Je v dnešní době opodstatnitelné věřit pseudovědeckým bludům a mýtům?

Autor | 31.10. 2018

Jak napsal Petr Tomek v jednom ze svých starších článků, náboženství lze v podstatě považovat za pramatku všech konspiračních teorií. O této problematice bylo nejen na našem webu napsáno nespočet textů a následující úvaha tuto sbírku rozšiřovat nebude. Proto v úvahách o škodlivosti náboženství pro jednou zůstaňme pouze u skutečnosti, že neexistenci boha, bohů či jiných nadpřirozených entit nelze už z povahy věci dokázat, a také u toho, že náboženství někomu reálně může přinášet útěchu, naději, jednoduše mu ulehčovat život. Samozřejmě, důkazní břemeno vždy leží na člověku, který něco tvrdí, nicméně ponechme to tentokrát stranou. Faktem zůstává, že neexistenci jakéhokoliv boha, ať už Poseidóna, Svaroga, Višnua či boha abrahámovců nelze dokázat stejně tak, jako nelze dokázat neexistenci neviditelného růžového jednorožce, šmoulů, pokémonů či třeba bezhlavých rytířů.

Zřejmě jen těžko vyvratitelné je také to, že víra v nadpřirozené entity, například v boha, lidem skutečně může pomáhat. Ostatně od toho také ono rčení o “berličce”, kterou bůh jakožto určitá idea, ke které se lidé upínají, představuje. Těžko budeme babičce (ale zdaleka nejen jí) z vesničky někde na Zlínsku vysvětlovat, že neexistuje nikdo, kdo by slyšel její modlitby, že po smrti nic neexistuje, že nebe, peklo i ráj jsou mýty na úrovni těch starořeckých a stejně tak ji těžko budeme poučovat o podstatě vědeckého důkazu. Mnoha lidem se prostě a jednoduše žije lépe s vědomím, že existuje někdo, kdo na nás všechny dohlíží a kdo nás chrání, s nadějí, že s blízkými, kteří nás již opustili, se znovu jednou shledáme v nebi.

Těmto lidem je jedno, kolik logických děr toto naivní smýšlení o postavení člověka v universu má. Ostatně, logika je přeci děvka Ďáblova. A že kvůli tomu lidé přicházejí o kus svobody, jelikož pokud se kdy do nebe chtějí dostat a být se svým Stvořitelem za dobře, musí v duchu těch nejlepších mafiánských praktik dodržovat jím nadiktované morální příkazy? Žádný problém. Konec konců, je to náš Stvořitel, bez něj bychom my ani nic jiného nebyli, tudíž má přeci právo “stanovit zákony”, určit, co se smí a co ne. Ten pocit, že veškeré trápení, které se jim v životě stalo či děje, má nějaký smysl, nějaký vyšší důvod, je pro mnohé jednoduše až příliš lákavé, než aby si jej nechali kazit takovými zbytečnostmi jako logika, kritické uvažování či nedej Bože důkazy. Ty samé důkazy, díky kterým věda umožnila technologický pokrok, jenž tito lidé každý den využívají do sytosti, se náhle jeví jako nepotřebné, zbytečné a otravující. Slonovinovou věž je totiž třeba bránit všemi dostupnými prostředky.

Christopher Hitchens k tomu v knize Bůh není veliký napsal, že kritici náboženství v žádném případě nepopírají utišující účinek náboženské víry na bolesti a strádání. Zároveň ale dodal, že útěcha založená na mýtech a nepravdách je útěchou pouze iluzorní a falešnou a falešnou útěchu dle něj poskytují jen falešní přátelé. Kritici náboženství tak podle Hitchense pouze varují před “lahví s obarevnou vodou”. Pointou zde však není kritika tohoto typu smýšlení. To by totiž byl až příliš lehký cíl.

Co totiž na tom, že naděje je iluzorní, když svůj účel splní a někomu se díky ní reálně žije dobře? Co na tom, že máme falešného přítele, jehož lež se definitivně projeví až po naší smrti, tedy v době, kdy my už tu nebudeme? Pointou je, že naděje, víra, pocit bezpečí, či pocit, že člověk ocitnuvší se v hlubinách zdánlivě nekonečného kosmu nakonec má nějaký smysl, v důsledku skutečně může mnoha lidem pomáhat. Zkvalitňovat jejich životy. Zjednodušovat a činit jejich životy méně složitými a náročnými.

Zatímco neexistenci žádné nadpřirozené entity tedy z podstaty věci prokázat nemůžeme, u sousední kategorie, řekněmě “nadpřirozených jevů”, ze kterých vznikají nejrůznější hoaxy, konspirační teorie, pseudovědecké bludy a mýty, už je tomu poněkud jinak. Většina dnes rozšiřovaných pseudovědeckých bludů a konspirací je prokazatelně chybná a lživá. Ačkoliv neexistenci bohů či šmoulů tedy důkazy podložit nemůžeme, například neúčinnost homeopatik, nesmyslnost konspirace o ploché Zemi, či to, že očkování nezpůsobuje autismus a mnoho dalších podobných nesmyslů naopak důkazy podložit můžeme. Jinak řečeno, můžeme zcela prokazatelně vyvrátit všechny tyto bludy, jelikož existují důkazy a vědecké studie poukazující na nepravdivost všech těchto konspirací. Nemůžeme tedy přijít k babičce žijící na vesnici na Zlínsku a ukázat jí papír obsahující důkaz o neexistenci abrahámovského boha. Můžeme však, zjednodušeně řečeno, přijít k libovolné osobě, a na papíře například ukázat výsledky chemické analýzy homeopatik. A obdobně můžeme postupovat i u dalších konspirací.

Významnou proměnnou je zde absence kritického uvažování obyvatel. Mnoho lidí sice “odhodilo” boha či bohy, ovšem jen proto, aby věřili jinému typu nesmyslů a jinému typu nadpřirozena. Otázka, kterou si kladu již v titulku tohoto článku však zní, zdali je v dnešní době opodstatinitelné a ospravedlnitelné věřit pseudovědeckým bludům a nesmyslům?

Musím říct, že já sám jsem upřímně fascinován tím, kolik lidí je i v dnešní informační době schopno věřit nejrůznějším pověrám, mýtům, bludům a obecně pseudovědeckým nesmyslům. Chápu, že tomu tak bylo ve středověku, kdy schopnost čtení a psaní byla výsadou nemnoha a kdy lidé neměli žádný přístup k informacím. Chápu, že tomu tak bylo v hlubokém starověku, kdy lidé jednoduše znalosti o fungování tohoto světa a o povaze přírodních zákonů neměli a bylo tedy pochopitelné, že většina z nich, tváří v tvář této nevědomosti, věřila nejrůznějším pověrám a blesky, déšť či oheň vnímala jako nějaká personifikovaná božstva, případně jako projevy božího hněvu či přízně.

Pro co však pochopení mít nemohu je stav, kdy nejrůznějším pověrám a mýtům, homeopatiky počínaje a dosaďte-si-libovolný-blud konče, lidé ve vyspělém světě slepé věří i dnes. Považuji to za obrovské osobní selhání všech “zúčastněných”, jestliže žijeme v zemi, která disponuje nejširší sítí veřejných knihoven v Evropě, které jsou plné odborné literatury na všechna možná témata. Nemám a nemohu pro to mít žádné pochopení, jestliže je internet v dnešní době dostupný prakticky každému, přičemž i na něm lze zdarma přistupovat k řadě odborných textů. V momentě, kdy je ve veřejných knihovnách každému dostupná obrovská suma odborné literatury, je to skutečně neomluvitelné a svědčí to pouze o naprostém nezájmu a lenosti lidí, kteří i přes tyto skutečnosti pověrám a mýtům věří.

Byl bych však velmi nerad, pokud by tento příspěvek vyzněl tak, že já všemu rozumím a nikdo jiný ne. To vůbec. Naopak, ja nerozumím a nemám znalosti o obrovském množství témat. A nemám sebemenší problém to přiznat. Avšak pokud o něčem něco nevím, nemám o tom znalosti, nerozumím tomu, tak je nejlepší zachovat v daných otázkách skeptický, agnostický přístup. A ne z pozice laika přicházet s tvrzeními, která jdou přímo proti vědeckým faktům a výsledkům vědeckého bádání. Lidem chybí určitá pokora přiznat si, že něčemu nerozumějí, naopak sebevědomí vyvracet z pozice internetového diskutéra celá vědecká odvětví, to mnoha lidem nechybí.

Problém pravděpodobně začíná již na základních školách, kde děti nejsou systémově vědeny ke kritickému myšlení. Žijeme v době, kdy jsme doslova obklopeni nejrůznějšími technologiemi, výsledky vědeckého bádání a vědeckého pokroku, přesto neexistuje žádný předmět, který by žáky alespoň elementárně seznamoval s metodologií vědy. Lidé dnes o tom, jak věda funguje, jaká je její metodologie, většinou nemají žádné ponětí. Kdyby tyto elementární znalosti měli, chápali by, jaký význam má ve vědě důkaz, nebo by věděli, že slovo “teorie” má ve vědě zásadně jiný význam, než jaký tomuto slovu většinou přisuzujeme v běžné mluvě. Absentující základy kritického myšlení a vědecké metodologie v českém školství by však byly na samostatný článek. Pojďme se proto závěrem zamyslet ještě nad něčím jiným.

Tradičním argumentem vůči výše uvedenému většinou bývá, že lidé jednoduše nemají čas. A popravdě, je to velmi pádný a relevantní argument. Jestliže se lidé starají o děti, mají své vlastní volnočasové aktivity a koníčky, jestliže mnoho z nich dlouho pracuje a domů přijdou unavení a jsou rádi, že si mohou na chvíli odpočinout, kde mají brát čas na to studovat všemožné články a knížky? Kde mají vzít čas ověřovat zdroje a každou informaci kterou si přečtou “prohánět” googlem, sledovat její původ, porovnávat, jak je s ní nakládáno na různých zpravodajských webech a pak to celé nějak analyzovat? Kde mají brát čas na to rozšiřovat svoje znalosti a vědomosti o přírodě a o světě kolem nás? Ano, lidé skutečně čas nemají a bylo by absurdní po nich chtít, aby četli odborné články a pro zábavu si pořizovali populárně-vědeckou literaturu. Ne každého to totiž zajímá a těch, kteří si nějakou přírodovědnou knihu přečtou po práci v rámci odpočívání a relaxace, je jen velmi málo. Nebylo by na tom nic až tak špatného, ovšem pouze do okamžiku, kdy si uvědomíme, že i ti lidé, kteří své znalosti o našem světě nerozšiřují proto, že je nějaká biologie nebo chemie nezajímá, jsou pak ti samí lidé, kteří věří všemožným pseudovědeckým bludům, pověrám a konspiracím. Přiznat si, že něčemu o co se vůbec nezajímám a o čem nemám žádné znalosti rozumím méně, než odborníci a vědci, kteří se danou oblastí profesně zabývají celý život, totiž mnoho lidí bere jako jakousi osobní prohru. Jako kdyby na tom, že něco nevím a že něčemu nerozumím, bylo něco špatného, jako kdyby se jednalo o potupu. Opak je přitom pravdou: rozumný člověk nemá problém uznat, že něco neví a že něčemu nerozumí, konec konců nikdo z nás nemůže obsáhnout informace ze všech oborů.

I když jsou tedy veškeré informace, fakta, znalosti, studie a výsledky vědeckého bádání a vědění obecně zdaleka nejdostupnější, než kdy dříve, přesto se najde nezanedbatelné množství lidí, kteří pseudovědě naletí a kteří hltají konspirace plnými doušky.

Tento problém však má dvě polohy. Tou první je poloha politická. U ověřování zdrojů a pravdivosti informací je námitka o nedostatku času takřka neprůstřelná, což je dáno – mimo jiné – i politickým zřízením, ve kterém žijeme. Že je demokracie defektním systémem popsali velmi dobře již Platón a Aristotelés a jejich kritika zůstává platná i dnes. Demokracie jednoduše rezignuje na kvalitu a proto ani nemůžeme očekávat, že by většinově produkovala kvalitní politiky. Demokracie neklade na své občany žádné požadavky a jak dobře popsal Platón, nevládnou v ní ti, kteří k tomu mají dispozice, nýbrž ti, kteří na svou stranu dokáží získat masu. Informace skrytá “pod povrchem” je zde ta, že masa nikdy nemůže dlouhodobě činit kvalitní rozhodnutí a pokud jej už učiní, je tomu spíš dílem náhody či zdatnou rétorikou politiků, kteří masu o něčem přesvědčují, než čímkoliv jiným. Nejrůznější dezinformační a propagandistické weby toho pouze využívají, či možná v některých případech jejich redaktoři sami věří tomu, o čem píšou. Pointou je, že normální člověk prostě vážně nemá čas na to, aby trávil hodiny a hodiny času ověřováním informací, které se dočte na internetu. Daleko spíše člověk začne číst a “věřit” médiu, které je danému člověku názorově blízké. Je to přeci daleko snažší, než zpochybňovat své vlastní přesvědčení a trávit hodiny času hledáním toho, jestli se věci náhodou nemají jinak, než jak píšou někde na Aeronetu.

Když si člověk přečte něco o tom, že v Sýrii došlo k útoku chemickými zbraněmi, je pro něj prakticky nemožné zjstit, kdo má pravdu. Nemá s tím protentokrát Asad nic společného? Nebo to byl zase on, jak tvrdí západní spojenci? Nebo bychom měli počkat na detailní výsledky vyšetřování nezávislého týmu? A jak víme, že ten tým bude skutečně nezávislý? Kdo je platí? A pokud tedy uznáme nezávislost takového týmu, jak poznáme, kdo výsledky jejich šetření správně interpretuje? Rozklíčovat všechno tohle je pro běžného člověka prakticky nemožné. Je to mimořádně obtížné i pro ty, kteří situaci v Sýrii dlouhodobě sledují. Je tedy nasnadě, že člověk se v takových případech jednoduše přidrží svých názorů a jestliže například Aeronet bude situaci popisovat tak, jak ji chápe sám čtenář, je pravděpodobné, že se na tento web znovu vrátí, protože si opět bude chtít přečíst vysvětlení, která budou podporovat jeho světonázor. Jinak řečeno, aby demokracie produkovala kvalitní výsledky, musela by být celá “masa” společnosti mimořádně uvědomělá, musela by být schopná prakticky každý den ověřovat informace, na základě kterých se rozhoduje, disponovat vytříbeným kritickým myšlením atd. Něco takového je však utopie a výše uvedené důvody, tedy nedostatek času vykonávat denně takové pro praktický život v podstatě nedůležité a irelevantní úkony, jsou jen vrcholem ledovce.

Druhou polohou je poloha vědecká. Ve vědeckých otázkách, a už vůbec ne v otázkách jako jsou homeopatika, placatá Země, chemtrails, očkování a mnohé další, však nic takového, co jsem popisoval v předchozích dvou odstavcích o politické rovině problému, neexistuje. Výzkumy a vědecké studie hovoří sami za sebe. Neexistuje zde nějaká nejednotnost. Existují konkrétní důkazy, založené na studiích, které jsou reprodukovatelné, tedy znovu uskutečnitelné. Je to v podstatě otázka odbornosti, otázka odborného vzdělání. Zatímco politika může být a většinou i je věcí názoru, například názoru na to, zdali by měl být stát spíše silný, či štíhlý a jen minimálně zasahující do života obyvatel, věda věcí názoru není. Otázku, zdali je lepší silný či štíhlý stát, vědecky rozhodnout nelze, protože odpověd závisí na subjektivních preferencích. Někomu se líbí to a někomu zase ono. Fyzikální, chemické a biologické zákony však nejsou subjektivní, jsou to objektivní pravidla hry a jsou pro všechny platné stejně. Pokud tedy učiníme chemickou analýzu homeopatik, není “otázkou názoru”, jaké bude jejich složení. Takový pokus bude reprodukovatelný a my jej budeme moci učinit kdekoliv a kdykoliv jinde, přičemž výsledek vždy bude stejný. Aneb jak řekl klasik (v tomto případě astrofyzik a popularizátor vědy Neill deGrasse Tyson), “dobrou věcí na vědě je, že je pravdivá ať už v ní věříte nebo ne”. Obdoba výše uvedeného argumentu o tom, že nevíme, jak se to ve skutečnosti s Asadem a útokem chemickými zbraněmi má, protože všude píšou něco jiného, zde proto neplatí: v případě vědeckých otázek jednoduše přesně víme, kdo a čím útočil, zůstanu-li u tohoto syrského příměru.

Celý můj článek však směřuje k jedné závěrečné otázce a zamyšlení. Představte si situaci – a nyní není podstatné, jestli si představíme rovinu politickou či vědeckou, protože se to týká obou – kdy by lidé měli čas na všechno to, o čem jsem v předchozích odstavcích napsal, že je pochopitelné, že na to čas nemají. Jednoduše by existoval speciální čas navíc, mimo veškeré povinnosti, který by člověk mohl věnovat například sebevzdělávání, ověřování zdrojů, čtení článků či populárně vědeckých knih – prostě by tento čas mohl věnovat rozšiřování si svých znalostí a vědomostí o tomto světě. A teď si položte následující otázku: Kolik lidí by tento “čas navíc”, kdyby jej mělo a kdyby k tomu existovaly veškeré příhodné podmínky, skutečně využilo k těmto účelům? Kolik lidí by skutečně otevřelo knihu o vesmíru či biologii, kolik lidí by skutečně ověřovalo veškeré zdroje, než by si vytvořili názor? A kolik lidí by tento čas darovaný navíc využilo k méně náročným činnostem, k lelkování, k zábavě, k odpočívání či k jakékoliv jiné aktivitě vyjma sebevzdělávání?

A proč to vlastně píšu? Dostáváme se tím totiž k tomu, že tradiční výše rozepsaný argument o tom, že lidé v dnešním uspěchaném světe nemají čas na to si po práci číst knížky o vesmíru či biologii, nebo po práci trávit dvě hodiny dohledáváním a ověřováním zdrojů, ve skutečnosti není žádným argumentem, nýbrž výmluvou. Lidé by to totiž nedělali, i pokud by ten čas měli.

436 thoughts on “Je v dnešní době opodstatnitelné věřit pseudovědeckým bludům a mýtům?

 1. Svatý Jeronýmek

  Snůška nesmyslů, dokážu ihned. Např: ” Výzkumy a vědecké studie hovoří sami za sebe. Neexistuje zde nějaká nejednotnost. Existují konkrétní důkazy, založené na studiích, které jsou reprodukovatelné, tedy znovu uskutečnitelné.”

  1) Existuje zde nejednotnost, např. kvantová teorie a teorie relativity dnes platí vedle sebe i když se vylučují vzájemně, stejně tak je to v jiných případech.

  2) Jednotnost není to samé co pravda. Bolševici byli často jednotní a co jako?

  3) Vaše důkazy nejsou 100%, může to být matrix, může to být chyba, věda fazlifikuje, ale neverifikuje. Stále se opravuje – na pravdě ale není co opravovat.

  4) Neexistence důkazů neznamená, že něco neexistuje.

  5) Existují zde logické důkazy boha jako je ontologický nebo kosmologický.

  Máte tedy hodně chyb ve vaší ateistické víře.

  I vědecká “fakta” jsou víra, může to být podvod. Například. Byl jste u těch experimentů? Víte, jestli to nejsou jen postavy ve vaší hlavě, třeba snové postavy? Nejsou vědci jen iluze? Vše je jen víra.

  Šmoulové mohou být ve výsledku reálnější než vaše evoluce i s tou vaší “vědou”, která JEN A POUZE falzifikuje teorie, nikoliv potvrzuje, ale falzifikuje, chápete ten rozdíl?

  Dobrou noc všem! Váš kvantový Jeroným a zase někdy! 🙂

 2. Honza Werner Post author

  Achjo, na tohle fakt nebudu reagovat, snad jen nejvíce bijící do očí:

  5) Existují zde logické důkazy boha jako je ontologický nebo kosmologický.

  Vyvracet tyto “důkazy” zvládne student prvního ročníku bakalářského studia filosofie. A to samozřejmě neberu v potaz, že původ těchto důkazů je v antice při obhajování poněkud jiného typu božstev, než je ten váš Jehova.

 3. Svatý Jeronýmek

  Tak prosím, můžete začít vyvracet. Protože já také mohu vyvracet vaší evoluci pomocí matrixu a kritiky vědecké metody. A vy zase můžete vyvracet kosmologický důkaz.

  Ano, ani evoluce ani bůh nejsou jisté teorie, jsou to víry. Jen už si přiznejme, že jsou na stejné úrovni.

  I ty kosti dinosaurů mohou být nastrčené od ďábla. A vy to víte, pane Wernere. Stejně tak víte, že evoluce může být ve skutečnosti řízená bohem.

  A vznik života? Ten ani evoluce neřeší! Až věda dokáže v přírodě zrod života, bude to něco, ale zatím nic moc. A to nemluvím o tom, že věda stejně jen falzifikuje, nedokazuje nic.

  Dobrou noc, váš Jeroným!

 4. Marek

  Dobrý článek.
  Ověřování informací ve světě náboženském, to je tak trochu jazyková hříčka. Třeba zjevení, na to jsou všichni vědci krátcí.. Velmi zajímavý, třebaže jen filmový rozhovor o víře je v seriálu Last Kingdom, kde se na křesťanskou víru jen tak ze zájmu vikingský válečník ptá zajatého věřícího anglického krále (jednoho z vládců několika tehdejších království na území dnešní Anglie) na svatého Šebestiána, který, poté, kdy se stal oním svatým, visel v místnosti na obraze. Král trval na tom, že Šebestián díky víře přežil zásahy šípů, vystřelených na něj na rozkaz římského císaře. Náčelník se ptal, co bylo dál, a když se dozvěděl, že jej císař poté, kdy přežil šípy, nechal utlouci, jen udiveně kroutil hlavou. Nakonec se krále zeptal, zda díky své víře taky přežije zásah šípy, a rozhodl se to prakticky ověřit.

  Co se ověřování informací z dnešního až obskurně přepolitizovaného světa týče, tam je to skutečně oříšek. Na tento web patrně politika moc nepatří, tak jen krátce o ověřování informací společenských a politických. Velmi klasický příklad je ten ve článku uvedený, totiž o chemických útocích. K nim možno přidat i kauzu jiného takového útoku v nespecifikovaném městě nespecifikovaného evropského ostrovního království. Jako jeden z těch, pro které není slovo chemie vulgárním výrazem můžu každého ubezpečit, dokonce i šípy patrně ještě nezasaženého svatého Jeronýmka, že většina zveřejněných údajů o nich jsou neskutečné kraviny. Bez dalšího rozvádění. Korunu tomu nasadil náš parlament, když odhlasoval, že jistá látka se nikdy nenacházela na našem území, resp. ano, ale jen v mikromnožství. Výraz mikromnožství nebyl specifikován, alespoň o tom nevím, ale nejspíš jde o takové množství, které de facto ani skoro už neexistuje. A nacházelo se zde stejně jen jako zajímavost, která však byla coby teroristická hrozba raději ihned zničena. Nebo tak něco. A pak to stálo místo ředitele vojenského výzkumného chemického ústavu, který si s “naivitou vědci vlastní” pustil ústa na špacír, a potvrdil, že samozřejmě ano, že množstvím, nezbytným k tomu, aby mohla být stanovena a otestována identifikace látky při jejím válečném použití, a aby se ověřila účinnost antidot, je naprosto nutné disponovat.

  Přírodovědné a obecně vědecké informace by sice měly být v bezpečí, protože doloženy a ověřeny mají své místo v mozku vzdělaných lidí i ve vědeckých publikacích, jsou používány pro další práci i pro studijní účel. Ale, jak již uvedeno, pouze v případě, kdy se do věci nevloží nezasažení světci, nebo ještě nezasaženější politici. Zejména druzí jmenovaní totiž dospěli k demokratickému poznatku, že poroučení pouhému větru a dešti je pouhý komunistický přežitek.

  Vedle náboženských organizací, politiků, a vědecké obce, je v našich zemích ovšem přítomen také živočich, zvaný homo vulgaris. Ten se při získávání a používání informací chová dlouhodobě natolik specificky, že mu, patrně z něčí jízlivosti, byl dán také přídomek sapiens…

 5. A. S. Pergill

  @autor
  Problém vidím v tom, že jakmile je nějaký názor prosazován autoritativně či dokonce násilně, musejí nutně nějaké alternativní názory vzniknout a musejí se šířit konspiračním způsobem.
  V minulosti se tak šířily i názory na kulatost Země a její postavení ve vesmíru (včetně pohybu) a spousta dalších dnes jako vědecké uznávaných názorů. A, pochopitelně, se současně s nimi šířily stejnými cestami i naprosté ptákoviny, o nichž dnes téměř nic nevíme, protože s prosazením na vědě postavené reality zanikly.

  A v řadě případů jsou konspirační názory důsledkem toho, že se něco skutečně tají, byť to, co hlásají, jsou ptákoviny (třeba fámy ohledně pádu WTC).

  MMCH: Norimberský tribunál odsoudil Německo za masakr polských důstojníků (a dalších občanů) v Katyni a až do oficiálního přiznání sovětské viny (za Gorbačova), byl (správný) názor na tuto událost prohlašován za “konspirativní” a jeho šíření bylo trestáno.

 6. Bela Lugosi

  Pan Muli..tek na Granosalis tedy rozjíždí pěkné debaty. On se dal zase k věřícím? Pamatuji si ho ještě z křesťanských webů, co se to z něho stalo? 🙁

  No tak já bych scientofašismus odmítl a zrovnoprávnil bych s vědou i jiné metody, alternativy k dnešní falocentrické bílé vědě, třeba tarotové karty nebo věštění z kávových sedlin atd… a to vše z daní.

  Měl by také vzniknout institut parapsychologie placený státem. Majte sa tu!

 7. Lemmy

  Bela, trepeš také nezmysly, že si vlastne predmetom toho článku, lebo článok je práve o pseudovede a mýtoch. A to je tvoja doména, trepať také bludy. 😀

 8. Lemmy

  Toli, bigotní fanatici chcú, aby sa občianske združenia nazývali sektami. Zábavné. Ale aj slovenský bigotný fanatik, ktorý používa všelijaké prezývky, TvojOponent, Cyprian Cibrinka, a tu nedávno pod menom Marian, sa o to snaží na Slovensku, a šíri bulvárne reči o tom, že Spoločnosť Prometheus – združenie svetských humanistov je (podľa neho) sekta. Nábožní sú chudáci, keď musia až takto hlboko klesnúť.

  TvojOponent takto definoval sekty:

  Znaky sekty

  autoritárstvo
  fundamentalizmus
  uzavretosť
  selekcia informácií

 9. Bela Lugosi

  Ty píšeš nesmysly, Lemmy, neuměl jsi říct, co je tvůj ateismus, jestli jsi krokodýl nebo co. Neuměl jsi definovat vědeckou metodu a neuměl jsi rozlišit mezi falzifikací a verifikací, jak píše výše Jeroným! Neuměl jsi ani reagovat na výtku matrixu. Jsi jen věřící jako ostatní. Jen věříš na vědu.

  Nechápu, proč bychom neměli platit z daní stejně tak vědu jako tarotové karty, oboje je nejisté. Vědecké teorie jsou víry, pouze falzifikované víry. Tarotové karty to samé. Třeba nás schválně mate matrix. Třeba ani vědci neexistují, jsou jen ve vaší hlavě, jsou to démoni co si hrají na vědce.

  Majte sa tu!

 10. Lemmy

  Bela, klameš, ja už už uviedol, ako vnímam ateizmus, a prečo nie je to viera. Ale obaja, aj ty, aj Jeronýmek, to ignorujete. Nezaujímajú ma už vaše psychické problémy s čítaním. S tými kartami nehorázne trepeš nezmysly. Inak, celý tvoj príspevok je len obyčajné trollovanie. A nie som veriaci, to si vyhoď z hlavy. Na vedu nemusíš veriť. Význam vedy spočíva v tom, že čokoľvek vedecké si môžeš sám overiť. Práve preto je to vedecké, lebo to platí všeobecne a pre každého. Či už ide o nejakého magora veriaceho alebo rozumného humanistu. Ako humanista, ak by som o niečom veľmi pochyboval, tak si to viem sám vedecky overiť. To, čo sa nedá inými ľuďmi overiť, nie je vedecké.

  Platiť z daní vedu sa oplatí, lebo výsledky sú na úžitok všetkých. Karty sa neoplatí, lebo nijako ľuďom nepomáhajú. Práve Tomek to na ČT v relácii dobre vysvetlil.

 11. Bela Lugosi

  Když nejsi věřící, tak odpověz 🙂

  „Takže ty odmítáš nějaké náboženství s tím, že ti věřící nedali důkazy (což je pochybné, oni nějaké dali, další věc je, co je to důkaz atd… ale dobře, zůstaňme u toho, že nedali důkazy), co z toho že „nedali“ žádné důkazy vyplývá?

  1) Dané náboženství nemá pravdu nebo spíše nemá pravdu (víra)

  2) Dané náboženství možná má a možná nemá pravdu (víra) – analogie k nevím

  3) Dané náboženství má pravdu nebo asi pravdu (víra)

  4) Neznám dané náboženství, nikdy jsem o něm neslyšel a tedy ho nemohu odmítat, protože o něm ani nevím. (krokodýl)“

  Stačí odpovědět, kterou víru máš, 3.bod vynechme, nevěříš na boha. 4. bod není tvůj, protože nejsi krokodýl ani dítě. Zbývají dvě víry, do které se zařadíš? 🙂

 12. Lemmy

  Bela, tvoj problém spočíva v ignorovaní ďalšej možnosti. Namýšľaš si, že sú len tie tvoje, ale sú aj ďalšie, ktoré ignoruješ. A kým budeš spomínať krokodíla, dovtedy ťa budem vnímať ako idiota, ktorý nie je hoden odpovede, aj keď som už viackrát odpovede dal. Nemám dôvod opakovať sa. Moja odpoveď je piata možnosť. Zaradil som sa do 5. odpovede. Už som ju tu viackrát spomenul. Ak sa ti nechce čítať, lebo si lenivý, tvoj problém, viac svedčí o tom, že ty nemáš záujem rozmýšľať, lebo sa to prieči tvojmu presvedčeniu slepo veriť tomu, čo hlásajú klerici.

 13. Bela Lugosi

  “Bela, tvoj problém spočíva v ignorovaní ďalšej možnosti. Namýšľaš si, že sú len tie tvoje, ale sú aj ďalšie, ktoré ignoruješ.”

  Která je ta pátá odpověď? 😀

  Dělá ti takový problém jí sem napsat a obhájit si jí? 🙂

  Jaká je pátá možnost? Jaký je bod 5? 🙂

  Napiš nám ho sem a půjdeme se bavit, zda je to racionální možnost, jestli ano, uznám jí, ale nejspíš zapadne to jedné ze 4 možností napsaných výše. 🙂

 14. Lemmy

  Môj názor spočíva v poznatku, že mnohé predošlé generácie verili v mnohých rôznych bohov. Mne z toho vychádza, že všetci verili tomu, čomu verili. Nezávisle na sebe verili rôznych bohom. Mayovia verili v iných bohov ako Aztékovia. A verili v iných bohov ako Sumeri. To je potrebné porovnať napríklad so slovanskými alebo rímskymi bohmi.

 15. Bela Lugosi

  1) Naši předci věřili v různé bohy, to neznamená, že některý není ten pravý.

  2) Stejně tak naši předci – vědci věřili různým vědeckým teoriím, které se od té doby opravili nebo změnili. A co jako? Třeba je některá teorie pravdivá, to že jich bylo víc různých nic nemusí znamenat.

  3) Z toho tvého co jsi napsal vyplývá, že věříš, že náboženství nemá pravdu kvůli různosti bohů, takže to zapadá do bodu 1. 🙂

  Tedy si žádný nový bod nepřidal, jen jsi se přiznal, že věříš, že bůh není proto, že je víc idejí bohů. Tedy že náboženství nemá pravdu proto, že tvrdí různé věci a existuje více druhů náboženství. Takže to je bod č. 1 – víra, že bůh není nebo asi není -resp. že náboženství nemá pravdu nebo spíš nemá pravdu.

  Kromě toho, že ta úvaha je blbá, viz. mé první dva body, tak je to přiznání k tomu, že věříš, že náboženství nemá pravdu. 🙂

 16. toli

  @Lemmy
  Tvojho opponenta samozřejmě znám,kdysi byl i tady a je to šílený blbec.Když se zamyslíš nad jeho klasifikací sekt tak tomu odpovídá spíše náboženství.Od fundamentalismu přes autoritářství až po selekci informací to je jen a pouze organizované náboženství.
  DLE mého mínění ateismus žádnou filosofii v pozadí nemá,je to jen odpověď na otázku existence Boží.
  I když…..soudruzi kdysi zavedli dnes již zprofanované spojení vědecký ateismus.Tak jako tak ateismus se opravdu opírá o vědu a její poznání.
  Pobožní zákonitě musí popírat vědu protože při konfrontaci s ní by si museli připadat jak blbci,takže jim nezbývá nic jiného než ta výše zmíněná selekce a úprava informací.
  Dnes jsem se dověděl že 2 moji kamarádi přestali chodit do kostela. Stačilo jen roky si s nimi povídat a naučit je používat vlastní mozek a jím zkoumat kostelní “pravdy”

 17. Ateistický laik

  Já si myslím, že největší problém je nedostatek (neexistence) kritického myšlení a obava říci “nevím”.
  Stává se mi to při komunikaci s lidma docela často, že nevědí co s odpovědí “nevím”.
  A kritické myšlení je náročné. Nejrychlejší je zpravidla přebrat nějaký názor, problém je, že základní vzdělání už neumožní odfiltrovat ty ani ty největší kraviny (plochá zem).

  Ad Lemmy: Asi nemá cenu krmit matrixovýho krokodýlího trola. 🙂

 18. Lemmy

  Toli: Dnes jsem se dověděl že 2 moji kamarádi přestali chodit do kostela.

  Takéto správy sú vynikajúce. 🙂

 19. Bela Lugosi

  “Asi nemá cenu krmit matrixovýho krokodýlího trola. ”

  To není logický argument proti mým výtkám, jen útok ad persona.

  Krásnou noc všem, vy evolucionističtí trollové! 🙂

 20. Bela Lugosi

  A Lemmy se zase vyhnul odpovědi! 🙂 Vtipné. Jeho bod 5. jsem vyvrátil a ukázal, že se jedná vlastně o bod 1., ale od něho už žádná reakce. Krásnou noc trollové! Ať vás vaše ateistická víra chrání. 🙂

 21. Josef Běláč

  Svatý Jeronýmek
  01.11. 2018

  Byl jste u těch experimentů?
  —————————————————————————————————————————–
  Prakticky celý Honzův článek se týká toho, jak člověk nemůže u všeho být a přesto se může přesvědčit o vědecké pravdě. Když, ovšem, chce. Nechce-li, potom dříve, či později vysloví, či napíše, něco podobného. A basta, to jsem vám to nandal!

 22. Bela Lugosi

  “Prakticky celý Honzův článek se týká toho, jak člověk nemůže u všeho být a přesto se může přesvědčit o vědecké pravdě.”

  Jak se o tom pak přesvědčíte, když i ten další experiment může být opět zase jen matrix? 😀

  Vy jste fakt legrační, logika se vás moc netkla. Ani některých študentů filozofie, kterou jsem také vyštudoval vedle teologie.

  Jinak opět: nejsem křesťan. Jsem ateista, i když na nějakou vyšší energii která s námi komunikuje věřím. Ale to je má soukromá věc. Jenže jsem tolererantní i k ostatním věřícím. Vy ne, vy jste fašisté a voliči Zemana!

  Dobrou trollové 🙂

 23. Josef Běláč

  Bela Lugosi
  01.11. 2018

  Nejsem křesťan. Jsem ateista, i když na nějakou vyšší energii která s námi komunikuje věřím.
  ————————————————————————————————————————
  Hm…

 24. xjur

  Bludy a mýty tu budou s námi asi napořád. Autorům totiž přinášejí zábavu a někdy i prospěch – to když lidi (ať ti co blbosti šíří, nebo je konzumují) jsou za blbosti ochotni platit. Viz třeba tradiční čínská medicina (TCM). Lidi platí za akupunkturu, ač není žádný důkaz její účinnosti. Stejně tak asi něco nabídli i její poskytovatelé, aby se v renomované nemocnici postavil pavilon TCM, jinak si nedovedu predstavit, proc by se tak delo.
  Nekomu ale stačí představa, že někdo skočí na špek blbosti, kterou si autor vymyslel. A lidi to žerou, protože jsou líni kriticky myslet, někteří to ani neumí, nebo nechtějí, protože byli tvrdě vychováváni k nemyšlení. Zde mám na mysli všechny náboženské pomatence, protože jen ten, kdo zvládne nemyslet, je schopen akceptovat náboženská dogmata. Lidé, co odešli od náboženství sice projevili snahu o kritický pohled na “kostelni pravdy” ale asi to nestačí na ty ostatní “webove pravdy”.
  Typicky, současná móda tzv. “Free energy” dokládá jak lidi baví vymýšlet ptákoviny a jak rafinovaně je prezentují. Bojím se toho, že je i spousta lidí, co to spolkla i s navijákem. Přitom stačí uvážit, že kdyby to byla pravda, pak by šlo zrušit všechny elektrárny – což se zjevmě neděje. Podobně je na tom móda kreativismu, která přináší další “vědecké poznatky” o “stvoření světa”. Je smutné, když se na šíření bludů podílí i státní média, která by měla šířit osvětu.

 25. Tonda Vlas

  Lemmy
  01.11. 2018
  Bela, trepeš také nezmysly, že si vlastne predmetom toho článku, lebo článok je práve o pseudovede a mýtoch. A to je tvoja doména, trepať také bludy.
  ………………………………………………………………………………………………………………………………..
  Náboženský člověk někdy mívá zachovaný určitý díl racionálního a logického myšlení, dle toho, jakou mírou náboženskosti je postižen. Jak tu sleduju našeho sluníčkáře, tak tomu nezbyla racionálního a logického myšlení ani špetka.

 26. Tonda Vlas

  Něco tu zlobí. Nezobrazil se mě komentář a když jsem ho odeslal znovu, tak se ukázalo, že je asi duplicitní a znovu se nezobrazil. Šlo o tento komentář:

  Bela Lugosi
  01.11. 2018
  Pan Muli..tek na Granosalis tedy rozjíždí pěkné debaty. On se dal zase k věřícím? Pamatuji si ho ještě z křesťanských webů, co se to z něho stalo?

  No tak já bych scientofašismus odmítl a zrovnoprávnil bych s vědou i jiné metody, alternativy k dnešní falocentrické bílé vědě, třeba tarotové karty nebo věštění z kávových sedlin atd… a to vše z daní.

  Měl by také vzniknout institut parapsychologie placený státem. Majte sa tu!
  …………………………………………………………………………………………………………………………….
  V tomto budou mým spojencem zdejší ateisté. Já a věřící mého typu okultismus jaký tu prosazuješ a ještě chceš, aby byl placený státem, byť z jiného důvodu přísně odmítáme.

  Mě stačí, že jsem deset let na určitém “medicinském” webu a teprve před rokem jsem zjistil, že to vůbec není medicínský web, i když jsou v jeho vedení tři lidé s titulem MUDr, ale, že je to web šarlatánsko-okultní. Jedná se o:
  wwww.doktorka.cz.

  Ať se na mne nikdo nezlobí, ale žádnou ajuravédu za vědeckou medicinu uznat nemohu.

 27. Tonda Vlas

  Lemmy
  01.11. 2018
  Toli, bigotní fanatici chcú, aby sa občianske združenia nazývali sektami. Zábavné. Ale aj slovenský bigotný fanatik, ktorý používa všelijaké prezývky, TvojOponent, Cyprian Cibrinka, a tu nedávno pod menom Marian, sa o to snaží na Slovensku, a šíri bulvárne reči o tom, že Spoločnosť Prometheus – združenie svetských humanistov je (podľa neho) sekta. Nábožní sú chudáci, keď musia až takto hlboko klesnúť.

  TvojOponent takto definoval sekty:

  Znaky sekty

  autoritárstvo
  fundamentalizmus
  uzavretosť
  selekcia informácií
  ———————————————————————————————————————
  U sekt je nutno přidat ještě jeden velmi podstatný znak:
  Používání brainwashingu (vymývání mozku) a lovebombingu (bombardování láskou) při získávání nových členů.

 28. Tonda Vlas

  JInak, agresivní cirkumfetišisté mne intaktivistu také osočují, že jsem v sektě.

 29. Tonda Vlas

  Bela Lugosi
  01.11. 2018
  Nechápu, proč bychom neměli platit z daní stejně tak vědu jako tarotové karty, oboje je nejisté. Vědecké teorie jsou víry, pouze falzifikované víry. Tarotové karty to samé. Třeba nás schválně mate matrix. Třeba ani vědci neexistují, jsou jen ve vaší hlavě, jsou to démoni co si hrají na vědce.
  ……………………………………………………………………………………………………………………………….
  Exaktní věda není v žádném případě vírou. Musí se ale jednat o skutečnou exaktní vědu a ne o kryptonáboženskou pseudovědu, jakou je celý americký kryptonáboženský pseudovědecký obřízkový humbuk, který se poslední dobou šíří na českém internetu.
  Dr Edward Wallerstein (židovského původu) vydal svou knihu OBŘÍZKA – AMERICKÝ ZDRAVOTNICKÝ BLUD už v roce 1980.

 30. Tonda Vlas

  !Bela Lugosi
  01.11. 2018
  1) Naši předci věřili v různé bohy, to neznamená, že některý není ten pravý.

  2) Stejně tak naši předci – vědci věřili různým vědeckým teoriím, které se od té doby opravili nebo změnili. A co jako? Třeba je některá teorie pravdivá, to že jich bylo víc různých nic nemusí znamenat.

  3) Z toho tvého co jsi napsal vyplývá, že věříš, že náboženství nemá pravdu kvůli různosti bohů, takže to zapadá do bodu 1.

  Tedy si žádný nový bod nepřidal, jen jsi se přiznal, že věříš, že bůh není proto, že je víc idejí bohů. Tedy že náboženství nemá pravdu proto, že tvrdí různé věci a existuje více druhů náboženství. Takže to je bod č. 1 – víra, že bůh není nebo asi není -resp. že náboženství nemá pravdu nebo spíš nemá pravdu.

  Kromě toho, že ta úvaha je blbá, viz. mé první dva body, tak je to přiznání k tomu, že věříš, že náboženství nemá pravdu.
  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
  Víra a náboženství jsou dvě naprosto rozdílné věci. KAŽDÉ NÁBOŽENSTVÍ JE ZLO!!!

 31. Tonda Vlas

  toli
  01.11. 2018
  @Lemmy

  DLE mého mínění ateismus žádnou filosofii v pozadí nemá,je to jen odpověď na otázku existence Boží.
  I když…..soudruzi kdysi zavedli dnes již zprofanované spojení vědecký ateismus.Tak jako tak ateismus se opravdu opírá o vědu a její poznání.
  Pobožní zákonitě musí popírat vědu protože při konfrontaci s ní by si museli připadat jak blbci,takže jim nezbývá nic jiného než ta výše zmíněná selekce a úprava informací.
  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
  Soudruzi se zaštiťovali ateismem, ale celý marxismus- leninismus byl ve skutečnosti kryptonáboženstvím (zakukleným náboženstvím, jako je kryptonáboženstvím i neomarxismus. Pokud je Bůh jsoucno odlišné od ostatního jiného jsoucna, tak ho nelze ani vědecky dokázat ale nelze ho ani vědecky vyvrátit. V takovém případě se ateismus o vědu a vědecké poznání opírat nemůže. V tom případě je ateismus též pouhou vírou. Křesťanští náboženští fundamentalisté totiž vymýšlejí nehorázné ptákoviny a vydávají to za vědu.

  Ke zdejšímu sluníčkářovi. Je to první sluníčkář, na kterého jsem na internetových diskuzích narazil. Jestli jsou ostatní sluníčkáři také takoví, tak potěš hodiny. V tom případě je celé to sluníčkářství též kryptonáboženství. A to kryptonáboženství velmi nebezpečné. Protože dovede člověka připravit o veškeré racionální a logické myšlení.

 32. Tonda Vlas

  Ateistický laik
  01.11. 2018
  Já si myslím, že největší problém je nedostatek (neexistence) kritického myšlení a obava říci „nevím“.
  Stává se mi to při komunikaci s lidma docela často, že nevědí co s odpovědí „nevím“.
  A kritické myšlení je náročné. Nejrychlejší je zpravidla přebrat nějaký názor, problém je, že základní vzdělání už neumožní odfiltrovat ty ani ty největší kraviny (plochá zem).

  Ad Lemmy: Asi nemá cenu krmit matrixovýho krokodýlího trola.
  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

  Já říkám nevím často. Též ohledně existence Boha. U mě je to spíše nevím než ano. Pokud je Toli Hvězdoun ze šarlatánky, tak jsem mu to dokonce řekl do telefonu.

  Jako náboženský fanatik jsem musel chodit do kostela minimálně dvakrát denně, teď se tam ukážu s bídou třikrát do roka.

 33. Tonda Vlas

  Bela Lugosi
  01.11. 2018
  „Prakticky celý Honzův článek se týká toho, jak člověk nemůže u všeho být a přesto se může přesvědčit o vědecké pravdě.“

  Jak se o tom pak přesvědčíte, když i ten další experiment může být opět zase jen matrix?

  Vy jste fakt legrační, logika se vás moc netkla. Ani některých študentů filozofie, kterou jsem také vyštudoval vedle teologie.

  Jinak opět: nejsem křesťan. Jsem ateista, i když na nějakou vyšší energii která s námi komunikuje věřím. Ale to je má soukromá věc. Jenže jsem tolererantní i k ostatním věřícím. Vy ne, vy jste fašisté a voliči Zemana!
  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
  Ty že jsi studoval teologii? Jedině tak na oslím pahorku.

 34. Bela Lugosi

  “Exaktní věda není v žádném případě vírou”

  To právě není pravda, je to víra. Vědecká metodologie je falzifikace, ne verifikace, takže víra.

  Dále se mohou třeba měnit přírodní zákony, takže experiment v době T1 nemusí nic vypovídat o době T2 (samozřejmě se nemusí měnit všechny přírodní zákony, jen některé).

  Dále je zde možnost matrixu.

  Ti tví vědci ani nemusí existovat mimo tvou hlavu nebo mimo tvou představu, ani tvoje hlava nemusí existovat. Může to být jen snové tělo.

  Byl jsi u těch experimentů? Víš na 100%, že tvé přístroje nemátl ďábel? Víš na 100%, že ti tví vědci nejsou jen snové postavy? Atd. atd…

  Víš, že se věda stále opravuje? Ale na pravdě už není co opravovat. Takže věda pravdu nemá. 🙂

  Chci zrovnoprávnit alternativní výzkum. Parapsychologii, tarotové karty, práci s intuicemi. Jsou asi stejně “exaktní” jako ta vaše “věda”, která ještě před pár desítkami let tvrdila například, že existuje éter ve vesmíru! 🙂

  Zdravím!

 35. Tonda Vlas

  Jednoduše chceš zrovnoprávnit okult s exaktní vědou. Šarlatáni se musí tetelit.

 36. Bela Lugosi

  Pro mě jsou šarlatáni fyzici a jejich kvantové teorie že částice mohou být na dvou místech zároveň a jiné nesmysly 😀 😀

  Co je šílenější: že částice může být na dvou místech zároveň nebo že můžu věštit z tarotových karet? 😀 😀

 37. ateista

  Odpověď je jednoduchá – ne. Dnes již máme tolik vědomostí a zkušeností, že si lze téměř každé tvrzení ověřit z více zdrojů. Ovšem pro přírodní úkazy, jako Bela a Jeronýmek nebude zdroj informací dostatečný nikdy. A pokud budou existovat, budou příjemci všech těch nesmyslů. Nejsou náhodou matrix?

 38. Bela Lugosi

  “Odpověď je jednoduchá – ne. Dnes již máme tolik vědomostí a zkušeností, že si lze téměř každé tvrzení ověřit z více zdrojů. Ovšem pro přírodní úkazy, jako Bela a Jeronýmek nebude zdroj informací dostatečný nikdy. A pokud budou existovat, budou příjemci všech těch nesmyslů. Nejsou náhodou matrix?”

  Proč by ty vaše zdroje neměly být jen matrix? 🙂 Proč bych jim měl věřit? 🙂

  Krásný víkend všem! 🙂

 39. Ateistický laik

  Tonda Vlas: Též ohledně existence Boha. U mě je to spíše nevím než ano.
  To si říkejte co chcete, to vám nikdo nebere.
  Jak jste na tom se zrušením zákonů zvyhodňující náboženské skupiny? Jste pro jejich zachování, nebo se klidně můžou ze zákonů vymazat?

 40. Bela Lugosi

  Ano, jsem pro vymazání zákonů-školních osnov, které zvýhoďnují věřící evolucionisty na školách před kreacionisty, např. v hodinách biologie! Obojí je jen víra, vše může být matrix. Proč by měla mít evoluční víra výhodu před kreační vírou, když je to obojí jen víra bez 100% důkazů?

  Majte sa tu o víkendu! 🙂

 41. Tonda Vlas

  Nevidím žádný důvod, proč by měly být náboženské skupiny jakkoliv zvýhodňovány. Už jsem tu jednou psal, že jsem plně pro sekularismus státu.

 42. Tonda Vlas

  Bela Lugosi
  02.11. 2018
  Pro mě jsou šarlatáni fyzici a jejich kvantové teorie že částice mohou být na dvou místech zároveň a jiné nesmysly

  Co je šílenější: že částice může být na dvou místech zároveň nebo že můžu věštit z tarotových karet?
  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
  No comment!!!

 43. Tonda Vlas

  Bela Lugosi
  02.11. 2018
  Ano, jsem pro vymazání zákonů-školních osnov, které zvýhoďnují věřící evolucionisty na školách před kreacionisty, např. v hodinách biologie! Obojí je jen víra, vše může být matrix. Proč by měla mít evoluční víra výhodu před kreační vírou, když je to obojí jen víra bez 100% důkazů?
  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

  Opět to samé – no comment!!!

 44. Lemmy

  Odkaz pre Ateistického laika. Je fajn, že si reagoval na toho hejtera kat-kresťana s prezývkou TvojOponent. Výborne si reagoval. Vďaka. Pozri: Humanisti.sk.

 45. Lemmy

  Táraj Bela: zvýhoďnují věřící evolucionisty

  Školy nezvýhodňujú veriacich evolucionistov. Žiaci sa učia, vzdelávajú, a ak to nazývaš zvýhodnením, tak je to len dobre. Evolúcia nie je o viere, ako napríklad ten tebou vychvaľovaný kreacionizmus. Kde by sme došli, keby sa na hodine biológie vyučoval nezmysel, ako nejaký odborník vybral rebro prvému mužovi, a z neho vyrobil polotovar, prvú ženu. Lebo práve tým rebrom sa zdôrazňuje, že žena má byť v područí muža. Také hlúposti nepatria na hodinu biológie.

  Bela, ale skús osloviť vysoké školy, kde sa vyučuje chirurgia. Tam skús, či pochodíš s rozprávkou o rebre.

 46. Tonda Vlas

  Lemmy

  Bela, ale skús osloviť vysoké školy, kde sa vyučuje chirurgia. Tam skús, či pochodíš s rozprávkou o rebre.
  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

  Bela přece horuje pro to, aby tam vyučovali šarlatáni.

 47. Svatý Jeronýmek

  “. Evolúcia nie je o viere, ako napríklad ten tebou vychvaľovaný kreacionizmus. K”

  Evoluce je o víře, věda pouze falzifikuje. Navíc se opravuje, takže mít pravdu nemusí. Kosti dinosaurů mohou být podvod a matrix. Bela má pravdu, ostatně to zde píšu již dlouho sám.

  Ti vaši vědci ani nemusí existovat vůbec skutečně, uvědomte si to, je to JEN VAŠE VÍRA, ŽE SKUTEČNÍ VĚDCI EXISTUJÍ A DĚLAJÍ NĚJAKÉ EXPERIMENTY! Mohou to být jen vaše iluze, bludné představy. Sny!

  Dneska jsou dušičky, takže pozor na hádky, nechci něco zlého vyvolat, jdu se raději modlit k Ježíšovi, našemu pánu! Zatím.

 48. Tonda Vlas

  Ve skutečnosti se jedná o Samhain, keltský Nový rok, u starých Keltů největší svátek v roce. Církev ho nezrušila, pouze zcela změnila jeho obsah.

 49. Svatý Jeronýmek

  I kdyby někdo z vás byl vědec, tak to neznamená, že vám nemate hlavu třeba ďábel. Dokonce ani hlava nemusí být vaše, jen snové tělo. Ve skutečnosti můžete být jen čip v počítači třeba, který trpí iluzí, že je člověk a má tělo, protože je tak naprogramován. I pocity mohou být sice skutečné, ale vyvolané uměle.

  To prostě “člověk” neví, je to jen víra! Něco být matrix může , něco ne, to přesně nevíme! Jen věříme!

  Dávejte na sebe pozor a modlete se, snad budete vyslyšeni jako byl já, když se mi poprvé zjevil (snad) Ježíš, vypadal jako Ježíš z kostelů, třeba to byl jen matrix, ale nevím, jen věřím, jako vy jen věříte, zatím!

 50. Marek

  Asi by mi to mělo být jedno. Ale mám trochu času, tak jsem si tu chvíli četl. Lemmy a Tondo, tuhle jsem tu v jedné souvislosti psal, že jsem koukal na fotbal. Zrovna tam předestíral svou matrixovou tezi Jeronýmek, tak jsem “uznal”, že ano, že možná je všechno jinak, a ve skutečnosti jsem taky mohl hrát ten fotbal já, a koukali na mně ti fotbalisti. Že na to mé koukání na fotbal nemusí existovat důkaz. Ta k tomu teď přidám, že je taky možné, že jsem jej nehrál ani já, ale muslimové s xenofoby, xenofobové vyhráli, ale jsem pro, aby se ten výsledek zrušil, protože muslimové měli mít právo uchovat si svoji kulturu, a zlomit obě nohy záložníkovi xenofobů, o kterém věděli, že je teplej. Do toho bych zamontoval, že fotbal navíc je stejně taky jen víra, a ke všemu ani není zaručeno, že třeba vůbec nehráli fotbal, ale házenou, a že muslimové byli ve skutečnosti taky xenofobové, takže to byl zápas mezi xenofoby navzájem, a žádnej muslim tam ani nebyl.
  Nezlobte se za to na mně, ale copak byste mi nějak seriózně oponovali? Napsali byste mi, že jsem se spletl, a že jsem se opravdu na ten fotbal koukal já? Víte, ony ty mé nesmysly, vždyť to je naprosto totožné s tím, co píše ten Bela. Buď prudí, což mi přijde dost pravděpodobné, protože takové kraviny by nenapsal ani nejkovanější sunfucker, nebo prchl od Chocholouška (což je velmi značný eufemismus).

 51. Svatý Jeronýmek

  No a jak Marku víte, že skutečně nemáte jen falešné vzpomínky v hlavě (jestli vůbec máte hlavu)? Víte to určitě? Ne, jen v to věříte. Ostatní může být jen dobrá simulace.

  Takže ano, máte jen víru, že jste se na ten fotbal díval, vaše zpomínky mohou být narafičené, šikovně. Když se díváte v přítomnosti, tak nějaký fotbal vidíte, ale může to být jen iluze, já zase viděl Ježíše. A slyšel. Podle vás jsem měl vidiny zase já, podle mě zase třeba vy.

  Mějte se krásně! Jdu! Dnešní večer je kritický, zbloudilé duše asi putují kolem hřbitovů. Nenechme je utéci! Váš Jeroným! Zatím! 🙂

 52. Hraničář

  na papíře například ukázat výsledky chemické analýzy homeopatik ……………………

  No jo, i když analýza prokáže, že v homeopatiku už není ani molekula účinné látky, tak nosič (voda, cukr) při přípravě, tzv. potenciaci, převzal od účinné látky její vibrace, které pak vnáší do organismu. A čím více se potencuje, tím jsou vibrace koncentrovanější a a homeopatikum tudíž účinnější!

 53. Hraničář

  žijeme v zemi, která disponuje nejširší sítí veřejných knihoven v Evropě, které jsou plné odborné literatury na všechna možná témata………………………

  Jak si před časem povzdechl jeden vědec po návštěvě knihkupectví: Vědecké literatury byl v regálu sotva metr, ale všelijaké ezoterické, “duchařské”, léčitelské ….. několik regálů!

 54. Hraničář

  A. S. Pergill
  01.11. 2018
  A v řadě případů jsou konspirační názory důsledkem toho, že se něco skutečně tají, byť to, co hlásají, jsou ptákoviny (třeba fámy ohledně pádu WTC). …………………….

  Nejsem odborník, ale připadlo mně divné, že ta dvojčata padala prakticky volným pádem, aniž by byl vidět nějaký odpor spodních podlaží, …… že se železobetonové a ocelové sloupy rozpadly na kousky, ……. prý se v troskách nenalezly letecké motory – 5 tun těžké, z oceli a titanu – ale nalezl se v nich nepoškozený pas atentátníka, …… že budova č. 7, která byla, ano, poškozena padajícími troskami které způsobily i požár – v oknech byly sem tam vidět plamínky – se najednou v celé mase sesypala k zemi a ta železobetonová konstrukce se opět poslušně rozpadla do suti … …………………… no a podobných, nezodpovězených otázek je samozřejmě více.

 55. Marek

  Tak jo, Jeronýmku. Třeba ani žádnej ten fotbal teda nebyl. Bylo by to ale fakt mrzuté, protože já si z furiantství vsadil přesný výsledek na ten zápas, vyhrál, vyšlo to akorát na zimní gumy, a už jsou i obutý. A protože se může klidně třeba taky ten iluzorní svět prolínat se skutečností (jako, dokažte, že to tak nemůže být…), auto může být teda doopravdy, gumy iluzorní. A já jedu zítra do Pardubic. To nemusí dobře dopadnout!

 56. Hraničář

  Nemám a nemohu pro to mít žádné pochopení, jestliže je internet v dnešní době dostupný prakticky každému, přičemž i na něm lze zdarma přistupovat k řadě odborných textů. ……………………

  Třebas zde!? http://www.hcjb.cz/
  http://hcjb.reformace.cz/list.phtml?nr=1203
  http://hcjb.reformace.cz/07_O_stvoreni/03_Veda_a_Bible/0703003.html?table=O_stvoreni&nr=1002

  Archa však je faktická historie, proto všechny otázky, zdali se zvířata do archy vešla, jsou oprávněné. Nemůžeme zde probírat všechny podrobné výpočty a předpoklady. Zájemcům však mohu doporučit nesčetnou anglicky psanou literaturu, v češtině pak Balcarovo “Tajemství potopy”. Tak jak byla archa veliká?
  Při průměrné velikosti lokte, což je 55,68 cm, něco přes půl metru, by byla archa dlouhá asi 167 m, široká 28 m a vysoká 17 m. Měla tři patra, z nichž každé mělo tedy plochu kolem 4 650 m2, a objem všech tří pater kolem 77 662 m3. Bylo to plavidlo více se podobající obrovské bedně než klasické lodi. Rozměry lodi udivují loďaře, protože poměr délky k šířce a výšce podmiňují nejvyšší možnou stabilitu lodi. Americké námořnictvo postavilo bojovou loď USS Oregon. Konstruktér Dickie záměrně použil poměry Noemovy archy. Loď byla o jednu sedminu menší než archa, a dosud nejstabilnějším plavidlem amerického námořnictva.

  Dále víme, že kromě třech pater měla archa komůrky a světlík. Noe ji stavěl 120 let. Vodní živočichové do archy nevstupovali, vybraní přežili v bouřících vodách. Nejen že je Bible nejmenuje, ale to by musel Noe navíc stavět akvária. Po propočtech v nejnepříznivějším scénáři do archy vstoupilo 18 600 kusů savců, 24 400 kusů ptáků, 12 000 kusů plazů a 2 000 000 kusů hmyzu. Dále pamatujme, že předpotopní klima bylo rovnoměrné po celé zemi, takže stejná zvířata žila na pólech jako na rovníku. Takže žádné putování severských zvířat nemuselo probíhat. Jistě se mnozí zeptají, jak to bylo s ohromnými dinosaury. Ti se rodí z vajec, a jako mladí jsou docela malincí, nemuseli být ani větší než koza. A další zvířata?

  Průměrná velikost zvířete je asi velikost kočky, nebo 50x40x25 cm. a těch bylo 18 600 kusů. Průměrná velikost ptáka je 20 x 15 x 10 cm a těch bylo 24 400 kusů. Průměrná velikost plaza je 100 x 5 x 5 cm a těch bylo 12 000 kusů. Průměrná velikost hmyzu je 1 x 0,5 x 0,5 cm a těch bylo 2 000 000.

  Nezabývejme se dále detailními výpočty, jsou velmi jednoduché, v podstatě jen práce s objemy. Výsledek je překvapivý, obzvláště pro pochybovače. Objem všech živých bytostí je asi 1 000 m3. Dejme jim pětinásobek objemu na pohyb, to je 5 000 m3. Dále předpokládejme, že potraviny zaberou desetinásobek tělesného objemu, takže ty se uskladní v 10 000 m3. Objem dřeva pro klece asi 100 m3. Celkově všechna zvířata zabrala i se svým příslušenstvím jen 16 – 17 tisíc m3. Odečteme-li zaoblení archy, 10%, a objem konstrukce archy kolem 4 700 m3 , dospějeme k překvapivému výsledku. V arše zbude 48 000 m3 volných, tedy 62%, jakoby nevyužitého prostoru. I kdybychom snížili loket na 44 cm, tak v arše stále zbude 15 000 m3.

  Je vám to jasné, pochybovači?!

 57. Hraničář

  Nemám a nemohu pro to mít žádné pochopení, jestliže je internet v dnešní době dostupný prakticky každému, přičemž i na něm lze zdarma přistupovat k řadě odborných textů. …………………….

  Jako třebas zde?!

  http://hcjb.reformace.cz/07_O_stvoreni/03_Veda_a_Bible/0703003.html?table=O_stvoreni&nr=1002

  Archa však je faktická historie, proto všechny otázky, zdali se zvířata do archy vešla, jsou oprávněné. Nemůžeme zde probírat všechny podrobné výpočty a předpoklady. Zájemcům však mohu doporučit nesčetnou anglicky psanou literaturu, v češtině pak Balcarovo “Tajemství potopy”. Tak jak byla archa veliká?
  Při průměrné velikosti lokte, což je 55,68 cm, něco přes půl metru, by byla archa dlouhá asi 167 m, široká 28 m a vysoká 17 m. Měla tři patra, z nichž každé mělo tedy plochu kolem 4 650 m2, a objem všech tří pater kolem 77 662 m3. Bylo to plavidlo více se podobající obrovské bedně než klasické lodi. Rozměry lodi udivují loďaře, protože poměr délky k šířce a výšce podmiňují nejvyšší možnou stabilitu lodi. Americké námořnictvo postavilo bojovou loď USS Oregon. Konstruktér Dickie záměrně použil poměry Noemovy archy. Loď byla o jednu sedminu menší než archa, a dosud nejstabilnějším plavidlem amerického námořnictva.

  Dále víme, že kromě třech pater měla archa komůrky a světlík. Noe ji stavěl 120 let. Vodní živočichové do archy nevstupovali, vybraní přežili v bouřících vodách. Nejen že je Bible nejmenuje, ale to by musel Noe navíc stavět akvária. Po propočtech v nejnepříznivějším scénáři do archy vstoupilo 18 600 kusů savců, 24 400 kusů ptáků, 12 000 kusů plazů a 2 000 000 kusů hmyzu. Dále pamatujme, že předpotopní klima bylo rovnoměrné po celé zemi, takže stejná zvířata žila na pólech jako na rovníku. Takže žádné putování severských zvířat nemuselo probíhat. Jistě se mnozí zeptají, jak to bylo s ohromnými dinosaury. Ti se rodí z vajec, a jako mladí jsou docela malincí, nemuseli být ani větší než koza. A další zvířata?

  Průměrná velikost zvířete je asi velikost kočky, nebo 50x40x25 cm. a těch bylo 18 600 kusů. Průměrná velikost ptáka je 20 x 15 x 10 cm a těch bylo 24 400 kusů. Průměrná velikost plaza je 100 x 5 x 5 cm a těch bylo 12 000 kusů. Průměrná velikost hmyzu je 1 x 0,5 x 0,5 cm a těch bylo 2 000 000.

  Nezabývejme se dále detailními výpočty, jsou velmi jednoduché, v podstatě jen práce s objemy. Výsledek je překvapivý, obzvláště pro pochybovače. Objem všech živých bytostí je asi 1 000 m3. Dejme jim pětinásobek objemu na pohyb, to je 5 000 m3. Dále předpokládejme, že potraviny zaberou desetinásobek tělesného objemu, takže ty se uskladní v 10 000 m3. Objem dřeva pro klece asi 100 m3. Celkově všechna zvířata zabrala i se svým příslušenstvím jen 16 – 17 tisíc m3. Odečteme-li zaoblení archy, 10%, a objem konstrukce archy kolem 4 700 m3 , dospějeme k překvapivému výsledku. V arše zbude 48 000 m3 volných, tedy 62%, jakoby nevyužitého prostoru. I kdybychom snížili loket na 44 cm, tak v arše stále zbude 15 000 m3.

  Tak je už vám to jasné, pochybovači?!

 58. Svatý Jeronýmek

  Třeba Pardubice existují jen ve vaší hlavě. Možná ani to ne. Možná je to součást matrixu. To samé to auto. I ve snu můžete obouvat auto. I ve snu můžete vyhrát. I ve snu vás může něco bolet. I ve snu něco slyšíte, vidíte, chutnáte, můžete zažít i orgasmus a co jako? To že se ve snu uděláte znamená, že jste fakt byli s ženskou? Že ta ženská ze snu skutečně existuje?

  Krásný víkend přeje Jeroným kvantový! Ahojky 🙂

 59. Lemmy

  Tonda: horuje pro to, aby tam vyučovali šarlatáni.

  Jasné, toto je mi veľmi jasné, že práve o toto horlí. Len prečo nás tu obťažuje, nech ide na školy, a nech sa dožaduje toho svojho. Nespraví to, lebo by si spravil hanbu v celej republike. Bude trápnejší než JUDr. PhDr. Mgr. et Mgr. Henryk Lahola. 😀

 60. Marek

  Hraničáři, víte, já se netajím, že mám cosi společného s chemií. Co to je ta vibrace a potenciace? Tedy, tak nějak vím, co to znamená normálně, ale u těch homeopatik, jak si představujete vibraci “účinné látky”? Když budu tápat, je ta vodě předaná vibrace prozatím neznámý druh energie? Dnes se umíme podívat na atomární energetickou úroveň, ale skutečně si nejsem jistý, že by koncentrace té nějak účinné látky v jednotkách molekul, ani předchozí postupné ředění umělo tu vodu nějak “nabít”, potažmo rozvibrovat Neudělá to nic ani s osmotickým tlakem, ani s ničím jiným. Nejde-li o onu neznámou energii, tzn. neznámým (ani kinetickým, ani tepelným, ani elektromagnetickým) způsobem se projevující , pak jsem opravdu vedle, jako jedle. Jen ještě podotýkám, že i destilovaná voda se vyskytuje v disociovaném stavu. Ve trochu jiném, než v tom obecném H plus a OH mínus, ale ty výše v závorce zmíněné energetické projevy jsou opravdu tím ředěním do praktické nulové koncentrace nedotčeny.
  Ne, že by zastánců homeopatie nebylo málo. Ale nebude tam spíš nějaká psychosomatika, placebo, nebo tak?

 61. Lemmy

  Ale áno, pri homeopatikách najviac pôsobí placebo. Veď keď látku rozriedia tak, že v tekutine sa už prakticky nenachádza žiadna účinná látka, tak nemožno hovoriť o lieku. Ale zasa nie je zakázané predávať čistú vodu. I keď po toľkom riedení možno už ani o čistú vodu nejde. Myslím, že je mierne zakalená. Pitná voda z prameňa bude zdravšia ako ktorékoľvek homeopatikum.

 62. Tonda Vlas

  Lemmy
  02.11. 2018
  Tonda: horuje pro to, aby tam vyučovali šarlatáni.

  Jasné, toto je mi veľmi jasné, že práve o toto horlí. Len prečo nás tu obťažuje, nech ide na školy, a nech sa dožaduje toho svojho. Nespraví to, lebo by si spravil hanbu v celej republike. Bude trápnejší než JUDr. PhDr. Mgr. et Mgr. Henryk Lahola
  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
  Od jmenovaného pána jsem něco četl tak před 10 lety. To teda bylo “dílo”.

 63. Marek

  Lemmy, já to myslel spíš, co je to ta potenciace a vibrace. Neber to jako poučování, ale když je něco rozpuštěné ve vodě, a chceš to zředit, tak to znamená, že tam přidáš čistou vodu. Takže to máš ve výsledku docela čisté. Čím víc vody, tím je to čistější. Abys to měl “špinavější,” tak bys naopak do té vody musel přidávat nějaký sajrajt.

  A Jeronýmku, vždyť jo. Sice se mi v Pardubicích docela líbí a mám tam hromadu známých, ale třeba ani nejsou, a i kdyby byly, třeba nemám to auto, tak si budu jen myslet, že tam jedu. Ok. Už to necháme ale bejt, jo?

 64. Svaý Jeronýmek

  ” Sice se mi v Pardubicích docela líbí a mám tam hromadu známých,”

  To není argument proti matrixu, mohou to být snové postavy které někdo řídí nebo jsou také zmateni. Asi jsi neviděl film Matrix.

 65. Svatý Jeronýmek

  ” Sice se mi v Pardubicích docela líbí a mám tam hromadu známých,”

  To není argument proti matrixu, mohou to být snové postavy které někdo řídí nebo jsou také zmateni. Asi jsi neviděl film Matrix. Může být iluze veškeré tvé okolí a i tvoje tělo. Ve snu také můžeš mít hodně známých a co jako? 🙂

  Mějte se a nerušte už, musím se modlit, zlo se blíží! Váš Jeroným!

 66. Lemmy

  Áno, Marek, máš pravdu. Homeopatikum je tak veľmi zriedené, že tej tekutiny môžeš vypiť koľko chceš, a nič sa ti nestane. Z homeopatika sa nedá predávkovať. Ani umrieť.

 67. Lemmy

  Svatý Jeronýmek: To není argument proti matrixu, mohou to být snové postavy

  Už prestaň robiť zo seba trápneho trolla. 👿

 68. Svatý Jeronýmek

  Píše nick Lemmy, který se po dlouhé době přiznal, že věří, že bůh neexistuje – a to kvůli mnohosti náboženství (což ale boha nevyvrací, ani možnost, že některé náboženství má pravdu). 😀 😀 Viz. výše, kde to pěkně probral a analyzoval Bella!

  Dobrou noc přeje Jeroným kvantový! 🙂

 69. Lemmy

  Svatý Jeronýmek: Lemmy, který se po dlouhé době přiznal, že věří, že bůh neexistuje

  Kde som sa priznal? Cituj presne, dokážeš dať aj presný odkaz. Inak tu ostaneš ako podlý a zákerný klamár, ktorý sa snaží viac klamať, a byť viac zákerný, ako kat kresťan TvojOponent.

 70. Svatý Jeronýmek

  Ten odkaz je hned tady výše, o pár řádek výše, kde jsi se hádal s Belou Lugosim o tom, abys odpověděl, který ze 4 bodů jsi. A ty jsi napsal, že jsi pátý bod, že považuješ náboženství za blud (lež-omyl – tedy nepravdu = tedy věříš, že se jedná o nepravdu) proto, že je víc náboženství, ovšem to je bod 1. – ne bod 5. To přesně výplývá z tohoto textu:

  “Môj názor spočíva v poznatku, že mnohé predošlé generácie verili v mnohých rôznych bohov. Mne z toho vychádza, že všetci verili tomu, čomu verili. Nezávisle na sebe verili rôznych bohom. Mayovia verili v iných bohov ako Aztékovia. A verili v iných bohov ako Sumeri. To je potrebné porovnať napríklad so slovanskými alebo rímskymi bohmi.”

  Nebo chceš říct, že z tvého textu vyplývá, že náboženství má pravdu? 😀

  Z tvého textu vyplývá:

  1) Věříš, že náboženství nemá pravdu nebo asi nemá pravdu.

  2) Věříš, že je to nejasné (analogie k nevím)

  3) Věříš, že náboženství má pravdu nebo asi pravdu

  4) Jsi krokodýl a nikdy jsi o náboženství ani neslyšel (skutečná nevíra, ale škrtáme, to není tvůj případ, viz. tvůj text).

  Takže? 😀 Dobrou, Jeroným! 😀

 71. Svatý Jeronýmek

  Konečně si se Lemmy přiznal vedle v debatě: “„Môj názor je taký, že ľudia si vymysleli náboženstvá.“

  Tedy věříš, že náboženství nemá pravdu, konečně! Vymysleli ho lidé, ne bůh který ho seslal lidem.

  DĚKUJEME LEMMYMU, ŽE SE PO LETECH SNAH O TO, ABY ODPOVĚDĚL, KONEČNĚ PŘIZNAL K TOMU, ŽE VĚŘÍ, ŽE NÁBOŽENSTVÍ JE VÝMYSL, TEDY NEPRAVDA, TEDY ŽE VĚŘÍ, ŽE NÁBOŽENSTVÍ NEMÁ PRAVDU, TEDY ŽE VĚŘÍ, ŽE BŮH NENÍ.

  ZA TUTO JEHO VÍRU MU DĚKUJEME! 🙂

  Krásnou noc, dneska se mi bude krásně spát! 😀 Jako vítězi! 😀 Váš Jeroným! 😀 A zasejc třeba někdy! 😀

 72. Svatý Jeronýmek

  Jinak z nedostatku důkazů (a věřící nějaké důkazy dali, třeba ontologický a tak) neplyne, že bůh není.

  Stejně tak v 16.století nevyplynulo z nedostatku důkazů pro evoluci, že evoluce není.

  Navíc důkazy pro evoluci (jakoukoliv od Lamarcka pod Darwina) ani dneska nejsou 100% (vše může být matrix nebo jen něco), stejně jako pro boha (jakéhokoliv boha) nejsou 100% důkazy.

  Super! Dneska se mi ale bude spát! Jako vítězi! Jeroným! 😀

 73. Hraničář

  Marek
  02.11. 2018
  Hraničáři, víte, já se netajím, že mám cosi společného s chemií. Co to je ta vibrace a potenciace? Tedy, tak nějak vím, co to znamená normálně, ale u těch homeopatik, jak si představujete vibraci „účinné látky“? ……………………

  Abych vysvětlil! Já si (nic) nepředstavuji, já jsem citoval!

 74. ind

  Samozřejmě, důkazní břemeno vždy leží na člověku, který něco tvrdí …

  Bežte už někam s tím břemenem, když ho sami nechcete nést, ale věřícím byste ho rádi dali na ramena.

  Těžko budeme babičce (ale zdaleka nejen jí) z vesničky někde na Zlínsku vysvětlovat, že neexistuje nikdo, kdo by slyšel její modlitby

  Tady je vidět, že ateisté bez důkazů věří, že Bůh není. Jak můžete tvrdit, že neexistuje nikdo, kdo by slyšel modlitby věřících a zároveň tvrdit, že důkazní břemeno leží na tom, kdo něco tvrdí?
  Co to znamená?

  Svazují těžká a neúnosná břemena a vkládají je lidem na ramena, ale sami jimi nechtějí hnout ani prstem. Ježíš (Mt 23,4)

 75. Tonda Vlas

  Svatý Jeronýmek
  03.11. 2018
  Konečně si se Lemmy přiznal vedle v debatě: „„Môj názor je taký, že ľudia si vymysleli náboženstvá.“

  Tedy věříš, že náboženství nemá pravdu, konečně! Vymysleli ho lidé, ne bůh který ho seslal lidem.

  DĚKUJEME LEMMYMU, ŽE SE PO LETECH SNAH O TO, ABY ODPOVĚDĚL, KONEČNĚ PŘIZNAL K TOMU, ŽE VĚŘÍ, ŽE NÁBOŽENSTVÍ JE VÝMYSL, TEDY NEPRAVDA, TEDY ŽE VĚŘÍ, ŽE NÁBOŽENSTVÍ NEMÁ PRAVDU, TEDY ŽE VĚŘÍ, ŽE BŮH NENÍ.

  ZA TUTO JEHO VÍRU MU DĚKUJEME!

  Krásnou noc, dneska se mi bude krásně spát! Jako vítězi! Váš Jeroným! A zasejc třeba někdy!
  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

  Plně souhlasím s tím, že si veškeré náboženství vymysleli lidé a že VEŠKERÉ NÁBOŽENSTVÍ JE ZLO!!! Z toho však nevyplývá, že Bůh neexistuje.

 76. Svatý Jeronýmek

  Tonda: on nenapsal, že náboženství je zlo (to psal možná jinde), ale že je to lidský výmysl – tedy omyl-lež tedy NEPRAVDA. A to je jen jeho víra.

  Lemmy: ty jen opakuješ své teorie, že náboženství je lidský výmysl proto, že věřící údajně nedali důkazy a že je víc náboženství. Ale základ je, že ty nemáš 100% důkaz, že (každé) náboženství je jen lidský výmysl, tedy je to jen tvá víra.

  Z nedostatku důkazů pro různé evoluce v 16.století také neplynulo, že nějaká evoluce neexistuje.

  Z údajného nedostatku důkazů pro bohy také neplyne, že nějací bohové nejsou.

  Jsou to jen vaše víry!

  Evolučních teorií (věr) je také více, např. Darwin X Lamarck.

  Bohů (věr v bohy) je také více.

  No a co? 100% důkazy nejsou tady pro nic z toho. (může tu být třeba matrix atd…)

  Takže vám děkuju za přiznání k vašim NEDOKÁZANÝM vírám, že náboženství je lidský výmysl a přeji vám všem věřícím ateistům krásný den! 🙂

 77. Tonda Vlas

  Svatý Jeronýmek
  03.11. 2018
  Tonda: on nenapsal, že náboženství je zlo (to psal možná jinde), ale že je to lidský výmysl – tedy omyl-lež tedy NEPRAVDA. A to je jen jeho víra
  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
  To není jen moje víra, to je evidentní.

 78. Svatý Jeronýmek

  “To není jen moje víra, to je evidentní.”

  Ne to není evidentní. Nedal jsi pro to žádný důkaz. 🙂

  Viz. výše: “Z nedostatku důkazů pro různé evoluce v 16.století také neplynulo, že nějaká evoluce neexistuje.

  Z údajného nedostatku důkazů pro bohy také neplyne, že nějací bohové nejsou (a tedy že nějaké náboženství nemá třeba pravdu)

  Jsou to jen vaše víry!

  Evolučních teorií (věr) je také více, např. Darwin X Lamarck.

  Bohů (věr v bohy) je také více.

  No a co? 100% důkazy nejsou tady pro nic z toho. (může tu být třeba matrix atd…)” – Tedy tak. 🙂

  Krásný zbytek víkendu a děkuji za vaše přiznání k NEDOKÁZANÉ víře, že náboženství je nepravdivé, že jde jen o lidský výmysl. Váš Jeroným! Zatím 🙂

 79. Tonda Vlas

  Na to, co je pro normálně a logicky uvažujícího člověka do očí bijící, netřeba podávat důkaz.

 80. Svatý Jeronýmek

  Najednou netřeba podávat důkazy. My je podávat musíme, vy ne. 😀 😀 Ne ty neuvažuješ logicky.

  Protože logika říká, že neodostatek důkazů nerovná se neexistence.

  Ostatně v 16.století podle historiků a přírodovědců (zda jim máme věřit je další věc), nebyly žádné důkazy pro evoluci, ani částečné. Pro žádnou evoluci. Ani v 15.století, ani předtím po staletí.

  A také to neznamenalo, že nějaká evoluce neprobíhá. Prostě jen nebyly tehdy důkazy.

  To samé může být i s bohy.

  atd atd.

  Už bych se opakoval, vyhrál jsem. Zatím a ahojky. zdraví vás Jeroným! 🙂

 81. Hraničář

  Svatý Jeronýmek
  03.11. 2018
  Protože logika říká, že nedostatek důkazů nerovná se neexistence. ……………………………

  To je sice pravda, ale pokud ta absence důkazů trvá už tisíciletí – prakticky od samého začátku vzniku jakéhokoliv náboženství – lze vyslovit (průběžný) závěr, že (jakýkoliv) bůh, s vysokou pravděpodobností, blížící se takřka jistotě, neexistuje!

 82. Svatý Jeronýmek

  “To je sice pravda, ale pokud ta absence důkazů trvá už tisíciletí – prakticky od samého začátku vzniku jakéhokoliv náboženství – lze vyslovit (průběžný) závěr, že (jakýkoliv) bůh, s vysokou pravděpodobností, blížící se takřka jistotě, neexistuje!”

  1) To už je ovšem víra. Tato pravděpodobnost je víra, je krásné, že to přiznáváš. Nemáte jistotu, tedy je to pouhá víra. Navíc je ta pravděpodobnost relativní, nedá se přesně spočítat. Viz. bod 2.

  2) Evoluce neměla důkazy také po tisíce let. Takže v 16 nebo i 18.století mohl někdo prohlásit to samé o ní. Už tisíce let nemáte důkazy, už od Anaximandrovy teorie o evoluci, možná ještě déle. A stále nic, takže evoluce asi pravděpodobně neexistuje. 🙂

  3) Jde také o to, co považuješ za důkaz. Vše může být matrix atd.

  Ale jsem rád za to, že jste si to konečně někteří uvědomili. Pouze věříte, že (nějaké) náboženství je nepravdivé a že (nějaký) bůh neexistuje.

  Krásný den všem přeje vítěz Jeroným! 🙂

 83. Marek

  Hraničáři,
  v té citované větě s tečkami na konci ale o vibracích ani potenciaci nic není. Nedopsal jste to tam jako komentář k tomu citátu náhodou vy ? 🙂
  Možná, že jste na tu citovanou větu reagoval nějakou jinou citací něčeho odjinud, to ale z vašeho komentáře poznat nejde. Ať už ale jsou to vaše slova, nebo cizí, myslím si, že jste je uvedl z nějakého důvodu, takže na to máte přinejmenším názor. No, a na to jsem se vás ptal…

 84. Hraničář

  Marek
  03.11. 2018
  myslím si, že jste je uvedl z nějakého důvodu, takže na to máte přinejmenším názor. No, a na to jsem se vás ptal… ……

  Takhle: To je klasické “vysvětlení” proč a jak homeopatika působí, když v nich není ani molekula účinné látky.

 85. Ateistický laik

  SJ:
  ad1) Ale není to náboženská víra, o které se tady celou dobu snažíme diskutovat. Takže jste trvale mimo. Tzv mimoň.
  ad2) No a? V Americe taky bijou černochy. Odvádíte diskuzi od tématu, takže zase mimoň.
  ad3) Tady se někdo moc koukal na jeden film…
  Pouze věříte, že (nějaké) náboženství je nepravdivé a že (nějaký) bůh neexistuje.
  Proč bychom měli věřit (v náboženském slova smyslu)?
  Jaké náboženství je pravdivé?
  Jaký bůh existuje? Žádný se mi nepředstavil…
  Jste schopný na tyto dvě předchozí otázky odpovědět?
  Budete taky zase mimoň?

 86. Lemmy

  Ateistický laik, súhlas. Dobré otázky, nech rozmýšľa. 🙂

 87. Lemmy

  Jeronýmek: Pouze věříte, že (nějaké) náboženství je nepravdivé a že (nějaký) bůh neexistuje.

  Nie, ja akurát tak verím, že táraš. Odmietnutie táranín nie je viera. Nie si schopný poskytnúť seriózne údaje o predmete tvojej viery. Preto mám dôvod odmietnuť tvoje reči. A to nie je viera. Odmietnutie nejakého názoru nie je viera.

  Ktorý boh podľa teba neexistuje? Enlil? Zeus? Jupiter? Afrodita?

 88. Svatý Jeronýmek

  “ad1) Ale není to náboženská víra, o které se tady celou dobu snažíme diskutovat. Takže jste trvale mimo. Tzv mimoň.”

  1) Já neřekl, že je to náboženská víra, ale že je to ateistická víra, tedy nejisté tvrzení, stejně jako víra v boha. Ale neřekl jsem, že je to to samé. Jen že je to také nejisté. 😀

  “Pouze věříte, že (nějaké) náboženství je nepravdivé a že (nějaký) bůh neexistuje.
  Proč bychom měli věřit (v náboženském slova smyslu)?
  Jaké náboženství je pravdivé?
  Jaký bůh existuje? Žádný se mi nepředstavil…
  Jste schopný na tyto dvě předchozí otázky odpovědět?
  Budete taky zase mimoň?”

  2) Neřekl jsem, že tomu věříte nábožensky, ale že tomu věříte (věřící také věří, jen mají jiný obsah víry). Vaše i naše víra je nejistá. Má jiný obsah, ale je to stále víra. 🙂

  3) Kterékoliv náboženství může být pravdivé, která evoluce je pravdivá? Lamarck? Darwin? 🙂

  4) Jaký bůh existuje? Může existovat jakýkoliv. Jako mohl mít pravdu Darwin nebo Lamarck.

  5) Jen mě mrzí, že evolucionistická víra má výhody v právu, třeba ve školních osnovách, třeba v hodinách biologie.

  ” Odmietnutie táranín nie je viera. ”

  Nejdřív dokaž, že jsou to určitě táraniny. 🙂 Jinak je to víra. 🙂

  Krásný den všem! 😀

 89. Lemmy

  Odmietnutie nejakého neistého tvrdenia nie je viera! Ty máš vieru, čiže podľa tvojich slov máš nejaké neisté tvrdenie. Ak ho odmietnem, tak to neznamená, že mám vieru. Akú vieru? Vieru odmietnutia? Šibe ti?

  Medzi nami bude vždy rozdiel. Lebo ty veríš, že žiješ, že chodíš na záchod. Ja to viem. Medzi nami je rozdiel v tom, že ty len veríš, kým ja to viem.

  Teda, nie je ani isté, či tomu, čo píšeš veríš.

 90. Svatý Jeronýmek

  “Odmietnutie nejakého neistého tvrdenia nie je viera! ”

  Odmítnutí “nejistého” tvrzení je také víra (pokud nemáš 100% důkazy, že to dané tvrzení je omyl-lež). Když něco odmítáš = věříš, že to spíš nemá pravdu nebo nemá pravdu nebo že je to nejisté. A ty nemáš 100% důkazy, že nějaký bůh neexistuje. Nebo je sem napiš, ať s zasměji. 🙂

  Navíc ty jsi napsal, že “náboženství je lidský výmysl” a to jsi nedokázal. Z mnohosti náboženství to nutně neplyne, z údajného nedostatku důkazů to také neplyne. Viz. příklad s evolucí, ta také neměla dlouho žádné důkazy, ani částečné. 🙂

  Jinak nejisté tvrzení je i evoluce a kdeco. 🙂

 91. Medea

  @Honza Werner

  Proto v úvahách o škodlivosti náboženství pro jednou zůstaňme pouze u skutečnosti, že neexistenci boha, bohů či jiných nadpřirozených entit nelze už z povahy věci dokázat

  Neexistenciu nejakej entity, vymedzenej deskripciou, môžeme logicky dokázať, pokiaľ z jej deskripcie vyvodíme spor. (Samozrejme, tá deskripcia musí byť dostatočne jasná, aby umožňovala logickú formalizáciu.)

  Napr: Boh Bélfagor má zuby, ktoré prehryznú každú kožu a súčasne má kožu, ktorú neprehryznú žiadne zuby. Uvedená deskripcia Bélfagóra vyžaduje realizáciu dvoch nezlučiteľných (dispozičných) vlastností, teda vedie k sporu.

  Deskripcia nejakej entity môže tiež zahŕňať nejaké prejavy, ktoré by mali byť pozorovateľné, ale pozorovateľné nie sú a potom je možné podložiť tézu o jej neexistencii empirickou evidenciou.

  Napr. Boh Jahve je pôvodcom celosvetovej potopy, ktorá pred 4000 rokmi vyhubila takmer celé ľudstvo a takmer všetky suchozemské živočíchy a Jahve nezahladil stopy po tejto potope. Rekonštrukcia sveta spred 4000 rokov pomocou empirických vied nezodpovedá popisu sveta zničeného celosvetovou potopou, teda vedecká evidencia takúto potopu vylučuje. Ak je deskripcia Jahveho – pôvodcu celosvetovej potopy, chápaná ako jeho definičná vlastnosť, tak potom je touto evidenciou vylúčená aj jeho existencia.

  Faktem zůstává, že neexistenci jakéhokoliv boha, ať už Poseidóna, Svaroga, Višnua či boha abrahámovců nelze dokázat stejně tak, jako nelze dokázat neexistenci neviditelného růžového jednorožce, šmoulů, pokémonů či třeba bezhlavých rytířů.

  To záleží od konkrétnych deskripcií uvedených bytostí. Z niektorých deskripcií by sa ich neexistencia dala dokázať, viď hore napísané.

 92. Medea

  Existuje blud, že neexistencia sa nedá dokázať, ale z vhodných premís sa neexistencia nejakej entity logicky dokázať dá. A takéto dokazovanie neexistencie bežne robíme aj v každodennom živote alebo vo vede, keď postupujeme podľa schémy: „Ak existuje entita X s vlastnosťou V, potom existujú dáta D, ale dáta D neexistujú, teda (modus tollens) neexistuje ani X“. Napr. neexistenciu tygra v mojej spálni si pomocou uvedenej schémy môžem veľmi ľahko dokázať 🙂

  http://stephenlaw.blogspot.com/2011/09/you-cant-prove-negative.html
  https://departments.bloomu.edu/philosophy/pages/content/hales/articlepdf/proveanegative.pdf

 93. Svatý Jeronýmek

  Ovšem zdejší ateisté Medeo odmítají všechna náboženství, min. Lemmy a ateista a ateistický laik. I ty nerozporné. A to z naprosto debilních důvodů.

  A ještě odmítají, že na to jen věří. Přitom Lemmy už přiznal, že “náboženství je lidský výmysl”. Tedy všechna náboženství (jinak by specifikoval o které jde konkrétně).

  Kromě toho by ti někdo mohl říct, že i bůh s rozpornými vlastnostmi může existovat, když použiješ jiný druh logiky, třeba dialetheismus.

  No tak se tu mějte! 🙂

 94. Lemmy

  SJ: Navíc ty jsi napsal, že „náboženství je lidský výmysl“ a to jsi nedokázal.

  Veď práve preto ja nemám vieru. Mám taký názor, ale nie je ani istý, ani neistý. Je to len názor. Si trápny, ak každý názor na niečo nazývaš vierou. Vierou by to mohlo byť v prípade, keby som si myslel, že mám pravdu, ale nemám dostatok dôkazov. Ale ja netvrdím, že môj názor je pravdivý. Ani nemám potrebu to dokazovať, nakoľko to k životu nepotrebujem. Ja na rozdiel od teba viem žiť bez takých táranín, aké tu splietaš. Mne nechýbajú.

 95. Svatý Jeronýmek

  “Veď práve preto ja nemám vieru. Mám taký názor, ale nie je ani istý, ani neistý.”

  Když není jistý, tak je nejistý. Tvůj nejistý (nedokázaný) názor na to, že “náboženství je jen lidský výmysl” je tvá NEDOKÁZANÁ VÍRA. 🙂

  Ty považuješ za pravdu svůj názor, že “náboženství je jen lidský výmysl”, aniž bys tuto svou “pravdu” logicky dokázal. Jen si uvedl nějaké hlouposti, které jsem ti tu vyvrátil. To o mnohosti a to o nedostatku důkazů.
  Evolucí je také víc druhů a také dlouho neměla žádné důkazy a co jako? Další věc je co je to důkaz atd…

  Prohrál jsi, když si tu větu napsal, je to krásné, že jsi to začínáš uvědomovat!

  Krásný den všem a zase někdy! 🙂

 96. Medea

  @Svatý Jeronýmek

  „Kromě toho by ti někdo mohl říct, že i bůh s rozpornými vlastnostmi může existovat, když použiješ jiný druh logiky, třeba dialetheismus.“

  (Dialetheismus je téza, že existujú pravdivé kontradikcie, nie forma logiky. V klasickej logike sa však dajú z kontradikcie dokázať všetky tvrdenia, platí pre ňu princíp explózie – ex contradictione quodlibet. Logiky, ktoré neprijímajú princíp princíp explózie, sa nazývajú parakonzistetné.)

  Všetko stojí na nejakých predpokladoch. Ale dialetheistu by som požiadala o vysvetlenie, čo to znamená podľa neho mať nezlučiteľné vlastnosti, teda o popis jeho sémantiky.

 97. Marek

  Ale jo, Hraničáři. Jen mě zaujal u toho vašeho komentáře ten vykřičník. Tak jsem chtěl vědět, jestli jen dáváte vedle sebe protichůdná tvrzení, nebo je v tom nějaká názorovost. Tak asi to první.

 98. Lemmy

  Viem, dám prednosť kresťanovi s prezývkou TvojOponent, čo napíše.

  Samozrejme, výborne, vďaka, že si tam reagoval. 🙂

 99. Ateistický laik

  SJ: Já neřekl, že je to náboženská víra, ale že je to ateistická víra, tedy nejisté tvrzení, stejně jako víra v boha. Ale neřekl jsem, že je to to samé. Jen že je to také nejisté.
  Ale já jsem ateista, protože u mě není náboženské víra. Takže nějaká ateistická víra jenějaký váš nesmyslný výmysl. Jak už řekl Lemmy, já odmítám teistické výmysly (výmysly jsou to proto, že jsou to tvrzení ničím konkrétním nedoložené). Jaký je vlastně důvod je přijmout (a to platí pro jakékoliv výmysly)?

  Vaše i naše víra je nejistá.
  Jaká vaše víra? Co mě zase připisujete? V co věřím v (náboženském smyslu)?

  3) Kterékoliv náboženství může být pravdivé, která evoluce je pravdivá? Lamarck? Darwin?
  Na to, jak jste chytrý jste vůbec nepochopil otázku a děláte mimoně. Neptal jsem se na to co být může…
  Co má společného pravdivost nábořenství, kdy stačí buď vyjmenovat ty, které jsou pravdivé nebo říci žádné, s evolucí?

  4) Jaký bůh existuje? Může existovat jakýkoliv. Jako mohl mít pravdu Darwin nebo Lamarck.
  To samé jako předchozí dotaz.

  5) Jen mě mrzí, že evolucionistická víra má výhody v právu, třeba ve školních osnovách, třeba v hodinách biologie.
  A ten konkrétní paragraf: Evoluce (evolucionisté, evoucinistické společnosti) se zvýhodňuje (má ty a ty výjimky) oproti (teď vlastně ani nevím čemu) je teda kde?
  Vždyť jste ani nenapsal číslo školského zákona…
  Ve školách se vyučuje to co společnost všeobecně vyžaduje. A zpravidla vyžaduje, to co v praxi funguje, ale tomu vy nemůžete rozumět, protože jste praktický mimoň.

 100. Tonda Vlas

  Svatý Jeronýmek
  03.11. 2018
  Najednou netřeba podávat důkazy. My je podávat musíme, vy ne. Ne ty neuvažuješ logicky.

  Protože logika říká, že neodostatek důkazů nerovná se neexistence.

  Ostatně v 16.století podle historiků a přírodovědců (zda jim máme věřit je další věc), nebyly žádné důkazy pro evoluci, ani částečné. Pro žádnou evoluci. Ani v 15.století, ani předtím po staletí.

  A také to neznamenalo, že nějaká evoluce neprobíhá. Prostě jen nebyly tehdy důkazy.

  To samé může být i s bohy.

  atd atd.

  Už bych se opakoval, vyhrál jsem. Zatím a ahojky. zdraví vás Jeroným!
  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
  Vidím, že jsi nadutý dost. Pokud je něco do očí bijící, tak je nadbytečné po někom chtít, aby k tomu podal důkaz.
  Ohledně existence Boha není povinnost ateistů, aby nesli důkazní břemeno o jeho neexistenci ale důkazní břemeno o jeho existenci leží na tobě.
  Pokud jsi křesťan, jak jak se zdá z tvého nicku, tak jsi křesťan a tak by ses měl držet Bible. V Bibli stojí černé na bílém, že Boha nikdy nikdo neviděl. Takže pak je potřeba podat důkaz jeho existence.

  ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 1
  18Θεὸν οὐδεὶς ἑώρακεν πώποτε· μονογενὴς θεὸς ὁ ὢν εἰς τὸν κόλπον τοῦ πατρὸς ἐκεῖνος ἐξηγήσατο.
  THEON ÚDEIS HEÓRAKEN PÓPOTE; MONOGENÉS THEOS HO ÓN EIS TOV KOLPON TÓ PATROS EKEINON EXÉGÉSATO
  PODLE JANA 1
  Boha nikdo nikdy neviděl; jednorozený Bůh, TEN KTERÝ JE v lůně Otcově nám o něm řekl (doslovný překlad)

  Ty můžeš jedině věřit tomu, co Kristus řekl, zda je to pravdivé nebo falešné. Tak dí Bible.

 101. Tonda Vlas

  Svatý Jeronýmek
  03.11. 2018
  „Odmietnutie nejakého neistého tvrdenia nie je viera! “

  Odmítnutí „nejistého“ tvrzení je také víra (pokud nemáš 100% důkazy, že to dané tvrzení je omyl-lež). Když něco odmítáš = věříš, že to spíš nemá pravdu nebo nemá pravdu nebo že je to nejisté. A ty nemáš 100% důkazy, že nějaký bůh neexistuje. Nebo je sem napiš, ať s zasměji.

  Navíc ty jsi napsal, že „náboženství je lidský výmysl“ a to jsi nedokázal. Z mnohosti náboženství to nutně neplyne, z údajného nedostatku důkazů to také neplyne. Viz. příklad s evolucí, ta také neměla dlouho žádné důkazy, ani částečné.
  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
  Že je náboženství lidský výmysl a že je veškeré náboženství zlo a svinstvo tvrdil i křesťanský teolog Karl Barth.
  Senátor za lidovce z Brna, Zdeněk Papoušek interpretoval Bartha slovy: Ježíš nepřišel, aby založil nové náboženství, Ježíš přišel, aby nás od náboženství osvobodil.

 102. Tonda Vlas

  Ateistický laik
  03.11. 2018
  SJ: Já neřekl, že je to náboženská víra, ale že je to ateistická víra, tedy nejisté tvrzení, stejně jako víra v boha. Ale neřekl jsem, že je to to samé. Jen že je to také nejisté.
  Ale já jsem ateista, protože u mě není náboženské víra. Takže nějaká ateistická víra jenějaký váš nesmyslný výmysl. Jak už řekl Lemmy, já odmítám teistické výmysly (výmysly jsou to proto, že jsou to tvrzení ničím konkrétním nedoložené). Jaký je vlastně důvod je přijmout (a to platí pro jakékoliv výmysly)?
  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
  Ateismus sám o sobě z logiky věci vírou není. Z logiky věci je nevírou.
  Určité konkrétní formy ateismu však vírou jsou. Třeba takový marxismus -leninismus je evidentě kryptonáboženství. Ateismus postavený na takovém základě vírou je.

  Znovu opakuju, že se za ateistu nepovažuju.

 103. Svatý Jeronýmek

  Ateistický laik:

  “Ale já jsem ateista, protože u mě není náboženské víra. Takže nějaká ateistická víra jenějaký váš nesmyslný výmysl.”

  Odmítnutí = víra, že daná odmítnutá věc je spíš omyl-lež nebo omyl-lež nebo že je to nejasné. 🙂

  To vše jsou víry.

  Navíc Lemmy napsal, že “náboženství je lidský výmysl” a to už není jen odmítnutí, ale pozitivní tvrzení, které musí dokazovat. Ale to neudělal, jen napsal bláboly, které jsem vyvrátil. O mnohosti a o nedostatku důkazů… viz. přirovnání k evoluci. 🙂

  “Vaše i naše víra je nejistá.
  Jaká vaše víra? Co mě zase připisujete? V co věřím v (náboženském smyslu)?”

  Nepíšu o náboženské víře, ale o vaší víře, že náboženství je “lidský výmysl”, což napsal Lemmy. 🙂 O tom, že náboženství není pravda nebo spíše není pravda nebo je to nejasné = nejisté víry.

 104. Tonda Vlas

  Pořád tu kolovrátkuješ jedno a to samé. Podej důkaz Boha? Ale jak, když to podle Bible nejde.

 105. Svatý Jeronýmek

  “3) Kterékoliv náboženství může být pravdivé, která evoluce je pravdivá? Lamarck? Darwin?
  Na to, jak jste chytrý jste vůbec nepochopil otázku a děláte mimoně. Neptal jsem se na to co být může…
  Co má společného pravdivost nábořenství, kdy stačí buď vyjmenovat ty, které jsou pravdivé nebo říci žádné, s evolucí?

  4) Jaký bůh existuje? Může existovat jakýkoliv. Jako mohl mít pravdu Darwin nebo Lamarck.
  To samé jako předchozí dotaz.

  5) Jen mě mrzí, že evolucionistická víra má výhody v právu, třeba ve školních osnovách, třeba v hodinách biologie.
  A ten konkrétní paragraf: ”

  A) Co má evoluce společného s náboženstvím? Jsou to nejisté teorie. 🙂

  B) Viz. bod A.

  C) Školní osnovy jsou nařízení vlády podle zákona o školství, který se dá lehce dohledat. 🙂

 106. Svatý Jeronýmek

  “Pořád tu kolovrátkuješ jedno a to samé. Podej důkaz Boha? Ale jak, když to podle Bible nejde.”

  Ty podej důkaz, že “náboženství je lidský výmysl”. 😀

  Já jsem důkazy boha dal: ontologický, kosmologický atd… nejsou 100%, ale to vaše důkazy např. pro evoluci také nejsou, může to být matrix atd…

  Tedy naše víry jsou na tom stejně – nemáme jistotu ani my, ani vy. Tedy pokud přemýšlíme racionálně. 🙂

  Ateismus je víra, že bůh spíš není nebo není nebo to je nejasné (agnostická víra).

  “Ohledně existence Boha není povinnost ateistů, aby nesli důkazní břemeno o jeho neexistenci ale důkazní břemeno o jeho existenci leží na tobě.”

  Na tobě je důkazní břemeno, že z nedostatku důkazů pro boha plyne, že bůh není. 🙂

  Protože to neplyne. Ani že “náboženství je jen lidský výmysl” z toho neplyne.

  I kdyby věřící v bohy nedali jediný důkaz, tak to neznamená, že nějaký bůh neexistuje, říct, že je to vše “jen lidský výmysl” musí dokazovat Lemmy, je to jeho nedokázaná víra. 🙂

  Nemá cenu se tu dále zdržovat. Evidentně nedokážete logicky uvažovat, i Medea v tomto stála za mnou a dokázala, že Lemmy není krokodýl ani nosorožec.

  Krásný den a někdy, třeba za týden nebo kolem vánoc! Oscházím jako vítěz. 🙂

 107. Bela Lugosi

  Jeroným má pravdu:

  1) I kdyby věřící nedali žádné důkazy za tisíce let, tak z toho nutně neplyne, že náboženství je jen lidský výmysl, jak psal Lemmy, to je jen jeho nedokázaná víra. Evoluce také neměla stovky let důkazy a neznamená to, že neplatila už tehdy.

  2) Ani z mnohosti se to nedá odvodit, že nějaké náboženství nemá pravdu, protože u evoluce je také více teorií co jdou i proti sobě (Lamarck X Darwin atd…). Proč by nemohla jedna z těch teorií platit? To samé u náboženství.

  3) Vaše víra není náboženská, ale je to jen nejistá víra, jako ta naše. Vaše víra, že “náboženství je jen lidský výmysl”, to není dokázané, ani to z ničeho co jste psali neplyne.

  4) Když něco odmítáte, tak na základě vašich věr. Například odmítáte kreacionismus na základě vaší víry v evoluci (přitom evoluce může být jen matrix, není to jistá pravda ) atd… navíc i čisté odmítání je víra. Když totiž např. odmítnu, že náboženství má pravdu, tak tím vlastně tvrdím, že nemá pravdu nebo asi nemá pravdu nebo nevím. Jen tyto tři víry (nejisté názory) jsou možné.

  Dobrou noc též všem ateistickým věřícím, nejste přeci krokodýlové! 🙂

 108. Ateistický laik

  BL: 3) Vaše víra není náboženská, ale je to jen nejistá víra, jako ta naše. Vaše víra, že „náboženství je jen lidský výmysl“, to není dokázané, ani to z ničeho co jste psali neplyne.
  Vaše víra je už zaškatulkovaná jako “náboženská” tím pádem už to nelze tak jednoduše (jestli vůbec) lingvisticky srovnávat.
  Tak používejte pro nás ateisty termín “nejisté vědění” místo “nejistá víra”, a budeme si rozumět.

  Pokuste se pak ten váš seznam přepsat:
  1) Nejistě víte, že náboženství nemá pravdu nebo asi nemá pravdu.
  2) Věříš, že je to nejasné (analogie k nevím)
  3) Věříš, že náboženství má pravdu nebo asi pravdu
  4) Jsi krokodýl a nikdy jsi o náboženství ani neslyšel (skutečná nevíra, ale škrtáme, to není tvůj případ, viz. tvůj text).

 109. Bela Lugosi

  “BL: 3) Vaše víra není náboženská, ale je to jen nejistá víra, jako ta naše. Vaše víra, že „náboženství je jen lidský výmysl“, to není dokázané, ani to z ničeho co jste psali neplyne.
  Vaše víra je už zaškatulkovaná jako „náboženská“ tím pádem už to nelze tak jednoduše (jestli vůbec) lingvisticky srovnávat.
  Tak používejte pro nás ateisty termín „nejisté vědění“ místo „nejistá víra“, a budeme si rozumět.”

  Nejisté vědění = víra. 🙂

  Nikdo netvrdí, že je to náboženská víra, to jen podtyp víry. Ale je to jen víra, náboženské i nenáboženské teorie = víry, nejisté poznatky. Evoluce jako křesťanství jako islám jako kvantová teorie jako ateismus. Vše je to nejisté vědění.

  Akorát škoda, že máte na základě pouhé víry takové výhody v hodinách biologie. Taková privilegia. 🙁

  Dobrou noc! 🙂

 110. Ateistický laik

  SJ: Nepíšu o náboženské víře, ale o vaší víře, že náboženství je „lidský výmysl“, což napsal Lemmy. O tom, že náboženství není pravda nebo spíše není pravda nebo je to nejasné = nejisté víry.

  V tom případě nechápu, proč stále motáte dohromady náboženskou víru (kterou tady probíráme) s nějakou jinou vírou (stále nevím jakou), a proto se pokuste to vaší druhou víru rozlišit nějakým přívlastkem.
  A až ji rozlišíte, tak ji přestaňte tahat do diskuze, protože stále odcházíte od tématu a stává se z vás mimoň.

  Navíc Lemmy napsal, že „náboženství je lidský výmysl“ a to už není jen odmítnutí, ale pozitivní tvrzení, které musí dokazovat.
  Ale nemusí. Když mě věřící něco říká, tak dokud to nedokáže, tak jeho tvrzení jsou výmysl, fantazie.

  Jaké náboženství je pravdivé?
  Jaký bůh existuje? Žádný se mi nepředstavil…
  Pochopil jste tyto dvě předchozí otázky?
  Jste schopný na tyto tři předchozí otázky odpovědět?
  Nebo zase budete dělat matrixovýho mimoně?

 111. Svatý Jeronýmek

  “V tom případě nechápu, proč stále motáte dohromady náboženskou víru (kterou tady probíráme) s nějakou jinou vírou (stále nevím jakou), a proto se pokuste to vaší druhou víru rozlišit nějakým přívlastkem.”

  1) Protože vaše ateistická víra i náboženská mají společné to ,že jsou to víry, nejistá tvrzení.

  “A až ji rozlišíte, tak ji přestaňte tahat do diskuze, protože stále odcházíte od tématu a stává se z vás mimoň.”

  Viz. bod. 1.

  “Navíc Lemmy napsal, že „náboženství je lidský výmysl“ a to už není jen odmítnutí, ale pozitivní tvrzení, které musí dokazovat.
  Ale nemusí. Když mě věřící něco říká, tak dokud to nedokáže, tak jeho tvrzení jsou výmysl, fantazie.”

  2) Proč? Dokud nebyla dokázaná evoluce, byla jen výmyslem? Ona neprobíhala ještě předtím, než jí někdo “dokázal”? 🙂 Podle vás začala evoluce probíhat až když jí někdo dokázal? Předtím žádní dinosauři a tak nebyli? Oni vznikli až s těmi důkazy? 😀

  “LJaké náboženství je pravdivé?
  Jaký bůh existuje? Žádný se mi nepředstavil…
  Pochopil jste tyto dvě předchozí otázky?
  Jste schopný na tyto tři předchozí otázky odpovědět?
  Nebo zase budete dělat matrixovýho mimoně?”

  3) Může existovat skoro jakýkoliv bůh

 112. Ateistický laik

  Milý Belo Lugosi, protože jste tu nový a nemůžete to vědět, tak vám taky zopakuji, že používání slova “víra” pro ateisty (respektive minimálně pro mě) je urážející. Tohle slovo takhle sprofanovali věřící, viz Jeronýmek.
  Předpokládám, že nechcete lidi urážet.

  Akorát škoda, že máte na základě pouhé víry takové výhody v hodinách biologie. Taková privilegia.
  Máte možnost odsud odejít a tyhle výhody se neučit.
  Takže vy jste taky tak neschopný, že ten konkrétní paragraf nenajdete? Proč?

 113. Svatý Jeronýmek

  “protože jste tu nový a nemůžete to vědět, tak vám taky zopakuji, že používání slova „víra“ pro ateisty (respektive minimálně pro mě) je urážející. Tohle slovo takhle sprofanovali věřící, viz Jeronýmek.
  Předpokládám, že nechcete lidi urážet. ”

  1) Najednou vás to uráží? A když se tu uráží prorok Mohamed nebo Ježíš, tak vám to nevadí? 😀 😀 Vy jste vtipní, ne, nikdo na vás brát ohledy nebude stejně jako vy neberete ohledy na city věřících zde na webu. 😀 😀

  Navíc proč neříct pravdu, že jen věříte? Že váš ateismus je také víra? 🙂

  “Máte možnost odsud odejít a tyhle výhody se neučit.
  Takže vy jste taky tak neschopný, že ten konkrétní paragraf nenajdete? Proč?”

  2) Nemá možnost odejít z hodiny, to by ho vyhodili a musí udělat i tak min. 8tříd základní školy včetně biologie, ty jsou povinné ze zákona. Je to zákon o školství. A školní osnovy (nařízení vlády). 🙂

 114. Ateistický laik

  SJ. 1) Může existovat skoro jakýkoliv bůh
  A z toho vyplývá, že nábožensky věřící (náboženské organizace) v skoro_jakýhokoliv_boha mají nárok na výhody v zákonech?
  Já jim neberu ani jakýhokoliv_boha…

  Jinak jsem pochopil, že na otázky odpovědět neumíte, odpověď neznáte a jen prudíte a vymýšlíte si blbosti.
  Což je pro věřící typické… 🙂

 115. Svatý Jeronýmek

  A proč mají věřící v ty různé evoluce výhody v hodinách biologie? 🙁

  Měl byste to konečně vysvětlit, proč se to učí povinně žáci na ZŠ ze zákona a nemohou odejít, protože to musí studovat povinně (min. 8tříd ZŠ)? 🙁 Je to přeci také jen víra, vše může být matrix.

  Jestli se vám údajné výhody nábožných věřících nelíbí, můžete se odstěhovat do Severní Koreje nebo Číny. 🙂 Nikdo vás na rozdíl od dětí nenutí zde žít. Děti se samy těžkou odstěhují, ale vy můžete…

  Téže přeji všem krásný víkend a dobrou noc! Váš Jeroným! 🙂

 116. Ateistický laik

  SJ: 1) Najednou vás to uráží? A když se tu uráží prorok Mohamed nebo Ježíš , tak vám to nevadí?
  Pokud se cítí prorok Mohamed (pravděpodobně myslíte, že je to ta hlavní postava z knihy zvané korán)nebo Ježíš (pravděpodobně myslíte, že je to ta jedna z hlavních postav z knihy zvané bible) uražen, nechť se dostaví osobně k místně příslušnému soudu a podá stížnost.

  Vy jste vtipní, ne, nikdo na vás brát ohledy nebude stejně jako vy neberete ohledy na city věřících zde na webu.
  Jaké city? Co vás konkrétně uráží?

  2) Nemá možnost odejít z hodiny, to by ho vyhodili a musí udělat i tak min. 8tříd základní školy včetně biologie, ty jsou povinné ze zákona.
  Máte možnost odejít z hodiny, nikdo vás tam násilím nedrží.
  Dál můžete klidně několikrát propadnout, když si opravdu myslíte, že biologii a ani jiné vědy nepotřebujete. Tím zákonnou povinost 8tříd základní školy splníte. 🙂
  Myslel jsem úplně pryč z Republiky…

 117. Svatý Jeronýmek

  “SJ: 1) Najednou vás to uráží? A když se tu uráží prorok Mohamed nebo Ježíš, tak vám to nevadí?
  Pokud se cítí prorok Mohamed nebo Ježíš uražen, nechť se dostaví osobně k soudu a podá stížnost. ”

  1) Pokud se cítí ateismus uražen, ať mi dá ateismus vědět. 🙂 Já ještě ateismus nepotkal, jen ateisty. 🙂

  “Vy jste vtipní, ne, nikdo na vás brát ohledy nebude stejně jako vy neberete ohledy na city věřících zde na webu.
  Jaké city? Co vás konkrétně uráží?”

  2) Mě nic, ale Inda třeba uráží některé narážky na Ježíše a nadávky, třeba od toliho a tak. 🙂

  3) Může propadat, ale stejně se to bude muset učit. Takže o tom jsem psal. 🙂 Dítě ani nemá svůj pas často, takže z republiky můžete před údajnými výhodami věřících vypadnout spíš vy, ale ne ty děti. Vy můžete vypadnout, když vám tak vadí ty údajné výhody nábožných lidí. Třeba do Číny, tam prý věřící v boha výhody nemají…

  Dobrou a sladkou noc! Kvantový Jeroným! 🙂

 118. Medea

  K tomu vereniu (v zmysle „veriť“ = považovať za pravdivé).

  Kto považuje za pravdivé, že Marduk, Jahve, Thor, … neexistujú, verí, že Marduk, Jahve, Thor, … neexistujú. Kto považuje za pravdivé, že uhlík má protónové číslo 6, verí, že uhlík má protónové číslo 6.

  A čo sa vedenie týka, bolo by absurdné povedať, že niekto vie, že P, ale nepovažuje P za pravdivé. Propozičné poznanie, že P, podľa mňa nutne zahŕňa aj považovanie P za pravdivé, teda vieru, že P.

  Viem, že Jupiter je najväčšia planéta v slnečnej sústave, teda považujem za pravdivé, že Jupiter je najväčšia planéta v slnečnej sústave, teda verím, že Jupiter je najväčšia planéta v slnečnej sústave.

 119. Medea

  Ateizmus môže byť aj viera (v zmysle „veriť“ = považovať za pravdivé), pretože slovo „ateizmus“ má viacero významov.

  Novo-ateisti radi používajú slovo „ateizmus“ ako nálepku na označenie absencie viery (možno preto, že sa boja zlyhania pri zdôvodňovania tézy: „žiaden boh neexistuje“ 🙂 ) Niektorí autori podľa tohto kritéria rozdeľujú ateistov na negatívnych, u ktorých len absentuje viera v Boha/bohov, a pozitívnych, ktorí veria (považujú za pravdivé), že žiaden boh neexistuje.

  Teizmus a ateizmus je však možné brať aj ako propozičné postoje k téze: „Nejaký boh existuje“. Teizmus (v zmysle propozičného) sa stavia k tejto téze ako ku pravdivej a ateizmus ako ku nepravdivej. Oprávnenosť tohto chápania ateizmu ľahko nahliadneme, ak si uvedomíme, že sa vedú debaty o pravdivosti teizmu alebo ateizmu. Úvahy o pravdivosti ateizmu by nemali zmysel, keby sme ateizmus chápali len ako absenciu viery v Boha/bohov – absencia nemôže byť (ne)pravdivá (napr. Aristoteles nič nevedel o Veľkej Fermatovej vete, teda presvedčenie o jej dokázateľnosti u neho absentovalo a zrejme nemá zmysel hodnotiť absenciu tohto presvedčenia ako nepravdivú alebo pravdivú – absencia presvedčenia nie je propozičný postoj ani propozícia).

  Draper vo svojom článku píše (okrem iného) o „ateizme“ vo význame propozície: „Žiaden boh neexistuje“:

  “Atheism” is typically defined in terms of “theism”. Theism, in turn, is best understood as a proposition—something that is either true or false. It is often defined as “the belief that God exists”, but here “belief” means “something believed”. It refers to the propositional content of belief, not to the attitude or psychological state of believing. This is why it makes sense to say that theism is true or false and to argue for or against theism. If, however, “atheism” is defined in terms of theism and theism is the proposition that God exists and not the psychological condition of believing that there is a God, then it follows that atheism is not the absence of the psychological condition of believing that God exists (more on this below). The “a-” in “atheism” must be understood as negation instead of absence, as “not” instead of “without”. Therefore, in philosophy at least, atheism should be construed as the proposition that God does not exist (or, more broadly, the proposition that there are no gods).
  This definition has the added virtue of making atheism a direct answer to one of the most important metaphysical questions in philosophy of religion, namely, “Is there a God?” There are only two possible direct answers to this question: “yes”, which is theism, and “no”, which is atheism. Answers like “I don’t know”, “no one knows”, “I don’t care”, “an affirmative answer has never been established”, or “the question is meaningless” are not direct answers to this question.

  https://plato.stanford.edu/entries/atheism-agnosticism/#DefiAthe

 120. Medea

  @Bela Lugosi

  „Chci zrovnoprávnit alternativní výzkum. Parapsychologii, tarotové karty, práci s intuicemi. Jsou asi stejně „exaktní“ jako ta vaše „věda“, která ještě před pár desítkami let tvrdila například, že existuje éter ve vesmíru!“

  Vedecká teória nemusí byť pravdivá (t.j. nemusia byť všetky jej logické dôsledky pravdivé) na to, aby bola užitočná. Vedecká teória môže s uspokojivou presnosťou popisovať nejaký výsek reality a ako celok byť nepravdivá. U prírodovedných teórií je dôležitá presnosť popisu istých situácií, nie ich celková pravdivosť. Samozrejme, rôzne vyjadrenia o tejto presnosti môžu pravdivé.

 121. Marek

  Je to taková bitva o slovíčka, co to přesně je věřit/nevěřit, jestli nevěřit v něco znamená to samé, jako věřit, že to dotyčné neexistuje. Nejsou to ale tak trochu (tzn. naprosto) slovní konstrukty?
  Jedno věření je samozřejmě nenáboženské, kdy se třeba zeptám někoho, kolik je hodin, a odpoví mi. Někdo by to zase mohl rozmělnit do důvěřování, že tamten říká pravdu, a podobně. Ale je to čisté nenáboženské věření, kdy si odpověď tazatel racionálně zhodnotí. Je to věření něčemu, a ne věření v něco. Sice se to opět dá okecat, že je to víra v to, že tamten říká pravdu, víra, že mu jdou dobře hodinky, nebo jánevímco. Ale to je jen mluvnický nevymotatelný kruh. Postrádá jakýkoli smysl to pitvat, protože dokola dokola hej.

  A pak to náboženské věření. Že existuje nějaký ten veliký vašnosta. Věřící to mají jasné. Věří. Nevěřící buď nevěří, a o víru se ani nezajímá. Nehledá žádné konkrétní důvody k tomu, aby pro to sháněl nějaké vysvětlení. Sice ví, že někteří jiní věří, alte tím pro něj je ta záležitost ukončena. Nebo se někteří občas zajímají o důvody toho věření některých jiných, hodnotí si ty důvody, porovnávají se všemi jim dostupnými informacemi. A vychází jim opět, že to nedává žádný smysl. Na tvrzení věřících, že je nedokazatelná neexistence vašnosty pak kývne, že teda dobrá. Ale že to je asi tak všechno, co se na podporu jeho existence dá říct. Někdo rezignovaně, aby už měl od věřícího pokoj, někdo si opakovaně srovná ty získané informace, dojde k závěru, že je to celé až moc ujeté, a až teprve kývne, aby měl ten pokoj.

  V teisticko-ateistické polemice tím ale díru do světa neudělá, to je pravda. Na to jsou ateisté – deevangelizátoři. Ti zručněji, nebo méně zručně předkládají teistům porovnání té víry, a jejího smrtelného nepřítele – rozumu. Nejvíc by věřící neměli být spokojeni s těmi objeviteli a vědci, kteří přišli s tím, co totálně zbořilo tisíciletá dogmata. Dříve z toho tito mívali hodně opletaček, dnes už musejí naopak věřící, potažmo jejich mluvčí (klér) silně improvizovat, ale prostor se jim úží. Ale na hranici nepřijdou, ani jim nebudou ateisté trhat jazyky. Na druhou stranu, není zas tak málo těch, kdo si jedou svoji potopu, Noeho, opravdu to berou jako fakt. Ale s tím se hodně těžko pracuje. Jednou jsem měl ženskou, a začala si myslet, že jsem jí zahnul. Tak mi za trest zahla doopravdy. Potopa byla, a basta!

 122. Ateistický laik

  SJ: 2) Mě nic, ale Inda třeba uráží některé narážky na Ježíše a nadávky, třeba od toliho a tak.
  V tom případě ať se ozve ind. Zatím jsem si ničeho nevšiml.
  A ještě by mohl toho jeho Ježíše představit. Pro mě je to literární postava (takový Jára Cimmrman).
  Proč by na základě literární postavy měl mít někdo výhody v zákonech?

  Jaké konkrétní nadávky toli zmínil? Nebyla to jen psychiatrická diagnóza? I když za celou dobu co to tady čtu padlo spoustu nepříjemných slov. 🙂

  3) Může propadat, ale stejně se to bude muset učit. Takže o tom jsem psal.
  Nemusí, protože ho na hodině na konkrétní hodinu nikdo nedrží. Akorát jsem ještě neslyšel o nějakém věřícím, kterýmu by to opravdu tak vadilo, že by z hodiny odešel. A já se tomu ani nedivím. 🙂 Ten by si vyslechl od svých spolužáků víc neslušných slov na svou adresu (a určitě i nějakou tu psychiatrickou diagnózu 🙂 nebo by byl označen za rohaté zvíře 🙂 ), než tady pronesl toli dohromady za 5 let. 🙂
  Jen se divím, že pak může věřící dělat třeba doktora, když tomu v evoluci nevěří? 🙂

  Ten konkrétní paragraf ve školském zákoně (jak nadhazujete) zase nic? 🙂

 123. Lemmy

  Ateistický laik, nepoznám motív, ale u nás poznám lekára, chirurga, a ten má v ambulancii krížik na stene s Kristom. Zrejme to ide dokopy, lebo ako lekár je špičkový odborník. Je veľmi vyťažený, a asi aj najviac zarába v okolí. Klebetí sa, že viac ako 6 000 eur mesačne. Nemám ako si to overiť, ale ak do ambulancie príde pred piatou hodinou ráno, a pokračuje poobede až večer na operačnom sále, tak asi dokáže toľko zarobiť.

  Samozrejme, poznám aj lekárku, ktorá je ateistka, ale tiež to nijako nepomáha, lebo jej sestrička je kresťanka, a teda v ambulancii pri stole sestričky sú tiež také sošky Panny Márie a anjeli.

 124. Ateistický laik

  Marek: Jedno věření je samozřejmě nenáboženské, kdy se třeba zeptám někoho, kolik je hodin, a odpoví mi.
  A odpoví mi když je noc, že je 13:00. To mu neřeknu, že mu nevěřím, to mu řeknu rovnou že je to blbost, aniž bych věděl kolik je přesně hodin.
  Takhle z mého pohledu odpovídají věřící, což tady názorně předváděl nedávno Eklesian.
  A když chci aby mi ukázali hodinky (mobil, určili to podle hvězd, podle slunce,…), tak řeknou, že je nemají že jim musím věřit, že jim to zdělila nějaká tajemná postava.
  A ještě kvůli tomu chtějí nějaké výhody…

  Dříve z toho tito mívali hodně opletaček, dnes už musejí naopak věřící, potažmo jejich mluvčí (klér) silně improvizovat, ale prostor se jim úží.
  Tak když je o prachy a o lehké živobití, tak je improvizace nutnost. Z čeho by pak žili, kdyby jim ovečky zdrhli? 🙂

 125. Lemmy

  Ateistický laik: to mu řeknu rovnou že je to blbost

  Jasné. Len si viem predstaviť reakciu Jeronýmka, ktorý bude tvrdiť, že tá blbosť je len viera. 😀 Alebo matrix.

 126. Ateistický laik

  Lemmy: Zrejme to ide dokopy, lebo ako lekár je špičkový odborník.
  Zřejmě zde funguje již zmíněný doublethink. I když na druhou stranu, tak přesné to není. O jedné věci si je spíš jistý, o druhé radši nepochybuje a nepřemýšlí o ní, protože má k ní nahráno, že se to nesmí a samo pochybování se bere jako selhání.
  Aneb jak by lékař mohl chápat početí bez sexu (soulože ženy a muže), kdy umělé oplodnění neexistovalo.
  Doufám, že nám teď věřící nezačnou vykládat, že Ježíš byl počat ve zkumavce, a jeho otec (bůh) si ho tak v minulosti vyrobil. A duch svatý bude asi sperma. 🙂

 127. Bela Lugosi

  “Je to taková bitva o slovíčka, co to přesně je věřit/nevěřit, jestli nevěřit v něco znamená to samé, jako věřit, že to dotyčné neexistuje. Nejsou to ale tak trochu (tzn. naprosto) slovní konstrukty?
  Jedno věření je samozřejmě nenáboženské, kdy se třeba zeptám někoho, kolik je hodin, a odpoví mi. Někdo by to zase mohl rozmělnit do důvěřování, že tamten říká pravdu, a podobně. Ale je to čisté nenáboženské věření, kdy si odpověď tazatel racionálně zhodnotí”

  Já si právě nemyslím, že si to racionálně zhodnotí, jak je vidět zde. Třeba víra v evoluci zaměněná za jistotu je chyba kterou zde dělal Lemmy a další.

 128. Bela Lugosi

  Až nám dá ateistický laik paragraf, kde jsou výhody věřícíh nábožných, dám mu paragraf kde jsou výhody věřících evolucionistů. Jinak je to zákon o školství plus osnovy.

 129. Bela Lugosi

  Až nám dá ateistický laik paragraf, kde jsou výhody věřícíh nábožných, dám mu paragraf kde jsou výhody věřících evolucionistů. Jinak je to zákon o školství plus osnovy.

  “SJ: 2) Mě nic, ale Inda třeba uráží některé narážky na Ježíše a nadávky, třeba od toliho a tak.
  V tom případě ať se ozve ind. Zatím jsem si ničeho nevšiml.”

  Ind se už ozval a víckrát…

  “A ještě by mohl toho jeho Ježíše představit. Pro mě je to literární postava (takový Jára Cimmrman).
  Proč by na základě literární postavy měl mít někdo výhody v zákonech?”

  Máte důkazy, že Ježíš je jen literární postava? 🙂 Pokud nikdo nedá důkaz, že Ježíš existuje, ještě z toho neplyne, že je to jen literární postava. EVoluce byla po stovky let jen literární teorie. Důkazy nebyly. A co jako? Ona předtím jako podle vás nebyla? Začala platit až po Drwinovi? Předtím evoluce neexistovala? Dinosauři se zrodili až s nálezem kostí a Drwinem? Předtím tam v té zemi nebylo nic? 🙂

  “3) Může propadat, ale stejně se to bude muset učit. Takže o tom jsem psal.
  Nemusí, protože ho na hodině na konkrétní hodinu nikdo nedrží. ”

  Drží ho tam zákon, mohou ho dát do ústavu, když se nebude chtít učit. To vás tady nikdo nedrží, jeďte do Číny, tam věřící nábožní výhody nemají… 🙂

  “Ten konkrétní paragraf ve školském zákoně (jak nadhazujete) zase nic? ”

  Viz. výše. 🙂

 130. Medea

  @Bela Lugosi

  „Ano, jsem pro vymazání zákonů-školních osnov, které zvýhoďnují věřící evolucionisty na školách před kreacionisty, např. v hodinách biologie!“

  Evolučná teória (ET) je etablovaná vedecká teória (alebo skôr teoretický rámec) súčasnej biológie, preto by sa ju mali deti na hodinách biológie povinne učiť.

  Ale to, že sa dieťa učí ET neznamená, že jej musí veriť. A myslím, že aj učiteľ biológie môže napr. pri vyučovaní ET povedať, že ET neverí, ale verí na ED (pokiaľ tak verí) 🙂

  A kreacionizmus etablovaná biologická teória nie je, teda nie je dôvod ho zaraďovať do biologického kurikula. Nech sa ho deti učia na hodinách náboženstva, ak to ich rodičia požadujú 🙂

 131. Bela Lugosi

  “Evolučná teória (ET) je etablovaná vedecká teória (alebo skôr teoretický rámec) súčasnej biológie, preto by sa ju mali deti na hodinách biológie povinne učiť. ”

  Ale pro mě je ta vaše “etablovaná vědecká teorie” na úrovni, že země je placatá, to bylo kdysi také etablované a také vědecké. Může to být matrix, podvod, je to jen víra. Vše je jen víra nebo skoro vše. Proč má mít některá víra (nejistá teorie) výhody před jinou? 🙂

  Jinak uznávám, že mohou být vědecké teorie užitečné (i když ne pravdivé), ale to ty něvědecké taky. A k tomu je “užitečnost” docela subjektivní pojem, Medeo.

  A teď k tomu hlavnímu: Medeo, když napíše Lemmy, že “náboženství je jen lidský výmysl”, je to tedy víra. A neměl by to své tvrzení nějak dokazovat? On to bere za jistotu, ne za víru.

 132. Bela Lugosi

  Prosím místní ateisty, aby reagovali na to, co psala Medea o ateismu a víře.

  Do té doby nemá moc cenu se s vámi zde bavit. Proto se na delší čas loučím, krokodýlové! Zatím a kolem vánoc! 🙂

 133. Tonda Vlas

  Svatý Jeronýmek
  03.11. 2018
  „3) Kterékoliv náboženství může být pravdivé, která evoluce je pravdivá? Lamarck? Darwin?
  Na to, jak jste chytrý jste vůbec nepochopil otázku a děláte mimoně. Neptal jsem se na to co být může…
  Co má společného pravdivost nábořenství, kdy stačí buď vyjmenovat ty, které jsou pravdivé nebo říci žádné, s evolucí?

  4) Jaký bůh existuje? Může existovat jakýkoliv. Jako mohl mít pravdu Darwin nebo Lamarck.
  To samé jako předchozí dotaz.

  5) Jen mě mrzí, že evolucionistická víra má výhody v právu, třeba ve školních osnovách, třeba v hodinách biologie.
  A ten konkrétní paragraf: “

  A) Co má evoluce společného s náboženstvím? Jsou to nejisté teorie.

  B) Viz. bod A.

  C) Školní osnovy jsou nařízení vlády podle zákona o školství, který se dá lehce dohledat.
  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
  I když beru evoluci jako nezpochybnitelný fakt, tak to neznamená, že věřím teorii Lamarcově nebo Darwinově. Ta druhá má své trhliny a neodarwinismus z toho vychází ještě hůře.

 134. Svatý Jeronýmek

  “I když beru evoluci jako nezpochybnitelný fakt”

  Vtipné, vaše dogma! 🙂

  Co když jsou důkazy pro evoluci zmanipulované ďáblem a vy žijete v matrixu?

  Co pak vaše dogma? Není ten “nezpochybnitelný fakt” spíš jen vaše víra? 😀

  Také odcházím! Zdejší ateisté jsou marní a nevyškolení v logice vyjma Medey. Ahojky a třeba též o vánocích! Váš vítěz Jeroným! 🙂

 135. Tonda Vlas

  Svatý Jeronýmek
  03.11. 2018

  Na tobě je důkazní břemeno, že z nedostatku důkazů pro boha plyne, že bůh není.
  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
  Nejsem ateista, tak je absurdní, abych tu podával důkaz, že Bůh není. Ale to, že je veškeré náboženství lidský výmysl je do očí bijící a evidentní.

 136. Svatý Jeronýmek

  “Nejsem ateista, tak je absurdní, abych tu podával důkaz, že Bůh není. Ale to, že je veškeré náboženství lidský výmysl je do očí bijící a evidentní”

  Tak jiní zde jsou ateisté. A navíc to že “veškeré náboženství je lidský výmysl” jasné opravdu není a evidentní také ne. Co když to vymysleli ufoni? Nebo některé náboženství? Nebo sám bůh to seslal? Důkazy v tomto skutečně moc netřeba, stačí ta možnost, že to tak bylo. I ta možnost stačí. A to co je “evidentní” se rázem mění na vaší pouhou víru. 🙂

  Ta vaše “nezpochybnitelná” ateistická a někdy i nedomyšlená “agnostická” dogmata jsou směšná. Vaše rituály a dogmata (jak píše Tonda: NEZPOCHYBNITELNÁ, HA HA HA). Tak zdar a někdy v matrixu! 😀 😀 Jeroným kvantový! 🙂

 137. Medea

  @Bela Lugosi

  „Jinak uznávám, že mohou být vědecké teorie užitečné (i když ne pravdivé), ale to ty něvědecké taky. A k tomu je „užitečnost“ docela subjektivní pojem, Medeo.“

  Myslela som užitočnosť, ktorá využíva presnosť vedeckých teórií v ich aplikačnej doméne na úspešnú predikciu alebo vedecko-technické aplikácie a takáto užitočnosť nie je subjektívna 🙂

  „A teď k tomu hlavnímu: Medeo, když napíše Lemmy, že „náboženství je jen lidský výmysl“, je to tedy víra. A neměl by to své tvrzení nějak dokazovat? On to bere za jistotu, ne za víru.“

  Bela, navrhujem rozlišovať medzi náboženstvom (religionistický koncept) a teizmom – tézou, že existuje aspoň jeden boh. Existuje rozsiahla antropologická evidencia, že náboženstvá sú prirodzeným produktom ľudskej predstavivosti. Analýza teizmu je vecou filozofie.

 138. Svatý Jeronýmek

  “Myslela som užitočnosť, ktorá využíva presnosť vedeckých teórií v ich aplikačnej doméne na úspešnú predikciu alebo vedecko-technické aplikácie a takáto užitočnosť nie je subjektívna ”

  Je subjektivní, protože váš vědec nebo vy možná žijete v matrixu, možná kolem není nikdo jiný než vy sama a démon, který vás klame. Takže je to subjektivní. 🙂

  ” Existuje rozsiahla antropologická evidencia, že náboženstvá sú prirodzeným produktom človeka. Pravdivosť alebo nepravdivosť teizmu je vecou filozofie.”

  Ale tato evidencía je pouhá víra. Protože to může být např. matrix. Tedy to není žádná jistota, protože to prý má být “evidentní a do očí bijící” a “nezpochybnitelné” (podle některých zdejších pisatelů) – ale je to zpochybnitelné a snadno…

  Náboženství mohli vymyslet i ufoni třeba. Nebo jen některé. Atd… stačí ta možnost…

  Tebe zdravím a někdy tě rád uvidím! Ahojky a sorry, že odpovídám i za jiné, kteří zde už nejsou! Super vítěz Jeroným, tak třebas o vánocích, už fakt jdu spát, dobrou a někdy, nevidím tu v tom moc cenu zde psát s lidmi jako nosorožec Lemmy. 🙂

 139. Tonda Vlas

  Bela Lugosi

  Nikdo netvrdí, že je to náboženská víra, to jen podtyp víry. Ale je to jen víra, náboženské i nenáboženské teorie = víry, nejisté poznatky. Evoluce jako křesťanství jako islám jako kvantová teorie jako ateismus. Vše je to nejisté vědění.
  :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

  A toto vyučují ty nové humanitní obory, které jsi študýroval? No potěš hodiny.

 140. Tonda Vlas

  To, že náboženství vymysleli ufouni je také možné, to mě nenapadlo. V| každém případě je evidentní, že náboženství je výmysl.

  že ten konkrétní paragraf nenajdete? Proč?

  Svatý Jeronýmek
  03.11. 2018
  „protože jste tu nový a nemůžete to vědět, tak vám taky zopakuji, že používání slova „víra“ pro ateisty (respektive minimálně pro mě) je urážející. Tohle slovo takhle sprofanovali věřící, viz Jeronýmek.
  Předpokládám, že nechcete lidi urážet. “

  1) Najednou vás to uráží? A když se tu uráží prorok Mohamed nebo Ježíš, tak vám to nevadí?.
  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
  Mě osobně to vadí, protože považuju urážení Mohameda nebo Ježíše za krajní neslušnost.

 141. Svatý Jeronýmek

  “A toto vyučují ty nové humanitní obory, které jsi študýroval? No potěš hodiny.
  Tonda Vlas
  04.11. 2018

  To, že náboženství vymysleli ufouni je také možné, to mě nenapadlo. V| každém případě je evidentní, že náboženství je výmysl.”

  1) Ano, na filozofii se učíš, že téměř žádné poznání není jisté (možná žádné), ani vědecké. O tom je i falzifikace (prinicip vědy a Popper ) nebo možnost matrixu atd.

  2) Vidíš, jak jsi kecal? Před chvíli byla jistota, že náboženství je lidský výmysl a teď už jen výmysl 😀 😀 – už ustupuješ. Za chvíli nebude jistota ani toho výmyslu. 😀 Jak ti tvé “nezpochybnitelné jistoty” ale rychle mizí, co? 😀

  3) Není jasné, že náboženství je výmysl, je to tvá víra. Není to jistota. Nebo to 100% dokaž. Nevývratně. Jinak je to jen možnost. Víra, nejistý názor, nejistá teorie.

  Krásnou noc a už fakt mizím! Super Jeroným jde spát! A tady na čas končí pro to, že je to marné… 😀

 142. Tonda Vlas

  Svatý Jeronýmek
  03.11. 2018
  ” Vy můžete vypadnout, když vám tak vadí ty údajné výhody nábožných lidí. Třeba do Číny, tam prý věřící v boha výhody nemají…
  :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

  Dnes i mají, viděl jsem v televizi pořad, kde uvedli, že drtinu výstavby fungl nového velkého moderního křesťanského kostela zadotoval stát. Číňanům hodně vadí musulmani, protože tam na rozdíl od křesťanů dělají bordel.

 143. Medea

  @Svatý Jeronýmek

  „Je subjektivní, protože váš vědec nebo vy možná žijete v matrixu, možná kolem není nikdo jiný než vy sama a démon, který vás klame. Takže je to subjektivní.“

  “užitočnosť, ktorá využíva presnosť vedeckých teórií v ich aplikačnej doméne na úspešnú predikciu alebo vedecko-technické aplikácie”, nie je subjektívna, pokiaľ sú nejaké moje predpoklady o realite pravdivé 🙂

  „Ale tato evidencía je pouhá víra. Protože to může být např. matrix. Tedy to není žádná jistota, protože to prý má být „evidentní a do očí bijící“ a „nezpochybnitelné“ (podle některých zdejších pisatelů) – ale je to zpochybnitelné a snadno…“

  Nie je to absolútna istota, nie je to nespochybniteľná istota, len presvedčenie založené na nejakých predpokladoch.

  Človek nemá na výber – musí niečomu veriť. Môže len túto sieť vier kultivovať – snažiť sa veriť konzistentne, koherentne, úsporne. Ja som ohľadom štruktúry ľudského poznania koherentistka.

 144. Tonda Vlas

  Marek
  04.11. 2018
  Na druhou stranu, není zas tak málo těch, kdo si jedou svoji potopu, Noeho, opravdu to berou jako fakt. Ale s tím se hodně těžko pracuje. Jednou jsem měl ženskou, a začala si myslet, že jsem jí zahnul. Tak mi za trest zahla doopravdy. Potopa byla, a basta!
  :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

  U nás se sice takoví také vyskytují, setkal jsem se s nimi v internetových diskuzích ale myslím si, že je jich velmi pomálu. Zato v USA je takových velmi hodně. Běžní Američané jsou totiž velmi naivní. Pamatuju, jak sem hned po plyšáku přijeli jejich kazatelé s těma jejich velkýma evangelizačníma stanama ale po dvou letech po nich nebylo ani vidu ani slechu. S totální nepořízenou odtáhli.

 145. ind

  @Medea

  Napr. Boh Jahve je pôvodcom celosvetovej potopy, ktorá pred 4000 rokmi vyhubila takmer celé ľudstvo a takmer všetky suchozemské živočíchy a Jahve nezahladil stopy po tejto potope. Rekonštrukcia sveta spred 4000 rokov pomocou empirických vied nezodpovedá popisu sveta zničeného celosvetovou potopou, teda vedecká evidencia takúto potopu vylučuje.

  Právě naopak…
  Lidové vyprávění o katastrofální potopě, při níž vše živé zahynulo kromě několika lidí plujících v plavidle, se traduje tisíce let po celém světě – takové legendy objevili badatelé téměř ve všech národech a kmenech. Celkový počet známých příběhů je asi 270, přičemž nejvíce z nich se nachází v Asii a na severoamerickém kontinentu. Kromě známého babylónského Eposu o Gilgamešovi (Utnapištim) se o potopě vyprávělo mezi Kurnaji v Austrálii, Čiriguany v Bolívii, mořskými Dajaky na Borneu, Kríji v Kanadě, původními obyvateli Kuby, Masaji ve východní Africe, Maory na Novém Zélandu, také na Fidži, ve Francouzské Polynésii, na Islandu, v Mexiku, v Rusku, ve Vietnamu, v Peru i na Aljašce. Příběhy mají většinou tyto společné rysy: zničení vodou, božská příčina, varování předem, záchrana jen několika lidí, záchrana zvířat, k záchraně použito plavidlo. Badatelé obvykle soudí, že není možné, aby tyto pověsti pocházely z kontaktu s misionáři.
  https://cs.wikipedia.org/wiki/Potopa_sv%C4%9Bta

  Kde všechny tyto národy a kmeny přišly ke společným znakům celosvětové potopy?

  “Badatelé obvykle soudí, že není možné, aby tyto pověsti pocházely z kontaktu s misionáři.”

  To zní trochu jako, že někteří badatelé soudí, že misionáři cestovali v čase a stojí za příběhem potopy v eposu o Gilgamešovi.

  Medeo, zkuste vysvětlit tyto společné znaky v příbězích, když věříte, že potopa nenastala.

  Moje víra je logicky mnohem přijatelnější, než vaše.

 146. ind

  @Medeo

  Když už jsme u konspiračních teorií, tak ateisté jsou do nich ponořeni až po uši.

  Např.:
  Téměř (dle evidence) všechny národy si vymyslely fiktivní příběh o celosvětové potopě, která byla oznámena předem, o plavidle skrze které se zachránilo několik lidí a zvířata.

  Tohle si podle ateistů Indové vymysleli:
  In Hindu mythology, texts such as the Satapatha Brahmana and the Puranas contain the story of a great flood,[7] wherein the Matsya Avatar of Vishnu warns the first man, Manu, of the impending flood, and also advises him to build a giant boat.
  https://en.wikipedia.org/wiki/Flood_myth#Mythologies

 147. Tonda Vlas

  ind
  04.11. 2018
  @Medeo

  Když už jsme u konspiračních teorií, tak ateisté jsou do nich ponořeni až po uši.

  Např.:
  Téměř (dle evidence) všechny národy si vymyslely fiktivní příběh o celosvětové potopě, která byla oznámena předem, o plavidle skrze které se zachránilo několik lidí a zvířata.
  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
  ind
  04.11. 2018
  @Medeo

  Když už jsme u konspiračních teorií, tak ateisté jsou do nich ponořeni až po uši.

  Např.:
  Téměř (dle evidence) všechny národy si vymyslely fiktivní příběh o celosvětové potopě, která byla oznámena předem, o plavidle skrze které se zachránilo několik lidí a zvířata.
  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

  Nešlo o celosvětovou potopu ale o rozsáhlé lokální potopy, která tehdejší lidé, ať to bylo na různých místech Zeměkoule, vzhledem k tomu, že neměli vůbec tušení, jak je svět veliký, pojímali jako celosvětovou.

  Jedna z nich, ve značně pozměněném podání, se dostala do Bible. Nepiš ptákoviny, že jsou v tomto ateisté ponořeni do konspiračních teorií až po uši.

 148. Tonda Vlas

  Svatý Jeronýmek
  04.11. 2018
  „A toto vyučují ty nové humanitní obory, které jsi študýroval? No potěš hodiny.
  Tonda Vlas
  04.11. 2018

  To, že náboženství vymysleli ufouni je také možné, to mě nenapadlo. V| každém případě je evidentní, že náboženství je výmysl.“

  1) Ano, na filozofii se učíš, že téměř žádné poznání není jisté (možná žádné), ani vědecké. O tom je i falzifikace (prinicip vědy a Popper ) nebo možnost matrixu atd.

  2) Vidíš, jak jsi kecal? Před chvíli byla jistota, že náboženství je lidský výmysl a teď už jen výmysl – už ustupuješ. Za chvíli nebude jistota ani toho výmyslu. Jak ti tvé „nezpochybnitelné jistoty“ ale rychle mizí, co?
  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

  S těmi ufouny jsem sice napsal, že je to možné, ale za pravděpodobné to vůbec nepředpokládám. Ale možné to je.
  Asi tak, když byl nebožtík Šebor v BRNĚ o člověku přesvědčen, že TA NAHÁ OPICE, IMPORTOVANÁ NA ZEMĚKOULI ODKUDSI Z VESMÍRU, NEMÁ NA TÉTO KRÁSNÉ MODRÉ PLANETĚ VŮBEC CO POHLEDÁVAT, PROTOŽE JÍ STRAŠLIVĚ ŠKODÍ.

 149. ateista

  “Ty považuješ za pravdu svůj názor, že „náboženství je jen lidský výmysl“, aniž bys tuto svou „pravdu“ logicky dokázal.”

  Vážení, přečtěte si znovu celou diskusi v tomto vláknu a pak si položte otázku, kam chcete dospět a čeho chcete dosáhnout. Smysluplnou debatu nelze vést s přírodními úkazy, jako je Jeronýmek nebo Bela. Jako příklad jsem použil větu Jeronýmka nahoře.
  Žádá důkaz, že náboženství je výmysl lidí. Předně bychom se museli shodnout na tom, co je to náboženství. Já např. říkám, že je to rituál uctívání boha. Pak bychom museli dospět k dohodě, kde se na Zemi vzali bohové. Podle mne jsou dvě možnosti – buď se lidem sami zjevily (záměrně píši Y, protože boha pokládám za věc) nebo je lidé vymysleli. Pak by existovaly opět dvě možnosti. Buď bohové lidem předaly ony rituály ke svému uctívání a vzývání, nebo je vymysleli lidé. A protože pro bohy neexistuje žádný důkaz ani důvod, lze dospět k závěru, že náboženství je výmysl lidí, stejně jako bohové. Zde by bylo možno ukončit debatu.
  Stále je potřeba mít na paměti, kdo a proč a k čemu potřebuje boha. Ateisté boha k ničemu nepotřebují. Hlasatelé náboženské víry ano. K čemu? Opět. Nepřišli lidé za hlasateli a neřekli jim: Hlásejte nám o bohu a víře. Přišli hlasatelé za lidmi a začali hlásat: Existuje bůh, který vám poskytne spásu a život věčný za předpokladu, že v něho budete věřit a nám platit.
  A zde by opět bylo možno debatu ukončit. Za předpokladu, že se neobjeví stoupenci matrixu, kteří začnou: A co když…….? Tuhle otázku lze klást donekonečna, pokud nejsme ochotni přijmout něco jako realitu. A debata začne být zbytečnou.

 150. Lemmy

  Bela 4. 11. 2018: …napíše Lemmy, že „náboženství je jen lidský výmysl“, je to tedy víra. A neměl by to své tvrzení nějak dokazovat? On to bere za jistotu, ne za víru.

  Kde som napísal, že tento môj názor považujem za istotu? Tento názor je dočasný, kým sa teistom nepodarí potvrdiť existenciu aspoň jedného boha, a zároveň potvrdiť neexistenciu všetkých ostatných, rímskych, slovanských, germánskych, antických, sumerských, mayských, aztéckych… Bela, problém máš ty, lebo ty tvrdíš nejaké reči o existencii nejakého boha. Nie ja. Ja len tie tvoje rečičky odmietam, nakoľko sú veľmi rozporuplné s inými nábožnými ľuďmi. Máš spor, a to veľmi veľký spor so všetkými, ktorí majú úplne iné reči o bohoch, o tých svojich, nie o tvojom bohu. Vy všetci máte rozličné názory na bohov, a ja mám vás všetkých brať vážne? Môj názor, že náboženstva si ľudia vymysleli, nie je istotou, je to len pozorovanie stavu, aké spory sú medzi všetkými rozličnými ľuďmi, ktorí majú protichodné náboženské reči.

 151. Ateistický laik

  Bela Lugosi : Až nám dá ateistický laik paragraf, kde jsou výhody věřícíh nábožných,…
  zákon č. 40/2009 Sb. § 368 výjimka z oznamovací povinnosti
  zákon č. 246/1992 Sb. §5 odst.5 na ochranu zvířat proti týrání
  zákon č. 84/1990 Sb. § 4 výjimka v právu shromažďovacím
  zákon č. 117/2001 Sb. § 2, o veřejných sbírkách

  Osobně k tomu přidávám celý restituční zákon č. 428/2012 Sb.
  a zákon č. 3/2002 Sb. § 7 v kombinaci s možností přístupu představitelů církve do armády a věznic je to nebezpečné.

 152. Hraničář

  Ateistický laik
  04.11. 2018
  Aneb jak by lékař mohl chápat početí bez sexu (soulože ženy a muže), kdy umělé oplodnění neexistovalo. ………………….

  No, oni lékaři tisíce let neexistovali, tak stačilo věřit,. že “Bůh Marii čistě zastínil a ona počala.” Nikdo to sice neuměl vysvětlit, ale to nevadilo, stačilo, že tomu bylo věřeno.

  Židé sice tvrdili, že Marie se “zapomněla” s nějakým římským vojákem a že před ukamenováním ji zachránil soucitný starší vdovec Josef a vzal to na sebe, ale židům se nedá věřit, vždyť přece křesťanům zabili Ježíška!

 153. Tonda Vlas

  Já až příliš vycházím z toho Bartha.

 154. Hraničář

  Ateistický laik
  03.11. 2018
  Pokud se cítí prorok Mohamed (pravděpodobně myslíte, že je to ta hlavní postava z knihy zvané korán)nebo Ježíš (pravděpodobně myslíte, že je to ta jedna z hlavních postav z knihy zvané bible) uražen, nechť se dostaví osobně k místně příslušnému soudu a podá stížnost. …………………….

  Já při podobných sporech, hlavně s katolíky, argumentuji asi takto: Katolíci a pravoslavní tvrdí, že proměněná hostie a víno jsou živý a pravý Bůh (může být bůh i neživý a nepravý?). A že každý člověk má svého anděla strážce, který na něj stále dohlíží a chrání ho (představte si, že si spokojeně sedíte na záchodě, uprďáváte si a za vámi se v koutku krčí anděl a zacpává si nos. A nebo si radostně souložíte a u postele vám stojí dva andělové strážní a střídavě, sami bezpohlavní, závidějí jak si užíváte, nebo se zase mračí, když používáte neschválenou techniku) .
  Ten anděl ale není schopen zabránit, aby do člověka vlezl zlý duch a škodil (mu), viz praxi exorcistů – exorcisté jsou tedy mocnější než andělé?
  Občas, hlavně dříve, Bůh ráčil uhodit “Božím poslem” i do kostela a uhořet se tam. Nebo v případě 14 pražských mučedníků, útočníci, tehdy heretici, nyní bratři v Kristu, probodli u oltáře kněze, který vlastním tělem chránil Boží Tělo, tedy (Všemohoucího) Pána, útočníci pak toho Pána rozházeli po zemi a pošlapali! A Všemohoucí Pán Bůh nic!
  A nebo když Mácha mlátil P. Toufara, tak vedle stáli dva andělové a také nehnuli prstem. A ani Všemohoucí ve prospěch Toufara nehnul!
  Kdysi mně kamarád, který byl v tu dobu mladý kněz, vysvětloval, že Bůh je tak mocný, že mu stačí jen pomyslet a hned se stane. Takže, jak je vidět na počtech zavražděných křesťanů, Bůh asi nemyslí!

  To máte vidět ty ohlasy v katolických diskuzích. A stejně nikdo nedokázal vysvětlit, jak to, že se Všemohoucí není schopen ubránit. A nejen Hospodin, ale ani Alláh.

  Hele ty Svatý Špekulante, ty to víš?

 155. Hraničář

  Tonda Vlas
  04.11. 2018
  U nás se sice takoví také vyskytují, setkal jsem se s nimi v internetových diskuzích ale myslím si, že je jich velmi pomálu. ……………………………..

  Už jsem to zde psal, tys tady ještě nebyl, ale byl jsem s takovými lidmi, CK Olive Tour, týden v Izraeli. Byla to parta adventistů a byli mezi nimi i lékař, inženýr a pod. Tam jsem se dozvěděl věcí. To hlavní – že Bible je pravdivá slovo od slova!

 156. Hraničář

  ind
  04.11. 2018
  Téměř (dle evidence) všechny národy si vymyslely fiktivní příběh o celosvětové potopě, která byla oznámena předem, o plavidle skrze které se zachránilo několik lidí a zvířata. ……………….

  Ano! A při Potopě Bůh nechal utopit jak mamuty tak i dinosaury, protože rozhodl, že tak velká zvířata na Zemi už nechce. A jak pak Noe rozvážel zvířata po Zemi? Lední medvědy na sever, tučňáky na jih, vačnatce do Austrálie ……. ? “No, tak Bůh udělal další zázrak!”

 157. ind

  @Tonda Vlas

  Nešlo o celosvětovou potopu ale o rozsáhlé lokální potopy, která tehdejší lidé, ať to bylo na různých místech Zeměkoule, vzhledem k tomu, že neměli vůbec tušení, jak je svět veliký, pojímali jako celosvětovou.

  Nejde o to, že lidé netušili, jak je svět veliký, jde o to, že v těch příbězích jsou zatopeny hory. Příběhy mají shodné znaky po celém světě. To asi těžko vysvětlíte lokálními záplavami.

  Mýty o potopě světa jsou totiž zapojeny do širší souvislosti konce starého a začátku nového světa. Špatné lidstvo je potrestáno za svou špatnost zničením. A jen vyvolení a dobří mohou na přání boha potopu přežít. Oni zakládají nové lidstvo, které dostalo do vínku “vyvolenost” a “mravnost” chápanou v různých kulturách různě, ale vždy v nějaké souvislosti v úctě k bohům. Potopa světa se už nikdy neopakuje a lidstvo už podobná zkáza v tak velké míře nepostihne.
  http://www.ceskaliteratura.cz/studie/potopa.htm

  Ateista prostě musí zapřít rozum a věřit nesmyslům, aby zůstal ateistou.

 158. ind

  @Hraničář

  Ať je zde trochu více legrace!

  Máte legraci z informace, že na Měsíci přistáli Američané?

  To summarize, the archaeology evidence as to the destruction of the five Cities of the Plain is inconclusive. However the preponderance of other evidence with regards to the Torah’s story of Sodom and Gomorrah is overwhelming.

  1. The Bible refers to a metropolis of five cities in the Dead Sea area.
  Five, and only five cities, have been found in the Dead Sea area.

  2. The Bible refers to a conquest by the Mesopotamians.
  The artifacts found in the Dead Sea area show a Mesopotamian influence.

  3. The Midrash describes the metropolis as a thriving population.
  The enormous number of burials in the large cemeteries attests to a great population.

  4. The Talmud and the Midrash describe the area as an agricultural
  wonderland. The great diversity of agricultural products found in the ruins verify the lush produce enjoyed by the area’s inhabitants.

  5. According to the Talmud, there was a span of only 26 years between a war in the area and the ultimate destruction.
  Devastation levels found in Numeira (Sodom) are consistent with the Talmud’s assertion.

  6. The Talmud states that Sodom, unlike other cities in the area, only existed for 52 years.
  The ruins in Numeira (Sodom) indicate that the city lasted less than 100 years.

  7. The Bible attributes the destruction of the cities to a fiery storm that rained down from above.
  Thick layers of burnt material covering the remains of the cities in the area bear this out.
  http://www.aish.com/ci/sam/48931527.html

 159. Lemmy

  Ind, a vieš o tom, že je dosť ľudí, ktorí neveria, že vtedy pristáli na Mesiaci? Že to bolo natáčané na Zemi. Že ide o podvod. Tvrdia, že žiaden let sa vtedy nekonal. Že kozmonauti boli len hercami.

 160. ind

  @Lemmy

  Přesně tak, Lemmy, už jsem zde psal, že ateisté jsou v konspiračních teoriích ponořeni až po uši. Zmínil jsi jednu z nich.

 161. Lemmy

  Hlúposť. Ktorí ateisti? Takým nezmyslom predsa veria nábožní. Len sleduj, kto ich šíri, a budeš sa stretávať s ľuďmi, ktorí veria v boha, ale neveria, že vtedy kozmonauti pristáli na Mesiaci.

 162. Ateistický laik

  Hraničář: A že každý člověk má svého anděla strážce, který na něj stále dohlíží a chrání ho (představte si, že si spokojeně sedíte na záchodě, uprďáváte si a za vámi se v koutku krčí anděl a zacpává si nos.
  tak vzhledem k toomu, že věřící tvrdí, že je anděl nehmotný, tak na něj molekuly smradu nepůsobí…
  S tou souloží nevím, ale spíš to vypadá tak, že si věřící (a hlavně asi církev) na sebe upletli bič (strašáka) k ovládání věřících.
  Bůh přeci udělal dílo a bylo dobré, takže i ten sex (bez nutnosti plození) je dobrý. 🙂

 163. Ateistický laik

  ind: Ateista prostě musí zapřít rozum a věřit nesmyslům, aby zůstal ateistou.
  A nezapíráte rozum city (náboženskou vírou) naopak vy?
  A proč bychom tomu měli věřit (v náboženském smyslu slova)?
  Co považujete za konkrétní nesmysl?
  Abych přestal být ateistou, tak by se mi můsel bůh představit osobně a fyzicky. 🙂
  Vámi odkazovaná stránka spracovává hystorické písemné “potop_světa”, u kterých je pravděpodobné, že si je jednotlivé kultury předávali mezi sebou (opisovali).

 164. Tonda Vlas

  ind
  04.11. 2018
  @Tonda Vlas

  Nešlo o celosvětovou potopu ale o rozsáhlé lokální potopy, která tehdejší lidé, ať to bylo na různých místech Zeměkoule, vzhledem k tomu, že neměli vůbec tušení, jak je svět veliký, pojímali jako celosvětovou.

  Nejde o to, že lidé netušili, jak je svět veliký, jde o to, že v těch příbězích jsou zatopeny hory. Příběhy mají shodné znaky po celém světě. To asi těžko vysvětlíte lokálními záplavami.

  Mýty o potopě světa jsou totiž zapojeny do širší souvislosti konce starého a začátku nového světa. Špatné lidstvo je potrestáno za svou špatnost zničením. A jen vyvolení a dobří mohou na přání boha potopu přežít. Oni zakládají nové lidstvo, které dostalo do vínku “vyvolenost” a “mravnost” chápanou v různých kulturách různě, ale vždy v nějaké souvislosti v úctě k bohům. Potopa světa se už nikdy neopakuje a lidstvo už podobná zkáza v tak velké míře nepostihne.
  http://www.ceskaliteratura.cz/studie/potopa.htm

  Ateista prostě musí zapřít rozum a věřit nesmyslům, aby zůstal ateistou.
  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

  Jsou velice obdobné, ale ne naprosto stejné. Mimoto, aby byla zatopena celá Zeměkoule je nemožné. Vědátoři sice tvrdí, že jeden čas byla zmrzlá úplně na kost, jenže to bylo ještě v dobách, kdy se nevyvinuli ani triloboti. Její naprosté zatopení ve čtvrtohorách je holý nesmysl.

  Ještě jednou připomínám, že se za ateistu nepovažuju. Jsem jen proti nehoráznostem, co tu píší Jeronýmek a Bela. Jeden si hraje na křesťana a přitom nemá o křesťanství vůbec šajnu a druhý je nehorázný sluníčkář, který by nahradil lékaře šarlatány. To se mě obzvláště momentálně dotýká, protože už 14 dní ležím v nemocnici.

 165. Tonda Vlas

  Hraničář
  04.11. 2018
  Tonda Vlas
  04.11. 2018
  U nás se sice takoví také vyskytují, setkal jsem se s nimi v internetových diskuzích ale myslím si, že je jich velmi pomálu. ……………………………..

  Už jsem to zde psal, tys tady ještě nebyl, ale byl jsem s takovými lidmi, CK Olive Tour, týden v Izraeli. Byla to parta adventistů a byli mezi nimi i lékař, inženýr a pod. Tam jsem se dozvěděl věcí. To hlavní – že Bible je pravdivá slovo od slova!
  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

  Tomu věří adventisté, jehovisté a drtivá většina amerických evangelikálů, kteří tím nakazili i některé lidi u nás. Na teologických fakultách se ale takový biblický fundamentalismus vůbec nevyučuje.

  @Lemmy

  Z mého příspěvku na téma fašismus asi nadšený nebudeš.

 166. Medea

  @Ind

  Neexistuje geologická, archeologická ani historická evidencia o celosvetovej potope, ktorá by zasiahla ľudstvo.

  „Medeo, zkuste vysvětlit tyto společné znaky v příbězích, když věříte, že potopa nenastala.“

  „Spoločné znaky“? Myslíte to, že väčšina ľudstva sa pri celosvetovej potope utopila? 😀
  Existujú početné mýty o potope (ale napr. starí Egypťania takýto mýtus nemali), no ľudská mýtotvornosť (nielen ohľadom katastrof) je antropologická konštanta a spomienky na akúkoľvek väčšiu lokálnu záplavu mohli byť primitívnymi ľuďmi transformované na mýtus o superpotope.

  „Moje víra je logicky mnohem přijatelnější, než vaše.“

  Viera, že mýty o potope hovoria o skutočnej historickej celosvetovej potope, je „logicky mnohem přijatelnější“, napriek tomu, že neexistuje geologická, archeologická ani historická evidencia o celosvetovej potope, ktorá by zasiahla ľudstvo? 🙂

  „Téměř (dle evidence) všechny národy si vymyslely fiktivní příběh o celosvětové potopě, která byla oznámena předem, o plavidle skrze které se zachránilo několik lidí a zvířata.“

  To by chcelo nejakú štatistiku, koľko kultúr malo mýtus o potope, „která byla oznámena předem, o plavidle skrze které se zachránilo několik lidí a zvířata“. Napr. podľa jedného starogréckeho mýtu sa Deukalion a Pyrrha zachránili len sami dvaja v člne a zem zaľudnili hádzaním kameňov za seba, pričom tie sa zázračne menili na ľudí, živočíchy sa zrodili samoplodením z bahna (podľa Ovidiových Metamorfóz). Alebo Aztékovia napr. verili v štyri prebehnuvšie svetové katastrofy (mýtus o Piatich Slnkách, piata ešte len príde), posledná bola Potopa, a po každej katastrofe bolo ľudstvo stvorené odznova. Dnešné ľudstvo stvoril boh Quetzalcoatl z kostí predošlého, pričom použil svoju krv z lýtok, penisu, jazyka a ušných lalôčikov 🙂

  „Ateista prostě musí zapřít rozum a věřit nesmyslům, aby zůstal ateistou.“

  Ind, je aj mnoho kresťanov, ktorí považujú rozprávanie o celosvetovej potope za mýtus, teda popieranie celosvetovej potopy nie je len špecifikum ateistov. A podľa mňa musia poriadne zapierať rozum mladozemní kreacionisti, aby odignorovali všetku tú evidenciu, ktorá neladí s ich príbehmi.

  Bohom boli pripisované ľudské vlastnosti, napr. hnev, a tento hnev mohol v mýtoch vyústiť do celosvetovej katastrofy, napr. potopy. A viaceré mýty môžu byť variácimi jedného mýtu, ktorý sa šíril medzi kultúrami. Tým nechcem povedať, že mýtus o celosvetovej potope je z jediného zdroja (myslím, že bolo mnoho lokálnych zdrojov), ale viaceré mýty môžu byť mutáciami jedného starého mýtu, napr. grécka potopa, biblická potopa, indická potopa by mohli byť mutáciami starého sumerského mýtu (Sumeri mali čulé obchodné kontakty dokonca aj s Indiou – s krajinou Melluha).

 167. Tonda Vlas

  Pokud je Bible pravdivá slovo od slova, tak ať mi tedy vysvětlí do očí bijící rozpory, které se mezi jednotlivými knihami vyskytují ( starořecké Ta Biblia znamená Knihy). V Novém Zákoně je do očí bijící rozpor mezi synoptickými evangelii a evangeliem Janovým. Podobné rozpory jsou mezi některými starozákonními knihami.

  Ten fundamentalismus je velmi nebezpečný. Evangelikální fundamentalismus je hlavním viníkem dnešního neutěšeného stavu mezi Židy a Araby. To jsou skutečnosti, které jsem se dozvěděl teprve nedávno.

 168. Medea

  Veľkých lokálnych záplav, ktoré mali nejakých preživších svedkov, bolo v minulosti bezpočet. A niektoré rozprávania o týchto lokálnych záplavách mohli udalosť postupne zveličiť a zmytologizovať, a napokon vyústiť do rozprávaní o celosvetovej potope.

 169. Lemmy

  Tonda, a to ešte nevieš, aký je pyšný ten známy kat kresťan TvojOponent, ktorý sa dožaduje definície fašizmu, lebo si myslí, že ani ty nevieš, čo to ten fašizmus je. Vedeli to len padlí vojaci počas 2. svetovej vojny, ktorí bojovali proti fašistom, proti fašizmu!!! Len na okraj, Remarque napísal: O vojne by mohli skutočne hovoriť iba mŕtvi; len oni ju zažili celú.

 170. Tonda Vlas

  *Ind, je aj mnoho kresťanov, ktorí považujú rozprávanie o celosvetovej potope za mýtus, teda nie je to len špecifikum ateistov.*

  Nepovažují to za mýtus. Kritická biblická věda, která se vyučuje na teologických fakultách to považuje za ságu. Mezi mýty a ságami je rozdíl. Mýtus je zcela smyšlený, kdežto sága předávaná po dlouhou dobu ústní tradicí než se dočkala konečné zapsané podoby má určitý reálný historický podklad, v tomto případě velmi rozsáhlou potopu určité oblasti.

  Při vzniku monoteismu a jeho doprovodného propagandistického biblického textu tvůrci Starého Zákona, bylo to za Babylonského zajetí a v rané poexilní době, ty vyprávěné ságy mnohdy zcela předělali, aby to vyhovovalo jejich propagandě. Tak jak je to zapsáno v Bibli je to předělané a ahistorické ale svůj dávný reálný historický podklad to má.
  Na takovéto vysvětlení však bibličtí fundamentalisté nikdy nepřistoupí a tak nehorázně ohýbají vědu neskutečnými smyšlenkami, aby takto ohnutá věda přesně pasovala na to, co tvrdí Bible.

 171. Lemmy

  V Mezopotámii medzi riekami Eufrat a Tigris boli časté záplavy. Z toho vznikla legenda o potope. Židia sa s ňou oboznámili, a zapracovali si ju aj do svojej poviedky, ako keby to bola ich vlastná rozprávka. Akurát židia už nemuseli zažiť nejakú väčšiu záplavu. Použili len to, čo počuli od iných. To, že tam boli početné záplavy, svedčia vykopávky v Iraku. Niet pochýb o tom, že tam boli značné záplavy. A dosť rozsiahle.

 172. Medea

  Tonda, slovo “mýtus” má viacero významov a sága môže byť aj mýtom. A mýtus nemusí byť “zcela smyšlený”, mýty môžu odrážať historické udalosti.

 173. Medea

  Definition of myth

  1a : a usually traditional story of ostensibly historical events that serves to unfold part of the world view of a people or explain a practice, belief, or natural phenomenon creation myths

  b : parable, allegory Moral responsibility is the motif of Plato’s myths.

  2a : a popular belief or tradition that has grown up around something or someone especially : one embodying the ideals and institutions of a society or segment of society seduced by the American myth of individualism — Orde Coombs the utopian myth of a perfect society

  b : an unfounded or false notion the myth of racial superiority

  3 : a person or thing having only an imaginary or unverifiable existence the Superman myth The unicorn is a myth.

  4 : the whole body of myths a student of Greek myth

  https://www.merriam-webster.com/dictionary/myth

 174. Tonda Vlas

  Lemmy
  04.11. 2018
  Tonda, a to ešte nevieš, aký je pyšný ten známy kat kresťan TvojOponent, ktorý sa dožaduje definície fašizmu, lebo si myslí, že ani ty nevieš, čo to ten fašizmus je. Vedeli to len padlí vojaci počas 2. svetovej vojny, ktorí bojovali proti fašistom, proti fašizmu!!! Len na okraj, Remarque napísal: O vojne by mohli skutočne hovoriť iba mŕtvi; len oni ju zažili celú.

  Mě překrucování významu slova fašismus velmi irituje. Pravý fašismus se vyskytoval pouze v Itálii, v Dollfussově a Schuschniggově Rakousku a v salazarovském Portugalsku. Ve francistickém Španělsku se jednalo o katolickou diktaturu se silnými fašistickými rysy. Též v Pilsudského Polsku a hortyovském Maďarsku se jednalo o diktatury s fašistickými rysy ale o fašismus jako takový nešlo. Německý nacismus, i když Stalinovi prošla ta demagogie, že je po něm papouškováno, že šlo o fašismus, byl zcela něco jiného. Fašismus je autoritářské ekonomické politikum, kdežto nacismus byl podobně jako sovětský komunismus kryptonáboženstvím.

  Strčit to vše do jednoho pytle s nálepkou fašismus je nejen ahistorické, ale je to i silně demagogické. Nacismus měl sice mnoho fašistických rysů, ale bylo to zcela něco jiného.
  (ostatním se omlouvám za příspěvek off topic, s Lemmym můžeme pokračovat jinde)

 175. Lemmy

  Tonda: (ostatním se omlouvám za příspěvek off topic, s Lemmym můžeme pokračovat jinde)

  Jasné, vyčkaj, kým sa ozve TvojOponent. Vážne.

 176. Medea

  @Tonda Vlas

  „Kritická biblická věda, která se vyučuje na teologických fakultách to považuje za ságu“

  Zdroj? Ktorí starozákonní biblisti to považujú za “ságu”?

 177. Medea

  The flood myth originated in Mesopotamia.[15] The Mesopotamian story has three distinct versions, the Sumerian Epic of Ziusudra, and as episodes in two works in Akkadian (the language of Babylon), the Atrahasis Epic and the Epic of Gilgamesh.[16] The oldest written text is the Ziusudra epic, dating from about 1600 BCE.[16]
  […]
  While some scholars have tried to offer possible explanations for the origins of the flood myth including a legendary retelling of a possible Black Sea deluge, the general mythological exaggeration and implausibility of the story are widely recognized by relevant academic fields. The acknowledgement of this follows closely the development of understanding of the natural history and especially the geology and paleontology of the planet.[3][34]

  https://en.wikipedia.org/wiki/Genesis_flood_narrative

 178. Tonda Vlas

  Medea
  04.11. 2018
  Tonda, slovo „mýtus“ má viacero významov a sága môže byť aj mýtom. A mýtus nemusí byť „zcela smyšlený“, mýty môžu odrážať historické udalosti.
  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
  Já tu jenom tlumočím, co se vyučuje našich teologických fakultách. Vím to jako absolvent KTF UK. Možná, že to tam teď učí poněkud jinak, já promoval v roce 1995, téměř před čtvrtstoletím.

  Je jasné, že definice mýtu a ságy mohou být různé, já to podávám tak, jak nás to učili.

 179. Tonda Vlas

  Lemmy
  04.11. 2018
  Tonda: (ostatním se omlouvám za příspěvek off topic, s Lemmym můžeme pokračovat jinde)

  Jasné, vyčkaj, kým sa ozve TvojOponent. Vážne.
  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
  Ten ze mě bude mít jako z odpadlíka určitě náramnou radost.

 180. Medea

  Tak samotný biblický príbeh o potope podľa mňa nie je sága, ale príbehy praotcov je možné považovať za ságu, teda príbeh o potope je možné považovať za súčasť ságy (Noe je tiež praotec).

 181. Medea

  Ja pod ságou obvykle rozumiem mnohogeneračnú kroniku (môže byť aj fiktívna alebo mytologická) alebo severské ságy, ale neviem, akú definíciu “ságy” používali tí vyučujúci, tak je to fuk 🙂

 182. Marek

  Co se potopy týče, měl s ní opletačky i Champollion, protože mnoho svých staroegyptských nálezů datoval do jejího období. Představitelé církve s tím samozřejmě “nesouhlasili”, a vzhledem k XIX. stol. ne pouze na kázáních. Už ale nedokázali docílit toho, aby s archeologem pořádně zatočili, tak jen “lobbovali”, aby byl tlačen to předatovat.
  Představa prostředí, ve kterém je vyvíjen nátlak na takové lidi, jejichž tvrzení nejsou v souladu s náboženskými dogmaty, a ve kterém je to navíc bráno jako nic nenormálního, je naštěstí v naší společnosti už dlouho značně odtažitá. Champollion, pokud by svá bádání zveřejnil ještě o století dřív, těžko říct, jaká by jej čekala “odměna”. A o další století dřív už by pravděpodobnost jeho čarodějnictví, nebo podobného označení a z toho plynoucího zacházení s ním, byla velmi reálná. Církev je velmi totalitní organizace, a s postupným slábnutím svého vlivu se smiřuje značně neochotně. Ono, každý si může představit, že to není tak dávno, kdy kněz v průběhu svého života viděl, jak se mu v mládí klaní a zdraví jej skoro všichni, všude jen projevy úcty, nikdo se neodváží s ním nesouhlasit. A ke stáří jde po ulici, a klanějí se mu víceméně jen svíčkové báby. Ostatní kolemjdoucí vlastně ani nezná, protože je nikdy neviděl v kostele, a tito si jej nevšímají. Sice je to banální příklad, ale vystihuje změnu vztahu lidí k církvi jako takovou. Faráři, se to nelíbí, stejně, jako by se to nelíbilo nikomu jinému, a to z důvodu prostého lidského egoismu. To jednak. A taky samozřejmě proto, že tím ten pokles vlivu své organizace vnímá. U církve jako takové oba důvody nelibosti platí úplně stejně. Jen už, a doufejme, že ne prozatím, to nemůže řešit tzv. “natvrdo”. To ale neznamená, že “měkkých” akcí podniká málo.
  Řeč je především o naší “ateismem prosáklé” zemi. Nechuť až averze vůči církvi, ta je v této společnosti přítomná už hodně dlouho. Vůči víře jako takové, to naopak vůbec. Nevěřící a ateisté si do ní, a spíš taky do bigotních věřících sice rádi rýpnou, ale to je co do stupně “nenávisti” vše. Tedy, dokonce chovají k věřícím, sice nechápavý, ale cosi jako obdiv. Pro to, jakých úžasných interpretací čehokoli z oblasti obecného poznání jsou pro tu svoji víru schopni.

 183. Hraničář

  Tonda Vlas
  04.11. 2018
  Ještě jednou připomínám, že se za ateistu nepovažuju. …………………………

  Ne, že bych tě snad chtěl nutit; ale myslím, že by bylo dobré abys přiznal, za kterou stranu kopeš.

 184. Hraničář

  Tonda Vlas
  04.11. 2018
  Pokud je Bible pravdivá slovo od slova, tak ať mi tedy vysvětlí do očí bijící rozpory, které se mezi jednotlivými knihami vyskytují ( starořecké Ta Biblia znamená Knihy). V Novém Zákoně je do očí bijící rozpor mezi synoptickými evangelii a evangeliem Janovým. Podobné rozpory jsou mezi některými starozákonními knihami. ………………….

  Fundamentalisté nevysvětlují, ale požadují víru. Když něco neladí, tak to pominou. Rozpory, zvláště v NZ, nejsou rozpormy (je to gramaticky správně??), ale vzájemným doplňováním!
  A je to!

 185. Hraničář

  Tonda Vlas
  04.11. 2018
  Tak jak je to zapsáno v Bibli je to předělané a ahistorické ale svůj dávný reálný historický podklad to má. ………………….

  Samozřejmě. Nepochybně i Staré pověsti české mají svůj dávný reálný historický podklad.

 186. Hraničář

  Tonda Vlas
  04.11. 2018
  (ostatním se omlouvám za příspěvek off topic, s Lemmym můžeme pokračovat jinde) ………………….

  Pro ostatní to bylo zajímavé a poučné.

 187. Hraničář

  Marek
  04.11. 2018
  není tak dávno, kdy kněz v průběhu svého života viděl, jak se mu v mládí klaní a zdraví jej skoro všichni, všude jen projevy úcty, nikdo se neodváží s ním nesouhlasit. ……………………..

  Vzpomínám na dětství, kdy jsem zjistil, že pan farář má na faře záchod. Takovou “sprostotu” spojenou s panem farářem, “důstojným pánem” jsem si nedokázal představit. Jak to, že to Pán Bůh může dopustit!

 188. Tonda Vlas

  Nekopu ani na jednu ani na druhou stranu. Okopčím tu radši to, co jsem napsal na humanisty. Ono se to týkalo prvotně Konvičky a pak jsem tam napsal něco o sobě, jak to se mnou vlastně je:

  Tonda.Vlas napísal(a):
  TvojOponent napísal(a):
  V prípade Poliačika som mal pravdu – budhizmus je druh ateizmu, nech sa Poliačik považuje za veriaceho alebo nie. Z pohľadu mojej viery popiera existenciu boha ako osobného boha a je ateista. Rovnako ako z pohľadu ateistov sú vlastne všetci veriaci ateisti, lebo popierajú všetkých ostatných bohov. A ateisti idú ešte o jedného ďalej. To vymysleli ateisti… Very Happy

  Konvičkovci majú nejaké to “duchovno”, ale ich počínanie je sekulárne.

  Je sice pravda, že staří Římané tvrdili, že jsou křesťané ateisté.

  Ten termín se ale posunul. Budhismus je v každém případě náboženství.

  Něco k tomu Konvičkovi a nakonec něco ke mně samotnému:

  Konvička má totiž odpor k islámu hluboce zažraný v krvi po svých předcích. Jeho matka totiž byla Řekyně, tehdy se mnohé děti za občanské války mezi monarchisty a komunisty v letech 1945 – 1950 dostali jako uprchlíci k nám a většinou u nás zůstali. Jeho prarodiče bojovali jako patyzáni v Helas. On má jako poloviční Řek odpor vůči islámu totálně zažraný v krvi. Muslimové totiž okupovali vlast jeho matky po 400 let, severní oblasti a Krétu ještě déle a léta trvající postupné osvobozování od muslimské nadvlády ty lidi stálo opravdu hodně obětí. Položil tam život také tvůrce tehdy zcela nového literálního druhu – románu lord Byron, který bojoval na straně Řeků proti muslimské nadvládě. Takže Kovničkovi se nedivím, on to má po předcích zažrané v krvi. To co provádí komisař Avramopoulos je velice nepěkný plivanec do tváře nejen těm padlým Řekům ale i lordu Byronovi, i když jsou už dávno mrtví.

  Duchovní křesťanských církví Frantou počínaje, si sami kopou hrob, protože je jejich ovečky přestávají brát vážně. Před pár dny k tomu Konvička řekl pár slov v jednom rozhovoru, a s pasáží, kterou tu okopíruju mi nezbyde než souhlasit:

  Češi prostě nejsou stádo. To ale neznamená, že bychom nebyli „křesťané“ v kulturním či možná morálním smyslu. Rčení „Co sám nerad, nečiň jiným“, což je vlastně Ježíšovo zlaté pravidlo, přece známe všichni, byť spíš z ironických epigramů Karla Havlíčka než od pana katechety – a každý Čech by to nejspíš podepsal. I proto bych se možná trochu ohradil: islám rozhodně není sekularizovaný, je naopak fanatický. Přitom se obejde bez hierarchické církve. Dělá to tak, že fanatismus vtluče přímo do hlav jednotlivých věřících. Češi jsou pravý opak. Také se obejdeme bez církve, ovšem naše náboženství, říkejme mu třeba „kulturní křesťanství“, je principiálně antifanatické. Fanatikům se smějeme. To, že zvládáme být křesťany bez církve, je velmi výhodné zejména v dnešní době, kdy špičky oficiálních křesťanských církví zradily své věřící i Pána Ježíše, a spolupracují s islámskými fanatiky. (Konvička sám o sobě tvrdí, že je ateista)

  Já osobně jsem ten případ. I když jsem oficiálně papírově pořád ještě katolíkem, tak jsem se myšlenkově s ŘKC před sedmi lety, možná, že je to ještě déle, zcela rozešel (ve středověku by mě za to upálili zaživa), takže teď sám sebe definuju jako” křesťana bez církevní příslušnosti” nebo též “křesťana na volné noze” s tím, že mnohdy dost vážně pochybuju, zda ten Bůh vůbec existuje. Za ateistu se nepokládám.

  Chápu, že pokud toto bude čist nějaký katolík, tak ze mě vůbec mít radost nebude, jenže s tím nic nenadělá. Mnozí známí to nesou těžce. Jsem totiž vystudovaný magistr katolické teologie.
  Zná mě šest biskupů včetně kardinála Duky, jeho předchůdce Vlk mě osobně neznal.

  Můj myšlenkový rozchod s katolickou církví nastal tak tři roky před tím, než jsem se stal intaktivistou. Bylo to ze zcela jiných důvodů.

 189. Tonda Vlas

  Hraničář
  04.11. 2018
  Tonda Vlas
  04.11. 2018
  Tak jak je to zapsáno v Bibli je to předělané a ahistorické ale svůj dávný reálný historický podklad to má. ………………….

  Samozřejmě. Nepochybně i Staré pověsti české mají svůj dávný reálný historický podklad..
  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

  U starých pověstí českých to ale není předěláno natolik, aby to sloužilo jako propaganda určité nově vzniklé náboženské ideologii – monoteismu, jako je to účelově předěláno v Bibli.

 190. Marek

  Já teda Hraničáři vyrůstal v naprosto ateistickém prostředí, tak mi v dětství faráři, když jsem je uviděl u kostela, připadali jako postavy z minulosti, nebo z historického filmu. I když jsem byl zvědavý sídlištní fracek, do kostela jsem nenahlížel ani zpovzdálí, protože jako úplně malý jsem tam byl na čímsi pohřbu, a děsně se mi tam nelíbilo, protože to bylo divné prostředí, takové ponuré. Divný člověk, oblečený v čemsi divném, který navíc ještě divněji mluvil, byla tam ta mrtvola toho zemřelého, a divně tam bylo cítit to kadidlo. Tak jsem v sobě k tomu měl odpor.
  V dospělosti už mě kostelní budovy přestaly iritovat, ale to proto, že ve mně rostl zájem o historickou architekturu, která se pak stala mým dlouhodobým koníčkem. I když to mám lán cesty, jel jsem se třeba podívat na Moravu do Tovačova jen proto, abych si pořádně očuměl nejstarší renesanční bránu do zámku u nás, která navíc tam má “popleteně” napsaný letopočet čtrnáct set koliksi místo ve tvaru MCD… tak MCCCC… A k těm kostelům, ono opravdu když dva dělají totéž, není to totéž. Sice může jít jen o můj vkus, ale svatovítská novogotika působí důstojně. Na svatováclavském průčelí v Olomouci ale vypadá ten jeden arcibiskup, kterému tam udělali plastiku, jako trofej z hájovny.

 191. Medea

  @Tonda Vlas

  „Položil tam život také tvůrce tehdy zcela nového literálního druhu – románu lord Byron, který bojoval na straně Řeků proti muslimské nadvládě.“

  Tak Byron ochorel v Grécku na maláriu a zomrel tam na otravu krvi. A román ako žáner existoval dávno pred ním.

  „Konvička má totiž odpor k islámu hluboce zažraný v krvi po svých předcích. […] On má jako poloviční Řek odpor vůči islámu totálně zažraný v krvi.“

  Príklad Lamarckovskej evolúcie? 🙂

 192. Tonda Vlas

  Pročítal jsem tlustou knihu Dějiny Řecka a tam to psali, jak jsem to tu napsal. Možná, že se to vítačům muslimů nehodí do krámu a tak to někde na internetu zfalšovali.

  Já mám historii dlouhého boje Řeků proti muslimským utlačovatelům podrobně načtenou.

 193. Lemmy

  Tonda, pozor, toto nepatrí Ježišovi: Rčení „Co sám nerad, nečiň jiným“, což je vlastně Ježíšovo zlaté pravidlo

  To je všeobecne uznávané už dávno pred Ježišom. On to len pripomenul. Ale nie je to jeho novinka. Zlaté pravidlo platilo tisíc rokov pred dobou, v ktorej podľa biblie žil Ježiš.

 194. Tonda Vlas

  @Hraničář&Lemmy

  máte ode mě příspěvek pod článkem Tělo není pevnost.

 195. Lemmy

  Tonda, myslím si, že nie je dôvod spochybňovať snahy moslimov o ovládanie nových území, veď prenikli až do Španielska.

 196. Lemmy

  Tonda, čítal som to v příspěvku pod článkem Tělo není pevnost.

 197. Tonda Vlas

  To byla první vlna expanze. Vypadá to, že přichází nová, rafinovaná vlna.

 198. ind

  @Medea

  Viera, že mýty o potope hovoria o skutočnej historickej celosvetovej potope, je „logicky mnohem přijatelnější“, napriek tomu, že neexistuje geologická, archeologická ani historická evidencia o celosvetovej potope, ktorá by zasiahla ľudstvo?

  Samozřejmě, že evidence pokrytí celého zemského povrchu vodou existuje, vždyť i na nejvyšších místech Mt. Everestu se nacházejí zkameněliny mořských živočichů. Samozřejmě, že vy nevěříte, že v době, kdy se tyto sedimenty vytvořily, žili lidé.

  Další evidencí je to, že můžeme na zkamenělinách vidět, že vznikly díky katastrofě / katastrofám – což je věc výkladu.

  Můžete se na potopu podívat i z tohoto hlediska – čínské písmo je na světě nejdéle používané. Patří ke starověkým písmům. Čínské znaky vyjadřující slova se skládají z jednodušších “znaků” vyjadřujících slova.

  Jak vysvětlíte spojitost významu starých čínských znaků s biblí?

  1. en_wiktionary_org/wiki/船
  velká loď = loďka + osm + ústa (lidé)
  Na arše bylo 8 lidí.

  2. en_wiktionary_org/wiki/倮
  nahý = člověk + ovoce
  Adam a Eva pojedli zakázané ovoce a zjistili, že jsou nazí.

  3. en_wiktionary_org/wiki/婪
  toužit, žádat = dva stromy + žena
  Žena měla touhu pojíst z druhého, zakázaného stromu.

  Těch odkazů na Genesis je v staročínských znacích mnohem více.

 199. Tonda Vlas

  Wegener vám jak vidno unikl? Za jeho života mu nevěřil jediný člověk. Dnes je jeho teorie přijímaná nezpochybně.

 200. Tonda Vlas

  @Ind:

  V každém případě chci vidět odkaz, kde to o těch starých čínských věcech je.

 201. Ateistický laik

  ind: Samozřejmě, že evidence pokrytí celého zemského povrchu vodou existuje, vždyť i na nejvyšších místech Mt. Everestu se nacházejí zkameněliny mořských živočichů.
  Takže pohyby tektonických deskek si vědci vymysleli?
  A ty zkameněliny jsou 5tisíc let staré?

 202. Tonda Vlas

  Lemmy
  04.11. 2018
  Tonda, čítal som to v příspěvku pod článkem Tělo není pevnost.
  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

  Nevím ale, jestli to četl Hraničář.
  Tonda Vlas
  05.11. 2018
  Vidím, že i tu existuje cenzura a můj dlouhý příspěvek, který jsem tu napsal, zmizel. Kdybych to tušil, tak bych si ten příspěvek zálohoval na své webovky, jak to dělám na šarlatánce. Když mi smažou příspěvek, tak ho mám zálohovaný a vrátím ho tam znova.

  Okopčím tu několik příspěvků k tématu, které jsem napsal na stránky pirátské strany. S tím příspěvkem se znova smolit nebudu, jde mi to pomalu, po těžkém úrazu mohu psát jenom jednou rukou. Ty příspěvky stejně obsahují to, co příspěvek, který mi zdejší cenzor smazal.

  V programu té německé strany humamistů je: DOKÁŽEME SNÁŠET LŽI NA INTERNETU ALE NESNESEME CENZURU.

 203. slovak

  Aj v dnešnej dobe potrebujú ľudia k svojmu životu jednoduché postoje a nie zložité filozofické úvahy o tom či jestvuje nejaký boh. Pre jednoduchého občana je determinujúcim činiteľom tradícia a postoj štátnej moci k tomuto fenoménu, akým je nábožentvo a náboženská viera. Tu by sa žiadal nanajvýš vlažný až odmietavý postoj k náboženstvám, no opak je pravdou, štátna moc ich podporuje. Ďalej tu pôsobia naše genetické a psychické dannosti, ako pud sebazáchovy a sugestibilita, stádovitosť. Ak uvážime, že do našich škôl sa dostalo vyučovanie náboženstva, potláčajúce logické kritické myslenie, je vysvetliteľná prevaha občanov veriacich, nad racionálne mysliacimi. Tiež tu funguje princip – ak jestvujú dva názory na určitú věc, jeden pravdivý, ale nepríjemný, druhý nepravdivý, ale príjemnejší, väčšina ľudí príjme ten druhý. Je to tak, v prípade nášho definitívneho zániku vedomia smrťou, kde väčšina prijíma náboženstvami ponúkané rôzne posmrtné stavy. A je zaujímavosťou, že medzi nimi nájdeme aj ateistov. Mňa tento stav spoločnosti znepokojuje, lebo ho považujem za nerozumný. Čo sa stým dá robiť? Cez masmédiá, osvetu, alenie takými dlhými textami.

 204. A. S. Pergill

  @Bela Lugosi
  “Až nám dá ateistický laik paragraf, kde jsou výhody věřícíh nábožných, dám mu paragraf kde jsou výhody věřících evolucionistů.”

  Uvedl ti ateistický laik: Já přidám čerstvou novinku: Za pokus o vraždu nožem, protože byl pachatel muslim, jen 3 roky podmíněně.
  Tyhle věci na úrovni aplikace práva jsou možná ještě nebezpečnější než pronáboženské zákony, u nichž lze v principu vynutit jejich zrušení.

 205. ind

  @Tonda Vlas

  V každém případě chci vidět odkaz, kde to o těch starých čínských věcech je.

  Těch odkazů je více, našel jsem na nich vždy jen část. Nicméně výše jsem poskytl odkazy na znaky s vysvětlením, které jsem si sám ověřoval a které si můžete ověřit i vy.

  Zde je např.
  https://creation.com/chinese-characters-and-genesis

  Slovo nahý je jednoduše ověřitelné.
  Máte jiné vysvětlení, proč ve slově nahý je spojeno slovo člověk se slovem ovoce, než to v Genesis?

 206. Tonda Vlas

  Pokud je to nějaký kreacionalistický web, tak to hovoří samo za sebe. Tam je to samej untrvasrman.

 207. ind

  @Tonda Vlas

  Vidím, že nejste schopen si ty znaky v čínštině dohledat a ověřit.
  Vždyť je to tak snadné…

  en_wiktionary_org/wiki/%E5%80%AE (nahý)
  =
  en_wiktionary_org/wiki/%E4%BA%BB (osoba)
  +
  en_wiktionary_org/wiki/%E6%9E%9C (ovoce)

  Hledejte na stránce prvního odkazu slovo composition.
  Čínské znaky, které následují, jsou totiž znaky, z kterých je slovo složeno a zároveň odkazy, kde si můžete ověřit význam.
  Na těchto stránkách naleznete překlad znaku do angličtiny.

  Takže teď se už nemůžete vymlouvat na zdroj.

 208. Tonda Vlas

  Pokud ty znaky neumím, tak je to pro mě bezcenné, to bych s tím musel otravovat nějakého profesora, který ty znaky umí. A ke všemu kreacionalistický web.
  Na emimino chodí jedna s nickem Aladina, není ani Arabka ani muslimka, jenom studovala arabštinu, takže ji umí.
  Někdo tam dal také z nějakého webu něco a arabském písmu a z anglického webu výklad, co to znamená. Vyjádřila se k tomu, že je to naprostá ptákovina, že to znamená zcela něco jiného.

  Takže:

  S takovou na mě nechoď. Ćínské znaky umí v Evropě málokdo, téměř nikdo až na pár sinologů, takže se to pak na netu velice lehce oblbuje.

 209. ind

  @Tonda Vlas

  To je výmluva hodna mateřské školky.

  en.wiktionary.org skutečně není kreacionistický web.
  V části composition jsou znaky, ze kterých je daný znak skládá. Odkazy vedou na vysvětlení i překlad těchto znaků. Slovo nahý si takto můžete ověřit. Dokonce jsem si dal tu práci a poskytl vám všechny potřebné odkazy. Takže jste odkrytý=nahý a nemůžete se skrýt za žádnou výmluvu.

  Pokud by matematika měla dokazovat pravdivost křesťanství, tak někteří raději přestanou umět počítat, než by nemuseli začít přemýšlet o jeho pravdivosti. 🙂

 210. Tonda Vlas

  Wiktionari ne, ale ten první, který jsi uvedl.

 211. SH

  SH

  Nechci být vyloženě obscéní, ale vezměme si třeba takovou čínskou hrušku: http://prntscr.com/lenuy2
  Když budu mít na talíři jednu, připomíná mi trochu tvar ženského těla (ne nadarmo se říká postava typu hruška). Když si na talíř dvě, vídím dvě prsa. Když tu hrušku správně překrojím, vídím ř*tní otvor. Nó a když se hruštička překrojí podélně a nechá usušit … http://prntscr.com/lenwqq

  Takže ta souvislost nahoty s ovocem může mít i jiná (jednodušší a logická) vysvětlení 🙂

  Co se týče těch dalších znaků, ani zde to není zdaleka tak jednoznačné, jak nám to tu Daniel líčí:
  https://creation.com/cmi-still-misrepresents-ancient-chinese-language

  Potíže je v tom, že většina lidí zde (pochopitelně včetně Daniela) není odborníkem na tradiční čínštinu, takže nedokážeme posoudit, zda je pravdě blíže Dr. Batten nebo Mr. Lee.

 212. SH

  SH

  Nechci být vyloženě obscéní, ale vezměme si třeba takovou čínskou hrušku: http://prntscr.com/lenuy2
  Když budu mít na talíři jednu, připomíná mi trochu tvar ženského těla (ne nadarmo se říká postava typu hruška). Když si na talíř dvě, vídím dvě p*sa. Když tu hrušku správně překrojím, vídím ř*tní otvor. Nó a když se hruštička překrojí podélně a nechá usušit … http://prntscr.com/lenwqq

  Takže ta souvislost nahoty s ovocem může mít i jiná (jednodušší a logická) vysvětlení 🙂

  Co se týče těch dalších znaků, ani zde to není zdaleka tak jednoznačné, jak nám to tu Daniel líčí:
  https://creation.com/cmi-still-misrepresents-ancient-chinese-language

  Potíže je v tom, že většina lidí zde (pochopitelně včetně Daniela) není odborníkem na tradiční čínštinu, takže nedokážeme posoudit, zda je pravdě blíže Dr. Batten nebo Mr. Lee.

 213. SH

  SH

  Nechci být vyloženě obscéní, ale vezměme si třeba takovou čínskou hrušku: http prntscr.com/lenuy2
  Když budu mít na talíři jednu, připomíná mi trochu tvar ženského těla (ne nadarmo se říká postava typu hruška). Když si na talíř dvě, vídím dvě p*sa. Když tu hrušku správně překrojím, vídím ř*tní otvor. Nó a když se hruštička překrojí podélně a nechá usušit … http prntscr.com/lenwqq

  Takže ta souvislost nahoty s ovocem může mít i jiná (jednodušší a logická) vysvětlení 🙂

  Co se týče těch dalších znaků, ani zde to není zdaleka tak jednoznačné, jak nám to tu Daniel líčí:
  https creation.com/cmi-still-misrepresents-ancient-chinese-language

  Potíže je v tom, že většina lidí zde (pochopitelně včetně Daniela) není odborníkem na tradiční čínštinu, takže nedokážeme posoudit, zda je pravdě blíže Dr. Batten nebo Mr. Lee.

 214. Josef K.

  Když tedy může být vše matrix, jak se to shoduje s údajným křesťanským bohem, který je čirým dobrem a který tak miluje lidstvo, ze obětoval svého syna atd. Bůh, který dal člověku svobodnou vůli dovolí nebo přímo se baví, ze žijeme v Matrixu, což je ostatně pouze výtvor hollywoodských scénáristů, kteří si vydělávají tim,ze vymýšlejí fantastické příběhy, kterým ovšem na rozdíl od kněží, kteří se tím rovněž živí, nevěří.

 215. Tonda Vlas

  @SH
  Proč se zabývat něčím, co je vědecky nemožné. Ale?

  Dle pravoslavné církve máme dnes 23. října roku 7527 od stvoření světa. První den stvoření je dle nich 1. září. Takže v srpnu byl dle nich ještě rok 7526.

 216. Nohavica

  Josefe, to může být třeba tím, že bůh nás podle těhle lidí zkouší, jak myslíš, že si křesťané vysvětlují třeba nemoce nebo smrt?

 217. Foxy

  Jestli má být ten multinickův srandovní “matrix” výtvorem božím, měl by se nazývat PATRIX. Bůh biblický je totiž, podle starých pověstí hebrejských, sameček.

 218. ind

  @SH

  Potíže je v tom, že většina lidí zde (pochopitelně včetně Daniela) není odborníkem na tradiční čínštinu, takže nedokážeme posoudit, zda je pravdě blíže Dr. Batten nebo Mr. Lee.

  Samozřejmě, že můžeme.

  Zkoumáme-li tuto námitku…
  ‘chuan’ (船) is not composed of 3 components, but 2

  dojdeme k závěru, že sice tento znak je opravdu složen ze dvou znaků, jenže druhý znak je rovněž složenina…

  en.wiktionary.org/wiki/%E8%88%B9

  viz
  https://en.wiktionary.org/wiki/%E3%95%A3

  composition ⿱八口

  Někdy stačí trochu přemýšlet… 🙂

 219. ind

  @SH

  Podle wiktionary znamená druhý znak

  mokřiny na úpatí kopců = osm + ústa (lidé)

  Zase je v tom silný odkaz na potopu. 🙂

  archa spočinula na pohoří Araratu … Noe sundal příkrov archy a viděl, hle, povrch země osychal … A Noe vyšel a s ním jeho synové, jeho žena i ženy jeho synů. Gn 8,4.13.18

  Přispěchejte s nějakou konspirační teorií, že wiktionary ovládli kreacionisté. 🙂

 220. Medea

  @Ind

  „Samozřejmě, že evidence pokrytí celého zemského povrchu vodou existuje, vždyť i na nejvyšších místech Mt. Everestu se nacházejí zkameněliny mořských živočichů. Samozřejmě, že vy nevěříte, že v době, kdy se tyto sedimenty vytvořily, žili lidé.“

  Lenže tie fosílie sú (pokiaľ ich neuvoľnila erózia) súčasťou vrstiev, ktoré boli kedysi morským dnom a tieto vrstvy boli horotvornými procesmi vynesené do výšin. Teda tie fosílie nie sú evidenciou nejakej potopy, ale evidenciou vyzdvihnutia horninových vrstiev, ktoré sa utvorili na morskom dne.

  Litosféra Zeme nie je celistvá, ale zložená z litosferických dosiek, ktoré sa pohybujú po plastickej astenosfére rýchlosťou rádove 1 cm/rok (dnes túto malú rýchlosť vieme dokonca zmerať aj priamo). Čo sa Himalájí týka, tak Indická doska sa podsunula pod Euroázijskú, tá sa nadvihla a tak sa aj horninové vrstvy, ktoré kedysi boli morským dnom, vyzdvihli do oblakov. A erózia v priebehu času ohlodala vrásy na zubaté horské štíty.

 221. Medea

  @Ind

  „Jak vysvětlíte spojitost významu starých čínských znaků s biblí?“

  Vzhľadom na veľký počet čínskych znakov a to, že sú často kombináciou jednoduchších ideogramov, nie je problém v nich nájsť „spojitosť“ s hocičím, teda aj s biblickými príbehmi, obzvlášť, keď si niekto vypomôže aj nesprávnym prekladom 🙂

  Tak napríklad znak 船, prekladá Váš kreacionistický zdroj ako „veľká loď“, ale v skutočnosti je to plavidlo vo všeobecnosti, teda loď, čln, bez ohľadu na veľkosť. Veľká loď alebo čln by bola 大船 alebo 舸. A ten znak sa nemá rozbiť na jednotlivé ideogramy, aby sme dostali význam, ale tie ideogramy naznačujú fonetické čítanie znaku.

  Hanzi of Genesis: https://rationalwiki.org/wiki/Hanzi_of_Genesis

 222. ind

  @Medea

  Při potopě zmíněné v Bibli máte mořské dno všude. 🙂

 223. Medea

  „Při potopě zmíněné v Bibli máte mořské dno všude.“

  Morské dno tvorené hrubými vrstvami usadených hornín? 🙂 A usadené horniny nie sú len morského pôvodu. Nemáme nejakú jednu náplavovú vrstvu pokrývajúcu celú pevninu spred 4000 rokov.

 224. ind

  @Medea

  Tak napríklad znak 船, prekladá Váš kreacionistický zdroj ako „veľká loď“, ale v skutočnosti je to plavidlo vo všeobecnosti, teda loď, čln, bez ohľadu na veľkosť.

  Chápejte, že čínské znaky se nepoužívají jen pro čínštinu. 🙂

  船 (Japanese)

  ship, vessel, larger ship

  http://www.wordsense.eu/%E8%88%B9/

 225. Tonda Vlas

  Medea

  Lenže tie fosílie sú (pokiaľ ich neuvoľnila erózia) súčasťou vrstiev, ktoré boli kedysi morským dnom a tieto vrstvy boli horotvornými procesmi vynesené do výšin. Teda tie fosílie nie sú evidenciou nejakej potopy, ale evidenciou vyzdvihnutia horninových vrstiev, ktoré sa utvorili na morskom dne.

  Litosféra Zeme nie je celistvá, ale zložená z litosferických dosiek, ktoré sa pohybujú po plastickej astenosfére rýchlosťou rádove 1 cm/rok (dnes túto malú rýchlosť vieme dokonca zmerať aj priamo). Čo sa Himalájí týka, tak Indická doska sa podsunula pod Euroázijskú, tá sa nadvihla a tak sa aj horninové vrstvy, ktoré kedysi boli morským dnom, vyzdvihli do oblakov. A erózia v priebehu času ohlodala vrásy na zubaté horské štíty..
  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

  Proto jsem psal o Wegenerovi, který na to jako první kápl. Jenže mu to nikdo nevěřil a on se uznání nedožil, protože zemřel v roce 1930 předčasně, když ve svých padesáti letech umrzl v Grónsku. Jeho ostatky nalezli až po půl roce na konci jara.

  Do Wegenera se braly mořské fosilie na vrcholcích Alp normálně jako důkaz potopy světa.

  Inde, s takovou zastaralou primitivní argumentací na nás nechoď.

 226. ind

  @Medea

  Na Mt. Everestu našli velké množství mj. hlavonožců. Hlavonožci patří k měkkýšům. Aby měkkýši zkameněli, nemohou si jen tak umřít na mořském dně a čekat až se na ně snese sediment. 🙂
  Tito hlavonožci zemřeli kvůli katastrofě.

 227. Marek

  Jen tak mě Inde napadlo, říkáte, že na těch himalájských vrcholech jsou ti hlavonožci. Jako, ano, jsou. Jestlipak jsou tam ale taky i jiná zvířátka? Třeba ta, co už byla podle těch popletů evolucionistických o trošku chlupatější. Klidně můžou být stejně veliká, ale voda by tam klidně vynesla i chcíplýho mamuta, si teda myslím.
  Ona, kolik že to ta Medea říkala? 1cm/rok? To udělá kilák za 100.000 let. Otázka, pod jakým úhlem to šlo, tak to může vyjít na miliony let. To je ale moc, že jo. Možná vlastně ne, protože sice v Bi…, počkat, to zase nejde, těch necelých 4000 let tam jasně je dopočitatelných, s tím se nepolemizuje. Ale to složení těch biologických druhů v těch Himalájích, jako, v těch zkamenělinách odtud, to je pořád takové jakési nevyrovnané, nebo co.
  Ale to, jak tu byl ten odkaz na to přepočítání velikosti archy a počtu zvířátek, to je dobré. Jednak moc druhů bylo o moc menší, a navíc to mohla být jen zatím mláďátka, to jsou vyloženě prckové. To je rozumné. A třeba se taky vylíhla jen ta holubice, a ostatní ptáci tam měli jen vajíčka, To se jen naskládají biblická plata na sebe, a místa to ušetří jak hrom.

 228. Marek

  Ále. Jsem to nedomyslel. S těmi ptáky. Holátka se musí krmit. To by nemohli dělat noemovci po ustoupení vod nic jiného, než s biblickými pinzetkami jim cpát volátka…

 229. Marek

  Já to tentokrát psal celé najednou, protože fotbaly jsou až zítra, tak jsem u toho na nic nekoukal. Tak jsem to naformuloval “chcíplej mamut”, což by musel být takový, co se utopil, nebo sebou někde škrábl (dík ku.. hoši gutentag za připomenutí výtečného výrazu…) při útěku před vodami. A to by pak možná nestihnul zkamenět, protože vody se bouřily sotva pár dní, a v Himalájích jinak na zkamenění moc nejsou podmínky. Zase, nevím sice, jak rychle se kamení biblicky, možná by se to tam stihlo. Ind říká, že hlavonožci zemřeli při té povodňové katastrofě. Takže biblicky se kamení jedna dvě. Ale normálně se v Himalájích jen dá zmrznout a pak třeba nějak scvrknout, tam je to kamenění na bačkoru. Tím pádem, je to trochu jinak, protože zkamenělý mamut je přece jen kus šutru, to by vody asi nedaly. Takže mamuti nepla. Ale biblicky pla, protože tam to trvá mnohem míň. A Liga mistrů je nakonec už dnes, protože u toho už zase na cosi čumím…

 230. ateista

  Přispěji malinko do debaty o potopě světa. Ve své knize Pravda o Bibli, bohu a církvi jsem se potopě věnoval. Vyjímám jen dva odstavce:

  3. I navrátily se vody se svrchku země, odcházejíce zase; a opadly vody po stu a padesáti dnech. 4. Tak, že odpočinul koráb sedmého měsíce, v sedmnáctý den toho měsíce, na horách Ararat.

  Tady se dostáváme do stejného problému, nebo snad ještě většího, než při zahájení potopy. Když už by se voda nějak vyčarovala, aby zeměkouli zalila, byl by větší problém, aby se jí zeměkoule zbavila. Musela by být vyvržena do mezihvězdného prostoru nebo odpařena do atmosféry. Kam se asi „navrátily vody se svrchku země“?

  14. Druhého pak měsíce, v dvadcátý sedmý den téhož měsíce, oschla země.

  Tento údaj je velmi důležitý. Vypovídá o tom, jak dlouho trvala údajná potopa. V předchozích odstavcích se říká, že po pěti měsících spočinul koráb na horách Ararat, po sedmi a půl měsíci se ukázaly vrchové hor, po dalších čtyřiceti dnech, tedy po devíti měsících vypustil Noe holubici, která se vrátila na koráb, „nebo vody (byly) po vší zemi“, po dalších sedmi dnech se holubice vrátila s olivovým listem v zobáku. Tento údaj tvrdí, že rok a deset dní strávil Noe se svou rodinou a zástupci všech živočišných druhů na palubě lodi. Neboť v tento den řekl bůh Noe: Vyjdi z korábu…. Znovu si zkuste představit, že byste minimálně 12 000 000 nejrůznějších živočišných druhů měli zásobit žrádlem a vodou na jeden rok a všechno to nacpat do Noemovy archy, a pak to vše po jeden rok a deset dní udržovat v chodu. Logistici, kteří mají na starosti zásobování armád a také pracovníci zoologických zahrad vědí, o čem mluvím. A vlastně se nejedná jen o jeden rok. Po jednoročním pobytu povrchu Země pod vodou se vše změní v blátivou poušť. Pro býložravé druhy je potřeba obnovit travní a lesní porosty a pro masožravá zvířata namnožit druhy, které jim slouží za potravu…

  Ind a spol snad poskytnou odpovědi na mé otázky…..

 231. Ivoš

  Honzo, a racionální diskutující,
  ateismus není víra, alespoň ne pro racionální lidi. Země není kulatá, protože v to věřím, ale protože jsem si to ověřil. Vše do teorie kulatosti zapadá bez jediné výjimky. Věda a racionalita nefungují, protože na ně někdo věří, ale proto, že vše je založeno na poznání.
  V článku tohoto zaměření by neměl chybět odkaz na Occamovu břitvu. Jinak se nevypořádáte se šmouly, bohy, matrixem a dalšími variantami Platónova podobenství o jeskyni. V okamžiku kdy akceptujete Occamovu břitvu, nebudete říkat, “nevěřím, že existuje bůh” ani “věřím ve vědecký důkaz”. Pak si vystačíte s “bůh v mém vesmíru není”. Nechápavé odkažte na svou neochotu se bavit o existenci šmoulů, dokud nepředloží vědecký důkaz.

  PS: nekrmte troly 🙂

 232. SH

  Včera večer mi to nějak nechtělo pustit další post, jsem si říkal, jestli jsem třeba nebyl zabanován za tu hruškovou křížalu 🙂 Už se mi to tu nechce vypisovat, ono vše podstatné kolem těch čínských znaků tu stejně uvedla Medea (sémantika/fonetika). Kreacionistický výklad v kontextu současné čínštiny je zkrátka mimo mísu. A z hlediska původní starobylé čínštiny – kdo ví. Chtělo by to nějakou odbornou studii, jeden článek na kreacionistickém webu nic neznamená.

 233. Nohavica

  “Honzo, a racionální diskutující,
  ateismus není víra, alespoň ne pro racionální lidi. Země není kulatá, protože v to věřím, ale protože jsem si to ověřil. Vše do teorie kulatosti zapadá bez jediné výjimky. ”

  Jak sis to Ivoši ověřil? Protože třeba tě skutečně dejme tomu mohl zmást nějaký program, ve kterém jsi uvězněný. Je to tvá víra, že ověření je úplné. Třeba tě schválně zkouší nějaký bůh.

  Teoreticky souhlasím s tím, že si něco máme ověřit. Ovšem sondy, propočty, pohledy z letadla nebo z hor, to vše může být teoreticky jen počítačový program který tě mate, např. Jsem ajťák, takže vím, co říkám.

  Pak by po sobě mohl bůh v pohodě zahladit i potopu světa, kvůli zkoušce lidské víry. Jestli i přes všechna ta rádoby “fakta” budete víc věřit bibli nebo rádoby “jisté” vědě.

  Nechci moc zasahovat do vaší debaty. Jen upozoroňuji, že vaše “fakta” jsou často spíš víra než nějaká jistota. Nohavica.

 234. ind

  @SH

  Kreacionistický výklad v kontextu současné čínštiny je zkrátka mimo mísu.

  Někdo si plete čínské písmo s čínštinou, někdo latinku s latinou.
  Kreacionistický výklad opravdu není o čínštině. 🙂

 235. Lemmy

  Nohavica, len zasahuj do debaty, lebo nábožní a matrixiáni veria bludom, ktoré nevedia obhájiť. Máme istotu o guľatosti Zeme. Podivíni však veria v plochú Zem, lebo tak majú podobne ako kresťania nastavený mozog. Kým oni veria, rozumní ľudia vedia. Takže zásah do diskusie sa vždy oplatí.

 236. Lemmy

  Ivoš: V okamžiku kdy akceptujete Occamovu břitvu, nebudete říkat, „nevěřím, že existuje bůh“ ani „věřím ve vědecký důkaz“.

  Aký je vedecký dôkaz?

  Omyl, nič neplatí, pomýlil som sa, zle som prečítal, čítal som ale namiesto ani. Beriem späť otázku, je celý príspevok bezpredmetný.

 237. ind

  @Marek

  … počkat, to zase nejde, těch necelých 4000 let tam jasně je dopočitatelných, s tím se nepolemizuje

  A je to jinak? Vždyť ani evolucionisté něvěří datování pomocí rozpadu radionuklidů.

  Nabídnete-li zastánci evoluce pro změření 14C v měkkých tkáních dinosaurů částku převyšující náklady, odmítne.
  Pokud už evolucionisté 14C změří, údajné znečištění nejsou schopni dokázat.
  Pro radiometrické datování potřebují vědět, o jakého živočicha se jedná. Nelze do laboratoře poslat vzorek z dinosaura a označit ho za vzorek z mamuta. Ne, ne, ne, neboť: dinosaurs became extinct 66 million years ago, more than a thousand times farther back than carbon dating can be used.
  rationalwiki.org/wiki/Carbon_dating

  Evolucionisté jsou schopni věřit v postupné usazování geologických vrstev a zároveň kupovat zkamenělé chobotnice jak rohlíky v krámě:
  K vidění i koupi tak jsou v Byblosu zkamenělé chobotnice, korýši i plazi.
  http://www.czech-press.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=3839:libanon-jak-jsem-se-udal-na-policii-sp-847860543&catid=1652:2005-02&Itemid=148

 238. Nohavica

  “Nohavica, len zasahuj do debaty, lebo nábožní a matrixiáni veria bludom, ktoré nevedia obhájiť. Máme istotu o guľatosti Zeme. ”

  To bohužel nebyly argumenty proti tomu co jsem psal. Jen útoky na neznámé zdejší věřící. Oni mohou říct stejně tak, že blud je evoluce a je to. Basta.

  Dle mě s nimi máme vést solidní diskuzi.

 239. Novahica

  Ostastně by mě zajímalo, jaké jsou ty jisté důkazy, absolutně nevývratné, že Země je kulatá. Berme v potaz možnost, že žijeme v počítačovém programu. Pak by mě to zajímalo. Není kulatost Země spíš víra?

 240. Nohavica

  Ostatně by mě zajímalo, jaké jsou ty jisté důkazy, absolutně nevývratné, že Země je kulatá. Berme v potaz i tu reálnou možnost, že žijeme v počítačovém programu. Pak by mě to zajímalo. Není kulatost Země také spíš jen víra spíš než jistota? Nohavica.

 241. Lemmy

  Nohavica, nie je to viera, pretože nežijeme v počítačovom programe. Kto verí takému bludu, nebudem schopný nič z vedy pochopiť, a preto je zbytočné s takým pacientom viesť diskusiu. Pochybujem, že psychiater ho vylieči. Dnes sa blázni nechávajú bežne dožiť v pokoji, aj so svojimi bludmi. Veda je o triezvom rozume. Kto má pochybnosti, nech chodí po rôznych vedeckých pracoviskách, a diskutuje s vedcami. Z AV ČR, SAV a podobne.

 242. Tonda Vlas

  Jsou tací, pro které je Zeměkoule dutá a my žijeme na vnitřku té duté strany.

 243. Ateistický laik

  ind: Kreacionistický výklad opravdu není o čínštině.
  Jak jsem pochopil, tak Kreacionistícký přístup je velmi kreativní. 🙂
  Jen se divím, že se tím nezabývá jiná věda.

  Vždyť ani evolucionisté něvěří datování pomocí rozpadu radionuklidů.
  Ne my tomu opravdu nevěříme. pro nás je to nejisté vědění, bereme to jako výsledek vědeckého zkoumání a s jako takovým s tím pracujeme. Jen vy věřící tomu vůbec nerozumíte. A divím se, že toto zase otvíráte…

  Ad Lemmy: To je zase nějaký nepovedený matrixrový trol, co neví, zda má zbaštit červenou nebo modrou pilulku. 🙂

 244. Foxy

  ” Jsem ajťák, takže vím, co říkám.”
  Hele, multinicku nohavicový, ajťákům nevěřím už od přirození.

  “Berme v potaz možnost, že žijeme v počítačovém programu”
  To tě hravě trumfnu:
  Berme v potaz možnost, že žijeme. Co ty na to, mrtvolo?

  “Není kulatost Země spíš víra?”
  Co je to za blbost? Jaká víra? Věřit můžeš tak akorát v pámbíčka nebo ve staré pověsti hebrejské. Kulatost Země PŘEDPOKLÁDÁM na základě těch a těch indicií. Šermování slovem “věřit” je zde, jak koukám, stále oblíbenou kratochvílí.

  “K vidění i koupi tak jsou v Byblosu zkamenělé chobotnice, korýši i plazi.”
  A v Karlových Varech bylo možno zakoupit zkamenělou růži.
  Koukám, že mladozemní diluviální kreacionisti jsou čím dál tím srandovnější, možná jejich hlody stáhnu do dalšího necyklopedického článku, ať je nějaká prča.

 245. Nohavica

  “Kulatost Země PŘEDPOKLÁDÁM na základě těch a těch indicií. Šermování slovem „věřit“ je zde, jak koukám, stále oblíbenou kratochvílí. ”

  PŘEDPOKLAD = VÍRA.

  INDÍCIE NENÍ JISTOTA.

  Lemmy psal o jistotě. Ne o indíciích, ale o JISTOTĚ.

  Toť k tomu říká logika. O multinicích nic nevím.

  “Nohavica, nie je to viera, pretože nežijeme v počítačovom programe.”

  To je tvá víra, že nežijeme v pc programu? Máš jisté důkazy, nebo si to jen myslíš-věříš na to? Píši o možnosti, že v něm žijem, ne že je to jisté. Nohavica.

 246. Nohavica

  Někdo jiný může říct, že PŘEDPOKLÁDÁ boha na základě INDÍCIÍ, že ho viděl a komunikoval s ním.

  Ale tomu se pak bude říkat víra, že?

  Zatímco vašim “vidinám” kulaté Země se má říkat: jistota?

  Proč ten dvojí metr?

  Naše ateistické či naturalistické předpoklady snad nejsou také jen víry?

  Nohavica.

 247. Foxy

  PŘEDPOKLAD = VÍRA.
  Ne.

  INDÍCIE NENÍ JISTOTA.
  Nikdy jsem netvrdil, že indicie = jistota. Ale je to dobrý základ ke vzniku hypotézy či dokonce teorie. Ty hledáš jistotu? Tak se dej na víru 🙂

  O multinicích nic nevím.
  Nekecej.

  Ad: “To je zase nějaký nepovedený matrixrový trol, co neví, zda má zbaštit červenou nebo modrou pilulku.”
  Doporučuju modrou. Tedy sildenafil.

 248. Nohavica

  “PŘEDPOKLAD = VÍRA”

  Ale ano, předpoklady se nedokazují, tedy víry. Logika. Axiomy.

  “Axiom (z řec. axióma, to co se uznává) je tvrzení, které se předem pokládá za platné, a tudíž se nedokazuje.”

  https://cs.wikipedia.org/wiki/Axiom

  Ovšem co se nedokazuje, nemusí být pravdivé… Ostatně sami to vyčítáte třeba Gödelovu důkazu boha, že nemusí mít platné premisy. To samé ovšem platí i u vašich ateistických premis.

  O údajné jistotě kulatosti Země psal Lemmy.

  No nic, tak vás tu nechám chvíli opuštěné, abyste vydýchali to školení z logického myšlení, kterým se jinak tolik zaklínáte, byť o něm víte tak málo. Nohavica. 🙂

 249. Lemmy

  Ateistický laik, nie, ide o multinick, Jeronýmek, Bela a teraz Nohavica. Nič nové, len z nejakého dôvodu si zmenil prezývku.

 250. Lemmy

  Nohavica, áno, ohľadom Zeme máme istotu. A čo teraz?

 251. Nohavica

  Nemáš ani jistotu, že existuje někdo jiný než ty. Takže víš prd. Jen si myslíš, že máš jistotu, jsi jako někteří věřící v boha, ti hloupější, ti mají také “jistotu” pána boha na nebesích. 🙂

  Nebo to jistojistě dokaž, že Země je 100% jistě kulatá. A že v žádné simulaci žít nemůžeme. Atd atd…

  Přeji hezký den. Nohavica. 🙂

 252. Lemmy

  Nohavica, to ty nemáš istotu, pretože dlhšie neberieš lieky. Ja nepotrebujem užívať lieky ako ty. Ja mám ohľadom Zeme istotu, a je mi ukradnutá tvoja reč okolo toho, kým nepreukážeš opak. Môj názor sa opiera o vedecký výskum. Ale ty nie si schopný tento vedecký výskum spochybniť. Ak áno, sťažuj sa dajme tomu na AV ČR.

 253. Nohavica

  Věda se mýlila už hodněkrát. Třeba éter. 🙂

  Věda jen falsifikuje. To není to samé co 100% verifikace. Logika. 🙂

  Zajímavé je, že místní ateisté jsou nejchytřejší, ale jeden z hlavních logiků u nás v ČR, Jarda Peregrin, říká to samé: nemůžete něco jen tak dokázat na 100%. Tedy jistota kulaté Země není:

  https://www.youtube.com/watch?v=Q7X_-UOrIGo

  (Filosofie pro normální lidi V: Epistemologie – o možnosti mozku v kádi atd. + film Matrix)

  Hezké je, když zde lidé, kteří jinak mluví o tom, že jsou “relativisté” najednou něco berou jako jistotu. 😀 😀

  Tak ahoj, přijdu zase za čas. Nohavica. 🙂

 254. Foxy

  “Ale ano, předpoklady se nedokazují, tedy víry. Logika. Axiomy.”
  Blbost. Předpoklad, který na základě indicií utvořen jest, není vírou, je to pracovní záležitost. Otevřu li zařízení elektrické, které jsem předem vypnuté učinil, předpokládám, že při hrabání se v něm neobdržím pumelici. Jistotu ovšem nemám, co když v zařízení onom zůstal kondensátor vysokým napětím nabitý, který potměšile čeká, až si šáhnu?
  Definici axiomu si zde můžeš strčit za klobouk, pokud tedy nejsi prostovlasý. Předpoklad je zde totiž pouze určitou pravděpodobností podložen, jeho platnost je pouze relativní. Rozhodně to není víra – věř, a časem tě mlno spolehlivě zabije.

  Stále doporučuji tu modrou pilulku.

 255. Tonda Vlas

  *Nebo to jistojistě dokaž, že Země je 100% jistě kulatá. A že v žádné simulaci žít nemůžeme. Atd atd…*

  Není. Je šišatá.

 256. Honza Werner Post author

  Vážení, jsem velmi rád, že zde k článku probíhá čilá diskuse. Mám jen jednu poznámku, která bude ryze technického charakteru, přesto však věřím, že zlepší i obsahovou kvalitu diskuse.

  Uživatelé Svatý Jeronýmek, Bela Lugosi a Nohavica = s velkou pravděpodobností jeden a ten samý uživatel, jelikož všichni mají stejnou IP adresu, ze které sem vkládají komentáře.

 257. Medea

  @Ind

  „Na Mt. Everestu našli velké množství mj. hlavonožců. Hlavonožci patří k měkkýšům.“

  Veľké množstvo ulít amonitov našli v Himalájach.

  „Aby měkkýši zkameněli, nemohou si jen tak umřít na mořském dně a čekat až se na ně snese sediment. Tito hlavonožci zemřeli kvůli katastrofě.“

  Len kvôli fosilizácii amonity katastrofu nepotrebovali. Keď umreli, a neskončili v nejakom žalúdku, mohli klesať na dno a čakať, kým ich prikryje sediment 🙂

  „Chápejte, že čínské znaky se nepoužívají jen pro čínštinu“

  No a? Hovorili ste predsa o Číňanoch, ktorých znaky údajne odrážajú udalosti popisované knihou Genezis.

 258. Medea

  @Ind

  Predstavme si, že pred 4000 rokmi Jahve urobil abrakadabra a vyčaroval dostatok vody na zaliatie celej Zeme. Po nejakom čase Jahve tú vodu opäť odčaroval. Keby sa toto udialo, tak by som očakávala, že staroveké kultúry alebo civilizácie (egypská, mezopotámska, protoindická, rano-minojská, …) prestanú existovať. Očakávala by som pevniny zbavené suchozemských živočíchov, posiate ich telami, ale aj telami vodných živočíchov, spolu s naplaveninami potopy. Tiež by som očakávala postupné šírenie ľudí a iných živočíchov od Araratu do okolitého sveta.

  Ale žiaden takýto predel spred 4000 rokov nie je badateľný. „Predpotopné“ civilizácie alebo kultúry, pokiaľ ich nezničili ne-potopné faktory, si udržali svoju kontinuitu, to isté aj živočíšna ríša, nie je známe žiadne hromadné vymieranie spred 4000 rokov, a ani o žiadny celosvetových naplaveninách z uvedeného obdobia neviem 🙂

 259. Medea

  @Tonda Vlas

  „Do Wegenera se braly mořské fosilie na vrcholcích Alp normálně jako důkaz potopy světa.“

  Tak ani pred Wegenerom geológovia neboli odkázaní na mýtus o potope a mnohí z nich verili, že zemský povrch sa v dôsledku presunov magmy v zemskom telese dvíha aj klesá, dokonca, že sa aj kontinenty pohybujú a menia tvar. Wegener mal svojich predchodcov.

 260. Medea

  @Marek

  „Ona, kolik že to ta Medea říkala? 1cm/rok? To udělá kilák za 100.000 let.“

  Tak čítala som, že veľké kontinentálne platne sa pohybujú rýchlosťou niekoľko cm za rok, ale malý indický subkontinent sa pred zrážkou s Euroázijskou platňou pohyboval väčšou rýchlosťou, 25–30 cm/rok, a dnes sa vraj India pohybuje rýchlosťou cca 5 cm/rok severným smerom.

 261. Hraničář

  Honza Werner Post author
  06.11. 2018
  Uživatelé Svatý Jeronýmek, Bela Lugosi a Nohavica = s velkou pravděpodobností jeden a ten samý uživatel, jelikož všichni mají stejnou IP adresu, ze které sem vkládají komentáře. …………………..

  Buď jsou to chudí lidé kteří chodí do informační centra nebo na faru, nebo, inspiroval mě ten Jeronýmek – znám jednoho bratra Jeronýma v klášteře, tak to jsou možná bratříci z kláštera.

 262. Medea

  „Šermování slovem „věřit“ je zde, jak koukám, stále oblíbenou kratochvílí.“

  Foxy, treba bojovať proti smiešnym novo-ateistickým predsudkom.
  A inak (propozičné) poznanie je druh pravdivej viery 🙂

 263. Marek

  No, já se skutečně Inde s tou chemií nepřetvařuju, a ani nemám potřebu se jí vytahovat, Jestli jste si o té vámi zmíněné metodě/ách něco nastudoval, je to určitě chvályhodné. Jakkoli jste to myslel, této, i všem jiným analytickým metodám je však mimořádně jedno, pochází-li zkoumaná látka ze tkáně člověka, surikaty, vašeho oblíbeného hlavonožce, nebo třeba z pravěké obilniny. Konkrétně metody radioizotopické taky nebyly vyvinuty kvůli evolucionistům. Obávám se, že nemá smysl, abych metody, sloužící k určení stáří zkoumané látky, před vámi ani vysvětloval, ani obhajoval. Smysl nemá ani připomínat, k jakým analýzám se ty metody hodí, a tedy používají, ani to, ke kterým se naopak nehodí, a proto také nepoužívají. Potažmo, jaký vývoj se v nich děje.. Argumentují-li jimi někteří evolucionisté chybně, tyto metody za to nemohou, a dotyční lidé by je do svého argumentačního repertoáru neměli zařazovat. Jakkoli už se k nim však stavíte vy osobně, nezmění to nic na tom, že vahou, dostatečnou k naprostému popření různých biblických “konstant”, disponují. Dále skutečně nemá smysl je rozebírat.

  To s tou kapacitou archy je ovšem velmi zajímavá věc, když jsem si to přečetl, vzhledem ke své úchylce (kterou je všímání si číselných údajů, majících poněkud kuriózní charakter) jsem neodolal spekulovat o těch biblických krmících pinzetkách. Jiní přispěvatelé zde zmiňovali taky tu přítomnost naprosto gigantického objemu vody, ke které se dá přidat také to, že budeme-li ignorovat pohoří vyšší než Ararat, a brát to tak, že Země byla zalita skutečně celá po tu jeho špičku, spotřebovalo by se k tomu ca 2,5 miliardy kubických kilometrů vody. V litrech to znamená 2.500.000.000.000.000.000.000 litrů. To číslo nedává samozřejmě kvůli ignoraci kulatosti, a všech nadmořských výšek kontinentálních ploch jiný smysl, než ten, že napršelo tehdy opravdu hodně vody :). Bůh je opravdu pašák, a Noe taky, i když pochopitelně nesrovnatelně menší. Víte Inde, lidé mají to omezení, že neumějí svojí představou uchopit gigantická i naopak mikroskopická čísla, objemy, vzdálenosti i časové údaje. Například ten počet litrů si musí každý znovu převést zpět na ty kubické kilometry, a na plochu té zeměkoule, aby si to množství představili aspoň velmi rámcově. jinak to nejde. U mnoha dalších číselných údajů si proto většinou ani tu realitu nepředstavují, a střelí to tam. To je koneckonců to prostorové uspořádání archy a počet živočišných a rostlinných druhů. Matematika, používaná pro nonšalanci archaické kubatury, nemůže proto být nazvána jinak, nežli exaktně biblická…

 264. Lemmy

  Medea: …treba bojovať proti smiešnym novo-ateistickým predsudkom.

  A to ktorým? Lebo zrejme nevieš, že slovo veriaci zneuctili nábožní (teisti), ktorí si toto slovo uzurpovali len pre seba. Ostatných nazývajú hanlivým výrazom pohania. Prečo nebojuješ proti náboženským predsudkom? Ale vytiahla si falošnú kartu proti ateistom. Ja nemám problém v bežnom živote so slovom viera, kým mi do cesty nepríde nejaký bigotný fanatik ako tunajší multinick Nohavica alias Jeronýmek alebo Bela.

 265. ind

  @Medea

  Hovorili ste predsa o Číňanoch, ktorých znaky údajne odrážajú udalosti popisované knihou Genezis.

  Kde jsem o nich hovořil?
  Číňané, čínština a čínské písmo jsou podstatně odlišné oblasti. 🙂

  Vy jste hovořila o nesprávném překladu. Což jsem vyvrátil.

 266. ind

  @Medea

  Ale žiaden takýto predel spred 4000 rokov nie je badateľný.

  Jak víte, co bylo před čtyřmi tisíci lety? Čím určujete čas?

 267. ind

  @Marek

  Jakkoli už se k nim však stavíte vy osobně, nezmění to nic na tom, že vahou, dostatečnou k naprostému popření různých biblických „konstant“, disponují.

  Stavíte na modelu, o kterém předpokládáte, že je pravdivý.

  Jak je taková radiometrická metoda spolehlivá?

  Tohleto opravdu není z kreacionistického webu:
  Když najdeme zkamenělinu, podle čeho poznáme, jak je stará?
  Nejdůležitější je zjistit, o jakou zkamenělinu jde. Různé fosílie jsou typické pro různá období, některé typy organizmů existují dlouhou dobu, některé naopak velmi krátce. … Tyto fosílie používáme pro určování stáří nejsnáze.

  doc. RNDr. Martin Košťák, Ph.D., Ústav geologie a paleontologie PřF UK
  http://www.prirodovedci.cz/zeptejte-se-prirodovedcu/158

  Toto je odpověď docenta, doktora z ústavu geologie a paleontologie.
  Teď mi něco, Marku, vykládejte o spolehlivosti radiometrických metod. 🙂

 268. ind

  @Marek

  … brát to tak, že Země byla zalita skutečně celá po tu jeho špičku, spotřebovalo by se k tomu ca 2,5 miliardy kubických kilometrů vody

  Světový oceán 1 360 000 000 kubických kilometrů
  www_zemepis_com/zasoby.php

  To by mohlo znamenat, že uvnitř zemského pláště, konkrétně někde na hranici mezi svrchním a spodním pláštěm, existují v minerálech velké zásoby vázané vody. Tyto zásoby mohou být co do celkového množství minimálně porovnatelné se zásobami vody v oceánech na povrchu. Nebo až třikrát větší. … Nitrem naší planety pak zřejmě probíhá velmi zvláštní koloběh vody, který je napojen na zdroje vody na povrchu..
  plus_rozhlas_cz/podzemni-ocean-zrejme-existuje-6608457

  3 x 1 360 000 000 = 4 080 000 000 kubických kilometrů

  Vody pro potopu bylo dostatek.

 269. ind

  @Marek

  Tohle je skvělé.

  Dinosaur Soft Tissue -Hear Evolusionist Refuse To Carbon Date Dinosaur
  Denver radio talk show host Bob Enyart called paleontologist Jack Horner about testing the soft tissue fossil for carbon 14. Enyart had people willing to write a grant to Horner in the amount of $20,000 just for permission to have the fossil tested for Carbon 14, Listen to Jack Horners
  www_youtube_com/watch?v=rts6wGjJpXE

  Vím, evolucionisti slíbili víc, když testovat nebude. 😀

  John „Jack“ R. Horner (* 15. června 1946) je americký paleontolog, který se stal známým především objevem kachnozobého. … Od roku 1993 se podílí i na paleobiologickém výzkumu s cílem získat dinosauří proteiny z morku kosti tyranosaura a jiných dinosaurů.
  cs_wikipedia_org/wiki/Jack_Horner

 270. ateista

  @ind
  Ještě přidám jednu úvahu k potopě světa.
  Není známo, kolik lidí v okamžiku potopy žilo na Zemi, ale asi určitě hodně, když bohu stálo zato, věnovat takové úsilí k jejich vyhlazení.
  Z právně morálního hlediska, není náhodou potopa světa masová vražda nebo přímo genocida? Není pak biblický bůh masový vrah?
  Je pro Vás lepší uctívat masového vraha nebo ho považovat za blud?

 271. Tonda Vlas

  ind
  07.11. 2018
  @Marek

  … brát to tak, že Země byla zalita skutečně celá po tu jeho špičku, spotřebovalo by se k tomu ca 2,5 miliardy kubických kilometrů vody

  Světový oceán 1 360 000 000 kubických kilometrů
  www_zemepis_com/zasoby.php

  To by mohlo znamenat, že uvnitř zemského pláště, konkrétně někde na hranici mezi svrchním a spodním pláštěm, existují v minerálech velké zásoby vázané vody. Tyto zásoby mohou být co do celkového množství minimálně porovnatelné se zásobami vody v oceánech na povrchu. Nebo až třikrát větší. … Nitrem naší planety pak zřejmě probíhá velmi zvláštní koloběh vody, který je napojen na zdroje vody na povrchu..
  plus_rozhlas_cz/podzemni-ocean-zrejme-existuje-6608457

  3 x 1 360 000 000 = 4 080 000 000 kubických kilometrů

  Vody pro potopu bylo dostatek.
  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

  Jenže dle Bible se jednalo o vodu z deště, který trval čtyřicet dní.

  Já už pár let žasnu, co vše si musí kreacionalističní nábožníci navymýšlet a jak musí ohýbat vědu, aby obhájili doslovnost Bible. Že byl svět stvořen v pouhých šesti dnech někdy před sedmi a půl tisíci lety a že ta potopa byla úplně celosvětová.

 272. Ateistický laik

  Lemmy: Tuším. 🙂
  Foxi: Stále doporučuji tu modrou pilulku. Aby mu jen nepadaly tepláky… 🙂
  Hraničář: Aby to nebyly Kosmonosy. 🙂 Tam maj možná i další barvičky na pilulkách. 🙂

 273. Tonda Vlas

  Honza Werner Post author
  06.11. 2018
  Vážení, jsem velmi rád, že zde k článku probíhá čilá diskuse. Mám jen jednu poznámku, která bude ryze technického charakteru, přesto však věřím, že zlepší i obsahovou kvalitu diskuse.

  Uživatelé Svatý Jeronýmek, Bela Lugosi a Nohavica = s velkou pravděpodobností jeden a ten samý uživatel, jelikož všichni mají stejnou IP adresu, ze které sem vkládají komentáře.
  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
  Nohavicovy příspěvky jsem tak nezaregistroval ale příspěvky Belovy a Jeronýmkovy jsou od sebe zcela odlišné. Pokud by používali dynamickou IP adresu, tak je možné, že by se jim ukázala stejná, pokud shodou okolností žijí v blízkém okolí. Já bych v tom případě, kdybych chtěl psát pod třemi různými identitami použil Tor, který IP adresu zamaskuje. Tor jsem používal pouze na šarlatánce, když blokovali IP adresy ze kterých jsem psal. Naposled zablokovali wifinu pro pacienty v nemocnici v Mostě, (včera mě z ní propustili) ale pro mě nebyl problém tu blokaci přes Tor obejít.

  Takže nevím, dle stylu psaní si nemyslím, že by Bela a Jeronýmek byla jedna a ta samá osoba, ale kdo ví. Možná, že je to opravdu jeden prefíkanec. Jinak Bela je jetý sluníčkář a Jeronýmek, jehož příspěvky nejsou křesťansky standardní vypadá na jakési pometlo, které se často ochomýtá kolem kostela. Proto se na teologických fakultách vyučuje poměrně dost psychiatrie a psychologie. Je to kvůli rozmanitým pometlům, které mnohdy kostel přitahuje jako magnet. Farář musí umět rozeznat, zda takovému dotyčnému šíbe nebo ne.

 274. Tonda Vlas

  ind
  07.11. 2018
  @Medea

  Hovorili ste predsa o Číňanoch, ktorých znaky údajne odrážajú udalosti popisované knihou Genezis.

  Kde jsem o nich hovořil?
  Číňané, čínština a čínské písmo jsou podstatně odlišné oblasti.

  Vy jste hovořila o nesprávném překladu. Což jsem vyvrátil..
  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

  nevyvrátil jsi nic ani nemůžeš. Jsi sinolog? Jenom tu něco papouškuješ z kreacianalistického webu.

 275. Tonda Vlas

  *Farář musí umět rozeznat, zda takovému dotyčnému šíbe nebo ne.*

  Nesmí ovšem šíbat samotnému farářovi, což se občas stává.

 276. Foxy

  K multinickovi:
  Když odhlédnu od obsahu jeho příspěvků, jejich charakteristický styl je identický, přes veškerou jeho snahu o předstírání odlišností jednotlivých identit. K dlouhodobé plausibilisaci odlišností jednotlivých identit by bylo třeba řádově vyššího nadání i umění přetvářky (herectví). Umím si představit proč to dělá (baví se tím a uspokojuje ho iluse intelektuální převahy), ale dělá to blbě. Navíc to dělá dlouhodobě a dělal to i na jiných diskusních fórech.
  Kdyby si kterýkoliv účastník zdejší diskuse založil další fejkový nick (samozřejmě včetně mne), ostatní by takovou falacii stejně rychle odhalili. V diskusích se, přes veškerou snahu, svého osobnostního otisku zbavit nelze.
  – – –
  Medeo, bylo by mi potěšením dále a hlouběji diskutovat s Tebou o víře a nevíře, ale času mám pomálu, takže spíš jindy a jinde, dreimal sorrrry. Ale abych Tě aspoň trochu potěšil:

  Člověk zírá, kýho výra,
  není víra jako víra:
  Viděl jsem já poblíž obce
  pádit s kopce čtyři skopce
  a za nima Skot,
  prej mu utek skot?
  Čtyři bejci, jedna kráva,
  teprv teď to smysl dává!
  Skopec není skot,
  i když prorval plot,
  a kdo tomu nevěří,
  ten ať pádí za zvěří!

  Měj se fajn – a ať je ještě lépe, než vůbec možno jest!

 277. Tonda Vlas

  Podstatné je, že svatý Jeronýmek není autentickým křesťanem a že se tu jenom bavil. Bylo mu to asi málo, tak to zkusil jako Bela, kde si zase hrál na zavilého sluníčkáře a pak jako Nohavica.

  Hlupák, takové věci se dají dělat jedině přes Tor, aby se zamaskovala IP adresa. Po odhalení po něm snad bude pokoj.

 278. A. S. Pergill

  @Medea
  V těch dobách, kdy vznikly zkameněliny nyní v Himalájích, žilo velké množství hlavonožců s ulitami (z nich dneška dožilo 6 druhů loděnek), z nichž se zachovaly ty ulity. Ze sépií se zachová alespoň sépiová kost (která je t z podobného materiálu. Tyhle tvrdé části těl umožňují výzkum z fosilií. Z chobotnic se mohou (vzácně) zachovat nějaké otisky nebo výsledky jejich aktivit (o tom jsme tu svého času diskutovali), ale samotná těla ne, proto taky o nich víme nejméně.

 279. Jaroslav Štejfa

  K indovi:
  To by také mohlo znamenat, že uvnitř zemského pláště, konkrétně někde na hranici mezi svrchním a spodním pláštěm, existují v minerálech velké zásoby vázané vody. Tyto zásoby mohou, ale nemusí být co do celkového množství minimálně porovnatelné se zásobami vody v oceánech na povrchu. Nebo až třikrát větší nebo menší. …
  Nicméně, ať už vody je na Zemi jakékoliv množství, bylo by potřeba přidat ještě oněch 2,5 mld kubických kilometrů. Nebo možná na čtyřicet dní se gravitační síly vyrovnaly s odstředivými a pak se vše vrátilo do původního stavu. Možná odněkud na čtyřicet dní přivandrovalo potřebné množství vody. Možná podle některých blouznivců to byl všechno matrix. Možná, že ani žádná potopa nebyla. Nakonec Bůh je všemocný, proč tedy ne.
  Hezké bláboly píšete. Prostě jsme si zase pokecali. Ale možná ani neexistujete, jenom se mi zdáte.
  Jaroslav Štejfa

 280. Hraničář

  Tonda Vlas
  07.11. 2018
  existují v minerálech velké zásoby vázané vody. Tyto zásoby mohou být co do celkového množství minimálně porovnatelné se zásobami vody v oceánech na povrchu. Nebo až třikrát větší. …

  Vody pro potopu bylo dostatek.
  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

  Jenže dle Bible se jednalo o vodu z deště, který trval čtyřicet dní. …………………..

  A navíc, kdyby Všemohoucí tu vodu z minerálů vydestiloval, tak by se minerály shroutily a to by pak byla katastrofa zemského povrchu!

 281. Tonda Vlas

  Možná, že je Ind také troll, který se tím baví, podobně jako Svatý Jeronýmek = Bela Lugosi=Nohavica.

  Znal jsem jednoho, který se rád v putyce bavil tím, že se s lidmi přel, že Zeměkoule není kulatá ale že je ve skutečnosti placatá. Sám tomu nesmyslu nevěřil, jenom se tak bavil.

 282. Tonda Vlas

  To bylo v dobách, kdy ještě internet neexistoval, tak se tak bavil v putyce.

 283. Hraničář

  Foxy
  07.11. 2018
  V diskusích se, přes veškerou snahu, svého osobnostního otisku zbavit nelze. ………………………

  Když jsem ještě pracoval, museli jsme do podnikového sborníku napsat nějakou odbornou zprávu. A můj ředitel mně řekl (“nařídil”), abych něco sepsal za něj.
  Snažil jsem se o jinakost, ale když sborník vyšel, setkala se se mnou redaktorka a řekla: “Že vy jste napsal tu zprávu za ředitele? Víte, ono se to dalo poznat!”
  Takže tak!

 284. ind

  @Tonda Vlas

  Četl jste vůbec Bibli?

  V šestistém roce života Noeho, ve druhém měsíci v sedmnáctém dni měsíce — v tom dni se rozevřely všechny prameny veliké hlubiny a uvolnily se nebeské průduchy. A na zemi nastal déšť trvající čtyřicet dnů a čtyřicet nocí. Gn 7,11-12

  Nevíme, v jakém poměru byla voda přicházející zdola a shora.

  Zajímá mne, odkud vzali tehdy informaci o pramenech velké hlubiny?
  Vždyť vědci objevili koloběh vody s účastí zemského pláště teprve nedávno!

  Kreacionisté si nemusí nic vymýšlet, musí pouze čekat na to, až věda potvrdí to, co tvrdí Bible.
  Je toho stále více.

 285. Hraničář

  A tohle víte? Zdá se mně to úplně perfektní ke zdejšímu tématu. Kázání, které nádherně ukazuje, zda je opodstatnitelné věřit mýtům:

  Pár slov o očistci (2018)
  Kázání P. Martina Fuchse v Praze 4. listopadu 2018
  Drazí věřící,
  dogma očistce je většinou věřících příliš zapomenuto. Aby se naše představy staly jasnějšími a naše víra živější, musíme se blíže podívat na tento posmrtný život, na tento mezistav spravedlivé duše, ještě nehodné vstoupit do nebeského Jeruzaléma.
  Máme tři velice jasné zdroje světla: první, dogmatická nauka Církve; pak nauka, jak ji vysvětlují učitelé Církve; a na třetím místě, zjevení světců, jež slouží k potvrzení nauky učitelů.

  Dogmatická nauka Církve ve věci očistce se skládá ze dvou článků:

  „Katolická Církev,“ říká Tridentský koncil, „poučená Duchem Svatým, z posvátných spisů a starobylé tradice Otců, učila na posvátných koncilech, a zcela nedávno i na ekumenické synodě, že existuje očistec, a že duším zde drženým pomáhají prosby věřících, ale hlavně řádná oltářní Oběť.“ (Sezení 25)

  Nauka učitelů a teologů, nebo spíše jejich názory na některé otázky vztahující se k očistci, a jejich vysvětlení, nejsou ukládány jako články víry; můžeme je odmítnout, aniž bychom přestali být katolíky. Nicméně by bylo nerozvážné, a dokonce i unáhlené, odmítat je. A je duchem Církve následovat názory obecně sdílené učiteli.
  http://rexcz.blogspot.com/2018/11/par-slov-o-ocistci-2018.html

 286. Marek

  Inde,
  jak jsem zmínil, skutečně ty metody nebudu před vámi vysvětlovat. Pan docent zmínil, že čím mladší je zkoumaná látka, tím lépe je měřitelná. Na tom není skutečně nic divného. A co se J. Hornera týče, vždyť pouze odpověděl, že jednak měkké tkáně z tyranosaura poněkud nejsou k dispozici, a že konkrétně radiouhlíková analýza by stejně pro jejich dataci byla nepoužitelná. Pro “dinosaury” je přirozeně naprosto nepoužitelná kvůli svému časovému dosahu, nicméně na biblických konstantách to nic nemění. Nechce se mi věřit, že odmítnete vysvětlení, že teploměrem pro měření horečky taky nelze změřit teplotu na povrchu Slunce. Asi stojí za to opět připomenout, že ani radioizotopické, ani žádné jiné metody pro časovou dataci skutečně nebyly vyvinuty proto, aby byl evolucionistům “dán do ruky instrument proti tmářům”, a pokud kterýkoliv evolucionista argumentuje ve prospěch oněch dinosaurů zejména tou cé čtrnáctkou, je to s odpuštěním pitomec. Jsem si ale vědom, že pravěk nebyl, natožpak nějaké druhohory, takže změřit dinosaura by tím uhlíkem měla být docela brnkačka…
  A ty kubické kilometry. Na Moravě, když se schyluje k dešti, tak říkají, že “jedú s vodú”. Kousek výše už to nakousl třeba J. Štejfa., totiž to, že my nedovyvinutí ateisté se pořád dokola držíme té fyziky. Jako hluchý dveří, dalo by se říct. V dimenzích této planety je pro vyzvednutí takového objemu vody do vzduchu, tzn. k jejímu vypaření, pokud by tedy k tomu z toho “podzemí” nějak byla k dispozici, potřeba neobyčejných podmínek. Tlaková a energetická, obecně termodynamická bilance takové “přeháňky” svými parametry opět trošinku přesahuje rozpětí lidské představivosti. No, jak hluchý těch dveří, pořád dokola ta fyzika. To je Inde pak těžko, když si ateisté u toho nedokážou uvědomit, že Mr. J. McBigovi stačilo lusknout prstem, a kouzlo se jednoduše stalo…

 287. ind

  Vědci jsou přesvědčeni, že oceány vznikly odspodu….

  Jde o druh olivínu, který vodu, přeměněnou obrovským tlakem na tzv. hydroxylový radikál, díky své výjimečné struktuře nasává jako houba. A kdybychom ji z ringwooditu, obsaženém v zemském plášti, mohli nějakým způsobem „vymačkat“, naplnila by veškeré světové oceány hned třikrát!
  Dosažení hlubin, ve kterých se žíznivý minerál nachází – nejhlubší vrty si zatím sáhly do hloubky 12 km – je pro nás hudbou vzdálené budoucnosti, ale objev gargantuánských zásobáren vody v zemském plášti už teď mění náš pohled na to, jak vznikly pozemské oceány.
  Zatímco dříve věda předpokládala, že vodu k nám „dolily“ například i komety, dopadající na zemský povrch, nové poznatky rozšiřují dosavadní teorie o možnost, že voda oceány naplnila postupným prosakováním odspodu: obrovský tlak a teplota, panující v zemském plášti, ringwoodit taví a voda z něj uniká do vyšších vrstev planety.

  nedd_tiscali_cz/megaocean-v-zemskem-plasti-239581

 288. ind

  @Marek

  Nechce se mi věřit, že odmítnete vysvětlení, že teploměrem pro měření horečky taky nelze změřit teplotu na povrchu Slunce.

  Toto vysvětlení neodmítám. Lze jednoduše dokázat, že měřená teplota se dostane mimo rozsah (stupnici teploměru).

  Teď mi ukažte na jediné měření 14C měkkých tkání dinosaurů, kdy se vědci dostali mimo rozsah použitelnosti.
  Oni se někteří toho měření tolik bojí, že ani odměna $20 000 je nepřesvědčí.

  Vám, ateistům, se vymstí, že věřící pokládáte většinou za hloupé.

  Takové pohádky platí pro prostoduché. Pokud na teploměru do 100 st. naměřím stupňů 50, nebudu věřit pohádce, že látka má stupňů tisíce a tak je tento teploměr nepoužitelný, protože měří jen látky do sta stupňů.

 289. Tonda Vlas

  ind
  07.11. 2018
  Vědci jsou přesvědčeni, že oceány vznikly odspodu….
  ——————————————————————————————————————————————-
  Kteří vědci?

 290. Marek

  Zodpovědně vám Inde potvrzuju, že když mi seženete dinosaura, za dvacet zelenejch papírů do toho jdu. Sice to změří pendrek, ale peníze nesmrděj…

 291. Foxy

  K diskusi s Indem.

  Stejně jako zastánce chemtrails, spikleneckých teorií o pádu Dvojčat či nepřistání Apolla na Měsíci, nepřesvědčíte jakýmikoliv racionálními argumeny o tom, že se nachází ve stavu bludu, stejně tak nelze racionálními argumenty přesvědčit zaťatého mladozemního (diluviofilního) kreacionistu o jeho bludu, naopak. Pouze je ještě hlouběji ve svém bludu utvrzován a fantastičnost i zcestnost jeho argumentace tím více vzrůstá. To nemá nic společného s mírou inteligence, naopak, vysoká míra inteligence zde vede jen k ještě vyšší argumentační odtrženosti od reality. Už před několika roky jsem mu (v jiné diskusi, a tenkrát měl i jiný nick) sdělil, že přihlášením se k biblickému mladozemství se definitivně odvařil, alespoň co se mého názoru na něj týče. Od té doby neberu diskusi s ním vážně a jeho argumentací se už jen bavím.

  Dlouhodobá zkušenost s diskusemi s mašíbly (homeopatika, MMS, universální léčba rakoviny javorovým sirupem, vyznavači geopatogenních zón i biorezonance) mne vede k tomu, že sebelepší a sebeprecisnější argumentací se zde ničeho nedosáhne, pouze se skupiny vyznavačů oněch bludů ještě více semknou.

  Nemá smysl zde jakkoli diskutovat. Hlavní je hlídat, aby vliv těchto jedinců či jejich uskupení na většinovou společnost nenabyl nebezpečného rozsahu. Oni mají výhodu ve své semknutosti a často až fanatické zarputilosti, neboť veškerý čas a veškeré úsilí mají zaměřeny na jediný cíl; na prosazení svého názoru jako závazného a jedině přípustného. Neboť oni věří, že bojují za svatou věc.

  Tož takto celou tu záležitost vidím.
  Foxy

 292. SH

  … kreacionisté si nemusí nic vymýšlet, musí pouze čekat na to, až věda potvrdí to, co tvrdí Bible.

  Jj, třeba že dle Bible nejdříve vznikají planety a až pak hvězdy, kolem kterých se ty planety pak začnou otáčet. To je naprosto v souladu s tím, jak se náš vesmír chová – vo tom žádná 🙂
  No a protože věda spolehlivě dokázala, že tahle starobylá báchorka o planetě a hvězdě je pitomost, musí tedy kreacionisté vymyslet nějakou jinou pohádku o tom, že v Bibli je všechno ťip-ťop, neboť:

  a) nelze dokázat, že Slunce je starší než Země – zkuste si odebrat vzorek Slunce
  b) Bůh stvořil světlo ještě před tím, než stvořil slunce (dokonce stvořil střídání dne a noci ještě před vynálezem Slunce, až po třech dnech to zrušil a o den a noc už se začalo starat Slunce)
  c) obíhání Země kolem Slunce bylo vytvořeno až dodatečně (takovou drobnost ani nemělo cenu do Bible psát)
  d) další miliardy expoplanet už si pak jen převzaly model ze sluneční soustavy
  e) nelze spolehlivě dokázat, že nějaká hvězda je od nás vzdálená milióny světelných let (a i kdyby – tak to bylo prostě stvořeno vše naráz, žádná expanze vesmíru není a když – tak jen taková “co by se za nehet vešlo”)
  f) nerozumíte Bibli

 293. SH

  … vám, ateistům, se vymstí, že věřící pokládáte většinou za hloupé.

  A to zase ne Danieli, v tomto se mýlíte. Já jsem se o křesťanství začal zajímat právě proto, že křesťané na které jsem narazil, ať již v reálu, či virtuálně, byli dost chytří lidé. Pravda – nebyli to kreacionisté – povětšinou katolíci nebo liberální protestanté. Každopadně to ve mne vzbudilo myšlenku, že na podstatě toho křesťanství něco musí být, to nebude jen tak. Po dlouhé době mne tato myšlenka zase opustila :), ale alespoň jsem začal tak nějak chápat jak to křesťanství funguje – přiznávám, že mé dřívější představy (pocházející ještě z dob minulého režimu) byly dosti “nepřesné”.

  S kreacionisty jsem se naživo nikdy nesetkal, se třemi jsem ale vedl “diskuze” na internetu. Jeden mi tvrdil, že mimozemšťani jsou maskovaní démoni, a že “archeolog” R. Wyatt našel Noemovu archu (ironií je, že podstatná část kreacionistů považuje Wyattovi objevy za fantasmagorie). Druhý “Kristův voják” mne strašil peklem a snažil se o evangelizaci. V jedné diskuzi se ho jednou někdo zeptal, zda masturbuje (s oblibou tyto praktiky ostatním vytýkal a strašil je peklem). Neodpověděl, tak jsem se ho ptal tak dlouho, dokud nepřiznal, že si ho občas honí, ale že ví, že Bůh mu to odpustí. Pár minut na to celou diskuzi smazal – přeci jen – taková věc by mu pokazila reputaci “svatého muže”, za kterého se považuje. Posledním z trojice je Daniel B. – bezesporu inteligetní člověk, který se domnívá, že obousměrně komunikuje s Bohem. Takže jak vidno – nejen věřící, ale i mladozemské věřící nelze nějak paušálně považovat za hlupáky. Konec-konců vynálezce magnetické rezonance je tuším též mladozemní kreacionista a na takový vynález musí mít člověk “fištrón”.

 294. Lemmy

  Na Slovensku sa k náboženskej ideológii (najmä ku kresťanstvu) hlási 76 % občanov. Lenže sám hovorca Konferencie biskupov Slovenska nariekal, že medzi katolíkmi je len asi 10 % vážnych kresťanov, myslí si, že ostatní v počte sú len tí zo zotrvačnosti, vlažní kresťania, a možno aj ateisti, nakoľko ani do kostola nechodia poriadne, tak trikrát do roka. A samozrejme, tí nevďační kresťania si na kňaza spomenú až pri pohrebe, lebo si hovoria: Veď sme pokrstení, sme katolíci, tak spravíme katolícky pohreb. Inak, počas života sú takí istí ako ostatní, klamú, podvádzajú, hrešia, vulgárne sa vyjadrujú, kradnú, ohovárajú… takých máme na Slovensku dosť veriacich. Katolíčka, čo verí veštici. Prečo inak by ju navštívila, a prečo číta horoskopy? A do kostola nezájde. Ešte aj toho farára poohovára. To, že máme 76 % nábožných, to je obraz Slovenska. Hovorí sa veľa o korupcii… ale máme 76 % veriacich!

 295. Marek

  No, Foxy,
  svoji filipku míříte především na “inteligentní plánovače”, máte tam ale i ty spiklence. Já teda nevím, jestli jsem taky ten spiklenec, vzhledem k mému pohledu na zmíněný “teroristický útok na budovy WTC, vlastně ale asi patřím k těm nejspiklenějším.
  Rády se tu při veselém povídání si s evangelizátory berou na pomoc různé přírodní vědy. Už se mi to nechce hledat, možná bych to našel , a asi i kdokoli, komu by se chtělo. O sedmičce, co z protiteroristických a demokratických důvodů taky šla dolů. Oficiální zdroje předložily vysvětlení, proč se to taky zřítilo vyšší rychlostí, než je volný pád, přestože do toho to letadlo nakonec nedolítlo. Vedle požárů z důvodu obrovského množství naftových agregátů prostě úžasné, velmi vědecky však, a tím pádem přirozeně zcela potvrzeně vysvětlené. Totiž. Jde o to, že všechny segmenty budovy byly v rozích postaveny, a jejich konstrukce tedy byla vyztužena mohutnými ocelovými sloupy – nosníky. Trosky, padající ze sousední budovy, zasáhly také několik těchto nosníků. A rozrezonovaly je. Ano, úder do kovu tvrdým předmětem způsobí jeho chvění. Doprovázeno, jak známo, to bývá hlasitým zvukovým projevem. Nosníky se nicméně po zásahu troskami rozvibrovaly natolik, že svým divokým tancem začaly zatloukat suť z ostatního stavebního materiálu, a také vnitřní vybavení. Zatloukat směrem dolů, čímž pádem urychlily jejich sesuv na rychlost vyšší, než volného pádu… Takové, no, biblické…
  Víte, jako sori. Jsem jen ten chemik. Sice fyzikální, ale to na moji představu celého toho zřícení skutečně nestačí. Jen dodávám, že to vysvětlení z mé strany není ani slovem účelově karikováno. Na pomoc si beru každého, kdo se s tím vysvětlením taky mohl setkat, protože to prošlo médii.
  No, ono vlastně…, mohlo by se říct, že jsem nejprve patřil k pochybovačům a spekulantům. Jakmile jsem se však dozvěděl, jak to ve skutečnosti bylo, ihned jsem si uvědomil, jak jsem s tou svojí předchozí nedůvěrou byl naivní…

 296. Lemmy

  Tonda, a čo keby sme vymysleli konšpiráciu, že tí trollovia, multinicky, jednoducho všetci od Jeronýmka cez Nohavicu, Belu až po SH, či Inda, že to všetci nie sú žiadni ľudia akože veriaci, ale to len nejaký šikovný ateista vkladá také provokačné príspevky, aby to tu jednoducho bežalo stošesť. Lebo keby tí trollovia nepísali, tak by to bola nuda, a možno by nikto sem nedával komentáre. Nebola by to dobrá konšpirácia? Že to nie sú žiadni kresťania, ale maníci z OSACR.cz, ktorí takto nás naťahujú, aby sme reagovali a písali mnoho komentárov.

 297. Tonda Vlas

  Mně by to ani nenapadlo, jenže Honza Werner kápl na to, že oba tři (má to na rozdíl od nás možnost vidět) píšou z jedné a té samé IP adresy. Takže podezírání mé osoby, že věří konspiracím, není v tomto případě na místě.

 298. Hraničář

  Marek
  07.11. 2018
  Jen dodávám, že to vysvětlení z mé strany není ani slovem účelově karikováno. Na pomoc si beru každého, kdo se s tím vysvětlením taky mohl setkat, protože to prošlo médii. …………………….

  Před dvěma lety jsem byl v Praze na přednášce o destrukci Dvojčat. Přednášel Prof. z UK. Hned úvodem oznámil, že se bude držet oficiální zprávy vyšetřující komise, a že podle té zprávy udělali se studenty pokus a jím “dokázali”, že ta zpráva je pravdivá.
  V diskuzi přiznal, že žádné jiné, “konspirativní” videa neviděl a nechce vidět.
  O pádu budovy č. 7 vysvětloval, že požáry od těch naftových agregátů ohřály nosníky ve stropech, pak že se jeden nosník v jednom rohu utrhl, a jeho pád vyvolal postupnou destrukci budovy. Pak pustil originální video z vrtulníku, na němž bylo krásně vidět, jak celá budova spadla naráz na v celé ploše!
  Jakékoliv nesouhlasné poznámky odmítal, že odporují oficiálnímu vyšetřování!

 299. Svatý Jeronýmek

  IP adresy jsou jsou v naší firmě společné pro asi 20 tisíc lidí, takže to se mýlíte, pane Wernere, po internetu se již šíří, že jsem blokován, není to pravda!

  Pan Werner je slušný člověk a neblokuje nikoho. Mě tedy neblokoval. Mohu normálně psát, jen nemam čas.

  Chci se za něj postavit, protože se šíří pomluvy, že blokuje. Neblokuje. Tyto pomluvy jsou fake news možná šířené i putinovskými trolly. My elfové je ale vyvracíme! Mam své informace!

  Ano, vše může být matrix. Jak říká prof. Peregrin na tom videu které sem někdo dal, řiká to on, říkal to Descartes, nebuďme domýšliví, takže vše je jen relativní, ne jisté, ani kulatost Země. Mějte se. Váš Jeroným! 🙂

 300. Tonda Vlas

  Být tvým zaměstnavatelem, tak tě vyhodím kvůli promrhávání času na internetu v pracovní době. Na to ti mohou kápnout.

  Proto vyšinutý evangelikál, se kterým se přu na šarlatánce jede v práci výhradně přes Tor, jak tam na sebe přiznal.

 301. Tonda Vlas

  Z toho Grano Salis:

  *Honza Werner četl můj článek zde a nakonec se zřejmě rozhodl multinickovi zablokovat IP adresu. už tam nepíše. *

  Ten na Grano Salis je hodně naivní. Pokud mi někdo takto zablokuje IP adresu, tak tu blokaci přes Tor obejdu. Kdo používá Tor je vůči takovým blokacím imunní.

 302. ind

  @Marek

  Zodpovědně vám Inde potvrzuju, že když mi seženete dinosaura, za dvacet zelenejch papírů do toho jdu.

  A je vůbec někde certifikovaná laboratoř, ve které změří množství 14C biologického materiálu bez nutnosti určení, o jakého živočicha jde?

 303. ind

  @Foxy

  Hlavní je hlídat, aby vliv těchto jedinců či jejich uskupení na většinovou společnost nenabyl nebezpečného rozsahu.

  Samozřejmě, že pro vás nebezpečného rozsahu nabudeme.
  Neboť existují odpovědi na otázky, které jsou položeny.

  Pokud se někdo zeptá, kde by se vzala voda pro potopu, mohu použít vědecky podloženou argumentaci, že v zemském plášti je nerost, který nasává vodu jako houba a podle dosavadních odhadů je jeho kapacita pro uchování vody velikosti tři světových oceánů – což je více, než je potřebné pro celosvětovou potopu.
  Dále mohu argumentovat vědeckým předpokladem, že právě z této oblasti zemského pláště pochází voda nacházející se ve světovém oceánu.
  🙂

  Takže ano, tyto informace jsou pro vás nebezpečné. Navrhuji z vaší strany cenzuru, nejlépe internetovou. Můžete se inspirovat v Číně. 🙂

 304. ind

  @SH

  Jj, třeba že dle Bible nejdříve vznikají planety a až pak hvězdy, kolem kterých se ty planety pak začnou otáčet. To je naprosto v souladu s tím, jak se náš vesmír chová – vo tom žádná
  No a protože věda spolehlivě dokázala, že tahle starobylá báchorka o planetě a hvězdě je pitomost

  Ono je potřeba chápat psaný text. Bible nehovoří o tom, jak vznikají planety, ale o tom, jak vznikla Země.
  Kde je vědecký důkaz, že Slunce nevzniklo až po vzniku Země?

 305. Jaroslav Štejfa

  K indovi:
  Vůbec, kde je vůbec důkaz, že vůbec existujete, drahý inde?
  Jaroslav Štejfa

 306. SH

  Kde je vědecký důkaz, že Slunce nevzniklo až po vzniku Země? – no přímý důkaz nemám, ale ruku na srdce … Danieli, opravdu byste připustil, že Slunce se tu objevilo později, než Země – tedy přesně tak jak je to v Genesis nebo se přikláníte spíše k tomu, že nejdřív tu bylo Slunce a pak Země a to, že je to v Bibli naopak je např. jen chybný překlad?

 307. Lemmy

  V biblii nie je chybný preklad, ale chybne uvažovali vtedajší ľudia, ktorí písali text do formy biblie ako celku. Veď nemali dnešné vedomosti, veda im v tom čase ešte nič nehovorila, čo je pekne vidno na tom, že náuka o hviezdach sa nazýva astrológia, kým ozajstnej vede už ostalo len pomenovanie astronómia. Vtedajší ľudia nevedeli o vesmíre prakticky nič, len to, čo videli vlastnými očami. Ani nevedeli, že Slnko je len jednou hviezdou, rovnakou ako milióny iných. Nevedeli, že sú galaxie. Vnímali Slnko a Mesiac ako dve základné javy na oblohe, a hviezdy. Biblia bola z dnešného pohľadu napísaná možno nejakými túlavými pastiermi oviec, od ktorých nemožno očakávať vedecký výklad vzniku sveta. Nemali dnešné vedomosti. Ale potrebovali mať pre svoju komunitu nejaký výklad, aj kvôli spokojnosti. Ľudia nemajú radi nevedomosť, uspokoja sa aj s rozprávkami. Lepšie je veriť vymysleným príbehom ako rozumieť faktu, že neviem. Neviem je čosi ako tma, a vymyslený príbeh je čosi ako svetlo.

 308. Foxy

  Ind:
  “Neboť existují odpovědi na otázky, které jsou položeny.”

  Položeny? Já preferuji ženy úplné a celistvé. Které ženy jsou pouhé položeny, to nevím, ale Vy zřejmě odpověď na tuto otázku máte. Tak se tím utěšujte.

  Že Vás neberu vážně?
  Ano, stejně jako neberu vážně plochozemce a podobné mašíbly, tak neberu vážně ani Vás, coby biblického mladozemce. Jen se bavím, a žasnu, jakých výšin pitomosti dokáže argumentace mladozemních kreacionistů dosáhnout. Ale to Vy, z vnitřku Vaší názorové bubliny nejste schopen vidět a ocenit. Vaše škoda, báječně byste se bavil.

  Tož si žijte ve Vaší echo chamber, a užívejte si to bis zum Anschlag. A pokud mozno z ní nevylézejte, tím nejlépe prospějete sobě i ostatním.

  Mějte se co nejlépe,
  Foxy

 309. Bela Lugosi

  Prosím aby si nikdo nevymýšlel, že jsem blokován, též to není pravda.

  O evoluci jsem nikam nic nepsal, protože se v ní nevyznám, jsem v tomto laik. Věřím spíš na inteligentní design, hlavně když se na sebe dívám do zrcadla. Takový obličej nemohl vzniknout náhodou ani přírodním výběrem, je totiž dokonalý, řecký bůh jakoby se v něm zrcadlil. Hlavně z profilu.

  Všechny zdraví váš Bela! Snad se zase někdy brzy uvidíme, jdu na odpočinek 🙂

 310. ind

  @SH

  Chybný překlad je vyloučen. Už z logiky věci je jasné, že když po stvoření Země byla tma, tak nemohlo být nejdříve stvořeno Slunce, držíme-li se logické konzistence textu.

  Proč by mělo být nejdříve Slunce? Dokážete svůj postoj obhájit?

 311. Poznámka

  Tvořeno bylo slovem (mnohočetný význam, a pravda); vše muselo být pojmenováno.

  P.S.
  Při rozpoložení zde diskutujících je zbytečné zabývat se popisem tvoření, uvedeným v Bibli.

 312. Fóbiemi prolezlé individum utajeného pohlaví

  Co “makarón”, jeho bradička, případně jiné viditelné rysy… Podle krátkozrakých pouze fešák, podle mne zvrhlík se zlýma očima které o něm dost vypovídají.

 313. SH

  @Ind

  Žádná z mě známých teorií o vzniku sluneční soustavy nepočítá s tím, že by planety v naší soustavě byly “gravitačně připojeny” ke Slunci “nějak později”. Zde byste mohl poměrně dobře argumentovat “toulavou planetou”. Země byla původně toulavá planeta bez gravitační vazby. Později náhodou narazila na právě stvořené Slunce a vznikla mezi nimi gravitační vazba. Ostatní planety jsou buď též toulavé nebo byly stvořené až po Slunci.
  Těžko přetěžko si ale představit situaci, kdy si jen tak toulává Země letí vesmírem a bum, v jeden čas narazí na svou budoucí mateřskou hvězdu a zároveň na toulavý Měsíc, který se k ní gravitačně připojí.

  Pošlete mi prosím odkaz na vědeckou studii, kde se uvádí, že Země byla původně toulavou planetou a při své cestě se ve stejný čas připojila gravitačně ke Slunci a zárovéň se k ní přípojil i Měsíc. Nikdy jsem o ničem takovém neslyšel, ale možná čtu špatné knihy, časopisy a weby.

 314. ind

  @Foxy

  Jen se bavím, a žasnu, …

  K tomu nepotřebujete použít inteligenci, k adekvátní argumentaci však ano.
  Neukazuje vaše vyjádření osobních postojů bez argumentů na určitou osobní “chudobu”?

 315. Hraničář

  Lemmy
  08.11. 2018
  od ktorých nemožno očakávať vedecký výklad vzniku sveta. Nemali dnešné vedomosti. Ale potrebovali mať pre svoju komunitu nejaký výklad, aj kvôli spokojnosti. Ľudia nemajú radi nevedomosť, uspokoja sa aj s rozprávkami. …………………

  Když se první Evropané dostali k amazonským indiánům, tak s posměchem referovali, že u nich “rodí” muži. Že ti “divoši” jsou tak hloupí, že muži předstírají že rodí, jsou ošetřováni ostatními, zatímco ženy někde porodí a jdou okopávat pole, zatímco muži se doma “zotavují” po porodu. Jak jsou vlastně ti divoši hloupí a muži líní!
  Teprve A.V. Frič, který mezi indiány žil a dokonce byl v jednom kmeni i šaman, ten zvyk vysvětlil. Pro indiány byl všude kolem i duchovní svět. Vše mělo duši – lidé, zvířata, stromy, ale i kameny, řeka …. no a v tom duchovním světě byla i spousta duchů, dobrých a zlých. A ti zlí způsobovali nemoci. A indiáni věděli, že kde je zranění, krev, tak tam že duchové vlezou do člověka a způsobí mu nemoc. A při porodu je krve dost. A tak muž, statný bojovník, doma předstíral že bude rodit, tím duchy lákal k sobě, žena si zatím někde za řekou postavila rákosovou chýši a za péče šamana, který ji před zlými duchy hlídal, potichu porodila, honem skočila do řeky, opláchla krev a jako by nic, šla okopávat pole. Šaman chýši podpálil aby zahladil všechny stopy po porodu, a přidal se k příbuzným, kteří “ošetřovali” “porodivšího” muže. A zlí duchové se ometali kolem dokonale zmateni – ani krev, ani dítě…
  No, uznejte, jak to ti indiáni měli logicky odůvodněno!

 316. SH

  @Ind

  Ještě mě napadala jedna varianta: toulavá planeta s hotovým Měsícem. Měsíc gravitačně vázán na Zemi, ale zatím není vidět, neboť není někde zdroj fotonů, co by ho osvětlil. Bůh je skvělý architekt – měl to pěkně všechno naplánované. Až byl hotový s naši soustavu, vytvořil pak jako bonus triliardy jiných hvězd a triliardy jiných planet. Já osobně Boha podežřívám i z toho, že nějak narafičil i to ovoce poznání, aby ho Eva snědla tak či tak. Jen si vemte – vytvořil planetu plnou býložravců, kde neexistovala smrt a zvířata i lidé dostali příkaz k nekontrolovanému množení. Muselo mu dojít, že nebude trvat moc dlouho a lidé a zvířata se na ten kousek země nevlezou. A tak vymyslel to ovoce a donutil lidi spáchat prvotní hřích. A pak je potrestal za to, co nemohli ovlivnit. Eva to prostě sníst musela, jinak by si tu za pár tisíc let všichni šlapali po hlavách a Eden by se proměnil v zahradu pekelnou.

 317. ind

  @SH

  Žádná z mě známých teorií o vzniku sluneční soustavy nepočítá s tím, že by planety v naší soustavě byly „gravitačně připojeny“ ke Slunci „nějak později“

  Proč by to mělo být relevantní? Podle mne žádná z teorií nepočítá s proměnou vody ve víno.
  Pokud je Bůh schopen proměnit vodu ve víno, proč by neměl být schopen stvořit nejprve Zemi a pak Slunce?

 318. Marek

  Tu otázku o “certifikovaných laboratořích” Inde, tedy pokud ji myslíte vážně, pak jsme pořád ve stejné situaci. Totiž, že postrádá smysl na ni odpovídat. A pokud nemyslíte, potom samozřejmě už vůbec. Proto, máte-li skutečně zájem dozvědět se něco o smyslu analýzy jako takové, i o jejich druzích, odkazuji vás na internet, kde je mnoho informací o tom, jak, a také proč, tzn. za jakým účelem se provádějí fyzikální a chemické analýzy pro stanovení kvality, kvantity, časové datace, či dalších parametrů. Je tam dozajista i o tom, jaké informace při těch analýzách z jejich samotného principu pro jejich účel jsou potřebné, a jaké naopak potřebné nejsou. Taky o tom, co jsou to analýzy cílené, co orientační, co třeba srovnávací nebo naopak vylučovací, jak a zejména proč se kombinují, prostě, je tam toho opravdu spousta.

  Vzhledem k tomu, že dřív jsem se do hovorů s věřícími pouštěl na téma víry jen velmi zřídka, a tyto vedly jiným směrem, než k “verifikací” potopy, vlastně až teď si, jakkoliv pořád jen velmi nepřesně, uvědomuju tu gigantickou duševní propast mezi věřícími a zbytkem světa. S tím, že můj “nedokonalý” mozek mi stejně stále našeptává, že to přece z principu není možné, tvrdit takové věci. Že si prostě musíte dělat legraci. Začal jsem proto koukat na náboženské weby, jestli to opravdu tak může být. Asi opravdu ano. Je to pro mě skutečně složité, vyrovnat se s uvolněností a jednoduchostí, s jakou lze zacházet třeba zrovna s tou vodou, miliarda sem, miliarda tam. Dole je toho hromada, tak se to dá nahoru, a hotovo. Von to McBig v klidečku stíhá. Stačí mu jen lousknout prstem, a otevřou se průchody.
  Tak to je. “Nedokonalý” nevěřící mozek si neumí představit. To je víra. Neumí si jen tak v té hlavě mít tu víru. Věřit, že to klíďo jde. Nějaká jakási voda, co to je? Banalita! Vždyť i celý vesmír, stačilo zase taky jen to lousknutí, a oni tady budou přepočítávat, že na každý jeden čtvereční metr této planety se muselo odněkud vylít a napršet nějakých pět tisíc kubíků. Vždyť znovu, celý vesmír, dokonce život jako takový! Myšlení, ta morálka, a vůbec!. A oni s jakousi vodou.
  Jiní věřící jiného náboženství zase zlomili hůl nad Jarkem. Stal se z něj démon. Tušení se potvrdilo, protože se už dřív o něm dozvěděli, že je možná slabý v jejich víře. Tak to je. Je to absolutní, opakuji absolutní pravda, protože oni tomu věří. Proto to nikdy nebude jinak, možná Jarek za to i přijde přinejmenším do totalitního očistce, vyloučeno není ani totalitní peklo!

  Inde, sice jsem to adresoval vám, ale jste mnemotechnickou pomůckou. To jsem jen dostal za domácí úkol sesmolit nějakou úvahu o bytí s věřícími.

 319. ind

  @SH
  Muselo mu dojít, že nebude trvat moc dlouho a lidé a zvířata se na ten kousek země nevlezou.

  Samozřejmě.
  Bůh je požehnal a řekl jim: Ploďte a množte se a naplňte zemi …
  Gn 1,28

  Když by byl úkol splněn, lidé by dostali nějaké další zadání.

 320. ind

  @Marek

  „Nedokonalý“ nevěřící mozek si neumí představit. To je víra.

  Jaký máte problém s představivostí? Řekněte mi, co je ve virtuální realitě nemožné? Vždyť programátor má nad ní veškerou moc a vytváří základy (principy), na kterých tato realita funguje.
  To přece není nepředstavitelné.
  Ano, programátor je bohem této reality. Není její přímou součástí. Není zevnitř této reality dokazatelný.
  Pro představu si stačí uvědomit, že základem hmoty nemůže být hmota, základem energie nemůže být energie. Vlastnosti hmoty nejsou vyjádřitelné v joulech.

 321. ateista

  “Pro představu si stačí uvědomit, že základem hmoty nemůže být hmota, základem energie nemůže být energie. Vlastnosti hmoty nejsou vyjádřitelné v joulech.”

  Sice nesouhlasím, ale když bych na to přistoupil, tak ovšem opačně základem ducha, duše a boha musí být také něco jiného, třeba hmota. 🙂

  Čus bus autobus! 🙂

 322. Tonda Vlas

  Jaroslav Štejfa
  08.11. 2018
  K indovi:
  Vůbec, kde je vůbec důkaz, že vůbec existujete, drahý inde?
  Jaroslav Štejfa.
  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………

  “ČLOVĚČE, VY NEEXISTUJETE!!! VY JSTE PODVODNÍK!!!” jak řekl jeden Hopkirkovi.

 323. Judaista

  Na to by ovšem Descartes odpověděl: “Myslím, tedy jsem!” – Cogito ergo sum!

  Ale souhlasím s tím, že ty vaše vědecké studie teoreticky mohou být podvod, ať už to dělají ti vědci nebo někdo podvádí je. Např. matrix. Ale ne všechno se dá podvést. Třeba právě – “Myslím, tedy jsem”, je jistota i v případě, že nás klame démon.

 324. Tonda Vlas

  @Marek
  Dle všeho ses potkával pouze s věřícími typu adventistů a jim podobných.

  Na teologických fakultách se vyučuje kritická metoda, vše se vysvětluje zcela jinak.

 325. SH

  @Ind

  Pokud je Bůh schopen proměnit vodu ve víno, proč by neměl být schopen stvořit nejprve Zemi a pak Slunce?

  Souhlasím, pokud je v moci Boha způsobit celosvětovou potopu, vstát z mrtvých, řídit celosvětový poslední soud, může klidně stvořit Zemi a Slunce v rozporu s tím, co tvrdí současná kosmologie. Otázka je, proč nás tu tedy zahlcovat například poznatky o vodě v zemském plášti. Vždyť to vůbec není k celostvětové potopě třeba. Ta voda se dá vytvořit stejným způsobem, jako byla stvořena ta hrouda hlíny a kamení, na které si plujeme širým vesmírem. A stejným způsobem může zase ta voda zmizet.
  Hmm, asi až teď jsem si uvědomil, proč vlastně ty debaty jdou vždycky tak jaksi “do ztracena”. Dokud to jde, obě strany “šermují” vědeckými statěmi a tím, co je běžně odpozorované. Když už to pak moc nejde, jedna strana hodí “do placu” mezeru v poznání a druhá pak Boha-kouzelníka event. neschopnost věci porozumět kvůli absenci Ducha svatého.

  … když by byl úkol splněn, lidé by dostali nějaké další zadání. … tak na tohle pozor, tohle nemůžete prezentovat jako hotovou věc – Bůh tohle takto neřekl. Kdo přidá něco k písmu, bude proklet. Před podobná tvrzení vždycky předsuňte frázi “… domnívám se, že …”. Tohle mám obkoukané od jiného kreacionisty, který se tím jistil proti prokletí. Řekl třeba: “domnívám se, že víno, které Ježíš proměnil z vody bylo nealkoholické, neboť je nesmysl, aby Bůh posytoval prostředky k opilství, které sám příkře odsuzuje”.

 326. SH

  @Ind

  Když už jsem tak rozepsal, vzpomenul jsem si ještě na jednu věc mimo téma. Viděl jsem nedávno několik videí z takového menšího kostelíku v USA někde v Kentucky tuším? Na YT si to lze vyhledat do frází “snake handling church”. Je tam skupinka lidí, která v souladu se závěrem Markova evangelia bere do rukou jedovaté hady a popíjí koncentrát strychninu. Sem tam se stane, že někoho ti hadi uštknou a sem tam dojde k tomu, že na následky toho uštknutí dotyčný zemře – většinou ne okamžitě, ale až v nemocnici nebo doma. Když někdo umře, tak to po něm převezme jiný s tím, že pokud ho to bude stát život, je to vůle boží, kterou on akceptuje. Ostatní věří, že dotyčný šel na pokyn Boha do nebe. Hodně se tam zpívá, myslím že se tam i mluví v jazycích, ale tím si nejsem úplně jist. Učástníci bohoslužeb jsou varování, že jsou tam na vlastní nebezpečí a pokud budou během bohoslužby uštnuti, budou se za ně ostatní modlit k pánu. Když jsem to viděl, tak mně napadlo – pane jo, zajímalo by mne, co by na toto řekl Ind. Jsou ti lidé děti boží nebo sešli z cesty?

  Měl byste k této křesťanské skupině nějaký komentář Danieli?

 327. Marek

  Trochu ti Tondo nerozumím.
  Zmínil jsem, že mé zřídkavé hovory s věřícími o víře nekončily u potopy. Respektive u jejího rozboru. Spíš to prostoupení, procitnutí, osvobození, a tak. Jako, ten jejich “nekonečný okamžik” víry. Tak nevím, jestli se podle toho pozná jejich sportovní oddíl :).
  S na víru vysokoškolsky specializovanými věřícími jsem si toho moc nenapovídal. Co si vybavím, tak mě jeden pořád chtěl tzv. tlačit do “slepých logických uliček”, ale bylo to až moc prvoplánové, a na bázi buď chybějícího, nebo tzv. nepřímého důkazu, a taky protimluvu, resp. hry se slovíčky. Ale vzhledem k tomu, že jako jediný “přímý důkaz” (kdy o nich sám začal, já po něm ani žádný při té řeči nechtěl, protože neumím po někom chtít důkazy tam, kde podle mého rozumu ani nemůžou nějaké být) měl jen právě to “pochopení uvěření”, nedostali jsme se nikam. Rozhodně toho ale věděl hromadu věcí o filozofických školách, směrech, jejich zástupcích nebo tvůrcích. Na to ale já jsem sedlák, který se drží své hroudy, v mém případě toho atomu. A mé pravdy jsou absolutní z mnohem jednodušší podstaty, než je boží přítomnost v nich.

 328. Judaista

  Vidíš Marku, já jsem věřící žid a přitom jsem materialista. Věřím, že bůh je hmotný a vše je hmotné, i duše, která je mozek. A bůh je jemněhmotný.

  Nevím jestli může někdo své pravdy nazvat absolutními, ale některé možná ano.

  Ale někteří ateisté zde jsou přitom naopak idealisté a mají proto také logické “důkazy”, např. Medea.

 329. Marek

  Počkat. Myslím, že tam neříkal pochopení, ale nějak obdaření, obdarování vírou, nebo podobné slovo. Sice je mi to jedno, ale když jsem teda použil ten jeho výraz, tak ať jej nekomolím…

 330. ABC

  Marku

  Rozveďte tu svoji teorii o rozvibrování budovy 7.

  Jestli tam budou nějaké poznámky o tom, jakou měl ten dům celkově frekvenci a jak dlouho a kolik trosek tam padalo v tom správném rytmu a jakou energií dopadaly v ten správný moment, tak se nežinýrujte a přidejte to tam taky.

  Jo a kdybyste měl příklady nějakých dalších budov, co tímhle způsobem popadaly, tak sem s tím taky.

  Tušíte, že vám nevěřím a nepředstírá, že jo, ale co kdyby náhodou

  A nějakej ten pancake effect na něčem jiným než na dvojčatech bych taky moc rád viděl. Já si ani po tolika letech nedokářu představit železnou traverzu, co povolí a zmizí, protože ji někdo o stovku metrů dál (vejš) nahřál.

  Jo a ještě nějaké výpočty o tom, jakdože do padalo s takovou pravidelností a kam se vypařily ty kusy NAD požárem, na které nic pancakově nepadalo.

  Dejte si na čas – jo a může to být v cizích jazycích, nejen angličtina. Já si poradím.

 331. Ateistický laik

  SH: Řekl třeba: „domnívám se, že víno, které Ježíš proměnil z vody bylo nealkoholické, neboť je nesmysl, aby Bůh posytoval prostředky k opilství, které sám příkře odsuzuje“.
  O tomuhle nám tvrdí, že je člověk inteligentně navržen, když na něj působí pitomej etanol (nemluvě o metanolu) a duch svtatý (anděl strážný) si s tím neumí poradit. 🙂
  Tak když chci aby výrobek byl imuní a nereagoval s etanolem tak ho taky tak navrhnu. 🙂

 332. Marek

  Judaisto, to je bonmot. Netrvám na absolutnosti svých pravd, protože se mi opravdu nechce s někým handrkovat na tom, co ta absolutnost znamená. Takže, pokud řeknu něco pravdivého, je to jen “normální” pravda. Ale tu pravdivost tomu nezaručuje boží přítomnost.
  Jen krátce k té absolutnosti a normálnosti. Zrovna dopisuju odpověď, a posílám ti ji. Až si to přečteš, už bude okamžik toho posílání minulostí. To je tzv. absolutně normální pravda. Nebo, pokud by mi třeba zrovna Medea to chtěla zrelativizovat podle a-teorie nebo b-teorie, nebo tamtoho, co mi psala, že jsem já, tak kompletně se to stane absolutně normální pravdou tehdy, až si to přelouskáš.
  Někomu to možná zní rasisticky. To, že jsem si vůbec to podle něčeho takového vůbec hodnotil. Totiž, že jsem si všiml, respektive následně uvědomil, že nejeden mimořádně inteligentní člověk, kterého jsem u těch svých atomů potkal, byl žid. Vlastně, nevím, jestli žid, nebo Žid, v občance ale určitě měli českou příslušnost. Ale snad tím rasistou přece jen nejsem, když věřím, že to těm klukům nebudeš kazit :).

 333. ind

  @SH

  může klidně stvořit Zemi a Slunce v rozporu s tím, co tvrdí současná kosmologie

  Pokud to současná kosmologie tvrdí, tvrdí to na základě nějakých důkazů?

  Otázka je, proč nás tu tedy zahlcovat například poznatky o vodě v zemském plášti. Vždyť to vůbec není k celostvětové potopě třeba.

  Bůh by mohl nechat tu vodu zmizet, ale proč by to dělal? Každý zázrak zaznamenaný v Bibli má nějaký účel.
  Je hodně věcí, které mohou sloužit k víře. Tedy: k dostatku vody pro potopu není potřeba zázrak. Ta voda tam je. A k plynutí spodních vod nahoru možná stačilo nastartovat určité chemické reakce v hloubi Země.

  Bůh tohle takto neřekl. Kdo přidá něco k písmu, bude proklet.

  Vždyť já své tvrzení nekladu na úroveň Písma. Vycházím z poznání Boha. Bůh člověka vždy někam vede, sám se nazval Cestou (J 14,6).
  Ani věčný život není definován jako něco statického: A toto je život věčný: Aby poznávali tebe… J 17,3

 334. Judaista

  Marku, naprosto v pohodě! Viz. co jsem napsal k novému článku.

 335. Marek

  Šmarná!!!
  ABC, vy jste si to přečet, a dospěl k názoru, že to vysvětlení obhajuju??? Tak jo, dobrá :)) :)).
  Amplitudy, jejich skládání a zvyšování tou rezonancí, frekvence, ani nic podrobnějšího k dispozici sice nemám. Ale ta podstata je tam přece zřejmá. Nosník, neboli vysoký kovový sloup v rohu segmentu budovy, byl zasažen padající troskou z dvojčete. Jako když třískneme něčím tvrdým třeba do kolejnice. Samozřejmě se tím tento nosník ihned rozvibroval, rozkmital, jak už to kovové předměty dělávají, zejména, když je třeba necháme volně viset. Kmitáním došlo přirozeně k rezonanci dalších nosníků. Jak tam kmity doputovaly, ponechme odborníkům, možná tak ale učinily skrze vznikající suť. Tak tedy, došlo k rezonanci, tedy také k onomu skládání amplitud. Fyzika zná, k čemu pak dojde, každý nakonec ví, že když se třeba do té kolejnice práskne pořádně a pak třeba o kus dál zase, tak se to rozvlní jak had klidně po celým poli… Chápete? Podobně se tedy rozrezonovaly ty nosníky, zvýšily amplitudu kmitání. A už to jelo! Mohutně vibrující nosníky dosáhly postupně takové amplitudy, že se z nich staly obří buchary, které s mikrosekundovou frekvencí vtloukaly ostatní stavební materiály dolů pod sebe. Ohromnými údery zvýšily rychlost pádu sutin tak, že jim natožpak spodní patra, ale i samotná gravitace byly malé! Tak to celé bylo. A když bylo hotovo, projevila se již únava materiálu nosníků, z čehož důvodu se nakonec do těch sutin, rozžhaveny navíc zuřivými požáry, zhroutily tyto nosníky také!
  Tolik oficiální sdělení, tentokrát mnou doplněno několika expresivními výrazy. Doplněny pro čtivost, a také pro lepší představu epičnosti, vlastně téměř bibličnosti celého pádu… 🙂

 336. Tonda Vlas

  Ateistický laik
  08.11. 2018
  SH: Řekl třeba: „domnívám se, že víno, které Ježíš proměnil z vody bylo nealkoholické, neboť je nesmysl, aby Bůh posytoval prostředky k opilství, které sám příkře odsuzuje“.
  O tomuhle nám tvrdí, že je člověk inteligentně navržen, když na něj působí pitomej etanol (nemluvě o metanolu) a duch svtatý (anděl strážný) si s tím neumí poradit.
  Tak když chci aby výrobek byl imuní a nereagoval s etanolem tak ho taky tak navrhnu.
  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………
  Anděl strážný se fláká a pak někdo dopadne jako já předminulou neděli. Pak jsou z toho dva týdny ve špitálu a minimálně dva měsíce marodění.

 337. Tonda Vlas

  Judaista
  08.11. 2018
  Vidíš Marku, já jsem věřící žid a přitom jsem materialista. Věřím, že bůh je hmotný a vše je hmotné, i duše, která je mozek. A bůh je jemněhmotný.

  Nevím jestli může někdo své pravdy nazvat absolutními, ale některé možná ano.

  Ale někteří ateisté zde jsou přitom naopak idealisté a mají proto také logické „důkazy“, např. Medea.
  ——————————————————————————————————————————————
  Nevím, jak je tomu přesně u židů, křesťané totiž v tomto převzali podstatnou část svého učiva z Platóna a později, ve vrcholném středověku též z Aristotela

 338. Tonda Vlas

  Judaista
  08.11. 2018
  Vidíš Marku, já jsem věřící žid a přitom jsem materialista. Věřím, že bůh je hmotný a vše je hmotné, i duše, která je mozek. A bůh je jemněhmotný.

  Nevím jestli může někdo své pravdy nazvat absolutními, ale některé možná ano.

  Ale někteří ateisté zde jsou přitom naopak idealisté a mají proto také logické „důkazy“, např. Medea.
  ——————————————————————————————————————————————
  Nevím, jak je tomu přesně u židů, křesťané totiž v tomto převzali podstatnou část svého učiva z Platóna a později, ve vrcholném středověku též z Aristotela

 339. SH

  @Ind

  “Vždyť já své tvrzení nekladu na úroveň Písma” – rozumím, máte na to jinou strategii 🙂 Některé svoje domněnky považujute za poznání od Boha. Tím pádem si můžete přidat k písmu všechno, co vás zrovna napadne a budete to považovat za informaci od Boha. Nikde není napsáno, že Bůh by v nějaký moment zastavil populační růst v případě, že by Eva to jablko přeci jen nesnědla. Nikde není napsáno, že Bůh by pak měl ještě nějaké další položky na svém TODO listu hned za úkolem “množte se”. Bible o ničem takovém nehovoří. Znakem falešného proroka je mmj. to, že káže jiné evangelium – předpokládám, že se tím myslí písmo jako celek, nikoliv jen NZ. Jestliže tedy někdo tvrdí, že Bůh měl nějaké plány o kterých v Bibli není aní zmínka, měl bych mu to věřit nebo ne?

  Z hlediska kosmologie se v současné době zkoumají například “mladé” planetární systémy:
  https://www.astro.cz/clanky/exoplanety/vznik-planet-zacina-jiz-pred-zformovanim-materskych-hvezd.html
  Poblíž nedospělé hvězdy je pozorováno formování prvních zárodků budoucích planet. Chápu samozřejmě, že pro kreacionisty to stěží jen může být důkaz. Za běžný lidský život z toho prachu proto-planeta nevyroste.

 340. Tonda Vlas

  @ind
  *Bůh by mohl nechat tu vodu zmizet, ale proč by to dělal? Každý zázrak zaznamenaný v Bibli má nějaký účel.
  Je hodně věcí, které mohou sloužit k víře. Tedy: k dostatku vody pro potopu není potřeba zázrak. Ta voda tam je. A k plynutí spodních vod nahoru možná stačilo nastartovat určité chemické reakce v hloubi Země.*

  O tom, co tu píšeš jsem dodnes nic nečetl ani neviděl v televizních pořadech, které masivně sleduju.

  Promiň nevidím v tom nic jiného než kreacionalistický výmysl a ohýbání vědy.

 341. Tonda Vlas

  @SH

  * Nikde není napsáno, že Bůh by v nějaký moment zastavil populační růst v případě, že by Eva to jablko přeci jen nesnědla.*

  A kde se v Bibli píše o jablku? Nikde. Tam je toto napsáno hebrejsky, kdežto to jablko proniklo do povědomí a zakořenilo se tam až vlivem latiny.

  malvum=jablko
  malum=zlo

 342. SH

  @Tonda

  Děkuji za opravu – máte samozřejmě pravdu. Z dětství mám zafixované jablko, ale je to nespecifikované ovoce.

 343. Tonda Vlas

  @SH
  *Znakem falešného proroka je mmj. to, že káže jiné evangelium – předpokládám, že se tím myslí písmo jako celek, nikoliv jen NZ.*

  Toto je kamenem úrazu mnohých evangelikálů a proto velice často upadají do herezí. Nedovedou totiž vůbec rozlišit, co je v SZ časové a tedy pro křesťany už neplatné a co nadčasové, tedy to, co je platné provždy. Hojně praktikováná novorozenecká obřízka heretickými americkými evangelikály je toho názorným příkladem. (To bych nebyl já, abych si tu nepřihřál svou polívčičku). V tomto mám na jistý druh evangelikálů velmi spadeno.

 344. Tonda Vlas

  *Děkuji za opravu – máte samozřejmě pravdu. Z dětství mám zafixované jablko, ale je to nespecifikované ovoce.*

  Ovoce ze stromu POZNÁNÍ DOBRÉHO A ZLÉHO. Strom a vlastnosti ovoce jsou specifikovány. Potom tam byl ještě strom NESMRTELNOSTI, od kterého byl Adam a jeho potomci vyhnáním z Ráje oddělen.

 345. Marek

  Tondo, když jsem dnes takový pisatel, tak taky k té vodě. Neexistuje nějaký tajuplný fyzikální, nebo chemický děj, pomocí kterého by se voda mohla dostat odněkud někam jinam. Skutečně. Ani nemusíš hledat, jestli o tom někde nepíšou. Voda je za běžných atmosferických podmínek tekutina. Především tedy kapalina, ale vzhledem k rovnovážným tlakovým bilancím taky částečně plyn i pod bodem varu. Ale to jistě víš. I o tom, že umí i zmrznout.
  Znovu připomínám, že orientačně má jít o pět tisíc kubíků na metr čtvereční, a to na jeden každý metr této planety. I kdyby se to snížilo třeba stokrát, všechny chemické spekulace jsou naprosto mimo mísu, jediný pochod, který by s tím mohl cokoliv dokázat, je postaven na termodynamice. Žádné, že “možná” jsme ještě něco neobjevili, že to třeba nějak jde. Nejde. To by pak spadalo do kategorie ne jevů přírodních, ale jen a pouze biblických. Znovu, jestli ještě věda o vodě něco neobjevila, tak to není důkaz toho, že se to nějak může stát. Až to objeví, má smysl se o tom bavit. Vzhledem k tomu, co o vodě ale už víme, a co také víme o té termodynamice, pravděpodobnost “zatím nepoznaného” vzedmutí vod je prakticky nulová. A to prakticky, to znamená, že v popsaných objemech je to mimo mísu. Jako, asi se tím začnu zabývat :). Pak vzedmu ropu a plyn z břidlic, a ukážu pak těžařům dlouhej nos!

 346. Tonda Vlas

  Jsou věci, na které odpovědět nedokážu, ale geologická věda žádnou úplně celosvětovou potopu neprokázala.

 347. ind

  @SH

  Nikde není napsáno, že Bůh by v nějaký moment zastavil populační růst v případě, že by Eva to jablko přeci jen nesnědla. Nikde není napsáno, že Bůh by pak měl ještě nějaké další položky na svém TODO listu hned za úkolem „množte se“. Bible o ničem takovém nehovoří. Znakem falešného proroka je mmj. to, že káže jiné evangelium – předpokládám, že se tím myslí písmo jako celek, nikoliv jen NZ. Jestliže tedy někdo tvrdí, že Bůh měl nějaké plány o kterých v Bibli není aní zmínka, měl bych mu to věřit nebo ne?

  Samozřejmě veškeré učení musí být založeno na Písmu.
  Co znamená tohle?
  Potom řekne Král těm po své pravici: ‚Pojďte, požehnaní mého Otce, přijměte do dědictví království, které je pro vás připraveno od založení světa. Mt 25,34
  Noci již nebude ani nebude třeba světla lampy nebo světla slunce: Pán Bůh je bude osvěcovat a budou kralovat na věky věků. Zj 22,5

  Ke království, které bylo připraveného už od založení světa, vedla i jiná cesta než skrze hřích.

 348. Tonda Vlas

  *Ke království, které bylo připraveného už od založení světa, vedla i jiná cesta než skrze hřích.*

  O felix culpa, quae talem ac tantum meruit habere Redemptorem!

 349. Marek

  Geologie, ani hydro- a meteorologie. Protože to Tondo jednoduše nemělo jak proběhnout, nemají tyto vědy jak si nějakých stop všimnout. Nemají čeho. Věřící určitě, a možná i někteří postvěřící mají sklony předimenzovávat realitu toho světa. Zejména ti první jsou vůči třeba zrovna epistemologicky, nebo jakkoli jinak podaným informacím naprosto imunní., kdykoliv se to v jejich očích dotkne nějaké biblické konstanty. A tady ty obří přesuny hmoty k tomu patří.
  Zrovna některé radioizotopické metody, které tolik nedají spát Indovi, se používají k určování stáří podzemních vod. Ale jistě by jej napadlo, že zrovna ty vody, jejichž stáří činí řádový mnohonásobek biblických časových údajů, se taky té taškařice nemusely účastnit, protože jiné tam někde je pořád dost. A věda by byla znovu nahraná… Ve smyslu zoufalého pocitu u vysvětlování

 350. Foxy

  Ke Kdouli Poznání:
  Všichni jste vedle, jak ta jedle. Strom poznáni byl Psychotria viridis. Had nebyl had, ale strom ovíjející liana Bannisteriopsis caapi. Až teprv když ty dvě věci dáš dohromady, pak teprve něco poznáš… Ve starých pověstech hebrejských je to samozřejmě blbě.

  Ad: “Je tam skupinka lidí, která v souladu se závěrem Markova evangelia bere do rukou jedovaté hady a popíjí koncentrát strychninu.”
  Divné… až přímo neuvěřitelné.
  Strychnin je poměrně složitý, šíleně hořký rostlinný steroidní alkaloid. Smrtelnou dávkou strychninu je už 30 mg. Strychnin je typický křečový jed. Zasahuje převodové buňky v zadních kořenech míchy a vyvolává rozsáhlé, lavinovité šíření podráždění. Malé dávky míšní reflexy zesilují, vyšší dávky už dráždí i centra v prodloužené míše (dechové centrum). Sebeslabší impulsy (i ty nahodilé, šumové) se násobí a vedou k rychle a nekontrolovaně se šířícím záchvatům nekoordinovaných reflexních křečí.
  Otrava strychninem má dvě jasně oddělená stadia. V prvním, počátečním stadiu dojde k extrémnímu zbystření zraku, sluchu, hmatu i čichu, které se vyhrotí natolik, že je to až nesnesitelné. Vnímání bolesti je zde naopak potlačeno.
  Intoxikovaný se stává extrémně dráždivým. Nastávají nezvyklé pocity ztuhlosti ve žvýkacím i šíjovém svalstvu, polykání vázne, objevuje se závrať. Tohle stadium trvá poměrně dlouho, většinou čtvrt až půl hodiny. Pak se začne úzkost stupňovat do extrému, je to smrtelná úzkost. Tělo zachvacuje třes; každý, i sebemenší vjem je vnímán se stále se zvyšující mírou hrozivosti a bezprostředního ohrožení. A ono je taky proč.
  Náhle, ať už bez zjevné příčiny, či po nějakém zcela banálním vjemu, exploduje v těle křečový záchvat, který je vstupem do druhého stádia – stádia strychninových křečí. Záchvat trvá 1 až 2 minuty. Jsou to tonické křeče, přecházející do rozsáhlých konvulsí veškerého kosterního svalstva. Během křečí je blokován dech, konečky prstů a jiné periferie modrají, krevní tlak stoupá. Veškeré svalstvo je do krajnosti napjaté, přičemž každý jeden křečovitě stažený sval znamená pro intoxikovaného nesnesitelnou bolest. Je zjevné, že utrpení musí být strašlivé, leč postupující asfyxie ze zástavy dechu vjem bolesti marginalisuje.
  Po odeznění záchvatu nastane relaxace, něco jako klid před další bouří. Vědomí, asfyxií zastřené, se zvolna probouzí zpět do drsné reality. Intoxikovaný se na chvíli vrací zpátky do stádia prvního, kdy však každý sebemenší podnět (dotek, tlesknutí…) může spustit další křečový záchvat. Záchvat, který s krutou samozřejmostí opět nastane.
  Záchvaty se opakují se stále větší a větší silou. Intoxikovaný je čím dál vyčerpanější, vědomí však neztrácí, naopak, myšlení je vybičované k maximu a vědomí neodvratného konce je stále zřetelnější a hrozivější.
  Opakující se prožitek umírání je prožíván znovu a znovu, sama smrt nakonec přichází zpravidla během záchvatu, udušením bez návratu, případně milosrdnou zástavou srdce v paroxysmatu křečí.
  Slabší jedinci a děti umírají někdy již při třetím záchvatu, ti silnější si hrůz záchvatů mohou vychutnat mnohem více.
  Antidotem strychninu jsou barbituráty, tradiční léky na spaní, návrat zpět z divokých křečí tak může zajistit třeba fenobarbital… ale potrhané svalstvo, podrcené zuby a (snad jen napůl) překousnutý jazyk se budou hojit ještě pěkně dlouho.
  Pokud je TOHLE součástí náboženských obřadů, tak to teda potěškoště.

 351. Tonda Vlas

  V USA je v tomto možné naprosto vše.

 352. SH

  @Foxy

  https://zpravy.idnes.cz/snake-handling-handlers-sekty-kulty-mesiasi-usa-apalacske-hory-hadi-chrestys-1ww-/zahranicni.aspx?c=A170103_174631_zahranicni_aha

  Jak jsem již psal výše oni si ten strychnin ředí. Navíc je fakt, že většina členů toho uskupení je morbidně obézní, takže letální dávka je v tomto případě mnohem vyšší, než už člověka, co váží 70-80 kg. I tak je ale z těch videí patrné, že je jim z toho nápoje vážně dost zle, takže to, co pijí rozhodně nebude bezinková limonáda.
  Ironií je, že tohle všechno provádí na zakládě dodatku, který původně nebyl součástí Markova evangelia. Ind nám tu kdysi vysvětloval, že to zcela jistě není žádný dodatek, ale teologové zabývající se textovou kritikou se vícemeně shodují, že to tam někdo dopsal později.

  Když odhlédnu od toho, že se jedná o dodatek, musí se člověk zamyslet nad následujícím textem: “Tato znamení budou doprovázet ty, kteří uvěří: V mém jménu budou vyhánět démony, budou mluvit novými jazyky, budou brát hady do rukou a vypijí-li něco smrtelného, nijak jim to neublíží. Na nemocné budou vzkládat ruce a budou se mít dobře.“

  Pominu teď fakt, že je tam napsáno jen hadi. Ne jedovatí hadi – prostě je hadi. Možná že Bůh tím myslel třeba užovky (pokud ano, tak ti troubové v Kentucky umírají už celá desetiletí kvůli špatnému pochopení významu slova “had”). Soustřeďme se na to, že je tam jistý výčet znamení, který provází ty, co opravdu uvěřili. Mluvení v jazycích a ty další věci provozuje kde kdo, ale pít strychnin a hladit chřestýše to už se nikomu nechce – to prý by Boha mohlo dokonce rozlobit (nechápu proč, když to v tom výčtu znamení prostě je). Tyhle dvě znamení tak musí za celou křesťanskou komuniku oddřít jedna parta z USA. Nikdo z těch stovek miliónů věřících prostě nevěří písmu natolik, aby se příležitostně polaskal s metrovým chřestýšem nebo si dal k obědu skleničku vychlazeného strychninu. Budiž země lehká těm, co uvěřili a zaplatili za to životem.

  Když jsou s tímto křesťané konfrontováni, že si v určitých ohledech vybírají z písma, jen to, co se jim hodí, mají na to speciální vysvětlení:

  – to platilo jen pro Ježíšovy vrstevníky
  – nebo: to se teprve stane v budoucnu
  – nebo: každý dělá to, k čemu ho Bůh povolal, někdo mluví jazyky, někdo vyhání démony, no já sice neznám
  nikoho, kdo by pil jed, ale tak to není moje starost
  – nebo: ti hadi a jed jsou jen taková metafora (mluvení jazyky a vyhánění démonů už ale nikoliv)
  – nebo: nemáte Ducha, tomu nemůžete rozumět
  – atp.

 353. Svatý Jeronýmek

  Od půlnoci na ČT Art:

  “Turínské plátno, slavná lněná textilie s obrazem zraněného muže, je stále předmětem živé diskuze mezi vědci, věřícími a historiky. O plátně umístěném v katedrále svatého Jana Křtitele v Turíně se mnozí domnívají, že jím bylo během pohřbu zahaleno tělo Ježíše Krista. Slovenský dokument předkládá přesvědčivé důkazy o tom, že Turínské plátno by nakonec přece jen mohlo zdobit zobrazení Krista.”

  https://www.ceskatelevize.cz/porady/10738675076-turinske-platno/21638775298/

  Dívejte se, ateisté, ať se přiučíte té vaší vědě! Ale pozor, může to být celé matrix! S pozdravem váš Jeroným kvantový! 🙂

 354. SH

  @Ind

  Aha, takže když by tedy Eva nesebrala to ovoce, neexistoval by též ani Ježíš – nebylo by ho třeba. A Adam s Evou a všemi následnámi potomky by pak byli přesunuti z Edenu do jiného druhu Ráje, který už byl připraven od prvního dne stvoření a v tomto následujícím Ráji už by byli zbaveni možnosti páchat jakékoliv hříchy, což jim bylo díky svobodné vůli umožňeno pouze v Edenu. Peklo by zůstalo prázdné a všichni by žili šťastně a spokojeně navěky věků. Starý zákon by měl jen jednu kapitolu a Nový zákon a křesťanství by neexistovalo vůbec. Neexistovala by smrt a všichni na světě by byli vegani a chodili by úplně nahatí. Neexistoval by ateismus a vlastně ani teismus, protože, když by všichni měli přímý kontakt s Bohem, víra by byla naprosto zbytečná.

  Nu, dobrá – nemám již dalších dotazů, vše objasněno.

 355. Hraničář

  ind
  08.11. 2018
  Proč by to mělo být relevantní? Podle mne žádná z teorií nepočítá s proměnou vody ve víno.
  Pokud je Bůh schopen proměnit vodu ve víno, ………………………..

  Hmmm …. to dokáže kdekterý vinař! Aj nevěřící, heretik, dokonce i ateista, ba i komunista!

 356. Hraničář

  Marek
  08.11. 2018

  Šmarná!!!
  ABC, vy jste si to přečet, a dospěl k názoru, že to vysvětlení obhajuju??? Tak jo, dobrá :)) :)).
  Amplitudy, jejich skládání a zvyšování tou rezonancí, frekvence, ani nic podrobnějšího k dispozici sice nemám. Ale ta podstata je tam přece zřejmá. Nosník, neboli vysoký kovový sloup v rohu segmentu budovy, byl zasažen padající troskou z dvojčete. …………………………

  A potom ta budova č. 7 dvě hodiny vibrovala, aniž by na ní bylo cokoliv pozorováno, a nakonec prostě spadla!?

 357. Marek

  Ok. Uznávám Hraničáři, že jsem ještě nechytil zdejší smysl pro humor. Nezbývá mi proto, než důvěřovat.
  Ano! Možná vibrovala dokonce přes dvě hodiny, protože Newyorčané jsou zvyklí stavět své domy velmi pevné. Tu vibraci bylo možno zachytit pouze vysokorychlostní kamerou, možná některé záběry jsou součástí spisu. Důvodem je velmi vysoká frekvence. Kolem budovy proto bylo možno spatřit jen jakési jakoby rozmlžení, podobně jako když sledujeme včelku, když se chystá sosáčkem… Něco podobného, pouze ne nad květinou, se dělo s budovou, zejména s jejími nosníky. Již byla zmíněna i ta neobyčejná pevnost. Proto stavební materiál celou dobu odolával vysokorychlostnímu tlukotu oněch rozdivočelých (vibrace totiž probíhala v nejvyšší amplitudě právě v nejvyšších bodech nosníků, které se z toho důvodu při kmitu ohýbaly téměř do pravého úhlu, kdy směrem ven prokmitly jen okolním vzduchem, a směrem do budovy konaly své dílo) nosníkových kladiv. Po dvou hodinách však již stavební materiál musel uposlechnout fyziku, došlo k prvním prasklinám, a ano, následoval prudký nadgravitační kolaps celé budovy…

  Rozhodl jsem se důvěřovat. Vzhledem k tomu, co vše jsem se tu už dočetl, ale přesto považuji za nutné upozornit, že ve drobnostech jsem se možná dopustil malých fabulací…

 358. ind

  @SH

  Když jsou s tímto křesťané konfrontováni, že si v určitých ohledech vybírají z písma, jen to, co se jim hodí, mají na to speciální vysvětlení

  Vy jste ten, kdo si vybírá z Písma to, co se mu hodí.

  Toto ignorujete…
  Potom ho Ďábel vzal do svatého města, postavil ho na okraj střechy chrámu a řekl mu: „Jsi-li Syn Boží, vrhni se dolů; vždyť je napsáno: ‚Svým andělům přikáže o tobě, a na rukou tě ponesou, abys snad nenarazil nohou na kámen.‘ “ Ježíš mu řekl: „Je také napsáno: ‚ Nebudeš pokoušet Pána, svého Boha.‘ Mt 4,5-7

  Vybral jste si z Písma, to, co se vám hodí. To, že Boha se nemá zkoušet, ignorujete.

  Misionáře chtěli otrávit dávkou jedu, která by zabila deset dospělých lidí. Nic se mu nestalo. Ti lidé díky tomuto znamení uvěřili. Neignoruji zaslíbení v závěru Markova evangelia, jen ho správně chápu – znamení není něco, co nastává automaticky.

 359. ind

  @SH

  a v tomto následujícím Ráji už by byli zbaveni možnosti páchat jakékoliv hříchy, což jim bylo díky svobodné vůli umožňeno pouze v Edenu.

  Svobodná vůle zůstane člověku navždy.

  Peklo by zůstalo prázdné …
  Nezůstalo. Bylo vytvořeno pro ďábla a jeho anděly.

 360. Tonda Vlas

  Vidím, že se tu mezi sebou začínají hádat dva nábožníci.

 361. Tonda Vlas

  Vodu ve víno jsem ještě proměnit neviděl ale nafta ve víno nebo v jakýkoliv jiný chlast se mění velice lehce. Když ještě existoval tuzem, tak šífáci chlastali jedině za naftu. Ta loď měla mnohdy větší spotřebu než aeroplán.

 362. Tonda Vlas

  SH
  09.11. 2018
  @Ind

  Aha, takže když by tedy Eva nesebrala to ovoce, neexistoval by též ani Ježíš – nebylo by ho třeba. A Adam s Evou a všemi následnámi potomky by pak byli přesunuti z Edenu do jiného druhu Ráje, který už byl připraven od prvního dne stvoření a v tomto následujícím Ráji už by byli zbaveni možnosti páchat jakékoliv hříchy, což jim bylo díky svobodné vůli umožňeno pouze v Edenu. Peklo by zůstalo prázdné a všichni by žili šťastně a spokojeně navěky věků. Starý zákon by měl jen jednu kapitolu a Nový zákon a křesťanství by neexistovalo vůbec. Neexistovala by smrt a všichni na světě by byli vegani a chodili by úplně nahatí. Neexistoval by ateismus a vlastně ani teismus, protože, když by všichni měli přímý kontakt s Bohem, víra by byla naprosto zbytečná.

  Nu, dobrá – nemám již dalších dotazů, vše objasněno.
  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

  To je právé v té větě z velikonočního chvalozpěvu zhruba z pátého století, kterou jsem tu okopíroval latinsky:

  O felix culpa = šťastná to vina (pro kterou přišel Kristus)

 363. Tonda Vlas

  Tak vidím, že ten hadí kostel je opravdu velmi extrémní a otřesná forma heretického hnu´tovíráctví.

 364. ateista

  @Judaista
  “A bůh je jemněhmotný.”

  Není to opět jeden z bludů? Mohl byste nám trochu podrobněji popsat, co to znamená jemněhmotný? Já bych si pod tím představoval třeba plynný? To by ale mohl být problém.
  Když Vy tvrdíte, že je jemněhmotný, asi tedy víte co to znamená. Poučte i nás.

 365. Petr TomekPetr Tomek

  @ateista: Jemněhmotní bohové pocházejí z představ prvních epikurejců. Podle nich jsou to bytosti složené z velmi jemných atomů (ve starořecké představě atomu, ne moderní) které obývají vesmírné pláně, jsou sami se sebou šťastní a o lidi se vůbec nezajímají.
  Křesťanství “jemnohmotnost” kdysi převzalo do představ o andělích, ale později zase zavrhlo s tím, že bůh a andělé jsou duchovní bytosti a z podstaty nejsou hmotní vůbec. Hmotu si ale mohou “obléknout” např při styku (i sexuálním -viz Bible) s lidmi.
  Je to hezká ukázka toho, jak myšlenky přežívají i tam, kde bychom je nečekali. V současnosti to rozhodně není mainstreamová představa.

 366. SH

  @Tonda

  “Vidím, že se tu mezi sebou začínají hádat dva nábožníci.” – to už je takový místní folklór, na to si zvyknete 🙂

  @Ind

  “Svobodná vůle zůstane člověku navždy.” – zůstane navždy, jen bude malinko omezena tak, aby nebylo dovoleno páchat hříchy, jinak by poslední soud nemohl být poslední 🙂

  “Toto ignorujete…” – ne ne, neignoruji. Skočit z mostu a spoléhat se na anděla by jistě bylo pokoušení. Práce s hady bylo ale Bohem zahrnuto mezi znamení, co budou provázet ty, kteří uvěřili, společně s mluvení jazyky atp. Z kontextu je zřejmé, že to s těmi hady je myšleno jako vědomá činnost věřícího člověka. “BUDOU BRÁT HADY DO RUKOU”. To není ten samý případ, jako když se Pavlovi z Tarsu náhodou zakousla zmije do ruky a on ji pak následně setřepal do ohně.

 367. ateista

  @Petr Tomek
  Děkuji za objasnění, ale odpověď jsem spíše očekával od jehovisty. Vy hovoříte o představě, on hovoří o skutečnosti. Musí tedy mít osobní zkušenost nebo důvěryhodný zdroj, na který by nám mohl poskytnout odkaz.

  P.S.
  Moje příspěvky se zobrazují se zpožděním. Dříve se zobrazovaly okamžitě, takže jsem mohl odstranit případné pravopisné chyby. V čem je problém?

 368. ateista

  A hele, když bůh nebere lidem svobodnou vůli, co egyptský faraon, který měl prý “zatvrzelé srdce”? Nebo Jidáš, do kterého prý podle bible vstoupil démon? 😮

 369. ind

  @SH

  „Svobodná vůle zůstane člověku navždy.“ – zůstane navždy, jen bude malinko omezena tak, aby nebylo dovoleno páchat hříchy, jinak by poslední soud nemohl být poslední

  Nebude omezena.

  I vyjdou a pohlédnou na mrtvoly těch, kteří proti mně byli vzpurní. Ano, jejich červ neumírá a jejich oheň nehasne. Budou k důrazné výstraze veškerému tělu. Iz 66,24 ČSP, var. překl.

  Skočit z mostu a spoléhat se na anděla by jistě bylo pokoušení. Práce s hady bylo ale Bohem zahrnuto mezi znamení, co budou provázet ty, kteří uvěřili …

  Ano, Bůh zaslibuje, že ta znamení budou doprovázet ty, kteří uvěří. Jenže ta znamení nečiní člověk, ale Bůh tehdy kdy chce a jak chce.

  Strávili tam tedy značný čas, otevřeně mluvili o Pánu, který dosvědčoval slovo své milosti tím, že dával, aby se skrze jejich ruce dála znamení a divy. Sk 14,3

  Pokud člověk bere do rukou hada veden Bohem, tak má i Boží ochranu.
  Pokud ne, tak ji nemá. A činění takových skutků je pokoušení Boha podobné tomu, když někdo skočí z mostu.

  Jak fungují znamení?
  Na nemocné budou vzkládat ruce a budou se mít dobře. Mk 16,18
  Neodvážil bych se mluvit o něčem, co by Kristus nevykonal skrze mne k poslušnosti pohanů, slovem i skutkem, v moci znamení a divů, v moci Ducha Božího, takže od Jeruzaléma a dokola až po Illyrii jsem dovršil zvěstování evangelia Kristova. Ř15,18-19
  V blízkosti toho místa měl pozemky první muž ostrova jménem Publius. Ten nás vzal k sobě a tři dny nás laskavě hostil. I stalo se, že Publiův otec ležel a byl sužován horečkou a úplavicí. Pavel k němu vešel, s modlitbou na něho vložil ruce a uzdravil ho. Když se toto stalo, přicházeli i ostatní nemocní z ostrova a byli uzdravováni. Sk 28,7-9

  Trofima jsem nechal nemocného v Milétu 2Tim 4,20

  Ap. Pavla doprovázela znamení, že na nemocné vzkládal ruce a oni byli uzdravováni. To neznamenalo, že na každého nemocného, na koho Pavel vložil ruce, byl uzdraven – viz Trofimus nebo Timoteus.

 370. Tonda Vlas

  Svobodná vůle omezena je a není to způsobeno Bohem. Má to mnohé vědecky vysvětlitelné příčiny.

 371. SH

  @Ind

  “I vyjdou a pohlédnou na mrtvoly těch …” – takhle to ale v praxi vůbec nefunguje. Ani takové brutality, jako věřejná poprava “smrt tisíce řezy” neodradila lidi od činů, za něž byl tento absurdní trest vyměřen. Je jasné, že v Království “bude muset Bůh s lidmi trošičku počarovat”. Každopádně je škoda, že na strom poznání tenkrát Bůh pro výstrahu nepřitloukl nějakou tu mrtvolu – tím by výrazně zvýšil šance, že Eva to zpropadené ovoce nechá na pokoji.

  “Pokud člověk bere do rukou hada veden Bohem, tak má i Boží ochranu. Pokud ne, tak ji nemá. A činění takových skutků je pokoušení Boha …” – pochopte ale to, že ti lidé v Kentucky jsou vnitřně přesvědčení, že je přitom vede Bůh, jinak by to nedělali. A je tam i mnoho případů, kdy byli opravdu ošklivě uštknuti a “zázračně” přežili – viz. poslední případ, kdy to pastor schytal přímo do krku a oproti očekávání lékařů to přežil. Jestli tohle není zázračné znamení, tak už nevím, co jiného by mohlo být 🙂

  Bratr Carl se zašklebil, jako kdyby stoupl na něco ostrého. Sehnul se k jedné straně kazatelny a začal se houpat. „Ježíš nám seslal Ducha svatého,“ řekl a plácl do kazatelny dlaní. „Víte, někteří lidé stále čekají, až přijde Duch svatý. Ale on už přišel, o letnicích! A od té doby se vrací! Právě teď cítím, jak mě zcela naplnil,“ prohlásil. „Whoo! Proudí mi to z nohou až do hlavy. Miluju, když se mi dostane do vlasů.“

  Ploskolebec byl v záři stropního světla bronzový a zlatý. Bratr Carl na něj pohlédl se směsí podezření a lítosti. Had jazykem ozkoušel vzduch. Bratr Carl mu strčil palec před hlavu a had se ho dotkl jazykem. Pak si ho zvedl před obličej a pohlédl mu do očí. Chvíli se navzájem pozorovali, pak se had stočil dozadu a opět začal zkoumat vzduch jazykem. Bratr Carl si spustil hada k boku a opět ho zvedl.

  Podle toho popisu to přeci nemůže být obyčejná lidská svévole – to musí Bůh prostřednictvím bratra Karla dávat znamení ostatním, neboť:

  – bratr Karel je pokřťený
  – bratr Karel věří ve vzkříšení
  – bratr Karel pocítil jak do něj vstoupil Duch svatý
  – bratr Karel v momentě kdy je naplněn Duche svatým bere do rukou hada

  Indicie, že zde Karel nejedná sám za sebe jsou myslím velmi silné.

 372. Tonda Vlas

  Nevím, ale to mi připomíná jednoho hnuťovíráckého kazatele, který činí mocné zázraky a tvrdí, že vskřísil přes 500 mrtvých. Takový může mít úspěch pouze v USA.

 373. ABC

  Marek
  08.11. 2018
  Šmarná!!!
  ABC, vy jste si to přečet, a dospěl k názoru, že to vysvětlení obhajuju??? Tak jo, dobrá :)) :))

  Jo, nebylo to poznat. 🙂 Tak prima, že je ten svět o jednoho člověka normálnější.

 374. SH

  Tak ohledně té nemožnosti hřešit v Království nebeském jsem našel i jiný názor. Prý to není o tom, že by Bůh pořádal výstavy mučených hříšníků, ale tím, že v Království nebeském budou mít spasení jiná těla. Tyto těla budou fungovat jinak, než ta současná a něco v těch tělech způsobí to, že člověk už nebude moci hřešit. Možná to bude nový mozek, ale těžko říct – podrobnosti nejsou nikde zveřejněny. Informace jsem načerpal z níže uvedeného videa.

  Život nevěřícího je jednoduchým životem, člověka žijícího v hříchu. Poté, co člověk pozná Boha, stane se jeho život schizofrenní, absurdní a plný paradoxů – říká kazatel církve bratrské v následujícím videu:

  https://www.youtube.com/watch?v=O8e6Jf719EI

  Doslova se zde tvrdí: “… v dalších týdnech si vysvětlíme, co to přesně znamená – tenhle život schizofrenní, křesťanskej, absurdní, plnej paradoxů – co to znamená tenhle život žít”. Motiv paradoxu, absurdity a rozpolcenosti v kontextu s křesťanským učením se v tomto kázání objevuje hned několikrát.

 375. Lemmy

  SH: Život nevěřícího je jednoduchým životem, člověka žijícího v hříchu.

  Byť normálnym a zdravým, s čistou mysľou, je hriech!

 376. Ateistický laik

  cit: Život nevěřícího je jednoduchým životem, člověka žijícího v hříchu.
  Je mu “kazateli církve bratrské” prd do mého života a ať si ty církevní/věřících pravidla o hříchu aplikují (straší) pouze na svoje ovečky. 🙂

 377. Tonda Vlas

  @Sam

  Nevím, zda má smysl taková propaganda náboženské knihy na těchto stránkách.

  Jinak mladého Váchu neznám. Jeho otce jsem za svého ostravského pobytu poznal dobře.

 378. Sam

  Jo? Jakej byl Vácha starší?
  Jinak tu knihu nějak nepropaguji, vyskytují se v ní prapodivné názory, že jo.

 379. Tonda Vlas

  Nemohu posuzovat něco, co jsem nečetl.

  Vácha senior? Uměl jednat s lidmi. Teď je v důchodu, už před pár lety jsem četl, že na tom není dobře zdravotně. Holt stáří.

 380. xjur

  Donedavna nam mohli byt pobozni ukradeni.
  V dnesni dobe, kdy musulmani vystrkuji rohy, ale uz ne.
  Uz je cas rici DOST. A to jde udelat s cistym svedomim jen jedinym zpusobem. Rict nahlas a vsem, ze uz tu nechceme zadne nabozenstvi.
  Pokud nekdo v neco veri, je to jeho soukroma vec, ale jako se soukromou veci musi se svou virou i zachazet. Nemuze tedy chtit zadne nabozenske porady, dotace, halal ani jine ulevy ze zakonu, modlici pauzy v praci, nic takoveho tu nechceme. To at vi vsichni musulmani i krestane, budhiste, proste vsichni. Kdo chce k nam, resp. do EU, musi deklarovat vuli integrovat se do takove spolecnosti. Polozeni takove logicke otazky neni nic rasistickeho ani xenofobniho, proc to politiky nenapadlo, to snad nevi ani Pambu :-).

 381. Marek

  Ten Hraničářův odkaz ukazuje na velmi tristní rozhodnutí zmíněných soudů. Zejména ta odůvodnění. Naprosto jednoznačně z toho plyne, že stanu-li se dostatečně slavný, a budu mít sex s devítiletým dítětem, nesmím za to nejen být souzen, ale ani mě nikdo nesmí označit za pedofila. Jak je v tom zdůvodnění uvedeno, navíc Mohamed asi (možná, nebo o tom třeba nejsou historické záznamy) sexoval jen s jedním dítětem. Takže jedno je málo, pedofilem by byl jen tehdy, kdyby jich měl víc. No, tu máš šejtane kropáč. Až některému z ctihodných soudců nějaká “celebrita” obohatí jen jeho vnučku, ale ničí jinou, vše bude ok…
  Je to hanebnost. Někdo by to mohl opatrněji nazvat kompromisem, ale ne, je to hanebnost. Uhnutí agresívnímu náboženství. Může se jen spekulovat o tom, zda je v pozadí “pouze” to, aby se čím dál početnější a rozdivočelejší muslimové trochu uklidnili, nebo jde o nějaký politický či obchodní “zájem”, a tím ovlivněný trend. Tak či onak, z častých, a značně velkohubých prohlašování všeho možného o lidských právech, a o principu sekularismu to dělá pouťové tahání losů.
  Jakkoli takováto rozhodnutí zatím nejsou asi tak častá, a lze je možná, podobně jako třeba rozhodnutí EU o uprchlických kvótách, považovat za pokusné balónky, co vše si evropský bigoš v tomto ohledu nechá líbit, přehlížení takových excesů je víc, než nebezpečné. Nejen z existenčních důvodů. A kdyby (kdy to vůbec nemusí být o tom kdyby byly…. ryby) se třeba “naši” věřící rozhodli, že se budou soudit o každou podobnou ptákovínu, nebudou soudy svými případy zavaleny, ale zasypány do nedohledné hloubky. Takové soudní projednávání kauzy potopa světa, no, kdybych byl dostatečně morbidní, asi by mě to i bavilo…

 382. Tonda Vlas

  Hanebností bych to nenazval. Ten rozsudek je naprosto skandální.

  Četl jsem v jednom blogu pana Ondřeje Neffa, že tam nazval dnešní zvrácené lidskoprávnictví “LIDSKOPRÁVNÍM NÁBOŽENSTVÍM”.

  Plně s ním souhlasím. Ty skandální rozsudky jsou ovocem onoho zvráceného LIDSKOPRÁVNÍHO NÁBOŽENSTVÍ.

  Já pro tyto věci používám termín KRYPTONÁBOŽENSTVÍ.

 383. peetr1

  @Honza
  Zdravím, vcelku dobrý článek. Ano spousta z nás je lenivých na ověřování informací. Zajímalo by mě, jak by měl člověk podle Vás ověřovat informace? Osobně to dělím na dvě roviny:
  1. Vědeckou. Vědecké informace lze ověřit v korektním systému. Podmínkou pro ověření informací, je porozumění systému. Nejvyšší a čistou vědou je matematika. Poté vědy s aplikovanou matematikou, např. fyzika, chemie atp. Vědecká rovina je založena na principu DVD (definice, věta, důkaz). Nejdříve je nutné věci definovat (jednoznačně vymezit), abychom věděli o čem se bavíme. Potom lze tvořit věty, které musí být v systému dokázány. Nesouhlasím s názorem, že věty dokazuje ten, kdo je vysloví. Věty dokazuje ten, kdo má na to kompetence, neboli člověk schopný je dokázat. Těžko by je taky dokazoval neschopný člověk. Jako příklad uvedu velký Fermatův teorém, který čekal na předložení důkazu několik staletí.
  2. Nevědeckou. Nevědecké informace nelze ověřit v korektním systému. Proč? Protože žádný takový korektní systém není vytvořen. Je to jakési plácání. Informace jsou přijímány z různých důvodů. Může se jednat o sympatie, uznávané kulturní vzory atp. Informace mohou být podsouvány pěstiteli a rozsévači různé propagandy, víry, spolků se společnými zájmy atp. Řadím zde i teisty a ateisty.

  Problém pravděpodobně začíná již na základních školách, kde děti nejsou systémově vedeny k matematickému modelu logického myšlení.

 384. Bela Lugosi

  Tak věda jen falzifikuje, tedy je to jen víra. Nikoliv nějaká jistota nebo něco lepšího než náboženství. Vše může být matrix. Vaše uzavřené systémy jsou jen spekulace.

 385. ateista

  @peetr1
  Proč do druhé skupiny řadíte ateisty? Ti přece jen vyvracejí nepodložená tvrzení teistů. Pokud by se jednalo jen o slovní hříčky, mohla by nám být náboženská víra a bůh ukradený. Protože se ale jedná o neopodstatněné materiální výhody a snahy ovlivňovat celou společnmost, je povinností ateistů reagovat. Vezměte se třeba takového Belu Lugosi. Představa, že by měl možnost tvořit systém vzdělávání pro základní školy je tristní. Je naší povinností reagovat na jeho výplody?

 386. Bela Lugosi

  To že věda jen falzifikuje a neverifikuje (neověřuje) – nevymyslel Bela, ale sami vědci a filozofové, kteří se vědou zabývají 🙂

 387. peetr1

  Zdravím, ateista,
  vezmu to od konce. Rozlišuji u osob jejich úroveň vzdělání, odděluji to však od vyznání.
  Možná se shodneme, že Bela Lugosi, soudě dle jeho příspěvků, je nevzdělaný člověk. Šiřitel pseudovědy a pavědy.
  Tady by měl na to upozornit každý vzdělaný člověk, nezávisle na vyznání. Tedy je nepodstatné, zda-li na to upozorní ateista, teista, nebo člověk bez vyznání. Ve vědě navíc funguje něco jako policie. U nás je to český klub skeptiků,Sisyfos. Za největší prznění vědy a matení veřejnosti jsou udíleny bludné balvany.

  Nelze však jakkoliv spojovat úroveň vzdělání s vyznáním. Uvedu konkrétní příklad. Isaac Newton byl matematický génius, je zakladatelem infinitezimálního počtu. Géniem byl i v mechanice, optice. Veřejně je známo, že byl silně věřícím katolíkem. Osobně nemám problém vést rozumnou diskusi s člověkem jakéhokoliv vyznání, pokud je diskuse konstruktivní a přínosná. V diskuzi mě v podstatě jeho vyznání ani nezajímá.

  Nyní k otázce samotné. Ateisty i teisty řadím do druhé kategorie,nevědecké, protože jejich tvrzení nejsou podložené důkazy. Jsou to teorémy.Teorémy nelze vědecky přijmout. Slova “Bůh” “Ateismus” jsou sice dobře definovatelné, ale pro vědu jsou sémanticky prázdné. Věda tyto pojmy nepotřebuje. Věda funguje zcela odlišně. Věda funguje konstruktivně a zavádí nové definice teprve tehdy, až je potřebuje.Když to řeknu úplně laicky. V nevědeckém kruhu se něco plácne, a teď se pro dané plácnutí hledá význam. Ve vědě je to právě naopak. Pro vědu má něco obrovský význam a věda to pojmenovává. Pojmy jsou jednoznačné.
  Hele, když si někdo založí web, nebo články “moje víra” nemám s tím problém. Pokud samozřejmě daná víra není společensky nebezpečná. Z názvu je zřejmé, že to nemá s vědou nic společného. Z vědeckého pohledu se vědec k víře nevyjadřuje.Pokud se k víře vědec vyjadřuje, je to pouze jeho nevědecký pohled a na to má každý právo.

 388. Bela Lugosi

  “Možná se shodneme, že Bela Lugosi, soudě dle jeho příspěvků, je nevzdělaný člověk. Šiřitel pseudovědy a pavědy.
  Tady by měl na to upozornit každý vzdělaný člověk, nezávisle na vyznání. ”

  1) Možná neznáte Karla R. Poppera a dnešní definici vědy.

  2) Možná jste nestudoval filozofii a logiku.

  3) Možná byste si měl přečíst nějakou knížku, zkuste třeba “Logiku vědeckého bádání”. 🙂

  4) Možná by bylo dobré nastudovat si něco o epistemologii a o tom, že nikdo nikdy nevyvrátil možnost, že je vše nebo skoro vše matrix. Viz. prof. Jaroslav Peregrin, odkaz tu máte. 🙂

  5) Atd atd.. tedy odkazy tu jsou, jsou tu jména jako Popper nebo Peregrin, míček je na vaší straně, můžete třeba profesorům logiky napsat, že jsou hlupáci a vy “novo ateisté” jste nejchytřejší.

  6) Spousta z vás si i toho Dawkinse přečetla špatně, takže jste si např. v Božím bludu nepřečetli tu kapitolu, kterou zde cituje často Medea, kde Dawkins nevylučuje boží existenci, jen jí bere jako nepravděpodobnou. Což je rozdíl od toho, co zde plácají zdejší ateisté jako Lemmy, Laik nebo ateista zelený. 🙂

  atd atd atd…

  Ach ty vaše nedokázané víry. Ani to že se fyzikální (nebo některé fyzikální) zákony nemění není nic než víra, ani to, že vůbec jsou nějaké fyzikální zákony, třeba je to jen často opakovaná shoda náhod. Třeba kauzalita ani neexistuje a vše je jen náhodná korelace (náhoda se může chovat jinak než jak u velkých čísel kde to měří člověk, náhoda může i zákon velkých čísel obejít a může dopadat třeba stále stejně nebo pořád jinak atd… je to náhoda, chaos).

 389. Bela Lugosi

  “Popper se intenzivně stýkal s novopozitivisty Vídeňského kruhu, jejichž teorii verifikace ostře kritizoval a odmítl. Podle logického positivismu se vědecké hypotézy získávají indukcí neboli zobecňováním. Oproti tomu Popper namítá, že každý pokus o empirické neboli zkušenostní zdůvodnění indukce končí nekonečným regresem. Pravdivost vědecké teorie podle něj nelze dokazovat… Základem vědeckého poznání tedy není verifikace (potvrzení), ale falsifikace. ”

  https://cs.wikipedia.org/wiki/Karl_Popper

  Opak toho, co zde o např. evoluci říkají zdejší ateisté, kteří jí berou jako jistotu a pravdu, ne jako pouhou nejistou víru-teorii, která jen třeba zatím v systému vědy nebyla vyvrácena (toť vše). A to ještě vše může být matrix atd… 🙂

  Tak dobrou noc a mocinky moc vás zdravím! A někdy třebas! Už nevidím moc smyslu tu být s nevzdělanci a Medea sem chodí bohužel málo, protože jí tu Lemmy a další taky asi štvou, protože nemají ani základní vzdělání. Nechci se točit v kruhu, jen jednu radu vám dám: víc čtěte vědce a filozofy, máte málo vzdělání. Musíte víc číst a víc myslet, logicky myslet. čaukýýý 🙂

 390. Tonda Vlas

  peetr1
  25.11. 2018
  Zdravím, ateista,
  vezmu to od konce. Rozlišuji u osob jejich úroveň vzdělání, odděluji to však od vyznání.
  Možná se shodneme, že Bela Lugosi, soudě dle jeho příspěvků, je nevzdělaný člověk. Šiřitel pseudovědy a pavědy.
  peetr1
  25.11. 2018
  Zdravím, ateista,
  vezmu to od konce. Rozlišuji u osob jejich úroveň vzdělání, odděluji to však od vyznání.
  Možná se shodneme, že Bela Lugosi, soudě dle jeho příspěvků, je nevzdělaný člověk. Šiřitel pseudovědy a pavědy..———————————————————————————————————————————————-

  U Bely se úroveň jeho vzdělání těžko odhadne a ani to není podstatné. Píše tu totiž z jedné IP adresy pod mnoha nicky a ani o tom vůbec neví. Pravděpodobně z wifiny ústavní. Rozhodně se nejedná o ústav vědecký.

 391. Tonda Vlas

  @peer1
  °Nelze však jakkoliv spojovat úroveň vzdělání s vyznáním. Uvedu konkrétní příklad. Isaac Newton byl matematický génius, je zakladatelem infinitezimálního počtu. Géniem byl i v mechanice, optice. Veřejně je známo, že byl silně věřícím katolíkem. Osobně nemám problém vést rozumnou diskusi s člověkem jakéhokoliv vyznání, pokud je diskuse konstruktivní a přínosná. V diskuzi mě v podstatě jeho vyznání ani nezajímá.°

  Kde jsi přišel na nesmysl, že Isaac Newton byl silně věřícím katolíkem? I přes svůj nepopíratelný přínos o vědu byl okultistu a též kacířem a třásl se strachem, že mu na to kacířství kápnou, neboť i v protestantské Anglii šlo za takové kacířství o kejhák.

  Sám slovutný reformátor Jean Calvin nechal v Ženevě za takové kacířství lékaře Michala Serveta, který se tam uchýlil před katolickou inkvizicí, upálit na pomalém ohni, aby si to upálení co nejvíce vychutnal.

  Isaac Newton, stejně jako Michal Servet zcela odmítal křesťanské dogma o Trojici jako totální nesmysl.

 392. Marek

  peetr1
  Vědecký přístup jste popsal docela normálně tak, jak funguje. Samozřejmě však, že důsledně vzato, o náboženské problematice se vědecky vyjadřovat lze. Zejména v případě vyvracení náboženských dogmat veškerého charakteru. Velmi oblíbeným náboženským tématem je třeba potopa. Tu lze nejen zpochybnit, ale pomocí vědy naprosto vyvrátit. Přinejmenším lze vyvrátit to, jak je potopa v biblických textech popisována. Stejně tak je tomu de facto u všech dalších dogmat, bez kterých se náboženství neobejde, aniž by u toho nebylo zesměšněno.
  Jinou věcí je vznik života, a samozřejmě taky samotná existence některého boha. Je-li ateista trochu seriózní, ani u jednoho z toho se pří odmítání biblických vysvětlení neohání vědou. A bere-li si ji na pomoc, potom s ní ukáže to, že vedle všech hypotéz, dopracovaných do různých úrovní, tedy, takových, které lze nazvat vědeckými, je ta biblická vzhledem ke své prakticky nulové systémové ověřitelnosti “obdařena” tou nejmenší pravděpodobností. Takový ateista tu, jakkoli minimálně pravděpodobnou hypotézu nikdy nenazve vědecky vyvrácenou. Může si u toho pohrávat s tezemi třeba o bohu – ufo, který poté,kdy bylo “vysvětleno”, že šest dní nemusí být šesti planetárními dny, nechal naši Zemi miliardy let všemožně bubřit. Potom do toho vrazil dvě vejce, pytlík jiných bílkovin, posolil to, a vytvořil člověka. Zamiloval se do něj, pak jej nechal rozmnožit, aby je zamilovaně vyvraždil, následně je dal do Egypta, a nechal pak plahočit se leta po celkem malém území. Atd. S jakousi zábavností těchto “nevyzpytatelných” tezí, které pak jen zkusmo porovnává s vědeckými poznatky, potom přistupuje k “dialogu” s věřícími. Ale znovu, netváří se u toho vysvětlování boha a života vědecky. Alespoň ne tehdy, když si je vědom jejích atributů.

 393. Medea

  Newton nebol katolík a Rímskokatolícku cirkev úprimne nenávidel. Formálne bol anglikán, ale v skutočnosti heterodoxný kresťan (neuznával napr. dogmu o sv. Trojici).

 394. Tonda Vlas

  @Medea:

  To jsem tu poněkud rozvláčněji napsal. Jeho okultismus se netýkal duchaření ale náruživě se věnoval alchymii.

 395. Medea

  @peetr1

  „Jsou to teorémy.Teorémy nelze vědecky přijmout.“

  Nezmysel. Teoréma je tvrdenie logicky dokázané v rámci nejakého axiomatického systému, napr. Pythagorova veta.

 396. Medea

  @Tonda Vlas

  „To jsem tu poněkud rozvláčněji napsal.“

  Prepáč, Tonda, reagovala som Peetra1 a Tvoj príspevok som nezaregistrovala.

 397. Tonda Vlas

  Viděl jsem ohledně těchto věcí o Newtonovi hodinový dokumentární film.

 398. Alibaba

  peetr1: Tedy je nepodstatné, zda-li na to upozorní ateista, teista, nebo člověk bez vyznání.
  Jaký je podle vás rozdíl mezi ateistou a člověkem bez vyznání?

  Ateisty i teisty řadím do druhé kategorie,nevědecké, protože jejich tvrzení nejsou podložené důkazy.
  Jakéže připisujete tvrzení pro ateisty?

  Já, jako ateista nic netvrdím, jen prostě odmítám tvrzení nábožensky věřících pro nedostadek důkazu a blábolení o nějaké vymyšlené postavě . A to protože na základě tohohle blábolení mají (náboženské spolky) neoprávněné výjimky v zákonech.
  Jste pro výjimky v zákonech? Jste proto, že náboženské spolky jsou nadřazeny spolkům/sdružením jiným nenáboženským?

 399. peetr1

  Zdravím,
  @Bela Lugosi.
  Možná jsem Vám ukřivdil, když jsem Vás označil za člověka nevzdělaného. Nicméně, přece rozlišujeme mezi induktivním a deduktivním dokazováním.
  Všechny vědy s vyjímkou matematiky “dokazují” induktivně. Induktivní dokazování není považováno za zcela nezpochybnitelné (jisté). Pokud to správně analyzujete, tak dojdete k závěru, že výsledek induktivního “dokazování” není zaokrouhlován na jistý jev (není zaokrohlován na 1). Výsledek je vysoce pravděpodobný (blízký hodnotě jedna). Falsifikace pro induktivní vědy je nutná, tu ale nikdo nezpochybňuje.
  Deduktivní dokazování, neboli matematické dokazování, je totéž co jisté dokazování (1=pravda). To znamená, že provedu-li důkaz tvrzení deduktivní cestou, nelze důkaz zpochybňit. Není vyloučeno, že deduktivním dokazováním se podaří dokázat tvrzení, které ve skutečnosti neplatí.Pokud toto nastane, musí být chyba nalezitelná a poté opravena. Zdrojem omylů není pojem důkazu, ale vždy jen chybující lidé. Falzifikovat v matematice (dedukci) nedává žádný smysl, tudíž je to nesmysl.
  Logiky od prof. Peregrina jsem četl. Ne se vším souhlasím.

 400. ateista

  Já bych asi ani vědu do debaty o bohu a náboženství nezatahoval. Stačí jen požadovat, aby kterýkoliv hlasatel a příznivec náboženské víry poskytl potvrzení toho, co tvrdí. Moje zcela konkrétní otázky, zcela nevědecké, zůstavají bez odpovědi. A přitom jsou např. pro mne zcela zásadní pro to, abych případně přijal náboženskou víru.
  Grygar, coby takový klasický představitel hlubokého rozporu vědy a víry, se vyhýbá všem otázkám, které se týkají náboženství. Korespondoval jsem s ním a vždy se odpovědi vyhnul. Proto je pro mne nepochopitelné, jak erudovaný astrofyzik může věřit náboženským bludům. Nemůže to přece být výchovou nebo rodinným prostředím. Je to tedy obyčejný lidský strach ze smrti?
  Škoda, že nelze teisty přimět k seriozní debatě. Já vím, proč to nelze a oni to vědí také. Takže asi nezbude, než nechat náboženskou víru nechat vymřít na úbytě. A trpělivě odmítat jejich náboženské bludy. A pokoušet se dosáhnout změny zákonů, týkajících se náboženských organizací a jejich postavení ve společnosti.

 401. Jaroslav Štejfa

  K peetr1:
  Velmi pregnantní vysvětlení vztahu indukce/dedukce- falsifikace/dokazování.
  Díky.
  Jaroslav Štejfa

 402. Tonda Vlas

  Okopčím tu něco zajímavého, co napsal jeden nábožník:

  Rytířem v boji s pavědou

  Jsou lidé, kteří se programově vymezují jako ateisté, a přesto jejich morální integrita možná přesahuje kredit leckterého křesťana. Někdy dokonce takoví lidé přispějí věci evangelia mnohem více, než řada křesťanských služebníků, kteří spolehlivě diskreditují křesťanství v očích sekulární veřejnosti.

  Jednou z osobností, které bezpochyby mají tuto morální integritu, je prof. MUDr. Jiří Heřt, DrSc., neúnavný bojovník proti bludům a klamům v oblasti poskytování lékařské péče a rovněž autor mnoha monografií a odborných článků ohledně této tématiky. Není proto divu, že pan profesor je snad nejvíce citovanou osobností v českých křesťanských publikacích, zabývajících se alternativní medicínou. Za svoji vědeckou činnost byl i v loňském roce oceněn nejprestižnější cenou České lékařské komory „Rytíř českého lékařského stavu“ za dosavadní vědeckou práci i morální integritu.

 403. Lemmy

  Tonda, ale na tom príspevku od nábožného je aj tak čosi zlovestné. Kritizujem túto časť z jeho vyjadrenia:

  „Jsou lidé, kteří se programově vymezují jako ateisté, a přesto jejich morální integrita možná přesahuje kredit leckterého křesťana.“

  Z jeho reči cítim čosi škaredé. Vyjadruje sa o ateistoch ako belošský rasista, ktorý niečo hovorí o černochoch (otrokoch). Cítim akési pohŕdanie ateistami. Ako keby kresťania boli morálnejší než ateisti. Aký veľmi veľký omyl!!! To, že je niekto kresťan, neznamená, že bude lepší ako iní ľudia. Ale tento nábožný to má už akosi programovo naučené, že kresťan je morálne lepší ako ateista. S tým nemožno súhlasiť.

 404. Lemmy

  Ale je pravda, že tento problém sme pocítili pri sčítaní ľudu, keď mnoho ateistov označilo, že sú rímskokatolícki veriaci, aj keď nechodia do kostola, na cirkev a klerikov nadávajú, a v podstate sú ateisti vo význame bezbožní. Pokojne mohli označiť, že sú bez náboženského vyznania, ale oni podľa verejnej mienky dali prednosť náboženskému označeniu, lebo nedôverujú takým sčítaniam, a myslia si, že je lepšie, morálnejšie, označiť príslušnosť k cirkvi, lebo argumentujú, že aj tak boli pokrstení, mali sobáš v kostole, a keď zomrú, príde kňaz. Taká je tradícia, a veľa bezbožných sa aj preto radšej hlási ku kresťanstvu aspoň navonok, aby vyzerali lepšie, v lepšom svetle, lebo povedať o sebe, že si ateista, je ako povedať o sebe, že si zločinec, terorista… Kresťanom sa podarilo vykresliť ateistov ako občanov 2. kategórie.

 405. Tonda Vlas

  Já jsem sčítání lidu odmítl s tím, že jsou tam otázky, do kterých státu vůbec nic není. Za to hrozili pokutou deset tisíc korun, já však žádnou nedostal, takže to hrození pokutou byl jen strašák.

 406. Lemmy

  Viem o tom, že veľa ľudí odmietlo sčítanie. Avšak pre humanistov je také celoštátne sčítanie dôležité, lebo prakticky najlepšie ukáže, koľko je nábožných a koľko bez náboženského vyznania (kam patria humanisti). Napríklad minimálne jeden český denník šíri klamstvo od prieskumnej agentúry Pew Research Center. PRC tvrdí, že v Česku je 66 % ateistov. Len neviem, odkiaľ to číslo nabrali. Podľa sčítania je ich len 34 %. A o ostatných sa nič nedá povedať, nakoľko na sčítanie v tomto bode nereagovali. Nevyjadrili svoj svetonázor. Takže mne je ľúto, že občania ignorovali 12. otázku Náboženská víra. Horšie sú výsledky, ak sa pozrieme na celosvetové sčítanie ateistov. 🙁

 407. Lemmy

  Do celosvetového sčítania ateistov sa z Česka zapojilo len 502 ľudí. Z toho sa ako humanista najviac vníma len 25 ľudí, čo podľa mňa odráža reálnejší stav ohľadom aktívnych (angažovaných) ateistov, aspoň tak súdim podľa mizivého počtu ich zviditeľnenia na internete. Lebo internet je veľmi lacný na propagáciu, na zviditeľnenie sa. Ak aj sú nejakí ateisti v Česku, neviem, možno sú leniví angažovať sa, možno sú apatickí k takým aktivitám, možno majú na háku všetko okolo náboženstiev, možno ich to nezaujíma, a možno ani nevedia o stránke OSACR.cz. Kto je aktívny? Werner? Tomek? … To číslo 25 (humanistov) je pre mňa viac zrozumiteľné, ako tvrdenie PRC, že v Česku je 66 % ateistov. Čo z nich, keď majú v paži nejaké aktivity v tomto smere, ako sa to deje napríklad tu na stránke Ateisté ČR. Oni si žijú vlastné životy, a nezaujímajú ich nejaké polemiky ohľadom náboženstiev.

 408. Tonda Vlas

  * Ak aj sú nejakí ateisti v Česku, neviem, možno sú leniví angažovať sa, možno sú apatickí k takým aktivitám, možno majú na háku všetko okolo náboženstiev, možno ich to nezaujíma, a možno ani nevedia o stránke OSACR.cz.*

  Já také nevěděl, že existuje nějaký OSACR. Ani mě ty stránky primárně nezajímají. Mě sem natáhl jako aktivistu článek TĚLO NENÍ PEVNOST, (šmejdím totiž soustavně po internetu, kde je co k tématu) kde s několika pasážemi nesouhlasím. Mimoto, jako aktivista jsem v otázce náboženství programově neutrální a jak vidím, s militantními ateisty najít společnou řeč nedokážu.

 409. Lemmy

  Súhlasím, Tonda, vravíš to, čo i ja ohľadom toho, že si ani nepoznal nejakú ateistickú stránku (Ateisté ČR). Predtým boli aj Humanističtí ateisté, ale ich stránka zanikla tak, že prestali platiť za doménu, a dnes na ich stránke Číňan predáva gate (spodky), a inú bielizeň (prádlo). Pozri: Horké zboží, vysoké podpatky, sandály. Je to veľká hanba pre humanistov (ateistov), že k tomu došlo.

 410. Lemmy

  Tonda, si nadmerne predpojatý ohľadom obriezky. Ak je to súčasť tvojho povolania, zárobku, potom v tomto prípade u teba ide o profesionálnu deformáciu, lebo napríklad ja odsudzujem násilnú obriezku u mladých dievčat, ktoré sa nemôžu brániť, aj keď si to neprajú, ale tlak spoločnosti, okolia, i vlastných rodičov, je taký silný, že dôjde k mrzačeniu jej pohlavného orgánu. Je to primitívne, zaostalé, neľudské, barbarské, a často sa to deje v súvislosti s nejakým náboženstvom, najmä v islame. Ak poškodia pohlavné orgány kvôli tomu, aby v budúcnosti žena nemala erotický zážitok, nepoznala orgazmus, tak toto je očividne teror na ženách, jeden z najkrutejších zločinov, aké sa páchajú na ženách. Iste, znásilnenie je niečo otrasnejšie, ale aj mrzačenie pohlavných orgánov by malo byť na celom svete trestným činom.

 411. Marek

  Navážu na Tondu, já se sem taky dostal ne z toho důvodu, že chci aktivně programově prosazovat ateismus. Jen jsem si ze zájmu zadal do vyhledávače ateismus, začal si tu číst, a postupně se zapojovat tam, kde mě napadlo. S vědomím, že polemika věřícího s nevěřícím nemá ze svého samotného principu naději na shodu. Dle osobního názoru a úrovně přemýšlení, jíž jsem nadán, si hodnotím, jakou argumentací je ta polemika podpořena. “Světe, div se”, že argumenty věřících vnímám s nepochopením. A argumenty filozofů jak kdy, a to kromě jiného podle způsobu jejich prezentace. U ateistů mě občas zarazí, že při své potřebě zřetelně oddělit svoji osobu od náboženství někdy “zavalí” až protimluv. Třeba Alibaba vedle (za souhlasu Lemmyho) tam napálí, že když něčemu nevěří, tak to “něco” není pravda. Nejspíš to myslí dost podobně, jako Medea, ale ta to opravdu vyjadřuje ne správněji, ale rovnou správně v tom, že nevěřit skutečně znamená dávat něčemu velmi nízkou až nulovou míru pravdivosti. Dávat na základě toho, co o předmětu toho věření ví.
  Když se to vztáhne k náboženství, některým ateistům naskakují pupínky, protože tam vidí to “věřit” a “pravda”. Tyto výrazy jim osobně v tom případě připadají naprosto irelevantní, nepatřičné. Proto, že jejich vztah k víře a bohu je natolik odtažitý, že ony výrazy jsou pro ně v situaci, kdy by měli ten svůj vztah (nebo vlastně spíš nevztah) popsat, vlastně bezobsažné. Když přijde na věc, možná by takoví ateisté byli ochotní přistoupit na “Medeinu” škálu tehdy, kdyby u ní neměli pocit podsouvání boha. Kdyby měli na té škále vyjádřit, jak moc se bojí migrantů, taky by asi protestovali, protože člověk většinou svůj vztah k migrantovi takto nenazývá. Zde jen podotýkám, že tento příměr vyjadřuje nesouhlas tázaného s v otázce uvedeným pojmenováním jeho stavu. Na rozdíl od toho věření – považování za pravdivé, ta bázeň je velmi přitažená za vlasy.

  Pocit či tvrzení některých (patrně opravdu nejednoho z nich) věřících o jejich vyšší morální úrovni, na které se nacházejí právě díky své víře, je samozřejmě chybný. Tito věřící tomu však patrně, jak jinak – věří. Lze předpokládat, že svoji víru samu o sobě považují za natolik morálně silný argument, kdy víra jako taková je od nevěřících kvalitativně odděluje. K tomu samozřejmě “křesťanská morálka”, postavená na Desateru. O starších kulturách a jejich chování, a také o opačném směru, tzn. získávání praktických společenských návyků a následném jejich normování a kodifikování už toho bylo pro jejich vysvětlení a pochopení napsáno natolik, že varianta nerozbitně-rozbitných kamenných desek skutečně nemá více prostoru pro svoji existenci, než “pilíř křesťanství”. Nebo tedy, jeden z.

  A co se týče ateismu a jeho kvantifikace, nikdy nebudou existovat exaktnější čísla. Spíš jen zřetelné trendy. Zrovna výše zmíněný Pew sice není klamstvo, jak to nazval Lemmy, ale příslušně zpracovaný výsledek příslušně velkého a příslušně zadaného průzkumu. Jen stěží je objektivní. Zůstaneme-li v ČR, pořád zde zůstává prvek pověrčivosti. V tom Pew průzkumu koneckonců i je uvedeno, že lidé zde k tomu jakési sklony mají. Třebaže věřící to striktně až rozezleně odmítají, pověrčivost je taky jistý druh víry v iracionálno. “Dej ať mi vyjde dnes sázka na tu Plzeň v Lize mistrů…”. Tak zní má modlitba k bohu gamblerů. Církev pobouřeně odmítne mé “modlářství”, aby je vzápětí použila jako argument vůči neznabohům…, vida! Neznaboh! Jak se kvalitativně neznaboh liší od ateisty? Není to přinejmenším mluvnicky, vlastně ale i pocitově lepší označení sebe sama pro toho, kdo odmítá Medeinu škálu?
  Ale k té pověrčivosti. Jaký má vliv naše “bůžkaření”? “Ať se uzdravím! Uzdrav mě, a nedělej že nejsi, když jsi! No…, sice nejsi, já tě nikdy neznal, ale teď buď! A jestli to vážně musí být řečený pokorně, tak jo, já jsem tak pokornej a tak tě prosím…”. To není víra, ale alibismus a prospěchářství. Je jedno, že to nikdy nikomu doopravdy nezafungovalo. Co kdyby… Pak se jej někdo zeptá, jak to má s tím bohem. Vhodně naformuluje otázku, na kterou týpek odpoví víceméně spontánně pravdivě. A v tu ránu je k dispozici materiál pro polemiku o “skutečném” týpkově ateismu.

 412. Tonda Vlas

  Prostě jsem se na to dal, něco pro to udělal – stálo mě to nějaké peníze a hodně času – a dílčí výsledky jsou vidět. Nelze mrzačení pohlavních orgánů u jednoho pohlaví tvrdě odsuzovat a u druhého to vynášet do nebe jako skvělou věc.

  Celý ten obřízkový humbuk v USA má jasné náboženské kořeny. Ta obřízka měla zabránit masturbaci i jinak zredukovat sexualitu mladých mužů. Bylo to ovoce pokřivené viktoriánské puritánské protestantské morálky. Zatímco osvícení židé na konci devatenáctého století začali od té obřízky ustupovat, například zakladatel moderního sionismu a duchovní otec státu Izrael Theodor Herzl svého syna Hanse obřezat nenechal, tak ji pokrytečtí viktoriánští puritáni nejprve v Anglii a později v USA zavedli. V Anglii však na rozdíl od USA od jejího provádění v polovině minulého století upustili. V Anglii totiž tato původně záležitost pokryteckého náboženského puritanismu nikdy nesrostla s lékařskou pseudovědou, jako tomu došlo v USA.

  Hraničář tu byl zcela překvapen ohledně rozsudku Amerického federálního ústavního soudu ohledně ženské obřízky. Mě, protože vím, v čem se v USA potácejí, mě to nepřekvapilo vůbec.

  Jedné obřízkuchtivé náně jsem k tomu na emimino napsal:

  Ohledně vás a vám podobných, které vehementně obhajujete mrzačení pohlavních orgánů chlapců amputací předkožky. Takto to nakonec dopadá:

  https://www.novinky.cz/zahranicni/amerika/489871-zakon-zakazujici-zenskou-obrizku-je-podle-soudu-v-usa-neustavni.html

  Amerika je náš nedostižný vzor.

  Nelze u jednoho pohlaví mrzačení pohlavních orgánů zakazovat a u druhého vehementě prosazovat. Pokud se to takto činí, tak logicky dojde k tomu rozsudku, který vynesl Americký federální ústavní soud.

  https://www.emimino.cz/diskuse/ejakulace-u-chlapu-295827/strankovani/15/?anchor=postId45905622#postId45905622

  PS

  Někde, kde to nejde změnit, vystupuju pod nickem gin, popřípadě gin 124 ale přešel jsem k tomu, že používám své vlastní jméno.

 413. Lemmy

  Tonda: Nelze u jednoho pohlaví mrzačení pohlavních orgánů zakazovat a u druhého vehementě prosazovat.

  Myslím, že je potrebné to uznať za zločin na celom svete.

 414. Medea

  Tonda, a čo prepichovanie uší u bábätiek kvôli náušniciam, treba aj to zakázať ako mrzačenie? Ak nie, prečo?

 415. Medea

  „Nejspíš to myslí dost podobně, jako Medea, ale ta to opravdu vyjadřuje ne správněji, ale rovnou správně v tom, že nevěřit skutečně znamená dávat něčemu velmi nízkou až nulovou míru pravdivosti.“

  Marek, nie. Opravila som Alibabu, že “neveriť” = nepovažovať za pravdivé (“veriť” = považovať za pravdivé). Ale ak niečo nepovažujem za pravdivé, tak to ešte neznamená, že to považujem rovno za nepravdivé. Jednoducho stupeň môjho presvedčenie môže byť dosť vzdialený od krajných medzí intervalu stupňov presvedčenia.

  Považovanie za nepravdivé a považovanie za pravdivé sú krajné medze v intervale stupňov presvedčenia.

  Kľudne môžem neveriť P a súčasne aj neveriť ¬P. Napríklad propozíciu “padne hlava”, môžem pred vrhnutím vyváženej mince považovať za rovnako pravdepodobnú ako jej negáciu, teda nemať vyšši stupeň presvedčenia ohľadom padnutia hlavy, ale ani ohľadom jej nepadnutia.

 416. Tonda Vlas

  Medea
  27.11. 2018
  Tonda, a čo prepichovanie uší u bábätiek kvôli náušniciam, treba aj to zakázať ako mrzačenie? Ak nie, prečo?
  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

  To je nesrovnatelná věc. K tomu tu něco okopčím od filozofa Dr Michaela Schmidta – Salomona, předsedy nadace Giordana Bruna a spoluzakladatele Německé strany humanistů:

  2) Pokud obřízka předkožky není pouhá maličkost – je srovnatelná s propichováním uší kvůli náušnicím?
  Toto srovnání musí být zamítnuto z několika důvodů:

  Za prvé: Při obřízce předkožky není stejná bolest, jako při propíchnutí ušního lalůčku.

  Za druhé: Během obřízky je nenávratně odstraněno 50% kůže penisu, což se dá kvatntitativně srovnávat s amputací ušního boltce, což by nikdo svému dítěti neudělal.

  Za třetí: Předkožka není kvalitativně srovnatelná s ušním boltcem, protože předkožka je smyslově nejcitlivější částí mužského těla.

  Za čtvrté: Náušnicovým percingem na rozdíl od obřízky nejsou na rozdíl od obřízky ohroženy žádné důležité biologické funkce (viz otázka čislo 4)

  Za páté: Propíchnutí uší je také problematické – není to však zdaleka tak problematické, jako obřízka genitálu.

  4) Je předkožka skutečně nadbytečná, jako jsou mandle a slepé střevo?

  Za prvé je třeba si uvědomit, že ani mandle ani slepé střevo nejsou nadbytečné. Proto žádný rozumný lékař neuvažuje o preventivním odstranění těchto orgánů, aby se zabránilo následnému možnému zánětu. Lékařsky zbytečné odstranění mandlí nebo slepého střeva by bylo právem považováno za nelegitimní napadení. To by mělo platit i pro lékařsky neindikované odstranění předkožky.

  Předkožka má důležité tělesné funkce. Slouží k ochraně žaludu před oděrem, dehydratací, keratinizací a znecitlivěním všeho druhu. Nelprve je slepena se žaludem a tak je žalud chráněn od výměšků v kojeneckém a batolecím věku. V pubertě se stane zdrojem mužské žádosti protože obsahuje dvacet tisíc specializovaných nervových receptorů. Ony zajišťují, že předkožka je nejcitlivější částí mužského těla, mnohem citlivější než žalud, rty a prsty.

  Pokud je předkožka, ve které je přes 70% senzorických zakončení penisu odstraněna, vede to nevyhnutelně ke ztrátě citlivosti. Muži, kteří měli sexuální prožitky před touto operací si často stěžují na masivní ztrátu jejich sexuální slasti. Pro jiné je to méně dramatické. Pouze menšina konstatuje pocit zlepšení. proč tomu tak je, dosud nebylo zjištěno. Ukazuje se však, že obřezaní muži mnohem častěji trpí erektivní dysfunkcí a orgasmickými obtížemi.

  Více zde: https://www.obrizka-chlapcu-cz0.cz/news/od-sousedu-pro-kinderrechte-de/

 417. kingsy

  Pane Wernere skvělý článek. Připojovat se k diskuzi k tomuto článku nemá smysl, 99% jsou bláboly. Děkuji.

 418. Nohavica

  Lemmy: “ Podľa mňa si ľudia vymysleli bohov. Vymyslení bohovia = vybájené bytosti.“

  Lemmy: POkud jsou bohové vymyšlení, tak nejspíš neexistují opravdu.

  Tedy Lemmy věří, že bohové neexistují opravdu (pouze jako myšlenky). = Víra, že bohové (spíše) neexistují (fyzicky, skutečně, nezávisle).

  Lemmy = bez důkazů věří, že bohové nejsou, že jsou to jen výmysly.

  Lemmy = nemá 100% důkazy, že bohové jsou vymyšlení, ale tvrdí to. Tedy na to jen věří.

  Třeba existuje víc bohů a ti sesílají lidem zprávy. Píšu to hypoteticky. I bez důkazů tahle možnost tady je.

  Děkujeme za tvé přiznání a běž si lízat rány za Adamem Romanem, s tou absencí víry se ti to nějak nepovedlo, když jsi se přiznal, že věříš, že náboženství a bohové jsou vymyšlení (tedy nejsou skuteční)…

  Uvědom si, že na to jen věříš, je to tvá nedokázaná víra, pro kterou nemáš pořádné důkazy. I bez důkazů pro bohy bohové existovat skutečně mohou a nemusí být vymyšlení lidmi. V podstatě skoro jakýkoliv bůh může existovat, i víc vedle sebe. Nebo jeden který má víc vlastností a osobností. 100% to není, ale ani opak. Prostě to tak být může, i bez důkazů to tak být může, vyvráceno to není.

  A příště cituj celou větu, já tě citoval až do tečky. Ahoj a mějte se tu.

 419. Tonda Vlas

  Jde o to, že zdejší stálice (i když jsem za více než šest neděl pomalu také jedním z nich) sotva chápou smysl toho článku.

 420. Marek

  Diktátoři jsou boží

  Tam, kde chybí náboženská výchova, nastupuje projekce do zástupných objektů. Vnitřní hlad po duchovnu pak může být nahrazen zbožšťováním idolů z televize, kultem mládí, diktátem konzumu či slepou vírou ve všemohoucnost vědy. Státní nebo myšlenkové systémy, které náboženskou stránku člověka potlačují, jsou pak podle Junga odsouzeny k tomu zažít ji v pozměněné formě.
  Komunismus a nacismus tak vidí jako dvě náboženské katastrofy 20. století.

 421. Pingback: Pověra o pověrčivosti - vždyť to přece není tak zlé | Ateisté ČR

Komentáře nejsou povoleny.