Dominik

Studuji fyziku a filozofii na Oxfordské univerzitě. Zajímám se o spolupráci ateistů a jiných společenských hnutí a intersekcionalitu ve všech jejích podobách. Nebojím se střílet do vlastních řad.

Archiv autora: Dominik

Světový humanistický kongres 2014

Autor | 18.09. 2013

Nemáte co dělat příští srpen ani do čeho vrazit 300 liber (v přepočtu přibližně 7500,-)? Tak zvažte návštěvu Světového humanistického kongresu 2014 v Oxfordu, který pořádá pro International Humanist and Ethical Union společnost britských humanistů. V ceně vstupenky je zahrnuta sobotní gala večeře a samozřejmě vstupné na všechny humanistické workshopy i přednášky slavných hostů, mezi nimiž jsou: Philip Pullman (napsal knihu Zlatý kompas), Jim al-Khalili (teoretický fyzik a prezident britských… Read More »

European Humanist Youth Days (2.-4. 8. 2013)

Autor | 13.08. 2013

Předminulý víkend proběhly v Bruselu Dny evropské humanistické mládeže (EHYD). Účastníci ve věku 18-35 let se hlásí k celosvětovému progresivnímu hnutí sekulárního humanismu, které navazuje na osvícenské myšlenky a přejímá témata lidských práv některých z nejvíce diskriminovaných skupin obyvatel: LGBTQ+ komunity, žen, ale i nevěřících, čímž se sekulární humanismus řadí mezi témata zajímavá pro typického čtenáře tohoto webu. Tweet

Ateisté ČR vstoupili do AAI

Autor | 12.08. 2013

Od tohoto týdne jsme členy Atheist Alliance International. AAI sdružuje ateistické organizace z více než 20 zemí světa rozložených po 6 kontinentech. Brzy po založení Ateistů ČR se tak formálně připojujeme k celosvětovému hnutí nevěřících. Jaká nám z tohoto kroku plynou práva a povinnosti? Můžeme se účastnit hlasování o směřování AAI a publikovat naše zprávy a články na jejich stránce. Na oplátku budeme posílat AAI desetinu úrody… Pardon, pletu si to… Read More »

Různorodá různorodost

Autor | 29.05. 2013

Během nedávné zahraniční cesty předal PZ Myers klíčky od svého populárního blogu Pharyngula dlouhodobé komentátorce Sastře. Ta nelenila a mezeru po PZ dokonale zaplnila. Chtěl bych čtenáře Ateistů ČR upozornit především na její článek The Diversity of Diversity. V něm se věnuje častému nařčení, že jako ateisté nerespektujeme právo věřících na jejich víru, a že se takto nijak neodlišujeme od homofobů, xenofobů, rasistů a dalších asociálních a společensky nebezpečných živlů. Tweet

Ateismus+: Kterak ateismus k plusu přišel

Autor | 31.08. 2012

Kdo sleduje Facebook Ateistů ČR nebo zahraniční blogerské sítě, pravděpodobně si všiml, že mezi články Jennifer McCreight, Grety Christiny nebo Richarda Carriera začíná dominovat nová nálepka “Atheism+”. V plánované minisérii článků si kladu za cíl seznámit čtenáře této stránky s obsahem Ateismu+[1]. Úvodní díl bude charakteristikou hnutí, jeho cílů a stručným shrnutím důvodů, které vedly k jeho vzniku. V dalších článcích se zaměřím na Ateismus+ chápaný jako logické vyústění ateismu.… Read More »