Jsou to hlupáci, zaútočil prezident Zambie na ateisty během modlitby za déšť a úrodu

Autor | 01.12. 2019

Edgar Lungu si listuje Slovem Božím.

Domnívám se, že africký stát Zambie bude pro Čechy jednou z nejméně známých zemí na světě. A to i na africké poměry. V televizi ani v novinách se totiž název tohoto vnitrozemského afrického státu příliš neobjevuje, a tak bych se nedivil, kdyby nemalá část lidí na otázku “co je to Zambie?” odpověděla, že nejspíš nějaké exotické ovoce. I v této 38. největší zemi na světě však žijí ateisté, agnostici a humanisté, byť tedy na růžích rozhodně nemají ustláno.

Nejdříve několik faktů. Stejně, jako je například Írán oficiálně “islámskou republikou”, je Zambie “křesťanskou republikou”. Ústava z roku 1996 totiž o Zambii hovoří jakožto o “křesťanském národu”. Člověku se chce skoro až brečet při pomyšlení, co by nad tímto výrokem říkali ne příliš vzdálení předci současných Zambijců. Ostatně, původní animistická náboženství v Zambii rozhodně nevymřela a řada obyvatel se k nim stále hlásí. Dle posledních dostupných údajů, které jsou z roku 2010 a pocházejí ze sčítání lidu, mají v Zambii zdaleka největší zastoupení křesťané. 75,3 % obyvatel se hlásí k protestantismu, na druhém místě následují přívrženci katolicismu, kterých je v tamní populaci 20,2 %. K žádnému náboženství se nehlásilo 1,8 %, sem tedy můžeme zařadit všechny ateisty a agnostiky. Všechna ostatní náboženství včetně animismu pak dle výsledků sčítání dala dohromady 2 %.

Poněkud jiný obrázek nabízí data organizace Association of Religion Data Archive: podle ní bylo v roce 2015 v Zambii “jen” 82,3 % křesťanů (32,4 % protestantů, 17,7 % katoliků, zbytek ostatní denominace), 10,4 % animistů a vyznavačů původních náboženství, 4,6 % obyvatel bez vyznání, což zahrnuje i ateisty a agnostiky, 0,4 % muslimů a 0,2 % přívrženců ostatních náboženství. Ačkoliv jsou oba průzkumy dost odlišné, faktem zůstává, že v roce 2018 v Zambii vznikla organizace Humanists & Atheists Of Zambia, která zastřešuje tamní ateisty a humanisty. Ta se hned po svém založení stala trnem v oku mnoha lidem v této oficiálně křesťanské zemi a spát zřejmě nedá i současnému zambijskému prezidentovi Edgaru Lunguovi, který měl v nedávné době potřebu se na adresů svých nevěřících spoluobčanů vyjádřit.

Zambijští ateisté pocítili první projevy nevraživosti a společenské ostrakizace poté, co si v letošním roce dovolili tu “nebetyčnou drzost” a chtěli uspořádat konferenci s názvem “I’m a proud humanist”. Cesty k uskutečnění konference byly strastiplné – poté, co se informace o konferenci dostaly na zambijskou veřejnost, začaly se ozývat hlasy, že konference by “poškodila morálku zambijské společnosti”. Původně se konference měla konat 18. října, ovšem tímto datem kolidovala se státním svátkem “národního dne modlitby, půstu a usmíření”, který v roce 2015 zavedl zmiňovaný prezident Lungu “jako uznání úcty k Bohu a uznání jeho suverenity”. Během tohoto svátku zamibjská policie v ulicích kontroluje, zdali lidé nedělají něco, co je v rozporu s křesťanstvím, proto se termín konference musel změnit.

Prezident Lungu se usilovně modlí za déšt a dobrou úrodu.

Nakonec místo konání zůstalo z bezpečnostních důvodů utajeno a bylo sděleno jen účastníkům, stejně jako byly z bezpečnostních důvodů z materiálů o konferenci zcela vyřazeny jakékoliv zmínky o ateismu. Konference se konala 2. listopadu, a jak se vyjádřili organizátoři z Humanists & Atheists Of Zambia, při zajišťování prostor museli odstranit jakékoliv zmínky a souvislosti o ateismu a mluvit čistě o tom, že se jedná o “humanistickou konferenci”. Sami se dokonce museli představovat pouze jako “Humanists Of Zambia” – i na tom je vidět, jak krajně negativní konotaci má termín “ateismus” v zambijské společnosti.

I kvůli obtížím spjatých s uskutečněním konference se akce nakonec – jak můžete vidět i z fotky – zúčastnila jen zhruba dvacítka zambijských nevěřících. Na tamní poměry je ovšem obrovským úspěchem už to, že se konference vůbec konala. Lidé z Humanists & Atheists of Zambia již nicméně na příští rok plánují další konferenci. Jejich cílem je totiž, jak sami uvádí, “normalizovat ateismus v Zambii”, tedy dosáhnout stavu, aby se v Zambii na ateisty nedívalo stejně, jako se na ně dívá třeba etalon náboženské tolerance a křesťanské lásky, náš milý kardinál Dominik Duka, tedy jako na společensky nežádoucí element, “o jehož odmítnutí nemůže být celospolečenských pochyb”.

Účastníci konference I’m a proud humanist.

Incident zmiňovaný v titulku článku se odehrál až po skončení konference, možná tedy v reakci na ni. Událost, které se zúčastnila dvacítka lidí, očividně hluboce zasáhla samotného zambijského prezidenta Edgara Lungua. Ten se během veřejné modlitby (kterých se účastní často) za déšť a dobrou úrodu, kterou vedl, neopomněl s politováním vyjádřit, že “mezi Zaimbijci jsou i tací, kteří nechtějí vzývat Všemohoucího Boha” a označil tyto nevěřící za hlupáky. Podle některých ateisty neoznačil za hlupáky přímo, ale pouze nepřímo, nicméně jak o celé věci informovaly zambijské noviny vidíte na obrázku níže. Odvážným zambijským ateistům, agnostikům a humanistům přejeme do budoucna hodně štěstí, zřejmě jej budou potřebovat.

2 thoughts on “Jsou to hlupáci, zaútočil prezident Zambie na ateisty během modlitby za déšť a úrodu

  1. toli

    A co by jste čekali od chudé Zambie ? Chudoba a nevzdělanost silně koreluje s náboženskou vírou. Sice to je proklamativně křesťanská země, ale u muslimů je to v podstatě stejné. Muslimové mohou být bohatí a může se tam vyskytovat střední třída,ale mají smůlu v tom že Islám slouží jako politická páka k ovládnutí národa,vše co není v souladu s přáním vládnoucí vrstvy se označí jako protiislámské a je trestáno.
    Průměrný muslim neví nic třeba o biologii,evoluci ,kosmologii ,fyzice , atd,zato má v malíčku korán.Výuka koránu je hlavním vyučovacím předmětem.

  2. Paladin

    Každý člověk má ve své mysli touhu odhalit řád světa, náboženská víra mu dá ucelené hranice bez toho, aniž by se musel nějak víc namáhat, je mu to prostě předloženo. Jelikož nemá náboženství nic společného s realitou, vznikají konflikty a umírají lidé.

Komentáře nejsou povoleny.