210 let od narození Charlese Darwina

Autor | 12.02. 2019

Dnes, 12. února 2019, je tomu přesně 210 let od narození biologa a geologa Charlese Darwina, jedné z nejvýznamnějších postav lidské historie, jehož převratný výzkum nám umožnil lépe pochopit postavení a původ člověka v kontextu existence života na planetě Zemi. Výzkum Charlese Darwina patří mezi ty pro lidstvo nejzásadnější, jelikož zcela změnil náš pohled na svět. Fascinující je, když si uvědomíme, že první myšlenky a teorie, podobající se v 19. století zformulované evoluční teorii, pocházejí již z dob antické filosofie, kdy podobně vznik živých organismů popisoval jeden z prvních filosofů, představitel milétské školy Anaximandros, a to již v 6. století před naším letopočtem.

Naopak smutné je, když se dnes, 210 let od Darwinova narození, podíváme na některá čísla. Pokaždé, když věda dospěla k něčemu, co bylo v rozporu s náboženstvím, trvalo dlouho, než se lidé a společnost zbavili dogmatického náboženského výkladu a přijali fakta. Toto odmítání čehokoliv, co nebylo konzistentní s náboženským výkladem, však není známkou pouze abrahámovských náboženství. Jeden z Anaximandrových pokračovatelů, filosof Anaxagorás, se v Athénách 4. století před naším letopočtem pokoušel vysvětlit a popsat nebeská tělesa racionální cestou, což jej stálo obžalobu z bezbožnosti. Především proto, že si dovolil popsat naše Slunce jako rozžhavenou masu kamene, což bylo v tehdejší náboženské společnosti, kdy bylo Slunce zosobněním boha Helia, něčím zcela neakceptovatelným.

Pokud se dnes podíváme do Spojených států, zjistíme, že 38 % Američanů zcela odmítá evoluci a věří, že Bůh stvořil člověka v jeho současné podobě. Kreacionismus je v USA stále silně přítomný a disponuje značným politickým kapitálem. Dobrou zprávou je, že oněch 38 % je nejnižším číslem za posledních 35 let. Špatnou zprávou je, že v roce 1981 byla víra v kreacionismus v USA na čísle 44 %. Od té doby jsme tedy zaznamenali pokles o pouhých 6 procent, což je skutečně málo. Ještě daleko více tristnější a depresivnější je pohled na procenta, která ukazují, kolik Američanů uznává evoluční teorii v její vědecké, s náboženskými prvky nekombinované podobě: pouhopouhých 19 % Američanů (9 % v roce 1981).

Potěšující, avšak nikoliv překvapivou zprávou je, že v regionu střední a východní Evropy je evoluce jako vědecká teorie nejvíce akceptována u nás, v České republice (83 %). V řadě jiných zemí středo-východoevropského regionu je však podpora výrazně nižší, pro příklad Polsko 61 %, Bulharsko 60 %, Ukrajina 54 %, Litva 54 %, Bosna 37 % a Arménie pouze 34 %.

696 thoughts on “210 let od narození Charlese Darwina

 1. toli

  @Lemmy
  Ty jsi ochotný číst knihy v češtině ? Já jsem přečetl jen pár knížek ve slovenčině ale moc mě to nebavilo.Jednak je čtu déle než české knihy a jednak ten překlad v hlavě docela unavuje.

 2. toli

  Je to zvláštní,na slovenské televize koukám běžně bez problému a rád,ale psaný text mě nebaví.

 3. Jaroslav Štejfa

  No, a koho zajímá, kam až se Darwinova teorie dostává v době dnešní, může si přečíst knihu Jaroslava Flegra „Evoluční tání aneb o původu rodů“ (edice Galileo, Academia 2015). Z této knihy na mne padla chandra nad úrovní nejenom zdejších obecných diskusí na dané téma. Věda asi skutečně – uchopí-li nějaké téma – vždy dospěje do fáze, kdy je třeba se intensivně vzdělávat k pochopení běhu světa. Což není každému dáno. Z tohoto hlediska lze vysvětlit proč jsou konkurenční, nevědecké teorie o onom běhu tak populární, jsou totiž přítulné, neiritují, chlácholí. Podstata světa totiž je vždy skryta v tom černém pralese za vesnicí, plném příšer, ze kterých jde strach, protože se zdají nepochopitelné. Tady je kořen touhy mnohých po absolutisaci svých přesvědčení. Ale není třeba všemu rozumět.
  Jaroslav Štejfa

 4. A. S. Pergill

  Důležité je, že Darwin byl k publikaci svojí teorie v podstatě donucen tím, že se chystala publikace „konkurenční“ evoluční teorie, která se od té jeho nijak zvlášť nelišila. A že už byla venku evoluční teorie Lamarckova, o níž jsme se sice učili, že je proti Darwinovi nemožná, nicméně dnes, v době rozvoje výzkumu epigenetických jevů, je třeba vzít Lamarcka do jisté míry „na milost“. A Darwin naopak nepracoval s dědičností, která je pro evoluci docela zásadní, takže je spíše přeceňován (jeho oceňování je dáno více sociálními a ideologickými ohlasy na jeho dílo než reálným dopadem původního darwinismu na současný stav vědy).

 5. toli

  @Jaroslav Štejfa
  Naprostý souhlas,vzdělávání totiž bolí.Ač nerad,musím souhlasit se Zemanovým výrokem že naprostá většina národa je slaboduchá.A myslím že se to týká nejen tohoto národa.Na druhou stranu je to pochopitelné,vzdělávání potřebuje čas a kde ho vzít když většina investuje svůj čas do toho aby se vůbec uživila a udržela si svou životní úroveň.To je negativum kapitalismu.
  Ono to asi bylo vždy stejné,příliš si idealizujeme antickou moudrost protože vidíme jen špičku ledovce,antické myšlenkové elity,leč antická společnost na tom byla úplně stejně jako jsme my.
  Byť existují průzkumy které ukazují že lidstvo od dob antiky hloupne.

 6. Bela Lugosi

  Evoluční teorie je jen teorie, víra, jako každá jiná, vše může být matrix, vaše důkazy nejsou 100% jisté. Nevím proč máte mít v hodinách biologie výhody, proč má vaše víra výhody před jinou vírou, když vše je to jen víra bez 100% důkazů. I kosti dinosaurů může být jen hmotný hologram, možná je to jen ve vaší hlavě všecko! Je to vše jen relativní. Vaše evoluce, elfové, víly,… nejsou o nic lepší než teorie stvoření nějakým bohem.

  Zatím a někdy! Medea sem chodí žel málo! Takže moc chodit nebudu. 🙁

 7. Jaroslav Štejfa

  Hle, jak brzo se zde potvrzují má slova, jak někteří nutně potřebují k žití 100% důkaz nějakých jevů okolo sebe, jinak dávají přednost smradlavé zemljance své víry; jít do vichru studeného větru za vesnicí je pro ně vražedné. xenofobie je prostě forma strachu ze všeho neznámého. Určitou její mírou trpíme všichni ale míra, kterou předvádí Bela Lugosi, Eklesian, Jeronýmek, Megret (šmahem vybráno), je podle mne striktní zákaz vůbec někdy opustit noru, kde je hezky sebevražedně teploučko, vlídno, útulno a známo – jak jen vůbec víra bez korektivu okolního světa může být.
  Dialektika té věci spočívá v tom, že těch lidí, co přinášejí z krajin nevlídných to nové a prospěšné je málo, nicméně drtívá většina (namlouvajíc si své víry) ochotně užívá věci a jevy nové a prospěšné a často je pokrytecky pomlouvají. Například, že se manželství či vůbec morálka vyprazdňují a svět upadá. Zajímavé jsou takové nářky u televize nebo v autě, u soudu či u zubaře na téma kam to ten svět spěje.
  Jaroslav Štejfa

 8. ind

  Flegr ničí víru v pravdivost neodarwinismu.

  V oblasti evoluční biologie J. Flegr formuloval teorii zamrzlé plasticity, podle které se pohlavně se rozmnožující druhy mohou působením selekce měnit pouze 1–2 % doby své existence, a to pouze bezprostředně po svém vzniku určitým typem speciace.
  cs_wikipedia_org/wiki/Jaroslav_Flegr

  Neodarwinismus je souhrnné označení pro současné hlavní paradigma evoluční teorie vzešlé z Darwinova učení. Zahrnuje …
  široký adaptacionismus, přesvědčení, že hlavním motorem vývoje organismů je neustálé přizpůsobování se podnětům prostředí a že naprostou většinu znaků současných organismů lze vysvětlit nějakou dřívější adaptací.

  cs_wikipedia_org/wiki/Neodarwinismus

  Tak jak to tedy je? Přizpůsobují se organismy stále, nebo pouze 1-2% doby své existence? Je to vůbec testovatelné?
  Může být něco, co není testovatelné, součástí teorie (dle její definice)?

  Vtipné je, že dokážete zahrnout do teorie něco, o čem nevíte, zda to dokážete nebo nedokážete detekovat. 🙂

 9. Honza Werner Post author

  Bela Lugosi: „Evoluční teorie je jen teorie“

  Čekal jsem, kdy se někdo vytasí s tímto evergreenem, který je snad nejlepším poznávacím znamením toho, že daný člověk o evoluci a vědě vůbec nic neví. Slovo „teorie“ má totiž ve vědě poněkud jiný význam, než jak jej užíváme v běžné mluvě a s čím jej má většina lidí spojený. Podobně jako „evoluční teorie“ třeba „gravitační teorie“, lidem, kteří píší, že je „evoluce jen teorie“, doporučuju jít zkusit skočit z mostu, určitě se vám nic nestane, protože to je přeci „jen teorie“.

 10. ind

  H. Werner:
  doporučuju jít zkusit skočit z mostu, určitě se vám nic nestane, protože to je přeci „jen teorie“

  Skokem z mostu se dá alespoň něco otestovat.

  Přijde mi ale vtipné, že vaše evoluční teorie stojí a padá na změně organismů, kterou nějak nelze testovat – viz Flegrovo tvrzení o změně pouze v období 1-2% existence druhu.

  Nemáte možnost testování, zbývá vám pouze víra. Nálepkou „teorie“ si moc nepomůžete.

 11. jl

  @Honza Werner
  Přesněji řečeno: evoluční teorie je hypotéza. Životnost hypotézy je typicky několik málo let a poté je vystřídána – hypotézou jinou. O sledu těchto hypotéz se pak pak bez dalšího bere za jisté, že se zákonitě limitně blíží pravdě…

  Ale je to tak ve skutečnosti? Pokud se vezme seriozní věda (což není Darwin, který spíš představuje myšlenkovou projekci zvrácených mezilidských vztahů své doby do říše fauny a flóry) – fyzika, např., tak víme, že Buridan a dlouho po něm i Newton měli pěknou hypotézu o pohybových zákonitostech, to nahradil Einstein, ale i o ní víme, že není definitivní. A současná fyzika? Z velké části produkuje mýty… Jak je to možné?

 12. Jaroslav Štejfa

  K indovi:
  Působíte na mě dojmem přesně toho dogmatika zahrabaného ve své noře, neschopného pochopit něco nového, co podléhá vývoji. Ch. Darwin postuloval základní koncepci přirozeného vzniku a vývoje biologických druhů evolucí pomocí přirozeného výběru. August Weisman, zakladatel neodarwinismu, rozvinul teorii evoluce o populační genetiku a adaptacionismus (onen hlavní motor). Stalo se tak o cca generaci později. Světe div se, teorie se vyvíjela dál (jak ve vědě bývá ošklivým zvykem). A tak někdy na přelomu našeho století docházejí k dalšímu zesložitění původní teorie. Možná mají pravdu Flegr a jiní, možná se mýlí, nicméně věřím – na rozdíl od vás – že jsou věrohodnější, než vymítači ďábla, vykladači příběhů o oživení rozkládajících se mrtvol či o matrixech.
  Je komické, když věřící jako vyznavač netestovatelných tvrzení chce po druhých, aby svá tvrzení podepřeli absolutními pravdami; přitom žádnou takovou formulovat nedovede.
  Ještě poznámka ke knize Evoluční tání: Na konci knihy je banální seznam použité literatury. Zde je několik set odkazů na práce, které testovaly předkládaná tvrzení. Ostatně je to běžným zvykem na rozdíl od prací nevědeckých. Je vaše ignorance záměrná?
  Pořád vám nic nebrání: nepochybně vyvraťte závěry moderních evolučních biologů, absolutně doložte pravdivost své víry a jsem na vaší straně. Jinak mi promiňte hraběcí radu – trochu sebereflexe by neškodilo.
  Jaroslav Štejfa

 13. Lemmy

  Toli, OK, ale ja vnímam češtinu ako slovenčinu. Mne vôbec nerobí problém čítať ani tunajšie diskusie. Mne to príde prirodzené, či čítam v českom alebo slovenskom jazyku.

 14. toli

  @Lemmy
  Souhlasím,jenže myšlenky mi jdou v češtině.Tady v diskuzích či článcích také nemám problém se slovenčinou.V delších textech (knihy) to však již problém je..To automatické překládání v mozku do češtiny je docela únavné. A je zvláštní že to tak je jen u psaného textu-pokud slyším slovenčinu libovolně dlouho tak žádný problém.

 15. Jaroslav Štejfa

  K jl:
  Koukám, že vy v tom máte ještě větší „jasno“, než ind. Jistě sedíte u počítače, plánujete výlety svým autem, trasu stanovíte pomocí GPS, až dostanete rakovinu, necháte se vyléčit medicinou a to vše se vám dostane pomocí mytologie. Doporučuji vám se dojít pomodlit, aby se vám dostalo konečně trochu „pravdy“. Přesně vy jste ten, který plnými hrstmi si užívá vědeckých poznatků, které velkohubě považuje za neskutečné a pouze vymyšlené. Chybí vám pokora před každým poznáním, které nese prospěch a vy mu nerozumíte. Neovládáte-li integrální počet, není k zahození, je to vaše nedostatečnost. Nemusíte ho ovládat ale například ve vašem autě nebo pračce byl použit bohatě. Trochu úcty by neškodilo.
  Jaroslav Štejfa

 16. ind

  @Jaroslav Štejfa

  Je komické, když věřící jako vyznavač netestovatelných tvrzení chce po druhých, aby svá tvrzení podepřeli absolutními pravdami; přitom žádnou takovou formulovat nedovede.

  Já se nestydím své přesvědčení nazývat vírou. Vy však své přesvědčení nazýváte teorií a to přesto, že tvrzení vašeho přesvědčení nejsou testovatelná.

  Žádné podepření absolutními pravdami po vás nepožaduji. Požaduji po vás jedinou věc – pokud už něco nazýváte teorií, pak mi ukažte, jak dané tvrzení z vámi předpokládané teorie lze testovat.
  Pokud nevíte, pak co se divíte, že dané tvrzení odmítám považovat za součást teorie, protože do ní nemůže patřit? Je to jasné z její definice.

 17. toli

  @Jaroslav Štejfa
  Je vaše ignorance záměrná?

  Pochopitelně,ignorace pánbíčkářů je vždy záměrná a je základem. Sami by chtěli nastavovat zrcadla ale jim se nastavovat zrcadla nesmí-jejich víra a pravda by to nepřežila 🙂

  BTW.Bella Lugosi,Jeronýmek,Nohavica,Megret je jedna a tatáž osoba,prostě multinick.

 18. ind

  Pro těžce chápající…

  Neodarwinismus: zvířata jsou schopna se (evolučně) měnit stále.
  Flegr: zvířata se nemohou měnit po dobu 98-99% své existence.

  Otázka – probíhá u zvířat evoluce, když u nich neprobíhá změna? 🙂
  Dokáže mi někdo ze zdejších diskutujících odpovědět?

 19. toli

  @Jaroslav Štejfa
  Proč jsou dnešní katoličtí kněží a protestantští pastoři velmi silně nevzděláni v přírodních a společenských vědách ? Protože by jim to bouralo jejich teologické pravdy.
  Doby kdy kněz objevil základy genetiky anebo vynalezl hromosvod jsou už dávno pryč.

 20. Bela Lugosi

  Když skočím z mostu, může to být jen sen, matrix. I bolest může být simulovaná, třeba nás chce satan zmást!

 21. Medea

  @ind

  „Flegr ničí víru v pravdivost neodarwinismu.“

  Flegerova teória nepatrí medzi mainstreamové evolučné teórie.

  „Může být něco, co není testovatelné, součástí teorie (dle její definice)?“

  Musí. Pretože prírodovedné teórie majú bezpočet (technicky alebo principiálne) netestovateľných logických dôsledkov. Etablované prírodovedné teórie majú testovateľné NEJAKÉ zaujímavé netriviálne logické dôsledky, ale nie všetky možné logické dôsledky.

  Vezmite si napr. Newtonovu teóriu gravitácie. Z teórie ľahko vyvodíte aké by bolo gravitačné zrýchlenie spôsobené gravitáciou gule z rýdzeho zlata s hmotnosťou bilión ton vo vzdialenosti 10000 km od jej ťažiska (ϰm/r^2), ale otestovať si to priamym meraním nemôžete, pretože toľko zlata ľudstvo k dispozícii ani nemá 🙂

  Môžete testovať jednotlivé logické dôsledky teórie, a sledovať ich (ne)súlad s teóriou, ale je bezpočet logických dôsledkov teórie, ktoré otestovať nemôžete.

 22. Bela Lugosi

  No ono mě nejde dost dobře ignorovat, jak předvedl i Honza Werner, poněvadž:

  1) jsem evidentně silná osobnost (bílý heterosexuální a mladý vzdělaný muž)

  2) mé námitky jsou logické, jak uznala i Medea teď nedávno, když se na mě odvolala, že jen věří, že nežije v simulaci, ale nemá pro to důkaz, vše je to jen víra, i vaše evoluce je nejistá víra bez jistých důkazů…

  Krásný zbytek měsíce a třebas někdy, nemam moc času a Medea je tu málo, nemohu jí stále hlídat! Jo a pro mrtvičku: nejsem multinick, nevím o čem to mluví! Tak dobrou 🙂 :))))

 23. Bela Lugosi

  A skákat z mostu nehodlám ne kvůli gravitační víře (teorii), ale že mi bůh možná kdysi řekl, že bych to neměl dělat. Varoval mě před propastí. Víte, ono je to tak, že něco být matrix může a něco nemusí. Nevíme.

  Takže to nebudu riskovat.

  Satan by měl logicky spíš zmást evoluční víru než gravitační, z gravitační tolik nemá, zato evoluční víra zdánlivě vyvrací příběh o Adamovi a Evě, to už by byla motivace. Ničí to zdánlivě i jiné příběhy o stvoření člověka. Samozřejmě pokud to berete doslovně.

  Ind už tady dokazoval posledně, že Země a vesmír je starý 10 000 let a ne více, přibližně.

  Já myslím, že svět je starý jen asi rok nebo dva, předtím to byli vše jen umělé vzpomínky, těžko vám to dokázat, vy také nedokážete opak, může to být simulace. Bůh mi řekl, že svět stvořil asi před dvěma lety, vzpomínky jsou umělé. Takže pokud to byl bůh, je to tak jak píšu.

  Dobrou a zdravím Medeu a třeba někdy! 🙂

 24. jl

  @Toli
  „Proč jsou dnešní katoličtí kněží a protestantští pastoři velmi silně nevzděláni v přírodních a společenských vědách ? Protože by jim to bouralo jejich teologické pravdy.“

  Ve skutečnosti společenské „vědy“ povětšinou nejsou vědy – s výjimkou ekonomie po vyloučení všech balastních věcí typu keynesianismu a neoklasické teorie, a i tam nelze pominout např. jezuitu Urse von Balthasara. V přírodních vědách pak sto Hawkingů bohatě vyváží jeden Stanley Jaki, benediktinský mnich…

  Jak je to možné?

 25. Medea

  @ind

  Flegr: zvířata se nemohou měnit po dobu 98-99% své existence.

  Otázka – probíhá u zvířat evoluce, když u nich neprobíhá změna? 🙂
  Dokáže mi někdo ze zdejších diskutujících odpovědět?

  Predsa aj zmena počas 1-2 % z doby existencie nejakého živočíšneho druhu je zmena 🙂

  Teorie zamrzlé plasticity popisuje mikroevoluci pohlavních druhů[1][2][3][4][5]. Od hlavního proudu neodarwinismu se liší především tím, že předpokládá dlouhodobou stabilitu ve vlastnostech těchto druhů a silná omezení při jejich nevratném přizpůsobování prostřednictvím přirozeného výběru. K výraznějším přizpůsobením podle ní může docházet jen po určitých typech speciací (např. peripatrické speciaci) na počátku existence druhů. Po většinu doby své existence jsou podle teorie zamrzlé plasticity druhy evolučně zamrzlé a na přírodní výběr reagují jen změnami v zastoupení již přítomné genetické variability.

  https://cs.wikipedia.org/wiki/Zamrzlá_evoluce

 26. Medea

  „Dobrou a zdravím Medeu a třeba někdy!“

  Vďaka, aj ja Ťa zdravím, Béla 🙂

 27. Medea

  @toli

  „Proč jsou dnešní katoličtí kněží a protestantští pastoři velmi silně nevzděláni v přírodních a společenských vědách ?“

  Tak vo svojom povolaní prírodovedné vzdelanie obvykle nepotrebujú, ale aj tak by Tvoja téza chcela nejakú štatistiku 🙂 A samozrejme, že aj medzi dnešnými kňazmi sú prírodovedci.

 28. toli

  @Medea
  Tak vo svojom povolaní prírodovedné vzdelanie obvykle nepotrebujú, ale aj tak by Tvoja téza chcela nejakú štatistiku

  Statistiku jsem nedělal,ale roky jsem chodil na mše a hovory o víře k různým farářům.
  Silně pochybuji že by někdo dělal statistiku o inteligenci farářů. 🙂

 29. toli

  @jl
  Ve skutečnosti společenské „vědy“ povětšinou nejsou vědy – s výjimkou ekonomie po vyloučení všech balastních věcí typu keynesianismu a neoklasické teorie, a i tam nelze pominout např. jezuitu Urse von Balthasara. V přírodních vědách pak sto Hawkingů bohatě vyváží jeden Stanley Jaki, benediktinský mnich…

  Jak je to možné?

  Je to možné,protože to je čistě tvůj názor 🙂

 30. ind

  @Medea

  „Může být něco, co není testovatelné, součástí teorie (dle její definice)?“
  Musí. Pretože prírodovedné teórie majú bezpočet (technicky alebo principiálne) netestovateľných logických dôsledkov.

  Přírodovědecké teorie mohou mít netestovatelné logické důsledky, ale sama tvrzení, která teorie obsahují, by měla být testovatelná.

  Predsa aj zmena počas 1-2 % z doby existencie nejakého živočíšneho druhu je zmena

  Biologická evoluce je dlouhodobý a samovolný proces, v jehož průběhu se rozvíjí a diverzifikuje pozemský život.
  cs_wikipedia_org/wiki/Evoluce

  Flegr tvrdí, že 98-99% doby existence druhu de facto evoluce u zvířat neprobíhá (když vezmeme vážně definici z citace výše).

  Vtipné tedy je, že když se na nějakého živočicha podíváte, nejste schopna zjistit, zda u něj evoluce probíhá, či neprobíhá.

 31. Medea

  @ind

  „Přírodovědecké teorie mohou mít netestovatelné logické důsledky, ale sama tvrzení, která teorie obsahují, by měla být testovatelná.“

  Ide o to, čo myslíte pod tým „obsahovaním tvrdenia“ v teórii. Pre mňa je všetko, čo logicky vyvodíte z formulácií teórie, obsahom teórie.

  A „sama tvrzení“ testujete tak, že z nich vyvodzujete nejaké testovateľné dôsledky. Máte napr. Einsteinovu GTR a v jej rámci vyvodíte/vypočítate ako sa bude ohýbať svetlo hviezdy prechádzajúce blízkym okolím slnka v jeho gravitačnom poli a teoretickú predpoveď porovnáte s uskutočneným pozorovaním/meraním pri zatmení slnka.

 32. Medea

  „Vtipné tedy je, že když se na nějakého živočicha podíváte, nejste schopna zjistit, zda u něj evoluce probíhá, či neprobíhá.“

  Môžem ho v princípe vystaviť nejakej selekcii, sledovať ako na zvolenú selekciu malá izolovaná populácia daného druhu reaguje a na základe pozorovaní usúdiť či je už druh „zamrznutý“ 🙂 Samozrejme, generácie sa musia striedať dostatočne rýchlo, aby som to kvôli krátkosti ľudského života mohla sledovať.

  Alebo paleontologicky preskúmať minulosť daného druhu.

  Ale nezaujímam sa o Flegrovu teóriu/hypotézu.

 33. Jaroslav Štejfa

  k indovi:
  Napsal jsem vám, že na konci knihy je banální seznam použité literatury. Zde je několik set odkazů na práce, které testovaly předkládaná tvrzení. Ostatně je to běžným zvykem . . .
  A vy máte tu drzost (cituji) „. . . mi ukažte, jak dané tvrzení z vámi předpokládané teorie lze testovat.
  Pokud nevíte, pak co se divíte, že dané tvrzení odmítám považovat za součást teorie . . .“
  Potlačte svou lenost, a opakuji, pořád vám nic nebrání: nepochybně vyvraťte závěry moderních evolučních biologů, absolutně doložte pravdivost své víry a jsem na vaší straně. Ale proč bych měl dělat ty věci za vás?
  Prostě Einstein byl o něco dál, než Newton, to je nasnadě. Ale aby ignorantně někdo považoval jejich objevy za mýty, protože jejich teorie se liší, je směšné. Volský potah se liší od automobilu a oba povozy představovaly ohromný pokrok v dopravě.
  Jaroslav Štejfa

 34. ind

  @Medea

  Ide o to, čo myslíte pod tým „obsahovaním tvrdenia“ v teórii. Pre mňa je všetko, čo logicky vyvodíte z formulácií teórie, obsahom teórie.

  Odpověď máte výše, v tom, co jste mi odpověděla. Jsou to formulace teorie. Teorie by měla být formulována tak, aby každé tvrzení bylo nějakým způsobem testovatelné.

  „Vědecké teorie jsou ověřitelné. Ověřitelné teorie je možné na základě ověřovacího postupu zamítnout (a nahradit teoriemi jinými).“
  Popperova břitva

  Může být soubor tvrzení vědeckou teorií, když obsahuje alespoň jedno tvrzení, které není testovatelné?

 35. ind

  @Medea

  Môžem ho v princípe vystaviť nejakej selekcii, sledovať ako na zvolenú selekciu malá izolovaná populácia daného druhu reaguje a na základe pozorovaní usúdiť či je už druh „zamrznutý“

  Ano, buď je zamrznutý, nebo přímo degraduje.

  Vždyť lze udělat testovatelné modely, které jasně ukazují, že pokud aplikujeme principy evoluce, dochází k degradaci.
  Co říkáte na kumulaci genetických chyb v epigeneticky deaktivovaných oblastech genetického kódu?

  Epigenetika ukazuje na stvoření. Je v rozporu s evolucí.
  Vysvětlete mi, jak může selekce odstranit epigeneticky deaktivovanou oblast genetického kódu, která se během neaktivní doby poškodí?

 36. ind

  @toli

  Epigenetika ukazuje možnost změny v rámci druhů bez změny genetického kódu.

  Epigenetická změna je pro přežití výhodnější, než tatáž změna genetická, neboť je vratná.

  Adaptace měnícím se přírodním podmínkám vůbec nemusí ukazovat na evoluční vývoj.

  Epigenetics may explain how Darwin’s finches respond to rapid environmental change
  https://www.biomedcentral.com/about/press-centre/science-press-releases/24-08-17

  Takže se Darwin v tomto mýlil, o žádný evoluční vývoj u těchto pěnkav nejde. Ony tu přizpůsobivost mají už v genech. 🙂

 37. toli

  No zkusil jsi to a zjístil jsi, že opravdu nejsme tak debilní jako křesťané, aby jsi nás mohl utáhnout na proklamativním výkřiku že epigenetika podporuje kreacionismus

 38. toli

  I v tvém odkazu není nic co by ukazovalo na podporu kreacionismu.

  Epigenetika ukazuje možnost změny v rámci druhů bez změny genetického kódu.

  Epigenetická změna je pro přežití výhodnější, než tatáž změna genetická, neboť je vratná.

  Adaptace měnícím se přírodním podmínkám vůbec nemusí ukazovat na evoluční vývoj.

  Adaptace rovněž neukazuje na kreacionismus.

  Evidentně nerozumíš tomu co čteš,ani genetice ani epigenetice,u křesťanů příznačné 🙂

 39. ind

  Pokud genom živočichů obsahuje velké množství genetického materiálu, který nemusí být využitý a aktivuje se až při změně podmínek, pak toto ukazuje na stvoření.

  Protože dle evolučního modelu by měly organismy tuto neaktivní genetickou výbavu postupně ztrácet a ne tvořit. 🙂

  Aneb – co se má dle evolučního modelu dít s částí genomu, která je nevyužitá?

 40. Marie

  Inde, většina druhů v evoluci vymřela. To je jedna odpověď, vymřela nebo se proměnila. S tím počítá evoluční teorie. Dále je hodně změn v organismu neutrálních, nemají účel ani užitek, ale nepřekáží v rozmnožení a tím v rozšíření. A pak jsou mírně negativní, ty také nezničí daný druh, ani jedince, většinou. A pak jsou hodně negativní mutace. Některé ty mechanismy, které uvádíte, se asi vyvinuly až později, i dnešní jednoduché organismy jsou složitější než ty původní.

 41. toli

  Aneb – co se má dle evolučního modelu dít s částí genomu, která je nevyužitá?

  Nic,je mrtvá buď dočasně anebo trvale.Lidský genom nasbíral za 200 000 let spoustu balastu.
  Víš s genetikou a epigenetikou je to jak s tím volským potahem a automobilem z přirovnání p.Štejfy.Jedou stejným směrem a obě jsou významnými milníky na cestě poznání.

 42. Marie

  Ty skutečně hodně pozitivní mutace budou jednou za čas a prostředí se pak může změnit a dříve pozitivní mutace se může stát negativem.

 43. ind

  Evolucionistické předpovědi, že se jedná o odpadní DNA, byly zcela mimo.

  Researchers at the University of Michigan Life Sciences Institute and the Howard Hughes Medical Institute have determined how satellite DNA, considered to be „junk DNA,“ plays a crucial role in holding the genome together.
  https://www.sciencedaily.com/releases/2018/04/180411131659.htm

  Situace se opakuje. Evolucionisté vždy přijdou s tvrzením, že něco je neužitečné a drží ho do doby, než se užitečnost dané částí genomu prokáže.

 44. toli

  Ono je jedno jestli použiješ termín mrtvý balast anebo neutrální změny genomu,jsou to prostě části genomu které jsou nevyužité a nijak nereagují.

  Příklad-čast populace přežila ve středověku mor,díky tehdejšímu infektu se jim do genomu dostali části genetické výbavy moru a staly se mrtvou,neaktivní součástí genomu člověka.

 45. toli

  Situace se opakuje. Evolucionisté vždy přijdou s tvrzením, že něco je neužitečné a drží ho do doby, než se daná užitečnost prokáže.

  Taky žvaníte o Bohu kterého jste nám ještě neukázali 🙂

 46. toli

  Marie to říká správně,naprostá většina mutací je negativních

 47. toli

  Jinak to není vakcinace,nejsme imunní vůči moru.Jen si v sobě neseme inaktivní část genomu moru protože jsme potomci těch kteří přežili morové epidemie.

 48. ind

  @toli

  Takže v neaktivní oblasti genomu dochází ke kumulaci chyb, které danou oblast mohou znefunkčnit. Dle evoluční teorie by měly být organismy postupem času epigeneticky chudší, s menší schopností se přizpůsobit.
  Kde se tedy dle evoluční teorie ta epigenetická přizpůsobivost měla vzít?
  Selekce nic nenadělá s částí genomu, která zrovna není aktivní.
  Epigenetické bohatství však poskytuje mnohem lepší schopnost přežití pro toho, kdo ho má.
  Epigenetické bohatství však také znamená kumulaci chyb, kterou selekce neodstraní.
  Evoluční teorie však tohle nedokáže vyřešit. 🙂

 49. toli

  Takže v neaktivní oblasti genomu dochází ke kumulaci chyb, které danou oblast mohou znefunkčnit.

  Jak chceš znefunkčnit nefunkční oblast ?

  Selekce nic nenadělá s částí genomu, která zrovna není aktivní.

  Slyšel jsi o CRISPR ? To jsou genetické nůžky kterými vědci odstraňují geny které chtějí odstranit,takže vyrábějí požadované mutanty.

  Kde se tedy dle evoluční teorie ta epigenetická přizpůsobivost měla vzít?

  Schopností živého organismu reagovat na změny životních podmínek v životním prostředí.To je ta plasticita genomu.Jinými slovy Darwinova selekce druhů a epigenetika se nijak nevylučují.Ta selekce je totiž přizpůsobení se změněným životním podmínkám,tedy evoluce a epigenetika v jednom.

  Epigenetické bohatství však také znamená kumulaci chyb, kterou selekce neodstraní.

  Ano,může to být fatální,ale také tam mohou naběhnout genetici s CRISPRem 🙂

 50. Medea

  @ind

  „Teorie by měla být formulována tak, aby každé tvrzení bylo nějakým způsobem testovatelné.“

  Lenže teória môže istým spôsobom popisovať celý náš fyzikálny svet, môže hovoriť, že v takom a takom svete žijeme. Fundamentálne fyzikálne teórie obsahujú formulácie prírodných zákonov, ktoré sú invariantné na posunutia v čase a priestore a Vy nemôžete otestovať každý bod časopriestoru. Vyberiete si konečne mnoho bodov a v nich urobíte konečne mnoho testov, teda formulácia v sebe logicky zahŕňa nekonečne mnoho tvrdení, ktoré nikdy neotestujete.

  Formulácia teórie môže obsahovať rovnice (diferenciálne, integrálne, …) s rôznymi parametrami, ktoré môžu mať nekonečne mnoho prípustných riešení. Opäť, všetky tieto riešenia (im zodpovedajúce fyzikálne situácie) nemôžete otestovať. Musíte si vybrať nejaké konkrétne situácie a konečne mnoho hodnôt veličín, v ktorých otestujete (ne)súlad teórie s pozorovaniami/meraniami (vypočítané závislosti veličín porovnáte s nameranými).

 51. Medea

  @Jaroslav Štejfa

  „Prostě Einstein byl o něco dál, než Newton, to je nasnadě. Ale aby ignorantně někdo považoval jejich objevy za mýty, protože jejich teorie se liší, je směšné. Volský potah se liší od automobilu a oba povozy představovaly ohromný pokrok v dopravě.“

  A tie staršie teórie sa, na rozdiel od volského záprahu, ešte stále používajú, dokonca sú pre rôzne technické aplikácie nepostrádateľné, pretože aplikačná doména, ktorú s uspokojivou presnosťou popisujú, nezanikla s príchodom teórií nových. Tie isté technické výkony, ktoré robili pomocou klasickej fyziky inžinieri v 19. storočí, môžeme robiť pomocou nej aj my, a ešte ju môžeme používať spôsobmi, o ktorých netušili.

 52. Alibaba

  ind: Já se nestydím své přesvědčení nazývat vírou. Vy však své přesvědčení nazýváte teorií a to přesto, že tvrzení vašeho přesvědčení nejsou testovatelná.
  Pro mě je problém z hlediska ateismu a ateisty je především, že evoluční teorie není moje, není to moje přesvědčení. Takže v podstatě z mého pohledu jen plácáte blbosti. Já evoluci prostě považuji za vědecký poznatek, a to hodně neúplný. Začalo to Darvinem, klidně to může pokračovat Lamarkem, pak dlouho dlouho neznám žádný jména a pak třeba Flégrem, …
  A k tomu přesvědčení, jsou i jiné vědecké poznatky, třeba nějaké materiálové teorie. Myslíte si že to je přesvědčení jako náboženská víra? Ne, to jsou alespoň na té nejzákladnější úrovni mnoho zkoušek a testování materiálu, pak nástupem laboratoří se k tomu přidala i chemie a skladba materiálu a nakonec i matematika a fyzika.

  Pokud genom živočichů obsahuje velké množství genetického materiálu, který nemusí být využitý a aktivuje se až při změně podmínek, pak toto ukazuje na stvoření.
  Toto jen ukazuje zbožná přání věřících.

  Aneb – co se má dle evolučního modelu dít s částí genomu, která je nevyužitá?
  A vy určitě víte, že se nevyužívá? Máte to vědecky potvrzené?
  O rychlosti „hop na krávu a už je tele“ jme se tu už bavili…

  Situace se opakuje. Evolucionisté vždy přijdou s tvrzením, že něco je neužitečné a drží ho do doby, než se užitečnost dané částí genomu prokáže.
  A vás sere, že věda (kór tenhle obor) nemá trvalé 100% pravdy a dogmata, co? 🙂
  Ale věda není víra viz odstavce nahoře.

 53. Alibaba

  jl: … – fyzika, např., tak víme, že Buridan a dlouho po něm i Newton měli pěknou hypotézu o pohybových zákonitostech, to nahradil Einstein,…
  A teď si představte, že v dopravě po povrchu Země stále používáme Newtona. K čemu Einstein? Tak akorát k výpočtu GPS…

 54. Bela Lugosi

  “ Ne, to jsou alespoň na té nejzákladnější úrovni mnoho zkoušek a testování materiálu, pak nástupem laboratoří se k tomu přidala i chemie a skladba materiálu a nakonec i matematika a fyzika. “

  „A vás sere, že věda (kór tenhle obor) nemá trvalé 100% pravdy a dogmata, co?
  Ale věda není víra viz odstavce nahoře.“

  Toto je v rozporu. Věda je také víra, vaše testován může být matrix atd… je třeba víry na to, abyste bral vědu vůbec vážně. Vaše laboratoře mohou být podvodem matrixu. Máte smůlu, matrix je logická možnost, nemáte důkaz, že tento svět je pravý, ani já pro matrix. Vaše věda je víra. A dále je zde problém indukce atd….

  Přiznáváte, že věda se vyvíjí a nemá 100% pravdy, je to tedy víra…. nejistá teorie = taky víra. Nemusí být náboženská, ale je to nejisté tvrzení = víra.

  Dobrou a někdy! 🙂

 55. Bela Lugosi

  Samozřejmě i pravděpodobnosti jsou relativní, jaká já pravděpodobnost matrixu? Nevíme, můžeme říct, že je to 50/50 že je nějaký matrix nebo že tento svět není matrix. Ale je to relativní. Jako všechny vaše vědecké nebo nevědecké závěry.

  Podle mě vás mate satan, jistý důkaz nemam.

  Podle vás je tento svět pravý, jasný důkaz nemáte.

  Jsme na tom stejně. Vaše teorie jsou stejně pravděpodobné jako pohádky. Jsou relativní.

  Proto se v hodinách biologie musí učit stejně tak Adam a Eva jako evoluce a různé evoluce včetně Lamarcka, protože všechno může být pravda! Vše co si kdo vymyslí, pokud to není v totálním rozporu, což být může i nemusí. Dokonce i totální rozpor třeba může existovat, já nevím. Někteří světoznámí logici to tvrdí. Dialetheisté třebas. Vaše teorie nejsou pravděpodobnější než jiné, protože nemůžeme vědět, jakou pravděpodobnost má matrix atd… je to jen relativní. Slepé odhady. Empírie může lhát! Všichni jen věříme.

  Vaše víra jako naše! Nemáte mít výhody v zákonech a ve školních osnovách v biologii!

  Nu což. Dobrou a někdy třebas! 🙂

 56. toli

  @Medea
  My se tu ale nebavíme o zamrznutí evoluční biologie.My říkáme že někteří evoluční biologové tvrdí že některé druhy (mimo jiné člověk) jsou evolučně zamrzlé,většinou jde o savce.Čím menší druh tím je jeho adaptabilita větší,ale není to pravidlem.

 57. Ateistum

  Ekklesian se Štejfo nebojí… Ekklesian, díky tomu že ho Bůh probudil, vnímá svět mnohem více/větší (než ty si dokážeš představit) a mnohem komplexněji. Přesto je to vše nic proti skutečnosti, která bude zjevena.

  A podobně je na tom každý ekklesian. Poznává, hledá své místo, příběh mu určený. Máme vše co potřebujeme, nic nemůže vzdorovat (stát v cestě) Otcově vůli. Netřeba se bát.

  Ekklesian

 58. ind

  @Medea

  Vy nemôžete otestovať každý bod časopriestoru …

  Vždyť stačí mít možnost otestovat jediný bod časoprostoru, kterého se dané tvrzení týká a už je dané tvrzení nějakým způsobem testovatelné.

  Pokud neexistuje ani jediný způsob, jak dané tvrzení by bylo možno otestovat, pak by dané tvrzení nemělo být součástí teorie. Jednoduše proto, že stačí jediné takové tvrzení a daná „teorie“ je netestovatelná jako celek.

 59. ind

  @Alibaba

  Dobrý joke. 🙂
  Není vaším přesvědčením, že tvrzení, které se považují za součást evoluční teorie jsou pravdivá?

 60. toli

  Pokud neexistuje ani jediný způsob, jak dané tvrzení by bylo možno otestovat, pak by dané tvrzení nemělo být součástí teorie. Jednoduše proto, že stačí jediné takové tvrzení a daná „teorie“ je netestovatelná jako celek.

  To mluvíš o teorii existence Boží ?

 61. Alibaba

  ind: Není vaším přesvědčením, že tvrzení, které se považují za součást evoluční teorie jsou pravdivá?
  Koukám, zase nechápete psaný text.
  Evoluce není moje přesvědčení (ve smyslu náboženské víry). A pokud bych měl používat v životě tvrzení z evoluční teorie, tak bych se snažit si je ověřit nebo alespoň jim minimálně porozumět.
  Evoluce je prostě pro mě jeden z vědeckých poznatků. Jako je pro mě jeden z vědeckých poznatků materiály, astronomie, kvyntová fyzika,…

 62. Alibaba

  Bela Lugosi: Dokonce i totální rozpor třeba může existovat, já nevím.
  Tak až budeš vědět, tak se ozvi.

  Přiznáváte, že věda se vyvíjí a nemá 100% pravdy, je to tedy víra…. nejistá teorie = taky víra. Nemusí být náboženská, ale je to nejisté tvrzení = víra.
  Ne, takhle debilně jako vy to neříkám.
  Pokuste se přestat dělat ze sebe debila, a nepoužívejte slovo „víra“ ve spojitosti s vědou.

 63. toli

  @Alibaba
  Chápeš že je to multinickův záměr ? On je frustrovaný z toho že se s ním nikdo nebaví a tak se snaží někoho vyprovokovat k reakci aby následně mohl reagovat on

 64. Jaroslav Štejfa

  K Medee:
  „A tie staršie teórie sa, na rozdiel od volského záprahu, ešte stále používajú, . . . “
  Jsem téhož názoru.
  Jaroslav Štejfa

 65. Jaroslav Štejfa

  Ještě k Medee:
  Evoluční biologie nezamrzla: https://vesmir.cz/cz/on-line-clanky/2007/06/evolucni-biologie-nezamrzla.html
  Přesně to je motorem celého pokroku lidstva. Svobodný střet názorů opřený o rozdílná stanoviska a indukce – dedukce, jinak řečeno rozum. City jsou skvělé k rozkoši nebo násilí – podle mne pouze indikují. Totální souhlas či nesouhlas s čímkoliv vede k násilí. Řečeno zkratkovitě.
  Jaroslav Štejfa

 66. ateista

  @Bela Lugosi
  „Proto se v hodinách biologie musí učit stejně tak Adam a Eva jako evoluce a různé evoluce včetně Lamarcka, protože všechno může být pravda!“

  I průměrně inteligentní dítě by se začalo učitele ptát a učitel by asi měl problém na některé otázky odpovědět. Aby se učitel teorie o Adamovi a Evě nedostal do trapné situace, mohl byste pro ministertvo školství připravit ve spolupráci s bohem učební texty. Můžete nám Vaši představu učebních textů stručně přiblížit. Očekávám, že se vyhnete Vašemu oblíbenému matrixu.
  Trochu odbočím. Včera jsem na Spektrum sledoval dva dokumenty. Jeden o zkoumání vakua a dějích v něm probíhajících, které posléze dovedly vědce (jméno si již nepamatuji) ke kvantové mechanice a druhý o náboženských „léčitelích“ a Lurdách. Utkvěl mě v paměti příběh chlapce, který špatně viděl. Po účasti na seanci léčitele nadšeně prohlašoval, že vidí lépe. Po pár dnech jeho otec sledoval, že chlapec opět má problémy, jako před „léčením“. Zeptal se ho, co se děje. A chlapec smutně odpověděl, že bůh si zřejmě vzal přestávku. Podobných léčitelů bylo v dokumentu představeno několik. Žádný se nestyděl od pacientů brát šeky (dary). Smutným paradoxem je, že „zakladatelka“ léčivých Lurd, čtrnáctiletá dívenka, posléze zemřela na vcelku banální tuberkulozu. Léčebné Lurdy, které založila, ji nevyléčily.
  Je úžasné na tomto webu sledovat, kolik se zde prezentuje skvělých vědátorů a jací žabaři byli a jsou fundovaní vědci, kteří k nějakému výsledku či teorii dospěli po desetiletích usilovné práce.

 67. A. S. Pergill

  Evoluce byla opakovaně prokázána experimentálně i pozorováním na organismech s rychlou obměnou generací.
  Je jasné, že původní Darwin musel prodělat změny, protože ten nepracoval s dědičností, zatímco dnes víme minimálně o trojí (jaderné, mimojaderné a epigenetických jevech) a ne všemu stoprocentně rozumíme (zejména vzájemným vztahům). Proto některé hypotézy dalším výzkumem padají, zatímco jiné zůstávají. I ta „zamrzlá evoluce“ není nic jiného než konstatování, že za určitých okolností organismům stačí využití stávající genetické plasticity a epigenetických jevů natolik, že se jim nemění bazální dědičná informace.
  A jen začínáme tušit, co s genetikou dělají viry, schopné přenášet geny nejen mezi jedinci téhož druhu, ale i různých druhů a někdy dokonce až mezi živočichy a rostlinami.
  A opět jen začínáme tušit obrovskou fenotypickou plasticitu, kterou velkým mnohobuněčným organismům zajišťuje mikrobiom (v zásadě spoustu věcí nemusejí mít zajištěnu svými vlastními geny).

 68. ind

  @A. S. Pergill

  Evoluce byla opakovaně prokázána experimentálně i pozorováním na organismech s rychlou obměnou generací.

  Skutečně? Jakým způsobem bylo prokázáno, že všechny organismy na světě mají společného předka?

  V evoluční „teorii“ byla prokázána pouze některá testovatelná tvrzení a ta nejsou v žádném rozporu s kreacionismem.

  Zvláštní je, jak někteří pořád nedokážou pochopit, že když někdo odmítá evoluční „teorii“, nemusí odmítat všechna její tvrzení, stačí odmítnout pouze jedno a z toho vyplývá, že danou teorii nepovažuje za platnou.

  Odmítám zahrnout do teorie společného předka všech organismů už z principu, že pro něj nemůže být důkaz v žádné podobě, ledaže bychom daný rozvoj pozorovali, což je nemožné.
  Možnost výkladu nelze považovat za důkaz.

 69. Alibaba

  @toli
  No jestli je to záměr, takhle sem stupidně opakovaně psát, tak je to opravdu mimoň.
  V tom případě se budu snažit ho ignorovat. 🙂

 70. ind

  @A. S. Pergill

  Zajímalo by mne vysvětlení evolucionistů na schopnost organismů uchovávat epigeneticky deaktivovanou oblast genomu v dobrém stavu pro případné použití při změněných podmínkách.

  Člověk nemusí být ani zvlášť inteligentní, aby mu došlo, že neaktivní oblast bude geneticky degenerovat, protože na ní nebude působit selekce.

  Aplikací evolučních tvrzení můžeme dojít k závěru, že živočichové budou postupně z generace na generaci tuto epigenetickou bohatou výbavu ztrácet.
  Což je v souladu s pozorováním.

  Anebo někdo už pozoroval rozvinutí epigenetického bohatství u nějaké živočicha, tzn. že dostal navíc možnost se přizpůsobit novým podmínkám?
  Ona ta selekce je často spojena se ztrátou tohoto bohatství.

 71. Alibaba

  ind: V evoluční „teorii“ byla prokázána pouze některá testovatelná tvrzení a ta nejsou v žádném rozporu s kreacionismem.
  Jestli náhodou ale není problém v tom, že kreacionismus se vždycky kreativně upraví podle nových poznatků vědy. 🙂

 72. ind

  @Alibaba

  A vás sere, že věda (kór tenhle obor) nemá trvalé 100% pravdy a dogmata, co?

  Ne. Jen to, že se chováte, jako by měla.

 73. ind

  @Alibaba

  Jestli náhodou ale není problém v tom, že kreacionismus se vždycky kreativně upraví podle nových poznatků vědy.

  To, co tvrdí Flegr o hranicích genetické proměnlivosti, to tvrdí kreacionismus od začátku. Rozdíl je pouze v těch 1-2%.

  Dále kreacionismus ukazuje na účelnost stvořených věcí. V době, kdy vědci hovořili o junk DNA, kreacionisté hovořili o dosud neobjevené funkci dané DNA.

  A kdo měl pravdu? Stačí si přečíst posměch Dawknise vůči kreacionistům – proč by měl Stvořitel tvořit většinu DNA úplně zbytečně?

  A co odhalil vědecký pokrok? Že junk DNA není junk DNA, není to odpad. 🙂

  Nevím, kdo se tady musí přizpůsobovat. 🙂

 74. ind

  @Alibaba

  Článek, který vyšel před necelým rokem…

  Scientists discover a role for ‚junk‘ DNA
  Researchers at the University of Michigan Life Sciences Institute and the Howard Hughes Medical Institute have determined how satellite DNA, considered to be „junk DNA,“ plays a crucial role in holding the genome together.

  https://www.sciencedaily.com/releases/2018/04/180411131659.htm

 75. Bela Lugosi

  O tom, kdo je a není mimoň nemůže rozhodovat mrtvička, to je jasné. On se nedřží logického myšlení, příklady:

  „1) Nadává zde věřícím do nemocných, sám je tu jediný potvrzený krypl… 2) Nadává tu věřícím nábožným do nemocných, ale prý je agnostik, agnostik neví, zda nějaký bůh je nebo není. Opět paradox. 3) Tvrdí,že mě nečte, ale odpovídá… 4) Je odjakživa homo, prý není bisexuál, ale žil se ženou a má s ní děti. Toto je posuzovatel toho, co je racionální?“

 76. Bela Lugosi

  „Bela Lugosi: Dokonce i totální rozpor třeba může existovat, já nevím.
  Tak až budeš vědět, tak se ozvi.“

  1) Jenže to nevíš ani ty, ani já! Nebo dokaž 100% opak!

  „Přiznáváte, že věda se vyvíjí a nemá 100% pravdy, je to tedy víra…. nejistá teorie = taky víra. Nemusí být náboženská, ale je to nejisté tvrzení = víra.
  Ne, takhle debilně jako vy to neříkám.
  Pokuste se přestat dělat ze sebe debila, a nepoužívejte slovo „víra“ ve spojitosti s vědou.“

  2) Říkáte to tak, jen se bojíte použítá správné slovo víra, což je slovo pro nejisté tvrzení včetně vědeckého.

  Dobrou a někdy! Váš vítěz! 🙂

 77. Bela Lugosi

  2) Říkáte to tak, jen se bojíte používat správné slovo víra, což je slovo pro nejisté tvrzení včetně vědeckého.

  3) Tedy máte neoprávněné výhody ve školství, např. osnovy a hodiny biologie, vaše víra má přednost, přestože je stejně relativní jako jiné teorie… vše může být chyba nebo matrix nebo další možnosti.

  Dobrou a někdy! 🙂

 78. toli

  Nevím, kdo se tady musí přizpůsobovat

  Nikdo se nemusí přizpůsobovat.
  Současná věda je už dále než jakékoliv náboženství.Náboženství má jeden zásadní nedostatek-pořád ještě neprokázalo existenci svého hlavního aktéra,takže proč se vůbec zabývat náboženstvím,plýtvat na něj čas a mozkovou kapacitu?Co bychom v 21.století měli dělat se středověkými pohádkami ?

 79. Bela Lugosi

  „Současná věda je už dále než jakékoliv náboženství.Náboženství má jeden zásadní nedostatek-pořád ještě neprokázalo existenci svého hlavního aktéra“

  1) V čem je dál?

  2) Co jste prokázali, když vše může být matrix atd.?

  3) Co je u tebe „prokázání“?

  4) Proč ignoruješ důkazy boží existence, jako kosmologický a další, když ani tvé důkazy pro evoluci atd.. nejsou 100% stejně jako naše nejsou 100%?

  Naše víry jsou na tom stejně. Vaše vědecká víra i naše náboženská. Vše nebo skoro vše může být matrix atd.. nevíme, jen věříme (nejisté tvrzení bez jistých důkazů). Pravděpodobnosti jsou jen slepé odhady. Empírie může klamat! Krom toho je tu problém indukce a Popper atd…

  Dobrou a někdy! 🙂

 80. toli

  A s CRISPRem v ruce si můžeme hrát klidně na bohy. Lidé se živí GMO potravinami a většinou o tom ani neví.Proč čekat desítky a stovky let na náhodné a žádoucí mutace když si je můžeme udělat hned ?

 81. jl

  @toli
  Zde píšete:
  „Současná věda je už dále než jakékoliv náboženství.Náboženství má jeden zásadní nedostatek-pořád ještě neprokázalo existenci svého hlavního aktéra,takže proč se vůbec zabývat náboženstvím,plýtvat na něj čas a mozkovou kapacitu?Co bychom v 21.století měli dělat se středověkými pohádkami?“

  A zároveň dle vás:
  „Evidentně je budhistická filosofie chytřejší než ta křesťanská […] Celá kosmologie je o koloběhu vzniku a zániku […] Ego touží být věčné […] iluzí ega poměřujete vše ostatní“

  Není v tom rozpor?

 82. toli

  Není v tom rozpor?

  Jaký rozpor ?
  Budhismus není náboženství ale je filosofií a ani se středověkem nemá nic společného.Je zhruba o 600 let starší než skazky o Ježíši Kristu

 83. jl

  Tedy na budhismus není škoda mozkové kapacity?

 84. toli

  Na smysluplné filosofii (což náboženství nikdy není) není nikdy škoda mozkové kapacity 🙂

 85. A. S. Pergill

  @ind
  „Společného předka“ více-méně napovídá docela uniformní biochemie veškerého života na Zemi. Jinak zcela jistě mohlo být předků více, kteří v určité fázi splynuli dohromady a tím dosáhli výhody proto těm, kterým se toto nepodařilo.
  V případě těch zablokovaných genů záleží dost na tom, jak rychle se odblokovávají (u člověka se zatím podařilo prokázat pouze epigenetický přenos na následující generaci), protože pak už se selekce na funkčnost zase uplatňovat může. Taky není úplně jasné, zda (a jak moc) se ta epigenetika týká všech buněk v lidském těle.

 86. toli

  Hlavním znakem náboženství je existence nějakého boha,
  v budhismu žádný bůh neexistuje,jsou tam pouze personifikované principy zla a dobra a vrcholem budhismu je naprostá absence emocí a tužeb po čemkoliv,splynutí se všehomírem (vesmírem),klid a pokoj což mimochodem slibuje i Ježíš-pokoj v duši,ale víte jak to v tom křesťanství funguje,vymezování proti tamtomu a onomu ,hádky,zášť a podobně.Kristovy ovce mají v duši vše možné jen ne pokoj 🙂

 87. toli

  @Lemmy
  Chybně uvažuješ.
  Nebo si opravdu myslíš že se křesťané modlí k personifikovanému principu ? 🙂

 88. Lemmy

  Keď všetko môže byť matrix, tak aj matrixom je Bela Lugosi, a jeho matrixové reči o bohu, a teda je zbytočne si všímať jeho matrixové táraniny. Ak by chcel dokázať existenciu boha, musel by najprv presvedčiť ľudí, že on nie je bot, spambot, alebo nejaký matrixový program. Reagovať na počítadlo (softvér) je značne zbytočné. Ako čítam príspevky pod prezývkou Bela Lugosi, tak autor je mizerný programátor. 😀

 89. toli

  @jl
  V podstatě tomu rozumíte,jak by jste asi chtěl nakreslit zlo ? Jedině tak že ho musíte personifikovat aby tomu lidé rozumněli.

 90. toli

  @Lemmy
  Ako čítam príspevky pod prezývkou Bela Lugosi, tak autor je mizerný programátor.

  Tak to máš výdrž ,já už to ani nečtu.
  V dobách aza.zela byl ještě jakž takž čtivý,ale tím jak se jeho nemoc prohlubuje tak už to jsou jen takové chaotické výkřiky

 91. Lemmy

  Áno, ja si to myslím o všetkých náboženstvách. Nepoznám také, kde by nebolo nejaké prenášanie ľudských vlastností na nejaké idey. Nielen náboženstvá sú tým charakteristické, ale aj rozprávky. V 1. prípade sa ľudia vedome klamú, a 2. prípade si uvedomujú, že ide o ľudské výmysly. Kresťania si napr. Ducha svätého zosobňujú vtákom. A hlavnú postavu, boha, neraz znázorňujú ako otca sediaceho na nebeskom tróne. Všetky tieto vlastnosti sú odrazom ľudskej mysle, keď na vznik vesmíru vzťahujú nejakú bytosť, ktorá myslí ako človek, len v superlatívnom význame.

  Náboženstvá patria pod supernaturalizmus. Ja som filozoficky ukotvený v naturalizme.

  Aj budhizmus má črty supernaturalizmu. Napr. nirvána.

 92. Lemmy

  Budhista láma Ole:

  „Bohov vidíme ako podmienené bytosti, ktoré nie sú osvietené a hoci buddhizmus vie o mnohých bohoch, uprednostňujeme udržiavať si od nich bezpečný odstup. Samozrejme, prajeme im všetko dobré, ale nesnažíme si vytvoriť nejaké spojenie…“

  Tibeťané před několika dny oslavili svátek připomínající sestoupení Buddhy z nebe Tušita.

  Chudé Mongolsko staví za 4,6 miliardy nejvyšší sochu stojícího Buddhy a obří park

  Má to být důkaz toho, že budoucnost Mongolska je zářivá a krásná, že ho čeká prosperita a štěstí. V této chudé zemi proto na okraji hlavního města Ulánbátaru vyrůstá obrovský buddhistický komplex, jehož součástí bude svatyně vysoká 108 metrů a také nejvyšší socha stojící Buddhy na světě, která bude mít 54 metrů.

  Budhizmus

 93. Medea

  @ind

  „Vždyť stačí mít možnost otestovat jediný bod časoprostoru, kterého se dané tvrzení týká a už je dané tvrzení nějakým způsobem testovatelné.“

  Pri univerzálnych fyzikálnych zákonoch sa týka všetkých bodov.

  „Pokud neexistuje ani jediný způsob, jak dané tvrzení by bylo možno otestovat, pak by dané tvrzení nemělo být součástí teorie. Jednoduše proto, že stačí jediné takové tvrzení a daná „teorie“ je netestovatelná jako celek.“

  To je nezmysel. Z univerzálneho tvrdenia, z nejakej formulácie univerzálneho prírodného zákon (∀x)V(x) (pričom obor, cez ktorý prebieha kvantifikácia x, je veľmi veľký alebo nekonečný) vyplýva bezpočet tvrdení V(c1), V(c2), …, z ktorých si mnohé nemôžete otestovať. Vezmite si napr. Einsteinov postulát v STR o konštantnej rýchlosti svetla vo všetkých inerciálnych sústavách. Nemôžete otestovať jeho platnosť na nejakom mieste, ktoré je miliardu svetelných rokov od Zeme, dnes o 17:30 SEČ alebo jeho platnosť 31.08.1564 na vrchole Mount Everestu 😀

  A postoj, že logické dôsledky nejakej vedeckej teórie môžu byť nevedecké, mi pripadá absurdný.

 94. toli

  @Lemmy
  Aj budhizmus má črty supernaturalizmu. Napr. nirvána.

  Nirvánu jsem tady popsal,to je ten vrchol budhismu.Na rozdíl od křesťanství nemá nirvána lokaci v nebi ale uvnitř člověka.NEEXISTENCE EMOCÍ A TUŽEB PO ČEMKOLIV.,tedy klid a pokoj.
  A nesmíš zapomínat že lidé vždy všechno zkurví.
  Takže na budhismus se nabalili žebraví mniši v klášterech,lidé se klaní sochám Budhy a spousta jiných věcí které dnešní budhismus opticky přibližují k náboženství

 95. Medea

  @toli

  „My se tu ale nebavíme o zamrznutí evoluční biologie.My říkáme že někteří evoluční biologové tvrdí že některé druhy (mimo jiné člověk) jsou evolučně zamrzlé,většinou jde o savce.“

  Bavíte sa o Flegrovej hypotéze, ktorá vlastne ani nie je Flegrova, a ja som dala link na vyjadrenie Flegrovho kritika.

 96. jl

  @Toli
  Mě to stějně přijde absurdní. Co z toho, z nějakých starých asijských slátanin. Kdyby to byla opravdu dobrá filozofie, musela by minimálně existovat třeba budhistická kritika marxismu, nacionálsocialismu, náběh k přírodním vědám, atd. Pokud vím, tak sám velký D. T. Suzuki obdivoval národní velikost Hitlerových hloupostí…

 97. toli

  @jl
  Mě to stějně přijde absurdní. Co z toho, z nějakých starých asijských slátanin.

  Máš z toho to že máš pohodový život,žádné rozčilování,žádné hádky žádné tužby které by tě neustále atakovaly aby jsi je naplnil

  Budhismus se už z podstaty věcí nevěnuje jiným filosofiím a ideologiím,protože by to vytvářelo negativní emoce.

 98. toli

  @Lemmy
  Ale jinak máš pravdu,jen ten kdo trvale dosáhne nirvány je osvobozen od koloběhu života a smrti.
  Budhismus chápe reinkarnaci jako nedostatečnost,selhání,trest.
  Přijde mi to celkem pikantní když nejdokonalejší člověk budhismu,sám osvícený Budha se neustále inkarnuje do dalajlámy.

 99. Alibaba

  ind: Ne. Jen to, že se chováte, jako by měla.
  Kde, kdy, jak? (v praktickém životě mě je evoluce ukradená na rozdíl od vás a vaší náboženské víry)
  Jestli jste to nepochopil, tak já tady evoluci vůbec neřeším, to je otázka vědecká. Já tady řeším, zda jste dodali věřící vůbec nějaké důkazy k bohovi.

  Nevím, kdo se tady musí přizpůsobovat.
  Tak věda se přizpůsobuje vždy, když najde lepší řešení nebo nový objev.
  Jestli jste to za celou dobu nepochopil, tak je to s váma velmi velmi špatné. 🙂

  Článek, který vyšel před necelým rokem…
  No a? Těch článků ještě vyjde. Jeden článek vědu nedělá… 🙂
  Stále si vědu představujete „Hop na krávu a už je tele.“?

 100. jl

  @Toli
  Budhista D. T. Suzuki z výšin nirvány odtažitosti od odeologií prázdným pohledem obdivoval, jak nacionálsocialismus zacvičil se židy…
  Jinak ten dalajláma je spíš západní postava, v takovém budhistickém Thajsku ho bude znát jen málokdo. A pikantní je, že ke stěhování duší dospělo hned z kraje i osvícenství, např. pedagog Ephraim Lessing tak vysvětloval školitelnost člověka.

 101. Medea

  @toli

  Dalajláma sa nepovažuje za vtelenie historického Buddhu (Šákjamuniho), ale za vtelenie Avalókitéšvaru (bódhisattvu zosobňujúceho súcit).

 102. toli

  @jl
  Budhista D. T. Suzuki z výšin nirvány odtažitosti od odeologií prázdným pohledem obdivoval, jak nacionálsocialismus zacvičil se židy…

  Sorry ale já mluvil o budhismu a ne o nějakém vyjebaném budhistovi 🙂

 103. toli

  @Medea
  Dalajláma sa nepovažuje za vtelenie historického Buddhu (Šákjamuniho), ale za vtelenie Avalókitéšvaru (bódhisattvu zosobňujúceho súcit).

  Bóže to je na mne docela komplikované 🙂
  ale budhismus mi je sympatický

 104. Medea

  @jl

  „Budhista D. T. Suzuki z výšin nirvány odtažitosti od odeologií prázdným pohledem obdivoval, jak nacionálsocialismus zacvičil se židy…“

  Zenový buddhizmus bol aj ideologickou oporou japonského feudalizmu v období šogunátu 🙂

 105. Lemmy

  Toli: nemá nirvána lokaci v nebi

  Ale aj tak majú sviatok sestoupení Buddhy z nebe Tušita.

 106. jl

  @Toli
  „Sorry ale já mluvil o budhismu a ne o nějakém vyjebaném budhistovi.“

  D. T. Suzuki je klíčová postava v šíření budhismu mimo Asii. A pozorovat jakýsi čistý, správný budhismus mimo osoby vyjebaných budhistů není dost dobře možné.

 107. toli

  Řekl bych že byl spíše nacionalista než budhista a to ho kompromituje.Takové hybridní příklady můžeme sledovat i v Evropě Ustašovské klerofašistické Chorvatsko,Slovenský stát a podobně.

  Co mne zaujalo že Suzuki jevil sympatie k Židům jako jednotlivcům,ale nikoliv k Židům jako národu.
  https://en.wikipedia.org/wiki/D._T._Suzuki

 108. jl

  @Toli
  Přesněji: vůbec neviděl ideologii nacionálsocialismu jako hrozbu pro německý národ, ale bral to jako očistné likvidace, velmi vhodné (nezbytné?) pro budoucnost. Samozřejmě, s omezenou lítostí k oněm třískám, co létají, když se kácí les..
  Ale ta otázka je, jestli byl špatný budhista, nebo je budhismus prostě špatná filozofie. Ukázat by se to dalo leda na konkrétní osobě, která by dokázala z budhistické pozice přinést něco méně naivního. Já osobně si myslím, že najít takovou osobu je těžké.

 109. ind

  A. S. Pergill

  „Společného předka“ více-méně napovídá docela uniformní biochemie veškerého života na Zemi.

  Společný předek nebo společný autor – to je věcí výkladu.
  Přikláním se ke společnému autorovi.

 110. ind

  @Medea

  Vezmite si napr. Einsteinov postulát v STR o konštantnej rýchlosti svetla vo všetkých inerciálnych sústavách.

  Přijde mi, že vůbec nechápete Popperovu břitvu. Tento Einsteinův postulát je testovatelný. Stačí najít jednu takovou soustavu, ve které daný postulát neplatí a můžeme tento postulát zamítnout jako neplatný.

  Můžete mi vysvětlit, jakým způsobem můžeme zamítnout netestovatelná tvrzení?

  Vědecké teorie jsou ověřitelné. Ověřitelné teorie je možné na základě ověřovacího postupu zamítnout (a nahradit teoriemi jinými).
  Popperova břitva

  Tady nejde o možnost potvrzení Einsteinova postulátu, ale o možnost jeho zamítnutí. 🙂

  A je vám snad jasné, že pokud by se našla taková soustava, ve které by tento Einsteinův postulát neplatil, že ho pak můžeme klidně zamítnout.
  Proto tento postulát je možné zařadit do teorie. 🙂

 111. toli

  @jl
  Ale ta otázka je, jestli byl špatný budhista, nebo je budhismus prostě špatná filozofie.

  Přikláním se k názoru že byl špatný budhista.
  Budhismus v správném pojetí nemá být stádní.A má to být čistě osobní,individuální cesta k vlastnímu prospěchu a blahu.Soucit a altruismus je v budhismu žádaný,ale nemá být vynucovaný.
  A mezilidské vztahy-Ježíš sice říká jak mohou kritizovat třísku v oku bližního když sami tam mají trám,leč křesťané se tímto neřídí a rádi strkají nos do věcí po kterých jim nic není. Budhista by to dělat neměl a opět to souvisí s učením budhismu-absence negativních emocí a to na obou stranách,jak u kritizovaného tak u kritizujícího

 112. Medea

  @ind

  „Přijde mi, že vůbec nechápete Popperovu břitvu. Tento Einsteinův postulát je testovatelný. Stačí najít jednu takovou soustavu, ve které daný postulát neplatí a můžeme tento postulát zamítnout jako neplatný.“

  Tu o „Popperovu britvu“ nejde. Reč bola o Vašom tvrdení: „Pokud neexistuje ani jediný způsob, jak dané tvrzení by bylo možno otestovat, pak by dané tvrzení nemělo být součástí teorie. Jednoduše proto, že stačí jediné takové tvrzení a daná „teorie“ je netestovatelná jako celek.“

  Zopakujem, čo som Vám už napísala. Vaša téza je nezmysel, pretože z univerzálneho tvrdenia, z nejakej formulácie univerzálneho prírodného zákon (∀x)V(x) (pričom obor, cez ktorý prebieha kvantifikácia x, je veľmi veľký alebo nekonečný) vyplýva bezpočet tvrdení V(c1), V(c2), …, z ktorých si mnohé nemôžete otestovať. Vezmite napr. Einsteinov postulát v STR o konštantnej rýchlosti svetla vo všetkých inerciálnych sústavách. Nemôžete otestovať jeho platnosť na nejakom mieste, ktoré je miliardu svetelných rokov od Zeme, dnes o 17:30 SEČ alebo jeho platnosť 31.08.1564 na vrchole Mont Everestu.

  A postoj, že logické dôsledky nejakej vedeckej teórie sú nevedecké mi pripadá absurdný.

  Falzifikovateľnosť teórie neznamená, že všetky jej tvrdenia sú falzifikovateľné (ako ste sa mylne domnievali), ale len že nejaké jej netriviálne tvrdenia sú falzifikovateľné. V rámci každej prírodovednej teória sa dajú sformulovať nejaké nefalzifikovateľné tvrdenia. Viď príklad hore.

 113. Medea

  „Tento Einsteinův postulát je testovatelný. Stačí najít jednu takovou soustavu, ve které daný postulát neplatí a můžeme tento postulát zamítnout jako neplatný.“

  Ind, treba čítať pozornejšie a používať logiku. Hovorila som o jeho logických dôsledkoch:

  …z nejakej formulácie univerzálneho prírodného zákon (∀x)V(x) (pričom obor, cez ktorý prebieha kvantifikácia x, je veľmi veľký alebo nekonečný) vyplýva bezpočet tvrdení V(c1), V(c2), …, z ktorých si mnohé nemôžete otestovať…

 114. Medea

  …falzifikovateľná téza, ktorá má nefalzifikovateľné logické dôsledky…

 115. ind

  @Medea

  Ind, treba čítať pozornejšie a používať logiku. Hovorila som o jeho logických dôsledkoch

  Ano, je potřeba pozorně číst. Napsal jsem:
  Teorie by měla být formulována tak, aby každé tvrzení bylo nějakým způsobem testovatelné.

  Může mít vědecká teorie ve své formulaci tvrzení, že 31.08.1564 na vrcholu Mont Everestu platil zákon o konstantní rychlosti světla?

 116. Alibaba

  ind: Společný předek nebo společný autor – to je věcí výkladu.
  Přikláním se ke společnému autorovi.

  No vidíte, tady jste názorně předvedl kreacionicstické myšlení, kdy si kreativně vykládáte slova podle potřeby.
  Přikláět se můžete v kreacionismu čemu chcete, ale „předek“ a „autor“ jsou dvě různá slova.

 117. A. S. Pergill

  @ind
  Problém je, že potřebujete nějaký vznik toho „společného autora“, zatímco vznik života z neživé hmoty nic takového nepotřebuje. Čili ten „společný autor“ je velice snadno odstranitelný Occamovou břitvou.

 118. Bela Lugosi

  Occamova břitva je jen pomocné pravidlo a neplatí obecně ani nic neodstraňuje definitivně.

  Kromě toho vše je jen víra, i vaše vědecké výsledky mohou být manipulací matrixu, je to logická možnost. Atd.

  Jste na tom bídně 🙁

 119. Lemmy

  BL: Kromě toho vše je jen víra.

  Nie je všetko len viera. Máme aj istoty, presvedčenia. Vieru máme vtedy, ak nemáme dôkazy. Ak je príliš veľa dôkazov, nehovoríme o viere, ale o faktoch, istotách.

  BL: Jste na tom bídně.

  To by platilo, iba keby si si vykal. Keby si toto povedal sám sebe. 🙂

  Alibaba: …ale „předek“ a „autor“ jsou dvě různá slova.

  Presne tak.

 120. ind

  @A. S. Pergill

  Problém je, že potřebujete nějaký vznik toho „společného autora“…

  Proč by měl být problém v potřebě vzniku společného autora? Proč by musel společný autor vzniknout?

 121. Lemmy

  Ind: Tento Einsteinův postulát je testovatelný. Stačí najít jednu takovou soustavu, ve které daný postulát neplatí a můžeme tento postulát zamítnout jako neplatný.

  A ty si práve ten, ktorý si takú sústavu našiel. Berie ťa niekto vážne s tvojím objavom?

 122. Lemmy

  Toli: křesťané se tímto neřídí a rádi strkají nos do věcí po kterých jim nic není.

  Toto mi na kresťanoch veľmi vadí!

 123. toli

  Toto mi na kresťanoch veľmi vadí!

  A vadí to nejen tobě,pokud my měli ve společnosti většinu tak neřeknu ani popel,ale aby 10ˇ% nemocných hodlalo budovat boží království na zemi ?

 124. Bela Lugosi

  Když má někdo důkazy, které nejsou 100% jisté, je to stále víra.

  Proto se třeba Newtonova fyzika, pro kterou byly důkazy, mohla změnit díky Einsteinovi, nebyla 100% platná.

  A přesto předtím byly důkazy.

  Tady vidíš, jak jsou tvé důkazy nejisté 🙂

  Je to jakobych řekl, že kosmologický důkaz boha 100% dokázal boha.

  Tvé důkazy jsou nejisté, je zde možnost maatrixu,logická, atd… tedy je to jen víra.

  Dobrou a někdy!

 125. toli

  @Lemmy
  Jinak je smůla že na Slovensku má církev značnou podporu obyvatelstva.V Česku je to přesně opačně,Češi si s církvemi vytírají prdel.

 126. toli

  Zemřel soused,dnes měl pohřeb a bylo to čiré utrpení sedět v kostele a poslouchat ty píčoviny.
  Kněz „Smutníme a to je známka toho že toužíme žít navždy a jak můžeme žít navždy ? Pouze skrze Ježíše Krista !!!!! “ Když jsem se rozhlížel po tvářích lidí z nichž naprostá většina byla nevěřící tak jsem viděl že prožívají úplně stejné pocity jako já .Chtělo se mi o zařvat na celý kostel “ No tak si o tom napíšeme knížku a když jí budeme hooodně věřit tak se stane realitou „.

  Jen doufám že křesťané v mém okolí zvolní s tím vychcípáváním protože poslouchat ty kecy při pohřbu jsou muka pro rozum.

 127. ind

  @Lemmy

  A ty si práve ten, ktorý si takú sústavu našiel. Berie ťa niekto vážne s tvojím objavom?

  Doporučoval bych ti vyjadřovat se až poté, co pochopíš, o čem píšu.

 128. Medea

  @ind

  „Ano, je potřeba pozorně číst. Napsal jsem:
  Teorie by měla být formulována tak, aby každé tvrzení bylo nějakým způsobem testovatelné.“

  OK, teda to „každé“ vo Vašej vete znamená každé tvrdenie vo formulácii teórie. Pre mňa bolo „každé“ každé tvrdenie, ktoré je logicky vyvoditeľné v rámci danej teórie – každý logický dôsledok základnej formulácie.

  Lenže aj keď požadujete testovateľnosť jednotlivých postulátov obsiahnutých vo formulácii, tieto môžu byť (a obvykle aj sú) tak všeobecné, že ich testovanie prebieha cez testovanie nejakých konkrétnejších tvrdení, ktoré sú z nich logicky vyvodené. Teda zdá sa mi vhodnejšie pri prírodovedných teóriách vzťahovať to „každé“ na všetky tvrdenia logicky vyvoditeľné z formulácie teórie.

  A tiež sa mi tá Vaša požiadavka na formuláciu teórie zdá príliš obmedzujúca. Predstavme si teóriu, ktorá má dva postuláty A a B, ale samotné A bez B a B bez A, nie sú falzifikovateľné, no spoločne majú logické dôsledky, ktoré falzifikovateľné sú. Prečo by sme sa mali vzdať teórií, ktoré majú takúto formu? A napokon spomínaná teória s formuláciou {A, B} je logicky ekvivalentná s teóriou {A∧B}, kde postulát A∧B je (skrze svoje logické dôsledky) falzifikovateľný 🙂

  OK, podstatné je, že sa zhodneme na tej prvej vete vo Vašom súvetí, ktorým ste na mňa reagovali, že: „Přírodovědecké teorie mohou mít netestovatelné logické důsledky“ 🙂

  „Může mít vědecká teorie ve své formulaci tvrzení, že 31.08.1564 na vrcholu Mont Everestu platil zákon o konstantní rychlosti světla?“

  Keby sme k postulátom nejakej teórie pridali nejaký ich logický dôsledok, tak by sme získali teóriu logicky ekvivalentnú. Ale ja nepožadujem, aby sme to robili. My sme len každý k niečomu inému vzťahovali slovo „každý“, ale to už je snáď z hore napísaného jasné.

 129. Medea

  @ind

  „Přikláním se ke společnému autorovi.“

  OK, ešte by bolo dobré z tej hypotézy urobiť nejakú falzifikovateľnú hypotézu. Pretože dostatočne silným a inteligentným stvoriteľom sa dá „vysvetliť“ akýkoľvek pozorovateľný stav sveta („Svet vyzerá tak a tak, pretože to Boh chcel.“).

  Alebo by ste mali zkonštruovať ďalší logický dôkaz Božej existencie, vychádzajúci z nejakých presvedčivých premís, dokazujúci existenciu Boha, ktorý je navyše aj bezprostredným stvoriteľom života na Zemi.

  ***

  Vy si zrejme predstavujete „autora“ s dokonalými inžinierskymi schopnosťami, ale telá živočíchov majú kopu technických nedostatkov, ktoré by rozumný alebo triezvy inžinier nemal pripustiť (spôsob napojenia zrakového nervu na sietnicu u cicavcov, inervácia krku žirafy, prepojenie rozmnožovacej a vylučovacej sústavy cicavcov, prepojenie dýchacej a tráviacej sústavy u cicavcov, …) 🙂

  A načo sú živočíchom rôzne rudimenty, ktoré nedávajú funkčný zmysel, ale dajú sa prirodzene vysvetliť evolúciou z predka s inou funkčnou stavbou tela? Kosti prstov v „plutvách“ veľrýb, zvyšky kostí nôh u hadov, zvyšky ochlpenia u mláďat veľrýb, pazúry na krídlach pštrosa, zvyšky ochlpenie u človeka, …

 130. Bela Lugosi

  „inervácia krku žirafy, prepojenie rozmnožovacej a vylučovacej sústavy cicavcov“

  Takhle už prosím o žirafách nikdy nemluv. Ani o čičavcích. To je urážka! Třeba to berou jako výhodu! Ty ani nevíš, jaký je to být žirafou! 🙁

 131. toli

  @ind
  Náboženská víra nejspíš může „obrnit“ mozek proti depresi

  Ano o tom mluvil i ten kněz a ona to je nejspíše pravda.Když se opřete o svého Boha tak se vám vše snáší lépe.
  Otázkou zůstává jestli nalhávání si něčeho je opravdu to pravé ořechové.Deziluze se už nedožiješ protože nebudeš existovat,jak už o tom psal Foxy.
  A teď si představ že já jako nevěřící depky nikdy nemám,to by bylo velmi špatné kdyby psycholog trpěl depresemi 🙂

 132. Medea

  Ale pokiaľ veriaci verí v hnevlivého Boha, môže mu to psychicky ublížiť.

 133. Medea

  Ale pokiaľ veriaci verí v hnevlivého Boha, môže mu to psychicky ublížiť.

 134. Medea

  Aby nedošlo k nedorozumeniu, tak ešte k tomu môjmu predošlému príspevku o falzifikovateľnosti. Na začiatku rozoberám význam spojenia „každé tvrdenie teórie“ u mňa a Inda. Ja pod „tvrdením teórie“ myslím všetky logicky vyvoditeľné tvrdenia z postulátov teórie. Netvrdím, že všetky tieto tvrdenia musia byť falzifikovateľné a, ako sme si to už vyjasnili, ani Ind to netvrdí.

 135. Alibaba

  ind: Náboženská víra nejspíš může „obrnit“ mozek proti depresi
  Tak to je vpořádku, to máte nahrazení horší psychické nemoci nemocí lehčí (a kterou zatím společnous ještě považuje za přijatelnou).
  Ale o tom jsme se tady už bavili.

 136. Lemmy

  Ind, ja ti radšej v dobrom odporúčam, aby si sa nevyjadroval, lebo tvoje táraniny nevedú k ničomu.

 137. Lemmy

  Toli, áno, na Slovensku trieme biedu, nakoľko cirkevníci majú značný vplyv na politiku, ale k tomu: V Česku je to přesně opačně,Češi si s církvemi vytírají prdel.

  Neviem to posúdiť, nakoľko nepoznám výsledky reštitúcií. Aby cirkevníci pomocou reštitúcií nemali značný vplyv na politiku v Česku.

 138. Lemmy

  Medea: Ale pokiaľ veriaci verí v hnevlivého Boha, môže mu to psychicky ublížiť.

  To je dosť ostrá kritika na kresťanov, nakoľko v biblii sa píše: Nebudeš mať iných bohov okrem mňa! Neurobíš si modlu ani nijakú podobu toho, čo je hore na nebi, dolu na zemi alebo vo vode pod zemou! Nebudeš sa im klaňať ani im slúžiť, lebo ja som Hospodin, tvoj Boh, Boh žiarlivý, ktorý trestá viny otcov na synov do tretieho i štvrtého pokolenia tých, čo ma nenávidia.

 139. ind

  @Medea

  Jsem rád, že jsme si částečně porozuměli.

  A tiež sa mi tá Vaša požiadavka na formuláciu teórie zdá príliš obmedzujúca. Predstavme si teóriu, ktorá má dva postuláty A a B, ale samotné A bez B a B bez A, nie sú falzifikovateľné, no spoločne majú logické dôsledky, ktoré falzifikovateľné sú.

  Jestliže testuji pravdivost průniku A a B, testuji podmnožinu A. Jestliže testuji podmnožinu A, testuji tím i množinu A, protože pokud naleznu nesoulad v podmnožině A, mohu odmítnout i množinu A.
  Stejně tak na základě testování podmnožiny B (která je identická s podmnožinou A), mohu odmítnout množinu B.
  Takže A i B jsou testovatelné.

 140. ind

  @Medea

  Pretože dostatočne silným a inteligentným stvoriteľom sa dá „vysvetliť“ akýkoľvek pozorovateľný stav sveta („Svet vyzerá tak a tak, pretože to Boh chcel.“).

  Skutečně?
  What pseudogenes are useful for is embarrassing creationists. …
  Leaving pseudogenes aside, it is a remarkable fact that the greater part (95 percent in the case of humans) of the genome might as well not be there, for all the difference it makes

  The Greatest Show on Earth: The Evidence for Evolution, p. 332,333

  Because they are generally noncoding and thus considered nonfunctional and unimportant, pseudogenes have long been neglected. Recent advances have established that the DNA of a pseudogene, the RNA transcribed from a pseudogene, or the protein translated from a pseudogene can have multiple, diverse functions and that these functions can affect not only their parental genes but also unrelated genes. Therefore, pseudogenes have emerged as a previously unappreciated class of sophisticated modulators of gene expression, with a multifaceted involvement in the pathogenesis of human cancer.
  http://stke.sciencemag.org/content/5/242/re5

  To, že předpoklad stvořitele ukazuje na účelnost, je něco, co se dá velmi dobře testovat. Kreacionisté dávno odmítali odpadní DNA, což se nyní ukazuje, že měli pravdu.

  Vy si zrejme predstavujete „autora“ s dokonalými inžinierskymi schopnosťami, ale telá živočíchov majú kopu technických nedostatkov, ktoré by rozumný alebo triezvy inžinier nemal pripustiť

  Pokud jste někdy četla alespoň začátek Bible, víte, že podle jejího sdělení nynější tvorstvo není v takovém stavu, v jakém bylo stvořeno, ale degraduje.

  Jinak … vy si opravdu myslíte, že ochlupení u člověka není užitečné? 🙂

 141. toli

  @Lemmy
  Neviem to posúdiť, nakoľko nepoznám výsledky reštitúcií. Aby cirkevníci pomocou reštitúcií nemali značný vplyv na politiku v Česku.

  Žel o restitucích rozhodli politici-ovce z církví.Oni mají nějaký vliv ale bez základny členstva,proto se teď řeší zdanění restitučních náhrad.Prošlo to sněmovnou a míří to do senátu.Senát lze přehlasovat,tam mají pánbíčkáři většinu a tak hrozí církve žalobou u Ústavního Soudu.

 142. toli

  @Lemmy
  Náhrady za církevní majetek totiž byly dle mnohých předražené.Dokonce nám církev chtěla ukradnout i Svatovítskou katedrálu.Náhrady za majetek jsou za majetek který nemohl být vydán mimo jiné i za majetek který patří obcím a krajům (na tento majetek se ze zákona restituce nevztahují).Jenže nenažrané církve podali žaloby (v rozporu s původní dohodou) na vrácení majetku obcí a krajů.Dostali by tedy zpět majetek i peníze za něj.

 143. Medea

  @ind

  „Jestliže testuji pravdivost průniku A a B, testuji podmnožinu A.“

  Lenže A a B nie sú množiny, ale tvrdenia, postuláty teórie. Teda to A∧B nie je prienik množín, ale konjunkcia A a B.

  Predstavte si, že postulát A popisuje nejakú matematickú reláciu veličín X a Y a postulát B nejakú matematickú reláciu veličín Y a Z. Veličiny X a Z vieme merať, ale veličinu Y nevieme. Samotné A alebo samotné B sú netestovateľné (vzťah merateľnej veličiny k nemerateľnému Y), ale A a B spolu umožňujú prejsť od relácií X, Y a Y, Z k nejakej novej relácii merateľných veličín X a Z, ktorá je pre nejaké inštancie X a Z testovateľná.

  Sorry, ale fakt treba čítať pozornejšie 🙂

 144. Medea

  @ind

  „To, že předpoklad stvořitele ukazuje na účelnost, je něco, co se dá velmi dobře testovat.“

  Evolučná teória pekne vysvetľuje účelnosť u organizmov. Prirodzený výber systematicky filtruje náhodné mutácie na základe ich aktuálnej účelnosti pre prežitie a úspešnú reprodukciu nositeľa.

  Ak chcete mať falzifikovateľnú hypotézu stvoriteľa, musíte v nej detailnejšie popísať ako sa stvoriteľ prejavuje 🙂

  „Pokud jste někdy četla alespoň začátek Bible, víte, že podle jejího sdělení nynější tvorstvo není v takovém stavu, v jakém bylo stvořeno, ale degraduje.“

  To nevedel ten Váš hypotetický autor stvoriť organizmy stabilnejšie? Tá údajná degradácia stvorenia na mňa pôsobí ako inžinierska neschopnosť, prípadne zlomyseľnosť stvoriteľa.

  „Pokud jste někdy četla alespoň začátek Bible, víte, že“

  Ako dieťa som počas prázdnin u starého otca mávala Bibliu na raňajky, obed aj večeru 🙂

  „Jinak … vy si opravdu myslíte, že ochlupení u člověka není užitečné?“

  Drobné chĺpky na tele nás môžu informovať o prítomnosti nejakého hmyzu, ale načo je niektorým mužom to strašné opičie ochlpenie na chrbte, hrudi, stehnách a … ehm … v riti 🙂 (Nie som úplne proti mužskému ochlpeniu, ale niektorý páni ho majú zverské, vďaka Bohu, že dnes je v móde depilácia a holenie aj u mužov 🙂 )

 145. Bela Lugosi

  Chlap má bejt chlupatej jako opice. Depilace je pro ženské a buzíky. Metrosexuál je poloviní buzík až úplný buzík.

  Já mam mohutné nadočnicové oblouky, velkou čelist, chlupy, prostě jsem podobný Homo habilis. A ženský po tom šílí. Snídám hovězí biftek a chčiju napalm.

  Chlap, který nechce umřít v boji v zákopech, není chlap. Jediná přijatelná smrt je na bojišti v minovém poli. Vše ostatní je pro buzíky a slabochy.

 146. ind

  @Medea

  Sorry, ale fakt treba čítať pozornejšie

  Spíše je třeba, abych detailněji napsal, co jsem měl na mysli. Samozřejmě tvrzení za množinu nepovažuji. Množinou byl v mém příspěvku myšlen souhrn všech testů, které testují dané tvrzení.

  … protože s vámi nesouhlasím a jsem přesvědčen, že množina všech testů tvrzení A se skládá ze sjednocení množiny všech testů, kdy testuji A a zároveň testuji B a množiny všech testů, kdy testuji A, ale netestuji B.
  Tedy tehdy, kdy zároveň testuji A i B, testuji průnik množin testů tvrzení A a B.

 147. Medea

  @ind

  „… protože s vámi nesouhlasím a jsem přesvědčen, že množina všech testů tvrzení A se skládá ze sjednocení množiny všech testů, kdy testuji A a zároveň testuji B a množiny všech testů, kdy testuji A, ale netestuji B.
  Tedy tehdy, kdy zároveň testuji A i B, testuji průnik množin testů tvrzení A a B.“

  Ale Vy nemáte žiadne testy pre A samotné alebo pre B samotné. Teda prienik množiny možných testov pre A samotné s množinou možných testov pre B samotné je prázdny. Viď predpoklady príkladu. Máte len možné testy pre A aj B súčasne (nejaké ich logické dôsledky).

  Keby ste mali len tvrdenie A, nemali by ste čo testovať (Y je nemerateľná). To isté pre samotné B. Ale z A aj B súčasne môžete logicky vyvodiť nejakú reláciu medzi X a Z, ktorú pre nejaké inštancie X a Z môžete otestovať.

 148. ind

  @Medea

  Evolučná teória pekne vysvetľuje účelnosť u organizmov.

  Vy opravdu nechápete, že z předpokladu stvořitele vyplývají specifičtější důsledky a jsou lépe testovatelné? Anebo si myslíte, že Dawkins neměl o evoluční „teorii“ ani páru, když tvrdil, že pseudogeny jsou zde jen pro trápení kreacionistů a 95% DNA v lidském genomu je jaksi navíc?

  K čemu je v nějaké pseudoteorii tvrzení, které pokrývá 100% možné reality?

  To nevedel ten Váš hypotetický autor stvoriť organizmy stabilnejšie?

  No, vidím, že jste si pořádně nepřečetla ani první tři kapitoly Bible. 🙂

  K ochlupení…
  HOW BODY HAIR HELPS YOUR SKIN HEAL
  Hair anywhere on the body is important for maintaining skin health, explains Des Tobin, a professor of cell biology at the University of Bradford.

  ‚If you compared a wound on the outside of a man’s arm, where the hair follicles are larger and more numerous, with a wound on the inside of the arm, the one on the outside would heal better, because of the increased stem cells and blood supply, among other factors,‘ says Professor Tobin.

  https://www.dailymail.co.uk/health/article-3047751/Why-hairy-good-man-woman.html

 149. ind

  @Medea

  A Bůh řekl: Hle, dal jsem vám každou rostlinu mající semena na povrchu celé země a každý strom, na němž je ovoce mající semena. To budete mít za pokrm. Veškeré zemské zvěři, všemu nebeskému ptactvu a všemu pohybujícímu se na zemi, v čem je živá duše, jsem dal za pokrm každou zelenou rostlinu. Gn 1,29-30

  Stačí krátký úryvek, aby bylo člověku zřejmé, že po stvoření měl být stav jiný, než je nyní.

  Ve třetí kapitole byste se dověděla, že had měl kdysi skutečně končetiny.
  🙂

 150. toli

  K ochlupení
  Ne všichni lidé jsou od přírody chlupatí.A dokonce u indiánů kteří mají po generace tradici vyholování chlupy v následujících generacích přestávají růst,což opět ukazuje na evoluci-přizpůsobení se změněným životním podmínkám.

 151. Medea

  Postulát A hovorí len o relácii medzi merateľnou veličinou X a nemerateľnou Y a postulát B hovorí len o relácii mezi nemerateľnou Y a merateľnou Z. Až A a B spolu hovoria o X, Y, a Z a až z A a B spolu môžete logicky vyvodiť nejakú testovateľnú reláciu medzi X a Z.

 152. ind

  @Medea

  Teda prienik množiny možných testov pre A samotné s množinou možných testov pre B samotné je prázdny.

  Tedy se mnou nesouhlasíte, že množina všech možných testů A je sjednocením množin …
  1. množiny všech možných testů A, kdy testujeme zároveň B
  2. množiny všech možných testů A, kdy netestujeme B
  ?
  🙂

 153. Medea

  A Bůh řekl: Hle, dal jsem vám každou rostlinu mající semena na povrchu celé země a každý strom, na němž je ovoce mající semena. To budete mít za pokrm. Veškeré zemské zvěři, všemu nebeskému ptactvu a všemu pohybujícímu se na zemi, v čem je živá duše, jsem dal za pokrm každou zelenou rostlinu. Gn 1,29-30

  Hej, najprv boli všetci vegetariáni a potom veľký inžinier zistil, žeby bolo lepšie, keby vegetariáni neboli 🙂

  Ind, nerozptyľujte sa stvoriteľským mýtom knihy Genezis, ale skúste najprv vymyslieť nejakú falzifikovateľnú prírodovednú hypotézu o inteligentnom stvoriteľovi pozemského života.

 154. ind

  @Medea

  z A a B spolu môžete logicky vyvodiť nejakú testovateľnú reláciu medzi X a Z

  Pro vztah X a Z nám stačí jedno tvrzení. 🙂

 155. ind

  @Medea

  Hej, najprv boli všetci vegetariáni a potom veľký inžinier zistil, žeby bolo lepšie, keby vegetariáni neboli

  To jsou hlášky, jak z nějakého zábavného pořadu. Nechcete si opravdu o tom něco zjistit? 🙂

 156. Medea

  „Tedy se mnou nesouhlasíte, že množina všech možných testů A je sjednocením množin …
  1. množiny všech možných testů A, kdy testujeme zároveň B
  2. množiny všech možných testů A, kdy netestujeme B
  ?“

  A samotné nehovorí nič o Z, teda testy, ktorými testujete vzťah medzi X a Z nie sú formulovateľné v jazyku len samotného A. Teórie {A} a {B} sú nefalzifikovateľné, teória {A, B} je falzifikovateľná.

  V jazyku hovoriacom len o X a Y (postulát A) nedokázete sformulovať testy týkajúce sa X a Z 🙂

 157. Medea

  „Pro vztah X a Z nám stačí jedno tvrzení.“

  Postulát A o Z nič nehovorí. Tú reláciu medzi X a Z len zo samotného A nevyvodíte.

 158. ind

  @Medea

  Dobrá vědecká teorie

  Druhým kritériem je elegance a jednoduchost. Můžeme jej popsat přímou úměrou – teorie je tím lepší, čím je vztah mezi popisovanými jevy jednodušší a vysvětlen přímočařeji (zde ale musíme vzít v potaz, že nelze zjednodušovat na úkor samotné podstaty popisovaného problému).

  https://wikisofia.cz/wiki/2._Hypot%C3%A9za,_tvrzen%C3%AD_a_v%C4%9Bdeck%C3%A1_teorie

  Tedy – proč ve formulaci teorie rovnou nepoužít vztah X a Z? Nevidím důvod zavádět komplikaci s neměřitelnou veličinou Y.

 159. Medea

  „Tedy – proč ve formulaci teorie rovnou nepoužít vztah X a Z? Nevidím důvod zavádět komplikaci s neměřitelnou veličinou Y.“

  Napr. z A a B by mohlo byť logicky vyvoditeľných mnoho zaujímavých vzťahov medzi X a Z. Y by bola síce nemerateľná, ale slúžila by ako užitočná teoretická veličina pri výpočtoch.

 160. Medea

  „Ve třetí kapitole byste se dověděla, že had měl kdysi skutečně končetiny.“

  O hadích nohách som sa tam nič nedozvedela. Dozvedela som sa len to, že had bol voľakedy najľstivejším zvieraťom poľným, že vedel hovoriť a po páde človeka bol odsúdený na plazenie po bruchu (to robia aj jašterice) a hltanie/žranie prachu. A ešte to, že veľký inžinier naprogramoval človeka a hada na vzájomné nepriateľstvo 🙂

 161. ind

  @Medea

  Napr. z A a B by mohlo byť logicky vyvoditeľných mnoho zaujímavých vzťahov medzi X a Z.

  Ty vztahy jsou přímo vyvoditelné z relace X a Z. Protože jednodušší formulace teorie má přednost před složitější formulací, zůstávám na svém původním stanovisku, že každé tvrzení teorie by mělo být testovatelné.
  Mimojiné váš předpoklad o dosazení neměřitelné veličiny Y vede k nekonečnému množství identických „teorií“, stačí použít např. vztah Y(n) = n * Y(1), kde n je celé číslo větší než jedna a označuje číslo pořadí teorie.

 162. ind

  @Medea

  O hadích nohách som sa tam nič nedozvedela.

  Psal jsem o hadích končetinách.

  Přemýšlejte se mnou. Pokud plazení po břiše bylo důsledkem prokletí, tak před prokletím se had po břiše neplazil.
  Jak to lze dělat bez končetin? Si myslíte, že v zahradě had levitoval? 🙂

 163. ind

  @Medea

  Pokud chcete testovatelnost stvořitele / inteligence, tak se podívejme na váš příklad dané teorie. Vašich „teorií“ se vztahy X-Y a Y-Z by mohlo být nekonečně mnoho, vztah X-Z je minimalistický.

  Čím víc se zajímám o poznání základů vlastností hmoty / energie (podle našeho dosavadního lidského poznání), tak tím víc tam ten minimalismus vidím. Takže neobstojí argument o multivesmírech, kde se náhodně generují vlastnosti hmoty.

 164. A. S. Pergill

  @Medea
  Flégl v podstatě říká jen to, že dokud si populace vystačí s genetickou plasticitou, případně potencovanou epigenetickými jevy, tak v ní nemůže probíhat selekce pozitivních mutant (protože jejich zvýhodnění není velké, nebo dokonce není žádné) a genetika populace se tudíž nemění.

 165. xjur

  @ind, píše:
  Přemýšlejte se mnou. Pokud plazení po břiše bylo důsledkem prokletí, tak před prokletím se had po břiše neplazil. Jak to lze dělat bez končetin? Si myslíte, že v zahradě had levitoval?
  – – – – – – –
  Úvaha vycházející z toho, že had nelevitoval má smysl, jak správně píšete, jen za té podmínky, že had byl proklet – to samo je však zcela vágní tvrzení nemající vztah k reálnému světu, stejně jako vaše další úvahy z toho vycházející.

  Bůh, prokletí, zázraky, duchové, spekulace o existenci nepozorovaných interakcí (stvoření hmoty nějakým duchem), slepá víra v nekonzistentní a nevěrohodná tvrzení, odmítání alternativních výkladů … to všechno je existuje jen v teologických systémech, které jsou pro praxi zcela neužitečné. Ani jediný užitečný poznatek, popisující realitu, předpovězen/vysvětlen na základě náboženské teorie, byť prý její stoupenci rozmlouvají s vševědoucím bohem. Je Vám asi opravdu zapotřebí hodně sebezapření, když to vše dovedete přehlížet. Inu, náboženský trénink ve vypínání mozku se nezapře!

 166. Bela Lugosi

  „Úvaha vycházející z toho, že had nelevitoval má smysl, jak správně píšete, jen za té podmínky, že had byl proklet – to samo je však zcela vágní tvrzení nemající vztah k reálnému světu, stejně jako vaše další úvahy z toho vycházející.

  Bůh, prokletí, zázraky, duchové, spekulace o existenci nepozorovaných interakcí (stvoření hmoty nějakým duchem), slepá víra v nekonzistentní a nevěrohodná tvrzení, odmítání alternativních výkladů … to všechno je existuje jen v teologických systémech“

  1) Co je realita?

  2) Víme, že „realita“ není jen dobře udělaný matrix? Máte 100% důkazy, že to tak není? Sem s nimi…

  3) Vaše víry a vědecké víry (teorie) také nejsou 100% dokázané, časem se mění, navíc je zde možnost matrixu, logická, tedy bod 2, atd.

  4) Vaše víry jako naše víry, důkazy máme nejisté (ontologický a kosmologický pro boha, kosti dinosaurů a opic pro evoluci) nebo důkazy chybí (jak vznikl vesmír? jak vznikl život?). Důkazy mohou být podvrh matrixu navíc.

  5) Pravděpodobnosti jsou tedy nejisté.

  6) Hodně náboženství jsou uvnitř konzistentní, stejně tak hodně vědeckých teorií.

  7) Mezi sebou bojují jak náboženství, tak různé vědecké teorie, rozhodnout často není jak, protože experiment je jen dočasný, vědecké teorie se mění. Navíc experiment může být zmaten matrixem, takže není 100% jistý. Je to jen relativní.

  8) Všichni tedy jen věříme a nic víc.

  Dobrou a někdy ! 🙂

 167. Lemmy

  Bela Lugosi: 1) Co je realita?

  Si ozaj trápny, veď v tvojom prípade je realita matrix. 😀

  My, čo neuznávame tvoj fiktívny svet, však máme aj istoty. Napríklad, že Zem obieha okolo Slnka. A Mesiac okolo Zeme. Od Slnka idú planéty: Merkúr, Venuša, Zem, Mars…

  Dobrú noc! Hlavne dobre sa z toho svojho matrixu vyspinkaj. 🙂

 168. Bela Lugosi

  Pro tebe jsem trapný, protože ty nemyslíš logicky.

  Zato logikové, i ti nejslavnější (pokud existují) tvrdí, že možnost matrixu je logická a jistota téměř není, ostatní je víra.

  Tvrdí to i Jaroslav Peregrin, logik na univerzitě Karlově.

  Jestli ti to vadí, tvůj problém. Ale teorie je taková a praxe může být také. Z té logické úvahy něco plyne a to jsem zde napsal. Viz. výše. I Medea se mě v tomhle zastala. A ta to má naštudováno víc než ty nebo Adam Roman.

  Medea se nebojí slova víra, i když ho používá i trochu jinak než já, ale také podobně.

  A ty máš smolíka, nosorožec Lémmy, logické myšlení je víc než ty, i když možná i to může být zmateno matrixem. Ale to jen potvrzuje co píšu. Dobrou a někdy! 🙂

 169. Bela Lugosi

  Vy si neznávajete logckou možnost matrixu, ale prostě tady je. I když jí neuznáš. Takže tvé „jistoty“ jsou jen pseudojistoty a víry. Dobrou, vyplouvám na Mars, mam tam být v úterý, asi! 🙂

 170. Bela Lugosi

  Vy si třeba neuznávajete logickou možnost matrixu, ale prostě tady je. I když jí neuznáš. Takže tvé „jistoty“ jsou jen pseudojistoty a víry. Dobrou, vyplouvám na Mars, mam tam být v úterý, asi! 🙂

 171. ind

  @xjur

  Je Vám asi opravdu zapotřebí hodně sebezapření, když to vše dovedete přehlížet.

  Ne, na základě množství informací, které mám k dispozici, je snadné odmítnout evoluční bláboly.

 172. ind

  Podsvětí existuje

  Mezi svrchním a spodním pláštěm v nitru naší planety se ukrývají roviny i rozlehlá a rozeklaná pohoří.

  Z tehdejších seismických vln badatelé vyčetli, jak vlastně přechodná zóna mezi svrchním a spodním pláštěm vypadá. Svrchní hranice přechodové zóny se nachází asi ve 410 kilometrech a je relativně hladká. Na opačné straně to je ale jiné. Spodní hranice přechodové zóny je podle vědců překvapivě rozeklaná, i když tam jsou i roviny. Je jako celoplanetární pohoří, kde se „výška“ mění na krátkých vzdálenostech i o více než 3 kilometry.
  http://www.osel.cz/10372-v-hlubinach-zemskeho-plaste-objevili-monumentalni-pohori.html

  I kdyby se prokopali do podsvětí, má ruka je odtamtud vezme. I kdyby vystoupili na nebesa, svrhnu je odtamtud.
  Bible, Amos 9,2

 173. Marie

  „I kdyby se prokopali do podsvětí, má ruka je odtamtud vezme. I kdyby vystoupili na nebesa, svrhnu je odtamtud.“

  Zvláštní, když to berete takto doslovně a ne metaforicky a podsvětí má být pod Zemí, tak proč bůh nezničí mrakodrapy sahající až kilometr vysoko nebo letadla nebo sondy ve vesmíru? Tam jsme se dostali a svrženi nebyli jako lidstvo. Pokud je tedy podsvětí pod Zemí, tak nebe nad Zemí. A nad Zemi posíláme rakety běžně, tedy do nebe… Jak říkám, jen píšu, že to berete doslovně, takže já také. 🙂

 174. Medea

  @ind

  „Jak to lze dělat bez končetin? Si myslíte, že v zahradě had levitoval?“

  Že sa vôbec pýtate, samozrejme! Veľký inžinier dal hovoriacemu inteligentnému hadovi veľmi kvalitný antigravitačný pohon, o ktorý bol zlorečený had svojím trestom pripravený.

 175. Medea

  @ind

  „Tedy – proč ve formulaci teorie rovnou nepoužít vztah X a Z? Nevidím důvod zavádět komplikaci s neměřitelnou veličinou Y.“

  Napr. preto, že vedca môže z teoretického hľadiska zaujímať aj nemerateľná veličina Y. Alebo sa domnieva, že niekedy v budúcnosti bude Y, vďaka vedeckému a technickému pokroku, merateľná (napr. pre fyzikov a chemikov 19. storočia boli viaceré vlastnosti atómov nemerateľné a aj tak mnohí verili v existenciu atómov a vytvárali teórie, v ktorých atómy a viaceré ich vlastnosti, vtedy ešte nemerateľné, vystupovali).

  Alebo sa pomocou vzťahov z Y ľahko počítajú merateľné veličiny X a Z.

  „Ty vztahy jsou přímo vyvoditelné z relace X a Z.“

  Eliminácia Y z teórie {A, B}, tak aby ste v novej teórii nestratili žiadnu z usporiadaných dvojíc [X,Z], ktoré {A, B} dáva do relácie, môže byť veľmi ťažká a prípadný výsledok nemusí byť vhodný na praktické počítanie dvojíc [X,Z].

  Predstavte si napr., že postulát A by vyjadroval funkčnú závislosť X=F(Y) a postulát B funkčnú závislosť Z=G(Y) (X, Y, Z majú za hodnoty reálne čísla a F a G sú nejaké reálne funkcie). Usporiadané dvojice [X,Z] môžu (ako kartézske súradnice bodov) v rovine vytvárať zložitú krivku parametrizovanú Y. Predstavte si napr. takéto niečo 🙂

  A: X=sin(Y)(e^(cos(Y))-2cos(4Y)-sin^5(Y/12))
  B: Z=Z=cos(Y)(3^(cos(Y))-2cos(6Y)-sin^3(Y/12))

  Viď obrázok. Dokážete eliminovať Y tak, aby ste dostali elegantnejšiu teóriu než {A, B} a nestratili žiadnu z dvojíc [X,Z], ktoré popisuje v relácii pôvodná {A, B}? 🙂

  „Mimojiné váš předpoklad o dosazení neměřitelné veličiny Y vede k nekonečnému množství identických „teorií“, stačí použít např. vztah Y(n) = n * Y(1), kde n je celé číslo větší než jedna a označuje číslo pořadí teorie.“

  V prírodovedných teóriách sa bežne definujú nové veličiny pomocou starých a nikto súdny to nevidí ako nejaké zmnožovanie teórií a námietku proti teórii, v ktorej to bolo urobené 🙂

  „Pokud chcete testovatelnost stvořitele / inteligence, tak se podívejme na váš příklad dané teorie. Vašich „teorií“ se vztahy X-Y a Y-Z by mohlo být nekonečně mnoho, vztah X-Z je minimalistický.“

  V hocijakej fyzikálnej teórii si môžete zadefinovať nové veličiny a pôvodnú formuláciu teórie previesť do novej, pomocou nových veličín. Takže môžete mať bezpočet nových formulácií, alebo po Vašom, „teórií“.

  „Čím víc se zajímám o poznání základů vlastností hmoty / energie (podle našeho dosavadního lidského poznání), tak tím víc tam ten minimalismus vidím.“

  Ja to skôr vidím tak, že pristupujete k vede ako vykladač Písma. To čo Vám v Biblii vyhovuje, si vyložíte doslovne a to, čo nevyhovuje (pre zjavný logický rozpor alebo pre rozpor s Vami zastávanou doktrínou), obrazne, súc „vedený Duchom Svätým“ 🙂 A Vy si aj vedecké texty vykladáte pomocou svojej náboženskej, mladozemnokreacionistickej „hermeneutiky“ 🙂

 176. toli

  @Medea
  Skvělý závěr ohledně Inda,jsem rád že ti to došlo taky 🙂

 177. ind

  @Marie

  Zvláštní, když to berete takto doslovně a ne metaforicky a podsvětí má být pod Zemí, tak proč bůh nezničí mrakodrapy sahající až kilometr vysoko nebo letadla nebo sondy ve vesmíru?

  Proč by je ničil? Biblický text, který jsem citoval, se netýká lidstva obecně, je to patrné z kontextu.

 178. ind

  @Medea

  Veľký inžinier dal hovoriacemu inteligentnému hadovi veľmi kvalitný antigravitačný pohon

  Máte důkaz, že může existovat antigravitační pohon?
  S takovým způsobem myšlení, je pro vás opravdu vše možné. 🙂

 179. ind

  @Medea

  A: X=sin(Y)(e^(cos(Y))-2cos(4Y)-sin^5(Y/12))

  Je toto tvrzení? Má smysl položit otázku, zda je tato rovnice pravdivá, či ne?

 180. Marie

  A vy máte důkazy, že hadi chodili po nohách? 🙂 Jinak ten kontext by mě zajímal, to co jste napsal a citoval bylo obecné. Bůh by měl ničit ty, kteří se dostanou až k nebi. Kontext je tedy jaký?

 181. Marie

  Když chce někdo důkazy, že může existovat antigravitační pohon, proč sám nedá důkazy, že hadi měli v ráji nohy? Ani důkaz ráje jste nedal. A ani nedodal ten kontext, v jakém bůh ničí lidi, kteří se přiblíží nebi. 🙂

 182. ind

  @Medea

  Ja to skôr vidím tak, že pristupujete k vede ako vykladač Písma. To čo Vám v Biblii vyhovuje, si vyložíte doslovne a to, čo nevyhovuje (pre zjavný logický rozpor alebo pre rozpor s Vami zastávanou doktrínou), obrazne, súc „vedený Duchom Svätým“ A Vy si aj vedecké texty vykladáte pomocou svojej náboženskej, mladozemnokreacionistickej „hermeneutiky“

  Podle mne nevidíte nic. Nevěřím, že vidíte do mého způsobu myšlení.

 183. ind

  @Marie

  A vy máte důkazy, že hadi chodili po nohách?

  Spíše byste se měla zeptat – aby vaše otázka odpovídala mé položené otázce – zda mám důkazy, že hadi mohli chodit. Ano, mám důkaz, že mohli (myšleno ve smyslu možnosti). Končetiny existují, o existenci antigravitačního pohonu důkazy chybí.

  Jinak ten kontext by mě zajímal, to co jste napsal a citoval bylo obecné.

  Ámosovo proroctví je určeno Izraeli, daný text, který jsem citoval, je určen hříšníkům z Izraele v poslední době. A vyjadřuje soud na nimi. Citovaný text ukazuje, že soudu neutečou.
  http://www.obohu.cz/bible/index.php?styl=CSP&k=Am&kap=9

 184. ind

  @Marie

  Podsvětí nelze brát obrazně.

  Jenže jsi svržen do podsvětí, do největších hlubin jámy.
  Iz 14,15
  On však neví, že jsou tam nebožtíci, že ti, které pozvala, jsou v hlubinách podsvětí.
  Pr 9,18
  A když v podsvětí v mukách pozdvihl oči …
  …trpím bolestí v tomto plameni…

  Lk 16,23.24

  Této oblasti se někdy také říká Repettiho diskontinuita a odděluje svrchní a spodní plášť, zhruba v hloubce 410 až 660 kilometrů pod povrchem.

  Svrchní hranice přechodové zóny se nachází asi ve 410 kilometrech a je relativně hladká. Na opačné straně to je ale jiné. Spodní hranice přechodové zóny je podle vědců překvapivě rozeklaná, i když tam jsou i roviny. Je jako celoplanetární pohoří, kde se „výška“ mění na krátkých vzdálenostech i o více než 3 kilometry.

  www_osel_cz/10372-v-hlubinach-zemskeho-plaste-objevili-monumentalni-pohori.html

  Podle jiného vědeckého objevu je zde k dispozici kapalná voda.

  Podle vědců z toho vyplývá, že v této hloubce proudí kapalná voda. Oblast spadá do přechodové zóny (Repettiho diskontinuita) mezi svrchním a spodním pláštěm, jejímuž fungování zatím příliš dobře nerozumíme.
  sciencemag_cz/kapalna-voda-v-zemskem-plasti/

  Takže podle vědců v Repettiho diskontinuitě jsou hory, roviny i proudící kapalná voda – popis tohoto podsvětí odpovídá biblickému popisu podsvětí, který vyprávěl Ježíš o boháči a Lazarovi.

 185. Medea

  @ind

  „Je toto tvrzení? Má smysl položit otázku, zda je tato rovnice pravdivá, či ne?“

  X a Y sú ľubovoľné hodnoty príslušných veličín a rovnosť vyjadruje v akom sú vzťahy. Takže áno, tá rovnosť reprezentuje nejaké tvrdenie. Logika, prírodné vedy, filozofia vedy, to asi nebude Vaša parketa 🙂 (Mohla by som vytvoriť sentencie s príslušnými kvantifikátormi, ale načo? Keď tomu nerozumiete takto, nerozumeli by ste ani formálnejšiemu zápisu.)

  „Podle mne nevidíte nic. Nevěřím, že vidíte do mého způsobu myšlení.“

  Vidím Vaše príspevky a podľa nich hodnotím Vaše myslenie. Samozrejme, je to odhad.

 186. toli

  @Medea
  Jsi zde po dlouhé době jen krátce,my máme s Indem zkušenost již několik let,takže ano souhlasím s tvým názorem na způsob Indova (ne)myšlení.

 187. toli

  BTW tak detailně jako v mozku Inda jsem se v žádném jiném pánbíčkáři nikdy nehrabal.Chci říct že k tomu nikdy nebyl důvod ani chuť.
  Ale zajímalo by mne zda tu ignoraci vědy a tím pádem i pokřivenou logiku způsobuje pouze magické myšlení. I když si myslím že je na to potřeba trening, přitom vím že je Ind inteligentnější než většina lidí zde (porovnávali jsme si výsledky IQ testů).
  Takže mu asi stojí za to trénovat a dělat tady ze sebe blbce,co by neudělal pro svého Boha,že ?

 188. Lemmy

  Toli, podľa mňa Ind len hraje diskusnú hru. Vedome ignoruje vedu, ide mu o propagáciu kresťanstva. On sa uspokojí, ak sa tu nájde niekto, koho ovplyvní, že bude veriť v existenciu boha. Jemu to bude úplne stačiť.

 189. ind

  @Medea

  Myslel jsem samozřejmě tvrzení teorie, u kterého se má smysl ptát, zda je pravdivé, či ne.
  Další možností je totiž to, že A vyjadřuje definici Y, tedy, že se jedná o tautologii.
  Ono to skutečně tak po vašem posledním příspěvku vypadá…

  X a Y sú ľubovoľné hodnoty príslušných veličín a rovnosť vyjadruje v akom sú vzťahy.

  Takže je vyjádření A definicí Y, nebo je definice jiná?

  Prošel jsem si různé možnosti vašich odpovědí, na to, co teď píšu. Ono to s logikou u vás tak růžově totiž nevypadá. No, uvidíme.

 190. Marie

  Já se Vás ale ptám, jestli hadi chodili a jaký je důkaz, ne jestli mohli. A na důkaz po ráji. Antigravitační pohon je něco jako Ježíšovo chození po vodě. Proč by to nešlo, když podle vás Ježíš chodil po vodě? Pokud to tedy berete také doslovně. A to nebe také není obrazné, když ani podsvětí. Proč tedy bůh neničí naše sondy a letadla? Nedodal jste kontext.

 191. ind

  @Lemmy

  podľa mňa Ind len hraje diskusnú hru. Vedome ignoruje vedu

  Vtipné na tom je, že mi nedokážete odpovědět, když položím otázku… 🙂
  V oblasti ET se zřejmě nevyznáte, toho, čeho jste schopen, bude nanejvýš argumetace autoritou, což je argumentační faul.

  Dokážete vysvětlit genetické bohatství živočichů v oblasti epigenetiky?

 192. Marie

  Dokážeme to vysvětlit. Náhodné mutace se nezastaví ani když není selekční tlak. Proto ta genetická a epigenetická bohatost zvířat.

 193. Marie

  To o části DNA která je balastem. Vy tvrdíte, že část z ní má účel, třeba ano, třeba ne. Může to být jen naše projekce v mnoha případech. Hledám účel i tam, kde nemusí být. Navíc jsou tam i sekvence, které moc účelné nejsou. Je hodně negativních mutací, kvůli kterým máme nemoce. Například. Ale vy asi vidíte účel i v nemocích a v dětech narozených bez hlavičky, co? To je zkouška boží. Možná si to mohl vyzkoušet jen v hlavě a nemusel nás tím mučit. Fantazii přece má.

 194. ind

  @Marie

  Antigravitační pohon je něco jako Ježíšovo chození po vodě.

  To určitě ne.
  Při chození po vodě došlo k ovlivnění přírodních zákonů a Ježíš ukazoval učedníkům, že je Bohem.
  Antigravitační pohon by musel fungovat přirozeně.

  Proč tedy bůh neničí naše sondy a letadla? Nedodal jste kontext.

  Dodal. Nečetla jste tuto kapitolu?
  http://www.obohu.cz/bible/index.php?styl=CSP&k=Am&kap=9

 195. ind

  Marie = metamorfóza multinickova?
  😀

 196. Marie

  „To určitě ne.
  Při chození po vodě došlo k ovlivnění přírodních zákonů “

  Proč by musel být antigravitační pohon přirozený, když je také od boha? 🙂

 197. Marie

  Ten kontext nechápu, není to z toho jasné. Jestli to myslí obecně nebo ne. Řekněte mi to. Kdo je multinick?

 198. Marie

  Kde je ten důkaz ráje? Chtěl jste důkaz antigravitačního pohonu, kde je důkaz ráje?

 199. ateista

  Zatímco vy se tady nesmyslně handrkujete, já jsem zaslal senátorům následující text:

  Vážené paní senátorky, vážení pánové senátoři.

  Připravujete se právně reagovat na proces zdanění církevních restitucí. Zřejmě se dopouštíte stejného omylu, jako mnoho dalších politiků. Nahlížíte na připravovaný zákon z nesprávného úhlu pohledu. Abych vám osvětlil, co mám na mysli, připojuji výměnu korespondence s právníkem, zastáncem názoru na protiprávnost zdanění církevních restitucí. Další moji argumentaci obsahuje přípis poslancům, který také připojuji.
  Proč to všechno. Představitelé kléru a věřící politici si myslí, že ateistická, nebo chcete-li v boha nevěřící část české společnosti, musí držet hubu a krok, jak se říká a nesmí protestovat proti tomu, aby věřící část společnosti byla financována z daní všech občanů. Nikoliv. Je neštěstím současné politické garnitury, že nemá odvahu obrátit se na občany s dotazem, co si myslí o náboženství, církvích a církevních restitucích. Výsledek by byl překvapivý. Ten by vám signalizoval, že místo ústavní stížnosti byste měli pracovat na změně církevních zákonů a revizi smluv o církevních restitucích.
  Každý, kdo jde k volbám, předpokládá, že jím vybraní politici se budou v prvé řadě řídit zdravým rozumem. Žel, mnozí se řídí příslušností ke své mateřské organizaci, jak to dokládá postoj JUDr. Kříže v přiložené korespondenci.
  Neočekávám, že můj apel změní váš postoj k náboženství a církvím, ale doufám, že vás aspoň přiměje k zamyšlení každého sama nad sebou. Neboť žádný věřící není schopen obhájit náboženské nesmysly.

  Za nevěřící část české společnosti Antonín Vaněk

 200. Medea

  @ind

  „Další možností je totiž to, že A vyjadřuje definici Y, tedy, že se jedná o tautologii. Ono to skutečně tak po vašem posledním příspěvku vypadá…“

  Z formálneho hľadiska je definícia operáciou, ktorá konzervatívne rozšíri danú formálnu teóriu (v teórii s rozšíreným jazykom môžete dokázať práve také sentencie pôvodného jazyka ako v pôvodnej teórii).

  Další možností je totiž to, že A vyjadřuje definici Y, tedy, že se jedná o tautologii. Ono to skutečně tak po vašem posledním příspěvku vypadá…

  X a Y sú ľubovoľné hodnoty príslušných veličín a rovnosť vyjadruje v akom sú vzťahy.

  Nebolo to mienené ako definícia a neviem prečo Vám to tak pripadá. Každej teoretickej situácii S prislúcha usporiadaná trojica hodnôt [X, Y, Z] uvažovaných veličín, a nech si vezmete ľubovoľnú z týchto trojíc, tak X, Y a Y, Z sú vo vzťahoch vyjadrených funkčnými závislosťami zadanými v mojom príklade.

  Teoretické situácie S, by sa dali formalizovať ako usporiadané dvojice [s, p], kde s je stav sveta a p (pozícia) je usporiadaná n-tica istých podmnožín (daného) časopriestoru. Ale nechcem tu budovať formálny modálny aparát … Spolieham sa v tejto diskusii (možno márne) na kontext a Vaše (modálno-logické) intuície 🙂

  „Prošel jsem si různé možnosti vašich odpovědí, na to, co teď píšu. Ono to s logikou u vás tak růžově totiž nevypadá. No, uvidíme.“

  Ktovie, čo si predstavuje Ind pod logikou? 🙂

 201. ind

  @Medea

  Nebolo to mienené ako definícia a neviem prečo Vám to tak pripadá.

  Protože jste napsala, v jakém jsou X a Y vztahu. Asi jste myslela ve vztahu jen podle teorie (která nemusí být pravdivá, a v takovém případě by X a Y ve vztahu popsaném rovnicí A nebyly).
  Předpokladám tedy, že Y je definováno jinak, než podle A nebo B.
  Jak je tedy Y definováno?
  Stále jsou vaše odpovědi v oblastech, které jsem předpokládal.
  Pokročme tedy v „šachovo-logické“ partii o tah dále.
  Jsem opravdu zvědav, jak si s tímhle poradíte.

 202. ind

  @Medea

  oprava…
  …která nemusí být pravdivá, a v takovém případě by X a Y (a/nebo Y a Z) ve vztahu popsaném rovnicí A (B) nebyly

 203. Medea

  @toli

  „Ale zajímalo by mne zda tu ignoraci vědy a tím pádem i pokřivenou logiku způsobuje pouze magické myšlení. I když si myslím že je na to potřeba trening, přitom vím že je Ind inteligentnější než většina lidí zde (porovnávali jsme si výsledky IQ testů).“

  Inteligencia neimplikuje racionalitu ani vzdelanie. A príslušný tréning v mladozemnokreacionistickej „hermeneutike“ vedeckých textov Ind nepochybne má 🙂

 204. Bela Lugosi

  Tady se shodnu s tolíčkem asi jedinkráte. Podle mě je Ind inteligentnější než místní ateisté z většiny. Mezi nejhloupější zdejší členy počítám toliho, Hraničáře, Lemmyho a „Muli.tka“. Ten už tu ale není. Mezi chytré pak Medeu a sebe a Inda. Spráce webů nepočítám, ti sem už skoro nepíší. Ostatní jsou někde mezi.

  Toliho možná stály nějaké ty body IQ (směrem dolů) jednak studium za bolševismu, jednak jeho mrtvice.

  Krásný den všem a někdy! 🙂

 205. Medea

  @ind

  „Protože jste napsala, v jakém jsou X a Y vztahu. Asi jste myslela ve vztahu jen podle teorie (která nemusí být pravdivá, a v takovém případě by X a Y ve vztahu popsaném rovnicí A nebyly).“

  Áno, hovorila som o teoretickom vzťahu v rámci teórie {A, B}.

  „Předpokladám tedy, že Y je definováno jinak, než podle A nebo B.
  Jak je tedy Y definováno?“

  To nie je podstatné pre našu diskusiu. O veličinách X, Z sa predpokladalo, že ich dokážeme zmerať a o Y, že ju zmerať nevieme.

  „Pokročme tedy v „šachovo-logické“ partii o tah dále.
  Jsem opravdu zvědav, jak si s tímhle poradíte.“

  Ale pre mňa to nie je „šachovo-logická“ partia. Ukázala som Vám príklad možnej vedeckej teórie, kde postuláty A a B sú jeden bez druhého netestovateľné a spolu sú testovateľné – teórie {A} a {B} sú (aktuálne) nefalzifikovateľné a teória {A, B} je falzifikovateľná. Pre mňa je diskusia na túto tému uzavretá 🙂

 206. Medea

  @ind

  malý diskusný bonus 🙂

  „Předpokladám tedy, že Y je definováno jinak, než podle A nebo B.
  Jak je tedy Y definováno?“

  Mohla byť napr. definovaná v nejakej inej teórii T a pri meraní veličín X a Z by si niekto všimol, že sa dajú vyjadriť ako funkcie nejakej teoretickej veličiny P, ktorá má podobné vlastnosti aké sa pripisujú v T veličine Y. To ho viedlo k tomu, že stotožnil P s Y a vyslovil by tvrdenia A a B ako hypotézy a následne sformuloval teóriu {A, B}.

 207. Medea

  K P by sa došlo ako k parametru, ktorý popisuje krivku zloženú z dvojíc nameraných hodnôt [X, Z].

 208. ind

  @Medea

  Tím si ale vůbec nepomůžete. Y je podle vás neměřitelná veličina.

  Proto mne zajímá její definice. Tedy zajímá mne obecně definice neměřitelné veličiny, která není v definici závislá na žádné neměřitelné (neurčitelné) veličině, … to abychom se netočili v kruhu.

 209. ind

  @Medea

  Už to vidím na logický šach-mat. 🙂

 210. Lemmy

  Bela: Mezi nejhloupější zdejší členy počítám toliho, Hraničáře, Lemmyho

  Páči sa mi tvoja skromnosť, že si na seba vo výpočte zabudol. 😀

 211. Medea

  @ind

  „Tedy zajímá mne obecně definice neměřitelné veličiny, která není v definici závislá na žádné neměřitelné (neurčitelné) veličině, … to abychom se netočili v kruhu.“

  Hovorila som o veličine, ktorú nevieme (aktuálne) zmerať (a možno ani nikdy nebudeme vedieť), to som mienila „nemerateľnosťou“. O „neměřitelné veličině, která není v definici závislá na žádné neměřitelné (neurčitelné) veličině“, hovoríte Vy 🙂

 212. Bela Lugosi

  Tobě Lemmmy, nosorožci, mohu říct jen to co vedel:

  Ano, čajová konvica mezi Marsem a Jupiterem být může, třeba jí tam nechalo UFO. Nebo je tam kámen v tom tvaru.

  Nebo ani Mars a Jupiter neexistuje a tvůj mozek je v kádi a ty žiješ na jiné planetě a je to matrix. Nevím jaká je pravděpodobnost matrixu. Může být i nemusí. Tedy 50/50 třeba. Důkazy nemáme jisté ani že tento svět je pravý aniž že je nějaký matrix.

  Může existovat i sněhurka nebo evoluce nebo temná energie nebo skřítkové a jiné věci. Důkazy jsou nejisté u evoluce i sněhurky. Vše může být matrix. Pravděpodobnost neznáme.

  O nevíře jsi psal tisíckrát, i si dával odkaz na Adama Romana, který psal také o ateismu jako nevíře. A pak ses přiznal, že věříš, že bohové nejsou. Viz. výše.

  Medea si to pamatuje také, ostatně proto ti napsala, že nosorožec nevěří na boha. Aby ti ukázala, jak je tvůj ateismus jako nevíra trapný.

  Dobrou 🙂

 213. Lemmy

  Ind: V oblasti ET se zřejmě nevyznáte, toho, čeho jste schopen, bude nanejvýš argumetace autoritou, což je argumentační faul.

  Ani logiku neovládaš. Evolučnú teóriu spracúvajú vedci, oni sa ňou seriózne zaoberajú. Nie som biológ. Dokonca k životu ani túto teóriu nepotrebujem. Nepoužijem ju pri nákupe potravín. Bežní ľudia mimo vedcov, ktorí pracujú s touto teóriou, nepotrebujú mať odborné znalosti o tejto teórii. Inak, tých teórii je viacero.

  Päť najvýznamnejších Darwinových teórií evolúcie

  1. Premenlivosť druhov (základná teória evolúcie)
  2. Vznik všetkých organizmov zo spoločných predkov (vetvenie evolúcie)
  3. Postupnosť evolúcie (žiadne náhle zmeny, žiadne pretržitosti)
  4. Znásobenie počtu druhov (zdroj rozmanitosti)
  5. Prírodný výber

  Zdroj: Ernst Mayr: Čo je to evolúcia.

  Takže, ak máš otázky, pýtaj sa vedcov. Ja môžem nanajvýš argumentovať tým, čo vedci o tejto teórii tvrdia. Čiže žiaden faul z mojej strany.

  Kto argumentuje niečím z biblie, tiež fauluje autoritou.

  Keď sa dieťa narodí, o bohoch nevie nič. Dozvie sa to od dospelých, starších, ktorí mu čosi o bohoch povedia. A buď to uzná, možno neskôr zahodí také myšlienky, alebo si na to nostalgicky zvykne… dôvody pre viery v bohov sú rôzne.

 214. Lemmy

  Bela: Ano, čajová konvica mezi Marsem a Jupiterem být může, třeba jí tam nechalo UFO. Nebo je tam kámen v tom tvaru.

  Ako pekne táraš nezmysly. Ja som spomenul Russelov čajník. To by mu ho to UFO najprv ukradnúť. On počas života nespomenul, že by ho o čajník požiadalo nejaké UFO. 😀

  A nerozumný si popletie s čajníkom aj nejaký kameň. 😀

  Aspoň je s tebou zábava.

  Inak, toto si napísal najvtipnejšie:

  Medea si to pamatuje také, ostatně proto ti napsala, že nosorožec nevěří na boha. Aby ti ukázala, jak je tvůj ateismus jako nevíra trapný.

  Spravil si z Medey hlúpu ženu. Chudera, čoho sa dožila od teba. 😀

 215. Medea

  @ind

  „Už to vidím na logický šach-mat.“

  To bude asi tým, že neviete, čo je logika (formálna veda o platnom vyvodzovaní z premís) 🙂 Ak mi chcete preukázať nejakú logickú chybu, musíte ukázať, že chybne tvrdím o nejakom tvrdení B, že je logickým dôsledkom tvrdení A(1), …, A(n).

 216. toli

  @Lemmy

  Páči sa mi tvoja skromnosť, že si na seba vo výpočte zabudol.

  To není skromnost,to je lenost.Musel by totiž napsat dalších asi 20 jmen aby zcela obsáhl svou existenci. 🙂
  Psát tolik jmen by bylo pracné,stačí když ho za pitomce považují ti ostatní.

 217. ind

  @Medea

  Pochopte, že veličina Y musí být v dané teorii definována. Představte si, že by vztah X a Y vždy platil a zároveň by vždy platil vztah Y a Z, přičemž by hodnota Y neodpovídala definici. Takto nemůže být teorie formulována.
  Tedy do teorie přidáme k A,B i C, kde bude definice Y. A i B budou testovatelné díky definici v C.
  Další možností je, že Y bude definováno v A nebo v B. C nebude potřeba.

  Logický šach-mat.
  🙂

 218. Lemmy

  Toli, je to tak s multinickom! 🙂

 219. Medea

  Ind, ten „logický šach-mat“ je len vo Vašej fantázii. Kde v diskusii chybne tvrdím o nejakom tvrdení B, že je logickým dôsledkom tvrdení A(1), …, A(n)? Ak spomínané nájdete, dajte mi vedieť 🙂

 220. Medea

  @ind

  „Pochopte, že veličina Y musí být v dané teorii definována.“

  Vezmite si napr. štatistickú mechaniku. Hovorí sa v nej o hmotnostiach alebo rýchlostiach (atómov, molekúl), o hamiltoniánoch a lagranžiánoch, ale tieto koncepty sa v nej nedefinujú, ale sú definované v inej teórii – klasickej mechanike.

 221. Medea

  Ešte k terminológii. Treba rozlišovať medzi formálnou teóriou, objektom logického skúmania a neformálnou teóriou. To prvé je množina istej syntaxi zodpovedajúch reťazcov znakov, ktorá má formálny sémantický model a to druhé zložitý kognitívny objekt (zahŕňajúci sieť záznamov na papiery alebo v počítači a informácií v ľudských mozgoch). Mám dojem, že Vy ste pod „teóriou“ mysleli nejakú jej konkrétnu formuláciu, realizovanú povedzme na papiery. Ja som pod teóriami počas diskusie myslela formálne teórie, ktoré samozrejme majú alebo môžu mať svoj neformálny proťajšok, ale nemala som potrebu to zdôrazniť, pretože každá rozumná neformálna teória má svoj formálny proťajšok (ako abstraktný objekt).

 222. ind

  @Medea

  Kde v diskusii chybne tvrdím o nejakom tvrdení B, že je logickým dôsledkom tvrdení …

  Teórie {A} a {B} sú nefalzifikovateľné, teória {A, B} je falzifikovateľná.
  https://www.osacr.cz/2019/02/12/210-let-od-narozeni-charlese-darwina/#comment-237716

  Jakým způsobem má být teorie {A, B} falsifikovaltená, když neporovnáváte získané Y ze změřených hodnot X a Z, zda odpovídá definici?

  … tieto koncepty sa v nej nedefinujú, ale sú definované v inej teórii – klasickej mechanike

  Tím, co jsem napsal, jsem nemyslel, že teorie má mít definici opsanou z jiné teorie, ale že na dané znění definice může odkazovat. V definici jde o jednoznačné určení nějakého pojmu, takže lze definovat i odkazem.

 223. Medea

  @ind

  „Jakým způsobem má být teorie {A, B} falsifikovaltená, když neporovnáváte získané Y ze změřených hodnot X a Z, zda odpovídá definici?“

  Nepotrebujete porovnávať „získané Y“, stačí si overiť, či dvojice [X,Z] predikované {A, B}, zodpovedajú nameraným. Y použijete len ako parameter na generovanie/predikovanie dvojíc. Ak by predikované dvojice [X,Z] nezodpovedali nameraným, {A, B} bola falzifikovaná.

 224. ind

  @Medea

  Ve vašem vyjádření je jasný logický rozpor.

  Nemůžete tvrdit, že Y je jen parametr a zároveň tvrdit, že Y je veličina definovaná jinde. Pokud totiž odkazujete na definici Y, jedná se o tvrzení, které je potřeba v rámci teorie ověřit.

  Logický šach-mat už nastal, jen je třeba, abyste si ho uvědomila. 🙂

 225. Medea

  @ind

  „Tím, co jsem napsal, jsem nemyslel, že teorie má mít definici opsanou z jiné teorie, ale že na dané znění definice může odkazovat. V definici jde o jednoznačné určení nějakého pojmu, takže lze definovat i odkazem.“

  Aj slová použité v tejto mojej vete na niečo odkazujú, ale to neznamená, že táto veta obsahuje aj ich definície 🙂

 226. Medea

  @ind

  „Nemůžete tvrdit, že Y je jen parametr a zároveň tvrdit, že Y je veličina definovaná jinde. Pokud totiž odkazujete na definici Y, jedná se o tvrzení, které je potřeba v rámci teorie ověřit.“

  Môžem Y používať ako parameter na generovanie X a Z. Y-om je parametrizovaná aj krivka tvorená bodmi [X, Z] (ak ich chápem ako kartézske súradnice). A hovoríme o falzifikácii, nie o overovaní. Ste nejaký zmätený. Nechcete si odpočinúť? 🙂

  „Logický šach-mat už nastal, jen je třeba, abyste si ho uvědomila.“

  Zatiaľ ste nič nenašli 🙂

 227. Medea

  „Pochopte, že veličina Y musí být v dané teorii definována. […]
  Tedy do teorie přidáme k A,B i C, kde bude definice Y. A i B budou testovatelné díky definici v C.
  Další možností je, že Y bude definováno v A nebo v B. C nebude potřeba.“

  „Pochopte, že veličina Y musí být v dané teorii definována.“

  „Tím, co jsem napsal, jsem nemyslel, že teorie má mít definici opsanou z jiné teorie, ale že na dané znění definice může odkazovat. V definici jde o jednoznačné určení nějakého pojmu, takže lze definovat i odkazem.“

  Musí byť v teórii nejakým vzťahom definovaná, potom nemusí byť definovaná vzťahom, ale stačí keď je „definovaná“ odkazom, teda vlastne len zmienená. Ste nekonzistentný.

  „V definici jde o jednoznačné určení nějakého pojmu, takže lze definovat i odkazem.“

  Teda akékoľvek slovo je podľa Vás definícia? Poviem „pes“, „pes“ odkazuje na psa, povedala som tým definíciu psa? 🙂

 228. ind

  @Medea

  A hovoríme o falzifikácii, nie o overovaní.

  Falsifikace se provádí ověřováním.

  Popperova břitva – „Vědecké teorie jsou ověřitelné. Ověřitelné teorie je možné na základě ověřovacího postupu zamítnout (a nahradit teoriemi jinými).
  https://cs.wikipedia.org/wiki/Falzifikovatelnost

  Takže vy do vaší teorie zahrnete tvrzení, že Y je neměřitelná veličina definovaná v jiné teorii, ale v dané teorii vůbec neověřujete, zda dané tvrzení je pravdivé.

  Asi věříte v možnost falsifikace jiným způsobem, než skrze ověřování pravdivosti tvrzení.
  🙂

  Dále je vtipné to, že pokud Y je pro vás pouze parametr, pak jakým způsobem může být A nebo B neověřitelné?

  A: X=sin(Y)(e^(cos(Y))-2cos(4Y)-sin^5(Y/12))

  Znám hodnotu X a za Y si zvolím náhodné reálné číslo (když považuji Y pouze za parametr). Je snad tato rovnost neověřitelná? 🙂

  Napsal jste doslova…
  teórie {A} a {B} sú (aktuálne) nefalzifikovateľné

  Y je pro vás jednou pouze parametr, podruhé odkazuje na neměřitelnou veličinu, jak se vám to zrovna hodí. 🙂
  V případě Y jako parametru, když znáte X, jste schopna napsat, že o rovnici A se nedá řící – pro určitou hodnotu Y, – zda odpovídá deklarovaná rovnost skutečnosti nebo ne?
  🙂

  Poviem „pes“, „pes“ odkazuje na psa, povedala som tým definíciu psa?

  Vy snad slovem pes odkazujete na znění definice? Pes – toto je odkaz na znění definice.

 229. Medea

  @ind

  „Takže vy do vaší teorie zahrnete tvrzení, že Y je neměřitelná veličina definovaná v jiné teorii, ale v dané teorii vůbec neověřujete, zda dané tvrzení je pravdivé.“

  Ste úplne mimo. Teória {A, B} také meta-tvrdenie neobsahuje. Meta-, pretože je to tvrdenie o {A, B}, ale nie tvrdenie v {A, B} 🙂

  „A hovoríme o falzifikácii, nie o overovaní.
  Falsifikace se provádí ověřováním.“

  Vy ste nezmyselne písali o overovaní nejakého meta-tvrdenia „Pokud totiž odkazujete na definici Y, jedná se o tvrzení, které je potřeba v rámci teorie ověřit.“, ale mne sa jednalo o falzifikovateľnosť {A, B}.

  „Dále je vtipné to, že pokud Y je pro vás pouze parametr, pak jakým způsobem může být A nebo B neověřitelné?“

  Nepísala som, že je pre mňa „pouze parametr“, ale že ho môžem pri výpočte [X, Z] použiť ako parameter.

  „Vy snad slovem pes odkazujete na znění definice? Pes – toto je odkaz na znění definice.“

  A aký je rozdiel keď poviem v rámci štatistickej mechaniky „rýchlosť“? 🙂 To Vy si pletiete zmienku s odkazom na definíciu.

  Ste na tom s logikou horšie, než som si myslela 🙂

 230. Medea

  Jedna fyzikálna veličina môže slúžiť ako parameter pri výpočte iných. Napr. čas použitý ako parameter pri výpočte polôh planéty.

 231. Bela Lugosi

  1) Mrtvička tvrdil, že je agnostik, ale i že věřící jsou nemocní, přitom agnostik neví, zda je bůh nebo ne.

  2) Lemmy tvrdil, že ateismus je nevíra, ale pak se přiznal, že věří, že bohové jsou výmysly, že nejsou. 🙂

  3) Důkazy jste nedodali.

  4) Ano, Russelova konvice tam být může.

  Dobrou 🙂

 232. Lemmy

  Bela, trepeš také nezmysly, že ani nie je dôvod na ne reagovať.

  Napríklad tvoje klamstvo: 2) Lemmy tvrdil, že ateismus je nevíra, ale pak se přiznal, že věří, že bohové jsou výmysly, že nejsou.

  Ateizmus je odmietanie toho, čo tvrdia teisti.

  A neverím, že bohovia sú výmysly. Len podľa toho, koľko je rozličných náboženských názorov na bohov, sa dá skôr usudzovať, že bohov si ľudia vymysleli. Ale nie je to moja viera! Je to skôr predpoklad, nakoľko nábožní, teisti, dodnes nedokázali existenciu ani jedného boha. Problém je na strane teistov, a na mojom nazeraní na teistov vôbec nezáleží, pretože bremeno dôkazu existencie bohov je na teistoch. Napríklad na Belovi.

 233. Medea

  @ind

  „A hovoríme o falzifikácii, nie o overovaní.
  Falsifikace se provádí ověřováním.“

  Toto bolo v mojom príspevku:

  Nepotrebujete porovnávať „získané Y“, stačí si overiť, či dvojice [X,Z] predikované {A, B}, zodpovedajú nameraným. Y použijete len ako parameter na generovanie/predikovanie dvojíc. Ak by predikované dvojice [X,Z] nezodpovedali nameraným, {A, B} bola falzifikovaná.

  A toto bola Vaša reakcia:

  Nemůžete tvrdit, že Y je jen parametr a zároveň tvrdit, že Y je veličina definovaná jinde. Pokud totiž odkazujete na definici Y, jedná se o tvrzení, které je potřeba v rámci teorie ověřit.

  Keď som napísala, že „A hovoríme o falzifikácii, nie o overovaní.“, mala som na mysli VÝSLEDOK overovania [X,Z] – „Ak by predikované dvojice [X,Z] nezodpovedali nameraným, {A, B} bola falzifikovaná.“, nie PROCES overovania nejakého odkazovania Y na definíciu…

 234. Bela Lugosi

  1) Ty nemáš co odmítat co říkají teisti, protože i kdyby nedodali žádný důkaz, tak to neznamený, že nemají pravdu.

  2) Psal jsi, že bohové jsou výmysly. Ty sám. Popíráš sám sebe.

  3) Je hodné bohů a je i hodně vědeckých teorií, které jdou proti sobě, třeba teorie relativity a kvantová teorie. A co jako? 🙂

  Dobrou, nosorožec Lemmy 🙂

 235. Bela Lugosi

  1) Ty nemáš co odmítat co říkají teisti, protože i kdyby nedodali žádný důkaz, tak to neznamená, že nemají pravdu. I bez důkazů mohou mít pravdu, navíc co je to důkaz? Vaše důkazy jsou také pochybné, může to být matrix třeba. Logická možnost. 🙂

  2) Psal jsi, že bohové jsou výmysly. Ty sám. Popíráš sám sebe.

  3) Je hodně bohů a je i hodně vědeckých teorií, které jdou proti sobě, třeba teorie relativity a kvantová teorie. A co jako?

  Dobrou, nosorožec Lemmy

 236. Tonda Vlas

  *2) Psal jsi, že bohové jsou výmysly. Ty sám. Popíráš sám sebe.*

  To ale píše Bible už v hebrejském textu: psalmos 96; versus 5

  5 Všickni zajisté bohové národů jsou modly, ale Hospodin nebesa učinil.

  LXX to upřesňuje:

  5 Všickni zajisté bohové národů jsou démoni, ale Hospodin nebesa učinil.

 237. Medea

  @ind

  „Nemůžete tvrdit, že Y je jen parametr a zároveň tvrdit, že Y je veličina definovaná jinde.“

  Vy ste zrejme nikdy nepočuli o parametrických rovniciach. „Parameter“ v takýchto rovniciach nemusí znamenať niečo vycucané z prsta, ale môže to byť aj hodnota nejakej, v rámci prírodných vied definovanej, veličiny. Aj ja som v mojom príklade zadala X a Z parametricky pomocou veličiny Y.

  Čo ste vlastne mysleli pod „parametrom“? Napíšte svoju definíciu.

 238. Tonda Vlas

  *Lemmy
  19.02. 2019
  Bela, trepeš také nezmysly, že ani nie je dôvod na ne reagovať.*

  Veď som mu napísal, že tu na Zemeguli zbytočně ubírá kyslík. Hned sa načepýril. Lenom neviem, prečo majú (je to projekt Europskej Únie, pacienti v psychiatrických ústavoch priestup k ústavnej wifine.

  (Plno ludí mi napísalo, abych se nadále písať slovensky nepokúšal, vraj je má písaná slovečina mnohem směšnějšia než Babišovo čeština.

 239. Medea

  Ak si odmyslím tie nevkusné posmešky ohľadom chorôb diskutujúcich, tak Béla alias … je vtipný. A mal aj zaujímavé námety do diskusií (ale teraz je nejako posadnutý simuláciami reality 🙂 ).

 240. Medea

  Inak tá česká wiki-verzia „Popperovej britvy“, ktorú tak rád cituje Ind, je nezmysel:

  Vědecké teorie jsou ověřitelné. Ověřitelné teorie je možné na základě ověřovacího postupu zamítnout (a nahradit teoriemi jinými).

  Pretože teória môže byť overiteľná, ale nemusí byť vyvrátiteľná. Napr. „teória“ tvorená tautológiami („Na Marse je život alebo na Marse nie je život“, „Ak na Venuši nie je život, tak Venuši nie je život“) je čisto logicky overiteľná, ale tautológia je za každých okolností pravdivá, teda takáto teória nebude vyvrátiteľná.

 241. Medea

  Nie samotná overiteľnosť, ale falzifikovateľnosť je podľa Poppera nutnou podmienkou vedeckosti empirických teórií.

 242. Medea

  @ind

  „Dále je vtipné to, že pokud Y je pro vás pouze parametr, pak jakým způsobem může
  být A nebo B neověřitelné?“

  Y je veličina, ale aj parameter v daných parametrických rovniciach. Podobne ako môže byť napr. čas parametrom v nejakej kinematickej parametrickej rovnici. Byť parametrom v parametrických rovniciach a súčasne byť v rámci prírodných vied definovateľnou veličinou, sa nevylučuje.

  A a B sú jeden bez druhého neoveriteľné, pretože neviete zmerať Y. Viete o možnom rozsahu hodnôt Y (všetky reálne čísla, a viete to z inej teórie než {A, B}), ale neviete v konkrétnej situácii zmerať jej hodnotu.

  „Znám hodnotu X a za Y si zvolím náhodné reálné číslo (když považuji Y pouze za parametr). Je snad tato rovnost neověřitelná?“

  Viete, čo predikuje hypotéza A a môžete si vypočítať tabuľku predikcií X pre rôzne hodnoty veličiny Y. Použijete Y ako parameter v danej parametrickej rovnici. Neviete si však porovnať výsledok predikcie so skutočnosťou. Jednoduché, milý Watson! 🙂 Ale ak použijete A aj B, získate X a Z, a predikovanú reláciu X so Z si môžete porovnať so skutočnosťou.

  „Y je pro vás jednou pouze parametr, podruhé odkazuje na neměřitelnou veličinu, jak se vám to zrovna hodí.“

  Presne tak, keď sa nám to hodí, môžeme použiť v parametrických rovniciach vhodnú veličinu ako parameter. A môžeme ju tak použiť, aj keď ju nevieme zmerať, v rámci nejakej teórie.

  „V případě Y jako parametru, když znáte X, jste schopna napsat, že o rovnici A se nedá řící – pro určitou hodnotu Y, – zda odpovídá deklarovaná rovnost skutečnosti nebo ne?“

  Pekne pomaly 🙂 A je hypotéza, o ktorej neviete, či zodpovedá skutočnosti. Keď si zvolíte nejakú hodnotu Y, tak viete akú hodnotu X jej pripisuje hypotéza A, ale neviete aká hodnota X by jej zodpovedala v skutočnosti.

  Vám sa pomiešala skutočnosť s teóriou 🙂

 243. Tonda Vlas

  V jedné věci měl Hvězdoun pravdu: že je tu multinick, i přes ty cipoviny, co tu píše, hájený druh.

 244. Bela Lugosi

  Tondo, ty se pořád nemůžeš dostat z toho, že „Starej ožrala s natrženou ledvinou mi tu nebude vykládat něco o hodnotách“?

  To jsi o sobě vykvával sám. Já za to nemůžu.

  Jinak co se píše v bibli je mi dost jedno. Tady lidé neuznávají ani démony, platí co jsem napsal výše. Bohové být můžou. Logika. Tečka.

  Medeo, nevím kdo stále píše, že věřící jsou nemocní, podle mě toli. Ne já. Já mu to jen vracím. No a matrix tady ostatní tak štve, že ho stále připomínám, když něco mluví o „jistotě“, tak ho vyvedu z míry. Ani že Země je kulatá prostě není jisté. Dobrou noc! 🙂

 245. Lemmy

  Medea: . Napr. „teória“ tvorená tautológiami („Na Marse je život alebo na Marse nie je život“, „Ak na Venuši nie je život, tak Venuši nie je život“) je čisto logicky overiteľná

  Dobre vravím, že filozofia je dnes odpad. Prežíva len ako náboženstvá. Lebo také bludy nemajú nič spoločné s vedeckým bádaním. Žiaden vedec nebude tárať nezmysly, aké tu píše Medea. primitívne krčmové rečičky. Odpad.

  Vedci sa tautológiám vyhýbajú. V teórii musia jednotlivé fakty na seba nadväzovať, a mnoho faktov si nemôže protirečiť. Ak si protirečia, potom je niekde vo výskume spravená chyba. Fakty musia do seba zapadať ako skladačka. A čo nesedí, to si vyžaduje podrobnejší výskum.

 246. Lemmy

  Tonda, skúšam opraviť tvoje vety:

  Veď som mu napísal, že tu na zemeguli zbytočne uberá kyslík. Hneď sa nazlostil. Len neviem, prečo majú (je to projekt Európskej únie) pacienti v psychiatrických ústavoch prístup k ústavnej wifine.

  Plno ľudí mi napísalo, aby som sa nepokúšal písať po slovensky, vraj je moja písaná slovenčina omnoho smiešnejšia než Babišova čeština.

 247. Bela Lugosi

  Nosorožec Lééémmy:

  Věda je založena na vědecké metodě, vědecká metoda je filosofie vědy. Například Popper nebo tak.

  Logika je také součástí vědy a věnuje se jí část filosofie.

  To, že nepoužíváš logiku víme.

  Proto jsi mohl psát o svém ateismu jako nevíře a pak přiznat,že věříš, že bohové jsou výmysly, tedy (bezdůkazná) víra, že neexistují jako entity. Bohové být totiž můžou. I bez důkazů. Různí bohové, to je fuk.

  Protože neznáš filosofie a logiku, proto píšeš nesmysly.

  Opět si neudělal žádný rozbor toho, v čem Medea píše nesmysly, sám píšeš nesmysly, viz. výše. To je rozbor.

  Dobrou 🙂

 248. ind

  @Medea

  Tak jste trochu nesprávně promíchala matematiku s fyzikou. 🙂
  Nejdříve použijete neúplnou definici, v průběhu diskuze měníte její parametry, abyste mi pak napsala, že jsem mimo.

  Shrňme si to…
  Vystačíme si s tímto tvrzením …
  Pro každé naměřené hodnoty X a Z existuje Y z množiny M, pro které platí rovnice A a B, a kde množinu M tvoří…

  Takže není pravdou, že není podstatné, jak je Y definována (což jste se zde snažila tvrdit). Definice nám může pomoci určit množinu M a může nám dát i možnost falsifikace samotné rovnice A nebo B.

  Takže je rozdíl, zda je Y pouhý parametr, nebo zda má nést i fyzikální hodnotu (která nemusí pokrývat celý obor reálných čísel).

  Nemůžete jednou tvrdit, že teorie se týká pouhé matematiky a podruhé i fyziky.

  Když teorie zahrnuje fyzikální veličinu, pak opravdu v ní MUSÍME brát vážně obor hodnot dané veličiny.

 249. Lemmy

  Bela: To, že nepoužíváš logiku víme.

  Klameš! Logiku používam, ale nie som przniteľ logiky ako ty.

  Ako, že som nespomenul Medeine bludy? Veď napísala: „Na Marse je život alebo na Marse nie je život.“ To je nevedecké, možno filozofické, a preto ide o odpad myslenia.

 250. Medea

  Ktovie, čo si Lemmy predstavuje pod logikou 🙂

 251. Medea

  @ind

  „Tak jste trochu nesprávně promíchala matematiku s fyzikou.“

  Fyzika a matematika sú prirodzene „promíchané“ vďaka matematickým vzťahom medzi fyzikálnymi veličinami.

  A neviem, čo myslíte pod ich „nesprávným promícháním“. 🙂

  „Nejdříve použijete neúplnou definici, v průběhu diskuze měníte její parametry, abyste mi pak napsala, že jsem mimo.“

  Tak zadanie toho príkladu s parametrickými rovnicami pre X a Z, kde veličina Y je ich parametrom, je tu. To zadanie iste mohlo byť podrobnejšie, ale v diskusii sa snažím pri písaní príspevkov o kompromis medzi zaujímavosťou, presnosťou a zrozumiteľnosťou, a nie je ľahké tieto tri atribúty optimalizovať 🙂 A okrem toho sa chcem pri diskusii baviť, nie pracovať 🙂

  Och, nechce sa mi k tomu vracať a dopĺňať podrobnosti, ale že ste to Vy, tak sa prekonám 🙂 …

  Načrtnem modálny rámec úvah o vedeckých teóriách:

  Teoreticky mysliteľné situácie S, by sa dali formalizovať ako usporiadané dvojice [s, p], kde s je stav sveta a p (pozícia vo svete) je usporiadaná n-tica istých podmnožín (daného) časopriestoru. Veličiny X, Y, Z, … sú reprezentované funkciami z množiny všetkých mysliteľných teoretických situácií Sit do množiny reálnych čísel.

  A teraz formulácia teórie {A,B} v danom rámci:

  Postulát A: {[X(S),Y(S)]: S∈Sit} = {[sin(y)(e^(cos(y))-2cos(4y)-sin^5(y/12)), y]: y∈R}
  Postulát B: {[Z(S),Y(S)]: S∈Sit} = {[cos(y)(3^(cos(y))-2cos(6y)-sin^3(y/12)), y]: y∈R}

  A mimo ste boli z tohoto dôvodu: „Takže vy do vaší teorie zahrnete tvrzení, že Y je neměřitelná veličina definovaná v jiné teorii, ale v dané teorii vůbec neověřujete, zda dané tvrzení je pravdivé“. Teória {A, B} hovorí len o vzťahoch medzi X, Y a Y, Z, ale o tom, že veličinu Y vedci nevedie zmerať, nič nehovorí, to je meta-tvrdenie mimo {A, B}, a aj mimo jej jazyk.

  Shrňme si to…
  Vystačíme si s tímto tvrzením …
  Pro každé naměřené hodnoty X a Z existuje Y z množiny M, pro které platí rovnice A a B, a kde množinu M tvoří…

  X a Z sú možnými namerateľnými hodnotami príslušných veličín práve vtedy, keď existuje reálne číslo Y také, že X, Z, Y spĺňajú príslušné rovnice v A a B.

  „Takže není pravdou, že není podstatné, jak je Y definována (což jste se zde snažila tvrdit). Definice nám může pomoci určit množinu M a může nám dát i možnost falsifikace samotné rovnice A nebo B.“

  Zase ste mimo. Pre hypotetického vedca, pri jeho formulácii A a B, bolo dôležité k čomu referovalo Y, ale pre našu diskusiu o tom, že nefalzifikovateľné A a nefalzifikovateľné B môžu vytvárať falzifikovateľnú teóriu {A,B}, je Vaša otázka „Předpokladám tedy, že Y je definováno jinak, než podle A nebo B. Jak je tedy Y definováno?“, irelevantná. V onom hypotetickom svete je k dispozícii nejaká definícia Y. Ešte ste sa mali opýtať, či onen hypotetický vedec je blondýnka alebo černoch a či pravidelne chodí do kostola 🙂

  „Takže je rozdíl, zda je Y pouhý parametr, nebo zda má nést i fyzikální hodnotu (která nemusí pokrývat celý obor reálných čísel).“

  Riešite falošnú dilemu parameter-veličina 🙂 Y je nejaká, v rámci prírodných vied definovateľná, veličina, ktorá pokrýva celý obor reálnych čísel, a jej možné hodnoty sú parametrom v parametrických rovniciach A a B.

  „Nemůžete jednou tvrdit, že teorie se týká pouhé matematiky a podruhé i fyziky.“

  Ďalšia falošná dilema! Teória {A,B} sa týka matematiky aj prírodných vied (povedzme fyziky). Netvrdím, že raz sa týka prvého a nie druhého a potom zase druhého a nie prvého, ako sa mi to snažíte pripísať 🙂

  „Když teorie zahrnuje fyzikální veličinu, pak opravdu v ní MUSÍME brát vážně obor
  hodnot dané veličiny.“

  Pre našu diskusiu nepodstatné, to robí vedec z hypotetického sveta úvahy 🙂

 252. Medea

  „Nie samotná overiteľnosť, ale falzifikovateľnosť je podľa Poppera nutnou podmienkou vedeckosti empirických teórií.“

  Aby nedošlo k nedorozumeniu, netvrdím, že Popper nepovažoval overiteľnosť za nutnú podmienku vedeckosti empirických teórií, ale že by nesúshlasil s tou českou formuláciou „Popperovej britvy“, kde je len overiteľnosť samotná:

  Vědecké teorie jsou ověřitelné. Ověřitelné teorie je možné na základě ověřovacího postupu zamítnout (a nahradit teoriemi jinými).

  Pre jeho „britvu“ (demarkačné kritérium oddeľujúce empirickú vedu od nie vedy alebo nie empirickej vedy) by sa viac hodilo toto:

  The criterion of falsifiability is a solution to this problem of demarcation, for it says that statements or systems of statements, in order to be ranked as scientific, must be capable of conflicting with possible, or conceivable, observations.

  (Popper, Karl, 1962. Conjectures and refutations. The growth of scientific knowledge. str. 39)

 253. Medea

  @Bela Lugosi

  „Medeo, nevím kdo stále píše, že věřící jsou nemocní, podle mě toli. Ne já. Já mu to jen vracím.“

  Aha, chápem, Ty si niečo ako Zorro – Pomstiteľ veriacich 😀

 254. ind

  @Medea

  Přijde mi, že pořád nechápete podstatu problému, který tady probíráme.

  Pokud ve formulaci uvedete, že Y je pouhý parametr z oboru reálných čísel (bez vztahu k fyzickému světu), pak nemá smysl se ptát, zda je rovnice A nebo B falsifikovatelná, protože nevíme, k čemu máme dané Y vztáhnout.
  Pokud v teorii uvedete, co Y znamená, pak je potřeba mít možnost testovat, zda je tvrzení o Y v souladu s výsledky teorie.
  Naměřené hodnoty X a Z sice mohou odpovídat vztahům A a B, ale to, zda hodnota Y odpovídá její definici, nebude testovatelné.
  Pokud teorie obsahuje netestovatelné tvrzení, pak existuje možnost, že není falsifikovatelná.

  Pokud napíšu, že E=mc^2 je nefalsifikovatelné tvrzení, kde c je z množiny reálných čísel, budete se mnou souhlasit?

 255. toli

  @Medea
  „Medeo, nevím kdo stále píše, že věřící jsou nemocní, podle mě toli. Ne já. Já mu to jen vracím.“

  Multinick jen kecá chujoviny,sám má ohromné problémy s vlastním mozkem takže závidí majitelům zdravých mozků a naváží se tady do kdekoho. A nemůže mi nic vracet když ho ani nečtu 🙂

 256. Bela Lugosi

  Ano, „zdravý“ mozek tady nedokál napsal v čem jsem napsal omyl nebo lež. Nedokázal napsat žádný rozbor, stejně jako Lemmy nedokázal rozebrat Medeu.

  „Zdravý mozek“ napsal:

  1) Že je agnostik, přitom tvrdí, že věřící jsou nemocní, ale agnosti neví, zda bůh je nebo není.

  2) Napsal, že věřící jsou nemocní, sám je tu jediný potvrzený krypl po mrtvici.

  3) Buzík který žil celý život se ženou

  4) Prý mě nečte, ale reaguje.

  5) O jeho schopnostech si tu myslí i Marie a myslel i Mu.lit, že je imbecil.

  6) Nedokáže nic dokázat, co tvrdí.

  Krásný zbytek dne 🙂

 257. Medea

  @ind

  „Pokud ve formulaci uvedete, že Y je pouhý parametr z oboru reálných čísel (bez vztahu k fyzickému světu), pak nemá smysl se ptát, zda je rovnice A nebo B falsifikovatelná, protože nevíme, k čemu máme dané Y vztáhnout.“

  To nikde neuvádzam, tak nechápem prečo mi to píšete. Hovorila som, že veličina Y, ktorá môže nadobúdať akékoľvek hodnoty z oboru reálnych čísel, je parametrom v parametrických rovniciach A a B.

  A: X=sin(Y)(e^(cos(Y))-2cos(4Y)-sin^5(Y/12))
  B: Z=cos(Y)(3^(cos(Y))-2cos(6Y)-sin^3(Y/12))

  Aj čas (súradnica na časovej osi), veličina ktorá mohla v klasickej mechanike nadobúdať všetky reálne hodnoty, môže byť parametrom v parametrických rovniciach popisujúcich pohyb nejakej častice. Slovom „parameter“ vyjadrujem vzťah nejakej kvantity k rovniciam, v ktorých vystupuje (parametrické rovnice).

  „Naměřené hodnoty X a Z sice mohou odpovídat vztahům A a B, ale to, zda hodnota Y odpovídá její definici, nebude testovatelné..“

  Áno, ale nám sa jedná o falzifikovateľnosť {A,B}. Pre samotnú falzifikovateľnosť {A,B} testovanie Y nepotrebujete, pretože môžete predikovať príslušnú reláciu medzi X a Z. Zmeriate si hodnoty X a Z a zistíte, či existuje nejaké Y, pre ktoré A a B dávajú rovnaké hodnoty X, Z. Samozrejme, neviete, či Y v rovniciach skutočne zodpovedá hodnotám skutočnej veličiny Y, ale aj znalosť X a Z Vám stačí na otestovanie niektorých predpovedí {A,B}.

  „Pokud teorie obsahuje netestovatelné tvrzení, pak existuje možnost, že není falsifikovatelná.“

  Ak z postulátov teórie logicky odvodíte jedno testovateľné tvrdenie, už ju môžete falzifikovať.

  A tiež vo falzifikovateľných a etablovaných prírodovedných teóriách bez problémov vyvodíte nefalzifikovateľné tvrdenia, napr. „hodnota rýchlosti svetla (vo vákuu), na povrchu Mesiaca, bola 31.01.1212 taká ako dnes“ 🙂

  „Pokud napíšu, že E=mc^2 je nefalsifikovatelné tvrzení, kde c je z množiny reálných čísel, budete se mnou souhlasit?“

  Neviem, čo znamená to Vaše „E=mc^2“, ale ak je to Einsteinov známy vzťah z STR, tak c je konštanta, nie premenná, teda zodpovedá jedinému reálnemu číslu (predpokladám pevný výber jednotiek). A s čím mám súhlasiť?

 258. Marie

  Inde, v každé teorii jsou logické či jiné předpoklady, které samy ověřitelné často nejsou v empirickém světě. Tím by ses dostal do věčného regresu.

 259. Marie

  Belo, souhlasím s tím, že pan toli je nemocný člověk, i když mu to stále nemusíme psát. Každopádně tu o jiných píše své teorie, takže není proč napsat naše teorie o něm. Já mam i kurzy psychologie, učím na střední škole. Podle mě mu to moc nemyslí. Vedle napsal, že zákaz obřízek je totalita. Přitom je to jako zakázat rodičům svým dětem uříznout nohu z náboženských důvodů. Nevím, co je na takovém zákazu totalitního. A jestli žil jako homosexuál s ženou, tak asi neumí rozeznat pohlaví, což se u méně inteligentních lidí stát může. 🙂

 260. toli

  Belo, souhlasím s tím, že pan toli je nemocný člověk,

  Pro hlupáka každý hloupý,určitě to znáte 🙂

 261. Marie

  To vy tvrdíte o věřících. Pan Grygar by vás asi vyvedl z míry. A nejen on. 🙂

 262. Marie

  Jinak já jsem napsala proč vás považuji za hloupého. Měla jsem argumenty. Ty jste necitoval. „Já mam i kurzy psychologie, učím na střední škole. Podle mě mu to moc nemyslí. Vedle napsal, že zákaz obřízek je totalita. Přitom je to jako zakázat rodičům svým dětem uříznout nohu z náboženských důvodů. Nevím, co je na takovém zákazu totalitního. A jestli žil jako homosexuál s ženou, tak asi neumí rozeznat pohlaví, což se u méně inteligentních lidí stát může.“

 263. Bela Lugosi

  Pro mě je základ těchto 6bodů, proč mam toliho za imbecila:

  „Zdravý mozek“ napsal:

  1) Že je agnostik, přitom tvrdí, že věřící jsou nemocní, ale agnostik neví, zda bůh je nebo není.

  2) Napsal, že věřící jsou nemocní, sám je tu jediný potvrzený krypl po mrtvici.

  3) Buzík který žil celý život se ženou

  4) Prý mě nečte, ale reaguje.

  5) O jeho schopnostech si tu myslí i Marie a myslel i Mu.lit, že je imbecil.

  6) Nedokáže nic dokázat, co tvrdí.

 264. Marie

  „1) Že je agnostik, přitom tvrdí, že věřící jsou nemocní, ale agnostik neví, zda bůh je nebo není.

  2) Napsal, že věřící jsou nemocní, sám je tu jediný potvrzený krypl po mrtvici.

  3) Buzík který žil celý život se ženou

  4) Prý mě nečte, ale reaguje.

  5) O jeho schopnostech si tu myslí i Marie a myslel i Mu.lit, že je imbecil.

  6) Nedokáže nic dokázat, co tvrdí.“ Shrnul jste to pěkně. 🙂

 265. Medea

  Ind nemá pravdu v tom, že nato, aby teória T bola falzifikovateľná, musí byť každý jej postulát jednotlivo falzifikovateľný.

  Ale aj Medea urobila vo svojom príklade chybu 🙂 Pretože postuláty A a B sú, napriek nemerateľnosti Y, jednotlivo falzifikovateľné. Totiž rovnica A umožňuje byť X len v istom ohraničenom intervale. Pre B a Z platí to isté. Teda z A je možné urobiť predikciu o rozsahu možných hodnôt X a z B predikciu o rozsahu možných hodnôt Z, teda A aj B sú jednotlivo falzifikovateľné 🙂

  Pôvodné funkcie F a G by som musela nehradiť nejakými zhora aj zdola neohraničenými.

 266. toli

  A Bella si tady klidně může psát co chce,vzhledem k tomu že ho ignoruji a je lehké ho nečíst,tak to tady klidně může zasírat čímkoliv a vy jste rovněž zrálá na ignoraci,možná máte stejné ID počítače s multinickem 🙂

  Nebylo by to poprvé kdy se tady někdo vydával za ženu.Primát má jeden šáhlý katolík Slovák

 267. Marie

  To byste měl možná nejdřív dokázat. Jinak moje argumenty jsou jasné. Klidně je ingnorujte. Ale mam pravdu. Vy jste neuvedl žádný důkaz, že jsem hloupá, já jsem uvedla důkazy, že vy jste hlupák. Já jsem na rozdíl od vás vystudovala dvě vysoké školy a to po revoluci. A jako heterosexuál jsem žila s mužem, ne se ženou. Protože rozeznám pohlaví, kdo z nás dvou je tedy inteligentnější? A mrtvici jsem neprodělala.

 268. Marie

  Ani tu o věřících nepíšu, že jsou nemocní a hloupý, což děláte vy. Jako agnostik byste si měl dát na tyhle posudky pozor, jako psycholog ještě více. Psychologie víru v boha jako nemoc nevede, ani psychiatrie. Vy jste asi unikát. 🙂

 269. Marie

  Když si tu pročítám staré články, našla jsem jeden, který jde jasně proti tolimu, od psychiatra Höschla: „Cyril Höschl: Může být víra duševní chorobou? Cyril Höschl12. srpna 2018 • 11:01“

  „Mezi vírou a bludem je zásadní rozdíl, takže rovnou odpovídám, že přijmout jakoukoliv víru v jakémkoliv století a s jakoukoliv barvou kůže samo o sobě v žádném případě psychiatrickou diagnózu nezakládá. Svůdnost takových nápadů má na svědomí zneužívání psychiatrie k prosazování ideologických či mocenských zájmů. A to je stará vesta, středověkým mučením a rurálními kustodiálními zařízeními počínaje a nacismem či komunismem bohužel nekonče.

  Tyto myšlenkové pochody mají různé odstíny, včetně v současnosti často viditelného zlozvyku znesvářených politiků posílat se vzájemně na psychiatrii. To, že někdo chápe svět jinak než já, ještě neznamená, že je nemocen.“

  https://www.reflex.cz/clanek/veda/89171/cyril-hoschl-muze-byt-vira-dusevni-chorobou.html

 270. ind

  @Medea

  To nikde neuvádzam, tak nechápem prečo mi to píšete.

  Začala jste tuto naši delší diskuzi tímto…
  A tiež sa mi tá Vaša požiadavka na formuláciu teórie zdá príliš obmedzujúca. Predstavme si teóriu, ktorá má dva postuláty A a B, ale samotné A bez B a B bez A, nie sú falzifikovateľné, no spoločne majú logické dôsledky, ktoré falzifikovateľné sú. Prečo by sme sa mali vzdať teórií, ktoré majú takúto formu?
  https://www.osacr.cz/2019/02/12/210-let-od-narozeni-charlese-darwina/#comment-237631

  Tak mi vysvětlete, co myslíte nefalzifikovatelností samotných rovnic A nebo B, když považujete Y za pouhý parametr z množiny reálných čísel.

  Doplněno:
  Aktualizoval jsem si stránku a přečetl váš příspěvek…
  Ale aj Medea urobila vo svojom príklade chybu …

  I tak má má otázka smysl.

 271. Medea

  Ale za predpokladu, že intervaly možných hodnôt veličín X aj Z sú už dané ich definíciou a zhodujú sa s predpoveďami A aj B jednotlivo, by môj príklad neobsahoval spomínanú chybu, pretože A samotné by nedávalo o X žiadnu ďalšiu testovateľnú informáciu. To isté B o Z.

 272. Medea

  @ind

  „Tak mi vysvětlete, co myslíte nefalzifikovatelností samotných rovnic A nebo B, když považujete Y za pouhý parametr z množiny reálných čísel.“

  Nepovažujem za „pouhý parametr“. Y je považované za veličinu a tá je parametrom v príslušných parametrických rovniciach.

  Vy ste nečítali, čo som Vám už hore napísala? 🙂

  Aj čas, veličina ktorá mohla v klasickej mechanike nadobúdať všetky reálne hodnoty (súradnica na časovej osi), môže byť parametrom v parametrických rovniciach popisujúcich pohyb nejakej častice. Slovom „parameter“ vyjadrujem vzťah nejakej kvantity k rovniciam, v ktorých vystupuje (parametrické rovnice).

  Alebo máte problém pochopiť pojem „parametrická rovnica“?

 273. ind

  @Medea

  Y je považována za veličinu a tak musí být v teorii specifikováno, o jakou veličinu se jedná, jinak byste nemohla říci, že samostatná rovnice A (nebo B) je nefalzifikovatelná.

 274. Medea

  Však referencia X, Y, Z je jasná a A samo osebe alebo B samo osebe nie sú testovateľné. Ten kto teóriu formuloval mieni pod Y veličinu Y, netvrdí, že „Y je niečo, neviem čo“ 🙂

 275. Medea

  To, že nevieme zmerať Y, neznamená, že nevieme, k čomu Y referuje. Vedci v roku 1850 nevedeli zmerať hmotnosť atómu vodíka, ale vedeli, k čomu hmotnosť atómu vodíka referuje – k hmotnosti atómu vodíka, pokiaľ teda atómy vodíka existujú (polovica 19. storočia 🙂 )

 276. ind

  @Medea

  To, že nevieme zmerať Y, neznamená, že nevieme, k čomu Y referuje.

  A odkud to víte?
  Vždyť místo Y si mohu dosadit jakoukoli jinou neměřitelnou veličinu se stejným definičním oborem.
  Možnost falzifikace v teorii {A,B} bude stejná jako pro Y. 🙂
  Popperův prinicip vám neříká nic? 🙂

 277. toli

  @MEDEA
  Dokážeš pochopit že Ind nechápe protože nechce chápat ?

 278. Lemmy

  Medea: nevedeli zmerať hmotnosť atómu vodíka, ale vedeli, k čomu hmotnosť atómu vodíka referuje – k hmotnosti atómu vodíka, pokiaľ teda atómy vodíka existujú

  Primitívna veta.

 279. Bela Lugosi

  „Primitívna veta.“

  Napsal génius nosorožec! 🙂 Dobrou a někdy! 🙂

 280. Tonda Vlas

  *Ministr Vojtěch: Pacienti v psychiatrických nemocnicích jsou omezováni*
  ——————————————————————————————————————–

  Tomu nevěřím, když mají v ústavu k dispozici wifinu a pak sem čmárají cipoviny.

 281. Bela Lugosi

  Toníku, otevři si flašku jak si zvyklej a nemachruj. Ty patříš do léčebny na chlast. 🙂

 282. ind

  @toli

  Dokážeš pochopit že Ind nechápe protože nechce chápat ?

  Vždyť nemáš ani ponětí, o čem s Medeou diskutuju.

 283. Bela Lugosi

  To víš Inde, naši dva géniové, nosorožec Lemmy a mrtvička tolíček. Jeden tvrdil, že jeho ateismus je nevíra a pak příznal, že věří, že bohové nejsou. Druhý je prý agnostik, ale věřící v boha považuje za nemocné i když agnostik neví, zda bůh je nebo není. Logika není jejich silnou stránkou. Za to se do všeho pletou. Dobrou 🙂

 284. Lemmy

  Bela: Jeden tvrdil, že jeho ateismus je nevíra a pak příznal, že věří, že bohové nejsou.

  Klamstvo. Ale nakoľko si kresťan, tak som si zvykol už na to, že klamstvo je vaša pracovná metóda.

  Logika nie je tvojou silnou stránkou. O logike si síce čosi počul, ale mal si vtedy značne poškodený sluch. 😀

 285. Bela Lugosi

  Není to žádné „klamstvo“, mam na to důkazy. Adam Roman a ty jste ateismus definovali jako „nesbírači známek“, jako nevíru, ovšem proto ti Medea napsala, že to sedí i na nosorožce. A pak jsi napsal, že bohové jsou výmysly, což je víra v neexistenci bohů jako objektů.

  Ani jsi nedokázal, v čem Medea napsala nesmysly. Stále nic. 🙂

 286. Bela Lugosi

  Lemmy: „Podľa mňa si ľudia vymysleli bohov. Vymyslení bohovia = vybájené bytosti.“

  https://www.osacr.cz/2018/05/30/filosoficke-okenko-znasilnil-nekdy-jezis-muslimku/#comment-230401

  Vymyšlení bohové = víra, že bohové neexistují jako entity. Jsou to výmysly, ne entity.

  Předtím jsi psal a dával odkaz na Adama Romana, kde jsi tvrdil, že ateismus je nevíra. Ne víra v neexistenci bohů.

  A ještě co ti na to napsala Medea, na tebe a na mě: „Lemmy je asi jeden z mála lidí, který má na něco nějaký názor, ale zároveň ten svůj názor považuje za omyl nebo nepravdu.“

  „Možno je Lemmy mimoriadne nadaný nosorožec “

  https://www.osacr.cz/2018/05/30/filosoficke-okenko-znasilnil-nekdy-jezis-muslimku/#comment-230553

  Dobrou a někdy! Důkazy jsem dodal. 🙂

 287. Tonda Vlas

  *Bela Lugosi
  21.02. 2019
  Toníku, otevři si flašku jak si zvyklej a nemachruj. Ty patříš do léčebny na chlast. *

  Vztekáš se za pravdu, co?

  Když už někdy piju, tak nepiju z flašky. Předevčírem jsem byl ve staroberlínské knajpě U Hroznu, ( v bývalém západním Berlině) a to byste měli vidět, jak tam všichni vehementně nadávali na Makrelu.

 288. Lemmy

  Bela, si pokrytec pri citovaní:

  Ja to tak hovorím, len inými slovami: Podľa mňa si ľudia vymysleli bohov. Vymyslení bohovia = vybájené bytosti.

  Ale či mám pravdu, neviem. Nie všetko, čo si myslím, považujem za pravdivé.

  Takže to, čo ja nazývam neisté, ty vykladáš ako pravdu., čiže si klamár.

 289. Bela Lugosi

  Ne, cituji tě správně. Nejistý je skoro každý názor, jak zde dokazuji výše.

  Ale jestli zastáváš názor, který bereš jako nepravděpodobný, tak jsi i podle mě, i podle Medey, extra – nosorožec! 🙂

 290. Bela Lugosi

  Neboj Toníku, nijak si mě nerozčílil, to člověk s natrženou ledivnou udělat nemůže. Vzbuzuješ u mě pouze soucit. 🙂

  Dobrou a někdy! 🙂

 291. Tonda Vlas

  Ledvina je už zahojená. Horší ty prsty, ty už zpátky nenarostou. V tom ale vůbec žádný chlast nefiguroval. Ani v den úrazu ani den předtím, jsem neměl ani kapku. Jinak bych ten invalidní důchod nedostal.

 292. Medea

  @ind

  „A odkud to víte?“

  Z definície Y.

  „Vždyť místo Y si mohu dosadit jakoukoli jinou neměřitelnou veličinu se stejným definičním oborem.“

  Vy by ste teda boli „fyzik“! Keby ste žili v roku 1850 tak okamžite viete aká je hmotnosť atómu ľubovoľného prvku – dosadíte do tabuľky akékoľvek kladné číslo 😀

  „Možnost falzifikace v teorii {A,B} bude stejná jako pro Y.“

  Stratíte pôvodnú reláciu medzi X a Z.

  „Popperův prinicip vám neříká nic?“

  Pod tento „princíp“, na ktorý ste sa párkrát odvolávali, by sa Popper isto nepodpísal 🙂

  Vědecké teorie jsou ověřitelné. Ověřitelné teorie je možné na základě ověřovacího postupu zamítnout (a nahradit teoriemi jinými).

  A ak sa tou „overiteľnosťou“ myslí to, čo Popper myslel pod termínom verifiability (verifikovateľnosť), tak by ho rozhodne odmietol.

 293. Ateistum

  Štětináč: to byste měli vidět, jak tam všichni vehementně nadávali na Makrelu

  A stačí to, nadávat? Na makrelu, na naše vlastizrádce, na národní prostitutky? Víš co se stane až nadávání nebude dostačující? Víš co se bude dít (pro mnohé již nepřehlédnutelně, protože nedokáží nadále dělat že nevidí) těsně předtím?

 294. Lemmy

  Bela: Ne, cituji tě správně. Nejistý je skoro každý názor, jak zde dokazuji výše.

  Neovládaš nič, len klamstvo. Pre tvoju kresťanskú propagandu to zrejme stačí.

 295. Bela Lugosi

  Podívej, tím, že přiznáváš, že tvůj názor na neexistenci bohů není jistý, tím přiznáváš, že je to víra. Tedy věříš, že bohové jsou výmysly. To jsi napsal. Ten tvůj názor je sice nejistý, ale je to tvá víra 🙂

 296. Bela Lugosi

  Napsal jsi, že je tvůj názor, že bohové jsou výmysly, tedy že neexistují jako entity. A že ten tvůj názor nemusí být jistý. Ale je to tvůj názor. Tedy tvá víra = logika. Díky. Dobrou 🙂

 297. Medea

  „Vždyť místo Y si mohu dosadit jakoukoli jinou neměřitelnou veličinu se stejným definičním oborem.“

  Ind, keď si namiesto Y dosadíte do A Y^3 a do B Y^7, „rozbije“ sa Vám pôvodná relácia 🙂

 298. Tonda Vlas

  *Bela Lugosi
  21.02. 2019
  Napsal jsi, že je tvůj názor, že bohové jsou výmysly, tedy že neexistují jako entity. A že ten tvůj názor nemusí být jistý. Ale je to tvůj názor. Tedy tvá víra = logika. Díky. Dobrou*

  Že bohové (pohanů) jsou výmysly a že neexistují jako entity píše už hebrejská bible. Septuaginta to upravuje, tvrdí, že jako entity existují ale že jsou to ve skutečnosti démoni.

 299. Lemmy

  Bela, trpíš stihomamom so slovom viera, prípadne veriaci.

  Pre mňa je to bežný výraz. Nemôžem za to, že teisti si tento výraz znásilnili vo vlastný prospech, keď sa drzo nazývajú, že sú veriaci. To spôsobuje potom zmätky v diskusiách. Keď teista čosi hovorí o veriacich, má na mysli veriacich v monoteistického boha, pôvodne v zápise JHWH. A ja nie som veriaci v žiadneho boha, v žiadnych bohov, ani v žiadnych démonov. A je mi fuk, ako si to vysvetlíš ty. Beztak to bude škoda reči, lebo ty si hundreš po svojom.

 300. Lemmy

  Bela, poučím ťa.

  Viera je pozitívny postoj adresáta tvrdenia k autorovi, pri ktorom adresát považuje informáciu autora za pravdivú, opierajúc sa o akékoľvek dôvody. Alebo stručne: veriť, znamená považovať za pravdivé.

  Zdroj: Adam Roman – Definície dôležitých pojmov.

  Zdôraznil by som slovo akékoľvek.

 301. ateista

  @Bela Lugosi
  Zde je další z výměny textů mezi mnou a právníkem:
  Dobrý den pane Kříži.
  Jako všichni věřící používáte nesprávný postup. Žádáte po mně důkaz neexistence boha. Já nejsem povinen dokazovat neexistenci boha. To je povinen ten, kdo s konceptem boha přichází. Hlasatel náboženské víry přichází za pohanem nebo nevěřícím a říká mu: Pokud budeš věřit v mého boha a budeš platit poplatky mně, bůh vyslyší tvé modlitby, poskytne ti spásu od hříchu a zajistí ti život věčný v království nebeském. A on mu odpoví, že lže, že bůh neexistuje a nemůže mu splnit nabízené služby. A teď je na něm, aby ho přesvědčil, že nelže. Že už někomu takové služby byly poskytnuty. Takže argumentační faul používáte Vy. Povinnost dokazovat má hlasatel náboženské víry.
  Já jsem nastudoval velmi mnoho náboženské literatury. Nikdo mne nemůže podezřívat z neznalosti tématu.
  Kdybyste byl příznivcem dialogu, musel byste věcně odpovídat na mé pochybnosti a snažit se mne přesvědčit, že já se mýlím a Vy máte pravdu. Ale jak mne chcete přesvědčit, když ani nevíte, co to bůh je! Záměrně píši co, protože kdo se ptáme výhradně na člověka a bůh člověk není. Žádný člověk nemá schopnosti, které jsou připisovány bohu.
  Jste advokát. Položím Vám jednu právnickou otázku: Je biblický bůh jménem JHVH, kterého křesťané přejmenovali na Hospodina, masový vrah a zasluhuje si úctu? Na stránkách Bible spáchal čtrnáct masových vražd. Jsou vypsány v příloze předchozího e-mailu. Odpovězte, prosím, věcně a bez právnických kliček. Nemusí to být hned. Odpověď si můžete promyslet, jak dlouho budete chtít.
  Já vím, že je nespáchal, protože neexistuje a vím, že se bavíme o fiktivní postavě. To ale nebrání vyřčení názoru.

  Právník odpověděl toto:

  Vážený pane,
  bohužel nemám kapacitu držet krok s Vašimi dlouhými texty. Píšete, že jste toho hodně o náboženství přečetl. To ale ještě neznamená, že rozumíte křesťanské víře, vůči které se tak rád vymezujete. Váš způsob nakládání s biblickými tety o tom svědčí.
  Zkrátka je zcela v souladu s učením katolické církve, když má pan Grygar určitý vědecký názor. Ten nestojí v opozici vůči biblické zprávě o stvoření. Doufám, že uznáte alespoň to málo, že žádná empirická věda není schopna o Bohu cokoliv říci. Nemůže ho ani dokázat, ani vyvrátit.

  Co k tomu dodat? Snad jen to, že i právník si uvědomuje protiprávnost konání hlasatelů náboženské víry.

 302. ind

  @Medea

  Vy by ste teda boli „fyzik“! Keby ste žili v roku 1850 tak okamžite viete aká je hmotnosť atómu ľubovoľného prvku – dosadíte do tabuľky akékoľvek kladné číslo

  Nepsal jsem o hodnotě, ale o fyzikální veličině – Y totiž může být definováno zcela jinak a vaše „teorie“ stále „platí“. 🙂
  I v případě, že by Y označovala očividný nesmysl, tak tvrzení o tom, co je Y, nemáte jak falsifikovat.

  Ind, keď si namiesto Y dosadíte do A Y^3 a do B Y^7, „rozbije“ sa Vám pôvodná relácia

  A když si dosadím do A Y^3 a do B Y^3? 🙂

 303. Bela Lugosi

  Tvůj nejistý názor na bohy = víra. Ty věříš, že bohové jsou výmysly. 🙂

  Víra = nejistý názor.

 304. Bela Lugosi

  Tvůj Adam Roman není rozhodčí v pojmu víra. Ostatně to byl on, kdo spolu s tebou definoval ateismus jako nevíru.

  Pak jsi přiznal, že tvůj názor (tvá víra), je, že bohové jsou výmysly, tedy neexistují jako entity.

  „Belief is the state of mind in which a person thinks something to be the case regardless of empirical evidence to prove that something is the case with factual certainty. Another way of defining belief sees it as a mental representation of an attitude positively oriented towards the likelihood of something being true.[1] In the context of Ancient Greek thought, two related concepts were identified with regards to the concept of belief: pistis and doxa. Simplified, we may say that pistis refers to „trust“ and „confidence“, while doxa refers to „opinion“ and „acceptance“. The English word „orthodoxy“ derives from doxa. Jonathan Leicester suggests that belief has the purpose of guiding action rather than indicating truth.[2] “

  https://en.wikipedia.org/wiki/Belief

  Dobrou 🙂

 305. Bela Lugosi

  Ožrala: „Že bohové (pohanů) jsou výmysly a že neexistují jako entity píše už hebrejská bible. Septuaginta to upravuje, tvrdí, že jako entity existují ale že jsou to ve skutečnosti démoni.“

  No a? Mně je bible u zadnice. My se bavíme o názoru Lemmyho. 🙂

  Dobrou 🙂

 306. Tonda Vlas

  Milý multinicku

  ono je lepší se jednou za čas vožrat než být permanentně dementní, jako jsi ty.

  Já se z toho vždy vyspím, akorát jednou s tou levďinou to bylo komplikované. Ty jsi však svém stavu permanentně.

 307. Bela Lugosi

  Podívej, mě nemůže hodnotit objektivně vypitá palice. Musíš dokázat v čem jsem napsal chybu, nebo držet hubu a krok. Nic jiného. Žádný rozbor toho, co jsem napsal, jsi neudělal. Nemáš na to. 🙂

  Zatím jses dokázat akorát pohádat s mrtvičkou o obřízkách, to je vše, co jsi tu dokázal. Tečka. Dobrou 🙂

 308. Lemmy

  Bela: Ostatně to byl on, kdo spolu s tebou definoval ateismus jako nevíru.

  Tak vidíš! Sám si protirečíš. Neviera nie je viera! Neviera je opak viery! Bude fajn, keď si uvedomíš vetu, ktorú si sám napísal.

 309. Bela Lugosi

  Ty jsi protiřečíš, nejdřív jsi napsal, že ateismus je nevíra a pak jsi se přiznal, že věříš, že bohové jsou výmysly, tedy víra, že bohové neexistují jako entity. 🙂

  Viz. výše citace.

  Někdy mam pocit, že z ústavu píšete vy „ateisté“. 🙂

 310. Bela Lugosi

  1) Ty a Adam Roman jste napsali, že ateismus je nevíra, jako nesbírání známek…

  2) Medea a já ti na to odpesali, že to sedí i na nosorožce…

  3) Pak jsi napsal, že tvůj názor (nejistý) je, že bohové jsou výmysly, tedy víra, že neexistují jako entity.

  4) Názor z bodu 1) a z bodu 3) jsou v rozporu, jedno je nevíra, druhé je víra v neexistenci bohů, což jsi předtím popíral…

  Tedy jak vidíš, přesná posloupnost tě doběhla 🙂

  Dobrou 🙂

 311. Lemmy

  Bela: pak jsi se přiznal, že věříš, že bohové jsou výmysly

  Nepravda. Nájdi a cituj ma, kde som sa priznal, že verím, že bohovia sú výmysly. Podstatné je slovo verím.

 312. Tonda Vlas

  *Bela Lugosi
  22.02. 2019
  Podívej, mě nemůže hodnotit objektivně vypitá palice. Musíš dokázat v čem jsem napsal chybu, nebo držet hubu a krok. Nic jiného. Žádný rozbor toho, co jsem napsal, jsi neudělal. Nemáš na to.

  Zatím jses dokázat akorát pohádat s mrtvičkou o obřízkách, to je vše, co jsi tu dokázal. Tečka. Dobrou*
  ————————————-

  S tebou není o čem diskutovat. Chováš se puerilně. Ale na rozdíl od toliho nejsi nebezpečnej.

 313. Lemmy

  Tonda, ako sa hovorí, je to na nervy, diskutovať s Belom. 😀

 314. Bela Lugosi

  Tak proč se mnou diskutuješ? 🙂

 315. Bela Lugosi

  Citace je výše:

  Lemmy: „Podľa mňa si ľudia vymysleli bohov. Vymyslení bohovia = vybájené bytosti.“

  https://www.osacr.cz/2018/05/30/filosoficke-okenko-znasilnil-nekdy-jezis-muslimku/#comment-230401

  „Ale či mám pravdu, neviem. Nie všetko, čo si myslím, považujem za pravdivé.“

  Vymyšlení bohové = víra, že bohové neexistují jako entity. Jsou to výmysly, ne entity.

  Sám jsi přiznal, že je to tvůj názor, ale není jistý, že je to pravda = víra. 🙂

 316. Bela Lugosi

  Víra je:

  1) Považovat něco za pravdivé či pravděpodobné, ale nemít 100% důkazy.

  2) Považovat něco za nejisté a nemít pro to 100% důkazy.

  3) Považovat něco za nepravděpodobné nebo nepravdivé, ale nemít 100% důkazy.

  Jakýkoliv nejistý názor = víra.

  Pokud máš něco 100% jistého, není to víra, ale jisté poznání. Ostatní je víra.

  Tvůj názor na bohy spadá do těchto 3bodů.

  Dobrou a měj se o víkendu 🙂

 317. Tonda Vlas

  Lemmy
  22.02. 2019
  Tonda, ako sa hovorí, je to na nervy, diskutovať s Belom.
  …………………………………………………………………………………………………………………….

  Ty se s Belem nervuješ, zatímco já se pěkně bavím. Vidím, že se snadno vytočí. Naskočil hned na první našlápnutí.

  PS. Teď mi tu vyskočilo, že prý Kiskovi hrozí 12 let basy.

 318. Bela Lugosi

  Ha ha ha, prej vytočí. 😀 Ožrala s natrženou ledvinou na dávkách, tlustý somrák žadoníčí homouše Hvězdouna o pozornost, ten mě nevytočí. Já se takhle bavím s blbci normálně, to není vytočení, když o tobě napíšu pravdu. Mně to jen baví. 🙂 Dobrou a hezký víkend, moc nechlastej. 🙂

 319. Tonda Vlas

  Moc žereš Hvězdounovy nesmysly. To on furt votravoval, ať mu my zbabělci zavoláme. Když jsem mu zavolal, tak psal nesmysly, které jsem mu neřekl. Prý to má nahrané. Jenže s tou nahrávkou, pokud jí vůbec má, tak nevyrukuje, protože by se ukázalo, že lže.

  Podstatné je to, co o tobě Hvězdoun čmáral na šarlatánce. Že jsi paragleptik, schizofrenik a anorgasmik.

 320. Bela Lugosi

  Tlustý ožralo Toníku, já na rozdíl od tebe nemam potřebu se na netu chlubit mým soukromým životem.

  Takže jsem na sebe nevyžvanil nic a nikomu, leda nesmysly, pokud jsme chtěl.

  To je rozdíl mezi mrtvičkou, tebou, Hvězdnounem a mnou.

  O vás třech vím, že jste buzny, že máte zdravotní problémy,… protože jste to na sebe napsali sami.

  Zato já nic. Takže jen vaříte z vody, zato já vám vaše slova můžu najít tady nebo jinde.

  Dobrou a někdy! 🙂

 321. Bela Lugosi

  Je tvůj problém, že jsi mu skočil na hru s telefonem a nechal ses nahrát, jak po něm vyjíždíš.

  Já mu nevolal, nic jsem o sobě neřekl, takže on o mně nic neví. Jen fabuluje. Zato tys na sebe vykecal kde co a nejen jemu, ale psal jsi to o sobě i sám, dle svých vlastních slov.

  To je problém vás hlupáků, jako jsi ty, mrtvička nebo hvězdoun. Vy musíte vše soukromé řešit veřejně. Já ne.

  Dobrou a někdy! Hezký a SUCHÝ víkend! 🙂

 322. Bela Lugosi

  Mimochodem já už znám celou Jirkovu identitu, někdo ho prásknul. Napsal na můj email uvedený kdysi zde a na Granu. Nějaký jeho kolega (nebudu jmenovat). Takže já už vím, kdo to je. Náznak jsem mu dal. On pochopil a stáhnul se. Když bude chtít další boj. Má ho mít. Ale bude to tvrdé, myslím, že si to rozmyslel. Zatím a čus, alkoholiku. 🙂

 323. Tonda Vlas

  *Bela Lugosi
  22.02. 2019
  Tlustý ožralo Toníku, já na rozdíl od tebe nemam potřebu se na netu chlubit mým soukromým životem.

  Takže jsem na sebe nevyžvanil nic a nikomu, leda nesmysly, pokud jsme chtěl.

  To je rozdíl mezi mrtvičkou, tebou, Hvězdnounem a mnou.

  O vás třech vím, že jste buzny,*
  …………………………………………………………………………………………………………..

  Hvězdoun je, nevím, kdes na to přišel u toliho ale já nejsem.

  Na rozdíl od toliho, který je dle mne nebezpečný tě považuju za neškodného. Jenom plácáš kolem dokola ty své nesmysly.

 324. Bela Lugosi

  To víš že jo, napij se. 🙂 Zapij to! 🙂

  Nevím v čem je starý psycholog v důchodu po mrtvici tak nebezpečný.

  Každopádně já „plácám“ stále dokola ty samé logické výroky, protože vy stále dokola plácáte své nesmysly.

  Jenže já dokazuji, že vaše výroky jsou nesmyslné. Viz. výše s Lemmym.

  Zato vy jen píšete o mých údajných nesmyslech, ale nedokážete mi to dokázat. To je ten rozdíl mezi námi.

  Dobrou a někdy! Hele dobrá je třeba skotská. Čus 🙂

 325. Tonda Vlas

  *Nevím v čem je starý psycholog v důchodu po mrtvici tak nebezpečný.*

  On je v důchodu? Vždyť tvrdí, že rozhoduje.

  Jinak si dej pozor. Mně na šarlatánce za slovo buzna hrozili Hromadem. Že prý má LGBT komunita na takové, jako jsem já, své právníky.

 326. Lemmy

  Bela: Tak proč se mnou diskutuješ?

  Z nudy. Mám dostatok času, a takto ho trávim.

 327. Lemmy

  Tonda: Teď mi tu vyskočilo, že prý Kiskovi hrozí 12 let basy.

  Kým je prezident, nehrozí mu nič. Prezident môže byť súdený len za vlastizradu. A daňové delikty nie sú vlastizradou.

  Chcem tým povedať, že všetko bude jasnejšie, až keď skončí v úrade.

 328. toli

  @Tonda Vlas
  Po mrtvici nutně nemusíš být v důchodu.Mě ho nedali protože jsem vysokoškolák a neživím se manuálně. Což je docela dobře protože mám neomezený příjem.Při částečném ID si můžeš vydělat jen do určité výše,při plném ID neomezeně.Jenže na plný ID bych stejně neměl nárok.

 329. Tonda Vlas

  Ictus se může přihodit komukoliv. Znám i dvaadvacetiletého. Teď jsem se dověděl, že zase jeden o tři roky mladší než já, měl předevčírem pohřeb. S Belou nemá cenu diskutovat, protože tu plácá nesmysly, které nemají ani hlavu ani patu.

 330. Bela Lugosi

  Tak dokaž v čem a co nemá hlavu a patu. Bez toho je to jen tvé kvákání, vožralo. Jinak jsi tu se mnou evidentně celou dobu diskutoval, nevím proč 🙂

 331. Tonda Vlas

  Co byste v tom ústavu ještě chtěli, když máte neomezený přístup k wifině?

 332. Bela Lugosi

  Vy z protialkoholického oddělení máte jiná pravidla, jste nebezpeční. Zatím a hezký víkend 🙂

 333. Tonda Vlas

  Tam jsem kdysi byl na čtrnáctidenní exkurzi. Na protialkoholním na rozdíl od oddělení velké psychiatrie, kde jsi ty, nesmí pacoši dostávat žádné voblbovací patáky.

 334. Bela Lugosi

  Dej si antabus a jdi si už lehnout, za chvíli vám tam zhasnou. 🙂

  Tak vida, další člověk se přiznal, že byl v nemocnici a na psychiatrické léčebně. A já nikdy. A vy ostatní, mrtvička a alkoholik, mi tady budou něco přednášet. Haha. 🙂

  Vožrala, mrtvička a nosorožec. To je ale parta! Jako z nějaký vtipu: sejde se kněz, rabín a blondýna. Sejde se vožrala, nosorožec a mrtvička. A je z toho malér. Hezký víkend 🙂

 335. Tonda Vlas

  Ty sám ses přiznal, že jsi tam permanentně. Tu ústavní wifinu tam máte z dotací EU, jak mám zjištěno. Bez toho bys tu vůbec neoxidoval.

  Jak psal Hašek ve Švejkovi: V BLÁZINCI, TAM JE TAKOVÁ SVOBODA, O KTERÉ SE SOCIALISTŮM VŮBEC NESNILO. A to tam máte veget, neomezenou wifinu, oproti době Švejkově.

 336. Medea

  @ind

  „Y totiž může být definováno zcela jinak a vaše „teorie“ stále „platí“.“

  Ak je „Y“ definovaná inak, tak je to už iná teória.

  „I v případě, že by Y označovala očividný nesmysl, tak tvrzení o tom, co je Y, nemáte jak falsifikovat. “

  Y odkazuje k veličine určenej definíciou. Bez ohľadu na aktuálnu merateľnosť Y, sa môže jej definícia vzťahovať k fyzikálnemu svetu rovnako reálne, ako sa vzťahujú hmotnosti atómov k atómom 🙂

  „A když si dosadím do A Y^3 a do B Y^3?“

  A čo keď si za Y (v A aj B) dosadíte X+Y? 😉

 337. Medea

  @ind

  „Y totiž může být definováno zcela jinak a vaše „teorie“ stále „platí“.“

  Ak je „Y“ definovaná inak, tak je to už iná teória.

  „I v případě, že by Y označovala očividný nesmysl, tak tvrzení o tom, co je Y, nemáte
  jak falsifikovat. “

  Y odkazuje k veličine určenej definíciou. Bez ohľadu na svoju aktuálnu merateľnosť sa môže Y vzťahovať k fyzikálnemu svetu rovnako reálne, ako sa k nemu vzťahujú hmotnosti atómov 🙂

  „A když si dosadím do A Y^3 a do B Y^3?“

  A čo keď si za Y (v A aj B) dosadíte X+Y? 😉

 338. Medea

  Hmm, pomiešali sa mi v editore texty. To druhé je „čistopis“ 🙂

 339. xjur

  Ad Béla:
  Víra je:
  … Jakýkoliv nejistý názor = víra.
  ***
  NESOUHLASÍM
  Nejistých názorů je mnoho. Ale je tu rozdíl v přístupu
  a) považujeme-li nejistý názor jednu z možností, je to hypotéza.
  Jednotlivé hypotézy lze posuzovat co do vztahu s ostatními poznatky a pozorováními. Vyvrácení hypotézy nevadí ani jejímu autorovi, neboť i to je poznání.
  b) považujeme-li nejistý názor za fakt, pak je to víra.
  Pokud však někdo věří v něco jen proto, že se mu to líbí, pak
  by měl být ochoten připustit, že se může mýlit. Toho však pobožní nejsou schopni.

  Tvrdit, že ateisté věří, že tzv. Bůh neexistuje je pak už úplná hovadina.
  * Ateisté nemají potřebu definovat Boha, tudíž jim nelze podsouvat jakékoli tvrzení o něm. Ateisté nepotřebují vytvářet bezobsažné výroky.
  * Zato pobožní nedovedou definovat Boha, zato o něm tvrdí spoustu nejistých názorů. Pobožní se v bezobsažných výrocích vyžívají.

  Zřejmě je možno přistupovat k nejistým názorům rozdílně, ale není možné tyto přístupy považovat za rovnocenné.

 340. Bela Lugosi

  Tonda: co chlastačka včera?

  xjur: Jak chceš jinak nazvat názory, pro které nemáš 100% důkazy, než víra? 🙂

 341. Bela Lugosi

  1) I hypotéza je druh víry. Proč bys to musel považovat za fakt?

  2) Jsou lidé, kteří berou boha jako hypotézu a věří na něj. 🙂

  3) Ateisté často tvrdí, že bůh neexistuje, viz. Lemmy. Bohové jsou podle něj výmysly.

  4) Boha definují věřící a vy se k tomu vyjadřujete.

 342. Bela Lugosi

  Znáš Pascalovu sázku o boha? Ten bral boha jako možnost, hypotézu a věřil na něj věřil. 🙂

 343. Lemmy

  Bela, ako môžeš o mne tvrdiť, že som ateista, keď hovoríš, že neviem opísať svoj ateizmus. Takže to asi znamená, že ty môj svetonázor vieš lepšie opísať ako ja. Ty si jednoducho boh na internete. 😀

  Nepotrebujem k životu náboženstvo, rovnako ako abstinent nepije alkoholické nápoje.

 344. Bela Lugosi

  Jsi nekonzistentní ateista. Sám o sobě tvrdíš, že jsi ateista a neumíš ho pořádně definovat. Nic nového pod Sluncem.

  Znám i nekonzistentní křesťany, agnostiky, …

  Dobrou 🙂

 345. Tonda Vlas

  *Bela Lugosi
  23.02. 2019
  Tonda: co chlastačka včera?*

  Chlastal jsem včera u stánku u Hasana, jednoho íránského Kurda ( Šéfém je tam Íránec, ale ten tam včera nebyl) To je taky řízek, dva roky je v Německu a mluví poměrně dobře německy, na to že neumí vůbec číst a psát. V Íránu totiž do vůbec žádné školy nechodil. Teď navštěvuje nějaký kurz, aby se alespoň naučil ve svých 34 letech číst a psát. To učení čtení mu prý jde bídně a učení psaní vůbec. Už začíná držkovat, že se u toho stánku musí moc otáčet a makat jako šroub, na to prý v tom Íránu vůbec nebyl zvyklý.

 346. Lemmy

  Táraš o mne nezmysly. Ja sa už len zabávam na tom, aké hlúposti o ľuďoch si schopný napísať.

  Veriť znamená považovať za pravdivé. Lenže nakoľko ešte nikto z teistov neposkytol seriózny dôkaz o existencii boha, moje stanovisko nemôže byť iné, než toto: Stále čakám na tie dôkazy. I neisté, ako chceš, len aby sa im dalo ako tak veriť. To, čo doposiaľ predviedli teisti, je žalostné, amatérske, protirečivé. Nepoznám žiaden rozumný dôvod pre teistickú vieru. V tom zmysle som ateista, lebo nenosím v hlave teistickú myšlienku, že nejaký boh existuje, že by som takej myšlienke mal veriť. Tebe však slovo absencia viery nepovie nič, stále budeš táraš o mne nezmysly.

  Môj názor, že bohov si ľudia vymysleli, je dočasný postoj. Nie je to viera, pretože veriť znamená považovať za pravdivé. Ja však žijem krátko, a nestihol som spoznať mnoho teistických ideológií. Takže neviem posúdiť teizmus ako celok. Ktovie, čo ma ešte počas života prekvapí. Napríklad kedysi neboli Jehovovi svedkovia. Dnes sú. Tak o pár rokov môže prísť ďalšia teistická ideológia. A už len z poznania vzniku týchto Jehovových svedkov mi jasne hovorí, že túto ideológiu vytvorili ľudia. Podobne mormóni, členovia náboženskej spoločnosti Cirkev Ježiša Krista svätých neskorších dní založenej v 30. rokoch 19. stor. v USA, ktorej učenie čerpá z mystickej Knihy Mormón a z Biblie.

  Mám jasné dôkazy, že ide o ľudskú činnosť, prípadne vynaliezavosť. A tak nejako to bolo i s islamom, kresťanstvom, židovstvom… až kdesi na americkom kontinente s ich bohmi, bohmi Mayov, Aztékov…

  Už len čas, kedy sa z Ázie dostali ľudia do Ameriky, dajme tomu pred 20 až 50 000 rokmi, mi vraví, že už v tom čase mali ľudia náboženské predstavy. Ale rôzne. Čo nejaký kmeň, nejaké mesto, to iní bohovia.

  Ak sa všetci títo mýlia, tak môj názor je konzistentný, keď si myslím, že ľudia si bohov vymysleli. Nemusí to byť však pravda, ak majú všetci pravdu, ak má niekto z nich pravdu… preto o mne nemožno hovoriť, že mám vieru, lebo sa nedá vierohodne povedať, že kto klame, kto si vymýšľa… tu jednoducho neplatí, že veriť znamená považovať za pravdivé. Čo z tisícky náboženstiev je pravdivé? Bohyňa Afrodita? Pravda/nepravda?

  Bela, to, že ty máš takú úchylku, že niečomu musíš veriť, neznamená, že sú všetci takí úchylní ako ty. Ja nemám dosť poznatkov, aby som mohol veriť, čiže považovať za pravdivé, že bohyňa Afrodita ne/existuje. Jednoducho, nemám takú myšlienku. Tomu sa hovorí absencia, keď niečo v hlave nemáš. A je mi jedno, či budeš rovnako hlúpy ako Medea, keď si ma budeš asociovať v nosorožcom. V diskusii nie je problém naraziť na hlúpych ľudí. Tebe je fajn, že sa za to nehanbíš, dokonca si na svoju hlúposť pyšný. 😀

  Teista: Boh existuje. Verím tomu. [Verím, že existuje boh.]
  Ateista túto myšlienku nemá v hlave. [Absencia teistickej myšlienky.]

  Až budeš triezvy, ozvi sa. Viem, že budeš naďalej tárať nezmysly. U teistov je to predsa samozrejmosť, že sa neustále opakujú. Dokolečka dokola. 😀

  Veriť znamená považovať za pravdivé. Môj názor je dočasný, som prieskumník, pozorovateľ náboženstiev vo svete. Vyjadrujem sa k nim. Ale v skutočnosti sa vyjadrujem k teistom, aké rôzne názory majú. To, že sa vyjadrujem, ešte neznamená, že môžem svoje názory považovať za pravdivé. Čiže nepripisuj mi, že tiež tupo verím ako ty. Nie!!! Je to len kritické myslenie, žiadna viera!

  Nejaký predpoklad ešte nie je viera.

 347. Lemmy

  Pre Belu, a jemu podobných: Silvermanova stávka.

  „Ak Boh neexistuje, nestratím nič, ak nebudem v neho veriť; zatiaľ čo ak existuje, stratím všetko, ak v neho budem veriť.“

 348. Medea

  „Ateista túto myšlienku nemá v hlave. [Absencia teistickej myšlienky.]“

  Lemmy, to ty nemáš v hlave rozum 🙂

 349. Medea

  „Lenže nakoľko ešte nikto z teistov neposkytol seriózny dôkaz o existencii boha, moje stanovisko nemôže byť iné, než toto: Stále čakám na tie dôkazy.“

  Lemmy, Béla sa nepýtal na tvoje čakanie na dôkazy, ale na tvoje aktuálne presvedčenie ohľadom neexistencie Boha/bohov. Ty ho v diskusiách jasne vyjadruješ. Vyjadríš silné presvedčenie, že Boh ani bohovia nie sú, ale vzápätí si schopný jeho prítomnosť u seba poprieť.

 350. Lemmy

  Medea, nekomentujem prázdne príspevky. Nič nové si nepovedala. Som čistý, seriózny, a píšem presne tak, ako to vnímam. Že niekto má problém so slovami viera a neveriť, teizmus a ateizmus, to nie sú moje problémy, ale problémy tých, ktorí miešajú hrušky s jablkami. Príklad: Teisti používajú na seba výraz, že sú veriaci. Bela ide do extrému, keď hovorí, že všetci sú veriaci, aj neveriaci. Že ty, tzv. epidemiologička máš s tým problém, je tiež tvoja vec. Prečo Belu neupozorníš na logický blud, keď tvrdí:

  Teisti sú veriaci.

  Ateisti sú veriaci.

  A teraz moje:

  Ateisti sú nazývaní aj neveriaci. Ba aj bezbožníci.

  Ak sú ateisti veriaci, potom sú neveriaci veriaci.

  A ja sa tu mám polemizovať s človekom, ktorý má taký guľáš v hlave? Že neveriaci sú veriaci. I opačne: Veriaci sú neveriaci. Nezaujímajú ma náboženské nelogické pletky so slovom viera.

  A touto vetou hráš Belovu hru: to ty nemáš v hlave rozum.

  Myslím si, že som tu už dokázal neraz, že ho mám podstatne viac ako ty. Ale OK, zisti, koľko máš rozumu, ak ho máš menej ako ja, a ja nemám rozum. 😀 Vieš sa dokonale zosmiešniť.

 351. Medea

  @xjur

  Víra je:
  … Jakýkoliv nejistý názor = víra.
  ***
  NESOUHLASÍM

  Ja pod vierou, že p, obvykle myslím silné presvedčenie, že p (p je považované za pravdivé). Teda v tomto zmysle verím, že číslo π je iracionálne alebo verím, že Donald Trump je súčasný prezident USA.

  „Tvrdit, že ateisté věří, že tzv. Bůh neexistuje je pak už úplná hovadina.“

  Opäť je tu tá smiešna hra na jedinú „pravú“ definíciu ateizmu 🙂

  Je viacero definícií ateizmu.

  Pri ontologických úvahách môže slovo „ateizmus“ označovať propozíciu: „žiaden boh neexistuje“. Pri epistemických úvahách môže „ateizmus“ označovať presvedčenie alebo vieru, že žiaden boh neexistuje. Niekoho zase môže zaujímať zasiahnutosť jednotlivca náboženstvom a definuje si „ateizmus“ ako absenciu viery v existenciu Boha/bohov.

  „Ateisté nemají potřebu definovat Boha, tudíž jim nelze podsouvat jakékoli tvrzení
  o něm.“

  Niektorí ateisti ju majú, niektorí nemajú. Ale aj tí čo ju nemajú, môžu zaujímať istý propozičný postoj k niektorým tvrdeniam o nadľudských inteligentných bytostiach, ktoré od človeka niečo požadujú 🙂

  „Zato pobožní nedovedou definovat Boha, zato o něm tvrdí spoustu nejistých názorů. Pobožní se v bezobsažných výrocích vyžívají.“

  Veriaci vedia schematicky definovať rolu alebo roly Boha/bohov a to stačí, aby mohli zmyslupne hovoriť o obsadenosti týchto rol („existuje jediná večná, všemohúca, vševedúca, nanajvýš dobrá bytosť“, „existujú nejaké nesmrteľné, inteligentné a veľmi silné bytosti“).

 352. Medea

  Rôzne definície ateizmu:

  atheism [Derived from the classical Greek a- (normally meaning ‘not’ or ‘without’) and theos (‘god’), it first appeared in English in the mid-1500s as a translation of Plutarch’s atheotēs.]

  A belief in the non-existence of a God or gods, or (more broadly) an absence of belief in their existence. Like its Greek forebear, and modern equivalents in other languages, atheism admits of a range of overlapping meanings.

  1. An absence of belief in the existence of a God or gods. This broad definition, faithful to the Greek etymology and favoured in much recent scholarship, encompasses a range of related positions, including (inter alia) active disbelief, as well as most forms of strong agnosticism and religious indifference, and some technical philosophical stances (e.g. logical positivism). Sometimes referred to as negative atheism or non-theism (1), or less commonly weak or soft atheism.

  2. Belief that there is no God or gods. Arguably the most popular current usage, atheism here signifies disbelief in the existence of a God or gods, and is distinguished from both theism and agnosticism. In common speech, the term is often understood to imply a degree of conviction or certainty (see also anti-theism). Sometimes referred to as positive atheism, or less commonly strong or hard atheism.

  3. Belief in the falsity of a specific (normally culturally dominant) form of theism. Definitions of this type focus on denials of a particular understanding of God or the gods. Thus the Romans and early Christians each regarded the other as atheists for rejecting their own (‘true’) God(s). More recently, it is sometimes claimed that modern Western atheism is simply the ‘negative’ of Judaeo-Christian monotheism. Sometimes referred to as relative atheism. See also atheist, irreligion, non-theism, unbelief.

  (L. Lee, S. Bullivant: A Dictionary of Atheism. Oxford University Press, 2016.)

  “Atheism” is typically defined in terms of “theism”. Theism, in turn, is best understood as a proposition—something that is either true or false. It is often defined as “the belief that God exists”, but here “belief” means “something believed”. It refers to the propositional content of belief, not to the attitude or psychological state of believing. This is why it makes sense to say that theism is true or false and to argue for or against theism. If, however, “atheism” is defined in terms of theism and theism is the proposition that God exists and not the psychological condition of believing that there is a God, then it follows that atheism is not the absence of the psychological condition of believing that God exists (more on this below). The “a-” in “atheism” must be understood as negation instead of absence, as “not” instead of “without”. Therefore, in philosophy at least, atheism should be construed as the proposition that God does not exist (or, more broadly, the proposition that there are no gods).
  This definition has the added virtue of making atheism a direct answer to one of the most important metaphysical questions in philosophy of religion, namely, “Is there a God?” There are only two possible direct answers to this question: “yes”, which is theism, and “no”, which is atheism. Answers like “I don’t know”, “no one knows”, “I don’t care”, “an affirmative answer has never been established”, or “the question is meaningless” are not direct answers to this question.

  https://plato.stanford.edu/entries/atheism-agnosticism/#DefiAthe

 353. ind

  @Medea

  Takže pro vás je teorie falzifikovatelná, i když ji není možné falzifikovat, když platí A a B?
  Není totiž možné falzifikovat tvrzení o tom, co je Y.

  Mějme tedy „teorii“ s jedním falzifikovatelným tvrzením a devíti nefalzifikovatelnými. Je dle vás tato teorie falzifikovatelná?
  🙂

  Vy zřejmě ten logický šach-mat nepochopíte. 🙂

 354. Medea

  @ind

  „Takže pro vás je teorie falzifikovatelná, i když ji není možné falzifikovat, když platí A a B?
  Není totiž možné falzifikovat tvrzení o tom, co je Y.“

  Ak dokážete z A a B logicky vyvodiť falzifikovateľné tvrdenie, tak je teória {A,B} falzifikovateľná. Nefalzifikovateľnosť A bez B, alebo B bez A je irelevantná, ak sú falzifikovateľné spolu.

  A Y označuje danú veličinu. To je to meta-tvrdenie o {A,B}.

  „Mějme tedy „teorii“ s jedním falzifikovatelným tvrzením a devíti nefalzifikovatelnými. Je dle vás tato teorie falzifikovatelná?“

  Áno. V etablovaných falzifikovateľných teóriách bez problémov vyvodíte z ich postulátov nefalzifikovateľné tvrdenia, napr. „hodnota rýchlosti svetla (vo vákuu), na povrchu Mesiaca, bola 31.01.1212 taká ako dnes“.

  „Vy zřejmě ten logický šach-mat nepochopíte.“

  Ale Vy tu nepredvádzate žiaden logický argument, len nejakú svoju obsesiu 🙂 Ja túto diskusiu končím. Pre mňa je už uzavretá.

 355. Alibaba

  Medea: Teda v tomto zmysle verím, že číslo π je iracionálne alebo verím, že Donald Trump je súčasný prezident USA.
  Názorně ukazujete stupiditu vašeho myšlení.
  Donald Trump je současný prezident USA. A bez věření (v jakém koliv smyslu), to k tomu přidává jen debil.

  „Tvrdit, že ateisté věří, že tzv. Bůh neexistuje je pak už úplná hovadina.“
  Ano, to je pěkná hovadina, to je stupidní rétorika věřících, kteří si projektují své stupidní-otrocké myšlení do jiných.
  Opäť je tu tá smiešna hra na jedinú „pravú“ definíciu ateizmu
  Je viacero definícií ateizmu.

  Tak samozřejmě, ale především je ateismus vymezení se věřících (jedné konfese) od všech ostatních. A když se vymezí všechny konfese, tak zbyde občas nějaký ten ateista 🙂 .

  Veriaci vedia schematicky definovať rolu alebo roly Boha/bohov a to stačí, aby mohli zmyslupne hovoriť o obsadenosti týchto rol („existuje jediná večná, všemohúca, vševedúca, nanajvýš dobrá bytosť“, „existujú nejaké nesmrteľné, inteligentné a veľmi silné bytosti“).
  Velmi pěkné pohádky. 🙂
  Kdopak je vymýšlí?

 356. Medea

  @Alibaba

  „Donald Trump je současný prezident USA. A bez věření (v jakém koliv smyslu), to k tomu přidává jen debil.“

  Skúste niekomu povedať: „Neverím, že Donald Trump je súčasným prezidentom USA“. Ako Vás pochopí? Pravdepodobne tak, že nepovažujete vetu „Donald Trump je súčasným prezidentom USA“ za pravdivú.

  Považujete vetu „Donald Trump je súčasným prezidentom USA“ za pravdivú? Ak áno, tak jej nemôžete neveriť, a ak nie je pravda, že jej neveríte, tak jej veríte. Aké jednoduché milý Watson! 🙂

 357. Bela Lugosi

  Debilní je tady leda tak multinick Alibaba čili Ateistický laik a jeho parta: vožrala, mrtvička a nosorožec.

  Že je Donald Trump prezidentem je víra, protože to není jistota.

  Můžete žít v iluzi, ve snu, v matrixu, žádný Donald ani existovat nemusí. Je to logická možnost.

  Nemáme 100% důkazy že tento svět je pravý nebo že je to matrix.

  Ale může to být i něco na způsob Truman show, nejen film Matrix. 🙂

  To že je Trump prezident je jen víra.

  A Tonda by měl přestat chlastat, nezvládá to.

  Nosorožec píše jednou že je ateismus nevíra, pak že bohové jsou výmysly, tedy víra (nejistý názor), že neexistují bohové jako entity. Protiklad.

  Mrtvička tvrdí, že věřící jsou nemocní a přitom je agnostik, také protiklad. Agnostik neví, zda bůh (nějaký) je či není.

  Atd…

  Jakýkoliv nejistý názor = víra. Buď jistota nebo víra. Jistota ale musí být 100% dokázaná, což vy nemáme nic z toho co tu tvrdíte. I když si myslíte, že máte, ale pak je vidět, že nemáte. Ani ten Trump není 100% jistě prezident. Viz. výše.

  Dobrou a někdy! Není čas. Je tu chytrá jen Medea a nemá to tu moc cenu… 🙂

 358. ind

  @Medea

  Ano, diskuzi ukončit, jinak řečeno – z diskuze utéct – je pro vás nejlepší řešení.

  Protože tvrdit, že A nebo B jsou samostatně nefalzifikovatelné (k čemuž potřebujeme, aby Y mělo fyzikální význam) a zároveň tvrdit, že pro teorii {A,B} je irelevantní, co je Y, je skutečně logicky neudržitelné.

  Připomíná mi to v jiné naší diskuzi vaši citaci prof. Pokorného, který citoval apoštola Pavla ve věci týkající se vzkříšení, aby podpořil své pojetí vzkříšení, zcela opačné, než ap. Pavel zastával.

  Protože neuznáváte skutečnou vinu (viz naše diskuze z dřívějška), nemusí být pro vás žádný problém lhát.

  Alternativou je, že nechápete základy …
  Jestliže je však takové vysvětlení možné, ale není vyloučeno vysvětlení jiné, zůstává více či méně pravděpodobnou hypotézou. Teprve když je podán důkaz, že jedině dané vysvětlení odpovídá faktům, nabývá hodnosti teorie.
  cs_wikipedia_org/wiki/Teorie

  Jak se liší význam Y v A a Y v {A;B} ?

  Lepší řešení je pro vás skutečně diskuzi ukončit, než obhajovat neobhajitelné. 🙂

 359. Medea

  Samozrejme, predpokladala som, že Ali je konzistentný (ak považuje p za pravdivé, tak nie je pravda, že nepovažuje p za pravdivé). (Ale po mojich skúsenostiach s ateistickým iracionalizmom by ma neprekvapilo, keby konzistentný nebol 🙂 )

 360. Medea

  @ind

  „Protože tvrdit, že A nebo B jsou samostatně nefalzifikovatelné (k čemuž potřebujeme, aby Y mělo fyzikální význam) a zároveň tvrdit, že pro teorii {A,B} je irelevantní, co je Y, je skutečně logicky neudržitelné.“

  Nikde netvrdím, že pre {A,B} je irelevantné, čo je Y. Postuláty A aj B niečo hovoria o veličinách X, Y, a Z.

  „Jak se liší význam Y v A a Y v {A;B} ?“

  Nijako, Y referuje k tej istej fyzikálnej veličine.

  „Alternativou je, že nechápete základy …
  Jestliže je však takové vysvětlení možné, ale není vyloučeno vysvětlení jiné, zůstává více či méně pravděpodobnou hypotézou. Teprve když je podán důkaz, že jedině dané vysvětlení odpovídá faktům, nabývá hodnosti teorie.
  cs_wikipedia_org/wiki/Teorie“

  Tieto Vaše „wiki-múdrosti“ 🙂 Táto diskusia spadá tematicky do filozofie vedy. Ja v tejto diskusii považujem za teóriu akúkoľvek množinu tvrdení o fyzikálnom svete uzavretú na svoje logické dôsledky, bez ohľadu na pravdivosť alebo presnosť jej tvrdení, teda aj hypotézy sú pre mňa v tejto diskusii téoriami. (To, že hovorím o „teórii {A,B}“ je len preto, že Vy ste „teóriu“ stotožnili s jej konkrétnou formuláciu, tak som Vyšla Vášmu chápaniu v ústrety, ale inak by som {A,B} označila za formuláciu teórie.) Ten Váš wiki citát hovorí zrejme o etablovaných vedeckých teóriách a je v rozpore s Popperovými filozofickými názormi.

 361. Lemmy

  Medea: Rôzne definície ateizmu.

  Výrazne zaostávaš. Nedokážeš poskytnúť definíciu v slovenčine. Ja som poskytol, a habkala si. A mne chceš niečo hovoriť o logike alebo rozume? Veď ty ani nemáš na to, aby si rozumne poskytla definície. Len sa zmôžeš na kopírovanie. Ako kpt. Andrej Danko.

  Som dobrák, pomôžem ti vo vzdelávaní. Aké sú ateizmy?

 362. Lemmy

  Oriešok pre Medeu.
  Bela napísal: Že je Donald Trump prezidentem je víra, protože to není jistota.

  Medea to môže odborne okomentovať. Ak sa vzdá, znamená, že logiku veľmi neovláda. Skôr jej ide dobre schopnosť manipulovať s Ctrl+C a Ctrl+V.

 363. Medea

  Lemmy, ja som ponúkla kvalitné zdroje informácií a ty len nejaké amatérske sračky 🙂

 364. Lemmy

  Bela: je ateismus nevíra [pravda], pak že bohové jsou výmysly [pravda], tedy víra [nepravda] (nejistý názor)[nepravda], že neexistují bohové jako entity [chýba dôkaz od tých, ktorí tvrdia, že existujú také entity].

 365. Lemmy

  Medea, so sračkami na mňa nechoď. Je to len tvoj problém, že si malomyseľná. To nedokážeš vlastnými slovami sa vyjadriť? Ja hovorím za seba, ty sa chvastáš cudzím perím! Si odkázaná na anglický jazyk? Žobrota. Už rozumiem, prečo ťa tak Bela vychvaľuje. Máš mentálne myslenie jemu veľmi podobné, ak nie rovnaké. 😀

 366. Medea

  „Jakýkoliv nejistý názor = víra.“

  Béla, ja používam „veriť“ = považovať za pravdivé. Teda viera nie je pre mňa „jakýkoliv nejistý názor“ 🙂

 367. Lemmy

  Pre Belu, ktorý si sedí na kábli. Kardinál Korec povedal: Buďme hrdí, že sme veriaci a prihlásme sa pri sčítaní k svojmu krstu. Pozri: Pastiersky list kardinála Korca.

  Ak nejaký človek nemá krst, prípadne takúto záležitosť ignoruje, nakoľko nie on sa krstil, ale jeho rodičia tak konali, keď mal len jeden mesiac, tak nie je veriaci, ale neveriaci.

  Bela, ty bojuješ proti názorom kléru, proti kňazom, ktorí slovo veriaci používajú pre ľudí s náboženským názorom, že existuje boh. Takže tvoja hra na veriaci verzus neveriaci ma vôbec netrápi. Môžeš si tárať koľko chceš. A je otázne, či ťa z tejto biedy vytiahne Medea, ktorú tak obdivuješ. Myslím na ten oriešok, čo si napísal o Trumpovi.

 368. Medea

  @Bela Lugosi

  „Mrtvička tvrdí, že věřící jsou nemocní a přitom je agnostik, také protiklad. Agnostik neví, zda bůh (nějaký) je či není.“

  Neviem, čo myslí Toli pod agnostikom, ale ak by myslel osobu, ktorá považuje propozíciu p: „existuje nejaký boh“ za rovnako pravdepodobnú ako jej negáciu, tak agnostik v tomto zmysle môže pokojne veriť, že niektorí bohovia neexistujú (ich deskripciám nezodpovedá žiadna entita) a môže aj pokojne odmietať nejaké konkrétne náboženstvá ako nepravdivé, hlúpe a ich zástancov považovať za chorých, a popritom byť konzistentný so svojím propozičným postojom k p 🙂

  Samozrejme, ja Toliho názor, že kresťania sú (väčšinou?) duševne chorí odmietam. (Ak to nie je Toliho názor, nech ma poopraví 🙂 )

 369. Lemmy

  Kto je agnostik?

  Agnostik je človek, ktorý si myslí, že nie je možné zistiť, či boh jestvuje alebo nie (dokiaľ sa sám neukáže).

 370. Medea

  Predpokladám, že Lemmy to považuje za jedinú „správnu“ definíciu agnostika 🙂

 371. Lemmy

  Medea, je to len tvoj problém. Predpokladaj si, čo chceš. Môžeš tu dokonca súťažiť v schopnosti kopírovať anglické vety. 😀 Aspoň v niečom si dobrá. Málo vieš o živote, o názoroch. Uvedom si, že diskusie sú na to, aby sa ľudia zoznámili s názormi, ktoré bežne nemusia stretnúť. S ktorými sa bežne nemusia zoznámiť. Nemusia o nich vedieť. Preto sú dobré diskusie.

  Ale OK, hrám sa s tvojou frustráciou nosorožca. Tak povedz, čo ti na tomto vysvetlení vadí?

  Agnostik je človek, ktorý si myslí, že nie je možné zistiť, či boh jestvuje alebo nie (dokiaľ sa sám neukáže).

  Agnostik je človek… zobral som ti eso z rukávu. Nemôžeš sa teraz strápniť otázkou na nosorožca.

 372. Medea

  „Tak povedz, čo ti na tomto vysvetlení vadí?“

  Nepovažujem to za „vysvetlenie“, ale za nejakú definíciu. A na tej definícii mi nič nevadí, len som bola zvedavá, či ju považuješ za jedinú „správnu“ 🙂

 373. Lemmy

  Je to pre teba dobrý bod, že aspoň raz ti nič nevadí na definícii. Skvelé!

 374. Medea

  @Lemmy

  „Uvedom si, že diskusie sú na to, aby sa ľudia zoznámili s názormi, ktoré bežne nemusia stretnúť. S ktorými sa bežne nemusia zoznámiť. Nemusia o nich vedieť. Preto sú dobré diskusie.“

  Mňa púhe vyjadrenie názorov v diskusii nezaujíma, ale zaujímajú ma argumenty diskutérov a aj (ne)schopnosť diskutérov pochopiť argumenty kolegov.

 375. Lemmy

  V takom prípade o sebe premýšľaj, pretože by ťa malo zaujímať, prečo nie si schopná pochopiť argumenty diskutujúcich.

 376. Medea

  @Bela Lugosi

  „Debilní je tady leda tak multinick Alibaba čili Ateistický laik“

  „Debilní“ je Alibabov príspevok. Žiadne argumenty, len netolerantné zaslepené názory. Dokonca netolerancia k iným definíciám 🙂

 377. Medea

  @Lemmy

  „nie si schopná pochopiť argumenty diskutujúcich“

  Napríklad, nejaký argument, čo som nepochopila? 🙂

 378. Medea

  @Alibaba

  („existuje jediná večná, všemohúca, vševedúca, nanajvýš dobrá bytosť“, „existujú nejaké nesmrteľné, inteligentné a veľmi silné bytosti“).
  Velmi pěkné pohádky. 🙂
  Kdopak je vymýšlí?

  To vyzerá ako silné presvedčenie o tom, že tvrdenia:

  „existuje jediná večná, všemohúca, vševedúca, nanajvýš dobrá bytosť“,
  „existujú nejaké nesmrteľné, inteligentné a veľmi silné bytosti“,

  sú nepravdivé („pěkné pohádky“), inak povedané, ako Alibabova ateistická viera 😀

 379. Lemmy

  Medea, napríklad si nepochopila argumenty v slovenskom jazyku. Kopíruj si. Som dobrák, pomôžem ti vo vzdelávaní.

 380. Medea

  @Lemmy

  „Som dobrák, pomôžem ti vo vzdelávaní.“

  Nepomohol si sebe a druhým chceš pomáhať? 🙂

  „Medea, napríklad si nepochopila argumenty v slovenskom jazyku.“

  Ktoré argumenty „v slovenskom jazyku“ som v diskusiách na OSACR nepochopila?

 381. Hraničář

  Nanejvýš pozoruhodný případ čínských dvojčat s editovaným genomem – která navzdory počátečním pochybnostem podle všeho skutečně existují, i když není jisté, že jsou opravdu editovaná – nabral nový obrat. Jestliže to až doposud byla docela divoká jízda, tak teď se připravte na nekompromisní bouři. Objevily se totiž informace, že Lulu a Nana, jejichž genom byl editován populárním CRISPRem během procedury umělého oplodnění, nejsou jenom chráněné před řadou nebezpečných infekcí. Editování jim nejspíš také vylepšilo mozek a intelekt.
  http://www.osel.cz/10383-popularni-cinska-editovana-dvojcatka-maji-mozna-vylepsene-mozky.html

  Docela dobré, ne?

 382. xjur

  No to zase budou pánbíčkáři šílet. Oni jsou vždy proti pokroku a vzdělávání.
  ***
  asi budou, ale nejenom pánbíčkáři. Všichni opatrní jistě budou pro to, aby se podobné techniky důkladně prověřily jinak, než vyhubením populace.

 383. Alibaba

  Medea: Skúste niekomu povedať: „Neverím, že Donald Trump je súčasným prezidentom USA“.
  A budu za debila.
  Ako Vás pochopí? Pravdepodobne tak, že nepovažujete vetu „Donald Trump je súčasným prezidentom USA“ za pravdivú.
  Tak čistě filozoficky možná, ale prakticky vyslovený tato věta v soušasnosti (ne například v době voleb a po volbách), značí jen a pouze o pochybném intelektu a informovanosti řečníka.

  To vyzerá ako silné presvedčenie o tom, že tvrdenia:
  „existuje jediná večná, všemohúca, vševedúca, nanajvýš dobrá bytosť“,
  „existujú nejaké nesmrteľné, inteligentné a veľmi silné bytosti“,
  sú nepravdivé („pěkné pohádky“), inak povedané, ako Alibabova ateistická viera

  Tak pokud to co máte v uvozovkách se dá někde najít, dá se s tou entitou setkat, tak sem s tím. Jinak se právě pohybujete v té sféře výmyslů a pohádek. A aby
  Jinak já se vymezuji vůči „náboženské víře“, takže prosím je nematlejte dohromady s jinými významy slova „víra“.

 384. Alibaba

  BL: Debilní je tady leda tak multinick Alibaba čili Ateistický laik a jeho parta: vožrala, mrtvička a nosorožec.
  Zalez.
  A vylez až najdeš nějakýho vymyšlenýho boha, výjimky v zákonech a praktické využití matrixu.

  To že je Trump prezident je jen víra.
  Nezapomeň se třikrát pomodlit…

 385. Lemmy

  Medea: Ktoré argumenty „v slovenskom jazyku“ som v diskusiách na OSACR nepochopila?

  Napríklad tie, ktoré si nazvala amatérskymi sračkami. (Sic!)

 386. Lemmy

  Alibaba: Jinak já se vymezuji vůči „náboženské víře“, takže prosím je nematlejte dohromady s jinými významy slova „víra“.

  Presne tak! 🙂

 387. ind

  @Medea

  Sice se vymezujete vůči Wiki, ale nenabízíte žádné alternativní definice pojmů, na které byste odkázala.

  Jestliže je technicky možné najít důkaz její neplatnosti, lze považovat tuto teorii za ověřitelnou a dokud takový důkaz není skutečně nalezen, lze také považovat tuto teorii za platnou.
  cs.wikipedia.org/wiki/Falzifikovatelnost

  V případě, že platí A a B, ale neplatí to, co je řečeno o Y, není možné v takovém případě zjistit (částečnou) platnost, či neplatnost dané „teorie“.

  Popper tvrdil, že verifikace je vždy částečná, pouze falzifikace může být definitivní.

  Pro vaši „teorii“ {A,B} není možná žádná verifikace a nemusí být možná ani falzifikace.

  Považuji za teorii {A,B} pouze případ, kdy Y není vztahováno k fyzikální veličině. Jedině tehdy je možná verifikace (i když je pouze částečná) a hlavně v každém případě je možná falzifikace.

  Pro vás je v pohodě do teorií přidávat navíc nefalzifikovatelná tvrzení.
  Nevěřím tomu, že byste byla tak hloupá, že byste danou věc nechápala.
  Spíše to vidím tak, že záměrně lžete.

  Pro vás to ale nejspíš není žádný problém, sama jste se v diskuzi vyjádřila, že člověk v podstatě není vinen.

  Proč bych měl tedy očekávat, že byste měla mít problém tady lhát?

 388. Lemmy

  Ind: Nevěřím tomu, že byste byla tak hloupá, že byste danou věc nechápala.

  Najvyšší čas začať veriť. 😀

 389. Medea

  @ind

  Jestliže je technicky možné najít důkaz její neplatnosti, lze považovat tuto teorii za ověřitelnou a dokud takový důkaz není skutečně nalezen, lze také považovat tuto teorii za platnou.
  cs.wikipedia.org/wiki/Falzifikovatelnost

  V případě, že platí A a B, ale neplatí to, co je řečeno o Y, není možné v takovém případě zjistit (částečnou) platnost, či neplatnost dané „teorie“.

  K teórii {A,B} je možné nájsť dôkaz jej neplatnosti, stačí keď nameráte X a Z, ktoré nebudú zodpovedať relácii predikovanej A a B, teda {A,B} je podľa kritéria vo Vašom citáte overiteľná. A dokiaľ ten dôkaz nenájdete, tak „lze také považovat tuto teorii za platnou“, podľa kritéria Vašom citáte.

  „Pro vaši „teorii“ {A,B} není možná žádná verifikace a nemusí být možná ani falzifikace.“

  Môžete verifikovať predpovede {A,B} pre X a Z. Môžete ju aj falzifikovať nameraním hodnôt X a Z nezodpovedajúm predikciám {A,B}. A pokiaľ ju nefalzifikujete, tak je platná.

  „Pro vás je v pohodě do teorií přidávat navíc nefalzifikovatelná tvrzení.
  Nevěřím tomu, že byste byla tak hloupá, že byste danou věc nechápala.
  Spíše to vidím tak, že záměrně lžete.“

  Kde píšem, že pre mňa je v pohode „do teorií přidávat navíc nefalzifikovatelná tvrzení“ 🙂 „Lhaní pro Krista“ alebo prejav Vašej hlúposti?

  Nefalzifikovateľný postulát nemusí byť „navíc“, ale môže byť účelný. Predstavme si, že sme v roku 1800 a máme teóriu, ktorá v jednom postuláte postuluje atomizmus fyzikálneho sveta (atóm = najmenšie čiastočky látky, ktoré už ďalej nie je chemicky ani mechanicky deliteľná) – „Každé teleso je zložené z atómov“ – v danej dobe nefalzifikovateľné tvrdenie, ale spomínaná teória obsahuje aj ďalšie postuláty o atómoch, a ako celok, vďaka svojim predikciám, teória byť testovaná a falzifikovaná môže.

  „Pro vás to ale nejspíš není žádný problém, sama jste se v diskuzi vyjádřila, že člověk v podstatě není vinen.“

  To ste Vy takto interpretovali môj kompatibilizmus. Teda je to len Vaša (dez)interpretácia.

 390. Medea

  A ani v tej mojej modelovej hypotetickej teórii {A,B}, nie sú A a B pridané „navíc“.

 391. Medea

  @Alibaba

  Medea: Skúste niekomu povedať: „Neverím, že Donald Trump je súčasným prezidentom USA“.
  A budu za debila.
  Ako Vás pochopí? Pravdepodobne tak, že nepovažujete vetu „Donald Trump je súčasným prezidentom USA“ za pravdivú.
  Tak čistě filozoficky možná, ale prakticky vyslovený tato věta v soušasnosti (ne například v době voleb a po volbách), značí jen a pouze o pochybném intelektu a informovanosti řečníka.

  Tu nejde o to, ako budete vyzerať, ale o pravdu. Je veta „Alibaba neverí, že Donald Trump je súčasným prezidentom USA“ pravdivá? Ak nie je, potom je pravdivá jej negácia: „Alibaba verí, že Donald Trump je súčasným prezidentom USA“.

  To vyzerá ako silné presvedčenie o tom, že tvrdenia:
  „existuje jediná večná, všemohúca, vševedúca, nanajvýš dobrá bytosť“,
  „existujú nejaké nesmrteľné, inteligentné a veľmi silné bytosti“,
  sú nepravdivé („pěkné pohádky“), inak povedané, ako Alibabova ateistická viera
  Tak pokud to co máte v uvozovkách se dá někde najít, dá se s tou entitou setkat, tak sem s tím. Jinak se právě pohybujete v té sféře výmyslů a pohádek.

  Neriešime dokazovanie daných tvrdení, ale Váš postoj k nim, a myslím, že spojenie „pěkné pohádky“, vyjadruje, že ste silne presvedčený o ich nepravdivosti, teda veríte, že sú nepravdivé.

  „Jinak já se vymezuji vůči „náboženské víře“, takže prosím je nematlejte dohromady s jinými významy slova „víra“.“

  Pripisovala som Vám snaď „náboženskú vieru“? Nie, len obyčajné profánne verenie 🙂

 392. Medea

  @Lemmy

  „Napríklad tie, ktoré si nazvala amatérskymi sračkami. (Sic!)“

  Ak si pletieš definíciu s argumentom, tak si na tom rozumovo biedne 🙂

 393. Medea

  Chyba: „atóm = najmenšie čiastočky látky, ktoré už ďalej nie je chemicky ani mechanicky deliteľná“

  Malo byť: „atóm = najmenšia čiastočka látky, ktorá už ďalej nie je chemicky ani mechanicky deliteľná“

 394. Medea

  a „látkou“ som myslela chemickú látku, teda nie napr. mračno elektrónov 🙂

 395. toli

  @xjur
  asi budou, ale nejenom pánbíčkáři. Všichni opatrní jistě budou pro to, aby se podobné techniky důkladně prověřily jinak, než vyhubením populace.

  Myslím si že neexistuje jiná cesta než zkoušet to.Pokud budeme zastávat postoj „Nebudeme dělat nic abychom něco nezkurvili“ ta to jsme mohli rovnou zůstat na větvích v korunách stromů.Kdo nic nedělá nic nezkurví,ale také se nikam neposune. A totéž se vlastně týká i homomanželství a adopcí.
  BTW,Kdo tvrdí že úpravou genomu člověka zcela jistě dojde k vyhubení populace ?

 396. Lemmy

  Medea, pokiaľ viem, tak len ty si na tom biedne, pretože si tu veľa vecí pletieš. Ja sa vyjadrím, a ty vyjadrenie, názor, nelogicky skrivíš do akejsi definície. Máš bežný problém so slovami. Dávaš iné významy slovám, než sa bežne chápu, než, aký majú bežne, zvyčajne, význam. Si len znásilňovateľka významov slov. Rovnako ako Bela Lugosi.

  Nielen pri mne táraš, ale aj pri Alibabovi. Napísala si blud: „Alibaba verí, že Donald Trump je súčasným prezidentom USA“.

  Opravím ťa. Alibaba vie, že Donald Trump je súčasným prezidentom USA.

  Pokiaľ nábožní, aj ty, Medea, máte silné nutkanie na používanie slova veriť, je to len váš problém. Nakoľko sa chvastáš, že vieš spraviť negáciu, tak si ju sprav z toho: Alibaba vie, že Donald Trump je súčasným prezidentom USA. Aj Lemmy vie, že Donald Trump je súčasným prezidentom USA. Aj manželka Donalda Trumpa vie, že jej manžel je prezidentom… rozumní ľudia to jednoducho vedia. Ostatní (vrátane Medey) sú odkázaní na vieru. 😀

  Viem, že píšem príspevok, viem, že čítam, viem, že sa pozerám na monitor… rozumní ľudia vedia toho veľmi veľa. Ostatní sú odkázaní na vieru.

 397. Lemmy

  Medea, si veľmi falošná a pokrytecká. Napísala si: že tvrdenia:
  „existuje jediná večná, všemohúca, vševedúca, nanajvýš dobrá bytosť“,
  „existujú nejaké nesmrteľné, inteligentné a veľmi silné bytosti“,
  sú nepravdivé („pěkné pohádky“), inak povedané, ako Alibabova ateistická viera

  Na to správne Alibaba poznamenal: Jinak já se vymezuji vůči „náboženské víře“, takže prosím je nematlejte dohromady s jinými významy slova „víra“.

  A ty na to takto drzo zaklameš: Pripisovala som Vám snaď „náboženskú vieru“? Nie, len obyčajné profánne verenie

  Áno, spamätaj sa, ale trepeš nezmysly. Žiadne profánne, ale ide o otázku náboženskej viery, pretože to, čo si napísala v úvodzovkách, nie je profánne, ale náboženské. Aj keď si nenapísala, že je reč o bohu, aj tak rozumní ľudia chápu to, čo si napísala v úvodzovkách, že je reč o bohu. To ti potvrdí každý teológ. Alebo si pomáhaj anglickou wikipédiou. 😀

  Alibaba sa správne ohradil, lebo si klamárka. Reč je výsostne o náboženskej viere, a ty zrazu podlo otočíš, a táraš čosi o profánnosti.

  Čo je už len profánne na týchto náboženských pletkách?

  Citujem ťa:

  „existuje jediná večná, všemohúca, vševedúca, nanajvýš dobrá bytosť“,
  „existujú nejaké nesmrteľné, inteligentné a veľmi silné bytosti“,

  A už sa prestaň hrať na múdru!!!

 398. Alibaba

  Medea: Pripisovala som Vám snaď „náboženskú vieru“? Nie, len obyčajné profánne verenie
  Vzhledem k (nevhodnému) stylu použití slova „víra“, mám pocit, že mě motáte do náboženské víry.

  Tu nejde o to, ako budete vyzerať, ale o pravdu. Je veta „Alibaba neverí, že Donald Trump je súčasným prezidentom USA“ pravdivá?
  Alibaba nevěří, Alibaba ví. Věta není pravdivá.
  Ak nie je, potom je pravdivá jej negácia: „Alibaba verí, že Donald Trump je súčasným prezidentom USA“.
  Alibaba nevěří, Alibaba ví. Věta není pravdivá.

  Neriešime dokazovanie daných tvrdení, ale Váš postoj k nim, a myslím, že spojenie „pěkné pohádky“, vyjadruje, že ste silne presvedčený o ich nepravdivosti, teda veríte, že sú nepravdivé.
  To nelze neřešit. Můj postoj k nim právě záleží na tom co to vůbec je. A opětně neplatí „věřím, že jsou nepravdivé“, ale rovnou „jsou nepravdívé“.

 399. Medea

  „A už sa prestaň hrať na múdru!!!“

  Lemmy, ja sa na múdru hrať nemusím. Rovnako ako sa ty nemusíš hrať na hlúpeho. Si ním prirodzene 🙂

 400. Lemmy

  Snažíš sa o nevtipný vtip. Nejde ti to. Keby som na konci nemal túto poznámku, tak by si nemala, čo ďalej napísať. Lebo si sa nezmohla ani na toto: Čo je už len profánne na týchto náboženských pletkách?

 401. Medea

  Lemmy, nauč sa čítať a korektne citovať:

  To vyzerá ako silné presvedčenie o tom, že tvrdenia:

  „existuje jediná večná, všemohúca, vševedúca, nanajvýš dobrá bytosť“,
  „existujú nejaké nesmrteľné, inteligentné a veľmi silné bytosti“,

  sú nepravdivé („pěkné pohádky“), inak povedané, ako Alibabova ateistická viera 🙂

  Profánne je Alibabovo presvedčenie o nepravdivosti tých „náboženských pletiek“.

 402. Medea

  @Lemmy

  „Ja sa vyjadrím, a ty vyjadrenie, názor, nelogicky skrivíš do akejsi definície. Máš bežný problém so slovami.“

  Ty máš problém s hlavou. Odporučíš mi stránku s nejakými definíciami ateizmu. Neskôr mi povieš, že nedokážem pochopiť nejaký argument „v slovenskom jazyku“, a keď sa ťa pýtam, aký argument „v slovenskom jazyku“ v diskusii na OSACR nedokážem pochopiť, tak ma odkážeš na tie definície ateizmu. Pletieš si argument s definíciou.

 403. Medea

  @Alibaba

  Tu nejde o to, ako budete vyzerať, ale o pravdu. Je veta „Alibaba neverí, že Donald Trump je súčasným prezidentom USA“ pravdivá?
  Alibaba nevěří, Alibaba ví. Věta není pravdivá.
  Ak nie je, potom je pravdivá jej negácia: „Alibaba verí, že Donald Trump je súčasným prezidentom USA“.
  Alibaba nevěří, Alibaba ví. Věta není pravdivá.

  Nemáte veľmi na výber 🙂 Ak je propozícia „Alibaba neverí, že Donald Trump je súčasným prezidentom USA“ nepravdivá, tak potom bude jej negácia „Alibaba verí, že Donald Trump je súčasným prezidentom USA“ pravdivá.

  Propozícia „Alibaba vie, že Donald Trump je súčasným prezidentom USA“, nie je negáciou „Alibaba neverí, že Donald Trump je súčasným prezidentom USA“ 🙂

  Neriešime dokazovanie daných tvrdení, ale Váš postoj k nim, a myslím, že spojenie „pěkné pohádky“, vyjadruje, že ste silne presvedčený o ich nepravdivosti, teda veríte, že sú nepravdivé.
  To nelze neřešit. Můj postoj k nim právě záleží na tom co to vůbec je. A opětně neplatí „věřím, že jsou nepravdivé“, ale rovnou „jsou nepravdívé“.

  Vyjadrujete svoje (silné) presvedčenie o ich nepravdivosti, teda veríte, že sú nepravdivé 🙂

 404. ind

  @Medea

  Kde píšem, že pre mňa je v pohode „do teorií přidávat navíc nefalzifikovatelná tvrzení“

  Ačkoli je {A,B} falzifikovatelné i tehdy, kdy nepoužíváme Y jako určitou fyzikální veličinu, ale pouhý parametr, nedělá vám problém přidat do teorie nefalzifikovatelné tvrzení o tom, co je Y za fyzikální veličina.

  „Lhaní pro Krista“ alebo prejav Vašej hlúposti?
  „Lhaní pro Krista“ je oxymorón. Hřích nemůže být pro Boha, jedině proti Bohu.

  „Každé teleso je zložené z atómov“ – v danej dobe nefalzifikovateľné tvrdenie, ale spomínaná teória obsahuje aj ďalšie postuláty o atómoch, a ako celok, vďaka svojim predikciám, teória byť testovaná a falzifikovaná môže.

  Každou takovou „teorii“ lze redukovat pouze na testovatelná tvrzení.
  Žádná teorie by neměla mít formulace obsahující tvrzení, která nejsou falzifikovatelná.

  In modern science, the term „theory“ refers to scientific theories, a well-confirmed type of explanation of nature, made in a way consistent with scientific method, and fulfilling the criteria required by modern science. Such theories are described in such a way that scientific tests should be able to provide empirical support for, or empirically contradict („falsify“) it.

  Theory is constructed of a set of sentences that are entirely true statements about the subject under consideration.

  https://en.wikipedia.org/wiki/Theory

  Nediskutuji o s vámi o tom, jak se vědecká teorie chápala kdysi, ale o tom, jak se chápe (či by měla chápat) nyní.

 405. Tonda Vlas

  Co tu píše Lemmy, přes jazykovou bariéru jakž takž rozumím, Medea je pro mne nesrozumitelná, a Multinick?: toho dle všeho za výchovný trest dočasně odpojili od ústavní wifiny.

 406. Alibaba

  Medea: Nemáte veľmi na výber Ak je propozícia „Alibaba neverí, že Donald Trump je súčasným prezidentom USA“ nepravdivá,…
  Problém není v nepravdivosti, ale v nesmyslnosti. Doplňte si za neverí=nepovažuje za pravdivé.
  … tak potom bude jej negácia „Alibaba verí, že Donald Trump je súčasným prezidentom USA“ pravdivá.
  A negací nesmyslu je stále nesmysl.

  Propozícia „Alibaba vie, že Donald Trump je súčasným prezidentom USA“, nie je negáciou „Alibaba neverí, že Donald Trump je súčasným prezidentom USA“
  Však já to neneguji, já se snažím vyjádřit myšlenku, tak aby měla smysl, ne zmateně ji věřit.

 407. Marie

  Zdá se, Tondo, že to tu moc nečtete, Bela se rozloučil s tím, že sem moc chodit nebude, protože je to tu kromě Medey samý hlupá, já s tímto mohu téměř souhlasit. Nemá to tu moc cenu. Jinak Medea i Bela berou víru každý sice trochu jinak, ale oba mají argumenty, druhá strana ne. To, že je Trump prezident rozhodně není nějaká absolutní jistota, tedy těžko mluvit o vědění. Lepší je mluvit o víře. To, že Trump může být třeba mimozemšťan sice osobně neberu za moc pravděpodobné, ale možné to je a nemam důkaz jistý důkaz ani pro, ani proti. Takže teoreticky je to padesát na padesát. 🙂

 408. Lemmy

  Meria, a prečo si taká hlúpa, že sa do týchto diskusií zapájaš? Prečo nie si rozumná, a nezapájaš sa do diskusií?

  Poznámka: Aby bolo jasné, Meria je multinick, pokračovateľ Belu či Jeronýmka. jednoducho, jeden človek má tu viac identít. Ide o poruchu rozdvojenej osobnosti.

 409. toli

  Poznámka: Aby bolo jasné, Meria je multinick, pokračovateľ Belu či Jeronýmka. jednoducho, jeden človek má tu viac identít. Ide o poruchu rozdvojenej osobnosti.

  To už víme 🙂

 410. Medea

  @Alibaba

  „A negací nesmyslu je stále nesmysl.“

  Negáciou pravdivej propozície je propozícia nepravdivá a naopak.

  Aká je propozícia: „Alibaba neverí, že Donald Trump je súčasným prezidentom USA“ ?
  Pravdivá, či nepravdivá? 🙂

 411. Medea

  @ind

  „Ačkoli je {A,B} falzifikovatelné i tehdy, kdy nepoužíváme Y jako určitou fyzikální veličinu, ale pouhý parametr, nedělá vám problém přidat do teorie nefalzifikovatelné tvrzení o tom, co je Y za fyzikální veličina.“

  Tvrdenie o tom, čo je Y, je meta-tvrdenie. Nie je súčasťou teórie {A,B}. A toto tvrdenie nevyslovujem ja, ale onen hypotetický vedec, ktorý sformuloval {A,B} 🙂

  Vaše mladozemnokreacionistické klapky na očiach Vám zrejme nedovolia vidieť iné možné scenáre procesu formulácie {A,B}, než ten absurdný, ktorý ste si na začiatku našej diskusie zvolili. Aj napriek môjmu „bonusu“, ich nevidíte. OK, skúsim Vám ešte raz pomôcť vidieť možnosti, ktoré nevidíte.

  Vedkyňa, nazvime ju Mária, pozná etablovanú teóriu T, ktorá popisuje približné závislosti veličín X a Z od Y. Mária veličinu Y zmerať nevie, ale dokáže zmerať veličiny X a Z. Urobí sériu experimentov, pre rôzne X a Z. Dostane tak množinu bodov [X,Z] nameraných hodnôt veličín. Mária začína hľadať nejakú parametrickú krivku, ktorá by prechádzala spomínanými bodmi, pričom si pomáha aj teóriou T. Nejakú krivku nájde a porovná parametrické rovnice pre X a Z s parametrickými rovnicami pre X a Z v teórii T a zistí, že sú značne podobné, to ju vedie k hypotéze, že nájdená krivka je parametrizovaná Y. Teda Mária má rozumný teoretický dôvod (teória T) stotožniť spomínaný parameter s veličinou Y.

  „Každou takovou „teorii“ lze redukovat pouze na testovatelná tvrzení. Žádná teorie by neměla mít formulace obsahující tvrzení, která nejsou falzifikovatelná.“

  Po takejto redukcii sa Vám môžu v teórii objaviť nič nehovoriace parametre. Nepozorovateľné entity alebo nemerateľné veličiny môzu mať v teórii svoj prirodzený explanačný význam. A napokon ich nepozorovateľnosť alebo nemerateľnosť môže byť aj dočasná (budúci rozvoj vedy a techniky by to mohol zmeniť).

  Such theories are described in such a way that scientific tests should be able to provide empirical support for, or empirically contradict („falsify“) it.

  Všimnite si, že v tom Vašom citáte nie je žiadna požiadavka na jednotlivé postuláty, ale na teóriu ako takú.

  „Theory is constructed of a set of sentences that are entirely true statements about the subject under consideration.“

  To jednoducho nie je pravda. Všetky naše doterajšie prírodovedné teórie sú len približnými popismi výsekov prírodnej reality. Pri doterajších vedeckých teóriách nemá zmysel pýtať sa na ich pravdivosť, ale na ich presnosť.

  „Nediskutuji o s vámi o tom, jak se vědecká teorie chápala kdysi, ale o tom, jak se chápe (či by měla chápat) nyní.“

  Zrejme Vás zaujíma nejaké demarkačné kritérium oddeľujúce vedu a pseudovedy. Táto téma spadá do filozofie vedy a konsenzus ohľadom kritéria medzi filozofmi vedy neexistuje. Mnohí sa zhodnú na tom, čo konkrétne už nie je veda (kreacionizmus, astrológia, homeopatia, …), ale nie na samotnom kritériu 🙂

  Science and Pseudo-Science: https://plato.stanford.edu/entries/pseudo-science

 412. Alibaba

  Medea: Aká je propozícia: „Alibaba neverí, že Donald Trump je súčasným prezidentom USA“ ?
  Pravdivá, či nepravdivá?

  Nepravdivá. Alibaba ví, že Donald Trump je súčasným prezidentom USA.

 413. Medea

  Chyba: Zrejme Vás zaujíma nejaké demarkačné kritérium oddeľujúce vedu a pseudovedy.

  Oprava: Zrejme Vás zaujíma nejaké demarkačné kritérium oddeľujúce vedu od pseudovedy.

 414. Marie

  Milý mrtvičko, to musíte nejdřív dokázat, že jsem muž. To jsem si nemyslela, že jste tak ješitný, že za každým, kdo vás má za imbecila, vidíte nějakého spiklence. 🙂

 415. Marie

  Lemmy, to je jen vaše nedokázaná víra, že jsem někdo jiný. Nejdřív dokazujte. Nebo jste jak ti nejhloupější věřící, i když mě přijdete ještě hloupější než báby z Moravy. Kromě toho i Donald Trump skutečně nemusí být prezidentem USA. To je prostě fakt, že to tak být nutně nemusí. Jisté to není. Proč to tedy nazývat věděním a ne vírou? 🙂

 416. Medea

  @Alibaba

  Medea: Aká je propozícia: „Alibaba neverí, že Donald Trump je súčasným prezidentom USA“ ?
  Pravdivá, či nepravdivá?
  Nepravdivá.

  Potom je jej negácia, propozícia „Alibaba verí, že Donald Trump je súčasným prezidentom USA“, pravdivá.

 417. Marie

  Já jsem na rozdíl od vás, mrtvičko, vystudovala dvě vysoké školy a to po revoluci. A jako heterosexuální žena jsem žila s mužem, ne se ženou. Protože rozeznám pohlaví, kdo z nás dvou je tedy inteligentnější? Vy jako homosexuál jste svou ženu od muže nerozeznal. A mrtvici jsem neprodělala.

 418. toli

  @Marie
  Milý mrtvičko, to musíte nejdřív dokázat, že jsem muž.

  Milá fialová Milko po tom co si myslím je vám ale opravdu hovno 🙂

  Zajísté jste si všimla že se tady s vámi již nikdo nebaví-byla jste zařazena do stejného odpadkového koše jako multinick,Takže opravdu nevím co tady vlastně děláte

 419. Marie

  Milý mrzáčku, to jsem si tedy nevšimla. Protože na mě lidé reagují a baví se se mnou, včetně vás. A pokud jde o nick Bela Lugosi, nesouhlasím s ním ve všem, nejsem například věřící, ale lidé tady s ním evidentně diskutují, stačí se podívat výše. Asi 100 z místních statustů se ho týká. Asi jste nejen smrzačený na mozku, ale máte i něco s očima. 🙂

 420. Marie

  Oprava: Milý mrzáčku, to jsem si tedy nevšimla. Protože na mě lidé reagují a baví se se mnou, včetně vás. A pokud jde o nick Bela Lugosi, nesouhlasím s ním ve všem, nejsem například věřící, ale lidé tady s ním evidentně diskutují, stačí se podívat výše. Asi 100 z místních statustů se ho týká. Asi jste nejen zmrzačený na mozku, ale máte i něco s očima.
  Navíc já si uměla všimnout pohlaví svého partnera, vy ne. 🙂

 421. Marie

  Například se tu už asi týden hádáte o víře a vědění, pokud vidím, tak téma sem přinesl nick Bela Lugosi. Teprve pak se ho ujala Medea a ostatní proti ní. O vašem tématu buzeranských svateb se tu naopak nikdo nebaví. Smůla, že? 🙂

 422. ind

  @Medea

  Tvrdenie o tom, čo je Y, je meta-tvrdenie. Nie je súčasťou teórie {A,B}. A toto tvrdenie nevyslovujem ja, ale onen hypotetický vedec, ktorý sformuloval {A,B}

  Co je Y, je v {A,B} meta-tvrzení a není soušástí teorie, ale stačí si vzít z {A,B} A a najednou to, co je Y v A, meta-tvrzení není a je součástí teorie. A teď tu o karkulce. 🙂

 423. Lemmy

  Marie, je sympatické, že si zmenila identitu z Belu na Marie. Aj tak nemáš pravdu. Ja som sa ohradil voči Medee skôr, než by mala nejaké buzerantské názory. Veď skús byť časovo konkrétna, kedy začala sa ohradzovať k buzerantským témam. Ukážem ti, že zlyhala skôr, keď začala blúzniť o nosorožcoch.

 424. Lemmy

  Marie: Například se tu už asi týden hádáte o víře a vědění

  A ty si čo myslíš o viere a vedení (viem)?

 425. Lemmy

  Marie: nejsem například věřící,

  A čo si?

 426. Lemmy

  Marie: Bela Lugosi. Teprve pak se ho ujala Medea a ostatní proti ní

  Kto sú tí ostatní? Veď tu prakticky nikto nediskutuje.

 427. Lemmy

  Marie: Já jsem na rozdíl od vás, mrtvičko, vystudovala dvě vysoké školy a to po revoluci.

  Má to byť dôkaz, že po roku 1989 si mohol kdekto kúpiť titul ako Andrej Danko?

 428. xjur

  Medea: Aká je propozícia: „Alibaba neverí, že Donald Trump je súčasným prezidentom USA“ ?
  Pravdivá, či nepravdivá?
  Nepravdivá.

  Potom je jej negácia, propozícia „Alibaba verí, že Donald Trump je súčasným prezidentom USA“, pravdivá.
  ***
  Co když VĚŘÍ a NEVĚŘÍ nepokrývá celou možnou realitu, ale jen její část – NEVÍ. Pak zbývá ještě možnost, že Alibab VÍ, že Donald Trump je súčasným prezidentom USA.

 429. Marie

  Xjur a Lemmy, správně by bylo „Alibaba si myslí, že ví, že Donald Trump je prezident“. Protože jistý fakt to není. Je to stejná víra jakože tento svět je pravý, aniž by byl jasný důkaz. Přitom to může být jen dobrá simulace, o které mluví Bela. Důkazy nejsou ani pro jednu variantu. Takže Alibaba jen věří. Přeji přijemné sny, možná o Donaldovi, hlavně tady pro mrtvičku, tomu by se mohl líbit. 🙂

 430. Marie

  Lemmy, ty nejdřív dodej důkazy, jinak jen věříš, že nejsem žena, jinak si na úrovni těch nejprostějších věřících v boha. I tobě hezké sny. 🙂

 431. Marie

  A prosím o pořádné důkazy, ne že napíšeš, že se shoduje jedno slovo nebo podobný nesmysl, to bych tě mohla mít za mtvičku, jste stejně natvrdlí, jen ty píšeš slovensky, což staří lidé mohou umět obojí. 🙂

 432. Lemmy

  Marie, je mi úplne jedno, či si stroj, robot, softvér… reagoval som len na to, čo si napísala. Nie som vôbec na úrovni tvojich bludov o matrixe. Mutlitinick je na tomto fóre choroba. Keď to tebe nevadí, ani mne.

 433. Medea

  @xjur

  „Co když VĚŘÍ a NEVĚŘÍ nepokrývá celou možnou realitu, ale jen její část – NEVÍ. Pak zbývá ještě možnost, že Alibab VÍ, že Donald Trump je súčasným prezidentom USA.“

  To v rámci klasickej logiky nie je možné, pretože platí zákon vylúčenia tretieho (tertium non datur) – je pravdivá propozícia alebo jej negácia.

 434. Medea

  @ind

  „Co je Y, je v {A,B} meta-tvrzení a není soušástí teorie, ale stačí si vzít z {A,B} A a najednou to, co je Y v A, meta-tvrzení není a je součástí teorie.“

  Ind, čo sa Vám nezdá? Tvrdenia o teórii nie sú súčasťou {A,B}. A hovorí o vzťahu X a Y a B o vzťahu X a Z, ale ani A, ani B nehovoria, k čomu vo fyzikálnom svete referujú X, Y, Z. Referencia symbolov je daná Máriinou špecifikáciou teórie (tvrdeniami o význame teoretických symbolov).

  Problém bude asi v tom, že ja uvažujem o teóriách formálne, ako som Vám už písala. Ak si Vy predstavujete pod „teóriou“ článok v časopise, tak zrejme hovoríme každý o niečom inom. Ale aj to podstatné v časopise má svoj abstraktný proťajšok a o tom proťajšku ja hovorím. Musíte si dávať pozor na rozlišovanie medzi jazykom a meta-jazykom. A celá vec sa ešte komplikuje, že robíme modálnu úvahu o možnej teórii 🙂

 435. Medea

  @Lemmy

  „Ja som sa ohradil voči Medee skôr, než by mala nejaké buzerantské názory. Veď skús byť časovo konkrétna, kedy začala sa ohradzovať k buzerantským témam. Ukážem ti, že zlyhala skôr, keď začala blúzniť o nosorožcoch.“

  Lemmy, nauč sa už konečne poriadne čítať. Mária nehovorí o mojich „buzerantských názoroch“, ale o „vašem tématu buzeranských svateb“ a tiež nič nehovorí o mojom ohradzovaní sa voči „buzerantským témam“.

  Mária hovorí toto:

  Například se tu už asi týden hádáte o víře a vědění, pokud vidím, tak téma sem přinesl nick Bela Lugosi. Teprve pak se ho ujala Medea a ostatní proti ní. O vašem tématu buzeranských svateb se tu naopak nikdo nebaví. Smůla, že? 🙂

 436. Medea

  @ind

  Tvrdenie o tom, čo je Y, je meta-tvrdenie. Nie je súčasťou teórie {A,B}. A toto tvrdenie nevyslovujem ja, ale onen hypotetický vedec, ktorý sformuloval {A,B}

  Co je Y, je v {A,B} meta-tvrzení a není soušástí teorie, ale stačí si vzít z {A,B} A a najednou to, co je Y v A, meta-tvrzení není a je součástí teorie. A teď tu o karkulce. 🙂

  Ind, o čom hovorí nasledujúca veta? „Máriu napadol veľký orangutan.“

  Hovorí snáď o tom, kto je Mária alebo čo je to orangutan? Tá veta nehovorí na koho referuje meno „Mária“ ani na akú entitu referuje podstatné meno „orangutan“. Mohli by ste z nejakého jej kontextu vedieť, k čomu referujú spomínané slová, ale v samotnej vete táto informácia o ich referencii nie je.

 437. Alibaba

  Medea: Potom je jej negácia, propozícia „Alibaba verí, že Donald Trump je súčasným prezidentom USA“, pravdivá.
  Ale ta je taky nepravdivá. Já vím, že Donald Trump je súčasným prezidentom USA. Proč bych tomu měl jen „věřit“?

 438. Alibaba

  Medea: To v rámci klasickej logiky nie je možné, pretože platí zákon vylúčenia tretieho (tertium non datur) – je pravdivá propozícia alebo jej negácia.
  Akorát bych ani v rámci logiky nepoužíval právě slovo „víra“ a jeho odvozeniny (věřit, nevěřit), protože nejsou podle mě logicky uchopitelné a mají v logice nějaký význam.

 439. Lemmy

  Medea: Hovorí snáď o tom, kto je Mária alebo čo je to orangutan?

  Práve z toho dôvodu sa ľudia rozpisujú, opisujú bližšie, poskytujú viac informácií. Okrem slov Mária a orangutan je dobre aj vysvetliť slová napadol a veľký. Ktovie, čo znamenajú tie slová. 🙂 Napadol (napadla mu smelá myšlienka). Veľký, do akej miery veľký? Veľký voči čomu, komu? Veľká je Zem, ale veľký je aj vesmír. Pritom je Zem veľmi drobná oproti vesmíru.

  Pritom tá veta môže, i nemusí byť pravdivá.

  Poľovník si to mohol vymyslieť, aby zakryl zločin. Môže mať aj pravdu, ak opisuje skutočnú udalosť. Mohol nejaký veľký orangutan napadnúť Máriu, jeho spolupracovníčku. Dokonca o tom môže byť video záznam, lekárska správa. Ale viem, že aj lekárske správy sa dajú sfalšovať. Preto sa o mnohých veciach diskutuje.

 440. Medea

  @Alibaba

  „Akorát bych ani v rámci logiky nepoužíval právě slovo „víra“ a jeho odvozeniny (věřit, nevěřit), protože nejsou podle mě logicky uchopitelné a mají v logice nějaký význam.“

  Logika sa zaoberá logickou štruktúrou tvrdení. Aj tvrdenia o verení majú nejakú logickú štruktúru. Je však pravda, že klasická logika je dosť hrubá na to, aby uspokojivo zachytila štruktúru tvrdení o verení alebo vedení. Na takéto jemnôstky potrebujeme nejakú intenzionálnu logiku, ktorá bude rozlišovať medzi tým, čo výrazy vyjadrujú a označujú (rozlišovať medzi obsahom a rozsahom výrazov).

  Ale nám ide o propozičný postoj subjektu k nejakej propozícii p, či daný subjekt má alebo nemá taký a taký postoj k p. Ide nám o to, či subjekt súhlasí, že svet je v takom a takom stave. A tam si podľa mňa s klasickou logikou vystačíme.

  „Ale ta je taky nepravdivá. Já vím, že Donald Trump je súčasným prezidentom USA.
  Proč bych tomu měl jen „věřit“?“

  Priateľ niečo tvrdí. Ja mu na to poviem, že tomu neverím. Predloží mi dôkazy, ktoré ma presvedčia o pravdivosti toho, čo tvrdí. A keď sa ma spýta „Už tomu veríš?“, odpoviem „Áno“. Verím a súčasne viem, že tvrdil pravdu. Žiaden rozpor medzi veriť a vedieť nevidím 🙂 Samozrejme, len samotné verenie neimplikuje vedenie, ale verenie a vedenie sa nevylučujú.

 441. Marie

  Záleží na tom, jak si zdejší chlapci a machové jako je Lemmy a jeho partička, vyloží termín vědět. Jestli je vědění něco, co není 100% jisté, ale je to subjektivně pravděpodobné z pohledu daného jedince, pak ať si říkají vědění i nejistým teoriím. Jestli chtějí nazvat jako vědění něco, co je jisté a už se nebude za žádnou cenu nikdy měnit, co nejde vyvrátit, ani hypoteticky, co je absolutně potvrzeno, tak pak nemohou nazvat evoluci nebo Trumpa v čele USA věděním, ale pouze vírou. Protože jisté to není. Už jen ten jejich matrix. Ta logická možnost. Jisté to není, takže je vhodnějíš použít slovo „víra“.

 442. Marie

  Ovšem pozor, pokud si zvolíte nejisté teorie jako vědění, pak i věřící v boha můžou říct, že oni vědí, že bůh je. Je to u nich také subjektivně pravděpodobné. A také mají jejich důkazy, jak o nich mluvil třeba Akvinský. Takže buď se shodnete na tom, že v evoluci nebo boha jen věříme, důkazy nejsou jisté, nebo je evoluce vědění, ale boží existence také. Jak chcete. Důkazně jste na tom asi stejně. 🙂

 443. Marie

  Důkazně jste na tom stejně v tom, že ani jedna strana nemá 100% jisté důkazy. Ani věřící v boha, ani věřící v evoluci, ani věřící v to, že Trump je prezident USA. 🙂

 444. Alibaba

  Medea: Na takéto jemnôstky potrebujeme nejakú intenzionálnu logiku, ktorá bude rozlišovať medzi tým, čo výrazy vyjadrujú a označujú (rozlišovať medzi obsahom a rozsahom výrazov).
  A proto bych slovo „víra“ používal zásadně jan na věci tákající se náboženství, a netahal je do vědy a jiných oborů.
  Berte to tak, mě se slovem „víra“ automaticky náboženství acociuje a má pro mě špatnou konotaci.
  Priateľ niečo tvrdí. Ja mu na to poviem, že tomu neverím. Predloží mi dôkazy, ktoré ma presvedčia o pravdivosti toho, čo tvrdí. A keď sa ma spýta „Už tomu veríš?“, odpoviem „Áno“. Verím a súčasne viem, že tvrdil pravdu. Žiaden rozpor medzi veriť a vedieť nevidím Samozrejme, len samotné verenie neimplikuje vedenie, ale verenie a vedenie sa nevylučujú.
  Ano, tady se dostáváme ke klasickému použití slovního spojení (obratu) věřit někomu (člověku). Tady se s váma shodnu.
  Jen se ale dostáváme mimo téma náboženské víry.

 445. ind

  @Medea

  Problém bude asi v tom, že ja uvažujem o teóriách formálne, ako som Vám už písala. Ak si Vy predstavujete pod „teóriou“ článok v časopise, tak zrejme hovoríme každý o niečom inom.

  A nechtěla byste, když už mi chcete vyvracet můj pohled na nutné pořadavky vůči vědeckým teoriím, začít diskutovat o stejné oblasti?

 446. Medea

  Hovoríme o falzifikovateľnosti. Len Vy sa zameriavate na rôzne podružnosti. Zamerajte sa na postuláty teórie a potom môj príklad s Máriou istotne pochopíte.

 447. Tonda Vlas

  Marie
  26.02. 2019
  Důkazně jste na tom stejně v tom, že ani jedna strana nemá 100% jisté důkazy. Ani věřící v boha, ani věřící v evoluci, ani věřící v to, že Trump je prezident USA.
  …………………………………………………………………………………………………….

  To, že je Donald Trump pětačtyřicátým prezidentem USA je evidentní, kdo tomu nevěří nebo o tom pochybuje patří do stejného pavilonu v ústavu, kde je Multinick-

 448. Tonda Vlas

  *
  Marie
  26.02. 2019
  Ovšem pozor, pokud si zvolíte nejisté teorie jako vědění, pak i věřící v boha můžou říct, že oni vědí, že bůh je. Je to u nich také subjektivně pravděpodobné. A také mají jejich důkazy, jak o nich mluvil třeba Akvinský. Takže buď se shodnete na tom, že v evoluci nebo boha jen věříme, důkazy nejsou jisté, nebo je evoluce vědění, ale boží existence také. Jak chcete. Důkazně jste na tom asi stejně.*

  Důkazy od Tomáše Aquinského jsou pouze metafyzické, teda až na ten pátý, který ale není z jeho vlastní hlavy ale který převzal od Jana z Damašku.

 449. Tonda Vlas

  Oprava: důkazy o existenci Boha.

 450. Ateistum

  Co by byl pro vás důkaz existence Boha?

  Ekklesian

 451. Ateistum

  Ještě poznámka pro Alibabu.

  Bavit se o významu slova víra je zbytečnost. Pokud máte problém i v tom jak toto slovo použít a jak chápat věty toto slovo obsahující máte problém. Slovo víra lze použít k různým vyjádřením a to i jednoznačným.

  Jinak existuje nezanedbatelná skupina věřících ve Stvořitele a jeho Mesiáše/Spasitele/Krista, která pokud hovoří (alespoň mezi sebou) o víře má tím na mysli především víru v to co bylo přislíbeno božím dětem. Pouze optikou dnešního světa se nazírá na věřící (a jsou tak označováni) jako na někoho kdo věří v ne-obyčejnou „bytost“, Boha.

  Ekklesian

 452. Alibaba

  Ještě poznámka pro Ateistum.
  Vůbec nevím o čem mluvíte. Obzvlášť ten druhý odstavec.
  Věřte si čemu chcete, ale nechtějte výjimky v zákonech a vraťte restituce.

 453. toli

  Co by byl pro vás důkaz existence Boha?

  To už jsme zde probírali,kdyby se Bůh ukázal a ke každému hovořil přímo,bez vykladačů pohádkové knihy.Pro všemocného Boha by to byla maličkost. I když nepochybuji že i potom by se našla spousta skeptiků a pochybovačů.
  Fakt že existuje spousta náboženství a uvnitř těch náboženství spousta denominací a věroučných směrů považuji za důkaz neexistence Boha,kdyby totiž existoval Bůh tak by si udělal pořádek a na celé planetě by vládlo jedno náboženství a jeden výklad.
  Současný stav náboženské víry v celosvětovém měřítku je spíše důkazem duševní poruchy,která se odehrává v každém jednotlivém mozku teisty.

  Dalším důkazem nemoci je pro mne obrovská rezistence náboženství.Bludař si totiž nikdy neuvědomí že je bludař 🙂

 454. Ateistum

  Myslím „toli“, že již „tehdy“ jsem ti odpověděl, že podobně jak to zmiňuješ to Bůh dělá. Ale je každý, kdo hlásá svou ochotu podrobit existenci Boha zkoumání, ochoten ho vnímat?

  Myslíš, že jsi moudrý. Nevěříš vykladačům a já říkám dobře činíš. Proč však vydáváš tolik energie, živit zlobu a dehonestovat, vůči každému kdo volí dle svých možností způsob jak poznat Boha? Jsi si jistý, že lidi, kteří se na Boha obracejí přímo, nepotřebují vykladače, falešné prostředníky, jejich organizace včetně zmíněného tu majetku, nemáš ve svém nenávistném hledáčku ještě více než pro tebe lépe pochopitelné a uchopitelné lidské organizace/spolky?

  Ekklesian

 455. toli

  Myslím „toli“, že již „tehdy“ jsem ti odpověděl, že podobně jak to zmiňuješ to Bůh dělá. Ale je každý, kdo hlásá svou ochotu podrobit existenci Boha zkoumání, ochoten ho vnímat?

  O co se snažíš ? Jak jsi souhlasil že nevěřím vykládačům tak pochopitelně nevěřím ani tobě,vykladači 🙂

  A řekl bych že z mé strany to není nenávist,jak bych mohl nenávidět něco co neexistuje ? Spíše je to lhostejnost a ignorace těch keců od vykladačů,tedy i tvých keců. Ono totiž ať chceš nebo nechceš tak se vždy ve svých proklamacích odvíjíš od té vaší pohádkové knihy,tedy knihy kterou jste si sami napsali a pro zvýšení její váhy prohlásili božím slovem,kterému opět věříte pouze vy.Žádné boží slovo pro nevěřícího neexistuje.

 456. Ateistum

  Ještě ti „toli“ položím otázku…

  Ten Bůh, co v něj nevěříš, říká že učinil Člověka svobodným, a nám jeho dětem pak potvrzuje, že zlému dal moc tříbit lidi (zotročit je, odvést je od Boha, nabídnout jim „alternativu“ dle touhy jejich srdce kterou může rozvíjet, postavit lidi proti Bohu).

  Tak jak můžeš činit, tak hloupé výroky o chaosu mezi lidmi jako o důkazu? Malé dítě s nimi musíš rozesmát.

  Ekklesian

 457. Ateistum

  Boha vnímající, Bohu věřící dítě.

  Ekklesian

 458. toli

  Víš ono není těžké v pohádkové knize popsat realitu protože ten chaos byl už v době vzniku pohádkové knihy,takže se chaos prohlásí za dílo ďáblovo a slíbí se náprava,jak jednoduchá manipulace 🙂

  A kromě toho kdo řekl že zrovna bible představuje to pravé náboženství a obraz reálného boha ? A kromě toho váš bůh po mě něco chce,já po něm nechci nic.Takže v roli prosebníka je on,ne já.

 459. toli

  Boha vnímající, Bohu věřící dítě.

  Já tomu neříkám děti,já tomu říkám duševně nemocní 🙂

 460. Ateistum

  Primární úkol, všech Božích služebníků, je hledat vůli Boha, naplnit skutky pro něj připravené, být údem kristovým.

  Přirozenou součástí je podat informaci o Bohu a jeho záměru. Ať již pro spravedlivé zatracení (neudělení milosti, svědectví o nepřijmutí milosti), touhu být svobodný a omilostněný.

  To zda vůbec a jakým učitelům popřeješ sluchu je tvoje věc. To jak své dítě Bůh vyučí je na něm, Otci.

  Ekklesian

 461. Ateistum

  V té knize je totiž zapsána pravda. A tyto lidmi psané knihy, budou ničím předtím co bude nakonec zjeveno každému kdy žijícímu člověku.

  Ekklesian

 462. toli

  @Ateistum
  Pouze pobožné kecy,stůj si na svém a já si půjdu svou cestou.Nakolik tady marníš svůj čas je čistě tvoje věc,leč obávám se že tady žádnou ovci neulovíš.Jsi totiž na webu OSACR. A v pohádkové knize máš spoustu alegorií o promarněném času a o tom co si tvůj Bůh myslí o promarněném času.

 463. Hraničář

  Ateistum
  27.02. 2019
  Primární úkol, všech Božích služebníků, je hledat vůli Boha, naplnit skutky pro něj připravené, být údem kristovým. ……….

  A kde pak je ta proklamovaná lidská svoboda??

 464. Hraničář

  Ateistum
  27.02. 2019
  V té knize je totiž zapsána pravda. ……………….

  To slyším pořád! Ale jak ta „pravda“ zní??

 465. Ateistum

  A já ti neříkám jaké učení máš nebo nemáš následovat, zda nějakou a jakou knihu číst.

  Já ti říkám existuje Stvořitel, který ti dal život a proti kterému se stavíš (k čemuž jsi i popouzen a sváděn), čímž se jeho přízni i životu vzdaluješ. Příjde doba, kdy času už nebude třeba, proběhne soud i nad tebou a život ti nebude zachován.
  Zachován bude těm co byli dáni Kristu, pro něhož a skrze něhož vše vzniklo (ten bude i soudcem hledajícím a plnícím vůli Stvořitelovu). Těm co uvěřili ve jméno jednorozeného syna Božího, těm co vyprali svá roucha v jeho krvi za ně prolitou, jsou uzdraveni jeho ranami, přijali nabízenou milost.

  Chceš-li prověřit pravdivost, nikdo ti nebrání. Budeš-li mít ještě dostatek času a prostor, uvidíš že se Biblí budeš také zabývat.

  Obrátit se přímo na Boha není jen žádoucí, ale NUTNOST.

  Jméno syna Člověka, který je synem božím, Kristem je Ježíš (aramejsky vyslovováno: Jéšua). Pamatuj si to, potkáte se. Což ovšem neznamená, že se za něj nemůže vydávat i jiný, otec lži, vrah, zlý.

  Ekklesian

 466. Ateistum

  V první řadě jsi ty „kecy“ měl už znát, pokud jsi alespoň tu a tam hovořil s někým kdo Bohu patří, nebyl zatvrzelý a byl alespoň podprůměrně zvídavý.

  Ekklesian

 467. ind

  @Medea

  Zamerajte sa na postuláty teórie a potom môj príklad s Máriou istotne pochopíte.

  Vždyť já ho velmi dobře chápu. Žádná vědecká teorie není formulována tak, že by nebylo jasné, o čem je řeč – jako v případě vašeho příkladu s Marií.

  Můžete zde napsat, co mi vůbec chcete vyvracet?
  Tvrdil jsem o vědeckých teoriích, že mají být formulovány tak, aby každé tvrzení formulace bylo nějakým způsobem testovatelné.
  Vy jste s tímto nesouhlasila, vaše argumentace je ale zcela mimo.

 468. toli

  @Ateistum
  V první řadě jsi ty „kecy“ měl už znát, pokud jsi alespoň tu a tam hovořil s někým kdo Bohu patří, nebyl zatvrzelý a byl alespoň podprůměrně zvídavý.

  Neuč rybu plavat.Už jsem tady několikrát říkal že jsem dekonvertovaný ex katolík.Dnes považuji své náboženské období za životní omyl a ztrátu času,ale je pravdou že mne to naučilo velmi dobře se orientovat ve žvanění pobožných a ve výběru té správné reakce na ně.

 469. Ateistum

  Plavat se nauč sám, případně od otce.

  Ty a já nemáme stejného otce, jak to zatím vypadá. Nemáš na to dělat si „starosti“ s jinými dětmi, a vůbec už ne jejich Otcem. Tím marníš svůj čas.
  Přesto jsi se tak rozhodl činit a já ti jako na začátku dnešního rozhovoru kladu otázku: Proč? Proč tolik energie? Víš, měl by sis na ni odpovědět, pocítit svou nesvobodu a otrocké jho, nevděčnost a důtky toho sloužíš ať již vědomě či nevědomě.

  Třeba ještě po svobodě zatoužíš… Jéšua je to jméno, ale věříš v toho kdo ho poslal a věříš mu, že ho poslal?

  Ekklesian

 470. Lemmy

  Ateistum: Ten Bůh, co v něj nevěříš, říká že učinil Člověka svobodným…

  Je to naopak. Ľudia začali v istom čase tvrdiť, že nejaký boh niečo povedal. Ale či je to pravda, že niečo povedal, nie je už možné zistiť. Ľudia sú tak odkázaní len na vieru. Môžu akurát tak veriť nejakým židom, že hovoria pravdu. V tom spočíva tá sloboda, buď im uveríš alebo nie.

  Rozumní ľudia neuveria. Nie si totiž pre vieru žiadne rozumné dôvody.

  A: Obrátit se přímo na Boha není jen žádoucí, ale NUTNOST.

  Pre mňa je zábavné, keď sa kresťan (teista všeobecne) pýta ľudí, že koho má voliť vo voľbách (všeobecne politikov, kandidátov). Prečo sa neobráti priamo na boha? Pretože boh, žiadni bohovia, mu neodpovedia. Človek si musí sám dať odpoveď, alebo prijať názor od ľudí. Nielen boh, ale ani skutočné vírusy, huby, či baktérie, mu nedajú odpoveď. Na odpovede sú ľudia odkázaní na seba alebo iných ľudí. 😀

 471. Lemmy

  A: Co by byl pro vás důkaz existence Boha?

  Keby som sa dostal k dôkazu, ktorý by bol nezávislý na ľuďoch. Nie od ľudí získaný dôkaz.

  Príklad: Ak si zasvietim 100W žiarovku priamo do očí, tak viem, že to svetlo je objektívne. Ak zhasnem žiarovku, budem objektívne vedieť, že teraz je zhasnutá. Môžu mi túto objektívnosť potvrdiť aj svedkovia, ale pre mňa ich výpoveď nebude postačujúca. Niektorí zo svedkov napríklad sa budú snažiť ma oklamať, že žiarovku som vôbec nezapol, aby svietila. Vraj som mal aj zatvorené oči, aby som nemal s očami zdravotné problémy po pohľade na prudké svetlo.

  Objektívny dôkaz je nezávislý na ľudskej mienke. Subjektívny dôkaz pochádza od ľudí.

  Ak zasvietim žiarovku, tak mám objektívny dôkaz, že v zásuvke je elektrické napätie, a využívam elektrický prúd, ktorý pochádza z nejakého zdroja, napríklad z elektrárne, po sieti. Prúd je objektívny. Nezávisle na to, či tomu niekto verí alebo nie. Malé dieťa nemusí vedieť, že v zásuvke je elektrina. Ale vloží tam klinec, a dieťa zomrie na následky zásahu elektrickým prúdom. Elektrický prúd je objektívna vec, nezávislá na vôli človeka, ktorý strčí klinec do zásuvky.

  A pokiaľ ide o nejakých bohov, dôkazy musia byť takto objektívne, nezávisle na tom, čo hovoria ľudia o bohu.

  Objektívny dôkaz o tom, že Zem je guľatá (geoid), si môžem sám overiť. Bez toho, aké názory o Zemi mali alebo majú ľudia. Ich názory môžu byť subjektívne, napríklad, keď veria, že Zem stojí na 4 stĺpoch, a tie na veľmi veľkej korytnačke, alebo ak veria, že Zem je plochá alebo opačne, dutá. To sú subjektívne názory ľudí. Objektívne je Zem guľatá.

 472. Ateistum

  No já se na Stvořitele obrátil, pochopil že má jistou vůli které jsem se podřídil, pocítil díky tomu svobodu, teprve následně začal docházet poznání.

  Takhle popsatelně tomu bylo hned do první výuky, kterou jsem si uvědomil. Výuky která proměňuje.

  Ekklesian

 473. Bela Lugosi

  Jak sami vidíte, už moc nechodím, není to tu zábavné a většina zdejších lidí jsou hlupáci, hlavně vožrala, mrtvička a nosorožec.

  Děkuji Medee a Marii za kvalitní poznámky. A Indovi.

  Tedy k tématu: „Ak si zasvietim 100W žiarovku priamo do očí, tak viem, že to svetlo je objektívne. Ak zhasnem žiarovku, budem objektívne vedieť, že teraz je zhasnutá. Môžu mi túto objektívnosť potvrdiť aj svedkovia, ale pre mňa ich výpoveď nebude postačujúca. “

  1) Tví svědkové mohou být matrix. Ta logická možnost zde je. Nemáš důkazy, že tento svět je pravý.

  2) Tvé „objektivní“ důkazy jsou tedy také jen subjektivní.

  3) Některé důkazy boha jsou založeny na logice, jako kosmologický atd..

  Dobrou a někdy! 🙂

 474. Ateistum

  A proč se tedy na Boha neobrátíš, třeba tě vyslyší?

  Svého času chodil syn Člověka (údajně, chceš-li, je to v knize pohádek a bájí) ve smrtelném těle po světě a konal zázraky, které mu Otec/Stvořitel uchystal vykonat.
  Pokolení zlé a nedobré (a dnes jsme od Boha dále) se nechtělo nechat přesvědčit a to ani zázraky učiněnými na zlovolnou žádost. Není se co divit, jejich učitelé sami také nevstupovali do království božího a ostatním v tom bránili…

  Od té doby jsou lidem zázraky na vyžádání, zlovolné obzvlášť odepřeny. Znamení Jonášovo bylo lidem ponecháno. Přesto chodí světem služebníci a Bůh je s nimi.

  Nezpochybnitelné znamení existence Boha lidé dostanou, dle svého gusta, strachy se budou třást. Přesto se pod vedením falešného boha, kterému se klaní namísto toho kdo to zasluhuje, proti pravému Bohu postaví, vědomě.

  Ekklesian

 475. Bela Lugosi

  K ožralovi:

  1) To že je Trump prezident USA není evidentní, znáš to z novin, z novin znám i falešné zprávy. Za komunistů lhaly všechny noviny.

  2) Může to být matrix, je zde logickáu možnost, což tvůj ožralý mozek nebere.

  3) Některé důkazy boha jsou logické i fyzikální, třeba kosmologický nebo teleologický. Vycházejí i z přírody. Z empírie.

  4) Všichni tedy jen věříme a tvé „vědění“ je jen víra zaměněná za vědění.

  Dobrou a někdy! 🙂

 476. toli

  Otázka existence či neexistence biblického BOHA je pro mne jednou pro vždy vyřešena a nadále se nehodlám účastnit diskuze k tomuto tématu-bylo by to mlácení prázdné slámy 🙂

  Teisté si mohou o nevěřících myslet že jsou hloupí,a nevěřící si mohou o teistech myslet že jsou duševně nemocní,that´s all . Netřeba k tomu něco dodávat

 477. Medea

  @ind

  „Vždyť já ho velmi dobře chápu. Žádná vědecká teorie není formulována tak, že by nebylo jasné, o čem je řeč – jako v případě vašeho příkladu s Marií.“

  Tak podľa tejto Vašej poznámky ho vôbec nechápete. Z Máriinho meta-opisu {A,B} je jasné k čomu symboly X, Y, Z referujú. Nejaká štatistická teória popisujúca molekulárnu dynamiku plynov nemusí obsahovať definície hmotnosti, rýchlosti, hamiltoniánov, … pretože tieto sa definujú v rámci klasickej mechaniky. Nechápete rozdiel medzi tvrdeniami teórie a meta-tvrdeniami o teórii, ktoré už nie sú jej súčasťou.

  O teóriách uvažujem formálne. Pod teóriou myslím všetky tvrdenia vyvodené z nejakej množiny postulátov a/alebo definícií a túto množinu nazývam formuláciou danej teórie (formulácií môže byť bezpočet). A z formálneho hľadiska môžeme definície aj postuláty chápať ako axiómy teórie. Samozrejme, empirické teórie musia byť ukotvené vo fyzikálnom svete, teda nemôžeme všetky koncepty nejakej empirickej vedy definovať explicitne v rámci nejakej formálnej teórie, ale musíme si vypomôcť ostenzívnym meta-opisom, ktorý nie je súčasťou žiadnej formálnej teórie.

  „Můžete zde napsat, co mi vůbec chcete vyvracet?
  Tvrdil jsem o vědeckých teoriích, že mají být formulovány tak, aby každé tvrzení formulace bylo nějakým způsobem testovatelné.“

  Každé tvrdenia formulácie nezávisle od ostatných, to požadujete. A to pre testovateľnosť teórie nie je potrebné. Pretože aj keď konkrétne tvrdenie bez ostatných nie je z nejakého dôvodu aktuálne testovateľné, formulácia teórie ako celok môže dávať testovateľné predikcie. A napokon v takejto, ako celok testovateľnej, formulácii môžete zo všetkých jej postulátov A, B, C, … urobiť konjunkciu A∧B∧C∧… , ktorá je logicky ekvivalentná s pôvodnou formuláciou, teda A, B, C, … nahradíte jediným testovateľným postulátom A∧B∧C∧… 🙂

 478. Ateistum

  Nemůže být, ty jsi ještě ani nepochopil jaké má Bůh vlastnosti (nebo jak to nazvat, jakého je charakteru), ani v té základní a nejhrubější podobě; nemyslím tedy že se na něj jsi schopen obrátit a dále ho poznávat (po čemž by tvé srdce mělo toužit).

  Až se tak stane, pochopíš že to Bůh se dal zjevit tobě ze svého vlastního popudu (protože sám chtěl) a je to součástí práce na jeho díle.

  Ekklesian

 479. xjur

  ad ind
  Můžete zde napsat, co mi vůbec chcete vyvracet?
  Tvrdil jsem o vědeckých teoriích, že mají být formulovány tak, aby každé tvrzení formulace bylo nějakým způsobem testovatelné …
  ****
  Já také nesouhlasím.Domnívám se, že stačí, když z dané Teorie budou testovatelné jen její axiomy, buďto přímo, nebo nepřímo. Ostatní tvrzení teorie jsou přece tautologie. Tím že Teorie produkuje tvrzení, která
  je jedinou informací svého druhu o nějaké entitě (tudíž je netestovatelné) vyplývá užitečnost Teorie.

  ad toli
  Otázka existence či neexistence biblického BOHA je pro mne …
  ****
  100% souhlasím. Nemá cenu o tom (a dalších nesmyslech) diskutovat na tomto webu. Věnujme se konečně něčemu užitečnějšímu!

 480. Bela Lugosi

  „Otázka existence či neexistence biblického BOHA je pro mne jednou pro vždy vyřešena a nadále se nehodlám účastnit diskuze k tomuto tématu-bylo by to mlácení prázdné slámy “

  Jenže ona není jednou pro vždy vyřešena, to je jen vaše nedokázaná víra. 🙂

  Ta vaše testovatelnost může být matrix. Logika.

  Dobrou 🙂

 481. Ateistum

  Ale vždyť tento web vznikl pro to abyste se utvrzovali v názoru na Boha a víru podivínů v Boha a Bohu.

  Jistě, je to záměr svým způsobem skrytý a nedeklarovaný. Zabýváte se i esoterikou a duchovnem, většina bez snahy rozlišovat a zabývat se čímkoli jinak než povrchně a tak aby byl naplněn onen hlubší přímo nedeklarovaný cíl.

  Nebo už i mezi vámi tu jsou řiditelé zeměkoule, mrhající svým časem?

 482. Medea

  @ind

  „O teóriách uvažujem formálne. Pod teóriou myslím všetky tvrdenia vyvodené z nejakej množiny postulátov a/alebo definícií a túto množinu nazývam formuláciou danej teórie (formulácií môže byť bezpočet).“

  Neviem či to mám pripomínať, ale pre istotu 🙂 Uvažovala som o teóriách formálne, teda množina vedeckých teórií je len malou podmnožinou množiny všetkých možných teórií.

  Ale to je len k terminológii. Inak sme diskutovali obaja o jednom probléme. Čo postačuje pre formuláciu nejakej vedeckej teórie, aby bola falzfikovateľná.

 483. Medea

  @Ateistum

  „Ale vždyť tento web vznikl pro to abyste se utvrzovali v názoru na Boha a víru podivínů v Boha a Bohu.“

  Neviem aké sú motivácie ostatných, ale pre mňa je toto len voľnočasová aktivita, ako nakupovanie alebo zumba. Taký diskusný „tanec“ 🙂

 484. toli

  @Ateistum
  „Ale vždyť tento web vznikl pro to abyste se utvrzovali v názoru na Boha a víru podivínů v Boha a Bohu.“

  Ale my nevěřící jsme už dávno utvrzeni že váš Bůh je škodlivý,závislost budící fake 🙂

 485. Bela Lugosi

  Že je bůh fejk je jen tvá nedokázaná víra, mrtvičko, ale jako agnostik bys takovéto věci tvrdil neměl… 🙂

  I bez jediného důkazu by bylo možné, že bůh existuje. Ovšem věřící nějaké důkazy dali, třeba Aristoteles nebo Akvinský. A další.

  Ale i kdyby nedali, i tak může být existovat. Stejně tak můžou existovat trpaslící, evoluce, molekuly a kde co.

  Vaše i naše důkazy nejsou jisté, jsou to víry založené na dalších vírách, třebaže tento svět je pravý a není to matrix, i když je to bezdůkazná víra.

  Dobrou a někdy! 🙂

 486. Lemmy

  Ateistum: No já se na Stvořitele obrátil…

  Fajn, ale všetko prebiehalo len v tvojom mozgu. Ako hovorí Bela, prežíval si matrix. Myslíš si, že ide o skutočnosť, pritom si len kŕmený ilúziou. Ale teba to uspokojilo. Máš bezdôkazovú vieru, ako sa vyjadril Bela.

  Bela: I bez jediného důkazu by bylo možné, že bůh existuje. Ovšem věřící nějaké důkazy dali, třeba Aristoteles nebo Akvinský.

  Pozri: Boh sv. Tomáša Akvinského.

  Adam Roman:

  Doposiaľ som sa o dôkazoch božej existencie vyjadroval len okrajovo v akejsi implicitnej viere, že predsa „každý“ dnes už vie, že to nie sú dôkazy, ale iba jalové plody verbálneho© myslenia z čias, kedy filozofi viedli napríklad celé stáročia vášnivý „spor o univerzálie“…

  Bela, Ind, Ateistum… majú tú schopnosť verbálneho myslenia. 😀

 487. Bela Lugosi

  Lemmy, trochu úcty k zakladatelům naší logiky a kultury, na které stojíš i ty sám.

  Může to být matrix i nemusí. Něco být může, něco nemusí. Je to jen víra.

  Je dobré si to přiznat. 🙂

  I tvá nedokázaná víra, že bohové jsou výmysly, stejně jako Ekhlesianova, že existuje jeho bůh, obé jsou to víry 🙂

 488. Lemmy

  Medea: Taký diskusný „tanec

  Preto si schopná tárať nezmysly, a k dôležitým otázkam sa radšej nevyjadruješ. Múdre by od teba bolo, keby si radšej mlčala, a nepísala sem nabudúce svoje pletky. Tvoj tanec je totiž príliš amatérsky, a na smiech. Tancuj radšej mimo internetu. A keď už budeš mať hlboké nutkanie, daj svoj tanec na YouTube. Tam nájdeš veľa priaznivcov, ktorí sa na tvojich tancoch budú zabávať. Tu pôsobíš kontraproduktívne. Ale pozor! Ja nie som vlastník týchto diskusií. Pokojne ma môžeš ignorovať. Všetko závisí od tolerancie majiteľov týchto stránok. Oni totiž nie sú až tak verejné, sú súkromné v tom význame, že zrejme majiteľom je spolok OSACR.cz. Takže je len na nich, či tvoje povýšenecké bludy budú rešpektovať. Keď mlčia voči Belovi či Jeronýmkovi, tak potom je tu zrejme všetko OK. Ale moja zásada je, že keď sa internetom šíria nezmysly, tak sa ozývam. Náhodný čitateľ má totiž právo na to, aby si prečítal aj kritickú reakciu. Môže mu pomôcť, aby nenaletel na nejaký nezmysel. Je už na ňom, čo uzná za možné, a čo odmietne.

 489. Bela Lugosi

  Všimni si, že Adam Roman nedokázal, že by ty důkazy nebyly důkazy, jen to napsal, ale nedokázal to nijak. 🙂

  Já mohu říct to samé, jen tam místo boha dosať evoluci: „Vaše evoluce je jen verbalismus, prázdný. Pochází to z doby, kdy si lidé mysleli, že svět je pravý a není to matrix“. A mohu pokračovat. 🙂

 490. Lemmy

  Bela: trochu úcty k zakladatelům naší logiky a kultury, na které stojíš i ty sám.

  Nestojím ani na Aristotelovi, ani na Akvinskom. Dobrú noc, matrixaň!

 491. Lemmy

  Bela, evolúcia nie je naša. Je to vedecká oblasť. Sťažuj sa vo vedeckých ústavoch.

 492. Bela Lugosi

  „Nestojím ani na Aristotelovi, ani na Akvinskom. Dobrú noc, matrixaň!“

  To máš pravdu, proto nevíš nic o logice, která na něm stojí, na Aristotelovi. Ale ty logiku vlastně neuznáváš. 🙂

 493. Bela Lugosi

  “ Je to vedecká oblasť.“

  1) Věda je jen víra.

  2) Věda nestojí na jistotách, ale na teoriích.

  3) Teorie jsou nejisté, i po testech, i když vyjdou 100X úspěšně, nejsou jisté.

  4) Stejně tak víra v boha není jistá.

  Dobrou a někdy! 🙂

 494. Lemmy

  Ateistum: Ale vždyť tento web vznikl pro to abyste se utvrzovali v názoru

  Podľa mňa tento web vznikol kvôli tomu, aby sa ateisti mohli prezentovať.

  Ak sa mýlim, nevadí, ale poznám stránky, ktorým ide o prezentáciu humanistov. Aby sa nepovedalo, že humanisti neexistujú. Je ich mnoho vo svete, aj keď to nemajú ľahké. mnoho znamená však, že je ich podstatne menej ako kresťanov (teistov). Ale nič by nám nemalo brániť sa voči kritike, ktorú proti humanistom vedú kresťania (teisti).

 495. Bela Lugosi

  Naše i vaše důkazy jsou nejisté, jak u vědy, tak u náboženství, je to jen víra. Už si to přiznej. Je tu problém indukce, problém matrixu,… logické problémy vědy i jiných věr.

  Vědecká i nevědecká víra není jistá.

  Dobrou a někdy napiš ty analýzy, proč důkazy boha nejsou důkazy, protože podle mě zase tvé důkazy evoluce nejsou důkazy. Jen velmi nejisté, empírie může být matrix. Logická možnost tu je.

  Ahoj a dobrou 🙂

 496. Lemmy

  Bela: 1) Věda je jen víra.

  A sme skončili s diskusiou. Toto môže napísať ozaj len idiot, ktorý nič nevie o vede. Aspoň ja si zachovám dekórum, a o tvojom nezmysle nebudem diskutovať. Na toto si musíš nájsť nejakého naivného človeka. Ty tu napíšeš nejaký blud, a čo očakávaš? Že sa tvojmu nezmyslu bude niekto seriózne venovať? Nebuď smiešny!

  Bela, čo je neisté na tom, že Zem obieha okolo Slnka? Za určitý čas, ktorý nazývame rokom. Čo je neisté na tom, že Zem nie je plochá, ale guľatá (geoid)?

 497. Lemmy

  Bela: Ale ty logiku vlastně neuznáváš.

  Klamstvo! Logiku uznávam, ale nie tú, ktorú prznia idioti.

 498. Bela Lugosi

  „A sme skončili s diskusiou. Toto môže napísať ozaj len idiot“

  1) Ano, ty jsi idiot

  2) Věda je víra i podle filozofie vědy, třeba Popper

  Nic nevíš, nic neznáš, ale máš názory… 🙂

 499. Bela Lugosi

  3) Zakladatelem logiky je Aristoteles

  4) Věda je víra i dle logiky: nemá jisté závěry, mění se, tedy víra, teorie, ne jistoty, nehybné pravdy, ale teorie, víry, je zde problém indukce (Popper), logická možnost matrixu,… ano, to že Země obíhá kolem Slunce je jen víra, může to být matrix (je to logická možnost),…

  Dobrou a někdy! 🙂

 500. Tonda Vlas

  *Keď mlčia voči Belovi či Jeronýmkovi, tak potom je tu zrejme všetko OK. Ale moja zásada je, že keď sa internetom šíria nezmysly, tak sa ozývam.*
  ————————————————————

  Když ty nesmysly šíří evidentní cvok a troll, tak není potřeba se ozývat.

 501. ind

  @Medea

  Každé tvrdenia formulácie nezávisle od ostatných, to požadujete. A to pre testovateľnosť teórie nie je potrebné. Pretože aj keď konkrétne tvrdenie bez ostatných nie je z nejakého dôvodu aktuálne testovateľné, formulácia teórie ako celok môže dávať testovateľné predikcie.

  Uveďte příklad samostatně netestovatelného tvrzení ve skutečné vědecké teorii, které je však testovatelné nesamostatně, tj. spolu s dalšími. 🙂

  Vy jste zřejmě nepochopila, co je myšleno tímto…
  Theory is constructed of a set of sentences that are entirely true statements about the subject under consideration.
  https://en.wikipedia.org/wiki/Theory

  Teorie je pravdivá tehdy, když jsou pravdivá všechna její tvrzení, tj. pravdivost teorie odpovídá logickému součinu všech tvrzení teorie.

  Váš příklad možnosti netestovaterlných tvrzení v teorii umožnuje vytvořit nekonečně mnoho tzv. teorií, které mají společný průnik – testovatelná tvrzení.

  Kde je kritérium jednoduchosti a úspornosti? Kde je kritérium jednoho možného vysvětlení?

  Čekám na jediný příklad skutečné vědecké teorie, na kterém můžete ukázat pravdivost vašeho pohledu. Možná se vám rozsvítí.

 502. Medea

  Hmm, „pravdivost vašeho pohledu“. Ind, tu ide o to, že popperovská falzifikovateľnosť nekladie také zbytočné reštrikcie na postuláty teórie, aké kladiete Vy.

  Pre mňa je už diskusia ukončená 🙂

 503. toli

  @Tonda Vlas
  Když ty nesmysly šíří evidentní cvok a troll, tak není potřeba se ozývat.

  Naprostý souhlas,pokud se Lemmy ozývá tak ho jen provokuje aby opět reagoval.

 504. Bela Lugosi

  Mrtvičko a vožralo:

  1) Já nemam vychlastaný mozek jako Toník ani poničení mrtvicí jako ty.

  2) Vy jste nemocní, jeden ožrala, jeden invalida.

  3) Nosorožec reaguje, protože mam kvalitní příspěvky, vlastně tu řešíme mou víru a vědění, mé téma, ne vaše homoušské svatby a tak. 🙂

  4) Mé logické argumenty jste neuměli napadnout, to je problém. Viz. výše.

  5) Jen věříte, ale myslíte si, že víte. Ale logika ukazuje opak.

  6) Budu sem chodit stejně, dokud nezemřeš. Sice nebudu chodit tak často, ale budu. A až zemřeš, přestanu. 🙂 Jsem mladší než ty, takže to asi zažiju. 🙂

  Dobrou a někdy! 🙂

 505. Medea

  @Bela Lugosi

  „Nic nevíš, nic neznáš, ale máš názory…“

  Od človeka by som čakala aj argumenty, ale v prípade nosorožca Lemmyho sa uspokojím aj s názormi. Nosorožec s názormi, však to je úžasné! 🙂

 506. Bela Lugosi

  Je to tak, Medeo, ale myslí si o sobě, že jsou nejchytřejší, přitom nemají žádné filozofické a historické souvislosti.

  To platí o dalších ateistech tady.

  Mrzí mě, že jsou tu tak bigotní ateisté. Nekonzistentní.

  Dobrou 🙂

 507. Bela Lugosi

  Beru tu jen tebe, Medeo, občas pisatele článků a Inda. Ostatní jsou fakt marní většinou… 🙁

  A mrtvička zase nadává věřícím do nemocných, tak se mu to vrací…

  Dobrou, nosorožci! :-*

 508. Medea

  @Lemmy

  „ Ale moja zásada je, že keď sa internetom šíria nezmysly, tak sa ozývam. Náhodný čitateľ má totiž právo na to, aby si prečítal aj kritickú reakciu. Môže mu pomôcť, aby nenaletel na nejaký nezmysel.“

  Hahaha. Lemmy, blbý ako poleno, chce dávať rady iným.

  Nie si schopný zo seba vypotiť ani jednoduchý argument, len tu zvraciaš tie tvoje nejapné kydy.

 509. Lemmy

  Bela: že jsou tu tak bigotní ateisté.

  Toto je základná hlúposť. Nemožno použiť slovo bigotný pre ateistov! Isté je, že nevieš, čo znamená slovo bigotný. Bigotný znamená prehnane nábožný, čo v prípade ateistov nie je možné. Len hlupák používa slová, ktorým nerozumie. 😀

 510. Bela Lugosi

  Blbečkovi nosorožci:

  „Bigotnost či bigoterie je myšlení a jednání osoby, která tvrdošíjně a malicherně až netolerantně lpí na svých vlastních názorech a předsudcích. “

  https://cs.wikipedia.org/wiki/Bigotnost

  Tohle platí i pro vás některé ateisty nebo komunisty nebo kapitalisty a další. 🙂

  Dobrou a někdy! Douč se to do příště, logiku, Aristotela a tak. I Medea tě vyzývá. Dobrou 🙂

 511. Lemmy

  Pre Belu: bigotný – prepiato pobožný: bigotne veriaci.; nábožensky prehnaný, prepiato pobožný, svätuškársky, pobožnostkársky; svedčiaci o tom: bigotný človek; bigotní vyznávači náboženskej viery.

 512. Medea

  @ind

  Vy jste zřejmě nepochopila, co je myšleno tímto…
  Theory is constructed of a set of sentences that are entirely true statements about the subject under consideration.
  https://en.wikipedia.org/wiki/Theory

  Ten výrok, ktorý citujete, nie je o empirických teóriách, ale o formálnych teóriách popisujúcich nejakú matematickú štruktúru. Treba si lepšie pozrieť členenie toho wiki-článku, ktorým sa tu oháňate.

  Naše doterajšie prírodovedné teórie nie sú pravdivé (NIE sú to systémy LEN pravdivých tvrdení), ale sú to približné opisy výsekov prírodnej reality. Obsahujú pravdivé aj nepravdivé tvrdenia, ale dôležité je, že dávajú predikcie v rámci istej presnosti.

  Popper chcel kvôli nepravdivosti vedeckých teórií zaviesť jemnejšie epistemické hodnotenie teórií než umožňuje škála pravda – nepravda. Chcel zaviesť tzv. verisimilitude – blízkosť k pravde, ktorá by umožňovala odstupňovať „blízkosť k pravde“ falzifikovaných alebo jednoducho nepravdivých teórií. (Popperovi sa to nepodarilo.)

 513. Medea

  Na to, aby bol nejaký opis prírody užitočný (predikcie, aplikácie), nemusí byť pravdivý. Stačí, keď je dostatočne presný 🙂

 514. Ateistum

  Přijal by jsi Lemmy důkaz typu, že tzv. hypnotizér „tě přiměje“ (děje se to protože tvé tělo je v moci démona o kterém ty ovšem nevíš a ani v něj nevěříš) konat „proti tvé vůli“ (uvozovky jsou na místě, je to opravdu zcela proti vůli „tzv.hypnotizovaného“?) a ten kdo Bohu patří tohle přeruší (dočasně, než „hypnotizovaný“ projeví opět svou svobodnou vůli nechat se ovládnout a nestane se tak) díky moci dané mu Kristem nad démony?

  Je to hypotetická situace. Proto, že i tohle je druh špinění se s démony. Mnohem snadnější by jim bylo osobně přikázat ať tě třeba znehybní a pak je vyhnat či lépe jim zakázat působit.
  Pak je třeba brát v úvahu i poškození člověka, jeho těla i celkově. Nechování se k němu správně a i o zásahu do jeho svobodné vůle (hned v několika rovinách – otázka je zda by byla narušena služba Bohu i bližnímu, ve většině situací co mne napadají ano). Opačně zasáhnout do něčeho k čemu se člověk přichomýtne… asi bych neváhal to přerušit a byla-li by to vůle Boha stalo by se tak.

  Píši to spíše proto, že by si někdo mohl uvědomit, že náš svět je jiný než si většinu času jsme ochotni připustit. Můžete, věřící v mesiáše a svěřenou mu moc, u Ježíše zkusit žádat o pomoc a ochranu před UFO, nočními děsy, za ochranu manželství a rodiny,… Měli byste to vědět i beze mne. Pokud ne, hledejte pravdu, svobodu, život.

 515. Ateistum

  Vysvětlete už někdo, komu vám na něm záleží, konečně Lemmymu, že být humanistou není opakem toho být křesťan. Nejlépe i rovnou co to humanismus je a že existuje i prostor pro svedení člověka k falešné humanitě (a že zrovna on bude v mnoha ohledech/názorech postižený, měl by více hloubat a méně přejímat z venku).

 516. SH

  Hmm, ochranu před UFO říkáte? Poslyšte – neujíždíte vy jen tak čirou náhodou na konspirační křesťanské fantasy literatuře z pera „spisovatele“ Jonathana Graye? To by lecos vysvětlovalo…

 517. Medea

  „Ten výrok, ktorý citujete, nie je o empirických teóriách, ale o formálnych teóriách popisujúcich nejakú matematickú štruktúru.“

  (Štruktúra je tvorená množinou indivíduí, signatúrou a interpretačnou funkciou, ktorá priraďuje n-árnym relačným/operačným symbolom v signatúre príslušné n-árne relácie/operácie na danej množine.)

  Teória v tomto zmysle je akákoľvek množina sentencií, ktorá korektne (Tarského definícia pravdy) zachytáva danú štruktúru (štruktúra je jej modelom). Tento syntaktický objekt nemusí spĺňať obvyklé metodologické požiadavky kladené na teórie empirických vied. Nemusí to byť teória testovateľná, úsporná, jednoduchá. Nemusí byť vôbec vedecká 🙂 (Ja som v tejto diskusii myslela pod „teóriou“ deduktívne uzávery množín sentencií.) Napr. množina {(∃x)(∃y)¬(x=y)} je teória, ktorá pravdivo popisuje hocijakú viacprvkovú štruktúru 🙂

  Theory: https://en.wikipedia.org/wiki/Theory_(mathematical_logic)
  Structure: https://en.wikipedia.org/wiki/Structure_(mathematical_logic)

 518. Lemmy

  Ateistum: Přijal by jsi Lemmy důkaz typu, že tzv. hypnotizér „tě přiměje“ (děje se to protože tvé tělo je v moci démona o kterém ty ovšem nevíš a ani v něj nevěříš) konat „proti tvé vůli“ (uvozovky jsou na místě, je to opravdu zcela proti vůli „tzv.hypnotizovaného“?) a ten kdo Bohu patří tohle přeruší (dočasně, než „hypnotizovaný“ projeví opět svou svobodnou vůli nechat se ovládnout a nestane se tak) díky moci dané mu Kristem nad démony?

  Je to hypotetická situace.

  Nie, neprijal by som. Presne toto je subjektívne.

  A: Vysvětlete už někdo, komu vám na něm záleží, konečně Lemmymu, že být humanistou není opakem toho být křesťan.

  Kde tvrdím, že ide o opak?

  Niekto je kresťan, niekto humanista podľa IHEU [Medzinárodná humanistická a etická únia], po novom Humanists International. Alebo podľa EHF – Európskej humanistickej federácie. Humanistických organizácií je na svete veľmi veľa.

  Opakom kresťana je hinduista? Je budhista? Je šintoista?

  Tak si sám odpovedz!

 519. Lemmy

  Medea: Nie si schopný zo seba vypotiť

  Ozvala sa pravá, ktorú oprávnene kritizujem za jej nezmysly ohľadom nosorožca. 😀 Urazená panička!!!

 520. Lemmy

  Čítam: Můžete, věřící v mesiáše a svěřenou mu moc, u Ježíše zkusit žádat o pomoc a ochranu před UFO…

  Ježiš nie je schopný ochrániť rodinu? Je potrebné ho o to žiadať? Načo je taká viera dobrá? A to vážne nejakí kresťania už trpia fóbiou z UFO? Že musia žiadať Ježiša o pomoc? 😀

  Takú naivnú vieru by som naozaj nevedel uznať ako rozumnú.

 521. Lemmy

  Humanista je iný ako kresťan. Kresťan vraj nasleduje Krista. Ale za kresťana sa považuje aj mesačné dieťa po krste.

  „Humanizmus je demokratický a etický svetonázor, ktorého vyznaním je zásada, že ľudské bytosti majú právo a zodpovednosť utvárať si svoj vlastný život a dávať mu zmysel, usiluje sa o formovanie humánnejšej spoločnosti na základe etiky budovanej na ľudských a iných prirodzených hodnotách, v duchu rozumu a slobody skúmania, prostredníctvom ľudských schopností. Tento svetonázor nie je teistický a neprijíma pohľad, ktorý vidí v skutočnosti nadprirodzenosť.“

  Pozri: Sme „iní“.

 522. Ateistum

  A co tedy, Lemmy, chceš říci touto větou: „Ale nič by nám nemalo brániť sa voči kritike, ktorú proti humanistom vedú kresťania (teisti).“ Podobných vyjádření máš sem tam více.

  Pokud tobě, nebo organizaci ke které se hlásíš někdo vyčítá falešnou humanitu, má pravdu.

  Stále si nejsem jistý jak to chápeš.
  Já říkám, že existuje skupina/m nožina lidí jejichž smýšlení a jednání lze označit za hummání/lidské. Existuje skupina/množina označovaná za křesťany (v ní i skupina lidí Bohu skutečně patřící). Tyto skupiny/m nožiny mají určitý průnik. Zrovna u křesťanů by měl být ten průnik značný, přinejmenším pro děti Boha bude platit že jsou humanisty (i když hlásají a konají odlišně nežse tobě a tvému sdružení líbí).

 523. Lemmy

  Chcem tým povedať napríklad toto: Nová zbierka na ochranu humanistov vo svete.

  Humanisti sú vo svete neustále ohrozovaní. Čelia dokonca smrti. Sú marginalizovaní teistami. Na Slovensku dokonca humanisti nie sú ani definovaní štátom. Štát pozná rôzne náboženské organizácie, od Rímskokatolíckej cirkvi (katolíci), Gréckokatolíckej (gréckokatolíci) cez Evanjelickú cirkev… (evanjelici) až po židov. Ale humanistom sa ušla len hromadná položka: bez vyznania. Štát sa ani nenamáha, aby uviedol presnejšie, že bez náboženského vyznania.

  Ateistum, rozprávaš o humánnych kresťanoch, a to je dobre, lebo tým zároveň uznávaš, že medzi kresťanmi sú aj nehumánni kresťania.

  Napríklad, keď nejaký kresťan tvrdí, že ak bol niekto pokrstený, tak je kresťan. I Hitler bol pokrstený, a po celý svoj život hlásal, hovoril, že je rímskokatolík, že verí v boha, že je len jeden boh. Ale bol nehumánny človek. Priam neľudský!

 524. Lemmy

  Teista Ateistum, prečítaj si: Moslimovia sa vyhrážajú krajanom ateistom smrťou.

  Toto je veľmi vážne. Ľudia, len preto, že nemajú náboženskú ideológiu, sú ohrozovaní priamo na životoch. Náboženský fanatizmus je nebezpečný. Tu v diskusiách taký fanatizmus prejavujú najmä Bela Lugosi, Jeronýmek alebo teista Ateistum.

 525. Ateistum

  No podle mne je obecně hloupé a nevhodné a záměrně zavádějící vůbec někoho jako humanistu označovat, nicméně to době odpovídá (včetně organizování se).

  Lidské chování by měl snad být standard lidem vlastní?!

  Pokud jde o názor na jednotlivé otázky a situace má smysl zabývat se pouze názorem jednotlivce na každou jednu věc. Souvisí to i s jeho momentálními možnostmi.

  Dnes, v době kdy je v lidech jitřena falešná humanita, jste stavěni před problémy (mnohdy uměle vytvořené, nebo i neexistující) a máte nutkání je řešit (což je vůbec ta největší chyba jaké se lze dopustit) přitom řešení nemusí existovat, nebo nemá smysl. Vy, nucení jednat získáte sice jakési pochybné uspokojení (že jednáte „hummáně“), ale jste opět více morálně a lidsky rozvráceni a nuceni konat ještě více „hummáněji“.
  Není možné vám pomoci, nejste uzdraveni, ani schopni netělesného smýšlení. Lze jen omezit váš vliv na ostatní (děti je třeba chránit) a akceschopnost.

 526. Lemmy

  Neviem, o čom táraš, teista Ateistum, ale humanisti sú súčasťou spoločenstva rovnako ako kresťania. My sa snažíme spolunažívať v dobrom so všetkými ľuďmi.

 527. Ateistum

  Kdybychom spolu mohli hovořit, našli bychom-li společnou řeč, nad tématem podobné závažnosti… Museli bychom dojít k poznání, že Bůh musí existovat a jedině v něm a podřízení se jeho vůli je řešení.

  Člověk nedokáže tíhu světa nést a dlouhodobě jí čelit i když Bůh je s ním. Už chápu proč musel být počet dní těla člověka zkrácen.

  Bohu žel ti nedokáži ani v bodech naznačit co vše mi prošlo hlavou. Je to myšlenka na pět minut, stejně jako na celý život. Dojdi svému poznání i klidu, můžeš-li.

 528. toli

  Kdybychom spolu mohli hovořit, našli bychom-li společnou řeč, nad tématem podobné závažnosti… Museli bychom dojít k poznání, že Bůh musí existovat a jedině v něm a podřízení se jeho vůli je řešení.

  Neshodli by jste se na ničem, humanismus má základní myšlenku lidských práv ( třeba i potraty nebo LGBT) a křesťanství adoruje nějakého vymyšleného boha.
  Člověk většinou velmi lehce snáší tíhu světa a přirozená smrt je jen únava materiálu,netřeba se bát neexistence.Navíc život je založený na konkurenci a boji.I bakterie a viry chtějí existovat a proto tě zabijí.Mají úplně stejné právo na existenci jako ty,jde jen o to kdo vyhraje. Nebo jsi opravdu tak stupidní že věříš pohádkové knize že lev bude uléhat vedle jehněte ?

 529. Tonda Vlas

  U nás se tomu lidi smějí ale mezi Amíky jsou tací, kteří tomu skálopevně věří.

 530. Tonda Vlas

  Tak tohle bylo v JAR. V USA je pastor, který tvrdí, že už vzkřísil několik mrtvých a žerou mu to i s navijákem.

 531. toli

  Předpokládám že Ateistum jako evangelikál je také skálopevně přesvědčen že je to Pravda 🙂

 532. ind

  @Medea

  Takže si to shrňme.

  Tvrdil jsem, že ET není teorií, protože nesplňuje požadavky kladené na teorie. Např. – každé tvrzení formulace vědecké teorie by mělo být testovatelné. Proti tomu jste se ohradila, že tomu tak není.

  Z diskuze vyplynulo, že neakceptujete soudobé požadavky na vědecké teorie…

  Vlastnosti(kritéria vědecké teorie):
  1. elegance a jednoduchost
  2. dobrá vnitřní konzistence
  3. testovatelnost
  4. síla, plodnost, přesnost, ověřitelnost
  5. ekonomičnost, testovatelnost

  zkráceno, viz: https://wikisofia.cz/wiki/V%C4%9Bdeck%C3%A1_teorie_-_jej%C3%AD_specifika,_struktura_a_proces_utv%C3%A1%C5%99en%C3%AD

 533. Medea

  @Ind

  „Z diskuze vyplynulo, že neakceptujete soudobé požadavky na vědecké teorie…“

  Nie, nevyplynulo. Všetky tie požiadavky na (empirickú) vedeckú teóriu akceptujem. Len neakceptujem Vašu predstavu o testovateľnosti a falzifikovateľnosti teórie. Aby bola teória testovateľná/falzifikovateľná nie je potrebné, aby každý postulát z jej formulácie bol samostatne, nezávisle od ostatných postulátov, testovateľný/falzifikovateľný. Stačí, keď je formulácia testovateľná ako celok (prostredníctvom jej logických dôsledkov).

 534. Medea

  Ak sa pod „overiteľnosťou“ myslí overiteľnosť nejakých jej netriviálnych tvrdení. Pokiaľ sa ňou myslí overiteľnosť všetkých tvrdení teórie, alebo izolovaných postulátov, tak ju neakceptujem.

 535. Tonda Vlas

  Medeo, pro mne jsou tvé příspěvky nesrozumitelné, proto je označím za jalová sofismata. Stejně si tu rozumíš pouze s multinickem.

 536. Medea

  Tonda, to je iracionálny prístup, označiť to, čomu nerozumieš, za „jalové sofisma“ 🙂

 537. Lemmy

  Medea, to je iracionálny prístup, označiť to, čomu nerozumieš, za „amatérske sračky“ 🙂

 538. Bela Lugosi

  Ale tvé reakce jsou takové, Lemmy. Ty od Medey nejsou. Neznáte logiku a tak tomu říkáte „sofismata“, ale je to jen vaše ubohost a neznalost.

  No ale už je tu celá parta, Mrtvička, Vožrala i Nosorožec, Ind, já a Medea. Tak co bude dneska? Mam si jít lehnout, nebo to tu rozjedem? Řekněte, ať neusnu, nerad se nudím! 🙂

 539. Medea

  @Lemmy

  „Medea, to je iracionálny prístup, označiť to, čomu nerozumieš, za „amatérske sračky“ “

  Keby som označila to, čomu nerozumiem, za „amatérske sračky“, bol by to iracionálny prístup. Ale to ja nerobím 🙂

 540. Bela Lugosi

  Lemmy, možná si chytřejší než slovenská wikipedie, ale ne než ta česká:

  „Bigotnost či bigoterie je myšlení a jednání osoby, která tvrdošíjně a malicherně až netolerantně lpí na svých vlastních názorech a předsudcích. “

  https://cs.wikipedia.org/wiki/Bigotnost

  Dobrou 🙂

 541. Medea

  „Tak co bude dneska? Mam si jít lehnout, nebo to tu rozjedem? Řekněte, ať neusnu, nerad se nudím!“

  Skús navrhnúť nejakú diskusnú tému 🙂

 542. Medea

  OK, Tak dobrú noc alebo chuť alebo čokoľvek … co je libo 🙂

 543. Alibaba

  Ateistum: Není možné vám pomoci, nejste uzdraveni, ani schopni netělesného smýšlení. Lze jen omezit váš vliv na ostatní (děti je třeba chránit) a akceschopnost.

  Naopak je nutné chránit děti před pobožnými, aby jste jim nevymejvaly mozky pitomostma a tak si do budoucna nevyrávěli ovce na dojení a holení. Někam vás izolovad do rezervací, a pak k vám na rozdíl indiánů nikoho nepouštět. Sami jste nemocní, z vás to přímo kape (na rozdíl od inda, který je ale v tomto nebezpečnější) ta neschopnost normálního myšlení.

 544. ind

  @Medea

  Aby bola teória testovateľná/falzifikovateľná nie je potrebné, aby každý postulát z jej formulácie bol samostatne, nezávisle od ostatných postulátov, testovateľný/falzifikovateľný.

  Ale příklad takovéto teorie, která by dokazovala pravdivost vašeho pohledu a zároveň splňovala kritéria vědecké teorie, nejste schopna nalézt.
  Vědeckých teorií je mnoho, chci po vás alespoň jedinou.

 545. Medea

  Tu nejde o pravdivosť „mého pohledu“, ale o demarkačné kritérium. Nájdite nejakého významného filozofa vedy, ktorý zdieľa Vaše požiadavky na falzifikovateľnosť postulátov jednotlivo, každého zvlášť, izolovane od ostatných. Explicitný citát. (Ten by samozrejme neznamenal, že aj iní to zastávajú, ale aspoň by ste neboli vo svojich požiadavkách osamelý 🙂 )

 546. Lemmy

  Medea: Ale to ja nerobím.

  Ale robíš! Aká si pokrytecká. 23. 2. 2019 si sem vložila rôzne definície ateizmu v anglickom jazyku.

  Ja som pridal rôzne definície v slovenskom jazyku. A ty tie definície drzo nazvala amatérskymi sračkami. Pritom nemáš mozog na to, aby si sa obhájila. Lebo to nevieš. Vieš len prskať.

 547. Lemmy

  Pre Belu: bigotný – prepiato pobožný (bigotný veriaci); nábožensky prehnaný, prepiato pobožný, svätuškársky, pobožnostkársky; svedčiaci o tom: bigotný človek; bigotní vyznávači viery.

 548. Medea

  @Lemmy

  „Pritom nemáš mozog na to, aby si sa obhájila.“

  V čom sa mám obhájiť, ty retard?

 549. Lemmy

  Ty retardovaná, máš sa predsa obhájiť v tom, že si mnou poskytnuté rôzne definície primitívne a vulgárne nazvala amatérskymi sračkami. Poser sa, keď si taká tupá!!! Už je jasné, prečo ťa tak zbožňuje Bela, lebo rovnako myslite. Debilne. Čo si o sebe namýšľaš? Ty si tu len tak šplechneš nejaké definície v angličtine, a mnou poskytnuté v slovenčine tupo ako krava odbiješ slovami, že to sú amatérske sračky. Je mi z teba na zvracanie.

 550. Medea

  Lemmy, ja viem, že si skutočný centleman a yntelechtuán 😀

 551. Medea

  @ind

  „Ale příklad takovéto teorie, která by dokazovala pravdivost vašeho pohledu a zároveň splňovala kritéria vědecké teorie, nejste schopna nalézt.“

  Ten príklad nie je podstatný. Vy musíte dokázať, že to Vaše kritérium, nie je len Vaše súkromné alebo len nejaké mladozemnokreacionistické 🙂

  Ale aj ten príklad som Vám dala (vedkyňa Mária).

  Skúsim Vám ešte vymyslieť nejaký z nášho aktuálneho sveta. Kvarky stále nie sú priamo pozorovateľné. Ak by sme axiomatizovali štandardný model tak, že jeden postulát by len hovoril o existencii kvarkov a až nejaké iné by popisovali vzťahy a interakcie element. častíc, tak by sme mali príklad spomínanej teórie.

 552. Tonda Vlas

  Vaše slovenské potyčky jsou pro mne nicotné.

  Já to vezmu jinak, je tomu přesně 58 let, kdy jsem po desáté hodině večerní opustil lůno v nemocnici ve Varnsdorfu své tehdy sedmnáctileté matky, všichni v rodině chtěli, ať se toto nestane, ať mě zavčas nechá vyškrábnout, abych se vůbec nenarodil, své mamince děkuji, že to neudělala, i když ji mé narození zcela poničilo její kariéru.

  Nejsem už mladík, jenom nevím, kolik let je vygumovanému multinickovi.

  Medea, ta z řecké mytologie zabila své vlastní děti, které měla s Jásonem. Normální žena si nick Medea nedá, ale je mi jasné, že taková si dobře rozumí s multinickem.

 553. Medea

  Tonda, tým psychologizovaním (nielen v tomto vlákne) na mňa pôsobíš ako žena 🙂

 554. Medea

  „Normální žena si nick Medea nedá, ale je mi jasné, že taková si dobře rozumí s multinickem.“

  Istotne si nerozumiem s hlúpym a neokrôchaným Lemmym (mizerné analytické myslenie, problémy s pochopením textu, slabá metakognícia) 🙂

 555. ateista

  Vážení, a obracím se zejména na Medeu, přestaňte s touto nesmyslnou debatou a nesnažte se někoho oslňovat svými odbornými znalostmi. Kdybyste měli platit za objem uložených dat, asi byste se chovali rozumněji.
  Věnujte se tématu, případně se snažte přimět zdejší stoupence náboženské víry, aby nás, ateisty, přesvědčili, že jejich teorie boha má racionální jádro.
  Je zcela jasné, že bůh neexistuje. Je úplně jedno, jak se na Zemi objevil člověk. Důležité je, aby se každý naučil spoléhat zejména sám na sebe a aby nesl plnou odpovědnost za své činy.
  Každý věřící může stále dokola hovořit o své víře v boha. Tu mu nikdo nebude brát ani vyvracet. Jakmile ale použije výraz, že bůh něco žádá, koná, říká a pod., dostává se z oblasti víry do oblasti tvrzení a pak je naší povinností vymámit z něj něco, co potvrdí, že nelže.
  Zkuste napříště zanechat osobních invektiv a útoků a věnujte se smysluplné debatě.

 556. Ateistum

  Méde je vhodný nick pro výjimečnou, spíše neodolatelnou, ženu. Její muž by jí měl věnovat více času a pozornosti při tanci.

 557. toli

  @Ateistum
  Jak víš že je Medea vdaná ? Naštěstí to není žádná pobožná kráva a tak si jen tak užívá života a kariéry,na závazky má času dost.A troufám si tvrdit že na charakteristiku muže se kterým by chtěla trávit život je docela náročná,takže proč by měla spěchat ?

 558. toli

  A pokud se někdy Medea vdá tak zcela jistě nebude v manželství zastávat takovou tu tradiční křesťanskou roli manželky.

 559. Bela Lugosi

  1) Nosorožec: Medea a já jsme oproti tobě vzdělaní a tak bys nás měl hltat a ne urážet. Slovo bigotní vysvětleno výše na wikipedii. Tvá definice mě nezajímá. Na wiki je ustálená podoba. Pokud to není matrix…

  2) Mrtvička: nebal tu Medeu a nelichoť jí, jistě má manžela i děti, cítím to, má intuice mi to říká, a ty jsi homosexuál, už zase děláš další chybu jako v tvém prvním vztahu. Zase jedeš po ženě a přitom si na muže. Už se to nauč rozeznávat!

  3) Vožrala: Ty už to nepij, platí pro tebe co pro Nosorožce.

  4) Medea je jistě vdaná za platónskou ideu a má s ní i děti!

  Dobrou a někdy! 🙂

 560. Ateistum

  Mít muže a být vdaná jsou dvě věci.

  Muž a žena se mohou poznávat. Mohou se pro sebe rozhodnout, založit rodinu, stát se manželi, patřit jeden druhému. Mohou svůj svazek veřejně stvrdit, uzavřít mezi sebou a společenstvím kam patří dohodu.

 561. Ateistum

  Ale i bez uvedené dohody mají vůči sobě před Bohem povinnosti. Je to Bůh/Stvořitel, kdo učinil Člověka jako muže a ženu, a my jsme jejich pokolení.

 562. toli

  Ale i bez uvedené dohody mají vůči sobě před Bohem povinnosti. Je to Bůh/Stvořitel, kdo učinil Člověka jako muže a ženu, a my jsme jejich pokolení.

  To je smůla,říkal jsem přeci že Medea není žádná pobožná kráva 🙂

 563. Tonda Vlas

  Medea
  01.03. 2019
  Tonda, tým psychologizovaním (nielen v tomto vlákne) na mňa pôsobíš ako žena
  ……………………………………………………………………………………………………………………………….

  To jsi jediná osoba na světě, na kterou tak působím. Už se vůbec nedivím, že se zastáváš multinicka. Vrána k vráně sedá. Po psychické stránce jste na tom evidentně stejně,

 564. Lemmy

  Tonda: Vrána k vráně sedá. Po psychické stránce jste na tom evidentně stejně.

  Súhlasím.

  Ateistum, ale ide len o vieru, že bol nejaký stvoriteľ, ktorý stvoril ľudí s rozdielnym pohlavím (penis a vagína). Evolúcia tento proces vysvetľuje odborne, a nevkladá do vysvetľovania bájky, rozprávky… ale vo vede o evolúcii je celý rad postupností, ktoré do seba zapadajú ako skladačka.

  Bela: Medea a já jsme oproti tobě vzdělaní…

  To je samozrejmé, to vidno z vašich príspevkov. 😀

 565. Ateistum

  A tím chceš říci co? Narážíš na slovo „povinnost“, které jsem užil, i když nevěřícímu (případně antikristovi) zní směšně?

  Směšné (a zároveň k pláči) je spíše to, že lidé nechápou že nedostanou to po čem vnitřně touží a co hledají, nenaplní-li úděl člověka, tedy se nechají stavět proti Bohu.

 566. toli

  @Lemmy
  Co si myslíš o vaší prezidentské kandidátce Čaputové ? Mě je z těch všech kašparů nejsympatičtější.

 567. toli

  Směšné (a zároveň k pláči) je spíše to, že lidé nechápou že nedostanou to po čem vnitřně touží a co hledají, nenaplní-li úděl člověka, tedy se nechají stavět proti Bohu.

  Blbče, ty víš po čem lidé touží ? Já chápu věčnost jako velkou nudu,neexistence je lepší 🙂

 568. Ateistum

  Nechají-li se stavět proti Bohu a lidem, tak je úplně správně.

 569. toli

  Nechají-li se stavět proti Bohu a lidem, tak je úplně správně.

  Nestaví se proti něčemu co neexistuje,ale staví se proti lidem kteří tu zotročující ideologii vnucují.

 570. Bela Lugosi

  1) Nosorožec: když si myslíš, že jsi chytřejší než wikipedie (slovo bigotní atd), tak prosím, to samé s vědou, filozofií,…

  2) Mrtvička: Aneb když „agnostik“ bez důkazů tvrdí, že bůh neexistuje… jaká to konzistentnost!

  3) Ožrala: Toníčku Toníčku, my si s Medeou rozumíme, protože máme nadhled a vzdělání. To ty neznáš.

  Dobrou. 🙂

 571. Lemmy

  Bela, ty si asi taký múdry ako Medea. 😀 Mne nehovor nič, ale sťažuj sa v Slovenskej akadémii vied. Veď som ti citoval presne z Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra. Ty chceš so svojím fanatizmom prechytračiť vedcov? Preto si tu na OSACR.cz taký trápny ako Medea. S vami, nevzdelancami sa totiž ľahko diskutuje ako s pokazenou platňou. 😀 Stále tárate to isté, dokolečka dokola.

 572. Lemmy

  Toli, Čaputová bude zrejme prvá prezidentka Slovenskej republiky. Niektoré prieskumy uvádzajú vyše 50% podporu.

  je veľmi známa z občianskych aktivít. Bola denne v kontakte s občanmi, keď obhajovala ich záujmy. Pezinská skládka. VIA IURIS. Venovala sa venovala problematike týraných a zneužívaných detí. Pracovala ako projektová manažérka v občianskom združení EQ Klub na projekte rozvoja miestnych komunít.

  V Pezinku vyše desať rokov stála na čele verejnej kampane proti povoleniu ďalšej skládky odpadu, ktorá by znečistila pôdu, vzduch a vodu v meste a okolí. Zápas proti skládke vyvrcholil v roku 2013, keď slovenský Najvyšší súd rozhodol, že nová povolená skládka bola nezákonná. Tento verdikt nadväzoval na rozhodnutie Súdneho dvora Európskej únie, ktorý potvrdil právo verejnosti na účasť pri rozhodovaní v záležitostiach, ktoré ovplyvňujú životné prostredie. Súdny dvor EÚ spresnil viaceré dovtedy sporné právne otázky na uvedenej kauze, ktoré sú dnes záväzné pre celú Európsku úniu.

  Za líderstvo v kauze pezinská skládka bola Zuzana Čaputová v roku 2016 ocenená udelením prestížnej Goldmanovej environmentálnej ceny. Laureátov tejto ceny vyberá medzinárodná porota a experti z celého sveta za trvalý a významný prínos v oblasti ochrany životného prostredia. Toto významné medzinárodné ocenenie, ktoré je často prirovnávané k Nobelovej cene v oblasti environmentalistiky si prevzala v San Franciscu.

  Voliť ju chce tretina všetkých žien.

 573. toli

  @Lemmy
  Mě se nejvíc líbí že Čaputová je kovaná liberálka.

  Také bych chtěl mít takového prezidenta a ne senilního ožralu 🙂

 574. Lemmy

  Ateistum: nenaplní-li úděl člověka, tedy se nechají stavět proti Bohu.

  Tvoj problém spočíva v ilúzii, že to, čo teba trápi, má trápiť aj iných ľudí. Nie je to tak! Aspoň mne sú také táraniny ukradnuté. Považujem ich však za propagáciu zločinu. Len legislatíva je krátka, nadržuje nábožným, takže nemá význam sa súsiť s idiotmi.

 575. Lemmy

  Toli: Co si myslíš o vaší prezidentské kandidátce Čaputové ?

  Jednoznačne presvedčila najviac voličov.

  Prvé kolo ukáže absolútne výsledky.

 576. Medea

  @Ateistum

  „Méde je vhodný nick pro výjimečnou, spíše neodolatelnou, ženu.“

  Ďakujem za kompliment, od kresťanského fundamentalistu (?) by som ho nečakala 🙂

  Mám veľmi rada Euripídovu Medeu (vášeň, zrada, kúzla, krutá pomsta odvrhnutej ženy). Ale rozhodne by som svojim deťom neublížila, teda deti ako nástroj pomsty nie je to, čo by ma spájalo s hrdinkou 🙂

 577. Medea

  @toli

  „A pokud se někdy Medea vdá tak zcela jistě nebude v manželství zastávat takovou tu tradiční křesťanskou roli manželky.“

  Ja som už dávno vydatá a mám dve krásne nadané deti 🙂

 578. Medea

  @Tonda Vlas

  „To jsi jediná osoba na světě, na kterou tak působím.“

  Možno som len jediná na svete, čo Ti to povedala, zatiaľ čo iní si to nechali pre seba 🙂

  „Už se vůbec nedivím, že se zastáváš multinicka.“

  Zastávam? Ja sa s ním bavím. Osobne s ním žiaden problém nemám, ale vyjadrila som viackrát svoje výhrady voči jeho posmeškom (ohľadom zdravotného stavu diskutérov). A pred pár rokmi sme spolu mali nejaký diskusný problém. Antiteista sa nedržal jednej témy, ale ustavične odskakoval k iným, tak som v nejakých troch diskusiách stratila trpezlivosť a ostrejšie sa ohradila, ale to je passé. Prečo sa rozhodol znepriateliť si iných diskutérov nechápem 🙂

  „Vrána k vráně sedá. Po psychické stránce jste na tom evidentně stejně“

  Je vidieť, že Ti nejde o vecnú diskusiu, len o nejaké klebety. Čo majú moje údajné psychické problémy spoločné s vecným obsahom mojich argumentov alebo mnou dodaných informácií? A ak mojim príspevkom nerozumieš, tak prečo nepožiadaš o vysvetlenie, alebo ich v prípade nezáujmu jednoducho neignoruješ? A nie som žiadna vražedná „čarodejnica“, mon ami 😀

 579. Medea

  @Lemmy

  „Mne nehovor nič, ale sťažuj sa v Slovenskej akadémii vied. Veď som ti citoval presne z Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra. Ty chceš so svojím fanatizmom prechytračiť vedcov?“

  Lemy, sú tam aj iné významy slova bigotný:

  2. ▶ prekračujúci únosnú, optimálnu mieru; vyznačujúci sa neprimeraným zveličením; syn. prehnaný: bigotná oddanosť; bigotní športoví fanatici veľmi zanietení

  A Béla je Čech, teda by si ho mal odkázať ohľadom významu bigotní na české slovníky, nie na slovenské 🙂

 580. Ateistum

  Medea: Mám ráda…

  Já kdysi viděl záznam z Karmen (na ledě), dosud nejlepší co jsem shlédl, být přímo na místě muselo být také skvělé.
  Když jsem prvně slyšel hudbu pro Lord of the Dance, tak jsem si dokázal představit ještě lepší představení než s čím dnes jezdí po světě.

  Je spousta výjimečných děl a naše děti už nebudou mít prostor a atmosféru se s nimi seznámit. Zanecháváme jim jak existenční problémy, tak problémy spojené se sebeurčením.

 581. Tonda Vlas

  Lemmy
  01.03. 2019
  Čaputovú výrazne podporujú aj občania vlastnými finančnými darmi.
  ————————————————————————————————————-
  Neznám slovenské poměry, ale osobně bych stál za to, aby prezidentkou státu byla žena, po neblahých zkušenostech s muži, jako byli Havel, Klaus a je dnes Zeman. Ti jeho dva předchůdci alespoň drželi určité dekórum, což on vůbec nedovede.

 582. Tonda Vlas

  Havel chlastal, byl problematickej, ale dekórum držej, Klaus sice jako sportovec nechlastal, byl problematickej z jiných důvodú, ale též dekórum držel. Zeman chlašče a o držení nějakého dekóra u něj není vidět ani vidu ani slechu. —

  Ale jak napsal Lemmy, furt je ten vožralej senilní Zeman lepší než Kiska, který je evidentní úžerník. Já nevěděl, o co jde, tak jsem myslel, že něco užírá.

  Jenže, i v češtině se to dříve slovo používalo, je to z latinského usuria, což znamená lichvu. Kiska je dle všeho lichvář, mimoto zapletený se scientologickou církví, což je totálně podvodná banda.

 583. Tonda Vlas

  *Je vidieť, že Ti nejde o vecnú diskusiu, len o nejaké klebety. Čo majú moje údajné psychické problémy spoločné s vecným obsahom mojich argumentov alebo mnou dodaných informácií? A ak mojim príspevkom nerozumieš, tak prečo nepožiadaš o vysvetlenie, alebo ich v prípade nezáujmu jednoducho neignoruješ? A nie som žiadna vražedná „čarodejnica“, *

  Milá Medeo

  já v tvých příspěvcích nevidím vůbec žádný věcný obsah, jen tu produkuješ sofismata, kterým žádný normální smrtelník neporozumí. Jediný, komu se to líbí, aniž by tvým sofismatům vůbec kdy porozuměl je multinick.

  Čarodejnica ne ale na bosorku máš plně našlápnuto.

  Víš co má manželka mého šéfa německého šéfa za nápis na zadku své Škody Octavie, aby ostatní řidiči věděli, s kým mají co do činění: (samozřejmě v němčině) KDYSI ČARODEJNICE LÍTALI NA KOŠTĚTI ALE DNES SE PROHÁNĚJÍ VE ŠKODOVCE.

  Milá Medeo, trpíš i s multinickem jednou těžkou vadou. Nerozumíte legraci, což vidím jako těžký deficit. Proto chápu tvůj nick. Medea zavraždila své vlastní děti, které měla s Jásonem, žádná normální žena si nedá nick vražednice svých vlastních dětí – paní Magdo Goelbbesová.

 584. Lemmy

  Tonda: Neznám slovenské poměry, ale osobně bych stál za to, aby prezidentkou státu byla žena…

  Zuzana Čaputová má zvláštny dar, ktorý jej závidím. Ona v kampani nijako neosočuje kandidátov. Vyhýba sa, ale je to jej prirodzené správanie, že je slušná aj vtedy, keď ju niekto ohovára alebo o nej klame. Hovorí len za seba. Neútočí na ďalších kandidátov. Úžasná žena. Ovláda svoje emócie. Nenecháva sa vtiahnuť do zbytočných hádok. Nie je drzá ako iní kandidáti. V podstate, ako teraz beží kampaň za slušné Slovensko, tak ona to dokonale naplňuje.

  A nevidím na tom nič zlé, ak bude žena prezidentka. Jednoducho, po toľkých mužoch by mali mať občania (voliči) aj skúsenosť s prezidentkou. Musíme to zvládnuť, a poznať, aké je to, keď je žena prezidentka. Túto skúsenosť ešte nemáme.

 585. Lemmy

  Medea: A Béla je Čech, teda by si ho mal odkázať ohľadom významu bigotní na české slovníky, nie na slovenské…

  OK, a ty si rodená Angličanka!!! 😀

  Nevieš nič, len kopírovať z anglickej Wikipédie. 😀

  Good bye!

 586. Hraničář

  toli
  01.03. 2019
  Také bych chtěl mít takového prezidenta a ne senilního ožralu …………………..

  Měl jsi k dispozici Bobošíkovou! Také čupr ženská!

 587. toli

  Měl jsi k dispozici Bobošíkovou! Také čupr ženská!

  No ale hrozně nemorální píča 🙂

 588. toli

  @Hraničář
  Kdyby jsi Bobošíkovou sledoval tak by jsi věděl že to je kam vítr tam plášť. Názory mění tak rychle jako běžní lidé ponožky.Nejdříve byla hrozně eurounijní pak nadávala lidem do eurohujerů.Byla u Sládka či v Ůsvitu jenže pak jeden pozorný čtenář zveřejnil video kde byla na podiu akce LGBT kde veřejně podporovala LGBT,a byl konec kariéry u Sládkovců. Ta sviňka prostě půjde tam kde bude mít koryto a podle toho upraví své názory a postoje.Zaměstnanci ČT dobře věděli proč stávkují že jí chtějí sesadit z postu ředitelky ČT.
  BTW velká demokratka předávala kytici květů jako svazačka Husákovi 🙂

 589. Tonda Vlas

  Jenže Bobošíková dokázala kandidovat i za komunisty.

 590. toli

  Jenže Bobošíková dokázala kandidovat i za komunisty.

  Ta umí kandidovat za všechny 🙂

 591. Marie

  Důležité je nevolit pseudoliberální neomarxisty, na LGBT kašlu, jsem heterosexuální žena a tak jsem žila s mužem. Kdo je homosexuál a žije s druhým pohlavím, je dement. Může žít se stejným pohlavím. Ale nemusí to cpát ostatním. EU se dá ještě reformovat směrem k větší demokracii a konzervativním hodnotám, když to nepůjde, tak odejít.

 592. Medea

  @Tonda Vlas

  „já v tvých příspěvcích nevidím vůbec žádný věcný obsah, jen tu produkuješ sofismata, kterým žádný normální smrtelník neporozumí“

  Diskusia tematicky spadala do filozofie vedy (v rámci analytickej filozofie). OK, si nevzdelaný v danej oblasti, ale aj tak Ti neverím, že príspevky sú pre Teba úplne nezrozumiteľné. Ak si tie príspevky čítal, tak si si nemohol nevšimnúť, že hovoríme o kritériách oddeľujúcich vedu od pseudovedy. A ak si nečítal, tak je iracionálne moje príspevky nejako hodnotiť.

  Ako hovorím, nejde Ti o vecnú diskusiu 🙂

  „Milá Medeo, trpíš i s multinickem jednou těžkou vadou. Nerozumíte legraci, což vidím jako těžký deficit.“

  Ja aj multinick máme zmysel pre humor. Ale ak je tu niekto veľmi deficitný v tejto oblasti, tak je to jedovatý a nechápavý Lemmy 🙂

 593. Medea

  @Lemmy

  „Nevieš nič, len kopírovať z anglickej Wikipédie.“

  V diskusii sú moje argumenty, linky na zdroje aj citáty (SEP, wiki, Popper, …), ty zlomyseľný retard 🙂

 594. Medea

  „Medea zavraždila své vlastní děti, které měla s Jásonem, žádná normální žena si nedá nick vražednice svých vlastních dětí – paní Magdo Goelbbesová.“

  Tonda, keby to aj bola pravda, ako to súvisí s diskusiou o demarkačnom kritériu? Vidím, že rád používaš ad hominem 🙂

 595. Tonda Vlas

  Medea
  02.03. 2019
  „Medea zavraždila své vlastní děti, které měla s Jásonem, žádná normální žena si nedá nick vražednice svých vlastních dětí – paní Magdo Goelbbesová.“

  Tonda, keby to aj bola pravda, ako to súvisí s diskusiou o demarkačnom kritériu? Vidím, že rád používaš ad hominemMedea
  02.03. 2019
  „Medea zavraždila své vlastní děti, které měla s Jásonem, žádná normální žena si nedá nick vražednice svých vlastních dětí – paní Magdo Goelbbesová.“

  Tonda, keby to aj bola pravda, ako to súvisí s diskusiou o demarkačnom kritériu? Vidím, že rád používaš ad hominem.
  ……………………………………………………………………………………………………………….

  Jen mě zaráží nick…………ta jmenovaná paní (udělal jsem chybu ve jménu) byla novodobá Medea.
  …………………………………………………………………………………………………………………………..
  PS: na šarlatánce jsem ad hominem napadán soustavně. A takový Hvězdoun mě dokonce očerňuje na Grano Salis, kam já vůbec nelozím.

 596. Ateistum

  Dovolím si citovat (z článku Tomáše Nováka uveřejněného na Hlavných Správach): „Preferencie kandidátky na prezidentku Zuzany Čaputovej, ktoré za pár dní narástli z 10 % na 52 %, by podľa ľudovej tvorivosti nedokázal získať ani Chuck Norris. Zuzana Čaputova ktorá vyšla zo Sorosovej mimovládky Via Iuris, je podpredsedníčkou strany Progresívne Slovensko, ktorú podporuje spoločnosť Eset. Tá bola ruským ministerstvom zahraničia označená za spoločnosť spolupracujúcu so CIA. Prečo bola tak označená, ruské ministerstvo neuvádza, preto sa možno iba domnievať, o aký druh spolupráce medzi firmou a CIA ide.“

 597. Ateistum

  „K súhlasu s rozmiestnením základní na území Slovenska je potrebný aj spoľahlivý prezident. A nikto nepochybuje, že Zuzana Čaputová, ale aj Maroš Šefčovič by bez najmenšieho odporu takéto základne schválili a vystavili všetkých obyvateľov odvetnému úderu zo strany Ruska.

  Naopak, nočnou morou pre USA by bolo, ak by sa prezidentom stal Harabin, ktorý už v roku 1999 ako predseda najvyššieho súdu navštívil pred bombardovaním Juhosláviu a v srbskej televízii odsúdil americkú agresiu. Harabin okrem USA vytočil do nepríčetna aj Turecko a Izrael, keď napriek nesúhlasu ministra zahraničia Kubiša zakomponoval do trestného poriadku, že holokaust nie je len židovský ale aj arménsky a zvýšil spodnú sadzbu za jeho popieranie, čo poslanci odhlasovali bez toho, aby si prečítali, že novela obsahuje aj pasáž s medzinárodnými dôsledkami. Arménsko mu za tento svetový precedens udelilo najvyššie štátne vyznamenanie.

  USA sa už dlhšiu dobu snažia na Slovensku ovplyvňovať verejnú mienku vo svoj prospech. Dôraz kladú na prácu s mládežou, no výsledky práce, ktorú odvádzajú nimi platené mimovládky sa dostavia až v nasledujúcich rokoch. Základne však potrebujú rozmiestniť už teraz. Je preto namieste obava z ovplyvňovania volieb, aby sa na čelo štátu dostala pre nich vhodná osoba.“


  „Tých 52% pre Čaputovú tak môže byť práve predpríprava verejnosti na inak šokujúci výsledok. Veď vyhrala tá, čo už v prieskumoch mala viac, ako všetci ostatní dokopy, takže nič podozrivé sa nestalo.

  V najhoršom prípade sa môžeme ešte dožiť situácie z Venezuely, kde USA a ich spojenci rovno uznajú za prezidenta nejakého opozičného lídra s 5% podporou.“

 598. Ateistum

  A opovažte se tu zvrácení bloudi navážet do jiných lidí (i kandidát na ledasco vypadá alespoň na první pohled stejně jako člověk) že jsou senilní, neudrží moč a stolici natož myšlenku… Odsuzujete to přece.

 599. Ateistum

  A pokud nevidíte, že u nás se hraje hra podobná (+ zakázka pro Westinghouse) tak jste slepí. Dále uvedená zpráva o tom kdo všechno Čechy prodal (jednoduší by bylo vyjmenovat ty kdo mohou a neprodávají) přímo není i tak vypovídá o mnohém.

  „Na sněmovním semináři k 20 letům členství Česka v NATO americký velvyslanec v ČR Stephen King uvedl hlavní hrozby pro alianci a připomněl Čechům o nutnosti vydávat na obranu dvě procenta HDP. Petříček s velvyslancem to vidí stejně. Informuje o tom portál Aktuálně.cz.“

  Šance být svobodní (jako jednotlivci, pokud jste zanícení pro národ – národ tvoří jednotlivci) se vám z určitého úhlu pohledu opět komplikuje.

 600. Marie

  Vlastní gól si plochozemci sice dali, ale není jisté, že tato Země je kulatá, je to teorie. Představte si, že jak píše Bela žijete v nějaké simulaci, ta vyvrácená ani potvrená není. Takže víra v kulatou Zemi je nejistá také.

 601. Alibaba

  Hele Máńo, vysvětli mě prosím, proč geodeti se celou dobu učí ve svých výpočtěch eliminovat zakřivení země a proč nepoužívají Euklidovskou geometrii? Kdopak to způsobil, že je jim těžce lháno a oni se to musí pracně učit jinak?
  A proč maj teda kartografové tak těžkej problém namalovat mapy na rovnej papír? A proč se lítá z Moskvy do New Yorku přes severní pól, když by mělo letadlo spadnout za okraj? A kde je vlastně ten okraj zeměplochy?

 602. Bela Lugosi

  Popper psal a dokazoval logicky, že teorie, které byly úspěšně otestováné, nejsou pravděpodobnější než jiné. Pouze prošly falzifikací.

  Veškeré vaše pravděpodobnosti jsou relativní, nejisté, vzhledem k logické možnosti matrixu. Nemáme jistý důkaz, že tento svět je skutečný = není to matrix. A další věci jsou možnosti černých labutí atd..

  Protože naše víra v nějakou otestovanou teorii je věcí nedokázané víry, nebo jen částečně (relativně) dokázané. Ale ta pravděpodobnost se může změnit kdykoliv v opak.

  Příklad:

  Za Newtona vypadalo, že jeho fyzika je pravděpodobná po celém vesmíru od mikro po makrokosmos. Dneska víme, že ta tehdejší pravděpodobnost zmizela s Einsteinem.

  Tedy: vaše pravděpodobnosti jsou relativní víry.

  To platí i o kulaté Zemi nebo o existenci Austrálie.

  Hezký den a někdy! 🙂

 603. Bela Lugosi

  Je to jednoduché drahá Alibabo, třeba je tvůj mozek naložen někde v lihu a tvůj život je dobrá počítačová simulace nebo něco na ten způsob. A planeta Země ani nemusí existovat reálně. Nevíme jistě, že tento svět je pravý nebo není.

  Dobrou a někdy! 🙂

 604. Ateistum

  Ještě k Čaputové. Být Slovákem, nebo alespoň občanem Slovenské republiky (což není slovenská republika i když by měla být), tak již jen to, že ji podporuje Radičová by pro ni v mých očích byl „polibek smrti“. Radičová („profesionální plačka“) to je Lemmy jedna z osob jejichž minulost/kariéru by sis měl prověřit pokud hledáš tu pravdu, jak říkáš.

 605. Ateistum

  Ještě tak Magdička Vašáriová kdyby se za ni postavila, abyste se neměli na co vymlouvat, za svoji volbu…

  Kdo ví, třeba se tak stalo. Mne již na „žabo-myší“ politiku, natož Slovenska, nezbývá čas a nezajímá mne.

 606. Ateistum

  Takhle se vyjádřil Pavel Kopecký (lze najít na Protiproudu):

  „Situace před prezidentskými volbami na Slovensku (proběhnou 16. března) se začíná zajímavě dramatizovat. Ačkoli se to možná nezdá, ten, na kterém leží hlavní tíha odpovědnosti, je médii nenáviděný a skandalizovaný předseda Lidové strany-Naše Slovensko Marian Kotleba. A přece právě on může svým rozhodnutím vychýlit kurs své země a současně ovlivnit situaci před důležitými květnovými volbami do Evropského parlamentu (EP).

  Staří známí unijní hlavouni, bojující v Bruselu svůj boj o přežití, vkládají právě do slovenských prezidentských voleb nemalé naděje, neboť budou symbolickou ouverturou před volbami do EP, které pro ně nevypadají vůbec růžově. Pokud by se jim podařilo posadit do Bratislavského hradu pokračovatele Andreje Kisky, měli by alespoň malý důvod k radosti, neboť by to do jisté míry mohlo předurčit atmosféru, ve které se budou volby do EP odehrávat.

  Slovenská Hillary
  Není tedy divu, že se právě na slovenské prezidentské volby sorosovské síly připravily vskutku důkladně. Jimi řízené sdělovací prostředky, což je stejně jako u nás 90 procent veškerého mediálního prostoru, vsadily hned na dva koně: na slovenského „Drahoše“, akademika Roberta Mistríka, který dlouho vedl ve všech průzkumech, a vypadalo to, že právě on bude tím, na kterého majitelé klíčů ukáží – a na právničku Zuzanu Čaputovou, která patří k liberálním ikonám neziskového sektoru.

  Nakonec se rozhodly, že přednost dostane „progresivní liberálka“, která nejen lépe splňuje genderová kritéria, ale svým aktivismem předčila snad i oddaného lokaje globalistů Andreje Kisku. Netají se nejen svými neomarxistickými vizemi, za které by se nemuseli stydět ani naši Piráti, ale necouvne ani před novodobými výzvami jako je podpora manželství homosexuálů či bezhlavé přijímání migrantů.

  Proto bylo akademikovi vysvětleno, že by se měl z prvního místa průzkumů stáhnout ve prospěch „slovenské Hillary“, jež se tak jako mávnutím kouzelného proutku stala favoritkou voleb. Některé nedočkavé průzkumy jí dokonce předpovídají více jak 50 procent a vítězství už v prvním kole. Spojené mediální a korporátní síly se zjevně nechávají unášet ve víru euforie, jíž pomohly svým vlivem pomocí PR agentur vyvolat.

  V prvních liniích
  Jak víme, realita může být zcela jiná, než chtějí zmanipulované průzkumy – a dost možná také bude. Těžko uvěřit, že by slovenskému voliči mohla dnes imponovat uměle vytvořená kampaň podporovatelky homosexuálů a problematických menšin. I když média jsou v Bratislavě i v Praze mocnými čaroději, většinou se jejich produkt, který národu vehementně vnucují, nesetkává s přílišnou odezvou – viz české prezidentské volby.

  Jako druhý v pořadí je podle těchže průzkumů s dvaceti procenty další „Bruselan“, podporovaný Ficovým Smerem. Ten je u bruselského molocha přímo v zaměstnaneckém poměru. Maroš Ševčovič je místopředsedou Junckerovy evropské komise. Pokud by oba „bruselští koně“ postoupili do druhého kola, měli by slovenští voliči volbu mezi Bruselem a Bruselem, což by zvýšilo šance jurodivé aktivistky na Bratislavský hrad.“

 607. Ateistum

  >>Vladyka Milan Chautur nebude mlčať: “Vidím, ako sa manipuluje ľuďmi. Voľbou prezidenta sa však budeme zodpovedať pred Bohom aj budúcimi generáciami.” Aký kandidát sa nesmie stať prezidentom?<<

  Bratislava 3. marca 2019 (Hlavné Spràvy)

  “Súčasné spoločensko-politické prostredie na Slovensku ponúka v zásade možnosť podporiť v prezidentských voľbách kandidátov so smerovaním k uvoľneniu kresťanských morálnych princípov v liberálnom duchu, alebo v inom prípade možnosť zachovať si na Slovensku to, čo prezentuje tradičnú rodinu s otcom, mamou a dieťaťom”, upozorňuje vladyka Milan vo vyjadrení, ktoré zaznelo dnes na liturgiách v košickej eparchii

  Katolíci po celom svete začínajú tento týždeň veľký pôst – rímskokatolíci popolcovou stredou, gréckokatolíci na Slovensku už pondelkom. Preto košický eparcha Vladyka Milan apeluje, aby sme pôst začali modlitbou za nového prezidenta.

  “To je výzvou pre veriacich k modlitbe za správne pochopenie vlastnej voľby. Treba sa modliť za to, aby nás vo svete reprezentovala hlava štátu – prezident, ktorý má jasný postoj k tomu, aká je identita muža a ženy, či jednoznačne prezentuje náuku vyjadrenú v prirodzenom zákone a vyplývajúcu zo Svätého Písma o tom, že Boh povolal muža a ženu k spoluúčasti na stvoriteľskom pláne (Gn 1, 27-28), a preto len otec a mama, muž a žena môžu Boží zámer napĺňať, iba v rodine, a to bez možnosti zveriť dieťa osobám rovnakého pohlavia, ktoré ani psychologicky nie sú schopní vložiť do dieťaťa správne chápanie otcovstva či materstva”, apeluje vladyka.

  Toto jeho upozornenie prichádza len pár dní po tvrdeniach kandidátky Čaputovej, ktorá otvorene propaguje sexuálny extrémizmus, pričom nemá problém zveriť deti takýmto jedincom a zároveň si myslí, že je cestou aj pre veriacich a konzervatívnych voličov.

  “Prezident pred svetom reprezentuje každého z nás, a preto by bolo spravodlivé, aby reprezentoval myslenie väčšiny obyvateľov, a v tom je jeho osoba veľmi dôležitá, lebo dáva signál svetu o tom, kam sa uberá Slovensko vo svojich postojoch.”

  Veriaci jednoducho nemôžu voliť kohokoľvek. Zlá voľba znamená zlo aj vnútorné smerovanie človeka:

  “Zodpovednosť je na každom z nás, lebo to bude znamenať nielen signál pre svet, ale znamená to veľa aj pre naše vnútorné smerovanie k rodine, alebo proti nej. Preto nie je ľahostajné koho podporíme vložením hlasovacieho lístka do volebnej urny a stane sa to až otázkou nášho svedomia, za čo sa budeme zodpovedať pred Bohom a budúcimi generáciami, ktoré nám raz budú ďakovať, alebo nás preklínať.

  Naše terajšie historické obdobie, ako s vážnou prioritou zápasí so správnym chápaním vzťahu muža a ženy a správnym postojom k otcovstvu a materstvu, teda bojuje o záchranu skutočnej, Bohom stanovenej rodiny. K tomu treba priradiť aj postoj hlavy štátu k sociálnej spravodlivosti a možnostiam, ktoré by sa mali celoplošne vytvárať pre dôstojný život mladých rodín tak, aby nemuseli za prácou odchádzať ďaleko od svojich rodín.”

  Biskup vidí, ako sa manipuluje s ľuďmi:

  “A tak je na každom z nás, ako vážne sledujeme vyjadrenia jednotlivých volebných kandidátov, a čomu pripisujeme vážnosť pri voľbe kandidáta – či vonkajšej sympatii, či tomu, čo povedia iní, alebo hodnotovému pohľadu na jeho názory a postoje.

  Je na vás, ako prijmete tieto moje slová, o ktorých nechcem s nikým polemizovať. Predkladám ich, aby mal každý možnosť zamyslieť sa nad postojom biskupa, ktorý vidí, ako sa manipuluje s ľuďmi vo vzťahu k tým najvážnejším skutočnostiam, ktoré ovplyvňujú život a šťastie človeka.

  Preto znovu vyzývam k pôstu a modlitbe, ktoré pomáhajú k správnemu rozhodnutiu človeka vo vážnych skutočnostiach života a zvolávajú na nás Božiu milosť,” uzatvára svoju výzvu košický eparchiálny biskup, vladyka Milan Chautur.

 608. Ateistum

  No jsem zvědavý jak zvolíte Slováci. Jak říkám Česká země je momentálně pod podobným tlakem a již nyní je jasné, že směřování Slovenska bude mít vliv i na ostatní vězněné národy Evropy…

 609. Alibaba

  @BL
  Tak vymyslet se dá cokoliv, já se ptal jak to je, já nepotřebuji vědět vaše fantazie, žádné „třeba“.
  Koukám máte trvalou neschopnost chápat otázky, takže když nevíte, tak neodpovídejte.

 610. toli

  @Alibaba
  Koukám máte trvalou neschopnost chápat otázky, takže když nevíte, tak neodpovídejte.

  Jako troll má potřebu reagovat na všechno a je velmi vděčný když vzbudí reakci kohokoli aby ho zase mohl zasypat těmi svými píčovinami.

 611. Bela Lugosi

  Vymyslet se dá cokoliv, ty sis vymyslel, že tento svět je pravý (není to simulace). A nedokázal jsi to 🙂

 612. Bela Lugosi

  Mrtvičko, ale oni se raději baví se mnou než s tebou, to je hrozné, viď? 🙂

 613. Alibaba

  BL: Já jsem si vymyslel?
  Svět je. Je na vás dokázat, že není.
  Že je to simulace jste si vymyslel vy. Že ho stvořil nějakej bůh si vymysleli nábožensky věřící.
  Je na vás, aby jste ty vaše výmysly potvrdily/dokázaly. Nevím proč bych se vaší bujnou fantazií měl zabývat?

  A i v tom vašem případném matrixu mají některé simulace lepší simulační podmínky podle simulovaných zákonů. 🙂

 614. Bela Lugosi

  Máš smůlu, Alibabo, není ani jistý, ani částečný důkaz, že tento svět je pravý a není to simulace, ani že to je simulace. Je to tedy tak 50/50. Logicky. Respektive to nejisté. Matrix je logická možnost. Tvůj výmysl, že tento svět je pravý a není to simulace je bez důkazů stejně jako můj výmysl matrixu. Naše víry jsou nejisté. Tvá v pravý svět a má v matrix. Dobrou 🙂

 615. Bela Lugosi

  „Svět je“ – to uznávám, ale nevíme jaký, jestli je náš svět pravý nebo je to simulace. To že „svět je“ nevypovídá nic o povaze našeho světa. 🙂 Takže platí co jsme napsal výše. Dobrou. 🙂

 616. toli

  Mrtvičko, ale oni se raději baví se mnou než s tebou, to je hrozné, viď?

  Na mě nemusí reagovat,ono v podstatě není na co.Mé vyjádření jsou v podstatě informativní,tam není co rozporovat.Jediný kdo tady vyžaduje reakce jsi ty schizofreniku.A nevšiml jsem si že by na tebe někdo reagoval,že občas zapomene Alibaba nebo Lemmy že komunikuje s blbcem lze pochopit,a že na tebe reaguje jedna z tvých indentit Marie je u schizofrenie též pochopitelné 🙂

 617. Bela Lugosi

  No já na rozdíl od tebe duševní chorobou netrpím, to ty máš rozhozený mozek po mrtvici. Já udržím myšlenku, udržím moč, udržím výkaly. Můžeš tohle říct ty? 🙂 Dobře ti to Marie napsala. 🙂

  Jinak tvé příspěvky nejsou informativního charakteru a lze je rozporovat, například:

  1) Agnostik, který tvrdí, že biblický bůh neexistuje, je imbecil, který nemá ani soudržné myšlenky.

  2) Agnostik, který nadává věřícím do nemocných, přičemž neví, zda bůh je či není, je imbecil.

  3) Agnostik neví, zda bůh je či není, což jsis asi nezjistil…

  4) Já jako heterák žiju s ženou, ty jako buzík taky, kdo z nás je tu imbecil? 🙂

  5) Prý mě nečteš, ale reaguješ…

  6) Prý se se mnou nikdo nebaví, ale přitom se se mnou baví všichni včetně tebe.

  Dobrou 🙂

 618. Bela Lugosi

  Mimochodem Alibabo, i kdyby jsi měl částečné (nejisté) důkazy, že tento svět je pravý, jakože nemáš – a já neměl žádné důkazy, že je to matrix, i pak je možné, že to matrix je. I bez důkazů může daná věc existovat. A jestli je pravděpodobná nebo ne – to nevíme. I bez důkazů nevím, jak moc je pravděpodobná daná možnost. Leda relativně. Nejistě. A jistý důkaz, že tento svět je pravý, nikdo nikdy nepodal, vlastně ani částečný. Dobrou a někdy, jdu spát jako vítěz! 🙂

 619. Bela Lugosi

  Tedy nikdo nikdy nepodal důkaz, co se ke mně asi dostalo. Může to být matrix. Dobrou! 😀 😀 Jsem vítěz! 🙂

 620. Ateistum

  Nutí vás váš svět (či matrix) se nějak chovat?

  A už jste se pokusili alespoň některým těm (přirozeným) zákonům, řádu, pudu konat,… vzepřít či je pochopit? Nezkoumejte svět, zkoumejte sebe (kdo a co jste), třeba poznáte i více.

 621. Alibaba

  BL: „Svět je“ – to uznávám, ale nevíme jaký, jestli je náš svět pravý nebo je to simulace.
  Já nepotřebuji vědět jaký svět je. K čemu?
  Já v něm jen žiju podle jeho pravidel, a někdo má z těch pravidel výjimky.
  A co je to pravý svět? Já o žádném pravém světě nemluvím. Jen vy mluvíte o simulaci.
  To že „svět je“ nevypovídá nic o povaze našeho světa.
  Tak nevypovídá, no a co? Já s tím problém nemám, a nepotřebuji si vymýšlet bohy a matrixi. Proč?

 622. Ateistum

  Je si tu někdo jistý tím, že je, že existuje? Pro toho opakuji, poznej sebe, pokus se o to. Možná svět nepoznáß, přesto v něm najdeš své místo.

 623. Bela Lugosi

  „Já nepotřebuji vědět jaký svět je. K čemu?“

  Protože pak nevíme, zda je svět:

  1) matrix

  2) není matrix, je pravý = není to simulace

  3) jen vy mluvíte o tom, že je pravý (není to simulace)

  4) že je tento svět pravý jste si vymyslel vy, tedy dokazujte, vaše experimenty mohou být manipulace, nejdřív dokažte, že svět je pravý a věci jsou takové, jak vypadají

  5) logická možnost matrixu tu je i když ho nedokážu

  6) nevíme, co je pravděpodobnější

  Dobrou a někdy! 🙂

 624. Alibaba

  toli: A nevšiml jsem si že by na tebe někdo reagoval,že občas zapomene Alibaba nebo Lemmy že komunikuje s blbcem lze pochopit,…
  To je po vzoru, že: „Nad blbostí se zvítězit nedá, ale bojovat se musí!“ 🙂

 625. Bela Lugosi

  1) No zatím tu jako blbci vystupujete jen vy, i Medea i prof. Peregrin (logik) atd. – uznávají možnost matrixu a že jejich názory jsou nejisté, víry, včetně vědy…

  2) Vaše věda předpokládá (i když to neříká nahlas), že svět je takový, jak vypadá, ne manipulace, ale nedokázali jste to. Dále je zde problém indukce atd….

  3) I kdybych matrix nedokázal, ta logická možnost zde je a nevíme jak je pravděpodobná, dokud nedáte jistý důkaz, že tento svět není matrix a je skutečný, tedy ne simulace.

  4) Některé poukazy (částečné důkazy) na to, že svět je simulace, zde jsou, i na webu OSACR.cz:

  https://www.osacr.cz/2012/10/16/fyzikove-objevili-dukaz-ze-nas-vesmir-muze-byt-simulace/

  Dobrou a někdy! 🙂

  Dobrou a užívejte si tu s mrtvičkou a nosorožcem a ožralou. 🙂

 626. Alibaba

  BL: Protože pak nevíme, zda je svět:
  Kdo je to „my“? Za koho ještě mluvíte? I za Máňu? 🙂

  Já si matrix nevymyslel, já ho zkoumat nepotřebuji.
  Tento svět je. Nic o jeho pravosti jsem nemluvil, co to znamená „pravý svět“? On je nějaký „levý svět“?
  Fantazii se meze nekladou… 🙂 Proč bych měl řešit vaší fantazii?

 627. Ateistum

  Protože takhle zůstaneš uvězněn v tom co myslíš že jsi poznal a nemáš na to sebemenší vliv? Navíc se to rychle vyvíjí ku zmaru, nicotě, absenci Boha Stvořitele, života.

  Poznejte sebe, třeba budete bohové. Je to ale myšleno jinak než jak se vám to snaží vnutit všichni ti co vás od Stvořitele a jeho Mesiáše odvádějí.

  Ekklesian

 628. Bela Lugosi

  Tohle jste vynechal:

  2) Vaše věda předpokládá (i když to neříká nahlas), že svět je takový, jak vypadá, ne manipulace, ale nedokázali jste to. Dále je zde problém indukce atd….

  3) I kdybych matrix nedokázal, ta logická možnost zde je a nevíme jak je pravděpodobná, dokud nedáte jistý důkaz, že tento svět není matrix a je skutečný, tedy ne simulace.

  4) Některé poukazy (částečné důkazy) na to, že svět je simulace, zde jsou, i na webu OSACR.cz:

  https://www.osacr.cz/2012/10/16/fyzikove-objevili-dukaz-ze-nas-vesmir-muze-byt-simulace/

  (Matrix tedy není jen má fantazie, ale i některých fyziků, zdá se… 🙂 )

  Dobrou a někdy! 🙂

 629. Alibaba

  @BL
  ad2) Jaká vaše? Čí vaše? Moje to věda určitě není. 🙂
  A jestli předpokládá, že svět je takový jaký je, tak předpokládá. Proč by měla předpokládat jinak? Proč by se měla nutně zabývat vaším vymyšlený matrixem? Máte pro ten matrix nějaký důkaz, který by stál zato, aby se tím vaším matrixem někdo zabýval?
  ad3) Tak takovýhlech logických možností si můžete navymýšlet mnoho. Stále jsem z vás nedostal, proč se jimi zabývat (k čemu je to potřebné a dobré) a nějaké důkazy by to chtělo.
  ad4) Jeden článek matrix nedělá. A fantazii může mít bujnou kdokoliv. 🙂 Což mám takový pocit i z toho článku. 🙂
  Nějak máte problém s usínáním… 🙂

 630. toli

  @Alibaba

  Nějak máte problém s usínáním…

  Třeba mu sestra zapomněla přinést hypnotika 🙂 🙂

 631. Bela Lugosi

  Mrtvičko, nech si vyměnit plenu a nekecej 🙂

 632. Bela Lugosi

  „ad2) Jaká vaše? Čí vaše? Moje to věda určitě není. “

  1) Tak neuznáváte moderní vědu, která to předpokládá = bez důkazů na to věří. 🙂

 633. Bela Lugosi

  „Proč by se měla nutně zabývat vaším vymyšlený matrixem? “

  2) Protože je to logická možnost. A věda musí počítat s logikou.

 634. Bela Lugosi

  „ad3) Tak takovýhlech logických možností si můžete navymýšlet mnoho. Stále jsem z vás nedostal, proč se jimi zabývat (k čemu je to potřebné a dobré) a nějaké důkazy by to chtělo.
  ad4) Jeden článek matrix nedělá. A fantazii může mít bujnou kdokoliv. Což mám takový pocit i z toho článku.“

  3) Logických možností je mnoho a věda se musí zabývat i logikou. Máte recht. 🙂

  4) Možná dělá, možná ne. Jde o práci několika fyziků. A nějaké důkazy dali. I když jen částečné. Jeden článek o evoluci evoluci taky nedělá. Ani 5 článků. Ani tisíc článků. 🙂

  Dobrou a někdy! 🙂

 635. Alibaba

  BL: 1) Tak neuznáváte moderní vědu, která to předpokládá = bez důkazů na to věří.
  Tak vy si věřte na co chcete, já beru vědecké výsledky jako vědecké, a tak se k nim chovám. Zase debilně používáte slovo víra, kam ho normální člověk necpe.
  2) Protože je to logická možnost. A věda musí počítat s logikou.
  Tak spíš je to vymyšlená možnost. Stejně jako bůh, aby jsme se vrátili k tématu náboženství.
  Ty konkrétní paragrafy a z čeho dělají výjimky jste samozřejmě nenašel, i když evoluce taky není moje…

 636. Bela Lugosi

  1) Věda je součástí epistemologie, má za úkol nějak rozlišovat částečné poznatky od asi žádných poznatků. Asi, protože jisté to není. Věda se tedy musí zabývat výtkami proti vědě nebo proti jisté vědě. O tom je metodologie vědy, třeba Popper, zabývá se logikou samotné vědy. Filozofií vědy. A ta jasně ukazuje, že vědecké poznatky stojí na hodně vírách: že se nemění fyzikální zákony nebo přírodní obecně, že tento svět je pravý a není to matrix, … jsou to nedokázané víry. Pak je zde problém indukce atd…

 637. Bela Lugosi

  2) Tedy proto se věda a filozofie vědy musí zabývat logickými možnostmi, které vědu zrelativňují, protože si pak bude vědoma, že její poznatky jsou jen velmi nejisté, což si zde někteří nechtějí přiznat, jsou to prostě jen víry. Víry opatřené částečnými důkazy.

 638. Bela Lugosi

  3) Vymyšlená logická možnost je stále logická možnost, vaše teorie jako evoluce jsou také vymyšlené lidmi 🙂

 639. Bela Lugosi

  4) I když možná evoluci vymysleli bohové nebo ufoni. A je to matrix. Možné a logické to je.

  Dobrou a někdy! 🙂

 640. Alibaba

  @BL
  Nikdo vám nebrání zabývat se z vědeckého hlediska matrixem jako možností. Stále jste ale neřekl to praktické využití? Filozoficky si můžete okecávat co chcete.
  Z mého hlediska, dokud to nebude mít praktický dopad a bude to k užitku, tak si můžete vymejšlet (filozoficky) co chcete.
  Srovnejte například z fyzikou Newtona a Eisteina. I když je Eisteina fyzika „víc“ a přesnější, tak se stejně na zemi v dopravě používá Newton, aneb proč chodit z kulometem na komára.

 641. Bela Lugosi

  „Nikdo vám nebrání zabývat se z vědeckého hlediska matrixem jako možností. Stále jste ale neřekl to praktické využití?“

  1) Praktické využití je ve filozofii poznání a v logice. Tím, že si uvědomíme, že věda je také nejistá víra, což je.

 642. Bela Lugosi

  1) Praktické je, že si uvědomíte, že se poznatky mohou měnit, že nejsou jisté, ani ve vědě, že i nevědecké názory mohou mít nakonec třeba pravdu, že i věci bez důkazů mohou existovat a jejich pravděpodobnost je nejistá, což u těch vědeckých teorií také, protože částečné důkazy jsou stále jen velmi nejisté a křehké. I když si myslíte, že jsou jisté, jako u toho, že Země obíhá kolem Slunce, jisté to není. Je to víra založená na částečných nejistsých důkazech, nic víc. Může to být matrix atd…

  2) Budete si pak třeba víc vážit víry jiných lidí, protože i jejich víra je možná (i když není vědecká), nejen vaše. Třeba víra v různé bohy. Dokonce může existovat i víc bohů zároveň. Třeba víc stvořitelů světa. Atd. Pravděpodobnosti jsou relativní.

  Dobrou a někdy! 🙂

 643. Medea

  @Bela Lugosi

  „Věda je součástí epistemologie, má za úkol nějak rozlišovat částečné poznatky od asi žádných poznatků.“

  Tak s tým nesúhlasím. Epistemológia je filozofická disciplína, ktorá sa zaoberá poznaním (alebo epistemicky odôvodneným presvedčením). Veda nie je súčasťou epistemológie, ale epistemológia skúma, okrem iného, aj vedecké poznanie.

  „vědecké poznatky stojí na hodně vírách: že se nemění fyzikální zákony nebo přírodní obecně, že tento svět je pravý a není to matrix, … jsou to nedokázané víry. Pak je zde problém indukce atd…“

  Veda sa interpretuje v rámci nejakého systému metafyzických tvrdení alebo presvedčení. Vedec kľudne môže byť subjektívny idealista, materialista, teista, … veda samotná mu neprikazuje, ako ju má interpretovať. Veda (v modernom poňatí) nemá žiadne prostriedky, aby rozlíšila medzi tým, či popisuje nejakú perfektnú simuláciu reality alebo priamo nejakú základnú vrstvu reality 🙂

 644. Bela Lugosi

  Ty se chceš hádat se svým budoucím manželem o maličkostech? Pamatuj, že u mě žena mlčí a vaří! Pánem tvorstva je muž!

  https://www.youtube.com/watch?v=0WY2obPh2U8

  Jinak epistemologie se zabývá poznáním, věda taky. Epistemologie šířeji. Vědecká metoda tam patří taky.

  Dobrou a někdy! 🙂

 645. Alibaba

  BL: 1) Praktické využití je ve filozofii poznání a v logice. Tím, že si uvědomíme, že věda je také nejistá víra, což je.
  Filozofie moc praktická není a v logice jsem moc matrixu neviděl spíš žádnej.
  Tak pro vás klidně může být věda nejistou vírou, já vám to neberu.
  Pro mě je věda nauka o věcech a jevech, má za úkol zjišťovat co a jak.

  Praktické je, že si uvědomíte, že se poznatky mohou měnit,…
  A kdo tu říká, že se nemůžou?
  Jen čekám až vůbec přinesete nějaké poznatky o matrixu, ne jen tisíc keců.

  2) Budete si pak třeba víc vážit víry jiných lidí, protože i jejich víra je možná (i když není vědecká), nejen vaše.
  Vzhledem k tomu, že žádnou víru nemám, tak vaše vyjádření nechápu.
  Třeba víra v různé bohy. Dokonce může existovat i víc bohů zároveň. Třeba víc stvořitelů světa. Atd. Pravděpodobnosti jsou relativní.
  Tak věřit si každý může čemu chce. Klidně si věřte, že existuje více bohů.
  Už jste našel ty výjimky a z čeho?
  A kterej bůh byl teda dokázanej a není vymyšlenej? Kdepak se s ním seznámím?

 646. Bela Lugosi

  „Praktické je, že si uvědomíte, že se poznatky mohou měnit,…
  A kdo tu říká, že se nemůžou?
  Jen čekám až vůbec přinesete nějaké poznatky o matrixu, ne jen tisíc keců.“

  1) Lemmy a jiní psali, že evoluce nebo kulatá Země je pravda, ale to nevíme, je to nejisté.

  2) I bez důkazů matrixu možná existuje a pravděpodobnost měřit neumíme.

  3) Kdy vy dáte důkazy, že tento svět je pravý a není to tedy simulace?

  4) Dal jsem vám odkaz na fyziky, kteří to o simulaci tvrdí a mají nejisté částečně důkazy, stejně jako vy máte samé nejisté důkazy, třeba o evoluci.

  Dobrou a někdy, není čas ztrácet čas. 🙂