Ateisté ČR podporují možnost homosexuálních manželství

Autor | 30.11. 2018

Atheism logoV průběhu listopadu se na půdě Poslanecké sněmovny diskutoval návrh na uzákonění homosexuálních manželství, a toto téma následně silně rezonovalo společností. Jako spolek Ateisté ČR bychom do debaty o právech homosexuálů rádi vstoupili a možnosti homosexuálních sňatků tímto vyjadřujeme naši jednoznačnou a plnou podporu. Jsme přesvědčeni, že stejně jako již v dnešní době není opodstatnitelné diskriminovat a upírat někomu práva na základě náboženské víry nebo její absence, či příslušnosti k rase a etniku, není přijatelná ani distribuce práv na základě sexuální orientace.

Homosexuálové dnes spolu s ateisty patří mezi nejvíce perzekvované menšiny na světě. V desítkách zemí po celém světě jsou jak ateismus, tak homosexuální styky či homosexualita samotná kriminalizovány, přičemž v drtivé většině případů má tato kriminalizace náboženské důvody a kořeny, respektive vychází z náboženských představ o dobru, morálce a sexualitě. V celkem 11 zemích je dnes homosexualita dle platné legislativy sankciována trestem smrti, ve 14 dalších státech až doživotním vězením a v 57 dalších mírnějším vězením či pokutou.

V České republice naštěstí tyto problémy řešit nemusíme, ale domníváme se, že nestačí argumentovat pouze ve stylu „však zde homosexuály nikdo nebije“. Homosexuálové by měli disponovat stejnými právy jako heterosexuálové, jelikož homosexualita z nikoho nedělá horšího člověka, homosexuál není méněcenným člověkem, nýbrž plnohodnotným občanem.

Nedomníváme se, že by heterosexuální svazek byl svazkem výlučným a že by byl kvalitativně odlišný od svazku homosexuálního, stejně jako se nedomníváme, že je láska mezi dvěma heterosexuály kvalitativně na vyšší úrovni, než láska mezi dvěma homosexuály. Současná představa o rodině a manželství vychází z křesťanských představ a ideově se opírá o některé biblické vzory, avšak řadu jiných účelově opomíjí. Máme zde proto co dělat s neopodstatněnou a neopodstatnitelnou vírou, že základem rodiny může být pouze heterosexuální pár.

Manželství chápeme jako dobrovolně a vědomě uzavřený svazek mezi dvěma dospělými, milujícími se lidmi, mezi dvěma životními partnery, kteří chtějí uzavřením manželství stvrdit svůj partnerský vztah, a to nezávisle na sexuální orientaci. Odmítáme, aby lidé trpěli a byli ochuzováni o štěstí jak kvůli zpátečnickým náboženským předsudkům a dogmatům, tak kvůli údajným etymologickým problémům a náhle objevenému lingvistickému purismu některých odpůrců homosexuálních sňatků.

Jsme toho názoru, že upírat někomu práva, degradovat na méněcenné bytosti a nechat trpět jen kvůli takové malichernosti, jakou je etymologie, je ještě horší a krutější, než zacházet takto s někým kvůli ideologii a náboženství. Argumenty, které odpůrci homosexuálních sňatků užívají, navíc stojí na velmi chatrném základě a při bližším zkoumání neobstojí. I onen etymologický argument se rozpadá v prach v okamžiku, kdy si uvědomíme, že ti samí lidé, kteří chtějí homosexuálům upírat radost z manželství kvůli údajné etymologii, ve skutečnosti účelově kážou vodu, ale sami pijí víno. V každodenní mluvě totiž užíváme desítky slov v tu více, tu méně a tu zcela pozměněném významu, jelikož pro dnešního člověka je prakticky nemožné, aby všechna slova užíval v jejich zcela původním významu. Poukazuje to na účelovost této argumentace – lidem, kteří chtějí homosexuálům upírat právo na manželství, doposud byla etymologie jedno a začali jí argumentovat až v momentě, kdy se jim to hodilo do karet. Přesto by dnes tito lidé nezvládli ani půl dne mluvit tak, aby žádné slovo neužili jinak, než v jeho původním významu.

Další obvyklá námitka se týká údajné výlučnosti rozmnožování. Při současném demografickém vývoji, kdy se v roce 2016 narodilo 48,6 % dětí nevdaným ženám, můžeme námitku na výlučnost rozmnožování s přehledem smést ze stolu. Již dnes navíc mnoho dětí vyrůstá v rodinách, kde alespoň jeden z rodičů není biologický. Pravděpodoně je jich více, než kolik dětí kdy budou mít a vychovávat homosexuální páry. Podobně lze odmítnout i námitku o tzv. společenské prospěšnosti. Podle této argumentace by homosexuálové neměli disponovat právem uzavírat manželství, protože nemohou mít děti. Tato argumentace však opomíjí, že sňatky naopak mohou uzavírat neplodní heterosexuálové, tedy heterosexuálové, kteří spolu kvůli zdravotním obtížím jednoho z nich nemohou mít děti. Stejně tak jsou touto argumentací opomíjeny heterosexuální páry, které sice nejsou neplodné, avšak jsou záměrně a cíleně bezdětné, protože tito lidé jednoduše nechtějí mít děti. Všichni tito heterosexuálové však manželství uzavírat mohou, stejně jako mohou disponovat dalšími právy z uzavření manželství vyplývajících. Je tedy zřejmé, že zde nejde o plození dětí, ale o účelové vymýšlení dalších překážek.

Podobně nesmyslné jsou i námitky hovořící o tom, že homosexualita je proti přírodě. Homosexualita proti přírodě samozřejmě není, běžně se v ní vyskytuje, a u řady živočišných druhů se setkáváme s tím, že se homosexuální jedinec ujme osiřelého mláděte, které tak zachrání před takřka jistou smrtí. Navíc je třeba klást si v souvislosti s touto námitkou i další otázku: Pokud je něco „protipřírodní“ a nepřirozené, znamená to, že to je špatné? Dávat čemukoliv „protipřírodnímu“ negativní konotaci je mylné a pokrytecké Pro člověka určitě není přirozené létat, přesto létá. Proti přírodě také nepochybně je, pokud se v případě nemoci snažíme přírodu a přirozený běh obelstít tím, že užíváme syntetická léčiva, případně pokud podstoupíme operaci. Přirozené a v souladu s přírodou by v takovém případě bylo nechat tělo, ať si samo s nemocí poradí, ať už by byl konečný výstup jakýkoliv. Mluvit zde o umělých protézách a o řadě dalších podobných nepřirozeností by zřejmě bylo nošením dříví do lesa.

Častou obavou také je, že sňatky homosexuálů jsou pouze začátkem, a že následovat budou sňatky s dětmi, se zvířaty či s věcmi. Zde je třeba si uvědomit, že manželství představuje uzavření smlouvy, kterou uzavírají dobrovolně, bez nátlaku a zcela vědomě dva dospělí a svéprávní lidé, chápající práva i povinnosti z této smlouvy vyplývající. To je podmínka, kterou z podstaty věci malé děti, zvířata ani věci nemohou splnit.

Závěrem je jistě také zajímavé podívat se na to, jaká existuje podpora homosexuálních sňatků mezi ateisty a sekularisty. Z neúplného výčtu v posledním odstavci je zřejmé, že podpora je vysoká a není ostatně žádným tajemstvím, že právě nevěřící jsou dlouhodobě nejvíce naklonění právům homosexuálů, včetně práva na uzavření manželství. Podpora pro sňatky homosexuálů existuje dlouhodobě i v české společnosti, což podle všeho souvisí s nízkou mírou zbožnosti v naší zemi. Společnost Pew Research Center dělala v letech 2015 až 2016 rozsáhlý výzkum v mnoha evropských zemích, ze kterého v tomto ohledu vyšla Česká republika jako nejvíce gay-friendly země střední a východní Evropy – 65 % Čechů dle tohoto výzkumu souhlasí se sňatky homosexuálů. Například v sousedním Polsku to bylo jen 32 %, v Maďarsku 27 % a třeba v Rusku pouze 8 %. Mezi Čechy nehlásícími se k žádnému náboženství pak podpora homosexuálních svazků činila 71 %. Za zmínku také jistě stojí australské referendum o homosexuálních sňatcích z roku 2017, ve kterém 61,6 % Australanů hlasovalo pro možnost stejnopohlavních manželství, nezávisle na sexuální orientaci. Velmi zajímavá, avšak nikoliv překvapující, zde byla korelace mezi religiozitou a hlasováním „ne“, respektive proti sňatkům homosexuálů. Ano, ze všech možných faktorů to byla právě náboženská víra, která nejvíce korelovala s hlasováním „proti“, a to dokonce téměř v poměru 1:1. Co se týče jednotlivých náboženství, nejvíce korelovala s odpovědí „proti“ příslušnost k islámu, poté ke křesťanství a na třetím místě k hinduismu. Jediné náboženství, které mělo v australském referendu pozitivní korelaci, tedy většinově „pro“, byl judaismus.

O vysoké míře podpory pro sňatky homosexuálů v naší zemi hovoří i průzkumy některých domácích agentur. Dle výzkumu společnosti Median z roku 2018 podporuje manželství homosexuálů 75 % Čechů. Poněkud skeptičtější jsou průzkumy společnosti CVVM, u které je podpora pro sňatky homosexuálů lehce nad 50 %. I průzkumy této společnosti však poukazují na trend vzestupné podpory, jelikož ještě v roce 2007 bylo pro legalizace homosexuálních manželství jen 36 % Čechů. Zajímavý a vypovídající je také průzkum již zmiňované společnosti Pew Research Center, která zkoumala podporu homosexuálních manželství mezi americkými ateisty. Jak ukazuje graf níže, 92 % amerických ateistů vyjádřilo homosexuálním sňatkům podporu, zatímco pouze 4 % byla proti.

Podporou homosexuálních manželství tak Ateisté ČR následují řadu dalších sekulárních, ateistických a humanistických organizací po celém světě, které sňatky homosexuálů taktéž podporují – například International Humanist and Ethical Union, Richard Dawkins Foundation for Science and Reason, Atheist Alliance International, Atheists Ireland, American Atheists, British Humanist Association či Center for Inquiry a řada dalších, stejně jako právo homosexuálů na manželství podporují nejvýznamnější postavy současného ateistického hnutí jako Sam Harris, Richard Dawkins, David Silverman, Stephen Fry, Ali A. Rizvi, Ricky Gervais, Aron Ra, Michael Shermer, Lawrence M. Krauss či Bill Maher a mnoho dalších. V tomto postoji jsme konzistentní, o čemž se můžete přesvědčit v historii článků na našem webu, viz např. zde, zde, zde či zde.


Petr Tomek, předseda a člen výkonného výboru Ateistů ČR

Jan Werner, člen výkonného výboru Ateistů ČR

Jelena Lenka Příplatová, členka výkonného výboru Ateistů ČR

493 thoughts on “Ateisté ČR podporují možnost homosexuálních manželství

 1. Ateistum

  Myslel jsem při psaní komentářů Honzíčku pochopitelně na ty militantní ateisty, připravené bránit se perem. Víš čeho všeho jsou schopni, co mohli napáchat.
  Jsem rád, že jsme si to vyjasnili a rozumíme si, hned bych ti dal pac na pusu, hudlana ti dá snad nějaký spolubojovník.

  Měj se draku a drž se. Nemyslím s Lenkou, však už se nemusíš skrývat, celý svět je váš.

 2. Tomas Pluharik

  Hmm, takze Honza se nanestesti projevil jako prvotridni pokrytec a FB diskuze sla do spiraly cenzury. Myslim, ze sem nenapsal nic urazliveho, ale byl sem prokosten, navic sem dostal soft ban na cele sajte. Pokud toto je smerovani OSACR, tak je asi na case abych zacal podporovat jine zdruzeni. Priznam se, ze toto je pro me jedno z nejvetsich zklamani. Doufal sem, ze se libtardska infiltrace OSACR vyhne, ale zda se, ze jde stejnym smerem jako Sysifos.

 3. Honza Werner

  Tomáš Pluharik: Honza teď po pár hodinách zapl internet a facebook v mobilu. Nevím, co se dělo, co bylo za problém. Každopádně to s tou infiltraci je, promin mi to, solidní bizár. Naše názory jsou v tomto konzistentní, důkazem budiž historie článku zde na webu za posledních X let. Je to pro tebe jedno z největších zklamání, tak se zeptám, Dawkins je pro tebe taky zklamání? Harris taky? Krauss, Fry, Silverman, Shermer… Asi těžko najdeš nějakého člověka, co v poslední dekádě něco pro ateismus znamenal, který by to nepodporoval. Stejně tak to podporují všechny sekulární a ateisticke organizace. Ty samé organizace, které bojují za práva ateistů v islámských zemi, ty samé, které bojují proti protirouhacskym zákonům, ty samé, které se ozývají, když politici třeba vůči Saúdské Arábii atd mlčí. A libtardi, to jako vážně? Dawkins je sociální demokrat, který se mnohokrát vyjádřil tak, že s libertariany naopak nesouhlasí. To co píšeš, je dost masivní konspirace, lehce vyvratitelna, nemá žádnej pevnej základ.

 4. Jaroslav Štejfa

  Nedá mi to a musím napsat určitou výčitku autorům tohoto článku. Spočívá v tom, že článek seriosním způsobem vyjadřuje podporu rovnoprávnosti lidí jiné sexuální orientace, zde právě v otázce manželství. Vyjadřuji s jejich stanovisky skoro bezvýhradný souhlas. Drobná výhrada spočívá v tom, že kolem toho problému se dost očekávaně strhla velmi blábolivá pavlačová drbárna, nehodná tohoto webu. Podle mne by bylo pádnější prostě věrně přeložit oněch
  „10 reasons to oppose gay marriage“.
  Tak jsem se o to pokusil:
  10 důvodů proti gay manželství:
  1. Být gay není přirozené. Skuteční Američané vždy odmítají nepřirozené věci, jako jsou brýle, polyester a klimatizace.
  2. Homosexuální manželství povzbudí lidi k tomu, aby byli homosexuálové, stejným způsobem, jakým vás vysocí lidé nutí být také takoví.
  3. Legalizace gay manželství otevře dveře všem druhům bláznivého, pomateného chování. Lidé si dokonce mohou chtít vzít své mazlíčky, protože pes má právní postavení a může podepsat manželskou smlouvu.
  4. Nezkažené manželství je zde po dlouhou dobu a vůbec se nezměnilo jako mnoho principů, na kterých byla založena tato velká země; ženy jsou stále majetkem, černí se stále nemohou ženit s bílými a rozvod je stále nezákonný.
  5., Pokud by bylo povoleno homosexuální manželství, ono nezkažené manželství bude méně významné; svatost manželství by lidmi jako Britney Spearsová by byla zničena.
  6. Jedinými platnými sňatky jsou ty, které plodí děti. Homosexuálním párům, neplodným párům, starým lidem by se neměly sňatky umožnit, protože naše sirotčince ještě nejsou plné a svět potřebuje více dětí.
  7. Zdá se, že homosexuální rodiče budou vychovávat homosexuální děti, protože rodičům rostou pouze děti jim podobné.
  8. Homosexuální manželství není podporováno náboženstvím. V takové teokracii, jako je naše, jsou hodnoty jednoho náboženství ukládány celé zemi. Proto máme v Americe jen jedno náboženství.
  9. Děti nemohou nikdy uspět bez domova založeném na modelu žena – muž. Proto bychom jako společnost měli výslovně zakázat svobodným rodičům vychovávat děti.
  10. Manželství gayů změní základ společnosti; nikdy bychom se nemohli přizpůsobit novým společenským normám. Stejně jako jsme nebyli přizpůsobeni automobilům, ekonomice sektoru služeb nebo delšímu životu.

  Pro mne je totiž ten originální text ubohý xenofobní blábol nějaké zabedněné skupiny lidí, který už ani nestojí za další rozbor. Jako když se otevře sto let stará žumpa. Až ti někteří rádoby spravedliví , kteří se na toto téma zde vyjadřují, mě přesvědčí, že je třeba nutné zakázat svatbu někomu po třeba čtyřicítce, nebo, že je třeba nejprve naplnit sirotčince, pak možná se nad jejich kecy nějak hlouběji zamyslím. Jinak se kolem nich šíří pouze smrad. Ať si každý vybere kam patří.
  Jaroslav Štejfa
  P.S. Ovšem nelze vyloučit, že vše může být obskurní žert.

 5. toli

  @Jaroslav Štejfa
  Žel mýlíte se,10 důvodů proč ne gay manželství je běžným argumentačním klamem nejen pobožných ale i omezených ateistů.Mohl bych tady rozebírat každý bod a ukázat že je to blábol,ale nevím proč bych měl nosit dříví do lesa.
  Ti kteří tyto argumenty používají ani netuší že z sebe veřejně dělají blbce.

 6. toli

  Pravdou však je že Amerika to už řešit nemusí protože federální soud zařídil rovnoprávnost manželství po celém území USA.

 7. Alibaba

  @ Jaroslav Štejfa: Já bych řekl, že už od prvního bodu je to absurdní ironie. 🙂

 8. Hraničář

  u řady živočišných druhů se setkáváme s tím, že se homosexuální jedinec ujme osiřelého mláděte, které tak zachrání před takřka jistou smrtí. …………………………..

  Hmmm …… jak a kdo zjistí, že dotyčný jedinec je právě homosexuální? Člověk se umí a může vyjádřit. Ale zvířátko?
  Navíc – osiřelého mláděte se umějí ujmout i jedinci jiných druhů zvířat, pokud to mládě u nich aktivuje rodičovský pud. U samic savců bylo pozorováno, že přijetí mláděte u nich dokáže i vyvolat laktaci. Jsou „celkem“ běžné případy, kdy se kočka ujme i kuřat či káčat. Nebo i ježat. V ZOO se běžně odchovávají mláďata velkých šelem pomocí fen. Atd., atp.

  Taskže já bych tyto případy vůbec nespojoval s homosexualitou.

 9. Tonda Vlas

  toli
  02.12. 2018
  @Jaroslav Štejfa
  Žel mýlíte se,10 důvodů proč ne gay manželství je běžným argumentačním klamem nejen pobožných ale i omezených ateistů.————————————————————————————–

  Takže ateista, který nesouhlasí z homosexualismem, je omezený ateista.

  Jinak. Z USA si nelze brát příklad téměř v ničem. Tam nová levice zařádila nejhůře.

 10. Lemmy

  Toli hovorí o gay manželstve. A ateistov, ktorí s tým nesúhlasia, nazýva obmedzenými. Odmietať gay manželstva neznamená nesúhlasiť s homosexualizmom. Mne napríklad homosexuáli nevadia, ale nesúhlasím s tým, aby sa ich partnerský zväzok nazýval manželstvom. Veď nech si vymyslia pre seba vlastné výrazy, aj gej a lesba predtým neboli, je to ich výmysel, a my ich akceptujeme. Boli len homosexuáli, ale im to nestačilo, a vymysleli novotvary, ktoré sme akceptovali: gej a lesba. Nech nie sú drzí homosexuáli, keď odmietajú pre partnerský zväzok vymyslieť novotvar. Ale nech na manželstvo nesiahajú!!! Manželstvo je zväzok muža a ženy. A mám problém aj s mužmi, ktorí majú viac ako jednu manželku. Nesúvisí to s biblickými poviedkami. Ide o prax, ktorá je osvedčená.

  Ako príklad môžem uviesť brajtov. Týmto novotvarom nekonkurujú nikomu, ani antikatolíkom, ani antiteistom, ani ateistom…

 11. Lemmy

  Hraničář: Hmmm …… jak a kdo zjistí, že dotyčný jedinec je právě homosexuální? Člověk se umí a může vyjádřit. Ale zvířátko?

  To je trápne, veď to pozorujeme v prírode, že občas samci vyhľadávajú samcov, samičky sa maznajú so samičkami, aj keď v tlupe by mohli dať prednosť opačnému pohlaviu. Homosexualita je prirodzený jav v prírode, akurát, našťastie, vo veľmi mizivom výskyte, takže nedochádza k zníženiu populácie. Zvieratá si síce nevyjadrujú ľudskou rečou, ale svojím konaním, správaním. Múdri ľudia toto vedia rozpoznať. A je isté, že časť živočíchov (mimo ľudí) sa správa homosexuálne. Len ide o veľmi malý výskyt.

 12. Lemmy

  Jaroslav: 1. Být gay není přirozené.

  Kto túto hlúposť tvrdí?

  Byť homosexuálom je až príliš prirodzené. je to časť výskytu v populácii. Ak by ich bolo veľa, je riziko, že populácia vyhynie. Ale od nepamäti bolo výskyty homosexuality medzi živočíchmi, tak na základe čoho sa dá povedať, že je to neprirodzené. Je to jednoducho súčasť prírodných procesov, správania živočíchov.

 13. Lemmy

  Poznámka k výrazu: obmedzený ateista.

  Nie ateista, ale akýkoľvek slušný človek môže byť v očiach LGBT aktivistov obmedzený, keď je znechutený z tzv. PRIDE prehliadok, na ktorých jedni homosexuáli, veľmi sporo odetí, takmer nahí, ťahajú ako psov ďalších homosexuálov ako otrokov, ako psie záprahy. Alebo keď homosexuáli manifestujú s neprirodzene umelými náhradami penisov. Mňa v tomto prípade Toli s obmedzenými ateistami neuráža, lebo skôr to odráža jeho obmedzenosť. Neviem, čo je slušné na tom, keď nejakí homosexuáli sa na verejnosti predstavujú v obscénnych scénach.

 14. Medea

  Jedna z velice hojně se vyskytujících odchylek je zajímavá obzvlášť proto, že – ačkoliv v mnoha lidských kulturách přísně zakazovaná – u hus kupodivu není pro udržení druhu škodlivá: míním svazek mezi dvěma samci. Mezi vzhledem a chováním obou pohlaví u hus nejsou podstatné kvalitativní rozdíly. Jediný ceremoniál při tvoření páru – tzv. „ceremoniál zalomeného krku“ –, který je podle pohlaví podstatně odlišný, předpokládá, že se budoucí partneři před spárováním neznají, a proto mají před sebou určitý strach. Když se tento rituál přeskočí, není vyloučena možnost, že nějaký houser adresuje návrh svého triumfálního pokřiku namísto samici jinému samci. K tomu dochází obzvlášť často – ale ne výlučně – tehdy, když se všechny husy vzhledem k těsnějším podmínkám v zajetí znají příliš intimně. Pokud sídlilo mé oddělení Ústavu Maxe Plancka pro fyziologii chování v Buldernu ve Vestfálsku a my museli všechny své vodní ptáky chovat na poměrně malém rybníčku, docházelo k tomu tak často, že jsme se delší dobu domnívali, že shledání partnerů různého pohlaví je u hus velkých uskutečňováno pouze řadou pokusů a omylů. Teprve mnohem později jsme objevili funkci „ceremoniálu zalomeného krku“, o kterém se zde však nebudeme podrobně zmiňovat.
  Když mladý houser přednese jinému samci svůj triumfální pokřik a ten ho akceptuje, najde každý z nich v druhém daleko lepšího partnera a kumpána, než by našel v samičce. Jelikož je vnitrodruhová agrese u housera daleko silnější než u husy, je silnější i sklon k triumfálnímu pokřiku a oba přátelé se vzájemně podněcují k odvážným činům. Jelikož žádný různopohlavý pár jim nemůže čelit, získají takové houseři páry vždy velmi vysoké, ne-li nejvyšší místo v hodnostním zařazení své kolonie. Drží spolu přinejmenším stejně věrně doživotně pohromadě, jako to činí partneři různopohlavého páru. Když jsme náš nejstarší houseři pár – Maxe a Zjizvence – rozdělili a prvého vypověděli do naší dceřiné kolonie hus velkých na Amperské přehradě u Fůrstenfeldbrucku, spárovali se oba samci po roce zármutku s husami samičího pohlaví a úspěšně vyhnízdili. Když jsme Maxe – bez ženy a dětí, které jsme nebyli s to odchytit – přinesli zpět na Esské jezero, opustil Zjizvenec okamžitě svou ženu a děti a vrátil se k Maxovi. Zdálo se, že Zjizvencova manželka a synové pozoruhodným způsobem celou situaci jasně pochopili a pokoušeli se Maxe zuřivými útoky zahnat, což se jim ale nepodařilo. Dnes drží oba houseři jako kdykoliv předtím pevně pohromadě a Zjizvencova opuštěná manželka se v odměřené vzdálenosti smutně loudá za oběma samci.
  Pojem, který se obvykle spojuje se slovem homosexualita, je velice široký a velmi špatně definován. Jako „homosexuální“ je označován stejně tak žensky oblečený namalovaný mladík v krčmě jako řecký bájný hrdina, ačkoliv ten první se svým vlastním chováním připodobňuje druhému pohlaví, kdežto ten druhý je svými činy skutečným supermanem a od normálu se liší pouze volbou objektu své sexuální aktivity. Do této druhé kategorie patří i naši „homosexuální“ houseři. Jejich vybočení je však „omluvitelnější“ než omyl Achilleův a Patroklův, neboť muži a ženy se u hus od sebe liší méně než u lidí. Kromě toho se husy chovají daleko méně „zvířecky“ než většina lidských homosexuálů, neboť spolu nikdy – nebo jen v mizivě výjimečných případech – nekopulují nebo neprovádějí nějaké náhradní jednání. Na jaře se sice slaví ceremoniál úvodu k páření – krásné graciézní ponořování krku, které básník Hölderlin viděl u labutí a oslavil v jedné své básni. Když chtějí samci po tomto rituálu přejít k vlastnímu páření, pokouší se přirozeně každý z nich skočit na záda toho druhého a žádný nemyslí na to, aby se po samicím způsobu položil ploše na vodu. Když průběh události tímto způsobem uvázne, samci se sice na sebe vzájemně trochu rozzlobí, ale pak jednoduše nechají pokus pokusem, a to bez nějakého zvláštního rozčilení nebo zklamání. Každý z nich jaksi pokládá toho druhého za poněkud frigidní samici, která naschvál nechce být ošlapána, což však jejich převeliké lásce nezpůsobí nějakou viditelnou škodu. S postupem jara se houseři poznenáhlu naučí, že spolu nemohou kopulovat, a už se nepokoušejí na sebe skákat. Je však zajímavé, že na to během zimy zapomenou a příští jaro se opět s novou nadějí pokoušejí vzájemně se pářit.
  Často – ale rozhodně ne vždy – nachází pářící pud takového, triumfálním pokřikem na druhého samce vázaného housera své uspokojení jiným způsobem. Pravděpodobně je to sociální postavení, které takoví houseři dík své sjednocené bojovnosti pravidelně získávají a které působí na nespárované samice nesmírně přitažlivě. V každém případě se dříve nebo později najde husa, která dva takové hrdiny sleduje ve skromné vzdálenosti a která – jak ukázalo přesné pozorování stejně jako konečný výsledek tohoto případu – je zamilována do jednoho z nich. Taková samička chodí, eventuálně plave nejprve stranou jako ubohá čekanka, když se oba houseři bezvýsledně páří. Avšak drive nebo později učiní chytrý objev: vsune se mezi oba samce v okamžiku, kdy se její vyvolený pokouší pářit svého partnera.
  Nabízí se vždy jen témuž houseru! Ten ji pak pravidelně odpáří, obrací se však bezprostředně nato ke svému příteli a provádí proti němu závěrečný ceremoniál páření: „Myslel jsem přitom vlastně na tebe!“ Druhý houser se pravidelně této dohry účastní. V jednom zaprotokolovaném případě se husa nesnažila housery všude následovat; k polednímu, kdy houseři nejraději kopulují, čekala v rohu rybníka na svého milého. Houser rychle připlaval, odpářil ji, okamžitě vzlétl a přeletěl rybník zpět ke svému příteli, aby s ním provedl dohru páření, což bylo vůči dámě obzvlášť nepřívětivé. Ta se tím však nezdála nějak zvlášť „uražena“.

  (K. Lorenz: Takzvané zlo. 1992. str. 168–171)

 15. Ateistum

  Odpusť mi Medeo, že jsem nečetl příliš do hloubky…

  Houser, husy velké i „domácí“, má narozdíl třeba od kohouta kura domácího „vercajk“. Už jsem viděl kohouta užívat si na huse, která mu z lásky klidně podrží. Ale kdo měl někdy dva housery pohromadě, ví že je to ještě mnohem více testosteronu, než u kohouta a to už je co říci.
  Teoreticky, klidně si dovedu představit, že v ohrazeném prostoru bez možnosti ho opustit by mohlo přicházet v úvahu, že dominantní by se snažil znásilnit nedominantniho kdyby však ten nebojoval jako o život. U zraněného nedominantního je asi možné ledacos, pamatuji husu co nechtěla podržet, která se šprajcla v ohradě a houser by ji klidně při užívání si zmrzačil či zabil.
  V praxi lze vidět jak dominantní napadá a zahání každého kdo se mu na husu či husy (není pravda, že houser má jen jednu husu a je jí věrný) jen podívá, nebo projde kolem.

 16. Marek

  To desatero (jeho překlad) J. Štejfy, ať už je jím míněno vážně či nevážně, je patrně namířeno proti pavlačovým drbnám, zejména proto, že „poněkud“ splétá věci tak, že ve finále je nesouhlas s pojmenováním homosexuálního partnerství manželstvím automaticky tou pavlačí. „Pohříchu“ to nicméně připomíná argumentační technologii jisté nejmenované organizace. Vášnivý nesouhlas té organizace s homosexualitou obecně je nicméně založen na stejném základě, na jakém si zprivatizovala obecný lidský morální kodex. Možná by se ale dalo říct, že k tomu mají co dodat i neznabohové, v kruhu přátel nazývaní blbci. A možná to ani taky není jen o té organizaci, ale o pokrokovém myšlení vůbec. O avantgardním myšlení těch lepších z nás.
  Samotné manželství coby svazek muže a ženy je už jakýsi pátek empiricky ověřenou institucí, mající velmi racionální zdůvodnění. Nejen to rozmnožovací, a pokud si někdo nedokáže kromě toho představit nic dalšího, je asi zbytečné mu to připomínat. Jistě, žijeme v moderní době, to asi ano. Jestli ale má s sebou nést taky redefinici toho pojmu, možná by nebylo od věci rovnou do zákona vnést možnost nazývat tak jakkoli početný svazek. Proč jen dva? Proč ne třeba sedm? Proč? A mám další otázku, proč jen homo a heterosexuální skupiny? Kdo chce z toho samého principu, jako je ten, na kterém chce nazvat homosexuály manželi, zamítnout nárok sedmi různě se sexuálně sebeidentifikujících jedinců nazývat se manželi také, a to i před zákonem? Chtěl bych vidět toho smělce!…
  Žeby má demagogie? Xenofobie? Netolerance? Upírání? No, jak víme, žijeme v klokotu doby. Proto se to dozajista nějak tak dá nazvat. Jen jestli to ale malou náhodou taky nebude pravda… Homosexuálové se díky „modernosti“ dostali z bláta pod okap. Sotva se česká a možná i slovenská společnost začala ve vtahu k nim přece jen trochu kultivovat, dostala k nim na talíř gender, inkluzi, migraci, k tomu pár dalších bonbónků. Mimochodem, inkluze je stejně tak cizí slovo, jako gender, opravovač mi ji ale nepodtrhuje. A napadá mě, že ty homo „manželství“ by aspoň nemusely doma řešit genderové násilí…
  Vedle naprosto správné potřeby narovnat práva homo partnerů u dědictví, komunikaci s lékaři a úřady, atd., se taky mluví o těch dětech. U rozpadlých hetero svazků, a že jich není málo, varují dětští psychologové před tím, že děti zejména útlého věku pak postrádají přítomnost ženského a mužského vzoru. Bývá bohatě probíráno, jak to může potom tomu dítěti činit potíže při jeho vývoji. Abych tedy zase nebyl tím demagogem, aspoň já už o tom četl a slyšel opravdu dostikrát. Nemířím tím k tomu, že by děti homo partnerům tedy měly být zakázány. Tím bych asi jen prohloubil nesouhlas signatářů, a také svoji morální ošklivost, to dá rozum. Snad jen, že by se nad tím třeba někdo pokrokový mohl zamyslet. Ale můžu se mýlit. Doba, jak již uvedeno, se nezadržitelně řítí. Proto je možná pokrokovější rovnou prosadit taky hormonální potlačení projevu sexuality přinejmenším do věkové hranice, která bude konsensuálně přijata (to slovo jsem si vypůjčil od genderové specialistky Zelených, kdy radila jedné dívce, ževyšlehána o Velikonocích smí být pouze tehdy, došlo-li předtím k vzájemnému konsensu…).

 17. Ateistum

  Jako lidi si z toho děláme často legraci… Ale předčasná sexualizace je problém, závažný problém s dopady jak na tělo (potvrdí vám každý chovatel), tak na psychiku a duševní rozvoj.

  A pokud myslíte, že u mladistvých, ale často i dospělých, trauma (ve spojitosti se sexuálním nastavením: třeba právě vidět se oblizovat dva chlapy, nebo ženy které o vás jako muže nejeví zájem) nic nezpůsobí, tak Bůh s náma. Vidět milovat se, či si běžně projevovat náklonnost mezi mužem a ženou ne, ale jinak být vystaveni kdejaké deviaci?

  Opravdu myslíte, že vše co se ve světě poslední dobou děje nepromyšlené, tedy i útok na rodinu a děti?

 18. toli

  @Lemmy.Tonda Vlas
  Kdo tvrdí že souhlasím s pride pochody ?Je však pravdou že mi do nich nic není.
  A totéž je s homo manželstvím,nic mi do něj není.
  Zrovna včera jsme to tu řešili,lidé se rádi starají o to o co se nemají starat a zanedbávají to o co by se starat měli.
  A zlobte se na mě nebo ne,přistupovat k tématu na základě předsudků anebo nedostatku relevantních informací je omezenost jak vyšitá.
  Lepší pro takového člověka je raději držet hubu aby ostatním neukázal něco co ukázat nechtěl,svou omezenost..

 19. toli

  A WHO bych opravdu neřešil,ta může být ovlivněna americkými lobbisty.Avšak komunistická čínská národní rada pro zdraví nepodléhá WHO a západní „módní“ trendy jsou jí u prdele a přesto došla ke stejnému rozhodnutí jako WHO čili že homosexualita není duševní nemoc.Už jsem to tady říkal,homosexualita je nástroj přírody proti přemnožení což je aktuální problém lidstva.
  Kdysi jsem vyměnil pár mailů s jedním Kristovým idiotem který vehementně tvrdil že WHO nedoporučuje používání kondomů protože nechrání před HIV infekcí ,virus prý běžně projde přes latex.
  Tak jsem si našel www stránky WHO, KDE JE PŘESNĚ OPAČNÁ INFORMACE,a přeposlal mu jí.Už se neozval,i tací blbci se najdou mezi lidmi.

 20. toli

  A k tomu přemnožení,
  je přirozenou touhou člověka (tedy i gayů nebo leseb) o něco se starat ,něco vychovávat.donedávna to řešili a řeší pejsky.Avšak západní civilizace (ke které se rádi počítáme i my) jim umožňuje adoptovat děti, což je přirozenější než pobyt v dětských domovech.
  A nechci slyšet nějaké žvásty o tom že vychovávají jen další homosexuály,o sexuální orientaci je rozhodnuto již před narozením a homosexuálové vychovávají jen vyspělé tolerantní lidi kteří budou umět chápat lidskou přirozenost bez ohledu na vlastní sexuální orientaci.

 21. tojejedno

  diskuze na toto téma jsou všude vždy stejné – rozsáhlé a žumpovité. Já osobně jsem pro, gays jsou taky lidi, stejně tak jako krasobruslaři, kadeřníci, moderátoři, tanečníci, Kotvald, Korn a dokonce i Lábus je taky člověk 🙂

 22. Tonda Vlas

  @toli

  Jistě jsi přišel na to, jaký je můj vztah k marxismu a možná ti dochází, jak na mě působí odvolávání se na komunisty.

  U Číňanů je ve hře ještě jeden faktor. Zápolí s následky politiky jednoho dítěte.

 23. Nohavica

  No, argumentovat tím, že je něco přirozené a tak to má mít rovná práva není zrovna košér.

  Pedofilie je v přírodě také přirozená v určitém procentu.

  Sadismus taky.

  Schizofrenie taky.

  U zvířat i lidí.

  Takže třeba pedofilům dáme rovná práva aby si mohli jít zašukat s dítětem v 5letech třeba?

  Vždy se musíme ptát, jestli je to rozumné. Homosexuálové tím nikomu neškodí, pedofilové ano. Nekrofilové tím většinou nikomu neškodí, leda pozůstalým. Zoofilové často ano, záleží co se jedná za zvíře.

  To je ten argument.

  Ne zvířata v lese.

  Mějte se.

 24. Nohavica

  Heterosexuál a dnes už i homosexuál má právo se sexuální realizovat, podle své přirozenosti. U nás ano. A vztahově také – může si vzít ženu či muže. Nebo se registrovat.

  Pedofil nebo nekrofil nebo zoofil ne.

  Všechno z toho je v určitém procentu přirozené a vyskytuje se to i v přírodě, tuhle jedna vrána v dokumentu souloží s mrtvolou jiné vrány.

  Přitom nekrofil nikomu neškodí například. Pokud by někdo svou mrtvolu nechal jako volnou pro použití, tak by to nemělo nikomu vadit, i rodina by to měla ctít. 🙂

  Samozřejmě je zde riziko přenosu nemocí, ale to je u běžného sexu také. 🙂

  Pedofil, to už je jiná. Ten může tělesně a i psychicky dítě poškodit pravděpodobně.

  Zoofil, no jak které zvíře, hroch by to ani nepoznal, jako když ho píchne včelička, ale slepici to zabije nebo jí to bolí (pokud tedy nejste Vietnamec nebo tak nějak, oni mají malé frantíky v průměru).

  Takže je to případ od případu.

  Mějte se tu 🙂

 25. Lemmy

  Toli: A zlobte se na mě nebo ne,přistupovat k tématu na základě předsudků anebo nedostatku relevantních informací je omezenost jak vyšitá.

  O čom hovoríš? Buď konkrétny. Ty si začal s výrazom obmedzení ateisti. Ty máš akýsi predsudok voči ateistom. Ja som sa len pokúsil upresniť, že kto môže byť obmedzený v očiach homosexuálov. Ak nesúhlasíš, uveď príklady obmedzených ateistov. Nemyslím si, že mám predsudky, a mám dostatok relevantných informácií o homosexuáloch. Napríklad, keď počas pouličného pochodu sa 4 homosexuáli predvádzajú ako: 2 sú akože ľudia, a 2 sú na vôdzke (vodítku) ako psy (štvornožky). To je pre nich zábava? Či čo? Čo tým chcú naznačiť? Myslím, čo tým chcú povedať verejnosti? Alebo ako sa predvádzajú na ulici s umelými penismi. To sú relevantné údaje o niekoľkých homosexuáloch. Ktorí homosexuáli ich verejne kritizujú? Neviem.

 26. Zabiják homobijců

  Podívej Lemmy a další křesťanští ateisté, vy nemáte ani ánung, jak se vyvíjela slova, například rodina už není jen o rodění, ale o ekonomické jednotce, kde se mají lidé rádi, například tam patří i neplodné páry. Takže slovo rodit-rodina už neplatí. Proč se nemůže posunout význam slova manželství?

  Já vás fašounky mam v paži, ale když si to tu bude číst nějaký nejistý homosexuál, pak ho můžeme ještě víc frustrovat ty vaše kecy. Takže já vás mam v paži, aby bylo jasno, ale píšu to kvůli ostantím. Jirka Mak.

 27. toli

  @Tonda Vlas
  U Číňanů je ve hře ještě jeden faktor. Zápolí s následky politiky jednoho dítěte.

  Kdybys měl něco v hlavě tak by ti došlo že si odporuješ.Kdyby zápolili s následky politiky jednoho dítěte tak by snad homosexualitu naopak zakázali,ne ?Prostě udělali pravý opak,škrtli homosexualitu ze seznamu nemocí.

 28. toli

  @Lemmy

  O čom hovoríš? Buď konkrétny. Ty si začal s výrazom obmedzení ateisti

  Slovo ateisti bylo použito jako kontrast ke slovu pánbíčkáři,jinak pochopitelně omezení mohou být i ateisti i prostí nevěřící ,agnostici prostě kde kdo.
  Jde o to aby si člověk uvědomil že má v sobě spoustu předsudků a pokud se už k něčemu vyjadřuje tak aby si o tom tématu nastudoval potřebné informace ale nikoliv z pánbíčkářských webů nebo z protiproudu nebo aeronetu…

 29. toli

  @Nohavica
  Ty máš dost.Celou dobu mluvíme o sexu mezi dospělými svéprávnými lidmi.Takže legalizace pedofílie nepřichází v úvahu.
  Jinak dle současných zákonů mají mentálně postižení právo na sexuální život ale musí být v každém případě dobrovolný. A sado maso je celkem běžná a rozšířená praktika.
  Bestiofilie je v některých státech zakázána (u nás) a v některých nikoliv,třeba v německém sexshopu si běžně koupíš filmy nebo časopisy se zvířaty a není to žádná novinka,Němci neřeší bestiofilii už desítky let.
  U nás je zakázána z důvodu poškození důstojnosti člověka.
  Totéž nekrofílie,i ostatky mají svá práva.A nekrofílie je zakázána z důvodu hanobení ostatků.

  Ochránci zvířat by se určitě ozvali proti sexu člověka se zvířetem ale nejsem si jistý zda to lze považovat za týrání zvířat a proto to náš právní řád řeší jako poškození lidské důstojnosti.

 30. Nohavica

  Tak sex mezi 15ti letými je také povolen a nejsou dospělí.

  Svéprávnost, tam bych si dával pozor, hodně lidí jsou dle práva svéprávní, ale ne podle psychologie, stačí se podívat, co se to zadlužuje kvůli nové televizi. Ti 15letí nejsou pak svéprávní ani dle práva. Přestou můžou mít spolu sex. I s někým jiným, starším.

  A co jsi napsal jinak než já?

  Napsal jsem, že děti to poškozuje.

  Napsal jsem, že některá zvířata taky, jiná ne.

  Napsal jsem, že mrtvoly mohou přenášet nemoci, což živá těla také, že to může vadit příbuzným, ale kdyby to někdo nechal lidem na použití, tak to rodina bude muset ctít, když to budeš mít v závěti.

  Nevím jak poškozuje lidskou důstojnost, že si tajně doma vojedeš v baráku prase, podle mě to poškodí spíš to prase než tebe.

  Takže bychom to měli brát z hlediska zda to škodí tomu druhému nebo neškodí.

  JInak BDSM je sice povoleno, ale třeba znásilnění ne, takže jde opravdu o to, jak to škodí druhému. A to je to, co jsem napsal. Takže tvá reakce je trochu dementní a s křížkem po funuse. Ale co čekat od stařečků na tomto webu…

  Takže? Mějte se 🙂

 31. toli

  @Lemmy
  Napríklad, keď počas pouličného pochodu sa 4 homosexuáli predvádzajú ako: 2 sú akože ľudia, a 2 sú na vôdzke (vodítku) ako psy (štvornožky). To je pre nich zábava? Či čo? Čo tým chcú naznačiť? Myslím, čo tým chcú povedať verejnosti? Alebo ako sa predvádzajú na ulici s umelými penismi. To sú relevantné údaje o niekoľkých homosexuáloch. Ktorí homosexuáli ich verejne kritizujú? Neviem.

  No tak v Praze si letos neměl příležitost vidět holou prdel.
  A máš jistotu že to nejsou nastrčení provokatéři kteří mají vyvolat přesně tutéž reakci jako máš ty ?

 32. Tonda Vlas

  toli
  03.12. 2018
  @Tonda Vlas
  U Číňanů je ve hře ještě jeden faktor. Zápolí s následky politiky jednoho dítěte.

  Kdybys měl něco v hlavě tak by ti došlo že si odporuješ.Kdyby zápolili s následky politiky jednoho dítěte tak by snad homosexualitu naopak zakázali,ne ?Prostě udělali pravý opak,škrtli homosexualitu ze seznamu nemocí.
  ——————————————————————————————————————————————
  Dej mi sem relevantní odkaz, ke mě se ta zpráva zatím nedonesla. Jenom vím, že ji donedávna léčili voltíky.

  Ale pokud je to pravda, tak je to s těmi následky politiky jednoho dítěte logické.

 33. toli

  @Nohavica
  Napsal jsem, že mrtvoly mohou přenášet nemoci, což živá těla také, že to může vadit příbuzným, ale kdyby to někdo nechal lidem na použití, tak to rodina bude muset ctít, když to budeš mít v závěti.

  No kdyby jsi měl ve své závěti že chceš aby tvé tělo bylo použito k sexuálnímu ukájení tak to zcela jistě neprojde právě proto že to odporuje zákonu o lidské důstojnosti,i kdyby s tebou vyšukával tvůj příbuzný se souhlasem ostatních tak by to bylo nelegální a trestně postižitelné.

 34. toli

  Tak sex mezi 15ti letými je také povolen a nejsou dospělí.

  Svéprávnost, tam bych si dával pozor, hodně lidí jsou dle práva svéprávní, ale ne podle psychologie, stačí se podívat, co se to zadlužuje kvůli nové televizi. Ti 15letí nejsou pak svéprávní ani dle práva. Přestou můžou mít spolu sex. I s někým jiným, starším.

  Ano 15.letí mohou mít sex, rozhodující je svéprávnost dle práva nikoliv dle psychologie.Pokud se nějaký blbec předluží a nemá papíry na hlavu tak to jde jemu na vrub.
  Pokud dluží někdo s papíry na hlavu tak to jde na vrub jeho opatrovníka,případně obchodníka protože si měl zkontrolovat občanku zda tam není omezení k právním úkonům

 35. Tonda Vlas

  Kterej inteligent vymyslel termín bestiofilia. S bestií bych si nic nezačínal, zvláště s velkou.

  Jinak, nebýt tohoto osacru, tak bych se nikdy nedostal k takovémuto tématu diskuze, je to zcela mimo můj zájem.

 36. Nohavica

  Ti říkám, že sex mohou mít i nesvéprávní, třeba dementi v ústavech nebo 15ti letí.

  Ti říkám, že podle dřívějších zákonů bylo hanobení i homosexuální styk. Takže mrtvoly být nemusí do budoucna.

  Já ti říkám, že hodně lidí je na pomezí příčetnosti, psychologicky za hranou, právně před hranou .

  Ty jsi po nějaké nemoci? Já tvé reakce vůbec nechápu, ostatní asi také ne. Lidé po nemoci hlavy, po úrazech, prý často mívají tyto podivné nerealistické, primitivní nelogické reakce.

  Mějte se tu. 🙂

 37. Nohavica

  Ti zase můžu argumentovat podle zákonů z 50.let a dříve nebo podle zákonů Saúdská Arábie, že jsi sodomita a tvé konání je hanobení lidské důstojnosti.

  A bude to stejně dementní jako argumentovat dnešním právem, když se evidentně právo mění každou chvíli.

  To co je dneska trestné být zítra nemusí. Ale chápu, že lidé po úrazech hlavy toto asi nechápou, protože toho hodně nechápou obecně… budu se snažit vše vysvětlit co nejmírněji do příště, jako s dětmi, jinak to asi nelze s některým tady. 🙂

  Je vidět, že ta příčetnost a nepříčetnost je docela problém, i tady z reakcí některých zdejších obyvatelů. No nic, ten princip: ať to moc neškodí druhému platí dál. A o tom jsem psal. (protože poškodit může člověka někdy i dobrovolný sex, třeba nevěra a tak, ale zakazovat by se to asi nemělo).

  Mějte se tu. 🙂

 38. toli

  @Tonda Vlas
  https://en.wikipedia.org/wiki/LGBT_rights_in_China

  Vysvětli mi prosím v čem spočívá dle tvého zrušení homosexuality jako nemoci s následky politiky jednoho dítěte ? To je zvláštní logika.
  Já to totiž vidím tak že pokud by se chtěli urychleně rozmnožovat tak naopak homosexualitu zakáží a ne že jí postaví jako sex orientaci.

 39. Tonda Vlas

  @toli

  Pokud se domníváš, že v Číně byla politika jednoho dítěte zavedena kvůli urychlenému rozmnožování, tak to svědčí o tobě samotném.

 40. toli

  BTW z článku vyplývá že Číňané považovali homosexualitu jako přirozenou součást života a homosexuálové tam nikdy netrpěli ostrakizací až do poloviny 19.století kdy tam přijeli zkurvení křesťané z Evropy.Za Maa byla homosexualita tabuizována avšak nikdy nebyla trestána.V roce 1997 byla homosexualita vyškrtnuta ze seznamu nemocí (WHO a západní svět to udělal v roce 1971) a nyní mají čínští komunisté strach z LGBT organizací,bojí se že by mohlo dojít k pádu komunismu.Přitom běžní Číňané chovají přízeň k LGBT.

 41. toli

  @Tonda Vlas
  Pokud se domníváš, že v Číně byla politika jednoho dítěte zavedena kvůli urychlenému rozmnožování, tak to svědčí o tobě samotném.

  Jsi snad postižený ? Politika jednoho dítěte měla zbrzdit přemnožení.
  Tuto politiku zrušili a já se ptám jak souvisí zrušení politiky jednoho dítěte s vyjmutím homosexuality z registru nemocí ?

 42. Tonda Vlas

  Já si myslím, že je to tam většině běžných lidi zcela ukradené, stejně tak jako u nás. Wikipedie není vůbec relevantní zdroj.

 43. Tonda Vlas

  Nezbyde ti najít ovladač a zapnout svoje logické myšlení, pokud to ještě vůbec jde. Nejde o to, že tu politiku zrušili ale jde o to, jaké ta politika měla dlouhodobé důsledky.

 44. toli

  tu politiku zrušili ale jde o to, jaké ta politika měla dlouhodobé důsledky.

  Žádné,je jich přes miliardu a stěhují se všude po světě.Čína je světový hegemon.A nemyslím že by činští soudruzi mysleli na venkovany kteří měli díky jejich politice jen jedno dítě a tudíž je neměl kdo živit.Ona je Čína sice komunistická ale v praxi těžce kapitalistická,žádné důchody,žádné dávky,žádná státní nemocenská prostě chybí jakékoliv sociální zajištění.

  A stále si neřekl tu příčinnou souvislost mezi zrušením politiky jednoho ditěte a vyjmutím homosexuality z nemocí.

 45. Tonda Vlas

  Počkám, až se ti rozsvítí samotnému.

 46. toli

  To se načekáš,já totiž o zjevném blábolu nikdy nepřemýšlím,byla by to ztráta času.
  Z téhož důvodu nepřemýšlím ani o náboženství,ty roky kdy jsem byl katolíkem a přemýšlel jsem o transcedentnu,svaté trojíci a dalších píčovinách zcela stačily.Pokud chybí jakákoliv evidence a vše je postaveno na jedna paní povídala tak není důvod o tom přemýšlet.

 47. Svatý Jeronýmek

  „Z téhož důvodu nepřemýšlím ani o náboženství,ty roky kdy jsem byl katolíkem a přemýšlel jsem o transcedentnu,svaté trojíci a dalších píčovinách zcela stačily.Pokud chybí jakákoliv evidence a vše je postaveno na jedna paní povídala tak není důvod o tom přemýšlet.“

  To je vůl! 😀 Tak o evoluci víš také jen od „jedna paní povídala“, akorát ne v kostele, ale ve škole. Evidence je nejistá jak u evoluce, tak u boha.

  Někteří lidé tvrdí, že viděli bohy.

  Jiní lidé tvrdí, že viděli kosti dinosaurů a že to jsou kosti dinosaurů.

  Já neviděl ty kosti, ale boha ano (asi).

  Pro mě je tedy vyšší evidence u boha než u evoluce. 🙂

  Dobrou a někdy! 🙂

 48. Tonda Vlas

  toli
  03.12. 2018
  To se načekáš,já totiž o zjevném blábolu nikdy nepřemýšlím,byla by to ztráta času.
  Z téhož důvodu nepřemýšlím ani o náboženství,ty roky kdy jsem byl katolíkem a přemýšlel jsem o transcedentnu,svaté trojíci a dalších píčovinách zcela stačily.Pokud chybí jakákoliv evidence a vše je postaveno na jedna paní povídala tak není důvod o tom přemýšlet.
  …………………………………………………………………………………………………………………………………………

  Nevytáčej se.

  Jinak je plně jasné, že nemůžeš být Hvězdoun, protože ten byl letničářem.

 49. Lemmy

  Toli, na Prahe nezáleží. Dôležité, že vo svete sa to deje. Praha nie je ospravedlnenie. Nikto v Prahe aj tak nekritizoval takých obscénnych homosexuálov.

  Pýtaš sa: A máš jistotu že to nejsou nastrčení provokatéři kteří mají vyvolat přesně tutéž reakci jako máš ty ?

  Nie je mojou úlohou zisťovať, či sú provokatéri. Medzi nimi, s nimi bolo plno tzv. normálnych, bežných, homosexuálov, a nikto sa nijako neohradil. Homosexuáli majú problém, majú maslo na hlave.

  Napríklad, keď zistím, že nejaký teista sa vydáva za ateistu alebo humanistu podľa IHEU, tak ho poriadne skritizujem, verejne, napísaním článku o ňom. Že je to podvodník, ktorý sa pretvaruje na ateistu, ale v skutočnosti sa vyjadruje s náboženským pátosom. Nech sa to naučia aj homosexuáli, ak si chcú udržať kredit medzi heterosexuálmi.

 50. Lemmy

  Nohavica: JInak BDSM je sice povoleno, ale třeba znásilnění ne

  Nerozumieš tomu, pretože nemáš cit. Si bezcitný človek. Sadizmus a masochizmus vykonávajú dvaja ľudia, ktorí s tým aktom súhlasia. Oni si to prajú.

  Znásilnenie je jednostranné. Násilník si to praje, ale znásilnená osoba nie.

  V tom je veľmi veľký rozdiel.

 51. Nohavica

  „Nohavica: JInak BDSM je sice povoleno, ale třeba znásilnění ne

  Nerozumieš tomu, pretože nemáš cit. Si bezcitný človek. Sadizmus a masochizmus vykonávajú dvaja ľudia, ktorí s tým aktom súhlasia. Oni si to prajú.“

  Kdo tvrdí, že mezi tím není rozdíl ty blbe? 🙂

 52. Nohavica

  Napiš mi, kde píšu, že mezi tím není rozdíl, blbe, jinak se mi omluvíš… 🙂

  Kdy se zdejší ateističtí vymatlanci naučí číst? 🙂

  „Nohavica: Je vidět, že ta příčetnost a nepříčetnost je docela problém, i tady z reakcí některých zdejších obyvatelů. No nic, ten princip: ať to moc neškodí druhému platí dál. A o tom jsem psal. (protože poškodit může člověka někdy i dobrovolný sex, třeba nevěra a tak, ale zakazovat by se to asi nemělo).“

  Aha? Čemu tedy nerozumím? 🙂

 53. Nohavica

  Dokážeš ty blbe aspoň odcitovat celou větu? 😀

  „JInak BDSM je sice povoleno, ale třeba znásilnění ne, takže jde opravdu o to, jak to škodí druhému. “

  Blbec který tvrdí/věří, že bohové jsou (jen) memy, náboženství lidský výmysl (aniž by měl důkazy), který tedy věří, že bohové neexistují (bez důkazů) a ještě do toho neumí ani napsat celou citovanou větu. 🙁

  To musí mít ostatní agnostičtí a ateističtí věřící tady na webu radost, když tu máte takovýto materiál… 🙂

  Jsem osobně potkal chytřejší nábožné věřící i na vesnici mezi babičkama než zdejší ateistické a agnostické věřící (věřící že bůh není, asi není nebo že je to nejisté a nevyřešené).

  Kdybych si měl vybrat jestli budu věřící na boha nebo na to, že není nebo je to nejasné, a navštívil jako první tento web, tak si vyberu víru v boha, protože zdejší věřící, že bůh není nebo asi není nebo že je to nejisté (agnostická víra) jsou zde naprosto vypatlaní jedinci. 🙂

  Mějte se tu. 🙂

 54. Nohavica

  Lemmy: “ Podľa mňa si ľudia vymysleli bohov. Vymyslení bohovia = vybájené bytosti.“

  Lemmy: POkud jsou bohové vymyšlení, tak nejspíš neexistují opravdu.

  Tedy Lemmy věří, že bohové neexistují opravdu (pouze jako myšlenky). = Víra, že bohové (spíše) neexistují (fyzicky, skutečně, nezávisle).

  Lemmy = bez důkazů věří, že bohové nejsou, že jsou to jen výmysly. 🙂

  Lemmy = nemá 100% důkazy, že bohové jsou vymyšlení, ale tvrdí to. Tedy na to jen věří. 🙂

  Třeba existuje víc bohů a ti sesílají lidem zprávy. Píšu to hypoteticky. I bez důkazů tahle možnost tady je. 🙂

  Děkujeme za tvé přiznání a běž si lízat rány za Adamem Romanem, s tou absencí víry se ti to nějak nepovedlo, když jsi se přiznal, že věříš, že náboženství a bohové jsou vymyšlení (tedy nejsou skuteční)… 🙂

  Uvědom si, že na to jen věříš, je to tvá nedokázaná víra, pro kterou nemáš pořádné důkazy. I bez důkazů pro bohy bohové existovat skutečně mohou a nemusí být vymyšlení lidmi. V podstatě skoro jakýkoliv bůh může existovat, i víc vedle sebe. Nebo jeden který má víc vlastností a osobností. 100% to není, ale ani opak. Prostě to tak být může, i bez důkazů to tak být může, vyvráceno to není. 🙂

  A příště cituj celou větu, já tě citoval až do tečky. Ahoj a mějte se tu. 🙂

 55. Lemmy

  Nohavica: Kdo tvrdí, že mezi tím není rozdíl ty blbe?

  Ty to tak blbě píšeš. 😀

  Nauč sa písať.

  Sadizmus a masochizmus im neškodí. Preto je tvoja veta blbá.

 56. Nohavica

  Má věta není blbá, jen jsi jako trotl citoval pouze půlku věty. Většinou se cituje min. celá věta. Ne nutně celý odstavec kvůli kontextu, ale aspoň celá věta. Půlku věty může citovat je trotl. 🙂

  Protože můžu třeba napsat větu: „Mohl bych vás třeba všechny zabít, ale vraždu odmítám“. A když cituješ jen půlku věty před tím „ale“ a čárkou, tak to vyzní jinak než když ocituješ celou větu.

  Ale to ví každý kdo není úplně nevzdělaný primitiv… 🙂

  Zdravím a někdy! 🙂

 57. Lemmy

  Sadizmus a masochizmus im neškodí. Preto je tvoja celá veta blbá. Nie je dôležité, čo citujem, to múdry človek pochopí, lebo ak nerozumie, tak sa prečíta o príspevok vyššie, a porovná text. Lebo je zbytočné kopírovať celé príspevky, alebo vety. Kto chce, lebo nechápe, tak si to vyššie prečíta celé.

 58. Nohavica

  Jinak sadismus i masochismus škodit samozřejmě může. Znal jsem holku, která se řezala a chtěla si způsobovat bolest až jednou vykrvácela.

  Sadismus že neškodí? Ale může, zeptej se obětí Stalina či Hitlera.

  Tedy já napsal vše správně a oddělil jsem dobrovolnost od toho co není, viz. citace výše.

  Ovšem to se musí citovat celá věta nebo odstavec a zpráva. Asi jen mentál nepochopí toto:

  „„Nohavica: Je vidět, že ta příčetnost a nepříčetnost je docela problém, i tady z reakcí některých zdejších obyvatelů. No nic, ten princip: ať to moc neškodí druhému platí dál. A o tom jsem psal. (protože poškodit může člověka někdy i dobrovolný sex, třeba nevěra a tak, ale zakazovat by se to asi nemělo).““

  A toto: „„JInak BDSM je sice povoleno, ale třeba znásilnění ne, takže jde opravdu o to, jak to škodí druhému. ““

  Na to už musí být člověk tak vymatlaný, že snad píše něco o „absenci víry“ a pak napíše ta samá osoba, že bohové jsou vymyšlení (bez důkazů). To je tak na stejně dementní úrovni prosté jakékoliv elementární logiky. Absence víry, přičemž dotyčný věří, že bohové jsou vymyšlení (tedy neexistují).

  Dobrou 🙂

 59. Lemmy

  Nohavica: „Mohl bych vás třeba všechny zabít, ale vraždu odmítám.“

  To tvrdia aj tie moslimské ženy opásané granátmi pred výbuchom.

 60. Lemmy

  N: Sadismus že neškodí? Ale může, zeptej se obětí Stalina či Hitlera.

  Hrôza, veď ty ani nevieš, čo je sadizmus. Stalin a Hitler nevykonávali sadizmus. Ty si tyraniu pletieš so sadizmom. A jeden extrémny príklad nevyjadruje celú situáciu okolo sadizmu.

  Sadizmus je sexuálna radosť (emócia), keď máš orgazmus z toho, že niekomu spôsobuješ bolesť.

 61. Nohavica

  Tak sadismus vykonával Stalin rozhodně a je jako sadista popsán mnoha psychiatry, to samé velitelé koncentráků atd… 🙂

  Ale chápu, že trotl jak ty kromě Adama Romana a možná Dawkinse nikdy nepřečetl jinou knihu. Ještě možná Pejska a kočičku na základce.

  Ostatně proto ta samá osoba jako ty může jednou mluvit o absenci víry v bohy a za pár zpráv napíše, že bohové jsou vymyšlení lidmi, tedy (bezdůkazná) víra, že bohové neexistují skutečně jako entity. 🙂

  Nohavica: „Mohl bych vás třeba všechny zabít, ale vraždu odmítám.“

  To tvrdia aj tie moslimské ženy opásané granátmi pred výbuchom.“

  Které ženy, jmenuje je, které toto tvrdily prosím tě. 🙂

  Jinak člověk samozřejmě může i lhát, ale věta je věta a když jí cituješ půlku, tak jsi pitomec, protože člověk také lhát nemusí a pak ta věta má jiný význam prostě, ty analfabetský blbe. 🙂

 62. Lemmy

  Napíš mená psychiatrov, ktorí si myslia, že Stalin mal sexuálne zážitky, sadizmus. Uveď ich publikácie.

 63. Nohavica

  Napíšu, hned jak mi napíšeš jména těch žen, které tvrdily co já a pak se odpráskly, ty ženy mi dlužíš, ty muslimky – plus citace. 🙂

 64. Nohavica

  Například Stalin s Berijou si nechávali vozit milenky a pak si je brali i násilím, Stalin toto chování toleroval Berijovi a sám se občas připojil podle historiků:

  „Bezohledný a sadistický byl i jeho přístup k ženám. Se svým řidičem a ochrankou například křižoval moskevskými ulicemi, a když se mu nějaká žena líbila, skončila násilím v jeho autě. Když mu byla později po vůli v jeho kanceláři, choval se k ní surově a mlátil jí hlavou o podlahu. Podobně se zachoval i k tehdejší slavné ruské herečce Okuněvské.“

  Ale jak říkám, dodám i psychiatry, hned jak mi dodáš ty ženy co tvrdily to co já a pak se odpráskly – i s citacemi. Jinak na významu celých vět by ani to nic neměnilo. Ale zajímá mě, jak daleko ve svých trotlovských výmyslech zajdeš. 🙂

  Jinak co ti vymyšlení bohové, máš pro svou víru pořádné důkazy? 🙂 Nebo dokonce 100%, pak už bych to bral za fakt, ale zatím nic moc… 🙂

 65. Nohavica

  Jinak už na příkladu Stalinova velitele tajné policie Beriji je jasné, že sadismus může škodit a zabíjet může také… 🙂

  To už víme dávno, ale trotl jako Lemmy, který jednou tvrdí něco o absenci víry a pak se přizná, že věří, že bohové jsou výmysly (tedy víra že bohové neexistují jako entity), aniž by pro to dal jasné důkazy, takový člověk nedokáže přiznat chybu, například citace polovičních vět, špatné definice, omyly v hádkách s Medeou, nelogičnost, nekonzistentnost, prostě je to asi nějaký fanatický vyznavač nějakého svého Guru Adama Romana (pokud to není sám on) a nemá domyšlené své názory (ani to jeho alter ego Roman). 🙂

  Tak zatím a někdy! Dám si zase pauzu, nic se tu nezměnilo, stále stejně nedovzdělaní ateističtí burani s výjimkou Medey… 🙂

 66. Hraničář

  Lemmy
  03.12. 2018
  A mám problém aj s mužmi, ktorí majú viac ako jednu manželku. ………………………………

  Ale to je teď přece celkem normální. Akorát že ty manželky nemají souběžně, ale lineárně.

 67. Tonda Vlas

  I takové má Církev Svatá za polygamisty

 68. Zabiják homobijců

  Někam to zapadlo.

  Podívej Lemmy a další křesťanští ateisté, vy nemáte ani ánung, jak se vyvíjela slova, například rodina už není jen o rodění, ale o ekonomické jednotce, kde se mají lidé rádi, například tam patří i neplodné páry. Takže slovo rodit-rodina už neplatí. Proč se nemůže posunout význam slova manželství?

  Já vás fašounky mam v paži, ale když si to tu bude číst nějaký nejistý homosexuál, pak ho můžeme ještě víc frustrovat ty vaše kecy. Takže já vás mam v paži, aby bylo jasno, ale píšu to kvůli ostantím. Jirka Mak.

 69. Zabiják homobijců

  A Tondo, ty tu nelži o tom našem telefonátu, víš jak to tehdy bylo. Ty víš, co jsi zač. Vím to já, víš to ty. Nerozmazávejme to, chce to více pokory z tvé strany, více na Granosalis.

 70. Tonda Vlas

  Na Grano Salis nelozím, jen se mi tu doneslo, že jsem tam byl pomlouván Hvězdounem

 71. Lemmy

  ZH: Podívej Lemmy a další křesťanští ateisté

  Len aby nedošlo k omylu, nie som kresťanský ateista. Inak, výraz „kresťanský ateista“ je to tvrdý oxymoron.

 72. Lemmy

  Nohavica (multinick, Bela, Daniel B. atď.) šíri hoax: Se svým řidičem a ochrankou například křižoval moskevskými ulicemi, a když se mu nějaká žena líbila, skončila násilím v jeho autě. Když mu byla později po vůli v jeho kanceláři, choval se k ní surově a mlátil jí hlavou o podlahu.

 73. Tonda Vlas

  Lemmy
  04.12. 2018
  ZH: Podívej Lemmy a další křesťanští ateisté

  Len aby nedošlo k omylu, nie som kresťanský ateista. Inak, výraz „kresťanský ateista“ je to tvrdý oxymoron.

  ……………………………………………………………………………………………………………………………………….

  Panu učiteli těžko můžeš vzdorovat. Dle toho, co tu bylo napsáno, tak on se už těší na svatbu s tím mladým boučkem.

 74. Zabiják homobijců

  Multinicka Bely, Alibaby a nevím co ještě, se zastávat nebudu, ale že Berija mučil a zabíjel a znásilňoval ženy je i na wikipedii a jinde.

  Křesťanský ateista není oxymoron, ale ateista může být stále kulturní křesťan, slavit vánoce v kostele a tak dále.

 75. Zabiják homobijců

  Stejně tak existují ex-muslimové, ateisté, kteří tvrdí, že jsou stále kulturní muslimové, i když třeba liberálnější. Ale stále.

  Člověk může už věřit, že bůh není, ale zároveň si vzít některé morální poučky z bible nebo koránu a dalších knih. To je i Lemmyho případ, když nemůže přenést přes srdce, že se muži budou moci mezi sebou brát a to samé dvě ženy.

  Je to křesťanská výchova, která ve vás stále dřímá, klerofašistické předsudky.

  Už si tu dal Lemmy jména těch muslimek jak po tobě chtěl Nohavica?

 76. Tonda Vlas

  Dodej mi tu důkazy o homomanželství z pohanských dob. Ale o skutečném, ne nějakém quasi.

 77. Zabiják homobijců

  V antice bylo takové soužití běžné, že se mu třeba neříkalo manželství je jedno, významy slov se posouvají a rodina už dneska není jen o rození, ale i adoptované děti jsou rodina.

  Takže ty tlustý frustrovaný pako, máš na to co říct?

 78. Tonda Vlas

  Mě se jedná přímo o manželství. Tvě neomarxistické výšplechty mě nezajímají. Na šarlatánce jsi lhal, že jsi pro Kanimuru.

  UČITELSKEJ. Jen se divím rodičům, že ti svěřují své děti.

 79. Tonda Vlas

  „Já pak usnul a už jsem na to nemyslel. Když si Čejen myslí, že jako chlap žít nevydrží, nikto ho k tomu nenutí. Může se z něho stát „himený“, totiž půl chlap, půl ženská. Takových se dá různě použít a každý je má rád. Bývají to chemici, který se specializujou na varábění nápojů lásky, a většinou jsou dost zábavný. Oblíkají sej ako ženský a můžou se i oženit či provdat za jinýho chlapa, pokud tomu je to po chuti.“

  Thomas Berger- Malý Velký Muž
  ………………………………………………………………………………………………………………………..

  Ten román jsem čtl a tak vím, že se nejednalo o normální manželství. Ten „himený“ se mohl stát pouze druhou ženou. První žena válečníka byla vždy skutečná žena.

 80. Lemmy

  Oxymoron ZH alias Bela, nemôžeš sa sám seba zastávať. 😀 To po prvé, a po druhé, si už klasický troll, a vidno, nezaprieš sa ani s novou prezývkou. Nech si zmeníš meno na akékoľvek, ostaneš tupý. Kresťan je ten, kto nasleduje Krista. Aspoň tak tvrdia kresťania. Tí by ťa hnali dole dedinou, keby si im taký blud, aký tu trepeš, povedal do očí. Chráni ťa len to, že si anonymný troll. Ateista nie je kresťan. Si príliš trápny, keď takto vulgárne a primitívne sa snažíš vniesť do diskusie vlastný zmätok. Pre teba je aj čierna biela, lebo si v myslení slepý.

 81. Tonda Vlas

  Že by se náš multinick vydával za Hvězdouna? I to mě v první moment napadlo.

 82. Lemmy

  On je tu len jeden, či už ako Nohavica, Bela, Zabiják… čudné, že to zvláda. Mne by sa to všetko plietlo, už keby som používal 2 mená. Pre mňa by to bola schizofrénia. On je multi schizofrenik.

 83. Zabiják homobijců

  Není to oxymoron hlupáku:

  „Christian atheism“

  https://en.wikipedia.org/wiki/Christian_atheism

  Takže je zase Lemmy chytřejší než wikipedie a třeba i Dawkins, který to uznává?

  Stále jsi Nohavicovi nevyjmenoval ty muslimky.

  Podívej, nevím, na koho si tu hrajete, jsem Jirka, neříkal jsem, že jsem nikdo jiný než Jirka. Multinick nejsem, ale můj původní nick je blokován, nevím proč.

  Na granosalis se za mě někdo převléká, říká si Nepřihlá.šený, ale já to nejsem. Zablokovali mě tam a někdo mi ukradl nick. Takže tak.

 84. Zabiják homobijců

  O křesťanském ateismu: „Christian atheism is a form of cultural Christianity and ethics system drawing its beliefs and practices from Jesus‘ life … whilst rejecting supernatural claims of Christianity. “

  Křesťanský ateismus a jeho předsudky, je vidět, že Lemmy tam patří.

  Možná i slaví vánoce a honí si ho nad křesťanským Betlémkem. Inu, Slováci…

  Takže?

 85. Zabiják homobijců

  Toníku, mam říct, jak jsi mi dělal po telefonu návrhy? Je úplně jedno, jestli se tomu v antice říkalo manželství nebo neříkalo, já jsem nepsal, že se tak tomu říkalo, tak nevím, proč po mně chceš, aby ti napsal příklad z minulosti. Nechápu tě, kde to píšu? Mam tě v paži, kamaráda, v paži. Ale i kdyby to v minulosti tento název nemělo, tak to tak může mít do budoucna. Stejně tak nikdy dříve neexistovali mobilní telefony a dneska ano. Stejně tak může existovat manželství pro homosexuály, máš něco s hlavou tlusťochu? Významy slov se vyvíjejí, stejně tak limonáda už dneska nemusí být jen z lemonu, tedy z citronu, ale i z jiného ovoce. Chápeš blbe?

 86. Tonda Vlas

  Zase lžeš. Žádný návrhy jsem ti nedělal. Jinak mě je to ukradený. Asi věděli, proč tě tu blokli, a že na Granu za tebe psal někdo jiný, prostě nevěřím.

 87. Tonda Vlas

  @Zabiják homobijců

  Tvé příspěvky, Hvězdoune, o tobě svědčí. Myslím si, že zlatý banán je u tebe pouze otázkou času.

 88. Lemmy

  Bela: a honí si ho nad křesťanským Betlémkem

  Pekne si opísal svoje správanie.

 89. Zabiják homobijců

  Nějak jsi vynechal ty muslimky, toho Beriju a to, že křesťnaský ateismus existuje. 🙂 🙂

  Nevím kdo je Bela, nikde ho nevidím, nebyl jsem tady a dlouho.

  Jestli je tady nějaký homofob, jako u křesťanů, tak jsi to ty, Lemmy, tvůj názor je společný s křesťany, ne můj. 🙂

 90. Zabiják homobijců

  To ty chceš brát homosexuálům rovná práva jako máte vy heteráci. To ty si myslíš, že jsi víc, když ho strkáš do své staré. Já chci mít mladýho kluka, třeba si ho jednou vezmu, zatím mam ten zákon v paži, ale vidím, že to štve vás rádoby humanisty. Ty máš názor jako 90% křesťanů, ne já. Ty máš křesťanské předsudky vůči manželství gayů. Ty a tvoje Slovensko máte v ústavě, že manželství je věc muže a ženy, což vychází z křesťanství v našich poměrech ve střední Evropě. Ne my v ČR, ale vy Slováci to tam máte napsáno. Líbí se ti to, co? Jirka Mak.

 91. Zabiják homobijců

  Tondo, neštvi mě, nebo řeknu, co si mi všechno vyslepičil do telefonu, řikám, neštvi mě. Slova se vyvíjejí, významy také. Takže si nehraj na nějakého jazykovědce. Ty nejsi víc že ho strkáš do své staré než já. Něco ti řeknu, ty chceš starou škodovku, já chci jezdit v mladym mercedesu. Nenuť mě k tomu, abych žil jako ty. Já chci svobodu, pestrost, ne unifikaci. To vy křesťané a křesťanští ateisté chcete unifikovat. Ne já, ale vy. Ten písek z pouště vám stoupnul do hlavy. Přitom hodně z vás by chtělo mladého kolouška doma co? Ale bojíte se, konzervi. Ty Tondo rozhodně. Víš cos mi všecko řekl. Jirka m.

 92. Lemmy

  ZH: Nevím kdo je Bela, nikde ho nevidím,

  Lebo si sa nepozrel do zrkadla. 😀

  Na psychiatrii dnes už nedovolia pacientom ani zrkadlo? To ťa až za takého vážneho pacienta považujú?

  Priznám sa, že ako multinick mi robíš radosť, lebo sa dobre zabávam, ale rozumní mi vytýkajú, prečo kŕmim trolla, tak teraz neviem, mám sa s tebou pohrávať ako mačka s myšou, alebo ťa ignorovať, lebo ignorancia ťa psychicky ničí?

 93. Zabiják homobijců

  Takže tedy. Nehodlám tady s váma ztrácet čas, jeden neví, co je křesťanský ateismus a popírá to, i když Dawkins to zná a další slavní ateisté taky. Mele něco o absenci víry, i když se pak přizná, že věří, že bohové jsou výmysly, tedy že nejsou opravdoví, jak píše výše Nohavica a další ateisté nebo asi ateisté, nevím. On ani neví, že sadismus může zabíjet, nezná nic o historii. On neví nic, šíří hoaxy o muslimkách, které není schopen doložit. Je to blbec ze Slovenska a nic víc. A tlustý Tonda tady zase chce, aby se držel význal slov ze středověku, i když je to dávno passé. Jste burani. Nehodlám tu s váma být už o nic déle. Dali jste mi ban, ateisté? Dali, tak si to tu užijte, ale beze mě, vy konzervativci. Jirka Mak se loučí.

 94. Tonda Vlas

  Zabiják homobijců
  04.12. 2018
  Tondo, neštvi mě, nebo řeknu, co si mi všechno vyslepičil do telefonu, řikám, neštvi mě. Slova se vyvíjejí, významy také. Takže si nehraj na nějakého jazykovědce. Ty nejsi víc že ho strkáš do své staré než já. Něco ti řeknu, ty chceš starou škodovku, já chci jezdit v mladym mercedesu. Nenuť mě k tomu, abych žil jako ty. Já chci svobodu, pestrost, ne unifikaci. To vy křesťané a křesťanští ateisté chcete unifikovat. Ne já, ale vy. Ten písek z pouště vám stoupnul do hlavy. Přitom hodně z vás by chtělo mladého kolouška doma co? Ale bojíte se, konzervi. Ty Tondo rozhodně. Víš cos mi všecko řekl. Jirka m..
  ————————————————————————————————————————————
  Tvrdil jsi, že sis to natočil. Tak to klidně můžeš zveřejnit.

 95. Medea

  @Zabiják homobijců

  „Křesťanský ateista není oxymoron, ale ateista může být stále kulturní křesťan, slavit vánoce v kostele a tak dále.“

  Dawkins označil sám seba za „kultúrneho kresťana“ alebo „kultúrneho anglikána“.

  (Poznámka pre iných: To samozrejme neznamená, že Dawkins je kresťanom a ateistom súčasne, ale že oceňuje niektoré kultúrne prvky kresťanstva/anglikanizmu. Tiež je aj zato, aby sa deti oboznamovali s Bibliou ako súčasťou európskej kultúry.)

 96. Tonda Vlas

  Hvězdoune, tebe blokují, kudy chodíš. Je mi jasné, že nejsi multinick. Ten má zcela jiný styl psaní.

 97. Medea

  @Tonda Vlas

  „Mě se jedná přímo o manželství. Tvě neomarxistické výšplechty mě nezajímají.“

  U homosexuálov existovala potreba partnerského vzťahu aj pred Marxom. Homosexuáli sa môžu zamilovať do osoby rovnakého pohlavia, môžu túžiť po dieťati a/alebo partnerskom vzťahu. A zákony o rovnopohlavnom partnerstve/manželstve by mali riešiť tieto ich potreby.

  Ja osobne schvaľujem aby registrované partnerstvá alebo rovnopohlavné manželstvá boli právne rovnocenné s heterosexuálnymi, a neomarxizmus odmietam. Nechápem boj homosexuálov za túto záležitosť ako boj „utláčanej menšiny“ s „utláčateľmi“, ale ako boj za individuálne ľudské práva.

  A napr. v starovekom Grécku alebo v stredovekom (alebo feudálnom) Japonsku existovali a boli akceptované homosexuálne partnerské vzťahy (istého typu) medzi mužmi, ale neboli to manželstvá. Manželstvo sa chápalo ako občianska (alebo spoločenská) povinnosť zdravého muža, bez ohľadu na jeho sexuálnu orientáciu.

 98. Nohavica

  Tak potřebu práv nebo rovnosti měli chudí lidé například také ještě dávno před Marxem, ale dneska se tak tomu říká: marxismus.

  A těmhle věcem okolo multikulti a genderu se říká neomarxismus, protože Frankfurtská škola tyhle věci prosazovala hlavně. S liberalismem to často nemá co dělat, někdy ano, ale třeba kvóty na buzny nebo ženy fakt ne. To není liberalismus, rozhodně ne klasický liberalismus. Ale dle mě ani liberalismus.

  Jinak nejsem Bijec Homovrahů nebo co, ale s jedním souhlasím, významy slov se mohou vyvinout a nevidím problém, aby slovo manželství bylo i pro homosexuály.

  Stejně tak slovo limonáda už je dneska i pro šťávy co nejsou z lemonu. 🙂

  Mějte se tu a nevím, kdo je mutlinick. A jirka fakt nejsem. Chodím sem jen kvůli Medee, jinak bych už dávno byl pryč. A jsem heterák hlavně. Tak zase někdy. 🙂

 99. Lemmy

  Tonda, môžeš spokojne spať, aspoň vidíš, že Dawkins nie je pre ateistov žiaden guru, tiež vie trepať nezmysly. Nemyslí si, že keď je niekto mediálne známy, že je aj inteligentný. Akurát má dar písať zaujímavé knihy, má mnoho dobrých nápadov, ale guru nie je, je len cenný, lebo je aktívny. Inak, on je ten, kto zbohatol na predaji kníh. Takže mám veľa toho, čo mu môžem závidieť. Vie to. Jednoducho, vie sa profesionálne správať. Vie rozpoznať trh. Učím sa od neho, ale to neznamená, že so všetkým, čo povie, súhlasím. My ateisti sa na rozdiel od kresťanských fanatikov odlišujeme tým, že sme skeptici. Kresťan uverí aj bludu, že Kristus sa vznášal hore do neba. My ateisti máme viac rozumu, a sme triezvi aj pri vyjadreniach takého Dawkinsa, ktorý má zvučné meno.

 100. Nohavica

  Ne, tvůj Guru je Adam Roman, ne Dawkins, ten je na tebe až moc chytrý… 🙂

  Křesťanský ateista je kulturní křesťan, ale jinak ateista, co na tom nechápeš, Lemmy? 🙂

  A neříká to jen Dawkins.

  Slavíš vánoce a máš doma betlémek s Ježíškem třeba? 🙂 Nebo tvá rodina, se kterou to slavíš? 🙂

  Ahojky a někdy! 🙂

 101. Lemmy

  Nohavica, o tom sa porozprávaj sám so sebou pred zrkadlom, lebo ako Zabiják homobijců si honíš ho nad křesťanským Betlémkem. 😀 Vy dvaja v jednej osobe ste sa tu fakt zišli. 😀

 102. Nohavica

  No a co na tom blbounku nechápeš, že mam podobný názor jako Bijec nebo Medea v něčem, kvůli tomu jsem snad i Medea? 🙂 Já jsem taky Medea? 🙂

  Prostě jsi popíral, že existuje křesťanský ateismus a on existuje. Popíral jsi, že sadismus může zabíjet a ono je to jinak. Popíral jsi, že věříš, že bohové neexistují a pak jsi se k tomu sám přiznal o pár statusů později. Jsi vůl no. 🙂

  Já za to nemůžu, že nejsi logicky konzistentní.

  Pro jistotu ti to ještě vyjmenuju:

  1) Mýlil jsi se v tom, že tvůj ateismus je pouhá absence víry, když jsi se pak přiznal, že věříš, že bohové jsou vymyšlení, tedy, že neexistují jako entity, tedy víra, že bohové nejsou (a bezdůkazná víra).

  2) Mýlil jsi se v sadismu, že nemůže zabíjet a škodit.

  3) Mýlil jsi se v Berijovi.

  4) Nedodal jsi jména muslimek.

  5) Mýlil jsi se v křesťanském ateismu.

  Jsi vůl holt. Jinak i Tonda tvrdí, že Bijec je někdo jiný. Tak ahojky a někdy 🙂

 103. Tonda Vlas

  Bijec je Hvězdoun alias Kesemandle alias Prozřetelnost alias Próza alias Pozorovatel, to jsou jeho nicky z KD a ze šarlatánky. DOVÍDÁM se, že jinde též psal pod mnoha nicky. Je to též multinick ale jiný než Bela.

 104. Lemmy

  Tonda, čím sa odlišuje od Belu? Nekončí svoje komentáre slovami Mějte se, Loučím se, Tak ahojky a někdy?

 105. Nohavica

  Možná tím, že se rozloučil a už nepřijde nebo si na někoho jen hraje, to tě nenapadlo? 🙂

  On tyhle provokace dělal dříve stále.

  Jinak u nás v ČR se loučíme když odcházíme, vy na Slovensku to možná neznáte, ale ono to tam možná dorazí časem. 🙂

  Tady každý kdo se rozloučí i třeba dvakrát, je hned za někoho jiného, což je samozřejmě nesmysl. Já náhodou pozorovatelníka znám a vím jak píše, například to o škodovce je jeho typický styl. Rozhodně ne můj. Třeba je to někdo jiný, ale já ne.

  To o telefonátu asi taky každý neví.

  Ahojky a někdy (rozloučení, nic v tom nehledej, zeptejte se na IP adresu, raději se věnuj mým 5bodům, ty intelyyygente ) 🙂

 106. monoteista

  Jakožto kolemjdoucího monoteistu mě celkem pobavilo, jak se zde vyvíjí diskuse mezi lidmi, kteří se jistým způsobem hlásí ke stejnému myšlenkovému proudu. Ono je to totiž všude stejné (ač budu možná nařčen ze srovnávání nesrovnatelného), slova typu blb a vůl jsou totiž pouze vzletnými opisy vulgárního výrazu kacíř. K exkomunikaci jedné či druhé strany (či vzájemné exkomunikaci) ovšem nedojde jedině díky absenci hierarchie a příslušné autority. Tato absence ale také umožňuje plně se neztotožňovat s názory (nebo s učením, chtělo by se říci) Ateistů ČR. A to by mělo být respektováno.
  Pokud tu příslušná autorita (či dogma) opravdu není, pak by asi také nemělo být tolerováno, že pan Nohavica už zapaluje pomyslnou hranici pro Lemmyho…

 107. Lemmy

  Tonda: Hvězdoune, tebe blokují, kudy chodíš.

  Tou istou chorobou trpel slovenský pacient, inak tiež multinick, neznaboh TvojOponent. Ale bol dôsledný, a chválil sa, že kde všade ho blokovali. Aj aké rôzne prezývky na internete používa. Pozri: TvojOponent.

 108. Lemmy

  Nohavica: Já jsem taky Medea?

  Viem, že by si chcel o tom presvedčiť lekárov v ústave, ale oni ti neuveria.

 109. Nohavica

  No zatím si neodpověděl na mých 5 bodů. 🙂

  Pro monoteistu (což je možná Lemmy a hájí sám sebe): Já jen chci, aby byl Lemmy logicky konzistentní a netvrdil logické nesmysly, logika platí pro všechny stejně. I pro ateisty. Viz. výše mých 5 bodů 🙂

  Rozporuj ty body, o žádné hranici jsem nepsal, popisoval jsem LOGICKOU NEKONZISTENTNOST v tom, co píše sám Lemmy. Tedy jeho vlastní slova. Nepsal jsem o pravém ateismu, ale o Lemmyho nesmyslných nelogických tvrzeních a definicích.

 110. Lemmy

  Nohavica, to naozaj si honíš ho nad křesťanským Betlémkem?

 111. Lemmy

  Monoteista nemôžem byť v tomto prípade, pretože ja mám na rozdiel od iných nezameniteľnú ikonu. A češtinu používam iba pri citácii.

 112. Nohavica

  Ta ikona se přece může teoreticky měnit, čeština a slovenština také není moc odlišná, klidně to můžeš být ty, nevím, nepíšu že to tak je, na rozdíl od tebe (a ty žádné důkazy nemáš, jen spekulace), ale že je to možné. 🙂

  A dále by ses měl věnovat spíš mým pěti bodům.

  1) Mýlil jsi se v tom, že tvůj ateismus je pouhá absence víry, když jsi se pak přiznal, že věříš, že bohové jsou vymyšlení, tedy, že neexistují jako entity, tedy víra, že bohové nejsou (a bezdůkazná víra).

  2) Mýlil jsi se v sadismu, že nemůže zabíjet a škodit.

  3) Mýlil jsi se v Berijovi.

  4) Nedodal jsi jména muslimek.

  5) Mýlil jsi se v křesťanském ateismu.

 113. Lemmy

  Ako ju zmeníš? Keď jej adresa je presná? Keď si ju ty nahraješ, nebude sedieť webový odkaz.

 114. Nohavica

  Můžeš třeba použít jiný email? Jinou ip adresu? Nevím, to víš možná ty. 🙂

  Raději se věnuj mým 5bodům:

  1) Mýlil jsi se v tom, že tvůj ateismus je pouhá absence víry, když jsi se pak přiznal, že věříš, že bohové jsou vymyšlení, tedy, že neexistují jako entity, tedy víra, že bohové nejsou (a bezdůkazná víra).

  2) Mýlil jsi se v sadismu, že nemůže zabíjet a škodit.

  3) Mýlil jsi se v Berijovi.

  4) Nedodal jsi jména muslimek.

  5) Mýlil jsi se v křesťanském ateismu.

  Atd atd. Logika platí pro všecky stejně.

  Dobrou a někdy kámo 🙂

 115. Lemmy

  Áno, troll, tých možností je veľmi veľa, ako si kedysi vravel, môže to byť matrix, tak si to užívaj. Neďakuj mi, nie som tvoj lekár. Ale rád ťa upokojím, aby sa to dobre spalo. Som predsa humanista, a záleží mi aj na tom, aby sa pacienti v ústave cítili príjemne. Už to, že majú prístup k internetu, chválim.

 116. Nohavica

  Humanista, který odmítá svazky homo lidí, přitom světová humanistická organizace podporuje svatby homosexuálů (ano, přímo svatby, manželství). Ateista, který neumí logicky definovat svůj ateismus,… ty jsi zajímavý člověk, trochu primitivní ateista, pro mě nezvyk, ale tady jich je dost jak vidno. Tak nezapomeň na mých pět bodů a dobrou 🙂

 117. monoteista

  Promiňte, ale já už tu moc rozdílů nevidím: tak co, Lemmy, kdy odvoláš své teze (případně uvedeš na pravou míru)?

  Když určitá společnost nemá autoritu pro posuzování názorů, pak (dle mého názoru) nezbývá, než ctít názorovou pluralitu i bez ohledu na logiku. Anebo musí být určitá pravidla logiky dogmatizována a pro sporné případy musí být ustanovena autorita.

 118. Nohavica

  Logika platí jako dogma, to jsem nikdy nepopíral, ale na rozdíl od dogmatu náboženského je docela snadno ověřitelná, tedy její výsledky. I když jistého není skoro nic, jak píše Lemmy o tom matrixu. 🙂

  Takže chtít po někom logickou konzistentnost je normální jak pro nábožného, tak pro ateistu. A dá se to odvodit přímo od logiky, není třeba ani moc těch „autorit“. 🙂

 119. Lemmy

  Ach, ako silne klameš. Toto je tvoja kresťanská pracovná metóda, naučil si sa ju od inkvizície. Pravda je taká, že neodmietam partnerské spolunažívanie homosexuálov, len im v dobrom radím, aby nelipli na názve manželstvo, ale aby si vytvorili nový názov, ak im doterajší vadí, že partnerský zväzok, tak ako si pre seba vo vlastnom záujme vymysleli novotvary ako gej a lesba. Je na nich, aby si pre spoločný život 2 homosexuálov vytvorili pre nich primeraný názov. To je všetko. Ostatné je tvoje klamstvo. Typické pre kresťanov, ktorí trpia homofóbiou.

 120. Nohavica

  A) Neklamu, který z mých 5 bodů nebo více bodů je nepravda? 🙂

  1) Mýlil jsi se v tom, že tvůj ateismus je pouhá absence víry, když jsi se pak přiznal, že věříš, že bohové jsou vymyšlení, tedy, že neexistují jako entity, tedy víra, že bohové nejsou (a bezdůkazná víra).

  2) Mýlil jsi se v sadismu, že nemůže zabíjet a škodit.

  3) Mýlil jsi se v Berijovi.

  4) Nedodal jsi jména muslimek.

  5) Mýlil jsi se v křesťanském ateismu.

  Můžeš vyjmenovat krásně…

  B) Je nepravda, že IHEU podporuje svatby (manželství) homosexuálů? 🙂

  C) Je nepravda, že jsi byl proti manželství homosexuálů? Ne, i teď to potvrzuješ. Chceš pro to jiný název… tedy nepodporuješ manželství homosexuálů, ale něco jiného. Něco jako registrované partnerství, ale ne přímo manželství.

  D) Je nepravda, že se mění významy slov? 🙂

  Dobrou a někdy! Těch mých 5 bodů můžete klidně rozebrat oba. A že se posouvají významy slov, takže manželství může být dneska i pro homosexuály jako limonáda už nemusí být jen z lemonu, to je prostě také fakt. 🙂

 121. Lemmy

  Nohavica toto klamstvo si mne pripísal: Humanista, který odmítá svazky homo lidí.

  Takže som sa jasne vyjadril, v čom spočíva tvoje klamstvo.

 122. Nohavica

  Zase cituješ půl věty blbe 😀 😀

  „Humanista, který odmítá svazky homo lidí, přitom světová humanistická organizace podporuje svatby homosexuálů (ano, přímo svatby, manželství).“

  Psal jsem o manželsvtví, z kontextu (resp. z jedné celé věty, kterou ani neumíš ocitovat) je naprosto jasné JAKÉ SVAZKY JSEM TÍM MĚL NA MYSLI. 🙂

  Cituj min. vždy celou větu, když už ne odstavec, tak aspoň tu jednu větu- celou větu, půl věty cituje jen analfabet a pitomec. 🙂 🙂

  Viz. minule:

  „Protože můžu třeba napsat větu: „Mohl bych vás třeba všechny zabít, ale vraždu odmítám“. A když cituješ jen půlku věty před tím „ale“ a čárkou, tak to vyzní jinak než když ocituješ celou větu.

  Ale to ví každý kdo není úplně nevzdělaný primitiv…“

  A co ty další body? 🙂

  Už mi vyjmenuješ ty muslimky konečně? 🙂

  Ach jo, tohle nemá cenu, s blbcema se tu bavit nebudu – a Lemmy je jejich král, snad ještě větší hlupák než toli a hraničář a to už je co říct. To i ten pozorovatelník byl proti němu HLAVA POMAZANÁ! Dobrou a někdy, už fakt jdu… 🙂

 123. Lemmy

  Podstata tvojho kresťanského klamstva spočíva v tejto časti tvojej reči: Humanista, který odmítá svazky homo lidí.

  Lebo ja v žiadnom prípade neodmietam. Len by som bol rád, keby po vzore gej a lesba vytvorili podobne aj slovo pre ich partnerský zväzok.

 124. Nohavica

  Ne, celá věta platí. Ne její půlka.

  Dawkins by mohl někde psát: „Bůh je možná jen výmysl“ (neříkám, že to napsal). A ty bys citoval jen Dawkins napsal: „Bůh je“ a už nedodáš zbytek. 🙂

  Já tě aspoň ocitoval celého, celou tvou větu o vymyšlených bozích, celou! Ty mojí jen půlku. A to je rozdíl. Protože půlka věty je jako půlka slova, to nic neznamená, musíš celou větu min. 🙂

  Ale to chápe každý kromě úplných kreténů a nevzdělanců. Snad i Hraničář to chápe. 🙂

  Prostě citace půlky věty je nesmysl hodný člověka s třema třídama základní školy.

  Tedy z kontextu celé věty je jasné, co tím bylo myšleno. Z otázky taky. 🙂

  To i ten Adam Roman by možná pochopil… 🙂

 125. Lemmy

  Nohavica, rozumiem tvojej demagógii, aj inkvizičnej, pracovnej teologickej metóde, mňa s tým nemusíš zaťažovať, stačí, ak uznáš, že klameš vo výroku: Humanista, který odmítá svazky homo lidí. Lebo dobre vieš, že klameš.

 126. Nohavica

  Zase cituješ půl věty blbe 🙂

  „Humanista, který odmítá svazky homo lidí, přitom světová humanistická organizace podporuje svatby homosexuálů (ano, přímo svatby, manželství).“

  Z kontextu je vše jasné o jaké svazky jde.

  Představ si, že bych z tvé citace o vymyšlených bozích napsal jen půlku věty: „Bohové jsou“

  Takže půlka tvé věty znamená, že Lemmy si myslí, že bohové jsou. Ale to o vymyšlenosti už bych tam nedal. 🙂

  PŮLKA VĚTY NIC NEZNAMENÁ. 🙂

  Min. se cituje celá věta. Minimálně, aby bylo jasné, o čem to bylo. Pouze naprostý imbecil a člověk s mentální retardací cituje půl věty. 🙂

  A co třeba název Dawkinsovy knihy, nestačí napsat jen „Boží“ a vynechat to „blud“? 🙂

  Půlka věty či názvu Lemmymu stačí, tedy Dawkins napsal knihu „Boží“ ve které tvrdí, že „bůh je“. Ano, dá se to tam najít, jen ten kontext celé věty to trochu změní, že? 🙂

 127. Tonda Vlas

  Lemmy
  04.12. 2018
  Tonda, čím sa odlišuje od Belu? Nekončí svoje komentáre slovami Mějte se, Loučím se, Tak ahojky a někdy?
  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

  Ty to nepoznáš podle stylu psaní? Navíc, Hvězdouna znám odjinud už dobrých deset let, kdežto Belu pouze odsud s bídou měsíc.

 128. Lemmy

  OK, beriem na vedomie, že časť z vety nebola mne adresovaná. Tým to končí.

 129. Nohavica

  Celá věta ti byla adresovaná, proto to tam bylo, já vím, komu co adresuji, to já vím lépe než ty. Proto jsem to také napsal celé, nejen půl věty. 🙂

  Stejně jak Dawkins nenapsal knihu „Boží“ a větu „bůh je“, ale napsal knihu „Boží blud“ a větu „bůh pravděpodobně neexistuje“, tak já napsal celou větu, nejen půl. A z ní je vše jasné.

  Tedy jaký z mých bodů je nepravda? 🙂

 130. Lemmy

  Tonda, neber mi to za zlé, nechodím inde, tak preto som sa takto opýtal. V skutočnosti je to aj tak jedno, či sú jeden alebo dvaja, traja, multinickovia.

 131. Lemmy

  Nohavica
  04.12. 2018

  Celá věta ti byla adresovaná

  Takže robíš zo seba tu idiota, pretože som zrozumiteľne napísal, že klameš, a ty už len trápne trolluješ.

 132. Nohavica

  V čem trolluji? Že ty ocituješ půl věty jako úplný debil je má vina, můj trolling? Nebo že neumíš definovat svůj ateismus logicky? 🙂

  Přesná a celá citace mých bodů:

  A) Neklamu, který z mých 5 bodů nebo více bodů je nepravda?

  1) Mýlil jsi se v tom, že tvůj ateismus je pouhá absence víry, když jsi se pak přiznal, že věříš, že bohové jsou vymyšlení, tedy, že neexistují jako entity, tedy víra, že bohové nejsou (a bezdůkazná víra).

  2) Mýlil jsi se v sadismu, že nemůže zabíjet a škodit.

  3) Mýlil jsi se v Berijovi.

  4) Nedodal jsi jména muslimek.

  5) Mýlil jsi se v křesťanském ateismu.

  Můžeš vyjmenovat krásně…

  B) Je nepravda, že IHEU podporuje svatby (manželství) homosexuálů?

  C) Je nepravda, že jsi byl proti manželství homosexuálů? Ne, i teď to potvrzuješ. Chceš pro to jiný název… tedy nepodporuješ manželství homosexuálů, ale něco jiného. Něco jako registrované partnerství, ale ne přímo manželství.

  D) Je nepravda, že se mění významy slov?

  Myslím, že i z bodu C) je jasné, na co jsem se tě ptal…

  Dobrou a někdy! Těch mých 5 bodů můžete klidně rozebrat oba. A že se posouvají významy slov, takže manželství může být dneska i pro homosexuály jako limonáda už nemusí být jen z lemonu, to je prostě také fakt. A přístě zkuste citovat celou větu a ne půl věty a celé slovo a ne půl slova. A tak dál. Lidé s inteligencí vyšší než ještěrka by to mohli zvládnout. Je to docela logické. Já také cituji min. celé vaše věty, ne půlku věty. Dobrou a někdy, odcházím též jako vítěz… 🙂

 133. Tonda Vlas

  Nohavica toto klamstvo si mne pripísal: Humanista, který odmítá svazky homo lidí.

  Takže som sa jasne vyjadril, v čom spočíva tvoje klamstvo.
  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

  Lemmy tu nikdy netvrdil, že odmítá homosvazky, to jste mu nechutně podsunuli. Jemu se nelíbilo něco jiného. Měli byste pořádně číst, co tu vlastně píše a ne mu podsouvat věci, které vůbec netvrdí.

 134. Lemmy

  Troll Nohavica, pýtaš sa, v čom trolluješ? V opakovaní vlastných hlúpostí. Napísal si o mne: Humanista, který odmítá svazky homo lidí. Túto časť svojej vety si mne adresoval, pričom si klamal. Lebo ja neodmietam. A takých tvojich vyjadrení bude neúrekom. Čo si o sebe namýšľaš, že normálni ľudia budú reagovať na každý tvoj hanopis, paškvil, falošné obvinenie?

 135. Nohavica

  „Lemmy tu nikdy netvrdil, že odmítá homosvazky, to jste mu nechutně podsunuli. Jemu se nelíbilo něco jiného.“

  Nikdo to nepodsouval, celá věta je jasná a otázka u bodu C) je také jasná – Lemmy odmítá manželství homosexuálů. A to je jak v mé větě, tak v otázce 🙂

  Manželství je také typ svazku. Logika. Množiny. Je to podmnožina. Vše je jasné z celé věty, ale chce to citovat celé věty. 🙂

 136. Lemmy

  Tonda, nemám nič proti homosexuálom. Ale je nejaký problém s použitím nového výrazu pre ich partnerský zväzok?

 137. Nohavica

  Ano Lemmy, ptám se tě, v čem trolluji, když ty jsi ten, který nesmyslně cituje půl věty (už několikrát) místo celé věty. V čem trolluji, když ty neumíš ani definovat svůj ateismus logicky konzistentně, atd… 🙂

  Na to se tě fakt ptám.

  A taky se tě ptám na ty muslimky – a stále nic. 🙂

  Nejsem tu jediný, kdo tě má za imbecila, třeba i Medea, která studovala matematiku a o logice ví hodně, stejně jako o filozofii a vědě. 🙂

  Dva asi nejvzdělanější lidé tady tě mají za někoho s kognitivním defektem, čím to bude? To bude asi nějaká podivná shoda náhod 🙂

 138. Tonda Vlas

  *Pravda je taká, že neodmietam partnerské spolunažívanie homosexuálov, len im v dobrom radím, aby nelipli na názve manželstvo, ale aby si vytvorili nový názov, ak im doterajší vadí, že partnerský zväzok, tak ako si pre seba vo vlastnom záujme vymysleli novotvary ako gej a lesba*

  Tak toto jsem přehlédl. Jinak, termín lesba je prastarý. Termín gay měl dříve jiný význam, neznamenal homosexuála ale člověka který žije bohatým promiskuitním sexuálním životem. Homosexuálové si ale termín gay přivlastnili sami pro sebe takovým způsobem, že dnes už málokdo ví, že ten termín měl původně zcela jiný význam.

 139. Nohavica

  Ještě jednou vaše špatné citace:

  Celý bod C) – tedy celá má otázka:

  „C) Je nepravda, že jsi byl proti manželství homosexuálů? Ne, i teď to potvrzuješ. Chceš pro to jiný název… tedy nepodporuješ manželství homosexuálů, ale něco jiného. Něco jako registrované partnerství, ale ne přímo manželství.“

  Dále Lemmyho citované půl větí, zde celé:

  „Humanista, který odmítá svazky homo lidí, přitom světová humanistická organizace podporuje svatby homosexuálů (ano, přímo svatby, manželství).“

  Z kontextu i otázky bodu C) je vše jasné, na co se ptám a o čem mluvím. O manželství.

  Množiny, logika, i manželství je svazek. Registrované partnertví je také svazek. Ale z bodu C) je to naprosto jasné. 🙂

  Je jasné co tvrdím.

  Je také jasné, že se zde bavíme o významech slov, které se posouvají.

  Tedy pro lidi kteří umí přečíst více než půlku věty je to poměrně jasné. 🙂

  Tedy nechápu, proč vám nevadí stejně to, že se může jablečná limonáda nazývat limonádou, když je z jablek a ne z lemonu. Proč vám to vadí u manželství? 🙂

  Uff, tak se mějte a ať vás logiku učí třeba Medea, já na to nemam, ahojky a možná někdy, teď dlouho ne. 🙂

 140. Lemmy

  Tonda: Tak toto jsem přehlédl. Jinak, termín lesba je prastarý. Termín gay měl dříve jiný význam, neznamenal homosexuála ale člověka který žije bohatým promiskuitním sexuálním životem. Homosexuálové si ale termín gay přivlastnili sami pro sebe takovým způsobem, že dnes už málokdo ví, že ten termín měl původně zcela jiný význam.

  OK, ale ide o to, že v ich komunite sa to ujalo, a bežní občania to tiež prijali. Už len, aby vymysleli dobrý výraz pre vlastné neheterosexuálne partnerské manželstvá.

 141. Nohavica

  Je na čase vymyslet taky nový název pro jablečnou limonádu, jinak se rozpadne tento svět. Vždyť limonáda je od lemonu, ne od jablka… taková hrůza! 🙂

  Zajímavé je, že mezinárodní organizaci humanistů nevadí název manželství homosexuálů. 🙂

  Asi neřeší ani jablečnou limonádu. 🙂

  Dál si stojím za tím, že Lemmy odmítá svazky homosexuálů jménem manželství (což je z kontextu jasné), nikde nepíšu, že odmítá všechny svazky, třeba reg. partnerství, ale že odmítá svazky homosex. jménem manželství = je pravda. 🙂

  Vše jasné, jen to chce číst celé věty a trochu myslet. Což člověku jen se základkou nebo s teologickou fakultou může dělat jisté problémy, to uznávám, hoši. Ahoj a dobrou noc už fakt, jdu spát. Ale bude se mi zdát o sladkém vítězství, protože logika mluví jasně, já vyhrál. 🙂 🙂

 142. Tonda Vlas

  *Tedy nechápu, proč vám nevadí stejně to, že se může jablečná limonáda nazývat limonádou, když je z jablek a ne z lemonu. Proč vám to vadí u manželství?*

  Ale někomu toto hodně vadí. Proto museli někteří výrobci názvy u svých výrobků změnit.

 143. Nohavica

  Ovšem u hodně výrobků se název neměnil. A nebylo to kvůli jazyku/názvu, ale kvůli značce a sporům o značky, jako u rumu.

  Spor nebyl o název jako takový, ale o značky – o reklamní značky, a to je rozdíl. A také o recepturu. O to, kdo má prvenství, kdo má patent. 🙂 Proto se nadále prodává jablečná limonáda, i když má různé značky.

  Ale vás jsem tady proti jablečné limonádě zatím neviděl bojovat, čím to? 🙂

  Mimochodem, i křesťanství v průběhu věků měnilo obsah, dnešní průměrný křesťan a středověký – to není to samé a obsah jeho víry není úplně ten samý, v něčem možná ano, ale ne ve všem. 🙂

  Možná by křesťané měli změnit svůj název – nebo aspoň značku.

  Dobrou a někdy! Jsem vítěz. Většího vítězství už by šlo jen těžko dosáhnout, tohle mi stačí na dlouhou dobu zase. Ahojky 🙂

 144. Nohavica

  A mimochodem, kdo jste pro to, aby název přesně odpovídal původnímu obsahu, tak se dneska vyhněte Hrdlořezům, budu tam v noci totiž řezat hrdla. Dobrou a třeba po vánocích, váš vítěz. 🙂

 145. Tonda Vlas

  Jsi jenom chlubivej troll. Speciálně u toho rumu nešlo o značku ale o to, z čeho je to vyráběno.

 146. Nohavica

  Já psal i o receptuře a patentu, když se na to podíváš, ty blbe, zase citace jen půlky věty nebo ne celého odstavce? 🙂

  Už jsme u toho znovu: nebyl to problém jazykového názvu a definice, ale značek, proto se jablečná limonáda stále prodává, i když má více značek.

  Hrdlořezy existují, i když se tam už neřežou hrdla (slov hrdlo se používá hlavně pro lidi), ostatně původ názvu je cca zřejmý:

  „Všeobecně používaná verze je ta, že jméno obec obdržela dle určitého případu, kdy někdo někomu podřezal hrdlo. Druhá verze se zdá pravděpodobnější. Dle své polohy ves Hrdlořezy vznikla u opevněného území na „Předlišce“, které chránilo brod přes řeku Jizeru nebo tu sídlil nějaký vladycký rod. Jméno Hrdlořezy dokazuje význam tohoto osídlení. Sídlili zde lidé, jejichž úkolem bylo strážit. Byla to služba vojenská, tvrdá a bezohledná, tudíž se i hrdla řezala. “

  https://cs.wikipedia.org/wiki/Hrdlo%C5%99ezy_(okres_Mlad%C3%A1_Boleslav)

  Takže neměly by se Hrdlořezy přejmenovat, když se to tam už neděje? 🙂

  Vy jste srandisti, dobrou noc a někdy, jsem vítěz a je to prostě fakt, logika stojí za mnou. A ještě jsem vtipný. A to je co říct, divím se, že se tu do mě ještě nikdo nezamilova, i když možná ano, ale chodí sem málo holek a na buzny nejsem, to všichni vědí. Tak čus bus autobus! 🙂

 147. Tonda Vlas

  Jen trolluješ. Já znám jiné Hrdlořezy, pražskou čtvrť.

 148. Nohavica

  Ty trolluješ blbe, já ti ukazuju, jak je tvá etymologická filosofie směšná. To nevadí, Hrdlořezů může být klidně více, ale už neodpovídají názvu -takže přejmenovat? 🙂

  To samé manželství nebo cokoliv jiného. Je to nesmysl. Přejmenovávat kvůli rozšíření definice není automaticky vhodné. Nebo se musí jasně uvést proč. To jste neudělali.

  Například slovo rodina, uváděné někým výše, se dneska používá i pro adoptované lidi, není to jen o rození, nikomu to tu celou dobu nevadí a nic o tom nepíše, ale manželství se tu najednou řeší? 🙂

  Jakože slovo musí stále odpovídat středověkému nebo starověkému obsahu, proč? 🙂

  Mějte se tu a já jdu jako vítěz spát, dobrou a možná někdy! 🙂

 149. Tonda Vlas

  To co tu produkuješ není nic jiného než sofismata.

  Za ten měsíc, co tu jsem už tě znám v plné kráse, takže tě, multinicku, vůbec nemůžu brát vážně.

  Krmit tě tady nemíním. Jenom jsi tu napsal zajímavé informace o Hvězdounovi. Toť vše. Jinak jsi pro mě, trolle, zcela nezajímavý.

 150. Nohavica

  Logika není sofisma. Ne, ne, ne. Prostě ty jsi zase neřekl nic konkrétního, proč by slovo muselo odpovídat středověkému nebo původnímu názvu či původní definici, jak u rodiny (rození), tak u Hrdlořez (řezání hrdel), tak u manželství.

  U něčeho ti to vadí, u jiného ne, proč? 🙂

  Protože jsi nedovzdělaný vůl. Tečka. Dobrou brou. 🙂

 151. Tonda Vlas

  Tvé vyjadřování svědčí o tobě samotném. Logiku tu nepodáváš žádnou. Jen trolling a sofismata.

 152. Nohavica

  Tak odpověz na otázku, to je lehké, tam se ukáže, kdo z nás dvou je troll 🙂

  Logika není sofisma. Ne, ne, ne. Prostě ty jsi zase neřekl nic konkrétního, proč by slovo muselo odpovídat středověkému nebo původnímu názvu či původní definici, jak u rodiny (rození), tak u Hrdlořez (řezání hrdel), tak u manželství.

  U něčeho ti to vadí, u jiného ne, proč?

  Protože jsi nedovzdělaný vůl. Tečka. Dobrou brou. 🙂

 153. Nohavica

  Pojďme nejdřív sepsat petici na přejmenování všech Hrdlořez (nebo by se tam měla zase řezat hrdla, což se používá hlavně u lidí to slovo „hrdlo“, tedy zavést znovu trest smrti třeba a vykonávat to v Hrdlořezích formou řezání hrdla, jako pravděpodobně kdysi a původně) – také bychom mohli přijmenovat i jiná města, která už neodpovídají původní definici. No a také aby se adoptované děti nebraly jako rodina, ale budou mimo rodinu, ať to hezky odpovídá původní definici rodu a rození, tedy krevní příbuznosti. A až pak řešme manželství homoušů. Dobrou… jsem absolutní vítěz dne, to je logika. 🙂

 154. Tonda Vlas

  Milý trolle multinicku

  jakou petici? Ptákovinama se zásadně nezabývám. Ty tu ale ptákovinama zapleveluješ diskuzi.

 155. Nohavica

  To není trollování, jen logické domyšlení vašich „myšlenek“ o slovech a jejich původních definicích. 🙂

  A o jakou petici by šlo jsem popsal jasně výše. Stačí číst a nejen půlky vět, ale celé věty. 🙂

  Dobrou noc a někdy, trolle. 🙂

 156. Tonda Vlas

  I toto napsal jeden gay, kopčím:

  Připadá mi, že dnes je i moderní přiznávat homosexualitu, možná tak činí i heteráci za účelem zviditelnění se.

 157. Nohavica

  Jo to je možné, ale to nemá co dělat s tím co jsme psali výše. Ale jestli chcete začít nové téma, tak můžete, ale já se teď odporoučím, protože o tomto nic nevím. Nevím kolik heteráků si hraje na gaye, u nás asi moc ne, ale nevím. U bisexuálů možná, ale u heteráků? Nevím, neznám relevantní údaje a statistiky. Když něco nevím, tak to na rozdíl od jiných přiznám a nestydím se za to. Ale nestává se to moc často. Dobrou 🙂

 158. Tonda Vlas

  Já jenom narazil na takový příspěvek. V dnešní době bych se tomu vůbec nedivil.

 159. Hraničář

  Nohavica
  04.12. 2018
  Tedy nechápu, proč vám nevadí stejně to, že se může jablečná limonáda nazývat limonádou, když je z jablek a ne z lemonu. Proč vám to vadí u manželství? …………………………….

  Tradičním, ustáleným slovům by se neměl vnucovat jiný význam jen proto, aby se ve společnosti někdo necítil méněcenější!

 160. Marek

  Tondo i Lemmy, samozřejmě mi můžete říct, že to není moje věc, taky to samozřejmě říkám jen za sebe. Třeba když nechcete někoho krmit, tak jej prostě nekrmte. Sice se to nedá číst, jen přelétnout očima. Ale handrkujete se o ptákovinách, především co kdo napsal nebo nenapsal. Není to náhodou tam, kde to napsáno bylo, skutečně napsané? A pokud by si to (já už teda určitě ne) někdo chtěl ověřit, tak si to jednoduše přečte?
  Jednoduše se hoši necháváte vyprudit. Vaše chyba, kterou tamten spokojeně využívá Nebudu hodnotit to jeho psaní, protože je cíleně přitvářeno, aby vás to eklovalo. Ale je to celé jen můj postřeh. Klidně si jeďte dál. Mě to ale od přispívání sem odrazuje.

 161. Tonda Vlas

  Když se tu multinick ukázal pod xichtem Nohavica, tak pro mě byly zpočátku jeho příspěvky zajímavé, jenže zase sklouznul do svého starého trollování. Je mi jasné o co mu v jeho sofismatech jde. Teď čtu jeden článek od Karla Hvížďaly a jedna věta z něho na multinicka poměrně dost pasuje:

  „Jedním z důvodů kolapsu mechanismů kooperace státních institucí je dle sociologů, jako byl Američan Parsons, ztráta možnosti trestat parazity A PODKOPANÝ JAZYK, KTERÝ ZTRÁCÍ SCHOPNOST SKUTEČNOST POJMENOVAT protože rozvolňuje obsahy slov a zabetonovává lyrismus v řeči.“

 162. Nohavica

  Marek:

  To máš těžké, protože oni citují půlku mých vět, ne celé věty. To bych pak mohl také napsat, že Dawkins napsal, že „Bůh je“, i když celá věta je: „Bůh je nepravděpodobný“, je dobré citovat min. celé věty jako to dělám já. Ale to ví snad každý kromě vás polo-opic. 🙂

  Ostatní nedovzdělanci:

  Naopak, já velmi precizně definuji termíny, které používám.

  Ale definice slov se někdy mění. Proč to vadí v případě manželství a ne v případě rodiny (od slova rodit)?

  Nechápu, to mi asi hlupáci jako Hraničář nenapíší. 🙂

  Asi aby se ty adoptované děti necítily méněcennější?

  A homosexuálové se mohou cítit méněcennější a děti ne? 🙂

  Jinak proti vám jsou i autoři tohoto článku, třeba Honza Werner nebo Petr Tomek a mezinárodní asociace humanistů.

  Jinak za mnou stojí inteligentní Medea v mnoha věcech, zatímco pár zdejších nevzdělanců si tu honí mezi sebou ego, ale to mě nebere.

  Dobrou a někdy třeba, pozor na Mikuláše a čerty. 🙂

 163. Nohavica

  Ještě shrnutí na závěr:

  1) Pro manželství homosexuálů je mezinárodní asociace humanistů.

  2) Pro manželství homosexuálů je Petr Tomek.

  3) Pro manželství homosexuálů je Honza Werner.

  4) Proti jsou konzervativní křesťané (třeba je to i Tonda, vypadá na to) a Lemmy a Hraničář a možná Marek, který se zde za tyto lidi před chvíli postavil, takže asi za nimi stojí v tomto, jinak si to nedovedu vysvětlit. (asi kulturní křesťané? výmluvy na slova – to jim zatím moc neprošlo, viz. výše „Hrdlořezy“ nebo „rodina“ atd… ). 🙂

  Dobrou a někdy! Mikuláš je na cestě a čerti také 🙂

 164. Tonda Vlas

  *Jinak proti vám jsou i autoři tohoto článku, třeba Honza Werner nebo Petr Tomek a mezinárodní asociace humanistů.*

  Tato grupa „Ateistů“ v mých očích, tím že se vehementně přiklonila k „lidskoprávního náboženství“ v mých očích hodně klesla. . Můj aktivismus se týká skutečných lidských práv a ne utápění se v lidskoprávním náboženství. Nehraju si ani na ateistu ani na humanistu.

  Milý multinicku, já s tebou nemíním ztrácet čas. Jako jsem už ani nečetl při Medey s Lemmym.

 165. Nohavica

  Tlustý Toník:

  Tak pro mě tohle není „lidskoprávní náboženství“, to se spíš týká vítačské migrace a dalších nesmyslů jako kvóty na ženy a multikulturalismus atd…

  Toto je jen zrovnoprávnění lidí, kteří tímto aktem nikomu celkově spíš neubližují. To je rozdíl od pedofilie třeba.

  A významy slov se prostě trochu mění, když to má důvod. A ten důvod je zrovnoprávnění lidí, kteří tím nikomu spíš neškodí, že se vemou a budou taky manželé.

  A to slovo tím také netrpí.

  Většina z vás ani neumí napsat větu, ale jsou z vás najednou ze všech naštvaní jazykovědci? 🙂

  U Toníka to chápu, i když s ním nesouhlasím, je to konzervativní křesťan nebo tak něco, ale u těch místních ateistů je to směšné, žádní jazykovědci to fakt nejsou, je znám, si ani nezaváží tkaničky, četli naposledy Robinsona na ZŠ před 20lety, ale budou zde ze sebe dělat nějaké autority přes jazykovědu. Ha ha ha ha ha, dobrou 🙂

 166. Tonda Vlas

  Marek se vůbec nepostavil za nás v této věci ale jemu leze krkem tvoje trollování.

  Četl jsi vůbec, co napsal obyčejný masitý gay BussterX. Zcela něco jiného, než píší zdejší protagonisté lidskoprávního náboženství. Pro jistotu, abys to přečetl, to tu okopčím:

  BussterX (97/130/150)
  Proč se žení heteráci? většinou proto, že se babička těší na vnoučátka nebo že kluk naprcá holku a protože se to od nich očekává.. manželství má chlapa připoutat k babě majetkově i před takzvaným bohem a apriori je to základní stavební buňka k rozmnožování společnosti a ochraně mláďat … takže manželství dvou bazerantů nemá smysl, LEDAŽE je to další plíživý krok neziskovek a homosexualistů k tzv. PRÁVU NA ADOPCI 😀
  P.S.: 13 let jsem žil s přítelem ve společný domácnosti, byli jsme vyhlášení bazeranti v širým okolí a nikdy jsme nějaký papír nebo registraci k ničemu nepotřebovali

 167. Nohavica

  „Marek se vůbec nepostavil za nás v této věci ale jemu leze krkem tvoje trollování.“

  Tím se za vás postavil, protože já netrolloval, nebo ať uvede v čem. 🙂

  To vy citujete půlky vět místo celých, to je trolling, stejně jako ty nesmysly ohledně slovní etymologie atd…

 168. Nohavica

  „Proč se žení heteráci? většinou proto, že se babička těší na vnoučátka nebo že kluk naprcá holku a protože se to od nich očekává.. manželství má chlapa připoutat k babě majetkově i před takzvaným bohem a apriori je to základní stavební buňka k rozmnožování společnosti a ochraně mláďat …“

  Většinou, ale ne vždy… 🙂 Někdy se žení pro prachy, jindy jsou neplodní a adoptují si děti atd…

  Takže to samé může být u homosexuálů a jinak, lesby mohou mít dítě i svoje, například se nechají oplodnit a to dítě je jejich. 🙂 Stejně tak hetero žena nemusí mít dítě se svým manželem. Přesto pak z nich je rodina. 🙂

  Takže jako se posunul termín rodina i na adopce atd… tak může termín manželství být posunut i na homosexuály.

  A v Hrdlořezích se nemusí řezat hrdla lidem. 🙂

  Dobrou, ať se netočíme v kruhu, jsem vítěz a důkazy výše. Logika mluví za vše. Frustráti bez relevantního vzdělání nebudou ani přes vzájemné sympatie rozhodovat o vítězství v debatě, to je o logice a tam jsem mistr já a ne vy. Nezávislý inteligentní pozorovatel to ostatně sám vidí. A to je to hlavní, dobrou. 🙂

 169. Tonda Vlas

  V Právu dnes vyšel k tématu článek od Patrika Nachera. Zhruba s ním souhlasím a věřím, že s tím bude zhruba souhlasit i Lemmy. Nemám chuť to tu opisovat ručně.

 170. Tonda Vlas

  NACHER: PRÁVA GAYŮM ANO, MANŽELSTVÍ NE
  Protože mi kvůli přetočenému biorytmu nejde chrápat, tak z toho Nachera něco opíšu:
  Položená otázka:
  PROČ, KDYŽ JDE JEN O POUHÉ SLOVO?
  Tu debatu je třeba brát v kontextu dnešní doby, která směřuje do absurdní roviny, kde se všechno relativizuje a je pomalu vulgární dělit lidi na muže a ženy. Vytvářejí se toalety pro třetí pohlaví, máme tu kvóty, měníme hymny, mění se pozdravy jako DÁMY A PÁNOVÉ atd. A právě snaha prosadit manželství pro všechny je projevem této relativizace.
  Není dobré všechno relativizovat. Spolešnost funguje na určitých symbolech, tradicích a hodnotách. Z mého pohledu je manželství symbol vztahu muže a ženy, jehož základním cílem je plození dětí. Mezi manželstvím a registrovaným partnerstvím prostě vždycky bude rozdíl.
  Proto za sebe říkám, mít manželství pro muže a ženu a vedle toho registrované partnerství pro ostatní se stejnými právy a povinnostmi (tak tomu momentálně úplně není – má vsuvka). Možná by se šlo zbavit slova „registrované“ a nazývalo by se to jen partnerství.
  Troufám si říci, že na můj návrh by mohli kývnout jak zastánci manželství pro všechny, tak ti, kdo chtějí do Ústavy zakotvit manželství jako vztah muže a ženy.
  Předchozí otázka:
  V POSLEDNÍ DOBĚ VÁS BYLO SLYŠET V DEBATĚ O UZÁKONĚNÍ MANŽELSTVÍ PRO VŠECHNY, TEDY I HOMOSEXUÁLY. MYSLÍTE SI, ŽE NÁVRH PROJDE?
  V prvním čtení jsem byl pro, protože diskuze patří na půdu parlamentu ale doufám, že to ve třetím čtení neprojde. Navrhnu řešení, které lze stručně charakterizovat jako: práva ano, manželství ne.
  Jsem zastáncem toho, aby se narovnala práva, která například stejnopohlavním párům komplikují život, jako možnost vzít si příjmení partnera, dědit po druhém, vdovské a vdovecké důchody, přisvojení dítěte druhého partnera atd. Ale nesouhlasím s tím, aby se tomu říkalo manželství.
  Třetí otázka:
  UMOŽNILO BY VAŠE ŘEŠENÍ ADOPCE DĚTÍ VŠEMI PÁRY?
  Obecně si myslím, že dítěti je lépe v láskyplném prostředí rodiny než v ústavu. Na druhou stranu bych se nerad dočkal jakési pozitivní diskriminace ve prospěch stejnopohlavních párů při rozhodování o adopci.
  Čtvrtá otázka:
  EMOCE BUDÍ TZV. ISTANBULSKÁ ÚMLUVA, KTERÁ ŘEŠÍ NÁSILÍ NA ŽENÁCH. JEJÍ KRITICI ALE NAMÍTAJÍ, ŽE OTVÍRÁ VRÁTKA RŮZNÝM INTERPRETACÍM GENDERU. MYSLÍTE SI, ŽE JI SNĚMOVNA RATIFIKUJE?
  Lidé, s nimiž jsem mluvil, jsou spíše proti. Mně na té úmluvě vadí to pokrytectví, že se pod slupkou boje proti násilí na ženách skrývá genderová ideologie, to je skandální.
  Stejně tak je nepřijatelné, že se dělá následná zkratka: kdo chce bojovat proti násilí na ženách, tak je pro ratifikaci istanbulské úmluvy a kdo ne, je proti. To je úplný nesmysl. I těm, kdo s tou úmluvou nesouhlasí, je jakékoliv násilí cizí.

 171. Tonda Vlas

  Pátá otázka:
  KDYBY DOŠLO K RATIFIKACI TÉ ÚMLUVY, CO BY SE STALO?
  To nikdo neví, protože formulace týkající se boje proti genderovým stereotypům jsou napsány velmi vágně, a nikdo neví, co to všechno může vyvolat, pokud jde o školy, osnovy, výchovu, kontrolu atd. co je a není verbální útok. Těch nejasností je celá řada.
  Stejně tak nechápu argument typu, že ratifikací té úmluvy se pro náš právní řád vůbec nic nezmění. Pokud tomu tak je, tak proč bychom ji měli přijímat? Nikdo mi zatím nebyl schopen odpovědět na dotaz, co nového ta Istanbulská úmluva přináší a jak obohacuje náš boj proti domácímu násilí. A pokud v tom máme nějaké mezery, proč je nemůžeme zaplnit sami bez této úmluvy, která se sebou přináší spoustu genderové ideologie?
  To jsou ale věci, které říkám už dlouhou dobu a věnoval jsem se tomu ve své knize ŠÍLENOSTI DOBY KOREKTNÍ, kterou jsem napsal ještě před tím, než jsem byl zvolen do sněmovny a než jsem měl ponětí, že na tyto věci dojde. Jen jsem netušil, že nás to tak brzy dožene.
  Pátá otázka:
  JE TO ALE PROBLÉM V ČESKU? NENÍ NAOPAK NAŠE SPOLEČNOST PROTI TĚMTO INOVACÍM IMUNNÍ?
  Naštěstí ano. A je to tak jedině dobře, že Švejk, co je v nás, nás chrání před tímto virem absurdního boje proti stereotypům, který se šíří po světě. Je ale třeba na tyto věci upozorňovat a proti této salámové metodě bojovat.

 172. toli

  Mě je vcelku jedno jestli se tomu bude říkat manželství nebo nějak jinak,nejde o můj osobní život a tak se nechci vyjadřovat ke všemu jako omezenci z novinkářů.To je zvláštní skupina lidí která se musí vyjadřovat ke všemu a nejlépe k tomu čemu vůbec nerozumí.
  A už se tam objevil i názor že právně zrovnoprávnit s manželstvím,ale adopce NE,takže jsem tam kde jsme byli.Holt komu není zhůry dáno v apatyce nekoupí…
  Co jsem se nasmál bylo z fejzového profilu Václava Klause ml kde si stýská takovým tím nahnědlým okamurovským stylem že v čase adventu budou opět projednávat ten zákon o rovnoprávnosti manželství.Načež se ho tam jeden diskutující zeptá zda bude tak dojemně jako vypráví o tradiční rodině vyprávět i o svých rozvodech (!!!!)
  A Klasovi rupne kotel a vynadá mu do zmrdů . Teď se do něj všichni pustí jak se to chová a že by si měl jako poslanec uvědomit že je náš slouha.
  Už dlouho jsem se tak nenasmál 🙂

 173. Tonda Vlas

  Samozřejmě, že ne se vším s Nacherem souhlasím, jedno nebezpečí vidím ostřeji než on. Proto jsem velmi rezervovaný k těm adopcím.

 174. toli

  Stejně tomu lidi budou říkat manželství protože nějaké jiné krkolomné slovo jim nepůjde z pusy,už dnes říkají sami heterosexuálové registrovanému partnerství manželství a o registrovaných mluví jako o manželství.To mám odposloucháno z ulic ,z veřejného prostoru a to žiju na Moravě kde jsou lidi konzervativnější.

 175. toli

  Proto jsem velmi rezervovaný k těm adopcím.

  Pouhá kosmetická úprava,již dnes dochází k adopcím .Sám jsem poslal 2 děti z ústavu do registrovaného partnerství 🙂
  Jako psycholog vypracovávám posudky pro soud,takže….

 176. Tonda Vlas

  @toli
  To zase udělali kozla zahradníkem.

  Jak jsem to kdysi napsal na adresu Davida Garkishe.

 177. Tonda Vlas

  toli
  05.12. 2018
  Stejně tomu lidi budou říkat manželství protože nějaké jiné krkolomné slovo jim nepůjde z pusy,už dnes říkají sami heterosexuálové registrovanému partnerství manželství a o registrovaných mluví jako o manželství.To mám odposloucháno z ulic ,z veřejného prostoru a to žiju na Moravě kde jsou lidi konzervativnější.
  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

  Vím, že tomu v Německu tak říkají už dnes i když vím, že ti dva na to vůbec žádný papír nemají.

  Ty doby, kdy vyfasovali růžový trojúhelníček jsou už dávno pryč.

 178. toli

  Až budeš mít příslušné vzdělání a získáš osvědčení soudního znalce tak teprve mluv.
  Hňup z ulice nemůže mít směrodatné názory,
  to je ostatně vidět na většině komentářů na novinkách.

 179. toli

  Vím, že tomu v Německu tak říkají už dnes i když vím, že ti dva na to vůbec žádný papír nemají.

  V Česku na to papír mít musí a adoptuje jen jeden,jako pár adoptovat nemohou (zatím)

 180. toli

  Hňup z ulice nemůže mít směrodatné názory protože se řídí svými emocemi.
  Já musím své emoce vypínat ve chvíli kdy rozhoduji o osudech lidí ,jedno jestli dospělých nebo dětí.

 181. Tonda Vlas

  toli
  05.12. 2018
  Až budeš mít příslušné vzdělání a získáš osvědčení soudního znalce tak teprve mluv.
  …………………………………………………………………………………………………………………………………………..

  I takový může být jak kozel zahradníkem. Proto jsem jmenoval toho Garkishe.

  Pro mě nejsi nic jiného než internetový anonym, takže tu můžeš o sobě klidně tvrdit, že jsi Kryštof Kolumbus.

 182. Lemmy

  Tonda, na Slovensku sme to elegantne vyriešili. Máme priamo v Ústave Slovenskej republiky definíciu manželstva.

  Čl. 41

  (1) Manželstvo je jedinečný zväzok medzi mužom a ženou.

  Vyhlasujem súťaž pre homosexuálov.

  Jedinečný zväzok medzi mužom a mužom je??? Je potrebné uviesť nejaké slovo. Napríklad gejmanstvo. 😀
  Jedinečný zväzok medzi ženou a ženou je??? Príklad: lesbienstvo.

  A už len homosexuálov podporiť pri schvaľovaní zákona o ich jedinečných zväzkoch.

 183. Lemmy

  Tonda, nedôležité, a nebudem hľadať ten článok, ale kdesi je nejaký rozhovor s 2 lesbami, asi vo Švédsku, ktoré ako rodina vychovávajú deti. Asi 2 chlapcov. A fungujú. Aspoň článok o tom píše. Deti to berú ako samozrejmosť, a majú radi obe mamy. Nechýba im otec. Mužská rola. Pre deti sú príkladom tie ich 2 starostlivé mamy, lesby. Ale to som čítal asi len jeden taký kladný článok na lesby.

 184. Tonda Vlas

  K tomu bych připomenul otázku pana Holzmanna:

  „A VY TOMU VĚŘÍTE?“

  Já už četl článků.

 185. Ateistum

  Spíše bych tipoval, že od anglického guy (gai, chlap) se nechalo vzniknout gay (gei, buzerant/teplouš).

  Jako zásadnější bych viděl otázku, zda dnes ještě vůbec chlapi existují, v množství větším než zanedbatelném.

 186. Lemmy

  Tonda, áno, tiež neviem, či to nie je len reklama na lesby. Ono, článok sa môže tváriť seriózne, ale nemusí byť pravdivý. Navyše, len 1 článok som čítal v takom kladnom význame o homosexuálnej rodine. A jedna lastovička leto nerobí.

 187. Ateistum

  Nacher sleduje ve všem své vlastní zájmy. Tak jako vlastně všichni, i zde, snaží se využít dostupnou mu moc k tomu aby svět odpovídal jeho představě.

  Nastínil, že by vyhověl odpůrcům co nechtějí rozmělnit (pozměnit význam slova) manželství, a to tedy zůstalo jen pro svazek muže a ženy. Jinak by ale svazku dvou mužů udělil všechna práva která jsou pojena se svazkem manželským. Takhle to alespoň vyplynulo z jednoho jeho článku, který jsem se obtěžoval číst (protože vím, že jsou lidi které ovlivňuje, podobně jako Šichtařová).

  To je ovšem dílo a hodné zlého (satana).

  Chcete-li aby svět ještě chvíli vypadal jak jste zvyklí, uvykněte nečinit nic co není třeba, trvejte na tom i u svých zástupců a zákonodárců, nedávejte jim žádné prostředky nad rámec toho co po nich požadujete aby pro společnost a národ učinili.

  Tak co postupujete správně? Postupovali jste, otroci, kdy v minulosti?

 188. Lemmy

  Multinick Ateistum, poplietol si si fórum. Keby si bol na fóre homosexuálnych kňazov, tak by tvoja otázka, či vôbec existujú chlapi, tam sadla ako nočník na riť. 😀

  Ateistum: To je ovšem dílo a hodné zlého (satana).

  Čiže je to tvoje dielo. Mal by si sa sťažovať, a dožadovať nápravy, že ti ukradli nápad (dielo).

 189. Ateistum

  Dvou mužů či žen. Svazkům stejného pohlaví.

 190. Ateistum

  Chlap je dle vzoru pán. S chlapy zajdem na pivo. Chlapi zate ho.

  Občas to pletou všichni. Navíc je zafixovná „pomůcka“, když chlapY tak tvrdÍ.

  Jinak tu jde o lidi. To že ty jsi zvrhlík, který podvědomě nesnese člověka odlišných morálních hodnot, navíc tvrdiciho ze Buh existuje…

 191. Lemmy

  Ateistum, ale veď to o tebe vieme, že si zvrhlík, a tvrdíš, že boh existuje. Tvoju amorálnosť nemáme ako ovplyvniť, sťažuj sa na tých, čo ťa zle vychovali, a tvoju vieru ti tiež nikto neberie. Ľudia zomierajú na horšie choroby. 😀

 192. Ateistum

  Promiň Lemmy, pochopil jsem tvou ironii špatně. V každém případě by ta otázka, mezi tebou zmíněnými lidmi byla zajímavá.

  V mém okolí jsou dva lidé co „mají v hlavě holku/ženskou“ (oba jsou divní a nepochopitelní), ale více méně protože jí nevzdorují, vyhovuje jim to tak. Ten jeden žije s klukem co se na venek jeví jako fajn normální chlap.

 193. Tonda Vlas

  Lemmy
  05.12. 2018
  Tonda, áno, tiež neviem, či to nie je len reklama na lesby. Ono, článok sa môže tváriť seriózne, ale nemusí byť pravdivý. Navyše, len 1 článok som čítal v takom kladnom význame o homosexuálnej rodine. A jedna lastovička leto nerobí..
  ……………………………………………………………………………………………….

  Mohlo to být pravdivé. Já jsem jenom od jisté doby ostražitý.

 194. Tonda Vlas

  Ateistum
  05.12. 2018
  Nacher sleduje ve všem své vlastní zájmy. Tak jako vlastně všichni, i zde, snaží se využít dostupnou mu moc k tomu aby svět odpovídal jeho představě..
  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
  Mě Nacherovo řešení dost připomíná ono typické: ABY SE VLK NAŽRAL A KOZA ZŮSTALA CELÁ.

 195. toli

  @Lemmy
  Čl. 41

  (1) Manželstvo je jedinečný zväzok medzi mužom a ženou.

  Vyhlasujem súťaž pre homosexuálov.

  Naštěstí tato píčovina v Česku neprojde.Oproti Slovensku máme v Česku v parlamentu více liberálů a méně vlivu církve.Slováci by se měli starat o to aby vůbec měli nějaký zákon upravující vztahy. 🙂
  V našem parlamentu musí mít 2 třetiny hlasů aby prošla nějaká změna v naší Ústavě.
  A nikdo nějaké názvy vymýšlet nebude.Tady heterosexuálové říkají registrovanému partnerství manželství (za to si může církev sama,když brojili v kostelech proti registrovanému partnerství tak ovcím tvrdili že to bude jako manželství,tak ať se nyní nediví že registrovanému partnerství říkají lidi manželství.
  No a jak tady Tonda podotknul,v Německu se říká homomanželství (jsou trochu dál,tam už mají vybojováno) slovem manželství.Že se to někomu ekluje je čistě jeho problém,společnost vždy rozšíří obsah názvu než aby musela vymýšlet nový

 196. Ateistum

  toli: Jako psycholog vypracovávám posudky pro soud,takže….

  Konečné potvrzení diagnózy, doplňující informaci o stavu propadlosti zlu. Pán Bůh nás všechny ochraňuj.

 197. Tonda Vlas

  Na druhou stranu znám z branže, teda u Holanďanů, kde se heteropáry, které jsou dlouhé roky spolu do oficiálního manželství vůbec nehrnou.

  Je to nějaké celé pomotané.

  I ta vzpomínaná Šichtařová, která ačkoliv je vdaná s Pikorou, tak si každý ponechal své příjmení.

 198. toli

  @Ateistům
  Jediné zlo tady je tvůj vymrdaný mozek.Ty máš ohromnou smůlu že se nemůžeš zasebevraždit,protože jedině u tvého imaginárního Přítele by ti bylo dobře 🙂

 199. Ateistum

  Neznám nikoho z normálních lidí, kdo by se dvou kluků nebo holek vůbec ptal zda svůj svůj vztah nějak legitimizovali. Rozhodně jim nikdo neříká manželé.

  Ty žiješ „toli“ v ne-normálním prostředí, které tě nějak nutí se legitimitou zabývat. Co však ty považuješ za normální není pro 99,999 procent Čechů normální (ještě víc, lze hovořit o tisícícovkách lidí na deset milonů). Včetně rozhodnutí pro které připravuješ podklady.

 200. Tonda Vlas

  toli
  05.12. 2018
  @Ateistům
  Jediné zlo tady je tvůj vymrdaný mozek.Ty máš ohromnou smůlu že se nemůžeš zasebevraždit,protože jedině u tvého imaginárního Přítele by ti bylo dobře
  ……………………………………………………………………………………………………………
  A já si myslel, že je takovej jenom Hvězdoun. Teď se už sobě nedivím, že jsem si vás dva spletl.

 201. toli

  A já si myslel, že je takovej jenom Hvězdoun. Teď se už sobě nedivím, že jsem si vás dva spletl.

  Nevím kdo je hvězdoun a na křesťanské trolly a nejen křesťanské mám jednoznačný,prezentovaný názor.
  Ateistům mi připomíná hysterické děcko které se plete do debaty dospělým,nemáš taky ten pocit ?

 202. Tonda Vlas

  Hvězdoun tu byl včera pod nickem Zabiják homobijců. Dříve pod jiným, jenže ho tu blokli, jako ho blokli i jinde, například i na homofóru.

  Toho Kryštofa Kolumba mám z jeho hlavy.

  Já už tu nikoho posuzovat nemíním. Jenom mám takovou nepěknou vlastnost, že občas rejpu.

 203. Tonda Vlas

  Kopčím:

  V Rakousku před několika dny zrušil tamní ústavní soud zákony, které bránily homosexuálním párům uzavřít regulérní manželství a heterosexuálním párům registrované partnerství.

  Zákon o registrovaném partnerství je v platnosti od roku 2010. Registrované partnerství ale neposkytuje tolik výhod, jako manželství. Proto se dvojice lesbiček z Vídně poté, co jejich snahu uzavřít manželství odmítla radnice i soud, obrátila na soud ústavní, který příslušné paragrafy označil za diskriminační a přestanou platit 31.12.2018
  ———————————————————————————————————————–
  Takové zákony Slovenský ústavní soud zrušit nemůže.

  Otázka, jestli by mohl český.

 204. toli

  I katolické Rakousko je dále než ateistické Česko.
  Český ústavní soud promptně zrušil jeden odstavec zákona o registrovaném partnerství čímž umožnil adopce do rodin registrovaných partnerství. A slovenský ústavní soud nemůže zrušit zákony které na Slovensku prostě neexistují.
  V tomto ohledu je Slovensko na úrovni Ruska,tedy pravěk.
  Stejně tak americký federální soud nemůže zrušit zákon který před pár lety sám schválil,to by bylo schizofrenní.
  Tak jako tak je celá tato diskuze bezpředmětná protože rozhodnutí stejně půjde mimo OSACR a dokonce i mimo těch 5 diskutujících co jsou zde,to je opravdu reprezentativní vzorek populace 🙂

 205. Tonda Vlas

  Ty diskuze jsou a já tu oxiduju, protože se zrovna nudím z důvodu, že marodím a minimálně do 20. prosince ještě marodit budu.

  Pohnutky multinicka neznám.

 206. Svatý Jeronýmek

  Kterého multinicka máš na mysli? Alibabu-Laika? Muli.ta-pozorovatelníka-Zabijáka homofobů? Nebo Dan.iela B.-Dunbe.eho-Inda-Ale.ška-Jahodníka? Nebo Tvoj-Oponenta-Mariana? Nebo Ateistum-Ekhles.iana? Nebo koho? 😮

  Ono jich je tady víc, tak si nehrajte na to, že je tady jen jeden. 🙂

  Jinak jejich motivy neznám, asi jsou to hloupí lidé, nevím. Rádi provokují, kašlete na ně. 🙁

  Chtějí být zajímavý, kdo ví.

  Jinak já jsem proti manželství homosexuálů a pedofilů, mělo by se s tím zatočit, jde to proti individuální evoluci (na kterou ale moc nevěřím) a proti našemu Pánu, proti Ježíši Kristovi a jeho rodině! Jeho svaté rodině! Duch svatý a tak!

  Dobrou noc a někdy! (toto rozloučení je čistě náhodné) :-* 🙂

 207. Tonda Vlas

  Může jich tu být více ale já mám na mysli toho poslední dobou nejaktivnějšího. Tebe.

 208. Svatý Jeronýmek

  No to si vymýšlíš, protože Ateistům tady píše víc než já.

  A kromě toho já nejsem multinick. Jsem Svatý Jeronýmek kvantový a nikdo jiný! Nebo dej důkazy o opaku…

  Důkazní břemeno je na tvé straně a nezapomínej, že loučit se je normální a běžné, také z legrace mohou někoho jen tak napodobovat.

  Takže žádné důkazy nemáš, styl psaní tady mají lidé každý svůj, jen to rozloučení tam můžeš mít, ale loučení je běžné a jak říkám, třeba to dělám, že někoho paroduji. Takže nevíš nic, jen si myslíš že víš. Jsi spekulant a možná i katolík.

  A IP adresy se také mohou křížit.

  Takže dobrou noc a třeba někdy! 🙂

  A odpovězte Nohavicovi na jeho 5bodů, srábci 🙂

 209. Lemmy

  Svatý Jeronýmek, v pohode, dýchaj zhlboka. 😀

 210. Svatý Jeronýmek

  Lemmy, ty se nějak vyhýbáš těm Nohavicovým 5bodům hlavně, takže klid a dýchej a piš reakci, zkus někdy racionální reakci, třeba to jednou zvládneš, ale musíš cvičit. Cvičení je základ, procvičovat si základy logiky, u toho si třeba pusti nějakou klasickou hudbu a zkus pomalu, s rozmyslem, napsat odpovědi. I mě to zajímá. Tak dobrou a rád se na to někdy podívám, třeba za čas, kolem vánoc. Kdy k nám sestoupí náš Pán Ježíš Kristus (jestli existuje a není to matrix). Dobrou (toto rozloučení je čistě náhodné) 🙂

 211. Lemmy

  Tonda, nedaj sa nachytať otázkami od Svätého Jeronýmka, pretože katolík TvojOponent alias Marian na tomto fóre je unikát na Slovensku. Jeho si nemožno pomýliť s českým multinickom Svatý Jeronýmek.

 212. Lemmy

  Toli: A slovenský ústavní soud nemůže zrušit zákony které na Slovensku prostě neexistují.

  Ústavný súd SR vo veci homomanželstva nemôže nič iné spraviť, len to, čo je v medziach ústavy. Čiže, ak sa poslanci NR SR rozhodnú uzákoniť nejaký zákon pre gejov a lesby, tak nemôže zo zákona obsahovať slovo manželstvo.

 213. Lemmy

  Svatý Jeronýmek: Kdy k nám sestoupí náš Pán Ježíš Kristus…

  Áno, máte to ťažké (mám na mysli veriacich v túto rozprávku). Už 2 000 rokov trpíte touto ponorkovou chorobou.

 214. Tonda Vlas

  Svatý Jeronýmek
  05.12. 2018
  No to si vymýšlíš, protože Ateistům tady píše víc než já.

  A kromě toho já nejsem multinick. Jsem Svatý Jeronýmek kvantový a nikdo jiný! Nebo dej důkazy o opaku…

  Důkazní břemeno je na tvé straně a nezapomínej, že loučit se je normální a běžné, také z legrace mohou někoho jen tak napodobovat.
  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
  Trolle multinicku. Mně je to ukradené. Pokud tě tu admin trpí, tak je to čistě jeho věc. Jenom nevím, co musel spáchat Hvězdoun, že ho zdejší admin blokl. Jenže Hvězdouna blokli snad všude.

 215. Nohavica

  „Svatý Jeronýmek: Kdy k nám sestoupí náš Pán Ježíš Kristus…

  Áno, máte to ťažké (mám na mysli veriacich v túto rozprávku). Už 2 000 rokov trpíte touto ponorkovou chorobou.“

  Zase ten blbec cituje jen půl věty od někoho, nějak vynechal tu možnost matrixu například. Lemmy je totální tro(t)l 😀 😀

  CITOVAT PŮL VĚTY MŮŽE JEN POLOOPICE NEBO NEJVĚTŠÍ DEBIL ZE SLOVENSKÉHO BURANOVA, TO ANI TVOJ OPONENT NEDĚLÁ.

  KDY ODPOVÍŠ NA MÉ BODY, DRAHÝ LEMMY? 🙂

  A zdravím Jeronýmka. Odmítám, že bych byl Jeronýmek!

  Tedy mu to nikdo netrpí, protože s tím multinickem si to vymýšlíte. Naopak jsou zde jiní trollové a multinickové jako Alibaba, ten se k tomu přiznal sám. Nebo dejte JASNÉ důkazy. 🙂

  Takže smolík. A někdy vás rád uvidím, také si jdu lehnout, takže dobrou a někdy (podobnost také čistě náhodná) 🙂

 216. Tonda Vlas

  Lemmy
  05.12. 2018
  Toli: A slovenský ústavní soud nemůže zrušit zákony které na Slovensku prostě neexistují.

  Ústavný súd SR vo veci homomanželstva nemôže nič iné spraviť, len to, čo je v medziach ústavy. Čiže, ak sa poslanci NR SR rozhodnú uzákoniť nejaký zákon pre gejov a lesby, tak nemôže zo zákona obsahovať slovo manželstvo.
  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
  A proto jsi schopný vypsat výběrové řízení na jiné slovo.

 217. Nohavica

  No a proč bychom to měli dělat u nás, když u nás to v ústavě není? U nás se slovo manželství může pro homosexuály klidně použít. Stejně jako v Rakousku a jinde. 🙂 🙂

  Jste padlí na palici nebo co?

  Proč slovo rodina nevadí i pro adopce a slovo manželství má vadit pro homouše?

  Proč slovo Hrdlořezy nevadí pro místo, kde už se dávno neřežou hrdla? 🙂

  Vy jste vážně padlí na hlavu. Magoři. I mezinárodní humanistická organizace sere na Lemmyho debilní názory. I Dawkins. I Tomek. I Werner. I já. Jen on si hraje na něco co není. Nemáte to logicky seřazené v hlavě, u rodiny nebo Hrdlořez to neva, u manželství to vadí? Proč? Proč ten odlišný přístup? Napište petici nejdřív o těch Hrdlořezích a o rodině, pak se věnujte manželství… 🙂

  dobrou 🙂

 218. Lemmy

  Tonda, súhlasím s týmto na adresu trolla multinicku. Mně je to ukradené. Pokud tě tu admin trpí, tak je to čistě jeho věc.

  Pretože je zvláštne, že to spolku ateistov ČR nevadí. Takže, nám to môže byť tiež ukradnuté. Súhlasím s tebou.

 219. Nohavica

  1) Je jedno kdo je či není multinick, horší je, když je někdo debil jako ty a cituje jen půl věty. 🙂 Protože půl věty z Dawkinse taky může být „Bůh je“ a celá věta je „Bůh je nepravděpodobný“. Rozdíl mezi „Bůh je“ a „Bůh je nepravděpodobný“ je docela velký. 🙂

  2) Vy jste vážně padlí na hlavu. Magoři. I mezinárodní humanistická organizace sere na Lemmyho debilní názory. I Dawkins. I Tomek. I Werner. I já. Jen on si hraje na něco co není. Nemáte to logicky seřazené v hlavě, u rodiny nebo Hrdlořez to neva, u manželství to vadí? Proč? Proč ten odlišný přístup? Napište petici nejdřív o těch Hrdlořezích a o rodině, pak se věnujte manželství…

 220. Lemmy

  Nohavica, ja na rozdiel od teba som svojprávna osoba, mám vlastný názor, a je mi fuk, čo si myslia iní. Podporujem rôzne iné názory, ale nenechám si skákať po hlave, ako biedne náboženské ovce, ktorým keď pastieri (klerici, kňazi, biskupi) niečo povedia, tak to seno úplne zožerú. Lebo sú ovce. Ja nie som ovca. Som humanista. Odlišujeme sa v tom, že ja na rozdiel od nábožných oviec mám vlastnú hrdosť.

 221. Nohavica

  SVÉPRÁVNÁ OSOBA, KTERÁ CITUJE PŮLKY VĚT? 😀 😀

  SVÉPRÁVNÁ OSOBA, KTERÁ NEMÁ LOGICKÉ ODPOVĚDI? 😀 😀

  SVÉPRÁVNÁ OSOBA, KTERÁ NEUMÍ ANI DEFINOVAT LOGICKY SVŮJ ATEISMUS A KTERÁ SI HRAJE NA HUMANISTU, I KDYŽ MÁ JINÉ NÁZORY NEŽ SVĚTOVÁ HUMANISTICKÁ ORGANIZACE? 🙂

  Minulé otázky, bez odpovědí:

  A) Neklamu, který z mých 5 bodů nebo více bodů je nepravda?

  1) Mýlil jsi se v tom, že tvůj ateismus je pouhá absence víry, když jsi se pak přiznal, že věříš, že bohové jsou vymyšlení, tedy, že neexistují jako entity, tedy víra, že bohové nejsou (a bezdůkazná víra).

  2) Mýlil jsi se v sadismu, že nemůže zabíjet a škodit.

  3) Mýlil jsi se v Berijovi.

  4) Nedodal jsi jména muslimek.

  5) Mýlil jsi se v křesťanském ateismu.

  Můžeš vyjmenovat krásně…

  B) Je nepravda, že IHEU podporuje svatby (manželství) homosexuálů?

  C) Je nepravda, že jsi byl proti manželství homosexuálů? Ne, i teď to potvrzuješ. Chceš pro to jiný název… tedy nepodporuješ manželství homosexuálů, ale něco jiného. Něco jako registrované partnerství, ale ne přímo manželství.

  D) Je nepravda, že se mění významy slov?

 222. Nohavica

  To ty máš na manželství homoušů skoro stejný názor jako konzervativní křesťané, ne já, ale ty. 🙂

  Máš smolíka holt. Nemyslí ti to logicky. Jsi na druhé straně než tví humanisté ve většině. 🙂

 223. Alibaba

  Tady se zase urodilo…
  Ke každému trochu…

  @Zabiják homobijců
  „Křesťanský ateista není oxymoron, ale ateista může být stále kulturní křesťan, slavit vánoce v kostele a tak dále.“

  Medea: Dawkins označil sám seba za „kultúrneho kresťana“ alebo „kultúrneho anglikána“.

  Výraz „Křesťanský ateista“ taky považuji za oxymóron. I podle wiki je to něco jiného: https://en.wikipedia.org/wiki/Christian_atheism
  To co píše/odkazuje Medea mi připadá jako lepší vyjádření.

  Nohavica Křesťanský ateista je kulturní křesťan, ale jinak ateista, co na tom nechápeš, Lemmy? Ne, to není pravda viz výše.
  A neříká to jen Dawkins. Nic takového neříká, že „Křesťanský ateista je kulturní křesťan“.
  Slavíš vánoce a máš doma betlémek s Ježíškem třeba? Nebo tvá rodina, se kterou to slavíš?
  Vánoce neslavím, snažím se je nějak přežít. 🙂

  Lemmy: Je na nich, aby si pre spoločný život 2 homosexuálov vytvorili pre nich primeraný názov. To je všetko.
  Tady ta poznámka pro vás je stále platná: https://www.osacr.cz/2018/06/30/katolici-nemohou-mit-na-manzelstvi-patent/#comment-223265

  toli @Ateistům
  Jediné zlo tady je tvůj vymrdaný mozek.
  Asi takhle: https://www.youtube.com/watch?v=goQtQb-U7OI 🙂

  Svatý JeronýmekKterého multinicka máš na mysli? Alibabu-Laika?
  Pokuste se mě vynechávat. A když tak Alibaba=Ateistický Laik, takže žádný multinick.

 224. Lemmy

  Tonda: A proto jsi schopný vypsat výběrové řízení na jiné slovo.

  To je vtip. Neber všetko vážne, čo napíšem. Len sondujem, čo sú schopní homosexuáli pre seba vybojovať. Inak, nech už budú konať akokoľvek, uvažujem, že ich podporím v každom ohľade. Nevidím totiž dôvod, prečo ich záujmy diskriminovať, keď nám, väčšine, heterosexuálom, nijako nevadia. Nás predsa ich záujmy nijako nepoškodzujú.

 225. Nohavica

  A změna významu jednoho slova, které se rozšíří o homosexuály, tě poškodí jak, ty pako debilní? 🙂

  Ale nic, když neumí logicky odpovědět ani na jiné otázky, tak logicky neodpoví ani na tuhle. Dobrou 🙂

 226. Alibaba

  Tady se zase urodilo…
  Takže pro každého něco…
  @Zab.iják homo.bijců
  „Křesťanský ateista není oxymoron, ale ateista může být stále kulturní křesťan, slavit vánoce v kostele a tak dále.“

  Medea: Dawkins označil sám seba za „kultúrneho kresťana“ alebo „kultúrneho anglikána“.

  Výraz „Křesťanský ateista“ taky považuji za oxymóron. I podle wiki je to něco jiného: https://en.wikipedia.org/wiki/Christian_atheism
  To co píše Medea mi připadá jako lepší vyjádření.

  Nohavica Křesťanský ateista je kulturní křesťan, ale jinak ateista, co na tom nechápeš, Lemmy? Ne, to není pravda viz výše.
  A neříká to jen Dawkins. Nic takového neříká, že „Křesťanský ateista je kulturní křesťan“.
  Slavíš vánoce a máš doma betlémek s Ježíškem třeba? Nebo tvá rodina, se kterou to slavíš?
  Vánoce neslavím, snažím se je nějak přežít. 🙂

  Lemmy: Je na nich, aby si pre spoločný život 2 homosexuálov vytvorili pre nich primeraný názov. To je všetko.
  Tady ta poznámka pro vás je stále platná: https://www.osacr.cz/2018/06/30/katolici-nemohou-mit-na-manzelstvi-patent/#comment-223265

  toli @Ateistům
  Jediné zlo tady je tvůj vymrdaný mozek.
  Asi takhle: www_youtube_com/watch?v=goQtQb-U7OI 🙂

  Svatý Jeronýmek: Kterého multinicka máš na mysli? Alibabu-Laika?
  Pokuste se mě vynechávat. A když tak Alibaba=Ateistický Laik, takže žádný multinick.

 227. Nohavica

  „Výraz „Křesťanský ateista“ taky považuji za oxymóron. I podle wiki je to něco jiného: https://en.wikipedia.org/wiki/Christian_atheism
  To co píše Medea mi připadá jako lepší vyjádření. “

  1) Ne, výraz křesťanský ateista je přesný a celý název na wiki je „křesťanský ateismus“, drahá Alibabo 🙂

  2) Kdo vyznává křesťnaský ateismus, je křesťanský ateista. 🙂

  3) Křesťanský ateista je kulturní křesťan, i když jinak ateista – o tom je to co napsala Medea i to na wiki i to co píše Dawkins. 🙂

 228. Lemmy

  Napríklad nohavice sú na Slovensku zrozumiteľné. Lenže príde pako z Česka , a hovorí o nohavici. Nastáva problém, pretože ani krajčír nerozumieme.

 229. Nohavica

  „Slavíš vánoce a máš doma betlémek s Ježíškem třeba? Nebo tvá rodina, se kterou to slavíš?
  Vánoce neslavím, snažím se je nějak přežít. “

  4) Tebe jsem se neptal, navíc můžeš je otázka, jestli je to pravda a dále otázka, jestli nevyznáváš jiné věci, které pocházejí i z Bible, třeba „Nezabiješ“ nebo „Nezavraždíš“ atd… 🙂

 230. Nohavica

  „Slavíš vánoce a máš doma betlémek s Ježíškem třeba? Nebo tvá rodina, se kterou to slavíš?
  Vánoce neslavím, snažím se je nějak přežít. “

  4) Tebe jsem se neptal, navíc můžeš je otázka, jestli je to pravda a dále otázka, jestli nevyznáváš jiné věci, které pocházejí i z Bible, třeba „Nezabiješ“ nebo „Nezavraždíš“ atd… 🙂

  5) Jestli jsi tu používal víc nicků, jsi multinick, pokud vím, Alibabu jsi použil např. už v létě a přiznal si se až nedávno… 🙂

 231. Nohavica

  „Napríklad nohavice sú na Slovensku zrozumiteľné. Lenže príde pako z Česka , a hovorí o nohavici. Nastáva problém, pretože ani krajčír nerozumieme.“

  Škoda, mé otázky jsou jasné, každý krom tebe by je asi pochopil, i když zdejší atiesté nejsou nejvíc chytří lidé na světě, ale Medea, studovaný člověk, by je pochopila, ona nemá jen základní školu jako ty. 🙂

  Zkus tyto dvě otázky, ještě je zjednodušším:

  1) Jak tě poškodí rozšíření významu jednoho slova?

  2) Proč u slova rodina nemusí jít jen o rození, ale i o adopce, ale u slova manželství vadí, že jde o dva muže např.? A u Hrdlořez se stále musí řezat hrdla? Nebo přejmenovat? 🙂

 232. Tonda Vlas

  *Nevidím totiž dôvod, prečo ich záujmy diskriminovať, keď nám, väčšine, heterosexuálom, nijako nevadia. Nás predsa ich záujmy nijako nepoškodzujú.*
  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

  Vždyť já ani žádného momentálně osobně neznám. Dva znám, jenže jednoho jsem neviděl pomalu už třicet let a druhého přes dvacet let.

  Je pravda, že jsem nalezl na jejich fórum ale s nikým se tam nekamarádím. Je to dobré z jedné stránky kvůli tomu, že mám jejich názory přímo od nich a nemusím brát ohled na to, co o nich napíše někdo z venku. Tak vím, že mnozí z nich jsou pro to homomanželství ale jsou i takoví, kteří jsou proti.

  Já v těchto věcech jsem neutrální, ani se nestavím pro, jako zdejší ateistická grupa ale na druhou stranu ani nebrojím proti.

 233. Alibaba

  Nohavica: Tedy mu to nikdo netrpí, protože s tím multinickem si to vymýšlíte. Naopak jsou zde jiní trollové a multinickové jako Alibaba, ten se k tomu přiznal sám. Nebo dejte JASNÉ důkazy.
  Neber si moji přezdívku do tvojí nevymáchané huby.

  P.S.: Když už chceš být přesný, tak Lemmy citoval část souvětí. A protože už ta první část byla blbost, tak to co bylo ve druhé části stejně nemá vliv.

 234. Lemmy

  Agent ŠtB: Nohavica: 5) Jestli jsi tu používal víc nicků, jsi multinick

  Používam tu zásadne len jeden.

 235. Nohavica

  „P.S.: Když už chceš být přesný, tak Lemmy citoval část souvětí. “

  1) Celá věta = i souvětí 🙂 = Píšu o celé věty. Ne o větě, ale celé větě, ty blbe 🙂 A do celé věty patří i souvětí. 🙂

  2) On citovat často i část věty. Nejen celé věty. 🙂

  3) Používal jsi víc nicků a přiznal si se nedávno = multinick, buď přesný. 🙂

 236. Tonda Vlas

  Lemmy
  05.12. 2018
  Napríklad nohavice sú na Slovensku zrozumiteľné. Lenže príde pako z Česka , a hovorí o nohavici. Nastáva problém, pretože ani krajčír nerozumieme.
  ………………………………………………………………………………………………………………………………………….
  Co je na tom těžkého. Jedny kalhoty, nebo též gatě nebo gaťata mají dvě nohavice.

 237. Lemmy

  Alibaba, nerozumiem, prečo mám ešte aj dnes čítať starý odkaz, odkaz na komentár.

 238. Nohavica

  „Agent ŠtB: Nohavica: 5) Jestli jsi tu používal víc nicků, jsi multinick

  Používam tu zásadne len jeden.“

  Že jsem odepisoval Alibabovi jsi si asi nevšiml, ty trotle, co? 🙂

  Koho jsem v tom příspěvku citoval, tebe nebo Alibabu? Proč reaguješ na něco, co evidentně není adresováno tobě jakobych to psal tobě? 🙂

  Už odpovíš na mé otázky? 🙂

 239. Lemmy

  Tonda, páči sa mi, ako bravúrne zvládaš češtinu,

 240. Alibaba

  Nohavica:
  3) Křesťanský ateista je kulturní křesťan, i když jinak ateista – o tom je to co napsala Medea i to na wiki i to co píše Dawkins.
  Ale kulturní křesťan není Křesťanský ateista. Něco jako beruška je brouček, ale brouček není beruška.

  4) Tebe jsem se neptal, navíc můžeš je otázka, jestli je to pravda a dále otázka, jestli nevyznáváš jiné věci, které pocházejí i z Bible, třeba „Nezabiješ“ nebo „Nezavraždíš“ atd…
  A myslíš si, že to co si křesťani ukradli do bible už nikdo použít nesmí?

  5) Jestli jsi tu používal víc nicků, jsi multinick, pokud vím, Alibabu jsi použil např. už v létě a přiznal si se až nedávno…
  A kdy se přiznáš ty?

 241. Nohavica

  1) Celá věta = i souvětí 🙂 = Píšu o celé věty. Ne o větě, ale celé větě, ty blbe 🙂 A do celé věty patří i souvětí. 🙂 .

  2) Dále jsem psal minimálně, protože lepší je celý kontext, když je to nutné. Tedy i odstavec, pokud je to nutné ke kontextu. A v tomto případě bylo. I souvětí by mohlo znít u Dawkinse: „Bohové existují, tedy jen podle věřících“ – i toto musíš brát jako celou větu, celé souvětí, protože jen první část, holá věta, je jiná než kontext celé věty (tedy souvětí). 🙂

  „Ale kulturní křesťan není Křesťanský ateista.“

  3) Je, podle wikipedie, Medey, mě, Dawkinse, a dalších: TO TAK JE. 🙂

  „A myslíš si, že to co si křesťani ukradli do bible už nikdo použít nesmí?“

  4) Toto „Nezabiješ“ na co jsi reagoval – je ve starém zákonu, tedy jste to možná vy ukradli židům. 🙂 Jelikož je starý zákon jedna z nejstarších knih, tak to spíš kopírujete vy než my. 🙂

  „A kdy se přiznáš ty?“

  5) Nikdy, nemam k čemu.

  A LEMMY, NEZAPOMEŇ NA MÉ OTÁZKY. 🙂

  Dobrou noc a někdy vás rád uvidím! 🙂

 242. Hraničář

  Něco z, do nedávna katolické, ciziny:

  http://www.katyd.cz/clanky/souzeni-budeme-podle-lasky.html

  Pro mě je zajímavé, jak rychle se může, do nedávna katolická, společnost změnit. Otázka ale je, jak moc byli Irové přesvědčení katolíci. Možná tak jako u nás – chodili do kostela, občas ke svátostem, křty, svatby, pohřby měli církevní a tak všichni, kdo to sledovali, a žili z toho, byli spokojeni. Ale stačilo zlepšit ekonomiku, zbohatnout, mít se lépe – a lidé náboženství opouštějí. Myslím, že ty zdůrazňované skandály se přeceňují. Kdyby Irové skutečně byli takoví katolíci jak se tvrdilo, více by věřili církvi, že se jednalo jen o okrajové jevy a že spíše se jedná o pomluvy.

 243. Ateistum

  No já jsem Lemmy také humanista, navíc skutečně ryzí, tedy nepodléhající svodům k falešné humanitně. Zrovna tak všichni ostatní v Kristu.

  Doufám, že to zpracuješ a nezkolabuješ.

  Ekklesian

  P.S.
  Zrušte mi ban a pokud budu ješte kdy něco psát na tento server, bude zde o jednoho multinicka méně.

 244. Ateistum

  Navíc nejsem skutečným multinickem. Nepsal jsem sem v jeden čas pod dvěma nicky, natož jako schizofrenik.

 245. Marek

  Trollí třináctka
  Trollové všech sítí, spojte se!

  1. Miluj sebe sama: Nezapomínej, jsi na síti proto, abys škodil. Když diskuzi opouštíš a lidé na sebe nenávistně útočí, zcela zapomínajíce na původní smysl diskuze, uspěls.

  2. Věnuj vytvoření svého profilu přiměřené úsilí: Začni u jména. Určitě nedávej všanc své civilní jméno, ale vymysli něco jako „Filištín Ftipný“, „Dan Nenos“ či „Regina Moudrá“, což sice zní humorně, ale člověk s IQ lehce nad průměrem může pojmout určité podezření…

  3. Tykačka: Tykej, komu chceš.

  4. Osobní útok: Pokud momentálně nemáš argument, vždy můžeš obratně napadnout diskutéra osobně. Př.: „Dostudujte si prosím souvislosti“ „Jste hrozně naivní/mladý/zaslepený“ „Vy jste u toho byl?“ „Čekal bych od vás logičtější úvahu.“ Většina lidí osobní útok opětuje (optimální stav), nebo se alespoň neubrání potřebě se obhájit (taky dobrý).

  5. Výhybka: Pokud protivníkův argument nedokážeš vyvrátit, vyvrať něco jiného, co alespoň naoko s tématem souvisí. Naprostá většina lidí si toho nevšimne.

  6. Obsah-forma: Pokud nemůžeš úspěšně napadnout obsah nějakého sdělení, napadni jeho formu. Za chvíli budou všichni řešit, zda je vhodná/přijatelná/sprostá/… a na obsah se pozapomene.

  7. Krátké otázky: Potřebuješ-li chvíli oddychu, polož protivníkovi několik jednoduchých krátkých otázek. Stráví reakcí hodně času a ty si můžeš snadno promyslet další postup.

  8. Rozděl a panuj. Příklad přímo z diskuze „To je ale nenávist osobní, tu Vy ve svém srdci, na rozdíl od pana Cinka, nemáte.“

  9. Trollí sebeovládání: Začne-li někdo v diskuzi hovořit o trollech, nereaguj, pokud Tě přímo nejmenuje.

  10. Sám jsi troll: Označí-li někdo za trolla jasně přímo tebe, nejjednodušší je reakce typu: Nějak podezřele se v tom (trollení) vyznáš…

  11. Ukončení sprosťáren: Pokud někomu dokazuješ, že to on je troll, začni psát mile. Je jedno, jaks byl doteď sprostý, téměř nikdo si nepamatuje v diskuzi tři příspěvky zpět. Opakované sprosťárny na opakovanou slušnost ale dobře nepůsobí. Optimální je roztomilost.

  12. Stylový odchod: Pokud ztrácíš půdu pod nohama a ani jeden z předchozích bodů nedokážeš úspěšně aplikovat, je dobré odejít stylově. „Vidím, že tady je příliš nenávisti, přeji Vám hodně štěstí a jdu dělat něco co má smysl“ v nejrůznějších obměnách…

  13. Založ sobě vícero profilů: Pomocí vícero profilů můžeš trollit s větší silou a přesvědčivěji. Dokonce můžeš sám se sebou chvílemi nesouhlasit, abys vypadal věrohodněji.

 246. Alibaba

  Nohavica: „Ale kulturní křesťan není Křesťanský ateista.“
  3) Je, podle wikipedie, Medey, mě, Dawkinse, a dalších: TO TAK JE.

  Takže každý „kulturní křesťan“ je „Křesťanský ateista“?
  A proto jsou ve wiki k tomu dvě stránky?
  https://en.wikipedia.org/wiki/Cultural_Christian
  https://en.wikipedia.org/wiki/Christian_atheism

  „A myslíš si, že to co si křesťani ukradli do bible už nikdo použít nesmí?“
  4) Toto „Nezabiješ“ na co jsi reagoval – je ve starém zákonu, tedy jste to možná vy ukradli židům. Jelikož je starý zákon jedna z nejstarších knih, tak to spíš kopírujete vy než my.

  Kdo je to „vy“ a „my“?
  A ono to opravdu nikdo použít nesmí?

 247. Ateistum

  toli: Tak jako tak je celá tato diskuze bezpředmětná protože rozhodnutí stejně půjde mimo OSACR a dokonce i mimo těch 5 diskutujících co jsou zde,to je opravdu reprezentativní vzorek populace.

  Pokud chcete aby ti ještě ne zcela vyprofilovaní vlasti a národa zrádcové slyšeli jen názory svých sekretářek, poradců, certifikovaných odporníků, dospělých co nepřipouštějí děti k debatě,… mlčte, ani nijak jinak nejednejte.

 248. Tonda Vlas

  K tomuto tématu asi už nemám co více napsat a s multinickem trollem se tu opravdu vybavovat nemíním.

  Jinak, myslel jsem si dle stylu psaní, že Atheistum je jeden ze šarlatánky, jenže jak tu napsal více příspěvků, tak tam mnohé neštymuje, takže už si to nemyslím.

  Asi podobný omyl, že je toli Hvězdoun.

  Takže na tomto tématu goodbye.

 249. toli

  Pokud chcete aby ti ještě ne zcela vyprofilovaní vlasti a národa zrádcové slyšeli jen názory svých sekretářek, poradců, certifikovaných odporníků, dospělých co nepřipouštějí děti k debatě,… mlčte, ani nijak jinak nejednejte.

  A proč debatovat s dětmi nebo trolly ? To by bylo zcela zbytečné.Nikdo se neřídí názory dětí,já osobně pokud roznoduji o jejich osudu tak se ptám na jejich názor zda chtějí zůstat v děcáku nebo jít do rodiny a pokud se rodiče rozvádějí tak s kým vlastně chtějí být.
  Co se týká rovnoprávnosti manželství a adopcí tak Česko patří do nějakého bloku který vyznává nějaké hodnoty,nikoliv hodnoty pánbíčkářů.V tomto směru se bude zákonodárství unifikovat a ne podle Česka,Slovenska nebo Polska.Naopak,tyto země budou následovat západní Evropu dříve či později. Jednoduše není možné aby manželství Čecha a Holanďana platilo pouze v Holandsku a už ne v Česku.A těchto případů je spousta.Odpor pobožných je marný a láme se všude,láme se v Polsku,láme se na Slovensku.Česko je nejdále i když takový tah jako udělali v Polsku jsme ještě neudělali-v Polsku si lidé zvolili primátora který se otevřeně hlásí ke své homosexualitě,a tak to má být. Rozhodují kvality člověka a nikoliv jeho sexuální orientace.

 250. toli

  A jinak nechápu proč by bojovníci za homomanželství měli být vlastizrádci a zaprodanci ?To je divná logika a dogmatický Kristus vám vyměnil mozek za hovna.Zbraní křesťanů je prý pouze modlitba,tak držte hubu a modlete se.Třeba to pomůže 🙂 🙂

 251. Ateistum

  Z lidí jako ty „toli“ je mi na zvracení. Ale to asi není nic proti tomu, co lidé jako já probouzí v tobě.

  Odměnou, každého kdo ví jak správně činit a nečiní tak, je smrt. Pamatuj na to.

 252. Lemmy

  Ani ja nechápem, čo s tým má vlastizrada. A zapredáme čo? Zastaralú náboženskú morálku?

 253. Lemmy

  Z lidí jako ty „Ateistum“ je mi na zvracení. Ale to asi není nic proti tomu, co lidé jako já probouzí v tobě.

  Odměnou, každého kdo ví jak správně činit a činí tak, je skvelý život. Pamatuj na to.

 254. Ateistum

  Jako (budoucí, dosud nevyprofilovaní, ty ostatní už neovlivníš) vlasti a národa zrádci nebyli označeni kvůli projednávání návrhů homosexuální a satanské loby. Nicméně ti co se aktivně angažují jsou v zásadě přesvědčení zrádci vlasti a národa.

  Tady vám pan Kuras docela trefně shrnul stav dnešního světa i když už neuvádí skutečnou příčinu a další vývoj, který je věřícímu v Kristův návrat znám.

  https://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/-Madonna-vyk-uri-kdyz-zvolis-Hillary-Benjamin-Kuras-prednasel-o-mladezi-a-neomarxismu-Zniceni-naroda-ovladnuti-sveta-562171

  [Podle Kurase umí Stearnsova kniha čtenáři ukázat, že ti, kteří se snaží o zachování západní civilizace, jsou dnes napadáni ze dvou stran. „Děje se to tak, že ti agresivní sekularisté, feministky, genderisté, jsou v jakémsi podivném spojenectví s islámem,“ dodal spisovatel.]

 255. toli

  [Podle Kurase umí Stearnsova kniha čtenáři ukázat, že ti, kteří se snaží o zachování západní civilizace, jsou dnes napadáni ze dvou stran. „Děje se to tak, že ti agresivní sekularisté, feministky, genderisté, jsou v jakémsi podivném spojenectví s islámem,“ dodal spisovatel.]

  Co to meleš za hovna ? Západní civilizace je liberální a na křesťanskou Evropu můžeš zapomenout,Kristus opouští Evropu již od konce středověku kdy započalo osvícenství.
  KDO BY O NĚJ STÁL ?Dost bolo Krista. Posledními baštami konzervatismu jsou církve,ale ty mají problémy sami se sebou.I v církvích jsou liberální směry,jen jim trvá trochu déle než se přizpůsobí světu a hodně je to bolí.

 256. Lemmy

  Nick Ateistum, ty sa venuj Kristovmu návratu, a nechaj na pokoji ľudí, ktorí si chcú vlastné životy usporiadať aj po právnej stránke, myslím na tie homomanželstva.

 257. Ateistum

  Stejné názory a stanoviska jsem zastával i předtím než se mi Bůh dal poznat a dal průchod své milosti, kterou jsem s vděkem přijal. Takže mohu zodpovědně říci, že konzervativců je všude tolik že se ti o tom ani nezdá.
  Že o nich nevíš je jiná věc. Mnozí se neprojevují, ale právě v jejich srdcích je vložena nenávist vůči nevěstce (matce smilstva země), která bude zničena. Ty sám se pak pohybuješ v kanálech takových abys nemusel příliš vnímat to co ti není po chuti.

  Ekklesian

 258. toli

  Ne každý liberál je islamofilní a ne každá konzerva je islamofobní,což se nádherně ukazuje v církvi samotné.Na názorech Franty,Halíka,Duky a dalších a dalších.

 259. Lemmy

  Toli, ale časť obyvateľstva pravidelne navštevuje bohoslužby, omše. Aspoň v mojom okolí sa tak deje. Niektorí chodia každý deň. Oni s tým kostolom žijú. Považujú to za samozrejmosť, rovnako ako chodenie na WC. Pravidelne, tam stále dokola opakujú to isté. A vydržia to robiť celý život. To sú veľmi malé obmeny, keď kňaz zmení svoj rečnícky prejav, kázeň, ale má ich asi toľko, ako školská kuchyňa počet jedál. Tiež sa po čase opakujú. Aj tie kázne sa opakujú. Pre kňazov je to výhoda, lebo ich vedia rozprávať spamäti. A sem tam dokážu do kázne zamontovať čosi aktuálne. Mne sa páčilo, keď kňaz na omši, skôr po omši, ľudí nabádal, aby nešli v sobotu na koncert, lebo ide o satanskú hudobnú skupinu. Aby nešli na koncert, lebo podporia Satana. Ale účasť na koncerte bola veľmi vysoká. Môže byť, že aj vďaka zmienke kňaza o koncerte. Mám kamaráta, ktorý je kresťan, člen Slovenskej národnej strany, a pritom počúva heavy metal. V tom širokom význame, od speed po thrash, i hardcore, punk a crossover.

 260. toli

  Stejné názory a stanoviska jsem zastával i předtím než se mi Bůh dal poznat a dal průchod své milosti, kterou jsem s vděkem přijal. Takže mohu zodpovědně říci, že konzervativců je všude tolik že se ti o tom ani nezdá.

  No někdo tomu říká Boží milost a druhý tomu říká hovna místo mozku.
  A že je všude plno konzerv ? Liberálů je všude také plno a že je Evropa vcelku liberální a liberální demokracie je převládajícím politickým hegemonem nelze zapřít.

 261. Lemmy

  Ja mám vzťah k islamu rovnaký ako k judaizmu a kresťanstvu. Ako ku všetkým náboženstvám. Aj islam obsahuje odporné texty. Pozri: Reakcia na vyjadrenia Tomáša Halíka. Ide o overené citácie z Koránu. Islam je zločinecká ideológia. Obsahuje perverznosti rovnako ako židovsko-kresťanská Biblia.

 262. toli

  @Lemmy
  Toli, ale časť obyvateľstva pravidelne navštevuje bohoslužby, omše. Aspoň v mojom okolí sa tak deje. Niektorí chodia každý deň.

  Lemmy nemůžeš srovnávat Slovensko s Českem anebo západní Evropou.Proto to u vás vypadá tak jak to vypadá.Viz třeba ta absence zákonů upravující stejnopohlavní vztahy.

 263. Lemmy

  Nick „Ateistum“: než se mi Bůh dal poznat

  Ako?

  Boh sa ti dal poznať, a dáš si prezývku v diskusii Ateistum, to o tebe veľa hovorí, že si schizofrenik, prípade trpíš rozdvojenou osobnosťou. Ty si to, samozrejme, neuvedomuješ. Ani to neuznáš, rovnako ako pacient, ktorý žije s tým, že je Napoleon.

 264. Lemmy

  Toli, myslíš, že tie milióny kresťanov v Česku nechodia do kostola?

 265. toli

  @Lemmy
  a mám vzťah k islamu rovnaký ako k judaizmu a kresťanstvu. Ako ku všetkým náboženstvám. Aj islam obsahuje odporné texty. Pozri: Reakcia na vyjadrenia Tomáša Halíka. Ide o overené citácie z Koránu. Islam je zločinecká ideológia. Obsahuje perverznosti rovnako ako židovsko-kresťanská Biblia.

  Pláčeš na špatném hrobě,já o islámu vím.A co by jsi od nich čekal když korán převzal Mojžíše z bible.
  Rozdíl mezi biblí a koránem a mezi křesťany a muslimy je v tom že korán a muslimové jsou jednoznační.Od počátku víš co od nich můžeš čekat. Bible a křesťané působí láskyplně a vypadají přátelsky ale v praxi,ve styku s nimi poznáš že jsou falešní a zákeřní,mluvím především o kléru.Laici mohou být jen pomatení či poblouznění.

 266. Ateistum

  I já jsem liberál, to se s ničím nevylučuje. Jenže vy už dnes ani nevíte co to znamená a určitá část z vás přímo systematicky pracuje na posunu při vnímání a chápání toho pojmu i prakticky všech ostatních.

  Pokud ty něco jsi tak zvrhlík, liberální tam kde to tobě vyhovuje, však to stejné právo podpírající svým oponentům, odpůrcům, nepříteli (nebojme se to slovo použít).

 267. toli

  @Lemmy
  My tady máme pouhý milion křesťanů a to ne každý chodí do kostela.Většina jsou pouze matrikový křesťané.V Česku existují kostely které jsou nevyužívané. Příklad z doby kdy jsem se ještě snažil být katolíkem a dělala se statistika-v 15 000 městě chodí na mše pravidelně každý týden na mše pouhých 270-300 lidí. Spočítej si kolik je to % z 15 tisíc,a to je Morava,v Čechách je jich ještě méně.

 268. toli

  Jdu nakládat utopence na Silvestra takže se loučím z této neplodné diskuze.

  A pro postižené Bohem ,ano slavím vánoce jako saturnálie spolu s rodinou a přáteli.

 269. Ateistum

  No pánové asi vás zklamu. Neustále jsou probouzeni k životu další a další děti Boha. A bude tomu přinejmenším do času kdy se naplní naše počty (počty těch kteří zahynuli rukou detí zlého), pak příjde hněv Boha.

  Ekklesian

 270. Lemmy

  Toli: Jdu nakládat utopence na Silvestra…

  Podal som oznámenie orgánom činným v trestnom konaní. 😀

 271. SH

  Měl bych takový dotaz na Toliho. Kápnul jsem na netu náhodou na článek od Jeronýma Klimeše ohledně adopce dětí. A dočetl jsem se tam až neuvěřitelná tvrzení, například:

  dám to sem jako obrázek, něco v textu blokuje vložení příspěvku

  http://prntscr.com/lrou8g

  Přiznám se, že jsem tu vždy příspěvky s tímto tématem překakoval, ale přeci jen si trochu vybavuji, že jste se tu o tom někdy vyjadřoval jakožto psycholog s letitou praxí. Co si v kostce myslíte o těch výše uvedených tvrzeních? Mně se některé ty body zdají hodně přitažené za vlasy.

 272. toli

  A navíc jsou studie a studie,studie od pobožných jsou už z principu nedůvěryhodné.

 273. xjur

  Dovoluji si ještě poznámku k samotnému článku shora, který oznamuje, že „Ateisté ČR podporují možnost homosexuálních manželství“.
  Velmi bych si přál, aby název byl změněn na
  „Někteří ateisté ČR podporují možnost homosexuálních manželství.“
  Já jsem totiž také ateista, ale manželství stále považuji za privilegium pro svazek muže a ženy. Nikterak nejsem proti tomu, aby homosexuálům byly dány adekvátní možnosti, jak upravit právně svůj vztah, např. formou registrovaného partnerství, ale nikdy to nemůže být manželství.
  Nejsem ale proti adopci dětí kýmkoli, ovšem s tou výhradou, že na adopci není žádný nárok a že o tom, kým bude dítě adoptováno, rozhodne soud chránící zájmy dítěte.
  Děkuji.

 274. Lemmy

  Xjur, tvoja námietka je neoprávnená. Komentuješ totiž priamo na stránke spolku Ateisté České republiky. Takže je normálne, že tento spolok na svojej vlastnej webovej stránke nemusí neustále vypisovať plný názov spolku. Stačí skrátený: Ateisté ČR. Nečítal si pozorne, pretože priamo v článku člen spolku Ateisté ČR Honza Werner napísal:

  „Jako spolek Ateisté ČR bychom do debaty o právech homosexuálů rádi vstoupili a možnosti homosexuálních sňatků tímto vyjadřujeme naši jednoznačnou a plnou podporu.“

  Výslovne (explicitne) sa vyjadril za spolok, nie za všelijakých (všemožných) ateistov, čo žijú v Česku. Ani sa nevyjadril za nejakého Xjura. Xjur, ak nie si členom toho spolku, tvoj komentár je omyl. Pozri:

  Stanovy

  Stanovy platné od 29. 9. 2014

  Ateisté České republiky z.s.

  Čl. 1.
  Název a sídlo
  Ateisté České republiky, z.s.(dále jen spolek) má sídlo v Praze, Dětská 2459/1, PSČ: 100 00. Anglický ekvivalent jeho jména zní “Atheists of the Czech Republic”

  Mám však pre správnosť údajov otázku: Aké je IČO spolku?

 275. Lemmy

  Vysvetlím, prečo sa pýtam. V stanovách je uvedené, že spolok má názov Ateisté České republiky z.s. (ako zapsaný spolek, zapísaný spolok, občianske združenie), ale v kontaktoch uvádzate názov Občanské sdružení ateistů České republiky. Rozdiel je v názve. Súvisí to so zmenou zákona? Alebo prečo sú 2 rozdielne názvy. Oficiálne v registri je Občanské sdružení ateistů České republiky s IČO: 22751921. Ateisté České republiky z.s. som v registri nenašiel.

  Občanské sdružení ateistů České republiky sedí v skratke s webovou adresou: OSACR.cz.

 276. toli

  Tak tak,Honza Werner nemluví za ateisty jako osoby,ale za Ateisty jako spolek tedy za právnickou osobu.

 277. Tonda Vlas

  Ten spolek mě vůbec nenadchnut. Žádný fanatik není dobrý. Ani fanatik – ateista.

 278. toli

  Nemyslím že by tady byli ateisté fanatici.Jen jsou zde lidé kteří prostě nejsou přístupni pseudoargumentům teistů.Velkou část z nás tvoří dekonvertité kteří si těch kostelních kerců užili ažaž.U mne je to velmi jednoduché-tvrdíš že Bůh existuje ? Tak dodej důkazy ! A bibli jako důkaz neberu.To je totéž jako kdyby někdo tvrdil že červená karkulka je pravda protože o ní existuje pohádka a píše se o ní v knížkách. 🙂

  Osobně žádný příběh o Bohu nepotřebuji,bez něj se žije lépe než s ním.

 279. Tonda Vlas

  @toli

  Poznal jsem v životě hodně dekonvertitů ale v žádném nebylo tolik agresivity jako v tobě a Hvězdounovi.

 280. toli

  Poznal jsem v životě hodně dekonvertitů ale v žádném nebylo tolik agresivity jako v tobě a Hvězdounovi.

  Ber to tak že náboženství nám vzalo nejlepší roky života,je to dostatečný důvod říkat nemocným že jsou nemocní obzvláště když tě neustále otravují se svým vymyšleným Bohem ?

 281. Tonda Vlas

  A kdo za to může. Každý může nadávat jedině tak na svou vlastní blbost.

 282. Tonda Vlas

  Tebe otravují? Tak je můžeš náležitě vykázat.

  Sem stejně chodí pouze pět a půl lidí.

 283. toli

  Tebe otravují? Tak je můžeš náležitě vykázat.

  Však je posílám do prdele,jehovisti chodí dům od domu ale náš dům přeskakují. A když mě na ulici zastavila katolička a začala žvanit o Kristu tak jsem začal házet ksichty a řekl jí že by měla navštívit psychiatra. Věřící kolegyně mají obavu mluvit přede mnou o náboženství protože vědí že to náležitě okomentuji.

 284. Ateistum

  Myslím si Tondo, že by ses měl zabývat vlastní vírou, svým vztahem k Bohu; případně se alespoň pevně držet toho co máš. Kdo z nás ví kolik má času? Nakládáš s tím tobě určeným vhodně?

  Co tu hledáš? Nacházíš to?

  Marníš tu čas? Ptáš se proč? Znáš odpověď?

  Ekklesian

  P.S.
  Měl bys chápat tento příspěvek…

 285. Alibaba

  Tonda Vlas: A kdo za to může. Každý může nadávat jedině tak na svou vlastní blbost.
  Jestli to je reakce na toliho “ náboženství nám vzalo nejlepší roky života“, tak to u spousty lidí není pravda. Už od mala jim bylo náboženství vtloukáno do hlavy, a jako malí se nemohli bránit. Takže za to můžou jejich rodiče a církev kam byli jako malé děti tahány. Tfuj!

 286. Tonda Vlas

  @Alibaba?

  Ty jsi též dekonvertita?

 287. Tonda Vlas

  Ateistum
  12.12. 2018
  Myslím si Tondo, že by ses měl zabývat vlastní vírou, svým vztahem k Bohu; případně se alespoň pevně držet toho co máš. Kdo z nás ví kolik má času? Nakládáš s tím tobě určeným vhodně?

  Co tu hledáš? Nacházíš to?

  Marníš tu čas? Ptáš se proč? Znáš odpověď?

  Ekklesian

  P.S.
  Měl bys chápat tento příspěvek…
  ——————————————————————————————————————————————————————-

  Momentálně marodím a tak se nudím.

 288. Tonda Vlas

  Mimoto, jsem si myslel, vidím, že zcela marně, že tu najdu nějaké spojence ve svém aktivismu. Ale vidím, že marně. Zdejší „Ateisty“ zajímají akorát tak lidská pseudopráva, jako je homomanželství.

 289. Ateistum

  To jsou důvody zjevné (pro tělesný rozum patrné), na ty se neptám, ty tě tu už dlouho nemají důvod držet. I když tu nudu (promarněný čas) beru, i chápu.

  Nejde ani tak o to odpovědět mě, či jinému, jako sobě. Ale napřed je třeba si vůbec položit otázku.

  Jak myslíš, že jsi pevný ve své víře? Je to víra zdravá? Prospívá ti společnost aktivních synů zlého?

  Ekklesian

  P.S.
  Protivník, satan, obchází kolem a jako řvoucí lev hledá koho by pohltil.
  Veř, že teologické vzdělání je ti na obtíž. Pomohlo jitřit nečisté touhy tvého srdce.

 290. Tonda Vlas

  Já jsem na pokraji dekonverze. Jenže u mě jde o něco jiného. Pouze jsem přestal věřit církevníkům.

 291. Tonda Vlas

  Proto jsem se nemohl dívat na to video s Kuffou, mně stačilo ani ne třicet sekund a viděl jse, že ten Kuffa je zažraný církevník.

 292. Ateistum

  Zrovna tak by šlo říci, že když jsi se konečně vymanil z vlivu „církevníků“, nic (až na tebe samého) ti nebrání začít žít.

  Ekklesian

 293. Alibaba

  Tonda Vlas: Ty jsi též dekonvertita?
  Proč se ptáte?
  Ne, nikdy jsem ničemu náboženskému nevěřil. Pro mě je náboženství a všechno okolo podvod na lidech. Ale dopracoval jsem se k tomu tím, jak se okolo mě začali v dospělosti vynořovat věřící a snažili se me zlanařit těma svýma pohádkama.

 294. toli

  @Tonda Vlas
  Jenže zapomínáš že celé náboženství je na hovno.
  Ty se můžeš zbavit církevníků,ale nezbavíš se bible.
  Přitom bibli psali právě církevníci.
  Proč myslíš že Ježíš údajně řekl že založí církev ?
  Přitom v celé bibli není Ježíšem autorizovaná ani čárka,vše je údajně z doslechu přes bezpočet uší a úst.
  Kdoví jestli ten jejich Jošua vůbec uměl psát,truhlář jeden.
  Celá bible je koncipována tak aby určitá privilegovaná skupina lidí mohla vládnout ostatním a dělat z nich užitečné idioty.

 295. Sam

  —————Tonda Vlas
  12.12. 2018
  Ten spolek mě vůbec nenadchnut. Žádný fanatik není dobrý. Ani fanatik – ateista.————
  To nevadí, vážený pane, většina ateistů v ČR je stejně taková, že se o náboženství nezajímají a nejaké ateistické propagační činnosti neprovozují.

  Pokud jsou někteří ateisté činní v nějakém spolku, tak to musí být nadšenci zapálení pro věc. Někdo je může nazývat fanatiky, chce-li.

 296. Sam

  ———————–toli
  Ber to tak že náboženství nám vzalo nejlepší roky života——————–
  Něco podobnýho mohu říci taky, možná teda. Studovat 8 let na katolickém gymnáziu byl přinejmenším zvláštní nápad. Ale můžu říct, že mi náboženství něco sebralo, když jsem se nikdy ani nenechal pokřtít? Když jsem se ani nepřipravoval na křest? Když jsem ve volným čase nikdy nešel na mši / chvály / roráty / nešpory?
  Asi mi uškodila spíše podivná neupřímnost a záhadnej amatérismus skoro všech lidí, kteří měli tehdy něco společnýho s křesťanstvím…

 297. toli

  Už jsem to říkal,nikdo nebude vymýšlet nějaký speciální název.Stane se přesně to co na západě-rozšíří se obsah slova manželství a budou ten název používat všichni napříč sexuálními orientacemi.Což se ostatně děje už dnes s registrovaným partnerství.Nikdo v běžné hovorové řeči nepoužívá název registrované partnerství,aby nevypadal jak trapák,ale všichni tomu říkají manželství

 298. Ateistum

  Ani stokrát opakovaná lež se nestane pravdou!

  Sni si dál své vlhké sny, ale radši se ztiš, tvoje amorálnost začíná ohrožovat děti a celkově společnost. Lze očekávat, že brzy se najde někdo s potřebou to řešit.

 299. ateista

  Nemínil jsem se zapojovat do této zbytečné diskuse, ale abych věřícím připoměl, uvádím citát z Bible:

  Epištola sv.Pavla k Římanům, kap. 1. odst. 26

  26. Protož je vydal Bůh v žádosti ohavné……..27. A podobně i mužské pohlaví, opustivše přirozené užívání ženy, rozpálili se v žádosti své jedni k druhým, mužské pohlaví s mužským……..28. A jakož sobě nevážili známosti Boha, tak i Bůh vydal je v převrácený smysl, aby činili to, což se nesluší.

  Pravdivá kniha věřících uvádí, že homosexualitu na Zemi zavedl bůh. Tak o čem se dohadujete?

 300. Tonda Vlas

  toli
  13.12. 2018
  Už jsem to říkal,nikdo nebude vymýšlet nějaký speciální název.Stane se přesně to co na západě-rozšíří se obsah slova manželství a budou ten název používat všichni napříč sexuálními orientacemi.Což se ostatně děje už dnes s registrovaným partnerství.Nikdo v běžné hovorové řeči nepoužívá název registrované partnerství,aby nevypadal jak trapák,ale všichni tomu říkají manželství
  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………
  Na Slovači asi bodou muset, pokud nezmění Ústavu.

 301. toli

  @Sam
  Asi mi uškodila spíše podivná neupřímnost a záhadnej amatérismus skoro všech lidí, kteří měli tehdy něco společnýho s křesťanstvím…

  Oni jsou neupřimní především sami k sobě a to se pochopitelně přenáší i ve vztahu k ostatním lidem.
  A ten jejich amaterismus ? Rádi se vyjadřují ke všemu aniž by měli cokoliv nastudováno,a je to záměr protože oni už z principu musí ignorovat vědecké poznání.Přesto se rádi vyjadřují naprosto ke všemu aniž by cokoliv věděli takže plácají hovadiny.Typické je to u kněží.A protože jaký pán takový krám tak jim to ovce žerou protože jsou na tom mentálně úplně stejně jako jejich pastýři.Typický kněz může být zdatný v teologii tedy ve vyprávění pohádek a v rétorice.A pak také v psychologii protože musí umět manipulovat s lidmi.Právě psychologie je stěžejní učební předmět v kněžských seminářích.

 302. toli

  @Tonda Vlas
  Na Slovači asi bodou muset, pokud nezmění Ústavu.

  Na Slovači budou muset změnit spíše myšlení lidí,dokud tam bude pánbíčkářů jak nasráno tak se nehnou z místa a nadále se budou rochnit v malosti a omezenosti.

 303. Tonda Vlas

  *.Právě psychologie je stěžejní učební předmět v kněžských seminářích.*

  To štymuje.

 304. Alibaba

  Ateistum: Ani stokrát opakovaná lež se nestane pravdou!
  Jsem rád, že to říkáte. 🙂 Tento výrok stejně platí o tom co říkají věřící o bohu, o náboženské víře, i bibli, skrátka o všem okolo náboženství.

 305. Tonda Vlas

  toli
  12.12. 2018
  @Tonda Vlas
  Jenže zapomínáš že celé náboženství je na hovno.
  Ty se můžeš zbavit církevníků,ale nezbavíš se bible.
  ………………………………………………………………………………………………………………………………………
  To sice ne, ale naštěstí tu Bibli nepojímám fundamentalisticky, jako to dělají mainstreamoví evangelikálové. Zvláště na jejich emerickou odrůdu mám velkou pifku.

 306. Tonda Vlas

  *Kdoví jestli ten jejich Jošua vůbec uměl psát,truhlář jeden.*

  Dle evangelií uměl jak číst, tak psát.

 307. toli

  Dle evangelií uměl jak číst, tak psát.

  Dle evangelií uměl i křísit mrtvé několik dnů po smrti 🙂

  Chtělo by to trochu skepse,bylo by to více realističtější

 308. Alibaba

  Tonda Vlas: To sice ne, ale naštěstí tu Bibli nepojímám fundamentalisticky, jako to dělají mainstreamoví evangelikálové. Zvláště na jejich emerickou odrůdu mám velkou pifku.
  Poslyšte, zeptám se znova. Má cenu se biblí vůbec zajímat? K čemu je to dobrý? Nepřipadá vám to jako stráta času (mě ano)?

 309. Tonda Vlas

  toli
  13.12. 2018

  Dle evangelií uměl jak číst, tak psát.

  Dle evangelií uměl i křísit mrtvé několik dnů po smrti

  Chtělo by to trochu skepse,bylo by to více realističtější
  ………………………………………………………………………………………………………………………………………..
  Kdo zná židovské reálie té doby, tak se tomu nediví.

 310. toli

  Kdo zná židovské reálie té doby, tak se tomu nediví.

  To nejsou pouze židovské reálie.To jsou obecně reálie doby bronzové až středověku.Říkal jsem že čím méně lidé vědí tím více si vymýšlejí kokotiny. Dnes už žádní Bohové nevznikají,protože byli vymyšleni dávno a dávno před 21.stoletím.Za to máme spoustu únosů mimozemšťany :-),jak říkám lidé si budou vymýšlet hovadiny neustále,jen je budou aktualizovat časem,dnes už noví bohové nikoho netáhnou a ti staří mají dost problémů sami se sebou,ale příběhy o mimozemšťanech,to teď frčí.

 311. Tonda Vlas

  toli
  13.12. 2018
  Kdo zná židovské reálie té doby, tak se tomu nediví.

  To nejsou pouze židovské reálie.To jsou obecně reálie doby bronzové až středověku.
  ……………………………………………………………………………………………………
  Srovnávat antickou společnost na přelomu letopočtu s temným středověkem a to vše hodit do jednoho pytle s dobou bronzovou je ahistorické.

 312. toli

  Srovnávat antickou společnost na přelomu letopočtu s temným středověkem a to vše hodit do jednoho pytle s dobou bronzovou je ahistorické.

  Nesrovnávám antickou společnost ,srovnávám běžnou společnost.Myslíš snad že v antice byl každý gramotný ? To je totéž jako kdyby jsi tvrdil že kolem tebe jsou samí Einsteinové 🙂

  Ano na jedné straně antika obsahovala skvělé myslitele a filosofy a na druhé straně obsahovala i takové blbosti jako je bible.
  Středověk je počítán od doby založení církve,pohádky o Ježíši patří do antiky a Mojžíš je doba bronzová

 313. Tonda Vlas

  Když započal středověk, tak byla katolická církev už 300 let stará. Středověk je ohraničen roky 410 a 1492 po Kristu.

 314. toli

  Kecáš nesmysly…
  https://cs.wikipedia.org/wiki/St%C5%99edov%C4%9Bk

  Církev jako organizace je počítána založením věrouky,ustálením dogmat a zúčtováním s prvními heretiky tedy gnostiky a ariány.
  Dle mého nelze označit založením ve chvíli kdy nemá ustálená pravidla,věrouku.
  Proto se její založení počítá až od prvního koncilu kdy byli kanonizovány texty bible do té doby bylo křesťanství vágní,rozplizlé,bez jasných ohraničení co je a není biblické,co je a není církevní. co je a není tradiční.Lidé vždy věří všemu, to platilo i na začátku křesťanství v předcírkevní době.Bylo tedy nutné unifikovat jejich víru založením římské obecné církve.
  A ta se ustanovila na prvním koncilu.

  https://cs.wikipedia.org/wiki/Prvn%C3%AD_nikajsk%C3%BD_koncil

 315. toli

  Představ si velkou hromadu názorů,výkladů,textů,rituálů.To ještě není církev.Církev to začne být až ve chvíli kdy skupina lidí vybere ty „správné “ názory, postoje a výklady,kanonizuje ty „správné“ texty a vybere ty „správné“ rituály. Vše ostatní začne být potíráno a potlačováno jako hereze

 316. Ateistum

  „Dnes už žádní Bohové nevznikají,protože byli vymyšleni dávno a dávno před 21.stoletím.Za to máme spoustu únosů mimozemšťany :-),jak říkám lidé si budou vymýšlet hovadiny neustále,jen je budou aktualizovat časem,dnes už noví bohové nikoho netáhnou a ti staří mají dost problémů sami se sebou,ale příběhy o mimozemšťanech,to teď frčí.“

  No ale exopolitika (kterou má „toli“ pravděpodobně na mysli) umně propojuje mnoho podstatného (myšlenky, praktiky) z jiných náboženství, myšlenkových směrů, tajemných nauk,… A není jediná.

  Jediné co nesmí být zmíněno je mesiáš/kristus, syn Člověka, Ježíš; poslaný jediným a nestvořeným Bohem, Stvořitelem.

  Pochopte, že člověk (a je to vidět i na vás „nevěřících“ v uvozovkách) je stvořen pro viru. Každému je nabidnuto uvěřit po čem jeho srdce touží. Docela dost lidi si za boha dosazuje sebe.

  Ale?!

  Události a čas směřuje k finálnímu klamu satana. Lide se pokloní falešnému bohu a pod jeho vedením se postaví proti jedinému Bohu/Stvořiteli a jeho mesiáši (kristu a králi králů, pánu pánů).

  Takže neustále budete mít možnost sledovat změnu/vývoj víry u nejrůznějších skupin. Lež bude střídat lež, málokomu však bude zatěžko opustit staré myšlenky a později i pořádky. Většina nic neuvidí, nebude chtít, vždyť i dnes jste pod vlivem nepravosti.

  Ekklesian

 317. Tonda Vlas

  Přijde Antikrist nástroj to satanův, už je za dveřmi, až se ukáže, tak se mu budou křesťané klanět jako oteklí s papežem v čele.

  Současný papež se už se svým neomarxismem vybarvuje.

 318. Tonda Vlas

  Kecáš nesmysly…
  https://cs.wikipedia.org/wiki/St%C5%99edov%C4%9Bk

  Církev jako organizace je počítána založením věrouky,ustálením dogmat a zúčtováním s prvními heretiky tedy gnostiky a ariány.
  Dle mého nelze označit založením ve chvíli kdy nemá ustálená pravidla,věrouku.
  Proto se její založení počítá až od prvního koncilu kdy byli kanonizovány texty bible do té doby bylo křesťanství vágní,rozplizlé,bez jasných ohraničení co je a není biblické,co je a není církevní. co je a není tradiční.Lidé vždy věří všemu, to platilo i na začátku křesťanství v předcírkevní době.Bylo tedy nutné unifikovat jejich víru založením římské obecné církve.
  A ta se ustanovila na prvním koncilu.
  …………………………………………………………………………………………………………………………………………..
  Neplácám nesmysly, zato tys tu vyblil ptákoviny, které stojí za podrobnější rozbor. Ono je velice chytré se chytat wikipedie, kde odborné články píše kde kdo. Tvůj poslední odkaz z wiki je toho názorným příkladem:

  Okopčím první větu toho článku:

  Níkajský (též nicejský) koncil svolal císař Kónstantínos v roce 325 do maloasijského města Nikaia.

  Kónstantínos?

  Ten císař se ve skutečnosti jmenoval FLAVIUS VALERIUS CONSTANTINUS.
  Když vidím takové nehorázné zkomolení toho jména, tak na mě přijde těžká chuť ten článek více nečíst, poněvadž takové nehoráznosti se může dopustit pouze tydýt. Byzantské období Východořímské římske totiž nastalo až po roce 600 po Kristu. Po odstranění desetileté Fókovy tyranie se Východořímská říše přetransformovala ve středověkou Byzanc, jak to (zase ahistoricky ) nazvali renesanční historici a od té doby je to tak zakořeněné.
  V Byzanci nastal středověk až v šestém století. A ISLÁM, ten se ve středověku přímo zrodil.

 319. Ateistum

  Katolícky kňaz Marian Kuffa vo videu z nedávnej kázne zverejnenom na portáli YouTube priznáva, že kvôli kritickým slovám na adresu gender ideológov a LGBTI aktivistov dostal viackrát výhražné správy, no tvrdí, že sa nebojí a vyzýva aj verejnosť, aby mala viac odvahy v obrane tradičných kresťanských hodnôt.

  “Ľudia nebojte sa, nebojte sa,” zopakoval trikrát Marian Kuffa, keď hovoril o odkazoch, ktoré dostal a ktoré hovoria aj o ohrození jeho zdravia a života, v prípade že bude naďalej ostro vystupovať proti gender ideológii.

  “Budem takto rozprávať… a budem. Keď ma zabijú budem mučeník… Amerika… bez očistca do neba… A keď ma zavrú… výborne… prebudí sa slovenský národ. Za čo ten Kuffa sedí? A ja z basy zakričím: Lebo som bol proti genderu! A kto bude mať pravdu? Kuffa v base, alebo genderisti? K tomu to smeruje, že niečo urobia… Viem, že urobia, lebo mňa nevedia ako zastaviť. Ja som nerobil ani cirkevnú kariéru, a nemienim ani svetskú,” vyhlásil.

  (https://www.hlavnespravy.sk/kuffa-vyhrazkach-ponukach-prezidentskeho-kandidata-chcem-zostat-celkom-aby-mohol-pomahat-tym-celkom/1608848)

 320. Lemmy

  Kuffa trpí nejakou psychickou poruchou, paranojou, nikto ho neohrozuje. On však svojimi rečami ohrozuje mnoho ľudí.

 321. Ateistum

  A čím trpí zdejší bezbožné společenstvo, že neustále bojuje proti jakémukoli náznaku víry (dokonce v jakéhokoli boha i bůžka) ve světě?

 322. Lemmy

  Tunajšie rozumné spoločenstvo netrpí, len strpí nábožné spoločenstvo. Rozumní ľudia nebojujú proti akémukoľvek náznaku viery, len proti fanatickej predstave používania slova viera.

 323. Ateistum

  No už se bojím, nikoli však o sebe, že brzy nastane čas kdy jiné, než vám podobné bezbožné, nesnesete. Příjde doba budete se vnímat i označovat jinak…

  Se mnou a mými sourozenci je Bůh. Co kdo zmůže proti nám? Budeme sloužit jak je nám určeno!

 324. Foxy

  Ať si kdo chce věří čemukoliv. Třeba i v božství jednoho z drsně popravených židovských apokalyptiků z doby římské okupace Judeje.
  Za nepřípustné však považuji to, když si kdokoli z věřících čistě na základě své víry (náboženství, ideologie) osobuje superioritu nad těmi, kdo jeho víru nesdílejí.
  Nic víc, nic míň.

 325. Ateistum

  Foxy: Za nepřípustné však považuji to, když si kdokoli z věřících čistě na základě své víry (náboženství, ideologie) osobuje superioritu nad těmi, kdo jeho víru nesdílejí.
  Nic víc, nic míň.

  Prosím srozumitelně. Co že to považuješ za nepřípustné? Nějaké ukázky/příklady ze života…

 326. toli

  Prosím srozumitelně. Co že to považuješ za nepřípustné? Nějaké ukázky/příklady ze života…

  Jen potvrzuješ že jsi padlý na hlavu.Foxy tím chtěl říci že tvou víru a tím pádem tvé názory tady nikdo nesdílí.Přesto si myslíš že tvá víra a tvé názory jsou nadřazeny těm ostatním.Jestli je tvé působení zde myšleno jako evangelizace ateistů tak bys měl vědět že se jen ztrapňuješ.
  Tady už byla spousta lidí co se zde snažili evangelizovat a jak dopadli….
  Všimni si že na tebe reaguje občas jen Lemmy a Tonda Vlas,který bláhově hledá víru bez náboženství a z nějakého zvláštního důvodu reflektuje jeden z největších odpadů co byl kdy v církevním prostředí editován-bibli.
  Morálka není závislá ani na církvi (to spíše naopak) ani na jejím Bohu ani na nějaké ideologii.
  Buď jí máš anebo nemáš.A ti co se starají o morálku druhým jí sami většinou žádnou nemají.

 327. Ateistum

  1) Evangelizace je zcestný pojem. Jak jsem již uvedl, evangelium bude hlásáno všem. Chceš-li jinak, všem bude zvěstováno boží království a kristus, syn Člověka Ježíš, jeho král. Jak kdo s informací naloží už neleží na bedrech králových služebníků.

  2) Morálka je spojena s konkrétním člověkem. Každý má od Boha dary zůstat morálním, jak je využívá je na něm, má svobodnou vůli.

  3) Každý kdo má slyšet výtku z úst služebníků Pána ji uslyší. Pojem strpí je nevhodně a bezobsažně použit.

 328. Tonda Vlas

  * Tonda Vlas,který bláhově hledá víru bez náboženství a z nějakého zvláštního důvodu reflektuje jeden z největších odpadů co byl kdy v církevním prostředí editován-bibli.*

  SZ nebyl editován v církevním prostředí. Ten církev jenom přejala od židů.

 329. toli

  SZ nebyl editován v církevním prostředí. Ten církev jenom přejala od židů.

  A Židé ho převzali od Sumerů a desatero je z egyptské knihy mrtvých.Navíc řídit se dnes SZ je čirá deviace.
  Otčenáš je přesnou kopií egyptské modlitby slepého .

 330. Ateistum

  Važ „Štětináči“ co je podstatné, i na kolik ti je rozum k užitku. Kdo ví, třeba „hraješ o duši“…

  Ekklesian

  P.S.
  Je na světe, živý v těle, jeden kdo o duši nehraje?

 331. Tonda Vlas

  *Otčenáš je přesnou kopií egyptské modlitby slepého .*
  ………………………………………………………………………………………………………
  Když to tvrdíš, tak jsem hoď její text. Dle všeho se ve své nenávistnosti chytáš jak slepice flusu kdejakého nesmyslu načmáraného na internetu.

 332. Foxy

  „Je na světe, živý v těle, jeden kdo o duši nehraje?“
  OMFG!
  Jasně že jo! Každý, kdo používá bezdušové pneumatiky!

 333. toli

  Když to tvrdíš, tak jsem hoď její text. Dle všeho se ve své nenávistnosti chytáš jak slepice flusu kdejakého nesmyslu načmáraného na internetu.

  To jsou silná slova,proč zrovna nenávist ?Jednoduše nechci aby mi nějací nemocní lidé kecali do života a říkali mi jak mám žít.

  Stěžejní dílo představuje španělský exkněz který vystudoval mrtvé jazyky (jeho jméno už jsem zapomněl,ale snad si tady na něj někdo vzpomene,díky tomu že ovládá mrtvé jazyky blízkého východu si všimnul výše zmíněných skutečností porovnáváním textů s biblickými texty a došlo mu že celé křesťanství je podvod.Přestal být knězem,vystoupil z církve a napsal knihu Kristus před Kristem.Nevím kolika lidem tím sundal klapky z očí,ale hlavně pomohl sám sobě.Přestal se opíjet rohlíkem ,oženil se ,založil rodinu a stal se agnostikem.
  Španělská televize s ním natočila talkshow,je na youtube.Žel ve španělštině které asi nerozumíš.
  Tuhle dekonverzi už mám dávno za sebou a nehodlám se k tomu vracet.Nic ti hledat nebudu,pokud chceš hledat hodnověrnější informace než jaké dostaneš v kostele tak si najdi jméno toho exkněze ,a bibli můžeš použít třeba jako toaletní papír,stejně se k ničemu lepšímu nehodí.,Možná si tady někdo vzpomene jak se jmenuje ten ex ordinovaný španělský kněz.

 334. toli

  Anebo můžeš studovat demotické písmo a ty texty si porovnat sám 🙂
  Budeš asi 11 člověk na světě který to dokáže.

 335. Jaroslav Štejfa

  K Ateistum-ovi:
  Cituji:
  „Pochopte, že člověk (a je to vidět i na vás „nevěřících“ v uvozovkách) je stvořen pro viru. Každému je nabidnuto uvěřit po čem jeho srdce touží. Docela dost lidi si za boha dosazuje sebe.

  Ale?!

  Události a čas směřuje k finálnímu klamu satana. Lide se pokloní falešnému bohu a pod jeho vedením se postaví proti jedinému Bohu/Stvořiteli a jeho mesiáši (kristu a králi králů, pánu pánů).

  Takže neustále budete mít možnost sledovat změnu/vývoj víry u nejrůznějších skupin. Lež bude střídat lež, málokomu však bude zatěžko opustit staré myšlenky a později i pořádky. Většina nic neuvidí, nebude chtít, vždyť i dnes jste pod vlivem nepravosti.

  Ekklesian“

  Je až komické, jak pádně dovedete svá tvrzení doložit bezprostředně argumenty . Jen bych opravil poslední větu na toto:
  „Většina nic neuvidí, nebude chtít, vždyť i dnes jsme pod vlivem nepravosti. Sám také nic neuvidím, nebudu chtít, vždyť i dnes jsem pod vlivem nepravosti. “
  Vaše srdce také jistě touží poklonit se (možná falešnému) bohu a je vám zatěžko opustit staré myšlenky i pořádky.
  A co když kážete bludy? Více pokory, více pokory, příteli.
  Jaroslav Štejfa

 336. toli

  Anebo si konečně přiznej že se bez těch pohádek neobejdeš,přestaň navštěvovat stránky OSACR a žij si svým životem.

 337. Ateistum

  Jediné co nesmí být zmíněno je mesiáš/kristus, syn Člověka, Ježíš; poslaný jediným a nestvořeným Bohem, Stvořitelem.

  Nekáži bludy!

  Ekklesian

 338. Ateistum

  Výsledek ovládnutí školství socialisty v Itálií: Učitelka nutila děti nevyslovovat děťátko Ježíšek!

  ITÁLIE / SALVINI / DALŠÍ UČITELSKÁ BLBKA: ŠÍLENÉ! Nutila nahradit slova “Bambino Gesù” (děťátko Ježíšek) slovy “Bambino laggiù” (děťátko tam dole). Pokud to nějaká učitelka opravdu udělala, měla by se zamyslet na svou idiocií.

  Jak si vůbec může někdo myslet, že písnička na základní škole může obtěžovat děti jiných náboženství?“

  Zdroj: Salvini/ilgiornale.it

  (https://www.eurabia.cz/Articles/32717-vysledek-ovladnuti-skolstvi-socialisty-v-italii-ucitelka-nutila-deti-nevyslovovat-detatko-jezisek-.aspx)

 339. ateista

  Neprošel mě několikrát příspěvek. Toto je další zkouška. Pro připomenutí věřícím proti čemu bojují – proti zásahu boha….
  26. Protož je vydal Bůh v žádosti ohavné……..27. A podobně i mužské pohlaví, opustivše přirozené užívání ženy, rozpálili se v žádosti své jedni k druhým, mužské pohlaví s mužským……..28. A jakož sobě nevážili známosti Boha, tak i Bůh vydal je v převrácený smysl, aby činili to, což se nesluší.

 340. Tonda Vlas

  toli
  15.12. 2018
  Když to tvrdíš, tak jsem hoď její text. Dle všeho se ve své nenávistnosti chytáš jak slepice flusu kdejakého nesmyslu načmáraného na internetu.

  To jsou silná slova,proč zrovna nenávist ?Jednoduše nechci aby mi nějací nemocní lidé kecali do života a říkali mi jak mám žít.

  Stěžejní dílo představuje španělský exkněz který vystudoval mrtvé jazyky (jeho jméno už jsem zapomněl,ale snad si tady na něj někdo vzpomene,díky tomu že ovládá mrtvé jazyky blízkého východu si všimnul výše zmíněných skutečností porovnáváním textů s biblickými texty a došlo mu že celé křesťanství je podvod.Přestal být knězem,vystoupil z církve a napsal knihu Kristus před Kristem.Nevím kolika lidem tím sundal klapky z očí,ale hlavně pomohl sám sobě.Přestal se opíjet rohlíkem ,oženil se ,založil rodinu a stal se agnostikem.
  Španělská televize s ním natočila talkshow,je na youtube.Žel ve španělštině které asi nerozumíš.
  Tuhle dekonverzi už mám dávno za sebou a nehodlám se k tomu vracet.Nic ti hledat nebudu,pokud chceš hledat hodnověrnější informace než jaké dostaneš v kostele tak si najdi jméno toho exkněze ,a bibli můžeš použít třeba jako toaletní papír,stejně se k ničemu lepšímu nehodí.,Možná si tady někdo vzpomene jak se jmenuje ten ex ordinovaný španělský kněz.
  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
  Takže jen poudačky, které si nikdo nemůže ověřit.

 341. toli

  Takže jen poudačky, které si nikdo nemůže ověřit.

  To musíš prožít sám,já opravdu nemohu za to že neumíš španělsky,nic nevíš,nemůžeš si nic ověřit a jen si skládáš dohromady kostelní kecy aby jsi viděl to ,co vidět chceš.
  Pamatuješ že jsem říkal že náboženská víra je o chtění (chci aby to byla pravda) co oni vlastně mají v ruce ? Své přání a jednu starou hloupou knihu.
  Na druhou stranu motorem všech vědeckých oborů je skepse,jednou větou-nevěřím dokud si to neověřím. Rozumíš co tím chci říci ?

 342. Tonda Vlas

  Ne kostelní kecy. Projížděl jsem internet a nic relevantního jsem tam nenašel. A ty ani neznáš jméno toho odpadlého kněze a jediný tvůj odkaz je odkaz na jakýsi pořad ve španělské televizi.

  Takže: IRELEVANTNÍ.

 343. toli

  Já znal jméno toho kněze,ale nemám si ho proč pamatovat.Muj guru to není ,jen potvrdil co jsem už dávno věděl-že křesťanství je podvod.

 344. Ateistum

  Ty „toli“ nepoznáš pravdu ani kdyby tě kopala do zadnice… Nechceš. Přijímáš především to po čem tvé srdce touží.

  To stejné ale dělá i „Štětináč“, proto jsem ho varoval (především před pýchou ve vlastní rozum, úsudek). Nečisté touhy srdce, to je přesně ten mechanismus, který vám umožňuje následovat více lží či je střídat.

 345. Foxy

  Ty, „Ateistum“, nepoznáš pravdu ani kdyby tě kopala do zadnice… Nechceš. Přijímáš především to po čem tvé srdce touží.
  Tit for tat…

  „Papír snese všechno.“
  Totéž samozřejmě platí i pro Staré pověsti Hebrejské, včetně jejich novozákonních i koránských dodatků.

  Maucta.

 346. toli

  Papír snese všechno.

  Říkám běž tam kam tě srdce táhne,tady zřejmě štěstí nenajdeš .
  Já našel své štěstí,nebo alespoň maximální uspokojení ve vědeckém poznání.
  Náboženství (plurál) mám dávno zpracované a nadále mne nezajímá.
  Žvásty o Kristu v bedně okamžitě přepínám,nemá mi to co nabídnout a ty blbosti jsem slyšel snad tisíckrát.

 347. Tonda Vlas

  To platí samozřejmě i pro internet. Technologie přenosu informací pokročila

 348. toli

  To platí samozřejmě i pro internet. Technologie přenosu informací pokročila

  Ano,a kecy z doby bronzové a středověku dnes v 21. století zaručeně potřebujeme 🙂
  Nedělej ze sebe debila,granosalis by to uneslo,ale tady jsi u ateistů

 349. Tonda Vlas

  *Náboženství (plurál) mám dávno zpracované a nadále mne nezajímá.*

  Psaní sem svědčí o tom, že ti to náboženství leží v hlavě neustále.

 350. Ateistum

  Hele „toli“, oba víme, že se snažíš (a nejsi pravděpodobně sám, z lidí kolem tohoto webu) hrát vyšší ligu, i když se stále ještě „zahazuješ“ (nevím co bys bez něj dělal) i s tím „plebsem“ o kterém jsi přesvědčen, že ti nesahá ani po kotníky.

  Takže se nerozčiluj nad mou řečí pravdě… Ty znáš „pravdu“ odlišnou, než někteří tvoji spolubojovníci proti Kristu. Zároveň musím trvat na tom, že přesně platí co jsem uvedl.

  Ekklesian

 351. Lemmy

  Tonda: …svědčí o tom, že ti to náboženství leží v hlavě neustále.

  Mne neleží v hlave náboženstvo, skôr by som povedal, že myslím stále na nábožných. Nie je mi to totiž jedno, medzi akými ľuďmi žijem. Majú totiž aj na mňa vplyv. Správanie nábožných je niečo ako, keď bežní ľudia, čo konzumujú aj mäso, sa snažia vegánovi pretlačiť, že raz môže zjesť aj kuracie rezne. Poznáš to: Však len si daj, raz, teraz, potom budeš mať od nás pokoj. Lebo takto sa správajú napríklad pri pohrebe. Rečičky: Však zavolaj kňaza! Bude nedobre, ak pohreb bude bez kňaza. To je to isté, ako sa správajú všežravci k vegánom. Zaoberám sa náboženstvom, ako sa vegán, aktívny vegán, zaoberá tým, že existujú bitúnky, kde sa zabíjajú kravy, ovce, prasiatka. Niektoré prípady zabíjania zvierat sú až príliš otrasné. Ale všežravcov to netrápi, keď stoja pred pultom v obchode, a kupujú si salámy, klobásy, šunky… nevedia nič o utrpení zvierat.

  Radšej by som sa venoval humanizmu, žiaľ, keď poviem, že z Česka alebo Slovenska okrem mňa nikto nepodporil kampaň IHEU, tak je tu hrobové ticho. Nepoznám humanistov, s ktorými by som si mohol vymeniť názory. Do sčítania ateistov sa tiež zapojilo len zopár ľudí. Zbytočne sa ateisti v Česku klamú, že koľko veľa v Česku žije ateistov. To nie sú ani tak ateisti, ako ľudia, ktorí majú v paži (na háku) čokoľvek. Nielen sčítanie ľudu, ale aj politiku a podobne. Flegmatici na entú.

 352. toli

  BTW tobě nějak leží náboženství v žaludku…..

  O o čem bychom se měli bavit když toto je web Osacr ?
  O ateismu ? O tom nelze diskutovat když veškerým obsahem ateismu je jediná věta-bůh (bohové) pravděpodobně neexistuje,ještě nikdo nedodal žádný důkaz jeho jiné než filosofické existence.

 353. Tonda Vlas

  * Správanie nábožných je niečo ako, keď bežní ľudia, čo konzumujú aj mäso, sa snažia vegánovi pretlačiť, že raz môže zjesť aj kuracie rezne.*

  Pro mě je veganství též kryptonáboženství. Člověk je totiž od přírody všežravec. Něco o tom psal profesor Pirk, že je totiž neetické, když vegani, kteří vnucují takovou stravu svým dětem, jim poškozují jejich zdraví.

  PS, Čechům netřeba vysvětlovat, kdo je to profesor Pirk, ale pro tebe jako Slováka to napíšu, přední český kardiolog, podařilo se mu, že mu přes půl roku přežil pacient se zcela umělým srdcem.

 354. Tonda Vlas

  toli
  15.12. 2018
  BTW tobě nějak leží náboženství v žaludku…..

  O o čem bychom se měli bavit když toto je web Osacr ?
  O ateismu ? O tom nelze diskutovat když veškerým obsahem ateismu je jediná věta-bůh (bohové) pravděpodobně neexistuje,ještě nikdo nedodal žádný důkaz jeho jiné než filosofické existence.
  …………………………………………………………………………………………………….

  Exaktní důkaz plně transcendentního Boha z logiky věci ani být podán nemůže.

 355. Hraničář

  toli
  13.12. 2018
  Představ si velkou hromadu názorů,výkladů,textů,rituálů.To ještě není církev.Církev to začne být až ve chvíli kdy skupina lidí vybere ty „správné “ názory, postoje a výklady,kanonizuje ty „správné“ texty a vybere ty „správné“ rituály. Vše ostatní začne být potíráno a potlačováno jako hereze …………………..

  A o pár století jiná skupina lidí vybrala jiné „správné “ názory, postoje a výklady, kanonizovala ty „správné“ texty a vybrala ty „správné“ rituály“ a vznikla církev ortodoxní. A opět o pár století později jiné skupiny lidí vybraly „správné “ názory, postoje a výklady, kanonizovaly ty „správné“ texty a vybraly ty „správné“ rituály“ a vznikly církev protestantské ……. a opět o pár století později …….. já teď sleduji, jak pozvolna vzniká ta „pravá tradiční“ církev katolická.
  V tomto směru se mně líbí dr. Mráček, veliký propagátor Medju, organizátor poutí a zakladatel CK Vérité, který na stará kolena začal jezdit do Palestiny a tam objevil „pravá“ místa půpsobení Ježíše Krista. „Pravé“ místo jeho křtu v Jordánu, „pravé“ místo rozmnožení chlebů, „pravé“ místo vzkříšení Lazara, „pravé“ místo proměnění vody ve víno, v Jerusalémě vytyčil „pravou“ trasu Via dolorosy ……… Jen jezero galilejské a Mrtvé moře ponechal na původních místech!

  Já v tom vidím názorný příklad evoluce, podobně jak popisuje M. Hanko: http://www.i-ateismus.cz/2013/04/jak-zacalo-krestanstvi/ Legenda postupně více a více košatí!

 356. Tonda Vlas

  *Do sčítania ateistov sa tiež zapojilo len zopár ľudí. Zbytočne sa ateisti v Česku klamú, že koľko veľa v Česku žije ateistov. To nie sú ani tak ateisti, ako ľudia, ktorí majú v paži (na háku) čokoľvek. Nielen sčítanie ľudu, ale aj politiku a podobne. Flegmatici na entú.*

  Ti lidi nejsou ateisti, ale i když tvrdí, že jsou ateisti, tak jsou to ve skutečnosti agnostici. Pravý ateista v boha betonově nevěří. Agnostik si myslí, že žádný bůh neexistuje, ale říká si: „A co kdyby náhodou ten bůh přece jen existoval“ a tak si to u něj nechce totálně rozházet

 357. toli

  @Hraničář
  Já v tom vidím názorný příklad evoluce, podobně jak popisuje M. Hanko:

  Já v tom vidím názorný příklad toho že každé prase touží po korytu.
  Takže proč by měli být u koryta pouze katoličtí kněží,založíme novou věrouku ,tím pádem tu jedinou správnou církev a blbé ovce budou rovněž i nám sypat do koryta !!!

 358. Lemmy

  Tonda, viem svoje, všežravci sú častými pacientmi, a zdravotníctvo, to súkromné, kapitalistické, z nich žije. Vegán prakticky nepozná lekárov. Môžeš mať akýkoľvek názor na vegánov, ale ja viem, že žijú zdravo, nie sú tuční (obézni), nemajú srdcové problémy… aj pečeň a obličky sú OK. Aj črevá. Aj pohyb, telesný, kondícia. Aj bolo prepočítané, že keby sa namiesto chovu kráv (dobytka) pasienky využívali na pestovanie sóje, tak by sme tým prispeli pozitívne aj ku klimatickej kríze. Na hektár pôdy vypestuješ viac sóje ako hovädzieho mäsa.

 359. toli

  @Lemmy
  Máš pravdu,zrovna z těchto důvodů bych na Slovensku (ani v Polsku či jinde na Východě) žít nechtěl.
  Leč nezoufej,za pár dnů budou Saturnálie , tedy obžerství,pijanství a orgie.A tak to má být 🙂

 360. toli

  Exaktní důkaz plně transcendentního Boha z logiky věci ani být podán nemůže.

  A proto se jím vůbec nemusíme zaobírat.
  Ono ostatně i transcedentno je pouhý filosofický termín

 361. Tonda Vlas

  Dr Mráček si hraje na křesťana a přitom je okultista. Stejně jako exprezident USA Bush junior, který si též hrál na horlivého znovuzrozeného křesťana a nakonec na něj prasklo, že se tajně klaní sově.

 362. Tonda Vlas

  *A proto se jím vůbec nemusíme zaobírat.
  Ono ostatně i transcedentno je pouhý filosofický termín/

  Je to věcí metafyziky, v tom případě odmítáš i filozofii.

 363. toli

  Metafyzika je matkou teologie,tedy nebrat.Je-li šílená dcera je šílená i matka.
  Polský farář Czendlík působící v Lanškrouně si v televizi stěžoval že v Česku vůbec neexistuje transcedentno.Pochopitelně,pro to můžeme být bezbožným národem.

 364. toli

  Není to snad definice šílenosti ?
  Zcela oprávněně moderní filosofie neuznává metafyziku.

  Metafyzika (z řeckého τὰ μετὰ τὰ φύσικα ta meta ta fysika to, co je za fyzickým) je filosofická disciplína, která zkoumá základní kategorie, jsoucno a bytí v jeho obecnosti, až po bytí nejvyššího jsoucna – Boha (přirozená teologie). Metafyzika se nezabývá vlastnostmi různých jsoucen ani přírodními zákony, ale otázkami, které jdou za metodiku a možnosti přírodních věd. Stojí tak v protikladu k empirickým, například přírodním vědám, a zkoumá to, co tyto vědy nutně už předpokládají. Proto ji Aristotelés nazýval „první filosofií“, Kant se ji snažil nahradit kritikou poznání a mnozí moderní filosofové ji zcela odmítají

 365. Tonda Vlas

  Lemmy
  15.12. 2018
  Tonda, viem svoje, všežravci sú častými pacientmi, a zdravotníctvo, to súkromné, kapitalistické, z nich žije. Vegán prakticky nepozná lekárov. Môžeš mať akýkoľvek názor na vegánov, ale ja viem, že žijú zdravo, nie sú tuční (obézni), nemajú srdcové problémy… aj pečeň a obličky sú OK. Aj črevá. Aj pohyb, telesný, kondícia. Aj bolo prepočítané, že keby sa namiesto chovu kráv (dobytka) pasienky využívali na pestovanie sóje, tak by sme tým prispeli pozitívne aj ku klimatickej kríze. Na hektár pôdy vypestuješ viac sóje ako hovädzieho mäsa.
  ……………………………………………………………………………………………………………………

  Máš smůlu, jsem těžký masožravec, takže mě nepřesvědčíš. Za chvíli jedu do Globusu nakoupit hovězí maso.

 366. Ateistum

  Tonda: Exaktní důkaz plně transcendentního Boha z logiky věci ani být podán nemůže.

  Již bibličtí Izraelité a okolní národy měli představu o skutcích, které nemůže vykonat nikdo jiný než Bůh (případně člověk se kterým je Bůh, Hospodin v případě Izraelitů).
  No a Ježíš ty skutky činil a přesto lidem jejich kamenná srdce bránila přijmout pravdu. Aby došli klidu, zabili nakonec svého spasitele, toho koho Bůh poslal.

  Ještě před tím než se tak stalo Ježíš jasně oznámil, že lidé neuzří již více „zázraků na požádání“, že jich nejsou hodni, jejich srdce nejsou jimi obměkčena, mnozí co v minulosti šli ke smrti by nešli kdyby viděli tolik zázraků co pokolení jejich.

  Brzy uvidíte zázraky zlého, ty přijmete!

  Ekklesian

 367. Tonda Vlas

  *Metafyzika (z řeckého τὰ μετὰ τὰ φύσικα ta meta ta fysika to, co je za fyzickým) je filosofická disciplína, která zkoumá základní kategorie, jsoucno a bytí v jeho obecnosti, až po bytí nejvyššího jsoucna – Boha (přirozená teologie). Metafyzika se nezabývá vlastnostmi různých jsoucen ani přírodními zákony, ale otázkami, které jdou za metodiku a možnosti přírodních věd. Stojí tak v protikladu k empirickým, například přírodním vědám, a zkoumá to, co tyto vědy nutně už předpokládají. Proto ji Aristotelés nazýval „první filosofií“, Kant se ji snažil nahradit kritikou poznání a mnozí moderní filosofové ji zcela odmítají*
  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
  Jsou to pouhé myšlenkové konstrukty.

 368. Ateistum

  Jen jezte maso. Bůh ho lidem do jídelníčku nezařadil pro nic za nic. Budete mít snad někteří sílu lépe vzdorovat… To platí obzvláště pro období přicházejícího konce. Délka života těla není vše.

 369. Hraničář

  toli
  13.12. 2018
  A ten jejich amaterismus ? Rádi se vyjadřují ke všemu aniž by měli cokoliv nastudováno,a je to záměr protože oni už z principu musí ignorovat vědecké poznání.Přesto se rádi vyjadřují naprosto ke všemu aniž by cokoliv věděli takže plácají hovadiny.Typické je to u kněží. …………………….

  Skutečně mě překvapilo, jak se kněží neorientují ani v teologických otázkách! A což teprve ve vědeckých. Např. biskup Radkovský se vyjadřoval k Turínskému plátnu http://www.milujte.se/view.php?nazevclanku=kniha-p-marek-dunda-p-pavel-zahradnicek-editori-dotyky-nebe-a-zeme&cisloclanku=2018110004 . Prezentoval se jako absolvent matfyzu. Neřekl ale, že studoval statistiku. A tak správně řekl, že kdyby nějaké záření mělo vytvořit ten obraz na plátně, že by se muselo šířit kolmo na obě strany od těla. Zapomněl (??), na což jsem ho upozornil – nereagoval – říci, že takové záření není známo (Bůh udělal další zázrak?) a že by plátno muselo být nad tělem, ale i pod tělem, vodorovně vypnuté – tělo by nemohlo být do plátna zabaleno (další Boží zázrak?).

 370. Hraničář

  toli
  13.12. 2018
  A ten jejich amaterismus ? Rádi se vyjadřují ke všemu aniž by měli cokoliv nastudováno,a je to záměr protože oni už z principu musí ignorovat vědecké poznání.Přesto se rádi vyjadřují naprosto ke všemu aniž by cokoliv věděli takže plácají hovadiny.Typické je to u kněží. …………………….

  Skutečně mě překvapilo, jak se kněží neorientují ani v teologických otázkách! A což teprve ve vědeckých. Např. biskup Radkovský se vyjadřoval k Turínskému plátnu http://www.milujte.se/view.php?nazevclanku=kniha-p-marek-dunda-p-pavel-zahradnicek-editori-dotyky-nebe-a-zeme&cisloclanku=2018110004 . Prezentoval se jako absolvent matfyzu. Neřekl ale, že studoval statistiku. A tak správně řekl, že kdyby nějaké záření mělo vytvořit ten obraz na plátně, že by se muselo šířit kolmo na obě strany od těla. Zapomněl (??), na což jsem ho upozornil – nereagoval – říci, že takové záření není známo (Bůh udělal další zázrak?) a že by plátno muselo být nad tělem, ale i pod tělem, vodorovně vypnuté – tělo by nemohlo být do plátna zabaleno (další Boží zázrak?).

  toli
  15.12. 2018
  Stěžejní dílo představuje španělský exkněz který vystudoval mrtvé jazyky (jeho jméno už jsem zapomněl,ale snad si tady na něj někdo vzpomene,díky tomu že ovládá mrtvé jazyky blízkého východu si všimnul výše zmíněných skutečností porovnáváním textů s biblickými texty a došlo mu že celé křesťanství je podvod.

  No a co taková hypotéza našeho M. Hanka? http://www.i-ateismus.cz/2013/04/jak-zacalo-krestanstvi/

 371. toli

  Jsou to pouhé myšlenkové konstrukty.

  Celá filosofie jsou pouhé myšlenkové konstrukty.
  JEN některé filosofie lze přenést do reálného prostředí a pak slaví úspěchy.Třeba filosofie podnikání nebo židovská filosofie obchodu-malé marže při vysokoobrátkovém obchodu,tato filosofie je prověřena staletími a shledána jako úspěšná.

 372. Tonda Vlas

  *Celá filosofie jsou pouhé myšlenkové konstrukty.
  JEN některé filosofie lze přenést do reálného prostředí a pak slaví úspěchy.Třeba filosofie podnikání nebo židovská filosofie obchodu-malé marže při vysokoobrátkovém obchodu,tato filosofie je prověřena staletími a shledána jako úspěšná.*

  Toto vůbec nepovažuju za filozofii. To patří do zcela jiné kategorie.

 373. Nohavica

  Tak kde je Medea? 🙁

  S váma se tu nedá nic probírat, vždyť jste nevzdělanci. 🙁

  „Celá filosofie jsou pouhé myšlenkové konstrukty.“

  A co logika ty blbe? To je také součást filosofie, to samé vědecká metoda je součást filosofie. Třeba Popper. 🙂 Jinak i věda jsou myšlenkové konstrukty. 🙂

  Věda nezkoumá vědeckou metodu samotnou, to dělá filosofie a logika. Tedy po většinou.

  Tak zasejc někdy! S nedovzdělanci se nemá cenu vůbec bavit. Mimochodem i mnoho nových ateistů jsou filosofové, třeba i pan Werner. Tak někdy po vánocích třebas. 🙂

 374. Bela Lugosi

  Nebav se vůbec s nima, Jarku, jeden neví, jak definovat svůj ateismus, nejdřív mluví o nevíře, pak se přizná, že věří, že bohové jsou výmysly a že tedy neexistují reálně jako bytosti. Další je po mrtvičce a tvrdí, že je sice agnostik, ale že věřící jsou nemocní, což nejde dohromady logicky,navíc je sám po nemoci. No prostě soubor z cirkusu. O logice a filozofii se s nimi nedá mluvit vůbec. Je to panoptikum k pohledání. Také zdravím a krásné vánoce, oslavme možné narození Ježíše v klidu a míru, dobrou a někdy… 🙂

 375. Tonda Vlas

  Vzpomněl jsem si na film Psycho.

 376. toli

  To už se tady zase objevil ten schizofrenik Bella Lugosi a Nohavica v jednom ? Na granu tě to s nepřihlášeným už nebaví ?
  Tak to já opět mizím protože s nemocným opravdu diskutovat nebudu,a jak jsem si všimnul tak to tady nedělá ani nikdo další. 🙂

 377. Hraničář

  Lemmy
  15.12. 2018
  Na hektár pôdy vypestuješ viac sóje ako hovädzieho mäsa. ……………………..

  Jak kde! Sója se pěstuje v teplých nížinách, chov skotu využívá podhorské a horské oblasti!

 378. Hraničář

  Tonda Vlas
  15.12. 2018
  Dr Mráček si hraje na křesťana a přitom je okultista. …………………………….

  No, nevím – když už, tak katolíka! A podle toho, jak jsem ho poznal. Jak jej znáš ty??

 379. Hraničář

  Tonda Vlas
  15.12. 2018
  Je to věcí metafyziky, v tom případě odmítáš i filozofii. ……………………

  Filosofie své hypotézy nemusí dokazovat?

 380. Hraničář

  Ateistum
  15.12. 2018
  No a Ježíš ty skutky činil a přesto lidem jejich kamenná srdce bránila přijmout pravdu. Aby došli klidu, zabili nakonec svého spasitele, toho koho Bůh poslal ……………………………

  Když si Ježíše pozvala Velerada, tedy sbor vzdělaných a skeptických mužů, aby jim dokázal, že je Syn Boží – pro židy nepředstavitelné rouhání, protože měli jen jednoho, Jediného, Boha, odmítl. O svém božském synovství přesvědčoval jen nevzdělané venkovany a rybáře. Také v Nazaretu mu sousedé nevěřili!

 381. Tonda Vlas

  *Filosofie své hypotézy nemusí dokazovat?*

  Filozofie není exaktní vědou.

 382. Hraničář

  Tonda Vlas
  15.12. 2018
  Ten článek není nic jiného než další konstrukt. ……………………….

  Ano, Hankova hypotéza o vzniku křesťanství. A celkem srozumitelně podaná!

 383. Tonda Vlas

  Hraničář
  16.12. 2018
  Lemmy
  15.12. 2018
  Na hektár pôdy vypestuješ viac sóje ako hovädzieho mäsa. ……………………..

  Jak kde! Sója se pěstuje v teplých nížinách, chov skotu využívá podhorské a horské oblasti!.
  ——————————————————————————————————————————————————————-

  Dle mě náš Lemmy upadl do v tomto kryptonáboženství.

 384. Tonda Vlas

  Hraničář
  16.12. 2018
  Tonda Vlas
  15.12. 2018
  Dr Mráček si hraje na křesťana a přitom je okultista. …………………………….

  No, nevím – když už, tak katolíka! A podle toho, jak jsem ho poznal. Jak jej znáš ty??
  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
  Já ho osobně neznám ale mí dobří katoličtí známí byli vůči němu ostražití a měli ho za okultistu.

  Na přelomu roku 1996/1997 jsem se nechal zlanařit, do toho Medžugorje jsem jel a strávil jsem tam Silvestra a jenom jsem žasnul, jací fanatičtí náboženští, kupodivu mladí, se tam z ČR na přelom roku stáhli.

  Ono to už bude 22 let. Jak to tam vypadá teď, o tom nemám sebemenší tušení.

 385. Tonda Vlas

  Hraničář
  16.12. 2018
  Tonda Vlas
  15.12. 2018
  Ten článek není nic jiného než další konstrukt. ……………………….

  Ano, Hankova hypotéza o vzniku křesťanství. A celkem srozumitelně podaná!
  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

  V hodně věcech bych polemizoval, jenže teď na to nemám čas. Pro mne je podstatné rozcupovat další nechutný cirkumfetišistický článek

  https://www.merlix.cz/obrizka-vyhody-a-nevyhody

  Něco na vkládání příspěvků tam mají, jenže je tam tvrdá cenzura, že tam oponovat vůbec nelze.

  Dle mě jde o evidentní šejdířské stránky. Vypadá to, že se jedná o jednu a tu samou partu, která založila několik šejdířských stránek pod různými linky a různými názvy firem.

  Že jde o šejdíře nemám ze své vlastní hlavy, to o nich napsal webmaster serveru http://www.sexus.cz Prohlásil o nich, že by byli schopni prodat zázračné prostředky na zlepšení sexu ze sádla, které vyškvařili ze své babičky.

  Promiň já bych se pustil do rozboru a vyvracení toho Hankova článku, jenže na to nemám čas, mám zcela jiné priority.

 386. Lemmy

  Tonda, veď ohľadom obriezky ide o to, či to súvisí so zdravím, alebo len z náboženských pohnútok, lebo tradícia.

  Keď lekári usúdia, že to človeku prospeje, tak na tom nevidím nič zlé.

  Lenže problém je s náboženskými dôvodmi, ktoré sú zločinecké. Malému dievčaťu vyrežú klitoris? Veď to je zločin! Alebo primitívny židovský zvyk s obriezkou u mužov. Tu sa pácha násilie a zločin voči malým deťom. Ale nakoľko si nábožní v zákonoch presadili svoju ochranu, tak ťažko ich stíhať za to, aké zločiny páchajú na malých deťoch. V tom majú ústavnú imunitu. A toto je už súboj s nábožnými, lebo je nutné upozorňovať na zločiny páchané z náboženských dôvodov. Lekársky dôvod nepovažujem za zločin, nakoľko to neposudzuje jeden lekár, a berie sa do úvahy najprv zdravie dieťaťa. Ak obriezky slúži k zlepšeniu života, prosím. Ale nie len tak, lebo nejaká tradícia. To si neprajem!

 387. Tonda Vlas

  *Neznáš tu problematiku do hloubky. Zvláště lékaři v USA jsou v tomto v zajetí kryptonáboženské pseudovědy.

 388. Lemmy

  Nemusím ju poznať do hĺbky. Od toho sú lekári, ministerstvá zdravotníctva, zdravotné poisťovne. A iné kontrolné orgány. Ja som sa osobne ešte nestretol s problémom ohľadom obriezky. Len som vyjadril svoj názor na to, že ak je to pre zdravie dobré, tak OK. Ale iný dôvod, možno nejaký estetický problém? Neviem. Ostatné sú len zločiny.

  Nemusím poznať do hĺbky, keď stačí zdravý rozum, že keď rodičia svojmu dievčaťu v malom veku zmrzačia vagínu. Páchajú zločin, bez toho, aby som mal bližšie informácie o tom zločine. Na to stačí zdravý rozum.

 389. Ateistum

  Sója.

  Já nejím ani sóju, ani zvířata co žerou sóju. Dnes je již, kvůli genetickým manipulacím, nutnost stejně přistupovat ke kukuřici.
  Pšenice (krmná, ale mnohem více chlebová) byla mršena „klasicky“ a dnes ona i ječmen začali už také mít problémy spojené s genetickými manipulacemi. Snad to do konce nějak zvládnem, tak jako tak příjde období kdy zhyne veškerá zelená tráva, takže pokud to příjde ve správnou dobu (a já myslím že ve spojitosti se suchem) tak to postihne i polní plodiny.

 390. Tonda Vlas

  @Lemmy
  Co se týče děvčat se týče i chlapců. Jinak jde o sexismus.

 391. Lemmy

  Aký sexizmus? Keď rodičia svojmu dieťaťu, dievčaťu, odstránia klitoris? Len kvôli tlaku okolia, kde žije. V spoločnosti, kde sú silné náboženské tradície. Ja v tých rodičoch nevidím sexizmus. Skôr to, že to považujú za samozrejmosť, lebo nad tým nepremýšľajú, rovnako naši rodičia nepremýšľajú, keď trvajú na birmovke svojich detí. Aj keď deti už majú dostatok vlastného svedomia, a odmietajú tento nátlak zo strany rodičov.

 392. Tonda Vlas

  Vůbec jsi nepochopil smysl mého příspěvku.

 393. Tonda Vlas

  Tisk to neuvedl, proto že je to zřejmé. Chtěl jsem tu dát jednu chuťovku ale Viafin Atlas ty fotografie na svých stránkách stáhl.

 394. Tonda Vlas

  Hned jsem tam napsal tento příspěvek:
  Antonín Vlas 29611 Facebook
  I v této diskuzi je sexistický přístup. Sice se správně brojí proti obřízce děvčat ale zmrzačující amputace předkožky chlapců jsou v pořádku? Nelze vymýtit obřízku dívek pokud jí budem u chlapců schvalovat. Mimoto pojmy ženská a mužská obřízka jsou v tomto zavádějící, protože jde o děti.

  Přidám tu jednu chuťovku z USA. Tam je obřízka dívek, podobně jako ve Spojeném království od roku 1995 zakázaná, jenže Americký federální ústavní soud nedávno rozhodl:

  http://www.novinky.cz/zahranicni/amerika/489871-zakon-zakazujici-zenskou-obrizku-je-podle-soudu-v-usa-neustavni.html

 395. Tonda Vlas

  Pro mě tam byly zajímavé jenom ty mapy.

 396. toli

  Ty máš křesťanské myšlení takže jsem ani nepředpokládal že by ti to něco řeklo….

 397. Tonda Vlas

  Vidím, kam to povede. Čuměl jsem teď na jeden maďarský dokument a dovedu si představit, že pak bude nějaký mlok požadovat aby měl zároveň jak manželku, tak manžela.

 398. toli

  Vidím, kam to povede. Čuměl jsem teď na jeden maďarský dokument a dovedu si představit, že pak bude nějaký mlok požadovat aby měl zároveň jak manželku, tak manžela.

  Nemyslím že by to byla naše starost,co je tobě či komukoliv jinému po cizích manželích a cizích manželkách ?

 399. toli

  A maďarské dokumenty si dokážu živě představit.Maďaři ted demonstrují proti otrockému zákoníku práce.Orbán je hybrid našeho Babiše a Okamury. A maďarské vysílání je něco jako „Vysílá Moskva“

 400. Tonda Vlas

  Nejednalo se o provládní stanici. Naopak tam byly tyto věci vychvalovány. Ta stanice se též zastává uprchlíků.

 401. Lemmy

  Tonda: Sice se správně brojí proti obřízce děvčat ale zmrzačující amputace předkožky chlapců jsou v pořádku?

  Prečo taká otázka? Normálni ľudia neodlišujú tieto zločiny. Ako obriezka je jedno, či ide o dievča alebo chlapca.

 402. toli

  Jestli jsi si nevšimnul tak Orbán teď sdružil všechna maďarská provládní media do jednoho konglomerátu a pochybuji že by všechna ta protivládní a nezávislá nějak nechával na pokoji.To tací lidé jako je Orbán zásadně nedělají. Ten má do demokracie tak daleko jako náš Okamura.

 403. Tonda Vlas

  Lemmy
  17.12. 2018
  Tonda: Sice se správně brojí proti obřízce děvčat ale zmrzačující amputace předkožky chlapců jsou v pořádku?

  Prečo taká otázka? Normálni ľudia neodlišujú tieto zločiny. Ako obriezka je jedno, či ide o dievča alebo chlapca.
  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
  V tom případě je hodně lidí, kteří v tomto normální nejsou. Sám jsem mezi ně ještě před 5 lety patřil.

 404. Tonda Vlas

  Jedná se o digitální stanici Spektrum, ty pořady běží v mnoha řečech, mimo jiné i v češtině. Nevysílá zprávy, jsou na ní pouze dokumenty.

 405. Hraničář

  Tonda Vlas
  16.12. 2018

  Hraničář
  16.12. 2018
  Lemmy
  15.12. 2018
  Na hektár pôdy vypestuješ viac sóje ako hovädzieho mäsa. ……………………..

  Dle mě náš Lemmy upadl do v tomto kryptonáboženství.
  …………………………………..

  Mně takové názory připomínají tvrzení, které jeden pan farář připíchnul na dveře kostela: „Vsoupit chrámu Páně s pokrytou hlavou, je stejné, jako by muž požádal manželku bližního svého!“

  O pár dní později bylo připsáno: “ Zkusil jsem obojí, nelze porovnávat!“

 406. Hraničář

  Tonda Vlas
  16.12. 2018
  Ono to už bude 22 let. Jak to tam vypadá teď, o tom nemám sebemenší tušení. ………………………

  Je to znatelně velkolepější!

 407. Hraničář

  Tonda Vlas
  16.12. 2018
  V hodně věcech bych polemizoval, jenže teď na to nemám čas. Pro mne je podstatné rozcupovat další nechutný cirkumfetišistický článek
  https://www.merlix.cz/obrizka-vyhody-a-nevyhody
  „Kompenzací vám však může být právě to, že zážitek z milování s obřízkou vám přináší něco zcela nové a nepoznané, ať už pro ženu, ale i pro muže. Dopřejte své partnerce nové nepoznané potěšení. Určitě se vám odvděčí.“ ……………………….

  Nejsem obřezaný, ale souhlasím, že zcela jistě „zážitek z milování s obřízkou vám přináší něco zcela nové a nepoznané“, když si domyslím, že se ztratí spousta nervových zakončení. A nevěřím, že by žalud, jehož odhalená a vysušovaná sliznice nutně musí ztvrdnout, neztratil část citlivosti.
  Pokud je kluk obřezaný od malička, tak vlastně ani jiné pocity nezná. A ti, co se nechali obřezat v dospělosti – museli, chtěli – pak asi těžko přiznají, že se jim milostný život zhoršil.

 408. Hraničář

  Lemmy
  16.12. 2018
  Lenže problém je s náboženskými dôvodmi, ktoré sú zločinecké. Malému dievčaťu vyrežú klitoris? Veď to je zločin! ……………….

  Představ si, že v současné době naši poslanci diskutují, že ženská obřízka u nás (ještě) není kodifikovaná jako zločin. Já nechápu, že mučení dítěte musí být samostatně prohlášeno jako zločinné. Jako by snad nestačil všeobecný zákon!

 409. Tonda Vlas

  *A ti, co se nechali obřezat v dospělosti – museli, chtěli – pak asi těžko přiznají, že se jim milostný život zhoršil.*

  Naštěstí dnes čím dál tím více mužů nachází odvahu to přiznat.

 410. Hraničář

  Tonda Vlas
  16.12. 2018
  I v této diskuzi je sexistický přístup. Sice se správně brojí proti obřízce děvčat ale zmrzačující amputace předkožky chlapců jsou v pořádku? Nelze vymýtit obřízku dívek pokud jí budem u chlapců schvalovat. ……………….

  Dnes bylo ve zprávách, že ženy, aby zkrásněly(?) si nechávají do tváří vpravovat kmenové buňky z předkožek kojenců.
  https://video.aktualne.cz/dvtv/predkozky-kojencu-jako-zdroj-krasy-je-to-obrovsky-eticky-pro/r~18b9ba22015611e9b04aac1f6b220ee8/

 411. Hraničář

  Lemmy
  17.12. 2018
  Prečo taká otázka? Normálni ľudia neodlišujú tieto zločiny. Ako obriezka je jedno, či ide o dievča alebo chlapca. ………

  Protože obřízka chlapců je ve všech křesťanských zemích brána jako něco „normálního“. (Skoro) všichni to máme zažrané hluboko v podvědomí, že to nařídil (Dobrotivý) Pán Bůh a tak že to je něco normálního. U nás i na úrovni evroposlanců a jejich asistentek!

 412. Tonda Vlas

  Hraničář
  17.12. 2018
  Lemmy
  17.12. 2018
  Prečo taká otázka? Normálni ľudia neodlišujú tieto zločiny. Ako obriezka je jedno, či ide o dievča alebo chlapca. ………

  Protože obřízka chlapců je ve všech křesťanských zemích brána jako něco „normálního“. (Skoro) všichni to máme zažrané hluboko v podvědomí, že to nařídil (Dobrotivý) Pán Bůh a tak že to je něco normálního. U nás i na úrovni evroposlanců a jejich asistentek!
  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
  V současnosti ale to je kvůli vzrostlému vlivu evangelikálů. Katolická církev byla dlouhá století proti té obřízce. Žel v tomto současná katolická církev převzala evangelikální nesmysly.

 413. Tonda Vlas

  Hlavně si neplést evangelíky a evangelikály. Evangelíci jsou u nás původní. Evangelikálové pocházejí z USA.

 414. Lemmy

  Ale Tonda, Dle mě náš Lemmy upadl do v tomto kryptonáboženství.
  Tu mi podsúvaš niečo, čo nehovorím. Netvrdím, že všade, na každej pôde. A už vôbec si nelogicky spomenul vyššie pozemky, kdesi až v Tatrách alebo Krkonošiach. Trápne. Ale už to bolo odsledované, zmerané, dokázané, že na jednom hektári sa vypestuje viac sóje, ako dokáže taký hektár pozemku priniesť trávu pre dobytok. Jednoducho, je ekonomickejšie pestovať sóju ako kravy pre mäso. Spotrebiteľ, konzument, získa v kalorickom zhodnotení menej spracovaného mäsa ako sóje. Inak, zo sóje sú aj také kvalitné jedlá, že jedlo z hovädzieho mäsa je šmejd oproti pochúťke zo sóje. Sója je zdravá, kým nadmerná konzumácia hovädzieho mäsa nemá blahodarný vplyv na ľudský organizmus. A toto je veda, a nie nejaké pseudonáboženstvo. To sú seriózne poznatky. Ak ich ignoruješ, tak ignoruješ fakty. Je o tom viacero publikácií. Vedci to už preskúmali, že výroba sójových tovarov vyjde v lepšom svetle ako výroba hovädzieho mäsa. Aj produktivita práce je pri sóji vyššia ako pri chove dobytka.

 415. Ateistum

  Ani zvířatům, skrze než chci poškodit nepřítele, bych dnes sóju nedal. Tak otřesná je to poslední desetiletí plodina. A byla vždy i bez genetických manipulací.
  Na milost bych vzal ještě tak, před třiceti lety, jednou za rok pytlík alaburek (pražená půlená sója).
  A ty bys ji jedl dnes a nepřepasírovanou přes žádné zvíře. Brr.

 416. Ateistum

  A jen tak mimochodem, třeba ve Francii si malochovatelé stěžovali už tak před deseti lety…

  Dnes se krávy nevyhání na pastvu, ale pěstuje se sója a kukuřice. Ty zkupuje výrobce směsí, který pak dodává krmnou směs pro skot. Půda strádá, zvířata žerou nevhodně, drahé je to, nezdravé je to, bez dotací ekonomicky neudrźitelné.

 417. Ateistum

  Myslím že trochu kecali, spíš se ta kukuřice silážuje, nedovedu si představit co by to muselo být za směs pro skot s jeho trávením.

  Ale u takových prasat, kde hovada lidi už zkoušeli zkrmovat i to co už jiná skupina prasat sežrala a vyloučila, by to asi bez obohacovadel na bázi něčeho ze sóji nešlo vůbec. To chápu, a chápu i ten odpor k masu.

 418. Tonda Vlas

  *Dnes se krávy nevyhání na pastvu, ale pěstuje se sója a kukuřice. Ty zkupuje výrobce směsí, který pak dodává krmnou směs pro skot. Půda strádá, zvířata žerou nevhodně, drahé je to, nezdravé je to, bez dotací ekonomicky neudrźitelné.*

  Ono je v tomto více demagogických věcí.

 419. Ateistum

  A třeba?

  V Americe, jižní i severní, se mnohdy počítá kolik litrů nafty potřebují na kg hovězího.

  Já jako největší výtku těch Francouzů pochopil, že jejich půda není na produkci takového krmiva vhodná a musí kupovat od dodavatele, nebo hospodařit klasicky, po staru.
  A zkuste třeba sehnat krmivo obsahujici sóju, která není geneticky modifikovaná…

 420. Tonda Vlas

  Limitujícím faktorem pěstování sóji v České republice je voda!

 421. Hraničář

  Lemmy
  17.12. 2018
  Spotrebiteľ, konzument, získa v kalorickom zhodnotení menej spracovaného mäsa ako sóje. Inak, zo sóje sú aj také kvalitné jedlá, že jedlo z hovädzieho mäsa je šmejd oproti pochúťke zo sóje. ………………………

  Mně takové názory připomínají tvrzení, které jeden pan farář připíchnul na dveře kostela: „Vstoupit chrámu Páně s pokrytou hlavou, je stejné, jako by muž požádal manželku bližního svého!“

  O pár dní později bylo připsáno: “ Zkusil jsem obojí, nelze porovnávat!“

 422. Ateistum

  To je i jinde. Já neznám českého pěstitele sóji a ani o to nestojím. Ono ani těm zvířatům tu sóju, tak jak vyroste, nemůžeš dát.

  Ještě k těm krmivům, pro drobnochovatele (ti je myslím nejčastěji kupují).
  Neseženeš vůbec bez sóji. A jak jsem psal ta je gmo. I kdyby výrobce zrovna dostal ne-gmo dávku, nedokáže zaručit že krmivo bude gmo free. A vpodstatě stejně na tom musí být pěstitel, kdy jeho ne-gmo políčko bude obklíčeno lány s gmo plodinou.
  Stejné je to u kukuřice, tam jsem ale narozdíl od sóji, kterou jsem zavrhl zcela, dříve rozlišoval jednotlivé modifikace. Dnes ke kukuřici přistupuji stejně jako k sóji, s tím rozdílem že sam si snad mohu ještě vypěstovat ne-gmo, věřím-li dodavateli semene či tomu co jsem sklidil.

 423. Hraničář

  Sója se pěstuje v Polabí a na jižní Moravě. GMO jsou problémem jen pro alarmisty!

 424. Tonda Vlas

  Na hoře na Krušných horách můžeš mít jedině tak stáda s masným skotem. To se do Polabí nehodí.

 425. Tonda Vlas

  @Lemmy

  Tvým favoritem by měl být Babiš. Ten produkuje bezmasé uzeniny.

 426. Ateistum

  „Dnes bylo ve zprávách, že ženy, aby zkrásněly(?) si nechávají do tváří vpravovat kmenové buňky z předkožek kojenců.“

  Už jsem to říkal Lemmymu…

  Zlý už dávno lidi přesvědčil aby využívali i potracená embria. Měnili si krev, zpracovávali tkáně mrtvých… Když vynecháme co vše s tím souvisí, vzniklo kolem toho, dál mění lidi…

  Ve vakcínách se mohou nacházet zbytky lidských i zvířecích embrií, zvířecí dna, lidské rakovinné dna, chemikálie a jedovaté kovy,… A ta paní dermakoložka pravila: „Ta představa, že ty kmenové buňky získáme z předkožky novorozenců, je pro mě nepřekonatelná,“ řekla dermatoložka a dodala, že se podle ní neví, co v kmenových buňkách je a co si lidé vpravují do pleti. Praktiku by nepovažovala za 100% bezpečnou a svým klientům by ji nedoporučila.

 427. Alibaba

  Ateistum: Zlý už dávno lidi přesvědčil aby využívali i potracená embria.
  A ten Dobrý je tak neschopný, že neumí Zlého zlikvdovat. 🙂
  A teď tu pohádku o Červené Karkulce. 🙂

  Co není chemikálie? I rakovinotvorná lidská DNA (teda nevím ci si vlastně pod tím představujete) je chemikálie.
  Celý váš mozek, co mozek celý jste složen z chemikálíí.

 428. Ateistum

  Ach Bože, do čehos to duši dal.

 429. Alibaba

  @ Ateistum
  To se pozastavujete sám nad sebou?
  Pro mě je ta vaše věta v celku nesmyslná.

  Na otázku odpověď nemáte? Respektive jsem se vás na spoustu věcí ptal, a vy jste neodpověděl. Mám to považovat za to, že jste jako věřící absolutní mimoň?
  A tolimu stále dávám s pravdu s jeho názorem na věřící, že jsou nemocní Ježíšm (biblí, aj.).

 430. Foxy

  „Ach Bože, do čehos to duši dal.“
  Do bicyklu. A rovnou dvě.

 431. Ateistum

  Víte proč sami sobě nerozumíte a o to víc jste nepochopitelní pro druhé?

  Mnozí určitým způsobem stojíte na straně zla (sami jste zlí nebo držení v zajetí zla), ale ta nenávist vůči nevěstce, která obdrží dvojnásobek toho co lidem uchystala a bude zničena, je i ve vás.
  Sám zlý neví jak k ní přistupovat, ale času má málo, stojí mu v cestě k cíli. Mnozí ji budou oplakávat a s ní snad i mnohé vašeho „naturelu“. Moc bych ale v oplakávání jednotlivců nedoufal, svět patří silným a jejich slabost je vaše příležitost, to přece vyznáváte…

  Ekklesian

 432. Alibaba

  Ateistum: Víte proč sami sobě nerozumíte a o to víc jste nepochopitelní pro druhé?
  Já sám sobě rozumím, to si jen něco namlouváte. A rozumím tady spoustě dalším lidem (včetně i multinicka), jen vy jste nesrozumitelný.
  (sami jste zlí nebo držení v zajetí zla)
  Vysvětlete, objasněte! Proč jsem zlý, v koho zajetí?
  …, ale ta nenávist vůči nevěstce
  Jaká nevěstka? V jakém bordelu, nebo někde na E55?

 433. Tonda Vlas

  Zatím máme LGBT komunitu, popřípadě LGBTQ komunitu. Pokud to tak půjde dále, tak za chvíli budeme mít LGBTUGQUXWHUYZOTDRC komunitu.

 434. toli

  Zatím máme LGBT komunitu, popřípadě LGBTQ komunitu. Pokud to tak půjde dále, tak za chvíli budeme mít LGBTUGQUXWHUYZOTDRC komunitu.

  A je to důležité jak si kdo říká ?
  Dle mého není,tvoje opět zbytečná starost.

 435. Tonda Vlas

  O moje starosti se vůbec nestarej.

 436. toli

  O moje starosti se vůbec nestarej.

  Musím se starat vzhledem k tomu že svou starost ventiluješ ve veřejném prostoru.
  To je to samé jako kdyby si ti kostelní idioti hráli pouze na svém písečku tak mi jsou zcela ukradení,žel hrají si ve veřejném prostoru a tak se ozývám,capisco ?

 437. Tonda Vlas

  A co bych byl za aktivistu, kdybych si jenom seděl v koutku a pindal.

 438. toli

  Aktivista by měl být efektivní což nejsi.
  A kromě toho je aktivismus a aktivismus.
  Už jsme si řekli že zákon o zákazu obřízky je neúčinný, a kromě toho smrdí totalitou…všichni musí být stejní,tedy neobřezaní 🙂

  Oproti tomu české LGBT nevnímám nijak špatně.Co dělají ? Jen to že srovnávají zákonné nerovnosti mezi hetero a homo. Ještě před 100 lety takhle bojovaly sufražetky za volební právo žen a za to aby mohli dělat kariéru.Tomu se říká emancipace a je jedno jestli jí dělají ženy nebo homosexuálové.
  Americké a západní organizace LGBT nehodnotím,protože mi chybí objektivní údaje.
  Na netu se napíše ledacos a proto přistupuji k těm údajným internetovým pravdám o LGBT (a nejen o ní) s nedůvěrou.
  Česká LGBT ztratí mou podporu ve chvíli kdy dosáhne manželství a všech práv a povinností jako mají heterosexuálové,včetně adopcí a bude se pokoušet o píčoviny typu záchodky pro transgender,uznání třetího pohlaví a podobné chujoviny.V ten okamžik je přestanu podporovat.

 439. Tonda Vlas

  *Už jsme si řekli že zákon o zákazu obřízky je neúčinný, a kromě toho smrdí totalitou…všichni musí být stejní,tedy neobřezaní*

  To já netvrdím ale ty se chováš jako bys hájil cirkumfetišistické pozice. Kdybys je nehájil, tak by tě můj aktivismus nechával chladným a vůči němu bys nestartoval.

  Otázka homosexuálních manželství je mi vícemeně ukradená. Jen mám obavy, že tím to vůbec neskončí.

 440. Ateistum

  A to víš, že v Německu už je třetí pohlaví oficiálně zavedené?

  A v republice Česko se poslanci před pár dny zabývali tím, že 12-ti ročné děti by mohli prohlásit jakého že jsou pohlaví, bez ohledu na skutečnost. Zákony umožnující pak mrzačení jejich těl, postihování rodičů kteří nesouhlasí (třeba i jen s předčasnou zvrácenou sexuální „výchovou“),… to vše už se také chystalo a i nadále chystá. Na zvráceném západě už lecke převedeno do absurdní praxe.

  P.S.
  Tobě, že chudáčku psycho-nelogická chybí objektivní údaje a máš nedůvěru v nedůvěřivce v zítřky dle zvrácenců tobě podobným… Přesně jak jsi to napsal. Manželství a všechna práva a povinnosti pro LGBTxxx jako mají heterosexuálové, včetně adopcí a je vymalováno.
  Zákon je přitom to nejméně podstatné, jde zrušit, změnit. Důležité je smýšlení lidí. To jak dopadne se zákonem, tedy spíše jen ukáže jak na tom lidé jsou, jak si uvědomují co bude následovat, že přijde doba a hranice, kdy se jim těžko budou získávat ztracené pozice ve světě který zase o něco zvlčel a byl zvrácen.

 441. toli

  To já netvrdím ale ty se chováš jako bys hájil cirkumfetišistické pozice. Kdybys je nehájil, tak by tě můj aktivismus nechával chladným a vůči němu bys nestartoval.

  Jejich pozice nehájím,ale na stránkách OSACR mi přijde tvůj aktivismus proti obřízce i z nenáboženských důvodů celkem irelevantní.Přijde mi že tady není nikdo kdo by se chtěl anebo své děti nechat obřezat.

  Otázka homosexuálních manželství je mi vícemeně ukradená. Jen mám obavy, že tím to vůbec neskončí.

  Kdo se bojí nesmí do lesa.To jsme mohli rovnou zůstat na stromech a skákat z větve na větev.
  Jakýkoliv vynález a jakákoliv myšlenka se dá zneužít.

 442. Tonda Vlas

  Kryptonáboženství je také náboženství i když je navenek zakuklené. Irelevantní to není.

 443. toli

  Kryptonáboženství je také náboženství i když je navenek zakuklené. Irelevantní to není.

  Evidentně jsi nepochopil co chci říct.
  Jakákoliv změna oproti status quo muže být pozitivní ale také negativní,záleží na manipulátorech,demagogii a inteligenci posluchačů.Znamená toto riziko že se má raději udržet status quo ? Dle mého nikoliv.

 444. Ateistum

  A proč ne?

  Je potřebná změna? Není!

  Jsou na západ od nás problémy? Jsou!
  Bylo vše prosazováno stejnou cestou, se stejným nešlechetným (pro toho kdo to vidět chtěl) záměrem, dokonce ze stejných fondů a stejnou sortou lidí?
  Hlupák se nedokáže poučit z cizích chyb a omylů… O tom ty ale víš, že? Jak je to krásný oboustranně platný argument.

  P.S.
  Už jsem vám to říkal. Chcete mít svět ještě chvíli (papírově, právně,…) stejný. Přinuťte volené i nevolené zbytečně nejednat a nekonat. Budete mít možnost vidět jak svět zešílí a obrátí se proti vám. Není na škodu být si jistý kdo (a pro co vše) je nepřítel.

 445. Pingback: Vystřízlivění aneb udělali jsme v něčem chybu? | Ateisté ČR

 446. toli

  @Hraničář
  Ono v podstatě není důležité co chceš nebo nechceš.
  A operovat na ateistické stránce katolickým plátkem,který notabene nikdo vyjma některých katolíků nečte mi přijde docela hloupé.

 447. Bela Lugosi

  „Všichni musí být stejní, neobřezaní“ = totalita? 😀

  Všichni taky nesmí mít od rodičů vypíchnuté oči, je to trestné = totalita! 😀

  Když rodič nemůže vypíchnout oči dítěti kvůli pověře, je to totalita! Podle tolíčkovy „logiky“…

  Ano, „zdravý“ mozek tady nedokál napsat v čem jsem napsal omyl nebo lež. Nedokázal napsat žádný rozbor, stejně jako Lemmy nedokázal rozebrat Medeu.

  „Zdravý mozek“ napsal:

  1) Že je agnostik, přitom tvrdí, že věřící jsou nemocní, ale agnostik neví, zda bůh je nebo není.

  2) Napsal, že věřící jsou nemocní, sám je tu jediný potvrzený krypl po mrtvici.

  3) Buzík který žil celý život se ženou

  4) Prý mě nečte, ale reaguje.

  5) O jeho schopnostech si tu myslí i Marie a myslel i Mu.lit, že je imbecil.

  6) Nedokáže nic dokázat, co tvrdí.

  Krásný zbytek dne! 🙂

 448. Marie

  A zákaz řezání nohou u dětí z náboženských důvodů je také totalitní, pane toli? 🙂

 449. toli

  A zákaz řezání nohou u dětí z náboženských důvodů je také totalitní, pane toli?

  Ne,to je spíše reakce na blbost,ještě dnes se v Medjugorii chodí bosi po ostrých kamenech anebo se dětem přivazují na velmi pevno prkénka.Důvodem je aby to bolelo a mohli se tak podílet na Kristově bolesti z ukřižování.A světe div se,p.Marie to nejen schvaluje ale dokonce si to žádá.

 450. Marie

  Uřezávat kusy přirození je také blbost, u žen i mužů. U žen to je i zakážané.

 451. Marie

  Tak asi vidíte rozdíl mezi chození po kamenech a mezi uřezáním kusu těla…

 452. Marie

  I když je pravda, že tělesný a duševní mrzák jako vy to možná nevidí.

 453. toli

  @Medea
  V Británii nemá LGBT komunita v podstatě už co řešit neboť dosáhli vrcholu rovnoprávnosti již v roce 2013 protože co má věčný rival Francie musí mít Británie také.
  Richard Dawkins si pochvaluje že v londýnských ulicích již není problém potkat gay (lesbické) dvojice držící se za ruce.
  Mé postoje jsou zde dostatečně známy leč i tyto postoje mají limit.Záchodky pro třetí pohlaví považuji za zhůvěřilost a tudíž nepodporuji.

 454. toli

  Záchodky pro třetí pohlaví považuji za blbost nejen ekonomického hlediska (výstavba by stála moc peněz navíc zbytečně utracených) ale i z hlediska biologického.
  Není důležité pohlaví které nosí člověk mezi nohama,ale pohlaví se kterým se indentifikuje v hlavě.
  Tedy mentální žena by měla chodit na ženské záchodky protože má stejné nastavení jako heterosexuální žena byť má mezi nohama penis tak jí pochvy cizích žen nezajímají
  a mentální muž by měl chodit na mužské záchodky protože má stejné nastavení jako heterosexuální muž,byť má mezi nohama pochvu tak cizí penisy ho nezajímají.Navíc muž s pochvou asi těžko půjde k mušli, prostě bude sedět v kabince sám.
  I když u těchto lidí jde většinou o přechodné ,dočasné řešení.Nakonec jim chirurgie upraví tělo tak aby bylo v souladu s mentálním pohlavím.

 455. Hraničář

  toli
  17.12. 2019
  Záchodky pro třetí pohlaví považuji za zhůvěřilost a tudíž nepodporuji. ………………………

  No Novém Zélandu to už vyřešili. Nové veřejné záchody jsou obojetné!

 456. toli

  Nové veřejné záchody jsou obojetné!

  To znamená že kdokoliv může vykonat potřebu v jakémkoliv záchodku ?
  Proti tomu bych nic neměl.

 457. Alibaba

  Hraničář: No Novém Zélandu to už vyřešili. Nové veřejné záchody jsou obojetné!
  To jako pisoáry mají taky společné?

 458. Hraničář

  Alibaba
  17.12. 2019
  To jako pisoáry mají taky společné? ……………………….

  Mušle je v kabince, nebo močíš do mísy.

 459. Hraničář

  toli
  17.12. 2019
  Tedy mentální žena by měla chodit na ženské záchodky protože má stejné nastavení jako heterosexuální žena byť má mezi nohama penis tak jí pochvy cizích žen nezajímají a mentální muž by měl chodit na mužské záchodky protože má stejné nastavení jako heterosexuální muž ……………………..

  Jsem si jist, že heterosexuálové by si, až na výjimky, rychle zvykli, chtěl bych ale vidět reakci heterosexuálek, kdyby mezi ně přišla „mentální žena“.

  Když jseš psycholog, položil sis někdy otázku, proč jsou exhibicionisté a ne exhibicionisty? Nejsem psycholog, jen jsem si přečetl – exhibicionisty vzrušuje a uspokojuje, když ženy ječí a utíkají, kdežto naopak? Muži se v prvním momentě také leknou, ale pak se zájmem koukají!

  Chodím do bazénu blízkého města. Mají tam před šatnami sušárnu horkým vzduchem. A tak tam stojíme nazí – muži, chlapci i děvčátka s otci – a najednou je mezi námi uklízečka vytírající podlahu. Že je zajímavé, že v takových zařízeních jsou uklizečky, a uklizeči nanejvýš venku na chodníku.

  Vzpomínám na dávnou příhodu. Do hospody městečka vrazila ženská, že prý na ni u nádraží vyskočil z křoví nahej chlap. Okamžitě na toho smělce vyrazila trestná výprava – to tak, bude se jejich ženám ukazovat nahej! No, nenašli ho.
  Co by se asi stalo, kdyby se v té hospodě dozvěděli, že tam na chlapa vyskočila nahá ženská? Nepochybuji, že by všichni také vyrazili – aby se podívali!

  Před léty se mně chlubil strýc s pikantními fotografiemi. V místní hospodě byl záskok za dovolenou – dvě šťabajzny. Ten měsíc byl obrat vyšší! A když byl poslední den, a svá piva dopíjelo už málo chlapů, holky najednou řekly: „Chlapi, když položíte na stůl 3000, tak se svléknem a budeme obsluhovat nahé!“ Chlapi nezaváhali – a holky také ne. Zatáhly závěsy, zamkly a shodily oděvy. Jeden chlap ještě odskočil domů pro foťák a nadělal spoustu fotek. A pak je namnožil pro všechny chlapy ve vesnici. Strejda, bohužel, právě ten večer neměl na pivo chuť – jak říkal. A teta jen řekla: „I kuš, ty starej blázne!“

  https://www.youtube.com/watch?v=Xr_C6VnweUc

  Ukaž to manželce, co tomu řekne.

 460. Hraničář

  EXHIBICIONISTKY – mea máxima culpa!

 461. toli

  No myslím že muži by měli fyzický problém s mentálním mužem co má pochvu,jenže on by stejně musel s pochvou do kabinky kde je sám,na pisoáru by se nevymočil.
  Mentální žena s penisem by musela do kabinky tak jako tak,na dámských záchodcích pisoáry nejsou.A na ženy by nečuměla protože ženy jí nezajímají.

 462. Hraničář

  V praxi jsem už viděl vícekrát, že ženy, třebas při zájezdě, použily někde na dálnici i pánské záchody. Nikdy jsem ale neviděl, že by muži šli na dámské.
  A ty jako myslíš, že „mentální ženu“ by ženy mezi sebou v „předsálí“ akceptopvaly? Nebo třebas v bazénu? A co kdyby se hrnula i do šatny? Myslíš, že by akceptovaly, že je „mentální“?

 463. toli

  A ty jako myslíš, že „mentální ženu“ by ženy mezi sebou v „předsálí“ akceptopvaly? Nebo třebas v bazénu? A co kdyby se hrnula i do šatny? Myslíš, že by akceptovaly, že je „mentální“?

  Pokud by věděli že má ženský mozek ,je nastavena jako heterosexuální žena a tudíž jím z její strany nic nehrozí tak by jim to nevadilo.Problém je s tím jak by to mohli vědět ? V tom je ten kámen úrazu.

 464. Hraničář

  toli
  18.12. 2019
  Asi tak nějak…. ………………..

  Nejvyšší čas, aby s tou „dcerou“ zajela do Thajska a nechala ji tam vykastrovat, jako jedna Belgičanka.

 465. toli

  @Hraničář
  Protože had který znázorňuje zlo je vykreslen jako transgenderová žena evokuje obraz myšlenku že transgender je zlo s čímž se církev neztotožňuje a proto bude oltářní obraz stažen z kostela.
  https://www.novinky.cz/zahranicni/evropa/clanek/kostel-stahne-homosexualni-zobrazeni-prvotniho-hrichu-40306995?dop-ab-variant=0&seq-no=3&source=hp&dop_source_zone_name=novinky.sznhp.box&dop_req_id=AK93Waf7L3S-201912190327&utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=z-boxiku&utm_campaign=null

Komentáře nejsou povoleny.