Víra, ateismus a původ morálky

Autor | 25.03. 2020

Zatímco nejrůznější náboženské skupiny mají ve veřejnoprávních médiích poměrně velký prostor k prezentaci, názor ateistů zazní málokdy. A to i přesto, že jde co do vztahu k víře o nejpočetnější skupinu v Česku. Výjimky se ale najdou – v roce 2017 se v rozhlasovém pořadu Pro a proti utkal Petr Tomek z Ateistů ČR a ultrakonzervativní katolík Michal Semín. Stěžejním tématem byla otázka mravní identity ateistů a místy to působilo, jako by snad Tomek musel ateisty obhajovat, protože u věřících se s morálkou jaksi předem počítá. Myslím si však, že opak je pravdou. Začněme obecně.

Stereotyp o tom, náboženství je spjaté s morálkou lze napadnout už na základě úsilí, které musíme k udržení svých morálních hodnot vynaložit. Co je morálnější? Konat dobro z mého vlastního přesvědčení a poznání, nebo konat dobro proto, že mi to nějaká vyšší bytost přikazuje pod pohrůžkou násilí a trestu? Nevyžaduje ta první varianta více úsilí a není tím pádem hodnotnější? Zatímco ateistická morálka je většinou založena na jakémsi světském kategorickém imperativu, společenské smlouvě či ideologii, morálka náboženská není podrobena žádnému racionálnímu zdůvodnění. Prostě mi to přikazuje nějaká kniha, ta představuje neomylnou autoritu a hotovo. Revize morálních postulátů či jejich adaptace na 21. století by již zaváněla rouháním. Je to jednoduché, účelné, ale nikoli morální. Na rozdíl od vnitřní motivace ateisty, věřící přijal morální pravidla zvnějšku. Nejedná altruisticky, ale jde o kalkul – čím víc morálky, tím větší pravděpodobnost nebe, Valhally či panen.

Kdybychom šli ale do hloubky, zjistíme, že brát si příklad z velkých náboženství a jejich svatých textů by nebylo moudré. Příkladem budiž Bible. I kdyby Bůh podal přesvědčivé důkazy o své existenci, bylo by naší morální povinností jej odmítnout, už jen z toho důvodu, že zejména ve Starém zákoně porušuje nejen vlastní desatero, ale i Listinu základních práv a svobod. Stačí si vzít za příklad třeba Noemovu archu. Bůh se rozhodl vyhladit lidstvo (i zvířata, ta k tomu přišla jak?), protože byl pohoršen všeobecným úpadkem. Jak se zachoval k těm, kteří se morálně nijak neprovinili? Dal jim možnost zachránit se tím, že si postaví lodě, řekl by křesťan na jeho obhajobu. Můžeme tedy křesťanského Boha považovat za morálního? Těžko, zkusme si totiž představit analogickou situaci. Důstojník wehrmachtu zaklepe u dveří židovské rodiny a oznámí jim, že buď okamžitě vypadnou na Sibiř, nebo zítra jedou dobytčákem do Osvětimi. Budeme onoho důstojníka považovat za morálního člověka, který dal těm lidem svobodnou volbu? Když už tedy chtěl údajně dokonalý a milující Bůh uplatnit hromadný trest smrti, bylo pro něj složité sežehnout bleskem vybrané jedince? Anebo vypovídá globální genocida spíše něco o jeho charakteru (respektive charakteru těch, kteří psali Bibli)?

V diskusích s křesťany obvykle zaznívá, že Bůh má s námi mnohem složitější plány, než můžeme našim omezeným pohledem pochopit (klasický argument, jímž se obhajuje holocaust). Nicméně neargumentovali podobně třeba bolševici, když posílali na smrt tisíce nevinných lidí? Pakliže někdo připouští zabíjení spoluobčanů v zájmu nějakého vyššího dobra či vznešené pravdy, nemívá to dobré konce. Globální humanistický konsensus bez ohledu na náboženství nám říká, že lidský život je na prvním místě. Jakmile toto zpochybníme, civilizace končí. A zde je právě onen kámen úrazu. Je pošetilé kritizovat církve, že překroutily původně šlechetnou myšlenku abrahámovských náboženství. Kdepak, ta myšlenka je chybná už při prostudování těch nejzákladnějších pramenů. Skvěle to dokládá nekonečný spor o to, kdo je autentickým muslimem – liberál, který si Korán upravil pro 21. století, anebo militant, který bere svaté texty islámu doslovně?

Většina křesťanských církví rovněž uznává (v souladu s Biblí) tezi, že člověk, který vědomě odmítne přijmout Boha, půjde automaticky do pekla. Ptal jsem se křesťanů (podotýkám, že několika různých církví), proč by měla má duše věčně hořet v pekle, pakliže celý život pomáhám druhým, bojuju za spravedlnost a zkrátka nepotřebuju svou morálku opírat o neviditelnou božskou autoritu, zatímco drogově závislému recidivistovi stačí, když na smrtelné posteli přijme Ježíše a odpovědí bylo alibistické tvrzení o tom, že je to sice problematické, ale takto to vymyslel Bůh. Opět se naskýtá otázka, zda nemít s takovým Bohem morální problém.

Z hlediska morálky to tedy vypadá, že údajnému Bohu je úplně jedno, zda se chovám dobře či špatně. Už na základě přikázání „V jednoho Boha věřiti budeš“ je zřejmé, že Bůh je nevyzrálý ješita, který se mstí těm, jež využívají pochybnosti, jimiž Bůh lidstvo sám obdařil. To má být zdroj mé morálky? Některé církve uznávají, že například africký domorodec do pekla nepůjde, protože se s Biblí neměl možnost setkat. Jakmile by mu ji ovšem nějaký křesťanský misionář vnutil, už by měl svobodnou možnost přijmout či nepřijmout víru a tehdy už by v případě odmítnutí do pekla po smrti putoval. Je pravda, že v takových situacích musí mít příslušná nebeská komise těžké rozhodování. Byla kniha napsaná ve srozumitelném jazyce? Měl domorodec dostatek času na četbu? Pokud Bibli nepochopil a tudíž nepřijal, je to jeho chyba?

Celé je to samozřejmě postaveno na psychologickém triku, který lze analogicky zjednodušit takto: „Buď budeš každý den hodinu skákat o jedné noze a ve 12:45 si nasadíš červenou čepičku, nebo ti po smrti budou celou věčnost vrtat zuby bez narkózy“. Dotyčný si uvědomuje absurditu určitého jednání, ale zároveň s jistotou neví (a ani nemůže) vědět, co vlastně po smrti bude a zjistí, že vynaložené úsilí je pořád ještě menší zlo, než riskovat věčné vrtání. Není to nic nového. Tento psychologický trik popsal už v 16. století filozof a matematik Blaise Pascal. Z hlediska křesťanské psychologie je to však prachsprosté vydírání a náboženská morálka není nic jiného, než postoj zdeformovaný strachem, indoktrinací a nevědomostí.

 

500 thoughts on “Víra, ateismus a původ morálky

 1. Alibaba

  Já taky beru morálku jako cituji: …morálka je většinou založena na jakémsi světském kategorickém imperativu, společenské smlouvě či ideologii,… , a neberu ji automaticky za ateistickou.
  I křesťané se tak chovají, protože žijeme v jedné společnosti a otroci by jim neprošli. 🙂
  A že jsou křesťané psychologicky vydíráni (poslední věta článku) je nutné, jinak by církev nebyla tu šaškárnu schopna ukočírovat (věřící by se blbě ptali a pak by mohl červík pochybností zažehnout „požár“, takhle jsou zastrašení) a finančně by na tom nemohla parazitovat.

 2. Jakub

  Ach jo, naprosté nepochopení křesťanství jako takového. Člověk hledá KRITIKU náboženství, argumenty, postoje a nachází jen nevzdělanost, neinformovanost, představy a předsudky. Jedna strana jako druhá…. a hledající člověk, aby zase zabil 2 hodiny zkoumáním zbytečného webu 🙁 jsem znechucen.

 3. Filip Post author

  Jakub: Zkuste být konkrétnější, na takto obecný argument se nedá reagovat.

 4. Medea

  @Filip

  „Tento psychologický trik popsal už v 16. století filozof a matematik Blaise Pascal.“

  Blaise Pascal (1623 – 1662) žil v 17. storočí.

 5. Medea

  @Filip

  „Jakub: Zkuste být konkrétnější, na takto obecný argument se nedá reagovat.“

  Ja v Jakubovom príspevku žiadny argument nevidím, len nejaké odsudky 🙂

 6. toli

  Yes,Kuba je pouhý křesťanský prudič 🙂

 7. Alibaba

  @ Jakub
  A co jsme na křesťanství nepochopili?
  Já jsem nepochopil, k čemu je křesťanství (a jiné náboženství) dobré?

 8. Hraničář

  „Dotyčný si uvědomuje absurditu určitého jednání, ale zároveň s jistotou neví (a ani nemůže) vědět, co vlastně po smrti bude a zjistí, že vynaložené úsilí je pořád ještě menší zlo, než riskovat věčné vrtání.

  Viz třebas Katechismus katolické církve od. Fr. Tomáška. Na str. 117 je rozebíráno 6. přikázání: https://gloria.tv/post/fCPzEh4n3wo31BY6CQFNwNo6t

 9. Hraničář

  „Bůh se rozhodl vyhladit lidstvo (i zvířata, ta k tomu přišla jak?), protože byl pohoršen všeobecným úpadkem.“

  Sem se nedá nic vložit, je asi zbytečné tady ztrácet čas diskuzemi. Pokud správci tu chtějí mít diskuzi jako je na Christnetu, kde může diskutovat jen několik vybraných jedinců s nezávadnými názory, tak by to měli otevřeně říci. Když ani ateisté nejsou schopni mít svobodné diskuze, na co jsou???

  Když nejdou texty, zkouším alespoň odkazy:
  Je to marné!

  TRHNĚTE SI!

 10. Marek

  S tou tzv. křesťanskou morálkou je to nekonečný příběh. Věřícím je sice tlučeno do hlav, že mají milovat všechny, tzn. i jino a nevěrce. Ale v čem se historii dá důvěřovat, tak v tom, že to milování zejména abrahámovci provozují jak mezi sebou, tak vůči těm jiným, s přímo krvavou náruživostí, a to s některými vyjímkami kontinuálně po celou dobu své existence. Ne, že by nevěřící v tomto směru byli nějak výrazně odlišní, ale přinejmenším se oproti věřícím kvůli tomu necítí tak jaksi „morálně lepší“, a s přímo železnou pravidelností se tím před nimi nevytahují.

  Už se tím opakuju, ale příkladem „morálky“ za všechny je psychický teror, kterým po staletí oblažují své (tzn. věřící) mámy. A táty nakonec taky. Na nějaký čas sice zavedli, ale pak zase zrušili tzv. limbus. Místo zejména pro novorozeňata, který umřely, a nestačily být pokřtěný. Sice tam neměly ten největší orgasmus, protože nemohly „blaženě patřit na Hospodina“, ale ani je tam nikdo netejral. Jenže protože to pak zase zatrhli, novorozenci se museli jít zase navěky smažit. No, možná je to ale ta „nevyzpytatelnost“, a starej entita to s nima myslí dobře. Jen my bídní červi v tom máme hokej…

  A jak sem dal Hraničář ten katechismus, tak to je přímo sadomaso. Největší (z ostatních největších 🙂 ) pecka je tam to, že lidské tělo patří Bohu. Že jedinec si s ním nemůže dělat, co chce (v tomto případě si třeba příjemně zasexovat). To jsme zase hned u toho, jak byla ta jedna čtyřikrát za sebou jako ochromená, a nemohla se bránit, když ji chodil přepadnout tamní kněžík 🙂 .

 11. toli

  @Marek
  U katolíků platí že Bohu patří nejen lidské tělo ale i duše,duši která se Bohu nelíbí pošle pak do pekla aby mu nebyla na očích a kněží to mají ošetřené tak že Bůh vlastně netrestá,duše se vytrestá sama tím že nedala na Boží rady a přikázání k životu,jinými slovy duše jednoduše nežila podle katechismu…..takže se vlastně vytrestala sama.
  Duše vlastně příliš aplikovala tu svobodnou vůli darovanou Bohem 🙂

 12. Sam

  Heh, můžeme klidně diskutovat o křesťanství, katolictví, katechismu apod. Ale nejlepší je zpochybnit to celkově a napořád. K tomu postačí, když si uvědomíme, že na světě existuje mnoho různých náboženství, která si navzájem protiřečí. A také existovalo mnoho náboženství, která už dávno zanikla.

 13. Sam

  ——————Jakub
  27.03. 2020 Ach jo, naprosté nepochopení křesťanství jako takového. Člověk hledá KRITIKU náboženství—————–
  Ale jo, připouštím, že tento článek od Filipa je spíše průměrný. Proto vám mohu doporučit jiný web. https://www.i-ateismus.cz/2011/08/racionalita-krestanstvi/
  I další články tam stojí za přečtení.
  FAQ: Nejsem autorem webu i-ateismus.cz
  Ano, autor na ten web asi od roku 2014 nešáhnul, což je škoda. Ale i tak tam najdeme skoro všecko, co je potřeba…

 14. Sam

  Stejně tak existuje mnoho vědeckých teorií vedle sebe co si vzájemně protiřečí, takže věda je navěky vyvrácena jako náboženství podle stejného principu. Přičemž rozhodnout není jak, protože je zde problém indukce a logická možnost matrix atd a nevíme jak jsou pravděpodobné (důkazy nedůkazy, když nejsou 100% pro či proti – a to nikde nevidím, žádné důkazy také nic neznamenají, mohou se objevit časem, tím či oním směrem, částečné a nejisté či jisté, uvidíme), takže ani nevíme, které teorii vědy dát přednost před jinou (leda dočasně a velmi nejistě), to samé u náboženství. Dobrou a někdy po velikonocích třebas. 🙂

 15. Marek

  Všechny náboženství se Same dají zpochybnit, a zároveň nedají. Nevěřící nevěřícímu nic zpochybnit nemusí. A věřícímu to buď zpochybní, nebo, pokud jde o silně věřícího, nezpochybní ani o fous. A s tím navždy, to je to samý. Pro někoho se nikdy nebude muset nic zpochybnit, pro jinýho zase náboženství bude alfa omega pořád. A nejlepší na tom je, že i když se náboženství zpochybňují samy nekonečnou řadou protimluvů, různých (pseudo)argumentací kruhem, a vším možným dalším, konce to nemá. Uvěření je jako pád do studny, navíc tam pak většinově není motivace zkusit se z ní vydrápat, ale právě naopak.
  Tady v tom zpochybňování parciálních náboženských dogmat, zázraků, apod., je jistá škodolibost, to si každý objektivní nevěřící přizná. Většinou to ale vlastně ani nemyslí zle, jen prostě jej to baví. Ale protože si neumí uvědomit, nemá jak, do jaké míry to věřícího popouzí, pokaždý jej překvapí, když si přečte nebo vyslechne něco nového o „útocích na víru“. Ona je to náramně obtížná disciplína, rozeznat, co už je pro věřícího ten útok. Spíš až systémově nesplnitelná disciplína, protože ten nevěřící na to prostě nemá buňky. A obráceně něco podobného platí stejně tak, protože věřící taky nemá buňky na to, pochopit, jak někdo může nevěřit. Takže si taky neuvědomí, čím vším kolikrát nevěřícímu už tak leze na nervy, že si od něj pak vyslechne, co by slyšet fakt nechtěl. Jsou to dva nekonečně vzdálený světy.

 16. Jakub

  Medea:

  V článku chybí to nejpodstatnější a to je definice pojmů. S pojmy jako „dobro“ a „konat dobro“ si mám naložit jak?

  Toli:

  Z čeho usuzujete, že jsem křesťan, nádavkem ještě k tomu „prudič“? V jakém smyslu mě za křesťana považujete? Jak Vás to vůbec napadlo?

 17. Jaroslav Štejfa

  K Jakubovi:
  Vzhledem k zaměření článku, které chápu jako odmítnutí patentovaného vlastnictví normativní morálky abrahámovskými náboženstvími, je asi vhodné a samozřejmé zde dosadit definice dobra a zla dané těmito teologiemi. Ty však samy se nemohou jednoznačně shodnout, nicméně ve stručnosti lze třeba vyjít z toho, že „dobro“ je vše naplňující jakýsi Boží záměr a zlo je opak dobra. Samozřejmě můžete takovou definici rozvíjet jakýmkoliv studiem teologů. Důležité však je si taková tvrzení dosadit do článku a mnohé se vám rozjasní.
  Například otázka: Naplňovat Boží záměr z mého vlastního přesvědčení a poznání, nebo naplňovat tento záměr proto, že mi to nějaká vyšší bytost přikazuje pod pohrůžkou násilí a trestu? Okamžitě se utopíte v dohadech co je Boží záměr a jak mu neodporovat – podrobnější popis je ostatně v autorově článku. A pokud nejste přesvědčený křesťan, hádám, že vás napadne vhodnější definice dobra či zla a byla by to jiná polemika.
  Jaroslav Štejfa

 18. monoteista

  „Litovat ateisty, kteří hledají – což nejsou sami dost nešťastní? Vzít si na mušku ty, kteří se nevěrou honosí“ (Blaise Pascal)

  Pascal, kterým se tu oháníte, by si Jakuba na mušku asi nevzal.
  A ode mě to není žádný argument, nýbrž pouze podnět k přemýšlení.

 19. toli

  “Litovat ateisty, kteří hledají – což nejsou sami dost nešťastní? Vzít si na mušku ty, kteří se nevěrou honosí” (Blaise Pascal)

  Nemám pocit že by ateista něco hledal,ateista má jasno a považuje Boha či bohy za zcela zbytečné a spíše škodlivé ideologie.

 20. Filip Post author

  Jakub:

  Tak zkusme dát příklad dobra – pomáhám druhým během epidemie koronaviru. Je hodnotnější, když se tak děje na základě určitých světských civilizačních hodnot, nebo na základě toho, že si tak pojistím vstupenku do nebe, nerozhněvám si bohy, nezpronevěřím se desateru, které mám přikázáno apod?

 21. ind

  „Zatímco ateistická morálka je většinou založena na jakémsi světském kategorickém imperativu, společenské smlouvě či ideologii, morálka náboženská není podrobena žádnému racionálnímu zdůvodnění.“

  Mne by zajímalo, jakým způsobem chtějí ateisté obhajovat morálku bez vztahu k absolutnímu pravidlu rozlišení mezi dobrem a zlem.
  Dělá dobro dobrem samotné přesvědčení o dobrém skutku konajícího a samotné racionální zdůvodnění?

  Kde vy, ateisté, berete etalon k rozlišení dobra a zla?

  Pro mne je stěží pochopitelné, že nevnímáte onu podstatu. Jaký smysl by měla morálka, pokud by byla pouze relativní?

 22. Jaroslav Štejfa

  K indovi:
  Už je to tady zas. Podezřívám vás, že stále nejste schopen rozlišit u pojmu morálka rozměr popisu skutečného konání jednotlivců či skupin a rozměr normativní, tedy přání, jak by měla vypadat norma (standart) lidského konání.
  Dialektika věcí spočívá v tom, že každý jedinec má své zásady chování, které od narození do smrti nějak mění a nějak se odlišují od jedince jiného. Tedy popis říká, že každý člověk má svou morálku jako má svou DNA. Je samozřejmě užitečné zkoumat společné znaky chování lidí s cílem zvyšovat prosperitu lidského rodu a na základě takového poznání upravovat normativní zásady lidského konání s cílem jejich přežití.
  Ovšem mě se zdá, že vy nám neustále vnucujete pojmy jako „morálka se vztahem k absolutnímu pravidlu rozlišení mezi dobrem a zlem“ apod.
  Dokud alespoň přibližně soudržně neujasníte pojmy „morálka“ (jaká, koho?) a „dobro a zlo“ (Boží záměr ?) a nesdělíte konečně ono „absolutní pravidlo“, je vaše námitka pouze blábol.
  Je zajímavé, že třeba i mravenci se chovají nějak morálně, zvyšují svou prosperitu, respektují své společenství a mají své dobro a zlo. Podle vás by měli mít asi také svou Bibli. V čem jsou lidé řídící se Biblí morálnější, než právě mravenci?
  Když muž má na opasku heslo „Gott mit uns“ a zastřelí do týla starého Žida, můžete mi říci s kým je ten Bůh a jaké nám tím sděluje absolutní pravidlo?
  Jaroslav Štejfa

 23. toli

  @Jaroslav Štejfa
  Máte to marné,Ind stejně nepochopí o čem mluvíte,má příliš upravené myšlení středověkou literaturou 😀

 24. Karel 423

  Je to trochu off topic, ale snad to potěší někoho na Duši.
  Máme se bát toho viru?
  Netřeba, vždyť máme víru.
  Ten, kdo věří v Pánbíčka,
  jde sichr do nebíčka.
  Nevěřící, ateisté,
  to maj špatný, je to jisté.
  I ti, co se nemodlí,
  nebudou mít pohodlí.
  Ty, co věří v cizí Bohy,
  a s nimi i neznabohy,
  pošle Pán Bůh do pekla.

 25. Alibaba

  ind:
  Mne by zajímalo, jakým způsobem chtějí ateisté obhajovat morálku bez vztahu k absolutnímu pravidlu rozlišení mezi dobrem a zlem.
  Kde máte to absolutní pravidlo? A jak se pozná, že je absolutní?
  Nám stačí relativní, a to na čem se společnost dohodne, základem je „Zlaté pravidlo“.
  Dělá dobro dobrem samotné přesvědčení o dobrém skutku konajícího a samotné racionální zdůvodnění?
  Ne, takhle to nefunguje, kdyby jste pochopil následující: Zatímco ateistická morálka je většinou založena na jakémsi světském kategorickém imperativu, společenské smlouvě či ideologii, …, tak nemáte potřebu se takhle ptát. Opravdu nestačí, že si dotyčný myslí, že dělá dobro.

 26. Karel 423

  @Alibaba
  Souhlas!!! Opravdu nestačí, že si dotyčný myslí, že dělá dobro.
  Naopak, mnozí v přesvědčení, že konají dobro (v minulosti i nyní), se dopouštějí těch největších zločinů. Příkladů je habaděj.

 27. kabát

  @Ind:
  Jsem rád, že jsi sem zase po nějakém čase zavítal. Po tvé lahůdkové přestřelce s SH to tu krapet zaneřádil mul.t. Nevím v jakém vlákně jsme o tom diskutovali, tak to dám sem. Nechci to znovu otvírat, protože to nemá cenu. Tohle mi však nedá.
  Jako stěžejní argument, proč Ježíš ještě nepřišel, uvádíš verš z Matouše, který ještě nebyl splněn:
  „Toto evangelium království bude vyhlášeno po celém světě na svědectví všem národům. A tehdy přijde konec.“
  Mt 24,14
  No a já jsem našel tyto verše, které tvrdí pravý opak:
  „A Tomu, který je schopen vás posílit podle mého evangelia a kázání Ježíše Krista, podle zjevení tajemství, které bylo po věčné časy skryto, ale nyní bylo zjeveno a podle nařízení věčného Boha bylo oznámeno skrze prorocká Písma všem národům…“ (Římanům, 16:25-26)
  „ …a neodchylujete se od naděje evangelia, jež jste slyšeli, jež bylo vyhlášeno všemu stvoření pod nebem a jehož jsem se já Pavel stal služebníkem.“ (Kol. 1:23)

 28. monoteista

  @Karel 423
  „Nikdy lidé nepáchají zlo tak důsledně a tak radostně, jako když je k tomu pobízí svědomí.“ (Blaise Pascal)

 29. monoteista

  @ Karel 423
  „Nikdy lidé nepáchají zlo tak důsledně a tak radostně, jako když je k tomu pobízí svědomí“ (Blaise Pascal)

 30. ind

  @Jaroslav Štejfa

  Dokud alespoň přibližně soudržně neujasníte pojmy “morálka” (jaká, koho?) a “dobro a zlo” (Boží záměr ?) a nesdělíte konečně ono “absolutní pravidlo”, je vaše námitka pouze blábol.

  A článek za blábol nepokládáte, když v něm tyto pojmy nejsou ujasněny? Máte zvláštní selektivní přístup.
  Pro ateistu nemůže být morálka nic víc, než osobní názor na dobro a zlo nebo shoda s názorem většíny.

  Jsou dle vás tyto příkazy morální?
  Nepůjdeš s davem za špatnostmi. Nebudeš svědčit při sporu tak, že se nakloníš k většině a převrátíš právo, ani nebudeš nadržovat chudému při jeho sporu.

  Jestli ano, jak je z hlediska přesvědčeného ateisty obhájíte? Jestli ne, zdůvodněte to.

 31. Alibaba

  ind: Pro ateistu nemůže být morálka nic víc, než osobní názor na dobro a zlo nebo shoda s názorem většíny.
  A na tuhle blbost jste přišel jak?
  Ještě jednou: Zatímco ateistická morálka je většinou založena na jakémsi světském kategorickém imperativu, společenské smlouvě či ideologii, … Což minimální morálka je dána (parlamentními = světskými) zákony, které jsou stvořené lidma (společenská smlouva).
  „Nepůjdeš s davem za špatnostmi“ si vyložím logicky, dav totiž anonimizuje, takže má tendenci páchat špatné věci.
  Ten druhý příkaz bude i někde v trestním (světskm) zákoníku o svědectví.

 32. ind

  @Alibaba

  A co když je v zákonech dané země příkaz udávát Židy a daný jedinec je přesvědčen, že udávání Židů je správné?
  Jedná podle vás takový člověk morálně, když toto dělá?

 33. Alibaba

  @ ind
  Udávání Židů odporuje „Zlatému pravidlu“. Takže správné to není.

 34. ind

  @Alibaba

  Takže dle vás má zlaté pravidlo v morálce přednost před dodržováním zákonů dané země?

  V takovém případě tedy uznáváte všeobecnou, tedy absolutní morálku.

 35. Alibaba

  @ ind
  Ano, zlaté pravidlo má pro mě přednost proti zákonům. Tam kde nějaký zákon vůči tomuto pravidlu v rozporu, tak je to špatně, viz vaše argumenty nějakým německým (nacistickým) zákonem. Zpravidla takovéto země nebývají demokratické. A týká se to taky zemí, které ovládá nějaké náboženství, třeba i v minulosti křesťani, kteří taky pronásledovali Židy i židy.
  Uznávám všeobecnou morálku jak je založena na té společenské smlouvě. To že je to morálka absolutní neberu, protože se časem může měnit, což bych prakticky od absolutní nepředpokládal, a slyším poprvé, že jsou to morálky shodné.

 36. ind

  @Alibaba

  To že je to morálka absolutní neberu, protože se časem může měnit …

  Takže předpokládáte, že v budoucnu může být morálnější upřednostnit zákony dané země před zlatým pravidlem?
  Když v budoucnosti ano, proč v minulosti ne?
  Bylo za druhé světové války morální udávat Židy, nebo ne? Neptám se na hledisko soudobé morálky, ale tehdejší. Sám jste napsal, že se morálka může časem měnit.

  absolutní = nepodmíněný
  https://cs.wiktionary.org/wiki/absolutní

 37. gin

  Pro zdejší relativistické ateisty: Je někdy v nějakém kontextu dobré drasticky mučit děti jen tak pro osobní potěšení (třeba nějakého psychopata)? Ne pro výzkum (i to by bylo kontroverzní), ale jen pro osobní potěchu nějakého psychopata a sadisty? Třeba pálit rozžhaveným železem malé dítě pro potěchu sadisty? Je takový kontext, kdy by to bylo správné, když je to jen pro potěchu sadisty? (pro žádný jiný motiv). Je něco takového někdy dobré, nebo je to vždy v každém kontextu, tedy absolutně špatné?

  Díky a zatím. Váš Tony a zase někdy, třeba po velikonocích. 🙂

 38. Alibaba

  @ind
  Ne, ze zlatého pravidla nepředpokládám, že by se slevovalo.
  Co se týče wiki, tak já si slovo absolutní (ke slovu morálka) překládám spíš ve významu úplná nebo dokonalá, tudíž dále neměnitelná, na rozdíl od všeobecné morálky odvozené od aktuálního stavu společnosti. Slovo nepodmíněný mě k morálce vůbec nesedí, nepodmíněný čím?

  Jaké bylo tehdejší hledisko morálky nevím, já tehdá nežil, takže vám neodpovím. Umím odpovědět jen na soudobé. Tehdejší pojetí morálky a pohledu na Židy i židy bylo „pěkně“ němci a křesťany deformované. Já si totiž myslím, že tenhle hnusnej postoj k Židům (měli peníze) odkoukal Hitler od křesťanů (dělali pogromy a kradli židovský majetek).

 39. Filip Post author

  Ano, jak píše Alibaba, nemíchejme morálku a legislativu, to jsou přece dvě úplně odlišné věci. Ostatně kvůli tomu existuje ústavně ukotvené právo na odpor a na občanskou neposlušnost. Naopak podle křesťanské morálky bychom měli odsuzovat homosexuály či odmítat ženskou rovnoprávnost. To je z Bible, tedy absolutní. Je to v souladu s humanistickými požadavky 21. století?

 40. Lemmy

  „Diskriminácia na základe pohlavia je neprípustná. Ženy majú právo, aby sa s nimi zaobchádzalo rovnako ako s mužmi. Diskriminácia v zamestnaní, výchove alebo kultúrnych aktivitách je neúnosná. Spoločnosť nesmie obmedzovať ani práva homosexuálov, bisexuálov či transsexuálov.“

  Pozri: Humanistický manifest 2000.

 41. Lemmy

  Gin, a sú aj nerelativistickí ateisti? 😀

 42. Alibaba

  @ Lemmy
  Tohle byl zase multinick s ukradeným nickem, na toho nemá cenu reagovat.

 43. Jaroslav Štejfa

  K indovi:
  Podle vás pro ateistu nemůže být morálka nic víc, než osobní názor na dobro a zlo nebo shoda s názorem většiny.
  Alibaba (ateista) uznává podle vás všeobecnou, tedy absolutní morálku.
  A zase jsme zpátky – mluvíte o morálce kterou vyznává většina členů společnosti nebo o morálce kterou by vyznávat měli všichni jako normu? A pokud je to norma, kde je? Bez toho je to blábol. Pokud myslíte, že blábolí autor článku, pak je jistě velmi podnětné blábolit ještě víc.
  „Nepůjdeš s davem za špatnostmi. Nebudeš svědčit při sporu tak, že se nakloníš k většině a převrátíš právo, ani nebudeš nadržovat chudému při jeho sporu.“
  Toto jsou jistě dobré morální zásady, cítím to tak. Hádám, že to tak cítí většina lidí a tyto pocity měli lidé dávno před a mimo křesťanství . Jsou také zahrnuta do principiálních dokumentů našeho sekulárního státu. Vy to ovšem považujete za příkazy, zároveň vyznáváte ideologii, která celá tisíciletí taková pravidla porušovala a dodnes porušuje. Velké množství jedinců v této společnosti vás klidně může obvinit, že jdete s davem vám podobných za špatnostmi. (Co to je ta špatnost?)
  Závěr: prosazujete něco, o čem nejste schopen říci nic konkrétního a soudržného. Vaše pojetí světa vede nakonec vždy k tomu, že potkají-li se i dva křesťané mezi sebou, mohou jeden druhého zabít ve jménu toho samého Boha. A to nemluvím o jinověrcích a bezvěrcích.
  Jaroslav Štejfa

 44. toli

  @Jaroslav Štejfa

  “Nepůjdeš s davem za špatnostmi. Nebudeš svědčit při sporu tak, že se nakloníš k většině a převrátíš právo, ani nebudeš nadržovat chudému při jeho sporu.

  Zajímavý příkaz který usvědčuje křesťany z pokrytectví,nepůjdeš s davem za špatnostmi….křesťané páchali zlo vždy hromadně,v historii je spousta příkladů,už jen blbé upalování čarodějnic je hromadný akt s obecenstvem.O ideologických krvavých šarvátkách ani nemluvím,(kataři,hugenoti,bartolomějská noc a další a další a další)
  Rovněž je jasné že křesťanské organizace si vysvětlují právo zcela po svém a církev je historicky zvyklá z chudých dělat ještě chudší.
  Je zřejmé že ve vztahu k ateistům se uznává kolektivní (ateistická) vina avšak pokud zlo páchá náboženský spolek tak je to VŽDY prezentováno jako chyba jednotlivců,protože církev je zřízena Kristem,je svatá a jako taková nemůže páchat zlo……

 45. toli

  Shrnuto jednou větou,křesťané rádi páchají zlo v domnění že páchají dobro,není to čistě křesťanský rys nýbrž je vlastní všem náboženstvím.Shromáždí-li se více náboženských pomatenců pohromadě a nikoliv k pouhé modlitbě tak je výsledek takového shrocení předvídatelný….

 46. Karel 423

  „Shromáždí-li se více náboženských pomatenců pohromadě a nikoliv k pouhé modlitbě tak je výsledek takového shrocení předvídatelný….“
  Asi by se to dalo zobecnit a aplikovat na vznik náboženstvi, nebo pseudonáboženství:
  Shromáždí-li se více pomatenců pohromadě, tak je výsledek takového srocení předvídatelný….Jejich společná idea se stane novým náboženstvím. Doplní si pouze nějaké rituály, guru a už to může začít…

 47. ind

  @Filip

  Ano, jak píše Alibaba, nemíchejme morálku a legislativu, to jsou přece dvě úplně odlišné věci.

  Alibaba o míchání morálky a legislativy nic nepíše. Nevím proč vztah morálky k legislativě považujete za míchání dvou zcela odlišných oblastí.

  Naopak podle křesťanské morálky bychom měli odsuzovat homosexuály či odmítat ženskou rovnoprávnost. To je z Bible, tedy absolutní.

  Zase špatně. Podle Bible nemáme odsuzovat homosexuály, ale homosexualitu.
  Můžete mi sdělit, jaká práva jsou dle Bible ženám oproti mužům ubrána?

  Je to v souladu s humanistickými požadavky 21. století?

  Proč by to mělo být v souladu?

 48. ind

  @Jaroslav Štejfa

  A zase jsme zpátky – mluvíte o morálce kterou vyznává většina členů společnosti nebo o morálce kterou by vyznávat měli všichni jako normu? A pokud je to norma, kde je? Bez toho je to blábol.

  Představte si, že ateisté morálně hodnotí chování církve ve středověku. Vysvětlete mi, jaký smysl má hodnotit tehdejší činy podle současné morálky a ne podle tehdejší, když dle vás absolutní morálka neexistuje.

  Toto jsou jistě dobré morální zásady, cítím to tak.

  Otázka je, z čeho pak tu relativní morálku odvozujete, když je někdy správné jít proti většině.

 49. ind

  @Jaroslav Štejfa

  Vy to ovšem považujete za příkazy, zároveň vyznáváte ideologii, která celá tisíciletí taková pravidla porušovala a dodnes porušuje.

  Ideologie není bytost, abychom mohli hovořit o tom, že porušuje pravidla.

 50. SH

  Zdravím vás Inde, nějakou dobu jsem tu nebyl a koukám, že jste zase aktivní. Já už toho tedy vůči vám na srdci nějak moc nemám, ale přesto všechno by mne docela zajímala ještě jedna věc – existují nějaké situace, kdy se se svým bratrem teologicky rozcházíte?
  Jde mi konkrétně o obsah kázání z 23. února 2020 na téma desátky: ztotožňujete se plně s tím, co tam váš bratr a pan Mrózek a Wiselka prezentují nebo vám problematiku desátek osvětluje Pán odlišně (a pokud ano, tak v čem konkrétně)?

  P.S.: Sleduji teď pravidelně na Youtube kázání vašeho sboru a jsem velmi potěšen, že pan Vrtaňa začal brát Pána vážně a konečně se nechal ostříhat – za mne palec nahoru.

 51. gin

  Nosorožec: já jsem nepsal, že neexistují nerelativističtí ateisté (ti by ovšem měli odpovědět, na čem zakládají oni svou morálku a to konkrétně a proč není relativní), ale zde se setkávám hlavně s relativistickými ateisty jako je mystik Štejfa a spol. – a pro ty je zde má otázka, tedy opět:

  Pro zdejší relativistické ateisty: Je někdy v nějakém kontextu dobré drasticky mučit děti jen tak pro osobní potěšení (třeba nějakého psychopata)? Ne pro výzkum (i to by bylo kontroverzní), ale jen pro osobní potěchu nějakého psychopata a sadisty? Třeba pálit rozžhaveným železem malé dítě pro potěchu sadisty? Je takový kontext, kdy by to bylo správné, když je to jen pro potěchu sadisty? (pro žádný jiný motiv). Je něco takového někdy dobré, nebo je to vždy v každém kontextu, tedy absolutně špatné?

  Díky a zatím. Váš Tony a zase někdy, třeba po velikonocích. 🙂

 52. Lemmy

  Troll Gin, si ty ale riadny šašo. Veď si napísal: Pro zdejší relativistické ateisty.

  Tak, keď sú relativistickí ateisti, tak hádam asi budú aj nerelativistickí. Ty si dobrý pako! 😀 😀 😀

 53. Alibaba

  ind: Podle Bible nemáme odsuzovat homosexuály, ale homosexualitu.
  A co takhle to vůbec neřešit?! Proč vlastně vaše stanovy (bible) odsuzují homosexualitu? To jako váš bůh homosexuály stvořil, aby jste je jako křesťani mohli buzerovat?

  Mě to teda splývá dohromady (homosexuál a homosexualita), to znamená, že homosexuálové nesmí projevovat na venek svoji homosexualitu?
  Já bych souhlasil za podmínky, kdyby křesťani nesměli dávat na vědomí svoje křesťanství (včetně politiky). 🙂

 54. Jaroslav Štejfa

  K indovi:
  Vysvětlete mi, jaký smysl má hodnotit tehdejší činy podle současné nebo tehdejší morálky , když dle vás existuje absolutní morálka.
  Z čeho pak tu absolutní morálku odvozujete, když ji nedovedete popsat?
  Jaroslav Štejfa.

 55. Jaroslav Štejfa

  K amébě gin:
  Na vaši otázku jsem několikrát odpověděl v průběhu uplynulého roku či dvou. Protože ji znova pokládáte a nejste schopen udržet ani paměť, natož věcně reagovat, projevujete pouze svou lenost, tak nic nového pro vás nemám.
  Jaroslav Štejfa

 56. ind

  @SH

  existují nějaké situace, kdy se se svým bratrem teologicky rozcházíte?

  Nevím o žádných odlišných pohledech.
  Ohledně desátek mám vlastní názor, že bych měl k tomu přímo slovo od Pána, se říci nedá.

  jsem velmi potěšen, že pan Vrtaňa začal brát Pána vážně a konečně se nechal ostříhat – za mne palec nahoru

  A nenašel jste v Bibli, že ženy berou Pána vážně, když nosí dlouhé vlasy, zákoníku?

  Chválím vás, bratři, že ve všem na mne pamatujete a držíte se mých pokynů, jak jsem vám je předal. …
  ale nosí-li dlouhé vlasy žena, je jí to k slávě? Neboť dlouhé vlasy jsou jí dány místo pokrývky. Kdyby však měl někdo sklon se přít — takový zvyk nemáme ani my, ani Boží sbory.
  1K 11,2.15-16

  Ohledně přikrývání vlasů se nejedná o Pánův příkaz, ale o příkaz ap. Pavla – viz zdůvodnění.

  Když dále ap. Pavel hovoří o duchovních darech, jeho argumentace je zcela odlišná…

  Považuje-li se někdo za proroka nebo duchovního člověka, ať uznává, že to, co vám píšu, je Pánovo přikázání. Jestliže to někdo neuznává, sám nebude uznáván. A tak, moji bratři, horlivě se snažte prorokovat a nebraňte mluvit jazyky. 1K 14,37-39

 57. ind

  @Jaroslav Štejfa

  Vysvětlete mi, jaký smysl má hodnotit tehdejší činy podle současné nebo tehdejší morálky , když dle vás existuje absolutní morálka.
  Z čeho pak tu absolutní morálku odvozujete, když ji nedovedete popsat?

  Když existuje absolutní morálka, pak má smysl činy hodnotit pouze podle ní.

  Stačí málo a ateista se přizná k tomu, že předpokládá absolutní morálku.

  Stačí totiž tyto otázky:
  Bylo někdy v minulosti morálně správné trestat homosexuální styk?
  Bude někdy v budoucnosti morálně správné trestat homosexuální styk?

 58. Jaroslav Štejfa

  K indovi:
  Odpověď:
  Provozování jakéhokoliv sexuálního styku je někdy hodno trestu a morálního odsouzení, někdy ne.
  Ale buďte tak odvážný, a odpovězte vy:
  Jak posuzuje homosexuální styk absolutní morálka? A existuje vůbec?
  Jaroslav Štejfa

 59. SH

  „Nevím o žádných odlišných pohledech. Ohledně desátek mám vlastní názor, …“

  No – teď jsem trošku zaskočen. Z první věty mám takový pocit, že byste obsah onoho kázání v ničem nerozporoval, když se s bratrem teologicky shodujete a bratr se zase (minimálně v oblasti desátku) teologicky shoduje s kolegy Mrózkem a Wiselkou. Ze druhé věty mám už ale takový pocit, že … víte co – já budu konkrétnější, to bude asi nejlepší:

  Tuším pan Wiselka tam tvrdí, že co se týče desátků, tak v tomto ohledu dostal poznání od Pána – a to formou snu, kdy jej Bůh vyučoval o tom, jak se to s desátky má v dneších dnech. Klíčová otázka – berete slova pana Wiselky vážně, t.j. pokládáte jeho sen za skutečné zjevení od Pána, t.j. pak je třeba brát obsah onoho snu jakožto pravdivé Slovo Pánovo?

  A pak mne tam ještě zaujalo, že když člověk odevzdá desátek, Bůh mu požehná, to co mu zbyde, z čehož lze odvodit jednoduchou duchovní rovnici a to že: lepší je mít požehnaných 90% příjmů než nepožehnaných 100% příjmů. S tímto tvrzením souhlasíte (už si nepamatuji, který z tří kazatelů ho pronesl)?

  … co se týče pokrývky hlavy: Ach tak, chcete tedy tvrdit, že následující tvrzení sv. Pavla je lživé: „Neučí vás sama příroda, že nosí-li muž dlouhé vlasy, je mu to pro ostudu,“?
  Pokud je lživé, je otázka, zda se dá Písmu bezmezně ve všem věřit a pokud lživé není, pak je otázka, zda se dá v něčem věřit vedoucím sboru, který je dle Písma akorát tak pro ostudu :)?

 60. Alibaba

  ind: Když existuje absolutní morálka, pak má smysl činy hodnotit pouze podle ní.
  A když neexistuje tak co, jak se pak hodnotí činy?

 61. ind

  @Jaroslav Štejfa

  Provozování jakéhokoliv sexuálního styku je někdy hodno trestu a morálního odsouzení, někdy ne.

  To myslíte vážně? Pohlavní styk příčetného dospělého s dětmi není hodno morálního odsouzení vždy, ale jen někdy?

 62. ind

  @SH

  Ke snu br. Wiselky se ještě vrátím.

  … lepší je mít požehnaných 90% příjmů než nepožehnaných 100% příjmů

  Téměř souhlasím. Těch příjmů je ale vždy 100%, odevzdání 10% nemá smysl, pokud není dáváno s dobrovolným postojem.

  Každý ať dá, jak si předsevzal v srdci, ne se zármutkem nebo z donucení; vždyť radostného dárce miluje Bůh. 2Kor 9,7

  Ach tak, chcete tedy tvrdit, že následující tvrzení sv. Pavla je lživé

  Není lživé. To, co učí příroda, není nutně Boží vůle pro daného člověka.

  Po všechny dny jeho nazírského slibu nepřijde břitva na jeho hlavu; dokud se nenaplní dny, na které se zasvětil Hospodinu, bude svatý, nechá si volně růst vlasy na hlavě. Nu 6,5

 63. ind

  @Alibaba

  A když neexistuje tak co, jak se pak hodnotí činy?

  Těžko pak má nějaké hodnocení smysl. Jeden tvrdí to a druhý ono.

 64. SH

  Není lživé. To, co učí příroda, není nutně Boží vůle pro daného člověka.

  To je docela zajímavé, podle čeho tak může neosobní příroda učit tomu, že dlouhé vlasy jsou mužům pro ostudu. Chápu, že příroda může učit v tom, že třeba není dobré jíst mochomůrku zelenou. Nebo, že když pes má naježenou srst a zlověstně vrčí, je dobré se mu obloukoukem vyhnout. Ale, že by nás příroda v něčem školila v ohledně délky kadeří – tak to je mi opravdu veliká záhada.

  Ke snu br. Wiselky se ještě vrátím.

  Ano, to bych byl opravdu moc rád, kdybyste sen br. Wiselky patřičně okomentoval.

 65. gin

  Relativisté jsou ultra hlupáci, uvedu na příkladu:

  1) Když jsou morálky relativní, lepší se dá posoudit pouze subjektivně, v rámci daného systému. Ne objektivně mezi systémy.

  2) Podle středověkého křesťana a jeho systému je třeba lepší upálit čarodějnici nebo kamenovat homosexuála než je „tolerovat“ (pro některé samozřejmě), pro liberála opačně.

  3) Nemůžeme vědět, co je lepší, jestli morálka středověkého křesťana nebo liberála nebo někoho, je to tvrzení proti tvrzení a nic víc, v rámci systému jednoho je horší ten druhý, v rámci systému druhého horší ten první, objektivně nevíme.

  4) Proč tedy stále ty výzvy k obraně sekularismu nebo spíš k obraně tzv. „liberální“ demokracie (čti neliberálního gender multikulti neomarxismu). Proč stále tito lidé tvrdí, že jejich morálka je ta lepší, když je to jen tvrzení proti tvrzení a čistě subjektivní, proč stále ty výzvy a tlaky na svatby buzen nebo další věci, když je to jen relativní? Křesťané by tedy měli mít stejné právo dělat své zákony a muslimové také, nacisté také, prostě všichni. Ani demokracie není lepší či horší než diktatura, proč by nemohli zavést svou diktaturu, byť jsou v menšině? Prostě najednou se snaží zdejší neomarxisté tvrdit, že jejich cesta je ta objektivně lepší, nejen subjektivně, což je ovšem z principu, který vyznávají sami, jen tvrzení proti tvrzení a nic víc. Zlatej Orbán. 🙂

  Zatím a někdy po velikonocích třebas. 🙂

 66. Alibaba

  Alibaba: A když neexistuje tak co, jak se pak hodnotí činy?
  ind: Těžko pak má nějaké hodnocení smysl. Jeden tvrdí to a druhý ono.
  Připadáte mě jako člověk, který nežije v součsané společnosti (v Česku).
  Od toho jsou pak stanoveny zákony (tvořené zástupci ), které dělají tzv mínimální morálku. A soudy, které hodnotí.
  A smysl má vždy, jinak by byla ve společnosti anarchie.

  Jinak jste ještě nepopsal, kde je ta absolutní morálka, nejlépe v čem je kodifikovaná?
  Aktuální morálku v součsné společnosti v současném stavu neberu jako absolutní. Ale beru ji jako základ, ke které se veškeré činy porovnávají.

  To myslíte vážně? Pohlavní styk příčetného dospělého s dětmi není hodno morálního odsouzení vždy, ale jen někdy?
  Beru tohle zase jako příklad, kdy nejste schopen pochopit daný text. Tohle jste dal příklad, kdy platí to „někdy hodno trestu a morálního odsouzení“, pro (obecně) pohlavní styk.

 67. Jaroslav Štejfa

  K amébě gin:
  Trochu tělocvičné polemiky jistě nezaškodí, zejména s člověkem, který jen málokdy vyjeví své názory:
  Ad1) Morálky, jak popisné, tak normativní, budou do té doby relativní, dokud nějaký veleduch je před námi přestane skrývat tu pravou absolutní. Ale jinak všechny morálky i ta absolutní se nutně dají posoudit pouze subjektivně, tj. vznikne posudek plynoucí z mysli jedince, tedy odehrávající se v ní, neboť existuje pouze jako produkt jeho vnímání, morálka neexistuje samostatně, objektivně, tedy nezávisle na subjektivním mínění. Vůbec si myslet, že nějaké systémy se porovnávají mezi sebou samy, je nesmysl.
  Ad2) Zde přesně potvrzujete to, co tvrdím v bodu 1). Také zde lze zde pozorovat ohromnou změnu obecně přijímané morálky za pouhá tři staletí. Tehdy si i papež myslel, že je dobré držet se morálky Boží (asi tedy absolutní), tedy upalovat a kamenovat a dnes už si to já nemyslím, papež se raději nevyjadřuje a vy nevíte. Ale v ČR by vás za takový skutek odsoudili pro vraždu.
  Ad3) Jestliže nevíte, zda je lepší upálit stařenu kvůli jejímu údajnému čarodějnictví nebo celou aféru odsoudit jako špatnou, nebo pro vás nepřijatelnou, pak jen znova potvrzujete má slova – my dva máme zcela odlišné morálky, kterými se každý z nás řídí a nějaká absolutní se zatím nedostavila.
  Ad4) Proč tvrdím, že vaše morálka je horší, než ta moje? Odpověď zní – protože vy nevíte, zda je správné upálit člověka nebo ne. Protože nevíte, zda je demokracie lepší nebo horší, než diktatura. Protože jste si nevšiml, že křesťané, muslimové, nacisté mají stejná práva jako vy, buzny, já, prostě v této společnosti každý její člen. Musím upozornit, že mají i stejné povinnosti.
  A tak, i když si myslím, že mluvíte z cesty, zkuste odpovědět na otázku, čím byste tedy současný politický systém chtěl nahradit?
  Ještě prosba – kdo to jsou ti relativisté, neomarxisté, buzny a kdo je zde hlupák, a kdo jste vy (když se pořád za někoho schováváte), čeho se bojíte?
  Jaroslav Štejfa

 68. Medea

  Buzna s manželkou, kripl po mrtvici co má ostatní za nemocné, člověk tvrdící, že nás nečte a pak reaguje na Hady v letadle atd, volič Zemana co nesnáší Zemana, volič ANO co nesnáší Babiše, prostě debil s rozesraným mozkem po mrtvici, nemůže posuzovat, co je a co není kritické myšlení. Tvoje „liberální“ myšlení je vidět výše na paradoxech, které zastáváš, to raději být konzervativní (konzervativců je navíc hodně druhů a většinou nebývají čistí konzervativci)… 🙂

  Mystik Štejfa: opět, buď v rámci tvého systému je horší nácek a v rámci náckové systému jsi horší ty a nemáte jak to objektivní rozsoudit nebo máte, pak to už není relativní, ale jsou i absolutní kritéria. Tož tak… 🙂

  Zatím a po velikonocích někdy třebas, teď není čas. 🙂

 69. toli

  Všimli jste si že s postupující pandemií ze zdejších diskuzí zmizeli Hraničář (Nový Zéland) i reálný Gin (Hamburg) a reálná Medea (USA) ?

 70. Lemmy

  Toli, ale nevýhodou tunajších diskusií je, že môžu byť tu klony. Multinick teraz použil prezývku Medea.

 71. Lemmy

  Gin, ty máš veľmi zlú morálku, veľmi zlé morálne vlastnosti, pretože čo ťa do toho, čo robia dvaja muži vo svojej spálni? Nič ťa do toho nie je! Mám najradšej takých grobianov ako si ty, čo špehujú potajomky, čo sa deje v súkromí.

 72. Lemmy

  Ind: To myslíte vážně? Pohlavní styk příčetného dospělého s dětmi není hodno morálního odsouzení vždy, ale jen někdy?

  Toto je nepochopenie vety. Tá veta hovorí, že raz, jeden prípad, je hodný odsúdenia, napríklad pedofília, a v inom prípade, napríklad u dvoch dospelých homosexuálov, je to ich vec, ako sexuálne žijú.

 73. ind

  @Jaroslav Štejfa

  Pane Štejfo, opakovaně se mne ptáte, co má být zač absolutní morálka. Přitom je to velmi jednoduché.

  Mějme výrok: „Pohlavní styk příčetného člověka s dítětem je morálně špatný.“

  Pokud platnost tohoto výroku něčím podmiňujete, pak tento čin můžete zařadit do hodnocení dle relativní morálky.
  Pokud ne, pak je vámi tento čin pokládán za morálně špatný nepodmíněně, tedy absolutně.

  absolutní = nepodmíněný
  https://slovnik-cizich-slov.abz.cz/web.php/slovo/absolutni
  relativní = podmíněný
  https://slovnik-cizich-slov.abz.cz/web.php/slovo/relativni

  Máte odvahu mi odpovědět na mou otázku, zda platnost výše uvedeného výroku považujete za nepodmíněnou, nebo podmíněnou?

 74. ind

  @Lemmy

  Tá veta hovorí, že raz, jeden prípad, je hodný odsúdenia, napríklad pedofília, a v inom prípade, napríklad u dvoch dospelých homosexuálov, je to ich vec, ako sexuálne žijú.

  To by ale znamenalo, že pedofilní čin by byl morálně špatný nepodmíněně, tedy absolutně. Absolutní morálku však p. Štejfa odmítá. Čekám od něj tedy vysvětlení, jak to teda myslí.

 75. toli

  @LEMMY

  Gin, ty máš veľmi zlú morálku, veľmi zlé morálne vlastnosti, pretože čo ťa do toho, čo robia dvaja muži vo svojej spálni?

  To není Gin,to je multinick,když se zacvičíš tak rozdíl poznáš hned z první věty 🙂

 76. Jaroslav Štejfa

  Všem zde, včetně správců tohoto webu:
  Všimněte si améby gin-Medea. Pokud polemisujete s jejími názory (které patrně unikly nedopatřením ) okamžitě se schová za nadávky a nemá čas. A pak uteče pod jiné jméno.
  Jaroslav Štejfa

 77. Jaroslav Štejfa

  K indovi:
  Ale vůbec to není jednoduché.
  Mějme výrok: “Pohlavní styk příčetného člověka s dítětem je morálně špatný.”
  Vycházíte z předpokladu, že každý, kdo se s tím dostane do činění v jakémkoliv čase, musí rozhodnout, zda považuje výrok za pravdivý či ne a podle čeho? No podle svého subjektivního hodnocení. A protože se činy odporující výroku na světě dějí, nutně musíme přiznat, že nějaký jedinec či skupina považuje tento výrok za špatný (nepravdivý), odporující jeho normativní morálce, nebo možná za výrok dobrý (pravdivý), tedy za normu hodnou dodržování, ale nějaké okolnosti ho nebo je donutily normu porušit. Tady jsem vám teď popsal, že platnost toho výroku je podmíněna vědomím každého z nás, prostě to, co jsem napsal k amébě gin v bodě 1). Pokud jste si vybral synonymum absolutní = nepodmíněný, nesmíte zapomenout také na „úplný, naprostý, neomezený, zcela bezvýhradný“. Nelze pominout, že absolutní hodnotu něčeho lze nabýt pouze v uzavřeném systému. Tedy ta relace morálky je vztažena vždy k lidskému konání a počet lidí a jejich konání není omezen, tedy hledat zde absolutno je nesmysl. Takže třeba váš výrok můžete prohlásit za absolutní normu v morálce křesťanské (dnešní), nikoliv v morálce islámské, a v nespočtu morálek jiných, nedohodnete se ani na definici pojmu „dítě“.

  Shrnuto:
  Váš výrok považuji za normu obecně relativní – jsoucí ve vztahu k člověku, vyplývající ze srovnání s lidským chováním, platící, hodnocenou vzhledem k témuž, poměrnou, vztažnou, závislou na mínění společnosti, podmíněnou (op. absolutní). Viz výše.
  Jaroslav Štejfa

 78. Alibaba

  ind: Mějme výrok: “Pohlavní styk příčetného člověka s dítětem je morálně špatný.”
  Pokud platnost tohoto výroku něčím podmiňujete, pak tento čin můžete zařadit do hodnocení dle relativní morálky.
  Pokud ne, pak je vámi tento čin pokládán za morálně špatný nepodmíněně, tedy absolutně.

  Z mého pohledu ten váš samotný výrok už obsahuje podmínky, za kterých je platný. A to je „dítě“.
  Protože pan Jaroslav Štejfa psal obecně o „pohlavním styku“.

 79. ind

  @Jaroslav Štejfa

  Tady jsem vám teď popsal, že platnost toho výroku je podmíněna vědomím každého z nás.

  Člověk konající tento čin by pokládal pohlavní styk s dítětem za správný, ditě by před samým činem uvedl do stavu nevědomí vlivem drog, čin by se udál tajně, takže by o něm nevěděl nikdo kromě konajícího.
  Vědomím koho je v takovém případě podmíněna platnost tvrzení, že se jedná o morálně špatný čin?

 80. ind

  @Alibaba

  Z mého pohledu ten váš samotný výrok už obsahuje podmínky, za kterých je platný.

  Platnost výroku nemůže být podmíněna podmínkami, které výrok sám obsahuje, protože odstraněním daných podmínek bychom dostali odlišný výrok. Výrok platí nepodmíněně tehdy, když platí vždy za všech okolností.

 81. Medea

  To jestli je něco podmíněno existencí vědomí nepovypovídá o tom, zda je to absolutní či není. Výrok „něco nějak existuje“ je absolutně platný i když musí být samozřejmě někdo, kdo ho vyřkne. Přesto je platný právě proto, že už ten samotný výrok dokazuje svůj obsah a to nevývratně. Je jedno, že někdy v budoucnu nebude někdo, kdo ho bude chápat. Dokud bude něco existovat, obsah výroku bude pravdivý i bez ohledu na to, že ho nebude mít kdo rozluštit za třeba miliardu let.

  Že 2+2=4 je pravda vám tu Medea dokázala i bez existence člověka. Je to popis přírodně-matematického jevu, který existuje bez ohledu na člověka a jeho konkrétní číslené znaky a jeho řeč. Že někdo odmítá, že 2+2=4 v desítkové soustavě (obsah výroku, ne nutně konkrétní znaky dané řeči) přece neznamená, že má pravdu a že je to relativní, jen to znamená, že to někdo odmítá, nemusí mít racionální důvody. To samé u morálky…

  Stejně tak že existuje více protikladných morálek neznamená, že ta jedna z nich nemá úplnou pravdu (byť to třeba ne vždy jde dokázat), stejně tak existuje vedle sebe více různých i protikladných vědeckých teorií o té samé věci a jen jedna může být třeba v souladu se skutečností, byť to třeba nejde 100% dokázat a my to tedy nevíme a je to nejisté a relativní z našeho současného pohledu.

  Jak píšu, většinu věcí za relativní mam ve smyslu, že nevíme jaká je pravda, ale ne všecky. A to je rozdíl mě a mystika Štejfy.

  Zatím a někdy po velikonocích třebas, není čas. 🙂

 82. Alibaba

  ind: Platnost výroku nemůže být podmíněna podmínkami, které výrok sám obsahuje, protože odstraněním daných podmínek bychom dostali odlišný výrok. Výrok platí nepodmíněně tehdy, když platí vždy za všech okolností.
  V tom případě jste do výroku JŠ vy naopak něco dalšího doplnil (děti místo jakéhokoliv), a dostali jsme jiný výrok, vyčítal jste mu, za to myslí vážně.

  Srovnejte:
  JŠ: Provozování jakéhokoliv sexuálního styku je někdy hodno trestu a morálního odsouzení, někdy ne.
  ind: Pohlavní styk příčetného dospělého s dětmi není hodno morálního odsouzení vždy, ale jen někdy?

 83. Jaroslav Štejfa

  K indovi:
  Che, vy mi zde předkládáte skutek, o kterém ví pouze vědomí jednoho člověka a pak se mě zeptáte, koho vědomí takový čin morálně posuzuje? Hádejte, co vám odpovím.
  Odpověď: v systému je jedno vědomí a jeho úsudek je absolutní, ať si myslí cokoliv. Na to také spoléhá bláhově většina zločinců.
  Jaroslav Štejfa

 84. Jaroslav Štejfa

  K amébě, která předstírá,že je Medea (všimněte si, správci tohoto webu):
  Znova budu polemizovat s bezcharakterním člověkem, protože chci ukázat navíc jeho argumentační slabost.
  K „To jestli je něco podmíněno existencí vědomí nevypovídá . . .“
  Výrok “něco nějak existuje” není nic. Pokud se nedohodneme ani na jednom z třech slov tohoto výroku, co si pod nimi myslíme, nelze posuzovat jeho pravdivost, je nulová jako zabučení hovada nebo jeho pšouk, či jeho úplné ticho. Podobně „pravdivé“ je cokoliv, co dokáží rozlišit naše smysly, aniž cokoliv řekneme. Jaký je obsah vašeho výroku?

  K „Že 2+2=4 je pravda vám tu Medea dokázala . . . „“ (že se nestydíte se jí dovolávat)
  Hluboce se mýlíte. Je to skutečně popis přírodně-matematického jevu, ale uniklo vám, že popisy jevů jsou abstraktní imaginární jevy stvořené a uchovávané pouze v mysli inteligentních bytostí. Ve vašich úvahách fatálně zaměňujete výroky a reálný konkrétní svět. To samé u morálky…
  Protože sám říkáte, že jedna (morálka) může být třeba v souladu se skutečností, byť to třeba nejde 100% dokázat, jen potvrzujete má slova, že nejste schopen absolutní morálku předložit, stejně jako ind, takže jsme asi odkázáni na ty jiné, v relaci k lidské mysli.
  Alespoň kdybyste vážil slova, nevíte-li jaká je pravda, netvrďte zároveň, že 2+2=4 je pravda. Proč zrovna toto, když nevíte?
  Jaroslav Štejfa

 85. ind

  @Jaroslav Štejfa

  Podle vás je tedy morálně správné mít pohlavní styk s dětmi, když ten, kdo to činí, je o morální správnosti daného činu přesvědčen a není nikdo jiný, kdo by daný čin morálně posoudil, protože o tom činu neví.

  Považuji vás za morálně převráceného člověka.

 86. ind

  @SH

  S tím, že by daný sen byl od Boha, žádný problém nemám. Výklad snu rozsuzuji, jak po mne vyžaduje Písmo.

 87. ind

  @Jaroslav Štejfa

  Podle většiny hadíthů bylo Áiše v době sňatku s Mohamedem 6 let a manželství bylo konzumováno (došlo k pohlavnímu styku) v jejích devíti letech (podle at-Tabarího v deseti letech). Tato skutečnost je dnes často kritizována (pedofilie je trestná v mnoha zemích dnešního světa), kritika ze strany západní kultury se ovšem objevila až poměrně nedávno. Manželství s dětmi nebyla v tehdejší beduínské společnosti neobvyklá a po většinu historie bylo muslimskými historiky Ajšino mládí považováno za velmi pozitivní fakt a často vyzdvihováno, protože bylo vnímáno jako potvrzení jejího panenství a čistoty.
  https://cs.wikipedia.org/wiki/Mohamed

  Mohamedův čin se stal nemorálním až dlouho po jeho smrti? Myslíte to, co jste napsal, vážně?

 88. ind

  @Alibaba

  V tom případě jste do výroku JŠ vy naopak něco dalšího doplnil…

  JŠ: Odpověď: v systému je jedno vědomí a jeho úsudek je absolutní, ať si myslí cokoliv.

  Potřebujete snad ještě nějaké další vysvětlování?

 89. ind

  @Jaroslav Štejfa

  Pokud se nedohodneme ani na jednom z třech slov tohoto výroku, co si pod nimi myslíme, nelze posuzovat jeho pravdivost

  Z hlediska (klasické) logiky je výrok každé tvrzení, u nějž se má smysl ptát, zda je či není pravdivé, a pro nějž může nastat pouze právě jedna z těchto možností.
  https://cs.wikipedia.org/wiki/V%C3%BDrok_(logika)

  Nemyslíte si, že ke shodě myšlení stačí porozumět definicím pojmů, které se v daném tvrzení vyskytují?
  Být vámi bych začal pochopením pojmu výrok.

 90. Alibaba

  ind:
  V tom případě jste do výroku JŠ vy naopak něco dalšího doplnil…
  JŠ: Odpověď: v systému je jedno vědomí a jeho úsudek je absolutní, ať si myslí cokoliv.
  Potřebujete snad ještě nějaké další vysvětlování?

  Ano, protože motáte několik věcí do hromady.
  Považujete tyto dva výroky za shodné?:
  JŠ: Provozování jakéhokoliv sexuálního styku je někdy hodno trestu a morálního odsouzení, někdy ne.
  ind: Pohlavní styk příčetného dospělého s dětmi není hodno morálního odsouzení vždy, … (ale jen někdy?)

 91. dichr

  Pan autor si zřejmě neuvědomil, že řada zdravotníků, věřících i nevěřících, řadových sester atd. prokazuje daleko víc odvahy ne tím, že nerespektují zákaz návštěvy kostela, ale ošetřováním nakažených.

 92. SH

  @Ind

  Děkuji za odpověď, už jsem zprvu myslel, že jste na mne zapomněl, jako na svůj Bílej Kabát 🙂

  No tak to vidíte Inde, co je to platné, že máte superiorní inteligenci, když se necháte bez potíží opít rohlíkem v podaní sborového šarlatána, jakým Jo$€f Wi$€lka bez pochyby je :))

  A já ten váš sbor včetně vás a vašeho bratra považoval zprvu za takové svým způsobem „evangelikální jurodivce“ – bože, jak já byl naivní…

  https://www.youtube.com/watch?v=4s4DYNL0t4o

 93. Jaroslav Štejfa

  K indovi:
  Už jednou jsem vám odpověděl, tak znova naposled:
  Váš výrok ( . . .je morálně nesprávné mít pohlavní styk s dětmi) považuji za normu obecně relativní – jsoucí ve vztahu k člověku, vyplývající ze srovnání s lidským chováním, platící, hodnocenou vzhledem k témuž, poměrnou, vztažnou, závislou na mínění společnosti, podmíněnou (op. absolutní). Mimochodem, ano výrok je každé tvrzení, u nějž se má smysl ptát, zda je či není pravdivé, a pro nějž může nastat pouze právě jedna z těchto možností. No, a já tvrdím, že výrok “něco nějak existuje” je natolik prázdný, že se nelze vyjádřit, zda je či není pravdivý.
  Sám mi to potvrzujete příběhem Áiši a Mohameda. Byly doby, kdy tento čin skoro nikdo na světě asi nepovažoval za amorální – muslimové z přesvědčení o své „absolutní“ morálce a ostatní z nevědomosti. Doba a místo posuzování se změnily a ejhle vaše „absolutní“ morálka říká opak. Já také takové chování k dětem považuji za nemorální, ale zároveň nejsem slepý k morálnímu vývoji lidstva, které je lopotné a brodí se v krvi.
  Nebo – pokud si za slovo dítě dosadíte novorozenec, kojenec, batole, dítě školního věku, pubescent dospívající, možná dohlédnete pravdivost mého tvrzení v pojetí morálky v ČR v této době. Nebo – když přinutíte dospělou ženu k souloži s nedospělcem v rámci jakési pubertální zábavy, koho zde můžete morálně odsoudit? Ano odsudek můžeme mít morálně v pořádku až po dobrém uvážení a to nemusí zahrnout veškeré styku dospělého s dítětem. Ale těžko se to týká činů, o kterých nikdo kromě pachatele nic neví. Je směšné, že vy se cítíte morálně přesvědčen o odsouzení něčeho, o čem nic nevíte. Připomínáte mi místní amébu (nyní někdy za gina, někdy za Medeu), ten je také naprosto jist svou pravdou o věcech, o kterých sám prohlašuje, že nic neví.
  Na okraj: Zamyslete se nad těmito pojmy- něco-nic (nebo cokoliv jiného, třeba všechna podstatná jména); nějak- nijak (nebo jakékoliv příslovce); existuje-neexistuje (nebo jakékoliv sloveso). Jistě přijdete na to, že některá tvrzení nemají žádnou hodnotu pravdy či nepravdy. Podle mne třeba Něco nějak existuje, je stejně nesmyslné jako nic nějak (nebo nijak) neexistuje. Když na takové výroky nasadíte doporučenou výrokovou logiku, vyjdou vám nesmysly vůbec nepopisující reálný konkrétní svět a i ve světě abstraktním mohou sloužit pouze pro zábavu.
  Jaroslav Štejfa

 94. ind

  @SH

  Pokud si myslíte, že váš příspěvěk má nějakou informační hodnotu, tak se velmi mýlíte. Možná jste to napsal, že jste si potřeboval vnitřně ulevit. Co já vím, s čím máte problém a co vnitřně řešíte.

 95. ind

  @Jaroslav Štejfa

  Váš výrok ( . . .je morálně nesprávné mít pohlavní styk s dětmi) považuji za normu obecně relativní – jsoucí ve vztahu k člověku, vyplývající ze srovnání s lidským chováním, platící, hodnocenou vzhledem k témuž, poměrnou, vztažnou, závislou na mínění společnosti, podmíněnou (op. absolutní).

  Teď jste mne pobavil. Vzájemnou relaci slov obsažených v daném výroku zaměňujete s relativností pravdivosti tvrzení jako celku. Není divu, že se pak nemůžeme shodnout. Jak se říká… „jeden o koze, druhý o voze“.

 96. SH

  Jste nahý Inde – úplně nahý. Vy a ani nikdo z vašeho sboru v rukávu nic nemá – vůbec nic. A v konečném důsledku nejste ani takoví „srdcaři“, jak by se na první pohled mohlo zdát – já vím, prachy voní hezky, jen se to musí dobře „okecat“. To co tam v tom kázání vykládá váš bratr a ti další dva, to jsou prachsprosté účelové hovadiny pro oblbnutí důvěřivých členů sborů – o ničem jiném to není. A vy to kvitujete. Požehnaná výplata, požehnané automatické pračky a požehnané automobily 🙂 – jak moc musí být člověk naivní, aby těmhle komediálním nesmyslům opravdu uvěřil ?

 97. ind

  @SH

  já vím, prachy voní hezky, jen se to musí dobře “okecat”. To co tam v tom kázání vykládá váš bratr a ti další dva, to jsou prachsprosté účelové hovadiny pro oblbnutí důvěřivých členů sborů – o ničem jiném to není.

  Máte obrovskou smůlu, SH, ani jeden řečník o desátcích není placen ze sborových peněz členů.
  Ale máte pravdu, čím srdce přetéká, to ústa mluví. Mezi ateisty je běžné, že jim jde o peníze.

 98. SH

  není placen ze sborových peněz členů.

  O to ale přeci vůbec nejde, čím se dotyční živí – jde o tu snůšku těch šarlatánských blafů, kterými dotyční řečníci krmí své ovečky s jasným cílem: zabezpečit pomoci těch účelově poskladáných medových řečiček sborovou kasu. Jasně, že to nemůžete takto vidět, když jste si vymyl svůj mozek natolik, že určité věci už nejste schopen vnímat. To mne ani v nejmenším nepřekvapuje.

 99. ind

  @SH

  Jsem schopen vidět, jak soudíte lidské motivy bez důkazů.

  Kdy naposled bylo v CB Třinec Sosna předešlé kázání o desátcích, víte to?
  Sborová kasa je dle vás v problémech, že bylo potřeba o desátcích kázat?

  Víte, že s množstvím informací, které máte, působí vaše názory dost směšně?

  … zabezpečit sborovou kasu … 😀

 100. SH

  Víte, že s množstvím informací, které máte, působí vaše názory dost směšně?

  Věřte, že o dost méně směšně, než pohádky vašich duchovních vůdců a tom, jak je u tabule přezkušuje Duch svatý nebo o tom, jak Bůh žehná spalovacímu motoru auta nebo elektrickým domácím spotřebičům na zákládě toho, kolik pěnez a s jakým úmyslem a jak moc rychle lidé poslali na bankovní účet sboru 😀

  Kdy bylo předešlé kázání o desátcích v našem sboru, víte to?

  Jistě – před osmi léty – pan šarlatán to zmiňoval. A také nezapomenul zmínit, že pár lidem došlo o co tu jde a tak se sbalili a ve sboru se už nikdy neukázali. Ale je to mazanej chlap ten Josef – to vám povím … strašně se mi líbilo jak tam do věřících hustil, že desátek je nejlepší věnovat Bohu dned, jak výplata dorazí na účet, protože to je pak takové mnohem radostnější; když by člověk otálel a peníze zadržoval, mohl by je pak nedej Bože utratit i za něco jiného a tím by Boha vyloženě zklamal.
  Nejlepší je to dát prostě okamžitě-střelhbitě, protože když poplatí ovečka hypotéku, služby a energie a školní potřeby pro děcka a léky … tak najednou by se mohla ovečka zaleknout, jak málo jí zbyde a už by se jí nechtělo ten desátek Ježíšovi odevzdat. Když to zaplatí hned, tak nějaké otálení prostě nehrozí. Klobouk dolů před panem Wiselkou – tohle fakt vymyslel unu perfecto.

 101. SH

  Kdyby pan šarlatán otevřeně řekl – podívejte milovaní, chceme mít profesionálního kazatele na plný úvazek – tak jak to mají ŘKC a poďme se dohodnout, jak to společně všichni profinancujeme, tak neřeknu ani popel Inde.
  Ale takhle? – vždyť to je úplná fraška, co tam ti tři křečovitě převáděli. A tím, že jim na ty nesmysly kývete jste se odvařil též – nezlobte se na mne, ale je to tak.

 102. ind

  @SH

  Vy prostě nevěříte, že dávání (setba) přináší sklizeň.

  O co vám jde? Jde vám o peníze těch lidí, že když dají desátek, nebudou ve skutečnosti požehnaní?

  Toto však vězte: Kdo skoupě rozsévá, bude také skoupě sklízet; a kdo štědře rozsévá, bude také štědře sklízet. Každý ať dá, jak si předsevzal v srdci, ne se zármutkem nebo z donucení; vždyť radostného dárce miluje Bůh. A Bůh je mocen rozhojnit při vás každý dar milosti, abyste měli vždycky ve všem úplný dostatek a měli hojnost pro každý dobrý skutek 2 Kor 9,6-8

  Dávání vedené Bohem je vždy požehnané.
  Pro vás je nepředstavitelné, že někdo jako Wiselka nebo i apoštol Pavel káže o dávání, protože chce požehnání pro věřící.

  Věřící věří Božímu slovu a káže ho! To je překvapení! 😀

 103. SH

  Pro vás je nepředstavitelné, že někdo jako Wiselka nebo i apoštol Pavel káže o dávání, protože chce požehnání pro věřící.

  Víte co jsem vám psal o té superioriní inteligenci a opítí rohlíkem … nemusíte mi to dokazovat znovu, mě bohatě stačí ta jedna ukázka…

 104. Jaroslav Štejfa

  K indovi:
  Nezaměňuji.
  Jaroslav Štejfa

 105. ind

  @SH

  Víte co? Mně jsou vaše názory úplně ukradené. Mám životní zkušenosti s dáváním, ještě tehdy když jsem měl na rozdávání málo. Na mne osobně se naplnilo zaslíbení z 2 Kor 9,6-8.

  Sám jsem vyučoval o dávání, zcela nezištně, jen proto, že těm principům věřím.

  Ale asi to u ateistů funguje tak, že když dávájí, tak nakonec mají míň.

  Chcete zpochybnit něco, co jsem osobně zažil?

 106. SH

  Chcete zpochybnit něco, co jsem osobně zažil?

  Zážitky nikoliv, jejich teologickou interpretaci ovšem ano.

  V práci jsem jednu dobu pracoval s paranoikem. Nezpochybňoval jsem mu to, že se mu pokazil počítač – to bylo evidentní. Rozporoval jsem mu ale to, že to mu to o obědové přestávce provedl jeho kolega, kterého podezříval. Takže takto nějak.

 107. ind

  @Jaroslav Štejfa

  “Nepůjdeš s davem za špatnostmi. Nebudeš svědčit při sporu tak, že se nakloníš k většině a převrátíš právo, ani nebudeš nadržovat chudému při jeho sporu.”
  Toto jsou jistě dobré morální zásady, cítím to tak. Hádám, že to tak cítí většina lidí a tyto pocity měli lidé dávno před a mimo křesťanství .

  Hádáte, že většina lidí cítí, že se nemá naklonit k většině a převrátit právo?
  Necítíte ten logický nesoulad?

  normu … závislou na mínění společnosti,

  Kdybyste byl alespoň ve svých názorech konzistentní. Jednou považujete za morální jít proti většině, když je převráceno právo, později morálku odvíjíte od mínění společnosti.

 108. ind

  @SH

  Rozporoval jsem mu ale to, že to mu to o obědové přestávce provedl jeho kolega, kterého podezříval.

  Vždyť vy se chováte ještě hůř. On kolegu jen podezdříval, vy jste si jist, že bratři ve sboru kážou o desátcích neupřímně, jen aby zabezpečili sborovou kasu – podezdříváte lidi, se kterými jste – předpokládám – nikdy osobně nesetkal.
  Máte od sebe nebo ze svých zkušeností s jinými lidmi získané myšlenkové vzorce, které vás k danému úsudku vedou.
  Jak jinak obhájíte svůj způsob myšlení?

  Když jsem kázal o dávání já, předpokládáte, že jsem to dělal ze zištného důvodu?

 109. SH

  Máte od sebe nebo ze svých zkušeností s jinými lidmi získané myšlenkové vzorce, které vás k danému úsudku vedou.

  Ale no tak Inde – stačí si to kazání poslechnout a je myslím všechno jasné (vám ovšem ne, vy máte klapky na očích i na uších). Probíral jsem namátkou s několika jinými křesťany a ti to viděli dost podobně jako já. Ty křesťany také budete podezřívat z podujatosti :)?

  Když jsem kázal o dávání já, předpokládáte, že jsem to dělal ze zištného důvodu?

  Speciálně u vás nevylučuji kombinaci naivity a nezištného sebeklamu. U pana Wiselky ale nemám pochybnosti o tom, že on ty svoje ovečky vědomě tahá za nos.

 110. ind

  @SH

  Probíral jsem namátkou s několika jinými křesťany a ti to viděli dost podobně jako já. Ty křesťany také budete podezřívat z podujatosti :)?

  Máme na naivitu odlišný pohled. Budu mnohem více důvěřovat svědectví lidí, kteří s daným člověkem žijí, než těm, kteří se s ním nesetkali a hodnotí ho. Znám br. Wiselku osobně a znám osobně i členy jeho rodiny. Znám ho natolik, abych nevěřil tomu, že si ten sen vymyslel.

  Měl byste se podívat alespoň na pár dílů seriálu Columbo. Možná vám dojde, že lidé často nejsou takoví, jací se jeví.

 111. Medea

  Oprava chyb z mobilu, to víte, něco jako T602 nebo jak se to jmenuje (pokud to není jen matrix atd.), neustále to přepisuje slova:

  Ale ano, mystik Štejfa zde zaměňuje podmíněnost výroku k člověku/inteligentní bytosti a obsah výroku směrem k realitě. A nakonec realitu jako takovou (skutečný stav věcí, ne vždy 100% dokazatelný, samozřejmě, dokonce ani většinou, co tak kolem asi vidíme). To jsou dvě či tři odlišné věci. U té druhé platí ta absolutnost a u té třetí. O té mluví Ind a já, samozřejmě. To samé Medea jinobarevná. (pokud existují, o sobě to mohu říct určitě, min. o přítomném vědomí v současné chvíli).

  I když člověk nevysloví myšlenku „2+2=4 v desítkové soustavě“, bude to ( např. dle Medey a její přesné a logické argumentace v tomto případě) pravdivá skutečnost (nikoliv pravda ve smyslu výroku). Když to někdo vysloví, bude to pravda jakožto výrok (shoda obsahu výroku se skutečností), i když musel existovat někdo, kdo to vysloví. Ale i po smrti všech lidí a chytrých bytostí to bude stále pravda třeba vytesaná na kusu skály, jen nerozluštitelná pro okolní přírodu. Skutečnost „2+2=4 v desítkové soustavě“ by byla pravdivá i bez existence inteligentní bytosti (desítková soustava také, jakožto vzájemné přírodně-matematické vztahy nezávislé na člověku), inteligtentní bytost jen tuto skutečnost správně a dokázaně popsala (pravda jakožto výrok, nejen jakožto faktický stav věcí, ale jako popsání faktického stavu věcí). Takže ta podmíněnost platí jen u vyřčení výroku. Ne v dalších dvouch případech.

  Podle mnoha z vás je faktem evoluce či velký třesk (podle mě nejistá víra na základě nejistého pozorování, viz. logická možnost matrixu atd. – pravděpodobnost objektivně nevíme, důkazy nedůkazy, když nejsou 100% pro či proti, což zde nikde teď nevidím a v paměti to teď nenacházím, uvidíme do budoucna třeba). Buď je to jen lidský konstrukt nebo je to popis nějakého přírodního faktu (více čí méně přesný či nepřesný). Pokud je to jen lidský konstrukt, je to jen fanatazie, pokud se to stalo a do nějaké míry se tyto teorie shodují se skutečností, pak se to stalo a bez ohledu na lidský popis a něco jako evoluce či velký třesk proběhly i bez lidského popisu (stejně jako ekvivalent k základním matematickým pravdám). A člověk to nějak popsal, cca pravdivě, byť třeba ne úplně přesně v deailech. To se může doupřesnit časem či nemusí. Nevíme. Dokázané 100% to (zatím) není a možná nebude (ani nevíme kolika % to pravdivé je či není, jen nejistě). Ale buď se nějaká forma evoluce stala nebo ne. A nějak náš popis cca sedí nebo vůbec ne a žádná evoluce nebyla (žádná forma). Ta skutečnost (třeba nějaká forma evoluce) buď proběhla nezávisle na našich výrocích nebo ne. A pokud ano, pak to naše teorie nějak vystihují (přesně či nepřesně). I kdyby člověk nežil, tak by to proběhlo a člověk to jen nějak popsal (přesně či nepřesně), daný fakt (nějaká forma evoluce proběhla – pokud proběhla).

  Samozřejmě pokud věříte, že např. základní matematické pravdy (nemluvím o celé matematice) jsou jen lidská konstrukce, která nevystihuje nic z vnějšího světa, je to něco jiného, ovšem to se dá u některých základních matematických pouček vyvrátit. Ne u všech. Medea vám to tu převedla na základě logických ukázek. Neříkám celou matematiku, ale některé matematické jevy ano. Na rozdíl od evoluce či velkého třesku se to dá dokázat převážně logicky, což je pevnější ( v některém případě i 100% jisté) – než pouhé nejisté pozorování jako u velkého třesku či evoluce. I když složku empírie má v sobě i základní logika a v empírii též musíme naopak používat jistou logiku a to do velké míry, jestli chceme věci posuzovat správně/logicky (základní logika, dá se opět 100% dokázat).

  Stejně tak si relativismus protiřečí a logicky se vyvrací, když za absolutní pravdu bere relativsmus a sám se tak vyvrací, ale to je jiná debata. Skutečný relativista co se nechce vyvrátit by musel uznat, že může existovat něco absolutního i nemusí a my nevíme (to by bylo konzistentnější než brát relativismus za absolutní pravdu). To je první bod, druhý bod by byl, že princip, podle kterého to musí relatvista uznat je logický a absolutní. A tím by se opět vyvrátil. Bod dvě. Primitivní relativista jako je mystik Štejfa a jemu podobní uvíznou už v bodě jedna a nepochopí ho. A tak berou relativismus za absolutní pravdu, i když si to nechtějí přiznat, ale nakonec to vždy musí přiznat, když se na ně tlačí nebo utéct z debaty jako spráskaný pes (nebo jako Štejfové).

  Tedy výrok “něco nějak existuje” tu je díky nějaké chytré bytosti (jako jsem já ), ale obsah výroku bude pravdivý dokud něco bude existovat bez ohledu na existenci mě nebo někoho, kdo to umí přečíst či odhalit v budoucnosti – tento daný výrok. A je to 100% logicko-empiricky dokazatelné. Nevývratné. Tedy to není podmíněno. Daný logický vztah tu je a toto je jen 100% dokazatalný (v mémě případě asi) lidský popis stavu (pokud nejsem třeba robot atd.), který tu existuje nezávisle na člověku či inteligentní bytosti. Je nepodmíněný. Výrok ano, musí zde být nějaká bytost co ho vyřkne, obsah daný či spíše VYSTIŽENÝ výrokem – ale je už absolutní a nezávislý, to je jen popis faktu, který je dokazatelný a nezávislý na existenci inteligentní bytosti. K výroku tu někdo být musel, obsah výroku platí i bez ohledu na to, zda výrok někdo dokáže přečíst za miliardu let či zda tu někdo takový vůbec bude. Daná skutečnost pak platí i bez ohledu na výrok či existenci inteligentní bytosti. Platí to absolutně – dokud nějak existuje nějaká existence, je jedno, zda výrok někdy někdo přečte či ne, a pokud ho někdo vyřkne či ne, sama existence dokazuje existujenci logicky i bez existence inteligentní bytosti, to že to třeba nikdo nevnímá je jiná věc. Je to jako Země obíhající kolem Slunce (akorát to může být matrix, zatímco existence sama je jasná i bez ohledu na možný matrix), i bez ohledu na to, jestli někdo popíše obíhání Země kolem Slunce či to dokáže (jistě či nejistě), pokud Země obíhá kolem Slunce, pak to platí i bez ohledu na to, že to někdo popíše, daný fakt. Pakliže ano, je to fakt pravdivý a vystihuje pravdivou skutečnost nezávisle na tom, zda tomu někdo rozumí nebo s tím někdo (iracionálně) nesouhlasí. Je to fuk… A pokud to nikdo nevyřkne, Země dál obíhá kolem Slunce, pokud je to v danou chvíli pravdivá skutečnosti, i když to nikdo nevysloví. Stejně tak se základní matematikou jakožto přírodním jevem (ne oborem, který to jen popisuje, někdy přesně, někdy třeba méně).

  S absolutním podravem vaše zelená Medea (Jardo, já asi vidím, že ostatní vidí, že mam jinou barvu než Medea, ale nepotřebuji se podepisovat 8X za den jako ty, jen tě paroduji… ), tak po velikonocích možná. Váš absolutní vítěz 🙂

 112. SH

  Máme na naivitu odlišný pohled. Budu mnohem více důvěřovat svědectví lidí, kteří s daným člověkem žijí, než těm, kteří se s ním nesetkali a hodnotí ho.

  Často vidíme v lidech jen to, co chceme sami vidět. Znám se osobně hned se dvěma kolegy, kteří jsou v předdůchodovém věku a jejich manželky a děti vůbec netuší, že jejich manželé/otcové jsou homosexuálové. Já bych to do nich také nikdy neřekl, ale díky jistým okolnostem, které tu nechci nějak rozmazávat jsem se k této informaci bezděčně dostal. Váš argument tedy sice zní hezky, ale v praxi to vůbec nic neznamená – to je zase pro změnu moje zkušenost.

  Znám br. Wiselku osobně a znám osobně i členy jeho rodiny. Znám ho natolik, abych nevěřil tomu, že si ten sen vymyslel.
  Jistě, stejně tak věříte, že zdravotním sestrám dorůstají končetiny a psychotikům se během chvilky změní morfologie mozku. Věříte, že kdysi tu pochodoval nějaký Ježíš, který vstal z mrtvých a pak vyletěl do oblak a teď k vám pravidelně promlouvá. Věříte, že po smrti odkráčíte někam, kde budete žít věčně a nebude tam žádné bolesti a žádných útrap (až na ty, co budou pro výstrahu stravování plameny a jejich červ ne a ne zemřít). Věříte vlastním nesdělitelným pocitům přitomnosti Boha, věříte v „duchovní“ autenticitu vlastnách zážítků. Věříte spoustě věcí a já vcelku i chápu, proč si odmítáte byť jen připustit, že bratr Wiselka je v určitých ohledech tak trochu z jiného těsta, než vy 🙂
  Víte Inde – já jsem ten 2D člověk, jak říkáte a tak vidím určíté věci, které jsou vám z 3D pohledu skryté…

  Měl byste se podívat alespoň na pár dílů seriálu Columbo.

  To bych mohl – je to můj nejblíbenější detektivní seriál – některé díly jsem viděl, více než 5x.

 113. SH

  Možná vám dojde, že lidé často nejsou takoví, jací se jeví.

  Doporučuji vám epizodu „Labutí píseň“ kde hraje Johny Cash. Je to z církevního prostředí a můžete přitom popřemýšlet o jednotlivých pasážích kázání pana Wiselky, zda s nimi ve svém srdci nezištně souhlasíte nebo zda vás tam přeci jen něco lehce neznepokojuje…

 114. kabát

  SH: Děkuji za odpověď, už jsem zprvu myslel, že jste na mne zapomněl, jako na svůj Bílej Kabát

  Není to poprvé, co ind nereagoval. Vysvětluji si to tak, že odpověď nemá.

 115. toli

  Není to poprvé, co ind nereagoval. Vysvětluji si to tak, že odpověď nemá.

  Ind odpověď sice nemá ,přesto se nezamyslí a dále bude hlásat ty svoje blbosti,to se u něj neustále cyklicky opakuje a nejen tady.Inu křesťanství zažrané pěkně pod kůži 🙂

 116. SH

  No ono mi právě přijde, že Ind má tak nějak odpověď snad na všechno. Třeba, když křesťané berou do rukou hady a pijí jed, tak to dle něj není Boží znamení a zároveň naplnění závěru Markova evangelia, ale pokoušení Boha a to je prý zlé – takto reagoval, na mé popíchnutí, že jeho víra určitě není až tak silná, jako víra těch exotů ze snake handling church a vysvětlil to tak, že ti snake handleři k tomu nedostali pokyn od Boha – což je zjevně zbaběle vyhýbavé vysvětlení, protože jednak Marek nezmiňuje, že je tam podmínka nějakých přímých pokynů (jedinou uvedenou podmínkou je uvěřit) a druhak – on přeci nemůže vědět, zda nahodou takový pokyn nakonec nedostali (a ti exoti právě tvrdí, že pokyny od Pána nebo Ducha svatého dostávájí).

  No a k tomu, co „řešíme“ nyní – poslechni si Kabáte cca hodinové kázání na téma desátky sboru CB Třinec Sosna, aby sis udělal lepší představu o tom, čemu je Ind ochoten při své vysoké inteligenci věřit. Garantuji ti, že ta hodinku poslechu za to stojí – kázání obsahuje mnoho „perel“, které nejednoho věřícího vystraší (vždyť kdo by stál o to nemít požehnanou výplatu a automatickou pračku) a nevěřícího rozesmějí 🙂

 117. kabát

  @SH
  Dík za téma, aspoň nějak zabiji tu koronavirovou nudu. A to káže indovo brácha? A co samotný ind, ten tam také někde ztratí nějaké to slovíčko?

 118. SH

  Ind nemá ve sboru status staršího, jako jeho bratr, ale několik kázání již absolvoval. Zdá se, že ne všechny jsou nyní dostupné online, ale jedno tam přeci jen je: http://prntscr.com/rulmzt

  V kázání o desátkách vystupuje jeho bratr, ale má tam jen takový úvodní blok, přesto však nabitý „hlubokými duchovními myšlenkami“. Dozvídáme se zde například to, že (volně parafrázováno):

  Duch Svatý pudí Abraháma a Jákoba, aby dávali Bohu desátky, ještě dříve, než byl zjeven Zákon. Duch svatý v lidech vzbuzuje touhu (tím, že jim to vložil přímo do jejich srdcích) odevzat mu desátek ze svých příjmů.
  Bůh tedy prioritně vštěpil lidem touhu odevzdávat mu peníze a se Zákonem pak nijak extra nespěchal – ten přišel o stovky let později.

  Dále se dozvíme, že když by tě náhodou platící ovečko zžíraly pochyby o tom, zda si za tvůj desátek nepořídil pastor například zahradní bazén nebo nějakou jinou podobnou věc o které bys ovečko měla pochybnosti, je zřejmé, že v tvém srdci je něco, co potřebuje změnit. Přestaň se bát, přestaň se starat, nebuď ustaraná ovečko nad tím, co se s těmi penězmi bude dít – vždyt to jsou peníze, které dáváš radostně dobrovolně Bohu.
  A Bůh říká, že se dívá na srdce a že miluje toho radostného dárce. Když peníze předáš pastorům s radostí, Bůh ti ještě víc požehná, neboť tě chce vidět ještě radostnějšího než dosud. Opusť svoje starosti o peníze a požehnej Jeho jméno … vždyť tě k tomu pudí sám Duch svatý, aby ses podělil s Bohem.

  Ani se nedivím tomu, když se tohle před osmi roky snažili cpát lidem do hlavy, že jim pár věřících „ukázalo fakáče“ a sbor kvapem opustili (tohle tam přímo zmiňuje vrchní sborový šaman J. Wiselka).

 119. ind

  @SH

  SH, vaše názory mi přijdou hodně hloupé. Domýšlivost totiž často působí trapně.
  Jednou jste pohoršen tím, že bližního nepožádám o peníze, nikomu o své finanční potřebě neřeknu, ale obracím se s ní k Bohu, a další den mi jeden věřící peníze dá – bez toho, že bych se mu o své potřebě zmínil.
  Po nějaké době se od vás dozvím, že daný věřící je na peníze, protože káže o desátcích. 😀

  Věříte v štědré lidi, kteří „jsou na peníze“, v homosexuály laškující se ženami, … ?

  „Od té doby, co lidé přestali věřit v Boha, jsou ochotni věřit kdejaké pitomosti.“
  Gilbert Keith Chesterton, Jiří Grygar
  https://www.idnes.cz/technet/vesmir/astronom-jiri-grygar-80-let-karel-pacner.A160315_165520_tec_vesmir_kuz

 120. ind

  @kabát

  Jistota sdělení je v řečtině zdůrazňována tím, že jsou použity obraty, které vypadají tak, jakoby už daná věc nastala.

  Např.
  Přicházím rychle. Zj 3,11 (podle orig.)
  … spolu s ním nás probudil k životu a spolu posadil na nebeských místech v Kristu Ježíši. Ef 2,6

 121. SH

  Není nic vtipnějšího pod Sluncem, než když si evangelikální fundamentalista bere na pomoc citáty katolických modlářů poklekávajících každou neděli před souchou Královny Nebes :))

  Mmch Bílej Kabáte – dobře si povšimni, jak jsou mozky evangelikálů ovládané magickým myšlením. Normální člověk, když by potřeboval půjčit řekněme 10.000, požádá buď o úvěr nebo se přímo obrátí na kamaráda, zda by ho na čas nezaložil.
  Nikoliv tak křesťan Indova ražení. Ten mlčí zarytě jak Fučík a modlí se k Bohu. Bůh potom telepaticky instruuje nějakého ze solventnějších bratří, aby jen tak mezi řečí nabídli dotyčnému bezúročnou půjčku. A pak se oba zaradují, neboť není jiného vysvětlení, že za tím vším stojí Syn sedící na trůnu po pravici Otce. Bože to je komedie toto 🙂
  Kolik já jen už zažil takových koincidencí ve svém životě – naposledy si vzpomínám na tuto: v práci jsem potřeboval doobjednat nějaký software a nebyl jsem si úplně jistý, jakou edici a takové ty věci kolem. Tak říkám kolegovi – „hele: nemáš číslo tam na toho, no víš koho myslím, jak jsme před dvěma roky objednávali to a to – myslím, že by nám s tím mohl pomoct“. Dříve, než se podařilo příslušný kontakt dohledat – ding-dong-ding: mobil a tam neznámé číslo, zvednu to a just – přesně ten chlapík, že prý bude mít cestu na Jižní Moravu a jestli by se mohl stavit na kafe a pokecat, či náhodou třeba něco nepotřebujeme.

 122. SH

  Jinak – Ind se nám tu snaží nabulíkovat, že o žádnou sborovou kasu tu ve skutečnosti nejde, ale z toho kázání plyne něco krapet jiného:

  Přímo od Ducha svatého dozvídáme, že desátek patří do církve a nikam jinam a taktéž, že v rámci církve ustanovuje Bůh spolehlivé lidi (starší sboru samozřejmě), kteří budou dohlížet nad správným využitím desátku v souladu s Boží vůlí. Pokud chceme podporovat chudé nebo jinak potřebné, je třeba do kapsy sáhnout znovu a platit na rámec oněch 10%.
  Dále Duch svatý tvrdí, že nemiluje lidi nějak paušálně, ale miluje především (nebo možná i výhradně?) radostného nebo ochotného dárce (dle 2K9:7).

  Poznámka: čerpání desátků Wiselka odůvoňuje tím, že je třeba finančně zabezpečit nově příchozího fulltime kazatale, který má mít nárok na pěkný automobil a pěkné bydlení a zároveň je třeba, aby nechodil do zaměstnání a měl tak dostatek času se řádně připravovat na nedělní bohoslužby v pronajaté závodní jídelně, kde se sbor týden co týden schází. Dle Bible má být kvalitní kazatel odměňován dvojnásobně, takže požadavky na pořádné auto a bydlení jsou na místě a zcela v souladu s Boží vůlí 🙂

  Josef Wiselka na to opakovaně upozorňuje v dalším kázání, které se už desátků netýká (doslovný přepis Wiselkova projevu):

  Víte, když se dívám na Boží slovo, tak říkám: „Bože jak jsi kreativní v tom, jak jsme omezení lidé, když vidíme jenom ty desátky v tom oddílu …“ … a díky Bohu za to – měl jsem hodně telefonátů v průběhu týdne: „Josefe, jak mám dávat desátky, z čeho mám dávat desátky, co to jsou desátky, já říkám jednoduše: podívej se na výplatní lístek, skreslíš jednu nulu, a tolik patří do církve. To je základ a pak jsou ještě dary a oběti … a já vám přeji břatři a sestry církev; křesťanství není o desátcích, ale je to Boží princip“.

  „Skreslíš jednu nulu“ – to je super hláška, to si zkusím zapamatovat a následně někde použít 🙂

 123. ind

  @SH

  Jste úplně mimo. Nevidíte rozdíl mezi dáváním a půjčováním.
  Měníte názory jak ponožky. Nejdřív jsem dle vás upřímně naivní, pak se vám prý snažím něco nabulíkovat.

  Ateisté přinutí církve, aby byly součástí státu. Ateisté křičí, že církve jsou placené ze státních peněz. Nastává odluka církve od státu. Ateisté křičí, že si církve chtějí platit své služebníky sami.

  SH, vy jste snad přesvědčen, že Wiselka má být náš budoucí pastor. 😀

  Vaše názory prostě jen odráží to, jak to funguje mezi vámi ateisty.

  Napište mi zde, v čem se dané kázání o desátcích odchyluje od Bible, a pak může mít vaše argumentace nějakou hodnotu.

  … přesně ten chlapík, že prý bude mít cestu na Jižní Moravu a jestli by se mohl stavit na kafe a pokecat, či náhodou třeba něco nepotřebujeme

  Ten chlapík přece nepřijel jen tak, měl něco nekalého za lubem, že ano?

 124. ind

  @SH

  A tamější Židé byli ušlechtilejší než ti v Tesalonice: přijali Slovo se vší dychtivostí a denně pečlivě zkoumali Písma, zdali je tomu tak. Sk 17,11

  Toto praktikuji ohledně kázání desátků a vás to pohoršuje.

  Kázání jsem si „přecedil přes sítko Božího slova“.

  Jste pohoršen, když věřím Bibli? Je to pro vás nějaké překvapení?

 125. gin

  1) absolutní = jistě dokázané jako platné ( v mém podání) – 100% jistota něčeho bez ohledu na systém, resp. v jistě dokázaném systému, který tedy objektivně převyšuje všechny ostatní systémy – (myšlena v zásadě klasická logika)

  2) obsah výroku = ve výroku je zakódované nějaké poselství, obsah výroku, jednoznačný či mnohoznačný – a kdyby ho třeba nějací tvorové či lidé rozluštili za tisíce let jako kdysi egyptské písmo (hieroglyfické písmo), pak by poslání/obsah opět vypluly na povrch, ale celou dobu je to v něm přitomno, i když to nikdo přečíst neumí, když se to někdo přečíst naučí, opět se to vyjeví. Dále nepodmíněno existencí inteligentní bytosti, jen na počátku, kdy někdo výrok řekne či napíše a jeho obsah pravdivě/absolutně popisuje realitu (v našem případě pravdivě a dokázaně, byť někdy nevíme zda je to pravda či není, na naší ukázce jsme si ukázali, že v tomto případě to víme – absolutno – jistota – dokázanost, viz. výše).

  3) Pravdivý stav věcí = realita, bez ohledu na člověka, nepodmíněné.

  4) Pravda jako výrok = shoda obsahu výroku s realitou, shoda popisu se skutečností (bez ohledu na možný matrix atd…), pokud absolutní pravda = jistě dokázaná, tedy 100% dokázaná shoda popisu s realitou.

  Zatím a někdy po velikonocích třebas. 🙂

 126. gin

  Jinak shoda popisu s realitou myšlena jako přesný popis reality – soulad. Ne že přesný popis veverky = veverka. Ale že je to přesný/pravdivý (a nejlépe i 100% dokázaný) popis veverky.

  Jinak Ind tu odpovídá na věci víc logicky než někteří zdejší ateisté s rozmrdaným mozkem po mrtvici, co mají ostatní za nemocní i když jsou sami kriplové, co žijí jako buzny s manželkou, nesnáší Zemana a přitom volí Zemana, prý nás nečtou a pak reagují na konkrétní věci co sem (nebo jinam) napíšeme atd… Mě prý jeden takový zdejší nečte a mé příspěvky sem přitom přetisknul i z Granosalis. Tak moc konzistentní jsou někteří zdejší někteří ateisté (nemluvě o mysticích co vyznávají absolutní relativismus – super protiklad). 🙂

  Zatím a po velikonocích možná třebas 🙂

 127. SH

  Ateisté křičí, že si církve chtějí platit své služebníky sami.

  Abychom si rozuměli – nejsem natolik naivní, abych nevěděl, že provoz církevního spolku něco stojí. Jsem shodou okolností členem moravského rybářského svazu, kde přispívám jako každý řádný člen rok co rok na to, aby svaz mohl fungovat a v ceně poplatků je pochopitelně nejenom zarybnění revírů, ale i profinancování funkcionářů svazu, kteří vykonávají svoji činnost na plný úvazek, pronájem kanceláří svazu, atp. Potud všechno OK. Jenže, když by mi na svazu předseda řekl, že měl v noci sen, kde se mu zjevil svatý Petr – patron všech rybářů, který mu vyložil, že od letoška bude mimopstruhová povolenka za dvojnásobek, protože Bůh si přeje, aby si předseda pořídil Superba ve sportovní úpravě a když by na to náhodou někdo neměl prostředky, že je k mání levnější povolenka ale s tím, že Bůh nějak zařídí to, aby dotyčný jak je rok dlouhý nechytil kloudnou rybu … tak – no tak bych se ihned začal pozorně rozhlížet, kde v místnosti je skrytá kamera a kde je ukrytý televizní štáb TV pořadu „Ptákoviny“ – jiné logické vysvětlení by prostě nebylo – snad tak ještě varianta, že předseda je od přírody vtipálek nebo psychotik. Když se to samé stane v církevním sboru, ovečky prostě jen šáhnou hlouběji do „šrajtofle“, protože nikdo si prostě nechce znepřátelit Ježíše. Žádný hluboce věřící člověk si to s Bohem rozházet nechce. Právě proto vedoucí stanice CB Sosna mazaně říká, že oni nejsou žádná sekta, aby někoho do desátků nutili, ale zároveň to podá tak, že kdo je platit nebude, bude totální chudák, na kterého se Bůh dvakrát dobře dívat nebude – velice pochybuji, že by se za těchto podmínek našel hluboce věřící člověk, který by s tím placením chtěl nějak otevřeně „vyšvejkovat“ – to by byla „duchovní sebevražda“.

  Podtrženo sečteno – nekritizuji samofinancování marginálního pobožného kroužku. Poukazuji na způsoby dovedné manipulace ze strany starších, které upřednostňují namísto normální férové dohody o profinancování církevních hodnostářů pracujích na plný úvazek.

  SH, vy jste snad přesvědčen, že Wiselka má být náš budoucí pastor.

  To ani v nejmenším – z kázání je vcelku jasné, že nemluví o sobě. To ale pramálo ubírá z jeho zjevného šarlatánství.

  Napište mi zde, v čem se dané kázání o desátcích odchyluje od Bible, a pak může mít vaše argumentace nějakou hodnotu.

  To jste mne vážně pobavil. Chcete obhajovat šarlatánství starších pomocí publikace, kde pomalu co stránka, to nějaká fabulace ? To zní jako vtip. Ale přistoupil-li bych na tuto vaši bláznivou hru, tak už jen ten začátek toho příběhu o desátcích je celkem trapný (i když věřím, že jinak úspěšný) pokus přesvědčit znovuzrozené křesťany, že jsou potomky Abrahama a Ježíš Kristus je ten nejvyšší kněz a proto i na ně se vztahuje závazek dávat Bohu desátek a tak jak kdysi Abraham odevzdával desátek nejvyššímu knězi (Melchisedechovi) mají i oni odevzdávat desátek nejvyššímu knězi (Ježíšovi) – ovšem nikoliv přímo, ale prostřednictvím starších ve sboru (i když Ježíš sám nikdy nikoho o něco takového nežádal).
  Co se týče kreativity výkladu, která je založena na pospojováním kdečeho s čímkoliv, aby se dosáhlo požadované „fukncionality“, tak musím uznat, že tohle ovládá váš bratr a pan Wiselka na jedničku.

 128. SH

  Nevidíte rozdíl mezi dáváním a půjčováním.

  Není podstatné, zda se jednalo o půjčku nebo dar. Jde o to, že v těch koincidencích, které se sem tam dějí každému, vidíte působení pohádkové postavy ze židovských pověstí.

  Mimochodem – seznámil jsem se teď letmo s tezí o tom, že Ježíš dost možná neexistoval ani jako historická postava. Je to jen hypotéza, ale existují pro ni celkem zajímavé podpůrné tvrzení … no když jsem to četl, záhy jsem si tak nějak vybavil vás – pokud by to byla pravda, přišlo by mi obzváště vtipné, že vám v hlavě straší osoba, která ani neměla svoji předlohu v nějakém skutečně existujícím člověku 🙂

 129. ind

  @SH

  Když se to samé stane v církevním sboru …

  Takže podle vás chtějí v našem sboru pro budoucího pastora kupovat Superb?
  V takovém případě bych ze sboru okamžitě odešel.

  Nechápete, že dávání funguje na základě důvěry?

  Žádný hluboce věřící člověk si to s Bohem rozházet nechce.

  Ano, běda věřícímu, který by podporoval falešného služebníka.
  … ustavičné třenice mezi lidmi, kteří mají porušenou mysl a jsou zbaveni pravdy a kteří se domnívají, že zbožnost je pramenem zisku. Takovým se vyhni. 1Tim 6,5

  Poukazuji na způsoby dovedné manipulace ze strany starších …

  Manipulaci můžete dokázat jen tak, že ukážete na něco, co je v rozporu s Biblí a co zárověň svědčí v něčí prospěch.

  Chcete obhajovat šarlatánství starších pomocí publikace, kde pomalu co stránka, to nějaká fabulace

  Máte alespoň nějaké ze svých tvrzení, které jste schopen dokázat?

 130. ind

  @SH

  Mimochodem – seznámil jsem se teď letmo s tezí o tom, že Ježíš dost možná neexistoval ani jako historická postava.

  Vidíte, jak jste naivní. Uveďte prvního člověka, od kterého máme nějaké zpochybnění Ježíšovy historické existence.
  Myslíte, že tehdejší nepřátelé křesťanů byli úplně blbí, že by nezpochybnili jeho existenci, ale zpochybňovali by jeho Božství?

  Možná vás Bůh v mé hlavě straší, mně přináší pokoj.

 131. SH

  Takže podle vás chtějí v našem sboru pro budoucího pastora kupovat Superb?

  AutoMoto preference pana Wiselky pochopitelně neznám – ale slibte mi jedno, až sbor tu káru pořídí, napište nám tu, co to je zač a popřípadě pošlete fotografii toho vozu, ať se tu všichni pokocháme. Nezapomínejte, že dobrý služebník Pánův má být odměněn dvojnásobně a beru-li v potaz, že mezi „prostým lidem“ lze nejčastěji vidět fabie a oktávky různé výbavy a různého stáří, tak dvojnásobek by měl být minimálně ten superb.

  V takovém případě bych ze sboru okamžitě odešel.

  Jasně a přestal byste se stýkat s bratrem, který by v tom jel taky. Tomu ale ani vy sám nevěříte 🙂 Dopadlo by to tak, že byste si to nechal vysvětlit a až by vám toho superba nějak ve jménu Páně zdůvodnili, tak byste se zase uklidnil a všechno by šlapalo jako dřív.

  že ukážete na něco, co je v rozporu s Biblí

  Omyl – samotná Bible je nástrojem manipulace a židovské válečné propagadny a popisuje odstrašující příklady toho, cěho všeho jsou nábožensky zmanipulovaní lidé schopni (tím mám na mysli především Starý Zákon, abychom si rozuměli).

  Máte alespoň nějaké ze svých tvrzení, které jste schopen dokázat?

  Nevím jak to dokázat, když systematicky odmítáte číst moderní historicko-kritickou kritiku Písma. Vyžadovalo by to jisté úsilí z vaší strany, ale to už se tu zkoušelo mnohokráte a nikdy to nedopadlo. V tomhle ohledu jsem skeptikem.

 132. ind

  @SH

  Dopadlo by to tak, že byste si to nechal vysvětlit a až by vám toho superba nějak ve jménu Páně zdůvodnili, tak byste se zase uklidnil a všechno by šlapalo jako dřív.

  Chováte se jako troll, na toto nemá smysl reagovat.

  Nevím jak to dokázat, když systematicky odmítáte číst moderní historicko-kritickou kritiku Písma.

  Potřebuji mít tu kritiku podloženou důkazy. Chybějící důkaz není důkaz proti.
  Nevzpomínáte si, jak historičtí kritici popřeli existenci Piláta? 😀

 133. SH

  To, co vám přináší pokoj není žádný Bůh, ale vy sám – už to konečně pochopte.

  Uveďte prvního člověka, od kterého máme nějaké zpochybnění Ježíšovy historické existence.

  Není jich zase až tak úplně málo. Hledejte heslo „Christ myth theory“.

  Myslíte, že tehdejší nepřátelé křesťanů byli úplně blbí, že by nezpochybnili jeho existenci, ale zpochybňovali by jeho Božství?

  Pokud by bylo pravdou, že těch pár drobných zmínek o Ježíšovi v mimobiblických pramenech jsou pozdější interpolace křesťanských opisovačů, pak nemáme v ruce celkem nic zásadního, co by pro existenci historického Ježíše potvrzovalo. Bibli za spolehlivý zdroj informací o historickém Ježíšovi bohužel považovat nelze.

 134. kabát

  ind: Jistota sdělení je v řečtině zdůrazňována tím, že jsou použity obraty, které vypadají tak, jakoby už daná věc nastala.

  kabát: Ale ovšem. To,co píšeš je přece v kontextu jasné. Jenomže se to vůbec netýká těchto veršů:
  I vás, kteří jste dříve byli odcizeni a nepřátelští Bohu svým smýšlením a zlými skutky (dříve byli – čas minulý),
  nyní s ním smířil (nyní – čas přítomný),
  když ve svém pozemském těle podstoupil smrt (událost již proběhla – čas minulý),
  aby vás před boží tvář přivedl svaté, neposkvrněné a bez úhony – pokud ovšem pevně zakotveni setrváte ve víře a nedáte se odtrhnout od naděje evangelia (pokud setrváte – příslib do budoucnosti),
  jež jste slyšeli, jež bylo kázáno všemu stvoření po nebem ….(jež jste slyšeli, jež bylo kázáno – čas minulý, již se stalo). Kol 1.21-23
  Šmankote, jak by se mohli odtrnout od naděje evangelia, které teprve měli slyšet se vším stvořením pod nebem v budoucnu? Abych se od něčeho mohl odtrhnout nebo distancovat, musím to nejdříve poznat!

 135. kabát

  ind: Jistota sdělení je v řečtině zdůrazňována tím, že jsou použity obraty, které vypadají tak, jakoby už daná věc nastala.

  kabát: Ale ovšem. To,co píšeš je přece v kontextu jasné. Jenomže se to vůbec netýká těchto veršů:
  I vás, kteří jste dříve byli odcizeni a nepřátelští Bohu svým smýšlením a zlými skutky (dříve byli – čas minulý),
  nyní s ním smířil (nyní – čas přítomný),
  když ve svém pozemském těle podstoupil smrt (událost již proběhla – čas minulý),
  aby vás před boží tvář přivedl svaté, neposkvrněné a bez úhony – pokud ovšem pevně zakotveni setrváte ve víře (pokud setrváte – příslib do budoucnosti),
  a nedáte se odtrhnout od naděje evangelia, jež jste slyšeli, jež bylo kázáno všemu stvoření po nebem ….(jež jste slyšeli, jež bylo kázáno – čas minulý, již se stalo). Kol 1.21-23
  Tohle neokecáš.

 136. SH

  Chybějící důkaz není důkaz proti.

  Jenže ono to není jen o tom, co chybí. Vzdělávejte se, poznejte pravdu a ta vás osvobodí.

 137. SH

  Výborně Kábáte výborně. Za chvíli ovšem uvidíš produkt Indovy kongnitivné disonance – pokroutí si to gramaticky dle potřeby a bude tvrdit, že takhle to tenkrát pisatelé mysleli, protože Bible nemůže obsahovat žádné rozpory – pokud je tam vidíme, je to pouze tím, že nejsme dostatečně osvícení Duchem svatým.
  Ind je zkušenej kamuflážník vycházející z axiomu doslovné pravdivosti Písma, stejně jako ti ostatní církevní hodnostáři z jeho sboru.

 138. Jaroslav Štejfa

  K SH:
  V případě inda se asi dopouštíme oba stejné chyby. Nejlépe ji asi vyjadřuje citát přičítaný Edwardu Gibbonovi (britský historik 18. stol.)
  „Nedělám nikdy tu chybu, abych se přel s lidmi, k jejichž názoru nemám žádnou úctu.“

  Zde je ještě jedna citace od téhož autora: “ . . . síla vysvětlování má zřídkakdy velký účinek, s výjimkou těch šťastně disponovaných, pro které je však téměř zbytečná.“
  Jaroslav Štejfa

 139. SH

  JŠ:

  Ind je monstrum, resp. náboženství z něj udělalo monstrum. Svůj stav si zřejmě vůbec neuvědomuje. Naštěstí je jeho společenská nebezpečnost velice nízká, protože nemá mocenské ambice. To se ovšem může s postupujícím věkem změnit…

 140. sumitko

  Bože, tu je nuda. Server autistů. Po půl roce jsem se sem koukl a stále stejná prázdnota. 🙁

  Jaroslav Štejfa – to je uspávač hadů….

  Tak nic. Zase za půl roku se podívám

 141. kabát

  SH: Kolik já jen už zažil takových koincidencí ve svém životě – naposledy si vzpomínám na tuto: v práci jsem potřeboval doobjednat nějaký software a nebyl jsem si úplně jistý, jakou edici a takové ty věci kolem.

  kabát: Přesně tak. Tohle zažila většina z nás. Vzpomínám si, že jsem myslel na jednoho svého známého, se kterým jsem potřeboval něco vyřídit, když v tom mi v kapse zvoní mobil. A ejhle, hádejte kdo volal? Lidé Indova ražení hnedka za tím vidí to izraelské pouštní strašidlo, které nařizovalo zabíjet pacholata i kojence. Už dříve jsem se inda ptal, co si člověk musí udělat s mozkem, aby takové monstrum nazýval láskou?

 142. ind

  @SH

  To, co vám přináší pokoj není žádný Bůh, ale vy sám – už to konečně pochopte.

  Vybídnutí k pochopení mi připomíná řeči jednoho politika, který vůbec neumí argumentovat.

  Není jich zase až tak úplně málo. Hledejte heslo “Christ myth theory”.

  Takže první lidé zpochybňující historickou existenci Ježíše se objevili až koncem 18. století? 🙂
  Je to pro vás horší, než jsem si myslel.

  Pokud by bylo pravdou, že těch pár drobných zmínek o Ježíšovi v mimobiblických pramenech jsou pozdější interpolace křesťanských opisovačů …
  Tak to je skvělý příklad konspirační teorie. Můžeme ještě věřit historickým zápisům? Co když je křesťané zfalšovali?

  Vy opravdu věříte, že křesťané získali mj. přístup k zapisování židovského Talmudu a napsali tam toto?
  V předvečer Pesachu byl pověšen Ješu. Čtyřicet dní před konáním jeho popravy vyšel hlasatel a volal: „Bude ukamenován, protože provozoval čarodějnictví a sváděl Izrael k odpadu od víry. Kdokoli by mohl říci něco k jeho prospěchu, ať předstoupí a promluví na jeho obhajobu.“ Protože však nikdo na jeho obhajobu nevystoupil, byl pověšen v předvečer Pesachu.
  Babylonský Talmud, svazek 3, Sanhedrin 43a

 143. ind

  @kabát

  Tohle neokecáš.

  Předpokládám, že kdyby platil váš výklad, tak ap. Pavel pověsí svou službu zvěstovatele evangelia na hřebík a nedělá věci, o kterých píše v listu dále.

 144. ind

  @SH

  Ind je monstrum …

  „Ind je monstrum a jeho bůh nás, ateisty, v jeho hlavě straší.“ 😀 😀 😀

 145. SH

  Vy opravdu věříte, že křesťané získali mj. přístup k zapisování židovského Talmudu a napsali tam toto?

  Jenže to si to musíte přečíst celé, a ne jenom polovinu, víte 🙂 A také něco málo vědět o tom, za jakých okolností židé věšeli na dřevo. Věšeli je mrtvé – máte na to celkem dost referencí i v Bibli. Váš Talmudovský Ježíš číslo 1 byl ukamenován a jeho mrtvé tělo pak bylo pověšeno na dřevo. Posléze pak bylo popraveno i jeho 5 učedníků (je nesmírně zvláštní, že o hromadné popravě nějakých pěti Ježíšových učedníků se v NZ nedočteme ani řádku – asi to pisatelé evangelií nepovažovali za příliš důležité).
  Dalším vážným problémem je datace: http://prntscr.com/rv85le … váš kouzelník se zdá zemřel desítky let před svým vlastním narozením 🙂

  …se objevili až koncem 18. století?

  Pokud je pro vás stěžejní to, čemu se úporně věřilo v minulosti, proč nejste proponentem geocentrismu například :)?

  Co když je křesťané zfalšovali?

  Křesťané se neštítili vykrást židovské náboženství, na jehož základech si vybudovali svou legendu o vzkříšené zástupné oběti za hříchy světa. „Christ myth theory“ je určitý hypotéza, která mmj. kalkuluje s pozdějšími interpolacemi. To, že křesťansťí opisovači interpolovali ve prospěch své víry, je více než pravděpodobné (najděte si např. kritické rozbory Flavia Josepha), otázkou zůstává, která všechna historická díla mohou být tímto postižena … … ano, to je nelehká otázka, která skutečně může svádět ke konspiračnímu myšlení … nicméně, i když mnohé zmínky o Ježíší nemusí být nutně dílem pozdějších interpolací, stále je možnost, že dobový historik zapsal pouze fragment křesťanské legendy o Kristovi, což samo o sobě historicitu Ježíše, coby muže z masa a krve, nepotvrzuje.
  Já osobně to beru jako hypotézu, jejíž pravděpodobnost nedokážu příliš dobře posoudit, ale rozhodně bych tuto tezi úplně nevylučoval.

 146. kabát

  ind: Předpokládám, že kdyby platil váš výklad, tak ap. Pavel pověsí svou službu zvěstovatele evangelia na hřebík a nedělá věci, o kterých píše v listu dále.

  kabát: Tykali jsme si. Ale OK, asi chcete mít od toho neznaboha odstup. Respektuji to a taky vám budu vykat.
  To má jako dokazovat, že můj výklad je mimo?

 147. toli

  @Kabát
  To by platilo za předpokladu že by apoštol Pavel byl běžný člověk,průměr nevybočující z davu,leč apoštol Pavel byl psychopat což vyplývá z analýz jeho písemného projevu.Osobně bych k tomu ještě přidal slůvko misogyn což také vyplývá z jeho písemného projevu.

 148. ind

  @SH

  Dalším vážným problémem je datace …

  Jste schopen tu dataci nějak obhájit?

  Pokud je pro vás stěžejní to, čemu se úporně věřilo v minulosti, proč nejste proponentem geocentrismu například :)?

  Vy nechápete, že u historických událostí mají přednost záznamy, které byly pořízeny v dřívějším čase po události, než v pozdějším? Co takhle nemíchat hrušky s jablkama?

  Křesťané se neštítili vykrást židovské náboženství, na jehož základech si vybudovali svou legendu o vzkříšené zástupné oběti za hříchy světa.

  Myslíte, že tyto texty napsali křesťané?

  Nestačí, abys byl mým otrokem k pozdvižení kmenů Jákobových a k navrácení zachovaných z Izraele, nýbrž dám tě za světlo národům, abys byl mou záchranou až na konec země.

  My všichni jsme zabloudili jako ovce, jeden každý jsme se obrátili na svou cestu, a Hospodin na něho nechal dopadnout vinu nás všech. Byl zdrcen, ale pokořil se a neotevřel ústa: jako beránek vedený na porážku a jako ovce před střihači byl němý, ústa neotevřel. Skrze útlak a soud byl vzat, kdo se bude zabývat jeho údělem? Neboť byl vyťat ze země živých, jeho rána přišla za přestoupení mého lidu.

  Svým poznáním můj spravedlivý otrok ospravedlní mnohé a jejich provinění on sám ponese.

  Jste si pěkně naběhl na vidle… 🙂

 149. toli

  Také je nutné si uvědomit že Pavel je původním povoláním voják.Je zvyklý dobývat a vládnout,nesnáší odpor a reaguje na něj velmi agilně.Přestupem ke křesťanství sice formálně uznal Krista jako vládce avšak v realitě Kristus jako pouhá ikonická idea (nikoliv živá osoba) vládne přesně tím způsobem jaký chce Pavel.
  Od Krista není v bibli ani čárka,výroky,nařízení a přikázání údajně od Krista mu vkládají do úst jiní.

  Kristus prý pronesl…..Kristus prý řekl……

 150. SH

  Opravdu moc se těším na to, jak tu bude Ind rozvíjet svoji vlastní konspirační teorii o tom, jak židé fatálně chybují při čtení Talmudu, když tvrdí, že Ješu sorcerer byl ukamenován k smrti a pak standardně pověšen do soumraku na dřevo, protože v tom Talmudu zkrátka nevidí skutečnost, že Ješu byl ve skutečnosti zbičován a na dřevo pověšen živý, kde několik hodin v bolestech umíral: http://prntscr.com/rv9kwp

  Pak nám ještě Ind vysvětlí, jací jsou to židé popletové, když zařadili (v kontextu celého Talmudu) popravu Ješu sorcerera do období vlády krále Alexandre Jannaiose, který zemřel roku 76 př. n. l.: http://prntscr.com/rva3dz

  Židé jsou zkrátka diletanti, kteří neznají vlastní dějiny, neorientují se v nich, ale naštěstí tu máme horlivého evangelikála, který byť neumí ani slovo hebrejsky, a z Talmudu zná toliko pár do angličtiny přeložených odstavců, uvede věci na pravou míru.

 151. ind

  @kabát

  Můžeme si tykat. Vykám v diskuzi ze zvyku.

  To má jako dokazovat, že můj výklad je mimo?

  Pavel tím, co napsal, určite nemyslel, že všem už bylo zvěstováno evangelium, protože jinak by dále v dopise nežádál věřící o modlitby, aby mu Bůh ke kázání evangelia otevřel dveře slova.
  Výklad Bible musí být konzistentní.

 152. SH

  Výklad Bible musí být konzistentní.

  A už je to tady Kabáte, ani jsme na to nemuseli příliš dlouho čekat: citace – „a bude tvrdit, že takhle to tenkrát pisatelé mysleli, protože Bible nemůže obsahovat žádné rozpory“.

 153. ind

  @SH

  … jak židé fatálně chybují při čtení Talmudu

  Můžete si přečíst pouze slova tučným písmem, protože jen ta jsou v originále.

  http://prntscr.com/rva3dz
  Vždyť tam jsou napsány úplné bludy.
  Židé nechtěli, aby o velikonocích Ježíš visel na kříži. Ježíš v době Pesachu na kříži nevisel.

  Poněvadž byl den přípravy a Židé nechtěli, aby těla zůstala přes sobotu na kříži — tu sobotu byl totiž velký den —, požádali Piláta, aby byly ukřižovaným zlámány nohy a aby byli sňati z kříže. Jan 19,31

  A důvod?
  … na pověšeném je Boží kletba. Neznečisti svou zemi, kterou ti Hospodin, tvůj Bůh, dává do dědictví. Dt 21,23

  zařadili (v kontextu celého Talmudu) popravu Ješu sorcerera do období vlády krále Alexandre Jannaiose, který zemřel roku 76 př. n. l.
  A důkaz? Jen to, že je napsáno, že Ješuu pověsili?

  Bůh našich otců probudil z mrtvých Ježíše, kterého jste vy pověsili na dřevo a zabili Sk 5,30
  My jsme svědky všeho, co učinil v té krajině Židů a v Jeruzalémě. A oni ho pověsili na dřevo a zabili.

  Židé jsou zkrátka diletanti, kteří neznají vlastní dějiny, neorientují se v nich

  To se spíše vy neorientujete v židovství.

 154. ind

  @SH

  a bude tvrdit, že takhle to tenkrát pisatelé mysleli, protože Bible nemůže obsahovat žádné rozpory

  Nejste schopen chápat kontext v rámci jednoho listu jednoho pisatele?

 155. SH

  Jste si pěkně naběhl na vidle…

  Čím přesně? Že tu prezentujete různočtení? Že si kdysi autoři evangelií z básnicky podaného (a víceméně abstraktního) textu Isa53 & spol odvodili, že by se mohlo jednat o lidskou bytost a nikoliv o Izrael, jak to judaismus chápal, chápe a chápat bude (až na pár poblouzněných mesiánských židů, kteří se nechali zblbnout Novým Zákonem). Tohle mě má ohromit ?:)

  Vy nechápete, že u historických událostí mají přednost

  Však si zběžně nastudujte hypotézy o interpolacích Flavia – ty jsou ke dnešnímu dni asi nejlépe rozvedené a jsou logicky konzistentní. Pak snadno pochopíte, proč se někteří autoři domnívají, že se nejedná o původní Flaviuv text.

 156. kabát

  ind: Pavel tím, co napsal, určite nemyslel, že všem už bylo zvěstováno evangelium, protože jinak by dále v dopise nežádál věřící o modlitby, aby mu Bůh ke kázání evangelia otevřel dveře slova.
  Výklad Bible musí být konzistentní.

  kabát: Teď jste na to kápl. Rozpory v bibli, kterých je tam jako máku, musíme vykládat tak, aby to ve výsledku ladilo s vašimi (křesťanskými) představami o tom, jak to všechno bylo, jaký bůh je nebo co nás čeká. Vy přece na svých shromážděních také stále dokola omíláte evangelium a přitom jste to slyšeli a četli nesčíslněkrát. A stále hledáte u boha nové inspirace pro další kázání. Nebo snad ne?

 157. SH

  Jako bych to neříkal – evangelikál se znalostí 3 odstavců Talmudu v nepůvodním znění se rozhodl opravit židovské historiky a rabíny, kteří se v Talmudu čítajícím tisíce a tisíce stran textu hrabou celičký svůj život. Tohle působí opravdu hodně, hodně nedůvěryhodně Inde. Je zcela evidentní, že vám nejde o poznání pravdy, ale spíše o setrvání ve svých vlastních zbožných přání – a je to na vás až moc vidět, tato tendence.

  Můžete si přečíst pouze slova tučným písmem, protože jen ta jsou v originále.
  Ano přesně tak. Výklad jen podtrhuje to, že v originále není nikde zmínka o tom, že kamenování bylo z nějakých důvodů zrušeno a nahrazeno ukřižováním. Vše proběhlo tak, jak bylo ustanoveno.

  A důkaz?
  Židé datují onu událost na základě vztahů s jinými textovými pasážemi Talmudu. Jste schopen doložit nějaký věrohodný důkaz, že text v Talmudu se vztahuje k událostem kolem roku 30 n.l.? Pokud nikoliv, bude asi lepší se držet závěrů těch, pro které je Talmud předmětem celoživotního studia – co vy na to?

 158. ind

  Že si kdysi autoři evangelií z básnicky podaného (a víceméně abstraktního) textu Isa53 & spol odvodili, že by se mohlo jednat o lidskou bytost a nikoliv o Izrael, jak to judaismus chápal

  Neboť byl vyťat ze země živých, jeho rána přišla za přestoupení mého lidu. A určili mu hrob mezi ničemy, ale byl s bohatým ve své smrti, protože se nedopustil násilí a v jeho ústech nebylo lsti.

  Svým poznáním můj spravedlivý otrok ospravedlní mnohé a jejich provinění on sám ponese. Proto mu dám podíl ve velikých zástupech a s nespočetnými bude dělit kořist, protože vylil na smrt svou duši a byl započten mezi vzpurné. On odnesl hřích mnohých a je přímluvcem za vzpurné.

  V těchto textech lze určitě onoho služebníka sjednotit s národem Izraele. 😀

  (až na pár poblouzněných mesiánských židů, kteří se nechali zblbnout Novým Zákonem)

  Vy jste vtipný, prý Novým Zákonem.

  …s oblaky nebes přicházel synu člověka podoben, přiblížil se až k Věkovitému a před něj směl předstoupit. Byla mu dána vláda a čest i království a všichni lidé, národy a jazyky jej budou uctívat. Jeho vláda je vládou věčnou, nepomíjivou, také jeho království, jež nebude zničeno. Da 7,13-14

 159. SH

  Vždyť tam jsou napsány úplné bludy.

  Ty bludy jsou ale čerpány přímo z křesťanských písem: http://prntscr.com/rvbwt3 🙂 Proč tam zmínili vykladači Talmudu pouze Markovo datum, těžko říci, ale každopádně to nemění nic na tom, že ze „Sanhredin 43a“ nevyplývá, že by bylo kamenování zrušeno a nahrazeno ukřižováním + je tu ještě ta bezprostřední poprava těch 5 učedníků: je velmi nepravděpodobné, že by takovou věc Písmo nezmínilo, když například ukamenování učedníka Štěpána je popsáno poměrně detailně. Argument „he was close to the government“ záměrně nezmiňuji, těžko totiž říct, co si pod tím má člověk vlastně představit.

  V těchto textech lze určitě onoho služebníka sjednotit s národem Izraele.

  Pozorně si přečtěte následující kapitolu Isa54 a pak něco mluvte 🙂

  Vy jste vtipný, prý Novým Zákonem.

  Samozřejmě, že pobláznění vlivem Nové Smlouvy – judaismus si Da7 a Isa53 nespojuje.

 160. ind

  @SH

  A když již nastal večer, poněvadž byl den přípravy, to jest den před sobotou, přišel Josef z Arimatie, vážený člen rady, který také sám očekával Boží království. Osmělil se, vešel k Pilátovi a požádal o Ježíšovo tělo.
  Mk 15,42

  Ježíš byl ukřižován před svátkem Velké Noci i podle Markova evangelia.

  nevyplývá, že by bylo kamenování zrušeno a nahrazeno ukřižováním

  Nevyplývá. Z textu Talmudu nevyplývá ani opak – vaše tvrzení.

  Pozorně si přečtěte následující kapitolu Isa54 a pak něco mluvte

  Ano, o Izraeli se v Iz 54. kap. hovoří v ženském rodě jako o ženě Hospodina. Jaký má smysl, že mi potvrzujete něco, co sám tvrdím?

  Jak se vyrovnáte s tímto?
  A ty, Betléme efratský, který jsi nejmenší mezi judskými rody, z tebe mi vzejde ten, kdo bude vládnout nad Izraelem, ten, jehož původ je odedávna, ode dnů věčných. Mich 5,1

  Pustil jste se na tenký led… 🙂

 161. ind

  @SH

  A jak vůbec vysvětlíte toto?

  Neboť chlapec se nám narodil, syn je nám dán; na jeho rameni spočinulo panství. Dal mu jméno Podivuhodný rádce, mocný Bůh, Věčný Otec, Kníže pokoje. Nebude konce vzrůstu jeho panství a pokoje na Davidově trůnu a nad jeho královstvím, aby ho mohl upevnit a posilnit v právu a v spravedlnosti od nynějška až navěky. Iz 9,5-6

 162. SH

  Židé to vidí poměrně jasně – jak mohl být Ježíš mrtvý dříve, než dojedl společně s učedníky korban pesach? Z hlediska judaismu to nedává logiku (je vidět, že v té Nové Smlouvě je docela čurbes):

  V dobách, kdy existoval Chrám, byl jedním hlavních zvyků korban pesach. Každá rodina (nebo v případě, že rodina byla málo početná a nezvládla by sníst celého beránka, skupina rodin) musela přinést oběť mladého beránka nebo kůzlete do Chrámu odpoledne 14. dne měsíce nisan a večer jej pak sníst (po soumraku již bylo 15. nisanu). Ještě před časem oběti beránka bylo třeba zbavit se všeho kvašeného. Beránek musel být opečen a jeden s macesy a merorim. Musel se také dávat pozor, aby se obětnímu beránku nezlomila žádná kost. Žádné maso pak nesmělo zbýt do rána. To, které zbylo se muselo po svátku spálit.

  Z hlediska judaismu dává smysl, že Ježíš 14. pojedl berana v souladu s tradicemi a 15. byl ukřižován. Markovo evangelium jasně mluví o prvním dnu nekvašených chlebů, což je „bdikat chamec“ a ten je 14. O dnu „bdikat chamec“ teprve připravovali korban pesach, který pak společně navečer jedli, takže je vyloučenou, aby Ježíš tou dobou byl mrtev. Chápete ten zjevný rozpor s veršem o Josefovi z Arimatie?

  A ty, Betléme efratský, který jsi nejmenší mezi judskými rody, z tebe mi vzejde ten,

  Pisatelé evangelií samozřejmě tento verš(e) znali a na základě textu vyfabulovali pohádku a cestě z Nazaretu do Betlému … to je přeci to vůbec nejmenší. Nazývat tohle splněným proroctvím je vyloženě pošetilost.

  hovoří v ženském rodě jako
  Rozumím vám, chcete moc, aby to bylo přesně tak, jak byste to potřeboval, ale ono to tak není: http://prntscr.com/rvegb1

 163. SH

  Neboť chlapec se nám narodil, syn je nám dán;

  A jak přesně toto prosím souvisí s pověšením jakéhosi Ješu sorcerera na dřevo ? Ač se snažím, žádnou spojitost neregistruji.

 164. ind

  @SH

  Z hlediska judaismu dává smysl, že Ježíš 14. pojedl berana v souladu s tradicemi a 15. byl ukřižován.

  Den začíná pro židy večerem. 14. dne Ježíš pojedl berana, téhož dne v noci ho zatkli, ráno šel před Piláta, v 9 ho ukřižovali, v poledne nastalo zatmění, ve 3 odpoledne zemřel, sundali ho z kříže ještě před začátkem dalšího dne, svátku Pesach, kdy se jedl velikonoční beránek.

  V prvním měsíci od čtrnáctého dne měsíce večer budete jíst nekvašené chleby až do večera dvacátého prvního dne toho měsíce. Ex 12,18

  Takže Bible v tom je přesná.

  Nazývat tohle splněným proroctvím je vyloženě pošetilost.

  Asi nechápete, že ty verše jsem zde dal proto, abych popřel vaši tezi o mesiášských židech, že se inspirovali Novým Zákonem.

 165. ind

  @SH

  Ano, o Izraeli se v Iz 54. kap. hovoří v ženském rodě …

  hovoří v ženském rodě jako
  Rozumím vám, chcete moc, aby to bylo přesně tak, jak byste to potřeboval, ale ono to tak není

  Samozřejmě že to tak není, když vytrhnete část z mé věty a reagujete tak na něco zcela jiného, než jsem napsal.
  Že vám není hanba!

 166. SH

  Den začíná pro židy večerem. 14. dne Ježíš pojedl berana

  Technicky nemožné.

  Prvního dne nekvašených chlebů, když obětovali velikonočního beránka (první den nekvašených chlebů, kdy se obětuje beran nebo kozel je 14. nisan – předvečer svátků Pesach – z tohodle se nevykroutíte i kdybyste se snažil sebevíc), mu řekli jeho učedníci: „Kam chceš, abychom odešli a připravili ti k jídlu velikonočního beránka? “ I poslal dva ze svých učedníků a řekl jim: „Jděte do města a potká vás člověk, který ponese džbán vody. Jděte za ním a tam, kam vejde, řekněte hospodáři: ‚Učitel říká: Kde je moje místnost, kde bych se svými učedníky pojedl velikonočního beránka? A on vám ukáže velkou horní místnost, již prostřenou a připravenou, a tam nám připravte jídlo.“ Učedníci vyšli, přišli do města a nalezli vše, jak jim řekl, i připravili velikonočního beránka. Když nastal večer, přišel s Dvanácti.

  „Den začíná pro židy večerem“ – přesně tak a proto platí následující:

  „Když nastal večer“ – tzn. že když učedníci zařizovali rezervačku u hospodáře a opekáli berana, tak večer ještě nebyl – ten nastal, až bylo všechno nachystáno a Ježíš s učedníky zasedl ke stolu. Aby vám to sedělo, musely by se ty přípravy dít 13. nisanu, což by jednak bylo proti ustálené tradici (existuje výjimka v případě, kdy by Pesach začínal sobotou, ale to by se pak naopak všechno ještě víc zamotalo) a druhak by pak nesedělo tvrzení „Prvního dne nekvašených chlebů, když obětovali velikonočního beránka, mu řekli jeho učedníci…“. V té vaší pohádce vám prostě chybí jeden den nebo alespoň půl dne. Učedníci zařizovali věci kolem večeře a pak nastal soumrak – až pak chápete, až pak došlo céčkovsky vyjádřeno Nisan++;
  Ano, Ježíš pak stihne v jednom dni večeři i svoji vlastní smrt, ale učedníci už nestihnou v tom samém dni přípravy na večeři, protože k těm prokazatelně došlo ještě před večerem. To ale není možné, protože Bible tvrdí, že učedníci připravovali večeři v ten samý den, kdy Ježíš zemřel – je tam napsané: PRVNÍ DEN NEKVAŠENÝCH CHLEBŮ. http://prntscr.com/rvkoav

  Nedá se nic dělat Inde – budete muset požádat Pána o poznání, na tohle zjevně obyčejný lidský rozum nestačí.

 167. Jaroslav Štejfa

  Dostala se mi do ruky kniha V. Liščáka „Bratr Odorik a jeho zpráva o východních krajích světa“ (Academia, Praha 2019).
  Odorik (asi 1280-1303) byl františkánský mnich, cestoval do Číny a zpět, pobyl v ní řadu let. Jeho význam je, ne-li větší, tedy srovnatelný s Marco Polem.
  Proč to píšu. Je jisté, že žil, je vysoce pravděpodobné, že v Číně a v krajinách mezi Evropou a Asií pobýval a žil. Na sklonku svého života nadiktoval své paměti a zážitky spolubratru v řádu. Tedy jsou jeho vzpomínky daleko autentičtější, než celý Talmud či Bible. A hovoří v nich přirozeně konkrétněji.
  Ale:
  Odorikův rukopis měl několik redakcí, originál (dokončen r. 1331) se nedochoval. Dá se rozpoznat 6 redakčních úprav jistě. Dosud bylo identifikováno na 140 rukopisů Odorikova díla. Cestopis byl následně překládán do skoro všech evropských jazyků. To zabralo několik set let. V. Liščák celou věc hodnotí, že jde o typický případ „aktivního textu“, který prošel četnými a často hlubokými modifikacemi vedoucími k radikální deformaci jeho formy.
  Výsledkem je že renomovaní badatelé v této oblasti zastávají názory od toho, že jestli někam došel, tak do Cařihradu, až po to, že zastával léta post místodržitele čínských provincií u chánova dvora a do Evropy přinesl ostatky křesťanů z klášterů v Číně. A jeho poznatky jsou naprosté bludy nebo na svou dobu ohromující zpráva o životě ve východní Asii.
  Jen tak na okraj – Odorik ve své době byl poměrně populární v křesťanských společenstvích, takže už za tři sta let byl blahoslaven, ovšem svatořečení se mu přes značné úsilí nedostalo dodnes. Z knihy nevyplývá přímo proč. Nicméně se domníván, že sice byl shledán potřebný počet zázraků, ale asi je smůla, že se to tak protáhlo. Už asi není politicky únosné prohlásit někoho za zázrak typu, kde jeden z knihy spočíval v tom, že Odorik se plavil Indickým oceánem zpět do Evropy a loď postihlo bezvětří. To trvalo dlouho, až to ohrožovalo životy posádky a cestovatelů. Nejdříve prosili o pomoc své bohy různí východní Asiaté. Posléze se do toho vložili Saracéni přítomní na lodi. Nic nepomáhalo. Nakonec v nouzi nejvyšší se Odorik sebral, vzal jednu z kostí křesťanů, na kterých spal a na přídi se pomodlil k Pánu a kost hodil do moře. Zadul vítr správným směrem a loď doplula šťastně do přístavu.
  Ve výše uvedeném jsem se snažil naznačit, jak vážně máme brát svaté texty staré několik tisíciletí neboť podle některých je v nich Absolutní Pravda a Morálka.
  Jaroslav Štejfa

 168. SH

  Ale prosím vás – mesiánští židé se pochopitelně inspirují Nový Zákonem. Nový zákon je pro ně stejně tak autoritativní jako Tanach, jen to celé prostě berou tak nějak o dost víc „po židovsku“.

  Že vám není hanba!

  A co vám přesně vadí – poslal jsem vám rabínskou oponenturu, kde se dokládá, že v případě veršů o Izraeli se používá nejenom „it“ a „her“, ale i „his“, když příjde na věc, takže nevidím důvod, proč by Isa53 nemohl popisovat Izrael.

 169. SH

  Lidé Indova ražení hnedka za tím vidí to izraelské pouštní strašidlo, které nařizovalo zabíjet pacholata i kojence. Už dříve jsem se inda ptal, co si člověk musí udělat s mozkem, aby takové monstrum nazýval láskou?

  To ti ještě nedošlo Kabáte, co si musí udělat člověk s mozkem, aby takové monstrum nazýval láskou? To je přeci jednoduché – sám se musí stát monstrem. Muhahaha, muhahaha…

  Netvor teď dostal do karantény domácí úkol – bude počítat židovské svátky a až se nedopočítá, telepaticky se spojí se spojí se Synem člověka, dostane poznání a pak nás oblaží špičkovým teologickým přiohnutím příslušné „závadné pasáže“.

  Pamatuj Kabáte – v Bibli nejsou kontradikce, pouze paradoxy. Vzhledem k tomu, že v 15. kapitole Markova evangelia je použité totožné Strongovo číslo G3904 pro označení svátku jako u Jana, bude se muset něco provést s frází „And the first day of unleavened bread“. Dalším problémem je fráze „preparation of the Passover.“ Ježíš má zemřít v den přípravy, ale přitom k přípravě berana došlo evidentně o den dříve. Takže co s tím? Táák to co obvykle – posuneme čas a posuneme významy slov a kontradikce jsou fuč. Dny přípravy si vyrobíme dva (proč? – protože to jinak nejde blázínku) – jeden bude mít duchovní význam a bude určen pro obětování Ježíše a druhý bude určen pro obětování skutečného berana – tuto akci musíme ovšem o den posunout, protože se to nemůže sejít v jednom dni, aby nedošlo ke kontradikci (tento bod už je snad doufám každému jasný). Posunutý termín obětování čtyřnohého berana pak nazveme „the first day of unleavened bread“. Ale počkat, počkat, co to – tím se nám dostane první den nekvašených chlebů na 13. nisan? Ale v Exodus 12:18 se přeci píše že „V prvním měsíci od čtrnáctého dne měsíce večer budete jíst nekvašené chleby až do večera dvacátého prvního dne toho měsíce.“ namítl by pozorný posluchač… Haháhá, to tady ale někdo nedával pozor – tím že jsme museli kvuli kontradikci posunout den obětování berana, posunul se nám zcela automaticky i první den nekvašených chlebů – logika přátelé, duchovní logika. Vlastně neposunul – přibyl jeden den navíc, ale to je fakt výjimka pro pár lidí a navíc jen na jeden rok, drobnost – o nic nejde, Hospodin to schválil – neřešte to prosím – na kvalitu spasení to nemá žádný vliv.

  Ve skutečnosti těch vysvětlení ohledně 13./14./15. nisanu existuje více, ale všechny mají jedno společné: konzervativní židé z toho buď mají legraci nebo vysoký tlak.

 170. SH

  P.S.: velmi oblíbeným argumentem, kterým se z toho snaží křesťané vyšvejkovat, je následující tvrzení: „Domestic preparation, involving the removal of all leaven from houses and the use of unleavened bread, began on the 13th; hence this was considered at this era „the first day of the Unleavened.“ A často se odkazují na židovské zdroje, kde se skutečně 13th nisan zmiňuje – ne vždy: často se uvádí 14th.

  Má to ovšem takový malý háček… : Bedikat chametz probíhá ve skutečnosti bezprostředně po soumraku, takže to vychází na toho 14 (lze si ověřit v kterémkoliv online kalendáři židovských svátků). Existuje výjimka – pokud připadne Pesah na sobotu, posunuje se to o den. Jenže jak víme, Ježíš v pátek ukřižován být nemohl, protože to by sebou přineslo další kontradikce ohledně doby vzkříšení, nákupů vonných mastí a olejů a pod. (podrobnosti lze najít např. v článku evangelikála P. Steigera, kde se datuje ukřižování na středu). Konzervativní judaisté pak zcela odmítají tezi, že Bedikat chametz lze označit jako „the first day of the Unleavened“, neboť nelze jednoduše měnit status svátku ustanovený samotným Bohem v Exodus 12. Dle konzervativních judaistů je „the first day of…“ stále 14. i když se Bedikat chametz posune kvůli sobotě o jeden den nazpět. Těžko říct, jak to chápali lidé před 2000 lety – Bedikat chametz byl kodifikován až v 5. století našeho letopočtu.
  Jiný argument – že se nejedná přímo o Bedikat chametz, ale o obecný uklid zásob kvašených produktů, neobstojí, protože u této činosti není kodifikované nějaké konkrétní datum, lze se tomu věnovat v kterýkoliv den(dny) před svátky nekvašených chlebů.

  Ať se na to člověk podívá zleva/zprava, křesťané prostě musí švejkovat, aby dosáhli svého a tu svoji vykrádačku Tanachu si patřičně obhájili. A rabíní se jen smějí pod vousy.

 171. SH

  Pardon – zde jsem se přepsal „pokud připadne Pesah na sobotu, posunuje se to o den“ – myšleno je samozřejmě „předvečer Pesahu“, jinak by ten posun moc smysl nedával. Ani tato situace ale křesťanským apologetům nepomáhá, poněvadž pak by Ježíš musel být ukřižován o Sabbathu, což by způsobilo značné kontradikce s dalšími částmi textu.

  Smysl opravdu dává to, že Ježíš byl ukřižován ve středu, protože pak už do sebe všechno zapadá – s jednou výjimkou a tou je právě “And the first day of unleavened bread”, den kdy se má porazit a upéct beran. Ten den si museli křesťané násilně posunout, aby si z teologických důvodů mohli v daný den obětovat Ježíše namísto skutečného berana. Byla doba chrámu, takže v chrámu museli docela koukat, když se jim tam partička Ježíšových učedníků objevila o den dříve 🙂 http://prntscr.com/rvx8rm

 172. SH

  Snad mi pan Tomek nedá ban za tapetování 🙂 … ale dovolím si finální souhrn pro nevěřící, kterým by se nechtělo číst ty předešlé elaboráty:

  1) Ježíšovi učednící museli přinést do chrámu berana o celý jeden den dříve, než všichni ostatní, čemuž se zřejmě kněží docela divili, co je to za manévry, obětovat velikonočního berana o den dříve.

  2) Existuje výjimka, kdy se beran obětuje o den dříve, ale tu nelze uplatnit, protože pak by den Ježíšovy oběti připadl na Sobotu a tím by se rozhasily jiné biblické pasáže.

  3) Fráze „Prvního dne nekvašených chlebů, když obětovali velikonočního beránka“ z Markova evangelia je násilný konstrukt, pomocí kterého pisatelé evangelií posunují počátek svátku nekvašených chlebů o jeden den nazpět. Tuto skutečnost se snaží účelově maskovat odkazem na „Bedikat chametz“, který některé židovské texty datují na konec dne 13. nisanu, potíž je ale v tom, že tento domnělý „první den nekvašených chlebů“ propojují s chrámovou obětí velikonočního berana, což je nesmysl, poněvadž „Bedikat chametz“ se praktikuje v noci a chrámová oběť se připravuje nejdříve následující odpoledne po „Bedikat chametz“ – t.j. až 14. nisanu popřípadě 13. nisanu v případě, že svátky začínají sobotou – viz. výjimka popsaná v předchozím bodu číslo 2).

  Závěr: aby si křesťané mohli naplnit svoje rádoby proroctví o obětovaném Ježíši, kterému nebyla zlomena žádná kost, museli si datumově přiohnout jedny z nejdůležitějších židovských svátků – poněvadž tam nutně potřebovali napresovat jeden den navíc pro svého Ježíše, který měl být obětován namísto skutečného berana.
  A přitom by úplně stačilo, kdyby si Ježíš poručil na poslední večeři stehno z kuřete a tenhle do očí bijící problém by nikdy nevznikl 🙂

 173. ind

  @SH

  A co vám přesně vadí?

  Vadí mi negace něčeho, co netvrdím. To, co netvrdím, jste získal účelovým vyjmutím části z mého tvrzení.

  SLAMĚNÝ PANÁK
  Mluvčí vytvoří vlastní zkreslenou, přehnanou, či špatně vyloženou verzi oponentova argumentu (či postoje) a následně proti ní sám argumentuje.

  https://bezfaulu.net/argumentacni-fauly/utok/slameny-panak/

  Pozorně si přečtěte následující kapitolu Isa54 a pak něco mluvte
  ->
  Ano, o Izraeli se v Iz 54. kap. hovoří v ženském rodě jako …
  ->
  hovoří v ženském rodě jako … x … ono to tak není – následují citace mimo 54. kap. Iz.

 174. SH

  Ale já celou dobu mluvím o tzv. mesiánských židech, t.j. o stoupencí mesiánského judaismu, který identifikoval v Ježíši očekávaného mesiáše. V tom případě se naše posty musí zákonitě míjet.
  To, že jste někde vygooglil nějakou okrajovou interpretaci Isa53, která nepochází z dílny mesiánského judaismu, nemění nic na faktu, že v rámci judaismu převažuje vcelku jednoznačně názor, že Isa53 popisuje Izrael – na tomhle těžko co změníte.

 175. SH

  To, co netvrdím, jste získal účelovým vyjmutím části z mého tvrzení.

  To je nesmysl. Jádrem sporu je to, zda lze básnicky hovořit o Izraeli jakožto o osobě. Ano lze. Majorita židů vidí v Isa53 to samé o čem se mluví v Isa54 i 2000 let po ukřižování tesaře z Nazaretu, který nenaplňuje tradiční židovské představy o podobě jejich mesiáše. Pro některé židy je Ježíš vyloženě podvodník, ale většina ho prostě tak nějak neřeší. Pravý mesiáš teprve přijde.

 176. ind

  @SH

  Den přípravy zmiňují všechny čtyři evangelia.

  Nazítří, to je po přípravě na svátek, se u Piláta shromáždili velekněží a farizeové Mt 27,62
  A když již nastal večer, poněvadž byl den přípravy, to jest den před sobotou Mk 15,42
  Byl den přípravy a nastávala sobota. Lk 23,54
  Byl den přípravy před velikonocemi, kolem poledne. J 19,14
  Poněvadž byl den přípravy a Židé nechtěli, aby těla zůstala přes sobotu na kříži — tu sobotu byl totiž velký den J 19,31

  Takže velikonoční svátek (15.) skutečně vypadá na sobotu – sedmý den v týdnu.

 177. SH

  Dobrá tedy, takže 15. nisan máme v sobotu. 14. nisan je tedy v pátek. Nic tedy nebrání 14. nisanu pracovat na přípravě berana, výjimka posunu oběti se nekoná (ta se uděluje jen pro případ, že 14. nisan by vyšel na sobotu – pak je třeba berana připravit 13. a 14. už se pouze sní). Židé obětovali berany v chrámu v pátek 14. Ježíšovi učedníci ale museli chrám navštívit o den dříve, neboť Ježíš umíral ve chvíli, kdy si většina židů nacpávala břich skopovým a macesy. Pro Ježíše a jeho učedníky prostě nastaly svátky o den dříve – jiné vysvětlení prostě není. První den nekvašených chlebů pro ně byl čtvrtek a nikoliv pátek, jako pro všechny ostatní.

 178. ind

  @SH

  Ale já celou dobu mluvím o tzv. mesiánských židech, t.j. o stoupencí mesiánského judaismu, který identifikoval v Ježíši očekávaného mesiáše. V tom případě se naše posty musí zákonitě míjet.

  Nějak zapomínáte…

  Že si kdysi autoři evangelií z básnicky podaného (a víceméně abstraktního) textu Isa53 & spol odvodili, že by se mohlo jednat o lidskou bytost a nikoliv o Izrael, jak to judaismus chápal, chápe a chápat bude (až na pár poblouzněných mesiánských židů, kteří se nechali zblbnout Novým Zákonem)
  https://www.osacr.cz/2020/03/25/vira-ateismus-a-puvod-moralky/#comment-258253

 179. ind

  @SH

  Nic tedy nebrání 14. nisanu pracovat na přípravě berana, výjimka posunu oběti se nekoná …

  Prvního měsíce, čtrnáctého dne toho měsíce, bude velikonoční oběť Hospodinu. Patnáctého dne toho měsíce bude svátek Nu 28,16-17

  jenom na místě, které Hospodin, tvůj Bůh, vyvolí, aby tam přebývalo jeho jméno, tam obětuj velikonoční oběť, večer, po západu slunce, v čase, kdy jsi vyšel z Egypta Dt 16,16

  Vypadá to, že židé měli více možností, jak slavit Velikonoce – např. hned večer po konci 13. dne.

 180. SH

  Nějak zapomínáte…

  Ach tak, máte pravdu – úplně všechny marginální judaistické kroužky jsem podrobně neanalyzoval. Stále to ale nic nemění na tom, že drtivá většina členů vyvoleného národa v těch verších viděla, vidí a vidět bude toliko Izrael.

 181. ind

  @SH

  V některých případech Bůh židům dovoloval posunout slavení Velikonoc o celý měsíc.

  Hospodin promluvil k Mojžíšovi: Promluv k synům Izraele: Každý člověk, který bude mezi vámi či vašimi potomky nečistý kvůli mrtvému nebo bude na daleké cestě, bude slavit velikonoční oběť Hospodinu. Budou ji slavit druhého měsíce čtrnáctého dne navečer, budou ji jíst s nekvašenými chleby a hořkými bylinami. Nu 9,9-11

  Takže v posunu přípravy o jeden den dříve na základě Dt 16,16 bych problém neviděl.

 182. ind

  @SH

  Stále to ale nic nemění na tom, že drtivá většina členů vyvoleného národa v těch verších viděla, vidí a vidět bude toliko Izrael.

  Vidět bude?
  Uvidíme, zda se naplní slovo vaše, nebo slovo Boží.

  I stane se v onen den, že budu chtít vyhladit všechny národy, které přitáhnou proti Jeruzalému. Vyleji na dům Davidův a na obyvatele Jeruzaléma ducha milosti a úpěnlivých proseb. Pohledí na mě, toho, kterého probodli, a budou ho oplakávat jako se kvílí nad jedináčkem, budou nad ním hořce naříkat, jako se naříká nad prvorozeným. Zach 12,9-10

 183. ind

  @SH

  Ale on byl proboden za naše přestoupení, zdeptán za naše provinění …
  A určili mu hrob mezi ničemy, ale byl s bohatým ve své smrti, protože se nedopustil násilí a v jeho ústech nebylo lsti.
  Iz 53,5.9

  Vztahovat toto na Izrael je nesmysl.

  Text předcházející Iz 53. kap.
  Hle, můj otrok bude mít úspěch, bude vyvýšen, povznesen a velice zveleben. Tak jako mnozí se nad ním zhrozí — tak nelidsky zohaven bude jeho vzhled, jeho vzezření nepodobné lidským synům — tak přivede v úžas mnohé národy. Králové kvůli němu zavřou svá ústa, protože uvidí to, co jim nebylo vyprávěno, a pochopí to, o čem neslyšeli. Iz 52,13-15

  Jak může být zohaven vzhled národa, že pak není podoben lidem, … to opravdu nedává smysl.

 184. SH

  Zdá se mi, že zrovinka teď před Velikonocemi vám nějak to vaše lhaní pro Krista moc dobře nejde. Já přeci nerozporuji to, že Ježíš s učedníky pojedl bezprostředně po západu slunce – tuto vaši hypotézu jsem beze zbytku přijal. Nemám dokonce větší problém přijmout i to, pokud byste se mi snažil namluvit, že židé v tom epickém roce pojedli obětovaného berana až po soumraku 14. (tedy začátkem 15.).
  To ale neřeší náš problém s existujícími, dvěma různými dny přípravy, na který poukazuji. Ať tak či tak, je jasné, že Ježíšovi učednící přišli s beranem do chrámu o den dříve, než ostatní židé. S tímhle nejste schopen pohnout a vy to moc dobře víte. A také jen obtížně pohnete s frází frází “Prvního dne nekvašených chlebů, když obětovali velikonočního beránka”. Tímto nám totiž Písmo říká, že v onom roce byl první den nekvašených chlebů zároveň dnem přípravy. Tu frázi totiž nejde nějak rozumně rozdělit na dva nezávislé celky díky užité spojce „když“. To sebou ovšem přináší jisté konsekvence: první den nekvašených chlebů nastal pro ježíšovy učedníky o den dříve, než pro zbytek Izraele, neboť je zřejmé, že den přípravy pro zbytek židů nastal až v den, kdy Ježíš zemřel. Z této situace se prostě vyvléci nejde.

  Evangelisté ofejkovali židovského Boha, jeho chrám a potažmo celý Izrael. A ještě mají tu drzost tvrdit, že chlapík, co byl v tom fejku namočený až po uši, jest Cestou i Pravddou i Životem…

 185. SH

  Uvidíme, zda se naplní slovo vaše, nebo slovo Boží.

  Nechci vám brát iluze, ale židům je nějaké vaše strašení tesařem vcelku u zadku – oni vědí svoje. A co se týče zohaveného Izraele, tak to si musíte vyřešit s rabíny – pro mě je judaismus stejný fejk, jako křesťanství.

 186. SH

  Takže v posunu přípravy o jeden den dříve na základě

  Dobrý den pane Wiselko,

  chtěl bych vás informovat o tom, že jeden člen vaší církve tvrdí, že svátky nekvašeného chleba byly v onom roce, kdy zemřel Ježíš posunuty o den, poněvadž Ježíš a jeho družina byli nečistí kvůli mrtvému, což vyplývá z interpretace Nu 9:9-11 (vzhledem k tomu, že nikam necestovali, muselo se tak stát kvůli těm mrtvolám). Prosím o verifikaci, zda je tato úvaha správná, či nikoliv.

  S úctou váš věrný posluchač,

  SH

  ————————————————————————————————————-

  Je to prazvláštní logika. V Bibli se píše, že Velikonce mohou být odložené o měsíc – nic víc, nic míň. Ind nicméně nutně potřebuje, aby byly posunuty (pozor – nikoliv odloženy směrem do budoucnosti, ale posunuty směrem do minulosti!) přesně o jeden den (nechápu moc proč, problém s dvojím počátkem prvního dne kvašených chlebů i tak zůstane – toho se prostě zbavit nejde). Takže co udělá – okomentuje to veršem, kde je ze specifických důvodů odklad (nikoliv posun směrem dozadu) o přesně měsíc. Prý když to Bůh někde zvládnul o měsíc, o den to bude hračka. To je ovšem velice účelové vysvětlení, které přímou oporu v Písmu nemá. To už bych více bral v potaz tu přípravu berana po západu slunce, jenže to nám také nic neřeší – večer hned po konci 13. dne je záčátek 14. dne a z Bible bezpečně víme, že příprava probíhala ještě před západem a jídlo až po západě slunce. Ve skutečnosti neexistuje žádný trik, který by si poradil s tím, že den přípravy (první den svátků) byl před západem slunce, který je bezprostředně následován dalším dnem přípravy (a taktéž prvním dnem svátků). V Bibli je to popsáno tak jednoznačně, že vyšvejkovat se s tím tentokráte prostě nedá. Nejde posunovat významy slov ani hýbat s časem – je to tam doslova zabetonované.
  A to všechno je daň za to, že Ježíš měl chuť na obětované skopové. Kdyby se spokojil s opákanou drůbeží, všechno mohlo být perfektně konzistentní. Ale už to tam jednou napsané je, tak s tím těžko co uděláme.

  Jediné správné řešení je prostě říct – byl to Boží Plán. Hrstka lidí měla Velikonoce o den delší, protože Bůh to tak chěl. Chrámove kněží Bůh očaroval, aby se nepodivovali tomu, že někdo chce obětovat o den dříve. Hospodář byl flegmoš – nezajímalo ho, co tam na té večeři budou dělat. Učedníci plně důvěřovali mistrovi, dvojí začátek Velikonoc vůbec neřešili. A Ježíš si mnul ruce, jak ten plán krásně vychází a těšil se na věčný veget v Ráji. Josef si nakoupil plátno dopředu, protože věděl, že navečer počínajícího svátku jej nemá šanci sehnat. A Bůh se na to všechno díval shůry a byl spokojený, že ačkoliv celá ta skvadra lidí, kteoru do toho zapojil má svobodou vůli, vychází mu to do puntíku přesně tak, jak určil On. Nádhera – já jsem se minul povoláním. Teologie mi jde tak dobře, že už začínám litovat, že někde nedělám pastora na plný úvazek. Ale co už teď, na stará kolena měnit job nebudu.

 187. Alibaba

  @SH & @ind
  Mě teda fascinuje, jak hezky rozebíráte spolu křesťanské a židovské staré pověsti. Jestli se na tohle (obecně, ne jen vy dva) studuje vysoká škola za veřejné peníze je další důvod zastavit tok peněz do teologických fakult. není třeba sponzorovat něčí koníček.
  Jen jste nějak zapoměli rozebírat desátky. Beru to hlavně ze strany inda (kterému velmi dobře jde se hrabat ve starých pověstech) jako úhybný manévr, aby nemusel přiznat, že desátek je ve své podstatě parazitická platba od věřících k parazitovi (ten má ten koníček), který své ovečky udržuji v psychické závislosti (když nebudete dávat peníze nebudete požehnáni a to co vám slibuje se po smrti nemusí splnit a vy to mu věřte, jinak bubák bude dělat bubububu). A nejlépea, když to budou dělat radostně, bééé.

  A ind taky nějakou absolutní morálku nedodal ve psané formě, takže další důvod dělat úhybný manévr.

 188. SH

  To je jen takové intelektuální cvičení Alibabo. Jinak Ind se k desátkům vyjádřil tak, že když by byly desátky použity na nákup Superbu pro nového pastora, ve sboru končí – čímž nám naznačil, že on sám osobně se nepočítá mezi duchovní šarlatány.

  Jinak, co utichla debata zde, přesunul jsem se jinam, kde jsou nejenom křesťané, ale i židé, tak zde je malá ochutnávka z dnešní disputace, pokud by to někoho zajímalo:

  ————————————————————————-

  Jinak kvalitou tvého rozboru evangelií jsem vyloženě zklamán. Ježíš totiž musel dle evangelistů zemřít 14. nisanu, t.j. v den přípravy a přes to nejede vlak:

  Ten přišel k Pilátovi a vyžádal si Ježíšovo tělo. Sňal je, zavinul do plátna a položil ho do hrobky vytesané ve skále, kde ještě nikdo nebyl pochován. Byl den přípravy a nastávala sobota.

  Z toho plyne, že na začátku toho samého dne museli stihnout podříznout berana, upéct ho a sníst ho dříve, než se vypravili do Gethemanské zahrady. Kontradiktorní k výše uvedému je pak pasáž z Jana, ze které je zřejmé, že dav židů, co vedl Ježíše k Pilátovi ještě své beránky neobětoval – to se mělo stát až odpoledne a k jejich snězení mělo dle tehdejší farizejské tradice dojít až počátkem 15. nisanu.

  Milan narhoval tento problém uhladit pomocí dvojího kalendáře, ale to by znamenalo připustit, že tehdá se obětovalo na dvě etapy v jednom dni a jedlo se též na dvě etapy ve dvou různých dnech – a to se mi teda zdá jako opravdu hodně velká divočina, navíc stěží obhajitelná i dle rozboru těch, co brání Ježíše jakožto mesiáše. Za podpůrný proti-argument vůči aristokratickému kalendáři pak považuji problém s časovým určením poslední večeře – byť je teda fakt, že v těch časových termínech je hroznej bordel a tímžto pádem se s těma časama dát dobře švejkovat – dle potřeby si křesťanský apologet udělá z večera záčátek hluboké noci a jindy zase pozdní odpoledne, podle toho na kterou stranu je třeba to posunout, aby „notičky hrály“.

  Podivuji se, že jakožto středně zkušený žid, zřejmě nic netušíš o historických alternativách časového rozvrhu svátku nekvašených chlebů: http://yahweh.org/publications/fsdy/festivals.pdf – strana 209-338 – teď to skoro vypadá že ten Milan ví o tvém náboženství více, než ty.

  Každopádně – po dnešním samostudiu ve mě dozrává jisté přesvědčení, že teologie (teologie, ne religionistika) není nic jiného, než mlácení prázdné slámy.

 189. toli

  @SH
  Každopádně – po dnešním samostudiu ve mě dozrává jisté přesvědčení, že teologie (teologie, ne religionistika) není nic jiného, než mlácení prázdné slámy.

  Gratuluji k úspěchu prozření.Já o teologii jako prázdné slámě vím už spousty let.Stačí si jen uvědomit kolik je na světě teologií a kolik je na světě Bohů.A všechny a všichni jsou dle jejich vyznavačů správné a pravdivé.Kdysi mi kněz tvrdil že (katolická) teologie je věda,tak to určitě 😀
  Kněz to tvrdil protože věděl že si myslím že věda je to nejlepší (neúplné) poznání co máme a tudíž nedám na vědu dopustit…

 190. Alibaba

  SH: To je jen takové intelektuální cvičení Alibabo.
  Viz konec – mlácení prázdné slámy. 🙂
  Jinak Ind se k desátkům vyjádřil tak, že když by byly desátky použity na nákup Superbu pro nového pastora, ve sboru končí – …
  Chápu to tak, že mu superba nebude kupovat jeho kroužek jako vedoucímu. Platí to stejně, i když si superba koupí (třeba na leasing) sám s výplaty co dostává jako vedoucí kroužku?
  … čímž nám naznačil, že on sám osobně se nepočítá mezi duchovní šarlatány.
  Naznačovat si může co chce, z mého hlediska asi stále bude k tomu duchovnímu šarlatánství mít blízko, když ho obhajuje.

  toli: Kdysi mi kněz tvrdil že (katolická) teologie je věda,tak to určitě
  Tak samozřejmě, v současné době to věda je, jak lidi oblbnout, aby se nechali škubat a ještě u toho byli spokojení. Při našem stupni poznání-vzdělání (v ČR) se musí pořádně ohánět.

 191. SH

  Platí to stejně, i když si superba koupí (třeba na leasing) sám z výplaty co dostává jako vedoucí kroužku?

  Jsi šikula Alibabo, právě jsi přišel na způsob, jak by mohl Ind čestně setrvat ve sboru i v případě, že by jejich nový pastor jezdil do práce novým Superbem ve sportovní úpravě.
  Ale tak bavíme se samozřejmě ve spekulativní rovině, to auto je jen takový vyšponovaný příklad nakládání s prostředky sborové kasy. Mě šlo hlavně o princip – že těm lidem prostě účelově a nestydatě blbnou hlavu.

 192. Alibaba

  @SH Vím, že nejde o superba, ale o princip, jen mi připadá rozdíl, co si dotyčný koupí za svoji (řádně zdaněnou) výplatu (do toho nic nikomu není, jsou-li peníze utraceny v legálním obchodě) a co koupí za klubové peníze (tam to řeší „představenstvo“ klubu, a do toho maj členové co kecat. Ttakže vedoucí kroužku by byl blbej (a tihle podvodníci zpravidla nejsou blbí), pokud by chtěl koupit něco pro sebe z klubových peněz. Ale když hlásá, že „kvalitně_hlásá“ a musí to mít patřičně ohodnoceno, tak je už jen na členech, jak si ho ohodnotí, z mého pohledu je takovýto vedoucí náboženského kroužku parazit, ať už se mu platí jakákoliv částka (i za kterou je schopen jen přežívat).
  Desátek mi jinak připadá docela i hodně…

 193. SH

  Desátek mi jinak připadá docela i hodně…

  Uvažuješ dobře. V praxi to znamená, že vyznavač desátků bere ročně o něco méně, než 11 platů. U lidí, co mají výdaje takříkajíc na knap třeba kvůli hypotéce na bydlení může být výpadek jednoho platu docela problém. Dále – nejsem si jist, jestli se to vztahuje i na desátky, ale církevní dary jsou osvobozené od daní, takže pastor by to měl mít jako čistý příjem (to jen odhaduji, možná to tak není). Pokud je ve sboru 10 platících, pastor má teoreticky v kapse „průměrnou“ měsíční mzdu. Pokud je ve sboru 20 platících, může mít v kapse dvojnásobek měsíční průměrné mzdy. Pokud je ve sboru 50 platících, atd. atd.

  Indův sbor je myslím celkem malý, viděl bych to odhadem tak nějak do těch 50 oveček, vycházeje přitom z následujícího YT zdroje, kde je zachycena (předpokládám podstatná) část Indova sboru:

  http://prntscr.com/rxs0tb
  http://prntscr.com/rxs1f1

  Ale i kdyby jen dobrá polovina z nich ty desátky platila, pastor rozhodně třít bídu s nouzí nebude. Za jedno hodinové hodinové vystoupení 1x týdně v neděli je to každopádně docela slušnej kauf – kdyby se mi tolik nepříčilo tak nestydatě bulíkovat lidi, bral bych to hned. Ok, beru to, že krom té neděle se sem tam bude muset připravit na nějakou svatbu nebo křest nebo nějakou mimořádnou církevní událost – ale takových akcí zase do měsíce až tolik není.

  ————————————————————————————————————————————-

  Paralelní teologická disputace se židem pokračuje … nebudu to sem postovat celé, vypíchnu z toho jen jednu zajímavou pikošku:

  Žid: Nesmysl o nejednotném datování a dvojím slavení ve dvou dnech po sobě v Erec Jisrael šíří zase jen křesťané. Saduceové i farizeové byli zastoupeni v Sanhedrinu a rozhodovali společnĕ o halachických věcech. Neexistoval žádný dvojí řád.

  SH: Ano o tom jsem též přesvědčen, že je nepravděpodobné, že by existoval v jednom čase dvojí protokol ohledně slavení Velikonoc. Argument o Sanhedrinu se zdá pádný – Milan (Milan je křesťan) by to měl vzít na vědomí. Tím pádem je to ale v kýblu – v evangeliích jsou zjevné lži. Ježíš možná může být Cestou a Životem, ale nemůže být Pravdou.

 194. toli

  @Alibaba
  Tak samozřejmě, v současné době to věda je, jak lidi oblbnout, aby se nechali škubat a ještě u toho byli spokojení.

  Trochu se mýlíš,teologie není a nikdy nebyla věda.Teologie je derivát filosofie a z pohledu člověka stojícího mimo je to spíše vypravování mýtů a pohádek. K oblbování věřících slouží psychologie a psychologie je vědou.Teologické fakulty vyučují teologii (v podmínkách křesťanství buď protestantskou nebo katolickou teologii),pokud chce absolvent teologické fakulty být knězem tak musí absolvovat ještě kněžský seminář a kněžský seminář už není o teologii ale základem výuky je psychologie pro manipulaci s ovcemi.Absolvent kněžského semináře musí správně určit jaký typ člověka stojí před ním a dle toho vybrat správné nástroje k manipulaci s ním.

 195. toli

  @LEMMY
  Vysílá RTVS ještě ty původní slovenské TV inscenace,jak bývalo zvykem vždy v pondělí za federálu ? Slovenské stanice mám všechny,ale nemám čas to hledat a taky nevím co přesně bych měl hledat,nějaké retro ?
  Když sjíždím obrazovku a náhodou na to narazím tak se rád podívám na slovenské večerníčky,líbí se mi jeho znělka,ten bača s psíkem,je hezčí než český večerníček.
  Tento týden u vás běžel Křemílek a Vochomurka,bylo zvláštní vidět typický český večerníček předabovaný mužským hlasem do slovenčiny. Rovněž bylo divné že jste českého Vochomůrku přejmenovali na Chocholúšika 🙂

 196. Marek

  Jako, já bych to udělal jinak. Ať je desátek pro věřící povinnej. Nakonec, je to přece boží vůle, on to tak chce. A pak ať se udělá sčítání věřících. Schválně, kolik jich bude…

 197. Alibaba

  @Marek
  Myšlenka zajímavá, dá se provést jen nějakým zákonem a všichni věřící by museli mít klubovou průkazku.
  Alespoň by s vybrali peníze na opravy kluboven.
  Jen by mě zajímalo, jak by se zjistilo, zda někdo nezneužívá, to jest je věřící ale neplatí?

 198. toli

  Jako, já bych to udělal jinak. Ať je desátek pro věřící povinnej. Nakonec, je to přece boží vůle, on to tak chce. A pak ať se udělá sčítání věřících. Schválně, kolik jich bude…

  No pokud budeme následovat cestu Polska a Slovenska tak se toho nedočkáme.Stejně jako u nás i v těchto zemích byla zakotvena v restitucích podmínka že po ukončení restitucí budou církve a náboženské společnosti odděleny od státního cecku aby nemohly sát ze státního rozpočtu.Žel realita v tamních zemích je jiná.Církve peníze rozfrcaly a ted opět stojí před státem s nataženou rukou.U nás má dojít k ukončení podpory církví po roce 2030,peníze na svůj provoz si musí obstarat samy.
  Stát má poskytovat prostředky jen na opravy historických budov a památek.A do toho teď zasahuje ještě kůrovec,i církevní lesy jsou jím zasažené,ceny dřeva jsou hluboko pod ziskem a vlastník má ještě povinnost znovu zalesnit……a ŘKC už fňuká že na to nemá navíc si myslí že jim tam budou dělat dřevorubci za hubičku 🙂

 199. toli

  V Německu musí být věřící registrováni a platí církevní daň tedy desátky.Je to tam od nepaměti a Němci jsou na to zvyklí.
  České ovce tento zvyk postrádají takže se budou bránit,stejně tak jako náboženské spolky.

 200. Marek

  Jako, bránit nebo nebránit, zákon nezákon. Ti bratři nejsou jediní, co je navštěvuje entita, a vysvětluje jim, jak je důležitý, aby se cálovalo s co nejlepším pocitem. Katolíci v tom jedou taky, vysvětlují to všemi těmi alegoriemi, že to je vlastně teda i v Bibli, že je to prostě hotová věc. Copak pořádnej věřící se pak do toho musí nějak nutit? Ten se přece nemůže dočkat výplaty, aby se mohl radostně dělit. Jsou snad pro něj peníze důležitější, než přání samotnýho entity? No, a pak bych udělal to sčítání lidu, tam by bylo, že kdo se k něčemu hlásí, tak podmínkou, aby to tam uvedl, je, že musí pravidelně solit 10%. Jinak nemůže bejt věřící, protože dlabe na to, co po něm chce ten samotnej entita. Aspoň by se ukázalo, jak je to u nás s tou vírou horký. A nikdo se nemůže vymlouvat, že víra přece není nějaká nákladová položka. Viditelně je, protože to mají v prováděcím manuálu.

 201. toli

  A nikdo se nemůže vymlouvat, že víra přece není nějaká nákladová položka. Viditelně je, protože to mají v prováděcím manuálu.

  Za to mohou soudruzi protože chtěli mít vliv na církve tak je navázali na státní rozpočet.Proto jsou teď fláterníci vlastně státní zaměstnanci.
  Kdyby to ponechali hned po válce jako to měla NSR aby si ovce vydržovali církev sami tak jsme teď byli bez problémů.

 202. Alibaba

  ind: A nikdo se nemůže vymlouvat, že víra přece není nějaká nákladová položka. Viditelně je, protože to mají v prováděcím manuálu.
  Každej koníček má nějaké výdaje, ale tenhle se mě zdá příšerně drahej za poskytnutá plnění. A když ještě připočítám, že ze státního školíme/vzděláváme jejich vedoucí kroužku…

 203. Marek

  To je Alibabo můj citát 🙂
  A je to myšleno vůči věřícím. Jako v tý mý hypotetický situaci. Jasně, že je to předražený, ale když to tam tak mají, musejí to dodržovat. Tam nejede vlak. Že se z toho budou mít dobře především trojbradí otcové, to je už ta konsekvence, se kterou se musejí ti dobrovolní, přesněji nejen dobrovolní, ale radostní dárci vyrovnat. Nejlépe taky radostně. Dali se holt na vojnu, tak musí bojovat…
  Já to koncipoval spíš trochu škodolibo-poťouchle. Jednak mají z víry duševní zážitek, což jim klidně věřím, že radostný je. No ale protože je ten desátek v notách taky, tak ať si teda stejně tak radostně prožívaj to solení. Aspoň mají duševní cvičení pevnosti ve víře.

  Narozdíl od mé koncepce ale samozřejmě ta skutečná situace zas tak radostná není, protože, jak s tolim připomínáte, se na tom celým podílíme svými penězi všichni. Jistí borci pošéfovali, že se bude restituovat do zmodrání, taky se velmi „sekulárně“ školej na státních univerzitách ti vedoucí ZUČ. To je ta odvrácená strana „denáru“, o kterým tak vynikajícím způsobem tehdy mluvil v televizi jeden církevní právník – https://pravyprostor.cz/jak-jeden-z-cirkevnich-predstavitelu-dokazoval-podle-evangeliay

 204. SH

  @Kabát

  To bylo jen takové ironické pošťouchnutí vůči Indovi – panu Wiselkovi jsem nic nepsal. To by i tak bylo zbytečné – jdou si navzájem „na ruku“ a názory „lidí světa“ tyhle blázny pro Krista nezajímají, snad leda, že by nějak podvědomně vytušili, že jejich oponent je slabší povahy a byl by vhodným kandidátem pro evangelizování.

  P.S.: posílám ještě ze pár špeků z teologických disputací na konkurečním diskuzním portálu:

  ———————————————————————————————————————————–

  http://prntscr.com/rzvmq3

  Autor knihy dělá ze čtenáře malomyslného pitomce, když tvrdí, že se pesachová kontradikce dá vyřešit tím, že Janovo evangelium by bylo starší, než evangelia synoptiků. Nějaký jiný kalendář nic neřeší – je tu prostě situace, která ukazuje na to, že podle synoptiků Ježíš POJEDL pesachovou večeři a zároveň BYL OBĚTOVÁN V DEN PŘÍPRAVY (dle kalendáře saduceů to možné je). Jenže dle Jana byl Ježíš obětován sice též v den přípravy, ale v době, KDY JEŠTĚ ZVÍŘECÍ OBĚTI BYLY NAŽIVU (což je farizejský model). Navíc (i když to Jan nepopisuje) musí platit to, že Ježíš pojedl před svou smrtí pesachovou večeři. Takže nic neodpadá, potíže zůstávájí – to co nám kniha nabízí je jen obyčejný křesťanský doublethink.

  Autor se pozastavuje nad tím, jak by se dalo uspokojivě odpovědět na tezi, že autoři evangelií navzájem svoje texty znali a přesto by se dopustili takového fatálního rozporu. Dobrý bože – co je na tomhle k nepochopení ?! Vždyť oni vůbec nepočítali s tím, že se o nějaké tři stovky let později sejde partička mudrců a vylosují z té změti textů právě tu jejich verzi. Nikdo z nich neplánoval to, že by se ty díla mohly jednou sejít pohromadě a tak se k tomu pisatelé také chovali. Proto ty texty obsahují tolik stejného a zároveň tolik rozdílného. Samozřejmě tam nepsali úplné hovadiny, protože bylo žádoucí, aby hlavní osa příběhu zůstala neměnná. Ale i tak vznikají docela vtipné situace, třeba jak Matouš popisuje, jak se otevřeli hroby a z nich vyšli mrtví svatí do ulic Jeruzálema. Úplně vidím Marka, jak hryže konec písařského brku a přemýšlí, co by tak ještě tak o tom ukřižování napsal … jó, tak to setmění, to tam mám, roztrženou oponu taky, hmm kostry pochodující uprostřed města – ne to tam psát nebudu, to je tady celkem běžný jev – nic zajímavého, inkoust je drahej a pergamenu není nazbyt…

  ———————————————————————————————————————————–

  //neboť tak věrně zaznamenával Petrova kázání, že jeho Evangelium je nazývané také jako „Petrovo“ Evangelium.

  A to je další podivnost – jak ten Bůh pracuje tak nějak nelogicky. Očitého svědka nechá napsat 2 listy, ale stěžejní evangelium už ne. Ačkoliv by to Petr bez problémů zvládal všechno napsat sám, tak Bůh řekl – ne, ne, ne. Evangelium se bude psát „z druhé ruky“. Ty si Šimone Petře zapamatuješ co nejlépe, co Ježíš povídal a co dělal a pak to převyprávíš Markovi a Marek se bude snažit nic nezapomenout a co nejvěrněji to zaznamenat na listy pergamenu. Argument překladu je mimo – vždyť pokud Petr neuměl řecky, tak to Marek stejně musel přeložit, jen to překládal z ústní formy a nikoliv písemné. Takže originál nejenže byl zatížen možnou chybou na principu „tichá pošta“, ale byl zatížen i případnými nepřesnostmi v překladu. Přemýšlím, zda existuje vůbec nějaká horší forma, jak zaznamenat co nejpřesněji nejdůležitější zprávu pro lidstvo od počátku věků … dyť to je úplně ujetý tohleto!

  ———————————————————————————————————————————–

  Přesně – Jan nezmiňuje, že poslední večeře je Pesachová večeře, ale ze synoptických evangelií víme, že tento Janem nezmíněný detail (slůvko nezmíněný je důležité) si nelze vykládat tak, že by tím Jan zákonitě myslel obyčejmou večeři.
  Jakožto hypotetický křesťanský apologet musím všechny evangelia skloubit, abych sám sobě a i svému okolí potvrdil Pravdivost a Neomylnost Písma. Proto musím předpokládat že i u Jana šlo o Pesachovou večeři. A zde je ten problém, který nedokázal vyřešit ani (na místní poměrny neobvykle teologicky vzdělaný) Milan.
  Pokud totiž poslední večeře u Jana byla Pesachová, Jan odporuje sám sobě. Pokud nebyla, Jan popírá synoptiky.

  Jistým řešením je například změna přístupu k Písmu, tak jak udělal např. XX. Dle něj jsou biblické příběhy pouhým to volným vyprávěním a tudíž v detailech mohou obsahovat chyby. Nesrovnalosti typu poslední večeře, kolikrát zakokrhal kohout nebo poslední Ježíšova slova tedy nelze považovat za kontradikce, ale za vliv chabé paměti evangelistů. Taktéž je přípustné, že některé chyby mohly vzniknout při opisování rukopisů nebo při překladech. „XX metoda“ by se dala označit za vcelku racionální přístup ke svatým textům a právě v tom je ten háček. XX je schopen hádat se o jednu větnou spojku a nechat si příslušné úseky textu překládat rodilým řekem, jen aby si podepřel svoji teologii ohledně rozvodů a přitom zároveň připouští, že Bible obsahuje chybně celé věty (např. Ježíšova poslední slova) kdy prostě evangelistům ták-ňák zahaprovala paměť či co. Přitom ale vůbec netuší, kterým větám lze věřit doslovně a které věty jsou produktem zkreslených vzpomínek jednotlivých autorů evangelijní zvěsti, když je zjevné, že si ani pořádně nedokáží vybavit co měl Ježíš na večeři a ve který den večeřel s učedníky naposledy.

  Dalším problémem je to, že v evangeliích jsou často citované sáhodlouhé pasáže Ježíšových monologů/dialogů. Pokud by se zde musel evangelista opírat pouze o svou vlastní paměť, je nemyslitelné, že by je mohl takto neuvěřitelně detailně zaznamenat a to ani v případě, když by si to zapisoval ten samý den, co si to vyslechl! Navíc se mnohé z těchto pasáží napříč evangeliemi podobají jako vejce vejci, takže buď to od sebe museli navzájem opisovat nebo je za tím něco nadpřirozeného (anebo byli všichni evangelisté autisté se savantským syndromem :). A pokud je za tím něco nadpřirozeného, jak je možné, že ty zápisy na mnoha místech tak fatálně selhávájí (např. ta propíraná poslední večeře)? Tohle dělá z hypotetického velkého Inspirátora taktéž velkého Konfabulátora. Jistě – lze se k tomu postavit tak, že část Písma je prostě inspirovaná a část tak jaksi nějak podivně „napůl“ event. vůbec, pak ovšem nezbývá, než smutně konstatovat, že Nikajský koncil při kanonizaci Nové Smlouvy odvedl mizernou práci.

  Co na to křesťaně? Nic – pokrčení rameny a konstatování, že inspirace jest Božím Tajemstvím, do kterého smrtelník nevidí.

 205. ind

  @SH

  Rozdíly v evangeliích jsou záměr. Dle mého úsudku Bůh takto testuje srdce lidí.
  – Je text v různých evangeliích příliš podobný? – Autoři od sebe navzájem opisovali.
  – Je text v různých evangeliích odlišný? – Písmo nepochází od Boha.

  Sami si ateisté odpovězte na otázku, jaký text by byl pro vás přijatelný… žádný.

  Ohledně Paschy – nevidím problém v posunu o jeden den dříve. Pravá Pascha totiž nastala obětováním Beránka, ne beránka.

  Měření času u synoptiků nebylo možná židovské.
  https://kalendar.beda.cz/pic/nisan-14-15.png

  Hledal jsem pro toto nežidovské měření času oporu v Písmu a jsem přesvědčen, že jsem ho našel.
  Po sobotě, když už svítalo na první den týdne Mt 28,1, ČSP
  Pozdě v sobotu pak, za soumraku na první den po sobotě Mt 28,1, Miloš Pavlík
  At the end of the sabbath, as it began to dawn toward the first day of the week Mt 28,1, KJV

 206. SH

  Nezáleží podle čeho měřili synoptici a podle čeho Jan (byť i toto je samo o sobě kontroverzní a účelové tvrzení – že židovský celník Matouš by se jen tak z plezíru rozhodl měřit čas úplně jinak, než byl od malička navyknutý … ).
  Problém je v tom, že Ježíš večeřel obětovaného berana dávno předtím, než se ostatní židé chystali vypravit do chrámu rituálně podšmiknout svého berana. Na tohle vám nepomůže ani jiné měření času a ani překlad Miloše Pavlíka. V evangeliích jsou zjevné lži. Ježíš možná může být Cestou a Životem, ale nemůže být Pravdou.

  Rozdíly v evangeliích jsou záměr. Dle mého úsudku Bůh takto testuje srdce lidí.

  Jak říkám Inde – jste nahý, jediné „dobré“ karty co máte v rukávu, je vaše kognitivní disonance, jenže ta je až moc průhledná. Bůh podle vás testuje srdce lidí tím, že člověk musí znásilnit svůj vlastní mozek a přesvědčit sám sebe, že synoptici a Jan nejsou v žádném rozporu – přesvědčit sám sebe, že to co vidí černé na bílém není pravda a to jenom z toho důvodu, že Bible takový rozpor z principu obsahovat nemůže – sám jste to v jednom ze svých kázání tvrdil – v Bibli jsou četné paradoxy, ale nikoliv kontradikce. Vy to bohužel nejste schopen vidět, protože vaše interní obranné mechanismy vám nedovolují překročit tu pomyslnou čáru, která by znamenala fatální ránu pro vaši teologii – a to by pak bolelo. Bolelo by to tak moc, že se raději budete i nadále opájet různými krkolomnými švejkovinami, kterými si budete sám před sebou ospravedlňovat to, čemu tolik let tak úporně věříte.

 207. SH

  Jo a tahle mapka: https://kalendar.beda.cz/pic/nisan-14-15.png je účelová hovadina, kterou je možné rozbít jediným veršem:

  A když již nastal večer, poněvadž byl den přípravy, to jest den před sobotou, přišel Josef z Arimatie, vážený člen rady, který také sám očekával Boží království.

  Pokud by synoptici opravdu použivali to vaše galilejské měření času, něco takového by se v textu nemohlo objevit. Podle galilejského měření času už totiž nemohl být den přípravy, den před svátkem, ale už byl ten samotný svátek, který začal při východu slunce.

 208. SH

  Jo a kdybyste na to celé náhodou chtěl jít jinudy – třeba se chytit na první pohled poněkud vágně definované fráze „když nastal večer“, mám pro vás malý námět na zamyšlení: http://prntscr.com/s0tu03

  Chceme-li být poctiví, nezbývá, než konstatovat, že v jeden jediný den se tu seběhlo neuvěřitelné množství událostí: obětování berana, hledání hospodáře, příprava berana – to vše muselo proběhnout ve velmi krátkém časovém úseku od začátku do konce západu slunce (a to je vzhledem k zeměpisné šířce Izraele v kombinaci se začátkem jara opravdu setsakramentsky málo času – lze si ověřit pomocí speciální astronomické mapy).
  Pak večeře, zrada, procházka zahradou, zatčení, zapření, soud, poprava (která byla dle všeho načasovaná na dobu, kdy se zbytek Izraele teprve chystal v chrámu podřezat svoje roční beránky bez vady!) … … no a na závěr smrt + sundání z kříže, které muselo proběhnout ještě za světla, t.j. někdy v průběhu západu slunce nebo těsně po něm.

  Je to jako rubikova kostka, kde poskládáme jednu stranu a ty další se nám rozsypou. Rubikovu kostku je ale možné pomocí rozumu složit dohromady. Evangelia nikoliv – tam musí člověk švejkovat, posunovat významy slov, domýšlet si detaily příběhu, které nejsou nikde zaznamenané, přizpůsobovat si časovou linii, odvolávat se na variabilitu překladů a všeliké jiné podpůrné „nástroje“ křesťanské exegeze.

  Až se uvidíte s panem Wiselkou, navrhněte mu problematiku poslední večeře jako námět na kázání – rád si to poslechu … třeba něčím překvapí, když vy sám jste si s tím poradit nedokázal.

 209. Alibaba

  ind: Rozdíly v evangeliích jsou záměr. Dle mého úsudku Bůh takto testuje srdce lidí.
  Problém bude, že spíš testuje mozek. A když mozek bude upozorňovat na blbosti, tak žádná víra nebude. Proto se nenadarmo asi říká věřit srdcem, aby v tom ovce na první pohled neviděli rozpor jako ve „věřit mozkem“.

  Sami si ateisté odpovězte na otázku, jaký text by byl pro vás přijatelný… žádný.
  Tak když je ten váš maskot dokonalý, tak by stačil text jeden, logicky konzistentní a já bych řekl-přidal, že by měl být i v češtině, když ten maskot je i všehoschopný.

 210. ind

  @SH

  toto je samo o sobě kontroverzní a účelové tvrzení – že židovský celník Matouš by se jen tak z plezíru rozhodl měřit čas úplně jinak, než byl od malička navyknutý
  Na tohle vám nepomůže ani jiné měření času a ani překlad Miloše Pavlíka

  V tom případě tvrdíte, že tento překlad je špatně…
  At the end of the sabbath, as it began to dawn toward the first day of the week … Mt 28,1, KJV

  Zajímalo by mne, zda pro svůj názor máte nějaký doklad v originálním jazyce.

  Podívejte se na slovo G3796 (opse).
  Ve všech případech je v NZ použito pro označení konce dne.

  Mt 28,1: In the end (G3796) of the sabbath, as it began to dawn toward the first day of the week, came Mary Magdalene and the other Mary to see the sepulchre.
  Mk 11,19: And when even (G3796) was come, he went out of the city.
  Mk 13,35: Watch ye therefore: for ye know not when the master of the house cometh, at even, (G3796) or at midnight, or at the cockcrowing, or in the morning:
  angl. dle KJV

  Ve vašem výkladu G3796 neoznačuje konec dne, jak to zdůvodníte?

  Problém je v tom, že Ježíš večeřel obětovaného berana dávno předtím, než se ostatní židé chystali vypravit do chrámu rituálně podšmiknout svého berana.

  Jak vykládáte toto?

  … jenom na místě, které Hospodin, tvůj Bůh, vyvolí, aby tam přebývalo jeho jméno, tam obětuj velikonoční oběť, večer, po západu slunce, v čase, kdy jsi vyšel z Egypta. Uvař ho a sněz na místě, které Hospodin, tvůj Bůh, vyvolí Dt 16,6-7

  Dle vás se měl podle Dt 16,6-7 obětovat velikonoční beránek 14. nebo 15. nisanu? A co mělo být oním vyvoleným místem?

  V evangeliích jsou zjevné lži.
  Nemyslíte si, že to, že vidíte lež tam, kde není, může způsobit vaše nepochopení?

  Pokud by synoptici opravdu použivali to vaše galilejské měření času, něco takového by se v textu nemohlo objevit.
  A přece máme v textu máme obojí – viz Mt 28,1

 211. ind

  @SH

  Nolland believes that the Greek is ambiguous, but can be read to refer to Sunday morning. „Late on Sabbath“ can be read as „after Sabbath“ and the „beginning of the next day“ as the „dawning of the next day“, and thus sunrise on Sunday. Nolland also notes that other Jewish texts from the period are also imprecise and refer to the dawn as the beginning of a new day.
  https://en.wikipedia.org/wiki/Matthew_28:1

  Tohle je zajímavé. Nejen Matoušovo evangelium, ale i další židovské texty z té doby označovaly za začátek dne ráno. Dle mne nešlo o nepřesnost, nýbrž o jinou chronologii.

  Some scholars, such as Eduard Schweizer.[3] and Robert H. Gundry[4] believe that the author of Matthew did have a different chronology in mind when he wrote this verse.
  (tentýž odkaz)

 212. ind

  @Alibaba

  A když mozek bude upozorňovat na blbosti, tak žádná víra nebude.

  A kdo upozorní váš mozek, že věří blbostem?
  Opravdu mne zajímá, kde berete tu víru, že kód informace vzniká bez inteligence.
  Označujete za blbce ty, kteří zachycují rádiové signály z vesmíru a pomocí informační entropie detekují, zda se jedná o kód, a tedy zda za vysíláním nestojí inteligentní bytosti?

  Kdo upozorní vaše mozky, ateisté, že věříte nesmyslům?

 213. Alibaba

  ind: Opravdu mne zajímá, kde berete tu víru, že kód informace vzniká bez inteligence.
  Tak pokud berete jako kód třeba to, že kyslík v organické chemii se váže dvoumocnou vazbou a uhlík 4mocnou vazbou, tak takovýto kód je vlasností hmoty, pak každá sloučenina má vlastní kód, atd… Ale to už jsme probírali.
  Označujete za blbce ty, kteří zachycují rádiové signály z vesmíru a pomocí informační entropie detekují, zda se jedná o kód, a tedy zda za vysíláním nestojí inteligentní bytosti?
  Motáte dvě různé věci dohromady. Fyzikálníchemii (život) a radiové vysílání (přenos informací na dálku).

  Kdo upozorní vaše mozky, ateisté, že věříte nesmyslům?
  Co je na té chemii nesmyslného?
  A to je náboženská víra? Kde tam je to „magično“, který chemický prvek je kouzelný?
  A jestli vám jde o rychlost, tak o rychlosti oběvování kráva-tele jsme se taky bavili.

 214. SH

  A co mělo být oním vyvoleným místem?

  Konkrétně v Jeruzalémě chrám – chcete snad tvrdit to, že když měli židé chrám přímo u nosu, podřezávali berany doma na dvorku? … 1K 9:13 „Nevíte, že ti, kdo konají chrámovou službu, jedí z pokrmů chrámu, a ti, kdo slouží při oltáři, mají s oltářem podíl na obětech?“

  Dalším problémem je ten čas oběti, ten je naprosto jednoznačně dvojí – Ježíšova družina obětovala o celý den (nepo aspoň půl den) dříve než ostatní. A přitom se to muselo stát v jednom dni, jinak by neplatilo označení dne, jako dne přípravy – tohle prostě nějak neošvejkujete, už to konečně pochopte! A pak je tu ten problém s frází „když nastal večer“ – Ježíš s učedníky začal jíst v době „když nastal večer“. Povšimněte si, že tento čas uvádí vaše oblíbené Deuteronomium jako čas rituální oběti, nikoliv čas jídla. Kdo někdy pekl nad otevřeným ohněm nějakou větší porci masa, dobře tuší, na co tu narážím. Případné jiné počítání ohledně začátku dne vám nepomůže. Kdyby se den počítal od rozbřesku, protiřečí si sami synoptici, když se zde tvrdí, že beran byl obětován na den přípravy a Ježíš byl popraven následující den (ve smyslu za denního světla po noci strávené v Getsemanské zahradě), což je ovšem také v den přípravy, jenže když by se to počítalo galilejsky od rozbřesku, nemohl by to být den přípravy, ale den po přípravě, čiliž svátek.

  Tohle je zajímavé. Nejen Matoušovo evangelium, ale i další židovské texty z té doby označovaly za začátek dne ráno. … i kdyby to byla nakrásně pravda (jakože spíše asi ne: http://prntscr.com/s184zb), v ničem vám to nepomůže. Problém zůstává, neboť i Matouš praví ve svém textu, že….

  Prvního dne svátku nekvašených chlebů přistoupili učedníci k Ježíšovi a řekli: „Kde chceš, abychom ti připravili k jídlu velikonočního beránka? “

  … noc v zahradě, a tak dále, bla, bla, bla …

  Nazítří, to je po přípravě na svátek, se u Piláta shromáždili velekněží a farizeové řekli: „Pane, vzpomněli jsme si, že onen svůdce ještě za svého života řekl: ‚Po třech dnech vstanu. ‘ Rozkaž tedy, ať je do třetího dne hrob zajištěn, aby nepřišli jeho učedníci, neukradli ho…

  Chápete, co by to znamenalo, kdyby se jednalo o to vaše galilejské od východu-do východu? Kontradikce by nezmizela, ale nakopak se rožšířila! Nejenomže by si synoptici protiřečili vůči Janovi, ale už by to nesedělo ani v rámci těch synoptických evangelií. Den přípravy by se nám zdvojil už i u samotných synoptiků! Takže je ve vašem vlastním zájmu nedělat věci horší, než jsou a na nějaký galilejský den raději v tichosti zapomenout.

  Pochopte, že za celých 2000 let tohle nikdo nedokázal dát uspokojivě dohromady, aby to všechno sedělo a to už se kolem toho vymyslely hodně šílené veletoče. Kdyby taková hypotéza existovala, znal by ji každý jen trochu zapálený obhájce křesťanství. Namísto toho tu ale máme kopec všelijakých polovičatých pokusů o harmonizaci ( http://prntscr.com/s1aoe4 ), které si často zásadně odporují a skutek utek.

  A rabíní se tomu jenom smějí, jak křesťanští apologeté neuměle překrucují židovské tradice a stejně je jim to k prdu, protože ani přes veškeré svoje výmysly se ke konzistentní rekonstrukci oněch událostí nepropracovali. A přitom je to tak jednoduché – jak jsem naznačoval: nikdo z evangelistů nepočítal s tím, že by se ta jejich „vytuněná“ verze příběhu potkala s jinou verzí v kanonizované publikaci – v tom je ten klíč.

  Obětování berana, příprava berana, večeře, soud, židé co nechtějí vejít do paláce, aby se neposkvrnili, ukřižování, svátky nalevo-svátky napravo, nákup plátna, nákup mastí a olejů, vzkříšení až po 3 dnech, návštěva hrobu – těch věcí, co je třeba harmonizovat, je prostě tentokrát už příliš mnoho. A mnoho psů – zajícova smrt…

 215. SH

  http://prntscr.com/s1cts1

  Btw. – Matouš 28:1 se dá i dle kovaných odborníků na Bibli (myslím tím vystudované profesionály se znalostí novozákoní řečtiny) vykládat stejným způsobem, jako Marek a Lukáš. Není důvod tam zhurta montovat odlišné pojetí začátku a konce dne, když je zřejmé, že v ostatních textových pasážích se užívá standardního židovského pojetí, které takřka nezměněno přežilo do dnešních dnů. To jen tak na okraj – ono ne, že by to počítání od-úsvitu-do-úsvitu těm kontradikcím nějak zvlášť pomohlo. Lži se dají krýt jen do určité míry, když se nahromadí, pak už to zamaskovat nepomůžou ani všichni svatí…

 216. SH

  Opravdu mne zajímá, kde berete tu víru, že kód informace vzniká bez inteligence.

  Pojítko mezi stvořitelem vesmíru, vynálezcem DNA a kvantové mechaniky a mezi domnělým inspirátorem primitivních starozákonních legend, který rád čichá spálený tuk rituálně obětovaných zvířat je s největší pravděpodobností dílem (nutno dodat docela zvrácené) fantazie. Stejně tak fantanzijní se jeví představa, že by takový tvůrce mohl mít něco společného se zjevně nekonzistentními evangelijními příběhy – opravdu těžko si představit, že by někdo superinteligetní byl autorem takto nekvalitního konglomerátu … to zní skoro jako urážka takové hypotetické superinteligentní entity.

 217. ind

  @SH

  Tak pokud berete jako kód třeba to, že kyslík v organické chemii se váže dvoumocnou vazbou a uhlík 4mocnou vazbou …
  Tohle není kód.

  Kód je předpis, podle nějž se informace převádějí do jiné reprezentace za účelem jejich přenosu či záznamu wiki

 218. ind

  @SH

  http://prntscr.com/s184zb

  Tohle má být vtip? „Na skonání soboty“ se dá přeložit do moderní češtiny jako „Když končila sobota“.
  Mezi sobotou a prvním dnem týdne žádný čas není.

  Dalším problémem je ten čas oběti, ten je naprosto jednoznačně dvojí – Ježíšova družina obětovala o celý den (nepo aspoň půl den) dříve než ostatní. A přitom se to muselo stát v jednom dni, jinak by neplatilo označení dne, jako dne přípravy

  Ne každá kultura je zaměřena na sledování přesného času jako my v dnešní době. Proč by synoptici nemohli kombinovat oba způsoby měření času?

  Vždyť Boží příkaz ohledně oběti beránka byl pro konec dne dle židovského času (Ex) nebo pro jeho začátek (Dt).

  V historii slavil Izrael Velikonoce dokonce v druhém měsíci a Bůh to přijal.

  15Čtrnáctého dne druhého měsíce zabíjeli velikonoční oběti. Kněží a lévité byli zahanbeni; posvětili se a přinesli do Hospodinova domu zápalné oběti. 16Stáli na svém místě podle nařízení pro ně, podle zákona Mojžíše, muže Božího. Kněží kropili krví převzatou od lévijců. 17Protože ve shromáždění byli mnozí, kteří se neposvětili, lévijci zabíjeli velikonoční oběti pro všechny nečisté, aby je posvětili Hospodinu. 18Většina lidu totiž, mnozí z Efrajima, Manasesa, Isachara a Zabulóna, se neočistili, a nejedli velikonoční oběť tak, jak je psáno. Ale Chizkijáš se za ně modlil slovy: Ať dobrotivý Hospodin daruje smíření 19každému, kdo zaměřil své srdce na hledání Boha, Hospodina, Boha svých otců, ačkoliv není čist podle očišťování platného pro svatyni. 20Hospodin Chizkijáše vyslyšel a uzdravil lid. 2Let 30,15-20

 219. SH

  Tohle má být vtip? Proč?, „když již svítalo na první den“ – v sobě nenese informaci, že den tím začal. Já když se probudím a kouknu z okna, tak taky řeknu: „to nám ten den hezky začíná“, a on přitom už začal o půlnoci. Pro nás začíná o půlnoci, pro židy ještě o pár hodin dříve. „In the end“ není jediná možnost překladu, jak sám jistě víte, lze přeložit také jako „později“ nebo „po“: http://prntscr.com/s1gln6 … „Po sobotě, na úsvitě prvního dne týdne, se přišly Marie … (Jeruzalémská Bible to překladá podle mne méně kostrbatě, než ČSP)“. V pondělí ráno po probuzení, mohu řící to samé a bude to cajk. V pondělí ráno bude po dni volna (after the close the Sunday) a probudím se za úsvitu prvního dne v týdnu (který ovšem začal o nějakých 6 hodin dříve). Je to jednoduché, netřeba v tom hledat nějaké složitosti.

  Ne každá kultura je zaměřena na sledování přesného času jako my v dnešní době. Proč by synoptici nemohli kombinovat oba způsoby měření času?

  Začínám mít takový pocit, že vy zřejmě plně nerozumíte podstatě problému, což mne konkrétně u vás dosti překvapuje. Problém je přeci od počátku ve „dni přípravy“. Den přípravy může mít maximálně 24 hodin, a je přitom jedno, jestli ho počítáme od šesti od rána nebo od šesti odpoledne – pořád je to jen 24 hodin. Den přípravy je jasně zmíněn – jak u synoptiků, tak u Jana. Ježíš byl jednoznačně popraven v den přípravy – v den před svátkem. Byl popraven navečer – to též víme bezpečně. A teď dávejte dobrý pozor – není technicky možné, aby 15. nisan byl před 14. nisanem. Proto musíme akceptovat naprostý fakt, že výraz „první den svátku nekvašených chlebů“ znamená 14. neboli co? … neboli „den přípravy“. A den přípravy musí předcházet 15. – opačně to možné není. Takže věty „Prvního dne svátku nekvašených chlebů přistoupili učedníci k Ježíšovi“, „Prvního dne nekvašených chlebů, když obětovali velikonočního beránka“, „Před velikonočním svátkem Ježíš věda, že přišla jeho hodina,“ a „Přišel den nekvašených chlebů, ve kterém měl být obětován velikonoční beránek.“ lze zapsat také tímto způsobem.

  „V den přípravy přistoupili učedníci k Ježíšovi“, „V den přípravy, když obětovali velikonočního beránka“, „V den přípravy Ježíš věda, že přišla jeho hodina,“ a „Přišel den přípravy, ve kterém měl být obětován velikonoční beránek.“

  A to je problém. Protože se nám to příliš natáhlo. Galilejské počítání času můžeme v klidu vyloučit – když by totiž Ježíš pojedl navečer v den přípravy (jakože tutově pojedl, o tom není sporu) nemohl by následující den navečer taktéž zemřít v den přípravy. Něco takového je technicky možné jen pokud bychom ctili židovské určování času, kdy den začíná a končí při soumraku – pak je vše v pořádku a minimálně v tomhle nám neslučitelný rozpor nevzniká. Ten vzniká jinde (odmítnutí vejítí do paláce + přiliš krátká doba na přípravu pečeně), ale to už jsem tu psal tolikrát, že se už v tomto opravdu opakovat nehodlám.

  Vemte si tužku a papír a nakreslete si to – uvidíte na vlastní oči, že je to přesně tak, jak píšu. Proto jsem vám radil, abyste na to vaše galilejské počítání raději v tichosti zapomenul a já jakože budu dělat, že sem to neslyšel, teda nečetl. My totiž neřešíme kontradikce ohledně vzkříšení (kde by se vám tento výklad částečně hodil – skvělá příležitost si v rámci teologického lhaní přihrát pár hodin navíc), ale kontradikce ohledně poslední večeře a ukřižování (kde se to pro změnu zase vůbec ale vůbec nehodí).

 220. Alibaba

  ind: @SH (předpokládám, že jste se přepsal).
  Alibaba: Tak pokud berete jako kód třeba to, že kyslík v organické chemii se váže dvoumocnou vazbou a uhlík 4mocnou vazbou, pak každá sloučenina má vlastní kód, atd…
  ind: Tohle není kód.
  Pak teda nevím, o jakém kódu mluvíte?
  DNA(a RNA) je sloučenina – obří molekula, která reaguje v chemickém procesu (života). Ona teda spíš funguje jako „katalizátor“, který vstupuje do reakcí. A když to podle vás není kód…

 221. SH

  Byl popraven navečer – to též víme bezpečně.

  Oprava: zemřel navečer, resp. někdy odpoledne. Popraven(obětován) byl buď dopoledne (t.j. dávno po rozbřesku) nebo někdy odpoledne (díky rozdílným časovým údajům v jednotlivých evangeliích to nelze spolehlivě přesněji určit, díky čemuž nelze určit ani to, jak dlouho Ježíš na tom kříži vlastně visel, než vydechl naposledy).
  Jisté je jen to, že to byla neobvykle krátká doba: „Pilát se podivil, že by byl již mrtev. Zavolal si setníka a otázal se ho, je-li to dlouho, co zemřel.“

  Takže Pilát nám tím vlastně sděluje, že lidé obvykle na kříži trpěli mnohem déle a mnohem více, než ten, kdo údajně vytrpěl nejvíce ze všech lidí, navíc jsa přitom vědouce, že je to stejně jenom tak „aby se neřeklo“, neboť po těch pár hodinách visení na dřevě bude mít v kapse věčný a pohodlný život a doživotní vládu nad zemí i nebem.

 222. ind

  @SH

  Po sobotě, na úsvitě prvního dne týdne …
  Na konci (G3796) soboty, na začátku (G2020) prvního dne týdne… Mt 28,1

  Byl den přípravy a nastávala (G2020) sobota. Lk 23,54

  Teď nevím, jak si s tím poradíte, když jiný výskyt G2020 v NZ není, a z dalšího čtení Mt 28. kap. je jasné, že se ženy setkaly s Ježíšem ráno a ne večer.

 223. ind

  @SH

  A když to podle vás není kód…

  Danou oblast vůbec nechápete, nemá smysl se s vámi bavit o složitějších věcech, jako je informační entropie. Víte, že signály z vesmíru se dají rozpoznat jako vysílání inteligence bez toho, aniž bychom jim rozuměli?

 224. ind

  @SH

  NZ výskyty
  G3796 – použití pro označení konce dne – výskyty Mk 11,19; Mk 13,35; (Mt 28,1)
  G2020 – použití pro označení začátku dne – Lk 23,54; (Mt 28,1)

  Vy tedy tvrdíte, že v Mt 28,1 jsou hned dvě jedinečné výjimky v rámci NZ ve významu slov G3796 a G2020.

 225. Karel 423

  Jak je to vlastně s Ježíšovou mrtvolou? Dle mých chabých vědomostí se má za to, že údajně vstoupil JK na nebesa, jelikož po otevření jeho hrobu nenalezli jeho mrtvolu. Tomu rozumím. Když prý byl jeho hrob pečlivě střežen, tak údajně k zašantročení mrtvoly nemohlo dojít (existuje prý obskurní teorie, že mrtvolu zkonzumovali jeho učedníci a od té doby někteří jeho následovníci praktikují eucharistii). Vstoupilo na nebesa tudíž i Ježíšovo tělo, nebo je opravdu zbaštili ti učedníci? A když ne, tak k čemu to hmotné tělo potřebuje JK na nebesích?
  Nebylo by praktičtější, kdyby na nebesa vstoupil pouze jeho duch a tělo bylo ponecháno přírodě, ať si s ním příroda (tím tělem bez ducha) poradí tak, jako s každou mrtvolou?
  Také mě zajímá, jak je to se zbožnými věřícími. Potřebují v nebi své hmotné tělo, jako JK, nebo jsou tam distribuovány pouze jejich duše? Není v tom nebi už nával? Jaká je tam organizační struktura? Nedochází tam k názorovým neshodám? Mají tam demokracii? Mají tam také „strážce demokracie“, nebo tam vládne tvrdý absolutismus?
  Tak jak je to?

 226. ind

  @SH

  A když to podle vás není kód…

  tohle je pro @Alibaba

 227. SH

  G2020 je počátek rozbřesku nebo soumraku (povšimněte si prosím evidentní vazby na soumrak v Lukášovi: http://prntscr.com/s1r6ip) – samo o sobě to ale nemá nic společného s tím, odkud se počítá začátek dne – důležitý je kontext: http://prntscr.com/s1rf66. Nerozporuji příchod žen zrána, to je snad jasné, že se jedná o ráno a ne o večer. Rozporuji to, že z věty automaticky plyne, že den musel začínat rozbřeskem. Je tam pouze, že se něco událo za svítání prvního dne týdne, který následoval po sobotě/svátku. Jestli ten první den v týdnu začal v 6 večer (před půlnocí) nebo o půlnoci, nebo v 6 ráno – tak o tom tam není ani zmínky. Jak jsem psal – pondělí ráno mi začíná v momentě, kdy mi zazvoní budík – jenže to je už dávno poté, co ten den začal skutečně, neboť den v našich končinách začíná a končí půlnocí.

 228. SH

  U G2020 jsem vám již doložil, že není pravdou, že by se muselo zákonitě jednat o začátek nového dne ve smyslu doby, od kdy se začátek dne počítá. Pokud byste toto chtěl popřít, pak už přístě prosím neargumentujte Strongovými čísly, protože si z řeckého překladu vyzobáváte pouze to, co potřebujete na obhajobu vlastní teologie ( http://prntscr.com/s1rf66). A navíc nesmyslné teologie – už jsem myslím dostatečně vysvětlil, že začátek dne při rozbřesku, situaci kolem poslední večeře a ukřižování naopak dramaticky zhrošuje.

  Situace s G3796 je stejná jako u G2020: http://prntscr.com/s1rlvo

  Výklad „po sobotě, když začalo svítat“ je zcela legitimní a není v rozporu se židovským počítáním začátku dne za soumraku.

 229. SH

  Karel 423:

  Čistě pro zajímavost: dle muslimů Ježíš vůbec nebyl ukřižován, prý se mu to celé „jenom zdálo“. Toto si muslimové odvodili z evangelií.

  Ohledně substance Ježíšova těla po vkříšení je dobré zamyslet se na následujícími verši:

  Po osmi dnech byli jeho učedníci opět uvnitř a Tomáš s nimi. Ježíš přišel zavřenými dveřmi. Postavil se doprostřed a řekl: „Pokoj vám.“ Potom řekl Tomášovi: „Vztáhni svůj prst sem a pohleď na mé ruce, vztáhni svou ruku a vlož ji do mého boku; a nebuď nevěřící, ale věřící.“ Tomáš mu odpověděl slovy: „Můj Pán a můj Bůh.“

  Zdá se, že vzkříšené tělo mělo dle představ evangelistů materiální formu, ale zároveň to již nebylo obyčejné tělo, poněvadž mohlo porušovat fyzikální zákony a procházet hmotnými překážkami nebo náhle mizet (Vtom se jim otevřely oči a poznali ho; ale on se pro ně stal neviditelným). Vzkříšené tělo muselo zákonitě projít jakousi pohádkovou transformací, ale dle vlastních slov Ježíše se jednalo o tělo hmotné:

  Podívejte se na mé ruce a na mé nohy, že jsem to já. Dotkněte se mne a podívejte se: duch nemá maso a kosti, jako to vidíte na mně.“ A když to řekl, ukázal jim ruce a nohy. Když tomu ještě pro samou radost nemohli uvěřit a jen se divili, řekl jim: „Máte tu něco k jídlu?“ Podali mu kus pečené ryby a plást medu. Vzal si a pojedl před nimi.

  Pohádka o Jeníčkovi a Mařence v sobě nese mnohem racionálnější rysy a je mnohem více uvěřitelná, než evangelijní příběhy. Fakticky jediným problémem je, jak zatopit v peci z perníku, aniž by shořela celá chajda – snad leda, že by byl perník použitý na pec augmentován příměsí azbestu. Oproti této pohádce je pak v evangeliích těch nesrovnalostí a nelogičností podstatně více.

 230. SH

  Alibaba:

  Ind naráží na tohle: https://prnt.sc/s1sh1i

  V principu jde o to, že je možné matematicky spočítat entropii nějaké informace. T.j. když si vezmeme hru Scrabble, vyhodíme všechny písmenka do vzduchu a pak si je seřadíme jak nám to přijde pod ruku, vyjde nám nějaká nějaké hodnota informační entropie (pozor: nezaměňovat s entropií termodynamickou).
  Když ovšem seřadíme písmenka do slabik, slov a vět v nějakém lidském jazyce (lhostejno ve kterém) vyjde nám hodnota informační entropie odlišná od té, než když bychom písmenka jen tak ledabyle poházeli (byť tato hodnota není zcela stejná pro všechny lidské jazyky, je odlišitelná od (pseudo)náhodně sestavených písmen). Toto třeba dobře demonstruje fakt, že se velmi dobře komprimují textové soubory oproti souborům obsahujícím např. výstup z „/dev/random“.

  Ind tvrdí, že toto samo o sobě je důkazem toho, že minimálně fauna a flóra jsou dílem nějaké inteligence, neboť genom pšenice, žáby, opice, člověka, atp. vykazuje informační entropii, která se liší například od toho, když si budeme zapisovat, jaká čísla padnou v losování Sportky. Ind tvrdí, že informační entropie, která nevykazuje známky náhodnosti (event. i výhradní repetitivnosti – https://www.youtube.com/watch?v=ZKkIfDUzaQ0) musí být nutně dílem nějaké inteligence, neboť nevíme o žádném objektu, který by toto pravidlo v rámci našeho světa porušoval – tento názor Medea kdysi rozporovala s odkazem na stochastické modely a nejsem si jist, zda to nějak šířeji rozvedla – diskuzi na toto téma jsem nějak úporně nesledoval.

  Tyto Indovy úvahy o informační entropii považuji za intelektuálně poctivé, narozdíl od toho, co tu teď Ind převádí okolo těch závěrečných pasáží evangelijních textů. Potíž je v tom, že i kdyby Indovy předpoklady byly správné (t.j. nejednalo by se o mezeru v poznání), vůbec nic nám to nehovoří o původu této inteligence. Naopak – spojení s žido-křesťanským Bohem to prakticky vylučuje, brali-li bychom v potaz fundamentální (nemetaforizovaná) dogmata o mladé zemi a celosvětové potopě.

 231. ind

  @SH

  Zvláštní je, když vás pořád musím upozorňovat na slaměné panáky.

  Vy jste totiž mé tvrzení ve skutečnosti nijak nerozporoval.

  Vy tedy tvrdíte, že v Mt 28,1 jsou hned dvě jedinečné výjimky v rámci NZ ve významu slov G3796 a G2020

 232. Alibaba

  ind: Danou oblast vůbec nechápete, nemá smysl se s vámi bavit o složitějších věcech, jako je informační entropie. Víte, že signály z vesmíru se dají rozpoznat jako vysílání inteligence bez toho, aniž bychom jim rozuměli?
  A to jako do biochemie a chemických vazeb na kterých je založeno DNA (a celý životní proces), které podle vás nejsou kódem, chcete zavádět informační entropie?
  O signálech z vesmíru se tu s váma nebavím (beru ta jako, že tím se snažíte odvést pozornost), to nemá s biochemií a chemickýma vazbama, chemickýma sloučeninama nic společného.

 233. SH

  Je to časová souslednost, jednotlivé výroky stojí samostatně. Dále: pokud má slovo dva významy a je použité v textu celkem dvakrát v jednom a ve druhém významu, je maximální alibismus hovořit o nějakých výjimkách, nemyslíte?
  Podobné je to i sG3796 – slovo má několik významů, je použito celkem 3x v celém textu, z toho 2x ve stejném významu. Kde vidíte nějaké výjimky? Čtěte vůbec ty screenshoty? https://prnt.sc/s1rlvo

 234. Alibaba

  @SH
  Ind naráží na tohle: https://prnt.sc/s1sh1i
  V principu jde o to, že je možné matematicky spočítat entropii nějaké informace.

  Ale když mě zavrhl, že chemická vazba (jako vlastnost hmoty – atomů a molekul) není informace, tak pak nevím, co chce na DNA počítat?

 235. SH

  Alibaba: hledej heslo „shannon entropy of dna sequence“.

 236. SH

  K tématu entropie a inteligence bych si dovolil ještě jednu spekulativní úvahu. Bereme-li v potaz, že jazyk je produktem inteligence, nelze přehlížet to, odkud se tu ten jazyk vzal. Ono – stačí si jen přečíst třeba Ekumenický překlad Bible a porovnat to se 400 let starou Kralickou Biblí. A hned vidíme, že ten jazyk je o dost jiný a některým slovům nebo frázím ani pořádně nerozumíme. Jazyk se tedy vyvíjí. Primitivní jazyk užívaný na Surinamu má slovní zásobu čítající pouhých 350 slov. Jazyk primitivního kmene Piraha nemá výrazy pro čísla, nerozlišuje barvy, nemá slovesné časy, nejdou v něm tvořit vedlejší věty ani souvětí. Jazyk se vyvíjí – o tom není pochyb. A dle všeho se vyvíjí nejenom jazyk ale i myšlení lidí – schopnost uvědomit si sama sebe, schopnost používat okolní předměty jako nástroje, schopnost používat k dorozumění posunky a zvuková gesta, schopnost počítat, schopnost tvořit věty a souvětí, schopnost myslet abstraktně, schopnost zpracovávat kovy a další materiály a vytvářet z nich nástroje, schopnost stavět budovy a silnice … vždyť tohle všechno vidíme v různém stádiu u soudobých primitivních kultur i nyní. Lze právem předpokládat, že naši předkové si prošli podobným vývojem. Ať se podíváme napravo či na levo, všude vidíme vývoj. Kdyby samotná inteligence byla něco zcela konstantního (ve smyslu – je to tu s námi odjakživa v míře vrchovaté) … kdyby inteligence skutečně nepodléhala vývoji a externím tlakům … jak si vysvětlit tak propastný rozdíl mezi západní civilizací a nějakým zastrčeným kmenem v amazonských pralesích? Svádět to jen na nedostatek motivace mi přijde trošku kostrbaté.

  Dále – gaussova křivka inteligence odpovídá „náhodnému“ rozložení této veličiny napříč populací. V tomto ohledu je inteligence téměř dokonale fyzikalisticky kauzální, stejně jako třeba hody kostkou nebo délka chodidel (https://studiousguy.com/real-life-examples-normal-distribution/).

  Inteligence sama o sobě tedy „nesmrdí“ ničím nadpřirozeným. Její rozložení je defakto (deterministicky) náhodné a vše nasvědčuje tomu, že inteligence se nějakým způsobem v závislosti na mnoha faktorech vyvíjí.

  Pokud bychom tedy (na základě odpozorovaného modelu) připustili, že genom rostlinek a živočichů (včetně lidí) je dílem inteligence, … proč tedy taktéž nepřisoudit této inteligenci i totožné atributy, jaké máme odpozorované – t.j. atributy evoluce 🙂 ?
  Ve tvořivou inteligenci těchto parametrů nemám problém uvěřit – když přimhouřím jedno oko, v podstatě se jedná o ontologický naturalismus 🙂 Ale že by se pod tyto atributy mohl schovat i supranaturální židovský válečník se zálibou v mužských předkožkách, který se kteréhosi dne rozhodl pro demonstrativní skon rukou vlastního vyvoleného národa, aby tím mohl zahránit lidi bez Zákona před sebou samým … tak tohle bych opravdu spíše viděl jako důsledek inteligence a nikoliv jako její příčinu.

 237. SH

  V diskuzi pod oslím článkem, který sem postnul Toli, je k nalezení zajímavý odkaz:

  http://www.mkmtlk.net/o_puvodu_evangelii.html

  Ind to zřejmě číst nebude, nalézají se tam skutečně mimořádně odporné hypotézy (malá ukázka):

  Protože na textovou kritiku panují různé názory, jako třeba že je to svévole a záležitost módy, která se mění sem a tam, se o ní na tomto místě trochu podrobněji. Předně existuje víc způsobů, jak se postavit k tomu, že dva texty se podobají. Lze to vysvětlit zázrakem: Duch svatý potvrzuje pravdivost slov tím, že je různí autoři nezávisle na sobě zapsali stejně. Duch svatý ale taky věděl, že se vyskytnou jedinci, kteří podobnost evangelií za žádný zázrak považovat nebudou a uspokojivě si ji vysvětlí tím, že napřed vznikl jeden text a podle něho pak druhý, nebo že měly společnou předlohu. O teorii zázračné podobnosti evangelií nemusím dál psát, protože důkladnější obeznámení se s evangelii odhalí takové věci, že i zbožnost velí zázračný vznik takových podobností odmítnout a hledat lepší vysvětlení.

  Také z myšlenek, výrazů a jejich spojení možno lehko usoudit, že tento Jan byl jiný než Jan (evangelista). Evangelium a list se navzájem doplňují a stejně začínají.

  Kromě toho ze způsobu psaní se dá poznat, že evangelium i listy jsou odlišné od Zjevení. Evangelium i listy jsou psány pěknou řečtinou a výrazově i skladbou jsou si blízké. Sotva se v nich najde barbarismus či výrazy lidové řečtiny. Jak se zdá, měl oba dary, které mu Pán propůjčil, totiž dar poznání a dar vyjadřování. Nepopírám však, že měl vidění a že dostal dar vyššího poznání a prorocký dar. Poznávám však, že jeho řeč i výrazy nejsou čistě řecké, nýbrž že užil barbarských výrazů a tu a tam i lidové řeči. Uvést je nepovažuji za nutné. Ať nikdo nemá však dojem, že bych se posmíval. Mým úmyslem bylo ukázat na rozdílnost těchto spisů“. Tolik textový kritik Dionysius z 3. století.

  Podobenství o nepoctivém správci (Lk 16,1-8a) vypadá autenticky. Jeho amorálnost mohla zapříčinit, že ho ostatní evangelisté nezačlenili. Pravděpodobně posloužilo jako inspirace k podobenství o nemilosrdném služebníku (Mt 18,23-34).

  Lukáš 4,16-30 líčí dramatický konflikt v Nazaretě, který končí pokusem svrhnout Ježíše ze skály. To je neslučitelné s Markovým vyústěním: „A nemohl tam učinit žádný mocný čin, jen na několik málo nemocných vložil ruce a uzdravil je“ (Mk 6,5). Nejde o to, že by Ježíš, mezitím, co ho vedli ke srázu, nemohl na několik málo nemocných vložit ruce. Jde o to, že pokud by byla situace opravdu tak dramatická, vytvářel by Marek zamlčením závažných skutečností falešný obraz.

 238. SH

  Zbytečný pokus pseudofilosofická matrixová multipříšero. Od doby, co jsi tu začal lidem projektovat jejich vlastní smrt, máš u mne pomyslný permaban.

 239. toli

  No jo ,to určitě pseudo toli,stačí když najedu na konec tvých hoven aniž bych musel číst sračky před tvou typickou větou 😀

 240. toli

  S nemocnými nemá cenu vůbec diskutovat dokud nedokáží hodnověrně a neprůstřelně existenci nějakého Boha.Jinak je to mlácení prázdné slámy pořád dokola.Kristus,Hospodin,Jahve,Alláh,Višnu,Krišnu,Manitou libovolně dle přání a zainteresování konkrétního nemocného.

 241. kabát

  ind: Rozdíly v evangeliích jsou záměr. Dle mého úsudku Bůh takto testuje srdce lidí.

  Bůh testuje? On není vševědoucí?

 242. toli

  @Kabát

  Bůh testuje? On není vševědoucí?

  Říkal jsem ti že je to jen mlácení prázdné slámy,Kdyby byl Bůh vševědoucí tak by věděl na koho se má rovnou vysrat protože s ním nehne ani o píď a nezmění názory a postoje „testovaného“subjektu.
  U nemocných pánbíčkářů je to pak jen přání otcem myšlenky.

 243. sumitko

  Jinak mně už pobožní vůbec nevadí. Mnohem více mi vadí eurohujeři, sluníčkáři, multikulturalisti apod. Ty považuju za skutečně pomýlené. Páč jestli si někdo věří na svého neviditelného kamaráda a modlí se k němu, tak tím můj život nijak neovlivňuje. Ale jestli mi někdo vnucuje inkluzi, lásku k západu a jejich šíleným nápadům, elektroautům, migrantům, promoření virem SARS a kdovíjakými dalšími nápady, tak ten mě sere a chce mi ovlivnit můj život a život mých blízkých.

 244. SH

  Opravdický Kabát:

  Inu to je jednoduché. Bůh žije mimo prostor a čas a v tomto smyslu je vševědoucí, neboť vidí „z našeho pohledu směrem dopředu“. To je ale pouze náš omezený pohled. Existují „důkazy“, že děje v přítomnosti mohou ovlivňovat minulost (z jiného pohledu děje v budoucnosti mohou zpětně ovlivňovat přítomnost) – to je ta slavná Indova Boží retrokauzalita (je to samozřejmě jen interpretace, nikdo to nedokázal, ale Ind už to bere jako hotovou věc, protože se mu tato interpretace nárámně hodí do jeho teologie).
  Ind si takto přes kvantovou mechaniku hněte maltu, kterou se snaží slepit svobodnou vůli s předurčením. Jenže se mu to nedaří až tak moc, jak by si přál … viz. diskutovaný problém se zakokrháním. Ind se to ještě nějak snažil okecat, ale nepodařilo se mu to. A tak spíše dokázal, že svobodnou vůli s předurčením skloubit dost dobře nejde. Lhaní pro Krista má zkrátka svoje meze, které nelze překročit ani když se člověk opravdu snaží a dává do toho svoje maximum.

 245. sumitko

  Za všechny ty roky, co si píšu s pobožnými a ateisty o světonázoru a víře, mi volali na můj telefon tři lidi. Karel Bylina z granosalis, Tonda Vlas z doktorky a Toli z osacr. Karel Bylina je mrtvý, Tonda Vlas zřejmě taky. Pokud by umřel i toli, mám to brát jen jako náhodu?

 246. sumitko

  Toli je zajímavý případ. Ty rozpory, co má v sobě. Tady na netu šije do pobožných, ale v telefonu říkal, že má nějaký nadpřirozený zážitek s démony, satanem, že sám neví. Já jsem mu to nechtěl rozporovat, protože jsem u toho nebyl. Ale když mi to vnucoval opakovaně, musel jsem zablokovat i jeho email. To bylo už před léty. Podle mě ty toliho pocity satana a démonů můžou být dány tou mrtvicí. Mrtvice má následky na mozek. Stejně jako nádor, apod. Proč si toli nepřipustí, že už nemá mozek v pořádku? Na tom přece nic není. Já jsem měl kdysi zauzlení střeva, operace a od té doby vím, že už nemám normální funkci střeva, ale třeba luštěniny nemůžu jíst, páč by se mi to šprajclo a nešlo dál. Nebo třeba hřiby nemůžu jíst. Všecko musím pořádně v držce požvýkat. Teď jsem zrovna jedl a musím na to myslet, když jím. Už jsem si zvykl, že musím potravu důkladně rozmělnit. Když to nerozkoušu, nebo sním hodně jídla najednou, tak to cítím, jak to dře 🙂 Někde to tam tlačí. To jsou prostě následky zákroků. Toli je kripl na hlavu, já jsem kripl na střevo. Kripl v uvozovkách. Není to, že by se s tím nedalo žít. Jen už to není 100% jako to bylo kdysi. No a toli už taky nebude mít 100% mozek jako kdysi, když mu část mozku odumřela. Takže já bych si jeho přeludy, co mi popisoval v telefonu, vysvětloval tím, že to jsou nějaké následky mrtvice. Třeba se tam ještě něco hojilo, přeskupovalo a tak.

 247. toli

  No a Medea je možná mrtvá taky…
  To je počátek magického myšlení,hledat souvislosti tam kde žádné nejsou.
  A všichni nemocní mají magické myšlení,to je základ té nemoci kterou oni nazývají vírou.
  Katolíci (nevím jak ostatní nemocní) tvrdí že žádné náhody neexistují,vše je v rukou Božích 😀
  Tihle lidé vůbec nemají rádi logické konsekvence,předchozí jevy či skutky jsou logickou příčinou následujících jevů,skutků.Pro ně konsekvenční řetězce jednoduše neexistují protože ve všem je prst Boží 🙂

 248. sumitko

  A to, že se oženil, přitom je gay nebo že volil Babiše a Zemana a dneska nadává jiným do koblih, tak to nebude mrtvicí. To bude spíše nevyrovnaností, labilitou, tápáním. V případě toho, že se ženil, tak možná i zbabělost. Jak znám ženaté gaye, tak to vždycky byli lidi, co chtěli být zadobře se všema. Prostě měkcí lidé. A to, že si tu toli hraje na šéfa osacr, je kompenzace. Jo, ještě všichni ženatí gayové měli dominantní manželky! Tipuji, že toli nebude výjimka. Jeho žena bude herdek baba a on jí poslouchá. Tak to vždycky bylo, co jsem viděl u ženatých gayů.

 249. sumitko

  toli napsal: No a Medea je možná mrtvá taky…

  To nevím. Tonda Vlas je ale nezvěstný. Nevíme, zda je mrtvý, je zatím nezvěstný. Nebere telefony, nereaguje na email, nikde nepíše na fora, kde psal, ani na svůj server o předkožkách. Tonda měl problémy s dýcháním a byl obézní. Doktoři říkají, že obezita a problémy s dýcháním jsou rizikové faktory při epidemii korony.

 250. toli

  Magické myšlení kontra fakta.
  Bylina umřel na raka,Tonda je nezvěstný nikoliv potvrzeně mrtvý,Medea je nezvěstná nikoliv potvrzeně mrtvá.Já jsem živý až až,opravdu si myslíš že jsi natolik důležitý že každý s kým jsi mluvil zemřel ? To se tedy svou důležitost hodně přeceňuješ.
  Magické myšlení v praxi,Boží trest,zásah Boha bla,bla,bla .Víra je nemoc která zanechá trvalé následky
  http://www.christnet.eu/clanky/6387/zivot_v_krizove_situaci.url

 251. sumitko

  Nemusí to být nic nadpřirozeného. Může být přirozené vysvětlení. Volal mi ten, kdo mi chtěl nadávat. A kdo chce nadávat, je negativistický. Kdo má v sobě zlo, krátí si život. Právě že jsem si říkal, že jim to stojí za to. Třeba Karel Bylina. Ten měl raka v posledním stádiu a ještě chtěl nadávat homosexuálům. Je to pro mě neuvěřitelné. Věděl, že má metastázy a že už mu moc času nezbývá, přesto mi chtěl nadávat do telefonu. Je to normální? Když vím, že mi zbývá pár měsíců života, tak si je snad užiju v klidu s rodinou, blízkými. Ne že budu volat nějakému homosexuálovi a nadávat mu. Mimochodem po tom, co jsem mu vysvětlil, jak se věci mají, tak ubral plyn, až se omlouval. Ale i tak. Na počátku v něm ten negativismus byl. A to samé Tonda Vlas. Taky volal z rozčílení a afektu. Ale v průběhu telefonátu se zklidnil a pak se otočil, že už je taky napůl dekonvertita a že mě chápe atd. Ale na začátku tam byl silný negativismus. Čili ti dva měli společné něco – nesmyslnou prudkost, zlostnost. Věděl jsi, že zlostní lidé mívají v krvi zvýšené hladiny enzymu troponinu, což může být důkaz, že si poškozují myoard? No a ty jsi mi sice v telefonu nenadával, ani tam nebyl nějak negativismus, ale poznal jsem, že to máš v hlavě pomotané. Prostě sis už v průběhu telefonu protiřečil. Ty něco řekneš, nějakou proklamaci a za dalších 10 minut si ji vlastním příkladem popřeš.

 252. ind

  @SH

  Kde vidíte nějaké výjimky? Čtěte vůbec ty screenshoty?

  Screnshoty samozřejmě čtu.
  LXX (3.st. – 1.st. př. n.l.) plně podporuje můj pohled.

  Navečer (G3796), v době, kdy ženy vycházely čerpat vodu … Gn 24,11
  a bude ho pálit navečer (G3796), když bude Áron zapalovat lampy Ex 30,8
  Běda těm, kteří vstávají brzy ráno a shánějí pivo, těm, kdo za soumraku (G3796) prodlévají, až je víno rozpálí. Iz 5,11

  Jakýkoli doklad významu G3796, který zastáváte vy, jsem nedohledal.

  Dohledal jsem však něco jiného.

  From a derivative of Proto-Indo-European *h₁epi; related to ὀπίσω (opísō, “after”) and ὄπισθεν (ópisthen, “in the future”).
  https://en.wiktionary.org/wiki/%E1%BD%80%CF%88%CE%AD

  Všimněte si …
  ὀψέ (opsé, pozdě) vs. ὀπίσω (opísō, “after”)

  Když se podíváme do Mt 28,1, tak tam je použito slovo opsé, tedy pozdě, ne opísō, tedy po.

  Ὀψὲ G3796{ADV} δὲ G1161{CONJ} σαββάτων G4521 … Textus Receptus, Mt 28,1

 253. ind

  @SH

  Myslím, že ohledně G3796 je to zcela jasné…

  b. with a genitive (Winer’s Grammar, § 54, 6), ὀψέ σαββάτων, the sabbath having just passed, after the sabbath, i. e.: at the early dawn of the first day of the week — (an interpretation absolutely demanded by the added specification τῇ ἐπιφωσκούσῃ κτλ.), Matthew 28:1 cf. Mark 16:1 (ὀψέ τῶν βασιλέως χρόνων, long after the times of the king, Plutarch, Numbers 1; ὀψέ μυστηρίων, the mysteries being over, Philostr. vit. Apoll. 4, 18); (but an examination of the instances just cited (and others) will show that they fail to sustain the rendering after (although it is recognized by Passow, Pape, Schenkl, and other lexicographers); ὀψέ followed by a genitive seems always to be partitive, denoting late in the period specified by the genitive (and consequently still belonging to it), cf. Buttmann, § 132, 7 Rem.; Kühner, § 414, 5 c. β. Hence, in Matthew, the passage cited ‚late on the sabbath‘). Keim, iii, p. 552f (English translation, vi., 303f) endeavors to relieve the passage differently (by adopting the Vulg.vesperesabbati, on the evening of the sabbath), but without success. ((Cf. Keil, Comm. über Matth. at the passage.))
  https://biblehub.com/greek/3796.htm (zdůraznění vlastní)

  Překlad G3796 v Mt 28,1 jako po je pouhá interpretace na základě následného použití G2020 v tomtéž verši. Význam G2020 jako začátek dne = svítání (ne večer) je odvozen od dalšího textu.

  Nevidím jiný konzistentní výklad Mt 28,1 než ten, že začátkem dne je označeno svítání, kdy končila sobota.

 254. ind

  @SH

  Potíž je v tom, že i kdyby Indovy předpoklady byly správné (t.j. nejednalo by se o mezeru v poznání), vůbec nic nám to nehovoří o původu této inteligence.

  Já to také nesměřuji na objasnění původu inteligence, směřuji to na porozumění, že nemůže zároveň platit matematika a materialismus.

  „Mezera v poznání“ v tomto směru může být pouze chybějící logika jedince. Protože generování kódu zahrnuje to, že se počítá s tím, co bylo a co může být. Nelze generovat kód nesoucí informaci bez znalosti toho, co bylo vygenerováno a bez záměru, co se má vygenerovat.

  Můžu na základě těchto znalostí z oblasti matematiky zcela jasně předpovědět, že pokračující rozmnožování lidstva bez jeho zásahu do genomu by přinášelo stále horší potenciální rizika pro budoucí rozmnožování a kumulaci chyb v kódu. Když do toho zahrneme epigenetiku, tak je jasné, že mutace mohou zcela znemožnit budoucí přizpůsobení.

  Mám na své straně matematické modely a přímé pozorovaní, vy ateisté máte jen nelogickou víru.

 255. SH

  Zatímco odvádění pozornosti od jádra problému (poslední večeře) vám jde velmi dobře, lhaní a podvádění už vám jde o poznaní hůře: první údajnou výjimku už jste stáhl z repertoáru (poněvadž je každému jasné, že v případě 50/50 nelze hovořit o výjimce) a teď hledáte munici pro G3796; jenže Septuaginta je překlad, takže svoje Gxxx si můžete v tomto případě strčit za klobouk. Řešíme „originální“ řecký text Nové Smlouvy, ne situaci, kdy si překladatelé Septuaginty použijí G3796 3x u dvou různých slov (H6153, H5398) z nichž jedno je použité ve SZ celkem 137x a druhé 12x – co nám to vypovídá o způsobu užití v rámci nové smlouvy? – dohromady nic. 50x je H6153 deklarován ve smyslu „evening“, ale jen 1x přeložen v rámci Suptuaginty jako G3796 – s tímhle na mne opravdu nechoďte.

  který zastáváte vy, jsem nedohledal.

  V tom případě jste takovému hledání nevěnoval dostatečné usílí: https://biblehub.com/commentaries/matthew/28.htm – zde se dočtete obojí – jak argumenty pro židovské počítání, tak i pro to vaše galilejské. Ani teologové ovládající řečtinu v tom jasno nemají. Ti, co tvrdí, že onen text znamená to, že den měl začít svítáním, tak nečiní nezištně – potřebují to kvůli harmonizaci času vzkříšení a všech následných konsekvencí. To samo o sobě je ale v podstatě podvod, protože tím uměle natahují časovou osu, která ovšem v reálu nijak natažená být nemohla. Je to jako byste měl nějaký graf, kde byste měl na ose X čas v hodinách a začal tam vynášet nějaké údaje podle Londýnského času. A najedou – z ničehož nic – by se tam začaly vynášet údaje podle aktuálního času v Sydney bez jakéhokoliv přepočtu. Výsledkem bude nesmysl. Smysl by to celé dávalo jen v případě, kdyby synoptici používali galilejský den v celém velikonočním příběhu – od obětování berana po Ježíšovo nanebevstoupení – střídání obou časů by prostě byl podvod, protože den prostě musí mít 24 hodin a přes to nejde vlak. Jenže my víme, že synoptici nemohli ten galilejský čas používat, protože pak by se zdvojil „den přípravy“. Takže Matouš 28:1 musí být počítán standardně „po židovsku“ – jinak to opravdu nejde Inde. Bible se musí číst jako celek – sám to s oblibou říkáte, tak to prosím dodržujte i vy sám.

 256. Marek

  Co se týče tý „polemiky“, jak je to „zapsáno“, a jak se to pak má/může pochopit, není to náhodou (neboli ve skutečnosti) komplet mimo mísu? Kolik bylo pátků, západů slunce, kdy se opejkali berani…, co se z toho dá vyvodit, a co se dá vyvodit z těch „svatých textů“ obecně vůbec? Odpovědí je, že čistá nula. Příkladem je kromě všeho ostatního třeba zrovna wiki. Je tam o Lukášovu evangeliu –
  https://cs.wikipedia.org/wiki/Hebrejsk%C3%BD_Kristus._Jazyk_a_st%C3%A1%C5%99%C3%AD_evangeli%C3%AD
  „Lukáš 1,6: „Byli spravedliví oba dva před tváří (hebrejsky le-panim) Boha. Chodili ve všech jeho přikázáních (hebrejsky micvot) a v Jeho ustanoveních. A nebylo u nich (hebrejština nezná sloveso mít, ale používá výrazu být u) dítě, neboť Elišeba byla neplodná a oba dva byli pokročilí ve svých dnech…“
  Kdyby řecký čtenář nebo čtenář odkojený řeckou kul­turou četl obrat „byli oba dva pokročilí ve svých dnech“, musel by mít nevyhnutelně pocit, že nastává soumrak řecké kultury.
  Pro srovnání jak vypadá stejný text v Českém ekumenickém překladu: LK 1, 6-7: Oba byli spravedliví před Bohem a žili bezúhonně podle všech Hospodinových příkazů a ustanovení. Neměli však děti, neboť Alžběta byla neplodná a oba již byli pokročilého věku.“

  Cože??? Oni chodili v přikázáních, a nebylo u nich dítě? A co potom taková Septuaginta? Otrockej (a pro faktickou neandrtálštinu protohebrejštiny navíc uměle domodelovanej) překlad tý protohebrejštiny do řečtiny, ze kterýho by se ovšem řeckýmu čtenáři kroutily nehty ještě víc, než u toho evangelia? A z toho se pak dohadovat, co „naprosto přesně“ znamená taková a taková použitá slovní nuance?
  Septuaginta, ta byla zapsána 70 (??!!) protohebrejskými docenty, a následně přeložena do řečtiny. No, s tím domodelováním, ale budiž. Pak se přeložila kam? Do latiny? Zpátky do už novější hebrejštiny? Nebo nejprve do nový hebrejštiny a pak do latiny? Nebo odkud kam? Vždyť to je to samý, jako když u nás lije jako z konve, v Anglii zase pršejí kočky a psi (raining cats and dogs), v Německu zase něco jinýho, a u toho všeho by někdo chodil v přikázáních, a nebylo u toho to dítě. A kromě toho by ten někdo někomu dalšímu něco důležitýho vysvětloval. A to celý by pak bylo částečně drženo v ústní tradici, částečně zapsáno velmi nedokonalým jazykem, a pak několikrát za sebou přeloženo tam a zpátky. Hospodin buď pochválen, že tehdy kromě časově vzdálený potopy asi moc nepršelo, jenom v Egyptě pršely ty žáby, ale naštěstí ani jeden pes a kočka, a to celý ke všemu taky úplně jindy!
  Jako, z tohohle se má vyvozovat, že pak se to přeloží do dalších padesáti jazyků, a v každým tom jazyce to budou studovat „bibličtí vědci“, kteří to pro „hodnověrnost“ budou porovnávat s jinými překlady, a s „originálním“ zápisem? S jakým že zápisem? Fakt ty všemožný svitky opisů těch skutečnejch (kdy to, že nějaký skutečný vůbec byly, se jen vyvozuje z toho, že na těch „opisech“ to píšou) navíc taky kromě ostatního mají originální dataci?

  Například Jan Sokol v tom odkaze praví, že smyslem překladu je „vybrat slovo (případně obrat), které se s původním významem co nejlépe kryje.“ Jo. Moc hezký. Ale co když často není co vybírat, protože není k čemu to přiřadit? Co když se s původním textem muselo „pracovat“, tzn doplňovat jej, aby to aspoň trochu nějakej ten smysl dávalo? A pak se to přeložilo zase jinam, a pak zase zpátky?

  Nebo je to u evangelií celý jinak, protože ty byly zapsány rovnou řecky? Jako, kým? Židy, co uměli řecky, rovnou řecky mluvícími a myslícími lidmi, nebo kdo to byl? Nebo kým to bylo zapsáno, když se právě bibličtí vědci na tom sami nedohodnou? Proč se u těch všech možnejch pasáží těm řeckejm čtenářům kroutí ty prsty? A když žádnej evangelista u toho osobně nejspíš nebyl, nebo, pokud se to vůbec stalo, tak to zapsal až za nějakejch 30 a více let? To jako doopravdy se to stalo v pátek, protože pátek nejspíš byl už ve čtvrtek večer, taky tam možná byl jinej kalendář, berani ještě pobekávali, a to celý proto, že tak je to zapsáno v těch betelně pravdivejch zápisech?
  Hm, asi teda jo. A do toho je ještě betelněji dokázáno, že démoni, co je Ježíš zahnal do prasat, se jmenovali Legie. A Ježíš samotnej, což sice není v pravdivejch svatejch zápisech, ale je to „úředně“ zařazeno do zázraků (takže je to vlastně taky svatý), se obtisk do Turinskýho plátna. Dle „vědců“ patrně při anihilaci. Tam už opravdu chybí jen ten španělskej mladík, co mu uřízli nohu, a co mu za dva roky při modlení zas přirostla. A samozřejmě to Fátimský nebeský sluneční varieté.
  Jako, mě pustit do kostela při mši, a nechat mě tam chvíli mluvit, tak by to tam pak buď museli nejmíň tři tejdny znovu vysvěcovat, nebo to rovnou zbourat, a postavit to znovu v bezpečný vzdálenosti od tý pekelný hrůzy… 🙂

 257. SH

  Překlad G3796 v Mt 28,1 jako po je pouhá interpretace na základě následného použití

  Zítra honem zavolejte bratrovi, protože on káže dle ČSP a tam je to dle všeho špatně přeložené. Je tam právě to „Po sobotě“ – „After sabbath“, což by si mohl pan bratr vyložit nedejBože (standardně po židovsku) takto:

  Po sobotě (která skončila před půlnocí za soumraku), když už svítalo na první den týdne (ráno, když se začalo ukazovat sluníčko prvního dne v týdnu, který začal po sobotě, tedy před půlnocí po soumraku)…

  A protože hádám, většina lidí u vás ve sboru má právě ČSP (jako má mít každý správný evangelikál), nejlépe bude, když pošlete všem hromadný e-mail, že si to mají ve svých biblích škrtnout a napsat tam to, co jim doporučíte. Nejprve si to ale nechte schválit od pana Vedoucího, abyste nebyl nařčen z porušení subordinace… O tom dni přípravy se ale raději nezmiňujte, to by se pak ani pan Vedoucí už ničeho nedopočítal a buď by musel otevřeně podvádět nebo uznat, že v Písmu jsou chyby, které není možné poctivým způsobem harmonizovat.

 258. SH

  Nelze generovat kód nesoucí informaci bez znalosti toho, co bylo vygenerováno a bez záměru, co se má vygenerovat.

  Evoluční teorie ale neříká nic o tom, že je zde nějaký záměr. Nikde se netvrdí, že zde byl předem nějaký záměr, aby lidé měli jedno srdce a chobotnice tři nebo aby zmutovaný vir způsoboval oboustraný zápal plic. Stejně tak se nikde netvrdí, že evoluce je nějaká vědomá entita, co ví nebo alespoň matně tuší, co právě spáchala.
  Ve vašem případě zase všechno musí mít nějaký záměr, nic se nemůže dít jen tak samovolně. I současný SARS musel být vytvořen inteligetní bytostí s nějakým záměrem – a protože se nejedná pro lidi o nic moc dobrého, stvořil to buď Satan nebo i Bůh, jakožto trest nebo prostředek „výchovy“. Když byste mi oponoval, že taková věc se může stát jen tak – v rámci platných fyzikálních zákonů – bez přímého příčinění Boha či Satana, pak se asi nemáme o čem bavit, protože pak se diskuze přesouvá do roviny, kdo nebo co stvořilo ony fyzikální zákony, které si již pak mohou produktovat složité fukční celky bez potřeby intervence nějaké inteligence. Proti konceptu deismu se evoluční teorie nějak ostře nevyhrazuje – neřeší ho.

  Mám na své straně matematické modely a přímé pozorovaní, vy ateisté máte jen nelogickou víru.

  Přímé pozorování – hmm – přímé pozorování například přinutilo biblické kreacionisty akceptovat mikroevoluci a uznat existenci desítek tisíců všelikých to tvorů podivných, které Noe zapomenul nalodit do svého korábu, anebo se o to snažil, ale už se mu tam prostě nevešli. Počkejme si ještě nějakých 10-20 miliónů let a třeba se z kreacionistů stanou evoluční teisté nebo deisté 🙂
  A co vám říkají matematické modely a přímé pozorování o neživých objektech – o kamení, hlíně, hvězdách, písku, vodě? Když z nich vyextrahujeme nějaké informace, podle matematických modelů uvidíme jen repetitivní vzory nebo vyloženě „náhodný“ patern – na první pohled žádné stopy po nějaké inteligenci. Přesto jste skálopevně přesvědčen (na základě vaší oblíbené knihy), že i tyto věci nevznikly bez přičinění inteligence. Evoluční teorie zastává názor, že inteligence není bezpodmínečně nutná pro vznik inteligence. Chápu, že vás toto neuvěřitelně dráždí, ale náš svět je plný silně neintuitivních konceptů – stačí se jen podívat na kvantovou fyziku. Evoluce je na tom podobně – v mnoha ohledech jde proti naší intuici.
  Ono podobně neituitivní představa je vznik něčeho bez prvotní příčiny, když sami žijeme ve světě, který je svázán fyzikální kauzalitou. V této otázce jsou na tom věřící i nevěřící stejně: věřící předpokládá, že (inteligentní) Bůh neměl žádnou prvotní příčinu a nevěřící předpokládá totéž o vesmíru event. o tom, z čeho tento vesmír vzniknul, byl-li tu nějaký jakože pre-vesmír. Intuitivní není ani jedno ani druhé, přesto se nijak nepozastavujete nad tím, že právě v tento neituitivní koncept věříte. Je ovšem zřejmé, že jeden z těchto neintuitivních konceptů bude pravdivý, resp. bude pravdě bližší, než ten druhý. A čím hlouběji se zanořuji do (nejenom) biblického pojetí supranaturální stvořitelské inteligence, tím méně jsem přesvědčen o tom, že by za naší existencí stála nějaká entita, kterou zachycuje (prakticky jakýkoliv) náboženský text, který spatřil světlo světa od doby, kdy si lidé začali svoje náboženské vize zapisovat. Pokud tedy nějaká tvořivá inteligence, co vymyslela náš genom, skutečně existuje, dává si opravdu mimořádně záležet na tom, abychom o ní nic bližšího nevěděli. Může to být také známkou toho, že vůbec neexistuje, jakkoliv se můžeme přít o intuitivnosti takového tvrzení.

  Nelogickou víru říkáte – no pokud si dobře vzpomínám, neoznačoval jste vy sám (potažmo váš Bůh) evangelia za bláznovskou zvěst, která porazí moudrost světa?

 259. SH

  Mám na své straně matematické modely a přímé pozorovaní, vy ateisté máte jen nelogickou víru.

  Boha nikdo nikdy přímým pozorováním neviděl (to si nevymýšlím, to jen cituji z vaší oblíbené knížky) a matematické modely nám říkájí, že informační entropie o určité hodnotě nemohla vzniknout bez nějaké formy inteligence, t.j. Bůh, jehož informační entropie neodpovídá repetitivnímu nebo náhodnému paternu nemůže existovat bez předchozí intervence nějaké inteligence.
  Pokud odmítáte do svých matematických modelů zahrnout „výjimku“ pro evoluční vývoj bez potřeby externí inteligence, trvám na recipročním NEudělení „výjimky“ pro inteligentního Boha, který pro vysvětlení své existence nepotřebuje externí inteligenci. Pokuste se vysvětlit důvod udělení takové výjimky na jiném zakáladě, než jakým je nelogická víra, která není v souladu s matematickými modely a přímým pozorováním. (Přímým pozorováním mám na mysli například to, že někomu po modlitbě doroste amputovaná končetina a pod.).

 260. toli

  „Inteligence sama o sobě tedy “nesmrdí” ničím nadpřirozeným.“

  1) Jinými slovy nejistá víra, že inteligence není nadpřirozného původu. Ateista často řekne: svět nesmrdí bohem, protože se bojí říc: „věřím na základě svých spekulativních úvah (nejisté víry), že se svět obejde bez boha“. Věřící na základě spekulací zase tvrdí opak, že nějaký jeho bůh je nebo asi je. Oba jen nejistě věří. Pravděpodobnost (min. zatím) nejde rozhodnout objektivně, viz. níže.

  2) Vychází se zde ze spekulací a nejistých pozorování (i věda provádí nejistá pozorování a objektivní pravděpodobnost nevíme, viz. níže.). Bůh může být i přirozený (co je nadpřirozeno?), jen zatím „nenalezený“. Atd. Logických možností je více a důkazy nejsou jisté pro ani proti. Nejisté jsou nejisté. Žádné důkazy (a nějaké nejisté tu jsou – jako ontologický a kosmologický atd.) také nic neznamenají, protože být mohou v budoucnu a pravděpodobnost nevíme.

  “Pojítko mezi stvořitelem vesmíru, vynálezcem DNA a kvantové mechaniky a mezi domnělým inspirátorem primitivních starozákonních legend, který rád čichá spálený tuk rituálně obětovaných zvířat je s největší pravděpodobností dílem (nutno dodat docela zvrácené) fantazie”

  3) Prosím za Inda o spočítání té “nepravděpodobnosti” tohoto spojení a podle jakého vzorce se to počítá.

  Čajová konvice mezi Marsem a Jupiterem být může, třeba jí tam nechalo UFO. Nebo je tam kámen v tom tvaru. Bůh být může a čajová konvice mezi Marsem a Jupiterem nemusí být nebo žádný bůh není a čajová konvice tam třeba je. Nebo není ani jedno nebo je oboje. Nevíme. Pravděpodobnost je v tomto jen subjektivní. Nevychází z jistých údajů, ale nejistých pozorování.

  Nebo ani Mars a Jupiter neexistuje a tvůj mozek je v kádi a ty žiješ na jiné planetě a je to matrix. Nebo ani mozek nemáš, jen omámenou duši. Snový svět.

  Nevím jaká je pravděpodobnost matrixu. Může být i nemusí. Tedy cca 50/50 třeba. Důkazy nemáme jisté ani že tento svět je pravý ani že je nějaký matrix. Nejisté důkazy jsou nejisté. A žádné důkazy též neznamenají, že to tak je či není. Důkazy se můžou najít za 100 nebo 5000 let. A nebo ne. Buď jisté či nejisté a nejisté jsou zase jen nejisté (většina důkazů patřících do vědy co tak tušíme).

  Nevíš zda máš či nemáš pravdu a pravděpodobnost objektivně také nevíš.

  Neříkám, že není možné přejít přechod. Subjektivně je pravděpodobné, že přecházíš přechod a tím se řídíš, ale objektivně může být tvá hlava na Marsu v lihu nebo něco jiného. Nevíme, ani pravděpodobnost objektivně nevíme. Jen subjektivně se nám na základě vědy nebo pocitů atd… zdá pravděpodobnější, že jdeš přes přechod na základě nějaké pochybné evidence. Já to nekritizuji, také to tak používám, ale nevím, zda je to pravda či je to objektivně pravděpodobné a přiznám si to. Vy ne. A to je rozdíl mezi námi. A ne všecky věci mam za relativní, to je také rozdíl mezi námi dvěma. Další rozdíl. Ale většinu věcí za relativní mam.

  Evidence je nejistá a pravděpodobnost zrovna tak. Viz. problém indukce či možnost matrixu. Když neznáte 100% pravdu, nemůžete ani vědět, že máte na 99% pravdu. Ani na 60%. Ani na 1%. Prostě nevíme. Stejně tak předpovědi, i kdyby vyšly na 100% stejně milionkrát, po milionté prvé to může být jinak. A pak miliardakrát jinak. A pak by bylo více toho “jinak”. Zákony přírody se navíc mohou měnit nebo je to jen souhrn náhod a zdánlivých kauzalit (viz. David Hume a jeho kritika kauzality). Kromě toho možnost klamu matrixem, logická a nevíme jak pravděpodobné, jisté důkazy nejsou pro ani proti (nebo je nikde nevidím teď ani v paměti) a nejisté jsou jen nejisté. Tedy pravděpodobnost objektivně nevíme. A i kdyby žádné nebyly, být do budoucna mohou, tím či oním směrem. Takže nevíme, ani objektivní pravděpodobnost. Tečka.

 261. toli

  Vidíš, ale u Ton.dy Vl.ase ta má předpověď možná už vyšla :))))). To víte, kor.onavirus řádí jak pominutý (možná). Není to pseudofilosofie, ale logika. Matrix ani problém indukce nebyl nikdy vědou a filosofií/logikou úspěšně vyřešen tím či oním směrem (viz. zakladatel moderní vědecké metody Popper atd.). Ale může to být třeba matrix, což by to ovšem jen potvrdilo,to co píšu. To co píšeš ty je naopak jen pseudo-filosofie, resp. často nepřiznaná spekulace (někdy i přiznaná), často se nedržíš logiky a vidíš málo možností, méně než skutečně je (viz. výše)… To nesouvisí s tím, jestli někomu přeješ smrt nebo ne, o tom logika není. Bohužel.

  Ostatně vadná “logika” se ukáže už na tom, že když někoho nečteš, nevíš ani, zda píše pseudo-filosofii (v současné době), ale banuješ ho a nečteš ho. Na to, abys rozeznal, zda někdo píše pseudo-filosofii (v současné době), bys ho měl nejdřív nějak přečíst nebo si ho poslechnout atd… a pak to celé analyzovat a napsat v čem je jaká chyba (konkrétně, jako jsem to udělal já výše ve 3bodech s tvou pseudo-filosofií). Ale samozřejmě můžeš mít 6smysl, ale už to “smrdí” něčím nadpřirozeným, že?

 262. Jaroslav Štejfa

  Neměl by se, vážený provozovateli webu, omezit někdo, kdo na jedenácti větách použije slova: sračky, buzna, kripl, debil, rozesraný mozek, mrtvička a navíc se skrývá za jmény diskutujících u tohoto webu. Každý kdo sem nahlédne se musí otřást odporem ke společnosti, které se dotkl. Stojí za povšimnutí, že počet diskutujících (tedy asi i čtenářů) se povážlivě smrskává, kdo by se také chtěl namáčet ve stoce.
  Jaroslav Štejfa

 263. sumitko

  Co se týká náboženství, je pro mě nepochopitelné, že to tak úpěnlivě a do detailu poorád řešíte. Klidně mohl žít nějaký potulný kazatel Jošua. Jezdil na oslíkovi, postil se v poušti, strašil brzkým koncem světa. Tohle z bible může být pravda. Ale ty nadpřirozené schopnosti supermana – že chodil po vodě, lítal ve vzduchu, proměnil obyč. H2O lusknutím prstu na kořalku – to si prostě vymysleli. To je bájné dokreslování. Děje se to u mýtů, mytologických postav běžně. Ostatně příběhy o Ježíšovi se předávaly systémem tiché pošty. A než to někdo sepsal do knihy, už se k němu dostala padesátá převyprávěná, proti originálu pozměněná verze.

  Tak nevím, proč bych se měl hádat s pobožnými. To už dávno nedělám ani na granosalis. Ani na doktorce. Já jim přeji jejich víru. Lepší když se modlí, čtou si bibli, než kdyby chlastali nebo fetovali. A jestli někdo potřebuje nějakou závislost, nemůže bez toho žít, tak je lepší závislost na náboženství než závislost na drogách. Viz případ pobožného Jirky, nebo Tondy Vlase apod. Jenže u Tondy Vlase ani náboženství nepomohlo dostat se z alkoholu. Proti tomu Jirkovi pomohla víra, že už nebere drogy. Tedy podle jeho slov. I mu to celkem věřím, protože jsem znal feťáky, co z toho vyšli díky náboženské víře. Ta má velkou moc.

 264. SH

  JŠ: technicky obtížně proveditelné – obejít IP ban není pro průměrně technicky zdatného jedince až takový problém. Snad by to šlo jen tak, že by bylo možné diskutovat jen z registrovaných účtů a registrace těchto účtů by byla zpoplatněna – řekněme jednorázovým příspěvkem ve výši 500,- ve prospěch redakce OSACR. Kdo by pak opakovaně porušil diskuzní pravidla, o účet by přišel. Mohl by si samozřejmě za 500,- založit další, ale trolení by pak začalo nepříjemně provětrávat peněženku a přičemž by si pan Tomek mnul ruce, jak blokování trollů přináší finance do spolkové kasičky, což není pro trolla zrovna dvakráte motivující, i kdyby na tom byl jinak finančně velice dobře.
  Asi bychom tím ale přišli zároveň o všechny křesťanské diskutéry – ti by jen těžko byli ochotni poskytnout finanční příspěvek „nepřátelské organizaci“.

 265. Alibaba

  ind: “Mezera v poznání” v tomto směru může být pouze chybějící logika jedince.
  A nechybí vám vzdělání v biochemii? Já teda žádné taky nemám, ale u vás to vypadá, že jste vůbec nepochopil, že život je na chemii založený, není to nějaká absolutní PC logika s absolutním programováním bez chyb, kde kód a interpret kódu se dají oddělit.
  Protože generování kódu zahrnuje to, že se počítá s tím, co bylo a co může být. Nelze generovat kód nesoucí informaci bez znalosti toho, co bylo vygenerováno a bez záměru, co se má vygenerovat.
  U DNA nic nepočítá „co může být“, tam se to buď okopíruje v pořádku a daný organismus funguje dál v daném prostředí, nebo se to okopíruje špatně a pak buď mutace zabije organismus nebo pozitivně ovlivní nebo i neovlivní hned ovlivní, ale v budoucnu. Prostě žádný nový záměr, spíš jen kopírování známého.

  Můžu na základě těchto znalostí z oblasti matematiky zcela jasně předpovědět, že pokračující rozmnožování lidstva bez jeho zásahu do genomu by přinášelo stále horší potenciální rizika pro budoucí rozmnožování a kumulaci chyb v kódu. Když do toho zahrneme epigenetiku, tak je jasné, že mutace mohou zcela znemožnit budoucí přizpůsobení.
  Tak když se nepřizpůsobí na úrovni genetiky nebo epigenetiky, tak prostě organismus nepřežije. Když je změna rychlá (z pohledu evolučního vývoje, ne z pohledu délky lidského života), tak organismus bude vyhuben (týká se to i člověka, žádné výjimky). Viz třeba pták Dodo, nebo v dávné hystorii dynosauři.

  Mám na své straně matematické modely a přímé pozorovaní, vy ateisté máte jen nelogickou víru.
  Navíc to není víra náboženská. V co že přesně nelogicky věříme? Pro připomenutí, já jsem ateista tím, že u mě není náboženská_víra (magično). Žádný bůh, žádné rituály, žádné svaté knihy, žádná církev,…
  Obávám se, že matematické modely na fyzikálně-chemickou podstatu života, kde je hardware a software dohromady nefunguje. Kde je to magičnov v chemii a fyzice?

 266. SH

  Neprihlaseny:

  Debata s Indem není nic jiného, než součást dlouhodobého experimentálního ověření existence psychologického fenoménu kognitivní disonance. Ind je konfrontován s tím, že v Bibli se nachází rozpory, které není možné vzájemně harmonizovat. Zároveň je ale bytostně přesvědčen, že něco takového není technicky možné, byť velmi dobře chápe např. to, že den může mít maximálně 24 hodin. Nástává tedy disonance se kterou si musí jeho psyché nějak poradit, přičemž jako jediná možná cesta se jeví udržet si stůj co stůj svoji víru v inspirovanost a absolutní neomylnost Písma svatého. Člověk tedy musí začít lhát sám sobě a přitom být zároveň vnitřně presvědčen, že oklamaní jsou ve skutečnosti ti druzí. Je to velmi zajímavé.

  A ano – víra má velkou moc: jsou tací, pro které byla silnější, než závislost na chemické substanci, ale jsou i tací, které dostala až na lůžko psychiatrického pavilonu, když začali všude vidět a cítit démony, případně Boží hněv a po čase to už to přestali zvládat.


  Když je člověk svému postoji vysoce oddaný, předložení důkazů, které jeho postoj podkopávají, v něm vzbudí disonanci. Nejčastějším způsobem, jak takto vzniklou disonanci odstranit, je zkreslení nebo odmítnutí těchto důkazů. Způsob, jakým přijaté informace vysvětlujeme, pak závisí na tom, jak hluboce jsme o správnosti svého postoje přesvědčeni.

  Snad nejtypičtějším a nejzajímavějším příkladem nám tu může být situace, o níž referoval Festinger. S výzkumným záměrem roku 1954 infiltroval skupinu lidí věřících, že 21. prosince 1954 přijde velká potopa a konec světa. Členové této skupiny měli být zachráněni létající lodí, jak tvrdila jejich vůdkyně. Tito lidé prodali své domy a opustili své rodiny. Daný den však nenastala potopa, nepřiletěla žádná loď. A jak se tito lidé zachovali? Aby si sami před sebou a světem zachovali tvář, vyšli do ulic a tvrdili, že právě oni svět zachránili svou vírou. Vše nasvědčuje tomu, že svému tvrzení bez výhrady věřili.

 267. Alibaba

  sumitko: Tak nevím, proč bych se měl hádat s pobožnými.
  Třeba proto, že stále jsou to paraziti (jejich náboženské organizace) na společnosti, a jejich chování je nebezpečné (manipulace s lidmi). To že jednu závislost (drogy) mění na jinou závislost (pohádkové kecy) je z mého pohledu taky možná přínosné, ale celkově je to kapka v moři špatného.

  @SH @Jaroslav Štejfa
  Možná by to chtělo něco na způsob „nick + email + heslo“ jako jedinečný ukazatel k registraci. Jen nevím, jestli to tenhle publikační systém umožňuje.
  Já už jsem taky multinika přestal číst, a z vašeho textu i vidím, že svůj slovníček a výrazivo nezměnil.

  Dotaz na SH: Jak se získává „avatar“ nebo jak se tomu říká, to co máte za ikonku u jména? To se dá taky zfalšovat?

 268. SH

  Alibaba:
  Prosté vynucení registrace nezabrání tomu, aby si příšera nevytvářely další a další účty pod novými emaily, kterých si taktéž může vygenerovat tucty na různých freemailových službách.

  Avatar sice zfalšovat jde, ale není možné falšovat zároveň avatar a nickname – buď jedno nebo druhé. Custom avatar je možné definovat po řádné registraci do redakčního systému:

  https://www.osacr.cz/wp-login.php?action=register

  Přihlášení se pak provádí přes odkaz:

  https://www.osacr.cz/wp-login.php

 269. toli

  To že jsou teisté nemocní je fakt nikoliv nadávka,jen blázen může svěřit svůj život tisíce roků starým textům. Teologie se nijak nevyvíjí ,jen se snaží konzervovat starověké a středověké „poznání“ do 21. století.A tím jak postupuje poznání moderního člověka se prohlubuje rozpor mezi realitou a fikcí pocházející ze středověku.

 270. toli

  A kromě toho dokonce ani nepomlouvám protože křesťané kolem mne velmi dobře vědí co si myslím o jejich Bohu a jejich mozcích.Naběhli si na nože ve chvíli kdy se mne snažili znovu vrátit do kostela a vrátit mne k pravé a životodárné víře 😀 , Ten kdo můj názor neslyšel přímo z mých úst tak se ho dověděl z doslechu,tamtamy i v kostele fungují velmi rychle,možná i rychleji než v běžném životě.

  Proto ani necítím potřebu diskutovat s tím Kristovým póvlem tady,na této stránce.Protože velmi dobře vím že je to jeden kognitivní bias za druhým a s nemocnými opravdu nemá cenu diskutovat,co by mi to jako mělo dát ? Kromě ztráty času.

 271. ind

  @SH

  Zatímco já mohu svůj pohled na G3796 podpořit hromadou citací (viz např. LXX), vy nemáte pro svůj pohled naprosto nic. Ještě mi zde napište, že to nechápete.

 272. ind

  @SH

  Ve vašem případě zase všechno musí mít nějaký záměr, nic se nemůže dít jen tak samovolně.

  To je úplný nesmysl. Nepořádek, chaos, vzrůst entropie se děje samovolně.

  Viděl jste nějakého člověka, který si záměrně dělá na stole nepořádek, protože mu přijde divné, jak je „samovolně“ na stole uklizeno?

  I současný SARS musel být vytvořen inteligetní bytostí s nějakým záměrem

  A co rakovinové buňky? Ty vznikají ze zdravých buněk poškozením oblasti kontroly množení.
  Opravdu nechápete o čem píšu?

  přímé pozorování například přinutilo biblické kreacionisty akceptovat mikroevoluci a uznat existenci desítek tisíců všelikých to tvorů podivných, které Noe zapomenul nalodit do svého korábu, anebo se o to snažil, ale už se mu tam prostě nevešli

  Označení mikroevoluce je zavádějící – je to scestná myšlenka, kdy se předpokládá, že množstvím mikroevolučních kroků vzniká makroevoluční krok.
  Darwinovy pěnkavy se nyní vysmívají Darwinově teorii. Přizpůsobení se děje epigenetickou aktivací genů.
  Kdo myslíte, že má větší šanci na přežití? Ten, kdo dokáže udržet změnu vratnou (epigenetika), nebo ten, kdo má změnu stálou (mutace)?

  Evoluce je na tom podobně – v mnoha ohledech jde proti naší intuici.

  Nevadí, že nejde ve shodě s intuicí, vadí to, že nemá žádné důkazy.

  věřící předpokládá, že (inteligentní) Bůh neměl žádnou prvotní příčinu a nevěřící předpokládá totéž o vesmíru event. o tom, z čeho tento vesmír vzniknul

  Věřící má výhodu, že na Boha nemusí vázat čas, vy tu výhodu nemáte.

  Ateistický pohled by mohl vypadat takto:
  Na počátku tu byla kvantová fyzika. Všechno vzniklo skrze ni a bez ní nevzniklo vůbec nic, co je.

  Když by tu byla hmota věčně, musíte věřit, že uplynulo nekonečné množství času.
  S tím si prostě neporadíte.

 273. Alibaba

  @SH
  Dík za navedení. Tak jsem se zaregistroval, gravatara asi změním později.

 274. ind

  @SH

  informační entropie o určité hodnotě nemohla vzniknout bez nějaké formy inteligence, t.j. Bůh, jehož informační entropie neodpovídá repetitivnímu nebo náhodnému paternu nemůže existovat bez předchozí intervence nějaké inteligence.

  O čem to píšete? Co je např. informační entropie člověka? Co tím máte na mysli?

 275. sumitko

  toli
  20.04. 2020
  To že jsou teisté nemocní je fakt nikoliv nadávka,jen blázen může svěřit svůj život tisíce roků starým textům. Teologie se nijak nevyvíjí ,jen se snaží konzervovat starověké a středověké “poznání” do 21. století.A tím jak postupuje poznání moderního člověka se prohlubuje rozpor mezi realitou a fikcí pocházející ze středověku.

  sumitko: Jak co je v bibli špatné. Dneska už to vidím jinak. V bibli je moudrost. Ale ne v každé kapitole a v každé knize z této knihy. Třeba kniha Přísloví – tam je moudrost. Pak jsou zase esotericky nebo mysticky laděné oddíly bible – třeba zjevení Janovo – a to je jen pro apokalyptické cvoky, co se rádi straší. Takže jak co. Něco z bible je dobré, něco je balast.

 276. sumitko

  Dá se říct, že z bible jsou použitelné ty části, které jsou praktické, souvisejí s praktickými radami pro každodenní život. A všechny ty nadpřirozené, esotericky laděné části jsou výmysl, který stvořili pověrčiví lidi v dané době.

 277. SH

  LXX nemá žádnou argumentační váhu – to jsem předpokládám odůvodnil dostatečně. Vše, co jste zatím předložil jsou tvrzení skupiny jazykovědců, proti kterým stojí tvrzení jiných jazykovědců. Návíc mne nepřestává udivovat, jak neustále máte tendenci strkat vlastní hlavu do oprátky – vám opravdu nedochází, že si tím galilejským počítáním podkopáváte autenticitu evangelií mnohem více, než když byste se držel „farizejského“ počítání času? Jaký to má pro vás význam, proč se snažíte o něco, čím si ještě více pohřbíváte svůj (beztak marný) sen o bezchybnosti toho novosmluvního konglomerátu? Raději si vezměte příklad z apologetů, kteří to pochopili a obhajují (zcela logicky) pravý opak toho, co vy: http://www.prophecysociety.org/?p=5114
  Víte, co si myslím? – že máte nedměrně vypracované ego. Někde jste si nastudoval nějaké rychlokvašené řešení těch kontradikcí a v domnění, že se tu dáme všichni opít rohlíkem, jste se zaměřil na jakési galilejské počítání. Protože nejste od přírody hloupý, později jste zjistil, že to ničemu nepomáhá, ba naopak to nějaké ty kontradikce zvýrazňuje. Vaše ego to ale nedovoluje přiznat a tak pokračujete v nesmyslném a docela průhledném posilování ega. Je čase, aby k vám promluvil Pán a řekl – upusť od své pýchy Danieli, což nevíš jak se mi toto na lidech hnusí.

  ….
  Aha, takže podle vás virové event. bakteriální infekce vznikají samovolně – nemají žádný svůj účel nebo záměr a není k nim potřeba žádná inteligence. Prostě si to mutuje vesele jen tak samo o sobě, a sem tam to někoho i zabije. A některé viry samovolně zmutují tak, že jsou nakonec docela prospěšné – třeba tím, že z jedovaté houby udělají nejedovatou a zabrání tak ošklivé otravě nepozorného houbaře. Ale Bůh do toho vůbec nezasahuje – to všechno se děje samo, Bůh se věnuje (věnoval – jednorázově a definitivně jednou pro vždy) jen velkým věcem – vytvoření fauny a flóry „from the scratch“ ve statické podobě s implementovaným mechanismem adaptivní mikroevoluce.
  A nálezy kosterních pozůstatků astralopitéků, neadrtálců, atp. jsou dokladem vratných změn v rámci epigenetiky (buď lidí nebo primátů – těžko říct, k čemu to má blíže). Anebo to možná byly samostatné druhy, které se nevlezly na palubu archy – jóó, tě možností je opravdu hodně.
  Astronomové tvrdí, že pozorují hvězdy ve stádiu jejich formování, ale to musí být jistě mýlka, neboť to by znamenalo, že hmota může vlivem fyz. sil dělat i něco jiného, než se jen rozpadávat nebo rovnou vybuchovat. Žádné nové vesmírné objekty vznikat nemohou, vše bylo stvořeno v prvopočátku – astronomie je vůbec totálně pomýlená věda, protože o všech pozorovaných objektech tvrdí, že jsou moc staré, mnohem mnohem starší, než by podle Bible měly být… Fundamentalisté to mají opravdu těžké – na každém rohu na ně číhá vědecký omyl obřích rozměrů, ne-li pak rovnou vědecká konspirace. Když na zem spadne nějaký meteorit a provede se radiometrické měření, vyjde to pokaždé špatně, protože buď je zvolena špatná metoda, nebo nelze dokázat, že rychlost rozpadu byla vždy konstatní, nebo došlo k masivní kontaminaci při prostupu zemskou atmosférou – no když se toto všechno zkalkuluje a škrtne se pár nul, dostaneme výsledek shodný s knihou Genesis – tedy +/- 6000-10000 let. A tak dále, a tak dále – pobožné pohádky ovčí babičky.

  Nevadí, že nejde ve shodě s intuicí, vadí to, že nemá žádné důkazy.

  Těch je více, než dost. Problém je, když k nim přistupujete stejně, jako k té poslední večeři: žádný argument evulocionistů nemůže být platný, protože je to v rozporu s mojí oblíbenou nekonzistetní knihou, která se stane zcela konzistentní po cíleném autosugestivním tréninku mozku. Proč si myslíte, že nejsem kreacionista? – protože vidím tu bídu a nahotu křesťanského fundamentalismu, kterou se její uživatelé opájejí ve snaze udržet si svoje náboženské iluze. Váš vztah k poctivému hledání pravdy jste na exegezi závěrů evangelií demonstroval myslím docela dostatečně.

  S tím si prostě neporadíte.

  Nikdo pořádně netuší, co bylo před velkým třeskem. A nikdo také netvrdí, že by před ním musel bezpodmínečně existovat i časoprostor. Očekáváte, že se ode mne dozvíte řešení, když to nerozslouskly ani ty největší kapacity, které se tímto zabývaly? Rozdíl je v tom, že ateisté si poctivě přiznají nevědomost, zatímco věřící si tam nacpou z hlediska lidského myšlení intiutivní obezličku o které nakonec stejně prohlásí, že Bůh je Tajemství a z hlediska rozumu je Boží rozměr nepochopitelný. Čiliž vzniká pouze taková forma iluze, že si s tím věřící poradili lépe, než ti, co se nebojí přiznat, že prostě nevědí.

  Co tím máte na mysli?

  To, že pokud zvažujeme, že jsme dílem nějaké supranaturální inteligence, lze předpokládat, že sama tato inteligence nebude složena z čiště náhodných nebo čistě repetitivních primitivních paternů – že v tom cosi nehmotném a neviditelném bude jistý „vzorec“, který se bude lišit od krabičky rozsypaného čaje. A proto se ptám, čím byl tento vzorec projevů inteligence z hlediska těch vašich matematických modelů zapříčiněn – jak se dá matematicky vysvětlit prvotní příčina supranaturánlní inteligence.

 278. SH

  „Dneska už to vidím jinak. V bibli je moudrost. „

  Ale prdlajs, to si tvrdil vždycky 🙂 A taky jsi vždycky poukazoval na Přísloví. Tohle nerozporuje myslím většina ateistů, včetně mne (jakože Přísloví OK).

 279. Jaroslav Štejfa

  K indovi:
  Jak máme chápat křesťanského Boha, když v jeho díle se děje nepořádek, chaos, vzrůst entropie samovolně, bez jeho vlivu?
  Skutečně si myslíte, že příčinami (tedy součástí) evoluce není mikroevoluce, epigenetika, genové mutace atd.?
  Skutečně jste pro teorii evoluce nenašel žádný důkaz, zatímco pro křesťanského Boha ano?
  Tedy veškeré časové údaje třeba v Bibli tedy nemají s Bohem a jeho konáním žádnou vazbu?
  Když něco existuje věčně, pak to trvá nekonečné množství času. S touto moudrostí plně souhlasím; jen mi vrtá hlavou, že se to netýká ve vaší víře Boha – což mi dává argument, že s tím si prostě nevíte rady vy.
  Jaroslav Štejfa

 280. Alibaba

  ind: To je úplný nesmysl. Nepořádek, chaos, vzrůst entropie se děje samovolně.
  A funguje to i v systému, který není uzavřený a je mu dodávána energie, že vždy vzrůstá entropie?

  A co rakovinové buňky?
  Ty jsou taky podle vás navrženy inteligencí, nebo ne?
  Nebo buňky inteligent nenavrhl tak inteligentně, že se rády porouchají?

  Darwinovy pěnkavy se nyní vysmívají Darwinově teorii.
  To je sice teoreticky možné, jen se od toho Darwina hodně vyvinulo poznání, takže já beru Darwina jako průkopníka, co zase jednou v jednom oboru rozkopal černoprdelníkům jejich pohádky o stvoření.

  Kdo myslíte, že má větší šanci na přežití? Ten, kdo dokáže udržet změnu vratnou (epigenetika), nebo ten, kdo má změnu stálou (mutace)?
  A myslite si, že na tyhle otázky je jednoduchá odpověď? Vždy bude záležet na podmínkách rychlosti daných změn, jak mutací tak změn životních podmínek, které ty mutace budou vyvolávat.

  Nevadí, že nejde ve shodě s intuicí, vadí to, že nemá žádné důkazy.
  A třeba shoda (okolo 95%) DNA lidí a opů je co? Shoda (velké části) DNA obecně savců je co?

  Když by tu byla hmota věčně, musíte věřit, že uplynulo nekonečné množství času.
  Proč věřit? Ničemu to neodporuje, ale ověřit se to nedá. A určitě to není náboženská_víra…
  S tím si prostě neporadíte.
  Proč by měl mít čas do záporu (historie) omezení?

 281. toli

  Dá se říct, že z bible jsou použitelné ty části, které jsou praktické, souvisejí s praktickými radami pro každodenní život.

  Jo jenže to nemusím listovat stovkami stránek plných bludů ale mohu si vzít nějakou odbornou publikaci třeba z psychologie nebo si mohu připomenout rady svých moudrých prarodičů.Že je v bibli něco správně neznamená že si s ní nemohu vytírat prdel jako s celkem.Na zahraničních shopech jsem viděl bibli jako toaletní papír,bible jako kniha má sice kvalitní jemný papír avšak problémem je ta jedovatá tiskařská čerň

 282. SH

  Letmým pročtením diskuze pod článkem „210 let od narození Ch. Darwina“, zjišťuji, že diskuze okolo ET se stáčí ku všeobecnému evergreenu, který se fakticky obsahově nijak nemění: jednotlivé Indovy repliky jsou identické a stejně tak i názory jeho oponentů. Nelze předpoládat, že bychom se nyní nějak pohnuli z místa.

  Sepsal jsem si tu mezitím takovou mini-recenzi na zřejmě nejvěrnějšího teistického fanouška ateistů, jaký se v současné době v českých luzích a hájích vyskytuje. Ač je obdařen nadpřirozeným božským vnitřním klidem, již více, než 6 let ho stále cosi pudí k opakovaným návštěvám diskuzních fór ateistických serverů, kde svádí svůj svatý boj často i po mnoho týdnu se zabedněnými odmítačí evangelijní zvěsti. A zdaleka nejde jen o ateistická fóra – své mladozemní moudrosti trousí například i na zive.cz. Jeho pokusy o evangelizaci však tragicky selhávájí. Dokonce ani adresné modlitby nepomáhají: “Ať se dějí v životě Michala nestandardní věci k jeho dobru.”
  A v životě Michala Hanka se stalo akorát to, že začal vehementněji popírat Ježíše Krista, jakožto historickou osobu 😉

  Indův světonázor je založen na knize, jejíž údajnou neomylnost a vnitřní konzistenci není schopen rozumným způsobem obhájit – přesto ji dále považuje za zcela bezchybnou (někdy v budoucnu se určitě všechno vysvětlí), dále pak na důvěře ve svědectví o údajných zázracích (no přeci by si to ta zdravotní sestra nevymyslela, že ji o několik centrimetrů povyrostla noha) … je ochoten uvěřit i vyloženě absurdním a zjevně vyfabulovaným svědectvím o síle Boží moci (např. humorné příběhy Libora Diviše o odstraňování titanových svorek z lebky a pod.), dále pak na magické interpretaci subjektivních prožitků (nesdělitelné pocity ve kterých k němu Bůh promlouvá, neobyklé zážitky, neobvyklé koincidence, relaxační praxe tzv. mluvení jazyky, a.j.) dále pak na metafyzických spekulativních úvahách, které nemají (a dost možná nikdy mít nebudou) z hlediska vědy řešení event. spadají do oblasti netestovatelných hypotéz. Předem si vytýčil nesplinitelná kritéria, za jakých by byl schopen akceptovat vědecké teorie, které by mu rozbouraly jeho mladozemní kreacionismus a věci s tím související, čímž si dokonale imunizoval jakékoliv informace, které by mohly jeho víře ublížit.

  Dále – Ind je až obsesivně posedlý ideou svobodné vůle, hlubšího smyslu své vlastní existence (svého já) a též nesmrtelností – vyloženě tvrdí, že kdyby život nebyl věčný, neměl by žádný smysl.
  Svobodnou vůli je fascinován natolik, že ji přisuzuje i zvířatům, které ač rozum nemajíc, budou na Nové Zemi absolutně hodné, nikdy nikoho nepokoušou a nepoškrábou a přitom budou zcela svobodné.
  Postupnou sugescí se propracoval až do stádia náboženské psychopatie, kdy vroucně miluje imaginární bytost, která ho obeznámila s tím, že hodlá nekonečně dlouho mučit lidi za často banální prohřešky – to vše ve jménu lásky a spravedlnosti. Sám ovšem věří tomu, že i přes to, že opakovaně hřeší, se ho něco podobného nedotkne, protože je přesvědčen o tom, že skutková podstata jeho hříchů je vedlejší, důležité je to, jak on sám o těchto morálních přečinech přemýšlí (ve světle Písma). Repetitivnost konání hříchů přitom není známkou falešného pokání, ale projevem nedokonalého těla, s čímž Pán počítá a vše zcela automaticky odpouští.
  Ind se domnívá – že jeho imaginární přítel a ochránce mu v případě potřeby může propujčit nadpřirozené schopnosti, kdy by Bůh prostřednictvím Inda mohl mimosmyslově ovlivňovat ostatní lidi (planované „očarování“ Sumitka). Ind se též domnívá, že Bůh mu sděluje o ostatních lidech informace, které není možné získat nějakou přirozenou cestou a které mu sami dotyční nesdělili.

  Ind věří, že po své smrti bude mít coby vzkříšený podíl na dokonalém životě, kde nebude žádná bolest, žádné utrpení, žádné strasti a bude tam navěky žít po boku svého Boha. Jednou za týden (zajímavé, na Nové Zemi tedy bude plynout čas – nekonečný čas asi) budou všichni spasení konfrontování s hrůzami věčného mučení nespasení, což bude posilovat jejich svobodnou vůli v tom, aby je nikdy nenapadlo zhřešit byť jen v nějaké malinkaté drobnosti – Nová Země totiž bude zcela bez hříchu, ale lidem zůstane jejich svobodná vůle – budou mít svobodu hřešit, ale nikdo z nich to nikdy neudělá.

  No – snad jsem na nic důležitého nezapomenul, řeknu vám – zlatí uctívači Královny Nebes … Sedět s katolíkem v jedné kanceláři mi potíže nědělá, ale při pomyšlení trávit tam směnu s nějakým evangelikálním netvorem Indova formátu – to by asi taková legranda nebyla.

 283. ind

  @SH

  Vše, co jste zatím předložil jsou tvrzení skupiny jazykovědců, proti kterým stojí tvrzení jiných jazykovědců.

  Předložil jsem citace starořeckých textů podporující mé stanovisko. Vy jste žádnou citaci nepředložil.

  Jaký to má pro vás význam, proč se snažíte o něco, čím si ještě více pohřbíváte svůj (beztak marný) sen o bezchybnosti toho novosmluvního konglomerátu?

  To je dobrá otázka. Podívejte se na význam řeckého slova pro čas – kairos. Nemůžete napasovat naše nynější vnímání času na tehdejší dobu.
  https://www.herout.net/blog/2011/11/cas-chronos-a-kairos/

  Matouš podle mne záměrně posunul dobu dne odpočinku, kdy tělo JK odpočívalo v hrobě.
  Je tam totiž paralela ve zvolání na kříži: „Je dokonáno.“ a následný odpočinek – viz Gn 2,2-3 a Ex 20,11

  Chápu totiž posunutí času ve smyslu Kairos, vy ve smyslu Chronos, proto s tím máte stále problém.

  Víte, co si myslím? – že máte nedměrně vypracované ego.
  A zároveň tvrdíte, že za to nemohu, protože mi chybí svobodná vůle. Kdybych vám věřil, byl bych překvapen, protože bych z vaší strany čekal spíše lítost. 🙂
  Ale ono tomu tak není. 🙂

 284. SH

  Matouš podle mne záměrně posunul dobu dne odpočinku, kdy tělo JK odpočívalo v hrobě.

  Opravdu nevím, jestli je to z vaší strany trolling nebo lstivé vyhýbání se problému s časem obětování berana, poslední večeře, názvu dnů kdy se tak stalo, doby ukřižování a smrti a dalších věcí s tím spojených. Ale když tohle přehlédnu, musím konstatovat, že váš pokus o harmonizaci časových diskrepancí je asi suvéreně to nejtrapnější vysvětlení, na které jsem doposud narazil – v podstatě ani neskrýváte svůj imunizovaný postoj k neochvějné doslovné pravdivosti veškerých textů v Bibli obsažených. Festinger by si vás zamiloval.

  A zároveň tvrdíte, že za to nemohu, protože mi chybí svobodná vůle.

  Ano Inde – to co se stálo vám i vašim dvěma bratrům má kauzální příčinu. Jenže s vlastním egem se dá pracovat (nikoliv svobodně, ale to není na překážku), když dostanete patřičnou zpětnou vazbu – jenže u vás je to po celé ty dlouhé roky přibližně stejné. Proto nějaká lítost není na místě.

 285. ind

  @SH

  Aha, takže podle vás virové event. bakteriální infekce vznikají samovolně …

  Ano, k vzrůstu entropie není inteligence potřeba. Překvvapuje vás můj názor. Samozřejmě mohou být virové nebo bakteriální infekce záměrné. Např. člověk je schopen genom měnit pro bojové účely.

  A některé viry samovolně zmutují tak, že jsou nakonec docela prospěšné – třeba tím, že z jedovaté houby udělají nejedovatou a zabrání tak ošklivé otravě nepozorného houbaře.

  Samozřejmě.

  Ale Bůh do toho vůbec nezasahuje – to všechno se děje samo
  Bůh do toho nemusí záměrně zasahovat, aby se to dělo.

  A nálezy kosterních pozůstatků astralopitéků, neadrtálců, atp. jsou dokladem vratných změn v rámci epigenetiky (buď lidí nebo primátů – těžko říct, k čemu to má blíže).

  Kdybyste neměl přístup k potravě a k blahobytu, jaký máte, také byste vypadal jinak.

  Žádné nové vesmírné objekty vznikat nemohou, vše bylo stvořeno v prvopočátku?

  Neboť hle, tvořím nová nebesa a novou zemi … Iz 65,17

  astronomie je vůbec totálně pomýlená věda, protože o všech pozorovaných objektech tvrdí, že jsou moc staré, mnohem mnohem starší, než by podle Bible měly být …

  Je jim totiž skryté, neboť to chtějí, že nebesa byla od pradávna a země povstala z vody a skrze vodu slovem Božím 2Pt 3,5

  Když na zem spadne nějaký meteorit a provede se radiometrické měření, vyjde to pokaždé špatně, protože buď je zvolena špatná metoda, nebo nelze dokázat, že rychlost rozpadu byla vždy konstatní, nebo došlo k masivní kontaminaci při prostupu zemskou atmosférou

  Spíš vy máte problémy, když metoda datování ukazuje na stáří neslučitelné s předpokládaným stářím. Už někdo našel zdroj znečištění 14C v měkkých tkáních dinosaurů? 🙂

  Prostě mě tahle argumentace nepřestává už dlouhou dobu bavit…
  Less astute creationists often conflate carbon dating with other forms of radiometric dating, attempting to „disprove“ the true age of dinosaur fossils by „refuting“ carbon dating. This is meaningless – paleontologists do not use carbon dating to assess dinosaur fossils; dinosaurs became extinct 66 million years ago, more than a thousand times farther back than carbon dating can be used.
  https://rationalwiki.org/wiki/Carbon_dating#Young-Earth_creationists_on_carbon_dating

  Těch je více, než dost.

  Například? Nejlepším příkladem je doc. Flegr, který přišel s tím, že u pohlavně rozmonžujících se organismů neprobíhá evoluce po dobu 98%-99% doby jejich existence a nikdo z vás ateistů mu to nemůže jednoduše vyvrátit. 🙂

  Očekáváte, že se ode mne dozvíte řešení, když to nerozslouskly ani ty největší kapacity, které se tímto zabývaly?

  Neočekávám řešení, očekávám neprotiřečení.

  Rozdíl je v tom, že ateisté si poctivě přiznají nevědomost

  Ano, poctivé přiznání nevědomosti vypadá například takto…
  „Protože existuje zákon, jako je gravitace, vesmír se může a bude tvořit sám z ničeho. Spontánní vznik je ten důvod, že tady něco spíš je, než že není, proč existuje vesmír a proč existujeme my. Není nezbytné apelovat na boha, aby učinil rozruch a ustavil vesmír,“ tvrdí Hawking, jehož nová kniha v angličtině vyjde 9. září.
  https://www.novinky.cz/veda-skoly/clanek/vesmir-nepotreboval-ke-vzniku-boha-soudi-fyzik-stephen-hawking-56466

  lze předpokládat, že sama tato inteligence nebude složena z čiště náhodných nebo čistě repetitivních primitivních paternů …

  Nesouhlasím s tvrzením, že by se na Boha dal aplikovat redukcionismus.

 286. ind

  @SH

  Opravdu nevím, jestli je to z vaší strany trolling nebo lstivé vyhýbání se problému s časem obětování berana

  Chtěl jste před nějakým časem duchovní vysvětlení, na které byste sám nepřišel, a když ho tu máte, tak potvrzujete slova Písma tím, že ho nechápete. Opravdu nechápete paralelu s dokončeným dílem a odpočinkem?
  Po všem, co jsem napsal, vám nedošlo, že z mé strany nejde o synCHRONizaci, ale o synKAIROSizaci?

  Jenže s vlastním egem se dá pracovat (nikoliv svobodně, ale to není na překážku), když dostanete patřičnou zpětnou vazbu – jenže u vás je to po celé ty dlouhé roky přibližně stejné. Proto nějaká lítost není na místě.

  Předpokládal jsem, že více přemýšlíte. Jestli jsou reakce na zpětnou vazbu předem dané, tak co jiného by měly vzbuzovat, než lítost? 🙂

 287. SH

  Nejlepší Indovy imunizační hlášky – VOL 1:

  Chápu totiž posunutí času ve smyslu Kairos, vy ve smyslu Chronos.
  Samozřejmě. (Pozitivní mutace)
  Bůh do toho nemusí záměrně zasahovat, aby se to dělo.
  Kdybyste neměl přístup k potravě a k blahobytu, jaký máte, také byste vypadal jinak.
  Je jim totiž skryté, neboť to chtějí, že nebesa byla od pradávna a země povstala z vody a skrze vodu slovem Božím.

  Výborně Inde, mě tohle v podstatě docela i postačuje. Je to ještě mnohem horší, než jsem si původně představoval.

 288. SH

  A netrvalo ani pár minut a máme tu druhý díl:


  Chtěl jste před nějakým časem duchovní vysvětlení, na které byste sám nepřišel, a když ho tu máte, tak potvrzujete slova Písma tím, že ho nechápete. Opravdu nechápete paralelu s dokončeným dílem a odpočinkem?
  Po všem, co jsem napsal, vám nedošlo, že z mé strany nejde o synCHRONizaci, ale o synKAIROSizaci?

  Ind předvádí ukázkovou tenisovou hru bez sítě. Hru bez pravidel, hru kde hráč utváří pravidla v průběhu hry. Děkuji – o tenhle styl opravdu zájem nemám. Ale jsem rád, že jste ochoten to veřejně prezentovat. Zvídavým hlavičkám, co třeba ještě nejsou rozhodnoté, zda křesťanství či nikoliv to může dosti pomoci. V tomto ohledu děláte svou práci dobře.

 289. SH

  Dinové, C14 – nic nového, všechno 100x omleté a recyklované ve stovkách komentářů pod jinými články. Poslední hitovku jste četl ?- už dokonce extrahovali z dinosauřích kostí i DNA … http://prntscr.com/s2wyqi , nedá se ovšem říci, že by to mladozemcům nějak zvláště hrálo do karet.

  Nesouhlasím s tvrzením, že by se na Boha dal aplikovat redukcionismus.

  Nechci po vás abyste na svého Boha aplikoval redukcionismus. Chci abyste mi nějak matematicky zdůvodnil odkud se vzala jeho – dle všeho – extrémní inteligence bez kauzální příčiny. Podobný model požadujete po ateistech, proto si myslím, je celkem fér chtít to i po vás. Jaký druh teologicko-matematické výmluvy zvolíte tentokrát?

 290. sumitko

  Jak to mají fundamentalisti se psy?

 291. sumitko

  Když fundamentalista věří na stvoření života před 6000 lety, tak jak si vysvětluje psa? Že ho stvořil Hospodin pro člověka? Páč přírodovědci tvrdí, že pes byl původně vlk, co byl před cca 30 tisíci lety domestikován. A mají stále společné znaky a můžou se pářit. Kdyby to bylo spešl pro člověka, jak mi nějaký pobožný říkal, tak proč pes žije tak krátce jako vlk? A proč má pes lovecký pud jako vlk? Jen pár vlastností má jiných, zbytek společný s vlkem. Ale podle pobožných pes z vlka není. Tak proč ho Hospodin udělal podobného vlkovi? To je rébus.

 292. SH

  Tak Bílej Kábáte – Ind nám tu za ty roky „dozrál“. Jeho teologické metody nabyly jasných obrysů a je více, než zřejmé, že jeho rozhovory s Bohem jsou rozhovory se sebou samým. Má k tomu ovšem docela dobré důvody – cítit se „vyvoleným“ a nesmrtelným dodá člověku kuráž (tuhle větu Ind označí za dezinterpretaci svých výroků, ale my víme svoje). Myslím, že ten fanklub Inda už můžeme v klidu rozpustit – dle mého soudu se již není na co ptát a co přezkoumávat. Causa finita: věci nikdy nebyly tak jasné, jakou jsou v těchto dnech. https://www.youtube.com/watch?v=BXLqDGL1FSg

 293. ind

  @SH

  Takže ačkoli nemáte odvahu mi odpovědět přímo, zda vidíte paralelu mezi Mt 28,1 a Gn 2,2-3 & Ex 20,11, tak jste mi vlastně už odpověděl.
  Úplně jste se ztratil … chápu dobře, co jsem napsal a dokážu to i zdůvodnit.

  Když máte problém s mým chápáním soboty podle Mt 28,1, jak byste mohl pochopit pojetí sobotního odpočinutí dle Žd 3,18-4,11?

  Ind předvádí ukázkovou tenisovou hru bez sítě. Hru bez pravidel, hru kde hráč utváří pravidla v průběhu hry.

  Mohl byste zde uvést důkaz, že hraju bez pravidel, důkaz, že tomu není ve skutečnosti tak, že daná pravidla nechápete?

  Dinové, C14 – nic nového, všechno 100x omleté a recyklované ve stovkách komentářů pod jinými články.

  Výborně, vezmu-li způsob vaší argumentace, tak mnohu napsat, že tvrzení o evoluci jsou 1e9-krát omletá.
  Skutečně chcete diskutovat na této úrovni? Když nemůžete výš, jdete záměrně níže?

  Chci abyste mi nějak matematicky zdůvodnil odkud se vzala jeho – dle všeho – extrémní inteligence bez kauzální příčiny.

  Proč bv se měla někde vzít? Příčinu potřebuje změna stavu. Kde je příčina, tam je i následek. Kde jste vzal víru v pravdivost tvrzení, že extrémní inteligence musí být něčeho následkem?

  Argumentů je ve vašich posledních příspěvcích jako šafránu. 🙂

 294. ind

  @SH

  Útoky ad hominem považuji za výhru. Pokud by zde někdo udělal analýzu příspěvků, dojde k závěru, že útoky ad hominem používají ti, kteří nemají věcné argumenty. Je to prostě snaha o maskování toho, že člověk nemá co k tématu říct.

 295. toli

  Je to prostě snaha o maskování toho, že člověk nemá co k tématu říct.

  Vskutku nemá SH (a ani ostatní) k tobě již co říci,ty tvoje tisíckrát omleté bláboly totiž již nelze komentovat,my ostatní si můžeme jen útrpně ťukat na čelo a litovat tě.

 296. kabát

  SH: Tak Bílej Kábáte – Ind nám tu za ty roky “dozrál”.

  Ano, ale já ho chápu. Už s ním hezkou řádku let diskutuji ještě z doby webu Michala Hanka. Jen brání svůj smysl života. Nemůže připustit, aby někdo nebo něco podlomilo jeho přesvědčení, protože by to byla pro něj smrtelná tragédie. Rozdíl mezi námi je v tom, že pro něj, jak už jsem psal, by ztráta víry byla tragédií, kdežto ztráta mého agnosticismu by žádnou tragédií nebyla. Konec konců agnostik má ty zadní vrátka stále pootevřené. Co kdyby. 😀 Jenomže do nebe volající rozpory nebo vyložené nesmysly v knize, která má být inspirovaná stvořitelem vesmíru, potvrzují, že za těmi výplody jsou jen nedokonalí lidé, kteří si to po sobě ani pořádně nepřečetli. Ind, jak tvrdí, má svou víru podloženou osobním prožitkem s bohem, který mi před časem popsal v osobní korespondenci s podmínkou, že to nebudu nikde ventilovat. Slovo držím, jen k tomu dodám, že to přesvědčivé rozhodně nebylo.

 297. SH

  Nejlepší Indovy auto-imunizační hlášky – VOL 3:

  Proč bv se měla někde vzít? Příčinu potřebuje změna stavu. Kde je příčina, tam je i následek. Kde jste vzal víru v pravdivost tvrzení, že extrémní inteligence musí být něčeho následkem?

  …jak byste mohl pochopit pojetí sobotního odpočinutí dle Žd 3,18-4,11? Mohl byste zde uvést důkaz, že hraju bez pravidel, důkaz, že tomu není ve skutečnosti tak, že daná pravidla nechápete?
  (tohle je skoro až k neuvěření, jak se ten člověk úplně bez kouska uzardění snaží ty svoje účelové nesmysly podepírat úplně nesouvisejícími verši vytrženými z nevisouvisejících textových pasáží – každému člověku, jehož mozek má alespoň špetku kritického myšlení je jasné, že tímhle se prostě nedá zamáznout stav, kdy evangelista uvádí přesné časové udaje vzhledem k pohybu slunce na obloze a označení konrétních dní v pevně dané posloupnosti svátků – kdy den přípravy/den oběti musí předcházet následujícímu svátku a nikdy ne naopak – „fyzicky“ ten časový úsek prostě v tomhle případě nějak natáhnout nelze … to co zde Ind prezentuje je vyloženě nepodařený pokus o podvod)

  Je to prostě snaha o maskování toho, že člověk nemá co k tématu říct.

  A co byste na to jako chtěl asi tak číct. Všem tady je už zřejmé, že jste se tu v tomto ohledu odepsal, jakožto člověk, který je ochoten pro svou víru otevřeně podvádět – ta poslední večeře vám (teologicky) zlomila vaz. A klidně si myslete, že jste vyhrál – mě to vůbec nevadí, ostatní nejsou tak hloupí, aby si to nepřebrali. Opravdu nejsou tak hloupí, aby si nepovšimnuli, jak jste najednou otočil – když už vám konečně docvaklo, to co tu tvrdím celou dobu – že nějaké odlišné počítání začátku dne vás z brydny nevytáhne … a tak jste najednou odkudsi vykouzlil „teologickou záplatu“ v podobě dvou vágních vět z Pavlova listu Židům, které ve skutečnosti vůbec nic neřeší.
  Vaše vítězství vám milerád přenechávám Inde.

 298. sumitko

  Že jsou bible báje a výmysly pozná každý od začátku bible. Třeba hned stvoření života podle Genesis 2.

  1. Nejdříve byl na této planetě člověk – muž.
  2. Jako druhá věc se objevila vegetace.
  3. Jako třetí věc se objevila fauna, z té fauny si měl vybrat partnera (pomoc sobě rovnou), ale nepovedlo se.
  4. Jako čtvrtá věc vznikl klonováním z prvního člověka další člověk – tentokrát ženského pohlaví. Tady se Hospodin i muž shodli, že by to mohla být pomoc jemu rovna.

  Čili podle bible evoluce nebyla, ale byl tu nějaký Hospodin, který postupoval jako Pat a Mat z večerníčku A je to.
  A hlavně pro ženy to musí být „vyznamenání“. Jakože Hospodin nejdříve chtěl, aby si muž našel partnera mezi zvířaty. A žena je vlastně až poslední řešení, Hospodina napadlo až nakonec udělat klona muže s vagínou.

 299. sumitko

  žena je tedy podle bible takový nedokonalý upravený muž. Muž s dírou. Nejdříve byl udělán muž – to je prototyp člověka. Z něho je odvozen klon – žena. Tu udělal Hospodin z části mužova těla. A mezi tím ještě uběhlo hodně času. To Hospodin dělal každou rostlinku, každé zvířátko. Mezi mužem a ženou je největší časová vzdálenost podle bible v posloupnosti stvoření. Asi proto jsou mezi mužem a ženou časté hádky. Pocházejí každý z jiné doby 🙂

 300. sumitko

  A že je píčovina i NZ se pozná podle toho, že postava Ježíše na jedné straně tvrdí, že nenávidět a neumět odpustit je špatnost, špatnost je rovněž ubližovat jiným, ale sám se tím vůbec neřídí. Navrhuje věčné mučení a to ještě za bagatelní „přestupky“ jako je že ho někdo neuznává jako proroka nebo že někdo nechodí navštěvovat do vězení kriminálníky nebo nepodporuje bezdomovce (hladový žíznivý pocestný), nahé (asi exhibicionisty) apod. Matouš 25,31-46

  Dál nemám co řešit. A třídenní rekreaci v břichu velryby jsem už tady kdysi řešil. Stejně jako plození pruhovaných potomků zvířat tím, že se jim dávají při páření před oči pruty jako symbol pruhů a ten symbol přeskakuje na kůži těch mláďat.

 301. sumitko

  Mně ale nebaví šít do pobožných. Pobožní mi nijak neubližují. Věří si v klidu na ty své pohádky. Většina pobožných si fakt jen v klídku věří na své pohádky a modlí se, atd. Nemám nic proti tomu. Vůbec mě to nežere.

  Žere mě politika. Že jsem v roce 1989 cinkal klíči a byl v rámci naší třídy na gymplu ten nejnadšenější fanda změn. Moc jsem si přál pád komunistického režimu a svobodu a pluralitu, atd.

  Jenže jsem netušil, že se rozkrade státní majetek, že nerostné bohatství, voda, lesy, půda bude patřit zahraničním vlastníkům. Netušil jsem, že tu bude ještě něco daleko horší než je Sovětský svaz a to je EU. Že přestaneme být potravinově soběstační. Že budou migranti, korona atd.

  Ty voe už i já si začínám říkat zlatá 80. léta. V podstatě to byla ještě super doba…. Nakonec ani Husák s těmi svými bláboly a frázemi v TV nebyl takový problém proti tomu, co je dneska.

  Ku*va do p*dele! To se celé poje*alo!

 302. ind

  @SH

  evangelista uvádí přesné časové udaje vzhledem k pohybu slunce na obloze a označení konrétních dní v pevně dané posloupnosti svátků

  Ano, Matouš 28,1 uvádí ráno jako konec soboty. Měl jste zde mnoho příležitostí uvést nějakou citaci starořeckého textu, která by ukázala na to, že nemám pravdu, ale neuvedl jste.

  A co byste na to jako chtěl asi tak číct.

  Třeba odpovědět na otázky …

  když už vám konečně docvaklo, to co tu tvrdím celou dobu – že nějaké odlišné počítání začátku dne vás z brydny nevytáhne …

  Z jaké bryndy? Přijde mi, jako byste se právě probudil…

  Ohledně Paschy – nevidím problém v posunu o jeden den dříve. Pravá Pascha totiž nastala obětováním Beránka, ne beránka.
  Toto jsem napsal už 16.4., tj. před pěti dny!

  a tak jste najednou odkudsi vykouzlil “teologickou záplatu” v podobě dvou vágních vět z Pavlova listu Židům, které ve skutečnosti vůbec nic neřeší

  Sedmého roku bude mít země sobotu odpočinutí, odpočinek pro Hospodina. Lv 25,4
  A toto bude pro vás věčné ustanovení: sedmého měsíce, desátého dne toho měsíce budete pokořovat své duše a nebudete konat žádnou práci … Je to pro vás nejsvětější sobota … Lv 16,29.31

  Takže tady máme zmíněnou sobotu, která trvá celý rok, a sobotu, která je vždy v desátém dni sedmého měsíce. 🙂

  Vám vůbec nedochází souvislosti. Jaksi ignorujete to, že sobota se váže především k určené době odpočinku a až druhotně k označení času.

 303. SH

  Nejlepší Indovy auto-imunizační hlášky – VOL 4:

  Ano, Matouš 28,1 uvádí ráno jako konec soboty. (Povšimněte si, jak Ind apeluje na to, abychom problémové pasáže textu chápali vágně a neurčitě ve smyslu Kairos, ale u jiných pasáží rigidně trvá na přesném smyslu Chronos – to už je tak moc okaté, že by si měl vlepit facku, aby se vzpamatoval … přitom klíčem Kairos/Chronos je pouze to, aby tím zamazal neslučitelné neshody a mohl si tak i nadále udržet iluzi bezchybného textu – přesně takto se hraje tenis bez sítě).

  Nevidím problém v posunu o jeden den dříve. Pravá Pascha totiž nastala obětováním Beránka, ne beránka. (Toto tvrzení je jednoznačně účelově podvodné – z evangelií naprosto zřetelně vyplývá něco jiného, identifikuje se zde svátek a jeho jednoznačná pozice v časové ose a takto je to tam prezentováno obecně – nejenom ve vztahu k Ježíšově družině).

  Jaksi ignorujete to, že sobota se váže především k určené době odpočinku a až druhotně k označení času.

  Pán nadělil jednomu evangelikálnímu zlobivému klukovi poznání ohledně řešení problému, se kterým se žádný teolog (a co jich bylo a bude) do dnešních dnů uspokojivě nepopral. Neproprali se s tím proto, že se v rámci možností snažili alespoň o jakous-takous poctivost – a proto selhali a nikdy jim to nevyšlo na 100 procent.

 304. SH

  Tak tak Kabáte. Tvoje podivení se nad tím, co se musí stát s mozkem věřícího, aby takové monstrum nazýval Láskou má vlastně docela jednoduché vysvětlení. K tomu se echt věřící postupně propracuje: někdo celkem rychle, někdo pomaleji, protože si to žádá čas na změnu vnitřních postojů. Ale končí to u všech těchto jedinců naprosto stejně – nexistuje žádný čin, ať už se jedná o podřezávání krků malých dětí, mučení lidí, zabíjení lidí kvůli sexuální orientaci, podmaňování si žen ve formě válečné kořisti, zabíjení lidí pro imaginární zločiny, … opravdu neexistuje vůbec žádný čin, který by mohl být zpochybněn a označen za špatný nebo nemorální. Důvodem je to, že všemu tomu je absolutně a neotřesitelně nadřazena představa, že Bůh je dobrý, bezhříšný, spravedlivý, milostivý a to že Bůh je ta nejčistčí esence Lásky, jaká jen může být.
  Jakmile do toho vlítneš naplno, návratu už většinou není. Jednou jsem četl příběh člověka s počínající psychózou. Bylo zajímavé, že jeho okolí to identifikovalo jako takový nějaký problém a on o tom začal číst odbornou litetaru. A teď pozor: tam se popisovalo velmi výštižně to, co on sám prožíval v dané chvíli ale … ale on se v tom vůbec nepoznal! – doslova napsal: pitomé to bylo hlavně v tom, že jsem se v tom nedokázal najít. To uvádím jen jako paralelu – nedávám automatické rovnítko mezi pobožnost a schizofrenii. Dovoluji si ale tvrdit, že lidé Indova ražení jsou bona fide přesvědčení, že to co se jim děje v hlavě je skutečná komunikace s nějakou duchovní entitou a „alternativního“ pohledu na věc už od určité hladiny (hloubky) uvěření nejsou schopni. Pokud se navíc pohybují v sociální skupině, kde něco dosti podobného má každý druhý, pak je lidově řečeno – „vymalováno“.

  Pokud si pozorně přečteme starší dialogy Inda a Michala Hanka, Ind to tam někde i přiznává, že (následuje nedoslovná citace) jistota toho, že si povídá s nějakou nehmotnou duchovní entitou se rovná jistotě s jakou věří tomu, že nyní právě sedí na židli ze které odepisuje tento text.

  Zde si dovolím lehce oponovat Neprihlasenemu (Sumitkovi), ktery nekde vice nahore uvadi, ze takovi lide jsou v podstate neskodni. Ještě na zakládní škole, krátce po sametové revoluci se nám třídní učitelka zbláznila do Krista. Tenkrát se otevřely hranice a začaly sem ve velkém proudit různé obskurní náboženské spolky a jeden takový polapil i naši učitelku. A ta nelenila a společně se svou novou církevní kamarádkou, která často mluvila o tom, jak vidí démony a také rozpoznává démony – třeba v hudbě a takových věcech … tak s tou svou kamarádku nám nenápadně servírovala Ježíše. Nosila nám třeba předavané audio kazety z letničními kázáními, na školních výletech jsme byli upozorňování na různé duchovně závadné věci a spoustu takové legrace jsme zažívali. Některé děti se podařilo evangelizovat do té míry, že podstoupili křest a začli docházet i na sborová setkání. Naštěstí z toho pak všichni vyrostli a odpadli. Učitelka se též trochu uklidnila, letniční běsnění ji přešlo, ale u křesťanství zůstala. Založila zde v Brně církevní mateřskou a základní školu Jana Husa, kde je myslím dodnes ředitelkou (pokud ještě žije). Tam nalévají Jáhveho a Ješuu dětem do hlavy ještě dříve, než se se naučí číst a psát – a právě v tom to skryté nebezpečí vidím, v pumpování pobožných sraček do mozkoven těch, co z toho ještě nemohou mít rozum, obzvláště pak, pokud se jedná o divokou letniční či charismatickou doktrínu.
  Když se to někdo snaží natlačit do lidí, jakým je např. zde zmiňovaný Michal Hanko, celkem o nic nejde – dotyčný vcelku rychle odhalí, že je to „šméčko“ a evangelista po pár intervencích stahuje ocas a odchází s nepořízenou. U děcek je tomu ale jinak. Navíc připočteme-li k tomu skutečnost, že „Ježíšovi vojáci“ mají většinou velmi dobrou rétoriku a vypilované přesvědčovací metody, zpracovat dítě nebo dospěláka, co má zrovna nějaké slabší období není až takové umění. A oni jsou povinni to dělat – přikázal jim to přímo jejichá Pán – běžte a vyhlašte evangelium všem. V tomhle to mají křesťané přesně naopak, než Židé – kdo by se chtěl stát gijurem, musí být připraven na to, že nejprve bude od něčeho takového židovskou obcí odrazován. A teprve potom, co si bude tvrdě stát za svým, bude přikročeno k dlouhodobému procesu konverze na příslušníka vyvoleného národa.

 305. toli

  @SH
  Souhlasím s tím že vyznavači Krista nebo obecně nějakého Boha jsou nebezpeční.Znám stovky případů ze svého okolí.Zpočátku to vypadá nevinně což se změní totálním vypráním mozku oběti.A nejhorší je že tyto bestie si o sobě myslí že oni jsou ti vyvolení,the best,nositeli jediné morálky a mají svaté právo za pomoci bible určovat druhým jak mají žít.

 306. kabát

  toli: A nejhorší je že tyto bestie si o sobě myslí že oni jsou ti vyvolení,the best,nositeli jediné morálky a mají svaté právo za pomoci bible určovat druhým jak mají žít.

  Viděli jste čtyřdílný seriál Marie Terezie? Ve čtvrtém díle vystupuje jedna taková černoprdelnická bestie a takových běhá po světě mraky i dnes. Je to krásná ukázka jejich nadřazenosti, když si myslí, že s Kristem v zádech můžou všechno. Jen pro zajímavost. V tomto díle jsem si i zahrál. Jako vášnivý fanda do vojenské historie vlastním výstroj řadového pěšáka z doby MT a se svým regimentem účinkujeme ve scéně, která se natáčela v Terezíně. Koho by to zajímalo, scéna začíná ve 46 minutě příjezdem MT na inspekci k armádě. Hrajeme čerstvé rekruty, kterým to moc nejde a vojtí co se dá. Ve scéně s náhodným výstřelem jsem v první řadě ten nejvyšší s knírem po levé ruce vojáka, který nechtěně vystřelil. Proto i ta přezdívka bílej kabát.

 307. SH

  Na jiném serveru jsem chvíli diskutoval se dvěma křesťany, kteří se tam společně za sebe navzájem modlili, aby přestali koukat na porno a masturbovat při tom. Tak se ptám, proč se za sebe navzájem modlí a místo toho s tím prostě nešlahnou, když to vnímají jako hřích a mají pak z toho výčitky, i když jinak je to předpokládám docela baví a přináší jim to potěšení. No tak prý že se snaží, ale po nějaké době je přemůže jejich tělo a oni podlehnou. Tak říkám, že apoštol Pavel jim přeci radí, co v takových případech dělat – oženit se, aby se člověk vyhnul smilstvu. Tak ten jeden řekl, že on se rohodl žít jen pro Krista, ve víře našel svůj (jediný) smysl života a že je rozhodnutý do konce života zůstat sám (mladej týpek – 23 let). A že věří, že s pomocí Pána příjde jednou den, kdy s masturbací přestane úplně. Ten druhý to viděl trošku jinak – manželství úplně nezatracoval, ale tvrdil, že je to složité. Že podle Bible si může vzít pouze a jen ženu věřící a to ještě ne ledajakou věřící – musí to být znovuzrozená křesťanka, která vyznává stejnou nebo alespoň hodně podobnou teologii jako on, takže absolutně nepadají v úvahu, katoličky, adventistky, pravoslavné, jehovistky, unitářky, atp. A že teda při tak úzkém výběru je problém o ženu „specifické duchovní konfigurace“ vůbec jen zavadit.
  Vůbec nejzajímavější bylo ovšem to, že tam peskovali jiné (nevěřící) lidi, kteří tam též řešili cosi s masturbací – že je to prý ohavnost a ať to nedělají. Tak říkám – a nepřijde vám to trošku pokrytecké, takhle agitace? Tak že prý nepřijde, že oni musí upozorňovat lidi na to, když se dopouští hříchu. A jim to prý Ježíš odpustí, protože se k němu upřimně modlí. Tahle odpověď mě vážně dost nasrala, tak jsem houkl, že to prý přeci není žádné skutečné pokání, když si ho pravidelně honí a pak jen sepnou ruce, něco zamumlají směrem k nebi a tím je to jakože vyřešeno. Že přeci Bůh není blbec, aby se tímhle nechal ukolébat a že je jistě po jejich smrti hodí do ohnivého jezera.
  Oba si byli naprosto jistí, že tohle se stát nemůže, protože oni to vnitřně cítili, že Bůh je na jejich straně a že jim všechno odpouští (byli prý dle svých vlastních slov v přímém spojení se živým Ježíšem). A že jejich pokání prý upřimné je a já že tomu nerozumím, protože jsem člověk světa a oni jsou duchovní lidé. Ačkoliv teologicky se v mnohém rozcházeli v tomto spolu byli za jedno. A tací lidé mají ambice vyučovat ostatní morálce.

 308. kabát

  No když je masturbace hřích, tak proč to bůh zařídil tak, že je prospěšná pro prostatu?

 309. toli

  @Kabát
  No když je masturbace hřích, tak proč to bůh zařídil tak, že je prospěšná pro prostatu?

  No dle výzkumů je i soulož blahodárná pro zdraví (pokud zrovna nešukáš s nakaženým).Problém je že o tom mluví vědecké výzkumy a pánbíčkáři vědecké výzkumy neuznávají.Oni mají svou bibli,prostata pro ně není důležitá,důležitější je bezhříšnost duše 😀

 310. SH

  http://prntscr.com/s3iamu … Ind i jeho bratři ty „hlasy v hlavě“ s největší pravděpodobností zdědili po předcích (podotýkám jen, že v minulosti mi Ind tuto námitku – tedy že v tomto kopíruje svoje předky – shodil ze stolu jako neopodstatněnou s poukazem na svoje ateistické období, na což lze odvětit, že nakonec ale stejně skončil jako všichni jeho rodiní příslušníci, čímž se „osud“ tak či tak naplnil)

  http://prntscr.com/s3ido5 … Ind měl v minulosti psychické potíže (ok, jsou to problémy jako každé jiné – v žádném případě to neshazuji, nějaké potíže tohodle druhu má 10-15% populace), což dobře vysvětluje jeho neúspěšné pokusy o „věštění“ úzkostné minulosti některých ateistů zkrzeva Ducha svatého – byla to projekce sebe sama, svých vlastních zkušeností do těch nešťastných ateistů, kterým byl kdysi i přes dědičnou zátěž v jednom období též

  dále nelze vyloučit částečné spojení těchto psychických obtíží s existenciální „krizí“ – vzhledem k tomu, jak silně je Ind fixován na motivy svobody vůle, nesmrtelnosti a hlubokého smyslu vlastní existence, ani bych se tomu příliš nedivil … znám nejméně jeden podobný případ, kdy následně člověk ve tvrdě fundamentálním křesťanství svoje existenciální touhy plně uspokojil, byť tedy jeho náboženská psychopatie není tak vyvinutá, jako ta Indova – nevěří například na věčné mučení, jeho Bůh je hodnější, než ten Indův – z Bible si odvodil ohnivé jezero, jako místo věčné anihilace

  Ind je navíc zjevně silně sugestivní osoba (dle toho, jak např. popisoval hřejivé pocity v oblasti žaludku při jeho „zázračném“ zdravení), takže není důvod ho podezřívat z toho, že by si ty svoje zážitky s Bohem vymýšlel – je zřejmé, že je dostatečně vybaven na to, aby si je úspěšně bona fide vsugeroval (podotýkám, že toto vysvětlení Ind kategoricky odmítá už od dob diskuzí na webu Michala Hanka – kde mu to bylo opakovaně překládáno a stejně tak je mu to předkládáno i zde)

  je třeba si uvědomit to, že naše psychika pracuje v jakési škále a to, co se označuje jako porucha, se odvíjí od lidských kritérií a je to to záležitost jakýchsi škatulek a odborných názvosloví (pomíjím poruchy s endogením základem) – kdyby mi například byla diagnostikována F30.0 (hypománie) tak v tom případě ruce pryč ode mne páni dochtoři – opovažte se na mne šáhnout a nezbývá, než doufat, že mi tato porucha vydrží co nejdéle 🙂 … ale teď vážně – jde o to, že psychika lidí jako Ind, je v rámci té škály posunuta malinko jinde, než řekněme jakýsi běžný průměr – nelze jej vyloženě označit za „blázna“, zároveň jej ale nejde šoupnout ani do té poměrně neostře ohraničené škatulky „běžné průměru“ – nicméně … domnívám se, že to co se mu v hlavě odehrává, lze stále zařadit do nějaké psychologické škatulky a nikoliv do škatulky „duchovní-nadpřirozené“, jak se nám to snaží Ind (a spousta jemu podobných) podat

  a jak jsme se mohli mnohokráte přesvědčit – víra je pro Inda ta nejdůležitější věc na světě, to vůbec nejzákladnější a nejhlavnější, bez čehož mu okolní svět i jeho vlastní existence nedává žádný smysl a proto udělá naprosto cokoliv (včetně podvodů, které si ovšem vnitřně odůvodní), aby si svoji víru udržel v té podobě, v jaké ji chce a potřebuje mít

  na křesťanství není nic až tak záhadného, jak by se na první pohled mohlo zdát

 311. SH

  Ještě dodatek – ohledně psychických obtíží mám i vlastní zkušenosti. Cca před sedmi léty jsem nějakou dobu bojoval s PA (panická ataka), takže si opravdu velmi živě dokážu představit, jaké útrapy psychické potíže přinášejí – v tomhle Inda nějak nebagatelizuji. V dětství jsem asbsolvoval sedm chirurgických zákroků, z nichž některé byly i komplikovanější s docela dlouhou dobou celkem bolestivého doléčování, ale pokud by mi to někdo v té době nabídl výměnou za PA, šel bych do toho okamžitě. V té době jsem naplno pocítil neuvěřitelné možnosti naší psychiky, i když ruku na srdce – nebylo o co stát. První PA je natolik silným a přesvědčivým zážitkem, že i ti největší borci/borkyně to neustojí a v drtivé většině případů si pro ně přijede rychlá a vezou je šupem do špitálu s blíže nespecifikovaným podezřením na nějakou interní příčinu (infarkt, mrtvice, a pod.). Ani já jsem nebyl výjimkou. Jen jsem si celkem rychle připustil to, že příčinou bude ta hlava – pomohla mi v tom i primářka interny, která pojala jako první podezření, že to bude v hlavě i když ostatní doktoři ještě bádali nad křivkou EKG, nízkou hladinou draslíku v krvi a rentgeny plic. Jsou ovšem lidé, kteří tomu odmítají uvěřit i po desáté – patnácté atace a přesvědčují doktory, že není možné, aby něco takového spadalo do ranku psychiatrie.
  Stejně tak člověk těžko věří tomu, že něco tak dramatického má příčinu v na první pohled banálních věcech. Přepínání se v zaměstnání, minimální odpočinek, životní tempo stylu brzda-plyn, rozdělaných sto věcí a přitom nic z toho dotaženo do konce, odkládání důležitých věcí na neurčito a pak zběsilé dodělávky po nocích – nějakou dobu se to zvládat dá, ale když to trvá přiliš dlouho, disponovaným jedincům praskne někve v té hlavě pomyslný ventil a tělo se úplně zblázní – a to pak stojí za to. A tak jsem se dostal do psychiatrické ordinace, kde jsem na uvítanou dostal recept na Xanax a seznam doporučené literatury. Pan psychiatr byl ovšem osvícený a sdělil mi, že ten Xanax je jen tak aby se neřeklo a že to dáme dohromady bez léků. Tohle jsem mu vůbec nevěřil, ale nakonec měl pravdu. Jen to trvalo déle, než jsem čekal.

 312. kabát

  @toli
  Někde jsem četl, že 21 ejakulací za měsíc a máš prostatu jak fík. Jenže ženský nějak došly a ruce bolej. 😀

  @SH
  No, to sis prošel docela peklem.

 313. toli

  @Kabát
  21 ejakulací za měsíc ? To je málo 😀

 314. SH

  Kabát:

  Zřejmě vůbec nejhorším aspektem PA je tzv. strach ze strachu. Nikdy nevíš, kdy se PA ataka objeví a jak dlouho bude trvat a tak člověk ztratí důvěru ve fungování vlastního organismu. PA je v podstatě nastartování té nejprimitivnější obranné reakce v situacích, kde k tomu není žádný důvod.
  Když by se stalo, že se proti tobě zpoza rohu vyřítí obrovský pes bez náhubku, ať už chceš nebo ne, dojde u tebe k velké spoustě automatických reflexů. Situace je vyhodnocená jako nebezpečná, dokonce až tak moc, že může jít o život. A startuje se režim – uteč nebo bojuj, dost možná půjde o vlastní život. Rapidně se zvýší tepová frekvence, zrychlí se dech – často až na úroveň hyperventilace, do těla se začne vylučovat adrenalin, rozšíří se zornice, začne nadměrné pocení, ruce i nohy se začnou třást, jak se velké svaly připravují na boj nebo útěk. Tělo je připraveno podat maximální výkon, protože to může klidně být i naposledy.
  Tato reakce je naprosto v pořádku a je vysoce žádoucí – tedy v případě, že na člověka vyskočí ten pes nebo třeba nějaký zfetovaný nýmand s nožem v ruce.
  PA není nic jiného, než že se toto stane bez zdánlivé příčiny – třeba cestou v MHD, na pracovní poradě nebo když si jde člověk nakoupit do obchodu. A protože člověk registruje, že nikde žádné zjevné nebezbečí nečíhá, vyhodnocuje náhle vzniklou boj-nebo-útěk reakci, jako závažný zdravotní problém (nikoliv však psychického rázu) a to celé ještě více ten stav prohloubí – začne dýchat ještě rychleji, do krve si nažene ještě více kyslíku a vlivem hyperventilace ho pak začnou mravenčit končetiny, silně se mu začne točit hlava, začne mít zúžené vidění a pocity nepřítomna a naprosto kontraintuitivně získává pocit, že se začíná dusit, na což reaguje ještě rychlejším dýcháním a do krve si žene další a další kyslík, který příznaky více a více prohlubuje. Jakkoliv se subjektivně zdá tento stav závažný, nebezpečný není – na hyperventilaci se neumírá, v krajním případě by člověk prostě omdlel a tím by se to pak srovnalo. PA je tedy ve své podstatě stav nejvyšší obranné pohotovosti, který se dostavuje v době, kdy k tomu není žádný důvod. Tzv. strach ze strachu je pak to, že se clověk obává příchodu další ataky a ztratí důvěru v do té doby jinak bezchybné fungování svého těla, což zpravidla ústí ve vyhýbavé chování a konflikty v sociálná oblasti. Dramatičnost PA pak umocňuje to, jak tento stav člověk vyhodnocuje – i když je následně obeznámen s tím, že to co se mu děje není ve skutečnosti nic nebezpečného a celé je to jen přehnaná reakce lidského organismu, v danou chvíli se většinou neubrání vlastnímu falešnému hodnocení situace, čímž se celá situace zhoršuje.

  Psychické poruchy se obvykle uzavírají do bludné kruhu a nejinak je tomu i u PA: http://prntscr.com/s3s8xp

  Cílem léčby (psychoterapie či farmakoterapie v kombinaci s psychoterapií) je tento kruh v nějakém bodě rozetnout. Když se to podaří, začíná pak proces úzdravy, kde asi vůbec nejdůležitější je změna vnitřního postoje k prožívaným obtížím a přijmutí faktu, že změna životní stylu a smýšlení povede v konečném důsledku k ústupu oněch obtíží (což se zdá zpočátku neuvěřitelné a nesouvisející).

  Člověk, co neměl možnost PA prožít si nedokáže žádným způsobem představit devastující vliv této poruchy na psychiku i osobní život jedince, který s touto poruchou bojuje/bojoval.

  Není bez zajímavosti, že i u PA jsou registrované případy spontánní úzdravy – četl jsem zajímavou kazuistiku jedné paní, která měla PA mnoho let, ale po celý ten čas to identifikovala jako fyzické obtíže a navštěvovala s tím tucty různých lékařů. No a jednou jí prý natvrdo někdo v nemocnici sepsul, že zbytečně zabírá lůžko, že to musí být v hlavě, že je po fyzické stránce zdravá jako řípa a paní se nakrkla a řekla, že když je to teda v hlavě, tak že se právě rozhodla, že hlava jí tyhle věci už dělat nebude – no a od té doby „zázračně“ PA opravdu ustaly, to je ale spíše taková kuriozitka – standardně trvá úzdrava řádově měsíce i déle, je to člověk od člověka jiné.

 315. kabát

  @SH
  Psal jsi, že to bylo před 7 roky. Nehrozí , že by se to mohlo vrátit? Bereš na to nějaké léky nebo jsi pod kontrolou? Věřím, že je to horší než nějaká fyzická nemoc. Vzpomínám si na rozhovor s hercem Milošem Kopeckým, který trpěl těžkým depresemi. A když onemocněl rakovinou, tak to bral jako prkotinu oproti tomuto.

 316. toli

  @Kabát
  Kopecký měl zcela jinou diagnózu,mániodepresivní psychotik (moderně bipolární porucha)

 317. SH

  Miloš Kopecký měl bipolární afektivní poruchu (BAP) – dříve se to označovalo jako maniodepresivní psychóza. I tato porucha má svoji škálu – depresivní období bývá většinou delší, než manické. Psychotické symptomy nemusí být vždy přítomné, proto se upustilo od dřívejšího pojmenování. Těžší případy často končí invalidním důchodem. Psychotické manické epizody bývají někdy hodně divoké – člověk si třeba myslí, že je reinkarnací Ježíše a začne rozdávat svůj majetek neznámým lidem a podobně (zajímavé je, že náboženské bludy tématicky převažují u případů lidí s psychotickým průběhem BAP – často je přítomný přítomný pocit vyvolenosti, mesiášství, nadpřirozených schopností). Období mánie pak přepadává do období hlubokých depresí, kdy člověk pod tíhou patologického smutku nezřídka kdy uvažuje o sebevraždě. Bipolární afektivní porucha je typická právě tímto pravidelným cyklováním dvou extrémních protipólů: deprese a mánie. Tato porucha má většinou značný dopad na život postiženého i na jeho okolí – kdysi jsem si kupoval Nový Prostor od člověka, který díky BAP přišel prakticky o vše a skončil na ulici. Odhaduje se, že značnou část bezdomovců tvoří lidé, kteří mají nediagnostikovanou a tudíž neléčenou psychiatrickou anamnézu vážného charakteru.

  Perlička: lidé trpící slabší formou BAP jsou ve své manické fázi přijemní společníci – srší energií, nápady, entuziasmem, jsou hovorní, společenští, usměvaví – co je ovšem neznalému skryto, že tento stav je ve skutečnosti dosti vysilující a bere velmi mnoho energie. U fáze manie bývá někdy problém dotyčného přesvědčit ku léčbě, neboť subjektivně (narozdíl od deprese) nepocituje člověk potřebu něco měnit.

  Co se mne týče, psychofarmaka jsem nikdy nebral – s výjimkou cca 10 tabletek Xanaxu, kdy jsem si spíše jen tak zkoušel, co to s člověkem dělá – popravdě řečeno, pár panáků slivovičky hodí člověka do krátkodobé chemické pohodičky víc, než ten Xanax 🙂 – to jen pro srovnání, chraň bůh, že bych někomu doporučoval léčit si psychické trable pomocí destilátů. Xanax & spol je jinak velmi nebezpečný – je to vysoce návyková látka na které si lze vypracovat opravdu těžkou závislost, proto se užívá jen krátkodobě a pak se přechází na antidepresiva, které sice mají všelijaké vedlejší účinky, ale nejsou návykové a jejich vysazení je možné bez většich komplikací.
  Na psychiatrii už mnoho let nechodím, jednoho dne sme si prostě s psychiatrem podali ruce a od té doby jsme se neviděli ani neslyšeli. Psychické potíže odezněly v plném rozsahu a ataky se již nikdy neobjevily. Relaps potíží samozřejmě možný je – jsou popsané případy recidivy po mnoha desítkách let, kdy se člověk vlivem nějakých okolností dostane do dlouhodobější stresu a tím porucha se vrátí. Nicméně je třeba poznamenat to, že psychické potíže většinou nepřocházejí střihem – ten stav se nějak rozvíjí. I já jsem měl nějakých 9-12 měsíců před první panickou atakou jistá předznamenání v podobě různých psychosomatických obtíží, které jsem ale ignoroval a nepřikládal jim žádnou váhu – třeba mravenčení celého těla při usínání, epizody dušnosti, kdy se člověk nebyl schopen několik desítek minut řádně nadechnout, chvilkové pocity takového „zatmění v hlavě“ či jak to nazvat – blbě se to popisuje, náběh na derealizaci (to si kdyžtak dohledej na internetu) a další. Nyní vím, že když by se něco z toho zase objevilo, je třeba zpozornět a zamyslet se nad tím, co je špatně a začít to řešit dřív, než to dospěje do stádia, kdy v té kebuli praskne přetlaková pojistka a bude zle. Mojí největší pozitivní zkušeností ohledně PA bylo to, že jsem se naučil kvalitně odpočívat – takovou na první pohled samozřejmou věc jsem od dětství zapomenul a podařilo se mi ji za dramatických okolností „znovu-objevit“. Další „objevem“ bylo to, že v jednotlivé věci, které život přináší, mají překvapivě dobře odvoditelné priority, což jsem předtím vnímal spíše tak mlhavě. No a v neposlední řadě jsem zjistil, že i pesimistický pohled na svět může být docela dobře pouhou iluzí – a tak jsem se stal optimistou – tu sklenici pomerančového džusu na stole už prostě vidím nikoliv poloprázdnou, ale poloplnou :))

  PA (nebo obecně jakákoliv psychická porucha) ohrožuje při dlouhodobém stresu pouze nějakou určitou skupinu lidí, která je k tomu predisponovaná. Čím tyto dispozice přesně vznikají se neví – je k tomu celá řada hypotéz, kde se předpokládá role dědičnosti, výchovy v útlém věku, vlivy prostředí, atp.

 318. kabát

  Já vím, že Kopeckého diagnóza byla něco jiného než PA. Chtěl jsem tím jen říct, že psychické problémy jsou vnímáním horší než nemoci těla. Alespoň podle svědectví lidí, kteří to prožívají.

 319. SH

  Věřím, že je to horší než nějaká fyzická nemoc.

  Nejvíce frustrující věc je, že člověk nemá výhled do budoucna. Když budeš mít vážnou nehodu na motorce a doktoři tě sešroubují a jsi postaven před nějaký scénář: ještě vám budeme muset udělat 3 operace, pak bude rehabilitace, šrouby vytáhneme za rok, něco vám tam už zůstane a připravte se na to, že budete do konce života chodit o berlích.

  U psychické poruchy ale takovýto výhled chybí. A to je děsivé – že člověk vůbec netuší, jak dlouho to všechno ještě potrvá a v jaké intenzitě. Člověk by raději vzal trojnásobný počet panických atak každý jednotlivý den jen když by věděl, že to třeba za čtvrt roku skončí – stříhal by si metr a utěšoval se, že už je skoro v polovině a svítá na lepší časy. Jenže takhle to nefunguje a čím déle ty potíže trvají, tím více ho to pohlcuje – dokonce až tak, že může už pomalu zapomínat, jak vlastně vypadá normální stav – takový ten běžný obyčejný den, který každý jinak bere jako úplnou samozřejmost – tak přesně tohle může člověk zapomenout, jak to vlastně vypadá a jak to kdysi prožíval. Takový stav je velmi, velmi vnitřně devastující. A je to i jeden z důvodů, proč to někdy končí sebevraždou – nikoliv při PA (tam nebývá vůle k životu nějak extra dotčená), ale třeba u deprese nebo schizofrenie se to stává. Utrpení je tak intenzivní a tak dlouhodobé, že smrt se jeví přijatelněji, než život, za takovýchto podmínek.

 320. SH

  Největší nálož na sobě nesou asi schizofrenici. Ti krom bludů a halucinací mají často přidružené i ty panické ataky, deprese, fóbie, různé jiné nespecifikované úzkosti, sociální izolovanost a silnou emoční oploštěnost. To co já měl jako primární potíž, to oni mají jako vedlejší „bonus“, tedy spíše malus. A ne až tak malá část z nich to má doživotně.

  Velmi obdivuji lidi, kteří s takovou diagnózou jako třeba BAP nebo schizofrenie zvládají v rámci možností osobní, společenský a pracovní život; to co nám připadá běžné, je pro tyto lidi záležitost velkého odhodlání a nemalého usílí.

 321. sumitko

  toli
  22.04. 2020
  21 ejakulací za měsíc ? To je málo

  Tak je pravda, že nick toli zde ejakuluje vícekrát za měsíc, než je 21. Otázkou je, zda jeho časté ejakulace zde mají nějaký přínos….

  Jinak proč jste smazali věcný a trefný příspěvek multinicka, kde se ptal, zda měl první stvořený muž Adam penis a varlata, když neexistovala žena? Ptal se, k čemu by mu to bylo, myslím, že psal, že na čurání by to nepotřeboval. To byla technická poznámka. Takové nemazat.

 322. sumitko

  A co se týká nového tématu, které jste sem zavedli – psychiky pobožných, tak znám pobožné, co se zcvokli nebo skončili na psychiatrii. Léčba – elektrošoky + psychofarmaka. Podle mě nejvíce hrozí zcvoknutí těm nejhorlivějším, tzv. znovuzrozeným kristovcům atd. Páč ti vidí všude satana a démony. To jim devastuje psychiku, vyvolává úzkost. Hledání skrytých příčin dějů. Stále je někdo pozoruje. Viz co píše apoštol Pavel: „Nevedeme svůj boj proti lidským nepřátelům, ale proti mocnostem, silám a všemu, co ovládá tento věk tmy, proti nadzemským duchům zla.“ Eefezskym 6,12. Oni tomu věří doslovně.

  A druhou příčinou devastace psychiky pobožných je sebezpytování, stále vidí ve všem hřích. Tohle nesmím tohle taky nesmí dělat, co kdyby tohle byl hřích atd.

  Jinak já jsem se nikdy nezcvoknul, páč jsem měl vždycky kromě pobožnosti i další koníčky: aktivní provozování muziky, fyzickou práci na zahradě a na baráku, psa a výlety za kluky. A to letniční období, kdy jsem byl zfanatizovaný, trvalo jen pár let, cca tři roky mezi 20 – 23 let.

  Ale kolem mě se zcvoklo hodně lidí, viděli duchy, slyšeli hlasy, a někteří skončili v léčebnách. Já jsem nikdy nic nadpřirozeného neviděl a neměl. A ten, kdo o mně lže, že jsem viděl, ten se stane nezvěstným. Viz pan Flaška. 🙂

 323. sumitko

  V těch letech 20 – 23 jsem podstupoval exorcismus. Už jsem to mnohokrát popisoval. Vymítali ze mě ducha perverze, ducha homosexuality a ty další jména duchů si už nepamatuji. Taky jsem se postil mnoho dnů. Aby homosexualita odešla. No byl jsem pobožný magor v té době. Ale to bylo někde v první polovině 90. let, když tu vtrhlo to letniční hnutí z Ameriky a západu. Zajímavé, že ze mě vymítali ducha perverze, ale já byl v té době panic. Já se fakt do 25 let s nikým ani nelíbal 🙂 Ale oni si představovali kdoví co. Ti pobožní strejcové, co to ze mně vymítali. Oni byli posedlí, ne já. .-) A smrdělo jim z držky a smrděli potem. Na moji psychiku to nemělo žádný vliv.Jenom jsem si vždycky doma v duchu říkal, jak je možné, že takové hňupi jsou kazatelé a exorcisti. To jsem byl ještě mladý naiva, co věřil starším.

  Ale to už je všecko dávno. Jako by to zažil někdo jiný. Už mám skoro nulovou emocionální vazbu k tomu. Beru to jako kuriozitu, jako historku z natáčení. Prostě devadesátá léta byla divoká.

 324. toli

  @SH
  Perlička: lidé trpící slabší formou BAP jsou ve své manické fázi přijemní společníci – srší energií, nápady, entuziasmem, jsou hovorní, společenští, usměvaví – co je ovšem neznalému skryto, že tento stav je ve skutečnosti dosti vysilující a bere velmi mnoho energie.

  S tím bych docela polemizoval, BAP mám ve své blízkosti a velmi dobře vím že manická fáze je nepříjemně vyčerpávající i pro okolí,nesnáším ten přehnaný ubíjející entuziasmus protože mne vysává,takže se docela rychle postarám aby přišla fáze depky.Když to není moje depka tak mi nevadí,depku jsem vlastně nikdy v životě neměl,znám jí jen u klientů.

 325. ind

  @SH

  Toto tvrzení je jednoznačně účelově podvodné – z evangelií naprosto zřetelně vyplývá něco jiného, identifikuje se zde svátek
  Ve všech evangliích je zmínka o dni ukřižování JK jako o dni přípravy. Nemyslíte si, že kdyby byl tehdy hlavní velikonoční svátek, bude označen jinak, než dnem přípravy?

 326. toli

  @SH
  Židovský den začíná večerem a tak to praktikují i jehovisté.O velkém pátku volají do astronomického ústavu a chtějí vědět kdy zapadne Slunce aby mohli nechat po shromáždění kolovat talířek s nekvašeným chlebem a kalíšek s vínem.Přitom z talířku ani z kalíšku nikdo nesmí ochutnat,tato výsada patří jen malému stádu z něhož se nikdo již nenachází na Zemi (144 tisíc vyvolených v nebi).

  Židovský Šábes začíná pátečním setměním a trvá až do sobotního setmění.

 327. SH

  http://prntscr.com/s4025e – a zde křesťané dotáhli svoje lhaní pro Ježíše téměř k dokonalosti – rozhodli se zkombinovat úplně vše: jewish time s gentile time, farizejskou tradici s aristokratickou, a tam kde to stále skřípalo, si přidali jeden den přípravy navíc a hrdě to nazvali „originální den přípravy“ a posadili si ho na 13. nisan, aby učedníci stihli toho berana propéct do křupava + věci které se i přes veškerou vynaloženou snahu žádným účelovým časovým trikem harmonizovat nepodařilo (např. dublovaný nákup/nenákup vonných olejů a mastí) pro jistotu do tabulky nezahrnuli komplet, aby to nepůsobilo rušivě – – – nejeden žid se při prohlédnutí tohoto obrázku popadá smíchem za břicho při představě, že se to tam všechno slavilo minimálně dvakrát, jenom proto, aby křesťanům později seděli jejich tabulky …

 328. toli

  @SH
  O podvodněm křesťanském desateru jsem již mluvil a dal i srovnávací tabulky originálu a upraveného fake křesťanského.

  Avšak i Židé mají máslo na hlavě .
  Srovnej Gn 1:23-26 a Gn 2:19

  Práskne tě ta chyba do očí ? A to má být prosím Slovo neomylného Boha……a Židům i křesťanům někdo posral mozek…..

 329. SH

  Jenže na tohle mají fundamentalisté celý soubor různých vysvětlení : řeknou ti, že je to jedna a ta samá událost – jednou je to popsané více obecně pak zase více detailněji a že když se nějaké to slovíčko přeloží trochu jinak (překladatelé jsou zkrátka obecně vocasové, co to překladájí snad naschvál tak, aby je pořád fundamentalisté museli v jednom kuse opravovat) tak to do sebe zapadne aspoň v takové rovině, že si to vyloženě s přímhouřením jednoho oka neprotiřečí, i když to ve výsledku vypadá, jak kdyby to spisoval někdo, kdo to vůbec nemá připravené a vymýšlí to celé nějak za pochodu.

 330. ind

  @SH

  zde křesťané dotáhli svoje lhaní pro Ježíše …

  Neexistuje žádné lhaní pro Ježíše – stejně jako neexistuje žádný hřích pro Ježíše – stejně tak neexistuje žádný čin ateisty z lásky k Bohu.

  Máte to nějak pomotané…

 331. toli

  @SH
  Jenže na tohle mají fundamentalisté celý soubor různých vysvětlení : řeknou ti, že je to jedna a ta samá událost – jednou je to popsané více obecně pak zase více detailněji a že když se nějaké to slovíčko přeloží trochu jinak (překladatelé jsou zkrátka obecně vocasové, co to

  No jo,tak překladatel obrátí sled stvoření v genesis 2 oproti genesis 1,a které je tedy to pravé ? My víme že žádné,a stejně tak víme že fundamentalisté jsou jednoduše choří.A nejen fundamentalisté.V 21. století věří středověkým pohádkám že panna porodila dítě a její bastard vstal z mrtvých opravdu jen člověk s chorým mozkem.

 332. ind

  @toli

  Z víry v Boha jsou nemocní sami ateisté. Každý, kdo se rozčiluje, by si měl dávat pozor na hypertenzi. Kvůli vašemu zdraví, ateisté, věřit nepřestanu.

 333. Alibaba

  ind: Neexistuje žádné lhaní pro Ježíše – stejně jako neexistuje žádný hřích pro Ježíše – stejně tak neexistuje žádný čin ateisty z lásky k Bohu.
  A jste schopen to zevnitř víry nezávisle posoudit?
  V historii se hodně často vedly ve jménu od nějakého boha.
  S tím hříchem nevím, to je vaše kategorie, mě se netýká.
  A to poslední samozřejmě existovat nemůže, protože to je blbost.

 334. ind

  @Alibaba

  A jste schopen to zevnitř víry nezávisle posoudit?

  Jasně. Lhaní je vždy vědomé. Lhaní je tehdy, když vím, že říkám nepravdu a říkám ji záměrně.

  Charakteristický je úmysl a vědomí nepravdivosti.
  https://cs.wikipedia.org/wiki/Le%C5%BE

 335. SH

  http://prntscr.com/s4ba0d

  Jiný příklad: V bajce Liška a hrozny vypráví Ezop o vyhládlé lišce, která zahlédla trs hroznů – ale jakkoli se snažila vyskočit a trs shodit, nepodařilo se jí to. Nakonec tak své snažení vzdala a pohrdlivě mávla tlapkou, že jsou hrozny stejně kyselé a vlastně na ně vůbec nemá chuť.

 336. toli

  @Alibaba
  IND má pravdu .Lhaní musí být vždy vědomé.Říkání nepravdy v domnění že je to pravda není považováno za lhaní.To platí jak pro nás tak pro nemocné-v době kdy jsem byl ještě katolíkem jsme byli učeni že Bůh hodnotí úmysl,nikoliv způsob provedení.Ovšem častokrát jsem zažil že pobožný vědomě říkal nepravdu.Pro druhého je velmi těžké odhadnout zda je to vědomé lhaní anebo jen omyl,ale Bůh prý do nás vidí.Určitě se ti občas stane že něco myslíš s dobrou pohnutkou ,ale ono to nakonec dopadne špatně,tyto situace Bůh prý nepočítá za hřích 🙂

  Sumasumárum Ind není svatý a často vědomě lže stejně jako každý,křesťany nevyjímaje.Avšak sám před sebou ,svým svědomím si to dokáže obhájit.To znám také z praxe,kolikrát jsem byl svědkem jak křesťan provedl sviňárnu i podle našich sekulárních měřítek,ovšem jeho svědomí bylo čisté-dokázal si to obhájit.

 337. toli

  @Alibaba
  Říká se že Bůh hodnotí úmysl nikoliv způsob provedení.Tedy pokud křesťan lže v rámci evangelizace je to považováno za chvályhodný čin.

 338. Alibaba

  ind: Jasně. Lhaní je vždy vědomé.
  No vidíte, a já měl vždycky dojem, že nám lžete, že máte(měl jste) zážitky (že s ním mluvíte) s bohem (aby jste se učinil zajímavějším). Ono je to vlastně jen pozměněné vědomí, takže si asi přinejmenším vymýšlíte (to je ten pohled z venku) a nevíte o tom.

 339. Alibaba

  toli: Pro druhého je velmi těžké odhadnout zda je to vědomé lhaní anebo jen omyl,ale Bůh prý do nás vidí.
  Tok do věřících „vidí“, to je samozřejmé, když ho maj nasazenýho (jako brouka) v hlavě. A pokud jim tam pořádně hlodá, tak se domnívám, že jim mění myšlení.
  Dobrá, oni nelžou, chápu to, ale z vnějšku to prostě tak vypadá.

  Tedy pokud křesťan lže v rámci evangelizace je to považováno za chvályhodný čin.
  To je něco podobného, jako mají muslimové, lhaní pro obranu víry.
  A takové to přísloví: Když ptáčka lapají, hezky mu zpívají.

 340. kabát

  ind: Z víry v Boha jsou nemocní sami ateisté. Každý, kdo se rozčiluje, by si měl dávat pozor na hypertenzi. Kvůli vašemu zdraví, ateisté, věřit nepřestanu.

  Nikdo po vás nechce, abyste přestal věřit. Je to vaše soukromá věc. A nechápu, proč by se ateisté měli rozčilovat. To vy tu ukazujete naběhlou žílu, když vám SH stále boří ten váš domeček z karet. Ateisté se jen nestačí divit, co dokáže udělat s mozkem jinak inteligentního člověka pověra v toho bubáka.

 341. Alibaba

  Hraničář:
  A jak jste na tom vy, oproti Halíkovi?
  Řekl bych, že jsem na tom výborně.

  Halík hledá ve všem duchovno, obdivuje, že muslimové chtějí Řád ve společnosti a vadí mu relativizace a morální chaos.

  Halík je zaháčkoán v náboženství a bere ho jako důležitou součást života a i společnosti. Vůbec si neuvědomuje, že pro někoho je náboženství jen okrajová záležitost a podle (militantních) ateistů škodlivá věc. A i kdyby to věděl, tak to nebude vnímat, protože by si tím roházem kecací živnost.

  citace z článku:
  Začít kriticky prověřovat své vlastní předpoklady znamená nutně skončit v naprostém relativismu, skepsi, duchovní prázdnotě a morálním chaosu.
  Ani jedno mě z toho nevadí, a morální chaos nepociťuji.
  Jakou duchovní a morální vizi má Západ pro další tisíciletí? Jak si poradíte s rozpadem rodiny, drogami, zneužíváním medicínských objevů – to vše, co sami nedokážete zvládnout, chcete vyvážet sem, kde civilizace stojí na zdravém řádu?
  A jsme u toho, furt nějaké duchovno, pod tím mám skrytou manipulaci s lidma na základě fiktivního tajemna, což si třeba Halík vůbec neuvědomuje.
  A nevšiml jsem si, že bychom nedokázaly zvládat problémy , které tam vypisuje. A myslím si, že je nikdo nikam nevyváží, to jen lidi v islámské dikratuře chtějí mít svobodu jako na západě. Opiáty se třeba vozily z Afgánistánu, a oni se diví, že je pak američané bombardují. A zdravý řád? Považovat za zdravé to, že všechny oponenty a odpadlíky (v islámu) umlčím mi nepřipadá normání, je vůbec v tomhle směru Halík morální?

 342. SH

  Taková perlička v návaznosti na spolehlivost a autenticitu starověkých náboženských textů. Umřel mi strejda a byl jsem požádán o revizi jeho nekrologu. Překvapilo mne, že v dnešní době, kdy je všechno poměrně dobře evidované, se mi ze dvou stran příbuzenstva sešly dva různé datumy narození (3. březen a 27. březen) a taktéž dvě verze okolností smrti otce mého strejdy (umrtí v koncetračním táboře Trauinstein versus umrtí cestou z koncentračního tábora Flossenbürg – shoduje se zde jen rok 1945 a to, že to bylo na území dnešního Rakouska). Pokud i v dnešních časech jsou běžné takovéto zásadní neshody, jak to asi mohlo vypadat dva-tři tisíce let nazpět?

  Když bych ty nesrovnalosti chtěl vyřešit „po křesťansku“, bylo by to asi nějak takto: 3. březen a 27. březen jsou jeden a týž samý den, jen jedna strana příbuzenstva použila jiný kalendář. Otec strejdy zahynul při pochodu z koncentračního tábora Flossenbürg do koncentračního tábora Traunstein – v momentě, kdy míjel jednou nohou vstupní bránu Traunsteinu, padl na zem mrtev a tak zemřel v Traunsteinu, ale zároveň při pochodu z Flossenbürgu.

  Kdybych studoval teologickou fakultu, s tímhle vykladačským talentem mne červený diplom myslím nemine.

 343. ind

  @SH

  http://prntscr.com/s4ba0d

  Nemůžete zde dát odkaz na zdroj?

  Nevědomé lhaní je nesmysl. Pokud si někdo není vědom toho, že tvrdí nepravdu, pak nemůže lhát.

  Omyl nelze chápat jako lež. Pokud si mluvčí není vědom, že pronáší nepravdu, nelze ho označit za lháře; to platí i v případě, kdy je jeho výrok zjevně nesmyslný – můžeme pak pochybovat o jeho intelektu, ale ne o jeho pravdomluvnosti. Samozřejmě platí i pravý opak – pokud mluvčí pronáší něco, o čem si myslí, že je to lež, pak lže, i když se později ukáže, že říkal pravdu.
  https://cs.wikipedia.org/wiki/Lež

  Z pohledu vašeho přístupu jste lhal o lhaní. Můj pohled je, že jste (snad) říkal pouze nepravdu.

 344. ind

  @SH

  Když bych ty nesrovnalosti chtěl vyřešit “po křesťansku”, bylo by to asi nějak takto…

  Řešení „po křesťansku“ by znamenalo připustit, že strýc mohl zemřít i v jiný čas, než v jednom z těchto dvou zmíněných dnů.

 345. ind

  @SH

  Jsem přesvědčen, že kdybyste pozorněji četl, co jsem vám tady psal, došel byste k přesvědčení, že naše odlišné pohledy vycházejí z našeho přístupu k Bibli.
  Pro mne je Bible nositelem nejen historické pravdy, ale i teologické nauky. Takže odlišnosti v ní beru jako zdroj hlubšího sdělení.
  Ať vás strýc zemřel na začátku března, nebo na jeho konci, nebo někdy jindy, nepopírá přece to, že váš strýc žil a že nejspíš někdy v té době zemřel.

  Váš přístup k biblickému textu mi připomíná slova JK o cezení komára a polykání velblouda.

 346. ind

  @multi-kulti

  Jeden z nejsilnějších zážitků s Bohem byla v přítomnosti člověka s příznaky, když umírá na infarkt – bezvědomí, silné chrčení, atd. Tento člověk se už dříve léčil se srdcem.

  Podobně jako zde…
  Pamatuji se, když jsem byl (je to 3 roky zpět, srpen 2009) na chalupě, a děda zkolaboval. Bylo to snad během několika sekund, seděli jsme po obědě, on řka, že mu je nějak špatně, tak mu babička rychle chtěla podat pytlík, aby si do něho sám foukal, ale v tu chvíli už byl v bezvědomí. Těsně před resuscitací opakovaně chrčel a byl bledý v obličeji. Lidi ze záchranky nám pak řekli, že to, že chrčel bylo příznakem umírání, a že jsme mu zachránili život NA POSLEDNÍ CHVÍLI.
  https://www.ordinace.cz/clanek/jak-ucinne-pomoci-pri-nahle-srdecni-prihode/

  Všechny příznaky okamžitě odezněly, když jeden z těch, kteří tam byli přítomni, dostal zjevení, že Satan chce toho starého člověka zabít a tak se ten člověk, který dostal dané zjevení, v Božím hněvu postavil proti Ďáblu.
  Starý člověk okamžitě nabyl vědomí, přestal chrčet, mohl normálně dychát, srozumitelně komunikoval. Záchranná služba, která byla zavolána brzy po kolapsu starého člověka, když po delší chvíli dorazila, vzala ho na vyšetření a nakonec po více vyšetřeních v nemocnici konstatovala, že je vše v pořádku.
  Byl jsem tehdy svědkem s více lidmi několika zázraků najednou.

 347. SH

  Strýcova smrt s tím vůbec nesouvisí, tam se pochopitelně všichni shodují, když se to stalo před pár dny. Nečtete pozorně (ne že by to tedy zrovna zde bylo nějak podstatné).

  Zdroj: Lži polopravdy a pravda v lidské komunikaci, Zdeněk Vybíral ; Dita Šamánková a Tomáš Novák, Pravda a lež v partnerství … jde o to, že např. v rámci kognitivní disonance se člověk dopouští účelové lži, protože to je jediný způsob, jak si nerozbít svoji víru v události, které se nenaplnily – viz. případ oné apokylyptické sekty, které nevyšel datum konce světa a viz Nový Zákon, kde nevyšly Ježíšovy apokalyptické předpovědi, které měla zažít ještě žijící generace. Uznat objektivní skutečnost, že události se nestaly v souladu s vírou v naplnění těchto událostí znamená ztratit jistotu v to, v co dotyčný věří. A to může být natolik bolestivé a nepřijatelné, že se volí cesta milosrdnějšího sebeklamu. Aby to dobře zafungovalo, člověk musí* být o pravdivosti svého sebeklamu přesvědčen, proto jej vnitřně vnímá jako pravdivý a tudíž je na místě oklasifikování takového postoje jako „nevědomé lži“.

  * Tím slůvkem musí si nejsem úplně 100pro jistý. V minulosti proběhl zajímavý experiment s placebem. Pacienti dostali vypít nějakou tekutinu, co měla být lékem, ale byla to neškodná obarvená voda. Za nějaký čas tam doběhl doktor, že se omlouvá, že to zaměnili a dali jim omylem látku, která vyvolává u lidí silné zvracení a používá se při otravách jídlem. 3/4 těch, co to vypili, se pozvraceli. Zde je to jasné – člověk dostal informaci, té uvěřil, ztotožnil se s ní a jeho tělo zareagovalo v souladu s jeho vírou. Jenže – jak si pak vyložit následující: pokus, kdy pacientům byla podána neaktivní látka a bylo jim schválně řečeno, že to, co dostali je jen cukr a vůbec nic to nedělá – což byla objektivně pravda. Neměl by být rozdíl mezi kontrolní skupinou, která nedostala nic a mezi skupinou , která dostala placebo a bylo jí řečeno, že se jedná o placebo. Jenže on tam ten rozdíl byl – těm co dostali to (přiznané) placebo se tabulkově dařilo lépe. To je velice zvláštní a neočekávaná reakce, která by si myslím zasloužila podrobnější výzkum.

  Kdysi jsem tohle řešil s jedním fundamentalistou, který nebyl až takový fanatik jako vy, ale přesto byly jeho mnohé postoje ve víře vcelku extrémní jeho chápání písma z větší části doslovné. Vyslovil zajímavou námitku ohledně možnosti, že vše co jeho víry týká by objektivně byl pouhý sebeklam – už si to příliš dobře nepamatuji, takže budu parafrázovat:

  Za předpokladu, že je platný materialismus/fyzikalismus a individuální život (vědomí, ego, duše – nazvěme si to jak chceme) jedince končí návratem do výchozího stavu nebytí, pak přeci objektivně vzato je vcelku jedno, čemu je člověk ochoten věřit a vyvracet někomu jeho víru nedává moc dobrý smysl, když jsme na tom pak všichni stejně, bez rozdílu zda a čemu člověk věří nebo nevěří.

  Na tento fragment naší dřívější diskuze jsem si vzpomenul, když jsem nedávno četl příbeh jedné křesťanské dekonverze: http://grownow.blogspot.com/2014/10/proc-uz-nejsem-krestanem.html

  … pokračování v dalším příspěvku, – nebere mi to filtr, nevím co mu vadí

 348. SH

  Dekonvertita uvádí ucelený soubor důvodů, proč již nadále nemůže věřit v křesťanského Boha. Na první místo klade to, že Bůh se mu neozval, i když o to stál a čekal na to dlouhá léta. V podobném duchu se zde myslím vyjádřil B.í.l.e.j K.a.b.á.t a vlastně i N.e.p.r.i.h.l.a.s.e.n.y (S.u.m.i.t.k.o). To lze přisuzovat velmi nízké sugestibilitě těchto jedinců. Já osobně se považuji za průměrně sugestibilního jedince – navíc se u mne zřídka vyskytují i mystické prožitky (kdyby v tom hned někdo chtěl vidět konkrétní Božstvo, odkazuji jej na knihy prof. K.o.u.k.o.l.í.k.a), takže předpokládám, že kdybych se poctivě věnoval křesťanským kontemplacím, je jen otázkou času, kdy bych začal zažívat nějaké ty zážitky s Bohem a „slyšel“ bych Boha promlouvat. Ale to jsem trošku odbočil – zajímavý je především ten závěr té dekonverze:

  Můj hlavní důvod pro potřebu pevné půdy v oblasti víry jsou ale krizová období. Mám pravidelné deprese (a začal jsem chodit k psychologovi, nebojte se), takže téměř každý rok stojím před rozhodnutím, jestli se mám obtěžovat a žít ještě další rok. A v těch chvílích, kdy jste na hraně a váháte,jestli skočit nebo neskočit, je dobré mít nějakou pozitivní životní filozofii, která vás udrží naživu (tedy, je to minimálně lepší pro vaše okolí, protože po sebevraždě trpí jen lidi okolo, vy už ne, kvůli tomu jí přece děláte – matfyzácká odbočka). Takže je pro mě, vzhledem k mým náladovým podmínkám, poměrně důležité najít nějakého „stabilního boha“, kterého nemůžu vyvrátit i v období největších pochybností.

  Pisatel dobře chápe iracionalitu a bláznivost žido-křesťanského poselství, zároveň ale přiznává vnitřní potřebu určitých metafyzických jistot, které mu jeho současná pozice agnostika nenabízí „v potřebné kvalitě“. A svoje (dle všeho existenciální) deprese si spojuje právě s tímto – a ono to tak i vypadá, že se v tom přiliš nemýlí.
  A tím se vracím k fragmentu dřívější diskuze s oním fundamentalistou a tane mi na mysli otázka, zda pokud je člověk nějakým způsobem „k víře předurčen“ a bez této víry zjevně strádá, jestli přeci jen v takových případech není lepší zaujmout byť jen nějaké „esenciální pojetí náboženství“ (jako např.: prof. V. Hořejší: http://prntscr.com/s4o1op) než se to pak snažit vyřešit u psychologa. Opravdu nemám pocit, že by tímto krokem ubližoval sobě nebo svému okolí a jsem tak nějak přesvědčen, že nárok na idealistické sebepojetí má mít každý a neměl by se mu z principu upírat, i když by to nakrásně byla jen iluze.
  Ale to se bavíme o docela jiné formě naboženství/spirituality, než jaká je zde kritizována – viz. následující příspěvek (už to musím rozdělit, ať to není moc dlouhé).

 349. SH

  Nejsem odborník, ale měl jsem vždycky za to, že prodělaný infarkt je možné zachytit na EKG, takže moc nerozumím tomu, že absolvoval nějaká vyšetření a ty nic neprokázaly. Lze to chápat tak, že Bůh mu srdce zcela uzdravil nebo minimalně zahladil infarktové zjizvení tkáně? Lze případně takové tvrzení objetivně prokázat?

  Všechny příznaky okamžitě odezněly, když jeden z těch, kteří tam byli přítomni, dostal zjevení, že Satan chce toho starého člověka zabít a tak se ten člověk, který dostal dané zjevení, v Božím hněvu postavil proti Ďáblu.

  Tohle je opravdu zajímavé. Satan se pokusí z nějakého důvodu zabít určitého člověka. Bůh na to briskně příjde a sešle na osobu stojící poblíž osvětlení situace – kdy nějakým zvláštním způsobem sdělí dotyčnému, že Satan právě ucpává krevní sraženinou tomu starému pánovi jeho „trubky“ a pokud ho chce zachránit, musí se ve jménu Ježíše pomodlit nebo tak něco na ten způsob. A když dotyčný provede příslušný rituál, Satan je v tu chvíli odstaven ze scény a Bůh zahají proces resuscitace.
  Zajímalo by mne, co by se stalo, když by se přímluvce pomodlil nějak špatně – třeba, že by to byl katolík a začal by drmolit růženec Panny Marie … zda by Bůh, co nenavidí smilstvo modloslužby, nechal Satana dokončit jeho zkázonosné dílo nebo by přeci jen klepl Satana přes prsty a i přes hřích modloslužby by pána uzdravil?
  A pak je otázka, proč ho vlastně Satan chtěl zabít? Pokud ten pán byl znovuzrozený křesťan, tak by mu tím vlastně pomáhal – pomohl by mu opustit tohle slzavé údolí a poslal by ho rovnou do náruče Stvořitele, do míst, kde se nemusí pracovat, aby člověk mohl jíst a pít, do míst, kde není slz ani bolesti, ani zármutku a ani hříchu. Ale třeba to nebyl znovuzrozený křesťan, třeba to byl nějaký bezbožník, co odmítnul evangelium a Satan mu chtěl uspíšit jeho muka.

  Ono vůbec – ta fundamentální koncepce posledního soudu. Vezměme si třeba toho nešťastného matfyzáka, co dekonvertoval. Bůh se mu neozval a samotné Písmo v něm vzbudilo až příliš mnoho pochybností. Dekonvertoval po dlouhé době a čestně – na základě logického vzorce a v souladu se svým vlastním svědomím. A až bude na posledním soudu, tak tam bude plakat a ptát se: a proč ses mi tedy Bože tehdá nezjevil, vždyť já na to čekal a moc jsem s tebou chtěl navázat vztah. A Bůh řekne – byl jsi přiliš netrpělivý, kdybys počkal ještě 2 roky, všechno mohlo být jinak, ale to už je teď stejně jedno – hoďte ho do jezera, ať se smaží darebák.

 350. Jaroslav Štejfa

  Všem, kteří si přečetli příspěvek se zelenou ikonou a mým jménem, prosím, aby vzali na vědomí, že moje jméno je znova zneužito hovadem, které nemá ani náznak slušnosti a názory jím presentované nesdílím.
  Děkuji,
  Jaroslav Štejfa

 351. SH

  Pro mne je Bible nositelem nejen historické pravdy, ale i teologické nauky. Takže odlišnosti v ní beru jako zdroj hlubšího sdělení.
  Ať vás strýc zemřel na začátku března, nebo na jeho konci, nebo někdy jindy, nepopírá přece to, že váš strýc žil a že nejspíš někdy v té době zemřel.

  Jenže to je přesně to, co vy ve skutečnosti neděláte. Vy odmítáte jakoukoli možnost, že Písmo by mohlo obsahovat vsuvky, chyby opisovačů, nebo chyby způsobené tím, že si pisatelé nějakou věc nezapamatovali ve všech detailech a tak ji opsali vlastními slovy a tím třeba došlo ke zkreslení některých výroků. Vy věříte v platnost i té nejposlednější předložky nebo spojky a budete ochoten pro tuto víru hledat podpůrné etymologické zdůvodnění, že Bible je do posledního interpunkčního zmanénka inspirovaná všemocnou duchovní autoritou.

  A právě tento přístup vás přivedl k tomu, že věříte, že nejdříve existovala Země a až pak hvězdy, že Noe měl na svém korábu tučňáky, lední medvědy, klokany, sbírku extrémně jedovatých hadů a také vážky, které se tam museli množit jako o život, aby nevymřeli dříve, než vody opadnou. Ale budiž – to by ještě šlo, jenže vy jste též přesvědčen o historické správnosti zabíjení lidí na základě sexualní orientace nebo na základě služby jiným Bohům. Jste přesvědčen o historické správnosti uplatňování kolektivní viny v té nejnižší formě, jakou si jen lze představit – v osobním podřezávání malých dětí. Dále jste musel přesvědčit sám sebe, že nelidské věčné týrání většiny lidí (neboť brána je úzká a málokdo ji projde – zachráněných bude dle všeho řádově méně, než těch co propadnou jezeru) je atributem absolutní Lásky a absolutní Spravedlnosti.
  Kdyby jste si ve svých ateistických časech přisedl v hospodě k moc fajn člověku, který by se vám posléze svěřil s tím, že doma má ve sklepě několik sousedů, které tam mučí kyselinou z autobaterie, ale počíná si přitom tak dovedně, že je to nezabije a tak už se děje desítky let, měl byste obrovský problém mu byť podat jen ruku, jak by se vám to hnusilo.
  Váš přístup ke svatým textům vás ale změnil – neviditelnou entitu, která slibuje podstatně horší věci obdivujete a milujete ji. A už vám nezbývá nic jiného, než si toto svoje přesvědčení hýčkat a nejen to – je vaší svatou poviností do toho zatáhnout co nejvíce dalších lidí, kteří budou svolní tento druh teologie přijmout.

  A to je to, na co poukazuji – jak moc velký rozdíl je mezi fanatickým fundamentalismem a esenciální vírou, jak to třeba prezentuje prof. Hořejší, proti jehož vyznání dohromady vcelku nic nemám.

 352. SH

  „A už vám nezbývá nic jiného, než si toto svoje přesvědčení hýčkat“ – zde jsem ještě zapomněl dodat, proč už jinou možnost nemáte. Je to z toho důvodu, že interpretaci Písma máte verifikovanou i Pánem nebo Duchem svatým … zkratká tím neviditelným, kdo k vám promlouvá. A tak zatímco sám za sebe by si člověk nějaký ten omyl v exegezi přiznat mohl – u Ducha svatého to nejde – tím by se totiž zpochybnila železná jistota v autenticitu oněch duchovních prožitků. Človek by si musel přiznat možnost autosugesce nebo toho, že nerozpoznal démona od Pána – a to by bylo něco tak děsivého, že tahle možnost musí být absolutně dokonale vnitřně zablokována, protože na tomhle to celé stojí a zároveň padá – připustit tohle, už by vám zbyla jen ta entropie DNA bez konrétních duchovních vazeb.
  Vaše existenciální jistota je plně zavislá na bezmezné důvěře v autenticitu vašich duchovních (subjektivních) prožitků. A jestliže na zakládě těchto prožitků dojde k ozřejmění určitých biblických pasáží, stává se z toho dogma a alternativní výklad již možný není – znamenalo by to zpochybnění zdroje (pravdivosti) předešlého duchovní prožitku resp. uznání nepříjemné skutečnosti, že v danou chvíli si člověk nemůže být jist s kým to vlastně mluví – a to by byla katastrofa – to si i já, jakožto pes pohanský, dokážu celkem barvitě představit.

 353. SH

  Aha, tak už je to jasné, proč se mi to vzpouzelo. Neprihlaseny (S.u.m.i.t.k.o) je už také na seznamu zakázaných slov.

 354. toli

  @SH
  “A už vám nezbývá nic jiného, než si toto svoje přesvědčení hýčkat” ………..

  Dokonalá studie Indových vnitřních pohnutek ,v podstatě nemám co vytknout ani doplnit 🙂

  On to pochopitelně bude negovat,popře to

 355. SH

  Zde je ve dvou minutách v kostce zachyceno to, co věřící prof. Hořejší označuje jako pesimistický scénář a co si zřejmě po dekonverzi „propočítal“ i onen matfyzák a vzal to zřejmě dost vážně a tak to na něj dolehlo (chlapík se ještě nepropracoval k poznání, že vždycky může být o dost hůře … tuhle primitivní moudrost si uvědomím pokaždé, když ráno vstanu z postele – vcelku nic mě nebolí, můžu se hejbat, mám co jíst a co pít, mám kde bydlet, mám určitý fond volného času, ve kterém se mohu věnovat činnostem, které mne baví a ve kterých nálezám subjektivní smysl, mám kolem sebe ty správné lidi – tak jaký je vlastně důvod, kazit si den úvahami, že všechno je to stejně na ho*no?
  součástí Bible je kniha Kazatel, kterou mnozí označují za nejvíce pesimistický úsek Bible – jenže já mám pocit, že je tomu přesně naopak – až si tohle ten dekonvertita naplno uvědomí, tak ho možná ta trudomyslnost přejde)

  https://www.youtube.com/watch?v=o3V19ScC2Is

 356. toli

  @Kabát
  Víš ono to je trochu jinak a sami nemocní z toho mají v hlavě zmatek.Na jedné straně i u nich funguje pud sebezáchovy a na druhé straně jim teologie říká že to nejlepší na ně čeká v nebi,u jejich Pána.Takže se na jedné straně snad těší až zemřou a na druhé straně by chtěli na Zemi pobýt co nejdéle.
  Znal jsem františkána co vykřikoval heslo sv.Františka z Assisi „Smrt je naše kamarádka“ a když dostal rakovinu ledvin tak prstíkem hrabal aby ho lékaři zachránili,nakonec zemřel v 56 letech.A dnes už ví že po smrti je hovno,vlastně to neví protože již neexistuje.

 357. Hraničář

  Alibaba
  23.04. 2020
  A jsme u toho, furt nějaké duchovno, pod tím mám skrytou manipulaci s lidma na základě fiktivního tajemna, což si třeba Halík vůbec neuvědomuje. ………………..

  Toto mě zaujalo. Musím se otce Halíka zeptat, zda si to uvědomuje.

 358. Hraničář

  SH
  23.04. 2020
  Jenže – jak si pak vyložit následující: pokus, kdy pacientům byla podána neaktivní látka a bylo jim schválně řečeno, že to, co dostali je jen cukr a vůbec nic to nedělá – což byla objektivně pravda. Neměl by být rozdíl mezi kontrolní skupinou, která nedostala nic a mezi skupinou , která dostala placebo a bylo jí řečeno, že se jedná o placebo. ………….

  Z jiné strany: Četl jsem od jednoho lékaře, že běžné léky účinkují mnohem lépe, když se pacientům řekne, že to jsou hrozně vzácné a drahé léky ze Švýcarska.

 359. Hraničář

  SH
  23.04. 2020
  Pisatel dobře chápe iracionalitu a bláznivost žido-křesťanského poselství, zároveň ale přiznává vnitřní potřebu určitých metafyzických jistot, které mu jeho současná pozice agnostika nenabízí “v potřebné kvalitě”. A svoje (dle všeho existenciální) deprese si spojuje právě s tímto – a ono to tak i vypadá, že se v tom přiliš nemýlí. …..

  Mně v době deprese pomohlo vědomí, že pokud se pro mě můj život stane nesnesitelný, že nebudu povinen ho žít.

 360. Hraničář

  Jaroslav Štejfa
  23.04. 2020
  Všem, kteří si přečetli příspěvek se zelenou ikonou a mým jménem, prosím, aby vzali na vědomí, že moje jméno je znova zneužito hovadem, které nemá ani náznak slušnosti a názory jím presentované nesdílím. ……………………

  Myslím, že všichni jsme to pochopili!

 361. toli

  @Jaroslav Štejfa

  Všem, kteří si přečetli příspěvek se zelenou ikonou a mým jménem, prosím, aby vzali na vědomí, že moje jméno je znova zneužito hovadem, které nemá ani náznak slušnosti a názory jím presentované nesdílím. ……………………

  Souhlasím s Hraničářem že všichni to pochopili.Navíc by jste měl asi pochopit že vaše rozčilování a vůbec nějaké reakce jsou vodou na jeho mlýn,to mu dělá radost…..Takže doporučuji nečíst (zhruba po jedné přečtené větě by jste už za tu dobu jeho projevů zde měl poznat že se jedná o multinicka),nereagovat,neposkytovat mu žádnou zpětnou vazbu.

 362. Alibaba

  Hraničář: … drahé léky ze Švýcarska.
  Viz i film Pelíšky a sirky z Ameriky. Asi maj lidi rádi pohádky…

 363. toli

  @Alibaba
  Ano lidi mají rádi pohádky,i když existují sirky (nevím jestli zrovna americké) se kterými lze škrtnout o libovolný povrch a vznítí se .Sám jsem je kdysi jako teenager měl.

 364. Izák

  Původ morálky je historii. V kultuře. Ve výchově. A taky geny.

 365. ind

  @SH

  To přirovnání o mučení sousedů poněkud kulhá.

  Pokud by ten „člověk“ dané bytosti, které pak nechal mučit, vytvořil, nastavil jim jasná pravidla a tresty za porušení, ty bytosti by daná pravidla vědomě porušovala, ten „člověk“ by ve svém slitování podstoupil trest zástupně za ně, dané bytosti by toto slitování odmítly a dál by vědomě porušovaly nastavená pravidla, pak kde najdete u daného „člověka“ nespravedlnost, když všem měří stejně podle pravidel bez ohledu na význam osoby jím stvořených bytostí?

 366. ind

  @kabát

  Starého pána, kterému pravděpodobně stejně již mnoho života nezbývá, bůh podle inda zázrakem zachrání a tuto svojí mladou oddanou služebnici ne? A jistě ho také ona i lidé kolem ní prosili.

  Zázraky nejsou jen na Bohu, ale také na těch, které si používá. Nemusela zemřít proto, že by ji Bůh sám o sobě určil konec života.
  Ten člověk, kterého si Bůh použil k záchraně starého člověka tu noc na ten den, kdy se to stalo, nemohl spát a tak strávil noc v modlitbách dokud „modlitební břímě“ neodešlo, což bylo až k ránu.

 367. Alibaba

  @toli
  Takovéhle sirky je v současné době zakázáno z bezpečnostních důvodů vyrábět, protože obsahují bílý fosfor, který je jedovatý. V minulosti pomocí oškrávaných sirek páchali lidi sebevraždu.

 368. Alibaba

  @SH
  A tuhle komedii někdo bere vážně, že je ochotný za to platit? No, asi jó, pěkné letedélko, a Káně to není. 🙂
  Je to typicky megalomanské-americké, to už co se vystoupení týče mám radši Babiše a Zemana, ač jejich politické názory nemusím.

 369. SH

  Zástupná oběť, která vlastně žádná oběť nebyla, protože Ježíš nic neztratil – on naopak nekonečně mnoho získal. Jeho smrt mu přinesla věčnou slávu, absolutní moc na veškerým tvorstvem i nad anděly a ďábly a věčný život – tak o jaké oběti to křesťané pořád dokolečka mluví? A navíc – tohle všechno Ježíš věděl – byl dopředu informován, že to všechno má v kapse a že je mu to souzeno – měl svoje jisté.

  Nelíbí se vám podobenství se sousedy? OK – tak tam dosadíme jeho vlastní děti – to bude lepší. Takže ten prima chlápek z putyky má doma ve sklepě zavřené svoje 3 dospělé děti, které jak jen to je možné namáčí do kyselinové lázně. Tyto děti si vytvořil za pomoci svého spermatu a když dosáhly věku, kdy už byly zodpovědné samy za sebe, nedbali dobrých rad svého otce a rozhodli se žít po svém. Ale pozor – jejich otec je od narození neviděl, nechal jim pouze obsáhlý dopis, kde jim řekl, jak moc je miluje a pak docela komplikovaně a víceznačně definoval soubor pravidel, podle kterých mají žít. Děti se toho částečně držely, ale ne ve všem. Jedno dítě dokonce začlo pochybovat o tom, že ten dopis je opravdu od jejich táty. A až měly plnoletost dávno za sebou, objevil se ve dveřích jejich táta (kterého spatřili poprvé v životě), odvedl je do sklepení, připoutal je ke zdi a začal je polévat kyselinou se slovy, tohle všechno se nemuselo stát, kdybyste se drželi mých rad. Teď vám tohle budu provádět až do vašeho důchodu. A dým jejich muk vystupuje na věky věků a dnem i nocí nemají odpočinutí ti, kdož jsou hluší k radám svých otců nebo pochybují a autentičnosti jejich písemného odkazu.

  Podívejme se na mučení lidí více zblízka – kým a za jakých okolností je v našem světě praktikováno… samozvanými diktaturami, vojenskými juntami, drogovými kartely, zvrhlými náboženskými kulty, psychopaty, sexuálními devianty, … zatímco v materiálním světě je mučení lidí synonymem něčeho zavrženíhodného, amorálního a vysoce primitivního, v duchovní dimenzi je to projevem Lásky a Spravedlnosti pod taktovkou Nejvyšší kosmické inteligence. Naboženský fanatik na sobě musí opravdu velmi poctivě pracovat, aby si převrátil některé hodnoty. Ale já to chápu – vaše teologie vám v tomto na výběr nedává: buď všechno nebo nic. A to „všechno“ obsahuje i požadavek na totální převrácení vybraných hodnot.

 370. ind

  @SH

  Vždyť se vy ateisté vyhýbáte mnohem menší bolesti.

  Ježíš nic neztratil – on naopak nekonečně mnoho získal.

  Takže teologicky popíráte toto…
  A nyní ty, Otče, oslav mne u sebe tou slávou, kterou jsem u tebe měl, dříve než byl svět. J 17,5

  Nelíbí se vám podobenství se sousedy? OK – tak tam dosadíme jeho vlastní děti

  Žádný člověk nestvořil vlastní děti. Člověk zatím nestvoří ani buňku.

  Představte si, že by člověk vytvořil z atomů molekuly a z molekul vytvořil živou buňku. Nemá snad právo takto vytvořenou buňku zničit? Když postupujeme k něčemu složitějšímu, kde je hranice, kdy toto právo ztrácí?

  pak docela komplikovaně a víceznačně definoval soubor pravidel …
  ‚Miluj Boha a miluj svého bližního – a budeš žít‘ … je to těžko pochopitelné?

  Je docela vtipné, když ateista popírající smysl lidské existence (nemůže jinak), se odvolává na hodnoty?
  Co oněmi hodnotami z hlediska ateismu má být?

  Když vaše existence – podle vás samých – nemá smysl, jakoupak může mít hodnotu?

 371. ind

  @SH

  A to “všechno” obsahuje i požadavek na totální převrácení vybraných hodnot.

  Jak to převrácení hodnot vypadá v praxi si můžete přečíst zde…

  Ještě donedávna byla západočeská obec Rotava postrachem celého kraje a nejhorší sociálně vyloučenou lokalitou. Stala se totiž oblíbeným cílem romského obyvatelstva, které se zde kvůli levným bytům sestěhovávalo z celé republiky. Kromě prudce rostoucí kriminality muselo vedení obce řešit i projevy rasové nesnášenlivostí. Lidé, kteří v Rotavě dosud poklidně žili, totiž najednou čelili každodenním krádežím, vandalismu či rušení nočního klidu, a to si někteří obyvatelé nenechali líbit. V poslední době se však situace zásadně změnila. V Rotavě prý došlo k zázraku.

  Reportéři České televize natočili v Rotavě překvapivou reportáž o zdejším bývalém, nechvalně proslulém romském kriminálníkovi Michalu Kalovi. Ten se díky víře v Boha údajně zcela změnil, výrazně ovlivnil i další romské spoluobčany a strhl je na „správnou“ cestu. Před několika lety se prý chtěl oběsit, a když měl na krku lano, začal cítit něco nadpozemského. Následkem tohoto zážitku začal věřit v Boha a rozhodl se skoncovat s krádežemi, alkoholem i drogami.

  Zkrátka zázrak
  Podle starostky obce Ivy Kalátové (ANO) došlo v Rotavě v posledních třech letech k zázraku, výrazně klesla kriminalita a minoritní občané začali více splácet své dluhy.

  https://www.krajskelisty.cz/karlovarsky-kraj/okres-sokolov/12892-romsky-zazrak-na-rotave-kriminalnik-zacal-verit-v-boha-a-k-vire-strhl-i-ostatni-spoluobcany-na-ruce-si-nechavaji-tetovat-obraz-jezise-krista.htm

 372. SH

  Vždyť se vy ateisté vyhýbáte mnohem menší bolesti.

  Aha, takže hodnota oné oběti tedy podle vás spočívá v intenzitě a délce trvání bolesti mezi začátkem a koncem ukřižování – t.j 3 až 6 hodin. Tohle je podle vás ta největší obět, kterou lze složit za hříchy všech lidí.
  A co třeba rodič, který vběhne do plamenů hořícího bytu pro svoje dítě a skončí s rozsáhlými popáleninami na speciálním oddělení, kde ho čekají celé dlouhé týdny bolestivé rekonvalescence. Co operátoři čvrtého bloku černobylské jaderné elektrárny, kteří se dobrovolně (s přesvědčením, že na vzniklé situaci nenesou žádnou vinu) vydali zachraňovat něco, co už zachránit nešlo a bylo jim přitom jasné, že je čeká bolestivá, dlouho-trvající a svým způsobem horrorová smrt následkem extrémní dávky ozáření, kdy už ani analgetika nepomáhají, protože se rozpadlo i to, po čem by se ty analgetika mohly šířit.
  Vždyť i z hlediska křesťanství je to úplně postavené na hlavu – měli-li bychom věřit lidovým pověstem z tehdejší doby, tak minimálně apoštolové Ondřej a Bartoloměj si pro svoji víru po technické stránce vytrpěli mnohem více, než Ježíš, takže jákapak to největší oběť – je to nesmysl.

  J 17,5 – ano chápu vás, vy si myslíte, že ta obět spočívala v tom, že ji mohl odmítnout, jenže sám moc dobře víte, že nemohl, vždyť to by pak byl (podle vás) Izajáš 53 & spol falešným proroctvím! postupně by se naplňovaly všechny ty předpovědi o narození z panny v Betlémě, mudrci s dary, znamení na obloze, chození po vodě, uzdravování, ošatky s chleby, prorocká slova o beránkovi a pak by nadešel ten večer v Getshemanské zahradě, učedníci by si zdřímli a Ježíše by při meditaci najednou nějak polil pot a řekl by – promiň Otče, ale já to fakt nedám, nasedl by na oslíka, vzal kramle a někde v ústraní by se oženil a nasekal kopec harantů – dyť to je úplná hovadina; Ježíš by k tomu ukřižování tvrdě predestinován, dávno předtím, než se narodil do lidského těla

  Nemá snad právo takto vytvořenou buňku zničit? Výborně – to jste napsal skvěle. Jenže zničení (anihilaci objektu) tu nikdo nekritizuje. A ani vy o něčem takovém nemluvíte. Vy obhajujete právo nikoliv na zničení ale na nesmrtelnost – že Tvůrce má svaté právo udržovat svůj objekt při vědomí nekonečně dlouho v krutých bolestech. Vy to totiž musíte obhajovat, protože musíte každičké poslední slovíčko té knihy považovat za svaté.

  ‘Miluj Boha a miluj svého bližního – a budeš žít’ – jenže to nestačí, nestačí jen tohle a vy to dobře víte, nestačí jen milovat – jen z těhle dvou pravidel byste si jen těžko odvodil třeba to, že je morální a žádoucí odevzdávat vedoucímu sboru desátek, nebo že máte mít jen jednu manželku a ne třeba 4 – když byste měl v ruce Bibli, kde by byla jen tahleta jediná věta a nic víc – máte představu, jak by to křesťanství vypadalo, když i za současného stavu, kdy je v té Bibli rozepsané, kde co, se křesťané nejsou schopni shodnout v tom, jestli je antikoncepce hřích nebo ne a jestli je nošení krucifixu modlářstvím nebo projevem úcty k Nejvyššímu

 373. Lemmy

  A kdyby člověk vytvořil „robota“ co bude cítit bolest a kvůli přestupku ho navěky mučil? Nebo kdyby vytvořil nový „syntetický“ život, který byl ze stejného materiálu jako život a z toho života by vytvořil inteligentní cítící bytost, měl by právo jí mučit navěky kvůli nějakým přestupkům? (nevím za co vše půjde údajně člověk do pekla, stačí když se bude chovat dobře a nevěřit na Ježíše, i když o něm už slyšel? nevím…)

  „Bůh“ tu zanechal těch svatých knih až moc, korán, bibli, Upanišady,… a jak vím, které se chytnout? Nevím, necítím nic moc lepšího ani k jedné, rozumově to samé, jen Upanišady neslibují věčné mučení, takže se mi líbí o něco víc. Dokonce i těch biblí je víc verzí a víc výkladů a víc církví a sekt… ale může to být matrix 🙂

  Zatím a někdy po slunovratu třebas, jestli to není matrix. 🙂

 374. SH

  Jak to převrácení hodnot vypadá v praxi si můžete přečíst zde…

  Nikdy jsem netvrdil to, že křesťanství má převrácené hodnoty paušálně:

  … aby si převrátil některé hodnoty … na totální převrácení vybraných hodnot….

  Jinak – to, co popisujete ohledně Rotavy zní hezky, ale je otázka, zda to skutečně (s odstupem času) odpovídá realitě?:
  https://www.youtube.com/watch?v=TEMlzcH8lwg
  http://prntscr.com/s5blt8

  Ale fajn, byla by hloupost a naduté škarohlídství kritizovat situace, kdy náboženská víra v praktické rovině evidentně zafunguje pozitivně. Kdy nastane u lidí jakýsi zvrat a oni zanechají drog, alkoholu nebo života na hraně zákona. Ne všem to zjevně vydrží napořád – ale dobře, pánbů zaplať za ty, kteří už se pak nikdy nedotknou drog anebo nezkříží cestu zákonu. Na druhou stranu je třeba říct, že tyto obraty se běžně dějí i bez Ježíše – člověk se dá třebas na cestu Buddhova učení anebo k té změně dojde jen tak – člověk už prostě zjistí, že takhle to dál opravdu nejde a bude muset udělat v životě naprosto radikální krok, jinak to dopadne blbě ale zároveň nemá potřebu se opírat o náboženskou berličku nebo se kvůli tomu rýpat v nějaké hluboké filosofii.
  Víra funguje i když objekt víry není reálný – na tomhle stojí a padají dvojitě zaslepené, randomizované a placebem kontrolované medicínské studie – to je prostě odpozorovaný a 1000x potvrzený fakt. Víra může změnit (i trvale) chování a smýšlení člověka, o existenci toho v co věří to ale dohromady nic nevypovídá. Četl jsem o případech lidí, které napravil Alláh. Konvertovali k islámu, vzdali se alkoholu, 5x denně se modlí a vedou spořádáný život. Radikální pojetí islámu odsuzují, protože jejich teologie je vcelku liberální a jejich úmyslem je žít s ostatními v míru. Mimochodem – je celkem zajímavé nahlédnout do historie, jak se v průběhu století vyvíjelo soužítí všech tří abrahamovských náboženství – byly období, kdy vedle sebe fungovali židé, křesťané a stoupenci islámu bez větších potíží – do doby, než to nějaké bandě fundamentalistů začlo vadit a pak se to celé na nějaký čas pokazilo.

 375. SH

  Je docela vtipné, když ateista popírající smysl lidské existence (nemůže jinak), se odvolává na hodnoty?
  Co oněmi hodnotami z hlediska ateismu má být? Když vaše existence – podle vás samých – nemá smysl, jakoupak může mít hodnotu?


  Poněvadž jste tu dobře profláklý svým až obsesivním zaujetím pro absolutní morálku, tuto námitku jsem očekával a byl vlastně celý nesvůj, pokud by se tu neobjevila – měl by skoro až strach, že se vám něco podivného přihodilo. Ve vašem myšlení se neustále dokolečka opakuje jeden a tentýž vzorec – všechno nebo nic.

  Pokud neexistuje absolutní, jasně definovaná a neměná morálka, jsme všichni uvrženi do bezedného močálu morálního relativismu.

  Pokud lidské vědomí není věčné, nemá žádný smysl.

  Pokud nejsou (nějakou vyšší autoritou) definované hodnoty, tak vlastně ani neexistují, hodnotou může být cokoliv anebo vůbec nic.

  Pokud jsou v Bibli chyby, Bible jako celek je nepoužitelná, protože se na ni nemůžeme absolutně spolehnout.

  Po druhém příchodu Ježíše nesmí být za žádných okolností dotčená svobodná vůle jedince a zároveň je naprosto vyloučeno aby tento jedinec byl schopen byť toho nejmenšího hříchu.

  Svět před hříchem byl absolutně dobrý a absolutně dokonalý.

  A vy tím opravdu žijete – vaše myšlení je tím orámováno. Jenže křesťanství tento perfekcionismus servíruje jen částečně – ve formě utopistických slibů o druhém příchodu v neznámem čase někdy v budoucnosti. Jinak nenabízí Bibli bez chyb a nenabízí ani žádnou absolutní morálku – zde musí nastoupit kognitivní disonance, aby i tyto body byly zdánlivě naplněny.

  Součástí žido-křesťanské morálky je povinost zabít člověka za praktikování homosexuálního styku. Nelze říct, že tento akt je nemorální, protože je to jedno ze 613 přikázání v rámci Staré Smlouvy. Jistě, lze argumentovat, že toto se křesťanů netýká, neboť křesťanství je záležitost Nové Smlouvy. V rámci Nové Smlouvy je zabití člověka z důvodu praktikování homosexualního pohlavního styku hádejte co – no ano správně – je to vražda! Je to hřích. Takže na jedné straně zde máme morálku v rámci níž jsou lidé povini zabíjet jiné lidi za praktikovaní homosexuality a na straně druhé zde máme morální systém, kde je toto přísně zapovězeno. A obojí má být součástí jednoho celku s názvem absolutní – ABSOLUTNÍ, čiliž NEPODMÍNĚNÁ morálka! Absolutní morálka je morálka všeobecně platná, nadřazená čemukoliv … morálka nad kterou již nic vyššího není, jinak by jen stěží mohla být absolutní.
  Už chápete, proč se pousměju pod vousy pokaždé, když tu na nás vytáhnete tu svoji absolutní božskou morálku a neměnné božské hodnoty? Za to, za co by vás nyní Bůh byl ochoten navěky pálit v hlubině ohnivého jezera – za stejnou věc byste byl tím samým Bohem v jiném časem a na jiném místě pochválen, že ctíte jeho přikázání.

  Oproti tomu – sekulárně smýšlející lidé nemají problém přiznat, že morálka, kterou akceptují a podle které se řídí se vyvíjí a rozhodně není dokonalá. Sekulárně smýšlející lidé jsou si plně vědomi, že když se rozhodnou jít proti této morálce, bude to mít patřičné konsekvence: v lepším případě budou za podívíny a možná ztratí nějaké kamarády, v tom horším případě mohou jít i do vězení. Sekulárně smýšlející lidé jsou si vědomi, že věci se mohou i pokazit (např v rámci státního aparátu) – a pak je otázkou, co se bude dít dále: utéct pryč (bude-li kam) … semknout se a pokusit se o nápravu (násilnou či nenásilnou formou) … dočasně to akceptovat a dát tomu volný průběh … dějiny jsou tohodle plné. Není to dokonalé a už jen z principu to být dokonalé nemůže, ale taková už evoluce prostě je. Pokud tohle někdo nedokáže zkousnout, pak mu asi nezbvývá nic jiné, než se opájet mýtem o věčně trvající „absolutní“ (a ve skutečnosti relativní) žido-křesťanské morálce, jejimž zdrojem je neviditelná duchovní entita, která každého jednotlivce pečlivě sleduje ve dne v noci a sebemenší porušení těchto morálních pravidel si zapisuje do speciální knihy, aby bylo dost munice na poslední soud, přičemž zproštěni viny jsou automaticky ti lidé, kteří bez důkazů uvěřili tomu, že tato entita nechala umučit svého jediného syna jenom pro to, aby mohla zprostit obvinění ty, kteří jsou ochotni uvěřit tomu, že tato entita nechala umučit svého jediného syna, aby mohla odpustit těm, kteří tomu uvěří.

  https://www.youtube.com/watch?v=vs41JrnGaxc

 376. ind

  @SH

  Aha, takže hodnota oné oběti tedy podle vás spočívá v intenzitě a délce trvání bolesti …

  Představte si to takhle… čistě hypotetickou situaci…
  Věda pokročila natolik, že je možné oživit mrtvé…

  Bohatý ateista, který nespáchal žádný zločin podle měřítek státu, ve kterém žije, podstoupí dobrovolně oběť za vraha, který má být potrestán smrtí, a to tak, že kdykoli během mučení bude tento bohatý ateista moci stisknout tlačítko, kdyby chtěl ono pomalé umírání ukončit – okamžitě by ono mučení skončilo – vrah by však byl v takovém případě popraven.
  Kdo by dobrovolně takto zemřel?

 377. ind

  @SH

  ano chápu vás, vy si myslíte, že ta obět spočívala v tom, že ji mohl odmítnout, jenže sám moc dobře víte, že nemohl

  Mohl a nemohl z naprosto jiných důvodů…

  Rektor pražské univerzity také mohl odmítnout konec života v plamenech, protože měl svododu volby, ale nemohl, protože mu v tom bránila láska ke Kristu. On si ji rozhodl ponechat, proto zemřel upálením.

 378. Alibaba

  ind: Žádný člověk nestvořil vlastní děti.
  Vy jste spolu s manželkou nesouložily? (teda pokud máte manželku a děti)

  Představte si, že by člověk vytvořil z atomů molekuly a z molekul vytvořil živou buňku. Nemá snad právo takto vytvořenou buňku zničit? Když postupujeme k něčemu složitějšímu, kde je hranice, kdy toto právo ztrácí?
  Až tato představa bude reálně proveditelná, tak na tu poslední otázku budou hledat odpověď etici. A samozžejmě bude stále záležet na tom, čí to buňka je. První předvoj v tomto tématu jsou GMO organismy.

  ‘Miluj Boha a miluj svého bližního – a budeš žít’ … je to těžko pochopitelné?
  Je to nepochopitelné, protože „bůh“ je pro mě úplně něco jiného než pro vás. Tím pádem mě ta vaše věta nedává smysl. Slovo „milovat“ uplatňuji jen ve vstahu člověk-člověk maximálně člověk-zvíře.

  Když vaše existence – podle vás samých – nemá smysl, jakoupak může mít hodnotu?
  To není pravda, já jsem si svůj vlastní smysl našel, nepleťte si to s s obecným smyslem života na zemi.
  A dotaz hodnotu nechápu? Mohl by jste dát příklad, jakou hodnotu má váš život? Měříte to v penězích?

  Je docela vtipné, když ateista popírající smysl lidské existence (nemůže jinak), se odvolává na hodnoty?
  Pro mě je největší hodnota vlastní život.
  Co oněmi hodnotami z hlediska ateismu má být?
  Ateismus nemá nějaké univerzální hodnoty. Každý si je musí najít sám. Promě má ateismus hodnotu v tom, že nejsem manipulován ze směru náboženství (církve).

 379. ind

  @SH

  Tvůrce má svaté právo udržovat svůj objekt při vědomí nekonečně dlouho v krutých bolestech

  Co je svaté právo z hlediska ateisty? Vždyť vy nikdy ze své pozice ateisty nedokážete oponovat tvrzením, která jsou některými označována za absolutně platná.

  Synové tvého lidu říkají: Panovníkova cesta není v pořádku, zatímco sami mají v nepořádku svou cestu.
  Ez 33,17

 380. SH

  Představte si to takhle…

  Ano, totou vyumělkovanou paralelou jste uhodil hřebíček na hlavičku. Celý ten akt oběti je úplně postavený na hlavu. Bůh nechává podle pravidel, které sám vymyslel a stanovil, mučit sám sebe, jako nutnou podmínku pro to, aby mohl někomu něco odpustit. To je jako by třeba mě někdo okradl o větší obnos peněz a já bych se celou noc řezal po celém těle žiletkou a druhý den bych za ním přišel a řekl mu: tohle jsem si udělal, proto, že tě miluji i přes to, co jsi mi provedl. Pokud tomu ale odmítáš věřit, udělám ti něco milionkrát horšího. A dotyčný této zjevné absurditě neuvěří, zaklepe si na čelo a v tu chvíli vytahuji z hokejové tašky zánovní sadu autobaterii a policejní pouta a dál už to všichni z předchozího příspěvku známe.

 381. SH

  Falešná analogie – neexistují proroctví z doby před narozením pana rektora, kde by se uvádělo, že bude jednoho krásného dne upálen za svoje náboženské přesvědčení. Ježíš to měl nalajnované dávno předtím, než opustil panenské lůno své lidské matky. Byl prostě postaven před hotovou věc, aby se prorovtví mohla naplnit, musel udělat přesně to, co mu Otec naprojektoval – žádná svoboda v tom být nemohla a to ani hypoteticky.

 382. Můj miláček

  Veškeré mravní hodnoty („dluh“, „vina“, „svědomí“, „povinnost) byly draze, krutě a dlouho vštěpovány do hlav. „Špatné svědomí“ vymysleli tzv. „genealogové morálky“. Určitá míra násilí dříve ve světě neškodila, naopak. Dnes máme nedostatek násilí a zavrhujeme svou pudovost – tím trpíme. A Trpící člověk má tendenci si vytvářet bohy, aby si dokázal ospravedlnit svou situaci. Takový člověk má strach, který je vlastně původcem potřeby vytvářet si bohy.

 383. SH

  Otázka pro zvídavé hlavičky: Jaký je praktický rozdíl mezi determinismem a svobodnou vůlí, kdy člověk nemůže udělat jiné rozhodnutí, než právě to jedno? 🙂

 384. kabát

  @SH
  Hltám tvé příspěvky. Jestli to není ňáký tajemství – pod jakým níckem jsi psal na i ateismus? Tipoval bych na foxy nebo SVH. Já jen, že bych si to znovu prošel a bavil se.

 385. SH

  Panovníkova cesta není v pořádku, zatímco sami mají v nepořádku svou cestu.

  Já žádné lidi nemučím a ani to nemám v plánu. A nestál bych o to to praktikovat ani u lidí, kteří mi v minulosti ublížili (jakože takových moc nebylo). Váš Bůh ale chce většinu lidí, co kdy spatřili světlo světa krutě mučit po neomezenou dobu. Vzhledem k tomu, že mu to nikdo nenařídil, neboť není již nikoho nad Bohem, autorem této mimořádné zrůdnosti je on sám a nikdo jiný. Sadističtí psychopatičtí řezníci středoamerických drogových kartelů jsou proti žido-křesťanskému Bohu úplní miliusové – tí mají „program“ řadově na jednotky až desítky minut, no když dotyčný hodně zlobil, tak na jednotky až desítky hodin. Žido-křesťanský Bůh ale nebude mučením ukojen nikdy, jeho touha trestat bude konstantní – neřekne prostě: hey hombre, mě už z toho řevu bolí uši, skoč do garaže pro mačetu a doraž ho.

  Máte prý poznání ohledně věčného mučení, ale mám pocit, že jste jeho nutnost nedokázal vysvětlit … je to tajné? Zakázal vám o tom Ježíš mluvit?

 386. kabát

  SH: Otázka pro zvídavé hlavičky: Jaký je praktický rozdíl mezi determinismem a svobodnou vůlí, kdy člověk nemůže udělat jiné rozhodnutí, než právě to jedno?

  „Otče, chceš-li, odejmi ode mne tento kalich, ale ne má nýbrž tvá vůle se staň.“ Lukáš 22:42
  Ano, otázka pro zvídavé hlavičky. Měl Ježíš svobodnou vůli nebo byl determinován k tomu, co měl udělat a také udělal? Před časem jsem v diskusi s indem (tehdy byl ještě Alešem nebo plavčíkem, ale na tom nesejde) tímto Ježíšovým výrokem argumentoval , že neměl stejnou vůli se svým nebeským otcem. Jen plnil úkol (rozkaz), kterým byl pověřen. Mohl se Ježíš vzepřít? Pokud by se vzepřel, smysl jeho existence by šla do kopru a sním celé jeho spasitelské poslání. Ale přitom Otec a Ježíš jedno jsou …. no, z toho aby se jeden zbláznil.
  Mimochodem SH, pokud to není tajemství, pod jakým nickem jsi fungoval na i-atesmus? Tipoval bych foxy nebo SVH?

 387. SH

  https://www.kinderworld.org/videos/meat-industry/pigs-burned-alive-china/ (upozornění – neklikat, pokud nestojíte o to vidět a slyšet, co je v názvu linku)

  Toto je Boží plán pro ty, kteří se mmj. rozhodli neuvěřit evangeliu – jakkoliv se to může zdáti choré, je potřeba se na to podívati bez příkras, protože jenom tak jsme schopni uchopit rozměr Božího plánu. Místo čuníků tam pochopitelně budou lidé a celé se to bude dít navěky. Navěky věků – v jeden okamžik to začne a už pak bude jenom to – a nic jiného. Vzkříšená těla budou dle Inda speciální, budou mít receptory bolesti, ale jinak budou fakticky „nehořlavá“ – to je základní premisa úspěšnosti Božího plánu. Bůh upraví podmínky tak, aby mučení bylo maximálně efektivní a zároveň aby po technické stránce člověk nemohl pozbýt vědomí.
  Zajímavé je, že zvířátka Bůh řešit nebude – jejich vědomí Bůh anihiluje, protože zvířátka nehřeší. Prý mají duši a i svobodnou vůli, ale tím, že neumějí číst, tak se na ně morální závazky nevztahují, takže si můžou dělat fakticky co je napadne a vcelku nic jim za to nehrozí. Třeba ti delfíni. Prý hromadně znásilňují delfíní samice, dělají si z mláďat žraloků kopací míče a příležitostně zabíjejí vlastní potomky. Jsou velmi inteligetní a prý mají vlastní řeč, podobně jako lidé – řeč, která má specifickou informační entropii (=vědomé a inteligetní bytosti). Ale jsou v pohodě, je jedno co provádí, prostě pak jen umřou a jejich vědomí zanikne. Delfín ale není nešťastný i když jeho život nemá žádný smysl (rozumějme, pokud vědomí není věčné, nemá žádný smysl). Prostě si jen tak plave a asi ho to celkem i baví. A dobře prý dopadnou i mentálně retardovaní – když se někdo narodí s IQ tak nízkým, že je vyloučeno, aby rozumově rozpoznal hříšnost svého jednání, je spasen. Nemusí číst evangelium, ani v cosi věřit, vstupenkou do Nebe je mu toliko jeho retardace se kterou se již narodil. I tohle je součástí Božího plánu, odmítnutí Boha se počítá jen v případě, kdy si člověk uvědomuje, co dělá. A protože retardovaného nemůže Bůh anihilovat a v rámci tzv. Boží spravedlnosti ani věčně mučit, dá mu volňáska do Nebe. To jestli se retardovanému v Nebi zvýší IQ nebo zůstane tak, je ovšem součástí Božího tajemství.

  P.S.: veškerý výše uvedený text v tomto příspěvku je (teologicky) inspirovaný Indem, kdyby to náhodou někdo nerozpoznal.

 388. SH

  Mimochodem SH, pokud to není tajemství, pod jakým nickem jsi fungoval na i-atesmus? Tipoval bych foxy nebo SVH?

  Už se mne tu jednou na to samé jeden diskutují ptal. Ale musím tě zklamat – Na i-ateismus.cz jsem nikdy nepřispíval. Na i-ateismus jsem narazil v době, kdy tam ty diskuze chyběly, takže to vlastně ani technicky nešlo. Až po nějakém delším čase je tam Michal Hanko zase oživil, ale to už je fakticky zakonzervované, takže jsem si jen vybrané diskuzní vlákna pročítal, abych byl v obraze – občas se tam rozvinula celkem kvalitní polemika, takže člověk trošičku rozšířil obzory.

 389. Izák

  SDLH píše na osacr

  Součástí žido-křesťanské morálky je povinost zabít člověka za praktikování homosexuálního styku. Nelze říct, že tento akt je nemorální, protože je to jedno ze 613 přikázání v rámci Staré Smlouvy. Jistě, lze argumentovat, že toto se křesťanů netýká, neboť křesťanství je záležitost Nové Smlouvy. V rámci Nové Smlouvy je zabití člověka z důvodu praktikování homosexualního pohlavního styku hádejte co – no ano správně – je to vražda! Je to hřích. Takže na jedné straně zde máme morálku v rámci níž jsou lidé povini zabíjet jiné lidi za praktikovaní homosexuality a na straně druhé zde máme morální systém, kde je toto přísně zapovězeno. A obojí má být součástí jednoho celku s názvem absolutní – ABSOLUTNÍ, čiliž NEPODMÍNĚNÁ morálka! Absolutní morálka je morálka všeobecně platná, nadřazená čemukoliv … morálka nad kterou již nic vyššího není, jinak by jen stěží mohla být absolutní.

  ————————————–

  SDLH – prosím tě, už opakovaně píšeš o homosexuálním pohlavním styku. A nebo jsi použil termín praktikování homosexuálního styku. Mohl bys popsat ale skutečně precizně, co to je? Přesně bez vytáček, bez metafor, co to znamená? Napiš prosím tě přesně, co to znamená a kde jsi to viděl. Fakt díky. Je totiž docela možné, že to vůbec neznám a že se v těch věcech orientuješ lépe než já. Neznám tento termín a neznám nikoho, kdo by ho používal. Leda od pobožných z netu. A pak ty. Často o tom hovoříš jako o nějakém mystériu, je vidět, že tě to pronásleduje, ale jsi velice nekonkrétní a tajemný. Tak už to vybal. Díky.

 390. ind

  @SH

  To je jako by třeba mě někdo okradl o větší obnos peněz a já bych se celou noc řezal po celém těle žiletkou …

  Jdete na to špatně. Odpuštění dluhu znamená, že se vzdáte nároku na ty peníze, tedy, že je jakoby zaplatíte vy. Takže ve skutečnosti odpuštěním „zaplatíte“ stejnou částku, jaká vznikla okradením škoda.
  Znáte to? Oko za oko, zub za zub – spravedlivý zákon.

  Takže když se vrátím k tomu co jste psal …. to je jako, kdyby někdo někoho celou noc řezal žiletkou a ve spravedlivé odplatě dostane totéž.

 391. SH

  Zdravím Neprihlaseny. Sám jsi z branže – teď nemyslím homosexualitu, ale že jsi bývalý věřící a proto moc dobře víš, že nemůžu napsat, že Bůh trestá homosexualitu (jako ve smyslu, že je člověk takto orientovaný) – to by mne hnedle Ind klepl přes prsty. Homosexualita sama o sobě hříchem není, hříchem jsou její tělesné projevy. Vůbec netuším, kde může být ta hranice, kdy se to bere z hlediska judaismu jako nedovolený stejnopohlavní styk. Držení se za ruce, vášnivé líbání – možní i to by stačilo na to, aby člověka vyvedli za tábor a tam ho ukanemovali. Nevím – já v té době nežil, takže těžko říct.

 392. ind

  jeho touha trestat bude konstantní

  Jste úplně mimo.

  Proč máte zemřít, dome izraelský? Vždyť nemám zalíbení ve smrti toho, kdo umírá, je výrok Panovníka Hospodina. Obraťte se a zůstaňte naživu.
  Ez 18,31-32

  Bůh nemá touhu trestat, Bůh trestá proto, že je spravedlivý a chce být spravedlivý.

  … jako soudce, který vynáší spravedlivý rozsudek nad člověkem, kterého má rád, a oznamuje trest, a nedělá to kvůli touze potrestat daného člověka, ale kvůli svému vztahu ke spravedlnosti.

 393. ind

  @SH

  Držení se za ruce, vášnivé líbání – možní i to by stačilo na to, aby člověka vyvedli za tábor a tam ho ukanemovali. Nevím – já v té době nežil, takže těžko říct.

  Vždyť je to ve SZ jasně napsáno. Trest smrti byl za soulož muže s mužem.

 394. ind

  @kabát

  Ale přitom Otec a Ježíš jedno jsou …. no, z toho aby se jeden zbláznil.

  A co když stačí, aby člověk četl a trochu nad tím přemýšlel?

  Otče svatý, zachovej je ve svém jménu, které jsi mi dal, aby byli jedno, jako jsme jedno my.
  J 17,11

  Z tohoto verše není jasné, že je tímto myšlena jednota?

 395. Izák

  Myslíte tohle?

  „Kdyby muž spal s mužem jako s ženou, oba se dopustili ohavnosti; musejí zemřít, jejich krev padni na ně.“ Leviticus 20,13.

  Tohle ale není z principu možné. Jednak muž nemá vagínu, takže technicky nejde spát jako s ženou a za druhé tam není ten dualismus. Mně je jasné, že myslíte dokola na tu penetraci a máte to nakoukané z porna, ale porno je divadlo. Jinak většina kontaktů je cca to samé, co vidíte ve fotbalu, když dá mužstvo gól. A soužití dvou mužů je to samé, co soužití studentů na koleji nebo na internátu nebo na ubytovně atd. Spousta heterosexuálů už měla vztah s mužem. Blízký vztah se společným bydlením. Nebo i na vojně. Akorát bez větší intimity. Ale někdy i s ní. Hranice je rozostřená. Viděl jsem dělat heteráky různé věci, když byli opilí apod. V šatnách, apod. Viděl jsem toho fakt hodně a gayové to nebyli a taky dělali kraviny. Ostatně orientace není buď anebo, ale je to jako škála. Od 1 do 10. Každý je na té škále někde jinde. Stejně jako třeba škála mezi introverzí a extroverzí.

  Ale to nepodstatnější – vztah dvou mužů není o dualismu. V hetero vztahu ano. Ženy jsou z Venuše a Muži z Marsu. Obrazně. Jde tu o penetraci. Jde o to, že mnohé ženské touží po dobyvateli. Některé chtějí být i znásilněné. A mají rády alfa samce. Takový dualismus u gayů není. A není ani psychicky ani intimně. Nikdo nespí s mužem jako by spal s ženou. Je to prostě výmysl někoho, kdo tomu vůbec nerozuměl. Je to absolutní nepochopení.

 396. Izák

  Lemmy
  24.04. 2020
  Každý den zachraňují i ateističtí lékaři nebo hasiči životy lidí co neznají, i bývalých vrahů. A riskují své životy i popálenu kůži a roky utrpení. Nejsou lepší než Ježíš? Ale může to být matrix. Tak zatím

  Nejenom oni. Většina lidí, co si žijí v klidu své životy, jsou lepší než Ježíš. Ti, co tvoří nějaké hodnoty. Ježíš taky nebyl asi špatný do 30 let. Prý byl tesař. Takže nějaké hodnoty produkoval. A pak po práci mohl trousit nějaké přísloví a moudré rady, proč ne. Ale to, co pak dělal, ten parazitický životní styl – to moc příkladem nešel. A ještě strašit brzkým koncem světa, prý nestarejte se, co budete jíst, vést lidi k zahálce – to je špatné.

 397. Izák

  Vztahy mezi muži tu musely být odnepaměti. U primátů je to zcela běžné, jakož i u mnoha dalších druhů. Ale u primátů spešl. Proč? Protože u sociálně organizovaných skupin není výhodná pouze rivalita, souboje, nevraživost, testosteron, šarvátky, atd. To tu skupinu, tlupu brzy rozvrátí. Když budou chtít být všichni samci alfa samci, tak se pozabíjejí. A taková tlupa vyhoří. Zanikne. Mnohem větší šanci na přežití má ta tlupa, kde samci kooperují, vycházejí spolu, tvoří parťáctví, blízké spojenectví. To je výhodnější. Takhle nějak musela homosexualita vzniknout. To prostě příroda přimíchala, aby se to vyladilo. A koneckonců já jsem to tak cítil od počátku i na sobě. Nejprve bylo psychično, pak nějaké fyzično. Zpočátku jsem vůbec nevěděl, že se mi líbí kluci. Jen jsem si více rozuměl s klukama (spolužáky, sousedy apod) než s holkama (spolužačky, sousedky ). Psychicky. Ještě v tom nebylo nic erotického. To mi bylo 10, 11, 12, 13, 14 let. Teprve někde v 15 k tomu přibylo tělesno. Takže to všechno dává logiku. Ano v přírodě je více heterosexuality. 90%, možná i více. Kvůli reprodukci. Ale je tu i cca 5 -10% homosexuality. Ale teď to nemyslím jen v tom tělesném významu, ale spíše v tom psychickém.

  A jsem si jist, že velká část mužů, kteří jsou třeba i ženatí, mají v sobě trochu toho, co mám v sobě já (může to být až 20% mužů, možná i více). Poznám to i z pohledů do očí a když jsem s těmi lidmi byl v práci anebo nějaký delší čas… Poznám, kteří to v sobě mají. Ne všichni. Ale někteří jo. Znovu říkám, jsou ženatí, takže já jim věřím, že jsou hlavně hetero. Ale nejsou jenom hetero. Tak to prostě je.

 398. ind

  @Izák

  Tohle ale není z principu možné.

  Stačí si to přečíst v kontextu … zcizoložil, ležel, souložil, obcoval, měl pohlavní styk… je řeč pořád o tom samém…
  netřeba v tom hledat žádné složitosti.

 399. Izák

  Dá se říct, že já jsem se vyvíjel úplně stejně jako moji hetero sourozenci, kamarádi, apod. Byli jsme stejní. Kluci si rozumí více s klukama. Holky s holkama. I u nás na vesnici to tak bylo. Kluci měli svoji partu, hráli fotbal, jezdili na motorce apod. Holky měly svoji partu. A pak najednou v pubertě nebo spíše ještě později se to zlomilo. Kluk ztratil zájem o partu a našel si holku. A já jsem jen pokračovat v té linii, v které jsem vyrůstal od dětství. To právě heterosexualita znamená přehození výhybky v chování jedince. S nástupem puberty se začne zajímat o ženy, o které se dosud nezajímal. A viděl jsem to tisíckrát i u žáků. Když musel kluk (třeba 10 letý) sedět v lavici s holkou, bral to jako za trest jako potupu. Většina kluků se holek až štítí. To samé holky – štítí se kluků. Kluk chce sedět s klukem v lavici, holka s holkou. Do jistého věku. Čili ona psychická orientace na to tvořit dvojici s holkou (manželství) není od počátku života člověka. Přichází až s dospíváním, dospělostí a nepřichází ke všem. Ke mně nedošla a už asi ani nedojde 🙂

 400. Izák

  ind
  zcizoložil, ležel, souložil, obcoval, měl pohlavní styk… je řeč pořád o tom samém…
  netřeba v tom hledat žádné složitosti.

  No já vím, že v náboženství nejsou složitosti, pokud se vyjadřuje k mezilidským vztahům. Náboženství je už takové. Primitivní. Život takto primitivní ale není.

 401. SH

  Oko za oko, zub za zub ano děkuji vám, za další názorný příklad relativismu žido-křesťanské morálky : http://prntscr.com/s5h7c2

  Ale já jsem přeci v tom příspěvku nepsal, že bych očekával vrácení těch peněz, jen jsem apeloval na to, aby mi uvěřil, že jsem se pořezal proto, že jej miluji i přes jeho morální přečin.

  Jenže teď mi řekněte jednu věc – k čemu je technicky dobré do sebe nechat zatlouct hřebíky abych mohl něco někomu odpustit? Povolovat ventily po kolena v radioaktivní vodě smysl má (alespoň subjektivně ano), stejně tak má smysl skočit do ohně pro dítě, vytrpět bolest po odběru kostní dřeně, nebo někomu darovat ledvinu a sám tak dát všanc svoje zdraví. Ale nechat do sebe nabouchat hřebíky jako kompenzaci za desítky miliónů vražd, znásilnění, loupežných přepadení a tak dále … tohle nelze chápat jinak, než jako symbolickou rovinu – to rozhodně není oko za oko nebo zub za zub, není v tom žádná reciprocita. A jestliže se jedná o symbolickou rovinu (jakože je zjevné, že ano) stačilo symbolicky provést něco méně náročného – měsíc nemlsat sladké nebo se třeba nechat poštípat vosami, co já vím – možností je nepřeberně a vyšlo by to na stejno, Ježíš tak či tak prakticky žádný hřích nesplatil křížem jedna ku jedné – oko za oko, zub za zub … je v tom celém jistá asymetrie: několik hodin utrpení za vykradení trafiky, stejných několik hodin utrpení za život v partnerském svazku bez řádné svatby, stejných několik hodin utrpení za terotiský útok na rušném tržišti, etc, etc.
  Bylo by samozřejmě možné se na to podívat i z jiného úhlu: trestem za hřích je smrt. Ježíš zemřel za hříšníky. Jenže i tohle se odehrálo v symbolické rovině – Ježíš přeci doopravdy nezemřel, za tři dny byl zase jako rybička – takže opět se bavíme o čistě symbolickém aktu.

  Víte co by se stalo v dnešním světě, když bych se teď pořezal žiletkou a v nemocnici bych jim řekl, že jsem to udělal proto, že jsem kolegovi z práce půjčil 50.000 na kauci pro realitku a protože ho mám hrozně rád, tak jsem mu řekl, že to nemusí vracet, ale protože kosmické zákony nedovolují odpuštění dluhu bez kompenzace, musel jsem se pořezat od hlavy až k patě, jinak bych hrozila nerovnováha ve vesmíru? Byl bych převezen do FN Bohunice na uzavřené lůžkové oddělení číslo 23 kde bych dostal pantofle, noční košili, plastovej hrnek na čaj a měl bych tam spoustu nových kamarádů, ze kterýma bych si možná v ledasčem i rozuměl. V rámci materiálního světa se tedy jedná o hrubě iracionální činnost a pravděpodobný příznak duševní choroby. V rámci hypotetického duchovního světa si to pak nelze vykládat jinak, než jako symbolický akt, který nemá odpovídající symetrickou vazbu na to, co se tím odpouští. Dalším indicií ukazující na symbolický význam je fakt, že se nejedná o jednorázový úkon. Všichni křesťané hřeší i po tom, co přijali Krista do svých srdcí a následně ho opakovaně žádájí o odpuštění – tento stav je nevyvratitelný (sám Ind ho přiznává) a má přímou oporu v Písmu – např. 1Jan1.

  ale kvůli svému vztahu ke spravedlnosti. Představa spravedlnosti pro vás spočívá v nekonečných útrapách za to, že někdo bez důkazů odmítl koncept vašeho náboženství? Pokuste se tohle trochu rozvést, nebojte se toho – přibližte nám to, co se vám v hlavě honí. Máte v tomto ohledu sdělení od Pána nebo ne?, mě se zdá, že jste kdysi říkal, že Pán se vám dal i v tomhle poznat jako absolutní Láska. Je nějaký důvod toto poznání tajit? Řekl vám Pán, že si to musíte nechat jen pro sebe?

  Pokud ona spravedlnost, kterou Bůh musí ctít ve formě věčného mučení existuje nezávisle na něm, pak Bůh není všemocný a je tu ještě něco mimo něj – něco, čemu je bezmezně podřízen. A pokud ona spravedlnost ve formě věčného mučení je jeho nápadem, jeho myšlenkou, jeho plánem, nemůže být takový plán založen na principu oko za oko, zub za zub – opět tu chybí reciprocita, stejně jako u splácení cizích dluhů přes symbolický akt prožitku silné fyzické bolesti.
  Jádro problému je ale ve skutečnosti někde jinde, než v nějaké reciprocitě. Ten spočívá v nejzákladnějším pravidlu křesťanství – v přikázání lásky. Skutečná láska v životě lidském vypadá tak, že člověk snese odmítnutí. V našem světě pokud člověk miluje a je odmítnut, nepodniká vůči člověku který neopětoval jeho city odvetné akce. To dělají majetničtní, ješitní a egoističtí lidé a končivá to pak takovými excesy jako vychrstnutím kyseliny do obličeje a podobně. Normální člověk tohle prostě milované osobě neudělá i když prožívá bolest z odmítnutí, neboť chápe, že láska je záležitostí oboustrannou a nelze si ji vynutit. Bůh na to jde jinak – požaduje po každém jednotlivci, aby ho tento jednotlivec miloval a to i případě, že se mu nedá poznat (viz. matfyzákův blog). A pokud ho jednotlivec z jakýchkoliv důvodů odmítne, pomstí se mu tím nestrašnější možným způsobem, jaký si lze jen představit. Ano – slovo pomsta se zde hodí mnohem více, neboť trestat odmítnutí, znamená prohlásit neopětovanou lásku za zločin. Z výše uvedeného je zřejmé, že Bůh chápe pojem láska dosti odlišně, než lidé. Boží láska je silně majetnická a připomíná spíše lásku dominantního muže, který se rád uchyluje k domácímu násilí, když není po jeho a který raději svou ženu zabije, než aby dovolil, že by se od něj odstěhovala. Bůh jde ale ještě dál – ten se rozhodl že takovou „neposlušnou manželku“ bude mučit – nekonečně dlouho.
  Pouze jedinec, který si dokonale vypláchnul mozek fundamentálním čtením tisíce let starých textů anonymních autorů, může takovouto hypotetickou duchovní bytost považovat za příkladnou a nabýt přesvědčení o morální nezávadnosti věčného mučení (resp. mučení obecně). A protože to Ind nedokáže zdůvodnit v rovině logické a zároveň k tomu není schopen vytvořit funkční paralelu v rámci našeho světa, záchranu hledá v neexistenci objektivní sekulární morálky, jejíž evoluční povaha dle jeho slov nedovoluje kritizovat „konkureční“ morální systém.
  Důvod toho všeho je opět velmi prostý – Indova extrémní mysl: všechno nebo nic – binární myšlenkové schema … mezi nulou a jedničkou se nic nenalézá. A protože už stojí v kalných vodách křesťanského fundamentalismu oběma nohama a navíc se mu už Bible provázala s jeho „duchařskými“ zážitky, už s tím věčným mučením nedokáže nijak pohnout. Uhnout znamená rozbít si dosavadní způsob práce s textem, který mý schválený přímo samotným Duchem svatým.

  A tak Indovi nezbývá nic jiného, než pokračovat v podvádění sama sebe a v rámci možností se pokoušet šiřít ten svůj psychopatický duchovní konglomerát i za hranice sboru.

 402. ind

  @Izák

  Primitivní je ten, kdo nerozumí jednoduchým věcem.

 403. Hraničář

  ind
  24.04. 2020
  Žádný člověk nestvořil vlastní děti. Člověk zatím nestvoří ani buňku. …………………………..

  Omyl! On a ona při souloži stvoří zygotu a z ní se vyvine dítě. Zatím je znám jej jediný případ, kdy panna nesouložila a přesto počala, protože ji jaksi“čistě zastínil“ jakýsi Duch, prý svatý, a porodila dítě. Navzdory tomu že porodila, tak nepřišla o hymen. K takovým případům moje zbožná sestra říká: „Kdo ví, jak to tenkrát bylo!“
  Jenže tento případ není nijak blíže doložen!
  Ještě byl dodal, že není známo, že by Všemohoucí někoho „podaroval“ dítětem bez toho, že by dotyčná souložila!
  Zajímavé také je, že pro Všemohoucího je naprosto nepřekonatelnou překážkou tenká latexová membrána.

 404. ind

  @SH

  Ježíš přeci doopravdy nezemřel

  To jsou bláboly.

  Smrt, úmrtí, skon, latinsky exitus, je (z biologického a lékařského hlediska) zastavení životních funkcí v organismu spojené s nevratnými změnami, které obnovení životních funkcí znemožňují.
  https://cs.wikipedia.org/wiki/Smrt

  Myšleny jsou přirozeně nevratné změny – to byste jinak nikoho nikdy nemohl prohlásit za mrtvého.

  V našem světě pokud člověk miluje a je odmítnut, nepodniká vůči člověku který neopětoval jeho city odvetné akce.

  V našem světě to funguje tak, že co člověk zaseje, to sklidí.

  Pavlova řeč k pohanům…
  … ačkoliv nepřestal sám sebe dosvědčovat tím, že činil dobro: dával vám z nebe déšť i úrodná období, vaše srdce sytil pokrmem a radostí.
  Sk 14,17

  Přesně tak – láska se nedá vynutit. Pokud někdo nechce být v blízkosti toho, kdo mu dává život, tak ho Bůh nenutí.
  Bůh vytvořil místo, kde On sám nebude.

  Nikdo vás nenutí pít tekutiny, abyste žil. Proč by měl Bůh někoho udržoval při životě, někoho, kdo o toho, kdo mu život dává, nestojí?

  Život a smrt není o existenci nebo neexistenci, ale o kvalitě.

  Vy nemáte na obhajobu svého názoru, co je spravedlivé a co není, vůbec nic – jen své pocity.
  Pocity však k obhajobě nestačí.

 405. Hraničář

  ind
  24.04. 2020
  Žádný člověk nestvořil vlastní děti. Člověk zatím nestvoří ani buňku. ………………………

  Tvrzení, že všechny buňka stvořil – z NIČEHO(!!!) nějaký bůh, dokonce jménem Bůh, je, podle všech dosavadních zjištění, a to za tisíce let, co náboženství existují, FAKE!

 406. Hraničář

  SH
  24.04. 2020
  Na druhou stranu je třeba říct, že tyto obraty se běžně dějí i bez Ježíše – člověk se dá třebas na cestu Buddhova učení anebo k té změně dojde jen tak – člověk už prostě zjistí, že takhle to dál opravdu nejde a bude muset udělat v životě naprosto radikální krok, jinak to dopadne blbě ale zároveň nemá potřebu se opírat o náboženskou berličku nebo se kvůli tomu rýpat v nějaké hluboké filosofii. …………………………..

  Ovšem tito lidé nejsou pro média zajímaví. Podobně, jako nejsou zajímaví ateisté.Pro média jsou zajímavé extrémy a k nim je zjevně počítáno i náboženství. A proto veřejnoprávní televize má různé náboženské pořady, kdejaké noviny mají Křesťanská či Náboženská okénka, ale návrhy na okénka a pořady ateistické striktně odmítají.
  Prostě logické, rozumové, argumenty podložené názory se nenosí. Důležité jsou emoce, ne racionalita!

 407. toli

  @Hraničář
  Zajímavé také je, že pro Všemohoucího je naprosto nepřekonatelnou překážkou tenká latexová membrána.

  Všemohoucí zařídí aby latexová membrána praskla 🙂

 408. toli

  Bůh nemá touhu trestat, Bůh trestá proto, že je spravedlivý a chce být spravedlivý.

  Spravedlnost podle autorů bible ? Taková spravedlnost není božská,navíc je rozdíl mezi starozákonní „spravedlnost“ není novozákonní spravedlností.Nehledě na to že autoři bible sami neví z které do které.Už to tady někdo nakousl, SZ říká že trestem za praktikovanou homosexualitu má být usmrcení ,a jak to jde dohromady se zákonně nadřazeným desaterem-nezabiješ ? Celá bible jsou jen lidmi sestavené nekompatibilní a protikladné sračky.
  Pouze nemocní si za tím představují nějakou Božskou spravedlnost a podle těchto představ pak vypadají jejich myšlenky i skutky 🙂

 409. toli

  Pravdou je že bible nemůže být jiná než je protože jí nažvanilo 40 různých autorů různých povolání v průběhu mnoha staletí,každý ten člověk do ní napsal svůj pohled,své myšlenky a proto nemůže být jiná než nekonzistentní,protikladná.
  Navíc mezi SZ a NZ je uměle vytvořený krkolomný můstek.Cílem křesťana je posmrtný život avšak cílem starozákonního Žida je pozemský život plný Božího požehnání.
  Židovské nebe není křesťanské nebe, starozákonní židovské nebe je určeno pouze pro duchovní bytosti,starozákonní Žid nikdy neměl vstoupit na nebesa,nebylo to přáním židovského Boha.
  Transcedentnost křesťanské části bible je způsobena vlivem helenismu v době vzniku křesťanských textů.

 410. kabát

  ind: Z tohoto verše není jasné, že je tímto myšlena jednota?

  “Otče, chceš-li, odejmi ode mne tento kalich, ale NE MÁ NÝBRŽ TVÁ VŮLE se staň.” Lukáš 22:42 Ano ovšem, z toho Ježíšova výroku jednota přímí kříčí.

 411. kabát

  Ind: V našem světě to funguje tak, že co člověk zaseje, to sklidí.

  Jak tomu mám rozumět? To jako ta žena, které ten magor chrstnul kyselinu do obličeje si za to může sama? Ve stejném duchu mluvil už Halík po vystřílení redakce Charlie Hebdo islamisty.

 412. toli

  @Kabát
  Jak tomu mám rozumět?

  Já bych v tom viděl kauzalitu,každý jev je vyvolán předchozím jevem.Pochopitelně to nemá s Bohem nic společného,náš svět je prostě postavený na kauzalitě.
  Pochopitelně když nějaký šílenec vystřílí redakci a bude tvrdit že to bylo přání Alláha tak to nemá s Alláhem nic společného .V každém náboženství slouží příslušný NEEXISTUJÍCÍ Bůh jen jako zástěrka pro omluvu,vysvětlení.
  To je úplně stejné jako když nemocný křesťan tvrdí že covid 19 je trest Boží,anebo když blázen klerik tvrdil že za záplavy v Srbsku mohlo vítězství rakouské vousaté zpěvačky v Eurovizi,tito lidé mohou tvrdit a tvrdí cokoliv,věří jim jen stejně tak nemocný člověk.

 413. SH

  V našem světě to funguje tak, že co člověk zaseje, to sklidí. To je přesně to, co právě v našem světě až tak moc nefunguje – stačí se jen podívat na současnou politickou scénu 🙂

  Bůh vytvořil místo, kde On sám nebude. Proč by měl Bůh někoho udržoval při životě, někoho, kdo o toho, kdo mu život dává, nestojí? Život a smrt není o existenci nebo neexistenci, ale o kvalitě.

  Ne Inde, tak to není a vy to moc dobře víte. Děláte z nás, ze sebe i z Boha blbce. Bůh určil lidem takové místo záměrně – se záměrem lidi bezdůvodně mučit nekonečně dlouho. Je v tom záměr, stejný záměr jako uvrhnout zvířata do nicoty věčného bezvědomí. Tvrdíte, že život není o neexistenci, ale o kvalitě a o něco výše se odvoláváte na wikipedii? Tak ja vám tedy z toho článku o smrti také něco překopíruji: „Smrt je tedy stav organismu po ukončení života, úplná a trvalá ztráta vědomí.“
  Ta vaše kvalita smrti je z odborného hlediska definována jako úplná a trvalá ztráta vědomí. Jaký by mělo smysl mučit někoho, kdo je v bezvědomí? To by bylo jako mučit sklenici vody – to vůbec nedává smysl. Mučení předpokládá plné nebo částečné vědomí. Bůh musel s jasným cílem vymyslet a aplikovat mechanismus, jak udržet lidi nekonečně dlouho při vědomí, a přitom je nepřipravit o schopnost permanentně pociťovat bolest – a je jedno o jakém druhu bolesti zde mluvíme. Projektově tak změnil účel bolesti, která má v rámci našeho světa ochranný účel – upozornit uživatele života, že něco není v pořádku a případně zamezit dalšímu poškozování biologické schránky (když například omylem položíme ruku na rozpálenou plotnu). Bůh mohl bez problému sloučit osud zvířat s osudem nespasených lidí a přitom by dodržel požadavky na neudržování při životě (při vědomí) a tím pádem totálního odloučení od Boha. Na místo toho ale zvolil (dle wiki definice) pomstu těm, kteří mu nabízenou lásku neopětovali: http://prntscr.com/s5o060
  Opravdu se jedná o pomstu a nikoliv o trest, neboť tento trest nemůže přispět k nápravě (ba ji přímo vylučuje), nemá preventivní funkci*, nemá ochrannou funkci (mučení nesouvisí s izolací) a nemá restaurativní funkci (spíše naopak – bez ohledu na závažnost provinění je povaha trestu absolutní).

  * Zde je dobré zmínit Indovy slavné „týdení exkurze ohnivého jezera“. Ind si jisté verše (tušímže z knihy Daniel) vykládá tak, že spasení se budou každý týden chodit dívat na mučení nespasených, což je bude odrazovat od toho, kdyby chtěli svoji svobodnou vůli použít k páchání hříchu. Spasení se týden, co týden budou účastnit hororové podívané, kde budou mít docela slušnou šanci spatřit, jak trpí někteří jejich příbuzní a kamarádi, kterým se prostě nezdála evangelijní zvěst dostatečně důvěryhodná. Bůh tedy zjevně nemá až tak moc velkou důvěru v loajalitu a absolutní bezhříšnost těch se kterými chce sdílet Novou Zemi, pokud bychom chápali funkci ohnivého jezera jako preventivní funkci trestu 🙂 A protože Ind jen stěží může připustit, že věčná bezhříšnost spasených je závislá na jejich zastrašování (spasení totiž nehření nikoliv ze strachu ale z lásky k Bohu – to nám tu Ind vtlouká do hlav od prvopočátku), můžeme si v klidu škrtnout i položku „preventivní funkce“.

  Vy nemáte na obhajobu svého názoru, co je spravedlivé a co není, vůbec nic – jen své pocity. Pocity však k obhajobě nestačí.

  Paralely ze světa, ve kterém žijeme hovoří jasně – váš Bůh je ješitný psychopatický vesmírný sadista, který svoji lásku k lidem pouze velikášsky předstírá. Vy nemáte ani ty paralely – v rámci našeho světa nejste schopen institut věčného mučení obhájit.
  Dále naznačujete – že moje klasifikace plyne z pocitu, což si vykládám tak, že vaše pocity jsou v tomto ohledu odlišné. V tom případě bych se rád zeptal, jestli vaše pocity byly odlišné již od útlého věku – no víte co tím asi myslím: jestli jste jako malý třeba netýral zvířata a tak… Možná, že fundamentální chápání Bible není příčinou toho, co se vám stalo s mozkem, může to být mnohem hlubší. Tahle varianta mne přiznám se doposud nenapadla, přisuzoval jsem to víceméně vedlejšímu efektu kombinace náboženského fundamentalismu a jádrového schematu (tzn. úroveň nejhlubšího uvažování) „All-or-nothing“.

 414. Izák

  No jo. Biblickému bohovi vadí nejvíce lidi, co ho převyšují. Když je někdo tolerantní, vzdělaný, dobrosrdečný, přející, s nadhledem, svobodomyslný – tak na takového má bůh spadeno.

  Možná se bůh polekal toho, že by mohl být někdo lepší než on. Možná že se cítil být zahanben, že on jako bůh nedosahuje kvalit člověka. Tak vymyslel de facto fašistickou ideologii, aby mohl právě ty lepší zničit pod rouškou nějakého smyšleného obvinění.

  Jo a tohle mi vrtalo v hlavě už v době pobožnosti. Ještě před dekonverzí jsem si uvědomoval, že biblický bůh je horší než spousta lidí, co jsem znal. Ale bál jsem se ho. Pořád jsem věřil, že existuje a že nějak jednou pochopím, proč musel být horší než průměrní lidi. Až později mi došlo, že jsem se bál smyšleného bubáka, kterého vytvořili ne moc dobří lidé. Dá se říct pokažení lidé vytvořili pokaženého boha. No a proč bych měl věřit v pokaženého biblického boha, když pro něj neexistuje jediný důkaz nebo indicie a výpovědi jeho vyznavačů – chřesťanů jsou vzájemně protichůdné, nevěrohodné.

 415. Izák

  Muž z wu-chanské laboratoře promluvil: Virus nepochází od nás, není to prostě možné, tvrdí Číňan Yuan Zhiming.

  Mám pro šikmookého pár otázek:

  Když virus SARS cov 2 nepochází od vás, tak mi prosím Yuane Zhiminge odpověz na tyto otázky:

  1. Proč čínská vláda váš ústav spěšně zavřela?
  2. Proč epidemie vypukla jako první v okolí vaší laboratoře a ve vašem městě?
  3. Proč virus obsahuje částice z viru luskouna a částice z viru vrápence, když tito dva tvorové se ve volné přírodě nesetkávají?
  4. Vaše laboratoř prokazatelně dovážela jak luskouna, tak vrápence. To je jen náhoda?
  5. Virus obsahuje části, které ukazují na sekvencování a tento postup se používá pří výrobě vakcín, to je taky náhoda?
  6. Virus obsahuje některé identické části jako virus HIV, to je taky náhoda?
  7. Virus SARS cov 2 z 80% stejný jako SARS cov 1, který jste měli v laboratoři k dispozici léta, je taky jen náhoda?
  8. Čína odmítla nezávislé mezinárodní vyšetřování původu koronaviru. Proč?

 416. SH

  Když jsme se tu bavili o těch koincidencích, včera jsem byl svědkem zajímavé koincidence. Volal mi tatík, že by potřeboval něco pořešit na zahradě – spojit dva zahradní sudy a zda nemám 25tku vrták. Vybaven akuvrtačkou a příslušným vrtákem jsem vyrazil na pomoc. První koincidencí bylo zjistění, že v jednom zahradním sudu je steřelé těsnění u vypouštěcího kohoutu. Sud v tomto místě protékal. Otec prohlásil, tak to máme štěstí – našel jsem ve sklepě přesně 3 těsnící kroužky, 2 jsou potřeba na spojení sudů a to jedno máme akorát na výměnu u toho kohoutu. Dílo jsme tedy zdárně dokončili a pak se koukám, otec tam má pohozené dva cca metr a půl dlouhé kusy takové tenké hadice. Tak se ho ptám na co to má – a on že na nic, že to mu zbylo když natahoval hadici k čerpadlu. Ten samý den mi kurýrem dorazil přečerpávací balónek, který byl ovšem bez hadiček. Potřeboval jsem k tomu dvě tak cca metr dlouhé hadice o průměru 12mm. Tak sem si ty odřezky vzal, doma jsem to změřil – no a byly to ty moje 12mm. Kdybych byl věřící a před cestou k otci bych se pomodlil za zdar nadcházející práce, nikdo by mi nevymluvil, že ty dva kusy hadice tam byly jen nějakou shodou okolností…

 417. SH

  U křesťanů (a nejen u fundamentalistů) jsem si povšiml zajímavé věci. Sami sebe hodnotí jako špatné a veskrze hříšné. Snahu považovat sami sebe za v jádru dobré, odsuzují jako projev pýchy, protože dobrý a bezhříšný je pouze Bůh. Křesťanství tedy nejprve vzbudí ve člověku pocit, že už jen tím, že existuje, zaslouží si ten nejvyšší trest (ano to není vtip: celorepublikově známý brněnský fanatický pouliční kazatel Pavel Žalio vyloženě tvrdí, že on (stejně jako všichni ostatní) si zaslouží věčné mučení v pekle od spravedlivého Boha a proto je tak nesmírně vděčný, že Ježíš ho zachránil před spravedlivým hněvem Boha otce … ano Pavel Žalio je ten, kterého jsem zde již několikráte zmínil – tento Kristův vysoký důstojník svou masturbaci omlouvá tím, že přece nebude napodobovat sebemrskačství s jakým se kasají katoličtí satanští celibátníci a navíc u toho nekouká na porno, takže ať ho laskavě nesrovnávám s nějakými bezbožnými onanisty se závislostí na pornu (tento svatý muž – sám sebe označuje opravdu za svatého – tím nenápadně naznačuje, že honění v jeho podání je holt něco extra). Asi za půl hodiny pak celou diskuzi na YouTube smazal, zřejmě si uvědomil, že tenhle text by mohl jeho fanoušky a obdivovatele poněkud zklamat.)
  Křesťanství tedy vzbudí v člověku dojem, že od svého narození si zasluhuje nejvyšší možný trest a nabízí mu pomoc – vlastně těžko říct, zda je to pomoc – je to spíše ultimátum: kdo není s námi je proti nám, tečka. Výchozím stavem soudobého člověka je úděl v ohnivém jezeře, jakožto odezva na dávný incident spojený s ochutnávkou jakéhosi ovoce v Rajské zahradě. A Bůh nabízí, že je ochoten naprojektovaný trest obrátit v naprojektovanou odměnu za to, pokud jej člověk začně milovat. Ale nesmí to být ze strachu před mučením – to ne, to by hned prokouknul a takovou lásku on nechce, tím si člověk Boha nezíská. Musí to být skutečná láska a teprve potom mu budou odpuštěny všechny hříchy minulé, současné i ty budoucí. Ale netýká se to speciálního typu hříchu, jehož definice je popsána velice vágně, ale až se člověk do Boha zamiluje, Bůh mu vnitřně osvětlí rozdíl mezi hříchem, který bude automaticky odpuštěn a hříchem, který by jednou pro vždy Boha od hříšníka odpojil a ten pak i kdyby se sebevíce snažil kát, již je odsouzen (ano ještě dříve, než dojde k poslednímu soudu, už je nad ním vynesen nezvratná orel jezera) a není žádné cesty jak to urovnat.
  Situace je ale ještě malinko složitější – někteří fundamentalisté celkem neradi přiznávájí, že víra v Krista asi není až tak úplně nutná. Vyrustá-li někdo v kulturní a náboženské izolaci – například v nějaké podhorské vesničce uprostřed Afaganistánu, nebylo by asi správné ho věčně mučit za to, že neměl možnost se o Ježíší dozvědět, resp. dozvěděl se o něm z muslimských svatých textů, kde je Ježíšova role značně zkreslená. Bůh tedy takové člověk přijme v případě, že celý život jednal v souladu se svám svědomím. Svědomím, které ovšem bylo kulturně a nábožensky formované islámem! A protože tohle je už opravdu velká divočina, vymysleli si fundamentalističtí advokáti pojem „znecitlivělé svědomí“. Že když se někdo začne chovat v nesouladu s křesťanskou doktrínu (o které sice nic neví, ale měl by jí mit implantovanou do svého srdce), došlo u něj k tzv. znecitlivění svědomí a Bůh ho pak má právo odmítnout (= má právo ho věčně mučit). Velí-li tedy kulturně-náboženská tradice uctívat proroka Mohameda, dotyčný si tím znecitlivěl svoje svědomí, které mu říká, aby nasedl na koně a vypravil se hledat Ježíše … nebo já fakt nevím, jak si to ti křesťanětí teoretici vlastně představují?

  Když se na to podíváme z hlediska nevěřícího, vše nasvědčuje tomu, že křesťanství nejprve vytvoří vážný imaginární problém, který se následně snaží imaginárně napravit.

 418. Alibaba

  toli: Pochopitelně když nějaký šílenec vystřílí redakci a bude tvrdit že to bylo přání Alláha tak to nemá s Alláhem nic společného .V každém náboženství slouží příslušný NEEXISTUJÍCÍ Bůh jen jako zástěrka pro omluvu,vysvětlení.
  Z mého pohledu za to může „Alláh“, protože se na něj nedívám jako na neexistující postavu, ale dívám se na něj jako na druh vymytí mozku (druh náboženství). Pro mě je to přání tohoto netolerantního náboženství – totality a v tomto směru nabádáe/manipuluje své vyznavače.

 419. SH

  Motiv prvotního hříchu se objevuje i v máňáskové agitce z dílny Indova sboru – poslechněte si to, není to příliš dlouhé a stojí to opravdu zato … nebudete litovat – slibuju:

  https://www.youtube.com/watch?v=osmz6i9a9jk – výplach dětských mozečků začíná někdy po páte minutě, a připomíná mi „politická školení“, co sme mívali v pionýru, když jsme svého času měli krapet angažovanějšího vedoucího, ale zdaleka to nebylo tak manipulativní jako tahle pobožná propaganda

  Chudáci dětičky ještě netuší, co všechno se skrývá za tím obřím nápisem LÁSKA, co tam visí jako dekorace, ale pokud to do nich takhle odmala tločou horem spodem, mají celkem slušnou šanci, dopadnout podobně jako náš Ind a stát se taktéž fandy věčného mučení a pak to celé přenášet na svoje děti a tak pořád dokolečka.

 420. toli

  @SH
  U křesťanů (a nejen u fundamentalistů) jsem si povšiml zajímavé věci. Sami sebe hodnotí jako špatné a veskrze hříšné. Snahu považovat sami sebe za v jádru dobré, odsuzují jako projev pýchy, protože dobrý a bezhříšný je pouze Bůh.

  No znám pár zdejší křesťanů (hlavně křesťanek) kteří si naopak myslí že mají nebe jisté

 421. SH

  Dalším podpůrným důkazem toho, že Ježíšovo ukřížování bylo toliko symbolikou jest čas. Bůh determinuje nevěřící k věčnému utrpení. Ježíš tím, že vzal na sebe vinu těch, co v něj uvěří, splatil Bohu (tedy vlastně sám sobě) dluh tím, že si ten trest za ně odpyká. Jenže jak si odpykat věčný trest a následně pak vstát z mrtvých – jedině symbolicky! Kdyby šlo o to, že by Ježíš vzal na svá bedra onen trest nikoliv v symbolické rovině, znamenalo by to, že by si šel odsedět ten trest celý a tudíž by pak sám neměl podíl na božím království, čímž se to strašně zamotává.

  Z Bible víme, že po druhém příchodu Ježíše, bude na zemi panovat zvláštní druh nekonečna – nebude situované mimo čas, neboť v něm budou plynout týdny. Lidé budou žít v nekonečnu a přitom budou si budou moci říct – uvidíme se příští sobotu. Neobstojí tedy argument, že Ježíš si to nějak odpykal mimo čas, když věčné utrpení se zjevně bude dít v čase. Ukřižování tedy bylo symbolické. A tím vzniká v kosmu jistá nerovnováha spravedlnosti – zatímco v jednom případě Bůh považuje za dostačené, že hříchy jsou splacené třemi až šesti hodinami (svého vlastního) utrpení, v jiném případě nepovažuje za dostatečné ani triliardu triliard hodin. Nemohu se zbavit dojmu, že Bůh měří dvojím metrem, takže ono to s tou spravedlností asi nebude až tak horké.

  Další věcí, že spasení budou muset být nějakým způsobem „Božsky nafetovaní“, aby tu věčnost unesli po psychické stránce. Málokdo z těch, co se bojí smrti, resp. mají hrůzu z představy anihilace, kdy si sice mozek dokáže představit nicotu ale má obrovský problém si ji představit bez pozorovatele – tak málokdo z těch si uvědomí, jaká skutečná hrůza se skrývá v myšlenkovém expretimentu, při němž by byli vybaveni současnou psychikou a přitom by žili ve světě, kde by bylo jejich vědomí věčné, resp. bylo nuceno k věčnému pokračování bez resetu ( reinkarnace je v tomto ohledu ok – pokud je každý začátek novým začátkem bez vazby na předchozí vědomí a zkušenosti a paměť nejsou zachované a člověk je nucen všechno znovu objevit a prožít – tak na něco takového lidská psychika stavěná je … otázka pro zvídavé hlavičky: jaký je rozdíl mezi reinkarnací, když si člověk nepamatuje nic z předchozího života a nezůstanou mu z něj ani žádné zkušenosti, dovednosti a ani občanské jméno a třeba ani jazyk, kterým mluví … jaký je zde rozdíl mezi tímto a teorií, že se lidé rodí a umírají nezávisle na sobě? )
  Křesťané musí věřit, že když dostanou nová bezpohlavní nezničitelná těla (neb budou jako adělé), která přežíjí i pád z Lomnického štítu zcela bez úhony (přeci jen – dokážete si představit, co všechno se vám nedopatřením může stát, když budete žít věčne?), že podobně fortelným způsobem Bůh vytunní i jejich vědomí, protože jinak by k prvním „eternal“ psychózám začlo docházet už v prvním tisíciletí panování Nové Země. A teď je otázka – pozná člověk vůbec sám sebe, poté, co bude vzkříšen k životu věčnému, když mu Bůh kvalitativně (zřejmě dost zásadním způsobem) změní jeho vědomí? Na to nám Bible odpovědi nedává – je to Tajemství, co oko nevidělo a ucho neslyšelo, jak se to tam kdesi píše… Křesťané jsou v podstatě uvrženi do světa ovládaného Satanem (který, když se mu zachce, vkládá do krevního řečiště sraženiny, aby se lidem stalo něco ošklivého) zde podstoupí komplikovanou zkoušku víry, kdy musí odmítnout většinu z toho, co tvrdí věda, aby tato jejich víra zůstala neporušená a když pak neudělají žádný významný morální sekec, stanou se někým nebo něčím úplně jiným – a to jak po stránce tělesné, tak zjevně i po stránce duševní. Jo a stanou se z nich (dle Písma) vegetariáni nebo možná dokonce vegani a nejen z nich, ale i ze všech zvířat – takže už žádnej gulášek s pěti a máz piva k tomu (alkohol asi taky zmizí ze scény), jak byli zvyklí na nedělní oběd. Souložit ani onanovat se taky nebude, buď jim bude odebráno pohlaví anebo jim zůstane a bude jim odebrán pohlavní pud (o tomhle se Písmo taktéž letmo zmiňuje). Celkově ze světa zmizí cokoliv, co by mohlo být nějak propojeno s hříchem – písničky Johna Lennona nebo Freddie Mercuryho, veškerá konkureční náboženská literatura, vyzývavé spodní prádlo, filmy Quentina Tarantina, učebnice evoluční biologie, spisy Davida Humeho a Betreanda Ruseela a tak by se dalo pokračovat do haleluja… Bude to dokonalý svět bez hříchu a tak to zůstane už na věky (otázka je, zda nebudou zakázané i veškeré inovace, protože pak by v rámci věčnosti hrozil paradox nekonečného progresu – ono taky: na co nějaké inovace, když člověk bude navěky šťastný tak nějak sám o sobě bez vazby na materiální statky).
  Ale dříve, než toto nastane, musí ještě pantokrator odvést rozsáhlé demoliční práce, aby z prachu starých pořádků mohl vyklíčit nový Ráj: https://www.youtube.com/watch?v=o-raIOUiFls

 422. Alibaba

  @SH
  Tak oni už to vědí černoprdelníci (všech druhů náboženství) dávno, že vymývání dětských mozečků je nejúčinější. Tu nejšpinavější práci přenášejí právě na rodiče, kdy o svadbě (římskokatolíci) v kostele je jeden ze slibů-úkolů výchovy dětí v křesťanském duch. A nikdo jiný než věřící rodič dítě do kostela nedostane. V dnešní době je důležité, aby začaly rodiče, náboženství ve škole už taky není povinné.

 423. toli

  @Alibaba
  A co by jsi od nich jiného čekal ?
  Nemocní rodiče si během pár roků udělají nemocné děti,a když jim to řeknu do očí tak se kvůli tomu serou.Říká se tomu indoktrinace. Před pár lety jsem do očí řekl jednomu fanatickému knězi že kdyby mu to jeho rodiče necpali do hlavy od narození tak si po nějakém Bohu dnes ani nevzdechne.Prý je to jen můj názor (tedy jinými slovy řečeno to není pravda,Bůh si ho vybral,Bůh se mu věnuje,bla,bla,bla…..)

 424. Hraničář

  Co říkáte tady tomu?

  „„Netajím se (…) nijak tím, že mi ve filosofii šlo a jde stále o to, odstranit její pomocí zábrany, které se rozumu staví do cesty při jeho směřování k víře. Nezapomněl jsem nikdy, jak velice na cestě k víře filosofie pomohla mně. Nedávno jsem četl výrok Kierkegaardův, že „počátkem filosofie nebyl údiv, jak učili Řekové, ale zoufalství“. Až se mi zatajil dech, jak ten spisovatel vystihl pravdu, pravdu mého vlastního života.“[3] ………….
  cs.wikipedia.org › wiki › Stanislav_Sousedík

 425. toli

  @Hraničář
  „Netajím se (…) nijak tím, že mi ve filosofii šlo a jde stále o to, odstranit její pomocí zábrany, které se rozumu staví do cesty při jeho směřování k víře. Nezapomněl jsem nikdy, jak velice na cestě k víře filosofie pomohla mně. Nedávno jsem četl výrok Kierkegaardův, že „počátkem filosofie nebyl údiv, jak učili Řekové, ale zoufalství“. Až se mi zatajil dech, jak ten spisovatel vystihl pravdu, pravdu mého vlastního života.“[3] ………….

  Jako exkatolík jsi si měl vzpomenout že rozum nemá s vírou nic společného,Tento typ nemocných používá slůvko rozum pouze ve chvíli kdy se jim to hodí a v jiném významu než slůvko rozum má.Určitě znáš Lutherův výrok „Rozum ta děvka ďáblova“
  Z tohoto výroku vyplývá funkce rozumu jako nástroje k analýze (což je správně)
  Avšak nemocní používají slůvko rozum jako podporu tvrzení že smrtí nic nekončí,že člověku byl dán život věčný protože život s koncem by neměl žádný význam,hodnotu. V tomto smyslu používají vyšinutí slovo rozum a přesně tak ho chápou.Nakolik je tato jejich „analýza“ zvrácená posuď sám,jako kdyby člověk měl nějaké privilégium nesmrtelnosti oproti zvířatům a rostlinám když konečné je naprosto vše včetně kosmických objektů.

 426. toli

  @Hraničář
  Za tézí nesmrtelnosti stojí dávná touha člověka po nekonečné existenci a tato touha je vlastní všem náboženstvím ,minulým i budoucím,křesťany nevyjímaje.
  Jako kdyby nějaké teologické žvásty (placebo útěchy) měli zaručit nesmrtelnost.

 427. Hraničář

  SH
  25.04. 2020
  Motiv prvotního hříchu se objevuje i v máňáskové agitce z dílny Indova sboru – poslechněte si to, není to příliš dlouhé a stojí to opravdu zato … nebudete litovat – slibuju:

  https://www.youtube.com/watch?v=osmz6i9a9jk
  ………………………………………..

  Tak to je fakt mazec. Budu to muset někde použít.

 428. toli

  @Hraničář
  Tak to jsou přesně ta hovna která cpou nemocní do hlav svým malým dětem aby byly také nemocné.
  Už jsem tady říkal jak má nejmladší dcera spontánně projevila zájem o Ježíše .Nebránil jsem jí,naopak jsem jí zařídil katechismus ve škole.Bláboly jí nedávaly smysl a nelogičnosti jí mlátily do uší.A protože je od přírody zvídavá pokládala katechetovi všetečné otázky.Tím pádem se stala černou ovcí třídy (katecheti mají rádi když si před nimi člověk sedne s otevřenou hubou na prdel,naopak nemají vůbec rádi zvědavé inteligentní lidi).Nábožko jí přestalo bavit ale musela dokončit ročník.Zhnuseně se s tím mordovala do června.Dnes je jí 17 let a na nějakého Krista si ani nevzpomene,jde to mimo ní,vlastně to jde mimo celé naší rodiny a to je dobře.

 429. toli

  @Hraničář
  Taky si přečti diskuzi pod článkem.
  V podstatě proč rozebírat či řešit něco co pro konkrétního člověka nemá žádný význam.

 430. toli

  Odkaz sem nejde umístit,v Itálii povolil nejvyšší soud ateistům a agnostikům šířit své negativní přesvědčení o neexistenci Boží.
  Zpráva je na stránce Christnetu vpravo ve sloupci.

 431. toli

  VERONA, ŘÍM – Nejvyšší kasační soud v Římě rozhodl, že „ateisté a agnostici mají stejné právo jako věřící různých náboženství vyznávat svoji ,negativní´ víru“, pokud tím „neurážejí víru jiných“. Proto „je zakázáno diskriminovat je ve vyznávaní tohoto myšlení“. Takhle soud v Římě zdůvodnil, proč přijal odvolání Unie ateistů a racionalistických agnostiků (UAAR) ve sporu s městem Verona.

  V roce 2013 Unie spustila celonárodní kampaň, ve které umístňovali plakáty s velkým slovem „Bůh“ a pod ním byl text: „10 milionům Italů se žije dobře bez B. A když jsou diskriminováni, UAAR stojí po jich boku“. První písmeno slova Bůh bylo přeškrtnuto, což v italštině udělá ze slova „Bůh“ (Dio) slovo „Já“ (Io). Podle místního zastupitelství ve Veroně byl obsah „potenciálně škodlivý pro jakékoliv náboženství“ a nepovolilo vylepit plakáty na bilboardy.

  UAAR město zažalovalo a teď jim dal Nejvyšší soud za pravdu. Adele Orioliová za Unii neskrývala spokojenost: “Nemůžeme nebýt spokojeni. Kasační soud přijal naše odvolání a tím uznal, že my ateisté a agnostici máme právo být takými, jací jsme a můžeme to říct. Zdá se to jako banalita, ale trvalo to 7 let právních bojů, aby to bylo černé na bílém”.

  Adele Orioliová dále vysvětlila, že tímto rozsudkem se uznává “základní lidské právo, které posiluje práva nás všech, nikoho nevyjímajíc”: “Svoboda svědomí patří všem, věřícím i nevěřícím. Naším krédem je odmítnutí jakéhokoliv náboženského vyznání. Teď je na řadě odvolací soud v Římě, který opět prozkoumá tenhle případ se zřetelem na rozhodnutí kasačního soudu. ”

  Znalec vatikánského prostředí Aldo Maria Valli vyjádřil překvapení nad tím, že ateismus se s verdiktem Nejvyššího kasačního soudu srovnává s náboženským vyznáním. Zároveň však připomněl, že když někdo říká, že nevěří, v podstatě jde o druh víry:

  “Přátelé ateisté a agnostici to asi nechtějí slyšet, ale trochu lituji ty časy, když bylo jejich myšlení výrazem anarchismu, který hrdě odmítal každou formu ustanovené moci. Není to poučný pohled, když vidíme, jako jdou hořekujíc za soudci. Můžu říct, že již to nejsou ateisté jako kdysi?“

 432. toli

  @Hraničář

  Přečti si na christnetu „Pojem přirozenosti v současné filosofické a teologické diskuzi “ a hlavně diskusi pod článkem.
  Tomu říkám dobrá ,výživná a zajímavá diskuze.V článku prof Sousedík cupuje Halíka na cucky.

 433. Hraničář

  V návaznosti na to jsem prof. Sousedíkovi napsal toto:

  Vážený pane profesore.
  Na webu Christnet byl zveřejněn Váš článek http://www.christnet.eu/clanky/6390/pojem_prirozenosti_v_soucasne_filosoficke_a_teologicke_diskusi.url v němž píšete: „rád bych proto pozval širší kruhy naší vzdělané veřejnosti k veřejné diskusi o tomto námětu.“
  Zajímalo by mě, zda se této diskuze mohou zúčastnit i vzdělaní lidé s „nevhodnými“, t.j. ateistickými názory, či pouze vybraní jedinci s názory křesťanskými, nejlépe katolickými. Taková je totiž moje zkušenost s různými semináři, přednáškami či podobnými akcemi, na nichž jsou povoleny pouze ty názory „správné a nezávadné“.
  Např. i na tom Christnetu jsem zabanován – a proto Vám píši prostřednictvím katedry – protože jsem tam nevhodnými, „všetečnými“, ateistickými názory, byť slušně psanými, bez osobních útoků (těch se dostávalo mně) vnášel neklid mezi těch několik vybraných, „správně“ a pravověrně myslících diskutérů.

  Srdečně zdravím,

 434. Sam

  toli
  ————————————————
  Už jsem tady říkal jak má nejmladší dcera spontánně projevila zájem o Ježíše .Nebránil jsem jí,naopak jsem jí zařídil katechismus ve škole.Bláboly jí nedávaly smysl a nelogičnosti jí mlátily do uší.A protože je od přírody zvídavá pokládala katechetovi všetečné otázky.Tím pádem se stala černou ovcí třídy (katecheti mají rádi když si před nimi člověk sedne s otevřenou hubou na prdel,naopak nemají vůbec rádi zvědavé inteligentní lidi).Nábožko jí přestalo bavit ale musela dokončit ročník.—————————–

  Mno, je jenom dobře, že se to odbylo za jedinej rok a netrvalo to trapných osm let na katolickém gymnáziu…

 435. Sam

  Jenže o nelogičnosti by neměl mluvit volič Zemana co nesnáší Zemana, volič Babiše co nesnáší Babiše, buzna s manželkou, která nás prý nečte, ale reaguje. „Agnostik“ co bez důkazů tvrdí, že žádný bůh není. Který má ostatní za nemocné, ale sám je tu asi největší kripl. Nu nic, tak zatím a někdy po slunovratu třebas. Můžete pak klidně vymazat 🙂

 436. Hraničář

  Můj miláček
  27.04. 2020
  No je zvláštní zaujetí, s jakým tady někteří stále bojují proti pobožným. Páč pobožní na svém webu, třeba na granosalis, ateisty neřeší. Řeší si svoje Duchy svaté, Kristusy a další pohádkové bytosti a je to jejich koníček. Ale ateisti pořád potřebují něco řešit ohledně pobožných. ……………………..

  Na jiných webech ovšem katolíci ateisty řeší a neustále je napadají, vyhrožují jim Božími tresty, když sami trestat (zatím) nemohou a požadují změny zákonů:

  http://www.duseahvezdy.cz/2020/03/25/pravo-zeny-na-svobodnou-volbu-a-modernisticka-cirkevni-hierarchie/
  https://www.tedeum.cz/2020/04/25/poslusnost-statu-za-kazdou-cenu-kdy-prestava-statni-zakon-vazat-ve-svedomi/

 437. Hraničář

  Hraničář
  26.04. 2020
  O nemocných zde zase píše největší zdejší kripl po mrtvici, který nedal dohromady žádné logické závěry co tak tuším za celou dobu existence tohoto webu. Buzna s manželkou, volič Zemana co nesnáší Zemana, nečte a ví co kdo píše,… prostě “logik” amatér stejně jako psycholog amatér. Proti tobě je Ind vrchol logického myšlení. Ale může to být matrix třeba. Zatím a někdy po slunovratu třeba

  Diskuze na těchto stránkách, se díky nečinnosti správců, stala naprostou žumpou. Jeden de ment si klidně používá nicky druhých, je sprostý, napadá ostatní a správcové NIC! Mu lita kdysi vyhodili i za menší vulgarity a tohoto duševního kri pla tu nechávají! Chápu, že správa takových stránek je náročná, ale permanentně dopouštět takový hnů j??

 438. toli

  @Sam
  Absolvovat katolické gymnásium bylo tvým přáním ?

  Dcera chtěla ze zvědavosti nábožko tak jsem jí to zařídil,jak to dopadlo jsem už psal.

 439. toli

  Pochopitelně jsem věděl jak to dopadne,dceru znám a kdybych byl na pochybách že jí tam vyperou mozek a udělají z ní blbku tak jí nikam nepustím.
  Dcera je jako já,zvědavá (kdo není zvědavý nic se nedoví),pokládá všetečné otázky a nemá ráda když jí někdo něco přikazuje.
  Jen jednou mne překvapila když v pubertě obhajovala šariju že je dobře když se zlodějům sekají ruce…..tak jsem se jí zeptal jestli náhodou není blbá,protože v tomto státě by všichni za šarije byli osekáni jak gyros.
  Inklinaci k Božímu vedení mají především ti kteří si neví rady se svým životem,potřebují aby je někdo vedl a řídil,chránil a nestačí jim naturální smysl života,tak si vybrali supernaturální smysl existence 😀

  Takový člověk se v naší rodině nevyskytuje.

 440. Hraničář

  Toli, SH – když jsem četl následující, vzpomněl jsem na vás. Jak píšete o tom, že každý katolík má svoji víru.
  Z. Emingerovi ovšem nelze poslat odkaz. Ve virtuálním proStoru je skrytý. Takže alespoň zde:

  Problém nekompatibilnosti mezi Petráčkem a Dvořákem, a stejně mezi Petráčkem, mnou, Sirovátkou, Smolenem, Kuffou nebo tvrdým odbojným jádrem ultrapoziční církevní skupiny, žijící v podstatě nebo zčásti jen negací a útoky na papeže Františka a plody Druhého Vatikána, nespočívá v teologických důrazech na to či ono. Napětí nevytváří ani Petráček, ani Dvořák tím, jak reflektují církevní učení či aktuální teologický provoz, dejme tomu alespoň v evropských souřadnicích. Vůbec nejde o to, co si ten či onen myslí o sv. Tomáši Akvinském a tisícovce jeho apologetů zlaté i současné doby. Zásadní nesoulad pramení v pohledu na samotného Ježíše v dějinách spásy a na úlohu člověka a církve tamtéž i na podstatu toho, co je to křesťanská kultura, svěřená moc a inkulturace Božího Slova.

  Zatímco jedni, a Petráček – teolog a kněz – mezi ně rozhodně patří, jsou si vědomi vážnosti postupující pojmologické smrti, kdy chybějící aktualizace jazyka a řeči nedovoluje vést živou a srozumitelnou argumentaci, jiní si v přijatých pojmech libují jako modřinka v novém hnízdě. Není už potřeba nic probojovávat, za nic ručit, nic nového myslet. Nemusíš se bát slepých uliček a nárazů. Všechno za tebe řekl někdo jiný před stovkami let. To je zákon, který ti budiž svatý. Všechna ta nádherná a silná církevní tradice a poklady víry zamčené v místnosti pro úklid. Ne, to není budoucnost.
  http://www.christnet.eu/clanky/6391/hazej_zaby_hazej_kobylky_ale_buh_v_tom_neni_ke_cti_tomase_petracka.url

 441. toli

  Víš já vidím problém jednak v tom že římští katolíci jsou přebujelou,příliš velkou organizací a jednak v osobním nastavení jednotlivých katolických aktérů,právě osobním nastavením se liší a to tak že jednu společnou pohádkovou knihu chápou různými způsoby.
  Co mají společného třeba Halík a Piťha,nebo František a Ratzinger? Nebo co má společného Petráček a Malý,nebo ten tradicionalistický vůl z duší a hvězd ?
  Jedni se snaží působit na ovce výhružkami a strašením druzí alespoň naoko láskou.
  Jedni preferují Boží spravedlnost (pochopitelně spravedlnost dle svého chápání toho slova) druzí preferují Boží milosrdenství. A dle osobního nastavení se dělí i jejich ovce.
  Žádná jiná církev není tak velká a rozštěpená na tradicionalisty,modernisty,liberály a já nevím co ještě.Naštěstí to nemusím vůbec řešit protože jejich nemoc (víra) jde úplně mimo mě.

 442. ind

  V našem světě to funguje tak, že co člověk zaseje, to sklidí.

  Myslel jsem to doslovně – když zasejete pšenici, nesklídíte z té setby ječmen.

 443. ind

  @SH

  Je docela únavné s vámi vést diskuzi … Kdybyste pouze nevěřil objektu mé víry, ale vy nevěříte ani tomu, co píšu, že tomu věřím. Ve výsledku vás musím neustále upozorňovat na slaměné panáky…

  Bůh nebude mučit lidi BEZDŮVODNĚ.
  Trest nemusí přispívat k nápravě – viz ‚trest smrti‘.
  Myslíte si, že ‚trest smrti‘ nemá preventivní funkci?

  Paralely ze světa, ve kterém žijeme hovoří jasně – váš Bůh je ješitný psychopatický vesmírný sadista, který svoji lásku k lidem pouze velikášsky předstírá

  Vidíte to? Jasný příklad slaměného panáka.

  Napište mi pravdivě, kolik dobrovolného utrpení jste v životě podstoupil z lásky ke svým nepřátelům.

  jestli jste jako malý třeba netýral zvířata a tak…

  Ne, netýral. Myslíte, že si pro někoho přeji, aby skončil v ohnivém jezeře?

  Baví vás to v diskuzi neustále používat slaměné panáky?

  Co takhle alespoň uvěřit, že opravdu věřím tomu, co tady píšu, že tomu věřím.

 444. SH

  Myslel jsem to doslovně – když zasejete pšenici, nesklídíte z té setby ječmen. Odmítnutá láska je prostě odmítnutá láska. V tom vůbec nemusí být nějaká nenávist nebo zlo nebo nějaká sklizeň čehosi nebo nutnost se k tomu neustále vracet a nějak to řešit. Ta vaše analogie je naprosto mimo.

  Myslíte si, že ‘trest smrti’ nemá preventivní funkci? Takže tímto Ind jakožto budoucí nájemník Rajských zahrad Nové Země otevřeně přiznává, že k tomu, aby se na věčnosti zdržel jakéhokoliv hříchu, bude potřebovat být pravidelně zastrašován (hypotéza o exkurzi). Předtím ale tvrdil, že nehřeší dobrovolně z čisté Lásky ke svému Pánu a to že ateisté nejsou schopni pochopit, když se domnívají, že věřící prostě věří tak nějak ze strachu z toho, co by je čekalo jako odplata. Vše tedy nasvědčujeme tomu, že jeho Láska nebude až tak nezištná a jeho víra se dost možná podobá Stockholmskému syndromu.

  Napište mi pravdivě, kolik dobrovolného utrpení jste v životě podstoupil z lásky ke svým nepřátelům. Snažíte se odvést pozornost, ale nejde vám to příliš dobře. Nemáte v kapse žádnou paralelu k věčnému mučení a zároveň nemáte nic, co by to v rámci paralely ospravedlnilo, zvláště bereme-li v potaz, že takovou věc Bůh dělá dobrovolně a nikoliv pod externím nátlakem.
  Další věcí je zakrývání skutečnosti, že ono dobrovolné utrpení bylo bezúčelné. Podstupovat dobrovolně odběr kostní dřeně, aby se tím zachránil člověk s leukemií je utrpení účelné. Sebetrýznit se jen proto, abych někomu něco mohl odpustit, když to lze udělat prostě jen tak účelné není ani náhodou:

  Zhřeší-li tvůj bratr, pokárej ho, a uzná-li svou vinu, odpusť mu. A zhřeší-li proti tobě sedmkrát za den a sedmkrát se k tobě obrátí se slovy: ‚Uznávám svou vinu, odpusť mi‘, odpustíš mu.“

  Čtete zde snad něco takového, že: „Zhřeší-li tvůj bratr, pokárej ho, a uzná-li svou vinu, odpusť mu a 7x se bodni do stehna dýkou a do ran vsyp sůl, jinak odpuštění z hlediska vesmírných zákonů pozbude platnosti“… u lidí to tedy funguje bez sebemenších problémů a u Boha nikoliv? Bůh nutně potřebuje materiální sebetrýzeň k tomu, co lidé mohou technicky provést jen tak – bez kříže, biče a trnové koruny?

  Ne, netýral. Tak to vidíte – já od počátku tipoval, že tu psychopatii máte díky náboženství. Anebo jste to možná vytěsnil – zapomenul jste na to, jak jste na pískoviští pitval zaživa mládě ježka přiostřeným šroubovákem, když jste si hrál s pány bratry na doktora Mengeleho. Ale ok, myslím, že pravděpodobnější bude ta první varianta.

  Myslíte, že si pro někoho přeji, aby skončil v ohnivém jezeře? Fanaticky schvalujete možnost věčného mučení, jako jediný možný adekvátní trest za to, když někdo bez důkazů odmítne věřit vašim pohádkám – navíc tento „trest“ považujete za recipročně spravedlivý v porovnáním s několika hodinovým útrpením, které si Bůh vědomě sám způsobil. Jakožto fundamentálním náboženstvím nestižený člověk byste něco takového sám o sobě tvrdil jen stěží.

 445. SH

  Ono vůbec je ten žido-křesťanský Bůh v mnoha ohledech takovej docela divnej. Třeba ty starozákonní zvířecí oběti. Oběti v symbolické rovině, kdy je ze zvířete spáleno to špatné a zbytek následně snědem lze jěště jakž-takž chápat. Ale hromadné zvířecí celopaly, kdy je dobytek poražen a komplet spálen jen proto, že se to Bohu snad líbí, mi přijde jako nesmyslný a docela primitivní rituál nehodný stvořitelské Superinteligence. Co je hezkého, užitečného a duchovně přínosného na tom, když někdo podřeže nějaké chlupáče a spálí je na popel, aby si údajně mohl velký nebeský Šéf trochu začichat spáleného tuku?

  Fundamentalisté to pochopitelně musí obhajovat všemi deseti – co jiného jim také zbývá, když všechno v té v Bibli je tak dokonalé, smysluplné a pravdivé: http://prntscr.com/s6u86o … tohle je snad ještě více úchylné, než to ukřižování: učiním nějaký hřích – třeba pojím něco nečistého a vyřeším to tak, že podfiknu (a eventuelně i zpopelním – Leviticus 5:23) býčka a tím jsme si s Bohem kvit. A za dva měsíce si to celé zase můžu zopakovat a Bůh je spokojen.
  Kosmická spravedlnost/milost podmíněná primitivními krvavými rituály: osobně se domnívám, že onen slavný citát, že nejlepší cesta k ateismu jest četba Bible nejspíše vznikl právě v průběhu čtení třetí knihy Mojžíšovi 🙂

  A zase – např. prezidentská milost je možná jen tak: bez krve, spáleného tuku, bičování a probodávání údů masivními hřeby. Bůh to ale z jakéhosi zvláštního a zcela nepochopitelného důvodu musí mít nějak speciálně.

 446. Hraničář

  ind
  27.04. 2020
  Co takhle alespoň uvěřit, že opravdu věřím tomu, co tady píšu, že tomu věřím. …………………….

  Nemám problém věřit. Také jsem tak věříval. Teď se jen podivuji a přemýšlím, proč jsem tak dlouho těm nelogickým a vnitřně rozporným tvrzením věřil. Ale pamatuji, že jsem se snažil věřit. Přesně tak, jak jeden „echt“ katolík (mně) tvrdil: „Víra je věcí vůle. Řeknu si, že chci věřit, a tak věřím!“ A přesně o této víře uvažoval i M. Hanko.

 447. Hraničář

  ind
  27.04. 2020
  Co takhle alespoň uvěřit, že opravdu věřím tomu, co tady píšu, že tomu věřím. ……………………

  Nemám problém ti věřit. Přesně tak jsem věříval i já. A teď se podivuji, jak to, že jsem těm nelogickým a vnitřně rozporným tvrzením věříval i já. I když jsem od mládí pochyboval. Ale nutil jsem se věřit.Přesně tak, jak (mně) tvrdíval jeden „echt“ katolík: „Vira je věcí vůle. Řeknu si, že chci věřit, a tak věřím!“ A o takové víře uvažoval i M. Hanko.

 448. toli

  @Hraničář
  “Víra je věcí vůle. Řeknu si, že chci věřit, a tak věřím!” A přesně o této víře uvažoval i M. Hanko.

  To je pravda.Oni nehledají skutečnou pravdu,oni chtějí tu biblickou pravdu.A protože chtějí tak věří,přehlíží rozpory v konstrukci své víry a je jim lhostejné že ze sebe dělají blbce.TI čestnější s určitým smyslem pro skutečnou pravdu se vyhýbají všetečným otázkám,nechtějí odpovídat,nechtějí mluvit o své víře.Co kdyby náhodou procitli a zjístili že vše čemu věří třeba desítky let je hovadina,to by byl příliš velký náraz pro jejich psychiku.

 449. toli

  @Petr Tomek

  Jak už jsem ti řekl na fejzu s tímto typem cenzury nemám sebemenší problém.

 450. toli

  Rakouská křesťanská média uvádějí jako důvod zvýšeného odchodu žen z církve přetrvávající patriarchální zaměření organizace a tím pádem znevažování a restrikce pro ženy a to je pro moderního člověka 21.století nemyslitelné.
  Rakouská křesťanská média nemohou vidět a tím méně uveřejnit další důvod tohoto děje.A tím je fakt že setrvávání v organizaci která odvozuje svou existenci od středověké pohádky je minimálně znakem nedospělosti ,ale spíše znakem duševní poruchy a to je pro moderního člověka 21.století nemyslitelné.

 451. Hraničář

  Petr Tomek
  28.04. 2020

  Všechny komentáře nyní podléhají schválení. ………………….

  Podle mě pracné a náročné na čas. Stačilo by čas od času hulváty a sprosťáky na čas zabanovat!

 452. toli

  @Hraničář
  Podle mě pracné a náročné na čas. Stačilo by čas od času hulváty a sprosťáky na čas zabanovat!

  Sám jsi viděl jak je to neúčinné !!!

  Pro zachování těchto stránek budou admini rádi věnovat svůj čas procesu schvalování. A ty si prostě chvilku počkáš na mé reakce na tvé příspěvky.Nevidím v tom problém.

 453. Hraničář

  Trefa přímo do černého (vlastního)!

  Mladí lidé pak často reagují defenzivně: uzavírají se do své tradice, a zatímco v běžném profesním životě často jsou nuceni rozsáhle používat rozum, v katolickém prostředí rozum vypínají. Zde se nepřemýšlí, zde se věří, hájí se. Pokud je tlak okolního prostředí nebo jejich vlastních námitek příliš velký, mohou se poddat a tradici opustit – není totiž, jak ji obhájit před sebou ani před ostatními. Jednodušší je situace pouze v případech, kdy lidé prožívají svou víru především emocionálně – tam klesá potřeba vlastní postoje racionálně obhajovat a náboženský život může nerušeně plynout dál. I tak se ale jedná o problém – vždyť vysokoškolské studium systematicky rozvíjí především rozum, a to i u lidí, kteří nejsou primárně racionálně orientováni.
  http://www.christnet.eu/clanky/6393/problem_vychovy_katolicke_mladeze_pastorace_mimochodem.url

 454. toli

  @Hraničář
  Ze zdejší zkušenosti vím že katolická mládež sice chodí na spolča kde mimo modlení a vymývání mozků hrají i fotbal a různé společenské hry a to je velmi baví avšak většina farníků nepřežije přechod do dospělosti kdy už mají jiné zájmy a potřeby a církev opouští.Otázkou zústává zda vůbec kdy v církvi byli a nešlo jen o zabití volného času společenskými aktivitami ?

 455. Sam

  http://www.christnet.eu/clanky/6393/problem_vychovy_katolicke_mladeze_pastorace_mimochodem.url
  Jo, je to výborný článek. Děkuji za něj. Smál jsem se od srdce. Zase vidím, že na katolické gymnázium jsem nikdy neměl chodit.
  Dovolím si pár citací ze článku.
  „V současnosti už nedokáži plně zhodnotit raná stadia pastorace týkající se menších dětí. Je ale zřetelné, že zde hlavní roli hraje předobraz rodičů, jejichž žitá víra se do dítěte vtiskuje; školní výuka náboženství nebo mše svaté pro děti jsou nutně pouze vedlejší. “
  „Pastorace mládeže tak do velké míry funguje pouze na bázi „konzervování“ už existujících katolíků, nedokáže ovšem oslovovat lidi nové. Vzhledem k tomu, že pod tlakem okolí někteří věřící odpadnou, se jedná o jakousi církevní defenzivní strategii připomínající péči o chátrající dům s minimálním rozpočtem. To, že padá omítka, se musí snést.“
  OK, TAKŽE KDYŽ JE NĚKDO KATOLÍK, TAK JE TO ZPRAVIDLA NÁSLEDEK VÝCHOVY a né nějakého svobodného výběru… To vím už dávno.

 456. toli

  @Sam
  Už jsem se ptal zda výběr školy byl tvým svobodným výběrem ?
  Co si tak vzpomínám tak jsi říkal že rodiče jsou nevěřící,tudíž mi příjde hodně zvláštní že by nevěřící člověk chtěl jít mezi jebnuté.

 457. Hraničář

  Volačo podobného:

  “ Náboženští profesionálové se snaží přesvědčit ostatní o věcech, kterým lidé ve skutečnosti věří, ale chtějí to nazývat jinak. Ale čestný ateista by se mohl urazit. Může říct: „Opravdu nevěřím. Nejsem anonymní křesťan. Nejsem ani anonymní katechumen. Nic jako Bůh neexistuje. Rozumíte? Berete mě vážně?“
  http://www.christnet.eu/clanky/6339/nevira_ma_hodne_podob_a_meli_bychom_je_znat.url

  Z diskuze:
  Někteří lidé nemají chuť nebo čas si model světa vytvořit, starají se o spoustu jiných věcí. Možná se i bojí o tom začít přemýšlet. Takovým obvykle těžko hlásat Krista na ulici, ale je možné je kultivovaně pozvat na kurz Alfa.
  Někteří lidé průběžně hledají, jaký má život smysl a zda jejich představa (model světa) je skutečně správná. Pokud zatím nevěří v Ježíše, je pro ně Alfa také dobrá vstupní brána. Pokud už Ježíše přijali, potřebují dobré společenství, domácí skupinku, vnímavé partnery pro rozhovory. ……………..

  Zúčastnili jste se někdy někdo kurzu Alfa?

  A Ještě něco:
  Impotence naší ideologie se momentálně projevuje v neschopnosti církve nějak se poprat se změnou životních podmínek po Druhé světové válce, zejména s nárůstem blahobytu. Tu provází prodloužení psychologické neplodnosti skoro do věku třiceti let. Dřív byla morálka nastavená na fakt, že dívky záhy po pubertě vstupovaly do pevných manželských svazků a záhy měly děti. Dnes se reprodukce odkládá až do třiceti let. Když táta dřív odháněl s brokovnicí od baráku případné zájemce o sex s jeho dcerou, musel to vydržet tak pět let po pubertě. Cílem nebyla nepřejícnost – nedopřát dceři, aby si užila výskajícího orgasmu před hájovnou, ale především starost, aby měla někoho, kdo se o ni postará, až bude těhotná. Svobodné matky dřív totiž doslova umíraly hladem a mrazem.
  http://www.christnet.eu/clanky/4817/co_s_predmanzelskym_sexem_bezdetnych.url

 458. toli

  Sociologové již nepokrytě hovoří o zlomovém soumraku křesťanství,protože data ukazují ubývání křesťanů v Evropě a Americe.
  Na druhou stranu je určité okouzlení exotičností křesťanství v Asii a Africe což je přechodné.Až tam zjístí co je křesťanství za odpad tak se vrátí k vírám svých předků.
  Ono jen stačí pročítat diskuze na polských stránkách jak obyčejní Poláci vymetají s církví podlahu,avšak dokud občanům bude cpát PiS zloté horem dolem tak se ledy nehnou .
  Žel my se konce křesťanství nedožijeme,pořád je příliš mnoho lidí co se brání rozumu,rozumu ve smyslu kritického,analytického myšlení.

 459. Alibaba

  @Hraničář @Sam
  Z článku v podstatě čiší, že křesťanství nemá mladým lidem co nabídnout, v současné době můžou mít všechny aktivity bez problémů bez křesťanské omáčky, která je navíc spíš omezuje, především v rozvíjející se pubertě, kdy vidí u nevěřících (kteří se bez křesťanské omáčky obejdou), že život u nich funguje normálně a nějaké „hřešení“ neřeší, kdy pak u věřících má hřích špatný vliv na psychiku. A žádný mladý zdravý člověk nechce být svým vrstevníkům (obzvlášť opačnému pohlaví) pro smích.
  Další věc i vámi zmíněná, že vzdělání zabíjí spiritualitu (=předpokládám, že je to jiný název duchovna přeložený z/do latiny). Zase tady autor článku považuje za duchovno za důležité. Viz můj přízpěvek 23.4.2020 u tohoto článku.
  A o předávání víry v malém věku jsem tu taky psal: https://www.osacr.cz/2020/03/25/vira-ateismus-a-puvod-moralky/#comment-259100

 460. Sam

  ———————toli
  01.05. 2020
  @Sam
  Už jsem se ptal zda výběr školy byl tvým svobodným výběrem ?
  Co si tak vzpomínám tak jsi říkal že rodiče jsou nevěřící,tudíž mi příjde hodně zvláštní že by nevěřící člověk chtěl jít mezi jebnuté.
  ————————–
  No vyloženě svobodný výběr to nebyl. Přihláška na gymnázium se podávala asi v únoru 2001. Tehdy mi bylo jedenáct let a chodil jsem do páté třídy ZŠ. Osobní počítač jsme měli teprve rok, surfováním po internetu jsem moc času netrávil, byl jsem malej a blbej. Na katolickém gymnáziu tehdy učila moje matka, což platí dodnes. Když vymyslela, že bych tam mohl chodit, nebyl jsem proti. Trochu jsem to tam už znal. Myslel jsem, že moje matka ví, co dělá a ví, kde že to pracuje. 🙂 🙂 Někdo mi asi řekl, že na církevním gymnáziu jsou hodnější spolužáci…
  Tehdy jsem nebyl nějak protikřesťansky orientován. Evangelická babička mě občas vzala do katolickýho kostela jenom tak, jako se chodí do galerie nebo do zámku. Na mše mě nevodila, modlitby mě neučila. Ale to kostelní prostředí jsem trochu znal. O nějakém vztahu s Bohem jsem ale nevěděl nic a zajímalo mě spíš to, jak funguje pračka, lokomotiva nebo automobil.
  Moc dobře jsem věděl, že náboženství existuje jako dobrovolný školní předmět. Byl to pro mě jeden z mnoha předmětů, kterej se člověk může učit. Ale na ZŠ tam chodila akorát sestra.
  Křesťanství pro mě bylo cosi, co se člověk může naučit, taková jako jedna z možností… O existenci mnoha různejch náboženství jsem asi věděl už tehdy.
  Trochu jsem to rozvedl v tomhletom dokumentu, kterej asi znáte, že jo. https://cirgym.files.wordpress.com/2014/02/cirkevni-gymnazium-zkusenosti-nevericiho-absolventa02.pdf
  Je z roku 2013 a nějaká ta básnická licence je možná.

 461. Hraničář

  A co ty kursy Alfa? Znáte někdo?

 462. toli

  Viděli jste film Život Briana od Monty Python ? Je to skvělá parodie biblických pohádek.Včera to vysílala tv AMC a nemyslím že by to někdy šlo na ČT z důvodu urážky náboženského cítění.Po dlouhé době jsme se doma řezali smíchy.
  Manželka položila otázku co asi na ten film říkala církev svatá ?Má odpověď byla že nelibost křesťanů opravdu nikoho nezajímá.

 463. toli

  @Hraničář
  A co ty kursy Alfa? Znáte někdo?

  Rádoby vědecká esoterika

 464. toli

  @Hraničář
  Kurzy alfa běží na podobném principu jako reiki. Každá seance u mistra reiki se platí a opravdu pomůže (nevím nakolik je to očekávání a efekt placeba) pomůže ale jen na chvilku,během pár dnů maximálně do týdne se obtíže vrací,navíc u mistra reiki si můžeš koupit i různé potravinové doplňky a homeopatika.V mém případě mi vnutil kordyceps (parazitická plíseň na hmyzu z asijských velehor).Skutečná MUDr která se však živí celostní medicínou mi následně řekla že kordyceps bych vůbec neměl používat protože jsem typ člověka který má v sobě přemíru ohnivé energie a kordyceps jí ještě zesiluje.

 465. Alibaba

  @Hraničář
  Neznám kurzy Alfa. Vím jen, že existují, že maj něco společného s náboženstvím jsem jen tušil.

  K těm vaším odkazovaným článkům:
  Když si je člověk přečte, a pak si přečte diskuzi, je na tom vidět, že jim tam chybí ateistická oponentura. Z mého pohledu oni vůbec nemají skoro představu, jak ateisti přemýšlí a co povyžují za důležité. Předpokládám, že na tom serveru vládne cenzura nepohodlných názorů, takže nemá cenu tam něco psát? I když je tam jeden člověk, co asi ateista je.

 466. Sam

  Hraničář
  Jo, trochu znám kurzy Alfa. https://cs.wikipedia.org/wiki/Kurz_Alfa
  Nikdy jsem tam ale osobně nešel. Před pár lety jsem to poslouchal z mp3 nahrávek, vzniklo to na nějaké katolické farnosti a kdesi jsem to postahoval. Je to lepší, protože když člověk uslyší nějakou kravinu, tak může pozastavit přehrávání a zamyslet se nad tím, co právě slyšel.
  Samozřejmě to byla hromada vzdušných zámků, podivných nápadů, zhulených myšlenek a nepravděpodobných hypotéz, kterým se dá věřit snad jenom když se člověk nechá strhnout davem. Zarážející byla absence mnohých (mj. katolických) témat, jako pravidla sexu, manželství, mnoho různejch náboženství, úcta k Panně Marii, modlitba Zdrávas Maria, úloha papeže, zpověď, desátky, očistec, homosexualita…
  Kurzy Alfa mohou spíše oslovit toho, kdo v mládí chodil s rodiči do kostela a v dospělosti měl nějakou mnoholetou přestávku.
  Témata kurzů asi zná každej, ale mohu je sem zkopírovat…
  „Jde v životě ještě o víc?“
  „Kdo je Ježíš?“
  „Proč Ježíš zemřel?“
  „Jak získat víru?“
  „Proč a jak se modlit?“
  „Proč a jak číst Bibli?“
  „Jak nás Bůh vede?“
  „Kdo je Duch Svatý a jak nás vede?“
  „Jak mohu být naplněn Duchem svatým?“
  „Jak odolat zlému?“
  „Uzdravuje Bůh i dnes?“
  „A co církev? Jak mluvit o víře s druhými?“

  Na přednášku „Proč Ježíš zemřel?“ jsem byl hodně zvědavý, ale nedozvěděl jsem se skoro nic. Proč musel Bůh nechat dočasně odkráglovat svýho syna, zůstalo záhadou. Když jsem rozbil talíř, matka mi to odpustila jenom tak. Nemusela kvůli tomu např. zapálit svoje boty.
  Nu, lépe to napsal Michal Hanko roku 2011. https://www.i-ateismus.cz/2011/04/velkopatecni-zamysleni/

 467. Sam

  Není vůbec snadné najít mp3 nahrávky kurzů Alfa. Google moc neporadí. Ale již dlouho znám tento web, kde si můžete leccos postahovat. Pro Alfa kurzy sjeďte na stránce trochu níže. https://terezicka.cz/nahravky/
  Kdyby se to načítalo déle, neděste se, web funguje, i když může být někdy pomalý. Je to Římskokatolická farnost sv. Terezie z Lisieux v Praze-Kobylisích, takže nějaká odborná úroveň je zaručena…

 468. Hraničář

  toli
  02.05. 2020
  @Hraničář
  A co ty kursy Alfa? Znáte někdo?
  Rádoby vědecká esoterika ……………………….

  Ptal jsem se schválně, páč mě zajímaly vaše (všech) názory. Já se kurzu Alfa před léty zúčastnil. U metodistů. Tenkrát jsem pomalu končil s katolickou církví a najednou jsem se sešel s holčinou, s níž jsem byl kdysi v „bližším“ kontaktu, ona už byla vdaná a od své nevíry „poznala Ježíše“ (přes manžela?) u metodistů. A pozvala mě do sboru. Chodil jsem k nim nějaký čas. Kazatel byl zajímavá persóna. Podle jeho slov profesionální šermíř v historické skupině, herec ……. dokud si neuvědomil, jak je jeho dosavadní život prázdný. A tak šel do sebe a nakonec „poznal Ježíše“. A vypracoval se až na toho kazatele. Pravda, uměl vyprávět velice dobře.
  A on zorganizoval i ty kursy Alfa (teprve později se jimi inspirovala i ŘKC) . Ale jak píše Sam, přesně tak to probíhalo. Nejdříve lehká večeře, aby se navodila přátelská nálada a pak přesvědčování přesvědčených. Případně „hledajících“. Nevěřícího, pochybujícího přesvědčit nemohou. Samozřejmě se nevěřící ani nezajímá.

  Letos ovšem bych se rád podíval na Akademické týdny, http://www.akademicketydny.cz na přednášku v pátek 31.7. Nezájem o víru – kde se bere a jak na něj dokážeme odpovídat. Přednášet má vzdělaný kněz. Už jsem si ho našel, napsalmu, zda tu přednášku i pověsí na web, pokud bych se tam nedostal, optal jsem se ještě na další věci, ale (dosud) neodpověděl.

 469. Sam

  Proč né jako. Ale je to sranda. https://www.akademicketydny.cz/o-nas Prej akademické týdny. Prej kulturně-vzdělávací setkání. Ve skutečnosti je tam mezi přednášejícími katolíků poměrně hodně a mnoho přenášek je náboženských. Program na tento rok tam někde mají. https://www.akademicketydny.cz/program-2020
  Mě přijde vtipný, když se náboženské přednášky nazývají „vzdělávací“. Ale což, nepojedu tam, nic mi do toho asi není.

 470. Hraničář

  Toli, tohle (opět) přímo po tebe:

  To je správný závěr, kdykoliv člověk čelí lidem, kteří začínají popíráním reality mimo myšlení, nebo jinak řečeno, [popíráním] schopnosti myšlení poznat onu objektivní realitu vně myšlení. Jsou duševně nemocní, jak svině, před něž se nemají házet perly, jak říká Náš Pán: „aby snad je nepošlapaly a pak se neobrátily a vás neroztrhaly“ (Mt. VII, 6). Dělal totiž koncilní Řím za posledních 20 let něco jiného, než že se obracel, aby roztrhal Bratrstvo, které se prostřednictvím kontaktu snaží získat oficiální uznání?
  http://rexcz.blogspot.com/2020/05/komentar-eleison-dclxviii-vytahnout.html

  Žádný ten „pravověrný“ katolík – což jsou ovšem všichni – nemá dostatečně pádné argumenty, samozřejmě -má „jen“ víru – aby přesvědčil ty druhé, že právě on má tu pravou PRAVDU pravdoucí!‘

Komentáře nejsou povoleny.