Louis Farrakhan – žijící prorok černošského rasismu

Autor | 09.08. 2021

Pro ateistu je někdy docela složité představit si, jaký byl charakter a chování náboženských zakladatelů, jako byl prorok Mohamed a další. O to silnější dojem bývá ze současných náboženských vůdců, a to zvláště, pokud se nazývají proroky a mají okolo sebe komunitu oddaných uctívačů. Někteří z těchto vůdců a sektářů bývají spíš legrační než nebezpeční (vzpomeňme na libereckou “Kačenku”, která nosila zprávy od Archanděla Michaela), ale existují i tací, kteří svou krutostí a šílenstvím připomínají nejobávanější náboženské postavy minulosti. Jednou z těchto postav je také Louis Farrakhan, žijící prorok a předseda americké sekty Nation of Islam.

Farrakhan je příkladem náboženského vůdce, který nejen že vládne tvrdou rukou své sektě oddaných žáků, ale také ovlivňuje svět okolo sebe a je součástí některých kulturních proudů v současných Spojených státech. Farrakhan je de facto třetím vůdcem synkretistické sekty Nation of Islam, která vznikla na počátku 20. století a získala známost a oblibu v 60. – 70. letech v souvislosti s bojem za černošská práva.

Nation of islam je novodobou náboženskou organizací, která sice (jak název napovídá) odkazuje na islám a některé jeho tradiční směry, ale zároveň se ve všech ohledech od tradičního islámu odlišuje a kombinuje nejen křesťanské prvky, ale především černošský nacionalismus, ufologické tendence a velkou dávku sektářské demagogie.1 Louis Farrakhan je od 80. let nejen předsedou této organizace, ale především “svatým vůdcem”, který si vybudoval silný kult osobnosti a využívá ho k prosazování své ideologie.

Čemu Nation of islam vlastně věří? V podstatě jde černošský supremacistický spolek, který věří v rasovou nadřazenost černochů (potažmo lidí tmavé pleti) a jehož cílem je zničení vlivu “bílých lidí”.2 Teologie Nation of islam učí, že před několika desítkami tisíc let přiletěl na planetu Zemi černý mimozemšťan Alláh v kosmickém korábu. Ten v oblasti dnešní Mekky vytvořil první lidi (samozřejmě černé pleti) a následně opět odletěl do končin vesmíru. Nation of islam věří, že původ všeho zla se vztahuje k mytické osobě vědce Yakuba, který mnoho tisíc let před naším letopočtem pojal zlý plán na dominanci světa a začal ve speciální laboratoři vytvářet rasu, která bude nejen neskonale zlá, ale především schopná pomocí zákeřných metod ovládnout svět.3 Jak nejspíš už tušíte, tou zlou rasou, stvořenou eugenickými metodami pomocí strašlivých experimentů, jsou běloši. Od tohoto okamžiku podle věřících NOI začíná doba temna, kdy běloši unikli z laboratoří a postupně ovládli svět.4

Louis Farrakhan při setkání s tehdejším senátorem a pozdějším prezidentem USA Barackem Obamou, jehož střídavě nazýval “zachráncem černochů” a “otrokem Židů”.

Cílem Nation of islam a jeho členů je tedy návrat k původní harmonii, v níž není místo pro bílé jedince. Z toho důvodu Farrakhan a další vůdci kážou apokalyptická proroctví o tom, že “Bůh tuto Zemi vyčistí od zlovolné rasy satanů”. Cílem sekty je nejen se na tento okamžik připravit, ale především pracovat na opětovném příchodu Alláha, který je podle NOI smrtelným mimozemšťanem a podle některých i alteregem moderního zakladatele Nation of Islam.

Nation of islam získal na popularitě v době bojů za občanská práva, kdy mezi nejznámější členy této sekty patřil například Malcolm X (nebo boxer a aktivista Muhammad Alí).5 Právě Malcolm X byl jakýmsi násilným a rasistickým protikladem Martina Luthera Kinga, jenž je v našich končinách přeci jen známější a který chtěl práva černošského obyvatelstva vydobýt nenásilnými protesty. To bylo a je v příkrém rozporu s naukou Nation of islam, která je založena na rasové segregaci. To je i jedním z důvodů, proč NOI během své existence spolupracoval nejen s Ku-Klux Klanem, ale také s neonacistickými organizacemi a fankluby Adolfa Hitlera.6 7 8

Na konci 70. let došlo v hnutí NOI k velkému rozkolu, kdy část věřících odešla k sunnitskému islámu, zatímco druhá část se radikalizovala a spojila pod vedením Louise Farrakhana. Právě on dal hnutí nový směr a začal agresivní kampaň proti odpadlíkům této sekty, což se stalo osudným například výše zmíněnému Malcolmu X, jenž byl zavražděn členy NOI za kritiku vůdce tohoto hnutí.9

Louis Farrakhan a Muammar Kaddáfí

Farrakhan začal v 80. letech kampaň na podporu Nation of islam. Vytvořil si mocné spojence (například libyjského diktátora Muammara Kaddáfího 10, ale i mnohé další africké vůdce) a začal své členy vybízet k násilnému povstání proti bělošské nadvládě. V dobách své “slávy” byli členové vybízení, aby vraždili bílé policisty, a Farrakhan se hrdě hlásil k tomu, že NOI je “americkým Hizballáhem” (Hizballáh je libanonská teroristická organizace).11 12 NOI také založilo tzv. “Ovoce islámu”, neboli paramilitární organizaci pro mládež a dospělé, kde se členové učili (a učí) bojovat a být “džihádisty Nation of islam”. V souvislosti s těmito ozbrojenými snahami je také důležité zmínit řadu vrahů a teroristů, kteří v USA páchali útoky a hlásili se k NOI (a nejen hlásili, ale zastávali i významné funkce).

Vše vyvrcholilo na počátku 90. let, kdy zástupci NOI vydali “fatwu” proti všem bělochům v Jihoafrické republice a vzkázali jim, že pokud během několika dní neodejdou z JAR, budou zavražděni.13 Tento moment se stal jakýmsi zlomem, kdy americká veřejnost a úřady jasně daly najevo, že takové směřování NOI není možné tolerovat. Došlo sice k sérii zatýkání, ale samotný Farrakhan zůstal na svobodě. Od tohoto okamžiku začal Nation of islam působit v undergroundu a vůdci včetně Farrakhana pozměnili svou rétoriku, aby neobsahovala explicitní výhružky proti bělošským obyvatelům USA.

To však neznamenalo konec Nation of islam, spíš jeho skrytou transformaci, jejíž výsledky můžeme spatřovat i nyní. Farrakhan začal vytvářet síť spřátelených osobností z oblasti umění (zvláště hudby), politiky a aktivismu. Mezi nejznámější členy a podporovatele NOI v době milénia patřil například Snoop Dog nebo Ice Cube.14

Louis Farrakhan se svým duchovním stoupencem, rapperem Ice Cube

Farrakhan si vytvořil síť, skrze níž své následovníky zahlcoval kázáními, které připomínají již klasické představy moderních sekt. Proslulé je například Farrakhanovo kázání, při němž popisoval, jak jej navštívil kosmický koráb, do něhož vstoupil a spatřil v něm nejen mimozemského Alláha, ale také vzkříšeného zakladatele NOI.15 Od 90. let také narůstá míra antisemitismu ve Farrakhanovo učení, které nově formulovalo, že “zlovolná satanská rasa bělochů” je pouze nástrojem Židů, kteří jsou nejúhlavnějším nepřítelem černošského lidu.16 Tento antisemitismus pomohl NOI navázat mocná spojenectví nejen s již zmíněnými neonacisty, ale také mnohými diktátory Blízkého východu (vzpomeňme například na Ahmadínežáda, prezidenta Íránu, který byl nejspíš nejproslulejším islámským antisemitou 21.století).17 Do této ideologické transformace můžeme zařadit i Farrakhanovy výroky typu: “Adolf Hitler byl skvělý muž” a podobně.18

Od poloviny 90. let se Farrakhan začíná opět zaměřovat na občanský aktivismus. V roce 1995 zorganizoval proslulý Million Men March, který se stal jakýmsi odrazovým můstek pro jeho pozdější projekty. Až do nedávné doby patřily k Farrakhanovým hlavním propagandistickým událostem svátky Spasitele (“Saviour’s day – v překladu den Spasitele – přičemž spasitelem není pochopitelně míněn Ježíš, ale zakladatel NOI). A právě Farrakhanova nenávistná kázání na každoročních oslavách Saviour’s day jsou místem, kde se setkávají různé vlivné (černošské) osobnosti USA a provolávají slávu tomuto rasistickému prorokovi.

Louis Farrakhan jako duchovní vůdce řady amerických rapperů a hudebníků

Právě účast na oslavách NOI a veřejná podpora Farrakhana se po roce 2000 stává kontroverzním tématem, které rezonuje v americké společnosti. Uveďme několik příkladů, které hovoří samy za sebe. Krátce po zvolení Donalda Trumpa prezidentem USA byl feministickými hnutími svolán tzv. Women’s March, neboli ženský pochod na Washington. Jeho cílem bylo nejen vyjádřit nesouhlas se šovinistickou rétorikou Donalda Trumpa, ale také podpora hnutí Me too a jeho dalších podob.

Organizátorka Women’s March Tamika Mallory na force ze setkání s Louisem Farrakhanem. Navštívila jeho kázání a na Instagramu jej ohodnotila jako “největší osobnost všech dob”. Spojení s Farrakhanem měly i další organizátorky Women’s March jako Linda Sarsour a Carmen Perez.

Women’s March byl velkolepou událostí, ale jeho slávu narušily kontroverze, když se zjistilo, že několik hlavních organizátorek této události patří k oddaným žačkám Louise Farrakhana.19 Samozřejmě byly nuceny ze svých pozic ve Women’s March odstoupit, ale tato událost nám ukazuje mnohé o taktikách sektáře Farrakhana, který sám propaguje šovinistické (a homofobní) názory, ale především byl podporovatelem Donalda Trumpa (jehož velebil za to, že “se jako jediný nebojí Židů”).20 I zde se opět ukazuje, jak úzce černý rasismus spolupracuje s bílým rasismem, a jak obratně Farrakhan dokáže na prominentní místa dosazovat své uctívače.

Jako jeden z předních hostů pohřbu Arethy Franklin sdílel Farrakhan pódium s bývalým prezidentem USA, Billem Clintonem

 

Podobnou kontroverzi spustil i objev toho, že někteří z lokálních vedoucích protestů Black lives matter patří právě k Farrakhanovo sektě a míchají boj za osvobození černochů s primitivním antisemitismem a podporou Hamásu.21 22 23

Nation of islam se snaží všem těmto kontroverzím vyhýbat a své spojence skrývat, jak je to jen možné. Právě v tom spočívá v současnosti největší nebezpečí této radikální sekty, která si populistickými a nacionalistickými hesly razí cestu do srdcí mnoha deprimovaných Afroameričanů. Farrakhanův vliv se díky internetu ještě více rozšířil. V roce 2019 byl dokonce Facebookem a Instagramem permanentně zablokován za šíření nenávistných příspěvků.24 Bohužel to však neplatí pro stránky a profily samotného Nation of Islam a jeho následovníků. Dnes je Farrakhanovou největší platformou twitter, kde šíří nejen svá násilná poselství, ale také svá kázání a ideologii černého supremacismu.

Rapper Kanye West a jeho manželka Kim Kardashian na setkání s Louisem Farrakhanem

Farrakhan získává stále nové následovníky. Jeho podporovatele najdeme i v řadách profesorů amerických univerzit, politice a samozřejmě umění. Osobnosti jako rapper Kanye West, Kim Kardashian, ale i další (třeba rappeři z Young Thugs) pomáhají šířit Farrakhanův kult osobnosti a legitimizují jeho rasistickou sektu, která získává popularitu i díky šíření konspiračních teorií.25 Právě konspirační myšlení je charakteristikou Farrakhanova učení. 11. září podle něj připravili “Židé”, hurikán Katrina byl záměrný pokus vyhladit část černošského obyvatelstva a vakcíny proti koronaviru Covid-19 jsou podle něj samozřejmě “bělošský plán smrti” na destrukci světa.26

I přes všechny kontroverze si Farrakhan ve značné části afroamerické a černošské populace drží dojem charismatického duchovního vůdce a obránce černošských práv.27 Jeho názory nalezneme i v zapadlých zákoutích afrických měst, kde jeho rétorika a nenávist vůči bělochům ve spojení s kolonialistickou minulostí vytváří a podporuje rasistické autoritáře jakými byl například prezident Zimbabwe Robert Mugabe nebo nedávno zesnulý tanzánský prezident John Magufuli.28 29 Je jisté, že o Farrakhanovi a jeho rasistickém populismu ještě uslyšíme, a i v případě, že by Farrakhan v blízké době zemřel, můžeme si být jisti tím, že jeho narativ a názory se bohužel jen tak neztratí.

 

Louis Farrakhan a série jeho následovníků z řad sportu a umění

 

Zdroje:

1 Nation of Islam Leader Farrakhan in His Own Words | ADL. ADL: Fighting

Antisemitism and Hate [online]. Copyright © 2021 Anti [cit. 07.08.2021]. Dostupné z: https://www.adl.org/education/resources/reports/nation-of-islam-farrakhan-in-his-own-words

2 Nation of Islam | History, Founder, Beliefs, & Facts | Britannica. Encyclopedia

Britannica | Britannica [online]. Copyright © Photos.com [cit. 07.08.2021]. Dostupné z: https://www.britannica.com/topic/Nation-of-Islam

3 Echoes of Mr. Yakub After Patmos – Nation of Islam Research Group. [online]. Copyright © 2021 [cit. 07.08.2021]. Dostupné z: https://noirg.org/articles/echoes-of-mr-yakub-after-patmos/

4 Chapter 55 of Message To The Blackman. Wayback Machine [online]. Dostupné z: https://web.archive.org/web/20120223190459/http://www.muhammadspeaks.c om/Makingofdevil.html

5 Malcolm X and the Nation of Islam [ushistory.org]. US History [online]. Copyright ©2008 [cit. 07.08.2021]. Dostupné z: https://www.ushistory.org/us/54h.asp

6 ‘Well, What Do You Mean, We Can’t Join the Klan?’ – POLITICO. Politics, Policy, Political News – POLITICO [online]. Copyright © 2021 POLITICO LLC [cit. 07.08.2021]. Dostupné z:

https://www.politico.com/news/magazine/2020/10/24/malcolm-x-biography-ku-klux-klan-meeting-431657

7 KLAN FIGURE MET WITH FARRAKHAN – The New York Times. The New York Times – Breaking News, US News, World News and Videos [online]. Copyright © [cit. 07.08.2021]. Dostupné z: https://www.nytimes.com/1985/10/03/us/klan-figure-met-with-farrakhan.html

8 WHITE RACISTS AID FARRAKHAN`S GROUP – Chicago Tribune. Chicago Tribune: Chicago news, sports, weather, entertainment[online]. Copyright © 2021, [cit. 07.08.2021]. Dostupné z: https://www.chicagotribune.com/news/ct-xpm-1985-10-03-8503070326-story.html

9 Malcolm X Assassinated – HISTORY. [online]. Copyright © 2021 A [cit.07.08.2021]. Dostupné z:

https://www.history.com/this-day-in-history/malcolm-x-assassinated

10 Farrakhan Reports Loan From Kadafi : Says He’ll Use $5 Million to Start Economic Program to Aid Blacks – Los Angeles Times. News from California, the nation and world – Los Angeles Times [online]. Copyright © 2021, Los Angeles Times [cit. 07.08.2021]. Dostupné z: https://www.latimes.com/archives/la-xpm-1985-05-03-mn-11859-story.html

11 Nation of Islam Leader Farrakhan in His Own Words | ADL. ADL: Fighting Antisemitism and Hate [online]. Copyright © 2021 Anti [cit. 07.08.2021]. Dostupné z: https://www.adl.org/education/resources/reports/nation-of-islam-farrakhan-in-his-own-words

12 Lebanese Hezbollah exalts position of U.S. Muslim leader – Prensa Latina. Prensa Latina – Latin American News Agency [online]. Copyright © 2016 [cit. 07.08.2021]. Dostupné z:

https://news.prensa-latina.cu/?p=1785/2020/12/28/lebanese-hezbollah-exalts-position-of-u-s-muslim-leader/

13 KHALID ABDUL MUHAMMAD, 53, FIERY EX-AIDE FOR FARRAKHAN – Chicago Tribune. Chicago Tribune: Chicago news, sports, weather, entertainment [online]. Copyright © 2021, [cit. 07.08.2021]. Dostupné z: https://www.chicagotribune.com/news/ct-xpm-2001-02-18-0102180453-story.html

14 Snoop Dogg joins the Nation of Islam | Snoop Dogg | The Guardian. [online]. Copyright © [cit. 07.08.2021]. Dostupné z: https://www.theguardian.com/music/2009/mar/02/snoop-dogg-nation-islam

15 Finley, Stephen. (2012). The Meaning of “Mother” in Louis Farrakhan’s “Mother Wheel”: Race, Gender, and Sexuality in the Cosmology of the Nation of Islam’s UFO. Journal of the American Academy of Religion. 80. 434-465. 10.2307/23250987.

16 Quotes from Louis Farrakhan | Race | The Guardian. [online]. Copyright © [cit. 07.08.2021]. Dostupné z: https://www.theguardian.com/uk/2001/jul/31/race.world1

17 The Islamic Republic of Iran in the Rhetoric of the Nation of Islam. World Sociopolitical Studies [online]. Copyright © Journal Management System. [cit. 07.08.2021]. Dostupné z: https://wsps.ut.ac.ir/article_78799.html

18 Farrakhan Again Describes Hitler as a ‘Very Great Man’ – The New York Times. The New York Times – Breaking News, US News, World News and Videos [online]. Copyright © [cit. 07.08.2021]. Dostupné z:

https://www.nytimes.com/1984/07/17/us/farrakhan-again-describes-hitler-as-a-very-great-man.html

19 The Women’s March Has a Farrakhan Problem – The Atlantic. [online]. Dostupné z: https://www.theatlantic.com/politics/archive/2018/03/womens-march/555122/

20 Louis Farrakhan praises Donald Trump – POLITICO. Politics, Policy, Political News – POLITICO [online]. Copyright © 2021 POLITICO LLC [cit. 07.08.2021]. Dostupné z:

https://www.politico.com/blogs/2016-gop-primary-live-updates-and-results/2016/03/louis-farrakhan-donald-trump-220021

21 Falling For Farrakhan? How Black-Jewish Relations Keep Stumbling Over One Man. Forbes [online]. Copyright © 2021 Forbes Media LLC. All Rights Reserved [cit. 07.08.2021]. Dostupné z: https://www.forbes.com/sites/sethcohen/2020/07/11/falling-for-farrakhan/

22 Will Anti-Semitism Undermine the Black Lives Matter Movement?. Newsweek – News, Analysis, Politics, Business, Technology[online]. Copyright © 2021 NEWSWEEK DIGITAL LLC [cit. 07.08.2021]. Dostupné z: https://www.newsweek.com/anti-semitism-derail-black-lives-matter-movement-1519728

23 Listen to BLACK LIVES MATTER FT THE HONORABLE MINISTER LOUIS FARRAKHAN AND BLACK LIVES MATTER PROTESTERS by BALLISTIC GAMBINO in HOT MIX playlist online for free on SoundCloud. Listen to music and stream podcasts online for free | SoundCloud [online]. Dostupné z:

https://soundcloud.com/user-289534310/black-lives-matter-ft-the-honorable-minister-louis-farrakhan-and-black-lives-matter-protesters?in=montanasatin2/sets/hot-mix

24 Facebook & Instagram Ban Louis Farrakhan For Being “Dangerous”. Home – Okayplayer [online]. Copyright © 2021 Okayplayer [cit. 07.08.2021]. Dostupné z: https://www.okayplayer.com/news/louis-farrakhan-banned-from-facebook-instagram.html

25 Kanye West, Kim Kardashian West Meet With Minister Louis Farrakhan | Entertainment News | The Christian Post. Breaking Christian News, Headlines & Reporting | The Christian Post [online]. Dostupné z: https://www.christianpost.com/news/kanye-west-kim-kardashian-west-meet-with-minister-louis-farrakhan.html

 

 

 

 

6 thoughts on “Louis Farrakhan – žijící prorok černošského rasismu

 1. toli

  Jednoduchá odpověď na nastolené otázky. Za vším hledej peníze a choutky na moc, vliv. Je lhostejné zda jde o islám, křesťanství či jakékoliv jiné náboženství. A potomci bývalých otroků navíc trpí komplexem méněcennosti . To je docela nebezpečná kombinace, která vyústí v hysterii BLM, rabování a vraždění. Navíc svou roli tam hraje i nedostatečná vzdělanost této komunity. Když už chodí do školy tak chodí do státních škol s pochybnou úrovní kde se koncentrují žáci z hispánské a černošské komunity. Nedostatečné vzdělání znamená nedostatečnou přípravu na zaměstnání či nemožnost získat zaměstnání, z toho vzniká frustrace, zločinnost a jak již bývá zvykem vina se hledá u jiných a nikoliv u sebe, tedy za zkurvený život černocha může bílý muž…..Když nějaký výkuk v té komunitě založí na tomto principu náboženství tak má o živobytí vystaráno. V 80 tých letech moje sestřenice emigrovala do USA aby byla co nejdále od exmanžela. Začátky byly kruté a krušné, bydlela ve čtvrti kde se vraždilo i za bílého dne. Měla několik souběžných zaměstnání a po nocích ještě myla nádobí v restauraci. Jenže je bílá a v té době už měla VŠ vzdělání pedagogického směru ještě z Československa. Velmi dobře ví jak to funguje a podařilo se jí vystudovat ještě americkou universitu. Dnes je profesorkou. Po tomto úspěchu jí další mé sestřenice otravovaly ať jim sežene v USA práci. Ony viděly jen to pozlátko, ale unikalo jim to odříkání a ta píle. Sestřenice jim odpověděla že v USA mají černochů na rovnání nákupních košíků před supermarkety dost a dost….

 2. Martin Čičo

  Vtipné, ako vie spolupracovať s belochmi
  Psycho, že za svoje činy nesedel!

 3. Marek

  Kdysi v 90. jsem si najal jednoho Amíka, co kvůli tomu tady pobíhali, aby doučoval manželku angličtinu. Jeho barva byla … (zakázané slovo). A jeho velmi často opakovaným tématem bylo, že se pak vrátí domů, aby kill that nigga, kterej rejpd his gérl. Nešlo z toho poznat, jestli jeho gérl s tím rejpem souhlasila, nebo ne, každopádně na to byl naspídovanej. Žádný protibělošský nábožko do toho ale aktuálně nemontoval.

  Takže tzv. islám v “afroamerický” verzi. S cílem asi vytvořit celosvětový černý chalífát. Smrtelní nepřátelé nejsou věřící v jiné bohy – zejména židi, a nevěřící, ale zejména běloši a zejména židi.
  Jedna věc je ta obvyklá téměř všem náboženstvím, tzn. vytvořit si smrtelný nepřátele z jinověrců a nevěrců. A tihle si z toho vypreparovali židy, a přidali k tomu nenáboženský prvek – bělocha. Nebo vlastně teda obrácený pořadí. Že se v USA černoši a běloši nemají extra rádi, je samozřejmě stará píseň. S tím, že nejen tam, ale vlastně všude bílí vždycky tahali za delší provaz. A pravda nebyli na čerňoušky zrovna hodní. Ale udělat z toho rovnou náboženství? No, asi fakt slušnej oddíl…

  Ovšem jelikož svět je dnes tak všeobecně švihlej, že to opravdu snad není možný, tak se vedle všech dalších švihlotin není co divit ani tomu, že je dnes pokrokový nenávidět to bělošstvo, resp. bílého muže. A to čím víc nenávidět, tím je to pokrokovější. A není to pochopitelně žádnej hejt, protože hejt je něco ouplně jinýho! To by se na to avantgardní aktivista podíval! Nutno dodat, že obzvlášť protivně heterosexuální (toli, v tom opravdu nemá prsty jen ta Aliance 🙂 ) běloch je největší lotr, co kdy po světě chodil.
  Černošský aktivismus vždycky byl odlišný od toho všeobecného. Bílý aktivista nenávidí toho bělocha nejen proto, že je ten utlačovatel, ale že heterosexuální a neekologický maskulinní, atd. utlačovatel. Kdežto černý jej nenávidí čistě proto, že je bílý utlačovatel, bez ohledu na to kolik do něj utlačovatel cpe peněz a dalších benefitů. A sám je nejen u toho nejmaskulinnější, jak to vůbec jde. Co do ekologičnosti a pohlavnosti podle nátury, ale velmi většinově to moc velká sláva teda není (což kupodivu bílé avantgardě naprosto neva). V té “duševní” oblasti kromě ostatního píše knihy protibělošských modliteb, a tady máme rovnou celý protibělošský náboženstvíčko. Takový, kde ovšem nikdo nesmí říct, že je to pěkný sviňstvo (ani osacr to sice neříká, ale oceňuji, že tvarem článku “naznačuje”, že je to neuvěřitelný sviňstvo), protože by to byl rasismus, a taky ten hejt – s čímž by ruku v ruce přišli černí aktivisti i bílí avantgardní aktivisti.

  Když na věc přijde, takové křesťanství sice taky má své smrtelné nepřátele, které si kdysi vyrobilo, ovšem jak jeho nenáboženské okolí, tak jeho vlastní členové jej donutili už tu agresivitu tolik nevypichovat. Sice ne pokaždý se mu to daří, ale skoro by se dalo říct, že v tomto ohledu je lepší. Proto, že proti židům je dnes sice v dost schizofrenickém postavení, ale proti vajtlájvům nejede. Ani tak ne taky schizofrenicky (jakkoli ve mnoha vyjmenovatelných ohledech schizofrenické je značně), jako spíš ekumenicky. Tam se na barvu opravdu nekouká, protože cílem je – padouch nebo hrdina, my jsme jedna rodina.

  Až budu velký, stanu se také afroameričanem, a budu se modlit k černýmu Alláhovi, aby osacr shořel v jámě pekelné!! Dohromady s ostatníma bělochama!!

 4. Tom

  Ano. Moc a peníze.

  Ovšem pak jsou ještě zrádci ve vlastních řadách. Co motivuje je? Co motivuje všechny ty slečinky ze CNN jásat nad každým poníženým bělochem?

 5. toli

  @Tom
  Ovšem pak jsou ještě zrádci ve vlastních řadách. Co motivuje je? Co motivuje všechny ty slečinky ze CNN jásat nad každým poníženým bělochem?

  Asi něco co v Česku neznáme……Potřeba sebemrskačství za svou nelichotivou národní historii. Oni si velmi dobře uvědomují proč jejich předci dováželi do Ameriky černochy a co s nimi všechno prováděli.

 6. Tom

  @Tom
  Asi něco co v Česku neznáme……Potřeba sebemrskačství za svou nelichotivou národní historii. Oni si velmi dobře uvědomují proč jejich předci dováželi do Ameriky černochy a co s nimi všechno prováděli.

  To sotva. Nelichotivou národní historii mají kam se člověk podívá a sebemrskačtví nikde. V západních jazycích se otroctví jmenuje po slovanech už od starověku. Šlechta prodávala ve středověku poddané do otroctví. V Praze bylo tržiště s otroky a otroci se odváděli až do muslimského Španělska. Skončilo to až s vyhnáním muslimů ze Španělska. Nesebemrskaj se ani muslimové, ani kupci, ani šlechta.

  V 17-18 století skončili milióny Evropanů jako otroci u Arabů. Muslimštéí otrokáři dělali nájezdy na Evropu, kde kradli lidi z vesnic blízko na pobřeží. Španělsko, Francie, Itálie, Anglie a dokonce i na Island. Proč se o tomhle nemluví.

  Původní černoši v USA mají 20% bělošské krve, protože mají za předky také otrokáře. Vis Benjamin Franklin, který splodil několik dětí se svojí otrokyní. – Takže máte velkou šanci, že v USA padnete na černocha, který je potomkem otrokářů a na bělocha, která není, protože spousta bělochů přišla do USA až po skončení otroctví a do států Unie, kde otroctví nikdy nebylo.

  Navíc byl na přelomu století v USA silný rasismus vůči neanglosaským bělochům, který mimochodem vedl k boji za prohibici (protože třeba Němci se hodně dávali na vaření a prodej piva a místní je srdečně nenáviděli a chlast si vzali jako záminku), k prohibici, k rozvoji italské mafie a k vynálezů koktejlů.

  Otrokářství v Africe bylo odjakživa, dávno před příchodem Evropanů. Portugalci tam připluli, postavili na pobřeží pevnost, ale otroky jim tam prodávali místní černošští panovníci, kteří prodávali své zajaté nepřátele i tak. V Africe už před příchodem Evropanů byly regiony zcela bez populace, protože tam sousedé vyhladili část populace a zbytek vzali do otroctví.

  Arabský obchod s otroky měl v Africe velkou a dlouhou tradici. V Kolumbii v Jižní Americe kde má černošký předky kde kdo, se dodneška modlí za to, aby je bůh ochránil před Araby.
  https://cs.wikipedia.org/wiki/Arabsk%C3%BD_obchod_s_otroky
  Kde je arabské sebemrskačství za jejich historii ? Cože se zrovna černoch Farrakhan dal na islám, který zotročoval jeho lid?

  Potřebu sebemrskačství tu máme jistě velikou, protože jestli máme něco společného s otroctvím, tak to, že naši předkové se stávali v hojné míře otroky. Přesto se z médií neline příkré odmítání viny, ale spíše vybledlá verze západní propagandy ve stylu, sice jste s tím neměli nic společného, ale vinu stejně máte, protože jste bílí.

  Důvody sebemrskačství nemají nic společného s historií. Ty důvody leží jedině v tom, co je teď.

Komentáře nejsou povoleny.