Knihovna

Charles Darwin: O původu člověka, Academia 2006 (2. opravené vydání), ISBN: 80-200-1423-3, EAN: 9788020014238

Charles Darwin: O vzniku druhů přírodním výběrem, Academia 2007 (1. vydání), ISBN: 978-80-200-1492-4, EAN: 9788020014924

Mark Twain: Dopisy z planety Země, Praha : Práce, 1987

David Hume: Four Dissertations (obsahuje „Přirozené dějiny náboženství“ a „O normě vkusu“),1757

David Hume: Morální a politické eseje (Essays, Moral And Political), 1741–42

David Hume: Pojednání o lidské přirozenosti (A Treatise Of Human Nature), 1739–40

David Hume:Political Discourses, 1752

David Hume: Zkoumání lidského rozumu (An Enquiry Concerning Human Understanding), 1748

David Hume: Zkoumání morálních principů (An Enquiry Concerning The Principles Of Morals), 1751

Bertrand Russel: Proč nejsem křesťanem a jiné eseje, Orbis, Praha 1961

Richard DawkinsSobecký gen. Mladá fronta (edice Kolumbus), Praha 1998, ISBN 0192177737

Richard DawkinsNejvětší show pod Sluncem, vydalo Nakladatelstvi a knihkupectví Dokoran. Praha 2011, ISBN: 978-80-7363-344

Richard Dawkins: Slepý hodinář. Paseka, Edice Fénix, Praha 2002, ISBN 80-7185-445-X

Richard DawkinsŘeka z ráje. Darwinistický pohled na život. Archa Bratislava 1996, ISBN: 80-7115-110-6

Richard Dawkins: Boží blud: přináší náboženství útěchu, nebo bolest? Academia, Praha 2009, ISBN: 978-80-200-1698-0

Richard Dawkins: Příběh předka . Academia Praha 2008, ISBN: 978-80-200-1611-9, EAN: 9788020016119

Avro Manhattan: Vatikánský holocaust

Avro Manhattan: Vatikán ve světové politice

L. H. Lehmann: Vatikánská politika za druhé světové války. Tiskové a nakladatelské družstvo „Blahoslav“ v Praze, 1947.

John Stuart Mill: Utilitarismus Praha Vyšehrad 2011, Vyšehrad; ISBN: 978-80-7429-140-1, EAN: 9788074291401

John Stuart Mill: Poddanství žen. (2 díly) Praha : Vydavatelstvo Časopisu českého studentstva, 1890

John Stuart Mill: O svobodě 1891

Sam Harris: The End of Faith (2004). ISBN 0-393-03515-8

Sam Harris: Letter to a Christian Nation (2006). ISBN 0-307-26577-3 (slovensky)

Sam Harris: The Moral Landscape: How Science Can Determine Human Values (2010). ISBN 978-1-4391-7121-9

Sam Harris: Lying (2011)

Radim Brázda: Ethicum. VeRBum – Radim Bačuvčík 2011, ISBN 9788090427396

Daniel C. Dennett: Druhy myslí – K pochopení vědomí. Archa, Bratislava 1997, ISBN 8020011773, 9788020011770

Torbjörn Tännsjö: Hedonistic Utilitarianism (Edinburgh: Edinburgh University Press, 1998)

Torbjörn Tännsjö: Understanding Ethics: An Introduction to Moral Theory (Edinburgh: Edinburgh University Press, 2002)

Torbjörn Tännsjö: The Repugnant Conclusion. Essays on Population Ethics (Dordrecht. Kluwer, 2004).

Torbjörn Tännsjö: Terminal Sedation: Euthanasia in Disguise (Dordrecht: Kluwer, 2004).

Torbjörn Tännsjö: Global Democracy: The Case for a World Government (Edinburgh: Edinburgh University Press, 2008)

Michel Onfray: Traité d’athéologie : Physique de la métaphysique, Paris, Grasset, (2005); English translation by Jeremy Leggatt as Atheist Manifesto: The Case Against Christianity, Judaism, and Islam (New York: Arcade Publishing, 2007)

Peter Singer: Practical Ethics, Cambridge University Press, Cambridge, 1979; second edition, 1993; third edition, 2011. ISBN 0-521-22920-0, ISBN 0-521-29720-6, ISBN 978-0-521-70768-8

Peter Singer: Osvobození zvířat, Práh 2009 ; ISBN: 80-7252-042-3, EAN: 9788072520428

Jared Diamond: Třetí šimpanz: vzestup a pád lidského rodu, 2004 (The Third Chimpanzee: The Evolution and Future of the Human Animal, 1992) Paseka 2004 (1. vydání) ISBN: 80-7185-533-2, EAN: 9788071855330

Jared Diamond: Proč máme rádi sex?: evoluce lidské sexuality, 2003 (Why is Sex Fun? The Evolution of Human Sexuality, 1997) Academia 2003; ISBN: 80-200-1072-6, EAN: 9788020010728

Jared Diamond: Osudy lidských společností : střelné zbraně, choroboplodné zárodky a ocel v historii, 2000 (Guns, Germs, and Steel: The Fates of Human Societies, 1997) Columbus, 2000. ISBN, 8072490478, 9788072490479

Jared Diamond: Kolaps. Proč společnosti přežívají či zanikají. Praha : Academia, 2008, 751 s., ISBN 978-80-200-1589-1

Další knihy doporučuje Filip Tvrdý na svém blogu

A ještě něco z teistické protiargumentace:

Donald De Marco, Benjamin D. Wiker: Architekti kultury smrti. Vydání 1. Vydalo Res Claritatis, Praha 2011; 322 stran, ISBN 978-80-904143-1-0

4 thoughts on “Knihovna

 1. kay

  Zdravím. Do knihovny nejen pro ateisty se myslím hodí i tyto knihy:
  1. Charles Darwin „Výrazy emocí u člověka a u zvířat“, Československá akademie věd, Praha 1964.
  V knize se Darwin snaží podat doklady ke své vývojové teorii prostřednictvím hlubší studie výrazů a posuňků u člověka a zvířat. Svou teorii vysvětluje na třech principech. Prvním je princip účelně organizovaných zvyků, druhým je výkladový , třetím je princip iradiace podráždění a útlumu. Za základ svých studií zvolil především studium dětí a choromyslných, ale hojně využíval i dostupné informace o výrazech domorodců, již měli s Evropany jen velmi omezený kontakt.

  K doplnění ke knize Jareda Diamonda „Kolaps. Proč společnosti přežívají či zanikají“ je vynikající práce Josepha A. Taintera „Kolapsy složitých společností“. Tato kniha může být chápána i jako určitý kontrast ke knize R. Wrighta „Nonzero“ (zmíním níže), která patří spíše do sekce teistických.

  2. Joseph A.Tainter „Kolapsy složitých společností“, nakl. Dokořán, Praha 2009
  Kolaps je v Tainterově práci chápán jako politický proces a vyznačuje se tím, že společnost „vykazuje rychlý, výrazný pokles zavedené (tj. dlouhodobě existující) úrovně socio-politické složitosti“ (Tainter, str. 15). Jde o všeobecný proces, který se týká všech společností a stupňů složitosti. Viz. více zde: http://cassandralegacy.blogspot.cz/2011/03/tainters-law-where-is-physics.html

  X

  3. Robert Wright „Víc než nic, logika lidského osudu“ (v anglickém originále „Nonzero“), nakl. Lidové noviny 2002.
  Autor Robert Wright je silným zastáncem kulturního evolucionismu, celá kniha je prakticky obhajobou tohoto směru. K vysvětlení svých tezí používá teorii her s nenulovým součtem . Viz. více zde: http://scienceworld.cz/biologie/vic-nez-nic-uvod-do-neodarwinisticke-teologie-3428

 2. Václav

  Přidal bych určitě:

  z fyziky:
  Lawrence Maxwell Krauss: A Universe from Nothing: Why There is Something Rather than Nothing, Free Press, 2012, ISBN: 978-1-4516-2445-8

  Brian Greene: Struktura vesmíru : čas, prostor a povaha reality, 2006, 488, Paseka, Překlad: Oldřich Klimánek, originál 2004, ISBN: 80-7185-720-3

  a pochopitelně dnes už klasiku:
  Stephen William Hawking: Stručná historie času (A Brief History of Time), 202 stran, 2007, Argo, Dokořán, Překlad: Vladimír Karas

  z antropologie:
  také „Víc než nic, logika lidského osudu“ od Roberta Wrighta jako Kay,
  k tomu ještě poměrně težší čtení, ale klasika:
  Claude Lévi-Strauss: Strukturální antropologie (Anthropologie structurale)
  376 stran, 2006, Argo, Překlad: Jindřich Vacek, ISBN: 80-7203-713-7

  k evoluci bych přidal:
  – Robin Dunbar:Příběh rodu homo, 2009, 224 stran, Academia, Překlad: Jana Enderlová, ISBN: 978-80-200-1715-4

  – Jonathan Marks: Jsme téměř 100% šimpanzi? Lidoopi, lidé a geny,
  2006, stran: 350, Academia, Překlad: Jindřiška Fišerová, ISBN: 80-200-1321-0

  – možná i:
  Robert Foley: Lidé před člověkem, 254 stran, Argo, ISBN: 80-7203-070-1

  – filozofie:
  Richard P. Feynman: O smyslu bytí (The Meaning of It All: Thoughts of a Citizen Scientist), 2000, 131 stran, Aurora, Překlad: Jan Klíma, ISBN: 80-7299-026-8

  zábavně naučné:
  – Richard P. Feynman:To snad nemyslíte vážně! (Surely You’re Joking, Mr. Feynman! Adventures of a Curious Character), 1989, 320 stran, Mladá fronta, Překlad: Jan Klíma, ISBN: 80-204-0023-0

  Richard P. Feynman: Snad ti nedělají starosti cizí názory (What Do You Care What Other People Think?: Further Adventures of a Curious Character), 2000, 271 stran, Aurora, Překlad: Marcela Straková, ISBN: 80-85974-90-8

  – Vojtěch Novotný: Papuánské (polo)pravdy, 230 stran, Dokořán, ISBN: 978-80-7363-279-3

  a spoustu dalšáích 🙂

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *