Odpověď Rady Českého rozhlasu na stížnost

Autor | 20.05. 2018

Na počátku dubna 2018 jsem si v článku Sváteční kapka nenávisti z velikonočního Radiožurnálu postěžoval na výrok  pátera Petra Prokopa Siostrzonka, který padl v rozhovoru s Lucií Výbornou. Stížnost jsem odeslal také na Radu Českého rozhlasu a čekal, co se bude dít. Popravdě, nečekal jsem – a pravděpodobně ani nikdo jiný z Ateistů ČR –, že se bude dít něco překvapivého, protože ČRo vypouští podobné věci pravidelně a Radu ČRo ještě nikdy ani nenapadlo, že by s tím mělo být něco v nepořádku.

Rada Českého rozhlasu údajně projednávala stížnost 25. 4. 2018 na veřejné schůzi, tedy prý…  V záznamu jednání ale toto “projednání” nenajdete.
Zvukový záznam z 4. veřejného zasedání Rady Českého rozhlasu (25. 4. 2018) – 1. část
Zvukový záznam z 4. veřejného zasedání Rady Českého rozhlasu (25. 4. 2018) – 2. část

Co ve skutečnosti Rada ČRo udělala? Předala stížnost řediteli zpravodajství Janu Pokornému. Jenom pro vysvětlení: Rada se samozřejmě má zeptat na názor protistrany, ale v principu je tu od toho, aby hájila zájmy posluchače a měla by se zamyslet a jednat také z tohoto pohledu. Nic takového se ale zjevně nestalo. Namísto toho smetla vše co nejrychleji ze stolu pouhým přeposláním stížnosti. Ve výsledku jsem tedy dostal dopis od Rady ČRo, který jen tlumočí stanovisko ředitele zpravodajství:

 

Č. j. 018CRO0109282

Vážený pane Tomku,

děkujeme za Vaši stížnost. O vyjádření jsme prostřednictvím generálního ředitele požádali zástupce vedení Českého rozhlasu, v tomto případě ho poskytl ředitel Zpravodajství Jan Pokorný.

Tak jako on se radní Českého rozhlasu domnívají, že v kontextu slov se Petr Prokop Siostrzonek nedopustil ničeho, na co by musela moderátorka pořadu reagovat. Rada Českého rozhlasu se s vyjádřením Jana Pokorného (až na nesprávně citovaný název díla Václava Havla) ztotožňuje.

S pozdravem

jménem Rady ČRo
Hana Dohnálková, předsedkyně

 

Vyjádření ČRo   
Vyjádření vedení ČRo ke stížnosti p. Petra Tomka ohledně rozhovoru L. Výborné s opatem P. P. Siostrzonkem

Dobrý den, 
v citovaném rozhovoru tato věta zazněla v následujícím kontextu /posílám pro jistotu přesný citát/:

„Já si myslím, že duševní hygiena je důležitá pro každého člověka ať už je věřící nebo nevěřící a každý člověk je věřící, už když vstaneme, tak věříme sami sobě, že dokážeme vstát, když jdeme po ulici a nasedneme do tramvaje, tak věříme, že ten tramvaják umí jezdit a nezkoumáme ho, jo takže tak bychom mohli krůček po krůčku vlastně dokazovat, jak člověk věří, aniž o tom přemýšlí, takže si myslím, že je člověk buď věřící nebo zoufalec, že už ztrácí naději a to je ctnost, o které dost často mluvím a cituji také velmi rád Václava Havla z dálkového výsledku, že naděje není nějaký laciný optimismus, že něco dobře dopadne, ale přesvědčení, že něco má smysl bez ohledu na to, jak to vypadá, nebo dopadá, takže to si myslím, že i to patří k té duševní hygieně stále mít tu naději, že to má smysl. Tam kde jsem, to co dělám, nebo to, o co se snažím a k čemu směřuji do budoucna.“

Je zřejmé, že stěžovatel účelově vytrhl část vyjádření arciopata Siostrzonka. Žádám předsedu spolku Ateisté ČR, aby tuto reakci uveřejnil na stránkách www.osacr.cz

S pozdravem
Jan Pokorný
ředitel Zpravodajství

Odeslal jsem tedy na adresu Rady Českého rozhlasu dopis tohoto znění:

Vážená rado Českého rozhlasu, 

Vaši odpověď a odpověď ředitele zpravodajství v tomto duchu jsme očekávali, protože se s podobnou situací nestkáváme poprvé. Je žel normální, že je ČRo k podobným výstupům hluchý. 
To, co předvedl arciopat Petr Prokop Siostrzonek v rozhlasovém vysílání byla velmi chabá sofistika, která nijak nezmírňuje vyznění citované věty a i student žurnalistiky by v ní měl poznat významové posuny – typický prostředek šedé propagandy. Konkrétně duševní hygiena nijak nesouvisí s vírou v brzký příjezd tramvaje, stejně jako by nikdo na stejném základě neoznačil sám sebe za věřícího jinak než ve vtipu. 

Dokonce i kdybych připustil, že je věta vytržená z kontextu (což je, ale její vyznění to nemírní), tak jsem se tohoto “vytržení” nedopustil já, ale některý z redaktorů ČRo, který ji použil jako titulek. 

S pozdravem,
Petr Tomek

předseda spolku Ateisté ČR 

www.osacr.cz

 

Ve svém dopise jsem se odvolával na možnost dalších kroků. Konkrétně jsem zmínil Trestní zákoník ČÁST DRUHÁ, HLAVA X, Díl 5, § 355, odstavec 2b který zní:

§ 355 Hanobení národa, rasy, etnické nebo jiné skupiny osob

(1) Kdo veřejně hanobí

a) některý národ, jeho jazyk, některou rasu nebo etnickou skupinu, nebo
b) skupinu osob pro jejich skutečnou nebo domnělou rasu, příslušnost k etnické skupině, národnost, politické přesvědčení, vyznání nebo proto, že jsou skutečně nebo domněle bez vyznání,

bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta.
(2) Odnětím svobody až na tři léta bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1

a) nejméně se dvěma osobami, nebo
b) tiskem, filmem, rozhlasem, televizí, veřejně přístupnou počítačovou sítí nebo jiným obdobně účinným způsobem.
Nicméně já osobně mám velký problém právě s právním pojmem “hanobení” i s jeho morálně pružným právním výkladem a pro obranu našich zájmů bych jej používal skutečně nerad, i když si myslím, že pokud je to možné, neměl by člověk překračovat zákon, dokud je tento platný. Tento pojem totiž nechává zcela na názoru soudce, co to hanobení vlastně je, aniž by dával jakýkoli návod k výkladu. V důvodové zprávě k tomuto zákonu sice můžeme číst, že “Návrh zákona omezuje svobodu projevu zakotvenou v čl. 17 Listiny základních práv a svobod, k tomuto omezení však dochází v souladu s požadavky stanovenými v odstavci 4 tohoto článku – jedná se o opatření v demokratické společnosti nezbytné pro ochranu práv a svobod druhých.” Reálně se tu ovšem dostáváme do stavu, kdy je možné kriminalizovat výrok až vězením.
To vše nic nemění na tom, že bychom proti chování Českého rozhlasu a Rady Českého rozhlasu měli důrazně vystoupit. Pokud má být ČRo médiem veřejné služby, tak se nemůže vůči podstatné části společnosti chovat sprostě, a pokud má Rada Českého rozhlasu vyznačovat nějaké mantinely chování dané etickým kodexem, musí být především schopná je vůbec poznat.

 

158 thoughts on “Odpověď Rady Českého rozhlasu na stížnost

 1. A. S. Pergill

  Já jsem toho názoru, že je potřeba podpořit strany, které mají v programu “veřejnoprávní” média jednoduše zrušit. Mimo jiné proto, co konstatuje výše uvedený článek: že prostě neplní svou funkci a v našem právním řádu nejsou mechanismy, které by je k tomu mohly donutit.
  Na podzim budou volby, sice místní, ale posílení těchto stran (a propad “veřejnoprávníků”) by mohlo být posledním vážným varováním, pravděpodobně mnohonásobně účinnějším, než to zkoušet pasírovat přes soudy, jejichž činnost lze více-méně modelovat vrhem kostkou či mincí.

 2. ateista

  Tuhle reakci bylo možno očekávat. Mám stejnou zkušenost. Duka již má příliš velkou moc a všichni se ho bojí. Lépe řečeno jeho peněz a právníků.
  Zrušení veřejnoprávních médií je příliš velký úkol pro kteroukoliv stranu a myslím si, že v nejbližších 50 letech neuskutečnitelný. Konkrétně ČT a ČRo jsou již tak hluboce pod kůží společnosti, že si to zřejmě nikdo nedokáže představit. Zrušení smluv na církevní rekvizice je úkol mnohem snazší a zdůvodnitelnější, přesto do toho žádná strana nepůjde. Z důvodů viz výše. Komunistů bylo také mnohem méně než nekomunistů, a vládli. Věřících je mnohem méně než nevěřících a také vládnou. Musela by se najít osobnost typu Orbána, která by krapet ubrala z demokracie a nebála se vysvětlit a obhájit svoje postoje. Kdo je u nás takovou osobností?

 3. Jaroslav Štejfa

  Osobně bych nesouhlasil s názorem ředitele Zpravodajství ČRo J. Pokorným, protože stížnost OSACR není vůbec postavena na vytržení nějakého citátu z kontextu. Onen citát sám o sobě je manipulativní, vnitřně rozporný a autor tak činí zřejmě záměrně – jinak by byl slaboduchý. A svou reakcí se k němu přidává i J. Pokorný (potažmo ČRo). O alibismu ani nemluvě.
  Jestliže velebníček řekne “. . . duševní hygiena je důležitá pro každého člověka ať už je věřící nebo nevěřící . . “, nutně předpokládá chápání slov “věříci” či “nevěřící” ve smyslu víry v Boha (asi křesťanského). A vzápětí pokračuje “. . . takže si myslím, že je člověk buď věřící nebo zoufalec, že už ztrácí naději . . .” což dovozuje tím, že buď věříte na zmíněné tramvajáky, tedy musíte i na Boha, nebo jste zouufalec. Chyba lávky. I zoufalec totiž věří na ztrátu naděje, šance – ergo i on je věřící v Boha. Pok jsme věřící všichni. Dokonce i pes věří, že sežene něco k žrádlu, i on věří v Boha; prostě absurdní záležitost. Například já věřím, že společnost může existovat i bez jakéhokoliv Boha, bez jakékoliv ideologie postavené na dogmatech, Hitler věřil v národní socialismus, prostě všichni jsme pak věřící. Potom lze veškeré tirády lidí jako je opat P. P. Siostrzonek omezit na prohlášení : hygiena je důležitá a krást se nemá. Bůh – Nebůh. Velmi objevné.
  Jaroslav Štejfa

 4. první z kacířů

  Slovo věřit jsem už dávno vyškrtl ze slovníku, nevěřím v nic…. pouze se pro budoucí čas domnívám, předpokládám, myslím si… a to na základě znalostí, zkušeností a pravděpodobností.

  A že tramvajáci umí řídit tramvaj?… které “pako” v to může věřit 🙂 ateista přeci ví, že k řízení tramvaje musí
  tramvaják absolvovat “tramvajoškolu” a složit následně zkoušky. A to platí i pro vše ostatní.
  Takže už nikdy žádné slovo – věřím!!! 🙂

 5. Kamil Václav Láskorád Sluníčkovský

  Vše je jen víra. To už zde dokázali jiní. Tvé domněnky jsou také jen víra, tvé dosavadní zkušenosti neříkají nic o tom, že to tak musí býti i příští den. Slunce jednou vyjít nemusí, může nás rozmetat nějaká rychlá a neobjevená planetka a tvé plány budou v prčicích. Tvé domněnky byly pouhou vírou, i když se zakládala na zkušenostech. Nevíš ani, jestli tě ten tramvaják nepodvádí. Všichni jsme jen kolečkem v soukolí. Jediné, co nás přesahuje, je láska a tolerance, k uprchlíkům, k muslimům, k sobě, k homosexuálům. Včera se scientofašisté radovali na spolku skeptiků Sisyfos, jak napálili psychosomatiku a paní Klímovou kvůli nějakému pořadu v České televizi. Přitom je jasné, že rakovinu způsobuje náš životní styl, naše xenofobie a materialismus. Věda je jen jeden ze způsobů poznání, další jsou třeba intuice, tarotové karty, práce s energiemi nebo i-ting. Tvé podvědomí už dnes v tobě bují, rozpoutává tam nádorové bujení, cítím to, je to kvůli tvému fašismu a xenofobii.

 6. první z kacířů

  Kamil Václav Láskorád Sluníčkovský
  22.05. 2018

  Rozmetání planetky mne nemůže překvapit…. viděl jsem padat meteority takže možná na chvíli zaregistruji větší šutr a pak… nic 🙂

  Ale takovéhle diskuze jsou k ničemu, pokud se zde nikdo nedomluví na nějaké “akci”.

 7. Kamil Václav Láskorád Sluníčkovský

  S fašisty společné akce nekonám, ale můžeme se sejít ve veganské restauraci na akci na ochranu zvířat. Nebo s Antifou chodíme na pražskou Kliniku. Nebo do gay baru. Na queer a trans akce nebo na Prague pride. Můžeme jít protestovat za uprchlíky nebo za legalizaci mariuhany, vyber si.

 8. první z kacířů

  Kamil Václav Láskorád Sluníčkovský
  22.05. 2018
  “Nebo do gay baru….”

  Jo a co když Vás tam chlapi začnou líbat? 🙂 Budete jim to oplácet a nebo zvracet? 🙂

  Ale jinak jak jsem psal, takováto komunikace je o ničem.

 9. Kamil Václav Láskorád Sluníčkovský

  Jsem bisexuální hermafrodit, nemam předsudky.

 10. první z kacířů

  Jo? Předveďte realitu.

 11. Kamil Václav Láskorád Sluníčkovský

  Nechápu jak. Až budete chtít, přijďte na Prague Pride, tam se můžeme sejít. Jinak se s fašisty a islamofoby a homofoby nehodlám scházet.

 12. první z kacířů

  Až bude příští pochod, oblečte se do kostýmu sluníčka a čiňte se…. ona Vás TV Nova určitě zabere 🙂

 13. první z kacířů

  Jinak, čte-li to zde nějaký admin, tak navrhuji smazání posledních příspěvků… jsou o ničem.

 14. Kamil Václav Láskorád Sluníčkovský

  Kacíři, nemohu za to, že jsi neuměl obhájit své tvrzení, že se obejdeš bez víry, tvé domněnky a předpoklady jsou totiž také jen víra. Ani nemohu za tvé předsudky vůči muslimům a jiným lidem. Netřiďme lidi, třiďme odpad.

 15. Josef K.

  Řekněme, ze víra je obecný psychologický mechanismus, proti tomuto tvrzení v zásadě nic nemám. Co je ovšem obsahem nebo předmětem této víry je věc jiná. Pravděpodobnost, že přijede tramvaj, na kterou čekáme je poměrně vysoká, pravděpodobnost, že se dožijeme příštího dne také a dala by se snadno statisticky vyjádřit.
  Ovšem pravděpodobnost , že jsme vsichni postižení dědičným hříchem, že P.M. byla panna, ze člověk Ježíš je části trojjedineho boha atd., atd. JE NULOVÁ.
  A pokud je víra v tyto fantasmagorie součásti něčí duševní hygieny, pak je to politováníhodné , nedovolil bych si však, na rozdíl od arcikřesťana Siostrzonka, označit ho za zoufalce.
  Naděje je projekce do uvěřitelné a ověřitelné budoucnosti. Naděje na výhru v loterii, na setkání s životní láskou, na dosažení libovolného cíle může být i nereálná, v každém případě její naplnění, dosažení zpětně ověřitelné, prokazatelné, verifikovatelné, na rozdíl od naděje v posmrtný věčný život apod.
  A že by se nějaký redaktor, moderátorka, ředitel abnormalizačních veřejnoprávních médií( příhodné slovo pro tyto náboženské seance) zmohl a vůbec pomyslel na nějakou kritickou repliku vůči blábolům hodnostáře církevní nomenklatury je vyloučené, prostě by se na tuto pozici nedostal, kdyby nezastával totožné názory, stejně jako svého času normalizační redaktor by si nedovolil odporovat sebevyprázdnějším samomluvám stranického tajemníka.

 16. Kamil Václav Láskorád Sluníčkovský

  “Ovšem pravděpodobnost , že jsme vsichni postižení dědičným hříchem, že P.M. byla panna, ze člověk Ježíš je části trojjedineho boha atd., atd. JE NULOVÁ.”

  Proč nulová? Kdo to spočítal? Mistr Dawkins? Ukažte mi ten výpočet, prosím. 😀 😀 😀 K čemu vám bude výpočet, že zítra vstanete z postele, když planetu zničí nějaká planetka? K ničemu. Váš výpočet není vůbec jistý. Nepočítáte s černými labutěmi. Neznáte nic, nestudoval jste genderové studie, ale všichni tu všechno víte. I že bůh není. Hahaha. Ale co když je?

 17. sam

  Mně to moc nevadí, když v rozhlasu zazní podivné názory nějakýho mnicha. Jen ať klidně řekne, co si myslí o lidech a světě. Stejně mu to mnoho lidí nezbaští.

 18. Kamil Václav Láskorád Sluníčkovský

  Také si jako sam myslím, že by věřící měli mít přednostní právo na rozhlas a televizi, ateisté nic nenabízí, lepší je, když mlčí a k ničemu se moc nevyjadřují. Však to zde vidíte, padavky a xenofobové. Jsem sice také ateista, ale na něco vyššího přeci jen věřím.

 19. první z kacířů

  Kamil Václav Láskorád Sluníčkovský
  22.05. 2018
  “Kacíři, nemohu za to, že jsi neuměl obhájit své tvrzení….”

  1) Nic jsem neobhajoval.
  2) I tak mohu mít pravdu, byť třeba s malou pravděpodobností (a nebo s velkou 🙂 )
  3) A Vy nemusíte mít pravdu, byť zase s nějakou pravděpodobností (přestože si to filozoficky, vědecky,… zdůvodníte 🙂 nemůžete vyloučit chybu)

 20. Kamil Václav Láskorád Sluníčkovský

  Tvrdil jsem, že vše je víra, takže počítám s tím, že se mohu mýlit, ale nemůžeme říkat, že jste bez víry. 😀 😀 😀 To je zjevný nesmysl. 😀 I ateista věří na hodně věcí. 😀

 21. první z kacířů

  A v co věří kacíři? 🙂

  Jinak na rozdíl od Vás, mne nebaví virtuální “existování” . Raději realitu.

  Mějte se tu fajně a dobrou 🙂

 22. Kamil Václav Láskorád Sluníčkovský

  Například věříte, že nepotřebujete víru. 😀 😀 Také se tedy loučím, když už utíkáte. 😀 😀 Na vaše fyziky já nevěřím, mam své tarotové karty, nikdy nezklamaly.

 23. ateista

  @KVLS
  Problém je jinde. Samozřejmě že každý něčemu věří. Problém je v tom, že veřejnoprávní média dávají možnost hovořit o náboženských otázkách jen věřícím v boha. Kdyby o náboženských otázkách měli možnost hovořit i ateisté, vznikl by dialog. A z něho by vzešla skutečnost, že existence církví je anachronismus, nebo přímo nesmysl.
  Stále je potřeba mluvit o instituci, která náboženskou ideologii hlásá. Stejně jako bylo nutno hovořit o KSČ (M), která hlásala ideologii komunistickou.
  Je nepopiratelné, že ateisté nemají rovnocenný přístup do médií, jako věřící. A o tom to je.

 24. první z kacířů

  Myslíte ty cinklé tarotové karty co Vám každý den věští jasnou sluneční září kam Vaše oko dohlédne a myšlenka dosáhne? 🙂

  Pěkný den pane “Slunečníku” 🙂

 25. Jaroslav Štejfa

  Stále se zde směšuje význam.
  1) Víra ve významu náboženském, v tomto případě v křesťanskou nauku.
  2) Víra ve významu naděje na víceméně úspěšnou budoucnost, zde protiklad k tzv. zoufalství.
  Znova zdůrazňuji neplodnost úvahy pana opata, vyloučím-li sobecké postranní úmysly. Víra podle druhého bodu je prostě bytostně zabudována ve veškerém životě a její ztráta je možná jen u vyšších živočichů (laicky řečeno majících vědomí). Tento stav nelze změnit jakýmkoliv náboženstvím. Však také třeba křesťanství si je této okolnosti dobře vědomo, ač to nepřizná. Tak ztrátu víry trestá těmi, podle vykladačů nejtěžšími, tresty. Tím teologie zakrývá neschopnost svého všemohoucího Boha odpadlictví zabránit (ponechám-li stranou vševědoucnost ). Proto taky je v teologii nutná přítomnost tzv. dědičného hříchu . . atd.
  Plkání na téma ” Bůh neexistuje, ale co když ano . . . ” je impotentní stejně. Totiž neposouvá naše vědomosti nikam. Fixuje nevědomost.
  (Pojem víra má samozřejmě řadu dalších významů.)
  Jaroslav Štejfa

 26. neruda

  Řekl bych, že názory P. Siostrzonka je třeba chápat v duchu jeho iniciálního prohlášení, kdy o sobě výslovně řekl, že je trubka …

 27. Kamil Václav Láskorád Sluníčkovský

  Vždyť to pan kněz řekl dobře a jasně, kdo v nic nevěří, je lůzr. Jsem ateista, ale také věřím na něco nad námi. Kdo toto nemá, je depresivní pacient. A že mají věřící co nabídnout, tak mají mít přednost a dostávat se do éteru víc než depresivní xenofobové. Věřící mají morálku, oni nám jí dali. Buďme za to vděční a mlčme, když mluví odborníci. Kdo z nás zde studoval teologii? Nikdo. Tak vidíte.

 28. xjur

  Kamile, na Vás je vidět, že jste byl zasažen náboženskou vírou, ale máte vůči ní oprávněné pochybnosti (když se považujete za ateistu). To však nestačí, je zapotřebí zapojit rozum. Viz
  A)
  “… kdo nevěří je lůzr” … je podle Vás dobře. Pan kněz akorát propaguje náboženské pojetí víry, hlásá tedy nemyšlení a slepou poslušnost. S tím souhlasíte?
  B)
  “Věřím v něco nad námi” … věřit v “něco” a netušit v co považujete za nějaký přínos? Je to nějak užitečné pro zlepšení představy o světě?
  C)
  “Věřící mají morálku, oni nám ji dali” … houbeles. Věřící si přivlastnili morálku své doby, přidali touhy společnosti a nazvali to morálkou od Boha. Jen tak měli šanci uspět v propagaci nové víry (jako tisíce nových sekt současnosti). Nic z toho ale nesouvisí s dogmaty jejich víry. Pokud se ukáže některé dogma jako neobhajitelné, pobožní to prohlásí za nepodstatné a jede se dál. Není se co divit, co je pitomost od počátku nemůže být základem pro nic relevantního.
  D)
  “Kdo znás zde studoval teologii” … to netuším. Studovat teologii je stejně užitečné jako studovat homeopatii. Tomu se mohou seriozně věnovat jen psychiatři studující duševní nemoci (např Sigmund Freud)

 29. Kamil Václav Láskorád Sluníčkovský

  Milý Xjur, víra je víra. Jisté je co? A Freud? Ten tvrdil lidem, že byli zneužiti v dětství. Skoro všem. To vám přijde v pořádku? Má lidem pomoci, když si myslí, že je zneužil v dětství rodič?

 30. xjur

  Ještě poznámka k pravděpodobnosti správnosti náboženských dogmat.
  Slovo pravděpodobnost má dvojí význam, resp. může je vnímat dvojím způsobem. Z hlediska matematiky jde o vyjádření předpokládané relativní četnosti nějakého hromadného náhodného jevu. Tedy něčeho, co se opakuje a nikdy nikdo předem neví jak dopadne. Za takových okolností lze určit odhad pravděpodobnosti jak číslo či interval z oboru 0 až 1.

  Náboženské proklamace většinou *1) nepopisují žádný hromadný jev, protože není jisté, zda někdo popisovanou situaci pozoroval, natož aby se situace za obdobných podmínek opakovala. Pokud někdy něco viděl, či zažil, pak záleží na tom, zda jeho popis události je správný a jediný možný *2). Zde tedy nastupuje druhý význam slova pravděpodobnost, tj. zda se dané tvrzení PODOBÁ PRAVDĚ.
  Zde tedy nelze očekávat nějaké číslo, vhodnější je říci, že se dané tvrzení (např že se jakýsi Ježíš narodil z panny) příčí všem známým poznatkům 3*)
  Kdo tedy bere vážně všechna náboženská dogmata, tak musí zavrhnout platnost všech vědeckých závěrů, která jsou s nimi v konfliktu. To mu pak moc materiálu pro rozumné uvažování nezbude.
  Pokud to pobožným nevadí, svědčí to o jejich dosti primitivním 4*) myšlení. Takoví lidé pak lehce podlehnou jakékoli demagogii. To (naštěstí méně často) vede k terorizmu, nebo (častěji) k tomu, že nemyslící (tedy nejenom pobožní) lehce “sednou na špek podvodníkům” jako jsou různí šmějdi, šarlatáni, léčitelé, homeopati, lobisté, …
  Dopracovat se k racionálnímu myšlení však není snadné. Chce to mnoho úsilí, mít přístup ke vzdělání a informacím. Naše školy nejsou až tak špatné, většinou však žákům chybí motivace a tak vyvinou jen malé úsilí něco pochopit. Např. ten, kdo dával pozor v matematice, chemii a fyzice, ten sám přijde na to, co je možné a co ne. Že třeba ona homeopatie vychází z nesprávných představ a ten, kdo se díky ní přiživuje na hlouposti ostatních, je zločinec. Ve světě je však situace mnohem horší. Myšlení miliard lidí je stále na úrovni středověku. Co taky chtít po člověku, který celý den dře na poli a jediná jeho informace o světě je to, co slyší jednou za týden v mešitě? Jeho bídný stav není jeho vina, ale vina teokratů kteří udržují současný stav v oblasti svého vlivu, kdekoli na světě.
  – – – – –
  *1) pokud se nějaké akce opakují, lze je vyhodnotit statisticky. Například lázeňské kůry v Lurdech se svou úspěšností nijak významně neliší od běžných lázní.
  *2) Co pozorovali primitivní pasáčci vepřů ve Fátimě nikdo neví, protože nikdo nezkoumal alternativní interpretace.
  *3) viz odborná biologická literatura
  *4) neschopnosti hledět na problém komplexně, tj. i z jiného hlediska než je to podsouvané.

 31. Kamil Václav Láskorád Sluníčkovský

  K té trojce, že není dnes něco prokázáno nemluví nic o budoucnosti, ve své době nebyl prokázán ani rentgen, třeba ve 14.století. Důvěra a víra není rozdíl z hlediska pravděpodobnosti. Ale to už tu vše proběhlo a já to četl. Proč by důvěra neměla být víra? Hlavní je přeci láska, důležité je, že se máme rádi, na ostatním nezáleží. Bez rozmanitosti nebudeme nikdy svobodní, bez přijmutí nějaké odpovědnosti o které tu psal už i jistý věřící, bez přijetí odpovědnosti i za utrpení jiných, třeba muslimů, nikdy nenalezneme svou duchovní podstatu.

 32. Karel

  Ad xjur
  Pamatujte, že nedostatek elementárních znalostí a systematického a dlouhodobého vzdělání v jakémkoli oboru lidské aktivity nenahradí žádná diskuze, byť sebelépe připravená. Víra je ve své podstatě jednoduchou záležitostí. Pan Grygar je mi také svými výroky občas proti srsti, byť jsme členy stejného spolku. Ale jeho víra je mi ukradená, pokud nepřizpůsobuje vědu tomuto jeho osobnímu pojetí. Což naštěstí nedělá, jinak bych byl out. Někdo řekl, myslím, Michael Shermer, že do lidského mozku se toho vleze hodně a mnohdy je to schopné koexistence bez větších problémů i když je to vlastně oxymoron. Ovšem z kreatury, jako je zmíněný arciodpat, který je slepým služebníkem božím, z toho už nic nového nevytvoříte, ani kdyby existoval nějaký ateistický theoexorcismus.

 33. Kamil Václav Láskorád Sluníčkovský

  Znám skeptiky ze spolku Sisyfos a někteří Freuda zatracují, aniž by byli věřící. Stále nechápu proč důvěra není druh víry a proč to, co nebylo prokázáno dnes nemůže být prokázáno za 100 nebo 200let? Třeba si někdy vykládám tarot a vyšlo mi už hodně předpovědí, víc než mi jich dala ta vaše falocentrická bílá věda. Ale že se bílí muži bojí islámu a velkých černých penisů už je dnes freudovská pravda.

 34. Karel

  Freud je dnes již jen šarlatán. Nikdo seriózní se tím nezabývá.

 35. Kamil Václav Láskorád Sluníčkovský

  Karle, Vy se jen bojíte přijmout, že jiné kultury mají své vlastní výzkumy, Vy zkoumáte tím, že rozmělňujete a rozčleňujete, ale Orient je syntetický, on jakoby syntetizuje znalosti, vidí je v celku. V komplexnosti bytí. On řeší příčiny, ne symptomy, proto se mně islám tak líbí. Orient není redukcionistický a předpojatý vůči intuici a emocím. Jako vystudovaný člověk, z genderových studií, mohu říci, že vím, co píši. Setkávám se s tím stále. Váš fiktivní racionalismus vede jen k poruchám erekce, proto se tak bojíte islámu a muslimů, ti poruchami erekce netrpí. Vidí vše v celku, žijí vitálním životem. A teď se již loučím, protože cítím, že je zde mnoho negativních emocí a nechci onemocnět.

 36. Karel

  Milý pane KVLS,
  věda je jedna a má na celém světě stejné principy, které by se měly dodržovat. Tím bezesporu hlavním je vědecká metodologie. Neexistuje žádná, podotýkám žádná, alternativa, která by byla úspěšná alespoň z 0,000000…% Proto mytologii a pod. odkazuji na sociální vědy, včetně historie a politologie. Tam možná s postmodernou uspějete. I am not impressed !!! Jestli se Vám líbí islám. Nemám nic proti tomu. Jestli bude v tom mnohoženství? Zeptejte se mé ženy. Já se poradím s bankéřem.

 37. Kamil Václav Láskorád Sluníčkovský

  “Neexistuje žádná, podotýkám žádná, alternativa, která by byla úspěšná alespoň z 0,000000…%”

  A jste si tím jistý? Víte to jistě? Máte jisté důkazy? Do vidění.

 38. xjur

  Ad Kamil
  “Důvěra a víra není rozdíl z hlediska pravděpodobnosti.”
  Jen blb důvěřuje něčemu co se pravdě ani zdaleka nepodobá, co je v rozporu s ověřeným poznáním a co je mu předkládáno ke slepé víře.

  “… bez přijmutí nějaké odpovědnosti o které tu psal už i jistý věřící, bez přijetí odpovědnosti i za utrpení jiných, třeba muslimů, nikdy nenalezneme svou duchovní podstatu”.
  Nebetyčný blábol. Žádná duchovní podstata není. To jsou jen telogické konstrukty dobře vypadající a vyplňující bezobsažné náboženské fráze.
  Viz celá metafyzika.
  Odpovědnost za utrpení muslimů mají především muslimové,
  stejně jako my máme odpovědnost za utrpení naší společnosti.
  Naší odpovědností je udržet přijatelné životní podmínky pro naše potomky. Pokud tomu někdo brání třeba tím, že chce získat vládu nad světem pro pobožné (jedno zda z Vatikánu, či z Mekky), pak je náš nepřítel, ať se multikulturisté staví třeba na hlavu. Pamatujte, že největším ohrožením lidstva na Zemi je jeho přemnožení a náboženská pomatenost.

 39. Karel

  Nabídněte jednu funkční a bude to dostatečný argument a nebude to overkill. Nezapomeňte, že věda není sama osobě žádná spekulace, hypotéza, teorie nebo zákon. Jde jen o pracovní algoritmus, který se vylepšuje, ale zamítnout to jako celek? Jak by musela pracovat alternativa? Z jakých principů by vycházela? Byla by to vůbec alternativa?

 40. xjur

  Řekl bych, že onen “Kamil Sluníčko” si z nás dělá jen legraci. Jeho názory nejsou nijak konzistentní, jenom zkouší co sneseme. Ale že jsme mu taky skočili na špek! Sranda holt musí být, pokud tedy na to někdo má náladu.
  Já už ne.

 41. Kamil Václav Láskorád Sluníčkovský

  Když se ta vaše věda opravuje, tak nemá pravdu, jinak by se opravovat nemusela. Na pravdě není co opravovat. Náboženství se také opravuje. Přišel Mojžíš, pak Ježíš, pak Mohamed. Ale ten poslední už pravdu měl, proto se nic opravovat nemusí. Alternativa? Intuice, tarot, aury, astrální projekce. Konec. Nechci se loučit jako Václav B, aby zde zase byly spekulace. Chci lásku, ne rozdělování. Můj tarot zatím osobně nikdy neselhal, zato lékař se spletl, řekl 5týdnů života ale jsem tu stále. Bez léčby, a kde je teď ta vaše věda? Neví víc než tarotové karty. Dobrou

 42. Karel

  Ad: kamil …
  Budiž je ti země lehká… jako tvé lehké znalosti o vědě.

 43. mulit

  Karel píše:
  Někdo řekl, myslím, Michael Shermer, že do lidského mozku se toho vleze hodně a mnohdy je to schopné koexistence bez větších problémů i když je to vlastně oxymoron.

  Lidský mozek je jen houba naplněná krví, viz čas 1:00 https://www.youtube.com/watch?v=czWaRS1g2OA&t=112s

 44. ateista

  @KVLS
  “Chci lásku, ne rozdělování.”

  Jak se Vaše láska k muslimům projevuje v praxi? Máte již u sebe ubytovaných několik muslimských rodin? Posíláte penežité a věcné dary do muslimských komunit? Jak se projevuje Vaše láska k lidem obecně? Z Vašich projevů zde se nezdá Váš láskyplný vztah ke zdejším diskutujícím.
  Spíš mám takový dojem, že si na něco hrajete. Jestliže více věříte kartám, než realitě, jen to potvrzuje moji domněnku.
  Bavíme se teď o přístupu VPM k ateistům a jejich požadavkům. Tak se soustřeďte na téma.

 45. Kamil Václav Láskorád Sluníčkovský

  Karle, já hledám pravdu, ne něco, co se nekonečně opravuje a tedy to pravdu nikdy nemá. Vaše věda se opravuje, protože nemá pravdu. Pravdu není třeba opravovat. Islám už není potřeba opravovat, protože pravdu má. Je pravda, že Moježíš a Ježíš ještě neměli. Ale pak se to opravilo a už nafurt. No, ještě kdyby přijmuli tu homosexualitu a queer myšlenky, celý transgender, pak to bude dobré. Ono to půjde. Uvidíte. Wir schaffen das. S láskou Kamil.

 46. mulit

  oprava : všechna zvířata, omlouvám se, učitel a popletl shodu přívlastku s podmětem… ta všechna zvířata… sorry jako

 47. A. S. Pergill

  @mulit Bacha na to, že i savci reagují na tyhle látky dost různě. Náš kocour dostal status epilepticus a dostal takovou dávku diazepamu, že by to (v přepočtu na kilo váhy) zabilo několik lidí. A i po té dávce absolutně (tedy po tom samém, co kocour dostal) by se člověk pěkně motal a nakonec by se neubránil spánku.
  A psi se naopak nedají “uspat” některými látkami, které se používají k popravám injekcí (třeba v USA).
  Srovnávací farmakologie savců je docela složitá a málo intuitivní.

 48. mulit

  Nembutal sodný (pentobarbital) používají v USA k popravám nebo ve Švýcarsku k eutanazii.

  A další lékař z toho samého zdravotního střediska spáchal taky sebevraždu. Jeden s skočil z okna, další se oběsil. Mě na tom překvapují ty způsoby. Lékaři přece mají způsoby, jak si opatřit anestetika, ne?

 49. toli

  Mě na tom překvapují ty způsoby. Lékaři přece mají způsoby, jak si opatřit anestetika, ne?

  Jak kteří,záleží na specializaci.Dle platné legislativy lékař nemůže napsat lék na nemoc která nesouvisí s jeho specializací.

 50. Hraničář

  Jaroslav Štejfa
  23.05. 2018
  Tím teologie zakrývá neschopnost svého všemohoucího Boha odpadlictví zabránit (ponechám-li stranou vševědoucnost ). Proto taky je v teologii nutná přítomnost tzv. dědičného hříchu . . atd. ………………

  A proto také Všemohoucí Hospodin nařídil židům, aby smlouvu s ním uzavřeli obřízkou 7. den po narození. Zjevně si nebyl jistý, kolik % mladíků by s tím souhlasilo v 18 letech. Podobně katolíci křtí hned po narození a muslimové, pokud nedělají obřízku po narození, tak ještě dostatečně brzy, aby kluka přeprali!

 51. Hraničář

  xjur
  23.05. 2018
  *1) pokud se nějaké akce opakují, lze je vyhodnotit statisticky. Například lázeňské kůry v Lurdech se svou úspěšností nijak významně neliší od běžných lázní. …………………………….

  Kdyby taková “úspěšnost” jako je v Lurdech byla v Piešťanech, tak by tam léčebna nikdy nevznikla!

  *2) Co pozorovali primitivní pasáčci vepřů ve Fátimě nikdo neví, protože nikdo nezkoumal alternativní interpretace. ………………..

  A což teprve na Slovensku ve Zviru, když tam v lesní boude tři malé holky uviděly krásnou paní která jim řekla, že je “neposkvrněná čistota”? Už tam stojí kostel a chodí procesí!

 52. Hraničář

  Karel
  23.05. 2018
  Víra je ve své podstatě jednoduchou záležitostí. Pan Grygar je mi také svými výroky občas proti srsti, byť jsme členy stejného spolku. ……………………

  A což takový Doc., MUDr. et MUDr., PhDr., trvalý jáhen církve katolické, kněz obřadu řeckokatolického, držitel “čestného” titulu “muž s největším počtem titulů v ČR” (ještě více, než Henryk Lahola), pyšnící se na veřejných přednážkách řádným členstvím ve spolku Sisyfos, a tím, že kriticky uvažuje, Jaroslav Max Kašparů?

 53. toli

  POLITICKY KOREKTNĚ se tomu říká náboženská víra,POLITICKY NEKOREKTNĚ se tomu říká psychiatrický blud.A přitom jde o jedno a totéž.Jedním z hlavních atributů bludu je fakt že člověk jím postižený není schopen uvědomit si to a naopak se pokládá za zdravého.
  A co více-libují si ve svém postižení.TI co je znají hodně z blízka (HRANIČÁŘ,MULIT i já) vědí že pokud se takovému člověku snažíte otevřít oči tak vás odsekne,přeruší komunikaci a zabetonuje se ve svém bludu.

 54. Hraničář

  toli
  26.05. 2018
  A co více-libují si ve svém postižení.TI co je znají hodně z blízka (HRANIČÁŘ,MULIT i já) vědí že pokud se takovému člověku snažíte otevřít oči tak vás odsekne,přeruší komunikaci a zabetonuje se ve svém bludu. …………………..

  Jo, jo, pamatuji stále ještě velice dobře, jak jsem odmítal pochybovačné otázky. Jak jsem cítil, že budu-li naslouchat a přemýšlet o nich, že se “pevná hráz mé víry” začne hroutit. Přesně tak, jak varovaly kdejaké zprávy vzdělaných teologů a jiných “pevně” věřících.
  I když s tou “pevností” a “hlubokostí” víry to není leckdy moc slavné:
  klimes.mysteria.cz/clanky/teologie/pospisil/agora26_06_micka.pdf
  klimes.mysteria.cz/clanky/teologie/pospisil/

 55. Hraničář

  Dr. Radomír Malý | 25.5.2018 z 10:31 |

  Církev závazně učí, že nemoci včetně vrozených vad a postižení jsou důsledkem dědičného hříchu, i když Bůh je někdy může využít pro dobro člověka a seslat je na něho. To najdete v každém autenticky katolickém katechismu. Praktikovaná homosexualita však je hřích a když si přečtete 1. kap. Pavlova listu Řím, tak se dočtete, že je to zvrácenost a důsledek odpadu od víry. Proto Bůh nemůže tvořit homosexuály, homosexualita je dílem ďábla, ať už v případě dispozic od narození, nebo v případě pozdějšího získání této náklonnosti za různých okolností.
  http://www.tedeum.cz/2018/05/23/kardinal-muller-tzv-homofobie-je-vymysl-a-nastroj-totalitniho-teroru/#comment-5237

  Představte si, že hlasatel tohoto názoru se zlobil, když jej škola kde učil, poslala do důchodu!

 56. Kamil Václav Láskorád Sluníčkovský

  Tomu nevěřím. Můj pes umřel na rakovinu střev, za co ho bůh potrestal? Ale nejen můj pes, zvířata mají tyto nemoci běžně. Dokonce i ve volné přírodě. Nevěřím, že by bůh byl tak zlý, pokud je bůh Alláh, tak toto nedělá, možná u křesťanů, ale ne u muslimů. V Koránu jsem toto nenašel. Jsem sice ateista, ale na něco vyššího věřím a myslím, že je to láska, jako v Koránu. Nic zlého a mstivého.

 57. Hraničář

  toli
  26.05. 2018
  TI co je znají hodně z blízka (HRANIČÁŘ,MULIT i já) vědí že pokud se takovému člověku snažíte otevřít oči tak vás odsekne,přeruší komunikaci a zabetonuje se ve svém bludu. …………………………..

  Tak tohle jsem sem přetáhnout musel!

  V knize “Naše víra”, což je sborník úvah o katolické víře, vydala ji Česká katolická charita r. 1974 se v kapitole o dědičném hříchu píše: “Lidé jsou spolu vzájemně spojeni, ve štěstí i neštěstí. Jedinný diktátor nebo skupina několika lidí může vtáhnout značnou část světa do strašlivé války. Ale i rozvrat jediné rodiny může na několi generací neblaze ovlivnit potomstvo….
  Často uvažujeme o tom, jak k tomu dnes lidé přijdou, že kdysi první člověk přetrhal svá ppouta s Bohem. I tento hřích chápeme většinou jako soukromou věc mezi Bohem a tím jedním člověkem. V souvislosti s tím musíme poznamenat, že výraz “dědičný hřích” nevyjadřuje šťastně to, oč jde. Hříchem zpravidla rozumíme osobní čin, a tím “dědičný hřích” není. Zde nejde o hřích, kterého se kdysi kdosi dopustil a který se dnes přičítá všem. Nejde ani o nějkoi dědičnost v biologickém smyslu. Jde spíše o jakési dědictví, do něhož vstupujeme tím, že jsme lidé. Je to stav ne nějakého aktivního překročení zákona, nýbrž stav, kdy se nedostává něčeho, co bychom podle Boží vůle mohli a měli mít…… Adamův hřích není nějaká vzpomínka na minulost, ale je v nás samotných. Co je charakteristické pro celé lidstvo, zkonkretizoval biblický autor v jednom jedinci, Adamovi. Otázka fyzického původu od Adama, případně zodpovězení otázky, zda lidstvo pochází z jednoho nebo více párů lidí, jsou z tohoto hlediska nepodstatné a na této skutečnosti nic nemění. Líčení Starého zákona o hříchu prvních lidí je napsáno v obrazné řeči. Naukou víry je skutečnost hříchu od počátku lidských dějin.
  (S církevním schválením Apoštolské administratury v Praze vydala Česká katolická charita)
  https://disqus.com/by/disqus_7RHT8fJjMf/

  Věděli jste to? Nebo máte v mysli stále to staré vysvětlení Tridentského koncilu (které je samozřejmě stále platné!).

 58. mulit

  Hraničář píše
  Jo, jo, pamatuji stále ještě velice dobře, jak jsem odmítal pochybovačné otázky. Jak jsem cítil, že budu-li naslouchat a přemýšlet o nich, že se „pevná hráz mé víry“ začne hroutit. Přesně tak, jak varovaly kdejaké zprávy vzdělaných teologů a jiných „pevně“ věřících.

  Já už začínám částečně zapomínat na svůj život v době pobožbosti. Normálně mám čím dál větší pocit, že to byl někdo jiný a já (mé současné já) toho bylo jen pozorovatelem. Je to velmi zvláštní stav. Jako bych se díval v kině na příběh někoho jiného. A svoje dřívější jednání už nedokážu pochopit. Hlavně rozhodnutí, která jsem činil pod vlivem náboženské drogy. Ano, cítím se jako bývalý narkoman, jelikož už 2 roky nefetuju pobožný fet, tak tomu stále méně a méně rozumím, proč jsem to kdysi vůbec dělal. Už nemám ani absťáky, ty jsem měl pár měsíců od dekonverze. Nyní už nezbylo nic, jen údiv.

  Je to jako vrátit se z jiné planety na Zem. “Žil jsem na jiné planetě” – tak by se jmenovala kniha, která by popisovala období mé pobožnosti. A nebyla to jen jiná planeta. To byla úplně jiná soustava. Tam nebylo středem Slunce, ale Bible a kolem ní neobíhaly jiné planety, ale další náboženská literatura a různí kazatelé a evangelisté 😀

  Už ani nevím, která kosmická loď mě do této soustavy unesla. 🙂

 59. Hraničář

  mulit
  26.05. 2018
  Ano, cítím se jako bývalý narkoman, jelikož už 2 roky nefetuju pobožný fet, tak tomu stále méně a méně rozumím, proč jsem to kdysi vůbec dělal. Už nemám ani absťáky, ty jsem měl pár měsíců od dekonverze. Nyní už nezbylo nic, jen údiv. ……………………..

  Myslím, že po zkušenosti s adventisty v Izraeli ti lépe rozumím. Katolická víra snad tak agresivní není.

 60. mulit

  Z jiného soudku:
  Projev poslankyně německého parlamentu Alice Weidel (Alternativa pro Německo – AfD). Poslankyně totiž na půdě německého zákonodárného sboru citovala českého prezidenta Miloše Zemana.

  V tomto smyslu končím citátem českého prezidenta Zemana, který vám už přednesla vážená bývalá poslankyně za CDU Erika Steinbach – cituji: ‚Jestliže žijete v zemi, kde vás potrestají za chytání ryb bez rybářského lístku, ne ovšem za ilegální překročení hranice bez platného cestovního pasu, pak máte plné právo říci, že tuto zemi řídí idioti.‘“

  Od svých kolegů z AfD si Weidel vysloužila potlesk. Zato levicoví poslanci zareagovali na její slova a potažmo i na slova prezidenta Zemana nesouhlasným hučením, pískotem a křikem. „Buuuuuu,“ ozývalo se dokonce z levé části sálu.

  Zeman je génius! Ve zkratce pojmenuje vše. A je fajn, že ho citují v německém parlamentu.

 61. A. S. Pergill

  @KVLS
  Alláh se neřídí termín příčina a následek. Jedinou výjimkou je smrt na džihádu, kdy má s Mohamedem smlouvu, že v takovém případě půjde muslim rovnou do nebe odpaňovat hurisky. Ve všech ostatních případech může Alláh výlučně dle své libovůle nechat muslima nějaký čas grilovat v pekle (islám nezná očistec, ale má ho nahrazen dočasným pobytem v pekle), nebo rovnou vyzvednout do ráje. A to bez jakéhokoli příčinného vztahu s jeho skutky zaživa (s výše uvedenou výjimkou). To je dosti podstatný rozdíl jak proti judaismu, tak i křesťanství.
  Ta libovůle se zcela jistě bude vztahovat i na nemoci psů. Navíc je pes dle islámu nečisté zvíře (mladý Mohamed se živil zlodějinou a psi ho párkrát vyštěkali a prohnali), takže na něm tolik nezáleží.

 62. toli

  @ASPERGILL-
  Nechápu jak můžeš ty inteligent reagovat na trotla i trolla v jednom- KVLS 🙂

 63. ateista

  Aspergille, jen piš dál, jiní ateisté se zde na argumenty nezmůžou vůbec jak vidíš, věřící proti nim vypadají jako profesoři.

 64. ateista

  Blbosti. “Karle, já hledám pravdu, ne něco, co se nekonečně opravuje a tedy to pravdu nikdy nemá. Vaše věda se opravuje, protože nemá pravdu. Pravdu není třeba opravovat. Islám už není potřeba opravovat, protože pravdu má. Je pravda, že Moježíš a Ježíš ještě neměli.” Jak víš, že se bude věda věčně opravovat a nepřijde na pravdu? Jak víš, že islám je ta konečná pravda? Jediné, v čem s tebou souhlasím je to, že bůh který by trestal ještě i zvířata by byl mešuge. Jinak si vůl. A nejsi tu jediný.

 65. toli

  Aspergille, jen piš dál, jiní ateisté se zde na argumenty nezmůžou vůbec jak vidíš, věřící proti nim vypadají jako profesoři.

  Omyl, vypadají jako blbci a to tak že na ně nemá smysl vůbec reagovat,je únavné neustále a neustále vyvracet stále stejné sračky a navíc je to totálně bez efektu -bludem postižený člověk si nemůže pomoci ani sám ani mu nepomůže nikdo jiný.V blázincích se vymazává bludná paměť elektrošoky a chemickými dryáky,vysvětlování a předkládání argumentů je neučinné,obzvláště když si postižený bludem ve svém bludu libuje a ještě si ho pěstuje

 66. ateista

  Spíš než o můj omyl jde o impotenci některých zdejších ateistů, kteří na to nemají. Protože tento web je právě o debatách o náboženství. A zrovna tento argument od Kamilka Prdlajze Blbečkovského jsem tu ještě neviděl, takže jen kecy neschopných ateistů. Ostatně zrovna nick toli tu snad nikdy nic jako argument nanapsal.

 67. mulit

  Toli má pravdu a “ateista” je zřejmě jen další převlek multinicku nebo to je wolek nebo někdo z granosalis.

  neustále vyvracet stále stejné sračky a navíc je to totálně bez efektu -bludem postižený člověk si nemůže pomoci ani sám ani mu nepomůže nikdo jiný.V blázincích se vymazává bludná paměť elektrošoky a chemickými dryáky,vysvětlování a předkládání argumentů je neučinné,obzvláště když si postižený bludem ve svém bludu libuje a ještě si ho pěstuje

  Toto je nejvýstižnější popis náboženské víry, jaký jsem kdy četl ! Ale pozor, i mezi pobožnými jsou ukryti budoucí dekonvertité. Takže nějaký smysl ty debaty mají. Ovšem pokud vím, tak třeba s celého serveru krestanske-diskuse.net, kde nás chodilo před léty tak 40 uživatelů celkem, prodělali dekonverzi jen 2 lidi. Karel a já. Kdybych z toho měl udělat statistiku, tak je to 5%.

  95% jich zůstane ve stavu, jak to popisuje Toli. Tedy v bludu postižené.

 68. ateista

  Reagoval jsem tak, aby mi to dovysvětlil. Pak by se rozvinula debata. Kdyby tu byl.

  Ale vy dva umíte jen toto:

  “toli
  19.05. 2018

  Tvé videa spíše znamenají že máš potřebu neustále vysvětlovat a ospravedlňovat svou existenci a když se do tebe někdo naveze tak reaguješ hystericky agresivně.
  mulit
  19.05. 2018

  Multinick žije v Praze a tam je situace jiná než jinde v republice. On psal nějaké zkušenosti ( velmi letmé) s homo dvojicemi, které tam u nich viděl. Což já nerozporuji. Nesouhlasím ale s tím, že to je reprezentativní vzorek. Není. Na to by musel procestovat republiky a scházet se gayi. Jako já. Já mám řádově větší přehled. A totéž co se týká pobožných. Nepíšu o věcech, které neznám, ale které znám. Je spousta věcí, kde se nevyznám, ale o nich nepíšu. Nedutám a poslouchám zkušenější. O homosexuálech vím velmi mnoho. Není moc lidí, kteří by jich znali tolik osobně jako já. To samé pobožné. A ještě školství. Byl jsem v mnoha gay klubech, na mnoha gay akcích, mám za sebou stovky schůzek, byl jsem v mnoha církvích a denominacích. A taky jsem byl na mnoha školách. Ne na jedné, ale na mnoha, snad 15, možná více. Musel bych se podívat do papírů. Poznámky bývalého multinicka, který už v současnosti není multinick a píše z nicku Václav B, nebyly štiplavé, mě nic neštípalo. Bylo to jen hloupé a laické. Je mladší než já a neprošel v praxi tím , co já. Určitě je v něčem lepší než já, ale ve znalosti gay komunity to není. Moje reakce nejsou ani agresivní, ani hysterické, ale trpělivé, silné, jasné, zřetelné. Protože to mám odžito a vím, o čem mluvím.

  Napsal jsem tu své důvody, proč jsem proti adopci homo páry. Respektive nejsem proti absolutně, ale jen, až se vyčerpají hetero páry. Kdyby se nenašel žádný hetero pár, tak až pak dát dítě do homo páru. Vysvětlil jsem proč, nemá smysl to opakovat. Číst umíš.
  mulit
  19.05. 2018

  Jo a natáčení videí je u mladých lidí běžná věc. Tvůj konzervatismus mě nezajímá, strejdo. Jsem mladý duchem, i když už mám přetočený tachometr. Dneska natáčí každý druhý videa a tvoje věta potřebu neustále vysvětlovat a ospravedlňovat svou existenci úžasná konspirace. Bobánku, já nemám žádnou potřebu nic ospravedlňovat. Já jenom vím, že video často úspěšněji osvítí hlavu posluchače, než text a písmenka. Stejně jako skype je lepší než jen fotka a telefon je lepší než jen SMS. Jsou různé formy komunikace a že ty datluješ jen do klávesnice a netočíš videa, je tvůj problém. Já točím vide a budu je točit dál. Jdu s dobou, baví mě to. Využívám všechny dostupné možnosti techniky a sdělovacích prostředků. Zalez do konzervy, konzervo. Zaklapni za sebou víko.”

  https://www.osacr.cz/2018/02/28/egypt-planuje-zakaz-ateismu-podle-tamnich-politiku-zpusobuje-homosexualitu-werner/

 69. ateista

  Zaklapni za sebou víko, ty sluníčkáři pitomej co zde nikdy nenapsal žádný argument. Naprosto souhlasím s mulitem v této věci.

 70. toli

  Nejsem sluníčkář a ty se mne nemužeš nijak dotknout,těžko mne může zranit něco co mi nesahá ani po kotníky 🙂
  Kdyby jsi sem chodil častěji a sledoval debatu Karla nebo Aleše tak by jsi věděl že ti nikdy nic dovysvětlit nemohou,protože se točí v kruhu a jejich kecy jsou zmatené a nekonzistentní přesně jako bible.
  A pokud si myslíš že diskuzí nějak omezíš či zničíš církev tak jsi neskutečně hloupý a naivní.
  V historii už bylo mnoho mocných lidí kteří si mysleli že zničí církev,a kde jsou ti lidé dnes a kde je církev?
  Církev totiž dokonale naplňuje touhy psychopatů po moci a ovládání a naplňuje i touhy hlupáků po nesmrtelnosti.
  A zlo i hloupost jsou jak známo věčné,nesmrtelné.

 71. ateista

  Zatím si tu nic dovysvětlit nedokázal jen ty, Aleš to uměl, protože jsem ho tu zažil, ty jen každému pořád píšeš: “Já ho nečtu, ignoruji ho”. Nic víc neumíš. Na víc nemáš. Mulit umí aspoň reagovat občas, ty vůbec co jsem tu zažil za těch pár měsíců. Jen byste banovali někteří. Zavři za sebou víko, jak píše mulit.

 72. mulit

  Já s nickem Toli nesouhlasím ve všem. Ve věcech adopce homo páry se s ním neshodnu, dále v otázce postoje k Bruselu a EU. Mám jiné zkušenosti v gay komunitě a jiné zkušenosti ze školství. Ale když jsem tu na toto forum přišel, byl jsem nováček, co se týká dekonverze a Toli byl napřed a jeho nekompromisní označení pobožných jako nemocné, postižené a fetující Krista a bibli jsem zpočátku bral jako urážlivé a příliš kruté pro nábožensky věřící lidi. Páč tam mám rodinu, kamarády a sám jsem tím byl. Jenže během chvíle mi došlo, že tento naturální a přímý popis věřících je nejpřesnější a vystihuje to, proč jsou na tom tak závislí a vysvětluje to všechny souvislosti mého života i chování v pobožném období a chování členů mé rodiny. Takže ano, je to nemoc, je to virus a je to závislost jako mají narkomani. Jo a nejlepší akvárko pro sledování pobožných je granosalis. Tam je vidět, co se stane, když se vyšinutá ideologie nabalí na už tak vyšinuté lidi z podstaty (některé). Kvůli politice a kvůli náboženství se lidi žerou nejvíc. V tom se lidi liší od zvířat. Ta se perou jen o zdroje. (Třeba o zdroje žrádla nebo sexu). Lidi se perou o zdroje taky, ale ještě více kvůli ideologii. Politické nebo náboženské. Mě by zajímalo, která “opice” byla ta první, co s tím začala. Zda to bylo už dejme tomu před 200 000 lety s prvními lidmi podobnými dnešním. Nebo zda se žrali kvůli ideologiím neandrtálci. Zda už mezi nimi byl nějaký Alešek, co kázal svoje “písmo svaté”, či spíše ” rozumy svaté”.

 73. toli

  @Mulit
  Politické nebo náboženské. Mě by zajímalo, která „opice“ byla ta první, co s tím začala

  Voltaire má krásný citát,”Náboženství vzniklo když potkal hlupák podvodníka”

  Zda už mezi nimi byl nějaký Alešek, co kázal svoje „písmo svaté“, či spíše “ rozumy svaté“.

  A motivací Aleška je vychcanost a parazitování na ovcích takže i mezi neandrtálci byl i Alešek 🙂

 74. ateista

  Dobře, částečně souhlasím. Ale pokud budeme jen my hrát ty nejchytřejší a na jejich argumenty budeme kašlat, tak hlavně naše ideje budou stát na vodě, nebudou ve střetu s oponenturou. Názory potřebují oponenturu, i když třeba ne vždycky tu nejchytřejší. Oni budou argumentovat a my je budeme ignorovat a říkat, že jsou to všechno magoři. To nestačí. Nejde o dekonverzi, ale o debatu, ve které často ani nemáme navrch, jak vidíte sami. Abychom měli navrch, musíme se jimi zabývat a vyvracet je, ne je ignorovat. To děláme pro sebe, ne pro ně.

 75. toli

  Ale pokud budeme jen my hrát ty nejchytřejší a na jejich argumenty budeme kašlat, tak hlavně naše ideje budou stát na vodě, nebudou ve střetu s oponenturou.

  Jenže oni nemají názory,oni mají nekonzistentní proklamace nad kterými ani nepřemýšlí,jen opakují to co slyšeli někde v kostele a nelogicky poskládali dohromady.Sami se řídí svými pocity které jsou pochopitelně ovlivněny bludem.Nelze dělat oponenturu něčemu co se neustále mění dle potřeby.
  Všimněte si že Kamil Sluníčko neustále opakuje své prázdné fráze
  Všimněte si že Alešek a jeho klony nikdy neodpoví přímo na přímou otázku.Proto tady na něj už nikdo nereaguje a proto neustále mění nicky aby nás oklamal a reagovali jsme na jeho kecy.
  Jak se dělá oponentura něčemu tak slizkému a variabilnímu ?
  Pokud chcete poznat myšlení křesťana tak přečtěte bibli. On má v hlavě to co má bible na papíře,směs nekonzistentních a protikladných tvrzení.On se řídí svými pocity a původce jeho pocitů indentifikuje bible buď jako boha nebo ďábla,nic mezi.Částečně to vyplývá s Descarta,člověka řídí buď Bůh nebo ďábel a přitom má svobodnou vůli,zvláštní rozpor že ?

 76. ateista

  Tady jsou ateisté také často nekonzistentní. To samé věřící. Když se neporovnáváš s prostistranou, tak nevíš, kdo má lepší argumenty, tedy kdo má spíše pravdu. Ne všichni věřící jsou stejní a ne všichni ateisté.

 77. ateista

  Teď plká něco Halík na ČT2, je to hrozné. Havel po revoluci mluvil jako katolík, když přijel papež, řekl, že přijela pravda, posel míru, asi neznal reálie z Irska, kde to často v něčem bylo horší než zde za Husáka. Halík je arogant bez argumentů, proti němu je Aleššek král věřících. Ten měl zájem zde mluvit a i když občas blbě, tak tenhle nás ignoruje stejně jako chceš ty toli ignorovat je. Mulite, byl bys raději, kdyby s tebou jako věřícím ateista mluvil, i když tvrdě, nebo tě ignoroval? Když jsi chodil po ateistických webech, líbila se ti ignorace?

 78. xjur

  Je li někdo duševně nemocen, že nerozezná blud od reality, je zbytečné mu jakkoli argumentovat. Je třeba se postavit proti těm, co ovládnutím mysli druhých tyto poruchy vyvolávají. Je třeba zastavit jim přítok peněz zrušením náboženských restitucí. Je třeba vyžadovat od politiků naplnění ideí sekulárního státu.

 79. ateista

  Dokažte, že trpí bludem. Jinak trpíte bludem sami. Jenže vy nevíte, jestli bludem trpí oni nebo my, pokud se nevyrovnáte s jejich arugmenty. A ne vždy jsou špatné. Ale ignorací se to nepovede.

 80. ateista

  A nepište to mně, pište to jim, s nimi o tom diskutujte. Neignorujte je, diskutujte s nimi, když už sem přijdou.

 81. ateista

  Dokažte to sobě. A jestli si z toho nic nevezmou oni je jedno, vy si z toho něco vezmete, pokud je zdoláte, o čemž tu často pochybuji.

 82. mulit

  Mulite, byl bys raději, kdyby s tebou jako věřícím ateista mluvil, i když tvrdě, nebo tě ignoroval? Když jsi chodil po ateistických webech, líbila se ti ignorace?

  Ale já jsem nebyl slizký Halík. Za další byl jsem přístupný pochybnostem. Nebyl jsem takový fanatik, jako jsou na granosalis. Mě se to vždycky hnusilo. A nejvíce jsem si už na webu krestanske-diskuse lidsky považoval Karla, i když on už nebyl věřící a já ještě jo. Takže mě v prvé řadě zajímají lidské vlastnosti toho dotyčného, s kterým se bavím. To je naprosto zásadní věc, protože od toho se odvíjí i způsob komunikace i argumenty. A když jsem byl na ateistických webech, nelíbila se mi pýcha ateistů a neochota vědět, co to je být věřícím. To tady na tomto webu vůbec není. Naopak jsme tady 3 dekonvertité, kteří byli uvnitř a znají to. Na webu i-ateismus to bylo před těmi cca 4, 5, 6 lety úplně jiné. Byli tam jen ateisti, co byli ateisty odevždy a neznali ani bibli, ani, jak to chodí v církvích, byli to strašní teoretici, kteří se vymezovali proti něčemu, co si sami vyrobili ve své hlavě. Debaty byly akademické, prázdné. Neznali ani kazatele, ani učení, ani bibli, nic. To bylo něco strašného. Totální amatérismus. A arogance. A z takových lidí jsem si těžkou hlavu nedělal. Nic se mě nedotklo, co psali. Neměli ani životní zkušenosti, nic. Možná nějací studenti to byli. No zkrátka mě to vždycky katapultovalo zpátky k pobožným, páč ti byli sice fanatici, ale aspoň věděli, o čem je víra.

  Tady je to úplně jiné. Tím, že tu jsou dekonvertité. Tady pobožní fakt nemají šanci. Však jak mě wolek zpočátku prosil, ať na něho vůbec nereaguji. Věděl, že jsem dekonvertita a že mu všecko rozbiju, páč to znám zevnitř stejně nebo líp než on. A chtěl si povídat jen s ateisty, co nikdy nikde nebyli, aby je mohl tahat na vařené nudli.

 83. ateista

  Mně přijde opačně, že ti dekonvertité tu právě moc neargumentují často a spíš nadávají nebo ignorují. Ti co byli spíš vlažní vždycky to berou s nadhledem víc a pustí se do diskuze klidněji.

 84. mulit

  A zkušenosti jsou to, co rozhoduje. Ostatně nedávno tu psal Hraničář o svém zájezdu do Izraele, který absolvoval s adventisty a otevřely se mu oči a pochopil, o čem je tato větev křesťanství. A taky to tu pěkně popsal.

 85. ateista

  Tak jsou ateisté různí, pro mě není nejdůležitější, kolik toho kdo prožil s věřícími, ale ideové věci, myšlenky. Každý to bereme holt jinak. Loučím se prozatím.

 86. mulit

  Jo a ještě se pamatuji, jak před těmi cca 5 lety ti tehdejší ateisti útočili na katolíky. Na Halíka a další známé firmy. A tomu jsem se smál. Páč všechny nekatolické směry křesťanství si myslí, že katolíci nejsou praví křesťani. Takže se jich to vůbec nedotýká. Když někdo vzpomínal pedofilii kněží – taky nic. Protestant nebo letniční, atd. je v klidu. To je problém katolíků. Restituce – taky nic. Všecko to je střílení slepými.

  Ale když někdo zaútočil na bibli, tak to se mě dotklo. To jsou zpozorněl. Pamatuji si na ten okamžik, kdy Karel ocitoval z bible pasáž, jak bůh musel slézt dolů na zem, aby si zjistil, jak to vlastně v té Sodomě vypadá.

  Hospodin dále pravil: „Křik ze Sodomy a Gomory je tak silný a jejich hřích je tak těžký, že už musím sestoupit a podívat se. Jestliže si počínají tak, jak je patrno z křiku, který ke mně přichází, je po nich veta; zjistím si, jak tomu je.“
  Genesis 18

  Ty vole, co to je? Bůh není vševědoucí a všudypřítomný a něco se mu doneslo a on teprve musí slézt dolů na zem zjišťovat, jaká je situace? Vždyť mě v církvi učili něco úplně jiného. Pak mi Karel ukazoval na rozpory mezi variantou stvoření světa v Genesis 1 a Genesis 2. A tak dále. Já jsem si s tím nevěděl rady a zuřil jsem. Tak jak zuří pobožní na granosalis, když jim zaútočíš na bibli. Zabili by tě. Zkus znevěrohodnit bibli a uvidíš, co se bude dít. Stačí se vysmát chození po vodě, 3 dny v žaludku velryby atd.

  A na to bych se ptal Halíka v televizi. Jestli věří tomu, že někdo přežil 3 dny v břichu velryby. Kdyby se začal vykrucovat, že to je jen metafora, tak je metafora i to další v bibli? Kristus je taky jen metafora? Prostě pobožné je třeba přitlačit ke zdi a nedovolit jim vykrucování. Pěkně jim servírovat jejich medicínu – jejich bibli. Že jim najednou nechutná? Jakto? Taková dobrůtka a nechutná pobožnému?

 87. mulit

  Ale taky je dobré vědět, kdy s tím přestat. Takhle jsem přitlačil ke zdi svoji matku. Ukazoval jsem jí všecky ty rozpory, absurdnosti, nebo výzvy k násilí v bibli. Až se nakonec rozplakala a řekla mi, že zůstane věřící, protože by neměla ke komu volat, až jí bude úzko a že je zvyklá se modlit a věřit na boha a zajít si do kostela. Ok. Nechal jsem jí být. Ale od té doby mám klid. Ona mě na víru už vůbec nepřesvědčuje. Vždycky měla na stolku v obýváku bibli. Když teď přijdu na návštěvu, má bibli schovanou. Nechce se na to téma ani bavit. Já s tím taky nezačínám. Je to tabu.

  Ateista si může zjednat respekt u pobožného. Ale musí znát bibli. Naštěstí autoři tu bibli napsali tak špatně, že se dají všechna křesťanská dogmata rozbít během 30 minut v diskusi. Možná i dřív. Halík by před biblí utíkal. A já bych ho tou biblí bil po té jeho holé hlavě (obrazně, ne doslova). Až by mi přiznal, že se bojí smrti a bojí se být nevěřícím. A že chce mít někoho, ke komu se bude modlit. A že to je taky jeho živost, kšeft – krmit lidi pobožnými řečmi. Tedy až by přiznal pravé důvody jeho víry. Základem je vždycky odslizovat diskusi. Vytáhnou karty na stůl. Donutit druhého, aby přestal hrát divadlo. A to se dá udělat.

  A já jsem si naprosto jist, že základem víry pobožných je strach ze smrti. Zcela jednoznačně na prvním místě. Jsem příliš dobrý pozorovatel. Strach ze smrti a strach z toho, co po smrti bude. Oni jsou vyděšeni představou pekla. A nechtějí umřít. Vždycky mi každý tohle říkal. No a potom soudy. Je soudit a soudit druhé. O tom taky žvanili vždycky. Motivace pobožných k víře je vždy negativní, nikoli pozitivní, jak deklarují. Strach a úzkost je základní stavební kámen jejich víry. A protože jsou tak šíleně vyděšení, kompenzují, respektive léčí to náboženským fanatismem. Ten jediný to může přebít. A vytváří si pak závislost. Aby zahnali strach, potřebují natankovat Krista z bible nebo opatku. Atd, atd. Však to znáte. Nebo neznáte, ale už tušíte.

 88. mulit

  Oprava: Aby zahnali strach, potřebují natankovat Krista z bible nebo oplatku.

 89. ateista

  @ateista
  “Dokažte, že trpí bludem. Jinak trpíte bludem sami. Jenže vy nevíte, jestli bludem trpí oni nebo my, pokud se nevyrovnáte s jejich arugmenty. A ne vždy jsou špatné.”

  Jakýkoliv argument ve prospěch boha a víry v něho je lichý. Bůh neexistuje. V žádné podobě. A ateisté vůbec nemusejí argumentovat. Proti neexistujícímu subjektu nelze postavit žádný argument.

  @mulit
  “A já jsem si naprosto jist, že základem víry pobožných………”
  Naprostý souhlas. Hlasatelé náboženské víry ovládají svoje řemeslo dokonale. Bylo by potřeba chobotnici uříznout hlavu. Jinak se s tím nic neudělá.

 90. A. S. Pergill

  K těm homosexuálním párům a dětem:

  1. Rozhodně podporuji adopci partnerem (partnerkou) biologického rodiče, protože to řeší mezní situace (nemoc nebo smrt biologického rodiče).

  2. Už dnes a legálně v některých státech dělají to, že vezmou enukleované vajíčko ženy A, přenesou do něho jádro z vajíčka ženy B a oplodní je spermií muže C, přičemž zárodek může donosit kterákoli z účastných žen nebo nosnice D. Dělá se to tehdy, je-li žena B nositelkou genetické choroby, sídlící v mitochondriálních genech.

  3. Od toho už je jen krůček k oplodnění vajíčka ženy A pólovým tělískem ženy B (což je jev, který patrně nastává sice vzácně, ale spontánně i u člověka, zde se ovšem jedná o vajíčko a pólové tělísko té samé ženy). V takovém případě by mohly mít spolu dítě dvě lesbičky (pochopitelně holčičku).
  4. Dtto osazení enukleovaného vajíčka jádrem spermie jednoho muže a jeho oplodnění spermií druhého muže, a měli by spolu dítě dva gayové (akorát by byli odkázáni na “nosnici”).
  Pokrok se nedá zastavit a stavět proti němu morálku bezcenných primitivů z pomezí pravěku a starověku je kontraproduktivní a neúčinné. Nehledě k tomu, že jsou na světě dostatečně technicky vyspělé státy, které tímto ideologickým odpadem nejsou kontaminovány (jako je Japonsko, Čína a některé další státy).

  Je zajímavé, že metoda 4 by asi také vedla k rození děvčátek (převážně), protože metody třídění spermií na X a Y nejsou stoprocentní a byla by nejspíš snaha u obou partnerů vzít spermie vytříděné jako X, aby se zamezilo vzniku zárodku s karyotypem YY, který je životaneschopný.

 91. toli

  Dokázat že věřící jsou bludaři ? Docela jednoduché.
  Církev neměla problém (a dodnes ho nemá) označit Husa za bludaře a upálit ho.
  V moderní době se blud dokazuje porovnáním reality s tvrzením,přičemž se blud nikdy nedokazuje samotnému bludaři protože on nikdy nemůže pochopit že je nemocný.
  Stačí si odpovědět na pár otázek-
  Kolik jste viděli pannen co porodilo dítě ?
  Kolik jste viděli lidí co vstalo z mrtvých ?
  Kolik jste viděli lidí co nezemřeli nýbrž se vznesli i s tělem do nebe ? (dogma nanebevzetí p.Marie,přičemž už jen pochybovat o tomto dogma je považováno za těžký hřích)
  Opravdu si myslíte že duševně zdraví lidé považují všechna tato tvrzení a mnoho dalších za pravdivá ? Ale ale jak jsem řekl,mnoho pobožných je i mezi politiky a tak se nepoužívá nekorektní označení psychiatrický blud a místo toho se to nazývá náboženská víra :-),která je pochopitelně chráněna zákonem. Dále je jasné že tolik lůžek v psychiatrických léčebnách nemáme a tak je lepší udělat z nouze cnost.

 92. mulit

  A. S. Pergill píše

  4. Dtto osazení enukleovaného vajíčka jádrem spermie jednoho muže a jeho oplodnění spermií druhého muže, a měli by spolu dítě dva gayové (akorát by byli odkázáni na „nosnici“).
  Pokrok se nedá zastavit a stavět proti němu morálku bezcenných primitivů z pomezí pravěku a starověku je kontraproduktivní a neúčinné. Nehledě k tomu, že jsou na světě dostatečně technicky vyspělé státy, které tímto ideologickým odpadem nejsou kontaminovány (jako je Japonsko, Čína a některé další státy).

  Je zajímavé, že metoda 4 by asi také vedla k rození děvčátek (převážně), protože metody třídění spermií na X a Y nejsou stoprocentní a byla by nejspíš snaha u obou partnerů vzít spermie vytříděné jako X, aby se zamezilo vzniku zárodku s karyotypem YY, který je životaneschopný.

  Jejda, to by všechny páry nechtěly jen samé holčičky. Tak by použili biblickou genetiku. Pářící se dvojici ukazuješ symbol – pruty a narodí se jim pruhovaní potomci. Symbol na ně přejde. No tak by té “nosnici” při zavedení oplodněného vajíčka dali před oči obrázek penisu a ona by porodila chlapečka. 😀

 93. ateista

  “Jakýkoliv argument ve prospěch boha a víry v něho je lichý. Bůh neexistuje. V žádné podobě. A ateisté vůbec nemusejí argumentovat. Proti neexistujícímu subjektu nelze postavit žádný argument.” Vy máte důkazy, že bůh neexistuje? Sem s nimi. Pokud nejsou důkazy, že existuje, tak to pořád neznamená, že neexistuje. Víte něco o logickém myšlení? Ano toli, bludy musíš dokázat ty, že oni trpí bludem, protože ty nemáš důkaz, že určitě trpí bludem. Nevíš, jestli bůh existuje nebo ne. Nevíš to určitě. Tak dokazuj, dokazuj to sobě. Logicky to dokazuj.

 94. A. S. Pergill

  @mulit
  Pokud se začne vrtat do možnosti předurčit pohlaví dítěte, tak budou u hetero párů převažovat v řadě kultur chlapci. Proto by plodné homopáry, jimž by se asi přednostně rodily dívky, mohly být přínosem pro celkové srovnání počtů hochů a dívek v ročníku.

  Jinak: Ženy mají karyotyp XX, takže nic jiného než holku spolu neudělají (ledy by se technicky vyřešilo dárcovství Y chromozomu, což už je další level)
  Muži mají karyotyp XY, tj při náhodném míchání jejich spermií v nějakém vajíčku vzniknou v průměru jedna holka, dva kluci a jeden potrat (s letálním karyotypem YY). Existují metody (např. centrifugace spermií ve vhodném médiu nebo jejich putování mezi elektrodami), které umožňují zakoncentrovat žádoucnější spermie X (dělá se to běžně v chovech krav, prasat, ovcí atd.), nicméně nejsou stoprocentní, takže výsledkem u gayů by bylo nějakých 60 – 90 % dívek, nějakých 10 – 30 % hochů a nějaké potraty (YY) do sta procent. Je docela možné, že pokud by se implantovaly až moruly, že by se dal karyotyp předem stanovit a letální kombinace pohlavních chromozomů z další procedury vyloučit.
  A, mmch, na paviánech bylo odzkoušeno, že samec může donosit vajíčko v břišní dutině (jako donošené nitroděložní těhotenství) a následně ho i “porodit” císařským řezem. Opět by to byl vyšší level, kdy by gayové nepotřebovali nosnici, jen lékařskou asistenci.

 95. A. S. Pergill

  @ateista
  Věřící musejí prokázat existenci boží a správnost své víry v okamžiku, kdy od nevěřících (potažmo celé společnosti) něco požadují. Pokud se spokojí s takovými aktivitami, které nijak nezasahují do života nevěřících (nebo příslušníků jiných konfesí), je existence nebo neexistence jejich boha irelevantní, protože není důvod se jí zabývat.

 96. mulit

  Zelený ateista je někdo jiný než fialový ateista? Systém osacr umožňuje libovolný již použitý nick?

 97. ateista

  mulit: Nevěděl jsem, že je tu nějaký zelený ateista, proč se mu ty příspěvky neobjevují normálně? Aspergill: to máš pravdu, ale když někdo tvrdí, že žijí v bludu, tak je to na nich, aby dokázali, že je to určitě blud.

 98. ateista

  Protože v prvním případě něco tvrdí teisté a chtějí po nás uznání, ať dokazují oni, v druhém případě toli tvrdí, že jsou nemocní, takže má dokazovat zase on. Ale on to nedělá. On jen nadává, ale nedokazuje. A to mně vadí.

 99. Ateistický laik

  fialovej ateista: Protože v prvním případě něco tvrdí teisté a chtějí po nás uznání, ať dokazují oni, v druhém případě toli tvrdí, že jsou nemocní, takže má dokazovat zase on.
  Máte v tom nepořádek. Toliho závěr, že “věřící trpí bludem” vychází z nedokazatelných tvrzení o bohu (bozích), které pochází právě od věřících. Až dokážou (prokážou) boha(y) tak toli určitě závěr o bludu přehodnotí. A navíc blud je psychiatrická diagnóza, ta se dá na pacientovi určitě s nějakou pravděpodobností určit.
  Jste aleš, daniel, plavčík, …?
  Budete se hlásit jako pacient k vyšetření k podezření na blud? 🙂

 100. ateista

  “Máte v tom nepořádek. Toliho závěr, že „věřící trpí bludem“ vychází z nedokazatelných tvrzení o bohu (bozích), které pochází právě od věřících. ” Nemam v tom nepořádek, protože ne všichni věřící tvrdí, že něco vědí určitě, naopak zdejší ateisté tvrdí, aspoň někteří, že bůh určitě není, což je blud, když to nedoloží.

 101. ateista

  Dneska jsem tu neviděl jediný blud od věřícího, ale blud od zeleného ateisty, že bohové určitě nejsou. To je jediný dnešní blud a je tu od ateisty, ne od věřícího.

 102. ateista

  Znám spoustu věřících, kteří tvrdí, že jen věří ve smyslu doufají, že bůh je, nemyslí si, že existuje určitě, pouze doufají. Dále jsou tu takoví, kteří tvrdí, že mají důkazy, než je ovešm odmítneme, musíme se jimi zabývat, to už tu psali jiní a já s tím souhlasím a plně. Např. nemůžete odmítnout něčí důkaz, když ani nemáte nějakou definici důkazu. A musíte dokazovat, že vaše definice důkazu je dobrá a lepší než ostatní. A tak dál, a tak dál.

 103. ateista

  Nic z toho ovšem toli nedělá a není v tom sám…

 104. toli

  Ano toli, bludy musíš dokázat ty, že oni trpí bludem, protože ty nemáš důkaz, že určitě trpí bludem. Nevíš, jestli bůh existuje nebo ne. Nevíš to určitě. Tak dokazuj, dokazuj to sobě. Logicky to dokazuj.

  Míjíme se,logicky dokazuj že panna může porodit dítě,logicky dokazuj že člověk může vstát z mrtvých a konečně logicky dokazuj že člověk nemusí zemřít,ale bez pomoci jakékoliv techniky zato s pomocí Boží může i s tělem vstoupit na nebesa, 🙂 Jednoduše jak tady laik správně naznal,nemocní nejdříve musí dokázat pravdivost svých tvrzení…..bez důkazů nelze argumentovat ani pro ani proti,takže jediné správné řešení je prostě ignorovat duševně nemocné.

 105. ateista

  No nemýlím se, spousta věřících pouze doufá, netvrdí, že něco vědí. Dále jsou tu věřící, kteří nevěří na doslovnost rození z panny a tak dále. Takže házet věřící do jednoho pytle musíš dokazovat ty. 🙂

 106. ateista

  A pokud na tyto věci věří a tvrdí, že mají důkazy, tak jim to musíš vyvracet ty, že jejich důkazy nejsou důkazy. Kdo jiný? 🙂 Ale ty je chceš ignorovat. Proto tě tu Alešš tolikrát strčil do kapsy.

 107. ateista

  No nic, pro dnešek a další dny se loučím. Nejsem wolllek, ale na Grano jsem také chodil a občas chodím, jako ateista, mulit mě asi pozná, ovšem jsem zanedbané svědomí ateistů. A jednou se zase vrátím.

 108. mulit

  Já si myslím, že fialový ateista je multinick Velryba, Ignác, Azazl, Hebert, Václav B. atd.

  A zelený ateista je nějaký jiný uživatel. Nechápu redakci, co je tak na multinickovi fascinuje. Nejde o ban , ale aby z jedné IP adresy nešlo dělat více registrací. To je přece jenom technické opatření. Takhle to funguje na mnoha serverech. Tím by se to vyřešilo. A multinick na Grano nikdy nechodil. Za ty roky bych ho tam potkal. Nebyl tam nikdy.

 109. toli

  30.05. 2018
  A pokud na tyto věci věří a tvrdí, že mají důkazy, tak jim to musíš vyvracet ty, že jejich důkazy nejsou důkazy. Kdo jiný?

  A jaké to jsou proboha důkazy ? To nejsou důkazy nýbrž kategorická tvrzení.

  A nepřímým důkazem že náboženství jsou jen píčoviny vycucané z prstu a sloužící zcela pozemským a zištným věcem je fakt že existuje spousta náboženství. Kdyby totiž existoval všemocný Bůh tak by jistě nebyl problém zařídit jedno jediné a jednotné celosvětové uctívání.

 110. mulit

  Mimochodem multinick tady tvrdí, že miluje důkazy a prý chodí na Granosalis. Tak když miluje důkazy a když chodí na Granosalis, nechť to dokáže. Odkaz na jeho příspěvky chci vidět.

 111. Ateistický laik

  fialový ateista: No nemýlím se, spousta věřících pouze doufá, netvrdí, že něco vědí.
  K čemu je dobré “doufat”?
  Takže je to stejně případ pro Chocholouška.

  Dále jsou tu věřící, kteří nevěří na doslovnost rození z panny a tak dále. Takže házet věřící do jednoho pytle musíš dokazovat ty.
  Do jednoho pytle se dají hodit věřící právě proto, že furt něco melou okolo boha (což je ten blud).
  Co je to podle vás bůh? (Abychom se shodly a aby se vědělo so se bude dokazovat).
  K čemu je dobré věřit?

 112. toli

  Dále jsou tu věřící, kteří nevěří na doslovnost rození z panny a tak dále. Takže házet věřící do jednoho pytle musíš dokazovat ty.

  V tom připadě hřeší protože dogmatický výklad víry jejich denominací je jasný…panna porodila dítě a ani později nikdy nešukala se svým manželem….Měli by se vyzpovídat a kát se ze své chybné víry,ale hlavně že flaterníkům platí za jejich řečnické výkony a o to hlavně jde,že se nechají oškubávat.

 113. toli

  A neexistuje denominace která by nepovažovala Marii za pannu,takže námitky proti mému argumentu jsou zcela zbytečné.

 114. toli

  Dříve byl soud nad bludaři(chybně věřícími) stručný a jasný,stačilo aby autorita vyslovila “Anathema,budiž proklet ” a z bludaře se stal psanec,každý ho mohl zabít a někdy ho zabila sama církev,když se nestačil schovat,utéct anebo dál hlásal veřejně své bludy.Chybně věřící článek ve stádu ovcí by totiž mohl nakazit další ovce.Dnes se to řeší tak že se taková prašivá ovce ze stáda jednoduše vyštípe,to je taková ta šuškanda která má svůj původ u pastýře (kněze),prostě prašivá ovce je očerňována před ostatními ovcemi.Ale převažuje ekonomický pohled-ovce jsou od toho aby přinášeli peníze a pokud je prašivá ovce velmi štědrá tak si může dovolit ledacos.

 115. sam

  toli
  Zajímavej nápad, Panna Marie asi teda žila se svým manželem Josefem “jako bratr a sestra”, bez souložení. A to od začátku manželství až do smrti. Nejspíš se jednalo o tzv. zázrak.

  https://cs.wikipedia.org/wiki/Svat%C3%BD_Josef
  “Josef byl s Pannou Marií zasnouben, ale než „se sešli“, počala z Ducha Svatého (Mt 1,18). Protože Josef byl spravedlivý a nechtěl ji vystavit hanbě, rozhodl se ji potají propustit. Zjevil se mu však anděl Páně a řekl, že se nemá bát Marii k sobě přijmout, protože to, co v ní bylo počato, bylo z Ducha Svatého, a že se jí narodí syn, kterému má dát jméno Ježíš. “

 116. sam

  toli: “Dnes se to řeší tak že se taková prašivá ovce ze stáda jednoduše vyštípe”
  Heh, jestli se tak ale nevyštípe většina lidí. Vždyť kostely jsou v ČR poloprázdné. A často téměř úplně prázdné.
  Je mnoho lidí, kteří nějakou dobu chodili do kostela a časem toho postupně nechali.

 117. mulit

  Tady, kde žiju, jsou kostely i sbory plné. Severovýchod ČR.

 118. toli

  @Sam
  Ano všechny křesťanské větve teologie pokládají Marii za pannu až do konce jejího pobytu na zemi.Ona totiž jako bezhříšná nezemřela nýbrž byla i s tělem vzata do nebe,to je dogma tedy je zakázáno o tom pochybovat 🙂

 119. toli

  Přitom toto dogma není staré,pochází až z 19. století. V bibli je uvedeno že “mzdou hříchu je smrt” ,a podle této logiky tudíž bezhříšná Marie nemohla zemřít.Proto byla i s tělem Bohem vzata do nebe.DISKUZE A POCHYBY o pravdivosti tohoto tvrzení jsou zakázány 🙂

  Zajímavé je srovnání s rovněž bezhříšným Kristem,ten totiž na rozdíl od Marie zemřít mohl 🙂 🙂
  To jsou pilíře křesťanské víry,bez nich by se jim ta jejich nemoc zhroutila.

 120. Lemmy

  Ale Ježiš podľa biblie bol hriešnik, lebo povedal: Kto je bez viny, nech hodí kameňom! A ani on nehodil kameňom, to znamená, že bol vinný, hriešnik. Takže na Ježiša platí, že mzdou hriechu je smrť, preto mohol pokojne zomrieť.

 121. toli

  Ale Ježiš podľa biblie bol hriešnik, lebo povedal: Kto je bez viny, nech hodí kameňom! A ani on nehodil kameňom, to znamená, že bol vinný, hriešnik.

  Ale zároveň se považoval za Syna svého Otce,jeho prohlášení které jsi zmínil platí pro všechny ostatní,ale ne pro něj samotného.
  Zkus přijít na mši a veřejně tam prohlásit že Kristus by hříšný , uvidíš co se bude dít 🙂
  Nehledě na to že hříšností Krista vlastně popíráš plán Spásy-pouze krví dokonalého,čistého a bezhříšného lze vykoupit hříšníka…….

 122. toli

  Ale bezhříšný zase nemůže zemřít……,hezká fantasmagorie,že ?

 123. mulit

  Zkus přijít na mši a veřejně tam prohlásit že Kristus by hříšný , uvidíš co se bude dít

  Tak nebylo to na mě, ale kdyby bylo, tak bych to neudělal, páč slovo hřích má nulový obsah a Ježíše jsem neviděl a spíše to je jen literární/filmová postava podobně jako Vinnetou. Jsou si i vizuálně podobní. O Vinnetouovi jsou také knihy a filmy stejně jako o Kristovi. Ani jeden z nich není reálný.

 124. toli

  @Mulit
  Ani jeden z nich není reálný.

  Pro věřící je reálný až příliš ,a napadnout jejich svatou ikonu přímo u nich v kostele tak to by udělal jen blázen.

 125. mulit

  No já jsem zažil pobožné až příliš důvěrně a vím, jak se chovali v kritických situacích. Třeba když někomu bylo hodně zle. To se chovali jako všichni ostatní. Kristus v ten okamžik neexistoval a bylo tu číslo 155 nebo 112, které vytočili. On ten Kristus jim funguje jen do té doby, když se nic neděje a nejsou žádné problémy. Jakmile se děje něco vážného, obracejí se na západní civilizaci, aby jim pomohla. Jakmile se situace uklidní a už nepotřebují lidi, tak pak znovu objeví Krista. Prý “děkuji Ježíši”.

  Haha.

  Ježíš – to jsou ateističtí doktoři a sestry a sekulární věda….

 126. Lemmy

  Mám inú skúsenosť. Tí doktori nie sú ateisti. Chodíš do ambulancií? Všimni si krížik na stene, nejaký obrázok Panny Márie alebo sošku anjela.

 127. mulit

  U nás v Česku ne. Vy to máte na Slovensku podobné jako v Polsku.

 128. toli

  @Lemmy
  Mulit má pravdu,tady to s lékaři není tak hrozné jako v Polsku nebo u vás

 129. Hraničář

  toli
  30.05. 2018
  Chybně věřící článek ve stádu ovcí by totiž mohl nakazit další ovce.Dnes se to řeší tak že se taková prašivá ovce ze stáda jednoduše vyštípe,to je taková ta šuškanda která má svůj původ u pastýře (kněze),prostě prašivá ovce je očerňována před ostatními ovcemi. ………………………

  Jó, to jsem si nedávno prožil s adventisty v Izraeli. Tedy ne že by mě nějak štípali, ale ten odstup byl zřetelný.

 130. Hraničář

  sam
  30.05. 2018
  „Josef byl s Pannou Marií zasnouben, ale než „se sešli“, počala z Ducha Svatého (Mt 1,18). Protože Josef byl spravedlivý a nechtěl ji vystavit hanbě, rozhodl se ji potají propustit. Zjevil se mu však anděl Páně a řekl, že se nemá bát Marii k sobě přijmout, protože to, co v ní bylo počato, bylo z Ducha Svatého, a že se jí narodí syn, kterému má dát jméno Ježíš. „ …………….

  Katolíci to “vyřešili” tak, že Josef byl už starý muž, vdovec , který už o nějaké sexuální radovánky zájem neměl a který poměrně brzy zemřel – naposledy je zmíněn, když Ježíš měl 12 let – který z vnuknutí anděla zachránil Marii před ukamenováním, tím, že její těhotenství “vzal na sebe”.

  Zajímavé to mají židé – katolící ovšem kritizují,l že až z r. 130 – v Talmudu. Marie si Ježíše “uhnala” s římským vojákem a Josef ji zachránil před ukamenováním. Z lidského hlediska je to docela smysluplné a pochopitelné. Josef, starý vdovec, získal mladou ženu, vděčnou, že jí zachránil život. Josef měl (mít) z prvního manželství 4 děti a s Marií další 3, a ti Ježíšovi sourozenci pak (prý) vytvořili jádro jeho učedníků.

  Že ten přípěh, podaný takto, je docela přijatelný?

  toli
  31.05. 2018
  Přitom toto dogma není staré,pochází až z 19. století. …………………….

  No, jako dogma to bylo v pol. 19 stol. vyhlášeno, ale tomu příběhu se (prý) věřilo od apoštolských dob!

 131. Hraničář

  mulit
  31.05. 2018
  Haha.
  Ježíš – to jsou ateističtí doktoři a sestry a sekulární věda…. ………………….

  Jó, jó ….. ale lékaři JEN!!! léčí! Uzdravuje Ježíš!

 132. toli

  @Hraničář
  No, jako dogma to bylo v pol. 19 stol. vyhlášeno, ale tomu příběhu se (prý) věřilo od apoštolských dob!

  No právě to “prý” se používá u všech jejich dogmat
  🙂
  Například neposkvrněné početí (že i panna Marie se narodila bez sexuálního styku) vymyslel až jeden františkán ve 12.století a právě františkáni jsou nejhorlivějšími zastánci tohoto dogmatu. A pochopitelně opět se používá tvrzení že tomu lidé věřili už od apoštolských dob. Realitou však je že neexistuje žádný záznam (tak jako u mnoha jiných tvrzení) který by dokazoval že je to opravdu z apoštolských dob.

 133. toli

  Pravdou je že katolíci slaví něco téměř každý den dle liturgického kalendáře,
  Takže museli vycucat z prstu spoustu píčovin aby mohli mohli neustále slavit……

 134. mulit

  Hraničář píše
  Jó, jó ….. ale lékaři JEN!!! léčí! Uzdravuje Ježíš!

  Už i v letničních církvích dopadli tak, že omezili abrakadabraka ve jménu Krista a místo toho teď nově posílají nemocné za doktory, třeba i chirurgy s tím, že se budou modlit, aby “Pán vedl ruce chirurga”.

  Tak je srandovní, že když Pán vede ruce chirurga, proč to Pán neudělal sám. Proč Pán dneska bez chirurgů neudělá ani krok. A před 2000 lety Pán uměl dělat z vody víno, z jedné ošatky nakrmil 5000 lidí, chodil po vodě, uzdravoval každou nemoc, mrtvé probouzel a dneska Pán ztratil drajf a sílu a dneska se zmůže jen na vedení rukou chirurgů. Ani nevím, jak je vede při operaci. Jako loutkovodič? Nebo jim šeptá do ucha postup? Zajímavé, že se Pán po 2000 letech specializoval, rekvalifikoval na vedení chirurgů.

 135. ateista

  Fialový ateista není multinick, protože jsem tu pár měsíců a nevím, kdo to je. Jinak sem přestali chodit ti nejchytřejší co tak čtu a zůstala tu nezajímavá lůza, vyjma těch, kteří občas napíší a vyjma redaktorů. I věřící jste odsud vyhnali. Na Grano jsem chodil a dokáži to klidně, nejdřív ovšem musí mulit dokázat, že jsem nějaký multinick. To že s někým souhlasím neznamená, že jsme všichni jeden člověk, to si myslí jen ti dva teplí bratři, kteří se rozhádají hned jak tu není někdo třetí. Jinak ty důkazy, no toli, bez definice důkazů a bez toho, abys je analyzoval, nemůžeš říkat, že věřící žádné nemají. To můžeš říct jen když se jimi zabýváš a pak je odmítneš, ty tu max. ingoruješ, analyzovat neumíš. Nikde v tvé minulosti zde jsem to nečetl. Zase za čas.

 136. mulit

  No, takže jsi přiznal, že jsi multinick a že ti je smutno za Aleškem. Co tam máš dál?

 137. toli

  @Ateista

  . Jinak ty důkazy, no toli, bez definice důkazů a bez toho, abys je analyzoval, nemůžeš říkat, že věřící žádné nemají.

  Opravdu nemohu za to že máš v hlavě brzdu a pleteš si důkazy s kategorickými tvrzeními.Oni opravdu nemají žádné důkazy,za to vždy používají kategorická tvrzení,které si buď přímo napsali anebo odvodili ze své pohádkové knihy.

 138. toli

  Jinak věřící sem chodí jen proto aby nám ukázali svou “moudrost” a evangelizovali nás.Po určité době zjístí že je zcela zbytečné házet hrách na stěnu (anebo perly sviním-biblické přirovnání) a že ty jejich pindy na nás nemají žádný vliv,no a tak odejdou. Já osobně jsem v tom prostředí byl x let,jsem dekonvertita a vím že nehodlám diskutovat s nemocnými

  Jinak sem přestali chodit ti nejchytřejší co tak čtu a zůstala tu nezajímavá lůza

  Nu a pro jsi zde 🙂

  Takoví ti dle tvého mínění lepší ateisté odešli právě proto že se tady nebudou vybavovat s bludaři.

 139. toli

  Věřit s důkazy už není věřit,ale vědět. Dokážeš vůbec pochopit rozdíl mezi těmi slovesy ?
  Oni říkají že věří,ale komunikují tak jako kdyby věděli.To je typické,celá církev něco předstírá a to už po tisíciletí.
  Já nevěřím tomu že v církevních špičkách jsou naprosto všichni postižení bludem,jsou mezi nimi i ateisté avšak předstírají protože to je pro ně materiálně i mocensky výhodné.
  Nu a bludaři nikdy nemohou pochopit rozdíl mezi věřit a vědět.

 140. mulit

  K pobožným:

  Tak pobožnost je praktická věc. Není to slovní ekvilibristika. Nemyslím si, že bych byl chytřejší ani hloupější než ostatní. Ani si nemyslím, že by tady na tomto foru byly nějaké dramatické rozdíly mezi uživateli v inteligenci. Rozdíly jsou spíše ve zkušenostech. Někdo je má větší, někdo slabší. Problém pobožných je, že oni nejsou pobožnými kvůli filozofii, nebo nějakému verbálnímu soutěžení, ale kvůli bibli a Kristovi a svých osobních pocitech. Jsou to hlavně emoce při prožívání Krista a nauka z bible. Plus modlení a návštěvy sborů, kostelů. Čili to jsou praktické věci. Kdo to nechápe a točí se kolem Filozofie typu kolik andělů se vejde na špičku jehly, tak nechápe, že pobožní se tím jenom baví, pokud se s ním o tom baví. Ale skutečná pobožnost je někde jinde.

  I multinick měl světlé chvilky, když třeba ukazoval na vyvraždění Amaléků v bibli. Ano, to jsou věci, které se pobožných můžou dotknout. Páč to je jejich bible. Ale filozofie ne. Ještě jsem neviděl pobožného, který by se stal pobožným kvůli filozofii. Ale kvůli Kristovi a bibli ano. A i ten pobožný, který vede v televizi filozofické pindy, doma klečí na kolenou a modlí se ke Kristovi. I Halík. Zeptej se Halíka, zda někdy klečí na kolenou, když se modlí. Zeptej se, proč to dělá a ke komu se modlí.

  Tam je třeba směřovat pozornost. Ne filozofické obkecávačky. Ty nikdy nikam nevedou. Flozofické obkecávačky vedli se mnou ateisté roky a nevedlo to ani k náznaku dekonverze. Filozofické pindy po mně stékaly jako po teflonu. Bylo mi srdečně jedno, jak tehdejší ateisti verbálně masturbují. Byla to nějaká jejich interní zábava. Dotklo se mě, až mi dekonvertita Karel začal na pobožném serveru ukazovat zvláštní pasáže z bible, které jsem ani nevěděl, že jsou a které ukazovaly na to, že bible je vymyšlená a o žádném všemohoucím řediteli vesmíru není, ale je jenom o představách židů 2000 – 3000 let zpátky, o jejich tehdejším lokálním bubákovi v oblacích.

  Na to, abyste mohli vést diskusi s pobožnými, musíte znát myšlení pobožných a vědět, proč se pobožnými stali. Znát jejich motivy a jejich víru. Když už nejste ochotni vykonat jakoukoli osobní fyzickou návštěvu sboru, kostelu, tak aspoň číst jejich diskuse třeba na granu a jinde a být empatičtí. Všímat si detailů. Pochopte, že pobožného nezajímá, kolik se vejde andělů na špičku jehly, on se především bojí smrti, bojí se pekla, věří na bibli, věří na všecko z bible spíše doslovně než obrazně. I ten pobožný, který vám tvrdí, že třeba něco hrozného z bible je jen metafora, ve skutečnosti si není jistý ničím. Oni mají hrůzu ze svého boha. A mají strach, že všechno v bibli může být i doslova. Oni sami nevědí. Halík je jiný na veřejnosti, když na něj svítí kamery. a jiný doma. Na veřejnosti pózuje a rozdává moudra a srší sebevědomím. Doma klečí u postele a ruce zvedá vzhůru a komunikuje se svým strašidlem, co má ve své hlavě. Je to tříhlavý drak a říká mu otec, syn, duch svatý. To je realita. Byl jsem mezi pobožnými. Vím, jak fungují.

 141. Hraničář

  toli
  01.06. 2018
  Například neposkvrněné početí (že i panna Marie se narodila bez sexuálního styku) vymyslel až jeden františkán ve 12.století a právě františkáni jsou nejhorlivějšími zastánci tohoto dogmatu. ……………………

  Toli, Toli, že tys při náboženství nedával pozor?! “Neposkvrněné početí” P. Marie znamená, že (po normálním pohlavním styku rodičů) se narodila “bez poskvrny prvotního hříchu”!!! Chápeš? Bůh si ji (již od věků), vyvolil pro úlohu matky svého Syna a proto nemohla být “poskvrněna” ani tím “dědičným hříchem” jako ostatní lidé!
  Je samozřejmě docela možné, že teprve ve 12. stol. na to lidé přišli.

  Skutečnost je nyní i taková, že katolíci mají s tím “prvotním hříchem” problémy, a tak jej všelijak okecávají.
  Jiná otázka je, že Marie je halasně oceňovaná, že andělovi řekla své “Fiat!” Otázka ale je, že když si ji Bůh pro ten úkol vyvolil, zda svobodně mohla říci: “Ne!”

 142. Hraničář

  toli
  03.06. 2018
  Oni opravdu nemají žádné důkazy,za to vždy používají kategorická tvrzení,které si buď přímo napsali anebo odvodili ze své pohádkové knihy. ……………………..

  No, v tomto bych, podle své zkušenosti, souhlasil s tebou.

 143. Hraničář

  toli
  03.06. 2018
  Nu a bludaři nikdy nemohou pochopit rozdíl mezi věřit a vědět. …………………….

  A je zajímavé, jak marné je jim ten rozdíl vysvětlovat!

 144. Hraničář

  mulit
  03.06. 2018
  Jsou to hlavně emoce při prožívání mší a jiných obřadů …………………..

  Já jsem si to během cca 2 měsíců ověřil 2x. Před 2 měsíci jsem byl na pohřbu mladšího bratrance, včera strýce. Obě rodiny jsou sice katolické, většina členů – snad s výjimkou nejmladších – pokřtěná, se zbožnými předky, ale při obřadech v kostele nevěděli co mají dělat – kdy vstát, kdy pokleknout, pokřižovat se, modlitby necitovali. Proč tedy církevní obřad (podobně si církev pochvaluje, že počet církevních sňatků neklesá)? Když ono v tom kostele, oproti úřadu, je takové slavnostnější, plno tajemna, složité úkony pro neznalé, farář v liturgickém oděvu, kropení rakve “svěcenou” vodou, okuřování kadidlem (to mě udivilo) …… prostě my cítíme, že když se v životě přihodí něco mimořádného – narození, svatba a hlavně úmrtí, je nutný nějaký obřad. A ten církevní je propracovaný, je v něm to správné “mystično”, které v civilním obřadu chybí.
  Takže nakonec jsou spokojeni všichni. Pozůstalí, že se důstojně rozloučili, farář, protože má práci a je tedy důležitý, a nakonec i církev, že přece jenom lidé něčemu věří.

 145. Hraničář

  mulit
  03.06. 2018
  Na to, abyste mohli vést diskusi s pobožnými, musíte znát myšlení pobožných a vědět, proč se pobožnými stali. ………

  Víš, že na tohle mně nikdy nikdo neodpověděl? Czendlik i Vácha přiznávají, že pocházejí z věřících rodin. Halík sice píše, že rodina byla agnostická a že on konvertoval ve cca 30 letech, ale nijak podrobně nerozvádí na základě čeho. Jediné co vím, od spolužáka a kamaráda, který se nakonec knězem stal, že jej, jako kluka, oslovil náhodný poslech kázání kapucína na pouti. A pak on, z nevěřící rodiny, z vlastního zájmu se začal o náboženství zajímat, začal ministrovat a dotáhl to až na tu faru.

 146. mulit

  Hraničáři, s těmi obřady máš pravdu !

 147. Foxy

  “… Jiná otázka je, že Marie je halasně oceňovaná, že andělovi řekla své „Fiat!“ Otázka ale je, že když si ji Bůh pro ten úkol vyvolil, zda svobodně mohla říci: „Ne!“…”

  Být to v Čechách, taky mohla tomu andělovi říct “Škoda!”.

 148. Egon

  KVLS s těmi kartami bych si moc nehrál.můžeš z toho mít veliký problém!v křestanství se tomu říká okultizmus jsi tedy na území démonů a ty ti můžou způsobit takové těžkosti že tě z toho bude obcházet hrůza.já sám sem potřeboval jen jedenkrát v životě pomoc pastora.přišel sem k tomu tak že sem podle jedné knížky kde byl i návod zkoušel opustit tělo astrálním tělem z části se mi to povedlo.jenže od té doby bylo něco špatně vnímal sem v sobě takovou temnotu prostě sem se bál a pastor to ze mne modlidbou dostal a vnímal sem kako by se mi v hrudi něco odvíjelo a šlo to pryč.od té doby mám klid a také sem si už nikdy nezahrával s tím čemu nerozumím.tak to je vše myslím si že nejste žádný ateista jestli jste viděl ten horor hmota tak vy jste taková beztvará věc taky není u vás zřejmé jestli jste ateista křestan či muslim doprdele tak si už vyberte co vubec jste?!vy jste všechno a nic.

 149. Egon

  chachachááá smněji se ti ty blboráde hermafrodite sluníčkovský.jestli si jak tvrdíš hermafrodit tak ses zařadil mezi slimáky nebo hlemíždě kteří mají obě pohlaví máš také obě pohlaví?to teda fuj!máš to ale v palici pocuchané když říkáš že všechno je víra tak si ůplný mimonˇ.táhni na křestanské stránky tady nikoho neoblbneš ateisti jsou racionálně myslící lidé nemají hlavu v oblacích jako křesťanští hotentoti tady si hraješ na špatném písečku.

 150. Egon

  jak mohla být ta nána marie tak pitomá že na to kývla.v dnešní době by anděl nepochodil,dnešní marie by ho poslala do píče a žádný ježíš by tu nemohl prudit.

 151. Jónatan

  Tak tobě se nelíbí že si zoufalec nebo že si věřící ? Věříš že vstaneš ráno z postele, tak si věřící ,pokud nevěříš že vstaneš si zufalec. Z toho plyne že ateisté jsou zoufalci protože nevěří v Boha?

Komentáře nejsou povoleny.