V Súdánu zruší trest smrti za odpadnutí od víry, rouhání zůstane nadále trestné

Autor | 21.03. 2020

Podle posledního vydání ročenky Freedom of Thought Report, kterou každoročně vydává organizace Humanists International, existovalo na Zemi v roce 2019 celkem třináct zemí, ve kterých hrozil za rouhání či za odpadnutí od víry trest smrti. Nyní to vypadá, že by se hrozivé číslo mohlo alespoň o jeden stát snížit. Africký Súdán totiž plánuje některé – alespoň na tamní poměry – progresivní změny, které se týkají kriminalizace apostaze, tedy odpadnutí od víry. Dle aktuálně platné súdanské legislativy hrozí trest smrti za odpadnutí od islámu, či za konverzi k nějakému jinému náboženství než islámu. Stejným způsobem může být v Súdánu vyhodnoceno rouhání, či projevy a činy, které k odpadnutí od víry vybízí či ji podporují. V případě, že rouhání není vyhodnoceno jako akt, který měl vybízet či nabádat k odpadnutí od víry, hrozí za něj v Súdánu „pouze“ šest měsíců vězení, veřejné bičování či případně mix obou těchto trestů.

Jak informoval deník Sudan Tribune, současná súdánská vláda pod vedením premiéra Abdalla Hamdoka však v této oblasti připravuje zásadní změny. Dle doposud platného článku 126 trestního zákoníku z roku 1991 hrozí trest smrti každému, kdo odpadl od islámu. Každému „odpadlíkovi“ je nicméně soudním tribunálem uděleno určité časové období, během kterého může o svém odpadnutí přemýšlet a následně má možnost se kát a svého činu litovat. Pokud však daná osoba během vyměřeného času trvá na své apostazi, čeká ji trest smrti. Pravděpodobně posledním popraveným za odpadnutí od islámu byl v Súdánu islámský myslitel Mahmoud Mohamed Taha, který byl popraven v roce 1985 za apostazi a svádění od víry. Mezinárodní pozornost pak v nedávných letech upoutal případ súdánské křesťanky Meriam Ibrahim, která byla k trestu smrti odsouzena v roce 2014, avšak po vlně mezinárodní kritiky byla týž rok nakonec propuštěna.

Připravované změny, které budou součástí balíku zákonů „Miscellaneous Amendments Bill of 2020“, trest smrti za odpadnutí od víry zruší. Apostaze však v Súdánu zůstane kriminalizována i nadále, bude za ni však hrozit „pouze“ trest odnětí svobody. Stejně tak v platnosti zůstanou i tresty za blasfemii.

Zrušení trestu smrti však nebude jedinou novinkou – součástí zmiňovaného balíku zákonů by mělo být zavedení trestného činu „falešného obvinění z apostaze“, což lze hodnotit velmi kladně. Častou praxí v zemích, kde je kriminalizována apostaze a rouhání, totiž bývají praktiky, kdy jsou lidé z odpadnutí falešně obviňováni přesto, že ve skutečnosti víru neopustili. Dle informací Humanists International poslední roky v Súdánu značně stoupl počet lidí obviněných jak z odpadnutí od víry, tak z ateismu. Kupříkladu v listopadu 2015 bylo kvůli obviněním z odpadnutí od islámu zadrženo 27 muslimů. Po schválení připravovaného balíku zákonů by se v Súdánu v tomto ohledu měla situace změnit a falešně obvinit jiného muslima z odpadnutí od víry bude znamenat spáchání trestného činu.

Situaci atesitů a agnostiků tyto nové zákony bohužel nijak nevylepšují, i tak ale můžeme pozitivně hodnotit alespoň to, že z mapy světa zmizí jedna země, která doposud dle platné legislativy trestala odpadnutí od víry trestem smrti. V této souvislosti také připomenu případ Mohameda Saliha z května 2017. Salih v tomto roce sám kontaktoval súdánský soud s požadavkem, aby se obsah kolonky „náboženství“ na jeho občanském průkazu změnil z „islam“ na „atheist“ či „non-religious“. Súdánský ateista byl následně zatčen a hrozil mu trest smrti. K samotnému soudnímu procesu však nakonec vůbec nedošlo, jelikož po psychiatrickém vyšetření byl Salih shledán mentálně nezpůsobilým účastnit se soudního jednání.

Mezi země, ve kterých momentálně dle platné legislativy za odpadnutí od víry či za rouhání hrozí trest smrti, kromě Súdánu patří: Afghánistán, Írán, Jemen, Katar, Malajsie, Maledivy, Mauritánie, Nigérie, Pákistán, Saúdská Arábie, Somálsko a Spojené arabské emiráty.