Dublinská deklarace – to, o co nám jde

Autor | 26.10. 2018

Jako spolek máme za účel především osvětu, máme ale i cíle, které by se daly označit jako politické. Ty bychom měli požadovat po našich politicích, ať už jako jednotlivci volíme jakoukoli politickou stranu.

Dublinská deklarace (k níž se hlásíme) shrnuje cíle současného ateistického hnutí. I pro naši zemi je v ní ještě mnoho nesplněných bodů.

Dublinská deklarace: Sekularismus a náboženství ve veřejném životě

V neděli 5. června 2011 byla na Světovém ateistickém kongresu v Dublinu přijata následující deklarace týkající se sekularismu a místa náboženství ve veřejném životě. Prosíme, diskutujte o ní a sdílejte ji s vašimi přáteli a kolegy, a pokud jste členem ateistické, humanistické nebo sekulární skupiny, diskutujte o ní a propagujte ji mezi ostatními členy, politiky a v médiích.

1. Osobní svoboda

a. Svoboda svědomí, náboženství a víry je soukromá a neomezená. Svoboda praktikovat náboženství by měla být omezena pouze nutností respektovat práva a svobody ostatních lidí.

b. Všichni lidé by měli mít možnost se svobodně podílet na demokratickém procesu.

c. Svoboda slova by měla být omezena pouze nutností respektovat práva a svobody druhých. „Právo nebýt uražen“ by nemělo v právním systému existovat. Všechny zákony proti rouhání, ať už explicitní či implicitní, by měly být zrušeny a neměly by být uplatňovány.

2. Sekulární demokracie

a. Svrchovanost státu je odvozena od jeho obyvatelstva, nikoli od Boha či bohů.

b. Jediný odkaz na náboženství v  ústavě by mělo být prohlášení, že stát je sekulární.

c. Stát by měl být založen na demokracii, lidských právech a zásadě zákonitosti. Veřejná politika by měla být prokazatelně utvářena za využití rozumu, nikoli náboženské víry.

d. Vláda má být sekulární. Stát by měl ve věci náboženství a jeho absence zůstat zcela neutrální, nic by neměl upřednostňovat a nic diskriminovat.

e. Náboženství by neměla být ve veřejném životě nijak finančně zvýhodněna, náboženské aktivity by například neměly být osvobozeny od daně, neměly by existovat grantové programy na podporu náboženství či na provoz náboženských škol.

f. Příslušnost k náboženství by neměla být podmínkou jmenování do státních funkcí.

g. Zákon by neměl ani garantovat ani odmítat žádná práva, privilegia, moc či imunitu na základě víry, náboženství, anebo jejich absence.

3. Sekulární vzdělávání

a. Státní vzdělávání by mělo být sekulární. Pokud je součástí vzdělávání náboženské vyučování, mělo by být omezeno na výuku o různých typech víry i její absenci.

b. Děti by se měly objektivně učit o různorodosti náboženských a nenáboženských filosofických přesvědčení, součástí školního vyučování by neměla být výchova k víře.

c. Děti by se měly učit kriticky uvažovat, měly by se naučit rozlišovat mezi využitím víry a rozumu v přístupu ke znalostem. Věda by se měla vyučovat bez vměšování náboženství.

4. Stejné zákony pro všechny

a. Mělo by platit jedno jediné sekulární právo, o němž se demokraticky rozhoduje a které je rovnoměrně uplatňováno; náboženské soudy by neměly mít jurisdikci řešit občanské záležitosti a rodinné spory.

b. Právo by nemělo kriminalizovat soukromé činnosti  v případě, že doktrina některého náboženství považuje takovou činnost za nemorální, pokud tyto soukromé činnosti respektují práva a svobody druhých.

c. Zaměstnavatelům a poskytovatelům sociálních služeb, kteří se hlásí k určité náboženské víře, nesmí být povoleno diskriminovat z jakýchkoliv důvodů, které se nezbytně nevztahují k dané práci či službě.

 

 

Dublinská deklarace – originál v angičtině

Autor: Petr Tomek

Neúnavný komentátor společenského dění ( především na svém blogu ), propagátor a popularizátor kosmonautiky, bývalý redaktor časopisu VTM Science a v současnosti též již bývalý šéfredaktor elektronického literárního časopisu Lemurie , člen Kosmo Klubu, sdružení UnderFilm a autor knihy Ztracený Měsíc, o tom, proč nebyli lidé čtyřicet let na Měsíci, populárně-vědecké miniatury Láska, sex a vesmír a sbírky esejů Ateista. Zkrátka člověk s nepředstavitelnou schopností zaměstnávat sám sebe, případně i všechny ostatní. Na internetu vystupuje jako militantní ateista, ač v životě razí heslo: „nejdůležitější je, abychom se všichni navzájem nezabili“. Podpořte tuto stránku na Startovači

119 thoughts on “Dublinská deklarace – to, o co nám jde

 1. Richard

  Ja vidím tieto sporné body:

  2.5 Z toho bodu vyplýva, že nejaké iné aktivity podporu (grant, daňové zvýhodnenie) získať môžu. Ak teda bude napríklad grant na kúpu teleskopu do školskej hvezdárne tak bežná škola grant získať môže a cirkevná škola nie ? Nejaká nenáboženská aktivita daňovú úľavu získať môže (koncert, šport, múzeum) ale náboženská aktivita nie ?

  3 Čo vlastne znamená sekulárne vzdelávanie ? Na niektoré etické veci majú ľudia rôzne názory (manželstvo, sexuálna výchova) a škola má tendenciu toto „vyučovať“ – nemala by sa v rámci sekularizácie radšej toho vzdať ? Ešte horšia je otázka histórie. To je úplne mizerné a učí sa v podstate podľa osnov vymyslený v socialistickom Československu.

  4.1 Prečo sa nemôže skupina ľudí slobodne dohodnúť, že budú voči sebe dodržovať isté pravidlá včítane vlastných trestov a sudcu ? Niečo ako majú firmy arbitrážne súdy ? Ako majú športové zväzy svoje vlastné pravidlá.

  4.2 Malo by byť zakázané zabíjať zvieratá rituálnym spôsobom ?

  4.3 Tento bod je napísaný tak, že veriaci zamestnávateľ diskriminovať nemôže ale neveriaci môže. Ale pravdu povediac neviem presne čo tým autori vlastne mysleli.

 2. Bela Lugosi

  „4.1 Prečo sa nemôže skupina ľudí slobodne dohodnúť, že budú voči sebe dodržovať isté pravidlá včítane vlastných trestov a sudcu ? Niečo ako majú firmy arbitrážne súdy ? Ako majú športové zväzy svoje vlastné pravidlá.“

  Ano, plný souhlas, muslimové by měli mít právo zde kamenovat nevěrníky, stejně jako oni by nám zde měli nechat právo soudit se podle našich pravidel, tak má fungovat správná multikulturní společnost!

  Tento fašisticko-machistický sekularismus bílého muže je mi též proti srsti. Je to věc dané kultury. Musíme to ctít! Pozvali jsme si sem muslimy? Ano, tak se musíme podřídit i jejich pravidlům, nejen oni našim.

  Integrace je oboustranný proces. Majte sa tu!

 3. Petr Tomek Post author

  @Richard:
  2.e Ne nevyplývá, vyplývá z toho že nemají být speciální granty, které by se zaměřovaly pouze na náboženké organizace.

  3. Ano, na to je pamatováno v lidských právech. Říká se tomu svoboda svědomí – lidská práva mají být omezována pouze lidskými právy. Škola nemá učit názory ale o názorech.

  4.a Může, ale nesmí tím překročit sekulární zákony. Fotbalový svaz nemůže například popravovat hráče, kteří nebyli dost výkonní.

  4.b Ano, pokud je to v rozporu s platnými zákony. Ne pokud to v rozporu s platnými zákony není.

  4. c Ne není. Toto není zákon ale deklarace. Obecný zákaz diskriminace vychází ze zákona, je ale tendence vykládat „ochranu víry“ tak že vede k diskriminaci.

 4. Jaroslav Štejfa

  K P. Tomkovi:
  Petře prosím tě, kde je možno získat náhled na Dublinskou deklaraci 2011?
  Nemohu to objevit.
  Jaroslav Štejfa

 5. Jaroslav Štejfa

  K Richardovi:
  Autor:
  2e. Náboženství by neměla být ve veřejném životě nijak finančně zvýhodněna, náboženské aktivity by například neměly být osvobozeny od daně, neměly by existovat grantové programy na podporu náboženství či na provoz náboženských škol.
  Richard:
  2.5 Z toho bodu vyplýva, že nejaké iné aktivity podporu (grant, daňové zvýhodnenie) získať môžu. Ak teda bude napríklad grant na kúpu teleskopu do školskej hvezdárne tak bežná škola grant získať môže a cirkevná škola nie ? Nejaká nenáboženská aktivita daňovú úľavu získať môže (koncert, šport, múzeum) ale náboženská aktivita nie ?
  Jaroslav:
  Myslím, že se mýlíte. V ČR platí zákon č. 561 Školský zákon. Doporučuji přečíst. Tam hned v par. 2, odst 1a je: Vzdělávání je založeno na zásadách rovného přístupu každého státního občana České republiky nebo jiného členského státu Evropské unie ke vzdělávání bez jakékoli diskriminace z důvodu rasy, barvy pleti, pohlaví, jazyka, víry a náboženství, národnosti, etnického nebo sociálního původu, majetku, rodu a zdravotního stavu nebo jiného postavení občana.
  Z toho plyne, že třeba dalekohled nebo mičudu si škola (jako právnípořizuje bez ohledu na to, zda je zřizovatelem kdokoliv dle par. 8. Co se týče náboženství, dle par. 15, tak se může vyučovat, dokonce je zde k tomu účelu zvláštní právo.
  Nevidím jedinou překážku, aby třeba věřící podporovali svou školu, jako každý jiný donátor. Ovšem správně nemůžete chtít, aby nějaká škola dostala zvláštní prostředky na vybavení nebo vyučování ze státního rozpočtu s odůvodněním, že vaše dítě je věřící nebo fotbalista.

  Richard:
  3 Čo vlastne znamená sekulárne vzdelávanie ? Na niektoré etické veci majú ľudia rôzne názory (manželstvo, sexuálna výchova) a škola má tendenciu toto „vyučovať“ – nemala by sa v rámci sekularizácie radšej toho vzdať ? Ešte horšia je otázka histórie. To je úplne mizerné a učí sa v podstate podľa osnov vymyslený v socialistickom Československu.

  Jaroslav:
  Viz předchozí par. 2 k otázce, co je sekulární vzdělávání. Protože na každou etickou věc najdete různé názory, je nutno vzdělání omezit na hodnoty, v kterých daná společnost nachází shodu – tedy třeba ústavu. Samozřejmé je, že každá společnost se na hodnotách pro ni přijatelných dohodne trochu rozdílně od společnosti jiné a od minulosti. Ale postavit se k tomu tak, že vše, co je sporné, ze vzdělání vyřadíme je hloupost. V historii platí, z čeho si nevezmeme poučení, to si prožijeme znovu. Pokud se vám nezdá, jak se historie učí, pokuste se to změnit.

  Richard:
  4.1 Prečo sa nemôže skupina ľudí slobodne dohodnúť, že budú voči sebe dodržovať isté pravidlá včítane vlastných trestov a sudcu ? Niečo ako majú firmy arbitrážne súdy ? Ako majú športové zväzy svoje vlastné pravidlá.

  Jaroslav:
  Znova. Mýlíte se. Morálku můžeme mít každý jinou, ovšem právo ve státě musí být jedno a pokud možno spravedlivé. Například hokejisté mohou mít v pravidlech hry, že hráč může být na nějakou dobu ze hry vyloučen, protože zranil protivníka. Jestliže se však prokáže úmysl, nebo násilí bude pokračovat mimo hru, pak nastupuje právo (v ČR) sekulární, padni komu padni. Pokud se vám to nelíbí a budete prosazovat, aby takové věci soudil hokejistický nebo církevní soud, máte můj odpor.
  Nevidí v tomto možný rozdíl mezi jakoukoliv církví a hokejovým svazem. Takže ani nevidím rozdíl mezi sparťanskými fans a katolickými fanatiky.

  Richard:
  4.2 Malo by byť zakázané zabíjať zvieratá rituálnym spôsobom ?

  Jaroslav:
  Mám ten názor, že pokud zvířata slouží k obživě lidí, pak (z naší neschopnosti jejich těla něčím nahradit) je asi ještě nutné zvířata zabíjet. Ale jejich utrpení by mělo být co nejmenší. Vše nad to je nehumánní. Takže odpověď – pravděpodobně ano.

  Autor:
  4c. Zaměstnavatelům a poskytovatelům sociálních služeb, kteří se hlásí k určité náboženské víře, nesmí být povoleno diskriminovat z jakýchkoliv důvodů, které se nezbytně nevztahují k dané práci či službě.

  Richard:
  4.3 Tento bod je napísaný tak, že veriaci zamestnávateľ diskriminovať nemôže ale neveriaci môže. Ale pravdu povediac neviem presne čo tým autori vlastne mysleli.

  Jaroslav:
  Zde skutečně důraz na „kteří se hlásí k určité náboženské víře“ je podle mne nevhodný. Měl by platit pro každého zákaz diskriminace.
  Jaroslav Štejfa
  Poznámka: vkládám to sem podruhé, poprvé mi to bylo označeno jako spam.

 6. Petr Tomek Post author

  @Jaroslav Štejfa: „Petře prosím tě, kde je možno získat náhled na Dublinskou deklaraci 2011?“

  V odkazu pod textem na stránkách Atheist Ireland.

 7. ateista

  @Richard a ostatní
  Veškeré rozpitvávání je zbytečné. Náboženství a vše, co je s ním spojené, je nad rámec normální společnosti. Museli bychom opět začít rozebírat, co je to bůh, proč ho uctívat, proč jeho uctívači mají mít nějaké výhody atd. Opět bychom dospěli do začarovaného kruhu, který by mohl rozseknout jedině nezávislý soud.
  Dublinská deklarace jasně říká, podobně jako zákony ve Francii, že víra v boha je ryze soukromá věc jednotlivce a nesmí být nijak veřejně prezentována. To jen naše schizofrenní Poslanecká sněmovna není schopna dát věci do pořádku.

 8. A. S. Pergill

  K tomu bodu 4a:
  Stát, který na svém území nechá vybujet paralelní právní a justiční systém, navíc zásadně odlišný od jeho norem a hodnot, je na nejlepší cestě k rozvratu.

  Vidíme to jasně ve Velké Británii, kde tč. nejsou s to odsoudit zcela jasně vinné pachatele masově organizovaných únosů, násilného drogování a pohlavního zneužívání místních dívek (část obětí byla nezletilá – jinak sex, je-li oběť opilá nebo zdrogovaná, je zneužitím i v případě, že je oběť zletilá). A vůbec se ani neodvážili pustit do řešení úředníků, policistů a politických aktivistů, kteří tyto aktivity léta zaštiťovali (a dokonce kriminalizovali rodiče obětí).

  Tedy, odsoudili dvě desítky z několika stovek pachatelů – naprostý výsměch jakémukoli náznaku spravedlnosti.

 9. Svatý Jeronýmek

  „Veškeré rozpitvávání je zbytečné. Náboženství a vše, co je s ním spojené, je nad rámec normální společnosti. Museli bychom opět začít rozebírat, co je to bůh, proč ho uctívat, proč jeho uctívači mají mít nějaké výhody atd. Opět bychom dospěli do začarovaného kruhu, který by mohl rozseknout jedině nezávislý soud.“

  Co je to náboženství? Víra v boha plus morálka. Co je to bůh? Inteligentní tvůrce světa. Proč ho uctívat? Protože díky němu možná existujeme. Proč mají mít uctívači výhody? A proč by měli mít výhody evolucionisté? Evoluce je nejistá teorie, bůh také. Kde je rozdíl? Kde jsou 100% důkazy pro jedno z toho? Co když je vše matrix?

  Vše odpovězeno, krásný den všem, váš Jeroným! Jdu se modlit, nechci aby se probudilo o dušičkách nějaké velké zlo. 🙁

 10. Bela Lugosi

  Vidím to jako pan bratr poslance Čižinského za KDU, Pavel Čižinský: „Čižinský: „Obecná povinnost cizinců se přizpůsobit neexistuje, pouze povinnost dodržovat zákony. Integrace je oboustranný proces. Liberální společnost musí respektovat, že jsou cizinci, kteří chtějí být odlišní. Evropská hodnota nezakrývání vlasů je nesmysl. Na našich vesnicích se kdysi běžně nosil šátek na hlavě, řeholnice vypadají z hlediska hidžábu stejně jako muslimky. Uznávám, že burka nebo nikáb je šok. Je ale opravdu nutné tohle zakazovat?““

  https://plus.rozhlas.cz/je-hidzab-symbolem-nabozenske-tolerance-nebo-zotroceni-zen-6533484

  I ty zákony by se měly přizpůsobit, doplnil bych pana Čižinského, tomu, aby zde byla větší volnost pro jiné kultury. Někdo má na vánoce kapra, jiný kamenuje nebo obřezává, žijeme na jedné planetě či v jednom státě, pojďme se tolerovat navzájem!

 11. Lemmy

  Bela Lugosi: jiný kamenuje

  OK, buď príkladom, a nechaj sa ukameňovať. Toleruj ukameňovanie.

 12. Bela Lugosi

  Ale já přeci nejsem muslim. To má platit jen uvnitř jejich komunity, pro nás platí jiné zákony a soudy. 🙂 Ale v jednom státě se přeci můžeme tolerovat, různé kultury. Oni ať mají jejich soudy a my svoje. Ať mají své zákony. No a pak se dohodneme společně na zákonech mezi námi, když třeba muslim zabije nemuslima nebo spíš naopak (to je častější), jak se bude v takovém případě člověk soudit, podle jakých zákonů. Myslím, že do budoucna, až tu bude víc muslimů, měli bychom přejít na progresivní právo šaría, nějak to zkombinovat, vzájemně se obohatit. Nenávist není řešení, musíme žít společně. Třídí se odpad, ne lidi. I praotec Čech byl imigrant.

 13. Lemmy

  Na tom vôbec nezáleží, či si alebo nie si moslim. Kameňujú sa všelijakí ľudia. Hovoríš o tom, že ich chceš tolerovať, tak ich toleruj v tom, čo si sám spomenul: ukameňovanie. Keď sa z nejakých dôvodov oni rozhodnú ťa ukameňovať, tak to prijmi, toleruj to.

 14. Bela Lugosi

  Záleží na tom zda jsem či nejsem muslim, protože jejich zákony platí pro ně, ne pro nás, různé komunity mohou mít různé zákony pro své příznivce v rámci jednoho státu. Až jich tu bude více, tak třeba zavedou své právo pro všechny, ale zatím bych chtěl mít různé zákony pro různé kultury v rámci jednoho státu. Takže já bych jako nemuslim nebyl souzen podle jejich zákonů. O tom je tolerance. Jste netolerantní fašista a machista, když to nechcete uznat… Pro dnešek končím, protože nemam rád fašisty a islamofoby. Buďme liberální a tolerantní a multikulturní. Zase zítra možná.

 15. Lemmy

  Bela, mýliš sa. Neplatia len pre nich. Daj dôkaz. Také čosi som ešte nepočul, že by ukameňovanie platilo len na moslimov. Rád si vymýšľaš. Opakujem, nezáleží na tom, aký si, ak sa rozhodnú ťa ukameňovať, tak sa rozhodnú, a ty ako tolerantný človek, ktorý to obhajuješ [Někdo má na vánoce kapra, jiný kamenuje nebo obřezává, žijeme na jedné planetě či v jednom státě, pojďme se tolerovat navzájem!], by si mal ich ukameňovanie tolerovať. Ak už nie, potom si obyčajný pokrytec. Jedno tu v diskusii píšeš, a úplne opačne by si sa zachoval v reálnej situácii.

 16. Lemmy

  Bela: Pro dnešek končím, protože nemam rád fašisty a islamofoby.

  Inými slovami, nemáš sa rád. Dobre, že nie si narcis. Už len, aby si sa naučil nastaviť aj druhé líce.

 17. Bela Lugosi

  Kamenování by platilo jen pro ně, v našem státě, o tom píšu, ne jak to je jinde, ale jak to chci tady (pokud to sami budou chtít), jsi imbecil, ty fašoune? Nepíšu jak je to jinde a nezajímá mě to, píšu, jak bych to chtěl tady. Takže zase neumíš číst. Jdu, nemam na bílé rasisty a kolonialisty dneska už náladu.

 18. Lemmy

  Bela: Někdo má na vánoce kapra, jiný kamenuje nebo obřezává, žijeme na jedné planetě či v jednom státě, pojďme se tolerovat navzájem!

  To ty sa dožaduješ, aby sa tolerovalo ukameňovanie. Takže slová jsi imbecil, ty fašoune sú o tebe. Je to tvoja vlastná sebakritika. Napísal si: nemam na bílé rasisty a kolonialisty dneska už náladu.

  A kedy si mal na seba dobrú náladu?

  Bela: píšu, jak bych to chtěl tady. Takže zase neumíš číst.

  Skôr píšeš tak, ako v skutočnosti nechceš. Len trolluješ. Aké ukameňovanie chceš tu? Čím sa má odlišovať od kameňovania tam?

 19. E k k l e s i a n

  Včera jsem narazil na kůl jednoho vlasti a národa zradného politika. Pod ním podřízl jak podsvinče teroristu muslimského vyznání, na jehož hruď jsem pohodil rozseknutý korán, který jsem následně pochcal. Odchytil jsem jednoho mladého z neziskovky a tomu jsem po zbičování do masa usekl ruku (kterou na práci nepotřebuje, ale škodit s ní jako placený troll umí), uřízl špičku jazyka (aby už navždy mluvil jako všemi snadno rozpoznatelný idiot a zlořečnik, kterým ve skutečnosti je), na čelo vypálil „jste na radě“ (jakožto vzkaz pro jeho druhy, že nepřestanou-li národu škodit trest je nemine, a současně varováni pro Čechy že takhle dopadnou z rukou nepřítele, včetně toho z vlastních řad, pokud se s ním zavčas nevypořádají). Oči jsem mu nechal obě (aby dobře viděl co způsobil) a uši taktéž (aby mohl dobře slyšet nářek trpících).

  To vše proto, že jsem silný, právo silnějšího jsem mohl a chtěl uplatnit, bylo to řešením problému.

  S nadějí v srdci též doufám, že doposud plně nevyprofilovaný nepřítel (osoba pomatená, neukotvená v názorech, neznalá hodnot, svedená k prostituci) vlasti a národa, který má slova jen čte, si vše připomene před spaním a bude mít buďto léčebné sny (pokud dojde na boj, a dojde, musíš nějak řešit nepřítele a potencionálního nepřítele s nožem v zádech, mezi sebou), nebo se strachy nevyspí což ho oslabí.

  Tohle je svět, který chcete, který „budujete“, který bude. Bude to mnohem horší, nejste humanisty jak si myslíte. /Část skupiny mezi vámi, co vám neustále dodává nový jed pro vaši mysl a srdce, to ví dobře, ten zbytek tak činí s nadšením a dobrovolně pro svoji nemoc (a často vědomou touhu nebýt uzdraven, která často souvisí s prostitucí a falešným očištěním sebe sama před sebou)./
  Přijde doba kdy se budete chovat hůře nežli bezduchá divá zvěř která byla povolána aby duchem mrtvým usilovala o život. Zlý tohle vše ví, končí den, přichází noc a jeho čas v plné síle. Nezajímá ho nic menšího než vaše odloučení od Boha a jeho syna který za lidi život položil, krista/spasitele syna Člověka Ježíše, který má moc a vládu které se prichází ujmout.

 20. ateista

  @svatý Jeronýmek
  Sám předvádíte, proč je Dublinská deklarace potřebná. Vaše odpovědi jsou jen Vaše, jsou produktem Vaší víry, kterou nemáte o co opřít. Je to Váš soukromý názor a Vaše soukromá věc. Není žádný důvod, proč by Vaše názory měly převážit nad výsledkem práce tisíců vědců různých oborů.
  Před 500 lety měli lidé jiné znalosti a poznatky a dnes mají jiné. Stále více poznatků hovoří v neprospěch boha. Jinými slovy víra v boha se stává přežitkem, anachronismem. Pokud v ní chce někdo přetrvávat navzdory pokroku, je to jeho soukromá věc. A je nesmysl ji jakýmkoliv způsobem vnášet do života lidí.

  @Bela Lugosi
  Proč bychom měli ustupovat islamistům a přijímat jejich zvyklosti? Proč bychom jim vůbec měli poskytovat azyl? Proč nezachovat pestrý svět a proč tvořit multikulturní guláš, stejný po celé zeměkouli?

 21. ateista

  @svatý Jeronýmek
  Z každého objevu nebo vynálezu mají užitek všichni, bez ohledu na to, zda je autorem mnich nebo ateista. Z víry v boha nemá užitek nikdo, pouze její hlasatelé. Tak proč náboženství a víra v boha?

 22. A. S. Pergill

  @Bela Lugosi
  A jak byste řešil ty, co od islámu chtějí odejít, nebo ty, co ho nechtějí vyznávat v jeho úplné (i v raném středověku očima současníků totálně barbarské) podobě?
  Jistěže, pokud islámský terorista zabije jiného islámského teroristu, je to naprosto ok a nemám s tím ani ten nejmenší problém. Ale pokud zabije muslima, který by se chtěl zcivilizovat (a třeba i odpadnout od islámu), tak s tím problém je.

  Jinak ovšem vznikají prakticky neřešitelné situace ve zdravotní péči a v dalších oblastech. Což znamená, že se skutečně řešit nedají. Leda byste muslimy zcela oddělil od zbytku společnosti a zavedl v podstatě apartheid (a tím ovšem máte po demokracii).

 23. Richard

  @A.S.Pergill

  >> A jak byste řešil ty, co od islámu chtějí odejít,…

  Neviem či hráte na hlúpeho alebo … ? Tak ešte raz pre pomalších.

  Máme skupinu osôb – muslimovia, furbalisti Sparty, atď. Oni sa dohodnú na spoločných pravidlách, spoločnom posudzovaní problémov, sudcovi atď. Keď je nejaký spor medzi jednotlivcami, tak tento spor môže byť vyriešený po obojstrannom súhlase strán v rámci tejto komunity. Takže ak muslimovia riešia krádež tak podľa sudcu donesie zlodej okradnutému 100 tiav (alebo ekvivalent v Eurách). Ak sa rieši že hráč kopol do iného hráča tak hráč má pokutu 2000 Eur a dištanc na 6 zápasov.

  Komu sa nepáči, môže z danej komunity odísť… Aký je neriešiteľný problém…. ???

 24. Bela Lugosi

  Jak píše Richard, ale Češi = fašisté, tak že nemá cenu vám nic vysvětlovat, pouze 12% Čechů stojí za záchranu! Styďte se, i na Slovensku je víc tolerantních lidí!

  “ Mít muslima v rodině v průzkumu odmítla většina Čechů. V Evropě vyčnívají
  30. října 2018 20:02
  Pouhých dvanáct procent Čechů je ochotno přijmout představu, že by měli v rodině muslima. Vyplývá to z průzkumu, který v Evropě provedla organizace Pew Research Center. Menší procento zjistila jen v Arménii. Česko tak vyčnívá nejen ve srovnání se Západem, ale i na mapě střední a východní Evropy. Téměř polovině Čechů by vadil i příbuzný s židovským vyznáním.“

  Zdroj: https://zpravy.idnes.cz/pruzkum-evropa-cesko-pristup-k-mensinam-muslimove-zide-pew-research-center-17l-/zahranicni.aspx?c=A181030_143629_zahranicni_kha

 25. Bela Lugosi

  Akorát Richarde by se muselo vyřešit to, že islám někde zapovězuje odejít od islámu, podle jeho zákonů, zatímco u nás by mělo být povoleno odejít do jiné skupiny. Také by mělo být více islámských soudů, co když je někdo šíita a ne sunnita? Ale to se vše dopiluje! To samé u budhistů a tak.

  Problém je, že žena těsně před ukamenováním může chtít odejít od islámu, co pak? Já bych jí to asi i umožnil.

  Společný zákon by byl: kdokoliv může kdykoliv přejít do jiné skupiny.

  Třeba pak vznikne náboženská skupina co netrestá vrahy a většina vrahů se tam bude chtít dostat, tam bych pak přidal zákon, že vrahové budou muset být ve všech skupinách nějak souzení a izolovaní. Aby si nemohli volně pobíhat mezi skupinami!

  Krásný sluníčkový den plný tolerance vám přeje Bela Lugosi!

 26. A. S. Pergill

  @Bela Lugosi
  Prostě v reálu to separátní soudnictví (případně platnost zákonů jen pro někoho) absolutně není možné, takový režim by nebyl demokratický. Komu se nelíbí stejná práva a povinnosti pro všechny, ať se odstěhuje do nějaké totalitní žumpy. Je jich na světě dost.

  Jinak, vzhledem k tomu, že islám nařizuje vraždit bezvěrce, a těch jsou u nás cca 3/4 populace, tak ten výsledek, tj. nechtít v rodině potenciálního vraha svého a svých blízkých, odpovídá tomuto stavu. Docela by mě zajímalo, kolik Židů by chtělo mít v rodině nacistu.

 27. Bela Lugosi

  Ale ale pane Pergille, ve Švédsku je mnohem vyšší vzdělanost obyvatelstva, mají nejkvalitnější školství a sociální systém na světě, mají zkušenosti s muslimy a většina lidí by muslima přivítala! Čím to? Nejsou to snad demokraté? 🙂 Miliarda muslimů přeci nejsou teroristé, jsou to dobří lidé, jako vy nebo já. Jen mají trochu jinou morálku a jiný pohled na svět. 🙂

  Pojďme se navzájem tolerovat a obohacovat. 🙂

 28. Bela Lugosi

  Doufám, že již brzy budou islamofobové zavření ve vězení, Západ si své hodnoty od fašistů a nacionalistů a xenofobů nedá ukrást! Lidé jako Pergill patří do vězení pro šíření nenávisti! Každý kdo odmítá muslimy tam patří. Je třeba převychovat 88% národa. Jen těch 12% patří mezi vyspělou a sebevědomou Evropu. Asi jde o vzdělané lidi s vysokoškolskými tituly od magistra nahoru, kteří bydlí ve městě a rádi cestují. Ostatní čecháčkové ani nevytáhnou paty z ČR a pak mají své předsudky. Inu, proto vyhrál Miloš Zeman a ne pan prof. Jiří Drahoš. Buranství vyhrálo nad kultivovaností. Nacionalismus nad multikulturalismem. Ale jen dočasně. EU vás xenofoby donutí poslouchat, Slováci už odstupují od V4 a přijímají uprchlíky, řada je na vás a Maďarech a Polácích. Ten čas přijde. Po dobrém či po zlém. Budoucnost Evropy je v rozmanitosti, ne ve fašismu.

 29. Marek

  Kdysi u nás byl ortodoxní žid. Majitel britské firmy, se kterou jsme chvíli pracovali. Při jednání požádal o minerální vodu. Pak se jí ale ani nedotkl. Od jeho kolegy, který ortodoxní nebyl, jsem se pak dozvěděl, že „chyba“ byla v tom, že mu ji naše sekretářka odzátkovala, a on to viděl.. Protože nebylo jisté, že zrovna nemá své dny, nebylo zaručeno, že voda je košer. Proto ji nemohl pít.
  Jeden můj kolega zase byl bigotní křesťan – katolík. Jeli jsme odněkud, seděl jak na trní. Pak povídá – „nemohl bys zajet do nějakého města? Víš, ke kostelu“. Stalo se. Nešel, ale běžel ke dveřím. Když se vrátil, usmíval se jak sluníčko – „nediv se. Já už dva týdny nebyl u zpovědi, ani nevíš, jak se mi ulehčilo, když mě velebný pán vyposlechl…“.
  S muslimem podobnou osobní zkušenost nemám. Ale ani mi neschází.
  Pro ateistu jsou takové věci podivné. Ale budiž, je to jejich věc. Tedy, těch věřících, že mají podobné náboženské povinnosti, a že je dodržují. Výše je jeden odkaz na stav náboženství u nás, tento je ale myslím zajímavější: https://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Muslima-domu-nevod-Drsna-cisla-za-ktera-se-kavarna-bude-stydet-Otrese-to-mnohymi-mnozi-se-treba-zasmeji-557420
  Někdo může mít výhrady k tomu webu, data z průzkumu ale pouze prezentuje. O vztahu k jiným náboženstvím, k „našemu“, ale taky k homosexualitě, potratům, apod. Těch 13% našich „certain“ věřících je relativně málo, pořád je to ale přes milion. A spolu s těmi 16% „less certain“ jsou to pořád tři miliony. Je známo, že když je někomu něco vnucováno, většinou začne natruc dělat to opačné. Myslím tím „vnucováním“ islám, který je i u nás poněkud křečovitě skutečně podsouván jako „hodnota“. Bude-li to pokračovat, je možné, že buď u nás tedy vzroste počet formálních křesťanů, nebo se ten náboženský stav společnosti ještě sníží. Tak či onak, je poněkud absurdní, že i přes ty tři miliony úplně a víceméně věřících jsme v Evropě ateistickou výspou. Lidstvo sice koná dost jiných iracionálních sebepoškozovacích kroků, ale náboženství si nejspíš ponechává v záloze, kdyby nic jiného nevyšlo…

 30. Lemmy

  Bela: Já bych jí to asi i umožnil.

  Ty si tak tolerantný kresťanský fašista, až je z teba občanom zle. Ty ani nevieš, čo by si spravil, ty len mátaš, že asi.

 31. Bela Lugosi

  Nejsem křesťan a naopak jsem se zastal kritiků pátera Piťhy. Jsem volič Zelených a Pirátů, nikoliv křesťanů nebo KDU. Jsem ateista, i když na něco vyššího mezi nebem a zemí věřím.

  Myslím, že křesťané dříve zavraždili miliony lidí, ale islám ne. Islám je náboženství míru. Nechutný fašista a nacionalista jsi leda ty, Lemmy. Fašisté volili Zemana, ne Drahoše. Já volil pana profesora.

 32. Svatý Jeronýmek

  „Sám předvádíte, proč je Dublinská deklarace potřebná. Vaše odpovědi jsou jen Vaše, jsou produktem Vaší víry, kterou nemáte o co opřít. Je to Váš soukromý názor a Vaše soukromá věc. Není žádný důvod, proč by Vaše názory měly převážit nad výsledkem práce tisíců vědců různých oborů.
  Před 500 lety měli lidé jiné znalosti a poznatky a dnes mají jiné. Stále více poznatků hovoří v neprospěch boha. Jinými slovy víra v boha se stává přežitkem, anachronismem. Pokud v ní chce někdo přetrvávat navzdory pokroku, je to jeho soukromá věc. A je nesmysl ji jakýkoliv způsobem vnášet do života lidí. “

  1) Váš ateismus a vaše věda je také jen víra. 🙂 Vaše poznatky nejsou jisté, je to jen víra. Vše může být matrix třeba.

  „Z každého objevu nebo vynálezu mají užitek všichni, bez ohledu na to, zda je autorem mnich nebo ateista. Z víry v boha nemá užitek nikdo, pouze její hlasatelé. Tak proč náboženství a víra v boha?“

  2) Užitek má náboženská víra i věda, za určitých okolností.

  3) Jak mam vědět, že ty vynálezy jsou od vědců a ne od boha, který je vědcům jen poslal? Nebo tak nějak.

  Nemam čas, jdu se modliti, krásný večer a někdy! 🙂

 33. Ateistický laik

  Mám spíš obecný dotaz: Prož jsou body v podmiňovacím způsobu?
  citace např.: g. Zákon by neměl ani garantovat ani odmítat žádná práva, privilegia, moc či imunitu na základě víry, náboženství, anebo jejich absence.
  Já bych psal direktivně: g. Zákon nesmí ani garantovat ani odmítat žádná práva, privilegia, moc či imunitu na základě víry, náboženství, anebo jejich absence.

 34. Setubal

  Jste divný spolek divných úchylů. Nicméně čekají vás těžké časy.

 35. Smil Flek z Nohavic

  Petr Tomek:
  Můžu poprosit a bližší info o deklaraci, tj jeji iniciaci, průběh, kým byla prijata a jak začleněna…
  Rád bych článek šířil a tyto informace by bylo dobré předávat také. Nikde je nemůžu najít ovšem. Díky

 36. Honza Werner

  Setubal: To má být výhrůžka? A svedete i něco víc, než dělat ramena zpoza monitoru?

 37. Tonda Vlas

  Bela Lugosi napsal (a)
  29.10. 2018
  „4.1 Prečo sa nemôže skupina ľudí slobodne dohodnúť, že budú voči sebe dodržovať isté pravidlá včítane vlastných trestov a sudcu ? Niečo ako majú firmy arbitrážne súdy ? Ako majú športové zväzy svoje vlastné pravidlá.“

  Ano, plný souhlas, muslimové by měli mít právo zde kamenovat nevěrníky, stejně jako oni by nám zde měli nechat právo soudit se podle našich pravidel, tak má fungovat správná multikulturní společnost!

  Tento fašisticko-machistický sekularismus bílého muže je mi též proti srsti. Je to věc dané kultury. Musíme to ctít! Pozvali jsme si sem muslimy? Ano, tak se musíme podřídit i jejich pravidlům, nejen oni našim.

  Integrace je oboustranný proces. Majte sa tu!
  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

  Větší nehoráznost jsem snad neviděl. Ateista nejsem, ale jsem tvrdě pro sekulární stát, takže téměř se vším, co je v tom Dublinském prohlášení souhlasím. Nejvíce mi vadí, že si katoličtí preláti v souvislostí s muslimskou migrací do Evropy začli přihřívat svou polívčičku a třeba ve Francii se tak snaží prolomit sekulární reformy z roku 1905 s tím, že když muslimové získají svá privilegia, tak oni musí dostat svá dřívější privilegia, která ta reforma odstranila, zpět.

 38. Tonda Vlas

  Bela Lugosi napsal(a):

  Někdo má na vánoce kapra, jiný kamenuje nebo obřezává, žijeme na jedné planetě či v jednom státě, pojďme se tolerovat navzájem!
  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

  Další naprostá nehoráznost. Takto srovnat dvě nesrovnatelné věci: Na jedné straně konzumace vánočního kapra a na druhé straně kamenování a obřezávání. Kamenování určitě vysvětlovat nemusím. Obřezávání je ohavné mrzačení pohlavních orgánů, jak u dívek, tak i u chlapců. Jsem už čtyři a půl roku intaktivistou.

  Adresa mých webových stránek je:

  http://www.obrizka-chlapcu-cz0.cz

  Bojuju proti všem druhům cirkumfetišismu, mimo jiné též proti cirkumfetišismu náboženskému.

 39. Bela Lugosi

  Ale pro ně bude mít ten kapr třeba stejně hrozný význam jako má pro vás to kamenování, pane Vlas. Buďte tolerantní!

  Morálka je relativní, to vám zde napíší i zdejší ateisté, tak proč se najednou chováte tak absolutisticky a chcete západní bílé hodnoty předepisovat celému světu? Jste kolonialisté a fašisté?

  To o tom, že je integrace oboustranná psal právník, pan Pavel Čižinský, bratr poslance Čižinského.

 40. Tonda Vlas

  Bela Lugosi
  30.10. 2018
  Ale já přeci nejsem muslim. To má platit jen uvnitř jejich komunity, pro nás platí jiné zákony a soudy. Ale v jednom státě se přeci můžeme tolerovat, různé kultury. Oni ať mají jejich soudy a my svoje. Ať mají své zákony. No a pak se dohodneme společně na zákonech mezi námi, když třeba muslim zabije nemuslima nebo spíš naopak (to je častější), jak se bude v takovém případě člověk soudit, podle jakých zákonů. Myslím, že do budoucna, až tu bude víc muslimů, měli bychom přejít na progresivní právo šaría, nějak to zkombinovat, vzájemně se obohatit. Nenávist není řešení, musíme žít společně. Třídí se odpad, ne lidi. I praotec Čech byl imigrant.
  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
  Další naprostá nehoráznost. Takže schvalování kamenování, vražd ze cti, mrzačení pohlavních orgánů a mnohé jiné.

  Milý pane (milá paní), nábožensští lidé vašeho typu jsou mi úplně odporní. Chcete návrat do středověku. Vám by se snad líbilo i upalování za živa. Ještě jednou připomínám, že vůbec nejsem ateista.

 41. Bela Lugosi

  A vy víte co je správné a co není, pane Vlas? Vy máte absolutní morálku? Vy víte co je dobré a co ne? Chcete jako bílý kolonialista předepisovat své imperialistické hodnoty zbytku světa? To ne, to tu už bylo, fašisto!

  Vy snad jako bůh víte, co je a není dobré?

  Dobrou noc! 🙂

 42. Tonda Vlas

  Bela Lugosi
  30.10. 2018
  Takže já bych jako nemuslim nebyl souzen podle jejich zákonů.
  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
  To si jenom myslíte. Podle školy hanafi (Turecko) ano. Ta dopřává podmaněným jejich vlastní autonomní soudnictví. Podle školy hanbali (Saúdská Arábie) ne. Tam je nemuslim souzen stejně jako muslim.
  Takže vy nejste náboženský člověk ale jak vidím, tak jste sluníčkář. Sluníčkář je se svou falešně pojímanou tolerancí tisíckrát horší než náboženský člověk. V tomto spočívá rozdíl mezi piráty a zelenými. Piráti se také snaží být tolerantní ale dobře vědí, že ta tolerance má své meze.

 43. Bela Lugosi

  Já volím piráty i zelené a oni mají stejné názory, třeba pan předseda pirátů Bartoš, se kterým se osobně znám a který je také kamarád Antify, která je hrdě multikulturní.

  A nepsal jsem jak je to někde v Turecku, ale jak by to mělo být u nás. Ne jak to někde je, ale jak by to být mělo. Chápete ten rozdíl? Myslíte, že tu to 1% muslimů zavede svou šaríu pro všechny? 😀

  Dobrou, vy fašounci! 🙂

 44. Tonda Vlas

  Bela Lugosi
  01.11. 2018
  A vy víte co je správné a co není, pane Vlas? Vy máte absolutní morálku? Vy víte co je dobré a co ne? Chcete jako bílý kolonialista předepisovat své imperialistické hodnoty zbytku světa? To ne, to tu už bylo, fašisto!

  Vy snad jako bůh víte, co je a není dobré?

  Dobrou noc!
  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
  To stupidní sluníčkářské nálepkování si laskavě nechte od cesty. Opravdu zářný příklad tolerance někoho onálepkovat jako fašistu.

 45. Tonda Vlas

  Bela Lugosi
  01.11. 2018
  Já volím piráty i zelené a oni mají stejné názory, třeba pan předseda pirátů Bartoš, se kterým se osobně znám a který je také kamarád Antify, která je hrdě multikulturní.

  A nepsal jsem jak je to někde v Turecku, ale jak by to mělo být u nás. Ne jak to někde je, ale jak by to být mělo. Chápete ten rozdíl? Myslíte, že tu to 1% muslimů zavede svou šaríu pro všechny?

  Dobrou, vy fašounci!
  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

  Pokud nedokážete rozeznat rozdíl mezi piráty a zelenými, tak je mi vás líto. Hlavní je, že to dokáže rozeznat český volič.

 46. Tonda Vlas

  Bela Lugosi
  30.10. 2018 Pro dnešek končím, protože nemam rád fašisty a islamofoby. Buďme liberální a tolerantní a multikulturní. Zase zítra možná.
  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
  Ten fašista není nic jiného než stupidní sluníčkářská nálepka a já nejsem ani islomofob. Mám totiž v Německu mezi muslimy dost známých. Jsou to ale všechno tolerantní a umírnění muslimové, hlavně Turci, Kurdové a Íránci. K radikálním muslimům po vzoru stupidního sluníčkářství nemíním být tolerantní ani náhodou.

 47. Tonda Vlas

  Bela Lugosi
  31.10. 2018
  Doufám, že již brzy budou islamofobové zavření ve vězení, Západ si své hodnoty od fašistů a nacionalistů a xenofobů nedá ukrást!
  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
  To co tu ve své sluníčkářské pomatenosti předvádíte, je totální karikaturou západních hodnot.

 48. Tonda Vlas

  Bela Lugosi
  31.10. 2018
  Ale ale pane Pergille, ve Švédsku je mnohem vyšší vzdělanost obyvatelstva, mají nejkvalitnější školství a sociální systém na světě, mají zkušenosti s muslimy a většina lidí by muslima přivítala! Čím to? Nejsou to snad demokraté? Miliarda muslimů přeci nejsou teroristé, jsou to dobří lidé, jako vy nebo já. Jen mají trochu jinou morálku a jiný pohled na svět.

  Pojďme se navzájem tolerovat a obohacovat
  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………

  Proto to také ve Švédsku vypadá tak, jak to vypadá.

  Ne, děkuji, takové obohacování nechci.

 49. Tonda Vlas

  Bela Lugosi
  31.10. 2018
  Doufám, že již brzy budou islamofobové zavření ve vězení, Západ si své hodnoty od fašistů a nacionalistů a xenofobů nedá ukrást! Lidé jako Pergill patří do vězení pro šíření nenávisti! Každý kdo odmítá muslimy tam patří. Je třeba převychovat 88% národa.
  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

  Typické blouznění. A tohleto si někoho dovolí onálepkovat za fašistu. Je to ryzí projev totalitního myšlení.

 50. Tonda Vlas

  Bela Lugosi
  31.10. 2018
  Nejsem křesťan a naopak jsem se zastal kritiků pátera Piťhy. Jsem volič Zelených a Pirátů, nikoliv křesťanů nebo KDU. Jsem ateista, i když na něco vyššího mezi nebem a zemí věřím.

  Myslím, že křesťané dříve zavraždili miliony lidí, ale islám ne. Islám je náboženství míru. Nechutný fašista a nacionalista jsi leda ty, Lemmy. Fašisté volili Zemana, ne Drahoše. Já volil pana profesora.
  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
  Máš to opravdu pomatené. A nevyvraždil muslim Tamerlán ve své říši všechny křesťany? Tamerlána dokázal překonat jedině Hitler.

 51. A. S. Pergill

  @Bela Lugosi
  K tomu Švédsku (ale taky jiným státům a částečně i k nám) si laskavě uvědomte, že diplomy z „humanitních studií“, až na naprosto výjimečné obory, nebo atyp situace, kde třeba mají v „humanitních studiích“ Bc a Mgr pro zdravotní sestry apod., mají podstatně nižší hodnotu než diplomy z biomedicínských nebo technických oborů. Tyhle obory jsou v podstatě „vysoké blbšůlky“ a absolvují je lidé, kteří by za první republiky (ale patrně ještě i za minulého režimu) neměli intelektově na to, aby zvládli maturitu.
  Jejich diplomy nemají ani hodnotu diplomu RSDr., který udělovala „Vokovická Sorbonna“, protože i ta se snažila si udržet určitou úroveň. A, obávám se, že i můj diplom z VUML má větší hodnotu, protože bez problému tyhle „génie“ utahám na faktech, která neznají.

 52. Bela Lugosi

  Pan Joch se zase předvedl jako fašistická zrůda!

  On prostě nechce zrovnoprávnit gaye a lesby jen proto, že mu to jako bílému machistovi vadí!

  Včera v DVTV! Ještě, že máme tato média podporovaná velkým Evropanem panem Bakalou, jinak bychom tu měli jen tu fašistickou špínu z Parlamentních listů a proruských konspiračních webů!

  Tondo, já znám Bartoše osobně, znám jeho antifácké názory, jsem také antifašista jako on! Máme stejné názory. Piráti a zelení jsou si velmi podobní v této věci. Věři mi! Jsou multikulturní! 🙂

  Pergille, chceš třídit lidi? Třiď odpad, ne lidi! Humanitní vědy jsou také vědy, jsi scientofašista? Chceš jiným národům a lidem předepisovat, který obor je dobrý a který ne? Váš bílý technokratický fašismus je mrtvý stejně jako logocentrimus, jsou i jiné alternativy výzkumu. Vaše věda je jen víra, nic víc! Je to falzifikace, ne verifikace! 🙂

  Ve Švédsku se mají lidé krásně! No go zony jsou konspirace z Ruska. Od Putina!

  Nově jsem se přihlásil na genderová studia a je to velmi zajímavý obor!

 53. A. S. Pergill

  @Bela Lugosi
  1. Mapu no-go zón ve švédských městech najdeš ofiko na stránkách švédské policie, dokonce i ke stažení jako pdefko.

  2. Věda má jakési atributivní vlastnosti, měla by být postavena na faktech a exaktních postupech při práci s nimi. Což v humanitních „vědách“ prostě není, tam je výsledek závislý na „vědci“ a ne na faktech a metodách.

  3. S panem Jochem jsem ohledně manželství gayů a leseb ve sporu, s EU jsem zase v této oblasti ve sporu ohledně toho, že znemožňuje těmto lidem mít spolu biologické potomstvo.

 54. Tonda Vlas

  Já osobně Bartoše neznám, a jak zmrzačil původní pirátský program přímé demokracie se mi vůbec nelíbilo. Doposavad jsem měl ty piráty za zelené číslo dvě. Byl jsem ale pozván jedním příznivcem Pirátů postižených obřízkou pozván na diskuzi o jejím zákazu pro děti. Záhy jsem poznal, že i když se tam pár pirátů projevovalo jako zelení číslo dvě a jak tě tak čtu, tak takovým asi bude i ten tvůj Bartoš, tak většina Pirátů je úplně někde jinde, což vyplývá z toho, jak dopadlo hlasování celorepublikového fóra, kdy byl návrh 180 hlasy ku 49 přijat, čímž Piráti jako celek v mých očích vysoce stoupli.

  Okopčím tu ono, teprve před třemi dny přijaté usnesení pitátského celorepublikového fóra:

  Celostátní fórum
  1) ukládá Republikovému výboru zapracovat do dlouhodobého programu následující změny:

  Do bodu Občanská práva bude přidán podbod a odstavec
  Právo na duševní a tělesnou integritu
  Občan má právo na svobodné rozhodování o svém těle. Nikdo nesmí zasáhnout do tělesné integrity člověka bez jeho souhlasu, pokud k tomu nejsou závažné důvody.
  Každý občan má právo na svobodu myšlení a náboženského vyznání, včetně práva náboženské vyznání změnit.
  2) ukládá poslaneckému klubu:

  – učinit kroky pro zahájení osvětové činnosti směrem k praktickým lékařům pro děti a dorost z hlediska respektování doporučení České urologické společnosti (respektovat fyziologický postnatální vývoj mužského genitálu a vyvarovat se u chlapců násilnému přetahování předkožky v prvních letech života)

  – zvážit možnosti legislativního zaručení práva jedince na svobodné rozhodování o svém těle, konkrétně odložení provádění mužské obřízky z jiných než zdravotních důvodů do věku, kdy bude jedinec schopen rozhodnutí učinit sám, navržená hranice je 15 let

  3) ukládá garantovi programového bodu Zdravotnictví zpracovat oficiální stanovisko Pirátské strany k mužské obřízce

 55. Tonda Vlas

  A. S. Pergill
  02.11. 2018
  @Bela Lugosi
  K tomu Švédsku (ale taky jiným státům a částečně i k nám) si laskavě uvědomte, že diplomy z „humanitních studií“, až na naprosto výjimečné obory, nebo atyp situace, kde třeba mají v „humanitních studiích“ Bc a Mgr pro zdravotní sestry apod., mají podstatně nižší hodnotu než diplomy z biomedicínských nebo technických oborů. Tyhle obory jsou v podstatě „vysoké blbšůlky“ a absolvují je lidé, kteří by za první republiky (ale patrně ještě i za minulého režimu) neměli intelektově na to, aby zvládli maturitu.
  Jejich diplomy nemají ani hodnotu diplomu RSDr., který udělovala „Vokovická Sorbonna“, protože i ta se snažila si udržet určitou úroveň. A, obávám se, že i můj diplom z VUML má větší hodnotu, protože bez problému tyhle „génie“ utahám na faktech, která neznají.
  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
  Přesně tak, ty tituly z humanitních oborů mají jenom tu cenu, že se s nimi může člověk nechat barevně vyfotit a natvrdo přiznám, že se to týče i titulu mého.

  V roce 1995, kdy jsem promoval jich ještě nebylo tolik, takže nebyly tak inflační.

 56. Tonda Vlas

  Bela Lugosi
  02.11. 2018
  Pan Joch se zase předvedl jako fašistická zrůda!

  On prostě nechce zrovnoprávnit gaye a lesby jen proto, že mu to jako bílému machistovi vadí!

  Včera v DVTV! Ještě, že máme tato média podporovaná velkým Evropanem panem Bakalou, jinak bychom tu měli jen tu fašistickou špínu z Parlamentních listů a proruských konspiračních webů!

  Tondo, já znám Bartoše osobně, znám jeho antifácké názory, jsem také antifašista jako on! Máme stejné názory. Piráti a zelení jsou si velmi podobní v této věci. Věři mi! Jsou multikulturní!

  Pergille, chceš třídit lidi? Třiď odpad, ne lidi! Humanitní vědy jsou také vědy, jsi scientofašista? Chceš jiným národům a lidem předepisovat, který obor je dobrý a který ne? Váš bílý technokratický fašismus je mrtvý stejně jako logocentrimus, jsou i jiné alternativy výzkumu. Vaše věda je jen víra, nic víc! Je to falzifikace, ne verifikace!

  Ve Švédsku se mají lidé krásně! No go zony jsou konspirace z Ruska. Od Putina!

  Nově jsem se přihlásil na genderová studia a je to velmi zajímavý obor!
  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
  Mnohé humanitní vědy jsou stejnou „vědou“, jako byl vědou marxismus-leninismus. Ve skutečnosti jde o kryptonáboženství.
  Genderová studia? :

  Ve Švédsku jsou vidět výsledky, když tam kamennému státnímu lvu odstranili pohlavní orgány. Ještě že mu ponechali alespoň hřívu.

 57. Bela Lugosi

  „2. Věda má jakési atributivní vlastnosti, měla by být postavena na faktech a exaktních postupech při práci s nimi.“

  Fakta jsou jen víra. Jen věříte, že ti vědci fakt existují a nejsou to jen postavy ve vaší hlavě.

 58. Bela Lugosi

  Tondo, proč nadáváš na Bartoše? Proč ti vadí multikulturní tolerance? Ty chceš jako v 19.století předepisovat světu že má mít jen naší kultůru a to tu nacionalistickou?

  Víš jak to dopadlo? Byla 1. a pak 2. světová válka!

  Pan prof. Kohout to vidíš jasně, jako já.

  https://www.youtube.com/watch?v=ICF36xjK5HM

  Multikulturalismus má obrousit ty hrany naší sebestředné kultury. Musíme k sobě vzít každý jednu rodinu uprchlíků a živit je!

 59. Tonda Vlas

  Bela Lugosi
  02.11. 2018
  „2. Věda má jakési atributivní vlastnosti, měla by být postavena na faktech a exaktních postupech při práci s nimi.“

  Fakta jsou jen víra. Jen věříte, že ti vědci fakt existují a nejsou to jen postavy ve vaší hlavě.
  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
  Některé civilizace byly po tisíciletí ovládány takovouto ideou a kam to za ta tisíciletí dotáhly?

  Pokud takto smýšlíš, tak až půjdeš kolem trati, tak si lehni na ty neexistující koleje, které máš pouze ve své hlavě a nech se přejet tím neexistujícím vlakem, který tam za chvilinku pojede a který máš také pouze ve své hlavě a v lepším případě uvidíš jak dopadneš, v horším to budeš mít okamžitě za sebou.

 60. Tonda Vlas

  @Bela Lugosi

  Už sis jednu takovou rodinu k sobě vzal a živíš ji? Pokud ne, tak tu nemáš právo planě žvanit.

 61. Tonda Vlas

  Bela Lugosi
  02.11. 2018
  Tondo, proč nadáváš na Bartoše? Proč ti vadí multikulturní tolerance? Ty chceš jako v 19.století předepisovat světu že má mít jen naší kultůru a to tu nacionalistickou?
  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
  Některé „kultury“ praktikují mrzačení pohlavních orgánů, některé jenom chlapců, jiné i dívek a to je pro mě naprosto nepřijatelné.

 62. Bela Lugosi

  „Některé civilizace byly po tisíciletí ovládány takovouto ideou a kam to za ta tisíciletí dotáhly?

  Pokud takto smýšlíš, tak až půjdeš kolem trati, tak si lehni na ty neexistující koleje,“

  1) To že jsou různé civilizace může být také matrix. Od koho víš, že to jiné kultury dotáhly dál než jiné? Možná je to jen matrix.

  2) Co to znamená dotáhnout dál? Třeba mají jiné hodnoty a priority než plundrovat životní prostředí jako to dělá naše civilizace

  3) Netvrdím že vše je matrix, ale něco třeba ano. Proto nebudu zbytečně riskovat.

  Majte sa tu! 🙂

 63. Tonda Vlas

  V míněné civilizaci se životní prostředí plundruje v současnosti mnohonásobně více, než v Evropě, kde je mnohé svázáno ochranářskými regulemi.

 64. Lemmy

  Bela: 3) Netvrdím že vše je matrix, ale něco třeba ano.

  Napríklad Bela je len obyčajný softvér (matrix). Nič viac. Niečo ako spambot, spamový robot. Myslím, že tu je vidno, akí sú dnes vyspelí a šikovní programátori. 😀

 65. Lemmy

  Tonda, náš matrixový Bela je pedofil, nemal problém k sebe prichýliť malé deti z radov utečencov. 😛

 66. Tonda Vlas

  Takové osočování z pedofilie nemám rád. Sám jsem si užil dost křivého osočování z pedofilie od agresivních cirkumfetišistů jenom z toho důvodu, aby mne jako intaktivistu vypuduli z internetových diskuzí na šarlatánce a mohli to tam opanovat. Mimoto byl takto při volební kampani křivě osočen z pedofilie postupující kandidát, pan profesor Drahoš.

 67. Lemmy

  OK, beriem späť. Len som chcel poštekliť Belu za tie jeho neustále táraniny. 🙁

  Nevyšlo mi to. Chybne som vystrelil.

 68. Svatý Jeronýmek

  No jo, lehčí je psát, že někdo píše ptákoviny než umět argumentovat a vyvracet, jako když se Lemmy vyhýbá odpovědi na jeho ateismus, zatím se vám argumentace moc nedaří. Ahojky čauky přeje Jeroným všem věřícím ateistům na tomto webu! 🙂

 69. Jardaqt

  Bela Lugosi
  To, že tolik lidí nechce mít v rodině muslima je vcelku pochopitelné. To samé platí o židech. Jenže ti lidé neodpovídali na otázku, zda by jim jako zeť, nebo snacha vadil příslušník nějakého národa, či národů, ti lidé odpovídali na otázku, zda by jim bylo příjemné si nechat ničit vlastní komfort. A on je opravdu velký rozdíl, jestli si vaše dcera vezme Alího, který s ní a s vámi stráví vánoční večer, nechá si místo vína nalít minerálku, a holt mu tchýně usmaží místo kotlety telecí řízek. Takový Alí, nebo Moše je vcelku snesitelný, a jakákoli rodina si v takovém případě v klidu dovolí pro takového Mošeho koupit předražené košer víno. A kdokoli pojede k takovému příbuznému na návštěvu ve chvíli, kdy mu po obědě nebude upřeno pivko, nebo koňak.
  Problém je v tom, že většina podobných situací končí rozpadem rodiny. Jsou události, kterým se pravověrný vyhne z toho samého principu, který jej nutí vyžadovat podporu jiných, pro něho důležitějších. Takže vánoční posezení se nekoná, jen potajmu lze poslat nějakou zprávu. Se strachem, zda nedostaneme vynadáno. Ale pak mladí přijedou slavit ramadán. A hlídkují u lednice s astronomickými tabulkami v ruce.
  V tom dotazníku chyběla i další otázka, která by mohla leccos osvětlit. Kolik lidí by chtělo do rodiny vegetariána. Já osobně vegetariány bytostně nesnáším. A to i přesto, že sám jsem již mnoho let vegetariánem. Jenže já jsem schopen si svou hlávku zelí chroupat anichž bych z toho dělal vědu. A nikdy mne nenapadlo zvednout od té hlávky hlavu a kecat komukoli jinému do jeho špeku. Většina vegetariánů, které jsem za svůj padesátiletý život poznal, byla schopna opruzovat své okolí i v situaci, kdy jim někdo vyšel vstříct, dál si tu práci, a udělal pro ně extra jídlo na mejdanu.
  Zkuste to pochopit tak, že je v našich zemích spousta ženských, které se celý život těšily na to, že k nim přiběhne vnouček s pomlázkou, spousta chlapů, kteří měli jiné touhy, a najednou jsou v situaci, kdy by neměli vnoučatům poslat ani dárek k narozeninám, protože se to podle snachy nebo tchána nesmí. A na prázdniny vnoučata nepřijedou, protože babička žere anglickou slaninu, děda si dá v neděli pivo, nebo nedej bože, nevaří košer. Protože jaká hrůza, bába péče buchty s mákem. A protože mám namáčí do mléka, a péče buchty na sádle, je nutno naše děťátka držet stranou od podobného zla.
  To máme muslimy a židy. S vegetariány to může být ještě horší.
  Sakra, já vím o rodinách, které přišly o děti a hlavně vnoučata kvůli takové komíně, že babička byla schopna vnoučatům uvařit květák, když přece každý normální člověk ví, že květák během přípravy nesmí překročit teplotu lidského těla. I když netuším, jak lze v podpaží uvařit třeba zelňacku.
  Čemu se divíte? Tomu, že si lidé nepřejí mít v rodinách magory? V době, kdy ti lidé viděli, jak se do našich zemí stěhují lidé z celého světa, chodili s Araby a Syřany na pivo do hospod, kam chodily i jejich ženy ve stejných minisukních, a najednou ty holky potkávají v hábitech, ti kluci se chovají jako magoři, a z jejich dětí jde strach?
  Co si mám počít (nebudu li psát o tom, jaké mám zkušenosti z islámského Balkánu, a jak se tam mění podmínky v těch třiceti letech, ve kterých tam pracovně trávím cca padesát dní ročně) se zkušeností, kterou mi zprostředkoval kamarád narozený jako muslim. Který z malého holandského městečka utekl do Trutnova, protože se bál vzrůstajícího počtu souvěrců. A který, nežli se mu podařilo zemřít na rakovinu, projevil radost, že umře, protože už nemá kam utéct. Protože za svých dvaapadesát let žil už ve čtvrté nevlastní zemí. Ve všech měl hospodu, bar, dělal kebab. Ve všech skončil a utekl z nich po té, co mu vzrůstající muslimská komunita nejprve zabránila v tom, aby si se svými hosty dál pivo, nebo kořalku, poté měl problémy i s tím, že tam alkohol vůbec nabízí. A před pěti lety se začal bát v Trutnově. Proč? Protože kromě jednoho ortopeda sa tady objevily další dvě rodiny.
  Takže máme tady děsně xenofobní národ/y, a na druhé straně muslima, který jako ohrožení vnímal dalších dvacet muslimů ve třicetitisícovém městě. A který řešil, kam se dá ještě prchnout. A komu mám věřit? Šabatové? Halíkovi? Nebo Abrahamovi z turecko-syrského pomezí?
  A co si mám počít s ministerským náměstkem z Černé Hory, který mi už několik let vysvětluje, jak jsme tady v Evropě pitomí, že sem ty muslimy pouštíme. A předvádí mi to na vlastním švagrovi, který v tom samém státě dělá soudce na tamní variaci na náš nejvyšší soudní stupeň? A který mu jako muslim vysvětluje, že sice on i jeho rodina jednou konečně budou muset být podřezání. A nejenže to neříká jako výhrużku, ale pouze to věcně konstatuje jako fakt, ale ještě je schopen svého švagra uklidňovat tím, že za žádných okolností nedopustí tu potupu, aby je podřezal někdo cizí, ale že je podřeže vlastnoručně, aby neutrpěla rodinná čest. A ten chlap, mimochodem výborný muzikant, mi to říká bez nenávisti. Jen jako smutnou anekdotu.
  Vadí vám těch 12%? Proč? Odpovídá to zkušenostem. Kolik lidí tady poznalo muslima, který by si s nimi sedl k vánoční večeři? U nás mají lidé zkušenost s tím, že se vánoční zvyky začínají tajit, aby nějakého muslima nepobouřily. Co chcete? Těšíte se na dobu, ve které není k bábovce nedáte kafe s mlíkem, protože snacha je ochotna pozřít ve fair trade kávě pouze sójové mléko, takže v její přítomnosti si tam nenalejete Tatru už ze strachu, že se v životě nepodívá té na vnoučata?

 70. Svatý Jeronýmek

  Nikoliv, blázen je ten, kdo nemá logické argumenty, ne ten kdo je má. 🙂

  Já nejsem ten, kdo se vyhýbá debatě o ateismu a víře. O ateistické víře, že bůh neexistuje.

  Já nejsem ten, kdo zaměňuje vědu za pravdu, protože falzifikace není verifikace. Nejsem tedy ten, kdo se nevyzná v metodě vědy.

  Dobrou a podivuhodnou noc! Váš Jeroným! 🙂

 71. Lemmy

  Svatý Jeronýmek, všímaj si vlastné vyjadrenia. Napísal si: Já nejsem ten, kdo se vyhýbá debatě o ateismu a víře.

  Pritom hlásaš, že ateizmus je viera, takže si pokojne mohol napísať: Já nejsem ten, kdo se vyhýbá debatě o víře a víře. Obyčajný pleonazmus. Nauč sa, adobre si to zapamätaj, že ateizmus nie je o tom, že boh neexistuje, ale o tom, že nábožní (teisti) neposkytli seriózne dôkazy o existencii ani jedného boha. Teisti sa bránia, že oni len veria. Tak nečakaj nič, len to, aby teisti poskytli dôkazy. O tom je ateizmus, že kým nie sú dôkazy, nie sú dôvody akceptovať náboženskú vieru o existencii boha, ktoréhokoľvek, i bohýň.

  Svatý Jeronýmek, vyhýbaš sa dokazovaniu existencie boha, v ktorého veríš. Je matrixový? Preto máš problém s dokazovaním?

 72. Lemmy

  Svatý Jeronýmek, klameš, že sa vyhýbam, pretože som už uviedol dosť dôkazov. Stručne: Môj názor je taký, že ľudia si vymysleli náboženstvá. Je to kultúrny jav v spoločnosti. A veriť znamená považovať to za pravdivé. A tu stop! Ja neviem, či môj postoj, názor, je pravdivý, preto ho nemožno nazvať vierou. Neviem, pretože som sa zatiaľ oboznámil len s asi 10 000 náboženskými predstavami. Mnoho ľudí verilo v rôznych bohov. Z toho, čo poznám, som si vytvoril názor, že ide čisto o ľudské výmysly. Ale nemám to dobre podložené, preto to nepovažujem za vieru. Lebo neviem, či je to pravdivé. Veriť znamená považovať za pravdivé. Ja svoj postoj nepovažujem za pravdivý, ale osvojil som si tento názor, aj za predpokladu, že sa môžem mýliť. Ja svoj názor považujem za dočasný. Už sa mi stalo, že určití hlupáci sa mi posmievali, keď som sa vyjadril, že môj ateizmus je dočasný. Doslova dočasný do chvíle, keď sa mi napríklad ozve nejaký boh alebo bohyňa, oni tú moc majú, alebo nejakým spôsobom si overím, že nejaký bohovia existujú. Zatiaľ sú tzv. bohovia len mémy, čisto ľudské predstavy, pre mňa, lebo sa nijako vo vesmíre neprejavujú. Normálny vedec na vysvetlenie akéhokoľvek javu vo vesmíre nepotrebuje hypotézu boha. Boh, či Snehulienka, sú to len čisté ľudské predstavy. A čo mám vlastne veriť? Že je pravda, že bohovia a rozprávkové bytosti vymysleli ľudia? Ako to chceš nazvať vierou? Veď to ani z tvojho pohľadu nemusí byť pravda, pretože matrix. Dobrú noc, ty pokrytecký klamár. Tebe totiž žiadna odpoveď nebude dobrá. Lebo si fanatik, snažíš sa iné názory vtesnať do vlastnej pofidérnej šablóny. Ignoruješ názory, ktoré nie sú vierou. Lebo ako vlastník názoru ich nepovažujem za pravdivé. Na to mám málo dôkazov. Problém je len na strane nábožných, teistov, ktorí nie sú schopní ani poriadne definovať predmet svojej viery.

 73. Svatý Jeronýmek

  „, ale o tom, že nábožní (teisti) neposkytli seriózne dôkazy o existencii ani jedného boha“

  A co vyplývá z toho, že údajně nedali důkazy? 😀

  1) Víra, že bůh není nebo asi není.

  2) Víra, že bůh možná je a možná není.

  3) Víra, že bůh je nebo asi je.

  4) Nikdy jsem o bohu neslyšel.

  Který bod jsi? 😀 4. a 3.bod škrtněme. A zbývají dvě víry – 1. nebo 2. 🙂

 74. Svatý Jeronýmek

  „Môj názor je taký, že ľudia si vymysleli náboženstvá.“

  Tedy věříš, že náboženství nemá pravdu, konečně! 😀

 75. Svatý Jeronýmek

  Tedy věříš, že náboženství nemá pravdu, konečně! Vymysleli ho lidé, ne bůh který ho seslal lidem.

  DĚKUJEME LEMMYMU, ŽE SE PO LETECH SNAH O TO, ABY ODPOVĚDĚL, KONEČNĚ PŘIZNAL K TOMU, ŽE VĚŘÍ, ŽE NÁBOŽENSTVÍ JE VÝMYSL, TEDY NEPRAVDA, TEDY ŽE VĚŘÍ, ŽE NÁBOŽENSTVÍ NEMÁ PRAVDU, TEDY ŽE VĚŘÍ, ŽE BŮH NENÍ. 😀

  ZA TUTO JEHO VÍRU MU DĚKUJEME! 😀

  Dobrou noc! Sláva vítězům, čest poraženým! Váš Jeroným! 😀

 76. Svatý Jeronýmek

  Jinak já jsem nikdy nepsal, že vím, že nějaký bůh je, ale že pouze věřím, že nějaký bůh je (ten můj) – všimni si rozdílu tebe a mě! 😀

  Jinak z (údajného) nedostatku důkazů pro boha neplyne, že bůh není (jakýkoliv bůh), stejně tak v 16.století nebyly důkazy pro žádnou evoluci (ani pro Lamarcka, ani Darwina,…) a přesto z toho neplynulo, že evoluce není.

  Začni raději víc myslet, 100% důkazy tu nejsou ani pro bohy, ani pro různé evoluce. Vše může být matrix nebo skoro vše!

  Mně se tím svět nerozpadá, já na boha jen věřím, být nemusí. Jen věřím. Ty jen věříš na evoluci (i když si to nechceš přiznat), která také být nemusí, 100% důkazy, absolutní pravdivost, u ní též není dokázána (může tu být matrix např.) atd…

  Krásnou noc, tohle bude fakt dobrá noc! A zase někdy váš Jeronýmek! 🙂

 77. Tonda Vlas

  Zmizel mi komentář:

  Svatý Jeronýmek
  03.11. 2018
  Konečně si se Lemmy přiznal vedle v debatě: „„Môj názor je taký, že ľudia si vymysleli náboženstvá.“

  Tedy věříš, že náboženství nemá pravdu, konečně! Vymysleli ho lidé, ne bůh který ho seslal lidem.

  DĚKUJEME LEMMYMU, ŽE SE PO LETECH SNAH O TO, ABY ODPOVĚDĚL, KONEČNĚ PŘIZNAL K TOMU, ŽE VĚŘÍ, ŽE NÁBOŽENSTVÍ JE VÝMYSL, TEDY NEPRAVDA, TEDY ŽE VĚŘÍ, ŽE NÁBOŽENSTVÍ NEMÁ PRAVDU, TEDY ŽE VĚŘÍ, ŽE BŮH NENÍ.

  ZA TUTO JEHO VÍRU MU DĚKUJEME!

  Krásnou noc, dneska se mi bude krásně spát! Jako vítězi! Váš Jeroným! A zasejc třeba někdy!
  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
  Samozřejmě, že veškeré náboženství vymysleli lidé a že VEŠKERÉ NÁBOŽENSTVÍ JE ZLO!!! Z toho ale nevyplývá, že BŮH neexistuje.

 78. Lemmy

  Svatý Jeronýmek, je žalostné, ako si dokázal sám sebe dať vlastný gól. Lebo sa poriadne mýliš. Ak mám názor, aj to dočasný (kým nepríde nejaký seriózny dôkaz o existencii nejakého boha alebo bohyne), že bohovia sú len výplodom ľudskej fantázie, tak to v žiadnom prípade neznamená to, čo tvrdíš ty o mne, že môj piaty dôvod patrí do niektorého tvojho bodu zo štyroch. V žiadnom prípade! Ide len o tvoju neznalosť. To len nedokonalosť nášho jazyka (zdeformovaného náboženským myslením) umožňuje vyvodiť nelogický záver, že ak si myslím, že ľudia vytvorili náboženstvá, že z toho vyplýva, že verím v božiu neexistenciu. Zamieňaš predmety. Ľudia si vytvorili nejaké predstavy. To znamená, že neverím tým ľuďom, ktorí majú také predstavy. Nech sú aj o bohu, ale pre mňa platí len jeden dôkaz, že o tom hovoria ľudia, konkrétne najviac teisti, a tí dokonca len tým predstavám veria. Ak odmietam uznať názory teistov pre ich neschopnosť poskytnúť aspoň vierohodné dôkazy o ich hlavnom predmete, o bohu, tak z toho vôbec, v žiadnom prípade nevyplýva, že verím v božiu neexistenciu. Také čosi môže vymyslieť len teista. Ako sa dá veriť v neexistenciu? Je to teistický blud, ktorý sa teisti snažia podsunúť ateistom. Ateista je ten, ktorý odmieta teistické názory. Nie nejakú pomyselnú neexistenciu alebo existenciu nejakých bohov. O bohoch začali rozprávať teisti, takže na nich leží bremeno dôkazov o existencii nejakých bohov. Ateista len pre veľmi veľkú absenciu dôkazov, a pre veľmi veľký počet protirečení, odmieta uznať teistické názory. A to odmietanie nie je viera!!! Budeš zbytočne kľučkovať s teistickými rečičkami, pretože ignoruješ 5. bod, uznávaš LEN 4 možnosti, a z dôvodného odmietania sa snažíš vyfabrikovať vieru. Lenže to je len veľmi hlúpy a nelogický postoj k 5. bodu. V žiadnom prípade nespadá pod žiaden zo 4 menovaných bodov. To, že ty niečomu veríš, a ja pre veľký nedostatok serióznych podkladov k tvojej viere odmietam uznať tvoju vieru, ešte neznamená, že verím v božiu neexistenciu. Výraz „verím v božiu neexistenciu“ mohol napadnúť len náboženského idiota. Ale ide o nelogický slovný zvrat. V mojom prípade môžeš akurát hlásať, že neverím rečiam, ktoré hlásajú nábožní (teisti). Sú veľmi nepresvedčivé. Sú voči sebe veľmi protirečivé. Napríklad, ak jeden teista dokáže existenciu bohyne Afrodity, automaticky vznikne spor voči monoteistickým bohom. Ak kresťan tvrdí, že existuje len jeden boh (ale vo význame, že tomu len verí, že existuje), tak dôkaz o existencii bohyne Afrodity potvrdí, že kresťan sa mýli. To isté bude platiť pre akéhokoľvek monoteistu, ktorý hlása, že existuje len jeden boh. Naopak, žiaden monoteista nevie dokázať, že bohyňa Afrodita neexistuje, a tak stále bude platiť spor medzi veriacim v Afroditu a veriacim v (dajme tomu) židovského boha (JHWH). Každý nábožný len prijal náboženskú ideológiu od predkov, a postupne si upravoval na nové podmienky. Dodnes v Indii existujú nábožní, ktorí veria vo viacerých bohov, a tí sú v spore s monoteistami, napríklad s kresťanmi. Im, v Indii, skúšaj dokázať, že sa mýlia, že veria nesprávne. Na mňa náboženské rečičky neplatia. Pozorujem náboženstvá ako celok. Práve pre tie všetky rôzne pohľady nábožných, ich protirečenia, odmietam všetky náboženstvá. A navyše k životu náboženstvo nepotrebujem. To je ďalší podstatný dôvod. Nie každý má potrebu bicyklovať pod vodou. To je taký kreslený vtip, ako ryba bicykluje pod vodou. Človek bez náboženstva je ako ryba bez bicykla.

 79. Tonda Vlas

  Máte nějak blízko k německé Partei der Humanisten? Toto píší o sobě:

  U nás neexistují žádné myšlenkové zákazy
  Chceme udržitelnou ochranu životního prostředí namísto zaslepeného aktivismu
  Nebojíme se vědy a techniky
  Chceme společenskou změnu prostřednictvím osvícení, ne prostřednictvím nátlaku
  Nechceme se mazlit s duchovenstvem

 80. Svatý Jeronýmek

  Tonda: on nenapsal, že náboženství je zlo (to psal možná jinde), ale že je to lidský výmysl – tedy omyl-lež tedy NEPRAVDA. A to je víra. 🙂

  Lemmy: ty jen opakuješ své teorie, že náboženství je lidský výmysl proto, že věřící údajně nedali důkazy a že je víc náboženství. Ale základ je, že ty nemáš 100% důkaz, že náboženství je jen lidský výmysl, tedy je to jen tvá víra.

  Z nedostatku důkazů pro různé evoluce v 16.století také neplynulo, že nějaká evoluce neexistuje.

  Z údajného nedostatku důkazů pro bohy také neplyne, že nějací bohové nejsou.

  Jsou to víry! 🙂

  Evolučních teorií je také více, např. Darwin X Lamarck.

  Bohů je také více.

  No a co? 100% důkazy nejsou tady pro nic z toho. (může tu být třeba matrix atd…)

  Krásný zbytek týdne všem! 🙂

 81. Tonda Vlas

  Svatý Jeronýmek
  03.11. 2018
  Tonda: on nenapsal, že náboženství je zlo (to psal možná jinde), ale že je to lidský výmysl – tedy omyl-lež tedy NEPRAVDA. A to je jen jeho víra
  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
  To není jen moje víra, to je evidentní.

 82. Svatý Jeronýmek

  Ne to není evidentní. 🙂

  Viz. výše: „Z nedostatku důkazů pro různé evoluce v 16.století také neplynulo, že nějaká evoluce neexistuje.

  Z údajného nedostatku důkazů pro bohy také neplyne, že nějací bohové nejsou (a tedy že nějaké náboženství nemá třeba pravdu)

  Jsou to jen vaše víry!

  Evolučních teorií (věr) je také více, např. Darwin X Lamarck.

  Bohů (věr v bohy) je také více.

  No a co? 100% důkazy nejsou tady pro nic z toho. (může tu být třeba matrix atd…)“ – Tedy tak.

  Krásný zbytek víkendu a děkuji za vaše přiznání k NEDOKÁZANÉ víře, že náboženství je nepravdivé, že jde jen o lidský výmysl. Váš Jeroným! Zatím 🙂

 83. Tonda Vlas

  Na to, co je pro normálně a logicky uvažujícího člověka do očí bijící, netřeba podávat důkaz.

 84. Svatý Jeronýmek

  Ne ty neuvažuješ logicky.

  Protože logika říká, že neodostatek důkazů nerovná se neexistence. 🙂

  Ostatně v 16.století podle historiků a přírodovědců (zda jim máme věřit je další věc), nebyly žádné důkazy pro evoluci, ani částečné. Pro žádnou evoluci. Ani v 15.století, ani předtím po staletí.

  A také to neznamenalo, že nějaká evoluce neprobíhá. Prostě jen nebyly tehdy důkazy.

  To samé může být i s bohy.

  atd atd.

  Už bych se opakoval, vyhrál jsem. Zatím a ahojky. zdraví vás Jeroným! 🙂

 85. Hraničář

  Tonda Vlas
  02.11. 2018
  Některé „kultury“ praktikují mrzačení pohlavních orgánů, některé jenom chlapců, jiné i dívek a to je pro mě naprosto nepřijatelné. …………………………

  A jaký postoj k tomu mají lidé v naší vysoké politice? Jen jsem si vyměnil několik mejlů o obřízce s jedním naším europoslancem, který se mně jeví docela rozumným. Jenže nereaguje on – pochopitelně – ale jeho asistentka:

  “ Takže za mě, pokud cítíte nutnou potřebu to zakázat, kandidujte a prosaďte to. Mně je to třeba jedno, nevidím v zákazech cestu, už jen proto, že by se muselo zakázat i dávání náušnic malým holčičkám, což je taky nezřídka nechutný krvák a ty holčičky se brání atd. (dcera má náušnice od 3 let, kdy si o ně vyloženě řekla, jen nastřelené, což je citlivější). Jasně, jakýkoliv zákrok přímo na přirození je v jiné rovině, ale prostě nemám potřebu to řešit. Kdyby někdo navrhl zákaz, podpořím to, jinak ale myslím je třeba řešit důležitější věci.“

  Je jasné, že když ta ženská sama nevidí obřízku jako problém, ani svému šéfovi nebude referovat, že nějaký občan mu něco napsal.

  A já mám ještě informace jednak od kamaráda, a druhak z YT od někdejšího poslance F.R. Čecha. Čech v tom rozhovoru vypráví, jak si v parlamentu rozdělili funkce a on se stal členem mezinárodní komise pro námořní dopravu. A jak jezdil do Paříže na jednání, kde ničemu nerozuměl, protože francouzsky neumí. A navíc o námořní dopravě nemá ani páru!
  Podobně mluvil kamarád. Pracoval na generálním ředitelství ČD a byl vysílán do zahraničí na mezinárodní jednání o rychlostních tratích v Evropě – třebaže o tom také vůbec nic nevěděl. Proč byl ale posílán? Protože umí anglicky, německy a rusky! Navrhoval prý, aby byl vyslán odborník a byl mu dán tlumočník. To ale nelze, nárok na tlumočníka má až ředitel od určitého postavení!

 86. Hraničář

  Marek
  31.10. 2018
  Kdysi u nás byl ortodoxní žid. Majitel britské firmy, se kterou jsme chvíli pracovali. Při jednání požádal o minerální vodu. Pak se jí ale ani nedotkl. Od jeho kolegy, který ortodoxní nebyl, jsem se pak dozvěděl, že „chyba“ byla v tom, že mu ji naše sekretářka odzátkovala, a on to viděl.. Protože nebylo jisté, že zrovna nemá své dny, nebylo zaručeno, že voda je košer. Proto ji nemohl pít. ……………………

  Když jsem byl na jaře v Izraeli, navštívili jsme i jednu židovskou osadu na Záp. břehu. Musí se říci, že je obdivuhodné, co dokázali za 40 let vybudovat.
  Ale …. provázel nás osadník, který se v 19 letech přestěhoval z USA, zde se oženil a jako poslání od Boha seznal, že se má podílet na obsazování země, kterou jim Jahve dal!
  Náš průvodce předem varoval ženy, aby mu nepodávaly ruku, protože on by tu svoji strčil za záda a mohl by tedy být trapas. On prý při svatbě slíbil manželce, že dokud (ona) bude žít, že se nedotkne žádné jiné ženy! Tedy s výjimkou příbuzných a snad i sousedky.

 87. Lemmy

  Svatý Jeronýmek, pokiaľ odmietnutie nazývaš vierou, tak si biedny v uvažovaní. 🙁

  Zbytočne sa naparuješ, aký si víťaz. Prehral si na celej čiare!!! 🙂

 88. Lemmy

  Tonda: Máte nějak blízko k německé Partei der Humanisten?

  To neviem, ale snažím sa mať blízko k IHEU. Pre mňa je dôležitejšia IHEU ako ostatné organizácie. Aj sa tak vyjadrujem, že som humanista podľa IHEU. Ateizmus vnímam len ako niečo podružné, vedľajšie. Keby neboli teisti, tak ateizmus by stratil význam. Ani by nebol dôvod sa nazývať ateistom. Aspoň ja nekladiem dôraz na ateizmus. V bežnom živote som len humanista. Kto chce, uvidí v mojom živote aj ateizmus, ak chce. Ale ja ho nezdôrazňujem, pretože humanizmus je pre mňa samozrejmý. Napríklad pohreb, ak sa dá, spravím občiansky. Ja si nebudem kaziť pohreb s kňazom. Ako by sa cítil kresťan, keby si pozval na pohreb cirkusantov? Hovorím o pohrebe, ktorý organizujem, nie o vlastnom, aby nedošlo k nedorozumeniu.

 89. Svatý Jeronýmek

  Odmítnutí „nejistého“ tvrzení je také víra (pokud nemáš 100% důkazy, že to dané tvrzení je omyl-lež). Když něco odmítáš = věříš, že to spíš nemá pravdu nebo nemá pravdu nebo že je to nejisté. A ty nemáš 100% důkazy, že nějaký bůh neexistuje. Nebo je sem napiš, ať s zasměji.

  Navíc ty jsi napsal, že „náboženství je lidský výmysl“ a to jsi nedokázal. Z mnohosti náboženství to nutně neplyne (evolucí je také více verzí a co jako?), z údajného nedostatku důkazů to také neplyne. Viz. příklad s evolucí, ta také neměla dlouho žádné důkazy, ani částečné. Takže tehdy neexistovala? 🙂

  Krásný den všem přeje Jeronýmek! 🙂

 90. Tonda Vlas

  @Lemmy

  Díval jsem se na vaše fórom a vidím, že je o mnoho let starší než ta německá strana. Ta není stará ani pět let a jejím inspirátorem a jedním ze zakladatelů je filozof Dr Michael Schmidt – Salomon, předseda Nadace Giordana Bruna. (vychovaný jako liberální katolík, v součastnosti ateista).

  Napíšu sem tři základní pilíře programu, můžeš napsat jestli se ti líbí, nebo výhrady.

  A: Individualismus – život bez paternalismu

  Nezáleží, jakým způsobem žijete a jaký vztah a model rodiny je pro vás to pravé, ať už konzumujete psychoaktivní látky nebo si rozhodnete o načasování své vlastní smrti – udělejte to co chcete, pokud tím neublížíte druhým. Stát nemá vůbec žádný nárok vám něco diktovat. On musí uznat a bránit svobodu jednotlivce.

  B: Pokrok

  Musíme řešit současné problémy s ohledem na možnosti naší doby. Proto chceme intenzivně podporovat výzkum a technologie. Dlužíme zemi bohatsví, které je v naši vynalézavosti. Abychom zůstali na vrcholu i v budoucnosti, tak musíme vytvořit správné podmínky.

  C: Sekularismus – důsledné oddělení náboženství a státu.

  Většina občanů naší země není náboženská. Politici neustále preferují zastaralou morálku menšiny. Jdou dotovány paralerní struktury penězi daňových poplatníků, struktury, na které se nevztahují obecné zákony státu. Proto chceme zrušit veškeré finanční , veřejné a právní vazby mezi státem a náboženskými komunitami.

  Já výhradně souhlasím s pilířem C. Není důležité hlásat ateismus ale boj za přísný sekularismus považuju za nutný.

  Dr Schmidt – Salomon je mimo jiné též intaktivistou a ta strana má v programu též intaktivismus. To je důvod, proč o existenci té strany vím.

 91. Tonda Vlas

  @Hraničář:
  Něco k věcem ohledně mrzačení pohlavních orgánů napíšu zítra do diskuze pod článek Tělo není pevnost. Tam to patří, psát to tady by bylo off topic. Ten článek mě na toto fórum natáhl, jenže jsem tam přišel jako obvykle až s křížkem po funuse. Není to staré, tak se tam alespoň diskuze oživí. Mám pár drobných výhrad k tomu, co Petr Tomek napsal ale abych psal někam, kde je to už mrtvé by nemělo smysl.

 92. Lemmy

  Pre Tondu:

  Individualizmus? Ani nie, dávam prednosť kolektívnemu rozhodovaniu. Viac hláv, viac rozumu, a dospej sa ku konsenzu. Tak vzniká menej sporov. A myslím si, že štát občas má čo diktovať. Som demokrat, a keď sa schvália nejaké zákony, majú sa dodržiavať. Aj keď s nimi nesúhlasím, dajme tomu. Preto budem aj politicky aktívny. Moja sloboda končí pri slobode druhých ľudí.

  Pokrok áno, ale to je veľmi samozrejmá vec.

  Žijem na Slovensku, kde je vyše 70 % nábožných ľudí. Čiže tvoria väčšinu. A prejavuje sa to aj v politike. Ale ako demokrat silne trvám na tom, aby sa požiadavka z Novembra 89 uskutočnila na 100 %. Nestačí, že sa zrušila vedúca úloha KSČ. 7. bod znel: Dôsledná odluka cirkví od štátu. Takže vytrvalo sa demokraticky zasadzujem za splnenie aj tohto dobu z Nežnej revolúcie. Lebo, kým sa neuskutoční, dovtedy revolúcia bude trvať. Je to problém klerikov, že zrazu otočili, a teraz sa zubami-nechtami dožadujú peňazí od štátu. Kňazom vôbec nevadí, že sú financovaní na základe komunistického zákona. Čiže áno, som sa sekularizmus.

  Všeobecne v stručnosti veľa získaš prečítaním napríklad zásad humanizmu.

 93. Tonda Vlas

  Já jsem z opačného kraje, severozápadní Čechy byly vždy bezkonkurenčně nejateističtější částí ČSSR. S jejich bodem A mám také poněkud problémy. Ty body, které jsem tu citoval poprvé, byly vlastně body, kterými se vymezují oproti zeleným.

 94. fler

  Ve všech bodech je ve velké většině psáno „mělo by“, „nemělo by“ – takto formulované věty málokdy jasně vyjadřují, co vlastně se musí a co se nesmí. Takže je to vše pak dosti „na vodě“. A zajistit, aby se člověk mohl svobodně vyjadřovat či kritizovat – to není zaručeno. Dnes se vesele kritizuje křesťanství i další náboženství, ovšem kromě islámu – ten je nedotknutelný, nedotknutelné a nekritizovatelné je každé slovo, každý čin a především Mohamed, prorok, který tak mohutně ovlivňuje veškeré dění muslimů. Takže o svobodě zde není ani řeč a pomyšlení. Dokud bude stát islám nad vším a to nejen v arabských zemích, ale už i v Evropě – pak nám rozvolněný Dublin moc nepomůže.

 95. Lemmy

  Nie je pravda, že islam nie je kritizovateľný. Sú len špecifiká niektorých štátov, ktoré trestne stíhajú z kritiku náboženstiev, a to vrátane kresťanstva a islamu. V Španielsku, v Poľsku za kritiku kresťanstva, inde za kritiku islamu, keď trestné je kritizovať Mohameda za to, že bol pedofil. Ale kritické články o islamu sú. Napríklad: Halík opäť hlása hlúposti.

 96. Lemmy

  Alebo: Moslim tvrdí, že v koráne sa nepíše nič o zabíjaní nevinných ľudí.

  Problém s moslimami spočíva v tom, že aj za jednoduchú kritiku sú schopní človeka zavraždiť. Salman Rushdie je očividný príklad. V podstate vo veršoch ani neurazil moslimov, aj tak mu vyhlásili trest smrti. A ten trest mu vyhlásil najvyšší duchovný, čosi ako pápež, a ten duchovný má kontrolu nad štátom, takže môžem pokojne jeho hrozbu, požiadavku na trest smrti, čiže na vraždu, vnímať ako akt štátneho terorizmu s dosahom na celosvetový terorizmus.

 97. Tonda Vlas

  Příroda nesnáší vakuum. V Evropě se křesťanství do té míry oslabilo, ateismus se tolik rozšířil, že je zde volný prostor pro nové, dobyvačné náboženství: islám.

 98. xjur

  Měli bychom už konečně vystoupit ze středověku. Náboženství se nelze bránit jiným náboženstvím, byť méně škodlivým. Ne že by to bylo zcela neúčinné, ale protože to nemá oporu v rozumu. Všechna náboženství jsou škodlivá.
  A)
  Podívejte se na ČR, posedlost náboženstvím a vidina hlasů odevzdaných pobožnými voliči připustila největší krádež v novodobé historii zvanou církevní restituce. Nikdo nechce vidět, komu ty majetky připadnou až odejdou ze světa naši pobožní dědové a babičky. Už teď mají naše církve mizivý počet členů. Všeho se zmocní církevní oligarchie, odliv majetku bude pokračovat.
  B)
  Spoustu problému světa vytvořili pobožní na blízkém východu, v Africe,v Asii i v Americe. Všude se hrnou masy lidí, kteří už nechtějí trpět před útiskem jiných pobožných nebo před chudobou udržovanou a pramenící z náboženství (nevyužívání lidských zdrojů, mrhání zdroji)
  C)
  Jenom pobožní jsou schopni provádět odporné zločiny ve jménu nějakého Boha, proroka či náboženství

  K tomu všemu je třeba se postavit jednoznačně odmítavě, stejně je však třeba odmítnout (tedy alespoň zabránit proagaci) i principy pobožných a odmítnout organizované zneužívání dětí náboženskou výchovou (neboli oblbováním) k udržení vlivu a prospěchu církevní oligarchie.

 99. Tonda Vlas

  *Jenom pobožní jsou schopni provádět odporné zločiny ve jménu nějakého Boha, proroka či náboženství*

  Musiš ale připustit, že Robespierre, Lenin, Hitler, Stalin, Gottwald, Pol Pot a jiní tací, byli též pobožní.

 100. Alibaba

  Tonda Vlas: Musiš ale připustit, že Robespierre, Lenin, Hitler, Stalin, Gottwald, Pol Pot a jiní tací, byli též pobožní.
  U těch komunistů je samozřejmé, věřili ve vládu dělníků a rolníků, ale uzurpovali si moc pro sebe – stejně jako církev. Jen té církvi po těch tisíci letech skušeností už stačí na společnosti „jen parazitovat“. A vědecký ateismus si vymysleli kvůli vymezení se od církve, jinak jsou komunisti v podstatě stejná verbež jako černoprdelníci.
  Hitler věřil ve „vyvolený národ“ – což měla bát arijská rasa a jinak budoval taky socialismus – jen přes národ, ne třídu.

 101. Lemmy

  Hitler bol počas celého svojho života rímskokatolíkom (kresťanom). Veril v boha, v toho kresťanského. Bol zásadne proti sekularizácii. Hitler nikdy nejavil známky ateizmu.

 102. Tonda Vlas

  Lemmy, já tě jinak až veganské vyšinutí doposavad uznával ale vidím, že máš v tomto vymytý mozek nevímjakou propagandou. Hitler by nejraději všem křesťanům zakroutil krkem, jenže v tomto byl realistou a věděl, že to nejde. proto hrál oblbovací hru ale to mu vůbec nebránilo zavírat nepohodlné katolické kněze do Dachau.

 103. toli

  No můj kamarád kněz říkal že mu matka říkala že Hitler považoval za Boha sám sebe,vnímal se jako Bůh.On určoval pravidla hry.Pod touto optikou lze vysvětlit všechny náckovská náboženská běsnění ,třeba nápis na opasku gott mit uns znamená Hitler s námi. Tahle nemoc není nijak vzácná,v podstatě jí trpěli všichni římští císaři.Určitě jste měli i nadřízeného který se považoval za ředitele zeměkoule,je to vlastně patologický osobnostní rys.

 104. Lemmy

  Toli, ale to je argument jedna baba povedala: No můj kamarád kněz říkal že mu matka říkala že Hitler považoval za Boha sám sebe,vnímal se jako Bůh.

  Takýto argument nemá význam. Hitler bol určite veriaci v boha. Nič na tom nezmenia babské reči.

 105. Lemmy

  Tonda, argument, že zatváral nepohodlných kňazov do koncentračných táborov nie je správnym argumentom proti faktu, že Hitler veril v boha.

 106. Lemmy

  Tak, ako sa žalostne snažíte spochybniť nábožnosť u Hitlera, tak môžete sa rovnako snažiť spochybniť nábožnosť u Svätého Jeronýmka, u Nohavicu, u ďalších multinickov… Tak, ako neviete dokázať, že oni veria alebo neveria v boha, tak, taký istý problém máte u Hitlera. Ja nemám pochybnosti o tom, že Hitler bol nábožný. Až príliš často sa spoliehal na božiu vôľu. A napokon, Hitler bol odporcom ateizmu.

 107. toli

  @Lemmy
  Toli, ale to je argument jedna baba povedala:

  Jenže ta baba zažila Hitlera na vlastní kůži,možná to bylo dobové fake news které slyšela od svého faráře v uzavřeném kruhu,třeba na tehdejších hovorech o víře 🙂

 108. Lemmy

  Hitler sa celý čas spoliehal na Prozreteľnosť božiu, že bude mať úspech. Môže si kto chce namýšľať, že nebol nábožný, ale je fakt, že odsudzoval ako ateizmus, tak i sekularizmus, a bránil náboženskú výchovu a náboženskú morálku.

 109. Ateistum

  Neblázni Lemmy. Hitler, společenství Thule, Vril, když ne nacistický tak přinejmenším fašistický okultismus, přímo sloužili démonům,…

  Neříkám, že v Boha nevěřili, ale přinejmenším ho ignorovali, nectili, nemilovali a nechovali se podle toho.

  Náboženští lidé, rozuměj uctívaçi model a démonů, to nepochybně byli a jsou i jejich následovníci,včetně současníků které bych už přímo označil za satanisty.

 110. Ateistum

  Nebo jinak, dám ti možnost se projevit…

  Byl Hitler můj bratr v Kristu (kristu Ježíši)?
  Byl Hitler něčí bratr ve víře? (Obecně, i vy ateisté sebe samé považujete za bohy, ale nejste v tom zdaleka sami.)
  Věříš, že kromě nevěsty Kristovy existuje i nevěstka, která se za nevěstu vydává? Ale pokud bys ji chtěl poznat lépe (z více stran), musíš hlouběji, více sledovat, rozpoznat ne-žida, sledovat jak bude zničena,.. Nemyslím, že máš při své neschopnosti rozlišovat šanci.

 111. Tonda Vlas

  Lemmy
  31.12. 2018
  Tonda, argument, že zatváral nepohodlných kňazov do koncentračných táborov nie je správnym argumentom proti faktu, že Hitler veril v boha.

  Věřil, ale jak? Tvrdil, že má sám styky a že ho řídí Prozřetelnost. Křesťané u něho byli druzí na řadě až vyhladí židy.

 112. Lemmy

  Problém všetkých, ktorí si trhajú vlasy z toho, že Hitler veril v boha,. spočíva v tom, že Hitler vyslovene nenávidel ateistov. Pokiaľ to bolo možné, tak ateisti skončili v koncentračných táboroch smrti.

 113. Ateistum

  Ale to má logiku, stejně jako u následovníků Mohameda. Všichni náleží zlému a jsou/byli jím i vedeni. Zlý nemůže svévolně vztáhnout ruku na toho kdo patří Bohu (navíc neví jistě kdo všechno to je/bude), není jeho cílem ho zabít, ne v okamžiku kdy je k Bohu přimknutý. A to se do určité míry projevuje/projevovalo i v instruktáži pro lidi.

  V první řadě tedy poštve nevěřící proti nevěřícím, jedni Bohu nepatřící budou páchat ohavnosti Bohu odporné (a je od Boha oddělující) proti druhým Bohu nepatřícím.

  On lidi tříbí, staví proti sobě, proti Bohu.

  Skutečná bitva proti těm co Bohu patří a chodí v těle také příjde na řadu…

 114. Ateistum

  >> Německo vyslalo do EU rekordní počet migrantů. Třetinu na základě Dublinské dohody. Maďarsko nepřijalo ani jednoho <<

  Německé úřady vyslaly od ledna do listopadu roku 2018 více než 8,6 tisíc žadatelů o azyl do jiných zemí EU.

  O tom informují noviny Süddeutsche Zeitung s odvoláním na odpověď Spolkového úřadu pro migraci a uprchlíky (BAMF) na odpovídající žádost poslankyně sněmu z politické strany Die Linke Ully Jelpke.

  Podle ní pro Německo je to historické maximum deportací v rámci EU. Počet deportovaných se v porovnání s rokem 2017 výrazně zvýšil — ze 7102 lidí za 12 měsíců na 8658 lidí za 11 měsíců.

  V roce 2018 každá třetí žádost o azyl v Německu spadala pod ustanovení Dublinské dohody, tzn. odpovědnost za žadatele byla přenesena na jiný členský stát EU. Podle této dohody by se otázkou udělení azylu určitému člověku měla zabývat země, ve které se tato osoba zaregistrovala po příchodu do Evropy poprvé.

  Za necelý rok 2018 zaslala německá kancelář BAMF více než 51,5 tisíc žádostí o přijetí uprchlíků, kteří jsou v Německu, do jiných zemí EU. Při tom bylo schváleno více než 35 tisíc těchto žádostí.

  Úředníci rovněž zaznamenávají výrazný nárůst podílu zrealizovaných žádostí. Pokud v roce 2017 tento ukazatel činil 15,1 % z celkového počtu rozhodnutí, pak v roce 2018 dosáhl 24,5 %.

  Minulý rok se německým úřadům nepodařilo vyslat ani jednoho migranta do Maďarska. Předseda vlády Maďarska, euroskeptik Viktor Orbán, byl opakovaně kritizován Evropskou unií za to, že brání reformě Dublinské dohody a protiimigrační politice. Pouze pět lidí bylo přemístěno do Řecka, kde podle německé vlády většina žádostí o převod uprchlíků byla bezdůvodně zamítnuta.

  Deportace migrantů do Bulharska je komplikována řadou okolností — ve dvou ze tří případů byl proces vyhoštění pozastaven soudní cestou. Na druhou stranu byl Itálii v roce 2018 předán každý třetí žadatel, který byl vyslán z Německa do zemí EU.

  Celkově státy EU předaly do Německa 7205 migrantů, z nichž téměř polovina byla vyhoštěna řeckými orgány. Interně politický mluvčí frakce levicové strany v německém parlamentu Ulla Jelpke negativně okomentovala statistiku o provádění dublinské dohody. Domnívá se, že je to nelidský pokus „plně uplatnit tento nespravedlivý systém".

  Loni v létě se vedoucí představitelé EU zavázali k reformě dublinské dohody. Evropští politici opakovaně zdůraznili, že migrační krize narušila práci distribuce přistěhovalců a mnoho zemí evropského společenství odmítá přijímat uprchlíky.

  Zdroj: sueddeutsche.de, AC24

Komentáře nejsou povoleny.