Proč se vyjadřujeme k „neateistickým“ tématům a jaké mají Ateisté ČR vztahy k hnutí skeptiků, feminismu, LGBT…?

Autor | 21.06. 2018

Občas se někomu může zdát, že se snažíme suplovat činnost spolku Sisyfos, jindy práci LGBT skupin, feministek… Pravdou je, že někdy řešíme stejné otázky, myslíme si ale, že náš postoj je dostatečně odlišný a že jej stojí za to uvést.

Různé organizace mají různé záměry, ale všechny vždy chrání společné zájmy svých členů. Ostatně kvůli tomu se spolky zakládají.

Proč občas fušujeme do sféry zájmu klubu skeptiků Sisyfos?

Český klub skeptiků Sisyfos je prostě klub, který si vytyčil své zaměření především jako kritickou pozici vůči pavědám a pověrám. Dalo by se říci, že jeho hlavní náplní je kritika. To samo o sobě není špatné. Jeho zakladatelé také vybrali sféru působení, o níž jednoznačně prohlásili, že do ní nepatří náboženství. Tento postoj občas kritizujeme jako nedůslednost, ale těžko lze nějak nesouhlasit s tím, že si každý spolek určuje oblast svého zájmu podle svého, pokud to není v rozporu se zákony.

Důvody, proč nechtějí vystupovat proti náboženství, vcelku chápeme. V první řadě je část zasloužilých sisyfovců zároveň věřícími a pro samotný spolek je určitě přínosnější aktivní vzdělaný věřící skeptik typu Václava Hořejšího, než neaktivní (byť třeba stejně vzdělaný) ateista. Dalším důvodem je objem práce. Aktivní vystupování proti náboženství je práce, která zaměstná celý spolek, a vedení Sisyfa přece jen dává raději přednost potírání konkrétních škůdců před boji s ideami.

Do „sféry zájmů“ Sisyfa se dostáváme přirozeně, protože stejně jako jeho členové upozorňujeme na nebezpečné používání magického myšlení tam, kde by mělo být prostě myšlení. Na rozdíl od nich ale nerespektujeme onu falešnou hranici náboženství. Není žádný důvod, proč by zjevení ducha mělo být méně hodno kritiky než „vedení duchem svatým“, a stejně tak není důvod považovat věštbu druhého příchodu rabína z konce starověku za úctyhodnější než věštbu na příští měsíc z lógru nebo karet.

Co se týká náboženství, tak se naše zájmy setkávají tam, kde se snaží náboženští pomatenci zasahovat do výuky (konkrétně nejčastěji jde o vyučování kreacionismu) nebo do lékařství.

Spolek Sisyfos má také jiné cíle než my – jeho cílem není emancipace nějaké skupiny lidí, náprava zákonů, právního prostředí nebo sekularizace. Máme s ním však mnoho společného tam, kde jde o šíření vědeckého skepticismu. Sisyfos má skepticismus přímo v náplni své činnosti, pro nás je to spíše užitečná metoda, jak rozpoznat magické myšlení a rozlišit lež nebo omyl.

Proč se vyjadřujeme i k tradiční čínské medicíně a homeopatii?

Pokud neexistuje hranice z jedné strany, samozřejmě bychom ji neměli přijímat ani z té druhé. Jednou z definic náboženství je, že jde o „systém autoritativního ovládání lidí prostřednictvím jejich magického myšlení“. Takzvaná „tradiční čínská medicína“ a homeopatie skutečně jsou systémy zneužívající magického myšlení z pozice autority.

Příběh TČM je vcelku známý, ale přesto odmítaný, a kupodivu velké množství lidí jej stále dodnes neslyšelo. Za kulturní revoluce v Číně se ukázalo, že nebude dostatek lékařů ani léků na zajištění slibované úrovně lékařské péče. Těžko říci, nakolik velký Mao a jeho následníci přesvědčili sami sebe, že použít recepty ze starých, dávno nepoužívaných spisů přibližně na úrovni našeho středověku je mnohem lepší než nic.

Faktem je, že do komunistické TČM se už nedostaly na jednu stranu příliš náročné postupy (původní čínská středověká medicína znala i chirurgii) a také postupy morálně poněkud sporné (například posilující vývar pro starce z masa jeho potomků).

Na druhou stranu jde ale přesně o to, co vyčítáme náboženským praktikám – jsou založené na odmítnutých nefunkčních představách a získávají důvěru na základě postupů, které často buď nemají žádný efekt, nebo dokonce škodí. TČM je konkrétně druhem léčitelství postaveném na víře v pět prvků a principy Jin a Jang. TČM je také provázána se současnou čínskou komunistickou stranou podobně, jako je s křesťanstvím svázán exorcismus.

Homeopatie je postavená na mnoha principech velmi podobných TČM, tedy na magickém myšlení. Samotné vyhledávání léčebných vlastností podle podobnosti je typicky magický postup a nemá se schopností léčit vůbec nic společného. Podobně i extrémní ředění, při němž jednoznačně dochází k překročení Avogadrova limitu, což je práh, za kterým již s vysokou pravděpodobností nezůstává v ředěném roztoku ani jediná molekula rozpouštěné látky.

Ve skutečnosti totiž nejde o „paměť vody“, ale o vliv kontaktní magie, což je opět jeden z druhů projevu magického myšlení, který ale nemá vůbec žádný vliv na schopnosti údajného léčiva.

To, že je hranice mezi pavědou a náboženstvím spíše přáním, ukazují i případy šarlatánů jako guru Jára nebo Benny Hinn. Oba dělali (v druhém případě stále dělá) v podstatě totéž – podváděli a zneužívali lidi. Jen v případě prvním případě si k tomu musel guru Jára vybudovat malou sektu, zatímco za Bennym Hinnem stojí dodnes obrovský počet amerických křesťanů.

Jakékoli „kouzelné“ zneužívání lidských sklonů k magickému myšlení se může časem změnit v oficiální uznávanou církev a naopak každá vážená, oficiálně uznávaná církev používá manipulace vlastní příležitostným šarlatánům. Proč bychom si tedy měli sami stavět hranici, která neexistuje?

 

Proč se vyjadřujeme k feminismu?

Je snad ateismus feministický? Vlastně ne, ale volnomyšlenkářství, které jej provází, působí v misogynní nebo patriarchální společnosti velmi feministickým dojmem. Proč?

Počítáme s tím, že lidé jsou různí. Z hlediska lidské populace jsme menšina, i když je celkově ateistů více než třeba hinduistů. Lidé jakékoli skupiny jsou totiž vůči ostatním menšina a každý člověk je se svými názory proti ostatním v menšině. Není na tom nic špatného. Každý hledá svoji cestu k chápání a prožívání světa. I proto se hlásíme k volnomyšlenkářství.

Problém se společensky danými rolemi je v tom, že jsou bezpečné v tom smyslu, že jsou předvídatelné, ale mnoha lidem brání v seberealizaci. Statistický průměr nám neříká, co je správné, ale co je obvyklé. Snažit se vnutit lidem obvyklou roli namísto té, kterou si sami zvolili, je neomluvitelné násilí. Je navíc třeba dodat, že velká část lidí si roli vlastně nevybrala, ale dostala ji přisouzenou autoritou náboženství. Odvozovat tedy od obvyklé role její správnost znamená schvalovat jako správnou praxi vnucování rolí. A tady konkrétně mluvíme o celé jedné polovině lidstva. Proto, pokud si projdete prvorepubliková čísla Volné myšlenky, zjistíte, že už naši předchůdci vystupovali velmi feministicky.

Ještě stále je za co bojovat – demonstrace v Montrealu roku 2016 za Homu Hoodfar, kanadskou univerzitní profesorku vězněnou v Íránu za feminismus.

Jenže i feministický postoj má také své meze. Tu mez vytyčuje výrok:

Ženská práva jsou lidská práva.

Pokud je prosazována nerovnost na jakoukoli stranu, znamená to porušení něčích práv.

Stoupenkyně třetí vlny feministického hnutí totiž objevily množství „zločinů“, kterými se staví po bok ultrakatolíků (zamýšlejících se například nad tím, zda je správné, že se žena o své vůli příliš odhaluje, nebo jak je zaměstnaná). Část radikálních genderistek vzala své tažení natolik vážně, že přezkoumává kdejakou reklamu, výstavu nebo košili, jestli není z hlediska gender studies závadná.

Ukázkou rozměru této idiocie může být aféra s košilí jednoho z tvůrců sondy Rosetta – Matta Taylora. Po výjimečném úspěchu mise, na který by mělo být právem hrdé celé lidstvo a zvláště samozřejmě tým, který sondu připravoval, byl Matt Taylor přinucen k potupné omluvě za to, že měl na sobě havajskou košili znázorňující prý příliš spoře oděné Gunner Girls.

Nutno dodat, že tuto košili ušila Mattu Taylorovi jeho kamarádka Elly Prizemanová.

Matt Taylor v „nevhodné“ havajské košili.

Tady se dostávají genderistky (či spíše „idiotic sisterhood„) do úplně jiné pozice, než jakou feministky zastávaly ve svých dřívějších letech a jakou mnohé z nich zastávají ještě dnes.

Bojovat proti vnuceným rolím vytlačováním jakýchkoli „nevhodných“ rolí (a s právem rozhodovat, které role mají být považovány za nevhodné) z běžného i uměleckého projevu lidi neosvobozuje, jen omezuje. V důsledku zabíjí jakoukoli nevinnou radost a vede k neustálému sledování a poměřování. Snaha zanášet tyto principy zpětně do historických filmů a literatury z nich dělá lež.

Takovým jednáním se genderistky stávají těmi, kdo zasahují do svobod ostatních jen pro své přesvědčení, aniž by jejich svobody byly nějak dotčeny, a stojí proti volnomyšlenkářství v jedné řadě s konzervativními věřícími.

Proč se vyjadřujeme k LGBT?

Také s hnutím LGBT se naše zájmy překrývají jen částečně. Hnutí LGBT se zabývá „svými“ lidmi, tedy příslušníky sexuálních menšin, kteří jsou nějak společensky ostrakizovaní. Jsou to lidé nejrůznějších vyznání. Je přitom logické, že i v zemi, která vykazuje 100 % věřících konkrétního (zpravidla státního) náboženství, žije stále určité procento homosexuálně nebo jinak minoritně orientovaných lidí, protože se prostě tak rodí.

Na světě tedy jsou LGBT muslimové, hinduisté, křesťané, židé, sikhové, pársové, scientologové, mormoni a další. Některá z těch vyznání jsou k sexuálním minoritám přívětivější, jiná zcela nesnášenlivá.

Pro nás jako ateisty není až tak důležité, kdo se svou sexuální orientací řadí do jaké skupiny (pokud svým jednáním neubližuje ostatním). To, o co nám jde, je poukazování na původ předsudků, které jsou zdrojem zbytečného utrpení a oporou nerovných a někdy i nelidsky krutých zákonů. A ano, tušíte správně, v drtivé většině je za nimi opět nějaké náboženství.

Jsou to důvody tak idiotské, že bychom se jim museli smát, kdyby je někdo řekl nahlas. Abrahámovská náboženství například nenávidí homosexuály a případně další sexuální minority, protože věří, že svým sexuálním chováním způsobili zkázu Sodomy, tedy přesněji, že jejich Bůh vybombardoval Sodomu a Gomoru sírou a ohněm za to, že se v nich lidé oddávali homosexuálnímu styku (1. Mojžíšova 18,20, Michal Kretschmer: Hřích sodomie. Trestnost sodomie a její uplatňování je žádoucím stavem ve společnosti ).

Přesto jsou lidé, pronásledovaní pro svou sexuální orientaci, kteří se i po veřejném zostuzení ke svému náboženství (tomu, kvůli kterému jsou považováni za podlidi) nadále hlásí. Z pohledu ateisty je to prapodivná ochota se sami týrat. Hnutí LGBT jim nechce vyvracet jejich vyznání, ale chce nějak (?) ubránit jejich práva.

Tato strategie, třebaže nám může přijít nemožná, má určitou vlastní logiku. Těžko totiž můžete vymáhat něčí práva tím, že byste chtěli vyvrátit kult glorifikovaný diktátorem, na kterého se snažíte zapůsobit. Určité části tohoto hnutí se tedy zdá, že poukazováním na původ diskriminací vystavujeme jejich souputníky nebezpečí,  a dokonce že jim tím vnucujeme vlastní přesvědčení.

Pokud se na situaci podíváme z jejich hlediska, může se to zdát jako pravda. Mnozí z nich se opravdu snaží pouze „očistit“ svoji konfesi od předpojatosti, ale jinak ji považují za správnou. Pokud jim tedy říkáme, že za jejich trápení může právě jejich vyznání, mohou to chápat jako nátlak z naší strany, aby se stali ateisty. Já osobně nemohu mluvit za všechny ateisty, ale tento záměr nemám. Jako sdružení máme především za úkol nelhat a o náboženství zvláště.

Dostáváme se tak nutně mezi dva mlýnské kameny – na jedné straně tu máme příslušníky sexuálních minorit, kteří si uvědomují, že je jejich náboženská skupina odmítá, ale nedokáží si připustit, že by celý život byli vychováváni v klamu. Na druhé straně jsou pak ti, kteří podlehli dojmu, že se snažíme škodit jejich lidem právě tím, že popíráme jejich víru. Jsou to lidé, kteří třebaže sami nejsou mormony, evangelíky, muslimy či katolíky, se snaží tato náboženství chránit před kritikou poukazováním na to, že ne všechny proudy v těchto učeních jsou tak drasticky homofobní.

V důsledku se pak v akcích Prague Pride setkáváme s muslimy, katolíky a představiteli dalších homofobních kultů, ale kupodivu se tam nesetkáváme s tou nejtolerantnější částí naší společnosti – se zástupci ateistů.

Ve skutečnosti máme ale ještě jiný důvod, abychom mluvili o LGBT. Ateisté jsou obecně nejtolerantnější k sexuálním menšinám, ale neměli bychom si namlouvat, že je to tolerance stoprocentní. Přibližně jeden z deseti ateistů zastává skutečně některý z náboženských předsudků vůči této skupině. Ať to vypadá sebedivněji, je to prostě tak. Žijeme zkrátka v kulturním prostoru formovaném staletími křesťanství a není úplně možné, aby nás to nijak neovlivňovalo.

Tato skupina je nepočetná, ale hlasitá. Nemůžeme si dovolit mlčet, protože bychom tak vyvolávali dojem souhlasu. A to skutečně nechceme.

Ve skutečnosti existuje mnohem větší počet skupin, s jejichž zájmy a polem působnosti se náš okruh zájmů někde protíná. Pokud chceme dosáhnout svých cílů, měli bychom je v tom, co máme společné, podporovat. A pokud se budeme později navzájem kritizovat, budiž, ale snažme se udržet v úrovni slušnosti a myslet na to, že má kritika nakonec něco přinést všem.

 

Odkazy:

Vice: Iran Releases Homa Hoodfar, Canadian Professor Accused of ‘Dabbling in Feminism’

Indiegogo: Matt Taylor, Rosetta project scientist

Technet: Bylina tradiční čínské medicíny je horší karcinogen než tabákový kouř

Wikipedie: Matt Taylor

Wikipedie: Homa Hoodfar

Wikipedie: Tradiční čínská medicína

Wikipedie: Marian Kuffa

Wikipedie: Homeopatie

Wikipedie: Benny Hinn (en)

Wikipedie: Guru Jára

Anticena Sexistické prasátečko

Enzmannova archa: Nahé ženy v knihovně – čí je to ostuda?

Independent.de: Feminism must be reclaimed from the idiotic sisterhood

Bible český ekumenický překlad: 1. Mojžíšova 19.

408 thoughts on “Proč se vyjadřujeme k „neateistickým“ tématům a jaké mají Ateisté ČR vztahy k hnutí skeptiků, feminismu, LGBT…?

 1. Alešův druh

  Bude úplně stačit, když se k tomu budete vyjadřovat jen někdy, nikoliv stále. Což se děje spíš v komentářích než v článcích, naštěstí. Jinak jsou to tu zde docela zajímavé stránky i pro mě jakožto věřícího. S čím bych polemizoval je, že dnešní feminismus už je občas přehnaný a že výtky proti homosexualitě mohou být i biologické, nejen náboženské, například. Některé výtky by mohly být evoluční. Tyto já neuznávám. Plně se ztotožňuji s tím, že homosexualita je hřích podle biblické nauky, kterou plně vyznávám.

 2. toli

  biblická nauka vůbec není naukou.Je to jen konzervativní ideologie

 3. mulit

  Aleškův druh, čili Danielek, čili Azazl, Bíl velryba, Hbert, Ihnác, fialový ateista, Super lahodník, Václav Sluníčko a dalších tisíc nicků. (Ty nicky jsem musel upravit, páč jsou bloklé, asi dostával opakovaně ban a nepochlublil se)

  Pořád nejsi schopen sesmolit nějakou koncepci. Ani na toho pobožného si neumíš hrát, páč jsi tam nikdy nechodil a vůbec netušíš, jak se vyjadřují a čemu věří.

  Hele, ty úzká špičatá brado z Prahy, ty náš úžasný multinicku, který váš všecko nejlíp a rozumíš filozofii. Proč jsi tady stále ani přes 20 nicků nebyl nikdy schopen sesmolit nějaký svůj původní názor, ale jenom samé kopie a parodie?

  To jsi opravdu tak intelektově impotentní?

  Jsi fakt jen Xerox ? Nevypadne z tebe nikdy nic, co má hlavu a patu a je to tvoje původní myšlenka?

 4. toli

  Pokud se vyjádřím k LGBT tak hnutí Logos působí uvnitř církví a protože je ekumenické tedy členové co patří k Logos patří k různým denominacím tak působí ve všech denominacích. Sami mají heslo „Kořeníme církev“
  Dochází tam k různým paradoxům.S hnutím Logos spolupracují různí faráři i pastoři.Je poskytována pastorační služba či duchovní útěcha věřícím gayům a lesbám.Mezi těmi co vyžadují tuto službu je nemálo těch co se dívají na faráře či pastora skrz prsty vědí li že dotyčný farář či pastor žije v partnerství s mužem.Tedy na jedné straně po nich něco chtějí a na druhé straně jsou ochotní jim něco vytýkat či kritizovat.Nemusím podotýkat že bych se za těchto podmínek vysral na celou duchovní útěchu,ať si pomohou sami.

  Ve své naivní víře a přesvědčení nejsou schopni či ochotni pochopit že i faráři a pastoři mají své niterné potřeby souznění a asi těžko může někdo celý život souznět jen se svou představou literární postavy 🙂

 5. mulit

  Ještě k multinickovi

  Kritizoval jsi tu Hraničáře a Toliho, že to jsou hlupáci. Hraničář tu sice dává odkazy na konspirační weby, ale je schopen napsat svůj původní názor. Ty toho nejsi schopen. Proč mu píšeš, že je hloupý, když ty jsi zjevně, prokazatelně mnohem hloupější než Hraničář a jsi jen na úrovni kopírky?

  Kritizoval jsi Toliho, že je hlupák, ale Toli sem dokáže napsat svůj názor a nepotřebuje k tomu 10 nicků.

  Ty používáš 20. nick v řadě, vyřváváš tu jako hysterická bába, že jsi nejchytřejší a ostatní jsou údajně hloupější než ty, ale zatím jsi tady nebyl schopen vypotit ani jednu původní větu nebo nějaký názor. Jen samé kopie, parodie.

  Xerox – v čem je tedy ta tvá údajná chytrost?

 6. toli

  @Mulit
  y používáš 20. nick v řadě, vyřváváš tu jako hysterická bába, že jsi nejchytřejší a ostatní jsou údajně hloupější než ty, ale zatím jsi tady nebyl schopen vypotit ani jednu původní větu nebo nějaký názor. Jen samé kopie, parodie.

  Ale to je typické,je to vlastně takový psychologický zákon-blbec si vždy myslí že blbci jsou ti ostatní.

 7. toli

  Nemusím dodávat že bych s věřícím nic nechtěl mít ani náhodou.I kdyby byl zlatý tak má pořád v hlavě indoktrinovanou myšlenku že tělesnost je hříšná. I muž a žena v manželství musí šoustat schválenými postupy respektive mohou šoustat jak chtějí jenže v hlavách mají zabudované že to a ono je hříšné,takže pokud to udělají tak zcela jistě budou z toho mít nepříjemné pocity.Takový vztah by byl očistcem,a proč si přidělávat problémy tam kde žádné problémy být nemusí. ?

 8. mulit

  Petr Tomek píše:

  Ve skutečnosti máme ale ještě jiný důvod, abychom mluvili o LGBT. Ateisté jsou obecně nejtolerantnější k sexuálním menšinám, ale neměli bychom si namlouvat, že je to tolerance stoprocentní. Přibližně jeden z deseti ateistů zastává skutečně některý z náboženských předsudků vůči této skupině. Ať to vypadá sebedivněji, je to prostě tak. Žijeme zkrátka v kulturním prostoru formovaném staletími křesťanství a není úplně možné, aby nás to nijak neovlivňovalo.

  Kromě toho kulturního prostředí, může za homofobii osobní nezkušenost s jakýmkoli člověkem té orientace. Každý, kdo mě poznal osobně, neměl s mojí orientací sebemenší problém. Kdo byl homofob, tak díky tomu, že mě poznal, tak homofobem přestal být. Platí to ale jen pro lidi s IQ nad 110. Ti jsou schopni si věci spočítat, seřadit priority a získat vhled.

 9. toli

  Ono to s tou homofobií není tak jednoduché.Jasně je důležitý osobní příklad,proto se nijak neskrývám a nemám problém s lidmi a lidé nemají problém se mnou.Dále je pravdou že homofobii netrpí vzdělaní a mladší lidé,čím menší vzdělání a čím starší člověk tím větší předsudky.Člověk vycházející z církevního prostředí je kapitola sama o sobě,ale někdy se povede lapsus-absolventka církevní školy která měla našlápnuto na pastorační asistentku se nakonec živí v showbysnisu anebo v sex bysnisu,prostě tančí u tyče.Všeho moc škodí a když už toho má plné zuby tak si řekne DOST BYLO KRISTA.
  No a o tom že nejhorší bývají homosexuální homofobové víme všichni aneb co mi vadí na sobě to mi vadí i na ostatních.

 10. toli

  Matka si pobrečela a dnes je má největší fanynka a táta to nikdy neskousnul,ale nepřekážel mi ,prostě držel hubu.Pro něj bylo (už zemřel) důležité že mám manželku a děti.

 11. Alešův druh

  Nejvzdělanější jsou u nás podle sociologů věřící, ateisté jsou za nimi. Daleko. Také proto vládneme, naštěstí, jinak už by byla odsouhlasena i manželství lgbt párů a jiné špatnosti. Naštěstí to stále není. Kdo z vás je vzdělanější než exministr Herman nebo pan Bělobrádek? Vzdělanější lidé volí Top09 a Kdu-Čsl. Například Praha nebo Brno a Znojmo a Zlín volí tyto strany, protože tam žijí chytřejší lidé. Osobně jsem z Brna.

 12. Alešův druh

  U VŠ vzdělaných převažuje volba Top09:

  “ Pokud by volili jen lidé s vysokoškolským vzděláním (modré sloupečky), o první místo by se utkaly hnutí ANO a strana TOP 09, která by byla schopná dosáhnout dvojnásobného volebního výsledku ve srovnání se situací, kdy volí všechny vzdělanostní skupiny“

  http://ceskapozice.lidovky.cz/v-cesku-urcuje-volebni-preference-zejmena-vek-a-vzdelani-pkj-/tema.aspx?c=A161020_131902_pozice-tema_lube

  A paní Langšádlová z Top09 chtěla křesťanství do ústavy. Je to moudrá žena a moudrá strana pro vzdělané lidi:

  „Poslanci dostali kapli. Odkaz na křesťanství chce poslankyně i do ústavy
  19. února 2016 10:40
  Čeští poslanci se dočkali modlitebny podle návrhu špičkového architekta Josefa Pleskota. Neváže se jen k jednomu náboženství. „Je to křesťanská kaple s židovskými prvky,“ řekla iDNES.cz místopředsedkyně TOP 09 Helena Langšádlová, iniciátorka nápadu. Odkaz na křesťanské, judaistické a antické kořeny zkusí prosadit i do Ústavy České republiky.“

  Zdroj: https://zpravy.idnes.cz/poslanci-dostali-modlitebnu-s-krestanskymi-i-zidovskymi-prvky-pwd-/domaci.aspx?c=A160219_104033_domaci_kop

 13. Alešův druh

  Jen je škoda, že se Top09 začala trochu odklánět od hodnot, které mají rádi vzdělaní lidé, tedy od konzervativních hodnot:

  „TOP 09 se odklonila od svých hodnot, končím, oznámila Chalánková“

  “ Jak moc je dnes TOP 09 rozdělená na konzervativní a liberální křídlo?
  TOP 09 se hlásí k tomu, že je stranou konzervativní, což je velmi důležité. Pojem liberální v původním slova smyslu není nic špatného. Jsem velmi svobodomyslný člověk přející svobodu, pokud ovšem nevstupujeme do svobody jiných lidí.

  Liberální dnes neoznačuje to, co to znamenalo v původním slova smyslu. Dostáváme se až za hranu toho, kdy se například v Poslanecké sněmovně hlasuje o věcech, o kterých se v žádném případě hlasovat nemá. Jsou to věci jasně dané, například vývojem lidstva. Do toho nemá politik vůbec vstupovat. Je to hrana, kdy se nedá mluvit o něčem správném, ať už je to liberální nebo konzervativní.

  „Pro vás to tedy znamená hlavně ochranu rodiny?
  Určitě. Rodina a manželství mohou být založeny pouze na vztahu muže a ženy. Žádná jiná varianta neexistuje. Jiné varianty prosazované parlamenty ve světě neznamenají, že to je správné.““

  Zdroj: https://zpravy.idnes.cz/jitka-chalankova-rozhovor-konci-v-top-09-kandidatura-do-senatu-pui-/domaci.aspx?c=A180612_101354_domaci_fer

 14. Alešův druh

  „Silně konzervativní Chalánkovou vedení 09 odmítlo. Navzdory Kalouskovi“

  „Za to, aby Chalánková kandidovala na Prostějovsku do Senátu za TOP 09, se bral Kalousek, ale podle informací iDNES.cz také senátor Tomáš Czernin a expředseda Karel Schwarzenberg. „Je třeba říci, že o nominaci paní Chalánkové rozhodoval výkonný výbor, tedy kolektivní orgán, a ta podpora byla nízká. Získala myslím kolem pěti hlasů,“ řekl Pospíšil. Chalánkovou to tak otrávilo, že zvažuje dokonce odchod z TOP 09.“

  Zdroj: https://zpravy.idnes.cz/chalankova-senat-boj-v-top-09-dfy-/domaci.aspx?c=A180611_231813_domaci_kop

  Ještě, že je tam i nadále paní Langšádlová a jiní dobří křesťané. Ale volit budu Kdu-Čsl.

 15. mulit

  Jak se to snaží zamluvit odvedením pozornosti k politice a kopírováním odkazů.

  Xeroxi, v čem je ta tvá údajná chytrost, kterou jsi zde deklaroval?

  Jsi zjevně nejhloupější účastník tohoto fora, který recykluje pár frází, které někde vyštrachal. A když ho přestane bavit jeho kolovrátek, tak si začne hrát na pobožného. Jenže protože nemá odžito, nezná pobožné zevnitř, tak dělá karikatury pobožných.

  Jsi trapák, multinicku. Jsi hloupý, neschopný, nudný. Ty ses tu povyšoval nad Toliho a Hraničáře? Ty? Oni oba dva jsou proti tobě skutečně mozkové trusty. A jsou konzistentní. Ty jsi nicka, rosole.

 16. Alešův druh

  Nechápu koho myslíš multinickem, tak dlouho tu nejsem, jen jsem něco slyšel od Aleše, každopádně zde máš jasné údaje, kde je vidět, že chtřejší lidé volí Kdu a Top. Křesťany. A jelikož článek je i o politice, tak není proč se nevyjádřit, na rozdíl od jiných netahám jiná témata pod články o odlišných tématech. Hloupí lidé jsou zde určitě tři nebo čtyři, z toho dva extrémně. Dva z těch hloupých jsou pederasté. To jsem zde poznal a ateisté to také poznali. Prý sem kvůli vám už někteří ateisté i přestali chodit. A do toho se prý ještě vy dva pederasté urážíte mezi sebou 😀 😀

 17. Alešův druh

  Který z vás dvou je ta „konzerva“? Kdo z těch dvou pederastů nazval druhého konzervou? A prý mu ještě napsal, že je po mrtvici a vytáhl to zde na něj. To se dělá? 😀 😀

 18. Alešův druh

  Už to vidím! 😀 😀

  „mulit
  17.10. 2017

  toli napsal:
  SPD je vhodná pro bezmozky

  Toli, to byl důvod, proč jsem se cca před rokem a půl s tebou už nechtěl nikdy vybavovat po telefonu a proč jsem ti bloknul i email, abys mi nemohl psát. Nejsi demokrat. Nepřeješ si pluralitu, ale chceš převálcovat. Urážet člověks jiným politickým názorem. Já ti to vracet nebudu. Nebudu ti psát, že když jsi volič ANO, že jsi bezmozek. Protože na rozdíl od tebe jsem demokrat a respektuji pluralitu názorů. Nechci převálcovat svým názorem druhé. Jenom jsem napsal, koho volím. A někdo jiný může zase napsat, koho volí on. Co člověk, to volič jiné strany. To je normální. Nenormální je právě tvá snaha po bolševickém převálcování. A pak i urážky. Kdybys měl moc, tak tvůj názor vnutíš lidem povinně? Chtěl bys být diktátor? I z tvého telefonování to tak vypadalo. Jsi divný psycholog. Já ti toho psychologa nevěřím. Jak můžeš mít s takovým přístupem klienty? Ty jsi určitě spíše bývalý generál ve výslužbě, dneska už nečinný, po mrtvici. Ale ta povaha generálská ti zůstala. Chceš rozkazovat. A urážet. Tomu říkám bolševismus. Ne ve smyslu komunismu, ale ve smyslu převálcování a nerespektování vůle a svobody jiných.

  Ale jsem rád, že si tu s vámi, ateisty, píšu. Páč nejste ani o píď lepší než pobožní. Chcete mít moc a ovládat a drtit. A hlavně všude cpát nějakou ideologii. Ne všichni, ale tak polovina ateistů ano.“

  https://www.osacr.cz/2017/10/17/predvolebni-pruzkum-chteji-ceske-politicke-strany-zavest-proti-rouhacsky-zakon/

  „mulit
  18.10. 2017

  toli – není v tvé moci, abych nevolil SPD. Budu je volit. A není v tvé moci, abych nepracoval jako učitel, budu dál. Takže si trhni nohou. A který anonym by mi svěřil/nesvěřil děti je směšné. Já nejsem chůva pro anonymy z nějakého zábavného serveru. Nezajímá mě to. Zajímá mě realita. Tedy skutečný život, ne plky na netu. Tobě po mrtvici už reálný život nezbyl, jen ten internet. Co se dá dělat.“

 19. Alešův druh

  Největší kámoši a inteligenti a jejich rozhovory 😀 :D: D

  „mulit
  19.10. 2017

  Ty brďo, já mám dost.

  Ten, co volí bývalého komunistu, možná i STBáka, každopádně zázračně zbohatlého v 90. letech, v době rozkvětu hospodářské kriminality, kdy se zhaslo, se tu naparuje a káže morálku. Ten, co aby dostal dotace, tak převedl část majetku na rodinu a udělal z toho malou firmu a pak to zase vrátil zpátky. Čili vychytralý hajzlík. A ten, co tohohle vychytralého hajzlíka volí, tu něco káže o morálce. Troufalé!

  Myslím, že mrtvice mu způsobila nejenom ochrnutí poloviny těla, ale i ochrnutí soudnosti a svědomí, pokud vůbec kdy předtím nějaké měl!“

  https://www.osacr.cz/2017/10/17/predvolebni-pruzkum-chteji-ceske-politicke-strany-zavest-proti-rouhacsky-zakon/

 20. Alešův druh

  Takže si to dejme dohromady, někdo po mrtvici podle mulita ztratil soudnost, pokud jí kdy měl, ale najednou je teď ten samý člověk nejlepší inteligent 😀 😀 😀 ty jsi fakt vtipný, mulite. Vtipálek 😀 😀 A toli ti to žere? 😀 😀 Možná si myslí, že když ti teď bude podkuřovat, tak díky tomu ještě proběhne nějaký ten sexík na stará kolena 😀 😀 No nic, jdu si hrát ven a brzy se uvidíme na Granu nebo někde. 🙂

 21. toli

  Ještě něco o předsudcích-zjístil jsem že se sem dováží z Texasu sýr s kousky jahod.Pochopitelně zafungovaly předsudky,jak to bude určitě hnusný,nechutný.Přesto jsem to koupil,a výsledek ? Velmi lahodné,zvláštní,neobvyklé,velmi příjemná chuť.
  Nevím co sem dává Alešek,jak jsem řekl nečtu ho.Čtu Mulita který se zmínil o nějakých Aleškových odkazech.Pravděpodobně to budou opět křesťanské „výzkumy“. Nemyslím že by to někoho zajímalo.

  V sobotu má můj nejstarší syn svadbu. Zároveň bude svatojánská noc. Koktejl ze sexu a magie je přesně to co mě baví.Ne že bych na tu magii věřil,ale už starý dobrý Euklipidés říkal že občas je dobré zabláznit si 🙂 a pod to se klidně podepíšu taky.

 22. mulit

  „Aleškův druh“ není pobožný multinick, není to Alešek (plavcik, sváťa, atd.), ale ten druhý. Ten pražák, co žije u matky, ateistický multinick, co tu měl nejvíce nicků a dostal mnohonásobně BAN a dělá stále nové a nové nicky. Já myslel, že je to čistý blázen, ale on si dělá nové nicky kvůli tomu, že má bany. Ty jeho staré nicky nejde ani napsat, nezobrazí se to. Teď tu vystupuje v roli pobožného, to už tady přece taky dělal.

  A toli je po mrtvici na tom intelektově stále lépe než multinick, co píše momentálně z nicku „Alešův druh“.

  To je právě ta tragédie multinicku. Pořád psal, jak je inteligentní a ostatní jsou hloupí, ale Toli i Hraničář jsou schopni psát původní myšlenky. S oběma se občas pohádám, ale to je normální. Nikdo nemá shodu 100% s někým jiným. Důležité je, že oba mají vlastní názory i vlastní zkušenosti. Multinick nemá ani vlastní názory, ani vlastní zkušenosti. Je dutý. Ale machruje, jak je inteligentní. Proboha v čem? Že tu něco xeroxuje?

  Jak je možné, multinicku, že Toli po mrtvici je více inteligentní než ty, který jsi mrtvici neměl? Jaktože nemáš žádnou koncepci, ani původní myšlenky? Proč sem chodíš, když nemáš na nic vlastní názor, ani nemáš žádné zkušenosti?

  Kdo ti nakukal, Xeroxi, že když budeš dělat kopírku – že to je projev inteligence?

 23. toli

  Já mu říkám madam Curie.Jestli si pamatuješ na Světáky jak si tam Bohdalka hrála na intelektuálku a přitom měla našprtanou pouze madame Curie a byla jak kolovrátek.
  V každém případě je multičetná osobnost nemoc,otázkou zůstává zda je opravdu multičetný anebo si jen hraje. Tak jako tak je to porucha která nakonec dopadne tak že si tady bude hrát sám se sebou protože jeho eristika a kolovrátek už nikoho nebaví.Žádné nové podněty prostě nic,žádná hloubka myšlenky,pusto a prázdno.Kdyby chodil do kostela tak by si to užil až až.Tam jsou také pořád stejné myšlenky a fráze,jedním slovem žvásty.Ono filosofování je příjemné ale musí být podloženo praxí,jinak je to mlácení prázdné slámy.A vidiny,halucinace a hlasy v hlavě za praxi rozhodně nepovažuji.

 24. Sind

  Nejlepší je všechny ty drzé multi-spratky ignorovat – a oni pak budou muset komunikovat spolu navzájem. Uvidíme zdali a jak dlouho je to bude bavit – jsou to vlastně ještě nedospělci. Mají zato, že jsou „Bůh ví jak“ vtipní, jsou to však jen otravní nevychovanci.

 25. Petr Tomek Post author

  @mulit: Mám kamaráda se kterým se často hádám o podstatě různých předsudků – zda na dich je něco biologického nebo ne. Co se týká homofobie, tak myslím že žádná vrozná dispozice k ní neexistuje. Rozhodně je to kulturní přenos. Pokud někdo najde nějaký vzkum tvrdící opak, rád si ho přečtu.

 26. Petr Tomek Post author

  Aleškův duch: „Dva z těch hloupých jsou pederasté. “

  To je vážné ovinění, takže to dolož, nebo končíš.

 27. ateista

  Pan Tomek to napsal docela dobře. Jen mám jednu osobní výhradu. Např. já nejsem proti boji za práva leseb a teploušů, ne z „náboženských“ důvodů. Jako tvrdím, že projevy víry v boha a víra samotná patří do soukromí, patří i projevy sexuální náklonnosti do soukromí. Pochody LGBT Prahou nejsou zapotřebí, je to jen cirkus a předvádění se na veřejnosti. Proč jiné části společnosti nemají potřebu předvádět se veřejnosti tímto způsobem?
  Obecně ateisté by měli vyjadřovat svůj kritický postoj ke všemu, kde je prosazováno cokoliv, co zavání magií nebo nadpřirozenem, včetně, na rozdíl od Sisyfa, náboženství.

  @Alešův druh
  Věřící nejsou chytřejší ani inteligentnější. To je jen Váš osobní názor. Sama podstata náboženství tento Váš názor popírá. Praktická politika se bez náboženství obejde, dělají ji lidé pro lidi.
  Už to tady bylo zmiňováno mnohokrát. „Křesťanská“ morálka není lepší než obecně morálka společnosti, pilovaná po staletí.

 28. Petr Tomek Post author

  @ateista: „i projevy sexuální náklonnosti do soukromí. “

  Víte, k tomuhle neexistuje vlastně žádný konkrétní důvod ani měřítko. Arabské státy s tímto odůvodněním trestají dvojice vedoucí se za ruce, u nás není společenským prohřeškem líbat se na veřejnosti, na oslavě Mardi Gras v New Orleans ženy ukazují odhalená prsa a muži jim za to házejí šňůry korálů. Ta hranice je nastavená vysloveně kulturně a ani v té naší kultuře ne moc jasně.
  Kromě toho průvod Prague Pride je spíš taková maškaráda jako ukončení týdne přednášek a workshopů. Za to hlavní ale považuji upozorňování, že ne všechno je úplně v pořádku. A ono opravdu není.

 29. toli

  @Petr Tomek
  K homofobii opravdu žádná biologická dispozice neexistuje.Je to kulturní přenos.Jediné zvíře které trpí jak kulturou tak homofobíí je člověk 🙂

  Existuje teorie která říká že se rodíme vlastně bisexuální,to čím budeme z nás dělá jak kombinace genetických vlivů (homosexualitu i heterosexualitu tvoří SYNERGIE skupiny genů-samotný gen homosexuality ani heterosexuality neexistuje) a kulturní vliv.Od mala tlačíme děti do svých vlastních představ,které hračky jsou pro holčičky a které pro chlapečky,co je dobré a správné a co je naopak fujky.

  A co se týká Aleškova druha tak předpokládám že je natolik hloupý že nezná ani obsah slova pederast.Jinak se ty jeho bláboly nedají ani číst (tím pádem je nečtu) natož o nich přemýšlet.Ve velké většině případů v nich chybí jakákoliv konzistence a jsou to jen prázdné deklamace.

 30. toli

  U homosexuálních homofobů jde vlastně o to že jejich ego není v souladu s jejich libidem a naopak tyto složky jejich osobnosti jdou proti sobě. Jsou to takové doživotně zmrzačené duše. Existují však homosexuální homofobové kteří se hnusí sami sobě,ale obecně proti homosexualitě a homosexuálům neutočí.Homosexuální homofob VŽDY rád mluví o homosexualitě (koneckonců se jedná o jednu ze složek jejich osobnosti),ale záleží na konotacích.Ten první typ homosexuálního homofoba je klasika,odsuzování, negativismus.Ten druhý typ homosexuálního homofoba mluví obecně o homosexualitě spíše informativně,´bez negativismu,ale září mu při tom oči nadšením že má (pro něj) atraktivní téma k diskuzi.Pouze k diskuzi,do tělesné interakce s člověkem stejného pohlaví nevstoupí.

 31. A. S. Pergill

  K té TČM:
  1. S tou chirurgií je to tak, že čínské náboženství mělo daleko silnější zákaz pitvy než křesťanství (kdy tento zákaz začal být ignorován už za renesance). Čínští lékaři proto neznali anatomii a toho důvodu se nemohli pouštět do složitějších zákroků. Tím pádem se nedostali nad úroveň středověkého evropského ranhojičství.
  2. Obecně má TČM úspěchy u některých poruch zdravotního stavu, kde evropská evidence-based medicína prostě selhává. Velmi klasickým příkladem jsou alergie, které evropská medicína léčit neumí, jen dokáže, za cenu řady omezujících a subjektivně nepříjemných vedlejších efektů, potlačit jejich projevy (sám jsem alergik a lékař, takže jsem velice v obraze).
  TČM navíc pracuje s úpravou životosprávy, dietou apod., což by teoreticky evropská medicína mohla taky (a některé věci by uměla i na +- srovnatelné úrovni), nicméně socieoekonomicky je evropská medicína stavěna do pozice „dieta je špatná, předepiš lék (nebo potravinový doplněk) a čím víc jich předepíšeš tím líp, a čím dražší budou, tím jsi lepší lékař, jinak jsi špatný lékař a budeš ostrakizován“.
  Velice pěkně to ilustruje skutečnost, že naše zdravotnická legislativa v řadě situací nerozlišuje mezi nutričním specialistou, který zvládl pětileté magisterské studium na univerzitě (v některých předmětech náročnější než všeobecná medicína) a absolventem čtrnáctidenního kurzu výrobce potravinových doplňků. Např. oba mohou „stejně hodnotně“ vést výživovou poradnu.
  3. Je třeba si uvědomit, že vnucení bezcenného blízkovýchodního hovadství jménem křesťanství obyvatelům Evropy znamenalo totální přervání tradičně rozvíjených medicínských poznatků, založených na empirii. V Číně k tomuto neblahému jevu nedošlo a oni skutečně mohou navazovat na mnohatisícileté empirické a postupně vypiplávané poznatky, jaké jsou v Evropě nedostupné.
  Z toho důvodu TČM používá, a úspěšně i prostředky, které podle evropské medicíny „by neměly fungovat“, ale je zde tisíciletá empirie, že fungují. Evropská medicína se tváří jako konzument Šalamounova exkrementu, nicméně např. před několika lety byla objevena nízkomolekulární RNA, která umí vypínat (a snad i zapínat) jednotlivé geny, přičemž má tak málo nukleotidových sekvencí, že nutně musejí mít tyto molekuly z jednoho organismu účinky na jiný (třeba také úplně jiné), což může vysvětlovat účinek některých bylin, které přitom neobsahují žádné (evropské medicíně známé) farmakologicky účinné látky.
  4. A každý, komu něco říká pojem Headovy zóny, ví, že na jejich principu může fungovat akupunktura.

 32. toli

  @ASPERGIL
  Souhlas,jen mi hodně vadí že i na TČM se lepí různí podvodníci,vychcánci a parazité.

 33. Petr Tomek Post author

  @A. S. Pergill: Sorry, ale alternativní medicíně, která skutečně funguje se říká ebm – „medicína založená na důkazech“. Pokud to nemá výsledky, tak to prostě nefunguje. Co se týká akupunktury, tak tam je jediný doložený efekt při léčbě bolesti zad, jenže funguje i při zapichování jehel mimo akupunkturní body. Otázka tedy je: Jak tenhle efekt vlastně funguje?

  Jinak trvám na tom, že kromě látek používaných a použitelných v ebm používá tčm látky buď neúčinné nebo vysloveně toxické.

 34. toli

  Teď to proběhlo ČT 24,vláda schválila a poslala do parlamentu manželství pro stejnopohlavní.

 35. A. S. Pergill

  @Petr Tomek
  Problém je, že kdosi svévolně rozhodl o tom, že tisíciletá pozitivní zkušenost „není důkaz“, a že „důkazem“ je pouze článek v časopise, ekonomicky ovládaném farmaceutickými firmami (většinou cestou placené inzerce). Čili ta „ebm“ je z podstaty věci silně problematická (přinejmenším).
  Akupunkturní body objektivně existují a lze je najít např. měřením kožního odporu. Vysvětlení účinku je naprosto identické jako u těch zmíněných Headových zón, že se totiž podráždění senzitivních nebo senzorických nervů přenese v rámci míšních segmentů na motorické či vegetativní nervy. Konec konců, na stejném principu funguje i známý trigeminovagální reflex (podráždění senzitivních vláken trigeminu se přenese do sousedních jader vagu a ten vyvolá bradykardii až náhlou zástavu srdce), na který i v současné době běžně umírají tzv. „čichači“ a v dobách dřívějších stál za smrtí některých pacientů, operovaných v éterové nebo chloroformové narkóze.

  „Látky neúčinné“ nebyly testovány na výskyt a účinky nízkomolekulární regulační RNA. Výzkum tohoto jevu je v počátcích a naráží na problémy s financováním (tyhle věci se nedají patentovat).
  Řada léků „ebm“ je toxická až smrtící (vím i o úmrtích, způsobených obyčejným Acylpyrinem), a přitom se tyto léky běžně používají. Takže QUOD LICET…?

 36. A. S. Pergill

  @toli
  Já se stejnopohlavním manželstvím problém nemám, ty mají prakticky jen náboženští vymozkovanci.
  Já mám spíš problém s tím, že EU blokuje, a to už na úrovni základního výzkumu, vývoj metod a postupů, které by těmto lidem umožnily mít spolu děti.

 37. A. S. Pergill

  @Petr Tomek
  A ještě něco: Kdo zná historii, jak FDA „testovala“ účinky marihuany na potíže vzniklé ozařováním a / nebo cytostatiky u onkologických pacientů (postupy na způsob podvodů T. D. Lysenka), tak musí být nutně k celé slavné ebm silně nedůvěřivý.
  Případně peripetie kolem Fortýnovy metody nekrotizace tumorů, kolem testování tumorů na cytostatika (ex vivo) atd.
  Prostě kdykoli ebm otevře nějakou skříň, tak z ní vypadne kostlivec, a v některých případech i celé hejno. A její důvěryhodnost tomu odpovídá.

 38. toli

  Já mám spíš problém s tím, že EU blokuje, a to už na úrovni základního výzkumu, vývoj metod a postupů, které by těmto lidem umožnily mít spolu děti.

  No a to je opět z důvodu náboženské pomatenosti.Ale co jsem četl tak v Americe to už proběhlo.Asi by z kmenových buněk šlo udělat jak vajíčko pro gaye tak spermii pro lesbu.V Americe to neudělali tímto způsobem,ale vzali již hotové vajíčko od ženy,to pak oplodnili spermií příjemce a vložili do břišní dutiny příjemce.Museli hlídat aby se vytvářející placenta neuchytila na nějaký životně důležitý orgán,no a po 9 měsících vyjmuli hotové dítě. Byl to jen experiment,masová výroba tímto způsobem se asi neplánuje.Ono totiž mimo jiné hrozí velké riziko že „vetřelec „zabije přes placentu svého rodiče.

 39. mulit

  Ateistický multinick má problém se svojí homosexualitou. Je to v něm. Točil se už tady kolem toho vícekrát a teď si dal do nového nicku „Alešův druh“. Co to jako je? To je prostě fascinace druhým mužským diskutujícím. Já bych si nikdy nedal do nicku Toliho druh nebo Hraničářův druh, ačkoli k nim mám nejblíž, páč to jsou taky dekonvertité. Být tak posedlý osobou Aleška, že když ho tu nemá, tak všem nadává a ze zoufalství si vyrobí nick, kde Aleška napodobuje… co to jako je? To je láska. Láska mezi dvěma multinicky na našem serveru. Láska mezi dvěma muži. Přičemž ateistický multinick evidentně miluje pobožného multinicka více a naopak už to tak nefunguje. Láska není tolik opětována. Ateistický multinick psal Aleškovi (pobožnému multinickovi) vyznání, kde ho ujišťoval, že ho považuje za mimořádně inteligentního a že touží, aby tady byl a chce tady mít jeho denní přítomnost. Alešek tu pár dní nebyl a ateistický multinick (ateista, velryba, Azazl a dašlí jeho přezdívky) tady vyváděl a nadával Hraničářovi a Tolimu, že odehnali jeho lásku. Jeho Aleška. Pak tu Alešek na chvíli přišel, ale bavil se se mnou a s ním ne, tak ateistický multinick z trucu nadělal dalších několik nových nicků. Mimo jiné Alešův druh a Daniel C nebo tak nějak.

 40. toli

  Na mě jsou BL příliš sluníčkové.

 41. mulit

  Petr Tomek Post author
  22.06. 2018
  @mulit: Mám kamaráda se kterým se často hádám o podstatě různých předsudků – zda na dich je něco biologického nebo ne. Co se týká homofobie, tak myslím že žádná vrozná dispozice k ní neexistuje. Rozhodně je to kulturní přenos. Pokud někdo najde nějaký vzkum tvrdící opak, rád si ho přečtu.

  Vrozená dispozice k homofobii neexistuje a máte (máš) pravdu v tom, že je to kulturní přenos. Ovšem co se týká příliš zženštilého chování, respektive transgender osob – tam je určitý vrozený distanc okolí a to je myslím způsobeno tím, že člověk chce vědět, zda je osoba muž nebo žena. Kvůli oslovování, kvůli komunikaci. Nechce se splést. A když má poprvé hovořit s někým, kdo nevypadá ani jako muž, ani jako žena, tak to je nepříjemné. Párkrát se mi stalo, že jsem se bavil s někým, o kom jsem nevěděl, kam ho / jí zařadit a třeba až podle hlasu jsem poznal, zda je to muž nebo žena. Někdy ani podle hlasu. To jsou prekérní situace, kterým se člověk raději vyhne.

  Takže to jsou transgender bytosti, a pak ještě jsou výrazně zženštilí, u nichž vím, že jsou muži. A mně to vadí. Respektive když je to v rámci travesti vystoupení, tedy ten chlap imituje zpěvačky, třeba Tinu Turner – tak to se i rád podívám, je to sranda. Ale když ten člověk takto vystupuje v soukromí, tak mi to vadí. Připadá mi, že něco hraje. Abych mohl s někým kamarádit, ten člověk musí být sám za sebe. Nemám předsudky vůči nikomu apriori, ale někteří lidé rádi provokují svým odlišným chováním a přehrávají. A vůči tomu distanc existuje. Nemůžu si pomoc a myslím, že to není kulturní přenos. Je to můj požadavek na čitelnost člověka. Vyndání karet na stůl.

 42. Václav B.

  Vrozený může být odpor k sexu s mužem u heterosexuálů. Stačí to vidět někde v televizi. Protože třeba mě nikdo neučil mít odpor k sexu se starou ženou a mam to v sobě odjakživa. Stejné to může být s muži u heterosexuálů. Ne u bisexuálů. A bisexuálů je asi docela hodně. My vyhranění heteráci se vyhýbáme pohledům a filmům, kde je sex mezi homosexuály, ale někdy to prostě ve filmu je a pak to přepínám. Je to prostě nechutné a je to věc v vkusu, není to náboženství, jsem odjakživa ateista. Nikdo mě to neučil. Jsem mladý, v tomto ohledu tolerantní. VŠ vzdělání. Jen se na to nechci dívat. A občas to v Praze vidět je třeba v metru nebo tak. Tak se otočím. Stejně jako kdy vidím v TV sex mezi starými lidmi, nelíbí se mi to.

  Nechápu, co to tu zase děláte, vůbec jsem tu nebyl!

  Hele toli, ty jsi po mrtvici a nemáš soudnost jo? Mulit to tvrdí, je to pravda?

 43. Václav B.

  Proč se tu zase hádáte toli a mulite mezi sebou? To je fakt nechutné na někoho vytáhnout že je po mrtvici, já bych toto nikdy neudělal, jsi vážně nechutný. Já vím, že je toli hloupý, ale ty taky nejsi nic extrovního. Toto na někoho vytáhnout na webu je fakt humus. Jdu raději zase pryč. Fakt hnus. Nemáte asi svou sexualitu stále ujasněnou nebo nevím, proč se takto hystericky chováte k sobě. Jdu. Nechci být součástí vašich hádek, kde na sebe vytahujete špínu, je to proti mým morálním zásadám.

  Snad projdou ta manželství LGBT i adopce, i když mulit byl proti (dá se to tu najít v dabatách pod Prague Pride atd.). Zatím a třeba někdy 🙂

 44. toli

  @Mulit
  Je to můj požadavek na čitelnost člověka. Vyndání karet na stůl.

  A co je to čitelnost člověka ? Nikdo není 100 % čitelný,100 % čitelnost neumím ani já jako psycholog. Je však pravdou že když třeba na baru sedím vedle tranďáka který přehrává tak mi to není příjemné,ona mi vlastně zženštilost u mužů docela vadí. Ale ale chápu že je to jejich přirozenost nebo potřeba,takže neodsuzuji.
  Je zajimavé že třeba Conchita Wurst pro mě není atraktivní,ale je mi příjemná nebo příjemný.Důvodem asi bude jeho (její) naprosto symetrická tvář.Jen si tak v duchu říkám že by si ta baba měla umýt obličej od té špíny (vousů) 🙂

 45. mulit

  Jo a ještě přidám jednu zkušenost. Když jsem řekl o své gay orientaci své nejlepší kámošce, nebo spolužákovi, atd. vždycky na chvíli znejistěli a nevěděli, co od toho čekat. Obávali se, že budu mít změněné chování. Směrem ke transgender nebo ženskosti. Když jsem jim vysvětlil, že se nic nemění a že budu i nadále stejný a neuvolním stavidla nějaké skryté ženskosti, protože ji nemám, tak se jim ulevilo. Vážně ulevilo. Páč oni si představovali ty komplikující situace. Třeba že bych je uváděl do rozpaků, až půjdem do hospody nebo za známými. To je největší problém, že desítky let byla homosexuální orientace dávána do bezprostřední souvislosti s ženskostí a pak s pedofilií. To jsou tak hluboce zakořeněné omyly, že se podle mě nikdy nepodaří je odstranit.

  Poznal jsem osobně několik stovek gayů za život. Těch vykřičených je výrazná menšina. Stalo se mi jednou, že přišel kluk s mejkapem a pak jednou výrazně zženštilý. A v dalších desítkách případů byli normální kluci zcela neodlišitelní od ostatních. Kdybych to měl sumarizovat, tak mi přišlo na schůzku tak cca 300 osob. Z toho tak 270 bylo zcela neodlišitelných od jiných kluků/mužů jejich věk. kategorie. U 25 se to dalo poznat po určité době, nějaká míra feminity tam byla. A jen cca u pěti osob to bylo něco, co se očekává, když si laik představí gaye.

  Jak říkám drtivě, výrazně drtivě převažují nerozlišitelní. A je to pochopitelné. Ti lidi mají stejný objem lebky, stejnou hmotnost mozku, stejnou hladinu testosteronu.

 46. mulit

  Jo, Václav B. – to je další z nicků ateistického multinicka.

  Ty vole, on musí mít doma celou stránku A4 s nicky a hesly, aby tu mohl psát.

 47. mulit

  Polovinu z těch nicků mu už zabanovali, tak projíždí všechny a zkouší, z kterého by se dalo ještě psát. To ani mezi pobožnými jsem nepotkal takového magora. Nechápu, proč si vybral zrovna server o ateismu, když nemá na nic svůj názor, neví, proč je ateista, nedokáže to formulovat a jen něco papouškuje, případně skládá nějaké fantasy konspirace.

 48. toli

  Kdybych to měl sumarizovat, tak mi přišlo na schůzku tak cca 300 osob. Z toho tak 270 bylo zcela neodlišitelných od jiných kluků/mužů jejich věk. kategorie. U 25 se to dalo poznat po určité době, nějaká míra feminity tam byla. A jen cca u pěti osob to bylo něco, co se očekává, když si laik představí gaye.

  Ty jsi děsná kurva 🙂
  nemyslím to zle,tak se hned neurážej,jen popis faktu

 49. Lemmy

  Tá dispozícia heterosexuálov k homosexuálov má aj základ v evolúcii. Nie je to len kultúrna vec. Ja si napríklad ani neviem predstaviť ten pocit (lásku?) medzi dvoma mužmi. Jednoducho, ak je niekto prirodzene vyvinutý, je heterosexuál. Lebo v evolúcii len tí pokračovali v potomkoch. Vzťah muž a žena je silnejší než muž a muž alebo žena a žena. Nechápem, prečo toto niektorí homosexuáli ignorujú. My, heterosexuáli, aspoň niektorí, sme si len zracionalizovali ich biologické potreby, fakt, že sú sexuálne odlišní od heterosexuálov. Ten rešpekt voči nim je preto, lebo nás, heterosexuálov to nijako neobťažuje, pokiaľ sa príliš arogantne nepredvádzajú na verejnosti. Nech si žijú svoje životy, preto som za registrované partnerstvá, aby mali podobné právne nároky ako manželia. Lebo toto nijako neohrozuje heterosexuálov. Inak, na svete je preľudnenie. Takže, je aj dobre, že aspoň malá skupinka ľudí nemá deti. To rozmnožovanie u ľudí je občas bláznivé, ak rodina má povedzme 20 detí. Pokiaľ nežiadajú dotácie, podporu od štátu, tak OK, ich vec, ak zarábajú príliš veľa a môžu si dovoliť 20 detí. Horšie je, ak tie deti skončia v detských domovoch, a nikto o ne nemá záujem. Vtedy súhlasím aj s tým, aby homosexuálne páry ich vychovávali. Určite dostanú lepšiu lásku a výchovu ako v detskom domove. Už len preto, že ako menšina sú pod väčším drobnohľadom verejnosti (heterosexuálov).

 50. Lemmy

  Slovo neateistický aj v úvodzovkách je dosť nešťastné slovo, lebo neateistický znamená náboženský (teistický). Uvedomujeme si chudobnosť slov v jazyku?

 51. toli

  Tá dispozícia heterosexuálov k homosexuálov má aj základ v evolúcii. Nie je to len kultúrna vec. Ja si napríklad ani neviem predstaviť ten pocit (lásku?) medzi dvoma mužmi. Jednoducho, ak je niekto prirodzene vyvinutý, je heterosexuál. Lebo v evolúcii len tí pokračovali v potomkoch. Vzťah muž a žena je silnejší než muž a muž alebo žena a žena. Nechápem, prečo toto niektorí homosexuáli ignorujú

  Lemmy plácáš nesmysly protože jak jsi sám řekl o tom nic nevíš,právě proto že si nedokážeš představit ten pocit lásku mezi 2 muži.
  Jednak přirozeně vyvinutý je i homosexuál,je to jeho přirozenost.Ona totiž neexistuje pouze jedna přirozenost jak se ti snaží namluvit náboženská (tedy ideologická) dogmata která tak rádi vy nevědomí a nevzdělaní nevědomky přebíráte od teistů..
  Druhá věc je že homosexualitu využívala nejen starověká Sparta ale i Ateny,zapátrej ve vnitrořeckých válkách a zjístíš že se využívali jednotky složené z homosexuálních bojovníků.Ono se totiž bojuje jinak muž proti muži když to jsou heterosexuálové a jinak když jsi homosexuál a víš že po tvém boku rovněž bojuje tvůj druh,kterého chceš chránit a udržet při životě.

 52. Lemmy

  Nie sú to nezmysly. Je to dané evolúciou. Je to v DNA. Toto heterosexuál nezmení, nevie ovplyvniť. Ako som povedal, vzťah k homosexualite sme si len zracionalizovali. Nič viac.

 53. toli

  Už jsem to tady říkal-ostrovní národy nepostižené křesťanstvím ani islámem po staletí využívají své homosexuální příbuzné jako pečovatele a vychovatele svých dětí.Je to dané evolučně-pokud má mládě vyšší počet jedinců kteří se o něj starají (týká se to i zvířat) tak má daleko větší šance přežít.

 54. toli

  Ako som povedal, vzťah k homosexualite sme si len zracionalizovali. Nič viac.

  Nezracionalizovali,naopak vlivem náboženských předsudků zdebilizovali.
  Tvoje i moje sexuální orientace jsou dané synergií mnoha různých genů.Neexistuje jeden konkrétní gen pro sexuální orientaci.

 55. mulit

  @toli

  To že přišli na schůzku, neznamená, že jsme něco měli. Polovina mých schůzek skončila jen pokecem. Páč v reálu třeba chyběly vzájemné sympatie, nebo prostě jsme si nesedli. Fotka je jedna věc a realita věc druhá. To samé psaní na chatu nebo sms a realita je jiná. A kdysi v předinternetové době se psaly dopisy a posílalo poštou.

  Pokud jsem poznal 300 kluků za 30 let, tak to máš 10 za rok, to není ani jeden za měsíc v průměru. A celkově mám o gayích přehled, páč jestě k tomu připočti návštěvy gay klubů, diskotéky, když mi bylo 25 – 30 a dále Logos – sdružení věřících LGBT. Tam jsem taky docházel. Byl jsem v mládí hodně aktivní. Nedovedl jsem sedět doma. Dneska to je jiné. Baví mě zahrada, klávesy a na schůzky už nejezdím.

  A kurva je ten, co chodí za peníze, ne? To jsem opravdu nešlapal. Jezdil jsem na stretka, jak tomu říkají Slováci. Prostě si s někým píšeš třeba na ibyosu a po určité době jsi zvědavý, jak vypadá v reálu. No když jsem v té době byl sám, tak nemělo smysl doma sedět. Tak jsem jezdil. Hele, znám celou severní Moravu, všechny vesničky, všechny benzínky, všechny lesní cesty a lesíky 😀 Víš jak se to hodí? A pozor – já nejezdil jen za účelem toho jediného. To byly taky procházky, pokec. Chodil jsem i na drink do hospod, ale raději jsem měl seznamování při procházce v přírodě. To byl relax. A i když to nedopadlo sexem a jen jsem domů s plným zásobníkem, tak jsem nelitoval, páč každá zkušenost tě obohatí, každý lidský příběh je zajímavý. Víš co všecko jsem se dozvěděl? Proto si tady dovoluji psát, že znám problematiku gayů tak důvěrně a podrobně, páč to není jen můj příběh, ale příběhy stovek dalších, které tady popisuji. A to by čtenáři měli být rádi, že mohou získat zadarmo ode mě tolik informací o LGBT, které nikde jinde nezískají. Získali by je, leda by na ty stovky schůzek začali jezdit taky. Ale komu by se chtělo že…

  Já netvrdím, že jsem dělal investigativní práci. Chtěl jsem zažít dobrodružství, zabít nudu, nebýt doma a současně se seznámit. Vždycky jsem to bral jako pokus o vztah. Ale když nebyl vztah, tak jsem bral i úlet. Opakuji – druhá možnost byla sedět doma a psát do diskusních for nesmysly. Což dělám teď. 😀 Místo abych si pořádně za….. Dělám si srandu. Ta investigativnost mých schůzek byla vedlejším produktem, nikoli primárním cílem. Ale stalo se a opravdu mám velice dobrý přehled, jak se v průměru gayové chovají a jak vypadají. A to jsem psal výše. Proto se nějakým mrtvým Aleškovým softwarům směju.

 56. mulit

  Lemmy píše

  Vzťah muž a žena je silnejší než muž a muž alebo žena a žena.

  A v čem je silnější, bobku? Ve stisku při objímání? To jsi vedle. Dva chlapi mají větší sílu a jejich stisk je pevnější.

  A v bibli se vyznává David k zemřelému druhovi Jonatánovi

  Stýská se mi po tobě, můj Jónatane, byls ke mně pln něhy, tvá láska ke mně byla podivuhodnější nad lásku žen.
  2 samuelova 1,1-27

  A vztah Vinnetoua a Old Shaterhanda taky překonal všechno. Ani ženy je nerozdělily. Přemýšlej, co je silnější.

 57. toli

  A ještě navíc evoluce to zařídila tak aby bylo homosexuálů vždy méně než heterosexuálů,při opačném poměru bychom vymřeli.A proč se rodí homosexuálové ? No právě proto aby se zvýšila šance mláďat na přežití,jak jednoduché.

 58. toli

  @Mulit
  No v mládí jsme to měli rozlišené,kurva šla za peníze a děvka protože se jí to libí 🙂

 59. Lemmy

  Mulit: A v čem je silnější, bobku?

  V tom, bobku, že môžu splodiť potomka. Zrejme evolúcia ako veda homosexuálom príliš vadí.

 60. mulit

  @Lemmy

  Lidí je na světě jako sraček. Planeta je přelidněná. Bodaj by se rodilo méně heteráků. Planetě, přesněji přírodě by se ulevilo. Už jen kolik živočišných druhů lidé nenávratně vyhubili. A hubí dál. Zejména tím, že jsou přemnoženi a zabírají prostor ostatním obyvatelům planety. Diverzita přírody se snižuje a všechny prostory zabral parazit – člověk.

  A za druhé – Lemmy. Z kolika šuků jsi zplodil potomky ? V Evropě má heterák průměrně 2 potomky. Ale prcá s manželkou nejméně 100x za rok, to je 2000x za 20 let.

  2000x souložit a jen dvě děti — netvrď mi, že spolu prcali jen za účelem výroby dětí. Většina styků byla čistě relaxačních a vztah utužujících stejně jako u gayů. Tedy rozdíly v průměru nejsou žádné.

 61. toli

  V tom, bobku, že môžu splodiť potomka. Zrejme evolúcia ako veda homosexuálom príliš vadí.

  Bobe v tom není síla heterosexuálů,spousta homosexuálů může splodit dítě,jen nemohou dlouhodobě žít s ženou,a proč kurvit život sobě i té ženě ?
  Čeho se doposud dočkali homosexuálové v zemích kde působí náboženské předsudky ? Ostrakizování,nactiutrhání ba i smrti.Díky tomu má velká část homosexuálů odpor k dětem,prostě ty předsudky jsou zabudované i v nich samotných.Naopak velká část homosexuálú se věnuje péči o staré a nemocné.Pracují v nemocnicích,hospicích,sociálních službách a podobně.
  A další neméně velká část homosexuálů neví co s časem a tak se věnuje sama sobě-hedonismu a plytké zábavě.Týká se to především těch mladších,starší už většinou cítí potřebu se usadit a zakotvit.

  Vy na tom Slovensku máte nějaký problém se vzděláním v této oblasti ? Přijde mi že toho víš příliš málo a tak jsi prostě zadubený.

 62. mulit

  Vztah muž – žena, muž – muž, žena – žena nemůže být z principu odlišný. Vždycky je to vztah dvou dospělých lidí. A bezdětné hetero páry taky existují. Tvrdil by snad Lemmy, že vzájemný vztah bezdětného hetero páru je méně kvalitní nebo slabší než vztah páru s dětmi?

 63. toli

  A pravdou taky je že díky dostatku času se mohou věnovat seberealizaci a kariéře.Bývají vzdělaní ,úspěšní ,bohatí.A to pochopitelně budí závist takže se všelijací lůzři o ně rádi otírají aby si sami ve svých očích zvýšili svou hodnotu.

 64. Daniel C.

  Pederasté jak píše Druh a Lemmy jsou z biologického hlediska méněcenní, protože nemají děti ve svém vztahu, leda lžou jako tady pan toli, který lhal své ženě. Je to vztah založený na lži. Bible ale dává šanci i těmto lidem, pokud se vydají na cestu pravdy a přestanou hřešit sodomií.

  Toli, vy jste po mrtvici? Proč vám to mulit psal, on vás nenávidí? On vás považuje za něco nemyslícího? 🙁

  S láskou boží Daniel C.

 65. Ateistický laik

  k článku: Přesto jsou lidé, pronásledovaní pro svou sexuální orientaci, kteří se i po veřejném zostuzení ke svému náboženství (tomu, kvůli kterému jsou považováni za podlidi) nadále hlásí…
  …Pokud se na situaci podíváme z jejich hlediska, může se to zdát jako pravda. Mnozí z nich se opravdu snaží pouze „očistit“ svoji konfesi od předpojatosti, ale jinak ji považují za správnou.

  Ano tohle já vůbec nechápu. Pro mě je to jen další důkaz, jak až dokáže náboženství zblbnout.
  Já osobně nemohu mluvit za všechny ateisty, ale tento záměr nemám.
  Já žel neznám žádného homokřesťana, vlastně ani žádného LGBTqrstufch…:-)
  Dofám ale, že poskytnutí informace, o tom, že náboženství je podvod, takovémuto homokřesťanovi není na závadu.

  Co se týče Sisyfosu a feminismu, tady se shodnu a autorem.

  TČM a homeopatii bych neházel do jednoho pytle. U homeopatie se shodněm, že jeho účinost ja založena na placebu.
  U TČM by se asi mělo postupovat od metody k metodě. Protože nejsem lékařsky vzdělán, tak nejsem schopen oponovat A. S. Pergill. Jen mě zaráží, že ti číňani nemaj k té své medicíně žádné relevantvní vědecké studie. Vždyť tam maj lidí jako s….k.

 66. Petr Tomek Post author

  @Lemmy: Věřte mi že si nedokážete představit mnohem víc, než jen co se děje v mysli homosexuálů, nebo to že k sobě mohoucítit lásku. V myslích lidí jsou představy, které ani nechcete poznat a jejich prožívání je mnohem bizarnější, než si umíte představit, ale to je jen pro vás.
  Lidé klamou tím, že vypadají celkem stejně, ale ve skutečnosti jsou uvnitř často tak rozdílní, jako kdyby pocházeli z jiných vesmírů.

 67. mulit

  Ateistický laik

  Dofám ale, že poskytnutí informace, o tom, že náboženství je podvod, takovémuto homokřesťanovi není na závadu.

  „Náboženství je podvod“ je jen proklamace. To musíš tomu pobožnému dokázat. A spíše na to on musí přijít sám..

  Že je náboženství podvod – to nemůžeš říct pobožnému jen tak. Se ti vysměje. To je jeho kus mozku. Není to jen software, je to i na úrovni hardware. Paměťové stopy v mozku jsou přece tvořeny konkrétními neurony a synapsemi. Miliony neuronů a možná miliardy spojů. Ty si myslíš, že to rozbiješ svým stručným prohlášením, že křesťanství je fejk?

  To je naivní představa. To je práce na měsíce, spíše roky a ten člověk musí sám chtít.

  A jak znám většinu pobožných, drtivá většina z nich je imunní vůči všem argumentům. To je opravdu na hardwarové úrovni. Musel bys jim odoperovat kus mozku.

 68. toli

  @laik
  homokřesťan to má v hlavě úplně stejné jako křesťan.Buď se snaží dodržet tu ideologii plně a mrzačí sám sebe nesexováním (ale zároveň muže být masochista takže mu to sebepsychomrzačení dělá dobře,to samé je třeba u flagelantů) anebo tuto část té ideologie ignoruje a spoléhá na milosrdnost Boží. On nemůže mít trvalý vztah,to je zakázané.Oproti tomu církev dokáže omluvit jednotlivá uklouznutí pokud se z nich vyzpovídá (svátost smíření) a činí pokání. Ta uklouznutí jsou daná biologicky,je to zákonitost.I sebemasturbace je považována za hříšné uklouznutí.
  Takže církev vlastně svou ideologií podporuje pokrytectví a promiskuitu.

 69. toli

  @Laik
  Mulit má pravdu,ten blud je obsažen v hardware.Stojí na chybné interpretaci smyslových vjemů,přeludů,halucinací,hlasů v hlavě a podobně.Proč chybně interpretují ? Protože jim to dělá dobře a byli k tomu od narození vedeni svými nemocnými rodiči.Oni ti na rovinu řeknou že u Boha není logika,proto jsou logické argumenty neúčinné.Navíc spousta ovcí je na tom intelektově tak špatně že ani neví co je logika.Nemůžeš po staré babce chtít aby měla mozek Einsteina 🙂

  Dám příklad,v dobách kdy jsem byl ještě katolíkem jsem si z Medjugorie dovezl ubrousky s potiskem p.Marie.Když jsem je otevřel tak se mi kolem hlavy a ramenou rozvinula nádherná vůně růži,přitom ty ubrousky nebyly ničím napuštěné,žádná voňavka.No a protože vím že růže je symbol panny Marie a tak to v tom mozku už jelo…..Já skutečně věřil že se mne dotknul Bůh. Naštěstí mám takové vzdělání jaké mám a tak jsem se z toho časem dostal.

 70. toli

  A z těchto důvodů je v podstatě nemožné bojovat proti organizovanému náboženství a zničit ho.Obecně ovce nejsou schopny vidět za oponu a jen velmi málo kleriků zná skutečnou pravdu a jsou charakterovým opadem,prostě parazitují na tom systému náboženství.A to se týká jak křesťanů tak muslimů tak veškerého organizovaného náboženství.

 71. xjur

  PÍŠETE
  „Náboženství je podvod“ je jen proklamace. To musíš tomu pobožnému dokázat. A spíše na to on musí přijít sám..
  ALE PROČ
  o tom pobožné přesvědčovat? Důležitější je aby si to uvědomovali ostatní, především ti, co něčem rozhodují. Třeba o tzv. církevních restitucích, o církevních školách, o programech sdělovacích prostředků, o zahraniční politice – tam všude žijeme dosud jako ve středověku.
  K TOMU NAVÍC
  se připojuje nebezpečí imigrace pobožných. Zatím nás chrání především nízká životní úroveň a čeština jako neznámá řeč. Je třeba přidat ještě obraz ČR jako přísně sekulárního státu, kde se pobožní nedočkají žádných výhod právě proto, že každé náboženství je podvod.
  KDYBY
  byla ČR právním státem, pak by se nerozlišovalo mezi podvodníky. Zatím jsou postihováni jenom „chudáci“ Šmejdi, ale ostatní podvodníci jako třeba léčitelé, homeopati, věštitelé, isoterici, spasitelé duší, prodavači zázračných krabiček, přípravků na hubnutí, … jsou velkoryse tolerováni.
  PROTO
  musí zejména ateisté podporovat a vyžadovat používání zdravého rozumu ve všech sférách. Musíme se odpoutat od středověkých manýrů
  a nedopustit jejich import.

 72. toli

  ALE PROČ
  o tom pobožné přesvědčovat? Důležitější je aby si to uvědomovali ostatní, především ti, co něčem rozhodují. Třeba o tzv. církevních restitucích, o církevních školách, o programech sdělovacích prostředků, o zahraniční politice – tam všude žijeme dosud jako ve středověku.

  Asi si nepochopil že nemáš jak je přesvědčovat,jak jsme si už řekli my co s tím máme zkušenosti tak logické racionální argumenty proč je náboženství podvod na ně prostě nepůsobí,protože oni vědí že Bůh je odměňuje slastnými pocity za jejich víru…

  KDYBY
  byla ČR právním státem, pak by se nerozlišovalo mezi podvodníky.

  Oni mají církve exkluzivní postavení všude po světě.Je to dáno jednak historií a jednak množstvím křesťanů (a muslimů na muslimských územích) Vyjímky tvoří snad Kuba a Severní Korea,jenže tam je to zase o něčem jiném.———————————————————————————————————————————————————————–

  musí zejména ateisté podporovat a vyžadovat používání zdravého rozumu ve všech sférách. Musíme se odpoutat od středověkých manýrů
  a nedopustit jejich import.

  Dokážeš pochopit že oni si naopak myslí že právě oni jsou nositeli zdravého rozumu a ateisté jsou minimálně nemocní a v horším případě ateisté jsou nositeli zvěrstev a nemorálky,dekadence.

  Nic,pro dnešek se loučím,jdu ženit syna.

 73. mulit

  toli píše
  homokřesťan to má v hlavě úplně stejné jako křesťan.Buď se snaží dodržet tu ideologii plně a mrzačí sám sebe nesexováním (ale zároveň muže být masochista takže mu to sebepsychomrzačení dělá dobře,to samé je třeba u flagelantů) anebo tuto část té ideologie ignoruje a spoléhá na milosrdnost Boží. On nemůže mít trvalý vztah,to je zakázané.Oproti tomu církev dokáže omluvit jednotlivá uklouznutí pokud se z nich vyzpovídá (svátost smíření) a činí pokání. Ta uklouznutí jsou daná biologicky,je to zákonitost.I sebemasturbace je považována za hříšné uklouznutí.

  No přesně tak. Já jsem byl za kazatelem jedné církve kdysi dávno řešit svoji homosexualitu a on se přiznal, že zase řeší svoje chuťě. Podle něho mu bůh zakázal orální sex, takže ho s manželkou nedělá, ačkoli kdysi před konverzí to měl rád. Dále se mu líbily mladé ženy, ale to si už taky musí zakazovat, protože kdo jen chtivě pohledí na ženou, už s ní zhřešil ve svém srdci. Takže se nesmí ani podívat.

  Co z toho vyplývá ? Že pobožný heterosexuál, dokonce ženatý, stejně žije v tisíci různých zákazech a předpisech. Tohle se nesmí, to se taky nesmí. Náboženství je vždycky svěrací kazajka. A této sebemrskačské svěrací kazajce říkají „svoboda v Kristu“ 😀 Ano je nutno se tomu vysmát, páč náboženství je významová perverze, tedy obrácená verze slov. Převrácená slovní sémantika: Termíny, slova platí naopak. Vzhůru nohama.

  A neženatý heterosexuál má hřích, když masturbuje, hřích, když se dívá na atraktivní ženu, hřích, když si něco představuje a ještě těžší hřích, když žije na hromádce bez sňatku.

  Takže být heterosexuálem v církvi není žádná výhra. Stejně jsi odsouzen sám sebe pronásledovat a dodržet příkazy z bible, které jsou nebiologické, nepřirozené. Dokonce si myslím, že je to přesně naopak, než bible káže. Tedy dívání se chtivě třeba na porno pomáhá mnohým lidem uvolnit přetlak, díky tomu, že mnozí muži mají možnost konzumovat porno, klesá jejich nebezpečnost v reálu. Zkrátka do ulic jde už vybitý. Náboženství by u něj jen zvyšovalo napětí a rizikové chování.

  Příkazy z bible jsou nezvratně zastaralé a nepoužitelné. A jsou proti přírodě. Je naprosto normální, že zdravý muž si uvědomuje atraktivitu (pokud je hetero) všech žen kdekoli se nachází. Tedy v práci, na nějaké zábavě, v dopr. prostředku atd. Je normální mít přehled. A je nesmyslné vzbuzovat výčitky svědomí. To právě církev dělá, aby ovce držela v podřízenosti a pocitu, že něco dělají špatně, tzv. hřeší. Samozřejmě dívat se na ženu tak, že z ní nespustí oči a teče mu slina – to je úchylné. Ale tohle bible nemá na mysli. Tam se píše, že jen se podíváš chtivě, už jsi z ní zhřešil ve svém srdci. Tedy se ti jen líbila, prošla tebou vlna zachvění a už toto je hřích. Je to tak rafinovaně napsáno, aby do toho mohlo spadat cokoli, aby ovce měly stále, vytrvale pocit hříchu.

  Mimo jiné i proto má náboženství destrukční vliv na psychiku. A ta údajná „svoboda v Kristu“ je otročení nesmyslným příkazům z bible a dalších nauk jako jsou katechismy nebo analogické brožury u protestantů.

 74. Ateistický laik

  ad mulit a toli:
  Dík za vysvětlení. Pro mě je obojí kategorie (homoorientace a křesťanství) nepředstavitelné samostatně natož v kombinaci.

  Tak proklamace by byly „trvalé“, v podstatě na každou náboženskou agitku bych reagoval konkrétníma dotazama.
  Takhle jsem „otrávil“ svého kamaráda, co se dal na křesťanství. Bohužel nebyl čas to dotáhnout k dekonverzi, ale alespoň už mě neevangelizoval.
  To že je to zadrátované v mozku chápu, z minulých debat jsme se shodli na tom, že sofware v mozku může být součástí hardware. Že je to tak krizové tuším z vyprávění mulita o délce dekonverze.

 75. ateista

  Průměrné rozdíly mezi homosexuály a heteráky asi nějaké budou, třeba v hysterii, to je vidět i zde na webu. Ale máme mít stejná práva. I hysterky mají mít rovná práva. A myslím, že se můžeme mít všichni rádi. Přeji krásné prázdniny, jedu k moři na skoro 3měsíce. Ale pozor, přátelé, já se vrátím, někdy ke konci září. A budu silnější než kdy dřív! Tak zase někdy! 🙂

 76. mulit

  Xeroxi, ty se tu vrátíš za pět minut. Máš to nutkavé. Jen si změníš nick. Schválně jaký si vybereš?

 77. xjur

  Ad Toli
  Dokážeš pochopit že oni si naopak myslí že právě oni jsou nositeli zdravého rozumu a ateisté jsou minimálně nemocní a v horším případě ateisté jsou nositeli zvěrstev a nemorálky,dekadence.
  —————
  Dokážu to pochopit. Ale na tom co si myslí pár náboženských pomatenců záleží jenom tehdy, pokud jim to ostatní žerou. Problém je v tom, že většina lidí jsou ateisti, ale pobožným stále ustupují a nahrávají. Důvodem je boj za těch pár hlasů pobožných o které se perou všechny slabší strany. Proto lidovci, topka, … prosazovali náboženské reparace. Udělat tomu přítrž by měl být náš cíl, ne přesvědčovat prostoduché babičky o tom, že nemají věřit v hlouposti.

 78. toli

  #xjur
  Píšu z mobilu a nemám čas,tak jen krátce-širokou paletu politických stran musíš zachovat-to je demokracie a prostoduché babičky věřící v hlouposti jsou zároveň voličkami některých stran.Měl bys někdy zažít jak se před volbami dělá v kostelech politická agitace.Nebo v roce 2006 šla v kostelech petice proti registrovanému partnerství.nebo je petice proti adopcím homosexuálů,našel jsem si kdo podepsal v mém městě a co myslíš ? Podpisy pouze praktikujicích křesťanů.Žiju v moravském městě a v komunálních volbách tady mají lidovci VŽDY své jisté.
  A prostoduchým křesťanům jejich víru nevezmeš,není jak, když na racionální argumenty nereagují.

 79. Daniel C.

  Nejchytřejší lidi a nejvzdělanější volí TOP09 nebo KDU-ČSL a další podobné křesťanské strany, na to jsou statistiky. Hloupější lidé volí ANO, SPD a komunisty. Ti mají i horší vzdělání.

 80. Daniel C.

  Věděli jste toto? Homosexuálové jsou jiní, na úrovni mozku i těla:

  „Nově vytvořený algoritmus vyvinutý Stanfordské univerzitě umí rozpoznat sexuální orientaci lidí podle fotografie, gaye odhalí dokonce s 91% přesností. Rozpoznání homosexuality dle vnějších znaků také ale dokazuje její vrozenost. Studie vyvolaly velkou řadu etických otázek.“

  “ Výzkum dále zjistil, že homosexuálové mají atypické genderové rysy. Homosexuální muži mají hodně ženských rysů a naopak. Studie také dokázala, že gayové mají užší čelisti, delší nos a větší čelist, a že lesbičky mají větší čelisti a menší čelo.“

  Zdroj: https://relax.lidovky.cz/novy-algoritmus-dokaze-rozpoznat-homosexualitu-dle-fotografie-dokazuje-take-jeji-vrozenost-ipi-/veda.aspx?c=A170912_112606_ln_veda_ele

 81. mulit

  Čeští výzkumníci zpracovali dvě zajímavé studie. V první zkoumali, jestli se liší obličeje gayů a heterosexuálů. A následně, jestli se dá sexuální orientace poznat jen z fotky.
  A výsledky? Obličeje gayů se liší od obličejů heterosexuálních mužů poměrně výrazně. Ještě zajímavější ovšem je, že obličeje gayů podle oslovených lidí vypadají mužštěji a chlapáčtěji, což jde přímo proti zažitým stereotypům.

  Studií zpracovali odborníci z Centra pro teoretická studia, společného pracoviště Univerzity Karlovy v Praze a Akademie věd České republiky. Pro první studii, která zaznamenávala rozdíly ve tvařích gayů a heterosexuálů, sehnali vědci čtyřicet dobrovolníků pro každou skupinu, píše Huffington Post.

  Všech osmdesát potom podrobně nafotili a stanovili 11 tisíc porovnávacích bodů. A ukázalo se, že obličeje gayů jsou kratší, širší, mají menší a kratší nosy a masivní čelisti.
  http://tn.nova.cz/clanek/zpravy/zajimavosti/cesti-vedci-zkoumali-jestli-tvar-obliceje-prozradi-gaye-jak-to-dopadlo.html

 82. mulit

  Wow, fešák ten Francesco Mangiacapra.

  Kouřil i papeže, nebo jen biskupy?

 83. toli

  To nevím,pokud tě to opravdu zajímá tak napiš dopis kurii a poptej se
  🙂

  Že jsou pobožní velmi pokrytečtí a kážou vodu a sami pijí víno to vím už dávno.Co mne na článku zaujalo že popisuje emociální prázdnotu a touhu po blízkosti člověka.Ta zrůdná ideologie ničí celibátníky.
  Proto vidím další důvod proč naprostá většina gayů volí přirozenost a žijí podle svého nastavení,tedy s mužem.
  Soužití muže a muže je méně komplikovanější a méně problematické než soužití muže a ženy.Důvod je prostý,ženy jsou z Venuše a muži z Marsu.
  Rozdíl mezi ženskou a mužskou psychikou je natolik markantní že pokud se heteropár nenaučí s tím žít tak jdou jednoduše od sebe.

 84. mulit

  No já myslím, že je to kus od kusu jiné. Ale obecně ano. Já jsem v práci lépe vycházel s kolegy muži než s kolegyněmi ženami. Protože chlapi v průměru měli lepší kázeň, lépe vedli třídu, byla lepší atmosféra a neřešili marginality, ale podstatné věci. Ale chlapi často zapomínali na zápisy do třídnice, neměli nástěnky v pořádku. Proti tomu ženy měly krásné nástěnky, třídnice krásně vypsané. A na to se kladl velký důraz, protože školství je nastaveno tak, aby prosperovaly ženy. Hodnotí se ženské cnosti jako jsou ty třídnice a nástěnky. Ženy ženám. Ženy nechápou muže. Jaktože nezamknul hlavní vchod, jaktože zapomněl vzít lékárníčku na výlet atd. Na to všechno ženy pamatují, mají bezvadný přehled. Na druhé straně nejsou schopné řešit šikanu a kázeň a vedou děcka k žalování a řeší s nimi denně tisíc kravin a intrikují. Ženy málokdy jednají věcně, ale do všeho zapojují tuny emocí, které je odvádějí mimo hlavní problém, který se má řešit. Proto já v něčem rozumím apoštolu Pavlovi, když říká, že šéfovat mají chlapi. Ne vždycky je chlap lepší, někdy je to naopak. Jsou racionální ženy. Za ně jsem velmi vděčný. Poznal jsem třeba perfektní doktorku. Lepší než většina chlapů. Ale jsou to výjimky. Většina žen ze školství se topila v papírech a řádech a opatřeních a výsledky mizerné. Chlapi se tolik v papírech nepřehrabovali, ale s děckama to více odsejpalo. Už jen, když třeba na Den dětí vymýšlel soutěže chlap a ženská, byl rozdíl. Ženy to mají často chaotické, tisíc blbostí, nic pořádně. Chlap má méně blbostí, spíše jednu hlavní věc a pořádně. Vím, že za to ženy nemohou. A chlapi taky ne. Chlapi jsou zaměřeni spíše na cíl a ženy na věci okolo. Asi je to pozůstatek z doby, kdy chlapi řešili hlavně jednu věc – chodili lovit zvěř a ženy řešily všecky ostatní věci. Nejvíce jsem trnul na pedagogických radách, když nějaká kolegyně začala řešit žáky. Hlavně ty problémové. To byly hodiny ztraceného času. Ony převyprávěly snad celý život žáka od narození. Ale řešení nikdy nevymyslely. A rady si taky nevěděly. Jaké je soužití s ženou, to nevím, páč jsem žil s přítelem, ženatý jsem nikdy nebyl. A s chlapem je soužití jako s jakýmkoli jiným kámošem. Akorát že s ním i spíte.

 85. mulit

  Jo a mimochodem spousta hetero mužů si stejně v mládí vyzkoušela, jaké to je žít s mužem. Na internátu, na koleji. Když měli za spolubydlícího spolužáka. Jsou pokoje pro tři, ale jsou i pro dva. A ti lidi spolu usínají a spolu se probouzejí. Nejde o dvojlůžko. Postele u zdi. To jsem měl taky tak s bývalým. Budil mě v noci, takže jsme měli postele extra, každý u své zdi. No a tak to mají na internátech a kolejích. A mají společnou kuchyňku. To jsme taky měli. A společnou sprchu a WC. A v ledničce má každý svoje a každý si hospodaří za svoje, občas někdo někoho pozve. A přesně tak jsme to měli. A občas jde se spolubydlícím na tenis, nebo na bowling, atd. A tak přesně jsme to měli.

  Takže spousta heterosexuálů si vyzkoušela společný život s mužem a budou dělat neskutečné tyjátry, jaké že to je nevídané, neslýchané a neuvěřitelné.

 86. A. S. Pergill

  @Daniel C.
  Ve společnostech nepostižených blízkovýchodními hovadstvími, jako jsou judaismus a jeho odvozeniny – křesťanství a islám, se gayové zapojují do výchovy a sociálního zajištění dětí svých sourozenců a mít někoho takového v rodině se považuje spíš za přínos. Paradoxně to samé pro své rodiny v řadě křesťanských společností dělali muži, žijící v celibátu (v byzantinské společnosti se ujal termín „nepotismus“).

  Obávám se, že křesťansky orientované strany (KDU-ČSL, TOP a ODS) volí jednak intelektově defektní jedinci, jednak lidé z organizovaného zločinu. Ti druzí většinou mají vyšší IQ (jinak by na tomto poli neuspěli), takže to IQ jejich voličů táhnou nahoru. Nejsem si ovšem jistý dvěma věcmi:
  1. zda skutečně věří, nebo tu víru jen účelově nepředstírají
  2. jestli jsou oním žádoucím prototypem „správného věřícího“ (i když křesťanství je založeno na lžích a podvodech, takže k němu lidé tohoto druhu musejí mít automaticky blízko).

 87. toli

  @Aspergill
  1. To je vysoce individuální.Záleží na intelektu a charakterových vlastnostech jednotlivců.Vím že ve vysokých patrech církve jsou ateisté,víru pouze předstírají.Důvodem jsou hmotné benefity a uspokojení mocichtivosti,což je mimo jiné hlavním znakem psychopatie. U nižších pater církve a běžných ovcí předpokládám tu víru,tam nemají důvod jí předstírat.Běžný kněz bere plat kolem 15000,v podstatě za žvásty.Ovšem když se ještě stará o potřebné a působí v sociální oblasti tak to beru.Bezdomovci ? Spousta z nich neví že jsme už vynalezli záchod a něco jako hygienu.Většinou to jsou lidi co k nám přišli ze slovenských osad a hor.Spousta lidí se neumí orientovat v běžných situacích,třeba si zařídit občanský průkaz.Pokud toto všechno zahrne kněz do svých prac.povinností tak to beru a jeho plat je zasloužený,pokud však plat bere pouze za kecy tak se mi ten plat zdá zbytečný.

  2.Nesmíš zapomínat že spousta z nich jak ovcí tak kněží považuji své náboženství za vysoce pravdivé.Oni nemají jak se přesvědčit o opaku.Jejich kritické myšlení je potlačené,a za tu spoustu let co se tomu věnují si nevědomky vybudovali neuronální síť,která jim vyrábí vidiny a hlasy v hlavě,to vše pochopitelně považují za pravdu.

 88. toli

  Pravdou však je že běžný kněz má sice malý plat ale nemá problém dostat peníze od ovcí,a ty jsou naopak rády že přispívají na dobrou věc,na Boha.
  Navíc běžný kněz ani vysoký plat nepotřebuje,církev mu dává střechu nad hlavou,platí mobil a spoustu věcí má z centrálních církevních skladů.V těch skladech je v podstatě vše,od nábytku přes nádobí ,oblečení až po potraviny.Církev mu rovněž dává služební vůz.

 89. toli

  Dále diecéze (nevím jestli všechny,ale olomoucká určitě ano) má s dodavateli energií nasmlouvány lepší ceny,to samé se týká i soukromých příbytků ovcí které se registrovaly.A to samé se týká i mobilních služeb operátorů,benzínu.Církev je ohromný odběratel všech těchto produktů,je tedy logicky ekonomické že využívá množstevní slevy.

 90. Daniel C.

  Podle statistik volí TOP09 ti nejvzdělanější lidé u nás, mají nejvíce titulů. Nejhloupější pak komunisty, ANO a SPD. Proti tomu můžete protestovat, ale statistiky mluví jasně. Mezi voliči křesťanských stran je nejvíc lidí s titulem z vysoké školy.

 91. mulit

  Zase nemá svůj vlastní názor a zase dělá jen Xerox. A to sliboval, že dá do září pokoj.

 92. ateista

  @Daniel C.
  Nejhloupější pak komunisty, ANO a SPD.
  Tohle tvrzení je značně odvážné. Já jsem volil SPD. A sice jen proto, že jako jediná strana se otevřeně přihlásila k boji proti imigraci islamistů do Evropy. A omezování výhod cikánů. Přestože jsou neustále označovaní za extrémistickou stranu, už i v Německu a Rakousku si uvědomují nebezpečí, které islám pro Evropu představuje. A podle testů mám IQ 135 – 137. Nevím, jestli jsem hloupější než Vy.

 93. Daniel C.

  V Rakousku a Barovsku jsou protiislámské strany katolické. V Polsku a Maďarsku také. Lidovci a svobodní v Rakousku, CSU v Bavorsku, Kazcynsky v Polsku a Orbán v Maďarsku. To jsou křesťanské strany. U nás volí nejvzdělanější lidé TOP09, proto jí zachránila Praha a centrum Prahy před vypadnutím ze sněmovny. V centrech měst jsou nejvzdělanější lidé. SPD volí jen horníci z Ostravy, to samé komunisty. Sám toli vám to tu psal. SPD je pro „bezmozky“ jako mulit. Hnutí ANO je také pouze pro bezmozky.

 94. Daniel C.

  Nikde jsem nepsal, že tu budu až v září, kde jsem to psal? To snad může napsat jen volič SPD, jak trefně napsal toli: „bezmozek“, jestli už si zdejší pletou ateisty s věřícími, jsou na tom s IQ velmi špatně,.. 😀

 95. Daniel C.

  Jestli si chce někdo nalhávat, že vztah dvou gayů je jako vztah dvou kamarádů plus sex, tak se velmi mýlí. Homosexuálové jsou zženštilí, takže je to jako vztah dvou kamarádek plus sex. Výzkumy mluví jasně. Gayové jsou více feminní, alespoň jejich podstatná část. Jsou hysteričtí. Vždyť je to vidět i zde. Takto se skuteční muži nechovají. 🙂

 96. ateista

  @Daniel C.
  V Rakousku a Barovsku jsou protiislámské strany katolické.

  Nepletete se? Katolické strany nejsou protiislámské, jsou protiateistické, protože pro jejich existenci představuje ateismus větší hrozbu než islám.

 97. Daniel C.

  Ne, nepletu se, CSU je křesťanská sociální unie v překladu vy génie. A lidovci v Rakousku to samé. Vy ateisté jste fakt mozky k pohledání! 😀 😀

 98. ateista

  @Daniel C.
  Natolik se na politické scéně vyznám, abych věděl co je co. Nemusíte mně nic překládat. Uvědomění si hrozby islámu nepramení z katolictví, ale z ekonomické a trestní oblasti. To, že ve všech zemích Evropy jsou katolíci v popředí je pouze historický fakt, který zatím nelze zvrátit. Být věřící je in, být ateistou je out.
  Jak uvedl a.s.Pergill, být věřícím není ctnost, ale známka nedostatku zdravého rozumu.
  Jen tak akademicky – co to je, to v co věříte? Už tady mnoho věřících předložilo svůj výklad, přidejte Váš.

 99. Padre

  Pekne zabita debata.

  Spolky jako Sisyfos se diskredituji sami. Nabozenstvi je svou podstatou propracovanejsi povera. Takze jakypak copak.

  Spousta veci, pover, paved, proti kterym tak uporne bojuji je daleko mene prozkoumana nez nabozenstvi, takze daleko hure vyvratitelna.

  Jestli pomatenec Grygar prohlasi, ze zadny UFO tady nemuze litat, protoze by sem pres tu dalku nemohli priletet, tak tim implicitne rika, ze nikdy nikde ve vesmiru jak chce vyspela civilizace nic takovyho nemuze vymyslet. Kdyz se podivam jak se zmenila civilizace ta posletnich 300 let a dneska muzeme doletet behem pul hodiny na druhou stranu planety coz tehdy zabralo mesice.

  Spis uverim na panaboha nez na to ze technicky a vedecky vyvoj je u konce. = Neverim ani na jedno.

  Poslouchani nekoho, kdo ocividne vyklada nesmysly a rozebirat, kdy ma pravdu a kdy ne…. to uz snad muzu myslet sam a jeho ignorovat uplne.

  ——————————–

  Co se tyce nabozenstvi a puvodu predsudku – ony zas tak uplne pitomy nejsou.

  Nemuzete vsechno porad rozebirat, to nebutede delat nic jineho. Predsudky jsou rychle a vas vedou urcitym smerem, nabozenstvi taky. – Prirodni zakony plati i na ne. Kdo ma spatne predsudky vymre, kdo dobre, prezije a bude se rozmnozovat.

  Touhle metodou krestanstvi vyhralo nad starorimskymi pohany, touhle metodou se islam chysta dobit Evropu. Je samozrejme, ze treba homosexualum se to moc nelibi, kdyz se na ne bude utocit, ale heterosexualum se taky nelibi utocni homosexualove a musej to snaset. Az jim pak lupnou skupinove nervy, tak bude zas na cas pokoj.

  Toli jako homosexual s detma muze byt za predsudky rad, ma deti, ktere by kvuli tlaku okoli a naslednemu predstirani heterosexuality nemel.

  —————————-

  K feministkam –

  Mno, kdo jen to rikal „Ukazte mi chytrou a hezkou feministku a dam se k nim taky.“

  Jestli jsou zensky stejne schopny jako chlapi, tak OK, kazdymu je to stejne jedno, podej vykon a je jedno jestli jsi chlap nebo zenska.

  Problem je, ze spousta zenskejch stejny vykony podavat nepotrebuje a tak ani nema, pro ni uplne zbytecny schopnosti. Kdyz si muzete jen vzit vetsi vystrih abyste se dostali zadarmo do klubu a vzbudit zajem opacneho pohlavi, tak to je sakra snazsi nez chlap, co musi platit vstupny, vymejslet, jak na to vydela a v klubu jeste vymejslet, jak se chovat, jak se tvarit, jak odpalkovavat konkurenci atd.

  Nepomer je obrovsky a proto maj chlapi trening a evolucni vyvoj zamereny na uplne jiny kvality.

  Vysypete z pytle hracky pred maly deti, chlapeckove vetsinove sahnou po pistolkach a autech a holcicky pro panenkach.

  Kvotama dosazena Merkelova je zarny priklad toho jak se kvoty mohou vymstit. Thacherova zadny kvoty nepotrebovala.

  Zensky zacnou byt rovnoceny chlapum ve chvili, kdy prestanou s feministickejma kecama a nechaj za sebe mluvit svy vykony. Jenze ono to je zase snadsi po zensku rvat, ze to mam tezsi a ze chci ulevy. – Presne timhle feminismus popira sam sebe a jinak to bejt nemuze, protoze nejde bejt rovnocenej pozadovanim vyhod. (a ze maj od prirody slabsi stavbu… chlapi kteri jsou mensi, slabsi, krehci… ti zadny ulevy nemaj – kupodivu ani u zenskejch ne. Nereknou si, je slabsi, ale tak mu dam ulevu a budu po nem chtit jen 70% vykonu, aby na me zapusobil a ja mu dala zaprcat.Kdepak, musi se snazit jako vsichni ostatni. )

 100. toli

  Toli jako homosexual s detma muze byt za predsudky rad, ma deti, ktere by kvuli tlaku okoli a naslednemu predstirani heterosexuality nemel.

  Ale já zhruba od 18 let nepředstírám ani před lidmi a manželka to věděla ještě před svatbou.Ona je také psycholožka,takže velmi dobře ví co je stupidní idea,co je předsudek ,co je bias a dokáže velmi dobře pracovat sama se sebou,co chce odstranit tak odstraní a co chce naopak posílit posílí.Navzájem si snažíme nelhat protože víme že je velmi těžké úspěšně lhát člověku s tímto vzděláním.Paradoxně ti poslední kteří se to o mě dověděli byli moji rodiče 🙂

  A neřekl bych že zuří nějaký litý boj mezi heteráky a homíky.O co jde je zrovnoprávnění,to ti inteligentnější už chápou. A Prague Pride ? A co takhle karneval v Riu,katolická procesí a pouti,Velehrad,Stará Boleslav.Proti tomu všemu protestujeme také ? Třeba mě na na náboženských masových akcích vadí to oblbování lidí,ale neprotestuji protože konkrétně mě neoblbují.

  A moje děti ? Nebavíme se o tom,ale byli by blbé kdyby to nevěděli.Jinak nemyslím že tátova homosexualita by byla vhodným tématem k rodinným rozhovorům.Od mala jsou všichni 3 vedené aby nebyly tupé ovce a na všechno si dělali svůj vlastní názor a vyhýbali se manipulativcům.Nejstarší syn je od soboty ženatý,druhý má přítelkyni a dcera je v pubertě.

 101. Daniel C.

  Hystericky se zde chová hlavně mulit, multinicka neznám. Ale hysterie je ženská záležitost a mužům, kteří jsou hysteričtí, se říká, že jsou zženštilí. A mulit je tedy zžěnštilý. Jenže kdyby Aleše požádal, on by ho z toho mohl dostat, z homosexuálních choutek se dá léčit pomocí bible a exorcismu. Už jen to, že tu mulit o ostatních píše, že jsou po mrtvici a vytahuje na ně špínu jako na toliho značí, že je hysterický.

 102. Daniel C.

  Toli, když vás někdo označí za nemyslícího člověka po mrtvici, vám se to zdá adekvátní jako odpověď na to, že jste správně voliče SPD označil za bezmozky?

 103. Daniel C.

  Ateistovi, svou víru jsem vysvětlil v článku o panu Vinšovi. Věřím, že je Bůh, nevím to, ale věřím. Jsou zde vědci, teologové, kteří tvrdí, že mají vědecké důkazy, třeba kosmologický důkaz. Nevyznám se v tom. Věřím, nevím. Vědcům také jen věřím, nevím, zda mají důkazy. Doktoři mně dali 6měsíců života, žiji dodnes. Spetli se. Ježíš se mně zjevil a nespletl se, vše správně předpověděl, že budu žít dál, co budu dělat, s kým budu žít. Přesně. Vypadal jako Ježíš a citoval z bible. Takže věřím víc jemu než vědcům. Kosti dinosaurů mohou být podvrh nebo kosti draků, kteří se nedostali do Noemovy archy. Vaše důkazy jsou nejisté, moje také. Ale já si vybral Ježíše, už jen proto, co vše mně předpověděl. Věda kdysi neměla důkazy ani pro jaderné štěpení, dneska má, zítra může mít třeba i pro boha, nevíme. Jsme teprve na počátku objevování. Takže zatím jen věřím, i když mam dobré důvody, osobní důvody.

 104. mulit

  Zásadovost a čestnost není hysterie. Je to právě mužská vlastnost. To je ukazuje, Xeroxi, že máš převrácené hodnoty. A to, že momentálně užíváš nick Daniel C. a opičíš se po Danielovi B., ukazuje jak nedokážeš být sám sebou. Nejsi chlap. Jsi dítě. Psal si, že máš už přes 20 let, ale vystupuješ jako nezralý adolescent.

  A především jsi neschopný. Špatně paroduješ pobožné, špatně jsi parodoval ateisty.

  Používat mnoho nicků je infantilní. Nemít vlastní názor a jen se stylizovat do různých postav je projev nezralosti. Jsi nejhloupější účastník této diskuse. Nepamatuji se na žádný tvůj názor. Pořád jen prskáš, ale nemá to ani hlavu ani patu. Jsi dutý. Nejhorší je, že s tím nic nechceš dělat, protože jsi strašně lenivý poznávat. Vystačíš si s kolovrátkem, který jsi schopen omílat měsíce v kuse.

  Proč sis vlastně usmyslel, že budeš přispívat na forum ateistů, když problematice nerozumíš, nemáš žádné zkušenosti, ani žádný vlastní názor?

 105. Daniel C.

  „Počítače poznají podle obličeje, jestli jste homosexuál. Ale chceme to?“

  „Vědci ze Stanfordské univerzity přišli se zajímavou zprávou: Vyvinuli počítačový algoritmus, který dokáže velmi dobře odhadnout, zda je člověk homosexuál. Zveřejnili ji v Journal of Personality and Social Psychology. U mužů se mu to na základě jedné fotky daří až na 81 procent, u žen je to o deset procent méně. Pokud má k dispozici fotek pět, zvýší se úspěšnost až na 91 procent.

  Počítač během výzkumu analyzoval více než 35 000 veřejně dostupných fotografií z profilů na populárním americkém seznamovacím webu. “

  „Autoři studie Michal Kosinski a Yilun Wang na serveru health.com tvrdí, že jejich zjištění podporuje hypotézu známou jako prenatální hormonální teorie. Podle té je sexuální orientace jedince ovlivněna hladinami testosteronu, estrogenu a dalších pohlavních hormonů kolujících v těle matky před narozením dotyčné osoby. To jsou ovšem také faktory, které mohou ovlivnit rysy obličeje. Homosexuální muži mají podle této studie „menší čelisti, brady, štíhlejší obočí, delší nosy a větší čela“, uvádějí autoři, zatímco „u žen je to naopak.““

  https://www.zeny.cz/zaujalo-nas/pocitace-poznaji-podle-obliceje-jestli-jste-homosexual-ale-chceme-to-2637.html

  Nesouhlasím, že se z toho nedá léčit, jinak skvělá studie. Tak s láskou boží a brzy se jistě ukáži, až ucítím boží volání svého srdce. A toli, nedělejte si nic z hlupáků a voličů SPD, kteří vám nadávají do blbečků po mrtvici. Mějte se rádi. 🙂

 106. mulit

  Jak se věci mají

  Čeští výzkumníci zpracovali dvě zajímavé studie. V první zkoumali, jestli se liší obličeje gayů a heterosexuálů. A následně, jestli se dá sexuální orientace poznat jen z fotky.
  A výsledky? Obličeje gayů se liší od obličejů heterosexuálních mužů poměrně výrazně. Ještě zajímavější ovšem je, že obličeje gayů podle oslovených lidí vypadají mužštěji a chlapáčtěji, což jde přímo proti zažitým stereotypům.

  Studií zpracovali odborníci z Centra pro teoretická studia, společného pracoviště Univerzity Karlovy v Praze a Akademie věd České republiky. Pro první studii, která zaznamenávala rozdíly ve tvařích gayů a heterosexuálů, sehnali vědci čtyřicet dobrovolníků pro každou skupinu, píše Huffington Post.

  Všech osmdesát potom podrobně nafotili a stanovili 11 tisíc porovnávacích bodů. A ukázalo se, že obličeje gayů jsou kratší, širší, mají menší a kratší nosy a masivní čelisti.
  http://tn.nova.cz/clanek/zpravy/zajimavosti/cesti-vedci-zkoumali-jestli-tvar-obliceje-prozradi-gaye-jak-to-dopadlo.html

 107. mulit

  1. Používat mnoho nicků není mužské, je to nezralé
  2. Nemít vlastní názor a jen kopírovat cizí není mužské
  3. Bydlet u maminky, když se ti blíží 30tka, neumět se postarat sám o sebe není mužské

 108. Sam

  Máte nějaký názor na tohleto? https://www.sluzbaverejnosti.cz/sluzba/
  Jakože nějaké ty dobré doplňkové služby pro veřejnost asi církev provozuje. Různé ty charity pro bezdomovce, hospicy a domovy důchodců. Jak je to např. financované a jak se to liší od podobných služeb provozovaných státem, nevím. Musel bych se stát na čas bezdomovcem, abych to vyzkoušel.
  (Jo, vím, že ten web je aspoň 4 roky starý.)

 109. toli

  @Sam
  Pamatuj že církev nikdy nedá nic ze svého ,vše je sponzorováno donátory.
  Na zdejším městském úřadě jsou už na ředitelku charity alergičtí-pořád tam litá a chce po nich příspěvky…..Přitom v podstatě každý pečovatel denního stacionáře má vlastní služební auto.Ještě mi nikdo nevysvětlil proč to tak je když ho vlastně vůbec nepotřebuje.Ráno přijde do práce,pomodlí se ke svatému zakladateli charity,pak je tam s klienty 8 hodin a jde domů,to je tak od pondělí do pátku.Stacík nefunguje přes noc,o víkendech a o svátcích.

 110. A. S. Pergill

  @Daniel C.
  Problém je, že je vzdělání a „vzdělání“. Exaktní obory byly vždy baštami náboženského skepticismu až ateismu. Od středověku. To, že přibyla spousta „humanitních oborů“, na nichž může dostat titul i mírně vycvičená opice – respektive některé z nich by mohla zvládnout i nedávno zesnulá gorila Koko, kterou naučili znakovou řeč – jen názorně ukazuje bezcennost těchto oborů. Taky se většina jejich absolventů uplatní buď jako parazité v nevládkách, a nebo myjí nádobí v nějaké hospodě, na víc intelektuálně nemají.

  @identifikace homosexuálů:
  Algoritmus dostával dvojice fotografií – gaye a heteráka ,a měl rozhodnout, kdo z nich je kdo. Výsledky se sice statisticky lišily od házení mincí, ale ne o moc. Na „identifikaci homosexuála na fotografii davu“ můžeme (naštěstí) zapomenout.

 111. Jaroslav Štejfa

  K Danieli C.
  Vybral jsem si váš příspěvek z 23.6. „Ateistovi, svou víru jsem vysvětlil v článku o panu Vinšovi. Věřím, že je Bůh, nevím to, . . . . atd.“ pro jeho jasnou řeč a tedy jeho vhodnost pro polemiku.
  Celý příspěvek je více-méně logický, tedy zdánlivě podporuje správnost víry v jakéhosi (tady křesťanského Boha). Vyjděme z toho, že své konání na tomto světě (pro zjednodušení) je převážně řízeno našimi vírami. Sylogičnost vaší úvahy vidím ve srovnávání dvou personifikací (zase zjednodušeně) – člověka (doktoři, vědci, mudrci, vůbec moudří lidé) a Boha (v křesťanství definován nesmyslně jako bytost nehmotná, všemocná, vševědoucí a nekonečně dobrotivá). Tedy je předem dáno – člověk je tvor bezesporu existující, chybující, zlý i dobrý, smrtelný a vůbec komplikovaný. Bohu z toho (z definice) je vše toto buď odepřeno, v nejlepším případě zpochybněno (dokonce vůbec jeho existence). Navíc vše, co se od Boha či o něm dozvíte, je znova zprostředkováno člověkem (často i od jiných, rozhodně však vaší omylnou myslí). A jak všichni víme, sylogismus je velmi vhodný pro vznik logického klamu.
  Tak se dostáváme k praktickému jádru věci. Vaše víra při každodenní existenci vás nutí se nějak zachovat. Rozbolí-li vás zuby, můžete se pomodlit, nebo navštívit zubaře, nebo obojí. Potřebujete-li uchovat své potraviny delší dobu čerstvé, můžete se pomodlit, nebo koupit ledničku, nebo obojí. A tak můžeme pokračovat v jakémkoliv rozhodnutí. Za zmínku zde stojí, že spravený zub nebo lednička je evidentně produkt moudrých lidí (ať už je označíme za vědce, lékaře, techniky, atd.). Je rovněž očividné, že zuby lze spravit teistovi i ateistovi, dokonce i kacířům.
  Souhlasím s vámi, já také věřím, že jsme teprve na počátku objevování. Takže zatím věřím, i když mam dobré důvody, osobní důvody.
  Jaroslav Štejfa

 112. Jaroslav Štejfa

  Ještě k Danieli C.
  Ještě si dovolím ironisovat váš způsob myšlení touto úvahou: zdá se mi, že namyšlenost a pýcha abrahámovských náboženství nezná mezí. Například takový mravenec obecný (Lasius niger L.). Svým počtem převyšují tito boží tvorové množství lidí o mnoho řádů. Jejich sexuální život je omezen na takovou nezbytnou míru, že o hříchu nelze vůbec mluvit. Samci se svými nápady umírají záhy po splnění svých povinností. veškeří jedinci jsou asexuální totálně věřící a pracují usilovně bez zaváhání ku větší slávě Boží. Někdy se až divím, proč na ně Bůh v jejich nevinnosti a oddanosti sesílá ty morové rány. Nicméně to je jeho vůle a kdo jsem já, abych to kritizoval. Pevně věřím, že lidé nejsou stvořeni k obrazu Božímu.
  Jaroslav Štejfa

 113. Lemmy

  A už ste vyriešili rébus s výrazom neateistický? Lebo negácia negácie znie: náboženský.

 114. Lemmy

  Mulit 25. 6. 2018: 3. Bydlet u maminky, když se ti blíží 30tka, neumět se postarat sám o sebe není mužské.

  Nuž, ide o biedne myslenie. Čo je zlé na tom, že nejaký človek žije v spoločnej domácnosti s matkou? Je to mužské, ak ide o muža, a je to ženské, ak ide o ženu.

  Toto je veľmi hlúpy argument. Človek sám zodpovedá za svoj život, a ak mu vyhovuje tento štýl života, nemožno ho nijako kritizovať. Kritizujú len idioti, neznalí života.

 115. Daniel C.

  Jsou některé vlastnosti dávané za feminní a jiné za maskulinní. Hysterie je dávána za feminní, takže mulit splňuje vlatsnosti více feminní. Jinak já bydlím sám od 20. 🙂 A nemohu za to, že vědci objevili program který nalezne homosexuály z 91%. Vědci to objevili a program funguje, co víc říci? Gayové jsou asi více feminní. Nic více, nic méně. Copak normální člověk, nehysterik, vytahuje na své kamarády, že jsou po mrtvici? To je hysterické chování. Chování feminní a navíc od voliče SPD. 🙂

 116. Daniel C.

  Pane Jaroslave, jak píšete, věříme všichni. Co se týče lednice nebo lékařů, nevím, zda jsou od vědců nebo od ateistických vědců. Co když je vymyslel vědec, který byl věřící? Co když mu pomáhal Bůh? Vědci často říkají, že je inspiruje jejich víra. Nevidím rozpor mezi vědou a vírou. Koncept NOMA nebo pan Grygar je krásný případ. Vědecká víra a náboženská víra nejsou v rozporu.

 117. toli

  Koncept NOMA nebo pan Grygar je krásný případ. Vědecká víra a náboženská víra nejsou v rozporu.

  Bohužel jsou v příkrém rozporu.Koncept NOMA byl vymyšlen na přání teistů aby se věda příliš nevrtala v naboženství.A právě koncept NOMA nesmírně vyhovuje spolku Sysifos,důvod je zřejmý.

  A právě Grygar je typickým příkladem doublethink. Od dětství je věřícím,to na něm bohužel nechalo výrazné stopy a nejen duševní.
  Pořad okna vesmíru dokořan musel být natáčen v Bratislavě,soudruzi si nepřáli aby pražské studio ČST dávalo prostor pánbíčkáři.
  Takže Grygar byl hovadinami indoktrinován od dětství,ale vědcem se stal až o pár desetiletí později.Tento fakt způsobuje ten double think . Neumí propojit svoje racio s emočním vnímáním.Náboženská víra je totiž primárně věcí emocí, a takové to filosofování kolem Boha je jen snaha o racionalizaci,jinými slovy mlácení prázdné slámy.

  Tedy Bůh je je prázdné slovo.Filosofický koncept .Vezměme 100 křesťanů zeptejme se je na Boha a dostaneme 100 více či méně různých odpovědí.

 118. Ateistický laik

  Daniel C.: Nevidím rozpor mezi vědou a vírou.
  Na kdy že plánujete to ukřižování?
  Vědecká víra a náboženská víra nejsou v rozporu.
  Problém je, že vědecká víra je jen pitomý výmysl nic takovýho vědci nemají, nedá se to srovnávat. Takže v rozporu to opravdu není.

 119. toli

  Věda není v rozporu s deistickým Bohem,ale o deistickém Bohu v náboženských systémech nemůže být ani řeči.

 120. Daniel C.

  Takže vy chcete říct, Ateistický laiku, že vědecké znalosti nejsou víra? Jak mohou vědět, že kosti dinosaurů nejsou jen dobrá simulace od ďábla? Nebo kosti draků? Je to jen víra a nic víc. Koncept NOMA platí i pro teismus. Pan prof. Grygar je krásný příklad, racionálního věřícího vědce, který by SPD nikdy nevolil, na rozdíl od místních ateistů, kteří si na racionalitu jen hrají. Mějte v srdci lásku, loučím se pro zatím, až přijde vnitřní můj hlas, znovu přijdu. A nebuďte hysteričtí. Škodí to zdraví a je to nemužné. 🙂

 121. mulit

  Hysterie je tvrdit, že v Praze se údajně chlapi líbají, že se tomu chudák multinick momentálně s nickem Daniel C., nedokáže vyhnout. Hysterie je zveličovat náznaky náklonnosti u gay párů, které stejně v reálu ani náhodou nedosahují takové prezentace na veřejnosti jako u hetero majority. Multinick má obsesi a je hysterický. Dále řídit se mrtvým programem někým vymyšleným je nerozum, ba přímo hloupost. Nemít vlastní názor je nemužské. Jsou programy a výzkumy, které ukazují opačné výsledky, než které se zde snaží vnutit multinick. To ukazuje, že je bláhovost se řídit pochybnými výzkumy. Toli po mrtvici je i tak bystřejší než multinick Daniel C.
  Toli dokáže mít vlastní názor a dokáže ho vysvětlit. Multinick Daniel C. nikoli.

  Mimochodem viděl jsem fotku Toli a vypadá normálně, vím, jak vypadá Petr Tomek, Honza Verner, A. S. Pergil a další. Vypadají normálně a neschovávají se. Multinick se schovává. Něco tají, pravděpodobně má nějakou vadu, nebo je příliš ženský. Tomu by odpovídalo i to hysterické měnění nicků, labilita, nestálost.

 122. SH

  @Mulit
  Mimochodem viděl jsem fotku Toli a vypadá normálně, vím, jak vypadá Petr Tomek, Hozna Verner, A. S. Pergil a další. Vypadají normálně a neschovávají se.

  Tohle je poněkud nešťastný sled vět – to vyznívá, jako by pan Tomek a další citovaní patřili k homosexuální menšině 🙂

 123. mulit

  Ten, kdo vypadá normálně a je jedno, zda je homo nebo hetero, nemá důvod se skrývat. A už vůbec nemá důvod si neustále vytvářet nové a nové nicky. Schovává se ten, kdo si sebou není jist, kdo je zbabělý a nicky střídá a dělá stále nové ten, kdo si nevěří, je labilní, má poruchu.

 124. toli

  @Mulit
  Daniel C není pražák co si hraje tu na ateistu tu na teistu,tu na sluníčkáře.
  V tomto je Daniel C (Daniel B) konzistentní.
  Jde o 2 různé osoby.
  A co se týká ateisty tak kdysi sem chodil Ateista,starší člověk.
  ateista si vypůjčil jeho nick a zmenšil a
  To je ten nemocný pražák na kterého naražíš

 125. mulit

  Jo a měnit nicky, být tak labilní a psát něco o mužskosti, když sám je parodie na chlapa, úsměvné.

  Jak říkám strkání péra do vagíny chlapa nedělá. Chlap musí být chlapem uvnitř. Orientace nestačí. To je zcela irelevantní, do jaké díry co strká nebo nestrká.

  A mladý gay kluk, který třebas na malé vesnici dokáže netají orientaci a vystupuje čestně, rovně, je 100x větší chlap než různé padavky. Zbabělost považuji za nejhorší možnou vlastnost. Zbabělost je opak mužnosti. Chlap má být statečný. Za tím si stojím.

 126. toli

  Jo,jenže ne všichni gay mladí kluci z vesnice jsou ti odvážní ,právě pro ně je určen Prague pride aby mohli alespoň pár dnů v roce zažít ten luxus co máme my-být sami sebou 🙂 Kolikrát si říkám jaká je škoda že nejde prožít coming out víckrát v životě.Nádherný úžasný pocit kdy z člověka všechno to špatné spadne a pak už je jen pocit volnosti být sám sebou.

 127. mulit

  Tak já jsem nějaký extra pocit u toho neměl. První člověk, kterému jsem to řekl, byl spolužák na gymplu, s kterým jsem seděl v lavici 4 roky. Bylo to v roce 1990, těsně po převratu a řekl jsem mu to, bo nemělo smysl něco vymýšlet o holkách. Vzal to v pohodě, dá se říct že to pak bylo lepší, nemusel jsem nic vysvětlovat. Akorát bylo úsměvné, že on si zpočátku myslel, že se mi líbí. Ne, nelíbil. Řekl jsem mu to jako kamarádovi, abychom neměli před sebou tajnosti a chtěl jsem být poctivý a nevodit ho za nos. Když jsem mu řekl, že není můj typ a nemusí se mě bát, tak pak naše kamarádství bylo ještě lepší. Škoda, že už nežije. Umřel na infarkt před pár lety. Byl to suprový člověk.

 128. toli

  Já u toho měl hodně suprový pocit,možná je to tím že tebe v té době brzdilo náboženství,ale mě ne.Konečně nic nepředstírat,nehrát komedii,jen autenticky žít.

  Na vojně v 89 jsem už mohl vystupovat jako gay,nikdo se do mě nenavážel a já nikoho neuháněl takže spokojenost na obou stranách. Po 89 začali vycházet seznamky takže to už jsem měl kam chodit na vycházky z kasáren 🙂

 129. mulit

  možná je to tím že tebe v té době brzdilo náboženství,

  Ne ne, to jsme ještě u letničních nebyli. Naše rodina spadla k letničním až v r. 1993.

  A vím proč. Kvůli těm zkurveným Amíkům. Oni se tu vecpali do Česka, jak se otevřely hranice po převratu. A jezdili sem různí američtí kazatelé jako Benny Hinn. Nebo Derek Prince – to byl myslím Brit. A infiltrovali pak Apoštolskou církev a Bratrskou církev, nebo i zakládali svoje vlastní církve a sekty. Jo jo. Zkurvení Amící to tu dotáhli. To zas musím říct, že komouši tu nepouštěli kdejakého pošuka ze západu. A aby toho nebylo málo, tak ze západu sem po převratu chodily ideologické sračky i do školství. Děje se tak dodnes. Viz inkluze.

  Velký problém byl, že tehdy si lidi naivně mysleli, že co je ze západu nebo Ameriky, to je dobré.

 130. mulit

  Zapomněl jsem na kazatele Reinhard Bonnke. Megapošuk. Němec. Na youtube ke shlédnutí.

 131. toli

  Ne ne, to jsme ještě u letničních nebyli. Naše rodina spadla k letničním až v r. 1993.

  V 89 jsi nebyl u katolíků ?

 132. Ateistický laik

  Daniel C. Takže vy chcete říct, Ateistický laiku, že vědecké znalosti nejsou víra?
  Ano, to není víra, a už vůbec náboženská víra. Věda je od slova vědění, a pokud někdo ví líp, tak vědecké poznatky opraví nebo upřesní.
  Jak mohou vědět, že kosti dinosaurů nejsou jen dobrá simulace od ďábla? Nebo kosti draků?
  Co je to ďábel? Co jste si zase v té své hlavě vymyslel?
  Je to jen víra a nic víc.
  Už jste s tím trapný, používat toto slovo ve významu náboženské víry pro jiné významy.

 133. Alešův druh

  Chci se trochu zastat kolegy Daniela, to že věda opravuje svoje znalosti znamená, že mají k pravdě daleko, na pravdě totiž není co opravovat, takže věda nemá jisté závěry a nemá jasné důkazy. Takže je to také jen víra. Ďábel může být bytost, která nás schválně mate tak, že to nepoznáme. Takže pro to nemůžeme mít důkazy. Jinak by nás klamal špatně. Možné to je. Samozřejmě, že hysterie je ženská a homosexuální feminní vlastnost. Třeba já nemam proč se někde ukazovat a vystavovat své fotky, to je také feminní záležitost, stále někde otravovat se svými fotkami a špulit rtíky, to dělají holčičky a homo homo homo. A to ani nejsem po mrtvici, ani volič SPD. A přitom je to zcela jasné. Nashledanou. 🙂

 134. mulit

  Alešův druh = Daniel C = Azaza*el = Bílá Velr*yba = Hebe*t = Ignát = Super Jahod*ík = fialový ateista = Václav B.

  Má ještě další nicky, tohle jsem vypsal po paměti, další by šlo dohledat. Polovinu nicků má zabanovaných, nejdou ani napsat.

  Je to děcko, no. Táhne mu na 30, ale je to děcko. Nemá vlastní názor na nic, něco tu plantal jeden čas o filozofii, ale stejně z něj nic nevypadlo. Takže ani ta filozofie. Ten tu bude strašit s novými a novými nicky, dokud bude tento server. O homosexualitě tu vypisoval už před rokem. Tak 2 měsíce v kuse tím žil. Pak jsem mu napsal, aby si našel holku, tak pak dal pokoj. Teďka ho to zase chytlo. Bude s tím mít něco společného. Normální heteráci to téma netočí dokola. A pokud ho fascinuje obzvláště téma zženštilosti – bude to jeho problém. Napovídá to měnění nicků jako si holky mění šaty a róby. Nestálost, nemužskost v názorech. Jednou se stylizuje jako pobožný podruhé jako ateista. Taky to může být regulérní psychiatrická porucha. Možná má invalidní důchod na hlavu. Dříve tu psal, že žije z dávek.

  A to, že si focení představuje jako špulení rtů vypovídá taky jen o něm. Každý píše hlavně o tom, co sám žije. Říká se tomu sebeprojekce.

 135. toli

  Daniel C s ním nemá nic společného,už jsem to říkal.Ostatní nicky sedí, a ještě jsi zapomněl na Kamila Láskoráda Václava Sluníčkovského 🙂

 136. Jaroslav Štejfa

  Šup, a už jsme zase v tom. Je to trochu moje poťouchlost, hodil jsem udičku se žížalkou „víra – věřit“ a hned se zakouslo několik debatujících, kterým vůbec nevadí rozdíl mezi významem „věřit čemu“, což může mít svůj vrchol ve „vědění“ nebo v „jistotě“ na základě kdykoli ověřitelných jevů včetně jejich falsifikace – a významem „věřit v co“, což může mít svůj vrchol v absolutní důvěře v jev, který je nakonec podepřen pouze dogmatem. A znova tím sklouzneme do sylogismu. A znova se nikdy nedohodneme. Prostě je praktické pro většinu lidí u bolavého zubu dát přednost vědě bez ohledu na náboženského přesvědčení zubaře a bez ohledu na blíže neurčený počet modliteb, které onu lapálii provázejí. Pokud by lidé činili opačně, mohou bolest chápat jako boží zásah a utužit své křesťanské chování. Je na každém, aby si vybral. Může jít k zubaři se opřít o víru zubařovým dovednostem (tedy o vědu) nebo jít do kostela opřít se o křesťanskou víru v Boha, který jistě vše dobře řídí – byl by hřích se mu vzpěčovat. Je ale matoucí tyto dva postoje zaměňovat.
  Koncept NOMA – musím se spolu s Dawkinsem ptát – proboha, z jakého důvodu – neboli proč by měli teologové najít lepší (pravdivější) odpovědi na základní otázky existence vůbec něčeho? Kde berou někteří lidé odvahu říci, že racionální poznání na základě ověřování a falsifikace může zkoumat pouze otázky „jak?“ a nikoliv otázky „proč?“?. Podle mého je nesmysl věřit, že lze pravdivě odpovědět na nějakou otázku „proč“ bez předchozí odpovědi na otázku „jak“. A v tom je mezi mnou a zastánci NOMA nepřekonatelný rozpor. Zkuste to někdo vyvrátit. Z toho plyne i můj postoj ke Grygarovi a jemu podobným. Nikde není psáno, že člověk nemůže být vynikající vědec, protože je křesťan. Doublethink je prokazatelně poměrně častý jev. Nicméně nelze říci, že protože je někdo pevně věřící křesťan, musí být vynikající vědec. Shrnuto věda náboženství evidentně nepotřebuje a často jí překáží. Ale lidstvo vědu potřebuje ke svému blahobytu nutně. Mravenci ne.
  Jaroslav Štejfa

 137. toli

  Koncept NOMA – musím se spolu s Dawkinsem ptát – proboha, z jakého důvodu – neboli proč by měli teologové najít lepší (pravdivější) odpovědi na základní otázky existence vůbec něčeho?

  Říkám že celý koncept NOMA je výmysl teistů který má ochránit náboženství před vědou…….

 138. Karel Černý

  Dobrý den, ale jak mam poznat, že ty medicínské poznatky jsou od vědců a ne od teologů? Já to nevím, vy ano? Neznám osobně nikoho kdo vyrábí léky, jak tady mohu vědět, že to vymyslel vědec a ne teolog? Mohu tomu jen věřit.

 139. Ateistický laik

  Alešův druh: Chci se trochu zastat kolegy Daniela, to že věda opravuje svoje znalosti znamená, že mají k pravdě daleko, na pravdě totiž není co opravovat, takže věda nemá jisté závěry a nemá jasné důkazy.
  Jaké pravdě? Jestli chcete vidět pravdu, tak si v nějakém tabulkovém kalkulátoru (nejlépe v české verzi, jinak dostanete pravdu v jiném jazyce) napiště do buňky jedničku a zformátujte ji na logickou.
  Takže je to také jen víra.
  Viz https://www.osacr.cz/2018/06/21/proc-se-vyjadrujeme-k-neateistickym-tematum-a-jake-maji-ateiste-cr-vztahy-k-hnuti-skeptiku-feminismu-lgbt/#comment-222588
  poslední odstavec.
  Ďábel může být bytost, která nás schválně mate tak, že to nepoznáme. Takže pro to nemůžeme mít důkazy. Jinak by nás klamal špatně. Možné to je.
  Ptal jsem se co to je, ne co jste si teď vymyslel co to může být!

 140. Alešův druh

  Jak psal už pan Černý, nevím ani, zda ty vaše léky pochází od vědců a ne od teologů, musím vám to jen věřit. Žádného vědce který vyrábí léky neznám. Třeba to vyrábí teologové, já nevím. Jen věřím. Jaroslave, tak lehké jak si myslíte to není. Pro Ateistického laika: nu, pravda je soulad tvrzení a reality, když hledáte, čí je vaše dítě, jestli vás či souseda, jdete na testy, hledáte pravdu. Ale většinou to není tak lehké a i testy DNA nejsou úplně přesné. Věda je také víra. Nemá jisté důkazy. Kosti dinosaurů mohou být narafičené od ďábla či simulace.

  Ďábel být může i nemusí, proto nepíšu, jaký je, ale jaký být může. Žel není mi přáno si tu s vámi psát moc často, jsem pracující a vytížený muž, ne homoslečínka v invalidním důchodu jako pan mulit. Nevolím levicovou SPD, ale pravicové strany, umím se o sebe postarat sám. TOP09 je jasná a křesťanská volba.

 141. mulit

  To, kdo je nebo není slečinka, nebo zženštilý se dá přece dokázat. Vzájemný rozhovor přes skype, nahrát na youtube a nechat lidi, ať hlasují, komentují. Já s tím nemám problém.

  Výmluva multinicka zní jak?

 142. Lemmy

  Daniel C.: Vědecká víra a náboženská víra nejsou v rozporu.

  V rozpore sú len náboženské táraniny s vedou. Napríklad neviem, kam zaradiť do nerozporu s vedou rozprávku o tom, že nejaký boh uspal Adama, a z jeho rebra vyrobil Evu. Mali deti, ale nevedno kde sa v tej rozprávke objavila Kainova žena.

 143. Ateistický laik

  Alešův druh: Jak psal už pan Černý, nevím ani, zda ty vaše léky pochází od vědců a ne od teologů, musím vám to jen věřit. Žádného vědce který vyrábí léky neznám. Třeba to vyrábí teologové, já nevím.
  Tak to jste teda pěkný mimoň když nevíte. 🙂
  Nemáte náhodou pocit, že se proti vám celý svět spiknul? Absolutní pravdu vám zatajují?

  …nu, pravda je soulad tvrzení a reality, …
  Ptal jsem se, Jaké pravdy, na podmět, že věda má k pravdě daleko. Věda má spoustu oborů, a spousta tvrzení se považuje za pravdivých, takže so s mám představit pod pojmem „že mají k pravdě daleko“ a v jakém oboru?

  Ďábel být může i nemusí, proto nepíšu, jaký je, ale jaký být může.
  Tak vymyslet si můžete jakoukoliv kravinu (fantazii se meze nekladou), ale opírat o ní argumentaci je už nelogické.

 144. toli

  Už o tom mluví profesor Koukolík,věřící NUTNĚ potřebuje dostat vědu na úroveň víry,protože jinak by musel konstatovat že je i se svým Bohem nemocný mimoň. Tedy věřící nutně musí popírat opakovatelnost experimentů,empírii a v podstatě i fyziku protože naprostá většina verifikace věděckých hypotéz se provádí za pomocí technologických vynálezů a tím pádem i fyzikálních zákonů.

  Aneb věda neví všechno,kdyby věděla všechno tak už by nebyla vědou ale stala by se teologií 🙂 🙂

  https://www.youtube.com/watch?v=QaRgwUM6DlM

 145. ateista

  @toli
  A co se týká ateisty tak kdysi sem chodil Ateista,starší člověk.

  Chodím sem stále, i když jen občas, protože na některé věci nemá smysl reagovat. Já jsem zelený ateista, plagiátor je hnědý ateista. To jen aby bylo jasno.

 146. Alešův druh

  Tak věda hodně „vymyšlených kravin“ za čas potvrdila, takže těžko o něčem říct, že je něco kravina. Ano, nevím, zda vědci vyrábí léky, pouze věřím. Spiknutí možná existuje, možná ne. Hodně spiknutí v historii prý bylo.

  „Věda má spoustu oborů, a spousta tvrzení se považuje za pravdivých, takže so s mám představit pod pojmem „že mají k pravdě daleko“ a v jakém oboru?“

  Jelikož věda svá tvrzení opravuje, těžko mohou být pravdivé, na pravdě není co opravovat. Který obor má pravdivé závěry? Jak víte, že jsou pravdivé? Jak víte, že kosti dinosaurů nejsou jen dobře udělaná simulace od ďábla třeba? Sami vědci vědí, že jejich závěry nejsou jisté a přiznávají to, jen zdejší ateisté to nechápou. 🙂 Ještě, že jsem heterosexuální křesťan, ti jsou chápavější než vy homoateisté a voliči SPD a Zemana. 🙂

 147. Alešův druh

  Věda je jen víra. Protože i kdybyste udělali tisíce pokusů, nikde nemáte záruku, že po tisícáte a první to vyjde stejně. Proto věda ani nemůže mít jisté závěry. Je zde totiž problém indukce: „Protože až dosud každý den ráno Slunce vyšlo, počítáme samozřejmě s tím, že vyjde i zítra a za rok. Z opakované zkušenosti tak usuzujeme, čili indukujeme, že se bude opakovat i v budoucnosti. Tak si pokrok empirických věd představoval například jeden z jejich prvních teoretiků Francis Bacon. Jinak řečeno, indukce nebo generalizace představuje způsob usuzování od konkrétních případů k obecnému závěru[4]. Tento závěr však přísně vzato neplatí. Po dlouhá staletí lidé znali jen bílé labutě a mohli se tedy domnívat, že každá labuť je nutně bílá. Teprve když se v Austrálii objevily černé labutě, byla tato teorie vyvrácena.

  V matematice se při dokazování obecných tvrzení pro nekonečnou množinu případů (např. věty o nekonečných řadách) rozlišuje mezi indukcí úplnou a neúplnou. Úplná indukce obvykle postupuje ve třech krocích:

  všechny případy uspořádá a očísluje pořadovým číslem n;
  dokáže, že věta či teorie platí pro n = 1;
  dokáže, že pokud věta platí pro nějaké n, nutně platí i pro případ n +1.

  Naproti tomu neúplná indukce dokáže platnost věty pro omezený počet případů a z toho (neprávem) vyvozuje, že platí pro všechny. “

  https://cs.wikipedia.org/wiki/Falzifikovatelnost

  Takže, že něco berete jako pravdivé ve vědě neznamaená, že to pravdivé je, důkazy pro to nemáte. Užívejte si raději pěkného dne, když tomu nerozumíte a snad vás Bůh ochrání. Nashledanou, homoateisté. 🙂

 148. ateista

  @Alešův druh
  „Jelikož věda svá tvrzení opravuje, těžko mohou být pravdivé, na pravdě není co opravovat.“

  Toto je jeden z důvodů, proč byl napsán úvodní článek. Pravda je neateistické téma, jinak řečeno téma obecné povahy.
  Jenže tu máme minimálně dvě pravdy. Běžnou pravdu a podle teologů „boží pravdu“ neboli pravdu katolickou. Už z podstaty je „boží pravda“ lež, protože bůh neexistuje, proto nemůže existovat ani „boží pravda“. Každé náboženství je postaveno na lži a podvodu. Nikoliv na pravdě. A k tomu máme důvod se vyjadřovat. Je nezbytné společnost upozorňovat na nebezpečnost náboženské víry.

 149. Petr Tomek Post author

  @ateista a Aleškův duch: Vybrat jeden znak a pak podle něj určovat co je co je také nesmysl. Tvrzení 1+1=2 nemusíme opravovat, pokud nezměníme předpoklady toho co ty znaky znamenají a o jakých podmínkách se bavíme.
  Na druhou stranu ani tvrzení, které je vysloveně lživé nemusíme upravovat, jen nám vzniknou dvě skupiny lidí – ti kteří trvají na jeho platnosti a ti, kteří ne. Z toho ovšem nevyplývá, že ti první mají pravdu.

 150. ateista

  @Petr Tomek
  „Vybrat jeden znak a pak podle něj určovat co je co, je také nesmysl.“

  Za dobu existence lidstva byly dosud objevené věci opatřeny tolika znaky, že když Čech hovoří o sněhu, ví o čem mluví Rus, Japonec, Eskymák, Ind……… Takže bych to za nesmysl nepokládal.
  A Křesťanský bůh byl opatřen tolika znaky (viz církevní dogmata nebo Bibli), že všichni vědí, o čem je řeč. A přestože oplývá tolika znaky, já tvrdím, že vše jue lež, protože bůh neexistuje. A nechť všechny náboženské kapacity dají mozky dohromady a mé tvrzení vyvrátí. Neboli prokáží, že křesťanský bůh existuje.

 151. mulit

  O homosexuálech (někteří) heterosexuálové prohlašují, že jsou zženštilí, jsou na malé chlapečky (pedofilie), vztahy mají údajně jen krátkodobé.

  Analogie:
  O ateistech (někteří – skoro všichni) věřící prohlašují, že bez boha jsou nemorální, zhýralí, atd.

  Je to prostě tentýž přístup. Příslušník nějaké skupiny, nemusí to být ani majorita, může to být exkluzivní minorita označuje příslušníky jiné skupiny jako méně platné, pokažené apod. Když k tomu najde ještě vhodnou ideologii jako je náboženství, tak tím tuplem to bude dělat.

  Já jsem si ověřil v praxi, že drtivá většina homosexuálů není rozlišitelná od heterosexuálů, pedofila jsem mezi nimi nepotkal ani jednoho a dlouhodobých vztahů jsou schopni stejně jako heteráci. Dále jsem si ověřil, že ateismus nevede k nemorálnostem ani zhýralosti. Zkrátka na předsudky už nevěřím. Ale je mi jasné, že spousta pověr bude ještě žít dlouho, tím spíše pokud jsou živeny médii, apod.

  A pozor – na počátku jsem tomu taky věřil !

  Např. když jsem byl poprvé v gay baru, tak jsem myslel, že tam uvidím polonahé chlapy v kůži a řemenech nebo zmalované v šatech. Nedělám si srandu. Když jsem v roce 1997 měl jít poprvé do gay baru Fiesta v Ostravě, bušilo mi srdce trémou. Jaké to bude….Domluvil jsem se kámošem. Pro něho to byla taky premiéra. Domluvili jsme se, že když to bude hrozné, hned odejdeme.

  Tak jsme vešli. A první, co mě překvapilo – byla servírka. Žena ve středním věku. Vypadala jako máma od plotny. Říkám si, proboha, co dělá normální paňmáma a v gay baru? Sedli jsme si za bar. Ona viděla, že jsme vystrašení. Objednali jsme si, dala se s námi do řeči a snažila se uvolnit atmosféru. Evidentně měla zkušenost s nově příchozími a neznalými reálií. Nějací lidi seděli v křeslech, nerozlišitelní. Bylo ještě málo hodin, tak tam moc lidí nebylo. Schválně jsme přišli dříve, aby se dalo odejít, kdyby bylo nebezpečno. To se těžko popisuje, když jsem byl tehdy nezkušený kluk z vesnice poprvé v noci v Ostravě. A z filmů jsem měl představu o gayích, kterou mají mnozí uživatelé toho fora dodnes. Já tomu rozumím. Desítky let trvající masáž zanechá stopy.

  Zpátky k mému prvnímu seznámení s gay podnikem. Jak jsme tak kecali se servírkou (jmenovala se Helena), tak přišel její kolega číšník. Opálený, svaly, zvláště bicepsy, strniště, tričko s krátkým rukávem. Říkám si – to je heterák. Co dělá heterák v gay baru? A kdy přijdou vlastně ty buzny z té televize. A ti kožeňáci atd? Furt přicházeli nějací normální lidi. Často i holky. Nechápal jsem. No a Helenka – servírka nám vše vysvětlila. Martin číšník je gay. Překvápko. A ona je jeho nejlepší kámoška a podnik mají společně v pronájmu. A většina hostů jsou gayové, a holky zde chodí, páč je tady heteráci neobtěžují a mohou si svobodně zatančit. Tak jsme zůstali. Asi až do 2 v noci. Byla pak klasická diskotéka atd. Kdo by nevěděl, že se jedná o gay bar a náhodou tam zabloudil, ani by nevěděl, kde je. Možná by mu mohla jen vrtat hlavou početní převaha mužských hostů nad ženami v poměru 70/30. Ale jinak nic. Ano, stalo se pak později při jiných příležitostech, že jsem tam viděl i ty pravé transky. Na podpatcích, paruky atd. Ale to se všichni dívali jako: „hele, přijel cirkus….“ i gayové to tak vnímají.

  Popisuji realitu. Což samozřejmě nikomu nebrání věřit jeho fikci. A opět platí to samé, co u pobožných. Chceš poznat pobožné? Zvedni svůj líný zadek a zajdi do křesťanského sboru. Chceš poznat gaye? Zvedni svůj líný zadek a zajdi do gay baru.

 152. Alešův druh

  Ateisto, jak víte, že bůh neexistuje? Dokud nebyly důkazy pro jaderné štěpení, tak jaderné štěpení neexistovalo? 😀 😀 Víte prd, ani věda nedává jisté závěry. Takže víte prd. Jen věříte, jako já nebo jiní. Já že bůh je, vy že není. A můj Bůh ke mně promluvil. A je to Ježíš Kristus spasitel. A takto ke mně mluvil. A hodně věcí mně předpověděl, lékaři se naopak spletli. Takže vím, čemu spíš věřím. Nashledanou a pozor na psychopatické homosexuály volící fašisty z SPD. 🙂

 153. ateista

  @Alešův druh

  Lžete a Vy to víte. Nepromluvil k Vám ani bůh ani Ježíš Kristus. Něco si namlouváte, něčemu věříte. Možná se Vám tak lépe proplouvá obtížemi života, ale je to jen sebeklam.
  Už to tady bylo mnohokrát napsáno: Vy tvrdíte, Vy musíte dokazovat. A pozor! Já sice také tvrdím, ale jsem až druhý v pořadí. Napřed někdo přišel s bohem, aniž by mohl potvrdit. Takže je první na řadě, aby prokázal.

 154. Ateistický laik

  Alešův druh: Tak věda hodně „vymyšlených kravin“ za čas potvrdila, takže těžko o něčem říct, že je něco kravina.
  A která že věda zkoumá ty vaše vymyšlené postavy (bůh, ďábel, …)? Ne nemyslím teologii, ta se za vědu považovat nedá.
  Ano, nevím, zda vědci vyrábí léky, pouze věřím.
  Tak si dejte třikrát zdrávas k acylpyrinovi…
  Spiknutí možná existuje, možná ne. Hodně spiknutí v historii prý bylo.
  A nebo taky bagr, ten existuje a viděl jsem do dneska ráno hrabat díru pro základ baráku.

  Jelikož věda svá tvrzení opravuje, těžko mohou být pravdivé, na pravdě není co opravovat.
  Takže jste zase nepochopil otázku…

  Který obor má pravdivé závěry? Jak víte, že jsou pravdivé?
  Jinak matematika (logika) pracuje s pravdou (100%). Jinak by to nebyla logika.

  Jak víte, že kosti dinosaurů nejsou jen dobře udělaná simulace od ďábla třeba?
  Proč by to měla být simulace? Máte k tomu nějaký důkaz? Od koho? Tuhle vaši postavičku jste si vymyslel, a teď s ní argumentujete, aniž by jste prokázal její existenci.

 155. ateista

  @Alešův druh

  Dám Vám příklad. Cestovatel se vypraví do Himalaje. Po návratu uspořádá přednáškové turné a bude tvrdit, že se v horách potkal s Yettim, který mu říkal, že když v něho bude věřit, když ho bude uctívat a klanět se mu, že mu zajistí spásu a život věčný v království nebeském. Věřil byste mu, když nepředloží žádný důkaz potvrující jeho vyprávění? Jistě ne. A proč věříte někomu, kdo tohle říká o Vašem bohu?

 156. A. S. Pergill

  @Alešův druh
  Pro východ slunce následující den nemluví jenom statistika (ta se naopak pro řešení takovýchto otázek, jako „Vyjde zítra slunce?“ naprosto nehodí), ale příslušné zákony o pohybu planet (Kepler) a jeho příčinách (Newton, Einstein), které byly opakovaně ověřeny pokusy i pozorováním.
  A, mimochodem, pokud lidstvo vidělo vycházet slunce přibližně 40 000 000 (dřívější východy neviděli lidé moderního typu), tak to neznamená pravděpodobnost 1:40 milionům. A to z toho důvodu, že vyšlo pokaždé, když to bylo očekáváno. Těch 40 milionů (splněných očekávání) versus nula (nesplněných) dává pro zítřek pravděpodobnost daleko vyšší.

 157. Alešův druh

  „Pro východ slunce následující den nemluví jenom statistika (ta se naopak pro řešení takovýchto otázek, jako „Vyjde zítra slunce?“ naprosto nehodí), ale příslušné zákony o pohybu planet (Kepler) a jeho příčinách (Newton, Einstein), které byly opakovaně ověřeny pokusy i pozorováním.“

  Jenže pohyby planet se mohou změnit na základě zákonů, které ani neznáme dneska. Naše znalosti vyychází z pozorování a experimentů, které jsou omezné, nejou nekonečné, neznáme výsledky všech možných experimentů, nemůžeme nikdy udělat tolik experimentů, abychom obešli problém indukce. 🙂

 158. Alešův druh

  „A která že věda zkoumá ty vaše vymyšlené postavy (bůh, ďábel, …)? Ne nemyslím teologii, ta se za vědu považovat nedá.“ Nevíme, zda jsou vymyšlené a nevím, proč by teologie neměla být věda. Máte z ní i tutil na vysoké škole. 🙂

  „Tak si dejte třikrát zdrávas k acylpyrinovi…“ Tím jste nevyvrátil můj argument, že jen věříme, že vědci něco zjistili. 🙂

  „Spiknutí možná existuje, možná ne. Hodně spiknutí v historii prý bylo.
  A nebo taky bagr, ten existuje a viděl jsem do dneska ráno hrabat díru pro základ baráku.“ Třeba, ale viz. výše. 🙂

  „Takže jste zase nepochopil otázku…

  Který obor má pravdivé závěry? Jak víte, že jsou pravdivé?
  Jinak matematika (logika) pracuje s pravdou (100%). Jinak by to nebyla logika.“ Není to pravda, mnoho matematický pouček jsou relativní. 🙂 U ostatních věd je to ještě jasnější. 🙂

  „ak víte, že kosti dinosaurů nejsou jen dobře udělaná simulace od ďábla třeba?
  Proč by to měla být simulace? Máte k tomu nějaký důkaz?“ To by byla špatná simulace, kdybych měl důkazy. To by ďábel selhal. Možné to je i bez důkazů. Jinak vy také nemáte důkazy, že to tak není, ani nemáte důkazy, že náš svět není simulace, vy tvrdíte, že náš svět není simulace a je pravý, máte důkazy? Vaše věda nepodává jisté důkazy, takže žádné důkazy ani nemáte, viz. problém indukce. 🙂

 159. Alešův druh

  Ateisto, vy nemáte důkazy, že bůh neexistuje, proč to tvrdíte? Kde máte důkazy? I kdybych pro boha neměl důkazy, tak z toho nevyplývá, že neexistuje. Pro jaderné štěpení tu nebyly důkazy stovky let, dneska už nějaké jsou. A přesto tu existovalo to štěpení ještě před těmi důkazy. A takto je to se vším. Víte prd, jen věříte, že bůh není. Jinak je tu třeba kosmologický důkaz, jak psal Daniel, jestli vás to zajímá. Nashledanou a všem přeji lásku v srdčíku a brzy na viděnou. 🙂

 160. ateista

  @Alešův druh
  „Ateisto, vy nemáte důkazy, že bůh neexistuje, proč to tvrdíte?“

  Nemám, ale ani Vy nemáte důkazy o existenci boha. Navíc, já jsem si na bohu nezaložil existenci. Jestli jste četl Temné papežstí od Petera de Rossi, seznal byste, že smyslem slibů, které by měl splnit bůh, je spokojený život hlasatelů náboženské víry.
  A kdybyste pečlivě četl Bibli, seznal byste, že jako první, když Mojžíš (jestli žil) sepisoval ritus židovského náboženství, stanovil pevné a pravidelné platby. To odkoukal od egyptských kněží.
  Hlavně si nezoufejte nad Vaší bláhovostí, prostě jste naletěl a po smrti Vám bude všechno jedno.

 161. Jelena Lenka Příplatová

  „Tá dispozícia heterosexuálov k homosexuálov má aj základ v evolúcii. Nie je to len kultúrna vec. Ja si napríklad ani neviem predstaviť ten pocit (lásku?) medzi dvoma mužmi. Jednoducho, ak je niekto prirodzene vyvinutý, je heterosexuál. Lebo v evolúcii len tí pokračovali v potomkoch. Vzťah muž a žena je silnejší než muž a muž alebo žena a žena. “

  Lidi, co zneužívají evoluci k vysvětlení svého homofobního smýšlení by měli vždycky za trest udělat sto dřepů… se zadkem nad železným ježkem. Takový hovadiny. Inkluzivní fitness nic? Homosexuální zvířata napříč prakticky celou skupinou metazoa včetně bezobratlejch nic? Hodnocení síly vztahu na základě čeho? Menší rozvodovosti (za neexistence plnoprávného manželství a společné adopce dětí)? Přesně proto o těhle věcech mluvit musíme.

 162. Jaroslav Štejfa

  K Alešovu druhu:
  Nejdříve vás ocituji: „Takže, že něco berete jako pravdivé ve vědě neznamaená, že to pravdivé je, důkazy pro to nemáte. Užívejte si raději pěkného dne, když tomu nerozumíte a snad vás Bůh ochrání. “
  Vážený nehomoteisto, mám prosbu, mohl byste mi poskytnout příklad nějakého tvrzení z reálného konkrétního světa, které je podle vás pravdivé?
  Děkuji.
  Jaroslav Štejfa

 163. Ateistický laik

  Alešův druh: Nevíme, zda jsou vymyšlené a nevím, proč by teologie neměla být věda. Máte z ní i tutil na vysoké škole.
  A víte vůbec něco?
  Teologie není věda, protože nezkoumá to své teo, a existenci tea má jako dogma.
  To že máte z ní titil neznamená, že teologie je věda. Tady je spíš problém, že se zatím nikdo nepokusil zrušit tyhle fakulty pro přílišnou politickou korektnost. Řekl bych, že tam žádná věda neprobíhá, jen si černoprdelníci vychovávají své oblbovací vedoucí za peníze všech. 🙁
  „Tak si dejte třikrát zdrávas k acylpyrinovi…“ Tím jste nevyvrátil můj argument, že jen věříme, že vědci něco zjistili.
  Tak já vám v tomhle případě nechtěl nic vyvracet, vy fakt neumíte číst. 🙁
  Není to pravda, mnoho matematický pouček jsou relativní.
  Takže všechny poučky ve zmíněné logice jsou relativní?
  To by byla špatná simulace, kdybych měl důkazy. To by ďábel selhal. Možné to je i bez důkazů.
  V tom případě mi řekněte, jak jste přišel na tu simulaci? Taky jste si ji vymyslel jako ty vaše dvě vymyšlené postavy?
  Jinak vy také nemáte důkazy, že to tak není, ani nemáte důkazy, že náš svět není simulace, vy tvrdíte, že náš svět není simulace a je pravý, máte důkazy?
  Já jsem s konceptem simulace nepřišel, jestli to byl nějaký vědec, tak zatím taky nedodal nic relevantního.
  Nic o pravosti ani o simulaci netvrdím, vy jste to přines do debaty, je na vás dokazovat.
  Vaše věda nepodává jisté důkazy, takže žádné důkazy ani nemáte, viz. problém indukce.
  Víte, já je ani nepotřebuji, dokut to nikdo nedokáže, a vůbec neprokáže důsledky tohoto zjištění (ověřeného) na život, tak je tohle vaše tvrzeni opětně ve stavu výmyslů. A jak vás tak čtu, tak si vymýšlíte trvale, a žádné důkazy pro svá tvrzení neposkytujete. Jste typický věřící. 🙂

 164. Alešův druh

  „Já jsem s konceptem simulace nepřišel, jestli to byl nějaký vědec, tak zatím taky nedodal nic relevantního.“ Vy jste nepřišel s konceptem simulace, ale s konceptem toho, že tento svět je pravý, máte pro to důkazy, že je pravý a není to simulace?

  Jinak někteří vědci s tím přišli, ale i kdyby nepřišli, možné to je. 🙂

  „Fyzikové objevili důkaz, že náš vesmír může být simulace“

  https://www.osacr.cz/2012/10/16/fyzikove-objevili-dukaz-ze-nas-vesmir-muze-byt-simulace/

  Článek zde na OSACR.cz. Ovšem i tak nemáte důkazy, že tento svět je pravý a není to simulace, že? 😀 😀 😀 To totiž tvrdíte vy, ne já, že tento svět je pravý a není to simulace, to tvrdí Ateistický laik, ale důkazy nemá. 🙂

  „Víte, já je ani nepotřebuji, dokut to nikdo nedokáže, a vůbec neprokáže důsledky tohoto zjištění (ověřeného) na život, tak je tohle vaše tvrzeni opětně ve stavu výmyslů. “ Problém indukce je praktický problém i teoretický, takže lžete. Vědci to dobře vědí a vědí, že jejich závěry nejsou vůbec jisté a pravdivé. Proto metoda falsifikace a ne verifikace. A to je rozdíl 😀 😀

 165. Alešův druh

  „Nemám, ale ani Vy nemáte důkazy o existenci boha. Navíc, já jsem si na bohu nezaložil existenci. “

  Já netvrdím, že mam vědecké důkazy, i když mam osobní důkazy. A jsou vědci-teologové, kteří tvrdí, že mají i vědecké důkazy. Třeba kosmologický, první příčinu atd. Nevím, věřím. Stejně jako věřím doktorům, ale často jim to u mě nevyšlo.

 166. Alešův druh

  Jaroslave, nevím co je to reálný svět, co když je to simulace? To tvrdíte vy, že je reálný, ale máte pro to důkazy? Co když je to simulace? Zdravím a jak říkám, zase za čas. Ať se tady nepřehltíme. 🙂

  „4. října nahrál na Arxiv.org Silas Beane z Bonnské University článek Constraints on the Universe as a Numerical Simulation, který se touto problematikou zabývá a nachází cesty jak takovou simulaci identifikovat. Již dnes jsou vědci na základě kvantové chromodynamiky schopni simulovat malé kousky vesmíru o velikosti několika femtometrů (10^-15 m), které jsou nerozlišitelné od skutečnosti. Tato simulace vyžaduje zapojení těch nejvýkonnějších počítačů dneška. Je tedy pravděpodobné, že za několik let budeme třeba schopni simulovat prostor o velikost buňky.

  Tento vědecký článek potom vychází z předpokladu, že každá počítačová simulace spojitých fyzikálních zákonů a reality musí být realizována pomocí diskrétní trojprostorové mřížky a jednotlivých časových kroků. V případě tohoto scénáře potom existují teoretické možnosti, jak takovou mřížku objevit a identifikovat. Vědci si položili otázku, jestli existují nějaké omezení, které by taková simulovaná mřížka kladla na naši realitu. Zaměřili se přitom na velmi malé oblasti prostoru a vysokoenergetické částice. Tvrdí potom, že jestliže mřížka existuje, potom musí existovat určitý limit, který nemůže energie částice překročit.

  Ukazuje se, že takové omezení skutečně existuje a jmenuje se GZK – cutoff, což je teoretická horní mez, které mohou dosahovat energie částic kosmického záření. Toto omezení je velmi dobře prozkoumáno a jedná se o poměrně dobře vysvětlený jev. Beane s kolektivem ale vypočítali i některé další parametry, jimiž by se taková simulace musela projevit.“

  https://www.osacr.cz/2012/10/16/fyzikove-objevili-dukaz-ze-nas-vesmir-muze-byt-simulace/

 167. Ateistický laik

  Alešův druh: Vy jste nepřišel s konceptem simulace, ale s konceptem toho, že tento svět je pravý, máte pro to důkazy, že je pravý a není to simulace?
  Kde prosím jsem s tímto konceptem „pravého vesmíru“ přišel?
  A co to znamená v tomhle případě „pravý“?

  Problém indukce je praktický problém i teoretický, takže lžete.
  Problém s tím máte akorát vy. 🙂
  Vědci to dobře vědí a vědí, že jejich závěry nejsou vůbec jisté a pravdivé.
  Problém s tím máte akorát vy a další věřící. 🙂

 168. toli

  @Laik
  Vždyť jsem říkal že pro pomatence je životně nutné snížit vědu na úroveň své náboženské víry,oni se nebudou zaneprázdňovat zkoumáním svých bludů,raději označí za bludnou vědu.

 169. Daniel C.

  Vědu za víru označil sám Karl R. Popper, hlavní metodolog dnešní vědy. Asi mu problém indukce dělal víc problém než nějakému tolimu, homosexuálovi XY, neznámému, který žije v bludu, že věda má jisté závěry a není to tedy víra. 🙂 Podle dnešních vědců, kteří Poppera uznávají, žije v bludu toli, ne věřící Alešův druh, ale toli. 🙂

 170. Daniel C.

  „kde prosím jsem s tímto konceptem „pravého vesmíru“ přišel?
  A co to znamená v tomhle případě „pravý“?“

  Když jste kritizoval možnost simulace, trval jste na tom, že vesmír simulace není. Buď je či není. Když zastáváte tu druhou variantu, máte pro ní důkazy?

  Problém s indukcí mají i nevěřící, třeba Popper, nejen věřící. Hlavní metodolog dnešní vědy s tím měl problémy, čím to? 😀 Prostě závěry vědy jsou vírou. Ne jistotou. Loučím se, nechápavé lidi vyučovat nehodlám, hledám určitou úroveň znalostí, která ateistům evidentně chybí, když neznají základy vědecké metody. 🙂

 171. toli

  Pánbíčkář NUTNĚ musí věřit že vědec také věří.Profesor Koukolík to popisuje situací že tisíckrát můžete vysvětlovat že 1+1=2 a iracionální hlupák se zeptá jak to víte ? Co když je to jinak ? To jsou přesně ty kecy o tom že kosti dinosaurů jsou hmatové halucinace anebo že byly podstrčeny ďáblem…….s idiotem nemá cenu vůbec diskutovat,zcela zbytečné.

 172. toli

  Vědu za víru označil sám Karl R. Popper, hlavní metodolog dnešní vědy.

  Háček je v tom že věda je vírou pouze u neverifikovaných hypotéz,u verifikovaných se už jedná o pravdu.Tedy o JÁ VÍM. Ono to je logické ,každá věc začíná představou,pak se hledají důkazy té představy.Když se najdou důkazy tak už to není představa,víra ale je to věda,od slova vědět.

 173. Ateistický laik

  Daniel C. Když jste kritizoval možnost simulace, trval jste na tom, že vesmír simulace není. Buď je či není. Když zastáváte tu druhou variantu, máte pro ní důkazy?
  To bylo jen popření tvrzení (nedostatek, neexistence důkazů – to že něco naprogramujete do počítače není důkaz), že vesmír je simulace.
  Já nepotřebuji nic dokazovat, dokazovat máte vy, co tvrdíte ( a neustále si něco vymýšlíte), že je to simulace.
  A otazka platí i pro vás: A co to znamená v tomhle případě „pravý“?
  Vědu za víru označil sám Karl R. Popper, hlavní metodolog dnešní vědy.
  To jako, že se třeba věřil v číslo PÍ? 🙂
  Taky se modlíte (jako Alešuv druh) v acylpyrin? 🙂 Když teda věříte ve vědu…

 174. Alešův druh

  Řekněme si to ukázkově:

  – je třeba dokazovat, že svět je takový jaký vypadá, že je pravý, že to tedy není simulace

  – je třeba dokazovat, že svět je simulace

  Obé je třeba dokazovat, pro obé ale není důkaz. Dále:

  – je třeba dokazovat, proč má věda, která se stále opravuje, pravdivé závěry, tedy jisté, což je problém, jinak by se přeci stále neopravovala, kdyby měla pravdivé závěry, na pravdě není co opravit, protože pravda je naprostý soulad tvrzení a reality

  – je třeba dokazovat, proč je věda víra, to dokazuje třeba Popper a jeho problém indukce, jak psal Daniel

  Takže jsem jako věřící dokázal, že věda je jen víra a nemá pravdivé závěry a že svět může být simulace i nemusí, pro oboje nejsou důkazy. Končím a loučím se. 🙂 Jo a toli, tady máš ty své poslance za ANO: „Lékař a poslanec za ANO Milan Brázdil označil homosexuály za postižené lidi, kteří by neměli být manželi a mít děti.“

  Zdroj: https://zpravy.idnes.cz/homosexualove-poslanec-lekar-brazdil-hnuti-ano-f5i-/domaci.aspx?c=A180627_184706_domaci_linv

 175. Daniel C.

  Také já jsem dokázal, že bůh být může i nemusí, jakýkoliv bůh co se zde probírá, tedy stvořitel světa. Takže věřit mohu dál a je to racionální. Mam i své osobní důvody a vědy nic z mé víry nevyvrátila a možná ani nepotvrdila, což mi ale nemusí vadit. Věda má totiž nejisté závěry. Viz. Popper.

  Také já jsem dokázal, že co zrovna zatím nezjistila věda není nutně neexistující, protože to může zjistit v budoucnosti.

  Takže si tu užívejte bez mé osoby. Nejdřív se naučte komunikovat s námi věřícími a toli, označuj za nemocné spíš ty tvé homosexuály jako pan poslanec za ANO spíš než nás věřící, zatím jsi nedokázal, že my jsme v bludu, zatím si blud prokázal jen ve tvé představě vědy, kdy jses mýlil ty a ne my věřící a Popper. Víra v boha není nikde brána v učebnicích za nemoc, protože náboženství může být pravda, tvoje homosexualita byla do roku 1990. A děkuji Alešově druhovi. 🙂

 176. xjur

  Náboženstcí ale je nemoc. Jde o indukovanou „kolektivní neurozu“.
  Postižení ztrácí schopnost normálního myšlení, jak dokazují i na těchto stránkách.

 177. toli

  Problém je v tom že ty důkazy pro vaše JÁ VÍM JSOU na úrovni vidin, hlasů v hlavě,halucinací takže nepřenositelné a neprůkazné. A co se týká pana poslance za ANO,je z Uherského Hradiště takže co by jsi čekal od Kristova blba ?
  Tomu že sem už nevlezeš nevěřím ani náhodou,dávám ti tak maximálně pár dnů a budeš zde opět 🙂

 178. Daniel C.

  Vaše důkazy jsou také žádné důkazy, viz. výše o Popperovi. Navíc jsem u těch experimentů ani nebyl, takže to může být podvod. Nevím proč věřit vědci víc než teologovi, léky mi nepomohly víc než modlitba a možná léky vyrábí teologové, já nevím, nebyl jsem u jejich výroby, je to vše jen víra. A teď už se fakt loučím, za nemoc se brala celosvětově nikoliv víra v boha, ale homosexualita, a to až do roku 1990, kdy jí vyškrtli psychiatři jen z politicky korektních důvodů. 🙂

 179. Sind

  Vždyť je to přece pořád tentýž jeden drzý multi-spratek a vy mu („bohužel“) tu jeho adolescentní demagogii baštíte plnými ústy. Ale on má z toho jenom srandu, proto tady plácá z pozic za kteroukoliv stranu. Tak se aspoň už dále nenechte urážet od nedospělce.

 180. toli

  No vídíš,a nyní se bere za nemoc náboženská víra a homosexualita už nemoc naopak není.
  Ono si stačí definovat co znamená slovo nemoc a zda ohrožuje život člověka či ho činí nekonfortním.
  Proto WHO rozhodlo tak jak rozhodlo a homosexualita už není nemoc ani v komunistické Číně o které se rozhodně nedá říci že by trpěla západním nazíráním na svět

 181. toli

  Mě jako psychologa spíše překvapuje že před 5 lety přestala být nemocí i egodystonie která je celoživotním očistcem.
  Egodystonie vzniká tak že se malému dítku od narození nalévají do hlavy ty náboženské píčoviny.A pokud je malé dítko budoucí homosexuál tak je zaděláno na průser.Jeho ego není v zákrytu s jeho libidem a bude nenávidět sám sebe celý život.Přeje si vyléčit ze své homosexuality což je pochopitelně nemožné.Nelze léčit něco co není nemocí.To už spíše jde potlačit ta egodystonie,ale musí vypadnout z té induktivní neurozy -náboženství.

 182. toli

  Ono vůbec když se zamyslí i člověk nepolíbený vzděláním tak zjístí že magické myšlení tedy svět plný bohů,andělů,démonů a moha dalšího je nemoc.Realita je přízemnější.
  Proto se spousta schizofreniků odmítá léčit,vždyť život bez halucinací je tak nudný……

 183. Jaroslav Štejfa

  K Alešovu druhovi:
  Jestli jste simulován, potěš vás pámbu; kdybyste se podíval na definici simulace, přišel byste na zajímavou okolnost – simulovat vás může pouze někdo reálný a konkrétní. Pak mi něco povězte o svobodné vůli a odpovědnosti za své činy. Simulace vědce simuluje simuluje simulační teorii simulovaného vesmíru se simulovaným Bohem, až se všichni usimulujeme. Konečně simulovaný věřící nasimuloval náboženský nekonečný regres, jistě zato půjde do simulovaného pekla.
  K Danieli C.:
  Tak mě jenom napadlo, že když vás vaši rodiče počínali, také jste u toho nebyl, možná že vy sám jste podvod.

  Pánové, než se to změní opakováním v nudu, jste zábavní.
  Jaroslav Štejfa

 184. Lemmy

  Daniel C.: jen z politicky korektních důvodů.

  Korektný = správny. Čiže z politicky správnych dôvodov. Je to OK.

 185. Lemmy

  Že homofóbiou trpia nábožní, na to som si zvykol, napríklad kresťania sa odvolávajú na niečo z biblických textov. A preto sú nerozumní, keď nechcú uznať isté ľudské práva aj homosexuálom. Ale že homofóbiou trpia aj ateisti, tak to je bieda. Zrejme takí ateisti, ktorí ignorujú evolúciu. Tá je pre mňa holý fakt. A nemám pochybnosti o tom, že heterosexuáli si len zracionalizovali postoj k homosexuálom, myslím to v tom kladnom význame. Lebo ako som vyššie uviedol, z hľadiska evolúcie majú význam tí, ktorí zanechajú potomstvo. Homosexuáli ako takí nezanechávajú potomstvo, sú slepou, konečnou vetvičkou na pomyselnom evolučnom strome. Heterosexuáli sa rozmnožujú. A považujem za trápne rečičky o tom, že sú aj heterosexuáli, ktorí sa nerozmnožujú alebo, že sú homosexuáli, ktorí dokážu splodiť potomstvo. Všade sa nájdu kdejaké extrémy, odchýlky. Ani som nemal v úmysle to hlbšie rozoberať. Z diskusie som však pochopil, že ateisti, ktorí reagovali, sú na tom biedne, ak nechcú uznať evolúciu. Heterosexuál si nemôže predstaviť pocity homosexuála. Keby mohol, bol by homosexuál. Len racionalizovaním heterosexuál sa vie vcítiť do potrieb homosexuálov, práve preto, ak chce, zastáva kladný postoj k ich požiadavkám. A bráni aj ich záujmy. Je to rovnaké, ako keď sa ateista chce cítiť ako náboženský fanatik, ktorý sa zhovára osobne s bohom. Akonáhle by tak spravil, už by nebol ateista. A pravda je, že DNA človek nevie zmeniť, aspoň nie len tak jednoducho, aspoň o tom teraz neviem. Ignorujme v diskusii nejaké zásahy do génov. Ak som sa narodil, tak som mal gény, ktoré spôsobili, že som vo väčšinovej skupine, čiže heterosexuál. A niekto sa narodí tak, že má inakšie gény, ktoré ho nútia, aby sa vnímal alebo správal ako homosexuál. Takže tak! Práve preto z hľadiska evolúcie má väčší význam ten, kto zanechá potomstvo. Homosexualita je vo výraznej menšine. Ide o slepé vetvičky. Je to také náročné pochopiť? Vzťah muž a žena je lepší z hľadiska evolúcie ako vzťahy muž a muž alebo žena a žena, lebo muž so ženou môže zanechať potomstvo, kým bežne muž s mužom nemôžu mať deti. Jeden muž síce otehotnel, ale len vo filme, čiže je to fikcia. Je smutné, ak aj ateisti nechápu evolúciu. Pustili ste sa do mňa, ale sama chyba! A ešte sa tu asi nikto nevyjadril k hlavolamu, že neateistický, negácia negácie je náboženský. Neateistický = náboženský.

 186. Lemmy

  Som humanista, ale nepovedal by som, že témy ako LGBT sú nehumanistické.

 187. toli

  Ale že homofóbiou trpia aj ateisti, tak to je bieda.

  Protože i ateisté trpí předsudky,oni neví že i předsudky vycházejí z náboženství.Co neznám z toho mám přirozený strach a to odmítám.
  Jinak můj milý,evoluci je člověk jako jednotlivec u prdele,ty pořád zapomínáš že evoluce pracuje s celými živočišnými druhy aby přežily.Jednotlivec není důležitý.A homosexualita není slepá vývojová větev,má se starat o (nevlastní) mláďata aby jim zvýšil šanci na přežití. Proč myslíš že samice všech primátů včetně člověka ztrácí v určitém věku plodnost ? Evoluce to zařídila tak že se už nemají rozmnožovat ale mají se starat o vnoučata,pravnoučata a u skupinového soužití obecně o mláďata ve skupině,aby se zvýšila šance mláďat či dětí na přežití.To samé je i s homosexualitou a homosexuály Člověk totiž patří k nemnoha živočišným druhům které potřebují spoustu času aby jejich mláďata vyspěla,dospěla a dozrála..Že je člověk zaslepený nevědomostí a předsudky je druhá věc.Člověk je jediný živočišný druh který trpí homofobií. A proč ? Nevědomost a předsudky.

 188. toli

  Že homosexualita není slepá vývojová větev nýbrž má účel můžeš poznat třeba z toho faktu že homosexualita je zde od počátku života a bude tady dokud život nezanikne.

 189. toli

  Ono to vypadá tak že evoluce je personifikovaná,ale je to ten slepý hodinář.Pracuje metodou pokus omyl a co se osvědčí to udržuje,třeba i tu homosexualitu……

 190. A. S. Pergill

  @Lemmy
  Problém je, že „sobecký gen“ sdílí zpravidla skupina příbuzných osob. Za určitých okolností je výhodnější vyčlenit část těchto osob z přímé reprodukce a zajistit s jejich pomocí reprodukční úspěšnost těch ostatních. Tohle funguje u skoro všech smečkových zvířat a do extrému je to dotaženo u sociálních živočichů, přičemž se jedná o docela úspěšnou strategii, takoví termiti jsou na Zemi už někdy od prvohor a tuto strategii „vynalezlo“ nezávisle na sobě více organismů (nedávno byla objevena i u jednoho druhu savců).
  Homosexuální jedinci zvyšují pravděpodobnost úspěšného přežití potomků svých sourozenců (případně dalších pokrevních příbuzných), a tudíž je jejich přítomnost v populaci výhodou. „Třešničkou na dortu“ je nedávno prokázaná skutečnost, že sestry homosexuálů jsou statisticky významně sexuálně atraktivnější (= stejné geny, které u mužů vedou k homosexualitě, zvyšují u ženy sexuální atraktivitu, a tím i pravděpodobnost existence potomstva).
  IMHO podobně byla u našich předků výhodná i pedofilie (podílení se na odchovu dětí, jejichž rodiče zemřeli, případně dětí, které zůstaly „plonkovní“ po porážce konkurenční tlupy). V podmínkách pravěku bylo dítě předškolního a mladšího školního věku docela drahá investice (na jedno takové se jich muselo narodit, a později zemřít, nějakých 5 i víc), takže jeho dochování na příslušníka tlupy bylo pro tlupu s „pedofilními geny“ velmi výhodné – ekvivalentní investici do těch, které zemřely v mladším věku. Přičemž tenhle odchov byl zcela jistě (analogie s populacemi, žijícími na úrovni doby kamenné) náročný a pro člověka bez vedlejších motivů neatraktivní (a sociální struktury nebyly tehdy tak silné, aby to nějaký lovec mohl dostat od načalstva jako rozkaz, oni mu ani nemohli vykompenzovat ztráty z podílu na lovu).

  Čili z těchto a podobných (logicky zdůvodnitelných) důvodů jsou „sexuálně zvrácené“ geny v populaci tak rozšířené a obtížně vymýtitelné.

 191. toli

  @ASPERGILL
  Souhlasím,i když pedofílii za přínos nepovažuji,nikdo neví jak vlastně vzniká.A navíc se výrazně změnily sociální konstrukty a nežijeme v pravěku,ve smečkách.

 192. toli

  Osobně si myslím že pedofílie vzniká stejně jako heterosexualita a homosexualita synergií skupiny různých genů ale na rovinu říkám že na pedofilií žádné vědecké studie nejsou třeba i jen z důvodu že praktikovaná pedofilie je oprávněně v civilizovaných zemích trestné tabu.
  Nelze souložit s nehotovým a emocionálně a psychicky nevyzrálým člověkem.

 193. toli

  Navíc sestry homosexuálních mužů mají nejen vysokou atraktivitu pro heterosexuální muže ale mají i vysokou fertilitu.

  Proč je to tak zařízené nikdo neví.

 194. Lemmy

  A. S. Pergill: Tohle funguje u skoro všech smečkových zvířat a do extrému je to dotaženo u sociálních živočichů, přičemž se jedná o docela úspěšnou strategii, takoví termiti jsou na Zemi už někdy od prvohor a tuto strategii „vynalezlo“ nezávisle na sobě více organismů (nedávno byla objevena i u jednoho druhu savců).

  Zaujímavé, homosexuálni termiti, ako pravidelne súložia? Ten opis, ako súložia termity (samec a samec, alebo samička a samička), môže byť poučný.

 195. Ateistický laik

  Alešův druh : – je třeba dokazovat, že svět je takový jaký vypadá, že je pravý, že to tedy není simulace
  Ta pronormální život takovéhle detaily vůbec ale vůbec nepotřebuju.
  – je třeba dokazovat, že svět je simulace
  Dokazovat to má ten kdo to tvrdí…
  – je třeba dokazovat, proč má věda, která se stále opravuje, pravdivé závěry, tedy jisté, což je problém, jinak by se přeci stále neopravovala, kdyby měla pravdivé závěry, na pravdě není co opravit, protože pravda je naprostý soulad tvrzení a reality
  Já osobně pojem „pravdivé závěry“ vůbec nepoužívám, spíš mám radši „současná úroveň vědeckého poznání“, protože pak odpadá to vaše jazykové cvičení o souladu…
  – je třeba dokazovat, proč je věda víra, to dokazuje třeba Popper a jeho problém indukce, jak psal Daniel
  Není, protože používáte slovo víra v jiném významu než víra náboženská. Je to něco jako „akt“ oproti „pietní akt“.
  Takže jsem jako věřící dokázal, že věda je jen víra a nemá pravdivé závěry a že svět může být simulace i nemusí, pro oboje nejsou důkazy.
  Ale prd…

 196. Karel Černý

  „Ta pronormální život takovéhle detaily vůbec ale vůbec nepotřebuju“

  Tady ale probíráme vědu a logické myšlení, nejen běžný život. Já pro běžný život nepotřebuji zjistit, jestli léky pochází od vědců či od teologů, ale nevím to, jen věřím. Vy také, takže víra. 🙂

  „– je třeba dokazovat, že svět je simulace
  Dokazovat to má ten kdo to tvrdí…“

  Však je zde vědecká studie, která na to poukazuje, jinak je třeba stejně tak dokazovat, že svět je pravý a není simulace. 🙂

  „á osobně pojem „pravdivé závěry“ vůbec nepoužívám, spíš mám radši „současná úroveň vědeckého poznání“, protože pak odpadá to vaše jazykové cvičení o souladu…“

  Ze současné úrovně poznání neplyne nic o neexistenci boha. 🙂

  „Není, protože používáte slovo víra v jiném významu než víra náboženská. Je to něco jako „akt“ oproti „pietní akt“.“

  Víra je pořád víra, ať je náboženská či není. 🙂

  „Takže jsem jako věřící dokázal, že věda je jen víra a nemá pravdivé závěry a že svět může být simulace i nemusí, pro oboje nejsou důkazy.
  Ale prd…“

  Ale ano, Aleš a Daniel dokázali, že věda nemá jisté závěry, takže je to víra a že svět může být simulace, o tom tu mají ateisté sami článek. Jinak vy musíte dokazovat, že se svět je pravý a není to simulace. 🙂

 197. Karel Černý

  „Ta pronormální život takovéhle detaily vůbec ale vůbec nepotřebuju“

  Tady ale probíráme vědu a logické myšlení, nejen běžný život. Já pro běžný život nepotřebuji zjistit, jestli léky pochází od vědců či od teologů, ale nevím to, jen věřím. Vy také, takže víra. 🙂

  „Já osobně pojem „pravdivé závěry“ vůbec nepoužívám, spíš mám radši „současná úroveň vědeckého poznání“, protože pak odpadá to vaše jazykové cvičení o souladu…
  – je třeba dokazovat, proč je věda víra, to dokazuje třeba Popper a jeho problém indukce, jak psal Daniel
  Není, protože používáte slovo víra v jiném významu než víra “

  Víra je stále víra. Ať náboženská či nenáboženská. 🙂

  „Takže jsem jako věřící dokázal, že věda je jen víra a nemá pravdivé závěry a že svět může být simulace i nemusí, pro oboje nejsou důkazy.
  Ale prd…“

  Ale ano, Aleš a Daniel dokázali, že věda nemá jisté závěry, takže je to víra a že svět může být simulace, o tom tu mají ateisté sami článek. Jinak vy musíte dokazovat, že je svět je pravý a není to tedy simulace. 🙂

  „Fyzikové objevili důkaz, že náš vesmír může být simulace“

  https://www.osacr.cz/2012/10/16/fyzikove-objevili-dukaz-ze-nas-vesmir-muze-byt-simulace/

 198. Karel Černý

  Lemmy, korektní neznamená v češtině „správné“, ale „slušné“, slušně se dá i lhát. 🙂

  Politicky korektní se říká lžím ze „slušnosti“. Nepřesným eufemismům a podobně.

  Homosexualita se celosvětově brala do nedavna skutečně za nemoc, víra v boha ne, ani dnes se nebere. V jisté části světa se homosexualita považuje za nemoc i dnes.

  Evoluce se nebere jako skupinový výběr, ale individuální, takže pravdu má Lemmy když říká, že homosexualita je slepá ulička u lidí i zvířat, to neznamená, že se nebude opakovat, i nemoci se opakují u zvířat a lidí.

  Skupinový výběr se dnes v evoluční teorii neuznává tolik jako individuální, včetně živočichů jako jsou včely a mravenci, natož lidé. Jinak to může být výhodné pro geny příbuzné, ale ne pro sobecké individuální. Proto homosexualita není genetická jako spíš epigenetická. Je to vedlejší přehnaný projev něčeho, co je jinak užitečné, třeba bisexualita může být. Ale čistá homosexualita není pro daného jedince. Opakuji, je zde individuální, ne skupinový výběr, to je dnešní biologie.

  Pěkný den. Karel. 🙂

 199. Karel Černý

  ještě dodatek: „Skupinový výběr je mechanismus evoluce, v níž je přírodní výběr aplikován na úrovni skupiny, místo na úrovni jednotlivce.

  Rané teorie autorů jako V. C. Wynne-Edwards a Konrad Lorenz tvrdily, že chování zvířat může mít vliv na jejich přežití a reprodukci jako skupiny.

  Od poloviny 1960 zastávali evoluční biologové jako John Maynard Smith převážně názor, že přirozený výběr působil především na úrovni jednotlivce. Na základě matematických modelů tvrdil, že jedinci by se většinou nevyplatilo nezištně obětovat fitness pro dobro skupiny. Jeho studie přesvědčily většinu biologů, že ke druhové selekci docházelo v historii jen velmi málo, například u včel, kde Hamiltonovo pravidlo umožňuje dostatečnou příbuznost. “

  https://cs.wikipedia.org/wiki/Skupinov%C3%BD_v%C3%BDb%C4%9Br

 200. Lemmy

  Karel Černý: korektní neznamená v češtině „správné“, ale „slušné“, slušně se dá i lhát.

  Lenže vyňatie homosexuality je slušné, a nie je to klamstvo (lož). Konečne to došlo mnohým, že sa stali slušnými, a už neberú homosexualitu ako chorobu. Celý čas o tom hovorím, že sme si to s homosexuálmi len zracionalizovali.

 201. Jaroslav Štejfa

  K Karlu Černému:
  Cituji: „Ale ano, Aleš a Daniel dokázali, že věda nemá jisté závěry, takže je to víra a že svět může být simulace, o tom tu mají ateisté sami článek. Jinak vy musíte dokazovat, že je svět je pravý a není to tedy simulace. “
  Musím se přiznat, že tomu vůbec nerozumím. Můžete mě nehodnému pomoci tím, že stručně definujete pojmy „víra“, „simulace“ a „pravý“?
  Jinak ani nevím, kdo má komu co dokazovat. Jeví se mi komické opírat svá tvrzení o znalosti reality v rozměrech 10^ -1530 m a menších.
  Jaroslav Štejfa

 202. Lemmy

  Definície sú jednoduché: Pravda je zhoda akéhokoľvek tvrdenia so skutočnosťou.
  Viera je pozitívny postoj adresáta tvrdenia k autorovi, pri ktorom adresát považuje informáciu autora za pravdivú, opierajúc sa o akékoľvek dôvody. Pozri: http://adam.humanisti.sk/?p=25

 203. mulit

  Sind píše

  28.06. 2018

  Vždyť je to přece pořád tentýž jeden drzý multi-spratek a vy mu („bohužel“) tu jeho adolescentní demagogii baštíte plnými ústy. Ale on má z toho jenom srandu, proto tady plácá z pozic za kteroukoliv stranu. Tak se aspoň už dále nenechte urážet od nedospělce.

  Já to taky nechápu, jak můžou být ti lidi tak blbí a nevědět, že si píšou s multinickem, který si z nich jenom dělá prdel.

 204. Karel Černý

  Sind = mulit = pozorovatelníík? 🙂 Jinak já jsem tu docela nový, jen si to tu občas čtu.

  Jinak je potřeba si zde ujasnit pár věcí: „. Můžete mě nehodnému pomoci tím, že stručně definujete pojmy „víra“, „simulace“ a „pravý“?“

  Pravý znamená autentincký, jestli vesmír jak vypadá, takový je nebo není. Jestli nemůžou být vědci třeba balamucení, jestli nežijeme v matrixu nebo ve snu.

  Simulace je matrix.

  Víra je nejisté tvrzení, jakékoliv. A nejisté tvrzení je vědecké i nevědecké.

  Jinak pokud neberete své vlastní články z OSACR.cz, je to vaše věc. Já vám jen udával vaše vlastní články, které sem dal Daniel. Píšu, že není důkaz ani pro simulaci, ani pro pravý vesmír. 🙂

  Jinak zpět k homosexualitě, jestli neplatí skupinový výběr u lidí, což asi neplatí, pak je homosexualita vlastně nemoc, věc která překáží v předání genů. Alespoň ta čistá verze, nebisexuální. Samozřejmě lháři jako toli, kteří chtěli žít jen aby nepřišli do řečí, mají šanci předat geny, možná je i trochu bisexuální. Je to slepé rameno vývoje, evolučně slepá cesta, která se sice opakuje, ale jen protože je to vedlejší efekt nějakého jiného důležitého efektu.

  Přidejme k tomu, že homosexuálové bývají fyzicky a psychicky více zženštilí, že jsou podle vědců více hysteričtí a mají uzší brady a tak dále. To jsou věci, které by se dali spojit do slova: nemoc. A také to tak bývalo kdysi, pak to vyškrtli politicky korektní psyychiatři na Západě. Ovšem mulitova SPD to tam brzy vrátí. Zdravím 🙂

 205. mulit

  A k tématu homosexuality:

  Něco jako čistá heterosexualita neexistuje. Každý muž je už jako chlapec konfrontován se svým pohlavím. Se svým vlastním. Má ho mezi nohama. Když dospívá a masturbuje, dotýká se jako prvního genitálu mužského, nikoli ženského. Toho svého. Není tomu vyhnutí. A někteří kluci jsou schopni si i kouřit péro. Mají ohebnou páteř. Pokud mi někdo nevěří, nasázím mu tady desítky videí, kde si kluk sám sobě kouří péro. A to nejsou to jen gayové, ale taky heteráci. A ono je to spíše tak, že dnešní mladí už jsou nezařaditelní do těch starých škatulek. A dále na doktorce.cz, na zpovědnici jsou témata, kde píšou hetero muži, kluci, že si něco strkají do zadku. No, takže čistá heterosexualita ve smyslu zájmu čistě jen o vagíny je iluze. A co s týká citů a vztahů, tak kluci na 1. st. ZŠ, ale i na 2.st. tvoří vztahy především mezi sebou. Kamarádské dvojice jsou to první, co většina lidí v životě zažívá. Hetero vztahy přicházejí až v pubertě nebo až v dospělosti. Příroda to tak zařídila, že kvůli rozmnožování je tu bonus, nadstavba – heterosexualita, která přichází až s pubertou. Ale do té doby si chlapečci hrají s chlapečky a holčičky s holčičkami a také si v rámci „svého druhu“ lépe rozumí.

 206. mulit

  Karel Černý je další nový nick multinicka. To je snad jasné každému.

 207. Karel Černý

  Každopádně mé argumenty platí ať by je řekl kdokoliv, proto je třeba se vyrovnat s argumentem, nikoli spekulovat jako tady hysterik, nad tím, kdo je kdo. Protože to stejně nikdy nezjistíme. Já sám nevím, kdo jsem, všichni se hledáme. Celý život. Takže tady multinick pozorovatelníík si může kvákat co chce, ale musí hlavně reagovat na věc, prostě vědci objevili nějaký program, není jistý, ale z 91% najde buzničky na fotkách. A podle všeho jsou více zženštilí. A nevymyslel jsem to já, ale vědci ze Standfordu. Na ty musí reagovat, ne na mě, ať jsem kdo jsem. 🙂 Ale to hysterici špatně zvládají.

  Dále musí chladně, ne hystericky reagovat na to, že psychiatrie je uznávala za nemocné do nedávna. Nikoliv víru v boha, ale homosexualitu. 🙂

  Dále se musí vyrovnat s tvrzením, že u lidí platí spíše individuální než skupinový výběr a tam je homosexualita v čisté verzi prostě nevýhodná, dalo by se říct: nemoc. 🙂

  Dále se musíte vyrovnat s tím, že není jasný důkaz ani pro autentický vesmír, ani pro simulaci.

  Dále s tím, že bůh být může i nemusí.

  Dále s tím, že věda je také jen víra, tedy nemá jisté závěry.

  Dále s tím, že co věda nezjistila, není nutně neexistující. 🙂

  atd atd. Ahojky (to že se rád loučím neznamená, že jsem někdo jiný, třeba jen někoho napodobuji) 🙂

 208. toli

  Vždyť jsem to říkal,uběhlo jen pár hodin a je zde nový nick se starou kurvou

  Abych parafrázoval vyjádření o nové vládě. 🙂

 209. mulit

  Jo a ještě chlapi v dospělosti potřebují jiné muže. Muž potřebuje muže celoživotně. Proto chodí do hospod. Nechodí tam za ženami, ale za jinými muži. Něco jako homo náklonnost ale psychickou má v sobě každý muž. Čistá heteroorientace na ženy neexistuje. Myslím, že přehnané zdůrazňování vlastní heterosexuality je vždycky předstírané. Samozřejmě dobře vím, že tomu muži se líbí prsa, vagíny, ano to je to nové, co v pubertě objevil. Zájem o opačné pohlaví a o tu exotiku, kterou sám na svém těle nemá. Ale psychicky si stejně bude celoživotně rozumět spíše s příslušníky svého druhu, než s příslušníky cizího druhu. Ženy jsou z Venuše a muži z Marsu. Proto bude chodit do hospody za svými nebo na nějaký sport atd. Homosexuál má v tomto výhodu, že se nemusí učit cizí psychiku, tu ženskou. Být homosexuál je v tomto směru jednodušší, protože jak komunikovat s kluky umí kluk už od dětství. A svému druhu rozumí víc. (Samozřejmě kromě psychicky narušených jako je třeba multinick, který se vydává za více osob a který i v reálu bude mít nějakou poruchu, tím jsem si jist. Zřejmě má ID na hlavu.)

 210. Daniel C.

  Plně souhlasím s tím, co psal pan Černý, ale chodit sem už moc nechci, protože místo, kde může jeden homosexuál druhému nadávat do mrtvic, není místo pro mne. Jsem zvyklý na slušné jednání a ne že nějaký mulit či pozorovatelník píše lidem, že jsou po mrtvici a směje se jim. To není místo pro mne.

  Pane toli, držte se a prosím, dál se nebojte označovat voliče SPD za bezmozky, vždyť jsou to fašisté. A neuražte se, když se vám někdo vysmívá že jste po mrtvici. Dál si stůjte za svým a že jste nemocný a po mrtivci neznamená, že jste hloupý. Třeba jste jen trochu pomalejší, ale ne hloupý. Jen prosím ostatní méně označujte za nemocné, když jste sám nemocný. Po mrtvici a navíc homosexuál. To je dvojitá nemoc. Tedy z hlediska evoluce. Já na evoluci nevěřím, takže podle mě jste nemocný kvůli sodomii. Ale to se dá léčit, léčit Kristem spasitelem.

  Na hysterika s úzkou bradou mulite se vykašlete. Že tu nadává lidem do mrtvic atd. je jeho problém, jeho nestálé a psychopatické chování. Nemužné chování. S láskou Daniel. 🙂

 211. mulit

  Každý nový příspěvek s novým nickem se automaticky nezobrazí. Musí ho schválit admin. Poslední dobou to tady adminuje Petr Tomek. Ale některé nicky multinickovi už zablokoval. Je to zvláštní schizofrenní přístup Petra Tomka, když multinickovi některé nicky blokuje, ale schvaluje mu další a další, z kterých píše identické věci jako z těch zablokovaných. Tak proč mu to blokoval, když obsah je stejný?

 212. Karel Černý

  „Proti manželství pro všechny se staví i SPD.“

  „Proti manželství pro všechny se staví i SPD.“

  „Proti manželství pro všechny se staví i SPD.“

  „Proti manželství pro všechny se staví i SPD.“

  Mulitko, co ty na to? 😀

  https://www.novinky.cz/domaci/476450-mimoni-vs-souziti-naplnene-laskou-manzelstvi-homosexualu-poslance-rozdeluje.html

  „Mimoni vs. soužití naplněné láskou. Manželství homosexuálů poslance rozděluje“

  Dnes 16:22

  Novinky, ČTK

  Ale mulitka se přeci staví proti rovnoprávnosti, on tu přeci psal, že nechce adopce a manželství, inu jak říká toli, bezmozek. 🙂 🙂 Asi souhlasí, že homosexualita je nemoc, i když je sám homouš. 🙂

  Jinak ano, pokud by platil spíše individuální výběr, pak by byla homosexualita nemoc. Překáží v předávání vlastních genů, hlavně v čisté formě, což je hlavní smysl evoluce, tedy nemoc. 🙂

 213. první z kacířů

  Hm, kde to jsem…. asi na nějakém serveru LGBT… neb snad každý třetí, čtvrtý příspěvek se zabývá homosexualitou…. a většinovou populaci to opravdu nezajímá… máme svých starostí dost a ve společnosti jsou závažnější problémy.

 214. Ateistický laik

  Karel Černý: Tady ale probíráme vědu a logické myšlení, nejen běžný život. Já pro běžný život nepotřebuji zjistit, jestli léky pochází od vědců či od teologů, ale nevím to, jen věřím. Vy také, takže víra.
  Takže se taky se modlíte k acylpyrinu? Hernajs, to už jste tenhle týden už několikátý, co má tuhle víru. Co je to za novou sektu?
  Tady probíráme ateismus versus náboženskou víru. A nějak jsem si nevšiml, že jste zasáhl do teď do debaty… 🙂

  „Fyzikové objevili důkaz, že náš vesmír může být simulace“
  A co to slovo „může“? On se za chvíli někdo ozve, že to mohl být bagr. A ty rozměry simulace?

  Víra je stále víra. Ať náboženská či nenáboženská.
  Tak dokud se nedomluvíme na společném jazyku, tak s váma asi přeruším debatu.

 215. Ateistický laik

  mulit A pak mě překvapují nicky jako zelený ateista, ateistický laik a Štejfa. Že s multinickem vypisují, jako by pobožným fakt byl. Jsou fakt tak hloupí? Je možné se vydávat za skeptika s kritickým myšlením a přitom nevidět, že si z nich multinick jen střílí?
  Pohár už taky začíná přetékat…
  On pravněpodobně pobožný je, vždyť tu stále zdůrazńuje jak něčemu věří
  Zajímalo by mě, jak se jmenuje takováhle psychiatrická diagnoza… 🙂

 216. mulit

  první z kacířů
  28.06. 2018
  Hm, kde to jsem…. asi na nějakém serveru LGBT… neb snad každý třetí, čtvrtý příspěvek se zabývá homosexualitou…. a většinovou populaci to opravdu nezajímá… máme svých starostí dost a ve společnosti jsou závažnější problémy.

  Wow, to se pleteš. Když je na novinkách nebo idnesu téma homosexualita, tak to má přes 2000 příspěvků. A čtenost vysokou. Dá se říct skoro nejvyšší. A řeší to hlavně chlapi, co tvrdí, že jsou křišťálově čistí heteráci a zdůrazňují, jak jsou křišťálově čistí a nemají nic společného s homosexuály. I kdyby neexistovali homosexuálové, stejně by si je museli heteráci (někteří) vymyslet, tak jako si pobožní vymysleli satana, aby se měli proti komu a čemu vymezovat 🙂

 217. toli

  @první z kacířů
  Hm, kde to jsem…. asi na nějakém serveru LGBT…

  No mulit občas zapomíná že mluví převážně s heterosexuály a já zase reaguji pouze na biasy a předsudky,a to ještě nereaguji na multinicka a pánbíčkáře,obojí jde mimo mne takže nečtu.Zároveň však nevěřím že jsou zde pouze 2 homíci,ale je pravdou že není důvod zde odkrývat karty.
  A v poslední řadě se nacházíš v sekci proč se vyjadřujeme k neateistickým tématům,tak se nediv že toho mulit kurevsky využívá i když to nikoho nezajímá.

  A co se týká trestů pro žháře tak já jsem spokojený,nejde o to že to byl kostel ,jde o to že to byla x století stará památka těžko ohodnotitelná,můžeš ohodnotit materiál ale nemůžeš ohodnotit emoce.Nemůžeš ohodnotit ta staletí .Takže já jsem pro a ten trest nepovažuji za nepřiměřený.Navíc 2 se odvolali (nevím kde berou viníci tu drzost,i když na ní mají právo) a třetí si ponechal lhůtu na rozmyšlenou.Takže kdoví jak to dopadne…

 218. mulit

  Ateistický laik
  On pravněpodobně pobožný je, vždyť tu stále zdůrazńuje jak něčemu věří…
  Zajímalo by mě, jak se jmenuje takováhle psychiatrická diagnoza…

  Není pobožný. Tohle nepíše Alešek, ale ten rozmazlený fracek z Prahy.

 219. Ateistický laik

  první z kacířů Co říkáte trestu pro žháře…
  Nedostaly tolik proto, že byli jako skupina (organizovaný zločin)?
  cituji: Prý je to jen tak napadlo. – No, a až je napadne něco jiného, tak pak třeba budou zabíjet? Já si myslím, že tady jde o život a trest je přiměřený, a pokud bych to měl srovnávat s Rathem, tak ten „jen“ kradl.

 220. Ateistický laik

  mulit Není pobožný. Tohle nepíše Alešek, ale ten rozmazlený fracek z Prahy.
  To asi ano, ale stal se z něj povožný, nevěří v boha, ale vědě. Vzhledem k tomu jak se opakuje, tak mu z toho už hlabe jako klasickým nábožensky věřícím.

 221. Karel Černý

  To se mýlíte, věda je také víra, protože nemá jisté závěry a jakékoliv nejisté závěry jsou vírou. 🙂

  Stejně tak je vírou i víra v boha, stejně tak víra ve vědecké nejisté závěry.

  Samozřejmě že neznám žádné multinicky vyjma mulita pozorovatelnííka. Hysterie kolem tohoto tu rozjíždí jen tento člověk, ovšem nemá jaksi vůbec žádné věcné názory na nic. I v té homosexualitě se asi nevyzná, když neví, že většina těchto lidí usiluje o rovnoprávnost a on je proti. 🙂

  Od začátku píšu, že nevím, jestli je vesmír simulace či není. Že možné je oboje. 🙂

  Takže si to shrňme, víme toho jen velmi málo. A jestli platí dnešní verze evoluce, tak je homosexualita nemoc podle individuálního výběru. Pokud nemoc definujeme jako to, co hodně překáží hlavním evolučním procesům, což je předání genů do další generace. Zatím hoši. 🙂

 222. mulit

  toli
  A v poslední řadě se nacházíš v sekci proč se vyjadřujeme k neateistickým tématům,tak se nediv že toho mulit kurevsky využívá i když to nikoho nezajímá.

  Bobku, já to tady nemám na využívání/nevyužívání, ale píšu si to, co si skutečně myslím. A mám to probrané se svými kamarády. To, co píšu tady, není jiné, než co říkám v reálu. A když jsem na to téma točil videa, lidi na to klikali. Ne, že to nikoho nezajímá. A co se týká toho, že muži si s ženami rozumí hlavně v posteli, ale jinak moc ne, tak na to stačí chodit do práce do smíšeného kolektivu. Přišel jsem do kabinetu, kde byli chlapi, třeba tělocvikář a počítačový odborník a řešili ženské ve smyslu, která slepice zase co vyvedla. Bavili se o kolegyních. Byla to pořád sama slepice a kráva. Je to zjevné, že mužský a ženský svět jsou dost neslučitelné věci. A já jsem spíše opatrný. Nebyl jsem ten, kdo na kolegyně nadával. Jen jsem to poslouchal. A v duchu jsem si říkal: Ale šukat s nimi chcete. Jsou to pro vás krávy a slepice, nerozumíte jim, chovají se divně, ale šukat je chcete. V tomto to mají heteráci horší. Je tu psychická disonance, ale současně je to fyzicky přitahuje. Je to realita.

 223. mulit

  Ateistický laik
  To asi ano, ale stal se z něj povožný, nevěří v boha, ale vědě. Vzhledem k tomu jak se opakuje, tak mu z toho už hlabe jako klasickým nábožensky věřícím.

  No však jo. Už dva roky tu jede dokola svůj kolovrátek. A kopíruje, co přečetl. Nic ze své hlavy nemá, páč nikam nechodí. Proto jsem mu dal nick Xerox. Možná je to paraplegik. Že sedí doma a nikam se nedostane a tento web je celý jeho svět.

 224. první z kacířů

  Ateistický laik
  28.06. 2018

  Až někoho zabijí, tak nechť dostanou trest za zabití. Jenže leckdy tresty za smrt jsou někdy stejné či nižší. A navíc dostali k úhradě 20 mil.. Za to by se dal snad postavit přímo dřevěný velechrám 🙂 A že to byla památka?… Kolik památek pomalu a úmyslně chátrá. Nemám nic proti trestu, ale přijde mi neúměrný k trestům jiným.

 225. mulit

  Jo a taky jsem pozoroval manželství svých rodičů a manželství svých tet a strýců a manželství mých kamarádů a známých. Takovou míru disonance jsem ve svých 2 vztazích neměl. Hetero vztahy pro mě nikdy nebyly vzorem, protože nebyly důstojné. Byla to spíše nějaká přetahovaná, když ta ženská chtěla s chlapem manipulovat a ten chlap zase měl své excesy a s ženou jednal s despektem. Já jsem kvalitní harmonický vztah mezi mužem a ženou, který by byl založený na reciprocitě, vzájemné úctě, neviděl. Bylo to spíše využívání jednoho druhým. A věčná přetahovaná.

  Tady je k tomu článek.
  https://www.prozeny.cz/clanek/4-veci-ktere-by-heterosexualove-meli-odkoukat-od-gayu-a-leseb-13612

  Ale zkusím najít podrobnější rozbor.

 226. toli

  @Laik
  cituji: Prý je to jen tak napadlo. – No, a až je napadne něco jiného, tak pak třeba budou zabíjet? Já si myslím, že tady jde o život a trest je přiměřený, a pokud bych to měl srovnávat s Rathem, tak ten „jen“ kradl.

  Z vyjádření soudce: byli jsme schovívaví,jsou mladí a dosud netrestaní,mohli dostat i více.
  Co se týká Rátha tak jemu ty prachy zkonfiskovali,ale na těchto blbcích si nikdo nic nevezme.To je přitěžující okolnost.

 227. první z kacířů

  mulit
  28.06. 2018
  Nechť je to mezi hetero a nebo homo páry jak chce, ale proč to neustále řešit zde, když je to téma pro nějakou partnerskou poradnu a nebo spec. server.

  A k tomu odkazu… poslední léta se s podobnými texty roztrhl pytel a je to tlačeno stejně jak náboženství.

 228. toli

  @Mulit
  Bobku ty jsi zapomněl že zde jsou převážně heteráci které to opravdu nezajímá.Oni mají právo myslet si to co si myslí (stejně jako ty máš právo myslet si to co si myslíš),a pokud bojuješ proti předsudkům tímto způsobem tak jim to jen znechutíš a ztratí chuť (pokud vůbec nějakou měli) o tom přemýšlet.Také nepřemýšlím o věcech které mne nezajímají,prostě jsou, no a co ? nesnaž se měnit svět,svět změní tebe.

 229. mulit

  Já neměním svět. Píšu svůj názor. Normálně na tento server píšu jako každý jiný názor a neměním tady ostatní uživatele. Nemá to vliv na můj život. Je to internet. Ti lidi se mnou nežijí, takže co si kdo myslí o homosexuálech, je pro mě irelevantní. Napsat si názor můžu. A nechápu, proč bych měl psát názory třeba defenzivní, kde budu hetero vztahy adorovat a homo kritizovat, když takovou zkušenost nemám. Rozumíš?

  Spíše to vypadá, toli, že se tě to dotklo osobně. Že jsi mohl žít s mužem v pravdě a větším souladu. A zvolil sis cestu kompromisu společensky přijatelnějšího. Oženil ses, abys zapadl. Pro mě nejsi statečný, nýbrž naopak. A pokud mi chceš dávat výchovné lekce, tak proboha z čeho?

 230. mulit

  první z kacířů
  A k tomu odkazu… poslední léta se s podobnými texty roztrhl pytel a je to tlačeno stejně jak náboženství.

  Vážně? Našel jsem jen dva odkazy. Chtěl bych vidět ten roztrhnutý pytel s podobnými texty.

 231. Ateistický laik

  první z kacířů: Jenže leckdy tresty za smrt jsou někdy stejné či nižší. A navíc dostali k úhradě 20 mil..
  Jak zmínil toli, 20 mil je částka, kterou z nich nedostaneme – nic pak stejně nepostavíme. Jestli jsem dobře četl nadpisy, tak se postaví z veřejné sbírky replika. Nevím, jestli do ní přispěl stát, s tím nesouhlasím.
  A že to byla památka?… Za 200 let to bude památka znova. 🙂
  Kolik památek pomalu a úmyslně chátrá. Tohle je úplně jiné téma.
  Nemám nic proti trestu, ale přijde mi neúměrný k trestům jiným. Asi se neschodnem.

 232. mulit

  Mám kamarádku, respektive jsem měl opravdu dobrou kamarádku, která byla jako kluk. Tedy v chování. Dělala si sama obklady v koupelně a leccos opravila na autě. Hráli jsme pinpong, jezdili na kole, chodili na hory, atd. Ale vypadala taky trochu jako kluk. A to už je pro heteráka problém. Heteráci mají rádi vizuálně ženské ženy. Archetypy. Když má žena maskulinní znaky, heteráky to odrazuje. Dají přednost ženštější ženě. Na druhé straně rozuměli by si spíše s tou, co by měla mužský mozek. Fandila fotbalu a dala si sním chlazenou dvanáctku. Ale vypadat by měla jako žena. Dlouhé vlasy, prsa, boky. Měla by mít ráda sex. Tak jako chlapi mají rádi. A aby byla stále mladá a krásná. A neřešila žádné problémy.

  Když se mladí berou, tak žena doufá, že svého muže změní (jeho chování, ke svému obrazu). A muž doufá, že se žena nezmění a bude vypadat vizuálně stále stejně, tedy dobře. Ani jednomu se přání nesplní.

 233. mulit

  A jinak, milí macho mužové – ženy vám vládnou. Většině z vás. Tak dlouho do vás hučí, až uděláte, co chtějí. Ženy skoro vždycky vyhrávají. Chcete mít klid, tak to uděláte. Když to uděláte, tak pak máte klid doma. A žena vám dá. Sex. Za odměnu.

  Jste závislí na sexu a vaše ženy to dobře vědí. Potřebujete to. Proto s vámi manipulují. A vy chcete mít klid a pravidelný sex. Je to obchod.

  Samozřejmě v gay vztazích to funguje někdy podobně. Zvláště když je tam věkový rozdíl a ten mladý je atraktivnější a ten starší chce více sex, než ten mladý. Tak ten mladý si klade podmínky. Stejně jako ženy. Ano, viděl jsem to. Ale do toho bych nikdy nešel. Naštěstí jako gay si můžu najít reciprocitu. Heterák těžko, vždycky bude spíše v nevýhodě a žen nymfomanek s pivovarem, co fandí Spartě, moc není. Spíše chtějí dětičky a váš plat. Vy jste na druhém místě. Když se postaráte o rodinu, dostanete za odměnu sex.

 234. toli

  @Mulit
  Spíše to vypadá, toli, že se tě to dotklo osobně.

  To jsou pouze tvé domněnky.Prostě znám myšlení heterosexuálů lépe než ty,mám mezi nimi spoustu přátel.A nevšimnul jsem si že by tady někdo adoroval heterosexualitu nad homosexualitou snad jen s vyjímkou toho Kristova blba.
  Rozdíl mezi tebou a mnou je ten že já tady neuvádím historky ze svého života a reaguji pouze na biasy či předsudky a reaguji vědeckými argumenty (třeba Lemmy) a heterosexuál Aspergill který má vědecké vzdělání mi dává za pravdu.
  Jednoduše se argumentačně opírám o vědu a ne o výsledky svého pozorování nebo své dojmologie.

  Tak jako tak vím že to zajímá tak maximálně toho dotčeného,tedy Lemmy,jinak obecně to heteráky vůbec nezajímá.Nejlepší je reagovat pouze na přímé dotazy,třeba když se ptal laik na spojení homosexuality a víry,stručně vysvětlit a už se k tomu nevracet,protože není důvod se k tomu vracet.
  A co se týká tvého dojmu o mém zranění tak jsi zapomněl že jsem tady kdysi říkal že vlastně žijeme ve trojce,s manželkou a přítelem.Mě opravdu nic nechybí a nemám důvod se cítit zraněný.

 235. první z kacířů

  Ateistický laik
  28.06. 2018
  „Asi se neshodneme.“

  Ale snad bych se mohl shodnout s věřícími….. byť je divné, že shoření kostela jen odsuzovali… to žádného nenapadlo, že by to mohl být boží záměr? Třeba jejich bůh chtěl, aby si postavili kostel nový,…. ale zděný, pevnější, trvanlivější, modernější… A oni trubky zase použili dřevo. Vždyť co když se tam v budoucnu prožene tornádo a třísky budou lítat 🙂 Neb přeci nikdo neví kudy povede cesta páně 🙂 A nebo až si odsouzení odsedí část trestu, náhodou se ve věznici dostanou k bibli a prozřou… to by přeci stálo za spásu tří duší 🙂

 236. Karel Černý

  Nereaguješ vědecky toli, protože v evoluci dnes převažuje individuální výběr a ten mluví o homosexualitě opačně než by mluvil kolektivní výběr.

  V případě individuálního výběru u lidí čistá homosexualita snižuje fitness dokonce víc než leckterá běžná nemoc. Chřipka nesníží člověku fitness tolik jako homosexualita nebo impotence z hlediska evoluce, tedy předání genů. 🙂

  Že sem dává mulit jen dojmologii, s tím souhlasím, ale ty také.

 237. Karel Černý

  Jaroslave, já nevím, zda se třeba moji rodiče spářili, nebyl jsem u toho, třeba mě vyrobili ufoni. Nevím, zda je moje matka moje matka. Jen věřím. 🙂 Stejně tak i kdybych u toho byl, mohla by to být jen projekce nebo sen. 🙂 Přeji krásné prázdniny vám všem, nebude moc času. 🙂

 238. Václav B.

  Tady se to tedy pěkně rozjelo 😀 . Až bude čas, zareaguji. Jinak když jsme u těch projekcí, když mně vadí sex dvou starých lidí, protože se mi to odjakživa nelíbí, jsem kvůli tomu sex. přitahován starými lidmi? To jsem si nevšiml. Takže nejvíce žádaní jsou staří a tlustí lidé podle tohoto principu…

  Takže Židé jsou sex. přitahování náckama a náckové Židy? A komunistu sexuálně vzrušuje kapitalista a kapitalistu komanč? To je zajímavé. Toli, tohle vás učili komunisté ve vašich bolševických „psychoanalýzách“? Zatím to vypadá spíš na tebe s těmi projekcemi: ostatní jsou nemocní, přitom největší churavec jsi tu ty sám podle toho, co na tebe vytáhl tvůj „homo-kámoš“ mulit. 🙂 A vzájemně se moc za chytré taky nepovažujete, on tebe má za mrtvici a ty jeho za bezmozka.

  Jinak ano, na facebooku se například skoro všichni při focení šklebí a špulí ksichtíky, to není projekce, ale fakt. Neustále vystavovat někde fotky beru osobně jako zženštilost. Chlapi nemají tolik fotek jako holky, obecně. Až na ty co vypadají jako Justin Bieber, ale to nemůže být heterák ani kdyby se polil pivem a dělal rok automechanika. To je max. bisexuál, spíš ale buzna. Ten program by ho jistě odhalil. Hysterik, úzká bradička, divný účes, prostě typický „hošánek“… ahoj 🙂

 239. mulit

  @toli

  Heteráci si myslí, že jejich vztahy s ženami jsou lepší než vztahy dvou mužů nebo dvou žen. Nevím, zda tady na tomto foru, neznám tady nikoho osobně, ale z reálu ano. Setkal jsem se s tím mockrát. A oni si to myslí jak v rovině sexuální, tak v rovině vztahové, psychické. Mně se ptali. A padaly otázky, zda je sex mezi muži vůbec uspokojivý, když správně má být zásuvka a zástrčka (žena – muž). A že prý správně má člověk hledat svůj protiklad, tedy muž ženu. Možná rovnou vysoký tmavý muž malou blonďatou ženu. A nejlépe ještě aby byli protikladní i co se týká vzdělání a co se týká zájmů.

  Ha ha.

  Jsou to všecko pověry. Myslím, že tady na tomto serveru to je totéž. Nejdříve je pověra, předsudek, averze a teprve následně se hledají argumenty, jak svoje předsudky podepřít. Neřekl bych, že se to tady liší nějak od toho, co jsem slyšel v reálu. Heteráci mají strašně dlouhé vedení a mají hlavy prostě vypláchlé kulturním tlakem a výchovou. Takže věří na exkluzivitu svých vztahů a cítí se nadřazeně. Přitom v reálu to funguje spíše opačně. Tedy že se spolu domluví spíše lidi, co nejsou protiklady, ale jsou si blízcí už z podstaty. Netvrdím, že to takhle nemůže být i mezi mužem a ženou. Může. Ale dva lidi stejného pohlaví si spíše rozumí více. No a co se týká sexuálního souladu, tak to nebudu komentovat vůbec. To nechť posoudí bisexuálové, s kým se jim to líbilo více.

  Jo a ještě poznámku ke vzniku homosexuality. Většinou je vrozená, ale četl jsem na doktorce příběh jednoho maníka, co byl celý život hetero (podle jeho slov), má přítelkyni a s mužem nikdy ani neexperimentoval, nic. Pak začal chodit do posilovny. No a jak se mu zpevnilo tělo, jak se začal soustředit na svaly, začalo se mu to líbit. Začal koukat i po jiných cvičencích. Pak si začal uvědomovat, že je má v hlavě, i když přijde domů a že ho to začíná lákat, jaké by to bylo. A ptal se lidí na diskusích foru, jestli by byl dobré to vyzkoušet. Že mu to nedá spát.

  A já jsem si všiml, že gayové v průměru vypadají líp než heteráci. Samozřejmě to dělá oblékání. Ale nejenom. Mně jen tak napadá, že když je nějaký kluk hezký a první atraktivita, se kterou se v životě setkává, je ta jeho vlastní, zda-li se to nemůže trochu fixovat. Protože podněty formují. Jistěže bez vrozené složky se to nehne. Pokud tam není vrozeného není nic, tak to asi nejde, ale přece jen lidi nejsou černo /bílí. Lidi jsou různí. Zajímalo by mě, zda zkrátka vlastní atraktivita formuje a zda není mezi atraktivnějšími větší procento gayů, než mezi průměrnými a podprůměrnými (vzhledově). Jinými slovy zda to nemůže poposunout bisexuála k homosexualitě. Pokud je sám atraktivní. Protože já jsem měl těch kluků fakt hodně a ti, co byli bi v 18, 19, už ve 25 byli spíše jen gay. Málokdy se to vrátí do hetero. Prakticky nikdy. Spíše se to překlopí v to, že hledá na sex jen kluky, muže.

  No a co se týká tvé vědeckosti. Ha ha. Vtipné. Tady nejsme na vědeckém sympoziu. Je to to tu diskuní forum. Smysl má vyprávět příběhy. Reálné příběhy jsou to, co stojí nejvýše. Všecko ostatní je pod tím.

 240. Lemmy

  Mulit: Heteráci si myslí, že jejich vztahy s ženami jsou lepší než vztahy dvou mužů nebo dvou žen.

  Nemyslia si. Je to len zdanlivý dojem, pretože každý svoj vlastný vzťah považuje za lepší. Muž s mužom alebo žena so ženou majú podobne ako muž so ženou vzťahy, od najlepších po najhoršie, až mizerné a chladné. Ak mám v mozgu vypracovaný vzťah muž so ženou, tak logicky iné sa mi budú javiť zvláštne, už som to vysvetľoval, že heterosexuál nevie myslieť vzťah ako homosexuál, veď tým sa odlišujú. Heterosexuál nemá pochopenie pre homosexualitu, ale ak je rozumný, vie si to zracionalizovať, že aj vzťahy muž a muž (žena a žena) im prinášajú podobné slasti ako heterosexuálom. A čo je heterosexuálov do toho, ako žijú homosexuáli? Nikomu to nemá ako vadiť.

 241. toli

  No a co se týká tvé vědeckosti. Ha ha. Vtipné. Tady nejsme na vědeckém sympoziu. Je to to tu diskuní forum. Smysl má vyprávět příběhy. Reálné příběhy jsou to, co stojí nejvýše. Všecko ostatní je pod tím.

  Jenže právě ty příběhy o homosexualitě zdejší heteráky nezajímají,je zajimají právě ty vědecké argumenty,protože s těmi mohou (pokud chtějí) myšlenkově pracovat,s příběhy o tom kde a s kým jsi byl se nic dělat nedá.Navíc je to dojmologie,lépe řečeno tvá dojmologie.Pouze tvá osobní zkušenost,co s tím mají dělat ?

 242. toli

  Bible je také postavená na jednom velkém příběhu a spoustě a spoustě dalších malých mikropříběhů.A jak vypadá výsledek vidíš sám,jeden velký chaos,protože každý má poněkud lišící se interpretaci těch příběhů a z toho vyplývající ponaučení.Proto je tolik denominací a proto je tolik pomatených.Každý z nich má svou „Pravdu“.

  Ateismus je naopak silný tím že je jednotný,opírá se o empírické zkušenosti a vědecké argumenty.To je ten rozdíl mezi tvými příběhy (které lze interpretovat jakkoliv) a realitou.

 243. ateista

  @toli, mulit
  Běžte již do háje s těmi svými výlevy homosexuálních pitomostí. Jestli jsou vztahy heterosexuálů takové nebo makové, jsou zárukou pokračování života. Vzrůst procentuálního zastoupení homousexuálů ve společnosti znamená její postupný zánik.
  Raději se věnujte tématu a neotravujte diskusi svými osobními záležitostmi.

 244. ateista

  @Daniel C.
  „Také já jsem dokázal, že bůh být může i nemusí, jakýkoliv bůh co se zde probírá, tedy stvořitel světa. Takže věřit mohu dál a je to racionální. Mam i své osobní důvody a vědy nic z mé víry nevyvrátila a možná ani nepotvrdila, což mi ale nemusí vadit.“

  Nic jste nedokázal. Bůh, jak je popisován katolíky, být nemůže. Úkolem a cílem vědy není vyvracet něčí víru v boha. Výsledky práce vědců posunují lidstvo dál a umožňují mu v měnících se podmínkách růst a přežít. Každý, i Vy, užíváte výsledky činnosti vědců, tak si je neberte pohrdavě do úst.

 245. mulit

  @toli

  Toli, ty si stále vymýšlíš. Nikdo kromě tebe tu nepsal, že by ho příběhy nezajímaly. A psal jsem sem hlavně příbehy druhých, ne své. Teď posledně maníka z posilovny. A to, komu se co líbí – se nedá zkoumat ryze vědecky. To je píčovina. Líbí, nelíbí, přitahuje, nepřitahuje, chci nechci – zkoumat ryze vědecky je de facto pokus o esoteriku. Věda má své místo, ale není to bůh. Mně to připadá, že si zde mnozí posadili vědu na místo náboženství a vědce, tedy nějaké lidi na místo boha. To je z bláta do louže. Zase jsi věřící. Jen jsi přehodil výhybku. Já jsem se rozhodl, že se budu řídit svojí zkušeností. Více než kecy jiných lidí. Tím spíše v oblasti, v které se vyznám. A téma homosexuality je zrovna téma, kde mám zkušenosti násobně násobně bohatší než nějaký vědec akademik teoretik shcovaný za brýličkami. Jedna své, co jsem zažil a jednak posloucháním příběhů z reálu i čtením z internetových poraden. Na to žádný vědec nemá čas. Já ano. Já mám empirické zkušenosti s homosexuály podstatně hodnověrnější a užší než nějací anonymní vědci s miliony předsudků a kdovíjakým zadáním. A výstupy tzv. vědců zrovna v oblasti homosexuality jsou vždycky sračky, co jsem četl. Čouhá tomu amatérismus jako sláma z bot. A je zřejmé, že že tam je ideologie, tlaky, předsudky a neznalost problematiky. Taky každý rýden vědci tvrdí něco jiného a vzájemně si odporují. Tomuhle břídilství mám věřit? Ne. Ne a ne. Proto ses budu psát svoje zkušenosti a příběhy dalších skutečných lid. Protože to je podstatně spolehlivěší zdroj než esotericko vylhané a proměnlivé proklamace od tzv. vědců – tvých nových bohů, kterými si kompenzuješ ztrátu náboženských gurů.

 246. toli

  Nikdo kromě tebe tu nepsal, že by ho příběhy nezajímaly

  Myslím že ti laik jasně naznačil že máš jít se svou homosexualitou k šípku.Ostatní si to pouze myslí ale v případě potřeby ti to řeknou také.
  Stále jsi nepochopil jak pracuje věda,jsou hypotézy a verifikované hypotézy,tvůj problém je že je směšuješ dohromady a nevíš která je která.

 247. mulit

  Toli, ty jsi tu ještě před rokem a něco psal teorie o tom, že gayové mají údajně ženské mozky a že zvládají stejně jako ženy vnímat a řešit víc věcí, činností současně. A je to jen další z pověr. Nevím, kteří „vědci“ ti to nakukali, nebo zda sis to z paty vycucal sám.

  Není tomu tak. Gay je stejně jako heterák zaměřený na cíl. Na jednu věc a té se věnuje a až ji dodělá, tak se věnuje další. A gay kluk, chlap se projevuje úplně stejně jako heterák. Tzn. když ten kluk hraje počítačovou hru a ty mu něco říkáš, tak tě nevnímá, stejně jako nevnímá chlap svoji manželku, když ona mu něco říká a on přitom sleduje fotbal v televizi. Moje zkušenosti jsou pro mě směrodatné. Ne kecy lidí, co s gayi nežili a znají je jen akademicky. A názory vědců se liší. Mají protikladné výstupy. Nemůže to platit současně. Pochopil jsem moc dobře, jak funguje věda. Na zakázku. A vědce řídí emoce a předsudky stejně jako jakékoli jiné lidi. Nejsou to nestranní roboti.

 248. mulit

  Sexualita se nikdy nebude dát studovat vědecky. Stejně jako se nedá studovat vědecky, proč někdo dává přednost metalu a někdo jiný country a někdo další má rád klasickou hudbu. Nedá se zkoumat vědecky, proč má někdo raději rajskou a někdo spíše koprovku a někdo ani jedno a je na sladké. Estetické preference, vizuální, chuťové, sluchové jsou ryze subjektivní, neměřitelné. Vědci se tady mohou leda ztrapnit a dopouštět esoterického hadačství.

 249. Jaroslav Štejfa

  Ke Karlu Černému:
  Dovolím si pokračovat v naší polemice. Když jsem požádal o vyjasnění některých pojmů, moc jste mi s pochopením vašeho myšlení nepomohl. Pokusím se tedy ony pojmy popsat ze svého hlediska. Jako už mnohokrát, znova: Víra je mnohoznačný pojem. Je zde nutno stanovit alespoň to nejhrubší rozlišení. Souhlasím, že jakékoliv tvrzení reprezentující nějakou víru je do jisté míry nejisté. Jinak řečeno, absolutní pravda neexistuje, je to pojem relativní (hádám, že už zde jsem v rozporu s náboženstvími založenými na dogmatech, tedy i s vámi – ale pak už si také odporujete). Ale meritum věcí je míra nejistoty onoho tvrzení. Opakovaně – víra jako přesvědčení o pravdivosti nějakého jevu (věřím, že zítra vyjde slunce) podložená poznáním a mnohokrát v minulosti ověřená (vyšlo každý den, od dob, kdy to lidé sledují) má vysokou hodnotu pravdivosti. Víra jako doufání v něco či někoho (zítra vyhraji jackpot, neboť to není vyloučeno) podložená věděním, že několikrát se tak stalo, má podstatně nižší míru pravdivosti. Nechci zabíhat do popisu víry náboženské, ale nutně musí každý rozumný člověk uznat, že míra pravdivosti tvrzení o jevech spojených s bohy má hodnotu o mnoho řádů nižší. Ignorovat rozdíly ve vírách je podle mne mírně řečeno bláhové. Ale vy se mi jevíte, že tak činíte.
  Simulace je matrix – to je tvrzení naprosto prázdné. Podle mne je simulace napodobení nějakého jevu. Je dobrá k poznávání podstaty věcí (jevů) nějak složitých pomocí jevů jednodušších, které tvůrce simulace ovládá a chápe je. Tedy nad každou simulací musí být nějaký vyšší systém simulaci ovládající. Z toho však plyne – pokud svět, ve kterém žijete, pokládáte za simulaci, jste ovládán něčím vyšším (hádám u vás, že Bohem), pak mají ovšem abrahámovská náboženství ve svých teoriích otřesné díry (viz třeba svobodná vůle), nicméně za nejobludnější považuji otázku čí simulace je křesťanský Bůh. Z praktického hlediska je předpoklad simulace pro vysvětlení tohoto světa hovadina – nekonečný regres ničemu nepomáhá, nic neulehčuje a ničím nepřispívá. Pokud tuto představu zaženeme, podle mne o nic nepřicházíme, pouze nebe vědění se poněkud rozjasní.
  Pravý svět – ano, slovo autentický je asi vhodné homonymum pro slovo pravý (v tomto případě). Komické je pro mě starost o to, zda vědci nejsou balamuceni třeba tím, že by museli každý den od rána do večera si pouštět na modrý nehet u palce šutr, aby mohli věřit, že existuje gravitace, zatímco vás nechává chladným, že někdo tvrdí, že panně se může narodit dítě, protože to zní „věrohodně“ (nebo je to také balamucení nebo matrix?). Prostě nechápu, jak obalamucený Einstein způsobil svými bludy, že vy, obalamucený obalamucenými vědci, sednete do matrixového auta a podle balamutící GPS dojedete k obalamucené tetě. Svatá prostoto. Nakonec, pokud nevíte, zda vaše matka je skutečně vaše, nechte si udělat testy DNA, ostatní lidé takové ujištění berou smrtelně vážně – simulace nesimulace. Podezřívám vás, že nevěříte ani sám sobě – pokud jdete po schodech, jistě existuje možnost, že v pátém patře se zřítí, přesto po nich jdete bez obav, protože (ač to zde nepřiznáte) je pro vás samozřejmé, že míra pravdivosti jejich zřícení je tak nízká, že to nestojí za řeč. Jinak byste nemohl existovat. Vy vlastně tak trochu simulujete.
  Jaroslav Štejfa

 250. Karel Černý

  Nevím proč by měla být nejistá tvrzení některá jistější než jiná. Sám říkáte, že absolutní pravda není, takže zbývá jen víra. Žádná není jistější než jiná, protože jistota není, jak sám píšete. Zbývá jen víra, není žádné absolutní kritérium, jak zjistit, která víra je lepší. Má víra v boha je také nejistá. Nevím zda je, proto věřím.

  Moje GPS často selže, navíc nevím, jestli to vytvořili vědci, možná to vytvořil bůh nebo teologové. Já nevím, jen věřím. Gravitaci věřím, protože je popsána v bibli. Například skok ze skály. Ale třeba nefunguje. Třeba je to jinak. Nějak sem byl vychován a věřím svým rodičům, ale nevím, zda nelhali a jsou to moji rodiče určitě.

 251. Karel Černý

  „Nic jste nedokázal. Bůh, jak je popisován katolíky, být nemůže. “

  Proč? 😀 Vy máte důkazy, že katolický bůh být nemůže? Kde jsou? A jsme opět u toho, když nemáme důkazy, že takový bůh je, neznamená to, že není. 🙂

 252. toli

  To je sice pravda a asi je to i chvályhodné ale co se mi nelíbí je fakt že si teisté nehrají pouze na vlastním písečku.Říkají že věří ale chovají se tak jako kdyby věděli a nutí svou víru i ostatním,kteří jí většinou zhusta odmítají právě pro nedostatek důkazů.
  Další věc je že náboženství je velmi spjato s pokrytectvím,ateismus nedeklaruje žádnou morálku na rozdíl od náboženství,ale věřící se chovají tak (někdy i programově,chtěně) jako kdyby žádný Bůh nebyl.

 253. Karel Černý

  Já nikomu nic nevnucuji. Ale manželství má být mezi mužem a ženou, už to slovo je jasné man(muž)-že(žena)-lství. 🙂 Samozřejmě vám nechávám možnost registrovaného partnerství, které by bylo právně stejné, jen jiné slovo. Vadí vám to? Jsem tolerantní katolík. Víc už to řešit nehodlám. Sám mulit vám tu psal, že nechce rovnoprávnost. Já vám jí chci dát, ale řádně, ne měnit významy slov.

 254. Karel Černý

  Toli, žijeme v demokracii, pokud vyhraje můj názor, mam právo ho prosadit do zákonů, pokud tvůj, tak ty to samé. Pokud někdo vyhraje s ústavní většinou, může dokonce měnit ústavu. Pěkný den, jdu pro vysvědčení. 🙂

 255. ateista

  @Karel Černý
  Z Vašich příspěvků vyplývá, že Vám nelze vysvětlit nic. Vy za prokázanou nepovažujete ani vlastní existenci. Buď si z nás děláte srandu nebo žijete v nějakém podivném světě nebo jste opravdu totálně vygumovaný.
  Víte proč nemůže existovat bůh, jak je popisován katolíky? Protože souhrn vlastností, které jsou mu přisuzovány, nelze aplikovat na žádný subjekt, aniž by se vzájemně nevylučovaly.
  Jistě znáte církevní dogmata, Bibli a další náboženské texty, ve kterých je katolický bůh popisován a ve kterých se vyskytují vlastnosti boha. Všechny si je vypište, uspořádejte je do tabulky a pak se pokuste podle toho přehledu dát dohromady subjekt, který všechny ty vlastnosti bude mít.
  Zkuste vysvětlit aspoň jednu vlastnost boha. Na konci věků bude bůh soudit živé i mrtvé, aby mohl rozhodnout, komu poskytne život věčný v království nebeském a koho navěky zatratí. Pomiňme fakt, že království nebeské je ptákovina. Věnujme se způsobu sledování jednotlivých lidí. Aby splnil svůj slib, musí po celou dobu existence lidstva, t.j. 300 000 – 2 000 000 let současně sledovat každého člověka na zeměkouli 24 hodin denně, aby mohl zjistit, zda je věřící či nikoliv, zda je věřící pouze v něho, zda je správný věřící a není kacíř nebo heretik, aby náhodou neposkytl život věčný tomu nesprávnému, neboť by to zbortilo podstatu křesťanského náboženství.
  Tak se ukažte.
  I tohle je důvod, proč ateisté cítí potřebu vyjadřovat se i k neateistickým věcem.

 256. ateista

  @Karel Černý
  „Toli, žijeme v demokracii, pokud vyhraje můj názor, mam právo ho prosadit do zákonů,“

  Nemáte. Sice se již za kacířství neupaluje, ale některé náboženské záležitosti jsou pro lidstvo přímo zhoubné a nelze je proto do zákonů zakotvit. Racionalita musí být nezbytně nadřazena magii.

 257. toli

  Tvůj názor vzhledem k počtu teistů v Česku nemůže vyhrát.Na Slovensku se nácek Kotleba neustále snaží prosadit zákaz potratů,tady to nikdo ani nenavrhuje protože ví že by to byl marný boj.
  Ono křesťanství je v podstatě duchovní komunismus,tedy utopie,která slibuje rajský život v nebi za předpokladu dodržení předepsaných standardů morálky které ani sami křesťané nedodržují.

 258. Karel Černý

  Pokud si přečteš názory na idnesu pod článkem o manželství gayů, tak uvidíš, že já mam většinu, i ateisté se mnou souhlasí, dokonce i zdejší ateista se mnou souhlasí. Tvůj svět je utopie, náboženství se zase vrací do hry. I demograficky. Možná nejen to moje, ale ateismus rozhodě navrch nemá v celém světě a díky migraci ani nemá šanci vyhrát. 🙂

 259. Karel Černý

  Názory vašich ateistů 😀 :

  „Je někde petice proti, že bych ji podpořil?
  +51/−10

  Martin Klimeš 66570

  No já jsem v manželství = jsem ženatý. Jak bude takový gay, bude také ženatý? Nebo bude vdaný, mužatý? Jak se toto bude rozlišovat, je přece blbost, aby byl ženatý 🙂
  +33/−7

  Jan Cepek 1460

  Uzákoňte nám registrované partnerství a již nikdy nic více nebudeme požadovat. A hle. Podáš prst a utrhnou ti celou ruku. Opravdu netuším, proč se všemožně snaží podporovat to, čemu příroda sama brání?
  +37/−10

  Jan Minařík 14563

  Petici podpořilo 70 tisíc lidí nebo 70 tisíc gayů a lesb? ;-D
  +26/−6

  Martin Petřík 42911

  „Salámová metoda“ v praxi :-PRv manželství je svazek mezi mužem a ženou – tak to bylo, je a mělo by být i v budoucnu.

  Takže namísto změny podmínek registrovaného partnerství se pravděpodobně změní status manželství. A kdy bude možné (pro naše zoofilní spoluobčany) uzavírat svazek manželský se zvířaty?? ;-D
  +34/−10

  Petr Jurka 22993

  Mně se nelíbí hlavně použití slova „manželství“, protože etymologie (původ slova) je vytvořená z přesmyků a staženin slov „muž“ a „žena“. Viz zde http://www.rozhlas.cz/regina/slova/_zprava/manzel–87244 nebo všelijaké etymologické slovníky. Další citace: „Vaillant v Revue des études slaves 19, s. 102 soudí, že první složka doloženého duálu malъžena ‚manželé‘ vznikla disimilací z *manъžena (srovnává ji se staroindickým manuš ‚muž, člověk‘).“
  +22/−5

  Petr Kellner 45913

  Dekadence společnosti přichází když se začnou posunovat a nebo odstraňovat mantinely. Rozvolnění tradic, etických a mravních hodnot, popírání fyziologických a přírodních zvyklostí.

  Posouvaní menšinových jinakostí a abnormalit do prostoru normálnosti.

  Tolerance a vstřícnost je správná, pokud ale nemá hranic, může přerůst v intoleranci těch kteří ji vyžadují.
  +25/−8

  Pavel Prochazka 42138

  já jsem proti 🙂
  +21/−7

  Evzen Soukup 17468

  70 tisíc lidí je jak kapka v moři………..
  +19/−6

  Václav Pavelek 10664

  Facebook

  Vzhledem k tomu, že homosexuálních lidí by mělo být, dle statistik, v Čr okolo 450 000, tak nic moc. 😛
  +10/−1

  Radek Sema 32830

  Facebook

  kde můžu podepsat petici proti?
  +17/−6

  Petr Kolomazník 84306

  gratuluji, LaG mi byli celkem ukradení, nicméně teď už k nim mám poměrně negativní postoj “

  https://zpravy.idnes.cz/diskuse.aspx?iddiskuse=A180626_094941_domaci_kop

 260. Karel Černý

  Další názory českých ateistů, jiný článek:

  U lékaře :

  pane doktore, tady s manželem se snažíme už dva roky o dítě a stále nemohu otěhotnět.

  Doktor se zamyslí a vážným tónem řekne :

  Chlapi, no tak, neblbněte .

  🙂
  +68/−6

  Roman Vocetka 93168

  Manželství by měl navždy zůstat akt mezi mužem a ženou, nebráním homosexuálům mít nějaký jiný právní status, ale nazývat to manželství je blbost.
  +106/−13

  Petr Kolář 28741

  On si to Babiš zase rozmyslí, jakmile mu někdo prozradí, že cca 80 % jeho voličů je proti.
  +65/−8

  Tomas Slovak 87978

  Kto uz si dnes spomenie na to co hovorili homoorganizacie pred 20 rokmi? Nechceme manzelstva, adopcie deti, nam ide len o registrovane partnerstvo aby sa partner mohol informovat o zdravotnom stave.
  +71/−10

  Jakub Kučera 68213

  Za pár let budeme řešit kvóty na to, aby byly homosexuálové ve vedení firem, v politice atd.
  +74/−13

  Jirka Brouk 9863

  Manželství by mělo zůstat jako pojem pro svazek mezi mužem a ženou. Neboli svazek, který zajišťuje reprodukci rodu podle obvyklostí přírody.
  +73/−13

  Michal Paulíček 23555

  Není pravda, že jsou všechny svazky stejně hodnotné. Heterosexuální svazek je prostě z principu hodnotnější, než svazek homosexuální, díky nadstavbě, které se říká autoreprodukce. A to bez ohledu na to, co si odhlasuje vláda. Proto je naprosto v pořádku, pokud je heterosexuální svazek nadřazen homosexuálnímu, a je také určitým způsobem zvýhodněn. Není důvod, aby to tak nebylo.
  +45/−7

  Jan Štefan 91517

  Nevím čím to je, že mám pocit, že normální rodina začíná být vzácností. Už od revoluce se pomalu odebírají výsady rodiny jako základu státu a naopak se podporují multikulti nesmysly.

  Nemám nic proti homosexuálům, pokud mi nepochodují v průvodu pod okny a hlasitě se nedožadují respektu a úcty (což jsou věci, které si člověk musí zasloužit).
  +73/−15

  Michal Urban 15017

  „Jde i o symbolické uznání toho, že ta menšina má stejná práva jako většina,“ řekl iDNES.cz Pirát František Kopřiva

  Kazda mensina? Co pedofilove? Nebo zombie? ;-D
  +56/−11

  Slavomír Beneš 62704

  Jestliže svazek dvou osob stejného pohlaví má mít stejná práva a stejné povinnosti jako svazek dvou osob rozdílného pohlaví, tak by mě zajímala jedna věc:

  V manželství muže a ženy se předpokládá, že když žena otěhotní, otcem je její manžel.

  A teď se ptám:

  Co když otěhotní jedna z dvojice žen žijících v takovém svazku. Kdo bude automaticky považován za otce?

  Jestliže ta druhá, je to biologický nesmysl.

  Jestliže to ta druhá nebude, tak už nemůže být řeč o stejných pravidlech homosexuálních svazků.

  Já vím, že to, co píši, je demagogie, ale já jsem si ten nesmysl o rovnoprávnosti homosexuálních a heterosexuálních svazků nevymyslel. To si vymysleli jiní, takže já jen poukazuji na biologický nesmysl toho, co oni sami prosazují.
  +38/−6

  Antonín Reček 95260

  Když r.2006 chtěli mít registrované partnerství, tak přísahali, že nebudou mít žádné další požadavky. A ejhle, nastala časem u nich touha po osvojení malých děcek, nyní po uzavírání manželství a co budou chtít příště? Třeba umožnění změny pohlaví už od 12. let starého děcka? V Británii už to mají, jsou tedy „pokrokoví“. Jsem zvědav kolik a kteří „pokrokoví“ poslanci něco takového by v parlamentu schválili? Žádat toto mohou jen vyšinutí lidé z cesty, kterou stanovila nám příroda!!!! “

  https://zpravy.idnes.cz/diskuse.aspx?iddiskuse=A180622_105327_domaci_kop

 261. Karel Černý

  Další článek, jiná diskuze, ale podobná:


  Josef Krůpa 27381

  Kdo má právo na manželství?

  Každý dospělý a svéprávný muž a každá dospělá a svéprávná žena. Naše současná právní úprava nikoho nediskriminuje, podmínky jsou pro všechny stejné.

  Manželství je dlouhodobý – v optimálním případě trvalý – svazek JEDNÉ ženy a JEDNOHO muže. Pokud jako společnost dopustíme, že takto, definované manželství fakticky zanikne tím, že manželství budou moci uzavřít i dvě osoby stejného pohlaví, je jen otázkou času (a dlouho to trvat nebude) kdy bude zpochybněna i dosavadní podmínka plnoletosti a podmínka, že se musí jednat pouze o DVĚ osoby. Ostatně – jestli se nemýlím – v některých evropských zemích už jsou dětské sňatky a mnohoženství minimálně tolerovány.

  Bigamie je ZATÍM v ČR trestným činem. Že by někoho napadlo uzavírat manželství i s osobou stejného pohlaví, to donedávna nikoho ani nenapadlo, proto náš trestní řád na to nepamatuje. Situace se ale změnila a proto je potřeba manželství definovat zcela jednoznačně.

  Jak správně říká poslanec Výborný – to není útok na homosexuály. Manželství z mnoha důvodů není vhodné pro každého – ani pro některé heterosexuály ne. Jak jsem napsal v úvodu – každý má právo za jasně definovaných podmínek – manželství uzavřít. Současně však platí, že právo na život v manželství není automatické, ani právně vymahatelné a především: Soužití dvou mužů nebo dvou žen, jakkoliv láskyplné a trvalé, NENÍ manželstvím.
  +86/−5

  Dušan Pešek 35940

  Právo na dosažení právního stavu odpovídajícího instituci manželství by měl mít každý.

  Pojmenovávat ale takový stav manželstvím by ale mělo zůstat vyhrazeno pouze pro skutečné manželství, tedy svazek muže a ženy.

  Ať mají klidně registrovaní partneři stejná práva jako manželé, ale manželství to prostě není!
  +62/−3

  Foto
  Jan Holovský 6791

  Facebook

  Co si pro manželství v současné formě zažádat o ochranou známku? A výhledově také o zápis do nehmotného kulturního dědictví UNESCO? 🙂 Olomouckým tvarůžkům a jízdě králů to proti relativizaci pomohlo.
  +35/0

  Jan Lukš 64945

  Svět už se doopravdy zbláznil.
  +43/−2

  Petr Klos 32941

  … manželství může být jen mezi mužem a ženou V! jinak jde jen o partnerské vztahy … !!

  … a tak by to mělo i nadále zůstat … !!

  [>-]RvEU
  +63/−6

  Robert Máslo 11177

  Původ slov manžel, manželka: České výrazy vznikly přesmyčkami z původního staročeského malžen, malženka. Původní praslovanský duálový tvar malžena znamená „muž a žena“.

  Já proti svazkům homosexuálů nic nemám, ale ať si pro to laskavě vymyslí vlastní slovo. Pokud je nic nenapadá mají tu třeba analogické manmanství a želželství.

  Nazývat třeba svazek dvou mužů manželstvím je asi tak logické jako nazývat Květen ten měsíc kdy padá listí nebo nazývat ty roury kudy teče plyn vodovodem.
  +54/−5

  Zdeněk Roth 28147

  O manželství má smysl hovořit jedině mezi mužem a ženou. Všechno ostatní je jenom důsledek toho, že je teď homosexualita v módě. Kam až asi tato eskalace zajde? To by byl konec evropské civilizace a nepotřebujeme na to ani vliv islámu. Zničíme se sami. “

  https://zpravy.idnes.cz/diskuse.aspx?iddiskuse=A180625_160140_domaci_ane

  Tak kdo žije v utopii? 😀 😀

 262. Karel Černý

  Řekl bych, že jako tolerantní katolík jsem mnohem vstřícnější k LGBT než většina těch vašich ateistů a určitě jsem vstřícnější než SPD, kterou volí mulit. 🙂 Chci plná práva pro LGBT, ale ne měnit významy slov. 🙂 Protože podle mě i nemocní mají mít plná práva, plná práva mají lidé s rakovinou, takže i homosexuálové by je měli mít. Ale kdo se chce dát na cestu bible, ten nemůže hřešit sodomií, ale je to na vás. Nechci vám to nutit. Na druhou stranu pokud by vyhrála křesťanská strana někde, nebudu proti aby zaváděla své zákony. Pěkný den, mam samé jedničky. 🙂

 263. A. S. Pergill

  @Karel Černý Technicky jsme na hraně toho, aby spolu dva gayové měli děti a v zásadě by mělo být zvládnutelné, aby spolu měly děti dvě lesby (k oplození vajíčka pólovým tělískem, které se odštěpilo při meiose dochází v přírodě i spontánně, tam ovšem vznikne parthenogenetická dcera jedné matky, která je té dceři současně i otcem). A nevidím sebemenší důvod, proč tyto techniky nedotáhnout do konce a zavést do praxe.
  A v zásadě nevidím mezi takovými technikami a postupy, které se používají u heteráků (ty složitější, jako je dárcovství vaječné cytoplasmy nebo editace vadných genů), nějaký rozdíl.

  A IMHO neplodný hetero pár je stejně „nepřirozený“ jako homo pár (pokud bereme za klíčový smysl existence manželství dělání potomků). MMCH – někteří domorodci se berou až když spolu mají děti, tj. že mají jistotu plodného vztahu.

 264. Karel Černý

  „Technicky jsme na hraně toho, aby spolu dva gayové měli děti a v zásadě by mělo být zvládnutelné, aby spolu měly děti dvě lesby “

  Tak až to budete umět – spojit dva stejné chromozomy mužské do dítěte, napište mi, zatím jsou to jen slova, jinak neplodný pár je nemocný, neplodnost je nemoc, jako homosexualita, ahoj. 🙂

  https://www.facebook.com/zarko.raptor

 265. toli

  Kristův blbec zde řeší zase své hovadiny co je a není přirozené,jako kdyby jediným posláním člověka bylo že musí nutně mít děti……. také názor,naštěstí menšinový.

 266. Karel Černý

  Toli, většina ateistů stála za mnou v názoru na manželství gayů, přečti si diskuze na idnes či jinde. 🙂 Jsem umírněnější než oni, rozhodně víc než voliči a příznivci SPD jako tvůj kamarád mulit. 🙂

  Tak evoluce je dnes hlavně o fitness, o biologické zdatnosti. Bez toho bychom tu ani nebyli. Pokud tedy neplatí nějaká verze stvoření. Bavme se o tom, co říká dnešní věda. Nemoc je nějaký jev, který dramaticky či mírně snižuje fitness. Biologickou zdatnost. A čistá homosexualita, na rozdíl od bisexuality, snižuje jako impotence dramaticky fitness, ostatně homosexualita asi bude vedlejší efekt něčeho jako je bisexualita, je to nezdravě přehnaná bisexualita, jako je rakovina přehnané bujení. Pokud platí individuální výběr, který dnes převažuje v evoluční vědě. Takže pak bychom mohli nemoc definovat jako něco, co snižuje fitness a to je impotence i rakovina i homosexualita a tak dále. Ale politicky korektní psychatři jí nedávno vyškrtli, ale víra v boha není brána za nemoc nikde, snad ani v té Číně. Navíc zvyšuje fitness, podívej na muslimy či katolíky v Americe, ahoj. 🙂

 267. toli

  A teď si představ že kdysi bylo tradicí člověka žít v tlupě a prcat každou díru která byla v té tlupě přítomna.A nebo jsme to měli jako opice-šukat mohl jen náčelník a ostatní se mohli tak leda koukat.Dnes je dle křesťanství tradiční rodina mrtvý přežitek,47% rozvodovost a nové a nové vztahy,co je na tom tradičního ? Znám dost ženatých křesťanů kteří mají milenky, u křesťanek je to asi to samé.A tito budou kázat o morálce ? Směšné.

 268. HBA

  to: mulit
  Juknete na tohle:

  https://www.theguardian.com/science/2008/jun/16/neuroscience.psychology

  Zde je biologicko anatomický důkaz, že sexuální orientace je v hlavě.
  (názorné zobrazení pomocí funkční magnetické rezonance)
  Neřeším a nehodnotím jiné vlastnosti osobnosti.
  Prostě nevhodná verze lidského software pro daný lidský hardware.
  Škála sex orientace je široká a plynulá: HETERO—BI—HOMO.
  Proto by péče o ditě měla být svěřená standardně orientovaným osobám.
  Epileptici taky nesmí řídit auto.
  Když je dítě sexuálně nevyhraněné, závisí mnoho od toho, kdo má na něj vlyv.
  Pokud má vyhraněnou sexuální orientaci, nic s tím nedá dělat a je to tak.

 269. Karel Černý

  Jak píše HBA či ateista či Lemmy, i ateisté mají tento názor a nemá to co dělat s náboženstvím, je to odůvodnitelné i evolučně. 🙂

  Pánové, zatím není dost výzkumů říct jednoznačně: adopce jsou dobré či ne. Jsou jen malé vzorky. I tak to bude jen víra, každý to může cítit jinak. Jinak čistá homosexualita podle dnešní vědy snižuje fitness jedince, impotence, také, nádory také, ale náboženství ne.

  Homosexualita je přehnaný projev asi bisexuality, jako je nádor přehnané bujení jinak normálního vývoje buněk. Je to asi epigenetická záležitost. Možná porucha při vývoji plodu. Kdyby byli všichni čistí homo, tak vymřeme. Takže normální a zdravé to není, protože vymírání je věc nemoci, ne zdraví.

  100% čistých homosexuálů dnes znamená = 100% vymření. Vymření je nemoc, ahoj. 🙂

 270. toli

  Toli, většina ateistů stála za mnou v názoru na manželství gayů, přečti si diskuze na idnes či jinde

  Žiješ ve své mediální bublině,kdo si myslíš že má potřebu účastnit se těchto diskuzí ? Pořád jedni a titíž,vlastním životem frustrovaní a nespokojení chudáčci co se raději budou starat o jiné než aby přemýšleli o tom jak řešit své vlastní problémy.

 271. A. S. Pergill

  @Karel Černý
  V podstatě by šlo o oplodnění enukleovaného vajíčka dvěma spermiemi.
  Muž produkuje spermie X a Y, takže v prosté kombinatorice by vznikly varianty XX, XY, YX, YY, z nichž ta poslední je životaneschopná (paradoxně bývá nalézána i u spontánních potratů, takže k podobným hrátkám asi dochází v přirodě spontánně). Takže v této úpravě pravděpodobnost 1 holčička : 2 chlapečci : 1 potrat.
  Vzhledem k tomu, že pro řadu savců existují a jsou běžně používané metody separace X a Y spermií (protože preferujeme vyšší počet mláďat určitého pohlaví, zpravidla samice), daly by se aplikovat i na člověka. Potom by asi byla (při snaze eliminovat letální kombinaci YY) u těchto párů převaha holčiček.
  Teoreticky by bylo možné diferencovat multipotentní buňky ze tkání (jsou i v kůži) na vajíčko a pak by odpadla i potřeba dárkyně vajíčka (vajíčka produkují i některé z těch žen, které mají mužský genotyp, takže kombinace pohlavních chromozomů XY není v tomto případě nepřekročitelnou překážkou). Akorát by asi potřebovali „nosnici“, ale tyto služby využívají běžně i hetero páry.

 272. toli

  Bohužel je pravdou že v Česku je surrogátní mateřství na úplně stejné úrovni jako množírny psíků,nemáme agentury a nemáme to tak vymakané,propracované jako Američani.A zároveň to není zakázané,co není zakázané je dovolené.

 273. toli

  @HBA
  Moji rodiče jsou 100% heterosexuální,přesto jsem homo,zvláštní že ? Že jsem jiný jsem věděl zhruba v 7 letech,jen jsem to neuměl definovat protože v 7 letech jsem nevěděl co je sex,ani jsem to slovo nikdy neslyšel.Přesná definice toho kdo jsem začala přicházet až s pubertou.Chci říci že ve výchově to opravdu není,moje děti jsou toho příkladem.Tudíž je irelevantní jaká orientace vychovává.

 274. Karel Černý

  Pergill: Jak říkám, až to budete umět, spojit dva mužské chromozomy do dítěte a vyvine se, tak mi napište, do té doby ne. 🙂

  Stejně to bude muset donosit žena. Opět se bez ní neobejdete. Zatím rozhodně ne.

  Proto když píši, že 100% čistých homosexuálů dnes = 100% vymření = nemoc, tak mam možná pravdu. Tato rovnice platila možná celé věky a platí asi ještě stále.

  Individuální výběr = homosexualita čistá dramaticky snižuje fitness = nemoc. To tvrdí vaše věda, ne já, já to mam z bible. 🙂

  Toli, většina se uvidí až v poslanecké sněmovně a zda to Babiš prosadí a zda mu pak neklesne preference. Další vláda to může zase zrušit nebo předělat. Ateisté mají u nás hodně jiné preference než si myslí nick toli. Jsem víc tolerantní než mulitova SPD. Ahoj. 🙂

 275. toli

  Omyl,homo není neplodný.Neplodnost je 100 % vymření
  O evoluční a biologické výhodnosti homosexuality jsme si zde povídali včera ,nehodlám se k tomu vracet,kdo je tupý stejně nepochopí.

 276. Karel Černý

  Je to vymření, u lidí dle vědy platí individuální výběr, ne skupinový. A čistá homosexualita na rozdíl od bisexuality je nevýhodná pro předání genů a vždy podle vědy byla. 🙂

  Objevuje se u zvířat a lidí znovu jen proto, že je to přehnaná bisexualita, jako je nádor u lidí a zvířat přehnané a nezdravé bujení buněk, které je jinak normální. V určitém procentu se to ale vymkne a vznikne nemoc. 🙂

  To tvrdí vaše věda. 🙂

 277. toli

  Toli, většina se uvidí až v poslanecké sněmovně a zda to Babiš prosadí a zda mu pak neklesne preference. Další vláda to může zase zrušit nebo předělat. Ateisté mají u nás hodně jiné preference než si myslí nick toli. Ahoj.

  To mi je celkem jedno,vývoj nelze zastavit.Dříve či později budeme následovat Západ.
  A nelze zrušit jednou přijaté zákony,spousta lidí by se ocitla v právním vakuu.
  https://cs.wikipedia.org/wiki/LGBT_pr%C3%A1va_podle_zem%C3%AD_a_teritori%C3%AD#/media/File:Same-sex_marriage_map_Europe_detailed.svg

 278. mulit

  Názory vědců se liší. Mají protikladné výstupy. Nemůže to platit současně. Pochopil jsem moc dobře, jak funguje věda. Na zakázku. A vědce řídí emoce a předsudky stejně jako jakékoli jiné lidi. Nejsou to nestranní roboti.

  Sexualita se nikdy nebude dát studovat vědecky. Stejně jako se nedá studovat vědecky, proč někdo dává přednost metalu a někdo jiný country a někdo další má rád klasickou hudbu. Nedá se zkoumat vědecky, proč má někdo raději rajskou a někdo spíše koprovku a někdo ani jedno a je na sladké. Estetické preference, vizuální, chuťové, sluchové jsou ryze subjektivní, neměřitelné. Vědci se tady mohou leda ztrapnit a dopouštět esoterického hadačství.

  K tomu doplnění:

  Velmi proměnlivé jsou názory vědců, které potraviny jsou pro člověka prospěšné a které ne. Už jsem slyšel mnoho vzájemně protikladných teorií, teorie se také s časem mění. Něco platilo v 70. letech minulého století, něco platí nyní a něco jiného bude platit za 30 let. A hlavně vědci tady vstupují do sféry hadačství. Proč? Protože každý člověk je jiný. Každý člověk je specifická chemická továrna a co vyhovuje jednomu, to neprospívá druhému. Obecné rady jsou nesmyslné z podstaty. Snad jen obecná rada – mějte pestrý jídelníček. Ale co konkrétně komu vyhovuje – na to si člověk musí přijít sám. Vědci mohou zjistit důkladně rozbory – kolik která potravina čeho obsahuje. Ovšem co se člověk rozhodne konzumovat a co je pro něj správné – to vědci za něj řešit nemohou. Přesto se vědci v dějinách opakovaně ztrapňovali tím, že prohlašovali určité potraviny za nežádoucí, zakázané a jiné údajně vylepšující všechno, snad i oběh Země kolem své osy.

  Vědci jsou jen lidi. Mají své motivy, své touhy, svá přání. Vždycky budou do své práce toto montovat. To nejde oddělit. Proto by měli zkoumat neutrální věci a věci, které se dají skutečně prokázat. Např. extrakcí nebo jiným postupem zjistit, kolik která potravina čeho obsahuje. Takto se zjistilo, že špenát nemá železa o nic více, než jiná listová zelenina. (Ale pověra žije dál. )

  A nyní k sexualitě. Sexualita je otázka smyslů a rozumu a emocí. Člověk vidí nějaké objekty, ty se mu líbí/nelíbí. Dále rozumově s někým souzní více/méně a za další se do někoho zamilovává/nezamilovává. Toto se nedá vědecky zkoumat a nikdy se to nebude dát vědecky zkoumat. Tam není co měřit. Stejně jako se nedá změřit míra náklonnosti ke koprovce nebo buchtičkám se šodó. To prožívá každý individuálně. Nebude se nikdy dát změřit, proč někomu více vyhovuje život na vesnici a někomu spíše město. Nedají se změřit lidské koníčky, zájmy. Dá se změřit leda obecná inteligence, speciální už nikoli. Vědci by měli být soudní a znát své mantinely a nevstupovat do oblastí, kde hraje roli tolik proměnných, že je vyloučeno z toho vyvozovat obecné soudy a pravidla.

  Orientace každého člověka je naprosto unikátní. Nenajdou se dva heterosexuálové, kteří by preferovali stejný typ žen a nenajdou se dva homosexuálové, kteří by preferovali stejný typ mužů. Když se bavím se svým kámošem, který to má hozené na starší chlapy a když mi ukazuje své objekty, mám pocit, že má nějakou úplně jinou orientaci než já. A když mu ukazuji, kdo se líbí mně, tak kroutí hlavou. Zkrátka toto se vědecky zkoumat nedá. Každý má své jedinečné motivy. Každý člověk má za sebou jedinečnou historii. Na vývoji člověka se podílí tolik vlivů, jak vnitřních, tak vnějších, že tady nikdy nepůjde nic určit. Leda hádat.

  Myslím, že je to i zbytečné. Proč někdo chce tak megaúporně zkoumat, jak vzniká homosexualita? Ohrožuje ho to snad na životě? Někdy mám pocit z té hysterie některých heteráků, že snad chtějí eliminovat homosexualitu, aby to na ně nepřeskočilo.

  A přiznám se, že už od mládí jsem registroval, že heteráci jsou celkově i hloupější. Nejenže hůř vypadají, jsou škaredší v průměru, ale i v hlavě toho moc nemají. A pozor – já nemyslím, že to je kvůli tomu, že by heteráci byli nějak geneticky vadnější. To ne. Ale gay se musí vypořádat se svojí odlišností a od mala více přemýšlet. Heterák má všechno snazší a na stříbrném podnose, tak zleniví. Ano intelektuální lenost je symptomem mnoha heteráků. A leniví lidé se často cítí nadřazeně.

  Jo a když si někdo myslí, že je bůhvijaký borec, když svého šulina strčil do ženy – a vzniklo z toho děcko – tak to je opravdu k popukání. To dokáže i Afričan s IQ 60.

 279. Karel Černý

  Zopakujme si co jsme si řekli: bisexualita X čistá či téměř čistá homosexualita, vedlejší efekt bisexuality, přehnanost=nemoc, individální výběr:

  „Skupinový výběr je mechanismus evoluce, v níž je přírodní výběr aplikován na úrovni skupiny, místo na úrovni jednotlivce.

  Rané teorie autorů jako V. C. Wynne-Edwards a Konrad Lorenz tvrdily, že chování zvířat může mít vliv na jejich přežití a reprodukci jako skupiny.

  Od poloviny 1960 zastávali evoluční biologové jako John Maynard Smith převážně názor, že přirozený výběr působil především na úrovni jednotlivce. Na základě matematických modelů tvrdil, že jedinci by se většinou nevyplatilo nezištně obětovat fitness pro dobro skupiny. Jeho studie přesvědčily většinu biologů, že ke druhové selekci docházelo v historii jen velmi málo, například u včel, kde Hamiltonovo pravidlo umožňuje dostatečnou příbuznost. “

  https://cs.wikipedia.org/wiki/Skupinov%C3%BD_v%C3%BDb%C4%9Br

  Zdravím. 🙂

 280. mulit

  Jo a jediná rakovina na tomto serveru je multinick. Je to nádor, který Petr Tomek občas ustřihne, ale jinak nechá bujet.

 281. Karel Černý

  Toli, vývoj jde vždy zastavat či změnit, viz. pád Říše římské nebo islamizace. 🙂 Nebo Maďarsko či Polsko nebo RAkousko či v Německu vzestup AfD a CSU, nebo Trump, věci se mění spíš jak chci já než ty. 🙂

  Ahoj, mulite, co tvoje SPD, stále je proti právům gayů? Stále si myslíš, že toli je debil po mrtvici jak jsi psal? 🙂

  Nereagujete věcně, musíte se zaměřit na vaší vlastní vědu, kterou máte tak rádi a která tvrdí to co já. 🙂

 282. Karel Černý

  Pánové, chci se zeptat, stále si toli myslí, že voliči SPD (včetně mulita) jsou BEZMOZCI?

  A stále si mulit myslí, že toli je blbec po MRTVICI který nemá žádnou soudnost? 🙂

  Tak si to tu užívejte, dám vám čas na uklidnění, hysterky. A pozorovatelníku, nevím, jediný multinick, prokázaný, jsi zde ty nebo mně to dokaž, ale na to nemáš, protože lžeš a jsi hysterka s malou bradou. 🙂 🙂

 283. toli

  Pád římské říše způsobilo křesťanství protože se východní a západní část nemohla shodnout na Krédu a tak se říše rozpadla na 2 poloviny.Tedy unifikace ničí.Dokud se lidem nechá prostor aby uctívali co chtějí a aby žili tak jak chtějí tak je vše v pořádku.
  A co se týká islamizace tak až to tady bude islamizováno tak ty ani já už tady nebudeme 🙂

 284. HBA

  To: toli
  Kdo je vyhraněný, toho výchova neovlivní (Váš případ).
  Kdo je něco mezi, tam bude dost záležet na výchovných vlivech.
  Kdo je dominantně hetero (např. více než na cca 80%),
  ten zůstane hetero i v prostředí homo,
  jenom bude mít nelibé pocity při projevech homo anebo si zvykne.
  Netvrdím že vím, co je prvotní příčinou sex orientace,
  jestli dědičnot, výchova něbo prenatální vývoj mozku vlivem pro mne neznámých faktorů.
  Nicméně výchova zapůsobí tam, kde jsou na to připravené vlohy.
  (budu-li mít „hudební hluch“ nepomůže ani táta „Bethoven“)
  Čili přiznejte si, že funkční anatomie Vaší amygdaly odpovídá spíše ženě.
  Nic víc, nic míň.

 285. Daniel C.

  HBA: souhlasím s tím, že homosexuálové mají více ženský mozek a ženskou duši, ale v mužském těle, což by se dalo brát jako nemoc. Ale dnes žijeme v „politicky korektní“ době, kdy je víc falešná slušnost než pravda nebo možná pravda, takže ani tady toli si nechce přiznat, že jeho vlastní evoluční teorie mluví proti němu, při tom individuálním výběru, nebo jak to psal Karel. Sám se možná už ani rovnosti gayů nedožiji a nevadí mi to. Mulitovi asi také ne, když byl proti adopcím, jak psal. Což je docela sympatické, až na tu SPD. Krásné prázdniny všem přeji i já. S pozdravem Daniel. 😀

 286. mulit

  Ta pověrčivost o spojování homosexuality a ženského mozku v mužském těle je úsměvná. Je to pokus heterosexuálů si to nějak racionalizovat a zabezpečit, že to na ně nepřeskočí. Vidím to jako obřad. Obřad heteráka, který se ujišťuje, že to nechytne. On má přece mužský mozek a gay má ženský. Tudíž to nemůže chytnout. Ano, je to úsměvné.

 287. mulit

  Jo a ještě to, že se mermomocí snaží heteráci spojovat gaye s ženskostí, ukazuje na to, co jsem psal. Heteráci ve skutečnosti ženami pohrdají. Berou ženy jako podřadné. Ale šukat je musejí, páč jsou tak zařízeni, že je přitahuje to, čím současně pohrdají. Proto jejich vztahy jsou disonantní. Šukají méně hodnotné bytosti ( v jejich očích). Je to jejich prokletí.

 288. Alešův druh

  Ha ha ha, prý pověrčivost, vaše vlastní věda, kterou tu tak prý milujete, to tvrdí, že máte víc ženský mozek a ženský obličej a vlastnosti v průměrech. Programy, výzkumy. Ale mulit je chytřejší než CT mozku a než programy ze Stanfordu, on má svoje dojmy! Inu, hysterický volič SPD, čekáte snad něco jiného než dojmy? Čekáte snad racionalitu? Má zkušenost je stejná jako zkušenost vědců, homosexuálové jsou zženštilejší. I tady ta hyterka to dokazuje. Ale uznávám, že vše je jen víra. Také se loučím a užívejte si raději sluníčka než mulitka. 🙂

 289. toli

  @HBA

  Zkuste si nějak odůvodnit zda je homosexualita méněcenná než heterosexualita.Opravdu je být heterosexuál takové terno ? Není snad důležitější být šťastný a spokojený ? Co na tom záleží kdo jaký je ?
  Už jsme si říkali že evoluce záměrně udržuje homosexualitu ve hře a říkali jsme si také proč.
  Zároveň je evolučním zákonem že homosexuálů bude vždy méně než heterosexuálů,což pochopitelně neznamená že by byli nějak méně hodnotní anebo že by měli mít jiná práva než heterosexuálové.

  @Mulit

  Ano,vědci jsou také lidé a mají své emoce a touhy (třeba vyniknout),ale ukaž mi nějakého vědce který popírá evoluci (kreacionistu za vědce neberu) .Evoluce je tolikrát verifikovaná teorie že by se takový popírač ve své komunitě a celosvětově okamžitě odvařil,zesměšnil.On sice může plácat neověřené hypotézy o čemkoliv ale dokud je jiní vědci nevyvrátí nebo neověří tak má prostě smůlu.Dalším problémem jsou novináři,oni předkládají neverifikované vědecké teorie čtenářům tak jako kdyby byly verifikované….
  Dám příklad z historie,vědci si dlouho mysleli že labutě jsou bílé a mysleli si to do té chvíle než byla objevena Austrálie.
  Samotná verifikace všeho probíhá buď matematicky šílenými rovnicemi kterým ani já ani ty nemůžeš rozumět anebo technologiemi a přístroji které vždy stojí na fyzikálních zákonech.Takže vědec může tvrdit co chce,dokud nebyl výrok verifikován tak se jedná pouze o jeho domněnky.I mezi vědci funguje obrovská rivalita (vždy jde o prestiž,nobelovku) a tak se vzájemně hlídají.

 290. mulit

  Homosexuál má tutéž hladinu testosteronu jako heterosexuál. Stejné tělo. Stejné nohy, ruce, břicho, plíce, stejnou krev, stejnou lebku. Proč by ausgerechnet mozek měl být ženský, když všechno ostatní je mužské. Proč nemá třeba nemá ženskou nohu nebo ženské oko? Jen ten mozek, že… Ha ha. To je krásná pohádka. Pohádka, kterou si heteráci vyprávějí na dobrou noc, aby se ujistili, že se ráno neprobudí jako gayové.

  Pohádky o ženském mozku v mužském těle gaye jsou pohádky labilních heteráků, kteří si tímto léčí své mindráky.

  Ale je to tady anonymní. V reálu si nikdo z heteráků nedovolil mě urážet pohádkami o ženskosti a můj švagr dobře ví, že s přívěsným vozíkem nenacouvá a jde za mnou, abych mu s autem vyjel k brance. V reálu toto skutečně nikdo neřeší. Machrujou jen tady místní heteráci, schovaní v anonymitě. Tímto je to pro mě uzavřené. Dozvěděl jsem se, co jsem potřeboval. Lidi bez víry, bez své esoteriky nedokáží žít. Pobožní heteráci mají své bohy, kteří jim zajišťují exkluzivitu, ateisti heteráci mají své pseudovýzkumy, které jim zajišťují totéž. Realita je někde úplně jinde. Tady se už nic nedozvím kromě ideologie. Ideologie zakomplexovaných heteráků mě nezajímá.

  Pauza od tohoto serveru. Kolovrátky nečtu.

 291. Lemmy

  Daniel C.: ale v mužském těle, což by se dalo brát jako nemoc.

  Nie choroba (nemoc), ale odchýlka od štandardu. Len odchýlka, pretože homosexuál by nijako netrpel, keby v spoločnosti nebola zo strany fanatických homofóbov taká silná stigmatizácia. Sú len iní než heterosexuáli.

 292. Karel Černý

  Lemmy, rakovina je také jen odchylka od standartů normálního bujení buněk. Důležité je, že to docela hodně překáží fitnessu, homosexualita i rakovina. 🙂

  A že jsou homouškové zženštilí říká věda i naše zkušenosti, všimni si, že to tu hystericky odmítají jen naše místní buzničky. 🙂

  A teď se ptám všech ateistů: postavíte se teď za vaší vědu a individuální výběr v evoluci a za výzkumy mozku nebo za politicky korektní ateismus? Řekne tady někdo do očí mulitovi a tolimu, že homosexuálové jsou podle vědy spíš zženštilí nebo se bojíte? 🙂

  Ahojky, jdu se opalovat. Mrtvičku a Bezmozka s úzkou bradou necháme už v klidu raději, ať nedostanou další infarkt nebo mrtvici. 🙂

 293. toli

  @Lemmy
  Souhlasím,homofobie je totéž co rasismus.Z historie už známe že modroocí blonďáci byli nadlidé a hnědoocí naopak untermensch,bible je prolezlá otrokářstvím a díky bibli dodnes existuje mýtus bílého heterosexuálního muže jako nadčlověka.

 294. Lemmy

  Černý: rakovina je choroba, lebo ničí bunky, homosexualita neničí bunky. Práve také odporné vyjadrenia voči homosexuálom sa nazývajú stigmatizáciou. Homofóbia je choroba! Ale homosexualita nie, pretože vzťahom muž a muž (žena a žena) nijako neškodia, je to ich súkromná vec.

 295. toli

  Mě se hrozně líbí ty pohádky omezenců o tom že dítě potřebuje otce a matku.Doporučil bych ať to jdou vyprávět dětem do ústavů,tam to zcela jistě dokáží ty děti ocenit :-).
  Panbíčkáři matou lidem hlavy tím že v nich vzbuzují domněnku že jde o braní dětí z hetero rodin a dávání je do homorodin. Takže vlastně říkají že nejlépe bude těm dětem v naprosto neosobních a odcizených ústavech,kde budou mít tak maximálně jídlo a střechu nad hlavou ,nic více.Ve své praxi se setkávám s bohužel takymatkami které samy prošly děcákem.To je utrpení pro všechny zúčastněné protože ty holky nic neumí.Neumí vyprat,neumí uvařit,neumí si rozpočítat peníze aby vyšli na celý měsíc,horko těžko se postarají o vlastní dítě které je tím pádem dalším již druhogeneračním adeptem do děcáku.

 296. Lemmy

  Černý: politicky korektní ateismus?

  To je tiež nejaká karikatúra, zosmiešnenie. Lebo inak ide o veľmi hlúpe slovné spojenie, nakoľko ateizmus je reakciou na teizmus, tak neviem, čo s tým má výraz politický. Z toho sa dá usúdiť, že je aj politický korektný teizmus. To je ktorý? Aké má charakteristiky?

 297. toli

  To je ktorý? Aké má charakteristiky?

  Azda asi ten Kotlebův 🙂

  Či hovory pána farára Kuffy

 298. Karel Černý

  Dobře, poslední příspěvek. Takže o pedofilii či homosexualitě jako nemoci mluvili vědci a lékaři ještě před 30lety, někdy se o ní mluví i dnes. Viz. odkaz na wikipedii níže.

  Rakovina je odchylka od běžného normálu bujení buněk. Homosexualita je také odchylka od běžného normálu sexuality. Oboje snižuje fitness. Viz. individuální výběr.

  Takže pro Mrtvičku a Bezmozka:

  „Nejproblematičtější z hlediska zařazení pod pojem nemoc jsou stavy, jimž se věnuje psychiatrie. MKN pro ně používá souhrnného označení „duševní poruchy a poruchy chování“.

  MKN-10 v úvodu V. kapitoly (diagnózy skupiny F) píše: „Porucha není přesný termín, ale užíváme ho zde pro označení existence klinicky rozpoznatelného souboru příznaků nebo chování, který je ve většině případů spojený s pocitem tísně a narušením funkce. Sociální deviace nebo samotný konflikt bez narušení osobního fungování zde nejsou zahrnuty, protože neodpovídají definici duševní poruchy.“

  Problematické jsou jak klasifikace osobnostních poruch (které plynule splývají s nepatologizující psychologickou typologií osobnosti), tak některých forem psychóz (poruch vnímání a myšlení) a neuróz (afektivních poruch), jejichž chorobné projevy jsou ve značné míře podmíněny schopností kultury integrovat a využít různé psychické i tělesné vlastnosti a projevy (šamanismus a psychospirituální krize versus schizofrenie, dále například masturbace, leváctví, homosexualita, parafilie). “

  https://cs.wikipedia.org/wiki/Nemoc

  Vaše definice nemoci jsou prostě takové, jak se vám hodí. Ahoj sluníčka moje, dávejte tu pozor na Mrtvičku a Bezmozka. 🙂

 299. Karel Černý

  Jo a ještě něco, „Víte proč nemůže existovat bůh, jak je popisován katolíky? Protože souhrn vlastností, které jsou mu přisuzovány, nelze aplikovat na žádný subjekt, aniž by se vzájemně nevylučovaly.“ Toto je třeba dokázat, ateisto, stejně jako tvrzení, že bůh nemůže sledovat všechny lidi najednou, pokud je všemohoucí. 😀 Které vlastosti se navzájem vylučují a proč myslíte, že vyznávám vaší verzi biblického boha? 😀 Některé věci z bible beru jako metaforu, při jejímž výkladu mi snad pomáhá bůh. Snad. Věřím v to jako věřím, že moje matka je moje matka, i když být nemusí. Jinak pokud vyhraje někdo s ústavní většinou jako Orbán, tak si může prosazovat co chce. Rozhodně pokud tak vyhraje vícekrát po sobě a může tak vyměnit i soudce nejvyššího soudu, což teď mimojiné udělá Trump. A konzervativní soudci budou mít většinu, naštěstí. Vývoj jde jinudy než chtějí ateisté. A teď si užívejte. 🙂

 300. Ateistický laik

  mulit: S jakýmkoli místním heteráčkem budu soutěžit v čemkoli.
  Mohl bych „soutěžit“ tak v bodě 5. Ostatní věci jsem někdy dělal maximálně tak pro zábavu, a s vozejkem jezdím zásadně popředu. 🙂
  To co jste napsal do závorky, v tom se soutěžit nedá. 🙂

 301. Lemmy

  Černý: Rakovina je odchylka od běžného normálu bujení buněk.

  Tá odchýlka spôsobuje zvyčajne smrť, pretože sa nazýva chorobou. Homosexualita nespôsobuje žiadnu smrť. Aspoň nie v porovnaní s heretosexualitou. Tá homofóbia, ktorú čítam z viet Černého, je choroba!

 302. toli

  Jo,je to prostě Kristův blb,nic více se k tomu říct nedá.

 303. toli

  On možná myslel duchovní smrt v pekle jenže na to mu tady nikdo nevěří.
  Naopak křesťanství je chcípání za živa,sešněrován stovkami zákazů a příkazů,dogmat.

 304. Petr Tomek Post author

  @Karel Černý: “ Toto je třeba dokázat, ateisto, stejně jako tvrzení, že bůh nemůže sledovat všechny lidi najednou, pokud je všemohoucí.“

  No zkusme to jinak. V Bibli je jednoznačně napsáno že se Bůh na něco „rozpomněl“ (např. Exodus 2:24), podle mě aby se mohl někdo rozpomenout, musí na to nejprve zapomenout. Jak se zapomětlivost snáší s vševědoucností?

 305. toli

  On třeba řekne že zapomnětlivost se týká pouze židovského Boha,kdežto křesťanský Bůh je už úplně jiný level a Starý Zákon je tam jaksi omylem 🙂 Dělám si prdel,to víš že je to blbec.

 306. Karel Černý

  Nevěšti, toli. Podle mého názoru může třeba vše vědět, ale může to mít uložené v podvědomí, v paměti a může si to podle potřeby rozpomenout. To že vše ví neznamená, že vše řeší najednou.

  Ty mi hlavně řekni, jestli je každý volič SPD bezmozek a jestli je definice nemoci platná na pedofilii i homosexualitu nebo ne a proč? Jaká je tvá definice nemoci? S pánem bohem. 🙂

 307. Karel Černý

  „Tá odchýlka spôsobuje zvyčajne smrť, pretože sa nazýva chorobou“

  Jsou i vrozené choroby na které se neumírá. Třeba jedna ruka. Nebo schizofrenie. Nebo tak. Takže vaše definice nemocí je nesprávná a sama wikipedia zmiňuje, že pedofilie nebo homosexualita je hraniční případ. Dříve byla za hranicí, pak jí z politických důvodů na Západě dali na druhou stranu hranice, přičemž pedofilii nechali myslím.

  Na homosexualitu by se vymřelo, na čistou, kdy jich bylo 100% = byla by to smrt lidstva za dnešních podmínek. Tedy se vymírá na nemoce, ne na zdraví, že? 🙂

  – na homosexualitu, čistou, se vymírá

  – čistá homosexualita snižuje fittness při individuálním výběru

  – čistá homosexualita je odchylka od normálu

  To vše sedí i na rakovinu. To vše tvrdí vaše věda. Vaše věda. Ahoj. 🙂

 308. mulit

  Karel Černý
  29.06. 2018
  Lemmy, rakovina je také jen odchylka od standartů normálního bujení buněk. Důležité je, že to docela hodně překáží fitnessu, homosexualita i rakovina.

  Ty jsi ve fitness nikdy nebyl, paraplegiku. Tak to to tu motáš? A ty neurčuješ, co je a co není norma. Jako rakovina se na tomto foru jevíš ty a tvoje metastázy – nové a nové nicky.

  A teď se ptám všech ateistů: postavíte se teď za vaší vědu a individuální výběr v evoluci a za výzkumy mozku nebo za politicky korektní ateismus? Řekne tady někdo do očí mulitovi a tolimu, že homosexuálové jsou podle vědy spíš zženštilí nebo se bojíte?

  Bojíš se jenom ty, paraplegiku. Zženštilý jsi ty a zbabělý. A užvaněný.

  Ahojky, jdu se opalovat. Mrtvičku a Bezmozka s úzkou bradou necháme už v klidu raději, ať nedostanou další infarkt nebo mrtvici.

  A kde se vozíčkáři chodí opalovat? A co si paraplegiku opaluješ? Kola od vozíku?

 309. mulit

  Mimochodem mrtvičku můžeš dostat i v mladém věku a tu rakovinu taky. Pohřbíval jsem žáka, co umřel na leukemii.

  No, jsi neuvěřitelně hloupé děcko.

 310. toli

  Mě úplně klidně může nechat na pokoji ,protože ani nevím co píše,od té doby co vím že je to zase ten blb tak ho nečtu,nemá mi co nabídnout.

 311. toli

  To si můžu jít večer sednout do kostela a uslyším úplně stejné píčoviny a navíc to mám i s oplatkou příjímaní Krista,tak proč bych tady měl číst hovadiny zadarmo ?

 312. Karel Černý

  Pro MRTVIČKU a pro BEZMOZKA (tak se nazývaji sami mezi sebou 🙂 ) :

  MRTVIČKOVI nemůže nikdo nic nabídnout, protože už ustrnul ve svých názorech z 50.let, kdy studoval psychologii, možná. Nebo za normalizace? Doba se změnila. Mrtvice mu asi vzala poslední zbytek soudnosti, jak napsal jeho homokámoš mulit. Mrtvička je člověk který lhal ženě celé roky, který měl dítě i když je prý gay, takže je buď bisexuál nebo trotl. 🙂 Dále celé roky mlčel že je ateista jak zde napsal kdysi a zpovídal věřící, je to šmírák poznamenaný dobou svého studia. Tvrdí, že nepotřebuje číst věřící, přitom mu tu píšu co říká EVOLUČNÍ VĚDA NA JEHO NEMOC, NE NÁBOŽENSTVÍ, ALE EVOLUCE. A opět: nechce poslouchat druhé názory proto, že nemá na reakci, je hloupý, nevzdělaný, tupec který nechce nic měnit, protože „to stejně nemá cenu“, ovšem pokud nejde zrovna o homo-témata, tam je ohromně „progresivní“ najednou. Nedostatek komunikace z jeho strany je tu proto, že neumí reagovat, viz. výše, kde to zkoušel, ale nešlo mu to. Je to volič stbáka a hraje si na něco co není. Diskuze se má vést proto, aby obhájil své názory logicky, což nedokázal, nebavili jsme se o Kristovi, ale o evoluci a homosexualitě, ale téma nezvlád. Neumí definovat, co je nemoc, přitom ostatní považuje za nemocné. Prostě krypl s poloviční demencí po mrtvici, ochrnutý „myslitel“ co nechce diskutovat, protože na to nemá, takže tvrdí, že to nepotřebuje. Přitom jde o jeho názory, jestli jsou správné, on je má obhájit před sebou, jak tu psali jiní. Ale nemá na to. Nedělá to a zastírá to tím, že ostatní jsou nemocní, přitom sám nerozumí nemocím a evoluci a jediný krypl je tady on sám. Nebýt homofobie u křesťanů, ještě by trůnil mezi nima, nic promyšlené nemá. Laické psychoanalýzy starého bolševika, dnes eurobolšáka, nikoho moc nazaujmou. Tak mluví i zdejší ateisté. 🙂

  BEZMOZEK: buran z Moravy, který má úzkou bradu a je hysterický. Volič SPD. Věda ho ani nezajímá, už jako ateista popíral evoluci. Pak trochu změnil názor. Myslí si, že jeho dojmy jsou víc než věda, což je možné, vše je jen víra. Ale já mam opačné zkušenosti a vědci také. Dodnes by byl Kristův následník, nebýt homofobie u letničních. Nic nemá promyšlené. 🙂

  A to je celé, reagujte na:

  – individuální výběr v evoluci vs. skupinový

  – na snížené fitness u čisté homosexuality

  – na odchylku od toho co je běžné

  – na definici nemoci

  – na to že i vědecké závěry nejsou jisté

  – na to že jakýkoliv bůh hlavních věr možná existuje

  Na to reagujte, ne na osobní věci. Nebuďte hysteričtí. Ahojte 🙂

 313. mulit

  Hysterický jsi jenom ty, multinicku. A zbabělý, nemužný. Bojíš se konfrontace a že by v reálu vyšlo najevo, že jsem více chlap než ty. Což je jasné už z psaní. Máš poruchu, nějakou schizofrenii nebo co, nevíš co jsi. Máš zmatek v hlavě. Je to stejné jako číst pobožné. Opravdu mi nemáš co dát. Nikdy jsi nechodil do církve, v gay podniku jsi nebyl. Jenom teoretizuješ a trpíš homofobií. To téma tě pronásleduje. Je jasné, že sexuální život nemáš žádný, svoji frustraci si vybíjíš tady. Zřejmě jsi paraplegik, že se nikdy nedostaneš mezi lidi. Zkušenosti nulové, vlastní původní názory žádné. Jen nějaké papouškování z esoterických webů vydávajících se za vědecké. Co mi to může dát? Nic. A rozmazlené fracky znám ze školy. To není nic unikátního. Nudíš mě.

  Proč si tě tu Petr Tomek vydržuje a některé tvé metastázy ustřihnul a jiné nechává růst – to je záhada…

 314. mulit

  Úzkou bradu nemám. Mám všechny vizuální parametry průměrné. Ničím nevybočuji. A jsem ochoten přímí konfrontace s multinickem, aby se ukázalo, kdo působí mužnějším dojmem. Buran nejsem. Jsem kultivovaný. Buranství je právě tvá frackovitost. Ty jsi buran z Prahy. Pyšný. Ale na co jsi pyšný? Že nemáš žádné životní zkušenosti?

  Věda mě zajímá. Ale skutečná věda s důkazy, ne spekulativní esoterika, kterou se krmíš ty.

  SPD je normální demokratická strana. Volební komise nenašla nic na programu této strany, co by bylo v rozporu se zákony této země.

  Letniční homofobii netrpěli. Tou trpíš jen ty. Letniční o mé orientaci nic nevěděli. A pastor nebyl homofobní. Pobožným jsem přestal být díky studiu bible a pozorování pobožných, nikoli kvůli orientaci. Takže lžeš. Jsi prostě rozmazlený ulhaný spratek. A zbabělý. Honem si vymysli nový nick.

 315. Karel Černý

  Mulitko multinicková úzkobradá, nebuď hysterický, o individuálním výběru a fitness píší vědci, ne ezo-weby. 🙂

  A to je celé, reagujte na:

  – individuální výběr v evoluci vs. skupinový

  – na snížené fitness u čisté homosexuality

  – na odchylku od toho co je běžné

  – na definici nemoci

  – na to že i vědecké závěry nejsou jisté

  – na to že jakýkoliv bůh hlavních věr možná existuje

  Mohu sem dát znovu odkaz na wikipedii, což není ezoweb, kde ti vysvětlí o individuálním a skupinovém výběru v evoluci, to je dnešní věda, ne ezoweby. Ezoterici jako ty naopak nevěří na evoluci, my katolící můžeme. Už ti SPD povolila podporu práv LGBT? Už je toli chytrý nebo je pořád Mrtvička a ty Bezmozek? Ahojky všem i pozorovatelníkovi a mulitkovi, oběma. Nebo je to jen jeden člověk? 😮 Aha, vlastně je to multinick. 🙂

 316. mulit

  Kolovrátku, z tebe už nic nového nevypadne. Poškrábaná gramo deska je proti tobě originální. Tak si ho pohoň nad svými esoterickými weby a nezapomeň ještě dneska nový nick. A dofoukej si kola ve svém vozíku, ať tě někdy tvůj opatrovník vyveze ven.

 317. Karel Černý

  Opět mulitko, stále nereaguješ na to, co dnes tvrdí vědci a vy vědu přeci milujete. Je to o individuálním výběru a snížení fitness při homosexualitě. 🙂

  Také tvé dojmy nejsou pro lidi tady důležitější než věda, už dvě nebo tři studie jen v tomto vláknu jsou o tom, že máte vy homouši víc ženský mozek. A ksichty. A osobnost. Je to nějaká statistická věc. Ale ty ne, ty máš své dojmy. Asi uznáváš, že vše je jen víra. 🙂

  Jako když jsi se hádal s Mrtvičkou o tom, jestli znáš tolik gayů, abys mohl říct, jestli většina z nich chce dítě nebo ne. A pořád jsi říkal, že nechtějí a nezajímá je to, jen pražský buzny. Tvůj dojem. Opět jen tvůj dojem a nic víc. 🙂

  Raději se loučím, dobré sny a krásnou dovču, hezky si tu užívej, multinicku pozorovatelníku alias mulitko alias Bezmozku z SPD (podle toliho). 🙂

 318. Václav B.

  Vidím, že jsou tu pěkné a zbytečné hádky, ale je to zábava. Takže zpět k věci. Ateisté tu neuměli vůbec reagovat na obyčejné a tradiční námitky věřících. Proto znovu, částečně ode mě a částečně od geniální Velryby, rozdělím problém do několika úseků:

  1) Homosexualita mě nezajímá, ale souhlasím s tím, že dnes platí spíš individuální výběr než skupinový a že by mohla splňovat jisté definice nemoci, ale i tak jsem pro plná práva těchto lidí, je mi jedno, jestli se to nazve manželství nebo jinak, nejsem „grammar nazi“.

  2) Osobní rovinu vynecháme, nebyl jsem tu, takže jestli si na mě někdo hraje, je to možná toli či mulit, nevím. Nebo jste si hráli na někoho jiného? Možná vám to tu chtěl jen někdo ukázat a spočítat a žel se mu to povedlo, nic moc jste tu nepřevedli po stránce logiky.

  3) Otázka víry, vědy, boha,… otázky filosofie a vědy obecně. Podle mě k tomuto špatného vývodu vede to, že jste přijali „štejfovský relativismus“, který vede důsledně nakonec k tomu, že nemáte „absolutní kritérium“ jak určit, která víra je pravděpodobnější, byť relativně a dočasně, i to chce totiž mít absolutní složku v relativních složkách. Proto odmítám, že „není nic absolutní“, vše ostatní k tomuto vede. Štejfa může napsat, že je to jeho systém, ale Černý mu může odepsat, že má jiný systém a je to. Když už budou chtít porovnávat systémy mezi sebou, nepůjde to obecně, jen v rámci systému jednoho z nich. Ale to končí právě tak, že nikde, ve slepé ulici, jako se to stalo zde. To podobné se může stát i s morálkou, ale to je jiná debata. Jsem někde mezi relativismem a absolutismem. Víc nechám mluvit geniální Velrybu, stačilo to opsat a mohli jste vyhrát:

  „1) Všechno není jen víra, jsou věci absolutně jisté, například výrok „něco existuje“ je jistý. „Něco (cokoliv, nějaký jev) existuje (subjektivně či objektivně či kombinovaně, to je fuk)“ = něco se projevuje. Tady to není o víře, to je fakt, bez ohledu na možný matrix, bez ohledu na cokoliv. Min. existuje ten daný výrok, který je něčím vnímán. Stejně tak existuje něco co vnímá, nějaké vnímání. Tomu říkáme většinou „já“. Min. „já“ něco vnímám. Pro vás třeba nemusím existovat, ale vy sebe takto vnímáte, pokud existujete a nejste jen „snové“ postavy v mém vnímání. Něco existuje, navíc něco co vnímá. Existuje také rozlehlost (hmota/prostor), min. jako matrix. To také existuje. To už máme tři jisté věci. Dále některé základní logické zákony, není čas, např. zákon o sporu. Ty na nich Jahodníku zakládáš částečně své výroky: „bojím se pekla, takže se mu snažím vyhnout“ – snažíš se postupovat logicky, předpokládáš nějakou logiku. Nepíšeš: „bojím se pekla, snažím se do něho dostat“, což se jeví dost zvláštní. A tak dál. Těch věcí jistých zase moc není.

  2) Dobrá epistemologie a vědecká metodologie počítá s tím, že většina věcí není jistých, nějaké ty logické zákony ještě, ale většina výzkumu ne. Může zde být matrix, pak je zde „problém indukce“, který předvedl např. Popper, ale neuměl na něj dobře zareagovat. Takže zde jsem dokázal několikrát, že použitelná je nejlépe relativní pravděpodobnost, která se může měnit, ale zvyšuje se relativně pomocí exaktních důkazů (přesných předpovědí na velkém počtu atd.), ale nedosáhne většinou 100%, protože je zde možnost záměrného klamu od hypotetického Satana nebo Ufona, je zde možnost, že se věda změní na základě nových výzkumů atd… teda exaktní částečné důkazy uznávám, i když jsou relativní, ale je to důležité i kvůli praxi, viz. další bod. Sem patří 99% poznání.

  3) Praxe – není možné žít tak, jak říkáš, že nepřemýšlíš, co je pravděpodobnější, jinak bych mohl říct, že skočit ze skály může dopadnout třeba tak, že se zabiju, nebo mě zachrání andělé. Jenže je to stejně pravděpodobné? Skočíš? Je to podle tebe 50/50?

  Opravdu si myslíš, že bůh je taková svině, že nás mate tak, aby rozum prohrával se slepou vírou a skoro vše jen vypadalo jak vypadá, ale bylo to opačné? Takovému bohu dávám vale. A nebudu se řídit strachem, možná budu věčně trpět a bude to tedy blbý, ale teď je mi fajn a říkám, že věčné peklo je svinstvo od svině, pokud existuje. Tečka. “

  Krásné prázdniny všem a mějme se rádi a buďme ateisté. Jinak já volil SPD, nechci to tu zamořit tou extrémistickou špínou z Afriky a Asie. Zdar, přátelé, po prázdninách bude snad více času. 🙂

 319. mulit

  Ne, gayové ženský mozek nemají . Ani ženský mozek, ani ženské tělo. Drtivá většina je nerozlišitelných. To, co se traduje z komedií z 80. let minulého století, mě nezajímá. Nezajímají mě esoterické weby multinicka. Zajímá mě realita. Měl jsem v posteli 160 kluků. Neměli nic ženského. Z ženského by se mi nepostavil. Byli to normální kluci. Kluci, co jsou na chlapy, proto byli se mnou. Ani já jsem jim nenabízel nic ženského. V té době jsem cvičil, macali mi svaly. Líbilo se jim moje strniště. Mně se líbila jejich síla. Síla mladíka a síla muže se spojily. Měl jsem i muže kolem 35, tak to byli dva muži ve spojení. Nehledal jsem nikdy nic ženského v nikom a ani oni nehledali ve mně nic ženského. Ženskost je problém vás, heteráků. Vy bez dualismu nedáte ani ránu. Pořád všude cpete ženy. Jste nemocní. Stejně jako pobožní. Ne všichni, ale multinick je chodící pověra. Stačí si dát do vyhledávače gay porno, nebo se podívat na chatrubate na gaye. Nejsou ženští. Kdyby hledal gay ženskost, tak si najde ženu. Nehledá ženskost ani v sobě ani v druhém. Opakuji z ženy se mi nepostaví péro, z ženského chlapa taky ne. Multinick je úplně blbý. Bez zkušeností. Možná ještě panic. Paraplegik na vozíku, co tady opruzuje a mastí si péro nad esoterickými weby, kterým říká vědecké.

 320. mulit

  toli píše
  Mě úplně klidně může nechat na pokoji ,protože ani nevím co píše,od té doby co vím že je to zase ten blb tak ho nečtu,nemá mi co nabídnout.
  To si můžu jít večer sednout do kostela a uslyším úplně stejné píčoviny a navíc to mám i s oplatkou příjímaní Krista,tak proč bych tady měl číst hovadiny zadarmo ?

  No on to tlačí jako by to bylo jeho náboženství. A kolovrátkuje to stejně jako když pobožní citují z bible.

 321. mulit

  A já ani z jednoho procenta nedokážu napodobit ženskost, kterou dokáží napodobit herci jako je Richard Genzer a Ondra Sokol. Nejlepší v napodobování ženskosti jsou heteráci. To gayové nedokážou. Možná jen transky. Vy, heteráci, máte k transkám blíže než gayové. Protože máte ženy více nakoukané. Gayové se o ženy moc nezajímají, takže to tak neznají.

 322. Lemmy

  Václav B., manželstvo je muž a žena. Muž a muž (žena a žena) nech sa nazýva registrované partnerstvo.

  K tomu: skočit ze skály může dopadnout třeba tak, že se zabiju, nebo mě zachrání andělé.

  Myslím si, že ľudia nie sú až takí nábožní, ako sa pretvarujú. Majú len rečičky, ale skutek utek. Pochybujem, že zdravý, psychický zdravý (v nenáboženskom význame) človek bude veriť tomu, že keď skočí, tak ho zachránia anjeli. Vykašle sa v takom stave aj na náboženské nezmysly. Mnoho ľudí, ktorí sa tvária ako kresťania, sú v skutočnosti len neistí, či vôbec nejaký boh existuje, lebo veľa ľudí o tom hovorí, a oni nemajú záujem zamyslieť sa nad tým. Obávajú sa, že keby premýšľali, stali by sa ateistami.

  V mojom okolí je napríklad veľa bezbožných kresťanov. Formálne sú katolíci, ale okrem toho, že sa ku kresťanstvu priznávajú, už nič iné z nich nerobí kresťanov. Pijú (chlastajú alkohol), hrešia (vulgárne sa vyjadrujú), smilnia (behajú za kurvami), podvádzajú… kto nekradne, okráda svoju rodinu! A keď treba, na Veľkú noc okrem toho, že sa opijú, aj odnesú košík pred kostol. Tú jednu hodinku tam vydržia. Aj tak nevojdú dnu, do kostola, ale len vonku stoja, pred kostolom, a diskutujú o futbale, o hokeji, o tom, kto kedy pretiahol nejakú ženskú.

 323. ateista

  @Karel Černý
  „Toto je třeba dokázat, ateisto, stejně jako tvrzení, že bůh nemůže sledovat všechny lidi najednou, pokud je všemohoucí.“

  Pokud je všemohoucí…… Jedna z problematických vlastností. V Bibli se ale najde dost pasáží, které všemohoucnost boha vyvrací. O to ale nejde. Když jsem hovořil o vlastnostech, tedy na př. o schopnosti sledovat současně všechny lidi na zeměkouli, je potřeba vysvětlit, jak tuto vlastnost aplikuje v praxi. Jenže s tímto si vy věřící hlavu nelámete. Vědci ano. Vy prostě věříte. Vy věříte, že bůh je rozprostřený po celém povrchu zeměkoule, je schopen shomažďovat a třídit informace a uchovávat je, aby je mohl za cca 5 miliard let, kdy podle vědců vyhoří Slunce, mohl použít při rozhodování, kdo bude z těch X miliard miliard lidí žít život věčný v království nebeském. Nám, ateistům, to připadá úsměvné, vy věřící to berete za daný fakt.
  Proto říkám, že věřící jsou svým způsobem vygumovaní. I takový Grygar, který je bezesporu špičkový astrofyzik, je svým způsobem vygumovaný.

 324. Petr Tomek Post author

  @Karel Černý: „Dále se musí vyrovnat s tvrzením, že u lidí platí spíše individuální než skupinový výběr a tam je homosexualita v čisté verzi prostě nevýhodná, dalo by se říct: nemoc.“

  Co je to sakra „homosexualita v čisté verzi“? Být chlapem nebo ženou „v čisté verzi“ je také naprosto spolehlivý návod na vyhynutí.
  Z evolučního hlediska jsou homosexuální muži výhodní pro děti svých sester, protože do nich často investují, jako kdyby byly jejich. Je na to už pěkných pár studií. U homosexuálních žen zase touha po dítěti (u těch, které ji mají) zpravidla překonává sexuální preference – tedy s muži nežijí, ale děti mají. V současnosti se už ani nemusejí zapírat a mít sex s muži, protože existují i jiné možnosti.

 325. Karel Černý

  Homosexualita v čisté verzi je převažující homosexualita, kdy nemáte zájem o ženy. A to s těmi sestrami je právě skupinový výběr, který se dnes neuznává. 🙂 Dnes se uznává individuální výběr. Podívejte se aspoň na tu wikipedii, než začnete psát tyto věci. 🙂 Mrtvička a Bezmozek číst neumí, ale vy ostatní byste měli umět. 🙂

 326. Karel Černý

  Ateisto, vy také jen věříte. Vaše vědecká fakta jsou víra, ne jistota. Jednak jste u těch experimentů nebyl, jednak to může být podvod nebo zmatení od ďábla nebo to není prostě jistý závěr z důvodů chybné indukce. 🙂

 327. Karel Černý

  Václav B., no o těch pravděpodobnostech bych se ještě hádal, proč myslíte, že věřím že nemam skákat ze skály? Protože mi to řekli asi moji rodiče, prostě jim věřím, ale třeba by mě andělé zachránili, kdybych skočil, jenže já nechci pokoušet boha, protože věřím na Ježíše a bibli, protože to tak cítím, vy ateisté to cítíte jinak, ale víte prd. 🙂 Užijte si prázdniny. jedu na Šumavu, ahoj. Bezmozka a Mrtvičku si tu uklidněte sami. 🙂

 328. toli

  @Petr Tomek
  Jim jde o to aby se lesby a gayové opět zapírali.Dle jejich myšlení je to totiž návrat do normálního světa.Co na tom že přetvářka a hraní komedie nebo spíše frašky ničí psychiku,to přeci není důležité,rozhodující je co chce Bůh.Bohužel i v současné době existují lesby nebo gayové kteří mají nutkavý pocit že musí splnit požadavky svých rodičů či svého okolí a tak se ožení nebo vdají.A dříve či později zákonitě přijde rozvod.Znám jednoho egodystonika co si hraje na heterosexuála a v posteli s ženou stojí za hovno.Ženskou to po pár týdnech nebo měsíci přestane bavit a pošlou ho do prdele.Nepomohou mu ani peníze,on je totiž Němec žijící v Česku a peněz má přímo nadbytek.Pro ty ženy co měl a bude mít je evidentně důležitější intimní život než ze sebe dělat kurvu.
  Znám jednoho činného katolického kněze který je gay,ale nikdy to nepřizná.Mě to však přiznal protože ví že pokud bych chtěl tak ho mohu jako soudní znalec spolehlivě zničit a vzít mu tu jeho milovanou církev. Církev totiž tvrdí že být homosexuál je OK pokud se k tomu nehlásí a nežije.Praktická realita v církvi je však zcela jiná,proto praktikující kněží pokud chtějí zůstat praktikujícími kněžími svou orientaci úzkostlivě tají.

 329. toli

  U mě to bylo o dost jiné,jako ženatého gaye majíciho 3 děti mě nikdy nezajímala vůle mých rodičů a nebo přání okolí.
  Vždy jsem věděl že děti chci,zároveň však chci žít dle své přirozenosti a zároveň že chci hrát od počátku s manželkou fair play.S ženou jsme se seznámili na vejšce a já věděl že je to ta pravá,že dokáže chápat a akceptovat spoustu věcí.Jak šly roky tak jsme si vybudovali život podle svých představ a co si kdo myslí nás vůbec nezajímá.

 330. mulit

  A neexistují dva lidi, co to mají stejné. Někdo je na brunetky, někdo na blondýny, někdo má rád ženské při těle, prdelaté, někdo naopak štíhlé. Někdo je na starší ženy ( např. Martin Chodúr), někdo je na mladé ženy (Petr Janda). Nedá se to vědecky zkoumat. Homosexuálové to mají stejně. Existují tisíce homosexualit a každá je jiná. Existují tisíce heterosexualit, tisíce bisexualit, tisíce transsexualit, atd. Každý člověk je unikátní a proč má konkrétní preference je příliš složité. Kultura, rodina, podněty z dětství, dospívání, geny, atd. Je to vždycky neopakovatelný mix faktorů. Věda je tady k hovnu. Slyšel jsem za život desítky údajně vědeckých vysvětlení nějaké homo/hetero/trans/pedo atd atd, sexuality. Každé teorie vždycky kulhala na všechny nohy. A proč se to tak někdo snaží megaúporně zkoumat? K čemu to je dobré? Co bude výstupem? Kdo dává zadání? Někdo s myšlením Hitlera? Někdo, kdo nenávidí diverzitu přírody? V pozadí podobných „výzkumů“ zase čuchám pobožné.

 331. mulit

  Pro mně je vysvětlení diverzity lidské sexuality jasné. Diverzita je základní faktor přírody! Už když se podívám na evoluční strom. To se rozbíhá do stále dalších a dalších podskupin. Nic se nikde neunifikuje. Naopak vše se stěpí a žije vlastním životem. A to neplatí jen pro živou hmotu, ale i pro neživou! Neexistují dvě identické sněhové vločky ! Každá je originální! Proč by měla být zrovna lidská sexualita jednotná? Proboha, který magor to vymyslel? Nikdy nebudou mít lidi stejné chutě a potřeby v jídle, sexu, hudbě, obrazech, spánku, potřebě pohybu, sportu atd.

 332. mulit

  Proč jsou někteří lidi manuálně zruční a jiní děsně nešikovní? Vždyť kdysi všichni žili přírodním způsobem života a manipulace s předměty, nástroji, byla alfa a omega jejich života a záviselo na tom jejich přežití. Proč přesto příroda vyselektovala i nepraktické multinicky teoretiky, že přežívají? Protože příroda je rozbíhává do všech směrů, není úzkoprsá a má smysl pro humor. A příroda ví, že žvanivého nepraktického teoretika multinicka někdo uživí. Třeba manuálně zručný homosexuál.

 333. toli

  @Mulit

  Myslím že se vlámuješ do otevřených dveří,jinými slovy to co tu teď říkáš už po x té opakuješ.
  A co se týká našeho blba tak touto dobou měl už být na 3 měsíčním pobytu u moře,nyní jel na Šumavu,včera si vyzvedl vysvědčení nějak příliš rychle na to že je pražák a obávám se že za chvíli ho tu budeme mít opět.Nechce se mi vyhledávat jednotlivé diagnózy,ale je to velmi nestandardní člověk a kolegové psychiatři by si na něm smlsli. 🙂

 334. Lemmy

  Mulit: „A to neplatí jen pro živou hmotu, ale i pro neživou! Neexistují dvě identické sněhové vločky ! Každá je originální!“

  Vedci majú iný názor.

  „Všeobecne panuje na svete rozšírený mýtus, že žiadne dve snehové vločky nie sú rovnaké a každá je iná. Nie je to ale celkom pravda. Vedci dokázali, že existuje len 8 základných tvarov vločiek, ktoré môžu mať až 35 rôznych modifikácií.“

  Pozri: Snehové vločky – je skutočne každá z nich jedinečná?

 335. mulit

  Ale ty modifikace dělají právě tu jedinečnost. Všichni lidi mají dvě ruce (nepočítám úrazy, postižení). Ale každý s těma rukama dělá něco jiného. Všichni muži mají penis, ale každý s ním dělá něco jiného. A neexistují dva heteráci, kteří to dělají stejně. Zeptej se své přítelkyně, zda to děláš stejně jako ten, co na ní rajtoval před tebou.

  A s těmi vědci jste tady už otravní jako pobožní s Kristem. Vzhledově je každá vločka opravdu jiná. Až najdeš dvě stejné, tak mi je ukaž.

 336. ateista

  @Karel Černý
  „Ateisto, vy také jen věříte.“

  Nikoliv a nesnažte se Vaše závěry prezentovat jako pravdu. Věřím věcem, které mohou nastat, protože již někdy nastaly. Již jsem to tady zmiňoval. Jsem technik strojař a ve škole jsem se naučil posuzovat, co je reálné a co ne.
  Nehodlám s Vámi dále polemizovat, protože míra Vaší neschopnosti přijmout i nezvratná fakta je neskutečná. Já vím, že to tak mají všichni věřící, ale Vy jste svým způsobem extrém.

 337. toli

  Pravda.sk uveřejnila zprávu o tom že česká vláda podpořila homo manželství a museli zablokovat diskuzi.Slováci jsou díky vlivu církve ještě více mentálně omezení a agresivnější než Češi. Ani se nedivím že spousta Slováků žije v Česku,určitě se zde dýchá o něco lépe.

 338. Karel Černý

  „Nikoliv a nesnažte se Vaše závěry prezentovat jako pravdu. Věřím věcem, které mohou nastat, protože již někdy nastaly“

  Tomu jen věříte, že nastaly. Nebyl jste u nich osobně. Třeba u vědeckých závěrů. Nebo u historie. Nálezy z minulosti mohou být všechno padělky například.

  Jinak pro Mrtvičku a Bezmozka: individuální výběr není o tom, že se sestře postaráte o děti jako homouši, ale o tom, že sami musíte předat geny, fitness se týká jedince, ne skupiny, ani rodiny. 🙂

  Dále bych chtěl podotknouti, že já jsem třeba osobně zažil setkání s Ježíšem, tak podle ateisty na to mohu věřit, protože jsem to už jednou zažil. A vypadal jako on a mluvil jako on. A předpověděl mně mnoho věcí v osobním životě. S bohem a užívejte raději slunce, Bezmozku a Mrtvičko, naše dvě homohysterky, věda vás tentokrát posoudila asi dobře. Jste zženštilí. 🙂

 339. Sam

  mulit:
  ——————–Ale proč kdo dává komu a čemu přednost – se zkoumat nedá. Protože tam vstupuje tolik proměnných do hry, že je vyloučené, aby tam šlo napasovat jednotný algoritmus. Kdo se o to pokouší – dělá esoteriku. Čaruje.———————–
  Možná tohleto lidské chování zkoumá psychologie a sociologie.

 340. mulit

  Problém je také v tom, že sama podstatná část gay minority převzala všechny předsudky za své. Tedy včetně pověr o své ženskosti, nezpůsobilosti vychovávat apod.

  Ty máš děti, a tak víš, zda jsi byl nebo nebyl schopen vychovávat. Já jsem pracoval jako učitel už od svých 18 let, tedy od roku 1990. A vím, že jsem byl vzorem pro kluky. A že mě napodobovali. Chudáci malí chtěli mít svaly jako já. Taky cvičili. 🙂 A celkově mě brali. Ono na 1. st. děcka učitele ještě respektují. Učil jsem vesměs děcka od 3- 5. třídy. Puberťáci už kantory ignorují.

  Vím, že jsem byl dostatečným vzorem a měl jsem respekt. A ředitelka to věděla. Učitelka přede mnou s tou třídou zápasila. Já jsem nemusel. Chlap má větší přirozenou autoritu. Jeho slovo má větší váhu. O mé orientaci jsem nikomu neříkal, protože nijak nesouvisela z mojí prací. Bydlel jsem 20 km od školy. Takže mě znali jen od momentu, co mě viděli přijíždět autem na parkoviště školy. A byl jsem vzorem i pro ty starší. Učil jsem fyziku v 9.ročníku. A jednou hodně nasněžilo dopoledne. Tak jsme šli odhazovat sníh. Ale ti deváťáci byli slabí jako mouchy. Dneska to nemaká, tak odpadli. Tak jsem jim ukazoval, jak se odhazuje sníh. Já jsem z nich dělal chlapy. I v tělocviku. Nutil jsem je, aby něco vydrželi. Budoucí heteráky. Je to paradox. Gay jim musel ukazovat, jak se chová chlap. Což oni samozřejmě nevěděli, že jsem gay. Pro ně jsem byl jen učitel. A kluky jsem musel odnaučovat, aby nežalovali. Páč učitelky je chlapskému chování nenaučí. Tam se žalovalo a intrikovalo ostošest.

 341. mulit

  Karel Černý (multinick) – zženštilý jsi ty. Ty jsi vnitřně baba. Zřejmě ti chyběl otec. Kdybys byl můj syn, já bych z tebe chlapa udělal. Buď si tím jist.

 342. mulit

  Jako první věc bychom odstranili tvoji zbabělost a intrikaření. Takhle se chlap nechová. Naučil bych tě, jak být čestný a poctivý. Rovný, přímý. Ne zbabělý. Ne slizký. Pak bych tě naučil, jak chodit ven mezi lidi. Nevím jak silný tvůj handicap je, ale kdybych byl tvůj otec nebo opatrovník, nemohl bys sedět jenom doma za počítačem, ale musel bys chodit pravidelně ven. A bez mobilu. Nutil bych tě k nějaké pohybové aktivitě. Protože sport dělá chlapa. Naučíš se hrát i prohrávat. To zatím neumíš.

  Z tvého chování zde na tomto chatu (foru) je jasné, že tě vychovávaly ženy nebo žena. A dost tě rozmazlovaly a nemáš žádné návyky. To se poznat dá. Pravděpodobně jsi byl problematický i ve škole. Vyrůstal jsi bez otce a matka všechny tvé prohřešky omlouvala a žehlila průšvihy.

 343. Lemmy

  Toli: „Pravda.sk uveřejnila zprávu o tom že česká vláda podpořila homo manželství a museli zablokovat diskuzi.Slováci jsou díky vlivu církve ještě více mentálně omezení a agresivnější než Češi. Ani se nedivím že spousta Slováků žije v Česku,určitě se zde dýchá o něco lépe.“

  Chcem si to prečítať, ale neviem nájsť, kde sa to píše. Toli, daj odkaz na predmetný článok.

 344. Lemmy

  Jaj, vďaka, výborne. Vidím, diskusiu zakázali. Skúsenosť. Obávajú sa homofóbnych komentárov. Máš pravdu.

 345. Lemmy

  S pochodom má napríklad problém Slovenská národná strana (SNS), ktorá tlačí na ombudsmanku, aby nepodporila tento pochod. Podpredseda SNS Hrnka tvrdí, že im (strane SNS) ombudsmanka Patakyová pred voľbou sľúbila, že takéto akcie podporovať nebude. Podľa mňa klame. Neverím mu, že im toto mohla sľúbiť.

 346. toli

  Jenže ombudsmanka je pro VŠECHNY lidi,u nás to zase vytýkají primátorce Prahy Krnáčové (btw je Slovenka) ale je pravdou že Prague Pride je podporováno pražskými primátory od samého počátku,bez ohledu na politickou příslušnost.
  V tom druhém článku je vysloveně uvedeno že mladí,vzdělaní a perspektivní Slováci odchází kvůli vaší homofobii do zahraničí.Myslím že dokud s tím něco neuděláte tak vás bude cizina vždy vnímat jako provinční zemi bačov a kotárov.Ale na rovinu říkám že mám Slovensko a Slovakov rád i když bych tam žít nechtěl,přijde mi takové opravdu provinční,zaostalé a navíc církev opravdu nemusím 🙂

 347. toli

  Když pracuji v charitě tak si automaticky udržuji odstup a koukám se na ně asi jako na zvířata v ZOO,prostě zajímavé exempláře.Kdybych si neudržoval odstup tak mě z toho jejich Krista začne za chvíli strašit ve věži také.

 348. mulit

  Jo a Toli určitě není zženštilý. To bych během hodinu trvajícího telefonátu poznal. Spíše má opačný problém. Je příliš dominantní a prosazuje si svou za každou cenu. Doporučil bych mu ubrat páry a být více empatický, naslouchat druhým.

  Být empatický není žádná slabost ani ženskost. Je to podmínka k tomu, aby člověk byl schopen vycházet s druhými. A ohleduplnost taky není slabost, nýbrž krásná ušlechtilá vlastnost pravého muže.

  Nejodpornější vlastnosti jsou intrikaření, zbabělost, manipulace. Ty má multinick. To mě mrzí, že evoluce takovou špínu vytvořila. No holt jako jsou ve vesmíru krásné hvězdy s oslnivým světlem, tak jsou i černé díry.

 349. toli

  To tady byl před pár lety kostolny píčus ze Slovenska Tvoj opponent,když byl vyhozen za tapetování že Hitler bol ateista tak se vrátil jako žena Luisa de pompe a pak z toho udělal aférku na slovenském zvedavci,že si prominentní český ateista Tomek dovolil mu popřát bolestivou menstruaci,jeden z nejodpornějších podvodů co jsem tady zažil,ale hlavně že si říkal křesťan 🙂

 350. toli

  Ještě si pamatuji ten jeho zvrácený způsob uvažování-Hitler byl sice ateista ale národní socialismus je ta nejlepší ideologie na světě,takže zcela jistě volič nácka Kotleby.

 351. ateista

  @Karel Černý
  „Dále bych chtěl podotknouti, že já jsem třeba osobně zažil setkání s Ježíšem,“

  Pokud hovoříte o tom biblickém židovském rebelovi, který byl před více jak 2000 let pověšen na dřevě, jak v Bibli říká setník Kornelius, pak již nemá cenu na Vás reagovat. Svědčí to o Vaší totální ztrátě soudnosti.

 352. Karel Černý

  Evoluce každou generaci plodí nějaké procento vrozených chorob, barvosleposti a dalších věcí, které rozhodně nepřispějí na fitness jedince. Převažující homosexualita, kdy jedinec nemá zájem o ženy, je jednou z těchto nemocí. Nemoc nemusí být smrtelná. Může být vrozená. Nesnažte se napasovat svoje představy na evoluční vědu. Inkluzivní a skupinové fitness neplatí u lidí, to tvrdí dnešní věda. Homosexualita bude asi přehnaný vedlejší efekt něčeho,co se vyplatí v nepřehnané formě, třeba bisexuality. Stejně tak rakovina je přehnané bujení, které je jinak normální. Ovšem dále už si to řešte vy ateisté mezi sebou, vy máte rádi vědu, jen jsem napsal, co vaše věda uznává dnes. Takže si raději užijte krásného počasí, pokud neumíte argumentovat. 🙂

 353. mulit

  Ještě k ženským způsobům chování
  Jsem si jist, že to je jasně kulturně podmíněné a vždycky, absolutně vždycky takového kluka vychovávaly ženy a ve formativním období měl žádný nebo slabý mužský vzor. A nesouvisí to nijak s homosexualitou. To je úplně jiné téma. Každý (bez výjimky) účastník tohoto fora, kdyby byl vychovávaný na opuštěném ostrově, kde by bylo pouze 20 žen a nikdo jiný, byl by jejich obrazem. Je to stejné jako když je někdo od narození nebo raného dětství vychováván ve vlčí smečce, nebo mezi opicemi apod. Přebírá všechno. Potravní způsoby, zvuky, gesta, atd. Totéž se děje s člověkem. Ženské způsoby chování, projevy musí ten dotyčný nejdříve odněkud nakoukat. To nespadne z nebe. A rozhodně neplatí, že by gayové byli na toto experti. Naopak hetero herci jsou v napodobování žen bezkonkurenčně nejlepší. Podívejte se na nějakou partičku s Richardem Genzerem a Ondrou Sokolem. Tohle je tak vynikající, že to neumí ani travesti. Samozřejmě to umějí i imitátoři jako je Jablonský aspol. Jak třeba dělal Halinu Pawlovskou nebo Petru Buzkovou. Dokonalé. A Jablonský je rovněž heterosexuál. Heteráci jsou na ženy více zaměření, tak je mají více nakoukané. Jejich ženskost je věrohodnější. Měkčí. Gayové napodobují ženy hůře, kostrbatě.

 354. mulit

  A jinak na Richarda Genzera i Ondru Sokola i na Petra Jablonského právě jsem už slyšel, zda nejsou gayové. To je právě ten omyl. Ten omyl, který je tak vrytý do obecného povědomí, že se to asi nikdy nezmění. Ale to je nový konstrukt. V antickém Řecku homosexualitu neztotožňovali s ženskostí. To muselo vzniknout mnohem později. Možná je tahle pověra stará jen 100 let.

  A já jsem zkoušel psát před asi 4 lety na jedno forum pod ženským nickem. Po 10. příspěvku mi psali, že si myslí, že to píše chlap. Čili ženy nedokážu imitovat ani písemně. A to je mám nakoukané ze školství. Ale to nestačí.

  A teď přiznání. I já sám když někde vidím někoho žensky působícího mám podezření, že je gay. Ano i já sám tomuto podléhám. Protože to je sakra omílané v televizních komediích, vtipech, zkrátka všude. Nejde se tohoto předsudku zbavit. Ale gayové takoví nejsou. Měl jsem 300 schůzek, z toho těch zženštilých bylo jen několik. Drtivě (více než 95%) byli nerozlišitelní. Takže rozumově vím, že to je pověra.

  A až uslyšíte Fantomase, tak si vzpomeňte, že ho hrál gay i daboval gay.

 355. mulit

  Karel Černý – ale zženštilý jsi ty. Jsi schovaný v anonymitě a bojíš se konfrontace. Bojíš se srovnat můj hlas s tvým. Můj vzhled i hlas není ženský. Je mužský. Holky děvaťačky mi dávaly návrhy. Totéž kolegyně v práci. Vím zcela jistě, že si myslely, že jsem hetero. Mám hlas přesně ve středu mužského spektra. Jsem hudebník, takže to dobře vím. Vím, jak mluvím a vím, v jakém hlasovém rozsahu zpívám. Je to střed. Ani basy, ani tenor. A nedělám ani žádné ženské pohyby, nic. Jsem normální chlap. A vyrůstal jsem uprostřed kluků. Jezdil na motorce a stavěl bunkry a hrál fotbal. A jsem statečný. Na rozdíl od tebe. Ty jsi zbabělý. Já jsem chlap. Ty nejsi chlap. S tím se nedokážeš smířit, že gay je skutečný muž a ty nikoli a že olizování vagín nic neznamená. Ty sis myslel, že jo.

 356. toli

  Asi půjdu do akčního pekla vole,v nebi bych se nudil 🙂 🙂

 357. mulit

  No, to už je detail. Shodnem se, že sexuální život druhého kritizuje leda ten, kdo nemá žádný. A evidentně mu z toho hrabe. Dříve psal, že žije ze soc. dávek, takže to bude socka, ale na nějakou starší kurvu po 40 by si i z dávek mohl našetřit.

 358. toli

  Jo, nevím jak v Praze ale v Hradci na nádraží jdou kurvy i za guláš nebo cigarety.
  Ale podle toho taky vypadají,odkvetlé pivoňky.

 359. ateista

  @Karel Černý
  „Proč? Vy máte důkaz, že Ježíš Kristus nemůže existovat? Že nemůže komunikovat?“

  Vy máte důkaz, že může existovat?
  Jste další ukázkou zločinu, kterého se na lidech dopouštějí hlasatelé náboženské víry. Oni jsou schopni zcela zbavit člověka soudnosti a schopnosti přemýšlet.

 360. ateista

  @Karel Černý
  Ukáži Vám, jaký je rozdíl mezi ateistou (já) a věřícím (Vy). Jedu autem z Hodonína do Břeclavi a v dálce po pravé ruce vidím vysoký oblak, sahající od země hodně vysoko. Říkám: To jsou Dukovany. Nemám sice žádný důkaz, ale pravděpodobnost, že jsou to Dukovany opírám o několik idícií. Tím směrem Dukovany jsou. Stojí tam vysoké chladící věže. Na nic se odpařuje chladící voda. Za toho počasí horká pára stoupá hodně vysoko. Kromě tohoto oblaku není na obloze žádný jiný mrak. Proto si dovolím říci, že jsou to Dukovany. Samozřejmě mohu získat důkaz tím, že pojedu za tím oblakem, až přijedu na místo, odkud vychází.
  Proto když se vyjadřuji na téma Ježíš nebo bůh, vycházím z podobného způsobu uvažování a i když nemám důkaz, mohu své vyjádření předkládat jako tvrzení.
  Naopak věřící nemůže použít podobný způsob uvažování, protože nemůže následovat důkaz.
  Tohle je rozdíl mezi rozumovým uvažováním a bezmyšlenkovitým věřením. Vy byste třeba prohlásil, že se tam v oblaku zjevil Ježíš nebo bůh a tvrdil byste, že je to možné, protože…….

 361. Karel Černý

  Tak naposledy, jsem poměrně tolerantní katolík, celý život jsem byl tolerantní katolík. Spoustu věcí beru metaforicky. Jsem heterák který by s mužem nikdy nešel,byl jsem sám i 3 roky v půbertě a stejně jsem si místo holky nenašel kluka, ve vězení to dělají jen homouši a bisexuálové, ne heteráci. Je mně jedno, jestli někdo je nekrosexuál nebo homosexuál. Pokud tím někoho nemučí. Třeba homofil nikoho nemučí. Pedofil který je aktivní ovšem už ano, děti z toho mají šok a stres. Zoofilové také mučí zvířata tím co dělají, aspoň většinou. Koni to asi nevadí. Ale slepici už ano. Tu to zabije. Takže homosexuál je sice z pohledu evoluce nemocný, má snížené fitness, ale není proč mu nedat rovná práva. Akorát nám neberte manželství, to je pro ženu a muže, už z názvu je to jasné. Ale můžete mít svůj název pro vlastní partnerství, stejná práva. Mně to nevadí. Když si to prosadíte v parlamentu, proč ne. Když to někdo zruší ústavně, proč ne, kdo vyhraje, ať vládne. Oboje je mně jedno. Vývoj se může měnit v průběhu času. Pedofily a zoofily bych ale nezrovnoprávnil. Naopak nekrosexuály či nekrofily klidně ano, pokud se zeptají rodiny té mrtvoly, zda s ní mohou spát a pak se očistí od nemocí a pořádně se vykartáčují. Takže Mrtvičko a Bezmozku, já jsem tolerantnější než hodně vašich ateistů z Idnesu a z běžného života. A že věda zjistila, že jste více zženštilí? No a co? Tak se mějte a v září zase, hysterky. 🙂

 362. mulit

  Najdi si tu starší kurvu, Henryku. Radíme ti dobře. Předvedeš jí to své fitness. Uvidíš, že se ti uleví. Polévka nebo cigára, co za to bude chtít, tě nezruinují.

 363. toli

  Se divím že na něj vůbec reaguješ,já ani nevím co píše :-),zoufalce nečtu

 364. Hraničář

  Hlavně pro Mulita a Toliho:

  ………………..Pokud se na situaci podíváme z jejich hlediska, může se to zdát jako pravda. Mnozí z nich se opravdu snaží pouze „očistit“ svoji konfesi od předpojatosti, ale jinak ji považují za správnou. Pokud jim tedy říkáme, že za jejich trápení může právě jejich vyznání, mohou to chápat jako nátlak z naší strany, aby se stali ateisty. …………….

  Taky by mě zajímalo, proč církev nenávidí homosexuály. Církev, ne jednotliví věřící, které znám a vycházím s nimi. Bez urážky, přijde mi to jako uměle nafouklé téma, aby měla proti čemu bojovat. A když se nějaský server snaží najít dialog a komunikaci (protože jinak společně žít na stejném světě nelze), řítí se rovnou do pekel?
  http://www.duseahvezdy.cz/2018/05/12/lifenews-slovakia-odstrihnuto/#comment-84946

  A další pokračování diskuze. Mě tam fascinuje, jak na logické otázky „tradiční katolíci“ odpovídají.

 365. toli

  @Hraničář
  Taky by mě zajímalo, proč církev nenávidí homosexuály.

  No teologicky je homosexualita proti dogmatickému výkladu sexuality-sexualita je kompilát množivé a pojivé složky,tyto složky nelze v žádném případě oddělit od sebe.
  Z historie víme že až do 12.století homosexualita nikomu nevadila.Anglický král měl otevřeně svého milce a celá Evropa o tom vtipkovala,ale nebylo to myšleno zle.Až Carpenter přišel se svou tézí ostře odsuzující homosexualitu,od té chvíle začínají moderní dějiny institucionalizované homofobie.
  Z vlastní zkušenosti vím že na netu je každý homofob velmi agresivní,ale při setkání tváří v tvář se velmi krotí a to i bez upozornění. Oni totiž homofobní výroky nevypovídají o homosexuálovi ale sdělují podstatu toho homofoba,vyprávějí přede vším o něm samotném.

  Obecně lze říci homosexuál kašle na nadřazenost církve a svým životem to dává najevo,a to církvi velmi vadí,že nemá moc ani sílu něco měnit a trestat.

 366. pijan

  Problem vsech debat o homosexualite je, ze homosexualove haji svoji kuzi a heterosexualove/cirkev mluvi o vseobecnem principu.
  Homosexualove se staraji o sve vlastni preziti a cirkev zase o preziti svych ovecek a tak zcela evidentne musi podporovat rodinu.

  Vsem je jedno, jestli zrovna vy spite s chlapem, ale vadi jim, ze to vyhlasujete jako neco normalniho (co by teda meli delat vsichni) kdyby homosexualove rikali, ze „Jsme uchylni, ale nas to tak bavi,“ tak to vetsine lidi nestoji za odpoved, protoze az na tu homosexualitu jsou homosexualove normalni lide.

  My uchylni heterosexualove, taky nechodime porad za tema normalnima homosexualama, aby nam potvrdili, ze jsme normani. Vystacime si se zenskou a detma a zbytek sveta nam muze bejt ukradenej.

  To, cemu vy rikate homofob, je normalni clovek, ktery ve vas vidi jineho cloveka a tak se vam chova s normalnim respektem. Na internetu vas vytaci, protoze kdyz mluvite o principech, vy do toho tahate vasi vlastni sexualitu. Oba najednou nemuzete mit pravdu, protoze se vase nazory navzajem vylucuji.

  Jeden z vas se musi mylit. Kdyz nechcete uznat, ze je neco v neporadku s vama, zbyva uz jen oponent a kdyz nemate jinej argument (protoze kde ho vzit) tak ho oznacite za homofoba, coz je jen nadavka.

  Homofobove totiz skoro neexistuji. Fobie je panicky strach z neceho a u homofobie to je homosexualu. Jak sam popisujete, tak se to nedeje, normalne a slusne s vami hovori, takze zadnou fobii nemaji.

  Je to jen vase nadavka, protoze co jineho vam zbyva nez jim za jejich nazory nadavat, kdyz je nemate jak vyvratit, protoze maji pravdu aspon v tom, kde byste ji chtel za zazdou cenu mit vy.

 367. toli

  Jinak mottem slovenského pride 2018 bylo ať se Slováci vrátí domů ze zahraničí.Teď mám zaplou zpravodajskou TA3, Slováci mají 80000 volných pracovních míst a 200 000 mladých lidí odešlo do zahraničí.Vedle nedostatku bydlení pro mladé je i neexistence gay friendly zákonů na Slovensku příčinou emigrace.

 368. Egon

  Zdravím vespolek. hele toli nebo někdo co to jsou nicky.

 369. Lemmy

  Nicky sú naše mená, ktoré tu používame. Ja mám nick (prezývku) Lemmy. Egon má nick Egon. A niekto má ako nick (Jméno) vlastné meno, Jozef Novák. Prvé políčko je: Jméno. To je ten nick.

 370. Lemmy

  Toli: Slováci to mají chudé,nemají tam ani alegorické vozy…..

  Ale boli tam alergické vozy, Antony, z policajného zboru SR, kvôli bezpečnosti extrémistov.

 371. Egon

  Hranicar proboha proc chces abych cetl tu prastenou cosi teologicu vzdyt to je jenom o bohu a cloveku napsal to nejaky krestansky magor. Nemas nahodou horecku? Temhle vecem se vyhibam sec muzu a ty mne jeste radis abych cetl takove hovadiny co napsal nejaky fanaticky dement. Jsem zalozenim buric odmitam ze zasady poslouchat nejakeho boha jsem s nim v rozporu zasadne tak mi proboha nerikej abych cetl takovy hnus.

 372. Hraničář

  Egon
  31.07. 2018
  Zdravím vespolek. hele toli nebo někdo co to jsou nicky. ……………..

  Nicky jsou nuly!

 373. Hraničář

  Egon
  01.08. 2018
  Hranicar proboha proc chces abych cetl tu prastenou cosi teologicu …………………. tak mi proboha nerikej abych cetl takovy hnus……………….

  Chceš-li něco posuzovat a odsuzovat, musíš o tom volačo vědět!
  Když jsi to nečetl, jak víš, že to je hnus?

 374. Egon

  jééé snad se po tak černý je katolík.a co sem leze ta bílá vrána nemá snad webové stránky pošukaných křestanů?aaaahaaa tak proto je na ateisty tak protivný.on sem chodí provokovat.

 375. Egon

  @hraničář je to hnus stačilo mi do tohojen nahlídnout a přečíst pár vět jak je bůch milující a nemněný.prostě sračky kterým se vyhýbám.mně stačí že znám moc dobře bibli víc studovat ten brak nehodlám.

 376. Egon

  hahaha to mne taky napadlo ano jsou to nuly máš pravdu hraničář.

 377. Egon

  @tak to vidíš toli jak jsou katolíci ůplně mimo.na světě je přes sedm miliard lidí kteří vytlačují zvířata z jejich území a indové se diví když někoho napadne slon i zvířata umí komunikovat každý druh má jedinečný způsob komunikace.četl sem knihu o tom jak poznat co psi různými pohyby sdělují svému okolí a pak sem vždycky věděl co pes říká to je behaviorální věda kůn se dorozumívá jinak pes jinak každý druh má nenapodobitelnou řeč ale takové věci katolíci nevědí oni jsou ůplně mimo mísu a ještě by chtěli zakazovat potraty?hergot co je jim do toho!to je narušování osobní svobody!to už by to bylo jako v itálii tam je potrat nemožný a tak tam když má někdo cestu pašuje antikoncepci.když zakáží potraty tak už nás planeta nezvládne uživit.kde berou katoličtí debilové tu drzost o něčem rozhodovat!mněli by dostat po rypáku aby se nesrali po čem jim nic není.

 378. Egon

  hahahahaaaa to je ono!tyhle polointeligenty je potřeba naprosto ignorovat.naprosto na ně srát at si melou ty svoje šílenosti stejně jen rejpají a mají z toho radost když se toho někdo chytne,prostě jejich jediný cíl je efektně nasrat a pak říct přeji hezký den.takže mněnavec alešek i jeroným mají u mne od ted utrum.nemusím přece na každou hovadinu reagovat.homosexualita je vrozená není dědičná prostě se to semtam stane člověk za to nemůže.muži mají jedno tělísko v hlavě větší než ženy narodí li se jedinec mužského pohlaví a má to tělísko menší je homosexualní.jinak jsou různí hnusi co s tím experimentují a to je hnus.bůch v bibli odsuzuje homosexualitu jako zvrácenost a takové základní věci neví?ježíš jednou řekl né kdo zesmilní se ženou že zhřeší ale kdokoli se na ženu chtivě podívá již v srdci zhřešil.podle bible bůch uzná manželství s jeho povolením v církvi,vše jiné je smilstvo.kdykoli učiním nějaké smilstvo se ženou nemám s toho žádné výčitky ale ohromné potěšení:0

 379. Egon

  Mněl sem za to že je toli mladý kluk.no vlastně tady se to poznat nedá.rozhodně bych se nikdy nesmál že mněl někdo mrtvici je to hrubé nevím jak by se to líbilo komukoli z vás kdyby na vás nškdo něco vyštáral a pořád vám to omlacoval o hlavu vy troubové mrtvice může postihnout kohokoli z vás.důležité je když už někdo mněl mrtvičku sem tam dělat detoxikaci výborná věc je rozmixované citrony z česneky pak to protlačit přez sítko a každý den půl hořčičáku vypít uchovává se to v lednici a je to výborná věc omlazuje to tělo a zbavuje to starých buněk.výborný detox se dá koupit v lékárně jmenuje se to chlorela a je potřeba koupit čistou je to jednobuněčná japonská sladkovodní řasa a umí zázračně vyčistit organizmus.já opravdu nevím co tady pořád čtu o těch vašich žabomyších válkách.někteří z vás jsou pěkně malicherní.

 380. rhs

  Nechápu, odkud autor bere jistotu, že homofobmí ateista je ovlivněn náboženství. Existují zde nějaké přírodní zákony.

 381. Lemmy

  Aké prírodné zákony spôsobujú, že nejaký ateista bude mať homofóbny názor bez toho, aby sa kedykoľvek dostal do kontaktu s náboženskými predsudkami ohľadom homosexuality? Aspoň tu v Európe je to málo pravdepodobné. Tu na každom kroku človek zavadí o nejakú homofóbnu poznámku, ktorá má svoj pôvod v biblii. Už len napr. od Onana je onánia, namiesto masturbácie. A sodomia od Sodomy je bežný výraz.

 382. ind

  @Lemmy

  Co to je za nesmysl nazývat lidi, kteří nesouhlasí se skutky homosexuálů, homofobními lidmi?

  Nazval bych klidně homofobními lidmi ty, kteří se vyjadřují o skutcích homosexuálů souhlasně z důvodu vlastního strachu projevit opačný názor.

  Navíc mnohým lidem nedochází, že existují lidé – jako například já – kteří nevystupují proti homosexuální orientaci, ale proti praktikované homosexualitě.

  A nikdo mne nemůže oprávněně nazývat homofobem, protože se homosexuálů nebojím, nebojím se mít odlišný názor než oni.

  Homofobové jsou ti, kteří se nějakým způsobem homosexuálů bojí, a může se to projevit i vyjádřením souhlasu s jejich skutky.

 383. Ateistický laik

  ind: Navíc mnohým lidem nedochází, že existují lidé – jako například já – kteří nevystupují proti homosexuální orientaci, ale proti praktikované homosexualitě.
  A co vám na tom vadí? O vás se nejedná, nikomu tím neškodí (pokud to dělají v soukromí, to ale platí o každém sexu).
  Jste nějaký netolerantní. 🙂

 384. Lemmy

  Ateistický laik, súhlasím.

  K Indovi: Mňa sa nepýtaj, lebo ja taký nezmysel nehlásam. Sú ľudia, ktorých môžeme po vzore ateistu nazývať ahomosexuálmi. Že daný človek odmieta homosexuálny styk praktizovať. Možno do takej skupiny patríš. Ale sú aj nebezpeční bigotní fanatici, ktorí trpia doslova fóbiou, strachom, nevraživosťou, nenávisťou, voči homosexuálom. Dobre, že nestrkajú nos do ich spálne. Stačí, že na ulici ohovárajú, šíria klebety o susedoch, ak zistia, že ich susedia sú homosexuáli.

 385. Egon

  Ind tvůj postoj vůči homosexuálům je postojem zakotveným v bibli bible se staví proti homosexuálům tak ty taky jinak bys to neřešil.Proč by to taky řešil člověk kterého se to vůbec netýká.Vyhoď už tu posranou bibli někam do popelnice kam patří ta jen blbne hlavu.

 386. Judaista

  A proč mi nevadí se dívat na lesby, ale vadí mi gayové? Stejně tak mě nikdo neučil, aby se mi nelíbily staré nebo tlusté ženské, prostě to mam v sobě. A určitě tajně netoužím se s nimi vyspat. 🙂

 387. rhs

  Až na to, že SISYFOSu velí katolík. 😀 😀 😀

Komentáře nejsou povoleny.