ve svém životě třeba při rytí na zahrádce našel vlčích kostí? Znamená to tedy, že na území dnešní ČR nikdy žádní vlci nežili?? “

  https://www.osacr.cz/2016/04/22/kreacionismus-je-nabozensky-extremismus-ale-proc/

 80. ateista

  SH, nemyslím si, že by možná levitace těla, pokud to vůbec nastalo, nějak nutně vyvrátila ateismus a potvrdila něco mezi nebem a zemí, co když to bude dělat nějaký mimozemšťan nebo jiná civilizace, která je vyspělejší a zná lépe fyzikální zákony, které my ještě neznáme? To je reálnější než že idea nějakého starověkého boha je pravdivá. A že se to stane zrovna při vymítání? To právě nemusí být pravda, že jen při vymítání.

 81. ateista

  @aleš
  „Proč věříte v nesmysl vy? Pozoroval jste někdy, že by inteligence vznikla bez inteligence?“

  Opět Váš podivný konstrukt. Podle mne inteligence nevzniká, inteligence se vyvíjí. Ať již u zvířat nebo u lidí. Od řekněme nulové k nějaké hodnotě IQ. Po staletí, tisíciletí…..až po nás.
  Možná se dá říci, že první člověk (nikoliv biblický Adam, ale první ve vývojové řadě) nebyl inteligentní, ale pozorováním, nabýváním zkušeností, cestou zkoušek a omylů se jeho inteligence a jeho následovníků postupně zvyšovala. Není na tom nic složitého ani nepochopitelného.

 82. aleš

  @ateista

  Důkazem není odpověď Ziry, ale citace z mého příspěvku.

 83. ateista

  @fialový ateista

  Už jednou jsem Vás žádal, abyste se odlišil od mne, zeleného ateisty. Podle mne obrázek k rozlišení nestačí.

 84. ateista

  Celé vlákno je o tom, co tam hájíš. Každý si to může rozkliknout. Zpochybňování datace, dávání mladších, méně starých dat. Vážně si myslíš, že voda sahala až po vrchol Araratu? Že se zvířata nedostala na Noemovu archu? Třeba dinosauři? Kde se ta voda vzala a kam pak zmizela? Nemám větší důvod věřit na pravdivost biblických pohádek než na Batmana. Jsou to na 99,9999999999999procent výplody lidské fantazie, ne realita.

 85. SH

  @ateista
  Ano samozřejmě máte pravdu v tom, že levitace člověka není důkazem pravdivosti bible. Přesto by se jednalo o něco, co by se z čistě materiálního hlediska velice obtížně vysvětlovalo (pokud bychom se neuchýlili k spekulacím). Z toho, co doposud o našem světě víme, nic moc nepasuje na scénař, kdy by si někdo jen tak začal poletovat v průběhu nějakého náboženského úkonu.
  Abychom si rozuměli – mně osobně se zdají ty historky o levitaci posedlých lidí hodně přitažené za vlasy a nepřikládal bych tomu nějaký zvláštní význam. Jen mne překvapuje to, že to slyším (dle všeho z první ruky) z úst člena skeptického klubu, toť vše. To je takové – jak bych to řekl – dost matoucí.

 86. aleš

  @ateista

  Celé vlákno je o tom, co tam hájíš.

  Ano, je tam to, co hájím. Žádných deset tisíc let tam zmíněno není.

 87. toli

  SH

  Ona ta levitace patří ke klasické mytologii nemocných-Budha se prý v okamžiku smrti stal natolik lehkým že se jeho tělo vzneslo nad zem.A z novější doby Osho mystik a velký kritik náboženství se rovněž v okamžiku smrti prý vznesl nad zem.To je jeden ze způsobů jakým vznikají kulty osobnosti. Z Krista se stal právě kult osobnosti přidáním magických prvků.

 88. toli

  Živí,levitující eskamotéři dneška používají triky,prostě je to technická iluze, která má pobavit a ti hloupější mají padnout na kolena ,mlátit čelem o zem a vzývat božstvo. 🙂

 89. Václav B.

  Teď si čtu ty staré komenty a je to super, jak tam Danielovi nakládáte, třeba zde:

  „Daniel B.
  Voda je přitom mnohem lehčí, než pevninský povrch. Takže bych to pojmutí vody tak nereálně neviděl.

  Koukám že krom toho že jste kovaný biolog a genetik, jste i kovaný geolog žejo. Inu typický krecík.
  Kilo pemzy je lehčí než litr vody :-D.

  Víte, ono tak ani nejde o váhu, jako o pevnost toho povrchu. A vy tady tvrdíte, že povrch země byl všude homogenně stejně pevný. Proč jenom těm vašim haluzín nevěřím?
  Aha . Proto že koukám na své 200 l. akvárium, které stojí na třech tvárnicích.
  Ty tvárnice jsou samosebou mnohem lehčí než to akvárko. Jde o rozložení váhy. Kdyby stálo na dvou olověných blocích o velikosti těch tvárnic, kdyby v prostředku nebylo nic, tak by se prostě prolomilo . To je fyzika pro základní školu!“

  Ptám se tě, Aleši,

  – Jak je stará Země podle tebe a podle Bible?

  – Jak mohla voda při biblické potopě sahat tak vysoko a kam zmizela?

  – Jak to mohly přežít stromy, které jsou starší?

  – Proč bůh nechal miliony let žít svět bez lidí s dinosaury?

  – Kam se dinoauři poděli?

  To jsem zvědavý na odpovědi. 😀

 90. Václav B.

  Neměla by být stopa po takové potopě na té hoře Ararat a jinde? Třeba ve výšce 2,5km nějaký znak, že tam bylo moře plné ryb nějaký čas před „nedávnem“? 🙂

  Nejstarší města na světě už tu jsou asi 8-10tisíc let, na Předním východě, nezdá se, že by prošly takovou potopou, a to jsou mnohem níže než Ararat. 🙂

  Archeologické nebo geologické důkazy po potopě takového rozsahu tu nejsou, min. za poslední miliony let, ale nejspíš nikdy. Předtím zase nebyla hora Ararat, že jo. 🙂

  Prostě komedie. Mějte se. 🙂

 91. Kruliš

  Když popíráte existenci objektivního zla, proč vás tak štve peklo a berete ho jako zlo?

 92. Kruliš

  Pokud není objektivní zlo, proč vás tak štve středověk a inkvizice, která šla po čarodějnicích?

 93. Kruliš

  Pokud podle vás neexistuje objektivní zlo a teda ani objektivní dobro, proč nevolíte nacisty nebo se mezi sebou nesežerete?

 94. Václav B.

  Máme zde morální relativisty i morální absolutisty nebo něco mezi tím a jsou to všechno ateisté. Objektivní zlo, pokud existuje, není nutně to samé co satan. Objektivní dobro, pokud existuje, není nutně to samé co bůh a jeho příkazy, podívejte se např. do Bible na Amáleky, jak skončili, to mělo být to boží dobro? Nebo to byla dost divná „metafora“ pro dobro? 🙂 Zatím!

 95. Josef K.

  IMHO je sám spolek Sysifos spolkem bezcenných šarlatánů, většinou vymozkovaných marxismem nebo náboženstvím (obě ideologie mají k sobě blízko).(….) Takže marxismus a náboženství – v podstatě žádný rozdíl
  .—————————————-
  Vy jste šprýmař, myslíte, že dnešní, natož zítřejší ultrapravicoví, antikomunističtí „svobodymyslní“ studenti vyjdou do ulic protestovat proti náboženství?
  Rekl jsem to už mnohokrát a zopakuji to zase. Ve skutečnosti neviditelná ruka boží a (zboží ), potažmo liberalismu setrvají v pevném stisku.
  To je ten příklad dokonalé a neodlučné symbiozy systému absolutní užitečnosti a užitečného absolutna.
  Asi namítnete, že marxismus je prikladem absolutní neužitečnosti, možná, ale ja se obávám z mnoha důvodů, ze ateisté vymřou stejně jako volnomyslenkáři a dříve než ti komunisté, kteří budou také naformátováni jako všichni ostatní a elity všeho druhu obzvláště.
  To je patrné nejen v baště liberalismu USA, stejně jako v Rusku,Polsku, SRN nemluvě o ostatních zemích i v Čechách. V tomhle Západ, Východ , Sever i Jih určitě doženeme a možná i předeženeme.
  Jistě, jsou různé odrůdy liberalismu, ano, to já vím, stejne jako, že existuje bezpočet variant náboženství. Nic na tom nezmění ani knihy ctihodných a sebemilitantnějšich velkoryse tolerovaných ateistických akademiků a hrstky jejich příznivců k nimž se v zásadě počítám, i když vim, že strategie i taktika ateistickeho hnuti, založená na kritice , zesměšňování a rozumové nadřazenosti je nesprávná.

 96. mulit

  SH
  23.03. 2018
  Měl bych takovou otázku na pana Mulita. Pochopil jsem, že jste byl po nějaký čas katolíkem a pak jste přestoupil do letničního sboru, kde jste byl přimým účastníkem exorcismu. Měl jste možnost něco podobného zažít (byť jako prostý „divák“) i v katolické církvi?

  Sorry, ale tady už žádné detaily vypisovat nebudu. Stala se z toho žumpa. Úchyl z Prahy si tu udělal 9 nicků. Původně jsem myslel, že admin Petr Tomek o tom jenom neví, třeba kvůli časové zaneprázdněnosti. Ale Tomek o tom ví a ještě tomu tleská. A nestydí se z Honzou Wernerem žebrat o peníze. Přitom na moderování diskuse kašlou. Ale prachy by chtěli. Nevím za co. Já to tady balím. Však hned první příspěvek bude od toho úchyla. Nebudu to ani číst. Nebudu číst reakce, to dodržím, páč by to byl nekonečný kolotoč. Nemám zájem. Mizím odsud. Pokud si chcete psát, tak na kesumandle@seznam.cz

 97. Kruliš

  Znám tu jediného opravdového úchyla a psychopata, který řádí i na Grano Salis a je to tady mulit, jděte si přečíst, co tam píše, jako Nepřihlášený. Zvu vás všechny! Už to píši dlouho, nejsem sám, kdo má mulita za psychopata, který obtěžuje věřící i ateisty.

  „wo-llek: Tato oblast je záležitostí psychiatrie, nikoliv psychologie, jak se někteří domnívají. Navíc, právě i mezi psychology a učiteli lze nalézt lidi s touto diagnózou:

  „„Psychopati doslova žijí z možnosti vládnout, ovládat a kontrolovat. Proto je najdeme ve všech profesích, které tyto potřeby mohou hojně uspokojovat. Jedná se tedy nejen o manažery a politiky, ale pro někoho překvapivě i policisty, soudce, ale též učitele, lékaře nebo psychology.,“ jmenuje klinicky psycholog z Psychiatrické kliniky 1“
  Zdroj: https://ona.idnes.cz/psychopati-mezi-nami-politici-lekari-i-soudci-chteji-moc-i-obdiv-pwm-/vztahy-sex.aspx?c=A170418_131323_vztahy-

  https://www.osacr.cz/2018/01/02/prihriva-cesky-rozhlas-polivcicku-uz-i-kreacionistum/

 98. Lemmy

  Josef K.: Ve skutečnosti neviditelná ruka boží a (zboží ), potažmo liberalismu setrvají v pevném stisku.

  To je nepochopenie liberalizmu. Liberál nebude predsa zakazovať druhým ľuďom ich názor. Aký môžu alebo musia mať svetonázor. Veď o tom je sloboda. Aspoň na Slovensku to máme zachytené v Ústave SR. Sloboda jedného končí pri slobode druhého. Takže kritika náboženstiev je OK, ale zákaz nie je OK. Zrozumiteľné? Liberál môže, ale nemusí byť kritický k náboženstvám. Je to každého liberála osobná vec, aký postoj zaujme.

 99. Lemmy

  Josef K.: i když vim, že strategie i taktika ateistickeho hnuti, založená na kritice , zesměšňování a rozumové nadřazenosti je nesprávná.

  A aká bude správna? Keď mi niekto povie, že prvá žena bola vyrobená z prvého muža, z jeho rebra, pričom rozumiem evolúcii ľudí, tak čo je nesprávne na tom, ak sa nad takým náboženským nezmyslom zasmejem? To mám čušať, lebo ide o náboženský nezmysel? Z blondínok alebo policajtov si ľudia, aj nábožní ľudia, môžu robiť vtipy, ale z náboženských táranín už nie?

 100. Jiří Skřítek

  aleš
  23.03. 2018
  @Jiří Skřítek
  Viděl jsi někdy rozříznutý krápník?
  Myslím, že ano.

  aleš
  23.03. 2018
  Navíc, věříš, že tvrdím, že svět je starý deset tisíc let, či je mladší.
  Kde to tvrdím? To by mne opravdu zajímalo.

  Jaké je tedy dle tebe stáří země?
  Můžeš odpovědět znovu a přímo. Pak můžeme diskutovat dál….

 101. Jaroslav Štejfa

  K alešovi:
  No, aby si okolní sledovači tohoto sporu mezi námi, přišli na své dávám sem závěrečný odstavec vaší argumentační bomby, tedy článku P. Housera z http://www.osel.cz/1629-evoluce-hranice-mezi-vedou-a-metafyzikou.html
  Shrnuto: (Neo)darwinismus je sice především „metafyzický výzkumný program“ a myšlenkový rámec, ale mnohem plodnější než blábolení jeho kritiků – vyplývají z něj konkrétní „subhypotézy“, které už testovatelné normálně jsou a patří do vědy úplně stejně jako to, co se učí v chemii či fyzice.
  Alespoň si to přečtěte.
  K tomu poznámka, i kdyby P. Houser favorizoval vaše myšlení, nic by vám to nepomohlo; on totiž žádná autorita v oboru evoluce není a řada jeho úvah je velmi diskutabilních, ač jsou sofistikované. Například podle mého je rovnice 2+2=4 falsifikovatelná velmi lehce, nakonec tak činíme skoro všichni, když třeba chceme rozměnit desetikorunu na dvouhoruny nebo si kloupit čtyři jablka. Pokud se bavíme v desítkové soustavě.
  Jaroslav Štejfa

 102. Kruliš

  Jak může morální relativista odsuzovat peklo nebo genocidu? Vše je pro něj přeci relativní. Pro někoho může být peklo dobré, pro někoho ne. A jestli uznáváte objektivní zlo, uznáváte i slova exorcisty, který v článku říká to samé. Objektivní zlo existuje a křesťané mu říkají ďábel nebo jeho podřízení, démoni.

 103. aleš

  @Jaroslav Štejfa

  K tomu poznámka, i kdyby P. Houser favorizoval vaše myšlení, nic by vám to nepomohlo; on totiž žádná autorita v oboru evoluce není….

  Aha, takže vy k tomu, abyste přijal tvrzení, že to, co nazýváme evoluční teorií, není falsifikovatelné, potřebujete vyjádření vědeckých autorit?
  Není lepšího důkazu, že nejste schopen samostatně myslet, než to, co jste napsal.

 104. Jiří Skřítek

  Pokud mi bude švadlena vykládat, jak funguje motor u auta, tak asi taky nebudu předpokládat, že o něm něco hluboce ví, na rozdíl od automechanika.
  Čímž samozřejmě netvrdím, že mu rozumět nemůže. Moje kamarádka je ekonomka, dělá ředitelku fabriky a krom toho je dobrovolná hasička a má veterána a zná u něj každý šroubek.
  Ale u autorit, které prokázali, že něčemu rozumí, se to jaksi předpokládá. Proto jsou tou autoritou.
  Proto také plácání věřících o evoluci, když jí vůbec nerozumí, ateisty logicky pobuřuje.
  Na tyto otázky odpovídá evoluční biologie.

 105. Jiří Skřítek

  Naopak teologie odpovídá na nějakou představu o světě, nikoliv o fungování světa. Je to stejné, jako když půjdu do kina a doma ženě převyprávím, PŘEDSTAVU nějakého děje v MYSLI scénáristy. Ta také není reálná….

 106. Václav B.

  Aleš:

  – Jak je stará Země podle tebe a podle Bible?

  – Jak mohla voda při biblické potopě sahat tak vysoko a kam zmizela?

  – Jak to mohly přežít stromy, které jsou starší (podle Bible byla potopa světa poměrně nedávno)?

  – Proč bůh nechal miliony let žít svět bez lidí s dinosaury?

  – Kam se dinoauři poděli?

 107. Václav B.

  K té morálce, proč by objektivní zlo měl být satan nebo démon? K Vaší otázce: relativista odpoví, že podle JEHO morálky je peklo špatné, pokud to tak vidí. Objektivista by řekl, že peklo jako věčný trest je špatné objektivně podle jeho kritérií, která by si musel obhájit zcela objektivně.

  Je absoutní morálka to, co zrovna řekne bůh? Když řekne: „vymlaťte nějaký národ v okolí“, čehož je v Bibli hodně, je to objektivní dobro? Zatím! 🙂

 108. Václav B.

  „stin–atheismu-Daniel B-Aleš
  15.02. 2017

  toli:

  „„Pro dataci vzorků starších než 50000 let se nepoužívá izotop C14 ale argon nebo uran,takže Kábrt žvaní píčoviny,jak nepřekvapivé“

  To, že se tam 14C nachází, svědčí o tom, že buď ty tkáně nejsou staré, anebo došlo ke kontaminaci.
  Kontaminace je však podle měřeni vyloučena – není těžké kontaminaci odhalit.

  Takže ateisté nemají pro svá tvrzení žádnou oporu ve vědě.

  Sami evolucionisté naměřili pomocí 14C stáří dinosauří tkáně kolem 22 tis. let.“

  https://www.osacr.cz/2017/02/12/co-vlastne-objevil-charles-darwin/

  Tak jak je starý svět, Danieli? Proháněl se člověk na brontosaurech? 22 tisíc let není tak dávno, těsně před „potopou“. 🙂

 109. aleš

  @Jiří Skřítek

  Pokud mi bude švadlena vykládat, jak funguje motor u auta, tak asi taky nebudu předpokládat, že o něm něco hluboce ví, na rozdíl od automechanika.

  Pokud mi bude švadlena vykládat, jak funguje motor a já budu vědět, jak funguje motor, tak nemusím nic předpokládat.

  Oba jste se (zmiňuji p. Štejfu) přiznali k tomu, že nerozumíte falsifikaci tvrzení.

  Kdybyste ji rozuměli, nepotřebujete, aby vám o ní říkal vědec.

 110. Jaroslav Štejfa

  K alešovi:
  Tak jo, mysliteli.
  Jaroslav Štejfa

 111. Václav B.

  Nejsem vyznavač tzv. falsifikace podle Poppera ve vědě, ale u evoluce by to byl např. „králík nalezený v prekambriu“, i když i pak by se daly udělat nějaké úpravy. Ale byla by to rána. Tak voco go?

  Spíš ať nám dá Aleš informace o stáří Země a o dinosaurech a potopě. 🙂 Zatím! 🙂

 112. Jiří Skřítek

  Ne nedá. Protože by si začal viditelně protiřečit.
  Najednou tvrdí, že pokud si něco nefalzifikuje on sám (nebo někdo jiný, ve vztahu k sobě), tak se na to nedá spolehnout.
  Zajímalo by mě, jak si tedy falzifikoval to stáří podle Bible. Šel za těma potomky Adama a vyptal se jich na jejich věk?
  No já nevím, ale smrdí mi to nějak lží.

 113. Jaroslav Štejfa

  Ke Krulišovi:
  Říkáte:
  „Jak může morální relativista odsuzovat peklo nebo genocidu? Vše je pro něj přeci relativní. Pro někoho může být peklo dobré, pro někoho ne. A jestli uznáváte objektivní zlo, uznáváte i slova exorcisty, který v článku říká to samé. Objektivní zlo existuje a křesťané mu říkají ďábel nebo jeho podřízení, démoni.“
  Pojďme si to vyjasnit. Nejprve pojmy.
  Morálka – souhrn mravních zásad, kterými se člověk řídí v jednání vůči okolí.
  Relativní – jsoucí ve vztahu k něčemu, vyplývající ze srovnání s něčím, platící, hodnocený vzhledem k něčemu, poměrný, vztažný, závislý, podmíněný (op. absolutní)

  Peklo – místo utrpení v posmrtném životě v některých náboženstvích, nemá tedy fyzický detonát.
  Genocida – zločin vyvražďování a vyhlazování příslušníků národních, etnických, náboženských a rasových skupin
  Objektivní – asi zde míněno něco existujícího nezávisle na subjektivním mínění, chtění nebo zájmu, faktického, skutečného proti pouze míněnému
  Ďábel – v křesťanství je to duch Bohu nepřátelský.Taktéž bez fyzického detonátu.

  Předem je třeba říci: Morálka je přímo z definice pojem relativní, nejméně proto, že popisuje vztah člověka k někomu (něčemu) dalšímu. Absolutní morálka neexistuje jednoduše proto, že morálek je nespočetně, stále nějaké vznikají a nějaké končí, nelze stanovit ani kritérium ani etalon pro jejich hodnocení bez použití relativní morálky jiné. Už jsem to zde vysvětloval několikrát.
  Dále: Peklo a ďábel jsou pojmy náboženské, kde jejich definice je tak mlhavá, že je nesmyslné o nich mluvit seriosně. Genocidy se dějí od počátků lidské historie a vždy na základě dogmatických důvodů. Náboženství a jiné dogmatické ideologie s nimi mají bohaté zkušenosti. Objektivní zlo existuje podle mne ve formě té, která nemá s lidským zaviněním nic společného – typická je třeba Krakatoa nebo tsunami. Jakmile je příčinou zla člověk, je celá věc relativizována. Viník určitě jednal podle svých subjektivních mravních zásad s cílem alespoň sobě nebo i dalšímu přivodit prospěch a výsledkem je subjektivní zlo. Dobré či špatné úmysly viníka jsou takto druhořadé a slouží ostatním lidem k posouzení míry zavinění a trestu. Míchat to s ďáblem a bránit se exorcismem je mírně řečeno zpozdilost – někdy ovšem trestuhodná podle morálky nenáboženské.
  Jaroslav Štejfa

 114. Kruliš

  Trestuhodnost podle morálky nenáboženské exorcismus možná je, ale ne podle náboženské. Pro nás je trestuhodnější interrupce. To je objektivní vražda člověka.

 115. aleš

  @Václav B.

  Nejsem vyznavač tzv. falsifikace podle Poppera ve vědě, ale u evoluce by to byl např. „králík nalezený v prekambriu“, i když i pak by se daly udělat nějaké úpravy. Ale byla by to rána.

  Jenže k označení prekambria vedou dané nálezy života. To má opravdu být falsifikací evolučního pohledu, že se najde králík mezi „tehdejším životem pouze ve vodě“?

  Dle datace radionuklidů se králík v prekambriu jistě našel. Jenže opět – výsledky jsou filtrovány dle očekávaného stáří.

 116. Václav B.

  Odpovím hned po tobě:

  Aleš:

  – Jak je stará Země podle tebe a podle Bible?

  – Jak mohla voda při biblické potopě sahat tak vysoko a kam zmizela?

  – Jak to mohly přežít stromy, které jsou starší (podle Bible byla potopa světa poměrně nedávno)?

  – Proč bůh nechal miliony let žít svět bez lidí s dinosaury?

  – Kam se dinosauři poděli?

  Zatím. 🙂

 117. aleš

  @Václav B.

  Jak je stará Země podle tebe a podle Bible?

  Nedokážu přesně určit. Ale moc stará nebude.

  Jak mohla voda při biblické potopě sahat tak vysoko a kam zmizela?

  Vody je pod zemí mnohem více, než se dříve myslelo.

  Práce na vrtu zabraly cca 24 let a vyžádaly si nasazení poměrně pozoruhodné techniky. A co všechno jsme díky Kola Superdeep Borehole zjistili? Například to, že i ve výše zmíněných dvanácti kilometrech lze narazit na vodu – což by dříve snad nikoho nenapadlo.
  vtm_zive_cz/clanky/kola-superdeep-borehole-nejhlubsi-dira-na-svete-saha-vice-nez-12-kilometru-pod-povrch-zeme/sc-870-a-192344/default.aspx

  Jak to mohly přežít stromy, které jsou starší (podle Bible byla potopa světa poměrně nedávno)

  Kolik letokruhů ty stromy mají?

  Proč bůh nechal miliony let žít svět bez lidí s dinosaury?

  Dinosauři jsou popsáni v bibli a zachyceni kresbami a soškami v dávnějších památkách. Lidé je znali.
  historysevidenceofdinosaursandmen_weebly_com/uploads/2/3/8/9/23893658/4350991_orig.jpg

  Kam se dinosauři poděli?

  Vyhynuli jako spoustu jiných zvířat. Kolik vyhynulo druhů jen v minulém století?

 118. Václav B.

  Dle datace se kostra králíka v oblasti, které vyznačuje prekambrium, nenašla. Králík pochází z pozdější doby, ty vrstvy v zemi mají prostě svůj čas a něco, co se vyvinulo třeba před miliony lety nemůže být ve vrstvě, která označuje dobu před sta miliony lety a starší. Leda by něco v teorii haprovalo, což se zatím neukázalo.

  Jestli myslíš, že Země je mladší než miliardy let, jsi hodně v rozporu s vědou.

  Jestli myslíš, že kostry lidských předků, třeba Homo erectus, nejsou naši „opičí“ předci, jsi v rozporu s vědou.

  Našli jsme snad kostry lidí vedle koster dinosaurů? To si fakt myslíš, že vymřeli někdy při potopě, která byla tak 6tisíc let zpátky cca podle Bible?

  Lidi a dinosauři vedle sebe velmi pravděpodobně nežili podle dnešní vědy.

  Voda dle dnešní vědy tak vysoko sahat nemohla, leda by bůh porušil fyzikání zákony a pak by to zamaskoval, což je opět verze boha, který nás schválně mate.

  Zatím.

 119. Václav B.

  Podle Bible vzniklo Slunce až po Zemi, jestli si dobře pamatuju, vše během 6 dnů, pokud to nebereš metaforicky, což nebereš, jak je vidět. Takže co reliktní záření, statisíce světelných let vzdálené galaxie nebo miliony a miliardy sv. let? Neříkej, že jsou to nákresy. Co pohyby kontinentů? Utváření hor? Kristova noho, já myslel, že se o vědu fakt poctivě zajímáš, ale ne! Ahoj!

 120. Jaroslav Štejfa

  Ke Krulišovi:
  Potvrzujete moje slova, že morálky jsou různé a vůbec z vašich slov nevyplývá, že vaše je lepší, natož nejlepší, absolutní.
  Jaroslav Štejfa

 121. Kruliš

  Takže podle Vás, pane Štejfo, je teokracie stejně dobrá jako demokracie, jen pro demokraty je lepší demokracie, pro teokraty teokracie. Žádná není lepší objektivně. Podle vás prostě vyhraje ten silnější, já věřím, že to bude Kristus a jeho morálka, ne vraždění dětí jako dneska.

 122. Marek

  pro Václav B. vlastně i jiné

  jsem si vědom toho pocitu nepatřičnosti, kdy se někdo neznámý přimíchá, a začne mít rozumy. Tedy to tak třeba vnímejte, ale nedá mi to. Ale asi už potom dám pokoj.
  Na jednu stranu tu bez rozdílu teista/ateista poměrně nonšalantně odkazujete na dosti, spíše velmi náročné teorie a experimenty, tedy náročné na pochopení. Kvantovou počínaje, strunami, chaosem, apod. Na druhou biblickými daty. Plus mínus autobus, řeklo by se. Ale není např. potopa datována někde do 2200 př.n.l.? Nebo samotné „oficiální“ datum stvoření světa, není stále v tom říjnu 4004 př. (O datech kreativistů toho tedy vím méně)? Jakou váhu pak mají ty odkazy na fyziku? Nebo ta často připomínaná logika, třeba rozdíl mezi vírou a věděním. Proč by měl být zítřejší východ slunce zdůvodněn vírou, ověřenou na faktech Proč ne rovnou tím věděním? Nebo s tou potopou, ona dolů se voda dostane o chlup z mamuta snadněji, než nahoru. A vzhledem k tomu, že tlak a teplota spolu velmi úzce souvisí, voda opravdu může být hluboko, jenom ten opak, to nahoru, o to trošinku jde. Ten příklad potopy uvádím, protože je argumentováno tou fyzikou, nemáte tam ani jednoho z šéfů nad a podsvětí. Ten nad- jen dal 40 dnů deště, vylití řek a moří. Jenže už jen se špetkou prostorové představivosti to za argumentace fyzikou prostě nestačí ani při předpokládané tehdejší známé ploše světa, natožpak při dnešní. Bez dalšího zásahu „zeshora“ to prostě nejde.
  No, pokud bych se vůbec pouštěl do argumentace i přes vědomí, že konsensus, byť v maličkostech, je stejně nemožný, asi bych skutečně používal o něco jednodušší, a v případě těch bibl. dat o něco přesnější údaje. A jak jsem začal, i skončím. Zní-li to jako okázalé poučování, není to můj záměr. Jen pár faktických poznámek.

 123. xjur

  a)
  Teokracie není dobrá pro nikoho (snad s výjimkou teokratů samotných, neb proto jsou náboženství vymyšlená). To dnes vi každý, kdo sleduje dění ve světě.
  b)
  Žádný Bůh ani Kristus resp. Mohamed nemají s morálkou nic společného.
  Můžeme však mluvit o morálce lidí v době a místě vzniku společenství Kristových resp. Mohamedových stoupenců, kteří kodifikovali aktuální zvyky a potřeby formou náboženských pokynů.

 124. Jaroslav Štejfa

  Ke Krulišovi:

  Jste zatížen, podobně jako aleš nepřijatelným zjednodušováním. Teokracie není stejně dobrá jako demokracie, dokonce jedna teokracie (demokracie) není stejně dobrá jako druhá. Evidentně. Zásadně to záleží na společnosti, jaký politický režim upřednostní. Pak ti, co se prosadili, samozřejmě považují svůj režim za lepší než soupeřův natolik, že často jsou ochotni jej prosazovat i bezprávím. Sám považuji obecně demokratické režimy za lepší, protože ono násilí (v nějaké míře nezbytné) je u těchto společností minimální.
  Dále směšujete politické režimy s morálkou (viz odkaz na Krista). Znova – demokracie má z politických režimů největší tendenci být sekulární, tedy toleruje i náboženské morálky, pokud jsou v souladu ze základními morálními principy demokratické společnosti. (což se o jiných režimech, zejména dogmatických, kam teokracie patří) Ovšem ani tyto základní principy nejsou absolutní. Stále jsou relativní vůči subjektům a vůči době (zeitgeist).
  Vlastně nevím, co co prosazujete. Vraždění dětí vámi naznačené vede k závěru, že největším vrahem nenarozených dětí je Bůh sám. Atd.
  Jaroslav Štejfa

 125. Kruliš

  “ Sám považuji obecně demokratické režimy za lepší, protože ono násilí (v nějaké míře nezbytné) je u těchto společností minimální.
  Dále směšujete politické režimy s morálkou (viz odkaz na Krista). Znova – demokracie má z politických režimů největší tendenci být sekulární, tedy toleruje i náboženské morálky, pokud jsou v souladu ze základními morálními principy demokratické společnosti.“

  To, že demokracie považujete za lepší je jen Váš subjektivní postoj, já ne. Násilí je tu velké, např. genocida nenarozených dětí. Umírá tak víc lidí než v teokracii. Naší morálku demokracie netoleruje, jinak by zakáza interrupce. Kristus má co dělat s morálkou a teokracie je lepší pro teokraty, jako podle vás demokracie pro demkoraty. Podle Vás nic není objektivně lepší.

 126. toli

  Nelze zakázat potraty,protože by se tím porušilo právo ženy rozhodovat o svém těle.btw většina lidí nepovažuje shluk buněk za člověka.Teokracii jsme už viděli v době kdy vládla církev,demokracie je skutečně lepší.Snaží se hájit zájmy všech menšin,i křesťanů-nikdo vás nenutí k potratům a v kostele se stavte třeba na hlavu,Vaše víra v Krista-vaše úchylka,vaše věc pokud se nesnažíte diktovat vaše normy jiným a pokud neobtěžujete evangelizací.

 127. toli

  Mimochodem jeden keř se jmenuje Chvojka Klášterní,své jméno dostala podle jeptišek ,které si odvarem z tohoto keře způsobovaly potraty.Takže být církevníkem tak o celibátu a potratech raději mlčím,protože je to čiré pokrytectví.Všimli jste si že potraty pořád řeší muži ? To je humorné,jako kdyby ženy kecali mužům do rození 🙂

 128. Jiří Skřítek

  Ano. Procento samovolných potratů je větší, než potratů umělých. Ty se ještě dělí na vynucené (třeba zdravým ženy) a zbytečné. S těmi osobně tedy také nesouhlasím, ale beru, že žena k tomu může mít takové důvody, které jsou mi skryty a měla by na ně mít právo. Tak největším vrahem by byl tedy ten Váš Bůh.

  A jinak jak píše Toli a Štejfa.
  Cituji:
  Nelze zakázat potraty,protože by se tím porušilo právo ženy rozhodovat o svém těle.btw většina lidí nepovažuje shluk buněk za člověka.
  Teokracii jsme už viděli v době kdy vládla církev,demokracie je skutečně lepší.Snaží se hájit zájmy všech menšin,i křesťanů-nikdo vás nenutí k potratům a v kostele se stavte třeba na hlavu,Vaše víra v Krista-vaše úchylka,vaše věc pokud se nesnažíte diktovat vaše normy jiným a pokud neobtěžujete evangelizací.

 129. toli

  @Lemmy
  To je známá věc,chvojka klášterní rostla (roste) v každém pořádném ženském klášteru.Ale ony neprcají s laiky,pouze a výhradně s kleriky.Důvod je ten aby se o tom zase tak moc nevědělo ve světě.Laici by to rozkecali,a ony a oni mají přeci nějakou pověst-žijí v čistotě a slouží Bohu 🙂

 130. Kruliš

  Demokracie je lepší jen pro vás, ne pro nás. Za nás byly interrupce zakázané, to že někdo nějak pojmenoval kytku nic neznamená. A ty děti, které zemřou přirozeně nemůžete počítat mezi oběti lidí. Lidé mají jiné zákony než bůh. A lidé zabíjet zbytečně nemají. A interrupce je zabití nevinného dítěte. Podle mě bylo za teokracie lépe než dnes. Mam jiné hodnoty a tedy jiné výsledky hodnocení. Objektivní dobro či zlo podle vás není, takže to musíte uznat také.

 131. kabát

  toli: Vaše víra v Krista-vaše úchylka,vaše věc pokud se nesnažíte diktovat vaše normy jiným a pokud neobtěžujete evangelizací.

  Oni nikdy nepochopí, že svoboda jednoho končí tam, kde začíná svoboda druhého. Demokracie jim nezakazuje, aby kritizovali poměry ve společnosti, které neodpovídájí té jejich nauce, ale zakazuje jim prosazovat ty své pravdy proti vůli lidí. Je to stejné jako s kouřením. Proč mám dýchat to svinstvo někde v hospodě, když jsem nekuřák. A ještě před rokem jsem neměl na výběr, podud jsem si chtěl dát točený. Hulilo se skoro všude. Stejně tak to bylo s náboženstvím, které ztratilo svůj dřívějsší vliv a to je žere. Proto demokracii nenávidí.

 132. Kruliš

  „Oni nikdy nepochopí, že svoboda jednoho končí tam, kde začíná svoboda druhého. “

  Proč to mam chápat? To je jen vaše subjektivní morálka, opřena o dnešní zákony, já s tím ale nesouhlasím. Mam jiné hodnoty. Jsem rád, že přijdou muslimové a nakonec to zde zase vrátí do normálu, tedy k bohu. Aspoň ke koránu, když jste nechtěli bibli, budete mít korán.

 133. ateista

  @Kruliš
  „Jsem rád, že přijdou muslimové a nakonec to zde zase vrátí do normálu, tedy k bohu. Aspoň ke koránu, když jste nechtěli bibli, budete mít korán.“

  Vy nejste normální. Zřejmě nesledujete co se děje ve světě. Jestli tolik toužíte po muslimech, vystěhujte se. Stačí do Německa nebo do Francie, nemusíte ani do Iráku nebo SA.
  Bůh není normální stav. Vy zaměňujete morálku se strachem z pekla nebo s touhou po věčném životě. Abyste mohl cokoliv vztahovat k bohu, musel byste vyvrátit tvrzení, že bůh neexistuje důkazem, že existuje a zasahuje do života lidí.

 134. toli

  Toho už se nedožiješ ani ty ani já,frustrovaný chudáčku 🙂

 135. Jiří Skřítek

  To je fakt, jako vysvětlovat něco oslu. Po vysvětlování je půl hodiny ticho a pak se ozve: ÍÍ Á.

 136. Václav B.

  Snažte se víc reagovat věcně a méně urážet. Kruliši, chápu, kam míříš, ale nejsem morální relativista jako Štejfa nebo jiní zde, resp. jsem něco mezi absolutistou a relativistou, od všeho něco, ateisté nejsou stejní. Takže na mě tvoje argumenty poněkud neplatí. Relativisté ať si argumentují po své linii, já je zde bránit nehodlám. Tvoje Bible je ale plná hnusu, podle mě. O důvodech (i objektivních) se někdy můžeme pobavit. Zatím. 🙂

 137. kabát

  Kruliš: Proč to mam chápat? To je jen vaše subjektivní morálka, opřena o dnešní zákony, já s tím ale nesouhlasím. Mam jiné hodnoty. Jsem rád, že přijdou muslimové a nakonec to zde zase vrátí do normálu, tedy k bohu. Aspoň ke koránu, když jste nechtěli bibli, budete mít korán.

  Co si člověk musí udělat s mozkem, aby takto uvažoval? Potrat, kdy se jedná o shluk buněk, je zlo a genocida celých kmenů včetně kojenců ve jménu boha je v pořádku? Je mi z tebe zle!

 138. Jiří Skřítek

  Nesnažím se urážet. Ale pokud někdo argumentuje stále dokola argumenty s nulovou hodnotou a k argumentům proti se vysměje, že má stejně svojí jedinou pravdu, tak nelze reagovat jinak.

 139. Václav B.

  Nemyslím, že argumentuje mimo s tím, jak naráží na problémy morálního relativismu. Docela dobře ho kritizuje. Ale nahrazuje to ještě něčím horším. To je ten problém. Nashle.

 140. Jiří Skřítek

  @Kruliš
  A ty děti, které zemřou přirozeně nemůžete počítat mezi oběti lidí. Lidé mají jiné zákony než bůh. A lidé zabíjet zbytečně nemají. A interrupce je zabití nevinného dítěte.

  Z toho co píšete, jsou zřejmé dvě věci.
  Bůh má pro sebe vlastní zákony.
  Neměl by mít Bůh stejné zákony, když nás stvořil k obrazu svému?
  Bůh, jak již tady bylo několikrát psáno i s výňatky z Bible, zabil mnoho různých NEVINNÝCH lidí. Zde tedy neplatí, že LIDE se zbytečně zabíjet nemají?
  1) Budu-li vyprávět svým dětem, že vraždit není v pořádku. Je tato morálka zprávná?
  2) Budu-li vyprávět svým dětem, že vraždit není v pořádku a půjdu a někoho nevinného zavraždím, je tato morálka zprávná?
  Co je psáno v bibli? Určitě jí znáte líp než já. Čí morálka je normální, nedeformovaná?

 141. aleš

  @Václav B.

  Dle datace se kostra králíka v oblasti, které vyznačuje prekambrium, nenašla.

  Víš, Václave, já bych i tu rádoby-vědeckou dataci byl ochoten přijmout, ale brání mi v tom logické myšlení.

  Řekni mi, potřebují k dataci dinosaurů vědět, že datují dinosaura a potřebují k dataci králíka vědět, že datují králíka?

  Kdyby ta datace byla skutečně založena na rozpadu radionuklidů, pak by to vědět nepotřebovali.
  Jenže, představ si, oni to vědět potřebují! A víš proč?

  Pro datování je ze vzorku isolována datovatelná forma uhlíku (Gupta & Polach, 1985). Z kostí bývá isolován kolagen (stabilní bílkovina, u které je obvykle potlačena možnost dodatečné kontaminace)…
  http://crl.odz.ujf.cas.cz/home/zpracovani-vzorkua

  Chápeš? 🙂

 142. Kruliš

  Ateisté najednou neumí odpovědět Alešovi? To vám ale sklaplo, co? Porazil vás ve vaší vlastní vědě. Evoluce je blbost. Také si myslím, že lidé tu žili s dinosaury a že Země je stará maximálně desítky tisíc let, vše rozumné tomu napovídá. 🙂

 143. Kruliš

  Přiznám se, že biologie ani geologie není můj obor, ale když si zde čtu vaší debatu, vidím, že vám to tu hapruje, páni ateisté. 🙂

 144. Jiří Skřítek

  Ne. Jen jsem čekal, až se ozve další troll.
  Ono na to totiž nemá cenu odpovídat. Vzhledem k poločasu rozpadu uhlíku 14C v délce 5730 let, je zbytečné ho používat na vzorky staré milióny let. Logika by byla stejná, jako v této logické úloze.
  Když mám na okně půlitr a vím že jsem do něj 100 dní házel kuličky, každý den jednu. Zpětným sledováním tedy vím, že jsem tam začal ty kuličky házet před 100 dny.
  Úkol: Jak starý je půlitr?

  Pro ty logicky slabší. Půlitr je zjevně starý minimálně 100 dní.
  Je-li starý rok, nebo 10 let, nebo je po mém dědovi z první republiky, to ovšem nic nevypovídá..

 145. Kruliš

  Copak vy vůbec nepřemýšlíte? Myslíte si, že nějaké bahno porodí žížalu a ta porodí kočku a ta porodí zase psa a ten opici a ta zase člověka? Začněte trochu myslet! Je to celé nesmysl. Utváření hor, miliony let sem, tam. To tak! 😀 Vracím se na čas zase na Grano, tam to lidem aspoň pálí, s jednou dvěma výjimkami. 😀

 146. Jiří Skřítek

  No jistě. A Bůh stvořil Evu ze žebra. HA HA. Šup zpátky za mříže.

 147. toli

  Ale jsou i podstatně horší magoři

 148. Jiří Skřítek

  Ano, nějaké bahno, umí „porodit“, pomocí statických výbojů základní aminokyseliny. Potvrzeno mnohokrát Millerovým experimentem.
  Ze semínka taky nevyroste hned jablko. Nejdřív zaklíčí, vyroste kmen, na něm květ a uzraje plod. Nebo jsi zasadil pecku a za hodinu vyhrabal jablko? Chce to čas. Zázraky typu „z vody víno za minutu“ umí jenom Bůh v pohádce.

 149. toli

  Už jsem to říkal,pokud čtou Harryho Pottera tak ví že je to fantasy,pokud čtou bibli tak ztrácí kritické myšlení a myslí si že je to pravda 🙂 ,to je nemoc jak vyšitá. Asi běžně potkávají rodící panny a zázračné rozmnožování potravin.

 150. aleš

  @Jiří Skřítek

  Ono na to totiž nemá cenu odpovídat. Vzhledem k poločasu rozpadu uhlíku 14C v délce 5730 let, je zbytečné ho používat na vzorky staré milióny let.

  Vidíte a co když získáte datovatelnou hodnotu 14C? Co to znamená? 🙂

 151. Hraničář

  Jaroslav Štejfa
  23.03. 2018
  Zásadní – vaše otázka byla vytvořena na základě vašeho, ničím nepodloženého a v rozporu s pozorováním, že existuje Bůh. ………………………

  Vera jsem si u mé zbožné sestry početl v knize rozhovorů s biskupem Holubem, Biskup na skateboardu. Rozhovor vedl pan Veselovský, jak se prezentoval, tak nevěřící. Kladl otázky, které bych já, a zřejmě ani Mulit a Toli, nepoložil. Přesto byly odpovědi zajímavé.
  Na rozdíl od Aleše, o kterém nic bližšího nevíme, je biskup Holub známý člověk. Je vzdělaný, má zajisté rozhled, ale přesto mě velice zaujalo, jak je hluboce přesvědčen, že (katolický) Bůh existuje, třebaže, jak neustále zdůrazňuje , v něj pouze věří. Veselovského – bohužel – nenapadlo v té biskupově víře více šťourat, aby se nějak dopídil toho, proč biskup věří, když zcela jistě nemá žádný důkaz. Ani nějakou dostatečně vysokou pravděpodobnost.
  Zajímavé pro mě bylo, že on odpopvídá, sice odborněji, promyšleněji, vzdělanostně, ale přesto velmi podobně jako nějaká zbožná tetina z Kopanic.
  Ale knížka je to zajímavá, mohu doporučit jako studijní materiál.

 152. Hraničář

  Jaroslav Štejfa
  23.03. 2018
  Nevymýšlejte prosím hovadiny typu, že pro Boha zákony neplatí, dostaneme se tím zase do roviny VBy – neplatí, já – platí (ale já mám argument – pokud by Bůh jakýkoliv přírodní zákon falsifikoval, není to z hlediska vědy zákon. Pak neplatí ani to, co tvrdíte. …………………..

  U sestry jsem také četl Katolický týdeník. A v jednom je celá strana věnovaná sv. Piovi z Pieltreciny. O tom, jaký to byl světec, jak na něm Bůh projevoval svoji moc, jak Bůh může porušovat fyzikání zákony, jak Pio dělal zázraky – „viděl“, zda lidé mají srdce „čisté“ či ne, viděl jejich minulý život, měl dar bilokace a levitace.

 153. Hraničář

  Jaroslav Štejfa
  23.03. 2018

  K alešovi:¨
  Hezky bájíte. Aby to bylo věrohodné, nikoliv fantasy, musíte prokázat, že někdo, podobně jako lidé ve svých hlavách, si vybájil nějakého Conana nebo zeměplochu, ta se nějak uskutečnila, a my jsme její součástí a náš svět je virtuální (tedy iluse světa skutečného). Přemýšlel jste někdy o tom, jaké by to mělo důsledky? Do té doby jsou vaše rádoby logické výmysly hovadina. Prostě buď musíte falsifikovat tvrzení, že veškeré božstvo je abstraktní arsenál imaginárního světa v hlavách lidí, nikoliv jev reálný a konkrétní, jinak vaše představa , že fyzikální zákony jsou výmyslem nějaké inteligence, je součástí té hovadiny.
  Dále, drtivá většina reálných, konkrétních věcí a jevů v našem světě je nám skryta. Věda je postupně a vždy s určitou chybou odhaluje. Tedy pokud lidé netušili, že nějaké černé díry existují, nikoho ani nenapadlo, protože je nepozoroval, že musí hlásat jejich neexistenci. Je prostě hovadina tvrdit že neexistuje něco, nevím co. Na rozdíl od toho někteří lidé začali tvrdit, že vše, co před nimi v přírodě je skryto, tvoří, řídí a ovládá nesmyslný počet bohů. Vy sám k nim patříte. No, a pak je ten čas, když pozorování okolního světa naznačuje něco jiného, zpochybňovat taková tvrzení. Primitivně řečeno – s ideou Boha přišla teologie a ateismus je na téma, že pro takové učení není dost evidence, dokonce, že teologie není falsifikovatelná.
  Černé díry, když byly objeveny, po určité polemice byly vědeckým světem přijaty jako fakt. Kupodivu se jim nestavějí chrámy……………………………

  Jardo, vezmi do úvahy, že to, co zde píšeš, je moc velká „makačka na bednu“ a že by ti zřejmě neodpověděl ani ten biskup Holub. Natož Aleš, který zde už dostatečně odhalil úroveň svého myšlení.
  Mě dříve udivovalo, teď už ne, co všechno kněží nevěděli, když jsem se s nimi bvavil. Vždyť přece mají VŠ. A někteří navíc i třebas nějaký civilní obor. Třebas: spirik.bigbloger.lidovky.cz/ – Proč věřiti v Boha? – III
  V Boha věříme, protože skutečně existuje. Věříme také proto, že je to pro nás prospěšné; byli jsme stvoření na jeho obraz a bez Boha je náš život duchovně prázdný. Je však ještě jeden důvod, proč v Boha věřit, a to ten nejdůležitější: život věčný.
  Ale je třeba přiznat, že to má logiku, poučení: V životě máme udělat všechno, abychom byli nakonec „při tom“, ale ne zde na zemi, ale v nebi, tedy abychom dosáhli spásy a života věčného. ………..
  Když ale člověk začal mluvit i o těch teologických věcech, rychle vypadli ze své (nacvičené?) „moudrosti“ a velice rychle se rozčílili, že jim nechci věřit!

 154. toli

  DALŠÍ VÁRKA HOVEN…….

  František Jiří Tesař
  31. leden 2014 ·
  Pan profesor na univerzitě položil svým studentům otázku:
  Je všechno, co existuje, stvořené Bohem?

  Jeden ze studentů nesměle odpověděl: Ano, je to stvořené Bohem.
  Stvořil Bůh všechno? – ptal se dál profesor.
  Ano pane, odpověděl student.

  Profesor pak pokračoval: Jestli Bůh stvořil všechno, znamená to, že Bůh
  stvořil i zlo, které existuje. A díky tomuto principu, naše činnost určuje
  nás samotné. Bůh je tedy zlo.
  Když toto student vyslechl, ztichl. Profesor byl sám se sebou spokojený.

  Najednou zvedl ruku jiný student.
  Pane profesore, mohu Vám položit otázku?
  Samozřejmě, odpověděl profesor.
  student se postavil a zeptal se: Existuje chlad?

  Co je to za otázku, samozřejmě že ano, tobě nikdy nebylo chladno?
  Studenti se zasmáli otázce spolužáka, ale ten pokračoval: Ve skutečnosti
  pane, chlad neexistuje, v souladu se zákony fyziky je chlad pouze
  nepřítomnost tepla. Člověka a předměty můžeme popsat a určit
  jejich energii na základě přítomnosti anebo tvorby tepla, ale nikdy ne na
  základě přítomnosti či tvorby chladu. Chlad nemá svoji jednotku, kterou
  ho můžeme měřit. Slovo chlad jsme si vytvořili my lidé, abychom mohli
  popsat to, co cítíme v nepřítomnosti tepla.

  Student pokračoval: Pane profesore, existuje tma?

  Samozřejmě, že existuje – odpověděl profesor. Znovu nemáte pravdu, tma
  neexistuje. Ve skutečnosti je tma jen díky tomu, že není přítomno světlo.
  Můžeme zkoumat světlo, ale ne tmu. Světlo se dá rozložit. Můžeme zkoumat
  paprsek za paprskem, ale tma se změřit nedá. Tma nemá svoji jednotku, ve
  které bychom ji mohli měřit. Tma je jen pojem, který si vytvořili lidé, aby
  pojmenovali nepřítomnost světla.

  Následně se mladík zeptal: Pane, existuje zlo? Tentokrát profesor nejistě
  odpověděl:

  Samozřejmě, vidíme to každý den, brutalita ve vztazích mezi lidmi, trestné
  činy, násilí, všechno toto není nic jiného, než projev zla.
  Na to student odpověděl: Zlo neexistuje, pane. Zlo je jen nepřítomnost
  dobra, tedy Boha. Zlo je výsledek nepřítomnosti lásky v srdci člověka. Zlo
  přichází tak, jako když přichází tma, nebo chlad – tedy v nepřítomnosti
  světla, tepla a lásky.

  Profesor si sedl.

  Ten student byl mladý Albert Einstein.
  (na fotografii)

 155. Lemmy

  Je to stará náboženská rozprávka o Einsteinovi. 😀

  Rastislav Škoda: Na internete sú o tom za ostatné desaťročie stovky stránok o tom istom tými istými slovami, a autori neváhajú dávať im fantastické nadpisy ako „Einstein uzemňuje ateistov“ alebo „Gymnazista Einstein kontruje ateistickému profesorovi vo veci existencie boha“ či „Nový argument na dôkaz jeho existencie: Zlo je neprítomnosť boha.“

  Zošity humanistov: Nezmysel, že zlo neexistuje

 156. aleš

  @aleš

  Vidím, že se zdejší ateisté některým vědeckým oblastem zdaleka vyhýbají a odmítají o nich uvažovat.
  V pozadí je strach ze zpochybnění jejich světonázoru a narušení konformity.

  Takže znovu – dokážete mi odpovědět, proč při datování stáří dinosaura potřebují vědět, že se jedná o dinosaura?

 157. Václav B.

  Spousta zla a nadbytečného utrpení se děje i nezávisle na člověku, takže mladý údajný Einstein odpovídá scestně.

  Aleši, podle tebe žili lidi s dinosaury a Země je mladá, Slunce vzniklo asi až po Zemi, jak je v Bibli. To vše je v rozporu s moderní vědou. Králík v prekambriu nalezen nebyl. Datování vědců je cca poměrně přesné, jen ty ho nechápeš, nevíš jak funguje a nemáš příslušné vzdělání. To je tvůj problém. Ani tvé názory nesedí ani s geology, astronomy,… nejen s biology. K datování už ti psali odborníci a vyvrátili tvé názory:

  „DarthZira
  16.06. 2016

  Testovat dinosauří fosilie pomocí C14 dává asi podobný „smysl“ jako měřit vzdálenosti byť jen v naší galaxii krejčovským metrem. Řekla bych, že kdyby libovolný kreténicionista nabídl astronomům třeba dvacet miliónů, tak mu taky odmítnou změřit pomocí krejčovského metru vzdálenost od Slunce k Denebu “

  „S.V.H.:
  Nevím o tom, že by vědci ignorovali C14 v měkkých tkáních nebo nepodávali vysvětlení nebo dokonce ignorovali jiné vědce, kteří své argumenty publikují ve vědeckých časopisech. Možná je nemůžete přinutit, aby dělali něco, co považují za nesmyslné, zbytečné nebo chybné (měřit šířku galaxie krejčovským metrem, stáří dinosauřích fosilií metodou C14 nebo napsat článek o nemožnosti zachování se bílkovin po milióny let), ale vždyť to přece můžete udělat Vy. Opakovaně Vás tady k tomu vyzívám. Dokud svou argumentaci nesepíšete do odborného článku, tak vědci ani nemají na co reagovat (a Vám to pak možná připadá, že Vaše komentáře zde vědci zavile ignorují). Proč to konečně neuděláte?“

  https://www.osacr.cz/2016/04/22/kreacionismus-je-nabozensky-extremismus-ale-proc/

  Hraničář: není to „makačka na bednu“ (spíš hloupé vlezdoprdelství), ale blbost, metafyzické teorie se i podle Poppera nefalsifikují a neznamená to, že nejsou pravdivé, když nejdou falsifikovat. Popper je neodmítá. Ale to by si někdo musel toho Poppera taky přečíst, proti náboženství se musí jít úplně jinou cestou než touto. Jednak falsifikace není dobré pojetí vědecké metodologie, jednak navíc z pohledu relativisty nejde odmítat náboženství nebo ne konzistentně, což je případ některých zdejších ateistů. Zatím! 🙂

 158. aleš

  @Václav B.

  Datování vědců je cca poměrně přesné, jen ty ho nechápeš, nevíš jak funguje a nemáš příslušné vzdělání.

  Ale chápu, jak funguje. Vše, co evolucionisté u dinosaurů naměřili a týkalo se to měkkých tkání, tak to byly datovatelné hodnoty 14C.

  Před tímto ateisté neutečete.

  Takže proč potřebují vědět, že datují dinosaura, když datují dinosaura?
  No protože výsledek je přijat, popř. odmítnut až na základě evolučního pohledu, kdy měl daný živočich podle nich žít.

  Přece nebudou publikovat, že stáří vzorku je 22 tisíc let, když to náhodou může být vzorek z dinosaura a oni by to nevěděli.

  Všimni si, čím argumentují, proč nemůže být použita metoda 14C:
  This is meaningless – paleontologists do not use carbon dating to assess dinosaur fossils; dinosaurs became extinct 66 million years ago, more than a thousand times farther back than carbon dating can be used.
  https://rationalwiki.org/wiki/Carbon_dating

  Metoda může být použita na veškerý biologický materiál. Pokud získáme datovatelné množství 14C, určíme dle modelu stáří vzorku.

  Pokud si myslíš, že potřebují vědět, jaké zvíře datují pomocí 14C, pak metodě určování stáří dle rozpadu radionuklidů vůbec nerozumíš.

  Evolucionisté si krásně naběhli na vidle. Dobře jim tak.

 159. aleš

  @Václav B.

  Jen ti, kterým chybí inteligence, mohou přijmout jako pravdivou informaci, že k tomu, abychom určili stáří vzorku, potřebujeme znát stáří vzorku. Tedy potřebujeme znát stáří dříve, než ho určujeme – viz „rational-zdůvodnění“ na rationalwiki. 🙂

 160. Jaroslav Štejfa

  K další várce hoven:
  přestavte si obyvatele Hirošimy dne 6. srpna 1945. Tam se většině přítomných dostalo v plné míře tepla, světla a lásky. Nato se jich v nadšení obratem vydalo do ráje (pekla) cca 10 000. Jak úžasná logika pseudoEinsteina.
  Jaroslav Štejfa

 161. Sind

  Evoluční teorii odmítá nevzdělanec a ignorant ( eufemismuz), a jako s takovým je škoda ztrácet čas. Je-li to dospělý člověk, zaslouží si ve slušné společnosti pohrdání.

 162. aleš

  @Sind

  Je-li to dospělý člověk, zaslouží si ve slušné společnosti pohrdání.

  Pohrdání od těch, kteří si myslí, že k dataci dle rozpadu radionuklidů je potřeba vědět, o jaké zvíře se jedná, mne těší.

 163. aleš

  @Sind

  Pohrdání funguje na ateisty, oni si vnímání vlastní hodnoty odvozují dle reakce okolí. 🙂

 164. toli

  Ten KRISTŮV odpad nestojí ani za reakci

 165. aleš

  @toli

  Toli, já se na rozdíl od tebe a dalších ateistů zde nemusím snižovat k urážkám, protože mám argumenty.
  🙂

  Ty a další je nemáte. 🙂 Ty nevíš, jak si tu diskuzi užívám. 🙂

 166. Václav B.

  Snažím se neurážet, Aleši, ale člověk bez příslušného vzdělání v daných oborech, který proti 99,99999% vědců tvrdí, že Země je stará pár tisíc let a ne miliardy, který tvrdí, že Slunce je mladší než Země jak píše Bible, který ze sebe dělá odborníka na geologii, astronomii, genetiku, biologii, datování a přitom tvrdí věci, které jsou s těmi obory v rozporu (jen si vem stáří reliktního záření a vůbec světlo z galaxií, jak dlouho sem letí od některých míst dle dnešní vědy), je podle mě nepoučený laik a nic víc. Lidé a dinosauři vedle sebe nejspíš nežili, to je velice pravděpodobné dle dnešní vědy, stejně tak nemohla voda sahat 3km nad dnešní moře jen tak dle dnešní fyziky. To samé stáří vesmíru a země, vývoj kontinentů, vše je velmi pravděpodobně jinak než tvrdíš, v rozporu s tou fyzikou, kterou si se tu oháněl. Tedy vše co jsi předtím tvrdil teď naprosto shazuješ. Tvé pojetí datování C14 je chybné a navíc se nepoužívá tak, jak to tvrdíš ty. Tvá pseudověda a odkazy nemají žádnou váhu proti odborným analýzám a datování. Těch věcí, které jdou proti tvé verzi je moc a jsou to exaktní věci z mnoha oborů, které do podrobna znát ani nemůžeš. Nejsem odborník na datování, ale už ti zde jiní tvé představy vyvrátili, stačí si znovu pročíst ty věci z 2016, celé vlákno. Ahoj a jelikož mam teď dovolenou, tak prostě někdy jindy, až bude čas ztrácet čas. 🙂

  „S.V.H.:
  Nevím o tom, že by vědci ignorovali C14 v měkkých tkáních nebo nepodávali vysvětlení nebo dokonce ignorovali jiné vědce, kteří své argumenty publikují ve vědeckých časopisech. Možná je nemůžete přinutit, aby dělali něco, co považují za nesmyslné, zbytečné nebo chybné (měřit šířku galaxie krejčovským metrem, stáří dinosauřích fosilií metodou C14 nebo napsat článek o nemožnosti zachování se bílkovin po milióny let), ale vždyť to přece můžete udělat Vy. Opakovaně Vás tady k tomu vyzívám. Dokud svou argumentaci nesepíšete do odborného článku, tak vědci ani nemají na co reagovat (a Vám to pak možná připadá, že Vaše komentáře zde vědci zavile ignorují). Proč to konečně neuděláte?“

  https://www.osacr.cz/2016/04/22/kreacionismus-je-nabozensky-extremismus-ale-proc/

 167. aleš

  @Václav B.

  Tvé pojetí datování C14 je chybné a navíc se nepoužívá tak, jak to tvrdíš ty.

  Takže mé pojetí, že k datování pomocí rozpadu 14C není potřeba znát druh zvířete, je chybné?

  Najde se alespoň jeden jediný ateista, který zde jasně napíše, v čem je chybné a jak je v rozporu z principem datování?

  Velmi se těším. 🙂

  Chápete, že diskuze se vede skrze argumentaci? A že argumentace stojí na argumentech?

  Kde jsou argumenty, že k datování pomocí 14C je nutno znát druh zvířete?

  Sem s nimi. 🙂 Vím, že žádné argumenty nemáte. Nemáte na to, abyste mi argumentovali.

 168. Hraničář

  Lemmy
  27.03. 2018
  Je to stará náboženská rozprávka o Einsteinovi.
  Zošity humanistov: Nezmysel, že zlo neexistuje

  Najbežnejšia odpoveď teológov na problém teodícey je pripustiť, že boh nie je dosť silný, aby zlu zabránil. Veriaci, ktorí akceptujú, že nechal svojho jediného (vraj milovaného) syna ukrižovať za hriech Evy a Adama (pochop to, kto môžeš), po skúsenostiach dvoch svetových vojen a v prítomnosti 60 miliónov utečencov pred hrôzami vojen – z toho už niekoľko miliónov v Európe – pokrčia plecami a povedia si, že tu sa naozaj nedá nič robiť. Veriaci to akceptujú ako Jonáša s veľrybou, nevercov to posilní v ich odmietaní pochabého svetonázoru. …………………….

  Jak jsem včera zmínil biskupa Holuba, tak ten v oné knize uvádí, že při misi v Bosně, jako vojenský kaplan, tam poznal, že Zlo (tedy „ten Zlý“) skutečně existuje. Jinak by si (prý) ty válečné hrůzy nemohl vysvětlit!
  Otázku, proč Dobrotivý Bůh toho Zlého nějak neumravní, mu Veselovský nepoložil.

 169. A. S. Pergill

  @Aleš
  Metoda C14 potřebuje na ty desítky milionů let tolik vzorku, že je nereálné ho získat, a takovou ochranu před kontaminací recentním biologickým materiálem, že je nemožné ji v takové míře dodržet. Na takováto stáří se používají jiné dvojice izotopů, z nichž ten nestabilní má podstatně delší poločas rozpadu.

  Připomínáte mi (a s vámi ti kreacionisté s C14) jednoho ekologa, který se snažil měřit olovo ve stromech kolem silnic titrací výluhu z popela z jejich dřeva na olovo (která má dolní limit někde na sto či tisícinásobku koncentrace Pb, která tam může reálně být). Jistě mu něco vyšlo, ale byla to totální hausnumera, bez vztahu k realitě. A tak je to i s těmi dinosaury a výsledky metody C14.

  A jinak, pokud chcete být IN tak můžete tvrdit, že dobrotivý Bůh stvořil ty dinosauří zkameněliny už rovnou bez C14, a můžete se dostat tam, kam se dostal T. Pratchett s románem „Strata“, který je ovšem myšlen jako parodie.

  Ona hypotéza všemohoucího boha, který může libovolně vytvářet pravěké a paleontologické nálezy (asi, aby testoval pevnost vaší víry) vede, pokud se bere důsledně, k zastavení jakéhokoli vědeckotechnického rozvoje. A výsledek je možné vidět v islámských zemích (protože islám takto svět chápe): Veškeré tamní projevy civilizovanosti jsou buď pozůstatek z předislámských dob, nebo import z neislámských zemí nebo výsledek práce nemuslimů na místě žijících. Muslimové, pokud bychom je nevydržovali, by byli nuceni žrát vlastní exkrementy, protože na nic jiného prostě duchovně i duševně nemají.

 170. Hraničář

  ateista
  23.03. 2018

  @aleš
  „Proč věříte v nesmysl vy? Pozoroval jste někdy, že by inteligence vznikla bez inteligence?“

  Opět Váš podivný konstrukt. Podle mne inteligence nevzniká, inteligence se vyvíjí. Ať již u zvířat nebo u lidí. Od řekněme nulové k nějaké hodnotě IQ. Po staletí, tisíciletí…..až po nás.
  Možná se dá říci, že první člověk (nikoliv biblický Adam, ale první ve vývojové řadě) nebyl inteligentní, ale pozorováním, nabýváním zkušeností, cestou zkoušek a omylů se jeho inteligence a jeho následovníků postupně zvyšovala. Není na tom nic složitého ani nepochopitelného. ……………………………..

  Tohle je, tuším, už prokázané u vícero druhů zvířat. Pamatuji z mládí jak jsme se učili (byli jsme učeni) že zvířata nemají inteligenci, neb nepoužívají nástroje. Pak se prokázalo, že některá zvířata nástroje používají. A tak že je používají náhodně. Pak bylo prokázáno, že stejné nástroje používají opakovaně, a že si vhodné předměty i upravují na nástroje. Pak byla u některých druhů prokázána i určitá „kultura“, kterou se mladí učí od starších. No a také už se přiznává měkterým zvířatům i určitá „spiritualita“. A (asi) nejdůležitější – pokud zvířata žijí s lidmi, učí se úplně nové věci, které ve zvířecích rodinách a smečkách nejsou.

 171. Hraničář

  aleš
  23.03. 2018
  Boží všemohoucnost znamená, že Bůh je mocen učinit vše, co učinit chce. Všemohoucnost znamená, že pro vykonání vůle dané bytosti neexistují žádná omezení. …………………….

  Mohu z toho chápat, že Nanejvýš Dobrotivý Bůh souhlasil s tím, aby Sasíci, tehdy heretici, nyní „bratři v Kristu“, zavraždili 14 pražských mučedníků a zhanobili Jeho Tělo? Souhasil tedy s vraždou 6 drinských mučednic? Souhlasil s popravou P. Buly, s ubitím P. Toufara, zabitím P. Kubíčka a Vrbíka, souhlasí s hrozící popravou pákinstánské křesťansky Bibi a s dalšími a dalšími vraždami svých vyznavačů?

 172. toli

  A (asi) nejdůležitější – pokud zvířata žijí s lidmi, učí se úplně nové věci, které ve zvířecích rodinách a smečkách nejsou.

  Ve zvířecích rodinách se učí přesně to co budou pro život potřebovat.Jeden místní kněz idiot vysvětloval že zvířata nemají inteligenci protože pes nečte noviny…..a k čemu by to psovi bylo číst noviny ?

  Ono je to vlastně jako s křesťanstvím,mláďata kopírují dospělé.Tedy imprinting.

 173. toli

  Mohu z toho chápat, že Nanejvýš Dobrotivý Bůh souhlasil s tím, aby Sasíci, tehdy heretici, nyní „bratři v Kristu“, zavraždili 14 pražských mučedníků a zhanobili Jeho Tělo? Souhasil tedy s vraždou 6 drinských mučednic? Souhlasil s popravou P. Buly, s ubitím P. Toufara, zabitím P. Kubíčka a Vrbíka, souhlasí s hrozící popravou pákinstánské křesťansky Bibi a s dalšími a dalšími vraždami svých vyznavačů?

  Ano,když eliminuješ věřícího tak vlastně spácháš dobrý skutek ze všech úhlů pohledu.Jemu splníš přání setkat se se svým Pánem,splníš Boží vůli protože bez vůle Boží se nepohne ani vlas na hlavě.A konečně ulevíš světu-bude na něm o jednoho blbce méně 🙂 To jsou ty paradoxy křesťanství.

 174. ateista

  Pokud je tu zase ta verze boha, který nás schválně mate, tak by to jednak chtělo to dokázat a jednak proč bych si ho měl vážit? Jestli na nás dělá šméčka a porušuje fyzikální zákony a pak to po sobě zahladí, je to pako a nic víc. Ovšem předpokládám, že některé zákony sám porušit nemůže, třeba nemůže vyrobit tak velký hamburger, který nedokáže sníst. Kdyby to nedokázal sníst, už by nebyl všemohoucí. Ovšem jestli to nedokáže vyrobit, tak je také vlastně omezený. Má ten váš bůh vůbec nějakou moc? Nebo má moc jen prudit? Dokažte ho co nejlépe a pak se se mnou bavte. Jak mam vědět, jestli je to Alláh nebo Krišna? Proč by svět neměl stát na velké želvě, když podle Aleše může být pár tisíc let starý? To je v rozporu s vědou za několik set let výzkumu! Jestli nás mate, ať jde pěkně do Prčic. A jestli nemá Aleš důkazy pro svou „vědu“, ať jde do Prčic zase Aleš.

 175. aleš

  @A. S. Pergill

  Metoda C14 potřebuje na ty desítky milionů let tolik vzorku, že je nereálné ho získat…

  Přesně tak. Jenže pokud datujeme vzorky na méně než 50 tisíc let, navíc pomocí AMS, pak vzorku potřebujeme minimálně.

  Jinak ateisté – máte na hlavu postavený postup. Vy nejdříve asi víte, jak je vzorek starý a pak ho datujete. 🙂

  Pro datování je ze vzorku isolována datovatelná forma uhlíku (Gupta & Polach, 1985). Z kostí bývá isolován kolagen (stabilní bílkovina, u které je obvykle potlačena možnost dodatečné kontaminace)…
  crl_odz_ujf.cas.cz/home/zpracovani-vzorkua

  Takže u kolagenu je obvykle potlačena možnost dodatečné kontaminace. Tak proč je dinosauří kolagen datován pomocí 14C na hodnoty 20 až 40 tisíc let?
  Dokáže to někdo z ateistů vysvětlit? Víte, jaký má 14C poločas rozpadu?

  Jste zastánci konspiračních teorií a věříte, že někdo 14C do kolagenu dodal?

  Kolik měřitelného 14C by mělo být v 66 miliónu let starých kostech?

  Už chápete, proč mi nezměří stáří biologického vzorku bez udání druhu živočicha?
  Vám to opravdu nedochází?
  😀

 176. Hraničář

  kabát
  25.03. 2018
  Je to stejné jako s kouřením. Proč mám dýchat to svinstvo někde v hospodě, když jsem nekuřák. A ještě před rokem jsem neměl na výběr, podud jsem si chtěl dát točený. Hulilo se skoro všude. …………………………

  Takže se nehulilo všude?! A jaké je právo soukromníka otevřít si hospodu pro huliče? Tvoje právo pak je, otevřít si hospodu pro nehuliče!

 177. Hraničář

  toli
  26.03. 2018
  Už jsem to říkal,pokud čtou Harryho Pottera tak ví že je to fantasy,pokud čtou bibli tak ztrácí kritické myšlení a myslí si že je to pravda ……………………..

  No a když jim ing. Ivo Benda vykládá, že „hodil řeč“ s Aštarem Šeranem, vysmívají se mu a požadují odpovídající důkazy. Ale když nějaké děti řeknou, že se jim ukázala krásná paní a řekla, že se jmenuje „Neposkvrněné Početí“ či jindy „Neposkvrněná Čistota“, nebo když se najdou kosti v kamenné rakvi, 80 km od mořského břehu, kam je měly vyhodit vlny, tak už tam jsou poutní místa a miliony poutníků.

 178. Hraničář

  toli
  27.03. 2018
  Ano,když eliminuješ věřícího tak vlastně spácháš dobrý skutek ze všech úhlů pohledu.Jemu splníš přání setkat se se svým Pánem,splníš Boží vůli protože bez vůle Boží se nepohne ani vlas na hlavě. ……………………

  V diskuzi o P. Toufarovi na ChN (dokud ji webmajstr nezařízl) jsem argumentoval tak, že zřejmě Všemohoucí chtěl mít Toufara v nebi jako oficiálně prohlášeného mučedníka. Ale jak to zařídit, že? A tak mu v kostele pohnul křížkem, protože věděl, jak komunisté zareagují. Ti ale skoro 2 měsíce nereagovali, a tak vnukal věřícím, že tím pohybem křížku jim vlastně vyhrožuje. Pak konečně zareagovali, a podle jeho předpokladu se snažili z Toufara vymlátit proč a jak to narafičil.
  Chudák Toufar nic nevěděl, protože jemu Bůh nic nevnukl, a tak nakonec vypustil duši. Všemohoucí může být spokojený. Chudáka pátera má u sebe v nebi a vbrzku bude prohlášem svatým.
  Představme si ale, že by některý prelát pohyb toho křížku vyložil, že Bůh vlastně přikyvuje k těm společenským a politickým změnám, které zde komunisté zahájili. Pak by možná Toufar dostal nějaký diplom, v poklidu by farářoval, v klidu se odebral na věčnost, někde by po něm zbyl nějaký zapomenutý pomník a Pán Bůh by žádného svatého v nebi neměl. Pak ovšem vyšetřovatel Mácha byl jen trpným vykonavatel Boží vůle!
  Podivuhodné jsou cesty Páně!

 179. SH

  @Aleš

  Důvod, proč uhlíkové datování fosilií vykazuje zpravila stáří 20-40k let. Tak či tak, i kdyby jsme ty výsledky (bláznivě) interpretovali tak, že ta dino fosilka má opravdu jen 30k roků, stejně to nekoresponduje s fundamentálním výkladem bible, kde se kalkuluje se stářím maximálně 10k let. Jiná věc by samozřejmě byla, kdyby se běžně v hojném počtu nacházely kosti dinosaura, ve kterých by byla zachovalá tkáň, jejíž datace by vykazovala stáří řekněme 4000-8000 let … to už by pro evoluční teorii byl setsakramentsky vážný problém. Ale jak vy sám uvádíte, je tam těch 20-40k, tak není důvod ET pohřbívat.

  Doing carbon 14 dating on dinosaur fossils often gives dates of 20,000-40,000 years old, and trying to carbon date things like graphite and diamond often gives dates of around 50,000 years old. That is exactly what we expect when a dating method is pushed to its limits and beyond. The amount of C14 in the (modern) atmosphere is only about one C14 in a trillion other carbons. For older samples, the remaining amount of C14 declines and declines until at around 50,000 years old it is less than one C14 in 300 trillion other carbon atoms, which is about the practical limit of accurate detectability with existing instrumentation.

  Part of the “practical limit” caveat is that the air, the water, and the ground are swimming in modern levels of C14, and it takes only the merest bit of modern contamination to make something made of solid carbon (e.g. graphite or diamond) that is a million years old look like it is 50,000 years old. And it only takes a little more modern C14 contamination to cause a semi-porous dinosaur fossil which is not solid carbon and which for thousands of years has been in contact with water laden with modern carbonate ions and organic compounds to return a date of 20,000-40,000 years. (Folks try to remove modern contaminants, but you can’t get them all).

  So there are known, intrinsic problems with trying to date really old things (especially things buried in the ground) with C14. The carbon dating method is working with vanishingly small amounts of C14, contamination with modern carbon is unavoidable, and the effects of that contamination become dominant for more ancient samples. We are essentially guaranteed to come up with an apparent “date” of 15,000-60,000 years, no matter how much older the sample actually is. That is the simple physical reality of carbon dating, which young earth creationists do not want to admit. Instead, they claim that these apparent dates demonstrate that these samples cannot be millions of years old. This is just another falsehood.

 180. Kruliš

  Důvod, proč ateisté uráží je, že jsou bezmocní proti vědeckým argumentům, které potvrzují boha. Vemte si například paradoxy evoluce!

 181. Kruliš

  Viděli jste někdy kočku porodit psa? 😀

 182. Kruliš

  Nemohu si pomoci, ale na Alešovy námitky jste nedokázali odpovědět.

 183. Kruliš

  Jestli nevyvrací evoluci to, že dinosauři tu byli před pár tisíci lety, tak co už jí pak vyvrací? Copak to jde dohromady s tím, co dnes učí evolucionisté o milionech let vývoje? Ale ne, nemá to cenu, je to jako mluvit do dubu.

 184. aleš

  @SH

  Tak či tak, i kdyby jsme ty výsledky (bláznivě) interpretovali tak, že ta dino fosilka má opravdu jen 30k roků, stejně to nekoresponduje s fundamentálním výkladem bible, kde se kalkuluje se stářím maximálně 10k let.

  Co má co společného fundamentální výklad Bible s množství naměřeného 14C ve fosiliích?

  Zde se bavíme o věrohodnosti modelu datování.

  Vy tedy chcete výsledky interpretovat „nebláznivě“ a obvinit množství vědců, kteří tvrdí, jak moc čistý kolagen pro datování jsou schopni připravit?

  Doporučují vám si něco přečíst o přípravě čistého kolagenu a vlivu míry čištění vzorku na výsledky měření
  https://www.nature.com/articles/s41598-017-07645-3

  Vaše tvrzení vám připadá moudré?
  Říká vám něco odchylka měření, kde je započteno i možné znečištění?

  Pleistocene mammoth bone from the Yukon Territory, Canada (VIRI E, 38772 ± 2532 BP n = 40). Consensus values for the ages were determined from about forty measurements involving forty-two 14C laboratories …
  (odkaz viz výše)

  Víte, co znamená ± 2532 ?

  A jaké množství vzorku pro datování stačí?
  This work demonstrates that it is possible to obtain reliable radiocarbon dates from very small amounts of bone (less than 10 mg) ranging in age from 0 to 40,000 BP.

 185. aleš

  @SH

  Takže vědci tvrdí, že pro spolehlivé datování v rozmezí 0 až 40 tisíc let stačí jedna setina gramu kosti.
  Dále vědci detailně popisují přípravu vysoce čistého kolagenu.

  Příprava vzorku zahrnuje odstranění všech možných znečištění 14C
  Regardless of the carbon dating methodology employed, be it radiometric dating or the accelerator mass spectrometry (AMS) method, a process must be done before analysis to get rid of all possible contaminants. This process is called pretreatment.
  www_radiocarbon_com/carbon-dating-pretreatment.htm

  Jiná věc by samozřejmě byla, kdyby se běžně v hojném počtu nacházely kosti dinosaura, ve kterých by byla zachovalá tkáň, jejíž datace by vykazovala stáří řekněme 4000-8000 let … to už by pro evoluční teorii byl setsakramentsky vážný problém.

  www_radiocarbon_com/images/xc14-contamination.jpg.pagespeed.ic.4HEDByMHIR.jpg

  Vy byste měl vážný problém až při naměřeném 14C, které by odpovídalo 50% znečištění vzorku?
  Vědci dokážou připravit vzorky s výrazně nižší kontaminací, než je 1%.

  Dle tabulky 1% kontaminace vzorku bez 14C dá stáří 37 000 let.
  Dále 5% kontaminace sníží stáří u vzorku s 30 000 BP na 21 000 BP.

  Vy s tím nemáte problém, že pokud byste měl pravdu, pak vědci, kteří se starají o přípravu vzorků, lžou?

  Je ve vzorcích, kde by měl být vysoce čistý kolagen, více než 5% znečištění – tedy o několik řádů větší, než nás vědci informují?

 186. aleš

  @SH

  Výborná metoda pro zjištění organického znečištění je analýza aminokyselin v kolagenu

  Erroneous radiocarbon dates on bone collagen may result from impurities remaining after sample processing. Amino acid analysis and a determination of the nitrogen/carbon ratio can quickly test the purity of the extracted collagen to indicate if further purification is required.
  pubs_acs_org/doi/abs/10.1021/ba-1978-0171.ch007

  Teď už jen čekám, že ateisté-evolucionisté přijdou s konspirační teorií o znečištění kolagenu, který by měl být velmi čistý.

 187. toli

  @wo.llek
  Důvod, proč ateisté uráží je, že jsou bezmocní proti vědeckým argumentům, které potvrzují boha. Vemte si například paradoxy evoluce!

  A uvědomuješ si vůbec paradoxy toho vašeho náboženství ty Páníčkův debílku ?
  A ještě by mne zajímalo které vědecké argumenty podporují existenci Boha 🙂 🙂

  Pro ostatní: Všimli jste si jak se nám tady hlupáčci rozepsali ? Aleš i Kruliš řetězení příspěvků,které nečtu,ale vidím je v sloupci vpravo

 188. ateista

  @aleš
  „Chápete, že diskuze se vede skrze argumentaci? A že argumentace stojí na argumentech? Sem s nimi. Vím, že žádné argumenty nemáte. Nemáte na to, abyste mi argumentovali.“

  Můžete začít s argumentací ohledně boha, zjevení, nanebevzetí, démonů, ducha svatého, zmrtvýchvstání, věčného života, neposkvrněného početí, andělů a dalších desítek náboženských atributů…….. Nemáte na to, abyste nám argumentoval.

 189. toli

  Nemáte na to, abyste nám argumentoval.

  Má jedině argumenty ze své pohádkové knihy 🙂

 190. Ateistický laik

  Jo, jo, Sisyfos se u mě taky postupně diskvalifikoval díky pokrytectví vůči náboženství. Sisyfos by si taky zasloužil nějakou přímou konfrontaci jako církev. Stává se z něj takovej malej církevní přicmrdávač. 🙂

 191. A. S. Pergill

  @Aleš
  C14 neodliší uhlík z kolagenu a z čehokoli jiného (uhlík s C14 je i ve vzduchu). Jestliže je ve vzorku nula, tak i pár bakterií, případně kontaminace vzdušným CO2, tam dodá recentní C14 a výsledkem je nesmysl.

 192. Ateistický laik

  aleš:Jinak ateisté – máte na hlavu postavený postup. Vy nejdříve asi víte, jak je vzorek starý a pak ho datujete.
  A co se vám na tomhle postupu nemá. Když budete měřit vzdálenost z Prahy do Kolína, tak si k tomu taky nevezmete krejčovský metr, ale alespoň nějaké to odpočítávací kolečko. A když to budete chtít přesněji, tak pošlete geodety, ne strojaře s mikrometrem.
  Takže u kolagenu je obvykle potlačena možnost dodatečné kontaminace. Tak proč je dinosauří kolagen datován pomocí 14C na hodnoty 20 až 40 tisíc let?
  Protože tahle metoda C14 dává smysluplné výsledky do těch cca 10 000 let (ano velikost vzorku hraje roli významnou, je důležité, jestli najdete jeden atom v 1000 nebo v 1 000 000 atomů), a pak hází v podstatě nesmysly (máte tam exponenciální funkci, která při nálezu jednoho atomu na vzorek dává už takovéhle hodnoty), které pak novináři interpretují jako senzaci (a kreacionisti to žerou i s navijákem), že dinosauři jsou tak mladí. Co na tenhle výsledek říká vědecká obec a nějaké ty rešerše?
  Už chápete, proč mi nezměří stáří biologického vzorku bez udání druhu živočicha?
  Ne. Nejde o druh živočicha, ale opravdu o tom, jakou měřící metodu zvolit. Jestli jste z Prahy, tak si na ten Barrandov zajděte, tam se ty vrstvy nějaký ty miliony let ukládaly. Takže nemá smysl, používat C14, protože tím nic smysluplného nezměříte. Nebo si cvičně zkuste změřit krejčovským metrem šířku Vltavy při jízdě na přívoze. Stačí jen rychle překládat ruce…

  Ano, když jdete něco měřit, tak by jste měl dopředu mít alespoň trochu jasno, co by vám mělo vyjít a jak to změřit.

  P.S.: Reaguji na poslední cca den dozadu diskuzi, dřívější musím ještě dočíst.

 193. aleš

  @A. S. Pergill

  Jestliže je ve vzorku nula, tak i pár bakterií…

  Řešení:
  Erroneous radiocarbon dates on bone collagen may result from impurities remaining after sample processing. Amino acid analysis and a determination of the nitrogen/carbon ratio can quickly test the purity of the extracted collagen to indicate if further purification is required.
  pubs_acs_org/doi/abs/10.1021/ba-1978-0171.ch007

  případně kontaminace vzdušným CO2

  Řešení:
  perform simple sample processing and purification procedures – … purification of CO2 from air…
  www_ess_uci_edu/group/ams/facility/ams

  výsledkem je nesmysl

  Výsledkem není nesmysl, protože příprava vzorku zahrnuje jednak detekci a očištění od cizího biologického materiálu, jednak očištění vzorku od vzdušného CO2.

  Takže co tam máte dále? 🙂

 194. aleš

  @Ateistický laik

  Tvrzení A. laika:
  Protože tahle metoda C14 dává smysluplné výsledky do těch cca 10 000 let (ano velikost vzorku hraje roli významnou…

  Tvrzení vědců:
  This work demonstrates that it is possible to obtain reliable radiocarbon dates from very small amounts of bone (less than 10 mg) ranging in age from 0 to 40,000 BP.
  www_nature_com/articles/s41598-017-07645-3

  (a kreacionisti to žerou i s navijákem)

  Spíše to vypadá na ateisty, kteří nedokáží smysluplně argumentovat.

 195. Ateistický laik

  Kruliš: Pokud není objektivní zlo, proč vás tak štve středověk a inkvizice, která šla po čarodějnicích?
  A jak víte, že to byli čarodějnice?
  Pokud podle vás neexistuje objektivní zlo a teda ani objektivní dobro, proč nevolíte nacisty nebo se mezi sebou nesežerete?
  A proč bychom měli nácky volit? Jaký by k tomu měl být důvod? Mají nějaký zajímavý volební program?
  A proč bychom se měli mezi sebou žrát? K čemu by to bylo dobré?
  Jak může morální relativista odsuzovat peklo nebo genocidu?
  Může, protože morálka je právě relativní, to znamená, že každý má nějak nastavenou svoji vlastní morálku (výchova, místo života, vzdělání. …) a tou porovnává jiné morálky (respektive jednotlivé zásady – součásti).
  Vše je pro něj přeci relativní. Je, akorát vy jste nepochopil význam (směr) jednotlivých relací.
  Pro někoho může být peklo dobré, pro někoho ne.
  Vždyť ano, pro nácka bylo vyhlazování židů morálně v pořádku. Je to v podstatě ve stejné relaci jako vyvraždění Amáleků. Obojí přineslo někomu pozitiva a sociální jistoty. 🙁

  A jestli uznáváte objektivní zlo, uznáváte i slova exorcisty, který v článku říká to samé. Objektivní zlo existuje a křesťané mu říkají ďábel nebo jeho podřízení, démoni.
  Nevím, co je to objektivní zlo, to by jste musel konkrétněji vyjmenovávat. Ale na spoustě věcí co je zlo bychom se asi shodli. Vaše peklo mě netrápí, své ovce si strašte čímkoliv, ale nedivte se, že já budu říkat, že je strašíte nesmysly (pohádkami) a způsobujete jim psychické problémy.

  Pro nás je trestuhodnější interrupce. To je objektivní vražda člověka.
  A tady se neshodnem, člověk se stává narozením, takže z mého hlediska to není vražda člověka.

  Jsem rád, že přijdou muslimové a nakonec to zde zase vrátí do normálu, tedy k bohu. Aspoň ke koránu, když jste nechtěli bibli, budete mít korán.
  Zařazuji si vás do škatulky kolaborantů…
  Víte jako ateista nechci žádnou svatou knihu. Proč bych ji měl chtít? Proč se zajímat o pohádky, když člověk k životu potřebuje vzdělání?

  Důvod, proč ateisté uráží je, že jsou bezmocní proti vědeckým argumentům, které potvrzují boha. Vemte si například paradoxy evoluce!
  Které to jsou ty „vědecké argumenty na podporu boha?
  Copak vy vůbec nepřemýšlíte? Myslíte si, že nějaké bahno porodí žížalu a ta porodí kočku a ta porodí zase psa a ten opici a ta zase člověka?
  Viděli jste někdy kočku porodit psa?

  Co jste hulil, že jste to viděl?
  A kde jste takovouhle ko*ko*ti*nu četl? U kreacionistů? 🙂 No je vidět, že vůbec nemáte představu o evoluci…

 196. SH

  @Kruliš

  Ale – vědci přece netvrdí, že dino-fosilky jsou staré v průměru 30k let. Přečtěte si prosím pozorně ještě jednou tento text:

  . We are essentially guaranteed to come up with an apparent “date” of 15,000-60,000 years, no matter how much older the sample actually is. That is the simple physical reality of carbon dating, which young earth creationists do not want to admit. Instead, they claim that these apparent dates demonstrate that these samples cannot be millions of years old. This is just another falsehood.

  Stáří fosilních nálezů se určuje mmj. datováním stáří hornin, ve kterých byly fosilíe pohřbeny. Je to poměrně obtížné, v mnoha případech to objektivně určit nejde, v mnoha případech došlo k tomu, že to bylo prvotně určeno zcela chybně. Ale to je realita – prostě jsou situace, kdy se stáří spolehlivě určit nedá a naopka – jsou okolnosti, kdy je možné datovat s poměrně nízkou mírou chybovosti. Kreacinosté si samozřejmě vyberou ty sporné případy (ideálně ty, které navíc byly datované zjevně chybně např. zvolením nevhodné metody) a na tom si staví svoji „mladou zemi“. Problém je v tom, že když sečteme všechny dosavadní poznatky z oblasti kosmologie, biologie, geologie, atd. nemáme tu nic, co by ukazovalo na to, že vesmír a Země vznikli během pár dní před nekolika tisíci roky. Jenže těžko něco argumentovat lidem, kteří berou to, že bible je prostě do poslední čárky pravdivá a pokud je tu něco, co tomuto tvrzení odporuje, musí to být podvod nebo chyba měření. Pak je jednoduché jako protiargument vymyslet prakticky jakoukoliv nepodloženou hypotézu, která koresponduje s biblí a v závěru se tvářit vítězně, neboť vám to nikdo nedokáže spolehlivě vyvrátit. Přesto všechno ale považuji ty kreacionstické hypotézy za užitečné – člověka to nutí k zamyšlení a při studiu dáné problematiky se aspoň dozví spoustu nových zajímavých věcí.

 197. toli

  Nemyslím že by tato diskuze měla nějaký smysl když náboženská víra je založena na emocích a touhách (po Kristu,po Alláhovi a podobně),tudíž nelze argumentovat vědou a rozumem.Takže nechte ratlíky štěkat a nevšímejte si jich.
  Ale je pravdou že potkat tato individua v reálu na ulici a obtěžovat mě Kristem (evangelizovat) tak bleskově půjdou do…… i se svým Kristem.

 198. Václav B.

  K většímu stáří dinosaurů a Země nevede zdaleka jen toto datování, těch metod je víc, Aleši. Je tu reliktní záření, světlo z dalekých galaxií, tvorba hor a změny kontinentů, … Např. dobře prověřené teorie tvorby PLANET: NEJDŘÍV HVĚZDA, KOLEM NÍ PLANETY. Ne nejdřív Země a pak Slunce jako v Bibli, ale NAOPAK! O potopě a 3km vody nad dnešním mořem se raději ani bavit nebudeme. 🙂 Jak píše jistý zdejší věřící, „je to jako mluvit do dubu“. Nashle 🙂

 199. kabát

  Hraničář: Takže se nehulilo všude?! A jaké je právo soukromníka otevřít si hospodu pro huliče? Tvoje právo pak je, otevřít si hospodu pro nehuliče!

  Použil jsem to jen jako přirovnání, nicméně když už jsi takto reagoval. Omlouvám se za odbočení od tématu. Kolik bylo před rokem nekuřáckých hospod v poměru ke kuřáckým? A jaký je poměr kuřáků a nekuřáků v téhle zemi? Proč má drtivá většina ustupovat menšině a hledat nekuřáckou hospodu jako jehlu v kupce sena? Já jako nekuřák nejsem ten, který obtěžuje své okolí. Chodím jednou týdně na pivo a měl jsem jeden zvyk. Když jsem do nějaké hospody přišel, chvilku jsem sledoval cvrkot a pak začal počítat, kolik tam sedí kuřáků a kolik nekuřáků. Téměř vždy byl počet nekuřáků vyšší! Tenhle zákon jen ochraňuje zdraví většiny.

 200. SH

  @Aleš
  Vaši konspirační hypotézu o čistotě/nečistotě fosilních měkkých tkáních vám nedokážu vývratit. Pokud máte problémy pochopit to, že výsledky měření C14 v takto starých tkáních neposkytují relevantní výsledky, je jakákoliv debata na toto téma v podstatě úplně zbytečná (opírám se o vámi publikované údaje 20k-40k let).

 201. Ateistický laik

  aleš: www_nature_com/articles/s41598-017-07645-3
  Takže tato metoda (článek je z 03/2017) byla použita při měření toho kolagenu z dinosaura? V článku mluví o nějakých mamutech a drobných živočiších.
  A proč si stále myslíte, že by měli vědci použít „mikrometr“ (metoda C14 s hodnotami dle článku 50k roků) na měření věku kde se předpokládá 100M roků (vědci opravdu vyhrabali toho dinosaura z nějaké vrstvy)? A dál tam píší o nějakém poměru uhlík/dusík, který musí něčemu odpovídat, aby se metoda dala použít. Odpovídal tento poměr i pro toho dinosaura?

 202. aleš

  @SH

  Ale – vědci přece netvrdí, že dino-fosilky jsou staré v průměru 30k let

  Vědci tvrdí, nakolik čisté vzorky pro měření jsou schopni připravit. Z maximální možného znečištění je možné stanovit odchylku.

  Dle vašeho pohledu musí vědci ohledně míry znečištění vzorku lhát.

  Anebo snad nerozumíte matematice a nedokážete si dopočítat z možné míry znečištění maximální odchylku?

  We are essentially guaranteed to come up with an apparent “date” of 15,000-60,000 years, no matter how much older the sample actually is.

  Tomuto mám věřit? Vědci datují vzorek např. s 15% znečištěním a nejsou schopni to rozpoznat?

  Děláte si srandu?

  Ta tvrzení o vysoce pročištěném kolagenu k dataci jsou tedy lživá?

 203. A. S. Pergill

  @Aleš
  Protože jsem se léta zabýval analytikou, tak mám dost jasnou představu, jak se to (ne)dá vyčistit. Zejména, pokud jsou k dispozici zlomky gramů vzorku.
  I za příznivějších podmínek vám čištění nechá řádově desítky procent kontaminujícího materiálu.

 204. Super Jahodník

  Jste blázni, jestli si myslíte, že ty kosti jsou miliony let staré. Jsou další minimálně dvě možnosti, jedná se o draky, kteří neprošli do Archy Noemovy. Nebo je tam nastrčil satan a schválně vás mate, i vaše metody. Takže víte prd. Jen věříte, že víte. Ale nevíte, nevíte nic.

 205. aleš

  @SH

  Pokud máte problémy pochopit to, že výsledky měření C14 v takto starých tkáních neposkytují relevantní výsledky

  Žádný problém s pochopením nemám. Mám problém s vaší selekcí výsledků, že prý víte, jak je vzorek starý, dříve než ho měříte.

  Dle vašeho přístupu není žádné měření relevantní, pokud neznáte druh živočicha.

  Což je na hony vzdáleno principu radiometrického datování.

  Vaši konspirační teorii o vysoké míře znečištění důkladně pročištěného kolagenu nepřijímám.

  Píšu toto pro inteligentní lidi – ti, kdo přemýšlejí, chápou.

 206. aleš

  @A. S. Pergill

  Protože jsem se léta zabýval analytikou, tak mám dost jasnou představu, jak se to (ne)dá vyčistit. Zejména, pokud jsou k dispozici zlomky gramů vzorku.

  Jinými slovy – dle vás vysoce prestižní vědecký magazín Nature publikuje nesmysly vědců.

  Už je to tady – dle zdejších ateistů vědci hromadně lžou.

 207. Václav B.

  Ne, já netvrdím, že vědci hromadně lžou, ale že ty nerozumíš vědě. To je rozdíl. Jinak bys netvrdil, že Země je starší než Slunce, jak je to v Bibli, že voda sahala po vrchol Araratu, nebo, že Země je stará pár tisíců let a ne miliardy. To je v rozporu s asi 20obory vědy včetně geologie a astronomie. Je tu reliktní záření, světlo z dalekých galaxií, tvorba hor a změny kontinentů, … Např. dobře prověřené teorie tvorby PLANET: NEJDŘÍV HVĚZDA, KOLEM NÍ PLANETY. Ne nejdřív Země a pak Slunce jako v Bibli, ale NAOPAK! Čekám, kdy začneš s tím, že Bible je metafora nebo, že bůh nás mate jako Super Blbovník! Takový bůh ať nám políbí, pokud existuje a schválně nás mate. Zatím. 🙂

  „Medea
  13.07. 2016

  “Předložené fosilní kosti neobsahují žádný kolagen, což znamená, že veškerá původní kost byla nahrazena horninou, takže zjištěný čas nebude odpovídat době, kdy zvíře zemřelo. ”

  Aj pokiaľ by sa (vďaka nejakému neznámemu fosilizačnému procesu) zachoval druhohorný dinosaurí kolagén, a nebol by kontaminovaný dnešnými alebo nejakými nedávno žijúcim baktériami, tak by už v ňom nemal byť (badateľne) prítomný C14.“

  https://www.osacr.cz/2016/04/22/kreacionismus-je-nabozensky-extremismus-ale-proc/

 208. aleš

  @Václav B.

  Ne, já netvrdím, že vědci hromadně lžou, …

  Takže dle tebe vědci tvrdí pravdu o míře čistoty připraveného kolagenu?

  Pokud to tak myslíš, pak mohu říci – „Výborně“. 🙂

 209. toli

  Nevíte někdo co je s Maxwellovými démony ? Slíbil že natočí velikonoční speciál…..

 210. toli

  V charitě si postižení myslí že Ježíš je bubák.Já jim říkám že dobří lidé ho kdysi ukřižovali a teď se všichni modlí aby na tom kříži zůstal 🙂

 211. Ateistický laik

  aleš: Už je to tady – dle zdejších ateistů vědci hromadně lžou.
  Chtěl bych mít vaši jistotu, že narazím na vědecký článek, a je v něm 100% pravda za všech okolností bez žádných výjimek.
  Vy jste si jistý, že se dá pomocí měření obsahu C14 změřit něco přesně řádech nad 1 000 000 let?
  Už jste zkoušel měřit šířku Vltavy krejčovským metrem na přívoze?

 212. aleš

  @Ateistický laik

  A. laiku, přece mi nebudete věřit, že do nápoje bylo přimícháno 10% kyseliny sírové, ale vědci to nedokáží zjistit.

  Chápete, jak velká míra znečištění současným 14C odpovídá datování kolagenu dinosaurů, který by měl být dle mnoha vědců vysoce čistý?

  Jak jsem psal – píšu tyto věci pro inteligentní lidi. Oni dané věci chápou.

 213. Václav B.

  Z jednoho vědeckého článku nemůžeš ještě dělat nějaké závěry, ani pravděpodobné. Lepší jsou metastudie či hodně studií. A protože asi 20vědeckých oborů s různými metodami tvrdí, že Země je stará miliardy let, včetně měření rozpadů radioktivního uhlíku, ale i jiné, tak budu věřit spíš jim než Alešovi, který tvrdí, že Země tu byla dřív než Slunce, to tedy tvrdí Bible. A tak dále. Vědci nám dávají přesné OVĚŘITELNÉ předpovědi, ne tak Aleš. Zdravím! 🙂

  „Medea
  13.07. 2016

  “Já přece nekritizuji dané metody na základě náboženství. Já je kritizuji na základě výsledků, které se vybírají na základě paradigmatu.”

  Daniel, Vy nerozlišujete medzi fundamentálnymi fyzikálnymi zákonmi popisujúcimi nejaké základné charakteristiky nášho vesmíru a zákonitosťami, ktoré môžu byť ľahko ovplyvnené výberom špeciálneho prostredia (napr. zákonitosti popisujúce rozpad kolagénu).

  A kreacionizmus neponúka žiadnu fungujúcu alternatívu k už etablovanej fungujúcej vede (t. j. vede, ktorá dáva dobré predikcie v širokej aplikačnej doméne).“

  https://www.osacr.cz/2016/04/22/kreacionismus-je-nabozensky-extremismus-ale-proc/

  “Stabilita peptidových vazeb v závislosti na podmínkách je docela dobře prozkoumaná.”

  „Stabilita v NEJAKÝCH chemických a termodynamických podmienkach. Ale na fyzikálne procesy v rádioaktívnych jadrách nemajú chemické interakcie žiaden vplyv.“

  „Teda zákon rádioaktívneho rozpadu je zrejme fundamentálnejší zákon, než špeciálne (od chemických a termodynamických podmienok na Zemi silne závislé) zákonitosti popisujúce rozpad peptidových väzieb.

  Medea

  13.07. 2016

  “Zcela souhlasím. Proto jsem i psal, že je rozlišuji.”

  Prečo potom máte problém s rádiometrickým datovaním vulkanických hornín?“

 214. aleš

  @Ateistický laik

  Už jste zkoušel měřit šířku Vltavy krejčovským metrem na přívoze?

  No, když krejčovským metrem změřím půl metru, pak je zřejmé, že neměřím šířku Vltavy.

  Když získám datovatelné množství 14C z pročištěného kolagenu zvířete, pak je zřejmé, že stáří zvířete dle modelu rozpadu 14C odpovídá max. desítkám tisíc let.

 215. Václav B.

  „Medea
  13.07. 2016

  “Protože odlišné metody dávají odlišné výsledky.”

  Finally, correlation between different isotopic dating methods may be required to confirm the age of a sample. For example, a study of the Amitsoq gneisses from western Greenland used five different radiometric dating methods to examine twelve samples and achieved agreement to within 30 Ma (mega-annum; million years) on an age of 3,640 Ma.

  http://en.wikipedia.org/wiki/Radiometric_dating#Accuracy_of_radiometric_dating

  Datování měsíčních hornin: http://www.planetopia.cz/_kreace/geologie/datovani-mesicnich-hornin.html

 216. Václav B.

  A teď už nashle:

  „Kreacionisté mladé Země se snaží ukázat, že radiometrické metody jsou chybné a nepřesné. Pokud by byl jejich princip správný, tak by to zásadním způsobem nabouralo jejich dogma o mladé Zemi. Proto také vznikla skupina RATE, která má za úkol ukázat, že radiometrické datovací metody jsou chybné a že stáří Země je skutečně asi 6-10 tisíc let. Tedy cílem skupiny není zjistit skutečné stáří Země, ale potvrdit již předem známý výsledek. Což je dle mého názoru zcela obrácený přístup, jaký by měl být hodný vědce.

  Problém při označení datovacích metod chybnými je dle mého názoru jeden zásadní. Předpokládejme tedy skutečně, že datovací metody jsou zatíženy značnými chybami a jsou zcela nepřesné. Musí se skutečně jednat o obrovskou chybu neboť se jedná o chyby v řádu několika set až tisíců procent!!! Jaké výsledky bychom pak měli očekávat od zcela chybných metod?

  Podívejte se nyní na typickou ukázaku stratigrafie s datovanými vulkanickými vrstvami, která je na úplně prvním obrázku. Všimněte si, že čím hlouběji, tím vulkanické vrstvy vykazují vyšší stáří: 25,3 Ma, 27,2 Ma, 27,5 Ma, 28,7 Ma, 28,9 Ma, 30,0 Ma. Něco takového by se od zcela chybné metody nedalo očekávat. Data by musela být zpřeházena a musela by vykazovat náhodná stáří. Existují tři vysvětlení pro tuto běžnou chronologickou shodu. Buď jsou datovací metody spolehlivé, nebo se jedná o náhodu, nebo se jedná o systematickou chybu. Tedy že výsledek je zatížen nějakou chybou, která vykazuje systematicky vyšší stáří. Druhou možnost si dovolím vyloučit, neboť se jedná o zcela typický případ. Podobných chronologicky správných datací je nepřeberné množství. Mluvit u všech těchto případů o náhodě mi přijde nereálné. A co se týče systematické chyby? Tato možnost opravdu může nastat, a proto se systematická chyba vyloučí použitím různých metod měření pomocí různých prvků. A pokud i tyto metody někdy založené na zcela odlišném principu souhlasí s různými metodami založenými na zcela odlišných prvcích s odlišnými chemickými a fyzikálními vlastnostmi, tak můžeme vyloučit i systematickou chybu. Protože je nereálné, aby se z nebo do minerálu dostal dceřiný prvek a rodičovský prvek v ekvivalentním množství pro různé chemické prvky v různých minerálech s odlišným chemických složením, můžeme tuto možnost vyloučit. Něco takového není možné. Každý minerál má unikátní vlastnosti a jiným způsobem a rychlostí přejímá ostatní prvky z okolí nebo je uvolňuje.“

  http://www.planetopia.cz/_evoluce/geologie2/radiometricke-datovani.html#jsou-radiometricke-metody-chybne

 217. aleš

  @Václav B.

  Z jednoho vědeckého článku nemůžeš ještě dělat nějaké závěry, ani pravděpodobné.

  Z jednoho? 😀

  Takovýchto vědeckých článků je celý internet.

  Kolik článků tě, Václave, přesvědčí?

  Radiocarbon dating and proteomic analysis of highly purified bone collagen derived from Rancho La Brea mammal fossils
  pure.york.ac.uk/portal/en/publications/radiocarbon-dating-and-proteomic-analysis-of-highly-purified-bone-collagen-derived-from-rancho-la-brea-mammal-fossils(1646bcf3-070d-40ca-9e50-fa34d976c839).html

 218. Ateistický laik

  aleš: A. laiku, přece mi nebudete věřit, že do nápoje bylo přimícháno 10% kyseliny sírové, ale vědci to nedokáží zjistit.
  Odbíháte od tématu. Obávám se, že srovnáváte nesrovnatelné. Koncentrace kyseliny (PH se dá zjišťovat relativně přesně) oproti znečištění nežádoucím uhlíkem (vlastně si ani nemusíme být vědomi znečištění – kdo ví, jestli mají vědci vůbec dovoleno vydechovat CO2 🙂 ? ).

  Máte ještě ten odkaz na kolagen z dinosaura (objev a měření)?

 219. aleš

  @A. laik:

  Zde je výsledek, ke kterému dospěli evolucionisté. Zdůvodnění je odbyté – nenašli žádnou bakteriální bílkovinu, přesto si myslí, že vzorek byl znečištěný skrze bakterie. Důkazy neposkytli.

  Likewise, the amount of finite carbon was exceedingly small, corresponding to 4.68%±0.1 of modern 14C activity (yielding an age of 24 600 BP), and most likely reflect bacterial activity near the outer surface of the bone (although no bacterial proteins or hopanoids were detected, one bacterial DNA sequence was amplified by PCR, and microscopic clusters of bone-boring cyanobacteria were seen in places along the perimeter of the diaphyseal cortex)
  journals_plos_org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0019445

  Zde je mnohem více měření a video z vědecké konference…
  https://www.youtube.com/watch?v=QbdH3l1UjPQ&t=1s

 220. Jiří Skřítek

  Stále dokola. Nevím co přesně napsal bezmozek Kábrt, proč cpal někam králíka, kam nepatří.
  Už jsem psal, že datace pomocí uhlíku, díky jeho poločasu rozpadu 5730 let, má smysl jen u vzorků mladších. To znamená, že má smysl touto metodou datovat jen vzorky do určitého stáří. Pro vzorky staršího stáří, je nutné použít jiné metody. Zde je odpověď na otázku, proč ten kdo testuje, chce vědět, co testuje. Jak jsem tady již jednou psal o kuličkách v půlitru, tak jejich nepřítomnost nic nevypovídá o stáří půlitru. Je na tom něco nepochopitelného?
  Zkusím to jinak. Jsem fiktivně zaměstnanec autobazaru. Mám skříň plnou starých katalogů. Řekněme, 1950-1970, 1970-1980, 1980-1990. A přivezou starou fordku bez papírů. Mám určit její stáří. Odhadem, dle zkušenosti, podle tvaru, typu světel atp. otypnu stáří na rok cca 1975. Nezačnu tedy hledat v katalogu z období 1980-1990, ale 1970-1980. Chápete? Je to dostatečně metaforické? Proto se ptají vědci, co je to za vzorek, aby věděli pomocí jaké metody (katalogu) mají postupovat.
  Váš problém je ten, že jste si vzali do hlavy cíl, tj. nějaké hypotetické stáří dle Bible a podle toho se tam snažíte nacpat cokoliv, aby Vám to vycházelo. Vědci postupují obráceně, proto hledají odpovídající metody pro daný účel a ne metody, které potvrdí jen to, že jsou schopné měřit jen do vzdálenosti 50000 let.
  Dál nemá cenu psát. Musel jsem psaní přerušit a mezitím padlo to, co jsem chtěl psát, od mnoha ostatních…….

 221. Hraničář

  toli
  28.03. 2018
  To se nám ta debilita nějak množí….
  https://www.novinky.cz/koktejl/467428-zena-umyslne-nabourala-s-detmi-v-aute-aby-jim-dokazala-existenci-boha.html

  Bůh existuje, a když v něj budete hodně věřit, ochrání vás. Toto poselství se snažila svým dětem vštípit Bakari Warrenová, když se minulou středu v ranních hodinách rozjela se svým autem proti betonovému sloupku. ……………………

  Můj věřící bratranec mně vysvětloval, že když někdo dělá něco dobrého pro lidi a při tom něco špatného pro sebe, že ho Bůh ochrání.
  Např. že když někdo bádá nad lékem proti rakovině a přitom kouří, aby neusnul, tak že ho Bůh ochrání, aby nedostal rakovinu plic!

 222. Hraničář

  Ateistický laik
  28.03. 2018
  Ano, když jdete něco měřit, tak by jste měl dopředu mít alespoň trochu jasno, co by vám mělo vyjít a jak to změřit. …………….

  Současná mladá generace, odchovaná na kalkulačkách a netrénovaná výpočky zpaměti, klidně flákne jakýkoliv nesmysl, když špatně namačkala tlačítka kalkulačky!

 223. Hraničář

  SH
  28.03. 2018
  Jenže těžko něco argumentovat lidem, kteří berou to, že bible je prostě do poslední čárky pravdivá a pokud je tu něco, co tomuto tvrzení odporuje, musí to být podvod nebo chyba měření. ……………………

  O Krulišovi a Alešovi nic nevíme, ale biskup Holub – viz můj odkaz na knihu rozhovorů – myslí stejně!
  Ovbšem podobně i PhDr. R. Malý, P. Kuffa, P. Heryán, a nakonec i dr. Grygar, dr. Král a jiní vědci.

 224. Hraničář

  kabát
  28.03. 2018
  Když jsem do nějaké hospody přišel, chvilku jsem sledoval cvrkot a pak začal počítat, kolik tam sedí kuřáků a kolik nekuřáků. Téměř vždy byl počet nekuřáků vyšší! Tenhle zákon jen ochraňuje zdraví většiny. …………………….

  Já také nekouřím!
  Ale jde mě o to, že se od Velké Sametové omílá právo na soukromé podnikání, ale když někdo ve své hodpodě souhlasí s kouřením, hned se na něj vrhnou „ochránci lidských práv“ s tím, že on, jako soukromý podnikatel má spoustu poviností a práva ve svém majetku (skoro) žádná.
  Kdysi v Břeclavi, restauratér Baránek, zakázal do své restaurace přístup skupině cikánů, kteří mu tam dělali bordel a utíkali bez placení. Hned se na něj vrhli „ochránci“, poslali k němu ty cikány, a když je vyhodil, podali na něj trestní oznámení za rasovou diškriminaci. Jeho obhajobu, že slušní cikáni k němu normálně chodí, soud neuznal!
  Dávno, za socialismu, mně kamarád, kuřák, říkal: „Když je to kouření tak nezdravé, proč se cigarety nezakáží?“ Proč se teď pronásledují hospodští a nezakáže se prodej tabákových výrobků? Protože nadnárodní firmy jsou mocné, kdežto hospodští slabí !

 225. aleš

  @Jiří Skřítek

  Už jsem psal, že datace pomocí uhlíku, díky jeho poločasu rozpadu 5730 let, má smysl jen u vzorků mladších.

  Ano, a na to, že je vzorek mladší, ukáže datovatelná hodnota 14C.

  Nevěřím, že tu nejsou lidé, kteří toto chápou.

 226. Petr Tomek

  @Aleš:
  Myslím, že na tom nic těžkého není. Prostě se k datování používá více radioizotopů a dinosauři se skutečně nedatují pomocí C14.
  Kromě toho existují i jiné druhy datování. Třeba podle paleomagnetismu.

 227. aleš

  @Petr Tomek

  dinosauři se skutečně nedatují pomocí C14

  Toto je tvrzení, které si každý může ověřit: Princip radiometrického datování nezávisí a ani nemůže záviset na znalosti živočišného druhu.

  Radiokarbonová metoda datování (též uhlíková nebo radiouhlíková metoda) je chemicko-fyzikální metoda určená pro zjištění stáří biologického materiálu. Je založena na výpočtu stáří z poklesu počtu atomů radioaktivního izotopu uhlíku 14C v původně živých objektech.
  https://cs.wikipedia.org/wiki/Radiokarbonov%C3%A1_metoda_datov%C3%A1n%C3%AD

  Ateisté, vy tak rádi lžete sobě i druhým?

 228. Ateistický laik

  aleš: Zde je výsledek, ke kterému dospěli evolucionisté. Zdůvodnění je odbyté – nenašli žádnou bakteriální bílkovinu, přesto si myslí, že vzorek byl znečištěný skrze bakterie. Důkazy neposkytli.
  To je starý cca 10 roků. Máte opravdu jistotu, že použili metodu měření a čištění z roku 2017 (váš odkaz www_nature_com/articles/s41598-017-07645-3 )?
  A důkazy se u téhle metody moc dělat nedají, když zkoumaný vzorek zničíte, a pochybuju, že jim těch vzorků poskytli víc. A taky mě napadá, jak u takovéhleho stárého vzorku ověří pravdivost použité metody (C14), když nad 100 000 let už dává nesmysly i bez případné kontaminace.

 229. aleš

  @Ateistický laik

  A. laiku, stačí pochopit princip metody a to, co znamená poločas rozpadu.

  Ve vzorku odpovídajícímu 25 510 BP je 8192 krát více 14C, než ve vzorku odpovídajícímu 100 000 BP – evolucionisté naměřili ve vzorku z dinosaurů množství 14C odpovídající 24 600 BP.

 230. Ateistický laik

  Hraničář: Dávno, za socialismu, mně kamarád, kuřák, říkal: „Když je to kouření tak nezdravé, proč se cigarety nezakáží?“ Proč se teď pronásledují hospodští a nezakáže se prodej tabákových výrobků? Protože nadnárodní firmy jsou mocné, kdežto hospodští slabí !
  Já jsem pro, aby se cigarety dostaly do stejného režimu jako jiné tvrdé drogy. Nevím proč by měl mít kuřák právo si veřejně všude šlehnout. Hezky ať si šlehají doma a potajnu. 🙂
  Vidím v tom ale nějaké nevýhody.
  Určitě vznik černého (ilegálního) trhu jako s jinýma drogama.
  Mám pocit, že státní rozpočet by taky utrpěl na nevýběru spotřební daně, což by se ale mohlo teoreticky v budoucnu zase vrátit na zdravotnictví (mohlo by odpadnout spousta nemocí z kouření).
  A to šlehání si potajnu bude mít za následek víc požárů.
  Problémy cizinců s cigaretama na hranicích neřeším, to by byl detail.

 231. Ateistický laik

  aleš: Ateisté, vy tak rádi lžete sobě i druhým?
  To říká ten pravý, který o bohu neřekl zatím nic, co by se dalo vůbec nějak ověřit.

  Přečetl jste si v tom odkazu odstavec „Nevýhody“? já jen, že tam píšou něco o max 100 000 letech a to ještě s hodně velkou chybou. To je taky lhaní?

  Ve vzorku odpovídajícímu 25 510 BP je 8192 krát více 14C, než ve vzorku odpovídajícímu 100 000 BP – evolucionisté naměřili ve vzorku z dinosaurů množství 14C odpovídající 24 600 BP.
  Se divím, že jim zrovna tohle věříte. 🙂
  Hele, až to budou měřit u každého vzorku dinosaura, tak se nad tím budu opravdu zamýšlet. Takhle to spíš vypadá na spackané měření a blbou interpretaci výsledků.

 232. toli

  Hele, až to budou měřit u každého vzorku dinosaura, tak se nad tím budu opravdu zamýšlet. Takhle to spíš vypadá na spackané měření a blbou interpretaci výsledků.

  Ono to taky může pocházet od pobožných,ti rádi falšují kde co.Pokud ke mě přichází informace tak si nejdříve ověřuji její zdroj,jakmile to má něco společného s křesťany tak o tom ani nepřemýšlím a odhazuji to jako odpad.Muslimové jsou na tom ještě o kapku hůře.Ti právě slezli ze stromů a myslí si že se z nich všichni poserou.

 233. Jiří Skřítek

  @Aleš
  Ano, a na to, že je vzorek mladší, ukáže datovatelná hodnota 14C.
  Nevěřím, že tu nejsou lidé, kteří toto chápou.

  A když ve vzorku 14C není a je tam jen 12C ? Tak? Vzorek se dá kontaminovat. Ale pokud neobsahuje izotop uhlíku o čem to vypovídá?
  Nebo co třeba poločas přeměny uranu 235U 710 miliónů let? Nebo draslík 40K s rozpadem 1.26 mil. let?
  Dozvím se pohádku, že Bůh „zapnul“ rozpad před vytvořením země? Jak by mohl, když neexistoval čas?
  A vůbec….
  – Jak je stará Země podle tebe a podle Bible?
  – Jak mohla voda při biblické potopě sahat tak vysoko a kam zmizela?
  – Jak to mohly přežít stromy, které jsou starší (podle Bible byla potopa světa poměrně nedávno)?
  – Proč bůh nechal miliony let žít svět bez lidí s dinosaury?
  – Kam se dinosauři poděli?

  Tvé odpovědi typu, že v zemi je vody hodně a kolik má tem strom letokruhů….. jsou o ničem.
  Ptal jsem se tě, jestli si viděl krápník.
  Napsal si, že asi ano.
  Viděl jsi někdy rozříznutý krápník? Viděl jsi kolik má „letokruhů“? Víš jak se datují třeba kosti nalezené v jeskyni v nánosu sintru? Víš vůbec co to znamená si něco ověřit?
  Už balíš kufry do té Afriky? Nebo podle tebe žádná neexistuje, když jsi jí neviděl?
  A kam se schovala ta voda? Pod povrch? Víš co to je zákon zachování hmotnosti? Zkus do pomeranče napumpovat litr vody. Víš co se sním stane? Neroztrhne se náhodou? Nestalo by se náhodou to samé se zeměkoulí? A ano, při tlaku stovek tun, vymáčkneš i z vápencového šutru kapku vody. Je hydroskopický. Ale jedna kapka moře neudělá…

 234. Super Jahodník

  „Dozvím se pohádku, že Bůh „zapnul“ rozpad před vytvořením země? Jak by mohl, když neexistoval čas?“

  Bůh stvořil uran a draslík už částečně rozpadlé, aby to tak jen vypadalo, že jsou tak staré. Možná to ale udělal až satan, každopádně bůh o tom ví a sleduje, kdo v něj věří i přes tyto důkazy-nedůkazy.

 235. Super Jahodník

  To už nám říkal Marx, že náboženství vyhnije a je tu stále a stále víc! Počkejte, až jsem přijde islám, chlapci. Ahojky 🙂

 236. aleš

  @Jiří Skřítek

  A když ve vzorku 14C není a je tam jen 12C ? Tak? Vzorek se dá kontaminovat. Ale pokud neobsahuje izotop uhlíku o čem to vypovídá?

  Pokud je vzorek kontaminovaný, tak se to dá zjistit – v případě, že vědci mluví pravdu. Měření 14C kolagenu dinosaurů bylo provedeno spoustu. Evolucionisté po svých zkušenostech s datovatelným 14C už raději neměří. 🙂 Chápu to. 🙂

  Nebo co třeba poločas přeměny uranu 235U 710 miliónů let? Nebo draslík 40K s rozpadem 1.26 mil. let?

  Pokud rozdílné metody dávají naprosto odlišné výsledky, pak je model datace nepoužitelný. Zjistil sis někdy na jakých předpokladech stojí datace vzorků?

  Krápníky mohou růst během času odlišnou rychlostí. O jakých „letokruzích“ tedy mluvíš?

  Zkus do pomeranče napumpovat litr vody. Víš co se sním stane? Neroztrhne se náhodou? Nestalo by se náhodou to samé se zeměkoulí?

  Skupina amerických vědců objevila důkazy, že přechodová vrstva mezi svrchním a spodním pláštěm zemské kůry vytváří „obrovskou vodní nádrž“. O svých zjištěních informují v novém čísle časopisu Science.

  Nová teorie však hledá vysvětlení i proto, proč se minerál a voda hromadí právě v této hloubce mezi svrchním a spodním pláštěm v zemské kůře. A také to nakolik se zde vázaná voda podílí na vodním cyklu, který zahrnuje i povrchovou masu vody.
  Doplňuje se tak obraz Země jako dynamického systému, který je neustále v pohybu. Na vodním cyklu se tak podílejí významně i subdukční síly a tektonika zemských desek.

  www_national-geographic_cz/clanky/na-zemi-je-az-ctyrikrat-vice-vody-nez-ve-vsech-oceanech-dohromady.html

  Pod zemí je dostatek vody pro celosvětovou potopu.

  A co všechno jsme díky Kola Superdeep Borehole zjistili? Například to, že i ve výše zmíněných dvanácti kilometrech lze narazit na vodu – což by dříve snad nikoho nenapadlo.
  vtm_zive_cz/clanky/kola-superdeep-borehole-nejhlubsi-dira-na-svete-saha-vice-nez-12-kilometru-pod-povrch-zeme/sc-870-a-192344/default.aspx

 237. toli

  Náboženství nevyhnije protože se budou pořád rodit blbci co potřebují vodit za ručičku a co potřebují placebo,obelhávání sama sebe.A co se týká muslimů tak včelky mezi oči jsou připravené,jestli si nějaký vůl myslí že se ateista či agnostik nechá podříznout jako ovce tak to určitě ne.Navíc jsem přesvědčený že české generaci čtyřicátníků a padesátníků nějaká islamizace a zaplevelení Česka islámem opravdu nehrozí.

 238. Hraničář

  Ateistický laik
  28.03. 2018
  Mám pocit, že státní rozpočet by taky utrpěl na nevýběru spotřební daně, což by se ale mohlo teoreticky v budoucnu zase vrátit na zdravotnictví (mohlo by odpadnout spousta nemocí z kouření). …………………

  Za socialismu šly spotřební daně i zisky do státního rozpočtu a z něj se zase hradily náklady na zdravotnictví. A tehdy bylo zveřejněno, že dle výzkumů jsou na škody způsobené kouřením 3x vyšší než zisk z prodeje tabákových výrobků.
  Nyní ovšem jdou zisky do soukromých kapes a náklady na státní rozpočet.

 239. Hraničář

  Super Jahodník
  28.03. 2018
  To už nám říkal Marx, že náboženství vyhnije a je tu stále a stále víc! …. ……….

  Ono, de facto, to náboženství, které znal Marx, fakticky vymizelo. Když teď čtete názory moderních vzdělaných věřících a teologů, tak za ty by před 300 lety skončili na hranicích!

 240. Petr Tomek

  @aleš: „Princip radiometrického datování nezávisí a ani nemůže záviset na znalosti živočišného druhu.
  Radiokarbonová metoda datování (též uhlíková nebo radiouhlíková metoda) …“

  Aleši jestli se nenaučíte číst, tak vás zabanuju. Jednak tu tapetujete diskusi pod článkem o něčem úplně jiném radiouhlíkovou metodou a hlavně už jste odpověď dostal. Radiometrické datování používá více druhů radionuklidů, než jen C14. Tedy radiometrické datování není totéž jako měření obsahu uhlíku C14. Pokud vám nedochází, že se přirozeně rozpadají i jiné radionuklidy, tak byste se prostě měl bavit o něčem jiném.

 241. aleš

  @Petr Tomek

  Jenže mně vaše povrchní odpověď nestačí.

  Možná vás tvrzení, že existují další metody radiometrického datování, a tak si vyberete zrovna tu, která se vám do vašeho světonázoru hodí, uspokojí, ale mne ne.

  Neuspokojí mne proto, že znám princip datování.

  Pokud závěry, které vycházejí z modelu, neodpovídají skutečnosti, je model nesprávný.

  Je velmi přínosné na této diskuzi sledovat, jaký mají ateisté vztah k pravdě.

 242. toli

  Aleši jestli se nenaučíte číst, tak vás zabanuju

  To už se x krát stalo,ten nemocný blbec sem vleze oknem když ho vyhodíš dveřmi.Nejlepší je ignorovat ho,nečíst nereagovat.

 243. toli

  @Hraničář
  Nyní ovšem jdou zisky do soukromých kapes a náklady na státní rozpočet.

  Kecáš.Výrobní cena krabičky cigaret je 14 korun.Tabačky si uvědomují že pokud by svévolně zvyšovali prodejní cenu tak by přišli o zisk protože by bylo méně zákazníků.Ceny cigaret zvyšuje stát spotřební daní,ty peníze jdou do státního rozpočtu,výrobce nemá vyšší příjem.

 244. kabát

  Hraničář: A tehdy bylo zveřejněno, že dle výzkumů jsou na škody způsobené kouřením 3x vyšší než zisk z prodeje tabákových výrobků.

  To je přesně ono. Já rozumím i argumentům, proč si majitel nemůže sám rozhodnout o své hospodě, jestli bude kuřácká nebo nekuřácká. Jenomže v tomto případě jde o zdraví, čili o život a proti tomu jsou všechny argumenty kuřáků o ničem. Já jsem se narodil a žiju v Teplicích, kde zdejší radnici velí maskot všech kuřáků Jaroslav Kubera. Bydlí nedaleko, tak ho často potkávám, dokonce se občas staví na pivko, když venčí svojí hyenu. Toho šedivýho skřítka bych někdy při mých tělesných proporcích (190cm a 101kg) nejradši zašlápnul.

 245. Ateistický laik

  aleš: Možná vás tvrzení, že existují další metody radiometrického datování, a tak si vyberete zrovna tu, která se vám do vašeho světonázoru hodí, uspokojí, ale mne ne.
  Takže jste už změřil šířku Vltavy krejčovským metrem. A vyšlo vám v místě Karlova mostu 150326 mm, že?
  Je velmi přínosné na této diskuzi sledovat, jaký mají ateisté vztah k pravdě.
  Jaké pravdě?
  Co považujete za 100% pravdivé? Představte si, že my to třeba za pravdu (100%) nepovažujeme. To totiž není náboženství, tady je třeba se občas zamyslet a nesmysly zamítnout.

 246. Hraničář

  kabát
  29.03. 2018
  Toho šedivýho skřítka bych někdy při mých tělesných proporcích (190cm a 101kg) nejradši zašlápnul. ……………..

  No, vidíš! Navzdory jeho kouzření jej já považuji za jednoho z mála rozumně myslících politiků.

 247. Hraničář

  toli
  29.03. 2018

  Kecáš.Výrobní cena krabičky cigaret je 14 korun…………………Ceny cigaret zvyšuje stát spotřební daní,ty peníze jdou do státního rozpočtu,výrobce nemá vyšší příjem. …………………………

  A jaký je tedy zisk těch tabaček?

 248. kabát

  Hraničář: No, vidíš! Navzdory jeho kouzření jej já považuji za jednoho z mála rozumně myslících politiků.

  No budiž, i když se chová podle mýho tak trochu extrémně.

 249. toli

  @Hraničář
  A jaký je tedy zisk těch tabaček?

  Pořád stejný,je odvislý jen od počtu kuřáků.70% z ceny krabičky jde na účet státu ať už v DPH nebo ve spotřební dani.

 250. toli

  A ze 30% tedy zbytku se musí zaplatit výroba, skladování ,zisk tabaček i zisk obchodníků

 251. aleš

  @Ateistický laik

  Takže jste už změřil šířku Vltavy krejčovským metrem. A vyšlo vám v místě Karlova mostu 150326 mm, že?

  Nevím, jak byste měřil šířku Vltavy krejčovským metrem, ale pro měření množství 14C v biologickém vzorku je zdokumentovaný postup, kde je určitelná chyba měření.

  Takže dle vás vědci publikují nesmysly. Chyba měření je jiná; tvrdíte, že se mýlí.

 252. toli

  🙂 Už jsem se lekl že se pan profesor pomátnul,no a pak jsem si všiml toho datumu,1. dubna 🙂

 253. toli

  BTW,pan profesor sice chodí do katolických kostelů ale zároveň je přesvědčený že Marie v sobě měla lidský penis (a já dodávám že ne jednou a ne jednoho),takže žádné působení Ducha Svatého,ale obyčejný mrd 🙂

 254. Ateistický laik

  aleš: Nevím, jak byste měřil šířku Vltavy krejčovským metrem, ale pro měření množství 14C v biologickém vzorku je zdokumentovaný postup, kde je určitelná chyba měření.
  Asi stejně jak se dá měřit stáří metodou C14 (to je ten krejčovský metr) při předpokládaném stáří miliony let (to je ta Vltava). Obojím něco naměříte, neříkejte, že ne. Ale výsledek nebude relevantní pro použitou metodu. Myslíte si, že jste schopen změřit šířku Vltavy přesně na milimetry a přitom se seknout o 100m? 🙂
  Takže dle vás vědci publikují nesmysly. Chyba měření je jiná; tvrdíte, že se mýlí.
  Vědci publikují. 🙂 Kdyby jste se mezi nimi chvíli pohyboval, tak je to takový jeden základ jejich bytí. Bez publikací není kariérní postup v akademickém světě. Jestli jsou to nesmysly zpravidla ukáže čas a recenzní řízení.
  Netvrdím nic (vy taky neznáte nic mezi bílou a černou. A přitom je mezi tím celá škála šedi (a to nemyslím těch 50 odstínů 🙂 ), vzhledem k tomu, že takovéhle čísla neprodukují pravidelně, tak opravdu tohle měření považuji za omyl. Vzhledem k nemožnosti opakovat toto měření a použité metodě je to pro mě dostatečné vysvětlení. A jak vznikl mě v podstatě netrápí.

  Je velmi přínosné na této diskuzi sledovat, jaký mají ateisté vztah k pravdě.
  Jaké pravdě?
  Co považujete za 100% pravdivé?
  Představte si, že my to třeba za pravdu (100%) nepovažujeme.
  Jaký máte vztah k rovnici 1=1 (je to pravda 100%)?

 255. aleš

  @Ateistický laik

  A. laiku, vůbec jste nepochopil princip metody. Na jedné straně píšete o předpokládaném stáří, na druhé straně odmítáte výsledky, které nepotvrzují váš předpoklad.

  Kde jste vzal vámi předpokládané stáří?

  Nechápete, že ve vědě jsou předpoklady testovatelné?

  Jakým způsobem je testovatelný váš předpoklad, když odmítnete vše, co mu odporuje?

  Dokážete odpovědět?

 256. A. S. Pergill

  @Aleš
  V 60 milionů let starém kolagenu je něco více než 1/12000 obsahu původního C14, a to by to museli být dinosauři z doby těsně před impaktem na konci křídy (který je datován zcela nezávisle a více metodami). Jestli toho kolagenu měli měřitelé C14 gram, tak by stačila desetina miligramu kontaminanty, aby tam vnesla natolik významné množství současného uhlíku, aby z toho vypadlo hausnumero. A, vzhledem k přírodním podmínkám atd. je tak malé znečištění naprosto nereálné. Jeden miligram kontaminanty ten vzorek „omladí“ na čtvrtinu, tři na osminu (=cca omlazení na 9 milionů let) atd. Čili jim tam vlítlo cca 10mg recentní kontaminanty na gram vzorku stačí na to, aby se vzorek touto chybou dostal pod milion let (a to jsem ještě nepočítal, že ten starý kolagen asi bude mít uhlíku míň než čerstvý, protože nějaký při jeho zvětrávání a fosilizaci odpadl do rozpustných a těkavých sloučenin a naopak se do něj dostaly různé anorganické látky, vč. uhličitanů s ještě starším uhlíkem). Počítáno zaokrouhleně, protože tč. nemám čas pouštět kalkulačku.

 257. Jiří Skřítek

  @Aleš
  Takže dle vás vědci publikují nesmysly. Chyba měření je jiná; tvrdíte, že se mýlí.

  Myslíš že má smysl se bavit o chybě měření s někým kdo počítá stáří země podle Bible?
  Už jsem psal, že si vybíráte to co se Vám hodí do krámu. Přesně je to vidět na tom, co tady píšeš.
  Chápeš, co nám tady vnucuješ?
  Snažíš se měřit svojí hmotnost metrem a rozčiluješ se, že to nemůže fungovat, že všichni lžeme. Tak si vezmi sakra váhu, pak Ti to začne fungovat.
  O přírůstcích krápníků jsem tady již psal. Samozřejmě že není konstantní. V zimě je nižší, v létě je větší. Je to způsobeno tím, že zmrzlá půda má nižší propustnost vody. Další faktor je, že ve studené vodě, se míň rozpouští vápenec. Nikdy jsi nerozpouštěl med ve studeném nebo vlažném čaji? Stejně tak se jinak rozpouští i příměsi, které krápníky obarvují. Nižší přírůstek je samozřejmě i v době ledové, po delší období. Ale tohle v Bibli nevyčteš, to by jsi musel jít a zajímat se o to. Víc to rozepisovat nemá cenu. Bylo by to jen plýtvání časem.

 258. aleš

  A. S. Pergill

  Jestli toho kolagenu měli měřitelé C14 gram, tak by stačila desetina miligramu kontaminanty, aby tam vnesla natolik významné množství současného uhlíku, aby z toho vypadlo hausnumero.

  Neumíte počítat.

  Vědci, kteří naměřili 14C odpovídající 24 600 BP, naměřili množství 14C odpovídající kontaminaci 4,68%, tj. z jednoho gramu 46,8 mg, ne 0,1mg, jak tvrdíte vy.

  Vědci udávají stanovenou odchylku na základě postupu, který provádějí.

  Při téměř 5% údajné kontaminaci nezjistili přítomnost žádné bakteriální bílkoviny.

 259. aleš

  @Jiří Skřítek

  Snažíš se měřit svojí hmotnost metrem a rozčiluješ se, že to nemůže fungovat, že všichni lžeme.

  Nerozčiluj se, Jiří. Metoda datování 14C je určena pro veškerý biologický materiál. Vychází to z principu metody.

  Radiokarbonová metoda datování (též uhlíková nebo radiouhlíková metoda) je chemicko-fyzikální metoda určená pro zjištění stáří biologického materiálu. Je založena na výpočtu stáří z poklesu počtu atomů radioaktivního izotopu uhlíku 14C v původně živých objektech.
  https://cs.wikipedia.org/wiki/Radiokarbonov%C3%A1_metoda_datov%C3%A1n%C3%AD

  Nesouhlasíš s tímto, co je na wiki?

  Píšeš…
  Snažíš se měřit svojí hmotnost metrem
  🙂

  Víš, že kolagen z kostí dinosaurů je biologický materiál, že ano?

 260. aleš

  @Jiří Skřítek

  Víc to rozepisovat nemá cenu.

  No, nemá, když krápníky nejsou dobře použitelné pro datování. Např. zemětřesení výrazně urychlí růst krápníků.

 261. Jiří Skřítek

  Koukal jsi na tu tabulku?
  Přečetl jsi si nevýhody?

  Měření je také omezeno stářím vzorků – nelze určovat vzorky, jejichž reálné stáří přesahuje 40 – 50 000 let (v extrémních případech 100 000 let, ale s menší přesností), protože obsah 14C poklesne na příliš nízkou úroveň. Není také možné spolehlivě určit vzorky mladší než 100–200 let,[3] protože v té době se díky spalování uhlí a ropy dostalo do ovzduší velké množství uhlíku pocházejícího z pozůstatků prastarých organizmů, který neobsahuje radioaktivní izotop. V druhé polovině 20. století se naopak množství radioaktivního uhlíku v ovzduší dočasně zvýšilo vlivem jaderných pokusů v atmosféře.

  Chápeš že je rozdíl mezi, „Metoda datování 14C je určena pro veškerý biologický materiál.“ a mezi měřením materiálu kde to má význam?

 262. aleš

  @Jiří Skřítek

  Měřit 14C můžeme v biologickém materiálu vždy. Pokud naměříme hodnotu množství 14C, dle které má smysl datovat, můžeme dle modelu datovat – a to je případ i množství 14C v kolagenu dinosaurů.

  V čem máš problém?

 263. toli

  Nojo,jenže panna Marie se říká jeho matce (chyba v úvodu článku),ale ono je to v podstatě jedno.Jak matka tak Maří Magdaléna byli k……,ale jsou svaté protože si to tak církev přála 🙂

 264. aleš

  @anetalinda

  Článek jsem si přečetl, odpověď chybí – jak jsem ostatně předpokládal.

  Věřila byste mi, kdybych vám tvrdil?:
  1. Dokážu detekovat zdroj znečištění od 0,1% množství ve vzorku.
  2. Vzorek je znečištěn 5%.
  3. Nezjistil jsem čím.

  Chápete, že je v tomto případě 1. a 3. v rozporu?

 265. Hraničář

  Ateistický laik
  29.03. 2018
  Vědci publikují. Kdyby jste se mezi nimi chvíli pohyboval, tak je to takový jeden základ jejich bytí. Bez publikací není kariérní postup v akademickém světě. Jestli jsou to nesmysly zpravidla ukáže čas a recenzní řízení. ………………

  Myslím, že to je krásně demonstrováno v astronomii, jak se o ní píše na http://www.osel.cz. Jak často se tam objevují články, že astronomy zase překvapila nějaká hvězda, mlhovina, černá díra, kvasar …… takže musejí stávající teorie předělat, příp. úplně překopat, nebo i vymyslet nové ….. a ku podivu se z toho žádný nehroutí.
  Kdežto u věřících – porovnejte – kolik z nich se „hroutí“ kvůli papeži Františkovi a jeho názorům!

 266. Ateistický laik

  aleš: A. laiku, vůbec jste nepochopil princip metody.
  Zato vy jste si nečetl její omezení. A nebo tu větu nechápete?
  Kde jste vzal vámi předpokládané stáří?
  Odborným odhadem, asi stejně jak bych odhadoval (a navrhoval) jak změřit šířku Vltavy.
  Nechápete, že ve vědě jsou předpoklady testovatelné?
  Jenže po změření už toho moc neotestujete, protože už nemáte další vzorek (konkrétně tady ten kolagen z dinosaura). A navíc tato metoda měření je otestovaná do těch 100 000let. Pro mě to je vyložený rozpor mezi výsledkem a schopností metody tohle změřit. Tak jak vám tady tvrdím, že šížka Vltavy změená krejčovským metrem je přesně 150326 mm.
  Jakým způsobem je testovatelný váš předpoklad, když odmítnete vše, co mu odporuje?
  V tomto případě by to chtělo měření opakovat a kalibrovat na stáří nad těch 100 000let. Což nevím jak seženou tolik vzorků. Jestli jste přečetl několik článků, tak metodu C14 kontrolovali a upřesńovali pomocí dendrologie.
  Dokážete odpovědět?
  Ano (viz výše), jen nevím, jestli to pochopíte.

 267. Lemmy

  Aleš sa opýtal: Dokážete mi odpovědět, proč při datování stáří dinosaura potřebují vědět, že se jedná o dinosaura?

  Odpoveď: A odkdy potřebujeme vědět, že se jedná o dinosaura, abychom určili jeho stáří?

 268. aleš

  @Lemmy

  Odpoveď: A odkdy potřebujeme vědět, že se jedná o dinosaura, abychom určili jeho stáří?

  Od té doby, co měří datovatelné množství 14C v biologickém materiálu dinosaurů.

  Přece nebudou psát, že vzorek kolagenu je starý 24 600 let, když neví, že to je vzorek z dinosaura. Jak by vypadali? 🙂

 269. Lemmy

  Aleš, táraš nezmysly, vidno, že si v živote nevidel paleontológa. Nič o ich práci nevieš, preto trepeš také nehorázne nezmysly.

 270. Marek

  Nedá mi to, ještě se do toho přidám.
  Jakoby spontánně jste se dostali od stáří Země ke vzájemnému vysvětlování, co to jsou radioizotopové metody, jakou mají chybovost, čím je to ovlivněno. Ale ona přece není jen radiouhlíková, a zrovna ona se taky nepoužívá kvůli dinosaurům. Pro zkoumání (často jen původně) organického materiálu, staršího, než je časový dosah metody, to samozřejmě je nepoužitelné. Existuje však přece celý komplex metodik cílených, srovnávacích, odvozovacích, vylučovacích a dalších. Snad ani neexistuje důvod je jmenovat a vysvětlovat.
  Zkoumá se taky nejen objekt samotný, jeho parametry a vlastnosti. Ale i jeho okolí, které s ním souvisí, de facto koexistuje. A už jen aktuálně existující komplexnost metodik, a s jejich pomocí zkoumaných předmětů a jevů, kdy se výsledky navzájem potvrzují, jsou seřazeny, porovnány a zkontrolovány, činí samotnou diskusi o možném biblickém stáří světa naprosto iracionální. Pokud by mělo být trváno na nedinosaurech, nebo „rozvolněna“ Genesis o to, že pustý svět mohl být dlouho, pak ale byl vdechnut život biblicky, a to datovatelně, hodí do toho vidle Joachim Barrande a jeho trilobiti. Tam se s uhlíkem opravdu už nepochodí. Jak už naznačeno, k těmto účelům nebyla zkoumána pouze hmota původně živá.
  I s vědomím, že věřícího o tom nikdy nepůjde přesvědčit, toto všechno je přece naprosto dostačující. Tedy, pokud to celé není spíše cíleno na broušení argumentační zdatnosti. Potom je ale i tak ta půda, na níž je tak činěno, velmi podobná té o placatosti.

 271. Ateistický laik

  aleš: To jako vážně? Naměří tam 4,68% 14C a budou kalibrovat na hodnotu 0,00056% 14C (odpovídá přibližně 100 tisíc letům BP)?
  Takže když změřím Vltavu (v místě Karlova mostu) krejčovským metrem na přívoze a vyjde mi že je široká přesně 150326 mm tak to bude v pořádku?

 272. Václav B.

  Řekněme si to na rovinu:

  Buď budeme věci, které sice asi nejde vyvrátit, zato jsou dlouhodobě bez relevantních důkazů, stojí na vodě, jsou zpochybněné výzkumy a tak dál – brát za pravděpodobné nebo za nepravděpodobné. Tam patří ezoterika, náboženství,… vše co nedá žádné relevantní důkazy a to dlouhodobě. Budeme léčit depresi pomocí výtažků z hoven velbloudů jen proto, že to někdo říká? To samé exorcismus. Prostě zkoumat na určitém vzorku můžeme ledacos, ale zavádět to do praxe bez důkazů je něco jiného. Do učebnic nepatří teorie mladý Země, do lékaren nepatří velbloudí hovna (aspoň zatím) a do terapie nepatří exorcismus (aspoň zatím). Tečka. Zatím!

 273. Hraničář

  Marek
  29.03. 2018
  I s vědomím, že věřícího o tom nikdy nepůjde přesvědčit, toto všechno je přece naprosto dostačující. ………………………

  Věřící (křesťané) mají zásadní problém. Pokud přiznají stáří Země, padne biblické učení o Ráji, Adamovi, Evě, ukecaném hadovi …. ale hlavně o „prvotním hříchu“, o kterém stejně nejsou schopni říci, co to ty dvě „opičky“ v Ráji měli provést, že je za to Dobrotivý tak krutě potrestal. Ale bez „prvotního hříchu“ je zbytečná mise Božího Syna na Zemi a jeho „oběť“ na kříži. Vlastně by tím padl smysl celého křesťanství. A uznejte, že to křesťané nemohou připustit. Proto i sebevzdělanější teologové, i sami papežové, sice nepopírají evoluci a vývoj Vesmíru, ale tu a tam utrousí něco o Ráji, Adamovi, Evě a hlavně „prvotním hříchu“!

 274. Hraničář

  Václav B.
  29.03. 2018
  Prostě zkoumat na určitém vzorku můžeme ledacos, ale zavádět to do praxe bez důkazů je něco jiného. …………………

  Kdysi moje kolegyně se „chválila“ že už má II. stupeň v reiky. Její otec sedával doma pod pyramidou z měděných trubek a čerpal z nich energii, léčil se tak, že když jej někde bolelo, obvázal odpovídající místa na velkém plyšovém medvědovi, na něhož tím tu nemoc přenášel.
  Já tomu nevěřím! Ale když mě bolela ramena, mám už artrosu, tak jsem za ní zašel – „paní magistro, pusťte do mě nějakou tu energii.“ Ona kolem mě chvíli mávala rukama, no a bolest mě přešla!

 275. Václav B.

  V testech se totiž Hraničáři určuje i jestli je daná metoda či lék účinnější než placebo. Takže nevíme, zda by to prošlo kvůli tomu, že ti to možná pomohlo. Ten vzorek by musel být větší a byl by kontrolovaný placebem.

 276. SH

  Moje (a zřejmě většiny zde přítomných) argumentace vůči Alešovým „mladým dinosaurům“ je založena v podstatě na něčem takovémto:

  And it only takes a little more modern C14 contamination to cause a semi-porous dinosaur fossil which is not solid carbon and which for thousands of years has been in contact with water laden with modern carbonate ions and organic compounds to return a date of 20,000-40,000 years. (Folks try to remove modern contaminants, but you can’t get them all).

  Aleš cituje závěry studie, která tvrdí, že v současné době existuje metoda, která spolehlivě dokáže odstranit kontaminaci datovaného vzorku, t.j. existuje metoda, která odstraňuje nedinosauří C14 s měřitelnou úspěšností odstranění tohoto nadbytečného materiálu. Pokud by závěry této studie byly objektivně správné a tato metoda čištění by byla použita na měření vzorku měkkých tkání toho dinosaura a vyšlo by tam 25k let, tak pak existuje několik možností, jak ten výsledek interpretovat: a) dinosauři vymřeli před řádově desítkami tisíc let, b) na datovavání biologického materiálu pomocí C14 je obecně něco špatně, c) nestačí odstranit pouze bakteriální kontaminaci vzorku – existuje i jiný zdroj kontaminace, atd. Vycházejme z toho, že pokud je metoda čištění je opravdu spolehlivá, měla by datace takřka dokonale očištěného vzorku (s dopočítanou odchylkou měření) ukazovat na stáří řekněme 50k – 100k let, nikoliv 25k let. Co na Alešovi oceňuji, že pro svoji argumentaci v tomto případě používá citace z renomovaných časopisů s vysokám impaktem – žádné odkazy na krecionistické weby nebo něco podobného (jasně, i v Nature se sem tam objeví nějaký bullshit, ale z hlediska důvěryhodnosti je to přeci jen něco jiného, než „Kábrtoviny“).

  Co mne ale trochu zaráží, jaké ty výsledky měření budí ohlas v kreacionstických kruzích http://www_dinosaurc14ages_com/Dino&Wolf.jpg – jásat nad stářím zvířatek v rozsahu 23k-31k mi u zastánců mladé země přijde přinejmenším podivné – asi by to na nějakého boha ukazovalo, ale otázka či zrovna na YHWH – anebo že by i biblické datování vykazovalo nějaké zásadnější odchylky, fuh?

  Osobně bych tomu dal nějaký čas – pokud ti dinové opravdu zemřeli před 25tisíci roky a bylo by to spolehlivě měřitelné – dřive či později by to vyplavalo na povrch; nevěřím, že existuje nějaká cenzorská evolucionistická rada, která by se postarala o to, aby to zůstalo navždy utajeno 🙂

 277. Marek

  pro Hraničář

  Asi to tak je, že po přečtení něčího komentáře nebo poznámky opravdu vzniká potřeba k tomu něco taky říct. Asi jako, když kuřák potřebuje zapálit si. A nejspíš tím bude motivována i ta potřeba odpovídat na ty prezentované jurodivé biblické pravdy.
  No, možná, že od té chvíle, kdy jsem se o tom poprvé doslechl, vysvětloval jsem si ten prvotní hřích špatně. Totiž tak, že Adam s Evou, asi navnaděni tím ukecancem, to prostě spolu dělali. A myslel jsem, že i křesťané to tak berou. Já teda si to pořád myslím. Tedy, ne že bych taky byl křesťanem, myslím si to coby pohan. A taky si myslím, že proto jsou tak prudérní ohledně toho sexu. S ukřižováním jsem si to teda ale nespojoval, to by asi opravdu bylo trochu ujeté, že by to koupil kvůli zrovna tomu, že lidi todlecto, a navíc je to baví.

  A co píšete o té pyramidě, ona opravdu má zvláštní věci. Asi bych to nenazval reiki, ono ale především ve dvou třetinách výšky pyramidy (někde na netu je úhel stran, taky funkční podíly rozměrů zmenšenin, vše odpovídá Velké pyramidě) to fakt docela frčí. Vždyť i jeden ten český vědec si někdy v šedesátkách nechal buď registrovat, nebo dokonce patentovat, že to tam ostří žiletky. Kdysi mi to nedalo, a jednu jsem jakožto absolvent fyzikální chemie, a následně občasný volnočasový badatel ve vědách příbuzných a alchymistických (dokonce jsem zkoušel i číst Fourniera, ale ne, že by mi to nějak šlo, ne zrovna úspěšně jsem hledal, jestli to jde nějak propojit) taky postavil. Na zahradě, z půlcoulek. Podle toho, co jsem se dočetl, dal jsem do ní zkusmo pár lahváčů, řezané kytky, a jogurty. Pivo tehdejší Přerov 10, nic extra. Všechno jen na zem, stěny jsem zakryl pytlovinou. Nějak začátek září, ještě se chodilo koupat. Za 14 dní jsem to omrknul. Pivo teplé, ale po vychlazení ve srovnání s „referenčním vzorkem“ toho samého z ledničky fakt lepší. Kytky jen lehce ovadlé, jogurt normální konzistence i chuti. Bez obav, s tím pivem jsem to nemíchal :). No, kdo chce, ať si to zkusí.
  Je zvláštní, že vědecká obec k tomu přistupuje hodně rezervovaně. Píše se, že pyramida koncentruje a usměrňuje energii. Ale neví se, jakou její jinou formu usměrňuje, a taky kam. Že teda elektřinu ano, to se ví. I na to jsou nějaké výpočty. Výsledky jsem viděl na vlastní oči. Jestli to ale bylo elektřinou, to nevím, ani, kde by se tam vzala, taky mě pohotově trochu nenapadlo něco měřit. A pak mě už opadla vášeň, tak se mi nechtělo to znovu stavět. Určitě to ale není ani placebo, ani zázrak. Je to projev, pokud to není ta elektřina, nějaké formy energie. Umíme pracovat s různými druhy, s tepelnou, světelnou, taky kinetickou a dalšími. Různě je navzájem přeměňovat a využívat. Zrovna u té „pyramidové“ bych se ale nezlobil, kdyby sebou věda trochu mrskla.

 278. ateista

  „No, možná, že od té chvíle, kdy jsem se o tom poprvé doslechl, vysvětloval jsem si ten prvotní hřích špatně.“

  Ano, možná by bylo dobré, kdyby zdejší věřící specialisté uvedli, co je považováno za prvotní hřích. Já na rozdíl od Marka za prvotní hřích považuji porušení příkazu biblického boha, že nebudou jíst ze stromu poznání. Do té doby, než jedli zapovězené ovoce nevěděli, že jsou nazí (nebo jim přišlo přirozené, že jsou nazí). To byl důvod jejich vyhnání z „ráje“.

 279. Marek

  S tou alchymií jsem samozřejmě nemyslel Fourniera, ale Fulcanelliho. Možná jsem u toho pořád myslel na ten prvotní hřích :), tak jsem se nesoustředil…

 280. Lemmy

  Nevýhodou Grygara je zrejme to, že nečíta knihy o ateizme. Možno číta knihy o ateizme, ale autormi sú podkutí nábožní ľudia. Mal by čítať a vzdelávať sa z kníh, ktorých autormi sú vzdelaní ľudia. Napríklad knihy Polemika o viere a Antológia moderného ateizmu (pozri knižné vydania). Keby nebol spokojný, odporúčam mu ešte prečítať knihu od Thomasa Paina Vek rozumu (The Age of Reason, 1794).

  Pozri: Grygar by mal sám sebe udeliť anticenu Bludný balvan.

 281. Hraničář

  No, jo, no! Co se dá dělat! Mnozí vzdělanci si jsou jistí:

  „V dlouhých lidských dějinách pouze dva lidé se stali výjimkou: Bohočlověk Ježíš Kristus a jeho přesvatá Matka Panna Maria. Ten první odmítal být pozemským vládcem, politikem i vojevůdcem. Vstal z mrtvých po strašlivé smrti na kříži. Není to ani pohádka, ani mýtus, ani legenda, ale historicky prokazatelný fakt, doložený prázdným hrobem, což nezpochybnili ani největší Kristovi nepřátelé, a svědectvím stovek osob – sv. Pavel mluví o více než pěti stech bratří najednou (1 Kor 15,3-9) – kteří za svědectví o osobním setkání se Zmrtvýchvstalým Spasitelem byli připraveni jít na popraviště a většina jich také šla. Takové svědectví by obstálo u každého řádného soudu jako jednoznačně průkazné a nezpochybnitelné. Navíc je zde také turínské plátno se svým zázračným otiskem zmučeného těla Kristova, němý svědek jeho Vzkříšení.
  http://www.duseahvezdy.cz/2018/04/01/christus-resurrexit-homo-resurrexit/

  O tom Turínském plátně jsem četl zajímavé povídání. Židé by nikdy nepohřbili zesnulého, aniž by jej nejdříve neomyli a řádně neoholili. Takže tělo na plátně, zarostlé, zamazané od krve, prostě nemůže být žid!
  A druhak – nebožtíka – muže – vždy umývali muži – a manželka. Takže když třetí den šly k hrobu ženy aby ho pomazaly vonnými mastmi, tak to by zamenalo potvrzení starých „pomluv“, že Marie Magdalská byla Ježíšova žena.
  A třeťak – nebožtíci nebyli zahaleni do jednohu kusu plátna, ale omotáni několika dlouhými pruhy (proto by také Lazar nemohl vyjít z hrobu. Ani by se neposadil bez pomoci). A i kdyby bylo jen jedno plátno – pak, aby vznikl obraz (nějakým – neznámým – zářením), muselo by plátno být vypjato nad tělem – ale i POD tělem!!

 282. Hraničář

  „Podľa Marie Valtorty mal Ježiš – nato, že bol Židom – výnimočne svetlú pleť, pripomínajúcu slonovinu. Mal azúrovomodré oči a nádherné plavé vlasy, ktoré boli upravené a v kaderiach mu splývali až po plecia. Mal jemné fúzy a bradu. Na rozdiel od Jána Krstiteľa, ktorý mal zarastenú hruď, Ježiš mal hladkú pokožku bez výraznejšieho ochlpenia. Zovňajškom sa teda Ježiš naozaj líšil od svojich rodákov. Pravdou je, že Ježiš bol aj vyšší ako väčšina jeho rodákov v tej dobe. Len apoštol Judáš bol približne rovnako vysoký ako Ježiš. Ostatní apoštoli boli nižší.“

  Vedci, skúmajúci Turínske plátno, predpokladajú, že odtlačok Ježišovho tela spôsobil obrovský výboj elektromagnetickej energie. Jednalo sa o enormne silné svetelné žiarenie, ktoré spôsobilo pripálenie vonkajších plátien tkaniny, v ktorej bol Ježiš zabalený. Došlo k tomu v momente, keď do Ježišovho tela vstupovala jeho duša pri vzkriesení. Výskumníci vyrátali, že žiarenie, pri ktorom by vznikol takýto odtlačok tela, by muselo mať energiu 34 biliónov wattov ultrafialového vákuového žiarenia. Takúto energiu nie je schopné vygenerovať žiadne pozemské zariadenie.
  http://www.duseahvezdy.cz/2018/04/01/christus-resurrexit-homo-resurrexit/#comment-81224

  Kdož ví, zda to skeptici vědí! Umíte někdo přepočítat „34 biliónov wattov ultrafialového vákuového žiarenia“ na nějaký model? Třebas stoh slámy?

 283. A. S. Pergill

  @Aleš
  Záleží na tom, co konkrétně hledali. Bakterie mohou, pochopitelně, produkovat i polysacharidy a další látky. A je rozdíl mezi sušinou a hydratovaným vzorkem (bakterie může obsahovat i přes 90 procent vody).

 284. Hraničář

  Ad: http://www.duseahvezdy.cz/2018/04/01/christus-resurrexit-homo-resurrexit/#comment-81224

  Přestože mě okamžitě vymazali, přesto jsem jim napsal svůj názor:

  Nevím, co je ultrafialové vákuové žiareni. Ale 34 bilionů vattů je hrozné číslo. Jaderná elektrárna Temelín má výkon něco přes 2 MW, tj. 2 miliony wattů. Bilión je milión milionů. Nejsem fyzik, ale jsem si jist, že kdyby v okamžiku Vzkříšení Ježíš ze sebe vyzářil výkon 17 milionů Temelínů, pak by rozhodně jen neopálil konečky vláken plátna, ale vypařil by celou hrobku i se širokým okolím. A toho by si nepochybně obyvatelé Jeruzaléma dobře všimli a zanechali by nám o tom spoustu zpráv.
  A ono nic!

 285. Hraničář

  Zase jsem se trochu zasmál:

  Karol Dučák napsal:
  3. 4. 2018 (10:48)
  Dobre, Felix Leo, už keď si tak veľmi zakladáte na presnosti odborných výrazov, máte pravdu v tom, že watt je jednotkou výkonu alebo aj príkonu. Jednotkami na meranie energie sú joule, elektrónvolt a watthodina (častejšie sa používa jej násobok kilowatthodina). Ak to teda napíšem úplne precízne, ultrafialové vákuové žiarenie, ktoré spôsobilo vznik odtlačku na Turínskom plátne, by muselo mať PRÍKON 39 biliónov wattov. Nič to však nemení na skutočnosti, že sa jedná o úchvatný Boží zázrak.

  Felix Leo napsal:
  3. 4. 2018 (9:52)
  Ještě k oněm „wattům“: Výkon laseru v Dolních Břežanech je 10 biliard wattů, což je 300krát vyšší hodnota, než uvádíte vy.

  Hraničář napsal:
  Komentář čeká na schválení.
  4. 4. 2018 (15:20)
  Jaká je vlastně hodnota „biliarda“??

  Pax Jan napsal:
  3. 4. 2018 (6:42)

  Ten („pošetilý“) – dle mého – nápad výše jmenovaného Laszla Borose (Pochybuji, že by zrovna on měl vliv na Tomáše Halíka) jednak vystupuje proti celé logice Zmrtvýchvstání, jednak mohu se mýlit, je třeba také rozvinout pravdu o tom, že zatímco Tělo našeho Pána leželo v hrobě /Panna Maria, ať se zbolaveným Srdcem nikdy nepřestala věřiv Jeho zmrtvývstání!/, náš Pán byl v té době velice činný. Sestoupil k zemřelým.
  KKC:

  http://www.katechismus.cz/paragraf.php?sel_paragraf=633
  http://www.katechismus.cz/paragraf.php?sel_paragraf=634
  http://www.katechismus.cz/paragraf.php?sel_paragraf=635
  http://www.katechismus.cz/paragraf.php?sel_paragraf=637
  http://www.katechismus.cz/paragraf.php?sel_paragraf=639

  Požehnané Velikonoce diskutujícím Pax Jan

  Když člověk zabrousí na stránky „tradičních“ katolíků a ví, že alespoň jeden z přispěvatelů – dr. R. Malý – je akademicky vzdělaný, pak se nutně musí zamýšlet nad tím, jak asi tito věřící přemýšlejí. Já vím, mnozí další věřící tyto „extrémisty“ odmítají, co ale nemohou popřít, že „modernicté“ Halík, Vácha, Vacek …. mají úplně stejné kněžské svěcení, je v nich tedy úplně stejný Duch sv. jako třebas v P. Striczkovi.
  Ale zkuste se jich na to zeptat ?

 286. Pingback: Možnost plnění závazku péče o zdraví v přírodním léčitelství | Zdravotnické právo a bioetika

Komentáře nejsou povoleny.