Ostrá dělící linie náboženského (ne)pochopení

Autor | 30.04. 2019

Jeden z nejhorších „argumentů“, jaký může věřící v libovolného boha použít, zní: „Ty to nechápeš, nechceš či nedokážeš pochopit, že bůh, ve kterého věřím zrovna já, existuje“. Lidé, kteří tento myšlenkový konstrukt užívají si neuvědomují, že tím vykopávají či pomáhají udržovat velmi hluboký příkop, velmi ostrou dělící linii a neprostupnou barikádu, která v minulosti, a na mnoha místech světa i v současnosti, byla a je zodpovědná za vůbec ty nejhorší a nejkrutější zločiny pramenící z dělení na „my“ a „oni“.

Dělení na ty vyvolené, (Bohem) osvícené, kteří pochopili, kteří prozřeli, které Bůh vybral, či jim umožnil, aby nalezli Pravdu a kteří jsou tedy „lepšími lidmi“. A na ty nevyvolené, (Bohem) neosvícené a tedy zatracené a méněcenné, kteří nevědí, nechápou, nemohou pochopit, neb jim to zřejmě Bůh neumožnil, což z nich dělá „horší lidi“, nebo případně – což je vůbec nejhorší – kteří záměrně ani pochopit nechtějí.

Samozřejmě by šlo namítnout, že dělení na „my“ a „oni“ je ve světě všudypřítomné, třeba dělení na pravici a levici, nesmiřitelné fanoušky fotbalových klubů, zastánce a odpůrce Evropské unie a podobně, nicméně zásadním rozdílem zde je, že všechny jmenované a všechny ostatní animozity se vztahují k ryze lidským, pozemským, nebo taky jinak řečeno k netranscendentním záležitostem, zatímco mnou popisované dělení se vztahuje k „Nejvyššímu Jsoucnu“, k samotnému Stvořiteli. Prizmatem náboženství k Stvořiteli vesmíru, Stvořiteli naší planety, všeho živého na ní a tedy i nás samých. A to je poněkud jiná káva než „pozemský“ názor na to, zdali by mělo či nemělo být zavedeno progresivní zdanění.

Nehledě na to, o jaké náboženství (až na zanedbatelné výjimky) či o jakého boha či bohy se jedná, dochází zde k dělení na ty, kteří chovají lásku ke svému Stvořiteli, a jsou mu vděčni za to, že stvořil jak je, tak vesmír a svět, ve kterém žijí, a na ty, kteří, opět prizmatem náboženství, popírají samotného svého Stvořitele, a to ať už pasivně, protože jsou druhořadými lidmi, nemajícími kapacitu na to existenci (jediného pravého) Boha pochopit, nebo dokonce aktivně, tedy vědomě nechtějí chápat a popírají toho, kdo jim dal život, a jsou tedy prizmatem náboženství reprezentanty Zla. Nechtěná nevědomost či nechápavost, to lze ještě tolerovat a můžeme takové lidi povýšenecky politovat, že na rozdíl od nás nedisponují darem tohoto vzácného pochopení. Ale někdo, kdo vědomě ani chápat nechce? Kdo se tedy sám povyšuje nad Toho, kdo nám všem dal život? To už je za hranicí akceptovatelnosti.

Nejhorší je, že s lidmi, kteří kreslí tuto ostrou dělící linii mezi těmi, co pochopili, a těmi, co nechápou či chápat nechtějí, se ani nedá diskutovat. Natožpak, aby se obtěžovali předkládat argumenty, obhajovat svoje stanoviska či reagovat na vaše námitky. Protože na co přece argumenty? Oni přece „pochopili“, oni „vědí“, kdežto ostatní nevědí, nechápou či dokonce „nechtějí pochopit“, tak na co s takovými lidmi, kteří nemají kapacitu na to pochopit, vůbec diskutovat?

250 thoughts on “Ostrá dělící linie náboženského (ne)pochopení

 1. Hraničář

  Vzpomínám na jednoho vzdělaného katolíka, který mně v diskuzi na Christnetu napsal: „Vaše názory mě urážejí!“ Ty mé názory byly prostě jen nesouhlas s jeho náboženskými „pravdami!“
  A jeden kněz. mimochodem i s civilní VŠ, mně po několika mejlech napsal: „Nestydíte se urážet kněze? Nemáte strach, že vás Bůh potrestá?“ A já byl nucen odpovědět: „Jaké urážení? Já mám prostě jiné názory než vy. A že vás to uráží, je prostě váš problém.“
  „Kouzelný“ byl jeden kněz, který mezi věřícími rozebíral 6. přikázání. A já se ho potom zeptal, proč asi Bůh vymyslel a stvořil to pohlavní rozmnožování, když s tím teď má takový problém? A reakce? „Bůh ve své neskonalé moudrosti to tak rozhodl, a my o tom nemáme diskutovat!“
  Z dětství pamatuji děkana Macka, jak před námi stojí na stupínku s káravě pozvednutým prstem: „Abyste, děti, neměly všetečné otázky!“ Člověk by řekl, že to už bylo dávno. Ale ne. Relativně nedávno jsem si v katolické tiskovině přečetl varování věřícím, aby neměli všetečné otázky!

 2. ateista

  Velmi dobře a přesně popsáno. K tomu nemůže žádný vyznavač náboženské víry nic dodat. Jak to ale dostat k široké veřejnosti a hlavně k zákonodárcům a přimět je ke změně církevního zákona?

 3. Alibaba

  Z mého pohledu je nejhorší to náboženský prizma:
  Když věřím já (říká nábožensky věřící), tak určitě musíš věřit i ty (říká a myslí si o mě nábožensky věřící).
  A zatím jsem nenarazil na žádného věřícího, který by byl ochotem a především schopen mi vysvětlit, co bych měl „poznat“, „pochopit“ a „vědět“.

 4. Tonda Vlas

  Otázka milosti pisateli a komentátorům uniká.

  A ti flanďáci, co se uráželi by měli prodělat exercicie u P. Bernarda Říského OFM.

 5. Alibaba

  Tondo, mohl by jste vysvětlit jaké milosti?
  Nespadá to právě do té kategorie co bychom jako ateisti měli poznat, pochopit, vědět? Vysvětlíte nám to?

 6. Tonda Vlas

  To je něco, co se ateistům prakticky nedá vysvětlit. I mnozí křesťané upadají do pelagianismu.

 7. Alibaba

  Čím to je?
  Proč se to nedá vysvětlit? Vždyť vám to někdo vysvětlil, nebo ne?
  Ač nevím, co je to ta vaše „milost“, beru ji jako čistě křesťanskou záležitost, která se netýká světského života.

 8. Karel 423

  @Tonda Vlas
  „To je něco, co se ateistům prakticky nedá vysvětlit. I mnozí křesťané upadají do pelagianismu.“
  Tím jste chtěl říci, že jste něco více, lepší člověk, který ví něco, co se ateistům nedá vysvětlit, protože jsou méněcenní, protože to nejsou schopni pochopit? Nebo si myslíte, že jsme sice stejní (z hlediska jakési kvality), ale pouze myšlení nábožensky věřících je jiné (asi „lepší“) než „těch druhých“? Nebo jinak. Je podle Vás Vaše víra nadřazena jiným přesvědčením? Je tento rozpor nepřekonatelný, nebo lze nalézt východisko? (Nemyslím na hranici).

 9. toli

  @Alibaba

  Čím to je?
  Proč se to nedá vysvětlit? Vždyť vám to někdo vysvětlil, nebo ne?
  Ač nevím, co je to ta vaše „milost“, beru ji jako čistě křesťanskou záležitost, která se netýká světského života.

  Jsem to zažil na vlastní kůži.Křesťané si opravdu myslí že jsou výjímeční,ale málokdy to řeknou nahlas.Ve městě znám dost křesťanských rodin kde rodiče zakazují nebo nedoporučují svým dětem kamarádit se světskými dětmi,protože „nejsou z tohoto světa“ a děti umí být kruté takže malý křesťánek vpálí úplně klidně tuto výtku do očí nekřesťánkovi.
  Koneckonců i Pavel v bibli doporučuje křesťanům ať se vyhýbají světu (tedy lidem ze světa) protože co oni bratři v Kristu mají společného se světem ? Nic.
  Dospělí lidé většinou používají korektnost,děti to neumí.Párkrát se mi stalo že mi nevěřící kamarádi nebo známí řekli že jim dítě přišlo s pláčem domů že jim křesťanek řekl že s nimi nebude kamarádit protože on není z tohoto světa,to pochopitelně slyšel doma.Tak jsem poradil že není nic jednoduššího než se na křesťánky koukat jako na nemocné lidi a nechat je žít v jejich iluzi.Mezi dospělými se to občas stává taky,2 celoživotní kamarádky z nichž jedna křesťanka ukončí přátelství protože se ta druhá rozvedla.Na to říkám že takové kamarádství je bezcenné a tudíž není důvod litovat že skončilo.

 10. toli

  Když jsem byl katolíkem tak jsem to měl jinak.Jsem Střelec a to jsou lidé kteří většinou nerozlišují ,nekastují lidi,není pro mne problém pokecat s cikánem nebo homelesákem.Část mých kamarádek jsou kurvy a také na ně nekoukám skrz prsty.

  Můj názor je ten že od náboženství raději dál,někomu to nalhávání si do kapsy může pomoci od útrap a těžkostí,většinou však křiví charakter a debilizuje lidi.

 11. Tonda Vlas

  @Tonda Vlas
  „To je něco, co se ateistům prakticky nedá vysvětlit. I mnozí křesťané upadají do pelagianismu.“
  Tím jste chtěl říci, že jste něco více, lepší člověk, který ví něco, co se ateistům nedá vysvětlit, protože jsou méněcenní, protože to nejsou schopni pochopit? Nebo si myslíte, že jsme sice stejní (z hlediska jakési kvality), ale pouze myšlení nábožensky věřících je jiné (asi „lepší“) než „těch druhých“? Nebo jinak. Je podle Vás Vaše víra nadřazena jiným přesvědčením? Je tento rozpor nepřekonatelný, nebo lze nalézt východisko? (Nemyslím na hranici).
  …………………………………………………………………………………………………………………………

  Otázka milosti a být lepšolid se zcela navzájem vylučuje. Lepšolidmi cloumá superbia.

 12. Tonda Vlas

  S tolim souhlasím, že od náboženství co nejdál. Těžkým hříchem katolické církve je, že totálně znáboženštěla.

 13. Hraničář

  toli
  03.05. 2019
  takže malý křesťánek vpálí úplně klidně tuto výtku do očí nekřesťánkovi. ………………………

  Jako malý jsem ještě čítával předválečné katolické časopisy pro děti a přesně to tam bylo, že (my) katolíci, jsme lepší lidé. A já jsem také byl přesvědčen, že jako katolík, který se modlí, chodí do kostela, ministruje (má strýce kněze a tety jeptišky), jsem lepším člověkem než spolužáci, kteří sice byli také katolíci, ale do kostela moc nechodili, neministrovali a přiznávali, že se moc nemodlí. A což takový spolužák, který byl (jakýsi nepochopitelný) evangelík a nebo učitelova dcera, která (asi) byla pokřtěná, ale do kostela vůbec nechodili, a to ani v době ředitele, který do kostela, i jednou ročně ke svátostem, chodil. A tak jsem jí hrdě kreslil graf z nějakého toho časopisu, ukazující, kolik je na světě (těch správných) katolíků, křesťanů a kolik (těch špatných) pohanů, mezi které patří i ona. A ona, celá nešťastná vysvětlovala, že mezi pohany nepatří.
  Později ovšem, když jsme trochu povyrostli, a jí narostla prsa – a byla opravdu pěkná holka – byl tím můj náboženský zápal dost potlačen!

  Z životní zkušenosti mohu říci, že mě máboženství a přesvědčení, že Bůh (mě) bude pořád nějak pomáhat, dost omezilo, tím, že očekávaje tu pomoc jsem se sám málo snažil. Až pozdě jsem si s trpkostí musel přiznat, že navzdory té víře, modlení, půstům, ministrování ….. jsou kolem mě chytřejší, pilnější, pracovitější, schopnější ……. a že to, že se někdo stane biskupem či dokonce papežem, není proto, že by si ho Bůh vyvolil, ale proto, že měl prostě štěstí, že ve správnou dobu byl na správném místě, že musel být nějak schopný, že na tom byly třeba i politické zájmy ……..

  Takže já, ze své zkušenosti, mohu tvrdit, že náboženství může konkrétního člověka výrazně poškodit!

 14. Marek

  Ten prvek, jak se cítí věřící vůči nevěřícímu, je asi obtížně vysvětlitelný, protože je stejně tak iracionální, jako víra sama. Pánové „odpadlíci“ to popisují na známých a na příkladech z dětství. Od nikoho jsem ale myslím ještě nečetl – já osobně, když jsem byl dospělý věřící, pohlížel jsem na nevěřící takto a takto. Tondy i toliho (neuvědomil jsem si, že odpadlíkem je i Hraničář, kterémuž se tímto omlouvám 🙂 ) jsem se na to ptal, taky to tam ale zřetelně nezaznělo. Ptal jsem se na to i několika málo svých známých (věřících jich tolik nemám), taky to bylo takové dost vyhýbavé.
  Přímo „od zdroje“ se to asi nedozvím, proto se znovu ptám našich zbloudilých ovcí 🙂 . Dokážete si hoši vzpomenout, jak to bylo? Když třeba – vyšel jsem z kostela, venku se vraceli lidi z fotbalu. Srovnávali jste se nějak v tu chvíli s nimi? Mysleli jste si o nich něco, nebo jste měli potřebu něco jim říct? Třeba je pokárat, vysvětlovat jim, nebo tak?

 15. Tonda Vlas

  Já nejsem úplný odpadlík. Jen z pohledu římských katolíků ano.

 16. Lemmy

  Marek: Od nikoho jsem ale myslím ještě nečetl – já osobně, když jsem byl dospělý věřící, pohlížel jsem na nevěřící takto a takto.

  Tu sa daný kresťan, katolík, neprihlási. Na takú bezbožnú stránku ho totiž nikto nedostane. Hovorím o konkrétnom človeku z môjho okolia. Keď som pripravoval pohreb, tak mi dotyčný kresťan zavolal, že či som už pozval pána farára. Keď som povedal, že robím občiansky pohreb, tak na mňa spustil tisíce výčitiek. Mal som s ním problém ukončiť hovor po telefóne. Možno to trvalo 30, možno viac, minút. Ale veľmi bol rozčúlený, že robím proti bohu, keď robím občiansky pohreb. Samozrejme, bol urazený, a na pohreb neprišiel. Keby bol pohreb s kňazom, tak by prišiel. Ide o silné náboženské pokrytectvo. Bigotní fanatici sú až takto silne závislí na náboženských predsudkoch, že nedokážu zniesť, že niekto nemá náboženské potreby. Na Slovensku bola v televízii debata, kde sa kresťan vyjadril, že za suseda by mal radšej moslima ako ateistu. A keď nejakému kresťanovi poviem, že som humanista, tak habká, lebo on ešte v živote nepočul, kto sú humanisti. Myslím humanistov z Humanists.international.

  Marek, ja som po celý svoj život vnímal náboženstvo ako čosi cudzie, ako mimo tohto sveta. Už aj samotné obliekanie kňazov je pre mňa nechutné, tie ich rituálne uniformy. Alebo jednofarebné jeptišky. Hnusí sa mi pohľad na nich. Pretvarujú sa, aké sú milé, a v srdci majú odpor, až pohŕdanie voči humanistom. Kostoly sú tiež takým zvláštnym miestom, kde sa cítim ako v neprirodzenom prostredí.

 17. Lemmy

  Samotná návšteva kostola je trápna a nudná. Starenky tam neustále opakujú dokolečka dokola to isté mrmlanie. Im to nevadí, už si zvykli. Ja ani hudbu nepočúvam stále dokolečka dokola tú istú. Sedia, vstanú, a riadia sa pokynmi kňaza. A bozkajú farebný obrázok, pričom choroboplodné zárodky si medzi sebou nábožní vymieňajú. Najviac mi však vadí ten nátlak v rodine, keď babka je neustále dotieravá, kedy sa dieťa pokrstí, potom iniciatívne zabezpečí prvé sväté prijímanie, aj keď dieťa povie, že tam nechce ísť, lebo s tým nesúhlasí. A rodičia sú tiež mäkkí, lebo podľahnú tlaku babičke alebo ďalších príbuzných. Keď som mal svadbu ako občiansky obrad, tak sa s tým nevedeli zmieriť, že prečo nie v kostole. Možno ma pochovajú s pomocou kňaza, lebo to jediné už nebudem vedieť ovplyvniť. Ale to ma už netrápi, lebo to bude mimo mňa, aj keď to bude môj vlastný pohreb. Je to vec, ktorú už nezažijem. 😀

 18. Karel 423

  @toli
  „Můj názor je ten že od náboženství raději dál,někomu to nalhávání si do kapsy může pomoci od útrap a těžkostí,většinou však křiví charakter a debilizuje lidi.“
  Pěkně vyjádřeno. Dodávám: Někdo hledá v náboženství imaginární pevný bod, který mu pomůže vyrovnat se s vlastní nejistou nebo těžkostmi, jiný je k náboženství přinucen proti své vůli (většinou v dětství, když nemá jinou volbu), někdo mu podlehne vlastní hloupostí protože uvěří iracionálním slibům a nebo výhrůžkám atd. A těmto všem, církev, zejména ŘKC, prodává svého Ježíše a všechny svaté. A jak hezky z toho bohatne a získává moc! Proto ta snaha o šíření víry. Dobrý kšeft si udělala zejména ŘKC z naivity a i útrap věřících oveček!
  Nicméně nelze na to pohlížet jen z tohoto úhlu. K zamyšlení je např. toto:
  https://www.apologet.cz/?q=articles/id/537-rytirem-v-boji-s-pavedou
  Církve si uvědomují, že jsou v krizi, např. evangelíci:
  https://www.apologet.cz/?q=articles/id/268-cirkev-neni-kristus

 19. Vašek

  Někdo možná zase bere ateismus nebo materialismus jako útěchu, jako imaginární pevný bod, který je uchrání před strachem z věčného pekla!

 20. Robin

  Někdo možná zase bere ateismus nebo materialismus jako útěchu, jako imaginární pevný bod, který je uchrání před strachem z věčného pekla!

 21. Tonda Vlas

  @Karel423

  Autor není evangelík ale je letničář, kterého ke všemu letničáři od nich vyhodili.

 22. toli

  @Marek

  Marek: Od nikoho jsem ale myslím ještě nečetl – já osobně, když jsem byl dospělý věřící, pohlížel jsem na nevěřící takto a takto.

  Já jsem ale říkal že i jako katolík jsem se odlišoval od ostatních. Mám v povaze že se automaticky bráním předsudkům a odmítám se na někoho koukat skrz prsty pokud nemám osobní konkrétní důvod.A ani kněz mne nenaučil nemít rád ty které křesťani nemají mít rádi a mají se jich stranit.

 23. toli

  V té době si moji spolubratři a spolusestry v Kristu potajmu špitali za mými zády že jsem totálně bez předsudků,jenže nevím jestli to brali jako klad nebo jako zápornou vlastnost ?

  A že se už dnes dívám na pobožné skrz prsty není předsudek ale fakt vytvořený na základě osobních zkušeností s nimi.

 24. Tonda Vlas

  Asi je to v bigotním kraji jinak ale u nás na bezbožném českém severu by takový předsudkový křesťan vůbec nezvládl existovat, když ho má 99,99% obyvatel města za exota, kvůli tomu, že chodí do kostela.

 25. Marek

  Jak jsi to Lemmy nazval, pokrytectví. Asi bych to sice úplně nezobecňoval, ale právě prvek pokrytectví těch „zažraných“ věřících je nevěřícím hodně vnímán. Sami si to ne, že nepřiznají, ale nejsou schopni to vidět. Ten nevěřící ano. Už ten nastavený mód, že když nevěřící odmítne víru věřícího, bývá to prezentováno, že mu jeho víru urazil. A když naopak věřící odmítne nevíru nevěřícího, tak se nic neděje. Sice za to do značné míry může právě to, že nevěřícímu je to narozdíl od věřícího jedno. Ale ta odlišnost ve vnímání a v přístupu je tam hodně vidět
  Urážka, to je emotivní vjem, věřící tedy emotivně vnímá deklaraci bezbožnosti nevěřícího. Naopak to neplatí, a je dost možné, že dalším důvodem emoce věřícího je právě ten fakt, že tomu druhému je otázka víry lhostejná. Něco tak hrozně důležitého je mu jedno. A to je pro toho věřícího asi problém, a asi tím vzniká ten stav pokrytectví.. Je „božsky“ indoktrinován, že by správně měl každého milovat. Ale „lidsky“ jej to prostě se@e.

 26. Lemmy

  Marek: Jak jsi to Lemmy nazval, pokrytectví. Asi bych to sice úplně nezobecňoval,

  Aké zovšeobecňovanie v prípade jedného človeka? Ja hovorím o konkrétnom kresťanovi. O jednom. Do istej miery by som takto mohol ešte hovoriť o blízkych príbuzných. To je tak všetko!

 27. Marek

  Můžu se toli mýlit, ale právě víra by měla být prvním a základním předsudkem. Pokud jsi teda předsudek vůči nevěřícím neměl, možná to bude typem tvé osobnosti. Ale opravdu ti nikdy nešlo hlavou, jak to vlastně je a pak bude s těmi nevěřícími, když nemají Boha? Jak je to taky vůbec možné, že jej neznají, a co jsou vůbec zač? Jak říkáš, ty jsi to moc nehrotil, ale „prizmatem“ věřícího jsi se přece jen na ty nevěřící musel dívat. Nebo opravdu ne?

 28. Marek

  Tak jsem to Lemmy nemyslel. Ne na tvoji zkušenost. V případě toho tvého člověka samozřejmě nejde zevšeobecňovat, protože se to týká konkrétně jeho. Ale zevšeobecňovat pokrytectví ve smyslu na všechny věřící. Víš sám, že v náboženství je to jak v politice a společnosti, že taky mají svoji mlčící většinu. Mlčící většina je sice samozřejmě taky pokrytecká, a to jak ta společenská právě svým mlčením ve společnosti, tak ta v náboženství, ale asi neplatí, že doslovně každého věřícího svojí nevírou nějak zásadně provokuješ. A u toho náboženství používám tu „mlčící většinu“ jako terminus technicus, protože vlastně netuším, kolik jich takových je. ale určitě ne všichni, ani nikdo.
  Možná si všimneš, že si tím trochu protiřečím v tom, co píšu nad tímto příspěvkem tolimu, ale spíš mám na mysli intenzitu toho vnímání odlišnosti, a potřeby mluvit ti do tvých věcí

 29. toli

  @Marek
  No já jsem si jako katolík spíše všímal vztahu já-Bůh a cizí lidi jsem neřešil.Během let mi došlo že si jen něco nalhávám a dobré pocity mám právě z toho že si jen něco nalhávám a Bůh ve skutečnosti nefunguje.Oproti jiným mám tu výhodu že jsem psycholog a podařilo se mi vystopovat své vlastní kognitivní biasy,které vznikly právě na základě toho nalhávání si.Ve chvíli kdy jsem zjístil chyby ve svém způsobu myšlení tak byl u mne konec s křesťanstvím a určitě by mne nenapadlo dívat se skrz prsty na nevěřící protože už jsem směřoval mezi ně. Dekonverze byla bolestná,protože jsem si v průběhu let vypěstoval návyk na ty kostelní kecy a na rituály,prostě jsem byl Kristův feťák. Ta bolest trvala asi rok,a dnes už necítím žádnou touhu,potřebu po Kristu,protože vím že mi ta pohádka nemá co nabídnout.

 30. Lemmy

  Marek: Víš sám, že v náboženství je to jak v politice a společnosti, že taky mají svoji mlčící většinu.

  Hovorca Rímskokatolíckej cirkvi na Slovensku [RKC] sa raz sťažoval, že skutočných veriacich je medzi nimi tak možno 10 %. On vychádzal z toho, koľko ľudí chodí do kostola pravidelne. Ostatní sú takí matrikoví, sviatoční alebo si na cirkevníkov spomenú pri nejakej udalosti. Teda krst, svadba a pohreb, aby som to zasa tak nenapísal nepresne. Veď, keď sa hovorí, že na Slovensku je vysoká miera korupcie, a zároveň berieme do úvahy, že ku RKC sa hlási vyše 3 miliónov ľudí, tak zrejme nie sú kresťania na tom až tak dobre.

  Zreteľný graf s rozlíšením skupín podľa sčítania:
  1. najväčšia skupina sú katolíci z RKC
  2. bez náboženského vyznania
  3. skupina sú evanjelici (ECAV)
  + ostatné obyvateľstvo

  Marek, od detstva som náboženstvo vnímal ako cudzí prvok vo svete. Nejako podobne ako návšteva cirkusu. Akurát, že sám som rozumel, že v cirkuse to dlho nacvičovali, aby sme sa my zabávali. V kostole som to tak nevnímal, nevedel som, ako dlho sa kňaz nacvičoval, a nevnímal som to vôbec ako zábavu. Skôr utrpenie. Neustále sme utekali ako prví z kostola. Čakalo sa na chvíľu, kedy môžete odísť.

 31. Lemmy

  Neskôr som zistil, že kňaz príliš dlho nenacvičoval, pretože po roku sa celá procedúra opakovala. Dnes mi opakovanie kázní v kostole pripomínajú televízne stanice. Keď som v roku 2006 sledoval nejaký film, tak ho zopakovali v 2009 a potom aj 2019. Dnes už nesledujem televíziu, lebo opakujú stále tie isté staré filmy. Ak sledujem, tak len vtedy, keď ide o volebné debaty, lebo tie sú ako tak nové, v skutočnosti nové, len politici sa často opakujú, a nudia. 😀

 32. toli

  @Lemmy
  Kázání se odvíjejí podle textu bible.A každý den v roce má přiřazený text v bibli,to se opakuje každý rok.V katolickém kostele se nikdy nepoužívá ke čtení přímo bible,ale kopírované texty z bible.Z evangelia čte vždy pouze kněz,z ostatních částí mohou číst jahni nebo vybrané ovce..
  Avšak nikdy nemohou číst to co chtějí,to je dané příslušným dnem v roce a k tomu vybraným textem.Minulý měsíc jsem absolvoval 2 pohřby v kostele a i pohřby mají svou dopředu určenou část bible.Takže jsem vyslechl v průběhu 2 týdnů kecy mezi Martou a Ježíšem ohledně jejího bratra Lazara…… 🙂

 33. Marek

  To, co dopsal toli, to o těch textech, přiřazených každému dni, to je pro mě novinka. Vlastně je to něco jako věřící rozvrh.
  Slovensko je sice katoličtější, než čeští kacíři, ale nerozumím Lemmy, proč jsi utíkal z toho kostela. To jsi tam musel? Někdo tě v dětství nutil tam chodit?

 34. Karel 423

  Pane Robine,
  každý, kdo může říci „myslím, tedy jsem“, hledá pravděpodobně, obrazně řečeno,nějaký „imaginární pevný bod“. Domnívám se, že nábožensky věřící hledá imaginární pevný bod v náboženských dogmatech, ateista , podle mého názoru, spíše ve vědeckých teoriích, dokáže akceptovat neustálou změnu.

 35. Robin

  Ateista nemusí hledat útěchu ve vědě, to za prvné. Ateismus a věda nemá nic moc společného.

  A věda je skutečně druh proměnlivé víry, stejně jako se mění i náboženství časem. Tedy prašť jako uhoď.

 36. Robin

  Dobrou noc přeji všem a krásný víkedn přeje Robin, brzy se třeba uvidíme.

 37. Karel 423

  Souhlasím, ateista nemusí hledat útěchu ve vědě, ale může. Slovo útěcha bych ale raději nahradil slovem orientace. Mohou existovat ateisté, kteří nemají s vědou nic společného ale i naopak. Vědecké teorie, podle mého názoru, jsou pravděpodobně bližší ateistům než věřícím v boha. U vědeckých teorií bych raději místo pojmu „proměnlivá víra“ použil označení „přesvědčení“.
  Velmi se mi líbily názory paní Susan Greenfield: https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10441294653-hyde-park-civilizace/219411058090427
  Také přeji hezký víkend.

 38. Lemmy

  Marek, keď som bol malý, tak babke veľmi záležalo na tom, aby vnúčatá chodili do kostola. Ona to brala prísnejšie ako dodržiavanie pitného režimu. A v nedeľu dávali v televízii ráno rozprávky. Tie boli podstatne zaujímavejšie, ako nudiť sa v kostole, kým sa tam babky pomodlili do sýtosti. Opakujem sa, ale ja ako vtedy, tak dodnes, vnímam celé tie náboženské procedúry ako cudzí prvok. Ktorý by nemal patriť do tohto sveta. Že tu je, je to možné len tým, že dodnes náboženstvá prežili. Keby kedysi nevznikli náboženstvá, možno by dodnes ľudia žiadne nepotrebovali. Ja som v tej pozícii, že je mi to nielen cudzie, ale aj nepotrebné. Asi ako burina v záhrade, prach v izbe. Nevidím v náboženstvách osoh pre ľudstvo. Nábožní robia viac neplechy ako dobra. Neustále vojny, terorizmus, politické škriepky… nič pre mňa. A to nehovorím o sexuálnych škandáloch kléru. Mať čistú myseľ je pre život rozumnejšie.

 39. Lemmy

  Karel, akú útechu z vedy by si mal mať alebo chcel mať? Ja nemám žiadnu útechu. Ktosi vyrobil televízor, počítač, práčku, ale mne je to ukradnuté, mňa zaujímajú funkčné vlastnosti. Aby práčka kvalitne vyprala bielizeň. Dokonca ma netrápi ani evolúcia, aj keď je výborne vedecky spracovaná na dôkazoch a faktoch, ale pre môj osobný život je nanič rovnako ako náboženské pletky. To môže skôr pomôcť lekárom, ktorý získajú napríklad mamograf. Nezaujíma ma výroba elektriny, ale som rád, ak nie je výpadok prúdu. Dlho mi potom hučí záložný zdroj. Nezaujíma ma vedecký výskum ohľadom solárnych panelov, ale bol by som šťastný, keby som ich mal namontované. Som zástanca toho, že elektrina zo Slnka je lepšie riešenie ako ostatné riešenia pre výrobu elektriny. Vodné napríklad škodia bobrom. Veterné možno vtákom, to neviem, lebo nemám skúsenosť, ale viem, že kvôli elektrickému vedeniu s vysokým napätím zomiera veľa vtákov. Na ulici montujú nové elektrické vedenia, ktoré nie sú akože 4-žilové, ale len jeden kábel obalený izoláciou, takže podstatne sa znižuje riziko, že by prúd niekoho zasiahol. Elektrikári vedia svoje, ale mne je to naozaj jedno, akým spôsobom sa vyrobili tie káble. Neviem, akým spôsobom vyrobili elektroniku v aute, ale keď sa pokazí, tak si aj tak nepomôžem, a musím ísť do servisu. Život mám len jeden, deň má len 24 hodín, a okrem práce si človek chce aj odpočinúť. Mnoho vecí a vedomostí nepotrebujem. Mne stačí to, čo si myslím, že potrebujem. A tomu sa venujem. napríklad aj takýmto diskusiám, aj keď neviem, aký plugin či čo tu namontovali, aby po odoslaní príspevku som mal ešte možnosť dodatočnej opravy textu, prípadne mohol počas asi 4 minút ešte niečo doplniť. Podstatné je, že keď som sa opýtal na OSACR.cz oficiálny e-mail, tak som im ani nestál za odpoveď. Toto je veda!!!

 40. toli

  @Marek
  A ještě řeknu že katolický kněz má povinnost alespoň jednou denně vykonat mši i kdyby jí měl dělat jen sám pro sebe.Proto existují kostely kde se mše provádí každý den,avšak mše nejsou vázány pouze na kostel ale lze jí provádět kdekoliv.Proto se vyrábí kněžské propriety pro výkon mše v cestovních sadách,v kufříku kde má vše potřebné.
  Za obvyklou omáčkou uctívání Boha bla bla bla je opět schovaný psychologický trik posilování debility,tedy víry neustálým opakováním úkonů,tím si udržují propojení synapsí v takovém stavu v jakém je mají a jejich víra se stává trvalejší a dogmatičtější.
  Proto je velmi těžké a vysoce bolestné pro kněze přestat věřit když spoustu roků fetoval Krista.Existují církevní organizace které pomáhají takovým odpadlým kněžím na sklonku jejich života kdy se ta bolest vrací.

 41. Tonda Vlas

  Milý toli

  tu jsi napsal tak nehoráznou píčovinu. I Ignác z Loyoly ( zakladatel jezovitů)

  odsloužil svou první mši až po více než třech letech pom svém vysvěcení

 42. toli

  Milý toli

  tu jsi napsal tak nehoráznou píčovinu. I Ignác z Loyoly ( zakladatel jezovitů)

  Milý Tondo,raději mlč když nic nevíš.Ignác z Loyoly žil v 15 století,dnes je 21 století.
  Platí že dnes musí katolický kněz odsloužit alespoň jednu mši denně i kdyby jí měl dělat jen sám pro sebe.

 43. Tonda Vlas

  *Platí že dnes musí katolický kněz odsloužit alespoň jednu mši denně i kdyby jí měl dělat jen sám pro sebe.*

  To sice neplatí. Na rozdíl od tebe jsem ThMgr a tak vím své. Jenom nechápu, jak jsem si mohl s něčím takovým vážně něco zadat.

 44. Tonda Vlas

  *Proto je velmi těžké a vysoce bolestné pro kněze přestat věřit když spoustu roků fetoval Krista.*

  Pokud katoličtí kněží fetují Krista, tak pouze toho sušenkového, ukrytého v kulatých sušenkách. Ve velkých pro sebe, v malých pro ovce a ty velké na rozdíl od ovcí ještě zapíjejí vínem. Jak o tom napsal Karel Havlíček Borovský ve Křtu svatého Vladimíra: „DNES UMÍ KAŽDÝ OBYČEJNÝ KAPLAN UDĚLAT BOHA Z TĚSTA, JENŽE TEHDY SE O TOM KUMŠTU JEŠTĚ MOC NEVĚDĚLO.“

 45. Karel 423

  Vážený pane Lemmy,
  já také nepotřebuji a ani nechci „mať útechu“ a to ani z vědy“. Stejně jako Ty (když už si tykáme) rád využívám její výsledky, i když mnohému nerozumím. To, čemu z vědy rozumím, mi pomáhá pouze k orientaci. Útěchu nepotřebuji a nehledám. Rád se ale orientuji v tom, co mě obklopuje a k tomu mi pomáhá ta věda. I vědci se ale občas mýlí, někteří lpějí i dogmaticky na svých závěrech, ale to už je život. Strejda „Čas“ to určitě spraví. Potřebuji-li si odpočinout, případně načerpat novou energii, vyrazím do přírody. Nevím, zda věda a OSACR si spolu rozumějí, nicméně v to doufám. Snad na to časem přijdu. Zatím jsem se dozvěděl, že existuje alespoň jeden vědec, který není ateista a zároveň, že existuje alespoň jeden ateista, který není vědec. Z čehož se nedá vyvodit vůbec nic. ( Logik by mě asi opravil a napsal by : „Z čehož se dá vyvodit nic“.)
  Rád poslouchám i hraji Bacha, i když to byl velmi upřímně věřící v Boha. V jeho době to nešlo jinak.
  Zdravím a od této chvíle si budeme tykat.

 46. toli

  Pokud katoličtí kněží fetují Krista, tak pouze toho sušenkového, ukrytého v kulatých sušenkách.

  Sorry,ale ty také fetuješ Krista,proto ti je za těžko použít rozum (pokud ho máš) a vzdát se zbytečnosti,jsi prostě závislý na té pohádce.

 47. Tonda Vlas

  Měj mně takového jaký jsem. Víš vůbec, co je to vlastně Evangelium? (Nemyslím tu stať, co se slavnostně čte v kostele). Milý toli, s odstupem času musím uznat, že je mi multinick mnohem milejší než ty. Navenek sice vypadá jako troll, ale dovede vám tu pěkně nastavit velmi zžíravé zrcadlo. Toto píšu z Berlína.

 48. Tonda Vlas

  toli
  03.05. 2019
  @Lemmy
  Kázání se odvíjejí podle textu bible.A každý den v roce má přiřazený text v bibli,to se opakuje každý rok.V katolickém kostele se nikdy nepoužívá ke čtení přímo bible,ale kopírované texty z bible.Z evangelia čte vždy pouze kněz,z ostatních částí mohou číst jahni nebo vybrané ovce..
  Avšak nikdy nemohou číst to co chtějí,to je dané příslušným dnem v roce a k tomu vybraným textem.Minulý měsíc jsem absolvoval 2 pohřby v kostele a i pohřby mají svou dopředu určenou část bible.Takže jsem vyslechl v průběhu 2 týdnů kecy mezi Martou a Ježíšem ohledně jejího bratra Lazara……
  ……………………………………………………………………………………………………………………………..
  Toli je vidět, že se v liturgice vůbec nevyznáš. Pro zádušní mši nejsou stanoveny pevné texty, ty vybírá farář, popřípadě jiný sloužící kněz, tak jak uzná za vhodné. Pouze pro některé neděle v roce jsou pevně stanovené, dříve byl jednoletý cyklus, teď je tříletý

 49. toli

  Měj mně takového jaký jsem. Víš vůbec, co je to vlastně Evangelium? (Nemyslím tu stať, co se slavnostně čte v kostele). Milý toli, s odstupem času musím uznat, že je mi multinick mnohem milejší než ty. Navenek sice vypadá jako troll, ale dovede vám tu pěkně nastavit velmi zžíravé zrcadlo. Toto píšu z Berlína.

  Vím co je evangelium,evangelium je pohádka a evangelizace je debilizace.
  Já nemluvil o zádušní mši,já mluvil o pohřbu,rozloučení a pohřeb má pevně stanovený text stejně jako každý den v roce .A rovněž vím že jsem porušil své předsevzetí a komunikuji s blbem který mi za to nestojí,takže se opět od tebe odpojím 🙂

  Medea měla pravdu,chlast ti zlikvidoval nejen ledviny ale i mozek,a když se k tomu připočte ještě pošahanost Kristem tak je to jasné a nejen pro mne zde.

  A multinick může nastavovat zrcadlo pouze tomu kdo ho čte což já nejsem.Byla by to ztráta času.

 50. Vašek

  Dobrý den. Ale na to, že ho tu nečtete, tak na něj až moc často reagujete. Jak se to tu dá vypnout, aby někdo nešel číst? Nejde mi zakrýt něčí příspěvek, když jedu dolů, vždy zahlédnu min. pár vět i od lidí, které nechci číst, ať chci nebo nechci. Kdyby to šlo vypínat nebo zakrývat, pár lidí bych si tu vypnul. Chtěl bych příspěvky k věci spíš než vaše hádky mezi sebou.

 51. Robin

  Na to, že se tu mezi sebou nečtete, tak na sebe velmi často reagujete. 🙂

 52. Karel 423

  Stalo se něco neuvěřitelného. Dovolte, abych vás, kdo máte zájem, informoval.
  Jedná se o tak zásadní věc, že vás, všechny se kterými jsem nesouhlasil, i vás, se kterými jsem souhlasil, musím předem požádat o laskavý pardon.
  Dnes jsem totiž měl tak nevšední zážitek, že to překonalo všechny mé dosavadní zkušenosti.
  Přesně ve 4h23min AM jsem zjistil, že ON (Bůh) opravdu existuje. Přesně v tuto dobu jsem totiž uviděl SVĚTLO. Opravdu jsem HO (Boha) viděl a s ním i všechny Svaté.
  Je opravdu Všemocný. Je Všehoschopný tak, že je schopen existovat a současně neexistovat. Viděl jsem HO i kdo s NÍM sedí (po levici i po pravici), Červenou Karkulku, vodníky i vodnice, čertíky i čertice.
  Trochu se vytahoval, že jeho Říše je tak mocná a bohatá, že naše ubohá realita se s ní nemůže vůbec rovnat. Jeho nekonečno je (prý) dokonce větší než to naše.
  Trochu HO mrzí, že někteří filutové v naší realitě se na NĚM snaží zbohatnout, berou JEHO JMÉNO nadarmo a dokonce jej pomlouvají.
  Když jsem se s NÍM loučil, tak jsem musel slíbit, že s NÍM zůstanu v kontaktu. Na oplátku mě v budoucnu ukáže více ze své říše pohádek, pověstí a legend, pověr a předsudků, skutečných i smyšlených historek a bájí.
  Nakonec mi důvěrně pošeptal, že je sice všemocný, ale pouze ve své říši, tam také existuje (což jsem viděl, slyšel i cítil) a současně v naší říši (realitě) prý neexistuje (čemuž věřím).
  Jistě chápete, že po takovéto zkušenosti jsem musel své názory otočit o 360 stupňů (úhlových, nikoliv těch ve vlastnictví pana Césia).

 53. Lemmy

  Karel, aspoň podľa mňa sa v diskusii nemusí vykať. Znie to totiž čudne. Veď my sa navzájom osobne nepoznáme, nevieme prakticky o sebe nič, len to, čo si prečítame, a teda názory. Neviem, či máš 15 alebo 80 rokov. Je štandardom, že na internetových diskusiách sa týka, ak sa registrujú ľudia anonymne a nie s menom a priezviskom. Ja tu každému týkam. A očakávam to isté od všetkých. Tykanie je prirodzenejšie než vykanie. Iná vec je, ak by sa diskutujúci registrovali cez overenie identity, a mali by nie prezývky, ale skutočné mená a priezviská. Tam by zasa bolo štandardom, že kto sa osobne nepozná, tí si vykajú, a kto sa pozná, že si už aj potykali, tak si tykajú. Ale vykanie a tykanie zároveň v anonymných diskusiách vyznievajú smiešne. Občas, ak niekto vyká, neviem, či vyká alebo hovorí v množnom čísle, nakoľko nenapíše Vy, ale vy s malým písmenom. I to sa stáva. Múdrejšie je tykať, tak nedochádza k nedorozumeniam. Inak, perlička. Kresťania sa oslovujú bratia a sestry [prípadne pastier a ovce], komunisti súdruhovia, a humanisti používajú pre oslovenie: priatelia. Lebo humanisti všetkým dobrým ľuďom prajú len to najlepšie v živote. 😀

  Poznámka k: Přesně ve 4h23min AM jsem zjistil, že ON (Bůh) opravdu existuje.

  Lenže lepšie a pravdivejšie je to na prvého apríla. 😀 😀 😀

 54. Karel 423

  Mea culpa: Vlastnictví pana Celsia

 55. Karel 423

  Nevytváří se příkopy také tím, že obě strany (asi často) pouze hledají logické argumenty na podpoření svého přesvědčení a opomíjejí důvody a příčiny tvrzení oponenta?
  Katastrofální situace pro vzájemné porozumění může nastat, diskutují-li osoby bez sebereflexe a s absencí empatie. Také na první pohled populární a často zneužívaná hesla „PRAVDA JE JEN JEDNA…“ a „…ZA SVOU PRAVDOU STÁT…“, použitá současně oběma stranami, mohou založit problém.
  Pomíjím argumentační fauly a dehonestaci oponenta. Protistrana si jich může všimnout.
  Zkrátka sejdou-li se „chytrolíni“ je o legraci postaráno.

 56. Marek

  Nevím, jestli jste si tu už tehdy Karle četl, ale mám lepšího. Sice trochu bulvárnějšího, ale to lidi láká 🙂 . Je to Velký Luční Koník. Celé to vzniklo z nepatrné zápletky, kterou byla negativní postava Ferdova. Tento uvrhl nebohou Berušku do sexuálního otroctví, postupně byl pak prohlášen za Antikoníka. A mám to taky na rozdíl od vás doloženo, protože již Ondřej Sekora tyto postavy v kronikách zmiňuje. A Ferdu sice nezradil, protože to je negativní postava, ale nahlásil samozřejmě Pytlík.
  Je to sice jen lokální věrouka, platná pouze pro ten palouk, navíc tam má Sekora malé dezinterpretace. Třeba, že Koníka si Ferda zapřahal do vozíku, který sám vyrobil. Ale na hmyzím synodu byla tato pasáž z evangelií vyřazena. Koník byl sice znám tím, že miloval každý hmyz. Ferdovi proto rád vyhověl, a odvážel jej s Beruškou do hmyzího nevěstince. Místo této epizody ale bylo zapsáno, že letu neschopnou Berušku vysvobodil, a na zádech ji odnesl do bezpečí, o čemž přinesl svědectví právě Pytlík. Po kruté smrti Koníkově sezobnutím byli jeho první následovníci předhazováni mravkolvu Ťutínkovi.

  Nechci se na vás Karle vytahovat, ale takto se vyrábějí nová náboženství. Realita postav doložena knihou, je připuštěna drobounká úprava, akcentující Koníkův morální rozměr. Ale obávám se, že to trochu naplňuje vámi kritizovaný nedostatek empatie…

 57. Bela Lugosi

  Karel: kosmologický argument dokazuje, že bůh musel stvořit náš svět, tedy nežije někde úplně mimo tento náš svět. Není 100% jistý argument, ale to vaše „důkazy“ a „argumenty“ také nejsou 100%, ani u evoluce atd.. může to být třeba matrixa atd…

  Marek: Velký luční koník může existovat na jiných planetách či vesmírech, možná i na naší. Pravděpodobnost nevíme. I kdyby jste si to vymyslel, můžete se trefit. Nevíme jak je to pravděpodobné. To že nejsou třeba důkazy neznamená, že to tak třeba není. A to platí i o jiných vírách. Jak vznikla náboženství nevíme. Třeba o sobě dali bohové vědět, někteří. Třeba si s námi hrál jeden bůh. Atd…

  Dobrou a někdy! Váš vítěz Bela 🙂

 58. Josef Běláč

  Jedna věc je neoddiskutovatelná (fuj, jiné slovo mě zrovna nenapadlo). A to je geopolitická podmíněnost druhu víry (či nevíry) v boha (či bohy). Například asi šest kilometrů vzdušnou čarou od mého bydliště stojí poblíž vodárničky v lese hraniční kámen č. 5. Před ním stojím já, zbloudilý, přes dvě pokolení bývalý občan bývalé katolické habsburské říše, nyní neznaboh. Nalevo od kamene z mého pohledu jsou katolíci, napravo protestanti. Pro ty nalevo je panenka Marie matkou boží, pro ty napravo nikoli. Jak na to přišli? Inu, řekli jim to rodiče. A oni to zas řeknou svým dětem. No, v dnešní době už to není tak „hundertprozentlich“. Ke vzájemnému pošťuchování to ale stačí.

 59. Karel 423

  Belo Belo,
  není to příliš troufalé: „Váš vítěz Bela „? Zvítězit můžete pouze sám nad sebou. Jestli jste to myslel takto, tak Vám gratuluji. Nad mým přesvědčením asi nezvítězíte, to musím naopak já sám.
  Vaše přesvědčení respektuji a nezpochybňuji. Pouze je mi podezřelá jeho „universální“ platnost. Ta pravděpodobně silně kulhá, což ostatně i připouštíte.
  Jinak máte pravděpodobně jistě své přesvědčení velmi dobře podložené mnoha argumenty. (To „pravděpodobně jistě“ není chyba, ale záměr ). Předpokládám, že se Vám nemohu rovnat v detailních znalostech o předmětu Vašeho přesvědčení a proto bych nerad naši zajímavou diskusi vedl tímto směrem.
  Moje přesvědčení mi říká, že je to naopak. Bůh žije mimo „náš svět“, je mu tam dobře a měli bychom to respektovat. Jinak nic proti tomu, kdyby existoval laskavý bůh (v „našem světě“), který by nám pomáhal, nebyl bych proti. Bohužel šikulové vědí dobře, že na ně bůh ze své říše pohádek a bájí nedosáhne a proto „ve jménu boha“ lumpačí.

 60. Karel 423

  Poznámka: Jestliže si myslíte, že lze v internetové diskusi změnit něčí přesvědčení, tak se pravděpodobně mýlíte.
  Jak je těžké změnit něčí přesvědčení, třeba i hrubou silou, věděli již ve Španělsku páni inkvizitoři, kteří pronásledovali hlavně konvertity, kteří, jak vcelku správně předpokládali (ti inkvizitoři), svoji židovskou víru opustili (ti konvertité) jen naoko, aby se vyhnuli represím.
  Internetová diskuse je příliš „slabé kafe“ na obracení někoho na tu „správnou“ víru.
  Nicméně zbytečná není, je-li dobře vedena. To by ovšem chtělo, nalézt společný jazyk. Přiznávám, že způsob vyjadřování , podobný jazyku bible, mi příliš nevyhovuje. To si mohu rovnou říkat v bibli.

 61. Karel 423

  Marku, máte pravdu, nemám to doloženo žádnou „kníhou“. Je to zatím pouhá osobní zkušenost. Budu asi muset slézt z kopce a hodit to na papír, nebo vytesat na nějaké desky. Snad mi to nějaký koncil schválí.

 62. marcel palát

  Velice dobře napsáno !!! Osobně mám jednu zkušenost s těma „vejš“ věřícíma :-). Odpovídá to stejnému, co hlásali 30 let tomu nazad 🙂 … komunisti. cit.: “ o tom soudruhu nebudeme s tebou diskutovat 🙂 …, prostě strana má vedoucí úlohu ve státě, my straníci to víme !!!, naše pravda a názory jsou jediný správný a vlak přes to nejede :-):-):-)“. Takhle se „brání“ každá totalitní a ze svého pohledu neomylná dogmatická ideologie. Někdo mi to vyvraťte ! Je smutný, že i v současnosti jsou názory nesouhlasící s t. zv. „kavárnou“, jsou odmítány a dehonestovány !!! Jednoduše se pouštět do diskuze s oponentem a zblblym zastáncem jiného názoru je přece nejlepší smést ze stolu slovy: „o tom s tebou nelze diskutovat !!!“. S katolíkama ( a bohužel i s tou současnou cavárnou) mám vlastní zkušenost, takže čest práci v božím králofství 🙂 !!!

 63. Lemmy

  MP: takže čest práci v božím králofství

  Veru! 😀 Ježiško s oteckom a tým holubom, 3v1, už v nebíčku netrpezlivo čakajú na súdruhov. 😀 😀 😀

  Veď kto iný by sa dostal do neba, ak nie čestní a pracovití?

  Konečne prišiel ľahký a osviežujúci vánok. 🙂

 64. Hraničář

  Marek
  03.05. 2019
  Přímo „od zdroje“ se to asi nedozvím, proto se znovu ptám našich zbloudilých ovcí . Dokážete si hoši vzpomenout, jak to bylo? Když třeba – vyšel jsem z kostela, venku se vraceli lidi z fotbalu. Srovnávali jste se nějak v tu chvíli s nimi? Mysleli jste si o nich něco, nebo jste měli potřebu něco jim říct? Třeba je pokárat, vysvětlovat jim, nebo tak? ………….

  Pokud bych měl mluvit za sebe, tak jsem už jako mladíček zaal zkoumat, jak se projeví skutečnost, když „přijmu Ježíška do srdíčka“, jak nám v náboženství tvrdíval pan děkan Macek. Nic jsem na sobě nepozoroval. Sledoval jsem tedy ostatní a také jsem na nich žádnou změnu nepozoroval. Až po létech mně jeden věřící „vysvětlil“, že Ježíš je v hostii přítomen jen po tu dobu, kdy ta má svoji hmotnou podobu.
  No a protože se ve slinách začne hned rozpouštět, tak dochází ke dvěma „zázrakům“ – Ježíš nám do srdce vstoupí a v zápětí vystoupí! Takže není pak divu, že se nijak neprojevuje.
  To už jsem si z věřících dělával legraci. Samozřejmě – Ježíš – hostie – zcela určitě nejde do „srdíčka“, ale prochází zcela jiným,i orgány (až k „hořkému“ konci)!
  A samozřejmě jsem věřící obvykle rozčílil, když jsem se začal vyprávat, jak konkrétně pociťují ty „báječné dary Ducha sv.“

  Jako dítě jsem mívával tendenci „evangelizovat“ málo zbožné kamarády, tak, jak jsem to čítával v katolických časopisech. Nyní k tomu vyzývá věřící mládežníky P. Vácha v knize Nevyžádané rady mládeži. Přiznává ale, že to je těžké, protože o Bohu vlastně nejsou žádné informace a tak věřící má o něm svědčit svým životem a ukazovat (a dokazovat) jak jej víra v Boha změnila k lepšímu (samozřejmě případy, kdy víra v téhož Boha změnila lidi k horšímu, nezmiňuje).
  Takže jsem kamarádům vykládal o Bohu a co bychom měli dělat, abychom se mu líbili.
  Tehdy to ovšem bylo jednoduché, ve vesnici nějak věřili všichni a tak ani kluci, kteří do kostela moc nechodili, se mně nijak nevysmívali. Jako dospívající, na internátě, kde už byli i spolužáci vyprofilovaně nevěřící, jsem si uvědomil, že sice mám víru v Boha, ale žádné informace o něm! A to už se se mnou táhlo až do doby, kdy jsem prošel dekonverzí. Uvědomil jsem si, že nejsem schopen přesvědčit manželku, ani „předat víru dětem“, a to už jsem se nad sebou zamýšlel, zda vlastně vůbec věřím a v podstatě jak?? Řadu let jsem se snažil tu erozi víry zastavit, ale marně. Nakonec jsem si musel přiznat, že navzdory veškerému úsilí jsem se sám nepřesvědčil že by nějaký Bůh existoval a nepřesvědčily mě ani výlevy víry vzorových katolíků.

  Např.: Zbožný bratranec měl příležitost (a já mu to přál) setkat se a pohovořit s pověstným kard. Špidíkem. Byl celý unesený, jaký je to moudrý člověk. Já také Špidlíka tak nějak oceňoval – taková uznávaná persóna, sepisující knihy, odborná pojednání, dávající duchovní cvičení papeži a kardinálům ……. Tak jsem si na YT našel nějaké jeho rozmluvy. No, nevím – ať každý posoudí sám. Mně osobně připadají takové plytké, v podstatě o ničem! Docela rád bych si přečetl, co vlastně říkával papeži při těch duchovních cvičeních. Ale vím, že to bude stejné jako se studijními materiály VUMLu – také nám je kolega komunista nepůjčil, že nejsou pro nestraníky!

 65. Hraničář

  Lemmy
  Tu sa daný kresťan, katolík, neprihlási. Na takú bezbožnú stránku ho totiž nikto nedostane. ……………….

  Před léty papež B XVI. vyhlásil projekt „Nádvoří pohanů“. Věřící měli mluvit s nevěřícími o Bohu. V Praze, u Dominikánů, nějací aktivisté uspořádali (jednou) veřejnou akci na téma Církev a marxismus. Sešlo se nás tam okolo 60. Za stůl zasedlo 6 mužů, pamatuji už jen prof. Sokola. 4 se představili jako katolíci, 2 jako marxisté. Ale vzápětí prohlásili, že jsou také křesťané. A pak jsme více než hodinu poslouchali jejich vzájemné notování, jak v 60. letech křesťané plodně diskutovali s marxisty.
  Když (konečně) dali prostor diskuzi, zeptal jsme se, co současný stav, už přece nejsou 60. léta? Chvíli na sebe koukali a pak jeden řekl, že teď vlastně žádný marxista snad ani není!
  Podobně mně prof. Halík napsal, že nezná žádného vzdělaného ateistu!
  A Vácha v té knize Nevyžádané rady mládeži píše, že byl požádán, aby v nějakém regionálním radiu řekl něco o pohledu katolíka na eutanázii. Neměl čas a tak požádal známého a horlivého katolíka, který proti eutanázii vášnivě brojil. A ten odmítl – že veřejně se k tomu vyjadřovat nebude.

  Občas se někde objeví článek, že by věřící měli diskutovat s nevěřícími. Většinou hned autorovi píšu, zda by nemohl sem (dříve na i-ateismus.cz) napsat občas nějaký příspěvek do diskuze. Sem tam někdo odpoví, že to je zajímavé – ale zde se, pokud vím, neobjevilo nikdy nic od křesťanského „odborníka“.

 66. Hraničář

  Lemmy
  03.05. 2019
  Samotná návšteva kostola je trápna a nudná. ……………………..

  Církev vždy dbala, aby svatyně působily ohromujícím a povznášejícím dojmem. Na lidi z chudobných poměrů to působí jako balzám- architektura, zvuk varhan, společný zpěv, nádherná roucha kněží, tajuplné obřady …………….. a vědomí, že i já patřím k tomuto společenství ……………… !

  ……………….. Starenky tam neustále opakujú dokolečka dokola to isté mrmlanie. ……………….

  Nejen v katolické církvi se opakují ustálené mantry. I to působí na psychiku věřících!

  …………………. Najviac mi však vadí ten nátlak v rodine, keď babka je neustále dotieravá, kedy sa dieťa pokrstí, potom iniciatívne zabezpečí prvé sväté prijímanie, aj keď dieťa povie, že tam nechce ísť, lebo s tým nesúhlasí. A rodičia sú tiež mäkkí, lebo podľahnú tlaku babičke alebo ďalších príbuzných. ……………………

  No, první svaté přijímání – to je taková společenská událost, dítka ve slavnostních šatech, to tajemno s přijímáním Ježíška do „srdíčka“ …. to je i pro rodiče cosi povznášejícího.
  Ale dále?? I farář Vacek, který má kostel (ale jen v Orlici) plný mladých lidí s kočárky a plno dětí, si stěžuje, že děti po prvním svatém přijímání přestávají do náboženství chodit!
  Ony ty děti – jak myslím já – už k tomu 10. roku začínají poznávat, že v náboženství slyší něco jako pohádky a cítí se být na to staré!

 67. Hraničář

  Marek
  03.05. 2019
  je dost možné, že dalším důvodem emoce věřícího je právě ten fakt, že tomu druhému je otázka víry lhostejná. Něco tak hrozně důležitého je mu jedno. A to je pro toho věřícího asi problém, a asi tím vzniká ten stav pokrytectví.. Je „božsky“ indoktrinován, že by správně měl každého milovat. Ale „lidsky“ jej to prostě se@e. …………………..

  Včera byla v mé rodné vsi pouť. Kromě houpaček , kolotočů, střelnic, stánků s pouťovými tretkami i nabídka náboženské literatury. Říkal jsem si „ouvej“ – v dobách, kdy bych se zájmem a nadšením kupoval to nebylo. Teď prolistuji, ale nekupuji. Už autorům (moc) nevěřím a mám zkušenost, že když jim napíšu nějakou reakci, že se milí, žoviální, usmívající páni rychle změní na uražené a nepříjemné jedince. Člověk může ocenit jen to, že někteří vůbec nereagují. Ženy, autorky, jsou obecně slušnější!
  Nakonec je chápu – přesně, jak jsi napsal: Uráží je, že jejich víra je někomu lhostejná. A navíc – navzdory veškerému úsilí se mně nedaří – jak jsem si uvědomil – potlačit v řeči či dopisu jistý výsměšný tón.

 68. Hraničář

  Lemmy
  03.05. 2019
  Neustále sme utekali ako prví z kostola. Čakalo sa na chvíľu, kedy môžete odísť. ………………………

  Před léty jsem měl přítelkyni z městečka ve „zbožném“ Uherskohradišťsku. A tam jsem pozoroval podobný jev. Mladíci sice šli do kostela, ale mši prostáli, většinou prokouřili, za kostelem.
  A pak jsem jednou při kázání vyslechl nového faráře kritizujícího, že jeho „ovečky“ chodí na biblické hodiny k „sobotářům“. A tak jsem se přítelkyně zeptal. A ona? „Náš farář se stará o pole a stodoly, ale když se chci něco dozvědět o Bibli, musím k sobotářům!“

 69. Hraničář

  toli
  03.05. 2019
  Kázání se odvíjejí podle textu bible.A každý den v roce má přiřazený text v bibli,to se opakuje každý rok. …………………

  A samozřejmě jen „nezávadné“ texty. Např. jsem nikdy neslyšel o Jiftáchově dceři!
  Pak jsem chodil k metodistůlm. A pamatuji, jak kazatel přečetl z Bible, že Hospodin poslal izraelity vyvraždit nějaké město – muže, ženy, děti, starce – jen panny si mohli nechat „k chovu“ a zlato Hospodinovi naskládat k nohám. Pamatuji na to zaražené shromáždění. A kazatel měl hodně práce s vysvětlováním, že to město Hospodin prohlásil za klaté, protože tam hřešili, smilnili, byli plní nepravostí …… Ale stejně moc nepřesvědčil, že to bylo správné!

 70. Hraničář

  Lemmy
  04.05. 2019
  Marek, keď som bol malý, tak babke veľmi záležalo na tom, aby vnúčatá chodili do kostola. …………………..

  Moji prasynovci jako malí kluci s nadšením v Praze chodili k františkánům do jejich dětské organizace volného času. A samozřejmě pak u babičky ve vesnici do kostela. Ale jak dospívali, opustili františkány a také ve vesnici dali přednost sobotní zábavě před nedělním kostelem. A sestra je ráno s křikem vyháněla z postelí a vyčítala jim, že do kostela nejdou. Stejně neuspěla! Matka to vzdala již dříve!

 71. Hraničář

  marcel palát
  05.05. 2019
  “ o tom soudruhu nebudeme s tebou diskutovat …, prostě strana má vedoucí úlohu ve státě, my straníci to víme !!!, naše pravda a názory jsou jediný správný a vlak přes to nejede :-):-):-)“. Takhle se „brání“ každá totalitní a ze svého pohledu neomylná dogmatická ideologie. …………………….

  Připomněl jsi mně dalši zkušenosti. Jak známo, katolická církev má své hierarchy, ale také jakési „Magisterium“. Hierarchové, vetně papeže, se osobně mohou mýlit, ale „magisterium“ se nemýlí! Podobné to bylo i v KSČ: „Komunista se může mýlit, ale strana, strana se nemýlí!“
  Nedávno jsem četl vzpomínku. Autor psal, jak nadřízenému, komunistovi, vysvětloval nějaký technický problém, který on vůbec nechápal. A tak nakonec prý řekl: „Soudruhu, musíš myslet třídně!“
  Na vojně jsem zažil, když politruk upozornil nástěnkáře, že soudruh Brežněv nesmí být na obrázku menší než soudruh Husák. „Brežněv musí být větší než Husák, nebo stejně velký. Menší být nesmí! Někdo by to mohl posuzovat politicky!“

  A nebo jeden kněz: Bůh ve své neskonalé moudrosti to tak rozhodl, a my o tom nemáme diskutovat!“
  A pan děkan Macek v náboženství: „Abyste, děti, neměly všetečné otázky!“

 72. toli

  Nakonec je chápu – přesně, jak jsi napsal: Uráží je, že jejich víra je někomu lhostejná. A navíc – navzdory veškerému úsilí se mně nedaří – jak jsem si uvědomil – potlačit v řeči či dopisu jistý výsměšný tón.

  No a v tom je odpověď i na otázku o diskuzi mezi věřícími a nevěřícími .
  Nevěřící chápe diskuzi s pánbíčkářem jako evangelizaci a tomu vadí.
  A nevidí důvod proč by měl diskutovat o pohádkách ? To si může rovnou přečíst Boženu Němcovou.
  Navíc bible je spíše orientální pohádka,je bližší arabským pohádkám tisíce a jedné noci,se středoevropským vnímáním pohádek to má máloco společného.

 73. Marek

  Díky Hraničáři za malý náhled do věřícího.
  Je to asi jakýsi zakletý svět. Vlastně jsem náboženství i i přes obecně záporný vztah k němu skoro celý život ignoroval. Ke kritice náboženství a především církve mě, sice po dlouhé době, ale nakonec dovedl koníček – architektura, skrze níž, a skrze nedokončené studium obecných dějin jsem se jakžtakž seznámil i s jejich interpretací. Cíleně to nazývám interpretací, které v nejednom ohledu velmi nedůvěřuju. A to proto, že výrazným jejím interpretátorem je právě církev. Lze si mimochodem povšimnout, že manuskripty zápisů dějin I. tisíciletí se dnes vyskytují de facto jen ve formě církevních opisů. Do jaké míry jde o opisy, a do jaké o přepisy, to je jen otázkou důvěry v církev, kteroužto konkrétně já zrovna netrpím. A datační metody, tzn. především dendrochronologie a radiouhlík, mají taky své mouchy (což by ovšem bylo na delší pojednání). To první tisíciletí je mimochodem pro křesťanství velmi důležité, protože odtud pocházejí ty „kořeny“. Všechno to házení lvům, svatí se svojí legendologií, „otcové“, je tam toho pro „drobounké úpravy záznamů“ dost A vzhledem k tom, jak je prezentován takový o mnoho pozdější Nepomucký (i když se o něm ví, co to bylo za konůpka, „kreativitě“ ve vymyšlení jeho „svatého“ příběhu se dodnes žádné meze nekladou), to by byla u té interpretace c. sv. sama proti sobě..
  Jsem si vědom toho, že lidé obecně mají sklony k tendenčnosti. V tomto smyslu jde o tendenci věřících lidí jen velmi nesměle (často raději vůbec) si všímat negativních, a to zásadním způsobem negativních vlivů, které každé náboženství do společnosti přineslo. Zejména prostřednictvím jeho exponentů, zde té církve. Pokrytectví ve vztahu k homosexualitě, k sexu vůbec. K potratům a eutanasii. Despocie u věroučných sporů i u vynucování víry, vynucování ovládat společnost, a mohl bych ještě dlouho pokračovat. Kde je u toho ta „krása nesmírná“? Kde jsou u toho ty pocity „prostoupení dobrem“?
  To není zarputilé odmítání „šlechetných“ hnutí duše, ale všímání si skutečného přímého vlivu systémového náboženství na život jednotlivých členů společnosti. A je divné, že i když se o nás mluví, jako o známých neznabozích, nesetkáme se u nás s veřejnosti dostupnými akcemi, na kterých by čeští Hitchensové čistili církevníkům játra. Nebo, ne divné. Spíš tristní. Ať je to Duka, či Halík (uvedl bych i jiné, ale znám podle jména ještě maximálně toho Piťhu a Czedlika, jinak vlastně nikoho. Vlastně ještě „revolucionáře“ Malého), ještě jsem je neviděl sednout si proti kritikovi církve, a rozdat si to s ním. Je sice možné, že by to nemělo moc sledovanost, protože věřící by nekoukali, protože by se obávali „urážky“ (neboli oprávněné kritiky), a ostatní většinou na podobné řeči dlabou. Já bych se sice koukl rád, ale jen kvůli zadostiučinění., protože ještě nějaký čas se budou pokoušet to tu „bačovat“.

 74. Karel 423

  To je ono. Moc dobře se to čte. Mám velmi podobné zkušenosti a zážitky a s vašimi názory souhlasím. Nemohu se také vyrovnat s tím, že vliv náboženské a jiné demagogie, jak se mi zdá, ve společnosti narůstá. Teď jsem si uvědomil, že některé moje příspěvky lze chápat nejednoznačně. Už jsem se s tím setkal, moji ironii někdy nedokáži vyjádřit tak, aby byla zřejmá i v písemné formě. Tímto to napravuji.

 75. Robin

  Aneb když se spojí protiruské sluníčkářství s křesťanstvím, pan Cibulka, kandidát do europarlamentu:

  https://www.youtube.com/watch?v=ypOInIgfoQc

  A podobní jemu jako Jakub Janda vedou ty neziskovky proti fejkům. To mam radost, že tihle lidé určují, čemu máme a čemu nemáme věřit, protože za tím stojí satan Putin!

 76. Hraničář

  Marek
  06.05. 2019
  A je divné, že i když se o nás mluví, jako o známých neznabozích, nesetkáme se u nás s veřejnosti dostupnými akcemi, na kterých by čeští Hitchensové čistili církevníkům játra. Nebo, ne divné. Spíš tristní. Ať je to Duka, či Halík (uvedl bych i jiné, ale znám podle jména ještě maximálně toho Piťhu a Czedlika, jinak vlastně nikoho. Vlastně ještě „revolucionáře“ Malého), ještě jsem je neviděl sednout si proti kritikovi církve, a rozdat si to s ním. ……………………….

  Jak jsem psal, Halík mně napsal, že nezná žádného vzdělaného ateistu s nímž by mohl (na úrovni) diskutovat! Já opakovaně navrhuji, že bychom mohli psá(va)t madame Jílkové, aby takové téma zařadila do svého programu Máte slovo. Zajímalo by mě, kolik těch proslulých teologů by bylo ochotno přijít.

 77. Marek

  Já bych Hraničáři opravdu rád, kdyby se něco takového dělo, ale obávám se, že na to není doba. Kvůli islámu. Už bez něj by to bylo těžké, protože kolem víry se v mediálním prostoru chodí dost po špičkách. I v politice, protože věřící hlasy jsou taky hlasy. Nakonec, jak nerví, když jsou „uráženi“, na tom jsme se shodli. Proto taky tomu celému říkám tristní stav.
  A Halík už tou odpovědí udělal první faul, protože budiž, o víře si může špitat s podobnými „vědci“, jako je on. Hlavně o té hermeneutice, protože tam se dá kecat a kecat a kecat o všem a zároveň o ničem. Taky už jen to, že jsou obecně uznávané „doktoráty z víry“, je víc než absurdní. A především v případě hovoru o náboženství vs ateismu je tam naopak neteolog naprosto nezbytně nutný. K tomu jsou „odborné“ znalosti náboženství nepotřebné. Bohatě stačí jeho obecná znalost, protože je to pouze a jen o jednom, a to o důsledném sekularismu. Nějaké spletité filozofické stavy věření, „morální rozměry“ toho věření, Halík záměrně z toho dělá tu „vědu“, ale je to pouhá póza. Může to působit sebevědomě, ale do Halíka bych šel. Ale jsem si vědom své velké slabiny, té, že je mi přímo fyzicky odporný. Musel bych dokázat zůstat v klidu, což je tam předem vyloučeno. A čímž pádem by to bylo pak k ničemu, protože u toho mluvím hodně nahlas.

 78. Hraničář

  Pro mě je zajímavé, jak všechny náboženské webové stránky, pokud měly diskuzi, ji zrušily nebo silně omezily – s odůvodněním, že někteří účastníci nebyli slušní. Moje zkušenost byla, že to byli převážně ti, kdož se prezentovali jako věřící – vůči těm, kteří se představovali jako nevěřící.
  Jedinou výjimkou je zatím časopis Milujte se, ale tam na příspěvky nikdo nereaguje. Docela by mě zajímalo, kolik lidí ten časopis kupuje, když je k dispozici netová verze zdarma (pro mě).

  Dovolil bych si tě nasměrovat na:http://www.fatym.com/down/Marek-Dunda-Pavel-Zahradnicek-ed-Dotyky-nebe-a-zeme.pdf

  Přesto i sedm událostí a předmětů, jejichž historii a autentičnost na základě dostupných pramenů mapuje tento sborník, může mít svůj hluboký význam: věřícího ve víře utvrdí, hledajícího nasměrují, nevě-řícího nahlodají… Proto je tato publikace vhodná prakticky pro kaž-dého a věříme, že zaujme nejen vás, ale i kohokoliv, komu ji věnujete jako dárek.

 79. toli

  Jílková měla Kotel o významu vánoc,ateisty tam žel zastupoval ne příliš zdatný ateista z jižní Moravy který se tak akorát zmohl na proklamaci že křesťané žijí ve své virtuální realitě čímž vyvolal blahosklonný úsměv na tvářích teologů.Jsem si tak v duchu říkal proč tam ten blbec leze a diskredituje ateisty ? Je jasné že diskuze tohoto typu vyhrává lepší rétor bez ohledu na fakta.
  Malá ochutnávka diskuze filosofa Bělohradského a kněze Halíka o církvi
  https://www.youtube.com/watch?v=-bGQ36iJSzk

 80. toli

  Buble není překlep ale…..
  Tak název bible je dost přechýlený. Fénické město BYBLOS, tedy bét, wau , bét, lámed + další znaky, se četlo ve fénickém písmu jako bublos. Ale pod vlivem jedné z asi 123 verzí řeckých gramatik pak došlo, že wau či u Řeků převzaté písmeno upsilon a také čtené s úmyslem nejprve jako zvuk u se začalo číst jako ypsilon, tedy převážně zvuk i, tedy jen málokde jako u a většinou jako zvuk i. Takže pak jej přepisovali do latiny jnázev města pod vlivem přechýlení v řečtině jako biblos a z toho pak je bible. ale asi nejsprávněji by byla buble. Protě město BYBLOS a jeho název byl sice celkem dobře z fénického písma do řeckého přepisován, jenže špatně čten a top je vidět dodnes v nesprávném názvu bible alias buble. Ale asi je to jedno, církvím je lépe se vyhnout.

 81. Hraničář

  Zajímavé! Ale to máme i v češtině, o angličtině ani nemluvě!

 82. jl

  @toli
  „Ještě k té údajné autenticitě bible…….
  https://www.prochlapy.cz/clanky/ztracena-evangelia-proc-je-cirkev-rada-ze-na-dlouha-staleti-zmizela-z-povrchu-zemskeho

  To je zajímavý článek, bohužel končí někdy v polovině 1. tisíciletí. Dnes máme ovšem tisíciletí 3. a gnostikové slaví svůj historický triumf. Takže to není příliš aktuální.
  Drobná ilustrace: článek o gnózi říká „jedná se o označení duchovní zkušenosti přímého a osobního setkání s božským, a to uvnitř člověka“.
  Vy sám pak v diskuzi popisujete svou cestu od „fetování Krista“ po setkání se s božským uvnitř člověka: „podařilo se mi vystopovat své vlastní kognitivní biasy“…

 83. Marek

  Buble nebo bublo, vždyť taková biblická hebrejština (protohebrejštna) je bez překladů do řečtiny nebo latiny de facto nečitelná. A jak kvalifikovanými překladateli byli Jeroným apod., to už se nedozví nikdo. O těch sedmdesáti Starého zákona raději nemluvě. A překládat pak překlad zpátky do protohebrejštiny, aby se zjistily původní významy, to už je značná parodie na vědu., protože tím se ty chyby jen násobí. Tím nechci podceňovat jazykovědce, jde spíš o tu „hermeneutiku“, v tomto případě nevypočitatelnou. O tu, kterou tam už tehdy ti překladatelé vložili.

 84. toli

  Vy sám pak v diskuzi popisujete svou cestu od „fetování Krista“ po setkání se s božským uvnitř člověka: „podařilo se mi vystopovat své vlastní kognitivní biasy“…

  To bych netvrdil že v člověku je něco božské k tvrzení že je něco v člověku božské totiž chybí porovnání co je vlastně božské.Chybí jednoznačná neprotikladná definice božských vlastností a vlastně chybí Bůh sám.
  Článek je psán přesně pro 3.tisíciletí.Jeho poselstvím totiž je že je úplně jedno jestli se člověk věnuje křesťanským nebo gnostickým blbostem,protože pořád to jsou blbosti…..
  Současný nárůst gnosticizmu je způsoben tím že lidé jsou zklamáni církví a jejím učením .Tak hledají náhradu.Nakonec najdou že je to všechno fake.

 85. Marek

  Hraničáři, tak jsem se podíval na ten odkaz, zatím jen na turínské plátno. Takže anihilace, při které bylo plátno ozářeno…, hm, chtěl bych se potkat s vědem z NASA co u toho výzkumu byl, který by mi to potvrdil, a díval by se mi u toho do očí. Ale nejen mně, především každému ze svých kolegů. Takový vědec ale přirozeně v NASA nemůže existovat. Je to vyloučeno. Ale asi to bude svatá anihilace. Otisknuta je tvář, předek těla, ale i záda? A co čert nechtěl, vzorky pro radiouhlík se odebraly zrovna z míst oprav. Těch, co pocházejí ze XVI. stol., ale analýzou byly umístěny někam do XII. – XIV. stol. Asi pro tu opravu schválně použili ca 250 let staré plátno. A asi taky při tom odběru nevěděli, kde se to opravovalo, nebo co.
  Jak to tam je napsáno?. Že to jsou věci ke hloubání? No, hloubat se dá taky nad symbolem Říma, bronzovou vlčicí. Ta byla až do počátku XXI. stol. s jistotou umístěna někam do poloviny I. tisíciletí př.n.l. Dokud se k ní nepřipletl jakýsi „pokoutní“ vědec, a s poměrnou jistotou ji neumístil do poloviny XII. stol., ale letopočtu tohoto.

 86. jl

  @toli
  Pro třetí tisíciletí to určitě není, protože tam chybí posledních 1500 let. Je to článek pro konec první poloviny prvního tisíciletí.
  Pro gnostika je božská dokonolost systému, který si vybuduje. To je to božské uvnitř člověka. V rovině skutečnosti lze ale jenom konstatovat, že jde o člověka znateného, který se zhlíží v abstraktních, neexistujících symbolech. Sporné je vlastně říct i „uvnitř člověka“, protože člověk existuje a je-li něco uvnitř, existuje i to. Přesnější by bylo říct, že gnostik vidí božské ne uvnitř člověka, ale v duchu. Asi jako vidí gnostik-komunista pozemský ráj „na dosah“.

 87. toli

  Pro gnostika je božská dokonolost systému, který si vybuduje. To je to božské uvnitř člověka. V rovině skutečnosti lze ale jenom konstatovat, že jde o člověka znateného, který se zhlíží v abstraktních, neexistujících symbolech

  Jenže to je zase pouze v hlavě toho gnostika,a kde je nějaká objektivita,kde je nějaká evidence dostupná každému kdo jí chce ?

  Navíc pokud srovnáme s sv.Augutýnem tak ten tvrdil že v člověku není nic božské,pouze milosrdenství Boha (KTERÝ JE VNĚ) dokáže že člověk umí i dobré věci.
  Prostě to jsou všechno jen myšlenky v hlavách řekněme divných lidí 🙂

 88. JIRKA

  No sláva. Konečně to někdo vysvětlil

 89. toli

  A na Augustýna bych nebyl tak přísný,každý člověk se během života nějak mění,vyvíjí . A tak z mladého kurevníka se ve stáří stal fanatický vyznavač Krista aby byl za x let po své smrti prohlášen za církevního otce.
  Jednoho bláznivého potulného kazatele také prohlásili za Boha a zároveň Božího Syna.
  Caesar,Tiberius,Augustus a další byli také prohlášeni za Bohy,nic nového pod sluncem 🙂

 90. toli

  A že je Kristus věčný a navždy ? Kristus bude existovat přesně tak dlouho dokud budou existovat organizace které si na něm postavily živnost a které se starají o to aby jim nevysychaly příjmy.Součástí toho starání se je i bránit tomu aby někteří lidé dostali rozum,protože z nerozumu lidí mají ty organizace opět materiální prospěch.

 91. jl

  @toli
  Pokud skutečnost existuje, a to dokonce nezávisle na myšlení, tak to není žádný kognitivní bias. To je jenom vyvrácení gnóze, která vyznává dokonalost systému existujících ovšem pouze v duchu. To je celé.
  Augustin je zajímavý v tom, že dokázal přejít od gnóze k uznání skutečnosti.
  Vy se ubíráte opačným směrem – od „fetování Krista“ k vyznání mýtu kognitivního biasu.
  Existuje podle vás svět? Nebo je to jen kognitivní bias?

 92. toli

  Svět existuje,jen nechápu souvislost fyzikálního jevu s proklamovanou existencí Boha,tam není žádná součinnost mezi realitou (detekcí temné hmoty) a pohádkou o Kristovi.
  Pokud chválíte Augustýna za uznání skutečnosti Krista -Boha tak máte evidentně nějaký problém s hlavou.

 93. jl

  @toli
  Tam není nic o temné hmotě. Tam se píše o detekci rozpadu atomu izotopu, který má poločas rozpadu řádově převyšujícím odhady stáří vesmíru. Jde o to, že se to stalo doopravdy. V doopravdy existujícím vesmíru. Skutečný jeden atom. Ne v duchu nějakého „vědce“ v podobě abstraktního objektu matematické funkce.

  Ostatně podobně byla na 1000 let potlačena i gnóze: kosmické povídačky gnostiků byly opuštěny ve prospěch skutečnosti, v té době konkrétně k utrpení křesťanských mučedníků. Tedy k reálně existujícím osobám. Dnes jsme se ovšem vrátili nazpět ke gnózi a ke genocidám, k reálným mrtvolám konkrétních osob, které jediné jsou dnes skutečné, asi jako ten jeden atom – na rozdíl od utopií v mozcích všemožných „pokrokových sil“.

 94. toli

  Ostatně podobně byla na 1000 let potlačena i gnóze: kosmické povídačky gnostiků byly opuštěny ve prospěch skutečnosti, v té době konkrétně k utrpení křesťanských mučedníků.

  Martýria jsou vesměs nadnesená,mučednictví bylo skvělým prodejním artiklem církve,ovšem cudně pomlčela kolik mrtvých mají na kontě církevníci……

  Ale pořád to nevypovídá nic o existenci Boží,ale spíše o ideologii zvané křesťanství.

 95. toli

  Islamisti kteří vraždí křesťany v podstatě páchají dobrý skutek-pomáhají křesťanům získat život věčný.Dle křesťanské teologie mají následovat Krista a pokud položí život za Krista tak získají život věčný. Je jedno zda je ukřižují nebo utratí jiným způsobem.Při troše cynismu by se dalo říci že Kristovy ovce jsou dle jejich vlastní teologie určeny na porážku.Tím pádem nechápu nač si stěžují,jejich nářek je v ostrém protikladu s principy jejich víry.

 96. toli

  Na druhou stranu i korán obsahuje desatero kde je přikázání „nezabiješ“ .Na kolik se pravidla obou pohádkových knih,bible i koránu dodržovala a dodržují v praxi posuďte sám…..

 97. Jiří

  Dobrý den, dobře napsaný článek. Vyskytuje se v něm jasná pravda autora je tomu zkutečně tak:-)

 98. Marek

  Mě by zajímalo, jak je to vlastně s tím věčným životem po smrti. Má přece přijít Soudný den, ve kterém Ježíš (?) jedny pošle do pekla, druhé do nebe. Některé asi do očistce (?). Zároveň ale už nejen svatí, ale hromada dalších (těch, co splnili kritéria) už v nebi je, stejně tak se další hromada opejká v pekle. Aspoň teda je to tak prezentováno. Nebo to tak není? Jako, že i v nebi i v pekle je ještě prázdo, a všichni jsou někde na čekačce, jak to s nimi o tom Soudném dni dopadne? V tom opravdu nemám pořádek.

 99. toli

  @Marek
  Sami v tom mají zmatek.Výklad se liší podle denominace.Protestanté nemají očistec.
  Život a smrt jsou konstantní děje,pořád se někdo rodí a umírá.Takže pokud čekají na Krista musí počítat s tím že zemřou.Život nelze soudit (hodnotit) dokud neskončí. A princip který si křesťané vymysleli znamená že po posledním soudu zůstane země liduprostá což zase protiřečí Janovu Zjevení.
  Nemyslím že by duševně zdravý člověk měl věnovat byť minutu svého času přemýšlením nad teologií.
  Mě teologie spásy přestala zajímat v okamžiku kdy jsem přišel to že to jsou fejky které si každá denominace vykládá trochu jinak

 100. Marek

  to já toli jen tak pro zajímavost. Ale stejně jsi mi neřekl, jak to je. Když někdo umře, hned někam jde, nebo jen někde čeká na rozsudek? Já už slyšel stokrát, že někdo umřel, a šel do nebe/do pekla, a pak zase, že až o tom soudném dni budou všechny duše souzeny, a podle toho je budou distribuovat. A jestli jsou rozdíly v denominaci, tak třeba katolíci. Jak to teda je podle nich?

 101. toli

  Katolíci to maji tak že člověk jde do očistce anebo do pekla. Ten kdo se dostane do očistce (kde se dočišťují hříchy) se už nemůže dostat do pekla a dle katolické doktriny to běží již nyní,nebe i peklo se plní.
  Ti idioti automaticky předpokládají že nebe je statické neměnné.Člověku je však ponechána svobodná vůle a tak když ho bude nebe moc srát tak to může udělat přesně tak jak to udělal Satan,vzbouřit se.
  V realitě to je tak že člověk nikam nejde,buď shoří v peci anebo shnije v zemi.To čemu oni říkají duše je ve skutečnosti produkt mozku

  Sorry,ale já už se nechci bavit o metafyzických píčovinách,o nebi,peklu a nesmrtelnosti.Jednoduše mne to nudí….

 102. Bela Lugosi

  Otázka tedy zní, proč sem vlastně Mrtvička leze, když nechce řešit náboženství, protože ateismus, hlavně ten nový, tedy ten místní, souvisí nutně s analýzou náboženství, což je zde velmi chabé od místních ateistů, on ani Dawkins a spol. to neudělal pořádně. Nemáte to moc logicky podepřené, ten vás ateismus, jen se rádi mezi sebou ujišťujete. Ale když přijde někdo s argumenty z druhé strany, tak vás rozpráší jak nic. Viz. já nebo Ind(ián). 🙂

  Když to tady Mrtvičku unavuje, proč sem teda leze a píše tu svá „moudra“: jakože agnostik odmítá možnost boží existence, jakože buzík si vzal manželku, jakože jsou věřící nemocní, přitom sám je tu asi jediný kriplík po mrtvici atd. Takhle by se dalo pokračovat celé věky. Logické neujasněnosti, občas vyložené protiklady.

  Já sem budu chodit sporadicky, někdy víc, někdy míň, podle potřeby a chutě a možností. Někdy pár měsíců v kuse, jindy pár měsíců pryč. Takový jsem, jako počasí. Ale jedno je tvrdím, dokud Mrtvička neumře nebo nebude po další mrtvici upoután na lůžko jako ležák, tak sem budu chodit. Protože jsem mladší a pravděpodobně ho přežuji, což je má subjektivní víra opřená o nejistou zkušenost (nejisté je téměř vše). Ale budu to tak dělat, protože tomu prostě věřím, což vy v mnoha věcech děláte taktéž, akorát si to nechcete přiznat, také jen věříte hodně věcem na základě nejistých důkazů. Viz. logická možnost matrixu atd. Takže dokud bude psát Mrtvička pod svým nebo jiným nickem (to asi poznám), budu sem občas (někdy víc a někdy méně) chodit, abych zažil jeho zkázu, na kterou se velmi těším. Ono to jednou přijde. Taková „intelektuální“ lemra (nejhloupější člověk, jakého jsem kdy poznal na netu i osobně, zřejmě), kterou jsem si vybral, abych zažil její úpadek. Baví mě čekat na jeho smrt nebo paralýzu.

  Dobrou a někdy, váš vítěz Bela 🙂

 103. Bela Lugosi

  A teď tu chvíli asi nebudu, jak dlouho nevím, jedu asi do Brazílie, jestli existuje. Dobrou a někdy zase! Váš vítěz 🙂

 104. ateista

  Vážený toli.
  Obdivuji neomylné mistry světa Vašeho typu, všeho znalé, dokonalé rétoriky v každém okamžiku. Už sem moc nechodím, protože se nějak podivně zobrazují mé příspěvky a krom toho, je to stále dokola o tomtéž. Ale abych se vrátil o onomu kotli. Možná jsem blbec, že jsem tam lezl. Bylo to tak, že mne produkční půl hodiny přemlouvala, přesto jsem to odmítl. Pak mě volala Jílková, ta mne přemlouvala hodinu, tak jsem nakonec svolil. Kdybyste byl jednou v kotli a zjistil, jaké je schéma, byl byste na tom stejně jako já. Není prostor rozvádět myšlenky, argumentovat, vyvracet tvrzení protistrany.
  Ano, nejsem zdatný rétorik, lépe se asi vyjadřuji psaným textem, kde mám možnost několikrát upravit text tak, aby odpovídal tomu, co chci sdělit. Přesto si myslím, že kdybych měl možnost utkat se tváří v tvář s kýmkoliv, počínaje Dukou, přes Halíka a konče Belou Lugosi, každého bych dokázal natáhnout na skřipec.
  Přesně v duchu tohoto článku lze každého věřícího uvést minimálně do rozpaků, ne-li ho přímo usvědčit ze lži či podvodu. Chtělo by to ale jiný prostor. Vyzýval jsem několikrát Halíka, jako uznávaného náboženského rétorika k souboji, vždy to odmítl s odkazem, který už zde také někdo zmiňoval, že nejsem znalec náboženství. Člověk ale nemusí být znalec náboženství, i když znalost je bonus navíc, aby náboženství a boha odmítl. Stačí životní zkušenosti a zdravý rozum.
  Takže pane toli, příště buďte prosím trochu shovívavější k nedokonalosti jiných.

 105. xjur

  Mám já to smůlu nebo štěstí? Všichni moji kamarádi, kteří jsou věřící, mě neotravují svými náboženskými představami a já jim je aktivně nevymlouvam a všichni jsme v pohodě. Pokud na mne vyjeli nějací misionaři s reklamou na pánaboha, tak jim řeknu, že na to nevěřím a většinou mám pokoj.
  Přez to všecno si myslim, že existence náboženství je logickým důsledkem rozvoje inteligence našich předků a má své kořeny v potřebě
  a) vysvětlit si základní existenční otázky
  b) pochopit příčiny věcí a dějů
  c) dát životu na zemi důstojnou formu
  d) ubránit svoji existenci v boji o zdroje
  Kasta opravdu chytrych lidí v tom našla svoje uplanění. Předložili ostatním model světa založených na působení Bohů/Boha a přiměli lidi k poslušnosti a dali životu důstojnou formu. Mnoha lidem to vyhovovalo, ale platili za to ztrátou soudnosti a ztratou svobodného myšlení. Někteří lidé však měli tolik odvahy, aby nepřijali slepou viru a mysleli po svém. Z toho důvodu považuji náboženství za nevyhnutelnou ale nyní překonanou kategorii, typickou až do středověku.
  Dialog s pobožnými tedy bude úplně jiný
  a) někde v Evropě, kde veřící mohli (ve škole) přijít do styku s vědeckým vysvětlením světa a své víry se drží (nědo více, jiný méně) jen z rodinné tradice
  b) zatímco v chudých oblastech světa, kde lidé neznají prakticky nic jiného než to, co slyšeli od pobožných (Afganistan, Pakistan, Filipiny, Afrika, …), tam by pobožní vůbec nepochopili, že může existovat jiný náhled na svět, než ten náboženský.
  Bohužel žijeme v době, kdy pobožní se snaží ovládnout jinověrce a beznabohy (Iran, Turecko, Afrika) a tak očekávám, že se náš vztah k pobožným bude muset změnit od základu.

 106. Lemmy

  Xjur: tak očekávám, že se náš vztah k pobožným bude muset změnit od základu.

  Ako?

 107. Alibaba

  ateista: Pak mě volala Jílková, ta mne přemlouvala hodinu, tak jsem nakonec svolil. Kdybyste byl jednou v kotli a zjistil, jaké je schéma, byl byste na tom stejně jako já. Není prostor rozvádět myšlenky, argumentovat, vyvracet tvrzení protistrany.
  Prostor v tomhle pořadu není v podstatě na nic. Z mého pohledu je to jen snůška „výkřiků“ na dané téma (a to ať je téma v podstatě jakékoliv).
  Člověk ale nemusí být znalec náboženství, i když znalost je bonus navíc, aby náboženství a boha odmítl. Stačí životní zkušenosti a zdravý rozum.
  Já si myslím, že je to ze strany věřících taky jen výmluva, že potřebují někoho vzdělaného v „náboženství“. Jen blbec se jde vzdělávat v pitomostech, jen manipulátor jde studovat na kněze. Já bych se bavil spíš o celým systému náboženství, než o nějakých detailech pohádkové knihy zvané bible. Co me je do jejich klubových stanov?

 108. Alibaba

  xjur: Všichni moji kamarádi, kteří jsou věřící, mě neotravují svými náboženskými představami a já jim je aktivně nevymlouvam a všichni jsme v pohodě.
  Mám to podobné. Chvíli to zkoušeli, ale po mých rýpavých otázkách přestali. 🙂
  Takže když sami nezačnou mlet ta své nesmysly, tak toto téma nenadhazuji. Ostatně když sme někde společně, tak hodně často s dětma, tak se asi bojí, že by jejich děti taky mohli vyslechnout neco nehezkého na téma náboženství. 🙂

 109. xjur

  Ad Lemmy.
  Naš dosavadní vztah k našim pobožným se dá nazvat ignorace středověkých reliktů. Považovali jsme je za neškodné, s úsměvem trpíme jejich bláboly, považuje je šašky. To však už není úplně pravda. Křesťané místo toho aby byli hrází proti islámu, jak bylo za středověku dobrým zvykem, tak to pod taktovkou papeže Františka hrají na obě strany. Aby ne, mají s mohamedány (i židy) stejného pánaboha. Liší se jen osobou příslušného proroka. Jsou to vítači velkého kalibru. Jistě ne všichni, ale církevní oligarchie držící opratě evropské politiky ano. Nezapomeň kolik je v Evropě království a dalších států v područí církve. Té církve, která prakticky předvádí oblbování lidí na běžícím pásu. To je ovšem stejná metoda, jakou používají mohamedáni. Nepovažuji proto za správné si myslet, že jen islám je nástrojem politiky a víra v boha je jen neškodným pozadím. I v naší staré dobré Evropě bylo křesťanství státním náboženstvím a obhajovala/podporovala různá zvěrstva. Politika ji nikdy nebyla cizí, Vatikán je toho jasným důkazem.
  Nový přístup k pobožným by měl vycházet z pozice lidí 3. tisíciletí, jejichž pohled na svět žádného boha nepotřebuje (viz Steve Hawking a další). Na pobožné je třeba se dívat podle toho co dělají. Církev organizuje oblbování lidi, upírá jim základní lidské právo na svobodné myšlení. Přijímají peněžní plnění (bez EET) za nesplnitelné sliby – jsou to tedy podvodníci působící ve spolčení. Obhajoba takové praxe je tedy jak proti právu, tak proti morálce, kterou si pobožní rádi přivlastňují – a to jak křesťané tak mohamedáni. Ve skutečnosti se morálka mění, nepochází od boha a nezávisí na platnosti církevních dogmat. Nepokradeš, Nezabiješ, … považujeme za správné i když nějaké nebe peklo ráj považujeme jen za prázdné pojmy, kulisy do pohádek.
  Náš nový postoj k pobožným musí jasně ukázat, že náboženská víra není žádnou pozitivní hodnotou, je zbytečná a škodlivá (o tom snad nikdo nepochybuje, vždyť kolik utrpení způsobují pobožní v Africe, Asii ale i v naší Evropě).
  Bohužel lze jen těžko očekávat, že k nějaké zásadní změně dojde v krátké době. Politici (jejich partaje) jsou závislí na hlasech pobožných a primitivů, tedy těch, co myslí jednoduše a nedovedou přijmout jiný, než jednoduchý pohled na svět. Mezi ně patří i všichni Něcisté – co místo Boha věří v Něco. Díky tomu se prosadil další tunel do majetku státu zvaný církevní restituce. Bohužel lidí s nízkým IQ je vždy více než ostatních. Důsledkem je pak destrukce práva a chodu společnosti jak to vidíme od Aše po Atlantik. Tam všude vládnou pobožní. Ostatně za Atlantikem nemají normální lidi na růžích ustláno. Vždyť i Trump by si bez dvou biblí ani neškrtl, ostatně mají to napsáno i na Dolarech.

  O tom všem bychom se měli zde bavit a ne trolit o matrixech a teplejch.

 110. toli

  @xjur
  O tom všem bychom se měli zde bavit.

  Všichni to víme,ale nevíme co tím bavením se o těchto známých problémech vyřešíme ?

  Nehledě na to že podstatná část sluníček patří k naivním adolescentům a mladým dospělým rovněž naivním.Nikdo z nich neřeší nějaké náboženství.Oni vidí trpící muslimy táhnoucí do Evropy a celkem logicky se v nich probudí altruistické sklony,avšak už si neuvědomují to ale…….(lidé patřící k jinému civilizačnímu okruhu zákonitě přinesou konflikt)

 111. toli

  Ještě k té migraci a církvi.Stanovisko kněží včetně papeže je to že je nepřirozené jestliže severní polovina planety je bohatá a jižní polovina chudá.Dobré přirovnání je s větrem.Vítr (migrace) vzniká když se vyrovnává tlak mezi tlakovou výší a tlakovou níží, Česko má to štěstí (nebo smůlu podle úhlu pohledu ) že patří do té bohaté poloviny planety.Nikoho nezajímá že Česko nikdy nemělo kolonie a české firmy a korporace nedrancují přírodní a nerostné bohatství v té chudé polovině planety.Tyto názory jsem slyšel od různých katolických kněží a pochopitelně jejich ovce patří k těm nejsluníčkovějším sluníčkům,znám jich dost.
  Žel nikoho nenapadne jedna věc, která vychází z logiky.Až se vyrovnají tlaky a skončí migrace tak už nebude polovina planety chudá a polovina planety bohatá nýbrž zchudne celá planeta,a do toho příjde změna klimatu,nedostatek vody,náboženské rozbroje a války,atd atd.Na řešení neexistuje jednoduchá odpověď a pochopitelně by lidstvo muselo táhnout za jeden provaz,což je utopie.Ani tady na těchto stránkách se nedokážeme shodnout a je nás jen pár,o to utopičtější je shoda milionů či miliard lidí..
  V tomto ohledu jsem značně skeptický a tak si jen užívám života dokud mohu.

 112. Hraničář

  Marek
  07.05. 2019
  A jak kvalifikovanými překladateli byli Jeroným apod., to už se nedozví nikdo. ……………….

  Sv. Jeroným přeložil, že „když Mojžíš sestupoval s hory Sión, byla jeho tvář orožená.“ A tak na starých obrazech i sochách má Mojžíš pěkné růžky. I třebas ve Vatikánu od Michelangela(?).
  Nyní se překládá „zářící“!

 113. Hraničář

  Marek
  07.05. 2019
  Hraničáři, tak jsem se podíval na ten odkaz, zatím jen na turínské plátno. Takže anihilace, při které bylo plátno ozářeno…, ……………………

  Já jsem kdesi ještě přečetl, kolik energie bylo při tom zmrtvýchvstání vyzářeno. Když jsem to se svými fytikálními (ne)znalostmi přepočítal, vyšlo mně, že ty se nejen otiskla Ježíšova postava, ale že by se plátno kompletně vypařilo, a nejen to, ale i hrobka a Jerusalém se širokým okolím. A toho by si tehdejší historici a politici zcela jistě všimli!

  Zajímavé je, že sám biskup Radkovský přiznává, že (předpokládané) záření je takového charakteru, že vlastně není známé. Já dodávám, že je upřesnil K. Leider v knize Zbožný podvod, jako záření sluneční a obraz na plátně definoval jako fotografii, pořízenou „camerou obscurou“, která ve 13. stol již byla známá. A „plátno“ že měli pořídit templáři.

 114. Hraničář

  toli
  14.05. 2019
  Žel nikoho nenapadne jedna věc, která vychází z logiky.Až se vyrovnají tlaky a skončí migrace tak už nebude polovina planety chudá a polovina planety bohatá nýbrž zchudne celá planeta,a do toho příjde změna klimatu,nedostatek vody,náboženské rozbroje a války,atd atd. …………………………

  Můžeš si to porovnat s tímto:

  https://kechlibar.net/2019/05/14/neodsunes/

 115. Tonda Vlas

  Naštěstí jsem se s papismem tvrdě rozešel už pár roků před zvolením té kreatury Franty.

 116. xjur

  Severní polovina planety je bohatá protože drsné přírodní podmínky donutily lidi k pracovitosti. I jinde, kde jsou lidé pracovití, je také bohatství. Na Jihu, kde se žilo pohodlně protože měli několik úrok a za rok, zůstali lidé na nižší technologické i duševní úrovni. Náboženství dovede tento stav konzervovat Proto náboženství žádnou hodnotou kterou bychom měli obdivovat a podporovat – což se ovšem masově děje v radiu, TV, politice (výjimky ze zákonů) ….

 117. toli

  Severní polovina planety je bohatá protože drsné přírodní podmínky donutily lidi k pracovitosti.

  Obávám se že koloniální země přišly ke svému bohatství právě proto že byly koloniální a vysávaly své kolonie.
  Jižní polovina planety má rovněž drsné přírodní podmínky a k ničemu je to nenutí.A pokud je to nutí tak zisk stejně skončí u amerických nebo západoevropských korporací,třeba United Fruits a máme z toho tady například ty extrémně levné banány a takových příkladů je spousta a spousta.

 118. IpXip

  Cokoliv co se na tomto serveru píše o náboženství/o věřících, je naprosto stejně platné také pro moderní ultralevici/neomarxisty (tedy skupinu která postupně začíná ovládat západní svět).
  Např. dělení na my (lepší, chápající, hájící své pravdy o kterých se nediskutuje) a oni (nechápající chudáky hodné zatracení). Jak se díváte na toto náboženství bez boha? Patří neomarxismus do stejné skupiny jako „běžná“ náboženství, nebo je nutné to nějak rozlišovat?

 119. toli

  Patří neomarxismus do stejné skupiny jako „běžná“ náboženství, nebo je nutné to nějak rozlišovat?

  Má neomarxismus nějakého boha k uctívání ?
  Neomarxismus stejně jako všechny ismy má nějakou ideu o které si neomarxisté myslí že je dobrá a vhodná k následování,ale ta idea není žádná virtuální reálně neexistující bytost,v tom je rozdíl mezi ismy a náboženstvím.
  Osobně dám raději na nějaký ismus než na náboženství protože na ismu mohu občas najít něco pozitivního,na rozdíl od náboženství kde nic pozitivního nenajdu.Ovlivňovat lidi imaginární bytostí je debilizace těch lidí.

 120. Hraničář

  toli
  15.05. 2019
  Ovlivňovat lidi imaginární bytostí je debilizace těch lidí. ………………………..

  Svou bolest vnímám jako dar.
  Pocházím z křesťanské rodiny a četba Bible a chození do kostela pro nás byly vždy samozřejmost, dokonce i v době minulého režimu. Ale teprve nedávno jsem slyšela o možnosti obětovat své bolesti a trápení. Bylo to na duchovních cvičeních s Eliasem Vellou. Opravdu jsem užasla, že něco takového jde – nemusím chtít utrpení, ale když bolest, nemoc, trápení nebo i psychická bolest přijde, mohu ji obětovat za odčinění hříchů.
  Tolik let jsem to nevěděla a tolik bolesti jsem „promrhala“! Od té doby prosím Boha, aby se o mou bolest a trápení postaral, a jestli chce, ať mou námahu jakkoliv použije. Stále se ale učím využívat tuto výhodu, protože ne vždy si vzpomenu ve své bídě, že bych ji mohla obětovat. Například jsem si uvědomila, jakým „darem“ je moje menstruace. Tolik psychické a fyzické bolesti každý měsíc! A přitom Kristus mi nabízí svou náruč, abych se do ní schoulila a prosila, ať se o všechno postará.
  A přemýšlela jsem ještě nad jinou věcí: často řeším své vnitřní zranění, bolesti z dětství. Neodpuštění sobě. I po létech jde o stále „živý“ problém, který mě trápí, a to o to víc, když si uvědomuji, že i já často chybuji při výchově svých dětí. Často se proto obracím k Bohu, s prosbou o odpuštění mých přešlapů a napadlo mě – přece tato má bolest a utrpení je něco, co mohu Bohu nabídnout. Chci proto povzbudit všechny maminky, které pochybují o své roli – zkuste to také. Obětovat svou bolest (jakoukoliv) na odčinění toho, co se nám ve výchově nepovedlo. Když nám Bůh ve své veliké lásce dává tyhle prostředky, proč je nevyužít:
  Čtenářka KT.

  (Divím se, že „čtenářka KT“ nevěděla, že svou bolest může obětovat Bohu na odčinění hříchů. To jsem slyšel od pánů farářů i v době „minulého režimu“ tedy za té „kruté komunistické protináboženské totality“!)

 121. Tonda Vlas

  Ty ismy jsou kryptonáboženství a kryptonáboženství jsou nebezpečnější než náboženství zjevná.

 122. Bela Lugosi

  Ateista: no ty bys mě v debatě asi neporazil, když se ti to nedařilo ani zde na webu osacr.cz, vzpomeň jak jsem tě porazil v debatě, kde jsi tvrdil, že „žádný bůh neexistuje“. Jasně jsem ti vysvětlil, že je to jen tvá nedokázaná víra. A že i bez důkazů (a ony nějaké ty důkazy jsou, další debata je, co je to důkaz atd., vy také nemáte jisté důkazy pro evoluce, my pro boha také ne) můžou někteří bohové existovat. Pravděpodobnost nevíme.

  Tonda: ten Hvězdoun tě asi miluje. Pořád mu ležíš v palici:

  „Vložil: Neprihlaseny v Pondělí, 13. květen 2019 @ 19:08:26 CEST (O uživateli | Poslat zprávu) Tonda Vlas je úchyl, co má jako fetiš chlapecké předkožky. V ožralosti se zranil tak, že přišel o prsty a praskla mu ledvina. Zatěžuje náš zdravotní systém. Už poněkolikáté byl hospitalizován. Nadělal dluhy, je v exekuci. Když jsem si s ním telefonoval, tak sotva dýchal. Má morbidní nadváhu, k tomu je závislý na alkoholu. Na gay seznamce má nick Gin – podle svého oblíbeného pití. Ale z nějakého neznámého důvodu si říká kristovec…. Na jeho výpotky nemá smysl reagovat. Je to to samé, co nemocný schizofrenik multinick. Já žiju řádně, nezatěžuji zdravotní systém, nepiju, nekouřím, nefetuji, mám stabilní vyvážený partnerský vztah, slušné bydlení, atd. Každý druhý kristovec je troska, co fetovala nebo chlastala nebo to stále dělá. Ale oni to vědí, proto sem na granosalis mají strach chodit. A ti, co tady do mě rýpali z granosalisanů, tak přestali, protože pochopili, že hodnota člověka není o tom, jakou má orientaci, ale jak žije. Já žiju střídmě, nechodím do průvodu pride, nechodím z nahatým zadkem, jsem konzervativní, slušný, uctivý, věnuji se svému koníčku – hudbě. Vždycky ti, co mě hodnotili, měli sami máslo na hlavě a větší problémy s životem i sexualitou než já. Já jsem opravdu nikdy nebyl žádná troska. Státnicoval jsem se známkami 1 1 2 2. Dělal jsem zástupce ředitele na škole. A správce počítačové sítě. Plus mnohokrát třídního učitele. Lidi jako je ten ožrala Vlas z osacr se mě v reálu bojí. V telefonu se tak bál, že skoro zapřel víru. Stačí jeden jediný telefonát a už ten člověk kváká něco jiného a omlouvá se. “

  http://www.granosalis.cz/modules.php?name=News&file=article&thold=-1&mode=flat&order=0&sid=2471025#355872

  Tak zatím a někdy, váš vítěz Bela zdraví z Brazílie, není moc času, jdu na pláž! 🙂

 123. Bela Lugosi

  Ps. samozřejmě ta pláž může být matrix! Zatím, bobkové 🙂

 124. toli

  @Hraničář
  Čtenářka KT pochopitelně nikomu nic neobětovala,ulevilo se jí díky síle autosugesce.
  Vyzkoušej si to sám ,něco si nalhávej a věř tomu.Uvidíš co to s tebou udělá.

 125. toli

  Každý člověk má nějaké sny a každý člověk má nějaké představy o (ne)fungování společnosti . Tedy každý člověk více méně podléhá nějakému ismu,tedy i Tonda Vlas 🙂

 126. Lemmy

  Od Dawkinsa považujem vydanie knihy The God Delusion sa skvelý výkon. Prečo bežných ateistov toto nenapadlo? Vzhľadom na mizivé množstvo ateistickej literatúry to považujem za skvelý počin. Len ma mrzí samotný Dawkins. Pre peniaze dal súhlas na predaj v slovenskom jazyku vydavateľstvu, ktoré šíri náboženskú propagandu. A tak musel Rastislav Škoda stiahnuť dostupnosť prekladu knihy The God Delusion. Platí, že aj ateisti, niektorí, sa živia komerčným záujmom, myslia kapitalisticky, myslia na svoj zisk.

 127. Lemmy

  Od Dawkinsa považujem vydanie knihy The God Delusion sa skvelý výkon. Prečo bežných ateistov toto nenapadlo? Vzhľadom na mizivé množstvo ateistickej literatúry to považujem za skvelý počin. Len ma mrzí samotný Dawkins. Pre peniaze dal súhlas na predaj v slovenskom jazyku vydavateľstvu, ktoré šíri náboženskú propagandu. A tak musel humanista Rastislav Škoda stiahnuť dostupnosť prekladu knihy The God Delusion. Platí, že aj ateisti, niektorí, sa živia komerčným záujmom, myslia kapitalisticky, myslia na svoj zisk. Pre Dawkinsa to platí na 100 %.

 128. Lemmy

  Toli, ja mám z neomarxizmu zlý dojem, vnímam ho ako kapitalistickú doktrínu, ktorou sa snažia obhajovať kapitalizmus.

 129. toli

  @Lemmy
  Toli, ja mám z neomarxizmu zlý dojem, vnímam ho ako kapitalistickú doktrínu, ktorou sa snažia obhajovať kapitalizmus.

  O tom jsem nikdy nepřemýšlel,ale vím že s vyjímkou nacionalismu a fašismu není nic černobílé.
  Ostatní ideologie jsou prostě mix negativních a pozitivních prvků a člověk si prostě musí vybrat.Většinou něco akceptuje a naopak něco obětuje.S tím že opět platí přísný individualismus při výběru kladů a záporů.Nejsme stroje,máme odlišné zkušenosti,odlišnou míru naivity,každý z nás má trochu jiné preference.To samé se týká i ismů,ideologií. Co je pro jednoho přitažlivé druhého odpuzuje.

 130. toli

  Malý příklad-budu volit Piráty avšak nikoliv s frenetickým nadšením. I u Pirátů jsou totiž věci které se mi nelíbí.Tuto volbu jsem učinil již před rokem a před týdnem jsem si navíc dal volební kalkulačku.Ze 71% mé názory korespondují právě s Piráty,což je ze všem politických stran zdaleka nejvíce. Dalším důvodem je můj pragmatismus-zkostnatělé stáří vychcípe a vládnout bude mládí tak proč jim neumožnit aby převzali žezlo již nyní ?

  Žel i Babiš je pragmatik-kupuje si důchodce.Moje sousedka ho bude volit protože jí každý rok razantně zvyšuje důchod.Že má děti a vnoučata a ty to v budoucnu odskáčou jí nezajímá,prostě po nás potopa….

 131. Bela Lugosi

  Ha ha, Mrtvička zase s pirátama, blbec. 🙂 Když to tady Mrtvičku unavuje, proč sem teda leze a píše tu svá „moudra“: jakože agnostik odmítá možnost boží existence, jakože buzík si vzal manželku, jakože jsou věřící nemocní, přitom sám je tu asi jediný kriplík po mrtvici atd. Takhle by se dalo pokračovat celé věky. Logické neujasněnosti, občas vyložené protiklady. Za komoušů poslušní bolšák, teď poslušný neomarx. Vše podle momentální vlády. Jasánek. Největší trouba tady na webu.

  Já budu volit antipiráty, antimultikulturalisty, antineomarxisty. Kdokoliv bude vystupovat proti islámu a bude mít šanci se tam dostat podle předvolebních šancí. ANO nepřipadá v úvahu, je v ALDE. Nejspíš tedy SPD. Zajímá mě hlavně toto téma. Kdybych žil ve Francii, volím Le Pen. A tak dále a tak dále.

  EU se musí reformovat nebo zmizet. Dal bych nějaký čas na reformu a uvidí se.

  V úvahu připadá jen někdo, kdo je jasně proti islámu. I když to může být je matrix. Tak pěkný den a někdy zasejc! Zdravím z Brazílie. Bolsonáro těm homouš-genderistům a neomarxistům a muslimům natrhne zadky (tedy buzerantům ne, těm by se to mohlo líbit, těm spíš něco jiného). Tak zatím 🙂 ))))

 132. Bela Lugosi

  Mrtvička by si sem chtěl natahat negry, muslimy a opičáky, aby mu konečně někdo ojel řiťku, ale já jako heterák tuto tendenci nemám a nezakrývám to „pirátstvím“ nebo „pomocí“ nebo něčím jiným. Já jsem rád za každýho útopenýho poloopičáka ve Středozemním moři. Dobrou a někdy! Váš vítěz Bela 🙂

 133. Lemmy

  Multinick, kresťan Bela: Já jsem rád za každýho útopenýho poloopičáka ve Středozemním moři.

  To vyjadruje tvoj kresťanský charakter. Žiješ ešte v dobe praveku alebo stredoveku, keď sa ľudia tešili na nádvoriach, ako tam klerici ukameňovali, umučili, nejakého človeka, z ich pohľadu kacíra, heretika, odpadlíka od pravej náboženskej viery. Hitler je na teba hrdý! Pokračuješ v jeho ideách.

 134. toli

  @Lemmy
  Já nevím co tady Bela plácá za píčoviny když ho nečtu takže reaguji na tebe. Ale rozhodně vím že není křesťan,jen tady trolí. On je Okamurovec (Kotlebovec) ,tedy nácek 🙂

 135. ateista

  @Bela Lugosi
  „Ateista: no ty bys mě v debatě asi neporazil, když se ti to nedařilo ani zde na webu osacr.cz,“

  Něco jiného je psaná forma a něco jiného je debata tváří v tvář. Zde můžete donekonečna prezentovat ten svůj matrix na cokoliv, nakonec budete i Vy sám matrix. Já mohu neustále psát, že to ne ní matrix a tamto také není matrix a Vy budete stále psát že to matrix je a tamto také. Nekonečno. Ale v debatě by to bylo něco jiného. Jistě si to uvědomujete. Tak si nehrajte na vítěze. To by Vás vítězem musel prohlásit někdo jiný a ne Vy sám. Svědčí to o Vašem narcismu.
  Jen tak na okraj. Co to je matrix a kde se ve slovníku lidí vzal?

 136. toli

  TVL,koukal jsem na nabídku eurovize 2019,státy jako Itálie,Francie,Portugalsko a další zastupují zpívající Arabové,asi nenašli nic lepšího mezi domorodci….

 137. Bela Lugosi

  Jasně, polojaponec v ČR je určitě rasista a nácek, to by se mu vyplatilo. 🙂

  Říká buzík který si vzal ženu, agnostik který tvrdí, že bůh není atd. Logika sama.

  No a nosorožec to samé. Viz co o něm píše Medea.

  Lepší než bejt zelená a rudá fetka od pirátů, polobolševik.

  A že mě nečte Mrtvička, to dost pochybuji, když reaguje.

  Navíc se tu nedá někdo nečíst, jak člověk jede dolů, zahlédne min. pár vět.

  Nižší průměrné IQ černochů a Arabů potvrdil Lynn a jiní vědci vhledem k bělochům. I když to může být matrix. Jako skoro všecko.

  Dobrou a někdy! Váš vítěz Bela. )

 138. Bela Lugosi

  Normálně tu místní „ateisté“ jsou samá věda, ale když věda zjistí průměrné rozdíly v IQ mezi bělochy a černochy, tak najednou věda není! 🙂 To nemá s nacismem co dělat. Pokud to není matrix. Ovšem zdejší ateisté mají IQ možná na stejné úrovni jako AFrika, rozhodně mrzák Mrtvička a Nosorožec, takže se nedivím jejich názorům. Agnostik který tvrdí, že bůh není a druhý zase, že ateismus je nevíra za pár minut napíše: bohové jsou lidské výmysly. Ha ha. Logika sama. Inu, asi ti „humanisté“ a jejich inteligence. Já jsem rozhodně proti multikulti a neomarxismu. To není fašismus, ale zdravý rozum. Dobrou noc 🙂

 139. Bela Lugosi

  Jinak zelení a rudí náckové jako Mrtvička a NOsorožec a zelení a piráti sem tahají muslimy stejně jako Hitler:

  „13. Waffen-Gebirgs Division der SS „Handschar“ (kroatische Nr. 1) byla jedna z divizí Waffen-SS. Byla vytvořena během druhé světové války k využití bosenských muslimů pro obranu jejich oblasti a k protipartyzánským bojům. S jejím vytvořením pomáhal arabský nacionalista, muslimský vůdce a velký jeruzalémský muftí Amín al-Husajní.[1] “

  https://cs.wikipedia.org/wiki/13._horsk%C3%A1_divize_SS_%E2%80%9EHandschar%E2%80%9C_(1._chorvatsk%C3%A1)

  Ne, ne, neznalost historie neomlouvá, pokud to není matrix.

  Dobrou a někdy! váš vítěz Bela 🙂

 140. Lemmy

  Toli, OK, na toho Belu. Tára. Iste. Len nie som si istý s tvojím názorom, že Bela nie je kresťan. Neviem, ako si dospel k tomu názoru. Podľa mňa, na ateistickej diskusii sú oponenti akurát kresťania. Moslim sa do takej diskusie nezapojí, ako sa správa Bela. Myslím si o Belovi, že je štandardný kresťan.

 141. toli

  @Lemmy
  Neviem, ako si dospel k tomu názoru

  V době kdy jsi zde ještě nebyl nás pod nickem aza.zel nutil jako těžký ateista do pořádání demonstrací proti nadržování církvím.

  A ostatně ani nyní se explicitně nehlásí ke křesťanství jen má v hubě matrix 😀 Ani se ke křesťanství hlásit nemůže protože o něm nic neví,nezná bibli a ani sní neumí pracovat.

 142. Tonda Vlas

  @ Bela Lugosi

  Díky za upozornění, píšeš ještě na to Grano Salis?

 143. Bela Lugosi

  Právě, že moc ne. Občas trochu vytrolim Hvězdouna, baví mě to. Šarlatánka je už taky mrtvá, jak koukám. Já jsem spíš proti cenzuře. Nevadilo by mi, kdyby odblokovali Hvězdouna a byl tady zase s náma. Byla by tu větší legrace, rozhodně víc než s mrzákem Mrtvičkou, který sice taky píše iracionální nesmysly, ale ještě navíc není vůbec vtipný. To Hvězdoun je aspoň legrační.

  No, jak to vede Západ je vidět zde, tohle není můj vzor a mé hodnoty:

  „Je islamofobie rasismus? Britské policii to může ztížit boj proti terorismu“

  Zdroj: https://www.idnes.cz/zpravy/zahranicni/britanie-islam-islamofobie-policie-parlament-rasismus.A190515_134514_zahranicni_remy

  „Islamofobie může být projeven mnoha věcí, ale projevem rasismu ne. Ideologie není rasa.

  U některých lidí je islamofobie projevem xenofobie a primitivismu, protože ze zásady odmítají cokoliv cizího, u jiných lidí může být islamofobie projevem moudrosti a zdravého ruzumu, protože islám poznali osobně, nebo si zjistili něco o tom, jak to funguje v muslimských zemích, a odmítají ho zcela právem jako ideologie, která vede k násilí, nenávisti a zaostalosti. “

  https://www.idnes.cz/zpravy/zahranicni/britanie-islam-islamofobie-policie-parlament-rasismus.A190515_134514_zahranicni_remy/diskuse

 144. Bela Lugosi

  Já například vidím v migraci z Předního východu a Afriky spíš negativa. Jednak z hlediska islámu, který je tam hojně zastoupen, což rasismus není, je to kritika islámu jako ideologie a jeho příznivců. A jednak z hlediska jejich nižšího průměrového IQ tamních obyvatel, což je částečně způsobeno asi i geny, viz. vědec R. Lynn a další. To už rasismus být může, ale je to ta vaše věda i moje zkušenost s nimi. Může to být matrix, samozřejmě. To může být skoro všecko. Pravděpodobnost nevíme. Věřím na osobní zkušenosti a na vědu, i když vím, že to může být vše jinak. Pravděpodobnost toho neznám, to si přiznám, na rozdíl od vás. A rád vás trolím. To je fakt. Klidně budu zastávat i názory, které nezastávám skutečně, jen abych vám dokázal, jak chabě argumentujete. To už jsme se takto kdysi vsadili s několika místními a je to vidět i po mnoha měsících, jak chabě a nelogicky argumentujete.

  „Richard Lynn (* 1930 Bristol[1]) je britský psycholog, emeritní profesor psychologie na University of Ulster v Severním Irsku. Je znám díky svým pracím týkajícím se výzkumu lidské inteligence. Tvrdí v nich, že existují rozdíly v inteligenci mezi lidskými rasami a pohlavími. “

  https://cs.wikipedia.org/wiki/Richard_Lynn

  Tak zatím a někdy, jdu na Copacabanu, dneska je tu krásně! Šplouch a někdy! 🙂

 145. Tonda Vlas

  *Právě, že moc ne. Občas trochu vytrolim Hvězdouna, baví mě to. Šarlatánka je už taky mrtvá, jak koukám. Já jsem spíš proti cenzuře. Nevadilo by mi, kdyby odblokovali Hvězdouna a byl tady zase s náma. Byla by tu větší legrace, rozhodně víc než s mrzákem Mrtvičkou, který sice taky píše iracionální nesmysly, ale ještě navíc není vůbec vtipný. To Hvězdoun je aspoň legrační.*
  ………………………………………………………………………………………………………………………………..

  Legrace to vůbec není. To, čeho se tam Hvězdoun vůči mé osobě dopustil, je trestný čin POMLUVA NA INTERNETU podle §184. Klidně na něho mohu podat trestní oznámení a zároveň i na Grano Salis jako na spoluchatele. Nemohu se tam dostat a tak se proti jeho nehoráznostem vůči mé osobě nemohu bránit. Kdysi ale to už je pomalu deset let jsem tam byl registrován, napsal jsem tam maximálně tři příspěvky, tehdy jsem byl ještě horlivým římským katolíkem a tak zcela jednostranné protestantské fórum mě vůbec nebavilo, že už jsem tam nechodil. Tehdy jsem byl zcela zaneprázdněn na třech jiných fórech, která jsou už zaniklá. Jenže jsem za tu dlouhou dobu zapomněl heslo a nejde mi to tam obnovit. Ani nově zaregistrovat mi tam nejde, nepřišel mi registrační email.

  Tak potřebuju, aby to tam někdo na Grano Salis vyřídil. Pokud tam takto nehorázně pomlouvačný příspěvek na mou osobu penechají a nedají možnost mi se tam bránit, že je zažaluju společně i s tím Hvězdounem.

 146. Bela Lugosi

  „Za pomluvu nemá hrozit vězení, souhlasí vláda s návrhem ČSSD“

  https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/vlada-pomluva-trestny-cin-navrh-cssd-poslanecka-snemovna.A181203_120127_domaci_mpl

  V tomto asi jediném s ČSSD mohu souhlasit. Žaloba ano, trestný čin ne.

  To bych tě mohl hnát před soud za ty „schizofrenie“ a ty mě za ty „opilce“ pořád, to nemá přece smysl. Už jsme si tu za ty roky všichni řekli sprosté nadávky. Já to snesu. Jsem silná osobnost se železnou vůlí a nepřekonatelnou vůlí k moci. 🙂 Mně Hvězdoun také nadává. A co jako? Já jemu taky. A jsme si kvit. Ale je to na tobě, dělej si co uznáš za vhodné v téhle věci. U tebe začal asi Hvězdoun jako první.

  Jinak na Granu se můžeš registrovat pod novým emailem.

  Tak zatím, cukrouškové, jdu plavat! 🙂

 147. Tonda Vlas

  Zatím to byl jen návrh, ten paragraf zrušen nebyl.
  Ne, na internetového anonyma nelze podat občanskou žalobu. Orgány v trestním řízení na to ale mají prostředky. Naše společnost není na ten návrh ČSSD zralá, jako se ukázalo, že vůbec není zralá na institut rozhodčí doložky.

  To pošťuchování s ústavem je rozdíl, ty jsi stejně anonym, já ale anonym nejsem. Na šarlatánce se mohu bránit, na Grano Salis ne, protože se tam nedostanu. Pokusil jsem se tam zaregistrovat pod jiným nickem, z jiného emailu ale přihlašovací email mi vůbec nepřišel. Tak potřebuju, aby to tam někdo vyřídil. Zjistil jsem, že pár tamních účastníků mě zná z těch zaniklých fór a teď takové nehorázné pomluvy

 148. Tonda Vlas

  Mně stačí jak se původně ještě před deseti lety sekulární turecká menšina v německu islamizuje geometrickou řadou. Teď jsme zůstali stát v Hamburku na Bilwederbuchtu a tak jsem se zašel po sedmi letech podívat za známým Turkem v mých letech. Poznal mě sice, takový milý sekulární Turek to byl, ale sedmkrát Zeměkoule oběhla Slunce a za tu dobu se z něho stal neskutečný islámský náboženský fanatik. Jenže to náš psycholog, o němž píšu, že z něho udělali kozla zahradníkem, nevidí a nechce ani vidět. On má stěží ánunk o tom, co se děje na té jeho Moravě. Tu v Německu, zatímco klasické křesťanské církve geometrickou řadou hynou na úbytě, tak se tu radikální islám naopak geometrickou řadou rozrůstá.

 149. GVKB

  Bůh je dobrý a ty jsi zlý
  Ano, já jsem dobrý a ty jsi zlý, pokud takto myslí většina lidí tak následkem je mnoho problémů na které není řešení, kde se v lidech vzalo tolik pyšného sebevědomí? Příčinou je to že se lidi měli v dětství velmi dobře a tak jsou naprogramovaní k tomu aby se měli dobře po celý život jenže najednou narazí na problémy se kterými si neporadí, následkem je psychický problém a hledání způsobu jak ten problém vyřešit.

  Konzumace prášků na deprese a stres, pití piva a kouření cigaret, víra v to že mi bůh pomůže, atd. to jenom problém odsune, ale nedokáže jej eliminovat, nadávat na to že je konzumní společnost vadná je běžné, přiznat si to, že já jsem psychicky vadný, to je pro pyšného sebevědomého člověka veliký problém. Dospělost je v tom že nevěříme na pohádky a jsme realisty co se řídí lidovou moudrostí která říká, jak si to uděláš takové to i máš. Svět lidí je jako zrcadlo a pokud se do zrcadla podívá hlupák, tak spatří hlupáka.
  https://youtu.be/eMjfDnVGiBw

 150. Adam Šolc

  Článek popisuje obyčejnou lidskou namyšlenost. Věřící zde vykreslený se rozhodně nechová křesťansky.

 151. jaroslav

  Jenom hlupáka může urážet jiný nzor. Dosažené vzdělání ani velikost IQ s chytrostí či hloupostí ani moc souviset nemusí. I doktorantem může být docela hloupý člověk, který se dokázal našrotit požadovanou studijní látku a uspět u všech zkoušek. To není zase tak nic vyjiméčného. Víra souvisí do značné míry s výchovou. Žádného vědce by nikdy nenapadlo, že gravitační zákon může na různých místech zeměkoule platit jinak. Ale plno vědců na různých částekch zeměkoule věří v jiného Boha – a vůbec jim to není divné. Ostatně i Enstein – jaký to byl vědec. Svou vlastní teorii relativity, ke které došel brilantním úsudkem ,zatížil chybou jenom proto, že byl věřící a byl přesvědčen, že Buh stvořil vesmír věčný a konstantní. Aby se mu vesmír nerozpínal, tak tam nacpal kosmologickou kontantu. Ze stejného důvodu nevěřil kvantové fyzice. Jeho víra byla tedy silnější než jeho vlastní úsudek a výpočty.
  Pritom to byl on, kdo zavedl do vědeckého bádání velmi přísná pravidla. Jakákoliv teorie může být považována za vědeckou teorii, pokud existuje způsob, jak ji prokázat nebo vyvrátit. Jakákoliv víra postavená na postulátech tedy nemůže být ani vědeckou teorií. Je to jenom víra, kterou nelze prokázat ani vyvrátit.
  Ono to ale ani není potřeba. Víra je ideologie a ideologie vznikají pro nějaký účel – zpravidla mocenský. Otázka, zda je nějaká ideologie pravdivá, či nikoliv je tedy zbytečná, resp. stupid. Je to stejně stupid, jako by někdo chtěl vědecky prokázat, jestli se mi libí brunetky nebo blondýnky.

 152. jaroslav

  Lugosi
  1) Jak vznikly a vznikají víry (stále vznikají), to víme.
  2) Kosmologický argument není žádný vědecký důkaz, je to jenom argument, který má stejnou průkaznost, jako tvrzení, ze Bůh existuje.
  3) Jediný spolehlivý a pravdivý důkaz existence Boha mohu poskytnout pouze já, protože Bůh jsem já. Pokud o tom někdo pochybuje, tak se rouhá a bude zatracen – zkončí v plamenech pekelných.
  Tak o tom laskavě nepochybujte. Zrovna teď nemám po ruce silnější přesvědčovací argumenty, tedy – dostatek armád. Ale i na tom se už pracuje. Kontaktoval jsem mimozemské civilizace. To byste chtěli vědět jak – tůůůdle. Nic vám neprozradím … to by pak mohl být Bohem každý druhý.
  4) Příroda Boha nepotřebuje – nepotřebují ho supernovy ani galaxie, nepotřebují ho rostliny ani zvířata. Jediní, kdo Boha potřebuje, jsou lidi. Bůh je produktem lidské kultury. Lidé ho potřebují proto, aby mohli ovládat jiné lidi.
  Priroda tu není kvůli nám. Existoval miliardy led před námi a bude existovat miliardy let po nás. Proto je celý kosmologický argument stupid. Dohady o správnosti odpovědi na nesmyslné otázky – tak to fakt asi nemáme nic lepšího na práci. Jestli Buh stvoril tenhle svet, tak je to babral, protoze to celé zpackal.

 153. jaroslav

  Hraničář –
  Boziho hnevu by se měli bát zejména kněží a papežové, jelikoz si dovolují vydávat se za Bozi posly, Bozi mluvci a mnozi dokoce vykládají Bozí vůli. Pritom se pouze ridí vlastní vůli, vůlí vlastní církve a snahou šířit vlastní ideologii – často násilnými prostředky.
  Lidé, kteří nikomu neubližuji a nikomu nic nevnucují se Božího trestu rozhodně bát nemusí bez ohledu na to, zda jsou nebo nejsou věřící. Institut dědičného hříchu je produkt lidské ideologie a vychytralosti. To rozhodně nemůže být boží vůle.
  Papež, který žehná zbraním ve jménu Boha je zločinec, který zkončí v pekle, pokud peklo existuje.
  Z historie náboženství je zřejmé, že církevní hodnostaří jsou dost otrlá a zmanipulovaná cháska, která se božího hněvu nebojí. Ve své pýše, nadutosti a možná i zmanipulovanosti církevním studiem, jsou přesvědčeni, že oni jsou ti bohem vyvolení a že ho tedy mohou zastupovat na zemi.
  Naštěstí pro ně, i oni jsou normální živí tvorové, jejichž vědomí a tudíž i neotřesitelná víra, je produktem jejich mozku a tudiž jednou zemře i s jejich mozkem. Co po nich zbude, to záleží na tomm co tu po sobě zanechají za dobu svého života- i mezi věřícími mohou být skvělí lidé. Ale jsou mezi nimi zločinci, kteří zneužívají víru k manipulaci s lidmi. S věřícími lze manipulovat docela snadno.

 154. Filozofující pohůnek

  Jaroslav:
  Ad: 4)

  Jakožto prvotního hybatele, autora fyzikálních zákonů Boha (boha) a jako fundamentální princip, ho samozřejmě supernovy, galaxie, zvířata a lidé potřebují naprosto NEZBYTNĚ. Bůh (bohové, základní princip), nemůže být produktem kultury, ale jejím základním pilířem. V kostce – napřed se postaví, chrám/oltář/supermarket/whatever a do něj/k němu lidé přicházejí uspokojit svoji touhu… okolo tohoto základního kamene vzniká celý rámec kultury a obecně civilizace. „Existoval miliardy led před námi a bude existovat miliardy let po nás.“ – není absolutně žádný argument pro/proti existenci božstva. Zarážející je jeho (dle posledních teorií, ke které se přiklání většina kosmologů) počátečnost a konečnost, na těchto vlastnostech se už dá mnohé stavět…

  „Jestli Buh stvoril tenhle svet, tak je to babral, protoze to celé zpackal“

  Dle 3) jste Bůh VY, mám to tedy chápat, že o sobě tvrdíte, že jste babral? Mnohé Vaše příspěvky by k tomu také nasvědčovaly, čili, můžeme tento závěr prohlásit za pravdivý.

  Jaroslav je babral

  Bye 🙂

 155. Hosamen

  Stalo se mi to.
  Chtěl jsem míry, váhy, fotografii.

 156. Hraničář

  jaroslav
  13.07. 2019
  Boziho hnevu by se měli bát zejména kněží a papežové, jelikoz si dovolují vydávat se za Bozi posly, Bozi mluvci a mnozi dokoce vykládají Bozí vůli. Pritom se pouze ridí vlastní vůli, vůlí vlastní církve a snahou šířit vlastní ideologii – často násilnými prostředky. ………………..

  Dnes jsem byl v Hradci na Diecézním setkání seniorů, a takl jsem si i toto vyslechl!

 157. toli

  Dnes jsem byl v Hradci na Diecézním setkání seniorů, a takl jsem si i toto vyslechl!

  Jenže oni to myslí jinak než to myslí Jaroslav,mám známého,katolického kněze který si občas postěžuje že dnes může teologii vykládat kdokoliv,stačí si založit církev.Podívej se kolik je jen u nás schválených denominací….no a katolickým kněžím se stýská po době kdy byla jen jediná „Pravda“ a za vše ostatní se upalovalo.

 158. Lemmy

  To neviem. Ale myslím si, že na Slovensku je veľmi veľa kresťanov, ktorí sú proti homosexuálom. Je to dané aj tým, že na Slovensku sú kresťania v prevahe. Vyše 70 %. Dokonca aj medzi ateistami sa nájdu ľudia, ktorí s proti homosexuálom. Kampaní PRIDE sa zúčastňujú väčšinou presvedčení o tom, že i homosexuáli majú mať svoje práva. Často sa stretávam s posmeškami, že sú to buzeranti, buzíci, teploši, teplí. Slováci sa v zásade k homosexuálom správajú ako americkí otrokári k otrokom ukradnutým z Afriky. Ide o rasizmus, a v prípade homosexuality o xenofóbiu.

 159. toli

  No já si myslím že Čechům to je celkem ukradené.Většina asi chápe že je to něco co se jich netýká a tak do toho nemají strkat nos.Na internetových diskuzích je však ta menšina „homobijců“ hodně hlasitá avšak jedná se o stále stejná jména anebo přezdívky.
  Mediálně známé „homobijce “ politiky,kněze nebo hvězdy ze šoubyznisu by se dalo spočítat na prstech ruk.

 160. toli

  A vůbec nejlepší jsou blbci co vyjadřují svůj vlastní názor,ale zásadně používají plurál „my“,jsou posraní strachy tak se musí schovat za „my“ anebo žijí v nějaké sociologické bublině o které si myslí že je většinou…..Tady to dělá např. multinick.

 161. Hraničář

  toli
  01.10. 2019
  ….no a katolickým kněžím se stýská po době kdy byla jen jediná „Pravda“ …………………

  Jo, ano …. Jediná pravda! To se teď už neříká, naopak, vykládá se, jak je nutno, a že to je Boží přání/příkaz, respektovat i jiné názory – kromě ateistických, pochopitelně. Ale zaujaly mě řeči o „Pravdách víry“. Hned mě napadlo, zda to není oxymorón. Buď mé tvrzení je v (alespoň nějakém) souladu s poznáním, byť jakkoliv omezeném, a pak mohu tvrdit, že mám (nějakou) pravdu, a nebo „vařím z vody“, tj. domnívám se, že jsem si něco správně odvodil, ale pak mám (jen) víru, do doby, než si své tvrzení nějak objektivně potvrdím. Ale Pravdy víry“!?!?

  Docenta, ThDr., Petráska, který přednášel, jsem se zeptal, zda by vyšetřovatel Mácha mohl umlátit P. Toufara, kdyby s tím Bůh nesouhlasil. Poněkud jsem ho zaskočil. Ale pak se nadechl a zase spustil vodopád slov .. Že Bůh dal Máchovi svobodnou vůli, do níž nezasaghuje“ ……. hned jsem se opět zeptal, zda tedy s tím Bůh souhlasil? Třebas, že chtěl mít v nebi dalšího svatého, a chce jej mít úředně potvrzeného! Doc. Petrásek zase spustil, že teď Toufar přitahuje spoustu lidí k Bohu …. tak já zase na to, že pak tedy Mácha zjevně plnil Boží záměr a je tedy trpným vykonavatelem Boží vůle: „Nic neděje se manně, všechno řídí mocná ruka Páně!“ Petrásek opět začal mlet, že Mácha měl svopbodnou vůli, ale že je schopen si představit, že Bůh je tak milostivý, že v posledních momentech mohl Máchovi ukázat celý jeho život a dát mu poslední možnost, aby se rozhdl pro Boha či proti němu. Tak jsem vyslobvil hypotézu, že teď možná Mácha s Toufarem sedí v nebi spolu a vedou řeči! To se Petrásek začal ošívat. Oni prý o Máchovio vědí všechno, a to byl tak zlý člvěk, vůbec ničehio nelitoval, takže určitě tu Boží nabídku odmítl a v nebi není.
  Já mu na to opět, zda ten konstrukt si neudělal proto, protože mu je proti mysli, aby zrovna Mácha byl s Toufarem v nebi. A tak zase tvrdil, že ne, že Mácha byl hrozně zlý člověk! A paní, která poslouchala, přidala, že byl hrozně pyšný, takže určitě, ani u toho Boha, nezalitoval a odmítl být v jeho přítomnosti! Já jsem sice tvrdil, že pokud by už někdo uviděl Boha, že zcela jistě by chtěl být s ním, ale nevěřili ně!

 162. Hraničář

  toli
  02.10. 2019
  No já si myslím že Čechům to je celkem ukradené. ………..

  Asi tak! I moje zbožná sestra říká: „Ať si každý dělá co chce!“

 163. toli

  @Hraničář
  Tady Jaroslav měl na mysli že celá teologie je vařená z vody a na tvém diecezním setkání důchodců byla (je) chápána jako pravda katolická víra včetně dogmat a pochopitelně to samé zase tvrdí protestanté o své víře.Takže jsi sice na setkání důchodců slyšel stejnou větu jakou napsal Jaroslav,ale obsahově byla od každého aktéra chápána odlišně.

 164. gin

  @toli¨

  Toto jsem k tomu napsal na šarlatánku:
  …………………………………………………………..
  Kopčím: ———————toli 02.10. 2019 A vůbec nejlepší jsou blbci co vyjadřují svůj vlastní názor,ale zásadně používají plurál „my“,jsou posraní strachy tak se musí schovat za „my“ anebo žijí v nějaké sociologické bublině o které si myslí že je většinou…..Tady to dělá např. multinick.———————Tím je myslen multinick OSACRový ale zdejší multinick doktorkový si myká taky.

 165. Jaroslav Štejfa

  K amébě, tentokrát ve tvaru „Sv. Vašíku zažeň homosexuály“:
  Když říkáte, že nevidíte rozdíl mezi svou a nejistou (tedy vědeckou) vírou jiných, je komické, že zároveň na nápad skočit z mrakodrapu odpovídáte, že se pro jistotu budete držet víry v účinky gravitace, než víry v matrix nebo vůli boží. A do vánoc už jste také nevydržel aspoň desetkrát, prostě jenom kecy. Ó, jak silná to víra.
  Jaroslav Štejfa

 166. toli

  Je zajímavé jak agilní křesťané v mém okolí v diskuzích na fejzu brojí proti tomu aby měl Gott státní pohřeb.Oni se bojí kultu osobnosti,co kdyby Gott zastínil toho jejich Krista ? Jaksi jim nedochází že Gott je v Česku populárnější než Kristus a také toho pro Česko udělal více než Kristus.
  Těch diskuzí se neučastním,jsou mi ukradené,ale je zajímavé sledovat nářky a výtky křesťanů.

 167. Relativista Štejfa

  1) Když je podle Štejfy vše relativní, tak i gravitace. I její vyšší pravděpodobnost je jen relativní.

  2) Už jsem zde psal, že subjektivně mohu něco brát za více pravděpodobné, ze zkušenosti, proto beru pád z mrakodrapu subjektivně za pravděpodobnější než že vzletím, to samé boha, jelikož jsme s ním mnohokrát mluvil, beru za více pravděpodobného, ale jen subjektivně. Objektivně nevím, jaká je pravděpodobnost, když může vše nebo skoro vše být matrix, je zde problém indukce atd…

  Tedy rozlišujme mezi sílou subjektivní víry v pravděpodobnost něčeho a objektivní pravděpodobností, kterou neznáme.

  Zatím a o vánocích, když se nic nestane . 🙂

 168. Relativista Štejfa

  3) Kromě toho už jsem několikrát psal, že nevím, zda matrix je a jak je pravděpodobný. A jestli je vše matrix (nebo spíš skoro vše) či jen něco. A jak mam vědět, zrovna pád z mrakodrapu je či není?

  4) Navíc ve filmu Matrix smrt v matrixu znamenala i skutečnou smrt, pamatujete? Takže člověk neví, co se může stát, třeba když v matrixu umřu, tak mě bůh vypne nebo tak. 🙂

  Zatím a někdy! 🙂

 169. Hraničář

  Jaroslav Štejfa
  03.10. 2019
  Když říkáte, že nevidíte rozdíl mezi svou a nejistou (tedy vědeckou) vírou jiných, je komické, že zároveň na nápad skočit z mrakodrapu odpovídáte, že se pro jistotu budete držet víry v účinky gravitace, než víry v matrix nebo vůli boží. …………………….

  Já takovým, kteří „pochybují o jsoucnosti hmoty“ (jako dítě jsem vyznával hřích „pochyboval jsem o jsoucnosti Boží“), doporučuji, aby se kladívkem bacili do prstu. Žádný dosud neodpověděl jak jim ten pokus dopadl.

  Na diecézním setkání na mě „vybafla“ jedna paní, že elektřina také není vidět. Tak jsem jí doporučil, ať zkusí strčit prst do zásuvky. Koukala na mě vyjeveně, ale neprovedla! Též mě tvrdila, že duše je v celém těle a že je ještě 0,5 cm nad kůží. Když jsem se zeptal, zda to tedy je ta aura, řekla že ne. A vykládala, že viděla Boha. V noci, po asi 20 min. spánku byla (Bohem) probuzena a byla na konci tunelu a před ní byla zeď a za ní jasné světlo. A já na to – „a co ten Bůh?“ No to (prý) bylo to světlo. A já zas, jak věděla, že to světlo byl Bůh. No, prostě VĚDĚLA!!!
  Na takových shromážděních se člověk dozví věcí!

 170. Hraničář

  Ten Halík perlí stále víc a více:

  „Projevit úctu k uměleckému talentu zemřelého je jedna věc, šílený a nevkusný nápad s národním pohřbem v katedrále věc druhá,“ uvedl Halík v prohlášení, které má deník Aktuálně.cz k dispozici. V něm uvádí, že nejde opomenout Gottovu normalizační minulost.
  „V tomto pokusu o mýtizaci hvězdy normalizačního zábavního průmyslu jde nejenom o projev naprosté devalvace hodnot a morální kýč, nýbrž i o politicky účelovou interpretaci našich moderních dějin a také o další pokus zatáhnout náboženské a církevní symboly do politiky zemanovsko-babišovského populismu,“ kritizuje Halík.
  https://zpravy.aktualne.cz/domaci/tomas-halik-gott-pohreb-devalvace-hodnot-a-moralni-kyc/r~1a8cc9ace5c111e988f50cc47ab5f122/

  Jiný článek má nadpis: Karlu Gottovi právě začíná život po životě. A je to pravda. Ale u Halíka je jisté, že jemu žádný život po životě nezačne!

 171. Jaroslav Štejfa

  K Hraničáři:
  Důvody máme možná (myslím Halík, vy či já) každý jiné, nicméně tentokrát s T. Halíkem souhlasím. A důvody mám podobné jako K. Schwarzenberg.
  Bohužel, pokud tento stát ovládá tandem Zeman – Babiš, vůbec se nedivím, že je něco takového možné. Nakonec Gott bude v docela pikantní společnosti.
  Jaroslav Štejfa

 172. Být stále mlád

  Tak se tu mějte, kamarádi. O vánocích se tu zase setkáme a bude snad lepší, sváteční atmosféra. Pokud to není matrix atd… 🙂 Váš vítěz Iluminát. 🙂

 173. Alibaba

  @toli
  Ten vámi odkazovaný článek je nějak smysluplný?
  Z mého pohledu nemá hlavu ani patu, prostě jen tak něco dotyčný plácá na téma menšin, víry a satanistů…

 174. Vyspělý Západ

  Jak píše pan Štejfa, Babiš a Zeman nás odvádí od vyspělého Západu, který chceme a potřebujeme dohnat – Na věčné časy a nikdy jinak!

  „Policista na prefektuře u Notre-Dame zabil nožem čtyři kolegy. Nedávno přestoupil na islám“

  https://echo24.cz/a/Stsuw/policista-na-prefekture-u-notre-dame-zabil-nozem-ctyri-kolegy-nedavno-prestoupil-na-islam

  Už abysme byli vyspělí min. jako ta Francie!

  Tak zatím a o vánocích, pseudoliberální neomarxističtí soudruzi a muslimští souvěrci :-* (pokud to není matrix atd…) 😀

 175. toli

  @Alibaba
  Ten vámi odkazovaný článek je nějak smysluplný?

  Janďourek,bývalý kněz dnešní novinář jen odhaluje církevní praktiku pokrytectví. Dehonestuji lidí třeba tím že je označím za satanisty i když žádnými satanisty nejsou .Těch pár lidí co nesli „satanské symboly“ zcela jistě satanisty nejsou.Nicméně církvi se to hodilo,dle ní uchyláky podporují nejen ateisté ale i satanisté což je dle Duky pro společnost naprosto nepřijatelné ,on nemluví jen za křesťany on mluví za celý národ což je nepřijatelné zase pro mne.
  Článek je tedy o tom jak právě církev tříští společnost a vytýká třísku v oku blížního když sama tam má trám….

  A nejlepší je že křesťané Janďourka jako odpadlíka nemusí ale přesto mu v tomto dávají za pravdu (viz komentáře) . Oni vědí že v církvi je něco hnusného,a Janďourek to správně pojmenoval,jenže nemají k dispozici nic lepšího a tak v církvi prostě zůstávají.

 176. Jaroslav Štejfa

  Ještě ke K. Gottovi:
  Každý mohl vidět v groteskní zkratce naprostou nekompetentnost tandemu Z+B i v úplně triviální otázce státního pohřbu. Jak by takoví „politici“ mohli rozhodnout a odpracovat něco vážnějšího, třeba důchodovou reformu. Chudák Gott, stal se politickým nástrojem k výrobě paskvilu na volební preference. Zajímavé je, že se toho okamžitě chopil Duka a přihřál si římskokatolickou polívčičku. Po Gottovi v těchto kruzích za týden ani pes neštěkne.
  Jaroslav Štejfa

 177. toli

  @Alibaba
  Nedávno jste se ptal na význam slova arché,a já vysvětloval že to je archetyp-vzor,pradávný symbol. A právě satan je archetypem volnomyšlenkářství,svobody a práva člověka rozhodovat o svém vlastním životě sám.Právě pro pánbíčkáře je toto všechno nepředstavitelným hříchem……

 178. toli

  . Po Gottovi v těchto kruzích za týden ani pes neštěkne.

  No právě se těším až bude po pohřbu,už mi to začíná všechno lézt krkem.Dle mého každý člověk si zaslouží úctu a Gott obzvláště.Jenže zapnete ČT24 (používám jí jako zvukovou kulisu abych v ordinaci vůbec něco slyšel když tady nemám nějakého klienta) a není půlhodina aby tam nebyly nějaké řeči o Gottovi……

 179. gin

  °Janďourek,bývalý kněz dnešní novinář jen odhaluje církevní praktiku pokrytectví°
  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

  Jandourek není bývalý kněz, jako kněz působí nadále, jen přešel ke starokatolíkům. Jako římsko-katolický kněz byl těžkým halíkoidem a tím zůstal nadále. i když je teď u těch starokatolíků.

 180. toli

  A kromě toho nejde o to kdo to psal ,ale co píše. A v tomto případě velmi dobře popsal realitu,pravdu.

 181. Alibaba

  toli: Nicméně církvi se to hodilo,dle ní uchyláky podporují nejen ateisté ale i satanisté což je dleDuky pro společnost naprosto nepřijatelné ,on nemluví jen za křesťany on mluví za celý národ což je nepřijatelné zase pro mne.
  Pro mě je to taky nepřijatelné, a protože jsem ateista, tak se tomu nedivím. 🙂

  Oni vědí že v církvi je něco hnusného,a Janďourek to správně pojmenoval,jenže nemají k dispozici nic lepšího a tak v církvi prostě zůstávají.
  A to nechápu, co lepšího? A kčemu to lepší? Mě z toho vychází, že víra je fakt psychická nemoc – takový „Stokholmský syndrom“.
  Že by nebyli nikde (náboženských „sólistů“ s vlastní vírou je taky dost) to je ani nenapadne, to už jim někdo nacal (a zažral) do hlavy heslo „opustíšl–li mě zemřeš“?

 182. toli

  @Alibaba
  A to nechápu, co lepšího? A kčemu to lepší? Mě z toho vychází, že víra je fakt psychická nemoc – takový „Stokholmský syndrom“.

  Teď ponechme stranou že náboženství je nesmysl a náboženská víra narkomanická kravina,měl jsem na mysli že denominace a jejich učení jsou prostoupeny falší a pokrytectvím a křesťanské ovce si to vesměs uvědomují,jenže pro svou drogu nemají kam jinam jít.
  Náboženští solisté jsou většinou podivíni a musí být silnými osobnosti,většinou to dopadne tak že stejně vlezou do nějakého chlívku (denominace),protože společenství lidí dělá svoje kouzlo .Jestli má být praštěný sólo anebo ve sboru je už celkem jedno. Solisté jsou většinou lidé kteří vyšli z denominace a míří do nějaké jiné denominace.

 183. Vyspělý Západ

  „A to nechápu, co lepšího? A kčemu to lepší? Mě z toho vychází, že víra je fakt psychická nemoc – takový „Stokholmský syndrom“.“

  1) Z čeho to vychází?

  2) Materialistická víra a ateistická víra je taky nemoc? 🙂

  3) Obě jsou nejisté, nemají jisté důkazy. Jak materialistické víry, tak náboženské víry, tak vědecké víry. 🙂

  Už mi to připadá jak u blbých, neumíte nic dokázat, ale furt něco plkáte bez důkazů.

  A Duka není horší než Halík, spíš lepší, brání nás aspoň trochu před muslimákama, kteří jsou dneska extrémnější většinou než ostatní velké víry a jejich členové (včetně materialistů, i těch dialektických 😀 ).

  Já vím, že ho nemáš rád kvůli tomu, že označuje homosexualismus za úpadek. Ale nemůžeš vše posuzovat podle buzeranství. Halík ti sem natahá vousaté dementy co tě jednoho dne možná shodí z 12patra. Nebo jiné buzny. A to my přes všecko nechceme.

  Tak zatím a někdy o vánocích, když se nic vážného nestane. 😀

 184. gin

  toli
  04.10. 2019
  @Gin
  Raději Halík než Duka.
  —————————————————————————————–
  Znám je z dřívějška osobně oba a můj názor je přesně obrácený.

 185. toli

  Znám je z dřívějška osobně oba a můj názor je přesně obrácený.

  To bude asi tím že jsem volnomyšlenkář a nemám rád konzervy 😀

  Navíc Duka lže a uráží kudy chodí,asi mu půst leze na mozek,je celý pohublý 🙂
  Nezapomenutelný byl jeho on line hysterický záchvat kvůli církevním restitucím.

 186. toli

  No řekl bych že volnomyšlenkář si dělá co chce a totéž dopřává druhým a neomarxista je uměle vytvořený patvar od slova marxista.Avšak toto nemůže nějaký multinick absolutně pochopit 🙂

  To říkám aniž bych tě četl,jen mi stačila opět ta tvoje debilní přezdívka ve sloupci vpravo.

 187. toli

  @Alibaba
  Ano,začátkem října.Nejlepší na tom je,že ho nikdo nečte.Kdo by chtěl přemýšlet nad jeho výblitky?Je to asi divný,ale nemusím ho číst přesto vím co píše,asi se nudí.

  Jdu raději dělat něco užitečného ,Hraničář ani p. Štejfa tady není a s tím blbcem se tady opravdu vysírat nebudu.

 188. Sam

  https://dvojka.rozhlas.cz/marek-orko-vacha-celibat-jsem-odzival-v-zasade-na-remizu-na-hrane-sebevrazdy-8085622
  Huh. Zvukovej záznam jsem zatím neslyšel, ale vypadá to hodně temně. Kdyby něco, tak Český rozhlas 2 Praha není bulvární rádio řízené ateistama, nebo tak něco…
  Cituji:——————–
  „Celibát jsem odžíval v zásadě na remízu. Byly to těžké boje, které třeba někdy napíšu do nějaké knížky. Ty věci nebyly zadarmo a byly velmi, velmi bolestivé. To je na hraně sebevraždy,“ svěřuje se Marek Orko Vácha moderátorce Jitce Novotné.
  „Teď když už jsem starej, ne že by to bylo slabší, ale už se s tím člověk naučí zápasit. A pak najednou pochopíte, že jako nemůžete mluvit o otci, dokud nemá děti, tak muže definuje žena. A ženu definuje muž. Muž bez ženy je invalida. Všechno dobré na mužích je to, že je to protipól ženy.“——————————-

 189. toli

  @Sam
  Dobré,až na to že Váchu nepovažuji za heterosexuála,jeho způsob mluvy,intonace,gestikulace a mimika,řeč těla vypráví něco jiného.

  On sám to ví,ale katolický kněz nikdy neřekne pravdu sám o sobě,to je tabu.

 190. toli

  Katolickým kněžím za přiznání skutečnosti hrozí suspendace a vyhazov.
  Oficiální doktrina ŘKC tvrdí že homosexualita je OK,ale její praktikování je hříšné,ale realita je jiná.Už pouhé přiznání této orientace je pro katolického kněze profesní sebevraždou.

 191. Sam

  Já ti nevím. Sice jsi homosexuální psycholog, takže bys na to měl mít čuch, ale dle mých pozorování bude Vácha spíš na ženské. On jako může působit zjemněle, ale co jsem slyšel, tak měl kdysi (1991?) vztah se ženou. Jakože PŘED vysvěcením na kněze. I ve svých knihách občas opěvuje ženské půvaby, nebo tak něco…
  Přesto, Toli, tvoje slova pro mě mají váhu, jsi jeden z nejpovolanějších, kdo asi dokáže vidět lidem do duše, ehm, do skrytých zákoutí mysli.
  Jinak od roku 2002 znám jednoho kamaráda. V roce 2012 mi prozradil, že je gay. Do té doby mě to vůbec nenapadlo. Nechoval se tak, nevypadal tak. Vypadá jako John Lennon, kdaž má zrovna vousy.

 192. toli

  @Sam
  Vácha může říkat co chce,nejde o zjemnělost,je tam mnoho jiných znaků proč tvrdím to za čím si stojím.Zdejší farář je také homo a ví že to vím.Vpálil jsem mu to do očí když se mě snažil opít rohlíkem,jednoduše nemám rád když se ze mě někdo snaží dělat blbce.Nakonec mi poděkoval že chráním jeho indentitu a s nikým se nebavím o něm což je profesionalita psychologa.
  Ale je pravdou že vejška mi dala jen část poznání (např. umím sex.orientaci autora poznat z cca 10 libovolných vět psaných rukou ,grafologii se říká psychologie písma a je to pravda,ve způsobu psaní je schovaných spousta informací).Ale daleko větší možnosti mi dala pouhá praxe života.

 193. toli

  @Sam
  V případě potřeby má každý homosexuální klerik připravenou pohádku o své heterosexuální minulosti,našeho faráře nevyjímaje. 😀
  Leč je pravdou že v celibátu je úplně jedno kdo je kdo.

 194. toli

  @Sam
  Například tím že multinick nyní používá velká písmena v kolonce jméno dává najevo že je rozrušený tím že tady na něj každý sere a je pátým kolem u vozu.Pochopitelně to vzápětí popře 🙂
  Mě osobně je jedno jak píše,klidně může psát arabsky,stejně nevnímám obsah jeho „sdělení“ nebo spíše výkřiků.

 195. toli

  @Lemmy
  KDH a Černogurský jsou ještě ve vašem parlamentu ?

 196. Hraničář

  toli
  06.10. 2019
  Katolickým kněžím za přiznání skutečnosti hrozí suspendace a vyhazov.
  Oficiální doktrina ŘKC tvrdí že homosexualita je OK,ale její praktikování je hříšné,ale realita je jiná.Už pouhé přiznání této orientace je pro katolického kněze profesní sebevraždou. …………………..

  Samozřejmě nejen homosexualita:

  klimes.mysteria.cz › clanky › teologie › pospisil

 197. DÍKY MRTVIČKOVI, ŽE VOLIL MILOŠE ZEMANA, ZEMAN VYZNAMENÁ PIŤHU! PODLE JSME FÉR JE PIŤHOVO KÁZÁNÍ NENÁVIST A MĚLO BY BÝT ZAKÁZÁNO = NEOMARXISMUS A NE LIBERALISMUS! :)

  DÍKY MRTVIČKOVI, ŽE VOLIL MILOŠE ZEMANA, ZEMAN VYZNAMENÁ PIŤHU! PODLE JSME FÉR JE PIŤHOVO KÁZÁNÍ NENÁVIST A MĚLO BY BÝT ZAKÁZÁNO = NEOMARXISMUS A NE LIBERALISMUS! TAK ZATÍM 🙂 🙂

 198. Frankfurtská škola neomarxismu

  Frankfurtská škola neomarxismu

  ROZDÍL MEZI LIBERALISMEM A NEOMARXISMEM V KOSTCE 05.10. 2019

  1) Konzervativní = snaží se konzervovat předchozí či současný stav (tedy se vrátit někam do minulosti nebo udržet současnost). Když Cameron a Merkelová schválili zákony homosvateb, něco změnili jak to dříve nebylo = nejsou konzervativní.

  2) Zbývá liberalismus a neomarxismus.

  3) Liberální nejsou, schvalovali zákony o cenzuře, liberál chce svobodu slova z principu! Ani nechce nějakou „pozitivní diskriminaci“ atd.

  4) Zbývá neomarxismus = IDEOLOGIE DNEŠKA. Frankfurtská škola, cenzura, privilegia pro určité menšiny atd…

  Ale může to být třeba matrix atd…
  Krásný zbytek měsíce a o vánocích, pokud to není matrix atd… 🙂

 199. toli

  @Sam
  Ale netroufám si soudit. O psychologii nevím skoro nic.

  Už jsem říkal že psychologie ani psychiatrie nepoužívá termín normální člověk,normální člověk jednoduše neexistuje protože není a ani nemůže být stanovena norma normy.Takže soudit někoho mohu jako člověk,ale jako psycholog nesoudím,pouze popisuji realitu.Neexistují 2 stejní lidé,tak co je normální a co nikoliv ? To co laici označují jako normální je ve skutečnosti společenský úzus,to na čem se společnost dohodla v daném časovém úseku.A v reálném životě se běžně společenské dohody časem mění.To co bylo třeba v 20.století považováno za nenormální je v druhé dekádě 21.století považováno za normální.

 200. Hraničář

  Sam
  06.10. 2019
  Tak Vácha jest člověk všestranný. ……………………

  Osobně si myslím, že Vácha, jako inteligentní a vzdělaný člověk, v rámci svého povolání dost psychicky trpí. A nebo trpěl. Třebaže na druhou stranu může mít/má hrdý pocit, že ve společnosti něco znamená.

 201. Hraničář

  Sam
  06.10. 2019
  Fotky jsem různě vypůjčil z Facebooku. ……………………….

  Na tom FB jsem si všiml jedné věci. M.O. Vácha umožňuje, aby mu psali příspěvky i neregistrovaní (ne přátelé). Ale vedle je odkaz na FB Zdeňka Emingera, který přispívá na Christnet, kde si občas o něj něco přečtu. Tam ovšem jsem „černá ovce“ a nemohu jeho názory komentovat. Nikde jsem nenašel jeho e-mail. A hle, ani na FB nedovoluje, aby komentáře mohli vložit i cizí. Přočpak asi!?!?

 202. Psychiatrie ani psychologie neříkají, že věřící jsou nemocní. I tam je Mrtvička opět vedle, naopak homosexuálové tak byli vedeni až do roku 1990. Do vánoc se loučím

  Psychiatrie ani psychologie neříkají, že věřící jsou nemocní. I tam je Mrtvička opět vedle, naopak homosexuálové tak byli vedeni až do roku 1990.

  Tak zatím a už se fakt loučím do vánoc! Když se nic nestane a pak ta možnost matrixu atd. ahojky 🙂 🙂

 203. toli

  @Hraničář

  Nikde jsem nenašel jeho e-mail. A hle, ani na FB nedovoluje, aby komentáře mohli vložit i cizí. Přočpak asi!?!?

  To znamená že Zdeněk Eminger nedokáže zpracovat odlišné názory než ty jeho ,labilní a nevyzrálá osobnost.

 204. gin

  Admin by tu měl zablokovat slovo Mrtvička.

 205. toli

  Proč zablokovat ? Jen ať multinick ukazuje svou omezenost dál,stejně to nikdo nečte.

 206. Štejfa ho čte například, viz. výše, ale i další

  To víš že jo, Mrtvičko, nikdo mě nečte a všichni reagují. 🙂

  Ochlasto, tady není u cenzora. Zkoušej to jinde.

  Zatím a o vánocích 🙂

 207. toli

  @Lemmy
  Už tady kdysi katolický farář ovcím vysvětloval že čím více kostelů tím méně ovcí. Množství ovcí nepřibývá,jen se při větším množství kostelů rozptýlí do více svatostánků.

  A máš pravdu,kněží se nechtějí vzdělávat protože žijí v přesvědčení že mají to nejvyšší a nejlepší vzdělání jaké mohli získat.Navíc vzdělání by jim mohlo narušovat jejich věroučný konstrukt a to oni opravdu nechtějí.Ve své ignoraci jsou naprosto spokojeni protože jsou přesvědčeni že dostali poznání.Nezapomínej na Orwella……oni mají všechny hodnoty převrácené,svoboda je otroctví,světlo je temnota,ignorace je poznání a tak dále…

 208. Hraničář

  toli
  07.10. 2019
  To znamená že Zdeněk Eminger nedokáže zpracovat odlišné názory než ty jeho ,labilní a nevyzrálá osobnost. ………

  Ale jeho názory na ChN jsou docela zajímavé, a proto jsem něco chtěl okomentovat.

 209. Hraničář

  toli
  07.10. 2019
  A máš pravdu,kněží se nechtějí vzdělávat protože žijí v přesvědčení že mají to nejvyšší a nejlepší vzdělání jaké mohli získat.Navíc vzdělání by jim mohlo narušovat jejich věroučný konstrukt a to oni opravdu nechtějí. …………………….

  Známá kazatelka PhLic. Kateřina Lachmanová, ThD. (*1964, postgraduálně studovala v Římě postupně spirituální teologii, teologickou antropologii a psychologii. Několik let pracovala jako šéfredaktorka Karmelitánského nakladatelství. Příležitostně se věnuje rekolekcím a přednáškové činnosti. Je autorkou řady úspěšných knih z oblasti spirituality) sepsala brožurku Karikatury Boha https://www.youtube.com/watch?v=ATCFEILeZos&t=441s . Není to nic nového, něco podobného už dříve sepsal Doc. ThDr. PhDr. MUDr. Jaroslav Maxmilián Kašparů, Ph.D, český řeckokatolický kněz, psychiatr, pedagog, premonstrátský terciář.
  Tu brožurku od Kašparů(a) jsem nečetl, Lachmanová jakoby nedovedla pochopit, že nevíra lidí v Pána Boha neplyne ani tak z toho, že měli špatný příklad ve svém otci, či knězi, či jeptišky byly špatně formovány, ale z toho, že lidé jsou vzdělanější a že věda dokonale ten biblický obraz Boha rozvrátila!

 210. Hraničář

  Kdo je u nás výrazný hráč co se týče vlastnictví půdy?
  Kdysi to byl stát, ale ten skoro vše rozprodal a potom o značnou část přišel při církevních restitucích. Čili vyjednávací a směňovací schopnost státu u pozemkových úprav je dnes horší.
  Přivádí to ale ke stolu nového hráče, církev. Je to správce, který má hodně půdy a nemá pro ni dostatek uživatelů.
  Máte představu, jaké procento pozemků teď vlastní církev?
  To bychom se museli podívat do databáze. Církev je ale velký vlastník.
  Státu teď zbývá nějakých 300 000 ha vlastní půdy oproti dřívějším 3 milionům.
  Církev je teď partner, který získal pozemky napříč celou ČR. Je to vlastník, který dříve nehospodařil.
  A z hlediska své věrouky má povinnost být dobrým hospodářem. A to se skutečně leckde děje. Víme o diecézích, které mají velmi zajímavě postavené pachtovní smlouvy a vyžadují ekologicky šetrné hospodaření.
  á to vidím tak, že obce, stát a církev jako vlastníci půdy mohou mít ohromný pozitivní dopad na podobu naší krajiny. Když budou chtít a vyžadovat šetrné hospodaření a péči o krajinu.
  https://ekolist.cz/cz/publicistika/rozhovory/chcete-koupit-pudu-a-hospodarit-na-ni-ekologicky-ekonomicky-nemozne-rika-jan-valeska

  Ale církev tedy bude mít i silné postavení, jak ovlivňovat lidi!

 211. toli

  @Hraničář
  Ale církev tedy bude mít i silné postavení, jak ovlivňovat lidi!

  To ano,ale na víru to nebude mít žádný vliv.Myslet si že sedlák který má pronajatou půdu od církve se náhle stane věřící ovcí je utopie.
  Nyní likviduje lesy kůrovec,ze zákona vyplývá pro majitele lesa povinnost zlikvidovat napadené stromy a znovu zalesnit holiny.Týká se to jak státu tak soukromníků tak církve.A preláti už kňučí že na to nemají lidi, za “ Děkuji a Pánbůh vám to oplať“ jim to nikdo dělat nebude nehledě na to že sazenice nových stromů se musí koupit. Navíc si myslím že to dopadne jako v Polsku kde si církev prošustrovala vrácený majetek…..

 212. toli

  @Hraničář
  Jo to je jim podobné,charita také tahá svoje mentálně postižené klienty proti jejich vůli do kostela,A když se klientům opravdu nechce a protestují tak se jim vyhrožuje buď prací anebo naběhne kněz do charity a udělá jim mši přímo tam v charitní kapli.Boha do každé duše i kdyby hrom na koze jezdil !

 213. Helena

  Byla jsem ve Vatikánských muzeích. Ví někdo, kdo, kdy a proč urazil sochám pánské pohlavní údy?

 214. toli

  Bylo to na příkaz nějakého papeže aby pohled na ně neponoukal k necudnosti,prostě přebujelý křesťanský ideál.
  Četl jsem to někde na netu kdysi dávno,ale nevzpomenu si kde,asi encyklopedie papežů na wiki.

 215. Hraničář

  Když si člověk poslechne pár kázání M. Kuffy, tak se nediví, že s Kotlebovci sympatizuje.

 216. toli

  To velmi dobře vím a právě proto Kuffu ignoruji.

 217. Hraničář

  Rozdělením začala demontáž Československa. Slováci mají štěstí, že jsou větší nacionalisté (v překladu vlastenci) a tak se úspěšněji brání demontáži svého státu. Češi (i Moravané) jsou natolik degenerovaní, že je pozvolná demontáž jejich státu ponechává v klidu. Nová generace nezávislých soudců pomaloučku pozlehoučku začíná navracet majetky, zestátněné po II. SV a časem mladá generace Čechů sebekritický a s popelem na hlavě uzná, že odsun Sudetských Němců byl zločin a pokorně jim vrátí zabavené majetky, z velké části znárodněné jako náhrada za nikdy nevyplacené válečné reparace. A tím se ČR definitivně stane jednou ze spolkových zemí Německa a čeština, česká kultura se přesunou, jako Lužická srbština, do oblasti folkloru.

 218. toli

  Již dnes je Česko považováno z ekonomického hlediska za další spolkovou zemí Bundes Republik Deutschland.Jinou větou-pokud se Německo bude mít dobře,dobře se bude mít i Česko. Jinak ti řeknu jaký profit mám ze svého češství (vlastenectví),mám z něj hovno.V podstatě celý život včetně dětství si odmítám hrát na vlastence a jsem přesvědčený že do budoucna tomu bude nejinak.

 219. Hraničář

  Rozzumím. Pokud ti rodný jazyk, řeč, kultura, národ ….. nic neříká, tak tě docela chápu.

 220. toli

  Rozzumím. Pokud ti rodný jazyk, řeč, kultura, národ ….

  Česká kultura je v podstatě evropská a domluvím se anglicky a německy.V prvé řadě jsem člověk,pak evropan a pak teprve Čech.
  Teď mne docela namíchli Slováci,respektive jejich RTVS,jejich národní televize nevysílá v multiplexu tak jako česká.Tudíž vše vysílá jen na 2.kanálech,nemá zvláštní kanál pro sportovce nebo děti.Dnes večer měli vysílat další díl seriálu Medičejové (slavný rod z renesanční Florencie) a místo toho dává veledůležitý fotbal s Azerbajdžánem…….

 221. Beze mě to tu spí, tak o vánocích :)

  Beze mě to tu spí, tak o vánocích zřejmě 🙂

 222. nautic

  @toli

  Ty ignoruješ nejen Kuffu ale každého nábožníka. Já vlastně také ignoruju každého flanďáka po té, co jsem se rozešel s ŘKC.

 223. gin

  To jsem napsal já. Včera to tu bylo nějaké seklé, tak jsem musel přijít pod jiným nickem, Já sem už jinak lozit nemíním.

Komentáře nejsou povoleny.