Pig Bang

Tomáš Sluka (Pig Bang) považuje organizované náboženství s odměňujícími a trestajícími bohy za jeden z největších vynálezů lidstva. Vynálezu, který s pomocí naděje a strachu umožnil řízení velkých společností, sjednocení pod jednou autoritou, zotročení spodiny, upevnění jakkoli bizarních společenských pravidel, a ochotu lidí se obětovat pro druhé i konat zvěrstva v domnění, že se jedná o vyšší dobro. Vynálezu, který dobách svého vzniku nejspíš neměl lepší alternativu. - Domnívá se, že lidstvo už dlouho dokáže žít bez organizovaného náboženství a lépe. Že tento dříve užitečný kolektivní blud vštěpovaný do dětských hlav už není potřeba, a že jeho pozitiva nevyváží škody, které páchá.

Archiv autora: Pig Bang

Jsou čas a prostor jen iluze?

Autor | 25.09. 2013

Fyzikové (mezi nimi i mladý Čech – dnes již doktor – Jaroslav Trnka) popsali nový matematický objekt, který má potenciál radikálně změnit náš pohled na realitu, a který tak probudil velká očekávání nejen v prvních liniích teoretické fyziky. Tzv. amplituhedron, který umožňuje výpočet interakcí subatomárních částic, má totiž minimálně jednu nesmírně užitečnou a jednu bezprecedentně fascinující vlastnost (původní článek). S pomocí amplituhedronu lze jednak zjednodušit dosud extrémně komplikované matematické výpočty… Read More »

Byl dříve dopamin nebo bohové

Autor | 12.09. 2012

Dnešním světem koluje neomezené množství informací jejichž selektivním výběrem lze podpořit prakticky jakoukoli i smyšlenou hypotézu. Záleží jen jestli podvědomě preferujete příjemnou „pravdu“, dobrodružnou „pravdu“, anebo skutečnou pravdu ať už je jakkoli nudná nebo nepříjemná. Obraz reality samozřejmě nikdy nelze zrekonstruovat přesně, protože svět nevidíme z nekonečně mnoha úhlů. Hrozí i úplný omyl, pokud informace tvoří věrohodnou iluzi. Co ale můžeme, je upřímně se snažit nenahrazovat si chybějící informace a… Read More »