Hidžábová kauza: Náboženská svoboda, nebo výhody pro privilegované?

Autor | 13.12. 2019

Lidé, kteří obhajují, aby některým žákům bylo umožněno nosit pokrývku hlavy, zatímco jiným nikoliv, se často ohánějí slovním spojením „náboženská svoboda“. Tito obhájci nerovnosti často dělají, jak kdyby situace, kdy všichni žáci (potažmo obecně všichni lidé) budou mít stejná práva nehledě na příslušnost k náboženské víře či její absenci znamenala, že jsou snad věřící na své náboženské svobodě nějak omezováni. Tvrdí, že když muslimce zakážeme nosit šátek za situace, kdy je nošení pokrývky hlavy zakázáno všem bez rozdílu, omezujeme jí tím a upíráme jí její náboženskou svobodu. Jde však těmto lidem, kteří se ohánějí náboženskou svobodou, skutečně o náboženskou svobodu?

Na naší facebookové stránce nám kupříkladu napsal člověk, který chodil na střední zdravotnickou školu. Jakožto satanista nosil tričko s pentagramem a přívěsek s baphometem. Paní učitelka mu na to řekla: „Prezentuješ školu, zdravotnictví má křesťanské základy, sundej to.“ Všimněte si, že ani nešlo o pokrývku hlavy, ale o přívěsek. A položte si sami sobě otázku: kdyby to ten člověk začal řešit, myslíte si, že by z toho vzniklo takové haló, jako je nyní kolem hidžábu? Samozřejmě, že nevzniklo, neštěkl by po tom pes. Přece nebudeme obhajovat satanismus, že ano? Ano, buď řekneme, že se nám satanismus nelíbí a tudíž daného diskriminovaného satanistu nebudeme obhajovat, čímž vlastně říkáme, že nám nejde o náboženskou svobodu, ale o náboženskou svobodu vyznavačů pouze těch náboženství, která nám nevadí, nebo řekneme, že satanismus není oficiálně registrovaným náboženstvím, a tudíž se na satanisty nevztahují ta práva (a výhody a privilegia), která se vztahují na příslušníky registrovaných náboženství / církví, a potom tedy říkáme, že nám nejde o náboženskou svobodu, ale o úřední lejstro s razítkem, čímž tedy vlastně celé to údajné transcendentno devalvujeme na kus papíru založený někde na úřadu v šupleti.

A kdo je tímto přístupem postižen nejvíc? Ano, náboženské menšiny. Náboženské menšiny, ty, které nejsou nikde registrované a ani o to třeba již z principu nemají zájem. Konec konců, pokud vezmeme v potaz jednotlivé věřící, kteří věří v nějakého osobního boha mimo struktury jakéhokoliv organizovaného náboženství, pak je náboženskou menšinou každý takový jednotlivec. Pokud však takový člověk, věřící v osobního boha, řekne, že je pro něj důležité nosit třeba bekovku, v lepším případě se mu vysmějí. Nevěří totiž v to „správné“ náboženství z hlediska přisuzování privilegií a výhoda vycházející z „náboženské svobody“ se na něj již nevztahuje.

Pro názornost příkladu si třeba představme situaci, kdy někdo řekne: „Já věřím ve Svatého Kloboučníka a ten mi přikazuje nosit klobouk, nepošlapávejte moje náboženské přesvědčení tím, že mi zakážete jej nosit!“ Jak budete reagovat? Řeknete, že žádný Svatý Kloboučník neexistuje? To už z principu nelze dokázat, stejně jako nelze dokázat neexistenci žádné transcendentní entity, navíc tohle může kdokoliv říct i na adresu libovolného mainstreamového náboženství. Co tedy zbývá? Řeknete, že si daný člověk vymýšlí, a že ve skutečnosti v žádného Svatého Kloboučníka nevěří? To je ještě větší prohřešek, jelikož si tím osobujete právo zpochybňovat něčí náboženskou víru jen proto, že vám připadá absurdní. V podstatě tím zasáhnete do nejniternějších citů daného člověka, jelikož mu začnete říkat, že to, co je pro něj – jak to u víry v transcendentno bývá – důležitou součástí jeho života, jen předstírá. Troufli byste si podobně zpochybňovat víru nějakého vyznavače abrahámovských náboženství? Pravděpodobně nikoliv, ale mluvící koně létající do nebe a desítky a stovky dalších absurdit spjatých s těmito náboženstvími mi nepřipadají o nic méně absurdní, než Svatý Kloboučník či Létající Špagetové Monstrum.

Tudíž prosím, vy všichni, kteří tuto nerovnost ˜– totiž obhajování toho, aby někteří pokrývku hlavy nosit mohli, zatímco jiní nikoliv – obhajujete apelem na náboženskou svobodu, nalijte si čistého vína a nebuďte pokrytci. Vám nejde o náboženskou svobodu, ale o privilegia pro stoupence několika mainstreamových náboženství.

115 thoughts on “Hidžábová kauza: Náboženská svoboda, nebo výhody pro privilegované?

 1. Jiří Brei

  Moji reakci na tento Váš názor kopíruji i sem:

  Já, pane Wernere, nemám problém rozumět tomu, že pro Pepíčka můžete být kšiltovka po dědečkovi ještě důležitější, než pro slečnu Ahmednuur Ayan Jamaal její hidžáb. Pepíčkovi však přece nic nebrání, aby se také ozval a o svá práva se zasazoval. Ústava České republiky totiž mimo jiné také říká: „Každý občan může činit, co není zákonem zakázáno, a nikdo nesmí být nucen činit, co zákon neukládá.“ (čl. 2 odst. 4 Ústavního zákona č. 1/1993 Sb.). Takže ani Pepíček nemůže být nucen sundat si ve škole čepici po dědečkovi, protože její nošení ve škole není zákonem zakázáno. A znovu připomínám, že školní řád není zákon a tudíž nemá právo Pepíčkovi kšiltovku zakazovat, stejně jako nemá právo zakazovat slečně Ahmednuur Ayan Jamaal její hidžáb. V čem tedy vidíte znevýhodnění Pepíčka vůči slečně Ahmednuur Ayan Jamaal? Problém Pepíčka je pouze v tom, že se o svá práva, na rozdíl od slečny Ahmednuur Ayan Jamaal, nezasazuje tak, jak to udělala ona. Co v tom Pepíčkovi brání? Myslím, pane Wernere, že pláčete na špatném hrobě.

 2. gin

  Mne by zajímalo, už jsem se tu na to jednou ptal, kdo je vlastně zřizovatelem té školy. Soud rozhodl jak rozhodl, to je věcí pozitivního práva ale je tu ještě otázka etiky.

 3. gin

  Pane Brei, přečetl jsem si článek pana Wernera a chtě nechtě mu musím dát na rozdíl od vás za pravdu. Nejsem ateista ale jsem pro sekularismus.

 4. Jaroslav Štejfa

  K Jiřímu Brei:
  Na otázku co Pepíčkovi brání, aby prosadil důležitost své kšiltovky v tomto Absurdistánu, se mi nabízí dva důvody:
  Jeden je v balíku peněz, aby dokázal rozvířit davové emoce tak, že i vrcholy české justice mají co dělat na několik let. Zde se dá těžko očekávat, že ten balík vytáhla Ahmednuur Ayan Jamaal jen tak z kapsy na letišti – buď se stal zázrak, nebo je za tím někdo vlivný a movitý. Prý přiletěla z Moskvy. Druhý důvod je již zmiňovaná připos..nost české justice si toho někoho, nebo jiného, vlivného moc nerozčílit. Prostě Pepíček je outsider.
  Každý si musí udělat úsudek sám komu či čemu celá záležitost slouží a kdo je zde čučkař či pitomec, či dokonce lhář. Hádky křesťanů s ateisty mi zde připadají nepodstatné.
  Jaroslav Štejfa

 5. Jiří Brei

  Já, pane Gin, věřím, že žádný Bůh není. A pro sekularismus jsem také. Přeji si však, aby byl prosazen demokratickou, zákonnou cestou. Nejvyšší soud připomněl, že jsme přitom vázáni Listinou práv a svobod a mnoha mezinárodními závazky. Asi ten nejvýraznější, který zmínil, je Úmluva o ochraně lidských práv a svobod (Sdělení č. 209/1992 Sb.), konkrétně článek 9 odst. 2, který říká: „Svoboda projevovat náboženské vyznání a přesvědčení může podléhat jen omezením, která jsou stanovena zákony a která jsou nezbytná v demokratické společnosti v zájmu veřejné bezpečnosti, ochrany veřejného pořádku, zdraví nebo morálky nebo ochrany práv a svobod jiných.“ A Listina základních práv a svobod k tomu např. říká: „Každý má právo svobodně projevovat své náboženství nebo víru buď sám nebo společně s jinými, soukromě nebo veřejně, bohoslužbou, vyučováním, náboženskými úkony nebo zachováváním obřadu. …. Výkon těchto práv může být omezen zákonem, jde-li o opatření v demokratické společnosti nezbytná pro ochranu veřejné bezpečnosti a pořádku, zdraví a mravnosti nebo práv a svobod druhých.“ (čl. 16 odst. 1 a 4 usnesení č. 2/1993 Sb.).

  Takže, pokud chceme zůstat demokratickým právním státem (já osobně bych si to přál), tak při úsilí o sekularizaci musíme postupovat v rámci právních norem a mezinárodních závazků, které jsme svobodně a demokraticky přijali. To je také podstata rozhodnutí ve věci žalobkyně Ahmednuur Ayan Jamaal, proti žalované Střední zdravotnická škola, IČO 00638765, se sídlem Ruská 2200/91, 100 00 Praha 10, vedené pod č. j. 25 Cdo 348/2019-31.

 6. Jiří Brei

  Pokud to je tak, ja píšete, pane Štejfa, co tedy navrhujete?

 7. A. S. Pergill

  @Jiří Brei
  Pak musí být jasně prosazen zákon, že náboženské symboly jsou na veřejnosti (včetně státních škol) nepřípustné, a to všechny. Aby se tenhle rozsudek vrátil jako bumerang na hlavy věřících.
  Druhá věc je, že bychom si v nejvyšším patře soudů měli udělat pořádek (jako Poláci k velké nelibosti komunisticko – fašistické EU) a vykopat odtamtud komunistické zombie, které tam pořád ještě straší. A pohlídat si, aby se na jejich místa nedostaly zombie křesťanské, judaistické nebo islámské.

 8. Jiří Brei

  Souhlas s A.S. Pergill. Jenomže Poláci soudní reformu v té podobě, v jaké byla navržena, nakonec na nátlak EU museli odpískat.

 9. Hraničář

  Jiří Brei
  13.12. 2019
  Takže, pokud chceme zůstat demokratickým právním státem (já osobně bych si to přál), tak při úsilí o sekularizaci musíme postupovat v rámci právních norem a mezinárodních závazků, které jsme svobodně a demokraticky přijali. ………….

  Podobně jako si komunisté sami „naběhli na vidle“ když slibovali uvést do praxe rozličné komunistické ideály, tak stejně si demokratičtí, liberální a svobodomyslní Evropané „naběhli na vidle“ přijetím těch „právních norem a mezinárodních závazků“. Ty jsou výhodné, pokud je společnost názorově homogenní. Když ale tato společnost přijme větší množství lidí s odlišnými názorovýni a náboženskými hodnotami, kteří ty místní hodnoty považují za špatné, by dokonce přímo rouhačské, a slabošské, je jen otázka času, kdy se ty dva názorové směry střetnou. Historie nás poučuje, že nikdy nikde dvě rozdílné kultury nežily promíchané mezi sebou v míru. Dříve či později se od sebe oddělily, většinou v rámci větší či menší války, nebo jedna pohltila druhou, většinou opět za použití nějakých těch masakrů. Jedině, kdy takové kultury vedle sebe žily jakž takž mírově, byl silný vládce nad nimi.

  Příkladem mohou být naši „spoluobčané“. Za ta staletí si jich jen malá část integrovala. Většina si žije po svém. Je to sice obdivuhodné, ale ta většina nežije za své. Žije na úkor většiny. Jedině komunisté, tvrdým tlakem, měli jakési úspěchy v jejich integraci. Jakmile ale ten tlak povolil, vidíme následky. V demokracii je ovšem ten problém neřešitelný.

  Příkladem demokratických principů mohou být sociální dávky. Když je po válce komunisté široce zaváděli, asi je nenapadlo, že by mohly být masově zneužívané. A ani komunisté nekokázali řešit to, že c.kánky a alkoholičky stále rodí děti, protože za ně dostávají peníze – právě v souladu s platnými zákony! Psalo se o tom otevřeně, i film jsem o alkoholičkách viděl, ale k nějakému řešení se komunisté neodvážili. A v současnosti to je vůbec nemyslitelné! A evropské, demokratické (ale hloupé a alibistické) orgány to podporují!

  Fantastické je, jak se za práva muslimek nosit šátek jako výraz své víry staví katolíci i katoličtí kněží. Jednou jsem na toto téma napsal prof. Halíkovi: “ Vy, jako katolický kněz, vzdělaný člověk, nevidíte, že všude kde převládl islám byli křesťané i židé potlačeni, někde zcela vymizeli?“ Neodpověděl!

 10. gin

  Pane Brei, potíž je v tom, že ten kopftuch ve skutečnosti žádným náboženským symbolem není, i když si to mnozí fanatici tak vykládají. Stejně není v islámu signifikativním náboženským symbolem něco mnohem horšího než v celku neškodný kopftuch, a to je ohavné mrzačení pohlavních orgánů dětí – obřízka.

  https://www.al-monitor.com/pulse/originals/2019/12/egyptians-dispute-necessity-of-circumcision.html

  To mne vlastně natáhl jsem na OSACR, když jsme se vídávali před lety na Strážné věži, tak jsem intaktivistou nebyl

  https://www.obrizka-chlapcu-cz0.cz/news/intaktivisticke-hnuti-co-to-prene-je-/

  a ani v tom nedivočejším snu by mne nenapadlo, že něco takového existuje a že se k něčemu takovému přidám.

  Vím, že jste tam pro Martina Cibulku jedno takové téma založil, jenže tehdy mne to vůbec nezajímalo, takže jsem tehdy na to vlákno ani neklikl kvůli čtení. T.onda Vlas

 11. Hraničář

  Jiří Brei
  13.12. 2019
  Takže, pokud chceme zůstat demokratickým právním státem (já osobně bych si to přál), ……………………..

  Pokud se situace s islámem v Evropě bude dál vyvíjet ve směru jak pozorujeme, můžeme si být takřka stopro jisti, že zde demokratické a právní státy nezůstanou!
  Když před léty hořela předměstí francouzských měst, prohlásil představitel německých umírněných(!!) muslimů: „Až nás bude dostatek, změníme zákony; a budeme na to mít právo!“

  V jednom videu na YT říká v TV debatě nějaká politička(?) muslimovi: „Vy zde nikdy nebudete většina!“ Muslimů se nyní odhaduje v záp. Evropě několik desítek milionů. Oproti 550 milionům Evropanů se to zdá být málo. Dovolil bych si vzpomenout, že desetitisícové armády indiánů porazily poměrně malé jednotky dobře vyzbrojených a organizovaných Evropanů. 50 000 Havajců porazilo 2 000 bělochů. Havajci se, podobně jako nyní Evropané, nestarali o svou zemi. Měli se dobře, politika je nezajímala. Pěkně kolonizaci Polynésie popsal M. Stingl v knize Smrt v ráji.
  Na štěstí pro nás nejsou muslimové (dosud) organizovaní. Ale stačí měkké útoky – prosazovaání stále dalších a dalších (náboženských) ústupků, nepokoje na ulicích, vyčleňování etnických čtvrtí ………

  Ve Francii a Německu je už cca 10% muslimů. A to se, tuším, už nepočítají potomci 3. generace. Bílá vláda si už nedovolí proti těm požadavkům oponovat! No a z Německa se ty problémy přelijí k nám.

  Otázka – když seženete ještě 9 dousedů, budete schopni a ochotni oponovat agresivnímu muslimovi?

 12. Hraničář

  A je nebezpečnou naivitou mnohých představitelů EU, že láskou a pokorou, konzumem a ustupováním požadavkům ze strany představitelů Islámu se agresivita a rozpínavost Islámu oslabí a vytvoří se nová společnost. Pokud bychom se podívali do tisícileté historie Indie, kde islámská rozpínavost několikrát slavila úspěch, zjistili bychom, že Islám nikdy neustupuje, nesplývá s původní kulturou, ale za každou cenu prosazuje své vidění světa. ………………
  https://www.citarny.cz/knihy-lide/vzdelavani-a-souvislosti/souvislosti/roux-stret-nabozenstvi-islam-krestanstvi

 13. Hraničář

  Jiří Brei
  13.12. 2019
  Já, pane Gin, věřím, že žádný Bůh není. A pro sekularismus jsem také. Přeji si však, aby byl prosazen demokratickou, zákonnou cestou. Nejvyšší soud připomněl, že jsme přitom vázáni Listinou práv a svobod a mnoha mezinárodními závazky. …………………….

  No a ty mezinárodní závazky vypadají i takto:

  Předmět: Cesta do pekel.

  Potěšíte mne velice , když věrohodně doložíte , že jde o Fake News !!!!!!! K.

  Česko bude muset přijmout zákon o strpění odmítnutých žadatelů o azyl na svém území,— je vymalováno. Když nejsou průchozí kvóty na přerozdělování migrantů v zemích EU, tak se to prostě udělá pomocí implementace evropských judikátů do českého práva a nazve se to jinak. Česká republika tak nebude přijímat už migranty, ale bude hostit “strpěnce” na svém území…

  Vážení přátelé, je zle! Obvykle to nedělám, ale musím vás hned v úvodu požádat, abyste tento článek okamžitě sdíleli všude se svými přáteli, protože jde o naprostý skandál a situace je natolik výbušná a nebezpečná, že se to ani nedá slovy popsat. Server Česká justice totiž včera jako první informoval o tom, že Česká republika zavede to do svého právního systému tzv. Institut strpění cizinců ze třetích zemí na svém území [1].

  Nejde o nic menšího, než o implementaci jedné z evropských směrnic, která je do zákonů implementována již delší dobu tady v Německu a jedná se o následující věc.

  Podle tohoto právního institutu je daná členská země Evropské unie povinna “strpět” na svém území i ty migranty a uprchlíky, kteří v azylovém řízení neuspěli s žádostí o azyl, anebo o azyl přišli spácháním závažného trestného činu, třeba i vraždy.

  Tento institut tak znamená, že i odmítnutí běženci a migranti mají na základě tohoto institutu nárok a právo na legální setrvání v hostitelské evropské zemi, která takového odmítnutého azylanta musí na svém území strpět.

  Evropský soud.
  Těmto migrantům se již tak nebude říkat azylanti, ale “strpěnci” ve smyslu osob, které jsou na území daného státu trpěny a umístěny proti vůli vlády dané země, resp. proti vůli soudů dané země, které strpěné osobě předtím odmítly udělit regulérní azyl.
  Podle tohoto institutu nesmí orgány členské země takto odmítnutého azylanta deportovat, nesmí mu odpírat pomoc, diskriminovat jej, ani na něj pohlížet jako na osobu “nežádoucí”, naopak stát bude mít povinnost na takovou osobu pohlížet jako na osobu, se kterou je potřeba podle zákona mít trpělivost, strpení a osoba se tedy stane “strpěnou”, resp. “strpěncem”.
  A to není všechno. Strpěná osoba nebude moci být ani vyhoštěna, pokud se na území ČR během svého strpěného pobytu dopustí trestného činu a je odsouzena.
  Podle judikátu Evropského soudu se odmítnutí žadatelé o azyl a dokonce i osoby, kterým byl azyl odebrán, dočkají trvalého pobytu v EU. Bude se jim říkat “strpěnci” …
  Chystaná novela azylového zákona přesně definuje, jak bude takový institut strpění vypadat. Odmítnutý žadatel poté, co obdrží rozhodnutí o zamítnutí azylu, bude moci požádat o udělení Potvrzení o strpění na území ČR a jediné, co k tomu bude muset doložit, je místo pobytu na území ČR, tedy nějakou adresu.
  Novela azylového zákona je vynucena judikátem Evropského soudního dvora vydaného dne 14. května 2019 tzv. Velkým senátem Evropského soudního dvora.

  Implementace tohoto judikátu do zákonných norem 27 členských zemí EU znamená konec práva národních vlád a orgánů na rozhodování o tom, kdo se smí a nesmí pohybovat a pobývat na území evropských zemí. Tento judikát bere národním vládám poslední mechanismus, jak se bránit migrantům a odmítat je v případě, že děravými hranicemi Schengenu proniknou do evropských zemí.

  Takto funguje nacistická Evropská unie, dámy a pánové. Když to nejde dveřmi a ani oknem, tak nám ty migranty nasunou komínem. A když vypadnou z krbu do obýváku, tak je nemůžete vyhnat, ale musíte je ve svém domě od této chvíle strpět, a to na základě “judikátu” Evropského soudního dvora.

  Takže, když země V4 nechtěly dopustit přerozdělovací kvóty, tak Brusel nasadil Evropský soudní dvůr, jeho “judikáty” a už to jede z kopce takovým fofrem, že to ani nestíháme pochopit, co se vlastně děje. Celý plán a koncept je dopředu nastavený tak, že migrace bude a hotovo!
  Podle judikátu Evropského soudu má i zločinec nárok na azyl a ochranu v EU. Pokud o azyl přijde, musí mu země EU poskytnout status “strpěnce”
  Procesy budování Kalergiho vize multikulturní Panevropy jsou dány předem takovým způsobem, že žádná národní vláda žádné členské země Evropy nemá šanci a ani právo migraci na svém vlastním území nijak bránit…!
  O tom, kdo se smí pohybovat ne území ČR a dalších 26 zemí EU už nerozhodují národní vlády, ani Evropský parlament, ani dokonce Evropská komise, které se nepodařilo politicky prosadit přerozdělovací kvóty, ale rozhodují Evropské soudní dvory pomocí judikátů.

  Server Česká justice dále v článku uvádí příklady osob a migrantů, kteří se dopustili trestných činů, přišli následně o azyly, ale následně se rozhodli hostitelské země zažalovat. Jeden z migrantů z Čečenska spáchal v ČR loupež a by odsouzen na 3 roky do vězení. Po udělení azylu ale spáchal další loupež a přidal k tomu i vydírání. Český stát mu za to zrušil azyl, ale teď to vypadá, že z něho už nebude azylant, ale strpěná osoba, tedy zkráceně strpěnec.
  Závěrem článku na České justici se uvádí, že Soudní dvůr EU v rozhodnutí konstatuje, že ani zločinec nepřestává být uprchlíkem, i když mu stát nepřizná tento statut a může na území pobývat zákonně. Společný azylový systém EU vycházející z Ženevské konvence včetně zásady nevracení uprchlíka do země, kde mu hrozí mučení nebo nelidské zacházení, je nutné bezpodmínečně dodržovat, uvádí v rozhodnutí Evropský soud.

  Muslim z Čečenska loupil a vydíral v ČR, černoši z Konga a Pobřeží slonoviny znásilňovali a vraždili v Belgii, ale všichni zažalovali své hostitelské země u Evropského soudu

  Dámy a pánové, je vymalováno. Teď už doufám chápete, proč jsem před volbami do Evropského parlamentu varoval, že Evropský parlament nebude mít na zastavení migrace naprosto žádný vliv, protože odporovat migraci lze jedině zevnitř národních států. A jak vidíte, vláda Andreje Babiše neodporuje, protože ani nemůže. Jako členská země EU nemůže česká vláda odporovat Evropskému soudu, který je nadřazený soudům českým. Jediným řešení je Czexit. Jenže k němu není politická vůle. Takže, jaký je závěr? Po České republice se pohybují muslimové z Čečenska, kteří provádí vydírání a loupeže, stát jim nejprve azyl udělil a p ot om za se odebral, ale Čečenci se odvolali k evropským soudům a vyhráli. Nebudou deportováni, pouze se v úřednické kolonce v ČR přesunou z kolonky Azylant do kolonky Strpěnec.

  Evropský soud neřešil jenom žalobu Čečence z Česka, který loupil a vydíral, ale řešil i žalobu občana Pobřeží slonoviny, černocha, který v Belgii znásilňoval nezletilou. Belgický soud mu odmítl udělit azyl a černoch se obrátil na Evropský soud. Třetí případ se týkal černocha z Konga, který byl v Belgii odsouzen za loupežnou vraždu na 25 let do vězení a Belgie mu odebrala azyl. Rovněž i on zažaloval Belgii za odebrání azylu. Evropský soud všem těmto uvedeným tak vyhověl a nebudou z EU deportování, i když přišli o azyly a dokonce skončili v kriminálech.
  Česká vláda nemůže proti judikátu Evropského soudu nic dělat, ledaže by iniciovala Czexit a vystoupení z EU, žádná reforma EU tady již nepomůže!

  Jednotlivé země, jak Česká republika, tak i Belgie, a stejně tak všechny země EU budou muset od této chvíle tyto osoby na svých územích respektovat a legálně evidovat jako strpěné osoby. Evropský parlament nemá proti judikátu Evropského soudu žádné nástroje, ani kdyby se stal zázrak a celý EU parlament hlasoval proti Evropskému soudu.
  Matky s dětmi, v otrhaném oblečení, bez prostředků, prchají z válečné zóny do Evropy… ano, matky s dětmi! Pokud je nevidíte na obrázku, jste všichni rasisti a xenofobové!

  https://www.ceska-justice.cz/2019/10/cr-musi-zavest-institut-strpeni-cizince-i-clovek-bez-naroku-azyl-ma-mit-prava-uprchlika/?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=sekce-z-internetu

  https://www.ceska-justice.cz/2019/10/cr-se-pripravuje-migracni-vlnu-velkeho-rozsahu-zavede-institut-rizeni-pripade-zvlastni-situace/
  Zdraví Kamil alias Had.

 14. Medea

  Podľa informácií, ktoré mám, usudzujem, že Najvyšší súd rozhodol v „hidžábovej kauze“ správne. Pekne to zargumentoval pán Brei.

 15. Medea

  @Honza Werner

  ČR má zákony aké má. Ak sa Vám nepáči rozsah v akom české zákony náboženskú slobodu umožňujú, tak by ste mali plédovať za zmenu týchto zákonov a nie vyčítať súdu, že sa riadi týmito zákonmi.

 16. Jiří Brei

  Pro Hraničáře:

  Vy si skutečně myslíte, že nás Němci a Francouzi přestanou ovládat, když vystoupíme z EU? Že se nás jen tak vzdají? Všech peněz, které tu investovali a levné pracovní síly? Skutečnou suverenitu může mít jen ten, kdo má silnou, dobře vycvičenou a dobře vyzbrojenou armádu, kdo je potravinově a energeticky soběstačný, a kdo má diverzifikovaný zahraniční obchod založený na vývozu sofistikovaných finálních výrobků. My však nic z toho nemáme. Skutečná suverenita bez těchto základů je iluze.

  Pokud bychom teď vystoupili, pomstí se nám. Udělají z nás odstrašující příklad. Zničí nám měnu a nasadí cla. Dohodu s námi uzavřou jen pod podmínkou přijetí běženců a uhlíkové neutrality. Mít tady utečence, muset investovat do zelených fantazií a ještě ztratit trhy a investice, je ta nejhorší varianta. Ani Poláci a Maďaři vystupovat nechtějí. Naše dvacetitisícová armáda není schopná střežit naše hranice. Pokud je chceme účinně střežit a máme-li být schopni se vojensky bránit, musí být opět zavedena povinná vojenské služba, nakoupena technika. Ani dnes, kdy máme celkem vyrovnaný rozpočet a dostáváme dotace, nejsme schopni splnit svůj závazek dávat 2 % HDP na obranu. Kde vezmeme peníze na obranu po vystoupení? Pokud nemáme ekonomicky zkolabovat, musíme si najít trhy v zemích mimo EU. To vše vyžaduje čas a my jsme ještě ani nezačali. Pokud chceme vystoupit, tak si nejdřív vyjasněme, jak dál a již dnes si připravme zítřek. Emoce jsou špatný rádce. Lepší je racionalita a rozum.

 17. Jiří Brei

  Ano, Medeo, máte s panem Wernerem pravdu. Zatím jsem neslyšel, že by dělal to, co mu navrhujete. A klidně by mohl jít ještě o krok dál. Mohl by si založit vlastní stranu, nabídnout program, který by si získal dostatek voličů, aby měl moc změnit zákony. Asi by poznal, že to není tak snadné, protože svět je rozmanitý a ne každý by s ním jeho názory sdílel. Nést zodpovědnost za 10 miliónů lidí jistě není snadné. Vyžaduje to cit, diplomacii ochotu naslouchat, ochotu ke kompromisu. Postavit lidi proti sobě a způsobit chaos a bídu je velmi snadné. Zajistit lidem dobrou budoucnost však vůbec snadné není. Já na to odvahu nemám. Pokud pan Werner ano, třeba mu budu fandit a možná mu i dám ve volbách svůj hlas.

 18. Hraničář

  Medea
  13.12. 2019
  ČR má zákony aké má. Ak sa Vám nepáči rozsah v akom české zákony náboženskú slobodu umožňujú, tak by ste mali plédovať za zmenu týchto zákonov a nie vyčítať súdu, že sa riadi týmito zákonmi. ………………..

  Před léty jsem byl úředníkem. Kolikrát jsem seděl nad zákony a dumal, jak to ti zákonodárci vlastně mysleli, když ty zákony tak formulovali. A moje kolegyně mně říkávala: „Proč nad tím tak přemýšlíte? Já nad tím nepřemýšlím! Já to udělám tak, jak je to napsané!“
  A já se trápil, abych v praxi ty zákony aplikoval tak, aby byly k obecnému prospěchu.

  Pamatuji, že v novinách jednou jeden kritizoval policisty, že zákony aplikují, aniž by nad nimi přemýšleli, a jiný jinde policisty kritizoval že nad zákony přemýšlejí. že je mají v praxi aplikovat bez přemýšlení.

  A ty to máš Medeo, jak??

 19. Hraničář

  Jiří Brei
  13.12. 2019
  Vy si skutečně myslíte, že nás Němci a Francouzi přestanou ovládat, když vystoupíme z EU? Že se nás jen tak vzdají? Všech peněz, které tu investovali a levné pracovní síly? Skutečnou suverenitu může mít jen ten, kdo má silnou, dobře vycvičenou a dobře vyzbrojenou armádu, kdo je potravinově a energeticky soběstačný, a kdo má diverzifikovaný zahraniční obchod založený na vývozu sofistikovaných finálních výrobků. My však nic z toho nemáme. Skutečná suverenita bez těchto základů je iluze. ………………………..

  Nemyslím!! Plně s tebou souhlasím a říkám totéž už dávno. A tvrdím též, že nyní máme suverenitu a samostatnost mnohem menší než za toho zatracovaného socialismu!

  Ale ono je to jedno. ČR, pod vedením „moudrých a demokratických“ politiků (na rozdíl od blbých komunistů), a za našeho radostného cinkání, se stala vazalem záp. Evropy a tak půjde do stejného srabu jako ona. A proto jsem rád, že dcera, zeť a vnoučata jsou na NZ.

 20. Jaroslav Štejfa

  K Jiřímu Brei:
  Dostal jste mě. Marně přemýšlím, co vám stručně napsat, aby to nebyla utopie či zbožné přání. A tak mi zbývá pouze jediné. Jako obyčejný občan bych měl jít k volbám a po troše vzdělání a zájmu o věci veřejné, volit své představitele a požadovat po nich, aby plnili, co slíbili. Pokud se přesto prosadí, že stát budou řídit oligarchové jako svůj podnik nebo senilní mstiví starci, asi si nic jiného nezasloužíme.
  Dobře nám tak.
  Jaroslav Štejfa

 21. Jaroslav Štejfa

  K Hraničáři:
  Musím silně nesouhlasit s tvrzeními tohoto druhu – cituji:
  „ . . . nyní máme suverenitu a samostatnost mnohem menší než za toho zatracovaného socialismu!“
  „ . . . ČR . . . za našeho radostného cinkání, se stala vazalem záp. Evropy“
  Obávám se, že ve slabé chvíli jste ztratil rozumná měřítka. Z hlediska hospodářského se ČSR po II.SV stala z vyspělé průmyslové země bez vážných hospodářských škod zaostalou ekonomikou, která po roce 1989 vlastně neobstála v konkurenci zemí prakticky válkou zničených. Viz třeba podobně SRN vs. NDR, KLDR vs Jižní korea, viz Japonsko atd.
  Po stránce politické byla ČSR tak nepopiratelně podřízena SSSR, že ani nemá cenu dokládat věc nějakými fakty. Snad jen, že v r. 1968 sem houfně přijeli svými osobními dopravními prostředky uniformovaní turisté ze spřátelených zemí a tančili jsme s nimi do umdlení.
  Po stránce osobních svobod jen poťouchle dodám, že si živě představuji, jak vaše děti by se s vámi jely za socialismu podívat na Nový Zéland, kdyby vás tehdy napadlo, že budou emigrovat v dospělosti pro nesnesitelnou bídu v ČR.
  Hovoříte nesmysly.
  Jaroslav Štejfa

 22. Alibaba

  Jiří Brei: Co v tom Pepíčkovi brání?
  Řekl bych, že vám pan Werner odpověděl přímo článkem-částí: „A položte si sami sobě otázku: kdyby to ten člověk začal řešit, myslíte si, že by z toho vzniklo takové haló, jako je nyní kolem hidžábu? Samozřejmě, že nevzniklo, neštěkl by po tom pes. Přece nebudeme obhajovat satanismus, že ano? …“
  Prostě by se za něj nějaká neziskovka nepostavila, na tom si neudělá jméno. Navíc Pepíček tu s největší pravděpodobností bude žít dál, na rozdíl od té muslimky, která taky může jít opruzovat dál.

  Jinak vyjádřením, že je vše nutno podložit zákony (nestačí pravidla*-zákony školy) se dostaneme ještě do většího právního marasmu, než jsme teď.
  Chcete tím například říci, že třeba firemní dress-cody jsou taky neplatné? Já třeba tohle vůbec ale vůbec nemám chuť vyzkoušet. Sice je práce spousta a asi by mě někde přijmuly, ale abych byl označen za prudiče, poté co by mě zaměstnavatel propustil a já ho žaloval, na to prostě nemám (nemám čas, peníze, žaludek).

  * a školní pravidla jsou ve své podstatě zákony, které platí v dotyčné škole, takže by možná stačilo do zákonů dát to, že pravidla školy jsou závazná

 23. Medea

  @Alibaba

  Tu nejde o robenie nejakého „haló“, ale o to, či boli porušené nejaké práva danej osoby a či dotknutý chce s tým niečo robiť.

 24. toli

  @Jaroslav Štejfa
  Také nesouhlasím s Hraničářovým blábolem
  „ . . . nyní máme suverenitu a samostatnost mnohem menší než za toho zatracovaného socialismu!“

  I když se běžně setkávám s nostalgií k socialismu.
  Příčinu vidím v neustále přicházejících podnětech a problémech ,to vše vyžaduje flexibilitu a neustálé hledání řešení a postojů a na to prostě jednodušší lidé nemají.Navíc dnešní svět je globální díky informačním sítím jsme zahlceni tím co se kde šustne.Fake news vyvolávají u lidí co je žerou neklid,obavu a strach. Předci měli jedno dobré přísloví-Nic se nejí tak horké jak se uvaří.

  Za socialismu byl smrádek a klídek,podněty nepřicházely neb byly nežádoucí a problémy za nás řešili soudruzi a Moskva.Dnešní doba se mi rozhodně líbí více protože si vynucuje pozornost,být ve střehu.

 25. toli

  Sám jsem si žel musel zablokovat pár přátel na fejzu.Proti nim osobně nic nemám,jen mi vadí že jsou lehce jednodušší a sdílejí příspěvky od Okamury,SPD,Trikolory a podobně,ty fejky mne šíleně sraly a nechtěl jsem aby se mi neustále objevovaly na monitoru. tak došlo k zablokování.

 26. gin

  S Medeou a panem Brei bych mohl souhlasit, kdyby ta kauza byla jednoznačná. To ale, jak tvrdí Pelikán a někteří právníci, nebyla.

 27. Alibaba

  @Medea
  Já si myslím, že jde o „Haló“ a ja na tom vidělat a zviditelnit se, o nějaká práva jde až na druhém místě. A taky jde o čas a další věci. Ten (a další věci) by ten satanista neměl vůbec, te má hodně co stratit na rozdím od té muslimky, která ve své podstaje jen naopak něco získávala. Kde je jí teďka vlastně konec? pročpak teda nestuduje český jazyk a znovu se do té školy nepřihlásila?
  z mého pohledu je rozsudek špatný, nikdo jí ve své víře neomezoval, naopak jí víra omezuje v normálním žití v ČR.

 28. gin

  Kdo má levicové vidění světa, bude nad tím rozsudkem samozřejmě jásat. Žel, judikát vznikl, neomarxistické aktivistce Šabatové se podařilo, to, co chtěla.

 29. Hraničář

  Toli
  14.12. 2019
  Sám jsem si žel musel zablokovat pár přátel na fejzu.Proti nim osobně nic nemám,jen mi vadí že jsou lehce jednodušší a sdílejí příspěvky od Okamury,SPD ……………………

  Hele, Toli,, považuje B. Kurase za lehce jednodužšího? On totiž v jednom svém rozhovoru vyzývá posluchače aby se zamysleli nad programy politických stran a přímo doporučuje ODS a SPD aby se spojily a postavily proti Babišovi silnou pravicovou stranu.

 30. Hraničář

  Alibaba
  14.12. 2019
  nikdo jí v její víře neomezoval, naopak jí víra omezuje v normálním žití v ČR. ……………………….

  A proto možná chce, po vzoru svých soukmenovců, aby se jim Češi přizpůsobili!

 31. Hraničář

  gin
  14.12. 2019
  Kdo má levicové vidění světa, bude nad tím rozsudkem samozřejmě jásat ……………………….

  Proč levicové vidění světa?? Naši „tvrdě levicoví“ komunisté udělali z náboženství outsidery. Teprve ti pravý demokraté náboženství vystavili na piedestal.

 32. toli

  @Hraničář
  Hele, Toli,, považuje B. Kurase za lehce jednodužšího? On totiž v jednom svém rozhovoru vyzývá posluchače aby se zamysleli nad programy politických stran a přímo doporučuje ODS a SPD aby se spojily a postavily proti Babišovi silnou pravicovou stranu.

  Nevím kdo je Kuras a ani mne nezajímá,zřejmě je to nějaký vůl.Inteligent totiž ví že s Okamurou se nikdo nespojí.Okamura rozdává polibky smrti a SPD je náckovská a populistická (tedy pro jednodušší voliče),strana která by šla s SPD by si totiž příště neškrtla.A TRIKOLORA se s SPD také nespojí ,protože jsou v podstatě stejného programu.Dva kohouti na jednom smetišti se neshodnou jak známo.

 33. gin

  *Hraničář
  14.12. 2019
  gin
  14.12. 2019
  Kdo má levicové vidění světa, bude nad tím rozsudkem samozřejmě jásat ……………………….

  Proč levicové vidění světa?? Naši „tvrdě levicoví“ komunisté udělali z náboženství outsidery. Teprve ti pravý demokraté náboženství vystavili na piedestal.
  …………………………………………………………………………………………………………………………….

  Neomarxisté jsou stejný humáč jako marx-leninisté i když se navzájem vůbec nesnášejí. Otázka je, zda lze trockistku Šabatovou označit za neomarxistku. Na druhou stranu se poslední dobou trockismus a neomarxismus v mnoha bodech prolínají. Mně spíše sedí názory starolevičáka Křečka.

 34. Hraničář

  Ad: J. Štejfa a Toli:

  V socialismu jsem prožil cca polovinu života a za kapitalismu tu druhou. Takže mohu srovnávat. Ano, také jsem jásal v té báječné „revoluční“ Praze nad návratem demokracie a svobody (a kapitalismu) a málem slzel při projevu V. Havla na Letenské pláni (smůla – klíče jsem u sebe právě neměl).
  Když nyní byly ty slavné dny připomínány, uvědomil jsem si, že vůbec nebylo vzpomenuto některých „drobností“, které tehdy rezonovaly. Třebas úloha nějaké Dražské, která k Uhlovým přinesla zprávu o mrtvém studentovi. A pak samotný rozpor o něm. Jmenoval se Zifčák, studenti jej znali jako Růžičku, ale mrtvý byl najednou nějaký Šmíd! Detaily, že? A nebo že Jakeš už v srpnu, při svém projevu v Červeném Hrádku připomíná, že se objevují hesla jako Havel na hrad a pod. A nyní opět se to předkládá jako „výtrysk z nadšeného lidu“. Velmi se to podobá současnosti, kdy demonstrantům jak na Letné, tak na Václaváku jsou přiváženy celé palety nachystaných plakátů a hesel. Před tou demonstrací na Letné jsem byl v Praze a viděl ten ruch na pláni, když se tam stavěly obří obrazovky a instalovalo ozvučení. Obrazovek bylo 8, kilometry kabelů, reprobedny … Kolik to asi stálo a kdo to asi platí?? Jo, vlastně ano – ti nadšení demonstranti se skládají po korunkách (velmi mně to připomíná stavbu Národního divadla. Češi skládali krejcárek ke grošíku, aby měli „Národ sobě“. Kdo ví, že více než 50% nákladů uhradil císař František Josef?)

  Takže mě současná tvrzení, že Velká Sametová Listopadová Revoluce byla jen jakási náhoda a ne cílené a plánované předání moci do rukou „demokratů“ výměnou za beztrestnost (a že se i Havel snažil!), v žádném případě nepřesvědčují!

  Ale k tomu socialismu. Po svých zkušenostech si za svými slovy stojím. Jestliže ČSSR byla politicky závislá na Moskvě, RVHP a VS, pak ekonomicky měla dost volnosti. Záleželo jen na tom, jak ji naši političtí a ekonomičtí lídři využívali. Ano, souhlasím, málo a špatně. Hlavně proto, že sami neměli ambice nějak bohatnout. Sami byli spokojeni s tím, co měli. Panečku, jak se bulvární tisk vyžíval v tom, že Jakeš nakupupuje levné potraviny, protože má malý důchod. Husák vlastnil 3 pokojový byt v Petržalce, vláda měla státní chaty na Slapech, Štrougal, vášnivý myslivec si mohl ve vládních honitbách zastřelit bažanty královské, jelena a dokonce na Slovensku i medvěda. A vrcholem luxusu (pro některé) bylo pozvání na dovolenou na Jaltu.

  Toli, ty máš rád vzruch a rozruch, ale většina lidí chce životní jistoty a klid na práci. Mladí jsou od přirozenosti bouřliváci, a to je správné, ale jakmile se začnou starat o sebe, a pořídí-li si děti, jejich priority se rázně změní! Znám to dobře. Můj zeť také vyrazil do světa, zakotvil na tom NZ, našel si tam výborně placenou práci, oženil se, dvojčata, manželka na mateřské, nutnost řešit bydlení, tam samozřejmě i auto, rázem omezené potápění, plachtění, trajdání po ostrovech, a najednou jej zaměstnavatel, nadnárodní IT firma, vyhodil. Nejen jeho, celý tým, 16 lidí. V kontrolovaném programu nenašli chybu. Oni věděli, že tam je, ale neodhalili ji! Tak a teď honem – zajistit rodinu, platit složenky, tedy novou práci – a nutnost, zase dobře placenou. Na štěstí na NZ je minimální byrokracie. Ale mohu ti říci, že se dvěmi dětmi a s manželkou stále doma na krku se mu velice líbí sociální jistoty a klid na práci. I na koníčky.

  Jo, zase ten socialismus. Už vícekrát byl vytvořen přehled, co se udělalo za socialismu – a bez nějakých zahraničních dotací. Takže nebudu opakovat. Pokud si všímáte, v současnosti si bez dotací z EU ani neup.dneme!
  Za socialismu bylo v ČSSR všechno „naše“. Jak jsme si to udělali, takové jsme to měli! Teď je většina toho „našeho“, fakticky cizí. Už nepracujeme na sebe, ale pro cizí. A ti cizí nad námi drží „bič“. A jistě, pod „bičem“ se pracuje mnohem rychleji a poctivěji. Kdybychom se bouřili, není třeba, aby sem přijely tanky (ostatně – v Německu jich prý mají pojízdných málo). Stačí trochu pohnout kursem koruny a jsme na kolenou! Jak se to před léty stalo Rakušanům, když si zvolili nevhodného prezidenta. No a budou-li Češi pracovat nedostatečně, dovezou se Mongolové, Číňané, Vietnamci, Arabové, černoši …… A česká vláda o tom nebude rozhodovat!
  Mimochodem – ČSSR si troufla i na takovou špičku, jakou je atomové strojírenství. Nyní ani náhodou! Nečtete něco o tom, jak v současné době je (ne)kvalitní učňovské a střední – odborné – školství? Docela by mě zajímalo, co je pravdy na požadavku Pirátů, aby každý, kdo bude chodit 4 roky do školy, dostal maturitní vysvědčení!
  Jestli toto není názorný úpadek společnosti, pak už nemám co bych dodal.

  A na úplný závěr. Před pár lety jsem obdobně debatoval na Christnetu. A jednomu tamnímu vášnivému komunistobijcovi (on se měl za socialismu velice dobře, protože jako stavební expert pracoval na Kubě a zmínil se i o Argentině, tak jsem do nej rejpal, že je takovým komunistobijcem možná proto, že sám má máslíčko na hlavě) jsem položil otázku: „Máte doma zavedený princip socialistický – vzájemně výhodnou spolupráci – a nebo to, co anoncoval V. Klaus po podpisu asociačních dohod s EU – princip kapitalistický – nelítostnou konkurenci? Neodpověděl!
  Jak to máte vy?

 35. Hraničář

  toli
  14.12. 2019
  Nevím kdo je Kuras a ani mne nezajímá,zřejmě je to nějaký vůl. ……………………

  Kdyby ses zajímal, tak bys věděl. Na rozdíl od tebe žil desítky let v Británii, pracoval tam (tuším) v rozhlase, napsal řadu knih, má svůj blog a má řadu rozhovorů na YT.
  Stačí nebýt zahleděný do vlastních názorů!

 36. Hraničář

  gin
  14.12. 2019
  Mně spíše sedí názory starolevičáka Křečka. …………………..

  No vidíš, jak se nakonec krásně shodneš se starým komunistou!

 37. toli

  Ostatně vidíš sám že jakýkoliv návrh zákona který vyjde z dílny SPD je zamitnut pro nedostatečnou rozpracovanost .SPD tvoří jen líbivá populistická hesla dle objednávky svého voličstva aniž by se starala o detaily jak ten zákon má fungovat a s jakými dopady.V inteligentní společnosti (a to SPD rozhodně není) je totiž známo že zákony na sebe navazují a doplňují se,zákon nesmí být v kolizi s jiným zákonem.Příkladem je např.ta Belgie kde vládnou úředníci s pomocí inteligentně nastavených zákonů.
  V Česku jsem se setkal např.s návrhem zákona že když se nějaký nepřizpůsobivý občan poruší 3x zákon tak příjde o veškeré sociální dávky…..A co se stane ? Jednoduše stoupne kriminalita,nepřispůsobivý si opatří peníze či své potřeby prostě jinak.Takže lze říci že hloupý navrhovatel zákona přenese veškerou zátěž na obyčejné občany.

 38. toli

  Kdyby ses zajímal, tak bys věděl. Na rozdíl od tebe žil desítky let v Británii, pracoval tam (tuším) v rozhlase, napsal řadu knih, má svůj blog a má řadu rozhovorů na YT.
  Stačí nebýt zahleděný do vlastních názorů!

  Co je na tom že žil v Británii a má rozhovory na YT a svůj blog cnostného ?

  Kdekdo žil v Británii,kdekdo má svůj blog a kdekdo napsal řadu knih,jednoduše proto že každý se živí jak umí.Když jsou knihy prodejné tak proč by nepsal ?

 39. toli

  @Hraničář
  No vidíš a já bych návrat socialismu a jeho zatuchlých jistot nechtěl ani náhodou 🙂

 40. gin

  Hraničář
  14.12. 2019
  toli
  14.12. 2019
  Nevím kdo je Kuras a ani mne nezajímá,zřejmě je to nějaký vůl.
  ………………………………………………………………………………………………………………………..
  To fakt toli napsal?

  Nezklamal mě.

 41. toli

  @Gin
  To fakt toli napsal?

  Nezklamal mě.

  Pochopitelně,pro tebe snad nejsou nejdůležitější tvé názory a tvé postoje ?
  Proč bych měl číst nebo sledovat člověka který mi evidentně nemá co nabídnout ?
  Z téhož důvodu mne nezajímá ani Kristus ani papež.

 42. Hraničář

  gin
  14.12. 2019
  Zato následný odkaz vztah k tematu má. ……………………

  Dalo by se to vyjádřit ještě jinak: Jakákoliv trvalá pomoc člověku nebo skupině lidí (pokud nejsou trvale postižení/nemocní) je problematická. Pomoc má vypadat tak, že pomůžu člověku, co se dostal do nouze, pak ale jdeme oba dál svou cestou. …………………..

  Někdy v pol. 90. let jsem četl, že Izrael má 4,5 milionů obyvatel. Pak nastal příliv migrantů z Ruska a Izrael během jednoho roku – JEDNOHO ROKU!!! – přijal 1 milion migrantů. Nyní má Izrael nějakých 8,5 mil. obyvatel.
  V poušti Negev jsem viděl připravovaná sídliště a pracovní příležitosti: Dovedená voda, vyměřené parcely, silnice, el. vedení, datlové plantáže, foliáky s banánovníky a další. Jak jsem se dočetl, Izrael imigrantům poskytuje sociální pomoc po dobu 0,5 roku. Během té doby dostanou bydlení a práci – pokud si neseženou sami – v Negevu na těch plantážích. Strašná krajina! Být tam 3 dny – velice zajímavé – ale bydlet? Několik let? Celý život? Děsivé!
  Ale !!! Nelíbí se ti to?? Najdi si něco lepšího, nebo se vystěhuj!

 43. Hraničář

  toli
  14.12. 2019
  V inteligentní společnosti (a to SPD rozhodně není) je totiž známo že zákony na sebe navazují a doplňují se,zákon nesmí být v kolizi s jiným zákonem …………………..

  Máš pravdu! U nás těch příkladů máme hafo. Po zákonných „smrštích“ je u nás přes 2 miliony zákonných norem a zákony zcela běžně jsou v kolizi. Což právníci chytře využívají! A ty zákony vznikaly v době, kdy tu vládly moudré strany jako ODS, ČSSD, KDU-ČSL, TOP 09 ….. a Okamura ještě v klidu provozoval svoji turistickou agenturu!

 44. Hraničář

  toli
  14.12. 2019
  V Česku jsem se setkal např.s návrhem zákona že když se nějaký nepřizpůsobivý občan poruší 3x zákon tak příjde o veškeré sociální dávky….. …………………

  Já už 30 let říkám, že nezaměstnaní nemají dostávat sociální dávky, ale práci!

 45. Hraničář

  toli
  14.12. 2019
  Co je na tom že žil v Británii a má rozhovory na YT a svůj blog cnostného ? ……………………..

  Ctnostného zajisté nic, ale kdyby ses zajímal, tak bys znal jeho názory a nemusel ho dehonestovat!

 46. Hraničář

  toli
  14.12. 2019
  No vidíš a já bych návrat socialismu a jeho zatuchlých jistot nechtěl ani náhodou …………………..

  Já také ne, ale obávám se, aby (zářná) budoucnost současného demokratického evropského kapitalismu nebyla horší těch zatuchlých jistot socialistických!

 47. gin

  *Někdy v pol. 90. let jsem četl, že Izrael má 4,5 milionů obyvatel. Pak nastal příliv migrantů z Ruska a Izrael během jednoho roku – JEDNOHO ROKU!!! – přijal 1 milion migrantů. Nyní má Izrael nějakých 8,5 mil. obyvatel.*
  ——————————————————————————————————————–
  Když už jsme tady u toho, škoda, že ten článek, který před pár dny vyšel v Haarecu je placený. Já mohl těchto pár prvních slov:

  „Desítky tisíc dospívajících chlapců a mužů z bývalého Sovětského svazu byli hnáni do izraelských operačních sálů na počátku 90. let, aby podstoupili obřízku. O roky později si vzpomínají na výsledné trauma a bolest a na škody způsobené jejich sexuálnímu životu.“

 48. toli

  @Gin
  V tomto nevidím žádný rozdíl mezi tebou a Hvězdounem.

  A proto je můj život stabilní,vím co chci a vždy toho dosáhnu. Nezmítám se ve vichru života sem a tam.A nejsem jako vítr a plášť
  Přesto souhlasím se Zemanem že jen blbec nemění názory,avšak ke změně je potřeba hodně velká nutnost a mnoho promýšlení.

 49. Hraničář

  gin
  14.12. 2019
  „Desítky tisíc dospívajících chlapců a mužů z bývalého Sovětského svazu byli hnáni do izraelských operačních sálů na počátku 90. let, aby podstoupili obřízku. …………………..

  Je samozřejmě otázka, zda byli „hnáni“, či zda to byla podmínka pro získání občanství, či měli vlastnín zájem stát se opravdovýmin židy, nebo byli „jen“ přesvědčováni, že to tak je dobré a (nějak) potřebné.

 50. toli

  @gin
  A tím ten kopftuch obhajuješ? Přidám tu další link.

  Jestli to bylo na mne tak neobhajuji,jen říkám že by zákony,vyhlášky a nařízení měly platit pro všechny,bez vyjímek.

 51. Jaroslav Štejfa

  K Hraničáři:
  Pokud toli, vy i já se shodneme, že bychom návrat socialismu a jeho zatuchlých jistot nechtěli ani náhodou, pak jsme zajedno a předchozí diskuse je na toto téma zbytečná.
  Jaroslav Štejfa

 52. gin

  A upravoval toto nějaký zákon výslovně? Kdyby ano, tak by to ve školním řádu být nemohlo a ředitelka by to projela i u soudů nižší instance. Teď Nejvyšší soud stanovil judikát a dle mne velice špatný judikát. Nad takovým judikátem vydupaným trockistickou aktivistkou Šabatovou mohou jásat vyloženě pouze ultralevičáci.

  Pan Křeček, který to kritizuje je sice také levičák, jenže on je umírněný starolevičák.

 53. gin

  *Je samozřejmě otázka, zda byli „hnáni“, či zda to byla podmínka pro získání občanství, či měli vlastnín zájem stát se opravdovýmin židy, nebo byli „jen“ přesvědčováni, že to tak je dobré a (nějak) potřebné.*

  Sotva by to bylo podmínkou pro občanství. Tou je židovský původ po matce a dotyčný při tom nesměl konvertovat na křesťanství. Myslím si, že šlo o těžký nátlak ze strany kibuců.

  Ten článek je zpoplatněný, tak to přesně nezjistím.

 54. gin

  *Jaroslav Štejfa
  14.12. 2019
  K Hraničáři:
  Pokud toli, vy i já se shodneme, že bychom návrat socialismu a jeho zatuchlých jistot nechtěli ani náhodou, pak jsme zajedno a předchozí diskuse je na toto téma zbytečná.
  Jaroslav Štejfa*

  Já bych to mohl sotva chtít, když jsem byl tehdy pro své názory, kterými jsem se vůbec netajil, v hledáčku Státní bezpečnosti, byl jsem perzekuován, zakázali mi dělat kapitánské zkoušky a nakonec jsem byl z té práce kádrováky vyštván. Já v té době neměl vůbec žádné jistoty. Naopak jsem tehdy zakoušel perzekuci.

 55. Alibaba

  Hraničář: Jo, zase ten socialismus. Už vícekrát byl vytvořen přehled, co se udělalo za socialismu – a bez nějakých zahraničních dotací. Takže nebudu opakovat. Pokud si všímáte, v současnosti si bez dotací z EU ani neup.dneme!
  To protože ten socializmus teď přichází ze západu z EU!

 56. gin

  Plno negativních věcí, které jsou na Západě dnes před 30 lety nebylo. Kdyby mělo být o Lisabonské smlouvě referendum, tak projde málokde, jako ani neprošla její předchůdkyně, Euroústava, ve Francii a Holandsku. Takže místo do Moskvy do Brusele.

 57. Hraničář

  gin
  14.12. 2019
  A upravoval toto nějaký zákon výslovně? ………………………..

  Nejhorší byl judikát, že práva občanů smí být omezena jedině zákonem. Desítky letz fungovaly (pouhé) vyhlášky o provozu motorových vozidel. Bouralo se tehdy více než nyní , když dopravu omezuje zákon? Ve školách platily školní řády. A hle, najednou se zjistí, že nejsou zákonem, že je vlastně žádný zákon nedefinuje. Každá škola má školní řád dle svých podmínek. A teď snad pro školy každého směru bude jejich školní řád vydán zákonem??

  Aktuální vtip, ale bohužel pravda:
  Jste již seznámeni s novým vlakovým jízdním řádem?

  Předmět: Důvěrné: Malá matematická školní úloha k procvičení

  „Tak děti, spočítáme si jednoduchý příklad:
  Anička pojede o prázdninách z Liberce k babičce do Strážnice.
  Z Liberce do Hradce Králové pojede rychlíkem v tarifu ČD.
  Z Hradce do Pardubic v tarifu Hradeckého a Pardubického kraje.
  Z Pardubic do Olomouce pojede vlakem RJ.
  Z Olomouce do Starého Města rychlíkem ČD.
  Ze Starého Města do Veselí nad Moravou osobním vlakem v tarifu Zlínského kraje
  a z Veselí nad Moravou do Strážnice osobním vlakem v tarifu IDS Jihomoravského kraje.
  Kolik bude Anička potřebovat jízdenek, kolik Anička celkem zaplatí a kdy Aničku propustí z psychiatrie?“
  Přihlásil se Pepíček: „Paní učitelko, a neměli by dát do klece pro idioty ty, kteří tento systém vymysleli?!“

 58. Hraničář

  Jaroslav Štejfa
  14.12. 2019
  Pokud toli, vy i já se shodneme, že bychom návrat socialismu a jeho zatuchlých jistot nechtěli ani náhodou, pak jsme zajedno a předchozí diskuse je na toto téma zbytečná. …………………

  Akorát já, na rozdíl od vás, se na socialismus nedívám černými brýlemi.

 59. Hraničář

  gin
  14.12. 2019
  Já bych to mohl sotva chtít, když jsem byl tehdy pro své názory, kterými jsem se vůbec netajil, ……………………

  Ty nyní pracuješ v Německu? Zkus mít proti svému zaměstnavateli „hubu napříč!“

 60. Hraničář

  gin
  14.12. 2019
  Takže místo do Moskvy do Brusele. ………………..

  Pro mě je zajímavé, jak je možné, že se ti „svobodní, nezávislí, demokratičtí, společensky a občansky aktivní, soukromí ….. občané demokratických, svobodných, kapitalistických států, jimž nevládne žádná totalitní strana, tak nechají ovládat!?

 61. gin

  K těm dopravním vyhláškám. Ty byly dílem odborníků. Dnes o tom hlasují poslanci, z nichž někteří nemají vůbec ánunk. Mně mou střední školu s následnou praxí v Německu uznali bez problémů ale u nás ne, protože to neodpovídalo novele zákona z roku 1995. Člověk si pak připadá v českém státě jako v Kocourkově.

 62. gin

  *Ty nyní pracuješ v Německu? Zkus mít proti svému zaměstnavateli „hubu napříč!“*

  O zaměstnavatele nejde. V práci se nedržkuje.

  On je s jejich politiky nespokojen, protože ho uhlíkové kvóty pomalu a jistě likvidují. A musel se odstěhovat z Berlína – Moabitu (čtrť v bývalém britském sektoru), kde je to na ulici už jako v briketárně a koupit si barák na vesnici.

 63. gin

  *Pro mě je zajímavé, jak je možné, že se ti „svobodní, nezávislí, demokratičtí, společensky a občansky aktivní, soukromí ….. občané demokratických, svobodných, kapitalistických států, jimž nevládne žádná totalitní strana, tak nechají ovládat!?*

  Protože zdejší politici zjistili: „(Volebním) slibem nezarmoutíš.“

 64. Hraničář

  gin
  14.12. 2019
  K těm dopravním vyhláškám. Ty byly dílem odborníků ………………

  Ano, za socialismu zákonodárci v podstatě nepindali do podoby zákonů a vyhlášek. Sešli se jednou za měsíc na 4 dny v Praze, odsouhlasili předložené zákony a jeli domů. Chápu, že současní poslanci mající stotisícové příjmy chtějí v Parlamentu něco dělat!

 65. Hraničář

  gin
  14.12. 2019
  On je s jejich politiky nespokojen, protože ho uhlíkové kvóty pomalu a jistě likvidují. A musel se odstěhovat z Berlína – Moabitu (čtrť v bývalém britském sektoru), kde je to na ulici už jako v briketárně a koupit si barák na vesnici. ……..

  KDO???

 66. gin

  Pokud vím, tak tehdy se kompletní FS scházelo na základě svolání prezidentem republiky na pár dní dvakrát ročně, na jaře a na podzim. Jenom odsouhlasili balík zákonů zbastlených na NF a jeli domů. Nezvednout ruku pro takový zákon bylo pro poslance nebezpečné. Tak vypadal komunistický parlament———–bylo možné volit pouze jednotnou kandidátku NF——běda, když se občan k takové volební frašce nedostavil—pak měl hodně veliký malér!

  Na to s nostalgií vzpomínáš?

 67. Hraničář

  Kdo pořád píše o nějaké nostalgii?

 68. gin

  Vyznívá to z tebe a nejsem sám, kdo to tu pozoruje.

  Přesto mi jsi ze všech zdejších účastníků nejsympatičtější. Lemmy mě zklamal ale ten už se tu neukazuje.

 69. Alibaba

  Hraničář: Aktuální vtip, ale bohužel pravda:
  Jste již seznámeni s novým vlakovým jízdním řádem?
  Předmět: Důvěrné: Malá matematická školní úloha k procvičení

  Tento vtip je způsoben právě nejasnými zákony a neschopností parlamentu. Bylo navrženo (teď nevím jestl v Zákoně o drahách nebo jinde) jednotný (kilometrický) tarif pro celou republiku (pro vlaky v závazkové službě), tak aby problém co je ve ftipu nebyl. I když by asi jedna drobnost tam zůstala. Vlaky Regiojetu jsou na trati Praha – Ostrava v komerčním režimu a tam by celostátní tarif platit nemusel.

 70. gin

  ČD mají kilometrický tarif kdežto DÚK má po vzoru německých dopravních svazů tarif zónový. Poněvadž jezdím většinou jenom po kraji, tak je pro mne nový systém výhodnější. Žel, v některých krajích je jejich systém katastrofa.

  To je tu ale ohledně tématu off topic.

 71. Hraničář

  Alibaba
  15.12. 2019
  Tento vtip je způsoben právě nejasnými zákony a neschopností parlamentu. …………….

  Ty jsi železničář?

  Můj konkrétní příklad. Ze své vesnice jezdím do Prahy. Ano, za málo, nějak tak od 55 ,- do 66,- Kč, podle toho kterým vlakem v kterou dobu. Jezdím na průkazku ČD. A minule jsem se ptal průvodčího, zda bych mohl využít průkazku IREDO Pardubického a Hradeckého kraje. A on mně spočítal, že až do Chlumce nad Cidlinou bych mohl jet za 16,-Kč, pokud bych si ale nechal jízdenku vystavit v Žamberku, a dál opět za pár korun, pokud bych si připlatil na pražskou Lítačku, s níž jezdím po Praze zadarmo.

  Rozumíš? ČD si neustále stěžují, jak na provozu prodělávají, rovněž tak i kraje, že musí dotovat autobusy, ale vymyslí systém, na němž budou prodělávat ještě více!

  Nevím, co s tím má společného Parlament. Pokud se do toho Parlament plete, tak je tu většín totalita než za toho socialismu.

 72. Hraničář

  gin
  15.12. 2019
  Vyznívá to z tebe a nejsem sám, kdo to tu pozoruje. …………………

  Já tomu neříkám nostalgie, ale objektivní pohled na minulost.

 73. gin

  Žel, já v té minulosti trpěl, tak na ni mít nostalgický pohled nemohu. Pokud nostalgický pohled tak pouze na zlatá devadesátá léta. Dnes jsou šrouby, pomalu a jistě, znovu utahovány.

 74. Hraničář

  No, vidíte! Co pomohlo proti Boko Haram, by mohlo pomoci i proti hidžábu!

  „Tam, kde nigerijská armáda a policie byly obviňovány obyvateli ze slabosti a neschopnosti v boji s teroristy, vystoupila jedna osoba, která zapálila plamen odporu proti Mohamedovým následovníkům. Jedná se o Mons. Olivera Dashe Doema, biskupa v Miaduguri, epicentru aktivní zóny Boko Haram.
  Zatímco diecéze strádala v důsledku teroru, Mons. Dashe vyhlásil křížové tažení modliteb svatého růžence s prosbami o pomoc Panny Marie, aby učinila konec ráně islámského terorismu. Mladý a odvážný prelát neváhal vystoupit na náměstí, oblečený v taláru s pektorálem na hrudi a šířil modlitbu svatého růžence s takovou horlivostí, že získal obdiv i muslimského obyvatelstva.
  Před dvěma roky, když se modlil ve své soukromé kapli, Mons. Dahse obdržel nadpřirozené vnuknutí, aby svolal katolíky ke křížovému tažení modliteb proti Boko Haram. Viděl v duchu Ježíše, jak mu odevzdává meč, který se náhle změnil v růženec a slyšel hlas, který mu řekl: „Tímto bude Boko Haram poražen!“
  https://www.lumendelumine.cz/index.php?page=s-ruzencem-proti-boko-haram

 75. Hraničář

  gin
  15.12. 2019
  Žel, já v té minulosti trpěl, tak na ni mít nostalgický pohled nemohu …………………

  Ale mohl bys mít pohled objektivní .

  Před několika lety jsem četl příspěvek, od nějakého lékaře (tento? MUDr. Petr Wagner , Britské listy), který psal, že „díky“ svému buržoasnímu původu nebyl přijatý na střední školu, šel tedy do továrny a po roce mu přihlášku podepisoval osobně předseda ZV KSČ. Také moje neteř se nedostala na zdravku. Tenkrát ovšem z důvodu, že zdravka byla populární a byl převis přihlášek. Tak rok v nemocnici umývala schody a primářovu pracovnu, a po roce nastupovala do školy s primářovým doporučením.
  Také můj kamarád vzpomíná, jak byl na pracovišti osočován z nevhodného myšlení – byl/je nadšený tramp – a bylo mu i vyhrožováno soudem, ale že opět předseda ZV KSČ pohrozil těm křiklounům, že u soudu bude svědčit v jeho prospěch.

  Takže případ od případu. Já ale chápu, že osobní zklušenosti jsou pro každého rozhodující!

 76. Alibaba

  Hraničář:
  Ty jsi železničář?
  Šotouš. 🙂
  Jinak spíš obecně dopravák po technické stránce (koleje, silnice, umělé stavby).
  Takže se samozřejmě seznámím i s ekonomikou, ale té zas tak nerozumím.

  Můj konkrétní příklad.
  Vždy záleží na konkrétní trase.
  Tady vám asi nabízeli kombinaci krajských tarifů, které bohužel občas nenavazují na hranicích kraje navzájem na sebe. A každý kraj si to dělí podle svého. Pak totiž občas vychází,protože třeba v některém kraji má člověk už síťovou jízdenku když tam bydlí a jezdí častěji, levněji to nakombinovat z více jízdenek. Ale pak u více jízdenek je problém, že nemáte tzv. uzavřenou jednu přepravní smlouvu a když vám něco někde ujede, tak vás třeba už nemusí přepravit zpět domů, ale jen do výchozí stanice jízdenky. A tohle by měla jedna jízdenka na celou trasu odstranit. A opětně: Vždy záleží na konkrétní trase.

  Rozumíš? ČD si neustále stěžují, jak na provozu prodělávají, rovněž tak i kraje, že musí dotovat autobusy, ale vymyslí systém, na němž budou prodělávat ještě více!
  Dotuje se ve své podstatě vše až na několik tras, kde je opravdu komerční provoz (je to na tratích Praha – Ostrava a Praha – Brno – Vídeň/Bratislava).
  A proto teď ministerstvo (objednává dálkové vlaky) a kraje (objednávají ostatní místní dopravu) musí (je to nařízeno zákonem) soutěžit dopravce (ten kdo má vlaky a autobusy) o nejlepší cenu a kvalitu.

  Nevím, co s tím má společného Parlament. Pokud se do toho Parlament plete, tak je tu většín totalita než za toho socialismu.
  Jedině zákonem lze přikázat, aby dopravci uznávali jednotnou jízdenku, jinak je to čistě na jejich dobrovolnosti. Ono totiž není jednoduché přerozdělovat vybrané jízdné, takže by se do toho nikomu moc nechtělo, a toto je (bude) delegováno na nějakou státní organizaci..

 77. toli

  @Alibaba
  Včera ve zprávách bylo že ministerstvo nestihlo připravit vyhlášku o jednotném celostátním jízdném a jízdence,prý bude hotová v průběhu příštího roku.Současný chaos je neudržitelný a lidi budou nasraný,jde o voliče tak budou s vyhláškou spěchat.

 78. gin

  Pro mne se o žádný chaos nejedná.| Tarif DÚK chaos nepřinesl. A jídní spoje vyhledávám zásadně na IDOSu.

 79. Hraničář

  gin
  15.12. 2019
  Slzy za závojem. „Práva“ a povinnosti žen v islámu

  Islám je silně proti-ženský. Islám je prvotní příčinou utiskování muslimských žen a zůstává hlavní překážkou ve zlepšení jejich postavení . Islám vždy považoval ženy za bytosti ve všech směrech méněcenné: fyzicky, duševně i morálně. Tento negativní pohled je božsky ustanoven v Koránu, doložen v hadíthech a potvrzen v komentářích teologů, strážců muslimského dogmatu a hlouposti. …………………….

  Ono, když si poslechneš nedávné kázání M. Kuffy, který citoval ze SZ, tak je to tam podobné. Vždyť i Korán se odvolává na Abraháma a v podstatě na SZ texty!

  https://www.youtube.com/watch?v=dzfyxz97Ffs

 80. gin

  Mě nějaký Kuffa vůbec nezajímá a tak nevím, proč bych měl marnit svůj čas tím, že si budu pouštět jeho kázání.

 81. Alibaba

  @toli
  Tak vyhláška! 🙂 Já jsem přesně nevěděl, kam se to má nacpat.
  Jinak se o jednotném tarifu v dopravních kruzích hovoří od nastoupení prvních soukromích vlaků. A říká se, že ČD tuto diskuzi z principu bojkotovali.
  Chaos bude na cestách přes hranice krajů, jinak bych řekl, že krajské tarify (až na nějaké výjimky) jsou dost srozumitelné, občas i pro cesty levnější, protože někdě ta jízdenka pak platí i na MHD (např. Brno).
  Doufám, že se vše časem vyladí a bude to fungovat jako třeba ve Švýcarsku.

 82. toli

  @Gin
  Pro mne se o žádný chaos nejedná.| Tarif DÚK chaos nepřinesl. A jídní spoje vyhledávám zásadně na IDOSu.

  Zřejmě jsi nepochopil což mne v tvém případě vůbec nepřekvapuje.Jde o to že když třeba student ze Zlína cestuje do školy v Ostravě tak přestupuje 3x se třemi různými dopravci kteří si vzájemně neuznávají jízdenky a některé jízdenky se platí ve vlaku a některé na pokladně,tyto problémy jsou celostátní a má je odstranit ta ministerská vyhláška

 83. gin

  No a co, tak si koupí tři jízdenky.

 84. toli

  No a co, tak si koupí tři jízdenky.

  Ano některé ve vlaku a některé na stanici,nebuď blbec….ta vyhláška je důležitá.Proč to dělat složitě když to jde jednoduše.

 85. toli

  Jednu jízdenku až do cíle a cenu si rozdělí dopravci podle počtu obsloužených kilometrů.

 86. gin

  *Ano některé ve vlaku a některé na stanici,nebuď blbec….ta vyhláška je důležitá.Proč to dělat složitě když to jde jednoduše.*

  Vždyť je může koupit všechny ve vlaku. Pak se mu nestane, že tu jízdenku nechá v předchozím vlaku.

 87. gin

  *V některých vlacích u některých dopravců nepůjde koupit jízdenky ve vlaku.*

  A u kterých?

 88. toli

  A u kterých?

  Zkus hledat,já to slyšel ve zprávách ale už si to tak detailně nepamatuji.

 89. gin

  Já co jsem četl v manuálu ohledně našeho kraje, tak tam nic takového nebylo. Jedině ohledně přirážky u ČD, což je nehorázný postkomunistický relikt, který nemá na západě po dlouhá desetiletí obdoby, že ji nemusí platit ten, kdo se prokáže jízdenkou od jiného dopravce, že jel jeho spojem.

 90. Hraničář

  toli
  17.12. 2019
  Halíka zrovna nemusím,ale tentokrát to popsal velmi trefně.Pro kritiky Halíka připomínám že není důležité kdo to řekl,ale co řekl… ………………..

  Na ChN jsem zabanován, takže pár poznámek zde:

  ………. podobně na Slovensku extremistické strany rády používají křesťanskou rétoriku. Staví se do role obhájců křesťanské civilizace, což je zvláště roztomilé u těch, u jichž je zřejmé, že asi nikdy Bibli v ruce neměli ……………….
  P. Kuffa Bibli v ruce zcela určitě měl a do role obhájce křesťanské civilizace se staví. A určitě si je jist, že mu vnukává Duch sv. (stejně jako Halíkovi?).

  …………….. Pro konzervativní křesťany již dlouho a pro katolíky prakticky už od tragického antimodernistického boje na konci 19 století byl pojem liberalismus označením nepřítele. ………….
  Viz encykliku „Pascendi …….“ Prof. Halík by ji měl znát a vědět, že je „ex cathedra“, tedy sepsaná z vnuknutí Ducha sv., a tedy „furt“ platná!

  ………………… Svoboda je největší dar Boží a podle biblického poselství si jí Bůh cení natolik, že ji dává člověku i s vědomím, že ji člověk zneužije. ………….
  A pak to tomu „svobodnému“ člověku pořádně spočítá v pekle! Za co asi taková „svoboda“ stojí?

  ………….. Paradigmatickou událostí vyvoleného národa je exodus. ………….
  Jak moderní archeologické výzkumy v Izraeli ukazují, žádný se nekonal, jde o hebrejské mýty. Něco jako česká pověst o Praotci Čechovi.

  …………… Vidíme to ve Starém zákoně při konfrontaci Mojžíše s božským faraonem, kdy se ukazuje, že farao není Bůh, který může svobodně rozhodovat. ………………..
  Další hebrejský mýtus.

  ………………. Politická svoboda na Západě začíná ve chvíli, kdy císař Konstantin stěhuje svůj dvůr do Byzance a v Římě ponechá jednoho muže a tím je římský biskup. …………………
  Svoboda pro koho? No přece pro tu církev! A potlačení všech jiných názorů.

  …………… Středověké univerzity byly nezávislé na místní světské i církevní moci, zde se hledala pravda formou svobodné disputace. …………….
  Jo! Svobodné v mezích, které stanovila církev!

  ………………. Připomeňme také počátky teorie lidských práv ještě před osvícenstvím, a sice u teologů, kteří si kladli otázku, že je třeba hájit důstojnost domorodců v koloniích…………… Dal za pravdu teologům, kteří hájili názor, že i tito lidé, ti pohané, jsou lidé, mají duši a zaslouží si určitá práva a ochranu. …………….
  Ano!? Před tím jim misionáři zničili všechnu, kulturu duchovní i hmotnou, potlačili řeč i jejich „pohanská“ jména, a pak vysvětlovali, že musejí pilně pracovat na plantážích!
  A co paraquayské jezuitské redukce? S jejich zničením nakonec souhlasil i papež!
  Když celý svět oslavoval 500 let objevení Ameriky, tak domorodci v Brazílii symbolicky oběsili Kolumba!

  A podobně by se dalo pokračovat dál a dál.

 91. toli

  @Hraničář
  A pak to tomu „svobodnému“ člověku pořádně spočítá v pekle! Za co asi taková „svoboda“ stojí?

  Nebylo mi jasné proč v podstatě v každém kázání brojí proti svévolníkům a zároveň tvrdí že Bůh nám dal svobodnou vůli…zjevný rozpor.
  Bůh je prý mimo jiné spravedlivý takže sice můžeš dělat co chceš,ale pokud nečiníš „Boží “ vůli (rozuměj vůli církve) tak tě potrestá. Je evidentně jasné že pánbíčkáři si představují spravedlnost tak nějak zvláštně,po svém.

 92. Alibaba

  @toli
  K tomu Halíkovu proslovu toho nemám moc říct. Protože tam hodně často mluví křesťanskou „odbornou řečí“, tak jsem ani nepochopil, co chce tím pořádně povědět Možná tak jediné, že do všeho (všech oborů) chce cpát teologii.

 93. toli

  @Alibaba
  Halík se vyjádřil v tom smyslu jak se křesťané často uchylují k zcela nekřesťanským myšlenkám a dogmatům,když křesťané tvrdí že Bůh je láska a křesťan má nenávidět hřích ale milovat hříšníka.A rovněž připomíná že náckové a extrémisti mají v puse velmi často křesťanské hodnoty a tradice aniž by věděli co to vlastně křesťanství je..Třeba taková SPD je pro mne absolutně nedůvěryhodná,strana která má v názvu demokracii a dokonce přímou demokracii na svých stránkách maže a blokuje oponenty,to je vskutku demokratické 😀
  Totéž by udělala s národem pokud by jí ten národ dal moc.
  Tohle zaplatili Okamurovi jeho hloupé ovce aniž by o tom věděli
  https://g.cz/host-do-domu-imigrant-do-domu-tomiova-vila-se-tremi-koupelnami-drazdi-sousedy-i-slunickare-po-celem-cesku/?utm_source=Facebook.com&utm_medium=Social-organic&utm_campaign=jen&fbclid=IwAR1UxaoGtvQNpRuru7cDXA2kKoMPrgtouc5xQuB0SkWAv7J8Wp-A_UpyVRk

 94. Hraničář

  toli
  17.12. 2019
  Tohle zaplatili Okamurovi jeho hloupé ovce aniž by o tom věděli …………………..

  Jak to víš?
  Ta stavba, jak je vidět, už delší dobu stojí. Zdivo je promoklé. Tomio byl/je úspěšný podnikatel, vydělal milony. Kdy ta stavba byla zahájená? Proč, a kdy, se stavění zastavilo? „Fláknout“ jen tak bez vysvětlení nějaký obrázek, není solidní argumentace!
  Je to něco podobného jako tato galerie. Jen bez vysvětlení pomluvit a zostudit!
  https://g.cz/byli-jsme-na-ortelu-sokujici-zpoved-o-koncertu-kapely-ktera-neumi-hrat-ani-zpivat/
  „Ortel hrát neumí, ale zaujmout hloupé ano. Kvůli hudbě tedy lidé na Ortel rozhodně nechodí, protože kapela hrát neumí. Kvůli politickým názorům ano.“

  Ano, Ortel a SPD (Trikolora) veřejně vyjadřují, co lidé cítí!

 95. toli

  Tomio byl/je úspěšný podnikatel, vydělal milony

  Jo a vydělal si je prodejem plyšáků turistům na Václaváku .Osvěž si paměť na netu.Kdyby byl úspěšný tak neleze do politiky a věnuje se podnikání.Babiš si politikou zajistil přísun peněz pro své firmy,Okamura podniká příspěvky od státu za hlasy naivních voličů.
  Najdi si jeho vlastní vyjádření jak se zadlužil a kolik milionů dluží tím že své peníze někam vložil

  Pokud vím tak svůj předchozí Úsvit si rovněž úspěšně vytuneloval.

 96. toli

  Mezi Babišem a Okamurou je jeden obrovský rozdíl.Babiš je pragmatik který ví že si musí své voliče koupit. Okamura tento potenciál nemá a nikdy mít nebude,na to je příliš hloupý.
  Babiše nikdy nenapadne czechxit protože ví že EU je pro něj a jeho firmy životně důležitá,má s kým obchodovat a má odkud vysávat peníze.
  Oproti tomu Okamura z EU nic nemá a tak by klidně podřízl větev pod Českem odchodem z EU.A co by jako bylo dál ? S kým bychom obchodovali, kde by jsme vydělávali ?
  Napadlo tě někdy proč takové Srbsko,Černá Hora,Makedonie,Bosna ,Albánie,Moldávie dělají vše možné proto aby se do EU dostali a my jako správní blbci si nevážíme toho co máme ?

 97. Hraničář

  toli
  17.12. 2019
  Napadlo tě někdy proč takové Srbsko,Černá Hora,Makedonie,Bosna ,Albánie,Moldávie dělají vše možné proto aby se do EU dostali a my jako správní blbci si nevážíme toho co máme ? …………………..

  Napadlo mě, že to je jako s manželstvím: Kdo je venku, chce dovnitř a kdo je uvnitř, chce ven!

 98. Hraničář

  Rozpadem Jugoslávie a SSSR se ony země dostaly do ekonomického srabu. No a teď doufají, že EU do nich bude valit peníze.

  Před léty jsem byl v Řecku. Náš průvodce, Řek, vyrostlý v ČSSR, tedy znající perfektně češtinu i řečtinu, i reálie obou zení, nám nadšeně sděloval, jak EU „valí“ do Řecka peníze. Snažil jsem se vidět, kde a jak se to „valení“ projevuje. Masívně se tam stravěly dálnice, tunely (skrz hory), pensiony, novou továrničku jsem viděl jen jednu. Byl jsem tam s vinaři a navštívili jsme i velice pěkné, moderní vinařské podniky. Ale malé, soukromé, které produkovaly drahá vína, která museli vyvážet do Německa či USA, doma by je nikdo nekoupil.
  Zároveň jsme se dozvěděli, že z turistického ruchu má Řecko 40% státních příjmů. Silně jsem pochyboval, zda ty dálnice, tunely, pensiony přilákají turistů více, zvláště když po zavedení eura se všechno zdražilo. Kromě toho (prý) ze 17 milionové řecké populace je 7 milionů v zahraničí – a posílají domů nějaké peníze.

  Jak ukázal další vývoj, nemýlil jsem se. Řecko nejprve zfalšovalo ekonomické výsledky aby mohlo přijmou euro (co na to ty různé komise a výbory EU, jaká je jejich kvalita??), a pak značnou část peněz použilo na platy občanů. Jak k tomu – správně – řekl V. Klaus: „Řekové mají plné právo polehávat pod cypřiši a popíjet své ouzo, ale ZA SVOJE!“

  Takže Řecko je stále tam kde bylo, jen se o tom nemluví a na druhé straně se do podobného srabu dostává Itálie! Nechci vidět, jak by s ekonomickou situací EU zamávalo přijetí těch dalších chudých zemí, čekajících s nataženýma rukama.

 99. Jaroslav Štejfa

  K tolimu:
  Zhruba souhlasím s kritikou Hraničáře přednášky Pátera T. Halíka. K tomu doplňuji:
  Podle mne je paradoxní, že Bůh podle Bible stvořil Adama a Evu, zakázal jim ovoce ze stromu poznání, tedy vlastně je učinil nesmrtelnými, neschopnými se rozmnožovat a svoboda pro ně byla nesmyslný prázdný pojem. Tedy neznámý. Celý problém vznikl až po selhání božího díla. Tedy tvrzení, že Bůh si cení svobody natolik, že ji dává člověku i s vědomím, že ten ji zneužije je nějak cinknuté (zase ta teodicea).
  Další nesmysl je tvrzení, že podle biblického pojetí je člověk svobodný vůči přírodním silám, osudu a pozemským mocnostem. Evidentně je člověk zásadně ovlivňován přírodními silami a pozemskou mocí jiných lidí a budoucnost mu známa není, pouze ji může odhadnout a u všeho chybuje.
  Modlářství (idolatrie) je obecně projevování náboženské úcty nějakým modlám. A katolíci totéž definují pouze s tím rozdílem, že vyjmou svého Boha – úchvatné, ten modla není.
  O svobodě: T. Halík nám vnuká, že Bible přináší myšlenku svobody tím způsobem, že trvalo křesťanským myslitelům jeden a půl tisíciletí, než přišli na to, že i domorodci v koloniích jsou lidé; ještě déle o několik set let, než přišli na to, že otroctví asi není ta pravá svoboda a osvícenství vlastně vzniklo v lůně církve samo od sebe, ne po křesťanském holocaustu třicetileté války. Podobně subsidiarita – ač o ní psal už Aristotelés, a pak se v 18. stol. dostala do ústavy USA, katolíci s ní přispěchali až mezi dvěma světovými válkami.
  Atd.
  Já si také myslím, že církve a univerzity by měly být součástmi imunitních systémů společností proti totalitarismu a neměly by si s ním zahrávat. Ale věřit po dvou tisících letech, že schopnost určité prorocké sociálně kritické role křesťanů ve společnosti (řízených naprosto totálními ideologiemi a tomu odpovídajícím aparátem – viz třeba ústavu Svatého stolce) bude v blízké budoucnosti důležitější než kdykoli dřív, po mě pan Tomáš Halík těžko může chtít.
  Jaroslav Štejfa

 100. toli

  @Jaroslav Štejfa
  Já si také myslím, že církve a univerzity by měly být součástmi imunitních systémů společností proti totalitarismu a neměly by si s ním zahrávat. Ale věřit po dvou tisících letech, že schopnost určité prorocké sociálně kritické role křesťanů ve společnosti (řízených naprosto totálními ideologiemi a tomu odpovídajícím aparátem – viz třeba ústavu Svatého stolce) bude v blízké budoucnosti důležitější než kdykoli dřív, po mě pan Tomáš Halík těžko může chtít.

  V úvodu jsem upozornil kritiky Halíka (ke kterým rovněž patřím) že není důležité kdo to řekl ale je důležité co řekl. Teologii považuji za hovadinu a tudíž jde mimo mne.
  To důležité je že Halík poukázal na to kolik takykřesťanů zastává náckovské a extrémistické postoje které jdou naprosto mimo křesťanství a kolik nácků a extrémistů se schovává za křesťanství a křesťanské tradice aniž by vůbec věděli o čem křesťanství je.
  Okamuru jsem dával za jeden příklad a další kousek-Klaus mladší, bijce za tradiční rodinu který je 2x rozvedený….. no není to směšné ?

  Jinak souhlasím ,University by měli být svobodné a demokratické už z tradice a principu.Pamatuji jak mi kamarád pár let po revoluci říkal jak je Hradecká VŠ prolezlá komouši co vše ovládají po staru. Je 30 let po pádu totality a myslím že se to dost změnilo,dnes jsou studenti sebevědomí ,mají své zástupce v akademických senátech a nenechají se opít rohlíkem a je pravdou že za odlišný názor jim nehrozí vyhazov.
  Avšak stejnou svobodu a demokracii už z principu nemůžeme chtít po teologických fakultách,v tom náboženském prostředí je to prostě nemyslitelné.

  Církev nemůže být nositelem svobody a demokracie,to je protimluv.Přesto existují církve (nikoliv v Česku) které se opírají o teologii osvobození jak tvrdí ,tvrdit mohou co chtějí (Duka svého času také tvrdil že ŘKC je moderní církev pro 21.století a mne by zajímalo jak mohou udělat nový bordel ze starých kurev ?) a je pravdou že si nedokážu představit jak vypadá taková teologie osvobození,víte to někdo ?

 101. Pingback: Tisková zpráva Ateistů ČR: Náboženská víra či její absence nesmí zavdávat důvod pro přidělování výhod a privilegií | Ateisté ČR

 102. Alibaba

  Jaroslav Štejfa: Já si také myslím, že církve a univerzity by měly být součástmi imunitních systémů společností proti totalitarismu a neměly by si s ním zahrávat.
  Církev proti totalitarismu? To je jako kozel zahradníkem. 🙂

 103. Hraničář

  Toto je, myslím, nosná myšlenka pro zdejší diskuze. Jakkoliv (už) s autorem nesouhlasím:

  „Myslím, že víra je projevem jedné ze základních lidských tužeb a tou je touha po věčném životě. My víme, že zemřeme, ale přesto jednáme tak, jako bychom měli žít věčně, jako by se všechno točilo kolem nás. Myšlenka, že by náš život měl jednou úplně skončit, je pro nás neakceptovatelná, a tak si vytváříme představy o tom, co se s námi bude dít v posmrtném životě. Je to podobné jako s láskou nebo spravedlností. Všichni toužíme po dokonalé lásce a po dokonalé spravedlnosti, i když se s nimi nikdo z nás nesetkal. Náš život je dnes plný jistot, máme co jíst, máme kde bydlet, máme čas na odpočinek. Naše touhy nás ale stejně dělají nešťastnými, protože se v tomto světě nikdy stoprocentně nenaplní. Z toho důvodu si říkáme, že se ty touhy snad jednou naplní po naší smrti, a právě to nás podle mě žene k Bohu.“
  https://magazin.aktualne.cz/czendlik-vanoce-byly-konzumni-vzdycky-verici-clovek-neni-ten/r~e5cb82b21b6c11ea84c6ac1f6b220ee8/

 104. gin

  Je to trochu off topic, přihřívám si teď svou polívčičku ale aspoň si můžete udělat obrázek, co je současná ombucmanka, trockistická aktivistka zač:

  Jeden postižený obřízkou napsal:

  “ Měl jsem rozhovor i s Ombudsmankou, která mi vysvětlila na základě kterého zákonu je obřízka povolena.. V zákonu o integritě a amputacích je napsáno, že zákonný zástupce může povolit amputaci, která je pro dítě prospěšná.. Následně na to paní ombudsmanka dodala, ať neřeším, zda je ve skutečnosti prospěšná, či nikoli – to posuzuje soud jednotlivě až nastane problém. Takže v podstatě stačí věřit, že je amputace prospěšná a můžu dotyčnému uříznout cokoli. Následně ombudsmanka dodala, že se na toto téma už se mnou nebude bavit, takže ochrana práv, jako kráva… No a když zemře dítě (jako například tříletý chlapec z Brna, nebo je zmrzačen, jako muslimský chlapec v Německu, je to asi bráno, že je to v jeho prospěchu)…“

 105. Hraničář

  Zajímavost z Británie:

  Na jednu stranu budeme kontrolovat, kdo k nám přichází třeba z Francie nebo Itálie, na druhou stranu tu ale už teď máme velké množství studentů – jsou to stovky tisíc lidí z muslimského světa, za které jsme rádi a chceme je. Přijíždějí i velké počty turistů – i ty chceme, zranitelní ale jsme. Nemyslím si tedy, že by brexit ve výsledku nějak zvýšil nebo snížil britský problém s terorismem.
  https://www.seznamzpravy.cz/clanek/po-brexitu-budou-islamiste-nenavidet-britanii-jeste-vic-rika-expert-88522

Komentáře nejsou povoleny.