Řecko zrušilo své protirouhačské zákony

Autor | 01.07. 2019

Počínaje 1. červencem 2019 již v Řecku rouhání není trestným činem. Po Norsku, Islandu, Maltě, Dánsku a Irsku se tak Řecko stává šestou evropskou zemí, ve které byly za posledních pět let zrušeny tamní protirouhačské zákony. Vyjma těchto evropských zemí byl letos protirouhačský zákon zrušen také na Novém Zálandu. Zatímco například v Irsku bylo zrušení zákona kriminalizujícího blasfemii velkým celospolečenským tématem a o zrušení se hlasovalo v referendu, v Řecku byl zákon zrušen o dost více „potichu“. 1. července tohoto roku totiž v Řecku začíná platit nový trestní zákoník, přičemž pasáže o rouhání, které obsahoval ten minulý, až do dnešního dne platný, v něm již jednoduše nejsou obsaženy.

Zrušení ŕeckého protirouhačského zákona je velmi pozitivní zprávou hned ze dvou důvodů. Zaprvé jde o potvrzení současného trendu – protirouhačské zákony postupně mizí z legislativ západních zemí, což má druhotný efekt také v tom, že se na evropské protirouhačské zákony již v tak velké míře nebudou moci odvolávat islámské země. Řada islámských zemí, kde se rouhání trestá drakonickými tresty či jej kriminalizuje přímo trestem smrti, se totiž v nedávné minulosti odvolávalo na to, že evropské země mají ve svých legislativách tyto zákony také, tudíž na nich přece nemůže být nic špatného. Přesně z tohoto důvodu byly zákony kriminalizující blasfemii zrušeny na Islandu či nedávno v Irsku a na Novém Zélandu. Konkrétně na tyto země a jejich protirouhačské zákony se totiž řada islámských států odvolávala. Poté, co byly v těchto zemích zákony tohoto typu zrušeny, mnozí politici všetně premiérů vyjádřili radost nad tím, že už se jejich zemí nebude zaštiťovat například Pákistán, kde za rouhání hrozí trest smrti.

Malým, nicméně významným bonusem je, že s novým zákoníkem se směrem k idejím sekularismu posunulo také skládání „přísah“, které se vyslovují například u soudu. Ty měly až do nynějška náboženský obsah, nyní však již budou mít civilní podobu.

V Řecku samotném byly zákony zrušeny spíše „potichu“, jednoduchým vypuštěním z nové verze trestního zákoníku, to však na pozitivnosti celé věci nic nemění. Druhým důvodem je pak skutečnost, źe Řecko patřilo mezi evropské země, kde se protirouhačský zákon skutečně aplikoval a před několika lety v Řecku za rouhání dokonce padla podmínka, ačkoliv byla nakonec po několika letech a řadě odvolání zrušena. Jednalo se o případ přivržence Církve létajícího špagetového monstra, Philoppose Loizose, který na své facebookové stránce umístil karikaturu již zemřelého ortodoxního mnicha Paisia z Athosu (viz foto výše). Řecký pastafarián orotodoxního mnicha vyobrazil v pastafariánském stylu, tedy s těstovinami přes obličej a navíc jej z „Paisiose“ přejmenoval na „Pastitsiose“, což měla být narážka na řecký těstovinový pokrm „pastitsio“. Ačkoliv Loizos karikoval mrtvého člověka (Paisios zemřel v roce 1994), byla jeho aktivita na sociální síti vyštřována jako projev rouhání, a to nejen vůči mnichovi, ale i vůči Řecké ortodoxní církvi, která je v Řecku státní církví.

V roce 2014 byl Philippos Loizos na základě řeckého protirouhačského zákona odsouzen k desetiměsíční podmínce. V březnu roku 2017 sice odvolací soud tuto podmínku zrušil, avšak než se Loizos domohl spravedlnosti, uplynuly tři roky, během kterých žil jako pravomocně odsouzený k podmínce, se všemi strastmi a problémy, které z toho v jeho životě vyplývaly.

A jaké bylo přesné znění řeckých protirouhačských zákonů?

V článku 198 řeckého trestního zákoníku stálo, že kdo se „jakýmkoliv způsobem rouhá vůči Bohu, by měl být potrestán odnětím svobody ne delším než dva roky“. V článku 199 pak bylo uvedeno, že „kdo se veřejně a se zlým úmyslem jakýmkoliv způsobem rouhá vůči Řecké ortodoxní církvi, měl by být potrestán odnětím svobody ne delším než dva roky“.

Nyní, v době, kdy čtete tento článek, již však Bohu dík tyto protirouhačské zákony neplatí. Lehkou ironií zůstává, že rouhání bylo kriminalizováno již v antickém Řecku a ze starověkých Athén pochází jeden z prvních doložených případů člověka odsouzeného za rouhání. Šlo o známého filosofa Anaxagoru, který tvrdíl, že Slunce a hvězdy jsou obrovskými rozžhavenými kusy kamene, které se dříve oddělily od Země. Vzhledem k tomu, že Slunce v té době bylo považováno za zosobonění boha Hélia, šlo o jednoznačný projev rouhání, jelikož se v podstatě jednalo o degradování boha na pouhé fyzikální těleso. Anaxagoras byl za své „drzé“ počínání odsouzen v tzv. asébickém procesu a zbytek života musel strávit ve vyhnanství.

Nyní, po zhruba 2400 letech, je proto možné konstatovat, že se v kolébce evropské filosofie konečně můžeme rouhat bez hrozby trestu. A to ať už proti bohu Héliovi či vůči Řecké ortodoxní církvi – fantazii se meze nekladou.

159 thoughts on “Řecko zrušilo své protirouhačské zákony

 1. Kryšpín

  Takhle. Jak už zde psali jiní, tyto zákony se můžou zrušit, ale v rámci hate speech zákonů se budou stejně lidé pokutovat nebo zavírat za hanobení něčí víry. Ostatně náš zákon o hanobení vlastně tyto zákony nahrazuje, jen v širším smyslu slova. Tedy nic moc.

 2. Petr Pan

  Pěkný článek, pane Wernere, děkuji. Jen chybka se vloudila. Ten filozof nebyl Anaximandros, ale Anaxagoras.

 3. Jardaqt

  Hmm…
  Je hezké se o tom dočítat v zemi, ve které ministr vnitra úkoluje policii (aniž by k tomu měl alespoň náznak pravomocí) k postihování podobných skutků.

 4. jl

  A týká se to i kultu LGBTTQIA+ s jeho prorokem Janisem Varoufakisem?

 5. jl

  @Honza Werner
  No jestli se Řek může rouhat i LGBTTQIA+, aniž by skončil v šatlavě? Nebo která část rouhání tam byla vlastně dekriminalizována?

 6. Alibaba

  Rouhat se můžete jen jako věřící vůči bohu. To jsou vaše (věřících) kategorie, vaše výmysly.
  Prosím, vysvětlete, co to znamená (styl, věta, prostě příklad) jak se rouhá proti LGBTTQIA+? Prosím pana Wernera o případnou schovívavost, kdyby byly použity drsnější výrazy (i když u křesťana by to bylo divné) 🙂 .

 7. IpXip

  Různá náboženství si sestavují seznamy zásad „správného chování“. Porušování těchto zásad je pak označováno jako „rouhání“.
  Já jako ateista nemůžu být souzen za „rouhání“ protože je nesmysl abych byl popotahován za nedodržování pravidel nějakého spolku jehož nejsem členem.
  Pokud si to nějaký soudce vykládá jinak, očekával bych jeho rezignaci (protože do svého rozhodování tahá své osobní preference).

 8. jl

  @Alibaba
  Jak se rouhá proti LGBTTQIA+? Prostě tak, že příslušný rouhač tuto kategorii a tento výmysl drobné skupiny věřících neveme na vědomí. V důsledku pak třeba osloví muže mužským rodem. Nebo pochybuje, že by svatba dvou žen byla vůbec svatba. Nebo nepovažuje svatbu muže považujícího ze za nevěstu a ženy cítící se být ženichem jako úplně v pořádku. Totéž třeba může říct o svatbě ženy považující se za nevěstu a ženy cítící se být ženichem. Nebo si může na svůj rouhačský Facebook vyvěsit plakát s nápis „Chlapci mají penis“. Možností a svodů k rouhání je spousta a tresty jsou různé, právě dle tuhosti protirouhačských zákonů. A otázka právě je, jak je tomu v Řecku, ale třeba Kanadská teokracie je k tomu docela přísná:
  https://thehill.com/blogs/pundits-blog/civil-rights/301661-this-canadian-prof-defied-sjw-on-gender-pronouns-and-has-a
  A třeba známá osoba – již zmíněný Janis Varoufakis – je v otázce kultu LGBTTQIA+ někde mezi ultrakonzervativním duchovenstvem. A je to právě Řek… Čili ta otázka svobody a trestů za rouhání se v Řecku se přímo nabízí.

 9. Lemmy

  Xip: Pokud si to nějaký soudce vykládá jinak, očekával bych jeho rezignaci (protože do svého rozhodování tahá své osobní preference).

  Sudca sa riadi platnými zákonmi. Ak sú také zákony, je potrebné ich zrušiť. O tom je článok.

 10. Alibaba

  @jl
  Vy teda máte starosti.
  Ale když to tak čtu, tak se taky vůči té řadě písmenek v některých situacích „rouhám“. 🙂 Konkrétně oslovuji muže mužem a ženy ženou. Nic jiného totiž rozlišit neumím.
  Svatba se ale pro mě stává (stane po zrovnoprávnění) svazek dvou dospělých lidí se stejnými právy a povinostmi. Jak se budou dotiční nazývat mě je ukradený, já se pravděpodobně žádné svatby asi nezúčastním, protože nikoho od těch písmenek osobně neznám.
  „Chlapci mají penis, holky mají vagínu“ je normální biologický popis člověka samce a samice. Jestli to ksichtokniha cenzuruje, to nevím, neb tam účet aktivní nemám.
  Co se týče Kanady, tak tam vládne příšerná „gendrová korektost“. Co se týče Řecka tak tam vůbec netuším.

 11. jaroslav

  Hanobení a rouhání jsou dvě zcela odlišné věci.
  Tvrzení, že Bůh neexistuje je rouhání, nikoliv hanobení.

  Protirouhačské zákony jsou tedy popřením základních svobod včetně svobody názoru . Je s podivem, že byly v částech Evropy zrušeny až nedávno. A ještě podivnější je, že hlavním důvodem jejich zrušení je to, aby islám se nemohl tímto zaštiťovat a nikoliv sktečnost, že byly v rozporu se svobodnými a rovnými principy.
  Zesměšňování nebo karikatura může být považována za hanobení, přičem musí být jedno, zda je hanobena víra nebo osobnost věříci či nevěřící. V tomto případě je obecnost zákona zcela na místě.

  Zakon by naopak měl chránit společnost před netolerntními ideologiemi nebo ideemi. Takovou netoleranci projevuje většina náboženství včetně křesťanské ideologie,. Institut dědičného hříchu je zjevným projevem takové netolerance. Historie křesťansvi je historií netolerance, která se vždy projevovala násilím, brutalitou, vražděním, genocidou, válkami a násilným vnucováním víry. Vyhlazení domorodých obyvatel v Americe, Austrálii a Indii jsou smutným důkazem násilného šíření křesťanství. Vznik rouhačských zákonů je jenom důkazem snahy o vynucování poslušnosti. Základní metodami šíření ideologií včetně náboženských je vymývání mozků, tzn. používání propracovaných psychologických metod a metod zastrašování. Zneužívání a pokřivení legislativvy je samozřejmě další metodou. Nechť si kazdý věří, čemu chce, ale nesmí svoji víru šířit jakkoliv násilnými nebo jinak neferovými metodami, jako je zastrašování a podobně, např. i v podobě dědičného hříchu.
  Islám není horší než křesťansví. Základní rozdíl spočívá v tom, že v některých zemích se zároveň jedná o vládnocí ideologii. Pokud by v Evropě bylo křesťansví také stále u moci, fungovala by tu inkvizice, rouhačské zákony by samozřejmě platily a tresty za jejich porušení by byly také nesrovnatelně tvrdší podobně, jako je to v islámských zemích. Můžeme tedy mluvit o štěstí ze jsme se tu zbavili téměř všech netolerantních ideologii, coby vládnoucích ideologií. – tedy s výjimkou komunistické ideologie. Ta doposud zapleveluje parlament i hrad., naštěstí už není u moci a tudiž není tak nebezpečná. Nutno si však uvědomit, že propagandu neobjevil Hitler ani Stalin, propaganda je tu od dob vzniku náboženských ideologií. Ta byla, je a vždy bude nebezpečná, protože lidská hloupost je věčná.

 12. toli

  @jl
  „Chlapci mají penis, holky mají vagínu“ je normální biologický popis člověka samce a samice.

  To přeci nikdo nerozporuje.

  A co se týká té depilace,tak má mít salón zřetelně uvedeno že depiluje pouze dámská přirození tak aby to potenciální zákazník dopředu věděl. I když hospoda si také nemůže vyvěsit že děti nebo cikány neobsluhuje,takové případy se v Česku stávají a soud za to dává pokuty.
  Depilace je na úplně stejném principu.Lze pochopit že salón není dle majitelky zařízený na depilaci šulinů a personál není vyškolený,ale mají to mít někde vyvěšeno aby nedocházelo k nedorozuměním.

 13. toli

  @jl
  „Chlapci mají penis, holky mají vagínu“ je normální biologický popis člověka samce a samice.

  To přeci nikdo nerozporuje.

  Pro komfort a kvalitu života je důležité mentální pohlaví,nikoliv fyzické pohlaví.Mentální pohlaví totiž nejde změnit,přizpůsobit.
  Pokud se cítíš ženou,chováš se jako žena a přitom máš penis tak problémem je tvůj penis a nikoliv mozek.Penis odstraníš a udělají ti pochvu,ale mozek neodstraníš ani nezměníš.
  Pak jsou jedinci kterým vyhovuje zůstat v půli cesty,je to žena ale k odstranění penisu nedošlo a to je ten případ s depilací.

 14. Gerta

  Hanobení a rouhání je často to samé, Jaroslave, navíc tyhle zákony o hanobení jsou bičem i na obyčejné kritiky a na satiru a svobodu slova.

 15. Gerta

  Mrtvička nechápe, že tohle není o komfortu, ale o kreténizaci společnosti, když se někdo může prohlásit za ženu (za ženu lesbičku, třeba) aniž by změnil své mužské orgány na ženské, tak může jít třeba za znásilnění do ženské věznice, inu, logika našeho Mrtvičky a jiných neomarxistů:

  “ Transgender aktivistka žádala o intimní depilaci, salon ji odmítl. Podala 13 stížností k Soudu pro lidská práva“

  Zdroj: https://www.lidovky.cz/svet/transgender-aktivistka-zadala-o-depilaci-penisu-salon-ji-odmitl-ted-si-stezuje-u-kanadskeho-soudu.A190723_163152_ln_zahranici_ele?

 16. Gerta

  Tak se mějte a v září někdy. 🙂

 17. Ekklesian

  Pro kvalitu života je třeba aby lidé (klidně pod hrozbou drakonických trestů, nebo i likvidace) přestali ostatní lidi ovlivňovat na těle (pravděpodobně všechny anomálie mají nepřirozený původ, kdy vyvíjející se mladé tělo bylo záměrně ovlivněno a zmrzačeno) i na duši (nechali je bez jediného pohledu i čehokoli dalšího jejich osudu a přirozenému vývoji).

 18. Gerta

  Zvlášť u dětí mě to jako matku dvou dětí, přímo děsí, když nějaké dvě lesbičky, které špatně vychovávají svého syna, řeknou, že se cítí být ženou a chce si nechat změnit pohlaví a to ještě před pubertou. I takové případy už byly. Fuj! Zvrácený neomarxistický západní svět, jen víc Trumpů a víc Salviniů! Víc zdravého pravicového rozumu! Tak zatím, Gerta se loučí a v září. 🙂

 19. Hraničář

  toli
  25.07. 2019
  Pak jsou jedinci kterým vyhovuje zůstat v půli cesty,je to žena ale k odstranění penisu nedošlo a to je ten případ s depilací. …………………….

  No ale co my ostatní s tím?? Když se do pěcké soutěžě přihlásí vousatý chlap, navíc s pinďou, a prohlásí, že se cítí být ženou, má právo zpívat (nebo sportovat) mezi ženami? Má uvedený dement právo žalovat kosmetičky že mu pinďoura nechtějí depilovat, když na to salon není zařízený?
  A když on je dement, proč se dementně chovají politici a soudci???
  Nedávno jsem četl vysvětlení(?). Obecně všichni nechceme být v centru nepříjemné pozornosti. V minulosti nám mohlo znepříjemňovat život jen pár lidí, ale nyní, v době sociálních sítí, může pár křiklounů snadno vyvolat dojem ohromné komunity. A toho se politici a následně i soudci, zaleknou. Také i proto, že ti normální se nijak neangažují.

 20. Hraničář

  Gerta
  25.07. 2019
  Tak se mějte a v září někdy. ……………………

  Konečně!!

 21. Hraničář

  Gerta
  25.07. 2019
  Zvrácený neomarxistický západní svět, ………………………….

  Jakýpak „neomarxistický“??? Marxismus nic takového neobsahuje!

  ………………….. Tak zatím, Gerta se loučí a v září. ……………………

  Už aby to bylo!!!

 22. Gerta

  Marxismus a neomarxismus není to samé, hňupe. 🙂

  Jinak by nemělo přejít k přepsání na ženu dokud si nenechá uříznout koule a šulína. Kapišto?

  To by taky se svými svaly a testosteronem mohli tito muži soutěžit jako ženy a vyhrávat a mít nové rekordy v ženských soutěžích.

  Ten případ s vězením je ještě horší.

  Dokud neufikneme, jsi brán jako muž svým pohlavím (ne nutně charakterem) a to musí převážit. Pohlaví je v tomhle přednější, jinak se to lehce zneužije.

  Gerta se loučí a brzy na viděnou. 🙂

 23. Ekklesian

  Proč by skutečné ženy měli mezi sebou jako ženu (ve všech ohledech) chtít snášet úchyla co si nechal uříznout nádobíčko?
  Proč by skuteční muži měli mezi sebou jako ženu (ve všech ohledech) chtít snášet úchyla co si nechal uříznout nádobíčko?

  Proč by skuteční muži nebo skutečné ženy měli mezi sebou (ve všech ohledech) chtít snášet úchyla co nechal uříznout nádobíčko, ať už se cítí být muźem nebo ženou?

 24. Ekklesian

  Proč by skuteční muži, nebo skutečné ženy, měli mezi sebou (ve všech ohledech) chtít snášet úchyla (ať už se cítí být mužem nebo ženou, ať uź si nechal nebo nenechal odstranit nádobíčko)?

  Kontrolní otázka:
  Jak nazýráme na ty co nám říkají co si máme myslet, jak se chovat, co dělat,… ohledně úchylů?

 25. toli

  @Hraničář
  No ale co my ostatní s tím?

  Já jen reagoval na příspěvek JL a vysvětloval jak se na to kouká zákonodárství civilizovaných zemí.
  Jinak Conchita Wurst mne nechává chladným,při zpívání o nic nejde.
  U sportovních soutěží je to jiné,tam by mělo být měřítkem biochemismus konkrétní osoby a svalová výkonnost.
  Co vím tak už kdysi před 40 lety nebyl uznán výkon jedné Polky která sice byla ženou a soutěžila za ženy,jenže její tělo vytvářelo přirozeně vyšší hladinu testosteronu a mužskou muskulaturu. Možná je to pro tebe překvapením ale i ženy mají nějaké množství testosteronu a muži estrogenu,jen nevytváří takové množství jako příslušné pohlaví k příslušným hormonům.

 26. Hraničář

  Ekklesian
  25.07. 2019
  Proč by skuteční muži nebo skutečné ženy měli mezi sebou (ve všech ohledech) chtít snášet úchyla co nechal uříznout nádobíčko, ať už se cítí být muźem nebo ženou? …………………

  Za běžných okolností, jako laik, přeoperovaného muže či ženu nepoznáš!

 27. Hraničář

  toli
  25.07. 2019
  Možná je to pro tebe překvapením ……………………..

  Není!

 28. toli

  Proč by skuteční muži nebo skutečné ženy měli mezi sebou (ve všech ohledech) chtít snášet úchyla co nechal uříznout nádobíčko, ať už se cítí být muźem nebo ženou? …………………

  Ono to lze převrátit
  Proč by běžní muži nebo skutečné ženy měli mezi sebou ve všech ohledech snášet úchyla co věří na středověké pohádky a vnucuje je na potkání ?

  viz jeho působení zde

 29. toli

  Hitler taky takhle začínal ,nejdřive socani a komunisti potom Židé a pak už to jelo rómové,homosexuálové,lehkoživkové a další a další.Proto nikdy nevolím Okamuru ,Klause mladšího a podobné typy.
  Nejhorší věc je černobílé vidění světa a mlčení „většiny“ když se někomu děje příkoří protože potom přijdou na řadu další.

 30. Gerta

  Jasně, ateisté také začínali hezky jako osvícenci a pak komunismus a tábory, plná pravda! Proto nikdy nevolím ateisty! 🙂

  Nevidím důvod, proč by chlap se šulínem měl jít do ženské věznice znásilňovat i nadále, protože se údajně cítí jako žena. Jen idiotský buzerantský úchyl si myslí opak. 🙂

  Tak se mějte a v září někdy! Loučí se Gerta! 🙂

 31. Lemmy

  Jasně, křesťane také začínali hezky jako ateisté, dyť ich tak nazvali Řimané, a pak temný středověk a inkvizice, plná pravda! Proto nikdy nevolím křesťany! 🙂

  Tak se mějte a zatím někdy, ku příkladu zítra! Loučí se Lemmy! 🙂

  I tu pôsobí kresťan ako univerzálny matrixový multinick, a hanbí sa za seba. A len sa lúči a lúči, ale nevie sa rozlúčiť. 😀

 32. Gerta

  Zatím jsi neobhájil logicky ani svou definici ateismu, měnil jsi názory ze dne na den, to samé definice vědecké metody a její filozofické základy, které jsi se snažil popírat, ale teď hraješ haura, nosorožče! Jednou jsi Medee vyznával lásku a pak jí nadával. Já se loučím protože je to legrace na toho vašeho údajného „multinicka“, což je asi nějaká vaše paranoia.

  Loučí se Gerta a zase v září, už opravdu jdu! 🙂

 33. Lemmy

  Vylúčený Gerta! Už dávno mám svoj ateizmus obhájený. Teisti niečo tvrdia, hovoríme tomu všeobecne, že ide o teizmus. Tam patria rôzne náboženské ideológie, i tá tvoja. Všetci čosi tvrdia, ale nevedia sa obhájiť. Nakoľko sú rôzne, a všetci tvrdia, že práve ich ideológia je pravdivá, tak logicky najmenej zo 100 % všetkých teistických názorov je možný pravdivý len jeden. Ale ktorý? Dodnes nikto nedokázal z teistov povedať pravdu. Mne z toho vychádza, že buď sa všetci mýlia, všetci klamú, podvádzajú, alebo veria len tak, bez dôkazov. Z toho som si vytvoril názor, že nepotrebujem k životu neisté teistické názory. Je ich toľko veľa, že žiaden rozumný človek počas života nestihne prebrať všetky teizmy. Taký priemerný kresťan na Slovensku alebo v Česku, ktorý ani nevie prečo verí, lebo veď všetci jeho príbuzní verili, a nedomyslí ani fakt, že kedysi dávno jeho predkovia verili napríklad slovenskému teizmu, polyteizmu; tak ja takým človekom nechcem byť. Môj postoj k teizmu je racionálny, odôvodnený, konzistentný. Mám čistú myseľ, bez zbytočného náboženského balastu, bez zbytočného náboženského nánosu. Teista nevie, či pestuje plevel alebo bylinku. Utešuje sa, že ide o bylinu, ale to môže byť ilúzia, nakoľko je tisíc teistických názorov. A teisti sa ani nenamáhajú hľadať dôkazy pre svoje názory. Ja to mám jednoduché: odmietol som všetky, pretože ich k životu nepotrebujem. Viem žiť, i žijem bez náboženských pohnútok. To je môj humanizmus. Môj svetonázor sa opiera o životné skúsenosti. Dôverujem vedeckým poznatkom. Môžem sa mýliť. Ak to zistím, zmením daný postoj. Zatiaľ ide všetko tak, ako má. Keby ma teisti neobťažovali, neohovárali, neklamali o mne, ani by som si ich špeciálne nevšímal. Ale raz pohár tolerancie pretiekol, a odvtedy bojujem pomocou osvety o lepší život, o život s dobrom a ľudskosťou, s tým, čo kresťania tak málo poznajú. Kresťania sú totiž príliš namyslení. Ak niekto nie je kresťan, tak ho považujú za človeka nižšej kategórie. Nepoučili sa dnešní kresťania ani zo zločinov, ktoré páchali pomocou inkvizície. Neustále je počuť pedofilné škandály v katolíckej cirkvi. Cirkev mužov bude kázať ženám, čo majú robiť? Ženám, ktoré ani nie sú kresťanky. Dosť bolo darmožráčov, ktorí sa ako pijavice priživujú na štátnom rozpočte. Preto podporujem odluku cirkví od štátu. Kritizujem takých zlých ľudí ako je Gerta. Čím ich bude menej na svete, tým sa ľuďom bude lepšie žiť!

 34. Gerta

  Já netvrdím, že má víra je 100% pravdivá a přece věřím v boha. Já vím, že není pravdivé 100% skoro nic, ani věda, ani náboženství. Ani na 99% to nevíme. Ani méně. NEjde to spočítat, je to věc víry. I věda je víra. Pravdu mít tedy můžeme, ale nevíme to, ani pravděpodobnost nevíme. Viz. problém indukce atd… logická možnost matrixu atd…

  Jednou jsi psal, že je ateismus jen nevíra, pak že věříš, že bohové jsou výmysly. To už ale není nosorožec. 🙁

  Vy materialisté také něco tvrdíte a já vám to nevěřím a nemáte to ověřené, je to také jen nejistá víra, jako náboženství. A také si spíš myslím, věřím, že hmota neexistuje. 🙂

  Naše důkazy boha nejsou jisté, vaše materialistické „důkazy“ také nejsou jisté. Co je pravděpodobnější nejde spočítat. 🙂

  Gerta se loučí a v září. 🙂

 35. Lemmy

  Gerta, už si trápny multinick, keď sa nezmôžeš na argument. Reaguj na to, čo som teraz napísal, a prestaň tárať o mne nezmysly. To, čo je isté alebo neisté, je tvoj problém. Mňa so svojím zdravotným stavom neobťažuj. Práve kvôli takým zlým ľuďom ako si ty, som aktívny.

 36. Gerta

  Já se na argument zmohla a navíc jsem tě i citovala vedle. Chceš abych tě zase citovala? 🙂 Máš to vedle v článku, je mi blbé tu s tím spamovat.

  To ty jen nadáváš, ale nedal jsi žádný argument pro tvůj materialismus, žádný pádný důkaz. Zůstává tedy jen tvou nejistou vírou jako mé náboženství. Není o nic lepší ani pravděpodobnější. 🙂 Každého nás prostě vede srdce jinam. Akorát já mam dle mě lepší morálku. 🙂

  Zatím a v září, Nosorožče těžkomyslící, tvá vědecko-filozofická Gerta. 🙂

 37. Lemmy

  Gerta, prestaň tárať. Pomôžem ti, začni od toho, asi som veľa napísal, a bolí ťa z čítania hlava: Mne z toho vychádza, že buď sa všetci mýlia, všetci klamú, podvádzajú, alebo veria len tak, bez dôkazov. Z toho som si vytvoril názor, že nepotrebujem k životu neisté teistické názory. Je ich toľko veľa, že žiaden rozumný človek počas života nestihne prebrať všetky teizmy. Ja nemám čo dokazovať, lebo len odmietam tie , ktoré už poznám, a v takom prípade je úplne jedno, z akého dôvodu. Dokonca som aj uviedol pádny dôvod. Teistických názorov je toľko, že rozumný človek počas života nestihne všetky preskúmať. Je logickejšie odmietnuť všetky, ako naletieť nejakému podvodníkovi práve na jeho teizmus. Položil som jasnú otázku: Ktorý teizmus je pravdivý. To, že niekto čomusi verí, je jeho osobná vec.

  Keď sa ma spytovali, či som ateista, považoval som za zábavnú stratégiu upozorniť ich, že pýtajúci sa je tiež ateista – v ohľade Dia, Apola, Amona-Rea, Mitru, Baala, Thora, Votana, Zlatého teľaťa a Lietajúceho špagetového monštra. Lenže ja idem o jedného boha ďalej. (Dawkins)

 38. Lemmy

  Ešte: Tvrdím, že obidvaja sme ateisti. Ibaže ja verím na o jedného boha menej ako vy. Ak viete, prečo ste vy zavrhli všetkých ostatných možných bohov, ľahko pochopíte, prečo som ja zavrhol vášho ostávajúceho boha. (Roberts)

 39. toli

  Nerad ruším ve vaší zcela jistě plodné diskuzi ,ale mám pocit že multinickovi nejde o to chápat,ale dělat ze sebe blbce,a taky nějak zabít nudu.

  Já třeba mám teď sluchátka na uších a poslouchám hudbu,libovolnou hudbu.
  Žel,vím že třeba na toto se Praha nikdy nezmůže a to je prosím katolické Španělsko.
  závěrečná after party
  https://www.youtube.com/watch?v=prwqteuHDqg

 40. Gerta

  Je víc teismů, je i víc vědeckých teorií, třeba kvantovka X relativita. 🙂 Obě se zatím vylučují, ale platí zároveň. Je i víc druhů evolučních teorií. Že je něčeho víc neznamená, že něco z toho nemůže být pravda, jen to zatím nevíme. To samé u vědy (viz. indukce, matrix,…). 🙂

  Tvůj materialismus je nedokázaný. Zůstává tedy jen tvou nejistou vírou jako mé náboženství. Není o nic lepší ani pravděpodobnější. Oba máme jen velmi nejisté důkazy. Každého nás prostě vede srdce jinam. Akorát já mam dle mě lepší morálku. A to prostě je. 🙂

  A Mrtvička tu zatím také nic moc nepředvedl, jen že volil Zemana a Babiše a nemá je rád, pak že jako buzík žije se ženou, že jako „agnostik“ věří, že bohové nejsou, … a další zajímavé „logické“ věci. 🙂

  Gerta se loučí a v září. Už jdu. Ahoj 🙂

 41. Gerta

  Mrtvičku asi zase štve, že na mě všichni reagují a na něho kašlou většinou. No jo no. To musíš umět, invalido. Tak čau a v září se zase uvidíme častěji, vaše Gerta 🙂

 42. Karel 423

  Vážený Lemmy, napsal jste to dobře. Vidím to podobně. Na křesťanství mi vadí převrácení pojmů, např. dobro a zlo a další, arogance s kterou tvrdí, že je nositelem té správné morálky atd. Jeho pokrytectví je signifikantní. Snad se někdy lidstvo konečně probudí a zbaví se tohoto balastu. Ostatní náboženství nejsou, podle mého názoru, o mnoho lepší. Čtu si tyto diskuse a někdy se docela bavím. Je zajímavé sledovat, kdo se dopouští více argumentačních faulů, kdo se snaží diskutovat k podstatě věci a kdo mlží.

 43. Gerta

  Vyjmenujte moje fauly. Buďte konkrétní… Já jsem konkrétní, co mi vadí na Nosorožcovi a Mrtvičkovi … viz. výše. Vyjmenovala jsem ty věci jednotlivě. 🙂

  Až vyvrátíte možnost matrixu (nevíme jak pravděpodobnou, důkazy nedůkazy) a problém indukce atd… pak mluvte teprve o faulech. A mobily a auta mohou pocházet ne od vědy, ale od boha, který se převléká za vědce, kdo ví? 🙂 Dokonce i když jste vědec, tak můžeme žít ve snu, i bolest může být nasimulovaná, i když pravá, ale ten kontext může být jen jako. Jisté není ani to ani ono, pravděpodobnost nevíme. Je to prostě logická možnost, důkazy nedůkazy. Však vy taky nemáte moc důkazů a když, tak jen velmi nejisté. 🙂

  Zatím a v září, vaše Gerta. Už fakt jdu. 🙂 🙂

 44. Lemmy

  Najviac som to pocítil pri tlaku po narodení detí, aby boli pokrstené. A keď som robil občiansky pohreb, tak mi vydreli uši, že som nezavolal kňaza. Im ešte aj na pohrebe chýbajú náboženské spevy, či ako nazvať tie ich modlitby. Najhoršie, že im vadí, na na kamennej doske na hrobe nie je kresťanský kríž. Pritom, keď som povedal, že veď je pri roku úmrtia, tak sa mi jeden bigotný katolík posmieval, že humanista dal kríž na hrob. Pravda je už taká, že pre mňa sú to malichernosti, za ktoré zodpovedal výrobca, kamenárstvo. Ja nemám dôvod také detaily riešiť. Kresťania sa radi šprtajú do cudzích životov.

 45. Lemmy

  Gerta: Až vyvrátíte matrix

  Tak toto je práve ten logický faul. Dôkazné bremeno totiž leží na tom, kto tvrdí, že existuje matrix, hoci sa aj slovne bráni, že to je neisté, že tomu len verí. Je to totiž rovnaké ako s bohmi.

  Nie je našou úlohou dokazovať neexistenciu. Kto na takú požiadavku pristúpi, je mizerný v logike.

  Gerta: A mobily a auta mohou pocházet ne od vědy, ale od boha, který se převléká za vědce, kdo ví?

  Toto beriem, to je skvelá náboženská obhajoba. 😀

  Gerta je psychiatria na druhú. 😀

 46. toli

  A Američani závidí Evropě její liberalismus a ochranu lidských práv.Zrovna Američani,tací bojovníci za lidská práva 😀

  Dreaming to be in this such an amazing event someday! Where FREEDOM and EQUALITY are Celebrated!

  2

  Stanley James
  Stanley James
  před 19 hodinami
  Me to. I live in Virginia USA. All I do is dream about it because, it definitely doesn’t exist here.

  Stanley James
  Stanley James
  před 19 hodinami
  I’m so jealous of the way the rest of the world celebrates pride. In USA it’s just really people marching down streets calling it a parade but, it’s almost just a protest with young straight girls at the head of the parade holding the pride banner. They don’t even let a hot gay guy hold it. It’s like gay pride for straight viewing I still can’t figure out why people want to come to America? I want to escape.

 47. Gerta

  Nenapsala jsem vyvrátit matrix, ale jeho možnost, dokud nevyvrátíte tu možnost, je tu ta možnost a nevíme jak pravděpodobná, to samé bůh, důkazy nedůkazy (pokud jsou nejisté). 🙂

  Ostatně důkazní břemeno když tu plkáš tvé materialistické kecy je zase na tobě a děláš pro to prd. Takže? Vždyť si zatím nic logicky neobhájil. 🙂

  Mějte se a v září, už fakt jdu. 🙂

 48. Gerta

  A ano, bůh se může převlékat za vědce, aby zkoušel vaší víru, nebo naší víru. Je to zkouška pevnosti víry… a třeba ne. 🙂 Nevíme, ani pravděpodobnost nevíme, důkazy nedůkazy, pokud jsou nejisté. Ale i kdyby ty věci byly od vědy, věda zatím materialismus nepotvrdila co tak přibližně „víme“. Ale může to být jen matrix. 🙂 Tak v září hoši. Vaše Gerta. 🙂

 49. Hraničář

  toli
  25.07. 2019
  Proto nikdy nevolím Okamuru ,Klause mladšího a podobné typy.
  Nejhorší věc je černobílé vidění světa a mlčení „většiny“ když se někomu děje příkoří protože potom přijdou na řadu další. …………………….

  No, ono jest se obávat, aby Evropa nakonec nedopadla nějak takhle:
  https://www.youtube.com/watch?v=7tr6ibaI4s4&t=232s

  Jiný pohled na problém:
  Rémi Brague: Každý pravověrný muslim musí usilovat o prosazení šariátu

  Francie. Papež nemluvil přímo o násilí islamistů, tedy o násilí páchaném muslimy ve jménu islámu, ale o konkrétním a skutečném násilí, jehož existenci nikdo nedokáže zabránit, řekl v rozhovoru pro polský týdeník Gość Niedzielny (14/8/2016, č. 33) francouzský filosof a znalec arabského myšlení, prof. Rémi Brague. Reagoval tak na bouřlivé ohlasy na slova papeže Františka při tiskové konferenci během letu z Krakova. Tento autor mnoha studií z oboru historie arabské a orientální filosofie a filosofie náboženství se snaží ve veřejné debatě poukazovat na složitost islámského světa, kterému evropští komentátoři často podsouvají svou západní perspektivu.
  Ani ve Francii ani v žádné jiné evropské zemi neexistuje nic takového jako „muslimská komunita“, která by tvořila jednotný celek, a tím méně komunita, která by měla legální představitele – reaguje prof. Brague na dotaz, proč dosud francouzští muslimové nevyšli do ulic na důkaz solidarity s oběťmi útoků a proti násilí Islámského státu. – Muslimové ve Francii, bez ohledu na to, zda jsou či nejsou francouzské národnosti, jsou výrazně rozděleni podle zemí původu. Patří do různých malých bratrstev, která se liší i co do vztahu k náboženství. Jak imámové, tak i obyčejní věřící se dostávají do nesmírně obtížné situace, protože násilí, kterého se Islámský stát dopouští, a útoky, k nimž se hlásí, jsou naprosto stejné činy, jaké na počátku existence islámu páchal Mohamed a jeho následovníci. A Korán jasně říká, že Mohamed je „dobrým příkladem“ (Korán XXIII,21). Jak tedy mají muslimové vyjít do ulic a protiřečit sami sobě? – ptá se profesor pařížské Sorbony a mnichovské Ludwig Maxmilian Universität.
  Profesor Brague nepopírá, že mezi islámem a islamismem existuje dělící čára, nicméně podle něj se týká pouze stupně angažovanosti a nikoli povahy náboženství. „Jak islamisté, tak i tzv. umírnění muslimové, mají už čtrnáct století stejný cíl. Tím cílem je dobýt svět a podřídit ho islámskému právu. Různí se pouze výběrem prostředků, které k tomu mají sloužit. Umírnění mohou být nenápadnější a trpělivější, což se v dlouhodobé perspektivě může ukázat jako účinnější metoda. Skutečný rozdíl, na který se nesmí zapomínat, spočívá v oddělování islámu od konkrétních muslimů. Jejich postoje jsou totiž velmi různé a zachovávají odstup od islámu, který často dominoval v zemích jejich původu,“ dodává francouzský filosof.
  Redaktorka nato připomněla osobní příběhy muslimů, kteří konvertovali ke křesťanství. Vyprávěli mi hrůzné historie o tom, co se děje v zemích, odkud přišli. Každého z těchto lidí se pokusili zabít vlastní rodiče, protože to je povinnost muslima: zabít dokonce i vlastní dítě, pokud přijme Krista. Proč je tedy chybné mluvit o tom, že násilí je do islámu vepsané? – ptala se Joanna Bątkiewicz-Brożek.
  Sám Mohamed zanechal příkaz: „Toho, kdo změní víru, zabijte!“ Ve světle islámu je přestup na křesťanství poklesnutím do statutu nevěřícího člověka, a takového muslimové považují za „nejhoršího ze zvířat“ (Korán VIII, 22), potvrzuje prof Brague.
  Imám z Nice po vraždě P. Hamela uvedl v rozhovoru pro italský deník „Il Giornale“, že za útoky může francouzská laickost. Co si o tom myslíte? – ptala se dále polská novinářka.
  „Vůbec mě to nepřekvapuje. Je to typické myšlení mnoha muslimů, ale i tzv. užitečných idiotů. Podle tohoto schématu, které se ovšem netýká pouze muslimů, je vina připisována vždycky druhým. V různých dobách a na různých místech tak za všechno mohli Židé, Američané, zednáři nebo jezuité. Násilí je tu definováno jako odpověď na předchozí násilí,“ glosuje Rémi Brague a připojuje podrobnější analýzu dilemat a situací, před nimiž stojí dnešní migranti.
  Muslimové, kteří jsou uvědomělými vyznavači islámu, se musí cítit špatně v jiné společnosti. Podle islámského práva má muslim právo cestovat do zemí „nevěřících“, ale nemá se v nich usídlovat. Pokud byla jeho země podmaněna jinověrci, jak se to stalo například ve Španělsku, na Balkánu nebo v Sýrii, muslim naopak emigrovat musí. Pokud z vlastní vůle přijel do nemuslimské země, tedy na místo, které koránské právo nazývá jako „dům války“ bude vždy žít rozdvojeně, bude-li chtít zůstat věrný islámu, upozorňuje Rémi Brague.
  Redaktorka opět cituje již zmíněného imáma z Nice: „Šariát je právem Alláha a nikoli státu. Identifikuji se s francouzským národem a chtěl bych, aby zavedl takové zásady, které dovolí prožívat víru nejen v privátním prostoru. Jsou to zásady božského práva, tedy Alláha.“ „Deklarace tohoto imáma je upřímná – reaguje prof. Brague. Vyplývá přímo z povahy islámu. Říkáme, že jde o náboženství, protože na něj pohlížíme prizmatem křesťanského myšlení. Pro nás je náboženství modlitba, kult, půst či pouť. Oproti tomu islám je především právní systém. Podle islámského myšlení Bůh nadiktoval právo v Koránu a všechno, co dělá a prohlašuje Mohamed, je zdrojem práva. Jde o pravidla a směrnice, které se formulují v různých prostředích různě: čtyři sunnitské školy, o šíitských nemluvě, představují šariát. Rozdíly mohou nastávat, ale základ zůstává neměnný: právo stanovuje Bůh a jedině on je právoplatným zákonodárcem. A žádné právo ustanovené člověkem, nemůže stát nad božským. Muslim, který si je vědom toho, co islám vyžaduje, se tedy musí domáhat, aby se stát – Francie nebo jiná země, ve které se usadí – podřídil šariátu. A musí udělat všechno pro to, aby se to stalo skutečností, vysvětluje prof. Brague.
  Problémy spojené s integrací jsou tedy značné. Podle francouzského filosofa se společnost už do jisté míry začala probouzet, ale „týká se to pouze intelektuálů, novinářů a politiků, tedy menšiny. Stále obtížnější je říkat, že to všechno, co se děje, nemá nic společného s islámem, který je náboženstvím lásky, tolerance a míru. Už dávno jsme přestali mluvit o asimilaci, která se ukázala nereálná. A nyní se ukazuje, že problémy jsou i s integrací,“ řekl v rozhovoru pro polský týdeník Gość Niedzielny profesor Rémi Brague.
  http://www.radiovaticana.cz/clanek.php4?id=24231

  Naši demokraté(?) takové nebezpečí nechtějí vidět a bagatelizují ho. A neřeší zatímní problémy, které jsou dosud malé(?). Třebas s lidmi, kteří nechtějí pracovat a žijí na dávkách. Demokratické zákony (filosofie) nedovolují, aby byl někdo do práce nucen. Ale na dávky má nárok.
  Představte si že u nás je nějakýách 12 – 13 000 c.kánů. ! Tedy těch, co to mají v občance. Pakatel, že? Jak to ale, že se mluví o 200 až 300 tisících. Ti mají v občance Čech či Slovák.
  Jak, podle čeho, chcete poznat či rozhodnout, kdo je Čech, Němec, c.kán, Slovák, Vietnamec, Mongol, Američan, ……………. Jo, na některých to je nějak vidět. Ale je to objektivní skutečnost? Je pan Koranteng Čech nebo Nigerec? A pan Okamura Japonec, Korejec nebo Čech? Podle čeho objektivně lze rozhodnout, zda je někdo katolík, evangelík, jehovista, vúdista, muslim ………? To je přece každého osobní věc, jeho osobní pocit! Rozhodující by mělo být, zda je či není občan ČR a zda je ochoten a schopen akceptovat a dodržovat zdejší zákony a obecné zvyklosti. Pokud není schopen a ochoten je akceptovat a dodržovat, musíme my ostatní, dokud jsme většinou, prosadit své zájmy.
  A myslíš Toli, že ti slušní, demokratičtí, uhlazení ….. politici to prosadí??

 50. Gerta

  Na to ti Kriplík napíše, Hraničáři, že už to nezažije, to nás mladé má asi uklidnit, že už v tu dobu bude tuhej. Je fakt, že se množí jak kobylky, tyhle muslimové. A hodně jich sem do Evropy míří stále, až moc! A může být další krize. Zlatí dnešní křesťané proti nim, většinově! TAk zatím a v září hoši, vaše vítězná Gerta!!! 🙂 🙂 🙂

 51. Ekklesian

  Lemmy: Neustále je počuť pedofilné škandály v katolíckej cirkvi.

  A tak jsi se dal na stranu, kde je trumfnou a převezmou hlavní aktivitu? Pochopitelně vše bude „humánní“ jak toho jen je dnešní doba schopná…
  No nevím zda „z bláta do louže“ je to správné označení. Spíše by se hodilo „úchyláci všech zemí držte si klobouky, jedeme z kopce“!

 52. Hraničář

  Gerta
  25.07. 2019
  Já netvrdím, že má víra je 100% pravdivá a přece věřím v boha. …………………..

  Když mně tohle někdo řekne, vždy se zeptám – na základě čeho věříš?? Naprostá většina odpovědí byly nesmyslné pindy.

  Doprovázející kněz v Rumunsku mně řekl, že nevěří v Boha, ale že věří Bohu. Už jsem se nestihl jej zeptat, na základě čeho.
  Samozřejmě bych to mohl napsat, slyšel jsem to od věřících vícekrát. Ale už to zde bylo probráno několikrát , a škoda času!

 53. Lemmy

  Hraničář: Ve světle islámu je přestup na křesťanství poklesnutím do statutu nevěřícího člověka, a takového muslimové považují za „nejhoršího ze zvířat“ (Korán VIII, 22)

  V slovenčine je to takto: Najhoršie z radov toho, čo po zemi chodí, je u Boha to hluché a nemé, ktoré nič nechápe.

 54. Hraničář

  Lemmy
  25.07. 2019
  Keď sa ma spytovali, či som ateista, považoval som za zábavnú stratégiu upozorniť ich, že pýtajúci sa je tiež ateista – v ohľade Dia, Apola, Amona-Rea, Mitru, Baala, Thora, Votana, Zlatého teľaťa a Lietajúceho špagetového monštra. Lenže ja idem o jedného boha ďalej. (Dawkins) …………………………

  Ano, názory věřících a nevěřících se liší jen nepatrně. Věřící říkají: „Nevěřím v žádného Boha, jen v toho svého!“
  A nevěřící říkají: „Nevěřím v žádného Boha!“

 55. Lemmy

  Ekklesian: A tak jsi se dal na stranu, kde je trumfnou a převezmou hlavní aktivitu?

  Veď to je príklad, akí sú niektorí vyznávači kresťanskej ideológie. Tých škandálov je príliš veľa na ideológiu, ktorá o sebe tvrdí, aká je počestná, milá, dobrá… ešte aj štát má z kléru strach.

 56. Hraničář

  toli
  25.07. 2019
  Žel,vím že třeba na toto se Praha nikdy nezmůže a to je prosím katolické Španělsko. …………………

  Letos se bohužel na pražskou Pride nedostanu.

 57. Lemmy

  Hraničář, ja to u seba vidím tak, ako pristupuje vegán ku konzumácii slaniny, klobás, salám. Jednoducho, vegán to k životu nepotrebuje, a ja tiež nepotrebujem náboženstvo. Vegán však môže vykonávať osvetu ohľadom zabíjania zvierat. Ale som ako vegán pacifista, čiže nebudem rozbíjať mäsiarske pulty, ani výklady v mäsiarstvách.

 58. Hraničář

  Gerta
  vyvrátíte možnost matrixu (nevíme jak pravděpodobnou, důkazy nedůkazy) a problém indukce atd… pak mluvte teprve o faulech. A mobily a auta mohou pocházet ne od vědy, ale od boha, který se převléká za vědce, kdo ví? Dokonce i když jste vědec, tak můžeme žít ve snu, i bolest může být nasimulovaná, i když pravá, ale ten kontext může být jen jako. Jisté není ani to ani ono, pravděpodobnost nevíme. Je to prostě logická možnost, důkazy nedůkazy. Však vy taky nemáte moc důkazů a když, tak jen velmi nejisté. ……………………

  To je ale debilismus!

 59. Gerta

  „Když mně tohle někdo řekne, vždy se zeptám – na základě čeho věříš?? Naprostá většina odpovědí byly nesmyslné pindy.“

  Ty na tvé materialistické nesmysly také věříš kvůli nejistým pindům. A věda sama neví, co je hmota pořádně, temnou energii nezná skoro vůbec… 🙂

  „Ano, názory věřících a nevěřících se liší jen nepatrně. Věřící říkají: „Nevěřím v žádného Boha, jen v toho svého!“
  A nevěřící říkají: „Nevěřím v žádného Boha!““

  Já věřím ve všechny bohy. Metaforicky… 🙂

  Vy také věříte na protikladné vědecké teorie. Třeba kvantovka a relativita. 🙂

  „To je ale debilismus“

  Ano, jsi. Ale to není argumentace… 🙂

  Tak se loučí Gerta a věřte, že i v sekulárních organizacích, které se STARAJÍ O DĚTI, JE HODNĚ PEDOFILŮ, TŘEBA V DĚTSKÝCH STÁTNÍCH DOMOVECH! Zatím a v září někdy, vaše vítězná Gerta už fakt jde! 🙂

 60. toli

  @Hraničář
  Letos se bohužel na pražskou Pride nedostanu.

  Vloni jsi patřil k těm 20% heterosexuálních mužů co se účastnili Prague Pride ?

 61. Gerta

  „Vloni jsi patřil k těm 20% heterosexuálních mužů co se účastnili Prague Pride ?“

  Úchylného Prague pride se neúčastnilo 20% heteráků, ale možná z průvodu bylo 20% heteráků. 20% heteráků z celé země by bylo víc než je tu homoušů. Ale může to být matrix, ty „logiku“ rádoby-psychologu (moc matiky jsi na škole neměl co? 🙂 )

  😀 😀

  Zatím a v září, vy volové bez zákadů logického myšlení! 😀 🙂 Vaše vítězná Gerta jde! Plačte a lomte rukama, brzy se vrátím! 🙂

 62. Ekklesian

  Lemmy, víra v Boha a Bohu není ideologie!

  A tím to celé končí a je vyřešeno…
  Když ti někdo řekne, že je létající kafemlýnek budeš mu věřit? Proč věříš jinému, že slouží Bohu?
  Ta otázka je docela důležitá! Opravdu jen proto aby jsi jedním dechem mohl na něj poukazovat jak je hrozný a případně tu a tam utrousit, že je lhář? Vźdyť vyskoč jako čert ze škatulky, ukazuj na ně a sděluj světu že lžou, poukazuj na jejich nepravost, odmítni je financovat,… !

 63. Lemmy

  Pokiaľ hovorím o ideológii, tak hovorím o tomto:

  Ideológia je súbor deklarácií o princípoch fungovania spoločnosti, z ktorých by malo vyplývať čo sa má a čo sa nemá robiť, s cieľom ovplyvniť správanie ľudí. Keďže také deklarácie vyjadrujú čiesi želania, nemôžu byť spravidla pravdivé ani nepravdivé. Pretože by sa však ľudia obvykle bez dôvodu želaniami druhých neriadili, používajú sa na dosiahnutie želaného správania prostriedky v podstate dvojakého druhu. Prvý druh predstavuje ovplyvňovanie pôsobením na emócie (začínajúce obvykle už v detstve), ktoré má formu drezúry, indoktrinácie, strašenia, lákania reálnymi a imaginárnymi výhodami. Druhým druhom je zdôvodňovanie racionálnymi alebo iracionálnymi dôvodmi. Medzi posledné patrí tradícia („už stáročia sa ľudia tak správajú“), tvrdenie, že požadované správanie je morálne a opačné amorálne, vyhlasovanie, že také správanie si vyžaduje veľmi významná osoba (súdruh Stalin, pán Boh). Príkladmi ideológií sú morálka, komunizmus, nacizmus, náboženstvá všetkých vyznaní. Niekedy sa za ideológiu pokrytecky označuje iba „teória“, ktorá ju zdôvodňuje (marxistické „učenie“ o triednom boji, nacistická „teória“ o menejcennosti niektorých rás).

  Pokiaľ ide o odmietnutie financovania, tak to nejde, lebo sú isté zákony. Ja podporujem úplnú odluku cirkví od štátu, ktorú žiadali študenti a kresťania v roku 1989 počas Nežnej revolúcie. Akosi podozrivo sa teraz od požiadavky z Nežnej revolúcie klérus odkláňa. Už nechcú odluku, už pýtajú viac a viac peňazí zo štátneho rozpočtu, teda od daňovníkov.

 64. toli

  @Hraničář
  My letos jedeme do Prahy i s manželkou a dětmi asi na 3-4 dny,rád bych i nějakou kulturu a přednášky v rámci pride,ale pochod si nenecháme ujít 🙂

 65. Ekklesian

  Odluka církevních organizací od státu je jen další legalizovaná rozkrádačka; bez ohledu na to co se dělo v minulosti.

 66. Gerta

  Koukám, že ideologie je i materialismus. A sekulární humanismus. 🙂

  Tak se mějte a někdy! Vaše vítězná Gerta jde a vy se modlete, aby se brzy vrátila! 🙂

 67. Ekklesian

  Co říkáte na žalobu „evropské“ komise proti Maďarsku, kromě jiného pro to, že poslanci Maďarska schválili přijetí ústavní úpravy, která dělá nelegálním trvalé přesídlení „cizího obyvatelstva“ do Maďarska?

  Za mě ukázat holou řiť EU, na vidle vzít pár nejuřvanějších, na kůl pár vlastizràdců, opustit uhniji a vyhlásit ji za nepřítele! Doufám, že i v zemích Čechů se dočkàme.

 68. Hraničář

  Gerta
  25.07. 2019
  věřte, že i v sekulárních organizacích, které se STARAJÍ O DĚTI, JE HODNĚ PEDOFILŮ, TŘEBA V DĚTSKÝCH STÁTNÍCH DOMOVECH! ………………………..

  Samože! Nepedofil, tedy člověk nemající lásku k dětem, není dobrý ani pečovatel, ani vychovatel, ani učitel …….

 69. Hraničář

  Gerta
  25.07. 2019
  věřte, že i v sekulárních organizacích, které se STARAJÍ O DĚTI, JE HODNĚ PEDOFILŮ, TŘEBA V DĚTSKÝCH STÁTNÍCH DOMOVECH! …………………..

  Samože! Nepedofil, tedy člověk nemající lásku k dětem, není dobrý ani jako pečovatel, ani jako vychovatel, ani jako učitel …….

 70. Hraničář

  toli
  25.07. 2019
  Vloni jsi patřil k těm 20% heterosexuálních mužů co se účastnili Prague Pride ? ……………………

  Ani loni, hmotožel.

 71. Petr Pan

  @Lemmy

  Ideológia je súbor deklarácií o princípoch fungovania spoločnosti, z ktorých by malo vyplývať čo sa má a čo sa nemá robiť, s cieľom ovplyvniť správanie ľudí.

  Dle té definice by i pravidla silničního provozu byla ideologie 🙂

 72. Lemmy

  Keďže také deklarácie vyjadrujú čiesi želania, nemôžu byť spravidla pravdivé ani nepravdivé. Pretože by sa však ľudia obvykle bez dôvodu želaniami druhých neriadili, používajú sa na dosiahnutie želaného správania prostriedky v podstate dvojakého druhu. Prvý druh predstavuje ovplyvňovanie pôsobením na emócie…

  Netreba ignorovať pokračovanie definície. Prostriedok ako dopravná značka ako ovplyvňuje správanie pôsobením emócie? Alebo semafor, keď sa kresťan niekam ponáhľa, a zrazu naskočí červená. Alebo keď spadnú závory, a kresťan sedí v aute, a čaká, a čaká, vlak stále neprichádza. Ja som to už videl, ako čakajú vodiči aj 30 minút. 😀

  Aký je súbor deklarácií v pravidlách dopravy?

  Mám na mysli deklaráciu ako verejné, obyčajne slávnostné vyhlásenie, prejav obsahujúci politické zásady a princípy závažného dosahu, prípadne i medzinárodná zmluva. Napríklad biblia také vyhlásenia obsahuje.

  Ale pridám:

  Ideológia je systém názorov, postojov, noriem (politických, ekonomických, filozofických, náboženských) vyjadrujúcich podmienky existencie, záujmy a ciele určitej skupiny ľudí.

 73. Petr Pan

  @Hraničář

  Když mně tohle někdo řekne, vždy se zeptám – na základě čeho věříš?? Naprostá většina odpovědí byly nesmyslné pindy.

  A co ta menšina? 🙂

 74. Petr Pan

  @Lemmy

  Netreba ignorovať pokračovanie definície.

  Já bych řekl, že samotná definice je jenom to, co jsi označil tučným písmem. Dále se již hovoří o prostředcích indoktrinace a pak jsou uvedeny nějaké příklady ideologií.

  A nesmyslný je i ten podmiňovací způsob „z ktorých by malo vyplývať“. Představ si, že by někdo definoval pojem manželky takto: „manželka je žena, která by měla být vdaná“ 🙂

  Mám na mysli deklaráciu ako verejné, obyčajne slávnostné vyhlásenie, prejav obsahujúci politické zásady a princípy závažného dosahu, prípadne i medzinárodná zmluva.

  Měj si na mysli, co chceš. Já se vyjadřuji k tomu, co jsi nahoře jako definici uvedl. Nemusí být každá deklarace (vyhlášení, prohlášení) slavnostní nebo politická.

 75. Ekklesian

  Lemmy, opakuji, víra v Boha a Bohu není ideologie!

  Ideologie je pro lidi nesvobodné a duchem mrtvé. Jak dobré či zlé ideologie se pak chytnou je otázka. To, že „strážci ideologie“ se často snaží lidmi manipulovat i to že lidská srdce přetékají nečistými touhami kterým je nutné ideologie přizpůsobovat udělají (přinejmenším mají potenciál) z každé ideologie dříve či později molocha stojícího proti lidem, nepřítele člověka kterému slouží a on je požírá a hubí. Chápeš „humanisto“ a „liberále“, zlý je mezi vámi a vy jste jeho otroci?!

 76. toli

  Víra v Boha opravdu není ideologie,v 21.století je to nemoc.Dalo by se to chápat ve středověku,ale v éře vědy a technologií je to nemoc

  Ideologií je náboženství se svými morálními a sociálními předpisy.

  Ono staří používat rozum (tu děvku ďáblovu ) a rozlišovat pojmy náboženská víra a náboženství.

 77. Ekklesian

  Je pravda, že pro mrtvého duchem zůstává jen ta ideologie a je vždy otázka jak se s ní, s ideologií které sám dal vzniknout a napasoval ji na okamžité touhy svého srdce, popere v budoucnu.

  Je to odvěký problém, jak vést mrtvé duchem, nezpronevěřit se Bohu ani národu. Tam kde se to dařilo národ prosperoval. Bible je psána jak pro mrtvé duchem, tak pro živé.

  U národů Čechů nevidím dnes nejmenší snahu ptát se na správnou cestu, ani se jí řídit pokud byla ukázána. To co se děje v kostelích je povětšinou tedy ideologie čistě pro ideologii, jsou to žaláře bránící svobodě, opuštění ideologie a poznání Boha.

 78. toli

  Je pravda, že pro mrtvého duchem

  Co to je ? To biologie nezná. Takže opět jen náboženské bláboly.
  Ateisté a agnostici si plní své duchovní a spirituální potřeby jinak,nepotřebují k tomu žádné vymyšlené pohádkové postavy.

  U národů Čechů nevidím dnes nejmenší snahu ptát se na správnou cestu, ani se jí řídit pokud byla ukázána

  Což je známkou toho že Češi jsou na tom celkem dobře.Víš zdraví lidé si svou cestu životem hledají a nacházejí sami v rámci světských zákonů.Jedna správná cesta pro všechny prostě neexistuje a tento národ to ví.
  Bibli mám pročtenou křížem krážem a dospěl jsem k závěru že to jsou manipulativní hovna které ke svému životu nepotřebuji.

 79. Ekklesian

  Se Toljo vsadím, že kdyby neexistoval absolutní pozorovatel (Bůh), tak tvé vlastní vědomí by přimělo realitu zkolabovat tak, že kolem by bylo peklo a ty jeho rohatý vlàdce.

 80. toli

  Se Toljo vsadím, že kdyby neexistoval absolutní pozorovatel (Bůh), tak tvé vlastní vědomí by přimělo realitu zkolabovat tak, že kolem by bylo peklo a ty jeho rohatý vlàdce.

  Musím tě zklamat,můj život je rájem i bez Boha.Což neznamená že se to nemůže v mžiku změnit ale i s tím se počítá.Jsem značně odolný k nepřízni osudu.

  A končím tuto diskuzi,proč bych měl diskutovat s nemocným člověkem ?

 81. Ekklesian

  Co je pro morálně padlého, rozvráceného, Bohu a životu se vzdalujícího člověka ráj, je stále pro většinu noční můrou, důvodem k ostražitosti, obraně, … Většina Čechů se na tvou úroveň nedostanou (ne dokud zlý nepovstane), protože (tvými slovy) jsou na tom celkem dobře.

 82. toli

  protože (tvými slovy) jsou na tom celkem dobře.

  A proto nemají důvod hledat tvou jedinou správnou cestu 😀

  Křesťanství alespoň v Evropě končí.Příčinou je vyšší vzdělanost a hegemonie vědy.

 83. Ekklesian

  No podle mých odhadů jsou na tom křesťani, po celou dobu od Krista, zhruba tak stejně. Naopak je dnes společnost nastavená tak, že je ochotná zvažovat existenci Boha a zabývat se tím co křesťané hlásají, proto také vzniklo tolik kouře, lákadel s křesťanskou fasádou, křesťani jsou lapeni do osidel světa (aby nemohli působit) a je snaha je zvrátit. Ruku v ruce s tím pokračuje rozvrat společnosti, které se (a vědomě) také účastníš.

 84. Ekklesian

  Naopak je dnes společnost, VE ZNAČNÉ MÍŘE, nastavená tak, že je ochotná zvažovat existenci Boha a zabývat se tím co křesťané hlásají…

  Společnost vždy buď pobuřovalo co jí křesťané vytýkali, nebo toužila také Boha následovat. Dával jsem vám sem článek jak vzniklo římské všeobecné/katolické náboženství a Islám; dnešní církevní organizace jsou výsledkem, nevíra snad z části důsledkem – člověk ale prostě dává průchod touhám svého srdce, což neznamená že nevěstka nenese vinu.

 85. Gerta

  „Víra v Boha opravdu není ideologie,v 21.století je to nemoc“

  Píše kripl po mrtvici a bez důkazů! Pěkná víra našeho Mrtvičky. 🙂

  Gerta se loučí v září teda! 🙂

 86. Gerta

  Pořád nevím, v čem jako „moderní technologie“ nebo „věda“ vyvrací boha. 😀 😀 Co je to zase za „logickou“ úvahu? 😀

  Zatím věda ani neví co a jestli je hmota, natož aby se pouštěla do boha! 😀

  Tak a v září, vaše vítězná Gerta! 🙂

 87. Hraničář

  Lemmy
  26.07. 2019
  Netreba ignorovať pokračovanie definície. Prostriedok ako dopravná značka ako ovplyvňuje správanie pôsobením emócie? …………………….

  Ale takovej policajt! ten ty emoce nepochybně ovlivňuje hodně!

  Mě ale fascinují ti věřící, kteří ze sebe dělají blby, jen aby mohli nějak shodit názor oponenta. Toli má zřejmě pravdu když tvrdí, že (hluboká) víry (a nejen náboženská) vymývá mozek a ničí logické myšlení!

 88. Gerta

  Jo jo, buzík žíjící se ženou, „agnostik“ tvrdící bez důkazů, že bůh není, volič Zemana odmítající Zemana, volič Babiše odmítající Babiše, to je opravdu vrchol logického myšlení, který má právo někoho diagnostikovat. Největší zdejší kripl co má ostatní za nemocné. Neříká se tomu projekce? 🙂 🙂 🙂

  Zato věřící fyzik Jiří Grygar je jistě nelogický blb z vesnice. 🙂 A nevzdělaný Hraničář ho považuje trotla. On je totiž místní letadlo, který může ostatní hodnotit, zatím tu nic nepředvedl, jen spamuje tupé články a na víc nemá, ale je to další místní pan „doktor“. 🙂

  Mějte se a v září! Gerta vítězí a loučí se na několik týdnů (pokud to není matrix atd.)! 🙂

 89. Hraničář

  Petr Pan
  26.07. 2019
  A co ta menšina? …………………

  Jen málo věřících bylo schopno nějak definovat důvody proč věří nebo proč uvěřili. Např. já vím, proč jsem věřil. Narodil jsem se do katolické rodiny a společnosti. Víru v Ježíška jsem nassával s mateřským mlékem. Matčini rodiče a sourozenci byli velice zbožní. Tátovi ne. Strýc byl kněz, dvě tety jeptišky. Neustálé kontakty s katolickým světem, pomlouvání a odsuzování ateismu, komunistů, socialistického zřízení a vědeckého světového názoru. Paradoxně – naše rody byly chudé a ten socialismus jim žití výrazně zlepšil (někteří členové si to uvědomili po Velké Sametové a vítězném nástupu svobody a demokracie – a zločinců, zločinů, krádeží, podvodů, vražd …..). A to táta byl, od r. 1945, komunista.

  Podobně svou víru definoval Zbigniew Czendlik, farář v Lanškrouně. Vyrostl v katolické rodině, v Polsku je kněz velice výhodné povolání, jak popsal v knize Postel, kostel, hospoda.
  Dr. Vácha taktéž vyrostl v katolické rodině, prof. Halík konvertoval v cca 30 letech a nikde nepopsal (nebo jsem nenašel) proč. Mně na tu otázku neodpověděl.
  MUDr. Kašparů byl pokřtěný, ale hluboce uvěřil na VŠ, když se setkal s věřícími profesory (v době „kruté komunistické totality“ – hmmm!!).
  MUDr. Svatošová taktéž hluboce uvěřila po tragické smrti své sestry, když při pláči v kostele pocítila, že „bůh sedí vedle ní“.
  Mého kamaráda, pokřtěného ale fakticky nevěřícího, v 16 letech velice oslovilo kázání františkána na pouti v Přibyslavicích. Postupně začal ministrovat, stále více a více se katolictví věnoval, až nakonec opustil civilní VŠ a vstoupil do semináře.
  Prostí lidé, ale i většina vzdělanců, v naprosté většině nejsou schopni vysvětlit, proč věří. Když se s nimi začnu bavit, většinou téma víry odmítají. Najednou si sami uvědomují, že nevědí proč vlastně věří. Oni vůbec o své víře nepřemýšlejí a ani s ostatními o ní nedebatují. Ostatně stejně jako já v době své víry. Prostě „plní náboženské povinnosti“ a nad to už nic! Je zajímavé, že na takovou pasivní, tradiční víru si stěžují přemýšliví teologové i před 100 a více roky.
  O víře se s chutí baví Svědci Jehovovi, ale konkrétní otázky proč věří, je také rychle vyvedou z naučené jistoty.

 90. Gerta

  Taak se hlavně zamyslete nad tou vaší materialistickou vírou, jestli máte dost ROZUMNÝCH DŮVODŮ, což nemáte, jak je zde vidět, ani ta vaše věda neví, co je hmota, ani temná energie,… 🙂

 91. Hraničář

  Ekklesian
  26.07. 2019
  Chápeš „humanisto“ a „liberále“, zlý je mezi vámi a vy jste jeho otroci?! ………………..

  R.obinson vyučuje Pátka v náboženství.
  „Je Pán Bůh mocný?“ ptá se Pátek.
  „Ano, Bůh je velice mocný, Všemohoucí!“ odpovídá R.obinson.
  „Tak proč toho Ďábla nezabije?“ ptá se Pátek.

 92. Hraničář

  Dokážete pochopit, že R.obinson je zakázané slovo?

  Ta demokratická debilita už dávno přesáhla i tu naši „krutou komunistickou totalitu“!

 93. Gerta

  A proč by ďábla zabíjel, když ho chce třeba nechat nás zkoušet? 🙂 Ty jsi ale taky trotlík. 🙂

  Zakázán není jen Rob..inso..n, ale i Tommy Rob..inso..n, politický vězeň v malé Británii. Ten první je prý symbol kolonialismu a ten druhý je prý islamofob, takže jeho jméno maže i facebook.

  Vítězná Gerta jede na dovolenou! Ale vrátí se (pokud to není matrix atd..)! Ahoj 🙂

 94. Hraničář

  Ekklesian
  26.07. 2019
  U národů Čechů nevidím dnes nejmenší snahu ptát se na správnou cestu, ani se jí řídit pokud byla ukázána. To co se děje v kostelích je povětšinou tedy ideologie čistě pro ideologii, jsou to žaláře bránící svobodě, opuštění ideologie a poznání Boha. …………………..

  A ty máš jakou víru, jaké náboženství??
  Pochlub se!

 95. Hraničář

  toli
  26.07. 2019
  Křesťanství alespoň v Evropě končí.Příčinou je vyšší vzdělanost a hegemonie vědy. …………………….

  Bohužel nastupuje islám! Ale ani křesťanství by tomu nezabránilo.

  Cestou po Rumunsku jsme se i na toto dostali. Ti katolíci obhajovali ideál, že migrantům musíme pomáhat. Já je varoval, že jako katolíci dopadnou bledě! Copak já, já se budu tvářit, že jako věřím, klidně občas půjdu do mešity bouchat hlavou o zem, vždyť tomu nevěřím, ale oni budou mít kvůli své víře problémy. A zvláště ženy! Islám je výrazně machistické náboženství, mužům bude celkem dobře, ale katoličky, křesťanky, na tom budou špatně. A ta naše hlavní katolička zareagovala: „Tak prostě budeme muset trpět! To chce naše víra.“ A já jí na to: „Ano, s takovým postojem skutečně budete trpět!“

  „Komu není rady ……………. !“

 96. Hraničář

  Ekklesian
  26.07. 2019
  Naopak je dnes společnost nastavená tak, že je ochotná zvažovat existenci Boha a zabývat se tím co křesťané hlásají, proto také vzniklo tolik kouře, lákadel s křesťanskou fasádou, křesťani jsou lapeni do osidel světa (aby nemohli působit) a je snaha je zvrátit. …………………

  Mýlíš se, to není až teď. Přečti si staré encykliky, církevní spisy, články kněží, teologů ….. z minulých staletí. Co tam je nářků na malou víru, na přetrvávání pohanských zvyků, na nové čarodějnickéh exesy, vyvolávání duchů, spiritismus, zednářství, hereze, pověry ….. ale i materialismus, ateismus, socialismus, agnosticismus ……

 97. jl

  @Hraničář

  Když někdo nevěří v Boha – proč se nezastřelí?

  Jaký je rozdíl mezi tím, když nevysvětlitelně existující hmota nevysvětlitelně zformovaná do podoby lidského těla, osazená vědomím generovaným kroužením elektronů, chodí po světě a mezi tím, když tato zformovaná hmota jediným výstřelem a kremací urychlý svůj návrat do nevysvětlitelného kosmického koloběhu?

  Kdo se nezatřelí – to není žádný ateista.

 98. Petr Pan

  @Hraničář

  Mě ale fascinují ti věřící, kteří ze sebe dělají blby, jen aby mohli nějak shodit názor oponenta.

  Doporučil bych vám se méně fascinovat a napsané více analyzovat 🙂 Analytické myšlení většiny diskutujících ateistů na tomhle webu je fakt ubohé.

  A o jakém názoru oponenta to mluvíte, já jsem jen kritizoval blbou definici.

 99. Gerta

  Tuto definici ideologie od Nosorožce kritizovala i Medea, Petře. Stejně jako jeho stále se měnící definici ateismu od jeho guru Adama Romana. Já jsem své námitky napsala již výše a zcela konnkrétně. 🙂

  Jl, naprostý souhlas, Mrtvička se nezastřelí, moc se o sebe bojí.

  Tak zatím a v září! Vaše Gerta hoši! 🙂

 100. Gerta

  „Medea
  12.04. 2019

  @Lemmy

  „Veru, si jediná, kto si namýšľa, že jej rozumie. Kto ešte iný z tunajšej diskusie? “

  To či jej v tejto diskusii okrem mňa rozumie aj niekto iný, je pre jej zmysluplnosť irelevantné.

  „Ja som poskytol podstatne lepšie argumenty ako ty. Som zvedavý, kto vie vysvetliť tvoju definíciu ideológie. :-D“

  Aké argumenty? Dal si sem nejaké iné definície/explikácie ideológie. Lemmy, ty doteraz nechápeš, čo je to argument
  Lemmy
  12.04. 2019

  Medea, si neuveriteľne trápna. Padla otázka, že čo je ideológia. Ja som na rozdiel od teba poskytol serióznu odpoveď. Inak, si celá irelevantná.
  Medea
  12.04. 2019

  OK, moja denná kvóta reakcií na hlupákov sa už vyčerpala, tak na dnes končím … “

  https://www.osacr.cz/2019/03/21/musite-si-myslet-ze-jste-ateista-abyste-byl-ateistou/#comment-240616

 101. Gerta

  „Medea
  13.04. 2019

  @Lemmy

  Nenapíšeš, aké sú tie iné dôvody než čisto poznávacie, a táraš rovnako ako Medea. Tá našťastie ani nevie vysvetliť, vyhla sa odpovedí, že aké iné. Dobrú noc. Už ma to prakticky nezaujíma. Niekto spomenul, že by bolo dobré ujasniť si, čo znamená slovo ideológia. Ja som na to reagoval. I Medea reagovala. Len si myslím, že na rozdiel od nej som poskytol zrozumiteľné vysvetlenie slova ideológia. Definície totiž slúžia nie na mätenie pýtajúceho, ale na to, aby porozumel, čo dané slovo znamená.

  Čo zase trepeš, Lemmy, akej odpovedi som sa to vyhla? Napísala som, že už samotné ústavy demokratických štátov vyjadrujú nejakú ideológiu. Na to pán Štejfa reagoval: „S určitou licencí na zjednodušení lze pojem vyjádřit jako „nějak ucelenou soustavu ideí, myšlenek“, což asi sedí na vyjádření Medey;“. Ja som na to reagovala, že to nesedí, ale sedelo by: „ideológia je súbor normatívnych presvedčení a hodnôt skupiny alebo jednotlivca, ktoré sú zastávané z iných než čisto epistemických dôvodov“. Na túto moju explikáciu ideológie sa už pán Štejfa nedopytoval, preto nebol dôvod ju ďalej rozvádzať. Ty si na ňu reagoval, ale nie otázkami, ale urážkami. Keby si chcel viesť vecnú diskusiu, tak si mohol slušne, bez urážok, požiadať o vysvetlenie uvedenej explikácie, ale tebe o vecnú diskusiu nejde.“

  https://www.osacr.cz/2019/03/21/musite-si-myslet-ze-jste-ateista-abyste-byl-ateistou/#comment-241491

 102. toli

  @Hraničář
  S vyjímkou Halíka všichni které uvádíš víru podědili,to znamená že podědili i hloupost (nedostatek soudnosti)

  Co se týká islámu v Evropě.Původní obyvatelstvo bude muset vymřít anebo být zavražděno.Ten kdo odmítnul křesťanství odmítne i islám.Proč si cpát do hlavy další typ hoven ? A určitě to není otázka naší generace,my už se toho nedožijeme.

 103. Gerta

  Vaše generace už je na vymření, ale já ne, takže já se s dovolením starat budu, aby vládli Orbánové a Okamurové a Zemanové a ne vítači. 🙂

  Gerta se loučí a v září! 🙂

 104. toli

  @Hraničář
  Ta ženská měla pravdu,katolicismus je o utrpení.Máš trpět aby se zvýšila sláva Krista.Proč myslíš že jeptišky v nemocnicích odmítali dávat léky tišící bolest,nebo se podívej na Terezu.Ta se v utrpení vyžívala.Pokrytecky-sama si dopřávala léčbu v nejlepších soukromých klinikách.
  Ono to není tak že si jen tak přihopkáš do nebe,nejdříve musíš projít martýriem. Nebyl vložen do Ježíšových úst výrok „Kdo za mne položí svůj život získá život věčný “ ?

  Je docela humorné sledovat reakce křesťanů když někde uříznou křesťanovi hlavu,vždyť byl spáchán dobrý skutek. Bylo mu pomoženo do nebe a to v čase který určil Bůh (bez Boží vůle se nepohne ani vlas na hlavě) ,takže spokojenost na všech stranách.

 105. Gerta

  No jenže ten co ho podřezal půjde třeba zbytečně do pekla ty invalidní trotle 🙂 , což by jinak nemusel, pokud by žil dobrý život, Kristus by ho třeba uvítal i když věří na jiného boha, podle jistých teologií, ale nesmí vraždit nevinné, ale může to být jen matrix… navíc to mohl být nějaký jejich příbuzný a teď ho mnoho let neuvidí… 🙂

  Proč se vlastně ateista nezabije, když je jen hmota, jak psal JL? 🙂 Křesťanům to většinou víra zakazuje. Ale vám? 😮

  Takže krásné léto a v září. Vaše Gerta. 🙂

 106. Petr Pan

  @Gerta

  takže já se s dovolením starat budu, aby vládli Orbánové a Okamurové a Zemanové a ne vítači

  Zemanové, Orbánové, Okamurové,… jsou jenom škodliví ničemové, parazitující na lidské zlobě a strachu… nemají žádnou pozitivní vizi budoucnosti, jen rozdělují, ale nic nebudují.

 107. Gerta

  Já raději tyhle „ničemi“ než ghetta jako ve Francii a nogo zóny ve Švédsku a vyšší kriminalitu a islamizaci. 🙂

  Nechte to na mě.

  Díky, Gerta 🙂

 108. Gerta

  Já raději tyhle „ničemy“ než ghetta jako ve Francii a nogo zóny ve Švédsku a vyšší kriminalitu a islamizaci. 🙂

  Nechte to na mě.

  Jestli skončí svět se mi nezdá, ale třeba někdo matrix vypne. 🙂 Ale do té doby pojedu jakoby svět nekončil a budu volit Orbány a Okamury a Zemany.

  Díky za pochopení, vaše Gerta se loučí! 🙂

 109. toli

  @Hraničář
  Ostatně pohřeb má být po katolicku chápán jako oslava dosáhnutí cíle. Proto se k rakvi dávají věnce,což jsou od antiky symboly vítězství.

 110. Lemmy

  Hmm, a ja dávam veniec, lebo to vnímam ako posledný prejav úcty, že už mŕtveho nikdy neuvidím.

 111. Lemmy

  Toli: A nevím proč tady něco řešíme když to máme za pár

  Hej, už sme mazáci. či supráci?

 112. toli

  @Lemmy
  Celé lidstvo jsou supráci a začne se odebírat tu do nebe a tu do pekla 😀

  Jsem si myslel že jsi mladší,ale evidentně pamatuješ povinnou vojnu

 113. Hraničář

  toli
  26.07. 2019
  Bylo mu pomoženo do nebe a to v čase který určil Bůh (bez Boží vůle se nepohne ani vlas na hlavě) ,takže spokojenost na všech stranách …………………..

  V Rumunsku jsem se dostal do sporu s doprovázejícím biskupem. Přednesl mantru: „Nic neděje se manně, všechno řídí mocná ruka Páně!“
  No a já, při první příležitosti, jsem se pustil do debaty: „To tvrzení je ale v rozporu s jiným tvrzením, o svobodné vůli člověka. Buď všechno řídí mocná ruka Páně, a tedy i moji vůli a já se zdánlivě rozhoduji svobodně, a nebo mám skutečně svobodnou vůli, dělám si co chci, ale pak mocná ruka Páně neřídí vše!“
  Tos měl vidět tu reakci. Nejprve jse mě snažil přesvědčit, že mám svobodnou vůli,. mohu si dělat co chci, i proti Bohu, ale přesto „mocná ruka Páně vše řídí!“ A tak já mu na to opět – „ale to je v rozporu! Buď mocná ruka vše řídí, a nebo moji vůli neřídí!“
  Začal se rozčilovat: „Ale vy si stále melete svou. S vámi není možný dialog!“ a prchnul do kostela.

  Máš představu, jak by takový správný dialog měl probíhat?

 114. toli

  Máš představu, jak by takový správný dialog měl probíhat?

  Blbce musíš ignorovat.JINÁ CESTA NENÍ.
  Si pamatuji jak na hororech o víře dostal farář otázku zda virtuální sex s někým je velký či malý hřích.Unás jsou to třeba amateri.cz anebo celosvětová siť virtuálně šukajících cam4.com
  Odpověděl že jde o zneužívání toho druhého.Dostal reakci že tedy druhý vlastně zneužívá toho prvního a tudíž to vlastně není zneužívání ale vzájemná výpomoc páru (nebo skupiny lidí).
  Jako správný blbec si pořád mlel svou aniž by o tom přemýšlel,to je realita.Ostatně vidíš to i tady u nemocných co tady opruzují

 115. jl

  @Hraničář
  Střetnutí konečné svobody člověka s všemouhoucností Boží je každému evidentní.
  Příklad: bolševik si svobodně může dělat co chce, a stejně větru a dešti neporučí. A takových by se dalo najít spousty a spousty.

  Co je zajímavější: Když někdo nevěří v Boha – proč se nezastřelí?

  Jaký je rozdíl mezi tím, když nevysvětlitelně existující hmota, nevysvětlitelně zformovaná do podoby lidského těla a osazená vědomím generovaným kroužením elektronů chodí po světě a mezi tím, když tato zformovaná hmota jediným výstřelem a kremací urychlý svůj návrat do nevysvětlitelného kosmického koloběhu?

  Kdo se nezatřelí – to není žádný ateista.

 116. toli

  Co je zajímavější: Když někdo nevěří v Boha – proč se nezastřelí?

  A proč by se měl zastřelit když ho život i bez těch náboženských píčovin baví ?
  Ta otázka nedává smysl.

 117. toli

  @Hraničář
  Chápej to tak že postižený nemůže vidět rozpornost svých myšlenek a ty mu nemůžeš pomoci.On sám si to musí uvědomit
  Ty jsi mimo něj,pokud budeš neustále odvádět pozornost k jeho nelogickému chorému myšlení tak ho naopak utvrdíš v přesvědčení že na něj ďábel utočí.

 118. Petr Pan

  @Hraničář

  „Nic neděje se manně, všechno řídí mocná ruka Páně!“
  No a já, při první příležitosti, jsem se pustil do debaty: „To tvrzení je ale v rozporu s jiným tvrzením, o svobodné vůli člověka. Buď všechno řídí mocná ruka Páně, a tedy i moji vůli a já se zdánlivě rozhoduji svobodně, a nebo mám skutečně svobodnou vůli, dělám si co chci, ale pak mocná ruka Páně neřídí vše!“

  A v čem vidíte ten rozpor? Mocná ruka Páně řídí všechno, ale dělá to takovým způsobem, že lidé i andělé mohou používat svou svobodnou vůli.

 119. Petr Pan

  @toli

  Chápej to tak že postižený nemůže vidět rozpornost svých myšlenek a ty mu nemůžeš pomoci.On sám si to musí uvědomit

  Ale Hraničář v tom dialogu žádný logický rozpor neukázal, jen o domnělém rozporu mluvil.

 120. jl

  @Toli
  „A proč by se měl zastřelit když ho život i bez těch náboženských píčovin baví ?“

  Vy ovšem nejste ateista, vy věříte na kouzelné bytosti, které vám přikazují desítky let chodit nakupovat, k holiči, chodit spát a vstávat, atd.
  Ateista ovšem ví, že žádná vaše bytost neexistuje, existují jen dopaminy v mozku. A nechat se rozprášit po kremaci nebo udržovat si hladinu dopaminů chozením sem a tam – ateista se prostě zastřelí.

 121. toli

  Teď právě obětují v Nasavrkách část letošní úrody keltským Bohům jako projev díků.
  Co na to Ježíš Kristus?

 122. Gerta

  Jemu to třeba nevadí, on si vás vyzkouší během života a pak se rozhodne, kdo půjde do nebe a kdo do pekla, jestli existuje.

  Gerta se loučí! a v září! 🙂

 123. Gerta

  O diagnoze mluví kripl, který ani nerozpoznal pohlaví u svého manželského protějšku! Tak blbá není snad ani opice. 🙂 🙂 Tak v září! Vaše Super Gerta! 🙂

 124. Gerta

  Mě obecně fascinuje, jak zdejší ateisté umí jen nadávat a obecně plkat, ale když dojde na konkrétní argumenty, tak velký prd! Poppera to nezná, i když z něho vychází dnešní věda, zato se tu stále vědou zaštiťujete! Definice to má zmatené, ale je to tu přitom samej nejchytřejší ateista! Shazujete něčí názor, aniž byste ho logicky analyzovali. A poplácáváte se u toho ještě po zádech. Úroveň Jedličkárny! Jak kdybyste byli po té MRTVICI snad úplně všichni zdejší ateisté. Prostě vtipné! 🙂

  Tak v září! 🙂

 125. Ekklesian

  Hraničáři: Svobodná vůle & vše co se stalo Bůh dopustil.

  Ten člověk v tom Rumunsku ti to řekl správně a pravděpodobně ne jen že to někde slyšel, ale že o tom od okamžiku kdy ho Bůh probudil přemýšlí. Je těžké o tom diskutovat s někým kdo „zásahy“ Boha do svého života nevnímá a nepřemýšlí o všem.
  Pro začátek můžeš vzít za vděk jedním ze závěrů myslitelů minulosti, které je pravda, že „máš svobodnou vůli rozhodnout se chtít být s Bohem, rozhodnout se pro Boha“. Ale pokud to neuděláš nepochopíš co to znamená.

  Toho člověka co zmiňuješ se drž, je možné že je to bratr (v Kristu).

 126. jl

  @toli
  „Vaše diagnóza je zřejmá.“

  Spíš než diagnóza se jako zřejmé v úhrnu vyjevilo, že domnělé odbouráním rouhání se myslí tvrdá duchovní totalita nutící všechny k absurdním činům – třeba depilovaní intimních partií cizího muže oblečeného za ženu. S nemalými postihy za rouhání se – odmítání depilovat. A domnělý ateismus kupodivu pohrdá vědomím coby iluzivní výslednicí kroužení elektronů s naprostou nerozlišitelností mezi obohacením hřbitovní půdy a víkendem na chalupě a namísto toho nevědecky až pánbíčkářsky uznává existenci stvořené osoby a osobního rozlišování zájmů a zálib.

 127. Gerta

  Ano, Mrtvičkovy materialistické iluze budou propracovanější! 🙂

  Možná, že jeho žena bude mít konečně penis! 🙂

  Tak se tu mějte a v září! Gerta se loučí! 🙂

 128. toli

  BTW včera v interwiew (24) bylo že nám Slováci ukázali cestu jak si zvolit normálního prezidenta a ne zákeřného a pomstychtivého staříka co usiluje o prezidentský systém.

 129. toli

  Můj známý říká že by hrozně rád s hrdostí ukázal svým vnoučatům prezidenta se slovy to je náš pan prezident.Jenže u Zemana to nejde,to je akorát tak pro ostudu.

 130. Gerta

  Tak si neměl Zemana volit, trotle 😀 😀 Mně je ostuda někde u zadnice, chci hlavně protiislámské bojovníky, ostatní je mi tak nějak jedno! 🙂

  Gerta se loučí s vítězstvím ve tváři! 🙂

 131. Gerta

  Tak proč by všichni měli podporovat úchyly, buzny a pedofily? 🙂

  Gerta je vítěz a všichni to vidí! Tak v září zase! 🙂

 132. Alibaba

  jl: Přečtěte si toto:
  http://www.lidovky.cz/svet/transgender-aktivistka-zadala-o-depilaci-penisu-salon-ji-odmitl-ted-si-stezuje-u-kanadskeho-soudu.A190723_163152_ln_zahranici_ele

  No a?
  Nějak jsem z článku nepochopil, zda je dotyčný chlap (má koule), nebo nějaký hemafrodit (má obojí), nebo vlastně co?
  Z voleje bych řekl, že je to spíš případ pro psychiatra…
  Asi mu měli toho šulína taky oddepilovat… 🙂

  Jaký je rozdíl mezi tím, když nevysvětlitelně existující hmota nevysvětlitelně zformovaná do podoby lidského těla, osazená vědomím generovaným kroužením elektronů, chodí po světě a mezi tím, když tato zformovaná hmota jediným výstřelem a kremací urychlý svůj návrat do nevysvětlitelného kosmického koloběhu?
  Rozdíl je právě to generované vědomí. My na rozdíl od nábožensky věřících nějaké jiné vědomí (jiná forma) po smrti (svůj návrat do nevysvětlitelného kosmického koloběhu) neznáme.

 133. Alibaba

  toli: Pak jsou jedinci kterým vyhovuje zůstat v půli cesty,je to žena ale k odstranění penisu nedošlo a to je ten případ s depilací.
  Tak vyhovovat jim to může, ale společnost by se neměla nechat prudit. Viz těch 13 stížností…
  Nevím, proč si toho šulína sám neoholí?
  Řekl bych, že je to spíš případ pro psychiatra…

 134. Toli

  Nevím, proč si toho šulína sám neoholí?

  Třeba má ráda když jí na něj někdo sahá 🙂

 135. Gerta

  Tak má holt smůlu, dokud si to neuřeže, u nás bude brán pouze jako muž, když má šulína, úchylárny ať si tolerují na Západě, než to tam ovládnou Trumpové. Ale my s tím ani nebudeme začínat… 🙂

  S pozdravem Gerta od Okamury. 🙂

 136. toli

  @Alibaba
  Divil by jsi se co je mužů co by chtělo šukat transku.
  Třeba takový multinick od rána do rána touží a souží se že nezná žádnou babu s kozama a šulinem kterou by mohl trtkat do prdele.
  Joke,on by byl rád kdyby se našel vůbec někdo kdo by byl ochotný se s ním pářit a chybí mu to tak moc že mu z toho už straší ve věži což tady vidíme všichni.

 137. Gerta

  Tvrdí úchylák po mrtvici, který má umělý vývod a žil celý život se ženou místo s mužem i jako buzík. Lezl denodenně na ženskou, ze které se mu zvedal kýbl a tak dostal mrtvici už ve 30letech 😀 😀 😀 je to teď už jen impotentní kripl… 🙂

  A do toho nechápe, že jako žena nejsem na ženy, ale na muže. Chudák, zase nerozpoznal pohlaví, jako když si bral svou ženu a chtěl vlastně muže. Ten člověk je marnej, ale už dlouho trpět nebude, lidi po mrtvici co jí dostali takto brzo jako on většinou umírají brzy, dostanou jich ještě několik, jsou uvěznění na vozíku či posteli několik let a pak se udusí vlastními zvratky nebo je zabijí jejich příbuzní, aby se o ně už nemuseli starat, proč taky udržovat na živu pytlík hoven bez inteligence? 🙂

  S pozdravem Gerta od Okamury. Pěkný den a srpen hezký a sluníčkový. 🙂 🙂

 138. toli

  A ty jeho neustálé reakce na mě že se za mnou táhne jak smrad svědčí o tom že mám pravdu 🙂

 139. Alibaba

  Toli: Třeba má ráda když jí na něj někdo sahá
  Tak to si má skočit do bordelu…
  Divil by jsi se co je mužů co by chtělo šukat transku.
  To se divím, mě to vůbec neoslovuje.
  A je to on, nebo ona? Když teda není přešitej úplně.

 140. Gerta

  Tvrdí kripl po mrtvici, který ani nerozezná pohlaví. Vrchol to logického myšlení! 🙂 🙂

  A ten smrad co cítíš je z tebe. Nikoliv důkaz pravdy. 🙂

  Gerta se loučí! 🙂

 141. Ekklesian

  Deviant Tolja: „nezná žádnou babu s kozama a šulinem kterou by mohl trtkat do prdele“

  Budiž nechápeš už jak vypadá žena a co je pohlavní orgán. Zcela pomíjím vztah muže a ženy a jak a proč vznikají děti…
  To jsou ti ideální pěstouni ke konci erým pomáháš? Protože i když často mluvíš o adopcích musí jít o pěstounctví, placeném z daní daňových poplatníků, generujícím bolest a utrpení a další zvrácenou generaci.

 142. jl

  @Alibaba
  Nějak jsem z článku nepochopil, zda je dotyčný chlap (má koule), nebo nějaký hemafrodit (má obojí), nebo vlastně co?

  Dotyčné je LGBTTQIA+. Otázka ovšem je, jak je to v Řecku. Tady v článku se píše, že Řecko zrušilo protirouhačské zákony. Ale spíš se zdá, že došlo k jejich utužení. Příkladem je třeba kult LGBTTQIA+, viz:
  https://www.theguardian.com/world/2017/oct/10/greece-passes-gender-change-law

 143. Alibaba

  @jl
  Tak ono je to spíš jen jedno z těch písmenek.

 144. Max

  Gerto, Gerto, vy jste ale ukázková demagožka, taková typická věřící. Tvrdit, že věda je víra, to chce ale notnou dávku debility. 🙂

Komentáře nejsou povoleny.