Znásilňující kněží a satanofobie v českém mediálním prostoru

Autor | 08.03. 2019

Zvláště v posledním roce tomu v podstatě nelze uniknout. Tedy lépe řečeno, katolická církev tomu nemůže uniknout. Ať už prst na mapě světa položíte kamkoliv, ocitne se blízko zemi, kde v poslední době „prasklo“ to, co katolická církev cíleně a systematicky tajila, tedy případy zneužívání dětí katolickými kněžími. Irsko, Austrálie, Německo, Spojené státy, Česká republika, Chile, Francie… Stačí si jen vybrat. Že zdaleka nejde jen o jednotlivce z řad kléru, kteří malé děti zneužívají, ale že jde i o to, že katolická církev zneužívání systematicky kryje, není ničím novým. Řada církevních představitelů již v minulosti byla pravomocně odsouzena právě za cílené krytí těchto zločinů, a nemusíme chodit ani příliš do minulosti.

Namátkou připomeňme třeba australského arcibiskupa Philipa Wilsona, který byl shledán vinným v loňském roce. A shodou okolností byl právě včera za krytí zneužívání dětí shledán vinným také francouzský kardinál Phillipe Barbarin. Zmínit musím také obří kauzu bostonské katolické arcidiéze, která skončila rezignací bostonského arcibiskupa Bernarda Francise Lawa. Ten ze své pozice kryl řadu kněžích, kteří zneužívali děti a kteří za to byli později odsouzeni. Nejznámějšími odsouzenými byli Paul Shanley, odosuzený na 12 až 15 let, a John Geoghan, odsouzený k 10 rokům, který byl posléze ve vězení zabit spoluvězněm. To vše se dělo za „dozoru“ arcibiskupa“ Lawa, který provinilé kněze často přesouval z místa na místo. Například Geoghana, který zneužil více než sto chlapců, církevní nadřízení včetně Lawa posílali vždy tam, kde ho ještě rodiče neznali. Samotný Law ale nikdy odsouzen nebyl a pouze rezignoval na svou funkci arcibiskupa. To se stalo v roce 2002, avšak již o dva roky později jej tehdejší papež Jan Pavel II. jmenoval arciknězem patriarchální baziliky Santa Maria Maggiore v Římě. Celá kauza okolo bostonské arcidiéze byla zfilmována ve snímku Spotlight, který doporučuji ke zhlédnutí.

Nyní se na katolickou církev valí doslova tsunami nových případů sexuálního zneužívání dětí kněžími. Připomíná to prasklé potrubí, které se na jednom místě snažíte ucpat, jen aby voda začala prosakovat ne na dvou, ale rovnou na deseti dalších místech. Proto papež František svolal do Vatikánu čtyřdenní summit o ochraně nezletilých. A na summitu se našel viník, který byl jasně pojmenován: je jím Satan, a kněží zneužívající děti jsou jeho nástroji. Je to v podstatě již taková klasika, jelikož Satan dle křesťanů může za vše špatné. Navíc stejně jako ostatní postavičky z křesťanské mytologie neexistuje, a proto se na něj dá hodit a svést úplně vše. Prostřednictvím Satana se lze krásně zbavit zodpovědnosti a ukázat, že katolická církev a její kněží nejsou na vině, jelikož ti, kteří se zneužívání dopustili, byli nástroji Satana, který chce katolickou církev přece taky poškodit.

Papežovy výroky o Satanovi jsou snahou problém zneužívání dětí v katolické církvi – stejně jako systematické krytí těchto aktivit – upozadit a v rámci možností hodit vinu na někoho jiného. A ještě si u toho přihřát vlastní polívčičku: Satan je přeci nepřítelem Boha a církve, takže podívejte se, my jsme v tom s Vámi, Satan poškodil zneužité děti, ale stejně tak církev, jejíž kněze si záměrně vybral jako nástroje svého díla, aby tím katolicismus v očích veřejnosti pošpinil! Ze strany papeže a církve jsou tato prohlášení vyhnutím se pojmenování problému. Na místo toho, aby se církev ke zneužívání dětí postavila čelem, snaží se zbavit zodpovědnosti tím, že vše svede na Satana. Co by si ti křesťané bez Satana vůbec počali? Kým by strašili lidi? A na koho by sváděli vinu?

Velmi pozoruhodné je však mediální rámování výroků o kněžích jako nástrojích Satana v českém mediálním prostoru. Pokud se podíváme na hlavní česká média, zjistíme dvě věci. Tou první je, že téměř všude se v titulcích článků objevilo, že papež kněží, kteří zneužívali děti, označil za nástroje Satana. Tou druhou pak to, že se žádné z médií neopovážilo existenci Satana jakkoliv zpochybnit a v podstatě všechna média operovala se Satanem, potažmo kněžími, kteří jsou satanovými nástroji, jako s realitou. Žádné z médií ve svých analýzách nevyslovilo pochybnost nad Satanem jakožto určitou transcendentní entitou, nad tím, že je to právě on, kdo je prvotně zodpovědný za zneužité děti. Nikdo si netroufnul napsat, že kněží znásilňující malé děti nejsou nástroji Satana, jelikož Satan – stejně jako zoubkové víly či bezhlaví rytíři –neexistuje.

Česká média se tak rozhodla přijmout rétoriku katolické církve, jejímž prizmatem je postava Satana jakousí esencí zla, někým, kdo má prsty ve všem zlém a neštítí se ani takových zvěrstev, jako je zneužívání malých dětí. Tedy, samozřejmě, prostřednictvím třetích osob, třeba knežích, jelikož Satana samotného zatím při ukájení se nad ministranty nikdo nepřistihl, a troufl bych si tvrdit, že ani nepřistihne. Absurdní je, že česká média tedy nejenže papežovo svalení viny na Satana neodsoudila, ale dokonce výroky o „nástrojích Satana“ hodnotila kladně, a tedy zcela zůstala na vlnách katolické propagandy.

Jistě jste zaznamenali, že náš ctihodný kardinál Duka, velký to bojovník proti takovým ohavnostem, jako jsou třeba divadelní představení, označil celé dění okolo zneužívaných dětí za „hysterii“. A například Česká televize dala tento Dukův skandální výrok do kontrastu s výrokem papežovým, když na svém facebooku uvedla, že zatímco „František označil duchovní, kteří sexuálně zneužívají mladistvé, za nástroje satana, český kardinál Duka naopak celou kauzu za hysterii“. Všimněte si především onoho slova „naopak“ – zatímco František udělal něco pozitivního a správného, tedy označil zneužívající duchovní za Satanovy nástroje, Duka zklamal a celou věc označil za hysterii. Ve skutečnosti jsou samozřejmě skandální oba dva výroky, těžko říct, který více.

Ještě explicitněji to vyjádřil zpravodajský web Seznam Zprávy. Titulek Seznamu zní: „Kněží zneužívající děti jsou nástrojem Satana, prohlásil papež František. Přesto zklamal“. Papež František tedy zklamal nikoliv právě PROTO, že kněží zneužívající děti označil za nástroje Satana, nýbrž zklamal PŘESTO, že tyto kneží označil za nástroje Satana. Vážně to nikomu v českých médiích nepřipadá na hlavu postavené? Skutečně budeme kladně a pozitivně hodnotit to, že někdo případy zneužívání dětí svalí na mytologickou postavu Satana?

Celý problém má však ještě jednu úroveň, na kterou bych zde rád poukázal. Úroveň, řekněme, satanofobickou. Tím, že česká média přebírají rétoriku katolické církve, v podstatě šíří netoleranci a nesnášenlivost vůči satanistům a Satanovi. Proč média apriorně přistupují na hru o tom, že Satan je zlou a negativní postavou, která má na svědomí znásilněné děti? Dokážete si představit, že by média přistupovala k celé věci stejně, pokud by papež kněží zneužívající děti označil za nástroje třeba Alláha či hinduistických božstev? Pokud by papež prohlásil, že kneží zneužívající malé děti jsou nástrojem Alláha či Šivy, byl by to skandál první kategorie. Pokud je ale papežem za viníka označen Satan, je vše v naprostém pořádku a ještě je toto svalení viny hodnoceno kladně.

Jestliže neustále hovoříme o náboženské toleranci, snášenlivosti, ochraně náboženských menšin a podobných záležitostech, bylo by dobré si uvědomit, že podobná prohlášení – médii navíc papouškovaná a kladně hodnocená – nejsou vůči satanistům zrovna přátelská a tolerantní. Satanisté však existují a žijí i mezi námi v České republice. Mezinárodně satanisty sdružují organizace Church of Satan (má zastoupení i v České republice pod názvem První Česko-Slovenský Chrám Církve Satanovy) a The Satanic Temple. Mezi aktivnější a početnější patří především druhá ze jmenovaných organizací, která je aktivní především ve Spojených státech (se sídlem v Salemu). Například loni v prosinci američtí satanisté z The Satanic Temple umístili svou sochu s nápisem Knowledge Is The Greatest Gift (poznání je největším darem) hned vedle vánočního stromečku. O tom, jak tolerantně a láskyplně se k satanistům chovají američtí křesťané, jsme v minulosti informovali zde a zde.

Někdo by jistě mohl namítnout, že někteří lidé, kteří se hlásili k satanismu, se v minulosti dopustili špatných skutků typu vraždy. Mějme však na zřeteli, že kdykoliv se takových skutků dopustí stoupenec některého z abrahámovských náboženství, vždy je rychle přispěcháno s tvrzením, že daný člověk vlastně nebyl stoupencem žádného z těchto náboženství, že jeho činy jsou naopak v rozporu s abrahámovskou vírou a že takový člověk je pouze vyšinutým jedincem, který náboženství svými zlými skutky pouze zneužívá. Neexistuje jediný důvod, proč bychom měli jinak pohlížet na ty, kteří se taktéž dopustili něčeho špatného a zároveň se deklaratorně hlásili k satanismu.

Česká média by se tedy měla zamyslet, nakolik to s deklarovanou náboženskou tolerancí a smířlivostí myslí vážně. Bez výhrad přijímat a akceptovat, že Satan, ústřední postava jedné z náboženských menšin, je postavou principielně zlou, neštítící se ani znásilňování dětí, rozhodně není dobrým příkladem šíření bezpředsudečnosti a náboženské tolerance.

295 thoughts on “Znásilňující kněží a satanofobie v českém mediálním prostoru

 1. Alibaba

  Hlavně že to maj na koho svést.
  A to že se jim tam koncentrují lidi, co mají chutě ovládat jiné, mít moc, pozornost a příležitost toho využít, církvi jaksi nedochází. Pod svícnem je největší tma. Tfuj. Rozpustit jako zločinné spolčení!

 2. Jaroslav Štejfa

  V poslední době se dohaduji, co je to fakt s Medeou. No představme si, že prznění dětí katolickými kněžími je fakt.

  A jedni katolíci – např. papež to označují za dílo Satana. Jiní katolíci – např. Kardinál Duka – považují za hysterii to zveřejňovat. Všichni tito tedy souhlasí asi s tím, že fakt to je. Ale nejméně ještě existují třetí katolíci – např. páter Halík – ti (řečeno jeho slovy) věří v Boha, který je nevýslovnou hlubinnou dimenzí skutečnosti a pramenem bytí (kterého Ježíš nazývá metaforicky „otec“). V Boha, jehož sebepředstavujícím Slovem je lidství Ježíše z Nazaretu („Syna“). V Boha, který „je nám bližší než naše vlastní srdce“, je „já našeho já“ (Ducha) a který překračuje všechny hranice a „vane, kam sám chce“. Ty hodnotím já jako nejodpornější, neboť takové jevy se snaží ignorovat ale zpod sutany jim na míle daleko trčí nechtěné – vždyť to vše je vůle Boží, nakonec je jim to bližší, než jejich vlastní srdce.
  Nebo blábolí?
  Pevně věřím (ve smyslu doufám), že existují také jiní katolící. kéž by se ozvali.
  Jaroslav Štejfa

 3. Ateistum

  Vy to chápete špatně a prakticky ze všech stran.

  Člověk (i jiní tvorové) je ovládán mocnostmi, jejichž vládcem/pánem/správcem je zlý/ďábel (pomlouvač/žalobník)/satan (odpůrce).
  Člověk má v srdci zlo/zlou touhu, která může být vlivem mocností jitřena a množena.

  Ten kdo Boha miluje (protože mu patří), nechává obřezat své nové srdce z masa, které dostal namísto starého kamenného. Nechá se tedy uzdravit.
  Takový člověk není duchem mrtvý a je napojen Ducha božího (zlý má vlastní způsob jak „oživit“ ducha člověka). V každém případě je člověk nemrtvého ducha rozpoznatelný a je na něj démony, duchovními bytostmi, útočeno více než člověka duchem „mrtvého“. Zlý/ďábel má pak prostor pro pomluvu božích ďětí. Je satan, který je ve vzdoru a vzpouře proti Bohu a jeho Člověku.

  Mnoha lidem bylo nabídnuto Boha poznat… Mnoho lidí obdrželo od Boha nejrůznější dar…

  Existuje nevěsta (Církev svatých/božích) Kristova i nevěstka (matka veškerého smilstva země).

  Ekklesian

 4. Bela Lugosi

  „Navíc stejně jako ostatní postavičky z křesťanské mytologie neexistuje, a proto se na něj dá hodit a svést úplně vše.“

  1) Máte pro to jistý důkaz, že Satan není?

  2) Nebo je to vaše nedokázaná víra?

  3) I bez důkazů je možné, že existuje Satan jako entita, stejně jako bez důkazů byla dlouho evoluce a třeba existovala i před důkazy, i když ty důkazy jsou i dneska dost pochybné.

  4) Pravděpodobnost nevíme, je nejistá, je možné, že existují gravitony, trpaslíci, víly, elfové, evoluce, … a další věci, nevíme to jistě, nejisté důkazy jsou nejisté, jak ty u evoluce, tak ty u bohů… může to být matrix, logika.

  Dobrou a někdy! 🙂

 5. Lemmy

  Bela: 1) Máte pro to jistý důkaz, že Satan je?

 6. Bela Lugosi

  Nemam, protože to ani netvrdím, tak takové důkazy nepotřebuji, tvrdím, že možná existuje a to dokázat umím – je to logické, z nedostatku důkazů neplyne nutně neexistence. 🙂

  Ty další body jsi nějak vynechal. 🙂

 7. HBA

  Satan jistě existuje.
  Má podobu synapsí v mozku nábožensky věřících.
  Je to prostě informace v mozku která stěžuje racionální vnímáníní světa.
  Léky na něj jsou:
  1. Kritické myšlení
  2. Vůle s tím něco dělat.
  3. Nejtěžší případy – psychiatr (ne exorcista)

  PS: Exorcista = Léčení postiženého alternativně postiženým

 8. Bela Lugosi

  1) Máte pro to jistý důkaz, že Satan není?

  2) Nebo je to vaše nedokázaná víra?

  3) I bez důkazů je možné, že existuje Satan jako ENTITA (!!!!), stejně jako bez důkazů byla dlouho evoluce a třeba existovala i před důkazy, i když ty důkazy jsou i dneska dost pochybné.

  4) Pravděpodobnost nevíme, je nejistá, je možné, že existují gravitony, trpaslíci, víly, elfové, evoluce, … a další věci, nevíme to jistě, nejisté důkazy jsou nejisté, jak ty u evoluce, tak ty u bohů… může to být matrix, logika.

  Dobrou a krásný víkend všem! V pondělí se zase setkáme, možná! 🙂 Navíc dneska si vyhraju jackpot! Čauky 🙂

 9. Bela Lugosi

  Dobrou a krásný víkend všem! V pondělí se zase setkáme, možná! Navíc dneska ASI vyhraju jackpot! Čauky 🙂

 10. Jaroslav Štejfa

  A znova zářivé pravdy v podání populárních umělců B.L. a A.
  Díky znova za něco objevného. Skoro jako když vjedu do stanice a ozve se převratné „Praha Hlavní nádraží, všichni si vystupte, vlak zde končí.“
  Jaroslav Štejfa

 11. Alibaba

  @Jaroslav Štejfa
  Já se při hlášení „Praha Hlavní nádraží, všichni si vystupte, vlak zde končí.“ většinou probouzím 🙂 , takže ho na rozdíl od matrixu považuji za užitečné.

  @Ateistum
  Vy to chápete špatně a prakticky ze všech stran.
  A vy jste ten jediný kdo to všechno chápe? 🙂 Zatím jste tu ten největší, kdo má v ústech neustále Satana (a spol). Takže kdo ví, zda nejste pod jeho vlivem (nebo alespoň pod vlivem idee Satan).
  Co je to Satan?
  Tady se shodnu s autorem článku, že je to jen další „postava křesťanské mytologie“, sloužící jako strašící bič (pro vyvolávání komplexů na křesťany.

 12. HBA

  to: Bela Lugosi
  Nastane-li situace, že nachytáte manželku inflagranti…
  Spíše uvěříte že je to Satan nebo soused.
  K čemu se se přikloníte?
  Soused je Matrix a Satan je realita?
  Ano na oddělení je nás takových více 😛 . (ironie)

 13. A. S. Pergill

  Dvě věci:

  1. Pokud nějaká profesionálka vytahuje naši státní vlajku se svého pracovního otvoru, tak to není o nějakém náboženství, ale o prostém vlastenectví a úctě k našim předkům, kteří pod touto vlajkou bojovali a často i umírali. Jako třeba můj otec na barikádách o Pražském povstání.
  Čili tady jsem schopen, i jako ateista, toho Duku účelově podpořit, byť ho jinak opravdu nemusím.

  2. Pokud se týká těch sexuálních skandálů, tam je asi na veřejnosti jen onen pověstný vrchol ledovce. Asi víc u těch dětí, ale i tam se asi nezveřejní vše, pokud jsou celé rodiny patřičně indoktrinovány. Spíš něco zveřejní děti, které později odpadnou od víry.
  To samé se asi týká i mladistvých, kde ovšem u dívek existuje riziko otěhotnění, které může napomoci tomu, aby skandál vyplaval na světlo denní (pokud ovšem rodiče nejsou tak nábožensky zblblí, že zaženou holku na potrat s tím, že byla znásilněna neznámým pachatelem).
  Na druhé straně se obávám, že někteří faráři mohou mít celé harémy fanaticky věřících vdaných žen, soutěžících mezi sebou, která svému duchovnímu vůdci roztáhne nohy častěji. V katolické církvi je to ještě potencováno institutem zpovědi (farář si může vybrat ženy, jejichž manželé jsou ňoumové a nechají ho svou manželku oskákat a nebudou ani pátrat po otcovství dítěte). Věnuji pietní vzpomínku „Guru Járovi“ a jeho „odháčkovávání“. Protestantské církve jsou na tom asi o něco líp, protože tam si pastorova žena svého manžela ohlídá.
  Zkrátka jsem toho názoru, že jediným smyslem existence církve v dnešní době je zajistit svým privilegovaným členům přísun otvorů k zastrkávání jejich „nádobíčka“.

 14. Ateistum

  No já vám důkazy (démonů, nerozlišuji je) také neposkytnu, ale útočili na mne již mockrát a patrně jsem jimi byl obsazen (měl jsem příležitost rozpoznat v sobě jiné „osoby“, ještě v době kdy jsem nevěřil, rok předtím než se mi Bůh dal poznat, o něčem podobném ale vznešeně hovoří pravděpodobně východní nauky, více o tom psát nebudu).

 15. Bela Lugosi

  Štejfa a Alibaba se pořád opakují a nic nového od nich neuslyšíte: prostě matrix je logická námitka a možnost, dokonce částečné důkazy že tento svět je simulace tu máte od ateisty Slávka, který to tu zakládal a od některých fyziků. Jsou jen částečné, ale to ty vaše o evoluci atd… taky.

  Co se týče Satana, nepíšu, že existuje, ale možná existuje. Pravděpodobnost nevíme. Podle křesťanů máme většinou svobodnou vůli, takže kdo chce vinit Satana, pan papež, by měl zmínit, že ti kněží museli „dobrovolně podlehnout“. Pokud to není matrix, tak to papež řekl špatně.

  Co se týče mé ženy, pokud bych jí nachytal, tu možnost že je to matrix uznávám, ale pro jistotu bych jí rozbil hubu, co kdyby? Takže já věřím v obě varianty a dělám pro sicher vždycky víc akcí. Nesázím na jednu kartu, pokud je to možné, když ne, rozhodnu se podle toho, čemu zrovna věřím více. Stejně jako vy. Akorát vy si to nechcete přiznat. A rozum to může odůvodnit jen z části. Matrix je totiž logická možnost. Atd.

  Dobrou a někdy! Za hodinu a něco už možná budu milionář, tak v pondělí! 🙂

 16. Alibaba

  Ateistum: No já vám důkazy (démonů, nerozlišuji je) také neposkytnu,…
  Dík za upřímnost.
  Pro mě to znamená, že si přinejmenším vše vymýšlíte, přinejhorším vás někdo pěkně zblbnul a jste nebezpečný v tom, že máte tendenci blbnou další lidi.
  Přeberte si to jak chcete.

 17. toli

  @Alibaba
  Rozeznávání duchů je regulérní disciplína u katolických duchovních,ovšem nevím jakým způsobem se „vyučuje“.Asi to má hodně společného s exerciciemi-to tě zavřou do naprosté tmy kde musíš hodiny pobývat po tichu,co se ti při tom honí hlavou je nabíledni. A podle významu sdělení k tobě hovoří buď Bůh anebo démon 🙂

 18. Ateistum

  Požádej někoho aby tě proklel, třeba pro tentokrát (ty si naivně myslíš, že dnes v jejich moci nejsi) svůj „důkaz“ obdržíš. Pro druhého to ale důkaz nebude, leda by s tebou (tvým tělem) „manipulovali“ na veřejnosti a i pak pro mnohé důkaz pochybný, nebo by nevěděli čeho to byli svědky.

 19. Ateistum

  Najdi si nějakého „čaroděje“, člověka oddaného satanovi co „pro něj“ „pracují“ démoni a naser ho.

 20. toli

  Požádej někoho aby tě proklel, třeba pro tentokrát (ty si naivně myslíš, že dnes v jejich moci nejsi) svůj „důkaz“ obdržíš.

  I pro tyhle kecy je speciální název-hledání souvislostí v nahodilostech.

 21. Ateistum

  Zde je ale ve hře ještě duch takového člověka.

 22. toli

  Najdi si nějakého „čaroděje“, člověka oddaného satanovi co „pro něj“ „pracují“ démoni a naser ho.

  I s tím jsem se už v životě setkal- prostě shit 🙂

 23. Ateistum

  Sorry „toli“, ale nerozumím řeči tvého kmene.

 24. toli

  Asi mne chrání ten nejsilnější démon 🙂

 25. toli

  Jednoduše pár takových lidí kteří se holedbali tím že jsou ve styku s démony a mohou mi ublížit jsem už potkal a bylo z toho shit-tedy hovno . Jejich síla byla o poznání menší než ta kterou disponuji já 🙂

 26. Ateistum

  Nemám zkušenosti. Jsou však lidé, vím jen že opravdu zlí lidé, s kterými podvědomě nenavazuji žádný vztah a okamžitě opouštím jejich společnost (jsem přitom fyzicky velmi silný, svým způsobem bojovník, a vím že mne Bůh chrání).

 27. toli

  Já nepoužívám žádné berličky typu Bůh nebo Satan,vše je jednoduše v psychologii a svoji psyché si dokážu dobře ochránit sám. To by bylo velmi hloupé kdyby si doktor nedokázal poradit sám.

 28. Ateistum

  A už jsi přišel na to, že jsi na hlavu? Možná by to šlo léčit holí, případně berlou, tvého pacienta, pokud se takový šílenec co se ti svěří do péče najde.

 29. toli

  A už jsi přišel na to, že jsi na hlavu?

  A víš že si tady všichni (tedy nejenom já) myslí o tobě to samé ? 🙂

  Ale jsem rád že jsi zde,šašek je potřeba i u ateistů 🙂

 30. Karel 423

  Církev znásilňuje z principu. V jejím popisu práce je znásilňovat myšlení lidí. Když k tomu někteří přiberou i to tělesno, tak se není čemu divit. K zakrytí hanebností jim slouží tu ďábel, tu bůh. Jak se to zrovna hodí.

 31. Marie

  Podle mě je tady na hlavu hlavně nick toli. On je nemocný na hlavu.

 32. Marek

  Zvýšená míra sexuálních deliktů, rep. skrývaná sexualita katolických kněží, je přítomna dlouhodobě. Není skutečně na tom nic nepochopitelného. Každý kněz je člověk, má lidské tělo. A tedy také disponuje základními lidskými pudy. Včetně toho sexuálního. Na to je krátké každé agapé. A co je jedno ze základních kritérií kněžského stavu? Samozřejmě povinnost dodržení slibu a závazku celibátu. Zřeknutí se nejen manželství, ale jakéhokoli sexu.

  Zřeknout se hormonů a pudů však nejde. Maximálně vyvinout snahu je ovládnout, jako jsou ty různé utahovací sebetrýzniče, apod. Člověk, jak známo, je „nádoba“. Kněz je taky jak člověk, tak nádoba, a je podobně známo, co s nádobou činí nucená sexuální abstinence. Jak tzv. na vlastní kůži, tak odborně sexuologicky, a to včetně vzrůstající pravděpodobnosti tzv. sebenezvládnutí v potřebě ten pud ukojit. Entita sem, jiná entita tam, všechno marno. Zavedením celibátu církev sama do sebe vložila predispozici k sexuální patologii. To „pohříchu“ není žádná novinářská bublina, protože ta situace je veřejným tajemstvím po staletí.

  Souběžně s tou predispozicí do sebe církev ale vložila taky neřešitelnost té situace. Schizofrennost v sexualitě je těžkým závažím v pytli všech ostatních vyjmenovatelných schizofrenií, který s sebou církev katolická vleče. S postupující sekularizací společnosti nejen legislativní, ale taky v myšlení lidí, je proto „velebnost“ církve v tomto ohledu čím dál méně obhajitelná, a čím dál pokrytečtější. Svádění na Satana, a bolestínské stavění se oběti „kampaně, podobné metoo“, je tristní. A je „přírodožel“ jistotou, že po všemožném natřásání se, „řešení nepřípustné situace“, a zdaleka nejpokrytečtější „ochraně dětí“ se, jako za všemi církevními zrůdnostmi,, pak udělá známá a velmi oblíbená tlustá čára. A bude fičet v pohraničí, jako fičelo vždycky.
  Je alibistické spoléhat se, že ta firma zajde na úbytě, protože společensko politické postavení katolické církve díky jejímu vlivu a majetku jen tak nezeslábne. A smutně směšné, že firma, která je autorkou nenávisti k „sodomii“, je zároveň šampionkou v pederastii

 33. Ateistum

  Satan má prsty v každodením lidském konání, to odpovídá řádu který stanovil Bůh/Stvořitel, včetně excesů.

  Lidé (údajně v Boha a Bohu věřící, duchem nemrtví lidé) sami si měli klást otázky a hledat odpovědi:
  – Je hřích, když tělo řízené mocnostmi, touží po ukojení, člověk po druhu/družce, rodině. Měli hledat co je přirozené a kdy již jde o rozjitřenou zlou touhu srdce.
  – Měli si uvědomit, kdo a z jakého důvodu je případně manipuluje do jaké situace.

  Ekklesian

 34. Ateistum

  Marek zmiňuje neřešitelnost. Není tomu tak dávno kdy jsem zde hovořil o pseudo-humanismu, kdy lidé jsou nutkáni zabývat se nesmysly nemajícími řešení, často problémy rize virtuálními, ve skutečnosti neexistujícími však problémy další generující. Podobnost není čistě náhodná.

 35. Marek

  Ateistum, patrně jste si toho ani nevšiml, nicméně jste dal přímo čítankový příklad toho, proč nazývám působení církve zrůdným.
  Podezírám vás, že si děláte stejně blázny. Ale jistý si nejsem, protože v náboženství nelze rozeznat, a to ani při nejlepší vůli, kdy si jeho vykladač ty blázny dělá, nebo nedělá.

 36. Ateistum

  A co já s tvými pocity a doměnkami? Ani nechápu co mi píšeš…

 37. Marek

  Aha, taky tykačka. No, chápání, víš, tak to někdy chodí. Přijde Satan, zatemní mysl, a je vymalováno. Ale v klidečku, mnohem hůř na tom byl lid izraelský, když Hospodin zatvrdil srdce faraónovo, a měli po ptákách.
  Ale ty by jsi se v tom moh vyznat. Jak to bylo s tím Božím a taky Kristovým plánem na vykoupení lidí z hříchu pomocí smrti na kříži? Měli vůbec židé nějakou šanci se z toho třeba vykroutit? A Jidáš? Všechno bylo pečlivě naplánováno JHVHem, to byla nějaká šajba. A kdyby třeba toho Krista Kaifáš nechtěl Pilátovi vydat ani jánevímzaco. A Jidáš jej zas nechtěl podrazit, ani kdyby čert (Satan) na koze jel. Jak by to tam pak celé bylo? To by se to navlíklo nějak jinak, to s tím ukřižováním? A mohli vlastně vůbec oni tam mít nějaký vlastní názor na věc? Když by to jako úplně zmrvilo ten Boží a Kristův plán? Víš, ty vždycky máš perfektní pořádek, jak má všechno fungovat. Tak tohle bys taky moh vědět…

 38. toli

  @Marek
  Ateistum, patrně jste si toho ani nevšiml, nicméně jste dal přímo čítankový příklad toho, proč nazývám působení církve zrůdným.
  Podezírám vás, že si děláte stejně blázny. Ale jistý si nejsem, protože v náboženství nelze rozeznat, a to ani při nejlepší vůli, kdy si jeho vykladač ty blázny dělá, nebo nedělá.

  On si nemůže dělat blázny,protože je sám blázen,takže ani nevidí rozdíl mezi děláním si blázny a bláznem skutečným.

 39. Hraničář

  A. S. Pergill
  08.03. 2019
  Zkrátka jsem toho názoru, že jediným smyslem existence církve v dnešní době je zajistit svým privilegovaným členům přísun otvorů k zastrkávání jejich „nádobíčka“. ………………….

  No, ono se převážně mluví a píše o „zneužíváno“ Marně kladu otázku, co si pod tím slovem představit.
  Před pár lety byl v mediích článek, že v USA se na pláž přiřítila policie a zatkla nějakého Itala. Ambasadorovi dalo dost práce, aby ho po 2 měsících z vězení dostal. A co ten „zločinec“ provedl? Jedné staré americké dámě se zdál,o, že když ve vlnách dováděl se svojí 7 letou dcerkou, že na ni nevhodně sahal!
  Před pár dny bylo v mediích, že je souzen nějaký děda, přes 70 let, že mu hrozí až 6 let, protože znásilnil 8 letou dívenku, která k němu chodila hrát si se psem a na počítači. Jak ten zločin proběhl? „Vilný“ stařec ji objímal a líbal na vlásky.
  R. Dawkins v knize (tuším) Boží blud vzpomíná, že když jako hošík ministroval, že starý vikář si ministranty posazoval na kolena, objímal a hladil. Tehdy se to ovšem bralo jako projev lásky k dětem. A Dawkins podotkl, že nyní (tedy už před léty) by to bylo sexuální zneužití. Teď by to bylo „znásilnění“ jako vymalované.

  Dovedete si představit, že by nyní nějaký autor sepsal scénář, kde by napsal, že tam bude nahatý kluk pod pumpou (Jak dostat tatínka do polepšovny), nebo v neckách (Bylo nás pět), nebo dokonce skupinka dětí polévaných z konve(S tebou mě baví svět)?

  A jak zneužil ministranty v Austrálii právě souzený arcibiskup Pell?
  Podle této výpovědi máme věřit, že šedesátiletý arcibiskup si na konci pontifikální mše zaběhne sám do otevřené sakristie, kde (navlečen v liturgickém oděvu) bleskově zneužije dvě náhodné oběti, které tam přistihne při kradení mešního vína. A nikdo si ničeho nevšimne. Kdo někdy byl na pontifikální mši a viděl liturgický oděv biskupa, může jen vrtět hlavou nad tím, že ona „oběť“ už dávno nesedí v kriminále za křivé obvinění, protože takovým kravinám prostě nikdo soudný a znalý věci věřit nemůže – ne protože věří kardinálovi, ale protože je mu jasné, že je to neproveditelné.
  http://www.duseahvezdy.cz/2019/03/01/stvanice-na-kardinala-pella/

 40. Hraničář

  Marek
  09.03. 2019
  . A co je jedno ze základních kritérií kněžského stavu? Samozřejmě povinnost dodržení slibu a závazku celibátu. Zřeknutí se nejen manželství, ale jakéhokoli sexu. …………………..

  Jak to napsal Toli. Když má kněz zájem, vždy se najde nějaká ochotná farnice. A zvláště když je kněz mladý či charismatický! O frustraci ze sexu to tedy rozhodně nebude!
  Zkuste ale udělat mediálně senzaci ze vztahu faráře a nějaké ženy. Znáte píseň Na Strahově pod Petřínem? Ani v minulosti to senzace nebyla. Ale „zneužité“ dítě? To je jiný level, že? Jen se musí tajit, jak to „zneužití“ proběhlo!

 41. Hraničář

  toli
  08.03. 2019
  Asi mne chrání ten nejsilnější démon ………………….

  Austrálci mají zaklínání a obřady, kterými mohou uškodit jiným lidem – tedy zase jenom Austrálcům, bělolši tomu nevěří. Ale ten prokletý se musí dozvědět, že byl proklet. Jinak kouzlo nefunguje. Je pak (nám) jasné, že se jedná o hlubokou víru a autosugesci!

 42. toli

  Austrálci mají zaklínání a obřady, kterými mohou uškodit jiným lidem – tedy zase jenom Austrálcům, bělolši tomu nevěří. Ale ten prokletý se musí dozvědět, že byl proklet. Jinak kouzlo nefunguje. Je pak (nám) jasné, že se jedná o hlubokou víru a autosugesci!

  Jasně,to je v psychologii známo,kletba funguje ale pouze na ty kteří tomu věří a vědí že jsou prokleti. V podstatě se pak zničí sami vlastní psychikou

 43. Ateistum

  Takhle kletbu známe z „vyprávění“. Takhle by fungovalo vyslání démonů, u kterých ten kdo kleje doufá (či věří) že vypní úkol který jim dal (často jen obecně přeje prokletému zlo).

  Obecně se ale uděje to, že člověk vysloví přání (třeba jen svou zlobou) před duchovním světem. Tím minimálně sebe vystaví možnému moci/vlivu démonů. To je přesně to co Bůh zapovídá (a člověku to neprospěje). Ježíš pak hovoří o tom aby člověk svůj hněv ovládl ještě než se skončí den.

  Na hněvivých lidech často můžete i vidět jaké ovoce sklízí. Čaroděj ten zase věří (nebo už ani to ne), že démony mu „propůjčené“, či ty s nimiž se spojil, ovládá.

 44. Ateistum

  Ad kletba: Takhle kletbu známe z „vyprávění“. Takhle by fungovalo vyslání démonů, u kterých ten kdo kleje doufá (či věří) že vypní úkol který jim dal (často jen obecně přeje prokletému zlo).

  Obecně se ale uděje to, že člověk vysloví přání (třeba jen svou zlobou) před duchovním světem. Tím minimálně sebe vystaví možnému moci/vlivu démonů. To je přesně to co Bůh zapovídá (a člověku to neprospěje). Ježíš pak hovoří o tom aby člověk svůj hněv ovládl ještě než se skončí den.

  Na hněvivých lidech často můžete i vidět jaké ovoce sklízí. Čaroděj ten zase věří (nebo už ani to ne), že démony mu „propůjčené“, či ty s nimiž se spojil, ovládá.

 45. Honza Werner Post author

  Škoda, že se tu díky několika trollům (Ateistum, Bela Lugosi) stočila diskuse opět někam úplně jinam, než o čem je článek. Primární pointou toho článku skutečně nebylo sdělení, že Satan neexistuje, šlo v něm o něco jiného.

 46. Marek

  Hraničáři, jak to myslíte s tím zájmem? Že jako celibát, to je jen taková formalita, a že kněz nekněz, když příroda zavolá, jde se sexovat? Sice si nedělám iluze, ono stačí si přečíst třeba takového Avro Manhattana, nebo někoho jiného. Anebo cokoliv jiného, protože těch příkladů je dostatek. Ale přece jen, nemyslíte, že někteří z těch kněží jsou opravdu věřící? Je pregnantně stanoveno, kdy, a za jakých podmínek smějí sexovat světské osoby, ve stavu kněžském je to jednoznačný zarach, zpečetěný navíc slibem Bohu. To by s ním kněží museli mít nějakou tajnou dohodu (i když pro ateistu to samo je poněkud spektakulární, protože by šlo o kolektivní dohodu s jakousi společnou imaginární entitou v jejich hlavách), že když nikdo nekouká, tak se smí… Už ten samotný prvek – já to proved, a táta o tom ví. Co teď? Ten, pokud tedy jsou ti věřící, jim v hlavě musí dělat dusno. Mediální senzace by to teda rozhodně být měla, protože třeba dusno nedusno, celibát je především církevní oficiální doktrína. Znamenalo by to, že dotyčný si z něj dělá jen ozdobné třásničky kolem svého moudí. Se sexem prostě v kněžském stavu jede vlak jen tehdy, pokud jsou jak klér, tak okolní svět dostatečně pokrytečtí, a všichni přehlížejí, že pak jde ten někdo řinout z úst zlato o tom morálně a duchovně nej…
  A s dětmi je to samozřejmě o to zvrhlejší. Někdo se trochu červená o tom mluvit otevřeně, ale co? Sexuální pud je vrtošivý. Najednou je tu, a tlačí, nedá pokoj. Zejména tam, kde je „nedostatek“. Kdo byl na vojně, vzpomene si, jak občas skučel, když se v létě dostal z kasina, a kolem šla holka v lehkých šatičkách. Další kategorií jsou věznice, což snad nemusím rozebírat. A kněžík koukne na obraz, průsvitná košilka, všude boubelato. A on kdesi cítí, že se cosi děje. A nic. Popáté, počtyčicáté, postodvacáté. Stehno děravé od umrtvovadla chtíče, ale ono pořád. A pak se to dítě předkloní, nebo udělá nějaký pohyb… Myslíte, že moc dramatizuju, že se z toho pudu pokaždé nějak vymodlí?
  Aby se „možnosti“vyčerpaly, vedle sexu se ženou, homosexualitou a pederastií ještě „samohana“ a poluce. Vše je ale haram. Tedy, z církevního pohledu, z trestně právního jen vynucený sex a pedofilie/rastie. Ten střet pudu se zákazem jak církevním!/duševním, tak zákonným, je třaskavá směs především z morálního pohledu na důsledky.

 47. Lemmy

  Marek, len pripomínam, prípadne je to len poznámka, že celibát sa týka rímskokatolíckej cirkvi. Evanjeli alebo pravoslávni majú manželky, takže tam sa v podstate ani nevyskytuje problém kňazov s pedofíliou. Už sa dlho hovorí, že RKC by mala zrušiť celibát, aby sa potom pápež a celý klérus nemuseli vyhovárať na niekoho iného (Satana), aby odklonili pozornosť od sexuálnych škandálov.

  Nie je podobné, ale dosť to naznačuje. V USA zaviedli kedysi prohibíciu, a viedlo to k tomu, že mafia získala značný vplyv a veľmi veľa na prohibícii zarobila. Po zrušení prohibície sa mafia musela preorientovať na iné obchody, lebo predaj alkoholu už nebol až tak ziskový ako počas prohibície.

  Aj po zrušení celibátu dôjde k značnému poklesu sexuálnych deviácií u katolíckych kňazov.

 48. Marek

  Lemmy, v komentáři, na který reagoval Hraničář, to je hned v první větě.
  Souhlasím ale s tebou v tom zrušení celibátu. Té církvi to ale nikdo nemůže poručit, je to v její kompetenci. Rádi připomínají ostatním, aby jim do jejich interních záležitostí nezasahovali. Já jim ale neobyčejně rád do jejich „záležitosti“ zasáhnu i pěstí, nebo nejlépe kolenem, pokaždé, když půjde o dítě, nebo zřejmé násilí, a měl bych náhodou být poblíž. To ostatní mě skutečně nezajímá. Ať to dělají, kdy se jim zachce. Jen potom už nemůžou svá „morální poselství“ volat ke mně…

 49. Lemmy

  Cirkevníci si môžu hovoriť, čo chcú, aby im do ich vnútorných záležitostí iní nezasahovali, lenže pedofília, sexuálne zneužívanie, to nie sú vnútorné veci, ale vec verejná. Máme zákony, ktoré platia aj na cirkevníkov. Odporúčanie o zrušení celibátu je len snaha im pomôcť, tak ako sa pomáha narkomanom a alkoholikom, aby absentovali. Alebo zločincom všeobecne, aby nepáchali zločiny.

 50. Lemmy

  Rozumný súd neuzná cirkevnú výhovorku, že to Satan.

  Aj keď sa takto vyhovára sám pápež, vodca katolíkov.

 51. Marek

  Nevím, jestli Lemmy sleduješ světové breaking news, ale Duka podal trestní oznámení na neznámého pachatele, který se dopustil všech těch nehezkých věcí. Musíš uznat, že je to asi slušnej oddíl!

 52. Lemmy

  Na čo sa Duka sťažuje? Opíš bližšie. Neznámym páchateľom môže byť Satan?

 53. Marek

  Ne neznámým. Dukovo nadřízenej to přece už na summitu oznámil, že jej dopadli. Nechal tam blbec pokaždé po sobě pekelný zápach síry. Myslím do čtyř dnů to měli uzavřeno. Jestli on ten Duka nehraje nějakýho betla, když už se dávno ví, kdo to pokaždý proved…

 54. Lemmy

  Marek: Nechal tam blbec pokaždé po sobě pekelný zápach síry.

  Vôbec som to nepochopil. Trestné oznámenie obsahuje nejaký opis pekelného zápachu síry?

  Je to Dukovo trestné oznámenie verejné?

 55. toli

  No včera ve 168 bylo výslovně uvedeno že česká církev má k dispozici stovky případů zneužívání .Vyšetření bylo uvedeno pouze po církevní linii a oběti museli podepsat prohlášení o mlčenlivosti.Neexistuje světská síla která by donutila církev ty dokumenty vydat.
  Dukovo podání trestního oznámení má za cíl pouze vystrašit a dehonestovat oběti.Protože teď si musí projít martýriem policejních výslechů a jejich indentita pravděpodobně nebude uchráněna jak už to bývá v Čechách zvykem.
  Národ bude vědět je oprcával farář

 56. A. S. Pergill

  @Marek
  Problém vidím v tom, že často jsou ty děti náhradní sexuální objekt, protože je lze snadněji „oblbnout“, případně zmanipulovat, případně fyzicky přemoci.
  To samé se týká i nekněžských sexuálních zneužití, zejména těch, která jsou spojena s trýzněním a usmrcením oběti – delikventi vesměs nejsou pedofilové, ale sadističtí psychopati (pedofilní sadista jistě může existovat, ale znamená to souběh dvou abnormalit, tedy něco velmi vzácného – asi jako četnost hluchosleposti v porovnání s výskytem hluchoty a sleposti).

 57. toli

  @ASPergill
  Naprostý souhlas,skutečná pedofílie je docela vzácná deviace

 58. toli

  @Aspergill
  Zároveň ale platí,že právě v církvi se koncentrují všelijaké sexuální odchylky a úchylky,je tam vyšší koncentrace těchto lidí než ve zbytku společnosti.Ti lidé si myslí že jim Bůh a celibát pomůže zvládat situaci,pochopitelně nepomůže.
  Tady máme jednoho kněze homosexuála,který horuje pro celibát a staví se proti těm kněžím kteří by chtěli celibát zrušit.
  Nařízený celibát mu totiž poskytuje dokonalé krytí.Kdyby nebylo celibátu tak by se při jeho věku lidé už dávno zajímali o to proč není ženatý.
  V realitě působí na své okolí žádoucím dojmem asexuála,což ve skutečnosti není.Pouze něco potlačuje…..

  A jen tak mezi námi,nevím kdo by s ním chtěl souložit protože psychika toho kněze je značně problematická. Je vypatlaný zhruba tak jako zdejší Ateistum,takže by si musel najít stejně tak vypatlanou ovci aby to vůbec nějak mezi nimi fungovalo.

 59. toli

  Jednou udělal průser a měl svými nadřízenými nařízeno psychiatrické vyšetření které ukázalo že je psychopat.
  Byl povýšen,protože pro církev je to ideální stav.

 60. toli

  Jako správný psychopat umí být okouzlující a velmi přesvědčivý takže ho farnost žere.Jen malá část farníků ho prokoukla a tak raději dává přednost jiným kněžím.
  Jako homosexuál kamarádí spíše s farnicemi (ne všemi,musí to být poddajné a manipulovatelné farnice) dokonce jezdí k jedné domů koukat na filmy s náboženskou tématikou. V blízkosti ženy totiž nehrozí že by ho přepadla nějaká sexuální touha,takže to je o těch filmech a společném modlení.

 61. Ateistum

  I já tebe zdravím, deviante. Jak ti dupou kopyta?

 62. Hraničář

  Ad: Marek:
  No, ono se převážně mluví a píše o „zneužívání“. Marně kladu otázku, co si pod tím slovem představit. ……………….

 63. toli

  @Hraničář

  No, ono se převážně mluví a píše o „zneužívání“. Marně kladu otázku, co si pod tím slovem představit.

  Jakékoliv využívaní cizího těla bez souhlasu jeho majitele
  A speciálně u mladistvých je zneužití i v případě pokud souhlasí,Hranici určil zákon na 15 let .V případě starších 15 let se už nepoužívá termín zneužití,ale je nahrazen termínem znásilnění

 64. Marek

  Pergille, děti jsou v církevním prostředí dozajista jen náhradní objekt. Sadistická pedofilie či pedofilní sadismus je bezesporu právě v tom církevním prostředí velmi a velmi vyjímečná kombinace. Nechci se hluboce pouštět do takové analýzy, protože především nejsem psycholog. Ale jen si myslím, že násilí ve smyslu toho sadismu tam není přítomno, tzn. nejsou děti u toho bity, ani jim to není schválně děláno bolestivě. Jak i zmiňujete, jde tam o násilí psychické, míra toho možná někdy trochu potřebného fyzického se mi nechce rozebírat, protože představy takových situací si v hlavě přehrávat skutečně nemusím.
  Tedy psychické násilí, pomocí té manipulace. To je způsob, jak si svůj objekt tzv. ulovit, a následně jej pak co možná nejvíc „utlumit“, dosáhnout toho, aby mlčel. Já se ale spíš zabývám tím, co je kolem toho. Tzn. tou predispozicí k sexuální patologii, kterou kněžský stav celibátu iniciuje. A kombinací s tou, církví značně zlatoústně proklamovanou „absolutní“ morálkou. Jinými slovy, vedle veškerého jiného v církvi, zde mimořádně obludným jejím pokrytectvím. Sice se tím asi opakuju, ale to nemá srovnání s politickou morbiditou, ani s žádnými jinými „prasárnami“ lidského rodu. Regulérně se vyskytující sexuální patologie, zasahující své oběti na těch psychicky nejcitlivějších a nejbolestivějších místech, a vedle toho exaltované výbuchy „morální velikosti“, to je exaktní definice zrůdnosti.

 65. Marek

  Hraničáři, zneužívání je , jako mnoho jiných věcí v církvi, pokrytecký eufemismus. A nejen tam, i v médiích, a všude jinde. Nejspíš vás nebaví představovat si ale ty skutečné situace. Do pravdivosti se to slovo vrátí pomocí přídavného jména sexuální.

 66. Marek

  Lemmy, já to parodoval. Satana tam coby pachatele vystopoval detektiv papež. Na tom summitu, který k tomu uspořádal. Duka samozřejmě nepodal oznámení na rohatýho. Jak připomíná toli, je to jen takové plácnutí do vody. Aby se rybníček chvíli vlnil. Pokud ale příslušná organizace nebude častěji dostávat tím kolenem do své „záležitosti“, hladina se zase hezky uklidní.
  A to trestní oznámení se může zveřejnit, ale podal jej Duka. Nevím, jestli jen svým jménem, nebo jménem sví „firmy“. Ale nevím, jestli existuje nějaké veřejné TO co do formy jeho podání

 67. marcel palát

  Ti zastánci „živýho a existujícího“ satana se nedají ani číst !!! Takhle zpitomnělej snad ani člověk ve 21 století nemůže bejt !!! Ale vidíme, že opack je pravdou !!! Jinak pro všechny normální, znova opakuju: NORMÁLNÍ lidi!!! Vyšla prej knížka od jistého Frédérica Martela s názvem Ve skříni Vatikánu, zřejmě ve francouštině ??? nevíte někdo tady z vás, jestli už nebyla náhodou přeložená do češtiny ??? Mohlo byto bejt móóóóc zajímací čtení. Díky za každou informaci a SE SATANEM NA WJĚČNÝ ČASY A NIGDY JINÁČ !!! :-):-):-) …

 68. Ateistum

  Toto praví Panovník Hospodin:

  Byl jsi věrným obrazem pravzoru, plný moudrosti a dokonale krásný.
  Byl jsi v Edenu, zahradě Boží, ozdoben všemi drahokamy: rubínem, topasem, jaspisem, chrysolitem, karneolem, onyxem, safírem, malachitem a smaragdem. Tvé bubínky a flétny byly zhotoveny ze zlata; byly připraveny v den, kdy jsi byl stvořen.
  Byl jsi zářivý cherub ochránce, k tomu jsem tě určil, pobýval jsi na svaté hoře Boží, procházel ses uprostřed ohnivých kamenů, na svých cestách jsi byl bezúhonný ode dne svého stvoření, dokud se v tobě nenašla podlost.
  Pro množství tvých obchodů se tvé nitro naplnilo násilím a ty jsi zhřešil. I skolím tě, srazím z hory Boží, cherube ochránce, vyhladím tě zprostředka ohnivých kamenů.
  Pro tvou krásu se stalo tvé srdce domýšlivým, pro svou skvělost jsi zkazil svoji moudrost, svrhnu tě k zemi, dám tě za podívanou králům.
  Množstvím svých nepravostí, nepoctivostí svých obchodů jsi znesvětil své svatyně. Způsobím, že z tvého středu vyšlehne oheň a stráví tě, pohodím tě na zem jako popel před očima všech, kdo tě spatří.
  Všude mezi lidmi, kde tě znají, strnou nad tebou v úděsu, staneš se odstrašujícím příkladem, zanikneš navěky.

  Ezechiel 28:12-19 (Český ekumenický překlad, 2001)

 69. Martin Lušovský

  Však na ty ateistický kurvy také jednou dojde! Stejně jako pedofilní černoprdelníci, zaplatíte peklem vy zmrdi!

 70. toli

  Zase jeden blázen,to jeho výrazivo je vskutku křesťanské.Asi to chytnul v kostele.Farář je vybízí slovy „Kurvy modleme se “ 🙂

 71. toli

  Dle fejzu a youtube je Martin Lušovský pastor KS (křesťanského státu,po vzoru IS),inu další blázen

 72. toli

  @Lemmy
  Zajímalo by mne jestli věříš těm konspiračním zprávám a fake news které se na Slovensku teď vyrojily o Čaputové ? A Harabin se zdá být slovenskou obdobou Okamury.Tak nějak mě už ani nepřekvapuje že soudce je schopný lhát a vymýšlet si…….

 73. Lemmy

  Harabin vie súdne procesy vyhrávať. Už veľa eur vysúdil. To, že klame, vymýšľa si, nemá žiaľ vplyv na jeho profesiu. A jeho voličom to nevadí. Mne napríklad vadí, že jeho podporovateľ umiestnil na budovu 2 bilbordy, veľké pútače, v prospech Harabina, ale na plagátoch nie sú uvedené povinné údaje, kto si tú politickú reklamu objednal, a kto ju dodal (objednávateľ a dodávateľ). A Harabinovi to nevadí, že nejaký jeho fanúšik porušil zákon. On vie len druhých kritizovať, na svojich nedbá, že konajú v rozpore so zákonom. Lebo mu zločinci robia výdatnú bezplatnú reklamu v jeho prospech.

  O Čaputovej neviem, ktoré hoaxy máš na mysli, lebo to s jej otcom je nepravda, blud.

  Arcibiskup Trnavskej arcidiecézy Ján Orosch v kázni rovnako útočil na Čaputovú, aj keď jej meno nevyslovil, ako útočil predtým na Radičovú. Či to pomôže katolíkom, že ju kvôli Oroschovmu ohováraniu nebudú voliť, neviem. Koľko katolíkov si všimlo, že nejaký grobian Orosch osočuje kandidátku na prezidentku? Vylúčený Róbert Bezák vytmavil Jánovi Oroschovi. Pozri: Bezák odpovedá Oroschovi.

  Čaputová vedie seriózne svoju volebnú kampaň. Neznižuje sa pod úroveň ostatných kandidátov, vrátane Harabina. Pre Ha-ra-bi-na (on tak dôsledne hláskuje) alebo Há-há-há rabína (ako irónia) je samozrejmé, že uráža protikandidátov.

 74. Lemmy

  Môj pohľad na voľby je odlišný. Humanista alebo ateista nemá nádej na úspech vo voľbách. Na Slovensku prevažujú teisti, a tak hlavní kandidáti sa hlásia ku kresťanstvu. Že sú veriaci. Humanisti tak nemajú na výber, a volia niektorého kandidáta alebo kandidátku z radu kresťanov. V Česku sa síce prezidentom stal ateista Zeman, ale prvé, čo spravil pri inaugurácii, bolo, že sa pomodlil. Také trápne divadlo, ale potešilo to nábožných.

 75. Ateistum

  Čaputová, úryvek z jednoho názoru:

  Na Schwarzenbergovu podporu Čaputovej zareagovali svojsky samotní Česi. V komentároch k videu viacerí uviedli: “Takže, bratia Slováci, rýchle preč od nej! Koho doporučí tento, tak nie je dobrý človek!”

  Iný zasa uviedol: “Je to bozk mŕtvoly”.

  “Bratia Slováci, pokiaľ má Čaputová toto odporúčanie, tak je to kukučie mláďa nasadené do vášho hniezda… Ruky preč od nej… Ďalší Kiska, možno i horšie… Bratia Slováci, rýchlo preč od nej…”, napísal užívateľ Victor.

 76. Lemmy

  Hej, špinavci sa vždy nájdu. Ich úlohou je ohovárať.

 77. A. S. Pergill

  @toli a Marek
  Pedofilie (jak ji chápe náš trestní zákoník) je spíš častá (zaměření na nedospělé jako sexuální objet), sadismus (uspokojování se praktikami bolestivými pro partnera, případně jeho usmrcením) více-méně taky (profesor Vondráček kdesi píše, že už normální soulož s pannou zahrnuje sadistický prvek – její defloraci), ale souběh těchto dvou odchylek bude velmi vzácný.

  Druhou věcí je, že ta „pedofilie“ závisí hodně na tom, jak je definováno dítě. Zaměření na opravdu děti (bez jakýchkoli sekundárních pohlavních znaků) je vzácnější, zaměření na puberťáky a puberťačky je rozhodně častější. Je třeba také vzít v potaz, že ještě na přelomu 19. a 20. století byl „zákonný věk“ 12, jeho posun na 15 (a v některých věcech na 18) je zcela novodobý sociální konstrukt, nerespektující biologii Homo sapiens.
  Když k nám přicházeli za posledních Přemyslovců kolonisté z Německa, tak to byly právě osoby kolem 12 let nebo jen o málo starší (pochopitelně, pod vedením pár dospělých) – konec konců, podle některých výzkumů byl krysař, který z města Hammeln odvedl děti, lokátorem olomouckého biskupa.
  Z tohoto pohledu je třeba se dívat i na „dětskou křížovou výpravu“.
  A je docela zajímavé, že etologové konstatovali, že na rozdíl od ostatních vyšších primátů (šimpanzi, gorily, orangutani) samci Homo sapiens preferují mladé samice (zatímco u našich bratranců platí, že čím je samice starší, tím je sexuálně přitažlivější). Jsem toho názoru, že právě tento jev přispěl k tomu, že my vytvořili civilizaci, zatímco naši bratranci zůstali opicemi v pralese.

 78. Ateistum

  Lemmy: Hej, špinavci sa vždy nájdu. Ich úlohou je ohovárať.

  No pokud to bylo na autora příspěvku, napiš mu (HavneSpravy.sk: Schwarzenberg na videu podporil Čaputovú, Česi reagujú: “Bratia Slováci, keď ju podporuje on, ruky preč od nej, je to kukučie mláďa!”). Já s jeho názorem souhlasím, Schwarzenberg, Radičová, „toli“, Lemmy,… prašť jak uhoď.

  To je právě to vyhodnocení nosiče informace – přímo Čaputové v tomto případě. I když o některých věcech radši mlčí aby nemusela lhát. Být Slovákem, nebo občanem „Slovenské“ republiky, Čaputová je nepřítel, ne jediný.

  Tím ti odpovídám pro případ, že to bylo na mne.

 79. Jahodník

  Článek je nesprávný v tom smyslu, že si všímá nepodstatných detailů a nezmiňuje to podstatné. Zmínka o Satanovi byla adresována kněžím, aby se víc ovládali, kdyby na ně přišly choutky. Podstatné naopak je, že církev už nehodlá podobné případy řešit interně, bude spolupracovat s vyšetřujícími orgány a Vatikán nebude poskytovat zločincům z řad kléru azyl. Biskupové budou proškoleni, jak známky zneužívání rozpoznávat. Jasná věc. Jenže ať papež František řekne či udělá cokoliv, vždycky to někdo překroutí, aby si mohl rýpnout, jako třeba nějaký pan Werner.

  Duka měl zase nejspíš na mysli to, že skandály jsou účelově zveličované a nemístně opakovaně zdůrazňované. Souhlasit jistě všichni nemusíme, ale existují ve většině případů vůbec nějaké důkazy kromě výpovědí údajných obětí? Asi sotva, že ano. Duka má navíc kliku, že v ČR je situace poměrně dobrá: jediný případ, co si vybavuji, se týkal dospělých žen, které byly sice pod psychickým tlakem kněze, ale oddaly se mu vlastně dobrovolně.

  A konečně poslední bod: Satanismus není plnohodnotné náboženství a nikdy nebylo. Satanismus je buď ateistická recese (stejně jako špagetové monstrum), nebo aktivní vědomé otočení abrahámovských náboženství naruby (uctívání božího protipólu prostě z trucu), nebo jakési nejasné zmatené bludy vycházející z Crowleyho či LaVeye, nebo prostě záliba v úchylných rituálech a praktikách. Nic víc. Existence Satana jako bytosti samostatně konající neplechu nedává moc smysl: I kdyby všemocný vševědoucí Bůh stvořil svého odpůrce (jenže proč by to dělal ??), tak je za něj plně odpovědný – nemá ho nechat řádit, ale má ho šoupnout za katr (do „pekla“). Teologové chtěli Satanem asi vysvětlit existenci domnělého zla, jenže se jim to moc nepovedlo.

 80. Ateistum

  Kdyby ji podpořila krvavá Madla, kdyź má ČR to výročí vstupu do NATO (což rozhodně není No Action, Talk Only, nepočítáme-li „ochranu“ spojenců kde se to tomuto nedůvěryhodnému společenství hodí)…

  Ani tehdy bys nezbystřil? To, že je chorošova tě počítám nechává v klidu již dnes.

 81. Lemmy

  Jahodník: Zmínka o Satanovi byla adresována kněžím, aby se víc ovládali, kdyby na ně přišly choutky.

  Omyl. Katolícky vodca František povedal, že za sexuálne škandály je zodpovedný sám Satan. Takúto nehoráznu výhovorku použil.

  Jahodník, Čaputová je OK, len jej neprajníci sú nanič.

 82. toli

  @Lemmy
  Jahodník je multinick,to už tady bylo.

 83. xjur

  @Jahodnik
  I kdyby všemocný vševědoucí Bůh stvořil svého odpůrce …
  ***
  Je to opačně!
  To Satan stvořil Boha, aby se pomstil nám, ateistům.

 84. Lemmy

  Toli, viem, že Jahodník je multinick, len som chcel v diskusii udržať niť, vlákno, aby bolo jasné, na koho konkrétne reagujem.

 85. Jahodník

  Lemmy: „Omyl. Katolícky vodca František povedal, že za sexuálne škandály je zodpovedný sám Satan. Takúto nehoráznu výhovorku použil.“

  Nebudeme se přít o nepodstatné detaily, nebo ano? On to řekl trošku jinak: „Duchovní zneužívající děti jsou nástrojem Satana.“ Pan Bergoglio (papež) prostě chce, aby se kněží ovládali a nenechali ze sebe udělat nástroj Satana, neboť za hříšným pokušením (podle něj) stojí Satan, který chce mimo jiné zničit církev. Nehorázného na tom není nic, teda pokud vás nepobuřuje samo zmiňování Satana jako takové, jenže on řečnil k duchovním, ne k ateistům.

 86. Marek

  Pergille, ten komentář patrně nedáváte do přímého vztahu s církevními sexuálními ataky, s tématem to má společného vlastně jen biskupa, a to ani ne v sexuální souvislosti, ale to s krysařem je opravdu zajímavé. Taky jsem se s tím setkal. Má přítelkyně si ode mě velmi ráda nechávala vyprávět příběhy z historie, které vedle svého zaznamenání v knihách pokud možno co nejvíce „páchnou“ autenticitou. A protože jednou kdesi četla něco nepříliš konkrétního o souvislosti krysaře s Moravou, dohledával jsem pak podrobnější informace. Když jsem jí potom sdělil, že onen Hamlínkov (snad to píšu správně) je nedaleko místa, kde prožila dětství, a stále jezdí k příbuzným, a když „si uvědomila“, že tamní jejich sousedi Hamelovi „tím pádem s velikó pravděpodobnosťó…“, což celé bylo korunováno tím, že má velmi ráda Landova Krysaře… Jednoduše jsem se pak po jistou dobu těšil oblibě, projevující se například zaznamenatelně vyšší četností chutných pokrmů… 🙂

 87. Jahodník

  Nejsem multinick. Naopak, někdo mě tady před časem zkoušel napodobovat. A nejsem ani pravý věřící, jsem sice formálně katolicky pokřtěný, ale původně agnostik, co se stal svého druhu deistou. Prostě jsem dospěl k opačnému závěru než ateisté, totiž že Bůh spíš je než není. A taky jsem poněkud alergický na určitý druh ateistické rétoriky, připomíná mi to komunistickou učitelku občanské nauky a tehdejší indoktrinaci.

 88. Marek

  Jahodníku, jak papežův Satan, tak Dukovy „hysterie“ a trestní oznámení, jsou samozřejmě zpracovatelní náležitě bulvárně. Otázkou (v ironickém smyslu) ale zůstává afinita (zde ve smyslu chemickém) církve ke skutečnému řešení. Už samo vaše sdělení, že to církev „už nehodlá“ řešit interně, k tomu není potřeba být deistou či polygamistou. To je přece „do nebe volající“. Copak když v našem fotbalovém klubu oznámíme, že pravidelné sexuální útoky na přípravku už nehodláme řešit interně, tak z nás šlechetnost tím pádem bude cákat na všechny strany? Jste Jahodníku absurdní ve svém textu i nadále. Já si nejsem jistý, jakým jiným způsobem to doložit, nežli svědectvím obětí. Snad (možná) díky tomu, že zatím nějak moc hodláno nebylo, nešlo tím pádem moc vyšetřovat, snímat DNA, apod. A že Duka má výhodu, protože u nás „pouze jedna, k tomu dospělá žena, a to dobrovolně“, a že je účelově zveličováno. To si tropíte morbidní legraci? U nás se nižší (patrně nižší) četnost dá vysvětlit pouze a jen tím, že v porovnání se třeba Polskem (a jinými) mají potenciální církevní sexuální predátoři, opakuji potenciální, u nás nižší dostupnost příležitosti. Zrovna v tom Polsku to „nafouklo“ do více tisíců případů. Myslíte, že pokud by to naopak „splasklo“ na třeba „jen“ osmset případů, tak je to už v toleranci? Jeden případ. Jeden případ není Jahodníku v toleranci. Církev, narozdíl od jiných lidských činností, u kterých taky existuje potenciál k sexuální agresi, velmi, velmi, a ještě jednou velmi okázale přednáší nejen svým Agnuskům, ale celému světu o morálce gigantických rozměrů, dokonce o morálce absolutní. Tím pádem nikoliv lidská slabost, Satanův vliv. Nic takového. Proto, že církev řk sama sebe vyzdvihuje do pozice morálního vůdce a arbitra, je u ní jeden jediný takový případ nepřípustný. Ze samotného principu.
  Už tvrzení ,samo o sobě absurdní, o tom, že více Boha přináší lepší stav společnosti, v tom obecném církevním pokrytectví stačí. Nikdy nebylo, a ani nebude. Myslíte, že se zatím málo všude rozlézá ten ochromující kulturní neomarxismus? Je nutno jej trumfovat církevními relikty z dob její naprosté vlády?

 89. Medea

  @Marek

  „Já si nejsem jistý, jakým jiným způsobem to doložit, nežli svědectvím obětí.“

  Nechcem znevažovať skutočné obete, ale medzi svedkami môžu byť aj rôzne hysterické osoby a ich svedectvá môžu mať rovnakú hodnotu ako „svedectvá“ použité pri čarodejníckych procesoch. Niektorí svedkovia si spomenú, že boli zneužití až pod desaťročiach a to nepridáva ich svedectvám na dôveryhodnosti.

  A tiež existuje fenomén falošných spomienok:

  V 90. letech jsme si začali uvědomovat ještě extrémnější problém naší paměti. Někteří pacienti začali terapii s jedním problémem — třeba s depresí, poruchou přijmu potravy — a z terapie odcházeli s úplně jiným problémem. Extrémní vzpomínky na strašné týrání, někdy v satanistických rituálech, někdy zahrnující opravdu bizarní a nevídané prvky. Jedna žena odešla z psychoterapie s přesvědčením, že přetrpěla roky rituálního zneužívání, při kterém otěhotněla a ono dítě bylo z jejího břicha vyříznuto. Ale neměla na těle žádné jizvy nebo jakýkoli druh hmatatelného důkazu, který by mohl podpořit její příběh. A když jsem začala sledovat tyto případy, byla jsem udivena, odkud pocházejí tyto bizarní vzpomínky? A zjistila jsem, že většina těchto případů zahrnovala určitou konkrétní formu psychoterapie. Tak jsem se ptala, zda některé z prvků v této psychoterapii — jako třeba cvičení představivosti, výklad snů, v některých případech hypnóza, nebo vystavení klamným informacím — nevedly tyto pacienty k rozvoji těchto velmi bizarních, nepravděpodobných vzpomínek? A navrhla jsem některé experimenty, abych se pokusila studovat procesy, které byly použity v rámci této psychoterapie, díky kterým bych prozkoumala vývoj těchto velice rozvinutých klamných vzpomínek. 
  V jedné z prvních studií, které jsme provedli, jsme použili sugesce, metodu inspirovanou psychoterapií, kterou jsme viděli v těchto případech, použili jsme tento druh sugesce a vštípili klamnou vzpomínku že když jste byli dítětem, pět šest let staří, ztratili jste se v obchodním domě. Byli jste vyděšení. Brečeli jste. Nakonec jste byli zachráněni starší osobou a navráceni rodině. Uspěli jsme ve vštípení této vzpomínky v myslích přibližně čtvrtiny subjektů. A můžete si říkat, dobrá, to není nijak zvlášť stresující. Ale my a další badatelé jsme vštípili rozvinuté klamné vzpomínky věcí, které byly mnohem neobvyklejší a mnohem více stresující. Takže, ve studii provedené v Tennessee výzkumníci vštípili klamnou vzpomínku, že jako děti jste se skoro utopili a museli jste být zachráněni plavčíkem. Ve studii v Kanadě, pro změnu, výzkumníci vštípili klamnou vzpomínku, že když jste byli dítětem, stalo se vám něco tak hrozného, jako je napadení zlým zvířetem, uspěli přibližně s polovinou subjektů. Studie v Itálii, výzkumníci zaseli falešnou vzpomínku, že když jste byli malí, stali jste se svědkem posedlosti ďáblem. 
  Chtěla bych doplnit, že to možná vypadá, jako že my traumatizujeme tyto experimentální subjekty ve jménu vědy, ale naše studie prošly důkladným ohodnocením za strany etických komisí, které rozhodly, že dočasné psychické obtíže, které mohly některé z pokusných subjektů prožít v našich studiích, jsou převáženy důležitostí tohoto problému, pochopení procesů zapamatování a zneužívání paměti, které se děje na mnoha místech na světě. 
  No, k mému údivu, když jsem tuto práci publikovala, a začala otevřeně vystupovat proti tomuto konkrétnímu typu psychoterapie, způsobilo mi to poměrně vážné problémy: nepřátelství, především ze strany utlačovaných terapetů paměti, kteří se cítili být pod útokem, a ze strany pacientů, kteří byli pod jejich vlivem. Občas mě na přednášky, kam jsme pozvána, doprovází ozbrojená stráž, lidé píší petice za mé propuštění ze zaměstnání. Ale možná nejhorší bylo, když jsem měla podezření, že jedna žena byla nevinná v případu zneužití, které proti ní vznesla její dospělá dcera. Ta obžalovala svou matku ze sexuálního zneužití založeném na potlačované vzpomínce. A tato dcera dala svolení k zfilmování a veřejnému publikování svého příběhu. Měla jsem podezření ohledně tohoto příběhu, a tak jsem začala vyšetřovat, a nakonec jsem našla informaci, která mne přesvědčila, že tato žena byla nevinná. Vydala jsem prohlášení odhalující tento případ, a chvíli na to na mě podala žalující dcera žalobu. Přesto, že jsem nikdy nezmínila její jméno, soudila se se mnou pro pomluvu a porušení soukromí. A musela jsem projít skoro pěti lety vypořádávání se s tímto chaotickým, nepříjemným sporem. Ale nakonec, konečně to bylo za mnou a mohla jsem se zase vrátit ke své práci. Každopádně, během tohoto procesu jsem se stala součástí znepokojujícího trendu Ameriky, kde jsou vědci souzeni jen pro otevřené vystoupení ve věcech veřejně značně diskutabilních. 

  https://www.ted.com/talks/elizabeth_loftus_the_fiction_of_memory

 90. Medea

  @Jahodník

  „Satanismus není plnohodnotné náboženství a nikdy nebylo. Satanismus je buď ateistická recese (stejně jako špagetové monstrum), nebo aktivní vědomé otočení abrahámovských náboženství naruby (uctívání božího protipólu prostě z trucu), nebo jakési nejasné zmatené bludy vycházející z Crowleyho či LaVeye, nebo prostě záliba v úchylných rituálech a praktikách. Nic víc.“

  Setiánstvo na mňa pôsobí ako plnohodnotné náboženstvo: Temple of Set

 91. Medea

  Voľakedy som videla seriál V době čarodějnic a veľmi sa mi páčil. Je to, okrem iného, aj o hromadnej hystérii detí. V poslednej časti seriálu bol spomenutý aj „čarodejnícky proces“ zo súčasnosti (falošné obvinenie zo sexuálneho zneužívania).

 92. Ateistum

  Když má člověk sen, stává se docela často, že má problém si ujasnit co je realita. Bude-li se vám zdát třeba jen to, že někdo na vás zle pohlíží a bude to častěji, existuje velká pravděpodobnost že k tomu člověku získàte averzi, budete si držet odstup, bude vám nesympatický,… a nebudete vědět proč, protoźe ten sen s ránem zapomenete.

  Vy mi nevěříte, že stačí našeptávat vašemu duchu, na který také nevěříte, ani to že člověk je na rozhraní spánku velmi zranitelný.

  Ježíš svým učedníkům neříkal pro nic, že musí své myšlenky zkoumat a myšlení ovládat.

 93. Marek

  O slepotě spravedlnosti bychom Medeo asi mohli založit samostatný web. Hodně tlustý. Jsem laik v psychologii, ale co do sexuality vsázím především na život. Včetně vlastní empirie. Vedle toho tak ale posuzuju i vše ostatní.
  Zesilování vzpomínky autosugescí, „jízda na vlně“, potřeba pomsty, následná interpretace tiskem i nepřáteli církve. Lze vyjmenovat ještě další prvky, které bezesporu tu kauzu ovlivňují.
  Na straně druhé ale ten těžko popiratelný fakt predispozice díky celibátu, četnost postupně se vynořujících případů, přiznání kněží proti dlouhodobému církevní zatloukání, přiznání samotné církve (viz. již mnou připomenutý předseda německé biskupské konference), dlouhá řada nezatajitelných přímo pochmurných církevních sexuálních zločinů v historii. V historii, až na poslední desítky, či o něco víc, než sto let zaznamenávané především tou církví. Dnes na hysterii ukazující, ale spíš sama se hystericky chovající řkc. A opět, lze vyjmenovat ještě další prvky.

  Snažím se nebýt neobjektivní, ty vlivy vnímám, a jejich přítomnosti jsem si vědom. Právě proto objektivní statistiku, jako vlastně téměř nikde, vytvořit nelze. V tomto případě taky proto, o jak intimní, a na obou stranách citlivou záležitost jde. Už poněkolikáté se ale vracím ke společenské pozici zejména řkc. Sama sebe po celou dobu své existence prohlašuje vykladačem a arbitrem morálky. Tolik bájí o hoře Sinaj, tolik plamenných slov a příběhů o kráse duše. Tolik agapé… Z principiálních důvodů tedy Medeo jeden případ je nekonečně moc. Ale protože přece jen to ti lidé jsou, tak ne, že to nesmí být jakýmsi charakteristickým rysem, ale nesmí vniknout ani podezření toho, že by snad náznak rysu.
  Kolika soudcům je umožněno vrátit se ke své praxi po spáchání vážného trestného činu? A kolika „soudcům morálky“ jede o ní huba jak namaštěná i poté, kdy vážný trestný čin páchají opakovaně? Jmenuje kárný senát provinilého soudce „za trest“ soudcem ústavním, nebo třeba náměstkem ministra spravedlnosti? Jmenuje církevní „kárný senát“ provinilého kněze „za trest“velmi vysokým církevním hodnostářem?

 94. Lemmy

  Ateistum: stačí našeptávat vašemu duchu, na který také nevěříte,

  A to sa dá? Ako stačí našepkávať duchu, na ktorý niektorí ľudia neveria? 😀

 95. Lemmy

  Jahodník: jsem poněkud alergický na určitý druh ateistické rétoriky

  Pridaj nejaké príklady.

 96. Ateistum

  Kolik soudců (republiky) páchá beztrestně trestný čin, nepravost, o morálce nemluvě? Nikdo jim nezabrání chovat se napříště stejně podle a svévolně…. ?

  To nejsou ctění muži národa Čechů, to jsou prodejné prostitutky a svévolníci odpovídající plodům republiky, nepříteli národa Čechů. Čest a chvála všem výjimkám.

 97. Marek

  Ateistum, je pravda, že ta otázka měla znít – Kolika soudcům je umožněno vrátit se ke své praxi po spáchání a usvědčení z vážného trestného činu?

 98. Ateistum

  Já neodpovídám na tvou otázku, která zní v obou případech stejně. Usvědčuje se v České republice na objednávku, ať již politickou, či jinou. Prostě popisuji stav justice ČR. Ještě větší katastrofa bude asi úřednický aparát kolem, který si dnes minimálně soudce městských soudů vychovává. Je to prostě úděsná symbióza.

  Docela mne udivilo brát si soudce do úst, a ještě jako protipól „soudců morálky“.

 99. Ateistum

  Jinak nesleduji soudce ani ŘKC, ale nedivil bych se kdyby v obou případech nemorální hříšník postoupil na vyšší post.

 100. Ateistum

  Tak zatím jste Slováci odmítli od USA dolar na vojenská letiště, Kiska a Lajčák se prý pro větší blaho národa chystají prasknout vzteky. Tedy šance vzpamatovat se tu je.

 101. Tonda Vlas

  Pokud Štampach v něčem napadne Duku, tak já osobně nevěřím Štampachovi ani slovo. Z dřívějška znám totiž osobně dobře jak Štampacha, tak Duku, tak i Halíka.

 102. Tonda Vlas

  Jinak jsem včera na Xichtáč napsal tento příspěvek:

  Ale Bůh za to může pouze v tom, že dal těm lidem svobodnou vůli.
  Církevní učitel z rozhraní starověku a středověku Aurelius Augustinus, napsal ve svém rozsáhlé díle, které spisoval řadu let a tam nazval jednu kapitolu: PŘÍČINU ZLÉ VŮLE HLEDAT NELZE. Augustin tam vyvrací, že za lidské hříchy může satan. Žel papež Franta došel ke zcela jinému závěru.

 103. Ateistum

  Halalík (případně halal Alík) podpořil Čaputovou, mohou si Slováci přát lepší ukazatel k satanovi?

 104. Ateistum

  Zlo je v lidském srdci. Satan ho jen může jitřit, může člověka vábit ke zlu (tedy aby zlu byl dán průchod) a do stavu kdy zlo v jeho srdci se množí.

  Ekklesian

 105. Jaroslav Štejfa

  Já nevím, jak můžete neustále polemisovat zde o názorech typu „Zlo je v lidském srdci. “ a zároveň nerozporovat , zda to je dílo všemocné, vševědoucí a nekonečně dobrotivé bytosti, což si ona bytost vytvořila k obrazu svému. To se pak Medea může uargumentovat k smrti, že taková bytost nemůže být reálná. Což takhle nechat Ekklesiana a jemu podobné bez obecenstva. Přikročme k něčemu inteligentnějšímu.
  Jaroslav Štejfa

 106. Lemmy

  Ateistum: podpořil Čaputovou, mohou si Slováci přát lepší ukazatel k satanovi?

  V tebe je toľko zla, až som pokojný, že na Slovensku nemáš volebné právo. I keď je otázne, či by si vôbec mal mať právo voliť. Ale keď môžu väzni, tak nech aj tebe je to dovolené. 😀

 107. Foxy

  Ad: „Zlo je v lidském srdci. Satan ho jen může jitřit, může člověka vábit ke zlu (tedy aby zlu byl dán průchod) a do stavu kdy zlo v jeho srdci se množí.“

  Milý příteli!
  Konsultoval jsem Vaši myšlenku se známým kardiologem, a ten má za to, že se míjí s realitou. Satan (Boletus Satanas Lenz) účinkuje primárně na gastrointestinální trakt a není známo, že by intoxikace satanem vyvolávala jakýkoliv intrakardiální mykotický rozsev.
  Tož tak asi.

 108. Ateistum

  No já hovořím, jak můžeš číst třeba o příspěvek výše, o satanovi. Kapišto? S malým…!

  😉

 109. toli

  No to se míjíme, jediný reálný Satan je Boletus Satanas Lenz,že ti straší ve věži nějaký jiný Satan za to opravdu nikdo nemůže 🙂

  I když připomínám že jsem opravdu rád že na těchto stránkách máme kašpárka,alespoň je nějaká sranda.

 110. Ateistum

  Ale přece víš, že i malej kašpárek může sehrát velký divadlo…

 111. toli

  Ale přece víš, že i malej kašpárek může sehrát velký divadlo…

  Proto jsi zde,tak hraj.
  Dle libosti diváků na tebe může anebo nemusí reagovat.
  Když ti tady dělá dobře dělat ze sebe blbce tak proč ne ?

 112. Ateistum

  Já vám povím jednu pravdu, kterou Češi ani Slováci (ale ani jinde) nechcete vidět… Dlouho již nejste svými pány (v moderní historii jste jimi nikdy ani nebyly).

  Všichni političtí lídři (údajně vaši delegáti, vás zastupující politici) jsou schválení tak aby vyhovovali zájmům odlišným od zájmu národa (lidí). Je úplně jedno, že vám příjde, že jedni kopou za vás a druzí ne.

  Jedině tehdy až správu své vlasti znovu a nově uchopíte – nenecháte si vnutit zástupy čekajících na svou příležitost (kteří moc dobře ví, nebo rychle pochopí, komu mají sloužit), vyženete je ze svého středu – tehdy se může něco změnit.

 113. A. S. Pergill

  Medeo,
  falešné vzpomínky jsou skutečný problém a fakticky jimi lze znevěrohodnit naprosto jakékoli svědectví, což je už docela průšvih.
  Jedině se to dá trochu ošéfovat tím, že pokud bude mít stejné „falešné vzpomínky“ více na sobě nezávislých lidí, a to v případech sexuálních predátorů bývá, tak asi falešné nebudou.
  Druhou věcí je, že by bylo nanejvýš záhodno co nejvíc zdiskreditovat náboženství jako takové (a křesťanství zvlášť), aby ubylo lidí, kteří vedeni loajalitou k této zločinné ideologii, svědectví nepodávají a tlačí k tomu i osoby na sobě závislé (hlavně rodiče děti).

 114. toli

  @A.S. Pergill
  Mám pocit že se křesťané velmi ochotně znevěrohodňují sami a ani o tom neví. Ale máš pravdu,jen houšť a větší kapky.

 115. Medea

  @A. S. Pergill

  „pokud bude mít stejné „falešné vzpomínky“ více na sobě nezávislých lidí, a to v případech sexuálních predátorů bývá, tak asi falešné nebudou“

  Tí ľudia nemusia byť až takí nezávislí. (Auto)sugestibilné a/alebo hysterické osoby môžu reagovať na prvé svedectvo (správy o ňom) ako na spúšťač. Aj pri čarodejníckych procesoch sa stávalo, že jedno svedectvo proti „čarodejnici“ bolo podporené ďalšími svedectvami (z vlastnej iniciatívy „svedkov“) (svedectvá detí v hore spomínanom seriáli).

 116. Foxy

  Ad: „Tí ľudia nemusia byť až takí nezávislí. (Auto)sugestibilné a/alebo hysterické osoby môžu reagovať na prvé svedectvo (správy o ňom) ako na spúšťač.“

  Také je to ale možná cosi jako #Why Not Me Too?
  Niterně nevážný jazyk český nalezl pro tento recentní efusivně eruptivní fenomen (krásné označení, že?) geniální překlad z jazyka anglického: harašení mýtů…

  https://necyklopedie.wikia.com/wiki/Hara%C5%A1en%C3%AD_m%C3%BDt%C5%AF

 117. A. S. Pergill

  Medeo,

  Je otázka, nakolik ten seriál falšuje skutečnost, aby vyvinil církve z páchání justičních vražd, které byly založeny čistě na tom, že majetek zavražděného propadl inkvizici, a tím i církvi. O nic jiného totiž v naprosté většině čarodějnických procesů nešlo.

  Byly výjimky, např. čarodějnické procesy proti ženám Basků na severozápadě Španělska měly charakter genocidy tohoto národa. Ostatně protibaskickou genocidou bylo i bombardování Guerniky objednané falangisty – španělskými extrémními nacionalisty.

  Nicméně takových výjimek z čistě pekuniárních motivací čarodějnických procesů bylo velice málo.

 118. Lemmy

  Pergill: objednané falangisty – španělskými extrémními nacionalisty.

  Koľký eufemizmus na fašizmus. Nezastávam názor, že nacionalistov nemožno nazvať fašistami. Falangisti sú čistokrvní fašisti.

 119. Lemmy

  Ateistum: Ale přece víš, že i malej kašpárek může sehrát velký divadlo…

  Tvoje divadlo je tragikomédia. Viac tragédia. Len neviem, či tvoji rodičia nad tebou viac zaplačú alebo sa zasmejú, že sa im dieťa nevydarilo. Nuž, je to tým, vďaka bohu, že si sprostý. 😀 Nestojíš za nič, lebo si anonym. Pre bežnom nákupe v obchode nevedia ľudia, aké nezmysly tu vypisuješ. Anonymní idioti sú nanič. Neurážam ťa, opisujem fakticky stav toho, čo si tu doteraz napísal.

 120. Ateistum

  Moje rodiče si do tlamy neber. Narozdíl od toho co ty a tobě podobní strojíš včera, dnes, i zítra „svým bližním“, mne rodiče před něčím velmi podobným dokázali ochránit, stejně jako já své děti (za jakoukoli cenu)!

 121. Lemmy

  Kresťanský Ateistum: Moje rodiče si do tlamy neber.

  Musím. Sú zodpovední za to, aký si idiot. Ty si vážne namýšľaš, že sem píšeš čosi rozumné? Daj si svoje príspevky ohodnotiť psychiatrom.

 122. Ateistum

  Máš problém s mými hodnotami? Zalez do kouta a nekřiž mi cestu!
  Je to jednoduché, já pán, ty pán…

 123. Medea

  @A. S. Pergill

  „Je otázka, nakolik ten seriál falšuje skutečnost, aby vyvinil církve z páchání justičních vražd, které byly založeny čistě na tom, že majetek zavražděného propadl inkvizici, a tím i církvi. O nic jiného totiž v naprosté většině čarodějnických procesů nešlo.“

  Ten seriál je o krvavých čarodejníckych procesoch v luteránskom Švédsku 17. storočia. Nezameriava sa na luteránsku cirkev vo švédsku ako na celok, ale na jednotlivcov, ktorý zohrali v procesoch dôležitú úlohu.

  Dôležitú úlohu v týchto procesoch zohrali svedectvá detí proti dospelým osobám. A v seriály sa spomenie aj to, že aj v dnešnej dobe môže byť detská predstavivosť, keď sa jej chytia dospelí, podobne deštruktívna …

 124. Medea

  „že aj v dnešnej dobe môže byť detská predstavivosť, keď sa jej chytia dospelí, podobne deštruktívna …“

  Samozrejme, nehovorím o nejakých dnešných popravách, „len“ o „spoločenskej smrti“ falošne obvinených 🙂

 125. Marek

  A.S.Pergill, Medea
  No, už jen to, že, jak je tam v textu uvedeno, ty ženy ve Švédsku byly odsouzeny podle „právních norem“ opírajících se o Starý zákon. To mluví za všechno Na čarodějnických procesech je zdaleka „nejlegračnější“, že soud byl tzv. světský. Jen jakoby v rožku tam seděl církevní „pzorovatel“, který jim pochopitelně, to je jasná věc, do ničeho nekecal. Nebo maximálně, což ale je jen nepodstatné, byl žalobcem. A soudci, podle toho, kde se to v Evropě konalo, tak zaručeně žádný z nich nebyl bigotní katolík, natožpak protestant. A když se nehrál cirkus, tzn. proces byl církevní včetně kostýmů, pak byl „delinkvent“ předán pro vykonání rozsudku do moci světské. Lepší kočičárnu už teda vymyslet opravdu nemohli.

  Ale má to být směrováno na psychologii. Hlavně toho svědectví. Lidské tendence ke zveličování, a taky k houfování a opisování v tom houfu, ty jsou známy. Nemám to Medeo tak, že bych čemukoliv od vás automaticky oponoval. V tomto prostě jen s vámi zase nemůžu souhlasit. Sice možná nepřesně a nekompletně jsem ty lidské pro a proti objektivitě zkusil popsat v komentáři výše. Vedle „skupinování a zveličování“ existuje přece ale ještě taky podobně skupinový, a naopak zmenšovaný prvek. Stud, frustrace. Aby se rozumělo, to není k čarodkám, ale k těm církevním deliktům.
  Nejsem ten psycholog, tak si nedělám ambice v tom statisticky „číst“. Ale znovu se obracím k těm pohnutkám a chováním obecně lidským, podle kterých jen těžko vychází, že jde o „metoo kampaň“, a že vše je tendenčně předimenzováno. Církev je velmi specifická, a to právě kvůli její podstatě, kterou je ta cesta k Bohu. I pro vlažně věřícího, nebo toho tzv. „něcoistu“proto z důvodu jeho intimního duševna cosi znamená. A právě proto ten slabší nebo silnější prvek „nepředstavitelnosti chození kněze na záchod“, kolidující s „veřejným tajemstvím“ o intenzivně bzučících muškách na církevním morálním profilu, vede při důvěře k ní k té schizofrenii. A při zesíleném vnímání jejího tzv. „poslání“taky nejednou přímo ke lhaní si o ní do kapsy.

 126. Lemmy

  Kresťan Ateistum, áno, mám problém s tvojimi bludmi.

 127. Medea

  @Marek

  „Vedle „skupinování a zveličování“ existuje přece ale ještě taky podobně skupinový, a naopak zmenšovaný prvek. Stud, frustrace. Aby se rozumělo, to není k čarodkám, ale k těm církevním deliktům.“

  Nejakému dieťaťu môže hanba zabrániť aby si vymýšľalo, ale iné dieťa zase môže utrúsiť nejakú nevhodnú poznámku a posmelené záujmom dospelých k nej môže postupne pridávať rôzne pikantné detaily (pričom môže tematicky čerpať aj zo správ, ktoré zachytilo alebo aj z rôznych nevhodných vecí, ktoré niekde zahliadlo, napr. v mobile staršieho súrodenca). Tiež nejaká hysterická osoba môže túžiť po zviditeľnení za každú cenu a tak si vymyslí príbeh o zlom farárovi, učiteľovi, … Alebo niekto môže hľadať nejaké minulé zlo, kvôli ktorému má nešťastný život a vsugeruje si falošnú spomienku. Sú rôzne motivácie a štatistický súbor osôb je veľký 🙂

  Rôzne možné motivácie treba vziať pri serióznom vyšetrovaní do úvahy.

 128. Tonda Vlas

  Ateistum
  13.03. 2019
  Halalík (případně halal Alík) podpořil Čaputovou, mohou si Slováci přát lepší ukazatel k satanovi?
  —————————————————————————————————————–

  Ecclesiane přesně tak. Na dobrosera Kisku se nakonec provalilo, že je úžerník (lichvář) tak si našli jinou figurku. Pokud někoho doporučí antikrist v sutaně Halík, tak takovému člověku je třeba se vyhýbat opravdu velkým obloukem.

 129. Tonda Vlas

  *Foxy
  13.03. 2019
  Ad: „Zlo je v lidském srdci. Satan ho jen může jitřit, může člověka vábit ke zlu (tedy aby zlu byl dán průchod) a do stavu kdy zlo v jeho srdci se množí.“

  Milý příteli!
  Konsultoval jsem Vaši myšlenku se známým kardiologem, a ten má za to, že se míjí s realitou. Satan (Boletus Satanas Lenz) účinkuje primárně na gastrointestinální trakt a není známo, že by intoxikace satanem vyvolávala jakýkoliv intrakardiální mykotický rozsev.
  Tož tak asi.*
  ———————————————————————————————————

  V tomto má Ecclesian pravdu, zjišťuju, že jem ho doposavad po duchovní stránce podceňoval.

 130. Marek

  S těmi dětmi a ovlivněním nemůžu Medeo nesouhlasit. Když jsem ty své ještě vozil vzadu v sedačkách, a byly v tom objevovacím věku, exmanželka mě neustále peskovala, ať dění na silnici nekomentuju raději vůbec. Asi věděla, co říká, protože pak jednou v synkově přítomnosti rozebírala se sestrou jejího muže (tedy mého švagra), že cosi neudělal správně, a synek pravil – je to hroznej bu@erant!
  ale jak už jsem párkrát psal, nejsem opravdu psycholog. Do takových nuancí se proto neumím pouštět

 131. Lemmy

  Medea: Rôzne možné motivácie treba vziať pri serióznom vyšetrovaní do úvahy.

  Keď si pátrala po existencii bohov, čo si vyšetrila? Čo všetko si brala do úvahy? Bol tvoj rozbor, hodnotiace súdy, seriózny? Teisti majú rôzne motivácie, prečo hovoria o bohoch.

 132. A. S. Pergill

  @Lemmy
  Jenže právě z doby vlády Franca pocházejí extrémně nacionalistické zákony, které popírají existenci jiných národů než Španělů na španělském území (podle nichž jsou i neindoevropští Baskové Španělé, pouze ze zlé či zločinné vůle hovořící schválně jakousi pro jiné nesrozumitelnou řečí).
  O Francem nadiktované zákony se opírají i současné zásahy proti Katalánsku, které je v rámci Španělského státu silně vykořisťované (např. na území Katalánska jsou dvě ze čtyř dosud pracujících španělských JE, ale jejich výdělek se plošně rozptyluje do celého Španělska).
  Čili ten Francův fašismus byl silně propojen s nacionalismem (objektivně v podstatě uměle vytvořeného a prakticky neexistujícího) španělského národa.

 133. A. S. Pergill

  @Medea
  >Ten seriál je o krvavých čarodejníckych procesoch v luteránskom
  > Švédsku 17. storočia. Nezameriava sa na luteránsku cirkev
  > vo švédsku ako na celok, ale na jednotlivcov, ktorý zohrali
  > v procesoch dôležitú úlohu.
  OK, jistěže i nacistické plynové komory spouštěli konkrétní lidé a konkrétní lidé do nich naháněli Židy. A to jsou ti konkrétní viníci, co za to nesou plnou odpovědnost. Nacismus byl ve skutečnosti silně humánní filosofie, jen si bohužel neohlídal, aby pod jeho praporem nefungovali i zločinci, kteří s ním nemají nic společného.
  Čili jako nemůžeš oddělit ten nacismus od zločinů, páchaných jeho přívrženci a jeho jménem, tak to samé platí i pro křesťanství obecně i pro mnohé další zločinné ideologie, ať už náboženské nebo sekulární (komunismus, islám, judaismus …).

  A i za těmi dětmi musel stát někdo, kdo zajistil:
  1. Že jejich zjevně nesmyslné žvásty budou brány jako relevantní svědectví
  2. Jejich „nasměrování“ takovým způsobem, aby to vyhovovalo organizátorům těchto procesů, působícím v pozadí
  A ten „někdo“ zcela jistě dítě nebyl.

  Konec konců, dá se předpokládat, že 90 – 99 procent obvinění v rámci #me too je zcela smyšlených nebo alespoň silně nadhodnocených a překroucených. A kdyby za touto kampaní nestáli vyslovení zločinci na mocenských pozicích (v USA jednoznačně vysocí politici z řad Demokratické strany), tak by většina těch „svědkyň“ skončila v lapáku za pomluvu, respektive by si vůbec netroufly ty své lživé žvásty zveřejnit.

 134. A. S. Pergill

  Z nějakého důvodu redakční systém vymazal explicitní označení prvního odstavce předchozího komentáře za ironii.

 135. Lemmy

  Pergill: Čili ten Francův fašismus byl silně propojen s nacionalismem

  Áno, s tým súhlasím.

 136. toli

  No nemusíme chodit nikam daleko.Včera večer jsem sledoval STV o největšího Slováka.Čarnogurský tam byl advokátem Hlinky a dělal z něj téměř světce.Oponovali mu slovenští historici,profesoři.
  Masaryk o Hlinkovi prohlásil že to byl primitivní nacionalista.Takže si současný Slovák (Čech) žijící v 21.století může vybrat jakým prizmatem bude Andreje Hlinku hodnotit.
  https://cs.wikipedia.org/wiki/Andrej_Hlinka

 137. Lemmy

  Toli, asi nejako takto: Čarnogurský trepal nezmysly, a správne mu oponovali historici.

  Niečo na spôsob Jánošíka. Aj keď bol zbojník, je v rozprávkach opísaný ako hrdina. Jedno sa Hlinkovi nedá uprieť: chcel, aby Slovensko bol samostatný štát. Dnes je Slovensko tam, kde chcel aj Hlinka. Akurát Hlinka sníval o kresťanskom Slovensku, a dnes máme sekulárne Slovensko, aspoň podľa Ústavy SR. 🙂

  Ako súčasný Slovák hodnotím Hlinku kladne. Upúšťam od toho, že jemu išlo o kresťanské Slovensko. Aj tak väčšina obyvateľstva sa hlási ku kresťanstvu. S tým musím žiť! Som demokrat.

 138. toli

  Řekl bych že čím více historická postava tím méně budí kontroverzí.Slováci mají smůlu v tom že nikdy neměli krále.Slovenská emancipace v podstatě začíná až Šturovci.To se pak velmi těžko vybírá největší Slovák.

 139. toli

  A největší prokletí Slovenska bylo že podepsalo konkordát s Vatikánem takže teď si slovenští biskupové myslí že mohou kecat do tvorby slovenských zákonů.

 140. Lemmy

  Toli, Slovákov naozaj netrápi najväčší Slovák, nakoľko si myslíme, že najväčší sme práve my, ktorí sme sa do ankety nedostali?

  Medea napríklad v noci plače, že nie je v ankete. 😀

  Toli:

  A největší prokletí Slovenska bylo že podepsalo konkordát s Vatikánem takže teď si slovenští biskupové myslí že mohou kecat do tvorby slovenských zákonů.

  Dobre, toto sme zbabrali, lebo vo vláde bol Dzurinda, ktorý sa pchal kresťanom do zadku.

  A František Mikloško očakáva, že odluka cirkví od štátu nebude. 🙁

 141. piangendo

  Návrhy na zrušení celibátu v KC jsou směšné. Celibát je mocenské opozitum pokrevní moci (šlechta). Buď KC zničit anebo čekat až ta obskurní korporace vyhnije.

 142. A. S. Pergill

  @Lemmy
  Jánošík podle některých historiků nebyl zbojník, ale agent protihabsburských povstalců na východě Uherského království, který měl za úkol šířit neklid a zmatek v nepřátelském území.

 143. Hraničář

  Marek
  11.03. 2019
  Hraničáři, zneužívání je , jako mnoho jiných věcí v církvi, pokrytecký eufemismus. A nejen tam, i v médiích, a všude jinde. Nejspíš vás nebaví představovat si ale ty skutečné situace. Do pravdivosti se to slovo vrátí pomocí přídavného jména sexuální. ……………………

  No, právě ty „skutečné situace“ si jaksi nedokážu představit. Zvláště když si přečtu, že „zločinný“ stařec „znásilnil“ 8 letou dívku tak, že ji objímal a líbal na vlásky! Dělal tedy to, co v době jeho (i mého) mládí bylo posuzováno jako projev lásky k dítěti.

 144. toli

  No, právě ty „skutečné situace“ si jaksi nedokážu představit. Zvláště když si přečtu, že „zločinný“ stařec „znásilnil“ 8 letou dívku tak, že ji objímal a líbal na vlásky! Dělal tedy to, co v době jeho (i mého) mládí bylo posuzováno jako projev lásky k dítěti.

  Doba se změnila,dnes je to chápáno jako nevhodné a předčasné probouzení sexuality 8 leté dívky 🙂

 145. Karel 423

  @Tonda Vlas
  Cituji:
  „Foxy
  13.03. 2019
  Ad: „Zlo je v lidském srdci. Satan ho jen může jitřit, může člověka vábit ke zlu (tedy aby zlu byl dán průchod) a do stavu kdy zlo v jeho srdci se množí.“

  Milý příteli!
  Konsultoval jsem Vaši myšlenku se známým kardiologem, a ten má za to, že se míjí s realitou. Satan (Boletus Satanas Lenz) účinkuje primárně na gastrointestinální trakt a není známo, že by intoxikace satanem vyvolávala jakýkoliv intrakardiální mykotický rozsev.
  Tož tak asi.*
  ———————————————————————————————————

  V tomto má Ecclesian pravdu, zjišťuju, že jem ho doposavad po duchovní stránce podceňoval.“
  konec citátu.

  Můj komentář: Problém vidím v „entitě“ satana. Jako entita neexistuje, stejně jako bůh. Nemůže tady činit, co mu je přisuzováno. Nemůže-li bůh ovlivňovat realitu (tvrdí ateisté), nemůže to dělat ani satan (tvrdí ateisté) proti: Bůh nás ovlivňuje (tvrdí nábožensky věřící), satan také (tvrdí nábožensky věřící).
  Trápí mě problém. Jestliže Ježíš přináší světlo/pravdu do našeho života, není to tedy světlonoš, jako Lucifer? Není sám luciferem? Nečiní oba totéž? Když dva činí totéž není to totéž? (V praxi USA/Rusko…atd.) Určitě to bylo vyřešeno, jen mě zajímá názor ctěného publika.

 146. Ateistum

  „toli“: Doba se změnila,dnes je to chápáno jako nevhodné a předčasné probouzení sexuality 8 leté dívky

  A proto ateisté, zastánci LGBT a podobného, pseudo-humanisté, ostatní nevyjmenovaní zvrácenci podporují předčasnou sexualizaci, včetně zvráceností, již u dětí od věku 4 let…

 147. Lemmy

  Pergill: Jánošík podle některých historiků nebyl zbojník, ale agent protihabsburských povstalců na východě Uherského království, který měl za úkol šířit neklid a zmatek v nepřátelském území.

  Toto je blud, na ktorý nikto rozumný neskočí.

  Pergill: nemilosrdně střílet

  Práve toto je dôvod, prečo humanisti odmietajú násilie a vraždy. Zabudol si na komunistov, ktorí vraždili vlastných komunistov v 50. rokoch minulého storočia? Kauza Slánsky. Odmietam tento fašistický prístup, že nemilosrdne strieľať.

  Na Slovensku by si mal podporu u prezidentského kandidáta Martina Daňa, ktorý sníva o vyvraždení ľudí z tretieho sektora, občianske združenia, nadácie, spolky.

 148. Karel 423

  @ A.S. Pergill
  Ano, postřílet všechny (ironie). Ty co zneužívají, ty co domněle zneužívají (co kdyby náhodou opravdu zneužívali/y), ty co zneužívání vydávají za nezneužívání a i ty co nezneužívání vydávají za zneužívání. A preventivně všechny ostatní, kteří zatím nezneužívají. Kdo zůstane?
  Zneužívání odsuzuji, zneužívání domnělého zneužívání také. Obojí je „prasárna“.

 149. Lemmy

  Karel, súhlasím s týmto: Problém vidím v „entitě“ satana. Jako entita neexistuje, stejně jako bůh. Nemůže tady činit, co mu je přisuzováno. Nemůže-li bůh ovlivňovat realitu (tvrdí ateisté), nemůže to dělat ani satan (tvrdí ateisté) proti.

  Škoda, že toto nie sú schopní pochopiť teisti, kresťania.

  Karel: Kdo zůstane?

  V podstate nikto.

 150. Lemmy

  Kresťan s prezývkou Ateistum: již u dětí od věku 4 let…

  Myslíš, že klerici, kňazi, sexuálne zneužívajú deti až od veku 4 rokov? Väčšinou áno, väčšinou tak deti vo veku 9 až 15 rokov.

 151. Ateistum

  Ty poslyš Lemmy, hlásný troubo humanistů IHááEU…

  Když již tedy svět (i navzdory tvrzení krvavé Madly, Balkánské řeznice) správně pochybuje o zvěrstvech Miloševičova režimu, jak se postavíte k tomu až třeba Němci, nebo třeba do nedávna původní obyvatelé Rakouska, budou přinuceni zabíjet africké hordy které je napadly, jak až budou muset zabíjet vlastizrádce?

 152. Tonda Vlas

  @Karel 423

  *Jestliže Ježíš přináší světlo/pravdu do našeho života, není to tedy světlonoš, jako Lucifer? Není sám luciferem? Nečiní oba totéž? Když dva činí totéž není to totéž?*
  ——————————————————————————————————————–
  Že je KRISTUS Lucifer se zpívá ve velikonočním hymnu Exultet:
  Flammas eius lúcifer matutínus invéniat:
  ille, inquam, lúcifer, qui nescit occásum.
  Christus Fílius tuus

  Nikde v Bibli se nepíše, že je satan Lucifer, to vzniklo chybou v Jeronýmově Vulgatě, textu, který byl donedávna autorizovaným biblickým textem v ŘKC.

  Jinak slovo Lucifer znamená v latině zcela něco jiného. Znamená Jitřenku, Venuši v její raní poloze.

 153. toli

  A zajímavé že východní křesťanství chápe Lucifera kladně,nezměnilo význam názvu na rozdíl od katolicismu

 154. Marek

  Takže když Tondo vejdu do kostela, a vykřiknu tam, že Ježíš je lucifer, budou věřící přikyvovat, nebo se mračit? Jde o ten spontánní okamžik. Nepotřebuji vysvětlení, co to slovo ve skutečnosti znamená. Skutečně mě zajímá, jak budou reagovat.
  Existuje třeba i ta varianta, že kněz začne tišit rozzlobené mručení, a vysvětlovat, že jako né, že sice se celou dobu na něj nadávalo, ale nedávno se zjistilo, že je vlastně hodnej?

 155. toli

  Takže když Tondo vejdu do kostela, a vykřiknu tam, že Ježíš je lucifer, budou věřící přikyvovat, nebo se mračit?

  Katolíci se budou mračit a pravoslavní přikyvovat.Mají odlišné vnímání slova Lucifer

 156. Ateistum

  Lucifer bylo označení anděla (tedy služebníka všemohoucího Boha) před jeho pádem. Dnes je padlým andělem (démonem) označovaným jako „ďàbel“ (pomlouvač, žalobce) či „satan“ (odpůrce), či prostě „zlý“.

 157. Marek

  Budu se toli teď vytahovat, protože jsem byl ve dvou velmi pravoslavných kostelech, a to ve Vasilu Blaženém, a Christu Spasiteli. V jiném už asi ne. U nás frčí nejvíc ty katolické, takže jsem měl na mysli takový. A samozřejmě vím, že by věřící reptali.
  Spíš jde o to, že jednou jdou nepokřtěné děti do pekla, pak do limba, jednou je ten lucifer zlej, pak hodnej, jednou pod jednou, podruhé podobojí, papež je neomylný ve všem, papež je neomylný jen někde, tamto se musí říkat, to zmíněné tamto se nikdy nesmí říkat, to je pořád dokola, než nás skosí ebola. Jeden známý podle toho, co ne že říkají, ale co dělají, silně pochybuje o to, jestli je ve vysokém klér vůbec nějaký věřící

 158. toli

  @Marek
  Teorii limbu už dnes ŘKC nepoužívá.Kdysi byla zavedena pro to aby rodiče spěchali se svým narozeným dítětem ke křtu.Lucifera jsme si už vysvětlili.Podobojí používají některé církve protestantské,u katolíků to není zvykem,ono by to bylo velmi drahé kdyby ovce měli chlastat víno při mši,ale odvolávají se na hygienu.Pít z poháru který mělo v ústech mraky lidí přede mnou asi není to pravé ořechové.A papež je prý neomylný pouze ve věcech víry.
  Shrnul bych to do věty že je to přesně tak jak se to v momentální situaci hodí.
  To by nás nemělo u teistů překvapovat-lež je jejich matkou.

 159. Tonda Vlas

  *Ateistum
  14.03. 2019
  Lucifer bylo označení anděla (tedy služebníka všemohoucího Boha) před jeho pádem. Dnes je padlým andělem (démonem) označovaným jako „ďàbel“ (pomlouvač, žalobce) či „satan“ (odpůrce), či prostě „zlý“.*
  ————————————————————————————————————————
  Tak se to traduje ale biblické to není.

 160. Tonda Vlas

  @Marek

  Jeden mi říkal, že kdyby vysoký klér sám skutečně věřil tomu, co hlásá, tak by se musel nehorázně třást strachem.

 161. Medea

  (Hebrew helel; Septuagint heosphoros, Vulgate lucifer)

  The name Lucifer originally denotes the planet Venus, emphasizing its brilliance. The Vulgate employs the word also for „the light of the morning“ (Job 11:17), „the signs of the zodiac“ (Job 38:32), and „the aurora“ (Psalm 109:3). Metaphorically, the word is applied to the King of Babylon (Isaiah 14:12) as preeminent among the princes of his time; to the high priest Simon son of Onias (Ecclesiasticus 50:6), for his surpassing virtue, to the glory of heaven (Apocalypse 2:28), by reason of its excellency; finally to Jesus Christ himself (2 Peter 1:19; Apocalypse 22:16; the „Exultet“ of Holy Saturday) the true light of our spiritual life.

  The Syriac version and the version of Aquila derive the Hebrew noun helel from the verb yalal, „to lament“; St. Jerome agrees with them (In Isaiah 1.14), and makes Lucifer the name of the principal fallen angel who must lament the loss of his original glory bright as the morning star. In Christian tradition this meaning of Lucifer has prevailed; the Fathers maintain that Lucifer is not the proper name of the devil, but denotes only the state from which he has fallen (Petavius, De Angelis, III, iii, 4).

  (The Catholic Encyclopedia: Lucifer. Robert Appleton Company, 1910.)

 162. Ateistum

  Do podsvětí byla svržena tvá pýcha, hlučný zvuk tvých harf. Máš ustláno na hnilobě, přikrývku máš z červů.
  Jak jsi spadl z nebe, třpytivá hvězdo, jitřenky synu! Jak jsi sražen k zemi, zotročovateli pronárodů!

  Izaiáš 14:11-12 (ČEP, 2001)

  Tvá pýcha klesla do pekla jako tvá pěkná muzika;
  tvou postelí je hniloba a červi jsou tvá přikrývka!“

  Jak jen jsi to spadl z nebe, ty Zářný, synu Jitřenky!
  Poražen jsi byl až na zem – ty, jenž jsi srážel národy!

  Izaiáš 14:11-12 (B21, 2017)
  – právě to Zářný Vulgáta překlàdá jako Lucifere.

 163. Ateistum

  Kniha Henochova (první Henoch)

  Kapitola 6
  1. A stalo se, když v oněch dnech přibývalo lidských dětí, že se jim rodily krásné, půvabné dcery.
  2. Když je andělé, synové nebes, spatřili, zatoužili po nich a řekli si: „Pojďme si vybrat ženy mezi
  lidskými dětmi a ploďme jim potomstvo.“ 3. A Semjaza, který stál v čele, řekl: „Bojím se, že se k
  tomu snad ani neodhodláte, vždyť sám bych pak pykal za tento velký hřích.“
  4. Nato mu všichni pravili: „My všichni složme přísahu a zavažme se vzájemným zaklínáním, že
  od svého úmyslu neustoupíme a že jej určitě provedeme. “
  5. Potom všichni společně přísahali a vzájemným zaklínáním se zavázali záměr uskutečnit.
  6. Celkem dvě stě jich pak sestoupilo ana Arias, jež tvoří vrchol Chermónua, jak se zapřisáhli a
  zavázali vzájemným zaklínáním.
  7. A toto jsou jména jejich vůdců: Semjaza, který jim stál včele, Araki, Berameel, Kokebiel,
  Tamiel, Ramiel, Daniel, Ezekeel, Berakeel, Asael, Betareel, Ananel, Zekiel, Semsapeel,
  Setereel, Tureel, Jomjal, Arazjal. Toto jsou jejich desátníci.

  Kapitola 7
  1. A byli s nimi všichni ostatní a brali si ženy; každý si pro sebe vybral jednu a začali k nim
  vcházet a spát s nimi. Učili je kouzlům a čárům a obeznámili je s řezáním kořenů a roubováním
  stromů.
  2. A ony počaly a porodily velké obry, jejichž výška byla tři tisíce loktů.
  3. Tito pak snědli všechen majetek lidí, až je lidé nebyli s to uživit.
  4. Tak se obři obrátili proti lidem, aby je zhltali.
  5. A počali páchat zlo proti ptákům a zvířatům, plazům a rybámc a pojídat vzájemně své maso
  a pít z něho krev.
  6. Tu země pachatele zla obvinila.

  Kapitola 8
  1. A Azazeel učil lidi dělat meče“, nože a štíty“ a drátěné košile a obeznámil je s věcmi, jež k
  tomu patří i s jejich opracováváním, s náramky a ozdobami, používáním antimonu a líčením
  obočí, s nejvzácnějšími a nejvybranějšími drahokamy všech barevných odstínů a s
  proměnlivostí světa.
  2. Nastala velká bezbožnost a rozmohlo se smilstvo, lidé setrvávali v hříchu a všechny jejich
  cesty vedly ke zkáze
  3. Amiziras učil všechny zaříkávače a řezače kořenů, Armaros učil, jak zbavovat kouzel,
  Berakeel vyučoval astrology, Kokabiel učil znamením, Tamiel astrologii a Asdareel vykládal o
  dráze měsícee.
  4. Jak lidé hynuli, naříkali, a jejich hlas došel až do nebe.

  Kapitola 9
  1. Pak Míkael a Ureel a Rufael a Gabriel hleděli z nebe a spatřili mnoho krve na zemi prolité a
  všechno Zlo, jemuž lidé propadli.
  2. Říkali si mezi sebou: „Nářek hynoucí země je slyšet až k branám nebe.
  3. Duše lidí vám, vy svatí v nebi, žalují a prosí: ,Zjednejte nám u Nejvyššího spravedlnost.“
  4. Řekli Králi, svému Pánu: „Ty jsi Pán pánů, Bůh bohů, Král králů. Trůn tvé slávy přetrvá věky
  a tvé jméno bude věčně svaté a slavné, neboť ty jsi požehnaný a slovutný!
  5. Jsi tvůrce všech věcí, všemu vládneš a tvému zraku je vše odhaleno, takže všechno vidíš a
  nic se před tebou nemůže skrýt.
  6. Pohleď tedy, co učinil Azazeel, jak naváděl ke všem nepravostem na zemi a prozradil
  tajemství všehomíra, jež se udála v nebi.
  7. A vyučil kouzlům Semjazu, jemuž jsi dal moc, aby byl hlavou svým druhům.
  8. A oni chodili k dcerám člověka na zemi a spali s nimi, stykem s oněmi ženami se poskvrnili a
  neskryli před nimi ani jeden svůj hřích.
  9. Ty ženy pak porodily obry, a celá země tím byla naplněna krví a zlem.
  10. Hleď, jak duše těch, kteří zemřeli, křičí a žalují až k bráně nebes a slyš, jak jejich úpění se
  stupňuje: Nemohou však uniknout zlu, které se páchá na zemi.
  11. Vždyť ty víš o všech věcech, dříve než se staly, a znáš i to, co z nich pochází, avšak nám o
  tom nic neříkáš. Co jim za to máme udělat?“

  Kapitola 10
  1. Na to Nejvyšší, Vznešený a Svatý promluvil a poslal Asereljura k synu Láchema se vzkazem:
  2. „Řekni mu mým jménem: ,Ukryj se!‘ a zjev mu konec, který se blíží: Celá země bude totiž
  zničena a vše, co je na ní, bude vyhlazeno.
  3. A také ho pouč, jak může uniknout zkáze, aby jeho símě zůstalo zachováno po všechna
  pokolení.“
  4. A Pán potom promluvil k Refáelovi: „Spoutej Azazeelovi ruku a nohu a vsaď ho do temnoty;
  pak otevři poušť, která je v Dudaelu, a tam ho svrhni.
  5. Naval na něho špičaté a ostré kameny a pokryj ho temnotou, aby k němu neproniklo světlo.
  6. Ve velký den soudu ať je uvržen do ohně.
  7. A uzdrav zemi, kterou andělé zneuctili, a zvěstuj jí, že já zemi uzdravím, aby všechny děti
  člověka nezahynuly kvůli tajemstvím, jež jim strážcové prozradili a jimž učili své syny.
  8. Celá země je zkažena učením a činy Azazeela, proto jemu přičti veškerou vinu.“
  9. A Gabrielovi Pán řekl: „Vytáhni proti těmto zlotřilým ničemníkům, vyhlaď z lidského středu děti
  jejich smilstva i děti strážců. Rozeštvi je proti sobě, aby se navzájem v boji pobili, neboť nemají
  nárok na dlouhý život.
  10. Oni se tě budou snažit uprosit, ale nic jim nebude platné, že doufají ve věčný život a že
  každý z nich se dožije pěti set let“.
  11. Míkaelovi pak Pán pravil: „Jdi a oznam Semjazovi a jeho druhům, kteří se tělesně spojili se
  ženami, že se potřísnili vší jejich nečistotou.
  12. A až se všichni jejich synové navzájem pobijí a až spatří zkázu svých milovaných, svaž je
  pod příkrovem země na sedmdesát pokolení až do dne konečného soudu, kdy nad nimi bude
  dokonána odvěká spravedlnost.
  13. V oněch dnech je pohltí útroby ohně: V pekelném žaláři budou uzavřeni na věky.
  14. A kdokoli bude odsouzen a od této chvíle zahyne s nimi, bude spolu s nimi spoután až do
  skonání mnoha pokolení.
  15. Znič všechny chlípné duše a děti strážců, neboť si ujařmili lidi.
  16. Smeť z povrchu zemského všechno násilí. Ať zhyne každé zlé dílo a objeví se rostlina
  spravedlnosti a nevinnosti a její dílo ať přinese požehnání. Spravedlnost a čistota budou
  radostně nastoleny na věky.
  17. Tehdy vyváznou všichni spravedliví a budou dlouho žít, že zplodí tisíc dětí a všechny dny
  své mladosti i své šabaty završí v míru.
  18. A v oněch dnech bude se celá země vzdělávat ve spravedlnosti, bude osázena stromy a
  bude naplněna požehnáním.
  19. Budou na ní vysazeny všechny stromy přinášející radost a vinná réva, jež ponese hojné
  hrozny. Semeno, jež na ní bude zaseto, ponese z každé měřice deset tisíc a každá měřice oliv
  dá deset lisů oleje.
  20. Zemi pak očisti od veškerého útlaku, nespravedlnosti a všech hříchů. Odvrať ji ode vší
  bezbožnosti a zlovůle, jež poskvrňují zemi: Z povrchu země je vyhlaď.
  21. A všechny děti lidí se stanou spravedlivými a všechny národy mne budou uctívat a velebit a
  budou se mi klanět. Země pak bude očištěna ode vší zkaženosti a hříchů i od všech pohrom a
  útrap; po všechna pokolení nikdy už je na ni nesešlu.“

  Kapitola 11
  1. „A v oněch dnech otevřu pokladnice požehnání, jež jsou v nebi, abych je seslal na zemi a na
  dílo lidských dětí.
  2. Pokoj a spravedlnost budou provázet všechna pokolení světa po všechny dny.“

 164. Medea

  @Ateistum

  Do podsvětí byla svržena tvá pýcha, hlučný zvuk tvých harf. Máš ustláno na hnilobě, přikrývku máš z červů.

  Jak jsi spadl z nebe, třpytivá hvězdo, jitřenky synu! Jak jsi sražen k zemi, zotročovateli pronárodů!

  Izaiáš 14:11-12 (ČEP, 2001)

  Biblisti tie verše obvykle interpretujú ako poukaz na babylonského kráľa, „syna“ bohyne Ištar. Ištar bola významnou babylonskou bohyňou sumerského pôvodu (Inanna). Mala titul Kráľovna nebies a jej hviezdou bola planéta Venuša (Jitřenka).

 165. Marek

  To je Tondo právě ono, že ať už se na řkc zejména díváme ze které chceme strany, to její až starozákonně epické pokrytectví vše naprosto překrývá. A z portfolia schizofrenií, kterým se honosí společnost, resp., aby to neskýtalo alibi, tak homo, řečené sapiens sapiens, je jedno z velkých to, že pojmenování tohoto stavu je označováno za zlovolné, zlé, zaujaté, apod.
  „Kupodivu“ jakoby nás to vracelo k tématu článku…

 166. toli

  @Medea

  Biblisti tie verše obvykle interpretujú ako poukaz na babylonského kráľa, „syna“ bohyne Ištar. Ištar bola významnou babylonskou bohyňou sumerského pôvodu (Inanna). Mala titul Kráľovna nebies a jej hviezdou bola planéta Venuša (Jitřenka).

  Souhlas,Ateistum to má v té makovici celé pomotané.Izajáš zlořečí královně nebes a protestanté zlořečí katolíkům právě pro to že označují Marii za královnu nebes a démon v Medjugorii se prý sám označuje za spoluvykupitelku a spolutrpitelku Někteří faráři odebíra“zprávy z Medjugorie “ pochopitelně za úplatu. Přitom Vatikán před tím varuje.Pravdou je že zprávy z Medjugorie cucají z prstu pomatenci-Eklessianovi klony 🙂

 167. Ateistum

  Ekklesian ví, že Medjugorie i Fatima je dílo zlého. Není žádná matka, jen Král (a Kristus) jehož jméno je nade všechna jména, a na věky.

 168. Lemmy

  Ekklesian ví, že Medjugorie i Fatima je dílo zlého.

  Čiže Satan je v Rímskokatolíckej cirkvi doma. 😀

 169. Ateistum

  Trápí mě problém. Jestliže Ježíš přináší světlo/pravdu do našeho života…

  Na počátku bylo Slovo, to Slovo bylo u Boha, to Slovo bylo Bůh. To bylo na počátku u Boha.
  Všechno povstalo skrze ně a bez něho nepovstalo nic, co jest.
  V něm byl život a život byl světlo lidí. To světlo ve tmě svítí a tma je nepohltila.
  Jan 1:1-5 (ČEP, 2001)

 170. Medea

  „Trápí mě problém. Jestliže Ježíš přináší světlo/pravdu do našeho života…“

  Ekklesian, aký problém?

 171. Lemmy

  Na počiatku vraj bolo slovo. Škoda len, že mu nepredchádzala myšlienka. [Morphee]

 172. Ateistum

  Autorem (kterého jsem zapoměl uvést) „povzdechu“ byl Karel číslo.

  Šlo mi o to aby bylo pochopeno, že Ježíš (syn Boha, skrze něhož a pro něhož vše bylo Stvořeno) je světlem. Namísto intrikování.

  Ekklesian

 173. Ateistum

  Karel intrikuje: Trápí mě problém. Jestliže Ježíš přináší světlo/pravdu do našeho života, není to tedy světlonoš, jako Lucifer? Není sám luciferem? Nečiní oba totéž? Když dva činí totéž není to totéž? (V praxi USA/Rusko…atd.) Určitě to bylo vyřešeno, jen mě zajímá názor ctěného publika.

  Na počátku bylo Slovo, to Slovo bylo u Boha, to Slovo bylo Bůh. To bylo na počátku u Boha.
  Všechno povstalo skrze ně a bez něho nepovstalo nic, co jest.
  V něm byl život a život byl světlo lidí. To světlo ve tmě svítí a tma je nepohltila.
  Jan 1:1-5 (ČEP, 2001)

 174. Karel 423

  @Marek
  Ano, to je to, co jsem chtěl naznačit. Myslím, že si rozumíme.

 175. Hraničář

  Ateistum
  13.03. 2019
  Všichni političtí lídři (údajně vaši delegáti, vás zastupující politici) jsou schválení tak aby vyhovovali zájmům odlišným od zájmu národa (lidí). Je úplně jedno, že vám příjde, že jedni kopou za vás a druzí ne. ……………

  Co napsal a řekl V. Klaus ml.?

  Vlnu nevole mezi poslanci koalice i opozice vyvolal v úterý ve sněmovně, když přirovnal schvalování zákonů kvůli předpisům Evropské unie k rozhodování o složení židovských transportů do nacistických koncentračních táborů.

  „Mně to připomíná něco jako židovský výbor, jo, když nám řekli, že máme vypravit transport, a my jenom tak jako rozhodujeme, že ty nemocné ženy ještě nepošleme, ty půjdou až příštím vlakem, ale jinak prostě děláme to, co nám řeknou,“ prohlásil Klaus.

  Klaus také uvedl, že 57 procent návrhů zákonů jsou nařízení Evropské unie, „kde my jako ovce pro to zdviháme ruku a v nějaké podobě to posíláme dál“. Nařízení GDPR označil za „kravinu“.

  Později na Facebooku uvedl, že jeho příměr k židovskému výboru byl až příliš drakonický.

  Ztráta suverenity českého parlamentu je děsivá.
  Možná byl můj příměr k suverenitě „židovského výboru“ příliš drakonický, ale u 60% zákonů, co doručujeme českým občanům – je míra naší suverenity NULA.
  Jen implementujeme evropské směrnice a nařízení. Povinně a ještě si to musíme potupně sami sepsat a dělat, že to projednáváme a hlasujeme o tom.
  1) Proč to v Bruselu nepřeloží do češtiny a nevydají tady věstníkem? Aby to dělalo dojem, že to sami chceme? Jako včera třeba GDPR?
  Vždyť to by česká sněmovna v životě nepřijala, patrně by to ani nikdo nenavrhl – stejně jako „evropský zatykač“ a tisíce dalších věcí.
  2) Poslanci v kampani pobíhají po republice, slibují občanům, že je budou zastupovat a co vše udělají. Kdyby byli fér, museli by říci – ze tří pětin budu jen hlasovací automat a jak ovce budu implementovat evropská nařízení. Z menší části budu hlasovat a navrhovat zákony dle svého přesvědčení a dle vůle svých voličů.

  Ztrácíme tuto zemi a já (jak řekl správně Dolínek – „v menšině“) křičím a snažím se na to lidi upozornit. Už nevím jak. Teď se nikdo z mediálních a politických nepřátel nebude bavit o meritu věci – ale snažit se mě umlčet, že jsem použil nevhodný příměr. A dávat mi do pusy něco, co jsem neřekl. Ti největší lumpové se ze mě pokusí dělat antisemitu.

  Prosím o sdílení.

 176. Hraničář

  toli
  14.03. 2019
  Souhlas,Ateistum to má v té makovici celé pomotané.Izajáš zlořečí královně nebes a protestanté zlořečí katolíkům právě pro to že označují Marii za královnu nebes a démon v Medjugorii se prý sám označuje za spoluvykupitelku a spolutrpitelku Někteří faráři odebíra“zprávy z Medjugorie “ pochopitelně za úplatu. Přitom Vatikán před tím varuje.Pravdou je že zprávy z Medjugorie cucají z prstu pomatenci-Eklessianovi klony …………….

  Už jsi v Medju byl? Já 4x. Letos možná zase.
  http://www.verite.cz

  Od roku 1992 s námi do Medžugorje vyjelo z ČR nejvíce poutníků. Pořádáme poutě s kvalitním duchovním programem a nabízíme pravdivé a povzbuzující informace o počátcích zjevení i aktuálním vývoji. Pouť je zaměřena na povzbuzení lidí v nastávající těžké době, ochranu a úspěšné překonání celosvětové krizové situace, která vyvrcholí na konci druhého desetiletí (viz kniha Těžká léta před šťastnou dobou).

 177. toli

  @Hraničář
  Byl jsem tam 2x a nijak mne to nezaujalo (protože vnímám ten podvod) a nezaujalo mne to ani v době kdy jsem byl katolíkem.

 178. A. S. Pergill

  @Lemmy @Karel 423
  Je mi velice líto, ale v historii (a to i té naší) je opravdu dost příkladů, kdy ti slušní nebyli dostatečně tvrdí na to, aby se včas účinně bránili proti těm druhým. A připustili překročení hranice, za níž se už bránit reálně nešlo a společnost končila na léta až desetiletí v totalitě. V moderní historii od nástupu nacismu přes komunistický puč až po naše současné podřizování se neomarxistické a silně fašizující EU.
  Ti, co „humanisticky“ odmítají násilí a zabíjení nepřátel, bez korekce na realitu, většinou skončí v plynových komorách nebo na šibenicích.
  V řadě případů by asi stačila jen „virtuální“ střelba. Důležité je IMHO jednoznačně ukázat, že pokud to neslušné překročí určitou lajnu, tak se střílet opravdu bude (a nikoli virtuálně). Asi jako závěr filmu V+W „Svět patří nám“, v němž demokratický stát likviduje pomocí armády fašistický puč (tedy násilím, včetně zabíjení).

  Speciálně @Lemmy
  Slovenskou politickou scénu ani teď, před volbou presidenta, moc nesleduji. Nicméně tu blonďatou sluníčkářku, nestojící mi za to abych si pamatoval nebo teď po netu hledal její jméno, svým slovenským přátelům a známým (a mám jich z dob federace docela dost) rozhodně nepřeji, už na základě toho, jaký hnus z naší politické scény ji podporuje.

  A když jsme u toho Slovenska:
  Při nástupu na vojnu jsme podepisovali z hlediska našeho dlouho po válce narozeného ročníku vysoce zastaralé čestné prohlášení, že jsme nebyli ve Vlajce, Národním souručenství nebo v Hlinkově straně. Tak jsem se žertem zeptal slovenského kolegy, zda náhodou nebyl v Hlinkově straně. Jeho odpověď mě (tehdy) docela zaskočila: „No čo, veď tam boli všetci slušní Slováci.“
  Faktem ovšem je, že mě to docela připravilo na události po roce 1989, kdy se začala republika rozpadat. Prostě jsem už od tehdy chápal, že se Slováky mnoho hodnot nesdílíme, včetně hodnocení novodobých dějin, a bude vždy mezi námi a jimi existovat výrazný příkop. A zaplať pánbu, že jsme se dokázali rozejít slušně a civilizovaně, ne jako bývalá Jugoslávie, nebo jak nyní probíhá brexit.

 179. A. S. Pergill

  @Hraničář
  K tomu Klausovu bodu 1:
  Oni to nepřeloží do češtiny mj. proto, že jako uživatelé méněcenných hatmatilek by to ani nezvládli.

 180. Lemmy

  Pergill: Prostě jsem už od tehdy chápal, že se Slováky mnoho hodnot nesdílíme

  Áno, preto bolo správne, že sme sa rozdelili. Dnes sme samostatní, a Česi nás môžu slobodne kritizovať. Nekritizujú seba v rámci Československa. V roku 1918 by nás svet nepodporil, aby sme mohli mať Slovenskú republiku.

  Inak, je zaujímavé, že Česi ohovárali vlajku, že modrý klin je vtlačenie Slovenska medzi Čechov a Moravákov, biely a červený pás na vlajke. Ten modrý klin im neustále vadil. Hovorím o českých šovinistoch. A zrazu po rozdelení si Česko drzo uzurpovalo modrý klin do vlajky Českej republiky. Česi tak len ukázali, akí sú pokrytci.

  Pergill: před volbou presidenta, moc nesleduji. Nicméně tu blonďatou sluníčkářku,

  Ty si taký malý žobravý fašistický čechounek.

  Keď nesleduješ slovenskú politiku, tak netrep nezmysly, že Čaputová je slniečkárka. Spamätaj sa!!! Si sprostý primitív!

 181. Ateistum

  Vlajka (ani hymna) není národa Čechů, je republiky. Znáš někoho kdo by za republiku byl ochoten bojovat, padnout?

  Znám pár ne zcela uvědomělých lidí, kteří jsou ochotni (nějakým způsobem) bojovat za uvedené symboly republiky.
  Věřím, že budou existovat i lidé schopní zabít. Většina se asi spokojí s tím, že jiné za zabití neodsoudí, nezabrání jim v něm. To je již ale řeč o národa a vlasti zrádcích.

 182. Tonda Vlas

  Po tom, co ji vehementně podpořil Halík, tak jsem nakloněn věřit tomu, že ona tou sluníčkářkou je.

 183. Lemmy

  Tonda, nie je slniečkárka. Je to blud, masírovaný antidemokratmi, ktorým vadí, že máme demokraciu. Je to sprosté ohováranie. Ona predsa nevidí svet ružovo. Jej je jasné, že v spoločnosti sú rôzne názory. Ona obhajuje svoje. Dá sa povedať, že je lepšia demokratka ako napríklad pokrytecký Kotleba, ktorý sa len naoko hraje na demokrata asi ako kedysi Hitler.

 184. Lemmy

  Ateistum: Znáš někoho kdo by…

  To sa pýtaš, pritom si napísal: Znám pár…

  Nie je čo riešiť. Sám si si odpovedal. 🙂

  Sú podľa teba vlastizradcovia tí, ktorí ponechali slovenský modrý klin v českej vlajke?

 185. Ateistum

  Ještě jednou Lemmy, a pomaleji…

  Vlasti zrádce je ten kdo zradí vlast. Vlast je území obývané národem/národy/lidmi s vlastí srostlých, tvořících spolu skrze vlast jednotu, vycházejících spolu.
  Národa zrádce je ten kdo zradí národ.

  Já neznám nikoho, kdo by za republiku byl ochoten nasadit svůj život (bojovat, padnout)!

  Znám lidi ochotné nefyzicky bojovat za republiku (kterou však vnímají nereálně, nebo hledí k představě republiky, jakožto státnímu zřízení, po jaké podvědomě touží), tedy víceméně dnes bojují jen za symboly. Dále věřím, že existují i lidé ochotní (třeba i jen kvůli hlouposti a tomu, že jsou zmanipulovaní) zabíjet a lidé co jim to umožní (máme o tom z minulosti i současnosti myslím dost důkazů); z nikým takovým se však (přinejmenším doufám) nestýkám a ani to neplánuji.

 186. A. S. Pergill

  @Lemmy
  Pokud vím, kdo z naší politické scény dotyčnou dámu podporuje, tak si o ní opravdu nemohu myslet, že je demokratka, protože někoho takového by tito lidé rozhodně nepodporovali.

 187. Ateistum

  Doplňující záludná otázka:

  Ti co dnes republiku představují a zaštiťují (oni zaštiťují ji a netuší jak je kvůli tomu slabá, sami se jí také zaštiťují ale to jim vydrží jen se zmanipulovaným davem/národem), vládnou Čechům jako jedni z „nich“ (tu a tam i Čech, výce-méně všichni vlasti a národa zrádci).

  Kolik z nich za republiku, vládu nad Čechy, nasadí svůj život?

 188. Bela Lugosi

  Tak co je tady nového? 🙂 Už si nepamatuju, kde jsme se naposledy hádali a co jsme řešili. Už někdo z vás dokázal, že Satan neexistuje? Protože existovat může, stejně jako může existovat evoluce nebo sněhurka. Nevíme, nejsou jisté důkazy pro ani proti, takže existovat může i nemusí. A nejisté důkazy jsou jen nejisté. Ty vynechme. Pravděpodobnost měřit neumíme, jen relativně. Takže? Nějací Satanové jako entity existovat mohou, nějaká řekněme „zosobněná zla“, démoni. Je to víra, ale jejich možná neexistence je také jen víra. Žádná z těch věr není lépe dokázaná, protože částečné důkazy jsou nejisté a jisté tu nikdo nedal, ani pro existenci Satanů jako entit, ani proti. Dobrou a někdy zase! 🙂

 189. Lemmy

  Bela: Už někdo z vás dokázal, že Satan neexistuje?

  Zatiaľ nikto nedokázal žiaden jav, ktorý by sme mohli označiť ako nadprirodzený. Nikto nedokázal existenciu bohyne Afrodity, a tak ostatní sa vykašľali na nejaké dokazovanie, lebo pochopili, že by sa strápnili ako Bela Lugosi.

 190. Lemmy

  Pergill, chybne uvažuješ, Čaputová je demokratka. To, ako sa o nej vyjadrujú nejakí ľudia, predsa nemá vplyv na jej charakter.

 191. Lemmy

  Ateistum, si zbabelec, lebo si neodpovedal na otázku: Sú podľa teba vlastizradcovia tí, ktorí ponechali slovenský modrý klin v českej vlajke?

 192. Ateistum

  Odpověděl a na mnohem více než jsi se ptal; tvá otázka je totiž poněkud mimoběžná k mému sdělení, odpověď ti měla být jasná, tvá otázka pak zbytečná…

  Napsal jsem kdo je vlastizrádce? Napsal!

  Zrazuješ vlast tím když nectíš republiku a její symboly? Ne nezrazuješ!

 193. Ateistum

  K Čaputové, nejen… Co říkáš na názor Lehotského, lže o faktech nebo jen manipuluje?

  – – –
  >>Prečo Šefčovič ani Čaputová nie sú vhodní kandidáti na dobrého prezidenta?<<
  Bratislava 13. marca 2019

  Dvaja papierovo najväčší kandidáti týchto prezidentských volieb Zuzana Čaputová a Maroš Šefčovič sú zdanlivo dobrí kandidáti na túto funkciu: sú spoločensky na úrovni, plynulo rozprávajú, dobre vyzerajú. A predsa im čosi podstatné chýba k tomu, aby boli dobrými prezidentmi

  Áno, prezident má spĺňať aj spoločenské, rétorické a vizuálne kritériá, ale to všetko sú až druhoradé požiadavky na dobrého prezidenta.

  Načo vlastne máme prezidenta? Veď náš systém inštitúcií zabezpečujúci fungovanie a vzájomné vyvažovanie moci výkonnej, zákonodarnej i súdnej by v podstate mohol fungovať aj bez prezidenta – dôkazom je, že štát prežil uplynulých päť rokov bez problémov aj s prezidentom, ktorému je bližšia cudzina než vlastná krajina, a ktorého neprijali ako hlavu štátu na oficiálnej návšteve ani v jednej z kľúčových svetových veľmocí.

  Médiá zvyknú zdôrazňovať reprezentačnú funkciu prezidenta. Zveličovanie jej dôležitosti je však skôr akýmsi pozostatkom slávy kráľovských dvorov z čias monarchií: reálna politika sa už veľa rokov robí najmä za rokovacími stolmi a pri mikrofónoch. A v tejto súvislosti sa u nás až príliš často zabúda na dôležitý fakt: vo svete si vážia skôr toho, kto má vlastný postoj a stojí si za ním, než toho, kto ochotne na všetko prikývne, aby bol za dobrého.

  Zmyslom funkcie prezidenta v našom spoločenskom systéme je predovšetkým harmonizácia vecí, ktoré by inak bez múdrej a spravodlivej hlavy riešil systém inštitúcií paušálne, necitlivo – bezhlavo. Inými slovami, zmyslom funkcie prezidenta je nájsť hlavu – osobnosť. Štátnickú, nie úradnícku. Takú, ktorá bude vyvažovať tisíce tých úradníckych osobností v desiatkach inštitúcií štátnej správy.

  Osobnosť, ktorá svojím intelektuálnym a morálnym potenciálom obsiahne celý priestor, ktorý jej tá funkcia dáva. Osobnosť, ktorá dorástla na hlboké porozumenie spoločenským a politickým procesom, ktoré v krajine a vo svete prebiehajú, a ktorá bude vedieť prijať zásadné riešenia v štátnickom, nie úradníckom štýle. Vlastné riešenia vychádzajúce z vlastného názoru, odzrkadľujúce štátnickú, nie úradnícku osobnosť.

  Tie rozhodnutia sa veľmi často týkajú dilemy: urobiť odvážny krok v prospech občanov, alebo ísť cestou menšieho odporu a poslúchnuť nátlak či vábenie boháčov, podplácačov, straníkov a v neposlednom rade vyslancov cudzích mocností. A práve preto bude dobrým prezidentom nie ten, kto dobre vyzerá, ale ten, kto urobí v ten pravý čas správne, odvážne a zodpovedné rozhodnutie v prospech budúcnosti ľudí žijúcich v tejto krajine. Rozhodnutie štátnické, nie úradnícke.

  Pri všetkej úcte k diplomatovi, ktorý už veľa rokov nežije na Slovensku a celý život bol vlastne iba vykonávateľom zhora pridelenej agendy, a pri všetkej úcte k právničke, ktorá dokázala premiestniť skládku z jej mesta do iného, takúto štátnickú osobnosť v nich nevidieť. Z toho, čo ukázali v predvolebnej kampani vyplýva, že sú dobrými vykonávateľmi cudzej vôle. Môžu byť dobrými a schopnými úradníkmi. To nie je málo. Ibaže dobrý prezident by mal byť v prvom rade štátnikom.

 194. Lemmy

  Ateistum: vo svete si vážia skôr toho, kto má vlastný postoj a stojí si za ním, než toho, kto ochotne na všetko prikývne, aby bol za dobrého.

  Presne toto dodržuje Čaputová, má vlastný postoj a stojí si za ním.

 195. Ateistum

  No ale lidem ty svoje postoje příliš neprozradila, tak se nediv, že je pro ně v lepším případě nečitelná, nebo něco jako náš Drahoš (mimochodem budou ze stejného „hnízda“) – o tom i lidé „na stejné straně, i jeho a lidi co za ním stáli, dnes říkají, že to prostě nešlo, že byl nevolitelný.

 196. Medea

  @A. S. Pergill

  „OK, jistěže i nacistické plynové komory spouštěli konkrétní lidé a konkrétní lidé do nich naháněli Židy. A to jsou ti konkrétní viníci, co za to nesou plnou odpovědnost. Nacismus byl ve skutečnosti silně humánní filosofie, jen si bohužel neohlídal, aby pod jeho praporem nefungovali i zločinci, kteří s ním nemají nic společného.“

  Aj keby nacizmus ako ideológia zostal len na papieri, aj tak by to bola nemorálna a zločinná ideológia, pretože medzi jeho prostriedkami/cieľmi bolo deklarované zotročovanie a vyvražďovanie.

  „Čili jako nemůžeš oddělit ten nacismus od zločinů, páchaných jeho přívrženci a jeho jménem, tak to samé platí i pro křesťanství obecně“

  Neplatí. V rámci kresťanstva existuje mnoho prúdov. Niektoré sú veľmi umiernené alebo liberálne. Kresťanstvo nie je Biblia. Je mnoho kresťanov, ktorí chápu Bibliu ako záznam interakcie človeka a Boha, pričom človek pri tejto interakcii vnímal Boha nedokonale a deformovane.

 197. Medea

  Keď som bol dieťa, hovoril som ako dieťa, poznával som ako dieťa, rozmýšľal som ako dieťa. Keď som sa stal mužom, zanechal som detské spôsoby. Teraz vidíme len nejasne, akoby v zrkadle, no potom z tváre do tváre. Teraz poznávam iba čiastočne, ale potom budem poznať tak, ako som aj ja poznaný. A tak teraz ostáva viera, nádej, láska, tieto tri; no najväčšia z nich je láska.

  (1 Kor 13, 11-13)

 198. Bela Lugosi

  1) Že něco není prokázané neznamená, že to neexistuje nebo je to nepravděpodobné, už jsi to pochopil, nosorožec Lemmy? 🙂

  2) Ani vaše evoluce, skřítkové a další věci na které věříte, nejsou prokázané na 100%, jen relativně. Může to být třeba matrix, logika… 🙂

  3) Pravděpodobnost je relativní, evoluce nebyla prokázaná celá staletí od Anaximandra po Darwina a tehdejší Lemmy mohl říct v 17.století třeba: žádná evoluce není nebo je nepravděpodobná, celá staletí nejsou žádné důkazy… i dneska není prokázaná na 100%, ale to je jiná debata.

  4) Tedy je možné, že nějaký satan existuje, stejně jako že existuje nějaký typ evoluce (Darwin X Lamarck atd…)

  Dobrou a někdy! 🙂

 199. Ateistum

  Opravdu chcete víru v Boha křesťanů přirovnávat k fašismu? Žij a nech žít, to chcete třeba aplikovat?

  Jinak ti rozumím Médeo a souhlasím.
  Také ale nám patřícím Kristu bylo Pavlem sděleno, že máme mysl Kristovu a pánem přislíbeno, že pravda se nám bude zjevovat a v čas kdy se navrátí již budeme vědět a nebudeme si již muset na nic ptát.

  Dříve jsem měl obavu z bezčasí/věčnosti, živili ji pro mne nepochopitelné popisi izraelitů. Kdybych Bohu nevěřil, že rozhodnout se pro to mohu svobodně, kdo ví jak by to se mnou a mým vztahem s Bohem bylo. Však moje představivost i důvěra v Boha vzrostla, nebojím se věčnosti po boku svého Pána.

  Ekklesian

 200. Ateistum

  Já se na ten „čas“těším. Máte-li problém podobně jako já nechte ať vám Bůh dá uvědomění si jen toho všeho co pro nás udělal v tomto „období“ a že to budeme moci poznat a obdivovat. A to bylo řečeno, že nevíme co jsme, ale také že jsme bohové…

  Ekklesian

 201. Ateistum

  Čistě podle mne, ani Harabín není dobrá volba. Nemá dobrou pověst.

  Ať již zvolíte tak či onak, dostanete koho si zasloužíte a jak to mà být.

  Věřící Slováci by si měli ujasnit jak chtějí žít (co chtějí) a poprosit Boha aby jim takového prezidenta a následně vládu dal, podporovat je i vám všem vyprosit přízeň a milost Boha.

  Pro Čechy platí to stejné. Milost Boha budeme potřebovat.

  Pak je tu ještě jedna věc, mluvím opět k vàm věřící v jediného a nestvořeného. Máte sloužit, být tělem Kristovým, nést světlo. Neděláte to! Proto to s vaším národem vypadá jak vypadá. Dávno jste měli troubit na poplach a do zbraně a boje. Kárat mrtvé jít příkladem.

  Však nezapomeňte, že nastává doba, kdy bude zlému dána moc zahubit každého, i vás. Ta doba nastává a je zde souvislost s vaším selháním. Zjistěte své místo, svůj úkol, zvítězte. Jsme kněží a králové, nelze nesloužit. Sloužíte jak svému Pánu a Bohu tak lidem.

  Ekklesian

 202. ind

  Prostřednictvím Satana se lze krásně zbavit zodpovědnosti a ukázat, že katolická církev a její kněží nejsou na vině, jelikož ti, kteří se zneužívání dopustili, byli nástroji Satana

  Prostřednictvím Hmoty se lze krásně zbavit zodpovědnosti a ukázat, že materialisté nejsou na vině, jelikož ti, kteří se zneužívání dopustili, byli nástroji Hmoty.

  Jak můžete věřit v existenci viny? Máte už vědecký důkaz, že můžete jednat jinak, než jednáte?
  🙂

 203. toli

  Prostřednictvím Hmoty se lze krásně zbavit zodpovědnosti a ukázat, že materialisté nejsou na vině, jelikož ti, kteří se zneužívání dopustili, byli nástroji Hmoty.

  To je ale debilní komentář.
  Debilita vyplývající z nerozeznání rozdílu mezi hmotou a vymyšlenou duchovní bytostí.
  Ať mi už vůbec nikdo neříká že panbíčkáři nejsou opravdu nemocní 🙂

 204. Ateistum

  No ale tebe hmota (hmotný svět a jeho kníže) ovládá, má tě v moci. To já jako člověk nemohu dopustit, s boží pomocí.

  Nicméně výmluva to (že podléháš světu způsobem, že jsi zvrácen) pro tebe před Bohem není, ani pro zlého (který se uzdravit nechtěl a proti Bohu se postavil, k čemuž směřuješ i ty).

 205. Karel 423

  @Ateistum
  Vážený Ateistum. Karel neintrikuje ( čo rozumite Ateistum hen tým oným „intrikuje“?). Pouze se snaží naznačit (ne tvrdit) že existují rozpory. Některým opravdu nerozumí, jiné jsou evidentně účelově zneužívané, jiné vycházejí z nekonzistence a zvrácenosti jisté ideologie.

 206. toli

  No ale tebe hmota (hmotný svět a jeho kníže) ovládá, má tě v moci. To já jako člověk nemohu dopustit, s boží pomocí.

  Milý idiote,po tom ti je hovno čemu já podléhám,takže ty jako kreatura člověka to budeš muset respektovat 🙂

 207. Hraničář

  toli
  15.03. 2019

  @Hraničář
  Vnitrokatolické rozepře………………….

  Ano, znám!

 208. Ateistum

  Ty jsi Karle záměrně nechtěl předhodit lidem myšlenku, že činny zlého a Krista shodné jsou, že by mohli být stejnou osobou či oba osobami se shodným posláním? Nakolik tě zajímal názor ctěného publika, nakolik provokuješ?

  Intrikuješ nebo ne? Nechám to na tobě.

  Karel (14.3. 2019): Trápí mě problém. Jestliže Ježíš přináší světlo/pravdu do našeho života, není to tedy světlonoš, jako Lucifer? Není sám luciferem? Nečiní oba totéž? Když dva činí totéž není to totéž? (V praxi USA/Rusko…atd.) Určitě to bylo vyřešeno, jen mě zajímá názor ctěného publika.

 209. Hraničář

  A. S. Pergill
  15.03. 2019
  @Lemmy @Karel 423
  Je mi velice líto, ale v historii (a to i té naší) je opravdu dost příkladů, kdy ti slušní nebyli dostatečně tvrdí na to, aby se včas účinně bránili proti těm druhým. ………

  No a znáš nějaký kladný příklad? Většinou se pak říkalo, že jedni byli za 18 a drzí bez dvou za 20.

  Před pár dny jsem se díval na am. film Argo o tom, jak CIA, fingujíc natáčení filmu, vyvedla z Iránu 6 pracovníků velvyslanectví po vítězství Chomejního. A tak jsem si uvědomil, že Iránci si sice oprávněně stěžovali na šáha, jenže nastolením teokracie se dostali z deště pod okap. Nebo možná do hurikánu!

 210. Karel 423

  @ Hraničář
  Ano, ale co s tím? Každá akce vyvolá protiakci, násilí bude vzrůstat geometrickou řadou…
  @ Ateistum
  Vhodnější výraz by byl „provokuje“. Není to totéž.

 211. toli

  @Ateistum
  Karel (14.3. 2019): Trápí mě problém. Jestliže Ježíš přináší světlo/pravdu do našeho života, není to tedy světlonoš, jako Lucifer? Není sám luciferem? Nečiní oba totéž? Když dva činí totéž není to totéž? (V praxi USA/Rusko…atd.) Určitě to bylo vyřešeno, jen mě zajímá názor ctěného publika.

  Tak nějak jsme si zvykli že máš v hlavě vymrdáno,ale je opravdu těžké pochopit že západní církev říká jedno a východní křesťanská církev říká pravý opak ?Čili je Kristus ďábel aneb když dva dělají totéž tak to není totéž ?

  Ve východní křesťanské tradici si Lucifer ponechal původní pozitivní význam (Ježíš Kristus…..)
  https://cs.wikipedia.org/wiki/Lucifer

 212. Ateistum

  Já vím Karle, chápu to. Také provokuji (tak abychom k dobrému došli), neodsuzuji tě přece ještě.

  Ekklesian

 213. Ateistum

  Lucifer znamená stále lucifer, ano byl tak označován cherub, ten je dnes označovaný za satana/zlého a není pro nikoho kdo Bohu patří lucifer (i kdyby to vnímal jako původní jméno anděla).

  Existují ve světě skupiny lidí, kteří věří, že (nějaký) bůh se smiluje i nad tímto padlým andělem.

  I my budeme pojmenováni nově, jiným slovem.

  Ekklesian

 214. Tonda Vlas

  @Lemmy

  Nevidím do toho, ale horší president než úžerník Kiska na Slovači ani být nemůže. On je typický dobroser. Napřed spoustu lidí okrást a pak z okradeného nařizovat dobro. Stejně jako Šoroš.

 215. toli

  Lucifer znamená stále lucifer, ano byl tak označován cherub, ten je dnes označovaný za satana/zlého a není pro nikoho kdo Bohu patří lucifer (i kdyby to vnímal jako původní jméno anděla).

  Zcela zákonitě jsi nepochopil že problém je pouze ve vašich hlavách a rozdílném výkladu tradice.Východní křesťané to prostě mají jinak.

 216. toli

  @Tonda Vlas

  No podle ČT je Kiska hodnocen Slováky velmi kladně.Jeho největší kritik Fico by raději měl držet hubu protože sám má máslo na hlavě.Slováci mu to jasně ukázali v demonstracích po Kuciakove vraždě.

  Osobně spíše věřím ČT než konspiračním webům které jsou většinou v provozu za ruské peníze.

 217. toli

  Jinak typické konspirační weby jsou aeronet,zvědavec,sputník,protiproud a našlo by se jich více.

  Dokonce jsou tak fake že jsou v hledáčku BIS.

 218. Ateistum

  Tohle máš z webu, který lidem vysvětluje, proč být pravoslavným křesťanem:

  Mnozí pohané odmítají věřit v existenci ďábla a démonů. Říkají, že není zlo, je jen nevědomost. Nevědomost, která má za následek tolik desítek či stovek milionů plánovitě zavražděných lidí — a to jen v právě uplynulém 20. století ve dvou světových (a řadě „menších“) válkách, v koncentračních táborech s plynovými komorami, gulazích, — to není jen nevědomost, to je aktivní zlo, které není pouhou pasivní nepřítomností dobra! Jiní pohané zase naopak věří, že vedle sebe existují dva kosmické principy — dobrý a zlý (toto učení se nazývá „dualismus“). Prý si bez existence zla člověk není schopen uvědomit dobro. Opačně učí křesťanství — není potřeba tmy, aby mohlo být světlo; Bůh stvořil vše jako dobré; i satan byl Bohem stvořen jako dobrý anděl, pak ale využil své svobody a stal se zlým a nepřátelským vůči Bohu. Oba pohanské názory tedy shledáváme jako nesprávné a nepravdivé a připomínáme, že jde o velice důležitou oblast duchovního učení. Podle našeho názoru nelze bez pravdivého poznání o Bohu a o ďáblu dosáhnout duchovní dokonalosti.

 219. toli

  Podle našeho názoru nelze bez pravdivého poznání o Bohu a o ďáblu dosáhnout duchovní dokonalosti.

  No právě v tom je zakopaný pes. Pouze podle VAŠEHO NÁZORU.
  A taky by mne zajímalo k čemu je duchovní dokonalost když smrtí stejně všechno končí ?

 220. Tonda Vlas

  @toli

  Milý toli

  v tomto dávám za pravdu Lemmymu, který tu natvrdo napsal, že je Kiska úžerník. Já jsem, když to napsal, nevěděl, co to slovo znamená. Jinak je to dobroser zapletený se scientologickou církví.

 221. toli

  {@Tonda Vlas
  Kiska klidně může být užerníkem,nikdo netvrdí opak.Faktem zůstává že je na Slovensku oblíbený a rozhodně oblíbenější než Fico.

 222. toli

  Jen tak mezi námi ,pokud se zaobíráš slovenským prezidentem tak by jsi taky měl říci kdo je na Slovensku „Svatý“ politik a třeba nejen na Slovensku ale i v Česku ? Víš ono se vždy a na každého něco najde….

 223. toli

  Jedině Ježíš Kristus je nereálně dokonalý a čistý…… 🙂

  Alespoň dle vyprávění nemocných.

 224. Tonda Vlas

  *No podle ČT je Kiska hodnocen Slováky velmi kladně.Jeho největší kritik Fico by raději měl držet hubu protože sám má máslo na hlavě.Slováci mu to jasně ukázali v demonstracích po Kuciakove vraždě.*

  Milý toli, jako študýrovaný psycholog bys měl vědět, že celkové IQ takového zmanipulovaného spontánního davu, je nižší, než má poslední jedinec v tom davu. Úžerník, dobroser a okultista Kiska dovede dobře hrát na primitivní lidské pudy.

  Paní Čaputovou neznám, fandil jsem jí z jediného důvodu protože se domnívám, že by presidentkou měla být žena. Ale poté, co jsem si přečetl dnešní český mainstreamový tisk, který ji velebil do nebe a srovnával jí se znemožněným Kiskou, tak být slovenským voličem ji hlas nedám.

  Ale pravděpodobně za to paní Zuzka Čaputová nemůže, co o ní v pokleslém mainstreamovém českém tisku, ve snaze jí velebit až do nebes přirovnávajíce ji ke Kiskovi číslo dvě, pouze v sukni, vůbec nemůže.

 225. Ateistum

  Uvědomuješ si „toli“, že napřed tu nesprávně prezentuješ učení jak východních tak západních křesťanů, tvrdíš že jsou odlišná a v rozporu? Když ti poukáži na to, že to není pravda, začneš o jiných nesmyslech a trváš „na problému s křesťany“?

  To vše, včetně nutkání reagovat, je jen tvoje snaha stát proti křesťanům za každou cenu, špinit je, černit, shazovat.

  A Bůh to vidí a i mnohému taky zarytci dá uvědomění si toho. Děkujte Bohu obviňuje-li vás svědomí a naslouchejte mu, neumlčujte ho. Je to dar Boha abyste věděli kdy činíte dobře a kdy zle.

  Ekklesian

 226. toli

  Milý toli, jako študýrovaný psycholog bys měl vědět, že celkové IQ takového zmanipulovaného spontánního davu, je nižší, než má poslední jedinec v tom davu. Úžerník, dobroser a okultista Kiska dovede dobře hrát na primitivní lidské pudy.

  To vidím velmi dobře i na ČEŠÍCH,obzvláště diskutérech na novinkách 🙂

  BTW,home credit,provident anebo mobilní operátoři nejsou úžerníci ? Za těmito firmami vždy stojí nějací lidé,a kolik tito lidé sdírají kůži z jiných lidí které poslali do exekucí ? Proti takovýmto lidem je Kiska anděl.

 227. toli

  Uvědomuješ si „toli“, že napřed tu nesprávně prezentuješ učení jak východních tak západních křesťanů, tvrdíš že jsou odlišná a v rozporu? Když ti poukáži na to, že to není pravda, začneš o jiných nesmyslech a trváš „na problému s křesťany“?

  To vše, včetně nutkání reagovat, je jen tvoje snaha stát proti křesťanům za každou cenu, špinit je, černit, shazovat.

  A Bůh to vidí a i mnohému taky zarytci dá uvědomění si toho. Děkujte Bohu obviňuje-li vás svědomí a naslouchejte mu, neumlčujte ho. Je to dar Boha abyste věděli kdy činíte dobře a kdy zle.

  Zcela jistě si uvědomuji že jsi idiot který navíc neumí ani číst a zasírá tu tu píčovinami.

  Najdi rozdíl mezi západním a východním křesťanstvím 🙂

  https://cs.wikipedia.org/wiki/Lucifer

 228. Tonda Vlas

  Toho jsem si také všiml, že toli napadá pouze křesťany ale jinačí náboženské lidi vůbec. Pokud o sobě píše, že je agnostik, tak lže sám sobě do kapsy.

  Jako psycholog by se měl umět se svými vnitřními zraněními s křesťanskou církví ( pevně věřím, že ta vnitřní zranění jsou u něho opodstatněná). Jenže – psycholog. Ne nadarmo staré české pořekadlo dí: ŠEVCOVA ŽENA A KOVÁŘOVA KOBYLA CHODÍ BOSÍ.

  PS: já sám se se svými vnitřními zraněními s křesťanskými církvemi vyrovnávám velice těžko, takže jsem jako KŘESŤAN BEZ CÍRKEVNÍ PŘÍSLUŠNOSTI velice zžíravým kritikem jakékoliv organizované křesťanské církve.

 229. toli

  Toho jsem si také všiml, že toli napadá pouze křesťany ale jinačí náboženské lidi vůbec. Pokud o sobě píše, že je agnostik, tak lže sám sobě do kapsy.

  To bude asi tím že jiné nemocné tady v takové míře nemáme 🙂

 230. toli

  PS: já sám se se svými vnitřními zraněními s křesťanskými církvemi vyrovnávám velice těžko, takže jsem jako KŘESŤAN BEZ CÍRKEVNÍ PŘÍSLUŠNOSTI velice zžíravým kritikem jakékoliv organizované křesťanské církve.

  No vidíš a já křesťanství chápu jako odpad,mnohem bližší mi je budhismus.

 231. A. S. Pergill

  @Hraničář
  Určitě ve starší historii vyhnání a vybití avarských okupantů, bitva u Wogastisburku, kde naši předkové vypráskali Franky, bitva, v níž naši předkové vypráskali tlupu bezectných zločinců, vedenou negramotným špinavým a páchnoucím podprasetem, co si nechalo říkat Karel Velký, zcela jistě bitva na Lechu, v níž byli od nás a Rakušanů (a části Němců) vybiti nezcivilizovatelní Maďaři a umožnilo to těm zcivilizovatelným vytvořit civilizovaný uherský stát.

  V moderní historii jistě vypráskání bolševiků ze Slovenska po skončení první světové války a všechny odboje (a dovoluji si hodnotit kladně i odbojovou skupinu Mašínů).

 232. Tonda Vlas

  @ toli

  Jenže buddhismus není jednoznačný. Má též mnoho odrůd a odnoží, které jsou původnímu Buddhovu učivu na hony vzdálené – například tibetský lamaismus.

 233. toli

  Jenže buddhismus není jednoznačný. Má též mnoho odrůd a odnoží, které jsou původnímu Buddhovu učivu na hony vzdálené – například tibetský lamaismus.

  Hlavně nemá Boha a to mi velmi vyhovuje.Podstatou budhismu je že se člověk může zdokonalovat sám,bez nějaké vymyšlené transcedentní bytosti.

 234. Ateistum

  „toli“: Najdi rozdíl mezi západním a východním křesťanstvím.

  Wikipedia (https://cs.wikipedia.org/wiki/Lucifer):
  Ve východním křesťanství si Lucifer ponechal původní pozitivní význam („Ježíš Kristus“, viz Zj 2,28; 22,16).[zdroj?]

  V západním křesťanství se s tímto původním významem jitřní hvězdy můžeme setkat například v Velikonočním chvalozpěvu, starém hymnu zpívaném na Bílou sobotu.[zdroj?]

  Bible, Janovo zjevení, ČEP 2001:

  kapitola 2
  26Kdo zvítězí a setrvá v mých skutcích až do konce, tomu dám moc nad národy:
  27bude je pást železnou berlou, jako hliněné nádobí je bude rozbíjet
  28– tak jako já jsem tu moc přijal od svého Otce. Tomu, kdo zvítězí, dám hvězdu jitřní.

  Kapitola 22
  13Já jsem Alfa i Omega, první i poslední, počátek i konec.
  14Blaze těm, kdo si vyprali roucha, a tak mají přístup ke stromu života i do bran města.
  15Venku zůstanou nečistí, zaklínači, smilníci, vrahové, modláři – každý, kdo si libuje ve lži.
  16Já, Ježíš, posílám svého posla, aby vám to dosvědčil po všech církvích. Já jsem potomek z rodu Davidova, jasná hvězda jitřní.

  Lucifer, pokud Bůh neurčí jinak, bude mít navždy stále ten stejný význam. Přesto to neznamená, že ten co byl Bohem nazván jitřenky synem, Izaiáš 14:12, (a dle lidí k němu patřilo i označení lucifer, viz tebou zmíněná Vulgáta) a zvrátil se a postavil Bohu je Kristem!

 235. Tonda Vlas

  Ale dle Bible je ten padlý seraf ďábel nebo satan a ne lucifer,

 236. toli

  Zjevení 2:28
  28 jak jsem to i já přijal od svého Otce. A dám mu hvězdu jitřní.

  A co si myslíš že je hvězda jitřní,Kristus je tedy Lucifer 🙂 (světlonoš) dle východo křesťanské tradice

 237. Ateistum

  Bože můj ty to vidíš.

  Štětináči. O pár příspěvků výše to píši i kopíruji toho Izaiáše.

  Celý „problém“ zdejšího psychicky vyšinutého „psychologa“ je v tom, že chce rýpat, pomlouvat, hanět. Kdo jiný než člověk za bývající se psychykou lidí by měl lépe chápat, že význam slov je jedna věc, asociace jména či označení s osobou věc druhá a charakter té osoby věc třetí.

  Je z textu pravoslavného křesťana, který jsem sem překopíroval, někde patrné, že ďábel (pomlouvač, žalobník)/satan (odpůrce) je stejnou osobou jak Kristus (Mesiáš, Spasitel)?

  Kdo to tvrdí nemůže být křesťan!

  Lucifer (ten kdo nese světlo, jitřenka, zářný,…) byl anděl světla,… Stále se za něj vydává a působí tak. Dnes je však zvrácený a padlý, nehoden toho označení. Nicméně nemám žádný vliv na to jak ho budeš nazývat.

  Ekklesian

 238. toli

  Štětináči. O pár příspěvků výše to píši i kopíruji toho Izaiáše.

  Celý „problém“ zdejšího psychicky vyšinutého „psychologa“ je v tom, že chce rýpat, pomlouvat, hanět. Kdo jiný než člověk za bývající se psychykou lidí by měl lépe chápat, že význam slov je jedna věc, asociace jména či označení s osobou věc druhá a charakter té osoby věc třetí.

  Poblémem Eklessiana je že uměle spojuje Starý zákon s Novým zákonem.Izajáš nemluví o démonovi ale o babylonském královi..Ono je vůbec problémem křesťanů že na ty svoje bláboly vztahují nevztažné věci a uměle vyrábí můstky tak kde žádné nejsou.Izajáš patří do Starého zákona (tedy židovských pověstí) a celý Nový zákon je uměle vytvořený ideologický dodatek.

  Jak již bylo řečeno, „Lucifer“ je jméno, kterým Jeroným přeložil hebrejský termín הילל בן שחר (helel ben šachar, „zářící, syn jitra“), kde „helel“ je termín pro planetu Venuši, „ben šachar“ označuje skutečnost, že vychází k ránu jako posel dne. V textu Izajáše se takto hovoří o babylonském králi, jenž byl pro svou pýchu svržen podobně jako zářící jitřenka. Někteří[kdo?] v této pasáži knihy Izajáš vidí odkaz na mýtus o Faethónovi

  Myslím že jsem dnes věnoval už příliš času tomu shitu kterému nemocní říkají “ Boží Slovo “ a pro dnešek končím s plýtváním času
  Pro ty co to doopravdy zajímá a nechtějí se řídit křesťanskými hovny
  http://www.myty.info/view.php?cisloclanku=2007040031

 239. Ateistum

  Proto „toli“ zmiňuji toho jitřenky syna. Pro Syna Boha a skrze něj vzniklo vše…

  Ale i kdyby ta slova byla špatně zapsána, byl chybný překlad,… tak jak to o satanovi a Kristu říkám je to správně a neexistuje křesťan od východu po západ, který by to viděl jinak.

  Myšlenka je podstatná. Buď chceš znát a poslouchat, nebo si mlít svoje.

  Poznání všeho podstatného dojde každé dítě Boha osobitou cestou, pod vedením Boha a z jeho vůle. Netřeba se bát, že bez tvého dnešního výkladu, by ti co Bůh probudí k životu nedošli pravdy.
  Ty je tedy nemáš již důvod obtěžovat a já se ti v tomto ohledu nebudu již dále věnovat. Děj se vůle boží.

 240. toli

  Poznání všeho podstatného dojde každé dítě Boha osobitou cestou, pod vedením Boha a z jeho vůle. Netřeba se bát, že bez tvého dnešního výkladu, by ti co Bůh probudí k životu nedošli pravdy.
  Ty je tedy nemáš již důvod obtěžovat a já se ti v tomto ohledu nebudu již dále věnovat. Děj se vůle boží.

  Zajisté jsi si všiml že ta tvá hovna si zde nikdo do hlavy necpe 🙂

 241. Ateistum

  A to’s ještě neslyšel výklady „židů“ k osobám uvedeným ve starém zákoně, ve kterých křesťané poznávají Krista Ježíše a neslyšel, že i přes jejich velkou pečlivost se nezachovaly žádné zápisy o někom jako on.

 242. toli

  poznávají Krista Ježíše a neslyšel, že i přes jejich velkou pečlivost se nezachovaly žádné zápisy o někom jako on.

  Mě velmi staré pohádky o Kristu opravdu nezajímají.Víš že v Korei je považován otec a děd Kim Čon Una za Bohy ?
  Měli prý nadpřirozené schopnosti……….. 🙂

 243. Ateistum

  Ještě jednu věc chci zmínit.

  Kdo máš problém se starým zákonem, prostě se jím nezabývej!

  Nejsou ti k užitku proroctví, která mimochodem nechápali ani ti z jejichž středu proroci vzešli, pokud zůstaneš mrtvým. Věř Bohu. Jdi za životem, Bůh tě povede jak sám uzná za vhodné a jak ty potřebuješ.

  Litera sama o sobě je mrtvá a ke smrti svým způsobem vede.

 244. toli

  Kdo máš problém se starým zákonem, prostě se jím nezabývej!

  Nejsou ti k užitku proroctví, která mimochodem nechápali ani ti z jejichž středu proroci vzešli, pokud zůstaneš mrtvým. Věř Bohu. Jdi za životem, Bůh tě povede jak sám uzná za vhodné a jak ty potřebuješ.

  Litera sama o sobě je mrtvá a ke smrti svým způsobem vede.

  Mě nezajímá ani nový zákon,ale mám rád přesnost a tak vím že starý zákon nemá s novým zákonem nic společného,to je jen zbožné přání editorů bible a blbci jim to žerou 🙂

 245. Ateistum

  To jsi Tondo, tu a tam po zásluze pojmenovaný Štětináči (dle vzoru Štětináč z Rychlých šípů), tak slabého ducha, že tě dokázali lidé ranit? Předpokládám, že ti pouze povídali o své víře?

  Takhle ranit dokáže snad jen pravda, kterou člověk nepřijme…

 246. Ateistum

  Ty Lemmy. Když Čaputové byla položena otázka co prvního by ve své funkci udělala, měla krom jiného odpovědět i to, že „Chtěla by se též dohodnout na konkrétních krocích v otázce posunu Slovenska…“.

  Neviděl jsem to a tak jak je to napsáno vůbec nechápu o čem mluví. Ty jako její fanoušek a pravděpodobně i volič víš o jakém posunu Slovenska to mluví?

 247. Ateistum

  Tak už jsem to video našel…
  Potřebuje Slovensko posun k férovější krajině? Co si pod tím Slovák představuje a je to to stejné co Čaputová (ona poudala o soudcích). Je taková změna nutná a věříte, že proběhne? Proběhne díky Čaputové?

  Řeknu ti to rovnou, píší to proto abych ti ukázal jak to myslím s tím, že toho o svých postojích mnoho neprozradila. Toto sice není až tak o postojích a měla na odpověď jen 30 sekund, ale… Vy opravdu víte kdo to je, jak se zachová v dané situaci, jaké hodnoty ctí?

  Podívej jak v Česku dopadl jediný kandidát který opravdu za něco stál, Petr Haning. Většina ho ani nezaregistrovala. Ty opravdu věříš, že Čaputová je ta pravá?

 248. Ateistum

  Kdyby se zůčastnil Robejšek nebo Toman (i když s tím Slovenskem je šílený) tak by jsme měli výběr větší, ale dopadli by stejně, nebo hůře než Haning. Já bych jako kandidáta rád viděl i Petra Hampla.

  Nevěřím, že někdo z nich se bude chtít zůčastnit příští volby. Nikomu z nich ani takovou roli, úděl nepřeji. Nejsem si ani jistý zda nějaká další volba kdy bude. U nás i u vás. Volte srdcem, ne rozumem, ten vám neslouží stejně jako nám.

 249. Lemmy

  Ateistum: Ty jako její fanoušek…

  Kde som čo napísal, že si si z toho vydedukoval, že som jej fanúšik?

 250. Lemmy

  Toli: Podstatou budhismu je že se člověk může zdokonalovat sám,bez nějaké vymyšlené transcedentní bytosti.

  Akurát tie veľmi veľké sochy Budhu, ku ktorým sa budhisti modlia, silne pripomínajú kult osobnosti [stalinizmus].

  V mojom okolí sa budhisti snažia predávať svoje knihy. A rozhovor s nimi je na kopyto rovnaký ako s Jehovovými svedkami. Pritom budhisti neodmietajú existenciu bohov. Len by som poznamenal, že nemajú záujem byť s nimi v konflikte. Ale neviem, aký majú názor na mimozemšťanov. Či s nimi tiež nechcú byť v konflikte. 😀

  Budhisti si dobre uvedomujú, že knihy sa snažia predávať v kresťanskom prostredí. Keď zistili, že som humanista, tak habkali, sánky im padali, očami gúľali, hlavou krútili, a nič nechápali. Ako keby si nedokázali predstaviť človeka s čistou mysľou.

 251. toli

  Akurát tie veľmi veľké sochy Budhu, ku ktorým sa budhisti modlia, silne pripomínajú kult osobnosti [stalinizmus].

  No to je tím že člověk všechno automaticky zkurví,budhismus je bez Boha,jenže budhisté chtějí mít stejné rituály jako pánbíčkáři,proto to uctívání soch Budhy.
  Nevím jestli to víš,ale růženec je originál budhistický vynález.Když hodinu přebíráš korálky a meleš u toho monotónní píčoviny (u budhistů mantry) tak si tím ladíš mozek na „příjem“ Dělej to hodinu denně a za chvíli máš v hlavě dokonale vypatláno.
  Křižáci dovezli růženec do Evropy ze svých výbojů.Oni primárně šli na muslimy ale do kontaktů s budhisty se dostali taky.

  No a pak se vymyslelo k těm korálkům křesťanské žvanění,důležitá podmínka je aby to bylo jednotvárné žvanění.

 252. toli

  @Lemmy
  Jinak gratuluju že Slováci vybrali 2 nejlepší kandidáty na prezidenta.
  Nackové,fašisti,křesťani,rasisti ,homofobové si mohou teď vylízat prdel , třeba i vzájemně 🙂

 253. Ateistum

  Měl bys brzdit hlupáku. Za Čaputovou jednoznačně stojí pouhých 870 415 lidí (554 487 města, 315 928 obce). Za Ševčovičem pak pouhých 400 379 lidí (212 899 města, 187 480 obce). To vše z více než 4 500 000 lidí co mají právo volit.

  Slovenská společnost je jednoznačně rozdělená, a Čaputová nebude schopná ji stmelit (někdo to uvedl jako její přednost – nekonfliktní, schopná stmelit).
  Myslím, že v zákulisí je dopředu rozhodnuto, že bude vítěz, ale kdyby tomu nebylo souboj se Ševčovičem bude těsný a pro něj snad i výtězný.

  Jinak jste Slováci ještě hloupější než Češi a nebudetese teď stačit divit co se bude dít… leda byste politky, včetně prezidenta, opravdu přiměli pro vás pracovat a zastupovatvás ve vašich zájmech; což je větší utopie jako volba dobrých politiků.

  Není prostě k čemu blahopřát. Z možného zla jste zvolili již teď prakticky to největší.

 254. toli

  Měl bys brzdit hlupáku. Za Čaputovou jednoznačně stojí pouhých 870 415 lidí (554 487 města, 315 928 obce). Za Ševčovičem pak pouhých 400 379 lidí (212 899 města, 187 480 obce). To vše z více než 4 500 000 lidí co mají právo volit.

  Víš idiote ono je důležité že do druhého kola postupují Čaputová a Ševčovič,takže jak říkám můžeš si vylízat prdel třeba i vzájemně s Indem 🙂

 255. toli

  Nebo můžeš prosit třeba toho svého šulina Krista aby sjednotil národ,ono se mu to jaksi už 2000 let nedaří 🙂

 256. Lemmy

  Toli: Nackové,fašisti,křesťani,rasisti ,homofobové

  Oni teraz stoja pred Soffinou voľbou.

 257. Ateistum

  To je tak, když chce někdo vyhrát za každou cenu… Nedohlédne přitom na špičku svého nosu a jeho ego mu nedovolí zabývat se ničím jiným než svým domělým vítězstvím, kterým všechny ostatní porazíš.

  Druhé kolo na Slovensku, ani zdánlivě ovlivnitelné události jinde, již nejsou podstatné. Věci jsou v pohybu a nastává změna. Držte si klobouky bude to jízda z kopce.

  Kdo můžete, uvědomte si kdo jste a co způsobujete druhému a nečiňte mu tak jak byste nechtěli aby on činil vám. Kdo můžete, přijměte milost od Boha a přimkněte se k němu.

  Ekklesian

 258. toli

  Oni teraz stoja pred Soffinou voľbou.

  To je dobré když ani normální lidi neví kdo z nich bude lepší 🙂

 259. toli

  Kdo můžete, uvědomte si kdo jste a co způsobujete druhému a nečiňte mu tak jak byste nechtěli aby on činil vám. Kdo můžete, přijměte milost od Boha a přimkněte se k němu.

  Ekklesian

  Si hraješ na starověkého proroka ? Tak si hraj,zde jsi za kašpara a velmi bavíš zdejší lid.

 260. Ateistum

  My dva, ty sprostý hovado, nejsme Slováci. Ale oba asi tušíme že bude změna (u tebe nevím jaké predikce jsi schopen, svým způsobem jsi idiot), díky změně na Slovensku a ta zasáhne (přinejmenším je to ožné až pravděpodobné) i Čechy.

  Takhle bych to řekl jako analytik. Ale bude to ještě mnohem horší než se dá předpokládat.

  Brzy tento web a Internet celkově opustím, klidně dej už chladit šampaňské, pokud to bude na oslavu.

 261. toli

  @LEMMY
  Co myslíš ? Čaputová nebo Šefčovič ? Podle mne Čaputová protože rozdíl prvního kola 22ˇ% je příliš vysoký.
  A líbí se mi jak je křesťan a nácek Harabin nasraný 🙂
  Kotleba je totéž ale tím že kandidoval tak odčerpal hlasy Harabinovi a na konci měli oba hovno 🙂

  U nás jeden vůl Soukup odčerpá hlasy druhému volovi Okamurovi a oba budou mít též hovno v parlamentních volbách.

 262. Ateistum

  „toli“, Lemmy: Nackové,fašisti,křesťani,rasisti ,homofobové

  Nejhorší jsou „vagína co svět neviděl fobové“!

  Bohužel žijeme v zemi, kterou ovládá proputinovská propaganda. Kolikrát jdu takhle po ulici a chce se mi použít mou vagínu. Jenže nemohu, protože se bojím reakcí lidí. Ti jsou naočkovaní nesnášenlivou propagandou, která umožňuje být pouze mužem nebo ženou,“ neskrývá Hrušínský své rozčarování.
  Po vstupu do Evropské unie jsem doufal, že se už nebudu muset za svoji vagínu stydět. Opak je pravdou. Mohu ji používat pouze v soukromí a já přece mám právo ji používat i na veřejnosti. Stejně jako dalších 330 milionů EUropanů,“ má jasno ředitel úspěšného divadla.

  Jinak se můžete Slováci podívat co již jste svojí volbou způsobili:
  Odmítnutí Miloše Zemana odstoupit z prezidentského úřadu vyvolalo hněv na pražském gymnáziu George Sorose. „Jak si může ten rudý ruský nok dovolit nepodřídit se hlasování Evropského parlamentu? Zuzana Čaputová je teď i českým prezidentem a Zeman musí jít. Stávkový výbor našeho gymnázia vyhlašuje časově neomezenou stávku. Dokud Zeman neodstoupí, nebudeme se učit. Třeba už nikdy. Česká republika tak může přijít o budoucí genderové auditory a dotační experty. Uvědomuje si to Zeman?,“ prská předseda stávkového výboru Tomáš Halík mladší, který je synem Tomáše Halíka a jeho kuchařky…

 263. toli

  A příště používej místo vagíny rovnou kundu.Kunda má grády,vagína nikoliv 🙂

 264. Ateistum

  To jsem rád. Třeba máš ještě šanci, smích léčí.

  Co se vaginyjakousvetnevidelfobie týká…
  Věřím če Česko je stále plné nadšených a zapálených kundologů, uvidíme až obeschnou meze. Ty se pokladu svých žen/milenek jistě nebojí. Problém je pouze s vagínami jaké svět neviděl a nemá nikdy uvidět a jejich nositelatami.

 265. toli

  Problém je pouze s vagínami jaké svět neviděl a nemá nikdy uvidět a jejich nositelatami.

  Zajisté mluvíš o Kristokundě,tu také svět neviděl,pouze v pohádkové knize se o ní píše 🙂

 266. toli

  Víš když šplechtáš něco o Hrušinského vagině tak proč by nemohl mít Kristus kundu ? Navíc je to u něj pravděpodobnější-Proč myslíš že je na kříži vždy s bederní rouškou ? Aby ovce neviděli že byl transka :-).
  Jeho matka Marie byla buď kurva která si ho uhnala (jak o tom píší Židé v Talmudu) anebo se samooplodnila (podobně jak to dělají některé žáby). V tom případě je tam háček-Kristus jako plod partenogeneze je samičího pohlaví 🙂

 267. Lemmy

  Toli: A líbí se mi jak je křesťan a nácek Harabin nasraný

  Po voľbách sa v nedeľu pre TA3 Harabin vyjadril, že je absolútnym víťazom týchto volieb. On má v sebe toľko drzosti, že aj po voľbách hovorí rovnako ako pred voľbami: Idem vyhrať voľby! A po voľbách: Ja jediný som absolútne vyhral tieto voľby!

  A taký človek robí sudcu. 🙁

  Toli: Co myslíš ? Čaputová nebo Šefčovič ?

  Čaputová. Ak bude Šefčovič, tak to bude revolučná zmena v myslení voličov. Neviem si predstaviť, že fašisti a antisystémoví voliči dajú hlas byrokratovi z Bruselu, Šefčovičovi. Celý čas sú proti EÚ, a zrazu dajú hlas byrokratovi z EÚ? Neviem.

 268. toli

  @Lemmy
  Česká média prezentují Harabina jako nejkomičtější figurku slovenských prezidentských voleb,ČT24 dala Harabinovi prostor k vyjádření ještě před volbami,byl to skvělý kabaret.
  Čaputová i Šefčovič působili v ČT inteligentně a klidně na rozdíl od Harabina.
  U Harabina by neškodila trocha sebereflexe.

 269. Lemmy

  Toli: Jeho matka Marie byla buď kurva

  Na Slovensku je jeden Róm, ktorý hlása, že Mária, matka božia, bola Rómka. Pozri: Matka Božia bola Rómka. Marek Baláž teraz kandiduje do Európskeho parlamentu za stranu NAJ – Nezávislosť a Jednota.

  U Rómov sa často stáva, že otec je neznámy. To nie je predsudok, to je lekárske konštatovanie stavu po pôrode.

 270. toli

  @Ateistum
  No to je velmi dobře že slovenské volby budou mít vliv na Česko,alespoň vám kurvám trochu spadne hřebínek 🙂

 271. toli

  @Lemmy
  Zemřela rómská zpěvačka Věra Bílá,a teď vyplouvá na povrch co všechno naciganila (nalhala), ti se nezmění.
  A nevěřím tomu že by se slovenský cigán mohl dostat do europarlamentu.

 272. Lemmy

  Ja si myslím, že nikto z kandidátov NAJ sa nedostane do europarlamentu. Bude to veľká hanba pre Slovensko.

 273. toli

  V NAJ jsou všichni cikáni ? Já si myslím že to ani tak hanba nebude,třeba Rumuni jsou převážně cigáni a taky budou kandidovat 🙂

 274. Lemmy

  Toli, nepochopil si ma, nezáleží na tom, či kandiduje Róm, ale na tom, že hlása, že Panna Mária bola Rómka, a taký človek chce byť poslancom Europarlamentu.

 275. toli

  Toli, nepochopil si ma, nezáleží na tom, či kandiduje Róm, ale na tom, že hlása, že Panna Mária bola Rómka, a taký človek chce byť poslancom Europarlamentu.

  Myslím že jsem tě pochopil,nejde o rasu,jde o rómská specifika-lhaní a vymýšlení si.Češi i Slováci těmito rysy trpí taky,ale ne v takové míře jako Rómové.

 276. Lemmy

  Ide o to, že keby sa stal poslancom európskeho parlamentu, tak by len robil hanbu Slovenskej republike. Myslím, že našťastie, sa to nestane, aby bol zvolený za poslanca. Už len to, že ho navrhla strana NAJ, túto stranu diskvalifikuje, a nezíska ani jedno kreslo.

 277. toli

  Nemyslím že by euparlamentu byl slovenský cikán jediný retardovaný…..

  Ber to tak že každé větší shromáždění lidí je vlastně panoptikum různých figurek.

 278. Predka

  Viděl tu někdo alespoň na fotografiích ty muslimské dědky, co pro Alláha obřezávají holčičky lžící nabroušenou o cihlu nebo schody? Mimochodem kvůlivá právu muslimů na víru a dodržování tradic, pozměnili v UK už v devadesátých letech všelijakými právními a terminologickými obezličkami zákon, takže je to teď součást kulturní tradice a v zemi jsou teď třeba muslimští „lékaři“ se specializací na „estetické úpravy vnějších, ženských pohlavních orgánů“. I přes stovky milionů lidí vyvražděných, zmrzačených, ožebračených církví, naše civilizace byla utvářena Biblí. Když se podíváte na pátera Halíka, nebo Daniela Hermana, nevidíte předpokládám zástupce víry, ale dva darebáky, parazity, co si z nějakého důvodu vybrali zrovna tohle prostředí pro páchání svých leváren. Tak je to bohužel v každém oboru lidské činnosti. Nejsem věřící, ale návrat této civilizace ke křesťanství vnímám jako jedinou možnost na zastavení Islámu, který(pokud muslim už nejste i když vy jste asi víc na Satana a tak) vám jistě bude připadat lepší.

 279. Karel 423

  @ toli
  A to se církve považují za arbitry „pravdy“. Když jde o něco, ideje jdou stranou. Hlavně, že získali majetek a tím i moc. Pak mohou vesele dělat (s ovečkami) co se jim zlíbí. Když už znásilňují psychiku, proč nepřibrat i nějaké to tělíčko.

 280. Karel 423

  @ Predka
  Zajímavá myšlenka. Když se spolu poperou křesťané s muslimy, mohl by vyhrát ateismus. Přírodožel, to takto asi nebude fungovat. Také se mohou křesťané spojit s muslimy proti ateistům. Nebo může vyhrát křesťanství. Také žádná výhra.

 281. Jakow

  Hm,tak papez to svadi na satana. A na koho to svadi taborovi vedouci, treneri, sbormistri, ucitele a vsichni ti nevlastni tatinkove a dedeckove?

 282. Pingback: 15 nejčtenějších článků na webu Ateistů ČR za rok 2019 | Ateisté ČR

Komentáře nejsou povoleny.