Tisková zpráva Ateistů ČR: Náboženská víra či její absence nesmí zavdávat důvod pro přidělování výhod a privilegií

Autor | 18.12. 2019

Spolek Ateisté ČR je přesvědčen, že sekulární stát je takový stát, ve kterém mají všichni lidé stejná práva nehledě na to, k jaké náboženské víře se hlásí, či zda u nich taková víra absentuje. Je-li proto povoleno nošení pokrývek hlavy, pak proti nošení hidžábů principielně nic nemáme, stejně jako nic nemáme proti nošení kšiltovek, bekovek, klobouků, cedníků či jiných pokrývek hlavy, jelikož se domníváme, že není podstatné, zdali si ten který člověk oblékne tu kterou pokrývku hlavy z náboženských či jiných důvodů. Jinak řečeno, sekulární stát nikoho na základě příslušnosti k té či oné náboženské víře nediskriminuje, ale ani nezvýhodňuje, a všem svým občanům distribuuje tatáž práva.

Považujeme proto za absurdní a nepřijatelné, aby soud vzal náboženskou motivaci pro nošení pokrývek hlavy a položil ji na jednu misku vah, a poté vzal nenáboženskou motivaci k témuž a umístil ji na druhou misku vah, a následně řekl, že první zmiňovaná motivace je důležitější, hodnotnější a zásadnější než druhá. Argumentace soudu tak v podstatě nenáboženské přesvědčení devalvuje na něco méně hodnotného a Nejvyšší soud si tím osobuje právo určovat, čí vnitřní pocity jsou hlubší a významnější. Něco takového však považujeme za mimořádně nebezpečné. Náboženská motivace k jakémukoliv úkonu totiž není ze své podstaty větší, zásadnější, důležitější a hodnotnější než jakákoliv jiná motivace.

Vztáhneme-li to na případ žáků na střední škole, motivace nějakého žáka vzít si v určitý den do školy svou oblíbenou pokrývku hlavy, třeba kšiltovku, ke které může mít významnou citovou či jinou vazbu (dárek od blízké osoby, spojení se vzpomínkami na pro něj důležitou minulost apod.), může být hlubší, citově zásadnější a upřímnější než u žáka, který si ji bere proto, že mu to předepisuje jeho náboženství (tedy v podstatě z povinnosti). Ale samozřejmě také nemusí. Je to otázka, kterou z podstaty věci nemůže objektivně zhodnotit vnější pozorovatel, jelikož by se tím pasoval do role osoby, která posuzuje něco, co se odehrává uvnitř hlav jiných osob. Jednoduše není možné říct, že pocity, myšlenky a vnitřní stavy motivující k nějakému jednání jsou u jedné osoby více hodnotné než u druhé jen proto, že první osoba tyto svoje vnitřní pocity, stavy a myšlenky odvozuje ze svého náboženského přesvědčení.

Problém, který s celou věcí jako Ateisté ČR máme, je ten, že v obecné rovině existuje ve školním řádu pravidlo zakazující všem žákům nosit během výuky pokrývky hlavy, a někomu by to mělo být i přes tento zákaz dovoleno čistě na základě toho, že se hlásí k určitému náboženství, přičemž důvody jiné než náboženské jsou považovány za méně hodnotné a důležité na to, aby zavdaly příčinu k udělení výjimky. Nesouhlasíme tedy s tím, aby někomu bylo i přes zákaz umožněno nosit pokrývku hlavy, zatímco ostatním by to umožněno nebylo, jelikož by jejich (nenáboženské) důvody pro nošení pokrývky hlavy byly shledány za podřadné a méně důležité oproti důvodům náboženským. Znovu opakujeme, že nenáboženské důvody mohou být pro jednotlivce klidně zásadnější a vnitřně důležitější, než je tomu u věřícího člověka. Samotná skutečnost, že někdo něco dělá kvůli své náboženské víře, automaticky neznamená, že má pro danou činnost silnější motivaci a že je pro něj důležitější, než když to stejné dělá jiný člověk z důvodů, které nejsou spjaté s náboženstvím.

V obecné rovině tudíž proti nošení hidžábů, stejně jako kšiltovek, klobouků, bekovek či třeba cedníků nemáme vůbec nic, v tomto konkrétním případě nám však vadí zvýhodňování náboženských motivací k nošení pokrývek hlavy před těmi nenáboženskými.

Více informací k naší pozici vůči rozhodnutí Nejvyššího soudu viz zde a zde.

Ateisté České republiky

460 thoughts on “Tisková zpráva Ateistů ČR: Náboženská víra či její absence nesmí zavdávat důvod pro přidělování výhod a privilegií

 1. Hraničář

  A co kdybychom toto stanovisko zasílali Nejvyššímu soudu? Třebas by se tam ta „squadra moudrých“ chytla za nos?

 2. Medea

  @Honza Werner

  „Považujeme proto za absurdní a nepřijatelné, aby soud vzal náboženskou motivaci pro nošení pokrývek hlavy a položil ji na jednu misku vah, a poté vzal nenáboženskou motivaci k témuž a umístil ji na druhou misku vah, a následně řekl, že první zmiňovaná motivace je důležitější, hodnotnější a zásadnější než druhá. Argumentace soudu tak v podstatě nenáboženské přesvědčení devalvuje na něco méně hodnotného a Nejvyšší soud si tím osobuje právo určovat, čí vnitřní pocity jsou hlubší a významnější.“

  Vaša kritika je nesprávne nasmerovaná. Súd sa len vyjadril k porušeniu zákonov ohľadom náboženskej slobody. Ako som už písala, nemali by ste kritizovať súd za to, že sa rozhodoval (ohľadom realizácie náboženskej slobody) v súlade s platnými zákonmi, ale mali by ste kritizovať zákony ČR a plédovať za ich zmenu, keď Vám teda vadí v akom rozsahu náboženskú slobodu umožňujú.

 3. ateista

  @Medea
  „Vaša kritika je nesprávne nasmerovaná. Súd sa len vyjadril k porušeniu zákonov ohľadom náboženskej slobody.“
  Nesouhlasím s Vámi. Víra v boha by podle mne měla být ryze soukromou záležitostí a odehrávat se v soukromí. Na veřejnosti by nikdo neměl rozpoznat, zda je ten či onen věřící či nevěřící. Veřejnou okázalost zavedli církevní hodnostáři, aby demonstrovali svoji moc nad celým světem (viz „právo“ korunovat krále či císaře). A u tuhle moc opět usiluje Duka svým vtíravým vystupováním na veřejnosti. Přitom je to největší zločinec v reppublice.

 4. gin

  Paní Medeo, souhlasit s vámi nemohu, jako ani v tomto případě s panem Jirkou Brei, kterého znám už roky z jiného fóra a kterého si jinak velice vážím.———-Kdyby bylo v tomto znění zákona explicitní, tak by to nemuselo dojít tak daleko, a soudy nižšího stupně by musely hned rozhodnout jednoznačně. Jenže tu došlo ke zpolitizování té kauzy a dostalo se to až k Nejvyššímu správnímu soudu, který vidím dle jeho rozhodnutí jako zpolitizovaný (SOUD MÁ BÝT POLITICKY NESTRANNÝ!!!) . Na rozdíl od vás mám pár semestrů práva vystudovaných a tak jsem v právnických věcech poněkud v obraze. Takže v tomto se musím chtě nechtě, ač je mi jako militantní ateista jinak dost nesympatický, postavit na stranu pana Wernera.

 5. toli

  @Ateista
  Nesouhlasím s Vámi.

  Medea jen poukázala že s Honzou Wernerem pláčete na nesprávném hrobě.Pokud existují zákony které privilegují křesťany a náboženské organizace tak je nutné pro změnu tlačit na zákonodárce.Budeme vytýkat třeba církvím že neplatí daně ?Zákon jim to umožňuje a nelze vytýkat církvím že toho využívají,můžeme zde tisíckrát říci že je to nemorální vůči ostatním ale nic s tím nenaděláme do té doby než se změní zákon.

 6. gin

  Teď tu přilepím něco, co jsem napsal na šarlatánku a myslím si, že Toli, s kterým se vzájemně vůbec nemusíme, mi v tomto přitaká:

  „Dlouho jsem se tu nepodíval, protože jsem tu viděl jenom hádku Rakata s jedním individuem, který se tu nazývá „kvantum skepse“ a ta jalová hádka mě totálně otrávila. Myslím si totiž, že „kvantum skepse“ je multinick z OSACRu, a pokud je to on a s někým se pře, tak vůbec nemá cenu jeho příspěvky číst. Jak už jsem to napsal na OSACR psychologovi Tolimu, který pod novým nickem, když rozezná, že je to on, tak ho vůbec nečte.——-Tolimu jsem napsal: “ Myslím si, že multinick nemá názor vůbec žádný, ale jako typický troll rád ryje do diskuzí, za účelem, z čehož má pak psychický orgasmus, aby dotyčné lidi nasr.a.l. Chová se totiž jako pravý internetový troll———–škoda, že sem na doktorku nejdou vkládat obrázky, jak tomu bylo už na na dnes uzamčených diskuzích na sesterském rakouském netdoktorovi, kde jsem vložil typický obrázek s zákazovou značkou, na které je červeně přeškrnuto dozlatova opečené kuřátko a sklenka vína a k významu té značky je napsáno————NEKRMTE TROLLY!!!“

 7. toli

  @Ateista.,Honza Werner

  Sepišme petici za srovnání ekonomických a společenských pravidel mezi sekulárním a náboženským sektorem a dejme jí podepsat lidu.Pak s tím můžeme do sněmovny.Inspiraci můžeme hledat u hnutí Jsme fér které se snaží srovnat životní podmínky homosexuálů s heterosexuály,odstranit diskriminaci.Princip práce s lidmi je zcela totožný

 8. gin

  @toli

  Je vidět, že základy právnického vzdělání nemáš. Jsme v oblasti práva kontinetálního a ne v oblasti práva anglosaského. Z principu té kauzy má arabista a konvertita k islámu Petr Pelikán pravdu. Ta kauza je nejednoznačná a uměle zpolitizovaná. Nejde tu vůbec o žádný šátek ani o tu konkrátní studentku. Nezpolitizovaný soud by se tímto vůbec nezabýval a z ohledy na fakta by tu věc odložil.

  První otázka starého římského práva, z kterého naše kontinentální právo vychází je QUI BONO? ——–KOMU JE TO DOBRÉ? Jasně vidím ve sporu zástupce ombucmanky, který je právník s jeho nadřízenou aktivistkou Šabatovou, která vůbec žádné právnické vzdělání nemá a tak dle mne nemá na tom postu vůbec co pohledávat, o co jde, a jaká bitva je pro sekularismus prohraná.

  V jedné věci se pan Pelikán mýlí. I když jde o účinky prakticky obdobné, tak nešlo o vytvoření precedentu ale šlo o stanovení judikátu. Judikát totiž není na rozdíl od precedentu pramenem práva a v kontinentálním právu není pro precedenty místo.

  Je to to samé jako ti, kdo kritizují naše hradní strašidlo, které já od počátku, kdy vlezl do politiky vůbec nemusím, jako od počátku nesnáším Babiše a proto jsem podepsal Milión chvilek jako jeden z prvních, že porušuje ÚSTAVNÍ ZVYKLOSTI, v kontinentálním evropské právu totiž nemá termín ÚSTAVNÍ ZVYKLOSTI vůbec žádné místo. Jakýkoliv řádný vyučující na právnické fakultě by z ní studentíka, který by mu toto tvrdil, z té fakulty vypokal hned po prvním semestru. Proto v této kauze stojím za panem Wernerem.

 9. gin

  *toli
  19.12. 2019

  @Ateista.,Honza Werner

  Sepišme petici za srovnání ekonomických a společenských pravidel mezi sekulárním a náboženským sektorem a dejme jí podepsat lidu.Pak s tím můžeme do sněmovny.Inspiraci můžeme hledat u hnutí Jsme fér které se snaží srovnat životní podmínky homosexuálů s heterosexuály,odstranit diskriminaci.Princip práce s lidmi je zcela totožný
  *

  Toli, vím o co ti jde a proč se stavíš v tomto proti panu Wernerovi. To mi docvaklo už od počátku a tímto příspěvkem jsi mne v negativním náhledu, jaký na tebe mám, pouze utvrdil.

 10. gin

  @toli

  My se neshodnem asi snad ve vůbec žádné věci, kromě jedné jediné, a to je věc, která se týká multinicka. Alespoń to, když už nic jiného.

 11. toli

  @Gin
  Toli, vím o co ti jde a proč se stavíš v tomto proti panu Wernerovi. To mi docvaklo už od počátku a tímto příspěvkem jsi mne v negativním náhledu, jaký na tebe mám, pouze utvrdil.

  Víš naprosto prd,já naopak vím že máš poněkud delší vedení.
  Na tomto foŕu jsem nějakých 6-7 let,a co tady neustále čtu ? Jen kňourání a naříkání o tom jak mají křesťané a jejich organizace výhody oproti ostatním.No tak s tím něco dělejme ,fňukáním se nikdy nic nevyřeší.
  Hnutí Jsme fér jsem použil jen jako příklad toho jak se správně dělá lobbing,ani OSACR bez lidí nezmůže nic.Ale můžeme tady dalších 6-7 let jen žvanit,jo to můžeme.

 12. Josef Běláč

  Za mé školní docházky bylo obvyklé, že žáčci před vstupem do třídy smekli a jejich kolegyné si směly pokrývku hlavy ponechat, což také ve své většině učinily. Od kdy se stalo běžným, že během vyučování byli všichni prostovlasí, nevím. Nevím ani, kdy se to dostalo do školních řádů, a zajímalo by mě, kdy to bylo implementováno na příslušné škole. V prvních dvou ročnících mé školní docházky nebyly ve školách šatny a nemusili jsme se přezouvat. Teprve při nástupu do třetí třídy (v jiné škole) jsem byl překvapen nemilosrdným požadavkem pana školníka na přezůvky. Patrně v té době začaly žákyně využívat možnost zanechání svršků a bot v šatnách k odložení přikrývek hlaviček a časem se s toho stal zvyk a nakonec i pravidlo (některých) školních řádů. Svévolné kecání do úpravy zevnějšku žáků a studentů se „široce“ rozvinulo v dbě komunismu a normalizace zvlášť. Jak je vidět, některé soudružky učitelky a ředitelky se z toho dodnes nevymanily.

 13. toli

  @Josef Běláč
  Svévolné kecání do úpravy zevnějšku žáků a studentů se „široce“ rozvinulo v dbě komunismu a normalizace zvlášť. Jak je vidět, některé soudružky učitelky a ředitelky se z toho dodnes nevymanily.

  Já chodil na základku v druhé polovině 70 a první polovině osmdesátek ,za trest jsme museli opisovat školní řád (byl celostátní a byl součástí žákovské knížky) a vím že tam byla zmínka i o čistém ,upraveném a rozruch nebudícím zevnějšku.

 14. gin

  @Toli

  Jsme stejně zhruba stejný ročník. Měl jsem štěstí, že u nás na ZDŠ taková buzerace nebyla, protože normalizační ředitelka, kterou z ní udělali poté, co vyhodili ředitele Michka, byla naprosto rozumná.

  A jeho žena Michková, která mě učila češtinu a dějepis, jí sice nevyhodili, ale po letech si uvědomuju, co nám tehdy podpráhově jako děckám vštěpovala. Komunismus nenáviděla, kdyby to vyjádřila natvrdo, tak z té školy letí jak namydlenej hadr, jak její manžel, bývalý ředitel. Já až po letech jsem zpětně pochopil její taktiku. Mohla ze školy též odejít jenže ona to dělala jinak, podprahově nám vysvětlovala špatnost komunistického režimu. ZDŠ jsem skončil v roce 1976.

 15. toli

  ZDŠ jsem skončil v roce 1976.

  No to já byl v 1976 v první nebo druhé třídě.

 16. Medea

  @Ateista

  „ Nesouhlasím s Vámi. Víra v boha by podle mne měla být ryze soukromou záležitostí a odehrávat se v soukromí. Na veřejnosti by nikdo neměl rozpoznat, zda je ten či onen věřící či nevěřící. “

  Ale ja som nepísala o tom, „co by (ne)mělo být“ v nejakom ideálnom sekulárnom štáte, ale že rozhodnutie súdu v hidžábovej kauze sa mi javí (na základe mojich informácií) v súlade so zákonmi ČR a ak sa niekomu táto situácia nepáči, tak by mal radšej presadzovať zmenu zákonov a nie vyčítať súdu, že sa riadi zákonmi.

 17. Medea

  @gin

  „ Jenže tu došlo ke zpolitizování té kauzy a dostalo se to až k Nejvyššímu správnímu soudu, který vidím dle jeho rozhodnutí jako zpolitizovaný (SOUD MÁ BÝT POLITICKY NESTRANNÝ!!!) . Na rozdíl od vás mám pár semestrů práva vystudovaných a tak jsem v právnických věcech poněkud v obraze. “

  Sorry, ale tvrdenia, že máš niečo vyštudované alebo že najvyšší súd sa Ti javí ako „spolitizovaný“, nie sú argumenty.

  Nejvyšší soud svoje rozhodnutie nejako zdôvodnil a Ty si sa s jeho zdôvodnením argumentačne nijako nevyporiadal.

  „ Nezpolitizovaný soud by se tímto vůbec nezabýval a z ohledy na fakta by tu věc odložil. “

  „Nespolitizovaný“ súd by sa vykašľal na prípadné odopieranie práv/slobôd (ukotvených v zákonoch ČR) jednotlivcom? 😀

 18. Jiří Brei

  Už jsem to tady psal několikrát – pokud Vás, pane Wernere, tolik trápí, že Pepíčkovi možná v nějaké škole zakazují kšiltovku po dědečkovi, ke kterému má niterný vztah, hajte jeho právo u soudu tak, jako si ho hájila slečna Ahmednuur Ayan Jamaal (nebo ti, kteří za ní stali), proti žalované Střední zdravotnická škola, IČO 00638765, se sídlem Ruská 2200/91, 100 00 Praha 10. A pokud chcete sekulární stát, založte si stranu, vyhrajte volby a navrhněte a schvalte příslušné zákony. Jinak Vaše nekonečné fňukání nebude mít žádný smysl.

 19. gin

  Samozřejmě, pane Brei, s takovou argumentací máte naprostou pravdu. Ale vůbec neznáte základy práva. Ano, byl stanoven judikát, který se mi krajně nelíbí kvůli totální pochybnosti celé kauzy. Já být ředitelem té školy, tak bych takové studentce kopftuch vůbec nosit nezakazoval, protože v tomto případě není v kolizi právo přirozené s právem pozitivním a o nesmyslných školních nařízeních vím své.

  Kšiltovka neobstojí. Jenže pokud si někdo usmyslí, že je pastafarián (smyšlené recesivní náboženství) šup, mít 16 let a ne 59 co mám teď, šup a chodím s cedníkem na hlavě nejen do po ulici a ale i do školy a žádný vyučující si na základě takového judikátu nesmí dovolit ani mektnout a natož, aby mne za to bylo vyhrožováno vyloučením ze školy, nedej Bože, abych byl vyloučen. Proto v tomto dávám za pravdu panu Wernerovi, že se mu takový judikát Nejvyššího správního soudu, i když jsem jeho článek o obsahu románu celý nepřečetl, protože tak dlouhé články ze zásady celé podrobně nečtu. Mně stačila pouze kostra toho článku a byl jsem v obraze a proto panu Wernerovi dávám v této diskuzi za pravdu.

 20. gin

  *Sorry, ale tvrdenia, že máš niečo vyštudované alebo že najvyšší súd sa Ti javí ako „spolitizovaný“, nie sú argumenty.*

  Vím, že argumenty to nejsou, můj náhled je náhled. Stávající nevyjasněné pozitivní právo umožnilo té ředitelce tak jednat, což potvrdily i soudy ve dvouch instancích. Nejvyšší správní soud nakonec rozhodl jinak a stanovil velice špatný judikát a to v případě velmi pochybné a nejasné kauzy (Být ta kauza jednoznačná, jako v případě té muslimské studentky v Teplicích, tak neceknu ani slovo ale tam zase ředitel jedná zcela jinak).

  No nic, judikát byl položen a ať se mi to líbí nebo nelíbí, tak v tomto má pan Brei pravdu, že toto může zvrátit pouze parlament České republiky, v nějž je má důvěra minimální. Takže si tu mohu akorát tak mektat na internetu, jako jsem za komunistické éry, když ještě internet, nejen internet ale i mobily a pevných telefonních linek bylo velmi pomálo, mektal v putyce. Z vnitřního hlediska dávám panu Wernerovi za pravdu ale k čemu je to platné. Ten judikát zpolitizovaného Nejvyššího správního soudu (že je ten soud zpolitizovaný, je můj osobní názor, s kterým má každý, i Medea právo nesouhlasit) je tvrdým atakem vůči sekulární společnosti, kterou já, ač nejsem ateista, na tvrdo podporuju.

 21. gin

  * slečna Ahmednuur Ayan Jamaal (nebo ti, kteří za ní stali),*

  Můj názor je, že tu slečnu by to ani nenapadlo a že je to v rovině vyšinuté a uměle manipulativně vyrobené svaté Gréty.

 22. Hraničář

  gin
  19.12. 2019
  Kšiltovka neobstojí. ………………………..

  Omyl! Musí obstát jakákoliv pokrývka hlavy! V demokracii mají (měli by mít) všichni stejné povinosti i práva. Pokud školní řád nesmí zakázat hidžáb, nemůže zakázat ani kšiltovku.
  Ale, jak vysvětlil pan Pospíši (a nikdo zde to nezaznamenal?) – hidžáb jako takový není šátek, ale PRINCIP oddělení pohlaví, který má podobu buď architektonickou – mužská a ženská část domu – prostorovou – oddíly mužské a ženské v dopr. prostředcích, nebo vyjádřený oděvem – burkou, nikábem, nejjednodušeji šátkem.
  V podstatě bychom si my měli uvědomit, že (ten) hidžáb je výrazem podřízenosti ženy muži.
  Známe to i z křesťanství – podle sv. Pavla by ženy v přítomnosti mužů (od 12 let) měly mít z úcty k nim zakryté vlasy!

 23. Medea

  @gin

  „ Můj názor je, že tu slečnu by to ani nenapadlo a že je to v rovině vyšinuté a uměle manipulativně vyrobené svaté Gréty. “

  Ani poukaz na prípadnú vyšinutosť spomínanej slečny nie je argumentom proti rozhodnutiu Najvyššieho súdu. Slečna by mohla byť vyšinutá a rozhodnutie súdu i tak správne 🙂

 24. gin

  zase neznalost základů práva. Judikát je pro nižší soudy závazný ale to neznamená, že rozhodnutí toho soudu je správné. Paní Medeo, kdybyste toto řekla u zkoušek na právnické fakultě, tak by vás z ní vyhodili už po prvním semestru. Vy stojíte nad soudem jako Bohyně a máte právo hodnotit, zda jeho rozhodnutí je správné nebo nikoliv?

 25. gin

  Co mi to podsouváte? Já nikdy a nikde nenapsal, že ta slečna byla vyšinutá ale napsal jsem, že její kauza byla určitými aktivisty zneužita. Tak se to jeví a to je můj názor. Že mám za vyšinutou jinou slečnu „svatou“ Grétu, to je věc zcela jiná.

 26. gin

  *Známe to i z křesťanství – podle sv. Pavla by ženy v přítomnosti mužů (od 12 let) měly mít z úcty k nim zakryté vlasy!*

  Svatého Pavla v tomto zcela chápu.

  Mě dlouhovlásky neskutečně rajcují už od pohledu, zatímco žena otrříhaná na krátko pro mne neznamená vůbec nic. Ale když vidím dlouhovlásku, tak nemusím pomýšlet na viagru, topořivá tělíska zafungují okamžitě. Dlouho jsem dumal, proč mám takové příjmení. Ve škole se mi mému tomu smáli a učitelka přišla s názorem, že ho mám, kvůli tomu, že když se ta příjmení za Marie Terezie povinně přidělovala, že můj prapraprapraprapradědeček měl asi na hlavě ten vlas pouze jediný. Teď tuším, proč asi to jméno mám, někdo je, když se dívá na pěknou ženu „horňák“ jiný „dolňák“ a já jsem „vlasák“. S tím nic nenadělám, to bude asi vrozené, jako ta homosexualita, kterou tu Toli obhajuje. S pozdravem Tonda Vlas.

 27. gin

  Přečetl jsem si ten rozsudek bleskově ale je z toho jasné, že ti soudci nemají na rozdíl od pana Pelikána sebemenší znalost religionistiky. Judikát byl položen, ale co jsem tam četl, tak je ten rozsudek právnický a zpolitizovaný paskvil.
  Celkově dávám za pravdu panu Wernerovi. Sekularismus, který přesto, že nejsem ateista obhajuju, tímto rozsudkem dostal na frak.

 28. toli

  S tím nic nenadělám, to bude asi vrozené, jako ta homosexualita, kterou tu Toli obhajuje. S pozdravem Tonda Vlas.

  Víš Toníku homosexualitu nikdo obhajovat nemusí,ona se velice dobře obhajuje sama.Homosexualita je tady od počátku života a víme že evoluce ponechá pouze to co je nějakým způsobem do budoucna důležité.To že zatím nechápeme čím je homosexualita důležitá znamená pouze naši neznalost.Homosexualita se svou existencí obhájila již sama nikoliv před náboženskými pomatenci a sekulárními ignoranty (nevzdělanci) kteří tvrdí že je to zvrhlost.Před lidmi se vůbec hájit nemusí,lidé totiž o její existenci nerozhodují.

 29. Medea

  @gin

  „ zase neznalost základů práva. Judikát je pro nižší soudy závazný ale to neznamená, že rozhodnutí toho soudu je správné. “

  Žeby aj gin mal problémy s pochopením čítaného textu? Píšem snáď niekde, že záväznosť judikátu ZNAMENÁ aj jeho správnosť? 🙂

  „ Vy stojíte nad soudem jako Bohyně a máte právo hodnotit, zda jeho rozhodnutí je správné nebo nikoliv? “

  Nie ako Bohyňa, ale ako rozumná bytosť, ktorá sa pozrela na argumenty súdu a príslušné české zákony a usúdila, že súd rozhodol správne (zjednal nápravu v súlade s českými zákonmi).

  Samozrejme, nie som právnička, takže je to len laický úsudok a ja som pripravená ustúpiť pred silou prípadných odborných protiargumentov, ale pán Gin v tejto diskusii vyjadroval len svoje pocity, čo pre rozumnú bytosť nie je veľmi zaujímavé (a pokiaľ viem, tak ani on nie je právnik) 🙂

 30. toli

  @Medea
  ale pán Gin v tejto diskusii vyjadroval len svoje pocity, čo pre rozumnú bytosť nie je veľmi zaujímavé (a pokiaľ viem, tak ani on nie je právnik)

  Již před časem a dnes znovu jsem říkal že Gin má poněkud delší vedení tak ho prostě omluv . 🙂

 31. gin

  Já kdysi parafrázoval na toto téma jeden výrok předposledního říšského prezidenta Německa (po jeho smrti už ten úřad nebyl z Hitlerova rozhodnutí obsazen, že pro velikost zesnulého ten úřad už nikým obsadit nelze a tak si Hitler jeho pravomoci přivlastni sám a přidal si titul führer, až po Hitlerově smrti zastával na pár dní admirál Karl Dönitz, který zvládl nařídit pouze dvě věci, zakázal hajlování a místo toho nařídil starší za Hitlera zapomenuté salutování a nařídil jednotkám, které to dokážou zvládnout, aby okamžitě uprchli do amerického zajetí). To ale byla jen odbočka. Maršál Paul von Hindenburg si stěžoval, že jako říšský prezident se musí zabývat takovými věcmi, kterými by se nikdy jinak nezabýval, jako například EKONONIKOU, KTERÉ NIKDY NEROZUMĚL, VŮBEC JÍ NEROZUMÍ A ANI JÍ DO BUDOUCNA NIKDY ROZUMĚT NECHCE. Já to parafrázuju, ale jaký měl vztah maršál von Hindenburg k problematice ekonomiky, takový já mám vztah k problematice homosexuality, nikdy jsem PROBLEMATICE HOMOSEXUALITY NEROZUMĚL, VŮBEC JÍ NEROROZUMÍM A ANI JÍ DO BUDOUCNA ROZUMĚT NECHCI. Je sice ale pravda, že mnohé začínám chápat, protože chodím na jejich fórum do rubriky, které se nazývá poradna ale je spíše pavlač. Takže, i když momentálně nikoho takového osobně neznám, tak přesto mám názory těch lidí kvůli tomu fóru, kam nahlížím a občas nějaký nesmysl napíšu, z první ruky. Kecy homoaktivistů mne vůbec nezajímají.

 32. Hraničář

  gin
  19.12. 2019
  když se dívá na pěknou ženu „horňák“ jiný „dolňák“ a já jsem „vlasák“. S tím nic nenadělám, to bude asi vrozené, jako ta homosexualita, kterou tu Toli obhajuje. S pozdravem Tonda Vlas. ………………….

  Podle psychologů se 80 % mužů prvně podívá na vlasy. Pak na prsa, pak na to ostatní. Takže nenaříkej!

 33. gin

  *019
  @Medea
  ale pán Gin v tejto diskusii vyjadroval len svoje pocity, čo pre rozumnú bytosť nie je veľmi zaujímavé (a pokiaľ viem, tak ani on nie je právnik)*

  Právník nejsem, ale pár semestrů toho vzdělání mám, proto se takto vyjadřuju. Plně souhlasím s formulacemi k této kauze od pana JUDr Stanislava Křečka, který je právníkem renomovaným.

 34. Medea

  @gin

  „ Co mi to podsouváte? Já nikdy a nikde nenapsal, že ta slečna byla vyšinutá ale napsal jsem, že její kauza byla určitými aktivisty zneužita. “

  Nič. Hovorila som, že prípadná vyšinutosť slečny a správnosť rozhodnutia súdu sa nevylučujú, že poukazy na prípadnú vyšinutosť slečny nie sú argumentom. Hmm, čítanie s porozumením, … 🙂

 35. Medea

  @gin

  „Právník nejsem, ale pár semestrů toho vzdělání mám, proto se takto vyjadřuju.“

  „Pár semestrov“ právnického vzdelania a žiadna právna argumentácia v diskusii?

  „Plně souhlasím s formulacemi k této kauze od pana JUDr Stanislava Křečka, který je právníkem renomovaným.“

  Nejaký odkaz?

 36. Medea

  @gin

  „Celkově dávám za pravdu panu Wernerovi.“

  Dávať za niekomu za pravdu bez argumentov je v diskusii bezcenné.

 37. Medea

  Súd podľa mňa uviedol presvedčivé argumenty. Gin žiadne. Len sa podelil o svoje pocity … 😀

 38. gin

  *19.12. 2019
  gin
  19.12. 2019
  když se dívá na pěknou ženu „horňák“ jiný „dolňák“ a já jsem „vlasák“. S tím nic nenadělám, to bude asi vrozené, jako ta homosexualita, kterou tu Toli obhajuje. S pozdravem Tonda Vlas. ………………….

  Podle psychologů se 80 % mužů prvně podívá na vlasy. Pak na prsa, pak na to ostatní. Takže nenaříkej!*

  Jenže ti muži nenosí příjmení Vlas, kterému se pak všichni kromě Holanďanů smějí. V Holadsštině to slovo znamená zcela něco jiného, jak jsem zjistil v Rotterdamu, když jsem viděl na jednom náměstí, kde stojí socha Huga Grotia (dožil v exilu, do Holandska se kvůli trestu smrti kvůli náboženským neshodám vrátit už nemohl) že se to náměstí jmenuje Vlasmarkt. Pak se Holanďané ptali, kde jsem jako Čech přišel k holandskému příjmení. I když jsem už věděl, že v holandštině to slovo znamená něco jiného, tak jsem jim český význam toho slova, jaké má příjmení zatajil a nechal je natvrdo v omylu, že mám příjmení holandské. V holandštině slovo vlas znamená len.

 39. gin

  *
  19.12. 2019
  Súd podľa mňa uviedol presvedčivé argumenty. Gin žiadne. Len sa podelil o svoje pocity …*

  Vážená paní Medeo, máte pravdu, že nejsem právník, i když pár semestrů práv mám, takže znám jeho základy. Ten Nejvyšší správní soud se totiž nezabýval určitými skutečnostmi, které jsou všeobecně známé. Takže tu okopíruju něco, co k tomu tvrdí renomovaný právník, JUDr Stanislav Křeček. Kopčím:

  Soudy jistě nejsou nástrojem ke sjednocování společnosti, ale povinně respektované, avšak občany neakceptovatelné rozsudky k nejednotě přispívají víc než cokoliv jiného. Nejvyšší soud se v této věci nezajímal o skutková zjištění. Občané přitom jsou informováni o tom, že tato osoba se na naše území dostala podivně, o podivném opakovaném vybavování doklady, které tato osoba opakovaně „ztratila“, o její neznalosti českého jazyka, a tedy neschopnosti zde studovat. O její absenci u jednání soudu a konečně i o současném zmizení ve světě širém…

  O právu koho zde vlastně soud jedná? To občany zajímá, neboť vidí realitu života, v níž se pohybují, ale soudci přes houštinu stále bující a vzájemně si odporující materie, dnes nepřesně nazývanou „lidská práva“, to nevidí, nebo nechtějí vidět?

  Soudy mají vykládat zákony, nikoli překvapovat společnost. To se v dotazech a názorech občanů po publikování tohoto rozsudku zřetelně projevilo. Co bude dělat učitel s chlapcem, který si při vyučování ponechá na hlavě čepici s nápisem „ODS“? Projevuje tak své politické přesvědčení, chráněné článkem 17 Listiny podobně, jako je článkem 16 chráněno přesvědčení náboženské? Budou rozhodovat o předmětu a okolnostech výuky žáci a jejich rodiče, když někteří ze studentů již dnes nechtějí slyšet historii, chodit na tělocvik atd.?

  Nemělo by to snad být tak, že škola u nás má právo rozhodnout o zákazu veřejné manifestace náboženských symbolů a vůbec o způsobu oblékání žáků, tak jak je to v Evropě běžné? Nejde přece v tomto případě o nezbytné základní vzdělání..

  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

  Panu JUDr Stanislavovi Křečkovi v tomto dávám plně za pravdu. Široká veřejnost o zásadních věcech, které ten soud v rozsudku nezohlednil ví. Tímto zpolitizovaným rozsudkem nebyl poškozen sekularismus České republiky, ale je to další klín občanů českých zemí ( nemohu napsat naší země, protože to píšu z Německa) v jejich důvěru v právní stát, tedy v to, kvůli čemu jsem před 30 lety cinkal klíčema. Jak dí ten vtip: “ Ano, právní stát máme. A co je ten právní stát? Odpověď je: PRÁVNÍ STÁT JE TAKOVÝ STÁT, VE KTERÉM SE PRÁVNÍKŮM DAŘÍ JAK PRASATŮM V ŽITĚ.

  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

  Ou, ou ou. Teď hořce lituju, že jsem se nestal právníkem, k čemuž jsem měl nakročeno. Jak já bych se v takovémto právním státě měl. Ti JUDŘI, kteří vynesli ten skandální rozsudek by byli z právnické fakulty vyhozeni hned v prvním ročníku studia.

  Milá paní Medeo, já nejsem Bůh abych mohl rozsuzovat, zda takový rozsudek je spravedlivý či nikoliv, ale mám pár semestrů práv a vidím, stejně pan JUDr Stanislav Křeček, že ti soudci pošlapali procesní náležitosti, které je opravňovaly takový rozsudek vůbec vynést. AŤ ŽIJE TAKOVÝTO PRÁVNÍ STÁT!!!

 40. gin

  I když Karel Havlíček Borovský ve svém Křestu svatého Vladimíra psal o něčem zcela jiném a bylo to téměř před 200 lety, tak pro procesní vady při rozsuzování nejvyššího tohoto při rozhodování Nejvyšším soudem, které jsou pro člověka, který má pouze zlomek právnického vzdělání do oči bijící, tak je tu poměrná obdoba.
  Křest svatého Vladimíra, zpěv třetí, versus šestnáctý

  Vojenský soud na civilní
  dívá se z vysoka,
  nesoudí podle zákonů,
  všechno jen od oka.

  Je tu obdoba, Nejvyšší soud vydal rozsudek jako judikát ale za cenu, že pošlapal řádná procesní pravidla.

 41. gin

  Nejde jen o pošlapání procesních práv. JUDr Křeček k tomu přidává další obavy:

  „Není snad rovnost občanů podmínkou právního státu? Občané si jsou rovni, ale práva nikoliv. Řekl NS, že práva plynoucí z náboženského přesvědčení mají vyšší ochranu než práva plynoucí z přesvědčení politického? Já doufám, že to NS nevyslovil, ale obávám se, že to není zcela jasné. Pokud by to totiž tak bylo, byla by veta po sekulárním státě, kde to prostě tak být nesmí. Takže si musíme vybrat. K tomu nám rozsudek NS ovšem vůbec nepomohl.“

 42. Jaroslav Štejfa

  K celému sporu vlekoucímu se už zde v třemi články, jsem v prvním sdělil toto:
  Podle mne po přečtení školního řádu a po přečtení nabídnutého rozsudku (č.j. 25 Cdo 348/2019-31) a bez znalosti, co si mezi sebou obě strany kdy řekly, si myslím toto:
  Zákaz nošení pokrývek hlavy a šperků (či podobných předmětů) při výuce v laboratořích či v učebnách fyziky, chemie a biologie se jeví naprosto regulérní požadavek, bez náznaku diskriminace. Pokud žalobkyně nepředložila potřebné doklady pro přijmutí na školu, rovněž postoj školy, že není studentkou, je regulérní. Pokud ředitelka školy z očí do očí požadovala, aby žalobkyně nenosila hidžáb na půdě školy i nad zákaz daný školním řádem, je žalobkyně v právu. Ale z přečteného nevyplývá, že tak bylo prokázáno.
  Celé to na mě dělá dojem absurdního žabomyšího sporu vedoucího k rozdmychávání rasových a náboženských třenic. Nejstrašnější se mi jeví nekompetentnost justice ČR, která je ochotna se takovými záležitostmi zabývat už několik let.
  V dílčím sporu mezi medeovci a wernerovci se přikláním k táboru Medey a J. Breie. Jako vysvětlení dávám svou úvahu:
  Možná se mýlím, protože nemám k disposici mnoho údajů, které mohou být podstatné, třeba žaloby. Nicméně pokud beru za prokázané, že ředitelka jednala s uchazečkami o studium (tedy žalobkyní) v tom smyslu, že se nestaly vůbec studentkami ze zákonných důvodů, pokud nebylo prokázána nezákonnost školního řádu a pokud soudy různých instancí nakonec skončily u nutnosti dodržovat nějaké zákony (třeba o náboženské diskriminaci), jeví se mi jejich několikaleté chování nekompetentní v tom, že rozsudky se zcela minuly a míjí účinkem želaným, zato mají účinek devastující právní řád této republiky. Prostě když ve fabrice je přikázáno řádně pracovníkovi u soustruhu mít pokrývku hlavy, aby ho vřeteno neskalpovalo, tak jdou ostatní svobody kolem pokrývek hlavy stranou. Chcete-li jinak, když trpíte nádorem na mozku a svolíte k operaci, tak vás na chirurgii oholí a neptají se, zda utrpí vaše city – snaží se zachránit váš život.
  Jaroslav Štejfa

 43. gin

  Pane Štejfo, z počátku jsem Vám chtěl přitakat, jenže jste to obrátil zcela jinak. Nejsem ani Medeovec ani Wernerovec. Renomovaní znalci tvrdí, že šlo o uměle vytvořenou kauzu. Jsou tu svědci? Nejsou. Procesně je to celé špatně. Tím pádem je konec s celým „právním státem“ o němž nemám iluze už dlouho. Teorie se s praxí rozešla. Mne jenom mrzí, že zdejší levičáci nepochopili, wo co v této kauze wlastně go.

 44. Jaroslav Štejfa

  Ke ginovi:
  No, přiznejme si, že toho asi víme málo. Protože jsem četl pouze rozsudek Nejvyššího soudu, který stručně řečeno uznává, že možná došlo k porušení práv žalobkyně a vrací vlastně spor na začátek, musím dát za pravdu Medee a J. Breiovi. Rozsudkem vlastně zůstává pachuť zmarněného několikaletého úsilí všech zúčastněných kořeněná navíc politikařením kolem uměle vytvořené kauzy (v tom s vámi souhlasím. Konec právního státu to jistě není, nicméně jeho tvář utrpěla další šrám. A my si na to pomalu zvykáme i na nejvyšších místech.
  Mimochodem citaci z rozsudku . . . „žák dobrovolným studiem na zdejší škole bere na sebe zodpovědnost řídit se pravidly společenského chování a jednání; ve škole se pohybovat bez jakékoliv pokrývky hlavy – při onemocnění je toto ustanovení ošetřeno mimořádným povolením vedení školy.“ . . . jsem ve školním řádu (z r. 2016, starší nejsou k disposici) nenašel (jak už jsem psal).
  Jaroslav Štejfa

 45. toli

  @Jaroslav Štejfa
  Také jsem na straně Medei.Ona neřekla že soud rozhodl správně,ona řekla že soud rozhodl podle zákona a nelíbí-li se nám to tak musíme změnit zákon,nikoliv soud.
  To je přesně ten důvod proč jsem proti všeobecnému referendu.Lidé nerozhodují podle rácia (někteří ho ani nemají) ale podle emocí,prvních dojmů. Kamarád říká všeobecnému referendu vláda idiotů a stačí jeden charismatický hochštapler který si podmaní masy a vše jde do kopru. Odpuzujících příkladů jak v historii tak v současnosti máme dostatek.

 46. toli

  @Jaroslav Štejfa
  Také jsem na straně Medei.Ona neřekla že soud rozhodl správně,ona řekla že soud rozhodl podle zákona a nelíbí-li se nám to tak musíme změnit zákon,nikoliv soud.
  To je přesně ten důvod proč jsem proti všeobecnému referendu.Lidé nerozhodují podle rácia (někteří ho ani nemají) ale podle emocí,prvních dojmů. Kamarád říká všeobecnému referendu vláda idiotů a stačí jeden charismatický hochštapler který si podmaní masy a vše jde do kopru. Odpuzujících příkladů jak v historii tak v současnosti máme dostatek.

 47. gin

  Co ten zákon přesně stanoví? Stanoví to konkrétně? Samozřejmě, nemáme zákony přísně sekulárního státu, jako ho mají ve Francii. Tam ale stojí katoliČtí církevníci tvrdě na straně muslimů, aby ten sekulární stát, který jim vůbec nevoní, mohli rozleptat.

  Jinak jsem tu napsal, být ředitelem té školy já, tak by taková kauza vůbec nemohla vzniknout, jako nevznikla na jiné střední škole v Teplicích, kde též studuje muslimská studentka.

 48. Medea

  @gin

  Budem trochu reagovať na ten Křečkov text, čo si sem skopíroval:

  Stanislav Křeček: „O právu koho zde vlastně soud jedná?“

  Najvyšší súd: „Z hlediska uvedených principů založených na toleranci nelze dovodit, že by právo být bez náboženského vyznání mělo mít větší sílu než právo vyznávat náboženství a projevovat je navenek. Vyznávání islámu, jehož symbolem je u žen hidžáb, je sice náboženstvím v českých poměrech nezvyklým, vzbuzujícím v některých občanech paušalizující obavy, avšak za podmínek daných naším právním řádem by i tyto osobní a nikoho neohrožující projevy náboženského přesvědčení měly být většinovou společností tolerovány, a to zvláště v oblasti vzdělávání, jehož úkolem je mimo jiné i vést studenty k úctě a respektu k právům druhých a názorové snášenlivosti. Osoby bez náboženského vyznání či jiného náboženského přesvědčení by měly respektovat vnější projevy náboženského přesvědčení druhých ( v daném případě žalobkyně, na níž je vzhledem k tomu, že jí byl v České republice udělen azyl, nutno pohlížet jako na občana tohoto státu) […]“

  Stanislav Křeček: „Občané přitom jsou informováni o tom, že tato osoba se na naše území dostala podivně, o podivném opakovaném vybavování doklady, které tato osoba opakovaně „ztratila“, o její neznalosti českého jazyka, a tedy neschopnosti zde studovat.“

  Ak tu niekto politizuje, tak je to pán Křeček. A načo tie špekulácie o neschopnosti žalobkyne študovať? Žalobkyňa bola na školu prijatá. Pokiaľ by nebola riaditeľkou nábožensky diskriminovaná (z hľadiska platných zákonov), mohla zahájiť štúdium, a v prípade, že by nebola štúdia schopná, mohla byť z tohto dôvodu aj zo štúdia legitímne vylúčená.

  Stanislav Křeček: „Soudy mají vykládat zákony, nikoli překvapovat společnost.“

  To či občania budú alebo nebudú prekvapení, by súdy pri súdení nemalo trápiť. Občanov prekvapuje hocičo 🙂

  Stanislav Křeček: „Co bude dělat učitel s chlapcem, který si při vyučování ponechá na hlavě čepici s nápisem „ODS“? Projevuje tak své politické přesvědčení, chráněné článkem 17 Listiny podobně, jako je článkem 16 chráněno přesvědčení náboženské?“

  To, čo mu dovoľuje zákon. A prípadný spor učiteľa a študenta môže riešiť súd. Prípadne, môžu občania, ktorých to trápi, presadzovať zmenu/doplnenie zákonov ohľadom práva školy požadovať od študentov špecifickú formu odievania.

  Stanislav Křeček: „Budou rozhodovat o předmětu a okolnostech výuky žáci a jejich rodiče, když někteří ze studentů již dnes nechtějí slyšet historii, chodit na tělocvik atd.?“

  Ako to súvisí s hidžábovou kauzou? Ale ak je to potrebné a v súlade so zákonom, prečo by rozhodovať o predmetoch a okolnostiach výuky nemohli?

  V príspevku som citovala z Rozsudku Najvyššieho súdu.

 49. Medea

  @gin

  „Ou, ou ou. Teď hořce lituju, že jsem se nestal právníkem, k čemuž jsem měl nakročeno. Jak já bych se v takovémto právním státě měl.“

  No, neviem, neviem. Na tomto webe si zatiaľ žiadne argumentačné schopnosti nepredviedol a právnik schopnosť argumentovať potrebuje…

 50. Jiří Brei

  Děkuji Medee za její postřehy. Podobně jsem články pana Křečka komentoval včera i dnes na Neviditelném psu.

 51. gin

  já neznám přesně ty okolonosti ale ta kauza je zpolitizovaná evidentně z obou stran. Na baterky tomu dalo i hradní strašidlo, když udělilo té ředitelce státní vyznamenání.

 52. Hraničář

  Medea
  20.12. 2019
  Budem trochu reagovať na ten Křečkov text, čo si sem skopíroval:

  Ak tu niekto politizuje, tak je to pán Křeček. A načo tie špekulácie o neschopnosti žalobkyne študovať? Žalobkyňa bola na školu prijatá. Pokiaľ by nebola riaditeľkou nábožensky diskriminovaná (z hľadiska platných zákonov), mohla zahájiť štúdium, a v prípade, že by nebola štúdia schopná, mohla byť z tohto dôvodu aj zo štúdia legitímne vylúčená……………………………..

  Dtyčné byly na školu přijaty podmíněně, že si vyřídí pobyt v ČR a naučí se přiměřeně česky. Protože ve čtvrtletí to nesplnily, pod dohodě s ředitelkou studium ukončily. Tahle jedna, ač neumí česky a k soudu nechodí, podala žalobu kvůli náboženské diskrimiaci v zastoupení neziskovkou. Být soudce, v první řadě požaduji, aby k soudu chodila a k problému se vyjádřila!

  ………….To či občania budú alebo nebudú prekvapení, by súdy pri súdení nemalo trápiť. Občanov prekvapuje hocičo …………………………

  A pak se „spořádaní“ demokraté (i soudci) diví, že občané se ve volbách přiklánějí k“extrémistům“

  Stanislav Křeček: „Budou rozhodovat o předmětu a okolnostech výuky žáci a jejich rodiče, když někteří ze studentů již dnes nechtějí slyšet historii, chodit na tělocvik atd.?“

  ……………….. Ako to súvisí s hidžábovou kauzou? Ale ak je to potrebné a v súlade so zákonom, prečo by rozhodovať o predmetoch a okolnostiach výuky nemohli? ………………

  Jak?? V Německu, Francii, Belgii ……. se to tak již děje!! Chceme to i u nás?? Tak opakujme tamní chyby. I tam se docela „nedávno“ diskutovalo a soudilo o tomtéž!

 53. Hraničář

  gin
  20.12. 2019
  Na baterky tomu dalo i hradní strašidlo, když udělilo té ředitelce státní vyznamenání. ……………………..

  Pan prezident Zeman se tím zcela správně vyjádřil k“justiční“ mafii.

 54. Alibaba

  @Medea
  Najvyšší súd: Vyznávání islámu, jehož symbolem je u žen hidžáb, je sice náboženstvím v českých poměrech nezvyklým, vzbuzujícím v některých občanech paušalizující obavy, avšak za podmínek daných naším právním řádem by i tyto osobní a nikoho neohrožující projevy náboženského přesvědčení měly být většinovou společností tolerovány, a to zvláště v oblasti vzdělávání, jehož úkolem je mimo jiné i vést studenty k úctě a respektu k právům druhých a názorové snášenlivosti.

  Třeba právě tato věta ve mě vyvolává nedůvěru.

  Třeba podle Pelikána (na kterého tu byly odkazy) je hidžáb symbol oddělení můžu od žen. Já si myslel, že se chce tady integrovat, a to by se jí s hydžábem nemuselo vůbec podařit.
  Paušalizující obavy jsou založené na zprávách z islámského světa.
  Hadr na hlavě nikoho neohrožuje, ale jak už bylo několikrát řečeno (a i zkušenosti ze západu), tak hadrem to jen začíná.
  Sice nejsem většinouvá společnost, ale nevím, proč bych měl islám (jakožto hnusnou ideologii) a jejich nositele, tolerovat?
  Jestli se chtěla slečna vzdělávat, tak se měla přispůsobit (o češtině nemluvě). Tady to podle mě vypadá, že spíš neziskovky jen využili tento případ ke zviditelnění.
  Respekt k právům se zízkává tak, že někdo má práva větší (může nosit pokrývku hlavy kdy chce)?

  Ano, chce to změnit zákony a islám zařadit do „hnutí potlačující práva a svobody osob“ čemuž je ten hidžáb důkazem. A aby zákon řešil školní ustrojení? nevím, jestli by šlo jen zákonem delegovat tuto pravomoc zpět na školy (v podobě součastných školních řádů).

 55. gin

  To je právě ono. Levičáské smýšlení. Ćím více státu, tím lépe. Zákony by měli regulovat i prdění.

 56. Medea

  @Jiří Brei

  „Děkuji Medee za její postřehy. Podobně jsem články pana Křečka komentoval včera i dnes na Neviditelném psu.“

  Ďakujem za pozitívnu odozvu 🙂 S Vašimi komentármi pod článkami súhlasím.

 57. Medea

  @gin

  „To je právě ono. Levičáské smýšlení. Ćím více státu, tím lépe. Zákony by měli regulovat i prdění.“

  Si vedľa ako jedľa. Tu predsa nejde o viac štátu – hovorili sme o práve škôl úplne zakázať školským poriadkom nosenie nejakého odevu, napr. hidžábu. (Mne osobne hidžáb ako odev nevadí. V niektorých situáciách by som si ho aj ja sama kľudne dala na hlavu 🙂 ale z mojej strany by to, samozrejme, nemalo náboženský význam.) České školy právo úplne zakázať hidžáb nemajú. Pokiaľ by občania chceli, aby školy takéto právo mali, tak ako ináč im ho môžu dať, ak nie prostredníctvom nového zákona? Alebo si zástancom „práva“ lynčujúceho davu? 😀 Urob si vo svojich myšlienkach poriadok.

 58. Medea

  @Alibaba

  „Třeba podle Pelikána (na kterého tu byly odkazy) je hidžáb symbol oddělení můžu od žen. Já si myslel, že se chce tady integrovat, a to by se jí s hydžábem nemuselo vůbec podařit.“

  To je jej vec. Zákon jej to nezakazuje.

  „Ano, chce to změnit zákony a islám zařadit do „hnutí potlačující práva a svobody osob“ čemuž je ten hidžáb důkazem.“

  To je v súčasnej politickej situácii dosť nereálne 🙂 Schodnejšie by však bolo zavedenie sekularizačných zákonov po vzore niektorých štátov EU (napr. Francúzska).

 59. gin

  @Medea

  nevšiml jsem si, že by toto české pozitivní právo explicitně upravovalo. Teď je ale na světě jeden judikát.

 60. gin

  A to ve Francii zákaz toho hadru ve všech školách v pozitivním právu mají ale není jim to vůbec nic platné, jak daleko to dospělo. A u nás k tomu jeden judikát naplno otevřel dveře.

 61. Alibaba

  Medea: To je jej vec. Zákon jej to nezakazuje.
  Je smutné, že se vše musí upravit zákonem a ne zdravým rozumem. Pak se nedivme, že naše zákony jsou zapleveleny kdečím. 🙁
  Schodnejšie by však bolo zavedenie sekularizačných zákonov po vzore niektorých štátov EU (napr. Francúzska).
  Do teď to bylo upraveno školním řádem (zájmem o příslušnou školu akceptuji školní řád – smluvní podmínka), tomu jsem právě říkal to dostatečně rozumné řešení.

 62. gin

  *Do teď to bylo upraveno školním řádem (zájmem o příslušnou školu akceptuji školní řád – smluvní podmínka), tomu jsem právě říkal to dostatečně rozumné řešení.*

  Naprostý souhlas. Ty studentky odešly kvůli něčemu jinému a kdyby se toho nechytla sluníčkářská politická neziskovka a trockistická ombucmanka, tak se nic neděle. Jsou obdobné škola, kde je sluníčkářská ředitelka nebo ředitel a kde takovou studentku velice rádi uvítají.

 63. Hraničář

  Medea
  21.12. 2019
  „Třeba podle Pelikána (na kterého tu byly odkazy) je hidžáb symbol oddělení můžu od žen. Já si myslel, že se chce tady integrovat, a to by se jí s hidžábem nemuselo vůbec podařit.“
  To je jej vec. Zákon jej to nezakazuje. ……………………….

  Vedle jako ta jedle!!!

  Pokud ti to, Medeo, nedochází, tak v ČR žádné oddělování mužů a žen nepěstujeme, pokud je mi to známé, tak je to přímo – podle tebou neustále vyžadovaných zákonů – i zakázáno! A právě tím se soudci měli zabývat! Že hidžáb není pouhou součástkou oděvu, ale právě tím symbolem.

  Jenže soudci jsou – nejen dle mého názoru, ale objektivně vzato – společenské …….. (nevím, jaké adekvátní slovo použít). Jsou schopni a ochotni, zcela tupě aplikovat zákony bez jakéhokoliv přemýšlení. A zvláště, když mají zastání i u politiků!

  Příklad? Po r. 89 začali být rehabilitováni lidé odsouzení za socialismu za pobuřování a činnost proti soc. zřízení. A tak si jeden stěžoval, že jej rehabilitoval tentýž soudce, který jej v r. 85 poslal do vězení. Když protestoval, a ptal se, jak je možné, že ten soudce stále soudí, bylo mu (od politiků) vzkázáno, ať je rád, že byl rehabilitován.

  Všichni soudci museli být komunisté. Nezaznamenal jsem ani jeden případ, že by některý řekl že je komunistickému učení věrný a že pro nový režim tedy pracovat nebude! Odložili stranické knížky a Havel jim podepsal dekrety, jimiž získali taková privilegia, o jakých se jim za socialismu ani nesnilo. A tak s nadšením
  slouží novým pánům!

  Typickým příkladem může být JUDr. Veselá, která soudila starého Grebeníčka. Soudila ho 10 let, dokud spokojeně nezesnul. A nikdo ji, dle těch demokratických právních principů nesměl kritizovat ani volat k pořádku! A pro vás, demokraty, a zastánce práva – protože Grebeníčka neodsoudil nezávislý a demokratický soud, musíte na něj hledět jako na nevinného! Stejně tak jako na Máchu, který umlátil faráře Toufara!

  Samozřejmě není to nic nového. Soudci v předválečném Německu soudili podle tehdejších zákonů, pak za nacistické éry posílali na smrt lidi dle nacistických zákonů – samozřejmě stále podle zákonů, na které se odvoláváte – a po válce zase podle demokratických zákonů chránili kdejakého nacistického zločince!

  U nás (prý) po r. 48 řada soudců a advokátů, v nových poměrech, odmítla pokračovat v kariéře. Ale další ano. Nebyly to „komunistické rychlokvašky“ které odsoudily Miladu Horákovou, gen. Píchu a další. Byli to „staří“ osvědčení, demokratičtí(???) soudci z I. republiky. Proto teď neznáme jejich jména, známe jen Vaše, Brožovou a ještě kohosi. Ale to byli žalobci, a jak z vězení říkala Brožová, byla o vině M. Horákové pevně přesvědčena. Kdo byli ti soudci, je přísně tajeno!

  Tak to dopadá, když soudci se tupě drží litery zákona a nezohledňují okolnosti! Je naprosto nepochybné, že ta „studentka“ byla využita ke špinavé hře, neznámo kým, ale s jasnými cíly – abychom si zvykali a neodvažovali se bránit!

  Ono, de facto – kdysi jsem si mejloval s T. Halíkem, který napsal kniku Prolínání světů, v níž obhajuje i islám. A já mu napsal, zda jako katolický kněz a vzdělaný člověk nevidí, jak dopadli křesťané všude tam, kde se islám rozšířil? Ale vlastně – kdyby i zde iskám zakotvil, tak on by se mohl mít i lépe než katolický kněz. Přešel by k islámu, stal by se – ulamá – islámským učencem, mohl by se i oženit a měl by mnohem vyšší autoritu než v katol. církvi.
  Neodpověděl!

  A nepochybně by se stejně tak v islámu uplatnili i soudci!

 64. Medea

  @Hraničář

  „Pokud ti to, Medeo, nedochází, tak v ČR žádné oddělování mužů a žen nepěstujeme, pokud je mi to známé, tak je to přímo – podle tebou neustále vyžadovaných zákonů – i zakázáno!“

  Pokiaľ Ti to, Hraničiar, nedochádza, tak v ČR oddeľovania mužov a žien pestujete – české ženy sa napr. bežne oddeľujú od mužov nosením sukní 🙂 A Tvoje muslimské spoluobčianky sa oddeľujú od mužov, ale aj nemuslimských žien, napr. tým hidžábom.

  „A právě tím se soudci měli zabývat! Že hidžáb není pouhou součástkou oděvu, ale právě tím symbolem.“

  Však sa tým aj zaoberali – hidžáb ako náboženský symbol.

  „ Je naprosto nepochybné, že ta „studentka“ byla využita ke špinavé hře, neznámo kým, ale s jasnými cíly – abychom si zvykali a neodvažovali se bránit! “

  A to ťa nenapadlo, že tá študentka mohla byť, kvôli svojmu poníženiu, aj úplne prirodzene a ľudsky nahnevaná na tú riaditeľku a v takomto rozpoložení sama od seba začala hľadať právnu pomoc? A je úplne jedno, či jej v tom pomohla nejaká „neziskovka“. Neziskovky sú (aj) na to. A inak neziskovka je aj OSACR (občianske združenia sú tiež neziskovky) 🙂

  „A já mu napsal, zda jako katolický kněz a vzdělaný člověk nevidí, jak dopadli křesťané všude tam, kde se islám rozšířil?“

  Vo viacerích islamských krajinách pretrvávali aj pretrvávajú početné kresťanské komunity (Turecko, Egypt, Sýria, …). Porovnaj to s katolíckym Španielskom po Reconquiste 😉

  Bol si v Emirátoch? Ja áno. V Abú Dabi, moderné mesto hodné 21. storočia, sú početné kresťanské kostoly a niektoré sú dokonca dotované kniežacou rodinou.

  ***
  Aby bolo jasné, ja som zástankyňa rozumného sekularizmu, ale aj vlády zákona … na rozdiel od nejakých okamúr a podobných príšer 😀

 65. Medea

  @Hraničář

  Mimochodom, ak Ti vadí hidžáb ako oddeľovač pohlaví, môžeš proti tejto jeho funkcii začať účinne bojovať – tým, že ho zaradíš do svojho šatníka 😛

 66. gin

  *Hraničář
  21.12. 2019

  Jenže soudci jsou – nejen dle mého názoru, ale objektivně vzato – společenské …….. (nevím, jaké adekvátní slovo použít). Jsou schopni a ochotni, zcela tupě aplikovat zákony bez jakéhokoliv přemýšlení. A zvláště, když mají zastání i u politiků!
  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

  Tomu se říká právnický pozitivismus.

  PS: V právnické terminoloogii má slovo POZITIVNÍ zcela jiný význam než v běžné řeči.

 67. gin

  *Pokiaľ Ti to, Hraničiar, nedochádza, tak v ČR oddeľovania mužov a žien pestujete – české ženy sa napr. bežne oddeľujú od mužov nosením sukní A Tvoje muslimské spoluobčianky sa oddeľujú od mužov, ale aj nemuslimských žien, napr. tým hidžábom.*

  Tu nemícháš jen jablka s hruškami, tu mícháš přímo jablka se závlačkami.

  *Však sa tým aj zaoberali – hidžáb ako náboženský symbol.*

  Ten hadr náboženským symbolem není, je ale vehementní snaha z něj ten náboženský symbol udělat.

  *A to ťa nenapadlo, že tá študentka mohla byť, kvôli svojmu poníženiu, aj úplne prirodzene a ľudsky nahnevaná na tú riaditeľku a v takomto rozpoložení sama od seba začala hľadať právnu pomoc? A je úplne jedno, či jej v tom pomohla nejaká „neziskovka“. Neziskovky sú (aj) na to. A inak neziskovka je aj OSACR (občianske združenia sú tiež neziskovky) *

  Tento argument bych spolkl, kdyby ten hadr byl přímo příčinou odchodu té studentky ze školy. Pak by to bylo jasné jako facka.. A k poslednímu. V těch zemích nezvítězil radikální islamismus. Právě radikální islamisté si ten hadr berou tu v Evropě za náboženský symbol.

 68. toli

  @Hraničář

  No já to vidím tak že v zákonodárství není místo pro emoce,soudce není tvůrcem zákona nýbrž jeho interpretem a má se řídit literou zákona nikoliv svými pocity.
  Proto je možné že za socialismu se soudce řídil socialistickými zákony a tentýž soudce může soudit dle demokratických zákonů vytvořených po roce 1989.
  Justiční vraždy v padesátých letech jsou něco jiného,protože byly porušeny i tehdy platné komunistické zákony a jejich porušení se dělalo podle moskevského mustru.
  Jednoduše řečeno ve zdravě fungující společnosti vždy stojí zákon nad soudci a jejich pocity

 69. gin

  *Medea
  22.12. 2019
  @Hraničář

  Mimochodom, ak Ti vadí hidžáb ako oddeľovač pohlaví, môžeš proti tejto jeho funkcii začať účinne bojovať – tým, že ho zaradíš do svojho šatníka*

  Takový argument je na docenta Chocholouška. Až chápu, proč tak imponuješ multinickovi.

 70. gin

  @☺Multinick

  Až budeš chtít pro změnu nasr.t mě, tak budeš psát přesně obráceně, ty amébo, jak tě výstižně nazval pan Štejfa.

 71. toli

  @Hraničář
  Dokážeš si představit ten šílený chaos kdyby se soudci měli řídit svými dojmy a pocity ? Každý člověk (a tedy i soudce) má totiž jiné dojmy a jiné pocity.

 72. toli

  A aby se zabránilo vlivu emocí tak u důležitých soudních kauz je rozsudek vyjádřením soudního senátu,tedy více soudců se musí shodnout na verdiktu.

 73. gin

  @toli

  Tak to Hraničář nemyslel. Nevím, jak pan Brei a pan Štejfa ale tvé pohnutky a pohnutky Medey jsou nabíledni.

  Co tu kváká multinick mě nezajímá, o jeho pohnutkách jsem tu už napsal.

 74. toli

  Tak to Hraničář nemyslel. Nevím, jak pan Brei a pan Štejfa ale tvé pohnutky a pohnutky Medey jsou nabíledni.

  Jak můžeš vědět jak to Hraničář myslel ? A co můžeš vědět o mých a Medeiných pohnutkách ? Já jen říkám že kritizovat soudce za to jak soudí je zbytečné a hloupé a proto jsem vysvětloval jak funguje práce soudců.Chceš-li něco kritizovat tak kritizuj zákony,soudci jsou v tom nevinně.

 75. gin

  Jako by v životě nebyl žádný soudce podjatý. A tomto případě mohl být klidně podjatý celý senát.

  U tebe je mi to jasné, tvé levičácké smýšlení je očividné.

  A Hvězdoun? Ten kritizoval, že je sluníčkář pouze Tomka ale ne Wernera.

 76. toli

  Jako by v životě nebyl žádný soudce podjatý. A tomto případě mohl být klidně podjatý celý senát.

  U tebe je mi to jasné, tvé levičácké smýšlení je očividné.

  Co je levičářské a pravičářské myšlení ? Já vidím jen hanlivé nálepky co si vymysleli kritici současných pořádků.
  Nevnímám lidi na levici a pravici,jednoduše volím piráty pro jejich liberalismus který se mi líbí ale ne vše co mají v programu mi vyhovuje,třeba EET bych nechal tak jak je a nerušil ho.
  A co se týká toho soudu,tak pochybuji že by byl podjatý celý senát vzhledem k tomu že každý člověk má jiné pocity a dojmy.Avšak i kdyby byl podjatý tak existují opravné prostředky,odvolání a dovolání.
  Rovněž si všimni že největší svině kterým se nelíbí rozsudky argumentují podjatostí soudu,viz Rath….

  Navíc piráti jsou mladí a mladí jsou budoucnost ,staří jsou minulost.Právě mladí rozhodují a budou rozhodovat o tom v jaké zemi chtějí žít.

 77. toli

  Jinak mezigenerační konflikt probíhá neustále,od počátku lidstva.A příroda to zařídila tak že mladí má navrch už jen z přirozených důvodů.

 78. gin

  S piráty jsem skončil poté co vstoupili do zelené frakce v europarlamentu. Dělají přeregistraci. Jako příznivce se už znovu registrovat nebudu.

 79. A. S. Pergill

  @Medea
  >Vo viacerích islamských krajinách pretrvávali aj pretrvávajú početné
  > kresťanské komunity (Turecko, Egypt, Sýria, …). Porovnaj to
  > s katolíckym Španielskom po Reconquiste

  1. Po Reconquistě dostali muslimové a judaisté nabídku žít s křesťany jako rovní s rovnými, se stejnými právy a povinnostmi. Ti ji odmítli a snažili se povstáním obnovit předchozí stav vlády muslimů, za níž měli proti křesťanům četná privilegia i judaisté (nejen muslimové, u nich je to samozřejmé).

  2. Faktem je, že po předchozím mnohasetletém řádění muslimů v zemi, kdy ve Španělsku existují stovky vesnic a dalších lidských sídel, které byly muslimy zlikvidovány jako u nás Lidice, ovšem s tím, že oběti nebyly relativně humánně stříleny nebo plynovány, ale křižovány nebo naráženy na kůl (včetně malých dětí), byla výše uvedená nabídka vysoce velkorysá. Já na místě Jejich Veličenstev bych to řádění muslimům oplatil i s úroky.

  3. Teprve po onom výše zmíněném povstání byli muslimové a judaisté relativně humánně (s větší benevolencí, než byl u nás proveden odsun Němců) vypovězeni ze země.
  Jejich Veličenstva tuto situaci, bohužel, nezvládla a podělala to celé nabídkou, že kdo se dá pokřtít, ten může zůstat. Mnoho judaistů a muslimů se poté dalo formálně pokřtít, ale dál uctívali své ďábly a představovali i sekulární riziko (špionáž a další práce pro nepřítele na severním pobřeží Afriky). Proto byli španělští panovníci donuceni zřídit inkvizici, která po vyřešení problému (cca vnukové těch na oko pokřtěných) si začala vymýšlet problémy (asi jako u nás STB „vyráběla“ „protistátní skupiny“) a skončilo to její nadvládou, která vedla k totálnímu kolapsu Španělska. Ze světové velmoci č. 1 na periferní podmocnost s mnoha znaky země třetího světa (z čehož se Španělsko dodnes nevyhrabalo).

  4. Pokud se týká křesťanských a jiných náboženských komunit v islámských zemích, tak
  A – jejich příslušníci nejsou nikde rovnoprávní s muslimy
  B- jsou vystaveni permanentní šikaně ze strany muslimů (např. platí v těchto zemích zákaz opravování kostelů a synagog)
  C- jsou vystaveni bezuzdnému teroru ze strany muslimů, který státní orgány podporují, případně se na něm podílejí.
  Je mi líto, než mít něco takového u nás, to je menší zlo kompletní vyhlazení celé světové islámské populace.

 80. Alibaba

  Medea: A to ťa nenapadlo, že tá študentka mohla byť, kvôli svojmu poníženiu, aj úplne prirodzene a ľudsky nahnevaná na tú riaditeľku a v takomto rozpoložení sama od seba začala hľadať právnu pomoc?

  Proč by se měla cítit poníženě? To není na pomoc právní ale psychyatrickou…

 81. Hraničář

  gin
  22.12. 2019
  Právě radikální islamisté si ten hadr berou tu v Evropě za náboženský symbol. …………………..

  Překvapilo mě, před léty, když ta kausa začínala, že ten šátek obhajoval i katolický kněz. A přirovnával jej k čepci jeptišek.
  Já mu na to řekl, že čepec jeptišek přece není náboženský symbol, ale v podstatě uniforma. …………………
  Pak mně ještě došlo, že když by jeptiška sundala hábit a v bikinkách se rozplácla na koupališti, že by žádný kněz nevyzýval rodinu a věřící aby ji šli ukamenovat či shodit s balkonu. Nebo zazdít či upálit.
  Ovšem —– islám je o 600 let mladší než křesťanství, no a ta jeptiška by před těmi 600 lety dopadla stejně, jako nyní muslimky!

  A proto jsem přesvědčen, že pokud se považujeme za vyspělejší společnost, s lepší obhajobou lidských, osobních, občanských, politických a i těch náboženských práv, tak musíme striktně trvat na tom, že v naší společnosti se nedovoluje „hidžáb“, čili oddělování mužů a žen, že muži nemají žádná práva dozírat na ženy – manželky, matky, dcery, sestry – a určovat jim, jak se smějí či nesmějí chovat, co smějí a co nesmějí dělat, musíme nekompromisně vyžadovat, že chtějí-li muslimové u nás a s námi žít, že musejí převzít tyto naše hodnoty a pokud to nechtějí, a ty hodnoty neuznávají, musejí využít naší další veliké výhody a odstěhovat se tam, kde si mohou žít po svém .. a hlavně za své.

  A podobně nekompromisně bychom měli postupovat i vůči „spoluobčanůnm“!

 82. Hraničář

  toli
  22.12. 2019
  No já to vidím tak že v zákonodárství není místo pro emoce,soudce není tvůrcem zákona nýbrž jeho interpretem a má se řídit literou zákona nikoliv svými pocity. …………………..

  To s tebou souhlasím.
  Ale je mně (morálně) odporné, když takový soudce je jednou „přesvědčený“ demokrat, pak člen NSDAP či KSČ, a pak zase přesvědčeným demokratem! To je člověk bez páteře, bez svědomí, bez osobních morálních hodnot.

  Podívej – Hitler by si mohl své válečné plány rozvíjet jak by chtěl,kdyby ale nebylo těch zkušených generálů a maršálů, nic by nenadělal. V Norimberském procesu ale bylo odsouzeno pár politiků a kolik těch vojevůdců? 3? Admirál Doenitz, který vydal rozkaz ponorkám bezohledně potápet i civilní lodě, a tím zavinil smrt tisíců civilistů, byl odsouzen na 10% let a pak si užíval admirálský důchod. Podobně jako různá ta „ponorková esa“ o jejichž „bojových úspěších“ si můžeme číst v jejich pamětech. Když Doenitz zemřel, šli mu na pohřeb důstojníci US Army. Jen jim Pentagon zakázal, aby šli v uniformách.

  Polního maršála Pauluse, odpopvědného za smrt min. půl milionu lidí, sověti ani nepostavili před soud. Měl jsem v ruce knížku sepsanou ruským autorem, tlumočníkem při výslechu Pauluse. Ani jsem ji nepřečetl a vyhodil. Dělalo se mně špatně z toho, když popisoval, jak bylo o Pauluse a další generály pečováno.
  Rusové popisují, jak von Manstein při ústupu nechal ničit vše, co nemohli odvést, vraždit vesničany. Ano, byl odsouzen na 18 let – osumnáct let!!! – protože demokraté přece nepopravují maršály, že?! – a po 4 letech byl propuštěný. Vypadalo to jeho vězení jako koncentrák?!

  Kdyby ti „demokratičtí“ soudci v 50. letech odešli z justice, měli by komunisté mnohem méně prostoru pro procesy.

  Po Velké Sametové, když se o těch různých zločinech psalo, jsem napsal Havlovi, Klausovi, Zemanovi, do novin, televize, rozhlasu, aby ty zločiny byly nějak uzavřeny. „Mrtvé nelze soudit“, psal jsem, „ale lze je postavit na pranýř. Nechť se udělá muzejní expozice s fotografiem, jmény, adresami těch zodpovědných lidí: Toto byl velitel věznice XY v letech …. a tehdy se tam děly takové a takové věci. Toto byl dozorový prokurátor, toto vězeňský lékař ……. toto vyšetřovatel .. “
  Reakce žádná! A Havel se mně naprosto znechutil, když se osobnně zasazoval, aby nikdo z těch lidí k zodpovědnosti volán nebyl. Nakonec to dopadlo jako v Německu s nacistama. Soudy začaly až s dementními starci.

  A tak jsem si uvědomil a přiznal, že ti naši „demokraté“ jsou naprosto stejní „demokraté“ jako všichni ti „demokraté“ světoví – nahrabat si co nejvíce pro sebe!

  Prostě já to vidím tak, že prostí lidé jsou pro tu „high society“ jen takový „kanónenfutr“!

 83. Hraničář

  toli
  22.12. 2019
  Dokážeš si představit ten šílený chaos kdyby se soudci měli řídit svými dojmy a pocity ? Každý člověk (a tedy i soudce) má totiž jiné dojmy a jiné pocity. …………………..

  Jak jsem psal, souhlasím s tebou. Ale byl jsem úředník. I já jsem se musel tedy řídit zákony při rozhodování. Ale zákon musí být, nelze jinak, všeobecný. A úředník jej musí aplikovat na konkrétní případ. A tady je ten prostor – dodržuješ zákon, ale nemůžeš jej tupě aplikovat, musíš zohlednit (široké) okolnosti a uvážit, jaké asi důsledky může mít tvé rozhodnutí na budoucnost.

  Podívej – na ty soudní případy. Před mnoha lety byla v Británii odsouzena „birminghanská šestka“. Teroristé! Byli usvědčeni a odsouzeni na doživotí. Po 16 letch, při novém procesu, byli zproštěni obvinění. Co se prokázalo? Policie zfalšovala důkazy, soudci odmítali důkazy obhajoby, protože byl společenský a politický tlak, aby za teroristické činy byl někdo odsouzený. Obvinění tedy byly osvobozeni, dostali nějaké kompenzace – a co ti policisté a soudci?? NIC!

  Nedávno se vzpomínala vražda soudce Falconeho na Sicílii. To byl (snad) první soudce, který začal mafiánské bosse posílat do vězení. Ale odvolací soudce ty rozsudky zase shazoval. Když byl Falcone zavražděn, tak se při vyšetřování zjistilo, že odvolací soudce byl na výplatní listině mafie. Jak byl potrestán?? Nikdy se nic o to nenapsalo. A nyní ani nebyl zmíněn! Možná že byl „za trest“ poslán do důchodu!

 84. toli

  @Hraničář
  Ale je mně (morálně) odporné, když takový soudce je jednou „přesvědčený“ demokrat, pak člen NSDAP či KSČ, a pak zase přesvědčeným demokratem! To je člověk bez páteře, bez svědomí, bez osobních morálních hodnot.

  Myslím že takových byla a je menšina.Většina se řídí jen literou zákona a v dnešní době kdy mu za odlišný výklad nic nehrozí obzvlášť.
  V době+ nesvobody ani nemusel být horlivým zastáncem totalitní ideologie. Měl k tomu příslušné totalitní zákony které měl dodržovat a pokud by je nedodržoval tak mu hrozil drakonický trest.
  Nemusel být ani přesvědčeným nacistou ani přesvědčeným komunistou,jednoduše soudce není tvůrcem zákonů nýbrž pouhým vykladačem zákonů.A pokud by chtěl někomu ulevit a v jeho prospěch v tehdejší době ohnout zákon tak by on sám za to zaplatil…..

 85. Medea

  @toli

  No já to vidím tak že v zákonodárství není místo pro emoce,soudce není tvůrcem zákona nýbrž jeho interpretem a má se řídit literou zákona nikoliv svými pocity.
  Proto je možné že za socialismu se soudce řídil socialistickými zákony a tentýž soudce může soudit dle demokratických zákonů vytvořených po roce 1989.
  Justiční vraždy v padesátých letech jsou něco jiného,protože byly porušeny i tehdy platné komunistické zákony a jejich porušení se dělalo podle moskevského mustru.
  Jednoduše řečeno ve zdravě fungující společnosti vždy stojí zákon nad soudci a jejich pocity

  Plne súhlasím 🙂

 86. Medea

  @gin

  „Takový argument je na docenta Chocholouška. Až chápu, proč tak imponuješ multinickovi.“

  To nebol argument, ale (humorný) návrh 🙂 Nevieš čo je argument, z Teba by dobrý právnik nebol…

  „Ten hadr náboženským symbolem není, je ale vehementní snaha z něj ten náboženský symbol udělat.“

  Je to náboženský symbol, (niektoré) muslimské ženy ním vyjadrujú svoju náboženskú identitu.

  „Nevím, jak pan Brei a pan Štejfa ale tvé pohnutky a pohnutky Medey jsou nabíledni.“

  Moje ponútky? Bavím sa diskusiou a v tejto diskusii vyjadrujem svoje postoje k fungovaniu spoločnosti. Som za vládu zákona. Pri zmene zlých zákonov preferujem evolúciu pred revolúciou 🙂

  V niektorých smeroch som liberálna (schvaľujem plnohodnotné homosexuálne manželstvá, eutanáziu, úplnú legalizáciu marihuany, extázy, …), v iných konzervatívna (schvaľujem primerané fyzické trestanie detí rodičmi, prípadne aj učiteľmi, schvaľujem trest smrti, …).

  „Jako by v životě nebyl žádný soudce podjatý. A tomto případě mohl být klidně podjatý celý senát.“

  A? To je argument proti čomu? Je jasné, že ľudia sú kognitívne a morálne nedokonalí, že nie sú anjeli a práve preto potrebuje ľudská spoločnosť zákony, kontrolné mechanizmy, inštitúcie.

 87. Medea

  „Pri zmene zlých zákonov preferujem evolúciu pred revolúciou“

  Pokiaľ je to teda možné. Niekedy je revolúcia nutná…

 88. Jaroslav Štejfa

  V polemice vyplaval určitý názor daný odstavcem toliho „No já to vidím tak že v zákonodárství není místo pro emoce,soudce není tvůrcem zákona nýbrž jeho interpretem a má se řídit literou zákona nikoliv svými pocity.
  Proto je možné že za socialismu se soudce řídil socialistickými zákony a tentýž soudce může soudit dle demokratických zákonů vytvořených po roce 1989.“
  Tomu bych měl poznámku.:
  Jestli jsem to dobře pochopil, je možné, že správným soudcem je ten, kdo dovede bez ohledu na vnější (morální, politické i teroristické) tlaky a bez ohledu na vnitřní přesvědčení, vždy se řídit literou právě platného zákona. Podle mého takový člověk neexistuje. Podle mého, každá fungující společnost usiluje vždy (kromě jiného) u své jurisdikce, aby byla ovládána lidmi přesvědčenými o správnosti ideologie, která tuto společnost ovládá. Což při prudkých změnách režimu přináší personální problémy. Pak soudci starého režimu se musí buď ztotožnit s novou ideologií (a poturčenec horší turka) nebo musí prostituovat (pro udržení kariery), nebo musí z justice odejít (což je nejméně výnosné). Sami si přeberte, kdo kam patřil či patří. Nicméně osobně chápu výhrady Hraničáře k takovým přechodovým stavům, protože trvají z lidského hlediska dlouho a orientace je velmi těžká. A samozřejmě hromada bezpráví zůstane nepotrestána. Mě se to příčí také i když nevím, jak se takovému problému vyhnout. Prostě třeba obě Německa už v roce 1946 potřebovala soudce atd. Také my jsme v roce 1989 měli potřebu podobnou. A kde vzít na dlani chlup?
  K tomu ještě dodatek: podle mne jsou ve společnosti rozhodující pro její chování zvyklosti (možno říci „duch doby – zeitgeist“ ) teprve na něm je možno postavit nějaké zákonodárství. To vždy nějak obecně a s nedostatky pokulhává v tom smyslu, že nenastolí nikdy absolutní spravedlnost. Krásným příkladem je náš pan president, ten je schopen ohnout smysl jakéhokoliv zákona brutálním tancováním na nečekaném výkladu jeho litery. Nakonec i celý problém hidžábu je zde rozmazáván neskutečným zaměňováním lidských práv za (ne)schopnost nějaké dívky studovat na střední škole. I Nejvyšší soud není schopen doporučit příslušným podřízeným institucím, ať neztrácejí čas a donutí obě strany se věnovat podstatě problému – zda ony dvě dívky studovat mohou či nemohou; raději se dlouhé měsíce věnuje sepisování traktátu o lidských právech a judikatuře ČR.
  Jaroslav Štejfa

 89. Medea

  @Jaroslav Štejfa

  V polemice vyplaval určitý názor daný odstavcem toliho „No já to vidím tak že v zákonodárství není místo pro emoce,soudce není tvůrcem zákona nýbrž jeho interpretem a má se řídit literou zákona nikoliv svými pocity.
  Proto je možné že za socialismu se soudce řídil socialistickými zákony a tentýž soudce může soudit dle demokratických zákonů vytvořených po roce 1989.“
  Tomu bych měl poznámku.:
  Jestli jsem to dobře pochopil, je možné, že správným soudcem je ten, kdo dovede bez ohledu na vnější (morální, politické i teroristické) tlaky a bez ohledu na vnitřní přesvědčení, vždy se řídit literou právě platného zákona. Podle mého takový člověk neexistuje.

  Toli a ja hovoríme o schopnosti sudcu odosobniť sa a byť „strojom“ generujúcim závery, ktoré sú v súlade s danými právnymi normami. Dobrý sudca musí byť schopný držať svoje emócie na uzde, aby mu neznemožnili dôjsť k záveru, ktorý logicky (alebo nejako induktívne) plynie z daných právnych noriem.

  To robia aj dobrí matematici, programátori, prírodovedci 🙂

 90. Medea

  @A. S. Pergill

  „Po Reconquistě dostali muslimové a judaisté nabídku žít s křesťany jako rovní s rovnými, se stejnými právy a povinnostmi.“

  Nedostali. Ale postupne, sériou ediktou, boli muslimovia a židia donútení konvertovať na katolicizmus alebo opustiť krajinu.

  „ Faktem je, že po předchozím mnohasetletém řádění muslimů v zemi, kdy ve Španělsku existují stovky vesnic a dalších lidských sídel, které byly muslimy zlikvidovány jako u nás Lidice, ovšem s tím, že oběti nebyly relativně humánně stříleny nebo plynovány, ale křižovány nebo naráženy na kůl (včetně malých dětí), byla výše uvedená nabídka vysoce velkorysá. Já na místě Jejich Veličenstev bych to řádění muslimům oplatil i s úroky. “

  A propagandistické rozprávky tohto typu radšej nebudem komentovať 🙂

 91. Medea

  Cordóbsky emirát, neskôr kalifát, patril svojho času medzi najvyspelšie krajiny sveta. A bol (na tú dobu) veľmi tolerantný voči židom a kresťanom.

 92. Medea

  Zatímco jinde v Evropě bylo hospodářství nevyvinuté, na muslimském území se zrodila velmi zajímavá městská ekonomika založená na obchodování mezi městem a venkovem a na obchodu mimo poloostrov. Obchod usnadňovala jedinečná síť silnic, která spojovala ostatní muslimská města s Córdobou. Zahraniční obchod se provozoval se severní Afrikou, Blízkým východem a střední Evropou.
  […]
  Velmi rozvinutá byla řemeslná výroba. Názvy většiny současných řemesel ve španělštině jsou muslimského původu. Například hrnčířství (alfarería), sedlářství (guarnicionería), výroba gagátových předmětů (azabachería), výroba předmětů ze slonoviny (marfilería) nebo voňavkářství (perfumería). Prosperity dosáhl důl na rtuť v Almadénu, rozvinula se textilní výroba, vlnařství, využití lnu a konopí, hedvábnictví v Almeríi a Córdobě, výroba koberců a usní (kordovánu a marokénu), používání papíru (který byl znám už v předcházejícím století a později se dostal do Evropy) a rozšířilo se také využití skla. Barvíři znali červené barvy (používali červce nopálového nebo mořenu barvířskou) a modř (boryt barvířský) a jejich různé odstíny (košenilové barvivo).
  Silný impuls dostalo také polní hospodářství. Kromě lnu a konopí se pěstovaly mandloně, fíkovníky a citronovníky. Na celém muslimském území bylo velmi rozšířené pěstování olivovníku. Maximální rozlohy rovněž dosáhly lesy.
  […]
  V 10. století dosáhl kulturní vývoj vysoké úrovně. Hispanomuslimská kultura tvořila základ celé evropské středověké kultury kromě náboženství a její vliv sahal prakticky až do renesance.
  Počátek španělské muslimské kultury spadá do období vlády východního abbásovského chalífy Abú Dža’fara al-Mansúra (754-775), který podnítil studium všech vědních oborů. Během jednoho století získali muslimové veškeré informace o předchozích kulturách, začali ověřovat a opravovat dřívější vědecké poznatky a zároveň vytvořili techniku a pokusné nástroje, jež byly na vyšší úrovni než řecké.
  Kulturní rozkvět, patrný v Córdobě již během 9. století, vrcholil. Byla-li zprvu všechna tato kultura importovaná, prováděli od 10. století hispanomuslimové samostatná bádání a učinili množství objevů ve všech vědních oborech.
  […]
  Je obtížné popsat stručně v několika řádcích přínos a význam španělských muslimů pro evropskou kulturu. Přestože půjde jen o velmi zběžný a povrchní přehled, uvedeme alespoň některá jména prvních učenců.
  Studium matematiky podmínila znalost a rozšíření díla o algebře napsaného al-Chwárizmím pro chalífu al-Ma’múna v roce 830. Práce napsaná proto, „aby byly usnadněny operace, jež vyžadují potřeby života, bez jiného vyššího cíle“, se stala základem těchto studií až do renesance.
  Nejvýznačnějším matematikem celého evropského středověku byl Madriďan Abú-l-Kásim Maslama (†1007). Přeložil a upravil jedno z Ptolemaiových děl. Vydal a opravil také Astronomické tabulky al-Chwárizmího, které přizpůsobil córdobskému poledníku a perskou chronologii nahradil arabskou. Toto dílo recenzoval Angličan Adelard z Bathu (1116-1142) ve spise Ezich Elkauresmi… ex arabico sumptus, čímž na Západě zavedl islámskou trigonometrii, zvláště pak funkce sinus a tangens. Kromě dalších matematických děl napsal Maslama první známou Obchodní aritmetiku. Dalším, ve své době velmi slavným matematikem, z jehož díla se však nic nedochovalo, byl Abdurrahmán ibn Ismá’íl ibn Badr, Maslamův současník. Býval nazýván „španělským Eukleidem“.
  […]
  Jednou z nejvíce a nejlépe pěstovaných věd byla astronomie. Na rozdíl od orientálních astronomů, jejichž bádání bylo spojeno s astrologií, španělští astronomové se vyznačovali kritickým postojem k jednotlivým vědeckým systémům. Dochované knihy svědčí o hojném použití řady obstojných nástrojů na přesné měření, jako byly rovné nebo sférické astroláby, kvadranty, hvězdné mapy a podobně. Již zmíněný madridský matematik Maslama sepsal komentář k Ptolemaiovu dílu Planisférium, který byl roku 1143 přeložen do latiny.
  […]
  Knihovny byly početné a bohaté. Chalífa al-Hakam II. (961-976) vlastnil knihovnu s více než 400 000 svazků. Měl své agenty ve všech centrech vzdělanosti v Orientě, kteří byli pověřeni získávat poslední knižní novinky, a platil vysoké ceny za to, aby se mnoho knih rozšířilo v Córdobě dříve než v samotném Orientě. V tehdejší Córdobě působily tisíce opisovačů a iluminátorů. Mnozí opisovači pracovali za pevnou mzdu a nebyli placeni od kusu, aby se ve spěchu nedopouštěli v práci chyb.
  […]
  Ve srovnání s muslimskou kulturou byla kultura astursko-leónských křesťanů velmi chudá. Objevilo se jen několik komentářů k biblickým textům (napsané Beatem z Liébany), stručná Kronika Alfonse III., kopie děl svatého Augustina, svatého Isidora a svatého Jeronýma a několik odkazů na klasická díla římská. Tato kultura byla v zásadě mozárabská a její hlavní výtvory představují Sevillská bible (Biblia Hispalense) a Vigilův kodex (Codex Vigilanus). Naprosto chybí texty o matematice nebo jiných praktických vědách.

  (A. U. Arteta a kol.: Ďejiny Španělska. NLN, 1994. str. 133 – 143.)

 93. Medea

  @Jaroslav Štejfa

  „ Nakonec i celý problém hidžábu je zde rozmazáván neskutečným zaměňováním lidských práv za (ne)schopnost nějaké dívky studovat na střední škole. I Nejvyšší soud není schopen doporučit příslušným podřízeným institucím, ať neztrácejí čas a donutí obě strany se věnovat podstatě problému – zda ony dvě dívky studovat mohou či nemohou; raději se dlouhé měsíce věnuje sepisování traktátu o lidských právech a judikatuře ČR. “

  Vaša poznámka je úplne od veci 🙂 Prečo by sa mali zaoberať schopnosťou žalobkyne študovať, keď predsa mali rozhodnúť ohľadom jej náboženskej diskriminácie riaditeľkou školy (či k diskriminácii došlo, či žalobkyni prináleží kompenzácia akú požaduje alebo iná, kto zaplatí súdne trovy, …)? Žalobkyňa žalovala školu a niečo od školy požadovala a nespokojná s výsledkom procesov sa odvolávala, o to tu ide.

  A Najvyšší súd zrušil predošlé rozsudky a vrátil vec príslušnému obvodnému súdu na prejednanie so svojím záväzným právnym názorom.

 94. gin

  *Je to náboženský symbol, (niektoré) muslimské ženy ním vyjadrujú svoju náboženskú identitu.*

  Milá Medeo,
  muslimský náboženský symbol to principiálně není a muslimky tím svou identitu nevyjadřují. Svou identitu tím vyjadřují pouze zradikalizované islamistky. ZRADIKALIZOVANÝ ISLAMISMUS JE ZLO!!!!!.

  Milá Medeo

  tu platí jednoduchá rovnice. POKUD OBHAJUJEŠ TEN HADR JAKO NÁBOŽENSKÝ SYMBOL, TAK OBHAJUJEŠ ZLO!!!!!

 95. gin

  *
  Medea
  22.12. 2019
  Cordóbsky emirát, neskôr kalifát, patril svojho času medzi najvyspelšie krajiny sveta. A bol (na tú dobu) veľmi tolerantný voči židom a kresťanom.*

  Milá Medeo

  v tomto odvolání se na historii jsi úplně mimo. Ten byl totiž založen jediným Umajjovcem, který přežil jejich vyvraždění Abbásovci. Za Umajjovců ještě nebyl za odpadnutí od islámu trest smrti. Ten zavedli až Abbásovci.

  Odkopala jsi se tu jako sluníčkářka.

 96. gin

  @Jaroslav Štejfa

  Hadr nebo na nehadr na hlavě k základním přirozeným lidským právům nepatří, kdežto právo na sebeurčení a plnou sexuální integritu patří.

  V tom je to vaše do očí bijící lidskoprávní pokrytectví.

  @Multinick

  S Tolim se neshodnu prakticky vůbec v ničem ale v jednom se s ním shodnu úplně. Že nemá vůbec smysl si unavovat oči čtením tvých trollovských blábolů.

 97. gin

  *Vaša poznámka je úplne od veci Prečo by sa mali zaoberať schopnosťou žalobkyne študovať, keď predsa mali rozhodnúť ohľadom jej náboženskej diskriminácie riaditeľkou školy (či k diskriminácii došlo, či žalobkyni prináleží kompenzácia akú požaduje alebo iná, kto zaplatí súdne trovy, …)? Žalobkyňa žalovala školu a niečo od školy požadovala a nespokojná s výsledkom procesov sa odvolávala, o to tu ide.

  A Najvyšší súd zrušil predošlé rozsudky a vrátil vec príslušnému obvodnému súdu na prejednanie so svojím záväzným právnym názorom.*

  Milá Medeo

  byla explicitně odejita kvůli tomu hadru? Dle toho, co se o tom píše tak ne.

 98. Hraničář

  gin
  23.12. 2019
  byla explicitně odejita kvůli tomu hadru? Dle toho, co se o tom píše tak ne. …………………

  Tak zněly první informace. Jedna neměla vyřízené doklady pro pobyt v ČR a obě neuměly česky natolik, aby mohly studovat. I. čtvrtletí proto studovaly podmíněně. Když ale ve čtvrtletí měly ze všech předmětů, kromě angličtiny, za 5, dohodly se s ředitelkou, že studium ukončí. Tato pak si začala stěžovat na náboženskou diskriminaci.

  Pravdu má (zřejmě) Jarda Štejfa. Soud (by) měl rozlišit podstatu problému. Pokud by ovšem soudci k tomu našli odvahu!

 99. gin

  @Multinick:

  Já vůbec nevím, co jsi tu dnes (vlastně už včera) ve svých příspěvcích blábolil, protože jsem zjistil, že zatěžovat své oči jejich čtením nemá vůbec cenu. V tomto s Tolim plně souhlasím.

 100. gin

  @Hraničář

  Podíval jsem se do toho rozsudku. Prý ze školy odešla, protože ji ředitelka v ředitelně vytkla ten hadr. (A kde je důkaz, když to bylo v ředitelně a pak se urazila). Pak je celá dlouhá omáčka Nejvyššího soudu ohledně lidských v tom rozsudku práv bezcenná. Dětinsky urážlivý člověk principiálně ve zdravotnictví pracovat nemůže.

 101. gin

  Jak jsem nahlédl do toho rozsudku tak to vypadá na zpolitizovaný blábol.

 102. Medea

  @gin

  „Jak jsem nahlédl do toho rozsudku tak to vypadá na zpolitizovaný blábol.“

  Dojmy, pocity, dojmy, ale žiaden argument…

 103. Medea

  @gin

  „ v tomto odvolání se na historii jsi úplně mimo. Ten byl totiž založen jediným Umajjovcem, který přežil jejich vyvraždění Abbásovci. Za Umajjovců ještě nebyl za odpadnutí od islámu trest smrti. Ten zavedli až Abbásovci. “

  Prečo? Ty nesúhlasíš s mojimi tvrdeniami: „Cordóbsky emirát, neskôr kalifát, patril svojho času medzi najvyspelšie krajiny sveta. A bol (na tú dobu) veľmi tolerantný voči židom a kresťanom.“ ?

  A medzi tým, čo tvrdím ja, a tým, čo tvrdíš Ty, nie je žiaden rozpor. Sú to mimobežné tvrdenia.

 104. Medea

  @gin

  „muslimský náboženský symbol to principiálně není a muslimky tím svou identitu nevyjadřují. Svou identitu tím vyjadřují pouze zradikalizované islamistky.“

  Možeš sa postaviť aj na hlavu, Toníku, pokiaľ to nejaká muslimka vníma ako náboženský symbol, vyjadrujúci jej náboženskú príslušnosť, tak to v jej prípade aj bude náboženský symbol.

  Svou identitu tím vyjadřují pouze zradikalizované islamistky.“

  Blbosť. Viď: https://www.fastcompany.com/3064954/muslim-women-leaders-on-the-challenges-of-embracing-their-differences-in 😀

  „byla explicitně odejita kvůli tomu hadru? Dle toho, co se o tom píše tak ne.“

  Žalovala školu, že kvôli svojej diskriminácii nemohla na nej študovať. Takéto ospravedlnenie žiadala od školy: „Vážená paní Jamaal, omlouváme se Vám tímto za újmu způsobenou tím, jste dne 2. 9. 2013 zcela neoprávněně byla vyzvána ředitelkou k odložení muslimského šátku na půdě naší školy a byla jste nucena zde ukončit z tohoto důvodu své vzdělání. Došlo tak k Vaší zřejmé diskriminaci. Zároveň s touto omluvou přijměte, prosím, naše ujištění, že učiníme veškerá opatření, aby se podobný případ již nemohl opakovat“ a k tomu 60 000 CZK.

  Žalobkyňa na štúdium nenastúpila, podľa jej tvrdenia, kvôli riaditeľkinej negatívnej reakcii na jej hidžáb, takže je blbosť zaoberať sa špekuláciami o jej študijných schopnostiach. Je to irelevantné, podstatný je diskriminačný akt riaditeľky v deň zápisu. Žalobkyňa po ňom jednoducho na štúdium nenastúpila.

 105. Medea

  @Hraničář

  „Když ale ve čtvrtletí měly ze všech předmětů, kromě angličtiny, za 5, dohodly se s ředitelkou, že studium ukončí. Tato pak si začala stěžovat na náboženskou diskriminaci.“

  Nemohla mať päťky, lebo štúdium vôbec nezahájila. Žalobkyňa odišla zo školy bezprostredne potom, ako ju riaditeľka napomenula za hidžáb v deň zápisu a následne žalobkyňa vyjadrila svoju vôľu nezahájiť štúdium na danej škole.

  Současně dovodil, že se ředitelka školy nedopustila diskriminačního postupuve smyslu § 2 odst. 1 tohoto zákona, pokud vyjádřila nelibost nad tím, že má žalobkyněna hlavě hidžáb a připomněla jí ustanovení školního řádu obsahující zákaz nošení pokrývekhlavy, neboť tím, že žalobkyně bezprostředně poté ze školy odešla a následně projevilasvou vůli nezahájit vzdělávání u žalované, nedala jí další prostor k případnému smírnému řešení.

  Z Rozsudku.

 106. Medea

  @gin

  „(A kde je důkaz, když to bylo v ředitelně a pak se urazila)“

  Keby si študentka riaditeľkinu reakciu na hidžáb vymyslela, tak by sa riaditeľka proti tomu ohradila už na prvom procese.

 107. Medea

  @Alibaba

  „Proč by se měla cítit poníženě? To není na pomoc právní ale psychyatrickou…“

  Predstavte si, že máte ako zamestnanec nastúpiť do nejakej firmy. Riaditeľ je veľmi pobožný a vyžaduje od svojich zamestnancov, aby vždy na začiatku pracovného dňa hromadne pokľakli pred veľkým krížom v areáli firmy a pomodlili sa za úspešný pracovný deň. Vy ste uviedli pri pohovore, že ste ateista a predpokladáte, že sa Vás tento rituál, ako neveriaceho, nebude týkať, ale hneď v prvý deň na zhromaždišti, po zaznení kresťanského hymnu, Vás riaditeľ znechutene vyzve, aby ste aj Vy pokľakli spolu s ostatnými zamestnancami pred Pánom. Cítite sa ponížený a nahnevane odídete. Je Vaše rozpoloženie na pomoc právnu alebo psychiatrickú? 🙂

 108. Jaroslav Štejfa

  K Medee:
  „Toli a ja hovoríme o schopnosti sudcu odosobniť sa a byť „strojom“ . . . “
  Ano, pochopil jsem vás dobře a tvrdím, že žádný člověk ani vzdáleně nedokáže být „strojem“ (i v tom uvozeném smyslu). Generovat závěry z právních norem lze takové či onaké, ač jsou v souladu s jejich literou avšak nikoliv s jejich duchem. Dobrý soudce musí být do určité míry schopen držet své emoce na uzdě, otázka však je, kolik takových soudců zdědilo třeba Německo po II. SV. Dobří matematici, programátoři, přírodovědci i třeba lékaři většinou nemají morální problémy s tím, co zkoumají ani při změně režimu. Ale i zde vznikají případy všeobecně známé, že se ti dobří vzepřou proti pokračování na něčem, co je v rozporu s jejich svědomím. Příkladů je mnoho. A znova je zde otázka – a co ti morálně nedobří?
  „Prečo by sa mali zaoberať schopnosťou žalobkyne študovať, . . .“
  Netvrdím, že by se měl nejvyšší soud zabývat podružnostmi. Znova musím zdůraznit, že moje vědomosti o celé soudní kalvárii jsou kusé a nedostatečné, hádám, že vaše také. Nicméně podle mého mohl Nejvyšší soud odkázat celou záležitost tak, jak píšete podstatně rychleji a stručněji a zejména srozumitelněji upozornit na pochybení nižších instancí při zjišťování skutkové podstaty a zdůvodnění jejich rozhodnutí. Rozsudek Nejvyššího soudu mi takový nepřipadá (nejsem právník).
  Jaroslav Štejfa
  P.S. Hezké Vánoce všem a hurá do lítých diskusí v r. 2020.

 109. gin

  *Dojmy, pocity, dojmy, ale žiaden argument…*

  Na dojmech to vystavěl rozsudek Nejvyšší soud.

 110. gin

  *Prečo? Ty nesúhlasíš s mojimi tvrdeniami: „Cordóbsky emirát, neskôr kalifát, patril svojho času medzi najvyspelšie krajiny sveta. A bol (na tú dobu) veľmi tolerantný voči židom a kresťanom.“ ?

  A medzi tým, čo tvrdím ja, a tým, čo tvrdíš Ty, nie je žiaden rozpor. Sú to mimobežné tvrdenia.*

  To byl ale i prvotní islám, jehož se dnes drží zřeba v Jordánském království, jenže mainstreamvý islám, který se všude roztahuje se chová zcela jinak. Takto se ohánět historií nelze.

 111. gin

  *Medea
  23.12. 2019
  @Alibaba

  „Proč by se měla cítit poníženě? To není na pomoc právní ale psychyatrickou…“

  Predstavte si, že máte ako zamestnanec nastúpiť do nejakej firmy. Riaditeľ je veľmi pobožný a vyžaduje od svojich zamestnancov, aby vždy na začiatku pracovného dňa hromadne pokľakli pred veľkým krížom v areáli firmy a pomodlili sa za úspešný pracovný deň. Vy ste uviedli pri pohovore, že ste ateista a predpokladáte, že sa Vás tento rituál, ako neveriaceho, nebude týkať, ale hneď v prvý deň na zhromaždišti, po zaznení kresťanského hymnu, Vás riaditeľ znechutene vyzve, aby ste aj Vy pokľakli spolu s ostatnými zamestnancami pred Pánom. Cítite sa ponížený a nahnevane odídete. Je Vaše rozpoloženie na pomoc právnu alebo psychiatrickú?*

  No a? U jednoho holandského šéfa čtení dvou kapitol Bible při obědě překousli. Dětinský člověk to neunese a současný mainstreamový islám své ovce k takové dětinskosti přímo vede.

 112. gin

  *Žalobkyňa na štúdium nenastúpila, podľa jej tvrdenia, kvôli riaditeľkinej negatívnej reakcii na jej hidžáb, takže je blbosť zaoberať sa špekuláciami o jej študijných schopnostiach. Je to irelevantné, podstatný je diskriminačný akt riaditeľky v deň zápisu. Žalobkyňa po ňom jednoducho na štúdium nenastúpila.*

  Celou dobu jsem o tom případu četl zcela něco jiného. Zpětně se už pravdy dohledat napůjde. To bych musel mít podklady od prvních soudů.

 113. gin

  Milá Medeo

  vy jste už asi minulý režim v dospělém věku nazažila, že takto uvažujete.

 114. Hraničář

  gin
  23.12. 2019
  Podíval jsem se do toho rozsudku. Prý ze školy odešla, protože ji ředitelka v ředitelně vytkla ten hadr. ………..

  Čili tvrzení proti tvrzení. Nevylučoval bych, že jí ředitelka řekla, aby ve třídě šátek nenosila, že školní řád nedovoluje mít při vyučování pokrývku hlavy. Chápu, že když je někdo léta zvyklý mít šátek na hlavě, tak že se bez něj cítí nesvůj. Ale např. židé si kipu klidně sundají, když něčemu překáží. Stejně tak si jeptiška, slouží-li na sále, sundá čepec i hábit a převleče se do sterilního. A stejně tak si Evropanky, jedoucí do muslimské země, již v letadle vytahují šátky, aby si zakryly hlavy. A žádný problém!
  Já osobně vnímám tuto kauzu jako tu první vlaštovičku, jako pokus, co si u nás (v Evropě) mohou dovolit.

 115. gin

  Multinicku, jsi svými bláboly trapnej. Protože to bylo kratičké, tak jsem si to přečetl.

  Jinak, přečetl jsem si konečně celý článek pana Wernera a nezbývá mi, než s ním plně souhlasit. Vypichuju z něj toto:

  „Zde se, dle mého názoru, vyjádření soudců dostává již do poměrně absurdní roviny. Zaprvé, neexistuje jediný důvod, proč by měl kdokoliv respektovat, zdůrazňuji slovo respektovat, vnější projevy náboženského přesvědčení druhých. Zvolil bych slovo „tolerovat“ či „akceptovat“. Ano, mohu tolerovat a akceptovat vnější projevy náboženského přesvědčení druhých, avšak abych něco či někoho respektoval, musí si můj respekt něčím vysloužit, a popravdě, víra v pohádkové bytosti ve mně příliš respektu nevyvolává. To však byla spíše jen poznámka na okraj.“

  Jenže na tomto si Toli přihřívá svou polívčičku svého přemrštěného aktivismu.

 116. Hraničář

  Medea
  23.12. 2019
  Nemohla mať päťky, lebo štúdium vôbec nezahájila. Žalobkyňa odišla zo školy bezprostredne potom, ako ju riaditeľka napomenula za hidžáb v deň zápisu a následne žalobkyňa vyjadrila svoju vôľu nezahájiť štúdium na danej škole. ……….

  Když v tom r. 2013 (nebo 2014??) ten případ začínal, a nikoho v podstatě nezajímal, bylo napsáno to, na co jsem vzpomínal. Ani já jsem takovou banalitu nesledoval. Teprve když se začala rozmazávat „náboženská diskriminace“, začal jsem to trochu sledovat.
  První zprávy byly o tom, že obě studentky nebyly schopny studovat právě z neznalosti češtiny. O nějakém šátku nebyla žádná řeč! Ten se objevil až několik měsíců poté!
  Jak se „nedávno“ vyjádřila ředitelka, přišla jim do školy kontrola z ministerstva a neshledala žádné pochybení. Teprve když se do případu „obula“ ombudsmanka, inspektor obrátil a ministerstvo se přidalo k žalobě!
  Pak se objevily zprávy o tom, že právě tato muslimka přijela do ČR bez dokladů – jenže do letadla by ji v Moskvě bez dokladů nevzali, takže je evidentně v letadle zničila. Přesto jí naše MV rychle vystavilo nové – na základě ČEHO?? Jen jejích slov!? Ona je za pár týdnů „ztratila“, dostala nové, a to se opakovala asi 4x (5x?). Jak je takovýto bo rdel možný?!

  To všechno soud, jak vidím, vůbec nezohlednil! Vybral si jen (údajnou) náboženskou disklriminaci, všechny podstatné okolnosti pominul, a pak, ano, rozhodl přesně v souladu s platnými zákony!

 117. Alibaba

  Medea: Predstavte si, že máte ako zamestnanec nastúpiť do nejakej firmy. Riaditeľ je veľmi pobožný a vyžaduje od svojich zamestnancov, aby vždy na začiatku pracovného dňa hromadne pokľakli pred veľkým krížom v areáli firmy a pomodlili sa za úspešný pracovný deň.

  Tak do takovéhle firmy dobrovolně nepolezu. A předpokládám, že by to bylo v pracovní smlouvě.
  A pokud bych měl emigrovat z ČR, tak by poměry v ČR musely být o mnoho horší něž podmínky v té nové hypotetické firmě v cizině, kam bych emigroval a pravděpodobně bych ce tam musel přispůsobit jejich podmínkám.

  gin: No a? U jednoho holandského šéfa čtení dvou kapitol Bible při obědě překousli.
  Tak když by to bylo jen čtení, tak bych to možná taky překousl, pokud by to četl v němčině/holandštině, tak bych to byl schopen ignorovat 🙂 , protože těmito jazyky nevládnu.

 118. Hraničář

  Medea
  23.12. 2019
  Z Rozsudku. ……………………..

  Tak toto se mně jeví jako správnější!

  S odkazem na rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva (dále jen „ESLP“) uvedl, že v České republice jsou (stejně jako ve Francii) viditelné náboženské znaky přijímány jako protiklad k roli škol, jejichž prostředí má zůstat neutrální, být místem pro rozvoj, včetně kritického myšlení, a že tyto symboly narušují principy rovnosti mužů a žen. Povinná tolerance náboženských symbolů nemá v České republice zákonný podklad a je dána pouze opakem práva na náboženskou svobodu, proto proti právu žalobkyně projevovat své náboženství navenek stojí právo být svobodně bez vyznání, náboženské symboly nemít, nebýt vystaven jejich působení a nemuset se zabývat jejich významem. Česká republika odděluje své instituce od náboženských a uznává i právo být bez náboženského vyznání; právo projevovat své náboženství kdykoli a kdekoli neexistuje. Uzavřel, že z uvedených důvodů
  25 Cdo 348/20193 žalobkyně nemá právo na užívání šátku jako projevu náboženského přesvědčení navenek bez jakéhokoliv omezení na půdě veřejné školy a nepovolení takovéto výjimky (dané obecnými zvyklostmi v České republice a školním řádem, vydaným ředitelkou školy v rámci zákonného zmocnění podle § 30 odst. 1 písm. c) zákona č. 561/2004 Sb. (dále jen „školský zákon“) není přímou ani nepřímou diskriminací z důvodu náboženského vyznání.

 119. Hraničář

  Medea
  23.12. 2019
  Predstavte si, že máte ako zamestnanec nastúpiť do nejakej firmy. ……………………..

  Když budu mít hodně velký zájem být v té firmě, klidně pokleknu a budu třebas i mlátit hlavou o zem. Pokud bych ale zásadně nesouhlasil, tak (třebas i znechuceně z těch fanatiků) odejdu.
  Ale budu mít právo žalovat majitele že mě ponížil, že urazil mé nenáboženské cítění a tedy porušil mám práva??

 120. gin

  *gin: No a? U jednoho holandského šéfa čtení dvou kapitol Bible při obědě překousli.
  Tak když by to bylo jen čtení, tak bych to možná taky překousl, pokud by to četl v němčině/holandštině, tak bych to byl schopen ignorovat , protože těmito jazyky nevládnu.*

  Pro mne to bylo poučné, němčinou vládnu poměrně dobře a holandštině též částečně rozumím, zvláště v psaném textu základní myšlenky pochopím. On to četl nahlas v němčině a já to sledoval v druhé Bibli v holandštině a tak jsem se ten jazyk vlastně přiučoval.

  Rozumět mluvené holandštině mám větší problém. Snad bych více rozuměl, kdyby ten Holanďan mluvil pomalu ale to nehrozí. Holanďani drmolí strašně rychle.

 121. Hraničář

  toli
  23.12. 2019
  Ad: Fendrych se zbláznil …………………….

  Nedá mně to!

  ……… tradice jednou za rok ve velkém „dávat a dostávat“, se nezměnila. Naopak, byla posílena až k absurditě, ………..
  Češi utrácí a tím stále drží ekonomiku nad vodou. Přijde ochlazení, tvrdí analytici

  ……………..Do novými „křesťany“ odmítané obří skupiny patří i mladí lidé, studenti („děti“, řekl by kdysi komunista Štěpán), ……………….
  A samozřejmě – úředně jsou mladí lidé do 18 let označováni jako děti

  …………. Ježíš se narodil ve chlévě, představoval menšinu, konzervativci, tedy farizei, byl zcela odmítnut, politicky byl nepřijatelný a masami odmítaný, o čemž svědčí volání davu, který Piláta vyzýval „ukřižuj“ a vybral si k trestu pomalé, kruté smrti Ježíše místo vraha. ………………
  Pěkná, ale i inspirující, báje.

  ………….. Server HlídacíPes.org nabídl rozhovor s manželi Philippou a Erikem Kempsonovými, kteří pět let pomáhají uprchlíkům na ostrově Lesbos. Mluví taky o táboře Moria, kde podle UNHCR žije 12 600 lidí, z toho přes 8000 mimo oficiální tábor, v němž už dávno došly ubytovací kapacity. …………..
  V Iráku i Syrii boje skončily (a kdyby se tam neangažovaly USA a NATO, vůbec by nezačaly), takže se obyvatelé mohou vrátit domů.

  …………. Jaké Vánoce čekají masu lidí v exekucích (často jich mají na krku více, nejen jednu) a jejich rodiny, tedy dav, který tvoří až čtvrtinu našich obyvatel? ……………….
  Nebyl to sám Fendrych, který jako náměstek ministra vnitra Rumla pomáhal klást základy tototo stavu?

  ……….. Česko není křesťanská civilizace, křesťané jsou zde na obtíž, většina je odmítá, posmívá se jim jako bláznům či pokrokářům (progresivistům). Jsme postkomunistická země, postkomunistická civilizace. ………………
  Samozřejmě, ČR je kapitalistická civilizace, a ke křesťanům se většina chová stejně jako k židům, Harékršňovcům, metodistům, mormonům …. (ti všichni si nestěžují) a lépe než k muslimům.

 122. Medea

  Milí diskusní kolegovia, na nejaký čas sa odmlčím, pretože si chcem naplno vychutnať predvianočnú a vianočnú atmosféru v kruhu rodiny. Želám Vám príjemné prežitie vianočných sviatkov 🙂

 123. gin

  Za to já musím tvrdnout v Hamburku.

 124. Sam

  ——–toli
  23.12. 2019

  (pozn.: Martin) Fendrych se zbláznil ————
  https://nazory.aktualne.cz/komentare/jeziska-drzime-priksirovaneho-v-jeslickach-dospeleho-na-kriz/r~84b54c18224911ea858fac1f6b220ee8/?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=sekce-z-internetu

  On píše provokativní články, na které budou hodně klikat lidi, no. Je v tom celkem dobrej. Takové fejetony to jsou, né vyvážené zpravodajství.
  https://nazory.aktualne.cz/komentare/uplny-zakaz-koureni-hmotarska-spolecnost-z-masa-a-kosti-se-b/r~5429e77e5d2311e58f1e002590604f2e/

 125. gin

  Teď odbočím, na šarlatánce pochválil Hvězdoun multinicka, za to, co tu naposled psal a já mu napsal, že je mimoň, pokud multinicka, který je názorová améba, v něčem chválí. Hned propukla jeho psychopatie a nevybíravě se pustil do mé osoby. Okopčím tu, co bylo dále.

  Tony (anonym)
  Odpověď na To alkoholické prase mě zase
  já jsem tě nenapadl, jsem jsem tu napsal, že jsi mimoň pokud dáš na multinicka, se kterým jsem totálně skončil————-vydal jsi tu zase vizitku sám o sobě————–pokud o tobě psycholoog Toli napsal, že jsi psychopat, tak potom, jak se tu předvádíš, tak mi nezbyde, než s ním souhlasit. Já s ním až na dvě věci nesouhlasím v ničem. První se týká multinicka a druhá jeho ohodnocení tebe jako psychopata.————————————–Jen si tu piš a psychuj dál, mám z tvého psychování akorát tak legraci.
  odpovědět
  24. Prosinec 2019 – 10:52

  Obrázek uživatele Skutečný Hvězdoslav
  Skutečný Hvězdoslav
  Mně je úplně jedno, co si ty, alkoholické prase vypisuje s nějakým Tolim po mrtvici. Toli spíše není psycholog, nic tomu nenasvědčuje, že by byl psycholog, chová se v rozporu s tím jaké mají zásady psychologové. Jen si hraje na psychologa. A alko prase si zase hraje na pobožného. Já tady nic nepředvádím, píšu dlouhodobě zastávané názory, nepíšu zde pro legraci, pro zábavu, píšu zde jen to, co říkám i v reálu, co vždycky zopakuji z očí do očí, na kameru, do telefonu, přes skype. Na rozdíl od vychlastaných trosek, smažek a podobných ztroskotanců. Chtěl jsem tu jenom napsat vzkaz multinickovi, protože politicky mu to myslí dobře, pokud nepředstírá muslima apod. Když píše za sebe a nehraje jinou roli, píše správně. To je všechno, co jsem chtěl říct. Na osacr byla diskuse ohledně práv muslimů a nošení jejich oděvů a celkově politického ovzduší. Všichni tam tlachali naprázdno, jedině multinick měl konkrétné body. Tyto jeho konkrétní body jsou realizovatelné, když se budou volit strany jako je SPD. Multinick nežvaní, vy žvaníte. Pokud multinick vypisuje svoje fantasmagorie když se vydává za jinou roli, s tím nemám nic společného. Souhlasím jen když píše o politice a píše za sebe. To samé když psal i inteligenci negroidní rasy. Petr Tomek mu dokonce smazal článek, který si kdysi Petr Tomek sám napsal na svůj vlastní web. Já jsem dostal ban na osacr v den, kdy jsem napsal příspěvek o inteligenci černochů. Proto vím, že osacr je jednostranně zaměřený jako sekta. Nechci si psát s alko prasetem. Neoslovil jsem ho tady. Psal jsem tu vzkaz multinickovi. Ano, budu OPĚT VOLIT SPD!
  odpovědět
  24. Prosinec 2019 – 11:06

  V tom má Toli pravdu. Tvé inteligenční rozlišovací schopnosti jsou mizivé. Takže si tu klidně psychuj a napadej mou osobu nadále. Od psychopata jako jsi ty mě to vůbec nebolí. Pouze se tvým psychopatickým výlevům směju.
  odpovědět
  24. Prosinec 2019 – 11:12

 126. toli

  @Gin

  Co s ním mám dělat?

  Ignorovat je oba,vůbec nereagovat.Jak multinick tak hvězdoun jsou hraniční osobnosti.A s žádným psychopatem nemůžeš žádný spor vyhrát ,to prostě nejde.Vyhrát by jsi mohl jen kdyby jsi mazal med kolem huby,ale proč by jsi to dělal ? To žádný člověk který si chce zachovat svou tvář a svou vlastní intengritu nedělá.

  Psal jsi že trávíš Vánoce v Hamburgu a nevíš co tam máš dělat.Tak třeba běž do té vykřičené čtvrti St.Pauli,třeba ti kurvy dají vánoční slevu….

 127. gin

  Jednou jsem tu omylem do bordelu zabloudil ale proti dřívějšku dnes ceny nehorázně vysoké. V centru jsem byl v neděli, přemýšlel jsem, že bych šel zítra znovu ale asi se na to vykašlu. Na druhý svátek vánoční totiž musím pracovat. Dnes a zítra mám volno.

  Jinak s těma dvěma máš pravdu, jenom vydávají vizitku sami o sobě, co jsou.

 128. gin

  Já jenom vokopčím, co jsem dnes dnes napsal na šarlatánku Rakatovi, že bych měl ty mé známé Íránce obrátit.
  —————————————————————————————————————-

  Ty obrátit nelze. Prodávají vepřové a sami chlastaj, jak jsem zjistil. Hasan (35) let není Peršan jako oni, ale je to íránský Kurd ( ale mezi sebou se baví persky),, který se za ty tři roky, co je tu v Německu, se mi loni prezentoval, že velmi umírněným muslimem, teď mi řekl (teda už minule před třemi týdny, kdy jsem tu byl naposled, že je ateista a že si na oko hraje, když dojede na dovolenou na měsíc do Íránu, že musí hrát před rodičema a celou tou vesnicí na velezbožného muslima, jinak by ho vlastní rodiče přizabili a ta vesnice v Íránu by jeho mord dokonala a nikdo by tam za to vůbec souzen nebyl. Při vší úctě, Hasan, a já ho mám jako chlapíka poměrně rád, se tu v Německu poměrně rychle integroval, když se z něj stal, do tří let co tu je ateista. Ještě loni na mě vytáhl Korán a vyčítal mi, že prý hodně chlastám. Letos by to už neudělal, mezitím mu ten chlast zašmakoval.

 129. A. S. Pergill

  @Medea
  K Pyrenejskému poloostrovu:
  1. Nabídka spolužití za rovných práv a povinností byla muslimům a judaistům učiněna, to, že ji nepřijali, byl jejich problém a jejich škoda.
  2. Nelidské podmínky a četné vzpoury (prakticky každou generaci menší a přibližně jednou za sto let větší) jsou známy, včetně nelidských způsobů jejich potlačování.
  3. Vyspělost Cordobského emirátu je prakticky zcela virtuální záležitost.
  4. Technologie atd., které uvádíte, se používaly v Evropě od starověku. Arabskoislámská jména řemesel jsou dána prostě tím, že nikdo jiný tato řemesla v dobách islámské okupace provozovat nesměl.
  5. Vliv této kultur na Evropu je prakticky zanedbatelný s jedinou výjimkou, že se přes ně dostaly do Evropy překlady děl evropských (myšlen kulturní okruh) autorů z antických knihoven, které jinak muslimové zničily. Bez islámu by bylo k dispozici těch děl daleko více a v originálním znění, nedeformovaným tím, že arabština po staletích islamizace totálně zdegenerovala a ztratila schopnost vyjadřovat složitější pojmy a vztahy. Ani trigonomie nebyla islámská, vynalezeny byla pozdně antickými učenci.
  6. Je třeba si uvědomit, že jako existuje silná snaha zatajovat skutečné postavení nemuslimů v islámských zemích (aktuálně na toto téma publikoval více textů EUroposlanec Zdechovský, na základě primárních informací), tak existuje i snaha takto dodatečně vylepšovat i život pod islámskými okupanty. Realita je ovšem taková, že islámské státy na Pyrenejském poloostrově byly zrůdné diktatury, srovnatelné s nacistickým Německem. Proto také obyvatelstvo osvobození z nich jednoznačně vítalo a ochotně se do boje proti muslimským pánům zapojovalo.
  Dokazují to mj. primární prameny, které proislámský žvástař Arteta ignoruje.

  K šátku
  1. Nikde v Koránu není ani hidžáb ani burka (atd.) explicitně uveden, nicméně kdykoli se na ně sáhne, tak začnou muslimové ječet, jak se útočí na jejich náboženskou svobodu.
  2. Tyto oděvní součásti představují na jedné straně jakýsi ekvivalent žluté hvězdy, kterou nosili Židé za nacistů, na straně druhé ale symbol ztotožnění se s ideologií, která takto ženy (a jiné lidi) likviduje na úroveň bezprávných bytostí. Takže současně je to i ekvivalent nacistických symbolů typu hakenkrajce nebo runového SS.
  3. V podstatě není možné určit, o který případ se jedná, tj. jestli je žena k nošení těchto symbolů svého zotročení nucena, nebo se s tím zotročením naopak ztotožňuje. IMHO je menší zlo plošně ty symboly zakazovat, protože ty zotročené ženy by měly mít přednost.

 130. gin

  Aspergile, vysvětli to trockistické aktivistce, jakou je paní Šabatová. Velice odpudivé bytosti, která nemá ve funkci ombucmanky vůbec co pohledávat. Za to ale nesou odpovědnost ti, co ji do té funkce zvolili.

  Ona nesplňuje jednu důležitou podmínku, kterou její předchůdci, pan Motejl a pan Varvařovský splňovali.

  Ombucman má být politicky nezávislý, což trockistická aktivistka nemůže splňit ani náhodou.

  A pak Nejvyšší soud vydá zpolitizovaný judikát, který je postavením ducha práva na hlavu.

  Prosím Medeu, pana Brei a ostatní, ať se na mne nezlobí ale takto to vidím a vnímám.

 131. toli

  @Hraničář
  Magické houbičky boří hranice mezi spiritualitou a vědou v tom smyslu že zřetelně ukazují že se vždy jedná o fet,fetuješ houbičky anebo fetuješ Boha,to je jedno.Princip je vždy stejný,je to o chemii.

 132. Hraničář

  Toli:
  Mě zaujalo toto:
  „Z psychologických dotazníků vyplňovaných pokusnými osobami vyplývá, že 22 ze 36 dobrovolníků po užití psilocybinu podstoupilo kompletní mystický prožitek. Něco podobného tvrdili dobrovolníci po Ritalinu jen ve 4 případech. Více než jedna třetina dobrovolníků prohlásila, že trip na psilocybinu pro ně byl nejvýznamnějším spirituálním zážitkem v životě, srovnatelný s narozením či úmrtím v rodině. To je více než pozoruhodné, protože dobrovolníci byli cíleně vybráni mezi lidmi aktivně provozujícími spirituální život, kvůli obavám, zda své zážitky dostatečně ustojí. Jak je vidět, malé houbičky se nemusejí za nic stydět.“

 133. toli

  Vídíš,a někomu stačí pouhá autosugesce kde si pozitivní reakcí na halucinaci a kognitivní bias vyrábí nevědomě dopamin.A dopamin mu dělá dobře takže se k tomu vrací a myslí si že to dělá Bůh.

 134. A. S. Pergill

  K těm houbičkám:
  1. Podobně působí i LSD
  2. Hrozí „nebezpečí“, že intoxikovaný získá náhled na spiritualitu jako na pouhou chemickou reakci (či spíš soubor chemických reakcí) v mozku, a že nic takového objektivně neexistuje
  Dokonce jsem kdysi zaznamenal názor (na již dávno neexistujícím diskusním fóru), že vystříkání islámského světa LSD by problém lidstva s islámem jednou provždy vyřešilo.

 135. toli

  @ASPERGILL
  2.Spiritualita jsou pouhé komplexní chemické reakce v mozku .Ke spiritualitě lze dojít dvěma cestami buď lacino-z vnějšku dodanými chemikáliemi nebo nákladnější a zdlouhavější cestou -tréningem autosugesce kdy si tělo vyrábí svoje oblbovátka samo.Jenže o tom že spiritualita je vždy chemickou reakcí víme jen my co se pohybujeme v oboru.Pomatení věřící o tom nechtějí ani slyšet protože by si svého Boha zredukovali na pouhou chemikálii a to je z jejich pohledu nepřípustné.
  Totéž se týká islámského světa,že jde o působení LSD by jako vysvětlení nepřijali (obávám se že 99% muslimů ani neví co je to LSD) a vzhledem k povaze islámu by s velkou pravděpodobností měli agresivní halušky které by mohli chápat jako příkaz Alláha k ještě větší agresi.

 136. Hraničář

  Zajímavý článek: Páté pohlaví a třetí identita http://blog.aktualne.cz/blogy/radkin-honzak.php?itemid=35500

  „Sdělila mi kolegyně, že ve škole, kam chodí její dítě, instalovali WC pro třetí pohlaví. Klíč má zatím paní ředitelka, která je nejspíš trojpohlavní a může tam chodit v kterékoliv z těchto identit, ale vždy sama, protože koedukované záchody přijdou na řadu až v druhé etapě pokroku.“

 137. Hraničář

  Psychedelika a náboženství:

  Sejdou se farář, rabín, imám a buddhistický róši a dají si dávku psilocybinu, účinné látky lysohlávek… Ne, to není začátek vtipu ani vzpomínka na šedesátá léta. Jedná se o experiment, který právě probíhá na dvou věhlasných amerických univerzitách pod bedlivým dohledem profesora Rolanda Griffithse…………..
  Nápad s podáváním psychedelik duchovním je možná šokující, ale není nový. Zjevné souvislosti mezi psychedelickou zkušeností zprostředkovanou látkami jako psilocybin, LSD či DMT a spontánními mystickými zážitky si uživatelé i vědci povšimli už před více než půl stoletím. ………….
  psilocybin opravdu zvýšil četnost mystických zážitků. …………….
  psychedelika užitá věřícími ve vhodném prostředí opravdu podporují duchovní zážitky. …………..
  Do svého nového experimentu již sehnali více než deset duchovních (včetně rabína, róšiho, episkopálního anglikána a řeckého ortodoxního kněze), ale stále hledají katolíka, muslima či hinduistu. ………….
  http://www.magazin-legalizace.cz/cs/articles/detail/2562-veda-mystika-a-psychedelika?rubricId=8

 138. Libuše Dulinová

  To je fakt, že i spiritualita je chemie, ale i tak je zajímavé, že některá osobnost ty látky si vytváří a některá ne. Pro mne je zase velmi zvláštní, jak některé mozky si vytvoří chemické látky euforie při sledování sportovních zápasů. Sledování sportovních utkání je potom nejrozšířenějším společenským oblbovátkem, hlavně mistrovství světa. Dalšími oblbovátky jsou různé soutěže, kde jde o výhry, a u kterých diváci prožívají velmi silné emoce, někteří až pláčou dojetím a cítí se spojení s celým světem. Prožívají pocit JEDNOTY. No a samozřejmě svátky, třebas silvestr, nebo vánoce taky se dá považovat za společností tolerovanou mystiku. Rozdíl mezi spirituálním zážitkem a těmito zážitky je pouze v tom – že první je soukromou událostí a ty další jsou kolektivní. Kolektivní úlety jsou více akceptované, než ty soukromé, což je logické, těch posledních je méně. Podle mne je hloupé spojovat běžného konzumenta náboženství s mystikem. Mystik je v podstatě umělec, poeta, romantik, psycholog a kněz v jedné osobě a jeho mystické stavy jsou manifestaci podvědomých duševních obsahů, které si potřebuje uvědomit a vstřebat, jako součást své vědomé osobnosti. Mystické stavy jsou pro něho cestou, jak si najít své místo ve světě. Proto i v nich vždy jde o stav jednoty a lásky, pocit sounáležitosti s celým světem a vesmírem. Přesně jak u kolektivních lidských aktivit, o kterých jsem se zmínila výše. U mystika jde však o vlastní duševní kreativitu, je schopný si sám pomoci vlastními psychickými mechanismy, aby překročil svou individualitu.

 139. A. S. Pergill

  @Hraničář
  Psychedelika by mohla náboženství zcela nahradit a IMHO by to lidstvo přišlo laciněji než vydržování církví a vyrovnávání škod, které tyto zločinecké organizace napáchají.

 140. toli

  @Libuše Dulinová
  Ta spiritualita je odvislá od vybudování neuronální sítě (propojení neuronú) čím masivnější síť tím hlubší spiritualita včetně halucinací a včetně ztráty smyslu pro realitu.
  Jde o dlouhodobý,často celoživotní proces.
  A náboženská spiritualita se buduje čtením náboženské literatury,posloucháním náboženské hudby,myšlenkami o Bohu a modlením.

  Síť se udržuje v chodu neustálým obnovováním,opakovat činnosti díky kterým síť vznikla.Ztrátu neuronální sítě provází fyzická a emocionální bolest.Proto je tak obtížné aby hluboce věřící dostal rozum a zpět smysl pro realitu

 141. gin

  To bych jako bývalý náboženský fanatik, který zná Bibli kvůli jejímu memorování téměř nazpaměť pochopil, ty rauše z toho byly lepší než z chlastu, do kterého teď občas zklouznu. To není ještě tak nejhorší, ale když z těch náboženských raušů vypadl Hvězdoun (on teď nikdy nepřizná, že je měl a že přesvědčoval Kateřinu na KD, že viděl v těch náboženských rauších dva archanděly), tak se začal projevovat jako čirý psychopat. Co je horší, občas se vožrat, nebo na internetu řádit jako psychopat?

 142. gin

  Sorry, reagoval jsem dříve, než jsem si přečetl zajímavý příspěvek paní Dulinové.

 143. Medea

  @gin

  „To byl ale i prvotní islám, jehož se dnes drží zřeba v Jordánském království, jenže mainstreamvý islám, který se všude roztahuje se chová zcela jinak. Takto se ohánět historií nelze.“

  Ako sa „oháňam“? Napísala som: „Cordóbsky emirát, neskôr kalifát, patril svojho času medzi najvyspelšie krajiny sveta. A bol (na tú dobu) veľmi tolerantný voči židom a kresťanom.“ Uviedla som charakteristiku zaniknutého štátu.

  A o akom „prvotnom islame“ v modernom Jordánsku hovoríš? Jordánsko bolo súčasťou Abbásovského kalifátu, Fátimovského kalifátu, aj Osmanskej ríše. Jordánski muslimovia majú rôzne predislamské praktiky a viery (napr. viera v pomáhajúcich svätcov, používanie talizmanov), ale toto sa týka aj iných islamských krajín.

 144. Medea

  @gin

  „Na dojmech to vystavěl rozsudek Nejvyšší soud.“

  Nejvyšší soud svoje rozhodnutie nejako zdôvodnil (viď Rozsudek) a s týmto zdôvodnením si sa Ty argumentačne nijako nevyporiadal.

  Mne sa to zdôvodnenie javí ako presvedčivé. Viď citácie pán Breia z Rozsudku.

  „vy jste už asi minulý režim v dospělém věku nazažila, že takto uvažujete“

  V tej dobe som sa ešte hrala s bábikami 🙂 Ale ako to súvisí s otázkou, či požiadavka riaditeľky na žalobkyňu, aby si dala dole hidžáb aj mimo praxe, bola (z hľadiska aktuálnych českých zákonov) formou diskriminácie?

 145. Medea

  @gin

  „To byl ale i prvotní islám, jehož se dnes drží zřeba v Jordánském království, jenže mainstreamvý islám, který se všude roztahuje se chová zcela jinak.“

  Relatívna náboženská sloboda v Jordánsku nie je vecou nejakej zvláštnej formy islamu (cca 95% obyvateľstva sú sunniti), ale je daná zákonmi krajiny a kráľovskou politikou.

 146. Alibaba

  Medea: … otázkou, či požiadavka riaditeľky na žalobkyňu, aby si dala dole hidžáb aj mimo praxe, bola (z hľadiska aktuálnych českých zákonov) formou diskriminácie?

  To by mě zajímalo, v čem byla diskriminovaná?
  Věřit si mohla stále čemu chtěla…
  Naopak z mého pohledu byla privilegovaná.

 147. Medea

  @Medea

  „ Neměli bychom zakazovat uniformy SS na školách, pokud je pro někoho Hitler bůh nebo prorok Prozřetelnosti, tečka! Je to diskriminace! “

  Mne v tejto diskusii nejde o to „co bychom (ne)měli“, ale čo aktuálne české zákony (ne)umožňujú.

  OK, idem sa pripravovať na koncoročný večer… Majte sa krásne! 🙂

 148. Medea

  Oprava adresátovho mena:

  ***
  @SEKULÁRNÍ DEHUMANISTA

  „Neměli bychom zakazovat uniformy SS na školách, pokud je pro někoho Hitler bůh nebo prorok Prozřetelnosti, tečka! Je to diskriminace!“

  Mne v tejto diskusii nejde o to „co bychom (ne)měli“, ale čo aktuálne české zákony (ne)umožňujú.

  OK, idem sa pripravovať na koncoročný večer. Majte sa krásne! 🙂

  ***
  V myšlienkach som už inde 😀

 149. A. S. Pergill

  @Medea
  „Ale ako to súvisí s otázkou, či požiadavka riaditeľky na žalobkyňu, aby si dala dole hidžáb aj mimo praxe, bola (z hľadiska aktuálnych českých zákonov) formou diskriminácie?“
  Třeba s tím, že je to znak totalitního režimu, podobne jako třeba hákový kříž, a že není v našem zájmu, aby se tu děly věci, jaké jsou popisovány v následujícím článku, jaké se dějí v muslimských státech. Prostě. Chce-li se ta dáma chovat islámsky, tak ať táhne do nějaké kaluže islámské kejdy, na glóbusu je jich dost. A soudci Nejvyššího soudu, i s ombudsmankou, mohou táhnout s ní.

 150. gin

  Obhájce ředitelky v šátkové kauze Radek Suchý: Šabatová si chtěla vyzkoušet, kam až může zajít. Nad rozhodováním soudů v politických otázkách teď kroutím hlavou

 151. gin

  Ten advokát tvrdí:

  „Rozsudek pro mne překvapivým byl. To nepopírám. Musím ho samozřejmě respektovat, ale to neznamená, že se s ním hodlám smířit. Trvám na své první reakci, kterou jsem uveřejnil v rámci tiskové zprávy. Tedy nadále považuji rozsudek za zcela absurdní, neztotožňujeme se s ním, považuji rozsudek za věcně i právně nesprávný a argumentačně zcela chabý. Soud ve své argumentaci zcela popírá a pomíjí prokázaná fakta, překrucuje ustanovení antidiskriminačního zákona a vykládá je zjevně ve prospěch žalobkyně. Chtěl jsem se k rozsudku vyjádřit do tisku podrobněji, ale nakonec jsem se rozhodl nechat si argumentaci před nalézací soud. Není všem dnům konec, budeme určitě navrhovat doplnění dokazování, a věřím, že uspějeme.

  Trochu mne zaráží, že se nedokážeme poučit ze situace, která prolamováním hradeb ve prospěch náboženských uskupení, zvláště toho jednoho, zavládla na západ od našich hranic. Je to chyba.“

 152. Marek

  Po čase jsem sem zase mrknul, a občas nevěřím svým očím. V souvislosti s tím šátkem, a návazně s tím tzv. „zlatým“ věkem islámu.
  Dalek toho, abych házel muslimy do jednoho pytle ve smyslu – co muslim, to výbušnina (všezahrnující výraz od „knihy“ po „meč“). Ale (velmi a velmi značně) blízko toho, že jejich kultura je s naší naprosto důsledně a pečlivě „neschopna“ pozitivní interakce. Lhostejno, zda tu naši nazveme z ne úplně pochopitelných důvodů křesťanskou, nebo nějak jinak. O islámu je známo a ověřeno, že vedle náboženské doktríny jde také o velmi důslednou doktrínu společenskou, viz Bill Warner, a nejen on. O slově hidžáb taky víme, že to není pouze název nábožensky motivované pokrývky hlavy, ale znamená společenské oddělení ženského a mužského světa. Proto, i kdyby tisíckrát ta holka jej nosila z důvodů náboženských, znamená to jednak, že nedílnou součástí toho náboženství je právě oddělování těch světů, a jednak je ta symbolika vnášena do společnosti, pro kterou je to neakceptovatelné.
  Jak naprosto správně připomíná gin – Tonda, „právo“ nosit viditelné a deklarativní náboženské symboly u nás neexistuje. Je to jen zpětná odvozenina ze zákona o svobodě náboženství. Na pochopení není nutno mít právnické vzdělání. Nehledě k tomu, že islám je jak svými oficiálními texty, tak kulturními vzorci z textů vyplývajícími a jimi tvarovanými, v příkrém rozporu s naší legislativou, i s našimi kulturními vzorci. Jenomže vlastně, jak jsme se přesvědčili, co do té legislativy, „bohu“žel je, i není. Neboli, mimo ostatní právě u toho šátku jde o střet zákonů. O střet zákonů, kde jeden to povoluje, a hned několik jiných, včetně ústavy, to striktně zakazuje. Jakkoliv je to absurdní, pravdu (v zákonném smyslu) vlastně měl jak ten soud, co rozhodl pro ředitelku, tak ten, co rozhodl pro „žákyňku“. Je to tristní stav legislativy.
  O sekulárnosti naší společnosti nelze vedle této legislativní vysuté hrazdy mluvit taky už jen z toho důvodu, že u nás existují státem placené teologické fakulty. Lze to naprostým právem nazvat další absurditou. A když se půjde do důsledku, muslimové zákonně můžou požadovat, aby na univerzitách existovaly i islámské fakulty, včetně výuky práva šaríja. Takto je postavena legislativa.

  Z mého pohledu je rozhodnutí Nejvyššího soudu sice legislativně v pořádku, protože upřednostnilo jednu ze dvou protichůdných interpretací zákonů. Ale lidsky a morálně je to sviňstvo. Je zcela ovlivněno evropskou politikou, která de facto do písmene vystihuje vůči islámu stav stockholmského syndromu. Ve své podstatě se Nejvyšší soud ztotožnil s tím, že ženy se mají bít. Nepíšu to vůbec „demonstrativně“ (protože se o tom jako často mluví, tak abych ukázal, že jsem taky ten „správnej“), ale zákon, bránící možnost bít ženský, protože to patří do náboženství, je pro mě zrůdnost. Třebaže bránící jen implicitně. Neplatí tu „nemožnost kolektivní viny“, protože mimo to bití žen je v islámu i řada dalších tvrdých kolizí s evropským právem i kulturou, kdy právě tyto kolidující prvky jsou „výsostnými znaky“ té nábožensko-společenské ideologie. Z mého pohledu proto – kdo by z možných interpretací taky upřednostnil tu „Nejvyšší“, neopřu si o něj ani kolo.

  No, a o tom „zlatém věku“ islámu, to jako doopravdy??
  Opět jako nejlepší příklad připomenu Billa Warnera, nakonec – https://www.youtube.com/watch?v=SO5_QQVYlpA&t=119s Je to sice delší, ale pregnantně faktické. A velmi dobře tam Bill poukazuje na lidskou emocionalitu, která nám zabraňuje přijímat objektivně právě fakta, vzbuzující svým obsahem negativní emoce. Popisovat „kulturnost“ čehokoliv, spojeného v historii s nadvládou islámu, to chce paty u sebe, a poslušné přikyvování „historikům-specialistům“. A ono taky, rozemlet na cucky jedno „důležité abrahámovské“ náboženství, to by mohlo pak někoho napadnou rozemílat i další děsně důležitý věci, že jo…

 153. gin

  Blábol. Křestané to pouze převzali od židů.

 154. Marek

  No, s tím přebíráním, všechna křesťanská – Bůh, Boží syn, Všemocný, Milosrdný, Spasitel, atd., vycházejí z toho, jak byl nazýván posmrtně zbožštělý Julius César (narozen o rovných 100 let dříve). Jejich cesty vlastně počínají u jednoho v Galilei, u druhého v Galii. Jednoho „zapíchne“ Longinus, druhého kupodivu Longinus. Oba mají svého velmi osobního zrádce, Jidáše a Bruta, oba mají strejdy (Lazara a Maria), co vstali z mrtvých, a pohybovala se u toho kolem obou strejdů jistá Marta, co předvídala budoucnost. Oba překročili své osudové řeky, Jordán a Rubikon, jeden přišel do města Caphernaum, druhý do Corphinium, kde v prvním byl osvobozen posedlý, druhé bylo osvobozeno od okupování. Oba výrazy, posedlý a okupovaný, mají v latině slovo obsessus. U jednoho byl Jan Křtitel sťat, a jeho hlava nesena na tácu. U druhého Pompeius sťat, a jeho hlava opět nesena na tácu. Jeden má „známého“ jménem Nikodemus z Bethanie, druhý taky „známého“, jménem Nikomedus z Bithynie. Jednoho ukřižovali (řecky – kremó), druhý po spálení (latinsky cremo) ukazován lidu jako vosková figura na kříži. A pár dalších „odlišností“ 🙂 bych ještě asi dohromady dal…

 155. gin

  Caesar neproměnil vodu ve víno. Nebo také?

 156. Lemmy

  Gin, to už bola maličkosť, pridať nejakú rozprávku do deja. Ľudskej fantázii sa medze nekládli. Reagujem na to víno a vodu.

 157. gin

  Na víno nebo jiný chlast se nejlépe mění nafta, kradená a ta se krade všude, kde se to jen dá.

 158. Marek

  Neproměnil, gine. Ani nechodil po vodě, nenakrmil zástupy pár rybkami, dokonce ani nevyhnal z lidí do prasat démony, kteří se jmenovali Legie. Navíc jen pravil to své – přišel jsem, viděl jsem, zvítězil jsem, zatímco Ježíš pravil (napřeskáčku) – přišel jsem, umyl jej, a on uviděl. Kde latinské „enipsa“ znamená „umyl jsem“, zatímco řecké „enikisa“ je to „zvítězil jsem“. Pak bylo jakési
  César – Kdo není na ničí straně, je na naší straně
  Ježíš – Kdo není proti nám, je s námi
  C -Nejlepší smrtí je náhlá smrt
  J – Co máte učiniti, učiňte rychle – to řekl vojákům, kteří jej přibíjeli
  A jako na potvoru byli oba zabiti patnáctého dne měsíce, a ihned poté povzneseni na nebesa, aby tam byli prohlášeni božími syny…

 159. Hraničář

  Marek
  01.01. 2020
  mimo to bití žen je v islámu i řada dalších tvrdých kolizí s evropským právem i kulturou, kdy právě tyto kolidující prvky jsou „výsostnými znaky“ té nábožensko-společenské ideologie. ……………………..

  O právu muže bít manželku (dceru?) otevřeně v TV u Jílkové mluvil náš přední muslim. „Mírnil“ to tím, že samozřejmě jen symbolicky – třebas kartáčkem na zuby.

 160. gin

  Za Rakouska to bylo normální, prababička říkala, že jejich soused byl krpatej a že když bil ženu, že si k tomu musel vylézt na stůl.

 161. Marek

  Já jej Hraničáři viděl s tím kartáčkem jen na nějakém youtube, bylo to venku, možná v Brně. Ale čert vem nějakou larvu nebo Alarwu. Podstatná je ta „kauzalita“. Na ní je vlastně postavená celá ta evropská muslimská holomajzna. Máme tu náboženskou svobodu, ale naprosto bez alespoň nástinu vymezení toho, co je ještě náboženství, a co společenská zrůdnost. Je to jeden naprosto asociální balík. Vedle toho hidžábu – oddělení světů na ženský a mužský do toho patří i to bití, poloviční hodnota, a všechno ostatní. A toho „všechno“ není málo.
  Vždyť to už je zoufalství, pořád dokola to připomínat a ukazovat jako naprosto zřejmou věc, kterou navíc muslimové sami naprosto sebevědomě potvrzují. Tu sexuální „hru“ v Kolíně si s sebou přitáhli, tam se to pořádá vesnice proti vesnici. Každý to ví. Zasažené země jen konstatují, že ano, desítky a stovky tisíc obřízek. Ale jen rozhazují rukama. Každý to ví. Ve Švédsku se lidi bojí na ulici kvůli „mladíkům“. Přitom jsou to muslimští migranti. Každý to ví. A napsat, co všechno dalšího každý ví, kolik by to bylo stránek? Jak na tuto řečnickou otázku odpovědět, to mimochodem taky každý ví. Ale vědět viditelně nestačí. Protože náboženské „cítění“.
  Evropa je nemocná, a odmítá se léčit. Jakmile se někdo odváží nahlas říct, že to prostě nejde, aby ústřední znaky nějakého náboženství byly v přímém protikladu s evropským právem a kulturou, je umlčen kým? Evropany samými. I Nejvyšším soudem ČR.

 162. Hraničář

  gin
  02.01. 2020
  Za Rakouska to bylo normální, prababička říkala, že jejich soused byl krpatej a že když bil ženu, že si k tomu musel vylézt na stůl. ………………..

  Také jsem v dětství a mládí poznal muže, kteří bili manželky. Takoví se najdou i dnes. Ale i za RU to bylo trestné! Ale znáš to: „Není-li žalobce, není ani soudce!“
  Jiným problémem ovšem je postoj policie a justice, kteří nesmějí vůči násilníkům postupovat odpovídajícně tvrdě! Samozřejmě v souladu s platnými zákony!

 163. Hraničář

  Marek
  02.01. 2020
  Já jej Hraničáři viděl s tím kartáčkem jen na nějakém youtube, bylo to venku, možná v Brně. …………………

  Asi máš pravdu. U Jílkové (i) vyvětloval, proč žena má poloviční hodnotu muže. Protože menstruuje a tím je její rozum omezený!

 164. Medea

  @SEKULÁRNÍ DEHUMANISTA

  „Neměli bychom zakazovat uniformy SS na školách, pokud je pro někoho Hitler bůh nebo prorok Prozřetelnosti, tečka! Je to diskriminace!“

  Veľa šťastia v dokazovaní (pred súdom), že SS uniforma je náboženský symbol 😀

 165. Medea

  @Marek

  „ Ale (velmi a velmi značně) blízko toho, že jejich kultura je s naší naprosto důsledně a pečlivě „neschopna“ pozitivní interakce. “

  Marek, ale k pozitívnej kultúrnej interakcii medzi a islamským a západokresťanským kultúrnym okruhom v stredoveku došlo.

  „No, a o tom „zlatém věku“ islámu, to jako doopravdy??“

  Samozrejme. Doopravdy.

  Hmm, mali by ste trochu popracovať na svojich predsudkoch voči islamskému kultúrnemu okruhu 🙂

  „Opět jako nejlepší příklad připomenu Billa Warnera“

  Pán Warner nie je historik. Vyštudoval fyziku a matematiku, teda ohľadom histórie islamského sveta môže byť pokojne aj negramot, ako napr. ten váš český hmyzológ 🙂

  „Popisovat „kulturnost“ čehokoliv, spojeného v historii s nadvládou islámu, to chce paty u sebe, a poslušné přikyvování „historikům-specialistům“.“

  A čo by ste chceli, aby človek hľadal informácie o chrípke v astronomických publikáciách? 😀 Odborné informácie treba hľadať u odborníkov príslušného odboru.

 166. Medea

  @Marek

  „ Z mého pohledu je rozhodnutí Nejvyššího soudu sice legislativně v pořádku, protože upřednostnilo jednu ze dvou protichůdných interpretací zákonů. “

  Môžete uviesť, aké sú podľa Vás tie dve „protichůdné interpretace zákonů“?

  „Ve své podstatě se Nejvyšší soud ztotožnil s tím, že ženy se mají bít.“

  Nerozhodol. Medzi dobrovoľným nosením hidžábu a mlátením manželky je z hľadiska práva veľký rozdiel. Súčasťou náboženskej slobody nie je týranie iných osôb.

  „Evropa je nemocná, a odmítá se léčit. Jakmile se někdo odváží nahlas říct, že to prostě nejde, aby ústřední znaky nějakého náboženství byly v přímém protikladu s evropským právem a kulturou, je umlčen kým? Evropany samými. I Nejvyšším soudem ČR.“

  Nejaký liberálny muslim by nemusel súhlasiť s Vašimi „ústrednými znakmi“ islámu 🙂

  A islám je aj v iných „kresťanských“ krajinách, nielen v štátoch EÚ. Je v Rusku (10 – 17%), Kanade (3.2%), Austrálii (2.6%), USA (1.1%), na Novom Zélande (0.9%), … Alebo aj v krajinách „pohanských“ – India 14.2% 🙂

 167. Medea

  Namiesto „Nerozhodol“ malo byť „Nestotožnil“.

 168. Lemmy

  Každý piaty Moskovčan je moslim.

 169. Marek

  Jo, Hraničáři. To je klasika. Všimni si, jakými slovy tam ti „mladíci“ odpovídají. A nikdo ani necekne. Nemá cenu si představovat, jak by asi reagovala ta pokroková mladá blondýnka v hloučku muslimů, kdyby něco o „šukání tvý mámy a dětí“ pronesl někdo z druhé strany. Nebo jak by se „demokraticky rozhorlila“ ta o něco méně mladá blonďatá politická mluvící hlava. Vždyť oni to přece tak nemyslí, jen, jak pochopitelně každý slušný člověk ví, horkokrevně reagovali na nenávistné projevy…
  To jsou ale samozřejmě jen průvodní znaky soužití s „velkolepým náboženstvím“, či jak to nazvala madam May. To video je z Norska, o obecném chování při interakci evropanů s muslimy taky celkem dobře vypovídá dánský sociolog Sennels. Je to sice dost dlouhé, ale hodně zajímavě tam popisuje odlišnosti ve vnímání a jednání muslima a evropana –

  https://www.youtube.com/watch?v=1gtXSyCQ0FI&t=3142s

  Jednomu se snad už ani nechce používat ty výrazy – tristní, zoufalý, apod., protože „přece nevraždí, neobřezávají, nenenávidí, netohleto, hromadně neznásilňují, a samozřejmě taky netámhleto… všichni“. To je univerzální odpověď, respektive občas alternovaná v situacích, kdy se „náhodou“ přihodí nějaká „drobná blamáž“. Alternovaná tím, že šlo o vyjímku, o psychicky narušeného jedince, frustrovaného tím, že bla bla bla. Že ale jinak byl znám neuvěřitelnou slušností, a pomáháním babičkám do schodů. A korunu té „nemoci šílených krav“ pak nasazují rodiče zavražděných, viz. prohlášení toho německého politika, nebo otce toho kluka na mostu v Londýně.
  Nevím, jak na tomto webu, ale na mnoha jiných určitě, totiž, za tato slova bych se ihned stal zlým (a samozřejmě xenofobním, rasistickým, atd., atd.) člověkem. A taky nevím, zda tento web za mě nedostane rozhodnutím některého soudu z některé země EU (ano, taková situace už nastala) flastr, a nebude povinen můj „nenávistný komentář vůči náboženským tradicím“ smazat. Nemoc šílených krav je mimořádně infekční…

 170. Lemmy

  Marek: nebo otce toho kluka na mostu v Londýně

  Toto ma bližšie zaujíma. Chcem si o tom viac podrobností prečítať. Kde?

 171. Marek

  Medeo, považujte si mě za předpojatého, ale odkaz na wiki nemá jak mě přesvědčit. Dokonce ani díla „světoznámých“ historiků. Když mnoho lidí říká, že A = pravda, není tím stanoveno, že A = pravda. Abychom si (snad) rozuměli, nejprve bychom se museli totiž dobrat k tomu, čím a jak je tvrzení „A“ nadefinováno, a zda to opravdu dokládá skutečně pozitivní interakci mezi dvěma doktrínami. Bill Warner není kompetentní, přestože systematicky, a striktně podle všech vědeckých pravidel, studuje islám mnoho a mnoho let? Jednoduše proto, že není „historik“? Potom se skutečně nemáme jak, a na čem shodnout. Potom by to asi měl celý rozseknout Ostřanský.
  Hidžáb a velkolepé nafackování ženě, to jsou velmi identické věci. Snad jen, jak je doporučováno muslimskými kapacitami, by nemělo dojít ke zlomeninám či krvácivým zraněním. Stejně tak k tomu patří, že stane-li se žena obětí taharush game, či jen obyčejně znásilněna, musí být zabita, aby byla napravena čest mužů rodiny, ze které pocházela. I kdyby v tom se mnou liberální muslim nesouhlasil, těm ženám, kterým se to stalo, to nepomůže. Ani těm, co byly „chirurgicky“ připraveny o ženství. Byl bych zde skutečně nerad, vysvětlíte-li si ty popsané věci jako příklady „výsostných znaků“ islámského náboženství. Výsostným znakem islámu je kromě jiných nižší hodnota života jino/nevěřících a žen, kdy ty příklady jsou praktickou a skutečnou ukázkou jejich uplatnění v reálném životě. Ani obyčejnými muslimy, ani islámskými „vědci“ nikdy nikterak nerozporovanou. Chcete-li nesouhlasit, beru zubní kartáček, a vyrážím na Slovensko. A nechtějte, abych vás tam potkal…
  Vůbec, nejsem si Medeo jist, zda tu u vás jde o faktickou oponenturu, či o polemické cvičení. Mimo jiného i ten dotaz na legislativu mi připadá, jako spíš to druhé. Ale nejste-li schopna či ochotna vidět spojitost zrovna toho hidžábu (mimo „jen pokojného vyjádření víry“) také jako deklamaci tou vírou nařízeného oddělení světa (nižšího) žen a (vyššího) mužů, tzn. nejste-li schopna či ochotna uvědomit si dualitu islámu, potom ani střet zákona o svobodě vyznání se zákony o rovnosti, rovnoprávnosti a nenásilí pro vás je nejspíš neviditelný.
  A ano, ta procenta muslimů mimo muslimský svět, ta jsou neveselá…

 172. Marek

  Aha, vidím tam dvě špatné formulace.
  Tedy – …praktickou a skutečnou ukázko nikoliv „jejich“, ale „jeho“ (tzn. toho výsostného znaku) uplatnění v…
  A taky – …vidět zrovna ten hidžáb mimo „jen pokojného vyjádření víry“ také jako deklamaci tou vírou nařízeného oddělení světa…

 173. Marek

  Lemmy, tam šlo přece o to, že dotyčný (stísněný) muslim se účastnil jakéhosi deradikalizačního programu. A zapíchnul na mostě dva své sluneční deradikalizátory. A pak po něm stříkali z toho hasičáku, a mlátili jej tím klem kytovce. A otec jednoho ze sluncí pak vyzýval, ať se nepromarní synova práce, a ať se lidi na muslimy nezlobí, že jsou takoví. Nechci tě odbýt, už teď nevím, ale určitě si to najdeš sám. Na objektivních a pravdivých webech ale ne.

 174. Medea

  @Marek

  „Medeo, považujte si mě za předpojatého, ale odkaz na wiki nemá jak mě přesvědčit. Dokonce ani díla „světoznámých“ historiků.“

  Ten odkaz na wiki je dobre ozdrojovaný. Po jeho preštudovaní sa môžete ponoriť a overiť si informácie v odborných zdrojoch. Ale ak chcete veriť kadejakým šarlatánom, tak si verte, je to Vaša vec.

  „Bill Warner není kompetentní, přestože systematicky, a striktně podle všech vědeckých pravidel, studuje islám mnoho a mnoho let? Jednoduše proto, že není „historik“?“

  A to viete odkiaľ, že „striktně podle všech vědeckých pravidel, studuje islám mnoho a mnoho let“? A aké sú tie „všechny vědecká pravidla“? Nepatrí medzi ne aj oboznámenie sa s aktuálnym stavom daného odboru? Názorne predvádzate ako ľahko môže človek naletieť rôznym šarlatánom, samozvaným „znalcom“ čohokoľvek.

  „Chcete-li nesouhlasit, beru zubní kartáček, a vyrážím na Slovensko. A nechtějte, abych vás tam potkal…“

  Nežijem na Slovensku, ale dávajte si pozor, aby ste ma nestretli v Čechách, kam občas, ako turistka, zavítam – vyzbrojenú, po vzore feministiek, nožnicami 😀

  „Vůbec, nejsem si Medeo jist, zda tu u vás jde o faktickou oponenturu, či o polemické cvičení. Mimo jiného i ten dotaz na legislativu mi připadá, jako spíš to druhé.“

  Neviem, prečo Vám to tak pripadá. Chcela som vedieť, o akých možných protikladných interpretáciách zákona hovoríte.

  „Ale nejste-li schopna či ochotna vidět spojitost zrovna toho hidžábu (mimo „jen pokojného vyjádření víry“) také jako deklamaci tou vírou nařízeného oddělení světa (nižšího) žen a (vyššího) mužů“

  Je mi to srdečne jedno. Ak chce byť nejaká žena oddelená a podriadená, a zákony jej to umožňujú, nech si je.

  „A ano, ta procenta muslimů mimo muslimský svět, ta jsou neveselá…“

  Tými percentami som chcela poukázať na to, že islám je všeobecne etablované náboženstvo, že jeho rozšírenie v EÚ nie je znakom nejakej čisto európskej dekadencie – je rozšírený aj v iných neislamských krajinách.

  Ak nechcete hidžáby v českých školách, zmeňte zákony. Po vzore Francúzska alebo iných krajín. A ak zákony meniť nechcete, tak nefňukajte!

  Nejaký plošný zákaz islamu je v súčasnosti veľmi nereálny. Schodnejšia je cesta rôznych sekularizačných zákonov, využívajúca precedenty z iných európskych krajín.

 175. Lemmy

  Marek, aha, OK, nepoznal som tú situáciu s moslimom. Už OK.

 176. Lemmy

  Podľa sčítania z roku 2011 sa k Rómom hlási len 77 128 občanov, ak povedali, že ich materinským jazykom je rómčina. V súhrne uviedli, že sú Rómovia 53 721 (muži) a 52 017 (ženy), takže spolu 105 738 občanov. Čísla sa odlišujú, pretože pri sčítaní sa veľa Rómov hlásilo k maďarskej národnosti. Najmä na južnom Slovensku.

 177. Marek

  Odpovím Medeo stejnou otázkou, jakou jste se mě zeptala na Warnera. A to viete odkiaľ, že jde o odborné zdroje, a že zrovna ony to vědí líp, než druzí?
  Historie je politicky velmi nekorektní. Na rozdíl od její interpretace.
  Naprosto základními zdroji informací o minulosti jsou písemné zápisy. Kdo pořizoval opisy těch zápisů, kterým fyzika a chemie (tzn. materiál, na kterém byly pořízeny) nedovolila zachovat se? Katolická církev. Mimochodem, před otázkou, zda skutečně všechno opsali správně (či z „nějakých důvodů“ snad ne), je otázka, zdali i ty původní byly vůbec zaznamenány správně, a mimo jiné ne třeba např. „rukou vítěze“, či „rukou někoho čímsi ovlivněného“. A další dvě mimochodem, od ca XVII. stol. na všechny evropské archívy podnikalo doslova nájezdy Tovaryšstvo Ježíšovo, také poměrně značná část „historické faktografie“ je nedostupně archivována ve Vatikánu.
  A když půjdeme dál, kromě skutečně kuriózní septuaginty (čímž pádem také SZ), nečitelné jinak, než v řeckém překladu o něco pozdější doby, je jediným „uznávaným“ zdrojem předletopočtové (Či snad předcézarovské, ale tam už je zase jen ten Flavius) historie židů Josefus Flavius. Jediným. Ještě jednou – jediným. (Otázka tak šílená, že šílenější ani být nemůže, protože přece nejen Flavius, ale také biblická archeologie a Bible a vůbec, protože tomu přece bezpečně věříme – Jestlipak si je křesťané tak nějak „nevymysleli“?)
  A ještě o kousek, jak je potvrzena letopočtová časová osa? Izotopem uhlíku? Dendrochronologicky? Nebo rovnou stratigraficky? To poslední je pro tak krátký časový úsek jen doplňkové, nicméně včetně toho i na ostatní uvedené se nastřeluje archeologie prvního tisíciletí. Nebo se nastřeluje na ty zápisy. Ovšem o těch ať si teda každý určí svůj stupeň důvěry sám . Uhlík se nakalibrovává na přelet Halleyovy (před ním tak přirozeně nenazývané) komety. V souvislosti se zápisy o jejím pozorování ve starých civilizacích. Jenomže, i když se o tom pro jistotu moc nemluví, existuje čím dál větší podezření, že dvě nebo tři pozorování (tzn. zatím ca 220-230 let) se v těch záznamech překrývají. No a dendro? No, prý, že německé lesy a další lesy poskytují přes 10.000 let kontinuity. Jenomže, kdy se to opět nezdůrazňuje, se to stejně muselo nakalibrovávat na ten uhlík. Včetně možné sekery v těch zápisech. Kdo teda dá ruku do ohně, že okolo poloviny prvního tisíciletí není víc. než dvě stě let díra? Nebo se neobjeví další nejasnost, která tu díru ještě zvětší? Ostatně, co taková architektura? To se celá „ztratila“ kvůli germánským „barbarům“? Těm, co Řím ani náhodou nechtěli zničit, ale naopak zachovat a ovládnout? To se pak stavitelé museli přes románské období, kopírující mimochodem římskou vojenskou architekturu, a pak gotiku, prokousávat ke zvládnutí zastřešení většího prostoru tolik staletí?
  Přímo neuvěřitelné nesmysly Akademici se chytají za hlavu. K popukání. Fantasmagorie.. Že je to fantasmagorie? Že akademici? No, ale že malá pasačka Jacinta viděla s ostatními dětmi ve Fátimě krásnou paní, že jednomu španělskému mládenci v XVII stol. přirostla po dvou letech celou dobu řádně pohřbená noha zase zpátky, a to díky modlení? A že v Brazílii dlouhodobě podnikají věřící poutě k Františkovi z brazilského města Assis, a naprosto je netankuje, že si jej „spletli“ s Františkem z Assisi, to fantasmagorie nejsou? Určitě ne. Že míchám náboženství s historickou vědou? Nemíchám. Už se stalo.
  Asi tolik Medeo k těm wikiodborníkům. Pojal jsem to dost obsáhle, ale proto, že oficiální historii ve mnoha případech nemám příliš důvodů věřit

  Pokud se mi to zalíbí, a prohlásím Alláha za jediného boha, nožnice se milá Medeo stanou přitěžující okolností.

  Taky je mi srdečně jedno, že se muslimkám líbí chodit ve stanu, a být bity, popřípadě rovnou zabíjeny. Naopak velmi srdečně mi ale jedno není, když tomu naše soudy zúčastněně přitakávají v situacích kdy to vymahačsky zasahuje do veřejného prostoru této země. Samozřejmě se nemůžeme shodnout, protože, jak jsem zmínil předtím, odmítáte v hidžábu vedle „pouhého“ náboženství vidět tu doktrínu. Plošně nic zakazovat nechci. Ani samozřejmě nemůžu. Chci, aby platily v mé zemi zákony pro všechny. Když zabrousím do politiky, tak i pro všechny politiky, v tomto případě ale taky pro věřící všech náboženství. A protože konkrétně islámské výsostné znaky jednoduše jsou v prudké kolizi s našimi zákony, chci, aby to prostě bylo bráno v potaz.

 178. Hraničář

  toli
  03.01. 2020
  Když už se bavíme o těch Rómech na Slovensku …………………..

  Problém, stejně jako s imigranty, je skoro neřešitelný, protože, jak Medea správně píše, musí se řešit zákonně, a potřebné zákony demokratické parlamenty neschválí!

 179. Hraničář

  Marek
  03.01. 2020
  Mimochodem, před otázkou, zda skutečně všechno opsali správně (či z „nějakých důvodů“ snad ne), je otázka, zdali i ty původní byly vůbec zaznamenány správně, a mimo jiné ne třeba např. „rukou vítěze“, či „rukou někoho čímsi ovlivněného“ …………………….

  Jasně – historii přece píší vítězové!

 180. toli

  @Hraničář
  Problém, stejně jako s imigranty, je skoro neřešitelný, protože, jak Medea správně píše, musí se řešit zákonně, a potřebné zákony demokratické parlamenty neschválí!

  No co jsem slyšel od Slováků nebo Čechů jezdících na Slovensko tak Slováci berou své cikány pěkně u huby (což považuji za správné,asociální etnikum za desítky let pokusů o přizpůsobení ukázalo že jediné co platí je tvrdá ale spravedlivá ruka) takže prý na Slovensku platí pravidlo že pokud cikáňata nechodí do školy tak nemají nárok na školní oběd.A rovněž pochybuji že by jim sociálka platila desítky tisíc za pouhé množení,jako se to praktikuje v Česku

 181. gin

  https://www.parlamentnilisty.cz/arena/rozhovory/Sabatovou-poslat-na-dovolenou-Uz-to-stacilo-rika-reditelka-Kohoutova-Kauza-s-satkem-ji-nici-zivot-608829

  Jde o to, že tato věc u nás řádně legislativně ošetřena není a Nejvyšší soud rozhodl aktivisticky nad rámec, čímž poškodil žalovanou. Judikát není v kontinentálním právním systému pramenem práva. Tu byl vytvořen judikát, který by měl mít sílu precedentu, což je právně zcela nesystémové, takže ty soudní tahanice budou dle všeho trvat ještě dlouho. Už takto se táhne tento skandálně zpolitizovaný banální případ už asi šest let.
  Nejvyšší soud ve snaze vytvořit zpolitizovaný judikát se dopustil vůči žalované zásadního prohřešku, protože porušil zásadu, která vychází už z římského práva——————–in dubio pro reo————žalovaná má štěstí, že má advokáta, který ji s plným nasazením obhajuje zadarmo, nedovedu si představit, kdyby měla v takto dlouho se vlečoucím účelovém sporu vyvolaném trockististickou aktivistkou Šabatovou, osobou, která dle mne nemá ve funkci ombucmana vůbec co pohledávat, za advokáty cvakat.

 182. Hraničář

  toli
  04.01. 2020
  No co jsem slyšel od Slováků nebo Čechů jezdících na Slovensko tak Slováci berou své cikány pěkně u huby ………

  No, díval ses na ten odkaz, co jsi sem dal?
  Máš sice pravdu, ale Slovensko určité hranice překročit nesmí – na to jsou zákony a nařízení EU! Takže nesmí nutit do práci, musí dát nějaké sociální dávky, nesmí používat (mimochodem velice levné a účinné) tělesné tresty, není schopné zabránit zabírání soukromé půdy a nelegální výstavbě chatrčí, není schopné zabránit krádežím …….

  Před léta mně kolega, Slovák, radostně sděloval: „Jardo, slyšel jsi, že Cikáni na Slovensku dostanou jen poloviční dávky? Budou muset pracovat!“ A já mu na to: „Jožo, já to vím, ty to víš, i ten váš ministr soc. věcí to ví, že 50 letého Cikána, který má 5 tříd ZŠ, ničím se nevyučil, nemá pracovní návyky, nikdo nezaměstná! Ve vlastním zájmu ho ani zaměstnat nemůže, protože by tak utrpěl jenom ztráty! Jestli by vláda chtěla aby pracovali, musela by pro zřídit zvláštní pracovní pozice, kde by se naučili kázni a pracovat. Jenže to by musel být tábor charakteru toho v Letech! A to je v demokratické zemi naprosto nepřípustné!

 183. Medea

  @gin

  „Judikát není v kontinentálním právním systému pramenem práva. Tu byl vytvořen judikát, který by měl mít sílu precedentu, což je právně zcela nesystémové, takže ty soudní tahanice budou dle všeho trvat ještě dlouho. Už takto se táhne tento skandálně zpolitizovaný banální případ už asi šest let.“

  Takýmto spôsobom môžeš spochybniť hocijaké rozhodnutie Najvyššieho súdu. Ty vlastne chceš, aby sa Najvyšší súd pri odvolaniach radšej nerozhodoval 🙂

 184. Medea

  @Marek

  „A to viete odkiaľ, že jde o odborné zdroje, a že zrovna ony to vědí líp, než druzí?“

  Ak si chcem zaradiť autora podľa jeho odborného statusu, pozriem si aké je jeho formálne vzdelanie, prípadné vedecké alebo akademické pracovisko (ústav, akadémia, univerzita), odborné publikácie, či získal nejaké vedecké ocenenia v danom odbore.

  V inej diskusii ste kritizovali kreacionistov za ich prístup k rôznym vedám, a teraz robíte to isté. Jednoduchá stratégia – zástanca nejakej pavedeckej teórie spochybní etablovanú vedeckú disciplínu ako celok, a potom si môže vymýšľať, koľko sa mu páči. Keď už nie sú odborníci na danú oblasť, všetko je dovolené 🙂

  „Naprosto základními zdroji informací o minulosti jsou písemné zápisy. Kdo pořizoval opisy těch zápisů, kterým fyzika a chemie (tzn. materiál, na kterém byly pořízeny) nedovolila zachovat se? Katolická církev. Mimochodem, před otázkou, zda skutečně všechno opsali správně (či z „nějakých důvodů“ snad ne), je otázka, zdali i ty původní byly vůbec zaznamenány správně, a mimo jiné ne třeba např. „rukou vítěze“, či „rukou někoho čímsi ovlivněného“.“

  Sú aj rukopisy byzantské, koptské, arabské. A RKC mala asi sotva primárny záujem písať pozitívne o muslimoch, a predsa, aj kresťanskí Európania oceňovali muslimskú vedu.

  Čo sa písomných prameňov týka, tak niekedy môže jeden prameň byť konfrontovaný s nezávislým prameňom iným alebo prameň môže obsahovať správy, ktoré jeho autor mal dôvod utajiť, ale napriek tomu ich uviedol (pravdepodobne preto, že boli v jeho dobe a v jeho prostredí dosť rozšírené). Tiež môže prameň obsahovať informácie, ktoré mali pre autora neutrálny význam a nemal dôvod ich pozmeňovať.

  „Ostatně, co taková architektura? To se celá „ztratila“ kvůli germánským „barbarům“? Těm, co Řím ani náhodou nechtěli zničit, ale naopak zachovat a ovládnout?“

  Vy si myslíte, že Rimania stavali len rímske ruiny a nie rímske stavby? 😀

  Marek, stavby aj infraštruktúra musia byť nákladne udržiavané, pretože sa opotrebúvajú a spustnuté ľudské dielo postupne požiera príroda. Kvôli takémuto poznatku nemusíte byť ani historik, stačí, keď ste dlhodobý vlastník domu. A od barbarského obdobia, keď rímske mestá zanikli alebo sa značne vyľudnili, výdatne pomáhali prírode aj ľudia – využívali mestá ako kameňolomy, zdroje lacného stavebného kameňa. Mramorové sochy často končili vo vápenkách. Kovové sochy boli roztavené. Ktovie, ako budú vyzerať Praha, Berlín, Londýn, New York, … o 1500 rokov 🙂

 185. Medea

  @Marek

  „Kdo pořizoval opisy těch zápisů, kterým fyzika a chemie (tzn. materiál, na kterém byly pořízeny) nedovolila zachovat se? Katolická církev.“

  A RKC nie je ani nebola názorovým monolitom.

 186. Hraničář

  Zajímavý článek.
  A viz poslední větu: “ Proto mívali Řekové tak málo apriorních zákazů, vlastně jen pět (vražda, incest, zrada, narušení veřejné bohoslužby, zanedbání péče o staré rodiče), zatímco Římané vsadili na krajně složité právo s velice mnoha zákazy, aby byl možný princip „co není zakázáno, je dovoleno“.

  http://www.osel.cz/10948-na-silvestra-nebo-na-saturna.html

 187. gin

  *Takýmto spôsobom môžeš spochybniť hocijaké rozhodnutie Najvyššieho súdu. Ty vlastne chceš, aby sa Najvyšší súd pri odvolaniach radšej nerozhodoval *

  Milá Medeo, nejsem dostudovaný právník, ale v této věci tahanice budou, dle mne zpolitizovaný Nejvyšší soud se vykašlal na tělo případu, a překročil svou pravomoc, vydal judikát, který má mít sílu precedentu a to v kontinentálním právu nelze. Takže o právní tahanice nouze nebude, chudák ta ředitelka.

 188. Marek

  Uznávám Medeo, že jsem měl viditelněji oddělit historické pohledy na muslimy od pohledu na historii, přesněji zaznamenávání historie jako takové. Jedna drobná věc – ta historie se nepříliš konkrétně zmiňuje o tom, do jaké míry jsou objevy muslimských badatelů skutečně jejich dílem, a do jaké dílem pozdně antických, potažmo byzantských objevitelů v jejich službách. Kdy jako neakceptovatelné dílo nevěřících psů to mohlo být přikryto jejich jménem. I psi chtějí nějak žít. Lze se poměrně dosti oprávněně domnívat, že skutečnou historií je, vzhledem k nemožnosti odchýlení se od veršů Koránu a činů Prorokových, to druhé. Tímto nechci tvrdit, že mezi muslimy se nikdy neobjevil nikdo nadaný, otázkou ale taky je, jaké měl ve svém prostředí možnosti „ukecat“ to jako pragmaticky prospěšné, aniž by se to moc nevzdalovalo od toho, co je Allahumilně přípustné. Takový Avicenna taky neměl zrovna na růžích ustláno, třebaže na rozdíl od jemu podobných z „líbezně“ křesťanských končin mu patrně šlo o život časově méně kontinuálně (zde jsem skutečně nečerpal jen ze zhlédnutí toho filmu o něm).
  Poslední poznámka o arabské vzdělanosti, bezesporu víte o skutečném původu „arabských“ číslic. Zda jim skutečně dali řád muslimští Arabové, nebo jejich „psi“. No, na ty Araby bych si skutečně víc, než Kč 20,- nevsadil…

  Spojíte-li si moji předchozí odpověď s tím, co jsem psal předtím o „rozdílech“ mezi Ježíšem a Césarem, mohlo by vám to dát indicie, jakým historickým kacířstvím jsem ochoten se zabývat. Nebo co jsem psal o Flaviovi. Zde se vás zeptám napřímo – dokážete mi jmenovat jediného antického nebo pozdějšího historika, který by popisoval tu předletopočtovou historii židů jako národa jednotné kultury a náboženství, a neodkazoval se právě na Flavia? Připomínám, že by jím ale neměl být ani takový, který se odkazuje či čerpá sice z někoho jiného, jenž však ve skutečnosti opět čerpal z Flavia. A proč se na to ptám? No, myslím, že tak velká kapitola, jako je staré židovství, by snad neměla být postavena kromě náboženských textů a biblické archeologie pouze na jediném člověku.

  Znáte ten symbol města Říma – bronzový odlitek vlčice, kojící Romula a Rema? Ještě před pár lety (už toto tisíciletí) nikdo z odborníků nepochyboval, že pochází z doby někde 500-700 př.n.l. Mnoho přednášek, odborné literatury, akademických a vědeckých pojednání, prastarých písemných důkazů. Pak ovšem komusi konečně dovolili ji prozkoumat. No, datoval ji do, teď přesně nevím, XII. nebo XIII. století n.l. Jako, sekera, víc, než 1.500 let, to už je na radiouhlík opravdu moc. Zde další dotaz, naleznete pro mě Medeo, kde je tento fakt všude uveden, a ve kterých renomovaných zdrojích je to praveno?

  Co se týče té architektury, jde mi velmi konkrétně o ten prvek znalosti zaklenutí většího prostoru střechou. Znalost technologie. Předpokládám, že nebudete protestovat proti tomu, že šlo především o značný zájem církve, která na tom v případě ev. finanční náročnosti, tedy, byla-li by vůbec větší, než stavby jiných církevních budov, zase vyloženě špatně nebyla. Nehledě na to, že mocní feudálové by jí toto „břemeno“ patrně o ždibec odlehčili. Protože byla značná potřeba, aby představení, odehrávající se na oltářišti, mělo co největší hlediště. O pompéznost. Všechny ty karolinské, ottonské a další styly to nedaly ani vzdáleně, gotika jen podélně. Proč?

  Já skutečně nemám jediný důvod považovat historii prvního tisíciletí za autentickou.

 189. Marek

  …ve kterých renomovaných zdrojích je to opraveno…

 190. A. S. Pergill

  @Medea
  K žádné „pozitivní kulturní interakci“ mezi islámem a křesťanstvím nedošlo. Dojít ani nemohlo. To, že necelá stovka „překladatelů“ (tak si sami oficiálně říkali) na celém území okupovaném islámem a v průběhu nějakých 3 – 4 století, přeložila nějaké antické, raně křesťanské a další neislámské texty do arabštiny (většinou ryze mechanicky, aniž by dotyční věděli, o čem vlastně píší (Avicennovo dílo to prokazuje více-méně jednoznačně), a že se přes Pyrenejský poloostrov (hlavně) dostala tato díla do civilizace, do níž patřila a z níž byla vytržena islámskými negramotnými barbary, nijak nezpochybňuje fakt, že muslimové byli a jsou jen civilizačně bezcenná lůza, neschopná prakticky žádné významné tvůrčí činnosti. A ani ta necelá desítka z těch „překladatelů“, kteří dokázali např. antické informace o zatměních Slunce a Měsíce dotáhnout podle pozdějších zápisů do své současnosti, na tom nic nezměnila.
  Navíc „zlatý věk islámu“ skončil někdy mezi léty 1100 a 1200 našeho letopočtu a od té doby nebyli muslimové schopni ani takovýchto primitivních aktivit.

 191. gin

  *Navíc „zlatý věk islámu“ skončil někdy mezi léty 1100 a 1200 našeho letopočtu a od té doby nebyli muslimové schopni ani takovýchto primitivních aktivit.*
  ————————————————————————–
  plný souhlas

  I Sinan byl za mala násilně islamizovaný Řek.

 192. Medea

  @gin

  „I Sinan byl za mala násilně islamizovaný Řek.“

  Trepeš nezmysly, Tonda. Ibn Síná bol Peržan. Pochádzal z dnešného Uzbekistanu a on aj jeho rodičia boli muslimovia.

 193. Medea

  Hmm, Pergillov príspevok … Je to štandardný pergillovský, z prsta vycucaný, odpad, čo sa histórie týka. Propaganda pre voličov SPD s IQ 85.

  K Marekovmu príspevku napíšem asi dlhší komentár, keď budem mať viac času.

 194. Medea

  Aha, teraz vidím, že Tonda napísal „I Sinan“, nie Ibn Síná. OK, poplietol si teda Sinana z 15. – 16. storočia s Ibn Sínom z 10. – 11. storočia, keď chcel pritakať Pergillovi 🙂

 195. Medea

  @Volič Trumpa a AfD a Orbána

  „Já jsem volil SPD a volit jí budu“

  Ty si, of course, nadpriemerný volič SPD 🙂 Ale ich priemerný voliči majú IQ 85, je to vedecky potvrdené 🙂

  Dobrú noc alebo chuť 🙂

 196. gin

  Nepopletl jsem si nic. Psal jsem o Sinanovi a ne o Avicenovi.

 197. gin

  *Medea
  05.01. 2020
  @Volič Trumpa a AfD a Orbána

  „Já jsem volil SPD a volit jí budu“

  Ty si, of course, nadpriemerný volič SPD Ale ich priemerný voliči majú IQ 85, je to vedecky potvrdené

  Dobrú noc alebo chuť *

  Medeo, že bereš multinicka vážně. V tomto má Toli pravdu, nemá sebemenší smysl ho vůbec číst. Já ho nečtu, ale žel mé oči občas o nějaký kousek jeho blábolů zavadí. Tomu se vyhnout nedá.

 198. gin

  Ty poslední příspěvky byly off topic ale k věci:

  Brněnský právník Tomáš Tyl poznamenal, že ho verdikt Nejvyššího soudu nepřekvapil. Doplnil, že tzv. progresivní myšlení prorůstá už i touto institucí. Zaráží ho navíc, že soud o této kauze rozhodoval celé dva roky.

  „Ten rozsudek Nejvyššího soudu mne naprosto nepřekvapuje, říkal jsem Vám, že to tak dříve či později dopadne, já jsem tedy tipoval, že to shodí zpátky až Ústavní soud, ale jak vidíte, tzv. ‚progresivní myšlení‘ je už běžné i jinde. Už nyní je na webu Nejvyššího soudu k dispozici tisková zpráva, celé znění rozsudku bude později a jistě nás všechny bude zajímat, neboť – ač se pořád tváříme, že naše právo ‚není systémem precedentů‘ –, tak právě Nejvyšší soud reálně precedenty vytváří. Ostatně, kdo z nás právníků dnes podává např. odvolání či dokonce dovolání tak, aby v něm neuvedl alespoň jedno (… radši pět) podobné rozhodnutí, čili de facto precedens. Jistě, v učebnicích atd. se dočtete, že Nejvyšší soud má jako hlavní účel sjednocovat judikaturu… Mno, sjednocování judikatury (ať chceme nebo ne) vytváří precedentní systém, i když na škole Vám řeknou asi něco jiného… Víte, nepřestává mne udivovat selektivní myšlení soudů a na tomto rozsudku vidím několik alarmujících bodů,“

 199. Hraničář

  gin
  06.01. 2020
  Medeo, že bereš multinicka vážně. V tomto má Toli pravdu, nemá sebemenší smysl ho vůbec číst. Já ho nečtu, ale žel mé oči občas o nějaký kousek jeho blábolů zavadí. Tomu se vyhnout nedá. ………………

  Číst můžeš, reagovat bys neměl!

 200. Hraničář

  gin
  06.01. 2020
  Zaráží ho navíc, že soud o této kauze rozhodoval celé dva roky. ……………………

  Před léty, ještě jako úředník, jsem měl na stole případ: Dva sourozenci se pohádali o dědictví – malou zahrádku s chatkou. A jak si mně paní stěžovala, nakonec to dali k soudu. Ten nebyl schopen už 9. rok rozhodnout, resp. za tu dobu se případem vůbec nezajímal.
  Můj syn, malý podnikatel, byl žalován, že neplatí faktury, naopak on už delší dobu se soudil o dvojnásobnou částku nezaplacených faktur. A jak mně říkal – soud má na všechno dost času.
  V médiích bylo popularizováno, že soud 16 let rozhodoval o tom, zda a jak otec může navštěvovat dítě po rozvodu. Po těch letech případ uzavřel bez rozsudku s tím, že dcera má už 18 let, takže se může rozhodnout sama. A nerozhodl prý proto, že se rodiče nechtěli domluvit!

  Soudů je nyní 3x (a možná i více) než jich bylo za socialismu. Přibyly další soudy, o kterých jsme tehdy neměli ani tušení, aby se jen zvýšily zmatky a nerozhodnost. Přibyly zákony, které ve velké řásti jsou mezi sebou v kolizi. Zákony pro běžné občany nesrozumitelné! Ráj pro vychytralé advokáty, který také přibyla celá hejna.
  Za socialismu byla celá řada situací řešena rychle vyhláškami. Nyní na to musí být zákony! Celá řada případů byla řešena různými komisemi a výbory. Soudy byly pod společenskou kontrolou. Nyní jsou soudci nezávislí, nekritizovatelní, nikomu nezodpovědní. Prý tak je zvýšena právní jistota občanů a spravedlnost!!

  No, vidíme to sami!
  https://www.blesk.cz › Zprávy › Krimi
  http://www.romea.cz › zpravodajstvi › domaci › nekolik-bitek-v-kojetine-medial…

 201. gin

  Nevím, dělám v Německu a tam se bez drahého advokáta neobejdeš vůbec. Právnická němčina je totiž tak záměrně šroubovaná, že jí běžný Němec vůbec nerozumí.

  Máme konečně právní stát, tedy stát, ve kterém se mají velice dobře právníci.

  Proč Íčko nedělá medicinu, kterou původně vystudoval a radši si k ní přistudoval práva?

 202. A. S. Pergill

  @Medea
  Ti lidé si sami říkali „překladatelé“ a skutečně nic jiného nedělali než překlady z neislámských / předislámských děl, a na nic jiného ani vzděláním a intelektuálními schopnostmi neměli.
  Pokud jejich díla vyvolala nějakou odezvu, byla to paradoxně křesťanská Evropa, v islámském světě tato díla skončila v knihovnách osvícených vládců a na samotný islámský svět neměla sebemenší vliv. Někteří z těch „překladatelů“ byli ovšem v islámském světě pronásledováni, vystaveni hrozbě fyzické likvidace a jejich díla byla pálena (viz např. Averroes, jehož myšlenky byly analyzovány v křesťanské Evropě, kde dokonce vznikla škola „averroistů“, zatímco islámský svět se ho, i jeho dílo, snažil vymazat).

  A už jsem i tom tady v diskusi kdysi psal:
  Považuji za vysoce pravděpodobné, že některé „práce muslimských autorů“ vznikly „při překladu“ jako třeba řada Buffalo Billek, všechny Cliftonky nebo Tom Sharkovky, protože „práce muslimského vědce“ byla jednak „prodejnější“, jednak v ní mohly být i myšlenky, které kdyby si dovolil vyslovit křesťanský autor, tak by se územně příslušný inkvizitor začal hned shánět po slevách na dřevo. Buď vznikly tak, že známému a reálně existujícímu islámskému autorovi byla připsána díla, která nenapsal, nebo byl zcela vykonfabulován v reálu neexistující islámský autor. Vzhledem k tomu, že řada děl „islámského zlatého věku“ je známa pouze z evropských knihoven nebo dokonce jen z překladů do latiny, řečtiny nebo živých evropských jazyků, vyloučit se to rozhodně nedá.

  Navíc i ten, v porovnání s tím, co se dělo paralelně v Evropě, zcela impotentní (je třeba si uvědomit, že těch „překladatelů“ bylo za několik století a pro celý islámský svět méně, než kolik bylo vědců třeba ve Florencii za vlády Medicejských nebo kolik se jich vystřídalo na dvoře Rudolfa II) „zlatý věk islámu“ už skončil před nějakými 8 – 9 sty lety a od té doby není svět islámu schopen ani takto primitivní civilizační reflexe.

 203. Marek

  Bušíme (tedy, ti bušící 🙂 ) na notně zatarasená vrata (myslím tím všeobecné evropské „ovzduší“), protože panuje zvyk, že co je psáno, to je dáno. Také, co se týče „muslimské otázky“. Tou parafrází samozřejmě nemířím k jejímu „vyřešení“, ale k málo pochopitelné lhostejnosti či letargii zejména odborné veřejnosti vůči interpretaci těch „zlatých věků“, potažmo historie islámu jako takové.
  Velkou paralelou je, že pokud by se „ztratily“, respektive v rukou nějaké „zájmové organizace“ ocitly historické informace, nebo prostě byly podobně tápavě zaznamenávány, při „vykopávkách“ za pár staletí by pak jako další zlatý věk islámu (ve smyslu vzdělanosti) byl nutně označen ten dnešní. Zdaleka nejčetnější luxusní rezidence soukromé, hotelové, apod., nejdražší a nejmodernější technologie v nich, technický stav lokální infrastruktury, obecně největší soustředění bohatství. S nalezenými záznamy o tom, pod čím vším jsou podepsána arabsky, potažmo obecně tedy muslimsky znějící jména. Podepsána…

  A přijatá historie obecná, tedy nejen ta arabská se svými „věky“. Do jaké míry se blíží skutečnosti? Zní to samozřejmě historicko-rebelsky, ale opět připomenu třeba Flavia. Nejen Medee, ale i ostatním navrhuji jejich osobní pátrání po jiném starověkém i pozdějším historikovi, který se zabýval, či zaznamenával ty velké předletopočtové dějiny židovského národa, na kterých jsou samozřejmě postavena obě zbývající abrahámská náboženství. Takového, který nevychází z něj, či přes loket z něj. Nalezne-li někdo jiného, budu mu velmi vděčen.
  Zní to „konspirativně“, ostatně, jako všechno, co poslušně nekopíruje jak akademický, tak náboženský přístup (kdy akademický svět, vedle ostatních věcí často sebestředný, si z krocaních důvodů nepřipustí, že by právě náboženskými stereotypy mohla být jeho odborná zjištění (především ta historická) ovlivněna.
  Možná je to tou mojí chemií (vzděláním), prostředím, ve kterém se pohybuju, a zdroji, pomocí kterých si tvaruju pohled. ale trochu mi připadá že velmi často se podobnými historickými rebely stávají právě technicky a technologicky založení zájmoví cestovatelé po minulosti. Jsou totiž ovlivněni racionalitou. Historie s ní toho nějak extra moc společného sama o sobě nemá, ale jde o racionalitu při pokusech o její čtení. A ta ovlivněnost souvisí taky s politikou a náboženstvím, kdy zrovna např. chemik si jimi nedá diktovat, jaké tlaky, teploty a katalýzu použije při výrobě svého produktu. Teda, už ne. Dřív, protože se mu nechtělo být vpleten do kola, tak si raději diktovat dal 🙂 . Ten smajlík je samozřejmě diskutabilní…

 204. Medea

  @gin

  „Nepopletl jsem si nic. Psal jsem o Sinanovi a ne o Avicenovi.“

  Prepáč, Tonda. Po prečítaní Pergillovho nejapného príspevku som všetko videla na červeno. Tvoj koment som len rýchlo preletela a aj moja odpoveď bola rýchla 🙂

  Ale islamský zlatý vek (IGA) neskončil do roku 1200. Niektorí formálne datujú IGA do obdobia od založenia Domu múdrosti v Bagdade (koniec 8. storočia) až do vyplienenia Bagdadu Mongolmi (1258). Hranice IGA sú však dosť neostré. Napríklad slávny astronóm Ulugbeg, Tamerlánov vnuk, žil v rokoch 1394 – 1449. Mal astronomické observatórium v Samarkande – významnom centre vtedajšej vzdelanosti. Súčasťou observatória boli aj veľké astronomické zariadenia, ktoré umožňovali robiť veľmi presné astronomické pozorovania. Presnosť planetárnych tabuliek a hviezdneho katalógu vypracovaných v tomto observatóriu (dostali sa aj do Európy) bola prekonaná až v časoch Tycha de Brahe. V tomto observatóriu pracoval aj matematik a astronóm Džamšíd Al-Káší, veľmi zručný počtár, ktorý napr. vypočítal dvojnásobok čísla π s presnosťou na 16 desatinných miest (táto presnosť bola prekonná až na konci 16. storočia) a zostavil aj tabuľky funkcie sínus s presnosťou na 8 desatinných miest. Napríklad 🙂

 205. Medea

  @Marek

  „ ta historie se nepříliš konkrétně zmiňuje o tom, do jaké míry jsou objevy muslimských badatelů skutečně jejich dílem, a do jaké dílem pozdně antických, potažmo byzantských objevitelů v jejich službách. Kdy jako neakceptovatelné dílo nevěřících psů to mohlo být přikryto jejich jménem. I psi chtějí nějak žít. Lze se poměrně dosti oprávněně domnívat, že skutečnou historií je, vzhledem k nemožnosti odchýlení se od veršů Koránu a činů Prorokových, to druhé. “

  Marek, vidíte muslimov (aj RKC) čiernobielo 🙂 Osvietení kalifovia (napr. Al-Mamún) a emirovia dokázali oceniť aj vzdelaných kresťanov a židov. Vy sa bránite akceptovať jednu vec, že v kresťanstve aj islame existovali prúdy, ktoré podporovali vedu, vzdelanie a umenie, samozrejme, v rámci istých vieroučných a morálnych mantinelov. (Ale občas boli trpení a uznávaní aj ľudia, ktorí tieto mantineli prekračovali. Napr. bol veľmi uznávaný vo svojej dobe, ale aj neskôr, básnik Abú Nuwás, ktorý vo svojich básňach ospevuje pekných chlapcov a víno, teda témy z hľadiska bežného islamu veľmi nemorálne 🙂 Inak mužská homosexualita bola dosť rozšírená medzi arabskou aristokraciou v časoch kalifátu. Podobná situácia sa vyskytla aj v Osmanskej ríši.)

  Muslim nie je iba muslim, ale aj ľudská bytosť s rôznymi potrebami. A tieto potreby sa môžu medzi sebou aj sváriť…

 206. Marek

  Pokud bych se Medeo na něj tak díval, musely by pro mě existovat i „bílé“ tváře islámu. V tomto případě tedy to rčení nemá platnost. Ono ale vedle toho dá mnoho práce i jen vymanit se ze stereotypního myšlení a podvědomých schémat u pohledu taky na křesťanství coby, kromě duchovní, tak dlouhodobě základní společenské instituci.
  Pokud kdy kdo páchal dobro jménem jakéhokoliv náboženství (tzn. připisoval to jemu), pak proto, že nedal sám sobě prostor k tomu, aby tak činil spontánně. A pokud páchal zlo, to náboženství mu v tom nebránilo ani docela málo. Zkráceně – lidé buď mají sklony být dobrým, nebo špatným. Nějaké obrácení na víru neudělá nikoho lepším, a že si to nepřizná (což díky typu té metamorfózy ani samozřejmě nejde), to na tom nic nemění.

  A u islámu rozhodně není jeho systémovým znakem nějaký rozmařilý kalif,nebo básník, který nebyl za své verše popraven. Skutečně nevidíte obsah toho, co jste sama napsala? Vždyť vy obdivujete to, že někdo něco dovolil, někdo složil báseň, něco vypočítal, nebo udělal něco podobného, a kupodivu za to nebyl krutě usmrcen. Jakže jste to nazvala? Proudy? Proč proudy? Jak „proboha“ to, že rovnou ne hlavní tok? Proč musely ty proudy jít za nějaké „mantinely“? To je totiž ten smutný stereotyp a vzorec v podvědomí, vydávat disent (ve smyslu vzdor) proti doktríně za pozitivní znak té doktríny, nebo dokonce její zásluhu. Dnes jsou za objevy Nobelovky. Kterému objeviteli však za časů, kdy (o islámu skutečně zde raději nemluvě) to tu bačovala ŘKC, místo toho nebezpečně nehořelo za zadkem?

  Jinak, že je někdo ta bytost, to není argument ani pro, ani proti. A jestli se v nějakém muslimovi (nebo jiném věřícím) „svári“ potřeby s jeho náboženstvím, potom čím dál od něj, tím bezpečněji.

 207. Medea

  @Marek

  „A u islámu rozhodně není jeho systémovým znakem nějaký rozmařilý kalif,nebo básník, který nebyl za své verše popraven. Skutečně nevidíte obsah toho, co jste sama napsala? Vždyť vy obdivujete to, že někdo něco dovolil, někdo složil báseň, něco vypočítal, nebo udělal něco podobného, a kupodivu za to nebyl krutě usmrcen.“

  Neobdivujem, len hovorím o tom, že aj v rámci islamu bol priestor pre umenie, vedu a vzdelávanie. A ešte sa bavím na tom Vašom postoji „buď ateizmus/sekularizmus alebo nič“. Ľudia žijú svoje životy ako môžu. Keby čakali na nejaké ideálne spoločenské podmienky, tak len čakajú a čakajú 🙂

 208. Medea

  @Marek

  „Možná je to tou mojí chemií (vzděláním), prostředím, ve kterém se pohybuju, a zdroji, pomocí kterých si tvaruju pohled. ale trochu mi připadá že velmi často se podobnými historickými rebely stávají právě technicky a technologicky založení zájmoví cestovatelé po minulosti.“

  Mne tá Vaša „rebélia“ proti historickým disciplínam pripomína mladozemný kreacionizmus 🙂 Uvedomte si, že Vy, laik, sa o dobách minulých môžete dozvedieť len prostredníctvom príslušných odborníkov (predpokladám, že nemáte nejaké nadprirodzené schopnosti alebo mimozemské supertechnológie, ktoré by Vám umožnili nejaký luxusnejší prístup k minulosti 😀 ).

  Ale sedieť v kresle a vymýšľať si vyhovujúcu „históriu“ môže byť celkom zábavné 🙂

  „Co se týče té architektury, jde mi velmi konkrétně o ten prvek znalosti zaklenutí většího prostoru střechou. Znalost technologie.“

  Nie je mi jasné, o čom presne hovoríte. O rímskych kupolách (napr. kupola Pantheónu)?

  Viete, že Rimania používali kvalitný betón, ktorý mohol tuhnúť aj pod vodu? Po páde Ríše (na západe) sa na túto technológiu nadlho (po)zabudlo.

  The Romans used concrete extensively from 300 BC to 476 AD.[13] During the Roman Empire, Roman concrete (or opus caementicium) was made from quicklime, pozzolana and an aggregate of pumice. Its widespread use in many Roman structures, a key event in the history of architecture termed the Roman architectural revolution, freed Roman construction from the restrictions of stone and brick materials. It enabled revolutionary new designs in terms of both structural complexity and dimension.[14] The Colosseum in Rome was built largely of concrete, and the concrete dome of the Pantheon is the world’s largest unreinforced concrete dome.[15]

  https://en.wikipedia.org/wiki/Concrete#Classical_era

 209. Medea

  @Marek

  „Možná je to tou mojí chemií (vzděláním), prostředím, ve kterém se pohybuju, a zdroji, pomocí kterých si tvaruju pohled. ale trochu mi připadá že velmi často se podobnými historickými rebely stávají právě technicky a technologicky založení zájmoví cestovatelé po minulosti.“

  Mne tá Vaša „rebélia“ proti historickým disciplínam pripomína mladozemný kreacionizmus 🙂 Uvedomte si, že Vy, laik, sa o dobách minulých môžete dozvedieť len prostredníctvom príslušných odborníkov (predpokladám, že nemáte nejaké nadprirodzené schopnosti alebo mimozemské supertechnológie, ktoré by Vám umožnili nejaký luxusnejší prístup k minulosti 😀 ).

  Ale sedieť v kresle a vymýšľať si vyhovujúcu „históriu“ môže byť celkom zábavné 🙂

  „Co se týče té architektury, jde mi velmi konkrétně o ten prvek znalosti zaklenutí většího prostoru střechou. Znalost technologie.“

  Nie je mi jasné, o čom presne hovoríte. O rímskych kupolách (napr. kupola Pantheónu)?

  Viete, že Rimania používali kvalitný betón, ktorý mohol tuhnúť aj pod vodu? Po páde Ríše (na západe) sa na túto technológiu nadlho (po)zabudlo.

  The Romans used concrete extensively from 300 BC to 476 AD.[13] During the Roman Empire, Roman concrete (or opus caementicium) was made from quicklime, pozzolana and an aggregate of pumice. Its widespread use in many Roman structures, a key event in the history of architecture termed the Roman architectural revolution, freed Roman construction from the restrictions of stone and brick materials. It enabled revolutionary new designs in terms of both structural complexity and dimension.[14] The Colosseum in Rome was built largely of concrete, and the concrete dome of the Pantheon is the world’s largest unreinforced concrete dome.[15]

  https://en.wikipedia.org/wiki/Concrete#Classical_era

 210. Medea

  The existence of concrete feeds the ambition of engineers. Once the Romans had invented it, they realized that it would allow them to build the infrastructure of their empire. It allowed them to build ports wherever they wanted, because their concrete could set under water. They could build aqueducts and bridges, too—the very infrastructure needed to transport the raw ingredients for concrete to wherever they were needed, instead of relying on local stone or clay. In this sense, concrete is ideally suited to empire building. The most impressive piece of Roman concrete engineering, however, is in its capital: the dome of the Pantheon in Rome. Still standing today, it is two thousand years old but still the largest unreinforced concrete dome in the world.
  Although the Pantheon survived the fall of the Roman Empire, concrete as a material did not. There were no concrete structures for more than a thousand years after the Romans stopped making it. The reason for this loss of the materials technology remains a mystery. Perhaps the material was lost because it was industrial in nature and needed an industrial empire to support it. Perhaps it was lost because it was not associated with a particular skill or craft, such as ironmongery, stonemasonry, or carpentry, and so was not handed down as a family trade.

  (Mark Miodownik: Stuff matters : exploring the marvelous materials that shape our man-made world. 2013.)

 211. Medea

  Pohľad jedného amerického katolíka a konzervatívca na islam (nie so všetkým, čo v tom rozhovore povedal, súhlasím).

 212. Marek

  Ne, že bych byl odvázaný z toho, že sotva se lidi tady trochu vymanili z náboženské duchny, vymýšlí si na sebe jiné ptákoviny (jako například ten smrtelný oxid, nebo když jeden náš „genderový odborník“ prohlásil, že už tu máme ca 40 pohlaví. Jako, asi slušnej oddíl, ale máme pořád co dohánět. Např. v GB už jich mají zhruba dvakrát tolik). Ale sekularismus, Medeo, pouze on. Nejlépe ještě dnes. Hned teď. Žádné další „podmínky“ si nekladu, zejména militantní ateismus ne. Nepopírám ale, kdybych to mohl zařídit, by mi stačila prostá nevíra. Hódně světových problémů by ubylo. Jinak, poznání, nebo třeba jen jiné, než nábožensky schválené umění, pouze však za cenu nebezpečí života ze strany toho náboženství? Snad jen s občasnou vyjímkou, když to má aktuálně v referátu menší prudič? No, umím si vedle toho představit i jiné, než rovnou ideální společenské podmínky. Ale ano, nebyly ty podmínky moc ideální, co si budeme povídat. To jako zase máte pravdu Nakonec, i dnes se pořád „ví“, že všechny ty barevný kuličky, co se jimi zobrazují subatomární uspořádání (když už to nazvání teda kvůli těm bezbožníkům aspoň trochu oduševněleji a velebněji nejde načerpat z Písma), stejně vymyslel on. Tedy, On, bo devotnost je spravne, a tak to ma byt. Šak to aj Grygar řikal. Akorát se to musí umět nějak podat, abysme nebyli za bambuly.

  Ze všeho nejraději mám to rozdělení na laik a odborník. „Díky Bohu“, že existují laici, kteří se diví třeba zrovna tomu „mému“, že celá jedna velká (už jste na toho Flavia mrkla?) historická kapitola je postavena na jediném člověku. Jediném. A argument typu – ha ha, sedí a vymýšlí, a pak je chytrej, to milá Medeo není argument. To je pouhé nevidění si do akademické kapsy. Nikdy mě to ale neiritovalo, protože zdaleka nejste jediná, naopak je to standard. Víte, já ale neseděl. Lítal jsem jak čamrda nejen po netu , ale taky po muzeích a „místech činu“. Protože mě to, i když jsem jen ten neplnohodnotný laik, baví. A ani s tím nelezu do televize, jako jeden církevní právník, tzn. odborník, který jednou obhajoval církevní restituce na evangeliu. Na té části, kde Ježíš ukazuje farizeům tu minci. Pak vytáhl jednu Vespasiánovu minci (časové míjení s Ježíšem sice tedy znal, ale říkal, že to neva, že za Ježíše to bylo nemlich stejný), a ukázal ji kameře jako důkaz. Že je totiž na jejím rubu holubice, což, jak známo, je symbol Ducha sv. K tomu měl odborný dodatek, že to bylo proto jen symbolicky, protože to jinak nešlo. No, a kamera zaostřila na klasický heraldický i mincovní symbol – orlici. Se zahnutým zobákem, i s pařáty. Zaostřila s naprostou nonšalancí https://coinquest.com/cq_data/cq_ro/coins_380/ancient_vespasian_eagle.jpg Tato skutečnost, včetně toho, že tím pádem nutně museli být Vespasianus i jeho předchůdce křesťany, nebo teda spíš možná kryptokřesťany, byla za souhlasného mručení moderátora a dvou přísedících odborných historiků odvysílána na čt24 v pořadu historie.cs. Ale věda opět vyhrála, protože dotyčný sice byl odborník, avšak na právo. Ne na historii.

  Pokud „odborné“ historiologii nevadí přehlížet protiklady ve svém výkladu, a pokud si někdo odvykl pochybovat o „velkých“ tématech, no, já jej za to neupálím. Ani nenabízím verzi „jak to doopravdy bylo“. Ale když si povšimnu, že v mechanismu je důležitý převod nahrazen zavařeninovou gumičkou, když tam uvidím místo dvou dalších řemenů dvě nudle z polévky, tak ano, řeknu, že je to guma a dvě nudle. Ať nechodím daleko, dosaďte si za to toho Flavia, C14, dendrochronologii, a třeba ty „neshody“ mezi Césarem a Ježíšem. Mohl bych uvést ještě hned několik dalších „nudlí“, ale když tak později. Tyhle zatím stačí, protože chce-li tomu někdo oponovat zodpovědně, nespokojí se s vágními frázemi, ale pěkně si to, podobně jako já, ověří. Jde to. Jen to chce věnovat se tomu.

  Nevím, čemu nerozumíte u toho zaklenutí prostoru střechou, ani proč mi ukazujete římské stavby. Já se přece ptal ne na ně, ale právě naopak, proč Evropě trvalo (pokud trvalo) tolik set let, aby se aspoň něco z toho znovu naučila. Na téma „zapomenutí“ použitých technik i technologií bylo sepsáno velmi mnoho odborné literatury. Přes Řím se taky přehnali barbaři, a všecko jim tam spálili a vymlátili. Na potvoru se při ničení soustředili na kompletní vygumování vědomostí o stavebnictví. Ten beton šel jako první. Hm. Teda, kromě pevnostních a vojenských staveb. A ke všemu se pak celou dobu na ně vykašlali Byzantinci. Ani ň jim neprozradili. Nějakým Merovejcům. Nebo Karlovcům. Jen ať se tam s tím pěkně mořej. A až doklopýtají k tý gotice, ať se dál mořej.

  Když můžu Medeo oprávněně pochybovat o náboženstvích, a když je na pochybnostech postavena přírodní věda. Když je na pochybnosti, a následném opravení postaveno poznávání jako takové. Stojí historie mimo těchto dětských her? Třebaže je děravá jak cedník? Bez ironie, jen s řekněme údivem – avízovala jste přípravu na odpovědi k mým pošetilostem. Takže teda stačí jen tyhle?

 213. gin

  *(jako například ten smrtelný oxid, nebo když jeden náš „genderový odborník“ prohlásil, že už tu máme ca 40 pohlaví. Jako, asi slušnej oddíl, ale máme pořád co dohánět. Např. v GB už jich mají zhruba dvakrát tolik)*

  Pouze dvakrát tolik? Náš renomovaný sexuolog profesor Petr Weiss jich napočítal už přes 340 ale napsal k tomu, že je přesvědčen, že pohlaví jsou pouze dvě.

  Jinak nevím, proč tu Medea dávala tolik odkazů, které jsou tu off topic. Neva, tak tu připomenu slavný nápis od Thermopyl:

  „Jdi, poutníče, a zvěstuj Lakedaimonským: že my tu zpiti ležíme, jak zákony kázaly nám.“

 214. Hraničář

  Medea
  07.01. 2020
  https://www.teologicketexty.cz/casopis/2011-3/Kdyz-se-islam-vzdal-rozumu-Rozhovor-s-Robertem-R-Reillym.html ……………….

  Zhruba vzato, je toto pojetí Boha zcela v souladu s křesťanským, je to tak?
  Je nám velmi povědomé. A když čteme Abdaldžabbára, jsme překvapeni, jak se podobá křesťanským apologetům nebo tomu, co lze nazvat přirozenou teologií. Jeho argumenty pro existenci Boží jsou v podstatě tytéž jako ty, jež nalézáme v křesťanské přirozené teologii. To by nás nemělo překvapit, protože jsou ovlivněny týmiž řeckými prameny.

  Zajímavé! Takže Vševědoucí, Všemohoucí a Absolutně Inteligentní bůh – Jahve, Alláh – nadiktuje, inspiruje, vnukává své požadavky, příkazy, návody …… lidem, a ti pak mají ty „božské“ řeči interpretovat a dokonce hledat inspiraci k jejich výkladu i u „pohanů“!?

 215. A. S. Pergill

  @Medea
  Ulugbeg i Al-Káší byli spíš učenci než vědci, protože nepřišli s ničím principiálně novým. Algoritmus výpočtu pi a jeho násobků byl znám od starověku, Al-Káší to jen spočítal na víc desetinných míst, což mu umožnila existence dekadické soustavy, importované od nemuslimů z Indie.
  Tycho de Brahe alespoň vymyslel „kompromisní“ teorii pohybu planet a jeho výsledky v měření jejich pozic umožnily kvalitativní skok, se kterým přišel Kepler.

  A ten římský beton byl vyráběn z určitého konkrétního druhu materiálu, vyvrženého určitými konkrétními sopkami. A když ta sopečná hornina došla, tak byli v … Zatímco evropský beton je na nějakých relativně vzácných sopečných materiálech nezávislý, a pod tou vodou tuhne taky.

 216. Hraničář

  Marek
  07.01. 2020
  Že je totiž na jejím rubu holubice, což, jak známo, je symbol Ducha sv. K tomu měl odborný dodatek, že to bylo proto jen symbolicky, protože to jinak nešlo. No, a kamera zaostřila na klasický heraldický i mincovní symbol – orlici. Se zahnutým zobákem, i s pařáty ……………………..

  Já v takovém případě hned posílám do TV mejl: „Cha, cha, cha, che, che, che, chi, chi, chi – co jste to ukazovali??? Sv. Ducha?? A nebyla to náhodou orlice? Heraldický a mincovní symbol???

 217. Hraničář

  A. S. Pergill
  07.01. 2020
  Zatímco evropský beton je na nějakých relativně vzácných sopečných materiálech nezávislý, a pod tou vodou tuhne taky. …………………..

  Podle popisu je ten „pucolánový beton“ něco podobného, řekl bych, současnému hydraulickému vápnu, které také tuhne pod vodou a je velice pevné.

  Kontrolní otázka: Proč „normální“ vápno tuhne na vzduchu a proč beton potřebuje k tuhnutí vodu?

 218. Marek

  Hraničáři, tady je odkaz, mají to pořád v archivu. Pochází to z 2012, když se řešil zákon o restitucích, a na jednom webu se to objevilo v diskusi po nedávném rozhodnutí ÚS zrušit zdanění restitucí. Jako podpora argumentů pro to zrušení. Lepší „podporu“ tomu ten diskutující dát nemohl, protože tam, sice už ne tak velkých ptákovin, ale zazní tam celá řada. Třeba na otázku historických souvislostí restitucí tam jeden akademik praví cosi ve smyslu – no, součástí mocnářství byly taky Slovensko a Slovinsko. Tam už restituce proběhly, a nikdo proti nim ani necek… Ostatně –
  https://www.ceskatelevize.cz/porady/10150778447-historie-cs/212452801400014-jak-cirkve-k-majetku-prisly

 219. Marek

  „tady ten neřest byli směnárníci, protože se v jeruzalémském chrámě nesmělo platit penězi s portrétem císaře, a ještě bych chtěl zdůraznit, prodavačů holubů“
  To je jedna citace toho právníka. Ani nedokáže naformulovat větu o tom, že neřestmi byli směnárníci a prodavači holubů. Místo toho sdělí národu, že se nesmělo platit mincemi s portrétem císaře, a prodavačů holubů 🙂 . Další pecku tam má o tom, že (už nevím přesně tu citaci, ale) – kněží si nemohli pro sebe jen tak zabrat církevní majetek, třeba pole. Jen výnosy z něj. Navíc museli zaplatit náklady -. No, což se teda museli prohnout, protože robotníci tehdy už roupama nevěděli, jestli za práci brát stříbro, nebo rovnou zlato. Chudák kněz… A jedna podpásovka, při záběru na celek si lze všimnout, že jako doplněk ke kvádru si do pořadu vzal velmi vkusné tenisky.
  No, jak jsem říkal, je tam toho víc, i další tam střílej jako u Královýho Hradce 🙂 .

 220. Medea

  @Marek

  „„Díky Bohu“, že existují laici, kteří se diví třeba zrovna tomu „mému“, že celá jedna velká (už jste na toho Flavia mrkla?) historická kapitola je postavena na jediném člověku. Jediném.“

  Čo rozumiete pod tým „je postavena na jediném člověku“? Jozefus nie je nejakým písmom svätým pre historikov. Niektoré národy majú skromnejšie literárne pramene ohľadom svojej histórie, iné bohatšie, a niektoré žiadne. Ale historici sa neobmedzujú len na písomné pramene, je tu aj archeológia.

  Čo sa písomných prameňov o starovekom Izraely týka, tak si doplňte SZ, zvitky od Mŕtveho mora, talmud, staroveké izraelské nápisy a stručné zápisy cudzích panovníkov týkajúce sa Izraela. Flaviov význam je hlavne v tom, že poskytuje dôležité informácie o 1. Židovsko-Rímskej vojne.

  „Víte, já ale neseděl. Lítal jsem jak čamrda nejen po netu , ale taky po muzeích a „místech činu“. Protože mě to, i když jsem jen ten neplnohodnotný laik, baví.“

  A to „lítání“ má pre Vás nejaký význam preto, lebo sa Vám prostredníctvom tých netových textov a múzeí (priamo alebo sprostredkovane) prihovárajú odborníci (prípadne aj rôzni šarlatáni, ak si nedáte pozor 🙂 ).

  „Já se přece ptal ne na ně, ale právě naopak, proč Evropě trvalo (pokud trvalo) tolik set let, aby se aspoň něco z toho znovu naučila.“

  Prečo ľuďom trvalo tak dlho – dostať sa na Mesiac? 🙂

  „Na téma „zapomenutí“ použitých technik i technologií bylo sepsáno velmi mnoho odborné literatury. Přes Řím se taky přehnali barbaři, a všecko jim tam spálili a vymlátili. Na potvoru se při ničení soustředili na kompletní vygumování vědomostí o stavebnictví.“

  To je naivný pohľad na civilizáciu. Civilizácia nie je niečo pevné ako skala. Civilizáciu tvoria vedomosti, zručnosti, návyky, ktoré sa prenášajú učením a precvičovaním. Civilizácia sa prenáša z rodičov na deti, z učiteľov na žiakov a tento proces sa môže v kritických situáciách narušiť alebo aj prerušiť. Keď sa okolo Vás rozpadá spoločenská štruktúra a Vy bojujete o holé prežitie, tak máte dôležitejšie veci na práci, než osvojovanie si nejakých špeciálnych vedomostí alebo zručností 🙂 Barbari sa nemuseli na nič sústreďovať, jednoducho potrebných architektov a remeselníkov bolo v pohnutých časoch menej a menej, až sa isté znalosti alebo zručnosti do nasledujúcej generácie neodovzdali.

  „Když můžu Medeo oprávněně pochybovat o náboženstvích, a když je na pochybnostech postavena přírodní věda. Když je na pochybnosti, a následném opravení postaveno poznávání jako takové. Stojí historie mimo těchto dětských her?“

  Ja Vám predsa nevyčítam pochybovanie, ale to, že chcete objavovať Ameriku 🙂 Najprv sa treba oboznámiť s aktuálnym stavom poznania v danom obore a až potom priložiť ďalšiu tehlu k celej stavbe (alebo tehlu odobrať či vymeniť) . Etablované vedy sú kolektívnym dielom.

  Keby ste však boli zakladateľom nejakej novej disciplíny, tak môžete byť nejaký čas aj sám 🙂

 221. Medea

  @Marek

  Vráťme sa na začiatok, Marek. Môžete mi vysvetliť túto Vašu tajomnú vetu?

  „Já skutečně nemám jediný důvod považovat historii prvního tisíciletí za autentickou.“

  Ako mám tomu rozumieť, čo konkrétne nie je podľa Vás autentické? Suetonius a Tacitus nie sú skutoční rímski autori z 1. – 2. storočia AD, ale iba pseudonymy pre niekoho z 12. storočia, kto si Caesara a prvých rímskych cisárov vymyslel?

 222. Marek

  Myslím, že svůj názor na septuagintu, a na biblickou archeologii coby zdroj už jsem Medeo zmínil.
  To první je naprosto nečitelné bez řeckého překladu (prý původně pro židy z Egypta, kteří tedy svému vlastnímu psanému jazyku patrně vůbec nerozuměli, neuměli si jej přiřadit ani k ústně tradovaným dlouhodobě známým „faktům“ o zásadních událostech svého „národa“ ??). Po něm se následně jedná o další překlady do latiny, zpět do řečtiny, opět do latiny, později do hebrejštiny, a to blízkovýchodních pověstí, nasbíraných postupně u jednotlivých kmenů. Postupnými překlady kromě jiného značně ztrácející autenticitu, kde je otázkou, co to vlastně ta „autenticita“ sedmdesáti, či kolika naprosto neznámých jedinců a jejich textů je. Že se to stalo podkladem pro Tóru? Ze kterého století vůbec pochází první oficiální její text? Existuje vůbec oficiální text? Z jakého překladu?
  A pro NZ? Zde stejná otázka. Ze kterého století? Že by snad Vulgata, přeložená tentokrát z hebrejštiny, a to do latiny?? Takže protohebrejština byla nejprve přeložena do řečtiny, z ní do hebrejštiny, a pak do latiny?? Nebo šlo o naprosto jiné hebrejské texty, nemající se septuagintou nic společného?? Tak za to já skutečně nemůžu. To musíte jít za židokřesťanskými „Otci“. Ale za historický dokument mě to prosím nechtějte předkládat.
  A tu biblickou archeologii, zabývající se včetně apokryfů a svitků především „doložením“, že Ježíš pochází z rodu Davidova, promiňte, ale taky ne. Pokud si někdo určí cíl, a hledá cestu, k jeho dosažení si vydupává zkratky. Je to přesně obráceně tomu, kdyby ten cíl neznal, a prozkoumával jednotlivé cesty, kam vedou. A ať si to do toho někdo započítá, nebo to striktně vyloučí, stát Izrael potřebuje obsáhlou archeologii. Doloží tím, že to území je skutečně jeho pradávná vlast. To se tam v těch končinách hodí.
  Jaké stručné zápisy? Jako, že z textu, dochovaného se opisem, „se patrně“, a „lze se dnes domnívat“?
  Ano, jak říkáte, některé národy jsou na tom obecně s prameny prachmizerně. Vědám historickým to ovšem vůbec nebrání k použití těch pramenů jako základního zdroje jejich, a do značné míry nejen, znovu, nejen jejich historie. A taky základu pro všechna abrahámovská náboženství.
  Historik prý pečlivě skládá sklíčka do mozaiky, mnohá sklíčka prý chybí. Jeho práce se prý taky podobá práci detektiva, rozplétajícího složitý případ. Tak jo. Holmesové a Colombové se shodli, že sklíčka teda jako prostě sedí, ani jedno si nevyrobili sami, ani jedno jim nebylo podstrčeno. A nějaká ta díra? Ále… Je to věda, čímž pádem ostatní jsou pitomci. A z toho jednoho velkého, které chybí naprosto, udělali speciální historicko vědecký obor.
  Pro všechny případy ale zde tentokrát připomínám, že nepopírám, že byla bitva na Bílé hoře, ani 2. světová válka. Netvrdím, že oficiální historie se mýlí naprosto ve všem, na co šáhne.

  Mé „lítání“ sloužilo k tomu, abych si ověřil, zda mé počáteční podezření na řadu kapriců, nacházejících se právě v „odborných textech“, se nějak dá ověřit. Dá. Samozřejmě za použití těch textů, protože to ani nijak jinak nejde. Zaráží mě znovu, kam jste touto úvahou dospěla.

  Jako, nejprve jsme na Měsíc létali běžně, pak byl nějakej chaos, nebo co, a znovu jsme se to museli učit?

  Já jsem si byl původně tady jist , že neexistuje důvod upozorňovat v pasáži o zničení Říma barbary na ty části, které jsou ironické.

  S aktuálním stavem poznání jsem se oboznamoval právě u lítání. Chcete-li se Medeo také oboznámit, ještě jednou (naposledy) navrhuji nalézt si pro začátek podrobnosti k těm věcem, které jsem uvedl. Posoudíte-li ovšem na samém začátku skutečně Septuagintu coby pravdivý záznam, nedojdeme (což se obávám, že se stane i tak) nikam. Koneckonců, ani vás nenutím.

  Jedna důležitá věc. Je to celé o mém pohledu na některé části historické faktografie. Na interpretaci některých pasáží historie. Pokud by někdo zpozorněl, že by se snad tam někde mezi řádky mohla nalézat nějaká „židovská otázka“, a to proto, že židé se svojí historií jsou tam často přítomni coby příklad té interpretace a mého pohledu na ni, potom nechť opět zklidní.

 223. Marek

  Vedle interpretace dějů jsem tam měl Medeo na mysli především časovou osu. Ještě jednou. C14 se nakalibrovává na Haleyovu kometu. A její průlety na zprostředkovaně získanou dataci zápisů o jejich pozorování starými civilizacemi. Druhou metodou pro nastavení času je dendrochronologie. Obě metody se, jak potvrzují ti, kdo se těmi metodami zabývají, na sebe vzájemně taky nakalibrovávají (dohledatelné). Existuje však podezření, jinými slovy, je patrně nedoložitelné, že některé zápisy průletu komety mohly být zapsány, či následně pak přečteny překrytě. Že šlo o jeden přelet, který však byl zaznamenán víckrát, a to právě v první půli tisíciletí. Takže tam v té tisícileté oficiální délce může chybět čas 3 x 72-75 let. A protože dendrochronologie se na C14 nakalibrovala i s touto možnou chybou, nemá ji jak odhalit, i když oficiálně deklaruje, že zná časovou osu snad až ke 14.000 letem dozadu. Opět, je to dohledatelné, sami dendrochronologové si to na svých webech vzájemně potvrzují.
  Třetí metodu určování stáří, stratigrafii, tu vynechme.
  No, a o co teda jde. Kde je stanoven bod 0? Rok 0? Odkdy víme, jak to víme, podle čeho jsme to zjistili, že Konstantin povolil křesťanství právě 313? Je tam někde na tom lejstru jeho datum uvedeno? Nebo to bylo později podle něčeho zpětně dopočítáno? Podle juliánského kalendáře? A co – „Juliánský kalendář se používal v kombinaci s různými letopočty, náš letopočet počítaný podle domnělého roku narození Ježíše Krista se rozšířil až asi v 8. století v oblasti západní církve.“. (to v uvozovkách je wiki, abyste aspoň jednou to měla potvrzeno „odborně“) Jsme odkázáni na dataci v historických listinách. Jak ale v nich nalézt návaznost, když rok nula je neznámý, vyvozený zpětně z toho Césara? Navíc, jak se vůbec zjistilo, že to zavedl právě 45 př.n.l. ? Doufám, že ne podle jeho kalendáře…
  Pokud mě Medeo navedete na způsob, jak spočítat skutečný počet let, který trvalo 1. tisíciletí, budu vám snad ještě vděčnější, než za ev. historika mimo Flavia.

 224. Marek

  Tam u té Vulgaty nemá být NZ, ale SZ…

 225. Medea

  @Marek

  Teraz ste názorne predviedli, že vôbec nechápete, o čom je práca moderného historika. Písomný prameň nemusí byť pravdivým záznamom minulých udalostí 🙂 SZ je písomný prameň, ale „Je to sbírka legend, zákonů, poezie, proroctví, filozofie a historie, napsaná téměř celá v hebrejštině, s několika oddíly v odlišném semitském dialektu, zvaném aramejština (což byla po roce 600 př. n. l. jakási „lingua Franca“ Středního východu).“ [Finkelstein; Silberman]

  „Historik prý pečlivě skládá sklíčka do mozaiky, mnohá sklíčka prý chybí. Jeho práce se prý taky podobá práci detektiva, rozplétajícího složitý případ. Tak jo. Holmesové a Colombové se shodli, že sklíčka teda jako prostě sedí, ani jedno si nevyrobili sami, ani jedno jim nebylo podstrčeno.“

  Áno, práca historika sa podobá práci detektíva.

  „Jaké stručné zápisy? Jako, že z textu, dochovaného se opisem, „se patrně“, a „lze se dnes domnívat“?“

  Napr.: „Izrael je spustošený, jeho semeno už nie je.“ [Merneptahova stéla, 1207 BCE]

  „A tu biblickou archeologii, zabývající se včetně apokryfů a svitků především „doložením“, že Ježíš pochází z rodu Davidova, promiňte, ale taky ne.“

  Archeologický priezkum Izraela nemusí byť dokazovaním biblickej histórie. Môže biblické dejiny aj vyvracať 🙂

 226. Medea

  @Neurol 0,5mg

  „I nacisté jsou jen lidi, co mají své sny, svá přání. Nemějme vůči nim předsudky.“

  Muslimovia, vo všeobecnosti, nemusia žiadne vyhladzovacie programy. Pokojne sa môžu modliť a čakať na súdny deň 🙂

  A nacizmus je podľa aktuálnych českých zákonov právne stíhateľný. Islám sa chápe ako náboženstvo.

 227. Medea

  @Marek

  „C14 se nakalibrovává na Haleyovu kometu.“

  To máte odkiaľ?

 228. Medea

  @Neurol 0,5 mg

  …nemusia mať žiadne vyhladzovacie…

 229. gin

  Islám není jen náboženstvím, má totalitní nároky.

  Všechny vás potrestá Alláh. České soudy neuznávám, jsou jen divadlo. Bývalý imám řádil u soudu.

 230. gin

  Islám podle Shehadeha není pouze náboženstvím modliteb, ale zasahuje takřka do všech oblastí lidského života. Jedním z jeho základních pilířů je podle Shehadeha uznat Alláha jako nejvyššího zákonodárce. Místo ústavy si v islámu můžete dosadit šaríu. Místo státního občanství příslušnost k islámu, uvedl Shehadeh doslova. Ten, kdo uznává jinou legislativu a ústavní rámec než šaríu, odpadá od islámu, vysvětlil Shehadeh.

 231. Marek

  Skoro jsem měl Medeo pocit, že ne, ale ano, pořád mě to baví.
  Takže na tom, že písemný pramen nemusí být pravdivý se, zdá se, shodujeme. Názorně jsem ale předvedl, jak jsem vedle, protože SZ je to, co píšete. Ale jako písemný pramen si jej doplnit mám 🙂 . Asi teda jako pramen historický, protože je o starém Izraeli, a navíc to tam doslovně uvádíte. Pokusím se nepřehlédnout, že když se o něčem píše, tak to přinejmenším znamená, že to bylo. Že implicitně to znamená, že když to bylo, tak to mělo svoji historii. No, jak teda ale rozpleteme, zda jsou pravdivé ty legendy a historie? A o kom konkrétně pak ta historie je? Co bylo, a jak se to projevovalo? Jaké je v průběhu času teritoriální překrytí Izraele a Judeje, kdo a kdy je/může být považován za Izraelce nebo Judejce. To je to stejný, jako Češi a Poláci. Podle pověsti Čech a Lech byli bratři, jeden to všechno založil tu, druhý tam. O slovenským bráchovi řeč není, ale přesto sem jazykem i etnicitou patříte nejvíc. Jó, ale kdybychom tu kdysi vymysleli světové náboženství, to byste koukala, jak bysme všichni tři byli slavní, a co by se tu všechno nevykopalo. Teda, pokud bychom teda ze Slováků neudělali ten Kanaán 🙂 🙂 .
  Jsme znovu u té interpretace, protože izraelská historie je právě tím základem pro abrahámovská náboženství. Zejména křesťanství se bez její příslušné interpretace neobejde, protože by ztratilo smysl. Jak se biblické archeologii, i kdyby chtěla být nejserióznější, může podařit předložit tu historii jinak? Znovu, zásadní roli v tom hraje jak náboženství, tak politika. A když se něco dostatečně dlouho říká, že to je, tak si postupně lidi zvyknou, že to je, a taky to tak začnou brát. Včetně akademiků. I když to není.
  Mimochodem, ani jsem nevěděl, že kanaánští dostali tak na budku dvakrát 🙂 . O kvalitativním obsahu té stély se toho o moc víc říct nedá. A věřte, čím víc toho ta biblická archeologie vyvrátí či potvrdí, tím víc to bude furt to samý.

 232. Hraničář

  Marek
  07.01. 2020
  „tady ten neřest byli směnárníci, protože se v jeruzalémském chrámě nesmělo platit penězi s portrétem císaře, a ještě bych chtěl zdůraznit, prodavačů holubů“ …………………….

  Směnárníci i ti prodavači byli velice důležití, protože poplatek chrámu byl v místní měně. A když židé přicházeli z cizích zemí, potřebovali si svoje peníze vyměnit za jeruzalémské (židovské). A ta zvířata? V chrámu museli Jahvemu obětovat nějaké zvíře, chudí (tuším) 2 holubata, bohatí kozla nebo berana. A vláčet ta zvířata mnoho dní cesty?? Tak je kupovali na místě. A od směnárníků a prodavačů dobytka měl chrám poplatky. Proto byl Ježíšův čin – vyhnání směnárníků a prodavačů – nesmyslný, jako Vševědoucí třetina Jahveho to měl vědět! Ale já jsem o tom četl od jednoho autora – protože Ježíš nebyl úředně za Jahveho syna uznán – a židé neuznávají dodnes – a navíc to bylo děsné rouhání – Bůh je jenom JEDEN(!!!) a žádné tři třetiny – tak by ho chrámová stráž s nějvětší pravděpodobností zabila na místě!

 233. Hraničář

  Marek
  07.01. 2020
  Mé „lítání“ sloužilo k tomu, abych si ověřil, zda mé počáteční podezření na řadu kapriců, nacházejících se právě v „odborných textech“, se nějak dá ověřit. Dá. Samozřejmě za použití těch textů, protože to ani nijak jinak nejde. ………

  Předevčírem jsem v Brně zase „hodil řeč“ se Svědky Jehovovými. Byl to docela inteligentní pán. Říkal mně, že byl ateista a Bibli prý začal číst proto, aby ji vyvrátil. A při čtení se přesvědčil, že naopak ona má pravdu. No a pak zjistil, že jedině správně ji vykládají Svědci.
  Dostal jsem od nich časopejsky, no a v nich bylo totéž, co píšeš. Nebyly to sice „odborné“ texty, jen se tak tvářily, no a byl tam samozřejmě výběr biblických citátlů, aby byl „dokázán“ cíl – že Bible má pravdu a nejsprávněji ji vykládají Svědci.

 234. Hraničář

  Marek
  08.01. 2020
  O slovenským bráchovi řeč není, ale přesto sem jazykem i etnicitou patříte nejvíc. ……………………..

  Slováci jsou (jenom) jeden z mnoha českých kmenů.

 235. Hraničář

  Marek
  08.01. 2020
  Teda, pokud bychom teda ze Slováků neudělali ten Kanaán ……………….

  Podle Finkelsteina jsou Hebrejové je „prekabátění“ Kanaánci.

 236. Marek

  Vzhledem k tomu, že Medeo trváte na rozdílu mezi laikem a odborníkem, protentokrát se spolehněte na to, že vám to o tom C14 říkám já. Jsem totiž fyzikální chemik 🙂 .
  Ale protože princip radiokarbonové metody je vyhledatelný i na wiki, a je popsán tak, že jej lze i pochopit, jen k tomu dodám, že průlet velkého kosmického tělesa způsobuje výrazné změny v intenzitě dopadu primárního kosmického záření, které se u nás běžně, ale při průletu více trefuje do atomů dusíku. Čímž vzniká C14. Více C14. Por. Hamáček proslul vysvětlováním svob. Halíkovi, jaký má jeho náročnost na výcvik vojska vliv na prémie. Tady je to obráceně 🙂 . Víceméně konstantní poměr izotopů se mění tak, že obsah C14 je k…. vyšší! Vyšší! Vyšší! (sori, ale přece jen pro jistotu – https://www.youtube.com/watch?v=AUcbu9sjRUw ) A jak známo, radiokarbonová metoda je metodou srovnávací, což se projeví právě na předmětu organického původu, který dle své písemné datace spadá do některého z průletů. Je pak obsahem C14 jiný, a tedy srovnatelný. Tzn. odlišný při srovnávání.
  Protože se asi nezbavím dojmu, že si mě prostě ze zábavy testujete, jak moc ev. střílím od pasu, raději jste mě měla peskovat, že o tom vůbec píšu. Proto, že uhlík se netrefí při dataci do jednotky roku ani naprostou náhodou, a je pro ev. zjišťování, zda písemná datace koresponduje s nalezeným stářím, bezpředmětný. Jde tam ale o jeho nakalibrovávání na tu dendrochronologii tam a zpět, což nejde. Šlo by to buď jen tam, nebo jen zpět. Pokud bychom jednomu ze dvou měli důvod věřit. A jiné metody určování stáří, abychom si ověřili, zda datace koresponduje s výsledkem analýzy, nemáme na skladě. Tedy si nemáme ani jak ověřit tu písemnou dataci. Přesněji , „ověříme“ si ji jen tvrzením někoho, kdo to napsal, neboli se ocitneme v kruhu…

  „Historie je balík lží o událostech, které se nikdy nestaly, vyprávěných lidmi, kteří u toho nebyli.“ George Santayana, americký filozof (1863 – 1952)
  Myslíte, že jde dát dohromady nějaký kompilát archeologických, astronomických, dendrochronologických, paleografických a radiouhlíkových datování starověkých zdrojů a artefaktů, spolu s oněmi písemnými záznamy? Tak, abychom skutečně dokázali získat ověřenou chronologii dějů, a jejich popis, abychom to Santayanovi opráskali o hlavu?

 237. Marek

  Kouknul jsi Hraničáři na to video? Jako, evangelia jsou pravda pravďoucí, tak to jsi si to s těmi chrámovými vexláky určitě špatně vyložil. Nebo taky ne 🙂 . A asi měli v chrámu buď smrad z pálení toho všeho, nebo tam mohli mít dobře zásobenou masnu. Kdyby jim Ježíš rozkop i tu, tak to už by jej asi měli opravdu po krk. Ale když oni tehdy upalovali, co šlo upálit. Jako, za odměnu, protože přišli k Jahvemu. A ukamenovávali, co šlo ukamenovat. To zase za trest. Když dotyčný tvor provedl něco, co Jahve nerad.

  Asi i od pohledu vypadám odpudivě nenábožensky, protože mě si ještě žádnej Svědek namluvit nikdy nepokusil. A to jsem kousek za Abrahámem. Jestli teda říkají to samé, co já, tak to by mě fakt zajímalo, jak tu Bibli čtou. Co jim v ní vůbec zbyde.

  Slovák přece není Švéd. Hlavně ale, že není nabatejskej 🙂 .

 238. A. S. Pergill

  @Medea
  „Písomný prameň nemusí byť pravdivým záznamom minulých udalostí“
  Cha cha cha, že to uvádíte právě vy, která naprosto nekriticky bere za „písmo svaté“ mnohdy velmi pofidérní písemné zprávy (a mnohdy spíš agitační materiály) o „islámském zlatém věku“.

  @Hraničář
  Ve vápenné omítce probíhá jen reakce hydroxidu vápenatého s CO2, v cementu vznikají krystaly s podílem vody (proto tu vodu potřebuje a „bere si ji“). Podrobnosti buď chemie pro stomatology (měli to tam kvůli cementům, používaným na plomby, po všeobecných lékařích se to nechtělo) nebo pro stavební fakulty.

 239. Hraničář

  Marek
  08.01. 2020
  Asi i od pohledu vypadám odpudivě nenábožensky, protože mě si ještě žádnej Svědek namluvit nikdy nepokusil. ……..

  Asi ano, díváš se na ně podezíravě až nepřátelsky. Musíš se podívat mile, „zoči-voči“, usmát se a verbálně projevit zájem. A pak uvidíš, jak se má dělat evangelizace, po které katolíci často volají.
  To je zajímavé – jedině Svědci vyslyšeli apoštola vyzývajícho křesťany, aby evangelium hlásali vhod i nevhod, se střech, na nároží ulic …….. Ostatní křesťané jsou stydliví a pomlouvajíé Svědky, ze votravujou lidi!

 240. Hraničář

  A. S. Pergill
  08.01. 2020

  Máš desať bodou!

 241. Medea

  @Marek

  „Vzhledem k tomu, že Medeo trváte na rozdílu mezi laikem a odborníkem, protentokrát se spolehněte na to, že vám to o tom C14 říkám já.“

  Nepýtala som sa na metódu C14, ale na synchronizáciu koncentrácie C14 s príchodmi Halleyho kométy. Prečo by mala byť táto astronomická synchronizácia nejako obzvlášť dôležitá? Prečo vôbec nespomínate napr. synchronizáciu so zatmeniami slnka alebo konjunkciami planét? Mám dojem, že vychádzate z nejakej pseudovedeckej literatúry („alternatívna chronológia“), ktorá tomuto jedinému pripisuje veľký význam.

  „A jiné metody určování stáří, abychom si ověřili, zda datace koresponduje s výsledkem analýzy, nemáme na skladě. Tedy si nemáme ani jak ověřit tu písemnou dataci. Přesněji , „ověříme“ si ji jen tvrzením někoho, kdo to napsal, neboli se ocitneme v kruhu…“

  Ako hovorím, najprv by ste sa mali oboznámiť s aktuálnym stavom poznania v danom obore – v tomto prípade s metódami astronomickej chronológie, a až potom robiť vedeckú revolúciu. Je veľmi podivné, že podľa Vás majú historici obrovský problém s chronológiou udalostí 1. tisícročia, ale zainteresovaní odborníci (profesionálne sa zaoberajúci chronológiou) o tom nič nevedia.

  „„Historie je balík lží o událostech, které se nikdy nestaly, vyprávěných lidmi, kteří u toho nebyli.“ George Santayana, americký filozof (1863 – 1952)“

  Ako by sa Vám páčili vyjadrenia: „Evoluční teorie je balík lží o událostech, které se nikdy nestaly, vyprávěných lidmi, kteří u toho nebyli.“ alebo „Kozmologie je balík lží o událostech, které se nikdy nestaly, vyprávěných lidmi, kteří u toho nebyli.“ ? 🙂

  Pochybujem, že Santayana písal o moderných datovacích metódach 🙂 (A keby aj, pche, nekompetentný názor laika! 😀 )

 242. Medea

  @A. S. Pergill

  „ „Písomný prameň nemusí byť pravdivým záznamom minulých udalostí“ Cha cha cha, že to uvádíte právě vy, která naprosto nekriticky bere za „písmo svaté“ mnohdy velmi pofidérní písemné zprávy (a mnohdy spíš agitační materiály) o „islámském zlatém věku“. “

  Milý Perkelt, vidím, že máte v hlave poriadny pojmový guláš. Vy si totiž pletiete písomný prameň s výsledkami historického skúmania jednej epochy.

 243. Hraničář

  Ad: Medea a Marek: „O čom se to vlastně bavíte??“

 244. Medea

  Marek si myslí, že historická chronológia udalostí 1. tisícročia stojí na vode. Podľa Mareka nevieme či napr. Nero žil v 1. storočí alebo v 3. storočí n. l. 🙂

 245. Hraničář

  Medea: Nechcete si zajít na pívo?

 246. Marek

  Santayama udelal Medeo bonmot, a ja jej pouzil. Vic skutecne neni nutno za tim hledat. Jako, sori, jak jsem mel dojem, ze si me kontrolujete, tak ted mam zase dojem, ze otaznik nevisi nad vysilacem (mym psanim).

  Kdyz se zeptate, proc se to tak dela, a ja vam to zopakuju, zeptate se na to same znovu. Kdyz pak reknu, ze jste me ale spis mela „peskovat“, ze jsem mel mluvit o necem jinem (jinych metodach), tak se zacnete ptat, proc nemluvim o jinych metodach. Uvedete taky, o cem, i kdyz jsem i ja to zminil. S tim, ze tomu taky neduveruju.
  Cas, jak prirozene vi kazdy, bezi nezavisle na dejich (lidskych dejinach), ktere v nem probihaji, a na tom, jak jsou lidmi do nej casove (letopoctove) vepisovany. To je to, o cem mluvim dokola, ze neexistuje objektivni moznost verifikace
  Znovu, tisic let trva tisic let, ale druha vec je, kdyz napr. nekdo z indicii nakresli dejinny pribeh, kdy jej rozprostre do delky prave tisice let). Ja myslel, ze kdyz od zacatku rikam, ze neverim tomu, ze dejiny, kterym clovek nameril prubeh tisic let, skutecne prosly casovy usek tisic let, tak to nebude nutno rikat tolikrat. Vcetne teda toho, ze tim padem nemuzu verit, ze tim padem probehly tak, jak jsou popisovany. Jako, jestli jste tomu napodruhe (to napoprve, na to jste se me znovu ptala) porozumela, tak ja jsem z nasledujicich vasich psani neporozumel, jestli jste porozumela.
  Videla jste Pribeh rytire? Jak mu tam vyrabeli dejiny jeho rodu? To neni vymysleno pro dej filmu, ale okopceno z reality stredoveku. A jsou to vedle jinych zapisu ty „psane historicke zdroje“, ktere, kdyz nepasuji casove na jine zaznamy, je pak jedno ci druhe (rodokmen nebo jine zanamy) prohlaseno za zatim nedoresene, a dal se to neresi (to je jen jeden z prikladu, tak se nesoustredte jen a jen na to). Je to pak (to pred predchozi zavorkou) zacleneno do „poznani“, jen nekdy s poznamkou, ze je to „nejasnost“.
  A na takovy ci podobny pisemny dejinny zaznam(y) se pak nastreli jak archeologie, tak chronologcke metodiky, kterymi se to „potvrdi“. Zatmeni u toho pochopitelne jsou, ale kdyz „toho roku slunce zakrylo svoji tvar“, coz se dozvime z psaneho zdroje, je to porad neuplna informace. Prave proto, ze se zpetne to „zakryti“, presneji jedno z nich, zaradi do jiz vytvoreneho (zpetne) letopoctu. To krizove overovani z vice stran (vcetne dejovych soubehu) je ale „synchronizovano“ (kdy jednoduse nevime, kdy se to u toho tak stane, a kdy ne) taky na dejinne zaznamy typu – ten pan rikal, ze to slysel od jednoho pana (viz. „Flavius)“.

  Kdyz neverim nekterym pisemnym zpravam, tak oznamite, ze asi ne vsechny jsou pravdive, ale mam se jimi ridit. To radeji uz rozebirat nebudu, ani vas navrh na seznameni 🙂 . Jako, se stavem toho poznani…

  Mozna jsem naladovy, ale uz me to zase nebavi.

 247. Lemmy

  H: Slováci jsou (jenom) jeden z mnoha českých kmenů.

  Dobrá hlúposť. 😀

 248. Hraničář

  Lemmy
  08.01. 2020
  H: Slováci jsou (jenom) jeden z mnoha českých kmenů.
  Dobrá hlúposť. …………………

  Nevěříš? Říká ti něco název Veká Morava? První slovanský státní útvar na území současného Česka a Slovenska a dalších států? Víš, že slovanské kmeny sem připutovaly odkudsi ze stepí mezi Volhou a Donem? No a když se Velká Morava rozpadla, ze západní části postupně vznikl samostatný stát, kdežto východní část na 1000 let upadla do područí Maďarů.
  No, budiž, slovanských kmenů. Ale kdyby Slováci se stali součástí českého království, určitě bychom na tom (všichni) byli lépe.

 249. Medea

  Marek, neodpovedáte priamo na moje otázky. Dosť zle sa mi s Vami komunikuje 🙁

 250. Medea

  @Hraničář

  „Nechcete si zajít na pívo?“

  To je odporúčanie alebo pozvanie? 🙂

 251. Medea

  @Marek

  „Videla jste Pribeh rytire? Jak mu tam vyrabeli dejiny jeho rodu? To neni vymysleno pro dej filmu, ale okopceno z reality stredoveku.“

  Pozrite sa, sú písomné pramene, pri ktorých je pravdepodobné, že si autor nemal dôvod vymýšľať genealogické vzťahy medzi hlavnými postavami a ich chronológiu. Vezmite si napr. Suetoniove De vita Caesarum. Sú to životopisy Iulia Caesara a prvých jedenástich cisárov. Opakujem, pri genealógii a chronológii nemal dôvod, pri mnohom inom pravdepodobné dôvody mohol mať.

  „Kdyz neverim nekterym pisemnym zpravam, tak oznamite, ze asi ne vsechny jsou pravdive, ale mam se jimi ridit.“

  To som nenapísala, že sa máte nimi riadiť. Máte ich analyzovať a porovnávať aj s inými zdrojmi, ak je taká možnosť. SZ je zbierka kníh a medzi nimi sú aj „historické knihy“, ktoré obsahujú aj pravdivé informácie, okrem tých nepravdivých 🙂

 252. Medea

  @Marek

  „Proto, že uhlík se netrefí při dataci do jednotky roku ani naprostou náhodou, a je pro ev. zjišťování, zda písemná datace koresponduje s nalezeným stářím, bezpředmětný.“

  Ak pomocou C14 nájdete nejaký časový interval vzniku predmetu a písomné datovanie pravdivo viaže vznik predmetu vhodným časovým údajom, povedzme, k nejakej konjunkcii planét, ktorá sa v danom intervale udiala iba raz, tak z toho môžete vyvodiť presné datovanie vzniku predmetu.

  To či autor písomného zdroja uviedol správne relatívne datovanie predmetu vzhľadom na konjunkciu, odhadnete na základe znalosti autora (ako sa Vám „páchateľ“ javí, aká je jeho pravdepodobná motivácia, schopnosti). Psychologická zložka detektívnej práce historika 🙂

 253. gin

  *H: Slováci jsou (jenom) jeden z mnoha českých kmenů.

  Dobrá hlúposť.*

  Ne, Slováci jsou slovanští Panonci, kteří nestačili před Maďarama utýct do Čech. A už mě ty s Medeou ne.erte, protože já som po svojej starej mame z otcovej strany povodom čtvrtinový Slovák. Vivat Czechoslovakia.

  Ne Babiša do koša ale Tisa a Mečiara do koša.

 254. Medea

  Ja som štvrtinová Maďarka, osminová Nemka a ešte osminová Rumunka 🙂

 255. toli

  @Lemmy
  Češi mají svůj mýtus o původu národa v praotci Čechovi (a Poláci v praotci Lechovi),jaký mýtus mají o svém původu Slováci ?
  Moravané svým nářečím tvoří přechodovou formu mezi češtinou a slovenčinou.Spisovná čeština a spisovná slovenčina jsou uměle vytvořené konstrukty,nejčistějším jazykem který se blíží původní formě praslovanštiny je moravština z okolí hranice se Slovenskem a je pravdou že prvním státem na území Československa byla velkomoravská říše.Pribina byl pouhým vazalem Svatopluka.
  Z těchto důvodů si myslím že to čemu dnes říkáme národy Čechů a Slováků má společný kořen,původ přičemž žádný kmen není nadřazen tomu druhému.Právě o tom mluvil Svatopluk o třech prutech (Češi,Moravané a Slováci) nacionalismus na obou stranách je naprosto zbytečný a dokonce škodlivý leč opravdu by mne zajímalo jak si Slováci vykládají svůj původ ?
  Pravdou je že když jsem byl kdysi na vojně tak se poněkud hanlivě vykládal původ Slováků tak že Maďar naprcal opici a hodil jí přes Dunaj,ovšemže historie slovenčiny má pramálo společného s maďarštinou.

 256. A. S. Pergill

  @Medea
  Je velice obtížné zkoumat některé originální překlady „překladatelů“ když jejich souvěrci většinou zničili originály. V těch případech, kdy byly originály (nejčastěji řecké nebo latinské) posléze nalezeny v klášterních knihovnách (velice často se to stalo v období renesance), ukázalo se, že ty překlady nejsou co do kvality nic moc. Navíc trpí tím, že arabština se stala v důsledku islamizace primitivní hatmatilkou, neschopnou vyjádřit řadu složitějších vědeckých a filosofických pojmů (asi nejznámější je, že ztratila slovo „bůh“ v tom smyslu, jak je používají civilizované jazyky, tedy pro jakéhokoli boha, pohanského, židovského, křesťanského atd.). Překladatelé si vypomáhali aramejštinou, hebrejštinou, případně dalšími jazyky, ale v řadě případů slovy homonymními s arabskými (a tudíž ty překlady tu a tam nedávají smysl). Někdy (možná) překladatelé vytvářeli i neologismy, pro nás nerozluštitelné.

  Jinak byl „zlatý věk islámu“ zkoumán i podle zachovalých běžných písemných památek (např. dochovaná korespondence, deníky apod.) a byl „shledán lehkým“, coby období totální zrůdovlády, naprosto neporovnatelné i s těmi nejhoršími soudobými křesťanskými státy. Tyhle práce jsou v různých odborných časopisech, na něž islamofilní póvl ze západních univerzit, na který se tak ráda a hojně odvoláváte, nedosáhne, ale tímto póvlem nejsou citovány.

 257. Lemmy

  Toli, že Slováci sú Slovania, a nemajú priamo spoločné s Čechmi ako to napísal Hraničář, vyplýva aj z názvu SLOVO. Tak ako Slovinci. My sme jednoznačne podľa slova pomenovaní. Preto hovoríme Nemcom Nemci, lebo nerozumeli slovanským jazykom. Boli nemí (nemo hľadeli, čo hovoria Slovania).

  Pri tých falošných rečiach o tom, že Slováci sú české kmene, mi prichádza na um šovinistický názor Čechov o Slovákoch, že sú to ich mladší bratia. Myslím, že bolo správne, že sme sa kultúrne rozišli. Rozvod bol nutný, a ukazuje sa, že aj správny. Pozri na falošný názor, ktorý tu dal Hraničář.

 258. gin

  Medeo, odvolávat se na zlatý věk islámu, kdy ještě salafia neexistovala, je nesmyslné.

 259. Lemmy

  Toli: Právě o tom mluvil Svatopluk o třech prutech (Češi,Moravané a Slováci).

  Nepravda, klamstvo. Netreba veriť rozprávkam, hraničí to s nábožnými rečami.

 260. toli

  @LEMMY
  Pri tých falošných rečiach o tom, že Slováci sú české kmene, mi prichádza na um šovinistický názor Čechov o Slovákoch,

  Myslím že jde o špatně vyjádřenou myšlenku, české bylo špatně použité slovo,já tvrdím že Češi,Moravané a Slováci jsou kmeny vycházející ze společného kořene.Jinak taky si myslím že je dobře že jsme se rozdělili.Každý za své ! V situaci kdy Slovensko tvořilo třetinu československého HDP ale bralo polovinu HDP to bylo neudržitelné.

 261. Hraničář

  Medea
  09.01. 2020
  To je odporúčanie alebo pozvanie? …………………….

  Gde býváš? Občas jedu do Prahy a znám tam takovou pěknou malou hospůdku.

 262. Hraničář

  Medea
  09.01. 2020
  SZ je zbierka kníh a medzi nimi sú aj „historické knihy“, ktoré obsahujú aj pravdivé informácie, …………………….¨

  Na to se odvolávají vzdělaní, vzdělanější, poučení (Svědci) křesťané, tvrdíce, že když jsou pravdivé tyto části Bible, tak že to znamená, že je pravdivá celá. Viz knihu „A Biblia má predsa pravdu“ (byla vydána za socialismu).
  Samozřejmě, autoři žili a psali v určité době a v určitém místě a tak popsali i své okolí – krajinu, panovníka, společnost, pokud záměrně (ale i třebas neuvědoměle) nefantazírovali.

 263. Hraničář

  Medea
  09.01. 2020
  Ja som štvrtinová Maďarka, osminová Nemka a ešte osminová Rumunka ……………………..

  Teda tys měla pořádně divoký předky! Ještě že já jsem čistej Čech!

 264. Hraničář

  toli
  09.01. 2020
  Pravdou je že když jsem byl kdysi na vojně ………………

  Když jsem byl za socialismum na vojně, tak Slováci byli nacionalisti „až na půdu“! A já je dráždil poznámkami, že jejich státní znakem není trojvrší s dvojitým křížem, ale silueta Kriváně s plamenem revoluce. “ Nět toho Boha“, vykřikovali. „Tatra, Matra, Fatra a kříž!“
  Pak jsem se začal zajímat, co to je ta Matra? Tatra a Fatra jsou jasné, ale Matra? Víš to? Je to malé pohoří na severu Maďarska. Trojvrší s křížem není znakem Slovenska, ale Horních Uher! Na severu Maďarska má každá obec půlený znak a jedné té půce je Tatra, Matra, Fatra!
  To jsem tehdy na vojně nevěděl, pokud se ale nyní dostanu se slovenským nacionalistou do sporu, „omlátím“ mu to o hlavu.

  Chudáci Slováci. Jejich národní historie je historií Uherského království, jejich králové jsou králi maďarskými, jejich světci jsou světci maďarskými. V r. 1918 neměli fakticky žádnou inteligenci – kromě kněží – neměli technické kádry a nechtějí si přiznat, že kdyby nevznikla Č.S.R. tak by nyní existovali nanejvýš jako Lužičtí Srbové.

 265. Lemmy

  Aby si Česi mohli vytvoriť štát, oddelením od Rakúska, tak museli brať Slovákov, lebo v Česku mali významnú menšinu Nemcov.

 266. Hraničář

  Lemmy
  09.01. 2020
  Aby si Česi mohli vytvoriť štát, oddelením od Rakúska, tak museli brať Slovákov, lebo v Česku mali významnú menšinu Nemcov. …………………..

  Ano, to máš pravdu, ale tehdy byla i velice silná idea čechoslovakismu, kterou zastával i Štefánik. Kdož ví, jak by se ta idea vyvýjela, kdyby se nezabil.

 267. Medea

  @Hraničář

  „Teda tys měla pořádně divoký předky! Ještě že já jsem čistej Čech!“

  A byť „čistým“ Čechom je lepšie, ako mať medzi starými a prastarými rodičmi nečechov? A si si istý tou „čistotu“? 🙂

  K tej „divokosti“. Nemyslím, že boli nejakí „divokí“. A pre informáciu, zmiešané manželstvá nie sú na južnom Slovensku raritou. Okolo roku 1910 žilo na Slovensku asi 200 000 Nemcov. A aj v Rumunsku boli okolo roku 1900 početné slovenské komunity (Nadlak) a dochádzalo aj k miešaniu s väčšinovým obyvateľstvom (jedni moji prastarí rodičia, zmiešaní pár, boli z Nadlaku). K tomu si pridaj presuny v rámci R.-U. … Hmm, ale predsa … „divokí“ alebo divní boli v tom, že nedbali vo svojej dobe na konfesiu 🙂

  „Gde býváš? Občas jedu do Prahy a znám tam takovou pěknou malou hospůdku.“

  Na opačnej pologuli 🙂 Ale občas aj ja zájdem do Prahy…

 268. Medea

  a znám jednu hezkou tančírnu v Praze, kde se dá tančit tango … 🙂

 269. Medea

  @gin

  „Medeo, odvolávat se na zlatý věk islámu, kdy ještě salafia neexistovala, je nesmyslné.“

  Hmm, nechápem, čo chcel básnik povedať, … ale OK 😀

 270. Hraničář

  Medea
  09.01. 2020
  a znám jednu hezkou tančírnu v Praze, kde se dá tančit tango … …………………..

  Jo, budeme tančit tango a moje přítelkyně mě přizabije a tobě vyškrábe oči!

 271. toli

  @Hraničář
  Také marně vzpomínám na souvislou slovenskou historii.Učili jsme se o Pribinovi a pak velmi dlouho nic,jen Horní Uhry a pouze maďarská šlechta.Slováci se objevují na světovém jevišti až se Šturovci,do té doby to byl jen plebs na práci a službu svým uherským pánům.Před pár lety jsem se bavil s dvěma slovenskými děvčaty co zde pracují.Říkali že na jižním Slovensku je dodnes převažujícím jazykem maďarština a Maďar Slováka nezaměstná.Proto se ani nedivím neustálým snahám Slováků vydávat zákony na obranu slovenčiny.

  A minulý měsíc vyvolalo pohoršení rokování maďarské vlády.Sedla si pod starou mapu Velkého Maďarska……

 272. Hraničář

  toli
  09.01. 2020
  Říkaly že na jižním Slovensku je dodnes převažujícím jazykem maďarština a Maďar Slováka nezaměstná. ………….

  No jo – v Horních Uhrách nebyla žádná hranice mezi Slováky a Maďary, na rozdíl od českého království, Markrabstvím moravským, Horními Uhry, Bavorskem, Pruskem či polským královstvím. Slováci prostě měli osud jako třebas Chodové – byli „odjakživa“ národnostní menšinou Uherského království. A hranici mezi (Česko)Slovenskem a Maďarskem „namaloval“ E. Beneš, díky svým dobrý m známostem se světovými politiky. Není divu, že Maďaři cítí příkoří. Vždyť i na jejich úkor se značně rozšířilo Rumunsko a Srbsko.

  Z esperantského prostředí, v němž se pohybuji, je (pro mě) zajímavé, že cizinci nerozlišují, neznají, Uhry (někdejší království uherské) a (současné) Maďarsko. A to ani Rakušané, Němci a Poláci.

 273. Marek

  Pergille, co se tyce tech opisu, vedle otazniku nad samou jejich kvalitou, temer bez vyjimky prosly v XVII. stol. i pozdeji bedlivym sitem jezuitske kontroly. Nemyslim tim jen zakladni veroucne texty a zlate muslimy, ale ty, kterym rikame historicke pisemne zdroje. Nemam potrebu jezuity vylozene demonizovat, ale vzdycky byli policejnim a ideologickym dozorem nad veroucne spravnym vykladem historie. Muzeme se jen domnivat, co pres to sito pustili, a v jakem tvaru. Krestanstvi totiz potrebuje prislusnou historii pred Jezisem, samozrejme jej, a taky prislusnou historii po nem. Aby „slo poznat“, jaka je to velka vec. Je to sice jen „hypoteza“, ale v dusledku se zadny historik nedostane dal jinak, nez ze to cilene ignoruje.
  Pokud by treba chemie mela k dispozici tak neprehledny material, a tak diskutabilni analyticke metody, tezko rict, jestki bychom dnes dokazali rozlisit rozdil mezi ni a alchymii, akceptaci kamene mudrcu, menici kovy na zlato, a vodu na zivou vodu, pocinaje.

 274. Medea

  @toli

  Neviem o tom, že by sa Slováci neustále snažili vydávať zákony na obranu slovenčiny. V zmiešaných oblastiach sú bežné dvojjazyčné nápisy a v obciach, kde je (po dvoch nasledujúcich sčítaniach) viac než 15% príslušníkov národnostnej menšiny s trvalým pobytom, môžu títo používať v úradnom styku svoj jazyk. A Maďarsko je na tom ekonomicky dosť biedne. Viem o Maďaroch, ktorí chodia na Slovensko za lepšie platenou prácou.

  Podľa mojej osobnej skúsenosti majú negatívny postoj k Maďarom hlavne Slováci zo severu Slovenska, ktorí Maďarov bežne nestretávajú 🙂

  A k tomu Uhorsku a minulosti. Moji predkovia, ktorých som vypátrala, sa prevažnú väčšinu 19. storočia manuálnou prácou neživili (ev. farári, obchodníci, úradníci, právnici). „Predkyne“ boli ženy v domácnosti – starali sa o rodinu a rodili deti 🙂

  Samozrejme, Uhorsko bolo v 19. storočí silne agrárne a väčšina jeho obyvateľov sa živila poľnohosdárskou prácou, ale tie vyjadrenia o 1000-ročnom Maďarskom útlaku sú nezmysly. V skutočnosti bol národnostný útlak Slovákov ani nie 100-ročný. Súvisel s nástupom národných štátov a nacionalizmu v 19. storočí. V predošlých storočiach sa na jazykovú príslušnosť nepozeralo a úradným jazykom Uhorska bola dlho latinčina, na konci 18. storočia nejaký čas nemčina a potom striedavo, od 1836, maďarčina, nemčina a napokon maďarčina.

  Uhorskí vedci/vynálezcovia slovenského pôvodu: http://www.slovenskivynalezcovia.webz.cz/index2osbnosti.htm

 275. toli

  @Medea
  Neviem o tom, že by sa Slováci neustále snažili vydávať zákony na obranu slovenčiny.

  Ty nevíš o zákonu že RTVS musí předabovat zahraniční pořady do slovenčiny ? A to včetně češtiny.Myslím že v českém parlamentu by takový zákon nikoho nenapadnul,byť je to tam sbírka blbců.

 276. toli

  @Hraničář
  Však on i tamní nejslavnější šlechtický rod Esterhazy je Maďar z Nitry 🙂

 277. toli

  @Hraničář
  Z esperantského prostředí, v němž se pohybuji, je (pro mě) zajímavé, že cizinci nerozlišují, neznají, Uhry (někdejší království uherské) a (současné) Maďarsko. A to ani Rakušané, Němci a Poláci.

  Nevím jak je to nyní protože do ciziny už jen zásadně létám,ale když jsem se vracel z Německa do Česka autem tak na německých směrových tabulí bylo velkým písmenem napsáno EGER a pod tím menším písmenem v závorce Cheb.
  Přitom české tabule zásadně používají originální názvy takže tě směrují na Warszaw a nikoliv do Varšavy

 278. gin

  Vzomínám si z dětství na emerickou povídku: PROSLAVENÝ TCHOŘ Z MĚSÍČNÍ TANČÍRNY.

 279. Medea

  @toli

  „Ty nevíš o zákonu že RTVS musí předabovat zahraniční pořady do slovenčiny ? A to včetně češtiny.“

  Išlo mi o to „neustále“, pretože ono je to len občas 🙂

 280. Alibaba

  toli: Nevím jak je to nyní protože do ciziny už jen zásadně létám,ale když jsem se vracel z Německa do Česka autem tak na německých směrových tabulí bylo velkým písmenem napsáno EGER a pod tím menším písmenem v závorce Cheb.
  Však je to taky blbě, mám pocit, že to odporuje mezinárodnímu ujednání o o silniční dopravě. Když už by tam chtěli mít oba názvy, tak obráceně CHEB velký a Eger v závorce. Na druhou stranu je to na Němce pokrok, bývaly doby, kdy tam ten Cheb nebyl.

 281. Hraničář

  toli
  10.01. 2020
  Však on i tamní nejslavnější šlechtický rod Esterhazy je Maďar z Nitry …………………

  No, právě! I to současné Slovensko, tehdy část Horních Uher, měli celé rozdělené maďarské šlechtické rody.
  Medeo, Lemmy, byla i nějaká slovenská šlechta?

 282. Hraničář

  Lemmy
  10.01. 2020
  Uhorsko je po maďarsky: Magyarország. Oni nemenili názov, tak ako počas Uhorska, tak dodnes sa nazýva Maďarsko. Len majú menšie územie. ………………..

  Jo, tak to by to vysvětlovalo.

 283. toli

  @Medea
  Ty nevíš o zákonu že RTVS musí předabovat zahraniční pořady do slovenčiny ? A to včetně češtiny.“

  Išlo mi o to „neustále“, pretože ono je to len občas

  Neboj,však oni v Blavě zase něco vymyslí.Tentokráte něco na lokální úrovni-k jižnímu Slovensku protože na celostátní úrovni si již slovenčinu ochránili-

  Jinak by mne opravdu zajímalo stejně jako Hraničáře zda existovala nějaká slovenská šlechta ?

 284. Hraničář

  Zajímavý článek o Halíkovi:
  https://nazory.aktualne.cz/komentare/halik-skace-pres-propast-mezi-vericimi-a-nevericimi/r~6afc509232c911eaa24cac1f6b220ee8/

  Kdysi jsem se ho zeptal, inspirován jeho knihou Prolínání světů, zda je tedy jedno, zda člověk věří Bibli či Koránu. A nebo hinduistickým Védám. Odpověděl neslaně, nemastně.
  Ale tento článek, s útržky jeho názorů, je zajímavý. Pak je jasné, proč jej „echt katolíci“ nepovažují za katolického kněze.

 285. gin

  Kněz – apostata jak mu říká Hombre.

 286. Lemmy

  V roku 1287 daroval uhorský kráľ Ladislav IV. obec Dionýzovi, predkovi šľachtického rodu Radvanských. Obec sa následne stala sídlom tohto významného rodu, ktorého predstavitelia si v obci postavili v 16. storočí reprezentatívny kaštieľ.

 287. Lemmy

  Šľachtické rody na Slovensku. Len pozor, nie všetky spomenuté rody sú pôvodom slovenské. Drugetovci (staršie Drugethovci, Drughetovci) je šľachtický rod francúzsko-neapolského pôvodu zo Salerna pri Neapole.

 288. A. S. Pergill

  @Marek
  Soukromá korespondence, deníky a podobné materiály cenzurovány zpravidla nebyly a mnohdy ležely stovky let v soukromých rodinných archivech (a ne vždy se o nich vůbec vědělo, respektive co vše v tom archivu mají). Proto jsou cenným pramenem informací, mnohdy cennějším než oficiální zdroje.

  Sice OT ohledně „zlatého věku islámu“, ale obecně:
  Historici chrochtají blahem nad obdobím velkých morů z doby barokní u nás. Nejen kvůli barokním morovým sloupům, ale proto, že tehdejší kupci a další politicky a ekonomicky významné osoby se rozjely z měst na venkov (každý jinam) a to, co se normálně vyjednávalo mezi čtyřma očima a jen „per hubam“, se vyjednávalo písemně a část těchto dopisů se opravdu zachovala. Pán, co teď zpracovává tyhle materiály pro jih Moravy měl ovšem sevřené hýždě, a tak jsme mu musel na České sbírce mikrobů zjišťovat, jak dlouho vydrží Pasteurella pestis na papíře. Tvrdili mi, že po stovce let by měla být spolehlivě zdechlá. Bylo slyšet velkou ránu, když jsem mu to telefonoval, jak mu spadl kámen ze srdce…

 289. Medea

  @toli

  „Jinak by mne opravdu zajímalo stejně jako Hraničáře zda existovala nějaká slovenská šlechta ?“

  To je veľmi nejasná otázka. Čo myslíte pod „slovenskou šľachtou“?

  Ak má termín „slovenská šľachta“ označovať vazalov hlavy Slovenského kráľovstva alebo kniežatstva či aspoň grófstva, tak potom slovenská šlachta neexistovala, pretože žiadne Slovenské kráľovstvo, Slovenské kniežatstvo či Slovenské grófstvo neexistovali. Považovať Svätopluka za kráľa/knieža Slovákov (ako to robia niektorí nacionalisti) je hlúpy anachronizmus 😀

  Ak pod „slovenskou šľachtou“ rozumiete šľachticov, ktorých materinským jazykom bola slovenčina a ktorí seba za príslušníkov slovenského etnika považovali, tak potom nejaká „slovenská šľachta“ existovala.

  „Neboj,však oni v Blavě zase něco vymyslí.“

  To závisí od toho, aké slovo budú mať po voľbách slovenské nacionalistické strany (SNS, Kotlebovci, Harabinovci) v parlamente.

 290. Lemmy

  Kotlebovci sú druhí, za stranou SMER – sociálna demokracia.

  Môže sa stať, že Slovenská národná strana sa nedostane do parlamentu. Danko už sľúbil, že odíde z politiky, ak sa tak stane.

 291. Lemmy

  A Harabinova VLASŤ má potenciál 2 percentá.

 292. gin

  Z otcovy strany som po starej mame čtvrtinový Slovák – z Blavy (jenom jestli – za svobodna se jmenovala Ernigholdová, což na slovenské příjmení vůbec nevyzerá) a čtvrtinový Čech, děda původem z Mělnicka. Tu část rodiny moc neznám, ale po přeslici, a byl jsem v tom vychován, jsem čistokrevný Moravák a jděte se vy Slováci s Cajzlema zahrabat. Jak se říkalo za Československa, kde je moravská část státní hymny? Ano, byla to ta pomlčka mezi Kde domov můj a Nad Tatrou sa blýská.

 293. Hraničář

  gin
  11.01. 2020
  Jak se říkalo za Československa, kde je moravská část státní hymny? Ano, byla to ta pomlčka mezi Kde domov můj a Nad Tatrou sa blýská. ……………………….

  Ano, Moraváci trpěli. Nejenže měli pomlčkovou hymnu, ale ještě navíc: „Češi měli matičku Prahu, Slováci tatíčka prezidenta a na Moraváky zbyla jen Macocha!“

  Ale jak říkal jeden český buditel: „Jsem Moravan českého kmene!“

 294. toli

  @Lemmy
  Mám dotaz ,je na Slovensku nějaká politická strana ekvivalentem českých Pirátů ?
  Liberální,progresivní,moderní strana.

 295. Lemmy

  Oznámenie prípravného výboru politickej strany so začatím zbierania podpisov za účelom registrácie politickej strany s názvom Slovenská pirátska strana

  Prípravný výbor politickej strany s názvom Slovenská pirátska strana (skratka názvu: SPS) oznámil Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky, že začal zbierať podpisy na zoznam občanov, ktorí súhlasia s tým, aby uvedená politická strana vznikla.

  Oznámenie sa uverejňuje na dobu 180 dní.

  Doba uverejnenia začala plynúť od 23. 8. 2019 a končí 18. 2. 2020.

  Čiže onedlho.

 296. Lemmy

  Oznámenie prípravného výboru politickej strany so začatím zbierania podpisov za účelom registrácie politickej strany s názvom Pirátska strana

  Prípravný výbor politickej strany s názvom Pirátska strana (skratka názvu: Piráti) oznámil Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky, že začal zbierať podpisy na zoznam občanov, ktorí súhlasia s tým, aby uvedená politická strana vznikla.

  Oznámenie sa uverejňuje na dobu 180 dní.

  Doba uverejnenia začala plynúť od 12. 9. 2019 a končí 9. 3. 2020.

  Takže sa dá očakávať súboj pirátov o voliča. 🙂

  Ale či budú liberálni, moderní, to neviem. Máme stranu Progresívne Slovensko, ale tí nie sú liberálni. Taký miš-maš experiment so sociálnou témou.

  Zdroj: Politické strany a politické hnutia.

 297. toli

  U nás je to druhá nejsilnější strana a zároveň strana kterou volím.

 298. gin

  Mají smůlu, zapletli se v Europarlamentu se zelenými.

 299. toli

  Možná u tebe mají smůlu ale u mne nikoliv.Navíc jako mládež představují budoucnost a to se u starých struktur říci nedá,ty jen budou postupně opouštět pozice tím jak budou vychcípávat.
  Navíc je to u nás jediná liberální strana takže pro mne v podstatě neexistuje alternativa.

 300. A. S. Pergill

  @toli
  Na Slovensku pochopitelně existovala nižší šlechta (zemani, vladykové, manové atd.), která byla slovenskojazyčná. Navíc až někdy do 19. století byla úředním jazykem Uherského království latina, takže ani maďarsky komunikovat nemuseli. V Čechách a na Moravě byla tato sociální skupina v pobělohorském období prakticky zcela vybita nebo vyhnána za hranice, nebo pauperizována a zbavena titulu. Tomu napomohl i (pravděpodobně Habsburky zorganizovaný) požár zemských desek.
  Zajímavé je, že v Polsku, kde nižší šlechta zůstala nedotčena dodnes, je v podstatě „páteří národa“ a pocházejí z ní četní politici, vojáci, vědci i umělci.

 301. Hraničář

  toli
  12.01. 2020
  Navíc jako mládež představují budoucnost a to se u starých struktur říci nedá,…………………………….

  Piráti, piráti, nejsou to ti mladí a progresivní kteří navrhují, aby každý, kdo odseděl 4 roky ve škole by měl nárok na maturitu?

 302. gin

  Dle mého názoru to profesor Gerloch vystihl přesně:
  „S tím souvisí i další otázka vztahu k právnímu státu, kde – a to nejenom v Česku – pozorujeme dlouhodobý proces judicializace práva a politiky, posilování úlohy soudů, přičemž se snižuje význam zákona, a tedy i parlamentu, a právě v této souvislosti vzniká ve společnosti určité napětí mezi demokratickou vůlí lidu a rozhodováním soudů, popřípadě jiných nevolených orgánů.“

  To rozhodnutí Nejvyššího soudu je typickým příkladem nezdravé judcializace práva a politiky a proto je tu reálná šance, že ho Ústavní soud smete, jak napsal jiný právník, brněnský právník Tyl.

 303. toli

  @Hraničář
  Já naopak!

  Pochopitelně,nejsi liberál tak musíš volit dle svého nastavení,to je logické.

 304. gin

  Jinak jsem teď, když dělám doma velký pořádek, četl velký nadpis nahoře na titulní straně předposledního čísla loňského Práva: ÚČETNICTVÍ VĚTŠINY CÍRKVÍ JE TABU

 305. toli

  ÚČETNICTVÍ VĚTŠINY CÍRKVÍ JE TABU

  Sice se to lidu nelíbí ale církve nejsou státní firmy a navíc ze zákona jsou osvobozeny od daní.Jestli to nevíš tak oficiální ekonomický status ŘKC je společnost s ručením omezeným a předpokládám že ostatní denominace to mají stejně.Takže ano,státu i veřejnosti není nic do toho jaké mají církve účetnictví.
  O ŘKC se ví jen že mají předepsané odvody do Vatikánu a samotný Vatikán považuje své finančnictví za státní tajemství.
  Ostatní církve na území Česka jsou zcela autonomní,nemusí tedy odvádět své přijmy nikam.

 306. toli

  A propos silně mi to připomnělo nářky soudruhů nad tím kolik peněz vyvádí zahraniční vlastníci z Česka.Zahraniční vlastníci zdejších firem odvádí daně v Česku,státu je hovno po tom kolik peněz jim zůstane po odpočtu daní .
  Vlastník má právo na zisk a jsou tedy možná pouze dvě řešení, buď nenakupovat v super a hypermarketech anebo vybudovat vlastní českou síť super a hypermarketú

 307. toli

  BTW,soudruhu Babišovi můžeme poděkovat za růst inflace.Peníze ztrácí svou hodnotu protože je Babiš příliš rozhazuje,zde přidá důchodcům tamhle státním zaměstnancům….Na konci loňského roku obdrželi všechny pobočky všech řetězců od svých centrál indexy přepočtů cen,lidé mají více peněz a tak se musí zdražit.V konečném výsledku pak mají příjemci důchodů,sociálních dávek a státních platů opět stejně jako měli před přidáním protože nárůst přijmů je kompenzován růstem cen.

 308. gin

  Já jsem ten článek nečetl, jen mi ten nadpis uhodil do očí.

 309. Marek

  To je gine ale tím, že na to jednoduše není zákon. To jim jde těžko vyčítat. Kdyby nebyl zákon na to, aby mi pořád někdo přepočítával, kolik mám ve firmě peněz, taky bych to nikomu sám od sebe neklopil.

  Mně se líbí spíš to, jak strašně moc lidí chodí do těch kostelů, a jak nutně potřebují další a další kněží, protože to nestíhají. Asi dva měsíce jsme se známými chodili v naší aglomeraci počítat lidi na nedělní. Kolik jich pak vyjde z kostelů. V přepočtu se to pohybovalo na úrovni hluboce pod 1% obyvatel. Když přidám pár mimonedělních za to období, které jsme taky namátkově „zkontrolovali“ a zprůměrovali, ani pak to to 1% nepřekročí. Nebrali jsme navíc u toho v úvahu, že někteří tam chodí v tom celém týdnu vícekrát.
  Mimo to, jeden známý je hudebník, hráli minulý týden na tříkrálovém koncertě v kostele ve Slavkově u Brna. Po něm byla mše (nevím, jak moc je tedy zrovna ta na tři krále významná), tak, než se sbalil, taky to shrknul. Na koncertu bylo prý poměrně plno, pak ale zůstalo ca 20, a dalších asi 20 pak přišlo. Takže 40. Slavkov má 6.662 obyvatel, takže kdyby to byli samí místní, měli tam 0,6% své populace. Kdy mi samozřejmě může být připomenuto, že se tam, a v jiných slavkovských kostelech (jsou-li) v týdnu vystřídá dalších 226 jiných věřících, aby se tím dosáhlo těch průměrných 4%.
  To jsou reálná čísla v poměru k těm udávaným 400.000, co tam mají chodit. Nám teda vyšlo, že aspoň u nás je to více, než 4x méně. A v tom Slavkově se nedá vyloučit, že to bude podobné. Třeba jsme ale zrovna trefili ateističtější místa, a v jiných, aby se to vykompenzovalo,jich chodí o to víc 🙂 .

 310. gin

  * Po něm byla mše (nevím, jak moc je tedy zrovna ta na tři krále významná), tak, než se sbalil, taky to shrknul.*

  Normálně je to jeden z deseti dnů v roce, kdy je ta mše kromě nedělí povinná. Ale ještě kardinál Tomášek v tomto ve Vatikánu vymohl vyjímku, takže v ČR už více než 30 let v ten den povinná není. Ve většiny Evropy jde o den pracovního klidu, protože tento svátek jako biblický drží i protestanté.

 311. toli

  @Marek
  Kněz říkal že je v Česku zhruba 3000 katolických kněží,oni se znají vesměs mezi sebou z hromadných kněžských aktivit.
  Že si myslí že jich je málo (já to netvrdím) je způsobeno tím že mimo mší mají ještě spoustu jiných aktivit,mají dohlížet nad ekonomikou farnosti,mají se starat o potřebné ,jsou na pohřbech,na svatbách ,křtech a nezřídka si nějaká ovce usmyslí že chce svůj dům očistit od duchů a démonů,to tam potom kněz musí dojít a vykonat příslušné rituály…

 312. Hraničář

  toli
  12.01. 2020
  Ostatní církve na území Česka jsou zcela autonomní,nemusí tedy odvádět své přijmy nikam. …………………..¨

  Svědci Jehovovi mají odevzdávat 10 % svých příjmů, ovšem tvrdí, že částka je zcela dobrovolná. Část peněz pak odesílají do ústředí v USA.

 313. Hraničář

  toli
  12.01. 2020
  anebo vybudovat vlastní českou síť super a hypermarketú ……………………

  Tu jsme za socialismu měli (mini super a hypermarkety), „moudří“ privatizátoři ji zčásti prodali, zčásti zničili. Vybudovat teď novou je takřka nemožné!

 314. Hraničář

  toli
  12.01. 2020
  BTW,soudruhu Babišovi můžeme poděkovat za růst inflace …………………..

  Proč Babišovi? To je princip kapitalismu, o tom jsme se učili již za socialismu a teď, posledních 30 let, se o pravdivosti těch pouček přesvědčuji.

 315. Hraničář

  Marek
  12.01. 2020
  Slavkov má 6.662 obyvatel, takže kdyby to byli samí místní, měli tam 0,6% své populace. ………………..

  Nabízíme vám přehled kostelů a kaplí ve Slavkovské farnosti, jejich historii a zasvěcení s krátkým životopisem světců.
  Slavkov u Brna:
  Farní chrám Vzkříšení Páně
  Kaple sv. Jakuba ve farní budově
  Kaple sv. Urbana
  Kaple sv. Jana Křtitele „na Špitálce“
  Zámecká kaple Povýšení sv. Kříže
  Kaple v klášteře Chudých školských sester

  Němčany:
  Filiální kostel sv. Antonína v Němčanech
  Poutní kaple P. Marie Sedmibolestné na Lutrštéku

  Hodějice: Filiální kostel sv. Bartoloměje
  Heršpice: Filiální kostel sv. Matouše
  Nížkovice: Kostel sv. Kunhuty v Nížkovicích

 316. Hraničář

  gin
  12.01. 2020
  Ve většiny Evropy jde o den pracovního klidu, protože tento svátek jako biblický drží i protestanté. …………………..

  V dětství jsme se v náboženství dozvěděli, že to byli tři mágové. Tak to bylo ve starých Biblích, podle původních textů. Přitom ve SZ Jahve přísně zakazuje židům, aby se s mágy a hvězdopravci stýkali! Osobně si myslím, že tedy autor textu byl člověk, který SZ moc neznal. A v moderní době, kdy jsou ty texty více známé, se mágové přepsali na krále. Také to lepší zní, že?
  A ten „třetí vzadu“ se prý začernil ve středověku, když začaly objevitelské a koloniální výpravy a černochům se mohlo pak říkat – „vidíte, i váš zástupce se přišel poklonit Ježíškovi!“

 317. Hraničář

  toli
  12.01. 2020
  Že si myslí že jich je málo ………………………..

  Oni se také více tlačí do měst, kde v kostelích jich je třebas i několik, ale chybí pak ve venkovských farnostech. Těžko se jim divit, že?
  Hodně jich je také v řeholních řádech.

 318. Hraničář

  toli
  12.01. 2020
  BTW,soudruhu Babišovi můžeme poděkovat za růst inflace.Peníze ztrácí svou hodnotu protože je Babiš příliš rozhazuje,zde přidá důchodcům tamhle státním zaměstnancům… …………………

  Jseš si jist, že máš pravdu?

  https://zpravy.aktualne.cz/ekonomika/ceska-korun-vyhled-na-2020/r~63765fce32e811eab259ac1f6b220ee8/

  https://zpravy.aktualne.cz/ekonomika/fao-ceny-potravin-jsou-nejvyssi-za-pet-let/r~d7a02aa432db11eaac60ac1f6b220ee8/ ……………………………. Cena cukru vzrostla o 4,8 procenta vlivem zvýšené poptávky po etanolu po růstu cen ropy.

 319. Marek

  Hm, takže gine není sice povinná, ale je víc, než normální. A nedělní povinná je., takže to bude asi něco mezi. Já se mezitím kouk, ve Slavkově kromě kostela mají ještě kaple – zámeckou, klášterní, farní, a ještě nějaký dvě. Teda, katolíci. Těžko říct, kolik mší tam pořádají, ale nějaká velká diskotéka to asi nebude. Ať počítám, jak počítám, slavkováci výrazně kazej průměr, a u nás jej kazíme ještě víc.
  Novější čísla nevím, ale 2012 mluvil Duka o 3,9 milionech pokřtěných, z toho 1,1 praktikujících. Za slovo „praktikovat“ se toho možná dá schovat víc, ale podle mě by tam chození do kostela taky mělo patřit. Prostě teda, buď si to od toho data spousta lidu rozmyslela, nebo se místo chození do toho kostela někam pečlivě schovávaj.
  A vedle nich jsou taky pokřtění typu jedné dost velké rodiny, o které vím, že kdyby kolem nevedly silnice, kudy se jezdí, tak by ani jeden z nich nevěděl, jestli u nás ve městě jsou nějaké kostely. A mají jednoho malýho, kterýho stejně dali pokřtít. Farář se nejprve cukal, zejména poté, když matce rodu odpověděl na její žádost o ten křest v kostele, který podle ní „zvenčí vypadá docela zajímavě“, že to nejde, protože to není kostel katolický. A ona na to, že to je snad jedno, ne, když přece stejně křesťan jako křesťan. Neviděl jsem jeho výraz, ale nakonec dítě přece jen umyl.

  A jak říká toli, hoši ale stejně nevědí, kam dřív vlítnout. Kdybychom za základ vzali jen těch 400.000, což zvonka sice tak nevyzerá, ale mají jednou týdně chodit na ty mše. Tzn. něco, jako tvrdé jádro. A polovina z nich by opravdu po kněžích něco chtěla i mimo standardní mše. To by pak na jednoho vycházelo pomalu 70 oveček, co si dělají nároky být paseni i jinak. Jako, to se asi fakt musej mrskat. A představa skutečně 1,1 milionu praktikujících, to by takových měl každý na krku skoro 370, neboli by každý den v roce oddával, křtil a vyháněl. A kázal a dohlížel na ekonomiku. Moderně řečeno, musel by to být krizový náboženský manager 🙂

 320. Marek

  Hraničáři, koukali jsme na stejný zdroj. Ale nevím, co to na věci mění, ty kostelíky v okolí prostě jsou pro místní. Ale zase nevíme, třeba jich v těch Hodějicích klidně chodí 100, a v Heršpicích 150, takže to vybalancují. A protože mají slavkovské kněze, tak jim zvyšují i osobní průměr 🙂

 321. toli

  @Hraničář
  Proč Babišovi? To je princip kapitalismu, o tom jsme se učili již za socialismu a teď, posledních 30 let, se o pravdivosti těch pouček přesvědčuji.

  To není princip kapitalismu,za růst inflace může Babišovo bezuzdné nakupování si voličů.

  A pochopitelně inteligenčně méně zdatní sice vidí více ve své kešeni ale už jim nedochází že na tom jsou úplně stejně jako před Babišovými „dárky“. Navíc aby na to Babiš měl tak buď musí zvýšit daně anebo dělat dluhy,prostě taková socialistická politika.Tudíž lze říci že babičky a dědečci nepřímo a nechtěně zadlužují své vnuky,totéž se týká zaměstnanců státu.Třeba já osobně nechápu proč pořád přidávat učitelům když výsledky jejich práce nejsou nikde vidět vzhledem k tomu že žáci a studenti jsou čím dál stupidnější.A to nemluvím o tom že učitelé mají podstatně více volna než jiní zaměstnanci. No a když jsou děti hloupější a hloupější tak se zruší maturita z matematiky, taky řešení 🙂 (ironicky)

 322. toli

  @Hraničář
  Cena cukru vzrostla o 4,8 procenta vlivem zvýšené poptávky po etanolu po růstu cen ropy.

  Nejen od cukru se odvíjí míra inflace .Musíš měřit komplexně a nikoliv se zaměřit na jeden malý fragment trhu.

 323. toli

  Třeba teď se řeší cena elektrické energie,která má v průběhu pár let vzrůst o 20 až 40 % a to je ten příznivější odhad.
  Nerozhodujeme o ceně své energie protože jsme propojeni s Německem které je šílené a ruší své tepelné a jaderné elektrárny takže to bude vysávat z nás.A česká vláda pak lidem lže že se to vyřeší stavbou nového bloku JE navíc za poloviční cenu než se staví jinde ve světě.

  https://www.seznamzpravy.cz/clanek/snobr-ohledne-ceny-noveho-jaderneho-bloku-stat-lze-a-podvadi-85940?dop-ab-variant=0&seq-no=1&source=hp&dop_source_zone_name=zpravy.sznhp.box&utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=z-boxiku&utm_campaign=null

 324. toli

  @Hraničář

  Jehovisti ? Já mluvil o církvích a jehovisté jsou klasická sekta.Nejenom že musí odvádět penize do Brooklinu ale prověřené a „privilegované “ ovce jsou zvány do jehovistických tiskáren kde musí tisknout knihy a časopisy pouze za stravu a ubytování.Sám jsem zažil situaci kdy jehovista opustil celkem lukrativní post vedoucího laboratoří v chemičce a odjel do Ameriky.Dále jehovisti nemají slavit vánoce ani vlastní svátky a narozeniny,vše mají odůvodněné teologicky,ale ve skutečnosti jde o to že to veškeré slavení stojí peníze a ty peníze mají raději použít pro „Jehovu“…..
  Dále mají jehovisti zaveden institut cestujícího dozorce,to je člověk který celý rok jezdí po jehovistických farnostech a ovce ho musí živit a ubytovávat.
  Ve zdejším městě přišli jehovisti o nově postavenou budovu sálu Království protože neplatili elektriku a vytápění.
  Teď to dělají zase postaru-shromažďují se v bytech.

 325. toli

  Na druhou stranu nutno ocenit že jehovisté nejsou příjemci žádných dotací a nechodí ani k volbám.Prostě nechtějí mít se státem nic společného.Pokládají se již za občany Božího království 😀

 326. gin

  Mají postoj ke státu jako ten souzený pražský imám.

 327. Hraničář

  toli
  13.01. 2020
  Jehovisti ? Já mluvil o církvích a jehovisté jsou klasická sekta …………………

  Jak se liší „klasická sekta“ od hluboce věřícího?

 328. Hraničář

  Něco z jiného sopudku:

  „nová hnutí zpochybňují křesťanskou tradici a každé z nich se snaží prosadit jako závazná nauka. Je to velmi nebezpečný jev, protože nejde jen o to, že se nějaká teenagerka pokouší zviditelnit, nýbrž o to, že se z této aktivistky stává orákulum pro všechny politické a společenské síly. … To odporuje všemu, co je napsáno v Bibli, počínaje knihou Genesis, která jasně zmiňuje Boží zázrak stvoření.“ Arcibiskup dále řekl, že člověk je vrcholem stvoření a dostal za úkol dát jména zvířatům a podmanit si zemi. „To je pojetí člověka a světa, jež hlásá křesťanství a jež je rovněž hluboce zakořeněno v židovství. … Najednou se všechno zpochybňuje, to znamená, že se zpochybňuje naše kultura, převrací se celý přirozený řád, počínaje zpochybňováním Boží existence. Zpochybňuje se Stvořitel stejně jako úkol a důstojnost každého člověka.“
  http://www.duseahvezdy.cz/2020/01/12/polsky-arcibiskup-proti-radikalnimu-ekologismu/

 329. Hraničář

  Pokračování:

  Euro napsal:
  13. 1. 2020
  Pan Čejka to napsal dobře: co to je Pochod pro život? Je to produkt současného politického systému. V lepším politickém systému by pochody nebyly: potratáře by pozavírali nebo rovnou postříleli, kdo by podstoupil potrat, podobně nebo by propadl hanbě. Nakonec i slavné PPR by za jiných společenských pořádků „nebylo tak slavné.“
  http://www.duseahvezdy.cz/2016/04/22/casovane-bomby-v-pochodu-pro-zivot/#comment-106484

 330. toli

  @Hraničář
  Jak se liší „klasická sekta“ od hluboce věřícího?

  Sekta izoluje své příslušníky od ostatních lidí a institucí.U jehovistů je známo že klidně se odstřihnou od svých „neposlušných“ dětí anebo je sekta odstřihne všechny.A taky neznám jehovistu který by měl doma televizi

 331. toli

  V lepším politickém systému by pochody nebyly: potratáře by pozavírali nebo rovnou postříleli, kdo by podstoupil potrat, podobně nebo by propadl hanbě. Nakonec i slavné PPR by za jiných společenských pořádků „nebylo tak slavné.“

  To je takové nádherně křesťanské,alá miluj bližního svého 🙂

 332. Marek

  Ještě teda něco pro Medeu.
  Přivedl mě k tomu Hraničář s tím, že třetí král zčernal až ve středověku. Ono, asi ano, protože třeba žádný z těch, co jsou vyobrazení v bazilice sv. Apolináře v Ravenně (postavena na přelomu V. – VI. stol. n.l.) rozhodně nemá negroidní rysy. https://en.wikipedia.org/wiki/Basilica_of_Sant%27Apollinare_Nuovo#/media/File:Ravenna_Basilica_of_Sant'Apollinare_Nuovo_3_Wise_men.jpg
  To jste samozřejmě zatím nerozporovala 🙂 , ale jedna taková věc. Přesně takové stavby, tzn. baziliky s podélnou antickou lodí a apsidami, se stavěly taky například kolem roku 0 n.l. Klasickým příkladem je Martův chrám, postavený Augustem –
  https://en.wikipedia.org/wiki/Forum_of_Augustus#/media/File:Forum_auguste_plan.png
  No, a jednak tu baziliku v Ravenně nechal postavit hrozný barbar Theodorich, a jednak stylově jako by vypadla z oka tomu o 500 let staršímu Martovu chrámu.
  Tak v souvislosti jednak s tím mým hloupým nápadem o délce I. tisíciletí, a taky s tím pozapomenutím architektury, prostě nevím, proč kopírovali barák, starý celých 500 let. Možná ale ještě nenastalo to období pozapomenutí, tak si řekli, že to po tý dlouhý době zase zkusí 🙂 . Možná nastalo to pozapomenutí o chvilku později, i když se tak potom stavělo dál. Možná nastalo ale o hodně později, kdy se jim to nějak zvrtlo nejprve zpátky do těžkopádnosti, ze které se pak přes gotickou, tedy barbarskou gotiku konečně zase vrátili k té antické renezanci…

 333. Hraničář

  toli
  13.01. 2020
  Sekta izoluje své příslušníky od ostatních lidí a institucí.U jehovistů je známo že klidně se odstřihnou od svých „neposlušných“ dětí anebo je sekta odstřihne všechny.A taky neznám jehovistu který by měl doma televizi ………

  Ano, tak jedná správný věřící, který plně věří Božímu Slovu!
  Trochu se k tomu blíží někteří „tradiční katolíci“.

 334. Hraničář

  toli
  14.01. 2020
  To je to o čem jsem mluvil …………………

  A jak to vypadá v těch „vyspělých, demokratických“ státech Evropy, kde nevládne Babiš? Tam nemají inflaci a jejich měna neustále posiluje??

  Nezpůsobuje tu inflaci spíše toto?:
  „Německo hledá kvalifikované migranty. Spolková země si od zavedení nového zákona o imigraci odborníků slibuje, že zachrání pracovní trh a doplní chybějící pracovní síly. Vzhledem ke stárnoucí populaci a tomu, že lidé dávají přednost vysoké škole před vyučením řemesla, by tam v roce 2060 mohla chybět až třetina zaměstnanců.
  Německo tak chce přilákat cizince, kteří jsou ze zemí mimo EU, s vysokoškolským diplomem nebo s kvalifikací v oborech, které trpí nedostatkem pracovních sil.
  Zaměstnanci ve spolkové zemi chybí především v technických profesích, ve stavebnictví a také ve zdravotnictví a sociálních službách.
  Česká vláda proto už loni zdvojnásobila kvóty na počet pracovníků z Ukrajiny, a to ze 19 600 na nynějších 40 tisíc pracovníků. Ti navíc mají automaticky nárok na vyšší plat než Češi na stejných pozicích.
  Podle Hospodářské komory ČR chybí aktuálně zaměstnavatelům v Česku půl milionu pracovníků.“
  https://www.byznysnoviny.cz/2020/01/13/nemecko-hleda-kvalifikovane-migranty-maji-zachranit-tamni-trh-prace/

  Takže Německo bude mít, a už má, spoustu nepracujících VŠ – tedy ano, pracujících, ale bez odpovídajících efektů – vedle toho spoustu vlastních nezaměstnaných a kolik(?) statisíce(?) nekvalifikovaných migrantů a domnívá se, že z těch chudých zemí přijdou jenom odborníci? A že jejich rodiny a příbuzní ne?
  Vzpomínáš, jak ČR přijala 15 syrských dětí na léčení? Krásné humanitární gesto, že? Jenže v celku přijelo 85 lidí! S dětmi přijely matky – samozřejmě. Jenže ženy samy nesmějí cestovat, navíc do ciziny. Takže přijeli i manželé. Ale doma nemohli nechat další děti, staré rodiče a další, na nich ekonomicky závislé!

  V demokratickém státě nelze nařídit lidem, co mají, mohou studovat. Zároveň tam jsou vysoké školy nezávislé na vládě a mohou se rozvíjet podle zájmů uchazečů. No a vlády jsou povinny školy dotovat ze státního rozpočtu. A čím více studentů, tím vyšší dotace! A čím více odborníků(??), kteří do ekonomiky nic nepřinesou (ale platy dostat musí – pamatuješ výrok nám. kapitána Vodičky coby min. práce a soc. věcí? „V demokracii nikdo nesmí být do práce nucen, ale na sociální dávky má každý zákonný nárok!“), tím víc musí ministr financí vypisovat státních dluihopisů! Za těch 30 let už máme takový dluh, že úroky se už blíží 100 miliardám Kč ročně. Také doma tak hospodaříš?

 335. toli

  Takže Německo bude mít, a už má, spoustu nepracujících VŠ – tedy ano, pracujících, ale bez odpovídajících efektů – vedle toho spoustu vlastních nezaměstnaných a kolik(?) statisíce(?) nekvalifikovaných migrantů a domnívá se, že z těch chudých zemí přijdou jenom odborníci? A že jejich rodiny a příbuzní ne?

  Na německém pracovním trhu se nýmand neuchytí,takže čeští lékaři odchází do Německa a němečtí lékaři povýší v USA,To je zcela běžné.
  Inflace ve stručnosti znamená že je příliš mnoho peněz v oběhu,a tak se musí kompenzovat vyššími cenami.Někde se četl že Němci přestávají kupovat maso na řízky pro jeho drahotu.Důvodem drahoty je že ho skupuje Čína kde řádí prasečí mor.Ostatně uživit přes miliardu občanů dá práci.Nevím zda to víš ale Čína má pronajatá pole na Ukrajině o celkové ploše větší než Morava,co se tam vyprodukuje odchází automaticky do Číny. To samé se děje s různými plantážemi po světě.
  K sociálním dávkám,na ty opravdu nemá každý nárok.V první řadě musíš mít správnou barvu kůže.A v druhé řadě musíš dodržovat nějaké podmínky
  https://www.novinky.cz/domaci/clanek/matka-tri-deti-z-prahy-uklizela-nacerno-ona-skonci-na-ulici-deti-v-ustavu-40309617?dop-ab-variant=0&seq-no=1&source=hp&dop_source_zone_name=novinky.sznhp.box&utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=z-boxiku&utm_campaign=null

 336. Hraničář

  „Mám tři děti (ve věku 12, 10 a 9 let, pozn. red.), z toho ten nejmladší trpí zdravotními problémy, měl by mít dietní stravu, ale na tu nemám peníze. Teď nemám na žádnou stravu. Ani na nájem bytu. Kdybych nedostala bezúročnou půjčku, příspěvek a potravinovou pomoc od Sdružení na ochranu ohrožených dětí (SOOD) a peníze jsem nepoužila na náklady na byt za listopad a prosinec, tak by nás vystěhovali,“ děkovala zoufalá matka Marii Vodičkové, která sdružení vede. …………….
  Ale já musím urychleně uhradit náklady na byt za leden, to dělá přes 12 tisíc. Teď už nemám ani na školní pomůcky. Otec dětí na ně neplatí, je bezdomovec. Snaží se mi pomoct rodiče, ale ti mají sami málo,“ propadá panice Simona. ……………

  Přesně stejný případ jsem četl již před léty. Z Brna. Matka samoživitelka, se třemi dětmi, přišla o práci. Tím pádem neudržela svůj 3 pokojový byt a přestěhovala se k matce do jednopokojového. Sociálka jí odebrala děti, protože pro ně neměla vhodné podmínky.
  A autor článku to hned přepočítal: Jedno dítě v ústavu stojí stát okolo 250 000 ročně. Je-li nemocné, i 500 000. Takže ty tři děti v ústavu nás všechny přišly na 3/4 milionu. Plus nějaké sociální dávky té ženě a výdaje státu se blíží k milionu. Kdyby město (stát) tu ženu zaměstnal, třebas by zametala ulice, za 15 000 čistého na měsíc, plus přídavky na děti, tak by polovinu výdajů za ústav ušetřil, a dá se předpokládat, že by si děti do života nenesly pocity příkoří, které se teď dají očekávat.

  Ale vše se samozřejmě děje dle platných demokratických zákonů. Že jsou debilní, nikdo neřeší!

 337. Karel 423

  Chtělo by to trochu kritického myšlení. Babiš může za „všecko“: inflaci, oteplování, ochlazování, nedostatek i přebytek vody (jak kdy), kůrovce, degradaci půdy řepkou a kukuřicí, nedostatek sněhu na horách i v nížinách, dezinformace v médiích, nízkou volební preferenci stran, které jej stvořili… atd, atd (dosaď si co chceš).
  Prosím, zamyslete se trochu.

 338. toli

  @Karel 423
  Chtělo by to trochu kritického myšlení. Babiš může za „všecko“: inflaci, …

  Chtělo by si to osvojit elementární ekonomické zákonitosti.Kdo tady rozdává peníze ? Co se děje když je v oběhu přiliš mnoho peněz ?

 339. Karel 423

  Nejsem si jist, zda má Babiš přímý vliv na tisk peněz a jejich uvádění do oběhu. Nefunguje zde banka zvaná centrální (ČNB) a její autonomní politika?

 340. Karel 423

  Zvyšování platu, např učitelům, nemá na inflaci žádný vliv. Jedná se pouze o přerozdělování. Někdo o to dostane méně a to vadí zejména těm, kteří si nevidí na špičku nosu nebo je to z jejich hromádky. Učitel vyprodukuje za měsíc hodnotu, která vyjádřena v penězích činí zhruba 200 000 Kč. (Zdroj např. OVM 14.1. 2020). Někteří nedostanou za tuto vyprodukovanou hodnotu ani jednu desetinu (vyjádřenou mzdou v penězích). Práce (učitelů, vědců, lékařů, dělníků, inženýrů….atd) je zdrojem bohatství. Peníze jsou pouze nástroj, jak toto bohatství kvantifikovat a přerozdělit. Kolik je peněz v oběhu a zda odpovídá vyprodukovanému bohatství je starost ČNB a její inflační politiky. Tolik k elementárním ekonomickým zákonitostem.

 341. Hraničář

  Docela by mě zajímalo, jaká je skutečnost:

  Krátký úryvek z dnešní zprávy, nepotřebující komentář:

  „Desítky německých měst žádají vládu, aby mohly přijmout další uprchlíky, kteří nyní pobývají především v Řecku a Itálii. Mezi nimi jsou nimi například Postupim, která leží nedaleko Berlína, nebo hlavní město spolkové země Severní Porýní-Vestfálsko Düsseldorf. Podle zástupců měst je přijetí dalších uprchlíků jejich humanitární povinností.“

  P.S. Jak já to jen dělám, že bez nějaké snahy na mě často ihned vykoukne odpověď.? :))

  https://disqus.com/by/disqus_7RHT8fJjMf/

 342. Tonda Vlas

  Ve slušném státě, ať je Babiš jakkoliv schopný (nebo spíše všehoschopný) nemá takový člověk v exekutivní funkci vůbec co pohledávat. Proto jsem podepsal Milion chvilek pro demokracii jako jeden z prvních, za svým podpisem si stojím, i když tam někdy na tribuně žvaní taková individua, po kterých bych nejraději hodil kríglem.

 343. gin

  Ve slušném státě, ať je Babiš jakkoliv schopný (nebo spíše všehoschopný) nemá takový člověk v exekutivní funkci vůbec co pohledávat. Proto jsem podepsal Milion chvilek pro demokracii jako jeden z prvních, za svým podpisem si stojím, i když tam někdy na tribuně žvaní taková individua, po kterých bych nejraději hodil kríglem.

 344. toli

  @Karel 423
  Nejsem si jist, zda má Babiš přímý vliv na tisk peněz a jejich uvádění do oběhu. Nefunguje zde banka zvaná centrální (ČNB) a její autonomní politika?

  Kdyby to Babišovo rozdávání peněz bylo pouhé přerozdělování tak by musel odněkud brát což se neděje respektive nedělo se do tohoto roku (od letoška masivně rostou spotřební daně a administrativní poplatky),pokud někde zkrátí rozpočet o pár desítek milionů tak je to méně než pár drobných v porovnání s celkovým rozpočtem.
  Babiš přímý vliv na politiku ČNB nemá ,ale dokáže svými požadavky na navýšení kapitol rozpočtu snížit objem volných peněz na trhu a jestli se ČNB něčeho bojí tak je to deflace.Tím vzniká tlak na tisknutí dalších peněz,proto reálně ztrácí svou hodnotu a proto roste inflace.

 345. toli

  Ještě jsem zapomněl že se zvyšuje dań z hazardu a nově se daní výhry z loterií ,sazky,sportky a podobných her.
  Jinak po mnoho let se inflace v zemích eurozony udržuje kolem 1 procenta,ECB na to dává pozor
  A Německo vloni vykázalo rekordní přebytek rozpočtu a právě Německo je asi jedinou zemí která si půjčuje peníze za záporný úrok.Investoři tedy ještě platí Německu za to že si od nich půjčí peníze.

  https://burzovnisvet.cz/nemecky-statni-rozpocet-loni-skoncil-prebytkem-112-miliardy-eur/

 346. toli

  A ve Francii se stávkuje kvůli důchodové reformě protože Macron chce sjednotit podmínky.Frantíci jsou příliš zhýčkáni a rozmazlení tamním socialismem.Ve Francii se doposud odchází do důchodu ve 4 věkových pásmech dle profesí a nevím proč by měli třeba nádražáci odcházet do důchodů v 57 letech jako doposud.

  Nikdo ve Francii neodchází do důchodu tak pozdě jako Češi.

 347. Hraničář

  gin
  15.01. 2020
  Ve slušném státě, ať je Babiš jakkoliv schopný (nebo spíše všehoschopný) nemá takový člověk v exekutivní funkci vůbec co pohledávat. ,………………..

  Já jsem ANO také nevolil. Ale teď uvažuju, jak bych se asi tvářil, kdyby premiérem byl některý představitel „demokratických“ stran

 348. Hraničář

  toli
  15.01. 2020
  Babiš přímý vliv na politiku ČNB nemá ,ale dokáže svými požadavky na navýšení kapitol rozpočtu snížit objem volných peněz na trhu a jestli se ČNB něčeho bojí tak je to deflace.Tím vzniká tlak na tisknutí dalších peněz,proto reálně ztrácí svou hodnotu a proto roste inflace. …………………

  No a co by se stalo, kdyby euro stálo 10 Kč? Myslíš, že dělníci ve Škodovce pracují jinak a hůře než dělníci ve Volkswagenu? Proč tedy mají jen třetinový plat?
  Novozélandský dolar je pro nás za 16 Kč. Takže Novozélanďané si v Evropě žijí skoro jako doma. A myslíš si, že pracují nějak „divočeji“ než se pracuje u nás? Minimální plat tam je 16 NZD/hod. a to zaručuje slušný životní standart. Češi tam obvykle pracují za 20NZD/hod. Když dostanou 22, nebo dokonce 25 NZD, tak si lebedí.
  U nás je min. mzda, nemýlím-li se, 85 Kč. Udělalo by ti radost 100, či 130 Kč/hod.?

 349. Hraničář

  toli
  15.01. 2020
  Ještě jsem zapomněl že se zvyšuje dań z hazardu a nově se daní výhry z loterií ,sazky,sportky a podobných her. ………..

  To se v USA, nemýlím-li se, platí také. A USA náš přítel a vzor.

  Jinak po mnoho let se inflace v zemích eurozony udržuje kolem 1 procenta,ECB na to dává pozor …………….

  A proto ECB tiskla miliardy eur aby podpořila evropskou ekonomiku?

 350. Hraničář

  toli
  15.01. 2020
  A ve Francii se stávkuje kvůli důchodové reformě protože Macron chce sjednotit podmínky.Frantíci jsou příliš zhýčkáni a rozmazlení tamním socialismem.Ve Francii se doposud odchází do důchodu ve 4 věkových pásmech dle profesí …………………….

  Kritici „komunismu“ rádi poukazují, že meziválečná ČSR patřila mezi 10 nejvyspělejší států (Evropy, světa??). Ale vůbec nevzpomínají, že se skoro milion lidí vystěhoval za prací do Ameriky, nevzpomínají dráteníky, žebráky, bezdomovce, na Ostravsku a Kladensku ženy s dětmi vybírající na haldách kousky uhlí, nevzpomenou, že ženské týden po porodu už „hákovaly“ někde na poli, nevzpomínají pastoušky, ratejny, vagonové kolonie………. Běžně se pracovalo 12 i více hod. denně. A přesto byl všeho nedostatek a většina lidí byla chudá. Kromě pražské smetánky. Představy socialistů, že by se mělo pracovat (jen) 8 hod. , 8 hod. odpočívat a 8 hod. spát byly považovány za čiré fantasmagorie.
  Jako děti jsme do pastoušky za vsí chodívali za „dědečkem“ a „babičkou“. Na kraji lesa jsme si hrávali ve dvou dírách v zemi, vyložených kameny. Pak mně maminka řekla, že tam před válkou bydlela rodina s 5 dětmi!

  A jak je to teď? 8 hod. prac. doba je samozřejmostí, 4-5 týdnů dovolené , všeho nadbytek, i toho kaviáru a šampaňského!
  Jak je to možné? Mechanizace, chemizace, automatizace, komputerizace, robotizace, umělá inteligence – prostě obrovský rozvoj vědy a techniky.
  Tak jak je možné, že při té obrovské produkci nejsou peníze pro důchodce, matky na mateřské, na zájmové aktivity dětí …?

  ………………. nevím, proč by měli třeba nádražáci odcházet do důchodů v 57 letech jako doposud. …………………..

  Musel bys opustit teplou kancelář psychologa a na pár desítek let se přesunout na koleje, do zemědělství, do hutí či pod zem, a pak bys pochopil.

 351. Hraničář

  toli
  15.01. 2020
  Nikdo ve Francii neodchází do důchodu tak pozdě jako Češi. …………………………

  No, vidíš. A přesto mají znatelně vyšší životní úroveň než my.

 352. toli

  @Hraničář
  No a co by se stalo, kdyby euro stálo 10 Kč? Myslíš, že dělníci ve Škodovce pracují jinak a hůře než dělníci ve Volkswagenu? Proč tedy mají jen třetinový plat?

  Víš to je vyšší produktivitou práce,to znamená že Němci nepracují více než Češi ale jednoduše se umí lépe prodat,produktivita je výsledek výroby+marketingu+síla tradiční značky+renomé a spolehlivost výrobce

  Musel bys opustit teplou kancelář psychologa a na pár desítek let se přesunout na koleje, do zemědělství, do hutí či pod zem, a pak bys pochopil.

  To chápu,jenže druhou profesí co odchází ve Francii nejdříve do důchodu jsou umělci a lidé pracující v kultuře.
  Železničáři na tom nejsou pracovními podmínkami hůře než třeba hutníci nebo horníci.
  Ve Francii je to o síle jednotlivých odborových svazů a o tom jaká privilegia si v minulosti dokázala vyřvat. A Macron to teď chce všechno zrušit a sjednotit podmínky,což se více privilegovaným nelíbí.

  No, vidíš. A přesto mají znatelně vyšší životní úroveň než my.

  To bude jistě tím že ve Francii nikdy neměli reálný socialismus.Nikdy nevyráběli ležáky na sklad,pružně se přizpůsobovali požadavkům trhu a své výrobky neustále inovovali,zlepšovali je.A pochopitelně Sovětský Svaz jim nekázal co mají a nemají vyrábět.Ekonomika v reálném socialismu je plánovaná a zaměřena na umělou a plnou zaměstnanost.Tedy netvoří žádné rezervy.Ekonomika v kapitalismu je zaměřena na zisk.

 353. toli

  Stručně řečeno-přirozená hodnota měny (nikoliv administrativně upravovaná) odráží sílu ekonomiky odkud daná měna pochází.Když začínal v Americe mekáč tak měl hamburger hodnotu 1 dolar,a všude ve světě se hodnota hamburgru v mekáči odvíjela v místní měně od hodnoty 1 amerického dolaru.
  Proto se po revoluci masivně devalvovala koruna,kdyby zůstal její komunistický kurz 10 korun za západoněmeckou marku tak dnes již neexistujeme protože by nikdo nikdy nic od nás nekoupil.Je ale pravdou že Klaus použil pro přepočet tehdejší vexlácké kurzy.

  Hodnota eura byla stanovena v podstatě uměle protože je to technická měna (je těžké spravedlivě spočítat souhrnou sílu ekonomik cca 20 států) ale čas ukázal že hodnota eura byla stanovena správně protože euro je celosvětově akceptováno jako měna eurozóny a to i ve státech které raději provádí mezinárodní obchod v amerických dolarech.

 354. toli

  Nejlepším arbitrem hodnoty měny je čas rozhodování ostatních států zda budou danou měnu akceptovat či nikoliv
  Británie stanovila hodnotu libry v době kdy měla odrážet ekonomickou sílu celého impéria.Impérium už dávno neexistuje,ale Británie nijak nešachovala s hodnotou libry protože hodnotu měny přirozeně určuje mezinárodní trh.
  Pokud by se zdála ostatním státům hodnota libry příliš přemrštěná tak by od Britů nic nenakupovali a kurz je floating,jakýkoliv otřes jím může pohnout buď nahoru nebo dolů.
  Totéž se týká i české koruny
  Intervence ČNB pro udržení kurzu 27 korun za euro znamenala že ČNB masivně nakupovala euro a platila za ně korunou,předpokládám že ty koruny tiskla…….

 355. Hraničář

  toli
  15.01. 2020
  To bude jistě tím že ve Francii nikdy neměli reálný socialismus.Nikdy nevyráběli ležáky na sklad,pružně se přizpůsobovali požadavkům trhu a své výrobky neustále inovovali,zlepšovali je ………………..

  Reálný socialismus už u nás 30 let není. A euro stále stojí 25 Kč! A když by to mohlo klesnout, tak ČNB provede intervenci, aby to tak zůstalo!

 356. Hraničář

  toli
  15.01. 2020
  Intervence ČNB pro udržení kurzu 27 korun za euro znamenala že ČNB masivně nakupovala euro a platila za ně korunou,předpokládám že ty koruny tiskla……. ……

  Takže ČNB (tedy my) má hafo euríků a ECB miliardy Kč. Ó my se máme!

 357. toli

  Reálný socialismus už u nás 30 let není. A euro stále stojí 25 Kč! A když by to mohlo klesnout, tak ČNB provede intervenci, aby to tak zůstalo!

  Jde na ruku exportérům,kdyby byla koruna dražší tak nic neprodáme a budeme mít spoustu vlastního zboží ale nikoliv peníze do rozpočtu. A pokud si dobře pamatuji tak euro na svém počátku bylo kolem 30 korun

 358. toli

  Píšu si s jedním Holanďanem ještě z dob kdy měli gulden.Pochvaloval si jak za desítky let zpevnil gulden k anglické libře.Jenže to byl přirozený proces stanovený posilováním nizozemské ekonomiky.Jakmile se hýbe s hodnotou měny administrativně tak je to vždycky špatně.

 359. Medea

  @Hraničář

  „No a co by se stalo, kdyby euro stálo 10 Kč?“

  Nemci, Rakúšania, Slováci, … sa vám, s prepáčením za výraz, na českú korunu vyprdnú. Pokiaľ umelo znížite kurz CZK-€, tak budete mať nedostatok eúr a budete mať veľký problém s nákupom potrebných produktov v rámci eurozóny.

 360. Medea

  veľký problém s nákupom cudzích produktov v rámci eurozóny (nebudete ich mať čím zaplatiť) a predajom vlastných produktov v rámci eurozóny (podľa nového kurzu budú predražené)

 361. Hraničář

  Medea
  15.01. 2020
  veľký problém s nákupom cudzích produktov v rámci eurozóny (nebudete ich mať čím zaplatiť) a predajom vlastných produktov v rámci eurozóny (podľa nového kurzu budú predražené) ……………………

  Naprostio názorný příklad, že kapitalistické „peníze“ jsou jen barevné penízky, vlastně jen čísílka v počítačích a nevyjadřují žádnou hodnotu. Proto je banky mohou libovolně tisknout, pardon, písat do počítačů.

  Dám příklad přímo z praxe:
  Je podzim a vinaři dělají víno. Jankovi došel cukr na přislazení moštu, kupovat už nechce a proto zajde k sousedovi: „Jožo, dej mně metrák cukru, za rok ti ho vrátím.“
  Za rok Jožo veze metrák cukru Jankovi. Bez ohledu, že loni stál 16 Kč/kg a letos 10 Kč. Loni tedy Jožo vydělal, přivezl si hodnou(??) 1600 Kč, a letos Janek prodělává – Jožo mu přiváží pouze 1000 Kč!
  Jenže metrák cukru je metrák cukru – letos, loni, před 100 lety i za 10 let!

  Chápete, co tím chci říct?

 362. Hraničář

  Medea
  15.01. 2020
  Nemci, Rakúšania, Slováci, … sa vám, s prepáčením za výraz, na českú korunu vyprdnú. ………………..

  A proč bychom jim ji měli nutit?

 363. Hraničář

  Názorný příklad, jak českou ekonomiku řídí „moudří“, „demokratičtí“ politici, ekonomové a bankéři (banksteři?):

  Obec zámek odkoupila od italského investora, který v 90. letech získal v Česku několik historických památek. Často za bonboniéru. „Jeho paní účetní ho chválila. Co koupil v Praze, vždycky za stonásobek prodal. Do oprav ale neinvestoval ani korunu a podle toho to tady také vypadalo,“ míní starosta.

  „Každou, byť drobnou opravu musíte doložit, vysoutěžit a mít ji v souladu s dotací. I když máte pocit, že vše děláte podle svého nejlepšího vědomí a svědomí, finanční správa na vás stejně něco najde. Platili jsme například velkou pokutu za to, že jsme si od dopisů s nabídkami neschovali obálky,“ vysvětluje Pánek, kterého úředníci leccos naučili.

  https://magazin.aktualne.cz/obrazem/na-financaku-vas-prejde-humor-rika-starosta-ktery-v-pohranic/r~63562a0c322411eaac60ac1f6b220ee8/

 364. Medea

  @Hraničář

  „A proč bychom jim ji měli nutit?“

  Oni by neprijali váš umelý kurz, používali by vlastný.

 365. toli

  @Hraničář

  „A proč bychom jim ji měli nutit?“

  Asi máš problém pochopit že NIKDO by neobchodoval se státem jehož měna je předražená,tím pádem je předražené i zboží které produkuje.
  V roce 1992 jsem byl v Holandsku.Guldeny jsem měl s sebou ale potřeboval jsem si ještě vyměnit,české (již devalvované) tisíci koruny ode mne sice holandská banka vzala,ale v kurzu z kterého se mi protáčely panenky….

  V české bance mne guldeny i po devalvaci koruny vyšly levněji než v holandské bance.

 366. Hraničář

  toli
  16.01. 2020
  V roce 1992 jsem byl v Holandsku.Guldeny jsem měl s sebou ale potřeboval jsem si ještě vyměnit,české (již devalvované) tisíci koruny ode mne sice holandská banka vzala,ale v kurzu z kterého se mi protáčely panenky…. ……

  Metrák cukru je metrák cukru! V Česku, Holandsku, i Německu!

 367. toli

  Metrák cukru je metrák cukru! V Česku, Holandsku, i Německu!

  To je sice pravda,ale mělo by ti dojít že všude má metrák cukru jinou hodnotu,protože odlišné jsou náklady na jeho výrobu,počínaje vodou,přes topení pod kotlem,sušení elektrikou případně plynem až po mzdové náklady včetně odlišného danění práce v jednotlivých zemích.

  Pokud ti to nedochází tak se ti děje něco s mozkem…..

 368. Jaroslav Štejfa

  K Hraničáří:
  Protože si vás vážím, dovolím si odhadovat, že vůbec nerozumíte funkci peněz. Doporučuji se podívat na knihu T. Sedláčka „Druhá derivace touhy“, kde jsou problémy s penězi a vůbec s ekonomikou glosovány až aforisticky a zábavně. Mimo jiné tam říká, že je dost snadné jak se stát milionářem. Stačí si vytvořit vlastní měnu, vytisknout si peněz dle libosti. Ale musíte dát pozor, jakou mají hodnotu, aby se vám nestalo, co prorokuje Medea. Rozpor ve vašich úvahách se asi projeví v okamžiku, kdy si sám vytisknete barevné papírky a nikdo vám za ně nic nedá, takže je s podivem, že ze stejného prohřešku obviňujete kapitalismus, že si tiskne barevné papírky, ale jste ochoten za ně dávat třeba svou každodenní práci. Odměňte se papírky svými.
  Prostě peníze jsou platné pouze ve vztazích mezi lidmi např. jako měřítko lidské subjektivní hodnoty věcí, které chtějí mezi sebou směnit. Důvodem směny je přebytek věcí jedněch a nedostatek jiných. Takže peníze mají cenu, pokud se alespoň dva lidé shodnou na jejich platnosti; na jméně nezáleží. Pozor, to je jenom jedna z několika dalších funkcí peněz.
  Jaroslav Štejfa

 369. A. S. Pergill

  @Jaroslav Štejfa
  Soukromé peníze soudruzi bankéři kriminalizují, byť jsou (pro normální lidi, ne pro bankéře) často výrazně výhodnější.
  Jinak je, pochopitelně, nejlepší měna krytá zlatem, protože s ní se nedají dělat žádné čachry typu „kamarád dělá nákup za stovky miliard, a tak devalvujeme měnu, aby ušetřil“.

 370. Alibaba

  A. S. Pergill:
  Soukromé peníze soudruzi bankéři kriminalizují, byť jsou (pro normální lidi, ne pro bankéře) často výrazně výhodnější.

  Tak soukromé peníze nejste jako obchodník (respektive jako kdokoliv) povinen příjmat. Takže taky nic moc.

  Jinak je, pochopitelně, nejlepší měna krytá zlatem, protože s ní se nedají dělat žádné čachry typu „kamarád dělá nákup za stovky miliard, a tak devalvujeme měnu, aby ušetřil“.
  Se zlatem nějaká stabilita a nemožnost lehké devalvace taky neplatí, tam se prostě vyhlásí jiný kurz zlata oproti dané měně. Za 1. republiky se to dělo běžně u nás i ve světě, kdo měl peníze „kryté zlatem“.

 371. toli

  @Alibaba
  Navíc v dnešní době neznám měnu která by byla kryta zlatem,česká koruna opustila zlatý standard snad již za socialismu.

  Když jsem se ptal jako malé děcko svého otce co tvoří hodnotu koruny tak mi odpověděl že práce.

 372. gin

  A co zbylo z našeho zlatého pokladu Tošovský jako guvernér národní banky zašantročil.

 373. toli

  Ano,český zlatý poklad již neexistuje.

 374. Hraničář

  Jaroslav Štejfa
  16.01. 2020
  peníze jsou platné pouze ve vztazích mezi lidmi např. jako měřítko lidské subjektivní hodnoty věcí, které chtějí mezi sebou směnit. Důvodem směny je přebytek věcí jedněch a nedostatek jiných. Takže peníze mají cenu, pokud se alespoň dva lidé shodnou na jejich platnosti; na jméně nezáleží. ……………

  Možná se budeš divit, ale rozumím tomu docela dobře.

 375. Hraničář

  Jaroslav Štejfa
  16.01. 2020
  Mimo jiné tam říká, že je dost snadné jak se stát milionářem. Stačí si vytvořit vlastní měnu, vytisknout si peněz dle libosti. ………………………..

  Přesně tak!

  „Co zmůžou zákony tam, kde vládnou jen peníze?“ Gaius Titus Petronius.

  „Jsou dvě možnosti jak si podrobit národ. Jedna je zbraněmi, druhá prostřednictvím dluhu.“
  John Adams, 1735-1826

  „Dovolte mi vydávat a kontrolovat peníze národa a já se nebudu zajímat o to, kdo tvoří jeho zákony.“
  Amschel Mayer Rothschild, 1838

  Žijeme ve společenském řádu, v němž má každý využít svých schopností, vědomostí, známostí, vzdělání, …… k osobnímu zbohatnutí. A to samozřejmě jen s malým ohledem, příp. zcela bez ohledu, na ty méně schopné, pomalejší, méně vzdělané, bez známostí …. Znáte přece: „Každý se musí starat sám o sebe!“ Jak pravil (marxistický) klasik: „Vlády plní požadavky vládnoucí třídy!“
  No a ti schopní se dostávají do vedení společnosti a pak si definují zákony podle svých potřeb.

 376. Hraničář

  toli
  18.01. 2020
  Když jsem se ptal jako malé děcko svého otce co tvoří hodnotu koruny tak mi odpověděl že práce. ……………………

  Na socialistických bankovkách bylo napsáno: „Bankovky jsou kryté zlatem a veškerými aktivy Státní banky československé.

  Před pár lety se ptali ředitele SBČ, proč byl zlatý poklad vyměněn za německé dluhopisy a on odpověděl, že zlato patří jim (tedy SBČ) a oni že jsou nezávislí a nikomu že se nezodpovídají.

  No a o tom ta demokracie je. Viz Ústavu ČR: Čl. 2: (1) Lid je zdrojem veškeré státní moci; vykonává ji prostřednictvím orgánů moci zákonodárné, výkonné a soudní.
  Ale jak pravil klasik ( K. Marx): „Vlády plní požadavky vládnoucí třídy!“ Požadoval (vládnoucí) český lid, aby představitelé ČNB (ale i soudci, poslanci) nebyli nikomu zodpovědni?

 377. Jaroslav Štejfa

  K Hraničáři:
  Fajn, pak by bylo dobré si porovnat názory na otázku
  „No a co by se stalo, kdyby euro stálo 10 Kč?“
  Začnu svým názorem. ztotožňuje se s Medeiným. Což podle mne by vedlo ke stavu, že za Kč by nikde nebyly k mání eura. Čehož by se chytli pohrobci vexláků a vybujel by černý trh, odhaduji 1euro= 27-30 Kč. Takže by na trhu buď zmizelo zahraniční zboží (hurá do socialismu) nebo by se museli lidé smířit s tím, že by propukla drahota, např. kilo pomerančů by stálo cca 80 Kč a litr benzinu 100 Kč. Pravděpodobně by nastal mix obojího. Pokud by byl stát se svojí ekonomikou takhle trápen delší dobu, asi by došlo k zhroucení měny jako v r. 1953 u nás a muselo by být obyvatelstvo masivně legálně okradeno. Vše by mělo za následek prudké politické změny s nedohlednými následky, čehož by se chytli pro změnu pohrobci komunistů nebo jiných totalitních ideologií.
  Rád bych slyšel, co by se stalo podle vás.
  Jaroslav Štejfa

 378. Jaroslav Štejfa

  K Hraničáři:
  Cituji: „Žijeme ve společenském řádu, v němž má každý využít svých schopností, vědomostí, známostí, vzdělání, …… k osobnímu zbohatnutí. A to samozřejmě jen s malým ohledem, příp. zcela bez ohledu, na ty méně schopné, pomalejší, méně vzdělané, bez známostí …. Znáte přece: „Každý se musí starat sám o sebe!“ Jak pravil (marxistický) klasik: „Vlády plní požadavky vládnoucí třídy!“
  No a ti schopní se dostávají do vedení společnosti a pak si definují zákony podle svých potřeb.“

  Musím říci, že s vámi v mnohém nesouhlasím. Souhlasím s první větou, zcela odporuji těm druhým. Domnívám se, že ti schopní (chopit se a udržet vládu nad společností) v průběhu lidských dějin sice kostrbatě, nelineárně ale dlouhodobě nakonec tíhnou k většímu ohledu na ty méně schopné, pomalejší, méně vzdělané, bez známostí …. Ti schopní totiž dle mého mínění postupně přicházejí na to, že ke svému šťastnému životu potřebují právě „vděk“ těch druhých, tedy jejich štěstí. Já vím, jde to skoro neznatelně, nicméně pro mne jsou v tomto směru dobrými ukazateli tendence jako třeba délka lidského věku, úmrtnost novorozeňat, růst vzdělání, růst počtu demokratických režimů a jejich prosperity . . . a mnoho dalšího.
  Daleko více se obávám, zda růst našich vědomostí nebrzděný popíráním rozumu postačí k k potlačení biologicky daného pudu lidského rodu k sebezáhubě. Ale kdybych nedoufal ve výše uvedený trend, pak by mi asi vyšel váš pesimistický pohled na budoucnost. Pak bych si však připadal, že stojím na straně všelijakých a různých blouznivců i zde na tomto webu.
  Jaroslav Štejfa

 379. gin

  Toli, to o tom modlení určitých Poláků za smrt papeže jsem četl krátce před svým odjezdem do Německa, kam jsem před chvilkou k Wolfsburgu dorazil. Ale rozebírat to vůbec nemíním.

  Tak se vrátím k těm prachům. Starý podivný Šebor, s kterým jsem v Brně, když jsem tam bydlel (dej mu Pánbů věčnou slávu, a to píšu i přes to, se považoval za zavilého a militantního antiteistu, tak jsem si u půlliru s tím dědkem antiteistickým v paluši náramně rozumněl). Vytáhl, korunu, starou a zeptal se nás, jestli víme, proč je hnědá. Řekli jsme mu: „nevíme“. On řekl, je hnědá proto, že peníze mají být podloženy zlatem a ostatními aktivy státní banky a ona je místo toho podložená h.o.v.n.em. A pak vytáhl současnou desetikačku, která je též hnědá a řekl, že za to může inflace.

  Mimoto, na jeden server jsem si dal do podpisu výrok jiného zžíravého antiteisty, autora Ostrova tučňáků , který prohlásil: „I kdyby 50 miliónů lidí tvrdilo jednu a tu samou hloupost, tak ta hloupost přesto zůstane hloupostí.“ Anatole France.

 380. Sam

  ————————————————–
  toli
  12.01. 2020

  @Marek
  Kněz říkal že je v Česku zhruba 3000 katolických kněží,oni se znají vesměs mezi sebou z hromadných kněžských aktivit.
  Že si myslí že jich je málo (já to netvrdím) je způsobeno tím že mimo mší mají ještě spoustu jiných aktivit,mají dohlížet nad ekonomikou farnosti,mají se starat o potřebné ,jsou na pohřbech,na svatbách ,křtech a nezřídka si nějaká ovce usmyslí že chce svůj dům očistit od duchů a démonů,to tam potom kněz musí dojít a vykonat příslušné rituály…
  ————————————————————–
  No tak knězů zatím není nějak málo, ale jen pomalu se daří vychovávat nové kněze. V tom bude časem problém! Vygooglujte si někde tzv. tabla novokněží.

 381. toli

  No tak knězů zatím není nějak málo, ale jen pomalu se daří vychovávat nové kněze. V tom bude časem problém! Vygooglujte si někde tzv. tabla novokněží.

  Oni je dováží z Polska a Slovenska.Tam jich je jak nasráno.

 382. toli

  Czendlík není jediný polský kněz u nás,ale je nejznámější díky kamarádství s Bílou (která je asi 3x vdaná křesťanka,jak trapné….) a díky vystupování v televizi.Je to takový pasák ovcí-celebrit.Což je trnem v oku ostatním kněžím,považují to za příliš světské,profánní.

 383. Hraničář

  toli
  19.01. 2020
  Czendlík není jediný polský kněz u nás,ale je nejznámější díky kamarádství s Bílou (která je asi 3x vdaná křesťanka,jak trapné….) ……………………….

  No, Lucie Bílá je katolicky, posvátně, vdaná jen jednou.

 384. toli

  No, Lucie Bílá je katolicky, posvátně, vdaná jen jednou.

  To ano,jenže já mluvím o celkovém počtu sňatků a rozvodů,jak trapné u celebrity která se hlásí ke křesťanství….

 385. Hraničář

  toli
  21.01. 2020
  Tohle je výživné téma ve kterém exceluje Hvězdoun (tam Nepřihlášený) …………………..

  Sice jsem toho Hvězdouna neidentifikoval, ale přes odkazy jsem se proklikal až na web (nějakého) „mira“. A tam jsem našel:
  ATEISMUS A VÍRA
  10. 4. 2010
  Někde jsem potkal slogan Jsem křesťan a jsem na to hrdý. Nahlédl jsem do diskuze, nezapojoval se a pouze krátce prolétl několik posledních příspěvků… Bylo mi smutno. Voltaire by zajásal, tedy ten, který náboženství popsal slovy: „Náboženství vzniklo, když hlupák potkal podvodníka.“ Převažovali eskamotésrké příspěvky nevěřích a provokujících jedinců. Ano, je mi smutno z toho, kolik za těch let uzrálo ateistů, i docela chytrých hlav, které rozeberou náboženství a odsoudí ho do temnot během 5 minut. Asi jsem si toho prostě za ta léta nevšiml, ale roste nám tu jiné náboženství – ateismus.
  https://pekn.estranky.cz/clanky/clanky-osobni/ateismus-a-vira.html

 386. Hraničář

  Vyměnil jsem si několik mejlů s prof. Halíkem. V posledním mě trochu „sprdnul“ (vidím, že náboženští fundamentalisté a ateisté mají stejnou primitivní představu o Bohu, víře a Bibli – a vůbec jim uniká, oč tam ve skutečnosti jde ), ale přesto jsem mu dnes poslal další.
  Takže pokud by to někoho z vás zaujalo:

  Dobrý den, vážený pane profesore.
  Tak jsem se domníval, že se tedy dozvím, jakou správnou představu si mám o Bohu, víře a Bibli vytvořit – a ono nic. Víte, když čtu takovou kritiku, že náboženští fundamentalisté a ateisté mají stejnou primitivní představu, tak přemýšlím, zda ti vzdělaní a moderní teologové, kněží a věřící mají tu správnou, a jak vlastně ta správná vypadá, neboť ji stále tají. A pokud o ní snad někdy mluví, pak mluví tak komplikovaně a nesrozumitelně, že si z toho nelze nic konkrétního vytvořit.

  A což když se člověk začte do tvrzení i jiných křesťanů, kteří se většinou prezentují jako ti (jediní) správní a praví. Zrovna dnes jsem se proklikal na stránky babtistů a hle: http://notabene.granosalis.cz/modules.php?name=News&file=article&sid=207 …………..

  Vzpomněl jsem na vás, jak jste v jedné knize popisoval, že jste v Nagasaki meditoval v hinduistickém chrámu (tehdy se vám při tom zjevil Kristus – kosmický), a zde babtisté přesvědčují čtenáře, že meditace jsou ďábelské působení. A když autor přišel k babtistům, tak mu jejich prostřednictvím Ježíš uzdravil rozbité koleno. Je zajímavé, že to se katolickým pánům farářům nedaří – nebo máte jinou zkušenost? Podařilo se vám to někdy?

  Také jsem se proklikal na spis sv. Alfonse z Liguory o úctě k Matce Boží – zajímavé, že přes web Grano Salis, kde popírali a vyvraceli, pomocí biblických citátů, že by Maruška byla Matka Boží, jenom že (prý) byla matkou Pána.

  (pro jistotu tyto odkazy dávám do dalšího okna)
  http://notabene.granosalis.cz//modules.php?name=News&file=article&sid=5027&mode=&order=0&thold=0
  http://web.katolik.cz/feeling/library/vznpm-rukopis.pdf
  Z odstupu ateisty to jsou celkem zajímavé odborné spory. Vůbec se nedivím, že odborníci(??) z jednotlivých náboženství zásadně vylučují, že by se společně sešli v TV a (svým) věřícím vysvětlili, jaká že je pravda. Tedy, PRAVDA! Ale všichni se souhlasně rozčilují, že ateisté, zvláště ti vzdělaní, jsou „bojovní“, a že věřící a jejich víru zesměšňují.
  Přeji vám pěkné dny,
  se srdečným pozdravem,

  ______________________________________________________________
  > Od: „Tomas Halik“
  > Datum: 14.12.2019
  > Předmět: Re: Ad: Starý zákon
  vidím, že náboženští fundamentalisté a ateisté mají stejnou primitivní představu o Bohu, víře a Bibli – a vůbec jim uniká, oč tam ve skutečnosti jde. jako kdyby někdo nad Smetanovou Vltavou se hádal o to, zda to Smetana napsal v Praze nebo Litomyšli, a už byl hluchý a zda měl syfilis – a vůbec nepochopil, V čem spočívá hodnota té hudby
  TH

  so 14. 12. 2019
  Hmmm …. to mně připadá divné. Když se nedrží historických souvislostí a faktů, nejsou pak jejich komenáře vycucané z prstů?
  Máme k dispozici biblický zápis. Na jeho základě byl vytvořený (vymyšlený?) jeho teologický význam. A najednou archeologické výzkumy a jiná objektivní zjištění doloží, že skutečnost byla jiná než jaká je v Bibli.

  Např. že třebas nebyl Ráj, Adam s Evou, mizí tedy i „ukecaný“ had a tím pádem pak i „prvotní hřích“ o němž mně nikdo nedokázal říci, co to vlastně mělo být. Pak ovšem by byla zbytečná i Ježíšova mise, ktzerou měl lidi zbavit důsledů toho hříchu.
  Hmmmm …….
  Srdečně zdravím,

  ______________________________________________________________
  > Od: „Tomas Halik“
  > Datum: 14.12.2019
  > Předmět: Re: Ad: Starý zákon
  páni faráři mají komentovat teologický význam textu, nikoliv archeologické souvislosti
  TH

  pá 13. 12. 2019
  Dobrý večer.
  Mě jen zaujalo, že jsem nikdy neslyšel nějakého pana faráře o těch pramenech něco povídat, prakticky vždy jsem slyšel, že Bible je (takřka) historický dokument, až na malé maličkosti.
  Srdečně zdravím,

  ______________________________________________________________
  > Od: „Tomas Halik“
  > Datum: 13.12.2019
  > Předmět: Re: Ad: Starý zákon
  Díky docela zajímavé, práci jsem neznal, jen některé prameny, ze kterých kompiluje (trochu příliš nedokázali hypotéz). opětuji pozdrav
  TH

  čt 12. 12. 2019
  Dobrý den, pane profesore.
  Znáte tuto diplomovou práci? http://is.muni.cz/th/64682/ff_m/diplomova_prace.pdf
  Srdečně zdravím,

 387. Hraničář

  Vyměnil jsem si několik mejlů s prof. Halíkem. V posledním mě trochu „sprdnul“ (vidím, že náboženští fundamentalisté a ateisté mají stejnou primitivní představu o Bohu, víře a Bibli – a vůbec jim uniká, oč tam ve skutečnosti jde ), ale přesto jsem mu dnes poslal další.
  Takže pokud by to někoho z vás zaujalo:

  Dobrý den, vážený pane profesore.
  Tak jsem se domníval, že se tedy dozvím, jakou správnou představu si mám o Bohu, víře a Bibli vytvořit – a ono nic. Víte, když čtu takovou kritiku, že náboženští fundamentalisté a ateisté mají stejnou primitivní představu, tak přemýšlím, zda ti vzdělaní a moderní teologové, kněží a věřící mají tu správnou, a jak vlastně ta správná vypadá, neboť ji stále tají. A pokud o ní snad někdy mluví, pak mluví tak komplikovaně a nesrozumitelně, že si z toho nelze nic konkrétního vytvořit.

  A což když se člověk začte do tvrzení i jiných křesťanů, kteří se většinou prezentují jako ti (jediní) správní a praví. Zrovna dnes jsem se proklikal na stránky babtistů a hle: http://notabene.granosalis.cz/modules.php?name=News&file=article&sid=207 …………..

  Vzpomněl jsem na vás, jak jste v jedné knize popisoval, že jste v Nagasaki meditoval v hinduistickém chrámu (tehdy se vám při tom zjevil Kristus – kosmický), a zde babtisté přesvědčují čtenáře, že meditace jsou ďábelské působení. A když autor přišel k babtistům, tak mu jejich prostřednictvím Ježíš uzdravil rozbité koleno. Je zajímavé, že to se katolickým pánům farářům nedaří – nebo máte jinou zkušenost? Podařilo se vám to někdy?

  Také jsem se proklikal na spis sv. Alfonse z Liguory o úctě k Matce Boží – zajímavé, že přes web Grano Salis, kde popírali a vyvraceli, pomocí biblických citátů, že by Maruška byla Matka Boží, jenom že (prý) byla matkou Pána.

  (pro jistotu tyto odkazy dávám do dalšího okna)

  Z odstupu ateisty to jsou celkem zajímavé odborné spory. Vůbec se nedivím, že odborníci(??) z jednotlivých náboženství zásadně vylučují, že by se společně sešli v TV a (svým) věřícím vysvětlili, jaká že je pravda. Tedy, PRAVDA! Ale všichni se souhlasně rozčilují, že ateisté, zvláště ti vzdělaní, jsou „bojovní“, a že věřící a jejich víru zesměšňují.
  Přeji vám pěkné dny,
  se srdečným pozdravem,

  ______________________________________________________________
  > Od: „Tomas Halik“
  > Datum: 14.12.2019
  > Předmět: Re: Ad: Starý zákon
  vidím, že náboženští fundamentalisté a ateisté mají stejnou primitivní představu o Bohu, víře a Bibli – a vůbec jim uniká, oč tam ve skutečnosti jde. jako kdyby někdo nad Smetanovou Vltavou se hádal o to, zda to Smetana napsal v Praze nebo Litomyšli, a už byl hluchý a zda měl syfilis – a vůbec nepochopil, V čem spočívá hodnota té hudby
  TH

  so 14. 12. 2019
  Hmmm …. to mně připadá divné. Když se nedrží historických souvislostí a faktů, nejsou pak jejich komenáře vycucané z prstů?
  Máme k dispozici biblický zápis. Na jeho základě byl vytvořený (vymyšlený?) jeho teologický význam. A najednou archeologické výzkumy a jiná objektivní zjištění doloží, že skutečnost byla jiná než jaká je v Bibli.

  Např. že třebas nebyl Ráj, Adam s Evou, mizí tedy i „ukecaný“ had a tím pádem pak i „prvotní hřích“ o němž mně nikdo nedokázal říci, co to vlastně mělo být. Pak ovšem by byla zbytečná i Ježíšova mise, ktzerou měl lidi zbavit důsledů toho hříchu.
  Hmmmm …….
  Srdečně zdravím,

  ______________________________________________________________
  > Od: „Tomas Halik“
  > Datum: 14.12.2019
  > Předmět: Re: Ad: Starý zákon
  páni faráři mají komentovat teologický význam textu, nikoliv archeologické souvislosti
  TH

  pá 13. 12. 2019
  Dobrý večer.
  Mě jen zaujalo, že jsem nikdy neslyšel nějakého pana faráře o těch pramenech něco povídat, prakticky vždy jsem slyšel, že Bible je (takřka) historický dokument, až na malé maličkosti.
  Srdečně zdravím,

  ______________________________________________________________
  > Od: „Tomas Halik“
  > Datum: 13.12.2019
  > Předmět: Re: Ad: Starý zákon
  Díky docela zajímavé, práci jsem neznal, jen některé prameny, ze kterých kompiluje (trochu příliš nedokázali hypotéz). opětuji pozdrav
  TH

  čt 12. 12. 2019
  Dobrý den, pane profesore.
  Znáte tuto diplomovou práci? http://is.muni.cz/th/64682/ff_m/diplomova_prace.pdf
  Srdečně zdravím,

 388. toli

  @Hraničář
  Ale Mu.lita znáš odsud že? Tak věz že Hvězdoun,Mu.lit a Nepřihlášený jsou jedno a totéž. Občanským jménem Jiří Mák.

 389. Medea

  @Marek

  „ale jedna taková věc. Přesně takové stavby, tzn. baziliky s podélnou antickou lodí a apsidami, se stavěly taky například kolem roku 0 n.l. Klasickým příkladem je Martův chrám, postavený Augustem“

  Ale pohanské rímske chrámy nemali formu baziliky. Až kresťania začali využívať túto formu ako chrám (táto forma im vyhovovala ako zhromaždište veriacich).

  „Přivedl mě k tomu Hraničář s tím, že třetí král zčernal až ve středověku. Ono, asi ano, protože třeba žádný z těch, co jsou vyobrazení v bazilice sv. Apolináře v Ravenně (postavena na přelomu V. – VI. stol. n.l.) rozhodně nemá negroidní rysy.“

  Tie tri postavy majú perzský odev a sú to mágovia, mudrci z východu. Až neskoršia kresťanská interpretácia z nich urobila (troch) kráľov.

Komentáře nejsou povoleny.