O ateismu

Otázky a odpovědi

Pokud se z nějakého důvodu zajímáte o ateismus, určitě chcete vědět, jak ateisté vidí sami sebe a jaké odpovědi mají na základní životní otázky. Zde naleznete seznam otázek a odpovědí na to, co to vlastně je ateismus ve své praktické formě. Jejich cílem není přesvědčovat předsvědčené, ani dokazovat věřícím, že se mýlí. Naopak se jimi snažíme přispět k základnímu pochopení našich postojů.

Dialog ateisty a křesťana

Šavel Pavel a Hloupý Honza se baví o ateismu a křesťanství. S pochopením se snaží vyjasnit si své postoje a pochopit postoje toho druhého. První dialog se ptá, odkud se berou naše morální postoje a dospívá k tomu, že jak ateisté, tak křesťané jsou na tom velmi podobně.

41 thoughts on “O ateismu

 1. Aleš Kaňka

  Dobrý den,
  vaše stránky jsem zatím důkladně nepročetl, hned na úvod jsem ale narazil na dvě hrubky.
  Mnoho z nich považujeme za příliš omezujících a nevystihujících realitu. (považovat za co, ne za čeho)
  Všechny pravidla lidského chování (všechna)
  Opravte si to, abyste zbytečně nedávali teistům ostrou munici.
  Zdraví
  ak

 2. Slávek Post author

  Jéje, hrubek tady bude 🙂 Každopádně díky a opravíme to.

 3. Jiri Ruppert

  Dobrý den,
  myslím, že by bylo zajímavé a smysluplné zkusit na těchto stránkách rozvíjet reálný dialog mezi věřícími a ateisty. Ten, který tu je – jakkoliv je docela dobře udělaný – je přece jen fiktivní a nese pečeť jednostrannosti. Pomohlo by to ke vzájemnému poznávání a odstraňování předsudků. Sám jako nevěřící magistr teologie bych se docela rád zapojil 🙂 Jinak stránky se mi líbí tím, že nejsou útočné ani nenávistné, snaží se spíše rozumět než soudit. J. Ruppert

 4. Slávek

  Dobrý den Jiří,
  díky za nabídku, jak byste si ten dialog představoval? Co pro to můžeme udělat? Každopádně je potřeba si uvědomit, že tady jsou stránky ateistického sdružení a z toho přirozeně plynou jistá omezení.

  Slávek

 5. Sam

  Tenhleten mezináboženský dialog si moc nedovedu představit… S katolíkama si můžem zahrát fotbal, ale tím to asi končí.

 6. Hraničář

  Dovolil bych si vyslovit názor vyplývající z mých zkušeností, že věřící o žádné dialogy nestojí. Resp. představují si je tak, že nevěřící přesvědčí a ti že uvěří. Pokud se dialog k tomuto závěru neblíží, věřící se většinou rozčilují.
  Pokud se podíváte na známé věřící – např. prof. Halíka, či P. Váchu, Maxe Kašparů a další, nikdy si k veřejnému a rovnoprávnému dialogu nezvolí vzdělaného ateistu. Vždy rozvíjejí monolog nebo dialog s jiným věřícím. Viz např. v ČTV povídání pátera Váchy s páterem Satoriou.

 7. Tlapka

  Víra vzniká ze strachu a bezradnosti. čstla jsem že člověk ztratil přirozené instinkty a takto si musel vytvořit Bohy a podobně

 8. Ivo

  A co když opravu existuje posmrtný život a vše co s tím souvisí a ateista se mílí? A nejen to, co když Bůh je? Jenom připustit hypotézu, že Bůh je, je z filosofického, argumentačního a logického pohledu důvodem se domnívat, že toto tvrzení jako protipól toho ateistického je na stejné úrovni. A pokud povedeme srovnávání obou pohledů, analýzy atd., vždy se dostaneme zpět k základní polarizované argumentaci, odkud lidskými silami nevzejde vítěz. A to z jednoho prostého důvodu. Věřící nahlížejí svou víru jako dar a osobní zkušenost. Vím, že mezi věřícími i mezi ateisty je velké množství těch, kteří pochybují. Přímá úměra bude, čím větší osobní zkušenost, tím pevnější víra a naopak. A na druhou stranu, čím větší pochybnosti tím větší prostředek k přesvědčování a možný dialog. Na druhou stranu víru nelze vymýtit. Už C. G. Jung docela slušně popsal na základě svých pozorování na svých pacientech a sobě samém, že člověk je nevyléčitelně náboženský, patří to do jeho biologické až genetické výbavy. Není to otázka prosté ztráty instinktů, které byly nahrazeny něčím sofistikovanějším, něco jako evoluční vývoj od ničeho k něčemu složitějšímu. Otázku bychom museli položit jinak. Proč je raději něco nežli nic? Kdo na toto bude umět odpovědět, tak ten dostane minimálně Nobelovou cenu.

 9. Azazel

  Není to na stejný úrovni! Dokazuje se existence, ne neexistence.

  Takže nejsou dlouhodobě žádné exaktní důkazy = bůh je možný, ale nepravděpodobný, není to přesně 50/50, bůh je logicky nadbytečný a nepravděpodobný, byť možný. A to ještě nevíme, který z těch bohů atd…

  Ateista neřiká, že bůh není, ale že spíše není a že na něj tudíž nevěří. A já říkám, že i kdyby nějaký byl, automaticky bych ho neuctíval. To podle jeho charakteru a podle toho, proč tolik nadbytečného utrpení ve světě atd…

  Hezký den a někdy 🙂

 10. mulit

  Ivo
  10.11. 2016
  A co když opravu existuje posmrtný život a vše co s tím souvisí a ateista se mílí? A nejen to, co když Bůh je? Jenom připustit hypotézu, že Bůh je, je z filosofického, argumentačního a logického pohledu důvodem se domnívat, že toto tvrzení jako protipól toho ateistického je na stejné úrovni. A pokud povedeme srovnávání obou pohledů, analýzy atd., vždy se dostaneme zpět k základní polarizované argumentaci, odkud lidskými silami nevzejde vítěz. A to z jednoho prostého důvodu. Věřící nahlížejí svou víru jako dar a osobní zkušenost. Vím, že mezi věřícími i mezi ateisty je velké množství těch, kteří pochybují. Přímá úměra bude, čím větší osobní zkušenost, tím pevnější víra a naopak. A na druhou stranu, čím větší pochybnosti tím větší prostředek k přesvědčování a možný dialog. Na druhou stranu víru nelze vymýtit. Už C. G. Jung docela slušně popsal na základě svých pozorování na svých pacientech a sobě samém, že člověk je nevyléčitelně náboženský, patří to do jeho biologické až genetické výbavy. Není to otázka prosté ztráty instinktů, které byly nahrazeny něčím sofistikovanějším, něco jako evoluční vývoj od ničeho k něčemu složitějšímu. Otázku bychom museli položit jinak. Proč je raději něco nežli nic? Kdo na toto bude umět odpovědět, tak ten dostane minimálně Nobelovou cenu.

  mulit: Všecko je pochopitelné a představa nějakého hybatele, prvotní příčiny, atd. tomu všemu rozumím. Ale jednosměrné ideologie ne. Proti dvěma nejznámějším bohům Jahvemu a Alláhovi stojí příliš mnoho důkazů.

 11. Azazel

  První příčina není zapotřebí, může být nekonečno příčin nebo něco může být bez příčiny. Máme zde teorii cyklického vesmíru atd… – vše se drží při zemi a není zde záhada navíc: bůh! Bůh by jinak taky musel mít svou příčinu a ta taky. Nehybný hybatel je blbost. Kontradikce. Vlastnost hmoty je pohyb, nepotřebuje hybatele a může být věčná. Velkých třesků mohlo být už nekonečně. A nikde není zapotřebí zvyšovat počet entit (vedle hmoty ještě jakýsi bůh či duch) – logická úspornost. Je to samozřejmě o pravděpodobnosti, nikoliv o jistotě.

  Pravděpodobnější je naturalismus a já jsem naturalista a ne pánbíčkář.

  Hezký zbytek týdne. 🙂

 12. mulit

  Mně se mnohem lépe baví s mnoha lidmi, třeba něcisty nebo nevyhraněnými, když apriori neodmítám stvořitele světa. Protože mě to nic nestojí a k ničemu to nezavazuje. Není to žádná ideologie, není to žádná kniha, nijak to neohrožuje nikoho. Proti tomu islám, judaismus a křesťanství jsou totalitní ideologie, barbarské, jednosměrné, vyhraněné. A reálně škodí. A hlásají uzurpaci moci. Ačkoli si křesťané nasazují masku lidské tváře. Co chtějí, řekl jasně jak Ježíš, tak apoštol Pavel.

  Ježíš: „Nemyslete si, že jsem přišel na zem uvést pokoj; nepřišel jsem uvést pokoj, ale meč. Neboť jsem přišel postavit syna proti jeho otci, dceru proti matce, snachu proti tchyni a nepřítelem člověka bude jeho vlastní rodina. Kdo miluje otce nebo matku víc nežli mne, není mne hoden; kdo miluje syna nebo dceru víc nežli mne, není mne hoden.“

  A Pavel požaduje: „aby se před jménem Ježíšovým sklonilo každé koleno – na nebi, na zemi i pod zemí – a k slávě Boha Otce každý jazyk aby vyznával: Ježíš Kristus jest Pán.“

  Závěr: Křesťanství je totalitní ideologie.

 13. DarthZira

  Jen si zde dovolím připodotknout, že ať už je to jakkoli, ateista i věřící se může tak leda mýlit 😉

 14. mulit

  Bacha ateistům!

  Neříkej: „Jsem svým vlastním pánem,“ jinak tě Hospodin určitě ztrestá. (Sírachovec 5)

 15. Foxy

  Ad: „Jen si zde dovolím připodotknout, že ať už je to jakkoli, ateista i věřící se může tak leda mýlit 😉 “
  A taky přitom může vztyčit nový mylník na cestě k poznání…
  🙂

 16. Hosamen

  @toli
  Zajímavé
  ***
  Tak tuhle pohádku vykládal Halík jako důkaz, že bez víry člověk být nemůže.
  Problém je v tom, že když to na mne vytáhli věřící, odpověď byla jednoduchá: Věřím prokazatelnému, ne náhradě za náboženství.
  Stejně jako mi tvrdili, že ateista věří v neexistenci Boha a dostali odpověď: Pokud žiju a theos tedy bez boha, byl by nesmysl si lámat hlavu neexistencí bohů.
  Ateista nepotřebuje bohy, pokud věří něčemu jinému, pořád žije bez bohů a to další nerozhoduje.

 17. sunlion

  Víra v Boha mi připadá stejně podivná jako víra v židli. A odmítání existence Boha je stejně podivné jako odmítání existence židle. Kam se ztratily všechny ty filosofické práce, které se pojmu Boha věnovaly? Jak se mohlo stát, že pro theisty i atheisty se zúží Bůh na iracionální nadpřirozenou entitu (či autoritu)?

 18. Hosamen

  @sunlion
  Aristotelova logika: Pravda je prokazatelná.

 19. Hosamen

  @DarthZira
  Věřící Boha neprokázali.

 20. Petr Tomek

  @sunlion: „Víra v Boha mi připadá stejně podivná jako víra v židli. A odmítání existence Boha je stejně podivné jako odmítání existence židle. Kam se ztratily všechny ty filosofické práce, které se pojmu Boha věnovaly? “

  A kam se poděly všechny práce zabývající se éterem či flogistonem? No úplně stejně spadly mezi nepotvrzené hypotézy, jejichž naplnění se ani neočekává.

  https://cs.wikipedia.org/wiki/%C3%89ter_(fyzika)
  https://cs.wikipedia.org/wiki/Flogistonov%C3%A1_teorie

  Ono bylo takových víc, jen u ostatních nebyl odpor k jejich odmítnutí tak razantní.

 21. Egon

  Na něco sem přišel a přišel sem na to že jsem analitik všechno zkoumám věci ze všech možných úhlů.věřící to jsou zoufalci protože pokud není člověk zoufalec proč by za sebe nechal rozhodovat boha?slyšel sem názor že věřící jsou psychicky labilní že nikdo normální nepotřebuje hledat boha.

 22. Egon

  tak ste to nechtěli odeslat tak ste to neodeslali tak ze mne nedělejte vola že chyba zadejte emailovu adresu vždyt ta je tam pořád nebudu to už psát děte do háje to jste otevření všem diskuzím?jste trapní.

 23. Lemmy

  Pozor! Tu v diskusii sa v jednom komentári asi nedá vložiť viac ako 2 webové odkazy. Vtedy mohlo hlási nejakú chybu. Alebo to administrácia webu zachytí, zadrží. A vtedy by musel admin stránky povoliť komentár, aby bol viditeľný.

 24. Egon

  Žádného desatera přece není třeba tak at si to křestané strčí kam slunce nesvítí a neonanují s tím pořád dokola.Mám za to že každý normální člověk má podobné desatero v sobě takže desatero z bible je podle mého mínění neopodstatněné.

 25. Ekklesian

  Ne všichni Bohu patří, ne všichni mají zapsány zákony Boha ve svém srdci, ne všichni své myšlenky a činy posuzují, ne všichni (živí, lidé) naslouchají svému svědomí.

  Proto bylo dáno desatero i další zákony. Posloužili by i dnes, tedy by byli člověku ku prospěchu; kdyby o to ovšem stál a necítil touhu se vzpupně stavět proti všemu dobrému (jdoucímu proti zvrácenosti) obzvláště pokud je zde nějaká spojitost s Bohem Stvořitelem a vírou v to co pro člověka učinil a co přislíbil.

  Váš ateismus má také všechny znaky víry, takže nevěřím, ze nechápete jinověrce.
  Pokud se proti tomuto oznaçení bouříte, klidně můžete, ale to je vše. Zlý má právo a moc vyhovět touhám vašich srdcí a nabídnout vám alternativu víry v Boha a od Boha se tak odloučit. Navíc na vás na mnohých leží odplata za případnou zradu vašich předků, lidí co Boha odvrhli a zradili. Nad mnohými takovými se Bůh smilovává, ale obecně mají (do okamžiku probuzení k životu) sníženou ochranu před zlým (a tedy i zlem jitřeným v jejích srdcích) a tak jsou vydání ke zkáze. Proto morálka spolecnosti a společnost sama neustále upadá. Lidé jako vy jste jeden z mezistupňů, před blížícím se finálem.

 26. Egon

  Tak tomuto blábolení říkám slovní průjem.Nojo zase je tu někdo chorobně pobožný.Běž s tím k šípku troubo.

 27. Lemmy

  Ekklesian v podstate ani nemá na výber. Keby sa chcel zbaviť slovnej hnačky, tak by sa stal agnostikom, skeptikom, alebo až ateistom.

 28. Egon

  Jasně ty vole ekklesian to je ono chci se od boha odpoutat co nejvíce a to je můj životní cíl o to budu usilovat nejvíc ať žije svobodááááá.

 29. Ateistický laik

  Ekklesian: Váš ateismus má také všechny znaky víry, takže nevěřím, ze nechápete jinověrce.
  V tom případě my řekněte, čemu že věříme (v náboženském smyslu slova), jaké máme dogmata, rituály, svaté knihy, …?

 30. Svatý Jeronýmek

  „V tom případě my řekněte, čemu že věříme (v náboženském smyslu slova), jaké máme dogmata, rituály, svaté knihy, …?“

  1) Věříte tomu, že bůh neexistuje nebo spíš neexistuje nebo to je možné oboje a není to vyjasněné. Věříte že věřící nedali žádné důkazy. Věříte ve vědu,…

  2) Dogmata: Věřící nedali žádné důkazy (?), ateismus je nevíra (?),…

  3) Rituály: Vždy v debatě začnete vytahovat svá dogmata.

  4) Svaté knihy: Dawkins a spol.

  Krásný den všem přeje Kvantový Jeroným! 🙂

 31. Karel 423

  Karel 423 pro Jeronýmka:
  Milý Svatý Jeronýmku, Tvé příspěvky i na jiných vláknech mě inspirovaly k zamyšlení. Některé jsem nedočetl, byly podle mého přesvědčení docela „mimo mísu“. Je ale možné, že na ně nestačí moje vzdělání (indoktrinace). To na úvod.
  Nyní k Tvým otázkám :
  1) Věříte tomu, že bůh neexistuje nebo spíš neexistuje nebo to je možné oboje a není to vyjasněné. Věříte že věřící nedali žádné důkazy. Věříte ve vědu,…
  Pro mě je to nesmyslná otázka. Domnívám se, že bůh je prázdný pojem, kterému se věřící v Boha snaží přidat nějaký obsah. Některé skupiny lidí se tohoto pojmu zmocnily k prosazování svých zájmů. Někteří jej používají jako berličku, jiní místo fíkového listu. Jiné použití viz dále. Se žádnými důkazy jeho existence jsem se za svůj dlouhý život nesetkal. Ve vědu věřím, přestože se mnohdy mýlila. Dokáže své omyly přiznat a napravit. Pod pojmem „víra“ si ale každý pravděpodobně představujeme něco jiného.
  2) Dogmata: Věřící nedali žádné důkazy (?), ateismus je nevíra (?),…
  Neexistenci ani existenci boha nepovažuji za nutné dokazovat. Obojí je nesmysl a ztráta energie, kterou by bylo možné využít k smysluplnější činnosti. Snad jako hobby nebo cvičení v logice. Ale i tak je to ztráta času. Ateismus není nevíra. I ateismus je víra. Tady by bylo třeba důkladně rozebrat, co tou vírou každý myslíme. Zde se pravděpodobně budeme lišit v názorech. Např. já věřím, že i někteří zastánci boha mohou být slušní a inteligentní lidé.
  Rituály: Vždy v debatě začnete vytahovat svá dogmata.
  Je to možné, že i „ateista“ začne „vytahovat svá dogmata“. Zase je třeba vysvětlit, co tím kdo myslí. Ateisté zpravidla nemají „dogmata“ ale hypotézy. Ty je možné kdykoliv změnit. Co se může někomu jevit jako“ ateistické dogma“ může být pouze nepochopení podstaty, nevyjasněnost pojmů. Ateisté mohou mluvit o voze, deisté a teisté o koze. Důležité je kritické myšlení.
  3) Svaté knihy: Dawkins a spol.
  Boží blud je dobrá kniha, doporučuji přečíst a hlavně se nad ní zamyslet. Není to ale dogma jako Bible a vůbec není svatá. Svatá Bible pro její vyznavače dogmatem zůstává, proto „svatá“. Pouze se některé části zamlčují, jiné se označují za „podobenství“.To je ale na dlouhou diskusi.
  Některé Tvé příspěvky jsou pro mne poněkud sebevědomé až arogantní. Nejsi náhodou pouhý provokatér? Jak to je, víš pouze jen Ty sám. Nebo nebloudí náhodou Tvůj „Duch“ po Cestách, které nikam nevedou? Není dokonce v nebezpečí, že se ztratí v tajemné vesmírné propasti času, prostoru a sil, které nás obklopují ? V jistých ústavech nalézají podobně postižení lidé útěchu. Dokonce jedna velmi bohatá a štědře dotovaná organizace to má v náplni práce a již mnoho let z toho královsky profituje.
  V lehčích případech na to existuje lék. Je třeba se vrátit na začátek Cesty a několikrát si říci kouzelnou formuli „Scio me nihil scire“ (může se i několikrát opakovat, ale pozor, nadužívání může být také nebezpečné, jako např. modlení). Pak se zamyslet nad jejím skutečným významem, otevřít oči a pozorně se dívat. Při troše štěstí se objeví Cesta. Sice trnitá a pro mnohé, připouštím, zcela neschůdná, ale důvěryhodná. Hned na začátku je třeba se vyvarovat vábení, která mnohé slibují a nevšímat si překážek a dokonce i výhrůžek hrozných trestů.
  P.s. : Nabýti moudrosti je dražší nad klenoty. Job 28.
  Prosím o sdělení, zda mě považuješ za ateistu, deistu a nebo teistu. Dík za odpověď (slušnou).
  Pro administrátora: Omlouvám se, za vložení příspěvku 2x Vložil jsem ho omylem i do jiného vlákna. Patří sem.

 32. Nohavica

  „Ani evoluce, ani věda, ani náboženství = nemají jisté důkazy. Vše může být matrix. Atd….“

  Jinak bůh může mít obsah, například možný inteligtentní tvůrce světa, to je obsah. Jinak bych mohl říct, že ani evoluce a další věci nemají obsah. 🙂

  Zdar a někdy! 🙂 Vyčkám si na Medeu, nerad se bavím s iracionálními nedovzdělanci…

 33. Karel 423

  Důkazy: „Jistý důkaz“ je prázdný pojem. Každý důkaz je spojen s nějakou teorií. Teorie vznikají a zanikají a s nimi i jejich důkazy. Každou teorii může nahradit jiná. V tom je věda krásná. Neustále je co objevovat. Jediná jistota je, že všechno může být jinak.
  Doporučuji lépe analyzovat a všimnout si korelace mezi přílišným sebevědomím a inteligencí. Může být negativní. Říkal to už Sokrates. Pro začátečníky: Čím víc toho vím, tím víc vím, že nic nevím. Kdo si myslí, že ví všechno, pravděpodobně neví nic. Jinak: Nové poznatky otvírají vědě nové obzory. Kdo se omezí na dogmatická tvrzení je omezený. Vytváří si handicap v myšlení. Majitelé absolutní pravdy jsou na tom blbě. Kdo přisoudil Ježíšovi výrok „Já jsem cesta, pravda a život“ jej v podstatě dehonestoval. Možná, že to řekl opravdu on sám třeba z taktických důvodů. Dnes si to také o sobě myslí mnozí a mnozí jim na to skáčou. Netrvá dlouho a tvrdá realita se projeví.
  K obsahu pojmu bůh.: Co platí v jednom systému, nemusí platit v jiném. Názorných příkladů je fůra. Náš obor, reálný svět, iracionální pojmy nepotřebuje, jsou prázdné. Bůh je iracionální pojem. V (oboru) náboženství, které je ze své podstaty iracionální, samozřejmě obsah má. Kreacionismus, ID atd. je iracionální. Bohužel, dochází k míchání reálného a iracionálního dohromady. Šikulové zneužívají iracionální pojmy k vytváření zmatku. Někdy záměrně, může to být i z hlouposti.

 34. Ateistum

  Já jsem cesta, pravda i život, z Ježíšových úst, je v první řadě výrok pravdivý; což ale mrtvý nepozná ani ho nechápe.

  Dokud člověk nedokáže používat netělesný rozum, tedy jít správnou cestou k životu (následovat Ježíše), nepochopí.

  Ekklesian

 35. toli

  Netělesný rozum ? Zajímavý slovní obrat. V případě Kristova odkazu bych tomu však říkal víra v žádanou iluzi 🙂

 36. Marko

  Teismus je podle mne víra v poznání založeném na systému dogmat. Ateismus je víra v poznání založeném na systému logiky, hypotéz a jejich ověření – experimentů. Opakem víry je pochybování, při kterém poznání nelze založit na žádném základu.

 37. Morous

  Ateismus je založen na; spekulaci, víru v omezený rozum, na nevědomosti, lenosti, nezralosti, tuposti, „odbojnosti“ atd.

  Součástí teismu je jóga, buddhismus, mystika, křesťanství atd.

  Přispěvatel „Marko“ píše… „Ateismus je víra v poznání založeném na systému logiky, hypotéz a jejich ověření – experimentů.“

  Dobrá Marko! Zkuste , ale nejen Vy, malý experiment! Zkuste si na určitou dobu umínit, že budete svou pozornost věnovat výhradně svým chodidlům. Třebas na 3 minuty! Dejte si před sebe hodiny s vteřinovkou a začněte upínat svou pozornost na své chodidla.

  Garantuji Vám, že Vaše pozornost za chvíli ulétne někam jinam, a Vy nebudete schopen pozorovat svá chodidla, ani si na ně nevzpomenete! Budete pozorovat nějaké obsahy své bloudivé mysli! Vyzkoušejte si to a uvidíte… Pokud jste čestný a mravný, přiznáte to!!!

  No a teď si představte, že i přes počáteční neúspěšné pokusy , o zaměření pozornosti na svá chodidla, vytrváte v úsilí o ovládnutí pozornosti, trvá to rok/roky, a pak tou vytrvalou snahou dosáhnete toho, že si budete svá chodidla uvědomovat nepřetržitě, při veškeré činnosti, při práci, při chůzi! Co se stane? Začnete vnímat vše co se děje ve Vaší „duši“, a to, co jste doposud nevnímal!… Pak se začne „drolit zeď Vašeho ateismu, Vašeho materialismu!

  Váš intelekt, inteligence, se prohloubí, a Vy začnete chápat, že Vaše dosavadní pojetí či chápání světa bylo zcela mylné!!

 38. Hraničář

  Ad: Morous
  11.04. 2022

  A co tím chtěl básník jako říci???

 39. toli

  Člověk se rodí jako ateista. Pokud chce ateistou zůstat až do smrti tak si během života musí osvojit spoustu vědeckých znalostí ze spousty vědeckých oborů. Cesta k teismu je snažší, stačí poslouchat poctivě ty kostelní žvásty a moc o nich nepřemýšlet, nezkoumat je…..

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *