Nehodící se při čtení Bible škrtněte

Autor | 18.07. 2019

Bible. Zdroj morálky, ale také věčné inspirace všech křesťanů. Zároveň logicky také kniha, ze které křesťané rádi a často citují, čímž dávají na obdiv svou údajnou „mravnost“ a zároveň i „moudrost“ své věrouky. Je však s podivem, že křesťané si vždy, když se ohání Biblí a citacemi z ní, úplnou náhodičkou vybírají pouze ty pasáže, které navenek působí dobře a morálně a které jejich víru zahalují do aureoly ctnosti a dobra. Viděli jste snad někdy křesťana, jak si jako důkaz dobrosrdečnosti a velikosti svého Boha dává na svůj facebookový profil citaci z Bible o tom, že je třeba zabíjet homosexuály? Já tedy nikoliv, stejně jako jsem neviděl nikde, nikdy a nikoho, jak dělá „reklamu“ své monoteistické víře tím, že by citoval jakékoukoliv výzvu k násilí a netoleranci, či jakoukoliv jinou amorálnost, kterými je Bible doslova nasáklá a prošpikovaná.

Stává se snad, že by při tradiční „půlnoční“ vánoční mši, kterou z kulturních důvodů navštěvuje i řada bezvěrců, farář citoval z Bible o tom, jak je třeba ukamenovat toho, kdo by křesťany odváděl od víry a nabádal je, aby uctívali jiné bohy? Pravděpodobně se tak neděje a daleko spíše z úst faráře zazní nějaká obecně ocenitelná fráze typu „pomáhejte chudým“ a „chovejte se dobře ke svým bližním“. Otázkou však zůstává, proč křesťané ony „špatné“ pasáže z Bible, obsahující výzvy k násilí, netoleranci či esenciální nesnášenlivost nezmiňují a v podstatě často dělají, jako kdyby tyto pasáže ani neexistovaly. Jako pštrosi strkají hlavu do písku, a když už ji vytáhnou, ocitují z desatera „nezabiješ“ či „nepokradeš“, aby navenek působili jako dobří, ctnostní a morální lidé.

Při debatách s křesťany o Bibli mě proto asi nikdy nepřestane udivovat jedna věc. Vždy, když jsou zmíněny nějaké citace z Bible, které vyzývají k zabíjení, nesnášenlivosti, netoleranci, nabádají k násilí či vyhrožují mučením (jak to dělá i Ježíš v Novém zákoně), je to bryskně zahráno do autu s tím, že je třeba dané pasáže chápat nikoliv doslovně, ale pouze obrazně, metaforicky, případně zazní apel na historický kontext. Tudíž i když jsou výzvy k násilí, případně vyhrožování, zcela explicitní, třeba když je v Písmu nabádáno, aby „pokud tě bude tvůj bližní ponoukat, abys sloužil cizím bohům, musíš ho zabít, budeš ho kamenovat, dokud nezemře“, je třeba to chápat jako určitou metaforu pro něco dobrého. Ok.

Je ale zajímavé, že v momentě, kdy dojde řeč na ty pasáže z Bible, které z hlediska všeobecně přijímané morálky skutečně lze hodnotit kladně, vyzývají třeba k pomoci druhým, ke konání dobrých skutků atp. (jakkoliv se nejedná o žádné původní křesťanské myšlenky), tak to už najednou nikdo neřekne, že tyto pasáže jsou taktéž pouze obrazné a metaforické, že je nesmíme brát doslova a že ve skutečnosti znamenají něco úplně jiného. Máme tu tedy zjevný rozpor. Dvojí metr. To je tedy ale skutečně mimořádná náhodička, že zrovna ty pasáže, které se „nehodí do karet“, je třeba brát obrazně a nahlížet na ně jako na tajemná mystéria, jejichž pravým významem si nemůžeme být nikdy jisti, tedy samozřejmě kromě toho, že neznamenají doslovně to, co se v nich píše, zatímco všechny „dobré“ pasáže, které se naopak do karet hodí, je třeba brát přesně tak, jak jsou napsané.

Zjednodušeně řečeno tedy lze konstatovat, že všechny výroky typu „ukamenujte jinověrce“ ve skutečnosti znamenají něco úplně jiného, zatímco všechny výroky typu „pomáhejte nezištně druhým“ znamenají úplně přesně a doslovně to, co se v nich píše. Zbývá se zeptat, co je příčinou tohoto stavu? Možností je hned několik. Buď jde jednoduše o pokrytectví a o situaci „káže vodu, ale pije víno“. Pro mnoho křesťanů je také jistě přiléhavé známé rčení o tom, že „přání je otcem myšlenky“ – přes všechny explicitní výzvy k násilí tito křesťané skutečně věří tomu, že ony násilné pasáže je třeba všechny interpretovat nějak „jinak“, zatímco u těch, které se jim líbí, to potřeba není. Co jim ostatně také zbývá, když svou víru a svého jediného pravého Boha prezentují jako mírumilovné a laskavé? Tím se dostáváme ke třetí, velmi populární a rozšířené možnosti, která má co do činění se strkáním hlavy do písku. Tito křesťané jednoduše dělají, že inkriminované pasáže neexistují. Ignorují je a vybírají si jen ty, které se jim líbí a které se jim hodí. A když už je s nimi někdo konfrontuje, dělají mrtvého brouka. Říká se tomu „cherry picking“ neboli argumentační faul neúplných důkazů, „kdy se uvádějí jen argumenty nebo příklady, které svědčí ve prospěch vlastního názoru, zatímco opačné argumenty nebo příklady se vědomě vynechávají“. Otázkou však zůstává, proč si tito lidé, kteří si z Bible vybírají jen to, co se jim líbí a zbytek ignorují, i nadále říkají „křesťané“.

1 365 thoughts on “Nehodící se při čtení Bible škrtněte

 1. toli

  Ale ono je to úplně běžné a normální (u křesťanů).
  Každý křesťan včetně kněží a pastorů má zacyklovaný okruh biblických citátů a další biblické citáty do tohoto zacykleného nepřijme protože by mu bouraly jeho soustavu názorů a postojů.Setkávám se s tím dnes a denně,jednak z vlastní zkušenosti s nimi a jednak když jeden kněz komentuje druhého kněze tak o něm řekne že má zacyklené myšlení v několika biblických citátech.Tudíž jeho myšlení probíhá v kruhu.
  Osobně si myslím že je to výsledek osobních preferencí.Každý z nich si stvoří vlastní zacyklený okruh biblických citátů které jsou díky selekci jakžtakž konzistentní.Dělá to na základě vlastního naturelu a zbytek bible „nevidí“.
  Ostatně ono je velmi těžké vytvořit na základě tlusté knihy která je sama o sobě velmi nekonzistentní něco smysluplného co by obsahovalo celou bibli a přitom to bylo konzistentní.Proto ta selekce.

 2. toli

  A bible je nekonzistentní proto že jí psalo spousta lidí různých povah.Například z textů jasně vyplývá že Pavel byl misogynní psychopat který radí odstřihnout se od světa a světského vlivu.Oproti tomu Jan je ke světu značně smířlivější.
  No a v současnosti jeden pomatenec preferuje Pavlovy texty a druhý pomatenec jednoduše preferuje Janovy texty dle vlastní povahy

 3. Gerta

  Protože nejste teolog, pane Wernere, tak nevíte, jak bibli vyložit! Teologie je věda o božím slovu! Samozřejmě je několik teorií, stejně jako ve vědě je několik fyzikálních teorií o vesmíru, které jsou vedle sebe a nevíme, která je ta lepší nebo pravá. Zatím ne! A možná ani nikdy vědět nebudeme. Musel byste být zběhlý v HERMENEUTICE, abyste to radikální tajemství jménem bible mohl rozlousknout aspoň trochu. Jak píše pan profesor Halík. Loučí se Gerta 🙂

 4. Foxy

  Zdravím!
  Kdo rozhodl, že Pavlovy texty budou nadále součástí NZ? Bůh snad, nebo pouzí člověci, kterým Pavlovy (a jemu připisované) texty momentálně konvenovaly?. Kdo jej prohlásil za „svatého“? Také pouzí člověci, a to na základě svého (momentálního) duševního rozpoložení, a také toho, že se jim jeho texty do výsledné redakce „božího slova“, tak, jak si jej představovali, náramně šikly. Nic víc.
  Má li kdo důkaz o opaku, nechť se s ním vytasí.
  Bible, literární dílo sepsané pouhými člověky. Lidmi, kteří měli být „pod vlivem“. Jo, pod vlivem se dá napsat ledacos… Boží slovo? No jasně 🙂
  Starý Zákon, coby staré pověsti hebrejské, už z tohoto hlediska netřeba jakkoliv komentovat, alespoň tak se mi to jeví.
  Foxy

 5. toli

  @Foxy
  Souhlas,bible má s Bohem pramálo společného a slovo Bůh má nulový obsah,lze si do něj dosadit dle libosti cokoliv.

 6. Ekklesian

  Foxy: Kdo jej prohlásil za svatého?

  Svatý znamená boží (je to svým způsobem přívlastek), tedy ten (případně to) co náleží Bohu.

 7. Lemmy

  Gerta je ďalší multinick. Teológia nie je veda. Teológia je pokus vytvoriť zdanie usporiadaného systému poznatkov (o bohu) tam, kde žiadnych poznatkov niet. Náboženské dogmy totiž nie sú ani len poznatkami, lebo nie sú produktom ľudského snaženia o poznanie.

 8. Lemmy

  Ekklesian, možno pre teba. Ja vidím slovo svätý ako vzácny, výnimočný, nadpriemerný v živote. V tom náboženskom význame. Samozrejme, pre mňa osobne je toto slovo prázdne, bez významu. Je to menej ako Ing., Mgr. alebo PhDr.

 9. ind

  @H. Werner

  Stává se snad, že by při tradiční „půlnoční“ vánoční mši, kterou z kulturních důvodů navštěvuje i řada bezvěrců, farář citoval z Bible o tom, jak je třeba ukamenovat toho, kdo by křesťany odváděl od víry a nabádal je, aby uctívali jiné bohy?

  A kde jsou v Bibli křesťané vyzýváni k tomu, že by měli někoho kamenovat?

  Kamenování bylo určeno jako trest smrti, bylo určeno k praktikování izraelskému národu, bylo možné až po odsouzení.

  Ten, kdo má zemřít, ať je usmrcen podle svědectví dvou nebo tří svědků. Ať není usmrcen podle svědectví jediného svědka.
  Dt 17,6

  Jinak když píšete o amorálnosti, nemá to žádný smysl – neuznáváte žádná absolutní morální kritéria. Tady vaše posouzení morálního a nemorálního chování má pouze uroveň něčího názoru, nic víc.

  Vždy, když jsou zmíněny nějaké citace z Bible, které vyzývají k zabíjení, nesnášenlivosti, netoleranci, nabádají k násilí či vyhrožují mučením (jak to dělá i Ježíš v Novém zákoně), je to bryskně zahráno do autu s tím, že je třeba dané pasáže chápat nikoliv doslovně, ale pouze obrazně, metaforicky, případně zazní apel na historický kontext.

  Takže už nebudete moci tvrdit, že vždy. Samozřejmě, že trest smrti byl doslovný. Hlásím se jako křesťan k doslovnému znění.

  To, že nerozlišujete Starou a Novou smlouvu, mne ale nepřekvapuje.
  Slyšeli jste, že bylo řečeno: ‚Budeš milovat svého bližního ‘ a nenávidět svého nepřítele. Já však vám pravím: Milujte své nepřátele, žehnejte těm, kdo vás proklínají, dobře čiňte těm, kdo vás nenávidí, a modlete se za ty, kteří vás urážejí a pronásledují
  Mt 5,43

  Bibli čtete, ale vůbec nesledujete, komu jsou dané texty určeny. Myslíte si snad, že jsem se dal obřezat a ještě se zavázal, že budu dodržovat Mojžíšův zákon?

  Přijde mi, že se ani za svou neznalost nestydíte.

  A s tím vyhrožováním…
  „Napijete-li se kyseliny chlorovodíkové, zemřete v obrovských bolestech.“
  Je to vyhrožování, nebo není?

  „Nepřijmete-li zaplacení vašich dluhů, budete si je splácet sám.“
  Je to vyhrožování, nebo není?

  A jeho pán se rozhněval a předal ho mučitelům, dokud mu nezaplatí celý dluh.
  Mt 18,34

 10. Ekklesian

  A koho normálního a nezvráceného, Lemmy a spol., zajímají tvoje/vaše překroucené významy slov a pojmů? Leda k potřebě chránit mladé před vaší zvrhlostí i vámi samotnými můžete člověka ponouknout.

 11. ind

  @H. Werner

  Chápejte, že veškeré požadavky, na které ukazuje Bible a které jsou určeny pro křesťany, jsou požadavky smlouvy, která je určena pro ně.

  Vy ty odlišné smlouvy mícháte dohromady a není se čemu pak divit, že vidíte rozpory.

  Nemohu číst zákaznickou smlouvu O2 a vztahovat ji k zákazníkům T-Mobile.
  Vy však něco podobného děláte.

  Čtete požadavky smlouvy vztažené k Izraeli, smlouvy obřízky a vztahujete je na křesťany.

  Toto jsou slova smlouvy, kterou Hospodin přikázal Mojžíšovi uzavřít se syny Izraele v moábské zemi, kromě smlouvy, kterou s nimi uzavřel na Chorébu.
  Dt 28,69

 12. Ekklesian

  Inde, jemu (i ostatním zdejším ateistům) je jedno co je v Bibli i v co lidé věří. Je jim často i jedno co napíší či vysloví. Důležité je toliko „kvikání“ těch cítících se postižení a případný humbuk mající dezorientovat a uvést v pochybnost určité lidi.

  Takové kopnutí do psa z libovolného důvodu, s rozličnou nadávkou, protože prostě mohou. Nemá smysl přímo s nimi bojovat, uvádět všechny jimy náhodně vytvořené bláboly na pravou míru (ani s cílem chránit víru) což ani nejde (pleskají co jim zlá mysl a slyna přinese), ani se je zachránit.
  Jak je to s evangeliem? Sdělíš vzkaz Boha a necháš jeho slovo pracovat. Zde poukaž na nepravost a odsuď ji, aby spravedlnosti od samého Boha bylo učiněno za dost a výmluvu v onen den neměli; a svou víru a dary Boha ukaž a věnuj lidem toho hodným.

 13. Lemmy

  Ekklesian, slovo proti slovu. Nech čitateľ uzná, kto lepšie vysvetľuje význam slova svätý.

 14. ateista

  @Gerta, ind a všichni ostatní
  Zaprvé, „učebnice“ morálky by vůbec neměla obsahovat ty pasáže, které Bible obsahuje. Zadruhé, nikdo nemusí být znalec teologie, aby dokázal odlišit dobro od zla. A zatřetí, to, že uctíváte masového vraha, který na stránkách Bible spáchal 14 masových vražd a několik vražd jednotlivců, je nezvratný fakt. Nehledě na další nechutnosti.
  Tak co to tedy obhajujete?

 15. Lemmy

  Inde, jemu (i ostatním zdejším ateistům) je jedno co je v Bibli i v co lidé věří. Je jim často i jedno co napíší či vysloví.

  Ekklesian, uvedom si, že ak sám na seba reaguješ, je to komické. Pravda je, že ako zvyčajne, aj teraz klameš. Nie je nám jedno, čo sa píše v biblii. Nie je nám jedno, že čo napíšeme. Reagujeme len na klamstvá, ktoré o biblii šíria nábožní.

 16. Ekklesian

  Lemmy: Ekklesian, slovo proti slovu. Nech čitateľ uzná, kto lepšie vysvetľuje význam slova svätý.

  I kdyby vás byl milion ku jednomu, význam nezměníš! Ježíšovi je připisován výrok (zaznamenaný v Bibli, který správně ho pochopivší opakovali i jiní apoštolové), že pouze Otec/Bůh/Stvořitel je svatý. Na to co je a není svaté nemá názor lidí žádný vliv.

 17. Ekklesian

  Lemmy: Nie je nám jedno, že čo napíšeme.

  Ten článek, i několik dalších z poslední doby, potvrzuje má slova.

 18. toli

  @Lemmy

  Nie je nám jedno, čo sa píše v biblii. Nie je nám jedno, že čo napíšeme. Reagujeme len na klamstvá, ktoré o biblii šíria nábožní.

  No abych řekl pravdu,mě to jedno je.
  Bible se k ničemu nehodí,ani k vytření prdele protože tiskařská čerň je jedovatá.A pokud chtějí pomatení používat bibli jako argument tak z druhé strany musí být někdo kdo bude ochotný bibli jako argument přijímat. Odpověz si sám zda jsi ochotný pohádkovou knihu přijímat jako argument ?

 19. Hraničář

  Gerta
  18.07. 2019
  Musel byste být zběhlý v HERMENEUTICE, abyste to radikální tajemství jménem bible mohl rozlousknout aspoň trochu. ……………………..

  Je třeba to opakovat stále znova a znova:

  „Hermeneutický přístup nevede ke skutečnému, objektivnímu poznání v žádné vědecké oblasti, ani ve fyzice, chemii, biologii, geologii nebo astronomii. Dnes je užitečný snad jen tam, kde nelze pro nedostupnost přesných dat využít vědeckou metodu, tedy např. při studiu historie. Hermeneutické „poznání“ má téměř stejnou povahu jako „poznání“ náboženské, a v hermeneutice by se proto místo termínu „poznání“ mělo používat přiléhavější slovo „výklad“.
  https://www.sisyfos.cz/clanek/1036-hermeneutika

 20. Ekklesian

  Ale my nemusíme argumentovat Biblí vůbec, není důležitá.

  – Je zde vzkaz Boha který máte slyšet. Bible je, pro vás zasažené, vhodná kvůli množství vlků v rouše berančím a kvůli růstu.
  – Chcete-li, mrtví duchem, uchopit a převzít dobrý vzor a názor nikdo vám nebrání.
  – Poukázání na nepravost se nevyhnete, ani snaze přinutit vás naslouchat svědomí.

 21. Hraničář

  ind
  18.07. 2019
  Nemohu číst zákaznickou smlouvu O2 a vztahovat ji k zákazníkům T-Mobile.
  Vy však něco podobného děláte. …………………..

  Jó, ach ták!? Takže Jahve ze SZ je úplně jiný Bůh než Otec z Nového??
  Vlastně, hodně nevěřících to říká!

 22. Tonda Vlas

  Ten článek je zcela vedle jak ta jedle.

 23. Hraničář

  toli
  18.07. 2019
  .A pokud chtějí pomatení používat bibli jako argument tak z druhé strany musí být někdo kdo bude ochotný bibli jako argument přijímat. ……………………….

  Prof. Halík to říká otevřeně a natvrdo: Baví se jen s těmi „hledajícími“. Čili s lidmi, kteří už nějak věří a věřit chtějí! A on pak usiluje, přetáhnout je na svoji stranu.

  Před léty, po dlouhém utrpení, zemřela manželka mého kamaráda. Už před tím jsme se bavívali o náboženstvgí. Oba sice byli pokřtění, ale fakticky nevěřící. Ale po její smrti hledal nějakou útěchu, a začal ji hledat „u Boha“. Jak mně říkal, poctivě obešel všechny církve v Litvínově a nechával si vysvětlit(??), proč a jaký význam měla smrt jeho manželky. A přidal se k adventistům, protože prý jejich kazatel mu to nejlépe vysvětlil.
  On je takový poctivý a metodický člověk. A tak poctivě chodil na shromáždění, jenže ouha – on také chová poštovní holuby a s nimi se závodí v sobotu. A tak někdy do sboru chodil, někdy ne, ovšem „bratr kazatel “ jej omluvil. Také poctivě studoval Bibli a říkal mně – „víš, já tomu nějak nerozumím, nemohu tomu všemu věřit!“ S postupem let jeho víra zeslábla a teď, mám dojem, je už jen „papírový“ člen.

  Jiný kamarád je už léta těžce nemocný. A naděje žádná. Před léty se seznámili s mladým kaplanem a postupně, i s manželkou „uvěřili“, nechali se pokřtít, pak i biřmovat. Já je tak trochu podezírám, že doufali, že ten Ježíš mu alespoň trochu pomůže, pokud úplně neuzdraví. Neuzdravil, nepomohl! Jeho zdravotní stav se pomalu stále horší. A nakonec i manželka od něj odešla a nechala se rozvést. Smutné, ale neodsuzuji ji. Ono žít desítky let s těžce nemocným člověkem je těžce frustrující. Nechala mu byt i auto a zajistila se sama.

  Na zájezdu v Rumunsku přítomný farář při diskuzi přiznal, že sporné pasáže vBibli s obyčejným lidem v kostele neříkají. Když jsem je připomínal, připouštěl, že jsou pro současnou dobu nevhodné. Já jsem se ale odvolával na toto:
  Papežská biblická komise 26. 6. 1912 vydala věroučně závazný dokument (výroky Papežské biblické komise jsou na úrovni dogmatu, jak stanovil papež sv. Pius X. v motu proprio „Praestantia Scripturae“ r. 1907) o tom, že evangelia obsahují pravdivé události v plném rozsahu, …
  No a jelikož se Ježíš odvolával na SZ a tvrdil, že ho nepřišel zrušit, ale naplnit, a že ani čárečka z něho nepomine, platí také SZ v plném rozsahu!

 24. Hraničář

  Ekklesian
  18.07. 2019
  Ale my nemusíme argumentovat Biblí vůbec, není důležitá. …………………………

  Je zajímavé, že slabý Satan dokázal lidi přesvědčit že neexistuje, zatímco Všemohoucí Bůh nedokázal lidi přesvědčit, že existuje!

  Od faráře v Rumunsku mám ještě další zkušenost. Vyprávěl, že ještě v semináři se také trápil takovými myšlenkami a pochybnostmi jako já. Že hledal nějaké vysvětlení. Ale pak že jednou klečel v kostele před svatostánkem a najednou se mu v hlavě „rozjasnilo“ a pochopil spoustu souvislostí. A od té doby nad nějakými rozpory vůbec nepřemýšlí, a už nevěří „v Boha, ale Bohu“.

  Já mu na to – pane faráři, vy jste ale chtěl věřit, chtěl jste se stát knězem, a tak vám vaše podvědomí nabídlo „řešení“, sestavilo vám odpovědi, jaké jste chtěl slyšet!“

  Něco podobného vypráví MUDr. Svatošová v DVTV. Nijak moc věřící nebyla, a když jí tragicky zahynula sestra, s níž si byly velice blízké, byla z toho velice zničená a jednou tak zabloudila do malého kostelíka, kde si sedla do lavice a plakala. A najednou jakoby ucítila, že vedle ní někdo sedí a zalil ji naprostý klid a pokoj. A tehdy plně uvěřila, že vedle ní sedí Bůh a od té doby o něm naprosto nepochybuje.

 25. Hraničář

  Tonda Vlas
  18.07. 2019
  Ten článek je zcela vedle jak ta jedle. ……………………

  A jak je to tedy správně??

 26. Ekklesian

  Hraničář: Všemohoucí Bůh nedokázal lidi přesvědčit, že existuje!

  Každým okamžikem se Bůh dává poznat těm co o to stojí. Ztišil a zklidnil (tedy i uvědomil si kdo jsi ty a kdo je Stvořitel) jsi se dostatečně, obrátil se naň, naslouchal a celkově vnímal pozorně…?

  Není podstatné tě přesvědčovat, máš svobodnou vůli ve smyslu volby. Příjde okamžik, že o Bohu nezapochybuješ, budeš-li živý tělem snad ti bude stále nabízena milost. (Je nabízena dnes? Netuším! Nejsem Bůh a neznám tě.) Příjmeš ji ale?

 27. toli

  @Hraničář
  A jak je to tedy správně??

  No to by mne také zajímalo,avšak obávám se že Tonda dal pouze průchod svým emocím bez racionálního podkladu.
  Protestanté totiž trpí úplně stejnou selekcí biblických textů jako jakýkoliv jiný křesťan,proč to tak je jsem už vysvětloval v úvodu.U protestantů jde navíc vedle osobních preferencí ještě o soulad protestantské teologie.
  Ať chtějí nebo nechtějí faktem je že bibli skládala dohromady obecná tedy katolická církev,z tohoto důvodu jsou některé interpretace z pohledu protestantismu nevhodné či dokonce herezí.

 28. Gerta

  Pane Lemmy, vy tvrdíte, že teologie není věda, já tvrdím, že fyzika není věda, když dvě hlavní teorie jsou vzájemně rozporné, kvantová teorie a relativita. A vy ateisté také jednou píšete, jak jen nevěříte, pak že věříte v neexistenci bohů, prostě jednou tak, jednou onak. Materialismus je také jen nedokázaná víra. A jak píše jeden ze zdejších přispěvatelů, může to být skoro vše logicky matrix, pravděpodobnost toho nevíme. Loučí se Gerta. 🙂

 29. Tonda Vlas

  *No a jelikož se Ježíš odvolával na SZ a tvrdil, že ho nepřišel zrušit, ale naplnit, a že ani čárečka z něho nepomine, platí také SZ v plném rozsahu!*

  Nesmysl, to by musela být závazná i ta obřízka. V SZ jsou věci, které měli pouze časovou platnost jsou tam ale i věci, které jsou nadčasové. Proto jsem napsal, že celý ten článek je vedle jak ta jedle. Argumentovat se SZ pouze časově platícími příkazy a zákazy nelze.

 30. toli

  @Tonda
  Nesmysl, to by musela být závazná i ta obřízka. V SZ jsou věci, které měli pouze časovou platnost jsou tam ale i věci, které jsou nadčasové. Proto jsem napsal, že celý ten článek je vedle jak ta jedle. Argumentovat se SZ pouze časově platícími příkazy a zákazy nelze.

  Máme to chápat tak že jsi konečně dostal rozum a vysral jsi se na Krista ? Protože v bibli se opravdu (prý) Kristus vyjadřuje že nepřišel zrušit SZ ale naplnit ho.
  A pokud ti jsou známy principy logiky tak víš že není chybou Wernera a jeho článku když v něm vypíchne rozpory pohádkové knihy.Kdo rozhoduje o tom co je nadčasové a co je dočasné ? Pouze člověk.A znalci vědí že to co je v pohádkové knize nadčasové není Kristovo „učení“ ale je to plagiát antických filosofů.Pokud ti jde o morální nadčasovost tak si přečti Káju Maříka ,pokud ti jde o zmrtvýchvstání tak máš smůlu.Nic takového neexistuje.

 31. toli

  Proto také není v Ústavě EU zmíněn jako kořen ideálů Evropy Kristus,ale je tam zmíněn Sokrates.Je lepší dát tam jednoho z autorů nadčasové filosofie než nějakého mýtického plagiátora od kterého navíc nikdy nikdo neviděl ani čárku.

 32. Tonda Vlas

  Naplnění Zákona přece neznamená, že ten Zákon musí nadále do puntíku platit. Proto je ten článek zcela vedle. Vím o co jde, s jedním takovým jsem na Xichtáči zcela marně polemizoval.

 33. Hraničář

  Ekklesian
  18.07. 2019
  Každým okamžikem se Bůh dává poznat těm co o to stojí. Ztišil a zklidnil (tedy i uvědomil si kdo jsi ty a kdo je Stvořitel) jsi se dostatečně, obrátil se naň, naslouchal a celkově vnímal pozorně…? …………………….

  Čili provádět intenzívní autosugesci!?!?

 34. toli

  Čili provádět intenzívní autosugesci!?!?

  Ano,tak nějak

 35. Lemmy

  Loučí se Gerta.

  A nezabudni, multinick, zobrať pred spaním lieky. Ako povedal Toli, nie je dôvod reagovať na každého pacienta. Nebudeme brať lekárom prácu. 😀

 36. Hraničář

  Tonda Vlas
  18.07. 2019
  Naplnění Zákona přece neznamená, že ten Zákon musí nadále do puntíku platit. ……………

  A jak ten Zákon byl/je naplněn, když křesťané v podstatě sepsali úplně jiné učení!?

 37. Lemmy

  Toli: Proto také není v Ústavě EU zmíněn jako kořen ideálů Evropy Kristus,ale je tam zmíněn Sokrates.

  O tom neviem. Kde, v ktorej zmluve? Daj odkaz.

 38. Ekklesian

  Hraničář: Hermeneutický přístup nevede…

  O tom si musíš pokecat s Halalíkem, Gerta tvrdí že je to jeho názor. Já myslím, že byste našli společnou řeč a vaše (jistě čistě hypotetické) duše brzy souzněly…

 39. Tonda Vlas

  Pokud vím, tak pokus o Ústavu EU neprošel.

 40. toli

  @Lemmy
  To je stará věc už asi 15 let.Křesťani tam chtěli jako kořen Evropy Krista potažmo křesťanství a bylo to zamítnuto z důvodů které jsem zmínil. Pamatuji že na faře se to rozhodnutí bouřlivě diskutovalo 🙂
  Filosofie EU má 2 historické pilíře,které jsou zmíněny v Ústavě.Ten první je Sokrates a ten druhý jsem už zapomněl.
  Najdi si Ústavu EU a tam se to dočteš.

 41. Ekklesian

  Hraničář: Čili provádět intenzívní autosugesci!?!?

  Pokud ti pomůže se ztišit a zklidnit, s pokorou vnímat… Je to chlapče neurvalá na tobě jak se zkrotíš.
  😉

  Budeš-li o to opravdu stát, třeba ti Bůh vyhoví, půjde ti v ústrety, a přinutí tě být zklidněným a klidnit se. Kdo ví? Nebyl bys první a jistě ani poslední.

 42. toli

  @Tonda
  Pokus o Ústavu s křesťanstvím neprošel

  Těžko chtít po 27 sekulárních státech aby se odvolávaly na náboženství.Pochopitelně ta sekularizace je v různých stupních (u každého státu jinak)ale je.

 43. toli

  @Lemmy
  To bude asi tím že wiki je o Lisabonské smlouvě (jako nástupkyni Ústavy)
  ale není to Lisabonská smlouva.
  Musíš si najít přímo tu smlouvu a prokousat se textem

 44. Lemmy

  Gerta: pak že věříte v neexistenci bohů

  To je presne to, čo považujem za ohováranie ateistov. Neveriť znamená nepovažovať za pravdivé to, čo tvrdia teisti. Áno, neveríme, pretože to považujeme za nepravdivé, nakoľko teisti dosiaľ neposkytli dôvody na uverenie teistického názoru. Ide o to, ktorého, keď je ich vyše tisíc. Teisti si odporujú v tisícke rôznych náboženských názorov. Kým teista si z tisícky vyberie, zvolí jeden názor, a to najskôr taký, aký majú jeho rodičia, príbuzní, jeho okolie, tak ateista si nevyberie žiaden z ponuky. Výraz veriť v neexistenciu nejakého boha je smiešny. Ukazuje nedôslednosť človeka v myslení, v logike. Veriť totiž znamená považovať za pravdivé aj bez dôkazov. Je chybou hovoriť o niekom, že verí v neexistenciu bohov. Alebo boha. Ide o tradičný logický lapsus najmä kresťanov, ktorý čomusi veria [existencia], a tak si namýšľajú, že tí druhí veria v opak [neexistencia]. Nie! Ateista jednoducho neuznáva, odmieta, náboženské predstavy, nakoľko pre ne nie sú spôsobilé dôkazy.

  Fyzika sa dá ľahko uznať, pretože v CERN-e sa vedci nehrajú, ale robia seriózne výskumy. Preto je fyzika veda. Fyzika dáva praktické a užitočné informácie. Napríklad ani žehličku by si bez fyziky nepoužil. Ani počítač. Teológia sa zmohla len na klábosenie, bľabotanie o ničom.

 45. Lemmy

  Toli: Pochopitelně ta sekularizace je v různých stupních (u každého státu jinak)ale je.

  Na Slovensku je pre klérus Ústava SR len toaletným papierom. Opäť si presadili, aby sa zákonom klérus zabetónoval, aby mali ešte väčšie výhody ako doposiaľ. Štát ide ešte lepšie financovať náboženské organizácie. U nás odluka, o ktorú sa kresťania bili počas Nežnej revolúcie v roku 1989, nehrozí.

  Klérus dobre vie, že keď na Slovensku trpí 75 % občanov na nejakú náboženskú chorobu, tak štát nebude riskovať s odlukou cirkví od štátu.

 46. toli

  Na Slovensku je pre klérus Ústava SR len toaletným papierom

  No Češi jsou trochu jiní.Tady se klerus snaží rovněž prorazit do špiček ale chybí mu podpora zespodu,od lidí.90% Čechů je Kristus naprosto u prdele,a z křesťanů většina ani nežije dle Kristova „učení“
  BTW dnes bylo vedení „Jsme fér“ u předsedy parlamentu a ten se vyjádřil že po prázdninách začne sněmovna opět projednávat manželství pro všechny.Teď to brzdilo projednávání Babišových aférek a socanské zůstatčiodejít.
  Pro tebe jako Slováka-třese se vláda protože Zeman nechce odvolat ministra a jmenovat socanského nominanta

 47. ind

  @Hraničář

  No a jelikož se Ježíš odvolával na SZ a tvrdil, že ho nepřišel zrušit, ale naplnit, a že ani čárečka z něho nepomine, platí také SZ v plném rozsahu!

  Hraničáři, ty někdy plníš něco, co už je naplněno?

  Dokud nepřišla víra, byli jsme hlídáni pod Zákonem, uzavíráni pro víru, která měla být zjevena, takže se Zákon stal naším vychovatelem ke Kristu, abychom byli ospravedlněni z víry. Když však přišla víra, nejsme již podřízeni vychovateli.
  Ga 3,23-24

 48. Alibaba

  Já osobně bibli chápu jako křesťanské klubové stanovy. takže v nich můžou mít napsané v podstatě cololiv. Jen by to nemělo odporovat světským zákonům.
  Jak už tu někdo zmínil, po letmém přečtení to jsou Staré pověsti hebrejské a Nové pověsti křesťanské. Ať si je vykládají jak chtěj, ale mělo by se důsledně zabránit jejich aplikaci do života těch, kteří do jejich klubu nepatří. A to důsledně a nekompromisně. Je to ale obecně problém, protože jsou křesťané právě neúměrně nacpaní v médiích, výjimky v zákonech aj.
  Jinak nevidím důvod, proč se těmi pověstmi vůbec zabývat?

 49. toli

  Je to ale obecně problém, protože jsou křesťané právě neúměrně nacpaní v médiích, výjimky v zákonech aj.
  Jinak nevidím důvod, proč se těmi pověstmi vůbec zabývat?

  Ono stačí ignorovat ty jejich kecy a pokud jsou příliš vlezlí tak je jednoduše poslat do píči.
  Horší je to u politiků ,ti jsou chráněni takže tomu ani nemůžeš rozbít hubu.Naštěstí opravdu křesťanských politiků je tady málo.

 50. Alibaba

  toli: Ono stačí ignorovat ty jejich kecy a pokud jsou příliš vlezlí tak je jednoduše poslat do píči.
  Tak jako dospělý je ignoruji, jen si nejsem jist, jestli se to daří třeba dětem.
  Ty si dospělého člověka neodváží poslat do míst, kde záda strácí slušný název.

 51. Tonda Vlas

  @Alibaba

  Aplikace čeho? Ve skutečnosti je Evangelium Ježíšovo velice jednoduchoučké, ktežto křesťanští nábožníci ho postupem času udělali nehorázně složitým. Nábožníci katoličtí ho ještě ke všemu vehementně nahrazovali vybájenými legendami o svatých. ( Latinské slovo LEGENDA je gramaticky gerundivum časoslova LEGERE = ČÍST, a znamená: TO, CO MUSÍ BÝT POVINNĚ ČTENO).

 52. toli

  Ty si dospělého člověka neodváží poslat do míst, kde záda strácí slušný název.

  Tady kněží musí mít souhlas rodičů aby mohli „pracovat“ s jejich dětmi.Jak je to jinde nevím.Dcera chtěla chodit na nábožko tak jsem ten souhlas dal .Stačil jí rok a nábožko zhnuseně ukončila. I ve 12 letech už věděla co je a není zdravé myšlení,a to jsme jí s manželkou ani neškolili.Manželka je křesťanstvím nepolíbena a ani jí křesťanství nezajímá.Původně si myslela že Kristus má otevřenou náruč pro všechny,tak jsem jí ubezpečil že by se musela měnit a přizpůsobovat se „Bohu“.Před dcerou jsem mlčel-chtěl jsem aby si sama našla svou cestu životem,co jí bude vyhovovat.A sama během roku poznala že náboženství je fejk
  Dnes je dceři 17 a nemá problém poslat do prdele kohokoliv což s radostí kvintuju.Učitelce jednoduše vysvětlím že se k mé dceři chovala příliš emocionálně a drze tak ať si potom nestěžuje.

 53. toli

  A že by dcera poslala do prdele své rodiče se nebojím.Za rok skončí naše výchova a potom ať se dcerka staví třeba na hlavu to už bude její věc.
  S mou výchovou rodiče skončili také v 18 a udělali to nejlepší co udělat mohli.Navíc bych jim ani nedovolil aby mi zasahovali do života v pozdějším věku.

 54. Ekklesian

  Muž, před Bohem, za svou rodinu odpovídá. (Určitým způsobem třeba i za čeleď.) To je jedna z velmi důležitých věcí, která v Bibli sice zůstala zaznamenána, ale ta myšlenka a podstata vyprchala a byla zadupána do země (poslední fázi máte příležitost osobně vnímat).

 55. Ekklesian

  Ještě jedna poznámka… Víš Toljo koho tvá/vaše dcera pošle opravdu do prdele (slovem i skutkem)?

 56. Tonda Vlas

  Ekklesian
  18.07. 2019
  Muž, před Bohem, za svou rodinu odpovídá. (Určitým způsobem třeba i za čeleď.) To je jedna z velmi důležitých věcí, která v Bibli sice zůstala zaznamenána, ale ta myšlenka a podstata vyprchala a byla zadupána do země (poslední fázi máte příležitost osobně vnímat).
  …………………………………………………………………………………………………………………………..
  Jenže ta byla zadupána už novokřtěnci, kteří uznávali pouze křest dospělých ze svého svobodného rozhodnutí ——i když se Luther, Zwingli a Calvin postavili vehementně proti tomu a trvali na křtění dětí. V tomto se Ekklesiane mýlíš, ŘKC obhajuje křest dětí z principu, který tu hlásáš.

 57. Ekklesian

  Křest s tím v zásadě vůbec nijak nesouvisí!

  Křest je jen, řekněme, vědomé veřejné vyznání pochopení oběti Krista za člověka (tedy i pochopení nabídnuté milosti a přijmutí jí) a následování ho a přijmutí za Krále,… Záleží na, v čase daném, rozvoji člověka a jeho pochopení.

  Divíš se pak, že křest je vnímán jako úkon který by měl člověk udělat svobodně a vědomě? To jestli bude kdy kdo pocákán vodou, nebo do ní ponořen není podstatné.

 58. Hraničář

  Alibaba
  18.07. 2019
  Jinak nevidím důvod, proč se těmi pověstmi vůbec zabývat? …………………….

  K tomu zajímavý, katolický, názor:

  „Jak z této perspektivy vlastně nahlížíte takzvaný nový ateismus?

  Tím je myšlena často velmi efektivní ateistická propaganda prosazující humanistický a naturalistický obraz světa, přicházející především z anglosaského prostředí. Prominentní je zde vedle některých jiných zejména evoluční biologie Richarda Dawkinse. ……………………..
  Co skutečně z teologického hlediska nevíme, je to, jak zacházet s nábožensky indiferentními lidmi, kteří se na nás věřící dívají s vykulenýma očima a ptají se: „O čem to vůbec mluvíte?“ Tady jsme ještě relativně bezradní, neboť tak masivně, jak se tento fenomén objevuje v našem regionu, se nevyskytoval během dvou tisíc let církevních dějin nikdy. Možná i proto se z církevního pohledu nacházíme uvnitř největšího přelomu od dob reformace. Ústup etablovaného křesťanství je nyní ústupem náboženství a zájmu o náboženské otázky vůbec. Novou situaci bychom mohli nazvat „lidovým ateismem“, avšak daný fenomén to vystihuje jen nepřesně. Protože vlastně neexistuje skoro žádný skutečný ateismus, který by byl důsledkem nějakého vyrovnání se s otázkou Boží existence, máme místo něj jen lhostejnost a nezájem. Náboženství úplně zmizelo ze životního obzoru……………………
  Část obyvatelstva, která si s náboženskými, metafyzickými otázkami evidentně neuměla nic počít, existovala pravděpodobně vždy, nyní je ale jasně viditelná. To je to nové. Jak jsem již naznačil, teprve od devadesátých let je homo areligiosus, homo indifferens nebo „nábožensky amuzikální“ člověk, jak jej nazývá Jürgen Habermas – mimochodem podle vlastní zkušenosti –, jako samostatný typ skupiny vedle ateistů a agnostiků popsán také vědecky.
  http://www.christnet.eu/clanky/6266/uz_zde_nejsou_zadne_posvatne_duby_ktere_bychom_mohli_jako_svaty_bonifac_pokacet.url

 59. Hraničář

  toli
  18.07. 2019
  Dcera chtěla chodit na nábožko tak jsem ten souhlas dal . ……………………

  Sousedovic dcera má věřící spolužačku a už loni s ní byla na křesťanském táboru. A letos jede zase. Velice se jí tam líbí. Jsem zvědav, jak se situace bude dál vyvíjet.

 60. Tonda Vlas

  Jenže islámu se to jak vidno netýká. V Evropě byl ten proces nastartován jednou velkou přírodní katastrofou.

  Zemětřesení v Lisabonu 1755

  Nejznámější zemětřesení vypuklo v Lisabonu 1. listopadu 1755 v 9:40 ráno. Považuje se za jedno z nejničivějších a nejvíce smrtících zemětřesení v historii Evropy. Má na svědomí odhadem 60 000 obětí, z nichž většina zahynula ve vlnách tsunami a za požárů, které následovaly bezprostředně po zemětřesení. Lisabon utrpěl značné materiální i lidské ztráty.

  Událostí se intenzivně zabývali evropští osvícenští filozofové – šlo o první katastrofu tohoto druhu, která byla pro svůj rozsah vědecky zkoumána, což předznamenalo počátky moderní seismologie.

  …………………………………………………………………………………………………………………….

  Někteří myslitelé začli dumat, proč byli obětmi především lidé, kteří byli kvůli velkému církevnímu svátku v nabitých kostelech zatímco hampejzy zůstaly tou pohromou nedotknuté.

 61. toli

  Někteří myslitelé začli dumat, proč byli obětmi především lidé, kteří byli kvůli velkému církevnímu svátku v nabitých kostelech zatímco hampejzy zůstaly tou pohromou nedotknuté.

  Čím větší budova tím menší stabilita.
  A viděl jsi někdy hampejz velikosti kostela ?

 62. toli

  Což opět svědčí o tom že hovno Bůh který ani neexistuje,ale fyzikální zákony rozhodují.
  Teď se tady pomatenci začnou určitě ptát kdo určil fyzikální zákony ?
  Vznikly vlastnostmi hmoty a její samoorganizací,pak je definoval člověk na základě vlastního pozorování.

 63. Alibaba

  toli: Tady kněží musí mít souhlas rodičů aby mohli „pracovat“ s jejich dětmi.
  Kněží ano, ale pak je sposta dalších postaviček, které ve „svém dobrém smyslu“ infikují. Počínaje prarodiči, pak učitelkama a vychovatelkama ve školách a školce. Tady třeba ze školky šli děti na Helloween zapalovat svíčky na hřbitov. Netuším, co jim tam říkali, ale pak jsem musel nějakou dobu dementovat jejich stupidní otázky na „duši“. A vysvětlujte dítěti složitost fungování vědomí, když to nechápou ani dospělí (viz ind 🙂 )

 64. toli

  No zrovna Halloween se u křesťanů nenosí,je to pohanský svátek.Dcera naštěstí pochopila docela rychle že duše je matení pojmů.Složitější bylo vysvětlovat jí co je vědomí,podvědomí a jaký je rozdíl mezi egem a superegem a co je to id (libido).Přesto psychologii studovat nechce ,chce být policajtka.Tak jsem jí vysvětloval že pokud chce být ve vyšších strukturách policie tak se bez té psychologie neobejde,ale jí připadá těžká

 65. toli

  Přesto jí uniforma sluší.Je na ní zřetelně vidět že je nymfomanka.Je jí 17 je to pro ní nové a líbí se jí to.Jako rodiče to raději nijak nekomentujeme a nezakazujeme,to by ani nešlo.Hlavně že není promiskuitní a chrání se před těhotenstvím.

 66. Ekklesian

  Předpokládám Štětináči, že když jsi psal o rodině a zodpovědnosti muže za ni, vířili ti v hlavě myšlenky na vzor, správnou výchovu, vedení k Bohu,… Ale jde o mnohem víc a platí to pro všechny lidi bez ohledu na víru. Pokusím se ti to objasnit, ale kvůli diskusí danému rámci jen heslovitě a v narážkách (většina toho už byla řečena a i tobě se hlavou honí mnohé, ale pochopit že jedna věc/podstata/myšlenka se prolíná s druhou a o to silněji poukazují na pravdu, vede k podstatě, dělá většině problém).

  Samotná podstata Člověka, člověka božího (tedy stvořeného Bohem), je v tom že jsou mužem a ženou. Muž a žena jsou člověkem (pokolením Člověka, Adama-což vyjadřuje muže i ženu) a žena má dar rodit děti (duši v těle mající vlastního ducha).
  Člověk je to stvoření kterému byla svěřena země, ten tvor kterému byla nabídnuta spása a společenství s Bohem.

  Ty když chceš posoudit co je správné, co není hřích, co je Bohu milé, musíš se v první řadě snažit pochopit Boha a jím stanovený řád/pravidla ve Stvoření a na zemi (přirozený řád, přímo související s tím jaký Bůh je), ne zaslepen a ohlušen poslouchat jiné lidi.
  Je hříchem být řízen mocnostmi chovat se v souladu s tímto přirozeným řádem? Ale člověk není jen tělo, má duši a ducha a je schopen řádu od mocností (jejichž vládcem je zlý) vzdorovat. Člověk má v srdci rozličné touhy, ať již k nim přišel jakkoli, a zlo v něm může být démony, a především jím samým, jitřeno a množeno.
  Tvor/tělo který teda není bez duchý, nebo dokonce bez lidské duše, se musí tedy i jako člověk chovat, musí tak tedy i cítit a vnímat.

  Muž předně stojí před Bohem a zodpovídá se za svou rodinu i to jak naložil s dary od samého Boha. Má tedy zodpovědnost.
  Ta z něj není sňata ani kdyby v Boha nevěřil. Vždyť kvůli němu byl zmařen mnohý. Je v tom ale řád a je to spravedlivé. Člověk je tříben.

 67. Hraničář

  Ekklesian
  19.07. 2019
  Člověk je to stvoření kterému byla svěřena země, ten tvor kterému byla nabídnuta spása a společenství s Bohem. ………

  Tak to jako zvířátka v nebi nebudou? Tak to mně tam bude bez mého pejska smutno. I bez ostatních zvířátek!
  Tak to já se raději dám ke Svědkům Jehovovým, těm Jehova dá domeček se zahrádkou a budou k nim chodit všechna zvířátka na návštěvu. To bude lepší než u katolíků, kde lidi dostanou noční košili, palmovou ratolest na mávání, budou volat „Hosana“ a věčně patřit na Boha!

 68. toli

  @Alibaba
  Její přítel se zmínil že to horkotěžko zvládá 🙂
  Zatím jsem se jí neptal protože je zamilovaná,ale pokud si myslí že je to do konce života tak je hodně naivní.
  Bohužel je snobka protože to vidí na svých spolužácích a já jí nemůžu vysvětlit že tričko za stovku má úplně stejnou hodnotu jako tričko za dva tisíce,platí jen značku .
  Její přítel je bohatý,má otrokářskou agenturu která dodává pracovníky firmám a je štědrý………..takže nevím jestli je zamilovaná do něj jako do osobnosti anebo do luxusu který jí poskytuje.
  Hlavně že chce děti až bude materiálně zabezpečená,to jí chválím.
  A taky vím že by se nepářila s nějakou nulou,to má společné se svou maminkou.

 69. Ekklesian

  O kolika lidech „národů Čechů“, dle jejich smýšlení a konání, lze dnes usuzovat, že Bohu patří; když dopouštějí co dopouštějí?

  Příjde den, že vina bude veřejně posuzována a ta bolest a utrpení kterou člověk chodící v těle přehlušil je vše co mu kromě marnosti, nicoty, věčnost zůstane.

 70. toli

  Tak to já se raději dám ke Svědkům Jehovovým, těm Jehova dá domeček se zahrádkou a budou k nim chodit všechna zvířátka na návštěvu. To bude lepší než u katolíků, kde lidi dostanou noční košili, palmovou ratolest na mávání, budou volat „Hosana“ a věčně patřit na Boha!

  To jsou hrozně debilní představy jak u jehovistů tak u katolíků.
  Já jen vím že bych se v tom nebi dle popisu křesťanů jak to tam vypadá hrozně nudil……..

 71. Ekklesian

  Zvířata podléhají řádu, nejsou tříbena, nepřísluší nám posuzovat co a jak bude. Napsal bych více, ale nemá to smysl; odpověď na cokoli je v tom, že Bůh lépe než ty ví co potřebuješ a ten kdo Bohu patří nepocítí nedostatku (což v zásadě platí i pro život v těle na zemi, ale nebudu o tom s vámi diskutovat).

 72. toli

  ale nebudu o tom s vámi diskutovat).

  Tak to se nám ulevilo a jsme rádi.
  Ona to není diskuze ale pouze tvůj monolog.

 73. Ekklesian

  Země byla kvůli Člověkovi prokleta. Člověk byl proklet a „odvržen“ od zvířat.

  Pozorný a otevřený člověk může zaznamenávat změny, i změny nějak související s časem který nastává.

 74. Ekklesian

  Tolja: Ona to není diskuze…

  Ty, ale nejen ty, jsi tu někdy s někým odlišného názoru zkoušel diskutovat? Nediskutujete tu ani mezi spolubojovníky, nelze to nazvat diskusí.

 75. Ekklesian

  Hraničáři, tak jak ti to popsal ten rumunský farář, tak se to často děje. Myslím, že je to to čemu se tu a tam říkalo osvícení.

  Už jsem to tu ale v minulosti psal… Musíš být zklidněn, soustředit se na „problém“ a na „řešení“ (nejde ani tak o nalezení řešení vlastním umem jako o vnuknutí a ty musíš zkoumat a rozsuzovat odkud, proč a k čemu to přišlo). Jenže kdo nezkoumá ani sám sebe…

 76. Gerta

  Nám bude nějaký ateista něco vykládat o materialismu! 😀

  “ „Před několika lety jsme zjistili, že hmota složená z atomů, elektronů a protonů, ze které jsme i my, tvoří pouze čtyři procenta vesmíru. Přes dvacet procent vesmíru tvoří temná hmota, o které mnoho nevíme. Zbytek je takzvaná temná energie, o které nevíme vůbec nic. Jejich zkoumání bude znamenat kompletní změnu všech našich představ,“ dodává vědec.“

  Zdroj: https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/cesi-vedci-hvezda-akademie-ved-vesmir.A190713_488780_domaci_onkr?

  Loučí se Gerta. 🙂

 77. Hraničář

  toli
  19.07. 2019
  Já jen vím že bych se v tom nebi dle popisu křesťanů jak to tam vypadá hrozně nudil…….. …………………..

  No a proto radějií ti Svědci!

 78. Hraničář

  Ekklesian
  19.07. 2019
  Hraničáři, tak jak ti to popsal ten rumunský farář, tak se to často děje. Myslím, že je to to čemu se tu a tam říkalo osvícení. …………………….

  On použil výraz „nazírání“. Já to nazývám (hlubokou) autosugescí!

 79. Hraničář

  Gerta
  19.07. 2019
  Nám bude nějaký ateista něco vykládat o materialismu!
  …………………………….. Jejich zkoumání bude znamenat kompletní změnu všech našich představ,“ dodává vědec.“ ……………

  Kdyby ten vědec byl správný katolík, řekl by – „a to Bůh!“ Jak to naznačuje třebas dr. Grygar! A dr. Vácha, jako správný katolický kněz, se při nejasnostech odvolává na Boha zcela otevřeně!

 80. Ekklesian

  Nemůže to mít se sugescí nic společného. Většinou to příjde v okamžik kdy to nečekáš (nesoustředíš se vědomě na „problém“ a „řešení“), příjde to z vnějšího popudu a pochopíš i spoustu věcí kterými jsi se ani zabývat nemohl protože jsi je neznal, nevěděl o nich, chápal je odlišně,…

  Ano je to o poznání (ale i uspořádání a přeuspořádání myšlenek, změně hodnot,…) a vědění, takže nazření je vhodné pojmenování. Je to součást výuky Boha.

 81. Ekklesian

  Jak jsem říkal již v minulosti… Řešení/Pravdu (informaci pro vás) může přinést či vyslovit klidně váš nepřítel, nepřítel Boha. Je to určitým způsobem podobné zmíněnému osvícení, minimálně tím prvkem obecného nastavení se na nalezení „řešení“, přesto však většinou mimo okamžik aktivního se soustředění. Není na tom nic až tak divného, minimálně dle mého popisu, přesto se to liší třeba od nalezení technického řešení nějakého problému. Komplexnost a změna paradigma to jsou ta slova která se zjeví v mysli, když přemýšlíš jak to popsat.

 82. Ekklesian

  Ale ten vnější popud není, jako když ti démon podstrčí myšlenku a ty se jí zabýváš. Je to jako když ti v mysli exploduje granát, dokonce můžeš vnímat i to světlo/osvícení, ale to podle mne souvisí s exitací velkého množství neuronů a děje se i při jiných příležitostech.

 83. Tomáš Kábrt

  Haha, čímpak by se asi „ateisté“ zabývali, nebýt Boha, Bible, věřících atd. ? Vypadá to, že tato témata je zaměstnávají a zajímají více než kohokoli jiného. Boha mají i v názvu svého hnutí. To je úsměvné.

 84. Ekklesian

  Co si tak ateista pomyslí, když čte následující zprávu?

  ***

  Bývalý zástupce Libyjské národní armády (LNA) obvinil jejího velitele maršála Chalífu Haftara z používání sil mágů z Nigeru a Čadu. O tom informovala arabská RT.

  Bývalý důstojník Mohammed al-Hidžazi tvrdí, že Haftar používá pomoc bojových mágů, aby si podřídil lidi okolo sebe.

  Důstojník prohlásil, že on sám, když se nacházel vedle Haftara, byl z nejasného důvodu připraven uvěřit všemu, co maršál říkal. Voják dodal, že jistý čaroděj v okolí maršála nutí lidi křičet a aplaudovat při příchodu Haftara.

 85. toli

  Ten rádoby Žid byl původně celkem progresivní křesťan avšak během doby mu došlo že Ježíš Kristus je blbost a tak přehodil vyhýbku.

  Židé totiž stále ještě na svého mesiáše čekají. Oni neví že jejich mesiáš nikdy nepřijde stejně jako křesťané neví že jejich Ježíš Kristus se nikdy nevrátí. Proč jim brát radost z očekávání nějakým rozumem 🙂

 86. Alibaba

  Ekklesian: Co si tak ateista pomyslí, když čte následující zprávu?
  Že jim tam hrabe…

 87. Ekklesian

  Tak u muslimů by to byl dobrý způsob jak odstranit soka, třeba. Podle mne ale o toto nejde.

  Vy na démony nevěříte. A nevěříte ani prorokům, přitom jsem vás nevědomky nasměroval k tomu co prorokoval Daniel, kapitola 11.

 88. Korolan

  Je k popukání vidět, jak se chce autor blýsknout znalostí Bible ve snaze „natřít“ to křesťanům, ale přitom jen prozrazuje, že neví, co a kde a proč v Bibli je a dokonce si vymýšlí to, co v ní ve skutečnosti není, vytrhává z kontextu a míchá páté přes deváté. 🙂 Když chce kritizovat, tak jedině fundovaně, k čemuž má ten mladík opravdu na míle daleko. Holt pýcha i tady předchází pád. 😉

 89. toli

  @Petr Tomek
  https://www.praguepride.cz/cs/festival/program/ctvrtek-8-8-2019/581-lgbtq-ocima-vedy

  No jo,ale křesťané se při dehonestaci homosexuality odvolávají na přírodu (je to proti přírodě) aby vzápětí při konfrontaci s fakty popřeli sami sebe (přeci se nebudeme srovnávat se zvířaty).
  Třeba tam příjde trolit „vědkyně“ Gerta,i když pochybuju že by chtěl multinick ze sebe veřejně dělat blbce.Anonymita internetu mu vyhovuje.

 90. toli

  Dnes už vím že snahy o evangelizaci efektivně utnu jednou větou “ Náboženství je institucionalizovaná iracionalita a já si nepřeji být nemocný .“ I když ve zdejším městě to nemusím používat.Mé postoje jsou dostatečně známy a zdejší křesťané vědí že kolem mne mají chodit po špičkách. Pokud oni mají problém se mnou tak je to čistě jejich problém.Co se jim honí v hlavách a jejich negativní emoce sice vidím na jejich ksichtech ale vůbec mne nezajímají.Přeci nebudu zdarma řešit jejich problémy.
  Přitom oni sami tomu říkají zrcadlo a tvrdí že pokud někdo k někomu cítí něco negativního tak chyba je v tom člověku který cítí něco negativního.
  Tím pádem opět odporují sami sobě.

 91. macýček

  Asi před 10ti lety jsem si tu „knihu knih“ (pouze SZ) rozpitval kapitolu po kapitole, odstavec po odstavci a verš po verši. Někdy se jeden i zasměje …., ale většinou se z těch popisovanejch zvěrstev člověku zvedá žaludek. Bodejť by o tom farář svejm ovečkám na půlnoční vyprávěl 🙂 …. A dohadovat se s tvorama, který slepě věřej, je stejně zbytečný, jako se dohadovat s Jakešem 🙂 …. Na závěr se někoho z těch „osvícenejch“ zeptám: jak si má normálně myslící a uvažující člověk „metaforicky“ vysvětlit, že otěhotněla a porodila 94 letá stařenka Sára ??? Mám celkem vitální 97 letou tchýni a když si ve své obrazotvornosti představim, jak rodí …. ???? :-).

 92. HBA

  Měl by existovat pojem RACIOPATIE.
  Pro ty pro které je víra tak moc, že aktivně odmítají kritické racionální myšlení.
  Od určitého stádia má *iracionální víra trvalé následky (raciopatie).
  Tento pojem jsem nikde nenašel, ale myslím si, že má své využití.

  *iracionální víra = víra v empiricky nepodložené jevy (nadpřirozené bytosti, …)
  racionální víra = víra v empiricky podložené jevy (Napříkad že zejtra vyjde slunce)

 93. toli

  Mě kdysi farář varoval před racionalizací.Bohužel mne nenapadlo zeptat se ho jestli tedy iracionalizace je to pravé ořechové ?

 94. Gerta

  „racionální víra = víra v empiricky podložené jevy (Napříkad že zejtra vyjde slunce)“

  Empírie může být matrix, dále je tam problém indukce (Popper), čili černé labutě atd… tedy opět jen iracionální víra. A to nemluvím o tom, že některé důkazy boha jsou o logice, třeba ontologický, logické důkazy jsou rozhodně solidnější než spíš empirické, které se každou chvíli mění a věda sama se stále opravuje = čili nemá stále pravdu. Na pravdě není co opravovat. Gerta se loučí. 🙂

 95. Gerta

  Kdybyste někdo chtěli pochopit, proč se věda stále opravuje = nemá tedy pravdu, protože na teorii, která by přesně vystihla svět, tedy na pravdě, už by nebylo co měnit, co upravit, tak se zaměřte na problém empirické indukce:

  „Rakouský filosof a teoretik Sir Karl Popper (1902–1994) souhlasil s Humem v tom, že žádný počet shodných jevů nemůže zaručit opětovný výskyt tohoto jevu. Podle jeho mínění ale má indukce své uplatnění ve vědě. Není sice možné indukcí empiricky potvrdit planost určité hypotézy, je ovšem možné danou hypotézu za pomoci indukce vyvrátit. “

  I to vyvrácení nejde většinou úplně, protože to co platí u verifikace platí často také u falzifikace. Tedy ne vždy to jde.

  https://cs.wikipedia.org/wiki/Logick%C3%A1_indukce

  Gerta se loučí. 🙂

 96. HBA

  To: Gerta
  HBA: „racionální víra = víra v empiricky podložené jevy (Napříkad že zejtra vyjde slunce)“
  Vylepším: racionální víra = víra v empiricky dobře podložené jevy (Napříkad výrok že zejtra vyjde slunce je *pravdivý)
  *s pravděpodobností blížící se jistotě

  Tedy mějme dva výroky které nejde na 100.0000% dokázat ani vyvrátit:
  1. Zejtra vyjde slunce (Zejtra lidi budou opět pozorovat slunce nad obzorem)
  2. Na Marsu žijí dobře skrytí růžový tvorečkové s modrými puntikama a recitují Erbenovou kytici :-).

  Pokud budu zcela vážně věřit v pravdivost jedného z těchto výroku a snažit se výrok prosadit jeko pravdivý,
  třeba s argumentem že, vše je jen „matrix“, který z výroků mě bude indikovat na psychiatrii?

 97. jl

  Článek dokazuje jen to, že číst Bibli jako čistě moralistický manuál je nesmysl. Což není mnoho, vyvrací se zde jako nesmyslné něco, co nikdo nedělá.

 98. Gerta

  Matrix je logická možnost. Nevíme jak je pravděpodobná. To se nedá spočítat.

  V 18.st by vám kněz mohl říct: teorie evoluce je stará tisíce let, od Anaximandra nemá žádné důkazy, je tedy nepravděpodobná. A za pár desítek let se náhle nějaké částečné důkazy objevily. Takže nemůžeme spočístat nepravděpodobnost něčeho do budoucna, když nevíte, jestli to je či není. JE to jen váš subjektivní pocit.

  Na Marsu klidně můžou žít trpaslící a něco recitovat. A nebo neexistuje ani Mars. Nevim jak je matrix pravděpodobný, stejně jako v 18.století nevěděl kněz, jak je či není pravděpodobná evoluce.

  Věda se zřejmě stále opravuje, nemá tedy asi pravdu většinou, jinak by se stále neopravovala, pravda nepotřebuje změnu. Je to přesné vystižený reality v nějakém tvrzení.

  Problém indukce zde je, viz. Popper.

  Tedy vaše teorie jsou také jen víra a nevím, proč by měly být lepší než ti trpaslíci. Je to jen vás subjektivní pocit větší pravděpodobnosti, nic víc.

  Každý se rozhodujeme podle jiných kritérií, která víra nám přijde lepší nebo (subjektivně) „pravděpodobnější“. Nakonec rozhoduje náš cit. Vy raději věříte v neurčitou nejistou vědu, já mam jinou víru. Rozhoduji se na základě jiné subjektivní pravděpodobnosti, v něčem možná jednáme stejně, ale v něčem ne. Ani jeden z nás to nemá lépe odůvodněné rozumem.

  Mějte se. Gerta. 🙂

 99. HBA

  To: Gerta
  100% pravdivost výroků je možno aplikovat v matematice (věda hodící se pro popis zákonitosti přírody).
  Ale v přírodních vědách ne na 100%, byť mají základní vědecké výroky hodnotu pravdivosti blízkou jistotě.
  Příklad: Systém GPS pro své korekce využívá i poznatky teorie relativity. Ignorováním těchto poznatku by se přesnost určení polohy zmenšila na +- 50m (nebo je to matrix?) – vemte navigaci a přesvěčte se jestli vaše poloh odpovída realitě kolem vás.

  Tedy příroda (její zákony) je poznatelná, ale ne spoznatelná ve své úplnosti. Vše nikdy vědět nebudeme.
  Máme takový ostrov poznání který má určité hranice. Tyto hranice věda rozšiřuje. Vylučuje oblasti poznání na zakladě falzifikace. Věda prostě má za úkol poznání zpřesňovat, hledat nové jevy a souvislosti a poznávat je. Na základě těchto poznatků lidi upravují své chování pro efektivnější existenci.

  Víra vytváří subjektivní ostrov poznání mimo objektivně pozorovanou realitu. Ostrovy poznání víry jsou analyzovatelné neurovědou a nachází se pod lebeční kostí (například pomocí funkční magnetické rezonance). Mnohé „poznatky“ jsou subjektivní (sebe)klamy.

  Víra musí být odůvodněná a pro mne náboženství důvod není.
  Věřím, že i zejtra bude platit gravitační zákon, Keplerové zákony , teorie relativity ….
  Nemohu přímo znát vše poznané, na to nemá nikdo mozkovou kapacitu, ale když něco nevím tak si to nastuduji, pokud mě to zajímá nebo je to pro mne důležité. Subjektivní poznaní je nanic.

 100. Gerta

  „100% pravdivost výroků je možno aplikovat v matematice (věda hodící se pro popis zákonitosti přírody).
  Ale v přírodních vědách ne na 100%, byť mají základní vědecké výroky hodnotu pravdivosti blízkou jistotě.“

  To je nesmysl, kdyby se to blížilo jistotě, tak se věda stále neopravuje. A často i o hodně. 🙂

  Když nemáš 100% jistotu, že něco je nějaké a ne jinaké, tak nemůžeš vědět, že máš na 99% pravdu. Protože nevíš, jaká je 100%, tak nemůžeš ani vědět, jaká je 99% pravda. TO JE LOGIKA.

  Loučí se Gerta na delší čas pár týdnů, ale zase přijdu za čas. Nebojte. 🙂 🙂

 101. Gerta

  Kromě toho nevíš ani, jak pravděpodobná je logická možnost matrixu (bez ohledu na důkazy) atd… takže tvá „téměř jistota“ v přírodních vědách je jen tvá iluze. Subjektivní pocit pravděpodobnosti, nic víc. 🙂

  Loučím se na delší čas pár týdnů, ale zase přijdu a budu tu víc, čus 🙂 🙂 🙂

 102. Gerta

  Ostatně pro mě je hermeneutika asi stejná věda jako fyzika. Právě pro tu nejistotu v obouch případech.

  A proto bibli chápu metaforicky. A vykládám hermeneuticky.

  A teď už vážně jdu. 🙂 🙂

 103. Gerta

  Ostatně pro mě je hermeneutika asi stejná věda jako fyzika. Právě pro tu nejistotu v obouch případech. A do toho ta možnost matrixu (nevíme jak pravděpodobná, důkazy nedůkazy).

  A proto bibli chápu metaforicky. A vykládám hermeneuticky, i když je to nejisté, ale co je jisté nebo pravděpodobné? Víme prd, jen věříme a cítíme.

  A teď už vážně jdu, loučí se Gerta do podzimu. 🙂 🙂

 104. Ekklesian

  Je realita to, co vidíme? Nebo si ji každý z nás vytváří po svém? Co nám vlastně o realitě říká hrnek s kávou na stole? „V každém okamžiku existuje nekonečné množství možností, ze kterých vědomí a soustředěná pozornost vytváří naši realitu,“ vysvětluje přední český jaderný fyzik, profesor Jan Rak. Ten jako jeden z mála Čechů působící mimo jiné i v Evropské organizaci pro jaderný výzkum v Ženevě, známé pod zkratkou CERN.

  Fyzikální zákony a jevy, které platí na mikroskopické úrovni, jsou úplně jiné, než na co jsme zvyklí z naší každodenní zkušenosti. Běžně totiž nikdo nepochybuje o tom, že když pozorujeme nějaký objekt, třeba hrnek na stole, tak tam ten hrnek prostě je. A to i ve chvíli, kdy se na něj zrovna nikdo nedívá. Jenže zkoumání mikrosvěta takové chápání okolní reality hodně podkopává. Ukazuje se, že částice neexistují jako „rozumné“ objekty, ale spíš jako možnosti, které se projeví jako objekt či lépe jako informace o existenci objektu pouze v okamžiku, kdy vědomí pozorovatele nekonečnou množinu možností „zkolabuje“ do jedné konkrétní informace.
  Vznikne tak dojem o existenci částice v daném čase a místě. Ve skutečnosti však existuje pouze informace a částice dál existuje ve formě možností. Technicky se rozložení možností v čase a prostoru popisuje takzvanou vlnovou funkcí.

  Takže vlastně vidíme jen to, co chceme, abychom viděli? Je to jakýsi mentální koncept?

  Obávám se, že takový závěr je nevyhnutelný. Ukazuje se, že stavební kameny veškeré hmoty, tedy částice jako objekty, které se nacházejí v daném čase v nějakém bodě prostoru, ve skutečnosti neexistují. Existenci částice lze spíš charakterizovat rozložením možností v čase a prostoru, tedy kde všude by se částice vyskytovat mohla, kdyby se někdo na její výskyt zaměřil. Takže místo objektu v nějakém bodě máme vlnovou funkci, která takové rozložení pravděpodobnosti výskytu v prostoru a v čase popisuje. Vše je přitom matematicky perfektně podchyceno.

  ***

  Není zdaleka jediný hovořící toto, či něco podobného. Někteří jiní zmiňují i „absolutního pozorovatele“, o něm ale my co nevím co jsme (a bylo o nás řečeno „jste bohové“) nepochybujeme.

 105. Hraničář

  HBA
  24.07. 2019
  Tedy příroda (její zákony) je poznatelná, ale ne spoznatelná ve své úplnosti. Vše nikdy vědět nebudeme.
  Máme takový ostrov poznání který má určité hranice. Tyto hranice věda rozšiřuje. Vylučuje oblasti poznání na zakladě falzifikace. Věda prostě má za úkol poznání zpřesňovat, hledat nové jevy a souvislosti a poznávat je. Na základě těchto poznatků lidi upravují své chování pro efektivnější existenci. ……………………………

  To máš marný, to máš marný, to máš marný! Pro Gertu je to příliš velká „makačka na bednu!“
  Něco podobného jako pro muslimy: https://www.youtube.com/watch?v=WlefSlKfdmo

  Ale divme se muslimům: https://www.youtube.com/watch?v=jnBULOy53UI
  https://www.youtube.com/watch?v=dOUea7NQZO4

 106. Hraničář

  HBA
  24.07. 2019
  Tedy příroda (její zákony) je poznatelná, ale ne spoznatelná ve své úplnosti. Vše nikdy vědět nebudeme.
  Máme takový ostrov poznání který má určité hranice. Tyto hranice věda rozšiřuje. Vylučuje oblasti poznání na zakladě falzifikace. Věda prostě má za úkol poznání zpřesňovat, hledat nové jevy a souvislosti a poznávat je. Na základě těchto poznatků lidi upravují své chování pro efektivnější existenci. ……………………

  To máš marný, to máš marný, to máš marný! Pro Gertu (a jí podobné) to je moc velká „makačka na bednu“!
  Také pro muslimy: https://www.youtube.com/watch?v=fVYVL3njpoA
  Ale vysmívejme se muslimům: https://www.youtube.com/watch?v=dOUea7NQZO4&t=170s

 107. Gerta

  Makačka na bednu je naopak pochopit, proč věda skoro nic nemůže zjistit přesně kvůli Popperovým a Humovým černým labutím. Problému indukce. (o možnosti matrixu ani nemluvě)

  Makačka na bednu je, že nemůžeš vědět, že máš na 99% pravdu, když neznáš pravdu celou a 100%. 🙂

  „Podle skotského filosofa a historika Davida Humea (1711–1776) není teorie indukce prokazatelně platná. Abychom mohli potvrdit její platnost, je nezbytné mít jistotu v tom, že pozorované jevy nastanou ve stejné podobě znovu. Pro člověka je, jak říká Hume, přirozené obecně předpokládat, že budoucnost bude podobná minulosti. Tato domněnka je ovšem skutečně pouhou domněnkou, poněvadž pro její potvrzení používáme paradoxně indukci, jíž se nám ještě verifikovat nepodařilo.

  Rakouský filosof a teoretik Sir Karl Popper (1902–1994) souhlasil s Humem v tom, že žádný počet shodných jevů nemůže zaručit opětovný výskyt tohoto jevu. Podle jeho mínění ale má indukce své uplatnění ve vědě. Není sice možné indukcí empiricky potvrdit planost určité hypotézy, je ovšem možné danou hypotézu za pomoci indukce vyvrátit. “

  https://cs.wikipedia.org/wiki/Logick%C3%A1_indukce

  TOHLE UZNALA I MODERNÍ VĚDA A PŘEVZALA FALZIFIKAČNÍ METODU POPPERA.

  Ale to ty asi nepochopíš s tím tvým spamováním. 🙂

  Gerta se loučí do podzimu. 🙂

 108. toli

  @HBA

  Take nemyslím že by mělo nějakou cenu multinickovi či Eklesianovi něco vysvětlovat .

 109. ateista

  @jl
  Článek je o tom, že členové zájmového spolku, jehož základní činností je uctívání neexistujícího subjektu, prezentují Bibli jako knihu knih, jako nejdokonalejší, nejmorálnější, nej…, nej…, nej… knihu. A ateisté říkají, nebo aspoň já to v souhlasu s autorem článku říkám, že Bible je nejhroznější dílo, jaké bylo člověkem sepsáno. A nelze Bibli číst tak, že něco ano a něco ne. Aby si člověk udělal správný obrázek, musí číst všechno. Proto tam bylo všechno napsáno. Kdyby to bylo jinak, již dávno by papež dal příkaz, aby vše „nevhodné“ bylo z Bible odstraněno.

 110. macýček

  koukám, že kdybych se znova narodil :-):-):-) ???, tak bych se chtěl „vyučit“ nicneříkajícím“ a blábolivým psíííííííí – chológem 🙂 …, tvl, atodle má bejt budoucnost národa ??? dyxe neuživíte, pazgřyfcy :-):-):-), chichichi

 111. Paladin

  Věřící mají velice podivnou morálku, ani si neuvědomují, že jsou v podstatě také více méně ateisty, na světě je totiž něco kole 30.000 náboženství, přestě tolik vlajek, za které lze bojovat proti ostatním. Každý představitl jednotlivé víry je absolutně přesvědčen, že jeho bůh je ten pravý a nejsprávnější jsou jeho morální hodnoty. To se pak není čemu divit, že se nemají rádi mezi sebou protestanti a katolíci a jak nás historie (v podstatě i současnost) neustále přesvědčuje, víru je třeba kázat ohněm a mečem. Drazí věřící, nebyla na světě válka, kterou by zahájil ateista.

  Ještě poznámka k vědě, která nemůže nic vyzkoumat. Proč tak obecně, jen klidně sdělte, že se jí nepodaří vyvrátit existenci boha. Jinak ale musíte být velmi omezení, jelikož pokrok, který tu je od doby starého Řecka je díky vědě jasně patrný, kdo to nevidí, jen naznačuje, že se nekouká, případně kouká, kam jen sám chce.

 112. Jiří Brei

  Tonda Vlas: :>>Nesmysl, to by musela být závazná i ta obřízka. V SZ jsou věci, které měli pouze časovou platnost jsou tam ale i věci, které jsou nadčasové. Proto jsem napsal, že celý ten článek je vedle jak ta jedle. Argumentovat se SZ pouze časově platícími příkazy a zákazy nelze.<<

  No, bibličtí pisatelé to vidí jinak. Smlouva mezi Abrahámem a Jahvem je věčná smlouva (Genesis 17:7). Její součástí je i obřízka (Genesis 17:10). Pokud se Abrahámův potomek nedá obřezat, má být vyhlazen ze svého lidu (Genesis 17:14 Český studijní překlad)

  Například ustanovení o dni smíření (Leviticus 16:1-34) je dleJahva, Boha Bible, ustanovení věčné (Leviticus 16:34)

 113. toli

  Čímž se potvrzuje že pánbíčkáři berou své náboženství značně selektivně,nehodící se škrtněte 😀

 114. toli

  Mimochodem Jiří Brei je uznávaný odborník na biblistiku.Tady mu nikdo nesahá po kotníky a rozdíl mezi ním a knězem je v tom že na rozdíl od kněze neselektuje,není dogmatický.

 115. toli

  Gerto (multinicku) snažíš se marně ,nemyslím že by tady někdo četl nějakou nemocnou píču 😀

 116. Petr Pan

  Pane Breii, pokud se mohu zeptat, věříte v Boha? Jste křesťan?

 117. toli

  @Lemmy
  Koukám že nemocná Gerta opruzuje i na humanisti.sk.
  Co dá multinickovi práce vyprovokovat někoho k diskuzi,aby na něj vůbec reagoval 🙂
  Aby ho někdo vůbec vzal na vědomí.

 118. toli

  Multinick píše všude možně takže bych se nedivil….

 119. Tonda Vlas

  @Jiří Brei

  Nejste vy ten bývalý jehovista, který od nich odešel, pak vystudoval evangelickou bohosloveckou fakultu a jak vidím, se nakonec stal nevěřícím. Ono těch Jiří Brei moc v ČR není. Já byl častým přispivatelem na těch stránkách bývalých jehovistů.

  Pokud jste to vy, tak jste tam pro Martina Cibulku založil speciální vlákno, které jsem tenkrát vůbec nečetl, poněvadž mne to tehdy nezajímalo.

  Pro vysvětlení, Martin Cibulka tehdy po dvaceti letech opustil jehovistickou sektu a dal se na tvrdo k mesiánským židům.

  http://straznavez.forumczech.com/t262p25-zaeali-jako-badatele-bible-nyni-bibli-zakazuji

 120. Tonda Vlas

  *Jiří Brei
  27.07. 2019
  Tonda Vlas: :>>Nesmysl, to by musela být závazná i ta obřízka. V SZ jsou věci, které měli pouze časovou platnost jsou tam ale i věci, které jsou nadčasové. Proto jsem napsal, že celý ten článek je vedle jak ta jedle. Argumentovat se SZ pouze časově platícími příkazy a zákazy nelze.<<

  No, bibličtí pisatelé to vidí jinak. Smlouva mezi Abrahámem a Jahvem je věčná smlouva (Genesis 17:7). Její součástí je i obřízka (Genesis 17:10). Pokud se Abrahámův potomek nedá obřezat, má být vyhlazen ze svého lidu (Genesis 17:14 Český studijní překlad)

  Například ustanovení o dni smíření (Leviticus 16:1-34) je dleJahva, Boha Bible, ustanovení věčné (Leviticus 16:34)*

  Jenže to bylo naplněno v Kristu, kterým bývalý katolík toli hluboce opovrhuje.

 121. toli

  @Tonda Vlas
  Ono těch Jiří Brei moc v ČR není.

  Jiří Brei žije v Polsku,pravděpodobně se tam oženil.

  Jenže to bylo naplněno v Kristu , kterým bývalý katolík toli hluboce opovrhuje.

  Naplněno v Kristu bylo hovno (jen kněžské kecy) a opovrhuji náboženstvím. Takže mi pohádková biblická postava Kristus může lízat řiť.

 122. toli

  Náboženství je institucionalizovaná iracionalita,spánek rozumu a nedostatek soudnosti.

 123. toli

  Věřit na Kristovy zázraky popsané v bibli je totéž jako věřit na placatost Země.Kdysi kdosi někdo vyprávěl pohádky a hlupáci tomu uvěřili a chytráci si z toho udělali živnost.Být teologem je výnosné-vždy se budou rodit hlupáci ochotní tomu uvěřit.

 124. Ekklesian

  A to úchylák zde není ani tak poukázání na vlastní sexuální orientaci jako na váš aktivismus a snahu společnost rozvrátit, šikanovat, ovládat.

  Lidi jako ty, úchyláku, lze jednoznačne označit za nepřítele. Každý kdo k nepříteli nepřistupuje jak to jeho nepřátelství vyžaduje, je nerozumný a bude svého konání litovat…

 125. Ekklesian

  Chování zkázy (behavioral sink).

  Jak může mít hustota myší kolonie vliv na chování myší?
  V laboratoři byl připraven pravý myší ráj. Ve speciálním zásobníku byla udržována příjemná teplota. Potraviny a voda byly podávány v neomezeném množství. Každých sedm dní byla nádoba vyčištěna, zbavena splašků. Do nádrže nemohli proniknout predátoři. Hlodavci pod dohledem zkušených veterinářů netrpěli žádnými infekcemi ani onemocněními.

  Na počátku experimentu dal doktor Calhoun do nádrže osm naprosto zdravých myší, čtyři samečky a čtyři samičky. Myši si po nějaké chvíli uvědomily, v jakém nádherném místě se nacházejí a začaly se aktivně množit. Každých 55 dní se počet myších obyvatel zdvojnásobil. Tuto fázi nazval populační exploze.

  Tak se dělo prvních 315 dnů od začátku pokusu. Pak nastala fáze rovnováhy. Od 316 dne se myši začaly množit méně. Od té doby se počet myší zdvojnásobil každých 145 dní. Pak přišla třetí fáze, fáze zkázy, kdy bylo v nádrži 600 hlodavců. V myší společnosti se objevila skupina vyvrženců, kterým skupina zajistila místo ve středu nádrže. Zástupci této skupiny byli častým terčem agrese silnějších hlodavců.

  Skupina vyvrhelů byla často pokousaná, potrhaná. Zpravidla to byly mladé myši, které nebyly schopny zaujmout svá právoplatná místa v hierarchii hlodavců. To proto, že starší generace žila v ideálních podmínkách delší dobu a dospělí nechtěli dávat přednost mladším. Tato situace mladé myší samce psychicky zlomila a oni přestali bránit březí samice.

  Stali se z nich „the beautiful ones“ – krasavci. Tito žili absolutně odloučeni od společenství. Nepodíleli se na bojích ani neprojevovali zájem o páření. Věnovali se výlučně krmení a napájení a byli posedli krásou svého kožíšku. Od ostatní populace se odlišovali dokonalým vzhledem. Na jejich těle nebyly žádné jizvy po soubojích, byli bezchybní vyčesaní, krásní a zdraví. Avšak na rozdíl od ostatní populace byli velmi hloupí. Neuměli reagovat na vnější podněty, změny situace, nebyli schopni žádné interakce s okolím. Myší muži přestali ukazovat své charakteristické rysy. Tito samci přestali chránit své ženy a bojovat o svá území. Nechtěli vyhledávat ženy pro reprodukci a celkově se začali chovat velmi pasivně. Neplnili žádnou společenskou funkci.

  Mezi samci se zas projevovaly četné poruchy chování – frenetická hyperaktivita, sexuální deviace vedoucí ke kanibalismu, agresivita, patologická plachost … Někteří jedinci se pohybovali po výběhu jen tehdy, když ostatní zvířata spala. Pouze v té době se chodili nakrmit a napojit.

  Březí samice už se přestaly cítit pohodlně a staly se více agresivními. Tato agrese se nezačala projevovat vůči ostatním hlodavcům, kteří je chtěli poškodit, ale vůči vlastním dětem. Samice, které zabily své děti se často přestěhovaly do horní části terária, odmítly se dál reprodukovat a nechtěly přijít do kontaktu s ostatními. Tato situace vedla k poklesu porodnosti a zvyšující se míře úmrtnosti nedospělých jedinců.

  Věkový průměr myši, která žila v nádrží do předposlední fáze je 776 dní. V poslední fázi myši umíraly o 200 dní dříve. Úmrtnost mezi mladými jedinci dosáhla 100 %. Samičky sice rodily potomky, ale muži se spojovali s jednotlivci svého pohlaví a ukazovali vůči samičkám neoprávněnou agresi. I přes hojnost potravy samice zabíjely a jedly své děti. To vedlo k tomu, že po 1780 dnech od zahájení experimentu zemřela poslední myš.

  Vzhledem k tomu, že doktor Calhoun tento vývoj očekával, přestěhoval několik malých hlodavců do jiné nádrže ještě během třetí fáze. Přestěhoval je ovšem na omezený prostor. Tyto myši, které vyrůstaly v ideálním prostředí se ale odmítly kamarádit a porodit potomky. Všechny zemřely stářím.

  ***

  Něčím podobným trpí mládež a její „ideologové“. Jejich mysl je zaměstnána mnohou agendou, povětšinou uměle vytvořenou, právě s cílem je zničit a zvrátit, s cílem degradace společnosti.

 126. Ekklesian

  1. Nesleduji Portugalsko.
  2. Papež straní zvrácenosti.
  3. Papež není mým přítelem, ani bratrem, ani na „mé straně“.

 127. Ekklesian

  John Calhoun došel k několika závěrům

  Za prvé, existují dva druhy smrti. První typ je duchovní smrt. Mladé myši, které nemohly najít své místo v ideálních podmínkách byly psychicky zlomeny. Nebyly schopné se spárovat a zplodit potomky ani bránit svá území. Většina myší žijících v ideálních podmínkách dělala jen to nutné – spala, jedla a starala se o sebe. Druhý typ – fyzická smrt, která přichází po smrti ducha. Tato smrt je nevyhnutelná. Za druhé, vědec provedl analogii s lidským samcem. Lidský život zpravidla probíhá v neustálém napětí, stresu a tlaku. Pokud by muž měl mít snadný život, ztratil by svého ducha pravého mužství a zemřel.

  Co se může člověk naučit od sociálních zvířat

  Experiment prokázal, že navzdory dostatečnému prostoru a zdrojům, v případě, že jsou všechny sociální role ve společnosti obsazeny, je pro jednotlivce zápas o ně až tak namáhavý, že má za následek celkové zhroucení sociálního chování a zánik populace. Calhoun viděl osud populace myší jako metaforu pro osud člověka. Tuto sociální poruchu charakterizoval jako „druhou smrt“.

  Chování zkázy přinesla do Společenství myší limitace prostoru a sociálních rolí. Kolonie myší měly rozdělené úkoly a tím, že mladé vyhostili z jejich společnosti, tito se neměli od koho naučit sociálnímu chování. Byli pro komunitu nepotřební. Jejich frustrace vedla k sociálně nevhodnému chování. Nemohli tedy předat žádné vzorce sociálního chování ani svým mladým. Takto bylo do společnosti napevno zakódované patologické chování, které vedlo ke zkáze celé populace. Kondenzování lidstva na malém prostranství už dnes vykazuje podobnost s populací myší v experimentu. A příklady najdeme i v minulosti.

  ***

  Petr Staněk si myslí, že čtvrtá průmyslová revoluce může dát lidem šanci se poznat a najít. Alespoň některým.
  Je pravda, že lidé se nutně potřebují poznat a obecně začít přemýšlet a ujasnit si hodnoty. Lze ale pozřen Molochem proti němu bojovat? Prober se člověče zavčas, nemusíš být otrokem!

  P.S.
  Poslední pokus komentář odeslat. Všem rozumným zdar, úchylákům/deviantům zmar.

 128. Paladin

  Filozofie lidstva založená na hodnotách obětování, etatismu, kolektivismu a falešné morálky je smrtelná. Jak můžete věřit člověku, který věří v boží blud? Nijak, věda pro ně nic neznamená, přitom úspěchy vědy rádi připisují na oltář svého boha. A ještě jedna věc, v desateru není zmínka o tom, že se nemůže lhát.
  Jakmile se někdo o náboženství vyjádří jen trochu pravdivě, začínají vysvětlovat, jak je ta a ta věc myšlena. Zeptejte se sami sebe, je Starý zákon vhodné čtení pro děti? Já osobně nikdy.

 129. toli

  @Paladin
  Souhlas,to ale již nemocným nevysvětlíte.Ukázkou je tady třeba Eklesian.

 130. Ekklesian

  Ekklesian ani nemluví z cesty, chápe vyřčené a smysluplně reaguje,…

  Kéž by to platilo i o kde jakém zvrhlíkovi, chlubícím se zde jak rozvrací svoji dceru. Jako antikoncepce ta účast na pochodu zvrhlosti bude jistě fungovat perfektně, ale nemyslím že pokud zvítězí v dceři její zdravá podstata (a nebavím se teď o tom kdy otěhotní, pokud vůbec kdy) že ti poděkuje.

 131. Jiří Brei

  >>Jenže to bylo naplněno v Kristu, kterým bývalý katolík toli hluboce opovrhuje.<

  Kdyby Ježíšova slova o tom, že přišel naplnit (doslova“učinit“) Zákon měla znamenat, že přišel Zákon zrušit, odporovala by tomu, co řekl v předchozí větě Matouše 5:17. Naplnit Zákon proto neznamená zrušit Zákon. Ježíš přece neříká „nepřišel jsem Zákon zrušit, ale přišel jsem ho zrušit“. Zákon stále ukazuje, co je hřích (Římanům 3:20. 7:7)

  Jak pisatel Matoušova evangelia chápe slovo „naplnit“ (πληροῦν) je vidět z míst, kde ho použil. Většina se týká naplnění proroctví: Matouš 1:22, 2:15.17, 2:23, 4:14, 8:17, 12:7, 13:35, 21:4, 26:54.56, 27:9. Jednou má význam „vykonat“ (Matouš 3:15) a dvakrát „učinit něco plným“ (Mt 13:48, 23:32). Ježíš sám u Lukáše 24:44 vysvětluje, jak chápat jeho slova o naplnění Mojžíšova zákona a Proroků u Matouše 5:17: „Řekl jim: „To jsou ta má slova, která jsem k vám mluvil, když jsem byl ještě s vámi, že se musí naplnit (πληροῦν) všechno, co je o mně napsáno v Mojžíšově zákoně, v prorocích a Žalmech.“ (Český studijní překlad)“.

  Navíc Ježíš mluví o tom, že nepřišel zrušit Zákon nebo Proroky. Pokud by jeho naplnění Zákona mělo znamenat, že Zákon již pro Boží lid neplatí, muselo by totéž platit i o Prorocích. Znamenalo by to, že sliby dané Božímu lidu v Prorocích, již pro něj neplatí. Pokud má totiž Ježíšova výpověď platit o jednom, musí také platit o druhém, neboť Ježíš zde nedělá mezi platností Zákona a Proroků žádný rozdíl. Pokud pro Boží lid již neplatí Zákon, neplatí pro něj již ani proroci.

  >Jiří Brei žije v Polsku,pravděpodobně se tam oženil.<<

  Nežil jsem v Polsku, ale 5 let ve Lvově na Ukrajině. Už jsem rok zpátky v ČR. Ženatý jsem s Češkou a to již 33 let.

 132. toli

  Pokud si dobře pamatuji tak byl Lvov polským městem.

  Jinak výklad naplnění zákona Kristem je souhlasný s výkladem dalšího biblisty Mata,jenže ten je nemocný i když stojí mimo všechny církve,takový self made cristian 🙂

 133. Gerta

  „Věřit na Kristovy zázraky popsané v bibli je totéž jako věřit na placatost Země “

  Říká iracionální invalidní materialista, kerý věří že vše je hmota a ani neví, co je temná energie (což neví ani věda)! 😀 😀

  Prostě kripl po mrtvici který má ostatní za nemocné, buzík, který žije se ženou, „agnostik“ popírající možnost boha,… já prý píšu na humanisty.sk, když se zjistí, že to psal Nosorožec, tak jsem to byla stejně já… prostě vrchol logiky. 🙂

  Gerta se loučí! 🙂

 134. Gerta

  „Nijak, věda pro ně nic neznamená, přitom úspěchy vědy rádi připisují na oltář svého boha. A ještě jedna věc, v desateru není zmínka o tom, že se nemůže lhát.“

  Věda v ničem boha nevyvrací, takže proč bych neměla věřit v boha kvůli vědě? Nechápu vůbec! 🙂 A bibli beru metaforicky! 🙂 Kromě toho svět může být matrix.

  A do Noemovy archy mohl bůh nacpat všechny zvířata pomocí různých prostorových dimenzí. Věda dneska tvrdí, že je až 11 prostorových dímenzí, nejen 4 včetně času! Takže pro boha by to nebyl problém! 🙂

  Mějte se a někdy v září! 🙂

 135. Ekklesian

  Pan Brei má pravdu.

  P.S.
  Pár let zpět jsme pane Brei prohodili pár slov o homosexualitě a homosexuálech. Příjde mi, že Bibli od té doby intenzivně studujete; měl jsem pravdu, pokud si vzpomínáte?
  Jestli se mohu zeptat podobně jako Štětináč, jste vldnes věřící? Tehdy mi vaše víra připadala docela zdravá či se zdravě vyvíjející, proto žádný div že vás Jehovisté nestrpěli. Poznal jsem více budoucích bývalých Jehovistů, lidí se zdravou vírou. Záleží, snad, na každé jedné skupině.

 136. Gerta

  Mrtvička možná mluví z vlastní zkušenosti, on ví, jak si uchovat mozek v pořádku po mnoho let! 🙂 Hlavně o prevenci mrtvice toho ví hodně! 🙂

  Gerta se loučí a v září! 🙂

 137. Petr Pan

  @toli

  Náboženství je zdraví a především mozku smrtelně škodlivé

  Hele Prďolo, čti, vzdělávej se!

  Více než jedenáct set jeptišek, kněží a řeholníků z celých Spojených států se účastnilo unikátního výzkumu, jehož cílem bylo zkoumat vliv stárnutí na mozek. Tato studie se zaměřovala na odhalení rizikových faktorů vzniku Alzheimerovy choroby. Do výzkumného vzorku byli zařazeni jedinci starší pětašedesáti let, kteří nevykazovali žádné příznaky této nemoci.
  Výběr právě takového výzkumného vzorku měl několik důvodů: jedná se o relativně stálou skupinu, kterou lze snadno každoročně testovat, členové církevních řádů mají velmi podobný styl života, včetně stravy a životních podmínek. Tím jsou vyloučeny mnohé zkreslující faktory či rozdíly, které vykazuje běžná populace, jako například styl stravování, socioekonomické postavení nebo vzdělání, které by ovlivnily výsledky studie.
  Sběr dat byl zahájen v roce 1994. Doktor David Bennett z Rushovy univerzity v Chicagu a jeho tým zatím shromáždili více než 350 mozků. Všechny jsou pečlivě uchovány a jsou na nich zkoumány mikroskopické změny způsobené chorobami vyššího věku. To je ale jen polovina studie, ta druhá spočívá ve sběru dat o dosud žijících dobrovolnících. Každý z nich každý rok podstoupí komplexní vyšetření zahrnující psychologický rozbor, test kognitivních funkcí, lékařskou prohlídku, tělesné a genetické testy.
  Když tým vědců výzkum zahájil, očekával, že najde jednoznačnou spojitost mezi snižováním kognitivních schopností a třemi nemocemi, které jsou nejčastější příčinou demence: Alzheimerovou chorobou, mozkovou mrtvicí a Parkinsonovou chorobou. Zjistili však něco jiného: poškození mozkové tkáně v důsledku Alzheimerovy choroby nemusí nutně znamenat kognitivní potíže. Někteří jedinci prokazatelně umírali na patologické změny zaviněné plně rozvinutou Alzheimerovou chorobou, přesto nevykazovali změny kognitivních schopností. Čím to je?

  David Eagleman. Mozek. Albatros 2017.

 138. Jiří Brei

  Ano, Lvov byl polským městem, než ho Sovětský svaz po válce Polákům ukradl. V domě, kde jsme bydleli byly ještě polské poštovní schránky na dveřích. Poláci tam opravili svůj hřbitov (Lyčakivské kladbiště) kam jezdí zájezdy Poláků vzpomínat na minulost. Jsou tam pohřbeny i významné osobnosti Lvova. Pořád jsme tam se ženou museli vysvětlovat, že nejsme Poláci.

  Věřící už několik let nejsem, což má na svědomí i Evangelická teologická fakulta Univerzity Karlovy, kterou jsem vystudoval. Bible a náboženství obecně mne však dál baví. Je to kus lidské historie a kultury a také prostředek k manipulaci a k ovládání lidí (10 let jsem byl Svědkem Jehovovým a chvíli i starším ve sboru Praha – Holešovice). Prostě náboženství je pro mne zajímavý fenomén a dívat se na něj zvenčí je docela poučné.

 139. Gerta

  A vy jste pane Brei snad vyvrátil možnost existence boha nebo bohů? 🙂 Já také vystudovala teologickou fakultu a navíc ještě přírodovědeckou fakultu. A jsem věřící. 🙂

  Gerta se loučí! 🙂

 140. Karel 423

  Vážení diskutující, již můj dědeček, který prožil jako dospělý 1. sv. válku bojem s RA na transsibiřské magistrále a šťastně se přes Vladivostok vrátil domů, nasbíral v Rusku mnoho zkušeností pro život. Tvrdil, že se tam setkal s moudrými lidmi. Také tam objevil mnoho lidí, kteří o sobě tvrdili (a někteří tomu i věřili), že mají klíče k Pravdě. Nejvíce prý ale bylo naivních prosťáčků, kteří věřili těm druhým. Jak je to u nás v současnosti? A do které kategorie asi patří někteří zdejší diskutéři?

 141. Petr Pan

  @Gerta

  A vy jste pane Brei snad vyvrátil možnost existence boha nebo bohů?

  Odhaduji, že jeho teismus se zakládal na Bibli a když díky studiu začal Bibli považovat pouze za lidský artefakt, pak přestal věřit i v Boha a jednoduše uvěřil, že žádný Bůh není 🙂

 142. Jiří Brei

  Nevyvrátil. Proč bych to měl dělat? Stejně jako jsem nevyvrátil možnost existenci Sněhurky a sedmi trpaslíků. Když Vás na ně baví věřit, proč bych Vám to měl brát? A protože jsem nenalezl jediný objektivně ověřitelný důkaz Boží existence, přestal jsem věřit. Až si budu moci sáhnout do Kristových ran, změním názor jako apoštol Tomáš. Ježíš s tímto postojem neměl problém a Vy, jako věřící to také jistě chápete.

 143. Gerta

  „Nevyvrátil. Proč bych to měl dělat? Stejně jako jsem nevyvrátil možnost existenci Sněhurky a sedmi trpaslíků. “

  Však také Sněhurka žít může, nevíme jak je to pravděpodobné, vesmír je velký a není možná sám! 🙂

  „A protože jsem nenalezl jediný objektivně ověřitelný důkaz Boží existence, přestal jsem věřit.“

  Já nenalezla žádné 100% důkazy pro skoro nic, ani pro hmotu. Nevím proč bych na ní měla věřit. 🙂

  Ale pro boha jsem našla kvalitní důkazy jako ontologický a kosmologický, lepší než ty rádoby-důkazy pro evoluci a další nesmysly, které mohou být matrix atd… nevíme jak je to pravděpodobné či není, důkazy nedůkazy (pokud jsou jen nejisté a to jsou). 🙂

  Pro co není důkaz, stejně může existovat a nevíme, jak je to pravděpodobné či není. Zrovna pro boha ale důkazy máme lepší jak pro evoluce (ontologický atd…). 🙂

  Loučí se Gerta a v září!! 🙂

 144. toli

  @Jiří Brei
  Prostě náboženství je pro mne zajímavý fenomén a dívat se na něj zvenčí je docela poučné.

  Dělám totéž ale křesťanem (muslimem)či jiným nemocným bych už nikdy nebyl.Nesnáším tu manipulaci.

 145. Gerta

  Ha ha, nemocný kripl po mrtvici opět promluvil a argumenty opět nulové. 🙂

  Tak se mějte a v září! 🙂

 146. Jiří Brei

  Váš ontologický a kosmologický důkaz vyvrátili různí filosofové. Jistě jste se o tom na teologické fakultě, stejně jako já, učila. tak si to dohledejte. Ale když chcete věřit na Sněhurku a sedm trpaslíků, já s tím nemám problém. Vymlouvat Vám to nebudu. Jestli se se svou vírou cítíte dobře, tak proč ne. Já se s vírou, že není Bůh cítím také fajn. A až si sáhnu do těch Kristových ran, rád změním názor.

 147. Gerta

  Nevyvrátili nic. Možná zpochybnili, ale nevyvrátili. A to je rozdíl, zpochybnit jde i materialismus a evoluce, jisté není skoro nic, tenhle svět může být třeba matrix a vědci ani nemusí existovat a co jako? Nevíme jak je to pravděpodobné, důkazy nemáme jisté ani pro, ani proti. Jisté ne. A nejisté jsou nejisté. A skoro všechny důkazy jsou nejisté, ať pro boha či ty vědecké. 🙂

  Loučí se Gerta. 🙂 V září vás ráda uvidím! 🙂

 148. Jiří Brei

  Jo, taky se těším. Je s Vámi docela sranda. Zkuste být hodnější na toliho a diskutujte věcně, bez invektiv a dehonestace.

 149. toli

  @Jiří Brei
  A s dekonverzí nějaké problémy byli ?
  Já měl asi rok negativní pocity,ale teď už je to dobré a nikdy jsem se necítil lépe než bez Krista a jeho poskoků.
  BTW Gerta je muž,trol co se jen snaží vyprovokovat někoho k diskuzi a tak nám tady předvádí svou debilitu již velmi dlouho.
  Vystupuje pod různými nicky ale jeho osobitý styl už tady všichni známe,říkáme mu multinick.
  Osobně ani nevím co píše,stejně jako nevím co píše třeba Eklesian nebo Petr Pan,prostě mám lidi kteří jsou vhodní k ignoraci.

 150. Petr Pan

  @Jiří Brei

  Nevyvrátil. Proč bych to měl dělat? Stejně jako jsem nevyvrátil možnost existenci Sněhurky a sedmi trpaslíků. Když Vás na ně baví věřit, proč bych Vám to měl brát?

  Mohl byste to dělat kvůli sobě, abyste poznal pravdu, ne kvůli věřícím. Ale člověk si nemůže všechno dokázat a často musí jednoduše skočit do víry a vy jste skočili do víry, že Bůh není 🙂

  Stejně jako jsem nevyvrátil možnost existenci Sněhurky a sedmi trpaslíků.

  Transcendentní Bůh, nutné bytí, všech věcí počátek a konec, se od Sněhurky a trpaslíků velmi liší 🙂

 151. Jiří Brei

  U mne to byl pozvolný proces, který začal už na té teologické fakultě a postupně dospěl do bodu, kdy jsem přestal věřit, že existuje Bůh. U mne to bylo, jako když člověk dospívá, začne se na plno věcí postupně dívat jinak, než když byl dítě a po dětských názorech se mu nestýská. Spíše se jim shovívavě usmívá.

 152. Petr Pan

  Uvědomte si to, ateisté, skočili jste do víry, že Bůh není.

 153. Gerta

  Prostě není žádný rozumný důvod proč nevěřit na boha či bohy. Já mam za sebou také teologii a věřím stále. A znám spoustu moudrých starých a zkušených mužů, kteří také věří na boha.

  Proč bych měla být hodnější na kripla po mrtvici který ostatním věřícím nadává do nemocných? 🙂

  Všimněte si, jak stále radí, aby se se mnou nikdo nebavil, ale nejde mu to.

  Tak mu teď dám do září šanci, aby tu „vládl“, ale až se vrátím, bude zase v pytli jako teď. Gerta. 🙂

 154. Jiří Brei

  >>Transcendentní Bůh, nutné bytí, všech věcí počátek a konec, se od Sněhurky a trpaslíků velmi liší <<

  Když Vás baví tomu věřit, proč bych Vám to měl vymlouvat?

 155. Gerta

  Když vás baví věřit na hmotu a evoluci (také s nejistými důkazy, stejně jako bůh má nejisté důkazy), tak prosím, každý ať si vybere co ho baví. 🙂

 156. Jiří Brei

  >>Proč bych měla být hodnější na kripla po mrtvici který ostatním věřícím nadává do nemocných? <<

  Protože jste věřící? Třeba apoštol Pavel křesťany vybízí: "Vaše řeč a je vždy laskavá, okořeněná solí, abyste věděli, jak máte každému odpovědět." (Koloským 4:6 Český studijní překlad). Já dehonestaci za laskavou nepovažuji a podle Bible, jak se zdá, ani Bůh.

 157. Gerta

  Já neřekla, že jsem křesťanka. Ale bibli čtu ráda, chápu jí metaforicky. A jak Ježíš vyhnal s bičem v ruce ty kupce se mi moc líbí. 🙂

  Mějte se tu. Gerta. 🙂

 158. Petr Pan

  Je to triviální, ale raději to zdůrazním. Každé formální dokazování se musí někde zastavit. Aby se člověk vyhnul nekonečnému regresu při dokazování, nějaké víry musí začít považovat za základní.

 159. Jiří Brei

  Chápu, někdo má rád holky a jiný zase vdolky. Mně se to vyhnání kupců bičem zase vůbec nelíbí. Zřejmě deprese z hubených výsledků jeho snažení. To se někdy stává. U Vás to je také tak, když Vám toto chování imponuje?

 160. Jiří Brei

  >>Je to triviální, ale raději to zdůrazním. Každé formální dokazování se musí někde zastavit. Aby se člověk vyhnul nekonečnému regresu při dokazování, nějaké víry musí začít považovat za základní.<<

  Tak tak. Do kamene tesat. Pro mne se stala základní víra, že není Bůh. Jsem se svou volbou spokojen.

 161. toli

  @Jíří Brei
  U mě to bylo celkem rychlé,mám dobrou paměť a tak jsem si pamatoval co třeba farář řekl před půl rokem a co říká nyní. Odporoval si sám sobě.Prostě manipuloval s naivními lidmi. Lhaní je pak křesťanskou normou,ostatně v desateru není zákaz lhaní.To všechno se kumulovalo až jednoho dne přetekl pohár.
  Že jsou věřící v Boha nemocní je prostě fakt,psychiatrický blud je diagnóze ,jen politická korektnost nám brání říkat pravdu,jenže já nejsem politik a tak jí říkám 🙂 A vím že zdaleka nejsem jediný kdo ví že křesťané jsou nemocní.

  Už jsem to tady říkal náboženství je institunaciovalizovaná iracionalita,spánek rozumu a nedostatek soudnosti.

 162. Jiří Brei

  Co bylo tou poslední kapkou?

 163. Petr Pan

  @Jiří Brei

  Já dehonestaci za laskavou nepovažuji a podle Bible, jak se zdá, ani Bůh.

  Někdy i proroci nebo otcové církve používali hrubou mluvu. I Martin Luther ji občas používal. A Toli rád uráží věřící.

  Když Vás baví tomu věřit, proč bych Vám to měl vymlouvat?

  Dle vás je Sněhurka stejně fundamentální entita jako transcendentní Bůh (nutné bytí, všech věcí počátek a konec)? Pochopte, že jsem nemluvil přímo o existenci, ale o atributech 🙂

  A nejde tu o vymlouvání něčeho, ale o intelektuální poctivost. Pokud něčemu jednoduše věřím, tak to rovnou přiznám. Nebudu se tvářit (jak zdejší ateisté), že vy jen věříte, zatímco já znám pravdu.

 164. toli

  @Jiří Brei
  Co bylo tou poslední kapkou?

  V podstatě pokračování manipulace, a dále jsem si všimnul že kněz který nabádá ovce aby nekritizovali druhé (což je v podstatě součástí teologie-jak můžeš kritizovat třísku v oku bližního když sám tam máš trám? ) byl právě největším kritikem druhých. Ten kněz je člověk který má i v družině farnosti své oblíbené a favorizované ovce.Ostatní jsou sice ovce také,ale už nejsou tak oblíbené a favorizované protože mají svou byť minimální vůli. Jeho běžnou taktikou je vybrat si ovci a postranním pomlouváním a komentováním z ní udělat černou ovci.Pak spoléhá buď na to že se to té černé ovci donese a začne jí vadit že je černá anebo ostatní ovce tu černou přímo srovnají.Jenže u mne nic z toho nefunguje. Je mi naprosto lhostejné co si o mě jiní lidé myslí nebo říkají a tlak zvenčí je v mém případě neúčinný. Tak jsem mu na tvrdo oznámil že nechci být katolíkem a odešel jsem.
  Sice vím že dle jejich teologie jsem katolíkem navždy,ale žíly mi to netrhá 🙂

  On ještě marně spoléhal na to že zůstanu alespoň křesťanem,jenže já měl té manipulace už plné zuby a rozhodně se nehodlám přizpůsobovat nějaké pohádkové postavě.Takže křesťan či další náboženský pomatenec ani náhodou.

 165. Tonda Vlas

  @Jiří Brei

  Co Vás pamatuju z toho fóra, tak tehdy jste ještě ateista nebyl.

  Já tam přestal chodit ještě dříve než to bylo uzavřeno, protože mě otrávila Alea (28 let), bývalá jehovistka, která se stala fanatickou katoličkou, proč čež ji její jehovistické příbuzenstvo zavrhlo. Admin měl hloupý nápad a udělal z ní moderátorku a ona pak, když se jí názory v nějakém příspěvku nelíbily okamžitě uzamkla celé vlákno. Její přístup mě otrávil a tak jsem tam přestal chodit.

  S witnessem jsem se pak setkal na dnes už zaniklých Křesťanských diskuzích, kam přišel těsně před jejich zánikem a psal tam pod jménem Ladislav.

  Takže Vás zase potkávám po takových dobrých osmi letech.

 166. toli

  @Jiří Brei
  A dnes už nechápu co jsem vlastně mezi ovcemi dělal ? Co jsem vlastně po křesťanství chtěl ? Nic z toho co ať už primárně či sekundárně (společenství lidí) nabízí ke svému životu nepotřebuji.Vlezu někam do společenství pomatených lidí a nakonec se pomátnu taky ?
  Když jsem psal diplomku o sektách tak jsem strávil 2 roky mezi jehovisty (nevěděli o tom že je mám jako studijní materiál). Si pamatuji jak se mi udělalo přímo fyzicky špatně když jsem poprvé vlezl do toho jejich sálu království na shromáždění a zjístil že oni tomu doopravdy věří.Do té doby jsem si myslel že jde o folklór,koníček

  Ale jsem rád za tyto zkušenosti,dnes už mne díky nim nejde evangelizovat.

 167. Jiří Brei

  Pro toliho: Děkuji za odpověď. Zajímavý příběh. Já jsem mezi Svědky potkal docela dost lidí, kteří si věřili po svém. Udělali si skupinku studia Bible, kde si svobodně diskutovali. Někteří nakonec od Svědků odešli. Mně tam vadila totalita, inkvizice, že nebylo možné svobodně diskutovat.

  Pro Tondu Vlase: Jak jsem už psal, odcházel jsem postupně – nejdříve od dogmat, pak od Bible a nakonec od Boha. Vadila mi ta absence důkazů. Slušně se chovat k lidem může člověk i jako nevěřící. A mít pevné zásady pro život také. A z vlastní vůle a chtění.

 168. toli

  @Jíří Brei
  Mně tam vadila totalita, inkvizice, že nebylo možné svobodně diskutovat.

  Toho jsem si u Jehovistů také všimnul.
  Rozdíl mezi jehovisty a tím katolickým knězem bylo že sice diskuze svobodná byla (potřeboval vytěžit ovce a zjístit kdo je kdo),ale běda když někdo nesdílel jeho názory a postoje.

 169. Petr Pan

  Pane Brei, a jak jste se předtím dostal k náboženské víře (výchova,…)? Jak jste se dostal k Svědkům?

 170. Lemmy

  Toli, nie je to fake. Overiť si to môžeš priamo v denníku Le Monde: Zuzana Caputova : « La question migratoire est le problème de toute l’UE »

  Prepis z Denníka N:

  Prezidentka Zuzana Čaputová v rozhovore pre Le Monde: „Otázka migrácie je problém celej Únie a na riešení sa musia podieľať aj tí, ku ktorým utečenci nesmerujú.“ O rozdieloch medzi členmi V4 Čaputová povedala, že sa zoskupenie musí vrátiť k hodnotám, ktoré stáli na začiatku jeho vzniku: európskej jednote, demokracii a právnemu štátu.

  „Musíme byť medzi krajinami, ktoré hľadajú riešenie (migrácie), aj keď do našej krajiny utečenci nesmerujú. Je pravda, že v našom regióne je to citlivá téma, pretože nie sme zvyknutí na rozdielnosti, iné kultúry, iných ľudí,“ povedala Čaputová pre Le Monde.

  Podľa nej je potrebné na jednej strane rešpektovať obavy ľudí a brať na ne ohľad, ale zároveň sa podieľať na hľadaní riešení, ako je posilnenie hraníc, návrat utečencov do krajín pôvodu, ktoré budú fungovať, a riešenie príčin, nie dôsledkov migrácie.

  Redaktorka Le Monde sa pýtala, či prezidentka nejde proti prúdu, keď sa v Prahe rozhodla ísť k hrobu bývalého prezidenta Václava Havla, kam ju súčasný prezident Miloš Zeman nesprevádzal, alebo keď vo Varšave vyzdvihla úlohu bývalého prezidenta Lecha Walesu.

  Čaputová odpovedala, že je pre ňu dôležité vyjadriť úctu tým, ktorí vyznávali alebo vyznávajú rovnaké hodnoty ako ona.

  Súčasní politici vo V4 sa podľa nej síce tešia z výsledkov búrlivého roku 1989, ale na určité veci sa pozerajú rozdielne.

  „Myslím si, že každý z nich chápe právo a určité slobody inak,“ povedala. Skupina V4 by nemala riešiť len vlastné regionálne problémy, ale mala by uvažovať v mene celého európskeho spoločenstva, byť jeho aktívnym partnerom. (čtk, le monde)

  Čiže niekde je to aj na ČTK.

  Mám ČTK v podaní HNonline: Čaputová pre Le Monde: Migrácia je aj náš problém, treba ju riešiť spoločne.

  Otázka migrácie je problém celej Európskej únie a na riešení sa musia podieľať aj tí, ku ktorým utečenci nesmerujú. V rozhovore s francúzskym listom Le Monde to povedala prezidentka Zuzana Čaputová, ktorá sa v stredu zišla s francúzskym prezidentom Emmanuelom Macronom.

  ​V rozhovore, v ktorom padali otázky o rozdieloch medzi členmi V4, Čaputová povedala, že sa toto zoskupenie, teda Slovensko, Česko, Maďarsko a Poľsko, musí vrátiť k hodnotám, ktoré stáli na počiatku jeho vzniku: európskej jednote, demokracii a právnemu štátu.

  Treba hľadať spoločné riešenia

  „Musíme byť medzi krajinami, ktoré hľadajú riešenia (migrácie), aj keď do našej krajiny utečenci nesmerujú. Je pravda, že v našom regióne je to citlivá téma, pretože nie sme zvyknutí na rozdielnosti, iné kultúry, iných ľudí,“ povedala Čaputová.

  Podľa nej je potrebné na jednej strane rešpektovať obavy ľudí a brať na ne ohľad, ale zároveň sa podieľať na hľadaní riešení, ako je posilnenie hraníc, rozdeľovanie utečencov, ktoré bude fungovať, a riešenie príčin, nie dôsledky migrácie.

  Niekoľko otázok sa týkalo vzťahov členov skupiny V4 a Čaputová vyhlásila, že Slovensko, ktoré ako jediné v zoskupení prijalo euro, je z vyšehradskej štvorky najlepšie integrovanú krajín do EÚ.

  Ide proti prúdu

  Novinárka sa tiež spýtala, či prezidentka nepláva proti prúdu, keď sa v Prahe rozhodla ísť k hrobu bývalého prezidenta Václava Havla, kam ju súčasný prezident Miloš Zeman nesprevádzal, alebo keď vo Varšave vyzdvihla úlohu bývalého prezidenta Lecha Walesu.

  Čaputová odpovedala, že je pre ňu dôležité vyjadriť úctu tým, ktorí vyznávali alebo vyznávajú rovnaké hodnoty ako ona.

  Súčasní politici vo V4 sa podľa nej síce tešia z výsledkov búrlivého roku 1989, ale na určité veci sa pozerajú rozdielne. „Myslím si, že každý z nich chápe právo a určité slobody inak,“ povedala.

  Skupina V4 by podľa nej nemala riešiť len vlastné, regionálne problémy, ale mala by uvažovať v mene celého európskeho spoločenstva, byť jeho aktívnym partnerom a vrátiť sa k zásadám, na ktorých vznikla, čo je európska jednota, demokracia a právny štát.

 171. Petr Pan

  @Jiří Brei

  Váš ontologický a kosmologický důkaz vyvrátili různí filosofové.

  Spíše zpochybnili plausibilitu premis (kromě důkazu Descartova, který skutečně obsahoval logickou chybu).

 172. Toli

  @Lemmy
  Podľa nej je potrebné na jednej strane rešpektovať obavy ľudí a brať na ne ohľad, ale zároveň sa podieľať na hľadaní riešení, ako je posilnenie hraníc, návrat utečencov do krajín pôvodu, ktoré budú fungovať, a riešenie príčin, nie dôsledkov migrácie.

  Ona neřekla že sem máme tahat migranty,ona řekla že řešení máme dělat v krajinách kde ty problémy vznikly.To samé říká i Babiš.
  A myslím že je i docela povinností států kteří vystavěli svůj blahobyt na drancování svých kolonií aby nyní těm bývalým koloniím pomohly.Ale ne tím že sem budou tahat migranty.A co se týká V4 tak všechny státy V4 jsou čistými příjemci evropských peněz.Zrovna teď vysílali ve zprávách kolikrát větší je příjem peněz Česka než platba do fondů EU,a zdaleka největším požíračem evropských peněz je Polsko.Takže si myslím že by se měla na řešení podílet nějakou měrou i V4.

 173. Paladin

  Jestliže něco je a zároveň není, vzájemně se to ruší a není třeba se tím vůbec zabývat, v rozhodování v reálném životě to nemá žádný význam.
  Zajímavé je, že byla doba, kdy byli lidé přesvědčeni, že existuje např. Odin, současní věřící se této historii v podstatě smějí. Přijde doba, kdy současné božstovo bude odsunuto do ústraní a lidé na to budou vzpomínat jen s úsměvem na rtu, i když na žádné víře nic k smíchu není.
  A ještě jedna poznímka, s nihilsty a etatisty se nedá diskutovat.

 174. Jiří Brei

  >>Pane Brei, a jak jste se předtím dostal k náboženské víře (výchova,…)? Jak jste se dostal k Svědkům?<<

  Popsal jsem to na http://www.straznavez.cz/Zkusenosti/jiri_brei.htm
  Psal jsem to pro Svědky tak, aby to pro ně bylo přijatelné. Mělo to odezvu i ve V4. Psali mi ze Slovenska a Polska. Ze Slovenska chtěli můj souhlas k přeložení příběhu do maďarštiny, takže tam vyšel na obdobném webu jako byla straznavez.cz.

 175. toli

  @Jiří Brei
  A manželka je stále věřící nebo se vrátila k přirozenosti ?
  Moje žena je naštěstí křesťanstvím nepolíbena a ani jí křesťanství nezajímá.

 176. Jiří Brei

  >>Zrovna teď vysílali ve zprávách kolikrát větší je příjem peněz Česka než platba do fondů EU,a zdaleka největším požíračem evropských peněz je Polsko.Takže si myslím že by se měla na řešení podílet nějakou měrou i V4.<<

  Stejně tak dobře známá je skutečnost, že západní firmy z ČR ročně vyvezou zisky ve výši více než 300 miliard korun. A to je víc, než získáváme na dotacích. Samozřejmě, že zde investovali a zmodernizovali průmysl. Uvádím to proto, že věc není tak černobílá, jak se ji na Západě a někdy i u nás často snaží prezentovat. Podle mně by systém dotací měl skončit, neboť pokřivuje trh. Za pár let stejně budeme čistými plátci. Navíc jsou dotace zneužitelné jako prostředek nátlaku na „neposlušné“ země.

  ČR se podílí na řešení. Lze o tom dohledat mnoho zpráv. Jedna lze rozkliknout zde: https://www.mzv.cz/jnp/cz/zahranicni_vztahy/rozvojova_spoluprace/aktualne/strednedobe_vyhodnoceni_mid_term_review.html

  To, s čím má ČR problém, je přijímání nelegálních imigrantů, o který nic nevíme a kteří často ani nemají doklady. A vadí nám systém kvót. O lidech a počtech si chceme rozhodovat sami. Dělám v branži. Posílali jsme na hotspoty v Itálii a Řecku úředníky kvůli pohovorům a snímání otisků prstů, ale nakonec jsme to vzdali, kvůli nespolupráci italských a řeckých úřadů.

 177. Jiří Brei

  Manželka je stále Svědek Jehovův. Nemáme problém spolu vycházet. Mne nevadí její víra v Jehovu a jí nevadí moje nevíra v Boha. Máme spoustu společných zájmů a děláme stejnou práci.

 178. Ekklesian

  >> Lež <<

  Proto zanechte lži a ‚mluvte pravdu každý se svým bližním‘, vždyť jste údy téhož těla.
  (Efezským 4:25, ČEP 2001)

  Nechtějte všichni učit druhé, moji bratří: vždyť víte, že my, kteří učíme, budeme souzeni s větší přísností. Všichni přece mnoho chybujeme. Kdo nechybuje slovem, je dokonalý muž a dovede držet na uzdě celé své tělo.
  (List Jakubův 3:1-2, ČEP 2001)

  Krom toho existuje výzva, kterou okamžitě nedohledám, že řeč vůči bratřím má být jednoznačná. Co se týká případného lhaní ostatním…

  Kdo je mezi vámi moudrý a rozumný? Ať ukáže své skutky dobrým způsobem života, v tichosti, kterou dává moudrost.
  (List Jakubův 3:13, ČEP 2001)

 179. Ekklesian

  Ale hlavně Toljo, nečiň bližnímu svému co sám nechceś aby ti činil. Řídil jsi se tím alespoň někdy v životě?

 180. Ekklesian

  Otázka migrace je problém celé Evropské unie a na řešení se musí podílet i ti, ke kterým uprchlíci nesměřují. V rozhovoru pro francouzský list Le Monde to prohlásila prezidentka Slovenské republiky Zuzana Čaputová, která se ve středu sešla s francouzským prezidentem Emmanuelem Macronem.

  V rozhovoru, ve kterém zazněly otázky o rozdílech mezi členy Visegradské čtyřky (V4) Čaputová uvedla, že se toto seskupení, tedy Slovensko, Česko, Maďarsko a Polsko, musí vrátit k hodnotám, které stály na počátku jeho vzniku: evropské jednotě, demokracii a právnímu státu.

  „Musíme být mezi zeměmi, které hledají řešení (migrace), i když do naší země uprchlíci nesměřují. Je pravda, že v našem regionu je to citlivé téma, protože nejsme zvyklí na rozdílnosti, jiné kultury, jiné lidi,“ poznamenala hlava slovenského státu Čaputová.

  Podle ní je třeba na jedné straně respektovat obavy lidí a brát na ně ohled, ale zároveň se podílet na hledání řešení, jako je posílení hranic, rozdělování uprchlíků, které bude fungovat, a řešení příčin, ne následky migrace.

  Několik otázek se týkalo vztahů členů skupiny V4 a Čaputová prohlásila, že Slovensko, které jako jediné v uskupení přijalo euro, je z V4 nejlépe integrovanou zemí do EU.

  Odolání migrační vlně
  Tento týden se Evropská komise obrátila na soud EU v rámci disciplinárního řízení proti Maďarsku kvůli zákonům v oblasti migrace, které byly přijaty v této zemi.

  V létě maďarský parlament schválil řadu zákonů, které zavádí omezení vůči nevládním organizacím a kriminalizují pomoc nelegálním migrantům. Poslanci také schválili přijetí ústavní úpravy, která dělá nelegálním trvalé přesídlení do země „cizího obyvatelstva“.

  Maďarsko vystupuje proti povinné kvótě přerozdělení migrantů. Navíc země odmítla podepsat Globální pakt OSN o migraci, protože podle názoru Budapešti by to mohlo vést k nekontrolovaným migračním tokům, stejně jako k „globálnímu“ řízení migrace.

  Letos v dubnu bylo informováno o tom, že maďarský premiér Viktor Orbán dokázal shromáždit 1,15 milionů podpisů pro svůj program boje proti nelegální migraci. Maďarský lid tedy vyslovil svůj souhlas s Orbánem a stranou Fidesz v tom, že je nutné bránit Evropu a učinit přítrž migraci.

  Na zmíněný krok Evropské komise kriticky zareagoval Radim Fiala, místopředseda hnutí SPD. Podle Fialy to znamená, že EU doslova podporuje masovou migraci do Evropy.

  „Orbánovo Maďarsko brání Evropu před invazí a bude za to trestáno Bruselem? “ pohoršuje se Fiala.

  Politik také okomentoval ústavní dodatek, který byl schválen maďarským parlamentem. Tento dodatek zakazuje v Maďarsku „nucené usídlení příslušníků cizích populací“ a současně zdůrazňuje platnost principu, podle kterého se musí migranti zaregistrovat v první bezpečné zemi, do které přijdou. Podle Fialy to by měli využít i v Česku.

  „To je podle mě věc, kterou bychom se mohli inspirovat i u nás. Posílení naší národní identity v ústavě by bylo určitě dobrým krokem,“ upozornil Fiala.

  Snews.com, ac24.cz

 181. Hraničář

  Gerta
  28.07. 2019
  Já nenalezla žádné 100% důkazy pro skoro nic, ani pro hmotu. Nevím proč bych na ní měla věřit. …………………….

  Na „hmotu“ nemusíte věřit. O hmotě se můžete sama přesvědčil. Jednou z forem hmoty, či jejího projevu, je elektřina. Zkuste vstrčit prstík do zásuvky. Do levé dírky pod kolíkem.
  A netvrďte nám pak, že vás „kousl“ čert!

  …………………… Ale pro boha jsem našla kvalitní důkazy jako ontologický a kosmologický, lepší než ty rádoby-důkazy pro evoluci a další nesmysly, ……………………..

  Prohmotu! Ony se ty „důkazy“ stále ještě používají??

  Loučí se Gerta a v září!!………….
  Už aby to bylo!

 182. Hraničář

  Jiří Brei
  28.07. 2019
  Tak tak. Do kamene tesat. Pro mne se stala základní víra, že není Bůh. Jsem se svou volbou spokojen. …………………

  Je to skutečně „jen“ víra a nebo osobní zkušenost, že se Bůh nikde, nikomu, nijak neprojevil?

 183. toli

  Se zahraničními firmami v Česku nemám problém.Jednak platí daně,jednak to jsou soukromníci,s cizími státy nemají nic společného a jednak je celosvětovým zvykem že dcery posílají peníze svým matkám.České firmy se svým know how nejsou tak úspěšné což je vidět třeba na COOPu (bývalá jednota)
  Co mi vadí podstatně více je že církev neustále naříká jak má málo peněz a přitom řády a dieceze mají povinnost odvádět „desátky“ svým biskupstvím a ty to posílají dále.Peníze pak končí na účtech Vatikánské banky.A za co ? Za ty žvásty co ovce poslouchají v kostelech ? Když jsem to zkritizoval tak kněz reagoval že přeci zahraniční řetězce také odvádějí zisk svým majitelům.Jenže je rozdíl mezi supermarketem a kostelem.V supermarketu si něco koupím,v kostele dostanu kecy a možná oplatku do pusy..Navíc supermarkety odvádí daně,církve nikoliv.

  A co se týká toho řeckého a italského přístupu tak to je jižanská klasika,maňána.

 184. toli

  @Eklesian
  Já mluvil o tom že desatero neobsahuje zákaz lhaní takže pravda a nikoliv lež.
  A o tom že v bibli je sice doporučeno nelhat ale křesťané zalžou vždy když jim to připadá výhodné víme všichni.
  Týká se to především kléru,tedy těch kteří by měli jít příkladem.
  A co se týká toho nedělej druhým to co nechceš aby dělali tobě tak vám pouze zavírám pusy protože si nepřeji být obtěžován vašimi žvásty.Pokud nechceš být obtěžován našimi žvásty tak sem jednoduše nechoď Toto je totiž ateistický prostor tak je celkem jasné že tu budeš neustále zraňován.

 185. Ekklesian

  Už jsem ti říkal, že desatero (a i ostatní zákony starého zákona) jsou pro mrtvé.

  Problém je, že to nechápeš, sám jsi mrtvý. Mrtvý bohu nepatří, není to křesťan.

 186. Ekklesian

  Nemáš moc mne ranit, ublížit mi!

 187. toli

  @Hraničář
  Je to skutečně „jen“ víra a nebo osobní zkušenost, že se Bůh nikde, nikomu, nijak neprojevil?

  To záleží na interpretovi.Jeptišky byly rády že neurologové našli místečko v jejich mozku kde si povídají s „Bohem“

  A ateisté byli rádi že neurologie potvrdila zbytečnost hypotézy existence Boha

  Křesťan ti bude tvrdit že má osobní zkušenost s Bohem protože neví že je to kognitivní bias.

 188. toli

  @Eklesian
  Už jsem ti říkal aby jsi šel do Píči se svým Bohem,tady nikoho nezajímáš ani ty ani ten tvůj Bůh A už vůbec ne tvůj přiblblý mozek
  BTW odborník tady vysvětloval že SZ stále platí.

  Jinak hňupe já jsem živější než ty jsi vůbec kdy byl.Užívám si života plnými doušky,ty se naopak umrtvuješ.

 189. Gerta

  Hraničář: „Na „hmotu“ nemusíte věřit. O hmotě se můžete sama přesvědčil. Jednou z forem hmoty, či jejího projevu, je elektřina“

  Jak se přesvědčím o elektřině, když podle mě je od boha a vědci jsou jen snové postavy? Jak? 🙂 Máte 100% důkaz, že je to jinak? 🙂

  Brei: „Vadila mi ta absence důkazů“

  Takže vám vadí materialismus? 🙂 Pro materialismus je zde velká absence důkazů. 🙂

  Mrtivce: „A ateisté byli rádi že neurologie potvrdila zbytečnost hypotézy existence Boha“

  Kde to potvrdili? Grygar nic neříkal.. 🙂

  S pozdravem Gerta! 🙂

 190. Ekklesian

  A neměl bys v tom „užívàní“ zvolnit, aby tě třeba ještě netrefil šlak? Už teď je to s tebou k „nevydržení“…

 191. Gerta

  1) Mluvit o absenci důkazů pro boha, když je zde absence důkazů pro materialismus je směšné.

  2) Elektřina není důkaz hmoty, když je zde „temná energie“ a kdo ví co ještě a navíc elektřina může být jen matrix, sen… 🙂

  3) Neurologové nikdy nepopsali, že bůh není, to je možná nějaká Mrtvičkova obsese, ale ne žádný důkaz. Navíc to může být matrix. NEvíme jak je to pravděpodobné či není, důkazy nedůkazy (když jsou jen nejisté a to jsou). 🙂

  Gerta se loučí, tak v září! 🙂

 192. Petr Pan

  @Ekklesian

  Krom toho existuje výzva, kterou okamžitě nedohledám, že řeč vůči bratřím má být jednoznačná.

  Matouš 5,37 ?

 193. Petr Pan

  @Hraničář

  Na „hmotu“ nemusíte věřit. O hmotě se můžete sama přesvědčil. Jednou z forem hmoty, či jejího projevu, je elektřina. Zkuste vstrčit prstík do zásuvky. Do levé dírky pod kolíkem.
  A netvrďte nám pak, že vás „kousl“ čert!

  Viz můj příspěvek.

 194. Petr Pan

  Materialismus není vědecká, ale metafyzická teorie. Materialismus je jen filosofická interpretace, ne vědecký poznatek. Věda by mohla být intrepretována i v rámci jiné metafyziky, např. subjektivně idealistické, jak už o tom pěkně psala Medea.

 195. Ekklesian

  Ano Petře Pane, právě tato Ježíšova slova mám na mysli, děkuji. Pro úplnost je uveďme.

  Vaše slovo buď „ano, ano – ne, ne“; co je nad to, je ze zlého.
  (Matouš 5:37, ČEP 2001)

 196. Lemmy

  Petr Pan: Věda by mohla být intrepretována.

  By mohla znamená, že by mohla, ale nie je. Prečo? Lebo by bola veda interpretovaná nevedecky. Veda sa dá interpetovať aj pomocou rozprávky, vtedy nazývame takú interpretáciu pavedeckou. Inak, paveda je vcelku zábavná vec.

 197. Lemmy

  Toli: Ona neřekla že sem máme tahat migranty.

  Opýtal si sa, či je to pravda, ja som nespravil nič, len som potvrdil, že to nie je fake. Citoval som denníky.

 198. toli

  @Lemmy
  Já vím,také ti nic nevyčítám .Jen jsem si ověřil že novináři rádi používají zavádějící titulky a Čaputová zůstává the best prezident. 🙂

 199. toli

  @Lemmy
  Ta novinářská taktika je docela účinná.Jak říká náš pan prezident polovina národa jsou idioti (ovšem už neřekne že to jsou zrovna ti kteří ho volí). Mám známého,je gay ale snaží se to skrývat.Ještě před 4 dny byl velkým příznivcem Okamury. Žel jsme propojeni na fejzu a tak všechna hovna kterým on dá like se mi objeví na monitoru.Už to nedělá .Lezlo mi to na nervy a tak před 4 dny jsem mu vysvětlil a to zcela veřejně co je to fake news (Robert je jednodušší typ člověka),aby se naučil rozlišovat a nevěřil všemu co se mu dostane k uším nebo před oči. A že se divím že zrovna on preferuje nácka. Už to nedělá a monitor se neplní exkrementy.

 200. Gerta

  Píše dement, který volil Zemana a Babiše a přitom na ně nadává. 🙂

  Jinak vědecké výsledky se dají interpretovat různě, to vědí i sami vědci.

  Loučí se Gerta! Volička Okamury a doktorka přírodních věd. 🙂

 201. Gerta

  Když buzík, který žije se ženou, „agnostik“ který bez důkazů tvrdí, že bůh neexistuje, kripl po mrtvici který má ostatní za nemocné, volič Zemana a Babiše který nemá rád Zemana a Babiše, když má někdo takový něco za rozumné, tak já to většinou vnímám jaksi opačně. 🙂

  Loučí se Gerta. 🙂

 202. Ekklesian

  Čaputová: Je třeba podílet se na rozdělování migrantů!

 203. ateista

  @Gerta
  „Jak víte, že je neexistující? Máte jasný důkaz, že bůh určitě není? Protože pokud ne, tak být může.“

  Bůh být nemůže. Hlasatelé náboženské víry používají stylizaci, která tvrdí, že bůh existuje. Ale současně nejsou schopni, zrovna jako Vy, podat jediný důkaz jeho existence. A protože oni i Vy přicházíte s konceptem boha, jste povinni předložit důkaz jeho existence. Ale to se tady omílá stále dokola. Zrovna tak jako otázka, kdo a k čemu potřebuje boha?

 204. Ekklesian

  A to s kým se ta vaše the best prezidentka nechává fotit, aby dala správným lidem a části voličů najevo kde stojí, je přímo výmluvné.

  Nejdůležitější je ale zda si slováci dokáží připustit, že byli zmanipulováni a chovali se jako banda idiotů, přesně jak to bylo pro ně naplánováno. Protože pád králičí norou stále pokračuje.

  A nemyslete si, že jinde se to neděje, včetně Česka; s drahouškem to akorát nevyšlo protože to už radši staré pořádky než toto. Změna pohlaví (genderu, zâměrně naprosto nepřesně a nesmyslně v dnešním newspeaku) je dnes jednou z osvědčených metod jak politické úchyly tak národy lidí s ani ženským ani mužským myšlením a jednáním. Ještě zbývá požádat znehodnocené mladé lidi aby se uvědoměle seřadili na pokraji propasti a zahájili cestu ke světlým zítřkům na kterou byli celý život vychováváni. To myslím jak obrazně, tak doslova.

  Tohle vše jste rodiče dopustili, u dvou posledních generací v neodpustitelném rozsahu.

 205. Lemmy

  Reklamy asi bežia náhodne. Ja vidím:
  Dopis od Boha tobě. Přečteš si ho?
  Jezistemarad.cz

 206. toli

  @Lemmy
  Myslím že to je nějaký algoritmus,někam vlezeš a chytne se tě to jak hovno košile.Nejen Ježíš je otravný,ale i když hledáš nějaké konkrétní zboží tak se ti potom vnucuje samo několik dnů. Co se týká Krista tak zase někdo potřebuje čerstvé ovce aby je mohl pást a hlavně stříhat.

 207. toli

  Ale zajímalo mne jestli lúzři otravují jen mne nebo se to objeví komukoliv kdo vleze na vytipované stránky.

 208. Ekklesian

  To máš stejné jak s těmi neomarxistickými a pseudoliberálními a pseudohumanistickými články a názory. Jsi prostě hovado neschopné uniknout světu kterému otročíš. Akorát ve zmíněných případech ti to vyhovuje a jsi za to ještě rád.

  Skoč si za maminkou, kterou jistě po večerech nabádáš, že nemá věřit ve východní propagandu a číst jen ty ideově správné články a zprávy a třeba ti ukáže alespoň to jak tu reklamu blokovat, jak alespoň v rámci pc nepředávat seznam navštívených webů,…

  No a když to nepochopíš, nepomůže to, nebo to nebude stačit a doma tvé nářky už nesnesou, tak si přiď poplakat. Jistě najdeš zženštilé ramínko i ručku co by ti ráda slzičku osušila,…

 209. Petr Pan

  @Lemmy

  Petr Pan: Věda by mohla být intrepretována.

  By mohla znamená, že by mohla, ale nie je. Prečo? Lebo by bola veda interpretovaná nevedecky. Veda sa dá interpetovať aj pomocou rozprávky, vtedy nazývame takú interpretáciu pavedeckou. Inak, paveda je vcelku zábavná vec.

  Ne, neznamená. Někteří vědci/filosofové ji interpretují materialisticky, někteří jinak a někteří se zdržují interpretace (ti antimetafyzicky nebo antirealisticky orientovaní).

  Prečo? Lebo by bola veda interpretovaná nevedecky. Veda sa dá interpetovať aj pomocou rozprávky, vtedy nazývame takú interpretáciu pavedeckou. Inak, paveda je vcelku zábavná vec.

  Nesmysl. Mluvíme o metafyzických interpretacích přírodních věd (např. materialismus, subjektivní idealismus, dualismus, ontologický strukturalismus), tedy tyto interpretace již nemohou býti součástí (přírodní) vědy. Ty interpretace jsou věcí filosofie. Věda hledá matematicky nebo logicky popsatelné vzory v smyslových datech, ale jaká realita se za nimi skrývá, o tom nic neříká.

  A to za tou dvojtečkou je citace? Pokud ano, tak si mě špatně citoval, protože já jsem napsal: „Věda by mohla být intrepretována i v rámci jiné metafyziky, např. subjektivně idealistické, jak už o tom pěkně psala Medea.“

 210. Ekklesian

  Lemmy a citace.
  Je to u něj kombinace schválnosti (aby se v tom mohl hnípat jak chce) a hlouposti (což s tím prvým souvisí – jemu i ostatním je tu často jedno co se píše a sledují svůj cíl, tlachat ohovně, vytvářet zdání co že je to normální svět, shazovat oponenty, útočit na víru a věřící,…).

 211. Gerta

  Až bude vládnout Klaus jr. a Okamura po příštích nebo přes-příštích poslaneckých volbách, tak nám snad na pár dní zavřou Mrtvičku do blázince a prozkoumají ho, jeho chování je negativně abnormální, řekla bych nemocné a patologické! Psychologové o tom většinou vědí prd, je zde třeba psychiatra. Jeho úchylka ho totálně ovládla a ovládá i jeho politické názory. 🙂

  Loučí se Gerta! Tak zase v zář! 🙂

 212. Alibaba

  Petr Pan: Uvědomte si to, ateisté, skočili jste do víry, že Bůh není.
  Ale prdlačky, sám tomu nevěříte. Nebo budete taky multinick, který motá všechny víry dohromady?
  Co je to teda ten bůh, ve kterého nevěřím?
  A proč bych měl věřit na toho vašeho vymyšlenýho maskota, když jako maskot existuje?

 213. Lemmy

  Petr Pan, ktorí vedci interpretujú fyziku inak? Fyzika je veda. Myslím: inak, ale vždy vedecky.

 214. Toli

  když jako maskot existuje?

  Zapomněl jsi dodat že POUZE jako maskot existuje.

  My nevěříme,my víme 😀

 215. Ekklesian

  Proč se zdejší ateisté chováte jako by vám neustále víru v Boha, snad i v bohy, neustále někdo vnucoval? Není to pravda! Žil jsem jako ateista po většinu života, obklopen věřícími sousedy, katolický kostel ve vedlejší dědině kde „věří“ snad každý třetí,…. Vy prostě nejste ateisté! Vy máte Boha za nepřítele!

 216. toli

  Vy prostě nejste ateisté! Vy máte Boha za nepřítele!

  Nikoliv my máme tebe a tobě podobné za nepřítele.Logicky nemůžeme mít za nepřítele něco co neexistuje.
  A že nám nikdo nic nevnucuje? Co je tedy příčinou že tu opruzuješ?

 217. Gerta

  „Co je to teda ten bůh, ve kterého nevěřím?
  A proč bych měl věřit na toho vašeho vymyšlenýho maskota, když jako maskot existuje?“

  1) Možný inteligentní tvůrce světa, bůh. Jeho důkazy nejsou 100%, ale to vaše důkazy pro téměř všecko také nejsou… My máme ontologické a kosmoloogické důkazy atd… a vy zase máte vaše částečné důkazy pro vaše evoluce atd… (může to být matrix atd… – logika, důkazy nedůkazy – když jsou nejisté, a to jsou, pravděpodobnost nevíme) 🙂

  2) A proč bych já zase měla věřit na vaše vymyšlené hmoty a evoluce? 🙂

  „Zapomněl jsi dodat že POUZE jako maskot existuje.

  My nevěříme,my víme “

  3) Mrtvičko, máš důkazy pro tvou víru, že víš, že bůh není? 🙂

  Zase „agnostik“, který dokonce ví, že bůh je jen maskot, ale ne skutečná entita, kdepak tu svou NEDOKÁZANOU JISTOTU asi vzal? Že by ta jeho nemoc mozku, pardon, nemoc duše? 🙂 Jak si spletl muže se ženou když si bral ženu, možná tohle je jen další omyl. 🙂

  Gerta se loučí! 🙂

 218. toli

  Věřící kteří neobtěžují nám nevadí,vadí nám ti druzí.
  A pak nám také vadí organizace které zásadně neplatí daně a navíc se snaží různými triky a žalobami cucat peníze ze státního rozpočtu.

 219. Gerta

  Jo nám zase vadí, že mají evolucionisté výhody v právním systému ČR, třeba zákon o školství a osnovy. A vaše evoluční pohádky se tak učí na školách, i když jde pouze o jednu z mnoha teorií která má jen nejisté důkazy (stejně jako kreace atd…). 🙂

  Gerta se loučí! Tak v září! Hezký srpen přeji. 🙂 🙂

 220. Ekklesian

  Poukázat na zlo a zvěrstvo, které ty pácháš vůči mým bližním je Toljo a spol. mojí povinností!

 221. Alibaba

  Že by byl Petr Pan (kterej se zatím ještě neloučí 🙂 ) další nick multinicka?

 222. Gerta

  Kdo je vlastně ten multinick? 😮 To je nějaký váš fiktivní přítel? To musí být génius, když ho vidíte za každým rohem! 🙂

  Pěkný den přeje Gerta. A užijte si srpen 🙂

 223. Petr Pan

  @Alibaba

  Petr Pan: Uvědomte si to, ateisté, skočili jste do víry, že Bůh není.
  Ale prdlačky, sám tomu nevěříte. Nebo budete taky multinick, který motá všechny víry dohromady?

  Na zdejším webu vyjadřují diskutující ateisté silné přesvědčení, že Bůh není. Ne pouhou absenci víry v existenci Boha, ale silné přesvědčení, že Bůh není, tedy věří, že není.

  Samozřejmě, diskutující mohou své přesvědčení nebo jeho sílu i předstírat, to neumím posoudit 🙂

  Co je to teda ten bůh, ve kterého nevěřím?

  Nedělejte ze sebe pitomce, Alibabo. Jistě víte, jaké atributy připisuje Bohu tradiční západní teismus (věčnost, všemohoucnost, vševědoucnost,…).

  A proč bych měl věřit na toho vašeho vymyšlenýho maskota, když jako maskot existuje?

  Nepožaduji od vás víru v Boha. Jen intelektuální poctivost, abyste netvrdil, že víte něco, čemu ve skutečnosti jen věříte.

 224. toli

  @Alibaba
  Petr Pan není multinick,jeho profil tomu neodpovídá.
  Jinak psychologie ví že popírání vlastních nedostatků (a nemít s kým prcat je nedostatek) a urážky jsou základní reakcí když se tne do živého.
  Jinak za ty roky co se tu vyskytuje a z toho co vše tady vyblil lze již vytvořit jeho profil ,ale proč bych se namáhal a kromě toho by stejně vše vehementně popíral,Mě úplně stačí kdy vím že je to odpad,víc vědět nepotřebuji.
  A zapomeň na to že by multinick jel na dovolenou,jak nám tady už týden vyhrožuje.On se jen snaží být zajímavý.

 225. Petr Pan

  @Lemmy

  Petr Pan, ktorí vedci interpretujú fyziku inak? Fyzika je veda. Myslím: inak, ale vždy vedecky.

  Mluvíme přece o filosofických interpretacích.

  Opakuji: Materialismus není vědecká, ale metafyzická teorie. Materialismus je jen filosofická interpretace, ne vědecký poznatek.

 226. Petr Pan

  @toli

  Pane mudrci, heleďte:

  The word materialism has been used in modern times to refer to a family of metaphysical theories (i.e., theories of the nature of reality) that can best be defined by saying that a theory tends to be called materialist if it is felt sufficiently to resemble a paradigmatic theory that will here be called mechanical materialism.

  https://www.britannica.com/topic/materialism-philosophy

  Philosophical materialism (physicalism) is the metaphysical view that there is only one substance in the universe and that substance is physical or material.

  http://www.skepdic.com/materialism.html

 227. Petr Pan

  Metafyzika je filosofická disciplína, která se zabývá podstatou a fundamentální strukturou reality. Co je to existence, jsoucno, vlastnost, esence, substance, možnost, nutnost, jaké fundamentální entity nebo fundamentální typy entit jsou, to jsou problémy, kterými se zabývá metafyzika.

  Metafyzika není nějaká angelologie nebo duchologie, jak si někteří zdejší ateisté naivně myslí 🙂

 228. Alibaba

  Petr Pan: Nedělejte ze sebe pitomce, Alibabo. Jistě víte, jaké atributy připisuje Bohu tradiční západní teismus (věčnost, všemohoucnost, vševědoucnost,…).
  Tak atributy si můžete vymýšlet a připisovat jaké chcete. Pak to prostě bude vymyšlená postava (idea, soubor myšlenek). Tudíž jsem se s maskotem v podstatě nemýlil.

  Nepožaduji od vás víru v Boha.
  Tak já do vašeho klubu bych ani nevstoupil. Nějak postrádám smysl.
  Jen intelektuální poctivost, abyste netvrdil, že víte něco, čemu ve skutečnosti jen věříte.
  A co teda tvrdím? Čemu jen věřím (v náboženském slova smyslu)?

  A vrátím-li se na začátek:
  Na zdejším webu vyjadřují diskutující ateisté silné přesvědčení, že Bůh není.
  A on fyzicky existuje?
  Nebo je to stále ten vymyšlený maskot, aneb každý klub ho má vymyšlenýho jinak. A na vymyšlené maskoty netřeba věřit, ti jsou.

 229. Gerta

  Filozofická teorie je většinou metafyzická, trdlo po mrtvici. A do živého jsi netnul, ženu jako já urazit nedostudovaný bolševik nemůže. 🙂

  Nemáš žádné věcné argumenty, já mam: volil jsi Babiše a Zemana, ale nelíbí se ti. Paradox jedna. Paradoxe dvě: buzerant žije se ženou. Paradox tři: kripl hodnotí miliardy lidí co věří v boha jako nemocné. Paradox čtyři: údajný agnostik tvrdí, že bůh není a že to ví, že je to jen maskot. 🙂 Asi neznáš definici agnosticismu. Atd… 🙂

  Gerta se loučí jako vítěz. 🙂

 230. Gerta

  „Tak atributy si můžete vymýšlet a připisovat jaké chcete. Pak to prostě bude vymyšlená postava (idea, soubor myšlenek). Tudíž jsem se s maskotem v podstatě nemýlil.“

  1) Proč? Evoluci také někdo vymyslel, ta teorie tu byla jako idea ještě před Darwinem. 🙂

  „A co teda tvrdím? Čemu jen věřím (v náboženském slova smyslu)?“

  2) Vaše neodůvodněná (slepá, neodůvodněná či nedostatečně odůvodněná) víra v hmotu, v materialismus, v evoluci, v to že bůh neexistuje jako entita,… 🙂

  „A on fyzicky existuje?
  Nebo je to stále ten vymyšlený maskot, aneb každý klub ho má vymyšlenýho jinak. A na vymyšlené maskoty netřeba věřit, ti jsou.“

  3) Důkazy pro vaší víru máte? Nějaké jisté nebo nejisté? Že nějaký (téměř jakýkoliv) bůh není jako entita?

  4) Vaše hmota je jen maskot.. 🙂

  Dobrou a někdy! Skoro vše empirické může být matrix, logické, pravděpodobnost toho nevíme, důkazy nedůkazy (když jsou jen nejisté a to jsou, ať pro či proti). 🙂 Vaše Gerta si dává na srpen volno, ale vrátí se zase! 🙂 🙂

 231. Gerta

  To že pro něco není důkaz (i když pro boha nějaké jsou, i když nejisté – jako ontologický atd…) neznamená, že to dané neexistuje. A nevíme, jak je to pravděpodobné či není. To samé platí pro vaše evoluce a další nejisté teorie (teorie, ideje, které nemají 100% jisté důkazy). 🙂

  Prostě to že pro něco není důkaz neznamená, že to něco neexistuje. To je logika. A nevíme, jak to je či není pravděpodobné! Důkazy nedůkazy (pokud jsou nejisté jak pro, tak proti – a to je případ boha, ale i evoluce atd…) 🙂

  Mějte hezký konec prázdnin a za čas zase! Gerta 🙂

 232. Lemmy

  Petr Pan, ak si na mňa kedysi použil nejaké tvrdenie o materializme ako filozofickej metafyzickej teórii, v takom prípade si ma krivo obvinil. Po druhé, neviem, kto vôbec z tunajších diskutujúcich uznáva nejakú filozofickú metafyzickú teóriu. A mňa s tým už nemusíš obťažovať, pretože sa to netýka vedcov. Keby sa týkalo, vedel by si takých vedcov vymenovať, predovšetkým, aby si jasne preukázal, že sú ateisti. Žasnem, ako nejaký kresťan dokáže vyprodukovať bludy o ateistoch v tunajších diskusiách. Uvítam bližšie informácie o ateistoch, ktorí uznávajú akúsi filozofickú metafyzickú teóriu pod názvom materializmus. Vedci v CERN-e sa nezaoberajú nejakou metafyzikou, ale merateľnými výsledkami.

 233. Gerta

  To že se vědci zabývají měřitelnými výsledky je metafyzické tvrzení, co je měřitelné? Co je to měření? Pomocí čeho se měří (čísla, co jsou čísla? co je podstata čísel?)? Jak je to jisté? Co logický problém indukce nebo matrixu? ATd… 🙂

  Věda je nejistá víra založená dneska na POPPEROVSKÉ FALZIFIKACI OD FILOZOFA POPPERA = DNEŠNÍ VĚDECKÁ METODA = FILOZOFICKÁ METODA OD POPPERA. 🙂

  Tak se loučí Gerta! 🙂

 234. Lemmy

  G: To že se vědci zabývají měřitelnými výsledky je metafyzické tvrzení, co je měřitelné?

  Neviem na hlúpu otázku odpovedať. To sa pýtaj Petra Pana, ten čosi tára o metafyzike. Mňa to vôbec nezaujíma, a neviem o tom, že by to zaujímalo v praxi vedcov z CERN-u. Hovor o fyzike, ak sa chceš ďalej baviť o vede.

 235. Tonda Vlas

  *toli
  29.07. 2019
  @JIŘÍ Brei
  Toto je produkt Máta.Zajímalo by mne zda by jste tomu něco vytknul. ? I když jak jsem říkal Mat je nemocný i když nepatří k žádné denominaci nemocných přesto se mu v hlavě plaší Kristova hovna.*
  ———————————————————————————————————————Milý toli
  jsi mi naprosto odporný. Pan Brei také postupem času došel k dekonverzi ale oproti tobě zůstal seriózním člověkem. Hvězdoun je vskutku tvé ideové dítě a nevymlouvej se, že jsi nestvořil psychopata. Hvězdoun je průkazným ovocem tvého počínání.

 236. Gerta

  Fyzika používá matematiku, takže když nezná její podstatu (a to nezná, jsou různé nejisté teorie), ví jen málo. Navíc je zde problém indukce atd… možnost matrixu, logická, nevíme jak pravděpodobná (důkazy nedůkazy, pokud jsou nejisté)…

  Tedy tvá věda je také metafyzická. A založená na několika nejistých vírách (že není matrix, že se nemění fyzikální zákony v čase jednou za čas,… vše nejisté víry). Založená na filozofické metodě falzifikace, nikoliv verifikace. Což si zde ateisté jako tupci stále pletou, věda nepotvrzuje, ale max. něco „vyvrací“, spíš zpochybňuje. Ale nic 100% nepotvrzuje, ani na 99% nevíme, nevíme, protože kdo nezná celek, 100%, nemůže znát ani 99%, když neví co je 100%, logika… 🙂

  Tvůj Cern stále neví co je to temná energie, ani hmota. 🙂

  Mějte se a v září! Gerta. 🙂

 237. Lemmy

  Gerta, lenže mňa nezaujímajú tvoje táraniny. Je ti ťažko odpovedať normálne?

 238. Gerta

  To nejsou táraniny, ale logika, dnešní věda je založena na filozofické metodě falzifikace od filozofa Poppera a tu nepochopíš bez logiky, bez trochy filozofie, trochy matematiky,… tedy problém indukce atd… 🙂

  A ty evidentně nechápeš rozdíl mezi VERIFIKACÍ A FALZIFIKACÍ, protože jinak bys nemohl říct, že věda něco potvrdila, věda NEPOTVRZUJE!!! 🙂

  Ani ty tvoje věci z Cernu nejsou potvrzené, ani kdyby vyšly 10000 X stejně přesně jak je předpověděli. 🙂

  Najdi si podstatu falzifikace a verifikace a rozdíl mezi nimi ty trotle. 🙂

  Gerta se loučí, hezký srpen přeji! 🙂

 239. Lemmy

  Gerta, skús svoje nezmysly tárať vedcom. Zažiješ taký posmech, že už tu nebudeš nikdy tárať nezmysly.

 240. Gerta

  Vědci většinou tak nějak „vědí“, že jejich věda je založena na metodě falzifikace, to se „ví“ obecně, najdi si o podstatě vědecké metody jakýkoliv článek na wiki či jinde a uvidíš sám. 🙂 Jestli mi nevěříš, přečti si knížky o vědecké metodě od známých vědců a filozofů. 🙂

  U nás třeba Břicháček atd… 🙂

  „Soudobá teorie vědy (Karl Popper) nahlíží obtížnost verifikace a zdůrazňuje spíš možnost hypotézy vyvracet (falzifikovat). “

  https://cs.wikipedia.org/wiki/Verifikace

  Rozdíl mezi verifikací a falzifikací je právě kvůli problému INDUKCE o kterém tu píšu, například. A fyzika zrovna má tenhle problém hodně často. 🙂

  Tak v září! Gerta je vítěz. 🙂

 241. Petr Pan

  @Lemmy

  Petr Pan, ak si na mňa kedysi použil nejaké tvrdenie o materializme ako filozofickej metafyzickej teórii, v takom prípade si ma krivo obvinil.

  Kvůli tomu, abys byl zastáncem nějaké metafyzické teorie, nemusíš vůbec vědět, co je to metafyzika. Prostá babička z Moravy může být teistka, i když vůbec nezná význam slov „teismus“ a „metafyzika“ 🙂

  Po druhé, neviem, kto vôbec z tunajších diskutujúcich uznáva nejakú filozofickú metafyzickú teóriu. A mňa s tým už nemusíš obťažovať, pretože sa to netýka vedcov.

  Všichni zde zastávají nějaké metafyzické teorie. Většinou jste tu asi materialisté, já, Ind a Ekklesian jsme teisté, Medea zastává nějakou formu platonismu. Každý dostatečně rozumný, dospělý člověk má nějaké metafyzické představy o realitě.

  Vedci v CERN-e sa nezaoberajú nejakou metafyzikou, ale merateľnými výsledkami.

  A kromě těch měřitelných výsledků i zastávají nějaké metafyzické teorie, i když slovo „metafyzika“ jim nemusí nic říkat 🙂

 242. Lemmy

  Budem reagovať len na to, čo má aký taký zmysel. Na čo nereagujem, považujem za hlúposti. Píšeš: Většinou jste tu asi materialisté. Takže asi, už kľučkuješ, vyhýbaš sa serióznej odpovedi. S takými ľuďmi nemá význam ďalej diskutovať. Keď som sa pýtal, ktorí vedci, tak si habkal nezmysly, a teraz si to len potvrdil. Mlátenie prázdnej slamy ma nudí. Užívaj si svoju rozkoš pri písaní nezmyslov.

 243. Petr Pan

  @Lemmy

  Mysli si co chceš, je mi to u zadku, blboune 🙂

 244. Lemmy

  Súhlasím. Mysli si co chceš, je mi to u zadku, blboune 🙂 Aj tak na viac nemáš. Ako multinick si až príliš trápny.

 245. Petr Pan

  A jéje, blboun Lémy umí dělat ozvěnu 😀

 246. toli

  Materialismus nemá s metafyzikou nic společného,naopak obě filosofie si odporují.
  https://cs.wikipedia.org/wiki/Metafyzika

  A metafyzika je v podstatě odpad protože není testovatelná což jí vytýkají moderní filosofové.
  Metafyzika vznikla v době kdy lidé hovno věděli ale o to více si vymýšleli.

 247. Ekklesian

  Když už se tu tedy probírala vítačka (minimálně dle fotografií) a přerozdělovačka Čaputová a přímo i nepřímo se tak hovořilo o vyhlídkách Slováků i Čechů (jejichž národa a vlasti zrádná část, i když zejména za kouřové clony cizáků co se snaží tvářit že jsou Češi a že je jich hodně, by ráda tuto slovenskou národa a vlastizrádkyni „adaptovala“), případně V4-ce…

  ***

  Ve Frankfurtu nad Mohanem v Německu došlo dnes (29.července 2019) k brutálnímu teroristickému útoku, který s vysokou pravděpodobností provedl Islámský stát. Německá tajná služba BfV už v květnu předala kancléřce Angele Merkel tajnou zprávu o tom, že Islámský stát se po své porážce v Sýrii v důsledku vstupu Ruské armády do konfliktu v roce 2015 začíná transformovat z polovojenského tělesa do teroristické a skryté organizace, která si buduje své základny zejména v Německu a také ve Francii.

  Německá média už v dubnu varovala, že do země se vrací němečtí občané z Iráku, kde sloužili v řadách Islámského státu. Již koncem minulého roku varoval The Guardian, že islamisté spustí v Evropě novou vlnu teroristických útoků, které budou mít ale jinou formu a jako zbraně nebudou použity střelné zbraně, ale jiné nástroje a způsoby zabíjení. Dnes dopoledne jsme zde ve Frankfurtu na vlakovém nádraží mohli jeden takový útok vidět.

  Dopoledne krátce po 10. hodině čekali lidé na vysokorychlostní vlak ICE Sprinter na 7. nástupišti. Podle informací svědků se najednou do čela fronty čekajících pasažérů dostal černoch černý jako uhel, podle svědků většina lidí na místě si myslela, že jde o Nigerijce. Teprve později policie oznámila, že je to občan Eritree. Tento muž čekal, až vlak vjede do stanice a v předstihu před příjezdem vlaku strčil do kolejiště ženu (40) a spolu s ní o několik vteřin později i jejího malého syna (8). Přestože mainstreamová média tady v Německu mají generální zákaz na šíření podrobností, na Facebooku a Twitteru jedou informace od svědků o děsivém průběhu. Pokud máte slabší žaludek, přeskočte následující 2 odstavce a nečtěte je.

  Útočník podle svědků zaútočil tak, že strčil velkou silou ženu do zad, ta spadla na koleje, ale stihla se postavit na nohy a odskočila od čela vlaku. Ten ji sice zachytil bokem šípového čela, ale protože vlak již ve stanici jel relativně pomalu, žena byla odhozena bokem mimo vlak a podle informací přežila. Útočník však ještě po ní shodil do kolejiště i jejího syna. Žena jej nestihla zvednout z kolejiště a vlak před jejíma očima dítě přejel, tělíčko zůstalo podle svědkyně zaklesnuté a namotané pod podvozkem prvního vozu vlaku.

  Podle svých svědeckých slov z toho začala zvracet a nebyla sama. Žena v kolejišti začala hystericky křičet a naříkat, smrt syna viděla na vlastní oči. Útočník se podle svědků pokusil shodit do kolejiště ještě i další ženu, která se ovšem útočníkovi ubránila a nenechala se do kolejiště shodit. Útočník poté začal utíkat a chtěl z nádraží uprchnout. Média mainstreamu přinesla informaci, že dítě zemřelo po převozu do nemocnice, což je ale podle svědků na Twitteru lež a dezinformace, za kterou stojí vnitro Horsta Seehofera. Tělo chlapce bylo totiž namotáno pod podvozkem prvního vozu až do večera.

  Chytání pachatele na nádraží si zaslouží extra pozornost. Skupina přibližně deseti německých mužů zahodila tašky a bágly na nástupišti a začali útočníka honit a křičeli: “Chyťte ho, chyťte toho negra! Shodil dítě pod vlak! Chyťte ho!” a nakonec ho dostihli ve vestibulu nádraží nedaleko východu ven na Mannheimer Straße. Video svědka z mobilu zachytilo, jak ho Němci povalili na zem a celkem 5 mužů na něm sedělo, aby jim neutekl.

  Vyřvával na zemi cosi rodným jazykem. Facebook ovšem video odstranil rychleji, než jsem ho stihl stáhnout a zálohovat, ale předpokládám, že někdo video má a objeví se brzy na internetu. Podle způsobu útoku, kdy muž shodil do kolejiště ženu a dítě, a navíc chtěl shodit i další ženu, to jednoznačně ukazuje na teroristický útok sympatizanta Islámského státu a jednalo se o typický útok na měkký cíl (soft target), tedy útok na kafírské (tzn. bílé a bezvěrecké) ženy a děti.

  Jedná se přitom již o druhý útok tohoto typu v Německu za posledních 9 dní, protože ve městě Voerde na severu Německa před 9 dny zaútočil kosovský Albánec, který shodil do kolejiště ženu (34) pod vlak a ta přišla o život. Útočník je rovněž ve vazbě a policie mu v krvi prý našla kokain, ovšem na sociálních sítích se uvádí, že i tento útočník útočil jménem Islámského státu, ale Seehoferovo ministerstvo vnitra z něho chce udělat konzumenta drog, aby si německá společnost myslela, že útočil pod vlivem drog a nikoliv jménem Islámského státu. Migranti představují v Evropě skrytou armádu, která je připravena vraždit a útočit na měkké cíle, které se nebudou bránit, především na ženy a děti. Horst Seehofer kvůli dnešní události ukončil dovolenou a vrací se do Berlína k zasedání bezpečnostní rady státu.

  České vnitro má místo islamistů největší obavy z české alternativy, že informuje o událostech a o migraci do ČR pomocí udělování desítek tisíc víz, a to nejen pro Ukrajince, ale i pro černochy a Araby
  V této souvislosti velikou hrozbu představuje současné vedení českého ministerstva vnitra, kde Jan Hamáček podle našeho názoru redakce podceňuje hrozby a bezpečnostní situaci v České republice, která je už nejen tranzitní zemí pro arabské a muslimské migranty, ale dokonce už i cílovou destinací, což naše redakce neustále a pozorně sleduje a zpravodajsky to pokrýváme články o osidlování České republiky arabskými migranty, kteří od ministerstva vnitra dostávají pobytová víza. Už zdaleka nejde jen o Teplice a Brno, jako dvě hlavní místa, kde vyrůstají mohutná muslimská a potenciálně i džihádistická ghetta, ale jedná se už i o menší města, kde se objevují arabské rodiny v autech s českými poznávacími značkami.

  Ruská armáda zachránila Sýrii před Islámským státem, ale tato organizace, která vznikla jako úderný projekt Johna McCaina a americké CIA v letech 2011 až 2013 v Sýrii, zdaleka není u konce své činnosti a pouze se přesunuje ze Sýrie a z Iráku do Evropy, a to nejen sem do Německa. Džihádisté se budou snažit o získání Schengenských víz, především podnikatelských víz, dále studijních, ale i víz za účelem léčby a lázeňství.

  Islamisté mají neomezené finanční prostředky a není pro ně problém koupit si kuvajtská, katarská, nebo saúdskoarabská víza a dostanou se do ČR jako podnikatelé a investoři. Lidé jsou v ČR vyděšeni, kolik Arabů a černochů vidí najednou v ČR v nákupních centrech. Tyto procesy je třeba zastavit, okamžitě je třeba ukončit vydávání českých víz Arabům a Afričanům, protože nepřiváží do ČR peníze a dolary, ale přiváží především islám, svoji kulturu a někteří z nich i džihád, který má a bude mít mnoho podob.

  Když si ministr vnitra ČR dělá fotky s šéfem islámského centra Alfirdaus, kroutí nad tím hlavou i bezpečnostní experti v Izraeli
  Je alarmující, když se český ministr vnitra fotí s Araby místní pražské muslimské obce v islámském centru Alfirdaus [6], tyto fotografie si potom žijí svým vlastním životem [7] na islámských webech teroristů, kteří potom spatřují ministra vnitra jako svoji spojku v ČR, protože tyto fotografie jsou potom šířeny dál do arabského světa a arabského internetu, a jsou interpretovány Araby jinak, než je interpretujeme my jako Češi. Jistě třeba víte, že ortodoxní Židé “Charedim” se odmítají fotit, protože věří, že fotografie krade duši. Je to možná úsměvné, ale je to prostě jiná kultura a jiný mrav.

  Jenže stejně tak to platí v islámu, že fotografie vysokého ministra s představitelem muslimské obce je vykládána Araby jinak, než bychom si to vykládali my jako Češi, že o nic nejde, prostě fotka a nic víc. Fotit se s předáky muslimských obcí je ale pro politiky vysoce nebezpečné a ochota ČSSD vycházet Arabům vstříc v ČR je velmi nebezpečná cesta. Dokonce i izraelský Mossad varuje před focením se představiteli muslimských obcí v Evropě, protože takové fotky i v Izraeli jsou považovány za bezpečnostní riziko.

  Teroristický útok ve Frankfurtu je tak dalším budíčkem a alarmem i pro Českou republiku, protože džihádisté nepotřebují zbraně, nepotřebují ani nože, nepotřebují ani nákladní auta, stačí jim prostě holé ruce, kterými někoho strčí pod vlak. Vezměte si třeba pražské metro, které představuje jedno z nejnebezpečnějších míst v ČR.

  Měkké cíle jsou i v ČR, pražské metro je doslova magnet a nikdo zatím neuvažuje o vybudování plexiskel na nástupištích. Místo toho vnitro řeší alter weby a předsudečnou nenávist…
  Zatímco v Japonsku a také v Číně jsou nástupiště v metru oddělena od kolejí plexisklem a dveřmi, které se otevírají až po přistavení a zastavení vlaku, pražské metro nemá nástupiště nijak zabezpečena. Bezpečnostním opatřením je třeba zvětšení odstupu od kolejiště před příjezdem vlaku alespoň na 3 metry od okraje peronu. Německé vnitro maže ze sociálních sítí celý dnešní den nejen videa, ale dokonce maže celé účty uživatelů Facebooku a Twitteru. Německé vnitro se tak snaží blokovat předsudečnou nenávist, kterou z německého zákona okopírovalo české vnitro Jana Hamáčka.

  Takovýchto útočníků může být v celé Evropě mnoho a sami vidíte, že černí migranti z Afriky nepřináší do Evropy lásku, pravdu, vzdělání a pracovitost, ale pouze tyranii, exploitaci sociálního systému a dokonce terorismus. Přestože žádná migrační vlna už neexistuje v roce 2019, Arabů a černochů v ČR každým rokem záhadně přibývá, a to na základě udělování víz ministerstvem vnitra. Je pouze otázkou času, kdy se události z Německa překopírují i do ČR. Tlačte na politiky, aby přestali s rozdáváním víz! Ten Eritrejec tady v Německu má totiž také pobytové vízum, které mu udělil Horst Seehofer a německé vnitro. Je to stejný proces. Autogenocida naší vlastní rasy prosazovaná našimi vlastními politiky.

  -VK-

  Šéfredaktor AE News

 248. Gerta

  Materialismus je také metafyzická teorie a není testovatelný, protože věda ani neví, co je temná energie a hmota, natož aby věděla, že vše je jen hmotné. Například čísla a abstraktní objekty a mysl, vědomí. 🙂

  Jinak zde věda opět NEPOTVRZUJE, POUZE (ČÁSTEČNĚ) „VYVRACÍ“, tedy ZPOCHYBŇUJE, VIZ. FALZIFIKACE (versus VERIFIKACE, PROBLÉM INDUKCE). 🙂

  Nosorožec nereaguje na „blbosti“, tedy nereaguje na POPPERA, ZAKLADATELE SOUDOBÉ TEORIE VĚDY! 🙂

  ČLOVĚK KTERÝ SE ZAŠTIŤUJE VĚDOU NEREAGUJE NA MODERNÍ VĚDECKOU METODU, TOMU ŘÍKÁM SUPER-PARADOX! 🙂

  NOSOROŽEC MÁ SOUDOBOU VĚDECKOU METODU ZA BLBOST! 🙂

  MĚJTE SE, LOUČÍ SE GERTA NA SRPEN. 🙂

 249. Gerta

  Uvidíme až bude vládnout Klaus jr a Okamura, v USA nějaký Trump, v Británii Boris, … jak se k tomu postaví, očekávám jejich vládu do roku 2030. 🙂

  S pozdravem Gerta! 🙂

 250. toli

  Hotovo 🙂

  Náš pan starosta podepsal výzvu jsme fér za manželství pro všechny, a co více ostatní starostové se celkem utěšeně přidávají 🙂

 251. Gerta

  No máme 6tisíc obcí, takže žádná výhra. 🙂 A Babiš to zdržuje. 🙂 Nemá šanci to projít tohle volební období a v příštím posílí konzervativní hlasy, jak u nás, tak ve světě. 🙂 (pokud to není matrix atd.) 🙂

  Gerta se loučí a hezký srpen! 🙂

 252. Ekklesian

  To že je politicky korektní a vlezdoprdele starosta nic nevypovídá o lidech v obci. Snad jen to, že jsou to zaslepené ovce nic neřešící v předstihu (kdy je to ještě snadné a nejméně bolestivé), které zajímá jen chod obce a vaše (pro ně) žabomyšiny jsou jim u prdele. Stejně dopustili zničení mládeže, svých vlastních dětí, tohle je svým způsobem část jejich trestu.

 253. Tonda Vlas

  @toli

  A není ta tvá nechutná propaganda homomanželství, kterou cpeš naprosto všude, zde hlediska tématu off topic?

 254. Gerta

  Neříkejme tomu homomanželství, je to pseudomanželství úchylů a pedofilů. Nic víc! 🙂

  Zdraví Gerta a hezký zbytek prázdnin. Kdyby mě tu někdo hledal, dejte mu vědět, že v září zase přijdu někdy asi. 🙂

 255. Lemmy

  Toli, áno, blížia sa parlamentné voľby, stranám SMER – SD a SNS klesajú preferencie, tak vyšli s návrhom na zmenu zákona o interrupciách. Namiesto toho, aby sa venovali skutočným potrebám občanov, obťažujú, prípadne sa snažia odviesť pozornosť touto novelizáciou zákona od mnohých káuz, ktoré súčasná vláda spáchala. Socialisti a nacionalisti si myslia, že im to prinesie volebný úspech. Chcú zmeniť detail, že k prerušeniu tehotenstva dôjde do 8. týždňa tehotenstva, namiesto v súčasnosti platných 12. týždňov. Pozri: Sloboda a Solidarita (SaS): Sprísnenie interrupcií nepodporíme a Otvárať interrupcie je od Smeru a SNS perfídnosť.

  Politici chcú dosiahnuť, aby mala žena menej času sa zodpovedné rozhodnutie.

 256. Lemmy

  Ale je to slabý odvar. Predtým boli politici, ktorí chceli až na 12 rokov zatvárať do väzenia rodičov, ktorí by chceli mať deti, ale z nejakých dôvodov (prirodzených, choroba, neplodnosť) ich nemôžu mať. Poslanci mali v úmysle schváliť zákon, kde by bol paragraf:

  „Odňatím slobody na päť rokov až dvanásť rokov sa páchateľ potrestá, ak
  a) vykoná, podstúpi alebo umožní
  3. umelé oplodnenie ľudského vajíčka, asistovanú reprodukciu…“

  Chceli zakázať umelé oplodnenie, asistovanú reprodukciu. Pre mnohých ľudí je to väčšinou jediný spôsob, ako mať vlastné deti, z vlastnej spermie a vlastného vajíčka rodičov. Pozri: 19 poslancov parlamentu pri plnom vedomí hlasovalo za to, aby žena, ktorá chce mať deti a ide na umelé oplodnenie, dostala 5 až 12 rokov basy!

 257. Ekklesian

  Ty slepej tupej (snad Slováku) Lemmy. Problémy Slovenska a jeho politiků, dvou posledních let, jsou přímo s pedofilií a korupcí spojené. Všechno to tu a tam leze na povrch i provázanost vašich vlastizrádců se zbytkem světa, ale to by to někdo musel chtít vidět nebo alespoň se chtěl zabývat jinými informacemi než ve vaší zasrané TV.

 258. Gerta

  Tak, USA už začíná jít po úchylech-buznách a levičáckých fanaticích a neomarxistech a vítačích! Už brzy bude Antifa teroristickou organizací, možná ne hned, ale už se o tom mluví a mluví o tom šéf USA 🙂

  „Trump zvažuje zařadit Antifu mezi teroristické organizace. Hned se ozvalo „potrefené“ Německo“

  https://echo24.cz/a/SQ8TZ/trump-zvazuje-zaradit-antifu-mezi-teroristicke-organizace-hned-se-ozvalo-potrefene-nemecko

  Vítězná Gerta se loučí, Západ se probouzí! 🙂

 259. toli

  @Tonda Vlas

  A není ta tvá nechutná propaganda homomanželství, kterou cpeš naprosto všude, zde hlediska tématu off topic?

  Lizej mi řiť brouku,pro mne je zase nechutný tvůj Ježíš Kristus.

 260. toli

  @Lemmy
  Zakázat umělé oplodnění je typicky křesťanské téma.

 261. toli

  @Lemmy
  V Polsku říkají primitivové dětem ze zkumavky že jsou zrůdy a toto láskyplné „poznání“ si donesli z kostela.
  Nevím jaká je zákonná úprava v Polsku,ale věřím že PiS by ráda nějaké restrikce.To by se zase hodilo Babišovi jako majiteli oplodňovacích klinik,Polky by jednoduše jezdili sem.

 262. toli

  @Lemmy
  A tak by mne zajímalo co říkal Kristus na umělé oplodnění ? Podle čeho odvozují nemocní svůj postoj ? Určitě to zase bude nějaká teologicky kostrbatá monstrózní píčovina.

 263. Hraničář

  Na ty, kdo by po tomto upozornění dále spolupracovali na jeho šíření, se vztahují slova sv. Pavla: Divím se tomu, že se od toho, který vás povolal v Kristově milosti, tak rychle uchylujete k jinému evangeliu. Ale to naprosto není nějaké jiné evangelium! To jen jistí lidé vás matou a rádi by překroutili evangelium Kristovo. Ale i kdybychom my sami nebo anděl z nebe vám hlásal evangelium odchylné od toho, které jsme vám hlásali, buď proklet! … Snažím se teď, abych si získal přízeň u lidí? Anebo u Boha? Což se ucházím o to, abych byl pěkný u lidí? Kdybych ještě i teď chtěl být pěkný u lidí, nebyl bych Kristův služebník (Gal 1,6-8.10).
  http://www.ado.cz/clanek/vyjadreni-arcibiskupa-olomouckeho-k-sireni-tzv-velkeho-varovani-jezise-krista-ruznym-poselstv

  Člověk si hned neuvědomí souvislosti, když čte něco, v co věří. Nikdy mě nenapadlo, že vlastně hned v apoštolské době věřící pochybovali o tom, co jim apoštolé vykládali a přesvědčovali je, že jimi hlásaný Bůh je ten „správný Bůh“ oproti bohům, kterým věří doposud. A i když ti lidé uvěřili v Krista, stále, jak Pavel zaznamenal, měli pochybnosti.
  Ostatně to je i v evangeliu (Matoušově?), že po vzkříšení se Ježíš ukázal zástupu lidí kdesi na kopci, ale někteří pochybovali!

  No a teď se objevuje spousta všelijakých varování „od Ježíše“, https://www.varovani.org/ , která věřící nadšeně šíří a biskupové s tím mají potíže. A když k tomu někdo napíše úpravdivou poznámku, že ty „PRavdy víry“ žádnými pravdami nejsou, je hned vyzmizíkován!

 264. toli

  @Hraničář
  Početl jsem si jakých výšin může dosahovat stupidita.Naštěstí mi je jakékoliv evangelium u prdele takže nepotřebuji rozlišovat které evangelium je pravdivé a které nikoliv.Jednoduše s každým si vytřu……

 265. Hraničář

  Ekklesian
  30.07. 2019
  Lidé jsou v ČR vyděšeni, kolik Arabů a černochů vidí najednou v ČR v nákupních centrech. Tyto procesy je třeba zastavit, okamžitě je třeba ukončit vydávání českých víz Arabům a Afričanům, protože nepřiváží do ČR peníze a dolary, ale přiváží především islám, svoji kulturu a někteří z nich i džihád, který má a bude mít mnoho podob. ……………

  Čekal jsem v Praze na trmvaj a vedle zastávky byla kebabárna. A v ní dva mladí „kluci“? Evidentně Arabové, jako prakticky v každé kebabárně. A že jich za posledních 10 let v Česku vyrostlo, že? A tak jsem zapřemýšlel – jsou to majitelé, nebo jenom zaměstnanci? Kolik asi ta zařízená kebabárna musela stát? Pronájem, v Praze jistě ne malý, zařízení, vyřídit všechna úřední povolení, přivést sem ty „zaměstnance“, sehnat jim víza ……. Přitom moc plno tam neměli, jídlo je relativně drahé, má ten podnik potřebný zisk?
  Když vidím kebebárny někde v zastrčené uličce, ty mé otázky ohledně zisku zesilují. A nebo to jsou jen nějaké kamufláže za úplně jiným cílem??

  A z cizích názorů:
  Jsou i další důvody: Biolog (ale třeba i technik) snadněji než humánnovědec pochopí fungování algoritmických systémů, tedy systémů které fungují „samy“ jen na základě jednoduchých provozních pravidel. Ekolog (ale třeba i ekonom) je zvyklý číst grafy, třeba grafy populačního růstu, a předvídat změny jejich chování za jinak nastavených výchozích podmínek. Hodně přírodních jevů je fraktálovou povahu, takže i v malém měřítku se chovají jako celek. To vše kvalifikuje přírodovědce, případně technika, prokouknout islám snáze než ty, kdo ho studují jen z jeho statických projevů. Zde se však omezím na výklad, proč islám, coby supervirus, nakonec zničí i své muslimské nositele.
  Ekolog by řekl, že růst islámu skrze reprodukční diferenciál vykazuje „pozitivní závislost na hustotě“ – křivka se zestrmuje s tím, jak v populaci přibývá osob islámem nakažených. Konverze je stále výhodnější, konverze skrz lásku a sex časem začnou být uplatňovány nejen ve smyslu muslimů svádějících nemuslimky, ale i ve smyslu přístupu k muslimským ženám pro konvertity. Nemuslimský chlapec či muž získává konverzí ochranu ostatních věřících. V porovnání s šikanou, která ho čeká ve francouzské či švédské školní třídě s převahou muslimských výrostků, to může být lákavá volba.
  http://martinkonvicka.blog.idnes.cz/c/358102/Proc-biolog-ci-ekolog-pochopi-islam-snaze-nez-orientalista.html

 266. Petr Pan

  @toli

  Materialismus nemá s metafyzikou nic společného,naopak obě filosofie si odporují.

  Toli, jste snad slepý nebo blbý? Nebo jen neumíte anglicky? Viz můj předchozí příspěvek.

  A metafyzika je v podstatě odpad protože není testovatelná což jí vytýkají moderní filosofové.

  Vy o tom hovno víte. Vy si pletete filosofii s přírodní vědou, ale filosofie není přírodní věda.

  Metafyzika je filosofická disciplína, která se zabývá podstatou a fundamentální strukturou reality. Co je to existence, jsoucno, vlastnost, esence, substance, možnost, nutnost, jaké fundamentální entity nebo fundamentální typy entit jsou, to jsou problémy, kterými se zabývá metafyzika.

  A materialismus je metafyzická teorie, protože postuluje, že každá entita, která existuje, je hmotná nebo na hmotě existenčně závislá, tedy materialismus se jako filosofická teorie zabýva fundamentální podstatou reality.

  Když už chcete odmítnout metafyziku a chcete to udělat důsledně, měl byste také odmítnout i materialismus. Jak to např. udělali Carnap a spol.

 267. Gerta

  Kdyby chtěl odmítnout metafyziku, což jako blbec ani neví co to je, tak by se musel vzdát i matematiky a věda bez matematiky je v prdeli, matematika je evidentně metafyzická disciplína. Ostatně celá věda stojí na dnešní popperovské metafyzice a logice a matematice. 🙂 🙂

  Loučí se Gerta! Pryč s Antifou, Okamura na Hrad! 🙂 Hezký srpen. 🙂

 268. Hraničář

  A ještě poslední odstavec:
  Důsledkem islámského vítězství by tedy bylo, v horizontu několika málo generací, lidstvo přemnožené (1), sexuálně frustrované (2), degenerované (3), neznající vlastní minulost a neschopné tvůrčího vývoje (4, 5, 6), kruté (7), zničivší si životní prostředí (8) utápějící se v sektářském násilí (9) a poddajně zblblé (10). Evoluční, environmentální a kulturní regres planetárních rozměrů by se zastavil až vzájemným vybitím pravověrných. A co je nejhorší – to vše se zcela určitě stane, pokud budeme islámské misijní a expanzní snahy tolerovat třeba jen tím, že se o nich budeme bát mluvit. Stane se tak díky základnímu příkazu islámského mimetického viru – příkazu „šiř mě!“ – protože pokud v atomizované společnosti vytvářejí zájmy jednotlivců chaotický Brownův pohyb, zatímco nějaká soudržná a cílevědomá skupina táhne v jednom směru, vyvine se daná společnost dle těch cílevědomých.

 269. Petr Pan

  @Gerta

  Materialismus je také metafyzická teorie a není testovatelný, protože věda ani neví, co je temná energie a hmota, natož aby věděla, že vše je jen hmotné.

  O temnou hmotu nebo energii tu nejde. Materialismus je netestovatelný, protože i v počítačové simulaci nebo v mysli nějakého Berkeleyovského boha by mohly být obsaženy simulace fyzikálních objektů, které by obyvatelé simulace/mysli mohli popsat nějakou jejich fyzikou. A i takovou fyziku by si obyvatelé simulace/mysli mohli interpretovat materialisticky, což by samozřejmě v jejich případě nebylo správné, protože jimi pozorované objekty by nebyly materiální.

 270. Gerta

  O matrixu tam píšu taky. Nevytrhávejte z kontextu to co zde celé týdny píši, Petře. Tohle byla jen jedna z více výtek, které jsem napsala. Subjektivní idealismus je to samé co můj matrix a na ten upozorňuji dost často. 🙂

 271. Gerta

  Hraničáři, to si vydiskutuj s tvým Mrtvičkou, voličem vítačů. 🙂 Já na rozdíl od něho neumřu zřejmě do pár let a tak myslím do budoucna. I na další generace co přijdou po nás, mam přeci dvě děti! 🙂

  Loučí se Gerta, Okamura na Hrad! 🙂

 272. Hraničář

  toli
  30.07. 2019
  V Polsku říkají primitivové dětem ze zkumavky že jsou zrůdy a toto láskyplné „poznání“ si donesli z kostela. ……….

  A jak to mohou vědět? To jako rodiče běhají po ulici a chlubí se: „Heč, my jsme se nechali uměle oplodnit?!“

 273. toli

  @Hraničář
  A jak to mohou vědět? To jako rodiče běhají po ulici a chlubí se: „Heč, my jsme se nechali uměle oplodnit?!“

  Způsoby jsou různé,stačí když sousedé vidí že má problém otěhotnět a pak najednou….Nebo se zmíní při zpovědi,zapomeň na to že funguje zpovědní tajemství.Ono funguje pouze když se to hodí faráři.
  Nebo silně pochybuji o standardech mlčenlivosti v polských zdravotnických zařízeních.V neposlední řadě funguje když primitivové vidí že dítě není podobné žádnému s rodičů.

 274. Hraničář

  Zajímavé katolické dokumenty z 18. stol.
  http://www.duseahvezdy.cz/2019/07/25/davni-papezove-varuji-pred-moderni-krizi/

  A s tím porovnejte řeč arcb. Graubnera:
  Divíte se ještě, proč jsem tak tvrdý? Ale srovnejte si v klidu obě strany. Emeritní papež odstoupil v obdivuhodné pokoře, protože ve svém věku už nemá sílu k náročnému vedení úřadu. Z velké části jím jmenovaní kardinálové zvolí podle nejlepšího svědomí nástupce, který vyzařuje svou víru v lásce a pokoře, je všemi uznáván. Na druhé straně je anonym, neznámá utajovaná žena, která se odvolává na Ježíše, ale nikdo nemá možnost si ověřit její totožnost a věrohodnost. Možná se za ní jen skrývá někdo moc chytrý a zlý, někdo, kdo chce církev poškodit.

  Bůh dává různá charismata. Nesmíme však přehlédnout, že existuje i charisma řízení a rozlišování. Skuteční světci, jako například sv. Kateřina Sienská, všechna svá zjevení a vnuknutí nechali posoudit církvi. Co církev neschválila, hned zapomněli. KKKC 182 říká: „Papež, římský biskup a nástupce svatého Petra, je trvalý a viditelný zdroj a základ jednoty církve. Je zástupcem Krista, hlavou biskupského sboru a pastýřem celé církve, nad níž má z Božího ustanovení plnou, nejvyšší, bezprostřední a všeobecnou pravomoc.“ Tomu, kdo zná Katechismus, je jasno.
  http://disq.us/url?url=http%3A%2F%2Fwww.ado.cz%2Fclanek%2Farcibiskup-graubner-k-velkemu-varovani-dusledky-jsou-dabelske%3AQ7w1KSBq5wadwpPwYB1vCcYkqfw&cuid=2121409

  Podle klasického „dogmatu“ Duch sv. „vnukává“ duchovním, co mají správně říkat. Alespoň všichni starší kněží které jsem poznal, včetně mého strýce, tomu věřili – resp., byli o tom přesvědčeni.
  Když ale člověk porovná výroky za několik desetiletí či dokonce staletí, musí dojít k závěru, že Duch sv. má snad schízu!

 275. ind

  Materialismus je netestovatelný, …

  Materialismus je sice fyzikálně netestovatelný, ale je logicky vyvratitelný.

  Stačí tato úvaha.

  1. Vědomí se dá simulovat. V takovém případě je potvrzena možnost existence filosofických zombií, kde je vědomí nahrazeno jeho simulací. Vědomí i jeho simulaci chápeme jako černé skříňky, které mají naprostou shodu ve vstupech i výstupech (odlišnosti v nich nejsou podstatné).
  Pokud však mohou existovat filosofické zombie, materialismus nemůže mít pravdu.

  2. Vědomí se nedá simulovat. V takovém případě nemůže být tvořeno hmotou a materialismus rovněž nemůže mít pravdu.

  Více možností není. Z toho vyplývá, že materialismus realitu popisuje nepravdivě.

 276. Petr Pan

  @Ind

  1. Vědomí se dá simulovat. V takovém případě je potvrzena možnost existence filosofických zombií, kde je vědomí nahrazeno jeho simulací.

  Vaše úvaha (vyvození) je nesprávná. Viz můj příspěvek.

 277. Ekklesian

  Kebabárna je často kamufláž, je to v první řadě styčný bod. Také místo kde káfirům prodají drogy a získají od těch psů finance na „svatou válku“, časem asi i místo ničení nepřítelových dětí. Jinak je to „business“ legalizující působení a umožňující sponzorovat a platit stále nové bojovníky.

  Nemysli si, že politici, úředníci, policie to nevědí.

 278. toli

  Ještě k tomu islámu
  Ten známý co je na fejzu a o kterém jsem před pár dny mluvil že je gay a podporuje nácky (!)
  teď dostal od fejzu výstrahu že ho dali na black list za to že tady nechce islám což je prý v rozporu s dobrými mravy.
  Při příštím přešlapu jejich pravidel ho prostě zabanují.

 279. Gerta

  O náccích mluví volič Zemana, zapomněl jsi, že jsi ho volil minule, Mrtvičko? 🙂 😀 Zeman chodí na srazy SPD nebo posílá zdravice.

  Kdepak, jak začne USA zavírat antifáky, tak tyhle LGBT blbečci budou další na řadě. Levicové sociální inženýry a úchyly nebrat! 🙂

  Gerta se loučí a Okamura na Hrad do 10let! 🙂 Zatím a v září! 🙂

 280. toli

  Když jsem se poptával po světě mezi muslimy tak jsem zjístil že Česko je docela známé hlavně díky Brnu a jeho mešitě.Nezřídka psali že už tady byli.
  A některé naše hvězdy jsou celé nažhavené na jejich snědé kokoty což Arabové velmi dobře ví.

 281. Gerta

  No hlavně buzíci se těší na ty hnědý ptáky, většina žen je nechce. Arabové jsou hnusní v ksichtě velmi často. Afričani taky často nevypadají moc jako američtí černoši z filmů, myslím ty hezčí jako je Will Smith, podívejte na ty fotky z lodí ve Středozemním moři… 🙂

  Gerta se loučí. Okamura na Hrad! 🙂

 282. Gerta

  A proč by to neudělal? Bůh přece zkouší pevnost víry a charakteru. 🙂 Ale třeba je to jen metafora nebo matrix. 🙂

  Gerta od Okamury jede na dovolenou! Pa a v září! 🙂

 283. Petr Pan

  Pánové a dámo, nemohli byste ta politická témata rozebírat pod nějakým relevantnějším článkem? 🙁

 284. Gerta

  Já to sem netahám, jen reaguji na Mrtvičkovy off-topic příspěvky o buznách a tak, které tahá pod všecky články. Já se o metafyzice klidně bavit budu, on to neumí. Klidně už nic o tom psát nebudu. Proti vám Petře nic nemam. Takže odcházím, stejně tu v srpnu nebudu, takže už jdu, zítra jedu pryč. Ale zase se vrátím (pokud někdo nevypne matrix a tak). Jdu si zabalit věci. Gerta se loučí! 🙂

 285. toli

  Ono opravdu není důležité co si myslíte,
  ze všeho nejdůležitější pro mne je co si myslím já 🙂

  A to říkám aniž bych věděl co píšete,ale už vás nemocné znám a tak si dokážu představit jaká hovna zde rozhazujete.

 286. Gerta

  Aha, někdo se brání pravdě! Odmítá číst pravdu, i když reálně to tady nejde nečíst, protože tu člověk zahlédne min. pár vět jak roluje dolů. 😀

  Ostatně Mrtvička občas reaguje.

  Nemocní lidé odmítají argumentovat a uzavírají se do své bubliny, Mrtvičko. To bys jako údajný „psycholog“ mohl vědět. 🙂

  Bojíš se, že mají věřící argumenty lepší než vy ateisté? Škoda pro tebe. Zase to v sobě budeš dusit a další mrtvice tě brzy nemine.

 287. Paladin

  Základní rozdíl mezi ateistou a věřícím je v tom, že ateista, pokud si vezme za své nějakou morální hodnotu, sám si jí ověří a tím pádem se tím řídí, nemá pochybnosti, kdežto věřícímu je tato morální hodnota sdělena nějakou morální autoritou, která ani není reálná a tím pádem ji přijme, aniž by si jí ověřil (nemusí). Ateista A = A, věřící A = A,B,C…

 288. Gerta

  Mrtvice:

  Nemáš žádné věcné argumenty Mrtvičko, já mam: volil jsi Babiše a Zemana, ale nelíbí se ti. Paradox jedna. Paradox dvě: buzerant žije se ženou. Paradox tři: kripl hodnotí miliardy lidí co věří v boha jako nemocné. Paradox čtyři: údajný agnostik tvrdí, že bůh není a že to ví, že je to jen maskot. Asi neznáš definici agnosticismu. Atd…

  Paladin: Nemáš pravdu, my v textech svatých také hledáme morálku, pokud je bereš metaforicky, musíš jí umět rozklíčovat, vede nás naše srdce, což vede i tebe.

  Gerta se loučí. 🙂

 289. toli

  @Paladin
  Souhlas,oni jen papouškují to co slyšeli v kostele aniž by o tom co slyšeli a říkají nějak přemýšleli rozumem. Když to dělají delší dobu tak jejich okolí zjístí že se z nich stali hlupáci,ale oni sami o tom nemají ani potuchy.

 290. Gerta

  Píše o morálce velká zdejší morální autorita, která dlouhodobě lhala své ženě o své orientaci, což zde přiznala, která nadává ostatním do nemocných i když je sama kripl, aniž by měla věcné argumenty, před kterými strká hlavu do písku jako pštros. 🙂

  Gerta se loučí! Okamura na Hrad a v září zasejc. 🙂

 291. Lemmy

  Gerta: vede nás naše srdce

  Kto vie, možno žalúdok, možno koleno, možno konečník. Kto vie, čo ťa naozaj vedie.

 292. Gerta

  No tebe rozhodně, Nosorožče, který neuměl definovat ateismus (jednou čistě nevíra, pak i víra že bůh není jako entita, to vše zároveň a přitom hodně popírání), který se zaštiťuje vědou, i když neví nic o vědecké metodě (tedy o falzifikaci a Popperovi) atd… 🙂

  Tebe vede žaludek rozhodně, jestli to není něco ještě níže, pokud to tam máš. 🙂

  Gerta se loučí, tak v září. 🙂

 293. toli

  @Lemmy

  No Gertu vede spíše ten konečník v tužbě po velkém,snědém, arabském.A je frustrovaná z toho že nemůže sehnat ani malého ,bílého a českého 😀

 294. Gerta

  No z toho jsi frustrován spíš ty jako stará osamocená a nemocná buzna s umělým vývodem. 🙂 A to větší je prý u černochů, ne u Arabů, jedná se navíc o průměr, ale v životě jde i o jiné věci, vzhled, osobnost,… A kdybych už chtěla někoho exotického, najdu si Žida, ti jsou navíc pěkní často. Můj manžel je napůl Žid. 🙂

  Mějte se a v září! 🙂

 295. Petr Pan

  @Gerta

  O matrixu tam píšu taky. Nevytrhávejte z kontextu to co zde celé týdny píši, Petře.

  Omlouvám se Gerto, nějak jsem se v té změti příspěvků ztratil.

 296. Petr Pan

  @Ind

  Vtipný český text o filosofických zombiích:

  Proto mají materialisté těžké spaní. P-zombie nemusí reálně existovat, plně postačuje, že by existovat mohly. A pokud by existovat mohly, materialismus je chybný.

  Celý argument má tuto podobu:

  1. P-zombie jsou myslitelné.
  2. Pokud jsou P-zombie myslitelné, potom jsou metafyzicky možné.
  3. Pokud jsou P-zombie metafyzicky možné, potom je materialismus chybný.
  4. Materialismus je chybný.

  Klíčová je samozřejmě druhá premisa. Mně připadá přijatelná.

  Kde vůbec bereme jistotu, že všichni ostatní kolem nás nejsou P-zombie?

  https://kontrafikce.blogspot.com/2014/01/nejstrasnejsi-ze-vsech-zombii.html

 297. Paladin

  Gerta
  Jestliže tě vede srdce, nevede tě rozum, pokud vím, srdce má zcela jinou funkci než je myšlení. A k pravdě, rozumný člověk ví, že žádná absolutní pravda neexistuje, je jen a pouze pravda dočasná. Pantha rhei.

  Jinak k diskuzi tady, copak to nejde slušně? To že jsme skriti za nick, neznamená, že si mohu dovolit vše.

 298. Lemmy

  Toli: A je frustrovaná

  Lenže Gerta je muž. Má penis. Nemá vagínu. Musím to takto objektívne v rámci metafyziky opísať, aby nedošlo k dilatácii nepochopenia. Gerta sa rozhodol, že všetko poprie, aj to, že je tunajší exot a multinick.

  Toli: No Gertu vede spíše ten konečník

  Asi nemám na výber, bude to tá najpravdepodobnejšia odpoveď. 😀

 299. toli

  @Lemmy
  Lenže Gerta je muž. Má penis. Nemá vagínu. Musím to takto objektívne v rámci metafyziky opísať, aby nedošlo k dilatácii nepochopenia. Gerta sa rozhodol, že všetko poprie, aj to, že je tunajší exot a multinick.

  Já to vím,jen jsem využil že si vybral jako jeden z dalších nicků ženské jméno.A konečník má úplně stejný jako muž či žena.A tak touží a souží se že nemůže sehnat ani malý,bíly a český 😀
  To že je frustrovaný vidíš na jeho příspěvcích. On je v podstatě chudák,ale nelitovat jinak kousne.

 300. toli

  S Tondou se dočasně spojil aby vyštípal mu.lita z grano a ze šarlatánky.Teď je vše jinak,Tonda je jedním z jeho cílů stejně jako já.Jenže mne nemůže zasáhnout když ani nevím co píše

 301. Gerta

  No o té zoufalosti mluví stará buzna s vývodem. Já nepodporuji tažení těhle negrů do Evropy, to ty. Takže frustrace je z tvé strany, navíc jsi starý a nemocný. 🙂

  Žít jako gay se ženou celý život = frustrace. Proto jsi dostal mrtvičku tak brzy. 😀 😀

  Nosorožec a Mrtvička zase spolu, dva největší inteligenti, když Mrtvičkovi Nosorožec psal, že to já nepsala na Humanisty, tak řekl, že jsem tam stejně psala. 😀 😀 Logika jak řemen. Jeden neví co je ateismus, druhý co je agnosticismus. 🙂

 302. Gerta

  „Jestliže tě vede srdce, nevede tě rozum, pokud vím, srdce má zcela jinou funkci než je myšlení. “

  Jenže tebe taky nevede rozum, nebo ty máš morální systém naprostě přesně opřený o logiku? Tak sem s ním. 🙂 Představ nám ho. 🙂

  Ostatně co si ateisté pod rozumem představují nevím, když ani neví nic o vědecké metodě a Popperovi. 🙂

  Ty také jen věříš, také tě vedou pocity, jen si myslíš, že máš rozumnou morálku. Ale rozum v tom má málo co dělat.

  Loučí se Gerta. 🙂

 303. Paladin

  Člověk se jen diví, jak se může zvrhnout diskuze k tak závažnému původnímu článku.

 304. Gerta

  Mimochodem, takový Nosorožec nebude u žen asi moc úspěšný, tady s ním vyběhla Medea, když jí napsal, že jí miluje. A pak to zahrál do legrace a začal jí už jen nadávat. 🙂

  To je pravý muž! Vy tak rozeznáte muže od ženy, buzík a zakomplexovaný chudák. To jste se hledali, dva zoufalci. 🙂 Vždyť Mrtvička ani nevěděl, že si vzal ženu místo muže. 😀

  Gerta se loučí a v září zase! 🙂

 305. Lemmy

  Toli: A konečník má úplně stejný jako muž či žena.

  To je pravda.

  Aspoň v niečom sme si podobní.

 306. Paladin

  Je jasné, že každý člověk chce být v životě šťastný, bylo by celkem nelogické si myslet, že by chtěl opak. K tomu aby byl jednotlivec šťasný je ale třeba se chovat určitým způsobem. Dokud si tohle člověk neuvědomí, nikdy štěstí nedosáhne. Já se tím řídím a pokud to umím já, může to umět každý, je totiž stejným člověkem.

 307. Gerta

  Ale já jsem věřící v boha a jsem šťastná, mně radit nemusíš, ani lidem kolem mě. 🙂

  Loučí se Gerta, tak ahojky. 🙂

 308. Paladin

  Gerta
  To nebyla rada ale konstatování situace. Je ale rozhodně rozdíl v tom, cítit se šťastný a prohlašovat to, jak je obecně známo, věřící prohlašují slova, která na odiv působí hezky ale uvnitř se cítí jinak.

 309. Gerta

  Tak zdejší ateisté to dělají také, takže rozdíl? 🙂

  Jsou různí věřící v boha, ale ti ateisté co jsem potkala tady, až na Medeu, která je spíš agnostička (na rozdíl od Mrtvičky uvědomělá), jsou hrůza a děs. 🙂 A ona sama to poznala a včas. Bohužel jsem jí minula, ale ráda jí čtu, její minulé příspěvky.

  Odešla a hádala se ne s věřícími, ale s místními ateisty. Hlavně s Nosorožcem, jak ho pojmenoval někdo trefně již přede mnou. 🙂

  Loučí se Gerta. Tak v září! Už mě to tu nebaví a jedu pryč na měsíc a něco. 🙂

 310. Gerta

  Jediný místní vzdělaný ateista, spíš agnostik, Medea a oni jí vyštvou, hlavně Nosorožec a jeho kamarádi inteligenti. 🙂

  Tak já už fakt jdu! Gerta. (to stálé loučení je vtip na někoho přede mnou, ale teď už fakt jdu) 🙂

 311. Paladin

  Gerta
  Ateismus ještě neznamená morální čistotu, k tomu je třeba sebepoznání a správná filozofie. Nepíšu tu, abych se s někým hádal, či ho urážel. Beru člověka jako jedinečnou osobnost, to že mám sklony ke kapitelismu (který na světě nikdy nebyl) případně k realismu, který považuji za prioritu a taky k sklonu k vědě a jejím úspěchům, neznamená, že neumím diskutovat. Každou věcnou diskuzí se člověk posouvá dál. Stejné je to u vzdělání, tím nemyslím vzdělání v našich školách ale rozhledu. Všichni lidé máme stejný cíl, život.

 312. toli

  @Paladin
  Ani křesťanství neznamená morální čistotu spíše naopak.Jedno velké pokrytectví.
  Ti co dekonvertovali a před tím prošli různými církvemi o tom vědí své.
  A mimochodem kdo posoudí kdo je morální a kdo je méně morální a kdo je nemorální ? Biblická morálka nikdy neexistovala a nikdy existovat nebude,je to jen iluze. A co více morálka křesťanů je papírově velmi podobná morálce muslimů,obě morálky mají stejný kořen .A realita ? Zvrhlí a mamonuchtiví služebníci Boží či v případě Islámu Islámský stát který se velmi rád oháněl koránem.
  Vzdělaní vědí že morálka je společenský úzus a ne nějaké boží slovo

 313. Petr Pan

  @Paladin

  A k pravdě, rozumný člověk ví, že žádná absolutní pravda neexistuje, je jen a pouze pravda dočasná.

  Takže i váš ateismus je jenom dočasně pravdivý? 🙂

 314. Petr Pan

  Paladine, i 2 + 2 = 4 je dle vás pouze dočasně pravdivé tvrzení?

 315. Paladin

  Petr Pan
  Stejně tak pravdivý, jak je pravdivá realita. Zde se můžeme jen pohybovat v procentech pravděpodobnosti. Nicméně pro realitu je procentuelní pravděpodobnost velmi vysoká.

  Co se týče matematiky, jistě budeme na stejné vlně. To je ale věda, nikoli víra.

 316. Petr Pan

  Paladine, ale napsal jste tohle: „rozumný člověk ví, že žádná absolutní pravda neexistuje, je jen a pouze pravda dočasná“. Pokud by platilo, že jsou jen dočasné pravdy, pak by i ateismus mohl být, v tom nejlepším případě, pouze dočasně pravdivý.

 317. Alibaba

  ind: Vědomí i jeho simulaci chápeme jako černé skříňky, které mají naprostou shodu ve vstupech i výstupech (odlišnosti v nich nejsou podstatné).
  Tak na tom se právě neschodnem.
  Já se přikláním spíš k definici z wiki: https://cs.wikipedia.org/wiki/V%C4%9Bdom%C3%AD
  A filozofická zombie je jen slovní experiment nic nedokazující, takže se s ním nic logicky nedá vyvrátit.

 318. Paladin

  Petr Pan
  Ano, s tím souhlasím. Problém je v tom, že ateismus si v základu nedělá nárok na žádnou pravdu, což je velký rozdíl proti víře.
  Na rozdíl od věřících, my si to umíme připustit.

 319. Ekklesian

  Co je a co není morální a správné i kdo je a kdo není morální ví úplně každý. Otázka je kdo si je jak ochotný srát do úst a lhát.

 320. Paladin

  Ekklesian
  Nešlo by to bez těch vulgarit? Byl bych vděčen, i když bezvýznamně. Byl to jen dotaz.

 321. Ekklesian

  Je to nejpřesnější a možné pojmenovaní. Není na místě ulevovat těm co tak činí.

 322. Petr Pan

  Divná teorie, Paladine. Pochopil jsem ten váš výrok tak, že dle vás je jakýkoliv stav věcí, který je pravdivě popsán nějakým tvrzením, jen dočasný. Tedy např. je pravda, že „něco je nemožné“, ale tento stav věcí jednou pomine (dle vaší teorie) a vše bude možné. Což je logicky nemožné.

 323. Petr Pan

  @Alibaba

  A filozofická zombie je jen slovní experiment nic nedokazující, takže se s ním nic logicky nedá vyvrátit.

  Ten argument je logicky platný. Otázka je, jak je to s pravdivostí jeho premis 1 až 3. Mně se ty premisy jeví jako docela plausibilní.

 324. Gerta

  Vaše experimenty jsou také jen slovní. Jsou to jen slova, nikde nemam záruku, že je to skutečné. 🙂 Gerta se loučí, je poslední červencový den 🙂

 325. toli

  @Paladin
  Ateismus je jen životní postoj opírající se o filosofii materialismu (jak tady někteří mylně tvrdí o metafyzickou filosofii materialismu) a o osobní zkušenosti.Ateista který touží být nemocen se ponoří do náboženství.
  Ateismus si nedělá na rozdíl od náboženství nárok na nějaké Pravdy ani na morálku.Morální příkazy jsou s ateismem mimoběžné což neznamená že ateisté nemají nějakou morálku.
  Celá filosofie ateismu je obsažena v jedné větě BŮH NENÍ.
  A i kdyby se teisté třeba posrali tak s tím nic nenadělají .Jednoduše ateista ke svému životu žádnou ideu Boha nepotřebuje.Proč? K čemu? Aby se nechal ovládat a vysávat jinými lidmi ? Přesně k tomu totiž náboženství slouží.
  Je to prostředek k ovládání mas.Jenže na to je potřeba dvou stran,ti kteří ovládají a ti kteří se dají ovládat.
  Postoj ateismu k těmto věcem je zřejmý,“Netahejte mne do těch vašich šaškáren ! “ Ateista necítí potřebu dělat otroka pohádkové bytosti prostřednictvím kněze či pastora.

 326. toli

  Mimochodem včera vysílali na History zajímavý dokument.Kdykoliv se najdou na území Izraele či Jordánska další svitky tak to církve a další náboženské organizace automaticky označí za podvrh a to i přes to že analýzy dokáží datum vzniku svitků do Ježíšových dob. Proč to ty církve dělají ? Jednoduše proto že chtějí udržet současný stav.Systém věroučných dogmat ze kterého mají užitek.

 327. Lemmy

  Washingtonské Múzeum Biblie oznámilo, že päť zo šestnástich kusov z jeho historicky veľmi cennej zbierky zvitkov od Mŕtveho mora, sú falzifikáty a nebude ich naďalej vystavovať. Podľa odborníkov sú skúmané fragmenty nezlučiteľné so starodávnym pôvodom a ide o moderné falzifikáty. Pozri: Část svitků z Mrtvého moře jsou padělky.

 328. Paladin

  Petr Pan
  Není to jakýkoli stav věci, je to stav věci založený na reálném prostředí, mysli, která je na realitu přímo navázána. Byly doby, kdy si člověk neuměl představit, že bude bydlet v paneláku.

  Toli
  Já vím co je ateismus:)

 329. Tonda Vlas

  Paladin
  30.07. 2019
  Ekklesian
  Nešlo by to bez těch vulgarit? Byl bych vděčen, i když bezvýznamně. Byl to jen dotaz.
  …………………………………………………………………………………………………………………………….
  Vulgarity od ekklesiana vadí ale od toliho, který je mnohem obhroublejší a uráživější ne?

  Zase ten typický dvojí metr.

 330. toli

  @Tonda Vlas
  Vulgarity od ekklesiana vadí ale od toliho, který je mnohem obhroublejší a uráživější ne?

  Zase ten typický dvojí metr.

  Víš hlupáčku já jen dělám ozvěnu.Jak se do lesa volá tak se z lesa ozývá .
  Eklesianovy vulgarity jsou prvoplánové a primární.Nechce se smířit s tím že nikdo tady není ochoten akceptovat jeho nemoc.

 331. Lemmy

  Tonda Vlas, ale to je príliš umelé. Paladin nemal komunikáciu s Tolim, kde by sa vyjadroval vulgárne. Áno, Toli sa tak vyjadruje, ale nejde o dvojaký meter, nakoľko nie je priama súvislosť medzi tým, čo Toli kdesi vulgárne niečo napísal, a vetami od Paladina. Paladin predsa nemusel prečítať všetko, čo sa tu v diskusiách objaví.

 332. toli

  @Lemmy
  Asi muzeum nakoupilo někde od podvodníka na jeruzalemském tržišti.

  Dokument byl o pravých svitcích dle analýz stáří olova a papyru.Oni netvrdí že všechny svitky jsou pravé .Oni tvrdí že jsou pravé ty které prošly analýzou. V tom se liší od pánbíčkářských organizací které vše šmahem označují za falsum.

 333. Lemmy

  Áno, Toli, chcel som len povedať, že je veľká snaha vytvárať aj falošné zvitky.

 334. Alibaba

  Petr Pan:
  Ten argument je logicky platný. Otázka je, jak je to s pravdivostí jeho premis 1 až 3. Mně se ty premisy jeví jako docela plausibilní.

  Mě se jeví nesmyslná (nepřijatelná) už první premisa. Prostě jak je ta filozofická zombie zadefinovaná, tak mi to připadá jako nesmysl, bez důvodu si tam filozofové něco vymysleli a pak si s tím něco dokazují.
  Inda jsem se ptal na několik doplňujících otázek, vůbec nechápal a nereagoval…

 335. toli

  @Alibaba

  Inda jsem se ptal na několik doplňujících otázek, vůbec nechápal a nereagoval…

  Ind logicky nemůže chápat když má zdogmatizovaný mozek.On jednoduše nevnímá co se děje za mantinely které si sám stanovil.Ono se to těžko popisuje,prostě cesty jeho myšlenek jdou po předem určených pěšinách a nevnímá co se děje vedle pěšiny.
  A pokud nechápe tak logicky nemůže reagovat.
  Ind není multinick,ten naopak reaguje na všechno aniž by chápal.

 336. Hraničář

  https://refresher.cz/67797-Ateisticti-rodice-se-soudi-se-skolou-Deti-se-v-ni-musi-modlit-a-nemaji-alternativu-pry-tim-porusuje-lidska-prava?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=sekce-z-internetu

  Tak např. já takové souzení považuji za blbost. Ateističtí rodiče by udělali mnohem lépe, kdyby dětem vysvětlovali, proč to náboženství, modlení a prosby k Pánu Bohu jsou nesmyslné a zbytečné, protože nikdo ještě nedokázal, že by mu nějaký Pán Bůh (a že jich je mnoho tisíc) pomohl. A děti by pak ve škole mohly spolužákům v ysvětlovat, jak to s tím modlením funguje.-

  Opačně zase – v kdekterém zbožném článku jsou výzvy k evangelizaci. Když se ale člověk začne s nějakým věřícím bavit, tak jedině Svědci Jehovovi jsou ochotni (a schopni) si s ním povídat, ostatní, zvláště katolíci prchají, vymlouvají se, rozčilují se, případně plácají nesmysly (jako třeba tady), teologové se rychle rozčilují, že posluchači jim nechtějí věřit, fakticky katolíci evangelizují pouze ty, kdož věřit chtějí.

 337. toli

  @Hraničář
  Já si naopak myslím že pokud má škola buď ze zákona anebo z nařízení zakladatelů povinnost zajistit výuku jak pro věřící tak pro nevěřící.tak je taková žaloba docela prospěšná pokud tak nečiní.
  Hloupost by byla kdyby ateističtí rodiče dali své dítě na náboženskou školu a pak se hrozně divili že se tam konají náboženské orgie stupidity. Jenže taková informace v článku není.

  Říkal jsem že tady jedna škola pořádá výuku náboženství ale pouze pro děti rodičů kteří si to přejí.Je to vždy odpoledne kdy ostatní děti už mají volno

 338. Hraničář

  toli
  31.07. 2019
  (Věřící) logicky nemůže chápat když má zdogmatizovaný mozek.On jednoduše nevnímá co se děje za mantinely které si sám stanovil.Ono se to těžko popisuje,prostě cesty jeho myšlenek jdou po předem určených pěšinách a nevnímá co se děje vedle pěšiny. ……………………..

  Tahle myšlenka mě už také dávno napadla, ostatně, sám si to pamatuji ze svého života. Že věřící si stanoví mantinely cesty, nebo je přejímá od autority, a zuby nehty se brání je překročit!
  A jak napsal R. Dawkins, platí to i pro politické věřící.

 339. toli

  A jak napsal R. Dawkins, platí to i pro politické věřící.

  Ano vždyť náboženství je politika.
  Existují voliči Babiše a Zemana kteří budou své idoly hájit kdykoliv za jakoukoliv cenu proti komukoliv.
  Podobně to má u svých ovcí i Okamura

  Zeman svými voliči opovrhuje (protože z jeho pohledu to jsou lehce manipulovatelné ovce) ale nikdy to neřekne nahlas.Ke svým oponentům má pak nepřátelský postoj,prostě zákeřný pomstychtivý stařík.

 340. Paladin

  Tonda Vlas
  Žádný dvojí metr, i když to bylo směřováno konkrétně, rád bych to viděl u všech ale řídit se tím nikdo nemusí, každý ví sám co je mu blízké a co ne. Dvojí metr tedy nebyl mím záměrem.

  Toli
  Stejně jako u víry, jde v politice o to, být pod jednou vlajkou proti jiným, něco jako fanoušci fotbalových týmů. Za vlajku se lidem lépe bojuje a umírá (možná).

 341. Paladin

  Tonda Vlas
  Nepoužívám dvojí metr, každý sám ví, jak je na tom a co je mu blízké. Prostě slušnost by měla být samozřejmostí. Je to přece dobrý příklad nebo ne?

  toli
  Víra a politika je svým způsobem obdobná, ne však stejná, také řadí podporovatele pod určitou vlajku.

 342. Alibaba

  Hraničář: Ateističtí rodiče by udělali mnohem lépe, kdyby dětem vysvětlovali, proč to náboženství, modlení a prosby k Pánu Bohu jsou nesmyslné a zbytečné, protože nikdo ještě nedokázal, že by mu nějaký Pán Bůh (a že jich je mnoho tisíc) pomohl.
  Tak pokud je to jednotlivý exces, tak to není problém s vysvětlováním. Dítě to vyslechne, občas položí nějakou otázku a pak se s tím dál nezabývá. Jenže tady jde o systematiské oblbování, kde je to podle přísloví „Kapka vody i kámen prorazí.“. Mě by se to vůbec nelíbylo trvale dítěti vysvětlovat pomýlenost náboženství.

 343. toli

  @Paladin
  Víra a politika je svým způsobem obdobná, ne však stejná, také řadí podporovatele pod určitou vlajku.

  To je dané historicitou a věřící o tom nemají ani potuchy že se vlastně podílejí na politice.
  Co bylo dříve náboženství nebo politika ?

  Co dělají politici ? Slibují
  Co dělá náboženství ? Slibuje že jednou bude lépe. Má však několik podmínek které mají zapříčinit to že se oslovený člověk přidá k nějaké církvi či sektě čimž zvýší moc církve či sekty.Je to totéž jako když volič hodí do urny hlas konkrétní straně.
  Jediný rozdíl je v tom že politici slibují že právě oni zajístí blahobyt a šťastný život
  Náboženští vůdci říkají že to zařídí Bůh v příštím životě protože to slíbil.
  A nejlepší na tom je že ŘKC je s.r.o. Neručí za to co říká,neručí za spásu.Ona vlastně neručí za nic.

 344. toli

  Prohlášení že církev neručí za spásu je obsaženo v katechismu.
  A ŘKC je i ze zákona s.r.o.
  Když uvidíte farářovo auto které bude mít za sklem povolenku k vjezdu či stání tak ta povolenka bude mít razítko vlastníka vozu a vlastníkem je ŘKC s.r.o.

 345. Gerta

  „Ateismus je jen životní postoj opírající se o filosofii materialismu (jak tady někteří mylně tvrdí o metafyzickou filosofii materialismu) a o osobní zkušenosti.Ateista který touží být nemocen se ponoří do náboženství.“

  Zase Mrtvičkova moudra! 🙂 Filosofie materialismu je hlavně jen neověřená víra, že vše je hmotné, i čísla,..

  Jinak Medea je agnostička a přesto nevěří na materialismus, blbe. 🙂

  O nemoci zase píše bez důkazů náš kripl po mrtvici. 🙂

  Loučí se Gerta a pěkný srpen, odjíždím. 🙂

 346. Paladin

  toli
  Ona je ta politika s náboženstvím tak nějak i propojená. Spousta jednotlivých politiků se zaštiťuje morálnímy hodnotamy křesťanské víry, neustále nezapomínají připomínat křesťanské hodnoty (viděl vlastně někdo někde co to je?), nevím jestli jsou skutečně aktivně věřící ale rozhodně se ohánějí boží morálkou a zdá se jim, že jsou pak něco víc než ostatní.
  Nesmíme zapomínat, že vedoucí politickou silou v EU je KDU, strana s politiky, kteří by nám jistě čtení Starého i Nového zákona doporučil.

 347. Paladin

  Já sám mám spíše rád filozofii Objektivizmu, mysl napojená přímo na realitu, formování přesných pojmů a možnosti dovodit si správnost svých rozhodnutí na úrovni axiomů. Uvědomnění si, že myšlenka neumí ovlivnit realitu a sama bez reality nemůže existovat, realita bez myšlenky ano.
  Četl jsem tu názor, že se nic nedá dokázat, že věda nic neví, že je slepá, není to pravdou, pokud narazím hlavou do zdi, zjistím velice rychle, že je reálná. Názor, že nic v podstatě neexistuje může mít jen nešťastný člověk, který se chvá jako malé dítě, které si myslí, že když si zakryje oči, nedobrá polévka, která je před ním na stole zmizí.

 348. Gerta

  „Četl jsem tu názor, že se nic nedá dokázat, že věda nic neví, že je slepá, není to pravdou, pokud narazím hlavou do zdi, zjistím velice rychle, že je reálná.“

  1) To může být matrix. Kdybyste žil v matrixu a narazil hlavou o zeď, váš mozek nebo duše dostane příslušný vjem bolesti a krve uměle Atd. – třeba od šíleného vědce nebo od boha, která vás zkouší. Vaší víru. Nevíme jak je to pravděpodobné, důkazy nedůkazy (pokud jsou jen nejisté a to jsou).

  2) Věda většinově pouze falzifikuje, nepotvrzuje, rozdíl je v problému indukce, v problému černých labutí, tak to používá dnešní věda, přiznává se k tomu, soudobá vědecká metoda je od Poppera a neverifikuje, ale pouze falzifikuje většinou a ještě ne jistojistě. Matrix může být další výtka, viz. bod 1 atd…

  Gerta se loučí a mějte pěkný den a pěkný srpen. 🙂

 349. Gerta

  Rozumějte, vy třeba jako tělo můžete někde ležet na posteli a zdá se vám sen, jak mlátího hlavou do zdi a program, který vás má na starost vyvolá bolest uměle, i když ležíte na posteli nebo máte mozek v nějaké tekutině napojen na přístroje. Nebo ani mozek to být nemusí, jen duše obklopená iluzemi a zkouškami. 🙂

  „Program“ či dobrá simulace vás takto může klamat, i když pocity bolesti a tak jsou pravé. Ale to okolí být nemusí, ani vaše tělo (může to být „snové“ tělo).

  Program vás může klamat a bůh vás třeba zkouší, vaší víru! 🙂

  Nevíme jak to je či není pravděpodobné, důkazy nedůkazy (když jsou nejisté jak pro či proti, což je případ matrixu, zatím rozhodně a možná vždy, ostatně proti matrixu ani žádný částečný důkaz není, natož jistý, pro jsou jen nejisté, například někteří fyzikové mluví o možné simulaci vesmíru).

  Mějte se a krásný srpen přeje Gerta! 🙂

 350. toli

  @Paladin
  Názor, že nic v podstatě neexistuje může mít jen nešťastný člověk, který se chvá jako malé dítě, které si myslí, že když si zakryje oči, nedobrá polévka, která je před ním na stole zmizí.

  No to razí náš multinick,momentálně ho najdete pod nickem Gerta,ale je jak chameleon.Za chvíli může přijít pod jiným nickem. Všichni však víme že je blbec,trol takže na něj nikdo nereaguje.
  Ať už přijde pod jakýmkoliv nickem tak se velmi rychle prozradí svým stylem a názory

 351. Gerta

  Všichni na mě reagují, takže to asi nevědí. Naopak si skoro nikdo nepíše s nickou po mrtvici. 🙂

  Subjektivní idealismus v nějaké verzi je prostě logická možnost, se kterou se musí počítat, nemá to co dělat s psychologií, to spíš patologické lhaní, jako lhaní své ženě, předstírání jiné sexuální orientace než je ta skutečná. To je nemoc. A psychosomaticky se to projeví tak, že člověk dostane mrtvici už ve 30letech. 🙂 🙂

  Mějte se a krásný srpen! Gerta se loučí! 🙂

 352. Tonda Vlas

  U multinicka mi to připomíná filozofii Arthura Schopenhauera.

  Jsem teď zrovna na nádraží a tak bych mu poradil, ať si lehne na ty neexistující koleje a nechá se přejet tím neexistujícím vlakem, co tu za chvilinku pojede a uvidí, jak dopadne. Pochybuju, že by sem ještě psal.

 353. toli

  @Paladin
  Je velmi humorné když údajná vědkyně (to bylo první multinickovo sdělení když sem vlezl pod nickem Gerta,jednoduše se snaží upoutat pozornost a vypadat zajímavě) tvrdí že věda nikdy nic nedokázala….
  Ani jeho (její ) dovolená se nekoná,opět se snaží upoutat pozornost,je to jen chudáček bez jakýchkoliv sociálních vazeb.Bez kamarádů,bez přátel,bez holky atd.Tak tráví čas tady a snaží si to kompenzovat svým osobitým stylem.

  A pochopitelně vše vzápětí popře. 🙂

 354. Petr Pan

  @toli

  Ateismus je jen životní postoj opírající se o filosofii materialismu (jak tady někteří mylně tvrdí o metafyzickou filosofii materialismu) a o osobní zkušenosti.

  Toli, vy nechápete a ani nechcete pochopit, co je to metafyzika. Asi se bojíte toho, že by to mohlo podkopat vaše ateistické přesvědčení 🙂 A kromě toho máte tu drzost se kategoricky vyjadřovat k věcem o kterých nic nevíte.

  Metafyzika je filosofická disciplína, která se zabývá podstatou a fundamentální strukturou reality. Co je to existence, jsoucno, vlastnost, esence, substance, možnost, nutnost, jaké fundamentální entity nebo fundamentální typy entit jsou, to jsou problémy, kterými se zabývá metafyzika.

  A materialismus je metafyzická teorie, protože postuluje, že každá entita, která existuje, je hmotná nebo na hmotě existenčně závislá, tedy materialismus se jako filosofická teorie zabýva fundamentální podstatou reality.

  Když už chcete odmítnout metafyziku a chcete to udělat důsledně, měl byste také odmítnout i materialismus, jak to např. udělali Carnap a spol. Ale i člověk, který odmítne metafyziku, se svých metafyzických přesvědčení nebo předsudků nezbaví, jen o nich bude (snad) mlčet 🙂

  V meziválečném období si prošla analytická filosofie svým antimetafyzickým obdobím. Filosofové Vídeňského kroužku programově odmítali metafyziku jako nesmyslný podnik a tvrdili, že filosofie by měla být redukována na epistemologii, logiku a filosofii vědy. Tito filosofové považovali za smysluplné pouze analytické věty nebo věty observační týkající se zkušenosti. V rámci tohoto antimetafyzického tažení odmítli i materialismus jako metafyzickou teorii. Ale jejich grandiózní projekt vytvořit formální logický jazyk empirické vědy selhal a po antimetafyzické dietě se začala v 60. letech v analytické filosofii intenzivně pěstovat metafyzika.

 355. Gerta

  „Jsem teď zrovna na nádraží a tak bych mu poradil, ať si lehne na ty neexistující koleje a nechá se přejet tím neexistujícím vlakem, co tu za chvilinku pojede a uvidí, jak dopadne. Pochybuju, že by sem ještě psal.“

  Jenže mě zkouší bůh dle mé víry a pokusit se zabít je proti mé víře. Bůh by mohl vypnout můj matrix a dát mě do pekla, navíc nepíšu, že je matrix určitě, ale možná. A nevíme jak je to pravděpodobné. 🙂

  Nepíšu, že vím určitě, že je matrix, což asi Ožrala nedomyslel. 🙂

 356. Gerta

  Vtipné je, jak stále Mrtvička tvrdí, že se se mnou nemá nikdo bavit a všichni se se mnou baví. Dokonce i on sám. Prostě snížené IQ po mrtvici, ale už předtím ho neměl moc velké, když si jako buzík vzal manželku. Ten člověk byl marnej asi vždycky. 🙂

  Loučí se Gerta a brzy na viděnou. 🙂

 357. Paladin

  Gerta
  Ty filmy někdy člověka velmi inspirují. Jaká pravděpodobnost je, že je Matrix skutečný? Mizivé procento, kterým se nemá smysl zabývat, jelikož pro běžný život a rozhodování v něm je to zcela nepodstatné.

  Máte pravdu ve vědeckém přístupu, vda nedokazuje něco co platí ale testuje platnost, pokud se něco vyzkoumá, postupně se zkouší věc znevěrohodnit a následkem těchto pokusů se zvyšuje procento platnosti. Stejně testoval Darwin vývoj druhů. Tady se ale pohybujeme ve vědě teoretické. Pokud je za pomoci vědeckého postupu vynalezen nový materiál, postupně se dostává víc a víc k praktickému použití a kvalita je pak ovřena empirickým pozorováním.

  Černou labutí myslíte pravidlo, že pokud někdo někde vidí černou labuť obecně to neporuší povědomí, že labutě jsou bílé?

 358. Alibaba

  Tonda Vlas: … l, ať si lehne na ty neexistující koleje a…
  To ale naštvě spoustu neexistujících lidí… 🙁
  Hele, ať jde radši na naexistující vysoký most a provede neexistující skok v neexistující gravitaci na nexexistující zem.
  Pak ho z toho matrixu možná vypnou, aby se stále nemusel loučit.

 359. Gerta

  „. Jaká pravděpodobnost je, že je Matrix skutečný? Mizivé procento“

  1) Není to mizivé procento, NEDÁ SE TO SPOČÍTAT. Ukažte mi výpočet na něco, o čem nevíte, jestli to je či není, jak spočítat danou pravděpodobnost, to bude docela legrace, bude to čistě subjektivní věc. 🙂

  2) POdle mě je mizivé procento že existuje hmota a evoluce a co jako? 🙂 Nějaké nejisté důkazy máme pro ně, ale to máme i pro bohy (ontologický,…), empirické „důkazy“ jsou ještě víc nejisté než logické. 🙂

 360. Gerta

  „Máte pravdu ve vědeckém přístupu, vda nedokazuje něco co platí ale testuje platnost, pokud se něco vyzkoumá, postupně se zkouší věc znevěrohodnit a následkem těchto pokusů se zvyšuje procento platnosti. “

  3) Nezvyšuje se procento pravděpodobnost dané teorie, když jí nevyvrátíš, to už by byla verifikace, ta není možná dle Poppera, pouze teorie projde testem a není vyvrácena, její pravděpodobnost se tím ale nezvýší. 🙂

  Protože by z „nekonečna“ hypotetického měření mohlo víckrát vyjít, že je špatná než dobrá, takže ani 10000000000 X přezkoušení s pozitivním výsledkem nezvýší její pravděpodobnost, protože co je jakékoliv číslo proti hypotetickému nekonečnu měření? A fyzikální zákony se mohou měnit atd… 🙂

  Gerta se loučí, už nudíte, neříkám, že vím, že je matrix, ale že být může. A nevíme jak je to pravděpodobné, tak v září. 🙂

 361. Petr Pan

  @Tonda Vlas

  Jsem teď zrovna na nádraží a tak bych mu poradil, ať si lehne na ty neexistující koleje a nechá se přejet tím neexistujícím vlakem, co tu za chvilinku pojede a uvidí, jak dopadne.

  Nevšiml jsem si, že by Gerta tvrdila, že skutečně žijeme v matrixu nebo v mysli nějakého Berkeleyovského boha. Ona mluví jen o možnosti takové existence a o naší nemohoucnosti pouze pomocí přírodních věd a logiky takovou možnost vyvrátit (pokud je tato simulace dostatečně dobrá). Gerta hovoří

  o naší epistemické nejistotě

  .

 362. Petr Pan

  @Tonda Vlas

  Jsem teď zrovna na nádraží a tak bych mu poradil, ať si lehne na ty neexistující koleje a nechá se přejet tím neexistujícím vlakem, co tu za chvilinku pojede a uvidí, jak dopadne.

  Nevšiml jsem si, že by Gerta tvrdila, že skutečně žijeme v matrixu nebo v mysli nějakého Berkeleyovského boha. Ona mluví jen o možnosti takové existence a o naší nemohoucnosti pouze pomocí přírodních věd a logiky takovou možnost vyvrátit (pokud je tato simulace dostatečně dobrá). Gerta hovoří o naší epistemické nejistotě.

 363. Petr Pan

  Omluvám se za tu duplicitu 🙂

 364. toli

  @Alibaba
  Nenaváděj ho.Co když je to blázen který věří tomu co říká a udělá to.Budeš ho mít na svědomí i když je pravdou že se o jeho skonu nikdy nedovíš.

 365. Gerta

  Mrtvička zase perlí mrtvičková moudra, proč bych se měla „zabíjet“ ať v matrixu či mimo něj, když věřím,že sebevražda jen tak z hecu je špatná věc? 🙂

  Pokud mě bůh zkouší, tak bych si to u něj zbytečně podělala, dle mé víry. 🙂

  Moje víra je stejně jako vaše víra v hmotu nejistá, ale pokoušet to nebudu. 🙂

  Díky Petře, přesně jak píšete. S podravem Gerta, asi v září, pokud to není matrix a nebo na nás nespadne meteorit atd… tak se zase uvidíme. 🙂

 366. toli

  @Petr Pan
  Ona mluví jen o možnosti takové existence…..
  . Gerta hovoří o naší epistemické nejistotě.

  A proč si zasírat mozek hovadinami ?Stejně jako si ho nezasíráme Kristem tak není třeba uvažovat o dalších nepravděpodobnostech .Obojí má zhruba stejnou validitu.

 367. Gerta

  Protože tahle „hovadina“ je logická. A logikou se v poznání něčeho musíme zabývat, trotle po mrtvici. 🙂

  Když zde skoro pořád řešíme, co známe a co neznáme, jak moc to známe či neznáme, tak se těmihle věcmi PROSTĚ MUSÍME ZABÝVAT, PROTOŽE JE TO LOGICKÉ A LOGIKOU SE PŘI POZNÁVÁNÍ ZABÝVAT MUSÍME.

  Jednoduché, akorát lidé po mrtvici a podobní nosorožci to nechápu. 🙂

  Mějte se, už nudíte. Je to stále dokola, dám si pauza a zase přijdu asi v září. 🙂 🙂

 368. Gerta

  A protože nevíme, jak je matrix pravděpodobný či není. 🙂 Tím pádem se tím logicky zabývat musíme, když probíráme, co je pravda nebo není, co je spíš pravda nebo není atd… 🙂

  Mějte a v září, Mrtvičky a Nosorožce si tu pak zase zkrotím, v krocení mužů či „mužů“ jsem dobrá, pokud to není matrix atd. 🙂

 369. Gerta

  Znovu:

  „Matrix je logická možnost. Nevíme jak je pravděpodobná. To se nedá spočítat.

  V 18.st by vám kněz mohl říct: teorie evoluce je stará tisíce let, od Anaximandra nemá žádné důkazy, je tedy nepravděpodobná. A za pár desítek let se náhle nějaké částečné důkazy objevily. Takže nemůžeme spočítat nepravděpodobnost něčeho do budoucna, když nevíte, jestli to je či není. JE to jen váš subjektivní pocit. “

  Mějte se! Vítězná Gerta se loučí! 🙂

 370. Alibaba

  Petr Pan: Ona mluví jen o možnosti takové existence a o naší nemohoucnosti pouze pomocí přírodních věd a logiky takovou možnost vyvrátit (pokud je tato simulace dostatečně dobrá).
  Tak hovořit o tom může. Z praktického hlediska je multinick mimoň. 🙂
  Já nemám potřebu vyvracet nějakou filozofickou možnost matrixu. Je na filozofech, když si matrix vymysleli, tak ho potvrdit/vyvrátit. Je to zase jen zbytečné slovní cvičení, viz multinick tady z toho už má slovní průjem.

 371. toli

  @Alibaba
  Já se jen dobře bavím když vidím ve sloupci vpravo třeba 5 multinickových reakcí za sebou a on se s chudáčkem už nikdo nechce bavit.Zajímalo by mne kdo tady ten jeho průjem čte ?

 372. Petr Pan

  @Alibaba

  Já nemám potřebu vyvracet nějakou filozofickou možnost matrixu.

  I kdyby jste ji měl, udělat to neumíte. Můžete jen věřit, že to tak není 🙂

 373. Paladin

  Gerta
  Pokud jste nečetla knihu Darwinovu knihu, vůbec nevíte o čem to je. Co se týče Matrixu, je to jen myšlenkový konstrukt bratrů Wachovských (dnes sester), který je vysoké technologické úrovni, tedy musel by být stvořen na bázi vědy, kterou vy popíráte. Rovnice je jednoduchá a je stejná jako u víry, jestliže něco může a nemůže být, navzájem se to ruší. Pokud by ale měl existovat, čistě hypoteticky, musel ho někdo stvořit, stejně jako někdo stvořil boha, nu a kdo svořil stvořitele? Tomu se říká regres.
  Nicméně jak církem říká, bůh je věčný, nebo taky v Žitný.

  Petr Pan
  Není nutné vyvracet nesmysly ale Matrix, či bůh. Jde jen o to, že tyto konstrukty k životu nikdo nepotřebuje, nijak mu nepomohou a lze se bez nich absolutně obejít, Člověk bez nich neumře, to je ověřeno.

 374. Tonda Vlas

  toli
  31.07. 2019
  @Alibaba
  Nenaváděj ho.Co když je to blázen který věří tomu co říká a udělá to.Budeš ho mít na svědomí i když je pravdou že se o jeho skonu nikdy nedovíš.
  ………………………………………………………………………………………………………………………….
  Neudělá, tací se mají hodně moc rádi.

  Ne jak ten, co včera na nádraží v Děčíně vylezl na stožár trakčního vedení, spožděním zasekal mezinárodní rychlíky a tvrdil, že utekl z blázince v Horních Beřkovicích. Tam ale o nikom takovém vůbec nevěděli.

  https://www.idnes.cz/usti/zpravy/decin-nadrazi-muz-na-stozaru-sebevrah-policie-vlak-zpozdeni.A190730_150540_usti-zpravy_pakr

 375. Gerta

  „Já nemám potřebu vyvracet nějakou filozofickou možnost matrixu. Je na filozofech, když si matrix vymysleli, tak ho potvrdit/vyvrátit“

  1) Ani vědci neumí skoro nic potvrdit, to vám nevadí? Je zde problém indukce atd…

  2) Možnost se nemusí potvrdit, nevíme jak je pravděpdoobná.

  Takže smůla. 🙂

 376. Gerta

  Mrtvičko, zatím na mě naopak všichni reagují, na tebe nikdo. Jsi životní lůzr. Gay s manželkou, invalida. 🙂

 377. Gerta

  „Pokud jste nečetla knihu Darwinovu knihu, vůbec nevíte o čem to je. Co se týče Matrixu, je to jen myšlenkový konstrukt bratrů Wachovských (dnes sester), který je vysoké technologické úrovni, tedy musel by být stvořen na bázi vědy, kterou vy popíráte“

  Proč? Matrix je mnohem starší, ještě před vědou o tom psali filozofové jako Descartes. 🙂

 378. Gerta

  Paladin:

  1) Proč? Matrix je mnohem starší teorie, ještě před vědou o tom psali filozofové jako Descartes. 🙂 Proč by to mělo být na bázi „vaší“ vědy? 🙂

  2) Jak se matrix navzájem ruší? 🙂

  3) Bůh může být věčný, nestvořený, mimo čas a prostor například. 🙂

  4) Naopak vesmír by měl mít svou příčinu. 🙂

  Mějte se a krásný den a srpen. Gerta se loučí. 🙂 🙂

 379. Gerta

  Jinak kdyby někoho zajímaly názory fyziků, tak někteří zde dole, článek je přímo od místních ateistů. 🙂 :

  „Fyzikové objevili důkaz, že náš vesmír může být simulace“

  https://www.osacr.cz/2012/10/16/fyzikove-objevili-dukaz-ze-nas-vesmir-muze-byt-simulace/

  A jestli chce někdo 100% důkazy pro matrix, tak po vás chci 100% důkazy pro všechno (hmota, evoluce,..), což nemáte. Ani pro hmotu, natož pro jiné věci. 🙂 Prostě možnost matrixu tu je, nevíme jak pravděpodobná a částečné důkazy dokonce také od některých fyziků. Vy máte pro věci také jen částečné důkazy (někdy ani to ne), nejisté, takže na tom nejste lépe ve vašich názorech a vírách. 🙂

  Mějte se a v září! 🙂

 380. Paladin

  Gerta
  Jediné na čem záleží je vliv těchto konstruktů na život člověka a ten je nulový a pokud je nulový, není třeba. Nemá smysl dále pokračovat v této diskuzi, diskuze nemusí být vedena jen pro diskuzi samotnou. Matrix není, bůh není, otáčím se k nim zády a neznám je, nepotřebuji je.

 381. Gerta

  „Matrix není, bůh není, otáčím se k nim zády a neznám je, nepotřebuji je.“

  1) Krásný příklad nedokázané víry. A matrix může mít vliv, nevíme jak velký, pokud by existoval. 🙂

  2) Stejně tak může existovat nějaký bůh či bohové, nevíme jaká je pravděpodobnost (důkazy nedůkazy, pokud jsou jen nejisté). 🙂

  3) Možnost jsem dokázala, víc nepotřebuji. Vy také dokazujete jen možnosti, evoluce je teorie, ne jistota, je to pouze vědou (zatím) nevyvrácená teorie, možnost, nic víc. 🙂 (falzifikace X verifikace, Popper, indukce,…)

  Mějte se a v září! 🙂

 382. Gerta

  Kromě toho jsou logické důkazy pevnější než čistě empirické většinou. I když třeba takový kosmologický důkaz boha je i empirický částečně, nejen logický. Nějaký z bohů být může, možná všichni (kteří se přímo nevylučují). Stejně tak vy věříte na různé teorie, často se (zatím) vylučující. Kvantovka versus relativita dneska třeba. 🙂

  Takže ta vaše slovní cvičení jako evoluční teorie mě nezajímají. Otáčím se zády k hmotě a evoluci, nepotřebuji je, neexistují. ( to poslední je parodie na něčí tupost) 🙂

  Ahojky! Vaše vítězná Gerta! 🙂

 383. toli

  Teď na fejzu vytáčíme členy aliance pro rodinu.Je tam podstatně větší zábava než tady.Jsou zidiotizovaní těmi svými dogmaty takže ani neví která bije. 😀
  Tady stačí jeden blbec s matrixem a není o čem diskutovat.

 384. Gerta

  A je tu také jeden kripl po mrtvici, který neumí ani částečně dokazovat své názory, své víry. Ti ostatní zdejší ateisté to neumí také, ale nejsou asi po mrtvici. Jsou hloupí od narození, u Mrtvičky to může být tou mrtvicí, i když už předtím si spletl muže se ženou, takže nevím nevím. 🙂

  Loučí se Gerta, vítězná Gerta. 🙂

 385. Paladin

  Gerta
  Koukám že je vám vlastní dětská hra na poslední slovo. Vítězství si užijte, je prokázáno, že každý člověk potřebuje každý den drobné vítězství, já si ho dnes užil, tak si ho užijte taky.
  Ve finále stejně každý musí usínat se svým svědomím a to mé je čisté.

 386. Gerta

  Já hlavně objektivně mam kvalitnější argumenty než vy, což mi stačí. Viz. výše. (ale může to být matrix) 🙂

  Mějte se a seznamte se aspoň s tou vědeckou metodou, když se tady tou vědou stále zaštiťujete. Ať nejste tak trapní. Popper je základ dnešní vědy (pokud to není matrix). Ať znáte aspoň ten rozdíl mezi falzifikací a verifikací atd… Gerta 😀 😀 😀 😀 😀 🙂

 387. toli

  Koukám že je vám vlastní dětská hra na poslední slovo.

  To tady víme o multinickovi všichni 🙂

 388. Gerta

  A o tobě zase víme, že jsi kripl po mrtvici, gay s manželkou, vrchol to logického myšlení 😀 . Pokud nejsi matrix a tak. Někdy nevím, jestli někdo tak tupý být vůbec může. A nevím kdo je multinick. Čus. 🙂

 389. Tonda Vlas

  V tom jsou všichni multinickové stejní. Multinick Zkoumal ze šarlatánky také neví kdo je multinick. A přitom tam píše své báchorky pod rozmanitými mužskými i ženskými nicky.

 390. Gerta

  To víš že jo, ty starej Vožralo, co dělá ledvinka? 🙂

  Tak se tu mějte, nuda. Až v září zase (pokud mě nevypne bůh a tak). Gerta 🙂

 391. Paladin

  Nejvíc mně pobaví argumenty jedinců, kteří opovrhují technikou, vědou a přitom tu techniku sami používají. Taková dichotomie mysli je příznačná u jedinců, kteří nemají srovnané priority. Naštěstí se většina lidí časem může zdokonalit a přehodnotit svoje názory. Pokud se tomu ale bude úmyslně vyhýbat, nikdy svůj život nebude řídit dle vlastní vůle a bude procházet životem stejně, jako list stromu, se kterým si vítr pohrává. Člověk může být dokonalý

 392. Paladin

  toli
  To jako fakt, máš to ověřené?
  Rammstein rulez:)

 393. toli

  @Paladin
  Křesťané opovrhují vědou protože jsou učeni že vše pochází od Boha.Pokud je vyléčí lékař tak to není zásluha jeho vědomostí ale může za to Bůh.

  Pokud narážíte na multinicka tak ten nemá srovnané nic,natož priority,vede celkem zbytečný život

 394. toli

  A mu.lit (hvězdoun)po dlouhé době vlezl na grano a reagoval na multinicka který na granu funguje jako nemohoucí (nick)

  Re: Je homosexualita nemoc? V. část (Skóre: 1)
  Vložil: Neprihlaseny v Středa, 31. červenec 2019 @ 05:41:50 CEST
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  Bože, ten článek… to jsou zase sračky bezmozka a deprivanta Nemohoucího…

  Přídavné jméno gay pochází z angličtiny. Význam slova je „radostný, bezstarostný, veselý, pestrý“. Gayové jsou proti heterákům spíše radostnější a free. Muž s mužem a žena s ženou si přirozeně více rozumí, je méně třecích ploch, méně konfliktů. Hetero manželství se rozvádí 50%, Registrované partnerství jen 15%. Nikdy jsem neviděl, že by gay musel utíkat do hospody nebo za jinými chlapy si stěžovat, jak ho ta jeho stará prudí. Heteráci to dělají často, že prchají z domu, páč to tam už nemůžou vydržet. Netvrdím, že všichni, ale jsou to heteráci, kteří mluví o svých ženách neuctivě. Ta nána, nebo ještě horší, ta slepice, ta kráva, ta husa apod. Nikdy jsem neviděl u gay dvojice takovou disharmonii a napětí. Je to právě závist některých heteráků a bisexuálů, že gayové mají uspokojivější vztahy. Uspokojivější je i sex. Chlap lépe rozumí tomu, co má jiný chlap rád. Bisexuálové, co zkusili sex s tím i tím pohlavím, tvrdí, že ženy ani pořádně neumí kouřit. Část žen je frigidní. Nebo když mají děti, tak už o sex ani nemají zájem a mají zájem jen o děti, U gayů mají zájem o sex oba dva. Po psychické i sexuální stránce je gay vztah méně konfliktní. Proto bisexuálové, co jsou na obě pohlaví, když zkusí vztah s mužem, k ženě se už zpravidla nevracejí. (Pokud nepřevažuje hetero složka nad homo v jejich osobnosti.)

  Duševně onemocněl Nemohoucí. Nikoho nemá. Nemá práci, nemá koníčky, nemá smysl života. Ženy se mu vyhýbají, z věčného sedění u počítače mu přeskočilo. Tak píše jeden článek o homosexualitě za druhým a bombarduje český internet. Beztak je latentní homo. U homosexualitě píšou dokola jen ti, co se jich to týká a mají nějaké procento své osobnosti homo.

  Psychicky nemocný je pan Závist a pan Deprivant. Zřejmě na vozíku, nebo podobné postižení, páč se z domu nedostane, žije z dávek, jak dříve psal. Z takové nulové kvality života mu hráblo.

  Divím se, že redakce tohoto webu mu ty jeho slinty stále tiskne. Nejsem křesťan, ale křesťané mají aspoň nějakou náplň svého života – víru a Ježíše apod. Ten šašek multinick nemá nic.

  Reakce nečtu, jen jsem tu nakouknul po několika měsících.

 395. Paladin

  toli
  Co se týče víry, je velmi dobře dohledatelné, že vzdělání bylo pro ně vždy nežádoucí, je paradoxem, že si přisuzují dlouhodobě zásluhy na vzdělání lidí. Naštěstí se jim Newton vymkl z rukou:) Můžeme poděkovat tomu, že se zachovali nějaké spisy Aristotela, paradoxně díky Islámu (v té době, začal velký rozvoj věd), Tomáš Akvinský svým díle taky bezděky pomohl.

 396. Paladin

  toli
  Že tě baví se tím zabývat, je přece tolik krásných věcích na světě:)

 397. toli

  Že tě baví se tím zabývat, je přece tolik krásných věcích na světě:)

  Nerozumím,čím zabývat ?

 398. Alibaba

  Tentokrát to vezmu souhrně stručně:

  Petr Pan: I kdyby jste ji měl, udělat to neumíte. Můžete jen věřit, že to tak není
  Ne, můžu mít matrix v místech, kde záda strácí slušný název. Takže skoro stejně jako náboženství. U toho náboženství je jen rozdíl v tom, že náboženské společnosti parazitují na společnosti celkové.
  A jen pro u přesnění, ta víra „že matrix není“ určitě není?/je? stejná jako náboženská víra (kde se věří, že něco je)? Já jen, že jakožto věřící nějak ve vírách nerozlišujete.

  toli: Zajímalo by mne kdo tady ten jeho průjem čte ?
  Tak já něco občas přečtu, ale narazím-li na několik klíčových slov (které jsou v podstatě v každém jeho přízpěvku), tak přeskakuji. Reagovat na něj jsem se odnaučil, jelikož nechápe otázky.

  Paladin: Nicméně jak církem říká, bůh je věčný, nebo taky v Žitný.
  Bůh musí být v Žitný, protože v Ječný byl Lenin. 🙂

  Tonda Vlas: Ne jak ten, co včera na nádraží v Děčíně vylezl na stožár trakčního vedení, spožděním zasekal mezinárodní rychlíky…
  Škoda, že policie a hasiči nepoužily techniku odstřelu pro zvířata, kdy se pod strom (tady sloup) postaví sítě (peřiny, prostě něco měkého), a pak ho uspávací šipkou střelí. Těch 7 zbytečných hodin …

 399. Lemmy

  Rammstein. Členovia skupiny sú ateisti, a preto sa nemôžu hanbiť za svoj názor. Všetko, čo robia, robia správne.

 400. Lemmy

  Alibaba: Bůh musí být v Žitný, protože v Ječný byl Lenin.

  Toto je skvelé. 😀

 401. Paladin

  toli
  Sledováním jednoho člověka.

  Alibaba
  Hezky si to shrnul:)

  Jeden nešťastný muž kdysi prohlásil, že opakovaná lež se stane po čase pravdou, bylo to zcela zoufalé prohlášení, jelikož díky Aristotelovi víme, že lež se s realitou nesnáší a je to ověřeno časem.

 402. toli

  @Paladin
  Sledováním jednoho člověka.

  Jsem povoláním psycholog a někteří lidé jsou pro mne zdrojem zábavy i tréningu.
  Berte to tak že se bavím i osvěžuji paměť z dob studií-

 403. Lemmy

  Paladin, v prípade sledovania jedného človeka ide o reakcie na jedného multinicka. Jeden diskutujúci to tu vie poriadne zahlieniť.

 404. Petr Pan

  @Alibaba

  A jen pro u přesnění, ta víra „že matrix není“ určitě není?/je? stejná jako náboženská víra (kde se věří, že něco je)? Já jen, že jakožto věřící nějak ve vírách nerozlišujete.

  Ne, není důvod. Mluvím o přesvědčeních o pravdivosti něčeho (věřit). V tom byste již mohl mít jasno od vaší diskuze s Indem.

  Hmm, nějak si neumím zvyknout na zdejší ateistický iracionalismus 🙂

 405. toli

  Hmm, nějak si neumím zvyknout na zdejší ateistický iracionalismu

  No vidíte a my si zase nemůžeme zvyknout na náboženskou iracionalitu.
  Knihy o ateistické iracionalitě neznám,za to vím že je spousta odborných publikací o iracionalitě náboženské 🙂

 406. Lemmy

  Petr Pan: ateistický iracionalismus

  Čo to je? Konkrétne.

 407. toli

  @Lemmy
  Petr Pan: ateistický iracionalismus

  Čo to je? Konkrétne.

  Jen kecá ,přesně podle hesla pro hlupáka každý hloupý

 408. Alibaba

  Petr Pan: Ne, není důvod. Mluvím o přesvědčeních o pravdivosti něčeho (věřit). V tom byste již mohl mít jasno od vaší diskuze s Indem.
  Jenže v tomto případě vám o obou věcech řeknu, že jsou mě ukradený (ani nevěřím ani věřím, to je jen vaše (věřících) manipulace někam ateisty dostat), protože abych mohl být přesvědčen o nějaké pravdivosti, tak bych si ji musel mít možnost nějak ověřit. A to u matrixu a boha nejsem schopen, a zařazuji je to výmyslů.
  Takže ind mi nic z tohohle hlediska neobjasnil, a mám pocit, že jako věřící jste to stále nepochopili, že rozlišujeme „víry“ na několik typů. A proto vám vyčítám toho multinicka, který to motá taky všechno dohromady ve snaze zaujmout.
  Jen debil věří v evoluci, jen debil nazývá vědecké poznání vírou a srovnává oboje s náboženskou vírou.

  Hmm, nějak si neumím zvyknout na zdejší ateistický iracionalismus
  Jakože nechápete, že jsme schopni rozlišit/ovat i typ víry? Co je na tom iracionální?

 409. toli

  @Alibaba
  Asi jsi se špatně vyjádřil.
  Když napíšeš že jen debil věří na evoluci tak to Kristův pomatenec bude chápat tak že na evoluci nevěříš.
  Oni neumí rozlišovat mezi vírou a jistotou.Proto také na hlásné troubě katolické víry www. vira.cz uvidíš že tam běžně tvrdí že ateismus je (náboženská) víra,nevěříme že existuje Bůh,ale my to víme že neexistuje Bůh svatých textů (judaismus,křesťanství ,islám ,hinduismus a další mají své svaté texty).Oni naší jistotu považují za víru a jinak to ani neumí chápat.

 410. toli

  Oni nemohou rozlišovat mezi vírou a jistotou protože u těch echt nemocných je jejich víra synonymem jistoty.Jedno a totéž. A je to tím že jejich mozek je už tak masivně a intenzivně zdogmatizovaný že není možná cesta zpět.Již nikdy nebudou mít rozum a soudnost.

 411. ind

  @Petr Pan:


  Vaše úvaha (vyvození) je nesprávná. Viz můj příspěvek.

  Zombi-argument je založen na tom, že pokud je možná existence dvou entit A a B, sdílejících jisté esenciální fyzikální vlastnosti, přičemž entita A má vědomí a entita B vědomí nemá, pak je materialismus chybný, protože v takovém případě není existence vědomí u A a B dána jejich fyzikální konstitucí.

  Přiznám se, že jsem definici filosofické zombie trochu rozšířil. V tom smyslu, že za filosofické zombie pokládám cokoli fyzicky totožného, co navenek vykazuje známky vědomí, ale vědomí to nemá. Tedy v tomto případě i domnělou bytost, která má mozek nahrazen jeho simulací. Pokud by se dala vytvořit dokonalá simulace lidského vědomí (což podle materialismu teoreticky možné je), pak by se dalo analogicky docílit i stejného chování, např. reakce na bolest.

  U softwarové simulace by se dalo dokázat, že žádné vědomí k domnělé vůli (např. reagovat na bolest) nepotřebujeme.
  Vědomí je dle definice zdrojem vůle.

  Je zřejmé, že výše zmíněná filosofická zombie nemá dle definice ani vědomí, ani vůli, a přesto by měla v simulaci přesně kopírovat lidské vědomí.

 412. toli

  @Paladin
  Rammstein má zítra koncert v Perohradu. Uvidíme zda je neopustí odvaha a zopakují to Putlerovi navzdory.

 413. toli

  Je pravděpodobné že z moci úřední bude ten koncert zrušen.
  Výhodou globální civilizace je že se o tom dovíme.V Austrálii si někdo prdne a tady se o tom hned ví 🙂

 414. Petr Pan

  @Alibaba

  Jenže v tomto případě vám o obou věcech řeknu, že jsou mě ukradený (ani nevěřím ani věřím, to je jen vaše (věřících) manipulace někam ateisty dostat), protože abych mohl být přesvědčen o nějaké pravdivosti, tak bych si ji musel mít možnost nějak ověřit. A to u matrixu a boha nejsem schopen, a zařazuji je to výmyslů.

  Nevěřím vám, Alibabo. Podle mě o svých přesvědčeních lžete. Mně se jevíte jako člověk, který je přesvědčen o tom, že v matrixu nežije a Bůh není.

  A navíc lžete nekonzistentně. Tvrdíte, že v případě matrixu a Boha v jejich existenci ani nevěříte ani věříte a současně tvrdíte, že je zařazujete mezi výmysly.

  Hmm, nějak si neumím zvyknout na zdejší ateistický iracionalismus
  Jakože nechápete, že jsme schopni rozlišit/ovat i typ víry? Co je na tom iracionální?

  Když se vás někdo zeptá, jestli věříte, že Kajínek je nevinen a vy na to zareagujete protiotázkou, zda se ptá na vaši víru-ctnost v křesťanském pojetí (fides), pak s vámi něco není v pořádku…

  Z kontextu je přece jasné, že se mluví o přesvědčení, že něco je tak a tak, a vy do toho pořád neuroticky taháte náboženství.

 415. Gerta

  Takže si to shrňme:

  1) Máte pouze nejisté důkazy pro hmotu a evoluci atd…

  2) My máme nejisté důkazy pro bohy a duše atd…

  3) Matrix být může a nevíme jak je to pravděpodobné. Nejde to spočítat realisticky. Nikdo nedokázal že to jde spočítat. Navíc tu nějaké důkazy pro matrix od fyziků i jsou. Je tu dokonce článek od ateisty z vedení ateistů o matrixu, pár let starý. 🙂

  4) Všichni jen věříme nejistým vírám a názorům.

  5) Věda pouze falzifikuje většinou, neverifikuje.

  Mrtvička a Nosorožec a další tuponi si mohou psát co chtějí, ale na tomto to nic nemění. Navíc ani věcné argumenty nemají. 🙂

  Gerta se loučí, dneska odlétám. Pěkný srpen! 🙂

 416. Alibaba

  toli: Když napíšeš že jen debil věří na evoluci tak to Kristův pomatenec bude chápat tak že na evoluci nevěříš.
  Ale já na ní taky nevěřím. Já pro evoluci slovíčko „věřit“ nepoužívám. Prostě beru evoluci jako vědecké poznání se všemi klady a zápory. A ti pomatenci tomu stále nerozumí.
  Oni neumí rozlišovat mezi vírou a jistotou.
  Hmm… Pak je to snima ale rozhovor jak s blbem, čehož si už začínám všímat.

 417. toli

  Hmm… Pak je to snima ale rozhovor jak s blbem, čehož si už začínám všímat.

  No a proto je ignoruji.

 418. Alibaba

  Petr Pan: Nevěřím vám, Alibabo. Podle mě o svých přesvědčeních lžete. Mně se jevíte jako člověk, který je přesvědčen o tom, že v matrixu nežije a Bůh není.
  A proč bych měl být přesvědčen, že (ne)žiju v matrixu, když ho považuji za výmysl (měl pěkný filmový zpracování)? Proč tomu jen věřit, kdy to považuji za blbost?

  A navíc lžete nekonzistentně. Tvrdíte, že v případě matrixu a Boha v jejich existenci ani nevěříte ani věříte a současně tvrdíte, že je zařazujete mezi výmysly.
  A kam jinam je mám zařadit? Chápejte to tak, že bych věřil/nevěřil věcem, který si někdo vymyslel, neujasnil/nedokladoval/nedal důkazy a v podstatě mě s nima jen otravuje.
  Když se vás někdo zeptá, jestli věříte, že Kajínek je nevinen a vy na to zareagujete protiotázkou, zda se ptá na vaši víru-ctnost v křesťanském pojetí (fides), pak s vámi něco není v pořádku…
  Tak mu řeknu, že nevím, protože k tomu nemám v podstatě žádné informace, krom toho, že byl pravomocně odsouzen a prezident mu dal milost.
  Z kontextu je přece jasné, že se mluví o přesvědčení, že něco je tak a tak, a vy do toho pořád neuroticky taháte náboženství.
  Pro někoho to jasné není, protože tu pár debilů motá náboženskou víru a snaží se to napasovat na třeba na nějakou vědeckou víru, materialistickou víru.
  A promě je asi hlavní rozdíl mezi ateistou a nábožensky věřícím práva ta náboženská víra (a systém náboženství), o které se snažím bavit.

 419. Kryšpín

  „Prostě beru evoluci jako vědecké poznání se všemi klady a zápory. “

  1) Vědecké poznání je také jen víra. 🙂 Jedině nemocný člověk to nechápe. 🙂 Věda není jistota. 🙂 Falzifikace není to samé co verifikace, jak správně píše Gerta. 🙂 A kromě toho možnost matrixu a tak. 🙂

  „A proč bych měl být přesvědčen, že (ne)žiju v matrixu, když ho považuji za výmysl (měl pěkný filmový zpracování)? Proč tomu jen věřit, kdy to považuji za blbost? “

  2) Ano, je to vaše bezdůkazná víra, protože logická možnost zde je a nevíme jak je pravděpodobná a navíc jsou zde i nějaké částečné důkazy pro matrix od fyziků, ostatně vy nemáte pro evoluci také nic než částečné důkazy. 🙂

  Krásný den všem přeje Kryšpín! 🙂

 420. ind

  @Alibaba

  Alibabo, alespoň trochu elementární logiky – když už jste o něčem přesvědčen, že si někdo danou věc vymyslel, proč se pak zdráháte tvrdit, že v ní nevěříte?

  Ateisté věří (pro vás: pokládají za pravdivé tvrzení), že si lidé Boha vymysleli. Není snad tomu tak?

 421. toli

  @Alibaba
  A promě je asi hlavní rozdíl mezi ateistou a nábožensky věřícím práva ta náboženská víra (a systém náboženství), o které se snažím bavit.

  Opět,křesťané jsou učeni že ateismus je jen další (náboženská ) víra,takže ti nerozumí.Oni neví že ateismus je postaven na filosofii materialismu a filosofie materialismu je postavena na fyzice tedy vědě.Že ateismus nemá žádný systém dogmat a jediné co vyžaduje jsou důkazy pro mimořádná tvrzení,což ostatně i fyzika vyžaduje důkazy.

  https://www.vira.cz/texty/knihovna/kapitoly/i-ateismus-je-vira

 422. Kryšpín

  Filozofie materialismu je ovšem jen další druh nedokázané víry, že vše je hmotné, tedy i energie, čísla, abstraktní objekty, vědomí,… 🙂

  Kromě toho nemusí být ateista materialista, trotle po mrtvici, viz. Medea, byť je spíš agnostička. Ale materialismus odmítá a má k tomu své racionální důvody. 🙂

  Dobrou a někdy! 🙂

 423. Kryšpín

  Věda nic jako materialismus nikdy nepotvrdila. To je jen Mrtvičkův vlhký sen! Ostatně fyzika ani neví, co je to „temná energie“ a tak. 🙂

  Krásný den všem přeje Kryšpín! Dobrou 🙂

 424. Alibaba

  ind: Alibabo, alespoň trochu elementární logiky – když už jste o něčem přesvědčen, že si někdo danou věc vymyslel, proč se pak zdráháte tvrdit, že v ní nevěříte?
  Protože to nespadá z mého pohledu do kategirie věřit/nevěřit, a zprofanováním slova „věřit“, kde opět z mého pohledu věřící motají jeho významy dohromady (používají ho bez přívlastku). Viz i toliho odkaz na server vira.cz.

  Ateisté věří (pro vás: pokládají za pravdivé tvrzení), že si lidé Boha vymysleli. Není snad tomu tak?
  Není. í Z informací od (nábožensky) věřících vyplývá, že bůh (jako entita) je vymyšlený (maskot) nebo idea. A není to názor všech ateistů. Je-li to jinak, je na vás podat důkazy/vysvětlit, nejlépe nějakou fyzickou ukázkou. Slovní cvičení ve své podstatě nic nedokazuje, respektive podporuje právě tu vymyšlenost.

 425. Kryšpín

  „Není. í Z informací od (nábožensky) věřících vyplývá, že bůh (jako entita) je vymyšlený (maskot) nebo idea.“

  Jak to vyplývá? 🙂 Co je to zase za srajdu? 🙂 Opět bez důkazů? 🙂

  To že pro něco nejsou důkazy neznamená, že to dané není nebo je to nepravděpodobné, navíc nějaké částečné důkazy mají, třeba ontologický a kosmologický, vy také máte jen částečné důkazy pro vaše evoluční víry atd… 🙂

  Vaše bezdůkazná víra, že bůh jako entita není, je směšná. 🙂

  Krásný den přeje Kryšpín. 🙂

 426. Petr Pan

  @toli

  Opět,křesťané jsou učeni že ateismus je jen další (náboženská ) víra,takže ti nerozumí.

  Nenáboženská víra, protože ateisté často věří, že žádný bůh není. I definice ateistu v českém wikislovníku je takováto: „osoba přesvědčená o tom, že neexistuje žádný bůh“.

  I Medea zde již uvedla nějaké definice ateismu a jedna z nich definuje ateismus jako víru, že není žádný bůh: „Belief that there is no God or gods.“

 427. Petr Pan

  @toli

  Oni neví že ateismus je postaven na filosofii materialismu a filosofie materialismu je postavena na fyzice tedy vědě.

  Může být postaven, ale nemusí, protože ateista může např. věřit v existenci abstraktních objektů nebo může řekněme věřit, že svět není složen z hmoty, ale z informace.

  A fyzika není potvrzením materialismu. Viz můj příspěvek.

  Že ateismus nemá žádný systém dogmat a jediné co vyžaduje jsou důkazy pro mimořádná tvrzení,což ostatně i fyzika vyžaduje důkazy.

  Tvrzení, že žádný bůh není nebo, že každá entita je hmotná nebo na hmotě existenčně závislá, jsou také mimořádná a ateisté je běžně používají bez důkazů jako články jejich ateistické víry 🙂

 428. toli

  @Alibaba
  Vždyť ti říkám že Ind nemůže chápat že v ateismu máme jistotu (a nikoliv víru) že jejich biblický Bůh neexistuje.A je to tak protože ateismus vychází z materialismu a materialismus vychází z fyziky.A věda má své pracovní postupy,vyžaduje stejně jako ateismus důkazy. Vy tvrdíte že Bůh existuje tak to dokažte.My vaší hypotézu Boha k životu nepotřebujeme a bláboly nebereme.
  Nemyslím že má nějakou cenu diskutovat s nemocnými.Proč? Na co ? K čemu ?

  Vše co děláme by mělo mít nějaký užitek a v mlácení prázdné slámy žádný užitek nevidím.

 429. Kryšpín

  Petr:

  Mrtvička nemůže pochopit, že jeho „jistota“ že bůh není je jen jeho nedokázaná víra, navíc tvrdil kdysi, že je agnostik, je to člověk, kterému mrtvice zničila některá mozková centra a jeho duše se tím asi zasekla, pokud duše nějak souvisí s mozkem… 🙂

  1) Neexistuje jasný důkaz, že by biblický nebo jiný podobný bůh být nemohl. Nevíme jak je to pravděpodobné, jestli je či není jako entita.

  2) Ateismus nemusí být materialistický.

  3) Materialismus nevychází z vědy, je to neověřená víra, že vše je hmotné, i vědomí a čísla atd…. věda také není žádná jistota, ale pouze falzifikuje.

  4) Věda vůbec neví, jaká je podstata temné energie atd… takže mluvit o materialismu je směšné.

  5) Navíc je zde možnost matrixu atd…. logická a nevíme jak pravděpodobná, dokonce má i nejisté důkazy, stejně jako mají pro evoluci pouze nejisté důkazy. Nějaký bůh být může. Nějaký inteligentní stvořitel světa. Třeba i ten biblický. Ostatně bibli jde brát i metaforicky.

  Dobrou, Kryšpín! 🙂

 430. Petr Pan

  @toli

  Jo jo, jen se vzájemně utvrzujte ve své ateistické víře 🙂

 431. toli

  @Alibaba

  O křesťanství vůbec nemusíš přemýšlet aby jsi poznal že je to fejk

  Stačí když si vezmeš jejich Boží Slovo které je nekonzistentní a rozporuplné.Jejich Bůh dokonce odporuje sám sobě ,to je tedy BŮH 😀

  Srovnej Genesis 1:20-27 s Genesis 2:7-21 ,vidíš jak Bůh kecá ?
  Poprvé stvoří nejdříve zvířata a pak člověka,podruhé stvoří nejdříve člověka a potom zvířata.
  Ale nemocným nevysvětlíš že sedli na lep kecajícímu Bohu. 😀
  https://bible-online.cz/#

 432. Kryšpín

  Mrtvice asi nikdy neslyšel o metaforách! 😀 Navíc i bůh může měnit názory nebo zkoušet lidi, hrát si s nimi. 😀

  To je tak, když někomu pocuchá mrtvice mozek, asi už věřím, že nějaká souvislost mezi duší a mozkem bude. Třeba duše nemůže přes poškozený mozek dost myslet. Nevím jak to je, jen spekuluji. 🙂

  Dobrou, Kryšpín! 😀

 433. Kryšpín

  Víte, věřící nemají jen bibli nebo tzv. svaté texty, ale také pocity a rozum, to jim pomáhá s výkladem. Ten výklad je základ, ne vždy musí být nutně stejný, ostatně vaše interpretace vědy zde jsou také dost svébytné! Bůh třeba nechtěl napsat vše tak, aby lidé už nemuseli přemýšlet. V tom je ta zkouška. Jisté není téměř nic. I o tom je víra, nejen naše náboženská, ale i vaše materialistická. 🙂

  Loučí se Kryšpín! Dobrou a třeba zítra. 🙂

 434. Kryšpín

  No a když jsme u těch protikadů, tak kdo se vyzná ve vědě, tak dneska jsou kvantová teorie a relativita také ve sporu. Proto máme odmítnout celou fyziku a vědu? 🙂

  Ale třeba je to jen matrix. Dobrou 🙂

 435. ind

  @Alibaba

  Tak Alibaba ani věří, ani nevěří, že je ateistou. 🙂

  Je zde nějaký ateista, který nemá problém porozumět smyslu slov ve větách?

  Je snad tak těžké porozumět slovu věřit?

  Když napíšu: „Studuji vysokou školu a přespávám na kolejích.“, znamená to snad, že mne může přejet vlak?

  Neschopnost pochopit význam mnohoznačných slov na základě kontextu mi přijde jako nějaká porucha v oblasti inteligence.

  Ono je to totiž podobné, – jako když mi něco tvrdíte o víře, kde je patrné, že dané slovo používám v jiném významu, – jako byste mne přesvědčoval, že když přespávám jako student na kolejích, může mne přejet vlak.

  Vy snad nejste přesvědčen, že jste ateistou? Pokud jste přesvědčen, že jste ateistou, tak věříte, že jste ateistou.

  Nečekám od vás více, než argumentaci ve smyslu, že pokud přespávám na kolejích, může mne přejet vlak. 🙂

 436. Kryšpín

  „Již se dokážeme křížit s primáty i bez Boha“

  To může být i matrix. 🙂 Ale nijak to boha nevyvrací. 🙂 Spíš to ukazuje na naší dnešní morálku ruku v ruce se schopnostmi…

  Mějte se s krásný víkend! 🙂

 437. Alibaba

  ind: Tak Alibaba ani věří, ani nevěří, že je ateistou.
  Názorná ukázka stupidního použití slovesa „věřit“. Ateistou jsem. Proč věřit? P.S.: smajlík vidím.

  Když napíšu: „Studuji vysokou školu a přespávám na kolejích.“, znamená to snad, že mne může přejet vlak?
  A kde tam je slovo „věřit“? 🙂

  Vy snad nejste přesvědčen, že jste ateistou? Pokud jste přesvědčen, že jste ateistou, tak věříte, že jste ateistou.
  Nejsem přesvěčen, ale „Jsem ateistou.“. Opětně, proč věřit? Další nesmyslné srovnání.

 438. Petr Pan

  Alibaba ví, že je ateista, ale není o tom přesvědčen.
  Alibaba ví, že je ateista, ale nevěří tomu.

  Hmm, připadám si jako na psychiatrii 😀

 439. ind

  Kolik z ateistů zde v diskuzi si je jisto něčím, o čem není přesvědčeno?

  Máme tady Alibabu, kdo další?
  Co ty, toli? 🙂

 440. Alibaba

  Petr Pan: Alibaba ví, že je ateista, ale není o tom přesvědčen.
  Když nevnímáte rozdíl mezi těmi slovy (věřit a vědět), tak se nedivte.
  Alibaba ví, že je ateista, ale nevěří tomu.
  A proč bych tomu měl věřit, když to tak je (když to vím)?
  Hmm, připadám si jako na psychiatrii
  A já si připadám jak u debilů… 🙁

  ind: Kolik z ateistů zde v diskuzi si je jisto něčím, o čem není přesvědčeno?
  To samé: Když nevnímáte rozdíl mezi těmi slovy, tak se nedivte.

  2+2 = (je) 4. Nebo snad 2+2 věříte (oba), že jsou 4?

 441. Lemmy

  Alibaba, je to tak, náboženský multinick si len hrá so slovami. Nemyslí logicky, len prekrúca významy slov.

  Mňa zaujíma, prečo sa tak nešprtá vo význame slova kresťan. Napríklad Putin je podľa mňa ateista, ale formálne sa hlási ku kresťanstvu. Je kresťan? Vie na to odpovedať hocikto z multinicka?

 442. Kryšpín

  Nosorožec: Hele na mě to nesváděj, to ty neumíš definovat ani svůj ateismus. A nejsem Petr Pan! 😀

  Alibaba: Já se v tomto za tebe postavím, že jsi ateista, to víš, na to nemusíš věřit, ale to že bůh neexistuje jako entita a že je to jen maskot- je jen tvá víra, bez důkazů.. 🙂

  Krásný den všem, plavu! 🙂

 443. Kryšpín

  Tak nejdřív jsi psal, že U ATEISMU se jedná :

  1) JEN O NEVÍRU (POUZE NEVÍRU) V BOHA.

  Pak jsi ale přiznal (PO DEBATÁCH O NOSOROŽCÍCH S MEDEOU), že:

  2) VĚŘÍŠ, ŽE BOHOVÉ JSOU VÝMYSLY (TEDY VÍRA, že NEEXISTUJÍ JAKO ENTITY)

  A mezi 1 a 2 je rozdíl. 🙂 A citace tvé osoby jsme ti tu už dali! 🙂

  To že bohové neexistují je nedokázaná víra,stejně jakože existují (jacíkoliv bohové). Důkazy buď žádné nebo nejisté (stejně jako vaše důkazy pro cokoliv skoro – jsou nejisté, včetně evoluce).

  Mějte se a pěkný den! Nemam čas stále hledat tvé citace, ale klidně je sem znovu dám přístí týden. Příští týden třebas! 🙂

 444. Alibaba

  Multinick: Já se v tomto za tebe postavím, že jsi ateista, to víš, na to nemusíš věřit, ale to že bůh neexistuje jako entita a že je to jen maskot- je jen tvá víra, bez důkazů..
  Radši bez komentáře, aneb nečteš a nechápeš moje vyjádření/postoj a na otázky neodpovídáš, protože nevíš…

 445. Kryšpín

  Já na vše odpověděl. Na co jsem měl odpovědět? Odpovím na vše. 🙂 Dej mi zde seznam otázek a odpovím hned jak budu moci na všecky otázky, když budu vědět. Hezky je očísluj, ať je to přehledné. Když mě nezabije meteorit a tak, bude vše dobré, jak psala i Gerta! 🙂 🙂

  Já ti odpovím a pošlu ti pak své otázky. Ju? 🙂

  Tak zatím a příští týden! 🙂

 446. Petr Pan

  @Lemmy

  Alibaba, je to tak, náboženský multinick si len hrá so slovami. Nemyslí logicky, len prekrúca významy slov.

  Tobě Bůh toho rozumu moc nenadelil, proto ti všechno připadá pouze jako „hra se slovami“, blboune 🙂

 447. Petr Pan

  @Alibaba

  Petr Pan: Alibaba ví, že je ateista, ale není o tom přesvědčen.
  Když nevnímáte rozdíl mezi těmi slovy (věřit a vědět), tak se nedivte.

  Já významový rozdíl mezi těmi slovy vnímám, ale vy nevnímáte (nebo vnímat nechcete) logický vztah mezi vědět a věřit (nebo být přesvědčen).

  Věřit (nebo být přesvědčen), že něco je tak a tak, znamená mít sklon k souhlasu, že ono je to skutečně tak a tak. A když víte, že něco je tak a tak, tak souhlasíte, že je to tak a tak, tedy i věříte, že je to tak a tak.

  A proč bych tomu měl věřit, když to tak je (když to vím)?

  Protože, pokud to víte, pak nemáte na výběr (viz výše napsáno).

 448. Kryšpín

  Možná bychom mohli říct, že někteří zdejší ateisté věří, že vědí, že bůh není. 🙂

  Stejně tak bychom ovšem mohli říct, že někteří nábožní věří, že vědí, že bůh je!

  Já nepatřím ani do jedné kategorie. Uvědomuji si, že to vaše „vědění“ je většinou jen nejistá víra vydávaná za jistotu. 🙂

  Mějte se hezky a možná přístí týden! Když bude vše o.k.! 🙂

 449. Kryšpín

  „Vědci stvořili prvního hybrida mezi opicí a člověkem“

  https://echo24.cz/a/S8CqL/vedci-stvorili-prvniho-hybrida-mezi-opici-a-clovekem

  Ateisté se snaží Opo-člověka vyrobit už od Stalina!

  „Stalin chtěl člověka-opici“

  „Po světě kolují desítky mýtů a legend o záhadných sovětských pokusech na opicích. Jisté je jedno – existoval plán na vytvoření člověka-opice a šílený profesor Ilja Ivanov, který se tento plán snažil realizovat, existoval také. Ruský list Moskevský komsomolec před několika dny poprvé zveřejnil Ivanovovy deníkové zápisky. Ty dokládají, že se Rusové ve dvacátých letech minulého století pokoušeli křížit člověka s opicí a „vyrobit“ tak dokonalého vojáka i dělníka. Podařilo se jim však přivést na svět pouze zebrokoně, zajícokrálíky a srnobýky. S největší pravděpodobností je pravda i to, že Josif Stalin dal těmto výzkumům zelenou v touze získat monstrum, bojovníka i pracovní sílu v jednom. Možná, že kdyby se mu to podařilo, nenahnal by později na stavby do nehostinných oblastí Sibiře či do uranových a uhelných dolů tolik politických vězňů. Pravděpodobně by je všechny rovnou zastřelil. Publicista Oleg Šiškin nazval ve své knize podivínského vědce Ivanova „Rudým Frankensteinem“. Ivanovovy deníkové zápisky dokazují, že si vědec tento titul plně zasloužil. Se svými pokusy začal ve výzkumném centru Askanija-Nova na Krymu. Právě tady se mu mičurinovsky vytrvalým křížením podařilo přivést na svět řadu jelenobýků, srnobýků či zebrokoňů. Byla to jen předehra k šílené akci, do které Ivanov zcela bez skrupulí zapojil opice i domorodé ženy z Afriky“

  https://www.lidovky.cz/relax/zajimavosti/stalin-chtel-cloveka-opici.A051221_100307_ln_veda_blh

  Tak ateisté-komunisté chtějí rozvrátit řád věcí! Ale bůh je za to možná potrestá! Zde či po smrti. Kryšpín se loučí! 🙂 🙂

 450. Ekklesian

  Hitler to údajně zkoušel taky, ale prý nenašel ženu ochotnou se s opicí dobrovolně pářit a případně porodit dítě.

 451. ind

  @Alibaba

  A proč bych tomu měl věřit, když to tak je (když to vím)?

  věřit = být přesvědčen o pravdivosti něčeho
  https://cs.wiktionary.org/wiki/v%C4%9B%C5%99it

  Proč bych měl být přesvědčen o pravdivosti něčeho, o čem vím, že to tak je? 🙂

  Když tvrdím, že vím, tak to tvrdím proto, že mám o tom jistotu, takže nemůžu být nepřesvědčen, že je to pravda. Nemohu nevěřit, že je to pravda.

  Když nejste o něčem přesvědčen, pochybujete o tom, nebo to považujete za nepravdivé.

  Nejsem přesvěčen, ale „Jsem ateistou.“ = Nejsem přesvědčen o tom, že jsem ateistou, ale jsem ateistou. 🙂 🙂 🙂

 452. Alibaba

  Petr Pan: Já významový rozdíl mezi těmi slovy vnímám, ale vy nevnímáte (nebo vnímat nechcete) logický vztah mezi vědět a věřit (nebo být přesvědčen).
  Logický vztah tam je, já ho vnímám něco jako ve smyslu limity v matematice. Věřit = blížit k nule (a možná limitně), vědět = je to nula (být v nule).

  Věřit (nebo být přesvědčen), že něco je tak a tak, znamená mít sklon k souhlasu, že ono je to skutečně tak a tak. A když víte, že něco je tak a tak, tak souhlasíte, že je to tak a tak, tedy i věříte, že je to tak a tak.
  No vidíte a já ten sklon nemám. Nepotřebuji na to věřit. Zopakuji: 2+2 = (je) 4. Nebo snad 2+2 věříte, že to jsou 4? Mě to druhé vyjádření připadá velmi velmi pitomé.

  ind: věřit = být přesvědčen o pravdivosti něčeho
  https://cs.wiktionary.org/wiki/v%C4%9B%C5%99it
  Proč bych měl být přesvědčen o pravdivosti něčeho, o čem vím, že to tak je?
  Když tvrdím, že vím, tak to tvrdím proto, že mám o tom jistotu, takže nemůžu být nepřesvědčen, že je to pravda. Nemohu nevěřit, že je to pravda.
  Když nejste o něčem přesvědčen, pochybujete o tom, nebo to považujete za nepravdivé.

  vzhledem k tomu, že slovo věřit používáte běžně po kdejakou blbost (včetně boha, materialismut, fizikalismus, …), tak vám asi rozdíly/odlišnosti, které k tomuto slovu vnímám asi nevysvětlím.

  Nejsem přesvěčen, ale „Jsem ateistou.“ = Nejsem přesvědčen o tom, že jsem ateistou, ale jsem ateistou.
  Opětně: Proč bych měl být přesvědčen? Zase tu máme rozdíl mezi slovy „přesvědčit“ a „být“.
  A kdo mě teda přesvědčil, že jsem ateistou? 🙂 (Odpovím si částečně sám: Asi věřící 🙂 )

 453. JFK

  @Alibaba

  Věřit (nebo být přesvědčen), že něco je tak a tak, znamená mít sklon k souhlasu, že ono je to skutečně tak a tak. A když víte, že něco je tak a tak, tak souhlasíte, že je to tak a tak, tedy i věříte, že je to tak a tak.
  No vidíte a já ten sklon nemám. Nepotřebuji na to věřit.

  Píšete hlouposti, Alibabo. Když víte, že něco je tak a tak, tak i souhlasíte, že je to tak a tak.

  Pokud chybí váš souhlas s tvrzením, že Země je kulatá, pak nevíte, že Země je kulatá. Je absurdní tvrdit: „Vím, že Země je kulatá, ale nemám žádný sklon souhlasit s tvrzením, že Země je kulatá“ 🙂

  Nejsem přesvěčen, ale „Jsem ateistou.“ = Nejsem přesvědčen o tom, že jsem ateistou, ale jsem ateistou.
  Opětně: Proč bych měl být přesvědčen? Zase tu máme rozdíl mezi slovy „přesvědčit“ a „být“.
  A kdo mě teda přesvědčil, že jsem ateistou?

  „Jsem přesvědčen, že S“ = „Mám přesvědčení, že S“. Zdrojem vašeho přesvědčení může být cokoliv. A opět, když víte, že jste ateista, tak jste i přesvědčen (máte sklon s tím souhlasit), že jste ateista 🙂

 454. Nekrofilní tolerance

  To, že je Země kulatá, není jisté, může to být matrix. Důkazy nedůkazy. Jisté nejsou pro ani proti. A pravděpodobnost tedy nevíme.

 455. toli

  Multinicku ty máš na Letné kouřit……nevím co opruzuješ tady kde je to bez efektu.Nikdo tě nečte,nikdo ti neodpoví.

  😀

 456. Nekrofilní tolerance

  Píše kripl po mrtvici, gay s manželkou, na kterýho tady kašlou všichni kromě stejně blbého Lemmyho. 🙂

 457. Alibaba

  @JFK
  Takže slovesa „být“ a „přesvědčit“ považujete za synonyma? Já ne.

  Píšete hlouposti, Alibabo. Když víte, že něco je tak a tak, tak i souhlasíte, že je to tak a tak.
  Přečtěte si předchozí diskuzi s indem, ta se týkala předevšním rozporu ve vnímání dvou vět: „Jsem ateista.“ a „Jsem přesvědčený, že jsem ateista.“.
  A o souhlasení nebyla řeč. To už se zase snažíte jen něco složitě rozvinout.

  Pokud chybí váš souhlas s tvrzením, že Země je kulatá, pak nevíte, že Země je kulatá. Je absurdní tvrdit: „Vím, že Země je kulatá, ale nemám žádný sklon souhlasit s tvrzením, že Země je kulatá“
  Pokud nevím, že je země kulatá, tak teprve o tom můžu být přesvědčen (na základě pozorování) nebo tyky můžu věřit (jen věřím této informaci jako tupá ovce), že je země kulatá.
  Jinak informace „země je kulatá“ je zjednodušené tvrzení, protože ve skutečnosti tomu tak není (není to přesná geometrická koule) a je to jen opozitní výraz k výrazu „země je placatá“ )pod kterýmžto výrazem si osovbě moc nepředstavím. To aby tady zase nějaký debil mě nebral za slovíčko…

  A opět, když víte, že jste ateista, tak jste i přesvědčen (máte sklon s tím souhlasit), že jste ateista
  Tak už nejsem přesvědčen. Z mého pohledu to není třeba nijak rozmělňovat nebo rozmazávat, tohle sloveso „přesvědčit“ nevyjadřuje jasný stav.

 458. JFK

  @Alibaba

  A o souhlasení nebyla řeč. To už se zase snažíte jen něco složitě rozvinout.

  Reagoval jste přece na Petra Pana a ten definoval význam věřit (nebo být přesvědčen), že něco je tak a tak takto: „Věřit (nebo být přesvědčen), že něco je tak a tak, znamená mít sklon k souhlasu, že ono je to skutečně tak a tak.“

  Pokud nevím, že je země kulatá, tak teprve o tom můžu být přesvědčen (na základě pozorování)

  Pokud víte, že Země je kulatá, tak jste o tom také přesvědčen (máte přesvědčení, že je kulatá). Přesvědčen můžete být i bez poznání, ale pokud máte poznání, že je to tak a tak, pak jste také přesvědčen, že je to tak a tak.

  Jinak informace „země je kulatá“ je zjednodušené tvrzení, protože ve skutečnosti tomu tak není (není to přesná geometrická koule) a je to jen opozitní výraz k výrazu „země je placatá“ )pod kterýmžto výrazem si osovbě moc nepředstavím.

  Když řeknu, že Země je kulatá, tak tím nemyslím, že má doslova tvar koule, ale že její tvar lze s velkou přesností aproximovat koulí vhodného poloměru.

  A opět, když víte, že jste ateista, tak jste i přesvědčen (máte sklon s tím souhlasit), že jste ateista
  Tak už nejsem přesvědčen.

  Zkuste psychiatrovi říci: „Nejsem přesvědčen, že 2 + 2 = 4“, „Nejsem přesvědčen, že já jsem já“, … asi vás začne považovat za zralého na hospitalizaci 😀

 459. JFK

  @Alibaba

  A o souhlasení nebyla řeč. To už se zase snažíte jen něco složitě rozvinout.

  Byla, reagoval jste přece na Petra Pana a ten definoval význam věřit (nebo být přesvědčen), že něco je tak a tak takto: „Věřit (nebo být přesvědčen), že něco je tak a tak, znamená mít sklon k souhlasu, že ono je to skutečně tak a tak.“

  Pokud nevím, že je země kulatá, tak teprve o tom můžu být přesvědčen (na základě pozorování)

  Pokud víte, že Země je kulatá, tak jste o tom také přesvědčen (máte přesvědčení, že je kulatá). Přesvědčen můžete být i bez poznání, ale pokud máte poznání, že je to tak a tak, pak jste také přesvědčen, že je to tak a tak.

  Jinak informace „země je kulatá“ je zjednodušené tvrzení, protože ve skutečnosti tomu tak není (není to přesná geometrická koule) a je to jen opozitní výraz k výrazu „země je placatá“ )pod kterýmžto výrazem si osovbě moc nepředstavím.

  Když řeknu, že Země je kulatá, tak tím nemyslím, že má doslova tvar koule, ale že její tvar lze s velkou přesností aproximovat koulí vhodného poloměru.

  A opět, když víte, že jste ateista, tak jste i přesvědčen (máte sklon s tím souhlasit), že jste ateista
  Tak už nejsem přesvědčen.

  Zkuste psychiatrovi říci: „Nejsem přesvědčen, že 2 + 2 = 4“, „Nejsem přesvědčen, že já jsem já“, … asi vás začne považovat za zralého na hospitalizaci 😀

 460. Alibaba

  JFK: „Nejsem přesvědčen, že 2 + 2 = 4“,…
  Nejsem přesvědčen. Já vím, že 2+2=4.
  Takže slovesa „být“ a „přesvědčit“ považujete za synonyma?

 461. JFK

  Ne, nepovažuji. Jak jste k tomu došel?

 462. Alibaba

  Došel jsem k tomu tak, že se mě stále snažíte (mám ten pocit) říct, že jsem o něčem přesvědčen. To samé se slovy „vědět“ a „přesvědčit“.
  Prostě vnímám rozdíly mezi slovy, a vy mě tlačíte do opaku.

 463. JFK

  @Alibaba

  Prostě vnímám rozdíly mezi slovy, a vy mě tlačíte do opaku.

  Nevnímáte logické vztahy mezi významy slov.

  A snažím se vás dotlačit k pochopení, že pokud víte, že něco je tak a tak, tak i souhlasíte, že něco je tak a tak, tedy máte přesvědčení, že něco je tak a tak.

 464. Alibaba

  @JFK
  Vnímám, jen ty vztahy jsou pro mě už víc vzdálené a pro mě už vyjadřují něco trochu rozdílného. A uněčeho bych je právě už nepoužil vůbec.

 465. Lemmy

  Alibaba: Jinak informace „země je kulatá“ je zjednodušené tvrzení, protože ve skutečnosti tomu tak není (není to přesná geometrická koule).

  Keď sa povie, že Zem je guľatá, tak nikto nemá na mysli matematickú definíciu gule. Toto je znásilnenie významu slova guľatý. Keď vezmem sneh, a vytvarujem guľu, tak tá môže pokojne vyzerať ako zmenšenina Zeme, so všetkými krivkami, zmenami na povrchu, majúc na mysli i horniny a údolia. Chce to len mať šikovné ruky a dobrú predstavu o Zemi, o jej skutočnom povrchu. Zem je guľatá, a nie je to zjednodušené. Je hlúpe prirovnávať guľatosť Zeme s matematickou guľou. Ani okrúhle kamene nemajú presný geometrický tvar. Neviem o kružnici v prírode, žeby mala taká kružnica presný matematický opis. Príroda je ciki-caky, žiadne presné geometrické tvary. Zem je guľatá, so všetkými svojimi nerovnosťami na povrchu! Pri stavbe domu sa vyrobí základná plocha. Je rovná. Ale nie rovná v matematickom význame, aj keď stavbár používa vodováhu. 🙂

  Mýlil by sa ten, kto by tvrdil, že Zem je guľatá v presnom geometrickom význame opisu telesa guľa.

 466. toli

  Ale to je logické,čistá fyzika.
  Při vzniku pevné planety gravitace působí všude stejně,vše přitahuje směrem k jádru,ale z některých směrů má k dispozici více materiálu a z některých směrů má méně materiálu. Rotace pak vše uhladí do přibližné koule.
  Stejně tak je logické že vnitřní planety sluneční soustavy jsou pevné a vnější planety jsou větší a plynné.

 467. toli

  Zastánci placatosti Země by museli překopat celou fyziku. Při jejich placatosti bychom například neměli střídání dne a noci.Anebo by museli zrušit i oběh Země kolem Slunce a Slunce by muselo obíhat kolem Země a to po poledníku 😀

 468. JFK

  @Alibaba

  Jinak říkám, že země má tvar spíš elipsoidu.
  https://cs.wikipedia.org/wiki/Referen%C4%8Dn%C3%AD_elipsoid

  Země je pravděpodobně kulatější než leckterý běžný (viditelný nebo odkrytý) předmět ve vaší domácnosti. Odchylka povrchu Země od povrchu vhodné koule je menší než 1 % 🙂

  Různé hladké plochy (elipsoid, geoid) však slouží jako relativně jednoduché užitečné aproximace povrchu Země, pokud nás zajímá větší přesnost.

 469. xornand

  @Gerta A že zrovna pánbíčkář mluví o fyzice? Znáte vůbec definici slova vědecká teorie? Mnoho lidí ne a pravděpodobně mezi ně patříte soudě podle toho, co jste napsal. Čím víc, se vy pánbičkáři snažíte maskovat protiřečení a iracionalitu bible, tím víc ze sebe děláte hlupáky.

 470. xornand

  @Nekrofilní tolerance Důkazy nedůkazy? Vrať se do základní školy.

 471. ind

  @Alibaba

  Alibaba: ateismus je mé přesvědčení, ale nejsem přesvědčen, že jsem ateista. 🙂

  Být o něčem přesvědčen nevylučuje mít o tom jistotu.

  Tato tvrzení nejsou rozporná:
  Věřím, že existuje Bůh.
  Jsem přesvědčen, že existuje Bůh.
  Vím, že existuje Bůh.

 472. Alibaba

  @ind
  Alibaba: ateismus je mé přesvědčení, ale nejsem přesvědčen, že jsem ateista.
  Ateismus je stav (u mě žádné přesvědčení). Já o ničem přesvědčen nejsem a to přesvědčení se týká náboženství, víry a bohů. Jsem ateista, protože u mě není náboženská víra.
  Nebo o čem bych měl (ne)být přesvědčen?

  Tato tvrzení nejsou rozporná:
  Věřím, že existuje Bůh.
  Jsem přesvědčen, že existuje Bůh.
  Vím, že existuje Bůh.
  Nejsou, protože jsou to tvrzení o ničem (jsou prázdná a nic neříkající). Aneb každý může věřit kdejaké kravině. Z mého pohledu jen plkáte kraviny…
  Vracím se k zpět k (pra)původní otázce: Co je to bůh? Jste schopen to něčím doložit?

 473. Nekrofilní tolerance

  A jsme u toho, Alibaba věří, že ví, že Země je kulatá, i když je to jen jeho nejistá víra, protože to může být logicky třeba matrix atd… Jeho mozek může být naložen v lihu a ovládá ho počítač třeba a žádná Země ani nemusí existovat. Ani mozek ne. Ani ten líh a počítač, třeba jen bůh a jeho duše! 😀

  Bůh je hypotetický inteligentní tvůrce světa, důkazy jsou nejisté, jako ty vaše pro kulatou Zemi či evoluci nebo hmotu, tedy ontologický, kosmologický důkazy boha atd… 😀

  Krásný den 🙂

 474. ind

  @Alibaba

  Alibabo, dohledejte si synonyma ke slovu přesvědčení. Vypadá to, že nechápete jeho význam.

  Podívejte se, jak slovo přesvědčení používá Petr Tomek:
  V samotném rozhovoru pronesl Petr Prokop Siostrzonek větu, kterou je třeba považovat za pohrdání skupinou osob na základě jejich přesvědčení (Trestní zákoník ČÁST DRUHÁ, HLAVA X, Díl 5, § 355, odstavec 2b) : „Člověk věří, aniž o tom přemýšlí. Člověk je buď věřící, nebo zoufalec, který ztrácí naději.“
  https://rada.rozhlas.cz/stiznost-posluchace-p-tomka-ohledne-rozhovoru-l-vyborne-s-opatem-p-p-7771780

  Takže pro Petra Tomka je ateismus přesvědčení, pro vás ne. 🙂
  V čem se ohledně ateismu lišíte?

 475. Alibaba

  ind: Alibabo, dohledejte si synonyma ke slovu přesvědčení. Vypadá to, že nechápete jeho význam.
  Je možné. že mi opravdu uniká význam slova „přesvědčení“, především ve smyslu „náboženská víry“. Jenže to bude právě tím, že nic takového u mě není, k životu to nepotřebuju – nepatří do mého běžného slovníku. A jestli jste si nevšim, tak se vás na to ptám, o čem jsem/nejsem (mám být) přesvědčen – pro můj ateismus toto slovo postrádá význam. A ta synonyma určitě nejsou absolutní.

  Takže pro Petra Tomka je ateismus přesvědčení, pro vás ne.
  Ne. Jestli jste tady četl Medeu, tak tam byl ateismus definovám i jinak. Jsem ateista, protože u mě není náboženská víra (pro mě to je hlavní a asi nejdůležitější odlišující rozdím mezi věřícím a ateistou). A berte to tak, že mě jako ateistu zadefinovali věřící (kamarádi a další). Jestli jsem něco jiného nevím, k životu to až tak nepotřebuji.
  Nazýváte mě tu materialistou, fyzikalistou, a máte furt potřebu mě někam (za)řadit. 🙂
  V čem se ohledně ateismu lišíte?
  Viz zjednodušeně výše, ale jinak o tom jsem se s panem Tomkem nikdy nemluvil, neb se osobně neznáme.

 476. Karel Trnka

  Co na to jen říct? Doslova jsem v šoku z tohoto velkolepého odhalení! A teď vážně… Při čtení článku jsem nevěřícně kroutil hlavou nad ignoranstvím pana Wernera. Možná jde o nedostatečné vzdělání v oblasti křesťanství, potom by neměl psát, protože je to tragédie.

  Totiž i velmi málo erudovaní lidé vědí, že ne každý verš z Bible lze v každém věku nebo smlouvě aplikovat stejně. Jde o věc základní gramotnosti. I lidé, kteří Bibli neotevřeli, obvykle vědí, že jsou v ní přinejmenším dvě smlouvy. Pokud bych vzal pasáže určené pouze národu Izrael a stejným způsobem je aplikoval na dnešní dobu, ukazoval bych jen svou negramotnost a neschopnost rozlišovat.

  Teď nechci, abych byl špatně pochopen, protože neříkám, že ty verše nemají žádný význam pro dnešní dobu. Mají význam i pro dnešní dobu, ale neaplikují se stejně, protože nejsme pod smlouvou Mojžíše a nebudujeme nový Izrael, ani nemáme mandát budovat další Izrael, kde byly tyto zákony aplikovány. Nám tento verš zjevuje Boží postoj k homosexualitě; Nový zákon však učí (pozn: Nový zákon je východiskem pro křesťany), že nemáme své nepřátelé zabíjet, ale modlit se za ně.

  To, že na Facebooku někdo necituje tyto verše neznamená, že si vybírá jen to „hezké“, znamená to jen, že není nevzdělaný ignorant jako pan Werner, který strávil 10 minut života psaním o něčem, čemu vlastně vůbec nerozumí.

 477. ind

  @Alibaba

  A berte to tak, že mě jako ateistu zadefinovali věřící…

  A vy o sobě jako o ateistovi nesmýšlíte?

  Nepotřebuji jiné lidi, aby mi říkali, že jsem věřící, vím to i bez nich.

  Synonyma: přesvědčení – smýšlení 🙂

 478. Lemmy

  Ind, ja k životu nepotrebujem náboženskú ideológiu. Príklad: Vegán neje mäso.

  Dám ti 2 lekcie:

  Humanisti sú šľachetní ľudia, ktorí vedia žiť bez náboženských pohnútok.

  Som humanista, a zmyslom môjho života je žiť šťastne pomocou rozumu a citu.

  Tým som chcel povedať, že osobne mi náboženstvo vôbec nechýba. Medzi náboženstvom a rozprávkami nevidím rozdiel. Ale to nie je dôležité, podstatné je to, čo som vyššie napísal.

 479. Alibaba

  ind: A vy o sobě jako o ateistovi nesmýšlíte?
  Ne. V mém životě to není důležité.
  Ze mě se stává ateista jen v případě, že někdo obtěžuje náboženstvím.

 480. toli

  @Alibaba
  Ze mě se stává ateista jen v případě, že někdo obtěžuje náboženstvím.

  Tak to já jsem nevěřící pořád,prostě nemám potřebu přemýšlet o pohádkách.Asi je to tím že jsem si toho jako katolík užil ažaž .Dnes je to uzavřená kapitola ke které není třeba se vracet.Jen filosofování bez kousku důkazu existence Boží,tak proč si tím zasírat hlavu ?

 481. Hraničář

  Lemmy
  15.08. 2019
  Tým som chcel povedať, že osobne mi náboženstvo vôbec nechýba. ………………………..

  Také jsem zjistil, že se bez náboženství obejdu. Ale souzním s M.litem, který byl odtud vyhozen, že ta útěšnost náboženského učení je vysoká. A pro život mnoha lidí je nezbytnou berličkou. Např. jeden můj dlouholetý názorový oponent v internetových diskuzích na obranu své víry uvádí – já mu to stejně nevěřím – že kdyby ztratil tu (hlubokou?) víru, že by se hned stal špatným ateistou. Začal by podvádět manželku, smilnit, krást, násilnit ……… prostě tak, jak je u ateistů zvykem!

 482. toli

  @Hraničář
  To není útěšnost náboženství,to je míra jak dovolíš někomu aby tě indoktrinoval. Potom už to jde samospádem,ukájíš se sám sebe a myslíš si že to dělá Bůh.Máš spoustu vlažných křesťanů a pak máš spoustu fanatických křesťanů.Kdo je kdo si určuje každý sám s tím že fanatik ztratil soudnost,tedy zdravý úsudek.

 483. ind

  @Alibaba

  Takže když se vás nějaký ateista zeptá, zda jste ateista, tak mu odpovíte, že nejste, (protože vás zrovna neobtěžuje s náboženstvím).

  Čím dál lepší příspěvky, Alibabo. 🙂

 484. Alibaba

  ind: Takže když se vás nějaký ateista zeptá, zda jste ateista, tak mu odpovíte, že nejste, (protože vás zrovna neobtěžuje s náboženstvím).
  Tohle je zajímavá otázka. A vůbec netuším, zda mi ji někdo (nějaký ateista) položil. Sám jako ateista jsem ji asi taky takhle přímo nikdy nepoložil. Spíš bych se zeptal, zda dotyčný věří (v boha). Já primárně nepotřebuji právě vědět někoho náboženskou (ne)víru, takže se na ní neptám. Pokud už u někoho vím, že je/není nábožensky založený, tak to vím z minulosti (vyplyne to při nějaké debatě), z kontextu (navštěvuje pravidelně kostely), nebo měto řekl sám. Znám samozřejmě pár lidí, u kterých si jejich (ne)vírou nejsem jist, ale nijak po tom nepátrám, pro mě to není důležité to vědět.

 485. Lemmy

  Hraničář: ta útěšnost náboženského učení je vysoká. A pro život mnoha lidí je nezbytnou berličkou.

  Áno, ide o barličku, ale je to spôsobenou vytrvalou indoktrináciou od detstva, keď sa na dieťa pôsobí náboženskými zvykmi. Ako dieťa rastie, buď sa podlomí, a zvykne si na náboženstvo ako na drogu, alebo odmietne. Aspoň u nás si ľudia myslia, že ak zomrú, bolo by lepšie, keby išli do neba ako do pekla. Strach z toho, čo môže byť po smrti, je u nich veľký. A za ten strach môžu ďakovať nábožným, ktorí tento strach šíria. Ide to z generácie na generáciu, preto sa tomu hovorí, že ide o mém. Kopíruje sa to medzi ľuďmi prenosom náboženských myšlienok.

 486. Lemmy

  Horkýže Slíže – Náboženské zvyky

  Rybacie mäso okamžite sežeň. A-a, a-a.
  Dneska je pôst, tak vypľuj ten rezeň! A-a, a-a.

  Skôr ako sa hladný žralok pustil do rybára.
  Jedným okom pozrel do svojho kalendára.
  Odrazu mu padla sánka, vraví si: „A, jéje.“
  Dneska je ten veľký piatok, dnes sa mäso ne je.
  A potom keď sa v diaľke strácal vrchol jeho plutvy,
  vyšiel rybár na hladinu, ale beztak mŕtvy.
  Neplačte mi za rybárom, slzy ani vzlyky.
  Hlavne, že sa zachovali náboženské zvyky.

  Rybacie mäso okamžite sežeň! A-a, a-a.
  Dneska je pôst, tak vypľuj ten rezeň! A-a, a-a.

 487. Nekrofilní tolerance

  Ateismus je taková ta útěšná berlička pro lidi, kteří se bojí věčného pekla a hněvu božího 🙂

 488. Lemmy

  NT, napísal si poriadnu hlúposť. Ako môže byť ateizmus barlička pre ľudí, ktorí majú strach z pekla? Hnev boží si môžeš škrtnúť hneď, tým sa ateista vôbec netrápi! Veď, ak by mali strach z pekla, tak by neboli ateisti. Ty keď niečo zapotíš, tak to stojí za poriadny smiech. 😀

 489. Nekrofilní tolerance

  Ale ty ani já nevíme, zda takový trestající bůh není. Ani pravděpodobnost toho nevíme. Ty věříš bez důkazů, že není, já můžu zase třeba věřit s nejistými důkazy, že třeba je (ontologický,…). Takže v tobě asi pochybnosti jsou. Sám jsi přiznal, že tvůj ateismus je nedokázaná víra, že bohové jsou výmysly. 🙂

 490. Lemmy

  NT: Sám jsi přiznal, že tvůj ateismus je nedokázaná víra.

  Vážne? Kde, kedy? Cituj ma! Dokáž, že tvrdíš pravdu. Neviem o tom, aby som použil slovné spojenie: nedokázaná viera. Dokázaná viera bude potom aká? Je aj nedokázaná neviera? Alebo dokázaná neviera? Hráš sa so slovami ako žonglér. Nepodsúvaj v diskusii niečo, čo som nepovedal.

  A vieš konkretizovať tie pochybnosti?

 491. Nekrofilní tolerance

  1) Dokázaná víra by byla 100% dokázaná – tedy vědění. 100% nevývratný důkaz, že žádný bůh není jako entita.

  2) Částečné důkazy, pochybné, nejisté (to jsou ty běžné vědecké i nevědecké důkazy), to jsou třeba důkazy pro evoluci, pro bohy,…

  3) Žádné důkazy – nulové důkazy pro něco.

  Ty se pohybuješ mezi 2) a 3). 🙂 A piš mě laskavě celým jménem, LM. 🙂

  Pěkný den! 🙂

 492. Lemmy

  NT, ty nemáš meno, sám si o sebe povedal, že chceš byť v utajení. Moje meno poznáš, ja nerobím tajnosti okolo seba. 😀

  To, že ma nevieš citovať, ťa nateraz usvedčuje z klamstva. Klameš o mne, a tváriš sa ako slizký had, že ty nič, ty muzikant.

 493. Nekrofilní tolerance

  Celé jméno je můj nick. A tamto ti psal Petr nebo někdo jiný, ne já! Možná JFK. Nevim. Ikdyž to může být matrix 😀

  Přiznal jsi to, když jsi napsal, že bohové jsou podle tebe výmysly, vymyšlené entity. Ne pravé, ale vymyšlné. A to je nedokázaná víra. 🙂

  Citace opět dodám, už tu jsou vícekrát, ale zítra ti to tady s nimi vytapetuji. dobrou 🙂

 494. Lemmy

  NT: A to je nedokázaná víra.

  To je tvoj názor. Máš jednu zásadnú chybu v logike. Ako môžu byť bohovia praví (skutoční), pri hlásaní, že existuje len jeden boh? Tvoj matrix je nanič. Len táraš nezmysly. Na citácie sa teším.

 495. Alibaba

  ind:
  @Alibaba
  A jste ateista?

  Podle definic sem dodaných Medeou ano, podle věřících kamarádů ano.

 496. Nekrofilní tolerance

  „To je tvoj názor. Máš jednu zásadnú chybu v logike. Ako môžu byť bohovia praví (skutoční), pri hlásaní, že existuje len jeden boh? Tvoj matrix je nanič. Len táraš nezmysly. Na citácie sa teším.“

  Není to můj názor, ty nemáš 100% důkazy, že nějaký bůh není. 🙂

  A matrix je logická možnost, ať si plkáš co chceš. 🙂

 497. Nekrofilní tolerance

  Mně nezáleží na tom jaký bůh nebo jací bohové jsou nebo nejsou, ale že mohou být. A objektivní pravděpodobnost spočítat nejde. Důkazy nedůkazy (pokud nejsou 100% pro či proti, což nejsou) 🙂

 498. Nekrofilní tolerance

  Dokonce i kdyby nebyl jediný důkaz pro bohy, nic to neznamená o tom, zda jsou či nejsou. Stejně jako dříve nebyly žádné, ani částečné (jako jsou dneska) důkazy pro evoluci, tak to neznamená, že evoluce nebyla. Stejné to může být s bohy atd… 🙂 Ale nějaké důkazy samozřemmě jsou, byť nejisté (jako u evoluce), třeba ontologický, kosmologický,…

  Tak zatím 🙂

 499. Nekrofilní tolerance

  Dále zde:

  Například zde:

  „Medea: Ešte k tej Lemmyho diskusnej „perle“.

  „Keď ja som stručne poznamenal reč o absencii, tak si mala depresiu z nosorožca.“

  Hmm, divná slovenčina, Lemmy. Uviedol si definíciu „ateizmu“ (ako absencie viery v existenciu bohov) a ja som ju ironizovala.

  „A tu zrazu už komentuješ slovo absencia v anglickom jazyku ako samozrejmosť.“

  Nekomentovala som „slovo absencia v anglickom jazyku“, ale citovala z dvoch anglických textov (heslo zo slovníka ateizmu a z Draperovho článku), pričom citácie obsahovali rôzne definície „ateizmu“. A pred tými citáciami som vysvetľovala Bélovi, že neveriť, že P, neimplikuje veriť, že ¬P, teda inými slovami, absencia viery, že P, neimplikuje vieru, že ¬P.

  „Uvedomuješ si vôbec, aká si primitívna? Prečo kopíruješ ako stroj anglický text? Ty nevieš po slovensky to povedať? Nemáš vlastný rozum? Nemáš!!!“

  Dve moje citácie a toľko Lemmyho emócií. A ako bonus „poznatok“, že kto cituje z anglických zdrojov, „nemá vlastný rozum“

  „Lebo inak by si vtedy netrepala bludy o nosorožcovi, a teraz by si sa takto nezosmiešňovala bezhlavým kopírovaním.“

  Tie „bludy“ boli irónia, pretože definíciu ateizmu ako absencie viery v existenciu bohov, považujem za smiešnu. Aj idiot, ktorý nemá žiaden koncept boha, môže tejto definícii vyhovovať. Ale nikomu nebránim túto definíciu používať („smiešnosť“ je subjektívna záležitosť). A „bezhlavé kopírovanie“ malo ukázať pluralitu definícií ateizmu vo filozofickej literatúre.“

  https://www.osacr.cz/2018/05/30/filosoficke-okenko-znasilnil-nekdy-jezis-muslimku/#comment-230401

 500. Nekrofilní tolerance

  A třeba zde taky:

  „Samozrejme, ak nájdeš žirafy, ktoré veria v existenciu bohov, očakávaj, že možno nájdeš aj žirafy, u ktorých bude absencia tejto viery.“

  Úvaha hodná idiota!
  Medea
  17.11. 2018

  Lemmy, kvôli tomu aby si mal neprítomnosť (absenciu) viery v existenciu X u nejakého druhu žívočíchov, nepotrebuješ mať prítomnosť viery v existenciu X u daného druhu žívočíchov. Napr. pred 100 000 rokmi bola u všetkých ľudí neprítomná (absentovala) viera v existenciu kvarkov, a u žiadneho z ľudí (tej doby) nebola táto viera prítomná.“

  https://www.osacr.cz/2018/05/30/filosoficke-okenko-znasilnil-nekdy-jezis-muslimku/#comment-230177

  Tak zatím a hezký víkend! 🙂

 501. Nekrofilní tolerance

  NO jasně, mam nějaký názor, ale nepožuji ho za pravdivý! 😀 To může napsal jen Nosorožec! 😀 😀

  Většina lidí ale přijala svůj názor proto, že ho má za pravdivý či za spíše pravdivý (pravděpodobnější, min. subjektivně, kvůli něčemu). Ale Lemmy přijal za svůj názor, který má asi za omyl! Génius! 😀

  Tak zatím a užijte si víkend! 😀

 502. Lemmy

  A kde vidíš problém? V mojich citáciách je kde tvoj blud o mne, že mám nedokázanú vieru? To, že mám nejaký názor, že si niečo myslím, ešte nemusím považovať za čosi pravdivé. Neovládaš nielen logiku, ale ani zdravý rozum! Len sa tu predvádzaš. Zbytočne si sem kopíroval moje vety, z ktorých si nič nedokázal, nepotvrdil svoj názor na to, čo o mne hovoríš. Všetky som neskúmal.

  Nie všetko musí byť pravdivé alebo omyl. Je tu ešte jedna možnosť: čakanie na dôkaz. Tebe totiž nič nehovorí: dočasný názor. V živote som mal toľko rôznych názorov, ktoré som s postupnými vedomosťami korigoval. A tak je to aj s mojimi názormi na náboženstvá. Ignoruješ holý fakt, že existuje tisícka náboženstiev.

 503. Lemmy

  Medea spravila z nosorožca ateistu, takže nepoužívaj túto nadávku na mňa, ty NT na entú.

 504. Nekrofilní tolerance

  Problém je v tom, že jsi nejdřív psal, že tvůj ateismus je jen nevíra, že neřešíš otázku existence boží a pak jsi přiznal, že tvůj ateismus je ve skutečnosti i víra, že bohové jsou výmysly,(NEDKOKÁZANÁ) víra, že bohové neexistují jako entity, což jsi předtím popíral. 🙂

  Proto ti to Medea krásně vmetla do ksichtu, jak je vidno z celé tamní debaty, Nosorožče! 😀

  Ne všecko musí být pravdivé, ale když MÁŠ NĚJAKÝ NÁZOR, TAK SI HO Z NĚJAKÉHO DŮVODU PŘIJAL ZA SVŮJ, TEDY HO POVAŽUJEŠ ZA PRAVDIVÝ ČI PRAVDĚPODOBNÝ (byť jen subjektivně), JINAK BYS HO NEVYZNÁVAL. 🙂

  Tak hezký víkend všem I NOSOROŽCŮM! 🙂

 505. JFK

  @Lemmy

  To, že mám nejaký názor, že si niečo myslím, ešte nemusím považovať za čosi pravdivé.

  Jsi člověk mdlého rozumu, Lemmy. Už jsem ti napsal, jaký je význam slova „názor“, napsala ti to i Medea, ale ty jsi osoba nevzdělatelná 🙂

  Pokud mám názor, že neptačí dinosauři byli vyhubeni pádem velkého asteroidu, tak mám i nějaké přesvědčení o tom, tedy považuji to i za pravdivé.

  Kdybych takové přesvědčení neměl, nebo měl dokonce přesvědčení, že asteroid nebyl příčinou jejich vyhynutí, tak bych nemohl mít názor, že neptačí dinosauři byli vyhubeni pádem velkého asteroidu 🙂

  Mohu mít názor, že něco je tak a tak a nepovažovat to za poznatek (epistemicky odůvodněné přesvědčení), ale nemohu mít názor, že něco je tak a tak a současně to nepovažovat za pravdivé.

 506. JFK

  @Lemmy

  To, že mám nejaký názor, že si niečo myslím, ešte nemusím považovať za čosi pravdivé.

  Jsi člověk mdlého rozumu, Lemmy. Už jsem ti napsal, jaký je význam slova „názor“, napsala ti to i Medea, ale ty jsi osoba nevzdělatelná 🙂

  Pokud mám názor, že neptačí dinosauři byli vyhubeni pádem velkého asteroidu, tak mám i nějaké přesvědčení o tom, tedy považuji to i za pravdivé.

  Kdybych takové přesvědčení neměl, nebo měl dokonce přesvědčení, že asteroid nebyl příčinou jejich vyhynutí, tak bych nemohl mít názor, že neptačí dinosauři byli vyhubeni pádem velkého asteroidu 🙂

  Mohu mít názor, že něco je tak a tak a nepovažovat to za poznatek (epistemicky odůvodněné přesvědčení), ale nemohu mít názor, že něco je tak a tak a současně to nepovažovat za pravdivé.

 507. Lemmy

  JFK, si mdlého rozumu, pretože názor znamená záver vytvorený myšlienkovým postupom pri hodnotení istej skutočnosti. Z toho nijako nevyplýva pravdivosť alebo nepravdivosť o skutočnosti. Človek sa môže mýliť v názore.

 508. JFK

  @Lemmy

  Lemmy, jsi velmi hloupý člověk. Můj příspěvek jsi vůbec nepochopil. Když máš názor, že něco je tak a tak, máš i přesvědčení, že je to tak a tak. O to v mém příspěvku šlo.

  pretože názor znamená záver vytvorený myšlienkovým postupom pri hodnotení istej skutočnosti

  Opět ti doporučím wikislovník, i když vím, že to v tvém případě vůbec nemá význam. Význam slova „názor“ v českém wikislovníku: „přesvědčení o stavu věcí“.

  Z toho nijako nevyplýva pravdivosť alebo nepravdivosť o skutočnosti. Človek sa môže mýliť v názore.

  Proč jsi mi ty zbytečné věty psal? Ty neumíš číst? Napsal jsem přece toto:

  Mohu mít názor, že něco je tak a tak a nepovažovat to za poznatek (epistemicky odůvodněné přesvědčení), ale nemohu mít názor, že něco je tak a tak a současně to nepovažovat za pravdivé.

  Kde tam píšu o nějakém vyplývaní pravdivosti nebo nepravdivosti názorů? Jen z toho, že něco považuješ za pravdivé, pravdivost nebo nepravdivost nevyplývá. Máš názor, že něco je tak a tak, a ono to může být tak a tak, ale nemusí.

 509. JFK

  Sorry, opět se mi ty odkazy pomíchaly. Takže oprava odkazu v následujícím příspěvku 🙂

 510. JFK

  @Lemmy

  Lemmy, jsi velmi hloupý člověk. Můj příspěvek jsi vůbec nepochopil. Když máš názor, že něco je tak a tak, máš i přesvědčení, že je to tak a tak. O to v mém příspěvku šlo.

  pretože názor znamená záver vytvorený myšlienkovým postupom pri hodnotení istej skutočnosti

  Opět ti doporučím wikislovník, i když vím, že to v tvém případě vůbec nemá význam. Význam slova „názor“ v českém wikislovníku: „přesvědčení o stavu věcí“.

  Z toho nijako nevyplýva pravdivosť alebo nepravdivosť o skutočnosti. Človek sa môže mýliť v názore.

  Proč jsi mi ty zbytečné věty psal? Ty neumíš číst? Napsal jsem přece toto:

  Mohu mít názor, že něco je tak a tak a nepovažovat to za poznatek (epistemicky odůvodněné přesvědčení), ale nemohu mít názor, že něco je tak a tak a současně to nepovažovat za pravdivé.

  Kde tam píšu o nějakém vyplývaní pravdivosti nebo nepravdivosti názorů? Jen z toho, že něco považuješ za pravdivé, pravdivost nebo nepravdivost nevyplývá. Máš názor, že něco je tak a tak, a ono to může být tak a tak, ale nemusí.

 511. Nekrofilní tolerance

  „Kde tam píšu o nějakém vyplývaní pravdivosti nebo nepravdivosti názorů? Jen z toho, že něco považuješ za pravdivé, pravdivost nebo nepravdivost nevyplývá. Máš názor, že něco je tak a tak, a ono to může být tak a tak, ale nemusí.“

  Samozřejmě, Nosorožec a Mrtvička jsou dva nejhloupější lidé, které znám a zrovna náhodou jsou to sluníčkáři a zároveň militantní ateisté (byť svůj ateismus ani neumí definovat a jeden se dokonce považuje za agnostika i když tvrdí, že žádný bůh není! prostě naprostí trotlové! ale může to být matrix! snad! 🙂 ) ! 😀

  Tak se tu mějte a někdy v září zase! 🙂

 512. ind

  @Alibaba

  A jste ateista?
  Podle definic sem dodaných Medeou ano, podle věřících kamarádů ano.

  Ale podle vás ateistou nejste, dokud vás někdo neobtěžuje vírou v Boha – a definici na to ani nemáte.
  Pěkně jste se do toho zamotal. 🙂

 513. Alibaba

  ind: Ale podle vás ateistou nejste, dokud vás někdo neobtěžuje vírou v Boha – a definici na to ani nemáte.
  Pěkně jste se do toho zamotal.

  Ale zmatek v tom máte jen vy. 🙂
  Ja to myslíte tou definicí?
  Uvědomujete si jak „vzniká“ můj ateismus?
  Uvědomujete si, že ateismus k běžnému životu nepotřebuji, nepotřebuji ho ani k práci, ani ke koníčkům, ani k přátelství mezi lidmi, ani … vlastně k ničemu osobnímu? Takže dokud mě někdo neobtěžuje (osobně, v médiích) vírou v boha, tak ateismus „spí“ někde na pozadí.

 514. Lemmy

  Neustále mi nábožný multinick vytýka, že neviem obhájiť svoj názor na náboženstvá. Alibaba to teraz veľmi dobre vysvetlil. K životu tiež nepotrebujem náboženské pletky a náboženskú ideológiu. Ale dávam sem vysvetlenie, po ktorom už sa asi tomu nebudem venovať, nebudem mať snahu to rozoberať, aj keď počítam s tým, že multinick bude provokovať. Nech! Jeho vec. Pozri: Ateizmus nie je pre mňa viera. Pokiaľ to tunajší nábožný multinick nepochopí, jeho problém. Nech sa poradí so svojím lekárom. Pourážal ma dosť!

 515. ind

  @Alibaba

  Mám jasno, že vy v tom jasno nemáte.

  Jak že to myslím tou definicí?

  Slovo ateista je pojem a pojem musí mít definici, jinak by pojmem nebyl. 🙂

  A když jste zde napsal, že se ateistou stáváte až tehdy, když vás někdo obtěžuje vírou v Boha, tak jste tehdy neměl a ani teď nemáte takovou definici tohoto pojmu, která by vašemu vyjádření dala smysl.

  Názorná aplikace vašich nesmyslných vyjádření.

  „Jste ateistou?“
  Alibaba: Nejsem.
  „Věříte v Boha?“
  Alibaba: Ne, jsem ateistou.

 516. ind

  @Lemmy

  Ateisté jsou přesvědčeni, že Bůh není, tedy dle definice věří, že Bůh není.

  Už je to trapné, jak se tu snažíte vaši víru popřít.

 517. Nekrofilní tolerance

  Nosorožče, napsal jsi, že tvůj názor (tvá nedokázaná víra) je, že bohové jsou výmysly, tedy (nedokázaná)
  víra, že bohové neexistují jako entity. 🙂

  Krásný zbytek srpna všem! 🙂

 518. Alibaba

  ind: Slovo ateista je pojem a pojem musí mít definici, jinak by pojmem nebyl.
  Jo tákhle.
  Ale to jsem vám už odpověděl, že se ztotožńuji z definicí ateismu jako neexistence náboženské víry, byla to jedna z cca 3 co tu psala Medea.

  A když jste zde napsal, že se ateistou stáváte až tehdy, když vás někdo obtěžuje vírou v Boha, tak jste tehdy neměl a ani teď nemáte takovou definici tohoto pojmu, která by vašemu vyjádření dala smysl.
  A kdy jindy bych měl být ateistou, když ne při náboženském obtěžování? Koukám, že jste to moc nepochopil.

  Názorná aplikace vašich nesmyslných vyjádření.
  „Jste ateistou?“
  Alibaba: Nejsem.
  „Věříte v Boha?“
  Alibaba: Ne, jsem ateistou.

  To je jen názorná ukázka, že buď nečtete moje texty nebo je vůbec nechápete. Pokud se mě někdo zeptá jentak z voleje, jestli jsem ateista, tak je to 100% věřící. A klidně mu odpovím že ano. Ateista nemá potřebu se někéhoho druhého ateisty se, ptát (z voleje) jestli je ateista. Proč? Alespoň takhle to vidím z vlastní zkušenosti.

  Ateisté jsou přesvědčeni, že Bůh není, tedy dle definice věří, že Bůh není.
  Už je to trapné, jak se tu snažíte vaši víru popřít.

  A co je to bůh? Už konečně odpovíte?
  A to že nám připisujete víru v „něco“ je jen sprostá manipulace, kterou se snažíte nás naspat do vaší zkreslené (náboženstvím) logiky myšlení.

 519. Hraničář

  Špatně, Inde!
  Ty, jako věřící, jsi nikdy nedokázal, že objekt tvé víry existuje. Už je trapné to neustále opakovat!

 520. Nekrofilní tolerance

  K tupoňovi Hraničářovi:

  1) I bez důkazů nějaký bůh jako entita být může, pravděpodobnost nevíme objektivně

  2) Nějaké důkazy nábožní dali, třeba ontologický či kosmologický. Nejsou 100% jisté, ale to vaše také ne (pro evovoluci atd…) – viz. problém indukce, logická možnost matrixu atd.

 521. Lemmy

  Ind, je to až veľmi trápne, že sa nezmôžeš na žiaden rozumný argument. Dal som ti odkaz, a ty si sa vyhol reakcii. Bodka. K NT sa nemá význam vyjadrovať, lebo len sa mu omylom podarilo poskladať písmená do viet, ktoré zdanlivo vyzerajú, ako keby išlo o súvislú myšlienky. Omyl! Nič nepovedal, žiaden argument. Hold, multinick má vážny problém s rozumnými názormi. 😀 Bodka. Robíš mi, multinick radosť, že už ryješ držkou v zemi, že nemáš už čo rozumné povedať.

 522. Nekrofilní tolerance

  K tupoňovi Hraničářovi:

  1) I bez důkazů nějaký bůh jako entita být může, pravděpodobnost nevíme objektivně

  2) Nějaké důkazy nábožní dali, třeba ontologický či kosmologický. Nejsou 100% jisté, ale to vaše také ne (pro evoluci atd…) – viz. problém indukce, logická možnost matrixu atd.

  3) Takže názor na neexistenci bohů jako entit je neověřená víra. Nejistá víra.

 523. Lemmy

  NT, ozvi sa, až budeš mať objektívnu pravdepodobnosť. 😀 Dovtedy sme na tom lepšie ako ty, multinick.

  NT, najprv si uvedom, že ateista nemá čo riešiť, kým teista neposkytne seriózne dôkazy o existencii bohov. Čím to asi bude, že dosiaľ žiadne dôkazy nemajú, len plané rečičky? Nemyslíš? Neuvedomuješ si, že ide o ľudskú fantáziu?

  Evolučná teória je vedecká disciplína, sťažuj sa na akadémii vied, u vedcov, u evolucionistov. Dobrú noc, nelogický prehrávač v diskusii. 🙂

 524. Nekrofilní tolerance

  Nosorožče, tebe tu mají za tupce jak místní ateisté jako Medea, tak věřící jako Ind. 🙂 Jen stejní hlupci jako ty tě mají rádi, takže Mrtvice a možná i Hraničář. 🙂

  Hezký zbytek srpna. 🙂

 525. Nekrofilní tolerance

  Já dal argumenty ve 3bodech, zkus je zpochybnit, rád se s tebou utkám. Ty jen nadáváš a plkáš, já mam jasné a logické argumenty. Viz. výše. 🙂

  Tak zatím. 🙂

 526. Hraničář

  Hele Lemmy, s fanatikem, a k tomu ještě De bilním, škoda ztrácet čas!

 527. Lemmy

  Hraničář, súhlasím. Viem to. Nudím sa, a dobre mi padne aj diskusia s nábožným pacientom. Ja svoj názor viem aj kriticky podať k ateistom, ale dlhý čas tu žiaden ateista nenapísal nič, kvôli čomu by som sa mohol kriticky vyjadriť. Prakticky, viditeľne ateisti myslia, a jedine nábožný multinick tu pláca bludy.

 528. ind

  @Alibaba

  Pokud se mě někdo zeptá jentak z voleje, jestli jsem ateista, tak je to 100% věřící. A klidně mu odpovím že ano.

  Vidíte, jak jste nekonzistentní. Psal jste, že se ateistou stáváte tehdy, když vás někdo obtěžuje vírou v Boha.
  Má být otázka na váš ateismus obtěžováním vírou v Boha, že odpovíte že ateistou jste? Anebo dotyčnému, který vám položil otázku, v tu chvíli svou odpovědí lžete?
  Umíte si logicky poskládat své výroky dohromady?

 529. ind

  @Lemmy

  Ind, je to až veľmi trápne, že sa nezmôžeš na žiaden rozumný argument.

  Logických argumentů je spousta…

  Otázka pro ateisty… odkud se v souladu s ateismem mohl vzít čas?

  Odpovědi:
  1. Nepřemýšlím o tom
  2. Čas tu může být věčně, tedy uplynulo nekonečně mnoho času.
  3. Čas tu věčně nemusí být, mohl vzniknout.

  Zkuste o tom chvíli diskutovat, za chvíli se se svým ateismem dostanete do slepé uličky. 🙂

 530. ind

  @Alibaba

  A co je to bůh? Už konečně odpovíte?

  Vy se nazýváte ateistou, tedy vymezujete se vůči něčemu, o čem nemáte ponětí, co to je?

  Když byste neměl ponětí, o čem je kvantová mechanika, tvrdil byste, že v její platnost nevěříte?
  🙂

 531. Lemmy

  Ind: Vy se nazýváte ateistou, tedy vymezujete se vůči něčemu, o čem nemáte ponětí, co to je?

  My v tom máme až veľmi jasno. Ateista je ten, ktorá odmieta reči teistov, pretože nepredložili žiadne dôkazy vo vierohodnosť svojich tvrdení o bohoch. Až teisti poskytnú dôveryhodné dôkazy o existencii bohov, môžeme začať diskutovať. Celý čas je problém na strane teistov.

 532. Nekrofilní tolerance

  Teisté je ten, kdo odmítá řeči ateistů 🙂

 533. Nekrofilní tolerance

  Teista je ten, kdo odmítá řeči ateistů o tom, že bůh není, kdo odmítá vaší víru v neexistenci, asi stejná logika. 🙂 🙂 🙂

 534. Nekrofilní tolerance

  Raději běžte řešit tohle, jestli na to nemáte, tak se přiznejte a jděte si lehnout raději než se zapojovat do debaty dospělých… 😀

  1) I bez důkazů nějaký bůh jako entita být může, pravděpodobnost nevíme objektivně

  2) Nějaké důkazy nábožní dali, třeba ontologický či kosmologický. Nejsou 100% jisté, ale to vaše také ne (pro evoluci atd…) – viz. problém indukce, logická možnost matrixu atd.

  3) Takže názor na neexistenci bohů jako entit je neověřená víra. Nejistá víra.

  Tak dobrou 🙂

 535. ind

  @Lemmy

  Ateista je ten, ktorá odmieta reči teistov, pretože nepredložili žiadne dôkazy vo vierohodnosť svojich tvrdení o bohoch.

  A proč jste tedy po dobu sta let neodmítali Einsteinovo tvrzení o existenci gravitačních vln?
  Proč neodmítáte možnost volby člověka a nestavíte se proti soudobému trestnímu právu, které staví na oné volbě?

  Jak můžete být tak nekonzistentní ve svých názorech?
  Vám opravdu nedochází, co tvrdíte?

 536. Alibaba

  ind: Má být otázka na váš ateismus obtěžováním vírou v Boha, že odpovíte že ateistou jste?
  Ano, proč by se jinak věřící ptal? Jako ateista nemám důvod se na to ptát (je to nelogické a zbytečné). Jinak i věřící se spravidla ptají nejdříve, jestl jsem věřící.

  Otázka pro ateisty… odkud se v souladu s ateismem mohl vzít čas?
  Čas si vymysleli lidi, aby věděli od kdy do kdy a co za to.
  Jinak asi ve světě/vesmíru bude fungovat vše na principu entropie.
  Z vaší „nápovědy“: 2. Čas tu může být věčně, tedy uplynulo nekonečně mnoho času.

  Vy se nazýváte ateistou, tedy vymezujete se vůči něčemu, o čem nemáte ponětí, co to je?
  1. Jak se teda mám nazývat?
  2. Já se vymezuji proti nábožensky věřícím, náboženské víře (viz definice).
  3. Chceteli něčím argumentovat, musíte napřed vydefinovat a ujasnit dotyčný objekt. Zatím se pohybujete ve sféře fantazie.

  Když byste neměl ponětí, o čem je kvantová mechanika, tvrdil byste, že v její platnost nevěříte?

  A proč bych na ni měl na kvantovou teorii „věřit“? To je ta samá „víra“?
  Jinak na kvantovou teirii (ne)věřím. Aneb stále se vám snažím popsat, že vědecké poznatky nejsou pro mě objekty víry.

  A proč jste tedy po dobu sta let neodmítali Einsteinovo tvrzení o existenci gravitačních vln?
  A proč bychom ji jako vědeckou hypotézu měli odmítat? Snažíte se tvrdit, že „bůh“ je vědecká hypotéza? A jak se teda testuje?
  Proč neodmítáte možnost volby člověka a nestavíte se proti soudobému trestnímu právu, které staví na oné volbě?
  Zase rozjíždíte pitomé kolo tím, že nám vkládáte do úst vaše chybné materialistické závěry.
  Kde odmítáme možnost volby člověka? Jedimé co jsme připustily, že ta svoboda může být iluze, ale to bez znalosti procesů ve vědomí se nedá ověřit.

 537. Nekrofilní tolerance

  “ Aneb stále se vám snažím popsat, že vědecké poznatky nejsou pro mě objekty víry.“

  😀 😀 😀 Takže kvantová teorie a ostatní vědecké teorie jsou dneska 100% jistě platné, že na ně nemusíte věřit? VÍTE JISTĚ, ŽE UŽ SE NIKDY MĚNIT NEBUDOU? MÁTE PRO TO 100% DŮKAZY, JSOU 100% JISTÉ A PLATNÉ NAVĚKY? POKUD ANO, PŘEDLOŽTE JE, POKUD NE, JEN VĚŘÍTE JAKO MY OSTATNÍ… 🙂 😀 😀

  Dobrou a někdy, vy ateistický šašci! 🙂

 538. Alibaba

  NT: POKUD ANO, PŘEDLOŽTE JE, POKUD NE, JEN VĚŘÍTE JAKO MY OSTATNÍ…
  Jakou to má souvislost s náboženstvím (náboženskou vírou, s náboženstvím jako systémem)?
  P.S.: Ještě jste nenašel konkrétní paragrafy o evolucionismu a teď sem začínáte asi motat kvantoteorismus. takže pokud nenaleznete paragrafy o evoluci, tak se prosím nepokoušejte o další kraviny ( kvantoteorismus) a na mě prosím nereagujte.
  P.P.S.: A ne že tu zase dostanete slovní průjem. 🙂

 539. Hraničář

  Je docela zábavné pozorovat ty myšlenkové „průjmy“ věřících. Tady Ind i Nekrofil hlásají takové pitominy, že si člověk klade otázku, zda jsou skutečně tak b.bí a nebo se jen tak dělají, aby někoho vytočili!?

  Tak tedy ještě jednou (pro případ, že jsou skutečně tak b.bí):

  Veda predstavuje systematickú ľudskú činnosť, zameranú na pochopenie akýchkoľvek pozorovateľných javov. ………….. Každá vedná disciplína má svoje špecifické metódy, ale v podstate sú metódy prírodných vied rovnaké: všetko začína pozorovaním, za ktorým nasledujú experimenty. Po získaní dostatočného množstva poznatkov sa navrhujú hypotézy, ktoré objasňujú javy zistené pozorovaním a experimentami. Ak sú hypotézy schopné vysvetliť aj javy, ktoré sa pôvodne nepozorovali, považujú sa za predbežne potvrdené teórie. Pravdivosť predpovedí teórií sa opäť potvrdzuje pozorovaním a experimentami. Žiadna teória si však nerobí nárok na večnú platnosť, všetky teórie sa považujú za dočasné, vyvrátiteľné, doplniteľné. Nová teória, ktorú vedci prijmú, musí však spĺňať jedno veľmi prísne kritérium: musí vysvetliť všetky javy vysvetliteľné predchádzajúcou teóriou oveľa lepšie, vysvetliť ich pomocou menšieho počtu predpokladov, a/alebo vysvetliť navyše aj nové javy, ktoré predchádzajúca teória vysvetliť nevedela. Takáto požiadavka zaručuje, že veda sa v svojom vývoji stále viac približuje k pochopeniu toho, aký svet naozaj je, aj keď nikto sa netrápi otázkou, či vôbec jestvuje akási konečná pravda. Veda je spokojná aj s pravdou dočasnou, relatívnou, zatiaľ najlepšou. Takej pravde sa dáva prednosť pred lžou, výmyslom a neodôvodnenou vierou. ………………………. Teológia je pokus vytvoriť zdanie usporiadaného systému poznatkov (o bohu) tam, kde žiadnych poznatkov niet. Náboženské dogmy totiž nie sú ani len poznatkami, lebo nie sú produktom ľudského snaženia o poznanie (ich žriedlom je tzv. Zjavenie). Teológiu by sme mohli chápať ako vedu len za jedinej podmienky: keby sme pripustili, že je to veda prázdna,

  http://adam.humanisti.sk/?p=25

 540. JFK

  @Lemmy

  Milý laiku s celoživotním (neúspěšným) vzděláváním, přečetl jsem si tvou úvahu a napsal k ní několik kritických poznámek 🙂

 541. JFK

  Poznámky k Lemmyho úvaze

  Katolík tvrdí, že nevidí rozdiel medzi výrokmi:

  1. verím v neexistenciu boha
  2. neverím v existenciu boha

  Nuž, rozdiel je veľký. „Verím“ znamená, že to považujem za pravdu. A ja to nepovažujem za pravdu, pretože ja som sa dodnes nestretol ani v náznakoch so žiadnym bohom, nemám žiadne relevantné údaje o bohu, a viem o bohoch akurát od ľudí, a to na vieru mne nestačí, či sa to páči alebo nepáči katolíckemu Ferdovi s prezývkou Tvojoponent. Nepoznám žiaden rozumný dôvod, prečo by som mal veriť ľuďom, ktorí tvrdia mnohé, a príliš protirečivé, názory o bohoch.

  Ano, rozdíl mezi výroky 1. a 2. je velký. Třeba nějaký agnostik může výrok „žádný bůh neexistuje“ považovat za stejně pravděpodobný jako jeho negaci, tedy jeho postoj by odpovídal výroku 2., ale ne výroku 1.

  Ale to Lemmyho zdůvodnění je velmi hloupé. Lemmy má vysvětlit rozdíl mezi výroky 1. a 2., ale on místo toho zdůvodňuje svou absenci víry v existenci bohů.

  Ako som kedysi dávno o tom uvažoval, dospel som k názoru, že prakticky všetci teisti melú jedno a to isté, a mne z toho vyšlo, že najpravdepodobnejšie bude myslieť si, že všetci teisti veria v bohov (alebo nejakého boha), ktorých vymysleli nejakí ľudia. Je príliš okaté v prípade bohov, že majú nápadne podobné vlastnosti ľudí. … Môžem sa mýliť v názore na teizmus, ale je to môj názor. Nie je to viera. Viera totiž znamená, že si myslím, že mám pravdu, ale ja neviem, či mám alebo nemám pravdu.

  Ale názor, že bohové uctívaní v různých kulturách jsou pouze lidským výmyslem, tedy neexistují, je už nějakým přesvědčením o jejich neexistenci. (Názor, že něco je tak a tak, je i přesvědčením/vírou, že něco je tak a tak.) Osoba nemusí vědět jestli má pravdu, stačí když má názor (souhlasí s tím), že bohové různých kulturních okruhů neexistují a z toho již plyne, že má i nějaké přesvědčení/víru, že tito bohové neexistují.

 542. Nekrofilní tolerance

  „Pravdivosť predpovedí teórií sa opäť potvrdzuje pozorovaním a experimentami. Žiadna teória si však nerobí nárok na večnú platnosť, všetky teórie sa považujú za dočasné, vyvrátiteľné, “

  1) Pak tedy jen věříte.

  2) A v té vaší úvaze jsou hned chyby: pravdivost se nedá předpovědí zjistit, protože je zde problém indukce. Tedy většinou. Ani 10000X pozorování neříká nic o tom, že víckrát by to nebylo třeba opačně, při 10000000000000000000000000000000X měření. atd… 🙂

  3) To je princip černých labutí. Plus ještě navíc logická možnost matrixu. Nevíme jak pravděpodobná! 🙂

  Tedy trotle jen věříš ve vědu a vědecké teorie a potvrdil jsi to… 🙂

  4) Nejsou to 100% jisté teorie = tedy víra. (ani 99% to není, protože co je nejisté, u toho nejde zjistit objektivní pravděpodobnost, že daná věc je určitě pravdivá či pravděpodobná) 🙂

 543. Nekrofilní tolerance

  „Jakou to má souvislost s náboženstvím (náboženskou vírou, s náboženstvím jako systémem)?
  P.S.: Ještě jste nenašel konkrétní paragrafy o evolucionismu a teď sem začínáte asi motat kvantoteorismus. takže pokud nenaleznete paragrafy o evoluci, tak se prosím nepokoušejte o další kraviny ( kvantoteorismus) a na mě prosím nereagujte.
  P.P.S.: A ne že tu zase dostanete slovní průjem. “

  1) Ten zákon je zákon o školství a školní osnovy na něj navázané. 🙂

  2) Společné je to, že se jedná o nejisté víry, nejisté názory. JE JEDNO, ZDA JE VÍRA NÁBOŽENSKÁ ČI NENÁBOŽENSKÁ, SPOLEČNÉ JE TO, ŽE JE NEJISTÁ. 🙂

  Mějte se a v září někdy! 🙂

 544. JFK

  @Hraničář

  Je docela zábavné pozorovat ty myšlenkové „průjmy“ věřících. Tady Ind i Nekrofil hlásají takové pitominy, že si člověk klade otázku, zda jsou skutečně tak b.bí a nebo se jen tak dělají, aby někoho vytočili!?

  Tak tedy ještě jednou (pro případ, že jsou skutečně tak b.bí):

  Hraničáři, zde se nejedná o vědu. Ind a Nekro mluvili o přesvědčeních/vírách. Alibaba totiž vyslovil absurdní tvrzení, že pokud ví, že něco je tak a tak, tak už nemá přesvědčení, že je to tak a tak. Názorná aplikace – Alibaba ví, že je muž, běloch, Čech, ateista, že 2+2=4, ale nemá žádné přesvědčení, že je muž, běloch, Čech, ateista, že 2+2=4 😀

  A i vědecká tvrzení jsou předmětem našich přesvědčení/věr.

 545. JFK

  Ach jo, filtr opět nechce pustit můj příspěvek…

 546. JFK

  Další pokus:

  A představy toho Slováka Adama Romana o filosofii, epistemologii, logice a vědě jsou velmi naivní 🙂

 547. Alibaba

  NT: 1) Ten zákon je zákon o školství a školní osnovy na něj navázané.
  Musíte se ještě víc snažit a učit, aby jste pochopil danou otázku.

  2) Společné je to, že se jedná o nejisté víry, nejisté názory. JE JEDNO, ZDA JE VÍRA NÁBOŽENSKÁ ČI NENÁBOŽENSKÁ, SPOLEČNÉ JE TO, ŽE JE NEJISTÁ.
  Tak pro vás asi ano. Z mého pohledu to jedno není, protože jinak by se to jmenovalo stejně, a teď se to jmenuje „náboženská víra“ a „věda“. Jedno je odvozeno od slova „věřit“ (postaveno na dogmatech) a druhé od „vědět“ (postaveno na nějakých základech – alespoň na pozorováníh).
  Nevím, jestli to pochopíte, ale máte určitě šanci.

 548. toli

  @Alibaba
  Že tě to baví,diskutovat s nemocnými pořád o tomtéž…..Já už asi tak týden nemám o čem psát-nebudu tady s pošahanci mlátit prázdnou slámu. 🙂

 549. ind

  @Alibaba

  Když se ateista zeptá na váš ateismus…
  www_vyplnto_cz/realizovane-pruzkumy/predsudky-verici-x-ateiste/

  Alibabo, nechovejte se v diskuzi jako troll. Potřebujete skutečně vědět, zda se vás ptá veřící nebo ateista, ovlivní to vaši odpověď?

  Jak byste odpověděl v dotazníku na první otázku?

  Jste schopen být aspoň na chvíli upřímný?

 550. Nekrofilní tolerance

  O nemocných tu píše kripl po mrtvici bez argumentů, gay s manželkou, „agnostik“ tvrdící že bůh není. 🙂

 551. Nekrofilní tolerance

  „Tak pro vás asi ano. Z mého pohledu to jedno není, protože jinak by se to jmenovalo stejně, a teď se to jmenuje „náboženská víra“ a „věda“. Jedno je odvozeno od slova „věřit“ (postaveno na dogmatech) a druhé od „vědět““

  1) Netvrdím, že jsou ve všem stejné, ale společné je to, že jsou nejisté.

  2) To že je slovo věda od slova vědět je hezké, ale jelikož zkušenost je taková, že se vědecké závěry často mění, tak sám vidíte, že to není vědění, ale nejistá víra, protože když něco víte, tak je to pravda a není nutné na pravdě nic měnit. 🙂

  Krásný den! 🙂

 552. Hraničář

  JFK
  19.08. 2019
  A i vědecká tvrzení jsou předmětem našich přesvědčení/věr. …………………….

  Když už reaguji! Samozřejmě že i vědecká tvrzení jsou jsou předmětem našich přesvědčení/věr. Ale jak vidím, je zcela marné neustále opakovat, že se jedná o víru odůvodněnou, protože ta tvrzení jsou podložena pozorováním, vytvářením hypotéz a teorií, pokusy, které musí potvrdit ty hypotézy a teorie, ty hypotézy a teorie musejí předvídat řešení v budoucnu pozorovaných jevů — atd., atp. Co takového může předložit víra neodůvodněná – náboženská?

  Pro srovnání např.: http://rexcz.blogspot.com/2019/08/rozjimani-o-pokani-trech-svatych-2019.html

 553. Nekrofilní tolerance

  1) Víry odůvodněné nejistými důkazy

  2) Víry nijak neodůvodněné

  3) Víra v boha odůvodněna nejistým důkazem: kosmologickým, ontologickm,… víra v evoluci odůvodněna nejistými důkazy vědeckými: nálezy koster,…

  Najděte mi rozdíly 🙂

 554. ind

  @Hraničář

  Co takového může předložit víra neodůvodněná – náboženská?

  To, že neznáte důvod víry věřících, neznamená, že víra je neodůvodněná.

  Přijde mi, že jako ateisté moc nepřemýšlíte.

  Jeden nejmenovaný ateista zde v jednom příspěvku psal o možnosti existence nekonečného času v minulosti a zároveň o stále rostoucí entropii.

  Jak se s tímto ateisté poperete? Vám zastávat protimluvy asi vůbec nevadí.

 555. ind

  Kdo z ateistů se nebojí odpovědět?

  1. Čas tu může být věčně
  2. Čas mohl vzniknout

 556. ind

  To, žádná z možných odpovědí není s ateismem, jak je definovaný na tomto webu, kompatibilní, asi ani nemusím zmiňovat.

 557. JFK

  @Ind

  Kdo z ateistů se nebojí odpovědět?

  1. Čas tu může být věčně
  2. Čas mohl vzniknout

  A jak zní otázka? 🙂

 558. ind

  @JFK

  Otázka zní: Jaký je (možný) původ času?

 559. JFK

  @Ind

  Otázka zní: Jaký je (možný) původ času?

  Myslitelná možnost (při našem aktuálním stavu poznání) může být i takováto:

  Tato otázka nemá smysl – čas patří mezi entity, u nichž je nesmyslné ptát se na jejich původ 🙂

 560. JFK

  Jen pro informaci, já jsem agnostik. Na zdejší web mě přivedl můj přítel – heterodoxní katolík (byl tu pod nickem Petr Pan). Rezignoval na diskuse kvůli problémům s odesíláním příspěvků (mezi mými příspěvky jsou tři, které napsal on) 🙂

 561. Alibaba

  ind:Když se ateista zeptá na váš ateismus…
  www_vyplnto_cz/realizovane-pruzkumy/predsudky-verici-x-ateiste/

  A on se mě zeptal jen tak z voleje? 🙂 Vždyť je to celá anketa, na první otázku bych samozřejmě odpověděl, že jsem ateista. Je vidět, že moje odpovědi vůbec nechápete. 🙁

  Alibabo, nechovejte se v diskuzi jako troll. Potřebujete skutečně vědět, zda se vás ptá veřící nebo ateista, ovlivní to vaši odpověď?
  Neovlivní to moji odpověď. Jen jsem se vám snažil naznačit, že ateista se zpravidla z voleje nikoho neptá, zda druhý je ateista. To se ptá spíš věřící na víru někoho jiného.

  To, že neznáte důvod víry věřících, neznamená, že víra je neodůvodněná.
  A jaké důvody to jsou?
  A je k tomu nutné mít výjimkdy v zákonech a restituce?

  Jeden nejmenovaný ateista zde v jednom příspěvku psal o možnosti existence nekonečného času v minulosti a zároveň o stále rostoucí entropii.
  A vy s tím máte problém? 🙂

 562. toli

  Jeden nejmenovaný ateista zde v jednom příspěvku psal o možnosti existence nekonečného času v minulosti a zároveň o stále rostoucí entropii.

  Je nutné si uvědomit že čas je čistě lidský výmysl,nikdo jiný než člověk neměří dobu trvání (času)Příroda i kosmos se řídí svými cykly a lidé tomu dali názvy.

 563. JFK

  Toli, pletete si čas s měřením času (s počítáním cyklů nějakého periodického děje) 🙂

 564. Hraničář

  Alibaba
  20.08. 2019
  To, že neznáte důvod víry věřících, neznamená, že víra je neodůvodněná.
  A jaké důvody to jsou? ……………………….

  Zrovna já, který jsem podstatnou část života prožil v katolické církvi, jsem celkem přesvědčený, že ty důvody znám.

 565. toli

  Zrovna já, který jsem podstatnou část života prožil v katolické církvi, jsem celkem přesvědčený, že ty důvody znám.

  Vzhledem k tomu že jsem též ex křesťan ty důvody znám také,ovšem chybí mi evidence,důkazy.Už jsme zde probírali rozdíly mezi vědou a vírou.Jednoduše věda je postavena na empírii a náboženská víra na přáních.
  To že si budu něco moc přát z ní Pravdu neudělá,ale přání dokáže nenávratně poškodit mozek.To je tady zřejmé.

 566. Nekrofilní tolerance

  „Vzhledem k tomu že jsem též ex křesťan ty důvody znám také,ovšem chybí mi evidence,důkazy.Už jsme zde probírali rozdíly mezi vědou a vírou.Jednoduše věda je postavena na empírii a náboženská víra na přáních.“

  1) Empírie má problém indukce a černých labutí.

  2) Empírie má problém logické možnosti matrixu.

  3) Věda je druh víry. Náboženství je druh víry. Obé je nejisté, viz. výše. Důkazy mají, ale nejisté, jak náboženství, tak věda.

  Krásný den všem! 🙂

 567. ind

  @JFK

  Tato otázka nemá smysl – čas patří mezi entity, u nichž je nesmyslné ptát se na jejich původ

  Otázka má smysl už z toho důvodu, že jakákoli odpověď není slučitelná s názory zdejších ateistů. 🙂

 568. ind

  @Alibaba

  No, nejste troll?

  Vždyť je to celá anketa, na první otázku bych samozřejmě odpověděl, že jsem ateista. Je vidět, že moje odpovědi vůbec nechápete.

  Dříve:
  ind: A vy o sobě jako o ateistovi nesmýšlíte?
  Alibaba: Ne. V mém životě to není důležité.
  Ze mě se stává ateista jen v případě, že někdo obtěžuje náboženstvím.

  Nesmýšlet o sobě jako o ateistovi a zaškrtnout v odpovědi, že jsem ateista? 🙂

  Wiki: Troll (internet) – provokatér v internetové diskusi

 569. Lemmy

  Alibaba: Neovlivní to moji odpověď. Jen jsem se vám snažil naznačit, že ateista se zpravidla z voleje nikoho neptá, zda druhý je ateista. To se ptá spíš věřící na víru někoho jiného.

  Úplne súhlasím. Ani ja som sa nestretol s ateistom, ktorý by sa ma opýtal, či som tiež ateista. Myslím to v kontexte toho: se zpravidla z voleje nikoho neptá.

  To skôr pri dlhšej debate, ak niekto získa neistotu, tak si overuje otázkou, či je alebo nie je ateista, a ak, tak aký, do akej miery a podobne.

  Pre nášho nábožného multinicka: Aké sú ateizmy?

  Otvorene poviem, že som humanista, takže môj ateizmus je založený na snahe oslobodiť človeka od viery v bohov, v mene ktorých bolo spáchaného veľmi veľa zla. Keď už, tak môj humanizmus je väčšinou založený na dôvere v schopnosti ľudského druhu a na dôvere v schopnosti vedy a techniky. Som optimista, a dnes sa na optimistov používa od negativistov nadávka, že optimisti sú slniečkári. Aj tak si myslím, že keby prestalo existovať Slnko, tak nikomu, ani nábožným žiadni bohovia nepomôžu.

 570. ind

  @Alibaba

  Jeden nejmenovaný ateista zde v jednom příspěvku psal o možnosti existence nekonečného času v minulosti a zároveň o stále rostoucí entropii.
  A vy s tím máte problém?

  Samozřejmě, že s tím mám problém. Jak to, že je ve vesmíru potenciál hmoty konat práci, když podle vás entropie věčně roste?

 571. Lemmy

  Ind: není slučitelná s názory zdejších ateistů.

  A čo keby si citoval tých ateistov? Aby si preukázal, že neklameš.

 572. Lemmy

  JFK: pletete si čas s měřením času

  A aký je ešte iný čas? Čas je definovaný meraním.

 573. Nekrofilní tolerance

  Nosorožec: „JFK: pletete si čas s měřením času

  A aký je ešte iný čas? Čas je definovaný meraním.“

  Takže evoluce před člověkem neprobíhala v čase? Do objevu hodin žádný čas nebyl, žádná následnost? 😀 To ale evoluci vyvrací! 😀

  Zajímavé ateistické názory! 😀 Co já se tady ještě za „vědecké“ názory zdejších géniů nedovím! 😀 😀

  Největší géniové = Mrtvička a Nosorožec a jejich názory, na čas, na ateismus, na agnosticismus,…

  Tak zatím a někdy v září! 😀

 574. Alibaba

  ind: Dříve:
  ind: A vy o sobě jako o ateistovi nesmýšlíte?
  Alibaba: Ne. V mém životě to není důležité.
  Ze mě se stává ateista jen v případě, že někdo obtěžuje náboženstvím.
  Nesmýšlet o sobě jako o ateistovi a zaškrtnout v odpovědi, že jsem ateista?

  Víte, já nějakou předhozenou cílenou anketu neberu jako život.
  A jestli jste si nevšiml, tak celá anketa je o náboženství. Takže se vracím k bodu: Ze mě se stává ateista jen v případě, že někdo obtěžuje náboženstvím.

 575. Nekrofilní tolerance

  Počítám, že prostor také neexistoval až do objevu metru! Teprve s metrem a pravítkem začal existovat vesmír! 😀

  Krásný den všem zdejším geniálním ateistům, ale i všem chytrým lidem! 😀 Tak v září, nosorožci moji milovaní! 😀

 576. Alibaba

  @Lemmy
  Jsem rád, že jste mě pochopil.

 577. Alibaba

  ind: Samozřejmě, že s tím mám problém.
  Nevím, jestli jsem ten správný, který by ho měl řešit. 🙂
  Jak to, že je ve vesmíru potenciál hmoty konat práci, když podle vás entropie věčně roste?
  Kde je ten potenciál, kde je ta hmota?

 578. toli

  @Lemmy
  JFK: pletete si čas s měřením času

  A aký je ešte iný čas? Čas je definovaný meraním.

  A co by jsi čekal od postiženého Bohem ? 😀

  některé věci prostě nemohou chápat protože mají zdogmatizované mozky a tak jejich myšlení probíhá v kruhu,jako ohraná deska…. a pochopitelně si svou nemoc ani neuvědomují

 579. Nekrofilní tolerance

  Ano, zato vy géniové po mrtvici víte, že prostor vznikl až s měřením stejně jako čas, viď ty náš obecní blbe? Teprve s pravítkem začal vesmír a s hodinkama začla evoluce! 😀

  Dobrou a v září, nosorožci! 😀

 580. toli

  Dnes mne po velmi dlouhé době doma otravovali 2 jehovistky.Asi nějaké nové a nezkušené protože zdejším jehovistům jsem známý 🙂 . Tak jsem je hned vyhodil s tím že si nepřeji být nemocný Bohem. Vypadli rychle jako fretky.

 581. JFK

  Toli, to jste opravdu tak hloupý, že si myslíte, že před měřením času čas neexistoval? Mluvím o čase jako o posloupnosti momentů, směřující z minulosti do budoucnosti, ne o údaji na hodinách 🙂

 582. JFK

  nebo o souvislém sledu momentů směřujícím z minulosti do budoucnosti, pokud se nepřipouštějí nespočetné posloupnosti

 583. JFK

  @Ind

  Otázka má smysl už z toho důvodu, že jakákoli odpověď není slučitelná s názory zdejších ateistů.

  Dal jsem vám možnou odpověď, která se mi jeví jako slučitelná s ateismem: „Čas patří mezi entity, u nichž je nesmyslné ptát se na jejich původ.“

 584. ind

  @Alibaba

  A jestli jste si nevšiml, tak celá anketa je o náboženství. Takže se vracím k bodu: Ze mě se stává ateista jen v případě, že někdo obtěžuje náboženstvím.

  Netvrďte mi tu, že vaše odpověď na první otázku by závisela na tom, o čem je anketa. Měl byste toho trollování už nechat.

 585. ind

  @Alibaba

  Nevím, jestli jsem ten správný, který by ho měl řešit.

  Pokud vám nevadí, že nejste schopen své zastávání ateismu logicky skloubit se soudobým poznáním, je to vaše věc.

  Kde je ten potenciál, kde je ta hmota?

  Podívejte se na sebe, nejste z hmoty, která je schopna konat práci?

 586. ind

  @JFK

  Dal jsem vám možnou odpověď, která se mi jeví jako slučitelná s ateismem: „Čas patří mezi entity, u nichž je nesmyslné ptát se na jejich původ.“

  Pokud takovou odpověď dává ateista, je ta odpověď nesmyslná. Co by mělo smysl, pokud by měl ateismus pravdu?

  Smysl má vše, co v sobě nese určitý přínos. Smysl souvisí s věčností a se životem.
  Jaký smysl by měla existence vesmíru bez možnosti existence pozorovatele?
  Jaký smysl by měl život, kdyby nemohl být věčný?

  Odpověď, kterou jste mi nabídl, je pro mne nepřijatelná, protože se dá použít na vše, pokud pochází od ateisty.

 587. Lemmy

  Čas je v súčasnosti definovaný ako jedna z niekoľkých fundamentálnych kvantít (kvantít, ktoré nemožno definovať pomocou iných kvantít, pretože v súčasnosti nepoznáme nič fundamentálnejšie). Preto, podobne ako v prípade iných fundamentálnych kvantít (ako priestor a hmota), je čas definovaný meraním. V súčasnosti je štandardný časový interval (zvaný konvenčná sekunda alebo jednoducho sekunda) definovaný ako 9 192 631 770 oscilácií špecifikovaného prechodu v atóme Cs-133.

  Čas ako fyzikálna veličina vyjadruje interval medzi dvoma udalosťami alebo dobu trvania deja.

  Základná jednotka SI pre čas je sekunda. Fyzikálna definícia – „nepriestorové lineárne kontinuum, v ktorom sa udalosti dejú v zjavne nenávratnom poradí“.

 588. ind

  @Lemmy

  A čo keby si citoval tých ateistov? Aby si preukázal, že neklameš.

  Ateisté … nepřijímají existenci žádné nadpřirozené říše nebo snad všemocného stvořitele, protože nás k tomu nenutí žádný důkaz.
  https://www.osacr.cz/o-ateismu/otazky-a-odpovedi/

  V souladu s tímto musíte odmítnout tvrzení, že čas vznikl, i tvrzení, že čas nevznikl. Jste v pasti. 🙂

 589. Lemmy

  Táraš nezmysly, Ind, pretože odmietnutie nejakej nadprirodzenej ríše nijako nesúvisí s časom. Máš jednoducho halucinácie alebo poškodený mozog. Ľutujem ťa.

 590. SH

  Jaký smysl by měl život, kdyby nemohl být věčný? Jj, jestliže mrtví nevstanou, pak ‚jezme a pijme, neboť zítra zemřeme.
  A tak se věřící upírají ke svým zbožným přáním, aby vírou v pohádky pro dospělé dali svému vlastnímu životu nějaký smysl. Na jednu stranu – proč ne, když jim to pomáhá od depresí nebo od existenčních úzkostí. Je ale dobré vědět, že stejný „terapeutický“ efekt má i light-verze víry, bez těch šaškáren jako je mladozemní kreacionismus, mluvení jazyky, atp.

  I tak mi ovšem stále uniká, čím přesně by měla hypotetická nesmrtelnost sama o sobě generovat smysl života.

 591. toli

  Děje probíhají asi tak 13 miliard let avšak čas vznikl až když člověk začal měřit dobu těchto dějů.

  Hawking. před velkým třeskem čas neexistoval protože nebylo co měřit.Já bych to vyjádřil spíše větou že čas neexistoval dokud ho někdo nedokázal definovat a měřit.
  Při čemž existence dějů je nezávislá na lidské definici času,probíhají bez ohledu na to zda k nim přiřadíme nějaký čas.

 592. Alibaba

  ind: Netvrďte mi tu, že vaše odpověď na první otázku by závisela na tom, o čem je anketa.
  Neovlivní to moji odpověď. Ale to už se opakuji.
  Měl byste toho trollování už nechat.
  Měl by jste začít číst moje odpovědi a odpovídat na otázky. Nevím, jestli bych po vás měl ještě chtít, aby jste se zamyslel nad smyslem mých odpovědí…

  Pokud vám nevadí, že nejste schopen své zastávání ateismu logicky skloubit se soudobým poznáním, je to vaše věc.
  Pro mě fyzikální pravidla a zákony nemají s ateismem (jakožto absencí víry, absencí náboženství) v podstatě nic společného. Co by je vlastně tyhle dvě věci mělo spojovat?
  Podívejte se na sebe, nejste z hmoty, která je schopna konat práci?
  A? Jakou to má spojitost s entropií vesmíru? Jen jestli nemotáte dvě rozdílné věci dohromady. Četl jste tohle: https://www.osacr.cz/zeptej-se-ateisty/#comment-248008 ?

  Pokud takovou odpověď dává ateista, je ta odpověď nesmyslná. Co by mělo smysl, pokud by měl ateismus pravdu?
  Jakou pravdu? Co je to za nesmyslnou otázku? Pasujete vaše náboženské myšlení na něco, čemu se ve své podstatě nedá nic napasovat.
  Smysl má vše, co v sobě nese určitý přínos. Smysl souvisí s věčností a se životem.
  To jsou ale jen vaše vzletná náboženská přání. Já nemůžu za to, že z toho máte komplexy,
  Jaký smysl by měla existence vesmíru bez možnosti existence pozorovatele?
  A musí mít vesmír smysl? Nenakukal vám jen někdo něco?
  Jaký smysl by měl život, kdyby nemohl být věčný?
  Rozlišíme-li život jako obecně na planetě, tak ten mít smysl nemusí. Proč by měl nutně mít?
  Rozlišíme-li život jako jednotlivce, tak pak si každý musí najít smysl života sám.

 593. toli

  @SH
  Nesmrtelnost je uměle vymyšleným smyslem života.Kdysi jsem měl podobný druh uvažování.Člověk se vzdělává celý život a proč? Proto aby nakonec zemřel ?Abrahámovská mytologie je založena na věčném pozemském životě.Smrt neměla původně vůbec existovat.Na tom je založena jehovistická teologie,která se odvíjí přímo z textů bible (původně se jehovisté jmenovali badatelé bible).Nesmrtelnost je jen vějička pro hlupáky,již dnes při přemnožení lidstva vidíme jaké šílené problémy nám to působí.
  A při představě že bych měl trávit nekonečné množství času tedy nesmrtelnost ve společnosti zdejších diskutujících Božích pomatenců mě jímá hrůza.Tedy nesmrtelnost opravdu raději ne 🙂

 594. Nekrofilní tolerance

  Mě zase jímá hrůza, že bych byl vedle lidí po mrtvici, kteří tvrdí, že čas začal až s hodinkami a prostor a vesmír až s pravítkem! 😀

  „Děje probíhají asi tak 13 miliard let avšak čas vznikl až když člověk začal měřit dobu těchto dějů.“

  Ha ha ha, takže měření začlo až s hodinkami, ale čas běžel i předtím! Stejně tak prostor nevznikl až s pravítkem… 😀

  Ale zpět k věci:

  1) Otázka po původu evoluce a života a vesmíru a času nedává smysl? Nebo dává? Samozřejmě že dává smysl.

  2) Dneska většina vědců tvrdí, že čas začal s velkým třeskem, ne jak zdejší ateisté až s hodinkami co čas měří! 😀 Ovšem může to být matrix třeba! Otázka je, co by velký třesk způsobilo… bůh? 😀 😀

  Krásný zbytek prázdnin! 🙂

 595. Nekrofilní tolerance

  „Od velkého třesku k černým dírám. Stručná historie času. Kolik volnosti měl Bůh, když tvořil vesmír? Jak se může černá díra vypařit? Proč plyne čas jen jedním směrem? Stručná historie času se stala světovým bestsellerem a byla přeložena do více než čtyřiceti jazyků. Jaká je povaha prostoru a času? Kde se vzal vesmír a kam směřuje? Mohl se na jeho vzniku podílet Bůh? Dá se cestovat časem? Co se stane astronautovi v černé díře? Na takové otázky se pokouší co nejsrozumitelněji odpovědět jeden z nejvýznamnějších vědců současnosti, britský matematik a astrofyzik Stephen Hawking.“

  https://knihy.heureka.cz/strucna-historie-casu-stephen-hawking/specifikace/#section

  Jeden z mnoha názorů od fyziků.

  Dobrou a někdy, vy moji zlatí a nevzdělaní ateističtí nosorožci! 😀

 596. ind

  @Lemmy

  Máš jednoducho halucinácie alebo poškodený mozog. Ľutujem ťa.

  Lemmy, lituj spíše sám sebe. K takovému závěru, který jsem napsal, totiž musíš udělat pár logických implikací. 🙂

 597. Nekrofilní tolerance

  Jestliže podle Einsteina existuje časo-prostor, tak čas existoval vždy s prostorem, když je prostor, je i čas. Tedy nezáleží na měření. 🙂 Ale vy na vědu kašlete, chytáte se jí jen když se vám to hodí a selektivně! 😀 Ale může to být matrix! 😀

  „Pokud měl nějaký začátek, musel existovat někdo (tj. Bůh), kdo uvedl vláček času do pohybu. I když Einsteinova obecná teorie relativity sjednotila čas a prostor do časoprostoru a zavedla jistou provázanost času a prostoru, čas zůstával odlišnou entitou od prostoru a měl buď počátek a konec, nebo existoval věčně. Jakmile ale přidáme k obecné teorii relativity jevy kvantové teorie, v extrémních případech může dojít k tak silné deformaci, že se čas začne chovat jako další prostorová dimenze.“

  https://www.scienceworld.cz/neziva-priroda/pocatek-casu-a-pocet-dimenzi-vesmiru-6356/

  Zatím nosorožci ateističtí! 😀

 598. ind

  @SH

  I tak mi ovšem stále uniká, čím přesně by měla hypotetická nesmrtelnost sama o sobě generovat smysl života.

  Životem nemyslím pouhou existenci. Viz výrok: „Tohle není život.“

 599. ind

  @Alibaba

  Neovlivní to moji odpověď.

  Takže sama otázka…

  Jste:
  1. Ateista
  2. Věřící
  3. ani jedno

  Vás obtěžuje náboženstvím? A neměl byste se sebou něco dělat?

 600. ind

  @SH

  …bez těch šaškáren jako je mladozemní kreacionismus, mluvení jazyky, atp.

  Už vědci zjistili, v které části mozku vznikají slova při mluvení jazyky, když jazyková centra, která jsou aktivní při obvyklé mluvě, v tomto případě aktivitu nevykazují?

  Our finding of decreased activity in the frontal lobes during the practice of speaking in tongues is fascinating because these subjects truly believe that the spirit of God is moving through them and controlling them to speak. Our brain imaging research shows us that these subjects are not in control of the usual language centers during this activity, which is consistent with their description of a lack of intentional control while speaking in tongues.

  Newberg went on to explain, „These findings could be interpreted as the subject’s sense of self being taken over by something else. We, scientifically, assume it’s being taken over by another part of the brain, but we couldn’t see, in this imaging study, where this took place.

  https://www.sciencedaily.com/releases/2006/10/061030183100.htm

 601. Alibaba

  ind:
  Takže sama otázka…
  Jste:
  1. Ateista
  2. Věřící
  3. ani jedno
  Vás obtěžuje náboženstvím? A neměl byste se sebou něco dělat?

  Ano, tato otázka, kdyby ji na mě někdo vysypal z voleje (bez kontextu) by mě obtěžovala náboženstvím, protože obsahuje náboženskou tématiku (bod.2). Odpověď by byla automaticky za 1. Ateista.

 602. ind

  @Alibaba

  Ano, tato otázka, kdyby ji na mě někdo vysypal z voleje (bez kontextu) by mě obtěžovala náboženstvím, protože obsahuje náboženskou tématiku (bod.2). Odpověď by byla automaticky za 1. Ateista.

  Přece se bavíme o otázce z dotazníku. Tu na vás nikdo „nesype“.

  Pokud vás tato otázka v dotazníku obtěžuje, měl byste s tím něco dělat, protože v takovém případě jste velmi přecitlivělý.

 603. SH

  @Ind

  Už vědci zjistili, v které části mozku vznikají slova při mluvení jazyky, …

  To máte tak Danieli – na toto téma jsme tu kdysi dávno spolu vedli plamenou debatu (lze dohledat). Pokukazoval jste na to, že tím, že se při určité činnosti rozsvítí jiná, než řečová centra, ukazuje na to, že se děje něco neobvyklého, co zřejmě souvisí s něčím „mimo náš svět“. No a při jiné činnosti zase, kdy se naopak ty centra aktivují, tak to má být projevem toho, že (živý) Bůh je osoba, nikoliv jen nějaká pofidérní energie, jak to tvrdí např. stoupenci hlavního proudu New Age. V tu chvíli jsem vás přestal brát vážně (ačkoliv se tomu dnes sám divím – zpočátku jsem vás opravdu bral docela vážně).

  Mohl byste se ale aspoň pokusit vysvětlit, jak je to vlastně s tou nesmrtelností a objektivním smyslem života. Hovoříte o tom, že objektivní smysl života existuje (nesmrtelnost je pak zřejmě jedním z atributů tohoto smyslu), ale nenapsal jste, co je jádrem onoho smyslu života. Předpokládám, že Bůh vám v tomto ohledu poskytl poznání, takže pokud je toto poznání slovy sdělitelné a není to soukromým tajemstvím, mohl byste to alespoň rámcově rozvést…

  A vlastně bych měl ještě jeden dotaz – až se Ježíš vrátí a vzkřísí vaše fyzické tělo a budete mít věčný život, myslíte si, že na Nové Zemi bude teoretická možnost si například zlomit nohu na zledovatělém chodníku nebo si uříznout prst při krájení cibule do vegetariánského guláše? Já jen, jestli i na tyto „jevy“ máte nějaké poznání od Boha.

 604. Alibaba

  ind: Přece se bavíme o otázce z dotazníku. Tu na vás nikdo „nesype“.
  Ale tady se už bavíme jako věřící (vy) a atreista (já), takže tato otázka na tomto serveru ze mě ateistu už znova nedělá, na tomto serveru vystupuji (jsem) jako ateista.
  Pokud vás tato otázka v dotazníku obtěžuje, měl byste s tím něco dělat, protože v takovém případě jste velmi přecitlivělý.
  V běžném životě by mě obtěžovala, v běžném životě nepotřebuji náboženství řešit, nesmýšlíím o sobě jako o ateistovi.

 605. JFK

  @Ind

  Smysl má vše, co v sobě nese určitý přínos. Smysl souvisí s věčností a se životem.

  Ne, o smysl života mi nešlo. Když jsem psal větu „Čas patří mezi entity, u nichž je nesmyslné ptát se na jejich původ“, jednalo se mi o sémantický smysl. Spojení „původ času“ by mohlo být sémanticky nesmyslné, i když se někomu může jevit jako smysluplné. Tak nesmyslné jako ptát se např. na hmotnost třicetileté války. Mohla by to být kategorická chyba.

 606. SH

  @Ind

  A mimochodem Dr. Newberg je zdá se celkem fanda do (budhistické) meditace a doporučuje ji praktikovat. Možná tedy v dobré víře citujete člověka, který je (byť třeba nevědomě) otevřen silám temna – nebo už jste svůj názor na meditaci změnil?

 607. Čestmír Berka

  Je hezké, jak tu někteří věřící dokazují, že si ( křesťanští) věřící z Bible vybírají to, co se jim hodí. Taky se mi líbí, jak se tu někteří věřící snaží sofistikovaně dokázat, že je sice jejich víra dětinská a iracionální, ale ateisté jsou TAKÉ dětinsky věřící- a tedy v tom nejsou nábožensky věřící sami…
  Také se mi líbí, jak někteří věřící zmlkli po té, co zjistili, že jiní vzdělaní věřící jejich vírou pohrdají stejně, jako tou „ateistickou vírou“ . On totiž jiný ( jinak) věřící bývá stejným či dokonce horším nepřítelem, než vlažný ateista.
  Doporučoval bych se zdržovat obecných a tudíž nejasných pojmů, jako je „bůh“ nebo „věřící“ . Mezi bohy jsou obrovské rozdíly. Každý věřící, který se zapojí do diskuse by se měl představit se svým objektem víry co nejpřesněji- pojmy jako křesťan či katolík jsou dnes naprosto gumové… dnes je spousta křesťanů či dokonce katolíků, kteří nevěří v posmrtný život ( někteří katolíci si také například myslí, že islám je rovnocenné náboženství a jen jiná cesta (ke stejnému) Bohu , jiní naopak volí Okamuru)…

 608. JFK

  @Lemmy

  Čas je v súčasnosti definovaný ako jedna z niekoľkých fundamentálnych kvantít (kvantít, ktoré nemožno definovať pomocou iných kvantít, pretože v súčasnosti nepoznáme nič fundamentálnejšie). Preto, podobne ako v prípade iných fundamentálnych kvantít (ako priestor a hmota), je čas definovaný meraním. V súčasnosti je štandardný časový interval (zvaný konvenčná sekunda alebo jednoducho sekunda) definovaný ako 9 192 631 770 oscilácií špecifikovaného prechodu v atóme Cs-133.

  Slovo „čas“ má více významů. Ind nemluví o fyzikální veličině, ale o času jako souvislém sledu momentů nebo o čase jako orientované dimenzi, v níž probíhá bytí světa. Inteligentní člověk by to hned pochopil.

  Ten text, co si zkopíroval, hovoří o „délce“ časových intervalů, ne o tom „čase“, o kterém jsme tu vedli řeč s Indem.

 609. JFK

  @Nekrofilní orientace

  Dneska většina vědců tvrdí, že čas začal s velkým třeskem, ne jak zdejší ateisté až s hodinkami co čas měří!

  Začátek času nemusí znamenat „původ času“. Možná čas prostě JE a kromě momentů, které mají nějaký předchozí moment, obsahuje čas i moment, který žádný předchozí moment nemá.

  Ale kosmologické modely s velkým třeskem jsou jen přibližným popisem našeho světa. Skutečný svět možná počátek v čase nemá. Bůhví jak to je 🙂

 610. JFK

  @Nekrofilní orientace

  Mě zase jímá hrůza, že bych byl vedle lidí po mrtvici, kteří tvrdí, že čas začal až s hodinkami a prostor a vesmír až s pravítkem!

  Jsou i sofistikované argumenty proti existenci času (např. Mctaggart), ale vyvozování neexistence času (pokud neexistuje měření času) ze záměny času s měřením času, je vskutku debilní 🙂

 611. SH

  @Ind

  Jó a ještě tohle – všimnul jsem si, že nedávno jste zde vytáhl Jebel el Lawz, coby biblickou horu Sinaj – jeden z objevů „nestora biblické archeologie“ Rona Wyatta. Ja se vy osobně stavíte i k dalším biblickým objevům, které si na R. Wyatt připsal na vrub – třeba Noemova Archa v pohoří Ararat, Sodoma a Gomora, atd?

 612. Hraničář

  SH
  21.08. 2019
  Předpokládám, že Bůh vám v tomto ohledu poskytl poznání, takže pokud je toto poznání slovy sdělitelné a není to soukromým tajemstvím, mohl byste to alespoň rámcově rozvést… …………………….

  No, právě …. Jak mně před léty, cestou do Santiaga de Compostely, „vysvětloval“ bratr Jeroným od pražských benediktinů, na kterého jsem stále dotíral se „všetečnými“ otázkami, na Zemi nemůžeme vědět všechno, protože všechno ví jenom Bůh, a kdybychom všechno věděli, byli bychom jako On, a to jasně přece není možné! Až po smrti, v nebi, se to dozvíme.
  Já jsem samozřejmě nechtěl vědět „všechno“, stačilo by mně jen něco a proto jsem myšlenku rozvíjel dál: „A to pak tedy budeme jako Bůh? Už to nebude vadit?“ A to už bohužel nevěděl.

 613. Hraničář

  SH
  21.08. 2019
  Jak se vy osobně stavíte i k dalším biblickým objevům, které si na R. Wyatt připsal na vrub – třeba Noemova Archa v pohoří Ararat, Sodoma a Gomora ……………….

  Cestou po Izraeli nás průvodce, adventista, zavedl také do „ruin“ Gomory. Viděli jsme tam přesně to, co Wyat popisuje: http://www.znamenicasu.cz/sodoma-a-gomora-unikatni-sira-a-popel/

  Až na to: „Na nalezištích všech pěti měst byla nalezena síra v podobě jemného prachu slisovaného do sirn