Jak fungujeme

Celé sdružení je organizováno kolem projektů. Diskuze u piva nebo na internetu jsou jistě zajímavé, ale do sdružení se kvůli nim organizovat nemusíme. Jediným cílem a účelem sdružení je vyvíjet činnost a přinášet konkrétní výsledky. Organizace jednotlivých projektů je potom ponechána zcela na lidech, kteří se na projektu osobně podílejí. Členové se již sami domluví, jak nejlépe konkrétní projekt zorganizovat.

Jak se nejlépe zapojit do činnosti?

Nejdříve se trochu rozkoukej na našich stránkách. Pravidelně tady publikujeme novinky ze světa ateismu, máme zde diskuzní fórum a najdeš tu i popis jednotlivých aktuálních projektů. Pokud je ti naše zaměření sympatické, potom přemýšlej, čím bys chtěl k činnosti našeho sdružení přispět. Ideální start je vybrat si některý z existujících projektů a seznámit se s jeho členy a organizací na našem fóru. Tam ti ostatní odpoví na konkrétní otázky. Můžeš se také stát oficiálním členem sdružení, když vyplníš krátkou přihlášku. Budeme tě potom informovat o aktuálních událostech a srazech. Srazy jsou po diskusním fóru druhou možností, jak poznat další členy a zjistit informace o jejich představách a plánech.

Kdo navrhuje a schvaluje projekty?

Krátká odpověď je: nikdo. O realizaci projektu rozhodují lidé kteří se na něm budou podílet. Naše sdružení poskytuje prostor a možnosti, jak informovat podobně smýšlející lidi, aby věděli, že takový projekt chystáš. Je už potom jen na tobě, abys ostatní přesvědčil o jeho smyslu, užitečnosti a realizovatelnosti. Pokud se ti podaří přesvědčit dostatek lidí aby ti s projektem pomohli, potom je projekt navržen a schválen 🙂

Kam dál?

Můžeš se stát členem. Můžeš se zapojit do některého z našich projektů.

31 thoughts on “Jak fungujeme

 1. Honza 37let

  Chtěl bych poznat společnost lidí kteří jsou a chtějí být nemajetnický a přijmuli by mně mezi sebe.

 2. Nina Kočanová

  Stránky mě zaujaly, protože jsou o ateizmu. Jen proto. Jsou strohé, jako kdyby patřily nějaké sektě. Články jsou rozvláčné, jako kázání. Jsem hluboce nevěřící ateista, nicméně mě tyto stránky ani suchopárně prezentované sdružení nepřitahuje. Cíl združení – sekularita společnosti, je také zvláštní. Moc dobře vím, že náboženské komunity neovlivní nikdo, tím méně nějaké združení bezvěrců. Ateista je normální člověk, kteří nevěří ani na sněhurku a sedm trpaslíků, ani na boha. Jak sdružovat normální lidi? „Normální“ je velmi ošemetný jmenovatel.

 3. Nina Kočanová

  Pojem „jmenovatel“ v předchozím příspěvku je matematický s přeneseným významem – měla jsem spíš napsat: společný jmenovatel.

 4. Pavla

  Jsem zapřísáhlý ateista….a jak tu tak na to koukám, tak zjišťuju, že k tomu žádné občanské sdružení nepotřebuju a nechci, odradí mě jakékoliv stanovy….ale aby to nevyznělo tak negativně, některé články jsou fajn

 5. Slávek Post author

  Heh:-) Stanovy jsou zákonnou podmínkou existence os 🙂 Jinak dik!

 6. PetrF

  Někde jsem četl, že sehnat semknout pro nějaký společný projekt ateisty je jako sehnat kočky do stáda. Všimněte si, tak dokáží hlavně ve světě malé náboženské skupinky ovlivňovat většinu? Sdružení jako toto je v naší společnosti nutné aby bránilo to, čeho si vážíme a to je svoboda nevěřit a nepodléhat něčí ideologii. Nepodléhat komunistickým, nacistickým, křesťanským, muslimským názorům či názorům jiné skupiny, která je prohlásí za jediné správné a díky své organizovanosti prosadí. Všechna zájmová sdružení ať už je to klub zahrádkářů nebo jednotlivé církve by měly mít v naší společnosti stejné postavení a neovlivňovat ostatní. Sdružení jako toto je záchranný člun, který umožní většinové společnosti se bránit proti dobře organizované menšině.

 7. Lena

  Dobrý den, na na této stránce uvádíte, jak fungujete a že vaším cílem je vyvíjet činnost a přinášet konkrétní výsledky. Ráda bych se zeptala, co myslíte těmi konkrétními výsledky a možná, lépe než „jak fungujete“, spíše „proč fungujete“. Děkuji L.

 8. Slávek

  Jako ateisté se chceme poznávat s jinými ateisty, sdílet nápady a společně prosazovat, aby se tu ateistům lépe zilo. Na „Proč “ si asi musí každý odpovědět sam.

 9. Antitheista

  Výsledkem byly setkání ateistů, výměna názorů, petice, protesty, trestní oznámení, snaha prosadit se více mediálně, nacož máme ve veřejnoprávních médiích právo,…

 10. Honza Werner

  Já bych dodal, že cílem je takový stav věcí, ve kterém se náboženství (jakékoliv: od islámu, přes hinduismus až po neo-pohanství) nebude těšit žádným speciálním právům, výjimkám a výsadám, které ostatním dostupné nejsou a někdo jimi disponuje jen z toho titulu, že jde o náboženství. K takovému stavu je však zatím HODNĚ daleko.

 11. Antitheista

  No to tedy je hodně daleko – viz. naše zastoupení ve veřejnoprávních médiích při počtu ateistů v naší zemi, nevim jak je to s daněma, ale možná by Slávek mohl zažádat o nějaké úlevy a začít podnikat, v USA to církve dělají, proč by měli ateisté zůstat stranou ? 😀 nebo lepší je daňové úlevy sebrat všem církvím – bez rozdílu…

 12. Antitheista

  Ještě jsem zapomněl, že si tady též „vyměňujeme nápady“ s věřícími 😀

 13. protestant

  Antitheista (05.02. 2014 | 19:33) napsal:
  No to tedy je hodně daleko – viz. naše zastoupení ve veřejnoprávních médiích při počtu ateistů v naší zemi, nevim jak je to s daněma, ale možná by Slávek mohl zažádat o nějaké úlevy a začít podnikat, v USA to církve dělají, proč by měli ateisté zůstat stranou ? 😀

  protestant:
  No konečně nějaký ateista uznal, že ateismus je náboženství…. 🙂

 14. Foxy

  Protestant: „No konečně nějaký ateista uznal, že ateismus je náboženství…“.

  Obávám se, že tvá dedukce není zcela přesná.
  A-theismus (bez boha) či agnosticismus nejsou náboženstvími (neobsahují ideu boha) ale názorovou platformou (při úvahách o vzniku i fungování světa není třeba uvažovat boha či jiné nadpřirozeno). Je možno se mezi různými směry uvažování ztotožnit na této názorové platformě a brát ji, čistě pro účely jednání s úřady či jinou příslušnou státní mocí jako ucelenou soustavu názorů. Bude li přesto ouřad trvat na tom, že rovné zacházení je možno pouze mezi církvemi či náboženskými organisacemi, je možno šimla ouředního nasytit bez ohledu na jakoukoliv logiku.
  Pak už je jedno, jak kdo onu atheistickou názorovou platformu formálně či účelově nazve. Klidně třeba jako církev atheistickou 🙂 Na její podstatě to nic nezmění, skutečným náboženstvím se skrz pouhé pojmenování nestane.

 15. Antitheista

  Proč by měli mít věřící lepší daně než spolek zahrádkářů, protestante? Myslel jsem to, že jsme spolkem jako církev, ale bez těch nesmyslů okolo 😀

 16. protestant

  Antitheista (06.02. 2014 | 18:34) napsal:
  Proč by měli mít věřící lepší daně než spolek zahrádkářů, protestante?

  protestant:
  Církve mají lepší daně?

 17. Antitheista

  V USA ano…
  U nás nevím, nahoře jsem psal o USA

 18. protestant

  Názory novinářů mne nezajímají. Pošli konkrétní daňová zvýhodnění které platí jen a pouze pro církve….

 19. Antitheista

  Například tohle: (mě názory novinářů zajímají)

  „A právníci nyní dávají ke zvážení, aby přišly i o tuto výsadu a musely zaplatit daň ze všech nemovitostí i movitých věcí, které na základě restitucí bezúplatně dostanou.

  Dalším škrtem by mohlo zmizet i osvobození od daně z příjmů u finančních kompenzací za nevydávaný majetek, které mají činit ve třiceti splátkách 59 miliard korun zhodnocených o inflaci.“

  http://www.novinky.cz/domaci/323991-cirkve-mozna-prijdou-o-radu-ulev-na-danich.html

 20. Antitheista

  To nemusí být zákon, stačí vyhláška 🙂

  Například zákon o restitucích je znevýhodňující pro jiné právní osoby, jiné právnické osoby nedostaly ani daňové úlevy, ani majetky, proč církve ano? 🙁

 21. protestant

  O daních se bavíme. A daně neřeší vyhlášky, ale zákony.
  Tak dodej ten zákon, který zvýhodňuje daňově církve před všemi ostatními.

 22. Antitheista

  Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů

  „(1) Od daně jsou osvobozeny

  a) členský příspěvek podle stanov, statutu, zřizovacích nebo zakladatelských listin, přijatý

  1. zájmovým sdružením právnických osob, u něhož členství není nutnou podmínkou k provozování předmětu podnikání nebo výkonu činnosti,
  2. občanským sdružením, které není organizací zaměstnavatelů,
  3. odborovou organizací,
  4. politickou stranou nebo politickým hnutím, nebo
  5. profesní komorou s nepovinným členstvím s výjimkou Hospodářské komory České republiky a Agrární komory České republiky,

  členské příspěvky podle stanov, statutu, zřizovacích nebo zakladatelských listin, přijaté zájmovými sdruženími právnických osob, profesními komorami s nepovinným členstvím 18a), občanskými sdruženími včetně odborových organizací, politickými stranami a politickými hnutími, (Tato novelizace nabývá účinnosti 1. ledna 2015.)
  b) výnosy kostelních sbírek, příjmy za církevní úkony a příspěvky členů u registrovaných církví a náboženských společností,
  c) příjem z nájemného z družstevního bytu nebo nebytového prostoru a z úhrady za plnění poskytované s užíváním tohoto bytu nebo nebytového prostoru plynoucí na základě nájemní smlouvy mezi bytovým družstvem a jeho členem, který je fyzickou osobou; obdobně to platí pro společnost s ru čením omezeným a jejího společníka, který je fyzickou osobou, a pro občanské sdružení a jeho člena, který je fyzickou osobou,příjmy“

  „b) výnosy kostelních sbírek, příjmy za církevní úkony a příspěvky členů u registrovaných církví a náboženských společností,“ 🙁 🙁 🙁

  http://business.center.cz/business/pravo/zakony/dprij/cast2.aspx

 23. Jan Widerlechner

  Nedaří se mi najít ofciální skupinu na facebooku… Doporučuji hodit viditelný link na hlavní stránku, nebo do hlavičky.

 24. TheodorTG

  Není mi z toho vůbec jasné, zda k registraci do fóra je nutnou podmínkou přihláška do OSACR, případně jak se provádí registrace (a přihlášení) do fóra, pokud není přihláška do OSACR nezbytností. (Marně hledám nějaký zvláštní „čudl“, nacházím jen přihlášku do OSACR.)

 25. Lemmy

  TheodorTG: Není mi z toho vůbec jasné, zda k registraci do fóra je nutnou podmínkou přihláška do OSACR

  Nie je. Sú to dve rozdielne veci.

 26. Foxy

  Theodore, netřeba nic více než:

  do kolonky „jméno“ vepsat jméno či zvolený nick.
  Do kolonky „emailová adresa“ vepsat nějakou svou funkční emailovou adresu
  Toť vše.
  U zcela nových diskutérů existuje „čekání na schválení příspěvku“, ochrana proti spamovým robotům a trollům.
  U starých známých firem čekání na schválení odpadá.

  Tož chutě do toho!

 27. Bílá velryba

  „U starých známých firem čekání na schválení odpadá.

  Tož chutě do toho!“

  Nebo naopak už nebudeš moc psát nic, když se budeš chovat jak „Tvoj oponent“ a nadávat přes míru ostatním členům gangu a opakovat pořád to samé tisíckrát dokola každý den, byť už bylo odpovězeno a reagováno a debata s neposouvá dál… 🙂

 28. Lemmy

  Foxy, omyl, Theodor sa (asi) pýta na toto: Jak se nejlépe zapojit do činnosti?

  Nejdříve se trochu rozkoukej na našich stránkách. Pravidelně tady publikujeme novinky ze světa ateismu, máme zde diskuzní fórum a…

  A to je ako vidím, mŕtva vec, lebo sa tam píše:

  Pokud chcete odpovědět na toto téma, musíte se nejdříve přihlásit.

  Čiže stačí mu odpovedať, kde sa má prihlásiť. A problém je vyriešený.

 29. TheodorTG

  Díky za ochotu a snahu! – Nejblíže pravdě byl Lemmy. Ano, šlo o tu citovanou větu a dotaz, jak se má TAM zmíněné Přihlášení, které jsem pokládal (a stále pokládám) za Registraci do „diskusního fóra“, potažmo vytvoření Profilu, k přihlášení do OSACR. Což mi tedy zůstává záhadou i nadále, neboť „fór“ čili komentářů pod články se můj dotaz netýkal. (Jsem sice zmatený jak černý král, ale úplný mimoň ještě ne. – Samozřejmě vidím, že TADY stačí Jméno a E-mail. Ostatně, jak bych asi ten svůj dřívější dotaz mohl položit, kdybych to nevěděl…?)

  Pochopil jsem, že na něco jako „vlákna“ se tu – ve „fórech“, ani „diskusním fóru“ – nehraje a řetězení je ponecháno času a náhodě, příp. vlastní tvořivosti, ale přece jen bych uvítal vytvoření Profilu (v „diskusním fóru“), aniž bych byl nucen se kvůli tomu hlásit do OSACR. Pro začátek spíše abych se zbavil toho zeleného netopýra s červenou řití coby AVATARA, než že bych toužil zakládat nějaká nová vysoce přínosná témata.

  Jaká je tedy odpověď na OTÁZKU, kterou zde jasněji než já položil Lemmy? (Doufám, že to není „mrtvá věc“, jak píše, aniž tuším, co to znamená.) (1) Jak provést Registraci? (2) Je Registrace vázána na Přihlášku do OSACR?

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *