Deník N jako nejhlubší zklamání. K čemu je nám další nábožensky-propagandistický plátek?

Autor | 23.01. 2019

Na konci září 2018 jsem byl osloven Eliškou Černou z nově vznikajícího Deníku N (tehdy ještě označovaného jako Nový deník), podobně jako zástupci dalších organizací, abych se vyjádřil k několika otázkám ohledně náboženství u nás. Výsledkem její práce jsem však nejen zděšen, ale i skutečně zhnusen.

Přitom nemohu přikládat vinu na výsledku špatné kvalitě zdrojů. Kromě mě byla totiž oslovena i Claire Klingenberg jako prezidentka evropských skeptických organizací, u níž také nepředpokládám, že by dávala redaktorce vysloveně chybné informace. Přesto je výsledkem práce Elišky Černé článek psaný kvalifikujícím jazykem (což je jeden z argumentačních faulů) a se závěry, které jsou v rozporu s realitou.

Podívejme se ale přímo na samotný článek nazvaný: Nejateističtější v Evropě. Češi zavrhli kostely, stále víc jich však věří v „něco“

Když odhlédneme od historicky poněkud zavádějících úvodních slov, dostnaneme se k první „perle“:

Když už ale otázku náboženství někdo otevře, zjistíme, že to u nás s vírou tak špatné není.

Opravdu je nutné přičítat víře nějakou pozitivní hodnotu v článku, který by měl být věnován faktům? Ano, pokud bychom sáhli ke skutečným statistikám a výzkumům, museli bychom požadovat, aby byla náboženská víra vnímána vysloveně negativně (u nás to s vírou je špatné, protože věří stále příliš mnoho lidí a církve mají stále příliš velký vliv), ale to po novinářích u takovéhoto článku ani nechceme. Stačilo prostě zůstat neutrální. Na to by mohl přistoupit i věřící novinář. Jenže to se nestává.

Pokračujme dál:

Počet lidí, kteří se hlásí k registrovaným církvím, sice od vzniku samostatného Československa neustále klesá, nutně to ale neznamená, že stejnou měrou roste počet ateistů. Čechy víc než křesťanský Bůh táhne víra v osud, duši nebo vyšší energii.

Tohle už je poměrně výrazné ohýbání reality. Češi jsou totiž podle výzkumů PEW Research také poměrně málo pověrčiví. Co se týká například víry v osud, uhranutí a reinkarnaci, jsme blíže nevěřícímu západu Evropy než silně věřící východní Evropě, jak se můžete přesvědčit na tomto výčtu z článku Central and Eastern Europeans more likely than Western Europeans to believe in fate na PEW Forum:

 

Zvláště vtipně vyznívá srovnání se Slovenskem ve víře v uhranutí a reinkarnaci.

Začtěme se ale dál:

Z posledního mezinárodního výzkumu vedeného agenturou Pew Research Center z roku 2017 vyplynulo, že až 66 % Čechů nevěří v Boha. Tato hodnota z nás dělá nejateističtější zemi v Evropě. Ani s důvěrou v náboženské instituce na tom nejsou Češi nijak dobře. Ta se dlouhodobě pohybuje kolem 30 %.

Zase ten kvalifikující jazyk, a pardon, ale kdy byla důvěra k náboženským institucím 30 %? V roce 2014 říká výzkum 24 %, v březnu 2015 26 %, v říjnu 2015 to bylo 23 %, v dubnu 2016 šlo o 23 %, v září 2016 to bylo 22 %, v roce 2017 ukazoval průzkum 24 % a v březnu 2018 říkal výzkum CVVM 25 %. To ještě musím upozornit, že číslo je součtem odpovědí „důvěřuji“ (tmavě zelená) a „spíše důvěřuji“ (světle zelená). Ve skutečnosti se důvěra k církvím nedošplhala k 30 % od září 2012.

 

Fakta tedy v článku uhýbají katolické dojmologii už od samého začátku. Ale pokračujme:

Když k vysokému počtu nevěřících, obecné skepsi a nedůvěře přičteme fakt, že vedeme i v odporu k institucionalizovaným náboženským projevům (tedy k modlení a chození do kostela), zdá se být Česká republika pomyslným peklem na Zemi.

Domnívám se, že se autorka tímhle tvrzením dotkla dna novinářské žumpy. Chybí snad jen výzva k deportacím ateistů do Severní Korey.

Pokud by vás přesto napadlo si připlatit, abyste si mohli dočíst zbytek článku, dočkáte se vyjádření Marka Šmída z Katolické teologické fakulty UK, podivuhodných vyjádření církevního historika Milana Bubna, který se domnívá, že církev (najednou jedna, a to „ta správná“ katolická) za 2. světové války nekolaborovala (ehm…), nebo teologa a religionisty Zdeňka Vojtíška, podle kterého „Komunisté dělali vše pro to, aby víru zničili…“ (asi proto neprovedli ani odluku církve a státu, ani nezrušili vyučování náboženství na základních školách nebo teologickou fakultu).

Zde by asi bylo správné místo pro odkaz na jeden z mých starších článků: Srp, Ježíš a kladivo – katolicismus a marxismus – konkurence, symbióza a synkreze

Následuje blábolení na volné téma uvozené mezititulkem Věštby, elfíci a energie. Ne že by u nás tyto menšinové spirituální projevy neexistovaly, ale jak už vyplývá z předešlého, jsou vlastně mnohem slabší než na východ od nás. Když se ztratí měřítka, začne svět vypadat jako docela divoké místo.

Zajímavou poznámkou je zmínka téměř na konci článku o tom, že 65 % Čechů věří v existenci nadpřirozena. Tento výrok má potvrzovat autorčino přesvědčení, že nejsme až tak ateisté, jako spíše iteisté. Zkusme se ale podívat, co se skutečně v článku Unlike their Central and Eastern European neighbors, most Czechs don’t believe in God píše:

To ale neznamená, že je země zcela zbavena náboženských přesvědčení nebo víry v nadpřirozeno. Přes poměrně nízkou míru víry v každý z konceptů většina české veřejnosti (65 %) věří alespoň na jeden z devíti pojmů obsažených v průzkumu (víra v boha a osm položek v doprovodném grafu). Dokonce i mezi nábožensky nezapojenými Čechy 52 % věří v alespoň jeden z konceptů, včetně asi třetiny (32%), kteří věří v osud (tj. že běh vlastního života je z velké části nebo zcela předurčen). A Češi celkově mnohem pravděpodobněji věří v existenci duše a osudu než Boha.

Těch zmiňovaných osm položek jsou: duše, osud, zázraky, nebesa, magie a čarodějnictví, reinkarnace, uřknutí, peklo. Na obrázku vidíte srovnání s místním mediánem.

Rozumějte: 35 % jsou lidé, kteří nevěří v boha ani vůbec nic z toho. Je to mnohem tvrdší kritérium než sebeidentifikace. Ano, podle PEW máme vlastně právě tolik opravdu skalních ateistů (přestože sami sebe jako ateisty označilo ve stejném výzkumu pouze 25 % obyvatel).

Těch 35 % představuje lidi, kteří k tomuto postoji došli vlastní cestou – bez miliard na náboženskou propagandu a navzdory očerňujícím článkům i pořadům v rozhlase a televizi!

Tahle informace je samozřejmě v rozporu s výsledky průzkumu agentury STEM (pokud byste se mě ale chtěli zeptat, tak zrovna průzkumům STEMu příliš nevěřím), podle kterého je prý u nás ateistů asi pětina. Autorka si ovšem není vůbec vědomá toho, že by tyto dvě informace měla nějak uvést do souladu, nebo alespoň posoudit.

Namísto toho dopřává prostor dojmům ředitele Ústavu empirických výzkumů STEM Martina Buchtíka, který se ani netají tím, na čí stranu jej táhnou sympatie:

„Příběh o ateistické české kotlině není tak úplně pravda. Lidé tu spíš nejsou kulturně vychováváni k tomu, aby o náboženství a spiritualitě přemýšleli. Smysl pro víru dnes není ve společnosti tak dobře zakotvený, jak tomu bylo například v době Československa, kdy bylo přihlášení se k víře otázkou principu…“ 

Asi bychom se měli ptát, jestli něco takového jako „smysl pro víru“ ve skutečnosti existuje, pokud tomu musíme lidi učit a bez takového učení jej nepociťují. Text by byl mnohem jasnější, kdyby namísto „smyslu pro víru“ používal přesnější výraz „indoktrinace“.

V závěru dojde ještě na jeden faul, a tím je náboženská neznalost. Víte, je možné, že Češi jsou méně znalí Bible než některé jiné národy, ale domnívám se, že je obecná znalost křesťanské mytologie na stejné nebo alespoň podobné úrovni jako v zemích na západ od nás a pravděpodobně i lepší než v zemích na východ od nás. Jenže jasně říkám „domnívám se“ a „pravděpodobně“. Pod mezititulkem Náboženský analfabetismus ale najdete tvrzení:

Věřící i nevěřící Češim křesťané i něcisté mají leccos společného. A sice že k víře často přistupují laxně a moc o náboženství nevědí ani nepřemýšlejí.

Na to se snad dá reagovat jen: Ukažte data! Je to tvrzení totálně vycucané z prstu, za kterým nenajdete nic jiného než přání, aby tomu tak bylo. Ano, jistě; stačí všem těm nepřemýšlivým Čechům zvěstovat Ježíše a oni, jakmile se správně zamyslí, se okamžitě dají na tu správnou víru! To myslíte vážně, nebo jste si zapomněli po ránu vzít léky?

Korunu tomu nasadil Petr Jan Vinš výrokem:
„Ve snaze oddělit stát od církve se ve školách úplně škrtlo náboženství, a to není dobře.“

Dovolte, abych na takovou perlu reagoval přiměřeně, a to taktéž citátem – z mého oblíbeného seriálu Červený trpaslík:

Možná vám připadá moje reakce příliš expresivní, ale je to prostě tím, že zde P. J. Vinš říká něco, co je v dokonalém protikladu k realitě. Trochu otázka je, co vlastně myslel, co řekl a co se naopak „ztratilo v překladu“. Jeho vlastní výklad zní takto:

Bylo to myšleno trochu jinak – že se ztrácí informovanost o tom, z čeho čerpá třeba starší výtvarné umění, literatura atd. Že by kulturní člověk měl vědět, co je v Bibli, i když není věřící, protože na tom stojí velká část kultury.

Osobně doufám, že se tato informovanost až tolik neztrácí, a kulturní člověk by samozřejmě měl znát i Illias, Odysseu, řeckou a římskou mytologii, a dokonce i něco z buddhismu a čínské filosofie.

To ovšem nic nemění na tom, že citovaná věta vyznívá jako nesmysl. Není tu žádná snaha o sekularizaci státu či školství, naopak výuka náboženství je samostatně upravena v našich zákonech, za což naši zemi pravidelně ve své zprávě kritizuje IHEU – Mezinárodní humanistická a etická unie.

Pokud by tu existovala nějaká politická snaha oddělit stát od církve, tak bychom měli začít především oddělováním veřejných médií – tím myslím Český rozhlas, Českou televizi, informační servery a tiskoviny.

Jen pro připomenutí – zkuste se zamyslet nad tím, kdy jste za posledních deset let viděli v celoplošném médiu článek nebo pořad, který by byl k ateistům alespoň trochu přátelský. Tím myslím, že by v něm nepadaly vyslovené lži typu „Hitler byl ateista a Einstein věřící“, ani by nevyužíval celý arzenál argumentačních faulů.

Ano, ve školách se má učit o náboženství (což je činnost vzdělávací) a také se o něm učí (i když by se vždy mohlo učit lépe). Rozhodně by se ale na státních školách nemělo učit náboženství (což je činnost misijní). Státní škola nemá sloužit k náboženskému programování. V tom máme stále ještě velké resty, protože se u nás na státních školách náboženství vyučuje, a to včetně výstřelků typu mladozemského kreacionismu. Náš skutečný problém je, že tu máme příliš učitelů náboženství a příliš málo učitelů vyučujících o náboženství. Máme nejvíce věřících a kněží v roli učitelů za celou dobu existence tohoto státu a naši politici rozhodně neprojevují snahu oddělit stát, natož školství od církve.

Tento stav vůbec neodpovídá skutečnému zájmu o výuku náboženství, který se pohybuje v jednotkách procent. Náboženští učitelé proto často náboženství vkládají i do jiných předmětů a nestydí se utíkat ke lžím.

Na závěr musím napsat, že jsem vlastně velmi rád, že se nikde v článku nevyskytuje mé jméno a že nejsem nikde přímo citován. Deníku N přeji, aby se polepšil nebo zanikl, protože další nábožensky-propagandistický plátek už skutečně nepotřebujeme.

133 thoughts on “Deník N jako nejhlubší zklamání. K čemu je nám další nábožensky-propagandistický plátek?

 1. ateista

  Každý podobný článek je tendenčně zkreslený a žádný průzkum neodpovídá realitě. Nejlepší hodnoty se získají při zčítání lidu a správně formulovanými otázkami. V žádném případě nelze dávat do souvislosti otázky přímo se týkající náboženství a pověry či okultismus. Církve a náboženství usilují o moc a společenský vliv. Pověry a okultismus jsou „lidová tvořivost“.
  Poslal jsem poslancům přípis k jednání o zdanění církevních restitucí. Vyjímám jen jednu pasáž:

  Citát z Bible:
  Epištola sv. Pavla ku Korintským, kap. 15, odst. 13

  13. Nebo neníliť z mrtvých vstání, anižť Kristus z mrtvých vstal. 14. A nevstalliť z mrtvých Kristus, tedyť jest daremné kázání naše, a daremná jest víra naše. 15. A bylibychom též nalezeni křiví svědkové Boží……………..

  Není z mrtvých vstání, víra v boha je daremná a hlasatelé náboženské víry jsou lháři a podvodníci. Bůh neexistuje, spása neexistuje, život věčný v království nebeském neexistuje, splnění modliteb bohem neexistuje, ochrana věřících bohem neexistuje. Všechno je to lež a podvod.
  Být věřícím není ctnost, je to známka slabosti, známka potřeby fiktivní berličky nebo potřeby svést odpovědnost za své činy na neexistující subjekt. Kolik zločinů bylo a je pácháno ve jménu boha nebo proto, že to tak bůh chtěl!
  Náboženství není neškodné. Mimo vymývání mozků způsobuje rozpolcení osobnosti. Vezměte si např. pana Grygara, věřícího astrofyzika, který poutavě vypráví o dějích ve vesmíru a zároveň věří, že vesmír stvořil bůh během šesti dnů. Nebo věřícího lékaře jako např. psychiatra MUDr. Jaroslava Kašparů,

 2. Megret

  Pravda pravdoucí. Jinak věřit v „osud“ se nemusí vylučovat s materialismem ani ateismem, pokud bychom osud brali jako souhrn hmotných příčin a následků, předem určených. Tedy determinismus. Filosof Filip Tvrdý je tvrdý determinista a ateista, věří tedy v osud (ne určený nějakou bytostí, ale ve fyzikálním smyslu) na naší hmotné úrovni (na úrovni mozku a lidí) a přesto je ateista a nevěří v magický nebo ezoterický osud.

  Proto nechápu, proč se osud dává jako protiklad k ateismu.

  Jen osud určený vyšší bytostí je protiklad ke skeptickému přístupu, ne nutně osud ve fyzikálním smyslu.

 3. Svatý Jeronýmek

  „Bůh neexistuje, spása neexistuje, život věčný v království nebeském neexistuje, splnění modliteb bohem neexistuje, ochrana věřících bohem neexistuje. Všechno je to lež a podvod.“

  Toto je silné tvrzení, máte pro ně důkazy? Neměl byste napsat, že to spíš nevíte? Máte 100% důkazy, že to tak je? Protože i bez důkazů je možné, že to tak je, že bůh je a je spása. Ostatně co je to důkaz? Vaše důkazy evoluce také nejsou 100%. Ostatně vše může být matrix. Nevíme určitě, ani že tento svět je reálný, natož že nějaký bůh není. 🙂

  S pozdravem váš Kvanťák, tak zasejc někdy někde třebas, až se objeví Medea třeba! 🙂

 4. ateista

  @SJ
  „Máte 100% důkazy, že to tak je? Protože i bez důkazů je možné, že to tak je, že bůh je a je spása.“

  Měl byste si více nastudovat náboženskou literaturu a více sledovat reálný život. Ty Vaše matrixy jsou již nezábavné. Zkuste nějaký web pro děti.
  Bez důkazů jsou nabídky na spásu a věčný život, které předkládají hlasatelé náboženské víry, lež a podvod. To je nevyvratitelný fakt. Jestli bůh je či není, to není důležité. I když s vlastnostmi, jak je mu připisují věřící, být nemůže. Ale může být matrix.

 5. Ateistum

  Následující tvrzení jsou pravdivá:
  – Člověk má dar (v tomto případě i touhu) věřit, zabývat se „nadpřirozenem“.
  – Zlý má právo a moc nabídnou každému, dle nečisté touhy jeho srdce (kterou můźe jitřit), uvěřit tak aby ho odvedl od Boha. Případně ho zahltit tělesnými tužbami, orientací na „vlastní“ moc/božství,…
  – Bylo jasně řečeno, že obracet se na Boha je třeba v duchu a pravdě a příjde doba kdy se tak budedít. Není potřeba jediného svatostánku, oltáře, oběti. Existuje jediný prostředník, mesiáš/kristus Ježíš (Jeshua) a i ten kdo o něm neví má schopnost obrátit se k Bohu. K Bohu se nehovoří skrze velekněze/krista ale přímo či ve jménu krista žádá. To pro jednoduchost, více to rozepisovat nebudu, šlo mi o to, že když padnou všechny svatostánky, … dokonce i zemřou tělem všechny děti Boha chodící po zemi… lze se na Boha obrátit. Zda uslyší a odpoví je na něm.

  Ekklesian

 6. toli

  Z článku:
  Rozhodně by se ale na státních školách nemělo učit náboženství (což je činnost misijní).

  Tady ve městě jsou 3 základní státní školy a jen na jedné probíhá výuka náboženství protože si to vynutili rodiče-katolíci.Na nábožko chodí zase je děti katolíků,na zadní straně vysvědčení se objevuje známka z náboženství .A pokud již rodiče příhlásí své dítě na náboženství tak je pro něj povinné,musí tam celý rok chodit.
  Moje dcera kdysi projevila přání chodit na náboženství,tak jsem jí to zařídil.Dokonale se jí ta ideologie zhnusila,ale kvůli vízu musela dokončit celý rok.Své děti učíme používat kritické myšlení,ale ostatní děti jsou děti katolíků.Takže dcera měla na lektora nepříjemné otázky a žádala vysvětlení.To vysvětlení jí nedávalo smysl a tak se v tom stále šťourala a dráždila katechetu dalšími otázkami.Tím pádem se stala černou ovcí třídy a byla dávána za špatný příklad protože nehodlala sklopit hlavu před nějakými náboženskými bláboly a koukat na katechetu s otevřenou pusou.
  Konečná byla když se dověděla že sex si musí nechat až do manželství,nadále jí žádný Bůh nezajímal a nezajímá.

 7. toli

  Dnes dcera chodí na střední školu.Požádala o antikoncepci a bylo jí vyhověno.Já ani manželka s tím nemáme žádný problém. Ona sama děti chce až v době kdy se o ně dokáže postarat.Nejdříve vejška,potom dobře placená práce a teprve potom děti.

 8. Čestmír Berka

  Tenhle přístup je prakticky ve všech médiích- víra je AUTOMATICKY pokládána za pozitivní vlastnost. K diskusi o náboženství není prakticky nikdy přizván ateista…na Rozhlasu je třeba Boržič a Vojtíšek, oba věřící: https://wave.rozhlas.cz/pres-caru-ateismus-neexistuje-cesi-maji-jen-splasene-cakry-5960714
  Ty průzkumy mi připadají divné – asi bude problém v otázce. Nepřipadá mi pravděpodobné, že u nás tolik lidí věří v uřknutí. Moje osobní zkušenost je taková, že jsem se s vírou v uřknutí nikdy nesetkal…

 9. Megret

  „Bez důkazů jsou nabídky na spásu a věčný život, které předkládají hlasatelé náboženské víry, lež a podvod. To je nevyvratitelný fakt.“

  Toto není pravda, i bez důkazu může být nějaká teorie pravdivá. Stačí se podívat do minulosti, kulatost Země byla teorie ještě před dokázáním, byla pravdivá ještě než to někdo dokázal. Stejné to do budoucna může být i s jinými teoriemi včetně boha nebo spásy.

  Místní ateista nemyslí logicky správně…

 10. toli

  Toto není pravda, i bez důkazu může být nějaká teorie pravdivá.

  Může ale také nemusí,a za použití prosté empírie se jeví spása a život věčný jako značně nepravděpodobný.

  Dle mého by se měli pánbíčkáři zaměřit na dokázání existence duše navíc nesmrtelné duše.Není-li duše je jejich Bůh zcela zbytečná hypotéza

 11. Megret

  „Může ale také nemusí,a za použití prosté empírie se jeví spása a život věčný jako značně nepravděpodobný.“

  Jak jsi to spočítal?

  Věřící se snaží to dokazovat, proto třeba ontologický argument a další argumenty. Samozřejmě jak zde píší jiní lidé, tyto argumenty nejsou jisté, ale to ty vědecké také nejsou.

  Takže my věříme našim důkazům, oni věří zase jejich důkazům. Buďme tolerantní.

 12. Lemmy

  Dôverujem zatiaľ sčítaniu ľudu. Je to celoštátne, a najsolídnejšie, napriek tomu, aká panika (hystéria, chaos) okolo sčítania panovala, keď mnoho ľudí odmietlo uviesť o sebe osobné údaje. Toto beriem: Podľa sčítania z roku 2011 žilo v Česku 10 436 560 obyvateľov. Z toho počtu sa 3 604 095 obyvateľov vyjadrilo, že sú bez náboženskej viery. A to je 34 percent (34,53 %). Pozri: Klamstvo od prieskumnej agentúry Pew Research Center. Som skeptický k zisteniam Pew Research Center (PRC).

  A do celosvetového sčítania ateistov sa z Česka zapojilo len (alebo až) 502 ľudí. Zdroj: Atheistcensus.com.

 13. Sam

  toli: ———-Moje dcera kdysi projevila přání chodit na náboženství,tak jsem jí to zařídil. Dokonale se jí ta ideologie zhnusila,ale kvůli vízu musela dokončit celý rok.————-
  Jo, to je celkem dobrý nápad. Ale mělo by to být hotové právě za ten jeden rok! Strávit osm let např. na katolickém gymnáziu se už nedoporučuje. A kdyby se fakt někomu chtělo 8 let studovat na katolickém gymnáziu, tak pak je aspoň vhodné si zajistit nějaké externí kamarády.
  Snad někdy té tvojí dceři katecheta řekl, že o některejch věcech v katolické nauce se nemá přemýšlet. Možná mu odpověděla: „Ale tady jsme ve škole, pane učiteli. Pokud se o tom nemá přemýšlet, tak proč je to potom ŠKOLNÍ PŘEDMĚT se známkou na vysvědčení?“

  (No jenom jsem se tak zasnil.)

 14. Megret

  Na našich školách se zase nepřemýšlí o tom, že vše může být jen iluze, jak zde píší někteří zdejší věřící. I my o hodně věcech nepřemýšlíme, například že naše důkazy nejsou jisté a tak dále. Také jen věříme.

 15. Lemmy

  Ateistum: Zlý má právo a moc nabídnou každému…

  Iste. To sme si už na tebe všimli. 🙁

 16. toli

  S iluzemi běž do prdele multinicku,já věřím fyzikálním veličinám a laboratorním pokusům.Nějaké halušky pánbíčkářů mne opravdu nezajímají.

 17. Lemmy

  SJ: Toto je silné tvrzení, máte pro ně důkazy?

  Dôkazy majú predkladať tí, ktorí čosi tvrdia o tom, že to je, že to existuje, že to nejako pôsobí. Zatiaľ nikto neposkytol seriózny dôkaz. Vždy to nakoniec skončí hlúpym názorom: Musíš uveriť, potom budeš mať dôkaz. Aké je to nelogické, žiadať, aby sa človek najprv stal veriacim… o čom to je? O ničom, nemá to hlavu ani pätu. Také sú náboženstvá. Len pletky, táraniny, nič viac. Placebo.

  Ak sa niečo, o čom sa hovorí, nijako neprejavuje (objektívne, nezávisle), tak to pokojne môžem považovať za blud, za výmysel, za čosi neexistujúce. Nie je mojou povinnosťou sa zaoberať dôkazmi. Tie majú poskytovať tí, ktorí čosi o niečom, že to existuje, tvrdia.

 18. toli

  Své občasné nenáboženské halušky (vidím něco co neexistuje) naprosto ignoruji právě proto že vím že to jsou halušky.Ono se stačí pořádně kouknout podruhé a haluška je pryč,prostě to byla pouhá iluze. Tak proč z toho dělat náboženství a hledat za tím nějakého Boha ? Piky piky na hlavu na to já si nehraju 🙂

 19. Sam

  Heh, občas mívám zajímavé a bláznivé sny, které jsou ale většinou způsobené akorát tím, že se mi blbě spí, protože v pokoji je moc vedro apod. Lidskej mozek je rozhodně schopnej vytvářet roztodivné obrazy a příběhy. Nu, kdejaký spisovatel je schopný vymyslet celé nové světy (scifi / fantasy).

 20. Alibaba

  Za mě se v podstatě vyjádřil Čestmír Berka.
  Hodně lidí (i nábožensky nevěřících) bere náboženskou víru jako „něco pozitivního“, vhodného pro život. A jakékoliv debatě o tom co je na tom opravdu pozitivní se vyhýbají. A to i mimo média.

  Jinak mám pocit, že multinick tady má zase nový nick Megret, a rozjíždí tu další hloupé kolečko s matrixem, výmysly a motání významu slova „víra“. Mám pocit, že chytil vira a ty myšlenky mu akorát víří v hlavě a už z něj nic kloudného navypadne, kýho výra. 🙂

 21. toli

  Jinak mám pocit, že multinick tady má zase nový nick Megret,

  Tak to máš správný pocit 🙂

 22. Lemmy

  Jeronýmek, keď si zlomíš nohu, máš istý dôkaz. Aj keď budeš tárať nezmysly o matrixe. 🙂

  To ten matrix ti spôsobí ešte aj zážitky v sadre? 😀

 23. antiteista

  Megret: „Takže my věříme našim důkazům, oni věří zase jejich důkazům. Buďme tolerantní.“
  Nevšiml jsem si, že by křesť´ané nabízeli nějaké ontologické argumenty a důkazy „spásy a života věčného.“
  ———-
  Jednou jsem četl knihu od Hemingwaie o býčích zápasech, už nevím jak se jmenovala. Tam, když v ohradě chtěli uklidnit býky aby se vzájemně nezranili, tak tam pustili vola. Ten se s nima chtěl spřátelit, ale dopadlo to s ním dost blbě. Býci pak už po sobě nešli. Třeba chce Megret diskuzi uklidnit.

 24. ateista

  Paní Černá mě odpověděla toto:

  „děkuji za názor. Rády (článek je nejen můj, ale i kolegyně Janákové) v článku uvedeme stanovisko ateistické obce, pokud bude zaštítěné nějakou organizací, která se k tématu církevních restitucí vyjádřila. Bibli i Katechismus jsem četla, článek je ovšem čistě zpravodajský a proto v něm není prostor na polemiku o správnosti přijetí zákona.“

  Takže Petr Tomek by ji mohl otestovat nějakým vhodným článkem.

  Jinak k Megretovi alias …..

  Nelze mít pro každou skupinu lidí jiné důkazy. Ty musí platit obecně pro všechny.

 25. Ateistum

  A věříš „toli“ i nějakému gynekologovi co je opravdu dobrým a morálním človekem? Čti dál.

  Já nevím co u vás znamená naše dcera, střední škola,… (věk, vyspělost, …), ale pokud dnes nevyvinutá mladá dívka začne užívat hormonální antikoncepci, ve třiceti až se rozhodne mít děti, nemusí mít tělo schopné k tomu být matkou.

  Zeptej se toho gynekologa co udělají ty hormony s jejím tělem, kdy je žena skutečně vyzrálá, a zda může pozorovat změny na děloze způsobené hormonální antikoncepcí.

 26. Ateistum

  Nebyly to býčí zápasy, byla to fiesta v Pamploně v Baskicku, Fiesta je i název knihy. Podle mne výborný román.

 27. Svatý Jeronýmek

  „Jeronýmek, keď si zlomíš nohu, máš istý dôkaz. Aj keď budeš tárať nezmysly o matrixe. “

  To není jistý důkaz, může to být jen sen a ta bolest jen uměle navozená, copak vůbec nemyslíte vy ateisté? 🙂

  Třeba je můj mozek v tekutině a někdo jen napodobuje vjemy uměle, to samé bolest. Pomocí elektrošoků, například. Ve snu také mohu mít zlomenou nohu a sádru. I ve snu mohu cítit bolest.

  Nebo klame mou duši, pokud ani mozek není…

  Krásný zbytek dne a třebas někdy! Už jsem vyhrál, není potřeba zde dále být. Až přijde Medea třeba, váš Kvanťák. 🙂

 28. Lemmy

  SJ: To není jistý důkaz, může to být jen sen…

  Práve z toho dôvodu si len obyčajný táraj, diskusný troll. Rozumiem, že nie si schopný to rozumom pochopiť. 😀

  Keď sa prebudíš z mokrého sna, skontroluj si nohy. 🙂 Len tak, pre istotu.

  Ešte k tvojej hlúpej poznámke: pokud ani mozek není… pokud ani duše není… Ha, ha, ha, detinský troll.

 29. Alibaba

  @Lemmy
  Na mokré matrixové sny multinicka opravdu nemá smysl reagovat. Vzhledem k tomu, že nechápe ani primitivní dotazy a neumí na ně odpovědět, budu se snažit na něj nereagovat.
  Jediný co má je bujná fantazie ovlivněná vírou v cokoliv. 🙂 Prostě takový praktický mimoň. 🙂

 30. ind

  @P. Tomek

  Jen pro připomenutí – zkuste se zamyslet nad tím, kdy jste za posledních deset let viděli v celoplošném médiu článek nebo pořad, který by byl k ateistům alespoň trochu přátelský.

  No asi ta většina ateistů, kterou zde v ČR předpokládáte, nemá potřebu se o ateismu pochvalně vyjadřovat. 🙂
  Anebo věřícím přisuzujete tak velkou moc, že v tak malém počtu jsou schopni ovládnout celostátní média?

  Mimochodem – ti, kteří chtějí danit vrácení ukradeného majetku (církevní restituce) a porušovat uzavřené smlouvy, nejsou snad ateisté?

 31. ateista

  @ind
  „Mimochodem – ti, kteří chtějí danit vrácení ukradeného majetku (církevní restituce)“

  Cituji další část mého přípisu poslancům:
  Bylo by vhodné zamyslet se nad tím, jakým způsobem církve majetek získávaly. Církevní hodnostáři tvrdí, že církve majetek budovaly z peněz věřících, případně získávaly darem od svých věřících. Je potřeba připomenout, jak církve získávaly peníze a jak získávaly dary.
  Možná nějaký majetek katolická církev získala darem. Co mu ale předcházelo? Buď slib života věčného v království nebeském pokud daruje, nebo vyhrůžka pekelného zatracení pokud nedaruje. Co si asi „dárce“ vybral?
  Věřící mají povinnost „dobrovolně“ přispívat do kasičky nebo pytlíku. Ovšem po více jak tři sta let získávaly církve peníze prodejem odpustků živým i mrtvým. Koupí odpustku měli být věřící uchráněni od pobytu v očistci, než nastoupí cestu k věčnému životu v království nebeském. Pokud si odpustek nekoupí, budou odsouzeni k věčnému zatracení a utrpení v pekle. Popis pekla netřeba připomínat. Očistec ani život v království nebeském neexistuje. Z pohledu dnešního práva se jedná o podvod. Je morální domáhat se majetku, získaného podvodem?
  Vlastní církevní restituce bylo zločinné spolčení kléru, předsedy vlády Nečase a věřících poslanců. Proč zločinné spolčení? Nejdříve je potřeba zjistit, co je předmětem a obsahem činnosti církví. Každý spolek při registraci na Ministerstvu vnitra předkládá popis své činnosti, aby ministerstvo mohlo posoudit, zda jeho činnost není v rozporu s českým právním řádem. Protože církve existují již dlouho, nikdo vlastně obsah činnosti církví nezkoumá. Je dobré si to připomenout.

 32. toli

  Mimochodem – ti, kteří chtějí danit vrácení ukradeného majetku (církevní restituce) a porušovat uzavřené smlouvy, nejsou snad ateisté?

  Nejsou,to jsou bojovníci za narovnání křivd předraženými restitucemi ,s tím že sami z toho nic nemají neboť peníze z daní se vrátí do státního rozpočtu.A všimni si veřejného mínění,proč mají asi církve nejmenší popularitu mezi institucemi ? Pro svou hamižnost,chamtivost a zjevnou debilitu s jakou vymílají mozky svých ovcí

 33. ind

  @toli

  Nejsou,to jsou bojovníci za narovnání křivd předraženými restitucemi…

  Vláda jaksi lhala o existenci analýzy dokazující, že restituce byly předražené. Žádná totiž neexistuje.

  Tady mi nejde ale o vrácení, či nevrácení peněz, tady jde o nemorální stanovisko těch, kteří tvrdí, že smlouvy se dají jednostranně měnit.

  Ono by mne zajímalo, jak by daní lidé reagovali, kdyby jim banka jednostranně upravila smlouvu ohledně využití peněz na jejich bankovních účtech. 🙂

 34. ind

  @ateista

  Je morální domáhat se majetku, získaného podvodem?

  Pro majetek získaný podvodem je potřeba důkazů a nakládání s ním musí být právně ošetřeno.
  Máte důkaz u konkrétního vráceného majetku, že byl získán podvodem?

 35. Alibaba

  ind: Pro majetek získaný podvodem je potřeba důkazů a nakládání s ním musí být právně ošetřeno.
  Máte důkaz u konkrétního vráceného majetku, že byl získán podvodem?

  Vzhledem k tomu, že celé náboženství je podvod (církev je v podstatě zločinné spolčení), tak může bát zabaven celý majete církve, a domácí černoprdelníci by měli být ještě rádi, že nebudou zavření i oni. Je totiž na zváženou zda nejsou jen oběti, ale taky spolupachatelé. Pachatelé se určitě nacházejí ve Vatikánu.

  Už jste dokázali (vy věřící) co je to bůh, na kterémžto (vylhaném) základě jste všechny majetky obdrželi?

  No asi ta většina ateistů, kterou zde v ČR předpokládáte, nemá potřebu se o ateismu pochvalně vyjadřovat.
  Anebo věřícím přisuzujete tak velkou moc, že v tak malém počtu jsou schopni ovládnout celostátní média?

  Tak především věřící média v minulosti obsadily (na základě zde probíraného dojmu, že náboženská víra je „něco lepšího“) , a ovládají je do teď. Nebo jste viděl nějaký ateistický pořad?

 36. Lemmy

  Alibaba, viem, že na multinicka nemá význam reagovať, máš pravdu, ale keď ma šteklí, tak mu dohováram. Keď môže motyka vystreliť, prečo by on nemohol dostať rozum. Možno práve kritika mu otvorí oči.

 37. Jiří Skřítek

  Dlouho jsem tady nebyl.
  Zdravím známé, kriticky myslící.
  A koukám, že se toho moc nemění.
  Danielek žvaní….
  Multinick má další nick.

  Jen pro zajímavost, četl někdo Ježíš a mýtus o Kristu od Otakara Fundy? Zatím jsem četl jen úryvky, ale vypadá to na poučné čtení. Od někoho, kdo byl i farář a nyní se hlásí k ateismu, to může být zajímavé čtení.
  V době slunovratu (od 24 – 26.12) jsem taky konečně našel čas a přečetl si Boží blud od Dawkinse. Taky poučné čtení.
  A když jsem psal o Danielkovi…. Už víš, jak je to s tou radiocarbonovou datací? 😀

 38. Jiří Skřítek

  Danielku.
  „Pro majetek získaný podvodem je potřeba důkazů a nakládání s ním musí být právně ošetřeno.
  Máte důkaz u konkrétního vráceného majetku, že byl získán podvodem?“

  Dej mi deset tisíc a já ti zaručím, že nebudeš mít na hlavě bouli jak hrušku.
  Pokud mi nedáš deset tisíc, najmu si za litr ukrajince a oni ti jí udělají.

  Jelikož tě neznám, nevím kde bydlíš, tak když mi ve své hlouposti těch deset tisíc pošleš, je zjevné, že jsem je získal podvodem.
  A teď to číslo účtu 666999666/0666 v.s zadej 463 (jako IND), abych v tom měl pořádek.

 39. Lemmy

  Jiří Skřítek: od Otakara Fundy… byl i farář a nyní se hlásí k ateismu…

  Kde sa vyjadril, že sa hlási k ateizmu?

  Boží blud od Dawkinse… poučné čtení.

  Čo konkrétne? Ktoré jeho vety?

 40. Jiří Skřítek

  Jiří Skřítek: od Otakara Fundy… byl i farář a nyní se hlásí k ateismu…
  Kde sa vyjadril, že sa hlási k ateizmu?
  Četl jsem nejprve tuto recenzi. Týká se i Hanse Alberta na kterého se odvolává. Celé jsem to zatím nečetl.
  http://filcasop.flu.cas.cz/uploaded/FC_1_2014/FC%201_14_5.pdf
  Ale poslouchal jsem s ním rozhovor na Vltavě ČRO3, ke stáhnutí na uložto pod Ježís a mýtus o Kristu.

  Boží blud od Dawkinse… poučné čtení.
  Čo konkrétne? Ktoré jeho vety?
  Spíš bych řekl celé pasáže…..Na dlouhé vypisování. Hodně věcí tady v diskusích i padlo. Co mě zaujalo, časem určitě použiji jako citace.

 41. Sam

  ———————-Ateistum
  Já nevím co u vás znamená naše dcera, střední škola,… (věk, vyspělost, …), ale pokud dnes nevyvinutá mladá dívka začne užívat hormonální antikoncepci, ve třiceti až se rozhodne mít děti, nemusí mít tělo schopné k tomu být matkou.

  Zeptej se toho gynekologa co udělají ty hormony s jejím tělem, kdy je žena skutečně vyzrálá, a zda může pozorovat změny na děloze způsobené hormonální antikoncepcí.
  ———————————————

  Ano, dlouhodobé užívání hormonální antikoncepce může přinášet nějaké zdravotní problémy. Vhodnější jsou proto kondomy. Se souložením také lze počkat, až bude po maturitě, do nějakých 18-20 let. Nějaké vztahy na jednu noc se též nedoporučují. Naštěstí se můžeme beztrestně věnovat masturbaci, vhodné to je několikrát týdně. Pokud to snad má člověka nějak vyčerpávat, tak zhruba tolik, jako když vyjde po schodech do třetího patra.

 42. xjur

  A)
  Jsem potesen, ze v diskusi shora zaznelo, ze veskery cirkevni majetek byl ziskan podvodem. Neni co dokazovat. Cirkev jsou prave takovi smejdi, co vnucuji zbozi, ktere nema deklarovane vlastnosti.
  Proto se mi nelibi zdanovani cirkevnich restituci, spravne by restituce mely byt zruseny, dokud je cas. Jde jen o dalsi, mozna nejvetsi, tunel na majetek statu. Je treba si uvedomit, ze restituce nesmeruji smerem k ceske verici mensine, nebot tato bude stale mensi a mensi. Uz dnes casto nema cirkev ani ceske farare, museji je dovazet ze skanzenu katolictvi v Polsku. Takze kdo bude za chvili disponovat tzv. restitucemi odklonenym majetkem? Ziska jej cirkevni oligarchie a zmizi v zahranici.
  OSACR by mel na toto nebezpeci upozornovat.
  B)
  Diskuze o existenci tzv. Boha vedena mezi ateisty a teisty i v teto diskusi shora, mi pripada zcestna a ateiste by s k tomu nemeli snizovat. To proto, ze ani ateiste ani teiste nevedi, co je to Buh, takze diskuze o existenci neceho nedefinovaneho je jen tlachani o nicem.

 43. toli

  Proto se mi nelibi zdanovani cirkevnich restituci, spravne by restituce mely byt zruseny, dokud je cas. Jde jen o dalsi, mozna nejvetsi, tunel na majetek statu.

  Já tam vidím jedno pozitivum,díky restitucím už nedostanou od státu na platy od roku 2030 ani korunu,čili naprostá odluka státu od církví.
  Žel stát ztratil kontrolu nad počty kněží,takže vyplácí na platy ani neví kolik lldí,církve si stěžují že mají málo kněží a pastorů a přitom jim neustále ubývají ovce,to je logika 🙂 takže si sem vozí pšonky,kterých je zde jak nasráno.Když jsem byl minulý týden na tom pohřbu v kostele tak kněz čerstvě vysvěcený Slovák umístěný zde v Česku a mluvil československy,bylo to úsměvné,vzpomněl jsem si na Husáka 🙂 .

 44. ind

  @Jiří Skřítek

  Že byl majetek církví získán podvodem, není právní názor.
  Je to na jednu stranu potěšující, že se vůbec nevyznáte v právu. 🙂

  Nechápu váš obdiv k církvi – podle vás má obrovskou moc – v tak malém počtu věřících dokáže zamezit pochvale ateistů v celostátních médiích.

  Už víš, jak je to s tou radiocarbonovou datací?
  Jasně, že vím, na základě předpokládané 14C datace se dá tento model datace velmi dobře znevěrohodnit.

 45. ind

  @xjur

  takze diskuze o existenci neceho nedefinovaneho je jen tlachani o nicem

  Ano, vy ateisté byste měli nejdříve pochopit definici pojmů a pak se o daném tématu bavit.

  Mimochodem – vy jste si ani nedefinovali, vůči čemu se vymezujete? 🙂

 46. toli

  Ano, dlouhodobé užívání hormonální antikoncepce může přinášet nějaké zdravotní problémy. Vhodnější jsou proto kondomy. Se souložením také lze počkat, až bude po maturitě, do nějakých 18-20 let. Nějaké vztahy na jednu noc se též nedoporučují. Naštěstí se můžeme beztrestně věnovat masturbaci, vhodné to je několikrát týdně. Pokud to snad má člověka nějak vyčerpávat, tak zhruba tolik, jako když vyjde po schodech do třetího patra.

  Hormonální antikoncepci své 17 leté dcery opravdu neřeším.Původně jí byla antikoncepce předepsána ve 14 letech pro výrazně bolestivou menstruaci.Potom jí byla aplikace přerušena a nyní když se začala seznamovat s chlapcem tak opětovně nasazena na její žádost hormonální antikoncepce.
  Vztahy na jednu noc nepěstuje .A co vím tak je známo spoustu případů kdy po vysazení antikoncepce došlo k mnohačetnému těhotenství. Jediné co její gynekolog sleduje jsou jaterní testy.
  Zakázat jí šukání nelze,stejně by neposlechla a takto je alespoň chráněna.Lepší je mít dítě později než teď jako studentka-matka a pokud by neměla mít děti ve 30 nebo nikdy tak se svět taky nezboří,já budu dědečkem vždy když mám ještě 2 dospělé syny a dcera si musí rozhodnout co ona sama chce,my jako rodiče můžeme mí pouze poradní hlas.Mě taky rodiče nekecali do života a nikam mne netlačili k obrazu svému,dnes jsem jim za to vděčný a nevím proč bych měl kecat do života svým potomkům když mají vlastní rozum.Pokud chtějí znát můj názor tak jim ho řeknu,nic více.Mají svůj život a jsou dostatečně inteligentní aby si věděli rady.

 47. Jiří Skřítek

  Je to na jednu stranu potěšující, že se vůbec nevyznáte v právu.
  Ano, právník nejsem. Taky to co se tu provozuje není právní stát, ale právnický stát.
  Proto lhář, není označen jako zloděj, ale jako chudák, kterého okradli….

  Nechápu váš obdiv k církvi – podle vás má obrovskou moc …..
  Ano, je to u mě jistý obdiv. V dnešní době, se znalostmi co máme, si dokáže sehnat ještě dostatek zaostalých pitomců.

  Jasně, že vím, na základě předpokládané 14C datace se dá tento model datace velmi dobře znevěrohodnit.
  Víš tak akord naivní pitomosti. Vím jak jsi tady mával odkazy, ale snažil jsi se dělat to, co dělají věřící stále. Neumným překrucováním vědeckých prací dokazovat, že je to celé lež.
  Je vidět, že jsi se za ten cca půlrok stále někam dál nedostal.
  Papropo, už jsi mi poslal ty peníze na účet? Nebo Ti do rána naroste boule. Bububu.

 48. toli

  Mimochodem – vy jste si ani nedefinovali, vůči čemu se vymezujete?

  Velmi přesně jsme si definovali že se vymezujeme proti jakýmkoliv blábolům teistů.
  Problém je totiž u vás,vy si měníte definice boha jak se vám to hodí při argumentačních střetech nejen s námi ale i dokonce sami mezi sebou.Stačí se podívat na granosalis jak tam po sobě štěkáte a nemůžete se shodnout.
  Za mě osobně,víra v něco mi nestačí,já hraju na jistotu.A pokud nejsou žádné důkazy tak přes to nejede vlak.Hloupá středověká kniha je z mého pohledu irelevantní.
  A měl bych také říci že mi váš Bůh nemá co nabídnout,věčnost strávenou neustálým vzýváním a adorováním jeho velikosti ? (viz Janovo zjevení) tak stím může ten váš bůh jít do prdele,nenadchnul mne.

 49. Jiří Skřítek

  Mimochodem – vy jste si ani nedefinovali, vůči čemu se vymezujete?
  Velmi přesně jsme si definovali že se vymezujeme proti jakýmkoliv blábolům teistů.
  Problém je totiž u vás,vy si měníte definice boha jak se vám to hodí při argumentačních střetech nejen s námi ale i dokonce sami mezi sebou. Stačí se podívat na granosalis jak tam po sobě štěkáte a nemůžete se shodnout.

  JJ, Toli, pravdu díž.
  Ty teisti mají stále pocit, že „když my jsme bylbý, musíte být vy také“ a tak nám něco dokažte!

 50. xjur

  Ateiste nemaji problem s tzv. Bohem, nemaji potrebu pouzivat tento nedefinovany pojem ve svych uvahach.
  Ateiste maji problem s poboznymi, kteri je s cistym svedomim omezuji, okradaji, utiskuji, ohrozuji, vrazdi ve jmenu toho jejich Boha.
  Ateiste maji problem tez s Ateisty, i mezi nimi jsou lumpi.
  Takt to holt na svete chodi.

 51. Tonda Vlas

  *Lemmy
  24.01. 2019
  Alibaba, viem, že na multinicka nemá význam reagovať, máš pravdu, ale keď ma šteklí, tak mu dohováram. Keď môže motyka vystreliť, prečo by on nemohol dostať rozum. Možno práve kritika mu otvorí oči.-*
  —————————————————————————————————————
  Jemu může otevřít oči jedině tak motyka.

 52. Tonda Vlas

  *Když jsem byl minulý týden na tom pohřbu v kostele tak kněz čerstvě vysvěcený Slovák umístěný zde v Česku a mluvil československy,bylo to úsměvné,vzpomněl jsem si na Husáka*
  ———————————————————————————————
  Husák na rozdíl od Babiše nikdy československy nemluvil. U Babiše se československý jazyk nejvíce projeví, když je vytočený. Pokud pamatuju Husáka, tak mluvil buď slovensky a když chtěl, tak i česky ale pak mluvil vzorně česky bez jakýchkoliv slovenských příměsí.

 53. Hraničář

  Když už ale otázku náboženství někdo otevře, zjistíme, že to u nás s vírou tak špatné není………………………..

  Kardinál Vlk si kdysi v TV posteskl, že „komunisté ateizovali český národ, takže jen 38 % občanů se hlásí ke křesťanství“.
  Naopak kard. Duka si pochválil, že „to s vírou u nás není až tak špatné, protože při sčítání se jen 6% respondentů označilo za ateisty. Ostaní že něčemu věří“.

 54. kabát

  Jiří Skřítek: Jen pro zajímavost, četl někdo Ježíš a mýtus o Kristu od Otakara Fundy?

  První próto-křesťanská a křesťanská generace byla přesvědčena, že Syn člověka, později syn boží, Kristus, přijde záhy, že nezemřou, že se toho za svého života dočkají. […]
  Očekávaný Kristův příchod stále nenastával. Smrt mnohých z první generace vyznavačů křesťanské víry byla pro křesťanské obce frustrujícím traumatem. […]
  Léta plynula, první křesťanská generace zemřela a ani druhá generace se nedočkala Kristova příchodu. Kristův druhý příchod stále prodlévá. Od Ježíšova ukřižování uplynula čtyři až sedm desetiletí. Nacházíme se v letech 70 – 100. V prvotní církvi dochází po r. 70 ke třetí vlně krize eschatologie a k hledání řešení, jak překlenout tyto nenaplněné naděje. Bylo zvoleno řešení, které umožnilo křesťanské církvi vyrovnat se se skutečností, že Kristův příchod se vzdaluje do nedohledna. Křesťané začínají tušit, že jdou vstříc dějinám. Začínají redakčně zachycovat svou literaturu, která původně vznikala jako literatura příležitostná bez zřetele k dalšímu trvání dějin. Začínají ustavovat své řády a první instituční formy. […]
  DRUHÝ OKRUH překonání třetí fáze krize křesťanské víry, že Kristův druhý příchod se nedostavil, je reprezentován Lukášovou teologií dějin spásy, rozvinutou později v nauce recapitulatio a oikonomia the(o)ú. Pisatel evangelia podle Lukáše, který je asi téměř jistě též autorem Skutků apoštolských, vkládá hned na začátku Skutků apoštolských (1,7) Ježíši, který jako vzkříšený vstupuje na nebesa, do úst větu: „Není vaše věc znát čas a lhůtu, kterou si Otec ponechal ve své moci.“ Lukášova teologie je teologií milosrdenství a prodloužené příležitosti. Jen Lukášův Ježíš vypráví podobenství o milosrdném Samařanu (10,25-37), ° přijetí marnotratného syna (15,11-32) či o prodloužené příležitosti fíkovníku (13,6-9). Lukáš zapracovává do své teologie komponentu dějin a ve svém vypsání dějů je veden záměrem uchovat je pro budoucí paměť (L 1,1-4). Lukáš uprostraňuje rozvrhu spásy v dějinách. Eschatologické zaujetí ustupuje do pozadí.
  (O. A. Funda: Ježíš a mýtus o Kristu. 2007. str. 254–262)

  Teologii nejde o pravdu, ale o uspokojivou odpověď.

 55. toli

  @kabát
  Náboženství nelze zničit,vždy se nějakým způsobem přizpůsobí vnějšímu tlaku.Konkrétně v dějinách křesťanství bylo mnoho období kdy muselo křesťanství pozměnit formu a styl a vždy přežilo.Jednak se drolilo a drolí na různé frakce a jednak odolává represím ať už starověkého Říma nebo Sovětského Svazu.Když opomenu fenomén že náboženství vždy a odjaktěživa přináší moc a majetek určité skupině lidí (kléru) tak pro ovce náboženství představuje drogu na kterou si vypěstovali závislost a vždy najdou nějaký způsob jak si fetnout Krista a udělat si dobře.Oni neví že si tím debilizují mozek a myslím že i kdyby to věděli tak by jim to bylo lhostejné protože závislost je závislost….

  Malý příklad-před osvícenstvím křesťanství neznalo svobodu a svobodnou vůli,to je v příkrém rozporu s feudalismem.
  Osvícenství přineslo svobodu a svobodnou vůli ,prvky které si církev přivlastnila aby zmátla určitou část lidí a udělala si z nich své ovce.
  Nakolik je svoboda a svobodná vůle praktikovaná v křesťanství víme sami,hlavně že toho mají plnou pusu 🙂

 56. Hraničář

  Sam
  23.01. 2019
  Snad někdy té tvojí dceři katecheta řekl, že o některejch věcech v katolické nauce se nemá přemýšlet. ………………

  Mně zase jeden kněz řekl: „Bůlh ve své neskonalé moudrosti to tak rozhodl, a my o tom nemáme diskutovat!“ Měl jsem dotaz, proč asi Bůh vymyslel to pohlavní rozmnožování, když s tím teď má takové problémy.

  A pamatuji, v náboženství, pana děkana Macka na stupínku, s káravě pozdviženým prstem: „Abyste, děti, neměly všetečné otázky!“

 57. Jiří Skřítek

  Mně zase jeden kněz řekl: „Bůlh ve své neskonalé moudrosti to tak rozhodl, a my o tom nemáme diskutovat!“ Měl jsem dotaz, proč asi Bůh vymyslel to pohlavní rozmnožování, když s tím teď má takové problémy.

  Mě by spíš zajímalo:
  Jak se stalo, že když Bůh udělal Evu z Adamova žebra a měli pak nějaké děti.
  To pak osouložil Adam dcery, nebo kluci ojeli Evu, nebo mezi sebou??? Co na to Bůh a jeho přikázání?
  Co Danielku! Kde jsou ty „klíčové“ nesrovnalosti. Jsou větší u teistů, nebo ateistů?

 58. kabát

  toli: Náboženství nelze zničit,vždy se nějakým způsobem přizpůsobí vnějšímu tlaku.

  Právě proto vznikla teologie, aby se to nějak obkecalo a mohlo se jet dál ve vymývání mozků ovcí a z toho plynoucí moc a peníze.

  toli: Malý příklad-před osvícenstvím křesťanství neznalo svobodu a svobodnou vůli,to je v příkrém rozporu s feudalismem.

  Přesně tak. O svobodné vůli také nic v Bibli nenajdeme. Zato tam frčí otroctví.

 59. kabát

  Kde jsou ty „klíčové“ nesrovnalosti.

  Zrovna tak s největší pravděpodobností nikdy neexistoval Mojžíš, Abraham nebo král David. Co je vůbec v Bibli skutečnost? Celá ta jejich nauka jde tak akorát do kopru.

 60. Ateistum

  Se svobodou je to napříč celým světem (v celém světě) jak to je, tedy i v organizacích dávajících si přídomek „církevní“ (světské církevní organizace).

  Problém však není ve světě a jeho vlivu, ale v tom, že lidé být svobodní a uzdravení nechtějí. Jedno bez druhého není možné, a ano je to práce Boha.

  Takže „toli“ ty zde hovoříš o svobodě, já také a k tomu dodávám že svobodu neznáš (jsi otrok).

  Neříkám to abych urážel, ale jako vyjádření toho, že ty jsi tělem kristovým nikdy nebyl, nepochopil jsi ani nebyl svobodný. Pojem křesťan jsem schválně vynechal, pokud tě plete v rozlišování nevěstky a těch pod jejím vlivem (a vlivem zlého) od nevěsty zkus to také, ale nezapomeň že část těch co Bohu patří jsou dočasně polapeni nepřítelem Boha (možná o tom víš sám více než já a možná ne).

  Ekklesian

 61. toli

  Takže „toli“ ty zde hovoříš o svobodě, já také a k tomu dodávám že svobodu neznáš (jsi otrok).

  Ano,jsem otrok sebe sama,svých choutek ,přání a chtíčů tedy jsem svobodný a o všem si rozhoduji sám .Dokážeš jako Kristův poskok pochopit obsah té věty ? 🙂

 62. antiteista

  „Pokud pamatuju Husáka, tak mluvil buď slovensky a když chtěl, tak i česky ale pak mluvil vzorně česky bez jakýchkoliv slovenských příměsí.“
  To je pravda, ale co do obsahu a přednesu to bylo jak kázání v kostele. Tenkrát byl komunismus ještě víra.
  Dnešní komouši udělali jedinou správnou věc – vytrucovali hlasování o zdanění restitucí.

 63. Ateistum

  Dobře, jinak „toli“.

  Já tvrdím, že vyvíjíš snahu upírat svobodu jiným. Do jisté míry to hájíš tím, že mnozí jiní (světské církevní organizace) odepírají svobodu mnohým.

  Já s tebou souhlasím, ale říkám, že je to „prašť“ jak „uhoď“, zlému patříte ti jak ti, proto nejste svobodní. Je to prostě o rozlišování, schopnosti rozlišovat.

  Jinak už se „toli“ začínáš blížit ke „krédu“ satanistů, minimálně LaVeyova typu, kteří se chtějí „harmonicky“ rozvíjet a vědomě a svobodně užívat všeho co život nabízí.
  Podobně je na tom asi většina lidí, ale nemají potřebu bourat v sobě zábrany, které rozpoznají a které je omezují. No a neomezují je v ničem menším než vesvobodném konání.
  Asi budeš souhlasit, že přestože svobodný člověk může konat jakkoli, ne veškeré konání jeho mu prospívá a jsou situace kdy by musel sám sebe zapřít a konat v nesouladu s vlastním já. Člověk by neměl umlčet své svědomí a konat proti sobě, i bližnímu svému.

  Bojuj si tedy klidně proti čemu chceš, ale rozlišuj zda je dotyčný/dotyčná skutečně tvůj nepřítel a zda tě ohrožuje. Věř, že bys neměl chtít ublížit dítěti Boha, i zlý se toho obává a nemá to dovoleno.

  Ekklesian

 64. toli

  Já tvrdím, že vyvíjíš snahu upírat svobodu jiným. Do jisté míry to hájíš tím, že mnozí jiní (světské církevní organizace) odepírají svobodu mnohým.

  Tak jinak,komu upírám svobodu ?

  Co je to dítě Boha ?

  O tom co mi prospívá a neprospívá si rád rozhoduji sám,nepotřebuji k tomu faráře.
  I já mám v sobě zábrany které rozeznávám,věř mi že ne všichni ateisté jsou vrazi,násilníci ,zloději atakdále.
  A přestože dodržuji své zábrany tak jsem stále svobodný člověk právě pro to že ty zábrany jsou mé,vlastní. Neindoktrinoval mi je nikdo do hlavy. Ty máš svobodu dle bible,tedy z pohledu nevěřícího člověka máš otroctví bible.
  Já se snažím žit bez ideologie,pouze podle svých potřeb a rozumu,taková svoboda je pro mne příliš důležitá než abych jí omezoval nějakými náboženskými žvásty.Koneckonců již jsem zde několikrát řekl že jsem liberál,dokážeš přeložit do češtiny co znamená slovo liberalismus ?

 65. toli

  Tak nějak přemýšlím o mém údajném bránění svobody druhým.Že se bráním sebemenšímu vlivu křesťanů na můj život odebírám jejich svobody ? Inu tvoje svoboda končí tam kde začíná moje svoboda,vašemu obtěžování (evangelizaci) se brání cca 90% Čechů což je vidno na neustále klesajícím počtu křesťanů v Česku.

  Ono v podstatě při poměru 90% ku 10 % už znamená že pokud se veřejně hlásíš ke křesťanství tak lidé z těch 90% obyvatelstva si většinou myslí něco nehezkého o tvém duševním zdraví.Což tě pochopitelně nemusí zajímat,protože tvým pastýřem je Kristus 🙂

 66. ind

  @kabát

  Přesně tak. O svobodné vůli také nic v Bibli nenajdeme. Zato tam frčí otroctví.

  To jste, vy ateisté, takoví chudáčkové, že nedokážete ani pomocí internetu v Bibli najít sdělení o svobodě?

  K té svobodě nás Kristus osvobodil. Stůjte tedy pevně a nenechte se opět podrobit pod jho otroctví. Ga 5,1

 67. Ateistum

  Ne, já i ostatní čtenáři Bible máme stejnou „svobodu“ jako ty, máme v sobě zábrany, snažíme se jednat rozumně, i prospěšně.
  Máme, co Bohu patříme víc. Stali jsme se otroky (služebníky chceš-li) krista, a díky tomu získali svobodu od zlého a jím v současnosti ovládaného světa. Ale to lze vynechat, pokud s tím máš problém.

  To co ty napadáš je svým způsobem určitý výsek společnosti, kdy jedni lidé drží v šachu a ovládají jiné lidi a ohánějí se přitom bohem/bohy (veškerým netělesným světem a jeho bytostmi ať již skutečnými nebo smyšlenými).

  Podobně je na tom ale celý svět, nesvoboda a otroctví je všude kam se podíváš, ať již se podíváš (budeš světem zabývat) jakkoli.

  Ke svobodě lidí a tvému angažmá.
  Ty snad aktivně nepodporuješ změnu zákonů? Nestal jsi se „ateistou se štemplem“, tedy se sdružil s jinými, jejiž míněním navíc záměrně a klidně i lživě nemanipuluješ? Neprobouzíš v nikom nenávist proti lidem s ideologií jež nenávidíš a nesneseš. Vyvíjíš tedy snahu upírat jiným svobodu? Podobně jako mnozí z těch co proti nim bojuješ?

 68. Tonda Vlas

  toli
  25.01. 2019
  Takže „toli“ ty zde hovoříš o svobodě, já také a k tomu dodávám že svobodu neznáš (jsi otrok).

  Ano,jsem otrok sebe sama,svých choutek ,přání a chtíčů tedy jsem svobodný a o všem si rozhoduji sám .Dokážeš jako Kristův poskok pochopit obsah té věty
  ———————————————————————————————————————
  To ale není svoboda ale je to svévole.

 69. ind

  @Jiří Skřítek

  Co Danielku! Kde jsou ty „klíčové“ nesrovnalosti. Jsou větší u teistů, nebo ateistů?

  Kdybys měl dostatečné genetické bohatství a měla ho i tvoje sestra, pak by vaše děti nebyly nijak postižené.
  Zákaz brát si sourozence přišel později, když pro něj byl už důvod.

  Žádná nesrovnalost v tom není, jen je tomu potřeba trochu rozumět.

 70. toli

  Podobně jako mnozí z těch co proti nim bojuješ?

  No tak co mi vlastně vyčítáš když jsi stejný jako já ? Myslíš že jsi bezhříšný ? Ne ,nejsi ani náhodou.
  A připomínám že slovo hřích je z vašeho žargonu,ateisté a agnostici ho nepoužívají.

  Jediný rozdíl mezi námi dvěma je že já vím že po smrti už nic není ,žádná moje část nepřežije mou smrt.
  Ty věříš že máš nesmrtelnou duši která dostane druhou šanci,to je ten jediný rozdíl mezi námi.

 71. toli

  @Tonda Vlas

  To ale není svoboda ale je to svévole.

  A jaký je rozdíl mezi člověkem svobodné vůle a svévolníkem ? Dle mého žádný,než plácneš nějakou hovadinu tak o ní nejdřive přemýšlej 🙂

 72. Ateistum

  A jak přesně tě ve svobodě omezuje moje víra v Boha a Bohu a to, že tě nenechám na pochybách pokud zle činíš?

  Já člověka skutečně v jeho jednání i omezím, budu-li k tomu mít moc a bude-li to tak mět být. Ale ve svobodě jednat člověka omezit nejde, to je pouze na něm samém.

  Svoboda není svobodně jednat!

 73. Ateistum

  Snažím se to psát tak abys pochopil, ale pro psaný projev je to těžké téma. A ty navíc nechceš slyšet ani asi opustit koleje tvé „logiky“ (měl bys mi rozumět).

  Zkusím tě zmást ještě více.

  Může být svobodný komu je zabráněno svobodně jednat?
  Opravdu svobodně jednat může jen svobodný člověk!

 74. toli

  A jak přesně tě ve svobodě omezuje moje víra v Boha a Bohu a to, že tě nenechám na pochybách pokud zle činíš?

  Tvá svoboda obtěžovat (evangelizovat) mi brání ve svobodě žít po svém (po mém) a tak tě jednoduše pošlu stejně jako ostatní do hajzlu čili jsem uplatnil svou svobodu proti tvé svobodě.Dělám dobro kdy chci dělat dobro a dělám zlo kdy chci dělat zlo protože mi dělá dobře anebo je pro mne výhodné.Z mého pohledu žádný soudce neexistuje (Bůh),pouze světské zákony které je potřeba ctít.
  A ty z mého pohledu pácháš zlo o kterém si myslíš že je to dobro viz ta evangelizace o kterou 90% Čechů vůbec nestojí,nebo hádání se se spolukřesťany o jedinou pravou víru.
  Tvoje víra v Boha mi je ukradená,lhostejná,to co mi vadí je její vnucování (evangelizace)

 75. Jiří Skřítek

  Daniel:
  „Kdybys měl dostatečné genetické bohatství a měla ho i tvoje sestra, pak by vaše děti nebyly nijak postižené.
  Zákaz brát si sourozence přišel později, když pro něj byl už důvod.“

  Já:
  Aha. Tak ty jsi i specialista na genetiku…. Chm, chm, chm. To je fascinující. Jaký jsou ty věřící nadlidi.
  A proč tedy později ten důvod nastal?

  „Žádná nesrovnalost v tom není, jen je tomu potřeba trochu rozumět.“

  Ne. To není tomu „trochu rozumět“. To je vyložit si to tak, aby neutrpěla existence mého velkého Pána. Co bych pak proboha dělal?
  Správnými slovy, vše překroutit tak, abych žil blaženém pocitu věčné nesmrtelnosti.

 76. Jiří Skřítek

  Add „svoboda“
  Křesťanství lze v jistém smyslu chápat jako svobodu.
  Pokud budu mít někoho zavřeného 10 let ve sklepě a po těch 10 letech ho uvážu na zahradu na řetěz k boudě, bude to v jistém smyslu chápat jako svobodu. Protože větší svobodu zatím nepoznal.
  A jak tu někdo psal, o feudalismu a o obrození. Někteří! nabili svobodu až díky revoluci, kterou přineslo poznání. Někteří!
  A Věřící si dost pletou svobodu od něčeho se svobodou k něčemu.

 77. Lemmy

  Humanizmus je oslobodenie od kresťanstva (najmä u nás; inde všeobecne od náboženstva). Humanisti sú šľachetní ľudia, ktorí vedia žiť bez náboženských pohnútok. (Kresťania ešte toto nevedia, v tom zmysle nie sú až takí slobodní ako humanisti.)

  Mám pocit, že žijem lepšie, odkedy som ateistom, jasnejšie, voľnejšie, intenzívnejšie. (Comte-Sponville)

  Čiže slobodnejšie.

 78. Ateistum

  On ti Skřítku říká, že těla Adama a Evy byl a geneticky shodná a téměř dokonalá (došlo k poškození hříchem a řekněme prokletí/trestu). Tělo Evy vzniklo z těla Adama, dohromady tvoří jedno tělo a tím spojením vzniká další tělo, jejich spojením vzniká i duch o kterém ale teď nemluvíme.

 79. Ateistum

  Takže tebe „toli“ na svobodě omezuje i jen slyšet cokoli co slyšet nechceš. Dokonce i tehdy, když dotyčný po tvém upozornění zmlkne.

  Máš to těžké na tom světě a já ti to škodolibě přeji. Měl by sis začít vést deníček komu že se pomstíš, až vyrosteš.

  A co, že tedy rozumíš tou „evangelizací“? Už víme, že je dle tebe otravná.
  Já třeba chápu, že kdo se vzepřel Bohu, nebo ho nenávidí nesnáší evangelium; chceš ho znovu slyšet!? Ale co rozumíš tou evangelizací?

 80. Alibaba

  Ateistum: Já člověka skutečně v jeho jednání i omezím, budu-li k tomu mít moc a bude-li to tak mět být.
  A podle čeho určujete to „to tak mět být“?

  Jinak koukám, že vy věříte jak v boha tak i ve zlého. Kdo je to „zlý“? Opak boha?

 81. toli

  Takže tebe „toli“ na svobodě omezuje i jen slyšet cokoli co slyšet nechceš. Dokonce i tehdy, když dotyčný po tvém upozornění zmlkne.

  To já si tady jen tak s tebou virtuálně hraju,v realitě mne již všichni pánbíčkáři znají a tak raději drží hubu aby nepřišli k úhoně 🙂
  Víš o tom že normální lidi si přejí mít korektní vztahy s ostatními ?Takže mi své kecy o svém Bohu nesdělují protože jednak vědí že mne to vůbec nezajímá a jednak vědí že bych se určitě ozval a minimálně je poslal na psychiatrii,takže si nepřejí kazit si svůj klid uvnitř sebe,když už jim Kristus tak pracně vytváří pokoj v duši tak o ten pokoj nechtějí přijít 🙂
  Mezi pánbíčkáři mám i pár kamarádů ale zasadně se nebavíme o náboženství či světonázoru.
  Jinak pokud je nějaký Kristův pomatenec v televizi tak ho jednoduše přepnu, při 180 programech je z čeho vybírat a máme i NOE ale vůbec se na to nekoukáme.

 82. Jiří Skřítek

  On ti Skřítku říká, že těla Adama a Evy byl a geneticky shodná a téměř dokonalá (došlo k poškození hříchem a řekněme prokletí/trestu). Tělo Evy vzniklo z těla Adama, dohromady tvoří jedno tělo a tím spojením vzniká další tělo, jejich spojením vzniká i duch o kterém ale teď nemluvíme.

  Ano, já vím, co se mi snaží namluvit za blbost.

 83. toli

  @Alibaba
  Jinak koukám, že vy věříte jak v boha tak i ve zlého. Kdo je to „zlý“? Opak boha?

  Má ty prostoto,ty nevíš že svět pánbíčkáře je prostoupen démony i anděli,duchy a všelijakou další havětí a na nebesích jim sídlí velký Šašek a v podsvětí jeho opak.
  Geneze těchto dvou hlavních postav je jednoduchá.Pár století před Mojžíšem byl židovský bůh dobrý i zlý.Avšak židé měli tím pádem problém rozlišit dobro a zlo (ostatně křesťané s tím mají problém dodnes ) dobro totiž může být pro jednoho dobrem a z pohledu druhého ta samá věc je zlem.Málo co je jednoznačně dobrem nebo zlem. No a tak se to řešilo tím že se vymyslela další postava,opak boha.Všechna náboženství jsou duální věroučné systémy,pod vedením kněží ,imámů ajánevímjaksevšudetěmšaškůmříká to ovcím pomáhá rozlišovat dobro od zla.
  To je docela pikantní,protože v abrahámovských mýtech naši pra pra pra snědli ovoce poznání dobrého a zlého.Tato schopnost se přenesla i na nás,takže umíme rozlišovat aniž bychom k tomu potřebovali nějakého faráře či pastora.

  BTW,u Mojžíše najdeš v textu zbytky židovského polyteismu a i Mohamed musel nejdříve zrušit mnoho arabských bohů než mohl nastolit monoteismus

 84. toli

  No a křesťané si museli vymyslet další pohádku o trojjedinném Bohu aby uspokojili potřeby dřívějších pohanů,které hodlali pokřtit (aby jich bylo více) takže mají trojhlavého Boha (srovnej s drakem) jednoduše tři v jednom ,jako sáček kapučína 🙂

 85. toli

  Jinak nechápu proč se křesťané diví že je nebereme.
  Brát je by znamenalo věřit na pohádky,ne nadarmo je jejich pohádková kniha vybízí aby byli jako malé děti.
  Eklessianovi jsem už vysvětloval že mi jeho Bůh nemá co nabídnout a Ekklessian také vytěsňuje vše co se mu nehodí do krámu a já naopak vytěsňuji křesťany a jejich kecy pro svou psychickou pohodu kterou si nedám vzít.
  Naštěstí je zde tak málo křesťanů že jejich vytěsňování nedá žádnou práci ani problém.
  Čili jsme s křesťany uplně stejní,rozdíl je v tom že oni ve své naivitě věří že přežijí svou smrt a dostanou další šanci.

 86. Ateistum

  Myslím, že kdo byl jednou před zlým a démony ochráněn přestane urçitým způsobem pochybovat a začne si klást otázky a hledat odpovědi. Ale co s tím zlem v člověku, to je problém. Problém, který člověka zpřístupňuje zlému. Člověk musí být uzdraven, chce-li žít!

  Proste vy kdo máte Otce, ve jménu krista Ježíše, aby vám odpustil a očistil vás (cele, tedy na duši, duchu, těle) a očištěné a zbavené vás újm a následků hříchů vás zapečetil až do Kristova návratu.

  Ekklesian

 87. toli

  Máme tady kněze který mne neustále dokáže fascinovat svou debilitou.On vysokoškolák rozesílá farníkům hoaxy kde arab zabil svou manželku protože přestoupila na křesťanství a spolu s ní zahrabal zaživa i své 2 malé dcery a ty dcery po týdnu vykopali a od nich se dověděli že tam za nimi docházel pod hlínu Ježíš a krmil je…….
  Nebo jsem mu říkal že si občas pálím kadidlo abych provoněl ohromný dům a k tomu používám k tomu určený uhlík.
  Okamžitě byl ve střehu,protože v jeho představách je uhlík spojený s ďáblem,to by mne zajímalo čím to pálí o velikonocích v kostele..
  Prostě debil.

 88. Jiří Skřítek

  Ruku v ruce s vírou, jde i jistá negramotnost.
  Ostatně co očekávat od někoho, kdo věří, že pocházíme z Adama a jeho žebra. A jako důkaz o tomto aktu, je kniha, ve které když zazní hrom a sjede blesk, tak se zlobí Bůh….

 89. Alibaba

  @toli
  Mylslel jsem, že odpoví Ateistum…

  @ Ateistum
  Když neodpovídáte, mám to chápat tak, že toli odpověděl za vás a má pravdu?

 90. Ateistum

  Je to Alibabo mimo tvé pochopení, zbytečně bych se rozepisoval. Nepotřebuješ moji odpověď.

  Musíš se prostě smířit s tím, že lidé Bohu patřící neužívají jen tělesný rozum, díky tomu jsou schopni následovat Krista (tedy i rozpoznávat pravdu a nepravost, vnímat spravedlnost jinak než ty) a hledat vůli Boha. Stěží nám budeš rozumět i hledat naše motivy, to pro tvrdost vlastního srdce a svou pýchu.

  Ekklesian

 91. Alibaba

  @ Ateistum
  Jestliže nepotřebuji odpověď, tak pak se nedivte, že dám za pravdu tolimu.

  Musíš se prostě smířit s tím, že lidé Bohu patřící neužívají jen tělesný rozum, díky tomu jsou schopni následovat Krista (tedy i rozpoznávat pravdu a nepravost, vnímat spravedlnost jinak než ty) a hledat vůli Boha.
  Tak já se s tím smířím, že máte myšlení naprogramované jinak (náboženskou vírou), aby jste jako ovce bečeli a nechali se dojit a stříhat.

  Stěží nám budeš rozumět i hledat naše motivy, to pro tvrdost vlastního srdce a svou pýchu.
  Vaše motivy vidím, zmanipulovat co nejvíc lidí.

  P.S.: Srdce je sval v člověku, který pumpuje krev. Tohle je třeba příklad naprogramovaného náboženského myšlení.
  P.P.S.: Doufám, že lidi jako vy postupně vymřou a bude se o nich mluvit jen v dějepise.

 92. toli

  @Alibaba
  🙂 🙂
  🙂
  Skvělá charakteristika pánbíčkáře,ano nejsou z tohoto světa 🙂

 93. Hraničář

  ind
  25.01. 2019
  Žádná nesrovnalost v tom není, jen je tomu potřeba trochu rozumět……………………..

  A nebo je to nutnost „vysvětlit“ biblický nesmysl o tom, že lidstvo začínalo se dvěma lidmi?!

 94. Hraničář

  Ateistum
  25.01. 2019
  Opravdu svobodně jednat může jen svobodný člověk!……………..

  Opravdu svobodný byl jen Robinson, dokud byl na pustém ostrově sám. Jakmile ale k sobě přijal Pátka, musel svoji (neomezenou) svobodu omezit. Co je na tom nepochopitelného??

 95. kabát

  ind: To jste, vy ateisté, takoví chudáčkové, že nedokážete ani pomocí internetu v Bibli najít sdělení o svobodě?
  K té svobodě nás Kristus osvobodil. Stůjte tedy pevně a nenechte se opět podrobit pod jho otroctví. Ga 5,1

  O tom, kdo je tady chudáček, by jsme mohli dlouho diskutovat. Ve verši, na který se odvoláváš, Pavel píše o otroctví ducha, ne o otroctví jako takovém.
  „Ale jako tenkrát ten, který se narodil pouze z těla, pronásledoval toho, který se narodil z moci ducha, tak je tomu i nyní.“ Ga 4:29
  Ježíš vykoupil své následovníky z otroctví hříchu , jinými slovy osvobodil od vlivu toho zlého, jak tu do zblbnutí píše Eklesian. Alespoň tak mi to kdysi vysvětlovali v církvi Bratrské. Znovu krásná ukázka, že se ani vy křesťané nedokážete shodnout na tom, co Bible vlastně říká a to chcete poučovat ateisty. Takže opakuju, že o svobodné vůli nic v Bibli nenajdeme, ale zato tam frčí otroctví.

 96. toli

  Ano,otroctví nejen těla ale i ducha Kristu, o to v celém křesťanství jde.
  ORA ET LABORA,
  Žádná svobodná vůle,kecy o svobodné vůli jsou jen lep na hejly.

 97. ateista

  Vrátím se k tématu článku. Trochu jsem korespondoval d advokátem Jakubem Křížem, který je proti zdanění církevních restitucí. Moje texty byly dosti obsáhlé, proto zveřejňuji jen odpovědi pana Kříže a poslední moji reakci:

  Vážený pane
  děkuji Vám za Váš dopis i za zájem o téma. Já osobně nemám pochyb o legálnosti činnosti církve.
  S přátelským pozdravem
  Jakub Kříž

  Vážený pane
  děkuji za rychlou reakci. Rozumím Vašemu zápalu pro věc – pro Vaši náboženskou víru v neexistenci Boha. Tuto víru Vám neberu. Anebo nejde z Vaší strany o víru, ale o silné poznání? Pak pro něj máte důkazy. A neobstojí Vaše námitka, že dokazovat má ten, co něco tvrdí. Vy totiž tvrdíte, že existuje objektivní fakt, že Bůh neexistuje – a to je tvrzení, které si důkaz vyžaduje.
  Jsem velkým příznivcem názorových výměn a dialogu. Jedním z předpokladů ale je absence argumentačních faulů. Ve svém minulém e-mailu jste například uváděl, jak astronom Grygar věří ve stvoření světa za 6 dní. To je přeci hloupost. Během pár vteřin najedete na internetu jeho výrok, že Bible není učebnicí přírodních věd. Zdá se, že o učení katolické církve nevíte téměř nic.
  Chcete-li bojovat proti církvi, pusťte se do boje – ale nejdříve si nastudujte, proti čemu vlastně bojujete. Omylů ve Vašich stanoviscích je bohužel celá řada.
  Pokud se domníváte, že schvaluji zločinecké jednání, prosím, podejte na mě trestní oznámení. Domnívám se, že tomu velí Vaše občanská povinnost. Nebudu Vám to mít za zlé, neboť vím, že jednáte v upřímném přesvědčení.
  Zdravím Vás a přeji Vám vše dobré

  Vážený pane,
  bohužel nemám kapacitu držet krok s Vašimi dlouhými texty. Píšete, že jste toho hodně o náboženství přečetl. To ale ještě neznamená, že rozumíte křesťanské víře, vůči které se tak rád vymezujete. Váš způsob nakládání s biblickými tety o tom svědčí. Zkrátka je zcela v souladu s učením katolické církve, když má pan Grygar určitý vědecký názor. Ten nestojí v opozici vůči biblické zprávě o stvoření. Doufám, že uznáte alespoň to málo, že žádná empirická věda není schopna o Bohu cokoliv říci. Nemůže ho ani dokázat, ani vyvrátit.
  S přátelským pozdravem

  Dobrý den pane Kříži.
  Potvrdil jste, že ačkoliv advokát, tedy studovaný člověk, Vaše rozumové uvažování zcela rozvrátila Vaše náboženská víra. Nemohl byste totiž napsat tu poslední větu.
  Žádná empirická věda nemusí o bohu cokoliv říkat. Nemusí ho dokazovat ani vyvracet. Ale církev, potažmo všichni hlasatelé náboženské víry musí dokazovat existenci boha, protože nabízejí služby, které údajně poskytuje bůh. Pokud neprokáží existenci boha a jeho schopnost poskytovat nabízené služby, musí být označeni za podvodníky a lháře, tedy zločince. Evidentně jste tedy obhájcem zločinců. To není pro Vás dobrá vizitka.
  Škoda, že diskusi vzdáváte, chtěl jsem se nechat poučit o některých dalších věcech, které vzbuzují mé pochybnosti, např. jak se o bohu dověděl první člověk. Doufám, že neuznáváte za pravdivé tvrzení, že člověka uplácal bůh z hlíny. Pokud ano, pak…….

 98. Hraničář

  iří Skřítek
  25.01. 2019
  Mě by spíš zajímalo:
  Jak se stalo, že když Bůh udělal Evu z Adamova žebra a měli pak nějaké děti.
  To pak osouložil Adam dcery, nebo kluci ojeli Evu, nebo mezi sebou??? Co na to Bůh a jeho přikázání? …………

  Tak asi takhle:

  http://rexcz.blogspot.com/2019/02/ocistovani-2019.html

 99. Hraničář

  ateista
  28.01. 2019
  Vrátím se k tématu článku. Trochu jsem korespondoval d advokátem Jakubem Křížem, který je proti zdanění církevních restitucí. Moje texty byly dosti obsáhlé, proto zveřejňuji jen odpovědi pana Kříže a poslední moji reakci:. …….

  https://www.tedeum.cz/2019/02/04/kurs-katolicke-sebeobrany-aneb-nad-apologetickou-abecedou/

  http://www.milujte.se/view.php?nazevclanku=kniha-p-marek-dunda-p-pavel-zahradnicek-editori-dotyky-nebe-a-zeme&cisloclanku=2018110004

 100. Hraničář

  48. číslo
  ISSN 1802-4327
  Milujte se navzájem, jak jsem já miloval vás.
  Jan 15,12
  Časopis pro novou evangelizaci
  http://www.milujte.se
  Speciál:
  Po Ježíšových stopách
  (str. 10–34)
  Bůh na naše prosby odpovídá jen třemi způsoby:
  – Ano, dám ti to, o co žádáš.
  – Chvíli počkej, ještě na to není pravý čas.
  – Dám ti něco mnohem lepšího.
  Bůh nikdy neříká NE!

  V tomto čísle je „vyznání“ amerického vědce, proč věří v Boha. Je velmi zajímavé si to jeho odůvodnění přečíst.

 101. Hraničář

  Nevím, zda má význam na tyto stránky vůbec přispívat. Napíšu komentář a on zmizí. Má vůbec cenu se zajímat o názory českých teistů, když ti si nedokáží ani udělat pořádný web?

 102. Hraničář

  Skutečně nemá cenu sem přispívat!!

 103. Jiří Skřítek

  Podle mě nezmizel. Jen jak měl dva odkazy, tak se zobrazil se zpožděním. Nebo to byl jiný?

 104. všd

  Upřímně, ten článek není bohužel k dispozici celý, ale už z těch Tomkových úryvků je zcela zřejmé, že je napsaný v řekněme halíkovském duchu.

  Což právě souvisí s tím, že když je ve veřejnoprávních médiích pořad o náboženství, pozvou tam dva věřící, žádného ateistu, ale taky žádného konzervativního katolíka.

  Jinak, ten výzkum PEW Research mi přijde trochu zvláštní, protože termíny jako duše nebo osud nemusí nutně souviset s vírou v božskou bytost.

  Konečně, v jiné diskusi někdo z OSA tvrdil, že pokud člověk věří, že mají dějiny svůj smysl, také není v pravém slova smyslu ateista a že tedy proto KSČ nebyla ve skutečnosti ateistická. Už vůbec pak bylo vícekrát zmíněno, že osobní kult v KLDR je v rozporu s ateismem.

  Přitom však skalní komunista a podporovatel KLDR by zároveň mohl klidně odpovědět, že ve zmíněné věci nevěří, ani v jednu z nich (komunistická ideologie není deterministická a nevěří ani na duši, tak jak o ní mluví věřící, ale i „něcisté“ nebo řekněme méně důslední ateisté).

  Osobně si myslím, že výzkum PEW Research by mohl, a to ještě s výjimkou právě otázek na duši a osud, odpovědět, jaký je v zemi počet bezvěrců, nebo jak píší někteří lidé z OSA ČR ateistů s malým a.

  Avšak o počtu uvědomnělých ateistů, kteří si za svým přesvědčením stojí, neříká vůbec nic. A osobně si myslím, že jich v ČR je málo. Pokud vyškrtneme marxisty, a obecně lidi, kteří věří v nějaký smysl lidských dějin nebo v existenci duše (asi vůbec nejgumovější termín), je jich tu opravdu málo. Pokud jde o komunisty, tam vidím reálně spíš antiklerikalismus, než ateismus.

  Ale pak je tu ještě jedno specifické téma, a tím je humanismus. OSA ČR otevřeně spolupracuje s organizacemi humanistickými. Avšak darwinismus je v mnoha ohledech s humanismem v rozporu, předpokládá, že lidé jsou jen jedním z mnoha zvířecích druhů. Naopak humanismus mluví o specifičnosti lidství a lidskosti a odmítá, aby se lidé k sobě chovali stylem „silnější pes šuká“, který je však pro lidi, kteří nevěří v Boha, v existenci duše apod. typický, aspoň co jsem já měl tu čest. A na řeči o humanismu většina takových lidí, co jem poznal, reaguje vulgarismy. Hodně lidí jsou zároveň ateisté a bojovníci proti (pseudo)humanismu.

  Kapitola sama pro sebe jsou potom satanisté. Většina těch, co jsem poznal, nevěřila v žádnou božskou bytost, satanismus byl pro ně spíš formou, jak ventilovat svou zlobu, závist a nenávist. Jsou takoví lidé ateisty?

 105. toli

  V podstatě souhlasím s každou větou ale myslím že průzkum nemohl být nastaven lépe.Každý člověk má trochu odlišné nastavení a chápání pojmů,co je duše,co je duch ,co je duchovno,co je bůh a co je Bůh,co je predestinace a a spousta dalších otázek které nelze aplikovat ve všeobecňujícím výzkumu. To by pak vypadalo jako v té televizní soutěži Nikdo není dokonalý kde se ptají lidí na ulici a ti jim odpovídají hovadiny.
  Co se týká osudu tak ze zkušeností vím že na osud se vymlouvají jen slaboši a lenoši..
  Co se týká nedefinované víry tak každý občas ujíždí i ateista si vsadí sportku ve víře že nějakým záhadným způsobem vyhraje miliony.Většině se to nepodaří po celý život a přesto to stále zkouší.Každý má nějaké rituály spojené s vírou anebo pověrou,herci se před představením poplivávají pro štěstí,někdo nosí talisman přestože v Boha nevěří,takže souhlasím i s tím že hard core ateistů je velmi málo.

 106. Alibaba

  všd: Avšak o počtu uvědomnělých ateistů, kteří si za svým přesvědčením stojí, neříká vůbec nic.
  Co to je uvědomělý ateista? Něco jako uvědomělý komunista? 🙂
  Pro mě je každý člověk co nemá náboženskou víru ateista. A nějaká uvědomitost mě netrápí. Samozřejmě, že aktivní (militantní) ateista je pro „propagaci“ ateismu lepší.

  Pokud jde o komunisty, tam vidím reálně spíš antiklerikalismus, než ateismus.
  Tak ten antiklerikalismus samozřejmě souvicí s konkurencí o ovečky. Klér se snaží zmanipulovat lidi, komunisti taktéž. Jen každý podle jiných not…

  Avšak darwinismus je v mnoha ohledech s humanismem v rozporu, předpokládá, že lidé jsou jen jedním z mnoha zvířecích druhů.
  Vůbec nechápu, proč sem taháte Darwina? A proč by měl být humanismus s Darwinem v rozporu? Člověk je zvíře (nebo vy nejste savec?), jen s hodně sociálníma pravidlama a větším rozumem (to jsou ty specifika). A humanismus je prostě taková další nástavba na rozum a sociálno.

  Kapitola sama pro sebe jsou potom satanisté. Většina těch, co jsem poznal, nevěřila v žádnou božskou bytost, satanismus byl pro ně spíš formou, jak ventilovat svou zlobu, závist a nenávist.
  Tak podle toho, co tu říkají křesťané, tak Satan je božská bytost, takže si protiřečíte.

 107. toli

  @Alibaba
  Tak podle toho, co tu říkají křesťané, tak Satan je božská bytost, takže si protiřečíte.

  Pravdu máte oba, satanská hnutí v Americe a západní Evropě jsou revoltou proti vtíravosti křesťanství a proti křesťanské morálce.Ti lidé mají prostě plné zuby pánbíčkářů,jejich indoktrinace a chtějí si žít po svém.
  Satanská bible je v podstatě o individualismu,hedonismu a posílení ega,náboženské rituály v satanismu jsou pouze obal (sice příjemný ale přesto obal) který má obalit podstatu satanismu.Víru v Satana u většiny satanistů nehledej,není tam.

 108. Robin

  Dobrý den, myslím, že ten článek posuzujete dobře, ale osud ani duše nemusí být hned nábožné věci, v jistém smyslu může třeba panpsychismus vyznávat jako teorii vědomí i ateista. Vědomí zatím nebylo dost dobře vysvětleno.

 109. Hosamen

  @Hraničář
  25.01. 2019
  Když už ale otázku náboženství někdo otevře, zjistíme, že to u nás s vírou tak špatné není………………………..

  Kardinál Vlk si kdysi v TV posteskl, že „komunisté ateizovali český národ, takže jen 38 % občanů se hlásí ke křesťanství“.
  ***
  To je přesně to, proč se dohaduju s ČR. Když jsem napsal, proč nejsou pořady pro atetisty, paní Bečková mi odpověděla, že není pro koho.
  Spočetla si kolik lidí se hlásí k víře a kolik lidí jako víru uvedlo ateismus, takže to je podíl ateistů. Kdo zaškrtne Bez víry, není ateista.

 110. Hosamen

  Řekl jsem to jasně, Tomáš Akviský se odvolával na Arisotelovu logiku při svých důkazech Boha, Aristotelova logika říká jasně, že pravda je prokazatelná, Církev prohlásila Aristotelovu moudrost za božskou.
  Uznávám tedy prokazetelné, abych uznával musím mít prokázanou existenci Boha, míry, váhy.
  Stejně jako církevníci prohlásili Popokatepepetl na bránu do pekla, chci fotografie Pekla.

 111. Hraničář

  Hosamen
  19.02. 2019
  Řekl jsem to jasně, Tomáš Akviský se odvolával na Arisotelovu logiku při svých důkazech Boha, Aristotelova logika říká jasně, že pravda je prokazatelná, Církev prohlásila Aristotelovu moudrost za božskou.
  Uznávám tedy prokazetelné, abych uznával musím mít prokázanou existenci Boha,……………

  No, mohl by sis popovídat s kard. Dukou. Je to vzdělaný pán, ve svém oboru odborník.

  „Katolická teologická fakulta je především místem usilovného a vědeckého hledání smyslu života v pokorném sebepoznání a možnosti žasnout nad krásou makrokosmu i mikrokosmu při odhalování Toho, který je a vložil do nás svůj obraz,“ přibližuje kardinál.
  http://www.katyd.cz/clanky/teologicke-fakulty-lakaji-ke-studiu.html

 112. toli

  No, mohl by sis popovídat s kard. Dukou. Je to vzdělaný pán, ve svém oboru odborník.

  No pokud vím tak je původně údržbář 🙂

 113. toli

  Studovat teologii rozhodně nechodí duševně zdraví lidé.

 114. Lemmy

  Toli, a vezmeš do úvahy, že niektorí homosexuáli, prípadne ľudia s nejakou zmätenou sexuálnou orientáciou, idú študovať teológiu, lebo tam očakávajú, že budú naplnení?

  Ale nie je to môj názor, len som o tom čítal pri sexuálnych škandáloch niektorých kňazov, a tvrdí to nejaký teológ, či kňaz.

  Že si takto riešia svoju frustráciu.

 115. Hraničář

  Lemmy
  20.02. 2019
  Toli, a vezmeš do úvahy, že niektorí homosexuáli, prípadne ľudia s nejakou zmätenou sexuálnou orientáciou, idú študovať teológiu, lebo tam očakávajú, že budú naplnení? …………………..

  Nebo i jinak. Napadlo mě to dávno, ještě za socialismu, když jsem četl o sexuálních skandálech kněží, hlavně v USA. Představte si dospívajícího kluka v bigotní rodině a bigotním prostředí, který si uvědomí, že se mu místo holek líbí kluci. On už ví, že to jsou „zvrácené“ myšlenky, že to je hřích a jestli tomu podlehne, že ho Bůh zatratí do pekla. tak ho celkem logicky napadne, že když se stane knězem, že mu Bůh pomůže, že to přejde. A ono nepřejde, naopak se to zhorší.
  Pak se nelze divit, že zvláště v USA jsou ty skandály s homosexuálními kněžími, i biskupy, s homosexualitou v seminářích. Všichni mlčí, všichni to tají dokud jen to jde.

 116. Lemmy

  Toli: No pokud vím tak je původně údržbář.

  A drží sa svojho remesla. Udržuje v chode cirkev.

 117. Lemmy

  Hraničář: Všichni mlčí, všichni to tají dokud jen to jde.

  Spomenul som si na jeden názor.

  Mary Norrisová:

  „Keď už cirkev povie ‚ľutujeme‘, znamená to: Ľutujeme, že sa na to prišlo.“

 118. toli

  @Lemmy
  V tomto případě duševně zdravým člověkem jsem měl na mysli takového člověka který je ukotven v realitě.To člověk s magickým myšlením nikdy není.Pravdou je že většinou za to nemohou .Na teologických fakultách studují většinou nemocné děti nemocných rodičů tedy původně indoktrinované děti indoktrinovaných rodičů.Nejhorší na tom je že na teologické fakultě vlastně není tím nejdůležitějším Bůh ale příslušná církev-dostávají testy kde je otázka že když se jim zjeví Ježíš anebo Marie a sdělí jim něco co je v rozporu s učením církve tak koho poslechnou ,Ježíše anebo církev ? Za B je správně,protože jejich zjevení mohou být ďábelská,ale církev přes své představené je posvěcena duchem svatým…..
  No a z deviantního myšlení absolventů teologických fakult pak vyplývá ta ignorace vědy a gumová,ohebná logika.

 119. Bela Lugosi

  „Studovat teologii rozhodně nechodí duševně zdraví lidé.“

  To prý platí i u psychologie. 🙂

  Ovšem důkazy a statistiky opět nemáš. Znám několik lidí z teologický fakult a jsou všichni v pohodě. NIkdo z nich není po mrtvici. 🙂

 120. Lemmy

  Bela: Ovšem důkazy a statistiky opět nemáš.

  Chceš tvrdiť, že si sa stretol s pedofilnými psychológmi?

  Máš nejaké porovnania medzi kňazmi a psychológmi?

 121. Bela Lugosi

  1) Naprostá většina vystudovaných z teologie nejde dělat kněze. 🙂

  2) On psal nemocní, ne o sexuální orientaci, nebo je homosexuál nemocný? 🙂

  Dobrou a někdy! 🙂

 122. Bela Lugosi

  Jestli jsi šel někdy na teologickou fakultu UK, tak víš, že jí studují hlavně holky, často Rusky nebo Ukrajinky, které chtějí lehce získat titul.

  Ne kneží.

  Ale to bys nesměl být dement jako tolíček a o něco se zajímat…

 123. Marie

  Existují lidé, kteří studovali psychologii i teologii nebo psychiatrii i teologii, takže ti jsou také nemocní?

 124. toli

  Existují lidé, kteří studovali psychologii i teologii nebo psychiatrii i teologii, takže ti jsou také nemocní?

  Rohodující je přítomnost magického myšlení. Jinak sem občas zajde Darth Zira, vysoce vzdělaná dáma s několikerými tituly,spisovatelka. Podle posledních zpráv se vrhla na další vysokoškolské studium-teologii,pravděpodobně to potřebuje ke své práci a protože jí znám tak vím že zcela jistě nemá magické myšlení a je ukotvena v realitě.

 125. Marie

  Magické myšlení, no někteří vědci ze spolku Sisyfos jsou věřící. A nejsou nemocní. Třeba pan Grygar je inteligetnější než vy asi tak 100X, je skeptik i věřící. 🙂

 126. toli

  Grygar nemá magické myšlení ? A rozhodně je ne 100 x ale 1000 x chytřejší než vy.

  Jak jde dohromady skepticismus s vírou v existenci Boha ?

 127. Marie

  Jednodušše, jako agnostik byste měl vědět, že bůh není prokázan ani vyvrácen, takže je tu možnost, že bůh je. Takže na něj může člověk věřit. Existují i racionální argumenty. Třeba od Akvinského.

 128. Marie

  Tak já jsem na rozdíl od vás vystudovala dvě vysoké školy a to po revoluci. A jako heterosexuál jsem žila s mužem, ne se ženou. Protože rozeznám pohlaví, kdo z nás dvou je tedy inteligentnější? 🙂 A mrtvici jsem neprodělala.

 129. Marie

  „Cyril Höschl: Může být víra duševní chorobou? Cyril Höschl12. srpna 2018 • 11:01“

  „Mezi vírou a bludem je zásadní rozdíl, takže rovnou odpovídám, že přijmout jakoukoliv víru v jakémkoliv století a s jakoukoliv barvou kůže samo o sobě v žádném případě psychiatrickou diagnózu nezakládá. Svůdnost takových nápadů má na svědomí zneužívání psychiatrie k prosazování ideologických či mocenských zájmů. A to je stará vesta, středověkým mučením a rurálními kustodiálními zařízeními počínaje a nacismem či komunismem bohužel nekonče.

  Tyto myšlenkové pochody mají různé odstíny, včetně v současnosti často viditelného zlozvyku znesvářených politiků posílat se vzájemně na psychiatrii. To, že někdo chápe svět jinak než já, ještě neznamená, že je nemocen.“

  https://www.reflex.cz/clanek/veda/89171/cyril-hoschl-muze-byt-vira-dusevni-chorobou.html

 130. Pingback: Musíte si myslet že jste ateista abyste byl ateistou? | Ateisté ČR

Komentáře nejsou povoleny.