Výsledky sčítání lidu 2021. Co si z toho můžeme odvodit?

Autor | 08.02. 2022

Pokud chceme najít alespoň náznak pochopení, co výsledky ze sčítání lidu 2021 znamenají, musíme si vedle nich položit také výsledky dvou předešlých sčítání, komentáře a interpretace z různých stran i výzkumy jiných agentur.

Nejprve bychom si ale měli říci, co tento výzkum neříká.

Sčítání 2021 neříká kolik je v ČR ateistů!

I když pár funkčně negramotných idiotů z řad komentátorů a moderátorů bude tvrdit, že je u nás přesně 555 ateistů, protože právě tolik dotazovaných uvedlo ateismus do kolonky „vyznání“, není tomu tak.

Ateismus je totiž pojem vytvořený věřícími jako opak víry, a co by tím opakem mělo být, je tak trochu na volné fantazii jednotlivých vykladačů. Podobně jako při měření pobřeží Anglie, jehož délka záleží na rozlišení mapy, záleží i počet ateistů na použité definici. Tedy zhruba od „nevěří v boha / bohy“ po „nevěří v žádné nadpřirozeno“.

Rozhodně ale není ateismus konfese, tedy možná kromě těch 555 respondentů.

Tento problém je také dobře vidět na dřívějším výzkumu agentury STEM/Mark a. s., u kterého můžeme při dobré vůli dojít k 23 % až 67 % ateistů.

Proto bychom měli skupinu, která je pro nás významná, uvádět pod tím označením, které je použité v dotazníku, tedy jako občany bez náboženského vyznání. Zde by si ovšem výzkum zasloužil jistou korekci, protože mezi skupinami věřících najdeme nejen uvedených 555 ateistů, ale také 98 agnostiků. (V dalším textu však uvádíme čísla bez této korekce tak, jak je uvádí ČSÚ.)

Římských katolíků ubylo, ale o kolik?

V případě římskokatolické církve můžeme vcelku věřit, že výsledky budou blízké reálným počtům, protože pravidelně apeluje na své věřící, aby uváděli příslušnost k církvi. Zároveň je to církev, která nás přirozeně bude zajímat nejvíce, protože má v bývalém Východním bloku výrazný destruktivní vliv na společnost a politiku.

Při prvních vydaných výsledcích se zdálo, že mezi lety 2011 a 2021 klesl počet římských katolíků z 1 082 463 na 741 019 čili by přišla o 341 444 věřících.  To by sice nebyl tak drastický úbytek jako v předchozím desetiletí, stále by to ale znamenalo, že církev opouštělo 93,5 věřících každý den.

Nicméně krátce po vydání doplňujících výsledků mnozí právě tento výsledek zpochybnili s odkazem na kolonku „katolická víra (katolík)“. V té se nám totiž náhle objevuje 235 834 věřících. Faktem je, že o této skupině toho moc nevíme. Jsou to důchodci, kteří si už nepamatují, jak se jmenovala církev, pod kterou byli pokřtěni? Jsou to cizinci, kteří nevědí, jak se jejich církev jmenuje česky? Jsou to chovanci ústavů, za které to vyplnil někdo jiný? Jsou to katoličtí radikálové, kteří tím chtěli vyjádřit svůj nesouhlas se současným vedením, které jim připadá příliš liberální? Jsou to anarchokatolíci, pro které je naopak současný Vatikán příliš málo liberální? Jsou to vůbec římští katolíci, a ne třeba řečtí nebo starokatolíci?

V každém případě ať by bylo římských katolíků 741 019, nebo (podle největších optimistů)  976 853, stále by to příliš nesedělo s průměrnou návštěvností bohoslužeb, které podle vlastního sčítání řkc z roku 2019 navštěvuje celkem 375 000 věřících včetně těch, kteří je sledují v televizi, nebo v rozhlase.

I při takovém (pro římské katolíky) optimistickém počítání by jejich církev ztrácela 29 věřících za den. To znamená, že by při tomto tempu za 93 let u nás přestala existovat. Ovšem už za 21 let by jí nezbyl žádný věřící, který by uvedl v dotazníku její název správně.

Je to shodou okolností stejný rok (2043) kdy by měly být vyplaceny poslední náhrady v rámci takzvaných „církevních restitucí“. Ale bude vůbec komu?

Skutečný vývoj bude ale asi barvitější. Na jednu stranu by se úbytek věřících řkc měl přirozeně zpomalovat v rámci toho, jak se budou počty blížit k „tvrdému jádru“ věřících.

Na druhou stranu ale se sympatiemi může zamávat i současná vláda zvolená v roce 2021, protože s ní dostali Češi nejvíce věřící kabinet od pádu reálného socialismu a možná i v celých poválečných dějinách. Jsou v něm zastoupení i takoví radikálové jako kreacionista Marian Jurečka, bojovník proti „propagandě LGBTQ+“ Petr Fiala, nebo podporovatel Aliance pro rodinu Vlastimil Válek. A téměř celý kabinet (snad kromě Pirátů) je připraven se kdykoli postavit proti interrupcím a pomoci polským ženám, kterým jejich politici interrupce v podstatě znemožnili i v těžkých případech.

Prostě i u nás má římskokatolická církev stále kam klesnout.

Věřících i bezvěrců přibylo?

Ano, je to tak, podle srovnání s rokem 2001 by mělo přibýt 165 534 věřících. Tedy z 2 168 952 na 2 334 486. Jenže ve skutečnosti přibyli pouze věřící nezařazení k žádné církvi ani náboženskému směru z 705 368 na 960 201.

Lidí bez vyznání přibylo 1 423 046. Jenže ani tak se jejich počet nedostal na úroveň z roku 2001, kdy nás bylo ještě o 1 012 850 více.

Počet organizovaných věřících klesl o 89 299 z 1 463 584 na 1 374 285.

Ve skutečnosti u takto nízkých čísel vůbec netušíme, co, jestli nebo jak moc se změnilo. Před deseti lety totiž celkem 4 662 455 lidí využilo možnost neuvést své vyznání. Letos to bylo pouze 3 162 540.

Většina „přírůstků“ bude tedy padat na vrub právě této změně. Naproti tomu úbytek věřících u organizovaných církví bude velmi pravděpodobně reálný.

Jedi – mnohem více než pouhý vtip!

Možná si vzpomenete, že víra rytířů řádu Jedi měla být jedním z důvodů pro vyřazení otázky po náboženském vyznání ze sčítacího formuláře.

V roce 2011 uvedlo jedi jako svoji víru 15 070 obyvatel. Při posledním sčítání tento počet ještě stoupl až na 21 023. Tím Jedi porazili Náboženskou společnost Svědkové Jehovovi (13 298), Církev bratrskou (10 762), Církev řeckokatolickou (8 309) nebo Církev adventistů sedmého dne (7 162).

Přesto je Český statistický úřad chválen, že vzal jejich existenci „sportovně“ jako ozvláštnění sčítání.

Jenže nic takového nejen ČSÚ ale ani žádný komentátor nebo úředník dělat nemá. Nikomu z nich nenáleží právo rozhodovat, která víra je „skutečná“ a která recesistická.

Poctivý religionista by musel uznat, že i když stoupenci jediismu nevěří v reálnou existenci Anakina Skywalkera, Obi Wana Kenobiho a dalších filmových postav ze série Star Wars, může je oslovovat jejich myšlenkový rámec, morální zásady a tradice. Ano, přestože jsou smyšlené, ale které nejsou?

Kolik věřících křesťanů opravdu věří, že Jonáš cestoval živý v rybím břiše a Ježíš skutečně chodil po vodě? A pokud u nás takoví jsou, měli bychom kolem nich chodit po špičkách, protože si „víra zaslouží úctu“, nebo jsou spíš právě oni ukázkou toho, jak taková nezdravá víra vypadá?

 

Data, o kterých je zde řeč, najdete zde:
Obyvatelstvo věřící – hlásící se k církvi podle církve, náboženské společnosti nebo směru a krajů v roce 2021 (xlsx, 24,0 kB)

10 thoughts on “Výsledky sčítání lidu 2021. Co si z toho můžeme odvodit?

 1. JD

  Jeste jsou tu takove kategorie jako „pastafariani“. Posledni scitani v poctu 2696 – staci na 19. misto zebricku.
  Jsou zapocteni jako verici. Zcela urcite spravne, protoze kazdy spravny pastafarian musi pochybnosti o (ne)existenci letajiciho spagetoveho monstra razne odmitnul a pro jistotu si nasadit na hlavu cednik.
  Jenze, vsichni zname tu historii co a proc.

 2. já první

  Upřímně, překvapuje mne Vaše poctivost, s jakou jste ten článek psal. Avšak některé věci je třeba uvést na pravou míru.

  Římští a východní (vedle řeckých jsou třeba syrští) katolíci jsou všichni součásti jedné církve pod vedením jednoho papeže. Podobně jako za československé federace byl člověk občanem Československa i České republiky, i dnes je zároveň katolíkem a (nejčastěji) římským katolíkem. Většina římských katolíků nepřichází s těmi východními do styku a nemá potřebu tedy svou příslušnost k západnímu obřadu zdůrazňovat.

  Jak moc je současná vláda „věřící“ nelze posoudit, nemám k dispozici věroměr. Odpůrce potratů může být i ateista, a naopak znám katolíky, kteří jsou zastánci potratů a věří, že oni sami to vědí lépe než papež. A nejsou to žádní bezvýznamní lidé, řadí se mezi ně třeba Joe Biden.

  Teoreticky by ČR mohla mít vládu, která by byla tvořena katolíky a zároveň stoupenci větší dostupnosti potratů, třeba až do prvního nadechnutí, jako to slíbil právě Biden v kampani.

  Nezmínil jste také fakt, že se zde sice lidé hlásí k Jedi, ale neexistuje tu, pokud vím, žádná náboženská organizace daného vyznání. Jiné je to v případě pohanství, to zde své představitele má, pouze nevím, zda jsou registrovaní, a bezpečně vím, že nejsou centrální autoritou všech pohanů (existují ortodoxní pohané slovanští, keltští a další, vedle nich pak různé eklektické skupiny).

  Dále bytí bez náboženského vyznání nevylučuje kvazináboženskou víru? Tady by mne samotného třeba zajímalo, jak se současná sněmovní většina bude stavět třeba k horoskopům v ČT a ČRo (Sněmovna volí mediální rady) nebo k Waldorfským školám. Osobně si myslím, že zrovna druhé jmenované téma nějak utichlo, v minulosti se k němu vyjadřoval Vám blízký Sisyfos, ale nová generace jeho vedení o něm mlčí.

  Pokud vím, významným zastáncem Waldorfských škol je právě starosta a stipendista Jan Farský, pravděpodobně příbuzný zakladatele Církve československé [husitské] Dr. Karla Farského (pocházel z Příkrého u Semil). Karel Farský sice nebyl ateista, jeho náboženská organizace však podporovala žárové pohřby a nebyla nikdy výrazně aktivní v boji proti potratům (méně, než tradiční nebo letniční protestanti). Ale zpět k těm Waldorfským školám. Snad nikdo soudný nemůže tvrdit, že výuka v nich je sekulární, či dokonce ateistická. Naopak si dovolím tvrdit, že je tam jejich „antroposofické“ náboženství přítomno mnohem více, než v katolických školách to katolické.

  Waldorfské školství, a s ním spojené biodynamické zemědělství, antroposofie apod. mají větší dosah, než mnoho registrovaných náboženských organizací. Na šíření biodynamického zemědělství se (nejspíš bez hlubší orientace v dané oblasti) podílí i katolík Karel Schwarzenberg, jako spolumajitel Vinných sklepů Kutná Hora. Společně s ním se jejich slavnosti účastnil kandidát na prezidenta Karel Janeček. Také on a jeho manželka Lilia jsou šiřiteli pseudonáboženského učení, přesto o nich OSA ČR a Sisyfos mlčí. Zavání to až jakousi temnou dohodou o neútočení.

 3. Gregorius Sanctus

  Dobrý den, jsem jeden z těch, co dali „náboženská víra“ a napsali ateismus, agnosticismus a materialismus. Nevím, co z toho vybrali, malinko jsem to rozepsal.

  Není to náboženská víra, beru to jako víru, nikoliv náboženskou, hlavně ten materialismus, byť je to víra podloženější než ty náboženské. A to důkazy a logikou.

  Bohužel kdo dal „bez náboženské víry“, tak nemohl nic dopsat, dovysvětlit. A já jsem se chtěl rozepsat, to šlo ale pouze u „náboženské víry“, jen tam to šlo ještě doplnit.

  Jen upozorním, že to tentokrát snad nemuseli lidé vyplňovat a mnoho lidí se na to vybodlo.

 4. Marek

  Obecně, ale i ke Gregoriovi, ono je to s tím ateismem opravdu hodně nejednoznačné. Jak se i zmiňuje autor článku. Nevím, jestli je to jen pohled věřících, ale ateismus bývá vnímán/definován jako víra v neexistenci nějakýho entity. Jen a pouze ta „antivíra“, já to kromě mnoha jiných církevníků slyšel doslovně od Hájka. Což je ale samozřejmě chybný pohled. Jistě, že existují takoví, kteří to tak mají, ale jedná se samozřejmě o stejnou iracionalitu, jako u věřících.
  Tady se to vícekrát rozebíralo, když se půjde do důsledku, většina ateistů jsme de facto agnostici. Ovšem agnosticismus v tom jeho smyslu, že církevní pravdy se nedají ani potvrdit, ani vyvrátit? V hrubém rámci jistě, protože jen těžko může někdo tvrdit, že „žádnej entita nejni a hotovo“. Takový ateista – agnostik, jako je jich ta markantní většina, ale dospěl k vyřazení (či k nezařazení) otázky existence entity ze/do spektra svého myšlenkového světa cestou racionality.
  Základní myšlenkou/otázkou asi je – jak to celý vzniklo. Vesmír a život. Nějaký potopičky a Golgotečky jsou až pak. Kdy varianta, že nějakej štramák udělal velikánský kouzlo, kterým se to celý rozhejbalo, je pro „ateistu“ tou zdaleka nejméně funkční. Jak uvedeno, pomocí současné dokazovací metodiky skutečně nelze konstatovat, že pravděpodobnostní hodnota existence starýho je přesně rovna nule. Procentuálně to de facto vyjádřit ani nejde, což ovšem ale nejde ani u špagetovače, ani u toho, že starej entita jsem konkrétně já osobně. Proto, že jednoduše neexistuje žádný parametr, podle kterého by se existenci starýho nějaká pravděpodobnostní hodnota dala přiřadit.

  Pozn., věřící a biblický parametr v tomto ohledu tak nějak abstrouhám, třebaže pro věřícího je věřící argument ten naprosto zásadní. Jak ale všichni víme, proti věření se argumentovat nedá, takže to celý jakoby směřuje do slepý uličky. U čehož jsem se rozpomenul na Velkého Lučního Koníka, doloženého Ondřejem Sekorou. Kdysi jsem si ho tu vymyslel, a chtěl bych vidět toho smělce, tvrdícího, že určitě neexistuje. No, dostal by se tím do stejné slepé uličky. Takovéto uličky, to jsou totiž vážně „strašlivý“ pasti…

  Už bylo na mnoha místech mnohokrát řečeno i napsáno, že s vyjímkou toho ateismu „věřícího v neexistenci“ se ateismus s agnosticismem de facto překrývá. Kdy ovšem falešnost takového překrytí spočívá ve velmi nejednoznačné definici agnosticismu. Zpět k té pravděpodobnosti – procenty vyjádřit opravdu nejde, je to spíš o intenzitě pocitového vnímání. A takový jeden agnostik ti pak klidně řekne, že entita je víceméně jistá věc, zatímco druhý zase, že se jím prakticky nemá cenu zabývat. Ale oba patří k agnostikům.
  Ateismus jako takový podle mě proto vlastně ani definovat nelze, protože na jeho definici nikdy nebude panovat shoda. Věřit/nevěřit či myslet si/nemyslet si? Podle toho to asi nejde. S nepřesností by se možná mohlo říct to, že ateista je takovej bigoš, pro kterého nějaká úvaha či diskuse na téma entity postrádá z rozumových a evidenčních důvodů smysl. Nenachází sám pro sebe takové, kvůli kterým by se tím zabýval.

  Znovu, tohle se nejen tady už rozebíralo vícekrát, já to jen vyjádřil svými slovy. Pokud jsem se tam ale dopustil nějaké myšlenkové chyby, rád si o tom od někoho přečtu.

 5. Daniel Veselý

  Sám jsem věřící, katolík. Měl jsem osobní zkušenost s Bohem a pravdivostí Bible. Mladým lidem, kteří se hlasí k ateismu bych „přál“ (vlastně určitě nepřál) žít pod čím jsem žil já do roku 1989. Tehdy tu byl ateismus vládou podporovaná ideologie, vědecký světový názor se tomu říkalo. K čemu všemu vedl ani nemusím psát /popravení, znečištěné životní prostředí, atd. atd./.

 6. Gregorius Sanctus

  Marek:

  Já jsem se tam hlavně chtěl rozepsat, proto jsem musel zaškrtnout náboženskou víru. Jinak se tam nedalo nic dopsat. Ateismus není náboženská víra, ale řekněme sekulární víra, že bůh asi neexistuje. U některých je to víra, že určitě neexistuje. Tihle lidi jsou také fanatici. Protože neví určitě, zda nějaký bůh není.

  Proto také víra. Ale často lépe odůvodněná.

  A ten materialismus je hlavně „pozitivní“ filosofie, která něco tvrdí, takže víra. Ale opřená o mnoho solidních důkazů. O jistotě bych se ale nebavil, nebo ne ve všech směrech. Záleží také jak který materialismus. Není jeden jako druhý. Třeba ten dialektický je dost mimo.

 7. toli

  @ Daniel Veselý
  . K čemu všemu vedl ani nemusím psát /popravení, znečištěné životní prostředí, atd. atd./.

  Docela směšné argumenty pro podporu vypatlávání mozku pohádkami. V USA tedy zemi kde jsou křesťané v naprosté přesile běží popravy jak na běžícím pásu. Brazílie kde prezident Bolsonario patří k agilní letniční církvi likvidace pralesů a znečišťování ovzduší z jejich vypalování. K čemu je tedy křesťanství dobré ? Asi nemá cenu vysvětlovat že vaše osobní zkušenost s Bohem je pouze vaše interpretace. A všechno je to jen práce mozku bez jediného podpůrného důkazu který by mohl být brán v úvahu. A bible to ani nemá cenu komentovat. Jen lidské dílo plné chyb a rozporů. Třeba srovnejte popis stvoření světa u GN 1:25 a další popis stvoření který je rovněž v Genesis avšak popis je protikladný, stvořil bůh nejdříve zvěř a potom člověka anebo naopak člověka a potom zvěř aby jim vládl ? Obojí je dle pohádkové knihy-bible správné, prostě křesťanství je tak jako každé náboženství postaveno na hovadinách a z hovadin církve žijí, hlupáci jí nosí peníze ,odkazují majetky a činí její vůli a za to jim je poskytována falešná naděje. Takže z pohledu osob činných v náboženských organizací je křesťanství takový podnikatelský plán pro vytváření hmotného zisku. A týká se to nejen křesťanství.

 8. toli

  @Daniel Veselý
  Je to všechno o psychologii schopnosti podmanit si ovci tak aby uvěřila. A ovce pomáhá autosugescí ,chce věřit protože jí to přináší slastné pocity jistoty a tak prostě věří. Dogmatické myšlení se točí v kruhu a jeho majitel není schopný zahlédnout to zištné pozadí které je motorem církve. A to pozadí nevidí i leckterý kněz koneckonců dnešní kněz je bývalá, již zpracovaná ovce….

 9. Marek

  Pane Danieli Veselý, ano, ateismus tehdy byl tou součástí onoho vědeckého světového názoru. Tuším se tomu taky říkalo materialismus. Coby absolvent státnice z tzv. Vědeckého komunismu (což, jak patrně víte, tehdy nebylo vyhnutelný) si zlomky z něj ještě pamatuji. A rádo se to hlavně exponovanějšími osobami veřejně deklarovalo a deklamovalo, protože jim to „stabilizovalo“ kádrový profil. Šlo nicméně o oficiálně vymáhanou dosti prázdnou pseudofilozofickou pózu. V reálném pojetí se tam jednalo o politický antiklerikalismus potažmo antivatikánství. Kde to první má ve společenském pojetí hlubší tradici a trvá dodnes, ale což na druhou stranu neznamená, že to platí doslovně pro každého a je to všeobecná společenská norma. Navíc to byl oficiální postoj tehdejšího „podivnosocialistického“ zřízení. To si udržovalo kontrolu nad církví – náboženskou obcí, které se to samozřejmě značně nelíbilo.
  Mladí lidé se dnes k nějakému ateismu především nehlásí. Z toho důvodu, že je toto téma naprosto mimo spektrum jejich zájmu, a nemají proto žádnou potřebu se takovým způsobem vymezovat. Vztah k víře je pro ně natolik vzdálená disciplína, že si toho prostě nevšímají, kdy ti věřící z nich tvoří téměř až raritní vyjímku. Váš „vzkaz“ proto kolem nich prolétne, aniž by jej vůbec postřehli.
  Navíc, vámi jmenované věci včetně těch atd., atd. (ať už obsahují cokoli) se nelámou na hraně věřit/nevěřit. Všimněte si dále prosím jedné věci, a to té, že i když jsem ten ateista, tak já a ani téměř nikdo mně podobný, přestože tvoříme markantní většinu dnešní společnosti, nepřistupujeme k vám organizovaně věřícím silově a mocensky (což prosím nezaměňujte s tím, že již vám není umožněno diktovat pravidla). A to se předtím obráceně, tzn. o vás, říct nedalo víceméně nikdy.
  Máme to v poloze – věřte si, ale nám s tím dejte pokoj. My vás taky ke svýmu ateismu neponoukáme, pouze otevřeně popisujeme důvody, které nás k ateismu vedou… Mmch, zaznamenal jste někdy v dějinách stav, že by ateisté někde rozpoutali válku konkrétně a pouze jen za nastolení ateismu? Nebo si někde postavili chrám právě za tím specifickým účelem, aby v něm rituálně vyznávali svoji nevíru? Já ne.
  A v jaké poloze to máte vy věřící? No, ca v – nevěřte si, ale my vám s tím pokoj nedáme. Všude o vás budeme vykládat, jak za to pudete do pekla, a ponoukat vás k věření nepřestaneme… Válek konkrétně a pouze jen za nastolení víry jste rozpoutali nespočet, kdy pocitu, že pokud byste k tomu měli kapacitu, uděláte to i dnes, se neumím zbavit.

  Tím vším se vás v žádném případě nechci zbavit a vyštípat vás odtud. Naopak oceňuji, že jste se odvážil do sídla satanova, a budu rád, odvážíte-li se i nadále.

Komentáře nejsou povoleny.