Recenze: Bůh před soudem

Autor | 21.07. 2021

Náboženských knih prodchnutých lacinou manipulací je na českém trhu enormní množství. O to víc potěší, když se tu a tam objeví titul, který sice nevybočuje z klasického indoktrinačního módu, ale zároveň se pokouší stavět argumentaci racionálně a logicky. Tam bychom mohli zařadit i překladový titul Bůh před soudem z pera teologa Gerharda Padderatze.

Než začneme s rozborem textu, je třeba zjistit, jakou náboženskou ideologií se vlastně autor, respektive vydavatel, zaštiťuje. Tato informace zpravidla u na první pohled anonymních brožur chybí, takže i když se v textu objevuje Ježíš Kristus a Bible, nevíme, zda je ta jediná správná církev ta katolická, protestantská, baptistická, davidiánská, pravoslavná či jehovistická. Za vydavatelstvím Maranatha, pod nějž kniha spadá, se nicméně skrývá miliardář a Adventista sedmého dne Radim Passer – 33. nejbohatší Čech a zastánce Andreje Babiše. Vypadá to, že verš o tom, že snáze projde velbloud uchem jehly, než boháč do království nebeského, patrně v adventistické verzi Bible chybí. Tolik tedy k vydavateli.

Shrneme-li stručně obsah knihy, křesťan potká v letadle paní, která nevěří v Boha a během několikahodinového letu ji postupně konvertuje ke křesťanství. Paní přizná, že věří na anděly, čehož se náboženský agitátor chytne a skrze teologií zdůvodněný Velký třesk se postupně dostává až k satanistické vzpouře a druhému příchodu Krista. S pozoruhodnou logikou se mu zároveň podaří vysvětlit zdánlivou nesrovnalost o tom, jak všemocný Bůh není schopen zvládnout jednoho vzbouřeného anděla i o tom, proč Bůh poslal na sebevražednou misi sám sebe v podobě vlastního syna, aby dotyčný poté sestoupil na Zemi coby zombie.

Základním argumentem Padderatze je údajný fakt, že lidský život nemohl vzniknout náhodou. Připodobňuje to k výbuchu tiskárny, která způsobí, že se písmenka poskládají do podoby slovníku. Nicméně ignoruje při tom skutečnost, že vesmír vznikl před zhruba 14 miliardami let a v takovém obrovském časovém horizontu docházelo k miliardám náhodných fyzikálních a chemických procesů. Tím pádem se pravděpodobnost vzniku života podstatně zvyšuje. Díky kvantové mechanice již také lidstvo dokáže vysvětlit teorii Velkého třesku, která tvrdí, že svět vznikl „z ničeho“.

I kdybychom se o vzniku života bavili v teologické rovině a neřešili, zda je oním tvůrcem Jehova, Alláh, Odin či Zeus, chybí zde důkaz Boží existence pro současnou debatu. Autor v knize nabízí rovnou dva. Za prvé tvrdí, že Bible je boží slovo z toho důvodu, že předpověděla budoucnost. Tím pádem se logicky musí stát i druhý příchod Krista, který Bible rovněž předpovídá. A tím pádem musí existovat Bůh, protože je to v Bibli napsané. Pomineme-li značnou metaforičnost a relativitu jednotlivých proroctví, jak může být splněná věštba důkazem Boží existence? Znamená to tedy, že Bohy byli i Baba Vanga, Nostradamus či kněžna Libuše? Vždyť i jejich proroctví se vyplnila a i řada z nich o tom psala knihy. Druhým argumentem je tvrzení, že přijmeme-li Boha, občas se stane, že vyslyší naši modlitbu. Zlepší se nám život. Budeme šťastnější. Zároveň se ale některým křesťanům život zhorší, protože Satan jim bude cestu víry znepříjemňovat. A někdy modlitba nevyjde, protože by nebyla v souladu s Božím plánem. Každému je nyní z této logiky jasné, že modlitba, která funguje jen tu a tam, nevypovídá o existenci Boha vůbec nic. Jde jen o pravděpodobnost.

Velmi zajímavě se také autor popral s klasickým křesťanským rozporem o tom, že Bůh sice neskonale miluje člověka, ale zároveň nakonec usmrtí ty, kteří v něj nevěří. Padderatz tvrdí, že lidé „budou zahubeni, protože nemohou snést Boží slávu“ a přirovnává to k radioaktivnímu záření, které potřebujeme, ale zároveň nás může zahubit. A v dokonalém světě pod vládou Ježíše by tito lidé prý beztak nebyli šťastní. Skutečně brilantní eufemismus pro globální genocidu, nezbývá než pogratulovat k skvělému rétorickému cvičení. Trochu to připomíná Kopfrkingla ze Spalovače mrtvol, který pomáhal židovským duším ke svobodě, protože v nové společnosti by se jim nevedlo dobře. Nemorálnost údajného Boha však Padderatzova slova nikterak nevyvrací.

Poměrně filozofickou argumentaci nakonec autor zabíjí v druhé půlce knihy, kdy líčí společnost po druhém příchodu Krista a porážce Satana. Proti této snůšce nelogičností jsou utopičtí předchůdci marxistů jen slabým čajíčkem. Padderatzovi nestačí líčit idylické soužití lidí s mazlivými lvy a tygry, pojídání nekonečna ovoce a pravidelného doplňování many nesmrtelnosti, ale hovoří rovnou o přátelských debatách s mimozemšťany (ačkoli jejich existenci v jiných kapitolách popírá s odkazem na to, že jsou to převlečení démoni) a u Nového Jeruzaléma, který má být v nebi, popisuje přesné rozměry a technické parametry. Přitom podle Bible jde o dimenzi mimo náš čas a prostor, takže informace o počtu bytových jednotek vyznívá v tomto kontextu absurdně.

Kniha Bůh před soudem tak ukazuje, že i přes sebelepší intelektuální přípravu, oslí můstky a reinterpretace metafor je křesťanský výklad světové historie takový slepenec nelogičností a rozporů, že je prakticky neobhajitelný.

47 thoughts on “Recenze: Bůh před soudem

 1. Sam

  Proč Bůh před soudem??? Co když Stvořitel vytvořil svět a dále se o něho nestará?? Tak, jako když architekt navrhne a dělníci postaví školu, ale dál už se o ní fakt nestarají? Když mi úča dá pětku, tak se nepůjdu pohádat s architektem, třeba.
  Hned jsem si vzpomněl na knihu C. S. Lewis Bůh na lavici obžalovaných (1963). Zatím jsem ji nečetl.

 2. toli

  @Sam
  Bůh který stvořil a dále se o své stvoření nestará se označuje slovem deismus. A na deismu nestojí žádné náboženství ani žádná teologie, protože netečný, nestarající se Bůh nenese žádné prachy ani moc podvodníkům. Takže slovní spojení Bůh před soudem chápu jako osten proti náboženským společnostem a jejich teologiím.

 3. Hraničář

  Vypadá to, že verš o tom, že snáze projde velbloud uchem jehly, než boháč do království nebeského, patrně v adventistické verzi Bible chybí. …………………………

  No, stačí když boháč dá ze svého majetku chudákům a Pán Bůh mu to započítá k dobru.

  Kniha Bůh před soudem tak ukazuje, že i přes sebelepší intelektuální přípravu, oslí můstky a reinterpretace metafor je křesťanský výklad světové historie takový slepenec nelogičností a rozporů, že je prakticky neobhajitelný. ………………………..

  Všichni kazatelé, Mons. Halíkem počínaje a posledním farářem konče, upřímně přiznávají, že je zbytečné se bavit s nevěřícími, to že je jako „házet perly sviním“, ale s hledajícími. No a ti nějaký logický a bezrozporný výklad „posvátných textů“ nepožadují.

 4. Marek

  Mám jednu velkou nevýhodu. Totiž, že nemám morální sílu takovéto knihy číst. Koneckonců, i s Hraničářovými odkazy mi to většinou napoprvý nejde. Proto jsem za tyto recenze rád. Mohlo by se jistě říct, že když jsem to nečet, jak teda můžu posuzovat recenzi toho „nečtenýho“. No, myslím, že ano, protože „teofilní“ knihy jsou na stejnú notečku. Včetně všech, lhostejno jak větně zkonstruovaných, nelogičností a protimluvů.

  U té nelogičnosti a protimluvů je tu pár ukázek – reprezentantů, které mají ty denominace společné, i když jinak jsou schopní se mezi sebou zaživa sežrat. Pro zajímavost teda jistě ano, ale víceméně je jedno, jestli tedy větérek fúká od adventistů či někoho jiného. Jen bych, podle intenzity sebedeklamací, chtěl Filipovi připomenout, že jedinou správnou přece jsou naprosto směroplatně katolíci. Tam se to přece může říct (zde inspirace „Biblíž“) s naprostouž jistotouž 🙂 .

  Bezesporu největším, či jedním z největších duševních křesťanových zážitků, je právě situace, kdy někoho osobně „přivede k Bohu“ (starýho entitu teď nechám být, ať splním to, že se občas nebudu chovat tak „nenávistně útočně“ 🙂 ). Nemám sice na to dostatek empatie, ale opravdu si to myslím.. Někdy člověk není natolik vědomostně ani volně vybaven, aby vždycky a pohotově protiargumentoval, navíc někteří prostě mají ten „věřící gen“. Proto si taky myslím, že ten konvertující zážitek se občas přihodí, ovšem nepatří k zrovna těm nejčastějším. Jakmile tam není od raného dětství systematická „teofilní“ masáž hlavy, tyhle věci se nejčastěji dějí právě jen v knihách.

  No, pokud by to bylo k přečtení na netu, vlastně bych si to přečíst i zkusil, protože mě Filip navnadil tím tamním vysvětlením nesrovnalostí u Satanáše a u Mission Impossible. Na takový věci já jsem vždycky zvědavej, jakým neotřelým způsobem to někdo podá.
  Základním argumentem nejen Padderatze, ale obecně argumentem víry, je ta nenáhodnost života, podávaná „věděním prostřednictvím věření“ vůči hypotetickým aminojezírkům (příklad za všechny neteistické hypotézy života). Že si to věda jen myslí, přesněji, je to jedna z jejích hypotéz, a je ochotna si to ihned po předložení kvalitnější hypotézy přestat myslet, to je bráno jako nepevnost, přispívající a dokazující celou tu „vědátorskou popletenost“. Tady se mmch nabízí to Samovo „Co když“ nade mnou. Nekonečný příběh o tom, kam, a zda vůbec je někdo schopen/ochoten ustoupit od své stvořitelské hypotézy, oproti „kam a zda“ u té aminojezírkové.
  A samozřejmě je tam taky ten tzv. vědomostní pokrok, tzn. nevyvracení bangu a vesmíru samotného coby kacířství. Jakže je to vlastně dlouho, co při teologických rozpravách a evangelizaci samotný byly tato slova jednoznačně dílem Satanovým? Ono, kolik je vůbec dnes těch, kdo už to připustí, a těch, pro který je to (zejména bang, protože vesmír samotný už se dnes vyvrací opravdu obtížně) pořád to Sataní mámení? Kromě toho propojení s tou evangelizací jsou dnes bang a vesmír taky předmětem nesmírnýho vnitrocírkevního rozčilení se nad těmi proradnými kreacionisty. Teď trochu bez toho oproštění se od mého „nenávistného útočení“, to by jeden neřekl, u čeho všeho voni jsou schopný se pohádat do krve 🙂 .

  U toho věštění a modlení, tam to patří k tý samý důkazovosti, jako je ta o vzniku života. Jen je to tam podepřeno kupříkladu všemi mnohatisíci přítomných „dokázaným a prokázaným“ zázračným křepčením sluníčka ve Fátimě, a taky, což je můj nejoblíbenější zázrak, tou přirostlou nohou. Tam by mě skutečně zajímalo, jak by Padderatzův pasažér tý paní propojil tu nohu s bangem. Jako, s podvysvětlením, kdo všechno má v referátu to činění zázraků, protože, jak známo, to přirostení má na triku jedna překrásná paní.

  Milování lidí Bohem, to je nerozpletitelná zápletka. Každopádně ovšem bude pláč a skřípění zubů. Tam nejede vlak, protože to by se pak celý věření mohlo rovnou zabalit. A přirovnání k radioaktivitě, proč ne. Když se otec, překouzlenej na syna, stával tím zombie, tak se přece taky mluví o tom, že z toho plátna anihiloval. No a když už se taky připustil ten Velký třesk a vesmír…, prostě bych už tam tu fyziku pustil klidně celou 🙂 .

  Jako, ti mazliví tygříci, to je celkem v klidečku. Ale u toho UFO by si opravdu měl udělat pořádek. Když už byla připuštěna ta fyzika, a dokonce i hrůzoděsný rozum, tak v tom stvořitelským itineráří musejí existovat. Jinak by tak obrovitánský vesmír vůči tak prťavoučký člověčí biosféře nedával smysl ani samotnýmu starýmu e…, no, tomu Bohu. Sice mu do tý palice, jak je zdůrazňováno, nevidíme, ale vyrobit si celou Afriku, a to životapustou, jen proto, aby někde v Nigérii mohlo existovat jedno mraveniště, no, aspoň na mě ať s takovými „záměry a plány“ nikdo nechodí.

 5. koulíček

  @Sam: „Co když Stvořitel vytvořil svět a dále se o něho nestará?“
  – kdyby se Bůh přestal o svět starat, svět by přestal existovat… 😉

  Jinak ta poznámka: „Vypadá to, že verš o tom, že snáze projde velbloud uchem jehly, než boháč do království nebeského, patrně v adventistické verzi Bible chybí.“ je ze stejného ranku jako bolševická hoňba na „vrahy z vólstrýtu“ v Rudém právu – stejně hloupé a nepřející, možná snad až závistivé, v každém případě mrzké…

 6. kabát

  Jen poznámku k druhému příchodu. Ten se měl i dle Ježíšových výroků odehrát ještě za života některých jeho učedníků. Dnes vidíme, že se tak nestalo. Lze Ježíšovi věřit i v dalších věcech, když tady prokazatelně lhal.

 7. toli

  @Kabát
  Jen poznámku k druhému příchodu. Ten se měl i dle Ježíšových výroků odehrát ještě za života některých jeho učedníků. Dnes vidíme, že se tak nestalo. Lze Ježíšovi věřit i v dalších věcech, když tady prokazatelně lhal.

  My vůbec nevíme zda Ježíš něco prohlásil. Pohádková kniha obsahuje jeho údajné výroky jen z doslechu . V podstatě to funguje jako tichá pošta,pokud jste jí někdy hrál tak sám dobře víte jaké nesmysly na konci vypadnou.

 8. Jaroslav Štejfa

  Celý traktát je prolnut absurdním předpokladem, že křesťanský Bůh podle autora předstoupí před soud. Blábolivost autora knihy je pak nasnadě.
  Nicméně kniha je dostupná na https://buhpredsoudem.cz/ takže všichni otrlí čtenářové se do ní mohou pustit.
  Jaroslav Štejfa

 9. Sam

  „ Snáze projde velbloud uchem jehly, než aby bohatý vešel do Božího království.“ Mk 10, 25
  https://cs.wikipedia.org/wiki/Velbloud_uchem_jehly
  Bude to jeden z těch biblických veršů, které se už dávno (1500 let třeba?) neberou vážně… Mnoho králů, panovníků a jinejch boháčů byli křesťané a nějakej problém s tím neměli. Křesťané mají mnoho povinností, ale slib chudoby tam není, pokud nejdete do určitého kláštera. Křesťan nemá zakázáno být vládcem, továrníkem, podnikatelem nebo sedlákem…
  Taky po smrti už nikdo bohatý není, ne?? Veškeré bohatství zůstává na zeměkouli, na hypotetický onen svět / nebe / peklo / jinou formu existence se peníze vzít s sebou nedají…

 10. koulíček

  @kabát: „Jen poznámku k druhému příchodu. Ten se měl i dle Ježíšových výroků odehrát ještě za života některých jeho učedníků.“

  Ne, Ježíš opravdu nikde netvrdí, že má podruhé přijít ještě za života svých učedníků. Mluví o pokolení (řec. genea), což znamená klidně „lidstvo tohoto věku“, což lze klidně chápat jako „toto hříšné lidstvo až do skonání světa“. Srov. např. Mk 8,38. Výraz pokolení totiž označuje i např. určité časové období, ne nutně jednu generaci. Označovat Ježíše ze lži je tedy mimo, když jednak neznáte jeho vnitřní úmysly a když ani nerozumíte významu řeckých slov. 😉

 11. toli

  @KOULICEK

  Označovat Ježíše ze lži je tedy mimo, když jednak neznáte jeho vnitřní úmysly a když ani nerozumíte významu řeckých slov
  Spíše než označovat Ježíše ze lži je pravděpodobnější označit pisatele pohádkové knihy z mystifikace ,jednak si mohli údajné výroky údajného Boha vycucat z prstu a jednak došlo mnohokráte k přepisování (kopírování) textů a mnohokráte k překladům. Jak známo jazyky nemají vždy přesné ekvivalenty stejného významu.. Takže nutně muselo dojít k posunu významu slov. A to ještě připomenu že pisatelé pohádkové knihy nejsou Ježíšovými současníky , a pokud ano tak první evangelium vzniklo až 30 let po jeho smrti. Navíc myšlení a chápání člověka 21.století je jiné než chápání a myšlení člověka z prvního století, vycházejí z naprosto odlišných reálií…

 12. toli

  @Sam
  @Sam
  Snáze projde velbloud uchem jehly, než aby bohatý vešel do Božího království.“

  Pro nás ta věta nedává smysl, v Markově době se však uchem jehly nazývala jedna z Jeruzalemských bran…..

 13. kabát

  @koulíček
  Člověk se až ptá, jestli jste tu bibli vůbec četl. Předkládáte slabý argument přesně ve stylu výroku o tom, že teologie je pokus člověka vysvětlit něco, čemu sám nerozumí. A přitom vůbec nejde o pravdu, ale o uspokojivou odpověď.
  Jsem zvědav, jak se popasujete s argumenty tohoto článku.
  https://www.i-ateismus.cz/2012/10/

 14. kabát

  @koulíček
  Člověk se až ptá, jestli jste tu bibli vůbec četl. Předkládáte slabý argument. Potvrzujete výrok klasika o tom, že teologie je pokus člověka vysvětlit něco, čemu sám nerozumí. A přitom vůbec nejde o pravdu, ale o uspokojivou odpověď.
  Jsem zvědav, jak se popasujete s argumenty tohoto článku.
  https://www.i-ateismus.cz/2012/10/

 15. Hraničář

  koulíček
  28.07. 2021
  Ne, Ježíš opravdu nikde netvrdí, že má podruhé přijít ještě za života svých učedníků. Mluví o pokolení (řec. genea), což znamená klidně “lidstvo tohoto věku”, což lze klidně chápat jako “toto hříšné lidstvo až do skonání světa”. Srov. např. Mk 8,38. Výraz pokolení totiž označuje i např. určité časové období, ne nutně jednu generaci. Označovat Ježíše ze lži je tedy mimo, když jednak neznáte jeho vnitřní úmysly a když ani nerozumíte významu řeckých slov. …………….

  Podíváme-li se na život prvotních křesťanů, tak ten jasně svědčí o tom, že oni ten brzký příchod chápali naprosto jednoznačně. Teprve když Ježíš nepřišel, bylo nutno „jeho slova“ nově vyložit!
  To je jako s předpovědmi Svědků Jehovových, že Ježíš přijde – naposledy v r. 1914. Dle jejich výkladu skutečně přišel, ale (zatím) neviditelně!

 16. Sam

  https://buhpredsoudem.cz/#kniha-ke-stazeni
  Zatím jsem přečetl kapitolu 4 Existují UFO? Svádění satanovými anděly.
  Pohled na mimozemšťany je to skutečně svérázný… No přečtěte si to sami. Ta kniha snad může být dobrá pro toho, kdo chce zjistit, jak uvažují Adventisté sedmého dne. Je možné, že jsou o něco upřímnější a / nebo praštěnější, než katolíci… Ale před přečtením celé knihy nechci soudit.

  —————————–„To tedy znamená, že věříte, že existují mimozemšťané?“
  „Ano, ale ne tak, jak je známe ze sci-fi filmů. Myslím, že
  některá zjevení nejsou přelud a že tito návštěvníci skutečně
  nepocházejí z našeho světa. Podle Bible jsou andělé
  také do jisté míry mimozemšťané. Ale nejsou odkázáni
  na cestování nějakými podivnými létajícími stroji. Mohou
  být neviditelní, nebo na sebe mohou vzít viditelnou
  podobu.“
  „Když nemusejí létat žádnými stroji, co mají potom společného
  s UFO?“ zvídavě svraštila čelo.
  „Nejspíše jsou to andělé, kteří se připojili k satanovi
  – démoni,“ vysvětloval jsem. „Mají zvláštní schopnosti
  a mohou dělat věci, které si nedokážeme vysvětlit. Stejně
  jako andělé, kteří zůstali věrní.“
  „Tomu ale nerozumím: Když se zlí andělé mohou stát
  neviditelnými a nepotřebují k tomu žádné technické vymoženosti,
  proč by k nám přilétali v nějakých talířích?“
  30
  „Bible nám ukazuje, že zlé mocnosti mají veliký zájem
  nás oklamat, odvést od Boha a nechat zahynout.16 Proto si
  umím představit, že za některými nadpřirozenými úkazy
  stojí démoni.“———————

 17. toli

  @Sam
  Názor na UFO je u věřících velmi rozdílný, třeba u Jehovistů je to jednoznačně Satanovo mámení aby člověk odvrátil své myšlení od Boha a zabýval se mimozemšťany. Tedy Jehovisté věří že inteligentním životem je vybavena pouze tato planeta. Na kolik je to reálné ,při tom množství hvězd a jejich oběžnic posuď sám…
  Na druhou stranu katolický kněz nevylučuje existenci mimozemšťanů (dle údajného tvrzení Ježíše v bibli že má i jiné ovce…) , ale s tím že všichni mimozemšťané podléhají stejnému Bohu, tedy jeho katolické verzi, která je odvozena d působení Ducha Svatého, tedy je ta jediná pravá….

 18. Hzfjufdvjuf

  Na ateistech mi vždy přišlo vtipné kolik času a energie věnují tomu, aby ostatní přesvědčili, že Bůh není. Je to nutné, když neni??

 19. toli

  @Ht…..
  Na křesťanech je vtipné kolik času věnují evangelizaci. Je to nutné když Bůh není ? Řekl bych že je, náboženství potřebuje neustálý přísun užitečných idiotů, bez jejich peněz a bez jejich vlivu by nepřežilo.

 20. Marek

  Hzf…
  Bůh zejména v katolickém (v jiných to není o moc lepší) podání dal lidem tzv. svobodnou vůli, neboli se jim do života nemontuje. Ovšem asi tak s miliardou vyjímek, který katolíci velmi rádi připomínají a zdůrazňují. Zdaleka nejmorbidnější na tom ovšem je, že ti lidi se mu obecně moc nepovedli (přesto, že je ve svý dokonalosti stvořil k obrazu svému). Nejprve je musel vypovodňovat, pak měli zase na kahánku, a tak se musel uspořádat golgotskej podnik. Asi tím nezasahoval do tý vůle. (Já jako dítě šláp do mraveniště, a vůli mravenců taky do toho nemotal.) Ale k lepšímu to zase nevedlo, furt na něj dlabou, a mezi sebou jsou na sebe tak hnusný, že to snad ani není možný. Často tzv. ve jménu. Když v něj někdo věří, žije podle jeho pokynů, a právě jemu se stanou ty nejukrutnější věci, tak je to, že se mu to „potom“ celý vynahradí, anebo o tom, že pokud by snad měl existovat, tak na lidi zvysoka sejří? Není ta první verze trošinku jen, že lidi se k tomu „potom“ jen utíkají? A tím pádem ani na ně nikdo nesejří, protože nemá kdo? Pozn., pokud by tu někdo chtěl operovat s tou vymazlíčkovanou „neprozřetelností“, tak jako sori, ale ať jde do neprozřetelna…
  Jako, jestli je, nebo není to „potom“, to se nedá dokázat. To je neprůstřelnej argument. Ale podobně neprůstřelný je mý tvrzení, že možná, opakuju možná, když nastane to „potom“, tak lidi nejsou dušičky v košilkách, ale opálený borci v plavkách, a zbytek věčnosti nedělaj nic jinýho, než hrají beach voleyball. Bez rozdílu, jestli byl někdo na světě hodnej, nebo zlobivej. A nemůžou si vybrat, prostě furt musej hrát. Taky můžou do skonání věků všichni jezdit dokola F jedničku, vokopávat zahrádku, nebo sexovat. Nebo nedělat nic, jen být naložený v rosolu. Nedá se to totiž, podobně jako to blažený patření, dokázat, ale pouze tomu věřit. Věření tomu potenciálnímu patření na entitu lineárně ubývá, zvláště tady v Česku. Jediným důvodem je co? Výchova dorostu. Ale jak to, že když není žákovská a dorostenecká základna, tak starej entita chřadne? Na tom by to přece záviset nemělo. Nebo ani nezávisí, jen si lidi prostě zase koledujou o průšvih, protože nechtěj „poznat svého Pána“? Hm, asi…

  No, a narozdíl od evangelizovačů tomu ti ateisti zas tolik úsilí nevěnují, na to toli naráží docela trefně. Jen coby nevěřící (nikoli věřící nějakýmu opaku) vysvětlují, proč k nějaký tý entitě ten vztah nemají, a kladou u toho věřícím otázky, u kterých, pokud bych taky byl věřící, bych se taky pravidelně na@rával. Jak moc to je vtipné, to záleží na tom, jak se to celý podává, a spíš, než nutné, bych použil slova vhodné a potřebné.

 21. Sam

  Cituji: ————–Shrneme-li stručně obsah knihy, křesťan potká v letadle paní, která nevěří v Boha a během několikahodinového letu ji postupně konvertuje ke křesťanství. —————-

  Jo, paní dále řekne: „Ne, v Boha nevěřím,“ opakovala pomalu a po krátké
  přestávce dodala: „…spíše na nějakého strážného anděla –
  ale ne v Boha.“
  „Víte, jako dítě jsem byla svými rodiči vychovávána podle
  křesťanských zásad (!!!) a navštěvovala jsem hodiny náboženství.(…)“

  Té paní je asi tak 60 let, kniha byla vydaná v německém originále roku 2005, takže paní se narodila asi roku 1945. Vyrůstala v době, kdy chodil do kostela asi každý.
  Ta paní je hrozně snadnej cíl pro konvertování, protože je to spíše spící křesťanka, než pořádná ateistka. Škoda, že místo ní tam nebyl nějaký 30 letý chlap s dobrým vzděláním, který NEBYL v dětství vychován ke křesťanství. Nejlépe nějaký přesvědčený ateista, který je ale trochu seznámen s Biblí, světovými náboženstvími a VÍ, proč je ateistou.

  Zatím jsem se prokousal ke kapitole 11 – Více než operace krásy – Zmrtvýchvstání věřících. Už se to zvrhává v hard fantasy literaturu. Jsem zvědav, zdali se někdy autor bude věnovat otázce, proč si ze všech náboženství vybrat zrovna křesťanství. Je tak narychlo jsem to projel a tato otázka se asi raději neřeší vůbec.
  V kapitole 20 Co dál? se od chlapíka dozvíme: „(…)Nejlepší by samozřejmě bylo, kdybyste se připojila k nějakému společenství křesťanů, ve kterém se studuje Bible a hovoří se o ní.“
  Ale pak nenápadně dodá bez bližšího zdůvodnění:
  „Církev, ke které patřím (Samova pozn.: Adventisté sedmého dne), je zastoupená také v Düsseldorfu. Rád vám zašlu adresu.“
  Asi teda otevřeně netvrdí, že ostatní křesťanské církve jsou vyloženě blbé, mylné a nevhodné.
  Jo a nepřehlédněte další srandovní knihu Achillovy paty evoluce. Někde si ji vygooglujte.

 22. Marek

  Tak jsem to dotáh po třetí kapitolu. Dál na to nemám morální sílu.

  Jako první vyrukoval s tím, že jsou ty „skutečně důležité otázky, na který nemáme odpovědi“. Ale co to je to skutečně důležitý? Pro koho je důležitý spekulovat, jestli nás někdo stvořil, všechno tu šéfuje a rozhoduje? A před kým by jeden teda měl mít tu úctu?
  No, důležitý je to kromě autora pro ty, kdo byli indoktrinováni vírou. Především v dětství. Můj odhad – více, než 99,9% bylo v dětství. Více proto, že jsou-li na světě např. dvě miliardy křesťanů, lhostejno, zda skutečně věřících, pak 0,1% z nich je dva miliony. Nechce se mi věřit, že na světě aktuálně je dva miliony lidí, kteří uvěřili v dospělém věku nějakým „uvědoměním si“. A otázkou taky je, kolik křesťanů (ostatní náboženství nechci hodnotit nijak) z toho uvedeného počtu je čistě formálních, a kteří si takový otázky nekladou.
  „Nekladoucí si“ křesťané patří k těm ostatním, kteří si podobné otázky teda sice kladou, ale naprosto jinak. Jak vznikl vesmír, jak život, to jistě ano, ovšem racionálně (možná jsem podivín, ale takovýho mě neznalost vzniku života nedělá nějak silně neklidným, či dotíravě odpovědi hledajícím 🙂 ). Přítomnost jakéhokoli kouzla je u toho vyloučena, resp. pravděpodobnost takového jevu je umístěna limitně se blížící nule. A jaké že kouzlo? No vždyť přece starej entita je naprosto nefalšovanej kouzelník. Zamumlal přece podle věřících několik zaklínadel, a celý to tu těmi zaklínadly tzv. „stvořil“, neboli vykouzlil. Stvořit a vykouzlit, to jsou zde pouhý synonyma. A pak se těch kouzel ještě měl nadělat něurekom.
  Přesvědčit jakéhokoli aspoň trochu uvažujícího dospělého nevěřícího, aby se stal věřícím, je mimořádně raritní záležitost, tady se to koneckonců taky přihodilo jen beletristicky. Pro objektivitu, jednoho takového osobně znám. Od jeho tuším 37 let, když se potkáme, tak je samý hálelujá a hosana, ale dlužno říct, že byl poněkud „esoterickej“ už od mládí, a navíc jej nikdo neekumenizoval. Je to vlastně takovej selfchristianisedman… Bibli sice fakt umí skoro nazpaměť, ale do kostela by nevlez ani za zlatý prasátko. A navíc, i když je to jen konsekvence, je to Polák 🙂

  Jeho nezbytnou berličkou jsou ti andělé. Kdyby se bejval ptal mě, který na ně nevěřím, jen těžko by mohl pokračovat, že proč na ně teda jo, ale na starýho entitu ne. Že k tomu musím mít nějaké důvody. Bylo by to ne v poloze, proč já nevěřím, ale proč on ano. Když v něco věří, tak ty důvody musí mít on. Já k nevěření v něco takového žádný předkládat nemusím. Neboli, celá knižní koncepce by se tím rozpadla hned na začátku, a musel by se o mě pokoušet jinak. Kdy by mu ovšem pušný prach došel hned po pár prvních slovech.

  Druhou berličkou je to tzv. „nepochopení“ té svobodné vůle. To je pro přesvědčovače vůbec argument argumentů. Ta paní mu tam klade – v poloze teoretické existence entity – svý otázky o tom, proč má teda ten entita být tak super vymazlenej borec, když obecně nechá lidi, svý miláčky, tak trpět. Já bych je položil trochu jinak. Právě s odkazem na tu vypichovanou svobodnou vůli. Proč nechá trpět ty, kteří jsou si jistí právě tím, že ze svý svobodný vůle jej budou milovat, a chovat se přesně, jak on chce. Právě to je totiž systematická entitova zrada na svejch věřících. Prostě nechává svý lidi ve štychu tam, kde se na něj spoléhají. Znovu – dal lidem tu svobodnou vůli, kdy jedni toho „zneužili“. Ale jiní (zde lhostejno, že jim v dětství natlačili tu víru do hlavy, protože tady jde o to kvalitativní, tzn. pro- a protientitový oddělení) naopak z tý svobodný vůle se z něj můžou po@rat. O ty konkrétně jde. A přesto se jim v životě dějí takový věci, že starej Lot to ve srovnání s tím měl ještě dobrý. Ostatně, starej Lot coby rádoby důkazovej exemplář toho, jak se takzvaně vyplatí zůstat entitě věrnej, je prostě „biblickej“. Ke všemu starozákonní. Takže extrapolovanej naprosto mimo realitu. Prostě, nechť si autor všechny ty „volní“ vysvětlovačky o mladým Světlonoši, jak se vzbouřil a jak lidi svádí, a jak starej entita s tím kvůli tomu svýmu závazku poskytnutí tý vůle nemůže, a proto ani nechce nic dělat, vetkne do špic. Včetně toho tzv. Posledního soudu. A není to žádný „nepochopení“ (další, vedle té vůle velmi vymazlený argumentíček, který se oba dají dle potřeb ohejbat kam potřebno a kolikrát potřebno) úmyslů, protože když poctivě věřící a dle toho žijící bigoš stráví x let či desítek let v těžkým průšvihu, který jej duševně i fyzicky hódně bolí, tak to se svobodnou vůlí nemá nic společnýho. Naprosto nic. Včetně tý výhovorky, že pak se mu to (asi, možná, musí se v to doufat) všecko vynahradí tím blaženým patřením. Na to je to až moc dlouhej a tvrdej „pozemskej“ zážitek.

  Další kapitoly už číst fakt nebudu, protože pochybuju o tom, že by se na tak nepodařeným základu mohlo něco přečtení hodnýho tam vyskytovat. Spíš se „obávám“, že tam budou ještě náramnější heftíčky…

 23. Marek

  Aha, už mi uběh čas, a teprve jsem si všimnul, že tam mám dvě nepochopení. Takže to druhé má být nevyzpytatelnost. Takové to, že my jako houby víme, co von zamejšlí. Neumíme si porovnat krátkost pozemského bytí vůči věčnosti, a že i když by někdo mimořádně poslušný měl celý život mimořádnou pakárnu, tak to pozdější „tamto“ mu to celé vynahradí.
  K tomu teda ještě doplněk, o žádným vynahrazování není, a nikde ani nebyla řeč. Jít do nebíčka je sice zásluhový, ale v podmínkách nikde není ani slovo, že díky naprosto nekonkrétní svobodný vůli výrobce neposkytuje záruku zamezení eventuálního celoživotního mučeníčka

 24. toli

  @Marek
  Jeho nezbytnou berličkou jsou ti andělé. Kdyby se bejval ptal mě, který na ně nevěřím, jen těžko by mohl pokračovat, že proč na ně teda jo, ale na starýho entitu ne.

  Dle katolické (a možná i jiných) teologií se ze světců v nebi stanou andělé, budou dokonale očištění od hříchů, a dokonale očištění od vlastní osobnosti a vlastní vůle, tedy pouhými nástroji Boha…

 25. toli

  @Marek
  K tomu teda ještě doplněk, o žádným vynahrazování není, a nikde ani nebyla řeč. Jít do nebíčka je sice zásluhový, ale v podmínkách nikde není ani slovo, že díky naprosto nekonkrétní svobodný vůli výrobce neposkytuje záruku zamezení eventuálního celoživotního mučeníčka

  Však nevím zda to víš, ale ŘKC je oficiálně s.r.o. a to nejen pozemsky ale i nebesky. To znamená že neručí za spásu i přes dodržení všech podmínek a nařízení které skrze ní Bůh na věřící klade.

 26. Marek

  Což toli s těmi anděly znamená, že anděl samozřejmě není jen tak nějakej obyčejnej bigoš. Jeden by na jednu stranu moh říct (i pasažér to říká), že pravověrnej anděl je náramnej borec, ale ve skutečnosti to je mnohem bezcennější bigoš, než jsou obyčejní bigoši. Vyložená nicka. Což vyplývá poměrně jednoznačně z toho, jak to celý interpretuje ten duševně kvalitnější pasažér.

  Nejprve k té bezhříchovosti. Jako, světec, který pro překouzlení na anděla je očištěn od hříchů…, no, sice tím pak leze do zelí mladýmu, ale budiž. A světec nesvětec, ale na hrbu má ten dědičný hřích, přes což nejede vlak. Nejede, tam je to podle tvrzení všech, co tomu rozuměj, hotová věc. Nebo teda jede, a to přes pokřtění…, vlastně, sotva jsme začali, tak jsme u tý základní hříchopášný a hříchomycí disrezonance… (tady mě napadá, že něco podobnýho je to dnes s covidem, kterej nemůžeš, ale můžeš dostat, kde se ovšem podle skutečných odborníků jedná o chybnou interpretaci, kde oni vysvětlují, že ve skutečnosti jej nemůžeš, ale můžeš dostat, avšak někdy dojde k situacím, kdy jej můžeš, ale nemůžeš dostat, ale spíš můžeš, kdy mnozí ne). Teda, nebo, já jsem de facto jen ten duševně míň kvalitní, a vždycky jsem byl, tak třeba kvůli tomu v tom mám binec. Ale ty jsi toli svýho času kvalitní bejval, tak bys moh vědět, jak to teda tam je? I pár dalších tu svýho času bejvalo kvalitních, ti by to ev. taky mohli vědět. To je vlastně způsob, jak řešit neřešitelný problém, jinými slovy rozseknutí nerozseknutelného.
  Rozumím doufám správně, že aby se jeden toho strašlivýho hříchu zbavil, a pak vůbec moh být připuštěn k patření, tak se musí nechat umejt? (umejt – viz sérka Last Kingdom, kde se zvědavý viking ptá, a taky komentuje, jak probíhá křest 🙂 ) Takhle je to přece namodifikováno, protože jinak by se k tomu patření nikdo neměl jak probourat – tak si to teda, podle toho, co jsem se dočet, vykládám. A u takovýho světce už tuplem, u světce je totiž nemyslytelný, že by snad nebyl umytej.
  Mmch, jsou nějací světci, co pochází z dob, kdy se ještě nemylo? Ta otázka proto, že přece limbuseček se udělal nejen pro nekřtěný děti, ale i pro tyhle borce. Ale na druhou stranu, limbuseček zase není plnohodnotný nebíčko. To je tak zamotaný…
  No, ale tou mojí teoretickou otázkou je, kolika dalších hříchů se takovej světec v tom svým svatým žití může napáchat Kromě toho pevně přišitýho, co se umeje. Jako, jeden sice hřeší jak divej, aniž by si to vůbec uvědomoval, což jsem zjistil v těch odkazech, co sem jsou dávány zejména Hraničářem. Ale světec, u toho by jeden předpokládal, že toho snad až tolik nenahřeší, ne? Např. když třeba potká nějakej sličnej objekt, kde by se ev. mohlo téměř smrtelně hřešit myšlenkou, či dokonce přemísťováním krve, tak si ihned pohotově omotá kolem nějaký citlivý části ostnatej drát. To von pro jistotu nosí s sebou. Nebo si hned začne představovat, jak nějakej svatej byl stahován z kůže, a paralelně u toho vopejkanej zaživa. To jej pak hned přejdou hřešivý roupy. Taky žere chrousty, aby nezhřešil tím, že mu to chutná, a tak. Prostě, pokaždý použije nějakou duševně či tělesně krásnou antihřešící techniku, aby náhodou netohleto, a neměl to pak vejš zbytečně polepený. Nebo, když už jde o zkušenýho světce, tak ten už se ani nemusí omotávat, protože ten už v sobě dávno nějaký pokusy o hřešení umlátil.
  I když, protože u víry pokaždé platí všemožný verze (a je proto nutný, aby se to bigoši řádně vyhermeneutikovalo, díky čemuž to pak má ve sežvejkatelný podobě), tak když přijde na věc, i ten nejzkušenější světec je hříšnej. Je, i kdyby bejval i nevědomky proved sebemenší pitomost. To zas jo, to se musí uznat, že co do hřešení to starej entita má bezpečně vobšancovaný. Nakonec, tuhle jsem v nějakým odkaze čet, že zdaleka nejprůserovější hřích je právě to, když si bigoš o sobě myslí, že je na tom s hříchama ok. To je totiž vopovážlivý spoléhání, kdy takovou bezostyšnost ke všemu způsobil starej satanáš!
  To já ale jen tak spekuluju, kolik práce entitovi dá to odhřešování světce. Jako, že tam by to už skoro mělo být samo sebou. I když, jemu pochopitelně stačí lusknout prstem, a jehňátko je v tu ránu jak ze sériovýho hříšníka, tak ze světeckýho předpolojehňátka. Tam je prostě všude nějaký „i když“.
  Ale ať se do toho nezamotám, takový hřešeničko je prostě děsně tenkej led, nakonec, jedinej bezpečně doložitelnej je mladej entita, že jo. To každej ví. To mu s těmi anděli vlastně tam roste konkurence (další „i když“, to je fakt hrozný…).

  Ale k té andělské nicotnosti. I ten nejprachmizernější bigoš vyfás tu vůli, bez který se to neobejde. Mizernost z pohledu entity, kde se to měří podle stupně odvrácenosti od něj, způsobený svobodnou vůlí.
  To odvrácení je jí způsobeno, přestože (neboli – i když – !!!, zase jedno!!!) ve skutečnosti byl mizera omámen zlými silami, tzn. nešlo u něj až tak o tu vůli, jako spíš, že na něj byl spáchán podlej trik. Takže mizera vlastně za to až tolik nemoh. Nebo teda, stejně (i když!!!!!) moh, protože…, no, prostě, bigoš to v tomhle opravdu nemá jednoduchý. Ono vůbec, jakmile bigoš jde do víry, tak to není žádná legrace! Tam je to samý i když!
  Vlastně totožná situace, jako u zlých sil, když si důchodce koupí smaltovanej hrnec za dvacet sedm tisíc. To jsem taky viděl na nějakým náboženským webíčku, jak tam alegoricky popisovali, co jsou ty satanášové zač. Sice ty důchodci jsou tam nevinný oběti, ale když na věc přijde, takovej důchodce se sice na to může vymlouvat, ale měl vůli? Měl! Klidně si bejval moh koupit ten hrnec jinde levněji! Neměl podlehnout hrncosatanášskýmu mámení! I samotnej kvalitní pasažér to podobně vysvětluje! Já to pořád říkám, že s i když není žádná pr…, tohleto! Legrace!
  A kde mizera, což je vod entity moc hezký (a což pasažér, na něhož se právoplatně pořád odvolávám, taky potvrzuje), však i tak nepřestává bejt milován. A co všecko kvůli tomu starej entita nemůže dělat, protože děsně dbá na svý slovo – poskytnutí svobodný vůle, to pasažér tam tý spolucestující tlačí do hlavy nejmíň půlku letu.
  No, a najednou, tu máš čerte kropáč. Tu máš teda anděli kropáč. Žádná vůle! Světec před tím překouzlením jí aspoň trochu měl, a najednou má houbeles. Samotnej entita, co jinak kolem toho má tolik všemožnejch brikulí, mu ji vodkouzlil…

  Ale počkat, teď si uvědomuju… Kurnik, já bych to celé vlastně asi možná měl vymazat…, poslyš, toli neměl by si pasažér tohle jít prokonzultovat s katolickou teologií? Jak to s tou vůlí u těch andělů dovopravdy funguje? Celou třetí kapitolu (a možná i někde dál, což už jsem nečet) láduje kvalitní pasažér do tý ženský, jak to Lucifer s pár ostatními anděli celý zvrzal, a to právě kvůli tomu, že se z vlastní vůle rozhod dělat starýmu konkurenci. A právě kvůli tomu se pak z nich staly to hrozný rohatý ludry, co se ze svý svobodný vůle snažej každýmu bigoši rozmontovat jeho svobodněvolní hlavu. Jako, pokud to máš bezpečně ověřeno, že podle katolický teologie udělá starej ze světce anděla – nevolního robota, a že je to naprosto směroplatný, tak se tím pádem pasažér naprosto znemožnil. Celý to doplet. Je tu teda ještě verze b), že pasažér to má dobře, a celý to dopletla katolická teoška. Pak jsou teda ještě verze c), kdy, jak je standardem, platí obě ty možnosti, a d), že jsi v kostele nedával pozor 🙂 . No, ale možná je i verze e), že jedni andělé to s vůlí maj tak, a ty druhý, později vyrobený ze světců, zas jinak. Nezbývá nám, než souhlasit s pasažérem, že čím hlouběji se o tom všem uvažuje, tím průzračnější logiku pak ten, kdo je chápavej, v tom nalezne…
  Ách jo… toli, při všech svatejch, buď tý boží dobroty, a ještě jednou to pro jistotu vočekuj. Copak takhle to může bejt, když to takhle nemůže bejt? Jak by pak k tomu bejval chudák pasažér přišel, kdyby se zjistilo, že ve skutečnosti to sice celý myslel dobře, ale že v tom má takovej binec? A jak by k tomu přišla ta spolucestující, kdyby se zjistilo, že jí to celý, sice v tom dobrým oumyslu, ale nafejkoval???

 27. toli

  @Marek
  Andělé mají svou vůli která však je v naprostém souladu s Boží vůlí. Satan a jeho druzi prokázali svou vlastní svobodnou vůli čímž se dostali do konfliktu s Bohem a tak byli z nebe vyhozeni.
  Ono záleží jak na to nazíráš, takže někdo tvrdí že andělé mají svobodnou vůli která je však v naprostém souladu s Boží vůlí. To je vlastně ideál církve, člověk bez sebemenšího zbytku svého ega.(Křesťané rádi říkají že nemusí nic, ale chtějí, takže výrazný rozdíl mezi nucením (muset) a chtěním . No a potom jsou lidé (třeba já) kteří tvrdí že andělé (pokud by existovali ) jsou jen takové slaboduché loutky bez špetky já a tím pádem bez špetky svobody, pouze boží nástroje…

 28. toli

  @Marek
  Můj názor je ten že svobodná vůle je iluze. Ve skutečnosti za tebe rozhoduje soubor vlastností které máš a pak také výchova a již prožité zkušenosti. Každý člověk s kterým si v životě vstoupil do nějaké interakce tě nějakým způsobem ovlivnil a poznamenal, takže to čemu se běžně říká svobodná vůle je ve skutečnosti jednání podle předem daných schémat ,které si člověk ani neuvědomuje.

 29. Marek

  Jako, mít toli svobodnou vůli, která je v naprostém souladu s entiťáckou, to je přece jasnej oxymoron. Já bych jinak tomu řek pytlovina, ale takhle to líp zní. Jako, že jsem asi studovanej. Von, jak všichni vědí, je totiž tak nevytento, že to snad ani není možný. Jako, nevyzpytatelnej, že to snad ani není možný. Toho neprokoukne možná ani samotnej svob. UniversalDr. Halík, jakou má vůli, natožpak tihle motejlové. Takže, poslyš, že ty jsi nakonec v tom kostele přece jen chytal mouchy? 🙂

  Jednoduše to bude tak, že platí to za c). Čili, že platí i to, že ji mají, i že ji nemají. Nebo, že někdy jo, a někdy ne, podle toho, aby to pak bylo stejně logický, jako všechny ostatní věci. Teologové si přece vždycky děsně dávaj bacha, aby se jim to mezi sebou nemlátilo. Aby jim to nešlo proti sobě, a někdo si pak třeba nemyslel, že je snad nachytal na hruškách. To céčko je proto optimální, protože nejde proti sobě, ale vedle sebe. A jak jsme si přeci připomněli, starej entita je stejně tak děsně nevyzpytatelnej, že i v tý teošce je všechno jen vodhadnutý…

 30. Pikantnosti z Bible

  – Bůh stvořil Zemi a „bylo to dobré“ (Genesis). Tak dobré, že Bůh zničí komplet celou Zemi (Zjevení), jen kvůli jablku a Adamovi.
  – Bůh je láska a atd…..ale Bůh se chlubí, že stvořil Dobro a Zlo (Izaijaš 45,7)
  – jedním ze Synů Božích je Satan (Job) a Satan je Pánem tohoto světa (NZ)
  – Bůh vytvořil hřích a nabídl jej skrze hada Adamovi, který byl stvořen bez hříchu a nevěděl, co je dobré a co zlé. A Adam zhřešil, ač zhřešit logicky nemohl, když nevinný kousal do jablka
  – výsledkem toho byla smrt lidí a dědičný hřích
  – triumfem je poslání Syna svým Otcem na smrt za Otcův hřích s Adamem
  – Kristus léčil nemocné, křísil mrtvé – bohužel tito lidé museli poté opět zemřít, často více nemocní
  – Kristus zemřel a vstal z mrtvých, a to je vše. Nic se nezměnilo, hřích, bolest, smrt je tady pořád stejná. Jen na Krista čekáme už 2000 let.
  – On je ta cesta, pravda a život a nikdo nepřichází k Otci než skrze něj…..takže nakonec skrze něj přijdu k Otci, který vytvořil hřích a zlo. A buď půjdu do ohnivého jezera nebo budu s Otcem, který mě ignoruje a posílá na nás zlo a Satana (Job), celou věčnost. Žádnou jinou volbu nemám.
  – údajně máme svobodou vůli……moje svobodná vůle skočila mým narozením a znovu ji možná nabydu zánikem své existence. Žádná svobodná vůle neexistuje, toto je asi největší lež křesťanství.
  – křesťanství je extrémní způsob onanie, kdy si lidé permanentně lžou sami sobě

 31. Sam

  Tak už jsem přečetl celou knihu Bůh před soudem. Dá se to. V kapitole „13 3D kina v nebi Tisíc let a Boží soud“ se píše následující:
  ————————–„A zachránění?“
  „Země pro ně již nebude způsobilým bydlištěm. Ale Bůh má pro ně v nebi připravený nový Jeruzalém. V knize Zjevení se popisuje jako fantastické město se silnicemi ze zlata, obrovskými branami z jediné perly a vysokými zdmi z drahého kamení.134 Obzvláště působivá je však rozloha města: Je čtvercová s délkou jedné strany zhruba dva tisíce dvě stě dvacet kilometrů.“ „Jak to, že to tak přesně víte?“
  „Anděl dostal za úkol město přeměřit. (…)
  „No, tam se moc zachráněných nevejde.“
  „Ale jistě, že ano! Když to porovnáme s hustotou osídlení v Berlíně, tak se tam vejde přes dvacet miliard lidí!(…)
  „A co pak budeme celou tu věčnost dělat?“ „Existuje mnoho možností, o kterých nemáme ani tušení. Něco už jsem předtím zmínil. Představuji si to velice konkrétně. Například si chci hrát se lvy a jinými zvířaty, která jsou nyní divoká a nebezpečná. Tam budou mírumilovná a budou se živit spásáním trávy, říká Bible.145 Před potopou dokonce existovali létající dinosauři. Pokud budou i na nové zemi, rád bych se proletěl, tak jak to dnes
  vidíme v některých filmech.“ „To by na mě bylo moc nebezpečné.“
  „Nebojte se, nikdo vás k tomu nebude nutit. Já bych se
  ovšem svěřil spíše zvířeti s těmito vlastnostmi než lidskému letadlu. Ale určitě budeme moci cestovat i jinak. Možná, že se budeme moci skutečně někam teleportovat, jak se to dnes ukazuje v některých filmech.(…)
  ———————————————-
  Autor má úžasnou fantazii.
  Dost by mě zajímalo, jestli v tomto ráji bude existovat sex a rozmnožování lidí a zvířat. Potom dojde k přelidnění, ne??? Tato otázka není v knize zodpovězena ani položena.

 32. Sam

  V knize Bůh před soudem se asi 91 krát vyskytuje slovo SATAN. Asi je to pro adventisty důležitá postava. V knihách Marka Váchy na satana nepřijde řeč skoron nikdy, pokud vím… Diskutuje se tam všelicos, ale na něco se nedostane a paní Neumannovou ani nenapadne se na to zeptat… Takže v knize se neřeší (skoro) vůbec:
  1) Nekřesťanská náboženství. Ani na Islám nepřijde řeč.
  2) Různé křesťanské církve. Aspoň že lehká narážka proti katolíkům tam je, ale nic moc.
  3) Manželství, sex, homosexualita…
  4) Snad ani slavení soboty tam není.
  5) Nějaké bližší informace o Adventistech.
  6) Utrpení nezaviněné lidmi, jako jsou různé nemoci způsobené viry a bakteriemi, nebo také přírodní pohromy.
  7) Ježíš Kristus znal Starý Zákon. Proč teda sám nenapsal ani čárku a spoléhal na jakousi „tichou poštu“ mezi lidma a možná tak sepsání evangelií asi desítky let po své smrti na kříži?
  8) Co všecko dokáže satan? Stvořil něco? Třeba vibrio cholerae, virus eboly, yersinia pestis, mycobacterium tuberculosis, poliovirus nebo treponema pallidum? Nebo to stvořil Bůh? Pak mu pěkně děkuji.
  9) Proč člověk vypadá jako lehce vylepšený šimpanz učenlivý?
  10) Názor na evoluci, popř. její odmítnutí?
  11) Adam a Eva byli co? Neandrtálci? Homo Habilis? 🙂 🙂
  12) Homo Sapiens se vyvinul asi před 200 000 lety. Proč je na světě křesťanství jenom nějakých 2000 let???
  13) Stáří vesmiru a zeměkoule.

  No to by stačilo. Paní Neumannová v knize má mít 60 let, ale klade otázky jako sedmileté dítě, které neví o světě skoro nic.

 33. Tom

  v té knize Job vystupuje Bůh jako spolupachatel několikanásobné vraždy. Je deviantní, že toto někdo adoruje. Ale při bližším studiu Bible zjistíme, že tvůrcem zla je samotný Bůh, který na zlu a strachu postavil veškerou podstatu. Snad největší tragédií je zbytečná smrt Krista, který nám slibuje že jedině On nás přivede k Otci, tedy tvůrci zla. Je to smutné a deviantní zároveň. Jisté řešení by měl původní záměr, který navrhoval Markion ze Sinope. Ten říkal, že knihy dnes tvořící Starý Zákon nejsou boží slovo, že je to podvod, neslučitelný s myšlenkami Krista. Markion tvrdil, že Satan obelhal Židy a dal jim tyto starozákonní knihy. Bohužel byl Markion obviněn z hereze. Jinak Markion dal jako první popud na tvorbu Nového Zákona

  Jinak je škoda, že OSA ČR nemá svobodou diskuzi a příspěvky podléhají schválení

 34. toli

  @Sam
  Vidíš markantní rozdíl mezi adventisty a katolíky, kovaný katolík nikdy nevysloví jméno Satan. Oni věří že by vyslovením jeho jména na sebe přivolali jeho pozornost, takže většinou o něm mluví jako o tom zlém…..

 35. Marek

  Takže si to přece jen někteří (viz Sam, a asi i jiní) přečetli celé. Docela jim závidím, že to dali. Já se otevřeně přiznávám, že to nedám. Nebo teda, ne, že závidím, spíš je obdivuju, že na to maj nervy.

  Hezky si od tý knížky teda uteču k toliho odkazu na kaplana – ateistu.
  Tak teda, pro některý podkaplany není to zvolení hlavního kaplana, co je ateistou, překvapující. A líbí se jim, že protože je ateista, tak „chce udržovat otevřené komunikační linky mezi různými náboženstvími“. Tzn. mezi křesťany, židy, hinduisty, buddhisty, a ostatními náboženskými komunitami, jak to o kousek výše tam vyjmenovávají. Muslimy tam, nevím proč, nevyjmenovávají. Asi je maj v kolonce „ostatní“. No, a líbí se to konkrétně jedný podkaplance. Vzhledem k jejímu genderu (normálně bych řek pohlaví, ale dám tam ten gender, já byl admine už tak štvavej, viď 🙂 ) bych to na katolíky netip. Ostatní podkaplany tam nezmiňují. Jako, jak moc se jim to taky líbí. Mě osobně by zajímalo, skutečně zajímalo, jaký by k tomu měl upřímný a nezkreslený komentář každý z těch podkaplanů. Kolika z nich se to skutečně líbí, a kolika naopak se to nelíbí, a z jakých důvodů.
  Ono je vůbec zajímavý, že aby se sršni (snad kromě těch buddhistů) mezi sebou podle svých staletých zvyků tolik nežrali, tak to dají šéfovat ateistovi. Že by snad kvůli tomu, že je sice duševně míň kvalitní (na což by si pasažér jistě bejval došláp), a kdoví, jestli za to nepude do pekla (podle většiny těch náboženství), ale je jedinej, kdo je schopen se nějak domluvit se všemi? Specificky bych rád věděl, co by na to řek islámský „kaplan“. Hned po něm bych chtěl taky vědět, co na to katolický. Jako, jestli by si samým souhlasem taky mohli hlavu ukejvat.
  Nesnažím se teda tvářit, že jako jedinej jsem si toho povšim. Jako, že právě s ateistou se věřící mají šanci se domluvit mnohem líp, než s protivěřícími, i když je to z pohledu de facto všech náboženství ďaur proklatej nemytej. Že se s ním domluví aspoň na něčem. I když, ateisti jsou taky různí, například já bych tam toho kaplana dělat nemoh. Se mnou by se nedomluvili. Leda na tom, že teda jo, ale nedostanou na to ani kačku, a budou si to provozovat jen ve svejch chrámečcích. Tuhle jsem ale kdesi slyšel mluvit Hájka, to byste nevěřili, jaký jsou ti ateisti podle něj ludry. Já teda u toho nevěřil, co jsem to za ludru. Ten by možná hlasoval, že kaplanem má být jedině on. Protože tak to má byt. Tam bych asi řek, že by nebylo domlouvání ani bez peněz. A s eventuálním Bin Hájekinem už vůbec. Nebo teda, tam by to bylo za peníze jemu.
  Já si, coby ten ateista, kterej na to není dostatečně duševně kvalitní, ale spíš myslím, že ti podkaplani tam jsou děsný máčky, protože správně se měli těžce pohádat, a nezvolit nikoho (což je přirozeně děsný podsouvání, a jé, jak já bych rád, aby se sem odvážil nějakej duševně kvalitnější, nejlépe více, a každej odjinud, a vysvětlil mi, jak podsouvám, protože voni to přeci pokaždý myslej dobře, čehož je přeci ten ateista důkazem. I když by tam raději viděli nějakýho svýho, protože tak by to bylo spravedlivější.

  No, a v Améru je teda dnes jen ca 20% „nones“. Což, mezi námi, teda není moc povzbuzující. A mileniálů dokonce 40%, což už by mohlo znít optimističtěji. No, ale protože jsem ten štvavej 🙁 , tak si trošinku myslím, že ti američtí mileniáles si jednoduše našli jiný svatý grálečky. Třeba genderečky, menšinečky, a tak. A protože jsem ten (já si s tím poštváváním pokoj nedám, i když, tady bych vzhledem k tématu snad i trochu moh…) do sebe zahleděnej čecháček, jsem skutečně zvědav na výsledky letošního sčítání u nás. Kolik bude nones zejména u těch mileniálů. Myslím, že tak ca 95-8%. Ale samozřejmě se můžu mejlit, a třeba Karlova Univerzita si taky bude volit ze 40 podkaplanů (z nichž někteří dokonce maj i svý věřící) hlavního kaplana, co je bude koordinovat, a udržovat linky…

 36. Hraničář

  Sam
  21.08. 2021
  Té paní je asi tak 60 let, kniha byla vydaná v německém originále roku 2005, takže paní se narodila asi roku 1945. Vyrůstala v době, kdy chodil do kostela asi každý.
  Ta paní je hrozně snadnej cíl pro konvertování, protože je to spíše spící křesťanka, než pořádná ateistka. Škoda, že místo ní tam nebyl nějaký 30 letý chlap s dobrým vzděláním, který NEBYL v dětství vychován ke křesťanství. Nejlépe nějaký přesvědčený ateista, který je ale trochu seznámen s Biblí, světovými náboženstvími a VÍ, proč je ateistou. ………………………..

  Před léty mému kamarádovi zemřela manželka. 5 let se trápila s rakovinou jícnu (ji Dobrotivý trápil, protože v něj nevěřila. On sice rakovinou (u)trápil i věrného kard. Vlka, ale toho asi proto, aby ho mohl hned vzít do nebe). Kamarád, nevěřící, pak ale hledal nějakou útěchu a vysvětlení. A tak poctivě obešel všechny církve v Litvínově a vybral adventisty, kteří (prý) mu nejlépe vysvětlili, proč jeho milovaná Maruška musela tak trpět a umřít. Poctivě pod jejich vedením studoval Bibli a snažil se věřit. Ale po pár letech (si) přiznával, že mu to všechno připadá velice nelogické a pomalu s vírou končil.

 37. Hraničář

  Marek
  24.08. 2021
  Aha, už mi uběh čas, a teprve jsem si všimnul, že tam mám dvě nepochopení. Takže to druhé má být nevyzpytatelnost. Takové to, že my jako houby víme, co von zamejšlí. Neumíme si porovnat krátkost pozemského bytí vůči věčnosti, a že i když by někdo mimořádně poslušný měl celý život mimořádnou pakárnu, tak to pozdější “tamto” mu to celé vynahradí. ……………………………..

  Před léty jsem měl možnost „hodit řeč“ s jednou mimořádně dobrou a vzdělanou (MUDr.) katoličkou. A nadhodil jsem ji, proč Dobrotivý který stvořil celý Svět, tedy Vesmír, nechává umírat malé děti v Africe hladem, proč nestvoří ještě pár tun chleba. A ona? „Vy to vidíte z pohledu krátkého lidského života, ale musíte to posuzovat z hlediska věčnosti. Ty děti třebas zemřou v 5 letech hlady, ale pak budou celou věčnost v nebi.“

 38. toli

  @Tom

  Jinak je škoda, že OSA ČR nemá svobodou diskuzi a příspěvky podléhají schválení

  Už tady byla svobodná diskuze a neosvědčila se. Někteří ani neuměli diskutovat a někteří trolovali, uráželi, dehonestovali atakdále atakdále. Osobně jsem spokojený se současně nastavenými podmínkami.

 39. toli

  @Toli
  Jako, mít toli svobodnou vůli, která je v naprostém souladu s entiťáckou, to je přece jasnej oxymoron

  Já myslím že to oxymoron není. Máš svobodu rozhodnout se, třeba rozhodneš že tvá vůle má kopírovat tu Boží……tam žádný oxymoron nevidím.

 40. Tom

  Církev říká, že Bůh dal člověku svobodnou vůli. Z mého pohledu jediný kdo má svobodnou vůli je Bůh. Člověk nemůže mít svobodnou vůli, když nerozumí ničemu. Bůh je naproti tomu všemohoucí, vševědoucí a vševidoucí. Zná v každém okamžiku vše, věci které nastaly nebo nastaly. Může být kde chce, v místě, čase, tvaru. Člověk neví, co bude zítra. Člověk musí vždy volit z těch pár známých možností, u kterých nezná důsledky. Člověk nemůže se svobodně rozhodnout být na dvou místech zároveň, nemůže se vrátit v čase. Nemůže se svobodně rozhodnout nedýchat, naopak je otrokem metabolismu. Člověk se ani nemůže rozhodnout nenarodit se. Prostě člověk je otrokem Boha, podřízený Jeho zákonům. Svobodou vůli bych chápal, kdybych věděl, proč tu jsem, proč tu je prostor, čas, hmota, existence čehokoliv, proč vůbec něco probíhá, jaký to má smysl. Protože dle mě jediné co má smysl je teplota nula Kelvin, kdy se zastaví pohyb, zastaví se čas, nic se neděje a všechno je jasné.

 41. Haničář

  Tom
  30.08. 2021
  Jinak je škoda, že OSA ČR nemá svobodou diskuzi a příspěvky podléhají schválení …………………..

  V tom jsou čeští ateisté na úrovni českých křesťanů. Také nesnesou cizí svobodomyslné názory, jen ty svoje.

 42. Hraničář

  Na Christnetu vyšel nový příspěvek, Se vzděláním roste víra. S autorem jsem několikrát „zkřížil duchovní meče“ a tak mně nedalo, abych na něj soukromě, nejlem, nezareagoval. Na ChN mám totiž ban. A jsem zvědav, jak a zda vůbec, zareaguje.
  https://www.christnet.eu/clanky/6500/se_vzdelanim_roste_vira.url

  Ovšem racionálně podložené znalosti o nich jsou významným impulsem pro růst víry. ………………………………

  No, ale jen u lidí, kteří chtějí věřit

  O tom ještě dále, ovšem biblický imperativ je jednoznačný: neponecháš ve svém středu věštce či vyvolávače duchů. Už Pentateuch nás výslovně upozorňuje, že víra v jediného Boha, Stvořitele nebe i země, je kategoricky disjunktní s jakoukoli ezoterikou…………………….

  Zajisté toho katolického/křesťanského, že? Zkuste o tom přesvědčit třebas muslimy.

  Vždy si v těchto souvislostech vzpomenu na ThDr. Josefa Jirana, kněze, kterého komunistický režim vyhnal do dlouholetého exilu a který po návratu do rodného Písku opakovaně vystupoval proti povrchní sentimentální zbožnosti, o níž rezolutně prohlašoval, že je projevem primitivismu, avšak ne víry. ……………………..

  Vsadím se ovšem, že i on by odmítl zapojit se do diskuze na nějakém ateistickém webu, ale i třebas na Oslovi: https://www.osel.cz/8155-zeptejte-se-sveho-kneze-1-vznik-duse.html

  Zde je základ opravdové víry, nikoli fundamentalistické odmítání vědeckých poznatků – to vede v konečném důsledku k agresivitě, nesnášenlivosti, a pokud není fundamentalistická deformita korigována vzděláním, vede k násilí a krveprolití. ……………….

  Ach jo. Jak to, že po stovky let se mezi sebou mlátili vyznavači toho jednoho jediného pravého Boha? To, že se mezi sebou už nemlátí, není jejich zásluhou, ale zásluhou sekulární společnosti, která jim to už nedovolí. A jak to vypadá tam, kde sekulární společnost není, ale pevná víra v jednoho Boha Stvořitele, můžeme platicky vidět třebas v Afganistánu.

  Můžeme to pozorovat na intenzivních řepkových monokulturách, které mohou vypadat idylicky, ale jsou téměř bez života. …………

  Já jsem původně zemědělec. Vy si myslíte, že intenzivní obilné monokultury jsou plné života? Víte, že obilniny se u nás pěstují na 3x větší ploše než řepka, mnohem víc, než potřebujeme k obživě. Jen nejsou tak vidět, protože nekvetou žlutě.

  vidíme v mnoha vojenských újezdech mimořádné biotopy vzácných druhů, čehož důkazem je výskyt listonohů v tankodromech. Vidíme zde, že člověk je schopen v krajině udržovat mimořádnou biodiverzitu, pokud chce. …………………..

  Ach jo……………. Na to, že jste přírodovědec nemáte moc znalostí. Tamní mimořádná biodiverzita je daná tím, že v těch újezdech nežijí lidé a neobdělávají půdu. Naopak půda rozrytá tanky, drny rozházené výbuchy a spálené plochy tu mimořádnou biodiverzitu umožňují. Jenže to nemůžete dělat v krajině, kde musíte z hektaru získat 60q pšenice, abychom měli chleba.

  nesmírně hojný ptačí druh pokládaný za druh s neohrozitelnou populací byl náhle vystaven nikoli snahou přežít (srv. kapitolu z Exodu o křepelkách), ale bezuzdné chamtivosti a neomezené svévoli člověka zmíněnou odpovědnost postrádajícího – a výsledek je všeobecně znám, kdysi hojný ptačí druh byl kompletně vyhuben. ……………………..

  Víte, že poslední hejno holubů, které ve vánici zahynulo, mělo odhadem 2 miliony jedinců? Víte, že zubři v Evropě byly zachráněni z posledních 9 kusů, bernešky havajské ze 20 kusů, papouška kakapo se na NZ snaží zachránit z posledních 40 ks?

  zůstává tentýž morální apel – odpovědnost vůči stvoření, a tím vůči Stvořiteli. ………………………….

  Ovšem, v první řadě musíte toho Stvořitele, jako vědec, věrohodně doložit. Víte, že za tisíce let se to žádnému vědci doposud nepodařilo?

  většinou obhajují militantní antiteisté svou zdánlivou snahu o dobro, když se pozastavují například nad množstvím obětí různých katastrof a pod zdánlivým soucitem se pokoušejí oprávněnost víry relativizovat. Dnes ovšem víme, že za množství „přírodních“ katastrof si člověk může sám (záplavy, sucha, další extrémy) ………………………….

  Třebas cunami v Thajsku se 200 000 obětmi, výbuch Krakatoi, mory ve středověku, španělská chřipka před 100 lety, covid nyní ……… jistě ti lidé zemřeli po právu, určitě hřešili.

  a svádět svou vlastní nezodpovědnost na to, že „Stvořitel buď musel být fušer nebo nebýt vůbec“ (u vzdělaného člověka 21. století bych nečekal tak zkratovou generalizaci, nicméně vyskytuje se stále hojně),…………………………

  Na tyto argumenty věřícím kladu otázku, proč člověku Bůh ráčil stvořit pachové žlázy? Zjistil jste si někdy, jak smrdíte, když se pár dní neumyjete? Jaký odér má vaše manželka po pouhém jednom týdnu? Tchoř by proti ní byl navoněnej frajer.
  Zamyslel jste se někdy nad tím, proč Bůh ráčil smíchat ústrojí vylučovací s ústrojím rozmnožovacím? Poeticky řečeno, proč v jednom případě středem „zábavního parku“ vede „kanalizační rouru“ a ve druhém případě ten „zábavní park“ umístil mezi dvě „kanalizační výpustě“. Jestli to má být příkladem „Božské geniality“??

  a tam, kde dojdou racionální argumenty, dochází často k neoprávněnému předhazování odpovědnosti na jinou entitu………………….

  Jestliže Bůh vymyslel a stvořil Svět, tedy Vesmír, dal mu řád, zákony, stále na něj dohlíží, pak je zcela nepochybně plně odpovědný za to, co se v něm děje!

  Jsme ochotni přijmout azylanty ze seismicky aktivních oblastí? Nebo tu nechceme nikoho z „nekompatibilních kultur“ či „žádné migranty“ ……………………..

  Pane Bože – kolik milionů lidí byste do ČR chtěl přijmout? Stačilo by vám 10 milionů nebo byste chtěl i více??

  Ne nadarmo Židé zdůrazňují, že čas věnovaný modlitbě a čas věnovaný studiu jsou rovnocenné, ba mnohdy je čas věnovaný studiu hodnotnější. Víra a kultura starověkého Vyvoleného národa a vědecká vyspělost moderního Izraele jsou dvě strany téže mince. …………………………

  Vážně si myslíte, že vědecká vyspělost moderního Izraele je daná tím, že se Izraelci modlí? Byl jsem tam 2x, ano, většinou nosů jarmulky, ale jak nám průvodce říkal, naprostá většina Izraelců je sekulárních. Myslíte, že kdyby se všichni Izraelci stali ortodoxními Židy, že by Izrael nadále prosperoval a vůbec, existoval?? Víte vůbec, jak ti ortodoxní žijí? Dělají přesně to, co vychvalujete: Modlí se, studují Tóru a plodí děti! Žádné jiné vzdělání, žádná věda, žádná obrana!

  Přál bych si dožít se opravdu vyspělé církve oproštěné od obsedantního vyhledávání zázraků, církve postavené na úctě k životu ve všech jeho stadiích a formách, jak nám ukázal kupř. Albert Schweitzer. Teologie bývá označována spolu s filozofií za univerzální vědu (podle Anzenbacherova členění), a čím víc bude recipovat poznatky přírodních i společenských věd (které Anzenbacher označuje jako speciální), tím víc to vše povede k jejímu růstu. Teologie samotné i víry. …………………

  Teologie není věda! Teologie je filosofování o nějaké entitě, jejíž existenci se věřící marně snaží doložit. Teologie je dokazování kruhem.

  Znáte Roberta Antot Wilsona?

  https://www.henryho-prdel.cz

  Srdečně zdravím,

Komentáře nejsou povoleny.