Pokrokář František – jeden krok dopředu a dva zpátky

Autor | 15.09. 2021

Určitě jste už slyšeli, že je papež František tak liberální, že se postavil na stranu registrovaného partnerství, a dokonce by podle něj neměl být problém, aby dívky ministrovaly při mších. No copak tohle není pokrok? Copak nám tím neukazuje schopnost církve dostatečně se přizpůsobit potřebám moderního světa? No, vlastně ne.

Musíme se totiž nejprve podívat na to, co některá prohlášení skutečně znamenají, a nechat stranou první emotivní dojem.

Ministrování dívek

Nejprve se podívejme na ty ministrantky. V první řadě je trochu sporné, zda by mělo být větší zapojení dívek do ministrování chápáno pozitivně. Potom, co se římskokatolická církev projevila jako velmi neschopná v potírání pederastie mezi vlastními kněžími (a naopak velmi schopná v ochraně pachatelů), je na pováženou, zda je nějak záslužné vystavovat tomuto nebezpečí i dívky. Možná by bylo lépe ministrování nezletilých úplně zrušit.

Dobře, a nebylo by to tedy alespoň možné vnímat jako náznak, že se římskokatolická církev vnitřně liberalizuje? Nemohlo by být papežovo prohlášení alespoň z tohoto úhlu pohledu dobrou zprávou?

Ne, nemohlo. Možná to bude překvapivé, ale v současnosti žádné jednoznačné nařízení, že by ministranty mohli být jen chlapci, prostě neexistuje. Už Kodex kanonického práva z roku 1917 připouštěl ministrování dívek, pokud nebylo dost chlapců. Nesměly ale přistupovat k oltáři.

Po Druhém vatikánském koncilu se začaly ministrantky objevovat při mších ve větším počtu. Kongregace pro bohoslužbu a svátosti sice zakázala tuto praxi v instrukcích Liturgicae instaurationes (1970) a Inaestimabile donum (1980), ale už roku 1983 vyšel Kodex kanonického práva, který tyto zákazy v zásadě rušil. V současnosti je tedy na diecézním biskupovi, zda ministrování dívkám povolí, či nikoli.

Píše se rok 2021, tedy 38 let od okamžiku, kdy bylo ministování dívkám oficiálně povoleno. Ačkoli se zdá, že tato praxe nikdy úplně nezanikla, jen církevní hodnostáři prostě nevěděli, jak se k ní mají postavit.

Máme snad oslavovat papeže Františka jako pokrokového, protože respektuje 38 let starý řád své vlastní církve?

iDnes: Církev se otevírá ženám, papež jim povolil zastávat funkci ministrantek

Jak je to s tou církví a homosexuály?

Je papež opravdu nakloněný LGBT? Mnoho jeho výroků tak působí. Jenže jak to vlastně myslí?  Na jednu stranu říká homosexuálovi z Chille „Bůh tě tak stvořil“ ale zároveň je podepsán pod stanoviskem Kongregace pro nauku a víru, která zakazuje žehnat homosexuálním párům.

Můžete si ověřit, že obojí je pravda. Také vám to připadá dost schizoidní?

Většinu historie neexistoval pojem pro lidi přitahované jinými lidmi stejného pohlaví. I Bible a většina kanonických textů vznikly v době, kdy pojem homosexuál neexistoval. Římskokatolická církev tedy formulovala zákazy v oblasti sexu, které se vztahovaly na všechny. Sex s osobou stejného pohlaví byl jen jednou položkou na dlouhém seznamu zákazů.

Tradiční představa o hříšném sexu zahrnuje: incestní styky, zoofilní praktiky, homosexuální styk, sex mimo manželství, ale také sex jen pro vlastní potěšení a sex, ze kterého nemohou vzniknout děti (například s použitím antikoncepce).

Homosexuální styk spadá z pohledu věřícího hned do několika skupin, které považuje za hříšné. V první řadě je to přímo zapovězený druh sexu spolu se zoofilií a incestem. Zároveň ho ale také řadí do skupin „sex pouze pro potěšení“, „sex mimo manželství“ a „sex ze kterého nemohou vzniknout děti“.

Problém pro celou církev začal ve chvíli, kdy se ukázalo, že homosexualita není nějaká zvrácená záliba, ale vrozená sexuální orientace. Jak napsal Michel Foucault „Sodomie byla jen dočasná úchylka, ale homosexuál je druh“. Církev nemohla zavrhnout celou skupinu lidí za to, že se tak narodili, ale nemohla ani po tisíciletích otočit a prohlásit, že je homosexuální styk v pořádku. Zároveň ale po Druhém vatikánském koncilu, bouřlivých 60. letech, a také po Stonewallských nepokojích už nebylo příliš morálně přípustné homosexuály ostrakizovat a terorizovat (což se skutečně dělo, s vědomím a podporou řkc) .

Řešení se našlo vskutku šalamounské. „Milovat homosexuála a nenávidět homosexualismus“ je oficiální postoj řkc v kostce. A také je to past, která vám (pokud jste této orientace a zároveň katolík) vysaje z života všechnu radost, protože každou vaší lásku i každou zamilovanost promění v pokušení ďáblem, test víry a odpírání. Papež František na tomto postoji nezměnil ani čárku, jen na veřejnosti říká polovinu pravdy. A polovina pravdy může být úplná lež.

Co to vlastně má být homosexualismus? Má to být ideologie, která říká, že homosexuální sex je v pořádku  (pokud je se souhlasem, nikoho nepoškozuje atd). Už to je považováno za nezřízenost. (Podobně pojem „sexualismus“ má znamenat ideologii hlásající, že sex jen pro radost je v pořádku.)

Když si poslechnete slovenského kněze Mariana Kuffu, tak vám bude pravděpodobně ve svých výrocích připadat asi jako blázen, ale jeho postoj není nijak v rozporu s postojem Vatikánu.

Nabídka římskokatolické církve pro homosexuály je tedy celoživotní odříkání, strach ze zhřešení myšlenkou a doživotní celibát.

Naproti tomu ale církevní představitelé nemusejí mít problém například s registrovaným partnerstvím, protože jde o civilní svazek, a pro církev je tedy bezvýznamný. I v něm ale budou považovat sex mezi partnery za hříšný.

 

iRozhlas: ‚Bůh tě tak stvořil,‘ řekl papež homosexuálovi z Chile. Zatímco LGBT komunita jásá, Vatikán mlčí 

Aktuálně: František překročil propast, nabízí homosexuálům rodinu a štěstí. Mladý papež 

Seznam Zprávy: „Bůh nežehná hříchům,“ zní z Vatikánu k homosexuálním párům

Wikipedie: Homosexualita a katolická církev

Oslavování mnoho desítek let starých (a často již zastaralých) postojů jako průlomových novinek, rebelství a modernosti nám o římskokatolické církvi říká něco jiného, než že by se snad skutečně modernizovala. Říká nám, že někdy v minulosti byla modernější a otevřenější, než je dnes, kdy takové myšlenky už samozřejmostí nejsou.

41 thoughts on “Pokrokář František – jeden krok dopředu a dva zpátky

 1. Hraničář

  Dosud žádný příspěvek?
  Ad: Ministrantky:
  Přístup žen k oltáři zakázal už ve SZ sám Jahve, z důvodu, že by mohly být „nečisté“, tedy „mít své dny“, odborně, že by menstruovaly. Je to podivné, vždyť přece sám Stvořitel tak ženy vymyslel a stvořil. No a teď už holky začínají menstruovat již i ve 12 letech, takže ty čtrnáctky už jsou „nečisté“ skoro pravidelně. Takže když biskupové i papež povolili přístup „nečistých žen (týká se i jeptišek) k oltáři během bohoslužby, tak se vlastně staví proti Jahvemu. A proto to „tradiční katolíci“ odsuzují.
  Židé a muslimové to stále dodržují, viz třebas:
  Marek
  31.10. 2018
  Kdysi u nás byl ortodoxní žid. Majitel britské firmy, se kterou jsme chvíli pracovali. Při jednání požádal o minerální vodu. Pak se jí ale ani nedotkl. Od jeho kolegy, který ortodoxní nebyl, jsem se pak dozvěděl, že „chyba“ byla v tom, že mu ji naše sekretářka odzátkovala, a on to viděl.. Protože nebylo jisté, že zrovna nemá své dny, nebylo zaručeno, že voda je košer. Proto ji nemohl pít.
  A muslimové přímo říkají, že sice snesou židy a křesťany, ale jinak věřící jsou sluhové Satana (což dříve tvrdili o křesťané, „tradiční“ to tvrdí stále), nemluvě už o ateistech, ti jsou méně než zvířata, a ti všichni musejí být podřezáni – pokud se nepřikloní k Alláhovi.

  No a homosexuálové. Ty přece Jahve také zatratil: „Zabiješ každého, kdo by ležel s mužem jako se ženou!“
  No a sv. Pavel k tomu přidal i lesby – asi je pozoroval u Římanů.

  No, takže papež se snaží nějak kličkovat mezi starými texty – které jsou jednoznačné, a moderní dobou. Jenže těžko dvěma pánům sloužit. Či sedět na dvou židlích.

 2. Marek

  Myslím toli to byl, kdo přinesl ten výraz, že pro věřícího homosexuála je to kognitivní disonance. Pro silněji věřícího mimořádně trýznivá psychicky destruktivní disonance. Proto, že jak je tam to “ pro homosexuály je tedy celoživotní odříkání, strach ze zhřešení myšlenkou a doživotní celibát.“, tak to přece zdaleka není všechno. Chybí tam totiž to hlavní, což je to disonantní vědomí, že ten, kterého já miluju, mě naopak nenávidí. Sice se o něm říká, že miluje všechny, ale co se týče parametrů, který po lidech chce, tak zrovna u mě je to prostě špatenka. A ke všemu mě takovýho udělal on osobně. Prostě, štítí se mě, a jakmile to půjde, odkopne mě jako špínu. Otázka za dva bludišťáky, hádejte kam?
  Ono je to de facto to samé, jako s tím zemřelým nekřtěným miminem. Jako, to samé, co do duševních útrap, které oficiální křesťanské teorie (pravdy, jak tomu u nich říkaj) lidem přináší. Smutnolegrační na tom je, že konkrétně těm svým, protože jiným je to velmi nízko zad.
  Jinak je stejně absurdní, a to doslovně, když do věření přináší novinky lhostejno který církevní potentát či potenotec/pootec, nebo snad pototec, nebo otectát či otecát, Prostě, kterýkoli jejich papaláš. A schizoidní je to velmi, nejen u homosexuality, ale naprosto všeobecně.

  K elementárním prvkům víry patří to, že po pozemské smrti, kdy ta pozemská doba je vůči věčnosti až nepředstavitelně krátká, se jde na ten tzv. onen svět, rozdělený především na nebe a peklo. S tím, že „nahoře“ jednoho čeká přímo neskutečnej rauš, „dole“ zase neskutečná pakárna. Obojí věčně – nekonečně, což naopak je nepředstavitelně dlouhý. Jinými slovy, přímo ukrutánskej rozdíl v kvalitě bytí. Napořád. Nafurt. Naprosto nikdy to neskončí. Takto to je celé postaveno, a je naprosto nutné si uvědomit právě ty DIMENZE (a ty velký písmena jsou tu oprávněně), které to má. A jak to dopadne, to záleží jen na sice velmi neprůhledných, avšak ultimativně vyžadovaných kritériích, který určil starej entita osobně.
  A co že určil, a jak to určil? No, naprosto neoddiskutovatelně. V SZ je to jednoznačné. Co udělal, když viděl ty sodomský kratochvíle? Jak moc se mu to líbilo? Tak se nasral, že to tam rozmašíroval těma koulema. Komplet to tam vymordoval. Nebo snad ne, a navíc tím pádem taková biblická archeologie, když tvrdí, že tam po tom našla stopy, je partička dementů? Kdepak. Takto sexovat je prostě zakázáno, a kdo si nedá říct, pude mít dolů nekonečnou megapakárnu! Do toho mi žádnej současnej ani předchozí mikuláš nebude pindat! A s těma nekřtěňatama? Vy jste snad ku@va nečetli Novej? No, odpovězte! Četli, nebo nečetli? Tam to máte černý na bílým, a velmi polopatě! Není umytej? Tak taky pude dolů mít nekonečnou megapakárnu! A můžete si spekulovat, jestli tamti nebo tamti s sebou budou mít tělo, a vopejkat se tam, nebo jen duši, co se bude trápit, že na mě nemůže vejrat. To je prašť jako uhoď, a na věci to nic nemění!

  Napsal jsem to nevybíravě, dobře si u toho uvědomuju, že pro věřící je to ten vulgární útok, nenávistná pomluva, a všechny tyhle řeči. Tak jo, vyčtou mi formu. Ale co ten obsah? Minul jsem se tam někde třebas jen o milimetr?

 3. Bffgghjkk

  Jeden konzervativní katolík to vysvětloval touto argentinskou anekdotou: „I rozhodl se Juan Perón, že vezme svého synovce a naučí jej tajům politického umění. Nejprve jej nechal sledovat, jak přijímá delegaci fašistů. Když vyložili své návrhy, pravil: ‚Máte úplnou pravdu.‘ Pak přijal poselstvo komunistů, a když mu vše vypověděli, odvětil: ‚Máte naprostou pravdu.‘ Synovec mu pak v soukromí řekl: ‚Mluvil jsi s dvěmi skupinami lidí, které mají naprosto protichůdné názory, a oběma jsi řekl, že mají pravdu. To je naprosto nepřijatelné.‘ Perón se zasmál: ‚I ty máš úplnou pravdu.'“

  Toto přitakávání je tajemství argentinské politiky perónismu. Nikdo nemůže papeži rozumět, pokud nezná argentinské reálie. Dělá přívětivého na všechny strany, a když mu čtyři kardinálové předloží dotaz na nejednoznačnost jeho učení, neodpoví jediné slovo a degraduje je. Mluví o přijímání migrantů a toleranci, ale netolerantně pronásleduje své odpůrce, především tradicionalisty. Dikasteria a kongregace obsadil samými liberály. Občas musí říci něco katolického, jako třeba že kněží nesmějí žehnat sodomii, ale nemyslí to vážně a porušitele nechá růst v kariéře, ale povýšení konzervativců nepřipustí.

  Tenhle papež zničí svými kompromisy a spojenectví církev. Není to katolík, jinak by neudělil zuřivé potratářce Ploumenové Řád sv. Řehoře Velikého, určený jen katolíkům, a ještě komandéra s hvězdou (2. třída ze čtyř). Kdybych byl katolík, styděl bych se za tohoto pokryteckého populistu víc, než za Julia II., Alexandra VI. a Jana XII. a za synodu mrtvých. Ještě že nejsem, to bych se studem utrápil.

 4. toli

  @Marek
  No Bůh prý miluje opravdu všechny,ale nenávidí hřích,takže i církev tvrdí že nesexující homosexuál je OK. Oni mají milovat hříšníka a nenávidět hřích. V tom nevidí logický rozpor. V každodenní katolické praxi to vypadá tak že nesexující homosexuál může klidně lítat na mši do kostela třeba každý den a stejně se na něj budou farníci koukat skrz prsty i když mu to nedají najevo.. Je prostě jiný…
  Znám pár kněží homosexuálů kteří opravdu žijí v celibátu a přesto svou orientaci před ovcemi úzkostlivě tají-ze stejného důvodu.
  Určitě si dokážeš představit jakou paseku dělá s psychikou doporučení církve v této oblasti. Celoživotní samota, bez blízkosti ,bez intimity, bez sdílení.
  AD Sodoma-Gomora.
  Světská věda ví že se v té oblasti něco stalo, dodnes se tam nachází roztavený písek-pouštní sklo. Jenže tam nikde není široko daleko žádná sopka a nikdy tam nebyla.
  Věda to interpretuje tak že cca před 20000 lety dopadl do oblasti Alp asteroid (místo impaktu se našlo a je známé) a vymrštěná natavená hornina při dopadu zlikvidovala již zmíněná města doby bronzové.
  Je to vlastně obdoba šumavských vltavínů.
  A starověcí Židé uchovali tuto událost v ústním podání a nakonec stvořili příběh do pohádkové knihy.

 5. toli

  @Marek
  Více pozůstatků této události se předpokládá pod usazeninami dna Mrtvého moře. Celkem bylo zničeno asi 7 měst či vesnic, v bibli jsou však zmiňovány pouze dvě.

 6. Marek

  Jo, toli. Nevím, jestli a kdy ten můj koment vyleze, ale k Mrtvýmu moři bych se vydal na svém BRDM2-RCH 🙂

  S tím hříchem a hříšníkem je to náramně vypečený, to jo. Entita je sice milosrdnej, a bez vyjímky každého bigoše by samou láskou sněd. Ale do zmodrání, potažmo až do toho zfialovění, například ty, protože jseš holt teplej, do pekla pudeš tak jako tak. Jseš hříšník, a nemáš k tomu alternativu. Jedinou vyjímkou je, když natvrdo abstrahuješ tu neabstrahovatelnou disonanci. Respektive, pokud zůstaneš modličem, tak jen za cenu totální schizofrenie a rozpadu tvý osobnosti v sobě potlačíš „zhřešení myšlenkou“.
  Já to asi už psal. Že jsem si tak nějak vyextrahoval čtyři kóty, kolem kterých se vše motá, a zásadně ovlivňuje kvalitu života. Peníze, moc, sex a nábožko. Ať se už děje cokoli, vždycky tam jedno z toho, nebo kombinace toho je. I například jen to „prachobyčejný“, že si jeden najde ženskou/chlapa, a jen si spolu tak žijou a maj se rádi. Do ničeho se nepletou, jen mají to své živobytí. Ale bez peněz? Bez sexu? No, to jen, když jsou to nějací lunetici, nebo možná Amišové.
  Akorát se to mezi těmi kótami dost mlátí, jako právě sex versus nábožko. Psalo se o tom toho tady málo? Má smysl to nějak hlouběji rozebírat? Ta náboženská schizofrenie je neřešitelná. Zruší snad SZ? Pošle se tím celý stvoření k ledu? Včetně Mojžíše, co se ze Sionu vláčel s těmi placatými šutry? Nebo se tzv. „jen“ vyškrtne to o Lotovi a Sodomě? Samotnej hermeneutik všech hermeneutiků nevyhermeneutizuje nic jinýho, než že sodomita pude do pekla a hotovo. Natožpak, aby se o to pokoušel nějakej Fanouš. Jen se budou donekonečna ztrapňovat. Že sice teda na jednu stranu jo, ale vlastně ani moc ne. Že koneckonců vůbec ne. Teda, trochu sice přece jen jo, ale jinak…, ku@va!, žádný jinak! Co je psáno, to je dáno! Žádný, že vlastně moc ne! Do pekla pudou nejen teplý a ti, co sexujou pro zábavu. I ti tam pudou, co brsněj o tom „vlastně moc ne“!

 7. Hraničář

  toli
  21.09. 2021
  AD Sodoma-Gomora.
  Světská věda ví že se v té oblasti něco stalo, dodnes se tam nachází roztavený písek-pouštní sklo. Jenže tam nikde není široko daleko žádná sopka a nikdy tam nebyla.
  Věda to interpretuje tak že cca před 20000 lety dopadl do oblasti Alp asteroid (místo impaktu se našlo a je známé) a vymrštěná natavená hornina při dopadu zlikvidovala již zmíněná města doby bronzové. …………………..

  A nebo má pravdu E. von Daniken, že tam přistáli astronauti.

  Bible těch měst zmiňuje 5.

 8. toli

  @Marek
  Zruší snad SZ? Pošle se tím celý stvoření k ledu? Včetně Mojžíše, co se ze Sionu vláčel s těmi placatými šutry? Nebo se tzv. “jen” vyškrtne to o Lotovi a Sodomě? Samotnej hermeneutik všech hermeneutiků nevyhermeneutizuje nic jinýho, než že sodomita pude do pekla a hotovo. Natožpak, aby se o to pokoušel nějakej Fanouš. Jen se budou donekonečna ztrapňovat.

  Ono celkem běžně dochází k matení smyslu textů a pojmů nejen v náboženství ale i všude jinde.
  Protestantská teologie komparativním srovnáváním textů a smyslu slov již pracuje s vědomím že hříchem Sodomy a Gomory není homosexualita, ale neuctivé chování a zneužívání hostů. Být dobrým hostitelem je u pouštních národů dodnes platným a vynucovaným zákonem. Poutník který prochází pouští musí mít možnost se občerstvit a odpočinout si. Proto tamní národy dbali na toto nařízení jíž tenkrát a obyvatelé Sodomy a Gomory toto nařízení porušovali. Ve skutečnosti to vůbec není o sexu, ten význam posunula až ŘKC kolem 10 století našeho letopočtu.
  Do 10 století Evropané chápali homosexualitu jako něco běžného a humorného. Např. tehdejší anglický král měl svého milce a celá Evropa to věděla a tvořila žerty o tom. V 10 století sepsal svůj antihomosexuální spisek nějaký Karpenter či Karpentiér (to jméno si nepamatuji přesně) a započala ostrakizace homosexuálů církví.

 9. toli

  @Hraničář
  A nebo má pravdu E. von Daniken, že tam přistáli astronauti.

  Nevím co by astronauti hledali v tom Bohem zapomenutém kousku země, žádné významné nerosty, prostě nic. Ale Danikenovi se ten blábol hodí, přinese to zvýšení prodeje a to mu přinese zisk…..

 10. Marek

  Ách jo. To je povzdech smutku. Já měl toli napsanej tak krásnej komentář, jak „neostrakizuju“ teplý, neboli, že proti nim nic nemám. Ale naopak „ostrakizuju“ konkrétně tu část „hnutí“ LGBT+, která to jen hraje, protože neví, co by už roupama. Proti těm mám naopak všechno. Proti konkrétní té jejich části, která to kvůli krmení těch podivnejch roupů jen předstírá, a je vším, co tím způsobuje, ne pouze nechutná, ale přímo smrtelně nebezpečná především pro pubescenty. Jako, podle mého názoru, kterej jsem tam měl doložitelně odargumentovanej. Doložitelně, tzn. nic jsem tam nepřibarvoval, jak to někdy dělám nábožku. No, ale chci dodržovat, k čemu jsem tu vybízel, totiž zůstávat u náboženských a ateistických témat. Tak jsem to nakonec smazal. Musím si proto zanadávat, Aby to ten, co mu přikouzlil starej entita rohy, vzal!

  No, takže jen o těch zpropadenejch sodomitech. Protestanti, jak jsi jistě dříve bezpečně věděl, taky pudou do pekla. To jedna věc. Prostě do toho nemají co žvanit. A i kdyby z nějakýho důvodu nešli, tak co to je za nový neotřelý reinterpretace, neboli, jak se dnes říká, covery?
  Jednou je tu knížka knížek. Je? Je! Je to vlak na kolejích. Po těch se jede tam, kam vedou. Nedá se hodit blinkr doleva a zatočit doprava. Což je tvrzení ne moje, ale jejích zastánců. A to hermeneutizování je jen křepčení mezi sedadly. Do čehož patří i převykládánky typu právě sodomskýho projektu (taky ty jejich věčný tahanice, kam strčit dušičky neumytejch infantů, počínaje svišti, co je nechal vymlátit jakejsi Herodes při hledání jinýho sviště, a hromada dalších tahanic)
  Tam jsou jakékoli covery vyloučeny. Náboženství se nemá jak vyvíjet, nebo přehodnocovat svá dogmata. Nebo se k nim najednou velmi neuměle a nevěrohodně neznat. A to i přesto, že to tak zrovna křesťanství (možná nejen, takový znalec ale nejsem) dělá vlastně od samýho začátku. Všemi těmi přepisováními, vyřazováními, zařazováními, apokryfováními, denominancionováními, a cojávím ještě čím. Ztrapňuje tím samo sebe.
  Základ a osa jsou přece pořád stejné. Starej entita vytáh z klobouku vesmír, vymyslel, jak to celý obživnout, nacpal Mojžíši do krosny to porytý kamení, a jde se na věc. Pak proved ne úplně srozumitelnou akci na Golgotě, čímž se jaksi zmultiplikoval. Lidi se tím pádem museli začít mejt, ale ty přikázaně doporučený instrukce zůstaly platný. I to, co je hřích, a co naopak polehčující okolnost. Jede se hra vabank, kam který bigoš půjde, až to zapíchne v pozemským žití. O to jde. O nic jiného. Všechno je to velmi podrobně právě v knížce. A o sodomitech velmi podobně a barvitě.
  A jak přines Hraničář v odkaze, s tím bombardováním sirnejma koulema si nedaj a nedaj pokoj, dokonce tam vyfotili zachovalý sirný koule ca velikosti skleněnky. Vbombardovaný do zdi a do země, ovšem díky známý pevnosti a tvrdosti síry nerozplesknutý nárazem, dokonce ani nenaplesknutý. Což je ale jen technická poznámka, která nic nemění na vztekem doruda rozžhaveným starým entitovi. Takže kvůli čemu asi jsou tam ty koule vbombardovaný? Z jakého důvodu? Kdo starýho tak vytočil?
  Ani protestant, ani nikdo jiný prostě nemůže vykládat, že odteď nepla to, co vždycky platilo. V těch městech došlo k tomu, že to začali dělat chlapi s chlapama, což starýho přivedlo do nepříčetnosti. Do slova a do písmene to je tam psáno, nebo není? Jedna z koulí má toli na sobě nesmazatelně vryto tvý jméno…

 11. toli

  @Marek
  Jednou je tu knížka knížek. Je? Je! Je to vlak na kolejích. Po těch se jede tam, kam vedou. Nedá se hodit blinkr doleva a zatočit doprava. Což je tvrzení ne moje, ale jejích zastánců. A to hermeneutizování je jen křepčení mezi sedadly. Do čehož patří i převykládánky typu právě

  To je docela omyl. Jakýkoliv text (a nejen biblický) můžeš chápat více způsoby. Takže náboženství a věci v něm nějak definované se vyvíjí v čase. Říkal jsem ti že do 10. století měla ŘKC k homosexualitě celkem inertní vztah. Nebo si vezmi vývoj Pekla. Původně bylo určeno jako vězení pro Satana a démony, zlí lidé tam končit neměli. Nakonec se představa pekla nelogicky a humorně rozšířila. Prý mají démoni v pekle trápit nehodné duše ,ale proč by to dělali když jim ty nehodné duše za života vlastně věrně sloužily a působily prý zlo Takže vlastně smícháním démonů a zlých duší přišli svoji k svým a vrána vráně oči nevyklove.
  Ještě k té Sodomě. Zajisté víš že i dnešní islamisté znásilňují muže. Avšak nechápou to jako sexuální ukájení (to by bylo hříšné) ale jako projev dominance a dehonestace toho submisivního. Ze stejného důvodu se totéž dělo v Sodomě. Koneckonců Arabové i Židé mají společný původ. Arabové jsou potomci Izmaela který je nemanželským synem Abraháma.

  A na závěr ti poradím abys neřešil LGBT protože to je zbytečný výdej energie a zbytečné emoce, mohla by ti prasknout cévka v hlavě. Ten vlak je už 20 roků rozjetý a nejde zastavit, vývoj nezměníš. Tento týden si Švýcaři odsouhlasili duhové manželství a dříve nebo později se to stane i u nás. Lhostejno jestli parlamentem nebo referendem. Ze západních zemí mají jen Itálie a Řecko registrovaná partnerství. Všude jinde už je manželství.

 12. Marek

  Ono to toli není vyloženě na prasknutí. Ale budu tedy přeci jen trochu „hřešit“ vůči tomu neodcházení od tématiky. Ale svedu to na tebe, protože jsi mě k tomu naved 🙂
  Jistě jsi si povšim, koho a proč „ostrakizuju“. Ať si konkrétně muž a konkrétně žena žijí v takovém vztahu, v jakým se jim líbí. Jednu výhradu tam ale mám. Jedinou. Prostě se mi nelíbí říkat manželství něčemu jinému, nežli babě a chlapovi. Fotbalu říkám fotbal, a házený házená, aniž by ale házená byla „jen“ házená. Je to o pojmech, majících svůj význam.
  A je to taky profylaktický prvek, protože ta konkrétní (politicko aktivistická) část LGBT má čím dál hlasitější ambice říkat manželství a rodina partičce „genderů“. A nejen říkat. Rádi by uzákonili, že „manželství“ klidně můžou uzavírat třeba čtyři (či libovolný jiný počet) „bytosti“ (tzn. ne chlapů a bab, ale čehokoli, čemu se jim podaří vymyslet název. Takový, který si ale z hlavy většinou nebudou pamatovat), a to s veškerými legislativními konsekvencemi. Jako, má představa – co když bude někdo sebeidentifikovanej jako gender „nerozhodnutý“, nebo „střídavý“? To se pak ev. třeba konečně rozhodne? Nebo ten gender vystřídá? Nebo se někdo sebeidentifikuje, že jeho duševní pohlaví, ehm, tedy gender, ani moc nepatří do jejich těla, tak to tělo bude mimo manželství, ve kterém zůstane jen ten duševní gender? Jakej tvar pak získá to „manželství“? Aha, vždyť to je jen technikálie, protože se přece dál budou polyamórovat, což je to podstatný? No budiž, ale svoboda je svoboda, a pokrok je pokrok. Co když se svobodně a pokrokově rozhodnou, že tam přiberou další čtyři, nebo že jeden až sedm už tam nechce bejt? Zase pouhá technikálie, a úřad i společnost to musí nejen tolerovat, ale dokonce tzv. respektovat ve smyslu, že jé, to jste teda fakt dobrý, jako klobouk dolů?

  Že si teď jen pouštím fantazii na špacír? No, obávám se, že jen nevíš, zač je toho genderovej loket.

  Technická, u Jílkový tuhle byli jejich reprezentanti, a to bys koukal, jak nejdřív si okázale vyhraděj, že nejsou žádný pohlaví, nýbrž gender. A pak celou dobu melou o odlišnosti vnímání svýho pohlaví, jen se občas opraví, že je to vlastně tzv. rod, protože jim v hlavě na jistou omezenou dobu zrovna naskočilo, že takto se to správně má překládat (překládat odjinud, protože ta zaprděná čeština na to má jen obyčejný, naprosto nefluidní výrazy). To samý, že to nikdy není o sexualitě. Že sedmnáctka gender klidně může sexovat s pětaosmdesátkou tak, jak je tělesně vybaven. Jako, ale taky může jinak, nebo dokonce nesexovat vůbec, protože o tom sexu to přece není. Ale pak měli furt jinou sexualitu. Sice to asi nebyly jejich špičkový mozkový trusty, ale když s tím lezou do televize, aspoň malej kousíček konzistence by od věci nebyl.

  Prostě, tohle toli opravdu ne. A ještě větší ne tomu, že od druhého stupně ZŠ si každej může zvolit pohla…, ku@va!, gender! Vlastně, zvolit rod, aby se v tom každej konečně mohl bezpečně orientovat! A nechat se přešít. Takže vlastně opravdu pohlaví, protože gender se ušmiknout fakt nedá. Takový návrh tam padl. Zvěřina tam sice za nadšenýho (mně tedy zvláštně připadajícímu, protože přece ta svoboda) souhlasu bytostí argumentoval, že v ČR se ještě děti dle jejich přáníčka přešívat nesměj. Jako to je vyloženě betelnej argument. A ještě betelnější, že se zatím „jen“ podává hormonální blokace puberty, a když si dotyčný pak zase rozmyslí být „jinej“, tak se to prostě jen vysadí. No, já to nezkoušel, tak nevím. Možná to je v klidečku. Třeba když je někdo od 13 do 16 blokovanej, a pak vysadí, tak mu ta puberta dojede o příslušnej počet let později, a všechno je zas nádherný.

  Ano, má se tak dít pouze u těch, kdo skutečně takovýto stav své sebeidentifikace má. U těch, kdo potřebují pomoc s řešením toho stavu. Takoví bezesporu jsou, ten stav jim činí potíže, a je pozitivní, když se jim s tím pomáhá. A já i Zvěřinovi věřím, že je poctivej, a že to právě tak dělá. Ale „co když“ si bytosti prosaděj, že jednoduše stačí přijít, a chtít to? Nebo, že přece ne, vždyť máme rozum? Znovu, ty ambice maj čím dál hlasitější, a současná politická scéna je schopna na to kejvnout. Je to totiž pokrokový, a „na Západě už to dávno dělaj“. Hm, ale když já si nemyslím, že úplně všechno, co tam dělaj, je bezmezně parádní. Jestli ono to naopak nemá mimořádně nebezpečnou kapacitu navodit u pubescentů, či dokonce dříve, stav duševní neplánovaný sebevraždy. Jestli ono jim to multigenderování nejprve nepřijde „in“, protože „přece všichni to tak maj, a je to děsně cool“, ale když si to pak rozmyslej, a chtěj být normální, tak už nebude pozdě. Nejen ta nejistota u ženské/mužské sebeidentifikace, ale celý to genderování totiž s tou sexualitou souvisí především. Sexualita, respektive její uvědomění si, což je nezbytným základem pro její naplnění, je v životě člověka mimořádně pozitivní v kladném případě, a mimořádně destruktivní v tom opačném. A znovu, aby to nezapadlo, ta jimi tvrdě propagovaná „sexuálně-genderová svoboda“ má k tomu opačnému velmi silný potenciál. Tady se nejedná o můj argumentační faul odkazování se na množství, ale o popis skutečné reality. Totiž, že neporovnatelně větší množství dětí v tom uvědomění si svého genderu a své sexuality má spontánní pořádek. A pokud se dlouhou dobu budou nacházet v prostředí, tvrdící jim, že „všechno je velmi často jinak“ – což zapálení genderoví aktivisti uměj, protože je to de facto jediný jejich téma – jednoduše ty psychicky zatím normální děti znejistí.
  Veškerá spontánnost se jim sesype, protože nebudou vědět, co s tím. Jestli se opičit, neopičit, jestli je vůbec správně bejt kluk, co se mu líbí holky, kruci, jsou to vůbec holky? Neměl bych se tý jedný z nich nejprve nějak opatrně zeptat, jestli se vůbec tou holkou cítí? A nebudu před ní/tím stejně za pitomce, protože bejt gender – kluk se už dávno nenosí?

  Pro duševního neomarxistu je to sice nejsmrtelnější hřích, ale skutečně by vedle minority nesměla mít svý přirozený práva i majorita? Pro jistotu, tebe tím neomarxistou nemyslím. Věř si či nevěř si, tuto větu řek jeden týpek, co nebyl ani Leninův, ani Castrův kámoš. A věř si či nevěř si, komu všemu to zní velmi sladce – „Musíme organizovat intelektuály a s jejich pomocí rozložit Západní civilizaci. Jedině tehdy, až zničíme její hodnoty a učiníme život nesnesitelným, můžeme zavést diktaturu proletariátu. Západ zkazíme tak, až bude smrdět.“

  Otázkou je, jestli je to omyl, nebo „omyl“. Náboženství se samozřejmě vyvíjí, a samozřejmě je knížka knížek chápána všemožně. Jsou tam ty takzvaný alegorie, na což taky máme toho našeho hermeneutického velmistra. Myslím to tam dokonce i mám zmíněno 🙂 . Jenže to je přece na tom to tragikomicko schizofrenické. Opravdu se tomu v sémantickém smyslu dá říkat vývoj? Krásný příklad je to, co uvádíš. Do 10. století (tzn. řekněme 1000 let) homosexualitu neřešili vůbec, následných 1000 let ji řešili velmi zásadně, a to smrtí a zatracením. A odteď ji zase nebudou řešit? A něco podobnýho s peklem, nebo, což je teď velmi horkej brambor, s tím limbem? To je jako ten vývoj? No, tak jo, asi se to tak nazvat dá. Ukáže se nějaký mudrc, který sestaví nějaký svůj osobní interpretační tvar příslušný části teologie. Toho se část ostatních chytí, a podle toho, kolik jich je, s takovou silou se to aplikuje na společnost. Kdy ne zrovna pokaždé je tím ta společnost nadšená. Mysliči si postupně uvědomí, že to má nechutný dopady. To, co sami dlouho propagovali. Tak to musejí nějak převykládat. Nesmějí se ovšem moc vzdálit od „svatých pravd“, protože by měli jinak u ultrabigoťákú z toho průšvih. Když se přece jen vzdálí, ultras si na ně pak vymyslí nějaký obzvlášť krutý způsob popravy. A když se teda raději moc nevzdálí, vznikne jim z toho kočkopes. Já už toli nevím, jak to jinak říct, jseš snad zrovna u toho jejich „řešení“ homosexuality slepej? Svatý pravdy je tlačí na jednu stranu, společnost na druhou, a leze z nich ne kočkopes, ale brontosaurovorvaň. Když ještě bezpečně šéfovali společnost, tak to mělo v důsledku jen ty vnitrocírkevní rozměry, protože společnosti se neptali. Jen to na ni aplikovali. Ale dnes už je to jinak. Dnes už musí přijmout realitu, tzn. permanentní stav schizofrenie.
  Já bych to oddělil časově. Předtím, když měli ve společnosti postavení hegemona, tak jo, tak se jistým způsobem vyvíjeli. Dnes už ale jde o nepřehlédnutelné, a proto nefunkční pokusy se všemožně přetvařovat. Nějak slučovat neslučitelné protimluvy. A není to jen o alegoriích a jejich hermeneutických podáních. Je to obecný celkový začarovaný kruh pokusů o neobhajitelné obhájení své „filozofie“, a pokusů o neobhajitelné obhájení úkroků stranou od ní. Furt dokola a furt dokola. Než nás zkosí ebola. Předtím si s těmi, co jim ukazovali ty jejich šílený konstrukce, že něco nějak je, ale taky není, a že obojí je správně, nelámali hlavu. Prohlásili je za kacíře, a přikázalo se přinýst palivový dříví. Třeba pro tebe, kdyby nevěděli, že jsi navíc teplej. To bys bys byl vyřešenej dávno (jako, kdybys nebyl před víc, než 1000 lety 🙂 ). Ale bez tý homosexuality by bylo to palivo proto, kdybys jim řek to o těch rohatejch, že proč by jako měli šťouchat vidlema do svejch sympatizantů. Dnes si ji (hlavu) můžou ulomit, a nic. Jen s tou ulomenou hlavou vypadaj jako šašci. A to si piš, že je to pěkně se.., a kdyby to jen trochu šlo, znovu by se upalovaly tisíce a tisíce čarodějnic, kacířů, sodomitů a dalších smrtelných hříšníků.

  No, sice tím ani trochu nechci tzv. „vkládat do“ ale snad mi hlavně ta první část projde…

 13. toli

  S tím by asi debilní a zpátečnická církev nesouhlasila. Dle jejího učení zvířata prý nemají duši, jsou to jen Bohem oživlé stroje. Zajímalo by mne zda církev v tomto názoru kopíruje Descarta nebo Descartes církev ?
  https://www.novinky.cz/koktejl/clanek/vedci-pristihli-prvniho-simpanze-ktery-pouziva-lidmi-vyrobeny-predmet-jako-sexualni-hracku-40373663#dop_ab_variant=0&dop_source_zone_name=novinky.sznhp.box&dop_req_id=UvQbVOw4nxx-202110020336&dop_id=40373663&source=hp&seq_no=5&utm_campaign=&utm_medium=z-boxiku&utm_source=www.seznam.cz

 14. rtl-14

  VŠECHNY sexuální úchylky a zvrácenosti jsou vrozené.

  Jak jinak by se k nim přišlo?

  Nikdo si nemůže jen tak předepsat, co ho bude vzrušovat.

  S touhle logikou bychom mohli omlouvat i sadistické vrahy, co potřebují vidět strach a hrůzu v očích náhodné sexuální partnerky.

  Napřed je to vzrušuje a pak to udělají.

  I jim řimskokatolická církev nabízí jen celoživotní odříkání a celibát a strach z hřešení.

  Je pronásleduje nejen církev, ale i stát, tak nemůžou moc protestovat.

  Zoofilové taky jsou zavrhováni církví a společností, přitom jich je přibližně stejně jako homosexuálů a co je komu po tom, jestli si doma ojíždíte psa, slepici nebo ovci. Mezidruhový sex je v přírodě něco běžného, jak ví každej, kdo kdy viděl psa někomu ojíždět nohu. No a když zlegalizujeme manželství člověka a zvířete, tak to taky bude legální. Incitatus byl římským senátorem zcela legálně, povolil to sám císař.

  No a k dovršení všeho, homofóbové jsou také obětí své přirozenosti.

  Nikdo se nerozhoduje, že bude homofob. Přijde jim to samo.

  40 let komunismu nijak nepřálo náboženské výchově a homofobů tu i tak bylo dost a dost.

  Příroda je plná protikladů a náboženství si lidi vymysleli, aby se i s tím nějak vypořádali no a jelikož heterosexuálové mají víc dětí než homosexuálové, tak vyhrálo, co vyhrálo.

  No a nevyhráli úplně, protože i homosexualita má nějaké vedlejší evoluční výhody a lhát je tak snadné. Stejně jako třeba homofóbie má své evoluční výhody. To bychom tu jinak neměli co řešit.

  Myslím, že ať je nábožentví jak chce pitomé, nemá cenu ho vinit z rozporů přírody, které mají hlubší smysl.

 15. Hraničář

  toli
  30.09. 2021
  Ono celkem běžně dochází k matení smyslu textů a pojmů nejen v náboženství ale i všude jinde.
  Protestantská teologie komparativním srovnáváním textů a smyslu slov již pracuje s vědomím že hříchem Sodomy a Gomory není homosexualita, ale neuctivé chování a zneužívání hostů. Být dobrým hostitelem je u pouštních národů dodnes platným a vynucovaným zákonem. Poutník který prochází pouští musí mít možnost se občerstvit a odpočinout si. Proto tamní národy dbali na toto nařízení jíž tenkrát a obyvatelé Sodomy a Gomory toto nařízení porušovali …………………………

  Tak už „sodomský hřích“ vysvětluje i ŘKC .

 16. Hraničář

  Marek
  01.10. 2021
  Ani protestant, ani nikdo jiný prostě nemůže vykládat, že odteď nepla to, co vždycky platilo. V těch městech došlo k tomu, že to začali dělat chlapi s chlapama, což starýho přivedlo do nepříčetnosti. Do slova a do písmene to je tam psáno, nebo není? Jedna z koulí má toli na sobě nesmazatelně vryto tvý jméno… ……………………..

  Máš pravdu. V příběhu o Lotovi je zcela jasně napsáno, že sodomští volali: “ Vyveď nám ty cizince, ať je „poznáme“! Přičemž ve všech vysvětlivkách ke SZ je vysvětleno, že tím „poznáním“ se míní sex. Vždyť i Adam „poznal Evu, a ona otěhotněla“. A co na ten požadavek řekl Lot? Že cizincům je povinen pohostinností, ale že má dvě dcery, které dosud „nepoznaly“ muže, že je vyvede ven a že si s nimi mohou dělat co chtějí.
  No a ty dvě dcery, které „dosud nepoznaly muže“ velice dobře věděly, co se s muži dělá, protože později svého starého tatu opily a „ležely s ním“, aby jim zplodil potomka. A to byla ta nejlepší rodina v Sodomě!

 17. Hraničář

  toli
  30.09. 2021
  Nevím co by astronauti hledali v tom Bohem zapomenutém kousku země, žádné významné nerosty, prostě nic. …….

  Co ty můžeš vědět, co by kosmonauté mohli hledat.

 18. Hraničář

  toli
  01.10. 2021
  A na závěr ti poradím abys neřešil LGBT protože to je zbytečný výdej energie a zbytečné emoce, mohla by ti prasknout cévka v hlavě. Ten vlak je už 20 roků rozjetý a nejde zastavit, vývoj nezměníš. Tento týden si Švýcaři odsouhlasili duhové manželství a dříve nebo později se to stane i u nás. Lhostejno jestli parlamentem nebo referendem. Ze západních zemí mají jen Itálie a Řecko registrovaná partnerství. Všude jinde už je manželství. ………

  „Pravda zůstává pravdou, i kdyby se dočasně ocitla v menšině.“ V.I. Lenin

  Může snad mít Marek svůj názor, že?

 19. Marek

  Přečetl jsem si toli ten christnet. Některý větičky jsou tam zajímavý. Např.
  „Bibli nemůžeme vnímat jako neměnný zdroj „absolutních pravd“ ve smyslu slovního vyjádření.“
  To je zajímavá myšlenka 🙂 , podpořená třeba tím jeho příkladem, že přece dnes už víme, že svět nebyl stvořen za šest dní. Hm. Já bych se jej zeptal, za kolik teda, kdy se to teda stalo, a jestli teda vůbec opravdu podle něj byl stvořen. To je snad jasný, že byl stvořen, ne? Tam by mi vyloženě udělal radost, kdyby odpověděl, že byl svět stvořenej prostřednictvím bangu. Že to tím pádem skutečně nebylo za šest dní, ale až po pár miliardách let. Jako, že je to úplně v klidečku možný, a že to na samotným stvoření nic nemění. To by fakt od něj bylo moderní, a krásně by to korespondovalo s tím jedním mysličem z jednoho odkazu, že pokud je v kosmu ta energie, tak ji přece někdo musel stvořit, dát jí „potenci“. Což přirozeně nemohl být nikdo jinej, nežli náš starej entita. Sice jsem to myslím už psal, ale když „musel“ energii stvořit on, podle té stejné logiky někdo sice jen mohl, ale vzhledem k musení našeho entity taky „musel“ předtím stvořit jej. Podle stejné logiky. Nějakej ještě starší entita. A toho zase jinej, ještě starší, atd. Kdo může tvrdit, že to tak není, a že je jedinej starej entita? Jo, víra může. Taky to tvrdí. Je jeden starej a hotovo. Ale Bible? Pchá! Tam teda jako některý pravdy jsou. Třeba zrovna to, že je jen ten jeden starej entita, kterýho předtím nikdo nestvořil. To je naprosto betelná pravda, kterou máme tak betelně vyargumentovanou, že to tvl snad ani není možný, jak ji máme vyargumentovanou. Taky o potopě, Sodomě, o Golgotě. Ale jiný pravdy? Zase pchá! To jsou jen takový poudačky, páč dnes je to ouplně jinačí! Nakonec, potopa se Sodomou už se nám stejně taky trochu viklaj…

  Nebo
  „Podobně Bibli nemůžeme jako křesťané dnes brát ani jako absolutní základ neměnných morálních pravd. Takové jistě existují (především „věř, doufej, měj rád“), ale v oblasti společensky podmíněných morálních hodnot křesťané vždy přijímali a stále přijímají určitý výsek hodnot společnosti, ve které žili. A lze dobře ukázat, jak se „pravdy“ otisknuté do textů Písma mění s časem:“
  Takže voni teda „přijímají určitý výsek“… Nevykládají ale oni to náhodou obráceně? Že cokoli se ve společnosti událo rozumnýho, tak to maj na triku právě oni, a že k tomu došlo jejich vlivem? Pánečku, tak to je fakt slušnej oddíl. Asi jsou pokrokoví, nakonec, taky se jim tam mění ty otisknutý pravdy v uvozovkách. Vždyť otroci už nejsou v klidečku, to samý chlap, ten zas nemůže automaticky jen tak z plezíru šéfovat ženskou. No, tím se dostáváme k tý Sodomě. Ta teď je teda jak vobtisknutá? Podobnej rozdíl, jako mezi těmi šesti dny a miliardami let? Starej po nich tam teda metal koulema kvůli tý nepohostinnosti? Jako, já si nemůžu pomoct, ale kdyby starej entita opravdu byl. Co by si říkal? No, podle mě něco jako – hele, támhle to spolu dělaj nějaký chlapi… No bóže, to je toho… Vlastně, cože??!! Hodně je toho! Já to přece zatrh!! Copak jsem to nezatrh?! A ke všemu oslovuju sám sebe! Asi jsem už z toho pěkně schizofrenickej, páč všecko vím, a tak vím, že za nějaký tisíce roků přijdou borci vykládat, že mi to mezi chlapama prej neva. Jak ku@va neva?! Va!! Co to je za žvásty, že mi to neva, a že mě tehdy vytočilo jen nějaký nepohostinství či kýho ďasa??!! Že jsem tam na ně naházel ty koule, to budou obhajovat do zblbnutí, tam žádnej novej vědeckej vobtisk nemaj. To je fakt povedený! Já mám ku@va chuť jim dát jeden vobtisk na čelist! Jasný, že jsem tam metal, ale ne kvůli nějaký blbý pohostinnosti!! Maj to tam černý na bílým!! Já když vidím teplýho, šlak mě může trefit!! Sám tam ten jetel vypsal, kde všude to je! Černý na bílým to tam je, a on bude mít řeči, že „lze diskutovat“, co tam je napsaný, a že se „zaměří jiným směrem“?? Si dělá pr…??Já mám tvl pocit, že tam už toho mladýho fakt zas pošlu, a to si za rámeček nedaj, co tam udělá za soudnej den!

  Víš, toli, to je skutečný představitel církve. Jen manévrování a přetvařování. Celou Sodomu si (kromě všeho dalšího) přirozeně vymysleli, a je to pro ně nepříjemná věc, že jsou nucený na to nalepit nový „vobtisk“. Je to jedna ze zatraceně důležitých „starých neměnných pravd“, a pokud budou donucení ji taky přeobtisknout, můžou už se jít rovnou vycpat na exemplář do muzea. (zde pozn., „V raně křesťanských dobách spadalo hodnocení homosexuálních vztahů, podobně jako jiných odchylek od křesťanského učení, pod jurisdikci církevních soudů. Tyto soudy podstatně zmírnily starogermánskou (teutonskou) praxi, která pasivní formu homosexuálního styku trestala smrtí. Mezi obvyklé rozsudky církevních soudů raného středověku patřily mírné tresty, které mohlo nahradit pokání. Tato liberální praxe byla v té době běžná i v jiných evropských zemích (Baldwin 1980).“ Neboli, i když mírné tresty, pořád šlo o trestní věc a hřích)
  Shrnul bych to asi tak, že tzv. moderní křesťan je čistokrevnej kacíř, a to v encyklopedickém významu a rozměru. A jak u moderních, tak u nemoderních, když se jim ty starý neměnný pravdy bortí jedna za druhou (což ani vzhledem k tomu satanskýmu poznávání jinak nejde), tak ať si klidně tu Bibli vykládají „alegoricky“. Ale aspoň trochu konzistentně. Aspoň trochu. To přece nejde pořád dokola přeobtiskovávat, aby to platilo „nějak“ jinak, nebo aby to už vůbec neplatilo, nebo aby zároveň platily dvě věci, co se navzájem vylučují (zde pozn., to už tam beztak těch kontravylučovacích se věcí snad maj málo?).

  Samozřejmě vím, že ty to všechno taky víš, takže to celý není psáno jako nějaká poučka pro tebe. A pokud by to mělo mít pak pro někoho váhu (pro mě ne, na to jsem málo duševně kvalitní) váhu, nemám zrovna proti převobtisknutý Sodomě ani popel. Je to celý o tom, že je to ale směšný, a je otázkou, jak se vůbec celá ta knížka teda bude vykládat třeba za padesát let. Jestli tam vůbec nějaký starý neměnný pravdy ještě zůstanou nepřevobtisknutý. Ale třeba je budou nějaký skupiny lidí zas vobtiskávat zpátky, protože jim bude šibat z nového gríndýlového náboženství. Lidi jsou „bohužel“ takoví, že spousta se jich bez nějakého neobejde, a když starý už nestačí, vymyslí se o to švihlejší nový . A třeba už nebudou, protože gríndýlovej entita se nezakecá. Céódvojka, koupání v teplý vodě, a prdící děti jsou satanovo dílo…! 🙂

 20. Marek

  Ten Miklík je Hraničáři typická ukázka náboženského filozofa. Z objektivního pohledu má co do té lidské myšlenkové stádovitosti naprosto pravdu, to myslím ani nemá cenu rozebírat. Včetně toho, že jedinci, kteří hlasitě říkají něco jiného, než je tzv. „kolektivní pravda“, jsou bitý jak žito i tehdy (či spíš právě tehdy), když mají pravdu reálnou. Jen, jak už to u takových chodí, Miklík tzv. mířil na lišku, a trefil Maryšku. Sice tam vyloženě a jmenovitě nelobbuje pro starýho entitu, ale ten kontext tam je zřejmý. Nehledě k tomu, že je to výňatek z „Katechismu základních pravd“. Technická, to by mě zajímalo, co by řek na to aktuální sodomský převobtiskovávání 🙂 .
  Náboženský rauš – Maryška pro mě zůstane nepoznaná. Zdejší dekonvertité si ale jistě vzpomenou na to, jak Maryšku brali jako naprosto normální a smysluplnou věc, v jejímž rámci bylo kritické myšlení (ve prospěch starýho entity) naprosto namístě. Pro mě – náboženskýho panice tam ta „přirozená inteligence“ a podobné slovní obraty znějí spíš pitoreskně. Vzhledem k dataci je to možná psáno o to sebevědoměji, ale protože jsi to patrně našel o něco později, nežli v tom sedmačtyřicátým 🙂 , Maryška si viditelně razí cestu dál. Jen už se tak neděje doslovně přes spáleniště a krvavý řeky. Spíš přes ty vobtisky…

 21. toli

  @Hraničář
  Může snad mít Marek svůj názor, že?

  Pochopitelně může mít svůj názor ,ale je mu prd platný. Navíc si zbytečně ničí svoje zdraví cítěním negativních emocí.

 22. Marek

  Jako, fakt toli dík, že ti není lhostejný mý duševní zdravíčko 🙂 .
  Měli jsme u nás jednoho maníka, co byl nervózní. Jednou jsem mu říkal, ať není nervózní. On mi na to odpověděl – já přece nejsem nervózní. A na důkaz nepřítomnosti nervozity se ledabyle (nenervózně) opřel rukou o dveře. Které ovšem byly tak přes metr od něj, tak aby tam mohl stát ledabyle opřenej bez jakékoli nervozity, musel se dost výrazně naklonit do strany, aby tam dosáh. No, tím popisuju, že nechci budit podobný dojem 🙂 . Jako, aby to vypadalo podobně, když ti zas budu opakovat, že mě ty věci kolem homosexuality skutečně netankují až tolik, aby to to mý duševní zdraví nějak zasáhlo. Dokonce bych řekl, že co do pořadí důležitosti mi musí někdo občas připomenout, že jsou ti teplý, a že chtěj svatbu. Ale ne, že budeš tím pádem říkat, že vás přehlížím, protože to by pak bylo, že nevíte, co vlastně chcete 🙂 . Ale jako obvykle, s výhradou oddělení LGB od zbytku „jinakostní“ abecedy.
  Víš co, toli? Pojďme se dohodnout. Já uznám, že teplý maj svatbu. Ne registrovaný svazek, který znamená úplně to samý, protože se tam dědí, chodí pro poštu i na návštěvy do špitálu. Prostě se tomu bude říkat ta svatba, aby teplej nebyl dotčenej. A ty zase uznáš, že tím pádem se zrušej prájdy, protože už nebude důvod je pořádat. Teplej, když už konečně smí mít tu svatbu, už tím pádem není utiskovanej, a už nemusí bojovat svými pochody za neutiskování. Protože už je všechno fifty fifty, tak už by to pak bylo stejně divný, jako bych se já navlík do nějakýho fakt blbýho kostýmu, a šel někam pochodovat za účelem toho, že chci mít svatbu se ženskou. Jseš pro?

 23. toli

  @Marek
  . A ty zase uznáš, že tím pádem se zrušej prájdy, protože už nebude důvod je pořádat

  Žel takto to nikde nefunguje.Nizozemí ,duhové svatby od roku 2001 a potom už to jelo po světě. Evropa, Obě Ameriky,Austrálie,Nový Zéland. Jižní Afrika. Ve vyspělých zemích to není jen v Itálii a Řecku, Itálie a Řecko mají pouze registrovaná partnerství a to prozatím. Důvodem asi bude to že v Itálii sídlí Vatikán a v Řecku pravoslavná ortodoxie, brzda v obou zemích má tedy náboženské důvody. A teď si představ že nikde kde mají duhové manželství nezrušili prajdy. Prajd totiž není chápán jako boj za něco ale oslava něčeho. A to něco jsou události ve Stonewallu, kdy se LGBT poprvé vzepřela státní zvůli a to úspěšně. Nevím proč to Česko debilně slaví v srpnu když měsíc prajdů je červen. Ještě pochopím Austrálii kde je červen zimním měsícem a tak svůj prajd (Mardi gras) slaví v březnu. Tedy prajd nebyl i po dosažení duhového manželství nikde zrušen. Ten východoevropský pohled je docela deviantní ,rozdělující na my a oni. V civilizovaných zemích totiž slaví heterosexuálové spolu s homosexuály ,prostě oslava radosti ze života, ten původní důvod proč to tak je je už dnes u většiny lidí zastřený a polozapomenutý.

 24. Hraničář

  toli
  13.10. 2021
  Pochopitelně může mít svůj názor ,ale je mu prd platný. Navíc si zbytečně ničí svoje zdraví cítěním negativních emocí. ……………………..

  „Všeho do času, jenom Bůh navěky!“

 25. Hraničář

  Marek
  14.10. 2021
  Jako, fakt toli dík, že ti není lhostejný mý duševní zdravíčko ………………………………..

  Já už léta tvrdím, že ti homo- tím svým úporným usilováním aby vypadali úplně normálně jako ostatní jen dotvrzují, že na rozdíl od svých řečí se normálními necítí být.
  To je asi jako s tím Jacksonem. Ten také nebyl spokojený s tím že je černej a snažil se jak jen mohl, aby se co nejvíce nechal předělat na trochu bílého. Nebo když si Japonky nechávají upravovat šíkmá očka, aby byly krásnější.

 26. Marek

  Aha? Takže bys toli teda do toho handlu nešel. Jako, že to manželství za tu cílovou pásku maršů. A z duhový abecedy bys s tím Elkem a Béčkem taky nevylez, páč takovej prájdeček, to je vlastně stejně už jen taková oslava radosti a přátelství všech se všema, což je přece hezký.
  Hm, a co ale teda ty přešívací kursy? Ty, co na ně děti pod dvanáct maj vítanej neplacenej vstup? To je přímo koncentrovaná radost, viď? Nebo jak jsem si dělal srandu, že budou ty mnohomanželství, co v nich budou genderové třeba 7, 11, 23, 56, 78,90 a ještě taky jeden nerozhodnutej o tom, jaký má číslo? No, už se „mluví, že přece samozřejmě“. Týbrko, to jsem zvědavej, jestli si třeba neporozuměj, a budou se pak chtít rozvádět. Jako, jestli se zjistí, že jedenáctka a šestapadesátka si spolu nerozuměj (jako, od tý doby, co se poštěkali/y/a na prájdečku), ale s ostatníma jo, tak kdo se teda s kým rozvede? Nebo když jim to bude sice naopak klapat, ale tři pak se zabijou v elektroautě. Udělá se jim tam zkrat, a kopne je to. To bude zbytek brát tři vdovský důchody?
  Jo? Tomuto já říkám ta krása a radost. Přešitý postnepubertální (páč si ji nechali tlumit, nebo se přešili už před ní) zoufalci, a rozvedeně nerozvedený genderové se vdovskejmi důchody, tam nic krásnějšího a radostnějšího snad ani být nemůže. Souhlasím s tebou, že ale o tom se bavit nebudem, velmi správně jsi pokaždý, když jsem ti připomínal, že to tam prostě hódně patří, to nonšalantně nechal ležet bokem. Je přece třeba se dívat s nadějí vpřed, směrem ke kráse. Kdo by se ohlížel za nějakejma zpátečníkama a hnidopichama. Stejně jim ta cévka zloby praskne, a nakonec, dobře jim tak!

  toli, buď si teplej třeba 800 stupňů Fahrenheita (v nich to měřej v těch radostnému pokroku nejnakloněnějších zemích). Tento tvůj stav nepatří do věcí, u kterých by mě vůbec napadlo něco tam posuzovat. Je tomu správně rozumět? Pro jistotu, když je někdo L, G, nebo B, a někdo by za mnou přišel s vyvalenejma očima – tvl, víš vo tom, že támhleten je G?? Pokud bych to věděl, řek bych – jo. Nebo, pokud bych nevěděl, tak bych řek – ne. Přesně tak velkej by byl můj zájem o tuto problematiku.
  Ale pokud by přišel – tvl, víš vo tom, že támhleten rozhlašuje, že je gender stovosmička, že chce, aby mu pojišťovna proplatila přišití přímo mezi voči, že mu to musej zapsat do vobčanky a matriky, a že všichni jsou povinný mu za to vyjádřit respekt? Takovýmu bych šel s respektem podržet brano, a když by uprostřed byl otočenej kvůli potlesku, plnýho respektu, tak bych ty branový dveře nejen pustil, ale i postrčil.

 27. toli

  @Hraničář
  “Všeho do času, jenom Bůh navěky!”

  Náboženství je perpeetum mobile na peníze,majetek a moc. Lidé co rádi skočí na špek slibům o věčném životě v nějakém nebi a budou za to nosit peníze do kostela, odkazovat majetky církvi a plnit „boží“ vůli církve tak tací blbci se budou rodit pořád. V historii od středověku byla spousta pokusů o to zničit církev. Usiloval o to kdejaký král který se nechtěl dělit o moc, usiloval o to i Hitler a Stalin. Nikdy se to nepovedlo, Církev má obdivuhodnou schopnost přizpůsobit se podmínkám a třeba se skrýt v podzemí aby se pak cyklicky opět dostala na povrch.

 28. toli

  @Hraničář
  Já už léta tvrdím, že ti homo- tím svým úporným usilováním aby vypadali úplně normálně jako ostatní jen dotvrzují, že na rozdíl od svých řečí se normálními necítí být.
  To je asi jako s tím Jacksonem. Ten také nebyl spokojený s tím že je černej a snažil se jak jen mohl, aby se co nejvíce nechal předělat na trochu bílého. Nebo když si Japonky nechávají upravovat šíkmá očka, aby byly krásnější.

  Nemohu mluvit za všechny teplouše. Já už 21 let žiju v heterosexuálním manželství, ale nevidím žádný důvod proč by homosexuální orientace měla být z pohledu zákonů a z odborného hlediska (připomínám že jsem psycholog) vnímána jinak než heterosexuální orientace.

  BTW Jackson byl dle dostupných údajů pedofil a nikoliv homosexuál. A že nebyl spokojený s tmavou kůží ? Jsem tady už říkal že černoši trpí pocitem méněcennosti (ne každý) ,což je rys který nakonec vyustil v hnutí BLM

 29. Hraničář

  toli
  16.10. 2021
  Nemohu mluvit za všechny teplouše. Já už 21 let žiju v heterosexuálním manželství, ale nevidím žádný důvod proč by homosexuální orientace měla být z pohledu zákonů a z odborného hlediska (připomínám že jsem psycholog) vnímána jinak než heterosexuální orientace. ………………………..

  No, však tomu tak už dávno je. Nebo to cítíš jinak?

  BTW Jackson byl dle dostupných údajů pedofil a nikoliv homosexuál. A že nebyl spokojený s tmavou kůží ? Jsem tady už říkal že černoši trpí pocitem méněcennosti (ne každý) ,což je rys který nakonec vyústil v hnutí BLM …………. …………………

  Neposuzoval jsem Jacksonovu sex. orientaci, ale jeho úsilí být bílej.

  Lidé co rádi skočí na špek slibům o věčném životě v nějakém nebi a budou za to nosit peníze do kostela, odkazovat majetky církvi a plnit “boží” vůli církve tak tací blbci se budou rodit pořád. ………………………..

  Já to vidím tak, že sklon k duchovnu, ale hlavně sklon podřizovat se autoritě je nám dán evolučně.

 30. toli

  @Marek
  Takže bys toli teda do toho handlu nešel. Jako, že to manželství za tu cílovou pásku maršů. A z duhový abecedy bys s tím Elkem a Béčkem taky nevylez, páč takovej prájdeček, to je vlastně stejně už jen taková oslava radosti a přátelství všech se všema, což je přece hezký.
  Hm, a co ale teda ty přešívací kursy? Ty, co na ně děti pod dvanáct maj vítanej neplacenej vstup?

  Jen 2 poznámky. My dva nic nezměníme
  A druhá poznámka, získávám pocit že trpíš specifickým kognitivním biasem. Prajdy ti vadí ale heterosexuální karneval v Riu i s jeho oplzlostmi a znásilňováním považuješ za zcela normální a přirozené. I v Riu se to při tom hemží dětmi. A kolik těch brazilských děvčat bylo původně muži ? Ne málo.
  Za výchovu dětí zcela zodpovídají rodiče a je jen na nich co jim povolí a co zakáží.
  Mimochodem, transgender se již vycítí v raném dětství. Transgender děti se cítí velmi nekomfortně protože jejich přirozenost se seká se stylem jejich výchovy. Ty děti neví proč se tak špatně cítí a ani neví co to vlastně je. A protože to nedokáží indentifikovat tak ani nedokáží přesně popsat své pocity. Blokátory oddálí nástup puberty aby nebyly v budoucnu tak rozsáhlé a komplikované operace. U nás se blokátory podávají jen se souhlasem rodičů . Jinde ve světě si o tom rozhodují děti sami.
  A proč se to děje ? Umíme změnit tělo, ale neumíme vyměnit duši. A změna těla a indentity je určitě lepší než celoživotní trápení a diskomfort.

 31. Čestmír Berka

  off topic
  a) skvělá diskuse, díky toli, Marku, Hraničáři 🙂 . Marek to umí podat, smekám..
  b) zdravím všecky, dlouho jsem sem nic nenapsal ( jsem spíš na FB), tak jen oznamuji, že ještě nejsem v Nebíčku … a ani Peklíčku

 32. toli

  @Hraničář
  No, však tomu tak už dávno je. Nebo to cítíš jinak?

  Speciálně v Česku a východní Evropě tomu tak není. Příkladem mohou být třeba už jen tvé názory kde posuzuješ jinak hetero a jinak homo…..

 33. Marek

  Jedna věc je toli pomoc lidem, kteří ji potřebují. A druhá zase aktivismus, prosazující tlačení dětem do hlav „právo na rozhodnutí nastavit si svoji genderovou identitu včetně chirurgickýho zásahu“, Takový, který, pokud si lidí se skutečným sebeidentifikačním problémem vůbec všímá, jim (těm dětem, a to takovým, kterých je ca 99,9…%, a žádnej takovej problém nemají do tý doby, dokut se jim nedá mozková masáž) hlavně vsugerovává pocit, aby v tom směru se sebou „něco podnikli“.
  Už jsi někdy slyšel to o tom ohni? Jak je on ten dobrý sluha ale zlý pán? Já jo. Takový to, že nic se nedá dělat, tím mi připomínáš jednoho, co to samý opakovaně vykládá o gríndýlu. Že prostě všichni maj sklapnout, páč to tak bude a hotovo. Jináč by se, bez ohledu na příbytek více než dvou set megatun sněhu a ledu v letošním roce, půlka světa utopila ve varem bublající vodě z rozpuštěnejch ledovců. Vem si toli pytlík, a běž jej dát do Grónska na ledovec. Třeba se ti udělá dobrej čaj. V mezičase si vem grant od EU, a postav tam přešívací kliniku pro děti od dvanácti let, který se samy svobodně rozhodly, a doporučili jim to navíc na prájdu.
  Jinak, asi do mě fakt líp vidíš, protože mě už potolikátý upozorňuješ, jak mám nervy v kýblu. Já si toho nevšim, a furt jsem si myslel, že jen nahlas kritizuju jednu z věcí, který se mi z oprávněných důvodů nelíbí. Možná sis tím pádem pro samý monitorování mého stavu naopak opravdu ani tentokrát nevšim, o čem ve skutečnosti píšu.

 34. Hraničář

  toli
  20.10. 2021
  @Hraničář
  No, však tomu tak už dávno je. Nebo to cítíš jinak?
  Speciálně v Česku a východní Evropě tomu tak není. Příkladem mohou být třeba už jen tvé názory kde posuzuješ jinak hetero a jinak homo…..
  ………………………………………

  A oproti tomu tvoje názory, když požaduješ souhlas (bezvýhradný?) s tvými názory.

 35. Hraničář

  Marek
  20.10. 2021
  ……………………….

  Je to už dlouho, a mám dojem, že to bylo ještě za socíku. V novinách, možná v RP, vyšel jednak rozhovor s Jaroslavem Foglarem a pak s nějakým psychologem. Když jsem si přečetl názory psychologa, promítly se mně s vyprávěním J. Foglara. Jak se rozešel s dívkou a nemá rodinu, protože by musel opustit své chlapce. A ve všech knihách píše jen o klucích mezi 12-15 lety. A tak jsem si domyslel, že určitě byl homosexuální efebofil, což se později psávalo víceméně otevřeně.

  Ten psycholog psal o tom, že děti své pohlaví až nějak do puberty nevnímají a nezabývají se jím. Proto je také nijak nerozhodí případné i pedofilní či efebofilní chování vedoucích, kteří většinou se umějí dobře vcítit do té klukovské dušičky a jsou vedoucími různých kroužků výbornými a obětavými. A potom takové jednání jako např. společné sprchování – „všichni jsme chlapi, tak se před sebou nestydíme“ – nijak problematicky nevnímají. A uváděl příklad soudu, kdy 10 letý kluk byl naprosto v pohodě, ale dostal psychický šok až poté, když byl policií vyšetřován a svědčil před soudem, protože teprve to jej upozornilo, že chování vedoucího bylo „hrůzné“.
  A ten psycholog uváděl, že když zjistí nějaké sexuálně nepatřičné chování dospělých, že se snaží to vyřešit v rámci rodiny, skupiny, protože to ty děti podstatně méně zatíží, než když se u soudu dozvědí, jak strašlivá se jim stala křivda.
  Jenomže teď jsme o 30 let dále, děti ohledně sexuality jsou podstatně více poučeny, a vedoucí si musejí sakra dávat pozor, aby se do něčeho nenamočili. Viz případ učitelky, která dohlížela, podle požadavku rodičů, na 7 leté kluky při umývání a kolegyně ji udaly z pedofilie.

  A když na tom Západě, a jak vidno, je (snad) pro to i Toli, hustí do dětí od školky, že si mohou vybrat pohlaví a nechat se předělat, tak samozřejmě musíme čekat, že takových případů bude přibývat.
  Srovnal bych to s homosexualitou. Ta už u nás není trestná od 57 roku. Homo i za socialismu měli své bary, ale ti méně vyhranění se oženili/vdaly, měli rodiny, děti, a vedle toho s důvěrnými kamarády jezdili na ryby nebo na čundry a nebo s kamarádkami do cukráren na kafíčko. A když manžel byl na rybách, tak se „kamarádky“ sešly doma, aby si popovídaly.

 36. toli

  @Marek
  Na green deal mám svůj velmi kritický názor. Třeba už jen to že Evropa je příliš malá na to aby měla vliv na světové podnebí. Druhá věc je že budeme povinně jezdit elektoauty, ale elektřina se do nich bude vyrábět neekologicky, a to už vůbec nemluvím o těch šílených cenách za energie. Prostě je to celé na hlavu..

  Zpět k tématu.

  a furt jsem si myslel, že jen nahlas kritizuju jednu z věcí, který se mi z oprávněných důvodů nelíbí. ….

  Jaké jsou ty oprávněné důvody ,mohu -li se ptát ? Já jen že používám empatii abych se vcítil do transgender osob a dětí a zcela jistě bych nechal rozhodování na nich a na jejich rodičích a zároveň si myslím že do toho nikomu jinému nic není.

 37. toli

  @Hraničář
  A oproti tomu tvoje názory, když požaduješ souhlas (bezvýhradný?) s tvými názory.

  Mě je naprosto u prdele zda se mnou souhlasíš či nikoliv. Nezajímá mne co si kdo o mě myslí a nemám potřebu se líbit všem. Z mého pohledu je nejdůležitější názor ten můj , je jediný směrodatný a je velmi těžké změnit mi postoje. To bych v první řadě musel chtít já sám a k tomu není důvod.
  Když něčemu nerozumím, tak se k tomu automaticky nevyjadřuji . A čemu rozumím mám mnohokrát prožité a ověřené praxí.

 38. Marek

  Jakoby něco nebylo ok u odesílání komentů. No, uvidíme.
  Ty jsi toli ty mý věci nakonec přece jen nečet? Ptám se, protože ty důvody tam jsou. Každej sice má svý právo vyznávat si svý pohlaví jakéhokoli typu. A mluvit o tom před ostatními. Ale tím to končí. Nemůže, přesněji nesmí nikomu systematicky podsouvat, že ničí pohlaví, doslovně ničí, není podmíněno zdaleka především biologicky, a že naopak každej, doslovně každej se kdykoli podle aktuální nálady může přepohlavnit nejen duševně, ale i tělesně. Zejména dětem to nesmí podsouvat, a ještě je k tomu navíc vybízet. Kdekoli se něco takovýho vyskytuje, jsem ochoten a připraven příslušný „panelový diskutanty“ odchrupit. A dokud se tak bude dít na prájdech, tak i tam.
  Jediná přípustná interpretace je ta, že 0,…x% (příslušný číslo, zjistitelný u lékařů) lidí má potíže s tou pohlavní identifikací sebe sama. Že je to problém, který je vyčleňuje ze společnosti, a že ta o tom zatím s nimi neumí komunikovat. Že ano, je potřebný, aby se v tom společnost zlepšila, a aby se nalezly nástroje pro pomoc takovejm, ale neznamená to, že ta nejistota a následný přešívání budou do společnosti vnášeny jako standard.

  Co kdyby sis to toli představil jinak? Co kdybych založil podobný „hnutí“ jako neomarxisti tohle a tam bych taky řešil něco kolem sexuality? Jako, nediv se, není to jen mý fantazírování. Je známou věcí, že tihle hoši uměle vyráběj „menšiny“, aby jejich „ochranou“ rozložili společnost, a naformátovali ji dle svýho. Jako, nespad jsem z višně. Oni sami se tím moc netají. Pamatuješ na to jedno jejich motto? – „Musíme organizovat intelektuály a s jejich pomocí rozložit Západní civilizaci. Jedině tehdy, až zničíme její hodnoty a učiníme život nesnesitelným, můžeme zavést diktaturu proletariátu. Západ zkazíme tak, až bude smrdět.“. Můj doplněk, nějakej proletariát už maj ve špicích. Ten citát není úplně soudobej, ale frankfurtové jej děsně milují. Dělnictvo, který už jim nefunguje, jednoduše nahradili vhodnějšími.
  Tak k mýmu projektu. Nepotřeboval bych žádný fondy, páč jsem děsně bohatej, a tak bych si „prosadil“, že s tím budu jezdit třeba po školách, a tak. A pořídil bych si na to dostatečně velkej počet lidí, dokonce všemožný dobrozdání od „expertů“, že zatím to moc lidí sice neoslovuje, ale těch pár, co to chtěj, tak na to má nezcizitelný právo. Taky bychom pořádali naše prájdy. Všechno za mý peníze, a všechno na téma svobody veřejný masturbace. Ovšem ne nějaký obyčejný, nýbrž za pomoci nebezpečných věcí, který můžou způsobit něco nenapravitelnýho. Všude nápisy a billboardy, že se to musí nejen tolerovat, ale i respektovat. Nikdo by nesměl být nepřijatej, když by to potřeboval zrovna při pracovním pohovoru, nebo následně propuštěn, pokud by si svý práva vykonával během jednání s klienty, apod. Pokud bude někdo protestovat, že to má destruktivní účinky, nasadím na něj faktčekry, a následně jej označím za xenofoba, a zničím mu existenci.
  Jak jsem tím daleko od přešívacích seminářů? O kolik je to míň nebo víc ujetý?
  Možná (nevím) se ti dostaví myšlenka, že tím jsem opravdu pohlcenej, když už jsem o tom toho tolik napsal. No, jenže já jsem na každý téma dlouhej, jak sis možná (taky nevím) povšim. Budu ti podobně dlouho popisovat, co je blbě na grínu, co je blbě na nábožku, co je blbě na legislativě, prostě na všem, co mi vadí, a kde mám platný argumenty ke kritice.
  Mmch, fakt bys mě dojal argumentem, že u nás ta přešívačka přece ještě tak rozšířená není. To opičení se po skákajících z mostu znáš moc dobře. Fakt ti jako důvod nestačí, že aktivisti, co to z rozežranejch důvodů přijali za svý (i když nevím, jestli by většina z nich to uměla odůvodnit něčím jiným, než nějakou floskulí), se snažej prosazovat tuhle zejména pro děti mimořádně nebezpečnou věc s větším „entuziasmem (čti hysterií), než přistupuje k sexu naše miloučký nábožko? A stejně mi připadá, že toho nechápavýho trošinku malinko jen děláš.

 39. toli

  @ Marek
  Komentáře u pokrokáře Františka již nejsou povoleny, takže tady….
  . Ta už u nás není trestná od 57 roku. Homo i za socialismu měli své bary, ale ti méně vyhranění se oženili/vdaly, měli rodiny, děti, a vedle toho s důvěrnými kamarády jezdili na ryby nebo na čundry a nebo s kamarádkami do cukráren na kafíčko.

  Homo i za socialismu měli povolené 2 (slovy dva) bary na celou republiku . A osazenstvo které tam docházelo bylo pod kontrolou STB s cílem vytěžit je třeba jako informátory. I přesto že od roku 57 nebyla homosexualita trestné stíhaná tak homosexuál byl pořád snadno vydíratelný, třeba v práci. Ostatně vydíratelný je i dnes, obzvláště když o tom jeho manželka neví. Proto tím nejlepším co může homosexuál udělat je totální coming out , Po něm se homo stává nevydíratelný a nezranitelný.

Komentáře nejsou povoleny.