Opravdu jsme to nečekali? Poznámka k sexuálním problémům české římskokatolické církve.

Autor | 16.05. 2019

Emeritní papež Benedikt XVI  (občanským jménem Joseph Ratzinger) označil za viníka církevních sexuálních skandálů sexuální revoluci šedesátých let, která prý vedla ke vzniku homosexuálních a pedofilních klik uvnitř církve. Názorně tak demonstroval nepochopení, s nímž se často setkáváme u členů katolické církve. Mnohým z nich připadají nedávné a současné procesy jako nějaké spiknutí vedené odkudsi ze zákulisí s plánem pošpinit konkrétně katolickou církev. A podobná reakce následuje při prasknutí každého dalšího skandálu v další zemi. Jistý čas se přesto zdálo, že se České republice církevní skandály tohoto druhu vyhýbají. Podle mě bylo ale jen otázkou času, kdy se ukáže, že ani u nás netrpěla římskokatolická církev přehnanou sexuální nevinností.

V tomto článku se chci zaměřit na to, proč jsem o tom přesvědčen a jaké k tomu vidím důvody. Zkusme je probrat popořadě:

Koncentrace potenciálních obětí

Sexuální predátor je do značné míry stejný jako jakýkoli skutečný dravec – zdržuje se tam, kde cítí kořist, k níž je neodolatelně přitahovám. Pěvecký sbor, dětský oddíl, skupina submisivních žen či mužů (to podle orientace) jsou pro něj přirozenými shromaždišti kořisti. Ze stejného důvodu jsou rizikové například jakékoli skupinové aktivity s dětmi, protože představují kořist, která se dokáže bránit nejméně.

Tohle vlastně není žádný objev, ale první myšlenka – tedy že by se děti a vůbec jakékoli potenciální oběti neměly sdružovat -, je chybná. I když je pro predátora taková skupina přitažlivá, lze ji zároveň mnohem lépe bránit.

Absence obrany obětí

Jenže něco takového funguje jen tehdy, pokud má sama skupina vyvinutý systém obrany a pokud ohrožení přichází z vnějšku. Pokud skupina takový obranný mechanismus nemá, může si i sexuální predátor počínat prostě jako liška v kurníku.

To, že římskokatolická církev řeší ochranu obětí teprve teď, ukazuje, že nikdy žádný postup pro tento případ připravený neměla.

Autoritářská struktura

Autorita je sexuální atraktant, ale zároveň také bariéra pro odhalování sexuálního zneužívání. Navíc je umělým autoritám zařazeným do hierarchie dávána určitá moc nad níže postavenými a iluze beztrestnosti. Ani tento rys není samozřejmě vlastní jen církvím.

Struktura postavená na autoritách má ještě jednu charakteristickou vlastnost – tendenci řešit jakákoli provinění uvnitř organizace. Může nám připadat že se z tolika obětí znásilnění v rámci církve jen málo obrátilo na civilní soudy, ale faktem je, že se to mnozí snažili hlásit nadřízeným v rámci církve. Vznik pralelního práva je pro autoritářské spolky příznačný.

Iluze vlastní morální čistoty

Iluze morální čistoty skupiny a strach o ztrátu dobré pověsti jsou velmi špatné podmínky pro oběti zneužívání a znásilnění funkcionáři takové společnosti. Je to vlastně kus skupinové hlouposti. Vede k tomu, že je za pravděpodobnější považováno vždy tvrzení pachatele (že se nic nestalo) než tvrzení oběti, které společnost těchto iluzí zbavuje. Nikoli pachatel, ale oběť bude tedy obviněna, že se snaží církev/spolek/organizaci očernit a zničit její dobrou pověst.

Ani tento bod není vlastní pouze církvím. Vzpomeňme na případ moderátora dětských pořadů Jimmyho Savile nebo případy zneužívání v organizacích pro mládež.

Až potud jsou všechna rizika odhadnutelná a stejná v případě církví i jiných organizací. Pro římskokatolickou církev ale platí ještě několik podmínek, které jinde nenajdeme.

Problematický vztah k sexu

Ano římskokatolická církev má vztah k sexu složitý. Předmanželský nabo homosexuální sex zatracuje úplně. K otázce, zda může mít člověk ze sexu radost, se po staletí stavěla vysloveně negativně. Celkově je v římskokatolické církvi poměrně běžný patologický přístup k sexu, kdy je zároveň pro jednotlivého věřícího žádoucí, a přitom vyvolává pocit viny.

Takové podmínky nabízejí mnohem lepší výchozí pozici pro pachatele, který snadněji utvrdí oběť v tom, že nese nějaký díl viny, že je bezcenná a nedůvěryhodná.  Zhoršuje ale také psychický dopad na oběť, její pocit vyloučení a rituálního „znečištění“.

Selekce pro kněžský stav

V římskokatolické církvi je povinný celibát kněží. Spolu se sexuálními orientacemi, které jsou tradičně považované za hříšné a extrémně mizerou sexuální osvětou to dává dohromady nebezpečný mix.

Člověk, který své sexuální fantazie nebo chování považuje za hříšné nebo zvácené, snadno dojde k závěru, že ideálním řešením pro něj bude život zcela bez sexu v roli kněze. Doufá zároveň, že mu víra dá dostatek sil s pokušením bojovat. Z psychologie víme, že to nebývá pravda. Potlačované touhy jsou naopak často nebezpečnější, jsou zdrojem dlouhodobého životního diskomfortu a projevují se nepředvídatelně.

Příliš dlouhý čas na řešení

Nejvážnějším důvodem pro to, aby římskokatolická církev vycházela ve výsledcích jako velmi temná instituce, je to, že na rozdíl od státních zařízení a volnočasových spolků, kde mohou být vytvořeny podobně nebezpečné podmínky, funguje mnohem delší dobu. V současné podobě několik set let a obecně přibližně dva tisíce let. Patří k tomu i snaha řešit jakékoli zločiny uvnitř církve a nevystavovat své kněze a církevní hodnostáře nebezpečí, že budou souzeni civilními soudy. Tendence zmíněné výše se prostě už u římskokatolické církve projevily v plné míře.

To že si nikdo nelámal hlavu s tím, že vytváří také rizikové prostředí pro oběti sexuálních predátorů znamená, že ve skutečnosti obranný mechanismus má – je to ale ochranný mechanismus, kterým chrání svoji pověst, ne oběti. O tom se ostatně mohli přesvědčit i diváci a oběti, když se dozvěděli, že oběti nesměly vypovídat, protože byly vázány „papežským tajemstvím“. Podle svědectví podepisovaly dokumenty ve kterých přísahaly, že nebudou o případech mluvit. To už je samozřejmě z hlediska zákona stav nahrávající obvinění církevních představitelů, kteří něco takového po obětech požadovali, z vydírání a spolupachatelství.

Je v tom řkc sama?

To, že je současný stav výsledkem podmínek, které jsou v církvi nastaveny, znamená, že s tímhle problémem rozhodně není římskokatolická církev sama. Mnohé uznávané církve i sekty vytvářejí podobně nebezpečné prostředí. Pravděpodobnost, že se z těchto prostředí něco takového dozvíme, je ale snížena jejich izolovaností, semknutostí a vyhraněností vůči okolí.

Můžeme tedy předpokládat, že jsme podobné zprávy například od mormonů, Svědků Jehovových nebo Amishů dosud neslyšeli hlavně proto, že je mnohem těžší dostat je na veřejnost. Římskokatolická církev je prostě příliš velká a podobné jednání příliš časté na to, aby jej bylo možné efektivně utajit.

I to se ale poslední dobou mění. Už víme, že k případům zatajování sexuálního zneužívání dochází u svědků Jehovových, objevují se svědectví o znásilněních v rámci komunit Amishů.

Je možné očištění?

Přinejmenším části katolíků nelze upřít upřímou snahu postavit se na stranu obětí a „očistit“ svou církev nikoli od žalob, ale od pachatelů – padni komu padni. Může se jim to podařit?

Teoreticky by v případech sexuálního násilí měla mít řískokatolická církev mnohem lepší šance než třeba v případě homofobie. Na rozdíl od nenávisti k homosexuálům, která je posilována samotnou autoritou Bible totiž nikde nestojí „na sex se svým ministrantem, ženou svého farníka a s jeptiškou máš nezadatelný nárok“. Nic takového se opravdu v katechismu ani v Bibli nepíše. Naopak mohli bychom sami najít pasáže, které se proti takovým praktikám ostře vymezují.

Jiná věc ovšem je, jestli lze nějak univerzálně změnit zavedené zvyky v tak obrovském molochu, jakým je právě římskokatolická církev. Zvláště když ani předchozí papež vůbec nechápe podstatu problému. Obviněním  homosexuální a pedofilní kliky, která se měla mezi kněžími zformovat díky sexuální revoluci v šedesátých letech, vlastně jen opět zneužil obvinění z opravdu spáchaných zločinů proti tradičním cílům náboženské nenávisti.

Je známé, že diagnostikovaní pedofilové tvoří mezi pachateli sexuálního násilí na dětech menšinu. Velmi pravděpodobně to ani mezi kněžími nebude jinak. A co se týká homosexuálů. Sekulární justici má být v zásadě jedno, jestli je sexuální styk heterosexuální nebo homosexuální. To, co jí nesmí být jedno, je, jestli jsou všichni zúčastnění schopni souhlasu, skutečně souhlasí a jestli nejednají pod nátlakem.

Ano, pokud tedy například nějaký kardinál bude pořádat v bytě poskytnutém Vatikánem homosexuální orgie, může to být zábavná zpráva, porušení nájemní smouvy a morální problém pro farníky, kterým kázal že je homosexualita fuj. Na druhou stranu, pokud jsou všichni zúčastnění věkově i mentálně způsobilí dát souhlas a účastní se párty dobrovolně, měla by se zasahující policie omluvit a případně poslat peníze za poškozené dveře.*

Je tu ale také něco, co Ratzinger zcela opomíjí, a to je chování k ženám znásilněným kněžími. Přestože jich není málo (včetně řeholnic) vládne dosud v řkc jakási omerta. Problém sexuálního násilí v řkc je mnohem širší a rozhodně se neomezuje na homosexuály a ministranty.

Ačkoli tedy neexistuje ideový problém, který by znemožňoval řešení, pravděpodobně (dle mého názoru) k nápravě nedojde z důvodu nepochopení, a také protože o něj ve skutečnosti na mnoha úrovních kněžské hierarchie není vůbec žádný zájem.

Zbývá tedy odpovědět na otázku v názvu. Samozřejmě nebylo možné předpokládat, že se problémy se sexuálním zneužíváním římskokatolické církvi v České republice vyhnou. Stejná je struktura, rizika i reakce církevních potentátů – zde máme především téměř studijní vzorek jménem Dominik Duka. Toho sice urazila divadelní hra, ve které postava připomínající Ježíše znásilňuje muslimku, ale skutečná znásilnění odbýval tak dlouho, až nebylo možné před obviněním uniknout. Teprve pak podal v jednom případě (případ zneužívání Jiřího Kylara) žalobu. Vzhledem k tomu, že celou dobu tvrdil, že o případu nic neví, vypadá teď jako nejhůře informovaný církevní hodnostář v zemi.

Pokud má být reforma církve alespoň trochu věrohodná, měla by sama taková církev začít razit pravidlo:

Církev není určena k vyšetřování zločinů a žádný církevní představitel není oprávněn vést kriminální vyšetřování. Pokud se na vás kněz (stejně jako kdokoli jiný) dopustí sexuálního násilí, hlaste to policii.

iDnes: Akt moci. Kněží beztrestně znásilňovali jeptišky, uznal Vatikán v časopise

iDnes: Církev tajila důkazy o sexuálním zneužívání. Hlaste je policii, říká Duka 

Televize Seznam: Tajný případ: První důkazy, že církev tajila svědectví o sexuálním zneužívání

Fórum24: Církev si v kauze velhartického faráře hraje s ohněm. Nehlásila znásilňování policii

Seznam Zprávy: Oběti musely přísahat, že nic neřeknou. Slonková a Kubík ke svědectvím o zneužití knězem

Seznam Zprávy: Tajný případ: První důkazy, že církev tajila svědectví o sexuálním zneužívání

Seznam Zprávy: Kardinál Duka se omlouvá. Oběti zneužívání ať se nám ozvou, vyzývá po reportáži Seznamu katolická církev

Seznam Zprávy: Předkládáme důkazy: Takto církev deset let tutlala svědectví žen o zneužívání

Seznam Zprávy: Znal svědectví, roky nezasáhl. Teď se biskup vrátil z Vatikánu a říká: Aféra má rysy trestného činu

Seznam Zprávy: Svědectví o sexuálním násilí v církvi: Policie zvažuje další tah

Seznam Zprávy: Mlčení biskupů: Další svědectví, tajnosti církevních archivů i trauma obětí ve zpravodajském speciálu

*) Poznámka: Samozřejmě je to trochu jinak, hlavním problémem bylo, že v bytě kardinála Francesca Coccopalmerii při Capozziho aféře byli všichni také přiměřeně sjetí koksem. O legalizaci či naopak kriminalizaci drog však tento článek není. Také máte pocit že v české verzi Wikipedie něco chybí?

1 113 thoughts on “Opravdu jsme to nečekali? Poznámka k sexuálním problémům české římskokatolické církve.

 1. Čestmír Berka

  K tomu se nedá už myslím víc dodat. Mně přijde zajímavá jiná věc. Po letech protežování katolické církve, která byla automaticky v mediích etalonem morálky a zasluhovala automaticky úctu za léta utrpení pod ateistickým ( komunistickým) jhem je najednou „povolen odstřel“ 😀 . Je to tím, že na Západě se KC zdiskreditovala a spustila se vlna žalob a česká katolická církev se s tím svezla, nebo tím, že nastal rozkol mezi konzervativci ( Duka, Piťha) a tzv věřícími neomarxisty ( sluníčkáři), kteří mají v současné době ve společnosti či snad lépe řečeno establishmentu ,navrch? Či je to kombinace obojího? Zdá se mi, že v naší mediokracii se rozhodlo, že na katolíky se už útočit může. Přijde mi, že se katolíci začínají stále více dělit. Kdo bude heretik? Konzervativci, nebo sluníčkářští „modernisté“? … Jestli ovšem sami katolíci nesvrhnou Františka… To by pak bylo fakt zajímavý. Trochu off topic- teď jsem si vzpomněl na chudáka Bezáka… taky docela rozkol…

 2. Lemmy

  Bezák je na Slovensku opísaný. Nikoho teraz nezaujíma.

  Kto sú tí slniečkárski modernisti? Honza Werner, Petr Tomek? Alebo Čestmír Berka?

  Oprava: Nezobralo mi správnu e-mailovú adresu.

 3. Lemmy

  Potvrdenie, že predošlú správu som poslal ja.

 4. Tonda Vlas

  Ceterum autem censeo, grano salis esse delendam.

  Vůbec se tam nemohu jakkoliv přihlásit a bránit svou osobu proti zvrhlému napadení od úchylného Hvězdouna. Pro mne je momentálně evangelikální grano salis větší svinstvo, než všichni úchylní římskokatoliští kněží dohromady!!!

  Kdo za tím stojí? Za ŘKC stojí viditelné figury. I za tímto OSACRem stojí momentálně Petr Tomek nebo Honza Werner. I na šarlatánce lze lavírovat.

  Po dnešní zkušenosti stojím pouze za jedním, za modifikovaným výrokem Catona staršího.

  Ceterum autem censeo, Carthaginem esse delendam ( Ostatně se tedy domnívám, že Kartágo musí být zničeno) Pro mne je celé Grano Salis mnohem horší než šarlatánka.

 5. Tonda Vlas

  Promiňte mi za ten výle vůči Hvězdounovi a Grano Salis a, Tomkův článek je poměrně zajímavý, ale stojí za hlubší rozbor. Mnohé věci jsou složitější. Bylo to v roce 1989, když jsem kvůli velmi neutěšeným poměrům v rodině jako osmnáctiletý kluk musel vypadnout z domova, rok předtím jsem prokoukl nesmyslnou komunistickou ideologii, která se mně totálně zprotivila a zůstal jsem nějak sám, a musel jsem se starat sám o sebe. A tak, jsem v nouzi začal vymetat různé církve, kde na mě byli hodní, až jsem tomu zcela postupem času propadl. A nakonec tak, že jsem skončil až v kněžském semináři, vlezl jsem tam těsně před převratem, z kterého mě po dvou jako rozvratný element letech vyhodili, jenže teologickou fakultu mě nechali milostivě dostudovat.

  Co je horší? Ututlané sexuální zneužití určitým knězem (mě se to stát nemohlo, protože práh kostela jsem poprvé překročil až ve svých sedmnácti letech a kdyby si toto vůči mně jakýkoliv kněz při mé tehdy 185 cm vysoké a atletické postavě, tak by se s velice zlou potázal a v kostele by mne už nikdo nikdy v životě neviděl) než fanatický farář, v tomto zcela čistý, jemuž se ale podařilo zcela vymýt můj mozek. Měl aureolu mučedníka, protože sedm let seděl ve vězení, ne jako kněz, ale jako vesnický synek, jehož rodině komunisté velmi ublížili a připravili ji o statek. On začal teologii studovat až tajně po návratu z vězení a těsně před rokem 1968 byl tajně v NDR biskupem Gerhardem Schaffranem vysvěcen na kněze. V roce 1968 bylo jeho kněžství legalizováno. Byl hodně přesvědčivý a i za komunistické normalizace, v tom maloměstě, kde veřejně působil, byl autoritou. I kriminálníky si získal, brali to tak, že i přesto, že je to farář, tak byl sedm roků v base, takže je jeden z nich. Takže, co je horší? To, že nějaký úchylný kněz mladíka sexuálně zneužije, nebo to druhé, když mladíkovi v sociální nouzi fanatický kněz, po této stránce čistý, když zneužije jeho sociální nouze, mu zcela nehorázně nábožensky vymyje mozek, jako se to stalo tehdy mně. Jsem přesvědčen, že horší je to druhé.

 6. toli

  Z historických církevních pramenů víme že církev má problém se sexuálním zneužíváním od svého počátku.Dochovaly se biskupské listy kde biskup přikazuje svým podřízeným tutlat,tutlat,tutlat.Co mohlo být účinné v předcházejících staletích není účinné nyní,v globálním světě kdy si v Austrálii někdo pšoukne a za chvíli o tom ví celý svět.
  Dále bych řekl že celibát celou situaci zhoršuje ,ale není příčinou.V zemích kde převažuje protestantismus (a tudíž není předepsaný celibát) se zneužívání v protestantských církvích objevuje také.Zprávy o tom lze dohledat na netu.

  A pochopitelně ŘKC bude hledat příčinu všude jinde (třeba i v druhém vatikánském koncilu a v období takzvané sexuální revoluce),ale nikdy nebude hledat příčinu ve svých kořenech.Tento postup se neustále v různých verzích opakuje.Ovcím je do hlavy vtloukáno že se to sice děje,ale trenéři a rodinní příslušníci jsou statisticky horší uchyláci než kněží. O čem tento argument svědčí je zřejmé . „My jenom trošku,ale tamti daleko více……“

 7. toli

  A pochopitelně vždy a za vše mohou jednotlivci,ale NIKDY za to nemůže organizace která je založena samotným Bohem Kristem a je svatá.Papežské omluvy jsou určeny pro uši veřejnosti avšak nekorespondují s myšlením prelátů.

  A co se týká jehovistů.Oni sami se ve svých modlitbách označují slovem otrok (Jehovy).Jejich organizace je strukturovaná jako každá jiná organizace hierarchicky.Ryba smrdí od hlavy.Podřízené (otroky) je nutné maximálně vytěžit,včetně sexuálního zneužívání.

 8. Čestmír Berka

  @ Lemmy
  kdo jsou sluníčkářští modernisté? No, třeba Halík… nebo ta slečna, co se svlékla do půl těla v chrámu. Oni se cítí být katolíky, ale také „evropany“. Mají opačný přístup k menšinám všeho druhu, než ti konzervativní. No, a media sympatisují s modernisty, takže je „dovoleno“ kritizovat církev. To dřív nebylo.

 9. Tonda Vlas

  Toli, vidím, že jehovistické učivo vůbec neznáš, VRO, věrný a rozvážný otrok nejsou všichni jehovci, ale jde pouze o stočtyřiačtřicetcet tisíc lidí, kteří od dob apoštolů až doposavad tvoří církev a které všichni ostatní jehovci – velký zástup, musí slepě poslouchat. Ve skutečnosti ale slepě neposlouchají toho VRO, ale VS NSSJ (vedoucí sbor Náboženské společnosti Svědků Jehovových), jakéhosi kolektivního papeže, který sídlí v Brooklynu. Proti jehovcům jsou v tomto římští katolíci velmi liberální bandou.

 10. toli

  Toli, vidím, že jehovistické učivo vůbec neznáš, VRO, věrný a rozvážný otrok nejsou všichni jehovci, ale jde pouze o stočtyřiačtřicetcet tisíc lidí, kteří od dob apoštolů až doposavad tvoří církev a které všichni ostatní jehovci – velký zástup, musí slepě poslouchat.

  Znám je velmi dobře,říkal jsem že jsem psal diplomku o sektách a pro vytěžení materiálu jsem se na několik let infiltroval mezi jehovisty.
  144 000 má být umístěno v nebi (a mohou tedy ochutnat nekvašený chléb o velkém pátku na jehovistických shromážděních).Ostatním ten chléb pouze projde na talíři rukama ale nemohou pozřít.Ti patří k velkému stádu,které nejde do nebe,ale má žít na Zemi navždy.
  Když jsem byl mezi nimi tak jsem poznal jednoho člověka který měl velmi lukrativní světský post a přesto se ho vzdal a šel otročit zdarma jen za stravu do Brooklynu kde tisknul ty jejich publikace a knížky.

 11. toli

  No, a media sympatisují s modernisty, takže je „dovoleno“ kritizovat církev. To dřív nebylo.

  Bylo to vždy,jen se za to mučilo a upalovalo.

 12. A. S. Pergill

  V článku chybí IMHO jeden důležitý moment:

  Římskokatolická církev (a platí to i prakticky o všech ostatních) je zločinecká organizace, žijící z hlásání lží o neexistujícím bohu a z vydírání hrozbami zavržení ze strany tohoto neexistujícího boha. A kdo lže, ten i krade, takže kdo se celý život živí zločinem, tak bude na ten základní bez nějakých morálních problémů nabalovat další a další.

 13. Lemmy

  Toli: Bylo to vždy,jen se za to mučilo a upalovalo.

  Potom to znamená, že slniečkárski modernisti sú pokrokom k lepšiemu. Nábožní aspoň môžu povedať: Vďaka bohu. Ja skromnejšie: Je to skvelé, že na svete sú slniečkárski modernisti, lebo sa už za kritiku nemučí a neupaľuje. Ešte dodám, že dobre by bolo pre svet, keby sa slniečkárski modernisti ujali v islame. V Saudskej Arábii sa stále mučí. Aj popravuje sa v islamskej spoločnosti. Humanisti o tom vedia. Kresťania viacmenej mlčia.

 14. Čestmír Berka

  @toli
  Myslím to jinak, toli. Myslím tím „dříve“ dobu před pár lety. U nás byla církev hájená, dnes se na „konzervativce“ dost útočí z míst, kde to dřív nebylo – z medií. Vypadá to tak, že vyznamenání od presidenta může být přítěží. Máme tu dvě církve – dukovskopiťhovskou a tu od Salvátora. Formálně je církev „Dukova“ přízni medií se těší ale „Halík“.

 15. toli

  Formálně je církev „Dukova“ přízni medií se těší ale „Halík“.

  Žádná doba hájení před pár lety nebyla,to je jen optický klam.Ve skutečnosti se celá společnost (nejen církev) dělí na konzervativce,tradicionalisty a liberály modernisty,tím jak graduje válka mezi těmito skupinami lidí i v sekulárním světě vzniká optický klam že se zvyšují útoky na církev.Já osobně konzervativce tradicionalisty také nemusím a je mi celkem jedno jestli se hlásí k církvi či nikoliv

 16. Robin

  „Římskokatolická církev (a platí to i prakticky o všech ostatních) je zločinecká organizace, žijící z hlásání lží o neexistujícím bohu a z vydírání hrozbami zavržení ze strany tohoto neexistujícího boha. A kdo lže, ten i krade, takže kdo se celý život živí zločinem, tak bude na ten základní bez nějakých morálních problémů nabalovat další a další.“

  Dobrý den, máte nějaký důkaz pro svou víru, že bůh není? Důkazy pro boha jsou kosmologický, ontologický,… nejsou jisté, ale to ty vaše pro evoluci atd také ne. Jinak i bez důkazů nějací bohové existovat mohou.

 17. Robin

  Tak oni homo sexuálové jsou většinou z definice proti tradicím.

 18. toli

  Homosexualita je tradiční,je tady od doby kdy se na planetě objevil život , jak u zvířat tak u lidí ,bez ohledu na fakt že si ignorantští idioti udělali z homosexuality terč 🙂

 19. Robin

  Já nepsal, jestli je či není tradiční homosexualita, to může napsat jen pseudoliberální ignorant s nízkou inteligencí, tradiční je i zabíjení.

  Ale že jsou proti lidským tradicím z minulosti snad všech kultur. To jsem psal.

  Jinak i jiné nemoce jsou na světě co vznikl řekněme vyspělejší život.

 20. toli

  Milý multinicku ty sám jsi jedna velká nemoc 🙂

  Ohledně homosexuality se řidím tím co říkají světové zdravotnické a psychiatrické organizace,co říká pan farář je mi opravdu lhostejné.

 21. Robin

  Pokud se jí řídíš, tak neříkej nábožným, že jsou nemocní, to tam totiž není… jinak to do roku 1990 byla nemoc. Náboženství nemoc nebyla ani tehdy, ani dneska.

 22. Karel 423

  Vážený pane Robine,
  domnívám se, že myšlenkové postupy (např. vymýšlení bohů a jejich dokazování) jsou pouhé myšlenkové postupy a s realitou nemají nic společného. Teprve tehdy, vycházejí-li z reality mají smysl a jsou dokonce nesmírně důležité.
  Proč se církve snaží úporně „nacpat“ boha (svůj výmysl) do reality? Je to jednoduché. Jde jim o moc a bohatství. Nebo se mýlím?

 23. Robin

  „domnívám se, že myšlenkové postupy (např. vymýšlení bohů a jejich dokazování) jsou pouhé myšlenkové postupy a s realitou nemají nic společného.“

  To je pouhá logika, i bez důkazů může něco existovat, navíc nějaké důkazy zde jsou. Jen na to upozorňuji. Nic více. S realitou to má hodně co dělat, to je logika.

 24. Čestmír Berka

  @ Robin
  článek je sice na jiné téma, ale na boha ti odpovím otázkou 😉 Co je to ten tvůj bůh? Jak poznáš boha od neboha? V křesťanství není bůh až tak důležitý…důležitý v křesťanství je HŘÍCH. Bez hříchu je Ježíš Kristus, narozený v letech sedm až čtyři před Kristem, v Betlémě či Nazaretu na konci léta, zbytečný…a bez toho židovského chlapce, co bez křídel odletěl po smrti do nebe je křesťanství nahraný. Takže bych, být tebou začal tím hříchem a ne bohem Židů.

 25. Karel 423

  Ano, i bez důkazů může něco existovat. O tom ale spor není. Spor je v tom, proč právě jednomu „výmyslu“ dávat větší důležitost než jinému? (Samozřejmě, že je to zřejmé, otázka je jen řečnická). Např. tomu, který prosazují pastafariáni (tady by byl asi profit nepatrný). Navrhuji prohlásit, podle stejného principu jaký uplatňuje církev, třeba paní Rowlingovou za mesiáše a Harryho Pottera za Boha (s paní Rowlingovou by bylo možné se dohodnout na dělení profitu). Máte-li jiný návrh můžeme o něm diskutovat. Jenom mám pocit, že podobných nápadů již bylo mnoho, mnoho sekt je použilo k svým cílům, jen neměli takové štěstí (a takovou razanci) jako hlavní církve, aby se prosadily .

 26. Robin

  „článek je sice na jiné téma, ale na boha ti odpovím otázkou Co je to ten tvůj bůh? Jak poznáš boha od neboha?“

  1) Inteligentní tvůrce světa

  2) Z definice bodu 1

  3) Jistota to není, jen víra

 27. Robin

  „článek je sice na jiné téma, ale na boha ti odpovím otázkou Co je to ten tvůj bůh? Jak poznáš boha od neboha?“

  1) Inteligentní tvůrce světa

  2) Z definice bodu 1

  3) Jistota to není, jen víra

 28. Karel 423

  Diverzifikace církví a sekt mě připadá jako snaha přiživovat se i dalším šikulům na vynikajícím kšeftu.

 29. Robin

  „Ano, i bez důkazů může něco existovat. O tom ale spor není. Spor je v tom, proč právě jednomu „výmyslu“ dávat větší důležitost než jinému?“

  1) Také nevím proč dávat přednost evoluci před stvořením, když vše může být výmysl nebo matrix. Logika. Pravděpodobnost nevíme, je to vše jen víra.

  2) Je to dle pocitů a zkušeností, rozum je v menšině procent. To je racionální poznatek.

  3) Diverzita vědeckých teorií vypadá na snahu o kšeft.

 30. Karel 423

  Nevím proč mají věřící neustálou potřebu někoho podezírat z idolatrie. Snad proto, že s tím mají sami problém, podle přísloví „Kdo nejvíc křičí od toho to fičí“.

 31. Karel 423

  Ano, diverzita „vědeckých“ teorií je také dobrou příležitostí, jak si nahrabat.

 32. Robin

  Všichni jsme věřící na hodně věcí, někteří jako Pergill věří, že žádný bůh není. A důkaz nemají. Jsme na tom podobně, často stejně.

  Ateistické režimy také vnucovaly své víry.

 33. Čestmír Berka

  Jak poznáš inteligentního tvůrce? :-O Zjeví se ti dvě postavy- jedna z nich bude bůh. Jak poznáš, která postava to je? Myslíš, že ten ( vždy je to kupodivu starší chlápek, nikdy ne dáma), kdo stvořil vesmír s verlibami, vembloudy, neutronovými hvězdami, černými dírami, zákožkou svrabovou, gonokoky, rozžhavenou Venuší…. svět, kde jeden organismus požírá druhý a rodí se dvouhlavá telata…myslš, že byl INTELIGENTNÍ ? 😮 . Evoluce nedělí ateisty od věřících, ale lidi, co chápou biologii ( ateisty i kněze Váchu) od těch, co ji nechápou a věří starověkým pohádkám z židovských pověstí či přebrané Koránem.

 34. Robin

  „Jak poznáš inteligentního tvůrce? “

  1) Víra

  2) Kosmologický důkaz, ontologický,…

  3) Osobní zkušenosti

  4) Vy také věříte na teorie bez jistých důkazů, třeba na evoluci atd.

  Asi to takto věřící v boha mají. Bych řekl.

 35. Čestmír Berka

  Ale houby. Někteří !!! věřící to takhle mají. Spousta věřících nemá s evolucí problém. Víra je naprosto gumová a věřící se od sebe často drasticky liší náboženstvím…

 36. Robin

  Všichni jsme věřící na hodně věcí, vědeckých teorií je také více. Někdo věří na struny, jiný na částice,… jisté důkazy nemáte ani vy, ani nábožní lidé.

 37. Čestmír Berka

  máš v tom guláš. „Struny“ neodporují „částicím“ . V rozporu se skutečností dělíš lidi na ateisty, co „věří“ v evoluci a věřící, co věří ve stvoření podle židovských pověstí. Jenže je mnoho evolucionistů, kteří jsou zároveň nábožní. Stejně jako je mnoho kosmologů, kteří jsou nábožní a přitom zkoumají vědecky vesmír. Kreacionisté jsou moderním a vzdělaným křesťanům směšní. Často se v diskusích s věřícími setkávám s názorem, že kreacionisté nereprezentují většinové křesťanství- že takhle věří už jen babičky na Moravě a pomatenci. Nebudu hádat, jestli mají pravdu 😉 Jisté je, že nejlítější spory nejsou mezi ateisty a věřícími, ale mezi nábožnými věřícími v jedno a nábožnými věřícími v druhé a nábožnými věřícími v třetí… atd, ad nauseam.
  Tyhle diskuse s vámi nemají smysl, když se neshodnete ani mezi sebou, co je bůh, jestli po nás něco chce. Jeden věřící s bohem rozmlouvá 😀 , druhý tvrdí, že bůh to spustil ( velký třesk) a nyní do běhu světa nezasahuje, třetí, že bůh je jen jakýsi fysikální princip a „moudro“ putující vesmírem. Pro jedny je Nebe realitou a Peklo taky, pro jiné jsou to starověké pohádky. Jeden polyká oplatky a zajímá ho, jestli „na dlaň, nebo do úst“ ( jako by na tom Hospodinovi záleželo), někteří věří v buddhistické převtělení a zároveň si říkají katolíci. Nejlegračnější je to, čemu někteří říkají posmrtný život ( jiní v něj ale nevěří)- životu se to totiž nepodobá. Ten katolický posmrtný život je až děsivý- věčně zřít ( civět) na boha? Ve věčném nikdy nekončícím rauši? Děsivá představa! A to vše na základě knížky sebraných spisů, napsané různými lidmi v různých dobách různými jazyky…

 38. Robin

  „máš v tom guláš. „Struny“ neodporují „částicím“ .“

  1) V některých modelech si odporují.

  2) Některé vědecké teorie si odporují, i dvě hlavní fyzikální: kvantová a relativita, zatím platí každá pro svou oblast.

  3) Všechny vědecké teorie jsou nejisté víry, jako nevědecké teorie. Jisté důkazy nemá žádná z nich, nebo téměř žádná. Pravděpodobnost je nejistá. Vše může být matrix nebo skoro vše. LOGIKA. I bez důkazů. Pravděpodobnost nevíme.

 39. toli

  @Čestmír Berka

  A proto říkám že řeči nějakého nemocného faráře jsou mi zcela lhostejné.A pochopitelně jaký pán takový krám ,tudíž i ovce které pase jsou nemocné.Ono už z principu věci člověk který v 21.století věří na středověké pohádky nemůže být zdráv,ani náhodou.

 40. Robin

  Je katolický fyzik Grygar též nemocný?

  Je nemoc podle mezinárodní zdrav. org. náboženství nebo homosexualita? Nebo nic z toho?

 41. A. S. Pergill

  @Robin
  Důkazy, které citujete, jsou buď falešné, případně důmyslně provedené důkazy kruhem. Navíc judeo – křesťansko – islámské vlastnosti boha jsou natolik vnitřně rozporuplné, že by prostě taková bytost existovat nemohla (na rozdíl od některých „pohanských“ bohů, o nichž jsou informace vnitřně konzistentní a logické). Tento rozpor (či spíše množství rozporů) sám o sobě stačí k definování křesťanství jako nesmyslu.

  Církev chce po normálních lidech, aby jí poskytovali peníze, udělovali výjimky z obecně platných zákonů atd., tudíž je na ní (k její tíži) podat nezvratný důkaz, že bůh opravdu existuje.

  Pokud se týká těch homosexuálů, tak k jejich pronásledování dochází a v minulosti docházelo v naprosté většině ve státech znečištěných judeo – křesťansko – islámskými prasečinami. Až na výjimky k pronásledování homosexuálů mimo dosah této pseudokultury nedocházelo, naopak se těšili dobrému společenskému statutu zaručeně bezdětných strýců, schopných a ochotných zlepšovat materiální postavení svých synovců a neteří.

  Pokud se týká evoluce, teorií o podstatě hmoty atd. tak u nich věda rozpory eviduje a řeší je dalším výzkumem. A jednoznačně rozlišuje to, co je prokázáno, od teorií a hypotéz. Z pohledu vědy je bůh neověřená hypotéza, navíc konstruovaná nevědecky (protože ji není možné falsifikovat). Existenci dosud neprokázaných jevů věda pochopitelně připouští, ale pracuje s ní jako s hypotézou, případně teorií (včetně jasné definice toho, co se musí naměřit aby byla prokázána nebo naopak vyvrácena). O Higgsově bosonu se např. vědělo dlouho a čekalo se na jeho potvrzení nebo vyvrácení. A předem, ještě než byl příslušný přístroj vůbec postaven, se vědělo, jaké výsledky povedou k potvrzení a jaké naopak k vyvrácení jeho existence (prostě v době, kdy byla tato hypotéza konstruována, nebyly příslušné pokusy, zajišťující potvrzení nebo vyvrácení jeho existence, technicky proveditelné). Bůh je nevědecká hypotéza právě proto, že nejsou stanoveny žádné postupy pro dokázání nebo naopak pro vyvrácení jeho existence

 42. A. S. Pergill

  A ještě něco:
  Část lidí je zřejmě dědičně postižená náchylností k náboženské víře. Většinou je tato náchylnost také spojena s nižším IQ (mezi IQ a intenzitou prožívání náboženské víry existuje statisticky významná negativní korelace). Čili se to do jisté míry za nemoc či vrozenou vadu považovat dá. To, jaké jednotky jsou zařazeny do seznamu chorob, je do značné míry politika a nikoli věda.

 43. Robin

  „Důkazy, které citujete, jsou buď falešné, případně důmyslně provedené důkazy kruhem.“

  1) Kosmologický důkaz není důkaz kruhem.

  2) Vaše důkazy jsou možná falešné, důkazy evoluce jsou matrix (možná).

 44. Robin

  „Pokud se týká evoluce, teorií o podstatě hmoty atd. tak u nich věda rozpory eviduje a řeší je dalším výzkumem.“

  3) Zatím nic nevyřešila, stále tu ty rozpory jsou.

 45. Robin

  “ O Higgsově bosonu se např. vědělo dlouho a čekalo se na jeho potvrzení nebo vyvrácení. A předem, ještě než byl příslušný přístroj vůbec postaven, se vědělo, jaké výsledky povedou k potvrzení a jaké naopak k vyvrácení jeho existence“

  4) Nevědělo, předpokládalo a není stále jistý, empirické důkazy mohou být buď podvržené (matrix) nebo chybné (Popperovy černé labutě atd..)

 46. Robin

  „Bůh je nevědecká hypotéza právě proto, že nejsou stanoveny žádné postupy pro dokázání nebo naopak pro vyvrácení jeho existence“

  5) U vědy také není nic potvrzeno, jinak by se věda neměnila, ale jednou provždy by byl vědeckým důkazem nějaké objev potvrzen, což se neděje. Viz. Popper, věda neverifikuje, pouze falzifikuje přinejlepším.

 47. Robin

  „Část lidí je zřejmě dědičně postižená náchylností k náboženské víře. Většinou je tato náchylnost také spojena s nižším IQ “

  6) Jo jo, to bylo vidět na normalizačních kádrech jako MIlouš Jakeš, jak ti ateisté tvoří elitu národa. 😀 😀

  Tak se mějte a po víkendu. Robin 🙂

 48. Lemmy

  Robin
  17.05. 2019

  Je katolický fyzik Grygar též nemocný?

  Robin, poctivo si prečítaj toto: Racionalita viery podľa J. Grygara.

  Robin: U vědy také není nic potvrzeno.

  U vedy je veľmi veľa vecí potvrdených, a dokonca aj sám kresťan, katolík Grygar ich podporuje, napríklad, že Zem obieha okolo Slnka.

 49. Robin

  1) Na druhou stranu Grygar uznává možnou účinnost modliteb.

  2) Věda jen falzifikuje, když 100X uvidíš, že Země obíhá kolem Slunce, po 101 to může být jinak. A v milionech měření ti může vyjít víc opačných příkladů. A miliardách ještě. A v nekonečnu teprve.

  3) Navíc je zde možnost matrixu. Empirické poznatky můžou být věcí dobré simulace. Je to logická možnost. Nevíme jak je pravděpodobná, důkazy nedůkazy. I bez důkazů může být a my nevíme, jak je pravděpodobná. Být může. Logika. Navíc nějaké nepřímé důkazy jsou. Viz. článek na OSACR od fyziků o simulaci.

  Hezký víkend a po něm se s vámi rád uvidím. Robin. 🙂

 50. Robin

  Samozřejmě nekonenčno měření asi nikdo neudělá, ani Slunce tu tak dlouho třeba nebude. Ale ten princip je jasný. Tzv. problém indukce.

  S pozdravem Robin a hezký víkend 🙂

 51. Lemmy

  Robin, logika je cudzia pre teba, preto si môžeš tárať dve na tri.

 52. Robin

  Rozporuj tato logická tvrzení:

  1) I bez důkazů může něco existovat a nevíme předem, jak je to pravděpodobné, že se to objeví či ne. Jako tomu bylo u evoluce, která celá stalení neměla důkazy atd…

  2) Matrix je logická možnost, možná se vše odehrává jen ve snu, možná ne… nevíme jak je to pravděpodobné. Viz. logik prof. Jaroslav Peregrin, viz. další logici. Tedy jen věříš, logický důkaz, že tento svět je pravý (není matrix) nemáš, ne žádný jistý důkaz.

  3) Problém indukce také téměř znemožňuje brát nějaký objev jako 100% jistý. Viz. Popper a spol. Logika vědeckého bádání.

  S pozdravem Robin a v pondělí třeba. 🙂

 53. toli

  Ano Grygar je rovněž nemocný protože věří pohádkám.
  Tohle postižení nemá nic společného s jeho smyslem pro fyziku.
  Osobně by mne zajímalo zda neumí nebo nechce propojit myšlenkové závity s astronomií a teologií,protože pokud by to udělal tak jeho víra přijde vniveč,anebo naopak udělá ze sebe debila a popře astronomii na úkor milované víry.

 54. Lemmy

  Robin, porozprávaj o tom, čo si myslíš, samotnému Grygarovi. Síce to neodporúčam, lebo by mohol Grygar skončiť na psychiatrii ako ty. 😀 Ale som ozaj zvedavý, čo si o tebe myslí Grygar.

 55. Alibaba

  cituji článek: Pokud má být reforma církve alespoň trochu věrohodná, měla by sama taková církev začít razit pravidlo: …
  Tak bych doplnil podobně jako ASP: Nejprve ji rozpustit jako zločinné spolčení!
  Řekl bych, že je církev (všechny koncese) organizace nereformovatelná, nebezpečná, parazitická a tudíž v současnoti už nepotřebná.

 56. toli

  Na fejzu právě zuří boj mezi omezenými debílky a progresivisty oslavujícími homo manželství na Tchajwanu .Je celkem zajímavé sledovat jak jsou nejen Kristovy debílci v defenzívě.
  A dle dnešních zpráv začala i ombudsmanka tlačit na parlament atˇpřijme ten zákon v Česku.

 57. Robin

  „V červenci 2013, v rozhovoru s novinami Le Figaro , řekl, že homosexualita je proti přírodě a je proti homosexuálnímu osvojení . [8]“

  Alain Delon na Hrad!!!

  https://de.wikipedia.org/wiki/Alain_Delon

  Tak zatím a někdy, vy „progresivní logici“, kteří tvrdíte, že jste na chlapy, ale berete si ženy, že jste agnostici, ale že bůh není atd…. inu, logika „yntelygentů“, naštěstí se svět začíná obracet k Trumpům a Delonům, poslední dobou už ano. I volby do EU parlamentu tak dopadnou, Le Pen a Wilders a spol. posílí.

  Tak zatím a v pondělí. Robin 🙂

 58. Robin

  Ona homosexualita je v přírodě něco jako pedofile nebo jiné nemoci. Jako sněť nebo slintavka, pár procent jí má, ale možná by se to dalo i léčit kastrací a tak. No nic, tak v pondělí. Robin 🙂

 59. toli

  To se mi právě hrozně líbí,jak zdejší Kristův debílek okamžitě reaguje 🙂 a proto sem dodávám informace v podstatě on-line.

 60. Tonda Vlas

  Před pár hodinami, než jsem šel tu v Hamburku na pivo, tak mi došlo, že Robin není nic jiného než další projev zdejšího multinicka, že tedy jeho výplody moc brát vážně nejde.

  Ale mne by od multinicka zajímalo zcela něco jiného. Ohledně Grana Salis. Píše tam Hvězdoun pod nickem Nepřihlášený soustavně, nebo je to jeho už nevím kolikátý nick?

  @toli

  Načmáral jsi toto na šarlatánku, nebo je to fejk buďto od Hvězdouna, nebo od multinicka?:

  Obrázek uživatele Návštěvník
  Toli (anonym)
  Medea měla pravdu,chlast Tonymu zlikvidoval nejen ledviny ale i mozek,a když se k tomu připočte ještě pošahanost Kristem tak je to jasné a nejen pro mne zde.
  odpovědět
  17. Květen 2019 – 5:06

  …………………………………………………………………………………………………………………………….

  Já si myslím, žes to nebyl, že to buď načmáral multinick nebo Hvězdoun.

 61. Tonda Vlas

  Toto asi nalepím sem:

  Do města „Snědé tísně“ dorazil biskup. Lidé mají právo nepracovat, řekl při otevírání Charity

  „Lidé mají právo nepracovat. I když je 30 let po revoluci, bude mít Charita pořád co dělat. S větší svobodou je totiž spojeno i to, že se lidé rozhodují o svém stylu života, který je možná někdy pro druhé obtížný,“ vyjádřil se biskup Jan Baxant po otevření Centra sociální pomoci ve městě, které letos „předvedlo“ některé své sociální problémy v seriálu „Most!“

  A tak mají cikáni podle něho právo ždímat stát z dávek a ukrást jako straky vše, cokoliv co se kde namane.

 62. Tonda Vlas

  Nalezl jsem konečně emailovou adresu na redakci Grana Salis a tak jsem jim odeslal tento email:

  Vážená redakce

  žádám o vyřešení dvou problémů. Jsem tu sice zaregistrován pod nickem observer, ale z důvodu,že jsem tu zhruba deset let nebyl, tak jsem zapomněl heslo a odpověď na email mi vůbec nepřichází. Ani nevím, zda jsem tu byl zaregistrován pod emeilem tonda.vlas@seznam.cz nebo ještě už před téměř před deseti lety zaniklým emailem rolf.hein@atlas.cz.

  Odpověď na obnovu hesla mi vůbec nepřichází. Třikrát jsem se tu marně pokusil zaregistrovat pod jinými emaila, ale nikdy mi nepřišel přihlašovací email.

  Teď druhá, závažnější věc. Byl jsem několikrát upozorněn známými, že jeden odpadlík od Krista, který nás všechny, co jsme v Kristu, uráží a hrubě na internetu pomlouvá, kde může, mě tu několikrát pomluvil. Zatím jsem tomu nevěnoval pozornost a teď po upozornění s odkazem, jsem se na to podíval a zcela mi to vyrazilo dech, když jsem to četl. Okopíruju to zde:

  „Vložil: Neprihlaseny v Pondělí, 13. květen 2019 @ 19:08:26 CEST (O uživateli | Poslat zprávu) Tonda Vlas je úchyl, co má jako fetiš chlapecké předkožky. V ožralosti se zranil tak, že přišel o prsty a praskla mu ledvina. Zatěžuje náš zdravotní systém. Už poněkolikáté byl hospitalizován. Nadělal dluhy, je v exekuci. Když jsem si s ním telefonoval, tak sotva dýchal. Má morbidní nadváhu, k tomu je závislý na alkoholu. Na gay seznamce má nick Gin – podle svého oblíbeného pití. Ale z nějakého neznámého důvodu si říká kristovec…. Na jeho výpotky nemá smysl reagovat. Je to to samé, co nemocný schizofrenik multinick.

  Jedna lež a křivé obvinění za druhou. Před pěti lety jsem se připojil k intaktivistickému hnutí, na což mám biblické odůvodnění a vnáším v tomto do diskuze o věci biblického křesťanského ducha. Fetiš na předkožky je nehorázná pomluva. Měl jsem dva úrazy, které si vyžádali hospitalizaci. První byl těžký pracovní ůraz, při kterém jsem přišel o tři prsty levé ruky a při druhém jsem si narazil ledvinu. Ani v jednom případě nebyl zjištěn alkohol ani být nemohl. To, že jsem si sám ze sebe udělal na internetu legraci, je zcela něco jiného. Pouze naprostý hlupák se toho chytne a bude to dále trousit. Mimoto, jsem tu v Německu na ten první úraz dostal úrazový důchod a kdyby v tom figurovala pouhá kapička alkoholu, tak bych vůbec neměl šanci ho dostat. Náš zdravotní systém vůbec zatěžovat nemohu, protože jsem německý zaměstnanec a tím pádem i německý pojištěnec, což on moc dobře ví a přesto zcela nehorázně lže. Na jeho výzvu, ke které vybýzel tehdy všechny, kdo zůstali v Kristu, jsem mu jednou zatelefonoval. já jediný jsem našel tu odvahu. Přesto on, ne jenom tu, ale na celém internetu nehorázně lže a zcela překrucuje, co jsme si mezi sebou řekli. Nick gin jsem užíval a mnohdy už užívám na mnoha jiných fórech, vždy s malým g, nikdy ne s velkým G a nemá to vůbec nic společného s tím slovutným destilátem. Pouze mne to napadlo bezděčně jako pouhá kombinace písmen. Mimoto, už přes deset let vůbec žádné destiláty nepiji. Další nehorázná lež je s dluhy a exekucí. Půjčkám se přes různé lákavé nabídky úpěnlivě vyhýbám a pouze jedinou půjčku, kterou jsem si vzal, byla půjčka kvůli koupi bytu, tu mám však už dávno splacenou.

  Toho ůčastníka znám už roky z dnes už zaniklých Křesťanských diskuzí, i tehdy byl sice problematický ale jakž takž se držel, jenže potom, co zabloudil na OSACR a pochytil tam ty jejich moudra a zcela povolil uzdu své neobvyklé sexuální zaměřenosti, tak se z něho stalo po lidské stránce něco nehorázného, nevýslovného.

  „Vážená redakce

  mám dvě prosby. První je, že bych se chtěl zapojit tu do diskuze na Grano Salis, protože fóra, na kterých jesm byl plně angažován, jako byly Křesťanské diskuze nebo Biblefórum, zanikla.

  A druhá prosba je, aby jste smazali ty nehorázné pomlouvačné příspěvky vůči mé osobě od ůčastníka Nepřihlášený. Já vím pouze o tom jednom, který jsem tu okopíroval ale byl jsem upozorněn, že je jich tu více. Stačí, když u toho okopírovaného smažete první část s poznámkou – smazáno, osobní útok a zbytek, kde se sám o sobě vychloubá, můžete ponechat.

  Děkuju za vyřízení. Antonín Vlas 17.5 2019 Hamburk
  …………………………………………………………………………………………………………………………

  Tak jsem teď zvědav, jak se s tímto redakce Grano Salis popasuje. A koukám, kolik tam mám chyb a překlepů, to už v tom odeslaném emailu neopravím.

 63. toli

  @Tonda Vlas
  Já ani nevím co to šarlatánka je.Takže někdo okopíroval zdejší text a vložil to tam

 64. Lemmy

  Robin tára: Podle tolíka jsme multinick. Podle tolíka multinick není křesťan. Podle tolíka ze dneška jsem kristovec.

  Vieš, prečo je tomu tak? Lebo táraš dve na tri. Ale mňa výdatne zabávaš. Mám už rád tvoje hlášky ako: Tak v pondělí. Alebo: a hezký víkend.

  Svedčí to o tom, že máš aspoň prehľad o dňoch. Vieš, kedy je pondelok, kedy utorok. Aspoň čosi ovládaš. 😀

 65. Petr Tomek Post author

  @Robin:
  Vidím, že máte jakousi konzistentní představu o světě. Měl bych vám ji alespoň trochu zpochybnit.

  1.) Tedy jmenujte režimy postavené na ateismu.
  2.) V zásadě u všech savců se vyskytuje homosexualita trvale v relativně stabilním zastoupení. Myslíte, že by se tak projevovala nějaká nemoc? Pokud takovou nemoc znáte, jmenujte ji.
  3.) „Léčil“ byste homosexualitu kastrací? Ok, léčba má mít za následek zlepšení stavu. (na tom se snad shodneme) Co by se tím tedy zlepšilo?

 66. Robin

  Nosorožec: Rozporuj tato logická tvrzení:

  1) I bez důkazů může něco existovat a nevíme předem, jak je to pravděpodobné, že se to objeví či ne. Jako tomu bylo u evoluce, která celá stalení neměla důkazy atd…

  2) Matrix je logická možnost, možná se vše odehrává jen ve snu, možná ne… nevíme jak je to pravděpodobné. Viz. logik prof. Jaroslav Peregrin, viz. další logici. Tedy jen věříš, logický důkaz, že tento svět je pravý (není matrix) nemáš, ne žádný jistý důkaz.

  3) Problém indukce také téměř znemožňuje brát nějaký objev jako 100% jistý. Viz. Popper a spol. Logika vědeckého bádání.

  Tady bojuj. Do pondělka to chci mít hotové. Grygar věří v boha, nemusí mít na vše stejné názory jako já, ale věří v boha.

 67. Robin

  „1.) Tedy jmenujte režimy postavené na ateismu.
  2.) V zásadě u všech savců se vyskytuje homosexualita trvale v relativně stabilním zastoupení. Myslíte, že by se tak projevovala nějaká nemoc? Pokud takovou nemoc znáte, jmenujte ji.
  3.) „Léčil“ byste homosexualitu kastrací? Ok, léčba má mít za následek zlepšení stavu. (na tom se snad shodneme) Co by se tím tedy zlepšilo?“

  1) SSSR, Albánie za minulého režimu, hebertisté za Francouzské revoluce,.. (odpověď, že šlo o antiteisty neberu, moderní ateismus je s antiteismem spojen, viz. Hitchens)

  2) Schizofrenie se projevuje jako nemoc v podobném procentu v každé generaci.

  3) Možná by se pak neprojevovali nemocně.

  Krásný zbytek dne. Robin. V pondělí rád přijdu.

 68. IpXip

  V levicí ovládaných médiích (tj. ve většině) je nepřípustné zveřejňovat statistiky které by byly kritické k jimi chráněným skupinám (tzv. menšinám). Nedávno se ale v TV rozčilovali co si to církev dovoluje že nechce zveřejnit statistiky týkající se sexuálního zneužívání kněžími. Takže ano, církev již v médiích (tj. mezi neomarxisty) nepatří mezi chráněné, a je „povolen odstřel“.

 69. toli

  Takže ano, církev již v médiích (tj. mezi neomarxisty) nepatří mezi chráněné, a je „povolen odstřel“.

  Tož do toho,ta pokrytecká kurva nemá v 21.století místo 🙂

 70. toli

  Právě přišly volební lístky.Už jen ty názvy politických stran a hnutí jsou otřesné.A programy ? Spousta líbivých frází a prázdnota.Vědí co chtějí,ale už neřeknou jak toho chtějí docílit.A myslím že to neví ani oni sami. Spousta úplně zbytečných lidí a spousta zbytečně spotřebovaného papíru.Dal jsem bokem 27 a zbytek šel rovnou do koše.Při počtu členů domácnosti mohu jít rovnou vyhodit papír 🙂

 71. Marek

  Benedikt už je na vejminku, takže ty jeho šedesátky jsou jen důchodcovy řeči. Důležité je, co řekne capo di tutti capi, A ten na to přece uspořádal čtyřdenní summit, přes který nejede vlak. Satan. Ten to celý spískal. Když na věc přijde, Duka podal trestní oznámení ne na neznámého, ale na známého pachatele. Na rohatýho. Jakmile bude zatčen, všem církevním sexuálním deliktům bude po dobu jeho vazby ihned konec. Minimálně v ČR.
  V čem ale s autorem jistě nelze souhlasit (přičemž uvalení vazby na Satana světskou mocí je jediná akceptovatelná vyjímka) je to, že by někdo snad směl strkat nos do církevních záležitostí. To je nepřípustné. Nesmíme přece zapomínat na to, že jde o svatou instituci. Svatou! Nadpřirozenou, což svými vlastními slovy dávno dokázali! Spolu s tetou Kateřinou bych chtěl vidět toho smělce, neboť jsem ještě nikdy neslyšel církev lhát. Tím pádem jsou její slova o sví svatosti a nadpřirozenosti pravdivá. Ani nikdo jiný ji ještě neslyšel lhát. A pokud ano, nelze nikdy dokázat, že zrovna nešlo o matrix. Ano, nelze to dokázat ani u konkrétních deliktů, ve skutečnosti se to vůbec nemuselo stát. A říkám si, že tím pádem by měl Satan možná být propuštěn, protože když se něco nestalo, nemohl k tomu někoho zmanipulovat. Hamáček by to měl jet do Vatikánu prokonzultovat. Ale nejspíš by jej měl stejně nechat bručet tak jako tak. On je vůbec nedůsledný, protože za schvalování atentátu byla vždycky poprava, a on to změkčil na nějakých hloupých patnáct let…

 72. toli

  Bože teď mám puštěnou bednu kde vysílají příspěvek z lázní.Pan biskup posvětil pramen tak dle vyjádření místních bude minerálka dobře sloužit všem,navzdory tomu že je extrémně železitá,ale když jí posvětil pan biskup tak…… 😀

 73. Lemmy

  Toli, len aby nedopadli ako v Brne. 😀

  Slovenskí ateisti majú takýto snímok.

  „Z důvodu epidemie žloutenky v Brně svěcená voda k přežehnání se dočasně zrušena.“

  Dá sa vyhľadať podľa dátumu: 2. 1. 2019 [Streda 2. januára 2019, 10:34] Snažil som sa verne opísať z oznamu pre veriacich.

 74. Petr Tomek Post author

  @Robin:

  1.) SSSR a Albánie stály na marxismu. Marxismus mohou stejně zastávat věřící jako ateisté a po celé dějiny marxismu jej vždy zastávalo více věřících než ateistů. Je to ale paralelní ideologie. V současnosti je na světě největší počet ateistů i jejich % zastoupení a marxisté? Zrovna v těch nejateističtějších zemích nejsou. Jsou nejvíce v Číně, kde zároveň zastávají místní lidové kulty (méně než 8 % ateistů) a v Jižní a Střední Americe, která je zase převážně vyhraněně katolická.
  Hebertisté nikdy nevytvořili státní režim i když se o to pokusili. Opět bych zdůraznil, že jejich ideologie je něco jiného než ateismus. Je paralelní. Je možné být ateistou a nebýt hebertistou.

  2.) Víte že projevy schizofrenie nejsou stabilní hodnota? Za společenských otřesů bývá procento projevů vyšší.
  3.) Otázka nezněla „Co se vám nelíbí? To tak nějak víme, ale čemu by to prospělo

 75. Robin

  Petr Tomek:

  Přiznám se, že za důležitější pro debatu ateismus versus náboženství považuji tyto tři mé body, budu rád, když se do nich pustíte, ty jsou pro můj systém důležitější:

  1) I bez důkazů může něco existovat a nevíme předem, jak je to pravděpodobné, že se to objeví či ne. Jako tomu bylo u evoluce, která celá stalení neměla důkazy atd…

  2) Matrix je logická možnost, možná se vše odehrává jen ve snu, možná ne… nevíme jak je to pravděpodobné. Viz. logik prof. Jaroslav Peregrin, viz. další logici. Tedy jen věříš, logický důkaz, že tento svět je pravý (není matrix) nemáš, ne žádný jistý důkaz.

  3) Problém indukce také téměř znemožňuje brát nějaký objev jako 100% jistý. Viz. Popper a spol. Logika vědeckého bádání.

  ———————————————————————-

  Ale zpět k Vašim 3 bodům:

  1) Albánie zakázala náboženství, což bylo kvůli militantními ateismu, který může i nemusí být součástí marxismu, zde byl.

  2) Dědičné nemoci jsou v každé generaci v podobném procentu.

  3) Nemocné chování je chování, které jde proti fitness v moderní biologii. A u lidí není skupinový výběr, ale platí nejspíš individuální, pokud už přistoupíme na moderní biologii. A že se homosexuál stará o děti sestry by byl skupinový výběr, ne individuální. Tam je to o předání VLASTNÍCH GENŮ DO DALŠÍ GENERACE. Vlastních. Ne příbuzných. Co snižuje dramaticky fitness je nemoc. A homosexualita snižuje dramaticky fitness. Ne nutně vždy, ale hodně. Hlavně když to není bisexuální homosexualita, ale spíše čistá nebo téměř čistá homosexualita.

  Dobrou a třeba v týdnu. Robin. 🙂

 76. Robin

  Jinak zde:

  „Od poloviny 1960 zastávali evoluční biologové jako John Maynard Smith převážně názor, že přirozený výběr působil především na úrovni jednotlivce. Na základě matematických modelů tvrdil, že jedinci by se většinou nevyplatilo nezištně obětovat fitness pro dobro skupiny. Jeho studie přesvědčily většinu biologů, že ke druhové selekci docházelo v historii jen velmi málo, například u včel, kde Hamiltonovo pravidlo umožňuje dostatečnou příbuznost.“

  https://cs.wikipedia.org/wiki/Skupinov%C3%BD_v%C3%BDb%C4%9Br

  1) Homosexualita = VELMI DRAMATICKY SNÍŽENÝ FITNESS V INDIVIDUÁLNÍM VÝBĚRU, KTERÝ PLATÍ PRO LIDI = NEMOC

  2) Bisexualita a heterosexualita = může být či je v pořádku a v souladu s fitness.

  3) Čím více homosexualita na úkor hetero či bisexuality = viz. bod 1.

  To je moderní biologie, ale může to být matrix. Včetně evoluce. Tak zase někdy. Robin 🙂

 77. ateista

  Předně je potřeba si připomenout, proč byl zaveden celibát. Náboženství má poskytovat církevním hodnostářům dva základní atributy – moc a bohatství. A celibát je jeden z prvků, který bohatství zajišťuje. Peníze nikoliv pro rodinu a děti, ale pro církev a Vatikán. A pak. Všechny živočišné (ale i rostlinné) druhy mají ve svých genech zakódován rozmnožovací pud. U člověka se ale jedná ještě o něco víc. Je to zdroj rozkoše a slasti, který lze prožívat opakovaně a často, nejen v cca ročním cyklu. Kněží nelze z této skutečnosti vyjmout. A nelze se proto divit občasnému úletu některého z nich.
  Hlavním a největším viníkem je papež a konsorcium kardinálů. Kdyby nebyli nenažraní, dávno by celibát zrušili a vyhnuli by se skandálům. Nejsem si zcela jist, ale u protestantů, kteří mají povoleno ženit se, se nic podobného nevyskytuje. Takže na lavici obžalovaných by měli mimo jednotlivců zasednout tvůrci církevních pravidel.

 78. Lemmy

  Prečo? Už teraz sa hovorí o tom, že ženský otvor je príliš úzky pre hlavičku novorodenca. Neraz pri pôrode sa otvor rozreže. Uvoľní sa otvor, aby hlavička ľahšie vyšla von. A sú ženy, ktoré nemôžu mať deti, nemôžu byť tehotné. Pre ne to bude veľká pomoc.

 79. toli

  @LEMMY
  Já na tom také nevidím nic špatného,ale vysvětluj to konzervativcům….

  I když je pravda že Bůh řekl ženě že bude rodit v bolestech.Člověku tedy nezbylo nic jiné než se vysrat na Boha a stvořit umělou dělohu 😀

 80. Lemmy

  Tak je, človek je rozumný, Homo sapiens sapiens.

 81. Jaroslav Štejfa

  Pokud rozumíme pod slovem „fitness“ soubor vlastností ovlivňujících šance jedince předat své geny do genofondu následující generace, tak míra fitness nemůžeme sloužit jako ukazatel chorobného stavu organismu (tedy choroba – morfologické poškození buněk, tkání a orgánů). To by potom nemocní byli všichni neschopní předat své geny následující generaci.
  Pikantní je, že právě třeba různé církve se snaží velmi dramaticky snižovat fitness některých jimi vybraných členů lidského společenství.
  Dále je pikantní, že homosexuální páry se samy dobrovolně zříkají možnosti předat své geny dalším generacím, ne tak bisexuálové.
  Dále je pikantní, že (jak praví J.M. Smith) se asi nevyplatí nezištně obětovat fitness (tedy šanci rozmnožit své geny) pro dobro skupiny, ale zřejmě se takovým lidem často vyplatí tato oběť v jiné hřivně – třeba v lásce nebo penězích.
  Prostě někteří zde diskutující (viz Robin) mluví z cesty i bez matrixu.
  Jaroslav Štejfa

 82. Robin

  Proč míra fitness nemůže sloužit jako ukazatel nemocnosti? Nijak jste to nevysvětlil.

  V jiných případech to tak je. U deprese, u schizofrenie, u impotence, u nehod a dalších věcí.

  Samozřejmě to není jediná míra. Například zvýšený testosteron a asociální chování může fitness pomoci naopak. To máte pravdu, ale jeden z ukazatelů to být může.

  Homosexualita tak byla brána do roku 1990 v mez. zdrav. org.

  Nevíc nechápu, proč mi takto argumentuje relativista Štejfa, když je vše relativní, tak on má svou pravdu a já svou. No problem. 🙂

  Matrix je logicku možnost, nevíme jak je pravděpodobná.

  Tak zase někdy. Robin 🙂

 83. toli

  @Jaroslav Štejfa
  Dále je pikantní, že homosexuální páry se samy dobrovolně zříkají možnosti předat své geny dalším generacím, ne tak bisexuálové.

  Podle nejnovějších studií je sexuální orientace daná synergií spousty různých genů,gen pro heterosexualitu stejně jako gen pro homosexualitu jednoduše neexistují.
  K vaší poznámce,existují 2 druhy homosexuálů,jeden je schopen fyzicky spát s ženou,druhý toho schopen není.Pro oba druhy platí že nejsou schopni se mentálně zamilovávat do opačného pohlaví,takže společný život s opačným pohlavím je tak jako tak do určité míry traumatizující a tudíž asi nežádoucí,nehledě na to že je riskantní i pro tu „míchanou „rodinu tedy pro děti a manžela(manželku).Myslím že v dnešní době není důvod něco skrývat,egodystonik který žije heterosexuálně má problém pouze ve své hlavě a nikoliv ve svém okolí kterému je v naprosté většině naprosto lhostejné s kým ten dotyčný šoustá

 84. Robin

  Štejfa:

  1) Impotence a 2) sterilita jsou brané za nemoci. Přitom nijak neohrožují život. V čem jiném by bylo kritérium jejich nemoci než ve fitness? Už sterility je to naprosto jasné. Tam je jediné kritérium snížené fitness, protože souložit ten člověk může, ale nemůže mít děti. Je to bráno za nemoc. Čistá nebo převážná homosexualita snižuje fitness takto dramaticky.

  S pozdravem Robin. Tak zase někdy. 🙂

 85. toli

  Dle mého názoru sexuální orientace bisexuál neexistuje.Bisexuál je buď adaptovaný homosexuál (na opačné pohlaví) anebo adaptovaný heterosexuál (na stejné pohlaví).V každém případě platí že adaptace ve vyšším věku končí a člověk nakonec dá přednost tomu pohlaví,které mu je mentálně bližší.

 86. Ateistum

  Jsem zvědav zvrhlíku, jestli ti stihne ještě nějaké odrostlé dítě „poděkovat“ za novou „rodinu“. Jen tak mimochodem, udělal by jsi něco a co, pro dítě které by tě (řekněme) po pár letech od adopce či svěření do péče vyhledalo a žádalo o vyjmutí z „rodiny“?

 87. Robin

  „Jedním z pilířů vaší strany má být heslo „braňme normální svět“. Co je to normální svět?
  Vím, že slovo normální nemusí být pro některé snadno ukotvitelné. Je to jednoduchost, přímočarost. Není to svět nějaké elity. Bohatství vzniká z práce, stát se nemá plést lidem do života, daně mají být nízké, sociální systém jen pro potřebné, rodina je základní jednotka společnosti atd. Třeba v oblasti školství je to svět bez inkluze, bez přehnané byrokracie, je to absolutně odpolitizované školství. Dnes jsem si zrovna četla, že paní ombudsmanka Šabatová by chtěla, aby sňatek gayů a leseb byl zakotven ve výuce občanské výchovy. To jsou přesně věci, na které říkám rezolutně Ne.

  Tvrdíte, že největším ohrožením tradiční rodiny jsou homosexuální sňatky. Proč zrovna ony, čím tradiční rodinu tak ohrožují?
  Už jen samou podstatou slova manželství, které je jen a pouze svazkem muže a ženy. Demokracie je v principu vláda většiny, která respektuje celek. V poslední době jsme ale svědky toho, že si menšiny nárokují rovnocenné podmínky a vydávají to za své právo.“

  Zdroj: https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/zuzana-majerova-zahradnikova-vaclav-klaus-mladsi-ods-politika.A190520_094523_ekonomika_elz

  Mějte se. A někdy. 🙂

 88. toli

  @Lemmy
  Kandiduje na Slovensku do eurovoleb něco podobného Kotlebovi ? Tady průzkumy přisuzují Okamurovi jedno křeslo,ale doufejme že nedostane ani to.Ono stačí když děla ostudu doma,ještě aby jí dělal venku.

 89. Jaroslav Štejfa

  K Robinovi:
  Nebudu zde polemizovat s blábolivými názory na relativitu, pravdu či matrix nebo pravděpodobnost. Ale znova upozorním okolní čtenáře vašich příspěvků na (dle mého mínění) manipulaci s fakty, kterými zamlžujete podstatu věcí.
  Sterilita muže nebo ženy je podle současných znalostí mediciny nikoliv choroba ale následek nějakých stavů či onemocnění. Ty mohou být vrozené či získané a jsou jich známy desítky. Lepší výraz je porucha nebo dysfunkce, než nemoc. Trpíte-li impotencí a veškeré vyšetření nenalezne žádné onemocnění, které je toho příčinou, máte smůlu, prostě jste jenom zdráv podle současné mediciny, nicméně sterilní. Homosexualitu za tím nenajdete.
  Jste-li nepřítelem homosexuality, je s podivem, že vám leží v žaludku snížení jejich fitness. Stále vynecháváte morální část otázky P. Tomka: Jsou-li homosexuálové nemocní, jakou pomoc jim doporučujete? Vyhubit je?
  Jaroslav Štejfa

 90. Bůh

  1)Myslím, že vůbec není náhodou, že se papežem stal Benedikt, který měl na starosti sexuální prohřešky v církvi – mohl lehce vydírat ty, kteří sami někdy někoho zneužili (třeba i jeptišku) nebo ty, co to kryli (třeba jen ze strachu, že budou zlikvidováni pro predátorskou lobby).
  2)Chovají se přesně jako zločinecká mafie, kdy každý na každého něco ví a mají omertu.
  3)Na Duku začala média útočit za to, že neprojevuje dostatečnou nenávist vůči Zemanovi
  4)Mocní a bohatí podporují církve, protože jim pomáhají ovládat lidi, církve jim to korupčně vracejí podporou těch „správných“ politiků. Existují výjimky potvrzující pravidlo, jako všude.
  5)Náboženství by mělo být potíráno jako zbraň hromadného ničení – skvěle funguje pro vraždění jiných lidí (potlačuje svědomí a podněcuje nenávist a potřebhou stádnost viz nejvíce křesťanské státy v Historii nacistické Německo a fašistická Itálie). To se kvůli bodu 4 nestane…ostatně chtějí být bohatší a mocnější a války a zbrojení jim to umožňují…

 91. Bůh

  Jo a výborně zpracovaný článek Petře – pochvala a také pochvala za výborné příspěvky Markovi, Tolimu, Lemmymu, Pergillovi, Berkovi a dalším. A toho Trola Robina vyhoďte – člověk má být tolerantní ke všemu, jen ne k netoleranci.

 92. toli

  @Jaroslav Štejfa
  Mám dotaz ohledně fitness homosexuála ,co to je ? Dle měřítek zdravotnických organizací má homosexuál dokonalou fitness.Důvodem proč byla homosexualita již před 40 lety vyřazena ze seznamu nemocí je fakt že homosexualita nijak neohrožuje ani neomezuje homosexuála.Tím co ohrožuje všechny lidi bez ohledu na orientaci je promiskuita,která není vázána výlučně na homosexualitu.Množení ? Jsme přemnožení a tudíž nemnožení nelze chápat jako handicap.
  Včera proběhla bednou zpráva že jen v Indii se narodí každou druhou sekundu dítě.A volby tam při 900 milionech voličů budou probíhat 40 dnů. To jsou hrůzostrašná data.

  Co tady plácá multinick nebo Ateistum případně další omezení jedinci ohledně homosexuality není vůbec směrodatné.A to podotýkám že je ani nečtu ,ale dokážu si živě představit co za píčoviny tady slintají.

 93. Tonda Vlas

  20.05. 2019
  Tak je, človek je rozumný, Homo sapiens sapiens.
  ………………………………………………………………………………………………………………………………
  Těch lidí moc rozumnejch není. Většinou samej pablb. Někdy kapitální, jako třeba Hvězdoun.

 94. Tonda Vlas

  toli
  20.05. 2019
  Dle mého názoru sexuální orientace bisexuál neexistuje.Bisexuál je buď adaptovaný homosexuál (na opačné pohlaví) anebo adaptovaný heterosexuál (na stejné pohlaví).V každém případě platí že adaptace ve vyšším věku končí a člověk nakonec dá přednost tomu pohlaví,které mu je mentálně bližší.
  ………………………………………………………………………………………………………………………………..
  Typický blábol homosexualistů.

 95. Tonda Vlas

  Jaroslav Štejfa
  20.05. 2019
  Pokud rozumíme pod slovem „fitness“ soubor vlastností ovlivňujících šance jedince předat své geny do genofondu následující generace, tak míra fitness nemůžeme sloužit jako ukazatel chorobného stavu organismu (tedy choroba – morfologické poškození buněk, tkání a orgánů). To by potom nemocní byli všichni neschopní předat své geny následující generaci.
  Pikantní je, že právě třeba různé církve se snaží velmi dramaticky snižovat fitness některých jimi vybraných členů lidského společenství.
  Dále je pikantní, že homosexuální páry se samy dobrovolně zříkají možnosti předat své geny dalším generacím, ne tak bisexuálové.
  Dále je pikantní, že (jak praví J.M. Smith) se asi nevyplatí nezištně obětovat fitness (tedy šanci rozmnožit své geny) pro dobro skupiny, ale zřejmě se takovým lidem často vyplatí tato oběť v jiné hřivně – třeba v lásce nebo penězích.
  Prostě někteří zde diskutující (viz Robin) mluví z cesty i bez matrixu.
  Jaroslav Štejfa.
  …………………………………………………………………………………………………………………………..
  Toho se nemusí zříkat jen homosexuálové. Já nejsem, ale dělám to kvůli dědičné neurologické nemoci.

 96. Tonda Vlas

  Ateistum
  20.05. 2019
  Jsem zvědav zvrhlíku, jestli ti stihne ještě nějaké odrostlé dítě „poděkovat“ za novou „rodinu“. Jen tak mimochodem, udělal by jsi něco a co, pro dítě které by tě (řekněme) po pár letech od adopce či svěření do péče vyhledalo a žádalo o vyjmutí z „rodiny“?.
  ———————————————————————————————————————–

  Vždyť tu píšu kolem dokola, že udělali kozla zahradníkem,

 97. Ateistum

  Proč by měl Štejfa kdokoli potřebu hubit homosexuály pro jejich homosexualitu, když nebude jejich plémě. Není to ale o případném hubení kohokoli z jiných důvodů…

 98. toli

  Pokud statistiky ohledně HIV jsou nepříznivé pro homosexuály tak je to tím že heterosexuálové
  nechodí na testování,ale kurví se úplně stejně jako homosexuálové.

  @Tonda Vlas

  Tvůj omezený mozek bych opravdu nechtěl mít.Ty musíš mít neradostný život když ti spousta věcí které se tě netýkají přesto vadí.

 99. Tonda Vlas

  toli
  20.05. 2019
  @Jednaloaroslav Štejfa
  Mám dotaz ohledně fitness homosexuála ,co to je ? Dle měřítek zdravotnických organizací má homosexuál dokonalou fitness.Důvodem proč byla homosexualita již před 40 lety vyřazena ze seznamu nemocí je fakt že homosexualita nijak neohrožuje ani neomezuje homosexuála.
  ———————————————————————————————————————-
  Jednalo se politikum a ne o vědu. Je mi zcela jasné, že mě toli zařadí. nebo už zařadil, do stejného šuplíku jako multinika nebo ekklesiana. V jednom ho potěším. V mých očích nesahá Hvězdounovi ani po kotníky.

 100. toli

  A raději budu zvrhlík než pobožný kretén,co bych z toho měl kdybych byl pomatený Kristem ?

 101. Tonda Vlas

  toli
  20.05. 2019
  Pokud statistiky ohledně HIV jsou nepříznivé pro homosexuály tak je to tím že heterosexuálové
  nechodí na testování,ale kurví se úplně stejně jako homosexuálové.

  @Tonda Vlas

  Tvůj omezený mozek bych opravdu nechtěl mít.Ty musíš mít neradostný život když ti spousta věcí které se tě netýkají přesto vadí.
  ……………………………………………………………………………………………………………………………..
  Je správné a lidské bojovat proti zbytečnému utrpení a mrzačení. Na rozdíl od tebe nejsem pokrytec.

  A nepotěším Lemmyho. Proti němu osobně vůbec nic nemám ale on je v bandě pokrytcům toho největšího kalibru. Prominentní členkou té bandy je totiž Dr Sabina Lauterbachová – Schnarrenbergerová, jak jsem nedávno zjistil.

 102. Tonda Vlas

  toli
  20.05. 2019
  A raději budu zvrhlík než pobožný kretén,co bych z toho měl kdybych byl pomatený Kristem ?
  ——————————————————————————————————————–
  Měl jsi tam napsat „jsem“ a ne „budu“. Ale ještě jednou, Hvězdounovi v tom nešaháš ani po kotníky, na druhou stranu však můžeš napáchat mnohem více škody než on, pouhý učitel tělocviku na prvním stupni.

 103. Ateistum

  Co se článku (o pudech a touhách) týče…

  Světské organizace (mnozí lidé v nich uvěznění a jimi manipulovaní) s přídomkem „církevní“ jsou na tom s pochopením toho kdo je Člověk a slov syna Člověka (i jeho následování) zhruba stejně jako zdejší a-teisté.

  Plně se projevuje vaše nesvoboda (i otročení světu a naslouchání zlému), i když jste pohotoví ke každému volnomyšlenkářství i konání, dnes to mnozí nesprávně nazýváte liberalismem.

  Ve vašem smýšlení i přístupu a konání není řešení, žádný humanismus, ani jen šance na povznesení člověka. Přitom je pro vás každého tak jednoduché rozlišit jak konáte. Nebudete mít výmluvu v den soudu! A ten se blíží.

  Co nejhoršího jsi človíčku v životě provedl?

  Ekklesian

 104. Lemmy

  Ateistum: i konání, dnes to mnozí nesprávně nazýváte liberalismem.

  Si si istý, že sa nemýliš? Pre mňa je liberalizmus spôsob konania, keď nie som obmedzovaný, a neobmedzujem iných.

  Aký máš s tým problém? Máš nutkanie obmedzovať druhých? Napríklad evanjelizáciou, o ktorú normálny človek nemá záujem?

  Pochop, už tu máme idiota, ktorý trpí matrixom, ale žiaden evanjelizátor nemá záujem ho z toho bludu vyliečiť. Prečo?

 105. Lemmy

  Najzreteľnejšie tú evanjelizáciu vykonávajú jehovisti. Sú natoľko drzí, že obťažujú aj ľudí na ulici.

 106. Lemmy

  Tonda: A nepotěším Lemmyho. Proti němu osobně vůbec nic nemám ale on je v bandě pokrytcům toho největšího kalibru.

  Upresni, čo máš na mysli. Prečo by som mal byť v bande pokrytcov?

 107. Ateistum

  No vždyť sis Lemmy odpověděl. Pouhým omezováním to již ani nejde nazvat (bez ohledu na to z čeho všeho rád viníš „věřící“) a to vše proto, že člověk je zvrácený, volnomyšlenkář, nesvobodný, ovládaný.

  Šlo by to rozebrat z různých stran různě, výsledek bude vždy stejný a takhle to třeba ještě za života v těle pochopíš.

  Není prostě rozdílu mezi „nimi“ a „vámi“.

  Ekklesian

 108. toli

  Najzreteľnejšie tú evanjelizáciu vykonávajú jehovisti. Sú natoľko drzí, že obťažujú aj ľudí na ulici.

  Mě neobtěžují ani jehovisti,jednou pro vždy jsem jim vysvětli že nemám zájem,příště bych je zmlátil. Když se potkáme na ulici tak se jen pozdravíme ale nic si nedovolí.

 109. Ateistum

  Lidi jako ty je třeba veřejně odsoudit, poukázat na jejich zkaženost, bylo-li by to možné (a věř mi že je) přinutit je alespoň dočasně slyšet své svědomí jak je obžalovává.

  To je váš hlavní důvod boje proti věřícím v Boha a Bohu. Nerozlišíte je (ale nevěstka vás netrápí, všechny její skutky hážete na nevěstu), ale nechcete aby vaše zlé smýšlení a skutky byly ukázány a odsouzeny. Vždy tomu tak bude, Bůh si probudí tolik služebníků kolik bude třeba. A je zde již doba kdy lidé (i lidé zlu propadlí) mají sny a vize, děti i starci.

  Ekklesian

 110. Ateistum

  Lemmy mám jednu otázku, schválně neustále „cituješ“ tak otřesně a odporně (snad aby jsi rozbyl myšlenku), nebo to činíš nevědomě (tedy možná ani nechápeš vyřčené/napsané).

  Příklad z diskuze pod tímto článkem.

  [Ateistum]
  Plně se projevuje vaše nesvoboda (i otročení světu a naslouchání zlému), i když jste pohotoví ke každému volnomyšlenkářství i konání, dnes to mnozí nesprávně nazýváte liberalismem.

  [Lemmy]
  Ateistum: i konání, dnes to mnozí nesprávně nazýváte liberalismem.

  Si si istý, že sa nemýliš? Pre mňa je liberalizmus spôsob konania, keď nie som obmedzovaný, a neobmedzujem iných.

  Aký máš s tým problém? Máš nutkanie obmedzovať druhých? Napríklad evanjelizáciou, o ktorú normálny človek nemá záujem?

  Pochop, už tu máme idiota, ktorý trpí matrixom, ale žiaden evanjelizátor nemá záujem ho z toho bludu vyliečiť. Prečo?

  ***

  Odpověď jsi dostal, viz. výše. Vem ale pro Boha chlape rozum do hrsti a uspořádej si alespoň na stará kolena hodnoty. Diskuse pro diskusi je únavná záležitost a zbytečné mrhání časem a životem…
  Víš kolik ho máš? Jak s ním naložíš? Dary o které člověk nestojí mu mohou být odebrány!

  Pokoj každému, kdo po něm touží.

  Ekklesian

 111. Tonda Vlas

  Hvězdouna v jednom dovedu pochopit, že nenávidí křesťanství, dlouho si odpíral ale teď je šťastný, že má mladou manželku – boučka. To by toli také hodně rád ale má na krku babu.

 112. Tonda Vlas

  Co jim to bude platné, když je slimáci za nějaký čas převálcují. Teď jsem na 14 dní skončil v západoberlínské čtvrti Moabit a zhrozil jsem se. To je Hamburk proti tomu zlatej. A to ten Moabit není tak vykřičený jako Neukölln, kam už se Němci pomalu bojí zabloudit.

 113. toli

  Co jim to bude platné, když je slimáci za nějaký čas převálcují.

  Velvyslanectví poskytlo zázemí a servis,oceňovali se Češi.Kdyby jsi četl článek tak by jsi to věděl.
  A dávám to sem pro to že vím že se vždy nějaký omezený blbec chytne,podráždí ho to natolik že pocítí potřebu komentovat cizí životy a ta blbcova žluč mne velmi těší.
  BTW dva tátové jsou známý a vysoce sledovaný fenomén na youtube.Pořídili si rovnou 2 děti a na youtube mají oblíbený kanál kde vysílají vše z rodinného života,výchova,hračky,oslavy narozenin a svátků,řešení rodinných situací,životní styl.Pokud někomu přijde tvář Michala Vaníčka povědomá tak je to proto že kdysi byl reportérem ČT.

 114. Lemmy

  Ateistum, ale to je naozaj len tvoj problém. Opakujem:

  Ateistum: i konání, dnes to mnozí nesprávně nazýváte liberalismem.

  Ja: Si si istý, že sa nemýliš? Pre mňa je liberalizmus spôsob konania, keď nie som obmedzovaný, a neobmedzujem iných.

  Aký máš s tým problém? Máš nutkanie obmedzovať druhých? Napríklad evanjelizáciou, o ktorú normálny človek nemá záujem?

  Pochop, už tu máme idiota, ktorý trpí matrixom, ale žiaden evanjelizátor nemá záujem ho z toho bludu vyliečiť. Prečo?

  Čiže rozprávaš, že naše slobodné zmýšľanie a konanie nesprávne nazývame liberalizmom. Opýtal som sa ťa, ale už nie si schopný vysvetliť, prečo nesprávne? Takže tak! Je to s tebou bieda. Ja si za svojím názorom stojím! A som konzistentný. Ak chceš kritizovať, že nesprávne, tak zapni hlavu, prever, či tam máš mozog, a použi ho na obhajobu! A zbytočne neurážaj!!! OK?

 115. toli

  @Lemmy
  Křesťané nejsou schopni chápat že zrovna v Česku lidé nemají zájem o jejich Krista a obtěžují s ním ostatní.Dále v kostele slyšeli že liberalismus je špatný ale už nejsou schopni chápat že právě ten liberalismus je známkou svobodné vůle kterou prý dal člověku Bůh.
  Dle pomateného křesťanského chápání je svobodně vůle jen když plníš vůli „Boží“ tedy z našeho pohledu totalita. Se smiř že s idiotem Ateistum i jinými pomatenými se prostě neshodneš ani na definicích ani na obsahu.

 116. Tonda Vlas

  Jako by byl jenom jeden liberalismus.

 117. Bela Lugosi

  „Re: Je homosexualita nemoc? (Skóre: 1)
  Vložil: Neprihlaseny v Úterý, 21. květen 2019 @ 09:07:17 CEST
  (O uživateli | Poslat zprávu) “

  „Proti tomu Tonda Vlas z osacr v telefonu říkal něco jiného obsahově, než co píše na fora. V telefonu říkal, že se cítí jako dekonvertita a že už možná dlouho věřícím nebude. A na svého nejlepšího kámoše Diduse, za kterým jezdí osobně do Čech, tak o něm říkal, že je nemocný na hlavu a je postižený. Chápeš to? Tonda Vlas je prostě totální prase, bez zábran, které když s tebou mluví po telefonu, tak pošpiní svého nejlepšího kámoše, aby s tebou byl jakože zadobře a popře i svoji víru a udělá ze sebe v telefonu dekonvertitu. tento člověk nemá žádnou integritu, je to žížala bez páteře, člověk, který si nedokáže odepřít chlast a ni jídlo, takže je vyžraný přes 120 kilo a rozbil si ledvinu, pak se tím chlubí. Magor. Regulérní maogr. Karel Bylina nic takového nedělal. Byl slušný, uctivý, nikoho nepomlouval, zachoval si integritu i v telefonu. Akorát ubral plyn a tím, co mluvil, jsem viděl, že je mu líto, co mi psal tady na foru. A ano, on mi v telefonu říkal, že by to už nepsal. A pak po našem telefonátu už to taky nepsal. “

  http://www.granosalis.cz/modules.php?name=News&file=article&thold=-1&mode=flat&order=0&sid=2471038#356389

  Tondo Tondo, tys musel Hvězdouna fakt naštvat. Dobrou a někdy! 🙂

 118. Ateistum

  Vy dva (L+t) jste typický příklad novodobých humanistických liberálních demokratů. My co známe skutečný význam těch slov (který vy dva kvůli dnešní mládeži aktivně měníte) a navíc si jen nehrajeme se slovy, vás vnímáme jako zlé a zvrácené jedince, novodobé fašisty (německého vzoru). Asi tak stářeži zvrhlá a zbytečná (to jste mladé už taky naučili).

  Ještě to nevidíte (nechcete nebo se radujete z rozvrácení hodnot, společnosti), ale v podstatě i vy již sklízíte co jste zaseli, pro mnohé z vás (jak věřím) to nakonec bude horší než noční můra. Užijete si spravedlivě do syta ještě za života v těle… poté vás čeká „pád do temné propasti“, utrpení, zmar, nicota, nebytí. Řekněme, že i vám Panovník (přes svůj hněv) položí otázku „co nejhoršího jste v životě učinili a způsobili“; ta otázka je důležitá, trapte se jí a svým svědomím již nyní (kdo jste toho schopen obraťte se, čiňte pokání, najděte cestu ku životu), já budu svědčit, obviňovat vás bude vaše vlastní srdce.

  Ekklesian

 119. Milosrdný Bůh

  1)Myslím, že vůbec není náhodou, že se papežem stal Benedikt, který měl na starosti sexuální prohřešky v církvi – mohl lehce vydírat ty, kteří sami někdy někoho zneužili (třeba i jeptišku) nebo ty, co to kryli (třeba jen ze strachu, že budou zlikvidováni pro predátorskou lobby).
  2)Chovají se přesně jako zločinecká mafie, kdy každý na každého něco ví a mají omertu.
  3)Na Duku začala média útočit za to, že neprojevuje dostatečnou nenávist vůči Zemanovi
  4)Mocní a bohatí podporují církve, protože jim pomáhají ovládat lidi, církve jim to korupčně vracejí podporou těch „správných“ politiků. Existují výjimky potvrzující pravidlo, jako všude.
  5)Náboženství by mělo být potíráno jako zbraň hromadného ničení – skvěle funguje pro vraždění jiných lidí (potlačuje svědomí a podněcuje nenávist a potřebhou stádnost viz nejvíce křesťanské státy v Historii nacistické Německo a fašistická Itálie). To se kvůli bodu 4 nestane…ostatně chtějí být bohatší a mocnější a války a zbrojení jim to umožňují…

 120. Jenda

  Souhlasím s panem Tomkem, u katolické církve to šlo čekat, že se daná věc stane.

 121. Tonda Vlas

  @Bela Lugosi

  Na Grano se nemůžu vůbec dostat. Založil jsem si několil emailů, ze kterých jsem se tam pokusil přihlásit a vůbec mě na ně nepřišel přihlašovací email.

  Ten Hvězdoun si koleduje. Hlavně by tam měl vysvětlit, proč ho vyhodili tu z OSACRu ale též z homostránek.

 122. Ateistum

  VIDEO: Televizní stanice Al-Jazeera odvysílala výbušné informace o pozadí Holokaustu a smlouvě Domu Sion s nacistickým Německem! Dva redaktoři okamžitě dostali vyhazov, média zběsile video mažou ze sociálních sítí, v krátké reportáži zaznívají šokující informace o německých reparacích pro Židy, které si ale přivlastnili sionisté v Izraeli! Německo nemá povinnost platit reparace nikomu, kromě sionistům a architektům Izraele v Londýně! Redaktoři Al-Jazeery tím odhalili válku mezi židy a Židy!

  Katarská televizní stanice Al-Jazeera vyrobila neuvěřitelný skandál, který v těchto hodinách otřásá sociálními sítěmi, a to zejména v USA a v Izraeli. Dva redaktoři Al-Jazeery totiž natočili a odvysílali investigativní reportáž o pozadí Holokaustu [1]. Vyžádali si dokumenty od amerického ministerstva zahraničí, od německých úřadů a také od OSN a začali porovnávat informace, které se nacházejí v oficiálních dokladech ohledně Holokaustu za II. sv. války.

  V dokumentech narazili na to, o čem píše i evropská a americká alternativa čas od času, že totiž nacistické Německo spolupracovalo se Světovým sionistickým hnutím, které bylo tehdy před 2. sv. válkou zastupováno tzv. Židovskou agenturou (pro založení státu Izrael). Mnoha historikům, kteří se zabývají 2. sv. válkou, totiž dosud není jasné, proč Německo spolupracovalo s prokazatelně židovskými podnikateli, a to nejen před vypuknutím války, ale i během ní.

  Předpokládám, že jméno Kena Livingstona vám moc neřekne [2]. Byl do dlouholetý člen Labouristické strany ve Velké Británii a poslední ne-muslimský starosta Londýna po dvě volební období. Ken Livingstone byl vyloučen ze strany poté, co veřejně začal mluvit o údajné smlouvě “O přesunu” [3] mezi Světovými sionisty a Adolfem Hitlerem, na jejímž základě měla být v srpnu 1933 uzavřena dohoda mezi Berlínem a Domem Sion o vzniku Izraele, kdy Německo zahájí do 5 let válku proti Londýnu a pomůže porazit Velkou Británii a její državy na Blízkém Východě a sionisté budou moci založit v Palestině vlastní stát Izrael, kam se přesunou všichni Židé z Německa, a to i proti své vůli.

  Platbou sionistů za krev německých vojáků v boji proti Britům měly být veškeré židovské majetky v Evropě, veškeré továrny, banky, obchody a rovněž veškeré gójské národy v Evropě, včetně SSSR. Německo se ve smlouvě mělo zavázat, že bude po skončení války Izrael ochraňovat a platit peníze Izraeli za majetek Židů, které sionisté nechali Adolfu Hitlerovi k tzv. “konečnému řešení”.

  Výbušné video s českými titulky exkluzivně na Aeronetu

  Smlouvou “Ha’avara” (– הסכם העברה – Smlouva o přesunu), mezi Židy však častěji nazývaná jako “Danach” (úmluva o daru), byla fakticky sionisty vyhlášena válka Židům a jejich majetkům na celém světě, která od té doby zuří ve všech politických procesech. Sionisté zaplatili Adolfu Hitlerovi za vznik Izraele majetkem svých etnických soukmenovců. Přestože válka dopadla jinak, než bylo očekáváno, smlouva je na základě tzv. “Kancléřského aktu” pravidelně naplňována a dodržována s každým novým kancléřem Německa. Omylem se tvrdí, že prý jde o smlouvu s USA, ovšem to je omyl, USA pouze dohlíží na finanční plnění Berlína ve prospěch Izraele.

  Německo každý rok odvádí reparace za židovské zkonfiskované majetky Izraeli, který díky tomu mohl z pouště vybudovat moderní židovský stát. Německo odmítá platit reparace všem zemím světa, s výjimkou Izraele. Berlín odmítl platit reparace České republice, Polsku, Maďarsku a dodnes Německo dluží mamutí reparace Ruské federaci, která je nástupnickým státem po Sovětském svazu.

  Celý skandál televize Al-Jazeera ale spočívá v něčem úplně jiném. Redaktorka Muna Hawwa ve videu totiž hovoří o tom, že na Holokaustu nejvíce vydělal Izrael, který dnes používá příběh o Holokaustu jako ospravedlnění pro genocidu, kterou pro změnu provádí na palestinském obyvatelstvu. Je to úplně stejná genocida, jako byla ta nacistická v Německu. Izraelské buldozery srovnávají se zemí v pásmu Gazy celá města úplně stejně, jako to dělaly nacistické oddíly SS v Lidicích a v Ležákách po vypuknutí Heydrichiády. Každý den mizí stovky Palestinců a nikdo je už nikdy nenajde, jsou to stejné praktiky, které provádělo Gestapo za války, kdy v noci odvedli rodinu z domu a ta se už nikdy nenašla.

  Německo platí Izraeli každoroční reparace, tajně a potichu. Na skutečné oběti války a národy se nikdy nedostane, zapomeňte!

  Proto je naprosto děsivé sledovat, kolik diletantů se pohybuje i v české politice a tváří se, že nic netuší o smlouvě mezi nacisty a Sionisty, a tím pádem ani o sionistickém jařmu gójských národů v Evropě. Někteří politici dokonce z nelegálního státu Izrael dováží vína. A to si říkají vlastenci! Chucpe! Někteří politici dokonce chtějí po Německu platit reparace a netuší, že Německo není povinováno platit nikomu jinému, než je stát Izrael.

  Smlouvu se podařilo totiž naplnit, britská koruna po 2. sv. válce padla a světová moc se přenesla do Moskvy a do Washingtonu. Kontrolu nad Londýnem po II. sv. válce převzal Dům Rothschild jako hlavní dům sionistické kotvy v Evropě. A právě proto po 2. sv. válce se hlavním garantem Izraele staly USA a nikoliv Berlín. Naopak, aby bylo zaručeno, že Berlín po válce dodrží smlouvu se sionisty, byly na území Německa rozmístěny americké základny a mnoho lidí stále nechápe, proč se základny nestáhly s pádem Východního bloku a Sovětského svazu a proč se po rozšíření NATO základny nepřesunuly blíže k Rusku?

  Důvodem je fakt, že americké základny nejsou v Německu kvůli obraně zvenčí, ale mají dohlédnout na plnění Kancléřského aktu v Berlíně a dodržování plateb reparací do Izraele. A právě proto se Berlín snaží v rámci projektu Das Neue Europa přetrhat vazby s USA, oslabit mocenský úchop americké armády v Evropě, která slouží jako izraelské kladivo na berlínské prsty, pokud by chtěly přestat Izraeli platit peníze za holokaust a zabavené majetky svých židovských soukmenovců za 2. sv. války.

  Německé podniky za 2. sv. války intenzivně obchodovaly s americkými firmami a bankami skrze nastrčené prostředníky ve Švédsku a ve Švýcarsku. Právě proto Německo nenapadlo tyto země během války, protože tyto neutrální země měly zůstat naoko svobodné, aby v nich mohly fungovat nastrčené firmy, které fungovaly jako prostřednické firmy a banky pro obchody mezi USA a Německem za 2. sv. války.

  Dům Sion a jeho boj proti Britskému impériu za pomoci Adolfa Hitlera

  Všechny tyto dokumenty zůstávají v přísném utajení a nesmí se nikdy dostat na veřejnost, protože by se provalila pravda o tom, že největší genocida v dějinách probíhala mezi židy, kdy sionisté obětovali své soukmenovce v Evropě a jejich majetky na oltář německého boje proti britské koruně. Dodnes sionisté nazývají britskou královnu “šar’lila” (děvka), protože královská krev rodu Windsor je těžce poskvrněna likvidací rodiny ruského cara Mikuláše II., hanba na rodu Windsor je dědičná a rod je prokletý. Rod se původně jmenoval Saxe Coburg-Gotha, ale v roce 1917 se rod rozhodl kvůli hanbě změnit erb i jméno podle vesnického oprýskaného sídla ve Windsoru. Britská královská rodina totiž prodala Bolševikům a Domu Rothschild život vlastních příbuzných, ruské carské rodiny, během Bolševické revoluce v Rusku roku 1917.

  Dva redaktoři Al-Jazeery si neuvědomili, že o válce mezi židy a Židy je dovoleno mluvit pouze anonymně, jinak hrozí smrt a likvidace. Kdokoliv začne vytahovat informace o smlouvě mezi nacisty a Světovými sionisty, ten okamžitě skončí v médiích, která kontrolují židé. Stanice Al-Jazeera je sice vlastněna katarskou vládou, ale Katar je opět závislý na americkém “židolaru”, a proto i Dauhá musí skákat tak, jak pískají sionisté.

  Od obou redaktorů bylo naivní myslet si, že jsou arabskou stanicí, kde mohou pouštět do éteru pravdivé informace o válce mezi židy a Židy. Al-Jazeera je ovládána sionisty stejně, jako jakákoliv jiná velká mainstreamová televize. Všichni přece víme, že ten slon v porcelánu tancuje a dělá velký bordel. Všichni vědí, že Izrael si stejně jako nacisté přivlastnil před několika týdny cizí území, Golanské výšiny, a nikdo z gójských států, vlád a médií neprotestuje. A tím je to dané, a tím je to vyřízené. V médiích cenzurované video v tomto článku obsahuje to základní, co by lidé měli vědět, aby nežili jako hlupáci v nevědomosti.

  -VK-

  Šéfredaktor AE News

 123. Lemmy

  Ateistum, ty si padlý na hlavu? Ty veríš bludom, ktoré šíri Vedúci Kolotoča? Teda VK? Ten žobrák je financovaný z ruských prostriedkov. Neviem, akú hru v tomto špinavom pamflete rozohráva, ale tebe sa čudujem, že si mu naletel.

 124. Lemmy

  Milosrdný Bůh: mohl lehce vydírat ty

  Výroba konšpirácie, blud, ktorý je bez nejakých dôkazov.

  2)Chovají se přesně jako zločinecká mafie, kdy každý na každého něco ví a mají omertu.

  Chyba. Omerta sa trestá smrťou. Nepoznám prípad, kedy niekoho, kto povedal nejaké veci ohľadom sexuálneho zneužívania detí, bol popravený.

  3)Na Duku začala média útočit za to, že neprojevuje dostatečnou nenávist vůči Zemanovi

  Hlúposť. Bezdôvodné obvinenie Duka.

  5)Náboženství by mělo být potíráno jako zbraň hromadného ničení – skvěle funguje pro vraždění jiných lidí (potlačuje svědomí a podněcuje nenávist a potřebhou stádnost viz nejvíce křesťanské státy v Historii nacistické Německo a fašistická Itálie)

  Pozor! Toto je nedeje v bežnej normálnej spoločnosti. Ja nevidím nenávisť u kresťanov, ktorí chodia každú nedeľu na bohoslužbu. Ide o bežných občanov, ktorí sa odlišujú od humanistov akurát tým, že oni majú navyše nejakú náboženskú vieru (kresťanstvo), a kvôli tejto viere chodia často do kostola.

 125. Lemmy

  Tonda, dal si len jednoduchú otázku: Liberalizmus?

  Skús vlastnými slovami povedať, čo ti konkrétne vadí na liberalizme?

 126. Lemmy

  Bela: Je homosexualita nemoc?

  Nie je to choroba. Je to odchýlny stav v evolúcii. Dvaja muži nesplodia dieťa. To je všetko. Platí to aj pre dve ženy.

  Evolúcia je zachovávaná sexuálnym vzťahom medzi mužom a ženou. Len neviem, prečo by spoločnosť mala haniť ľudí, ktorí majú odlišné sexuálne preferencie. Na to nie je žiaden rozumný dôvod. Ak dvaja muži žijú svoj sexuálny život, tak spoločnosť nemá žiadne morálne právo im do toho zasahovať. Je to ich súkromná vec. Dvaja dospelí jedinci si môžu žiť, ako im vyhovuje. O tom je liberalizmus.

 127. toli

  @Lemmy
  Homosexualita je evoluční nástroj kterým se příroda brání proti přemnožení.Žel vidíme že je to v případě člověka neučinné,takže je málo homosexuálů 😀
  Homosexuálové se rodí heterosexuálním rodičům,tudíž by počet homosexuálů stoupl pokud by se více množili heterosexuálové tím pádem jsme tam kde jsme byli.Jednou větou člověk je přemnožený škůdce který nakonec jako lidstvo doplatí na svou destrukční činnost.

  Ateistum věří naprosto všemu právě proto že je padlý na hlavu.Takže jeho příchylnost ke konspiračním webům není překvapivá.
  Všimni si že je to obecně dané všem křesťanům.Když může někdo ve 21.století věřit že panna porodila dítě a že kdosi vstal z mrtvých tak je celkem logické že bude věřit i dalším píčovinám z konspirací.

 128. toli

  A Tonda Vlas má chaos v definicích.Co jsem si během doby všiml tak nezná obsah slova pokrytectví a pravděpodobně nezná ani obsah slova liberalismus.On asi není špatný člověk,jen takový popletený ňouma který se rád vyjadřuje k věcem kterým nerozumí a neví o tom (že nerozumí).
  S Medeou se shodnu že se jedná o člověka jednoduchého mdlého rozumu.

  A přiznám že jsem „milosrdného Boha“ ani nečetl stejně jako další trolly tady,protože mne u milosrdného Boha odpuzuje už jen ten jeho nick takže jsem usoudil že obsah jeho příspěvku je stejná píčovina .

 129. Tonda Vlas

  Popletené to nemám. On je totiž rozdíl mezi klasickým liberalismem a neoliberalismem, který si notuje s neomarxismem.

 130. Bela Lugosi

  „Homosexualita je evoluční nástroj kterým se příroda brání proti přemnožení.“

  Takže homosexualita se nevyskytovala když bylo málo lidí na světě? 😮 Proč se o ní píše už v bibli tedy? 😮 A nejen tam! 😮

  A jak homosexualita zabránila v přemnožení lidí v naší době? 🙂 Připadá vám, že v Africe buzeranti zabránili v přemnožení? Ty si fakt nosorožec! 🙂

  Homosexualita je nemoc, dramaticky snížené fitness jako u sterility. Sterilita je braná za nemoc. Ať je lidí hodně nebo málo.

  Jinak liberalismus ve vašem podání je samozřejmě něco naprosto jiného než původní klasický liberalismus, ve kterém bych si do podniku nemusel pustit muslima nebo buznu, protože je to můj podnik. Antidiskriminační zákony a podobný nesmysly už jsou neomarxismus. Ne liberalismus. To samé multikulti nebo gender kvóty a tak. DNEŠNÍ TZV. „LIBERALISMUS“ NEMÁ S LIBERALISMEM CO DĚLAT, JE TO DIKTÁT MENŠIN. A navíc to vede k islamizaci Západu. Takže přeji co nejsilnější vítězství skutečným liberálům a konzervativcům: Le Penové, Wildersovi, Okamurovi a spol. 🙂

  Zatím a někdy, teď tu na čas nebudu, jedu do pralesa v Brazílii, není tam signál! Váš vítěz Bela 🙂

 131. Ateistum

  Lemmy, VK pěkně shrnul to co mnoho lidí zná celý život a co dnes pokračuje. Já Al-Jazeeru nesleduji, ale je pravda, že o židu co není židem ani o nevěstce a jejích chapadlech se příliš veřejně nemluví.

  Dnes je doba kdy jsou vám informace záměrně dostupné, má to tak být, i přesto že budete hubit i Žida z židů, nevěstu. Proč se informace stávají přístupné i těm kdo je celou dobu neviděli a nehledali? Nevěstka bude zahubena, zloba ve vašich srdcích dostane průchod. Spácháte vůči sobě navzájem a vůči dětem Boha zlo, za které budete trestáni a zároveň to bude vaše poslední šance na nápravu a na přijmutí milosti namísto smrti která vám náleží. Spácháte zlo i proti Bohu a jeho mesiáši/kristovi, postavíte se proti němu a těm co mu patří v „boji“ a všichni zemřete. Pak příjde druhá smrt.

  Ekklesian

 132. Ateistum

  Ještě jedna věc málo rozumný Lemmy (Nechci urážet, chci abys to změnil, pokusil se. Jsi zneužitý. Jen tvůj tělesný rozum, natož způsobem jak ho používáš dnes, ti stačit nebude. Je potřeba alespoň trocha grácie, milosti Boha, a tedy i pokory.)…

  Pravda i lež spolu běžně zaznívají společně. Také dnes na světě není mnoho lidí, kteří by byli ochotni a schopni ti pravdu sdělit, pokud bys byl vůbec ochoten ji příjmout, jakože dnes nejsi – ale to nic je to proces.

  Chceš znát pravdu? Nech se uzdravit a poslouchej, pravda zaznívá všude kolem, spolu s lží.
  Je to únavné? Tak žij v naději, že vše podstatné se nakonec dozvíš, pochopíš co vše Bůh pro Člověka učinil.

  Ekklesian

 133. Bela Lugosi

  Můj argument a argument Robina ve videu nezazněl.

  Tedy argument :

  NEMOC = STERILITA = HOMOSEXUALITA = DRAMATICKY SNÍŽENÉ FITNESS V INDIVIDUÁLNÍM PŘÍRODNÍM VÝBĚRU (samozřejmě nemoc má i širší význam, to rovná se neberte doslovně)

  Ostatně Nosorožcův argument je mimo, také bych mohl říct: dětská rakovina je způsob, kterým se příroda zbavuje přelidnění. Dětská rakovina tedy není nemoc. 🙂

  Tak zatím, jedu do pralesa! Čus kámoši, váš vítěz Bela 🙂

 134. toli

  Pochopitelně že zdejší troll bude reagovat jako první,a brzy se přidají další 😀

 135. Ateistum

  Pleteš se Belo v jednom: Le Penová, Wilders, Okamura a spol. jsou jedna a ta samá strana téže mince. Nejsou skutečnou pomocí lidem, člověku. Většina z nich je přímo ze stejného tábora jako váš nepřítel, ke kterému se ovšem jako k nepříteli nechováte a proto sklízíte co sklízíte.
  Všichni, volení i nevolení, pracují proti člověku, lidem. Ale budou to právě vaši vůdci, kdo se obrátí proti nevěstce, vy lidé se chováte jak mravenci bez vedení, ovce vedené na porážku.

  Ekklesian

 136. toli

  No vždyť jsem to říkal,známá sestava Ateistum a Bela,ještě chybí Tonda 😀

 137. toli

  @Lemmy
  Jak konkrétně zemřel váš spisovatel Dušan Mitana ? Píší že tragicky,což v jeho věku je docela neobvyklé takže by mne zajímalo jak ?

 138. Bela Lugosi

  „Nepřihlášený dělá chybu, když tvrdí, že kdo probírá kriticky homosexualitu, tak je latentní homosexuál, to by stejně tak on byl latentní nábožnej, když stále probírá náboženství. 🙂 To je mi ale logika 🙂 “

  Dobře napsáno. Tak ahoj! Běžím 🙂

 139. Lemmy

  Toli: Jak konkrétně zemřel váš spisovatel Dušan Mitana ?

  Naozaj neviem. On nebol humanista, takže som sa o neho nijako nezaujímal. Dnes som sa išiel pozrieť na tabuľu, a tam bolo, že zomreli dvaja vo veku 30 a 40 rokov. Z toho som viac smutný. Chodím denne, a keď vidím, veky ako 103, 98, tak OK, ale príde mi ťažko, keď vidím roky ako 20, 25, 30.

 140. Lemmy

  Ateistum: Pravda i lež spolu běžně zaznívají společně.

  Prestaň hľadať pravdu v náboženských ideológiách, a pochopíš.

 141. Lemmy

  Toli: Jak konkrétně zemřel váš spisovatel Dušan Mitana

  Keď zomrel Rehák, žiaden český ateista neštekol. Nemám teda dôvod vyjadrovať sa k nejakému cudziemu človeku.

 142. Tonda Vlas

  Toto jsem napsal na šarlatánku mému internetovému příteli z Brna Sardanapalovi:

  Sarde, kdyř bych já v říjnu ve špitálu přiznal, že za mou prasklou ledvinu vlastně může Mars, tak skončím po propuštění z urologie na dlouhou dobu v pozorování v šaškécu. Jako je někdo náměsíčnej, tak já jsem námarsovitej, jak jsem zjistil. Jenže mám jednu výhodu, že na rozdíl od měsíčních fází, které se střídají po měsíci, je ta fáze Marsu. která mě ovlivňuje, přichází pouze jednou za patnáct let, ale pak trvá několik měsíců v kuse. Proto jsem poněkud lhal, že za ten karambol s ledvinou může chlast, i když při rozboru krve ve mě vůbec žádný nenašli. Jenže Hvězdoun, jako morální zrůda, se toho hned chytil. A teď mě to jelito z mozkem dipodoka, přesto že se chlubí, že měl ze státnic 1, 1, 2, 2 a přitom dělá pouhého učitele tělocviku na prvním stupni, naštvalo tak, že mě pomlouvá na fórech, kam já vůbec nelozím. Ten Hvězdoun zcela překročil míru.

 143. Lemmy

  Tonda, vravíš, že pokrytci. Ktorí? A čo je konkrétne pokrytecké? Pokrytectvo musí vyplývať priamo z citovaných názorov, ktoré sú tu v diskusiách napísané.

 144. toli

  @Lemmy
  Tonda, vravíš, že pokrytci. Ktorí? A čo je konkrétne pokrytecké? Pokrytectvo musí vyplývať priamo z citovaných názorov, ktoré sú tu v diskusiách napísané.

  Vždyť říkám že má popletené definice a obsahy slov.

 145. A. S. Pergill

  @Lemmy
  Ano, homosexualita je jedním z regulačních mechanismů, kterým příroda omezuje přemnožení populací savců a ptáků.

  @Bela Lugosi
  Mechanismy, které spouštějí rození homosexuálních dětí, jsou pravděpodobně založeny na detekci hustoty populace, ne celkového počtu. Podobně to funguje u kobylek, kdy při malé hustotě populace se líhnou jedinci uzpůsobení k usedlému životu a při přehuštění jedinci schopní letu v masových hejnech do jiné krajiny (a dá se to i modelovat v umělých podmínkách).

  Starozákonní Židé žili v městských aglomeracích v nahloučení, připomínajícím slumy ve městech 3. světa, proto „měli nárok“.

  Fitness coby regulace homosexuality v přírodním výběru taky nefunguje, protože je prokázáno, že sestry homosexuálů jsou statisticky významně reprodukčně úspěšnější (mají více potomků, na které přenášejí geny i svých homo bratří) a jejich potomci jsou spoluopečováváni bezdětnými homosexuálními strýci, což zvyšuje pravděpodobnost jejich dožití do dospělosti a získání sociálního statutu spojeného s možností založit rodinu (pochopitelně v zemích, nepostižených podzvířeckým barbarstvím judaismu a jeho odvozenin).

 146. Tonda Vlas

  @Lemmy

  Nedávno jsem se dověděl, že prominentní členkou tvých „Humanistů“ v Německu, je paní Sabina Lauterbachová – Schnarrenbergerová, bývalá spolková ministryně spravedlnosti a autorka velmi kontroversního a velmi nespravedlivého zákona §1631d spolkového občanského zákoníku, který je evidentně v rozporu se Spolkovým Základním Zákonem (ústavou) a že většina těchto němechých „humanistů“ je v tomto stejného smýšlení jako ona.

  Lemmy, na rozdíl od pokryteckého toliho proti tobě vůbec nic osobně nemám, naopak, jsi mi poměrně sympatický, ale poté, co jsem se toto o tvém spolku dověděl, se mu budu nadále jako pokryteckému spolku vyhýbat obloukem. Ani mé smýšlení o zdejších ateistech není valné, na rozdíl od německých ateistů z Nadace Giordana Bruna.

 147. Tonda Vlas

  @toli

  To píšeš proto, aby ses ospravedlnil.

 148. Tonda Vlas

  I když u toliho a podobných případů se jedná o pokrytectví částečně nevědomé, které není pro každěho očividné. Ale já to za pokrytectví přesto považuju. Jeho motivace je pro mě nasnadě. Diabetes mnohé napovídá.

  Za druhé, aby homoděj žil s ženskou manželkou, to už je pokrytectví očividné. Není totiž tak plně vyhraněný a tak to zvládá. Jsou ale homodějové jako je Hvězdoun, kteří by toto nikdy nezvládli. I nevlastní syn jedné mé bývalé bytné byl takový. Rekl mi, že ženy, ať jsou jakkoliv na venek pro někoho krásné, že mu připadají odpornější než ropuchy a že jakýkoliv fyzický kontakt s nimi, je zcela vyloučený. Pokud žila jeho nevlastní matka, která dělala vychošku v pasťáku, tak si mi dát návrhy nedovolil a to co je přede mnou úzkostlivě tajil aby se to prý ode mě jeho nevlastní matka nedověděla. Návrhy mi udělal až po té, co skončila jako zcela slabomyslná v šaškécu, takže mu to už bylo jedno. Samozřejmě, že jsem ho odmítl a potom už jsme se nikdy neviděli, protože v tom městě už 32 let nebydlím.

 149. Bela Lugosi

  Ty Němci to zatím hrajou líp jak my, to nemá cenu ani sledovat, to jdu radši do moře si zaplavat. Český hokej poslední dobou nic moc. Snad se to zlepší.

 150. Lemmy

  Tonda, len overujem, aby nedošlo k nedorozumeniu. Myslíš túto političku? Sabine Leutheusser-Schnarrenberger. Čítam, že: „Sie war Mitglied des Beirats der Humanistischen Union.“ Čiže sa píše, že bola členkou nejakého poradného zboru Humanistickej únie. Názov Humanistische Union nenachádzam medzi členmi Humanists International (HI). Sú rôzne humanistické organizácie, ktoré majú síce v názve slovo humanistický, ale s našimi cieľmi, postojmi a názormi sú nezlučiteľní. Mylne si namýšľaš, že keď bola kedysi členkou nejakého združenia, ktoré má v názve humanistické, že to má niečo spoločné so mnou alebo všeobecne s humanistami podľa HI. Na Slovensku je tiež slobodomurárska spoločnosť s názvom webovej stránky humanizmus.sk. To laika popletie. Potom máme na Slovensku aj nacionalistov, ktorí o sebe hovoria, že sú humanisti. Ak nejakí ľudia, o ktorých budeš mať zlú mienku, nie sú súčasťou svetového členstva v Humanists International, tak ma takí ľudia nezaujímajú, lebo iste sa dá predpokladať, že názorovo si budeme vzdialení. Mňa nespájaj s nejakou Sabinou. 😀

 151. Lemmy

  Bela: to jdu radši do moře si zaplavat.

  Ty si naozaj silný veriaci. A čo tak si najprv spraviť kurz plávania? Si myslíš, že prekonáš Ježiša? Ten sa tiež neutopil.

  Inak, ty si už asi všade bol. Bol si aj na Mesiaci?

 152. Lemmy

  Tonda: Za druhé, aby homoděj žil s ženskou manželkou, to už je pokrytectví očividné.

  To je neférové, pretože nábožní ľudia sa snažia práve o to, že aj keď je niekto homosexuál, mal by vydržať, a vo viere žiť v manželskom zväzku. Celý čas toto hlásajú, a podporujú homosexuálov, aby žili so ženou. Čiže pokrytecké sú náboženské organizácie. Vatikán a spol. s r. o.

 153. Tonda Vlas

  @Lemmy

  Já tě osobně s tou Sabinou nespojuju, ty máš názory jiné. Vypadá to, že si o tom budu muset zjistit více, abych pak nedělal předčasné unáhlené závěry, k čemuž mám sklony.

 154. Lemmy

  Tonda: ale poté, co jsem se toto o tvém spolku dověděl

  O mojom spolku si nenapísal ani jedno slovo. Hľadaj Humanists International alebo EHF – Európsku humanistickú federáciu. Tie môžeš kritizovať, pretože som ich členom. Môžeš kritizovať Nemecký zväz humanistov (NZH) alebo Giordano Bruno Stiftung. A zasa si nenamýšľaj, že keď je niekto členom niektorej z organizácií, ktoré patria k HI, že daný človek má dobrú povesť. Ja som v ostrom spore s jedným členom humanistickej organizácie, ktorý ako bývalý eštebák a doterajší komunista šíri fašistickú demagógiu. Akonáhle ho niekto za niečo skritizuje, alebo keď on s nejakým názorom nesúhlasí, tak začne na oponenta používaš výrazy ako chazar, žid, sionista, sionfašista, lokaj Mosadu alebo CIA. Nie som nadšený z takého humanistu, ale ide o jeho osobné názory, ktoré sú úplne ignorované v humanistickej organizácii. Je síce člen, možno ho nechcú alebo nemôžu vylúčiť. Pozadie neviem. Len vravím, že netreba mať slepé oči.

  Tonda, tá žena podľa mojich strohých informácií, ktoré som si teraz prečítal na webe, na Wiki, nie je humanistkou podľa Humanists International. Humanists Internation je aj poradným orgánom pri OSN, a to už niečo znamená.

  Napríklad majster slobodomurárov Peter Bu na Slovensku nemá nič spoločné s Humanists International. Oni si idú vlastnou cestou.

 155. Bela Lugosi

  Vždy když něco píšu, pokud to nenapíšu předem jinak a neupozorním na to, si tam můžeš dát do závorky, že to může být matrix. I to plavání. Ahojky a dobrou 🙂 Váš vítěz Bela. Němci poraženi, pokud to není jen matrix (pro Nosorožce píši explicitně) :))))

 156. Lemmy

  Správne. Mal by si zakaždým napísať toto: pokud to není jen matrix.

  Lebo inak vyzeráš ako pacient psychiatrickej nemocnice. Keby si tu doložil aj svoju lekársku správu, hneď by bola s tebou lepšia diskusia. 😀

 157. Tonda Vlas

  On tak vyzerá, a proto jsem si to o něm zpočátku i myslel. Jenže přes jeho nehoráznou trollovitost zjišťuju, že jeho příspěvky ve skutečnosti, i když to na první pohled tak vůbec nevypadá, mají logickou hlavu i patu. To, že má chování řeznického psa, ponechávám stranou, ale jaké chování vůči takovým pokrytcům, jako je toli?

 158. Tonda Vlas

  K tomu ještě dva názory:

  Když se o někom řekne, že má vychování řeznického psa, zní to jako urážka. Jen
  málokdo ví ,že řeznický pes je vlastně rotvajler. Navzdory hanlivému rčení bývá jeho
  chování velmi ukázněné. Postavou bývá rotvajler hromotluk, ale právě postava zápasníka
  težké váhy se především podílela na jeho oblibě. Původní předky má společné s ostatními
  dogovitými psy – římské molossy a později i psy honácké, nikoliv však pastevecké. Jejich
  úkolem bylo ohraňovat a usměrňovat stáda hnaná jako živý proviant za řimskými legiemi
  při dobývání Evropy

  a

  18. a 19. století byl velký řeznický pes rozšířen po celé Evropě. Všude to byli silní psi s krátkou, patrovou srstí a téměř ve všech případech se jednalo o hnědé, žluté nebo černé psy s bílými a hnědými znaky. Tito psi sloužili jako pomocníci a průvodci sedlákům, pastevcům na salaších, řezníkům a trhovcům. Hlídali dvory a domy, byli společníky a ochránci svých majitelů a jejich rodiny.

  Kdo jiný má obyčejné lidi chránit před takovými pomatenci, jako je toli, o němž je evidentní, že pokud je pravda to, co o sobě píše, že udělali kozla zahradníkem.

 159. toli

  @Tonda Vlas
  To, že má chování řeznického psa, ponechávám stranou, ale jaké chování vůči takovým pokrytcům, jako je toli?

  Jsi prostě idiot, který nezná význam slova pokrytectví ,na což jsem si už zvykl.Všimni si že s multinickem vůbec nekomunikuji protože ani nemám potřebu jeho šplechty číst natož na ně nějak reagovat.Že jeho příspěvky mají nějakou logiku jsi si všiml jen ty,což mne taky nijak nepřekvapuje 🙂

 160. toli

  @Lemmy
  Která slovenská politická strana odpovídá nejlépe tvému přesvědčení ? Ptám se protože chci porovnat a zda máme v Česku nějaký ekvivalent.
  Mé názory a postoje nejlépe korespondují s Piráty,ze 71 % se shodujeme.
  Jinak bych asi neměl koho volit.
  Je zvláštní že jsem včera potkal člověka který ví že vyhodí hlas když to dá svobodným anebo zeleným a přesto to udělá.A to vůbec neberu v úvahu že svobodní mají se zelenými značně nekompatibilní ideologie.

 161. Lemmy

  Toli, pochop ma, idú voľby, ktoré sú tajné pre občanov, a toho sa držím. Komediant Martin Daňo (GINN) o mne už aj v televízii rozprával. Bolo príjemné, aký bol vytočený. On o mne hovorí, že som člen alebo sympatizant strany Sloboda a Solidarita. Táto strana ma veľmi slušné zázemie. Majú už tak vytvorený program, že majú odborníkov pre všetky ministerstvá. Naproti tomu na Slovensku máme aj komediantov ako Andrej Hryc, ktorý ako samočlen (jeden člen svojej vlastnej strany) kandiduje do Európskeho parlamentu. Vybudovaná strana má 14 kandidátov, čiže úplný počet. Čo je to, akože sa ministranu, keď nie je Hryc schopný zozbierať, hoci aj z krčmy, bratislavskej kaviarne, z pod mosta… 14 kandidátov. Hryc robí z politiky frašku. Inak, na Slovensku už máme moratórium PRE i PROTI kandidátom, tak nechcem to prehnať. Matovič sa vzdal v prospech Róma Polláka, lebo preferencie svedčia o tom, že do EÚ sa dostanú nacionalisti, protirómsky naladení.

  Matovič: Budem hrdý na Slovensko, ak bude Peter Pollák prvý rómsky poslanec za Slovensko v Európskom parlamente.

  Z komunistických strán máme 2 výrazné strany s volebným potenciálom blízkym k nule. KSS a VZDOR – stranu práce, tie idú teraz spoločne v koalícii, očakávajú tak väčší počet hlasov.

  Napríklad ako jediný kandidát zo všetkých kandidátov Karol Ondriaš otvorene hovorí o potrebe odluky cirkví od štátu, o ochrane ateistov v Európe.

  Na Slovensku sú politici pokakaní z témy o odluke. Pritom ide o 7. bod z hlavnej požiadavky v roku 1989. Ako rýchlo klérus pochopil, že tá požiadavka je pre nich nevýhodná. Slúžila len na ohlupnutie národa.

 162. Lemmy

  Toli, žiadna strana nezodpovedá môjmu presvedčeniu. Robím však kompromisy. Nechcem totiž, aby môj hlas prepadol vo voľbách len tým, že sa nezúčastním volieb. Dávnejšie ma politika nezaujímala, nesledoval som voľby. Mal som iné starosti. Ľudia išli voliť, a ja som išiel na prechádzku, na výlet, do lesa. Od roku 2006 sa však aktívnejšie zapájam cez internet aj do politického diania. Demokracia by aj ušla, keby neboli extrémy. Som unavený z tých populistických rečí, že treba zobrať roxory, a povraždiť súčasných politikov ako sa to stalo s rumunským prezidentom Nicolae Ceausescu. Pritom Rudolf Vaský za mlada po roku 1990 bol v hnutí 3. cesty, čiže ani nie socializmus, ani nie kapitalizmus. A dnes je len obyčajný šašo a provokatér. 3. cestu nakoniec úspešne vyhrala strana SMER – sociálna demokracia, ani ryba, ani rak. Strana živená oligarchiou. Sám Fico sa chváli, že k peniazom prišiel vlastnou hlavou.

  Dobre mi reže Noam Chomsky, kvôli ktorému mám spor so slovenskými humanistickými fašistami (i to je možné), ktorí sa vnímajú ako vlastenci, ale pri každej príležitosti zvyknú pripomenúť, že je Žid. Oni to napíšu negramotne s malým ž, ako keby vyznával židovské náboženstvo. Pritom je ateista. A rodičov si nikto nevyberá. Taký je život. Akurát slovenskí hejslováci, náckovia, to zneužívajú.

  Nevolil som Zuzanu Čaputovú, ale beriem to ako skvelý výsledok, máme totiž prvú prezidentku.

 163. Lemmy

  A v strane SMER – SD je Ľuboš Blaha.

  Mgr. PhDr. Ľuboš Blaha, PhD. je poslanec Národnej rady Slovenskej republiky. Kandidoval za stranu SMER – sociálna demokracia. Je zároveň predseda Výboru NR SR pre európske záležitosti.

  Má titul pred zadkom, i v riti, a trepe nezmysly. Blaha sa chváli: „Po štvrté, ľavica. Tú už dlhé roky celú zastrešuje SMER-SD, ktorý v sebe zahŕňa všetko od krajnej ľavice (Blaha) až po stred (Pellegrini). Naľavo od Smeru je len KSS.“

  Tak dostal slovnú nakladačku, aký je nevzdelaný. Ľudia majú tituly, ale sú im zbytočné. Akurát majú z toho vlastný finančný prínos. Blaha je bláhový. Hanbí sa za neho aj sám predseda vlády.

 164. Lemmy

  Chcem tým len povedať, že na Slovensku sú viaceré ľavicové strany, len nevedia osloviť voličov. Keď idem do obchodu, tak tam postávajú žobráci. Je mi ťažko toto prežívať. Je to silne deprimujúce. Sám sa otáčam, aby som prežil, mám dlhy, tak z čoho dať ešte žobrákovi? Toto je moja politická otázka. Ficov SMER rozdáva peniaze zo štátu oligarchom. Tak ostanú len omrvinky pre občanov. V roku (asi) 2010 povedal, že v roku 2014 už nebude v politike. Dofrasa s ním!!! 🙁 A napriek tomu sa neustále pchá do politiky. Vykopli ho z funkcie predsedu vlády, a on sa začal tlačiť na funkciu predsedu Ústavného súdu, aby sa do konca života zabetónoval.

 165. Lemmy

  Som humanista, takže sledujem politiku v širšom rámci. Na Slovensku sa málokto hlási k humanizmu. A tu som zasa s tými humanistami v konflikte. Čo mám z toho, že Blaha sa hlási k humanizmu, je ateista, ale zároveň až príliš arogantný. Ondriaš je v KSS, je ateista, humanista, ale niektoré jeho vyjadrenia sú cez čiaru. Takže, máš niečo, ale je to slabý odvar. Sulík je ateista, ale nevadí mu, keď ho katolík požiadal, či môže vyvesiť kresťanský kríž v NR SR, v parlamente. Tiež mäkký. Mňa už rozčúlilo len to, že bavorská vláda nariadila, aby vo všetkých štátnych budovách viseli kresťanské kríže. Pozri: Bavorsko prikazuje kríže do štátnych budov. Humanisti protestujú.

  Humanistom ide o to, aby čo najväčšiemu počtu ľudí, teda celkovo ľudstvu, sa žilo dobre, šťastne, spokojne… akurát, že v praxi je to ťažko realizovateľné.

  Piráti sa tiež na Slovensku snažia presadiť.

  Oznámenie prípravného výboru politickej strany so začatím zbierania podpisov za účelom registrácie politickej strany s názvom Pirátska strana

  Prípravný výbor politickej strany s názvom Pirátska strana (skratka názvu: Piráti) oznámil Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky, že začal zbierať podpisy na zoznam občanov, ktorí súhlasia s tým, aby uvedená politická strana vznikla.

  Oznámenie sa zverejňuje na dobu 180 dní.

  Doba zverejnenia začína plynúť dňa 06. 05. 2019 a končí dňa 01. 11.2019.

 166. Ateistum

  Volby byly a jsou na hovno!

  Europarlament je banda budižkničemů živených lidmi, kteří jsou potřeba jen proto aby lidi měli naději na to, že vše může být zase jednou lepší a podle nich, na to aby žába mohla být o chvíli dýl vařena. Horší jak potěmkinovská vesnice.

  Vše vytváří nevolení, komise EU, vy jim dovolujete vyslovit a prosadit cokoli chtějí. K hlasování parlamentu se podle dnes platných „zákonů“ (které si kdykoli změní jak budou potřebovat, brzy se již ani s tím nebudou muset obtěžovat pokud nezasáhnete) nemusí přihlížet. Něco jako případné referendum v Česku, k jehož výsledku se nemusí přihlížet.
  Slouží tedy jako jakýsi barometr nálad, shromaždiště žádaných „názorů a výsledků“, nástroj který lze zmanipulovat (i když hlasuje se o koze a jedná se později o voze) a následně národům tvrdit „hlasovali jste“,…

  S nepřítelem i zrádci národa a vlasti se bojuje, se zbraní v ruce!

 167. Tonda Vlas

  toli
  24.05. 2019
  @Tonda Vlas
  To, že má chování řeznického psa, ponechávám stranou, ale jaké chování vůči takovým pokrytcům, jako je toli?

  Jsi prostě idiot, který nezná význam slova pokrytectví ,na což jsem si už zvykl.
  …………………………………………………………………………………………………………………………..
  Ty bereš význam toho slova pouze jak je to napsáno na wikipedii, jeho význam je však širší. Není to poprvé, co striktně přejímáš nesmysly z české wikipedie, u ohraničení biblického kánonu jsi to udělal také.

 168. toli

  Ty bereš význam toho slova pouze jak je to napsáno na wikipedii, jeho význam je však širší. Není to poprvé, co striktně přejímáš nesmysly z české wikipedie, u ohraničení biblického kánonu jsi to udělal také.

  Nikdo nemůže za to že si vytváříš vlastní významy slov, ani Lemmy ti nerozumí ale ví čo je pokrytectvo a obávám se že nikdo (snad krom multinicka) tě tady nebere vážně protože máš popletené definice.

 169. Lemmy

  Toli: Je to zvláštní,ale na „křesťanském“ Slovensku má KDH podobné preference…

  Na Slovensku chcú katolíci žiť šťastne. Nepáči sa im mentorovanie zo strany zakonzervovaných politikov. A to dokonca tých kadehákov považujú kuffovci za mäkkýšov. Kuffa je veľmi veľký extrém na katolíckej politickej scéne. Osloví podľa mňa len zopár bigotných katolíckych fanatikov. KDH prakticky skončilo, keď z hnutia odišiel idol Čarnogurský.

 170. Lemmy

  Pokrytec je neúprimný, falošný človek; kto sa pretvaruje, robí sa naoko lepším, než je v skutočnosti; falošný človek.

  Pokrytectvo je pretvárka, falošnosť.

  Ja to v bežnom živote vnímam tak, že ak niekto jedno hovorí, a druhé koná, je pokrytec. Rozpor medzi tým, čo hovorí, hlása, presadzuje, a sám nedodržuje, je pre mňa pokrytecké správanie.

 171. Lemmy

  Bela: Volím SPD, chci skutečný liberalismus.

  Tak toto je lepšie, ak tvoj psychiater nebude čítať. Hneď by ti nasadil silnejšie sedatíva. 😀

  SPD: Ne islámu! A prečo nie aj kresťanstvu. Veď je veľa kresťanov, ktorí zabíjajú lekárov.

  Konec diktátu EU. Odejdeme po anglicku. Tak to hej, skutočný liberalizmus!!! 😀 😀 😀

  Bela, prečo neoznámiš svojmu psychiatrovi, že ti nasadil slabé, neúčinné lieky. Povedz mu, že čo tu píšeš. Ak ho budeš pravdivo informovať, myslím si, že sa z toho vyliečiš.

 172. Lemmy

  Ateistum napísal: Něco jako případné referendum v Česku, k jehož výsledku se nemusí přihlížet.

  Je to tak? Ako v Spojenom kráľovstve? Lebo na Slovensku, ak je referendum platné, tak referendová otázka sa prijme ako zákon. Ústava SR, článok 98/2:

  Návrhy prijaté v referende vyhlási Národná rada Slovenskej republiky rovnako ako zákon.

 173. toli

  @Lemmy
  Klídek,multinick stejně nemá jako nesvéprávný volební právo 😀

 174. Bela Lugosi

  Psychiatři se spíš zabývají lidmi, kteří neudrží jednu myšlenku, třeba řeknou: A) ateismus je nevíra a za pět minut B) věřím, že bohové neexistují (byť jinými slovy)… Psychiatři se zabývají lidmi jako je náš Nosorožec. Ostatně sluníčkáři a pseudoliberálové jsou přecitlivělí, to už víme. Po prohře Hillary Clinton a výhře Trumpa jich asi polovina chodila pro prášky na spaní nebo na náladu … 🙂

  „Liberál“, který vítá antiliberální islám, je multikulturní, ale ne liberální, „liberál“, který je pro vynucené (neliberální) kvóty, je pro omezování svobody slova kvůli údajným „fake news“ či kvůli „nenávisti“, není liberál, ale neomarxista, to se týká tebe a tvých stran. Ne mě a SPD a Le Penové. Uvidíš po volbách, kdo posílí a kdo ne. 🙂

 175. Bela Lugosi

  Tak Toníku, už jsem bohužel vyštval Hvězdouna ze 3 webů. Nejdřív tady, pak přestal psát na šarlatánku, kam si mě pozval ty a teď už prý kvůli mě odchází i z Granosalis. 🙁 Co bez něj budeme dělat? 🙁

  Tak zatím a někdy! Váš vítěz Bela, jdu plavat, pokud to není matrix 🙂 :))))

 176. Ateistum

  Tohle máš, Lemmy, výňatek z rozhovoru s panem Tomským:

  Británie dostala odklad na ratifikaci své dohody s EU do 31. října a nelze předpokládat, že by byl rozpolcený parlament schopen tak či onak ve věci rozhodnout. Tři čtvrtiny poslanců vystoupit z Unie vůbec nechtějí, nejsou ale ochotni setrvání v Unii odhlasovat, obě hlavní strany i sněmovna totiž několikrát slíbily, že rozhodnutí plebiscitu platí a pravicoví novináři jim to neustále připomínají a obviňují je ze zrady, tak jako většina voličů brexitu.

 177. Ateistum

  Bela: „Liberál“, který vítá antiliberální …

  A tím pádem je i (zde rozebíraný) pokrytec, což ale nevidí. Pokud zlo páchá plánovaně, je mu to jedno, ale pravděpodobně nebude chtít mít dehonestující ho nálepku.

 178. Tonda Vlas

  toli
  24.05. 2019
  Ty bereš význam toho slova pouze jak je to napsáno na wikipedii, jeho význam je však širší. Není to poprvé, co striktně přejímáš nesmysly z české wikipedie, u ohraničení biblického kánonu jsi to udělal také.

  Nikdo nemůže za to že si vytváříš vlastní významy slov, ani Lemmy ti nerozumí ale ví čo je pokrytectvo a obávám se že nikdo (snad krom multinicka) tě tady nebere vážně protože máš popletené definice.
  ————————————————————————————————————-

  Milý toli. popsal jsem tě tu zcela realisticky. jenže ty se z toho mocí nermo vykrucuješ.

 179. Tonda Vlas

  Bela Lugosi
  24.05. 2019
  Tak Toníku, už jsem bohužel vyštval Hvězdouna ze 3 webů. Nejdřív tady, pak přestal psát na šarlatánku, kam si mě pozval ty a teď už prý kvůli mě odchází i z Granosalis. Co bez něj budeme dělat?

  Tak zatím a někdy! Váš vítěz Bela, jdu plavat, pokud to není matrix :))))
  —————————————————————————————————————

  On na šarlatánku čmárá furt, jako anonym. Jenže mu to není vůbec platné. Já Hvězdouna okamžitě poznám. Jenom lituju, že nejsem homoděj. Ale já mu tu mladou manželku – boučka přeju. Ať si po letech odříkání, kdy se chtěl dokonce od MUDr Zvěřiny chtěl kvůli jeholetničářství vykastrovat, užije. Jenže to neměl tehdy chodit za psychietrem – sexuologem, ale měl jít za veterinářem. Ten by ho, cashewmandle, vymiškoval na to tata. Jenže to by už by nemohl prožívat současné štěstí se svojí současnou mladou mnželkou – ve skutečnosti s boučkem.

 180. Lemmy

  Pre Toliho, čo sa píše v slovenskej Pravde.sk: Eurovoľby v Česku vyhralo hnutie ANO s 21,2 % hlasov. Druhá je ODS (14,5 %), tretí skončili Piráti (14 %).

 181. toli

  A co volby ? Já jsem naprosto spokojený.Piráti se poprvé dostali do parlamentu EU a hned se 3 mandáty.
  Na druhou stranu skončila hegemonie frakcí lidovců a socialistů a pokud budou chtít ovládat Evropu tak pouze v koalicí s liberály.Právě liberálové jsou takovým tím jazýčkem na vahách ,stejně jako v českém parlamentu komunisti.Bez liberálů se v evropském parlamentu nic neprosadí,stejně jako bez komunistů v tom českém

 182. toli

  Takže liberální demokracie zůstává vládnoucí ideologií Evropy. 😀

  To se pánbíčkářům líbit nebude protože liberalismus je fujky fujky a demokracie je také fujky fujky 🙂

 183. Tonda Vlas

  Já teď nevím, po tvém posledním příspěvku, zda je chovancem ústavu multinick nebo seš jím ty.

  Tvým liberalismem je ve skutečnosti zhoubný liberalismus který si notuje s neomarxismem. A ti tví piráti se chystají do frakce neomarxistických zelených.

 184. Bela Lugosi

  Spokojenost, vyhrála Le Pen, Farage, u nás má SPD 2 mandáty a ODS 4. Sílíme. Pseudoliberální demokracie jde do prčic, v lidové frakci je navíc Orbán, který má jiné názory, takže jejich sestava není vůbec jistá. Orbán totiž má jiné názory než ta jejich lidová frakce, možná ho vyhodí nebo sám odejde.

  Takže vítězství! Ahoj, váš vítěz Bela 🙂

 185. Bela Lugosi

  Kromě toho se uvažuje, že ALDE také bude vylučovat, například Babiše, který moc pseudoliberál není, takže tahle frakce také oslabí nejspíš. U lidovců zase Orbán, který má přes 50% v Maďarsku! V Polsku vyhrál Kaczynsky. V4 má jiné vedení, ale Západ nám jde vstříc, viz. Le Pen ve Francii či Farage ve VB!

  Krása! Děkuji všem, co jste volili takto rozumně. A blahopřeji i Salvinimu v Itálii! Váš vítěz Bela! Volby dopadly skvěle! Konzervativní síly nabývají na síle. Váš vítěz Bela 🙂

 186. Bela Lugosi

  „Le Penová triumfovala v eurovolbách. Strana prezidenta Macrona je druhá“

  https://www.idnes.cz/volby/evropsky-parlament/2019/le-penova-evropsky-parlament-volby-macron-vysledky.A190526_211357_volby-ep2019_remy

  “ Eurovolby v Británii drtivě vyhraje Farage, konzervativci zažívají debakl
  26. května 2019 22:45, aktualizováno 27. května 6:28
  Strana pro brexit Nigela Farage získala v eurovolbách podle předběžných výsledků 31,6 procenta hlasů a v europarlamentu má zatím 28 křesel. Vyplývá to z průběžného sčítání výsledků ve Velké Británii, kde je zatím rozděleno 64 ze 73 křesel v europarlamentu.“

  Zdroj: https://www.idnes.cz/volby/evropsky-parlament/2019/britanie-eurovolby-evropske-volby.A190526_223541_zahranicni_remy

  Dobrou noc, je mi krásně! Toto je drtivé vítězství nás konzervativců a skutečných liberálů! Buzeranti dostali na zadek. Ahojky, váš vítěz Bela! Jdu plavat, pokud to není matrix 🙂

 187. Tonda Vlas

  David Harvey z City University of New York k tomu napsal:

  Domnívám se, že dnes velká část levice, jelikož je velmi autonomní a anarchická, vlastně nahrává koncové hře neoliberalismu. A hodně lidí na levici to nerado slyší.

 188. Ateistum

  Jediné co je zajímavé, ale radši se již ani nezpracovává, je počet neplatných hlasů od těch 30% Čechů s volebním právem a proč konkrétně byly ty hlasy neplatné (dříve se všechny „vzkazy“ a projevy na volebních lístcích zaznamenávaly). Mohlo by to přiblížit odhad jak záhy začne těch 70% voličů a zbytek společnosti vystavovat účty…

  Pokud to zjistím a bude-li to zajímavé řeknu vám odhad podplácení ve vězení a v komunitách cikánů.

 189. toli

  Ale já jsem opravdu rád za liberalismus,Pitomio se svými 2 mandáty se dostane do frakce která nebude rozhodovat naprosto o ničem,protože bude v izolaci,socani a lidovci se nutně musí spojit s liberály protože nemají jinou volbu.To je jako kdyby ČSSD a ODS spolupracovali.Sice už to tady kdysi bylo(opoziční smlouva),ale české politické poměry jsou úchylné. V Evropě se tvrdě rozlišuje pravice a levice.

  Logicky pokračuje hegemonie liberální demokracie.

 190. Bela Lugosi

  Výhru Le Penové nebo Farage a Orbána a Salviniho nemůže nikdo popřít. U nás také vyhráli spíš jiné síly než neomarxisté. ANO + ODS + SPD + KSČM nejsou zrovna moc multikulti a gender „liberálové“.

  Piráti jen 3 poslance, čekali 5. TOPka také. 🙂

  Krásné, jdu se koupat! Velké vítězství pro nás konzervativce a sekutečné liberály na úkor neomarxistů a pseudoliberálů v celé EU! 🙂 Váš vítěz Bela, tak zatím! 😀

 191. Tonda Vlas

  V izolaci? Když LePenka vyhrála volby i Frantíků? Ty jsi mi teda logik. Mimoto, ti dva poslanci jsou okamurovci pouze akcidentálně. Oba jsou to především starolevičáci. A zelení, do které frakce se piráti chystají, nejsou žádní liberálové ale jsou to neomarxisté. Nakonec, ty ses tu jako novolevičák též postupně odkopal.

 192. toli

  Náckové sice posílili,ale přesto budou menšinou a nic neprosadí. Sami to říkají,čekali více mandátů,jo tak leda nasrat 🙂

 193. Bela Lugosi

  Jenže ono se rozhoduje na úrovni národních států a tam vyhráli v Itálii Salvini a v Maďarsku Orbán atd… 🙂

  Takže naopak neomarxisté nic neprosadí! 😀

  Protože hlavní věci nedělá europarlament, ale národní státy a v EU stoupá podíl konzervativních a skutečně liberálních států na úkor neomarxistů a pseudoliberálů… 😀

  Navíc trend je jasný: oslabují pseudoliberálové a posilujeme my! 🙂

  A celkový trend je důležitější než jedny volby… 🙂

  Zatím, váš vítěz Bela se jde koupat! 🙂

 194. Tonda Vlas

  Okamura nemá lidi, tak musel kandidátku do EP obsadit vizigóty. Ten termín je velmi přiléhavý.

 195. Ateistum

  Ať se dnes ještě trochu zasmějeme…
  Napiš nám toljo něco o pravici a levici a rozveď klidně i liberalismus a demokracii jak je chápeš.

 196. Jenda

  „Jenže ono se rozhoduje na úrovni národních států a tam vyhráli v Itálii Salvini a v Maďarsku Orbán atd… 🙂

  Takže naopak neomarxisté nic neprosadí! 🙂

  Protože hlavní věci nedělá europarlament, ale národní státy a v EU stoupá podíl konzervativních a skutečně liberálních států na úkor neomarxistů a pseudoliberálů…

  Navíc trend je jasný: oslabují pseudoliberálové a posilujeme my! 😀

  A celkový trend je důležitější než jedny volby… 😀

  Zatím, váš vítěz Bela se jde koupat! 🙂 “

  V podstatě souhlasím, ale proč pořád zdůrazňovat to Vaše vítězství? Není to trochu arogantní? Bavme se zde věcně a bez vzájemných osobních výpadů. Ale dělají to zde všechny strany. Bohužel.

 197. Ateistum

  Jinak jste zdá se mnozí uspokojitelní hrami a chlebem. To ale nevěstce dlouho nevydrží, přemýšlejte co hrozného vám uchystala…

  Ekklesian

 198. toli

  Belo zjevně nevíš jak funguje europarlament,nejsou důležité politické strany,důležité jsou frakce a ta tvoje náckovská sice posílila ale je pořád menšinou která i díky izolaci nebude rozhodovat o ničem což přiznávají i sami náckové 🙂

 199. Tonda Vlas

  To není nic proti Hvězdounovi, produktu toliho. Toho ale zdejší admin vyrazil.

 200. toll

  To ale nevěstce dlouho nevydrží, přemýšlejte co hrozného vám uchystala…

  Nevěstce to vydrželo přes 2000 let,zato tvůj Kristus nás viditelně opouští .V Česku chcípá na úbytě a Irové zasadili poslední hřebík křesťanství ,po stejnopohlavních manželstvích si nyní odsouhlasili snadné rozvody.V Evropě už lidi přišli na to že křesťanství je fake,V Asii a Africe na to přijdou také to se nebojím.Zatím jsou okouzleni exotičností křesťanství,protože je jiné než jejich vlastní kultury.

 201. toli

  Náboženství to jsou orgie hlouposti a blbosti což nám zdejší křesťané permanentně dokazují.

 202. Bela Lugosi

  Právě, posílily naše frakce a vaše jsou oslabené, ale jak píšu, hlavní věci rozhodují národní státy a Evropská rada, složená z národních států a tam hlavně posílily naše síly a ne vaše 😀 :D.

  Hlavní je ten trend! 🙂

  Kromě toho má třeba lidová frakce u sebe Orbána, kterého počítám k nám a ne k vám. I když frakce je spíš sluníčková, ale ne celá. 🙂 Tak já právě s frakcemi počítám… 🙂

  Zatím, jdu plovat, pokud to není matrix, váš vítěz Bela. 🙂

 203. Ateistum

  Proč myslíš, že nevěstka je tu 2000 let?

  Ekklesian

 204. Jenda

  „Právě, posílily naše frakce a vaše jsou oslabené, ale jak píšu, hlavní věci rozhodují národní státy a Evropská rada, složená z národních států a tam hlavně posílily naše síly a ne vaše 😀 .

  Hlavní je ten trend! 🙂

  Kromě toho má třeba lidová frakce u sebe Orbána, kterého počítám k nám a ne k vám. I když frakce je spíš sluníčková, ale ne celá. Tak já právě s frakcemi počítám… 🙂

  Zatím, jdu plovat, pokud to není matrix, váš vítěz Bela. 🙂 “

  Dokonce jsem slyšel, že chtějí Babiše vyloučit z té jeho frakce. Ale nevím. Rozhodně to není ten jejich „liberál“.

 205. Toli

  Kromě toho má třeba lidová frakce u sebe Orbána, kterého počítám k nám a ne k vám. I když frakce je spíš sluníčková, ale ne celá. Tak já právě s frakcemi počítám…

  Orbána si klidně nech ,stejně už byl Fidez vyloučený už v minulém období z liberálů.
  Čas mi dá za pravdu,,uvidíš že se vůbec nic nezmění a dál budou vládnout socani a lidovci s podporou liberálů.
  Opět budou trapky řvát CZECHXIT CZECHZIT 😀

 206. toli

  Proč myslíš, že nevěstka je tu 2000 let?

  Lépe řečeno nevěstka je tady od počátku člověka ,jen dostala jméno až v pohádkové knize 🙂

  Ale pořád platí že kašpar Kristus nás na rozdíl od nevěstky již opouští

 207. Jenda

  Ano, ten trend vzestupu konzervativců a jim podobných v EU je jasný. Bude zajímavé, co to udělá s Francií, protože Macron má doma vážné potíže. Vůbec mu to nezávidím. Ale částečně si za to může sám. Choval se jako Ludvík VI. Národně konzervativní Orbán získal 52%, neuvěřitelné. Žádná „liberální“ strana tohle nedala. Orbán jim u lidovců ještě asi pěkně zatopí.

 208. toli

  Ano, ten trend vzestupu konzervativců v EU a dalších je jasný.

  Trendy jsou cyklické,na dalších 5 roků má europarlament pokoj .

  A žabožrouty neřeším.Důležité je že v Česku má podpora Pitomia klesající tendenci.Lidi už ho prokoukli a stále prokoukávají.

 209. Jenda

  Tenhle trend se zdá být spíše ustálený než cyklický. Resp. může být ustálený. To nikdo předem neví. V ČR národovecky volili i voliči ODS nebo ANO. To je třeba si uvědomit, Babiš není žádný „liberál“, Zahradil je velmi kritický k Bruselu. A je ve frakci reformistů, žádní eurohujeři. Tak uvidíme.

 210. Jenda

  On takový národně konzervativní Orbán vyhrává už spousty let a stále více. O cyklech bych zde nemluvil. Spíš o posilujících trendech, byť to nemusí jít vždy a všude přímo, ale celkově konzervativismus posiluje.

 211. Tonda Vlas

  toli
  27.05. 2019
  Proč myslíš, že nevěstka je tu 2000 let?

  Lépe řečeno nevěstka je tady od počátku člověka ,jen dostala jméno až v pohádkové knize

  Ale pořád platí že kašpar Kristus nás na rozdíl od nevěstky již opouští
  ——————————————————————————————————————-

  Mýlíš se, jen se děje to, co bylo předpovězeno.

 212. toli

  Mýlíš se, jen se děje to, co bylo předpovězeno.

  Takové předpovědi umím taky ,co s ideologií která se vyčerpá a začne se hnusit ?Co s ideologií kterou nepodporují vědecké poznatky takže je neopravitelně zastaralá ?

 213. toli

  A co bude schopno 10 Orbánových poslanců ve 180 členné frakci ? Vůbec nic…

 214. Tonda Vlas

  Ony se ty frakce mohou přeskupit. Stejně nezmůže nic nikdo, protože celý EP je pouze Mickey Mouse ansábl. Proto ta nízká volební účast. Šel jsem tam až v úterý před zavřením a na tom archu moc zakroužkovaných účastníků nebylo.

 215. Lemmy

  Toli: A co bude schopno 10 Orbánových poslanců ve 180 členné frakci ? Vůbec nic…

  To je silné spochybňovanie demokracie. Naši poslanci sú síce v menšine, a dosiahli aspoň zopár výsledkov. Ak jeden poslanec dá dobrý návrh, tak 179 ho podporí.

 216. Lemmy

  Toli: A co bude schopno 10 Orbánových poslanců ve 180 členné frakci ? Vůbec nic…

  To je silné spochybňovanie demokracie. Naši poslanci sú síce v menšine, a dosiahli aspoň zopár výsledkov. Ak jeden poslanec dá dobrý návrh, tak 179 ho podporí.

  Pre OSACR.cz: Pokiaľ je tento príspevok duplicitný, prečo sa prvý nezobrazuje?

 217. Lemmy

  Toli: A co bude schopno 10 Orbánových poslanců ve 180 členné frakci ? Vůbec nic…

  To je silné spochybňovanie demokracie. Naši poslanci sú síce v menšine, a dosiahli aspoň zopár výsledkov. Ak jeden poslanec dá dobrý návrh, tak 179 ho podporí.

  Pre OSACR.cz: Aký je problém s uverejnením môjho príspevku?

 218. Ateistum

  Britští rodiče umožnili změnu pohlaví synům ve věku 7 a 3 let
  Soudce Vrchního soudu je pochválil, že jsou „dobří, chápající a pečliví“

  Emma R.

  27.5.2019
  Témata: LGBT, Lidská práva
  http://www.zvedavec.org/komentare/2019/05/7919-britsti-rodice-umoznili-zmenu-pohlavi-synum-ve-veku-7-a-3-let.htm

  Tříletý chlapec byl oblečen do dívčí školní uniformy poté, co začal žít u pěstounských rodičů, jejichž vlastní syn změnil pohlaví ve věku sedmi let. Mladší dítě přivezli do školy v dívčím oblečení, navzdory tomu, že učitelé „výslovně“ žádali pěstounský pár, aby ho oblékali do chlapeckého oblečení.
  […]

  Rodiče, kteří jsou v centru případu, jenž vyšel najevo v soudním rozhodnutí, zveřejněném minulý týden, měli v péči ještě třetí dítě, které má „potíže s genderovou identitou“.

  Případ páru, známého jen jako C.P. a T.P., zkoumaly sociální služby, spadající pod hrabskou radu Lancashire, kvůli obvinění, že „manipulovali“ s pohlavím svých dětí a riskovali, že jim tak způsobí „velkou emocionální újmu“.

  Hrabská rada chtěla zpočátku všech pět dětí, žijících s tímto párem, odejmout. Minulý pátek však soudce Vrchního soudu zprostil pár viny a projevil jim uznání, že jsou „dobří rodiče“, „chápající a pečliví“.

  Pan Spravedlnost Williams řekl: „Důkazy z téměř všech zdrojů, vypovídající o tom, jak děti prosperují v péči C.P. a T.P., poskytují velmi silnou podporu tvrzení, že C.P. a T.P. jsou dobrými rodiči.“

  Rozsudek poskytl další vhled do života páru, který vykonává pěstounskou péči již 16 let. Dvě z pěti dětí, které byly předmětem soudního řízení, byly jejich biologické děti, a ostatní tři jsou v pěstounské péči.

  Centrum Tavistock, Hampstead, Londýn. Institut pro rozvoj genderové identity je určen dětem a mladistvým, a také jejich rodinám, zažívajícím problémy s rozvojem genderové identity. Je to jediný institut svého druhu ve Velké Británii.

  Jejich nejmladší biologické dítě, známé pouze jako R., nyní třináctileté, podstoupilo změnu pohlaví. Změnilo se z chlapce na dívku ve věku sedmi let. Pěstounští rodiče okamžitě podnikli patřičné kroky a legálně sjednali novou identitu dítěte, změnili mu jméno na základě listiny ve formě prohlášení, a zařídili mu nový pas.

  Avšak R. nebyl šťastný ani potom. O pár měsíců později se svěřil jednomu ze zaměstnanců školy, „že si nemyslí, že by život stál za to žít,“ uvádí se v rozsudku.

  Krátce poté, co R. změnil pohlaví, si rodina vzala do pěstounské péče chlapce, známého jako H. V lednu 2016, když mu byly tři roky, byl „oblékán do dívčího oblečení,“ uvádí se v rozsudku.

  Pěstounská matka T.P. údajně řekla učiteli: „Tady je další dítě pro Tavistock (kliniku),“ uvádí se v soudních dokumentech.

  Následující rok začal chlapec H. ve čtyřech letech chodit do školy, a rozsudek k tomu uvádí: „Zařízení požádalo H., aby chodil v chlapecké uniformě. Avšak v září H. přišel v dívčí uniformě.“

  Minulý rok v červenci zahájila hrabská rada Lancashire řízení o odebrání všech pěti dětí rodičům kvůli obavám, že „jednají unáhleně v souvislosti s genderovou dysforií (porucha genderové identity, pozn. překl.)“.

  Rada však od svých pokusů ustoupila z důvodů, které zůstávají nejasné. Minulý pátek pan Spravedlnost Williams, působící na Vrchním soudě v Londýně, v divizi Rodinného soudu, povolil radě, aby ukončila soudní spor, který iniciovala.

  Řekl: „Život rodiny by měl nyní pokračovat na základě toho, že obavy byly zcela rozptýleny v důsledku vyšetřovacího procesu, který byl vykonán.“

  „V průběhu slyšení jsem zaznamenal, že záležitosti, týkající se genderové identity a medicínského chápání těchto problémů, jsou složité a vyvíjejí se.“

  (British parents gender transition son and foster son, 7 and 3, to female – High Court judge praises them as “good, attuned and careful” vyšel 16. května 2019 na voiceofeurope.com. Překlad v ceně 202 Kč Zvědavec.)

  Taký „liberálný“ přístup, až se mi z toho řiť sevřela…

 219. Ateistum

  4-ročný chlapec môže začať s transgender premenou, potvrdil súd v Anglicku

  Londýn 27. mája 2019

  Vyšší súd v Anglicku potvrdil „právo“ 4-ročného chlapca, aby žil ako dievča, uvádza spravodajský portál o bioetike BioEdge

  Správy opisujú prípad páru, ktorí si berie deti v rámci pestúnskej starostlivosti. Títo rodičia vyvolali obavy po tom, čo obliekali svojho adoptovaného 4-ročného chlapca do dievčenskej školskej uniformy. Sociálni pracovníci boli znepokojení, že tento pár chlapca príliš rýchlo zhodnotil ako trpiaceho na dysfóriu, a preto podali sťažnosť, že pár „aktívne podporoval dieťa v transgenderizme.“ V tejto rodine to nie je prvé rodovo-zmätené dieťa.

  Náhradní rodičia sa zabezpečili správami od odborníkov, ktorí vychvaľovali ich rodičovské schopnosti, a tak sociálni pracovníci ustúpili. Pár sa však rozhodol obrátiť na súd pre potvrdenie svojej výchovy a oslobodenie sa od obvinení.

  Sudca Williams rozhodujúci v tomto prípade opísal rodičov ako „vnímavých a starostlivých“ a uviedol, že chlapcovi nebude ublížené, ak by podstúpil „kompletnú premenu na ženu, ktorá by sa udiala vo veľmi mladom veku.“

  „Je evidentné, že nie je v záujme dieťaťa, aby tieto vyšetrovania ďalej pokračovali,“ uviedol. „Životy tejto rodiny by mali pokračovať na báze toho, že obavy boli úplne vyvrátené.“

  Avšak, sudca o tejto rodine vynechal pár dôležitých faktov. Pár má jedno vlastné dieťa, chlapca vo veku 13 rokov, ktorý tiež podstúpil „sociálnu premenu,“ keď mal 7 rokov. Chlapček z prípadu, ktorý skončil na súde má teraz už 6 rokov, avšak jeho „sociálnu premenu“ začali, keď mal iba 4 roky. Ďalšie dieťa v ich náhradnej starostlivosti (vek neznámy), ktoré bolo s rodinou tri a pol roka, rovnako riešilo problémy s rodovou identitou. Už v roku 2013 obdržali orgány miestnej správy anonymnú správu od člena rodiny s predmetom: „Prílišná inklinácia k povzbudzovaniu rodovej disfórie u troch detí.“

  Rozhodnutie súdu bolo kritizované v blogu Transgender Trend, ktorý podobné prípady podrobne sleduje. „Toto rozhodnutie súdu o rodine zavádza nebezpečný precedens. Žiadna oblasť výchovy dieťaťa nesmie byť vydaná napospas ideológií, ktorá popiera faktické poznatky o vývoji dieťaťa a o jeho psychológii. A žiadna liečba v takomto prípade by nemala dostať povolenie, pretože v tejto jedinej oblasti sme rozhodli, že normálne pravidlá neplatia. Žiadne dieťa by nemalo byť umiestnené mimo bežnej bezpečnej a povinnej starostlivosti.“

  „Jednoducho povedané, tento rozsudok ohrozuje zraniteľné deti.“

  Preklad Viktória Dandárová
  Uveřejněno HlavnéSprávy

 220. Ateistum

  Prostě „liberál“, „humanista“, „demokrat“ kam se podíváš…

  Ekklesian

 221. Lemmy

  Toli napísal: A co bude schopno 10 Orbánových poslanců ve 180 členné frakci ? Vůbec nic…

  To je silné spochybňovanie demokracie. Naši poslanci sú síce v menšine, a dosiahli aspoň zopár výsledkov. Ak jeden poslanec dá dobrý návrh, tak 179 ho podporí. Prípadne väčšina. Aspoň toľko, aby bol schválený zákon.

 222. Tonda Vlas

  K nám to přijde brzy, a kozel – zahradník toli tomu bude jako odborný psycholog odborně sekundovat.

 223. toli

  Známá dvojka Ateistum a Tonda Vlas,ještě vám chybí multinick 😀

  Ty vaše šplechty nemá cenu vůbec řešit.

 224. Tonda Vlas

  @toli

  Máš smůlu. Na žádné férie nelozím.

 225. Toli

  Ale blbost na to máš dostatečnou 😀

 226. toli

  Zájemcům o skutečnou pravdu (a ne ty pičoviny co se žvaní v kostelech) doporučuji nastudovat si něco o sinajském kodexu a syrském kodexu.Jde o nejstarší bible z poloviny 3 století.Stručně Markovo evangelium,které je nejstarší a jsou od něj odvozena ostatní synoptická evangelia,toto Markovo evangelium neobsahuje Ježíšovo vzkříšení a dokonce údajná Ježíšova věta „Odpusť jim Otče neboť neví co činí “ je o staletí pozdější vsuvka.
  Vzkříšení Krista obsahuje až takzvaný Washingtonský kodex který je však z pátého století.

  Ono je to logické-když budu chtít odrbat ovce o prachy a majetek tak jim slíbím vše po čem touží .Nakonec mi budou své peníze a majetek sami cpát 🙂 ,protože budou vědět že boháč se do nebe nedostane,to spíše velbloud projde uchem jehly.

  Nutno podotknout že v Anglii nahradili starou Jamesovu bibli v 18.století revidovanými dotisky dle syrského i synajského kodexu.Avšak lidi nepřestali chodit do kostelů,ovce jsou prostě ovce.

 227. Tonda Vlas

  Toli
  28.05. 2019
  Ale blbost na to máš dostatečnou
  …………………………………………………………………………………………………………………….
  Milý toli, kde chybí věcné argumenty, tak tam přirozeně nastává argumentace, kterou ty tu produkuješ.

  Teď jsem na homofórum napsal na nově založené vlákno tento poněkud zžíravý příspěvek:

  gin (58/184/120)
  Pro mne je to celé o LGBT komunitě, nověji o LGBTQ komunitě a za pár let později to bude LGBTQKLMFDNYZUIOPRTZ komunita, pouze odporný neomarxistický projekt, který má rozvrátit normální společnost, jenže islamisté si už brousí zuby, jak s tímto zametou. Pátou kolonu už v Evropě mají, a tak, jak vidím za dvacet let práce v Německu se zvětšuje geometrickou řadou…………..

  Jsem zvědav, zda mne odtamtud vyhodí, jako odtamtud vyhodili homoděje Hvězdouna. Mne zatím odtamtud nevyhodili, i když homoděj nejsem a mnohé mé příspěvky vůči té pochybné LGBT komunitě jsou stejně zžíravé, jako tento, co jsem tu okopčil.

 228. toli

  Milý Tondo,všichni už tady víme co jsi zač ,nejen já,ale i Lemmy a Medea například,takže klidně můžeš jít se svým chorým mozkem do prdele.Koho zajímají tvé půtky s Hvězdounem a koho zde zajímají tvé výkřiky na buzerantských fórech ?

 229. toli

  @Lemmy
  Toli: A co bude schopno 10 Orbánových poslanců ve 180 členné frakci ? Vůbec nic…

  To je silné spochybňovanie demokracie. Naši poslanci sú síce v menšine, a dosiahli aspoň zopár výsledkov. Ak jeden poslanec dá dobrý návrh, tak 179 ho podporí.

  Máš pocit že z Orbánových poskoků může vypadnout něco rozumného ? I když naše europička Šojdrová se vyjádřila že v Bruselu se poslanci za Orbána vyjadřují a jednají úplně jinak než se vyjadřuje a jedná Orbán v Budapešti.Takže Maďarsko přijmulo 1500 migrantů aby o tom domácí obyvatelstvo,tedy Maďaři ani nevěděli.V Maďarsku to není tak jako u nás kde se okamžitě všechno vykecá.V Maďarsku ovládá media právě Orbán. Po mediální masírce maďarských medií mohl Fidesz získat právě 48 % voličů.

 230. toli

  To je jako kdyby jsi chtěl udělat z Ateistum poslance,prostě debilní nápad 😀
  Tonda by se pro svou jednoduchost do parlamentu rovněž nedostal a multinick má schizofrenii a bájnou lhavost takže také ne .

 231. toli

  @Lemmy
  I když co jsem se dověděl tak vlastní iniciativa europoslanců není podporována.Oni mohou pouze jednat o zákonech a nařízeních které přichází z komise.To je v podstatě jako v Česku,návrhy které nepřichází od vlády ale jdou z parlamentu jsou málokdy přijaty.

  U europarlamentu je toto nařízení v podstatě logické.Europoslanci nemohou podávat vlastní návrhy protože je v podstatě nemožné najít shodu mezi 28 státy EU.Vždy bude někdo poškozený a někdo naopak zvýhodněný.

 232. Ateistum

  1. Korupcí a podplácením (ohledně voleb) se zabývat nebudu. Nechci to vědět, ztráta času. Všichni se títíte spokojeni a „vítězi“. Tak jako tak se budete muset brzy vzájemně zabíjet. Jinak nepochybuji, že se manipulovalo, podvádělo, kupovaly hlasy,… přinejmenším jako v míře obvyklé.

  2. Zabýváte se hovadinami. Stíhačky (přes den), mnohem více nejrůznějších vrtulníků, noční přelety těžkých nákladních letadel, zvýšený pohyb českých vojsk po zemi, přesuny vojenské techniky, plánované přesuny takzvaných „spojenců“,…

 233. Tonda Vlas

  toli
  29.05. 2019
  To je jako kdyby jsi chtěl udělat z Ateistum poslance,prostě debilní nápad
  Tonda by se pro svou jednoduchost do parlamentu rovněž nedostal a multinick má schizofrenii a bájnou lhavost takže také ne .
  ……………………………………………………………………………………………………………………………..

  Hlavně, že by ses tam dostal ty. Já bych do toho obludária nechtěl ani náhodou. Mladý Komárek žasnul, když se tam ocitl, kam se to vůbec dostal.

 234. Ateistum

  toli 29.5 (pár příspěvků výše) napsal:

  @Lemmy
  I když co jsem se dověděl tak vlastní iniciativa europoslanců není podporována.Oni mohou pouze jednat o zákonech a nařízeních které přichází z komise.To je v podstatě jako v Česku,návrhy které nepřichází od vlády ale jdou z parlamentu jsou málokdy přijaty.

  [… Nějaké zaručeně vlastní hovadiny]

  ***
  Pokud uvedený text je citace z Lemmyho diskusního příspěvku, proč tu ten příspěvek není?
  Nebo to celé je zpozdilá a zbloudilá reakce na Lemmyho poznámku o referendu?

 235. Jenda

  Jako milovník katolického historika Pekaře bych řekl, že ten sloup k nám prostě patří. Ten sloup zničila bolševická lůza a opilci kolem levičáka Sauera. Vaše jiráskovsko-nejedlovské pojetí dějin je dnes již značně překonané.

 236. toli

  Ten sloup tam 100 let nechyběl a stále nechybí.Otázkou zůstává kdo byl v roce 1918 bolševická lůza a levičácký opilecJá to vidím tak že pokud má někdo úchylku na náboženské symboly tak nechť si je staví na svých pozemcích.Zdejší magoři mají potřebu každý rok vztyčit někde velký kříž.Kdysi to dělali na obecních pozemcích a vždy se našel někdo kdo jim ten kříž zlikvidoval.Nyní to dělají na svých pozemcích a zahradách.Sice to vypadá odpudivě,ale jsou to jejich pozemky.
  Že budou blbci množit náboženské symboly a svinit jimi veřejný prostor zcela jistě neznamená že bude více náboženství v Česku.Na běžné lidi to má spíše opačný účinek,hnusí se to.
  Zdejší charita pořádá dětskou zábavu ke dni dětí a spousta rodičů to svým dětem zakáže právě proto že to pořádá charita.

 237. Alibaba

  Jenda: Jako milovník katolického historika Pekaře bych řekl, že ten sloup k nám prostě patří.
  Nepatří! Tady není černoprdelníkovo!

 238. Jenda

  To byste museli vypálit nebo zničit i jiné historické památky, třeba křesťanské kostely. A ty také stojí na veřejných místech. A památky se opravují z veřejného rozpočtu. A jsou hlavně křesťanské. To je historický fakt.

 239. toli

  To byste museli vypálit nebo zničit i jiné historické památky, třeba křesťanské kostely. A ty také stojí na veřejných místech. A památky se opravují z veřejného rozpočtu. A jsou hlavně křesťanské. To je historický fakt.

  Co stojí tak stojí.Ono je rozdíl nechat původní kapličku či kostel a nebo stavět repliky,repliky náboženských staveb jsou v nejateističtější zemi světa prostě fujky fujky .
  Před pár lety tady chtěli pomatenci postavit velký kříž uprostřed kruhového objezdu,neprošlo to jednak kvůli bezpečnosti silničního provozu a jednak pro to že by si projíždějící řidiči ťukali na čelo jací jsou v tomto městě pomatenci.

 240. xjur

  Pamatky necht pripominaji historicke udalosti. Zboreni marianskeho sloupu byla taky historicka udalost, tudiz i jeho absence neco pripomina a melo by to tak zustat. Pokus o jeho rekonstrukci je jen pokusem o zviditelneni jednotlivych lidi, replika je bezcena a pocet lidi, kteri by se na ni chodil divat by byl minimalni. Leda pejskari by k ni mohli vodit sve mazlicky.
  Jinak, nicenim historickych pamatek historii nezmenime. Nasi predci byli holt casto pobozni a jejich odkaz mejme v ucte. Do kostelu stejne uz za par let chodit nebude, mohly by se sice predelat na muzea, koncertni sine atp, ale do toho my uz nemame co kecat, kdyz je Kalousek a spol daroval nadnarodni cirkevni oligarchii.
  Ledaze bychom se vzchopili a zrusili cirkevni restituce.

 241. toli

  @xjur
  Do kostelu stejne uz za par let chodit nebude, mohly by se sice predelat na muzea, koncertni sine atp, ale do toho my uz nemame co kecat, kdyz je Kalousek a spol daroval nadnarodni cirkevni oligarchii

  Chození do kostelů stejně mizí,má klesající tendenci .Z kostelů se již dělají galerie,muzea a leckde i nevěstince.
  S historickými památkami souhlasím.Sám se v horkém létě rád stavím někde v kostele.Je tam chládek a klid a duchovní rozměr je potlačen na úkor obdivu architektury či uměleckého slohu. Na odkaz předků si nehraji,předci věřili (častokrát pod nátlakem) něčemu jinému než věříme my.

 242. Jenda

  Takže když někdo vypálí kostel z politických důvodů, je to historický akt a mělo by to tak zůstat? Jako u toho sloupu? Stačí vám ta bolševická lůza, která bude rozhodovat o památkách? Ateisté jsou navíc velmi nevzdělaní, Mariánský sloup byl tady kvůli vítězství nad Švédy, kteří zde rabovali. Nemá to co dělat s Bílou horou. Prosím, začněte něco číst. A nejen Jiráska a bolševika Nejedlého, ze kterého nejspíš vycházíte. Doporučuji i toho Pekaře.

 243. toli

  Takže když někdo vypálí kostel z politických důvodů, je to historický akt a mělo by to tak zůstat? Jako u toho sloupu?

  Sloup byl zbořen před sto lety je to tedy historie ke které není třeba se vracet. Navíc replika by byla opravdu bezcenná.
  A o nevzdělanosti ateistů bych raději pomlčel a spíše bych se zaměřil na nevzdělanost křesťanů.Koho dnes zajímá vítězství nad Švédy ? Navíc v tehdejší době bylo české království opravdu protestantské ,jen katolíci si zde udělali kolbiště se Švédy.Měli bychom oslavovat Habsburky,rekatolizaci našeho království ? Vyhnání Komenského a dalších ? Není důvod k tomu.

 244. Ateistum

  Pokud vím tak v Brně na Petrově stále zvoní poledne o hodinu spíš. A vzhledem k tomu, že Švédsko se opětovně stává muslimským územím je třeba si připomínat jak vítězství nad Švédem, tak nad Turkem.

 245. Jenda

  Děláte trochu, jako kdyby husité nebyli spíš teroristé co rabovali. A děláte, že katolická církev zde nevychovala generace vzdělanců, jako kdyby nedělala charitu, jakoby neudělala spoustu hodnotných uměleckých počinů v dané době. A co přišlo potom? Víme, kam to po Rakousku spělo, k Hitlerovi a k bezbožnému nacismu a komunismu.

 246. toli

  Jenže husité byli Češi a to mluví za vše.Katolická verbež se sem natáhla z ciziny a i dnešní katolíci jsou pohrobci rekatolizace.Po Rakousku to spělo k pruské (německé ) touze po hegemonii.První světová válka ožebračila Německo a tím vyvolala druhou světovou válku protože Němci neměli co do huby.A Hitler sem natáhl Stalina.Kdyby tady nebyl Hitler tak tady nebyl ani Stalin.
  A bezbožné ideologie jsou alespoň reálné,protože nebojují za něco tak imaginárního jako je pohádková postava z bible nebo koránu

 247. toli

  @Ateistum
  Pokud vím tak v Brně na Petrově stále zvoní poledne o hodinu spíš. A vzhledem k tomu, že Švédsko se opětovně stává muslimským územím je třeba si připomínat jak vítězství nad Švédem, tak nad Turkem.

  Jenže Petrov je katolická chajda,a vzhledem k tomu že české království bylo v období třicetileté války protestantské tak Švedové vlastně byli spojenci Čechů.Kdyby se tady neroztahovali katoličtí Habsburkové a jejich poskoci tak Švédové neměli důvod vpadnout do Čech.
  BTW tehdy i velká část Polska byla protestantská.To byl důvod proč první kroky Komenského po vyhnání vedly právě do Polska.Nakonec skončil v Holandsku.

 248. Ateistum

  A to mají být jako důvody proč si Švédy nepřipomínat? Ty jsi tvrdil, že všude zapoměli, já ti (na příkladu) říkám že ne. Měl bys vzpomínat i na malé doby ledové, neůrodu, mor,… ani tomu nebyl navždy konec.

  V první řadě bys ale „liberále“, který už jednu totalitu zažil, měl rozpoznat rychle nastávající soudobou totalitu, kterou pomáháš nastolovat.

 249. toli

  Že Švédové byli naši nepřátelé je tvrzení katolické propagandy,pravda je taková že Češi jako národ byli v té době protestanty,víš ty Kristův idiote ? Takže Mariánský sloup na staroměstském náměstí opravdu ne.
  Další důvod je ten že nevidím důvod proč uctívat nějakou kurvu co porodila bastarda.

 250. toli

  V první řadě bys ale „liberále“, který už jednu totalitu zažil, měl rozpoznat rychle nastávající soudobou totalitu, kterou pomáháš nastolovat.

  Nevím jak ty s porouchaným mozkem,ale já si užívám maximální možnou svobodu,takže s nějakou křesťanskou totalitou běžte laskavě do prdele 😀

 251. Ateistum

  Už začínám chápat, proč někteří vítají a oslavují ty co je zotročili, své vrahy,…

  Nepotřeboval jsem to ale chápat, nepřítel (to není ten s nálepkou) je prostě nepřítel. Můžeš s ním jednat, dát mu šanci a prostor na změnu (tedy nebýt podobně jako kdejaký „liberál“ pohřben pod svými dogmaty a být schopen se smilovat), ale pořád (až do proměny) je to nepřítel, ke kterému je třeba jako k nepříteli přistupovat. Chápeš nepříteli?

 252. toli

  To že nejsi přítel ,tedy jsi nepřítel vím od samého začátku co jsi se zde objevil,naštěstí Kristovi šulínci vychcípávají a brzy budou jen v rezervacích.Ta rezervace bude pravděpodobně ve šluknovském výběžku,jak má republika ty dvě ouška,víš ?

 253. Jenda

  To bych neřekl. Křesťané mají ve všech stranách velký vliv. Proto stále nemáme ten zvrácený zákon o eutanasii nebo o sňatcích úchylů. Křesťanství nabude na síle v celé Evropě, pokud ho nahradí islám, tak to bude pro některé zde ještě horší, protože ti nebudou jisté komunity vůbec tolerovat a ano, myslím i LGBT nebo ateisty. Čas ukáže, je třeba vyčkat delší čas. Vaše děti už uvidí víc. Odpadli jste od Krista? Tak budete mít komunismus, nacismus nebo islám.

 254. toli

  To bych neřekl. Křesťané mají ve všech stranách velký vliv. Proto stále nemáme ten zvrácený zákon o eutanasii nebo o sňatcích úchylů. Křesťanství nabude na síle v celé Evropě, pokud ho nahradí islám, tak to bude pro některé zde ještě horší, protože ti nebudou jisté komunity vůbec tolerovat a ano, myslím i LGBT nebo ateisty. Čas ukáže, je třeba vyčkat delší čas. Vaše děti už uvidí víc. Odpadli jste od Krista? Tak budete mít komunismus, nacismus nebo islám.

  Již jsem řekl aby jste šli se svým Kristem do prdele,zbytek jsou jen vaše vlhké sny.Zákon pro uchyly (jak říkáš) je v parlamentu a euthanasie je jen otázkou času pokud vím tak ten zákon dosud nikdo nepředložil.

  O zákazu potratů si můžete jen nechat zdát.

 255. toli

  Drahoušci smiřte se s tím že chcípete,následující generace jsou vše jiné jen ne křesťanské 😀

 256. Ateistum

  Křesťanské generace je to co tě naoko (učinil sis z toho zástupný problém „psychologu“) straší až k šílenství. Tvé skutky a smýšlení nezůstanou tak jako tak skryty, nad Bohem ani jeho dětmi tak jako tak nezvítězíš.

  Brzy budeš mít pravděpodobně možnost zkřížit svou zbraň se zbrpaní svého protivníka, člověka jehož život a hodnoty ohrožuješ. Uvidíme kolik z tobě podobných je toho schopno a kolik jen zvládne manipulovat dav a využívat sílu cizích paží (třeba i ne-lidí či skutečného svého nepřítele).

 257. Alibaba

  Jenda:To byste museli vypálit nebo zničit i jiné historické památky, třeba křesťanské kostely.
  Použiju toliho větu: Co stojí tak stojí.
  Takže když někdo vypálí kostel z politických důvodů, je to historický akt a mělo by to tak zůstat?
  To záleží na vlastníkovi. Viz i Notre-Dame v Paříži. Tady to je lapač turistů…
  Jinak tady ten sloup 100 let nikomu nechyběl, kdoví, čí vůbec byl? Jinak klidně kostel, kterej v současnosti spadne (vyhoří, vyplaví,…) není třeba ihned stavět znova, opětně je to na vlastníkovi co si s ním udělá.

  Ateisté jsou navíc velmi nevzdělaní, Mariánský sloup byl tady kvůli vítězství nad Švédy, kteří zde rabovali.
  V tom případě by se ale měl postavit pomník nějakému generálu, popřípadě obecně obráncům, že zvítězili. Marie nezvítězila…

  A děláte, že katolická církev zde nevychovala generace vzdělanců, jako kdyby nedělala charitu, jakoby neudělala spoustu hodnotných uměleckých počinů v dané době.
  Vzhledem k tomu, že v té době si na vzdělání uzurpovala monopol, tak bych jí nějaké plusy vůbec nepřičítal.

  Vaše děti už uvidí víc. Odpadli jste od Krista? Tak budete mít komunismus, nacismus nebo islám.
  Další, co si myslí, že jedna hnusná ideologie se musí vždy nahradit jinou hnusnou, protože si o lidech myslí, že jsou to jen ovce.

 258. Tonda Vlas

  *BTW tehdy i velká část Polska byla protestantská.To byl důvod proč první kroky Komenského po vyhnání vedly právě do Polska.Nakonec skončil v Holandsku.*
  ……………………………………………………………………………………………………………………………..
  V době Bílé hory byly většinově protestantské jak Horní tak i Dolní Rakousy. Plně katolické bylo z rakouských zemí jenom Tyrolsko. Jenže Ferdinand II. zahájil tvrdou rekatolizaci. I Lichtensteinové byli původně protestanté, kteří vychytrale otočili.

 259. Tonda Vlas

  toli
  30.05. 2019
  To že nejsi přítel ,tedy jsi nepřítel vím od samého začátku co jsi se zde objevil,naštěstí Kristovi šulínci vychcípávají a brzy budou jen v rezervacích.Ta rezervace bude pravděpodobně ve šluknovském výběžku,jak má republika ty dvě ouška,víš ?
  ……………………………………………………………………………………………………………………………

  Pochybuju, ze Šlk totiž pocházím.

 260. Tonda Vlas

  *Jinak tady ten sloup 100 let nikomu nechyběl, kdoví, čí vůbec byl? Jinak klidně kostel, kterej v současnosti spadne (vyhoří, vyplaví,…) není třeba ihned stavět znova, opětně je to na vlastníkovi co si s ním udělá.*

  Chyběl meridianu. Už 100 let nemá co na ten meridian vrhat stín.

 261. toli

  @Alibaba
  Jo,jsou to totalitní hnusky co si myslí že každý musí žít předepsaným způsobem dle jejich trapného Boha.A zdejším hnuskám nejvíc vadí že se s nimi odmítám bavit o Bohu,když s tím sami začnou tak je okamžitě posílám do hajzlu .

  Tonda

  Sto let žijeme úplně klidně bez stínu na meridiánu a i nadále se bez něj obejdeme.

 262. Jenda

  Takže takto, když někdo zapálí kostel, státní či obecní nebo církevní, stát na památku z vašich daní stejně přispěje nebo to zaplatí, ať chcete či ne. Máte smůlu. 🙂 Žijeme ve státě založeném na křesťanských tradicích a hodnotách s křesťanskou minulostí a snad i budoucností, ani dneska nemáme zákon o svatbách úchylů a další nemorálnosti. Stát je sice částečně sekulární, ale i tak kulturně křesťanský z velké části, z té lepší části. Ať se to někomu líbí nebo ne. Husité a protestantští Švédi zde akorát rabovali, církev svatá katolická zde tvořila dějiny a umění a charitu. 🙂

 263. toli

  Žijeme ve státě založeném na křesťanských tradicích a hodnotách s křesťanskou minulostí a snad i budoucností, ani dneska nemáme zákon o svatbách úchylů a další nemorálnosti

  A kde jsou ty křesťanské základy státu ?Žádné nevidím,Francká říše je velmi liberální,křesťané žijí někde na okraji společnosti.Křesťanství žádnou budoucnost v Evropě nemá,je již dávno za zenitem.
  A na kostel v Gutech se v převážné míře složili věřící,možná něco dal kraj,ale stát nikoliv.

  A být tebou blbečku tak se starám pouze o svou morálku,neboť budeš jako správná hnuska souzen pouze za své hříchy a nikoliv za cizí.
  A propos máme zákon o registrovaném partnerství a jeho upgrade je na spadnutí ty Kristův úchyle 😀

 264. Ateistum

  Toljovi nikdy nešlo o jakýkoli symbol porobení. Sám připouští svou nenávist ke křesťanům a kristu Ježíši, tam (a nemyslím teď od lidí co Boha zneužili a zneuctili, tedy i s jeho jménem na rtech skutečně porobili koho mohli) cítí nebezpečí „nezapomění které toužebně vyhlíží“.

  Vždyť podívej jaké hodnoty a myšlenky dnes vyznává, odkud jsou šířeny. Staronový nepřítel přebral vládu nad vlastí Čechů (nevím a pochybuji, že jeho předků), cizí vojska tu demonstrují svrchovanost vlastní i byrokratických organizací které různě podrobené připoutávají k podrobitelům (skutečným i zdánlivým – všichni prohráli a pozbyli suverenitu, hrají co kdo získá a podobně zvrácené hry, my pamatujeme Mnichov).

 265. Alibaba

  Jenda: Takže takto, když někdo zapálí kostel, státní či obecní nebo církevní, stát na památku z vašich daní stejně přispěje nebo to zaplatí, ať chcete či ne.
  Víte já jsem schopen rozlišit, co bylo zničeno dnes a co někdy v minulosti. A budu apelovat na své volené zástupce, aby do takovýhlech kravin nedávali státní peníze (památka-nepamátka). Že jsem zatím sám, to vím, ale někdo začít musí.
  Žijeme ve státě založeném na křesťanských tradicích a hodnotách s křesťanskou minulostí …
  Nevím, jestli je to téma k chlubení. Taková tradice upalování…
  … a snad i budoucností, ani dneska nemáme zákon o svatbách úchylů a další nemorálnosti.
  Že vám to vadí, o vaší prdel se nejedná, nebo snad ano, někdo se o ní uchází? 🙂

  Stát je sice částečně sekulární, ale i tak kulturně křesťanský z velké části, z té lepší části. Ať se to někomu líbí nebo ne.
  A to je špatně. Stát má být sekulární úplně. Bohužel před rokem 1918 byla ke státu jako parazit hodně dlouho (ne-li vždycky) přifařena církev.
  Husité a protestantští Švédi zde akorát rabovali, církev svatá katolická zde tvořila dějiny a umění a charitu.
  Husité jen projevovali svoji křesťanskou lásku, stejně jako Švédové. Jen prostě byli z jiné sekty…
  A sektářské násilí je u křesťanů normální viz Irsko. Proč bychom se měli odkazovat na takovéhle tradice?

 266. Tonda Vlas

  *Nevím, jestli je to téma k chlubení. Taková tradice upalování…*

  Upalování byl dobový exces. Nejedná se o tradici.

 267. Tonda Vlas

  Vy tu hlavně popíráte jednu z hlavních Havlových myšlenek: NEJSME JAKO ONI.

 268. Ateistum

  Tolja: To že nejsi přítel ,tedy jsi nepřítel vím od samého začátku co jsi se zde objevil,naštěstí Kristovi šulínci vychcípávají a brzy budou jen v rezervacích.

  ***
  Já nejsem primárně nepřítel žádného člověka. Ale je pro mne pochopitelné, že když (ty a tobě podobní „liberálové“) jsi nepřítel (kterému se nehodlám podrobit a bude-li to nutné vynaložím veškerou danou mi moc, um i sílu abych tebe i tvé plémě zprovodil s požehnáním Boha, bude-li to jeho vůle, ze světa) považuješ mne za nepřítele.

 269. Toli

  @Alibaba
  Se divím že tě ještě baví diskutovat s nemocnými,to je jako když házíš perly sviním,abych použil biblické přísloví 😀

 270. Tonda Vlas

  @toli

  Tvůj příspěvek je projevem profesionální deformace zateističtělého psychologa.

  Já opravdu nevím, kdo je tu nemocný. Na první pohled je nemocný těžký cukrař s následky po iktu.

  Toli, nechci se ti vysmívat ale svým povýšeneckým urážlivým stylem psaní si o to přímo koleduješ.

  A pak Hvězdoun, tvůj nehorázný produkt.

 271. toli

  @Alibaba
  Neboť každý kdo v 21.století věří na středověké pohádky je nemocný člověk.A kdo se tím živí je podvodník.Naše předky omlouvá pouze to že tenkrát věděli hovno jak co funguje.

  Je tady celkem nuda takže si jdu pokecat mezi buzeranty.Pokud tam bude něco zajímavého tak to sem okopčím vzhledem k tomu že mne tak šíleně baví dráždit zdejší Kristovy sviňky 😀

 272. Jenda

  No opět žádné argumenty. Jen urážky. Od pravého psychologa bych takové chování nečekal. Třeba od takového Jeronýma Klimeše. Vy ateisté zase jen věříte bez argumentů, že bohové nejsou, jak zde dokázali zdejší věřící. Že je Země kulatá se také říkalo už ve středověku a je to stále pravda. Že je něco ze středověku nebo starověku, není nějaká pohana. A s úchyly si klidně povídej, ale sem to netahej. Sem chtějí psát hlavně slušní lidé. 🙂

 273. Alibaba

  Jenda: A proč máme navazovat na ateistické tradice Stalina a Hitlera?
  A vy mluvte něco o vzdělání. Jestli dáváte (jako hodně křesťanů) rovnítko mezi ateismus a komunismus, tak jste pěkně mimo. To vám zase někdo pěkně nakecal.
  A Hitler byl taky věřící.
  Takže kdo tady z ateistů navazuje na Stalina a Hitlera?
  Na církev nenadávejte, ale na vaše světské krále a jejich poddané a některou šlechtu, když už.
  Tak oni spíš žili v simbióze. Pro ovládání ovcí se navzájem potřebovali.
  A nezapomínejte nadávat na vzdělanost, ze které dodnes těžíme, na památky, které máme, na charitu, která tehdy byla díky církvi.
  Neznám křesťanské učení, ze kterého těžím. Z mého pohledu těžím ze starého Řecka hlavně matematiku a geometrii. A pak to jsou už jen moderní vědy, které církev naopak brzdila a i v součesné době brzdí. A církve byla vždy takovou brzdou v pokroku. Ono totiž poznáním jí začaly odpadávat ovce.
  Předtím tu leda tak běhali barbaři.
  No a? To jestli by se barbaři nezcivilizovali, už nezjistíme.
  Až křesťanství z nich udělalo lidi na našem území.
  Lidi na našem území udělalo až nejdřív takové národní obrození, a Marie terezie s povinnou školní docházkou.
  Do té doby tu církve až moc parazitovaly a lidi byly spíš již ty zmíněné ovce.

 274. Jenda

  Takže kdo tady z ateistů navazuje na Stalina a Hitlera? Vy co chcete nechat vypálené kostely bez peněz ze státní kasy. Vy co nadáváte věřícím do nemocných. To dělal už Stalin a zavírali se do blázinců. A všichni víme, jak ten režim skončil. A tak skončíte i vy. Národní obrození bylo od křesťanů. Marie Terezie byla katolička, vaše nauka o dědičnosti je od kněze, opata Mendela. Vážně toho víte málo. I nauka o velkém třesku je od křesťanského kněze! A kdo asi spustil velký třesk? Hádejte… A že církev a králové žili v symbioze? Jak kdy a jak kteří.

 275. Alibaba

  Tonda Vlas: Vy tu hlavně popíráte jednu z hlavních Havlových myšlenek: NEJSME JAKO ONI.
  Kdo popírá? Havel není svatej.
  Já nejsem jako Havel…

 276. toli

  Krista se ujal Konstantin když poznal že je to politicky výhodné.Dodnes má ŘKC strukturu a hiearchii starověkého Říma,jenže v dnešní době je to její slabina.

  A pochopitelně Konstantin byl dobrý vychcánek,nechoval se jako křesťan a pokřtít se dal až na smrtelné posteli.Křtem pak smazal všechny své životní hříchy.Pro to si to odložil až na konec života

  To samé středověk,kmán musel věřit tomu co jeho pán,takže hovno Krista s láskou,ale z donucení,to nemá s boží láskou nic společného 😀

 277. Alibaba

  Jenda: Opravdu si myslíte, že stát nemá chránit památky?
  Já si myslím, že těch památek je docela hodně (a zdroje nejsou nekonečné), takže když spadne nějaký ten kostel, kterých je mnoho, tak se nic nestane.
  Že muž a muž můžou být manželé v křesťanské střední Evropě?
  Můžou, proč by ne? Nebo maj černoprdelníci na manželství patent?
  Podívejte na potraty v USA. Sami vidíte, jak jste směšní.
  Však tam taky vládnou ovce. Bééééé. 🙂
  Může si zoofil vzít za manželku kozu?
  Křesťanskej a muslimskej určitě ano. 🙂

  Vy ateisté zase jen věříte bez argumentů, že bohové nejsou, jak zde dokázali zdejší věřící.
  Jendo, co je to ten „bůh“, ve kterého nevěříme?

 278. toli

  Z antického Říma vyplývá ponaučení že jakákoliv totalita včetně křesťanství omezující lidskou přirozenost bude ukončena.
  Původně měli obyvatelé po celém území římské říše zaručeno právo uctívat své staré bohy a samotné město Řím mělo plno svatyní různých bohů ze všech koutů říše.
  Potom Konstantin potřeboval jednotné vedení a velení takže vydal edikt o zákazu uctívání různých božstev a všichni obyvatelé říše měli na příště uctívat pouze jednoho určeného boha.
  Lid na to nebyl zvyklý a tak jednoduše zrušil římskou říši za pomocí kmenů z vnějšího prostředí.Říše se rozpadla nejdříve na 4 části (a 4 císaře) které bojovaly mezi sebou .Nakonec zůstala západní a východní říše z nich západní padla téměř okamžitě a Byzanc dorazily Saracéni o něco později.

 279. Tonda Vlas

  *toli
  30.05. 2019
  @Alibaba
  Neboť každý kdo v 21.století věří na středověké pohádky je nemocný člověk.A kdo se tím živí je podvodník.Naše předky omlouvá pouze to že tenkrát věděli hovno jak co funguje.

  Je tady celkem nuda takže si jdu pokecat mezi buzeranty.Pokud tam bude něco zajímavého tak to sem okopčím vzhledem k tomu že mne tak šíleně baví dráždit zdejší Kristovy sviňky*
  ———————————————————————————————————–

  Takže mezi své. Pod jakým jsi tam nickem? Nick toli jsem tam neviděl. Abys nedopadl jako Hvězdoun, kterého, ať je homoděj odtamtud vyrazili. Já homoděj nejsem a odtamtud mě nevyrazili. Jenže Hvězdoun, tvůj produkt, byl vyhozen i odsud z OSACRu.

 280. Tonda Vlas

  *Potom Konstantin potřeboval jednotné vedení a velení takže vydal edikt o zákazu uctívání různých božstev a všichni obyvatelé říše měli na příště uctívat pouze jednoho určeného boha.
  Lid na to nebyl zvyklý a tak jednoduše zrušil římskou říši za pomocí kmenů z vnějšího prostředí.Říše se rozpadla nejdříve na 4 části (a 4 císaře) které bojovaly mezi sebou .Nakonec zůstala západní a východní říše z nich západní padla téměř okamžitě a Byzanc dorazily Saracéni o něco později.*

  Milý toli, to, cos tu načmáral jsou naprosto ahistorické bláboly.

 281. Ateistum

  Nejvyšší správní soud se ve čtvrtek postavil proti úřední změně pohlaví bez operace. V novém rozhodnutí poukázal na základní principy společnosti v Česku, která pohlaví většinově vnímá jako binární kategorii – tedy muž a žena. Rozhodl se výjimečně nenásledovat Evropský soud pro lidská práva ve Štrasburku.

  Perex zprávy iDnes.cz

 282. Alibaba

  Ateistum: Nejvyšší správní soud se ve čtvrtek postavil proti úřední změně pohlaví bez operace.
  Já s tím taky souhlasím.

  Bela Lugoci: Jinak než se mě zeptá zase blboň Alibaba, že se ptal co bohové jsou a ne co možná jsou, tak i jeho evoluce je jen možná teorie, ne nutně pravda.
  Já se tě už Belo neptám, protože vím, že tvůj duševní stav nechápe některé otázky. Ale stále jsem nepochopil, proč mě přivlastňujete evoluci? Moje určitě není, a ani s ní neargumentuji. Takže tak. Mimoň jako vždy.

 283. Ateistum

  Na jednu stranu rozumné, na druhou to uspíší „britskou cestu“ financovanou norskými (Sérešovými) fondy. Tedy posílení zaměření se na profesionální zvrhlé pečovatele (často homosexuály, sadisty, pedofily) a útok na bezbranné děti. K tomu všemu zvrhlé jesle, školka, škola.

 284. Jenda

  „Obhajoba jiné jinakosti (včetně pedofilie)
  Pochody Pride nejsou jen věcí mužů-homosexuálů, ale mnohem pestřejších skupin a jedinců usilujících o společenské uznání.
  Marie Feryna 11.09.17“

  Marie Feryna později znásilnil(a/o) dvě ženy mezi rudými ateistickými šílenci z Kliniky.

  https://a2larm.cz/2017/09/obhajoba-jine-jinakosti-vcetne-pedofilie/

 285. Tonda Vlas

  *toli
  30.05. 2019
  Trocha statistiky,zdá se že tomu lidi přicházejí čím dál více na chuť
  https://www.praguepride.cz/cs/festival

  …………………………………………………………………………………………………………………………

  Milý toli

  a v jakém šaškovském kostýmu tam budeš ty?

 286. Jenda

  Nejspíš půjde za pedofila a zoofila, s mladou ovcí.

 287. Jenda

  No, dítě se ale dá zmanipulovat, aby řeklo ANO. O informovaném souhlasu často pochybuji, když se berou i blbci. A blbec je blbec v 15, ve 20 i v 50 ti letech. Voliči pirátů z toho prý nikdy nevyrostou. Nízké iq se moc časem nemění. Ale papíry těm lidem bohužel neseberou, dneska to moc dobře ani nejde. Jen u nejhorších případů, možná jako je náš Mrtvičák. 😀

 288. Tonda Vlas

  *toli
  30.05. 2019
  Osobně si však myslím, že pro takové zoofilní manželství je lepší oslice než ovce.

  Je vidět že máš zkušenosti,úchyle
  ………………………………………………………………………………………………………………………..

  Že mě zrovna ty nazýváš úchylem.

  Já u té akce zrovna nebyl. Ale ty jsi nikdy neslyšel, co to znamená, že jí má holka „ovčí“? Ty asi ne, protože kromě omylného manželství o vaginy vůbec zájem nemáš.

 289. toli

  A ty máš už papíry na hlavu ? Pokud ne tak mohu zařídit aby ti je soud dal 🙂

  Tady se totiž projevuješ jako imbecil.

 290. Lemmy

  Toli napísal: A co bude schopno 10 Orbánových poslanců ve 180 členné frakci ? Vůbec nic…

  To je silné spochybňovanie demokracie. Naši poslanci sú síce v menšine, a dosiahli aspoň zopár výsledkov. Ak jeden poslanec dá dobrý návrh, tak 179 ho podporí. Prípadne väčšina. Aspoň toľko, aby bol schválený zákon.

 291. Tonda Vlas

  Jenda
  30.05. 2019
  No, dítě se ale dá zmanipulovat, aby řeklo ANO. O informovaném souhlasu často pochybuji, když se berou i blbci. A blbec je blbec v 15, ve 20 i v 50 ti letech. Voliči pirátů z toho prý nikdy nevyrostou. Nízké iq se moc časem nemění. Ale papíry těm lidem bohužel neseberou, dneska to moc dobře ani nejde. Jen u nejhorších případů, možná jako je náš Mrtvičák.
  ……………………………………………………………………………………………………………………………..

  Tomu je neseberou. Dokonce udělali kozla zahradníkem, jak to tady čmárám kolem dokola.

 292. Jenda

  Tondo, já tomu nevěřím. Nevěřím ani že studoval střední školu a jestli ano, tak snad jedině za komunistů. Nebo dneska školu už vystuduje i totální pako?

 293. Jenda

  „Toli napísal: A co bude schopno 10 Orbánových poslanců ve 180 členné frakci ? Vůbec nic…“

  To není jen 10 Orbánových poslanců, to je i Kurz a jeho strana rakouských lidovců,… navíc přičtěte frakce Le Penové a Farage, kteří vyhráli letošní volby a spol. Kromě toho někteří z nich jako Orbán mají ještě hlas za celý stát. Tedy za Maďarsko. A Salvini za Itálii. A tak dále. To při radě EU, která reálně rozhoduje v EU. 😀

 294. Lemmy

  Toli, už v roku 2013 Richard Sulík [v súčasnosti poslanec Európskeho parlamentu] napísal článok Nová európska šľachta.

  Voľakedy sme mali kráľov, vojvodov, kniežatá, len na francúzskom dvore Ľudovíta XIV sa motalo okolo päť tisíc „funkcionárov“. Títo mali samozrejme k dispozícii ďalšie tisíce služobníkov. K tomu platilo Ľudovítove povestné „Le etat c´est mois“ (štát som ja). Takto, či takto podobne to fungovalo prakticky vo všetkých európskych krajinách…

  Dnes máme novú európsku šľachtu. Namiesto kráľov, vojvodov, kniežat máme európsku komisiu, európsky parlament a Vysoký úrad pre zahraničnú politiku na čele s Lady Ashton (vie niekto, čo ona vlastne robí?). Každý si drží samozrejme svoje služobníctvo, dnes sa to však volá sekretariát. Napríklad sekretariát predsedu európskeho parlamentu, Martina Schulza, pozostáva z 38 pracovníkov. Nachádza sa v ňom samozrejme šéf sekretariátu, jeho zástupca, ktorí majú osem asistentov a poradcov. Ďalších päť asistentov a poradcov má na starosti protokol a kalendár s termínmi, ďalší piati sa starajú o vnútorné záležitosti a šiesti o vonkajšie. O tlač sa stará osem pracovníkov, osobný čašník, šoféri a jeden „Clerical asistent“ (boh vie, čo to znamená). Nižší šľachtici v európskom parlamente sa volajú vicepredsedovia, ktorí tiež majú svoj dvor a ešte nižší sa volajú poslanci. Aj tí majú slušné peniaze na svoj dvor (cca 25 tisíc € na asistentov a kancelárie). Mimochodom, európski poslanci sú jediní, ktorých máme možnosť voliť a preto nesmú rozhodovať prakticky o ničom.

 295. toli

  @Lemmy
  Víš ono to je celkem jedno.Vždy byla a bude nějaká šlechta.Dnes to jsou oligarchové a kdysi to byli komunističtí funkcionáři.Už když jsem byl na stáži v blázinci tak tam zdravotní sestra vysvětlovala pacientům že šlechtu máme stále,jen má dnes jiné tituly.
  Ono záleží na tobě pod čí vládou se ti žije lépe.Je to o osobním pocitu.

  Anebo můžeš kňučet a mlátit čelem o zem aby si tě Bůh vzal z tohoto slzavého údolí 🙂

 296. Tonda Vlas

  @Lemmy
  Víš ono to je celkem jedno.Vždy byla a bude nějaká šlechta.Dnes to jsou oligarchové a kdysi to byli komunističtí funkcionáři.Už když jsem byl na stáži v blázinci tak tam zdravotní sestra vysvětlovala pacientům že šlechtu máme stále,jen má dnes jiné tituly.
  Ono záleží na tobě pod čí vládou se ti žije lépe.Je to o osobním pocitu.

  Anebo můžeš kňučet a mlátit čelem o zem aby si tě Bůh vzal z tohoto slzavého údolí
  …………………………………………………………………………………………………………………………….

  Milý toli

  jsi mimo mísu a je očividné, čemu ses zaprodal. Lemmyho si na rozdíl od tebe vážím. Po eurovolbách vyplulo na povrch, co jsou ti piráti vlastně za prolhanou verbež.

 297. toli

  Milý Tondo,po tom čemu nebo komu sloužím ti je úplné hovno.Jen reaguješ jako trapák,a položil jsi si někdy otázku kdo si vlastně váží tebe ?Myslím že nikoliv,protože by jsi nad odpovědí brečel jak želva.

 298. Tonda Vlas

  Mu.lit je přece Hvězdoun, toliho produkt. S tím mám nevyřízené účty na Grano Salis.

 299. Tonda Vlas

  Safra
  Mu.lit je přece Hvězdoun, toliho produkt. S tím mám nevyřízené účty na Grano Salis.

 300. Ateistum

  On Sulík tehdy napsal ještě:
  Kto by si náhodou ešte stále myslel, že žijeme v skutočnej demokracii, nech skúsi zodpovedať nasledovnú otázku: K akým voľbám musím ísť, ak nechcem aby páni José Manuel Barroso, Herman van Rompuy a Draghi rozhodovali o mojom osude? Odpoveď: také voľby neexistujú, šľachta sa predsa nevolí.

  A čtenář „Absurdus“ správně podotkl:
  Ok, tak tu je zmapovany stav. Teraz je namieste otázka: čo ste s tým doteraz, pán poslanec urobili (teda okrem prázdnych kecov)?

  Když nečiní ten komu byl k tomu udělen mandát, musí činit sám občan. Národ sám si musí učinit pořádek ve svých záležitostech!

 301. Lemmy

  Jenda: No už tu máme Belu, Tondu, Lemmyho a Ateistum a všichni kritizují pana Mrtvičku a považují ho za notorického blba.

  Mňa netreba brať do úst pri takom klamstve o mne. Inak, poznámka na okraj, zopár dní sa mi nedarilo odoslať žiaden príspevok. Dnes som zistil, že už to ide. Je to OK. 🙂

  A opäť mi nezobralo môj gravatar (logo Humanisti.sk). 🙁

 302. Jenda

  Hitler jako ateista vycházel z Darwina, dokazuje Jan Horník, který také evoluci vyvrátil.

  https://www.youtube.com/watch?v=0r7Et5TQsws

  https://www.kosmas.cz/knihy/145899/proc-holocaust/

  „Proč Hitler spáchal genocidu Židů? Jan Horník za uspokojivou odpověď v žádném případě nepovažuje běžná vysvětlení. Proto se autor nejdříve důsledně ptá, proč byl Hitlerův nacismus rasistický, fanaticky antisemitský atd., dokud nenalezne pevný bod, o nějž lze uspokojivou odpověď opřít. Soustřeďuje se přitom na ústřední postavu nacismu – Adolfa Hitlera. Za podmínku úspěchu totiž považuje obsáhlý rozbor Hitlerova chápání světa. Kniha proto obsahuje mnoho originálních Hitlerových textů (velká část z nich dosud nebyla v češtině publikována) a podrobné komentáře k nim.
  Autor přesvědčivě a překvapivě dokládá, že nacistický světonázor i vražedná praxe nacistů bezprostředně vyházejí z darwinismu a z jeho principu boje o přežití.“

 303. toli

  No ti praví mají co kritizovat mne,když je jeden větší blbec než druhý s vyjímkou Lemmyho .Ten vás svým IQ zdaleka převyšuje.

  Tonda mdlého rozumu,multinick je jasný,tam netřeba nic dodávat a Ateistum Kristova svině která by ráda aby všichni uctívali jeho idol.A Jenda je jen další nick multinicka,protože slušný křesťan by se tady těch půtek po těch urážkách ani neučastnil.

 304. toli

  Se ani nedivím že si Tonda nesedna s Hvězdounem protože mají velmi mnoho společných žel negativních rysů.Hvězdoun je jen inteligentnější psychopat.
  Od takových lidí raději dál.

 305. Jenda

  No jasně, všech 5-6 lidí jsou blbci a pan Mrtvice je letadlo. 🙂 Jsem tu sám za sebe a rozhodně nevím, proč by mě urážka od invalidy měla urazit. 🙂 Gay který žije se ženou a agnostik který popírá boha není vzor logického myšlení.

 306. Jenda

  „Volili byste Piráty, kdybyste věděli, že jsou zelení?
  Martin Weiss19 komentář 31. května 2019

  Témata: Česká pirátská strana, volby do Evropského parlamentu, Strana zelených

  Piráti by se nedostali tam, kde dnes jsou, nebýt toho, že se jim daří ujišťovat veřejnost, že nejsou magoři. Ne že by museli být magoři – ale jestliže jste nový politický proud, který měl dosud relativně málo příležitostí se projevit, vaše jméno odkazuje k oslavování krádeže a na vašich transparentních fórech občas různí političtí kutilové ventilují roztodivné myšlenky, musíte prostě občas ujistit lidi, co je ve vaší straně hlavní a co vedlejší. A vstupem do magorské frakce v Evropském parlamentu se Piráti zase jednou vychýlili k tomu magorství.

  Výmluvné je už to, že se Piráti před volbami odmítli zavázat ke vstupu do konkrétní frakce. To mají společné s hnutím ANO, které taky říkalo, že bude ochotné vstoupit tam, kde to bude nejvýhodnější.“

  https://echo24.cz/a/SbqEG/volili-byste-piraty-kdybyste-vedeli-ze-jsou-zeleni

 307. Jaroslav Štejfa

  Na toliho názory můžete reagovat všelijak, zásadně – buď nesouhlasit nebo souhlasit. Ale jak se vyjádřil Jenda a jemu podobní (dává se do party s Belou, Tondou, Lemmym a Ateistumem či Marií), tak ti nacházejí svou největší sílu v nadávkách, sprostotách, napadáních, prostě argumenty ad hominem. Ať si zde každý vybere kdo je jaký charakter.
  Jaroslav Štejfa

 308. toli

  Mezi Jendou,multinickem a Marii není rozdíl,jedna a tatáž osoba.A Jeník údajný křesťan si nevidí do huby.Jaký Pán takový krám,takže Kristus je odpad všech odpadů a stejně. tak Jeník.A věřte pane Štejfo že opravdu nemá cenu řešit zdejší bandu slaboduchých a pomatených (křesťanů a údajných křesťanů.)

 309. Tonda Vlas

  To, že Jenda multinick už jsem také pochopil. Tolimu tu ale zatápí pěkně. Já toliho AD HOMINEM nenapadám, ani nevím, jak fyzicky vypadá, pouze se mi krajně příčí jeho názory.

  K pirátům. Nevolil jsem je a už asi nikdy nebudu, protože mi docvaklo, že Bartoš hraje dvojí hru. To mi docvaklo z jejich webových stránek, kde jsem zaregistrován jako jejich příznivce, z čehož jsem už vystřízlivěl. Pořád mě ale chodí do emailu pozvánky na jejich schůze.

 310. Jenda

  Můžete mi říci, v čom nejsem křesťan? a proč nick jménem toli nadává ostatním do nemocných jako první? proč nadává miliardám věřících? je pan Grygar
  nemocný?

 311. Tonda Vlas

  toli
  31.05. 2019
  Se ani nedivím že si Tonda nesedna s Hvězdounem protože mají velmi mnoho společných žel negativních rysů.Hvězdoun je jen inteligentnější psychopat.
  Od takových lidí raději dál.
  ……………………………………………………………………………………………………………………………….
  Kdyby mě Hvězdoun nepomlouval, kde jen může a na šarlatánce dokonce nezfalšoval můj nick a psal tam mým jménem úplné nesmysly, tak by mi byl úplně ukradenej.

 312. toli

  Kdyby mě Hvězdoun nepomlouval, kde jen může a na šarlatánce dokonce nezfalšoval můj nick a psal tam mým jménem úplné nesmysly, tak by mi byl úplně ukradenej.

  A neděláš náhodou to téměř úplně stejné ?

  Hvězdoun má klasickou psychopatii,u tebe si ještě nejsem úplně jistý.

  Pravdou je že psychopati nejsou jednoduché osobnosti,takže v tomto měřítku nekoresponduješ s psychopatií

 313. Tonda Vlas

  Já si tu na nikoho nic nevymýšlým. On je velký rozdíl někoho tvrdě kritizovat a někoho pomlouvat a vymýšlet si na něho nesmysly a ještě někomu ukrást nick a psát nesmysly pod jeho jménem.

  Pod mým nickem napsal, že jsem se vožral jako doga, spadl jsem, rozbil jsem velkou výlohu a pak somroval na účastnících šarlatánky peníze na splácení škody. Já nejsem totiž vůbec v dluzích, jediná půjčka, kterou jsem si kdy vzal, byla kvůli koupi bytu a tu už jsem před rokem a něco splatil, natož abych v exekuci, jak mě pomlouval. Jak bych se mohl dostat do exekuce, když jsem těžkým odpůrcem zbytečných půjček, které jsou dnes nabízeny na každém rohu?

 314. Tonda Vlas

  Multinick se může ohradit, že jsem ho pomlouval s tou ústavní wifinou, jenže to si vykoledoval. Jeho zdejší literární produkce tomu nasvědčovala. Asi jsem nebyl sám, kdo o něm pojal tu myšlenku.

 315. Lemmy

  Jaroslav Štejfa, rád by som si prečítal nadávky, sprostosti a argumenty ad hominem, ktoré som sem dal.

 316. toli

  @Lemmy
  Tam došlo k omylu neboť multinick pod nickem Jenda tě přiřadil k protitoliovské klice a ty jsi se proti tomuto přiřazení ohradil čehož si pan Štejfa nevšimnul.

 317. Bela Lugosi

  Ožrala: v pohodě, taky jsem tě měl za pako.

  Ostatní: nejsem Jenda.

  Mrtvička uráží jako první, bere věřící za nemocné a nadává jim tady. Nehrajte si, že to nevidíte, díky. Váš vítěz Bela 🙂

 318. Alibaba

  Jenda: Hitler jako ateista vycházel z Darwina, dokazuje Jan Horník, který také evoluci vyvrátil.
  Tak Hitler si mohl vycházet z čeho chtěl. Základ pro něj byl nadřazenost jedné rasy nad druhou. A židi ho asi štvali, asi z důvodu, že vlastnili a vlastní hodně kapitálu. A ateista nebyl, byl křesťan.
  Horník jako kreacionista si kreativně jen vymýšlí.

 319. Jenda

  Hitler nebyl křesťan! To je lež! Odvolejte to! Zavíral kněze do táborů! A papež odsoudil nacismus v encyklice z roku 1937!

 320. Alibaba

  Chtěl se stát knězem a nebýt křesťanem, to jde?
  Papež odsoudil nacismus, ale konkordát z té doby platí dodnes… Prostě paraziti za všech okolností.
  A teď nevím kdo je z techto -ismů horší.

 321. toli

  Pravdou je že Vatikán lezl do prdele Hitlerovi protože co by zmohl proti síle armády.
  Jendův šulin papež si mohl vydávat v roce 1937 encykliku jako chtěl .Po zahájení války byl Vatikán s HITLEREM jedna ruka,viď Jendo ty náš malý milý duševní kryplíčku 😀

 322. toli

  Koho to zajímá tak si může vyhledat vše o „Krysích stezkách“ Vatikán má máslo na hlavě a tak po válce aby to na preláty neprasklo a církev svatá zůstala zdánlivě čistá pomáhal utíkat fašounům do jižní Ameriky na Vatikánské pasy.Přesně to je ta církev.

 323. toli

  BTW dnes jsem dostal na stůl zprávu sociální služby která šetřila jak se žije adoptovanému dítěti ve stejnopohlavní rodině.Dle té zprávy se má dobře a ničím netrpí.Na té adopci jsem pracoval vloni a ještě pár let budou muset vydržet občasné šetření sociálky.
  Takže opravdu nevím co tady blbci serou za hovna 😀

 324. Jenda

  Já nejsem duševní mrzák, to ty jsi fyzický mrzák a duševní taky, duše je v mozku a ten máš porouchaný, jak jsi se sám přiznal! 🙂

  Ty ještě stále žiješ z knížek od komoušů co? Protože není pravda, že Hitler požehnal útok na SSSR. A kniha „Hitlerův papež“ je také mýtus, tentokrát ze Západu. I sám její autor odvolal některé své téze. Hitler začal porušovat konkordát hned od roku 1933.

  „Mit brennender Sorge (česky S palčivou starostí) je německy psaná encyklika, kterou vydal papež Pius XI. 14. března 1937 jakožto reakci na nacismus a jeho vládu v Německu. Jde o jednu z prvních encyklik, které dosáhly světového věhlasu a překročily hranice katolického světa, a jeden z mála oficiálních dokumentů Svatého stolce, který byl v originálu vyhotoven v němčině (namísto běžné latiny). “

  „Pius XI., v té době těžce nemocný, encykliku sám nepsal, pouze překontroloval a snad velmi mírně upravil text, který na jeho pokyn připravili kardinálové Faulhaber a Pacelli, když první vytvořil koncept textu a druhý provedl jen několik menších zostřujících změn.[1]

  Encyklika se zabývala situací církve v Německu, popisovala její těžkou situaci a masové porušování konkordátu ze strany Třetí říše, a byť nacismus přímo nejmenovala, ostře odsuzovala jeho filosofické základy, spočívající v rasismu a vypjatém nacionalismu. Souběžně s touto encyklikou byla vydána encyklika Divini redemptoris, která odsoudila komunismus. “

  https://cs.wikipedia.org/wiki/Mit_brennender_Sorge

 325. Jenda

  Milé tolíčko, homosexuálové by mohli přenést špatné sociální vzorce na děti ve vyšší míře než heterosexuálové, tedy většinou zdraví lidé. Ty to jako postižený nevnímáš, my ano. Mnoho zemí to zakázalo nebo to nepřipouští. Jsou to ty lepší země. Brzy se vydáme také touto cestou, jen vyčkej času jako husa klasu. 🙂

 326. Tonda Vlas

  Alibaba
  31.05. 2019
  Jenda: Hitler jako ateista vycházel z Darwina, dokazuje Jan Horník, který také evoluci vyvrátil.
  Tak Hitler si mohl vycházet z čeho chtěl. Základ pro něj byl nadřazenost jedné rasy nad druhou. A židi ho asi štvali, asi z důvodu, že vlastnili a vlastní hodně kapitálu. A ateista nebyl, byl křesťan.
  Horník jako kreacionista si kreativně jen vymýšlí.
  ———————————————————————————————————-

  Pan Schickelbruber nebyl křestanem ani náhodou. Nacisté měli své náboženství demonstrované na Norimberských sjezdech.

 327. Tonda Vlas

  Jenda
  31.05. 2019
  Hitler nebyl křesťan! To je lež! Odvolejte to! Zavíral kněze do táborů! A papež odsoudil nacismus v encyklice z roku 1937!

  ……………………………………………………………………………………………………………………….

  Jendo máš asi pravdu. Na osmdesátých letech u nás vyšla napsaná v tehdejším Sovětském svazu, velice nepřátelská katolické církvi s názvem PAPEŽSTVÍ DVACÁTÉHO STOLETÍ a tam se i ten sovětský autor, což je podivné, přikláněl k názoru, že papež Pius IX z tohoto světa odešel předčasně byv pravděpodobně otráven nacistickými nohsledy ve Vatikánu kvůli své encyklice MIT DER BRENNENDEN SORGE.

 328. Tonda Vlas

  Pan Schickelgruber se nechtěl stát knězem ale akademickým malířem, jenže ho na tu malířskou akademii ve Vídni nepřijali.

 329. Tonda Vlas

  Milý toli

  ted jsi ses shodil na vyjadřování multinicka. Říká ti něco jméno Clemens August hrabě et kardinál von Galen, biskup v Münsteru, kterého se nacisti báli a neodvážili se ho zavřít ani internovat. Mohl svobodně kázat pouze ve své katedrále, ale běda, kdyby u někoho našli poznámky z jeho kázání (tehdy ještě nebyly elektronické nahrávací prostředky) tak ten by šel okamžitě do koncentráku. Loni o svatodušních svátcích jsem byl v münsterské katedrále a u hrobu kardinála Galena, který je tam za oltářem jsem se mu s velkou úctou náležitě poklonil.

 330. Tonda Vlas

  .Po zahájení války byl Vatikán s HITLEREM jedna ruka,viď Jendo ty náš malý milý duševní kryplíčku .
  ………………………………………………………………………………………………………..

  Vidím, že se učitel začíná vopičit po svém žákovi. Toli začal hvězdounovatět.

 331. Tonda Vlas

  *toli
  31.05. 2019
  BTW dnes jsem dostal na stůl zprávu sociální služby která šetřila jak se žije adoptovanému dítěti ve stejnopohlavní rodině.Dle té zprávy se má dobře a ničím netrpí.Na té adopci jsem pracoval vloni a ještě pár let budou muset vydržet občasné šetření sociálky.
  Takže opravdu nevím co tady blbci serou za hovna*

  Hvězdounovatíš, urážíš oponenty

  K věci

  jak staré dítě? A jakého pohlaví? A byl ten homopár muž – muž, nebo žena – žena. Milý toli, opakuju se tu mnohokrát, ale v tvém případě skutečně udělali kozla zahradníkem.

 332. Lemmy

  Jenda: Hitler nebyl křesťan! To je lež! Odvolejte to! Zavíral kněze do táborů! A papež odsoudil nacismus v encyklice z roku 1937!

  Málo vieš z histórie, ako aj z náboženstva. Hitler bol až do konca života rímskokatolík, člen Rímskokatolíckej cirkvi. Cirkev, pápež, mal dosť času na to, aby na Hitlera uvalil exkomunikáciu. Nebol nikdy vylúčený z Rímskokatolíckej cirkvi. To, že zatváral nejakých kňazov do táborov, je chybný argument, pretože to ho nevylučuje z Rímskokatolíckej cirkvi. Aj v stredoveku inkvizícia odsúdila na smrť nejakých kňazov, a čo?

  Hitler v roku 1939 povedal:

  Verím v jedno: Boh je.

  A takisto v posledných šiestich rokoch nás Prozreteľnosť stále doprevádzala. Pretože, verte mi, jeden tomu hovorí šťastie, druhý inakšie, ale bez tohto posledného schválenia nie je možné uskutočniť veľké diela. A ja som práve v posledných málo mesiacoch opäť osobne vo svojich najhlbších zmysloch pociťoval riadenie Prozreteľnosti, ktorá sprevádza ľudstvo a stavia ho pred úlohy. Týmto úlohám slúžime. To, čo chceme, nie je podmanenie iných národov. Je to naša sloboda, naša bezpečnosť, bezpečnosť nášho životného priestoru. Je to bezpečnosť života národa samého. Za to bojujeme.

  A Vatikán sa nesťažoval. Neprotestoval voči Hitlerovi.

 333. Lemmy

  Toli: čehož si pan Štejfa nevšimnul.

  Štejfa si tu veľa vecí nevšíma. Nereaguje tam, kde si myslí, že by jeho názor bol polemicky. Na Slovensku tomu hovoríme: tuťulo muťulo.

 334. Jaroslav Štejfa

  K tolimu:
  Ale všimnul, ovšem například Lemmy ve svých sporech s Medeou naplňuje argumentaci ad hominem vrchovatě. A vás se zastávám ze zásady, ačkoliv se sem-tam k tomu snížíte též. Chápu, že proti některým borcům zde, je těžké se neohradit, nicméně úroveň tohoto webu považuji za velmi závislou na síle odolnosti proti blábolistům, kteří kromě sprostoty kolem sebe šíří naprosté nesmysly. Vzhledem k charakteru webu je jednoduché vyřadit opakované hovadiny (třeba o matrixu nebo pravděpodobnosti nebo pravdě) okořeněné nadávkami, jejich ignorováním a autoři se unaví nebo zasáhne správce. A možná se vrátí ti, kterých si pro jejich názory cením.
  Jaroslav Štejfa

 335. Ateistum

  Může být křesťan (následovník Krista) okultista (ten kdo si zahrává, posléze v Hitlerově případě, slouží démonům; svým způsobem přispěl ke zkáze všech následovníků a soudruhů)?

  Navíc celý tento úsek dějin i co předcházelo, následovalo a stále následuje je pod taktovkou nevěstky, tedy i zlého.

  Ekklesian

 336. Ateistum

  I satan věří v Boha a přesto není součástí těla Kristova, tedy to čemu (a ničemu jinému) máte správně říkat křesťan. Pokud chcete vůbec pojem křesťan používat.

  Je to ale pochopitelný stav (viz. humanismus, liberalismus, demokracie, a tisíce jiných významů slov, slova nová,…), stav ke kterému se záměrně spělo.

  Ekklesian

 337. toli

  @Jaroslav Štejfa
  Chápu, že proti některým borcům zde, je těžké se neohradit, nicméně úroveň tohoto webu považuji za velmi závislou na síle odolnosti proti blábolistům, kteří kromě sprostoty kolem sebe šíří naprosté nesmysly.

  Pravdou je že je ani nečtu takže jejich argumenty ad hominem mne nedokáží zasáhnout.Co oči nevidí srdce nebolí.
  Jen občas když třeba Lemmy reaguje na nějakého zdejšího blba a okopíruje část jeho textu. To mi nedá abych nepustil jedovatou slinu . 😀 .Lemmyho čtu vždy ,s vyjímkou kdy se tady hádal s Medeou
  Pane Štejfa opravdu není důležité zda se mne zastáváte či nikoliv ,protože to štěkání zdejších ratlíků se mne nijak nedotýká když ho neslyším….

  Jen oni sami se shazují svými kecy v očích duševně zdravých lidí,ale to není naše starost jaký si o sobě budují obraz,že ?

 338. Bela Lugosi

  1) První útočí tadyhle Mrtvička, on zde dlouhodobě nadává věřícím do nemocných.

  2) Zde se nedá nic nečíst, jak člověk roluje dolů, zahlédne minimálně pár vět.

  3) Matrix není blábol, ale logická možnost, že to tuponi co nestudovali logiku neznají je druhá věc.

  4) Buzerant co žije se ženou a invalida co nadává ostatním do nemocných a agnostik, který popírá boha, není vzor kritického myšlení. To samé „relativista“ Štejfa absolutně odmítající „rasismus“ atd. 🙂

  5) Hitler nebyl křesťan, v církvi zůstal jen kvůli lidem a sám to řekl, viz. Goebbelsův deník.

  6) Ti co odešli, neodešli kvůli mně, ale kvůli vám, Medea mě má naopak ráda a já jí. 🙂

  7) Neodejdu, dokud Mrtvička nezemře nebo nebude paralyzovaný. Ale bavím se zde věcně, pouze na urážky odpovím také urážkou.

  Krásný den všem! Váš vítěz Bela 🙂 🙂

 339. Bela Lugosi

  Ostatně můžu na měsíc dva nic nepsat, stejně budu v pralese, kde není signál (pokud to není matrix). Takže uvidíme, jak to tu budete sami zvládat. Ha ha. To si pak počtu ty vaše nelogické nesmysly! 😀

  Tak zatím a někdy o prázdninách třebas. Váš supervítěz Bela! 🙂

 340. Lemmy

  Ateistum, uvedom si, že humanizmus je svetonázor. Čiže také isté slovo ako kresťanstvo. Tiež len slovo podľa teba.

 341. Lemmy

  Bela: stejně budu v pralese

  A nemáš vážny záujem tam ostať natrvalo? Pouvažuj nad tým!!! Dobre ti radím!

 342. Lemmy

  Jaroslav Štejfa je človek bez chrbtovej kosti. Ako tuná kľučkuje! Do diskusie o tom, kto hovorí správne, kto má pravdu, sa nezapojil, lebo nemá na to žiaden rozumný názor, a nechcel by byť trápny ako Medea. Veď práve Medea začala tárať hlúposti pri diskusii o ateizme, keď do diskusie zamotala nosorožca. A Štejfa? Mlčiaci slon v porceláne!!! Každému, čo mu patrí! Ja sa nenechám len tak urážať, že neovládam logiku. Najmä nie od namyslených ľudí, ktorí nedokážu ani citovať, kde som vrchovato použil argumentum ad hominem. Otázka je, či ten, kto má takto kritizuje, aj vie, o aký argument ide.

 343. toli

  Bela je jen snílek a kecal .Jeho mentální obrazy mu nabízí pobyt na pláži s vysněnou přítelkyní,v pralese,v budhistickém klášteře.Jo sněni je krásné ,v reálu chudá a nemocná nula.

 344. toli

  K panu Štejfovi bych nebyl tak přísný,já si myslím že měří každému stejným metrem.Mě se také nelíbilo tvoje vypiskování s Medeou a neřešil jsem kdo z vás začal a neučastnil jsem se toho .Váš konflikt-váš problém.

 345. Lemmy

  Toli, ale to je veľmi jednoduché. Ten konflikt si si nemusel všímať, stačilo by len vyjadriť svoj názor. Ja mám jeden názor, Medea druhý, a ostatní sú ticho. To isté sa mi stalo pri Wernerovi. Tiež mám iný názor ako on, ale nikto, ani Werner nijako podstatne na spor nereagoval. Ľudia v diskusii jednoducho často nevedia prejaviť svoj názor, lebo ho nemajú k danej veci. Napríklad, prečo by sa mala diskusia o ateizme zaoberať nosorožcami?

 346. Jenda

  O nemocné nule zde mluví invalida po mrtvici, buzna se ženou. 😀 😀 😀 To je snad ještě větší vtipálek než ten Luděk Sobota. Pán Kristus s námi! 🙂

 347. Jenda

  Tobě Lemmy, i když tě moc neznám, nemohu nic říci, ale Medea ti v debatách odpovídala věcně, co jsem zde četl. To ty jsi se rozčiloval a neuměl argumentovat. Na nosorožce jsi si naběhl sám.

 348. toli

  @Lemmy
  Napríklad, prečo by sa mala diskusia o ateizme zaoberať nosorožcami?

  No to byl Medein úlet ,to uznávám,ale to je snad každému jasné a myslím (nevím jistě) že Medea s nosorožcem jen žertovala.

 349. toli

  Víš Honzíku (multinicku) je tu ještě jedna hypotetická možnost že manželka je bisexuálka a má paralelní vztah stejně jako ho mám já. My nejsme nějací nemocní,zapšklí a prudérní křesťané.Prostě si užíváme života.,někdy i hromadně. Ty si budeš muset počkat až na Boží království aby jsi dosáhl svého štěstí. 😀

 350. Lemmy

  Tak spravila logickú chybu, keď sa snažila len žartovať. Jej problém, nie môj. Potom sa zbytočne oháňa tým, aká je logička.

  Medea: ideológia je súbor normatívnych presvedčení a hodnôt skupiny alebo jednotlivca, ktoré sú zastávané z iných než čisto poznávacích dôvodov

  Toli: její definice ideologie je správná.

  V čom je správna? Stojím si za tým, že som poskytol zrozumiteľnejšiu definíciu.

  Medea: Tak doteraz sme sa na tomto webe v diskusiách zaoberali ateizmom ako 1) absenciou viery v existenciu akéhokoľvek boha, 2) vierou alebo presvedčením, že neexistuje žiaden boh a 3) propozíciou žiaden boh neexistuje. (Ja pod „ateizmom“ obvykle rozumiem 3) a pod „ateistom“ zástancu 3).)

  Medea: Pod propozíciou myslím sémantický obsah tvrdenia. Abstraktnú entitu, ktorá je primárnym nosičom pravdy.

  16. 4. 2019 som napísal:

  Teraz očakávam ovácie od Toliho, ktorý vychváli do neba Medeu, lebo jej plne rozumie, a súhlasí s jej názorom: „Pod propozíciou myslím sémantický obsah tvrdenia. Abstraktnú entitu, ktorá je primárnym nosičom pravdy.“

  Medea pod ateizmom rozumie propozíciu: žiaden boh neexistuje.

  Ja: „Keď som bol zvedavý, čo myslíš slovom propozícia, tak som nebol zvedavý na rôzne definície ateizmu, ale len na tvoju definíciu, ktorú si obhajovala tou 3.“

  Medea: Kde tu vidíš nejakú obhajobu? Bodom 3) niečo obhajujem? Obvykle používam definíciu 3), a to je všetko.

  Aký má význam diskusia s človekom, ktorého sa pýtam na jeho názor, a on sa vykrúca, že len takú definíciu používa, ale že to nie je jeho názor? Veď som sa pýtal Medey na jej vlastný názor. Jej výhovorky svedčia o tom, že nechce povedať vlastný názor alebo nemá vlastný názor.

 351. Jenda

  Lemmy, toto není debata o nosorožci, ta se týkala definice ateismu, tam jsi byl naprosto vedle. Pan Mrtvice, nevím kdo je multinck, tak dlouho tu nejsem, ale o tom, že je tvá žena bisexuální jsi nemluvil dříve, co jsem zde četl, jenže i kdyby byla, ty jsi řekl, že jsi gay, ne bisexuál. Takže si trpěl zbytečně a lhal si jí o svatební noci. 🙂 On si člověk nebere druhého s tím, že se budou podvádět, rozhodně ne za komunistů, ale ani dneska, ne u nás. Zde to zvykem není. 🙂 To už spolu ti lidé mohou být na psí knížku rovnou.

 352. Lemmy

  Dôležité!
  Medea: Definíciu 3) predsa môže používať aj kresťan, teda aj kresťan môže tvrdiť, „ja pod „ateizmom“ obvykle rozumiem 3“. Používať nejakú definíciu ateizmu, neznamená byť ateistom.

  Ja sa jej pýtam na jej názor, a ona sa vyjadruje všeobecne, zrejme tak, že má taký istý názor ako nejaký kresťan.

 353. Lemmy

  Jenda, debatu o nosorožcovi si vybav s Medeou. Ona s tým začala, ja som s tým skončil.

 354. Jenda

  Brát si někoho s tím, že se budete podvádět je nesmysl. A jestli jste si to takto dohodli až časem, tak se jí ani moc nedivím, neměla totiž moc na výběr. Žila totiž s lhářem. Takže asi už nechtěla ničit rodinu, ale našla si jiné milence nebo milenky. Chudinka moje. 🙁 A ještě ti musela utírat zadek po tvé mrtvici. 🙁 Velmi tvou ženu lituji.

 355. Jenda

  Ty jsi neměl argumenty, Lemmy. Medea tě dostala. A ty jsi jí jen nadával. Dej přímé odkazy a uvidíš. A dej jich víc, nebyla to jen jedna debata, co jsem si tak pročítal v minulosti.

 356. Lemmy

  Medea vie tárať aj o tom, že nevie rozpoznať stôl od stoličky. 😀

  Takže, neviem, prečo som za čo ja kritizovaný? Mne ide o serióznu diskusiu, o výmenu názorov, nie o táranie. Pravda je dôležitejšia, ako táraniny o premisách, propozícii, sémantike…

 357. Lemmy

  Jenda, ja po celý čas dávam presné odkazy, len ich ignoruješ. Naopak, v tvojich príspevkoch som nevidel ani jeden dôkazový odkaz, teda presnú citáciu.

  Inak, ohľadom definície ateizmu som na tom lepšie ako Medea. Medea sa totiž zmohla len na akúsi všeobecnú definíciu, ktorú môže zastávať aj kresťan. Ja som ponúkol vlastný názor, takže v tom sa veľmi odlišujeme. Kým ja hovorím vlastný názor, ona nejaký učebnicový, ktorý sa však jej samotnej netýka, nakoľko sa vyjadrila, že takú definíciu len používa, ale to nemusí byť jej názor.

 358. Jenda

  Jestli ti jde o seriozní diskuzi, tak vystuduj logiku jako Medea, pak matematiku a filozofii. A pak se bav o náboženství a ateismu teprve. Ty odkazy, kde tě Medea dostala dodám, jelikož jsem tu nový, chvíli mi to bude trvat, ale dodám. První možná již dneska.

 359. Jenda

  Například zde:

  „Ešte k tej Lemmyho diskusnej „perle“.

  „Keď ja som stručne poznamenal reč o absencii, tak si mala depresiu z nosorožca.“

  Hmm, divná slovenčina, Lemmy. Uviedol si definíciu „ateizmu“ (ako absencie viery v existenciu bohov) a ja som ju ironizovala.

  „A tu zrazu už komentuješ slovo absencia v anglickom jazyku ako samozrejmosť.“

  Nekomentovala som „slovo absencia v anglickom jazyku“, ale citovala z dvoch anglických textov (heslo zo slovníka ateizmu a z Draperovho článku), pričom citácie obsahovali rôzne definície „ateizmu“. A pred tými citáciami som vysvetľovala Bélovi, že neveriť, že P, neimplikuje veriť, že ¬P, teda inými slovami, absencia viery, že P, neimplikuje vieru, že ¬P.

  „Uvedomuješ si vôbec, aká si primitívna? Prečo kopíruješ ako stroj anglický text? Ty nevieš po slovensky to povedať? Nemáš vlastný rozum? Nemáš!!!“

  Dve moje citácie a toľko Lemmyho emócií. A ako bonus „poznatok“, že kto cituje z anglických zdrojov, „nemá vlastný rozum“

  „Lebo inak by si vtedy netrepala bludy o nosorožcovi, a teraz by si sa takto nezosmiešňovala bezhlavým kopírovaním.“

  Tie „bludy“ boli irónia, pretože definíciu ateizmu ako absencie viery v existenciu bohov, považujem za smiešnu. Aj idiot, ktorý nemá žiaden koncept boha, môže tejto definícii vyhovovať. Ale nikomu nebránim túto definíciu používať („smiešnosť“ je subjektívna záležitosť). A „bezhlavé kopírovanie“ malo ukázať pluralitu definícií ateizmu vo filozofickej literatúre.“

  https://www.osacr.cz/2018/05/30/filosoficke-okenko-znasilnil-nekdy-jezis-muslimku/#comment-230401

 360. toli

  Brát si někoho s tím, že se budete podvádět je nesmysl. A jestli jste si to takto dohodli až časem, tak se jí ani moc nedivím, neměla totiž moc na výběr. Žila totiž s lhářem. Takže asi už nechtěla ničit rodinu, ale našla si jiné milence nebo milenky. Chudinka moje. A ještě ti musela utírat zadek po tvé mrtvici. Velmi tvou ženu lituji.

  Mluvil jsem o hypotetické možnosti a má žena ví vše o mě stejně jako já o ní.Jsme oba psychologové,nelze před námi něco zatajit a týká se to i našeho manželství. Netřeba někoho litovat,protože nikdo není podváděn.To vy nemocní křesťané nedokážete pochopit protože přemýšlíte v úplně jiných dimenzích vzdálených od běžných lidí.Pokud se dva dohodnou ještě před manželstvím jak bude fungovat jejich budoucí manželství je to nějaký podvod ? Naše děti jsou již dospělé a sdílí stejné liberální hodnoty jako rodiče.

 361. Jenda

  Dále zde:

  „Samozrejme, ak nájdeš žirafy, ktoré veria v existenciu bohov, očakávaj, že možno nájdeš aj žirafy, u ktorých bude absencia tejto viery.“

  Úvaha hodná idiota!
  Medea
  17.11. 2018

  Lemmy, kvôli tomu aby si mal neprítomnosť (absenciu) viery v existenciu X u nejakého druhu žívočíchov, nepotrebuješ mať prítomnosť viery v existenciu X u daného druhu žívočíchov. Napr. pred 100 000 rokmi bola u všetkých ľudí neprítomná (absentovala) viera v existenciu kvarkov, a u žiadneho z ľudí (tej doby) nebola táto viera prítomná.“

  https://www.osacr.cz/2018/05/30/filosoficke-okenko-znasilnil-nekdy-jezis-muslimku/#comment-230177

 362. Jenda

  A zde: „Medea
  09.07. 2018

  „Definícia ateistu sa vzťahuje len na ľudí. Nemožno túto definíciu vzťahovať na boha. Je to nelogické. Podobnú logickú chybu spravila Medea, keď sa snažila deiníciu ateizmu rozšíriť aj na krokodíla.“

  Lemmy, ktovie čo si Ty predstavuješ pod „logikou“. Urobila by som logickú chybu, pokiaľ by som argumentovala logicky nesprávne.

  Napríklad z premís:
  Každý ateista je človek.
  Žiaden krokodíl nie je človek.

  by som vyvodila záver:
  Nejaký krokodíl je ateista.

  Formálne:
  (∀x)(A(x)→H(x))
  ¬(∃x)(K(x)∧H(x))
  ∴ (∃x)(K(x)∧A(x))

  To by bol príklad argumentu, ktorý nie je logicky platný, ale toto som ja nerobila.
  Bavili sme sa o Tvojej definícii ateizmu: “Ateizmus (iné názvy: neverectvo; pejoratívne bezbožnosť, z gr. atheos = bezbožný < a = ne- + theos = boh) znamená absenciu viery v existenciu Boha alebo bohov.”,
  a ja som k tej definícii ironicky poznamenala, že „pokiaľ by sme netrvali na príslušnosti k nášmu druhu, tak by sa medzi ateistov mohli, so svojou absenciou náboženskej viery, zaradiť aj tie žirafy, nosorožce a slony“.

  A slovo „ateizmus“ má viacero významov. Ateizmus môže byť aj odmietnutím základnej tézy teizmu: „Nejaký boh existuje“, teda prijatím jej negácie: „Žiaden boh neexistuje“. Takéto poňatie ateizmu môže byť užitočné vo filozofii, napr. pri úvahách o (ne)existencii Božej.

  “Atheism” is typically defined in terms of “theism”. Theism, in turn, is best understood as a proposition—something that is either true or false. It is often defined as “the belief that God exists”, but here “belief” means “something believed”. It refers to the propositional content of belief, not to the attitude or psychological state of believing. This is why it makes sense to say that theism is true or false and to argue for or against theism. If, however, “atheism” is defined in terms of theism and theism is the proposition that God exists and not the psychological condition of believing that there is a God, then it follows that atheism is not the absence of the psychological condition of believing that God exists (more on this below). The “a-” in “atheism” must be understood as negation instead of absence, as “not” instead of “without”. Therefore, in philosophy at least, atheism should be construed as the proposition that God does not exist (or, more broadly, the proposition that there are no gods).
  This definition has the added virtue of making atheism a direct answer to one of the most important metaphysical questions in philosophy of religion, namely, “Is there a God?” There are only two possible direct answers to this question: “yes”, which is theism, and “no”, which is atheism. Answers like “I don’t know”, “no one knows”, “I don’t care”, “an affirmative answer has never been established”, or “the question is meaningless” are not direct answers to this question.

  https://plato.stanford.edu/entries/atheism-agnosticism/#DefiAthe&quot;

  https://www.osacr.cz/o-ateismu/otazky-a-odpovedi/#comment-223294

 363. Jenda

  „Mluvil jsem o hypotetické možnosti a má žena ví vše o mě stejně jako já o ní.“

  Takže ty to ani nevíš, jen odhaduješ, no ty jsi vůl! 😀 Takže možná že to takto ani nemá. A ukrýt před psychologem se dá ledacos, protože psychologie není exaktní věda, rozhodně ne za komunistů nebo v 90.letech. A psychiatr nejsi. Ona nemá měření průtoku tvým penisem, když se díváš na muže. Pokud si to hrál, třeba si jen myslela, že myslíš na jiné ženy, že s ní nechceš tolik spát. Nebo že jsi impotentní. Ale nemuselo jí dojít, že žije s nemocnou buzničkou.

 364. toli

  Takže ty to ani nevíš, jen odhaduješ, no ty jsi vůl!

  Jako křesťan pochopitelně opět špatně chápeš .
  Hypotetická znamená pouze pro tebe.
  Já pochopitelně vím jak je na tom mé manželství,ale tobě to neřeknu protože ti je po tom úplné hovno 🙂

  . A ukrýt před psychologem se dá ledacos, protože psychologie není exaktní věda, rozhodně ne za komunistů nebo v 90.letech.

  Psychologie je velmi exaktní věda pokud s někým žiješ 20 let den co den

  Ale nemuselo jí dojít, že žije s nemocnou buzničkou.

  Ty máš obrovský problém sám se sebou,jinak by jsi tu neblil píčoviny multinicku 🙂

 365. Jenda

  Takhle, když už s někým žiješ 20let, tak je to právě ta počáteční lež a potom na to přijde. O tom jsem psal, že to nevěděla hned, když si s tebou začla. 🙂 A že to nechceš říct? Je vidět, že jsi v ouzkých, protože ona by si tě jako čistého gaye nevzala nikdy za muže, to spíš bisexuála, když už. Pokud je sama bisexuální. A ty jsi psal, že jsi byl a jsi odjakživa na chlapy a vzal jsi si jí z tlaku okolí a rodiny, jsi srab. 🙂 Lidská troska, která dostala mrtvici ve 30letech, protože v sobě potlačovala své lži a úchylnosti. 🙂

 366. toli

  Takhle, když už s někým žiješ 20let, tak je to právě ta počáteční lež a potom na to přijde

  Žádná počáteční lež nebyla jak už jsem řekl a nadále mne laskavě vynech z komunikace.S omezeným,nemocným blbem se rozhodně bavit nehodlám. 🙂

 367. Jenda

  Ale byla to počáteční lež, protože ty jsi se zde přiznal, že jsi byl pod tlakem okolí a jsi slaboch a tak jsi si jí vzal. Takový herec Cupák to vydržel sám s milenci, ty ne. Ona by si čistého buzeranta nikdy nevzala, mohla mít chlapa na ženský či bisexuála. Ne buzeranta. K čemu by jí byl? Takže jsi jí lhal. Jsi ubožák a tak tě dostihla další nemoc, tentokrát nemoc mozku, protože jsi v sobě potlačoval své úchylky. 😀 😀 A tak teď kadíš do igelitky a ona ti jí vyměňuje, protože už si na tebe zvykla a je stará. 🙂

 368. toli

  @Lemmy
  Chtěl jsem se zeptat na důvod proč nakupuješ volně prodejné léky v Česku ? To jsou u vás dražší nebo je problém se zásobováním ?

 369. toli

  Mám slovenské televizní kanály ale vaše reklamy na léky mi nějak unikly,nevšimnul jsem si.

 370. Jenda

  No, tobě toho uniklo za život víc. Kdyby jen reklamy na léky. 🙂 A Lemmy už se k mým citacím Medey raději také moc nevyjadřuje. Nemá na to? 🙂

 371. Jenda

  No nic, jdu si lehnout. Mějte se fanfárově, rád se sem zase brzy podívám. Třeba se to tu trochu časem vylepší. 🙂 Teď si můžete chvíli hrát na haury, když tu nebudu. Nebudu reagovat, takže budete vypadat chvíli jako vítězové. Ale nebudete, když tu jsem, neumíte argumentovat, když tu nejsem, můžete dělat, že umíte, protože nebudu reagovat. Zdar a sílu v Kristu a brzy na shledanou. 🙂

 372. Lemmy

  Jenda, pokojne si choď ľahnúť. Nemáš na to!

 373. toli

  Druhá vec je, že konšpiračne weby vychovávajú voličov pre fašistické strany, pretože šíria rovnaký príbeh: Všetko je zle, všetci sú spiknutí proti nám a klamú nás, nestačia preto reformy a lepší politici, ale treba radikálnu, extrémnu zmenu,“ dodáva na margo konšpirátorov Goda.

  https://moderni.sme.sk/c/na-skolach-potrebujeme-kontroverznejsie-temy-byt-ticho-nepomaha?ref=home

  Jo,přesně tak to vypadá když někdo čerpá informace z aeronetu nebo protiproudu a dalších.

 374. toli

  A přiblblý Kuffa zase bude mít možnost dštít křesťanský oheň a síru 😀

 375. Ateistum

  [“Vážená vláda, nedostali ste mandát sľubovať OSN registrované partnerstvá!”, upozorňuje petícia členom vlády]

  Bratislava 1. júna 2019 (HlavneSpravy.sk)

  /Aliancia za rodinu v reakcii na signál, ktorý vyslala vláda OSN po stredajšom rokovaní, iniciovala petíciu, v ktorej vyzýva vládu zloženú z strán Smer-SD, Most-Híd a SNS, aby okamžite na rokovaní vlády zrušili schválenie a akceptáciu Odporúčaní adresovaných Slovenskej republike počas tretieho kola Univerzálneho periodického hodnotenia Rady OSN pre ľudské práva. Uvedené odporúčania dávajú OSN signál, že Slovensko do piatich rokov prijme registrované partnerstvá pre osoby rovnakého pohlavia.
  Znenie petície, ktorú môžete podpísať TU, vám prinášame v plnom znení/

  Vážená vláda Slovenskej republiky,

  vyzývame Vás, aby ste okamžite na rokovaní vlády zrušili Vaše schválenie a akceptáciu Odporúčaní adresovaných Slovenskej republike počas tretieho kola Univerzálneho periodického hodnotenia Rady OSN pre ľudské práva v bodoch UPR/72, UPR, 73, ktorými ste sľúbili OSN zaviesť registrované partnerstvá a v bodoch UPR 74 až 78 pre nejasnosť záväzkov.

  Neveríme, že by k takejto dohode o zavedení registrovaných partnerstiev došlo na koaličnej rade predsedov vládnych strán a týmto vyzývame predsedov vládnych strán, aby iniciovali okamžitú zmenu.

  *Na takéto sľuby ste nemali mandát v Programovom vyhlásení vlády a konali ste proti demokratickej vôli väčšiny ľudí vyjadreným v referende o rodine.*

  Registrované partnerstvá nie sú ľudským právom, tak ako to skonštatoval aj náš Ústavný súd, preto nejde o žiadnu diskrimináciu. Svojim plánom ubližujete rodine, ubližujete deťom a ubližujete aj osobám, ktoré pociťujú príťažlivosť k rovnakému pohlaviu. Rodiny sa u nás zakladajú na to, aby mali deti.

  *Hrozí demografická smrť národa* a namiesto výnimočnej podpory vytvárania rodín, ktoré zabezpečujú budúcnosť spoločnosti, sľubuje vláda zavádzanie registrovaných partnerstiev s podobnými či rovnakými právami?

  Každý človek je hodný rovnakej úcty, bez ohľadu na to, či žije v manželstve, alebo z rôznych dôvodov do manželstva nevstúpil. Ale nie všetky vzťahy prinášajú rovnaké benefity štátu. Vzťahy osôb rovnakého pohlavia nemôžu spĺňať biologické funkcie rodiny, preto im nepatria obdobné práva. Výchova jedného dieťaťa stojí rodičov niekoľko desiatok tisíc eur. Nielen pre túto finančnú obetavosť, ale najmä pre najlepší spôsob výchovy detí je manželstvo uznané štátom. Tí, ktorí sa rozhodli deti nemať, nemôžu mať rovnaké práva, ako tí, ktorí sa rozhodli deti splodiť a spoločne vychovávať.

  *Vaše sľuby sú krátkozraké a ubližujú deťom.*

  Vieme, že po zavedení registrovaných partnerstiev, už aj bez rozhodnutia parlamentu medzinárodné súdy prinucujú štáty k zavedeniu adopcií detí homosexuálnymi pármi. (napr. Rakúsko).

  *Vaše sľuby ubližujú aj osobám s príťažlivosťou k rovnakému pohlaviu.*

  Podporou aktívneho homosexuálneho správania zvyšujete zdravotné riziká osôb s príťažlivosťou k rovnakému pohlaviu. Ako by sme mohli niekomu priať zlo a ohrozenie jeho zdravia? Osoby, ktoré mali homosexuálny styk, nemôžu pre zvýšené zdravotné riziko rozšírenia nákazy AIDS a iných sexuálne prenosných chorôb darovať krv. A nie sú to len tieto riziká.

  V roku 2006 Gens Hellquist, výkonný riaditeľ vedúcej kanadskej homosexuálnej skupiny uviedol: “Máme jeden z najúbohejších zdravotných stavov v tejto krajine … Zdravotné problémy, ktoré ovplyvňujú queer Kaňaďanov sú kratší vek ako sa dožíva priemerný Kanaďan, samovraždy, vyššia mieru užívania návykových látok, depresie, nedostatočný prístup k starostlivosti a HIV/AIDS …v našej komunite sú všetky endemické druhy zdravotných problémov. Máme vyšší výskyt rakoviny konečníka v gay komunite, lesbičky majú vyšší výskyt rakoviny prsníka … realita je, že je každý rok (sic) viac GLBT ľudí v tejto krajine zomrie na samovraždu, než zomrie na AIDS, a je viac tých, ktorí umierajú skoro na zneužívanie návykových látok než tých, ktorí umierajú na HIV/AIDS. … ”

  Slovenská vláda vyslala OSN signál: Do piatich rokov prijmeme registrované partnerstvá osôb rovnakého pohlavia

  Slovenská vláda prijatím odporúčaní OSN vrátane tých, ktoré sa týkajú zavedenia registrovaných partnerstiev pre LGBTI osoby, vyslala signál, že do piatich rokov je pripravená zaviesť registrované partnerstvá LGBTI ľudí.

  LGBTI požiadavky sa týkajú desiatich zo 195 odporúčaní. Vláda odmietla jedine zavedie manželstiev pre páry rovnakého pohlavia, keďže by to odporovalo ústave.

  Pri zmienke o registrovaných partnerstvách podľa dostupných informácií však stojí, že do ďalšieho periodického hodnotenia, ktoré bude o päť rokov, Slovensko registrované partnerstvá legalizuje.

  *Gestorom je podľa dokumentov ministerstvo spravodlivosti.* Avšak podľa slov hovorkyne Zuzany Drobovej pre SME, ministerstvo dáva od požiadaviek LGBTI ruky preč. Drobová totiž uviedla, že ministerstvo nič legislatívne nechystá, a nič s tým gestorsky nemá (viac ##).

  ##

  [Slovenská vláda vyslala OSN signál: Do piatich rokov prijmeme registrované partnerstvá osôb rovnakého pohlavia]

  Bratislava 1. júna 2019 (HlavneSpravy.sk)

  /Registrované partnerstvá rovnakého pohlavia na Slovensku? O päť rokov by to už mala byť realita, a to aj s požehnaním aktuálnej vlády zloženej zo strán Smer-SD, SNS a Most-Híd. Členovia vlády totiž v stredu podľa informácií SME prijali väčšinu z takmer 200 odporúčaní Organizácie spojených národov na zlepšenie ochrany ľudských práv./

  Slovenská vláda prijatím odporúčaní OSN vrátane tých, ktoré sa týkajú zavedenia registrovaných partnerstiev pre LGBTI osoby, vyslala signál, že do piatich rokov je pripravená zaviesť registrované partnerstvá LGBTI ľudí.

  LGBTI požiadavky sa týkajú desiatich zo 195 odporúčaní. Vláda odmietla jedine zavedie manželstiev pre páry rovnakého pohlavia, keďže by to odporovalo ústave.

  Pri zmienke o registrovaných partnerstvách podľa dostupných informácií však stojí, že do ďalšieho periodického hodnotenia, ktoré bude o päť rokov, Slovensko registrované partnerstvá legalizuje.

  Gestorom je podľa dokumentov ministerstvo spravodlivosti. Avšak podľa slov hovorkyne Zuzany Drobovej pre SME, ministerstvo dáva od požiadaviek LGBTI ruky preč. Drobová totiž uviedla, že ministerstvo nič legislatívne nechystá, a nič s tým gestorsky nemá.

  Rezort spravodlivosti odporučil obrátiť sa na predkladateľa materiálu, ktorým je ministerstvo zahraničných vecí. Šéf tlačového odboru Juraj Tomaga vysvetlil, že sa treba obrátiť na ministerstvo spravodlivosti.

  Napriek tomu, že ministerstvá pred verejnosťou svojimi vyjadreniami dávajú od LGBTI agendy ruky preč, vláda schválila záväzok voči OSN prijať registrované partnerstvá.

  Registrované partnerstvá sú len prvým kolieskom salámovej metódy požiadaviek LGBTI aktivistov. Príklad zo západných krajín preukazujú, že bude nasledovať požiadavky uzákonenia manželstiev homosexuálov a následná adopcia detí. Uvedené požiadavky nemusia byť pre Slovensko až tak vzdialenou budúcnosťou, keďže sa tu formuje ultraliberálne krídlo Progresívne Slovensko – Spolu, ku ktorému by sa chcel pridať aj dosluhujúci prezident Andrej Kiska. Spolu s nimi by chcel sedieť pri stole aj Alojz Hlina s KDH.

 376. toli

  Petice jsou celkem na hovno.Plebs může vřískat co chce.Vidíme to v Česku a vidíme to i na Slovensku. Jen jsem zvědavý zda a kdy padne Babiš a jak dlouho bude bavit lidi demonstrovat.
  Fandím liberálům Slovenska.

 377. Ateistum

  Tak je rozdíl jestli si dal někdo do ústavy definici manželství proto aby ho ochránil, od jiného konání bez mandátu. Již jen to přehazování na ministerstvech spustí vlnu nevole mezi lidmi a ono to dříve či později bouchne…

  Jinak se úchyle můžeš klidně začít převlékat za ženu, toužíš-li po tom náhodou. Podle světové HO(vN.O.) to už není duševní nemoc, takže budeš asi moci praxi vykonávat klidně takto nahastrošen. No neberto poberto že, vždyť ty si teplouši zvrácená můžeš rozšířit klientelu, pokecat si u kafíčka s klukama co zaručeně budou na kluky a ještě někteří mohou vypadat na první pohled jako ženská… Bacha ale aby ti ji/ho manželka nepřebrala.

 378. toli

  Když se zavádělo manželství ve Francii tak konzervativci pořádali sta tisícové demonstrace.Zajímavé že Francie byla jedinou zemí kde se pořádali masové demonstrace proti manželství.A co tím dokázali ? Nedokázali vůbec nic.
  Trapný Delon dle slovenského tisku prý uvažuje o euthanasii protože ho prý už nebaví žít v tomto “ hnusném “ světě.A koho zajímá co chce nějaký Delon ?

 379. toli

  Ateistum víš on je rozdíl v definici manželství a v definici registrovaného partnerství.
  Dále si pleteš homosexualitu s transvestitismem a pravděpodobně i s transsexualitou .

  Chtělo by to se dovzdělat blbečku 😀

 380. toli

  A manželství jako svazek muže a ženy je definice omezených lidí.

 381. Ateistum

  Transgender osoby již nadále nebudou vedeny jako duševně nemocní lidé. Rozhodla o tom Světová zdravotnická organizace (WHO), která po téměř třiceti letech aktualizovala seznam nemocí v Mezinárodní klasifikaci nemocí.

  Transgender osoby pociťují opačnou genderovou identitu, než jaké je jejich pohlaví. WHO již nově tento stav nekvalifikuje jako duševní poruchu, ale „genderovou neshodu“, jak uvádí web Českého rozhlasu. Nové označení by mělo pomoci zjednodušit proces přeměny pohlaví nebo změnu jména, k čemuž bylo doposud potřebné potvrzení od lékaře. Podle Světové zdravotnické organizace by také změna měla pomoci odstranit diskriminaci a podpořit porozumění veřejnosti.

  V České republice již mohou trans lidé žít pod svou skutečnou identitou, přesto se podle iniciativy Trans*parent potýkají s množstvím problémů. „Kromě předsudků se musíme vypořádávat i s dlouhým a komplikovaným procesem takzvané úřední změny pohlaví, který zahrnuje mimo jiné i povinnou operaci včetně sterilizace,“ píše se na webu Jsmetrans.
  (30.5.2019, ParlamentniListy)

  ***
  Já vím co říkám, jak to může „vylepšit“ tvůj zvrácený sexuální život.

  Ve skutečnosti je vše zdá být zaměřeno na dnešní mladé rozvracené a mrzačené (na duši, těle, duchu) osoby. Hovořím o onom I (v el gé bé té Í), tedy intersexuálech, ale i nepatrně odlišně mrzačených kteří prošli třeba jen pěstounskou výchovou sadisty, homosexuály, lidmi držícími je na lécích, vymýšlejících jim diagnózy,… jako je tomu dnes na západ od Česka běžné a naši zem to již také zasahuje.

  Nejde tedy jen o ústupek podobný homosexuálům a jejich lobby (že v případě homosexuality nejde o nemoc – což je pravda, je to podléhání vlastní zvrácenosti, trest Boha který ponechal pyšného a zvráceného člověka jeho osudu).

  Ekklesian

 382. Ateistum

  A právě ti skuteční zvrácenci dnes útočí na vaše děti, na plémě Člověka. Někdo pracuje vědomě, druhý ne, ale oba podléhají své zvrácenosti, ovládá je satan, jsou svým způsobem částečně odlištění.

  Ekklesian

 383. Ateistum

  [Smutné prozření. První genderově neutrální člověk v USA si to po letech rozmyslel, chce být zase muž]

  17.03.2019 ParlamentniListy.cz

  O další kuriozitu v šílenství kolem genderu se postarala první genderově neutrální osoba v USA, kterou byl pětapadesátiletý muž Jamie Shupe. Z počátku jako transgender aktivista napadal slovně kohokoliv, kdo jeho identitu zpochybňoval. Nyní však obviňuje soudy, lékaře, terapeuty i LGBT komunitu z toho, že ho nechali právně se stát ženou a pak osobou genderově nevyhraněnou. Změnil totiž názor, cítí se už být mužem.

  „Mám štěstí. I přesto, že jsem byl ve vleku trasngenderismu šest let, moje tělo není zničené. To většina lidí po změnách genderu říct nemůže,“ napsal Jamie Shupe pro The Daily Signal.

  Shupe se přitom začal identifikovat jako žena do takové míry, že zdravotní sestře s pokročilou kvalifikací vyhrožoval, že pokud mu nepředepíše ženské hormony, koupí si je na internetu. Nakonec recept na vytoužený estrogen skutečně dostal. „Po službě v armádě jsem měl chronickou posttraumatickou stresovou poruchu. Všichni doktoři se na tom shodli, ona to ale ignorovala,“ stěžuje si nyní na zdravotní sestru válečný veterán Shupe.

  Dále vysvětluje, že transgender komunita mu vnutila představu, že po braní hormonů a operaci, kterou nakonec nepodstoupil, bude skutečnou ženou. „Je to fantazie, kterou jsem ‚koupil‘. Biologické pohlaví je ale nezměnitelné,“ říká dnes Shupe, podle kterého jsou transsexuální ženy buď homosexuální muži, nebo muži, které přitahuje představa jich jako žen – transvestité. On prý spadá do druhé kategorie.

  Právě Shupe byl tím, kdo před dvěma lety v Oregonu prosadil uvádění třetího pohlaví na občanských či řidičských průkazech. A to poté, co zjistil, že ženská identita ho neuspokojuje. Došel proto za doktory, že chce být prohlášen za nebinární osobu. „Poté, co do mě napumpovali hormony odpovídající dvaceti dávkám antikoncepce denně, to schválili, aby zakryli vlastní omyl,“ říká dnes Shupe směrem k doktorům a soudům, kde řešil údaj o pohlaví v osobních dokladech. Když měl v kolonce „pohlaví“ písmenko X, stal se prý v LGBT komunitě celebritou.

  Shupemu vadí, že mu soudce, lékaři i terapeuti věřili jeho pocity. „Na internetu se můžete dočíst, že pohlaví je nezměnitelné. Když vám ale doktor napíše doporučení, ve kterém píše, že jste se narodil do špatného těla, poškodí vás to a zmate,“ stěžuje si muž s tím, že jej měli poslat na terapii a léčit ho. Dnes se proti transgender aktivistům výrazně vymezuje a popírá, že by vůbec mohli nebinární lidé existovat. „Jsou jen zmatení,“ tvrdí.

  ***
  [Byl první genderově neutrální osobou v USA, teď je zase mužem. Pohlaví je nezměnitelné, tvrdí]

  17.3.2019 NewYork, původní „český zdroj“ Lidovky.cz

  Když se považoval za nebinární, tedy genderově neutrální osobu, jako transgender aktivista napadal přes média kohokoliv, kdo by jeho identitu zpochybňoval. Dnes se pětapadesátiletý Jamie Shupe považuje za muže a obviňuje soudy, lékaře, terapeuty i LGBT komunitu z toho, že ho nechali právně se stát ženou a následně osobou genderově nevyhraněnou.
  „Mám štěstí. I přesto, že jsem byl ve vleku trasngenderismu šest let, moje tělo není zničené. To většina lidí po změnách genderu říct nemůže,“ napsal Jamie Shupe pro The Daily Signal.

  Shupe, který sloužil 18 let v armádě, se nejdříve začal identifikovat jako žena. Zdravotní sestře s pokročilou kvalifikací vyhrožoval, že pokud mu nepředepíše ženské hormony, koupí si je na internetu, a recept na vytoužený estrogen skutečně dostal. „Po službě v armádě jsem měl chronickou posttraumatickou stresovou poruchu. Všichni doktoři se na tom shodli, ona to ale ignorovala,“ popisuje Shupe, který je přesvědčen, že transgender aktivismus ji vyděsil příliš na to, aby ho odmítla.

  Píchla jsem do vosího hnízda. Nevylučuji transsexuální lidi, reaguje Navrátilová na kritiku
  Transgender komunita prý válečnému veteránovi vnutila představu, že po braní hormonů a operaci, kterou nakonec nepodstoupil, bude skutečnou ženou. „Je to fantazie, kterou jsem ‚koupil‘. Biologické pohlaví je ale nezměnitelné,“ tvrdí dnes Shupe. Podle něj jsou transsexuální ženy buď homosexuální muži, nebo muži, které přitahuje představa jich jako žen – transvestité. On sám říká, že spadá do druhé kategorie.

  Prosadil třetí pohlaví v občance
  Byl to přitom právě on, kdo před dvěma lety v Oregonu prosadil uvádění třetího pohlaví na občanských či řidičských průkazech. Když totiž zjistil, že jeho nová ženská identita ho neuspokojuje, došel za doktory, že chce být prohlášen za nebinární osobu.

  Transgenderový aktivista si měl zapálit dům, aby předstíral zločin. Uhořeli 2 psi a 3 kočky
  „Poté, co do mě napumpovali hormony odpovídající dvaceti dávkám antikoncepce denně, to schválili, aby zakryli vlastní omyl,“ vysvětluje Shupe svůj pohled na to, proč mu změna na nebinární osobu prošla u doktorů, ale i u soudů, kde řešil údaj o pohlaví v osobních dokladech.

  Když se mu podařilo prosadit, že v kolonce „pohlaví“ bude mít písmenko X, stal se podle vlastních slov v LGBT komunitě celebritou. Soudní precedens platil pro Oregon, dnes ale možnost uvést nevyhraněný gender na občance a řidičáku platí v jedenácti státech USA.

  ‚Všichni mi ustupovali‘
  Jamiemu Shupeovi vadí, že se ho nikdo na nic neptal: soudce, lékaři i terapeuti mu zkrátka věřili jeho pocity. „Na internetu se můžete dočíst, že pohlaví je nezměnitelné. Když vám ale doktor napíše doporučení, ve kterém píše, že jste se narodil do špatného těla, poškodí vás to a zmate,“ píše muž. Různí lékaři ho údajně kromě posttraumatického stresového syndromu diagnostiovali i s hraniční poruchou osobnosti nebo bipolární poruchou.

  Seriál Most! dráždí poslance ČSSD Foldynu transsexuální figurou. Není to přirozené, je to exces, říká
  „To nejlepší, co by pro mě všichni bývali mohli udělat, by bylo poslat mě na terapii, léčit mě. Místo toho mi řekli, že moje genderová identita je ženská, a pustili mě na stejné toalety s dcerami a manželkami jiných lidí,“ stěžuje si Shupe.

  Dnes se Shupe proti transgender aktivistům výrazně vymezuje a popírá, že by vůbec mohli nebinární lidé existovat. „Jsou jen zmatení,“ tvrdí. Sám ale připouští, že byl součástí aktivismu, který dnes kritizuje. „V tomhle případu nejsem oběť. Oběťmi jsou moje žena, dcera a američtí daňoví poplatníci,“ prohlásil Shupe.

 384. Ateistum

  Robotník na stavbe Graham Spiers bol zatknutý a bola mu uložená vysoká pokuta údajne za to, že „ukazoval a smial sa“ z biologického muža, ktorý sa prezentoval ako žena. Pretože bol Spiers nezdvorilý k transgender osobe, bol pokarhaný súdom i políciou, ktorí sa tiež vyjadrili, že jeho deti by sa zaňho mali hanbiť. Nielenže od Spiersa vyžadovali, aby uveril, že biologický muž, ktorý okolo neho prešiel bol žena, rovnako sa od neho vyžadovalo, že sa nebude smiať. Spoločnosť sa vyvíja a neandertálci ako Spiers by sa mali pekne prispôsobiť – alebo uvidia.

  Podobný príbeh sa udial aj tento týždeň v štáte Indianapolis. Biologický muž – povinne označovaný médiami ako „transgender žena“ – tvrdil, že „bola obťažovaná robotníkom…zatiaľ čo čakala na autobus. Violet Sala, 36-ročná uviedla, že muž si z nej uťahoval, uviazal si plastové vrecko okolo pása ako opasok a ´pochodoval´ pred ňou akoby v provizórnej sukni. Tento incident spôsobil, že sa cítila urazená a ohrozená na jej vlastnej ulici, uviedla Salas pre News 8 v exkluzívnom rozhovore. ´Iba sa chcem cítiť bezpečne,´ uviedla. ´Jeden deň sa z Vás niekto vysmieva. Čo im zabráni, aby ma neskôr napadli?´“

  Táto príhoda, ktorá je zjavne v týchto dňoch „exkluzívna“ – je vtipom. Rozdiel medzi „robením si srandy“ (aj keď je to naozaj nezdvorilé) a „útokom“ je zjavný, a to najmä v rámci právnej terminológie. Toto je jednoducho pokus aktivistu a médií predstierať, že reakcia robotníka na stavbe, ktorý sa začal smiať po zhliadnutí muža v ženských šatách (pozrite si video tu) je vlastne nenávistný čin hraničiaci s násilím. V realite, je to iba transgender aktivista využívajúci elitárov v médiách, aby sa vyvŕšil na bežnom človeku, ktorý sa zasmial, keď si všimol, že Cisár je nahý. Všetci musia hrať túto hru, ako vidíte, ináč budú klamstvá odhalené.

  Samozrejme, korporácie sa do hry už zapojili, práve pre strach, že budú obvinené z napomáhaniu „atmosféry transfóbie“ alebo iných podobných nezmyslov: „Hovorca spoločnosti Rieth-Riley Construction, zamestnávajúceho robotníka na stavbe uviedol, že sú si vedomí obvinení a vyšetrovania sťažnosti Salasa. ´Už sme s robotníkom hovorili,´ potvrdil oblastný manažér David Dankert pre News 8. ´Berieme túto záležitosť veľmi vážne.´“ Aké obvinenia? Že robotník nebol dostatočne citlivý na pravidlá transgender hnutia, ktoré od neho teraz vyžadujú slávnostne uveriť, že biologický muž oblečený ako žena je žena? Samozrejme, spoločnosť musela hrať túto hru tiež, ináč by sa zjavne prenasledovanie médií upriamilo aj na ňu.

  Médiá boli natoľko dychtivé odhaliť robotníka s nevhodným zmyslom pre humor, že tlačili zástupcu konštrukčnej spoločnosti, aby uviedol, či bude robotník pokarhaný, avšak poznamenali sklamane, že „im nebolo potvrdené…či budú voči robotníkom uplatnené disciplinárne opatrenia.“ Množné číslo sa vysvetľuje následne po objave, že „traja ďalší robotníci boli svedkom incidentu a smiali sa na ´hanlivom´ skutku ich kolegu.“ Takýto smiech, je zjavne teraz už zakázaný. A znovu: Prispôsobte sa, alebo uvidíte. Salas, však veľkodušne hovorí, že by prijal ospravedlnenie.

  Pokračovanie príbehu: Vo vyhlásení spoločnosti IndyGo, ktorá kontraktovala spoločnosť Rieth-Riley, uvádzajú, že robotník bol prepustený:

  „Zamestnanci IndGo sa so znepokojením dozvedeli o incidente, v ktorom osoba prejavila netoleranciu. Boli sme informovaní vedením Rieth Rile, že robotník už viac nepokračuje na projekte Red Line a spoločnosť bude okamžite viesť tréning o vnímavosti. Vedenie Rieth-Riley sa stretne priamo s pani Salasovou.

  Zamestnanci IndyGo sa stretli priamo s Violet, aby potvrdili, že situácia sa adekvátne vyriešila.

  Tieto skutky jednotlivca nie sú v súlade s úctou a rešpektom, o ktorých IndyGo verí, že patria každej osobe.

  Stojíme za Violet a schvaľujeme reakciu spoločnosti Rieth-Riley.

  (Výřez z článku na HlavneSpravy.sk, autor Victoria Dandárová)

 385. Lemmy

  Toli: „Trapný Delon dle slovenského tisku prý uvažuje o euthanasii protože ho prý už nebaví žít v tomto “ hnusném “ světě.A koho zajímá co chce nějaký Delon ?“

  Pozor! Ide o hoax, a začal sa šíriť z Česka. Pozri: Komunista šíri fašistickú konšpiráciu.

  Toli: „A manželství jako svazek muže a ženy je definice omezených lidí.“

  S takým názorom zásadne nesúhlasím a odmietam taký názor!!!

 386. toli

  S takým názorom zásadne nesúhlasím a odmietam taký názor!!!

  Ono není důležité s čím souhlasíš nebo nesouhlasíš.
  Důležité je že omezení lidé si nedokáží představit že by to taky mohlo být i jinak.Příčinou je zkostnatělý zdogmatizovaný mozek.

  To se pochopitelně týká všelijakých pojmů,nejen manželství.
  Už jsme si tady říkali že jazyk se běžně vyvíjí a obsahy slov mění či rozšiřují své významy.

 387. Jenda

  Plebs jsou ateisté, elita jsou křesťané. Proto i když je ateistů hodně v ČR, tak zákony jsou víc křesťanské, není zde eutanazie, svatby úchylů,… 😀 😀 Nečtěte konspirační homo-weby, pravda je, že zákon o svatbách úchylů zde jen tak nebude a až se dostane na Západě k moci konzervativec nebo islám, tak už teprve ne. 🙂

 388. Jenda

  Lemmy se opět nevyjádřil k citacím od Medey, nemá na to. 🙂

 389. Tonda Vlas

  toli
  02.06. 2019
  O Babišovi se mluví už i v Arábii.Takovou ostudu Česko ještě nemělo.Trestně stíhaný premier.Budoucí kriminálník v čele státu.

  https://www.aljazeera.com/news/2019/05/protests-grow-authoritarian-slide-czech-republic-190521193753522.html?fbclid=IwAR0hyxAfCKqKNeMl-ioAyEShBibUTr8-JIW7qIXRyYjtMjXVgEouZJ3ALHg
  ……………………………………………………………………………………………………………………

  Já byl tvrdě proto Babišovi hned od prvopočátku, co se začal cpát do politiky, protože je to hrabivá stará struktůra a jeho střet zájmů byl od prvopočátku do očí bijící.

  PS

  Psycholog by měl mít pevnější nervy a ne tu lidem nadávat do blbečků. Já tu píšu pořád, že udělali kozla zahradníkem.

 390. Ateistum

  Jenže je Jendo třeba dávat pozor na vícesečné zbraně (kterými, snad neuvědoměle, také mácháš); chléb a hry mohou být zároveň i vnucenou cestou (nejen něčím co odpoutává pozornost od věcí podstatných), aneb všechny cesty (jsou předložené z venčí, i když si to neuvědomujete) vedou ke zkáze.

  Ekklesian

 391. Lemmy

  Toli, iste, jazyk sa vyvíja. Lenže normálni ľudia nie sú obmedzení v tom, aby menili význam slova manželstvo. Tento inštitút patrí mužovi a žene. Iné páry si predsa môžu žiadať registrované partnerstvo. Tak s čím majú homosexuáli problém? Kam sa tlačia? Pokiaľ sú za registrované partnerstvo, nemám s tým žiaden problém. Prečo przniť inštitút muža a ženy?

 392. Jenda

  Pro Tondu, tadyhle pan Mrtvice podporoval Babiše a dlouho, teď se dal na piráty, až když Babiš nepodpořil sňatky úchylů. 🙂

 393. toli

  Toli, iste, jazyk sa vyvíja. Lenže normálni ľudia nie sú obmedzení v tom, aby menili význam slova manželstvo. Tento inštitút patrí mužovi a žene. Iné páry si predsa môžu žiadať registrované partnerstvo.

  Tady by ti vysvětlili že se registrují auta a psi a nikoliv lidé.Praxe ze všech zemí které jsou legislativně již před Českem i Slovenskem ukazuje že se běžně používá slovo manželství a nejinak tomu bude i tady.Prostě došlo k praxi posunu významu slova manželství.Jazykovědci by ti potvrdili že není možné dostat násilím do jazyka nějaké umělé slovo.Slovo které se používá se nejdříve musí vžít do jazyka. Nikdo si nebude vymýšlet nový název a pokud si ho vymyslí tak se nevžije.Takže tradicionalisté budou říkat manželství pouze svazku muže a ženy a ostatní lidé budou mít rozšířený význam slova manželství.S tím nic nezmůže ani zdejší profláknutá banda omezenců (multinick,Ateistum,Tonda)

  BTW Normálný ludia ,neexistují protože neexistuje norma normy.
  Psychiatrie ani psychologie nikdy nepracuje s termínem normální člověk.

 394. Jenda

  Registrují se i lidé, třeba registr pojištěnců atd… ty jsi ale blbec. 🙂

  Naopak my jsme legislativně před Západem. To oni se budou blížit k nám a ne my k nim. Viz. Le Pen nebo Farage atd.. 🙂

 395. Lemmy

  Jenda: Lemmy se opět nevyjádřil k citacím od Medey, nemá na to.

  Mám na to, a vyjadril som sa mnohokrát. Cituj Medeu, s uvedením presného odkazu na jej príspevok, aby som sa tebe osobitne mohol vyjadriť k jej názorom.

 396. Jenda

  Já je přesně citoval i s přesným odkazem.

  Například zde:

  „Ešte k tej Lemmyho diskusnej „perle“.

  „Keď ja som stručne poznamenal reč o absencii, tak si mala depresiu z nosorožca.“

  Hmm, divná slovenčina, Lemmy. Uviedol si definíciu „ateizmu“ (ako absencie viery v existenciu bohov) a ja som ju ironizovala.

  „A tu zrazu už komentuješ slovo absencia v anglickom jazyku ako samozrejmosť.“

  Nekomentovala som „slovo absencia v anglickom jazyku“, ale citovala z dvoch anglických textov (heslo zo slovníka ateizmu a z Draperovho článku), pričom citácie obsahovali rôzne definície „ateizmu“. A pred tými citáciami som vysvetľovala Bélovi, že neveriť, že P, neimplikuje veriť, že ¬P, teda inými slovami, absencia viery, že P, neimplikuje vieru, že ¬P.

  „Uvedomuješ si vôbec, aká si primitívna? Prečo kopíruješ ako stroj anglický text? Ty nevieš po slovensky to povedať? Nemáš vlastný rozum? Nemáš!!!“

  Dve moje citácie a toľko Lemmyho emócií. A ako bonus „poznatok“, že kto cituje z anglických zdrojov, „nemá vlastný rozum“

  „Lebo inak by si vtedy netrepala bludy o nosorožcovi, a teraz by si sa takto nezosmiešňovala bezhlavým kopírovaním.“

  Tie „bludy“ boli irónia, pretože definíciu ateizmu ako absencie viery v existenciu bohov, považujem za smiešnu. Aj idiot, ktorý nemá žiaden koncept boha, môže tejto definícii vyhovovať. Ale nikomu nebránim túto definíciu používať („smiešnosť“ je subjektívna záležitosť). A „bezhlavé kopírovanie“ malo ukázať pluralitu definícií ateizmu vo filozofickej literatúre.“

  https://www.osacr.cz/2018/05/30/filosoficke-okenko-znasilnil-nekdy-jezis-muslimku/#comment-230401

 397. Jenda

  Dále zde, i s odkazy 😀 :

  Dále zde:

  „Samozrejme, ak nájdeš žirafy, ktoré veria v existenciu bohov, očakávaj, že možno nájdeš aj žirafy, u ktorých bude absencia tejto viery.“

  Úvaha hodná idiota!
  Medea
  17.11. 2018

  Lemmy, kvôli tomu aby si mal neprítomnosť (absenciu) viery v existenciu X u nejakého druhu žívočíchov, nepotrebuješ mať prítomnosť viery v existenciu X u daného druhu žívočíchov. Napr. pred 100 000 rokmi bola u všetkých ľudí neprítomná (absentovala) viera v existenciu kvarkov, a u žiadneho z ľudí (tej doby) nebola táto viera prítomná.“

  https://www.osacr.cz/2018/05/30/filosoficke-okenko-znasilnil-nekdy-jezis-muslimku/#comment-230177
  Jenda
  01.06. 2019

  A zde: “ „Podľa mňa si ľudia vymysleli bohov. Vymyslení bohovia = vybájené bytosti.“

  https://www.osacr.cz/2018/05/30/filosoficke-okenko-znasilnil-nekdy-jezis-muslimku/#comment-230401
  Jenda
  01.06. 2019

  A zde: „Medea
  09.07. 2018

  „Definícia ateistu sa vzťahuje len na ľudí. Nemožno túto definíciu vzťahovať na boha. Je to nelogické. Podobnú logickú chybu spravila Medea, keď sa snažila deiníciu ateizmu rozšíriť aj na krokodíla.“

  Lemmy, ktovie čo si Ty predstavuješ pod „logikou“. Urobila by som logickú chybu, pokiaľ by som argumentovala logicky nesprávne.

  Napríklad z premís:
  Každý ateista je človek.
  Žiaden krokodíl nie je človek.

  by som vyvodila záver:
  Nejaký krokodíl je ateista.

  Formálne:
  (∀x)(A(x)→H(x))
  ¬(∃x)(K(x)∧H(x))
  ∴ (∃x)(K(x)∧A(x))

  To by bol príklad argumentu, ktorý nie je logicky platný, ale toto som ja nerobila.
  Bavili sme sa o Tvojej definícii ateizmu: “Ateizmus (iné názvy: neverectvo; pejoratívne bezbožnosť, z gr. atheos = bezbožný < a = ne- + theos = boh) znamená absenciu viery v existenciu Boha alebo bohov.”,
  a ja som k tej definícii ironicky poznamenala, že „pokiaľ by sme netrvali na príslušnosti k nášmu druhu, tak by sa medzi ateistov mohli, so svojou absenciou náboženskej viery, zaradiť aj tie žirafy, nosorožce a slony“.

  A slovo „ateizmus“ má viacero významov. Ateizmus môže byť aj odmietnutím základnej tézy teizmu: „Nejaký boh existuje“, teda prijatím jej negácie: „Žiaden boh neexistuje“. Takéto poňatie ateizmu môže byť užitočné vo filozofii, napr. pri úvahách o (ne)existencii Božej.

  “Atheism” is typically defined in terms of “theism”. Theism, in turn, is best understood as a proposition—something that is either true or false. It is often defined as “the belief that God exists”, but here “belief” means “something believed”. It refers to the propositional content of belief, not to the attitude or psychological state of believing. This is why it makes sense to say that theism is true or false and to argue for or against theism. If, however, “atheism” is defined in terms of theism and theism is the proposition that God exists and not the psychological condition of believing that there is a God, then it follows that atheism is not the absence of the psychological condition of believing that God exists (more on this below). The “a-” in “atheism” must be understood as negation instead of absence, as “not” instead of “without”. Therefore, in philosophy at least, atheism should be construed as the proposition that God does not exist (or, more broadly, the proposition that there are no gods).
  This definition has the added virtue of making atheism a direct answer to one of the most important metaphysical questions in philosophy of religion, namely, “Is there a God?” There are only two possible direct answers to this question: “yes”, which is theism, and “no”, which is atheism. Answers like “I don’t know”, “no one knows”, “I don’t care”, “an affirmative answer has never been established”, or “the question is meaningless” are not direct answers to this question.

  https://plato.stanford.edu/entries/atheism-agnosticism/#DefiAthe&quot;

  https://www.osacr.cz/o-ateismu/otazky-a-odpovedi/#comment-223294

 398. Jenda

  Dále zde, i s odkazy 😀 :

  Dále zde:

  „Samozrejme, ak nájdeš žirafy, ktoré veria v existenciu bohov, očakávaj, že možno nájdeš aj žirafy, u ktorých bude absencia tejto viery.“

  Úvaha hodná idiota!
  Medea
  17.11. 2018

  Lemmy, kvôli tomu aby si mal neprítomnosť (absenciu) viery v existenciu X u nejakého druhu žívočíchov, nepotrebuješ mať prítomnosť viery v existenciu X u daného druhu žívočíchov. Napr. pred 100 000 rokmi bola u všetkých ľudí neprítomná (absentovala) viera v existenciu kvarkov, a u žiadneho z ľudí (tej doby) nebola táto viera prítomná.“

  https://www.osacr.cz/2018/05/30/filosoficke-okenko-znasilnil-nekdy-jezis-muslimku/#comment-230177
  Jenda
  01.06. 2019

  A zde: “ „Podľa mňa si ľudia vymysleli bohov. Vymyslení bohovia = vybájené bytosti.“

  https://www.osacr.cz/2018/05/30/filosoficke-okenko-znasilnil-nekdy-jezis-muslimku/#comment-230401
  Jenda
  01.06. 2019

 399. Jenda

  A zde, také s odkazy:

  A zde: „Medea
  09.07. 2018

  „Definícia ateistu sa vzťahuje len na ľudí. Nemožno túto definíciu vzťahovať na boha. Je to nelogické. Podobnú logickú chybu spravila Medea, keď sa snažila deiníciu ateizmu rozšíriť aj na krokodíla.“

  Lemmy, ktovie čo si Ty predstavuješ pod „logikou“. Urobila by som logickú chybu, pokiaľ by som argumentovala logicky nesprávne.

  Napríklad z premís:
  Každý ateista je človek.
  Žiaden krokodíl nie je človek.

  by som vyvodila záver:
  Nejaký krokodíl je ateista.

  Formálne:
  (∀x)(A(x)→H(x))
  ¬(∃x)(K(x)∧H(x))
  ∴ (∃x)(K(x)∧A(x))

  To by bol príklad argumentu, ktorý nie je logicky platný, ale toto som ja nerobila.
  Bavili sme sa o Tvojej definícii ateizmu: “Ateizmus (iné názvy: neverectvo; pejoratívne bezbožnosť, z gr. atheos = bezbožný < a = ne- + theos = boh) znamená absenciu viery v existenciu Boha alebo bohov.”,
  a ja som k tej definícii ironicky poznamenala, že „pokiaľ by sme netrvali na príslušnosti k nášmu druhu, tak by sa medzi ateistov mohli, so svojou absenciou náboženskej viery, zaradiť aj tie žirafy, nosorožce a slony“.

  A slovo „ateizmus“ má viacero významov. Ateizmus môže byť aj odmietnutím základnej tézy teizmu: „Nejaký boh existuje“, teda prijatím jej negácie: „Žiaden boh neexistuje“. Takéto poňatie ateizmu môže byť užitočné vo filozofii, napr. pri úvahách o (ne)existencii Božej.

  “Atheism” is typically defined in terms of “theism”. Theism, in turn, is best understood as a proposition—something that is either true or false. It is often defined as “the belief that God exists”, but here “belief” means “something believed”. It refers to the propositional content of belief, not to the attitude or psychological state of believing. This is why it makes sense to say that theism is true or false and to argue for or against theism. If, however, “atheism” is defined in terms of theism and theism is the proposition that God exists and not the psychological condition of believing that there is a God, then it follows that atheism is not the absence of the psychological condition of believing that God exists (more on this below). The “a-” in “atheism” must be understood as negation instead of absence, as “not” instead of “without”. Therefore, in philosophy at least, atheism should be construed as the proposition that God does not exist (or, more broadly, the proposition that there are no gods).
  This definition has the added virtue of making atheism a direct answer to one of the most important metaphysical questions in philosophy of religion, namely, “Is there a God?” There are only two possible direct answers to this question: “yes”, which is theism, and “no”, which is atheism. Answers like “I don’t know”, “no one knows”, “I don’t care”, “an affirmative answer has never been established”, or “the question is meaningless” are not direct answers to this question.

  https://plato.stanford.edu/entries/atheism-agnosticism/#DefiAthe&quot;

  https://www.osacr.cz/o-ateismu/otazky-a-odpovedi/#comment-223294 "

 400. Lemmy

  Toli, ak chceš niečo dosiahnuť v prospech homosexuálov, tak si zvykaj na to, že sa budú tiež registrovať. Aj keď ti to nie je po chuti, že sa registrujú psy alebo autá. Zopár jedincov vo svete nemôže dominovať a určovať, čo bude v právnom systéme. Väčšina je tolerantná k homosexuálom, ale pozor, nedá si przniť svoj status. Ak to nie je menšina, teda homosexuáli, ochotná tolerovať a uznať, ich problém. Ak chcú homosexuáli vojnu, budú ju mať!

 401. Jenda

  No tak já jdu. Vidím, že není vůle se zde bavit dneska normálně. Mějte se fanfárově, rád se sem zase brzy podívám. Třeba se to tu trochu časem vylepší. Teď si můžete chvíli hrát na haury, když tu nebudu. Nebudu reagovat, takže budete vypadat chvíli jako vítězové. Ale nebudete, když tu jsem, neumíte argumentovat, když tu nejsem, můžete dělat, že umíte, protože nebudu reagovat. Zdar a sílu v Kristu a brzy na shledanou. 🙂

 402. Lemmy

  Ja napríklad beriem na vedomie, že humanisti sú v Slovenskej republike nedefinovaní pre štátne orgány. My vlastne existujeme len pod všeobecnou položkou: bez náboženského vyznania.

  Je to náš problém, problém humanistov, že nevieme presvedčiť štát, aby nás uznal, podobne ako uznáva nábožných.

 403. Lemmy

  Jenda: Teď si můžete chvíli hrát na haury, když tu nebudu.

  A nejdeš do pralesa? K svojmu sparring partnerovi Belovi? On ťa čaká. Teší sa na teba.

 404. Lemmy

  Jenda, skadesi si vyhrala vetu od Medey: Definícia ateistu sa vzťahuje len na ľud.

  Zaujímavé je potom, prečo ona sama definíciu vzťahovala na nosorožca? Uvažuj, kým nezatrepeš nejakú hlúposť.

  Aspoň Bela viac pripomína toho Medeinho nosorožca ako ty.

 405. toli

  @Lemmy
  Toli, ak chceš niečo dosiahnuť v prospech homosexuálov, tak si zvykaj na to, že sa budú tiež registrovať. Aj keď ti to nie je po chuti, že sa registrujú psy alebo autá.

  To není o mě.Já jsem ti řekl že nejen homosexuálové ale i mnoho fandících jim heterosexuálů chce manželství pro všechny. A ti heterosexuálové nejsou nějací noname,ale známé osobnosti,politici,starostové různých měst (například budoucí ministr kultury podepsal výzvu manželství pro všechny),příklady táhnou. A homosexuálové se budou registrovat na Slovensku než se jim přizpůsobí vaše Ústava. Svět se opravdu netočí a nebude točit kolem tradicionalistů

  Sleduj modrou barvu
  https://cs.wikipedia.org/wiki/LGBT_pr%C3%A1va_podle_zem%C3%AD_a_teritori%C3%AD

 406. Lemmy

  Jenda: a sílu v Kristu

  V akom Kristu? V tom, čo visí na kríži, alebo v tom, čo bol zvesený z kríža?

 407. Lemmy

  Toli, nevidím v tom náboženský tradicionalizmus, ale zvykové právo. Rozumiem ti, že bojuješ proti tomu, na čo sú generácie naučené. Chceš to zmeniť. Ale pochop, teraz je väčšina za to, aby manželstvo bol vzťah medzi dospelými, mužom a ženou. Homosexuálom sme vyjadrili podporu v registrovanom partnerstve.

 408. toli

  Toli, nevidím v tom náboženský tradicionalizmus, ale zvykové právo. Rozumiem ti, že bojuješ proti tomu, na čo sú generácie naučené. Chceš to zmeniť. Ale pochop, teraz je väčšina za to, aby manželstvo bol vzťah medzi dospelými, mužom a ženou.

  Jsem si jistý že to platí pro Slovensko,ale nejsem si jistý že to platí pro Česko.Jen pár křiklounů v diskuzích a vždy tatáž jména nebo přezdívky.Ve městě jsem potkal hlouček důchodců a protože stáli vedle tabule s oznámeními zemřelých tak jsem slyšel o čem se baví. Bavili se o homosexuálech a již byli celkem smíření s tím že homosexuálové budou mít manželství.Jediné co jim vadilo byly ty extravagantní oblečky na Prague Pride.Já jsem neměl chuť s nimi diskutovat a vysvětlovat že je to karneval,oslava událostí ze Stone wall ,kdy homosexuálové poprvé ukázali státu který je ostrakizoval svou sílu.

 409. Tonda Vlas

  Ty jsi stejně zamaskovaný v manželství se ženou.

 410. Jenda

  A – Registrují se i lidé, nejen auta a psi, například registr plátců DPH. 🙂

  B – To, že západní Evropa je legislativně před námi je o úhlu pohledu, podle jiného úhlu jsou oni za námi v něčem. 🙂

  C – Jestli chcete měnit významy slov jako manželství, proč by pak pedofil nezměnil význam slov „dospělost“ a nevzal si dítě? Nebo zoofil změní význam slova „informovaný souhlas“ a bude stačit zamečení a vezme si kozu za ženu. 🙂

 411. Jenda

  Lemmy, ty jsi původně definoval ateismus jako „nevíru v boha“, což není omezeno jen na lidi, pak jsi to tam teprve dopsal. Proto tě dostala. Navíc si se pak přiznal, že věříš, že bohové nejsou. Máš v tom zmatek. 🙂

 412. Jenda

  Už opravdu jdu, nemá to zde cenu. Vidím, že není vůle se zde bavit dneska normálně. Mějte se fanfárově, rád se sem zase brzy podívám. Třeba se to tu trochu časem vylepší. Teď si můžete chvíli hrát na haury, když tu nebudu. Nebudu reagovat, takže budete vypadat chvíli jako vítězové. Ale nebudete, když tu jsem, neumíte argumentovat, když tu nejsem, můžete dělat, že umíte, protože nebudu reagovat. Zdar a sílu v Kristu a brzy na shledanou. Pro Lemmyho: to je metafora. 🙂

 413. Alibaba

  Jenda: C – Jestli chcete měnit významy slov jako manželství, proč by pak pedofil nezměnil význam slov „dospělost“ a nevzal si dítě? Nebo zoofil změní význam slova „informovaný souhlas“ a bude stačit zamečení a vezme si kozu za ženu.
  Tak pro začátek nikdo nechce měnit význam slova manželství. Jen se chce zrovnoprávnit svazek manželský (muž a žena) se svazkem stejnopohlavním. Akorát pravděpodobně nezabráníte (Nebo to budete chtít procpad do zákona pod hrozbou trestu?) lidem tomu stejnopohlavnímu svazku říkat manželství (to se pak výzmnam změní sám od sebe). 🙂
  Hele, ten pedofil má posunutý význam a bere děti jako sexuální objekty. Akorát nevidím, že by byla společnost tak tolerantní, ža by mu tento vztah chtěla zrovnoprávnit. Takže srovnáváte nerovnatelné. A klidně to můžete říkat té své koze, ona vám na souhlas taky zamečí…

 414. toli

  @Alibaba

  Máš vtipné reakce,nasmál jsem se.
  A máš můj obdiv za ochotu a nervy diskutovat s blbem.Na to já nemám protože ve své práci si jich užiju ažaž.

 415. Lemmy

  Jenda: Už opravdu jdu, nemá to zde cenu.

  Choď! 😀

 416. toli

  Malá ukázka uvažování nemocných (z grana salis)

  Re: A SVEDOU MNOHÉ . . REAKCE NA KNIHU ALEŠE FRANCE (Skóre: 1)
  Vložil: LD (lubd@post.cz) v Neděle, 02. červen 2019 @ 16:43:07 CEST
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  Díky za článek BA.

  Když byl zmíněn Aleš Franc, doporučil bych všem zdejším křesťanům skvělé a tak trochu strašidelné video od Aleše France s názvem „Okultní podstata příravy homeopatik“. Dozvíte se zde mmj. že farmaceutické firmy jsou napojené na temné duchovní síly, dále že obyčejný cukr nemusí být cukr, ale může to být cukr očarovaný temnými silami a po konzumaci takového očarovaného cukru můžete dostat rakovinu nebo i náhle z ničehož nic zemřít. To si vážně nedělám srandu – tohle všechno v tom videu fakt je. Připomínám jen, že Aleš Franc je doktor farmacie, takže léky jsou jeho doménou.

  https://www.youtube.com/watch?v=SzfG19Vtwg8

  +++

  No a co říci k samotnému článku? Nemějte mi to za zlé, ale opravdu si nemohu v tomto případě pomoci:

  https://prnt.sc/nwltc2

 417. toli

  Už dost dlouho hraji grepolis,teď si postavím další město a pojmenuji ho Ave Satanas.S křesťany se nebudu vysírat ani v on line síťovce.

 418. toli

  Nejslavnější židovská zpěvačka Dana International na Tel Aviv pride parade 14.

  Právě Tel Avivem se každoročně v červnu přesunuje serie prides na severní polokouli,pak to probíhá simultánně v Evropě a Severní Americe + Mexiko
  Jde o počasí,kdyby to tady dělali v březnu jako v Austrálii a Jížní Africe tak jim umrznou holé zadky 🙂
  https://www.youtube.com/watch?v=fJR1UFX2GVY

  Mě se Dana international líbí pro svou živočišnost.

 419. Ateistum

  Si někdy poslechni satanisty co vše umísťují do nahrávek hudby a co s těmi CD dělají… Reklama hadr. Jo CD je dnes asi historie, ale ti co satanovi a „hrajícím“ si lidem utekli snad ne.

  Pak ti již schází jen víra a znalost toho co dokáźe démon a démon „lokální“ (spojený s místem či věcí).

  Lidi jako ty nic takového nepotřebují, otvírají se démonům sami, moźná nevědomě, ale dostávají alespoň z části co požadují, nebo si prostě nemohou pomoci nemohou jinak.

  Ekklesian

 420. toli

  A tahle mi připomíná Aninku z Karafiátových broučků.Asi to dělá ten hadr co má připevněný k zádům 🙂 Taky Turkyně

  https://www.youtube.com/watch?v=m3i4S4E7h3I

  Ateistum .sorry ale metal nemusím.A je mi úplně jedno jestli je satanský či nikoliv.Jednoduše na bytosti z pohádek nevěřím.

 421. Ateistum

  To vše proto, že jsi sebestředné hovado soustřeďující se pouze na své já a ještě natolik blbě, že nevidíš že ani to neděláš správně a jsi klamán. Přítomnost démonů a jejich zásahy do (minimálně) svého života lze běžně pozorovat, ale umíš pozorovat, přemýšlíš o „věcech“ (třeba i o tom co sdělil lidem Bůh),… ?

  Ekklesian

 422. Lemmy

  Toli, teraz ma OSACR.cz vyhadzuje, nemôžem odpovedať. Sorry.

 423. toli

  @Lemmy
  Nemyslím že by tě někdo vyhazoval,obzvlášť v noci.Tvůj komentář jsem četl na humanistech a není tam nic k vyhození.Spíše jde o automatický systém který našel
  nějaké „zakázané “ slovo.
  Mě se to často stává taky.

 424. toli

  Druhá věc je že kdyby jsi byl blokovaný tak by jsi mi nemohl dát sem ani zprávu.

 425. Lemmy

  Áno, tak ako hovoríš, systém, zakázané slovo. Tak som to aj myslel tým blokovaním.

 426. Lemmy

  Pravda, nepoznal som skupinu Dymytry, ani ich skladbu o jehovistoch. 🙂

  Ale v pravom paneli sa mi zobrazila skupina Debustrol. Starý matroš. Klasika. Ach, tie mladé časy! Dnešná mládež možno nepochopí, ako sme mohli na magneťákoch počúvať hudbu v takej kvalite. Lepšia nebola. 🙁 Ale my sme dokázali počúvať Debustrol od rána do noci. Najmä v noci, sex, rock’n’roll a Debustrol. 😀

  Dymytry – Strážná věž (2011).

 427. Lemmy

  Toli, taká maličkosť. Na Slovensku sa jedna doména predáva za 15,90 € [t. j. 410,73 CZK], a v Česku za 258,43 českých korún [t. j. 10 €]. Preto využívam FIO banku.

 428. Tonda Vlas

  Milý toli

  a co to má společného s tématem?

  Tvé odkazy jsou ohledně tématu zcela off topic!!!

  Ty jsi tím homomanželstvím opravdu posedlý. Chápu tě, v tvém manželství se ženou, z kterého už vycouvat nedovedeš ses naučil bezbřehému pokrytectví. V tomto je i Hvězdoun vůči tobě, i když jsi mu tu dal nálepku psychopata, velice morálním člověkem. Ale pouze v tomto jednom bodě. Je mi zcela jasné, že je Hvězdoun tvůj produkt, z jedné stránky veleúspěšný.

 429. toli

  Tvé odkazy jsou ohledně tématu zcela off topic!!!

  VÍŠ on je to zároveň boj proti tvé křesťanské ideologii,a zdejší článek je o sexualitě v církvi,sex jako sex .Jenže ten za který já řekněme bojuji není tak pokrytecký jako ten církevní sex.
  Raději milý Tondo přemýšlej o svých off topic,koho tady zajímají tvé tanečky s Hvězdounem nebo tvé předkožky ? 🙂

  Buď rád že jsi zde nezažil Hvězdouna,ten nás tady masivně zásoboval svými intimními historkami.

 430. Tonda Vlas

  *Raději milý Tondo přemýšlej o svých off topic,koho tady zajímají tvé tanečky s Hvězdounem nebo tvé předkožky ?

  Buď rád že jsi zde nezažil Hvězdouna,ten nás tady masivně zásoboval svými intimními historkami.*
  ——————————————

  Už jsem to tu psal, mne by nezajímal Hvězdoun, kdyby mne nehorázně nepomlouval a bezostyšně nelhal.

  Mne nezajímají předložky i když to k osvětě také patří ale můj projekt se jmenuje PRÁVO NA VLASTNÍ TĚLO. Jedná se o věc bioetiky.

  Nevím, co tu psal Hvězdoun ale pamatuju si, co psal na dnes už zaniklých Křesťanských diskuzích (KD), když byl ještě nábožný. Bývalé adventistce, dnes člence Církve Bratrské tam bez uzardění tvrdil, že viděl dva archanděly, kteří ho před čímsi ochránili (už si nepamatuju, co to bylo). Kateřina z toho byla na jednu stranu paf ale na druhou stranu mu to moc věřit nechtěla. Byla z toho rozpolcená a vůbec nevěděla, co si má o něm vlastně myslet.

 431. toli

  Nevím, co tu psal Hvězdoun ale pamatuju si, co psal na dnes už zaniklých Křesťanských diskuzích (KD), když byl ještě nábožný. Bývalé adventistce, dnes člence Církve Bratrské tam bez uzardění tvrdil, že viděl dva archanděly, kteří ho před čímsi ochránili (už si nepamatuju, co to bylo). Kateřina z toho byla na jednu stranu paf ale na druhou stranu mu to moc věřit nechtěla. Byla z toho rozpolcená a vůbec nevěděla, co si má o něm vlastně myslet.

  No vidíš a už tu opět máme Hvězdouna 🙂

 432. Lemmy

  Je žalostné, že väčšine voličom akosi nevadí, keď si sami poslanci zdvihnú platy. Peter Kažimír, neschopný minister financií, lebo máme dlh vyše 1 miliardu eur, bol za svoju neschopnosť odmenený ešte lepším postom, teraz bude zarábať ako guvernér NBS ešte viac. Kažimír sa preslávil v televíznej debate, keď sa chválil grafom, na ktorom si plietol hrušky [slovenské koruny] s jablkami [eurom]. Graf totiž obsahoval údaje o cenách pred prechodom na eur, i po prechode, a on to nezohľadnil. A teraz taký babrák bude rozhodovať o osude NBS. A voličom strany SMER – tzv. sociálna demokracia to vôbec nevadí.

  U nás v NR SR sú politici, ktorí ako sa zdá, nič nerobia, nikdy nevystúpili s nejakým návrhom zákona, nevyjadrili sa ani v interpelácii, jednoducho, človek vôbec nevie, prečo sedia v laviciach. Načo a za čo berú poslanecké platy? V strane Kotleba a spol. s r. o. je politik, ktorý sa bránil na polícii, že on s počítačom nevie pracovať. Tak mu mal ten notebook, ktorý nafasoval, vrátiť. Načo je mu počítač od štátu, keď s ním nevie pracovať? My máme na Slovensku toľko švejkoviny, až až.

 433. toli

  @LEMMY
  Nic si z toho nedělej,my to máme úplně stejné,ne nadarmo jsme byli společný stát.U spousty poslanců ani nevíš že existují,nijak se neprojevují.Snad jen když si zvednou ruku za zvýšení svých platů.Že u Kotleby jsou poslanci co ani neumí s nafasovaným počítačem ? U Okamury jsou poslanci co ani neumí mluvit. Po sérii trapasů v mediích jim Okamura zakázal mluvit.Nácek je a vždy bude omezený.

 434. toli

  Nacionalismus patří mezi dogmatické fanatické ideologie.Dogmatismus ohlupuje a fanatismus je čiré zlo.Mezi vlastenectvím a nacionalismem je velmi tenká téměř nezřetelná hranice.Vlastenec tě nikdy nebude nutit aby jsi se stal vlastencem,ale nácek udělá vše možné aby jsi se stal také náckem.

 435. toli

  Dogmatismus ohlupuje protože staví umělé bariéry tak, aby udržoval tok myšlenek pouze jedním směrem.Třeba kněz velmi dobře ví (protože to studoval) že když loví novou ovci tak má omezené časové okénko aby z ní udělal tupou a poddajnou ovci. U té ovce pak záleží na tom zda u ní převažuje kritické nebo „emocionální“ myšlení.To rozhoduje o tom zda se z ní stane tupá ovce nebo se jí podaří knězi uniknout
  Dále rozhoduje osobní nastavení.pouze člověk s mentalitou otroka a potřebou vládce či ochránce se stane křesťanem.

 436. toli

  Právě vysílají on line demonstraci z Václaváku proti Babišovi,to je síla…..

 437. toli

  @Lemmy
  Kdo to je Juraj Šeliga ? Teď je mluvčí na demonstraci v Praze,účast 120 K,proto to příště udělají na Letné.

 438. Lemmy

  Juraj Šeliga je organizátor protestov Za slušné Slovensko. Vedúca osobnosť.

  Končiaci prezident Andrej Kiska už naplno rozbehol predkampaň pre svoju avizovanú novú stranu. Prvou potvrdenou posilou by mal byť Juraj Šeliga. Doteraz pracoval ako hovorca iniciatívy Za slušné Slovensko a patril k jej najvýraznejším tváram. Svoju angažovanosť v Kiskovej strane Juraj Šeliga nepoprel.

 439. toli

  @Lemmy
  A tvůj názor na něj ? Na Václaváku mluvil celkem rozumě.

 440. Lemmy

  Nemám na neho názor. Takých ľudí je na Slovensku veľa. A všetci chcú vyzerať rozumne. Jeho kolega Richard Stanke sa ožral, a policajti mu zobrali vodičský preukaz, lebo priveľa alkoholu nadýchal. A on, akože slušný, sa slušne vysmieval z policajtov, z novinárov… A čo má byť? Tak aj to je obraz toho Slušného Slovenska. Na Slovensku je to tak, že všetci sa tvária múdro, ale klamú, až to bolí. Prezident Kiska ako ohlupoval voličov pred voľbami, a až ku koncu jeho funkčného obdobia sa dozvedáme, aký je to podvodník a klamár. Ak Šeliga ide k nemu, tak vrana k vrane sadá.

 441. Lemmy

  Momentálne zvádza protest Za slušné Slovensko súboj o pravdu v súvislosti s tým, čo hovoria bývalí príslušníci SIS, že tento protest mal byť súčasťou štátneho prevratu, ktorý plánovala Penta. Pre mňa je to síce hlúpa konšpirácia, ale kto dokáže vyvrátiť rečičky bývalých eštebákov? SIS. Aj v prípade WikiLeaks sa CIA nechce angažovať, lebo by musela súdu potvrdiť, že ide o pravé dokumenty, aj keď sú tajné. Na Slovensku sa rozohráva nejaký súboj, pri ktorom sa vymýšľajú rôzne rečičky a stratégie politickej hry. Netreba všetkému veriť. Spomína sa tam aj Sulík, ktorý sa kvôli tomu musel verejne vyjadriť, že ide o klamstvo. Prečo by som mal veriť rečiam ľudí, ktorých tajná služba vyhodila pre závažné porušenia disciplíny v SIS? Takým nebezpečným eštebákom na Slovensku je Ďateľ alias Peter Tóth [pracoval pre Kočnera], tajný agent SIS nasadený ako novinár v denníku SME. Naučil som sa brať také reči jedným uchom dnu, druhým von. Zíde z očí, zíde z mysle. Šeliga ma vôbec nezaujíma.

 442. toli

  Mě se jen líbí jak Babiš tvrdí že zpráva EK (o dotačních podvodech) je útokem na Česko.On se ve své aroganci považuje za Česko. A ČSSD potvrzuje že zpráva EK je sice pravdivá ale přesto vládu podrží. Socani už hlouběji klesnout nemohou,a nejen ve volebních preferencích.
  Matematický model mapující demonstrace od roku 1900 do roku 2016 říká že stačí aby demonstrovalo 3,5 % obyvatelstva (v Česku 350K lidí) a padne vláda.
  Se jen divím národu který má bohaté zkušenosti s defenestracemi že neuspořádá třetí pražskou defenestraci,a může to vzít i přes pražský hrad 🙂

  Ze svých daní rozhodně Agrofertu platit dotace nehodlám.EU zastavila dotace Česku právě pro to rozkrádání a český parlament přesto odhlasoval že Agrofertu se budou dotace vyplácet dál-ze státního rozpočtu.

 443. toli

  Firma která je zdravá a úspěšná žádné dotace nepotřebuje.To je ukazuje že celý slavný Agrofert stojí na vodě,bublina.

 444. Lemmy

  Lenže napríklad rakúske alebo nemecké poľnohospodárstvo je dotované, a oni potom k nám dovážajú veľmi lacné potraviny, a tým tlačia na našich farmárov s cenou. Ale aká je to konkurencia, keď na západe majú dotovanú výrobu? Tuzemský zákazník sleduje cenu. A tak sa stane, že slovenskí farmári nie sú schopní konkurovať, a krachujú. Som preto zástanca domácej výroby. Nemám nič proti tomu, aby na pultoch boli aj rakúske alebo nemecké jogurty, ale uvítam, ak štát dotáciami podporí slovenskú výrobu, aby výrobcovia dokázali konkurovať cenou. Lebo kvalitu máme. Napríklad Bánovecký jogurt je jednoznačne kvalitnejší, je bez tých konzervačných látok, postrach s písmenom E, bezéčkové, než nejaký Danone. Danone je tak dobrý ako preháňadlo, keď má človek zápchu. 😀 Popradská káva je iste lepšia a kvalitnejšia ako zahraničné. Na Slovensku dokážeme vyrábať kvalitné potraviny, len v obchodoch nesmú byť zahraničné ponúkané s príliš nízkou cenou. Samozrejme, sú zákazníci ako ja, ktorí nepozerajú na cenu, ale na chuť a kvalitu. Žinčica z Kochanoviec, blízko Humenného, je asi najkvalitnejšia, ale aj najdrahšia. Je to konkurenčný boj. Ale ľahko sa niekomu podniká na trhu, ak dostáva milodary od štátu. Buď všetci, alebo nikto. Dotácie totiž krivia trh. Poškodzujú trh.

 445. Tonda Vlas

  Jedna otázka na Lemmyho.

  Okopčím tu jeden příspěvek ze šarlatánky o moji opověď na něj a jsem zvědavý, jak se k tomu Lemmy vyjádří.

  Rakato (anonym)
  Odpověď na A druhá věc je,že všechny
  Nepochybuji, že Babiš vstoupil do politiky, aby něco udělal pro národ, a ne proto aby, si nakradl. A nasadili mu psí hlavu. Ale může si za to sám. V politice totiž s bídou obstojí i křišťálově čistý politik (protože je pod drobnohledem opozice), natož člověk chybující a kradoucí. Kdo nezhřešil, hoď kamenem.
  odpovědět
  5. Červen 2019 – 21:23
  Obrázek uživatele Návštěvník
  Tony (anonym)
  Odpověď na Nepochybuji, že Babiš
  Já naopak od prvopočátku nepochybuju o tom, že Babiš vstoupil do politiky jenom proto, aby si jako stará struktůra co nejvíce nakradl. Pro jaký národ, když je Slovák. On dobře ví, proč není na Slovensku, protože s takovou by ho Slováci, protože jsou mnohem víc horkokrevnější než my Češi, od nich hnali už dávno sviňským krokem.

 446. Lemmy

  Nuž, nie je to pravda. Máme na Slovensku Kočnera, Haščáka, a nikto ich svinským krokom nehnal. Pre mňa je to náhoda, že sa Babišovi lepšie podnikalo v Česku. Zrejme tam našiel podmienky, ktoré mu vyhovovali. Babiš do politiky mohol vstúpiť so zámerom zmeniť politickú scénu, jej vývoj, s ktorým on nemusel súhlasiť, ako sa vyvíja. Veď takého podnikateľa máme aj na Slovensku: Andreja Kisku. Kiska klamal občanov, že po skončení prezidentského úradu už nebude v politike, a hľa, ešte je stále prezident, a už si vytvára politickú stranu. Pokrytcov nájdeme v hociktorom štáte.

  Neviem, čo znamená výraz křišťálově čistý politik. Politik je v parlamente, aby vytváral alebo menil zákony. A to nikdy nemôže vyjsť v ústrety všetkým občanom.

 447. Lemmy

  To, že je Babiš pôvodom Slovák, mi príde ako čudná výčitka. Takto primitívne sa správajú na Slovensku niektorí hejslováci, nacisti a nacionalisti, ktorí by si trhali vlasy, keby sa prezidentom SR stal občan SR s pôvodom Maďara alebo Róma. Vnímam to v prípade Babiša ako silný predsudok na českej scéne. Hejčesi majú holt problém! Politik sa má hodnotiť podľa politickej práce, a nie podľa toho, aké nosí topánky.

 448. Tonda Vlas

  Já nemyslel primárně na jeho původ, ale že se Rakato oháněl tím, že něco dělá pro národ. Jenže Babiš evidentně dělá pouze pro svou vlastní kešeni.

 449. Alibaba

  Dotaz na Lemmyho:
  Občas tady argumentuji paragrafy výjimek v zákonech ČR pro náboženské společnosti.
  Jste na tom na Slovensku podobně? (schromažďovací, sbírka, přístup do věznic a armády,…) Paragrafy budou jiné, ale je skladba stejná/podobná?
  Jestli jsem z některých textů pochopil, tak máte (oproti ČR navíc) uzavřen s Vatikánem konkordát.

 450. Lemmy

  Tonda: Jenže Babiš evidentně dělá pouze pro svou vlastní kešeni.

  To je vec voličov. Pokiaľ mu dajú volebný hlas, znamená to, že im takéto názory na Babiša nevadia.

 451. Lemmy

  Alibaba, áno, máme uzatvorenú zmluvu s Vatikánom. Pokiaľ viem, tak katolíkom je to málo, a chcú ešte uzatvoriť ďalšie zmluvy. Náboženstvá a náboženské názory sú na Slovensku chránené už Ústavou Slovenskej republiky, čiže najvyšším zákonom. Aj keď oficiálne bolo navrátenie majetku cirkvám ukončené, cirkevníci naďalej lamentujú, že im nebolo vrátené všetko, a že to, čo dostávajú dodnes od štátu ako platy na kňazov a chod ich biskupstiev, financovanie cirkví, že to je len odškodnenie za nevrátenie majetkov cirkvám. Kléru je stále málo. Nestačí im, že vlastnia tretinu lesov na Slovensku.

 452. toli

  @Lemmy
  Aj keď oficiálne bolo navrátenie majetku cirkvám ukončené, cirkevníci naďalej lamentujú, že im nebolo vrátené všetko, a že to, čo dostávajú dodnes od štátu ako platy na kňazov a chod ich biskupstiev, financovanie cirkví, že to je len odškodnenie za nevrátenie majetkov cirkvám. Kléru je stále málo. Nestačí im, že vlastnia tretinu lesov na Slovensku.

  To samé je v Polsku a předpokládám že to bude v Česku také to samé.Poláci ukončili církevní restituce již před 20 lety s tím že se budou církve financovat sami.Církve co dostali prošustrovali a teď jsou s nataženou rukou opět.Žel Poláci si zvolili to co si zvolili a PiS jde církvi na ruku.
  To sou všechno lidi (jak PiS tak církev) co musí mít pořád nějakého nepřítele a pořád musí proti něčemu nebo někomu bojovat.Vždy si najdou nějakého obětního beránka a toho pak sjíždí.

 453. Lemmy

  Áno, klérus je nenažraný. Nikdy nebudú spokojní. Stále budú klamať, že ešte to a to sa im nevrátilo.

 454. Tonda Vlas

  Tak jsem se na tom Granu trochu pustil do Hvězdouna.

 455. Lemmy

  Tonda, kde to diskutuješ? Klikol som na Grano Salis (Diskusní fórum), a vypísalo mi:

  Lituji, modul není aktivní!

 456. toli

  Najdeš ho pod nickem MilanH
  ale má smůlu,Hvězdoun už tam pěkně dlouho nebyl od té doby co se zařekl že s idioty se bavit nebude.

 457. Tonda Vlas

  Milý toli

  je to obráceně, oni se zařekli, že se s Hvězdounem bavit nebudou. Já mám zase na tyto věci málo času, protože se musím zítra ve tři odpoledne přesouvat do Hamburku. Ten rozřuzený psychopat Hvězdoun ale píše pod mým jménem na šarlatánce fejky, kde jen může, na vláknech, kam já vůbec nechodím kde je to zcela off topic.

  Jenže toli, za to můžeš ty, on je tvůj produkt.

 458. toli

  Jenže toli, za to můžeš ty, on je tvůj produkt.

  Máš pocit že dokážu stvořit psychopata ? To mi dost fandíš 🙂

  Jediné co jsem ho naučil je že si stojí za svým názorem za každou cenu a třeba i proti všem.
  Zajisté jsi si všimnul že mívám vyhraněné názory kterých se málokdy zbavuji a s odpůrci si jednoduše vytírám prdel,jsem prostě velmi vyprofilovaná osobnost a toto Hvězdoun ode mne okoukal.
  Vzhledem k tomu že je psychopat tak prudí všude možně a do kohokoliv a všemi různými způsoby.Já tuto potřebu nemám,abych slintal pod cizími nicky

 459. Alibaba

  Díky Lemmy.
  Z mého pohledu je to pěkně navyvážená smlouva ve prospěch Vatikánu. Taková parazitická smlouva. Těch práv, co má SR moc není oproti církvy.
  Jinak jsem tam našel přímo sdělené daňové ulevy, vstup do škol, zřizování škol, služba v silových složkách. Moc dobře se to nečetlo. 🙁
  Co jsem tam nenašel je výjimka z práva shromažďovacího. To máte někde jinde?

  Jinak 40 mil€ na církve za rok to je pěknej hnus. 🙁

 460. toli

  @Alibaba

  Jenže to má i Česko i bez konkordátu s Vatikánem.

  Daně jsou jasné,na státních školách se běžně vyučuje náboženství pokud si to rodiče přejí.Děti které nechtějí chodit na náboženství mají místo toho výuku etiky.Máme i spoustu církevních škol a nové se zakládají.Na jaře jsem četl na vývěsce kostela nábor žáků do nové církevní zemědělské školy (potřebují vzdělané voly co jim budou dělat na církevním) Jana Bosca. No a v armádě již máme běžně nějaký ten pátek vojenské kaplany.

 461. Alibaba

  @toli
  Mě šlo o to, jak to maj na Slovensku, v čem (konkrétní paragrafy) je napsané. Na stránkách tvéhooponenta si dělám strandu/blbě reju do jednoho přispěvatele. A protože vůbec neodpovídá, tak se snažím změnit téma.
  A že to je v mezinárodní (Teda co je to za národ ten Vatikán?) smlouva je větší prasečina než to co je v našich zákonech. Já v ní čtu mezi řádky, my budeme oblbovat vaše lidi a ječtě nám za to budete platit a děkovat. 🙁

  To že se na státních školách vyučuje náboženství (mám to chápat tak, že jim tam melou o křesťanství, ne i o jiných náboženstvích, nemáte někde nějaký odkaz na školní osnovy?) to vím, taky to považuji za prasečinu. Zakázal bych to natvrdo, měli by si rodiče posílat děti do křesťanských kluboven někam mimo extra mimo školu mimo vyučování.

 462. toli

  To že se na státních školách vyučuje náboženství (mám to chápat tak, že jim tam melou o křesťanství, ne i o jiných náboženstvích, nemáte někde nějaký odkaz na školní osnovy?)

  Ano,tady ve městě jsou 3 základky a pokud vím tak v jedné se natvrdo vyučuje na přání rodičů katolicismus.
  Pokud se do něj dítě přihlásí tak docházka je povinná a objeví se na vysvědčení známka z náboženství.Dcera jednou měla přání docházet na náboženství a pak zhnuseně musela dokončit celý ročník.Dcera je po mě.má všetečné otázky a neuznává dogmatismus,takže zákonitě se stala černou ovcí třídy.Katecheta ji nesnášel a tak se do ní strefoval a ona mu automaticky oplácela stejnou mincí. Připosranost před „autoritou „nám v rodině také chybí 🙂

 463. toli

  Vatikán je regulérní stát založený mezi Mussolinim a tehdejším papežem.Má vlastní poštovní známky a dokonce vlastní euromince.
  Získat občanství Vatikánu je velmi složité ,jeho občanství má jen málo lidí a ne všichni kteří ve Vatikánu žijí mají i jeho občanství,včetně papežů.
  Má vlastní gardu a víc nepotřebuje protože je pod ochranou Itálie respektive NATO,na druhou stranu italská policie nemá na území Vatikánu žádné pravomoce protože je vlastně na území cizího státu.

 464. toli

  @Alibaba
  Na náboženství nepotřebuje učební osnovy,vyučuje se podle katolického katechismu.

 465. toli

  Ale Vatikán není jen půl kilometru čtverečního ,po Římě vlastní spoustu budov a paláců a po světě má daleko více pozemků než je rozloha samotného Vatikánu.
  Co vím tak v Británii má síť luxusních klenotnictví,vlastní akcie světových firem a má vlastní dopravní loďařskou korporaci Angelos s celosvětovou působností A také probleskly zprávy že po Itálii má síť luxusních gay saun.Což by nebylo nic divného protože již ve středověku vlastnili biskupové a kardinálové bordely,to je známá věc.
  Říká se že ani Vatikán sám neví jak velký má vlastně majetek a v každém případě je to považováno za statní tajemství.

  Oficiálně přiznává jen přijmy z turismu,vstupenek do muzeí a vydávání poštovních známek.

 466. Lemmy

  Je to otrasné, ale takú veľkú moc majú katolíci, že si vo svete presadili aj absurdnosť:

  V kánonickom práve má pojem Svätá stolica dvojaký význam: podľa kánonu 361 CIC sa v širšom zmysle pod menom Apoštolská alebo Svätá stolica „rozumie nielen Rímsky veľkňaz, ale ak z povahy veci alebo z kontextu nevyplýva iné, aj Štátny sekretariát, Rada pre verejné záležitosti Cirkvi a iné ustanovizne Rímskej kúrie,“ teda všetky úrady, ktoré pápežovi pomáhajú pri správe rímskokatolíckej cirkvi. V užšom zmysle pojem zahŕňa predovšetkým najvyššiu učiteľskú, zákonodarnú, súdnu, kňazskú a správnu moc pápežského úradu v rímskokatolíckej cirkvi (kánony 113 § 1, 359, 364, 1354 § 3 a 1404).

  Svätá stolica je ako právnická, resp. „zo samého božského nariadenia“ (ex ipsa ordinatione divina, CIC 13) morálna osoba subjektom medzinárodného práva, a to ako najvyšší reprezentatívny orgán Katolíckej cirkvi na svete a ako držiteľka suverenity štátu Vatikán. Ako taká nadväzuje Svätá stolica (zastúpená Štátnym sekretárom) diplomatické vzťahy so štátmi a medzinárodnými organizáciami.

  Česky: Svatý stolec.

  V podstate sa tzv. medzinárodné zmluvy uzatvárajú medzi nejakým štátom a jednou, jedinou, osobou, a to tzv. pápežom RKC.

  Navyše právnici na Slovensku vo väčšine majú názor, že medzinárodné zmluvy sú nevypovedateľné. V tomto prípade by okrem Slovenska musel súhlasiť aj pápež František, keby mala byť zmluva zrušená. Čo naisto nehrozí.

 467. Lemmy

  Toli, Svätá stolica, čiže pápež František je osoba, a nie je totožná s Vatikánom, s rozsahom územia v Ríme.

  Pojem Svatý stolec, který se používá od raného křesťanství, se významově liší od pojmu Vatikánský městský stát, který vznikl až v souvislosti se sjednocením Itálie v 19. století.

  Iste, aj keď sám Vatikán nevie, aký má majetok, nevadí to, pretože dodnes majú dostatok peňazí na výrobu zlatých predmetov, z čistého zlata. Majú dostatok peňazí na prevádzku biskupstiev, nič im nechýba.

 468. Lemmy

  Toli, na východnom Slovensku je aj silná Pravoslávna cirkev. A tak do škôl chodia nielen katolícke jeptišky, ale napríklad aj kňaz z Pravoslávnej cirkvi. Vyučovanie občas vyznie trápne, keď z triedy sa 15 žiakov presunie do inej triedy, kde sa bude vyučovať katolícka ideológia, a 5 žiakov sa presunie zasa do inej triedy, kde pravoslávny kňaz bude šíriť medzi deťmi pravoslávnu ideológiu. Viem isto, že deti jehovistických rodičov nechodia na náboženskú výchovu. Hrajú si piškvorky na etickej výchove. To zasa viem, že etickú výchovu majú učitelia len z povinnosti, a nie je im po chuti niečo na etickej výchove vyučovať. Sú tak sprostí, že nevedia, čo majú vyučovať na etickej výchove. Najmä, ak beriem do úvahy, že vôbec nič nevedia o humanizme, o Humanists International.

  Alibaba, RKC má na Slovensku silnú pozíciu. Má vlastnú armádu jeptišiek, ktoré zvládajú vyučovanie náboženskej výchovy pre deti katolíckych rodičov. Nie sú žiadne štátne osnovy, pretože vyučujú podľa vlastnej osnovy, najmä podľa katechizmu. Podobne vyučuje pravoslávny kňaz.

 469. Lemmy

  Na Slovensku je ťažké niečo zakázať ohľadom náboženstva, keď väčšina občanov sa hlási k Rímskokatolíckej cirkvi.

 470. toli

  Toli, Svätá stolica, čiže pápež František je osoba, a nie je totožná s Vatikánom, s rozsahom územia v Ríme.

  Já jsem nemluvil o svaté stolici,já mluvil o tom že dle mezinárodního práva vzniknul stát Vatikán smlouvou mezi Mussolinim a papežem

 471. Tonda Vlas

  To jsou opravdu dvě různé věci ale když se mluví o Vatikánu, tak se běžně nemyslí ten trpasličí ministát ale má se na mysli jistý církevnický moloch.

 472. toli

  To jsou opravdu dvě různé věci ale když se mluví o Vatikánu, tak se běžně nemyslí ten trpasličí ministát ale má se na mysli jistý církevnický moloch.

  Jenže on je to i ekonomický moloch vlastnící kde co.A nejlepší je že nikdy za nic neručí.Všude po světě je to Římsko katolická církev společnost s ručením omezeným s.r.o.,v angličtině ltd (limited).
  Dokonce neručí ani za svou teologii,i ten kdo dodržuje katechismus nemá prý zaručenou spásu.

 473. toli

  Vatikánská banka je státní banka a jako taková neposkytuje služby běžným smrtelníkům stejně jako naše ČNB,ve vatikánské bance mají účty jen různé řády a jiné církevní instituce.Zhruba před 7 lety byla aféra že zahraniční banky rušili své bankomaty na uzemí Vatikánu (vatikánská banka nemůže vlastnit své bankomaty stejně jako je nemá naše ČNB ) protože vešlo ve známost že vatikánská banka pere špinavé peníze hlavně mafii.Opravdu není náhoda že církev i mafie mají stejné rodiště-Itálii.

 474. Alibaba

  @toli
  Na náboženství nepotřebuje učební osnovy,vyučuje se podle katolického katechismu.
  Takže je „Výuka náboženství“ v podstatě kricí název pro oblbování dětí jedním druhem náboženství.
  Mám teda předpokládat, že se o jiných náboženstvích dozví maximálně tak okrajově nebo vůbec?

  Taky mluví o mafii: https://www.mall.tv/pavel-novotny-to-nejlepsi-z-nocni-smeny
  Tohodle pána moc nemusím, ale s názorem(ry) v 5:20 – cca 6:30 minutě se s ním schoduji.
  Na ostatní má cenu se dívat jen pokud vám Novotný vyloženě navadí, ale s náboženstvím to nemá společného.

 475. Alibaba

  @Lemmy
  Trochu mi ty smlouvy se Svatou stolicí připomínají něco na spůsob cizího vměšování do jiného státu. Jsem v podstatě v základu rád, že naše poslanecká směmovna takovýto konkordát, který byl prý už v ČR vyjednaný, neratifikovala.

 476. toli

  @ALIBABA
  Mám teda předpokládat, že se o jiných náboženstvích dozví maximálně tak okrajově nebo vůbec?

  Na běžných základních a středních školách se děti o jiných náboženstvích nedozví vůbec nic. O protestantismu snad jen v hodinách dějepisu.Pokud se vyučuje náboženství tak je to vždy katolicismus a vždy dogmaticky,nedoporučuje se příliš přemýšlet a klást všetečné otázky.Nesmíš zapomínat že katolící si to vyučování vydupali pro své děti,děti ostatních rodičů nejsou nuceny aby se účastnily nábožka.

 477. toli

  Co se týká Slovenského konkordátu s Vatikánem tak si myslím že konkordát je přesně takový jak si ho tehdejší slovenská vláda přála.Chtěli být vazaly Vatikánu,no tak jsou vazalové Vatikánu. Nevím zda má konkordát s Vatikánem třeba Francie a pokud ano tak to není otrocká smlouva,stejně tak vztah Německa a Vatikánu i když tam hraje i svou roli fakt že polovina Německa je protestantská.
  Si pamatuji jak chtělo Slovensko euromince s Metodějem a Cyrilem.Francie a Řecko to vetovaly,Francie má v zákonech asi 150 let přísný sekularismus a tak nechtěla aby jí po jejím území kolovali nějací náboženští pomatenci ze Slovenska a Řecko to zablokovalo z historických důvodů -Cyril a Metoděj přišli ze Soluně.
  Asi rok zpět francouzský starosta jedné dědiny postavil sochu p.Marie na obecním pozemku a státní úřad ho donutil zrušit to,sekularizace je prostě sekularizace a náboženské symboly do veřejného prostoru nepatří.Nebo jsem viděl záznam ze španělského katolického procesí kde si francouzští katolíci stěžovali že jejich země jim nedovoluje si připomínat své kořeny a slavit svou historii a tak museli na procesí do Španělska.
  V době kdy se řešili ty slovenské euromince jsem byl ještě katolíkem a pamatuji jak se na faře shromáždění katolíci hrozně rozčilovali co si to ta Francie dovoluje.Oni vůbec nechápou co je to ta sekularizace a že na to jejich náboženství nejsou duševně zdraví lidé vůbec zvědaví.

 478. Lemmy

  Toli, pokiaľ ťa ešte Šeliga zaujíma, tak Hanus sa o ňom takto vyjadruje:

  Spoluorganizátor protestov Za slušné Slovensko sám seba niekedy predstavuje aj tým, že je katolík z Oravy, rovnako sa hlási k tomu, že je súčasťou kresťanského intelektuálneho spoločenstva okolo Kolégia Antona Neuwirtha, v eurovoľbách hlasoval za Miriam Lexmannovú na kandidátke KDH.

  Kto vie, aké má konzervatívne kresťanské názory na homosexualitu.

 479. toli

  @Lemmy
  No Šeliga má na fejzu fotku vaší prezidentky která se nijak netají podporou homosexuálů,
  ale jeho názor na homosexualitu mne nijak nezajímá.

 480. Lemmy

  Toli, to som len doplnil, lebo v tom článku je opísané, ako sa vyjadruje k interrupcii. A interrupcie a homosexualita sú 2 základné konzervatívne témy. Všetko ostatné je potom podružné.

  Šeliga o chvíľu na fejzu vymení Čaputovú za Kisku. Zatiaľ vyčkáva, kým Kiska skončí v úrade, a otvorene povie o vzniku svojej politickej strany. Šeliga vymení jednu spodnú bielizeň za druhú.

 481. Tonda Vlas

  Už jsem to slyšel. Název ksichtokniha jsem po prvé četl tady na OSACRu. Ono se to při psaní zkracuje:
  https://cestina20.cz/slovnik/xichtokniha/
  A jako se McDonaldu říká mekáč, tak jsem to upravil na xichtáč.

  Ten těžce fízlující server vyloženě nesnáším.

 482. Tonda Vlas

  Titul svatého stolce příslušel kromě papežského stolce též stolci arcibiskupa mohučského. Jenže po napoleonských válkách papež Pius VII. arcibiskupství mohučské zrušil a degradoval ho na obyčejné biskupství a od té doby se tím titulem honosí pouze Vatikán.

 483. Josef Běláč

  No vidím, že komentáře hdně „ulítávají“ od tématu. Argumenty (většinou nenávistými) ad hominem se to tu jenom hemží. Škoda, věčná škoda.
  Problémem církví (především té u nás nejvýznamnější) je stavovká spravedlnost a stavovské soudnictví. Všimněte si, že dodnes se právníci honosí titulem JUDr., tedy doktor obojího práva (světského i církevního). A do nedávna jsme měli u nás vojenské soudy. Církev svatá od tohoto principu nerada ustupuje. V rámci sekulárního státu se jí to nesmí trpět. Nanejvýš může mít některá zvláštní ustanovení v oblasti přestupků, jestliže je někdo ustanoven do nějaké funkce a je srozuměn s tím, že kriteria na něj kladená budou přísnější a sankce odlišné od ostatních občanů. Co nad to jest, od ďábla jest.

 484. Tonda Vlas

  Malý doktorát je anachronismus, na druhou stranu boloňský systém zase úplně nechápu, nevím, proč doktoři medicíny a práv nemají tituly MD a JD za jménem, jak je tomu v anglosaském světě, a jak to považuju za správné ale mají bez ohledu na to, zda se jedná o lékaře nebo právníka za jménem filozofický tidul PhD.

  Anachronickým titulem JUDr (doktor obojího práva, tedy světského i církevního) bych se vůbec neoháněl. Rakousko-Uhersko už neexistuje přes sto let.

 485. Petr Pan

  Pěkný článek, pane Tomku, děkuji 🙂

 486. Petr Pan

  Pětkrát jsem neúspěšně zkusil odeslat diskusní příspěvek. Asi blbý antispam. Pane Tomku, prosím o jeho zveřejnění. (Jen jednou 🙂 )

 487. Petr Pan

  @Jaroslav Štejfa

  Ale všimnul, ovšem například Lemmy ve svých sporech s Medeou naplňuje argumentaci ad hominem vrchovatě.

  Lémy se k Medey chová jako pitomé hovado.

 488. Petr Pan

  @Lemmy

  Medea sa totiž zmohla len na akúsi všeobecnú definíciu, ktorú môže zastávať aj kresťan. Ja som ponúkol vlastný názor, takže v tom sa veľmi odlišujeme. Kým ja hovorím vlastný názor, ona nejaký učebnicový, ktorý sa však jej samotnej netýka, nakoľko sa vyjadrila, že takú definíciu len používa, ale to nemusí byť jej názor.

  Co to plácáš za nesmysly, Lémy. Medea měla pravdu, pleteš si pojmy. Pleteš si definici X s názorem na existenci X. Tvé analytické myšlení stojí za hovno. Já i Pepa můžeme mít stejnou definici kentaura a i tak já můžu věrit, že kentauři nejsou a Pepa může věřit, že jsou. Jedna definice, ale dva různé názory na existenci kentaurů. Medea tě na tvou chybu již upozornila, ale ty jseš nepoučitelnej vůl.

  Mne ide o serióznu diskusiu, o výmenu názorov, nie o táranie. Pravda je dôležitejšia, ako táraniny o premisách, propozícii, sémantike

  Tím jenom dokazuješ jakej jsi zabedněnec. Nevážíš si vzdělání. Nedokážeš ocenit racionální argumentaci. Jaký je tvůj sociální background, Lémy? V zapadlé vesničce, někde na východě Slovenska, tvá maminka dělala krmičku v JZD a tatínek tam kydal hnůj?

 489. Petr Pan

  Musím se poopravit. Záměnu definice X a názoru na existenci X, s tím jsem se setkal v nějaké jiné diskuzi na zdejším webu. V diskuzi, na kterou jsem dal odkaz, si Lemmy spletl definici X (definici ateismu) s názorem na existenci Y (existenci Boha). Protože definice ateismu není ateismus. Tedy já i Pepa můžeme mít stejnou definici akentaurismu (propozice, že žádní kentauři nejsou) a i tak já můžu věrit, že kentauři nejsou a Pepa může věřit, že jsou. Jedna definice, ale dva různé názory na existenci kentaurů. Medea Lemmyho již na jeho chybu upozornila, ale on je nepoučitelnej vůl. Howgh, domluvil jsem! 🙂

 490. ind

  @P. Tomek

  Na rozdíl od nenávisti k homosexuálům, která je posilována samotnou autoritou Bible totiž nikde nestojí „na sex se svým ministrantem, ženou svého farníka a s jeptiškou máš nezadatelný nárok“.

  Kde v Bibli najdu vybídnutí k nenávisti lidem, např. k vámi zmíněným homosexuálům?

  Nevím, jestli netvrdíte pravdu z nedostatku poznání, anebo záměrně lžete.

 491. toli

  Zprávy z ČT 24
  Prezident policie ČR podepsal příkaz který zavádí funkci policejních kaplanů do sborů policie.Chtějí to mít tak jako to mají v armádě.
  Na Velehradě zasedá biskupská konference a představitelé řeholních řádů.Debatují o stavu církve a společnosti.
  Takže můžeme čekat zase nějaké píčoviny…..

 492. Lemmy

  Na Slovensku je tzv. duchovná služba na Ministerstve vnútra SR od asi praveku, teda možno staroveku, keď Kristus povedal, že políciu nepremôžu ani brány pekelné (mafia, korupcia).

  Už len úvodné slovo svedčí o diskriminácii u policajtov, keď sa kladie dôraz na kresťanov. A čo moslimovia, budhisti…?

  Len jeden je Pán, jedna viera, jeden krst (Ef 4,5)

  Nakoľko máme teraz ministerku Sakovú, tak by tam na stránke mohli upraviť: Len jedna je Pani… 😀

 493. Lemmy

  Prax však hovorí čosi iné. Duchovná služba je nefunkčná. Vysokí predstavitelia na polícii si vymieňajú s mafiánmi SMS správy. Dohadujú sa o utečencoch s prevádzačmi… Ak niekto nahlási na políciu, že tam a tam sa šíri nebezpečná a vulgárna demagógia, štvanie proti iným ľuďom, tak sa len zasmejú. Polícia je dnes výsmechom! Vravia, že pomáhať a chrániť, ale zdá sa, že zabudli dodať, že komu pomáhať a koho chrániť: vagabundov, chuligánov, oligarchiu, vysokých predstaviteľov v politike, mafiánov… aké si zlé meno spravilo ministerstvo vnútra na Slovensku, to asi žiadne iné ministerstvo.

 494. Hraničář

  toli
  06.07. 2019
  Zprávy z ČT 24
  Prezident policie ČR podepsal příkaz který zavádí funkci policejních kaplanů do sborů policie.Chtějí to mít tak jako to mají v armádě. …………………

  No, vidíš; a tys tvrdil, že křesťanství u nás odumírá. Naopak, začíná rozkvétat!

 495. Hraničář

  Lemmy
  06.07. 2019
  Polícia je dnes výsmechom! Vravia, že pomáhať a chrániť, ale zdá sa, že zabudli dodať, že komu pomáhať a koho chrániť: ……………………..

  Jak napsal (již) Karel Marx: „Vlády plní požadavky vládnoucí třídy!“
  A ty si můžeš odpovědět, kdo u vás na Slovensku (a u nás v Česku) vládne, a přestat se divit a vzrušovat!

 496. toli

  No, vidíš; a tys tvrdil, že křesťanství u nás odumírá. Naopak, začíná rozkvétat!

  Jsi naivní,pouze administrativní zásah který jim nové ovce k ostříhání nepřivede

 497. Petr Pan

  Jděte do prdele, vy svině komunistické!

 498. Petr Pan

  Sorry, neovládl jsem se. Ale komanče fakt nesnáším.

 499. toli

  Ani já ani Hraničář není a nebyl komouš.Nevín jak Hraničář ale já jsem těžký individualista takže nějaké unifikující a shromažďující ideologie jdou úplně mimo mne.Tedy mimo jiné komunismus i křesťanství.
  Jediní kdo jsou komoušům podobní jsou křesťané,totalita jako totalita a pochopitelně se nesnáší mezi sebou navzájem protože si obě ideologie do značné míry konkurují.

 500. Lemmy

  Hraničář, kto je vládnuca trieda? Hŕstka politikov, ktorá kolaboruje s Rímskokatolíckou cirkvou?

 501. Petr Pan

  Toli, nereagoval jsem na vás, ale na Jardu a Lemmyho. Četl jsem si v diskuzích na tomto webu a nabyl jsem dojmu, že Jarda a Lemmy jsou komouši nebo s nimi sympatizují. Např. Lemy někde v diskuzích uvádí Uljanova jako morální příklad… ale nevím kde přesně.

 502. Petr Pan

  Nebo se pletu a Hraničář není Jarda? Jestli někomu křivdím, tak se omlouvám.

 503. Alibaba

  @Petr Pan
  Jaroslav Štejfa, Hraničář a Lemmy jsou 3 (slovy tři) různé osoby. Kdo s kým sympatizuje přesně nevím, ale s komunismem asi ani jeden.

 504. Petr Pan

  @Alibaba

  Jaroslav Štejfa, Hraničář a Lemmy jsou 3 (slovy tři) různé osoby.

 505. Petr Pan

  To předpokládám i já (na základě velmi odlišných stylů diskuze). Já mluvil o identitě Jarda/Hraničář.

 506. Petr Pan

  Musel jsem to rozdělit na dvě části 🙂

 507. Lemmy

  Alibaba: Jaroslav Štejfa, Hraničář a Lemmy jsou 3 (slovy tři) různé osoby. Kdo s kým sympatizuje přesně nevím, ale s komunismem asi ani jeden.

  Súhlasím. A k táraninám Petra Pana, multinicka, nemám dôvod reagovať. Jeho bludy ma netrápia.

 508. toli

  @Alibaba
  Pro křesťana je slovo komunista nejhorší nadávka. A oni jak mají pomatené hlavy tak si myslí že každý kdo se vymezuje vůči jejich křesťanské ideologii musí být komunista 🙂
  O Petru Panovi jsem si udělal obrázek a nadále ho nečtu,proč bych si měl zasírat život nějakým nemocným člověkem
  když za to nejsem placený? Jednoduše to jde stejně jako u Lemmyho mimo mne.

 509. Lemmy

  Petr Pan je len ďalší multinick.

 510. Lemmy

  Niektorí kresťania však majú defekt, keď hovoria, že Ježiš bol prvý komunista.

 511. ind

  @toli

  Být v nepřátelství s komunismem je z hlediska historie výsada.

  Horší to mají ateisté… komunisté byli šiřitelé vědeckého ateismu… přitom je pojem věděcký ateismus takový oxymorón. 🙂

  Vědecký ateismus byla do roku 1989 vědní disciplína, která odmítala možnost pravdivosti náboženství a předpokládala, že tento postoj lze vědecky podepřít. Mimo jiné vědecký ateismus poukazoval na to, že náboženství je na ústupu a není potřebné pro moderní socialistickou společnost. Vědecký ateismus měl v předlistopadovém období za úkol popsat a interpretovat náboženské směry a religiozitu v rámci marxisticko-leninského učení.
  https://cs.wikipedia.org/wiki/V%C4%9Bdeck%C3%BD_ateismus

 512. Alibaba

  @ind
  Jo, máme to horší, vysvětlit tupým pobožným hlavám, že každá beruška je brouček, ale každý brouček není beruška. (dosaďte si místo broučka ateistu a místo berušky komunistu) A ani u těch komunistů to neplatilo 100%, podle pamětníků se občas nějaký věřící komunista i našel. 🙂

 513. Hraničář

  Lemmy
  07.07. 2019
  Hraničář, kto je vládnuca trieda? Hŕstka politikov, ktorá kolaboruje s Rímskokatolíckou cirkvou? …………………

  Ne, ten kdo ovládá (státní) finance!

  Co zmůžou zákony tam, kde vládnou jen peníze. Gaius Titus Petronius.
  „Jsou dvě možnosti jak si podrobit národ. Jedna je zbraněmi, druhá prostřednictvím dluhu.“
  John Adams, 1735-1826
  1838: Amschel Mayer Rothschild prohlašuje: Dovolte mi vydávat a kontrolovat peníze národa a já se nebudu zajímat o to, kdo tvoří jeho zákony.
  http://www.knihy-a.cz/10743/rothschildove-ve-svetovych-dejinach

  http://blog.aktualne.cz/blogy/milus-kotisova.php?itemid=27350

 514. Hraničář

  toli
  08.07. 2019
  Pro křesťana je slovo komunista nejhorší nadávka. A oni jak mají pomatené hlavy tak si myslí že každý kdo se vymezuje vůči jejich křesťanské ideologii musí být komunista ……………………

  Dokud ještě byla na Christnetu svobodná diskluze, tak nejhorší urážku kterou tamní katolíci vůči mě používali bylo: „Ty bolševiku!“
  Většinou po debatě, když se mě snažili rozcupovat PRAVDAMI víry!

 515. Hraničář

  Lemmy
  08.07. 2019
  Niektorí kresťania však majú defekt, keď hovoria, že Ježiš bol prvý komunista. …………………

  Já to četl od vzdělaného komunisty.
  Ale posuďte sami:
  Skutky apoštolů:
  44 Všichni, kteří uvěřili, byli pospolu a měli všechno společné.
  45Prodávali svůj majetek a rozdělovali všem podle toho, jak kdo potřeboval.
  46Každého dne pobývali svorně v chrámu, po domech lámali chléb a dělili se o jídlo s radostí a s upřímným srdcem.
  34Nikdo mezi nimi netrpěl nouzi, neboť ti, kteří měli pole nebo domy, prodávali je a peníze, které utržili,
  35skládali apoštolům k nohám. Z toho se rozdávalo každému, jak potřeboval.
  36Také Josef, kterého apoštolové nazvali Barnabáš – to znamená ‚Syn útěchy‘ – levita původem z Kypru,
  37měl pole, prodal je, peníze přinesl a položil před apoštoly.

  Ale chápete tuto část?
  Sk 4.
  1Také nějaký muž, jménem Ananiáš, a jeho manželka Safira prodali svůj pozemek.
  2Ananiáš si však s vědomím své ženy dal nějaké peníze stranou, zbytek přinesl a položil apoštolům k nohám.
  3Ale Petr mu řekl: „Ananiáši, proč satan ovládl tvé srdce, že jsi lhal Duchu svatému a dal stranou část peněz za to pole?
  4Bylo tvé a mohl sis je přece ponechat; a když jsi je prodal, mohl jsi s penězi naložit podle svého. Jak ses mohl odhodlat k tomuto činu? Nelhal jsi lidem, ale Bohu!“
  5Když to Ananiáš uslyšel, skácel se a byl mrtev; a na všechny, kteří to slyšeli, padla velká bázeň.
  6Mladší z bratří ho přikryli, vynesli a pohřbili.
  7Asi po třech hodinách vstoupila jeho žena, netušíc, co se stalo.
  8Petr se na ni obrátil: „Pověz mi, prodali jste to pole opravdu jen za tolik peněz?“ Ona řekla: „Ano, jen za tolik.“
  9Petr jí řekl: „Proč jste se smluvili a tak pokoušeli Ducha Páně? Hle, za dveřmi je slyšet kroky těch, kteří pochovali tvého muže; ti odnesou i tebe.“
  10A hned se skácela u jeho nohou a zemřela. Když ti mládenci vstoupili dovnitř, našli ji mrtvou. Vynesli ji a pohřbili k jejímu muži.

  Už ve SZ lze nalést body z nichž vyplývá, že lidé hledali způsob, jak vybudovat sociálně spravedlivou společnost. Na Zemi to jasně nešlo, obraceli se tedy k Bohu. V NZ je to už naprosto zřejmé. Křesťanství tím začínalo, ale když se stalo státním náboženstvím, jeho “ bossové“ si uvědomili, že bude lepší zařídit si ty „nebeské slasti“ raději na Zemi a nečekat na nebe (i sv. JP II. děkoval Panence Marii že ho při atentátu zachránila a nechala ho dál v „tomto slzavém údolí“ a nevzala si ho hned k sobě do toho báječného nebe). Po celý středověk máme různé pokusy o zřízení té sociálně spravedlivé společnosti, ať už se o to u nás pokoušeli husité či v Paraguayi jezuité v těch indiánských redukcích. A když se to na náboženské platformě nedařilo, s postupným nárůstem sekularismu a materialismu ty snahy přešly i na civilní bázi. Byly definovány ideály socialismu a nakonec i komunismu. No a nakonec v r. 1917 bolševici v Rusku učinili první pokus vybudovat takovou společnost čistě na materialismu.
  Jak to dopadlo už osobně víme. Nakonec to vždy končilo na jednou – v takové společnosti, kdy všichni jsou si rovni – ať už jako bratři a sestry či jako soudruzi, jsou, logicky – mohou být – jen velmi malé materiální rozdíly mezi lidmi. A na tom, ty snahy končí protože:
  „… Socialistický systém měl jednu obrovskou nevýhodu, on se snažil stavět na těch lepších lidských vlastnostech, jako je poctivost, pracovitost, smysl pro kolektiv, solidaritu, sociální cítění a pod.
  To kapitalistický systém má obrovskou výhodu, ten spíše staví na tom špatném v člověku, jako je dekadence, zhýralost, mamon, individualismus, sobeckost, no a přiznejme si, že tyto vlastnosti jsou nám lidem jaksi bližší, že?“

 516. Hraničář

  Alibaba
  08.07. 2019
  A ani u těch komunistů to neplatilo 100%, podle pamětníků se občas nějaký věřící komunista i našel. ……………………

  Obdobně jako mezi katolíky je spousta fakticky nevěřících!

  Před 2 dny jsem se díval na video nějakého amerického ateisty a ten tvrdil, že současná víra je už naprosto jiná než byla, řekněme, před 300 lety. Podle tehdejších názorů by všichni současní katolíci, i biskupové, ba i papež, byli upáleni jako heretici!

 517. Hraničář

  Vzpomínám, jak za socialismu věřící (páni faráři) brojili proti „vědeckému světovému názoru“. Občas to některý věřící vzpomene i nyní. Jenže co to vlastně tento názor je. Je to tvrzení, že Svět vznikl, vyvíjí se a „zanikne“ tak, jak to popisují současné vědecké poznatky.
  Tvrdí někdo něco jiného? Ano, kreacionisté, adventisté, fanatičtí Židé …… , jejichž „světovým názorem“ jsou biblické texty!
  Inde, co máš vybráno ty??

 518. ind

  @Alibaba

  Jo, máme to horší, vysvětlit tupým pobožným hlavám, že každá beruška je brouček, ale každý brouček není beruška. (dosaďte si místo broučka ateistu a místo berušky komunistu)

  Ukázkový příklad argumentačního faulu – slaměný panák.

  Kdo tady tvrdí, že každý ateista je komunistou? Netvrdím ani, že každý komunista je ateistou.

  Položte si otázku, když jsme my věřící podle vás tupé pobožné hlavy, tak co jste pak vy? 🙂

  Argumentační faul snad ad hominem nemusím připomínat.

 519. ind

  Ateistům…

  Vyhlašuji soutěž o nejvyšší počet druhů argumentačních faulů v jednom příspěvku. 🙂

 520. Ekklesian

  A nemohlo to být třeba tím, že zatímco a-teista je pro většinu lidí prostě člověk nevěřící v Boha/bohy, kdežto „ateista vašeho střihu“ (psedo humanista, pseudo liberál, pseudo demokrat, zvrhlík, nemorální člověk,…) – včetně jemu podobných poblouzněnců co ani neví že mají proti víře, Bohu, věřícím bojovat a za ateisty se neoznačují – se dá opravdu slovy neo-marxista či neo-fašista pojmenovat (a je jedno jaká je jeho další úchylka – prachy, LGBTI, ekologie, emancipace všeho druhu, nenávist všeho druhu,…)?

 521. Ekklesian

  To patřilo k Hraničářově povzdechu na „ty bolševiku“. Nečekal jsem, že tu bude tak živo.

 522. Ekklesian

  Prostě klasický ateista jen nevěří, nemá žádnou potřebu zničit.

 523. Lemmy

  Ekklesian, môžeš byť pseudo kresťan, ale zvykni si, že humanisti nie sú pseudo, ako sa o nich ty hanlivo vyjadruješ.

 524. Alibaba

  ind: Ukázkový příklad argumentačního faulu – slaměný panák.
  Kdo tady tvrdí, že každý ateista je komunistou? Netvrdím ani, že každý komunista je ateistou.

  Já jsem jen potvrdil vaši větu, že to máme horší a doplnil proč. Hodně věřících má stále rovnítko mezi ateistou a komunistou.

 525. Ekklesian

  Dnes je většina myšlenek i konání lidí pod vlivem psedo humanity. Ty jsi měl dokonce navíc potřebu stát se členem organizace, která pseudohumanitu pomáhá aktivně vytvářet a šířit. Na kolik je kdo oběť a na kolik vinen zjeví všem soudce, já mám poukázat na nepravost a zlo a vy pácháte mnoho nepravosti a zla.

 526. Petr Pan

  @Hraničář

  Už ve SZ lze nalést body z nichž vyplývá, že lidé hledali způsob, jak vybudovat sociálně spravedlivou společnost.

  Nevadí mi touha po sociálně spravedlivé společnosti, ale to, že komunisté chtěli tu „světlou budoucnost“ vybudovat na mrtvolách. Chtěli krvavou revolucí zničit starý pořádek a budovat nový na troskách.

  Občas to některý věřící vzpomene i nyní. Jenže co to vlastně tento názor je. Je to tvrzení, že Svět vznikl, vyvíjí se a „zanikne“ tak, jak to popisují současné vědecké poznatky.

  To je blbost! Komunisté chtěli podřídit vědecké myšlení své dialekticko-materialistické metafyzice a potlačovali nezávislé vědecké bádání. Např. boj sovětských komunistů proti genetice, kybernetice a teorii velkého třesku.

 527. Petr Pan

  @Toli

  Pro křesťana je slovo komunista nejhorší nadávka. A oni jak mají pomatené hlavy tak si myslí že každý kdo se vymezuje vůči jejich křesťanské ideologii musí být komunista

  Nevíte jestli jsem křesťan a ani to, že „každý kdo se vymezuje vůči mé křesťanské ideologii musí být komunista“ z mých příspěvků nevyplývá. Toli, vy si nic zasírat nemusíte, vy už v hlavě nasráno máte 🙂

 528. Hraničář

  Petr Pan
  08.07. 2019
  Nevadí mi touha po sociálně spravedlivé společnosti, ale to, že komunisté chtěli tu „světlou budoucnost“ vybudovat na mrtvolách. Chtěli krvavou revolucí zničit starý pořádek a budovat nový na troskách. ……………….

  I církev katolická, řízená Všemohoucím a Dobrotivým, Nanejvýš Milosrdným Bohem, prosazovala Lásku Boží ohněm a mečem! I současné USA prosazují demokracii a humanitu pomocí tanků, napalmu, bomb, podněcováním nepokojů, revolucí, svrháváním demokraticky zvolených vlád. ………………….. Náš Havel propagoval „humanitární“ bombardování.

 529. Hraničář

  Petr Pan
  08.07. 2019
  To je blbost! Komunisté chtěli podřídit vědecké myšlení své dialekticko-materialistické metafyzice a potlačovali nezávislé vědecké bádání. Např. boj sovětských komunistů proti genetice, kybernetice a teorii velkého třesku. …..

  A jakou to má souvislost s vědeckým světovým názorem??

 530. toli

  @Hraničář
  Obávám se že církev by chtěla prosazovat svého dobrotivého Boha ohněm a mečem stále.Tento způsob evangelizace se ukázal jako nejefektivnější.Leč brání jí v tom již sekularizovaný svět.

 531. Petr Pan

  @Hraničář

  A jakou to má souvislost s vědeckým světovým názorem??

  „Vědecký světový názor“ nebyl vědecký. Byla to ideologie.

  I církev katolická, řízená Všemohoucím a Dobrotivým, Nanejvýš Milosrdným Bohem, prosazovala Lásku Boží ohněm a mečem!

  To není nutná vlastnost křesťanství. První křesťané nešířili svou víru ohněm a mečem. A ani moderní liberální křesťanství se neprosazuje ohněm a mečem 🙂

 532. Ekklesian

  Zkopíruji sem znovu slova pana Rivery, možná je znáte ale nevěříte, možná ne a unikly vám. Mohou vám pomoci pochopit minulost i současnost…

  ***

  Pohanský Řím popravil Krista ukřižováním z politických a mocenských důvodů, a ze stejných důvodů pronásledoval i jeho učedníky. Věřící prvotní křesťané se tedy rozutekli se svým poselstvím dokonce až do Afriky, kde zakládali malé sbory. I tam se však setkávali s tvrdým odporem. Řím proti nim štval domorodé obyvatelstvo a sám je pomocí svého vojska dále hubil.

  Císař Konstantin
  Křesťané se pochopitelně nesetkali s pochopením ani v samotném Římě. Židovská římská vláda pronásledovala tyto první věřící v Krista ve snaze zastavit Boží hnutí. Proti pohanství Říma se křesťané stavěli nekompromisně, což nepřátelství Říma jenom zvětšovalo. Nakonec za císaře Vespasiana (zakladatel dynastie Flaviovců) římská vojska pod vedením generála Tita (Titus syn Vespasiana, pozdější římský císař) dobyla roku 70 n.l. Jeruzalém a zničila veliký židovský chrám, který byl centrem židovské bohoslužby. … (Na místě, kde kdysi stál židovský chrám, stojí dnes skalní mešita, druhé největší místo islámu na světě). Dobytí Jeruzaléma bylo strašlivé krveprolití. Někteří Židé byli vzati do otroctví, někteří byli zabiti ukřižováním, někteří padli. Ale mnohým se podařilo utéct.

  Židovští utečenci se usadili a přežili jako kočovníci. Žili ve stanech i v severní Africe. Římští agenti je však sledovali a pozorovali jejich rostoucí osady a postupně se formující hnutí.

  Mezitím se v Římě děly převratné věci. Pohanští cézarové se považovali za Bohy (Divus Augustus) a žádali krev křesťanů. Kromě toho potřebovali, aby je křesťané uznali jako Bohy. To se nestalo a strašlivé pronásledování prvokřestanů jen dokazuje, jak byli Kristovi učedníci věrní svému pravému Bohu. Křesťanské hnutí nebylo možné žádným násilím zlikvidovat.

  Bylo proto nutné změnit taktiku. Jediným způsobem, jak zničit vliv křesťanského hnutí bylo vytvořit falešné křesťanské náboženství. Řešení bylo v Římě. Římské pohanské náboženství vycházelo ze starověkého Babylonu. Jediné co potřebovalo, bylo dostat křesťanskou fasadu a pak se veřejně zjevit světu. K tomu však nedošlo během jedné noci. Klíčení začalo ve spisech tak zvaných prvotních církevních otců. Nastala etapa vytváření falešných spisů a rukopisů biblických textů. Začalo vytváření náboženského monstra.

  Sochy Jupitera byly přejmenovány na svatého Petra, sochy Venuše na Pannu Marii a další sochy na další svaté. Bylo nutno vymyslet a tak doplnit chybějící řadu církevních autorit počínaje sv. Petrem jako prvním papežem. Řím je město na sedmi pahorcích. Jeden ze sedmi pahorků zvaný Vaticanus byl zvolen jako stanoviště nového náboženství. Na tomto místě kdysi stál satanův chrám zvaný Janův (Jupiterův?), jako místo duchů.

  Nový náboženský systém byl pojmenován na římské, obecné, běžné náboženství v čele s římskou, obecnou církví (všeobecný, obecný = lat. catholicus). Vznikl římský, evangelizační blok, aby zabíjel pravé křesťany, zaváděl falešné náboženství, strojil války tam, kde se křesťané nechtěli Římu podvolit, nespouštěl Židy z očí a nutil všechny národy přestoupit na římské státní, okultní učení.

  Souběžně s tím se ale Římská říše rozpadávala a nemohla již vydržovat velmi početný aparát římských špionů. Nová církev proto financování vzala na sebe. Státní policisté organizovaní Římskou říší měli pokračovat ve špehování Židů a v pronásledování skutečných křesťanů pod hlavičkou římské, obecné církve. S její pomocí měli římští agenti Židy a křesťany úplně vyhubit podle přesných plánů. Falešná, náboženská církev s falešným křesťanstvím převzala úkol zničit pravou křesťanskou církev odkazující se i na židovské učení Starého Zákona.

  V roce 313 n.l. vydává císař Konstantin svůj toleranční patent, tzv. EDIKT MILÁNSKÝ, kterým křesťanské náboženství legalizuje a uznává za celosvětové hnutí. Tím mnoho pravých křesťanů vyšlo z ilegality a nechalo se pohltit všeobecnou, římskou církví. Římskokatolická církev dostala legální křesťanský nádech, »náhle« vyšla najevo celá řada »původních« církevních otců – papežů. Ale ve skutečnosti sám Konstatntin byl první hlavou tohoto nového římskokatolicko-křesťanského monstra. Sjednotil Baálův kult uctívání slunce a dalších bohů s učením Ježíše Krista. Z tohoto podivného konglomerátu vznikl římsko-křesťanský systém bludů, pověr, mysticysmu a okultismu. Když Konstantin odcházel na odpočinek, dal římskému biskupu titul SUMMUS MAXIMUS PONTIFEX a ustanovil jej po sobě „papežem“.

  Roku 330 n.l. odchází Konstantin do tureckého města Byzantium, které po všech stránkách pozvedl a nazval jej Konstantinopolisem. I nadále však zůstal věrný římskokatolickému systému, sedícímu na sedmi pahorcích Říma.

  Vznik islámu

  Dr. Rivera dále říká: „Nejdříve se s Vámi podělím o poznatky získané ve Vatikánské knihovně a prozradím vám, jak islám vznikl doopravdy. Budete šokováni!“ A dále pokračuje: Římský biskup, nový pontif, poslal své agenty do severní Afriky a přesně na místech, kde působili prvotní křesťané nechal zakládat kláštery, které osadil svými římskými křesťany. Každý klášter měl svého pohlaváře a přesnou, organizační hierarchii. Všichni dostali úkol upoutat na sebe pozornost zdejšího obyvatelstva jako na pravé křesťany. A to se jim skutečně podařilo. Časem potomci Izmaele nečinili mezi nimi a křesťany žádného vnějšího rozdílu. Falešní křesťané se těmto izmaelitským kočovníkům dokázali vetřít do přízně.

  V roce 354 n.l. porodila v Alžíru v severní Africe římskokatolická zbožná matka syna a dala mu jméno Augustin. Ten pak stal biskupem římsko-africké provincie. Byl to velmi vlivný a bohatý muž s vlastní armádou. Kláštery ve skutečnosti sloužili jako základna pro práci, při které vyhledával a ničil biblické rukopisy, které vlastnili původní křesťané. Augustin se stal »svatým« za věrné služby Matce církvi.

  Touhou Vatikánu bylo získat Jeruzalém za každou cenu kvůli jeho náboženskému významu. Vždycky však tomu bránili Židé. Další překážkou byli prvotní křesťané v severní Africe, kteří tam šířili evangelium. Římský katolicismus však nabýval na moci a nemínil tolerovat žádný odpor. V Římě proto církev potřebovala naleznout nějaký prostředek, který by vyvolal odboj proti Židům a proti skutečným křesťanům, kteří odmítali přijmout katolickou víru.

  Když římskokatolický pontifex a jeho pomocníci pozorovali početný národ Arabů v severní Africe, viděli tyto davy jako zdroj k vykonání svého nečistého, ohavného díla.

  A tak sestavili další mašinerii – podzemní špionážní síť, která byla použita na podávání informací k vykonání mistrovského díla – plánu na kontrolu velkého množství Arabů, kteří odmítli římský katolicismus. Vatikán usiloval nalézt pro Araby jejich vlastního »Mesiáše«, takového, který by povstal jako jejich veliký vůdce. Musel to být člověk se schopnostmi, kterého by sami mohli vyškolit a nakonec jeho prostřednictvím spojit všechny nekatolické Araby dohromady v jednu obrovskou masu – v jednu armádu, která by pak dobyla Jeruzalém pro papeže.

  Tyto všechny informace podával Riverovi kardinál Bea v rámci jeho naplánovaných tajných úkolů. Augustin velmi dobře pochopil, oč běží a sám se nabídl, že pro římský plán s Araby přichystá Římu půdu. Sepsal dvě knihy: „O Božím městě“ a „Vyznání“, které aniž by je Arabové blíže poznali a studovali, ovlivnili jejich osudy a život stejně jako všech křesťanů na všechna další tisíciletí. Augustin byl Římem do plánu zčásti zasvěcen, a proto bylo jeho dílo velmi přísně střeženo, podporováno a rozmnožováno.

  Kardinál Bea
  V knize „O Božím městě“ (De civitate Dei) Augustin objasňoval, že papež je vládcem světa. To bylo r. 420. V původním latinském překladu knihy O Božím městě je tato informace jasně rozebrána, zatímco v novějších překladech je veřejnosti již odstraněna. Augustin v této knize píše: »On (papež) je Sluncem. Je Vládcem vesmíru. Je Měsícem. Existují vladaři země, kteří zrcadlí jeho slávu. Země, to je všechen lid, se před ním sklání.« Augustin v této knize jasně řekl, že Bůh udělil papeži božské právo jako Ježíši Kristu na zemi, aby tajně ovládal obyvatele v každé zemi skrze výchovu, politiku, ekonomiku a vojenskou moc. V Augustinově době byl papež nazýván biskupem Říma. Je o tom psáno v knize: The other side of Rome, str. 155-159 a Baal Worship, Crusaders v 9. a 10. čísle a ještě i v některých starších přehledech o římskokatolické církvi.

  Augustin se navíc všemožně snažil obrátit co nejvíce Arabů na římskokatolickou víru a přivést je i k uctívání Panny Marie a křížů. Odmítly pouze dva arabské kmeny, které se neobrátily. Augustin je v Římě přesně popsal, popsal i jejich zvyky a detailně vyjmenoval jejich rody, jména, významné dny a roky. Za pomoci Augustina poslal Řím těmto Nomádům agenty, kteří mezi nimi šířili zvěst, že se jednoho dne objeví velký vůdce, který všechny Araby sjednotí, a který bude konat divy a zázraky a bude velikým prorokem. V tomto díle pokračoval po Augustinovi jeho nejbližší učedník a po něm další augustinův učedník, kteří byli zasvěceni do římského plánu a byli vázáni nejpřísnější mlčenlivostí.

  200 let po Augustinově smrti, kolem roku 570 se v Mecce, v Saudské Arabii narodil Mohamed. A tento muž přesně vyhovoval římským plánům.

  Khadijah
  V tomto dramatickém příběhu sehrála úlohu bohatá arabská dáma, věrná papežova následovnice, Khadiah. Svůj veškerý majetek darovala »Matce církvi« a vstoupila do kláštera. Když tam pobývala, byla pověřena zvláštním úkolem a byla z kláštera poslána zpět do světa. Jejím úkolem bylo nalézt vzácného, podnikavého muže, který měl být použit Římem vy vytvoření nového náboženství nenávidějícího Židy a který se měl pro Izmaelity stát Mesiášem. Khadiah Mohameda našla, vzali se a usídlili se blízko bratrance Khadiahy jménem Waraguah, který byl, jako i ona, věrným katolíkem. Řím jej postavil jako Mohamedova rádce. Vatikán nelitoval peněz a Mohameda zahrnoval velikým bohatstvím. Kromě toho se mu dostalo vynikajícího katolického vzdělání, když mu byly posláni ti nejlepší římskokatoličtí učitelé. Jeho zaškolení probíhalo velmi intenzivně. Základní osnovou byly právě Augustinovy knihy a pod Waraguahovým vedením se stal věrným Augustinovým následovníkem. Tak se připravoval ke svému velikému úkolu.

  Na příkaz Říma pak začali římští katolíci rozšiřovat v severní Africe zprávy o velkém člověku, který povstane z jejich středu jako jejich Bohem vyvolený. Jako chlapec byl Mohamed vyučován, že jeho největší nepřátelé jsou Židé a že římští katolíci jsou jediní praví křesťané a že ti další lidé, kteří si tak říkají, jsou bezbožní podvodníci a děti ďábla, které je nutno zničit. Toto učení je také dodnes podkladem a základem odporu široké muslimské veřejnosti k Židům a ničí snahy na přijetí Krista v každém muslimském národu. Když Mohamed obdržel »božská zjevení« v jeskyni na hoře Hira na okraji Meccy, římskokatolický bratranec jeho ženy, Waraguah začal tato zjevení vysvětlovat a výsledkem byla islámská kniha Korán, která obsahuje mnoho Mohamedových spisů. Tato kniha také umožnila Muslimům získání římskokatolické ochrany díky tomu, že obsahuje Mohamedovo zjevení týkající se přímo Panny Marie. A zde se také ukázalo, jak důležité bylo »misijní« působení Augustina, když Araby seznamoval s Pannou Marií. Pročpak asi?

  I přesto, že Korán obsahuje veliké množství Mohamedových rad a vidění, nejsou dodnes všechny Mohamedovy duchovní projevy, zapsané do písemností, zveřejněny úplně. Stále ještě schází mnohá nepublikovaná Mohamedova díla. Ta jsou dodnes v rukou nejvyššího svatého muže islámské víry, Ajatolláha. Když nás kardinál Bea ve Vatikánu zasvěcoval do této problematiky, řekl: »Tyto spisy se bedlivě střeží, protože obsahují informace o tom, jak Vatikán vytvořil islám. Obě strany mají o sobě tolik informací, že kdyby pronikly na veřejnost, vznikl by skandál, který by znamenal ostudu a záhubu pro obě náboženství.«

  Jedním z Mohamedových zapsaných výroků je i tento: »Satan se dotýká každého Adamova syna v den, kdy ho matka porodí, kromě Marie a jejího syna.« Proč by Mohamed (podle arabské oficiální tradice neznalý římského katolicismu) zasahoval do římskokatolického učení? Není to podivné? Navíc v Kabaa v Mecce byla již za dnů Mohamedova děda a otce ikona Panny Marie s děťátkem.

  Mohamed se nazval poslem Allahovým a stal se zakladatelem velikého islámského náboženství. To bylo kolem roku 600 n.l. Roku 630 dobyl se svým deseti tisícovým vojskem Meccu, odkud politicky a nábožensky vládl. Zemřel r. 632 n.l. Měl celkem 9 žen a jedna z jeho dcer se jmenovala Fatima. Za necelých 20 let po jeho smrti zničila jeho vojska byzantskou a perskou říši a o něco později jeho vojska zaplavila Evropu, neboť se jeho náboženství rychle šířilo. Korán uznává Ježíše jako jednoho z proroků a jestliže je papež jeho představitelem na zemi, tak také musí být jeho prorokem. Ovšem ve skutečnosti neví, že to způsobil právě sám římský papež, že se mu mohamedáni koří a uctívají ho jako dalšího svatého muže. Dodnes nebyl tento veliký podvod papežství prohlédnut.

  Vatikán a islamská vojska

  Když papež viděl, jak se mohamedáni vojensky vzmáhají, urychlil svá jednání. Vydal buly povzbuzující arabské generály, aby okupovali národy severní Afriky a všech ostatních krajů, kam se již arabové dostali a kde se usídlili.

  Vatikán pomáhal financovat vytvoření obrovských islámských armád výměnou za tři speciální, »zanedbatelné laskavosti«:

  – Vyhlazení Židů a pravověrných křesťanů, které nazývali bezvěrci
  – Ochrana augustiánských mnichů a římských katolíků
  – Dobytí Jeruzaléma pro »jeho svatost« proroka papeže ve Vatikánu.

  A tak začalo dobývání severní Afriky a ostatních arabských území. Během doby se síla vojska ještě více rozrostla. Vojsko krutě pobíjelo Židy a pravověrné křesťany a Jeruzalém padl do jeho rukou. Nikdy však nezaútočilo na římskokatolíky ani na jejich kláštery. Nastal čas účtování. Papež žádal vydání Jeruzaléma. Jenže arabští generálové se náhle začali vydání bránit a papežovy plány, tak dlouze a pracně naplňované, se začaly před jeho očima rychle bortit. Pod Waraguahovým vedením totiž Mohamed zaznamenal do Koránu jednu velikou lež, podle níž Abraham obětoval Izmaele namísto biblického Izáka. Mohamed zaměnil jména a dokonce měl i v tomto smyslu několik vidění, která tuto lež jakoby dokázala. Výsledkem této lži a Mohamedových vidění postavili Arabové v Jeruzalémě právě na místě, kde dříve stál Jeruzalémský chrám zničený roku 70 n.l. mešitu na počest Izmaele. A tím se stal Jeruzalém druhým největším místem islámské víry.

  Copak nyní mohli arabští generálové přenechat tak svaté místo a navíc tak těžce vydobyté bez vzpoury? Když papež zjistil, že stejnou úctu jako jemu prokazují i Izmaelovi, rozčílil se, protože stavba byla postavena za jeho zády. Vatikán se cítil uražen a když navíc ještě arabští generálové přišli do Vatikánu a žádali od papeže buly, kterými by povolil vpád mohamedových vojáků do Evropy poznal papež, že válka je nevyhnutelná. Povolení nevydal a okamžitě postavil křižáckou armádu. Boje s mohamedány trvaly celá další staletí, ale Jeruzalém se nikdy nedostal do rukou Vatikánu. Padlo Turecko, islámská vojska napadla Španělsko a Portugalsko. V Portugalsku pojmenovali jednu horskou vesnici Fatima na počest Mohamedovy dcery. V té době vůbec netušili, že se jednou stane světově proslulou. Muslimská armáda obsadila Sardinii a Korsiku a chystala se na vpád do Itálie.

  V té době islámští generálové zjistili, že již nejsou schopni k další expanzi a že přišel čas na mírové rozhovory. Jedním z vyjednavačů byl František z Assisi. Výsledkem bylo podepsání smlouvy, podle níž muslimové směli obsadit v »křesťanském« světě Turecko a katolíci směli obsadit v arabském světě Libanon. Dále bylo dohodnuto, že muslimové mohou svobodně stavět v katolických zemích své mešity, pokud bude římskokatolické vyznání v arabských zemích prosperovat.

  Kardinál Bea nám dále sdělil, pokračoval Rivera, že muslimové se s papeženci dohodli na ničení společného nepřítele – nekatolických křesťanských misionářů hlásajících biblické učení. Prostřednictvím těchto smluv bylo tedy dohodnuto duchovní zničení a zotročení dětí Izmaele. Byla postavena opoziční hráz proti Božímu Slovu mezi prostým arabským obyvatelstvem. Po podepsání těchto smluv zahájil nejvyšší muslimský duchovní Ajatolláh prostřednictvím kněží, mnichů a jeptišek přísnou a tvrdou kontrolu Muslimů.

  Vatikán i nadále podněcoval nenávist mezi Židy a muslimskými Araby. Celé islámské společenství proto dodnes pohlíží na biblické misionáře jako na ztělesněného ďábla, který přináší jed ku zničení Allahových dětí. Jsou dokonce státy, kde vlastnictví Bible svaté se trestá okamžitou smrtí.

  Obětaví misionáři, kteří působí mezi arabským obyvatelstvem nic neví o tajných smlouvách mezi Vatikánem a Meccou, které jejich usilovnou misijní práci důsledně ničí.

  Zjevení Panny Marie – Fatimy

  Kostel ve Fatimě
  V roce 1910 se Portugalsko stalo socialistickou zemí. Všude zavládly rudé vlajky a římskokatolická církev byla postavena před vážný problém. Všude znělo: »Pryč s církví«. Byl nejvyšší čas, aby se stal nějaký církevní zázrak. Jezuitské špičky domluvily s temným duchovním podsvětím zjevení Panny Marie. Takový zázrak měl mít mnohem větší dopad, než jen návrat Portugalska do železného područí Vatikánu. Bylo dohodnuto, že k tomu dojde ve Fatimě. Jezuité chtěli, aby se také do toho zapletlo Rusko, a navíc výběr místa zjevení se Panny Marie ve Fatimě mělo sehrát i důležitou roli v zatažení islámu pod »Matku církvi«.

  V roce 1917 tedy došlo ke zjevení Panny Marie ve Fatimě. Vystoupení »Matky Boží« sklidilo veliký úspěch, jehož výsledkem byla porážka portugalských socialistů. Katolíci v celém světě se začali modlit za obrat v Rusku a jezuité k této příležitosti zavedli zvláštní devítidenní období, tzv. Novenas Fatimy, které probíhalo po celé severní Africe pro upravení vztahů s islámskými zeměmi.

  Chudí Arabové pochopitelně považovali tyto svátky za uctívání Mohamedovy dcery a právě toho chtěli jezuité docílit. Arabové měli za to, že došlo ke zjevení Fatimy. Ihned po fatimském zjevení nařídil Papež Pius XII. své nacistické armádě jezuitů obsadit Rusko a další země pravoslavného náboženství a obrátit Rusko na římskokatolickou víru. O několik let později papež Pius XII. poté, co prohrál druhou světovou válku ohromil svět falešnou zprávou v novinách o tančícím slunci v rukou Fatimy. Byla to velká náboženská podívaná, kterou svět opět zbaštil. Nepřekvapuje to však, protože Pius XII. byl totiž jediný, kdo toto zjevení viděl.

  Jezuité plánovali další čtyři až pět zjevení, a to v Číně, několikrát v Rusku a několik zjevení i v USA. A lidé to opět zbaštili.

  Jaký vliv měla tato zjevení na islám? Hovoří jezuitský biskup Sheen, ředitel Kongregace pro propagaci víry. Jeho slova mají pro římskokatolický svět autoritativní váhu:

  »Naše zjevení Panny Marie ve Fatimě znamenalo, co se týče obrácení na křesťanství, zvrat v životě 347 milionů muslimů, tedy zvrat v nejproblematičtějším ze všech náboženství. Muslimové po celá staletí okupovali Portugalsko a zanechali tam svůj vliv. Po smrti dcery Fatimy napsal totiž o ní Mohamed, že je ‘druhou nejsvatější ženou v ráji po Marii.

  « Biskup Sheen věří, že Panna Marie si přála, aby byla známá také pod jménem Fatima na znamení a příslib muslimům, kteří věří, že Kristus se narodil z Panny, aby uvěřili v Kristovo Božství. Zdůraznil nám, vypráví dále Rivera, že pohanské sošky fatimské panny přijali s velikým nadšením muslimové v Africe, Indii a také jinde a že díky jim začínají muslimové navštěvovat i chrámy římskokatolické církve.

  Zdroj: bibliotecapleyades.net

 533. Hraničář

  Petr Pan
  08.07. 2019
  „Vědecký světový názor“ nebyl vědecký. Byla to ideologie ………………

  A jaký je tedy správný „světový názor? Jaký „nevědecký?!

 534. Hraničář

  Petr Pan
  08.07. 2019
  To není nutná vlastnost křesťanství. První křesťané nešířili svou víru ohněm a mečem. A ani moderní liberální křesťanství se neprosazuje ohněm a mečem …………………

  Netvrdím, že to je vlastnost křesťanství. Je to vlastnost totalitárního myšlení!

 535. Lemmy

  Alibaba: Hodně věřících má stále rovnítko mezi ateistou a komunistou.

  Je pravdou, že v KSČ bolo veľa kresťanov. Tí kresťania akosi nevideli rozpor medzi kresťanskou a komunistickou ideológiou. Príkladom je prezident Rudolf Schuster. Aj dnes sú mnohí kresťania v KSS kvôli tomu, že veria v komunistické ideály.

 536. Petr Pan

  @Hraničář

  A jaký je tedy správný „světový názor? Jaký „nevědecký?!

  Pouze to, že se hloupý Honza začne nazývat Janem Moudrým, z něj mudrce neudělá. A ani ideologie s přívlastkem „vědecká“, taková být nemusí 🙂

 537. Petr Pan

  @Lemmy

  Je pravdou, že v KSČ bolo veľa kresťanov.

  Byli nedůslední nebo se ke komunismu hlásili pouze formálně, např. z nějakých zištných nebo pragmatických důvodů.

 538. Hraničář

  Lemmy
  08.07. 2019
  Je pravdou, že v KSČ bolo veľa kresťanov. Tí kresťania akosi nevideli rozpor medzi kresťanskou a komunistickou ideológiou. ………………..

  Jak jsem se snažil vysvětlit, křesťanství a komunismus mají stejné základy. Resp. prvotní socialisté (a po nich prvotní komunisté) se inspirovali u křesťanů.

 539. Hraničář

  Petr Pan
  08.07. 2019
  Pouze to, že se hloupý Honza začne nazývat Janem Moudrým, z něj mudrce neudělá. A ani ideologie s přívlastkem „vědecká“, taková být nemusí …………….

  Čili jen kritika, ale definice žádná! Navíc snaha o nějaké „moudro“! Stejným způsobem, jakým to dělají věřící!

  „Když někdo nemůže napadnout myšlenku, napadne myslitele!“

 540. Petr Pan

  @Hraničář

  Čili jen kritika, ale definice žádná! Navíc snaha o nějaké „moudro“! Stejnýmzpůsobem, jakým to dělají věřící!

  „Když někdo nemůže napadnout myšlenku, napadne myslitele!“

  Plácáte nesmysly. Jaká definice? O žádné definici nebyla řeč. Vy jste si naivně myslel, že když něco má přívlastek „vědecký“, tak je to i vědecké a a já jsem na to reagoval.

 541. Lemmy

  Dnes sa na Slovensku mnoho ľudí hlási ku kresťanstvu pouze formálně, např. z nějakých zištných nebo pragmatických důvodů. Do kostola chodia len niektorí. Kňazi prežívajú vďaka výdatnej finančnej pomoci od štátu. Ide o vyše 40 miliónov € ročne. Z toho dôvodu je odluka cirkví od štátu nemožná. A štát ešte cirkvám pridá. Plánuje sa novela financovania cirkví štátom.

 542. Lemmy

  Multinick Peter Pan: Jaká definice?

  Ale bolo by vhodné definovať, že ktorá téza nie je vedecká, aj keď má v názve vedecká. Prečo nie je vedecká? O tom bude definícia jej vedeckosti alebo nevedeckosti.

 543. Tonda Vlas

  Milý Ekklesiane, vím že ten Rivera píše nehorázné ahistorické bláboly a proto se ten román, co jsi tu okopčil, ani nebudu namáhat číst.

 544. toli

  Včerejší úvodní díl ukazoval teologické rozdíly mezi nejstaršími křesťanskými církvemi (syrská,koptská,etiopská) a církvemi novějšími (katolická,pravoslavná a všechny protestantské)
  Byla podstata Ježíše božská anebo více člověčí ? Míchají se tyto Ježíšovy přirozenosti anebo zůstávají oddělené ? Dle doktriny Ježíš nesouložil tudíž nemohl být zcela lidské přirozenosti,nebyl úplný člověk,to říká logika.
  Jde o porovnání konceptu ariánství,nestoriánství s koncepty novodobějšími na kterých stojí mladší církve.
  U zdravě myslícího člověka to automaticky vyvolává dojem že celé křesťanství je jen snůška blábolů vhodná pro nemocné mozky.Pravda se nestává pravdou tím že si jí odsouhlasíme někde na koncilu. A rovněž se nestává pravdou tím že si napíšeme pohádkovou knihu.

 545. toli

  A není pravdou že snaha expandovat na východ je novinka.Východní křesťanské církve to zkoušely v Číně a Japonsku již v 7. století.
  Štáb televize našel v Číně budhistickou svatyni která byla dříve křesťanským kostelem.Číňané o tom ví a akceptují to,avšak štábu nebylo umožněno natáčet uvnitř. Domorodci nesou nelibě připomínky že to kdysi bylo křesťanské.

 546. Ekklesian

  Štětináči; Rivera psal a sděloval, již nežije. Až takové bláboly to co se snažil sdělit nejsou…

  Zrovna vývoj naší země byl římským papežem ovlivněn značně a snad se dnes i sklízí ovoce toho co bylo zaseto.
  Jediný český král Jiřík z Kunštátu a na Poděbradech (Jiří z Poděbrad, husitský král, zemský správce od 1453, král 1457-71) byl kvůli tomu, že se v podstatě stal kacířem (kvůli podpoře umírněných kališníků), nucen usilovat o středověké společenství národů, založené na svébytných národech, kde papež měl mít minimální vliv a slovo (kvůli čemuž neuspěl). Příznivý ohlas našel u polského a francouzského krále (Francie měla mít určitým způsobem vůdčí roli), německých knížat. Korvín (Morava) byl papežem uplacen, benátčané bez papeže nic dělat nechtěli, Burgunďané byli nepřátelští vůči Francii.
  Cosi mi říká, že něco překrouceného z jeho myšlenky způsobilo současný stav v Evropě.

 547. Ekklesian

  Neříkám tím Štětináči, že byl osvícen (ve smyslu být v obraze a nad věcí). V podstatě když vytušil nebezpečný nárust katolické opozice tak obsadil Prahu a posléze zničil Tábority. Snažil se udržet rovnováhu mezi katolickým a kališnickým panstvem a obnovit české království.
  V podstatě zejména kvůli moravským a slezským katolíkům se stal jen králem českým a na Moravě vládl vzdorokrál Matyáš Korvín (jeho zeť skrze dceru Kunhutu) s kterým byl právě kvůli papeži a zájmům Říma nucen být i nepřáteli.

  Mimochodem to jak on bojoval s Turkem, dohodl příměří když potřeboval armádu jinde, mi značně koresponduje s Riverovým popisem.

  Kdybys chtěl hledat začátek zaznamenávaného vlivu Říma v zemi Čechů, musel bys minimálně k Václavovi a Boleslavovi.

 548. Ekklesian

  Jedna jedna věc. Slyšel jsi někdy (údajně od pravověrných katolíků) o spiknuti proti cirkvi a lidstvu? Riveru oni nezmíní, jejich informace se částečně liší (je to pochopitelné a běžné), ale přesto podávají dost informací aby člověk pochopil, že mnohé není jak je mu předestřeno aby si myslel. I Byzantský katolický patriarchát uvolňuje tu a tam zajímavé informace.

  Historie nemusí být až tak důležitá, ale jste lidi ochotní se zabývat současností (do které jste vtaženi, nemáte žádný odstup,…)?

  Vždyť situace dospěla již do bodu kdy pod vedením satana, myslíce si třeba že je váš nepřítel, bojujete proti jiné skupině lidí pod vlivem satana. Chápu, že proti některým skupinám lidí je se třeba bránit, ale všichni už bojují proti všem, je to horší jak v tom středověku.
  Proberte se, jako jednotlivci. Vůdcové brzy rozhodnou o nevěstce a pak teprve budete definitivně zotročeni! I když je otroctví konat v souladu s tím k čemu jste směřovali, či se nechali vést; mnozí možná budou spokojeni?!

 549. Hraničář

  Petr Pan
  08.07. 2019
  Pouze to, že se hloupý Honza začne nazývat Janem Moudrým, z něj mudrce neudělá. A ani ideologie s přívlastkem „vědecká“, taková být nemusí ……………….

  Lemmy
  08.07. 2019
  Ale bolo by vhodné definovať, že ktorá téza nie je vedecká, aj keď má v názve vedecká. Prečo nie je vedecká? O tom bude definícia jej vedeckosti alebo nevedeckosti. …………….

  Richard Dawkins:
  Co rozumíte vědeckým způsobem myšlení?
  Závěry založené na důkazech. Testování hypotéz pomocí experimentů. Dvojitě slepé pokusy. Kvantitativní vyhodnocování. Jediným kritériem pravdy je důkaz. Je třeba pěstovat a rozvíjet skeptické a kritické myšlení. Uvědomovat si, že jsme náchylní k chybám myšlení, k subjektivním chybám, a dávat na to pozor. ………………..

  Jak zní (v populárním podání) „vědecký světový názor? Před cca 13,7 miliardami let, blíže neznámým procesem, nazvaným „Velký Třesk“, náš Vesmír vznikl. Během těch miliard let se (už poznanými procesy) v něm vzniklo a zaniklo několik generací hvězd, před cca 4,5 miliardami i naše Slunce, kolem něhož se ustálilo několik planet a na 3 z nich vznikly podmínky, za nichž se vytvořily, opět dosud nepoznaným procesem, zárodky živé hmoty. Ta se postupně vyvíjela v souladu s poznatky v rámci tzv. evoluční, nebo-li vývojové, teorie až do současného stavu, když ta živá hmota se dostala až k uvědomnění sama sebe, procesy, kterým pomaloučku začínáme rozumět.
  Z pozorování Vesmíru ale víme, že hvězdy typu našeho Slunce „žijí“ cca 10 miliard let, poté dochází k jejich kolapsu, kdy se nejprve změní v rudého obra, který vypálí svůj planetární systém, v našem případě až někam za Mars, posléze se smrsknou na bílého trpaslíka a jejich planetární soustava zamrzne.

  Oproti tomuto vědeckému světovému názoru stojí náboženské světové názory, u nás je nejznámější ten křesťanský: Existují dva světy – duchovní a materiální. Duchovní je primární. V něm je nějaká, blíže neznámá entita, jejížm vlastnosti ale věřící popisují – je věčná, Všemocná, nanejvýš milosrdná, má děsně moc ráda lidi a chce pro ně udělat první poslední. Pokud ji ovšem budou milovat a uctívat, i když na ně, ve své nekonečné moudrosti a dobrotě, bude sesílat nemoci, katastrofy, neštěstí ….. A pokud by ji kvůli tomu přestali milovat a uctívat, tak by je za trest strčila do jiné části duchovního světa, do pekla, kde budou drasticky a sadisticky mučeni na věky věkův!
  Ta entita, nazvaná Bohem se po věčnost jen tak „povalovala“ v tom nebi, až pak se rozhodla, že si něco stvoří. Nejprve si stvořila také duchovní entity, Syna, pak 9 kůrů (vrstev?) nebeských, kroužích kolem Nebeského trůnu, které jsou rozděleny do tří skupin.

  Nejvyšší triáda
  1. serafové 2. cherubové 3. trůnové
  Střední triáda
  4. mocnosti andělské 5. síly 6. mocnosti
  Nejnižší triáda
  7. knížectva 8. archandělé 9. andělé

  Těchto devět kůrů krouží (podobně jako náš planetární systém) kolem Božské středu (Nebeského trůnu…atd.), který bývá popisován, jako emanace čisté myšlenky nejvyšší vibrace, jejíž paprsky, se vzrůstající vzdáleností od středu mění svou frekvenci. Jak vibrace zpomalují, přecházejí v kroužící sféru čistého světla. Jak toto světlo dále od zdroje ztrácí intenzitu, začíná se zhušťovat v hmotu. Vypadá tedy asi jako obrovské slunce obklopené tenkou vrstvou tmavé hmoty.
  Nejblíže seskupeni kolem ryzího jádra uprostřed jsou serafové, s nejvyššími vibracemi, dále cherubové s nižšími vibracemi, až po anděly, kolem hmoty. tajemnebytosti.blog.cz/0908/devet-andelskych-kuru
  https://g.cz/9-dukazu-ze-andele-skutecne-existuji/

  Bůh ale nebyl s těmi duchovními entitami moc spokojený, a tak asi před 6000 lety svou mocí stvořil hmotný Vesmír, z ničeho, a stvořil si na něm lidi, jimž projevuje svoji lásku, jak výše popsáno.
  K podrobnějšímu studiu je doporučena četba Bible, spisy Otců a mystiků. Tam je vše podrobně rozvedeno, včetně „konce Světa“, který bude jiný než jak vyplývá z vědeckých hypotéz. Na „konci věků“ totiž přijde Bůh Syn s veškerou svojí mocí, roztřídí lidi na ovce a berany (těch bude mnohem více), kteří ho nemilopvali, hřešili a hlavně smilnili(!), které svrhne do propasti pekelné. Což bude větší masakr, než jaký způsobili bolševice a komunisté dohromady (nevím zda do toho započítat i masakry fašistické, protože fašisté většinou Boha milovali a ty masakry působili většinou z lásky k němu!

  Takže si každý může vybrat minimálně ze dvou „světových názorů“!

 550. Ekklesian

  Do určité míry to Hraničáři chápeš špatně.

  Ano existuje svět (nazvěme jej třeba) hmotný a svět duchovní. Ano Bůh je duch. Přesto vše platí, že Bůh „stojí mimo“ Stvoření, tedy jak svět hmotný, tak duchovní. Svět (viditelný/hmotný i neviditelný/duchovní) byl stvořen skrze jednorozeného syna Boha a pro něj.

 551. Ekklesian

  Ten zbytek, co přinesl zlý jazyk (a ruka), tuším netřeba komentovat. Každý ten jed vnímá…

 552. Hraničář

  Ekklesian
  09.07. 2019
  Ano Bůh je duch. …………………

  „flákni“ sem definici „ducha“!
  (Už se těším na ty žvásty!)

 553. Hraničář

  Ekklesian
  09.07. 2019
  Ten zbytek, co přinesl zlý jazyk (a ruka), tuším netřeba komentovat. Každý ten jed vnímá… ……………….

  Já ne! Komentuj!

 554. ind

  @Hraničář

  Richard Dawkins:
  Co rozumíte vědeckým způsobem myšlení?
  Závěry založené na důkazech. Testování hypotéz pomocí experimentů. Dvojitě slepé pokusy. Kvantitativní vyhodnocování. Jediným kritériem pravdy je důkaz. Je třeba pěstovat a rozvíjet skeptické a kritické myšlení. Uvědomovat si, že jsme náchylní k chybám myšlení, k subjektivním chybám, a dávat na to pozor.

  Pěkně řečeno – přijímání makroevoluce dle tohoto popisu spadá do oblasti nevědeckého způsobu myšlení.
  🙂

  Anebo – už existuje nějaký experiment na testování její platnosti?

 555. Lemmy

  Ekklesian: Ano existuje svět (nazvěme jej třeba) hmotný a svět duchovní.

  Nepíš tak suverénne. O tom hmotnom svete sa nedá pochybovať. To je fakt. Ale takzvaný duchovný svet? To je len myšlienka, viera, že niečo také môže byť. Pre tzv. duchovný svet nie je žiaden dôkaz. Viera v nejaký jav nie je dôkaz daného javu.

 556. Petr Pan

  @Hraničář

  Jak zní (v populárním podání) „vědecký světový názor? Před cca 13,7 miliardami let, blíže neznámým procesem, nazvaným „Velký Třesk“, náš Vesmír vznikl. Během těch miliard let se (už poznanými procesy) v něm vzniklo a zaniklo několik generací hvězd, před cca 4,5 miliardami i naše Slunce, kolem něhož se ustálilo několik planet a na 3 z nich vznikly podmínky, za nichž se vytvořily, opět dosud nepoznaným procesem, zárodky živé hmoty. Ta se postupně vyvíjela v souladu s poznatky v rámci tzv. evoluční, nebo-li vývojové, teorie až do současného stavu, když ta živá hmota se dostala až k uvědomnění sama sebe, procesy, kterým pomaloučku začínáme rozumět.

  A sovětští komunisté odmítali teorii Big Bangu z ideologických důvodů. Vesmír měl být podle dialektického materialismu věčný v prostoru i čase. Také Mendelovská genetika a kybernetika byly nějaký čas odmítány z ideologických důvodů jako buržoazní pavědy. To byl „vědecký světový názor“ v praxi. V Sovětském bloku byly nastaveny filosofické nebo ideologické mantinely pro vědecké bádání.

 557. toli

  . V Sovětském bloku byly nastaveny filosofické nebo ideologické mantinely pro vědecké bádání.

  No a v křesťanství jsou ty mantinely nastaveny rovněž,stačí si vyhledat rozhovor Stephena Hawkinga s papežem Janem Pavlem II kde papež nabádá aby vědci nezkoumali křesťanská dogmata.

 558. Petr Pan

  Co mu na tom odkazu vadilo? 🙂

 559. Hraničář

  toli
  09.07. 2019
  Kompletní program na celý týden …………………….

  Letos mně to hmotožel nevyjde!

 560. Hraničář

  Petr Pan
  09.07. 2019
  A sovětští komunisté odmítali teorii Big Bangu z ideologických důvodů. Vesmír měl být podle dialektického materialismu věčný v prostoru i čase. Také Mendelovská genetika a kybernetika byly nějaký čas odmítány z ideologických důvodů jako buržoazní pavědy. …………………

  A přesto – jak vidno – vědecké poznatky se prosadily navzdory nepřízni mocných! Kdo to nyní zpochybňuje??
  Jak je tomu s „náboženskými PRAVDAMI“?

 561. Hraničář

  toli
  09.07. 2019
  papež nabádá aby vědci nezkoumali křesťanská dogmata. ………………….

  A věřící vědec dr. Grygar založil Český klub skeptiků Sisyfos, který si dává za cíl podporu a výchovu k racionálnímu, kritickému myšlení a pochopení vědecké metody. Hlavním cílem je ovšem vědecká analýza sporných a tzv. nadpřirozených jevů a názorů. S výsledky těchto analýz seznamujeme veřejnost a snažíme se bránit šíření pseudovědeckých, paranormálních názorů a neověřených nebo klamavých postupů a přístrojů. Za významné považujeme poskytování informací a pomoc občanům v ochraně před takovými výrobky a před neúčinnými nebo nebezpečnými metodami alternativní medicíny. Klub nechce zasahovat do sféry politické a do oblasti náboženské víry. ……………………..
  Proč nechce zasahovat do oblasti náboženské víry? Snad proto, že členstvo (včetně katolického kněze) je přesvědčeno, že náboženská víra vychovává k racionálnímu, kritickému myšlení a pochopení vědecké metody? Že snad nehlásá pseudovědecké, paranormální názory a neověřené nebo klamavé postupy?
  Kolikrát asi Pán Bůh dr. Grygarovi vyslyšel jeho modlitby??